VG171231 å vokte egen og venninners fasade i høytider så som i hverdagen ; vernet blir en form for bisarr venneomsorg mot storsamfunnet som stadig evaluerer og tester dem fra alle vinkler for å sjekke om det er noe galt med dem, for så å håndtere dem som en formbar, potensielt produktiv masse i henhold til samfunnets bestilling.
DB171230 Utbygging av nett for digitalradio er et marked hvor de høye utbyggingskostnadene og begrensninger på antall tilgjengelige frekvenser bidrar til at konkurransen blir mer begrenset enn det som er for samfunnets beste.
DB171230 Det som sjokkerte, var samfunnets reaksjon.
AP171230 Og samfunnets felles dagsorden fragmenteres, ja, oppløses.
DB171229 Flertallet i Stortingets helse- og omsorgskomité skrev under på et notat til budsjettet, forfattet av SVs helsepolitiske talsmann Nicholas Wilkinson, der det står at partiene ønsker å overføre ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk fra justissektoren til helsetjenesten.
DB171229 Slik jeg leser novellen, handler den om to unge mennesker som følger sine drifter, men som forfølges av sin samvittighet eller samfunnets gjeldende seksualmoral, manifestert gjennom jeg-personen.
DA171229 Kunståret 2017 har gjort det tydelig at kunstnerne befinner seg på bunnen av samfunnets inntektsstatistikker, at svært mange av dem må ha andre jobber ved siden av for å ha råd til å utøve yrket sitt, og at kampen om stipendene er så hard at den tilknyttede politikken blir gjenstand for ideologisk kamp.
AP171228 Loven bør holde tritt med samfunnets holdninger til sex og frivillighet.
DB171226 Spørsmålet blir dermed hva det egentlig betyr å « overføre ansvaret av samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk fra justissektoren til helsetjenesten » som er merknaden de fire partiene har stilt seg bak.
AP171226 Et samfunn som tilbyr universelle tjenester til alle, som har et system for pensjoner til alle og som baserer seg på at velferdsstaten fungerer som samfunnets forsikringsordning for alle, vil også kunne innføre en borgerlønn, basert på de samme universelle argumentene.
AP171225 Det finnes et mylder av ulike krav viklet sammen under begrepet « poesi », skriver Lerner : Poeten skal beseire tiden, uttrykke ureduserbar individualitet, fornye det eksisterende samfunnets språk, fremsette mål for verdier hinsides pengene, m.m.
NL171224 En rekke utdaterte holdninger rettet mot seksuell trakassering er på vei ut av samfunnets bevissthet grunnet den svært viktige kampanjen.
DB171223 I en kristen kontekst ivaretar den både det gudgitte menneskeverdet og samfunnets ansvar for å sikre sine borgere.
AP171223 - Vi forsøker å velge et ord som minner oss om hvor vi har vært, som fanger tidsånden og definerer samfunnets sinnsstemning, skriver Grathwohl.
NL171222 | I samfunnets tjeneste ¶
NL171222 Det er vel ikke overraskende om nåværende og tidligere styreledere i Tromsø Havn allerede har startet på prosessen med å sørge for at Pettersen blir tildelt en høyt hengende orden for sin innsats i samfunnets tjeneste.
NL171222 Dette er oppnådd i samfunnets kanskje aller mest kompliserte virksomhet, nemlig drift og utvikling av sykehusene og resten av spesialisthelsetjenesten.
SA171220 Foreningene hadde vakt mye oppmerksomhet, ikke minst fordi den hadde så mange medlemmer fra samfunnets nederste stigetrinn - husmenn, arbeidere, daglønnere og håndverkere, for å nevne noen.
DA171219 For selv om kvinner har inntatt mange av samfunnets bastioner, er skjevhetene mellom kjønnene fortsatt en grunnleggende struktur i det norske samfunnet.
BT171219 Kommentarene skaper en følelse av at man ikke innfrir samfunnets forventninger.
SA171216 Er barnetrygden høy nok, demper den også mange andre av samfunnets bekymringer.
DB171215 Denne uka ble det klart at et flertall i Stortingets helse- og omsorgskomité, bestående av Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet, og SV, går inn for « å overføre ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk fra justissektoren til helsetjenesten ».
AP171215 - Samfunnets største institusjoner har sviktet på det groveste.
AP171215 Gjennom dette forholdet vet Jesus noe om hva det innebærer å være en kvinne som blir sett ned på og som lever med samfunnets fordømmelse og skam. 3.
AP171215 På Place de la Republique møter han Reda, en andregenerasjons innvandrer som i likhet med ham selv kommer fra samfunnets mørkeste avkrok.
AP171215 Fortelle at samfunnets vold avler fysiske voldtekter.
AA171215 Samfunnets ressurser må derfor brukes på en annen måte enn hittil.
DN171214 For det andre er det lenge mellom hver gang jeg hører en universitetsrektor underminere det systemet vi har for dimensjonering av både studieplasser og stipendiatstillinger på den måten, sier statssekretæren, som mener det er universitetenes ansvar å identifisere samfunnets behov og prioritere deretter.
DN171214 - Vanligvis er meldingen fra universitetene og høyskolene « stol på oss, vi tar hensyn til samfunnets behov og er godt oppdatert når vi gjør våre egne prioriteringer ».
VG171213 Flertallet i Stortinget skriver i innstillingen at de « ønsker å overføre ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, fra justissektoren til helsetjenesten ».
SA171213 Begge er overbeviste om at nettverket har medlemmer fra samfunnets elite - kanskje også fra politiet ?
DB171213 Der framgår det at ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, skal overføres fra justissektoren til helsetjenesten, melder VG.
DB171213 Det mangler ikke på gode tiltak å bruke samfunnets ressurser på.
DA171213 Der framgår det at ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, skal overføres fra justissektoren til helsetjenesten, melder VG.
AA171213 Der framgår det at ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, skal overføres fra justissektoren til helsetjenesten, melder VG.
DB171212 Socaen prøver aldri å fremstille festen som samfunnets normaltilstand.
DB171212 Det åpne samfunnets største verdier, toleransen og ytringsfriheten, er samtidig dets akilleshæl.
AP171211 Det er vanskelig å forestille seg at unge i samfunnets eliter skal være spesielt utsatt.
NL171207 - Yes, jeg er overarbeidet ! Samfunnets selvpålagte slitere vokser på å være sjuke.
AP171207 Derfra og filmen ut fortelles en leken historie om hvordan herrene fra nærmest umulige kår og en utfordrende, personlig bakgrunn har jobbet seg opp til posisjonen som samfunnets « farlige » talsmenn som Karpe Diem, kombinert med ekstremt fete opptak fra konsertene i Spektrum.
DB171206 Nord-Korea har pådratt seg det internationale samfunnets vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende raketter.
BT171205 En forklaring er at det ofte er samfunnets sosialt og økonomisk utestengte herremenn som tar hatefull hevn i kommentarfeltene.
AA171205 Alle samfunnets problemer kan dessuten ikke løses i skolen.
AP171204 Det gjelder å utnytte samfunnets ressurser på best mulig måte, og det betyr at Norge må gjenbruke dem man utdanner.
AP171204 Det er samfunnets manglende interesse for samer som gjør at de heller ikke med dette tema greide å bryte lydmuren.
SA171202 Bruk lovens rammer til å øke straffene, og ha et rettsvesen som tror på kvinners fortellinger om den volden de har blitt utsatt for ! | Samfunnets sentrum brister ¶
SA171202 | Samfunnets sentrum brister ¶
DA171202 Stipender er svært viktig i kunstnerøkonomien fordi gjennomsnittsinntekten fra kunstnerisk arbeid er på samfunnets bunnnivå.
DB171201 Ukuelige gjengangere som i tiår har forsket, undervist, organisert og støttet, som har gitt årsverk til frivillighet og viet livet til samfunnets frontlinjer, som har slåss om knappe ressurser, og som må høre når pressen finner det for godt å stikke innom en gang hvert skuddår, slik som i høst ; men dette er jo helt forferdelig, sånn kan vi ikke ha det !
AP171201 Å flytte reglene om hundehold til dyrevelferdsloven vil også gi uttrykk for en endret grunnholdning til hunden fra samfunnets side - den vil få endret status fra å være « et ordens- og sikkerhetsproblem » til å bli « en rettighetshaver i velferdssamfunnet ».
VG171130 De hjelper folk, uavhengig av religion og hvor du befinner deg på samfunnets rangstige, enten om du er tigger, narkoman, har det litt vondt eller er helt på toppen.
NL171130 Den store ubalansen i makt og tilgang til unge mennesker som aspirerer til makt, fortjener hele samfunnets oppmerksomhet.
DB171130 Arrangøren har valgt å holde seg unna gamlebyen, som etter FN og det internasjonale samfunnets definisjon blir sett på som okkupert palestinsk område.
DN171129 - Den siste missiltesten undergraver det internasjonale samfunnets beslutning om å skape en fredelig løsning, advarte Japans statsminister Shinzo Abe etter at alarmen gikk i flere byer mens militæret forsøkte å finne ut hva slags type missil det var.
AP171129 En ulempe ved dette er at samfunnets oppfatning av autisme ikke reflekterer virkeligheten.
VG171128 Forslaget gjør at prisene på godteri og brus bedre reflekterer samfunnets helsekostnader ved forbruket av disse varene, mener han.
NL171128 Derfor bør det egentlig være både i samfunnets og i næringens interesse å avvikle hele fondet og legge det inn under Norges forskningsråd.
AP171127 Hvis han unnlater å bruke betegnelsen under besøket, kan det bli oppfattet som en kapitulasjon overfor militæret i Myanmar og manglende vilje til å stå opp for samfunnets aller svakeste.
SA171126 Tilfeller av seksuell trakassering er alle beklagelige, men de er ikke identiske, og samfunnets straff skal tilpasses forbrytelsen.
SA171126 Det ville være klokt av det republikanske lederskapet å innse at samfunnets holdninger er endret.
BT171126 Det er naturligvis i samfunnets interesse da et konkurransedyktig næringsliv er avgjørende for verdiskaping og velferd.
SA171125 Men går det virkelig an å sette en dato for endring i samfunnets normer ?
NL171125 Den store ubalansen i makt og tilgang til unge mennesker som aspirerer til makt, fortjener hele samfunnets oppmerksomhet.
DB171123 I møtet med Aung San Suu Kyi understreket jeg Norges og hele det internasjonale samfunnets klare forventninger til at det kommer en løsning.
DN171122 - Opphevelse av nettnøytralitet tjener ikke samfunnets interesser eller amerikanske forbrukere.
DB171119 Cecilie Willoch er også takknemlig for tilbudet som sønnen har fått, men etter å ha fulgt i Philips fotspor - og enda oftere gått foran - har hun oppdaget mange mangler rundt samfunnets behandling av de utviklingshemmede : ¶
BT171119 Det kan imidlertid ikke gjøres ved å « oppheve » arbeidslivets særlige og samfunnets generelle regler om personvern.
AP171119 - For å ivareta tilliten mellom politikere og velgere må Regjeringen være åpen om samfunnets problemer, mener hun.
AP171119 - For å ivareta tilliten mellom politikere og velgere må Regjeringen være åpen om samfunnets problemer, mener hun.
AA171119 Statsminister Erna Solberg ( H ) mener det er viktig å være åpen og ærlig om samfunnets utfordringer.
DB171118 Han sier feiringen også er essensiell for samfunnets menneskelige dynamikk, og at han derfor forstår både troende- og ikke-troendes behov for å feire.
SA171117 Jeg mener vi må forandre hele samfunnets måte å tenke på.
NL171117 Svekket mulighet for innflytelse i fordeling av samfunnets goder og byrder vil snart kunne skape misnøye og avmakt som igjen kan gi grobunn for unødvendig uro og konflikter.
AP171117 Ishaq skal ha samfunnets takk for at hun ikke trekker seg tilbake til et mindre offentlig liv som vellykket kirurg og forsker.
AP171116 Advokat Astrid Haram : Enslige mindreårige asylsøkere - samfunnets stebarn ?
AA171116 Prosjektet « Utvidet skoledag » viste muligheter for en mer åpen og barnevennlig skolemodell som bidro til at tidsstrukturen i skolen kom mer i takt med samfunnets tidsstrukturer for øvrig.
VG171113 Kirurgen tror også at åpenhet om psykiske problemer er vanskeligere for menn, fordi det strider mot samfunnets bildet av mannsrollen.
SA171113 | Lovbrudd på lovbrudd mot samfunnets mest utsatte ¶
AP171112 Domstolene, samfunnets tvisteløsere, må behandle de straffesaker og sivile saker som kommer inn.
AP171112 De er samfunnets tvisteløsere og må behandle de straffesaker og sivile saker som kommer inn.
DB171110 Det er en sterk og gripende skildring av et menneskes fall for samfunnets falske verdier og sine egne løgner og illusjoner.
AP171110 I dette tilfellet er problemet at Erik Ringmar ikke sa ifra om at han endret emnet til bare å omhandle det moderne samfunnets kritikere fra høyresiden, sier Gustavsson.
AP171110 Faget han underviser i handler om det moderne samfunnets kritikere fra den politiske høyre- og venstresiden på slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet, for eksempel fascistiske tenkere.
AP171110 I dette tilfellet er problemet at Erik Ringmar ikke sa ifra om at han endret emnet til bare å omhandle det moderne samfunnets kritikere fra høyresiden, sier Gustavsson.
AP171110 Faget han underviser i, handler om det moderne samfunnets kritikere fra den politiske høyre- og venstresiden på slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet, for eksempel fascistiske tenkere.
BT171108 Jeg er et tall i samfunnets statistikk, nemlig de en av seks kvinner under 45 som ikke har barn.
SA171107 Den største trusselen mot samfunnets stabilitet ( og mot Putins maktposisjon ) er likevel en eventuell sterk og brå forverring av levekårene for folk flest.
SA171107 Dette øker Norges eksponering til en langsiktig høyst usikker oljeprisutvikling, utover samfunnets allerede sterke oljepris sensitivitet grunnet fortsatt store gjenværende ressurser og fremtidig produksjon, Statoil eierskapet og generelt oljeavhengig næringsliv.
BT171107 Å kutte ut Jobbfast vil etter min mening - sett med samfunnets øyne - være en parallell til det gamle uttrykket om å spare seg til fant.
NL171106 Dette er oppnådd i samfunnets kanskje aller mest kompliserte virksomhet, nemlig drift og utvikling av sykehusene og resten av spesialisthelsetjenesten.
DB171106 Den sikreste måten å unngå økonomisk dominans fra samfunnets rikeste, er ved å forsterke mekanismer som fordeler ressurser likere og mer rettferdig enn i dag.
BT171106 Samfunnets negative holdninger og stigmatisering av rusmisbrukerne overføres til de etterlatte.
DB171103 Det bidrar til å undergrave samfunnets tillit til nyhetsrapportering, sier Newstead.
AP171103 En type kriminalitet som tapper samfunnets fellesskap for enorme pengesummer.
SA171102 Det er alvorlig at samfunnets mest utsatte må slåss for seg selv « i livets svarteste øyeblikk », mener stortingspolitikere.
NL171102 Vi må derfor forberede oss på å kunne ta i bruk denne nye teknologien til samfunnets beste.
DN171102 Sjekker samfunnets seighet ¶
AP171102 Rossy de Palma har aldri passet inn i samfunnets strenge skjønnhetstyranni og mener vi kvinner må slutte å sammenligne oss med andre.
AP171102 Kan det tenkes at denne subtile forskjellen i garderobeskapsløsning speiler samfunnets stereotypiske bilde av menn ?
SA171101 Vi har trodd at jo mindre regulerte finansmarkedene er, desto mer stabile blir de, at banker opererer til samfunnets beste, og at det private gjeldsnivået ikke spiller noen stor rolle for økonomisk aktivitet og finansiell stabilitet.
SA171101 Man kjenner igjen det de sier, og det er betryggende ; det bidrar til å opprettholde vår tro på samfunnets orden og at morgendagen vil være omtrent som dagen i dag.
AP171101 Gjennom flere år har vi bygget opp et offentlig kvalifiseringssystem som skal møte samfunnets behov for tolker i ulike språk, med tolkeutdanning, autorisasjonsordning og tospråklig testing.
AP171030 Norges dataregistre er et fellesgode, og det må sikres at de kan brukes til samfunnets nytte.
AP171030 - Norges dataregistre er et fellesgode, og det må sikres at de kan brukes til samfunnets nytte, skriver artikkelforfatterne..
NL171029 Altså : Hvis det er riktig, det som historikerne hevder, at kunnskap om vår historie bidrar til å utvikle og styrke vår identitet og vår tilhørighet, så er historisk kunnskap viktig både for individets og samfunnets utvikling.
AP171026 - Dere som har valgt en tjeneste i samfunnets interesse, vet likevel at medborgerskap ikke kommer av seg selv.
DB171025 En hard linje mot dem som bryter samfunnets regler er en kjenningsmelodi for norsk høyreside.
DB171025 Det svekker også suksessformelen ved den norske kriminalomsorgen : Human straff med en balanse mellom samfunnets behov for beskyttelse og hensynet til den enkelte domfeltes muligheter til å vende tilbake til samfunnet etterpå.
DB171025 Pornoen hadde delvis skylden for min uvitenhet, for med manglende seksuell informasjon tidlig i livet og samfunnets skam og tabu tolket jeg det som at dette var noe vi ikke skulle prate om.
BT171024 Et masseangrep der privat kommunikasjon offentliggjøres, kan skape kaos og rive i samfunnets tillit.
AP171024 Samfunnets budskap til ungdom i Oslo øst bør være som følger : Vi skal satse på dere.
AP171024 Samfunnets budskap til Oslo øst ¶
VG171023 Lovens formål er « å fremme konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser.
AP171023 - SV mener at hele prestisjeprosjektet er fullstendig feil, både for miljøet og samfunnets ressursbruk.
AP171023 TØIs nye rapport viser at når staten skal bygge eller leie lokaler, er virksomhetenes krav, hvor lang tid det tar å komme inn i nye lokaler og prisen, det utslagsgivende, og ikke nødvendigvis brukernes og samfunnets behov.
VG171022 De angriper samfunnets eliter i sin alminnelighet og EU-eliten i særdeleshet.
NL171022 Banker samfunnets hjerte like sterkt hvis det skyldes en påstått selvpåført lidelse ?
DB171020 De har lurt i samfunnets mørke kroker hele tida.
DB171019 Høyre slår fast at partiet vil « overføre ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk fra justissektoren til helsetjenesten ».
AP171019 Vi har et samfunn som forventer at alle er heterofile, men det stemmer jo ikke - og det er samfunnets skyld at noen tenker at det er noe galt med å være skeiv.
NL171018 Det er lønnsstrukturen og samfunnets vilje til å lønne disse på en måte som minker likelønnsgapet.
DB171018 - Forbrytelsene hans var som et rovdyrs, og ofrene var samfunnets mest sårbare, kvinner og barn.
SA171017 Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde hevder at « islamsk livsstil er det frie samfunnets største trussel », og en fylkesleder i Frp « hater islam og muslimer ».
NL171017 Fiskekjøpernes underbetaling av norske og russiske arbeidere ble sagt å utgjøre årsaken til deres velstand og deres evne til å gi sine barn de beste vilkår ved siden av at de kunne framstå som samfunnets støtter ved å gi milde gaver.
DN171017 * Nord-Korea har pådratt seg det internationale samfunnets vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende raketter.
DB171017 Både for egen del og for samfunnets .
DB171016 Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen har derimot kuttet så det virkelig svir i tilskudd til organisasjoner som yter fri rettshjelp og annen bistand til noen av samfunnets mest utsatte grupper.
VG171013 Vi må ivareta samfunnets behov og likebehandle aktørene, og jeg er trygg på at vi skal finne gode løsninger, sier han til VG.
AA171012 Etter flere år nesten uten vekst, slår regnemestrene i Siv Jensens eget departement til og anslår at brutto nasjonalprodukt, det vi si samfunnets verdiskaping, i 2018 vil vokse med hele 2,5 prosent.
DA171011 Tidligere har han tematisert forfallet ved å finne og ta i bruk det kommersielle samfunnets restlokaler.
DB171010 Jeg har alltid vært veldig klar over samfunnets mening om at mørkhudede mennesker, spesielt kvinner, ville sett bedre ut om hudfargen var lysere.
DB171010 Samfunnets elementære transportårer kan ikke være forbeholdt de rike.
DB171010 Jenter og kvinner som opplever overvåkning, sosial kontroll, tvang og vold, har et soleklart krav på samfunnets støtte.
AA171009 Samtidig må den totale innvandringen til Norge søkes tilpasset samfunnets kapasitet til vellykket integrering.
AA171009 Innvandringen til Norge må tilpasses samfunnets kapasitet til vellykket integrering, heter det i trontalen kong Harald framførte mandag.
AA171009 Samtidig må den totale innvandringen til Norge søkes tilpasset samfunnets kapasitet til vellykket integrering.
AA171009 Innvandringen til Norge må tilpasses samfunnets kapasitet til vellykket integrering, heter det i trontalen kong Harald framførte mandag.
DN171006 Etter over ti år i Nkom har hun svært gode forutsetninger for å lede og utvikle Nkom i takt med samfunnets og sektorenes behov, sier Solvik-Olsen i en pressemelding.
DB171005 Gjennom nitid organisering, kompromiss og samarbeid skulle potensialet i samfunnets maskineri utnyttes.
AP171005 Vi er samfunnets oppdagere ¶
AP171005 Rullebladet er i slike tilfeller en hjørnesten i samfunnets forebyggende arbeid.
AP171005 Politiet står i dag ikke for behandlingen, men fungerer som samfunnets oppdagere.
AP171004 Men sine mørke bilder, sitt raske tempo og med samfunnets tapere i hovedrollen er Safdie-brødrenes film en rå refleksjon over dagen hvor alt går galt.
SA171003 De lever i dag fullstendig « off-grid » - det vil si utenfor samfunnets infrastruktur - etter eget ønske.
BT171003 De lever i dag fullstendig « off-grid » - det vil si utenfor samfunnets infrastruktur - etter eget ønske.
AP171003 De lever i dag fullstendig « off-grid » - det vil si utenfor samfunnets infrastruktur - etter eget ønske.
DB171001 - Hvis han ikke er her, bør han ikke kritisere samfunnets innsats, sier Renee Acosta fra hovedstaden San Juan.
AP171001 Det er slitsomt konstant å bli møtt med samfunnets heteronormative holdninger og måtte komme ut hver gang man møter nye mennesker.
VG170929 Nå vet jeg ikke hvordan det er med dere andre skeive, men kan vi ikke bli enige om at samfunnets fordømmelse av seksuell praksis er en del av kjernen i fobien mot skeive ?
VG170929 Ingen av oss oppfyller samfunnets krav til det perfekte menneske.
DB170929 Regissør Ana Lily Amirpour flekser muskler i dette underlige, febrile solstikket om samfunnets avkapp og en kvinne haltende alene i ørkensanden.
DB170926 - Dette er viktigere for meg enn å leve opp til samfunnets ideal med mann og barn.
VG170922 Vi som liker å tro at det er verdt å slå et slag for menneskeverd og ikke minst det å ta avstand fra mobbing og fremmedhat, må slutte å leve i den boblen hvor vi systematisk kategoriserer tastaturkrigere som samfunnets avskum.
VG170919 Møtet mellom enkeltmenneskets seksualitet og driftsliv, og samfunnets normer og oppfatninger, kan skape friksjon og ulykkelighet.
DN170918 | Nettselskap og ladestasjoner er vinn-vinn ¶ ¶ ettselskapene skal selvsagt ikke sløse med samfunnets penger.
AP170918 Det kan med god grunn hevdes at vennskapet var samfunnets viktigste sosiale bånd.
AP170917 Men det « kortsnille » ja-et til Ola får konsekvenser siden samfunnets knappe ressurser ble brukt på Pål.
VG170916 Med et karikert persongalleri av ymse typer i samfunnets rangstige, stiller Brecht spørsmål om det ER mulig å være god i en verden som er så styrt av kapitalismens fundament.
AP170915 Endringen handler derfor om å endre ekteskapet, ikke utvide det, noe som vil « ryste samfunnets grunnmur », mener han.
DA170913 Forlegger Anders Heger kaller Fugelli " en av våre største humanister, en utrettelig forkjemper for menneskeverd og solidaritet, en lege like opptatt av samfunnets som kroppens skavanker " i et minneord.
AP170913 Samfunnets ansvar for helsen ¶
DN170912 - Dette tydeliggjør det internasjonale samfunnets vilje til å øke presset til et nytt nivå og tvinge Nord-Korea til å endre deres politikk, sier Abe.
NL170911 Mens eiendomsskatten ikke skiller mellom fattig og rik, betales formueskatten av samfunnets rikeste.
NL170911 Er det ikke på tide at vi « vanlige folk » tar bladet fra munnen og bruker stemmeseddelen til å protestere mot høyrepartienes tåkelegging av hvordan de prioriterer samfunnets aller rikeste på bekostning av lavtlønnete og det store flertall av lønnsmottakere.
DB170911 « Kapitalismen har overtatt kvinneundertrykkinga fra tidligere samfunnssystemer og vevd den inn i økonomien, i samfunnets institusjoner og organisasjoner, og i det daglige forholdet mellom kvinner og menn [... ].
VG170909 Slik at vi kan ta vare på landet vårt, sørge for innbyggernes trygghet og samfunnets sikkerhet.
DB170909 - Likestilling framheves som en viktig verdi av alle partiene på borgerlig side, sier Melby og viser blant annet til Bent Høie som i debatten om norske verdier har sagt at likestilling er samfunnets viktigste verdi.
DB170909 - Vi er samfunnets kanarifugler, fordi vi merker lufta på kroppen først.
VG170907 Hackerkollektivet uttrykker bekymring for at mulige angrep har potensiale til å påvirke samfunnets tillit til den demokratiske prosessen, selv i tilfeller der valgmanipulasjonen blir oppdaget etter noen timer eller dager.
DB170907 Han var bare enda en av samfunnets støtter som er anklaget for å bruke fellesskapets tillit til å fylle opp egen lomme.
DB170907 » Siden jeg er opptatt av klimaspørsmål, ønsker en åpnere og mer liberal innvandringspolitikk og i tillegg er opptatt av at vi skal hjelp og ikke straffe mennesker som av ulike grunner havner på samfunnets skyggeside har jeg åpenbart blitt definert som non-FrPer ( eller kvasi-Venstre ) og således i målgruppen for buskagitasjonen.
DB170907 Det handler ikke om deg, det handler om samfunnets struktur og økonomi som en helhet, forteller hun.
NL170906 Hva skjer med oss som lever våre liv her, i vårt lille land, med disse stadige huggene fra samfunnets øverste maktelite ?
DB170906 Jeg håper at « Nye Veier AS » lykkes med å få bygget de veiene de skal på en måte som både sikrer bilistene og samfunnets sine interesser.
DA170906 Han fortalte om opplevelsen av å leve blant samfunnets mest vanskeligstilte og om vennskap og sterke opplevelser.
VG170904 * 1 Nord-Korea har pådratt seg det internasjonale samfunnets vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende raketter. * 1 FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd full stans i disse programmene, noe ledelsen i hovedstaden Pyongyang nekter å etterkomme.
DA170903 Og det synliggjør det internasjonale samfunnets veldig begrensede muligheter, sier han til TT.
AA170903 Og det synliggjør det internasjonale samfunnets veldig begrensede muligheter, sier han til TT.
VG170901 Den skal styrke samfunnets evne til å forebygge kriser og til å håndtere alvorlige hendelser.
DB170901 Solbergs sterke engasjement mot mobbing i skolen og for samfunnets svakeste resonnerer hos velgerne, nettopp fordi de støtter opp om en opplevelse av hennes " why " som var der fra før.
AP170901 På den ene siden blir vi bombardert med bilder og reportasjer som viser hvordan samfunnets drømmekropp ser ut og tusenvis av oppskrifter på hvordan og hva vi burde gjøre for å oppnå den.
AP170831 Men også stolthet og visshet om at de tilhører samfunnets mest privilegerte.
DA170830 Anne Bitsch har skrevet en svært sterk bok om omsorgssvikt og overgrep i et ressurssterkt hjem, og om samfunnets uvilje mot å se « vellykkede » barn som ofre.
VG170828 Små barn skal ikke utsettes for samfunnets press om å se bra ut, prestere og være vellykket.
VG170828 Dette strider både mot idrettens og samfunnets verdier med barn helt ned i den alderen, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke, til VG.
NL170828 Verken fiskeflåten eller havbruksnæringen betaler godtgjørelse ( tomtekostnader, ressursskatt ) for bruken av samfunnets ressurser slik som all annen næringsvirksomhet på land og petroleumsvirksomhet til havs.
AA170828 Dette strider både mot idrettens og samfunnets verdier med barn helt ned i den alderen, sier generalsekretær Magne Brekke i Oslo Idrettskrets.
NL170824 Ikke planlegg framtida for samfunnets unge basert på politiske prinsippvedtak.
AP170823 I en åpenbar spøkefull kontekst hadde Torbjørn Røe Isaksen snakket om hvit makt og den ariske rasens overherredømme, men spøken falt enkelte så pass tungt for brystet at de varslet samfunnets vaktbikkjer - denne gangen representert ved Karlsen.
DB170819 At humor er samfunnets viktigste pusterom.
DB170817 Likevel sier Kjærstad at han ikke er ute etter å kritisere verken medias eller samfunnets reaksjoner etter 22. juli.
DB170817 Kjærstad beskriver samfunnets reaksjoner etter hendelsen.
DB170817 Alt som skjer i privatlivet til et menneske, i samfunnets reaksjon, sier Kjærstad.
DB170817 Kommunikasjon er utrolig viktig, og det er mange som jobber godt og hardt for å olje samfunnets tannhjul.
DB170816 Samfunnets sivilisasjonsnivå bør som kjent måles på hvordan vi behandler de svakeste blant oss.
AA170815 Hun går så langt at hun hevder at utviklingen i skolen « ikke er til samfunnets beste ».
VG170814 Norge er det ikke, og det er heller ikke noen av de land som troner på toppen av alle undersøkelser som måler velferd og utvikling for befolkningen ( og nei, samfunnets viktigste fundament blir ikke mer kristent av at en slik floskel av et kompromiss er tatt inn i Grunnloven ).
VG170814 Forutsetningen for å gi dem denne muligheten er ikke at samfunnets grunnverdier er « nøytrale », men de må være innrettet for å møte mennesker og deres behov, og frikoblet religiøs dogmatikk.
AP170814 - Har du foreldre som står utenfor, er det samfunnets ansvar å hjelpe dem tilbake.
DB170813 Pariakasten var i utgangspunktet trommeslagere utenfor templene, men det gikk fort nedover med denne gruppen og under kolonitiden hadde de samme lave status som de kasteløse - altså helt nederst på samfunnets rangstige.
DB170810 Våre identiteter har vært beskrevet som trussel mot kjernefamilien, vår kjærlighet som noe som kan rive samfunnets grunnpilarer i filler og våre parader som seksualisering av det offentlige rom.
DB170810 Denne advarselen kommer fra en som tidligere stolt har proklamert at sånne som oss river samfunnets grunnverdier i filler når vi utfordrer tanken om at ekteskapet skal være mellom en mann og en kvinne.
DB170810 Malte arbeiderklassen og samfunnets tapere, var knyttet til Bondeungdomslaget i Oslo og Det Norske Teatret.
AP170809 Vi må være villige til å investere noen av samfunnets ressurser, legge opp til at alle skal få like muligheter til å komme seg i bevegelse, sier Lysbakken.
DB170808 Skulle vi i framtida få nazimarsjer gjennom by etter by med dette innholdet, vil vi skjønne at dette vil stride mot samfunnets demokratiske grunnlag slik Strasbourgdomstolen har uttrykt det.
DA170808 Under tvil kom retten til at samfunnets behov for en markant og ubetinget reaksjon på promillekjøringen kan ivaretas gjennom en særskilt dom.
DB170807 I dag måler vi samfunnets suksess ut fra brutto nasjonalprodukt - et mål på hvor travle vi er, og hvor mye vi forbruker.
DA170807 - Men vi har forståelse for at han etter et langt og innholdsrikt yrkesliv i samfunnets tjeneste i både politi og brann og redning ønsker å pensjonere seg.
DN170806 Nord-Korea trakk seg i 2009 ut av forhandlingene, der også Kina, USA, Japan, Russland og Sør-Korea er med, i protest mot det internasjonale samfunnets fordømmelse av en rakettest.
DN170806 I samtaler med Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-Ho ba Wang om at landet ikke « provoserer det internasjonale samfunnets velvilje ved å gjennomføre missiltester ».
DB170806 Nord-Korea trakk seg i 2009 ut av forhandlingene, der også Kina, USA, Japan, Russland og Sør-Korea er med, i protest mot det internasjonale samfunnets fordømmelse av en rakettest.
AP170806 I samtaler med Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho ba Wang om at landet ikke « provoserer det internasjonale samfunnets velvilje ved å gjennomføre missiltester ».
AA170806 I samtaler med Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho ba Wang om at landet ikke « provoserer det internasjonale samfunnets velvilje ved å gjennomføre missiltester ».
DB170803 - Det er uansett sånn at stiller vi klare tydelige krav fra samfunnets side, så blir det veldig ofte møtt med god respons og leveranser.
AP170803 « Sjarmbyen lider seg gjennom sitt blodigste år på tiår, en daglig trommevirvel av massakrer uimottagelig for samfunnets raseri og økende utplassering av politifolk », skriver avisen og peker på ressursmangel i politiet som én av flere årsaker.
AP170803 Men sanksjonsregimet, virkemidlene og det internasjonale samfunnets reaksjon overfor et land som oppfører seg feil og i strid med folkeretten, må til enhver tid være gjenstand for en løpende diskusjon, sier Eide.
AP170802 Det er en investering i samfunnets sikkerhet, svarer Ranstorp.
NL170731 Et problem ble snudd til en ressurs da samfunnets gjestfrihet og åpenhet førte til at feriehusets eiere mobiliserte alle sine ressurser i landsbyen.
DB170729 Det er heller snakk om noe mer abstrakt, nemlig « samfunnets helse », som lider av tapet av « enkle verdier ».
DB170729 Alle sannheter blir opphevet, samfunnets orden blir rokket.
AA170728 - Vi mener at konstitusjonelle prosesser kun kan bli vellykket hvis de er basert på bred enighet og alle samfunnets sektorer er involvert, sier Liz Throssell, talskvinne for FNs menneskerettighetskontor.
NL170724 Takk til dere alle som har valgt et yrkesliv med ansvar for samfunnets mest krevende oppgave, å pleie syke og gamle.
AP170724 Det er ikke noe nytt at samfunnets privilegerte mener stemmeretten bør forbeholdes « de opplyste ».
DN170723 Advokaten mener konkurranselovgivning er samfunnets viktigste forsvar mot overgrep fra de store datagrossistene.
DN170723 - Jeg mener konsentrasjon av makt i hvilken som helst forstand - økonomisk, politisk eller på andre måter - er farlig, og at konkurranselovgivningen er samfunnets viktigste hjelpemiddel for å håndtere uheldige økonomiske maktkonsentrasjoner i den nye digitale verden, sier Vinje.
DB170722 Her går også det liberale samfunnets grense i forhold til islamisme og sharia.
DB170720 Først og fremst fordi den sosialdemokratiske pragmatismen baserer seg på at samfunnets ulike lag lever, samarbeider og jobber sammen i et harmonisk fellesskap.
DA170720 Unge i dag er veldig bevisste på samfunnets utfordringer og vil sikre seg en framtid.
DA170720 Også hun valgte utdanning basert på samfunnets behov.
VG170719 Raja beskriver disse radikaliserte ungdommene som samfunnets « tapere ».
DB170719 Dessuten er samfunnets sikkerhetsnett, NAV, langt ifra velfungerende nok.
AA170719 I tillegg til sin personlige sorg, har de måttet forholde seg til samfunnets mange reaksjoner og stadie medieoppslag.
DB170718 Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten.
DA170717 Vi må se på bransjenes og samfunnets reelle behov for fagarbeidere, og vi må sørge for at det skapes en etterspørsel etter lærlinger.
DA170717 Men klart er det at en mediekampanje av denne typen mot en jøde faller inn under en gammel tradisjon i antisemittisk historie, der jøder blir hengt ut som syndebukker for alle samfunnets problemer.
DB170714 Vi påpekte behovet for langt bedre samordning av samfunnets ressurser.
DA170714 - Samlet budsjett under et slikt nytt helsedepartement vil knapt utgjøre noen få prosent av det nåværende departementet, men kan sikre mer målrettet, faglig og effektiv bruk av samfunnets ressurser til å fremme folkehelse.
DA170714 - Da kan et slikt departement både få og ta ansvar for folkehelse i alle samfunnets sektorer, gruppe- og individrettet, så vel som miljørettet, og bidra til innhold i de mange lovene og reguleringene som har helse som formål.
AA170714 Samfunnets krav om mindre utslipp og mer energieffektiv teknologi har hengt over bransjen som en mørk sky i mange år.
NL170713 I en beskrivelse av det amerikanske samfunnets utvikling beskriver Robert Putnam det slik : " Mens folk tilbringer mer og mer tid på kontoret, på jobb-pendling og TV-titting alene, blir det mindre tid til å engasjere seg i samfunnet og frivillige organisasjoner, sosialisering med nabolaget, venner og til og med familie ".
DB170713 MDGs iver etter å sløse samfunnets ressurser på å opprette en lavutslippssone fremstår som nok et eksempel på at stadig nye symboltiltak trumfer fornuften i miljøpolitikken.
VG170711 å innse at mor og far har viktige roller som utfyller hverandre, og at delt foreldreskap og delt omsorg - ikke bare det første leveåret, men også videre gjennom hele oppveksten, selv om mor og far skulle ønske å gå ifra hverandre underveis, ikke bare vil gagne likestillingen, men også barna og samfunnets framtid.
AA170711 Han pekte videre på det internasjonale samfunnets kamp mot IS gjør at potensialet for framgang er høyere enn noen gang. ( ©NTB ) ¶
NL170710 Staten har én hovedoppgave framfor alt annet : Den skal sørge for samfunnets sikkerhet og innbyggernes trygghet.
DA170710 Romanene handler påfallende ofte om kjærlighet som er i konflikt med samfunnets konvensjoner.
VG170708 Samfunnets organisering og trusselbildet er noe helt annet i dag enn for få år siden.
VG170707 Det fastslår Forsvarets Forskningsinstitutt ( FFI ) i en hemmeligholdt rapport om samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak.
AA170707 Dette gjelder overfor samfunnet som helhet, men spesielt overfor unge som er på vei inn i eller er under utdanning, som skal ut i voksenlivet og trenger klare signaler fra samfunnets institusjoner - stilt opp mot krattskogen av trender og medier.
DA170706 Men det er synd når samfunnets løsning på problemet blir « ja, jenter, meld dere på selvforsvarskurs », i stedet for å ta problemet ved roten.
DA170706 Men det er synd når samfunnets løsning på problemet blir « ja, jenter, meld dere på selvforsvarskurs », i stedet for å ta problemet ved roten.
AP170705 Jeg ble trist og overrasket over å se at samfunnets standarder for skjønnhet allerede tynget de små skuldrene, skriver assistent ( 18 ).
AP170705 Jeg ble trist og overrasket over å se at samfunnets standarder for skjønnhet allerede tynget de små skuldrene, skriver assistent ( 18 ).
VG170703 I enhver rettsstat skal det finnes en balanse mellom samfunnets behov for beskyttelse, ofrenes behov for gjengjeldelse og forbryterens grunnleggende menneskerettigheter.
VG170703 Revolusjon er for en krigstilstand å regne, forandring skjer gjennom kamp, ikke dialog, fordi fienden er en institusjonalisert del av samfunnets grunnleggende struktur.
VG170703 Det var ingen grenser for vitenskapens og fremtidsoptimismens - og i siste instans det sosialistiske samfunnets - muligheter i det godes tjeneste.
AP170701 For unge LHBTI-personer er det et personlig drama å komme ut, hver eneste gang, for du må komme ut på tvers av det som er samfunnets normer fremdeles.
NL170630 Det finnes mange eksempler på at de som skal ivareta samfunnets trygghet for ernæring, så vel som trygghet for fri forskning, viser seg å være ambassadører for sterke pengeinteresser.
SA170629 Det samme gjelder offentlige institusjoner og samfunnets infrastruktur.
SA170629 Det er også vesentlig at alle diskusjoner om samfunnets utvikling skjer i full åpenhet.
VG170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse.
NL170626 Forsvarets kapasiteter, tilstedeværelse og løpende aktivitet utgjør en sentral del av samfunnets samlede beredskaps- og krisehåndteringsevne, særlig i nord.
DB170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse.
DA170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse.
BT170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse.
AP170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse.
AA170626 Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse.
DB170625 eriene noensinne ved å bytte fokus fra sesong til sesong, fra politi og narkolangere, til arbeiderklassen, fagforeninger, politikere, skolesystemet og media, og dermed bygge en utrolig rik mosaikk av komplekse årsakssammenhenger som ulikt noen annen serie klarte å diagnostisere det amerikanske samfunnets forgiftede indre.
DB170625 I et promoklipp forteller den tidligere P3Morgen-profilen at hun blant annet nekter å barbere kroppshåret for å tilpasse seg samfunnets skjønnhetskrav.
DB170624 Ledere i landsbyen har også hatt møte med statsminister Justin Trudeau for å snakke om samfunnets selvmordskrise.
AP170624 - Mennene ser på seg selv som ofre som blir tvunget til å drepe av samfunnets forventningspress og gammel tradisjon.
DB170623 Det hadde kanskje gått så langt at vi måttet ha beklaget ordlyden, og deretter lagt oss paddeflate etter en opphetet debatt med sju bloggende mødre som ikke finner seg i slikt stigmatisering av samfunnets mest sårbare.
DB170623 Den som vitser eller ler orker ikke alltid å ta inn over seg tyngden i alvoret ved alle samfunnets og menneskelivets defekter - særlig ikke de mest alvorlige defektene.
SA170622 Når Arkivverket flytter inn i flotte nye lokaler i Arkivenes Hus sammen med andre arkivinstitusjoner i Rogaland i august, er dette starten på et styrket nasjonalt arbeid for å bevare samfunnets arkiver med utgangspunkt i regionen.
SA170622 Fremtidsrettet bevaring av samfunnets arkiver Det ryktes at det pågår en sentralisering og nedbygging av Arkivverkets arbeid i Stavanger, og at dette også vil medføre at regionens arkivmateriale flyttes til Mo i Rana.
AA170622 I undersøkelsen fra 2012 kom det fram at enkelte den gangen følte de måtte undertrykke eget sinne, da dette sto i kontrast til " samfunnets " svar på terrorhandlingen - som var mer kjærlighet, toleranse og rosetog.
DN170621 En forklaring kan være at strandeiendommer som dette i vår tid nesten utelukkende er eid av samfunnets økonomiske elite, men også at man spekulerer i om noen heller satser på tilgivelse fremfor tillatelse.
BT170621 Det Mathias Fischer omtaler som et « byråkratisk kaos » er et sinnrikt system med sanksjoner som vil sikre en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser.
BT170621 Det Fischer omtaler som et « byråkratisk kaos » er et sinnrikt system med sanksjoner som både vil sikre oppfyllelse av målene og effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser.
AA170621 Vi er like på den måten, at alle er samfunnets tjenere.
BT170620 Noen sier at de opplever nikab som frigjørende i forhold til samfunnets objektivering av kvinnekroppen, skriver Jacobsen.
AP170620 Det skal være vektige grunner for innsynsrett, og det skal tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesser.
AA170620 Loven som forbyr " homofil propaganda ", ble ifølge russiske myndigheter innført for å beskytte mindreårige og samfunnets moral.
AA170620 Loven som forbyr " homofil propaganda " ble ifølge russiske myndigheter innført for å beskytte mindreårige og samfunnets moral.
AA170619 Hvis politikerne ser bort fra kritisk forskning, tar de en stor risiko på samfunnets vegne.
AA170619 Hvis næringslivet og politikerne ser bort fra kritiske forskningsfunn, tar de en stor risiko på samfunnets vegne.
AA170619 Begge disse milepælene i det norske samfunnets kamp mot nazismen var derfor en menighetshandling og en offentlig handling på samme tid.
AP170618 Konflikten, som har pågått i 70 år, faller i stor grad utenfor det internasjonale samfunnets søkelys.
DB170616 Tar det politiske i etterkant ¶ - Samfunnets samlede ressurser må utnyttes best mulig, og det er viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) om bakgrunnen for den nye bistandsinstruksen.
DB170616 « The Wire » klarte gjennom sine mange innfallsvinkler å bygge et uhyre rikt flettverk, og sånn sett gi oss en forståelse - mer intuitiv enn intellektuell - av de komplekse årsakene bak det amerikanske samfunnets råtne indre.
AA170616 - Samfunnets samlede ressurser må utnyttes best mulig, og det er viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) om bakgrunnen for den nye bistandsinstruksen.
DB170614 Hun føler hun med denne avgjørelsen er blitt ofret på samfunnets alter, og at noen for enhver pris må stilles til ansvar når en sak får et slikt tragisk utfall.
DB170614 Det er et liberalt dilemma at individets religionsfrihet blir overkjørt av samfunnets behov, men her mener jeg retten til å kunne se hvem man møter i det offentlige rom trumfer enkeltpersoners rett til å skjule sin identitet.
DA170614 Det internasjonale samfunnets stadige involvering i konflikten hjelper heller ikke, mener han.
AP170614 Hun føler hun med denne avgjørelsen er blitt ofret på samfunnets alter, og at noen for enhver pris må stilles til ansvar når en sak får et slikt tragisk utfall.
AP170614 Forsvarer Marijana Lozic sier at hennes klient er blitt ofret på samfunnets alter.
AA170614 I sum er landet vårt blitt noe bedre for samfunnets stebarn, sa Stanghelle.
SA170613 I sum er landet vårt blitt noe bedre for samfunnets stebarn, sa Stanghelle.
DB170612 På den ene siden skaper hver terroraksjon nye og forsterkede krav om å slå ned på angriperne og gjenskape samfunnets trygghet.
DA170612 Det er ikke folk som har kommet til Norge og ikke har tatt til seg det norske samfunnets verdier, sier han.
AA170612 Det er ikke folk som har kommet til Norge og ikke har tatt til seg det norske samfunnets verdier, sier han.
AA170612 Det er ikke folk som har kommet til Norge og ikke har tatt til seg det norske samfunnets verdier, sier han.
VG170610 At han fremdeles har behov for å forkynne sin uskyld, og at deler av miljøet mener at fengselstraff og utestengelse fra norsk idrett er for drøyt, viser helt klart mangel av forståelse av norsk lov og samfunnets verdier, sier kvinnen til VG.
AA170610 Kunnskap fra prosjektet spres raskere til flere enn prosjektleder og dermed styrkes samfunnets oppbygging av forskningsbasert kunnskap.
DB170609 Mange mener at elever i muslimske skoler - til forskjell fra kristne skoler - risikerer å falle utenfor samfunnets fellesskap.
DB170609 Enkle krav om at vanlige mennesker må kunne leve av lønna si, og at det er samfunnets oppgave å investere i skole, utdanning, helse, og framtida for de unge, har mobilisert de unge, som - akkurat som i USA - ved det siste valget viste at de foraktet den evig snakkende politiker-klassen.
NL170607 Passasjergrunnlaget er simpelthen for lite i forhold til å kunne forsvare så store investeringer fra samfunnets side.
AP170607 Allerede her var regissørens kamp for samfunnets utstøtte og menneskene nederst på den sosiale rangstigen tydelig.
AA170607 Dette er også et prioritert område for regjeringen, for å styrke samfunnets motstandsdyktighet ved kriser.
BT170603 Både når det gjelder samboerskap og skilsmisser, overlevde samfunnets normer forbedringene i lovverket.
AA170602 Men hva er egentlig mest fornuftig av å ta veivalg utifrå « samfunnets behov for fremtidig arbeidskraft », eller å velge noe man føler både mestring, glede og engasjement for ?
AP170601 Her kan du lese et sammendrag av rapporten : « Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak ».
VG170531 De skal lære å lese og skrive og regne, de skal møte det norske samfunnets verdier og lære å tenke selv.
DB170530 Så er det selvsagt helt i orden at han har engasjement for å endre samfunnets lover, men fram til da må han få forholde seg til dem han også, sier Høyre-veteranen.
VG170529 I OECD-rapporten « Divided we stand - why inequalities keep rising » tegner de et dystert bilde av en utvikling der en liten, rik elite har fått en stadig større andel av samfunnets ressurser, mens de lavtlønte og fattige blir hengende igjen.
DB170529 Kunnskap, og evnen til å anvende kunnskap, er det norske samfunnets viktigste konkurransekraft.
DB170529 Den samlede kunnskapskapitalen er samfunnets viktigste ressurs.
DA170529 Således taler også individualpreventive hensyn med styrke for at det reageres med frihetsberøvelse, slik at kan få den nødvendige og oppdragende korreksjon på sine handlinger som bryter med samfunnets normer », heter det i dommen.
BT170529 Mannlige overgrepsofre kan rekonstruere opplevde overgrep så de stemmer med samfunnets kjønnsroller der menn betraktes som seksuelle initiativtakere.
AP170529 | Journalistikk - for samfunnets skyld Kjersti Løken Stavrum og Rolv Erik Ryssdal ¶
AP170529 | Journalistikk - for samfunnets skyld Kjersti Løken Stavrum og Rolv Erik Ryssdal ¶
BT170528 Det handler mer om samfunnets syn på ulike kropper og hvilke verdier og egenskaper vi tillegger tynne mennesker versus tykke mennesker.
BT170527 Regelverket skal blant hindre at samfunnets ressurser sløses bort unødvendig og at personlig nettverk leder til forfordeling på skattebetalernes regning.
DA170526 Han blir et individ, en som bryter tabuene, som går mot samfunnets regler.
DA170526 Hun er kanskje den eneste personen i samfunnets toppsjikt som sier at kunst og kultur er viktig.
VG170525 Å dømme ut i fra stemningen utenfor moskeen, og de ulike reaksjonene på den tragiske hendelsen mandag kveld, er det britiske samfunnets mange flotte verdier sterkt utfordret.
VG170524 De var hele samfunnets lærere.
SA170524 Det bør være i samfunnets interesse å få flere til å reise kollektivt.
NL170523 Vi må akseptere at adskillig mer av samfunnets ressurser brukes på sikkerhet og forebygging.
AA170523 Ved å angripe en popkonsert med barn og unge rammes samfunnets mest sårbare, mener han.
AA170523 Ifølge Dyb er det veldig viktig hvordan den overlevende opplever samfunnets reaksjon.
VG170522 Regjeringens forslag vil likevel sørge for et skjerpet straffenivå som bedre reflekterer samfunnets syn på gjentatte grove integritetskrenkelser.
NL170522 Vår folkeskole er oss kjær - den er den eneste vi har av samfunnets goder. (... )Vi tillater oss kun å si at det gjør tilværelsen for oss og Våre barn tydelig tristere.
DB170521 I stedet for å gjøre den til eneste kilde til mening, maner hun kvinner til å kaste seg ut i samfunnets strid.
DB170521 Griske politiske ledere og de mektigste og feiteste toppene i næringslivet har i årevis forsynt seg kraftig av samfunnets felles rikdom gjennom sine hemmelige nettverk.
DB170520 Det råder stor spenning om hvorvidt norske politikere er klare for å innføre en tryggere ruspolitikk, eller i det minste en reform som vil kunne redusere skadene fra samfunnets rusmiddelbruk.
NL170519 I tillegg kommer samfunnets påføring av skam ved fordømmelsen og straff og det at vi ikke vil se eller møte volden vi ser er der.
DB170516 Dette er trusler mot samfunnets interesser som ikke kan møtes med motmakt av den karakter som Forsvaret har i dag.
AP170515 Og deres skiftende betydning preger faktisk også historiens gang og samfunnets prioriteringer.
AP170513 Sjeldent er det Frp som går først når det gjelder å beskytte samfunnets svakeste.
AP170513 Frp går først for å beskytte samfunnets svakeste.
AP170513 Sjeldent er det Frp som går først når det gjelder å beskytte samfunnets svakeste.
AP170513 Frp går først for å beskytte samfunnets svakeste.
DB170512 For samfunnets del trengs det ikke at store grupper skoleelever oppmuntres til å se for seg en karrierevei som de aller færreste av dem kan leve av.
DB170511 Prinsippet var at samfunnets samlede ressurser skulle kunne mobiliseres for forsvaret av landet.
DB170511 For eksempel uttalte Albert Einstein - som var en uttalt sosialist - at vi måtte ha produksjon etter samfunnets behov og ikke « produksjon for profitt ».
DB170510 Hun skriver blant annet « Denne boka handler om da jeg, 26 år gammel fransk kvinne, la ut på oppdagelsesferd i det norske samfunnets språk og kultur... /Til tross for mange historiske forbindelser og geografisk nærhet oppdaget jeg at Frankrike og Norge er to ekstremt forskjellige land ».
VG170509 Målrettet ønsket han å lære om samfunnets kjerneinstitusjoner, for siden å ta skrittet over til realmaktens arena, først som rådgiver, så statsråd, og nå som president i et land der presidenten potensielt har mer makt enn i noe annet vestlig land.
DB170509 Når banker arbeider for sine aksjonærer i stedet for samfunnets verdier, som penger faktisk representerer, så reduserer de vår tillit til de pengene bankene faktisk har som jobb å forvalte.
BT170506 Men vi må holde igjen på våre følelser av hensyn til mødrenes emosjonelle behov, som helt klart er tilstede, og samfunnets forventninger.
DB170505 Det er på tide å gjenvinne rommet for demokratisk styring av økonomien - der økonomien står i samfunnets tjeneste, og ikke motsatt.
BT170505 Helseforskningsloven prioriterer i klartekst : « Hensynet til deltakernes velferd og integritet skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser ».
AP170505 - Norge trenger konkrete løsninger på noen av samfunnets utfordringer, og vi mener teknologi er en vesentlig del av løsningen.
SA170501 Alt for å ivareta samfunnets og pasientenes behov.
VG170430 Kristne terroriseres av ekstremister som vil knuse samfunnets mangfold.
DA170429 Som prøver å hekte samfunnets problemer, særlig rasismen, på ham.
VG170428 Det er usannsynlig, fordi unge mennesker i overraskende stor grad innretter sin adferd etter samfunnets rettslige rammer og sanksjoner.
AA170427 Når bøndene slutter å være dyrkajordas beste forsvarer og heller ikke politikerne ivaretar samfunnets langsiktige behov, må vi ha nye verktøy i jordvernet, sier Lykke.
DA170426 Dessuten om uretten samfunnets rammer og forventninger hele tida øver på dem, sier Emma Cline til Dagsavisen.
DA170426 Det røper hans fordommer, sier Hustvedt, men også samfunnets .
AA170426 - Det gir derfor bedre utnyttelse av samfunnets midler å bygge tilstrekkelig robuste veier, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet i en pressemelding.
VG170424 Han peker særlig på samfunnets store kostnader ved ikke å gjøre noe for å forebygge vold mot barn, og viser til at kostnadene er like store som ved de fire store folkesykdommene.
SA170424 De har vent seg til et forbruk basert på mor og fars inntekt og kan ha en formening om at det er foreldrene og samfunnets oppgave å sørge for at de har hus og bil.
FV170424 De har vent seg til et forbruk basert på mor og fars inntekt og kan ha en formening om at det er foreldrene og samfunnets oppgave å sørge for at de har hus og bil.
DB170424 Noen vil føle umiddelbar medynk, ønske å hjelpe og synes forslaget om tiggerforbud er et brutalt angrep på samfunnets svakeste.
BT170424 De har vent seg til et forbruk basert på mor og fars inntekt og kan ha en formening om at det er foreldrene og samfunnets oppgave å sørge for at de har hus og bil.
AP170424 De har vent seg til et forbruk basert på mor og fars inntekt og kan ha en formening om at det er foreldrene og samfunnets oppgave å sørge for at de har hus og bil.
VG170422 - Jeg deler tanken om at familien er samfunnets viktigste sosiale fellesskap, og at det er viktig å hegne om den.
DB170422 På Arbeiderpartiets landsmøte i helgen skal to saker behandles som påvirker de av oss som bryter med noen av samfunnets normer.
VG170421 » Valgordninger, uniforsreglementer og moralske forbud og påbud finner sine begrunnelser i representativitet, deltagelse, legitimitet og samfunnets sammenhengskraft.
VG170421 Slik holder vi på på alle samfunnets områder.
DA170421 post til Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng ber forfatter Thorvald Steen henne om å legge fram følgende uttalelse for landsmøtet : «Arbeiderpartiets landsmøte gir uttrykk for at forfatteroppropet om flyktningpolitikk er et konstruktivt bidrag til en nødvendig nyorientering av det norske samfunnets ansvar i en av vår tids største humanitære kriser ».
AA170421 - Sosialtjenesteområdet er samfunnets siste sikkerhetsnett for personer i vanskelige livssituasjoner, men også på dette området må hensynet til samfunnets behov for kriminalitetsvern veie tungt, sier Hauglie. ( ©NTB ) ¶
AA170421 - Sosialtjenesteområdet er samfunnets siste sikkerhetsnett for personer i vanskelige livssituasjoner, men også på dette området må hensynet til samfunnets behov for kriminalitetsvern veie tungt, sier Hauglie. ( ©NTB ) ¶
VG170419 Grundige konsekvensutredninger, inklusive Lofoten, Vesterålen og Senja ( LoVeSe ), er avgjørende for å få kunnskap om ressursgrunnlag og andre forhold for å vurdere hvordan vi best forvalter samfunnets ressurser framover.
AA170419 Tanken var å bryte med samfunnets konforme måte å være på.
DB170417 Jeg vet ikke, jeg er først og fremst opptatt av kvinner og menn som lever utenfor samfunnets regler.
DB170417 Jeg vet ikke, jeg er først og fremst opptatt av kvinner og menn som lever utenfor samfunnets regler.
DA170416 Det vil fjerne maktbalansen mellom det tyrkiske samfunnets mektigste institusjoner.
DA170416 Det vil fjerne maktbalansen mellom det tyrkiske samfunnets mektigste institusjoner.
DA170416 Kritikere mener endringene vil fjerne maktbalansen mellom det tyrkiske samfunnets mektigste institusjoner.
DA170416 Kritikere mener endringene vil fjerne maktbalansen mellom det tyrkiske samfunnets mektigste institusjoner.
AP170415 Anbefalingen fra MSB er at borgere skal kunne klare seg uten samfunnets hjelp i tre døgn om noe skulle skje.
AA170415 Men denne rapporten sier ikke hvor balansepunktet er mellom samfunnets behov for fagutdanning og høyere utdanning.
AA170415 For Norges del kommer det nå signaler som tyder på at samfunnets jakt på mer og mer teoretisk utdanning er i ferd med å bli et problem mer enn å være en løsning.
BT170414 « Familien har en særstilling som samfunnets viktigste byggestein », kan vi lese i Høyres prinsipprogram.
DB170413 Han vil bestemme samfunnets reaksjon, så ingen får gjort noe som helst med selve problemet.
DB170412 Han har rørt TV-seerne med sine to serier om samfunnets svakeste.
DB170412 - Det er samfunnets oppfatning, ikke min.
VG170410 Ofte vil konfliktene handle om i hvilken grad flertallet skal tilpasse seg enkeltmennesker eller små grupper som ønsker å bryte med samfunnets normer.
DB170410 Oppdraget er utdypa i den generelle læreplanen, som er stappfull av politisk korrekte mål, komplekse beskrivelser av samfunnets behov og skyhøye ambisjoner for menneskeheten.
SA170408 Å sikre barn god omsorg i en stabil familie er samfunnets beste investering.
VG170407 Selv om samfunnets syn på dataspill er i endring, er det også slående hvordan noen grunnleggende fortellinger sitter fast.
VG170407 SPILLFEST : - Selv om samfunnets syn på dataspill er i endring, er det også slående hvordan noen grunnleggende fortellinger sitter fast, skriver kronikkforfatterne.
AP170407 - Putin ser på angrepet som et forsøk på å flytte det internasjonale samfunnets oppmerksomhet vekk fra de sivile tapene i Irak, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov.
DB170406 Slik sett utgjør de samfunnets primærhukommelse.
VG170405 Petersburg bør styrke det internasjonale samfunnets besluttsomhet om å bekjempe en terrorisme som ikke kjenner landegrenser.
DB170405 - Men hvis flere av faktorene fortsetter i negativ retning, vil det få store negative effekter for samfunnet og for hele samfunnets virkemåte.
DB170404 Likevel tviler jeg ikke på at en lærernorm - uavhengig av om den er på kommune-, skole- eller klassenivå - kan forbedre lærernes arbeidshverdag, og slik gjøre det mer attraktivt å være lærer, som for øvrig er et av samfunnets viktigste yrker.
AP170404 Nå kan Aftenposten avsløre at offentlig pengebruk og vesentlige beslutninger i politiets øverste ledelse de siste årene har vært skjult for samfunnets innsyn.
SA170402 Spørsmålet om hvem som skal ha tilgang til samfunnets alkoholkraner er et tema som de fleste politikere ikke liker å profilere.
AP170402 Men hun har aldri klaget, for hun vil at jeg kjemper for å trygge hele samfunnets interesser - og for å få til det, må de som har mye bidra mer enn andre " skrev Gunnlaugsson etter at den islandske tv-kanalen RUV hadde sendt en dokumentar om Panama-lekkasjen og Wintris.
VG170331 Medienes selvjustis er åpenbart samfunnets beste ( og hittil ubenyttede ) virkemiddel i forebygging av terror.
VG170331 net Natalia Zubillaga ( nestleder i LO i Oslo ), og Ingunn Gjerstad, ( organisasjonssekretær samme sted og vararepresentant for SV på Stortinget ) sitt samarbeid med at CTC ( cubansk LO ) « deltar i et sosialistisk prosjekt », som « et alternativ til kapitalismen », der « vesentlige elementer er samfunnets eierskap til de viktigste produksjonsmidlene og sosial rettferdighet ».
VG170331 Når man gir nye grupper rettigheter, er det samfunnets plikt å sørge for at alt av nødvendige dokumenter er på plass slik at man blir behandlet som alle andre i samme situasjon.
DB170330 Klimaloven handler om å sørge for et langsiktig mål som sier hvor store de nasjonale klimautslippene skal være, og en plan for hvordan målet skal nås gjennom utslippskutt i alle samfunnets sektorer.
BT170330 Hvorfor : Mange rappere - ikke minst bergensrappere - lever tilsynelatende liv der minst den ene foten beveger seg på utsiden av det norske samfunnets A4-ark.
AP170330 - Straffen han ilegges må reflektere hele samfunnets dypeste fordømmelse, sa dommeren før hun leste opp dommen.
AA170330 - Straffen han ilegges må reflektere hele samfunnets dypeste fordømmelse, sa dommeren før hun leste opp dommen.
AA170330 Utgangspunktet for prestasjonspresset i skolen var et ønske fra samfunnets side om en kunnskapseffektiv skole.
DA170329 Deres ønske om å leve moderne liv blir møtt med samfunnets krav til konservatisme.
DA170329 Deres modernitet og ønske om å leve på lik linje med andre, blir møtt med samfunnets krav til konservatisme.
SA170328 Nå passer det perfekt i samfunnets krav og forventninger.
DN170328 - Sannheten er at vår industri fornyer seg kontinuerlig, med avanserte produkter og nye produktområder som møter samfunnets behov.
DB170328 I kronikken tar hun et oppgjør med samfunnets trangsynthet, og skrev om sin rett til å bruke hva hun vil.
BT170328 Det handler om å ta vare på noen av samfunnets mest slitne, og skape et effektivt behandlingssystem.
BT170328 De vil ikke lenger at vi skal bruke samfunnets ressurser på å straffe mennesker som trenger helsehjelp.
AP170328 Samtidig kan jeg føle meg skremt av konformitetspresset - dette med å underkaste seg samfunnets klamme grep, sier Sverre Malling.
DB170327 For å delta i samfunnets felles institusjoner, er det blant annet nødvendig å beherske språket godt.
DA170327 - Denne vil inneholde analyse av elevenes søkning, arbeidslivets og samfunnets behov og forslag til skoleutbygging.
AP170327 I 2016 ble samfunnets kostnader til kreft og kreftbehandling beregnet til 40 milliarder kroner.
DB170326 nheten om hva slike aksjoner fører til når publikum slik at de kan gå til urnene og stemme også utifra ruspolitiske overbevisninger basert på god og sannferdig informasjon - og med det forhåpentligvis stemme inn i maktens korridorer dem som kan forsyne vårt samfunn med gode løsninger på å lyse opp i samfunnets mørkeste kroker, og ikke bare feie realitetens styggedommer under teppet.
DB170326 kilo heroin blir beslaglagt er det ren matematikk at noen skylder noen andre veldig mye penger, og disse noen er ofte uten skrupler når det kommer til virkemidler for å inndrive disse pengene ), samt stjålne sykler og lommebøker fra byens uvitende tilskuere til et blodig drama som utspiller seg i samfunnets mørke kroker, som følge av at ringvirkningene av et slikt beslag gjør alle ledd i den illegale næringskje
DA170326 Det må skje uten å havne i populistfellen, der minoritetene som samfunnets syndebukker blir politikkens svar.
DA170325 - Vi har hele veien sagt at det er skjellig grunn til å mistenke at Erna Solberg hemmeligholder rapporten ut fra politiske hensyn, og ikke ut fra hensyn til sikkerhetsloven og samfunnets behov for innsyn.
DA170325 Regjeringspartiet vil også flytte ansvaret for samfunnets oppfølging av brukere av illegale rusmidler, fra justissektoren til helse.
BT170325 Til tross for dette velger vi å tilpasse oss samfunnets behov.
DB170324 TILLIT : Tillit er samfunnets fugemasse.
DA170324 Da er det naturlig at vi flytter samfunnets oppfølging fra justis til helse, sier Aleksander Stokkebø, stortingskandidat for Rogaland Høyre.
DB170323 » Eller den samme Ibsen, i « Samfunnets støtter » : « Dette slit på kontoret var det en ren lykke at komme bort fra. » | Politihuset var ikke stort nok for både Eirik Jensen og Einar Aas ¶ ¶
AP170323 Kystsamfunn i nord og samfunnets felles interesser står igjen som tapere.
DB170322 Venstres Sveinung Rotevatn var blant dem som påpekte at denne kontrasten sto i grell kontrast til VGs artikkel fra Høyres landsmøte uken i forveien, da et lignende vedtak om å « overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk, fra justissektoren til helsetjenesten », ble presentert under overskriften « Helseministeren vil ikke straff
DB170322 Tvert imot retter Høyres vedtak seg mot « samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk », og er dermed minst like klart som SV på at dette omfatter alle slike stoffer.
DB170322 Høie fremhever at det er « viktig at man fra samfunnets side fortsatt sender signaler om at dette er ulovlig » ( hvilket jo er et legitimt selvstendig argument ), men utover dette henviser begge partier til at den konkrete utformingen av politikken vil måtte utredes videre.
AP170322 Presidenten mente at det var nødvendig for å gjøre noe med « samfunnets parasitter ».
AP170322 Presidenten kalte arbeidsledige for « samfunnets parasitter ».
AP170322 Over hele Hviterussland har det vært store demonstrasjoner den siste uken etter at presidenten innførte en skatt på det han kaller « samfunnets parasitter ».
AP170322 Da var han syvogtyve og angrep samfunnets konsumentkrav med sjarmerende bravur.
AA170322 Nesten alle som til enhver tid befinner seg på veiene, er der i samfunnets tjeneste.
AA170322 Hvis du kjører unger til skole eller barnehage, er du der i samfunnets tjeneste.
AA170322 Hvis du er på vei til eller fra jobb, er du der i samfunnets tjeneste.
AA170322 Hvis du er på jobb allerede, er du selvsagt på veiene i samfunnets tjeneste.
AA170322 Er du på vei til eller fra sosiale eller idrettskulturelle aktiviteter, er du der i samfunnets tjeneste.
AA170322 En faktor som representerer samfunnets maktapparat, men med et sivilt preg, med lokalkunnskap og innsikt i den lokale samfunnsutviklingen.
AA170321 De gjør denne jobben på samfunnets vegne, som fylkesnemnda og domstolene gjør sin del.
DB170320 Idealister som kjemper for miljø, for dyrevern, for asylsøkere, blir rakket ned på, tross at det er slike frivillige krefter som er samfunnets bærekraft.
BT170319 Regjeringspartiet vil også flytte ansvaret for samfunnets oppfølging av brukere av illegale rusmidler, fra justissektoren til helsetjenesten.
BT170319 - Dette vil innebære at narkotika fortsatt vil være ulovlig, men at rusavhengiges overtredelser av loven møtes med alternative reaksjoner, ikke straff, fra samfunnets side, heter det i Aps programutkast, som skal behandles på landsmøte senere i vår.
AA170319 Regjeringspartiet vil også flytte ansvaret for samfunnets oppfølging av brukere av illegale rusmidler, fra justissektoren til helsetjenesten. 289 personer døde av overdose i fjor, det høyeste tallet siden 2004, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet.
AA170319 - Dette vil innebære at narkotika fortsatt vil være ulovlig, men at rusavhengiges overtredelser av loven møtes med alternative reaksjoner, ikke straff, fra samfunnets side, heter det i Aps programutkast, som skal behandles på landsmøte senere i vår.
AA170319 Regjeringspartiet vil også flytte ansvaret for samfunnets oppfølging av brukere av illegale rusmidler, fra justissektoren til helsetjenesten.
AA170319 - Dette vil innebære at narkotika fortsatt vil være ulovlig, men at rusavhengiges overtredelser av loven møtes med alternative reaksjoner, ikke straff, fra samfunnets side, heter det i Aps programutkast, som skal behandles på landsmøte senere i vår.
BT170318 Samfunnets støtter ante uro.
DB170317 En del yrkesgrupper, som tilsatte i politi og forsvar og helsepersonell, må likevel kunne forventes å sette samfunnets interesser foran sine egne, personlige interesser.
DB170317 Partier til venstre hevder at økonomiske og sosiale konflikter og skiller er samfunnets viktigste motsetninger, ikke striden om kulturell eller nasjonal identitet.
DA170316 Den unge, idealistiske legen Jenny Davin ( Adele Haenel ) står ved en korsvei, mens hun må velge mellom å fortsette som allmennpraktiserende på et lite legekontor for samfunnets vanskeligstilte - eller eventuelt akseptere en velbetalt jobb for et privat legefirma.
DB170315 Dette er trist på pappa og samfunnets vegne, forklarer hun. 31-åringen ønsker ikke å uttale seg ytterligere, men henviser til sin egen Instagram-konto.
DB170315 » - Trist på samfunnets vegne ¶
BT170315 Har man jobb så må man betale skatt til staten og bidra til samfunnets fellesskap.
SA170314 - Frihetsberøvelse er samfunnets strengeste straff, og det er staten som har ansvaret for å gjennomføre den.
SA170314 Retten har funnet det bevist utenfor enhver rimelig tvil at begge har blitt voldtatt, men han får altså redusert sin straff fordi han gikk løs på noen av samfunnets minst privilegerte.
DB170314 Nå vil de « overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk, fra justissektoren til helsetjenesten », altså skal narkotika avkriminaliseres.
AP170314 - Frihetsberøvelse er samfunnets strengeste straff, og det er staten som har ansvaret for å gjennomføre den.
AA170314 - Frihetsberøvelse er samfunnets strengeste straff, og det er staten som har ansvaret for å gjennomføre den.
AA170314 Vi som borgere må føle oss trygge på at politikerne tar beslutninger som er til samfunnets beste.
SA170313 Det handler ofte om unge mennesker som ikke klarer å leve opp til samfunnets forventninger, sier Dale.
DA170313 Hun kaller dem « Balkonger », og knytter dem til flyktningkrisen og den påkjenningen den har medført på tilliten til samfunnets grunnleggende institusjoner.
AP170313 Bjerrum Nielsen kan ikke for alvor mene at dagens læringsmiljø nøyaktig gjenspeiler samfunnets kunnskaps- og ferdighetsbehov ?
VG170312 For å forstå seg bedre på datidens utfordringer, samfunnets dynamikk og ( ikke minst ) kjønnsrollene, hentes kokker, forskere, historikere, professorer og andre aktuelle inn som ekspertstemmer.
AP170312 Det handler ofte om unge mennesker som ikke klarer å leve opp til samfunnets forventninger, sier Dale.
VG170310 Mandatet vil være at samfunnets reaksjon på besittelse og bruk av narkotika skal være helse- og sosialfaglig oppfølging, og ikke reaksjoner i justissektoren.
VG170310 I forslaget til nytt partiprogram foreslår de å « overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale ¶ rusmidler til egen bruk, fra justissektoren til helsetjenesten ».
VG170310 - Det er viktig at man fra samfunnets side fortsatt sender signaler om at dette er ulovlig.
BT170310 Men vi kan ikke la følelser overskygge fakta når vi skal løse samfunnets problemer, skriver Carl Eilert Macody Lund.
BT170310 Jeg blir like forbannet som Eikefjord når jeg leser om kvinner som har blitt ofre for voldelige ektemenn og ekskjærester, men vi kan ikke la følelser overskygge fakta når vi skal løse samfunnets problemer.
DB170309 - Solberg snakket om mange av samfunnets utfordringer.
DB170309 Det blir trolig stor enighet om å « overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk, fra justissektoren til helsetjenesten ».
DA170309 « - Det er helt utrolig at en organisasjon som jobber for samfunnets mest marginaliserte kvinner blir angrepet på en dag vi feirer internasjonal solidaritet og kvinnekamp.
VG170308 Vold er en av samfunnets største likestillingsutfordringer.
DB170308 Barnehagen er samfunnets investering i våre barn, en investering som vi får igjen når de blir kreative entrepenører, skattebetalere og omsorgsarbeidere.
DA170308 - Det er helt utrolig at en organisasjon som jobber for samfunnets mest marginaliserte kvinner blir angrepet på en dag vi feirer internasjonal solidaritet og kvinnekamp.
AA170308 Vi trenger flere kvinnelige stemmer på samfunnets arenaer.
AA170308 Ta ordet : « Vi trenger flere kvinnelige stemmer på samfunnets arenaer » mener Silje Kolaas.
VG170307 - Misforholdet mellom Heimevernets ressurser og pålagte oppgaver dokumenterer det Riksrevisjonen har rapportert, at det er alvorlige mangler ved samfunnets sikring av skjermingsverdige objekter.
DB170307 Sykt stolt av @firgisle som tør å ta et oppgjør med samfunnets holdninger til bla utrykket " jævla homo ".
SA170306 Og samfunnets respons ?
BT170306 For første gang ble det også drøftet om ulven kan skytes av hensyn til samfunnets og offentlige interesser.
AP170306 » | Informasjonskaosets offer Harald Stanghelle ¶ Samfunnets leirbål lyser med stadig svakere flamme.
VG170304 Dette er en forventning som gjennomsyrer samfunnets holdning til sykdom, det er startpunktet for velferdsordningene og styrende for prioriteringene i politikken.
DB170304 - Seriens tittel og tematikk tar opp ødeleggende myter og viser hvordan enkeltpersoner opplever fordømmelse, men også hvordan man stolt kan heve seg over samfunnets fordømmelse, eller følelse av fordømmelse.
DB170304 Mine prioriteringer vil ikke lenger være lik samfunnets prioriteringer.
DB170304 Det som nå er i spill er større : Kontrollen med samfunnets informasjonskanaler og kvaliteten i disse.
DA170304 - Seriens tittel og tematikk tar opp ødeleggende myter og viser hvordan enkeltpersoner opplever fordømmelse, men også hvordan man stolt kan heve seg over samfunnets fordømmelse, eller følelse av fordømmelse.
BT170303 Historisk sett har russen alltid vært forbundet med alkohol og bryting av samfunnets normer - men innenfor rimelighetens grenser.
VG170302 Hvis Erna Solberg skulle velge å boikotte Aftenposten og TV 2, ville hun få samfunnets dom over handlingen ved neste valg.
DB170301 Da tilsvarende liste bare med støtte til el-sykkel ble offentliggjort i fjor, ble det klart at flere av dem som hadde fått støtte tilhørte samfunnets absolutte topp.
DB170228 Barnevernet er en sentral del av samfunnets sosiale beredskap.
BT170228 Og har du ikke fullført videregående før du er tyve, er samfunnets beskjed at det åpenbart er noe galt med deg.
VG170227 Resten av utvalget deler bekymringen over at større kulturelt mangfold kan svekke tilliten, og at samfunnets absorberingskapasitet er begrenset.
VG170227 For å redusere spenningene og øke samfunnets absorberingsevne i møte med innvandring, argumenterer han blant annet for tydeligere forventninger om at innvandrere tilpasser seg norsk kultur og norske verdier.
SA170226 Det er jo pinlig på samfunnets vegne.
SA170226 - Pinlig på samfunnets vegne, mener nevropsykolog.
DB170226 Det er også en mørk forestilling, en slags advarsel fra fortiden om at samfunnets sykluser gjentar seg.
AA170226 Det er jo pinlig på samfunnets vegne.
AA170226 - Pinlig på samfunnets vegne, mener nevropsykolog.
SA170225 - Intensjonen er å støtte det kreative samfunnets voksende bekymring for innvandringsfiendtlige holdninger i USA og dets potensielle dempende effekt på utveksling av ideer, og for ikke å nevne ytringsfrihet, sa han.
DA170225 - Intensjonen er å støtte det kreative samfunnets voksende bekymring for innvandringsfiendtlige holdninger i USA og dets potensielle dempende effekt på utveksling av ideer, og for ikke å nevne ytringsfrihet, sa han.
AA170225 - Intensjonen er å støtte det kreative samfunnets voksende bekymring for innvandringsfiendtlige holdninger i USA og dets potensielle dempende effekt på utveksling av ideer, og for ikke å nevne ytringsfrihet, sa han.
FV170224 Gjennom et unikt kildemateriale har Åsne Seierstad funnet en gutt og en mann som i mange år strevde med å finne sin plass innenfor samfunnets rammer, men som endte med å bryte dem på det mest brutale vis.
FV170224 Hjemmet hennes er nesten « off-grid » - det vil si nesten utenfor samfunnets infrastruktur - og hun kan fint klare seg utenfor elnettet.
DB170224 Sannheten er at det kommer mer an på holdninger ( dine egne, samtalepartnerens og samfunnets ) enn på ferdigheter.
DB170224 Nettopp for å vise frem samfunnets dobbeltmoral ; standhaftigheten glipper bare fristelsen blir stor nok.
DB170224 Hva som er det norske samfunnets absorberingsevne, for å bruke et uttrykk fra Brochmann-rapporten, er vanskelig å avgjøre, men det er på ingen måte klart at det skulle være når andelen « etniske nordmenn » blir mindre enn halvparten av befolkningen.
DB170224 Det virker imidlertid merkelig å gå omveien om etnisitet for å si noe om det norske samfunnets bærekraft i møte med innvandringen.
BT170224 Gjennom et unikt kildemateriale har Åsne Seierstad funnet en gutt og en mann som i mange år strevde med å finne sin plass innenfor samfunnets rammer, men som endte med å bryte dem på det mest brutale vis.
VG170223 De massive inntrykkene av overgrep, og det internasjonale samfunnets manglende evne til å gripe inn, kan lede til resignasjon.
DB170221 I stedet holdt jeg på å utvikle selvforakt, og brukte samfunnets fordommer mot meg selv.
DB170221 Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen « samfunnets svakeste ».
VG170220 Han tror det ikke bokstavelig, men han ser Trump som en gallionsfigur for samfunnets uendelige smerte.
DB170220 Eller er det hele samfunnets ansvar ?
BT170220 - Men det kunne det definitivt ha vært gjort mer fra det internasjonale samfunnets side.
AP170220 - Men det kunne det definitivt ha vært gjort mer fra det internasjonale samfunnets side.
AA170220 - Men det kunne det definitivt ha vært gjort mer fra det internasjonale samfunnets side.
DB170218 Gjennom mangel på moral avdekker han samfunnets dobbeltmoral - derfor er han mer enn en kvinneforfører, men en samfunnsrefser og religionskritikker.
DB170218 Baasmo Christiansen innrømmer at han er pessimistisk på samfunnets vegne, med politikere og makthavere som utilslørt gjøgler med fakta - og mener at stykket skal vekke og oppildne oss, og gir også et stikk til presse og medieformidlere.
DB170218 Alle vil ha verdiskaping, men er det samfunnets svake som skal presses til å gi oss den ?
DA170218 Jeg kunne gjerne avrunde med stykkets nåtidige samfunnsrelevans, om selvsentrerte herskere som svinger seg opp på samfunnets elendighet.
AA170218 Byrådslederen gir uttrykk for en sterk mistillit til at samfunnets fellesoppgaver kan løses noe annet sted enn i hovedstaden.
SA170217 Tilsynsmyndigheten, som hun representerer, måtte være ærlig og vise sin usikkerhet for å erkjenne at den ikke har vært god nok til å passe på samfunnets mest utsatte barn.
DB170214 Podemos og søsterpartiet Syriza, som regjerer i Hellas, er de fremste fanebærerne for den nye venstresida i Europa, som har vokst fram i kjølvannet av finanskrisa, i opprør mot sparepolitikken i EU og avsløringer av storstilt korrupsjon i samfunnets elite.
AP170214 Det skjer gjennom tett samarbeid med praksisfeltet og ved å forske på samfunnets behov.
AA170213 ¶ Organisasjonen Fri arbeider for politisk å bedre levekårene til mennesker som bryter med samfunnets normer for kjønn.
AA170213 I tillegg jobber vi i Fri politisk med å bedre levekårene til mennesker som bryter med samfunnets normer for kjønn.
DA170212 Når det blir sett negativt på å være ambisiøs eller sterk, sier det noe om samfunnets kvinnesyn, sier Nedregaard, og antyder at vi kanskje fortsatt sitter fast i et middelaldersk, kristent moralsyn hvor kvinnens rolle slett ikke var å være den ledende i samfunnet.
AA170212 Det har betydning for prioritering av helsevesenets og samfunnets ressurser, påpeker legene.
DB170211 Fordi det er i samfunnets og kundenes interesse at det er en døgnåpen transporttjeneste.
VG170205 - Det er en altfor klassisk bekreftelse på en lav prioritering av en av samfunnets aller svakeste grupper som knapt har en stemme, sier informasjonsleder og politisk rådgiver i Mental Helse Anlov P.
DB170204 Språk har en enorm makt til å påvirke samfunnets politikk og verdier.
DB170204 Også loven har endret seg, i tråd med arbeidslivets og samfunnets behov : ¶
BT170204 Det må være samfunnets plikt å gi dem den opplæringen de trenger.
BT170204 Det må være samfunnets plikt å gi dem den opplæringen de trenger.
DB170203 Når landets klokeste hoder barker sammen ville man anta at målet vår å oppnå en slags innsikt på samfunnets vegne.
BT170202 Berge og Hamre reagerer på samfunnets syn på rusmisbrukerne.
AP170202 Det er ikke en overraskelse at Arbeiderpartiets svar på samfunnets utfordringer er enda flere skatter, avgifter og reguleringer.
DB170201 Det krever at innvandringen ikke overstiger det de kaller samfunnets « absorberingskapasitet ».
DB170201 Og det som forandrer seg sist, og saktest, er hvorvidt de er orientert mot familien eller samfunnets institusjoner.
AP170201 Samtidig må samfunnets sentrale verdigrunnlag ; menneskerettigheter, likestilling og et liberal-demokratisk styresett, bli tydelig formidlet til alle, sa Brochmann under sin presentasjon av rapporten.
NL170131 Da må det føres en politikk som skaper flere jobber og som skaper balanse mellom samfunnets inntekter og utgifter.
AP170130 - Forsvaret jobber med å bruke pengene best mulig, så vi får best mulig forsvarsevne og ikke sløser med samfunnets ressurser.
AP170130 - Hele sektoren jobber med å bruke pengene best mulig, så vi får best mulig forsvarsevne og ikke sløser med samfunnets ressurser.
AP170130 | Mange norsk-pakistanere hevder at samfunnets homo-fokus hjernevasker folk til å tro de er homofile Sarah Zahid ¶
BT170128 Are Holen, professor ved Institutt for nevromedisin ved NTNU, mener samfunnets selvpålagte forbud mot å tenke negativt er å klandre for både Brexit og Trump.
BT170128 Are Holen, professor ved Institutt for nevromedisin ved NTNU, mener samfunnets selvpålagte forbud mot å tenke negativt er å klandre for både Brexit og Trump.
DB170125 At samfunnet rundt meg begynner å forstå at argumentasjonen er langt bredere, tilskriver jeg at samfunnets politikk har lyktes med å fortrenge sauen i mine områder og at det blir synlig at dette berører langt mer enn bare beite, sier han.
DB170125 DNB sier til Aftenposten at å fjerne de større sedlene vil redusere risikoen for ran og svart betaling, men at samfunnets kostnad forbundet med håndtering av kontanter fortsatt vil være ganske.
DB170124 ¶ FORBEDRINGSPOTENSIAL : Det er kritikkverdig at noen av samfunnets mest utsatte barn ikke får den skoleoppfølging som er nødvendig for at de skal ha så gode livsbetingelser som mulig.
DB170124 Det er kritikkverdig at noen av samfunnets mest utsatte barn ikke får den skoleoppfølging som er nødvendig for at de skal ha så gode livsbetingelser som mulig.
AP170124 Det er samfunnets oppgave å beskytte disse personene.
BT170123 Samtidig vil samfunnets kostnader med håndtering av kontanter forbli ganske høye, dersom man velger å beholde mynter og mindre sedler, sier han.
AP170123 Samtidig vil samfunnets kostnader med håndtering av kontanter forbli ganske høye, dersom man velger å beholde mynter og mindre sedler, sier han.
DB170122 Malte arbeiderklassen og samfunnets tapere, var knyttet til Bondeungdomslaget i Oslo og Det Norske Teatret.
SA170121 Under og etter annen verdenskrig oppfattet psykologer den autoritære personlighet som et mønster av holdninger og verdier basert på samfunnets tradisjonelle normer, underkastelse for myndigheter og myndighetspersoner og hat og aggresjon mot de som enten utfordrer etablerte normer eller opptrer utenfor dem.
SA170121 Under og etter annen verdenskrig oppfattet psykologer den autoritære personlighet som et mønster av holdninger og verdier basert på samfunnets tradisjonelle normer, underkastelse for myndigheter og myndighetspersoner og hat og aggresjon mot de som enten utfordrer etablerte normer eller opptrer utenfor dem.
AP170121 Tilsammen 1100 nordmenn lever på kode 6 og 7, som er samfunnets strengeste beskyttelse.
AP170120 Hele historien til Vigdis-Elise kan du lese her : Jeg hadde jo fått samfunnets strengeste beskyttelse, likevel virket den ikke.
AP170120 1100 nordmenn lever på kode 6 og 7, som er samfunnets strengeste beskyttelse.
AP170120 Det er uforståelig for meg at noen virkelig kan føle at samfunnets krav til julepynting blir et problem, men jeg dømmer ikke.
DB170116 Sist ut i rekken var Høyre, hvor programkomiteen på torsdag enstemmig gikk inn for å " overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk, fra justissektoren til helsetjenesten ".
DB170112 Det internasjonale samfunnets sanksjoner mot Nord-Korea grunnet landets aggressive atomvåpen-politikk har påført nasjonen store økonomiske utfordringer.
BT170108 Forestillingen om at vi må nøytralisere samfunnets forhold til sin egen kulturarv for å ivareta enkeltmenneskers rett til trosfrihet, er en kortslutning.
SA170107 Med veiprising kan avgiftene settes ned, og likevel være mer effektive for å løse samfunnets utfordringer med klimautslipp, luftforurensing, plassmangel i byene, bedre trafikksikkerhet og distriktenes transportbehov.
SA170106 I denne saken kan det virke som om samfunnets måte å behandle jenta på har forsterket hennes utagering.
SA170106 Den handler nemlig også om hvordan det norske samfunnet ivaretar en ungdom som kommer på kant med samfunnets hjelpeinstanser.
DB170105 Løken framstiller i en kronikk i Klassekampen samfunnets rovdyrforvaltning som en undertrykkelse av lokalsamfunnet og dermed fascisme.
DB170104 ( Dagbladet ) : - Samfunnets interesse om vern mot kriminelle må gå foran enkeltpersoners situasjon, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen til Dagbladet.
AP170104 - Det store poenget for å møte samfunnets behov og raske utvikling er å koble sammen teknologi og andre fagfelt, sier han.
AP170104 - Det store poenget for å møte samfunnets behov og raske utvikling er å koble sammen teknologi og andre fagfelt, sier han.
AP170102 - Samfunnets kristne preg vil i framtiden mer avgjøres av folkets egen, personlige tilslutning til det kristne budskapet, sier han. ( ©NTB ) ¶
DB170101 Trumps Putin-tilnærming må også ses i sammenheng med det internasjonale samfunnets gjentatte forsøk på å få til en løsning på den seks år lange borgerkrigen i Syria.
AP161214 Så selv om brystvortene er helt like, slår samfunnets tabuer inn når de sitter på en forhøyning av kjertler og fett.
SA161129 Jeg stiller meg undrende til hvorfor disse reglene ikke gjelder for samfunnets minste.
AP161127 Vi må ha våpen tilgjengelig for å ivareta samfunnets sikkerhet og vår egen.
AP161127 Vi må ha våpen tilgjengelig for å ivareta samfunnets sikkerhet og vår egen Hvordan et våpen behandles er aller viktigst, sier Audun Bruseth, hovedvernombud for politi-og lensmannsetaten.
AP161025 For det andre burde det sivile samfunnets rett til å styre seg selv, på godt og vondt, anerkjennes.
VG161018 Utskiftingen av riksadvokaten er enda et bevis på at Ukraina er et land i endring, hvor makten ikke kan ignorere samfunnets stemme.
AP160920 - Ruters oppgave skal være å løse samfunnets transportbehov.
AP160920 - Ungdom er generelt flinke til å velge utdannelse ut fra egne evner og samfunnets behov.
AP160912 Problemet er ikke kroppen din, men samfunnets oppfatning av hva som er « sommerkroppen ».
DA160905 Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel.
AP160826 - Kunst er en del av menneskets utvikling og samfunnets fundament.
AP160823 Møtet med rettsstaten er en ting, men samfunnets reaksjon kan også være hårreisende.
AP160821 Da Löfven skulle beskrive samfunnets største problemer, sammenlignet han flyktning- og migrasjonskrisen med « digitalisering ».
AP160708 En maktutøvelse vi ytterst sjelden setter på samfunnets dagsorden og som aldri gjenfinnes på de årlige kåringer av samfunnsmakt.
AP160705 En vanlig forklaringsmodell er at det er samfunnets feil at det er slik.
AP160628 Denne definisjon viser da at niqab er et uærlig valg - ikke forenlig med samfunnets verdier.
SA160620 Forskning viser at barn allerede ned i 6-årsalderen er bevisst samfunnets negative holdninger til overvekt og sammenligner sin egen kropp med idealet.
SA160620 Barn allerede ned i 6-årsalderen er bevisst samfunnets negative holdninger til overvekt og sammenligner sin egen kropp med idealet.
DB160615 I morgen skal Stortinget behandle et forslag om å trekke tilbake økonomisk støtte til trossamfunn som på ulike måter bryter med samfunnets normer.
DB160615 Det er altså avgjørende å skjønne hva som hører hjemme i statsapparatet, og hva som skal overlates til enkeltmennesket og samfunnets frivillige sektor.
DB160615 Den åpenbare løsningen på konflikten mellom troens kalde dogmer og samfunnets fellesverdier, er en sekulær stat der trossamfunnenes medlemmer selv finansierer virksomheten.
BT160614 « Gjennom Megafon-salg kan samfunnets vanskeligstilte tjene til livets opphold på en ærlig og verdig måte », skriver han.
BT160614 Gjennom Megafon-salg kan samfunnets vanskeligstilte tjene til livets opphold på en ærlig og verdig måte.
AP160611 Dette gir IS og IS-lignende grupper godt spillerom, midt imot det internasjonale samfunnets erklærte siktemål, og interesser. 3.
SA160608 Teorien har til hensikt å gi oss redskaper til åstille spørsmål ved samfunnets vedtatte sannheter, det være seg alt fra kjønn, legning og all annen form for normalitet.
AP160531 - Det virker som om man i iveren etter å spionere mest mulig på befolkningen har mistet av syne det overordnede mål om at samfunnets totale overvåking skal være så lav som mulig, har forsvarsadvokat John Christian Elden sagt til Aftenposten om lovforslaget til Regjeringen.
AP160526 Med dette lovforslaget mener Regjeringen at den har klart den vanskelige balansen med å avveie samfunnets behov for trygghet opp mot den mistenktes rett til privatliv.
DB160524 Rapporten om svikten i samfunnets beredskap er ikke et evangelium som opphever andre tanker eller meninger.
DB160524 Den svikt i samfunnets beredskap som ble avdekket, har ført til en kraftig opprustning og sentralisering av politiet.
AP160524 FOTO : Scanpix ¶ Samfunnets reaksjoner på hvordan hemmelighold i skatteparadis benyttes for å skjule ulovligheter, er den største verdien av oppmerksomheten fra Panama Papers.
AP160516 Barndommen min var røff, og den harde oppdragelsen førte meg en stund til barnevernet og en rask tur innom samfunnets skyggeside.
AP160516 Barnas dag ¶ mai er utstillingen av samfunnets solside.
AP160514 Og så er det viktig at vi tilrettelegger godt fra samfunnets side, og det skal vi gjøre.
AP160501 - Arbeidsløsheten er en sløsing med samfunnets ressurser, sa Kristiansen, som krevde arbeid til alle, ny kurs og nytt lederskap.
AP160501 - Arbeidsløsheten er en sløsing med samfunnets ressurser, sa Kristiansen, som krevde arbeid til alle, ny kurs og nytt lederskap.
AP160428 Vi må finne ut hvilke trusler vi kan møte, for å kunne ivareta samfunnets behov så vel som personvernet vårt.
SA160423 Men på samme tid : Heterofile har alltid hatt kirkens velsignelse ( og samfunnets ) til å kunne leve ut sin seksualitet om forholdene la seg til rette.
AP160421 Når lovens maktutøvere, bruker undertrykkende tiltak mot personers som bryter loven, så støtter folket dette når de ser at det er til samfunnets interesser, sa president Vladimir Putin i en TV-tale.
DB160420 Samfunnets lojalitet må alltid ligge hos de utsatte barna.
AP160412 For mange transpersoner vil dette være samfunnets endelige godkjennelse av opplevd kjønnsidentitet, uavhengig av biologisk kjønn, og uten noen form for diagnostisering eller behandling.
BT160406 Kan vi regne med at de er opptatt av samfunnets beste - sånn ellers, når de har fikset seg den kontoen i et skatteparadis ?
AP160405 Flere av dem tilhører samfunnets absolutte topp, skriver avisa.
AP160405 Altfor mye lidelse blant sårbare barn har gått under samfunnets radar.
AP160403 Men hun har aldri klaget, for hun vil at jeg kjemper for å trygge hele samfunnets interesser - og for å få til det, må de som har mye bidra mer enn andre " skrev Gunnlaugsson søndag kveld, etter at den islandske tv-kanalen RUV hadde sendt en dokumentar om Panama-lekkasjen og Wintris.
AP160402 Det er lett å se at reguleringen av et marked påvirker hvor godt det fungerer, og at et velfungerende arbeidsmarked er avgjørende for den økonomiske velferden til samfunnets innbyggere.
AP160401 | I samfunnets armkrok Harald Stanghelle ¶
AP160325 Da Jenner, nå med fornavnet Caitlyn, ble hedret med forsiden i magasinet Vanity Fair, ble det ansett som en seier for en gruppe mennesker som lenge er blitt henvist til samfunnets skygger.
AP160325 Da Jenner, nå med fornavnet Caitlyn, ble hedret med forsiden i magasinet Vanity Fair, ble det ansett som en seier for en gruppe mennesker som lenge er blitt henvist til samfunnets skygger.
AP160322 Hverken kirken eller kristendommen eier samfunnets agenda og har ikke definisjonsmakt over folks liv.
AP160316 Målet var å endre samfunnets holdning til mennesker med ulike former for autisme, og se på dem som en ressurs.
AP160316 Målet var å endre samfunnets holdning til mennesker med ulike former for autisme, og se på dem som en ressurs.
AP160316 Vårt utgangspunkt er likevel at en aktivt støttende stat som opprettholder arenaer for formidling av livstolkning, verdier og etikk - er viktig for alle samfunnets medlemmer.
BT160308 Mangfold handler ikke om å sørge for at kvinner er representert i alle samfunnets roller, ei handler det om at menn skal være representert i alle samfunnets roller.
BT160308 Mangfold handler ikke om å sørge for at kvinner er representert i alle samfunnets roller, ei handler det om at menn skal være representert i alle samfunnets roller.
AP160308 Men det er ikke i samfunnets interesse at vi lar meg gjøre det.
AP160307 Jan Egeland, som har fått ansvar for å koordinere det internasjonale samfunnets innsats for å få nødhjelp inn til Syria, mener uansett det helt klart er færre som drepes i Syria nå.
AP160306 Foreldreveiledningskurs i det obligatoriske introduksjonsprogrammet, det gis informasjon om likestilling, kvinners og barns rettigheter og om samfunnets syn på vold og voldtekt.
AP160222 « Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til ny instruks om Forsvarets bistand til politiet som skal bidra til en effektiv operativ oppgaveløsning og en best mulig utnyttelse av samfunnets samlede nasjonale beredskapsressurser.
AP160219 « Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til ny instruks om Forsvarets bistand til politiet som skal bidra til en effektiv operativ oppgaveløsning og en best mulig utnyttelse av samfunnets samlede nasjonale beredskapsressurser.
AP160219 I en epost skriver hun : ¶ « Samfunnets samlede ressurser må utnyttes på best mulig måte, og det er viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt og effektivt.
AP160216 Rådgiverne til Raymond Johansen forstår nok at det ville se dårlig ut dersom de tok kjøttkakene fra samfunnets svakeste.
AP160210 Da du vokste opp kom ikke samfunnets undergang med The Beatles, og du ble ikke blind av å onanere.
DA160205 Jeg stiller meg undrende til hvorfor disse reglene ikke gjelder for samfunnets minste.
DA160205 Jeg stiller meg undrende til hvorfor disse reglene ikke gjelder for samfunnets minste.
AP160203 Demokratisering handler om samfunnets institusjoner.
AP160201 I SSBs strategidokument heter det i punkt 1 at « SSB skal være samfunnets fremste faktaleverandør », og i punkt 2 « statistikken skal møte brukernes behov ».
AP160201 Samfunnets fremste faktaleverandør ¶
AP160131 Valget vi skulle ta samtidig som samfunnets timeglass rant og vi var opptatt med leksene for å holde mulighetene åpne.
AP160130 Gjennom sin dårligere utdanning og utfordringer i tilpasningen til norsk kultur og arbeidsmarked vil samfunnets nye menn gi rikelige bidrag til de fremvoksende skjevhetene - som omfattes av mye mindre interesse enn ubalansen for noen få lederstillinger i næringslivet.
AP160129 I mange år plaget jeg meg selv med samfunnets forventninger til min kvinnelighet.
AP160123 Forskerne mener aktørene i bransjen i større grad vil bruke, og gjøre sine data ( « Big data » ) tilgjengelige for bruk i konkrete prosjekter til samfunnets beste. 10 Nettverk blir programvare, billige og bruker mindre strøm ¶
AP160121 Likestilling er til både enkeltmenneskers og samfunnets beste, og må bygge på en forutsetning om at investering i familielivet skal være fullt ut forenlig med investering i arbeidslivet.
AP160120 Ferguson tror mange flere vil ende opp i jobber der de tar vare på samfunnets eldre - til dårlig lønn.
BT160117 Da blir det ekstra sårt å vite at våre lovgivere, samfunnets ledere, helst så at de ikke var født.
AP160117 For alle som er opptatt av samfunnets ressurser, hvordan penger forvaltes og Forsvarets fremtid, bør historien om fregattenevære første leksjon.
SA160115 Og samfunnets og enkeltpersoners engasjement i skolen er enda mer forandret.
FV160115 Og samfunnets og enkeltpersoners engasjement i skolen er enda mer forandret.
AP160115 Den skulle ikke først og fremst garantere monarkens særegne privilegier ( prerogativer ), men folkets rett og samfunnets stabilitet.
AP160115 Og samfunnets og enkeltpersoners engasjement i skolen er enda mer forandret.
FV160106 Arbeider for å utbre kunnskap og forståelse for ADHD, gir informasjon om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat og arbeider for å fremme likestilling for mennesker med ADHD.
AP160106 Arbeider for å utbre kunnskap og forståelse for ADHD, gir informasjon om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat og arbeider for å fremme likestilling for mennesker med ADHD.
AP160106> Arbeider for å utbre kunnskap og forståelse for ADHD, gir informasjon om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat og arbeider for å fremme likestilling for mennesker med ADHD.
AP160106> target="avis" href= Arbeider for å utbre kunnskap og forståelse for ADHD, gir informasjon om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat og arbeider for å fremme likestilling for mennesker med ADHD.