VG171211 Senere har Jensen uttalt at Meyer blant annet mistet hennes tillit fordi departementets bekymringer materialiserte seg « gjennom omfattende samfunnsdebatt hvor det ble reist kritikk mot ledelsen i SSB ».
VG171204 Å se bort fra og ignorere dette vil være i strid med min samvittighet, og ikke i tråd med mine feministiske verdier, og det jeg anser som en balansert samfunnsdebatt der rettigheter blir debattert.
AP171121 Ikke i at « en bred samfunnsdebatt » problematiserer om det er slik.
AP171121 En bred samfunnsdebatt før, og særlig etter, ga Jensen en « forståelse av » at tilliten til SSBs evne til å levere på oppdraget var sterkt svekket.
BT171119 Høstens #metoo-fenomen har vært en katalysator for viktig samfunnsdebatt om blant annet seksuell trakassering på arbeidsplasser.
AP171112 Fordreining av sannheten er et virkemiddel som alltid har eksistert i politikk og samfunnsdebatt , men hvem gir oss motargumenter når hver og en av oss er vår egen nyhetsredaktør ?
NL171105 ¶ Forslaget om etablering av PCI-behandling her ved Nordlandssykehuset, har skapt storm i nordnorsk samfunnsdebatt .
AA171031 En voksende gruppe borgere deltok i en gryende samfunnsdebatt der boka, pennen og utdanning var verktøy.
DB171030 - Nationaltheatret mottar betydelige offentlige midler for å kunne bidra til sammensatt og kritisk samfunnsdebatt gjennom estetiske og tematiske koblinger, sier Johnsen.
AP171020 Det gjør Notes on Frailty mer til en utforskning av kollektive og individuelle muligheter enn et bastant innlegg i en tidvis polarisert samfunnsdebatt .
AP171017 Et mangfoldig medielandskap, god nyhetsformidling og en levende samfunnsdebatt er avhengig av rammevilkår som bidrar til å sikre levedyktig økonomi i ulike redaksjonelle miljøer.
AP171017 Dersom Regjeringen virkelig ønsker å styrke mediemangfoldet, og gjennom det innovasjon, nyhetsformidling og samfunnsdebatt i hele landet, er det bare å se hva Mediemangfoldsutvalget foreslår : Tidsbegrenset fritak for arbeidsgiveravgift, utvidelse av det digitale momsfritaket og friske penger til innovasjonstiltak.
AP171004 Særlig voldtektssaker er blitt brukt som argument mot juryordningen i en opphetet samfunnsdebatt om ordningen.
DB170923 Men når viktige stemmer i norsk samfunnsdebatt , blant annet på høyresiden, klistrer Arbeiderpartiets valgnederlag tett opp mot sosialdemokratiske partiers utvikling i Europa, kan man mistenke dem for å drive politisk kommunikasjon kamuflert som objektiv politisk analyse.
DB170919 - Jeg synes vi ser tegn i vår samfunnsdebatt på at minoritetene blir utrygge.
DA170919 Jeg synes vi ser tegn i vår samfunnsdebatt på at minoritetene blir utrygge.
AA170919 Jeg synes vi ser tegn i vår samfunnsdebatt på at minoritetene blir utrygge.
NL170917 De som har fulgt nordnorsk samfunnsdebatt over tid vet naturligvis at Nordlys er en varm tilhenger av forpliktende og regionalt politisk fellesskap i nord.
AP170917 Dessuten må vi anerkjenne at forskning på vanskelige politiske områder og prosesser med mye samfunnsdebatt , ofte vil mistenkeliggjøres, sier Røttingen til Aftenposten.
SA170914 Misforstå oss rett, det er bra å passe på seg selv, men å ha en samfunnsdebatt som er så fokusert på hva man bør gjøre selv for å ikke bli utnyttet eller voldtatt, fører til at man skammer seg og føler skyld de gangene man kanskje drikker litt mer enn man burde, stoler på feil folk eller sovner på feil plass.
FV170914 Misforstå oss rett, det er bra å passe på seg selv, men å ha en samfunnsdebatt som er så fokusert på hva man bør gjøre selv for å ikke bli utnyttet eller voldtatt, fører til at man skammer seg og føler skyld de gangene man kanskje drikker litt mer enn man burde, stoler på feil folk eller sovner på feil plass.
BT170914 Misforstå oss rett, det er bra å passe på seg selv, men å ha en samfunnsdebatt som er så fokusert på hva man bør gjøre selv for å ikke bli utnyttet eller voldtatt, fører til at man skammer seg og føler skyld de gangene man kanskje drikker litt mer enn man burde, stoler på feil folk eller sovner på feil plass.
AP170914 Misforstå oss rett, det er bra å passe på seg selv, men å ha en samfunnsdebatt som er så fokusert på hva man bør gjøre selv for å ikke bli utnyttet eller voldtatt, fører til at man skammer seg og føler skyld de gangene man kanskje drikker litt mer enn man burde, stoler på feil folk eller sovner på feil plass.
AA170914 Misforstå oss rett, det er bra å passe på seg selv, men å ha en samfunnsdebatt som er så fokusert på hva man bør gjøre selv for å ikke bli utnyttet eller voldtatt, fører til at man skammer seg og føler skyld de gangene man kanskje drikker litt mer enn man burde, stoler på feil folk eller sovner på feil plass.
DB170908 - I Sverige har de virkelig gått i fella, og der har profitt på barnevern vært en stor samfunnsdebatt lenge, sier Lysbakken.
SA170903 Gaulands påstand var et ekko av en polarisert samfunnsdebatt , på samme måte som naziropene i Praha fredag også kan sees på som et ekko av de samme ropene fra demonstrasjoner i tyske byer.
FV170903 Gaulands påstand var et ekko av en polarisert samfunnsdebatt , på samme måte som naziropene i Praha fredag også kan sees på som et ekko av de samme ropene fra demonstrasjoner i tyske byer.
BT170903 Gaulands påstand var et ekko av en polarisert samfunnsdebatt , på samme måte som naziropene i Praha fredag også kan sees på som et ekko av de samme ropene fra demonstrasjoner i tyske byer.
AP170903 Det flytter grenser i vår samfunnsdebatt , raser Støre.
AP170903 Gaulands påstand var et ekko av en polarisert samfunnsdebatt , på samme måte som naziropene i Praha fredag også kan sees på som et ekko av de samme ropene fra demonstrasjoner i tyske byer.
AA170903 Det flytter grenser i vår samfunnsdebatt , raser Støre.
DN170828 - Som kringkastingssjef kan jeg ikke vente med å uttale meg i en så viktig samfunnsdebatt til Kringkastingsrådet har behandlet saken.
AA170828 - Som kringkastingssjef kan jeg ikke vente med å uttale meg i en så viktig samfunnsdebatt til Kringkastingsrådet har behandlet saken.
AA170828 - Som kringkastingssjef kan jeg ikke vente med å uttale meg i en så viktig samfunnsdebatt til Kringkastingsrådet har behandlet saken. ( ©NTB ) ¶
DB170827 - Som kringkastingssjef kan jeg ikke vente med å uttale meg i en så viktig samfunnsdebatt til Kringkastingsrådet har behandlet saken.
VG170825 - På generell basis vil vi si at satire om pågående samfunnsdebatt sjelden er skadelig, verken den satiren som kommuniserer knirkefritt, eller den satiren man fjerner etter et kvarters tid, fordi den ikke blir oppfattet helt slik den var tenkt.
AA170821 Målet med dette må være å skape et verdiverksted for samfunnsdebatt som blir allemannseie, som engasjerer ut over politikken.
NL170811 Jeg tror alle som har observert nordnorsk samfunnsdebatt over tid, kjenner lusa på gangen.
DB170811 Kronikken til Herbjørnsrud startet ikke akkurat polariseringen i norsk samfunnsdebatt Debatt ¶
DB170811 Kronikken til Dag Herbjørnsrud er ikke akkurat starten på polariseringen i norsk samfunnsdebatt på disse områdene : islam, innvandring, norskhet, rasisme ( her kan det nevnes at en av de Herbjørnsrud nevner fornektet minoritetsnordmenns erfaring med rasisme og diskriminering tidligere i år ) osv.
NL170802 Det er ikke risikofritt å fremme slike synspunkter i nordnorsk samfunnsdebatt .
NL170727 Vil vi ha et likestilt samfunn trenger vi også en likestilt samfunnsdebatt , og her er det vi kvinner som må ta ansvar for å tørre å ytre våre meninger.
AA170722 » Mange er enige med ham, og synspunktene gjentas stadig i norsk samfunnsdebatt .
AA170706 Faktisk.no er en uavhengig redaksjon som blant annet skal undersøke om påstander i norsk samfunnsdebatt stemmer med virkeligheten.
DB170628 Det ikke ble noe hooking, og ikke så mye samfunnsdebatt .
DB170620 Hvorfor er det slik at når en ung spire som engasjerer seg i en stor samfunnsdebatt uttaler seg og engasjerer seg, så får hun som svar at hun er for ung og er ute etter « 15 minutes of fame » ?
NL170616 På tirsdag skrev kommentator i Nordlys Oddvar Nygård et tilsvar på vårt ønske om en Nordnorsk samfunnsdebatt med færre usaklige karakteristikker og personangrep.
NL170612 | En samfunnsdebatt til avrusning ¶
AA170612 Jeg ønsker å bidra til gode og sannferdige innspill i samfunnsdebatt og verdispørsmål og prøve å være en relevant samarbeidspart for mennesker av god vilje som vil være med og skape forandringer til det bedre.
AP170608 I fellesskapene ligger imidlertid også nøkkelen til en opplyst samfunnsdebatt .
AA170608 Ifølge festivalen vil Plagge gi innblikk i Prokofievs skjulte samfunnskritikk, og samtidig knytte det opp til dagens samfunnsdebatt .
DB170601 ( Dagbladet ) : « Fake news » er blitt et etablert begrep i norsk samfunnsdebatt , godt hjulpet av USA-president Donald Trump.
AP170419 Vi håper at ledelsen ikke gjør endringer som kommer lovutvalget og en viktig samfunnsdebatt på et opplyst grunnlag, i forkjøpet.
DB170409 En fri og uavhengig presse er avgjørende for en opplyst og fornuftig samfunnsdebatt .
DB170331 Her må man passe på at helt nødvendig samfunnsdebatt ikke stoppes ved at Leyla skyves frem som offer av IRN.
DB170329 Folkekirken ble også i dansk samfunnsdebatt møtt med skarp kritikk for å ha sluppet til en imam som skulle gjentolke den kristne gudstjenesten.
VG170327 Det skaper distanse og mindre engasjement for politikk og samfunnsdebatt , sier Vedum.
DB170327 Det vil kreve store endringer i utdanning, økonomi, integrering, samfunnsdebatt og verdifellesskap.
DB170322 - Vi må bidra til et godt offentlig ordskifte og en sunn og faktabasert samfunnsdebatt .
AA170322 - Vi må bidra til et godt offentlig ordskifte og en sunn og faktabasert samfunnsdebatt .
VG170321 Vi håper og tror at den nye tjenesten Faktisk kan bidra til en raus, direkte og faktabasert samfunnsdebatt .
VG170321 Målet er å bevare en raus, direkte og faktabasert samfunnsdebatt .
VG170321 Leder Vi håper og tror at den nye tjenesten Faktisk kan bidra til en raus, direkte og faktabasert samfunnsdebatt .
VG170321 Det forteller også om vårt ønske om å beskytte tilliten til den solide og gjennomarbeidede journalistikken, og om vårt ønske om en samfunnsdebatt der vi fortsatt kan baserer våre ulike meninger på omforente fakta.
FV170321 Jeg håper dette vil bidra til å opprettholde en god og opplyst samfunnsdebatt .
AA170321 Jeg håper dette vil bidra til å opprettholde en god og opplyst samfunnsdebatt .
VG170318 - Høyrepopulistene fremmer en rasistisk tone, skyver andre ut fra å delta, setter mennesker opp mot hverandre og har en splittende og giftig samfunnsdebatt , sier Bergstø til VG.
AP170309 - For tiden engasjerer jeg meg i en samfunnsdebatt som handler om likestilling, svarer Simon Petter Slettum Lauransen ( 20 ).
AP170307 Og at vi bør bruke kvinnedagen til å reflektere over hvordan vi kan bli bedre på politisk deltagelse og samfunnsdebatt .
BT170304 TESER PÅ VEGGEN : Akkurat nå står Johanneskirken over Bergen sentrum som en bydende pekefinger, som om den forsøker å få ordet i en samfunnsdebatt som er sporet litt av, mener Frode Bjerkestrand.
AA170225 Aldri har flere deltatt i samfunnsdebatt .
VG170208 - Det er alltid viktig at med samfunnsdebatt , men jeg ønsker ikke å si noe utover å bekrefte at vi benytter oss av ordningen, sier Trond Helleland.
DN170203 At rapporten vil være sentral i vårens samfunnsdebatt , mener hun er « veldig sannsynlig. » - Både vår rapport og Perspektivmeldingen berører helt sentrale forhold i samfunnsdebatten.
BT170128 Målet med samfunnsdebatt skal ikke være kos og hygge, men slik blir det fort når angsten for å fornærme gjør at normale argumenter må pakkes inn i vatt og heiarop.
BT170128 Målet med samfunnsdebatt skal ikke være kos og hygge, men slik blir det fort når angsten for å fornærme gjør at normale argumenter må pakkes inn i vatt og heiarop.
DB170126 Kan et nærmere blikk på bruken av begrepet « politisk korrekt » ta pulsen på hvordan norsk samfunnsdebatt nå pågår ?
AP170125 Som så ofte i norsk samfunnsdebatt virker det viktigere å ta livet av en idé i stedet for saklig og rolig å bidra til å gjøre den bedre.
BT170116 » Akkurat nå står Johanneskirken over Bergen sentrum som en bydende pekefinger, som om den forsøker å få ordet i en samfunnsdebatt som er sporet litt av.
BT170116 TESER PÅ VEGGEN : Akkurat nå står Johanneskirken over Bergen sentrum som en bydende pekefinger, som om den forsøker å få ordet i en samfunnsdebatt som er sporet litt av, mener Frode Bjerkestrand.
BT161227 Meningsinnholdet er likevel det samme : Det er dårlige tider for den som prøver å føre samfunnsdebatt forankret i fakta og verifiserbare sannheter.
BT161227 Meningsinnholdet er likevel det samme : Det er dårlige tider for den som prøver å føre samfunnsdebatt forankret i fakta og verifiserbare sannheter.
AP161119 Det aller beste av norsk journalistikk er trolig bedre enn noen gang, når den avdekker og forteller hva som fungerer og ikke fungerer i samfunnet, er arena for omfattende, demokratisk samfunnsdebatt og preger hva folk er opptatt av fra dag til dag.
AP160918 - Det har gjort at Facebook har blitt en viktig arena for samfunnsdebatt og ytringsfrihet, fordi alle i utgangspunktet kan publisere.
AP160407 Diskusjonen om Den norske kirkes fremtid hører likevel fortsatt hjemme i rammen av en bredere samfunnsdebatt .
AP160218 er utvalget at det ikke var påkrevd å innhente noen samtidig imøtegåelse til disse, dette i lys av at klager er en ressurssterk aktør med all mulighet til å svare, at AN har stilt sine spalter vidåpne for svar, samt at disse publiseringene må anses for å være del av en viktig, aktuell og løpende samfunnsdebatt .
AP160212 Mot dem som har flere spørsmål enn svar, men som tror at man kan, ved hjelp av en åpen og undrende samfunnsdebatt , finne de gode løsningene.
AP160212 Her hjemme er det med på å skape en meget polarisert samfunnsdebatt .
AP160128 Et mer positivt eksempel er når en åpen, kritisk samfunnsdebatt gjør det mulig å avsløre og fjerne korrupte politikere, eller i videre forstand skape et velfungerende demokrati.
AP160125 Lik avgiftsmessig behandling uavhengig av teknologi fremmer nyhetsformidling og samfunnsdebatt , sier hun.