VG170913 Han var jo samfunnsdoktoren og samfunnsrefseren som foreskrev en ganske enkel, men viktig resept for god helse som i veldig stor grad handler om at mennesker er menneskets beste og viktigste medisin.
VG170913 - Han var samfunnsdoktoren
AA170913 - Han har vært samfunnsdoktoren og samfunnsrefseren i Norge.