DA171222 Det var hans forsøk på å vekke til live døden i samfunnet .
DA171210 - Eldrebølgen vil ha så stor betydning for det norske samfunnet de nærmeste tiårene at dette kan være en utfordring som krever et dypdykk og vil kunne ha godt av en kommisjon, sier redaktøren i Dagens Medisin.
DA171204 Da får de endelig aksept for at de er hele mennesker, og vi har kommet langt når det gjelder rettigheter, sier biskopen, men legger samtidig til at vi fortsatt har et stykke igjen når det gjelder holdninger i samfunnet .
VG171020 Særlig opposisjonen må vise at de er imot en urettferdig fordeling av rettssikkerhetsgarantiene i samfunnet .
VG171020 Om det offentlige rettshjelpstilbudet faktisk dekket rettshjelpsbehovet i samfunnet , hadde det ikke vært behov for alternative rettshjelptiltak.
VG171020 Vi mistet 77 mennesker som ønsket å bruke livene sine til beste for samfunnet de var en del av.
VG171020 La oss som enkeltmennesker være tydelige på hva vi står for, og bruke våre mulig- heter til å påvirke samfunnet vi lever i på en positiv måte.
SA171020 Renslighet er veldig viktig, for ingen vil bli syke, men samfunnet begynner å bli veldig sterilt.
SA171020 « Gitt betydningen av hva som står på spill i kandidatprosessen og risikoen for noen oppfatning av korrupsjon fra det sivile samfunnet , kan IOC-medlemmer ikke godta noen gave, uansett verdi, fra en kandidatby, dens nasjonale olympiske komité, eller noen person eller enhet som handler på vegne av kandidaten », står det blant annet.
SA171020 I tillegg vil jeg prioritere antidopingarbeidet og jobbe for bedre bevisstgjøring av utøvere som rollemodeller for barn, unge og samfunnet .
NL171020 Tidligere forskning og erfaring har vist at mange innvandrere har ressurser de ikke får brukt i det norske samfunnet .
NL171020 Samtidig vet vi at bærekraftig byutvikling krever at alle innbyggere kan delta på ulike arenaer, ta i bruk ulike steder i byen, ha mulighet til å være med å utforme samfunnet de lever i og føle tilhørighet uavhengig av etnisk bakgrunn.
DB171020 I tillegg vil jeg prioritere antidopingarbeidet og jobbe for bedre bevisstgjøring av utøvere som rollemodeller for barn, unge og samfunnet .
DB171020 - Poenget er at samfunnet må redefinere hva det vil akseptere og hva det ikke vil akseptere, sier Schiappa til den franske avisa La Croix.
DB171020 Vi blir « brukere » eller « kunder » av staten, ikke aktive deltakere i byggingen av samfunnet .
DB171020 Når regjeringen foreslår kutt i fri rettshjelp, og deriblant JURK, straffes de svakeste, mest sårbare, og den jevne borger i samfunnet vårt.
DB171020 Det er penger spart for samfunnet satt opp i et enkelt mattestykke.
DB171020 « La oss som enkeltmennesker være tydelige på hva vi står for, og bruke våre muligheter til å påvirke samfunnet vi lever i på en positiv måte.
DB171020 Men noe vet vi : Handlingene som ble utført i Oslo og på Utøya, er et angrep på det norske samfunnet vi setter så høyt », var noe av det kongen uttalte den gangen.
DA171020 Striden i Catalonia er i ferd med å rive samfunnet i filler, sier Spania-ekspert.
DA171020 - Hele det katalanske samfunnet er i ferd med å rives i filler, og stemningen er amper, sier han.
DA171020 - Det er krevende tider, men vi skal kutte til de som mest av alt trenger det i samfunnet , Det handler om KrFs sosiale profil, sier Bollestad.
DA171020 Det er her Oslo World kommer inn med sin forståelse av begrepet « avant garde » som årets tema : Radikale stemmer som bruker kunsten til å forandre samfunnet - enten det foregår i det stille eller med sterke virkemidler, enten det er en strategisk plan eller en utilsiktet konsekvens av et intuitivt kunstnerisk uttrykk.
BT171020https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/79lKo/Kampen-om-politikernes-gunst Den griper inn i alle områder av samfunnet .
AP171020https://www.aftenposten.no/bolig/Tre-typiske-kjokkentabber-mange-gjor-10587b.html Renslighet er veldig viktig, for ingen vil bli syke, men samfunnet begynner å bli veldig sterilt.
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/IOC-tar-grep-etter-interne-skandaler-Na-har-de-laget-egen-nei-liste-til-medlemmene---244042b.html « Gitt betydningen av hva som står på spill i kandidatprosessen og risikoen for noen oppfatning av korrupsjon fra det sivile samfunnet , kan IOC-medlemmer ikke godta noen gave, uansett verdi, fra en kandidatby, dens nasjonale olympiske komité, eller noen person eller enhet som handler på vegne av kandidaten », står det blant annet.
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Eldar-Ronning-far-tillitsverv--Jeg-er-ydmyk-og-takknemlig-244067b.html I tillegg vil jeg prioritere antidopingarbeidet og jobbe for bedre bevisstgjøring av utøvere som rollemodeller for barn, unge og samfunnet .
SA171019 » Politisk korrekthet er bra, det støtter de som trenger det - nemlig de svakeste i samfunnet .
SA171019 DEBATT : Politisk korrekthet er bra, det støtter de som trenger det - nemlig de svakeste i samfunnet .
SA171019 Det er ikke urimelig å forvente at den mest kjøpesterke gruppen i samfunnet skal betale selv for å ta et kurs i linedance.
DB171019 Og det må jo være mye bedre å hjelpe til her med en hundrelapp enn at han ender på NAV og blir en kostnad for samfunnet , påpeker Flognfeldt.
DB171019 - Det er et stigma rundt menstruasjon, som uttrykker seg i form av at samfunnet har valgt å ikke prate om menstruasjon eller vise at noen har mensen, forteller Jenny Smith, markedsansvarlig for Libresse Norden, til Dagbladet i en e-post.
DB171019 37 % av svenskene i undersøkelsen mener at samfunnet generelt har et utdatert syn på menstruasjon.
DB171019 Debatten og latterliggjøringen som har fulgt etter finansministerens kostymevalg i forrige uke viser en manglende forståelse i det norske samfunnet for utfordringer knyttet til det å være en kulturell minoritet med en lang historie av undertrykkelse.
DB171019 Du planlegger ikke nøye igjennom hvordan du skal forårsake mest mulig død og lidelse med mindre du er fullstendig fremmed for samfunnet .
DB171019 Mens de som jobber for de svakeste i samfunnet mister all støtte, får næringsvirksomhet som utnytter dyr ubegrenset velvilje og støtte.
DB171019 I et innlegg i Dagbladet slo han fast at « straff mot narkotikabruk og besittelse ofte gjør mer skade enn gagn på både samfunnet og den enkelte », og tok til orde for at helsetjenesten, ikke justissektoren, bør ha ansvaret for oppfølging av dem som tas for bruk og besittelse av narkotika.
DA171019 Og ekstremismen vokser fram av nederlag, ikke seier, og da har vi det : Nå er Raqqa og store deler av det syriske samfunnet ødelagt.
DA171019 Hvorfor det skjer er heller ikke enkelt å forklare, og at det har kommet flere anmeldelser i overgrepssaker med mindreårige, kan skyldes økt bevissthet og åpenhet rundt dette temaet i samfunnet .
DA171019 Eller hva hun tenker om kulturens rolle i samfunnet .
DA171019 En reform er å gjør en stor endring i samfunnet til det bedre.
DA171019 Alle vil helst ha 100 prosent sykelønn, men folk ser kanskje samtidig at samfunnet hadde spart mye på å redusere sykelønna til 80 prosent.
DA171019 - Det viktigste er å holde fast på å prioritere de svakeste i samfunnet .
BT171019https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/XGle7/Trafikklarer-som-kom-til-dodsulykken-reagerer-pa-at-folk-spekulerte-i-arsak-pa-sosiale-medier - Samfunnet er blitt slik at hvem som helst kan ytre seg i sosiale medier.
AP171019https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KQEwM/Dagens-kortinnlegg--fredag-20-oktober De ønsker å komme i arbeid og bidra i samfunnet .
VG171018 Rikspolitisjef Dan Eliasson sier at et angrep på politiet ikke bare er et angrep på samfunnet , men på alle innbyggernes sikkerhet.
VG171018 Samfunnet må aldri bøye seg for kriminelles vold.
VG171018 Det internasjonale samfunnet bør skamme seg.
SA171018 Han reagerer bare på utviklingen i samfunnet .
NL171018 Likevel lar samfunnet denne uretten gå videre.
DN171018 Xi Jinping brukte åpningsseremonien til å forsvare den kinesiske modellen og kampen mot korrupsjon i samfunnet han har ført siden 2012 ved å legge frem en arbeidsrapport.
DB171018 Robotisering, digitalisering, automatisering, eller hva enn man ønsker å kalle det, er allerede på god fart inn i det norske samfunnet .
DB171018 Andreassen er imidlertid overbevist om at samfunnet på sikt vil omlegge utdanningssystemet, slik at arbeidsmarkedet forsynes med nye arbeidstakere tilpasset det nye behovet.
DB171018 Innvandrere skal få muligheten til å bidra i det norske arbeidslivet og i samfunnet , ikke bli passive mottakere av offentlige ytelser.
DB171018 Denne utviklingen vil gjøre det enda vanskeligere å kunne integrere innvandrere i det norske samfunnet , spesielt når andelen innvandrere blir høy sammenliknet med etnisk norske.
DB171018 Dette er organisasjoner som tilbyr fri rettshjelp til de vanskeligstilte i samfunnet som ikke har mulighet til å kjøpe juridiske tjenester.
DA171018 Både rikspolitisjef Dan Eliasson og sjefen for politiet i Sør-Sverige, Carina Persson, sier at et angrep på politiet ikke bare er et angrep på samfunnet , men på alle innbyggernes sikkerhet.
DA171018 Samfunnet må aldri gi etter for kriminelles vold.
DA171018 Vi bør styrke kunstnernes rolle i samfunnet , sier Henriksen til Dagsavisen.
DA171018 Så prioriterer vi ut fra hvor vesentlig og kritisk dette forholdet er for samfunnet , sier han.
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/6prze/Eksplosjon-ved-politihus-i-Sverige Rikspolitisjef Dan Eliasson sier at et angrep på politiet ikke bare er et angrep på samfunnet , men på alle innbyggernes sikkerhet.
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/6prze/Eksplosjon-ved-politihus-i-Sverige Samfunnet må aldri bøye seg for kriminelles vold.
AP171018https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Stefans-oppgjor-med-Fredriksen-hetsingen-skaper-engasjement-243970b.html Han reagerer bare på utviklingen i samfunnet .
AA171018 Både rikspolitisjef Dan Eliasson og sjefen for politiet i Sør-Sverige, Carina Persson, sier at et angrep på politiet ikke bare er et angrep på samfunnet , men på alle innbyggernes sikkerhet.
AA171018 Samfunnet må aldri bøye seg for kriminelles vold.
SA171017 KRONIKK : Ord uttrykt i det offentlige kan være som små doser av gift som over tid gjør stor skade på samfunnet .
NL171017 Tro er en privatsak, men kan aldri bli en privatsak for samfunnet .
NL171017 Det velger jeg å legge til side nå, for tro fyller et rom i samfunnet som er viktig for altfor mange til at vi skal kutte det vekk.
NL171017 Samfunnet vil ikke bare bli mer sekulært, det vil også bli mer fragmentert.
NL171017 Samfunnet vil ikke bare bli mer sekulært, det vil også bli mer fragmentert, skrive Brage Larsen Sollund.
NL171017 Denne følelsen gjør at det er vanskelig å få det bedre og mange får følelsen av at de dyttes ut av samfunnet ".
DB171017 - Jeg synes det er veldig positivt, og det viser noe om ungdommers verdigrunnlag og holdninger til samfunnet .
DB171017 - Effekten av kuttene i kriminalomsorgen er skjult for folk flest, men farlig for ansatte, innsatte og samfunnet , mener Qureshi.
DB171017 « Vi ble veldig ydmyke av den fantastiske nysgjerrigheten, lidenskapen og energien som dette samfunnet viste i velkomsten av Szchuan-sausen, selv om det bare var for en dag.
DB171017 At bestefar drikker i familieselskapet er ubehagelig, at han raver rundt på pub er flaut, at han drikker, faller og brekker lårhalsen er smertefullt for ham selv og familien - og en utgift for samfunnet .
DB171017 Den politiske evnen til å planlegge samfunnet ut av store problemer som klimaendringer og ekstremvær har til nå sviktet.
DA171017 Vilkårene for støtten ble oppdatert med setningen : « Tilskuddet skal sikre samfunnet kunnskap om alle sider ved integreringsprosessen, også mulige utfordringer og hvordan disse kan håndteres.
DA171017 Målet med tilskuddet til nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet « er å medvirke til økt deltakelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og barna deres ».
DA171017 En slik retorikk kan skape polarisering og bidra til å svekke tilliten til samfunnet blant deler av innvandrerbefolkningen.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/KQQre/Ber-Riksrevisjonen-se-pa-Regjeringskvartalet Så prioriterer vi ut fra hvor vesentlig og kritisk dette forholdet er for samfunnet , sier han.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/9jmK5/Graver-frem-middelalderbyen--for-toget-kommer dir Kristin Bakken i NIKU og statsråd Helgesen om hva samfunnet får igjen for de nesten hundre millionene som investeres i Gamlebyens undergrunn.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/B5xJe/Store-om-Regjeringens-satsing-pa-digitalisering--Mer-1997-enn-2017 Nå treffer teknologiendringene de store regulerte sektorene i samfunnet vårt, som utdanning, helse, transport.
AA171017 Frivillige organisasjoner spiller en uvurderlig rolle i det norske samfunnet .
AA171017 Deres innsats kommer hele samfunnet til gode.
VG171016 - Vårt folk er svært skuffet over det internasjonale samfunnet , etter alt vi har ofret i kampen mot IS.
VG171016 Å bygge skolebygg som ikke er hensiktsmessige skolebygg er dyrt for samfunnet , og ivaretar ikke sikkerheten til elever og lærere.
VG171016 Utenlandske observatører, som finske Sanna Sarromaa, påpeker blindsoner ved det norske samfunnet .
VG171016 Hun hevder det norske samfunnet har gjennomført en så overdreven grad av demokratisk medbestemmelse at det norske samfunnet er blitt handlingslammet.
VG171016 Hun hevder det norske samfunnet har gjennomført en så overdreven grad av demokratisk medbestemmelse at det norske samfunnet er blitt handlingslammet.
VG171016 Arkitekten i Akershus ignorerte et nedsatt utvalg av lærere bekymret for sikkerheten i en skolevirkelighet, der de samme bekymringer om sikkerhet bør gjelde som for resten av samfunnet .
VG171016 For at dette skal regnes som kulturell appropriasjon må som regel den som adopterer disse elementene komme fra en kultur som har en høyere status i samfunnet .
SA171016https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/EdQP2/Alle-burde-vare-antirasister Det har ikke noe å si hvem som har makten, hvis ikke alle er med på å bekjempe det som ødelegger samfunnet vårt og menneskeliv.
SA171016 Det har ikke noe å si hvem som har makten, hvis ikke alle er med på å bekjempe det som ødelegger samfunnet vårt og menneskeliv.
SA171016 - Gabriel Scott var opptatt av mobbing og de svake i samfunnet , og nestekjærligheten var sentral i hans dikting.
NL171016 I dagens sikkerhetspolitiske klima, hvor russisk opportunisme utgjør den klart største trusselen mot norsk sikkerhet, må Norge skape en tydelig terskel for akseptert adferd og etablere robust evne til å motstå press i alle deler og sektorer av samfunnet .
NL171016 Avgiften kan føre til et samfunnsøkonomisk tap ved at investeringer som er lønnsomme for samfunnet , kan bli ulønnsomme for private aktører som får inntekter redusert med avgiften.
NL171016 Slike skarpe skiller er det ikke meg bekjent i det samiske samfunnet .
NL171016 Slike skarpe skiller er det ikke meg bekjent i det samiske samfunnet , skrive Vidar Andersen i Tromsø sameforening.
NL171016 Nordlys gjør et slags forsøk på å sette opp motsetningsforhold mellom det såkalt tradisjonelle og moderne, mellom by og land, hvor avisen uttrykker bekymring for om det samiske samfunnet blir moderne nok med det nye sametingsrådet.
NL171016 Det samiske samfunnet er ikke skrudd sammen slik, det er i høyeste grad et samfunn med høy grad av mobilitet, hvor samer tidvis bor i byer, tidvis i strøk som noen kaller distrikter, andre bor fast på et sted, og noen har flere bosteder.
NL171016 Det er ingen tvil om at flytting til byer krever at politikken innrettes slik at samer får sine rettmessige krav til velferd dekket, at vi får rom til å leve som samer, og å utvikle næringsliv i byer som ellers i det samiske samfunnet .
NL171016 Og hver gang de lykkes med å forebygge kriminalitet gjennom solid tilbakeføringsarbeid, sparer det samfunnet for store kostnader.
DB171016 Disse gruppene representerer ikke på noen måte fansen eller det engelske samfunnet », står det i uttalelsen.
DB171016 Den nye lederen av Stortingets justiskomité mener det er de svakeste i samfunnet , og de har størst behov for juridisk hjelp, som rammes av kuttene.
DB171016 - Det er smålig av regjeringen å kutte i støtten til Juss-Buss og de andre som hjelper de svakeste i samfunnet med juridiske råd, sier Vågslid.
DA171016 Norge scorer lavt på undertrykkelse av innvandringskritiske holdninger i samfunnet .
DA171016 Vi godtar ikke en dreining av samfunnet med økende mistillit, overvåking og straff.
DA171016 Mangfold har stor betydning for å motvirke ulikhet og segregering i samfunnet .
DA171016 Alle skal kunne føle seg som ressurser, og ikke som belastninger for samfunnet .
DA171016 Norge scorer lavt på undertrykkelse av innvandringskritiske holdninger i samfunnet .
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse De 2,3 millionene det koster å drive klinikken, blir ingenting i forhold til de alternative kostnadene for samfunnet .
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/KOJJ5/Familieband_-lekkasjer-og-et-bryllup-Sor-Afrika-rystes-av-korrupsjonsskandale Dette kuppet har ifølge forfatternes knusende dom over ANC fratatt den tidligere frigjøringsbevegelsen og nåværende regjeringspartiet posisjonen som den fremste kraft for positiv endring av det sørafrikanske samfunnet .
AP171016https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/A40x3/Kort-sagt_-tirsdag-17-oktober Hvis vi ikke våger å snakke åpent om frykt for hva dette kan bety for samfunnet , vil frykten og mistilliten kunne sementeres og hemme god integrering og inkludering.
AP171016https://www.aftenposten.no/bolig/Dikter-Gabriel-Scotts-gamle-barndomshjem--Allerede-for-jeg-kom-innenfor-dorene_-skjonte-jeg-at-dette-stedet-var-vart-nye-hjem-10685b.html - Gabriel Scott var opptatt av mobbing og de svake i samfunnet , og nestekjærligheten var sentral i hans dikting.
AA171016 Etter vårt syn vil ikke en ordinær fengselsstraff være tilstrekkelig til å verne samfunnet , uttalte statsadvokaten til Adresseavisen i forbindelse med at tiltalen mot 27-åringen var forkynt.
AA171016 Hvem er det som gir mest tilbake til samfunnet ? spør Myhr.
AA171016 - Jeg håper det er partier som forstår at det festivalene bidrar med, gjennom verdiskapning og viktige kulturelle uttrykk, er verdifullt for samfunnet vårt, sier Myhr.
AA171016 - Hvem er det som gir mest tilbake til samfunnet ? spør Petter Myhr i Olavsfestdagene, som har søkt om mer festivalstøtte.
VG171015 - Det internasjonale samfunnet har ikke råd til å skrinlegge en atomavtale som virker, sa Mogherini, ifølge Independent.
DN171015 Dette er en viktig del av det norske leiemarkedet, og en skatteskjerpelse her ville bidratt til en økning i leieprisene som igjen hadde rammet mange av de unge og svakere stilte i samfunnet , sier administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge.
DB171015 elv om det er like mange kvinnelige studenter som menn som tar høyere utdanning i Saudi-Arabia, og selv om det er innført visse insentiver for at kvinner skal få arbeide, og selv om det nå kan se ut som om det lempes på forbudet mot kvinnelige sjåfører, er dette dypt forankret i det tradisjonelle samfunnet , og ikke noe som vedtas politisk.
DB171015 « Disse brannmennene har dedikert seg til samfunnet .
DA171015 Både rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet lider under dette, mener Vågslid.
AP171015https://www.aftenposten.no/kultur/i/do4dA/Disse-5-filmene-ble-slaktet-av-kritikerne_-men-endte-opp-med-a-bli--kinosuksesser Will Smith spilte den uvørne superhelten med dårlig omdømme i samfunnet .
DB171014 - Muslimer er del av samfunnet , og det fins en innbyrdes forståelse av at vi kan leve sammen på en god og fredelig måte, sier han til avisa Passauer Neue Presse.
DB171014 Ved framleggelsen av statsbudsjettet denne uka, gjentok regjeringen at nøkkelen til å skape dette samfunnet er arbeid.
DB171014 Å forsøke å nekte ansatte retten til å inngå en tariffavtale er et angrep på grunnleggende kjøreregler i samfunnet og på selve grunnlaget for fagbevegelsen.
DA171014 En av de store utfordringene på integreringsfeltet er å få innvandrerkvinner til å jobbe og bli fullverdige deltakere i samfunnet .
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/7X3pB/6200-rohingyaer-er-strandet-i-ingenmannsland-20-meter-unna-star-soldater-fra-harstyrken-som-jaget-dem-ut-av-Myanmar Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, landets øverste politiske leder, er blitt møtt med massiv kritikk fra det internasjonale samfunnet fordi hun ikke har tatt offentlig til orde for å stagge hærsjefen.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/mX7d4/--Mange-norske-ledere-har-en-overfladisk-forstaelse-for-teknologi Ni av ti ledere mener det norske samfunnet står overfor store utfordringer de neste årene som følge av den teknologiske utviklingen.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/mX7d4/--Mange-norske-ledere-har-en-overfladisk-forstaelse-for-teknologi I Teknologibarometeret 2017, gjennomført av Opinion for Aftenposten, kommer det frem at ni av ti ledere ( 88 prosent ) mener det norske samfunnet står overfor store utfordringer de neste årene som følge av teknologiutviklingen.
VG171013 Det er kostbart for samfunnet , men det er verst for dem som faller utenfor.
DN171013 Sterke reaksjoner på Puerto Rico på at Trump truer med å kutte i hjelpen etter orkan som har rammet samfunnet hardt.
DB171013 Heldigvis ønsker KrF, partiet som er opptatt av de svakeste i samfunnet , å kjempe for å beholde avgiftsfritaket på de tyngste el-bilene.
DB171013 Forskjellene i samfunnet øker med innvandring, ja, men det er ikke kjernen i økende forskjeller.
DA171013 - Den småligheten regjeringen viser overfor de sårbare gruppene i samfunnet , er kanskje det jeg synes er mest oppsiktsvekkende, sier lederen av Norges største arbeidstakerorganisasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.
DA171013 Men uten at man får med seg folk, får man ikke rokket utviklingen av samfunnet slik Thrane fikk, sier Bye. 5 i arbeiderbevegelsen : Hva burde alle vite om Thrane ?
DA171013 Man kan i ettertid se at han traff et sterkt ønske om medbestemmelse i samfunnet , når så mange som 30.000 kunne organiseres, uten annen kommunikasjon enn den muntlige, sier eksordføreren.
DA171013 Men uten at man får med seg folk, får man ikke rokket utviklingen av samfunnet slik Thrane fikk, sier Bye. 5 i arbeiderbevegelsen : Hva burde alle vite om Thrane ?
DA171013 Man kan i ettertid se at han traff et sterkt ønske om medbestemmelse i samfunnet , når så mange som 30.000 kunne organiseres, uten annen kommunikasjon enn den muntlige, sier eksordføreren.
AA171013 - Regjeringen har her lyttet til frivillige og gjør det enklere for oss å bidra som en beredskapsorganisasjon til samfunnet .
AA171013 Vi tror de fleste er enige om at det er for å få gjennomslag for noe man tror på som vil gjøre samfunnet bedre.
VG171012 - Akademiet finner oppførselen som er blitt beskrevet i anklagene mot Weinstein som motbydelig, avskyelig og antitetisk mot akademiets høye standarder og det kreative samfunnet det representerer, sier organisasjonen i en uttalelse til CNN.
VG171012 Velferdsstaten, slik vi kjenner den, vil ikke bestå på sikt hvis en stadig større del stenges ute fra arbeidslivet og solidariteten i samfunnet forvitrer.
VG171012 På toppen av samfunnet derimot, så fortsetter de å gi mer.
VG171012 - De ulike forslagene kan virke relativt små hver for seg, men i sum er dette en politikk for økt ulikhet i det norske samfunnet .
VG171012 De kan selvsagt ikke fortelle detaljert og daglig, men av hensyn til den allmenne rettsforståelse er det viktig for samfunnet at de er klare på at de tar tak i det når det kommer informasjon om 30 aktive på et overgrepsforum, sier Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet, til VG.
DN171012https://www.dn.no/nyheter/2017/10/12/2051/Utenriks/hevneren-mister-stotte-pa-filippinene FN og menneskerettighetsorganisasjoner mener at Dutertes politikk har ført til en voldsspiral i samfunnet .
DN171012 FN og menneskerettighetsorganisasjoner mener at Dutertes politikk har ført til en voldsspiral i samfunnet .
DN171012 Dette er en viktig del av det norske leiemarkedet, og en skatteskjerpelse her ville bidratt til en økning i leie prisene som igjen hadde rammet mange av de unge og svakere stilte i samfunnet , sier administrerende direktør Christian V.
DB171012 Men dersom regjeringen legger opp til at det blir høyere økonomisk vekst og mindre arbeidsledighet neste år, vil også samfunnet kunne få inn mer skatt fra arbeidstakere - og dessuten betale ut mindre penger i arbeidsledighetstrygd.
DB171012 Det vil koste opp mot en milliard, men besparelsene for samfunnet er enorme hvis vi lykkes.
DB171012 Vi sikrer et sterkt sikkerhetsnett i det norske samfunnet , men først og fremst er dette et budsjett for bærekraft, sa hun også.
DB171012 Målet er blant annet å « bidra til økt deltakelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og deres barn » ¶
DB171012 Frp er klar til å levere konkrete tiltak, det gjenstår å se om resten av Stortinget tar dette på alvor eller om de tror at man bare skal løse dette med dialog med grupper i det norske samfunnet som ikke bryr seg om vestlige verdier og vår kultur.
DA171012 - Vi er en del av det samme samfunnet .
DA171012 Direktoratet skal bidra til å realisere mest mulig av ressurspotensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet .
DA171012 Og når samfunnet svikter som fellesskap - søker de heller andre fellesskap, sa byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl. | - Vil ha livet vårt tilbake ¶
DA171012 Han passet samtidig på å gratulere finansminister Siv Jensen med gledelige tall, men understreket også at arbeid er nøkkelen, enten det dreier seg om den enkelte eller for samfunnet som helhet.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VKM91/Dette-er-statens-inntekter-og-utgifter-i-2018 Skaffer staten penger og bidrar i tillegg til at bilistene betaler for kostnader de påfører samfunnet i form av forurensing, støy og veislitasje.
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/zd5p4/Kjare-Nanna-Kan-jeg-ikke-bli-forelsket Det er jo sånn at mange av oss ikke opplever å passe inn i den heteronormen vi har i samfunnet .
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/WQPVg/-Jenter-frarades-a-ga-i-skjort-av-hensyn-til-overgripere--Mari-Disberg Si ;D-innlegg : Det blir jentenes oppgave å beskytte seg mot overgripere som samfunnet skulle beskyttet dem i mot.
AA171012 Kaski mener regjeringen ikke tar klimaendringene og økte forskjeller i samfunnet på alvor.
AA171012 Kaski mener regjeringen ikke tar klimaendringene og økte forskjeller i samfunnet på alvor. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Han passet samtidig på å gratulere finansminister Siv Jensen med gledelige tall, men understreket også at arbeid er nøkkelen, enten det dreier seg om den enkelte eller for samfunnet som helhet.
VG171011 Dette er alvorlig, både for de unge guttene selv og for samfunnet .
VG171011 Den er et gode for foreldre og barn, men den viktigste funksjonen har den for samfunnet som helhet.
VG171011 For det andre er mangfoldet blant de skeive like stort som ellers i samfunnet .
VG171011 Likevel er det mest sannsynlig at statskuppet i Guatemala var den hendelsen som var avgjørende for at han tok til våpen for å kjempe for de aller svakeste i samfunnet .
VG171011 Vi må også få flere av de unge med innvandrer-bakgrunn til å forstå at de er velkomne til å delta i det norske samfunnet , sier Listhaug.
VG171011 - Det må være en større debatt rundt hvordan samfunnet skal håndtere dette.
VG171011 - Flere flinke lærere i grunnskolen vil gjøre samfunnet bedre.
DN171011 ¶ Det gagner samfunnet å hjelpe flyktninger og arbeidsinnvandrere til å få godkjent utdannelsen sin.
DB171011 - Han fokuserte på å være sjenerøs i samfunnet , sier Luiz Maria.
DB171011 - Samfunnet vårt var bygget på et defekt fundament.
DB171011 Erna Solberg ville ikke svare direkte på spørsmålet, men sier Hege Storhaug og Human Rights Service bidrar til viktige debatter i samfunnet .
DB171011 Oppdraget vi har fått av politikerne er å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet .
DB171011 Det mener jeg vi alle har grunn til å være både stolte og glade over at vi har en allmennkringkaster som i 2017 evner å være en stor og samlende fellesarena i det norske samfunnet .
DB171011 Andre satsingsområder i samfunnet som menneskeretter og mobbing får kontinuerlig fokus, mens sang ikke skal ha særfordeler lenger.
DA171011 Mye av grunnen var at hun hadde gode relasjoner i det internasjonale samfunnet etter sin tid i Verdensbanken.
DA171011 - Vi forventer et budsjett som tar på alvor at det er en del som faller utenfor i samfunnet , sier han.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OGdMb/Frp-med-full-stotte-til-Human-Rights-Service : « Tilskuddet skal sikre samfunnet kunnskap om alle sider ved integreringsprosessen, også mulige utfordringer og hvordan disse kan håndteres. » - Jeg forstår at mange opplever HRS som kontroversielle.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten : « Tilskuddet skal sikre samfunnet kunnskap om alle sider ved integreringsprosessen, også mulige utfordringer og hvordan disse kan håndteres. », sier hun.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett - Man skal ikke tape penger på å gjøre en plikttjeneste for samfunnet .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/RJ79x/Under-streken Problemene innad i Ap ¶ Samfunnet blir stadig kaldere og mer lukket, og mange strever med å holde motet opp.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Pk5w5/De-utvikler-smartere-helsedata--uten-erfaring-fra-helsetjenesten Du trengs - med en idé som skal gjøre det lettere for mennesker som havner på siden av samfunnet til å komme i kontakt med andre.
AA171011 Han kaller saken et eksempel på viktig veivalg for samfunnet i en tid med mindre ressurser framover.
VG171010 Vår oppgave er jo å tjene samfunnet .
VG171010 Beredskap og sikkerhet i samfunnet måles fortsatt mot 22. juli-kommisjonens beskrivelser og dens konklusjoner.
VG171010 Hun mener en ensidig uavhengighetserklæring vil sette samholdet i samfunnet i fare.
VG171010 De dette gjelder er blant de mest utsatte i samfunnet , og vold i nære relasjoner er en kritisk politi- og samfunnsoppgave.
NL171010 I hvilke andre deler av samfunnet hadde man akseptert noe slikt ?
NL171010 Vi ville lagt sjela vår og utallige arbeidstimer i å jobbe frem en unik, gjennomarbeidet bygning som viste respekt og forståelse for den rollen universitetet spiller i samfunnet .
NL171010 Det er offentlige bygg som skal representere de verdier staten og samfunnet står for, både overfor omverdenen og ikke minst overfor de som skal befolke byggene - studentene.
DN171010 Matthew Walker går så langt at han mener både samfunnet og vi som enkeltindivider er blinde for det han tror blir en kommende folkehelsekatastrofe.
DB171010 Norge og det internasjonale samfunnet må gjøre mer for å få slutt på krigen.
DB171010 Vi snakker om foreldre som pleier de svakeste barna i samfunnet , og så møtes vi med dette.
DB171010 - Det føles som om politikerne sier « de barna vil vi ikke ha i samfunnet » ¶
DB171010 Vi snakker om foreldre som pleier de svakeste barna i samfunnet , og så møtes vi med dette.
DB171010 - Det føles som om politikerne sier « de barna vil vi ikke ha i samfunnet .
DB171010 På den andre siden trenges en like tydelig avgrensning mot alle med minoritetsbakgrunn som står for helt andre holdninger - kort sagt : de som står sammen med samfunnet for øvrig i arbeidet mot undertrykkelse og for likestilling.
DB171010 Når en slibrig mann med penger plukker opp unge jenter er det dessverre ikke en nyhetssak i samfunnet vårt.
DB171010 Når en slibrig mann med penger plukker opp unge jenter er det dessverre ikke en nyhetssak i samfunnet vårt.
DB171010 Alle skal inkluderes, kjenne tilhørighet og deltakelse i samfunnet .
DA171010 - Vi er en del av det samme samfunnet .
DA171010 - Etter Franco-diktaturet, har Catalonia bidratt mye til å utvikle og modernisere det spanske samfunnet som eksisterer i dag.
DA171010 Det er viktig både for henne og for samfunnet at denne saken blir oppklart.
DA171010 Debatten med og rundt Sumaya Jirde Ali ( 19 ) har gjort at samfunnet tar hatefulle ytringer på større alvor, mener den unge samfunnsdebattanten.
DA171010 En ny oppfinnelse kommer hele samfunnet til gode, men forskjellen i hvordan bedriftene klarer å nyttiggjøre seg den, har økt.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zd8Qr/-Erna-Solberg-Jeg-har-vart-for-pappakvote-hele-tiden Dette er ikke det viktigste i det norske samfunnet nå fremover, sier hun.
AA171010 Splittelsen både i det katalanske og spanske samfunnet har økt som resultat av uavhengighetsstriden, og begge sider i konflikten har de siste dagene holdt store demonstrasjoner.
AA171010 Splittelsen både i det katalanske og spanske samfunnet har økt som resultat av uavhengighetsstriden, og begge sider i konflikten har de siste dagene holdt store demonstrasjoner.
AA171010 - Vi er en del av det samme samfunnet .
AA171010 Samfunnet må opplyses om hvordan utfordringen knyttet til selvmord skal møtes, og flere konkrete tiltak må på plass.
VG171009 MAK : Gørild Mauseth som Margot van Gebert, en kvinne med mye makt i det lille samfunnet .
VG171009 Revolusjonen på Cuba ble langtfra det den ble lovt å være, og befolkningen lider under dens åk, uansett hvor urettferdig og skjevfordelt det cubanske samfunnet var før det smalt.
VG171009 IRN hadde da fått midler av Kulturdepartementet til å øke staben, for å være en brobygger til resten av det norske samfunnet .
VG171009 Rafiq selv er usikker på IRNs fremtid, men er bekymret for at Norge nå mister en organisasjon som samfunnet trenger i 2017.
VG171009 Men det er sånn at i Norge må man ha tillit, og hvis man aktivt bidrar til å bygge ned tilliten, så kan ikke samfunnet sitte stille, sier Raja til VG.
VG171009 Kvinner går med utslått hår og miniskjørt i muslimske land, og er representert i alle deler av samfunnet .
VG171009 Hun synes det er vanskelig å forutse hva som nå vil skje med det norsk-muslimske samfunnet , men håper IRN kan bestå, med visse endringer.
VG171009 Han mener IRN lenge har hatt en dårlig tilnærming til det norske samfunnet .
VG171009 Det var et forsøk på å manipulere det norske samfunnet , og det skal ingen få lov til, sier han.
VG171009 De skulle være et bindeledd mellom det norske og det muslimske samfunnet i Norge.
VG171009 De går ikke som klovner i samfunnet , sier Ahsan til VG.
VG171009 - IRN har forsøkt å manipulere det norske samfunnet
DN171009 Budskapet var blant annet støtte til Donald Trump og forsøk på å skape splid i det amerikanske samfunnet .
DB171009 I starten av oktober varslet også Nortura at de sier opp avtalen om halalsertifisering med Islamsk Råd Norge, som følge av at tilliten til IRN fra myndighetene, storsamfunnet og det muslimske samfunnet er svekket.
DB171009 IRN skriver at de vil gjennomgå faktaframstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt, og at de vil « fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet , for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge ».
DB171009 I starten av oktober varslet også Nortura at de sier opp avtalen om halalsertifisering med Islamsk Råd Norge, som følge av at tilliten til IRN fra myndighetene, storsamfunnet og det muslimske samfunnet er svekket.
DB171009 Det samme har samfunnet .
DB171009 - Målet er å ivareta vårt hovedanliggende som en viktig aktør i samfunnet .
DB171009 - Muslimer og det norske samfunnet har behov for en troverdig og sterk paraplyorganisasjon, og jeg vil derfor oppfordre utbryterne fra IRN til å stifte en ny samlende dialogfremmende organisasjon.
DB171009 - Det internasjonale samfunnet og journalister må få tilgang til Nord-Rakhine.
DA171009 Hareide mener satsing på sårbare barn er viktig for bærekraften i samfunnet , og trekker spesielt fram flere lærere og støtte til voldsutsatte barn som viktige saker.
DA171009 Islamsk Råd Norge skriver i en pressemelding på sine nettsider at de er skuffet over at regjeringen kutter statsstøtten, men sier de vil fortsette arbeidet som en « sentral aktør og brobygger i samfunnet ».
DA171009 Det er viktig at våre barn vokser opp i et harmonisk og ikke et konfronterende samfunn, der norske muslimer føler seg som en del av samfunnet og ikke motarbeider samfunnet , sier han.
DA171009 Det er viktig at våre barn vokser opp i et harmonisk og ikke et konfronterende samfunn, der norske muslimer føler seg som en del av samfunnet og ikke motarbeider samfunnet, sier han.
DA171009 - Vi vil fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet , for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge.
DA171009 - For IRN er ikke økonomi det viktigste, men tilliten i samfunnet .
DA171009 ) eller samfunnet for øvrig, og IRN har heller ikke klart å være samlende og forsonende internt.
DA171009 Når man gir tilskudd til må man forvente at de stiller opp for det samfunnet vi vil ha, og fremmer integrering og dialog - der har ikke IRN vært i førersetet.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem - Men samarbeidet over blokkene i de store og viktige sakene er en verdi ved det norske samfunnet som det er lett å ta for gitt.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem - Kompromissene er rett og slett en viktig fellesverdi i det norske samfunnet .
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem - Det har vært en kjempekvalitet ved det norske samfunnet at vi har stått sammen på tvers av blokkene i de store sakene som skatt, pensjon, innvandring og asyl, utenriks- og sikkerhetspolitikk for å nevne noen områder.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/JVbEX/Islamsk-Rad-mister-statsstotte--Hva-har-vi-gjort-galt På sine nettsider skriver IRN at det er skuffet over at regjeringen kutter statsstøtten, men sier at den vil fortsette arbeidet som en « sentral aktør og brobygger i samfunnet ».
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/JVbEX/Islamsk-Rad-mister-statsstotte--Hva-har-vi-gjort-galt Nå har vi hverken tillit fra myndighetene, andre samtalepartnere, eller fra samfunnet for øvrig, sier talsperson Najam Saqib i Islamic Cultural Centre til Dagsavisen.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/JVbEX/Islamsk-Rad-mister-statsstotte--Hva-har-vi-gjort-galt Det er viktig at våre barn vokser opp i et harmonisk og ikke et konfronterende samfunn, der norske muslimer føler seg som en del av samfunnet , sier han til Dagsavisen.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/JVbEX/Islamsk-Rad-mister-statsstotte--Hva-har-vi-gjort-galt - For IRN er ikke økonomi det viktigste, men tilliten i samfunnet .
AP171009https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/VKqrJ/Ikke-la-seksuelle-fordommer-overstyre-andre-kvaliteter-ved-en-person--Ingrid-Ravnanger Si ;D-innlegg : Jeg har bekjente som er aktive i idrett og ungdomspolitikere med stort engasjement for samfunnet .
AA171009 Barcelona-ordfører Ada Colau sa mandag at en ensidig katalansk uavhengighetserklæring nå vil sette samholdet i samfunnet i fare.
AA171009 En ensidig katalansk uavhengighetserklæring nå vil sette det samholdet i samfunnet i fare, mener Colau.
AA171009 Integreringen må styrkes slik at flere kan forsørge seg selv og delta i samfunnet , heter det videre. ( ©NTB ) ¶
AA171009 Så min oppfordring er at man klarer å starte en ny paraplyorganisasjon fordi både muslimene og samfunnet behøver det, sier Raja. ( ©NTB ) ¶
AA171009 Nå har vi verken tillit fra myndighetene eller andre samtalepartnere, eller fra samfunnet for øvrig, sier talsperson Najam Saqib i Islamic Cultural Centre til Dagsavisen.
AA171009 I et innlegg på sine nettsider skriver organisasjonen at de er skuffet over at regjeringen kutter statsstøtten, men sier at de vil fortsette arbeidet som en « sentral aktør og brobygger i samfunnet ».
AA171009 Det er viktig at våre barn vokser opp i et harmonisk og ikke et konfronterende samfunn, der norske muslimer føler seg som en del av samfunnet og ikke motarbeider samfunnet , sier han til Dagsavisen.
AA171009 Det er viktig at våre barn vokser opp i et harmonisk og ikke et konfronterende samfunn, der norske muslimer føler seg som en del av samfunnet og ikke motarbeider samfunnet, sier han til Dagsavisen.
AA171009 - For IRN er ikke økonomi det viktigste, men tilliten i samfunnet .
AA171009 Islamsk Råd Norge er skuffet over at regjeringen kutter statsstøtten, men sier at de vil fortsette arbeidet som en « sentral aktør og brobygger i samfunnet ».
AA171009 - Vi vil fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet , for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge. ( ©NTB ) ¶
AA171009 Spesielt etterlyser han « viktige verdiperspektiver » og tro og religionens plass i samfunnet , inkludert finansiering av trossamfunn. ( ©NTB ) ¶
AA171009 Men det er ikke tilfeldigheter som har skapt samfunnet vi alle nyter godt av.
AA171009 Integreringen må styrkes slik at flere kan forsørge seg selv og delta i samfunnet , heter det videre.
AA171009 - Regjeringen vil sikre at det samfunnet vi overleverer til våre barn er i enda bedre forfatning enn det vi overtok fra våre foreldre.
VG171008 - Mats skjønte tidlig at vi kom fra vidt forskjellige planeter når det gjelder vår tilnærming til livet og samfunnet .
NL171008 Det er nå på tide at ministrene i Norge og Sverige - sammen med sine ekspertforhandlere med erfaring fra den store, internasjonale verden, virkelig legger viljen til for å komme fram til en løsning både reindriften, samene forøvrig og samfunnet rundt dem kan leve med - og dermed gjør slutt på de uverdige forholdene som nå råder.
NL171008 Sentrale politikere synes ikke å forstå alle fasettene av samfunnet de er satt til å bestyre, herunder de følelsesmessige spenningene som finnes, skepsisen til Tromsø.
DN171008 Hvor lenge kan det internasjonale samfunnet vente, spør hun.
DB171008 Frølich mener det er viktig at det norske samfunnet ikke aksepterer eller bortforklarer denne formen for sosial kontroll.
DB171008 Alle har rett til å være fri fra overgrep fra staten og fra samfunnet ellers.
DA171008 - Vi forventer et budsjett som tar på alvor at det er en del som faller utenfor i samfunnet , sier han.
AA171008 - Vi forventer et budsjett som tar på alvor at det er en del som faller utenfor i samfunnet , sier han.
VG171007 De har betydd så mye for fotballen og samfunnet , men så ville det kanskje vært rart å gjøre det nå.
SA171007 Vi kan dokumentere at norsk idrett ligger et godt stykke bak samfunnet for øvrig når det gjelder å inkludere kvinner.
SA171007 For det andre har de ikke skjønt at et styre blir bedre og mer dynamisk med en bred sammensetning som representerer bredden i samfunnet .
DB171007 John Roger Lund forteller at han har grunnlag til å fortelle om dette gjennom kunnskap fra straffesaker, som nødvendigvis ikke bare handler om slag og spark, men at jenter ikke får lov til å delta i samfunnet som det ellers legges opp til at de skal delta i.
DB171007 Det er sånn samfunnet er, sa serieskaper Anders Jacobsson til Aftonbladet.
DB171007 Dette vil bare gjøre polariseringen i samfunnet større.
DB171007 De norske EØS-midlene styres i stor grad mot det sivile samfunnet , altså NGO-ene.
DB171007 Mens Melania Trump og Brigitte Macron taler på politiske samlinger og bruker stemmen sin generelt i samfunnet , har Sol-ju aldri ytret seg offentlig.
DB171007 « Takk for at du er den du er, og for at du bryter de unaturlige stigmaene i samfunnet .
VG171006 ICAN har gjort en stor jobb for å samle det sivile samfunnet og mobilisere for en verden fri for kjernevåpen.
VG171006 Dette rammer enkeltpersoner, familier og hele samfunnet .
VG171006 Å ha atomvåpen, utvikle atomvåpen, bruke atomvåpen, alt dette vil bli fordømt på det sterkeste av det internasjonale samfunnet .
VG171006 ICAN har gjort en stor jobb for å samle det sivile samfunnet og mobilisere for en verden fri for kjernevåpen.
NL171006 Da kunne veien om fagskolene med korte og praktiske utdanningsløp møte behovene til den enkelte og samfunnet bedre.
NL171006 Vil det norske samfunnet med politikerne i spissen mobilisere denne indre kraften for å ta vare på språket, selve limet i det norske samfunnet ?
NL171006 Vil det norske samfunnet med politikerne i spissen mobilisere denne indre kraften for å ta vare på språket, selve limet i det norske samfunnet ?
NL171006 Språk er en stor del av den infrastrukturen som binder sammen samfunnet vårt.
NL171006 Norsk språk er den sterkaste samanbindande krafta i det norske samfunnet og representerer ein heilt fundamental verdi.
NL171006 | Gammel og frisk eller gammel og skral ¶ ¶ Samfunnet ville tjene stort på å legge forholdene bedre til rette for friske eller nesten-friske sytti-åttiåringer som er blitt lite grann langsommere, lite grann skrale - bl.a. ved å få flere inn i kreativ virksomhet igjen, skriver Rolf Seljelid.
NL171006 Samfunnet ville tjene stort på å legge forholdene bedre til rette for friske eller nesten-friske sytti-åttiåringer som er blitt lite grann langsommere, lite grann skrale - bl.a. ved å få flere inn i kreativ virksomhet igjen.
NL171006 Samfunnet blir mer og mer digitalisert og automatisert.
NL171006 Når man så ser at disse 16,8 milliardene er beregnet inntjent på 18 måneder, i form av ringvirkninger for samfunnet rundt, ( Stavanger Aftenblad, på nettet ), forstår man godt hvorfor overskuddsprosjekter i Nord-Norge aldri blir vurdert bygget.
DN171006https://www.dn.no/nyheter/2017/10/06/2056/Politikk/drommer-om-a-invitere-kofi-annan I fjor fikk han Fritt Ords ærespris « for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet ».
DN171006 Han sier at digitaliseringen av samfunnet naturlig nok gjør at digitale spor og informasjon fra digitale tjenester blir mer sentralt.
DN171006 Frykter spenninger i samfunnet
DN171006 Det jeg er redd for er snarere at en rask KI-overgang medfører store spenninger i samfunnet .
DB171006 - Dette viser sårbarheten i samfunnet .
DB171006 - Det danske samfunnet har alltid vært slik at vi skal stå sammen og hjelpe hverandre.
DB171006 Å ha atomvåpen, utvikle atomvåpen, bruke atomvåpen, alt dette vil bli fordømt på det sterkeste av det internasjonale samfunnet .
DB171006 - Jeg opplever dette som en støtte, som jeg støtter tanken om en verden uten atomvåpen, sier Solberg, og understreker at hun syns ICAN har gjort en god jobb for å samle det sivile samfunnet .
DB171006 - Dette viser sårbarheten i samfunnet .
DB171006 - Samfunnet kan ikke gamble med dette.
DB171006 Det er sånn samfunnet er, fortsetter Jacobsson.
DB171006 Klimakrisen vil endre samfunnet framover, uansett hvordan vi forholder oss til den.
DB171006 Definerende utfordringer for det norske samfunnet står i kø for de 169 representantene, men deres aller viktigste oppgave de neste fire åra blir å sende oss trygt i retning nullutslippssamfunnet.
DB171006 Hennes forsvar for de svake i samfunnet , de « uten stemme », fikk ufrivillig komiske og patetiske overtoner fra den hostende statsministeren.
DA171006 ICAN har gjort en stor jobb for å samle det sivile samfunnet og mobilisere for en verden fri for kjernevåpen.
DA171006 Å ha atomvåpen, utvikle atomvåpen, bruke atomvåpen, alt dette vil bli fordømt på det sterkeste av det internasjonale samfunnet .
DA171006 ICAN har gjort en stor jobb for å samle det sivile samfunnet og mobilisere for en verden fri for kjernevåpen.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/KddQM/Fredsprisen-gikk-til-nedrustningsarbeid-Norge-valgte-a-boikotte - ICAN har gjort en stor jobb for å samle det sivile samfunnet og mobilisere for en verden fri for kjernevåpen.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/Jkjrm/Den-internasjonale-kampanjen-for-a-avskaffe-atomvapen-ICAN-far-Nobels-fredspris Å ha atomvåpen, utvikle atomvåpen, bruke atomvåpen, alt dette vil bli fordømt på det sterkeste av det internasjonale samfunnet .
AA171006 ICAN har gjort en stor jobb for å samle det sivile samfunnet og mobilisere for en verden fri for kjernevåpen.
AA171006 I fjor fikk han Fritt Ords ærespris « for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet ».
AA171006 Å ha atomvåpen, utvikle atomvåpen, bruke atomvåpen, alt dette vil bli fordømt på det sterkeste av det internasjonale samfunnet .
AA171006 Å ha atomvåpen, utvikle atomvåpen, bruke atomvåpen, alt dette vil bli fordømt på det sterkeste av det internasjonale samfunnet .
VG171005 Referater fra lokallagets arbeid er integrert hele teksten igjennom, og gir ved første øyekast et innblikk i nøkternheten og til dels fattigdommen som fremdeles preget det norske samfunnet på 1940-tallet.
VG171005 Videre hadde de årelange sanksjonene mot landet, både de som var målrettet mot regimet, og de som var rettet mot økonomien, begynt å gi effekt og påvirket det iranske samfunnet .
VG171005 - De får vite hvilken rolle mediene har i samfunnet samt råd og trening i hvordan de kan håndtere både positive og negative mediesaker, sier Slettan til VG.
DB171005 Det stadige fallet i folketallet har lenge vært en kilde til bekymring, og mange frykter følgene for samfunnet dersom utviklingen fortsetter.
DB171005 I kappløpet om å endre samfunnet til noe bedre, ville Stoltenberg være skilpadda, ikke haren.
DA171005 Siden det har jeg vært interessert i å kartlegge samfunnet , se på kjønnsroller og identiteter.
DA171005 Portrettene var en måte å se på individet i samfunnet , her kunne jeg se på landskapet som et individ og hvordan disse motorveikonstruksjonene fyller det landskapet de står i.
VG171004 Samfunnet i dag er helt ute av kurs.
NL171004 Gjennom lokale foreninger, tilknyttet et nasjonalt organisasjonsnettverk, gjorde foreningene seg gjeldende både i det sivile samfunnet og i storsamfunnet - en organisering som er beskrevet som avgjørende i et demokrati.
NL171004 Frivillighet bidrar utvilsomt til samfunnet , både på lokalsamfunn- og individnivå.
DB171004 Han mener det er utrolig hvordan samfunnet kommer sammen for å hjelpe ofrene etter masseskytingen.
DB171004 Slik bidrar den økte markedsmakten ikke bare til å svekke veksten, men også til å øke forskjellene i samfunnet .
DA171004 Å være provestlig har vært en viktig komponent i det kurdiske samfunnet , men mange føler seg forrådt av Vesten, og dette vil kunne undergrave vårt historiske forhold, sier Sagnic.
DA171004 - Det finnes mange eksempler på våpendesperadoer i USA som skyter løs, men det virker ikke å ha den samme effekten på samfunnet som terror.
DA171004 Samtidig viser hun til at vi trenger ord for å snakke om forskjeller i samfunnet , og påpeker at neger-ordet har blitt tatt i bruk av afroamerikanske selv i USA.
DA171004 Ordføreren sier byen trenger flere og mer varierte tilbud for at innvandrerkvinner skal lære seg norsk og bli aktive deltagere samfunnet .
DA171004 Samtidig viser hun til at vi trenger ord for å snakke om forskjeller i samfunnet , og påpeker at neger-ordet har blitt tatt i bruk av afroamerikanske selv i USA.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/wWKEo/Abdirahman-Hassan-19--Gang-pa-gang-far-jeg-bekreftet-Du-er-faktisk-ikke-norsk - Jeg ønsker å være en del av det norske samfunnet , men må hele tiden forsvare at jeg er norsk.
AP171004https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/2EeEv/Vi-bor-vare-mer-opptatt-av-velferdsstyring-enn-velferdsprofitt--Rune-Jansen-Hagen Hvorvidt konkurranseutsetting gir samfunnet gevinster eller tap, kommer i hovedsak an på hvordan byråkratiet og det politiske systemet fungerer.
AP171004https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/JkeVm/Et-forsvar-for-sinte-hvite-menn--Therese-Sollien Hendelsen var, skal man tro artikkelen, karakteristisk : Hvite menn har mistet sin privilegerte stilling i det amerikanske samfunnet , og konsekvensen er et raseri som gir seg uttrykk i form av vold.
AP171004https://www.aftenposten.no/kultur/i/8gLQE/Stor-utstilling-i-Lofoten-skal-gi-innsikt-i-fremtiden Kunsten finner kanskje ikke en løsning på samtidens utfordringer, men den kan inspirere samfunnet til å reflektere.
VG171003 Katalanernes uavhengighetsbevegelse har lenge søkt støtte utenfor Spanias grenser, og aktivt drevet kampanje opp mot det internasjonale samfunnet .
NL171003 Formen revy omtales gjerne som " folkets talerstol ", og i en tid hvor ytringsfriheten diskuteres, kan denne scenekunstformen ha potensial til å utvide folks forståelse av samfunnet .
NL171003 Det tjener både samfunnet og individet i form av utveksling og deling av kunnskap, og optimal utnyttelse av ens egen kompetanse og motivasjon for jobb.
DB171003 Målet er blant annet å « bidra til økt deltakelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og deres barn ».
DB171003 Jeg er så lei Syden, London og Kløfta, redaktører, bedrevitere og de som kjører dette samfunnet i grøfta.
DB171003 De siste åras politiske strid har splittet det katalanske samfunnet bittert, tvers gjennom familier, vennekretser, skoler og arbeidsplasser.
DB171003 President Jimmy Carter har åpent snakket om oligarkiseringen av det amerikanske samfunnet .
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/wwjMP/Store-demonstrasjoner-lammer-Catalonia--Jeg-var-egentlig-mot-losrivelse_-men-etter-politivolden-stemte-jeg-ja - Samfunnet er i ferd med å bli splittet opp.
AP171003https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/bR2lg/Minneord-Tom-Petty-var-folkets-artist--Robert-Hoftun-Gjestad En som aldri sluttet å fortelle historier om det lille menneskets kamp for eget liv og evig kjærlighet i det amerikanske samfunnet .
VG171002 - De er da avhengige av tillit fra myndighetene, storsamfunnet og det muslimske samfunnet .
SA171002https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Spillet-om-den-store-gevinsten-216181b.html Kampen for å bevare spillmonopolene til Norsk Tipping og Rikstoto er viktig for både norsk breddeidrett og for samfunnet , mener Brede Hangeland og Jon Mørland.
DN171002 Det er en invitasjon til å se på hvordan de verdiene vi deler kan forenes på en god måte for å utvikle samfunnet .
DB171002 Samfunnet bryr seg ikke om vår søknad, og da mener jeg om utviklingen.
DB171002 Det viktigste er at sykling stadig blir viktigere i samfunnet vårt, og må behandles deretter.
DB171002 - De er da avhengige av tillit fra myndighetene, storsamfunnet og det muslimske samfunnet .
DB171002 Han viste til den ubesvarte henvendelsen til mentalsykehuset dagen før, og sa at « samfunnet fikk sin sjanse ».
DB171002 Vi kan ikke ta imot flere enn samfunnet klarer å integrere.
DB171002 Fremskrittspartiet og Listhaug tør å debattere kontroversielle temaer i samfunnet .
DB171002 Problemet med saken er at den antyder at det hersker store problemer med dataspillavhengighet i samfunnet .
DB171002 ¶ SYSTEMET SVIKTER : Det er noe som er feil med et system som med letthet sender en uskyldig kvinne tilbake til et land der hun venter 80 piskeslag for å ha drukket en øl, mens det samme systemet har brukt mange år på å ikke klare og sende ut en ekstrem mulla som åpent truer det norske samfunnet , skriver Kaltham Alexander Lie.
DB171002 Likestilling må gjelde alle personer som bor i dette landet, samfunnet kan ikke snu seg vekk fra andres lidelser fordi de er litt brunere i huden, eller tilhører et miljø som blir krenket hvis man snakker om kvinneundertrykkelse.
DB171002 Det forsvinner ikke selv om man er integrert i det norske samfunnet .
DA171002 Kostnadene for samfunnet er enorme, påpeker hun overfor NTB.
DA171002 - Dette vil spare samfunnet for enorme kostnader, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening ( RIF ) ¶
DA171002 - De er da avhengige av tillit fra myndighetene, storsamfunnet og det muslimske samfunnet .
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/Mzkx0/-Hvis-vi-ikke-skal-snakke-om-vapenkontroll-etter-Las-Vegas_-nar-skal-vi-gjore-det-da Men automatvåpen har på ingen måte forsvunnet fra samfunnet selv om de er forbudt.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/i/Jkg3b/17-aring-nekter-straffskyld-i-bombesaken Ifølge tiltalen hadde han til hensikt å detonere gjenstanden, noe som kunne medføre fare for andres helse, noe som ville være særlig samfunnsskadelig på grunn av den rådende trusselsituasjon i samfunnet .
AP171002https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/8eoed/Fremmedgjoring-er-roten-til-radikalisering--Iyad-El-Baghdadi Vi må hatsikre samfunnet vårt - ikke bare drive « avradikalisering ».
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Na-handler-det-om-stolthet-og-are-242829b.html - Pilotene kan påføre stor skade på det norske samfunnet , ramme titusenvis av passasjerer og sette hele selskapets fremtid i fare, sier Gustafson.
VG171001 Gjennom en stadig mer omfattende digital infrastruktur, knyttes nærmest alt i samfunnet vårt sammen, fra avanserte styringssystemer på en flyplass, via jernbane og veier, til kraftproduksjon og hvitevarer.
VG171001 Digitaliseringen av samfunnet gir enorme gevinster.
DN171001 Målet er at størrelsen på prisen skal følge samme trend som inntekter i samfunnet for øvrig.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/Spanias-statsminister--Det-har-ikke-vart-noen-folkeavstemning-i-Catalonia Han la også til at han er takknemlig for støtten fra EU og det internasjonale samfunnet .
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere - Falske nyheter er et kjempestort problem for samfunnet vårt.
AP171001https://www.aftenposten.no/okonomi/i/2El9G/Nobelprisene-oker-i-verdi Målet er at størrelsen på prisen skal følge samme trend som inntekter i samfunnet for øvrig.
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/Ow15E/17-aring-med-hjemmelaget-bombe-risikerer-inntil-10-ars-fengsel På grunn av trusselsituasjonen i samfunnet mener påtalemyndigheten at handlingen ville være særlig samfunnsskadelig og derfor grov.
VG170930 Og hvis foreldrene på toppen av det hele ikke snakker norsk, og sliter med å forstå kodene i samfunnet de er del av, blir det ekstra tungt.
VG170930 Ingen av disse ungdommenes skolemiljø speiler det samfunnet de skal leve og jobbe i.
VG170930 En ansvarlig linje i innvandringspolitikken, i erkjennelsen av at tempo og antallet nykommere har betydning for i hvilken grad samfunnet klarer å ta opp i seg nykommerne.
DB170930 Jeg tror kanskje pornosamtalen en av de nødvendige samtalene - i familien, på skolen, i samfunnet .
DB170930 Avskrivningsreglene og den såkalte friinntekten koster fellesskapet årlig rundt 15 milliarder, og motiverer investeringer som ikke nødvendigvis er de mest lønnsomme for samfunnet .
DA170930 Vi bor i et samfunn utenfor det norske samfunnet .
DA170930 Ikke bare av seg selv og sitt eget spill, men av samfunnet rundt.
DA170930 For du forgifter hele samfunnet , så mye rundt deg.
VG170929 Renberg skriver nådeløst vakkert om de som står på siden av samfunnet og forsøker å finne sin vei i det som må være et av de råeste krimuniversene i norsk litteratur.
VG170929 Å anklage « Jævla homo », et program som når ut i kriker og kroker i samfunnet som er lite dekket av pressen, er likevel pussig.
VG170929 I begge tilfeller er det snakk om folk som ikke føler seg ønsket i samfunnet .
SA170929 » Og så god var Payet, noe han viste verden under EM på hjemmebane i fjor, at han fikk fans fra alle leirer i samfunnet , også fra et litt uventet hold. 1.
NL170929 Blant tingsrett, kontraktsrett, strafferett og andre for samfunnet viktige disipliner, har jeg gleden av å undervise i det lille faget samerett.
DB170929 De relativt svake internasjonale resultatene i de ulike kvinneidrettene er egentlig en gåte i et land som var blant de tidligste med en tilnærmet likestilling på de fleste områder i samfunnet , og der jenters deltakelse i idrettsklubbene er svært høy.
DB170929 Warner setter spørsmålstegn ved om nett-giganten gjør nok for å hindre at russiske operatører bruker plattformen til å spre desinformasjon, splittelse og kaos i det amerikanske samfunnet .
DB170929 « På lørdag skal vi i Motmakt, sammen med andre grupper, vise vår avsky mot en ideologi som truer hele samfunnet », skriver de.
DB170929 « I mellomtiden har ansatte grudd seg til å gå på jobb i lang tid med de negative konsekvensene og kostnadene det har for den enkelte, for familiene deres og for samfunnet for øvrig i form av sykmeldinger », skriver vedkommende, som overfor Dagbladet ikke ønsker å kommentere saken.
DB170929 Hun overdriver noe som ikke skal overdrives, fordi det øker motsetningene i samfunnet .
BT170929https://www.bt.no/100Sport/fotball/Penis-skryt-skapte-stoy-Her-er-ti-andre-helspro-tribunesanger-242639b.html » Og så god var Payet, noe han viste verden under EM på hjemmebane i fjor, at han fikk fans fra alle leirer i samfunnet , også fra et litt uventet hold. 1.
AP170929https://www.aftenposten.no/okonomi/i/bR66B/Brussel-vurderer-a-bremse-norsk-avgiftsfritak-for-elbiler--de-er-for-populare Elbilpolitikken - hva koster den samfunnet ?
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/d33p1/Norsk-forsker--Robotkrigen-kommer-enten-vi-vil-eller-ikke - Artikkelen er nok delvis et innlegg i debatten om vi bør bruke mer penger på å komme opp i teten innen feltet ubemannede systemer og robotikk generelt - med stor potensiell nytteverdi for Forsvaret og det sivile samfunnet .
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Penis-skryt-skapte-stoy-Her-er-ti-andre-helspro-tribunesanger-242639b.html » Og så god var Payet, noe han viste verden under EM på hjemmebane i fjor, at han fikk fans fra alle leirer i samfunnet , også fra et litt uventet hold. 1.
VG170928 I protest mot ulik behandling av fargede og hvite i det amerikanske samfunnet , har de satt seg ned på ett kne eller kommet ut på banen til kamp først etter at nasjonalsangen er avspilt.
VG170928 Og slike originaler som han forsvinner ut av samfunnet .
DB170928 Han viser en uheldig mangel på respekt overfor NFL, både spillet og spillerne våre, og klarer ikke å forstå kraften klubbene og spillerne har i samfunnet , sa Goodell ifølge Hollywood Reporter.
DB170928 I tillegg har sentrumspartiene til felles at de er opptatt av natur- og miljøvern, desentralisering, frivillighetens betydning i samfunnet og gode vilkår for små og mellomstore bedrifter.
DB170928 Playboy, med den kjente kaninøre-logoen, ble kjent som sjokkerende og banebrytende i måten bladet på frimodig vis skrev om seksualitet i det puritanske, amerikanske samfunnet på 1950-tallet.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/p7mRj/Profilert-skaper-av-falske-nyheter-funnet-dod Jeg ser ting som er galt i samfunnet og går til angrep.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/o4790/Sporsmal-og-svar-Blir-krig-mer-etisk-forsvarlig-med-roboter Mennesker i Forsvaret og i samfunnet ellers støtter seg i stadig større grad på datamaskiner til å ta beslutninger og effektuere handlinger, og vil ha stadig mindre mulighet til å etterprøve alle prosessene som foregår i datamaskinene.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/055qG/Kjare-Aksel-Hvordan-akseptere-at-jeg-trenger-hjelp-uten-a-fole-meg-oppmerksomhetssyk Uansett hvor vondt vi har det, vil vi alltid finne noen som har det verre enn oss - enten i vennekretsen, samfunnet eller andre steder i verden.
AA170928 I tillegg drøftes det hvordan det kan settes som vilkår for tilskudd at samfunnet ikke mottar støtte fra stater som ikke praktiserer religionsfrihet. ( ©NTB ) ¶
DB170927 og gå fra stadion, sa Donald Trump sist fredag på det republikanske valgmøtet i Huntsville, Alabama i et nøye innstudert sinne mot de få spillerne som da hadde bøyd seg ned på kne under den obligatoriske nasjonalhymnen før kampstart i protest mot den dels rasebestemte splittelsen i det amerikanske samfunnet .
DB170927 At sporten splittes på samme vis som resten av samfunnet
DB170927 Den skal handle om hva som er rett og galt i samfunnet akkurat nå, i motsetning til hva som er venstre og høyre, sier 53-åringen.
DB170927 Seinere på dagen var det innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs tur, som i en tale endelig tok et etterlengtet oppgjør med rasisme, hets og trusler i kommentarfeltene og samfunnet for øvrig.
DB170927 De definerer kvinner som umyndige og nekter dem deltakelse i samfunnet på linje med menn.
DA170927 - Rogaland er Norges fremste verdiskaper for samfunnet og vi tror det er riktig og viktig å sette våre fagfolk så tett på kundene som mulig.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/QGQxq/Politiet-mener-han-leder-en-kriminell-storfamilie-Likevel-bruker-de-ham-som-problemloser-i-den-svenske-forstaden - Det er en balansegang, men æreskulturen er spesielt sterk i de områdene hvor samfunnet er svakt, sier politimannen Holm, som sier at storfamiliene rydder opp i egne rekker uten å blande inn politiet.
AP170927https://www.aftenposten.no/kultur/i/jo0Oz/The-Square-Provokatoren-Ostlund-i-storform I Gullpalmevinneren The Square får vi slike unnlatelsessynder rett i fanget, når en kunstkurator bestemmer seg for å utfordre det svenske samfunnet med utstillingen Rutan.
AA170927 Språket kan avspeile, befeste og forsterke kjønnsdiskriminering i samfunnet .
AA170927 Mannens stilling i samfunnet oppfattes som normen, et allmenngyldig menneske, mens kvinnen er et mindreverdig avvik fra normen.
VG170926 Å la deres stemme høres i samfunnet flytter grenser, åpner opp og gjør det enklere for alle å leve fritt.
VG170926 Sitter han igjen med et godt bilde av hva det vil si å være homo, og av hva samfunnet rundt ham oppfatter at det innebærer ?
VG170926 Mange spennende spørsmål melder seg : Hvordan har han klart å frigjøre seg så sterkt fra samfunnet strenge normer og forventninger ?
NL170926 Bygget sitter på et vell av kunnskap som skal komme samfunnet til gode.
DN170926 Også Eriksen medgir at det kan bety at mange arbeidsplasser kan forsvinne i samfunnet : ¶
DN170926 Konsekvensene vil være helt ødeleggende, ikke bare for den koreanske halvøya, men også for Nordøst-Asia og for hele det internasjonale samfunnet , la han til.
DN170926 | Washington Post : Russere brukte Facebook-annonser for å skape splittelse i USA ¶ 3000 russiske Facebook-annonser rettet mot den amerikanske valgkampen forsøkte å øke konfliktnivået i samfunnet , ifølge kilder.
DB170926 Norge og det internasjonale samfunnet må gjøre mer for å få slutt på krigen.
DB170926 - Jeg mener at den amerikanske befolkningen bør få se et representativt utvalg av disse annonsene, for å se hvor kynisk russerne brukte dem for å skape splittelser i samfunnet vårt, sier han.
DB170926 Senere har også selve frontfagsmodellen, at lønnsveksten i resten av samfunnet skal følge lønnsveksten for de ansatte i konkurranseutsatt sektor, blitt kritisert for å fryse lønnsstrukturer.
DB170926 Samfunnet vil fortsette å endre seg.
DA170926 Som komiker har han klart å hisse på seg veldig mange med sin stil der han snakker om narkotika, våpen, politikk, voldtekt og samfunnet som sådan gjennom sine egne anekdoter, helt uten filter.
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Jjk87/En-demokratisk-barebjelke-ruster--Hans-Christian-Gabrielsen-og-Kristin-Skogen-Lund Men den aller mest verdifulle komponenten i modellen, er høy grad av tillit i samfunnet .
AA170926 Konsekvensene vil være helt ødeleggende, ikke bare for den koreanske halvøya, men også for Nordøst-Asia og for hele det internasjonale samfunnet , la han til.
AA170926 Alle er viktigste for å skape det samfunnet vi ønsker oss.
AA170926 Dessverre skorter det på gjennomføringen av dette på mange områder - samfunnet går glipp av informasjon som ville ført til bedre beslutninger, og følgene kan i verste fall bli fatale for barnet det gjelder, sier barneombud Anne Lindboe i en pressemelding.
AA170926 - Det er jo slik samfunnet er.
NL170925 Hvis vi ikke klarer å vise støtte og å ta saken for vårt eget folk, hvordan skal vi da kunne forvente at resten av samfunnet skal ?
DN170925 Fra 2005 til 2014 var det gatedemonstrasjoner og opptøyer mellom ulike fraksjoner i samfunnet .
DB170925 Det viser også en manglende evne til å forstå hvilken overveldende kraft klubbene og spillerne våre har i samfunnet , sier Goodell i en offisiell uttalelse.
DB170925 Hvordan skal det internasjonale samfunnet løse dette ?
DB170925 Tanken var å vise litt av splittelsen i det amerikanske samfunnet , men også undersøke om det var mulig å overkomme denne.
DA170925 En som trodde på samarbeid og likestilling mellom menn og kvinner, på gården, i bygda og i samfunnet ellers, sier Meyer til Dagsavisen.
DA170925 At noe gammelt må vike for noe nytt er jo en del av utviklingen på alle felt i samfunnet .
AP170925https://www.aftenposten.no/viten/i/dyybA/Spyttet-vart-er-livsviktig Vi mener munntørrhet er et stort folkehelseproblem som ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet i samfunnet eller hos våre helsemyndigheter, skriver artikkelforfatterne.
AP170925https://www.aftenposten.no/viten/i/dyybA/Spyttet-vart-er-livsviktig Vi mener dette er et stort folkehelseproblem som ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet i samfunnet eller hos våre helsemyndigheter.
VG170924 - Rasistiske stereotyper er aldri akseptabelt i fotball, eller ellers i samfunnet , selv om intensjonen er å vise støtte til en spiller.
VG170924 Hennes engasjement for de utsatte og svakeste i samfunnet skinner også gjennom historien som ellers er preget av en gjennomgående, religiøs symbolbruk med tro, håp og kjærlighet som et overordnet tema.
VG170924 Så godt som alle lederposisjoner i næringslivet og byråkratiet er besatt av vesttyskere, som ikke har kontakt med det østtyske samfunnet .
VG170924 Han mener man må ta i betraktning at det østtyske samfunnet gjennomgikk en dyptgripende og opprivende transformasjonskrise, hvor livene til millioner av mennesker plutselig ble snudd på hodet, og enkelte opplevde å miste alt.
VG170924 - Det østtyske samfunnet styres av en vesttysk overklasse.
VG170924 AfD har imidlertid åpnet opp for personer med ganske ekstreme meninger, noe som har ført til sterke reaksjoner fra de andre partiene og samfunnet for øvrig.
VG170924 Samfunnet har råd til å la foreldre i krevende situasjoner få konsentrere seg fullt ut om barna, og slippe å tenke på hvordan de skal få betalt regninger, sier han.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex Uten et stort mannlig marked hadde vi ikke hatt prostitusjon, og sexkjøpsloven understreker og retter seg mot menns rolle i prostitusjon, - prostitusjon er et mannsproblem, - prostitusjon viser klart ubalansen mellom menn og kvinner i samfunnet .
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex Sexkjøpsloven hviler på viktige begreper : prostitusjon er ikke arbeid, prostitusjon er vold mot kvinner, prostitusjon er skadelig for samfunnet og strider mot alt arbeid for likeverd og likestilling mellom kvinner og menn.
DB170924 Det viktigste er at sykling stadig blir viktigere i samfunnet vårt, og må behandles deretter.
DB170924 Men det internasjonale samfunnet vil bare anse Nords påstander som grunnløs sofisme, sier talsperson for Det demokratiske enhetspartier, Baek Hye-ryun, ifølge Yonhap.
DB170924 - Nord-Korea må også huske på at den eneste måten de kan realisere internasjonal rettferdighet på, ikke er ved å gjennomføre hensynsløse provokasjoner, men bare ved å ta ansvarlig handling som et medlem av det internasjonale samfunnet sier Baek.
DB170924 Men det er også mye som forfaller på grunn av manglende vedlikehold i det ellers så vellykkede tyske samfunnet .
DB170924 I stedet trekker den opp de store spørsmålene om Norges klimaansvar og rolle i verden, om framtida til norsk økonomi og velferd, og om hvordan vi vil at samfunnet vårt skal se ut flere tiår fram i tid.
DB170924 - Hatmeldinger er ikke bra, verken for samfunnet eller for meg.
DA170924 Dette er jo hjertespørsmålet til ethvert sosialdemokratisk parti, å se økonomiske ulikheter i samfunnet .
DA170924 Dette er jo hjertespørsmålet til ethvert sosialdemokratisk parti, å se økonomiske ulikheter i samfunnet .
DA170924 Integreringspolitikken er viktig i alle europeiske land for å sikre mot at vi får store grupper av personer som står på utsiden av arbeidslivet, og som skaper større splittelse i samfunnet , sier hun.
DA170924 Integreringspolitikken er viktig i alle europeiske land for å sikre mot at vi får store grupper av personer som står på utsiden av arbeidslivet, og som skaper større splittelse i samfunnet , sier hun.
VG170923 I pressemeldingen skriver det amerikanske forsvarsdepartementet at Nord-Koreas våpenprogrammer utgjør en alvorlig trussel for Stillehavsregionen i Asia, og hele det internasjonale samfunnet .
SA170923 Curry understreker at han ikke tror en boikott vil føre til « mirakuløse » endringer i det amerikanske samfunnet , men at dette er hans mulighet til å ta et standpunkt.
FV170923https://www.fvn.no/100Sport/ballsport/Stjernen-stilte-opp-for-Obama-Men-na-vil-han-bryte-gammel_-amerikansk-tradisjon-242641b.html Curry understreker at han ikke tror en boikott vil føre til « mirakuløse » endringer i det amerikanske samfunnet , men at dette er hans mulighet til å ta et standpunkt.
DB170923 Curry understreker at han ikke tror en boikott vil føre til « mirakuløse » endringer i det amerikanske samfunnet , men at dette er hans mulighet til å ta et standpunkt.
DB170923 - Den økende islamiseringen av samfunnet står i motsetning til den frie rettsstaten Tyskland, sa partiets toppkandidat Gauland under en pressekonferanse mandag.
DB170923 Vi lever av absolutt tillit i samfunnet , og tar på det sterkeste avstand fra slike holdninger som framkommer i denne e-posten, sier kommunikasjonsdirektøren i selskapet.
DB170923 Samtidig er barn en svak gruppe i samfunnet - de trenger sterke talskvinner og - menn som kan hjelpe dem å nå frem, å kommunisere.
DB170923 Barnevoldsutvalgets rapport viser vei for de endringene som er nødvendige i samfunnet , men det er opp til oss alle, ikke bare staten, å sørge for at disse endringene skjer - at barn faktisk blir hørt.
DB170923 Som vi ikke pleier å si, men godt kunne ha sagt : Samfunnet er ikke kaldere enn man føler seg.
DB170923 Fellesskapets midler vil fortsatt bli brukt som incentiv for gründere som vil gi noe tilbake, de som vil gi både til seg selv og til samfunnet .
DA170923 Om behovet for å møte digitaliseringen av samfunnet , om behovet for nok leger.
DA170923 Norsk politi må ha høy tillit i samfunnet .
DA170923 Det er viktig at man snur alle steiner for å komme til bunns i hva som har skjedd - det er viktig for samfunnet , men også internt i etaten.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/wa1Oo/Jordskjelv-med-styrke-rundt-3-registrert-ved-stedet-der-Nord-Korea-tester-atomvapen Det har de siste dagene vært spent mellom Nord-Korea og det internasjonale samfunnet .
AP170923https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Stjernen-stilte-opp-for-Obama-Men-na-vil-han-bryte-gammel_-amerikansk-tradisjon-242641b.html Curry understreker at han ikke tror en boikott vil føre til « mirakuløse » endringer i det amerikanske samfunnet , men at dette er hans mulighet til å ta et standpunkt.
AA170923 Det har de siste dagene vært spent mellom Nord-Korea og det internasjonale samfunnet .
AA170923 Det har de siste dagene vært spent mellom Nord-Korea og det internasjonale samfunnet .
AA170923 Det har de siste dagene vært spent mellom Nord-Korea og det internasjonale samfunnet .
AA170923 Det har de siste dagene vært spent mellom Nord-Korea og det internasjonale samfunnet .
AA170923 De kraftige uttalelsene fra den nordkoreanske utenriksministeren kommer etter en uke med økt spenning mellom Nord-Korea og det internasjonale samfunnet .
AA170923 - På den måten kan vi sende et signal utover Europa at det ikke har noe å si hvor lite samfunnet ditt er, du kan likevel gjøre en forandring, het det i søknaden. ( ©NTB ) ¶
AA170923 Det er et sunt prinsipp at samfunnet verner den jorda som skal brødfø oss i fremtiden og beskytter sårbare naturtyper som har store skjulte verdier.
AA170923 Her har hun forsøkt å gjøre et rollebytte for å synliggjøre makt og strukturer i samfunnet ..
VG170922 Men nå er han borte, og hans ord og diagnoser på samfunnet står igjen.
VG170922 Jeg har i lang tid tenkt at de som er villige til å skrive hatske kommentarer på nettet, både eldre og unge, gjerne er de som falt utenfor og ikke helt lyktes i samfunnet .
VG170922 Sverige har siden tatt imot flere asylsøkere per capita enn noe annet europeisk land, en endring som har satt dype spor i samfunnet .
SA170922https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Sangen-om-Lukaku-er-blitt-kritisert-Her-er-United-stjernens-beskjed-til-supporterne-242579b.html Rasistiske stereotypier er aldri akseptable i fotballen eller i samfunnet ellers, uavhengig om du viser støtte til en spiller », skrev Kick It Out i en uttalelse som The Times har gjengitt.
SA170922 Rasistiske stereotypier er aldri akseptable i fotballen eller i samfunnet ellers, uavhengig om du viser støtte til en spiller », skrev Kick It Out i en uttalelse som The Times har gjengitt.
NL170922 VGs legendariske sjefredaktør Bernt Olufsen er blant de som påpeker hvordan svekkelsen av medienes nasjonale tilstedeværelse nå bidrar til økt polarisering i samfunnet .
DB170922 - Jeg tror det var på grunn av samfunnet , som fortalte meg at når du er 40 må du roe deg ned, og spille mødre og tanter, eller lederen av et firma.
DB170922 Jeg vet ikke om det er fordi det ligger på nett, og at man dermed får en distanse til det, men internett er jo det nye samfunnet .
DA170922 Veldig mange av dem som dropper ut havner utenfor samfunnet , sier Johansen.
DA170922 Tenk på hva det frafallet koster for samfunnet , sier Raymond Johansen.
DA170922 « Passere » er et ord som ofte brukes i forbindelse med transseksualitet, og handler om at samfunnet leser deg som det kjønnet du ønsker å presentere deg som.
DA170922 Hun er bekymret for at ufarliggjøring av seksualitet i samfunnet generelt har gått for langt, og at det fører til at både egne og andres grenser skyves på.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/zaqdK/Sor-Korea-trygler-Kim-Jong-un-om-en-fredelig-losning - Selv nå, dersom Nord-Korea bestemmer seg for å komme til den riktige siden av historien, så er vi klare til å hjelpe sammen med det internasjonale samfunnet .
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/L2Kg4/Oslo-skoler-som-sliter_-far-15-millioner-kroner-ekstra Veldig mange av dem som dropper ut, havner utenfor samfunnet , sier byrådsleder Johansen til Dagsavisen.
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/Bgp2G/Laksebonanza-midt-i-byen ) er en av dem som driver samfunnet og ikke har tid til å fiske midt i byen på blanke formiddagen.
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/Bgp2G/Lakse-bonanza-midt-i-byen ) er en av dem som driver samfunnet og ikke har tid til å fiske midt i byen på blanke formiddagen.
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sangen-om-Lukaku-er-blitt-kritisert-Her-er-United-stjernens-beskjed-til-supporterne-242579b.html Rasistiske stereotypier er aldri akseptable i fotballen eller i samfunnet ellers, uavhengig om du viser støtte til en spiller », skrev Kick It Out i en uttalelse som The Times har gjengitt.
AA170922 Veldig mange av dem som dropper ut, havner utenfor samfunnet , sier Johansen.
AA170922 Hensikten med forvaringsinstituttet er å skjerme samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet.
AA170922 Vi må ikke komme dit at vi som foreldre gir barna våre så stor frihet i de digitale kanalene at vi gir dem i hendene på mektige kommersielle aktører eller andre destruktive krefter i samfunnet . ( ©NTB ) ¶
VG170921 Vi kommer til å forsvare dette dokumentet, denne enigheten, som var møtt med lettelse av hele det internasjonale samfunnet og som genuint styrket både regional og internasjonal sikkerhet, sier Lavrov til russiske journalister.
VG170921 Ved ikke å ha Eva Natali på institusjon fra hun var liten sparer jeg samfunnet med 100 millioner, det er pluss minus av hva det ville kostet fulltid.
DN170921 ¶ Staten kunne ved en endring vise at samfunnet faktisk ønsker at kvinner i Norge føder barn, - og at det er samfunnet som skal dekke kostnadene.
DN170921 ¶ Staten kunne ved en endring vise at samfunnet faktisk ønsker at kvinner i Norge føder barn, - og at det er samfunnet som skal dekke kostnadene.
DB170921 Underveis i valgkampen lovte presidenten at han ville utrydde ulovlige stoffer i samfunnet ved å ta livet av opp mot 100 000 langere og narkotikamisbrukere.
DB170921 Hvis man aldri lærer det norske språk, kultur og system, vil det være veldig vanskelig - om ikke umulig - å få en fast jobb med trygge rammer og bli en del av samfunnet .
DB170921 Det kreves offentlige tiltak for å sikre at også disse innvandrerne lærer språk, kultur og blir en del av samfunnet .
DB170921 Kunst og kultur har kraft til begge deler, den gjør samfunnet vårt mer kreativt, mer innovativt og godt å leve i.
DB170921 Det hadde vært et faresignal for det norske samfunnet om det ikke hadde skjedd.
DB170921 Det grunnleggende spørsmålet om hvorfor kunst og kultur er viktig for oss som enkeltmennesker og som identitetsbygger i samfunnet fikk dessverre lite oppmerksomhet i valgkampen.
DB170921 Det tredelte prinsippet, som FN vedtok etter mislykkede intervensjoner i Rwanda og Srebernica, forplikter det internasjonale samfunnet til å handle, dersom den enkelte stat ikke kan beskytte sine borgere mot folkemord, om det så skulle dreie seg om en humanitær intervensjon.
DA170921 Det kan bygge bruer i samfunnet .
AA170921 Han peker samtidig på at muslimer som har opplevd diskriminering og hatkriminalitet ifølge studien føler seg mindre knyttet til samfunnet .
AA170921 Samfunnet betaler dermed en svært høy pris for kraft som vi kunne skaffet oss på mer skånsomme måter.
VG170920 Mens Russland på sin side kritiseres av NATO for hemmelighold av sine øvelser under Zapad, har Hviterussland til en viss grad åpnet for å gi det internasjonale samfunnet et innblikk i hva de driver med.
DN170920https://www.dn.no/nyheter/2017/09/20/2057/Politikk/rodt-slo-gront-i-kampen-om-nye-medlemmer De ser at vi trenger grunnleggende endringer, ikke bare å flikke på samfunnet , slik Høyre og Ap konkurrerer om, sier Moxnes.
DN170920 De ser at vi trenger grunnleggende endringer, ikke bare å flikke på samfunnet , slik Høyre og Ap konkurrerer om, sier Moxnes.
DB170920https://www.dagbladet.no/annonse/klosteret-naermest-henger-i-luften-her-starter-den-nye-thrilleren-fra-mannen-bak-da-vinci-koden/68704661 Så jeg ville ikke lenger male skyer, jeg ville heller samhandle med miljøet og samfunnet rundt oss, sa Nakaya i et intervju med New York Times-magasinet T i 2014.
DB170920 Jeg vet ikke om det er fordi det ligger på nett, og at man dermed får en distanse til det, men internett er jo det nye samfunnet .
DB170920 Jeg føler at jeg er kommet tilbake til samfunnet , sier sørlendingen.
DB170920 Ulovlig, urapportert og uregulert ( UUU ) fiske koster det globale samfunnet opp mot 23 milliarder dollar årlig, samtidig som svak lokal og regional forvaltning truer det marine ressursgrunnlaget, undergraver offentlig administrasjon og gir næring til korrupsjon.
DA170920 AfD presenterer en destruktiv visjon av samfunnet , mener Ekern.
DA170920 - Han minner oss om at man ikke kan ta det liberale, åpne og demokratiske samfunnet for gitt.
DA170920 Det tar bibliotekene på alvor, og det får store ringvirkninger for den enkelte og for samfunnet , sier forsker.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/1Kl0e/Orkanene-har-knust-oy-etter-oy-Beboerne-ber-resten-av-verden-om-a-ta-ansvar Hvor mange ganger vil samfunnet støtte gjenoppbygging ?
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/Estlands-president-Kersti-Kaljulaid--Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Det handler ikke bare om å automatisere prosessene, som på en fabrikk, men å endre hele samfunnet , slik vi har gjort i Estland.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/-Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Det handler ikke bare om å automatisere prosessene, som på en fabrikk, men å endre hele samfunnet , slik vi har gjort i Estland.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/i/yaA3e/Fant-batgrav-pa-torget-i-Trondheim Funnet er av stor betydning fordi det sier mye om samfunnet som var her for cirka 1500 år siden, sier prosjektleder Ian Reed i Niku til Adresseavisen.
AA170920 Hun og Kathir er enige om at godt voksne politikere bør være klokkeklare på at det er både bra og viktig at norsk ungdom engasjerer seg i samfunnet .
VG170919 - Rasistiske stereotyper er aldri akseptabelt i fotball, eller ellers i samfunnet , selv om intensjonen er å vise støtte til en spiller.
VG170919 - Det virker som det er en utakt mellom lov og slik samfunnet har blitt.
VG170919 - Vi sa at vi trengte å få valuta for pengene og vi ser er at det internasjonale samfunnet er helt med oss i støtten til disse reformene, sa Haley til CNN søndag.
VG170919 Tålmodigheten med FN er tynnslitt mange steder, også blant de mange som er opptatt av at FN har en viktig rolle i det internasjonale samfunnet .
VG170919 En selektiv frihet vil komme til å gi voldsom hodebry, også for den homogene delen av samfunnet .
VG170919 Om hvordan samfunnet oppfatter dem, og om hvordan det er å leve med dem.
SA170919https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/United-fansen-refses-for-Lukaku-sang---Ikke-akseptabelt-242357b.html Rasistiske stereotypier er aldri akseptable i fotballen eller i samfunnet ellers, uavhengig om du viser støtte til en spiller », skriver Kick It Out i en uttalelse som The Times har gjengitt.
SA170919 Rasistiske stereotypier er aldri akseptable i fotballen eller i samfunnet ellers, uavhengig om du viser støtte til en spiller », skriver Kick It Out i en uttalelse som The Times har gjengitt.
SA170919 - Et fotballstadion er ikke et passende sted for kvinner, sier Taj og hevder videre at saken ikke er av stor betydning verken for kvinner eller for menn i det iranske samfunnet .
NL170919 ¶ Valgfrihet har vi overalt i samfunnet .
NL170919 Valgfrihet har vi overalt i samfunnet .
FV170919https://www.fvn.no/100Sport/fotball/United-fansen-refses-for-Lukaku-sang---Ikke-akseptabelt-242357b.html Rasistiske stereotypier er aldri akseptable i fotballen eller i samfunnet ellers, uavhengig om du viser støtte til en spiller », skriver Kick It Out i en uttalelse som The Times har gjengitt.
DN170919 For det er kanskje den enkeltfaktoren som er mest gjennomgripende for endringen i samfunnet vårt, sier han til forsamlingen.
DB170919 I starten av denne måneden utførte nemlig Nord-Korea en atomprøvespregning som ble fordømt av det internasjonale samfunnet .
DB170919 Aktor Nina Rezai har ifølge BBC uttalt at bøtene måtte være såpass høye fordi « plikten til å hjelpe et medmenneske ble krenket », og at straffen var et symbol på at « samfunnet vårt ikke skal gå i en retning hvor vi bare snur oss bort ».
DB170919 Svenska Dagbladet skriver at noen av boligene også skal gå til andre grupper i samfunnet .
DB170919 Funnet er av stor betydning fordi det sier mye om samfunnet som var her for cirka 1500 år siden, sier prosjektleder Ian Reed i Norsk institutt for kulturminneforskning til Adresseavisa.
DB170919 Å få høre om en søster som sto i dette vanskelige valget, denne store usikkerheten, det tror jeg kunne tilført både samfunnet og romanverdenen noe, sier hun.
DB170919 Dessverre er ikke dette tilfelle i alle deler av samfunnet .
DB170919 Det virker som det er en utakt mellom lov og slik samfunnet har blitt.
DA170919 Å tale i FNs hovedforsamling er et viktig øyeblikk for enhver amerikansk president, og da særlig for Trump, som har liten erfaring med utenrikspolitikk og flere ganger har skremt det internasjonale samfunnet med sin uforutsigbarhet.
DA170919 Avsløringen er viktig fordi den viser i hvor stor grad samfunnet , inkludert den private sektoren, er blitt mobilisert for å støtte bosettingsprosjektet.
DA170919 - Et fotballstadion er ikke et passende sted for kvinner, sier Taj og hevder videre at saken ikke er av stor betydning verken for kvinner eller for menn i det iranske samfunnet .
DA170919 - RenoNorden utfører en viktig oppgave i samfunnet og vi har derfor samtidig i denne prosessen gjort det vi kan fra vår side for å sikre at prosessen skal få færrest mulig negative konsekvenser.
AP170919https://www.aftenposten.no/osloby/i/XK09o/Anujan-17--Ungdom-ma-se-at-de-som-havner-i-min-situasjon_-ikke-gir-opp Hun og Kathir er enige om at godt voksne politikere bør være klokkeklare på at det er både bra og viktig at norsk ungdom engasjerer seg i samfunnet .
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/e9pvO/Beveget-Store-til-Ap-toppene-Angrepene-pa-min-rikdom-vil-fortsette Det er dette samfunnet jeg ønsket at mine barn skal vokse opp i, sa han blant annet.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp Derfor må vi etablere et styringsdyktig alternativ, mener han og understreker at man må se på hva som forener de fire partiene : alle vil bygge samfunnet nedenfra med utgangspunkt i familien, enkeltpersoner og frivillige organisasjoner - og alle er oppfatt av og respekterer den private eiendomsretten.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Iran-opprettholder-kvinneforbud-pa-fotballarenaer-242369b.html - Et fotballstadion er ikke et passende sted for kvinner, sier Taj og hevder videre at saken ikke er av stor betydning verken for kvinner eller for menn i det iranske samfunnet .
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ber-United-fansen-slutte-a-synge-Lukaku-sang--Rasistiske-stereotypier-er-aldri-akseptable-242357b.html Rasistiske stereotypier er aldri akseptable i fotballen eller i samfunnet ellers, uavhengig om du viser støtte til en spiller », skriver Kick It Out i en uttalelse som The Times har gjengitt.
AA170919 Å tale i FNs hovedforsamling er et viktig øyeblikk for enhver amerikansk president, og da særlig for Trump, som har liten erfaring med utenrikspolitikk og flere ganger har skremt det internasjonale samfunnet med sin uforutsigbarhet.
AA170919 Hun har fått massiv støtte fra det internasjonale samfunnet , men støtten var til drømmen om et demokratisk samfunn, ikke til alt hun vil drive med, sier den tidligere forsvarsministeren og utenriksministeren.
AA170919 Funnet er av stor betydning fordi det sier mye om samfunnet som var her for cirka 1500 år siden, sier prosjektleder Ian Reed i Niku til Adresseavisen.
AA170919 Funnet er av stor betydning fordi det sier mye om samfunnet som var her for cirka 1500 år siden, sier prosjektleder Ian Reed i Norsk institutt for kulturminneforskning til Adresseavisen.
AA170919 Økt bruk av aggressive prøveprosjekter i offentligheten kunne spare samfunnet for milliarder av kroner, redusere klimautslipp og forbedre folkehelsen.
NL170918 Han peker på at Ap de siste årene har kommet i skade for å skusle vekk sitt kanskje viktigste fortrinn i nord : Statusen som partiet som går i bresjen for å endre samfunnet , med djerve grep når det gjelder modernisering, reformer og omstilling.
DN170918 Investeringer i ladestasjoner kan imidlertid spare samfunnet for utgifter som ellers dekkes gjennom nettleien.
DB170918 Under det samme fengslingsmøtet sa Buch-Jepsen at Madsen må gjennomgå en psykiatriske undersøkelser for å fastslå om han kan ha vært « sinnssyk i gjerningsøyeblikket », og om han utgjør en varig fare for samfunnet og dermed må idømmes en forvaringsdom.
DB170918 Man skal ikke trå mye feil før Norge faktisk framstår som det kalde samfunnet partiene i valgkampen kranglet om vi var blitt.
DB170918 Hva slags verdier skal vi egentlig ha i dette samfunnet ?
DA170918 Så hvordan er det - alt det vi ikke får se, representerer det aspekter ved samfunnet og historien vi ( i betydning « det store vi » ) skammer oss over ?
DA170918 Samtidig minner fotografiet oss også om behovet som vokste fram for å utvikle mer effektive metoder slik at vi kunne brødfø en voksende befolkning og dermed legge til rette for kunnskapsproduksjon som ytterligere utviklet samfunnet .
DA170918 Det interessante er hvilke fenomener fra det førmoderne samfunnet han velger å trekke fram.
DA170918 Når man har ungdommelig overmot, så tror man at man kan planlegge hele samfunnet på nytt.
AP170918https://www.aftenposten.no/viten/i/8n0aW/Vikingsamfunnet-var-fredelig For freden i samfunnet var det en klar fordel at overlappingene mellom høvdingenes og kongenes nettverk var så stor som mulig.
AP170918https://www.aftenposten.no/viten/i/8n0aW/Vikingsamfunnet-var-fredelig Det betyr imidlertid ikke at det skandinaviske samfunnet i vikingtiden har vært preget av vold og store slag.
AP170918https://www.aftenposten.no/verden/i/1K44e/For-12-ar-siden-ble-Trump-rasende-fordi-han-ikke-fikk-pusse-opp-FN-I-dag-haper-han-pa-en-ny-mulighet FNs generalsekretær mener at Myanmars myndigheter driver med « etnisk rensing » av rohingyaene, og kritikken fra det internasjonale samfunnet blir stadig sterkere.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/yaBbJ/Rokke-kjoper-seg-opp-for-490-millioner-pa-Fornebu Kjell Inge Røkke til Aftenposten : - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
AA170918 - RenoNorden utfører en viktig oppgave i samfunnet og vi har derfor samtidig i denne prosessen gjort det vi kan fra vår side for å sikre at prosessen skal få færrest mulig negative konsekvenser.
AA170918 - RenoNorden utfører en viktig oppgave i samfunnet og vi har derfor samtidig i denne prosessen gjort det vi kan fra vår side for å sikre at prosessen skal få færrest mulig negative konsekvenser.
AA170918 - Det har utviklet seg en ganske økende frykt og skepsis til religion i det norske samfunnet .
NL170917 I 2016 beskrev Nordlys på en treffsikker måte hvorfor ny flyplass på Helgeland er et godt prosjekt for samfunnet : ¶
DN170917 Moon og Trump fordømte samtidig Nord-Koreas seneste missiltest, og ble enige om at de to landene skal jobbe i samarbeid med det internasjonale samfunnet for å implementere den seneste resolusjonen fra FNs sikkerhetsråd.
DB170917 I Egypt etablerte islamisten Shukri Mustafa på 1970-tallet ei gruppe som han kalte Jama'at al-Muslimin ( Det muslimske samfunnet ), omtalt som Takfir wal-Hijra av egyptiske myndigheter.
DB170917 Dette var en vennegjeng av etniske marokkanere som syntes å være godt integrerte i samfunnet .
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/1K4Oq/Moon-og-Trump-enige-om-a-skjerpe-sanksjoner-mot-Nord-Korea Moon og Trump fordømte samtidig Nord-Koreas seneste missiltest, og ble enige om at de to landene skal jobbe i samarbeid med det internasjonale samfunnet for å implementere den seneste resolusjonen fra FNs sikkerhetsråd.
AP170917https://www.aftenposten.no/osloby/i/ndP7d/Etterlyser-utbyggere-som-tor-satse-pa-arkitektur--ikke-bare-tenker-pa-tempo Spørsmålet er om det lønner seg for samfunnet å bygge på sparebluss og med raskt tempo.
AP170917https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/GpL9m/Kan-det-vare-slemt-a-vare-snill--Erling-Roed-Larsen FOTO : BUENA VISTA/NTB Scanpix/Signe Dons ¶ Samfunnet har knappe ressurser, så snillhet kan ikke innebære å si « ja » til alt, skriver Erling Røed Larsen.
AP170917https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/GpL9m/Kan-det-vare-slemt-a-vare-snill--Erling-Roed-Larsen Samfunnet har knappe ressurser, så snillhet kan ikke innebære å si « ja » til alt, skriver Erling Røed Larsen.
VG170916 Det lille samfunnet som etter hvert vokser frem på kirkegården, kan leses som en visjon for et annet India.
VG170916 Terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya viste oss et ekstremt utslag av en polarisering som truer fellesskapet samfunnet vårt bygger på.
VG170916 SE VGTVs reportasje fra Andøya : - En henrettelse av samfunnet
DB170916 Zahid mener problemet først oppstår når man bruker religion til å lage lover for samfunnet og sanksjonerer dem som ikke følger lovene.
DB170916 Og at jeg har en posisjon i samfunnet , at jeg er « Twitter-legen ».
DB170916 Fra familie, venner, samfunnet .
DB170916 At innvandrerjenter og pakistanske jenter tar høyere utdanning i langt større grad enn samfunnet generelt, har gitt dem mer frihet, sosialt og økonomisk, sier han.
DB170916 - Hun vil også be det internasjonale samfunnet og FN legge press på Myanmar for å repatriere alle rohingya-flyktningene tilbake til sitt hjemland, sier han videre.
DB170916 - At den oppvoksende generasjon virker langt mer opptatt av bærekraft enn de eldre i samfunnet , og de snarest gjør lurt i å ta en aktiv rolle for å jobbe med myndighetene og unngå lysskye miljøer.
DB170916 Helt siden romantikken har enkeltindividet vært helten, og samfunnet skurken.
DB170916 Da har Jensen ikke sviktet bare seg selv og kollegene, men selve det norske samfunnet .
DA170916 - Økende ulikhet er en av de største utfordringene i samfunnet vårt, som vi må ta på alvor om vi skal bevare Norge som et godt samfunn.
AP170916https://www.aftenposten.no/verden/i/O49Ml/Det-er-ikke-Aung-San-Suu-Kyi-som-kan-stanse-overgrepene-mot-rohingyaene-Det-er-denne-mannen De siste ukene har fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, landets øverste politiske leder, blitt møtt med kraftig kritikk av det internasjonale samfunnet .
AP170916https://www.aftenposten.no/reise/Den-danske-byen-kalles-bare-smilets-by-10565b.html Byens bidrag til det internasjonale samfunnet , sier Søren og gliser.
AP170916https://www.aftenposten.no/kultur/i/l6yPo/-Monica-Flatabo-Hvorfor-er-det-skamfullt-a-vare-et-offer Det norske samfunnet er tilsynelatende svært opptatt av å forebygge og identifisere voldtekt.
VG170915 - Se lysere på livet og samfunnet
VG170915 Våre tanker går først og fremst til dem som er rammet og hele det britiske samfunnet som opplever ulike terrorhandlinger gang på gang, sa Solberg.
VG170915 Ei for sterk internasjonal orientering kan gjøre at vi mister dette aspektet og at innbyggernes erfaringer ikke blir gjort viktig for forståelsen av samfunnet .
VG170915 Pressekritikk er viktig, for samfunnet og pressen selv.
NL170915 mindre forskjeller i samfunnet og har blitt hørt og trodd på det og høstet bra gevinst.
NL170915 Vi håper at du og dine pårørende føler dere kan være åpne om sykdommen og at åpenheten blir tatt godt imot i samfunnet .
NL170915 Likevel, 70 år er ingen alder i samfunnet i dag.
DN170915 Skjulte utenlandsformuer representerer tapte skatteinntekter for staten, men kan også ha en effekt på skattemoralen i samfunnet , ifølge Alstadsæter.
DN170915 - Det internasjonale samfunnet må samles og levere en klar beskjed mot Nord-Koreas farlige og provoserende handlinger som truer verdensfreden, sier Abe.
DB170915 Og flere fikk jobb, etablerte seg i det normale samfunnet og fikk barn.
DA170915 - Det internasjonale samfunnet må samles og levere en klar beskjed mot Nord-Koreas farlige og provoserende handlinger som truer verdensfreden, sier Abe.
DA170915 Våre tanker går til dem som er rammet og til hele det britiske samfunnet , som gang på gang opplever ulike typer terrorhandlinger, sier hun.
DA170915 - Venstresida tar oppgjør med konservative krefter ellers i samfunnet .
DA170915 Diskusjonen om kunst og politikk har noe med hverandre å gjøre er veldig gammel, samtidig som jakten på det eksepsjonelle og perfekte rir samfunnet som en mare.
DA170915 At Høstutstillingen med sitt mangfold og sprikende tendens er et uttrykk for det samfunnet vi lever i.
DA170915 Samfunnet og demokratiet er ikke perfekt, men vi jobber hele tida for å forbedre det.
DA170915 Det tror jeg ingen regjering kan være tjent med, og dermed heller ikke samfunnet .
DA170915 - Det har utviklet seg en ganske økende frykt og skepsis til religion i det norske samfunnet .
AA170915 - Det internasjonale samfunnet må samles og levere en klar beskjed mot Nord-Koreas farlige og provoserende handlinger som truer verdensfreden, sier Abe.
AA170915 Både NATO-sjef Jens Stoltenberg og USAs utenriksminister Rex Tillerson ber det globale samfunnet om å ta nye skritt etter Nord-Koreas missiltest.
AA170915 - Det internasjonale samfunnet må samles og levere en klar beskjed mot Nord-Koreas farlige og provoserende handlinger som truer verdensfreden, sa han.
AA170915 Våre tanker går til de som er rammet og til hele det britiske samfunnet , som gang på gang opplever ulike typer terrorhandlinger, sa Solberg fredag.
AA170915 - Det internasjonale samfunnet må samles og levere en klar beskjed mot Nord-Koreas farlige og provoserende handlinger som truer verdensfreden, sier Japans statsminister Shinzo Abe.
AA170915 Våre tanker går til de som er rammet og til hele det britiske samfunnet , som gang på gang opplever ulike typer terrorhandlinger, sa Solberg fredag.
AA170915 Det tror jeg ingen regjering kan være tjent med, og dermed heller ikke samfunnet .
AA170915 I så fall kan alternativbransjen påføre samfunnet store helsekostnader.
VG170914 Forvaringsstraff ilegges i tilfeller hvor vanlig fengselsstraff ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet .
SA170914https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html » I samfunnet snakkes det mye om hvordan man skal unngå overgrep, og urovekkende ofte om hvordan man skal unngå å bli voldtatt.
SA170914 » I samfunnet snakkes det mye om hvordan man skal unngå overgrep, og urovekkende ofte om hvordan man skal unngå å bli voldtatt.
FV170914https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html » I samfunnet snakkes det mye om hvordan man skal unngå overgrep, og urovekkende ofte om hvordan man skal unngå å bli voldtatt.
DN170914 - De slipper belastningen med Venstre i innvandringspolitikken og de slipper klimahysterikerne i Venstre som vil påføre samfunnet milliarder i unødvendige kostnader.
DB170914 Samfunnet her ute er sterkt preget av dette, sier naboen.
DB170914 Livet, og samfunnet , kan ikke bare være det samme etter all denne innsatsen.
DA170914 Poenget hans var at Norge etter endelig å ha kastet av seg århundrers åk av pietisme og kristenfundamentalisme, hadde fått en ny formanende, disiplinerende og dømmende kraft i samfunnet .
DA170914 NYH Brødpunkt : ¶ Samfunnet var hans pasient.
BT170914https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html » I samfunnet snakkes det mye om hvordan man skal unngå overgrep, og urovekkende ofte om hvordan man skal unngå å bli voldtatt.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/kkkML/Alternative-fr-Deutschland-blir-forste-ytre-hoyre-parti-i-den-tyske-Forbundsdagen-pa-56-ar - De støvsuger misfornøyde velgere fra alle lag i samfunnet , sier Nico Siegel, direktør for meningsmålingsinstituttet Infratest Dimap.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/kkkML/Alternative-fr-Deutschland-blir-forste-ytre-hoyre-parti-i-den-tyske-Forbundsdagen-pa-56-ar - Alternative für Deutschland støvsuger misfornøyde velgere fra alle lag i samfunnet , sa direktør Nico Siegel i meningsmålingsinstituttet Infratest Dimap under et pressmøte i Berlin.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/kkkML/AfD-blir-forste-ytre-hoyre-parti-i-den-tyske-Forbundsdagen-pa-56-ar - De støvsuger misfornøyde velgere fra alle lag i samfunnet , sier Nico Siegel, direktør for meningsmålingsinstituttet Infratest Dimap.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/kkkML/AfD-blir-forste-ytre-hoyre-parti-i-den-tyske-Forbundsdagen-pa-56-ar - Alternative für Deutschland støvsuger misfornøyde velgere fra alle lag i samfunnet , sa direktør Nico Siegel i meningsmålingsinstituttet Infratest Dimap under et pressmøte i Berlin.
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV3Mo/Yoga-bolgen-fortsetter-i-Oslo--Folk-trenger-en-motvekt-til-nettsamfunnet Mjøen tror digitaliseringen av samfunnet er en viktig forklaring på hvorfor så mange søker seg mot yoga.
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV3Mo/Yoga-bolgen-fortsetter-i-Oslo--Folk-trenger-en-motvekt-til-nettsamfunnet Mange barn plages av stress på skolen og i fritiden, og yoga er en motpol til det stressede samfunnet .
AP170914https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/6Lv20/Konsekvensutredning-er-en-nodvendighet-for-demokratiet--John-Christian-Bull-Osmundsen Dette innebærer at det er Høyre og Frps politikk som skal skinne i det norske samfunnet .
AP170914https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/8nz3A/-Universitetets-ja-til-nikab-er-feigt--Inger-Margrethe-Lunde De påpeker også at alle skal kunne påvirke og delta i samfunnet uavhengig av etnisk og sosial bakgrunn, religion og seksuell orientering.
AP170914https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html » I samfunnet snakkes det mye om hvordan man skal unngå overgrep, og urovekkende ofte om hvordan man skal unngå å bli voldtatt.
VG170913 Ifølge Sanders kommer forslaget til å bli møtt med motstand fra det han kaller « de mektigste og grådigste kreftene i det amerikanske samfunnet ».
VG170913 Avgjørende for rettssaken er gjentagelsesfare og om en vanlig fengselsstraff er tilstrekkelig for å verne samfunnet fra 23-åringen.
DB170913 Det gjør det veldig vanskelig å bedrive journalistisk virksomhet på en trygg måte, sier FRI-lederen som mener at det internasjonale samfunnet har et ansvar.
DB170913 - Iblant skriver Camus som om det ikke finnes bindemidler, som om samfunnet ikke fantes.
DB170913 - Jobben min som dramaturg er å holde opp et speil for samfunnet , og heller stille spørsmål om hvorfor dette skjer.
DA170913 Pilotene kan påføre stor skade på det norske samfunnet , ramme titusenvis av passasjerer og sette hele selskapets fremtid i fare, sier Gustafson til NTB.
DA170913 - Vi har sett en kulturpolitikk de siste fire årene som har presset kunstnerne ut i periferien, mens vi mener kunsten er en sentral byggestein i samfunnet , sier Steinum til Dagsavisen.
DA170913 Poenget hans var at Norge etter endelig å ha kastet av seg århundrers åk av pietisme og kristenfundamentalisme, hadde fått en ny formanende, disiplinerende og dømmende kraft i samfunnet .
DA170913 NYH Brødpunkt : ¶ Samfunnet var hans pasient.
DA170913 Han snakket om utenforskap i samfunnet og at mennesker blir syke av å ikke føle tilhørighet, mener regissøren.
AP170913https://www.aftenposten.no/osloby/i/Xr09r/Na-vet-vi-hvilken-pave-som-star-bak-paveseglet Vi kommer tett på middelaldermennesket og samfunnet når vi kan navngi personen som sendte brevet.
AP170913https://www.aftenposten.no/okonomi/i/OvAlw/SAS-og-pilotene-i-megling_-storstreiken-kan-unngas - Pilotene kan påføre stor skade på det norske samfunnet , ramme titusenvis av passasjerer og sette hele selskapets fremtid i fare, sier Gustafson.
AP170913https://www.aftenposten.no/okonomi/i/OvAlw/SAS-innstiller-100-avganger-pa-grunn-av-mulig-streik - Pilotene kan påføre stor skade på det norske samfunnet , ramme titusenvis av passasjerer og sette hele selskapets fremtid i fare, sier Gustafson.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/dXWgz/Helseministeren--Per-var-opptatt-av-a-normalisere-doden Dette var et budskap mange kjente seg igjen i og en viktig medisin å foreskrive samfunnet , sier helseminister Høie.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/RM5qO/Per-Fugelli-er-dod Den fikk han for sin åpenhet rundt døden og for sitt engasjement for utsatte og sårbare grupper i samfunnet .
AA170913 Pilotene kan påføre stor skade på det norske samfunnet , ramme titusenvis av passasjerer og sette hele selskapets fremtid i fare, sier Gustafson.
AA170913 Pilotene kan påføre stor skade på det norske samfunnet , ramme titusenvis av passasjerer og sette hele selskapets fremtid i fare, sier Gustafson til NTB.
AA170913 Vi kommer tett på middelaldermennesket og samfunnet når vi kan navngi personen som sendte brevet.
AA170913 - Ekteparet i filmen gjennomlever en vanskelig periode, noe som speiler den vanskelige perioden det kubanske samfunnet har vært igjennom flere tiår.
VG170912 At Ap fra opposisjon, mot en regjering med Frp inne, ender på rundt 27 prosent, vitner om at det er noe dagens Ap-ledelse ikke forstår ved det norske samfunnet og norske velgere.
VG170912 Avgjørende for spørsmålet er om domstolen finner at en normal fengselsstraff er tilstrekkelig eller ei for å verne samfunnet fra 23-åringen som selv sier han aldri kunne begått en slik handling uten å være kraftig påvirket av steroider og det sterke legemiddelet rivotril.
NL170912 Det er mange av oss som mener at det er mye ugjort i integreringsarbeidet og for å hindre at folk havner utenfor i samfunnet .
DN170912 ¶ Kommisjonen har faktisk ikke forstått at skogen i tillegg til å ta opp CO 2 også har som oppgave å forsyne samfunnet med biomasse, slik at en kan erstatte bruk av fossil energi og klimabelastende materialer, sier forfatteren.
DB170912 Vi vet det blir diskusjoner først, men etterhvert ser folk at det er nødvendig for det norske samfunnet , sier hun.
DB170912 For å prøve å redusere skaden de påfører samfunnet , sier Anas i dag.
DB170912 Han burde også erkjenne at kvinner som går i nikab, setter opp en vegg mellom seg sjøl og resten av samfunnet .
DB170912 KrF har det samme problemet, men er også konsekvent i utakt med den sekulære verdiutviklingen i det norske samfunnet .
DB170912 Propagandaen var vellykket : Samfunnet var destabilisert og splittet på nok en sak ( som om vi ikke hadde nok med den latvisk - russiske splittelsen og sosial ulikhet ).
DB170912 Debatten splittet og radikaliserte det latviske samfunnet .
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/J0z6m/KrFU-leder---Fristende-a-kreve-at-Listhaug-flyttes - Men jeg tenker det ville være klokt av Erna å ta et lederskap som gjør at vi ikke får den typen retorikk som henger ut enkelte grupper i samfunnet .
AA170912 Det internasjonale samfunnet må raskt trappe opp bistanden, sier Redd Barnas humanitære ekspert George Graham.
AA170912 Som forskningskollega Linda Helen Haukland har dokumentert : Han ikke bare utfordret normene for arbeidsdeling mellom menn og kvinner i samfunnet , men han lot også kvinner drive forkynnelse og ha lederverv i bevegelsen.
VG170911 Det er vår politikk, velgerne har med dette valgresultatet på venstresiden vist at de er bekymret for den økende ulikheten, og de økende klimagassutslippene i samfunnet .
VG170911 Men Lom er et lite sted, der samfunnet er veldig gjennomsiktlig.
NL170911 | Fattigdom - et farlig bål i samfunnet ¶ ¶
NL170911 Og at de verdiene som skolen skal stimulere og utvikle hos barn og unge spres til lokalsamfunnet, til det norske samfunnet og til verdenssamfunnet.
NL170911 Dette er verdiene som det norske samfunnet bygger på, verdier som vi kjenner igjen i menneskerettighetene og i mange religioner.
DB170911 Derfor vi Høyre skape flere jobber, sikre god opplæring i norsk, kunnskap om det norske samfunnet og redusere tiden asylsøkere med innvilget opphold sitter på mottak, sier Jan Tore Sanner.
DB170911 - Ap vil videreføre asylforliket, og lover en kraftig satsing på integrering, rette opp kuttene i norskopplæringen, sørge for at innvandrere får brukt sin kompetanse, kommer i jobb og bidrar til samfunnet , ifølge Ap-nestlederen.
AP170911https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KwRvX/Hvorfor-er-det-billigere-a-ta-abort-eller-fode-enn-det-er-a-sterilisere-seg Hvordan skal man som frivillig barnløs føle seg akseptert i samfunnet når til og med vårt eget land ikke legger til rette for at man skal kunne være det ?
AP170911https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KwRvX/-Hvorfor-er-det-billigere-a-ta-abort-eller-fode-enn-det-er-a-sterilisere-seg Hvordan skal man som frivillig barnløs føle seg akseptert i samfunnet når til og med vårt eget land ikke legger til rette for at man skal kunne være det ?
AA170911 « Du ønsker å ivareta rettsstillingen til de voldsutsatte og deres pårørende, men aller mest jobber du målrettet med å forebygge nettopp denne typen vold og overgrep fra å ramme våre mest sårbare i samfunnet », skriver juryen i begrunnelsen.
NL170910 Utredning har avdekt at de konsekvensene militær flyplassdrift vil påføre det markasamiske samfunnet er uverdige, spesielt i et historisk perspektiv.
DN170910 Nord-Korea har svært lite oljeressurser selv og er avhengig av import for å holde samfunnet og de væpnede styrker i sving.
DB170910 Samtidig som samfunnet taper enorme summer i skatter og avgifter, blir de som driver lovlig virksomhet utkonkurrert, sier Tajik.
DB170910 De undergraver samfunnet vårt, sier Hadia Tajik, som med dette utspillet svarer Høyre i arbeidslivspolitikken.
DB170910 Flere har hevdet at Listhaug bidrar til å polarisere det norske samfunnet gjennom spissformulerte utspill i innvandringspolitikken.
DB170910 De ønsker å forsørge familiene sine og bidra i samfunnet som har tatt imot dem, sier hun.
DB170910 I sitt prinsipprogram skriver SV at partiet er « [... ] tilhenger av å ta i bruk radikale virkemidler for å endre strukturene som opprettholder kjønnsmakten i samfunnet , herunder kvotering av kvinner til maktposisjoner ».
DB170910 - I motsetning til SV, mener vi at kvotering er en ren diskriminering av kvinner, fordi man sier at vi trenger et regelverk for å skaffe oss posisjoner i samfunnet .
DB170910 Vi vil se hvordan både staten og det private kan skape nye jobber når samfunnet skal gjøres grønt.
DB170910 Det kan virke både bortkastet for samfunnet og urettferdig for individet når en som har brukt flere år på en etterspurt utdanning må gjennom en kamp mot byråkratiet, og likevel ikke får jobbe som helsepersonell i Norge.
DB170910 De som samfunnet ignorerer.
VG170909 Høyre vil sikre pasientene fritt behandlingsvalg, for meg handler det om at verdigheten i å kunne velge selv, ikke skal være forbeholdt de sterkeste i samfunnet .
VG170909 Det handler om de mest sårbare i samfunnet .
VG170909 Mange føler at samfunnet endres for raskt.
NL170909 Valgdagen er noe av det vakreste vi har i samfunnet vårt, der hver enkelt av oss gir uttrykk for hva som er viktigst for oss, og hvilken retning vi ønsker at landet vårt skal gå i.
DB170909 Å få nok daglig lek og bevegelse er en av de største helseutfordringene i samfunnet .
DB170909 - Mange kvinner føler en forventing om å ta lang permisjon, at en nesten er en dårlig mor om en ikke gjør det, og mange menn føler at de ikke har et reelt valg om å ta mer enn ti uker permisjon, både overfor mor og samfunnet ellers.
DB170909 Atomprøvesprengingen i Nord-Korea natt til forrige søndag er den største som er registrert i landet så langt, og er blitt fordømt av hele det internasjonale samfunnet .
DB170909 - Høyre har gang på gang kuttet i stønader til de som har minst i samfunnet vårt.
DA170909 Jeg har lært at det finnes rasisme og kvinnediskriminering i samfunnet , men jeg har også lært å kjempe imot det.
DA170909 - Arbeiderpartiet mener det er viktig å unngå fire nye år med ytterpartiet Frp i regjering, fordi vi opplever hvordan politikken de fører og språket de bruker øker forskjellene og motsetningene i samfunnet vårt.
AA170909 Pensjonistpartiet prioriterer alle grupper som stiller med et eller annet sosialt eller økonomisk handikap i samfunnet , avslutter Kvam. | - Av Marvin Wiseth har jeg lært at det viktigste som politiker er kontakten med folk ¶
AA170909 - Han er også opptatt av at eldre ikke skal bli en utgruppe i samfunnet , som de er i ferd med å bli.
AA170909 Bidra til at samfunnet endres i en positiv retning.
AA170909 Beste : Bidra til at samfunnet blir bedre å leve i.
VG170908 Jo, i synet velferdens rolle i samfunnet , betydningen av fordeling, og behovet for styring og politikk, skriver kronikkforfatteren.
VG170908 Ernas regjering harsom utgangspunkt at det er de rike i samfunnet som skaper vekst og arbeidsplasser.
VG170908 En annen grunnleggendeskillelinje handler om hvordan vi skal fordele ressursene i samfunnet , en diskusjon som er grunnlaget for dannelsen av så nesten alle politiske partier i verden.
VG170908 Det gjelder verdier og hvordan samfunnet fungerer og skal organiseres.
VG170908 Det er velferdens rolle i samfunnet , betydningen av fordeling, og behovet for styring og politikk.
VG170908 Det eneste helt sikkert skjer, er at forskjellene i samfunnet øker.
VG170908 De siste årene har Ernas regjering kuttet over sju milliarder i formuesskatt og arveavgift, skatteletter som i all hovedsak har kommet de rikeste i samfunnet til gode.
VG170908 Da vil det også bli tydeligere at partienes ulike løsninger bunner i ideologiske forskjeller og trekker samfunnet vårt i ulike retninger.
VG170908 Samfunnet vårt står overfor store endringer.
NL170908 Misforstå meg rett nå : innvandring, uavhengig om det er arbeidsinnvandring fra Sverige eller om det er asylsøkere fra Asia, kan være både en mulighet og en utfordring for det norske samfunnet .
NL170908 Innvandring, uavhengig om det er arbeidsinnvandring fra Sverige eller om det er asylsøkere fra Asia, kan være både en mulighet og en utfordring for det norske samfunnet .
NL170908 Hele tiden med et budskap om at de gode tingene i samfunnet er under press.
NL170908 En måte å reversere slike tendenser i samfunnet hadde for eksempel vært å bygge flere moderne kommunale boliger i bykjernene, med leiepriser som gjort at alle hadde kunnet stille likt på markedet.
NL170908 Det som skaper eventuelle problemer i samfunnet er for eksempel store forskjeller mellom innbyggere, lite stimulanse i oppveksten, fremmedgjøring, lav sysselsetting, stigmatisering og sosial isolering.
NL170908 Det er vanskelig for en jihadist å rekruttere en ung norsk muslim som føler sterk tilknytning og tilhørighet til det norske samfunnet .
NL170908 Det disse grupper har funnet ut er at det er de mest marginaliserte og sårbare individene i samfunnet som er lettest å radikalisere og rekruttere.
DB170908 De peker også på at det skal være like rettigheter til å påvirke og delta i samfunnet uavhengig av forhold som etnisk og sosial bakgrunn, religion og seksuell orientering, skriver Uniforum.
DB170908 Atomprøvesprengingen i Nord-Korea natt til søndag er den største som er registrert i landet så langt, og er blitt fordømt av hele det internasjonale samfunnet .
DB170908 Men funnene så langt er et vitnesbyrd om at det gjøres mye godt arbeid i norske skoler allerede, og at det styrker integreringsprosessene i samfunnet .
DB170908 I det norske samfunnet er høyere utdannelse en stadig viktigere forutsetning for å klare seg bra.
DB170908 Men tenk hva både de og samfunnet ville tjent - og hva det ville betydd for den enkelte ungdommen !
DB170908 Vi kan ikke fortsette å styre samfunnet basert på blind oljeoptimisme, og uten å forstå prisen for å ødelegge livsgrunnlaget vårt.
DB170908 Vi har alle gjort noen små tabber i tabeller, men få av oss har gjort en regnefeil som kan ha kosta samfunnet titalls milliarder i feilinvesteringer, og satt uerstattelige fiskeressurser på spill.
DB170908 Samfunnet bruker feil regnestykker.
DA170908 De peker også på at det skal være like rettigheter til å påvirke og delta i samfunnet uavhengig av forhold som etnisk og sosial bakgrunn, religion og seksuell orientering, skriver Uniforum.
DA170908 Det er viktig å skape oppmerksomhet om dette i samfunnet siden omstilling og bærekraftig utvikling vil måtte bygge på forskning og innovasjon.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8xnJ/Disse-far-en-ekstra-spennende-valgnatt Får vi ikke unge i arbeid eller utdanning, går vi glipp av unges innsats i samfunnet og arbeidslivet, sier Balisany, som valgnatten skal pendle mellom Folkets Hus i Sandefjord og felles valgvake for Vestfold i Tønsberg.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8xnJ/Disse-far-en-ekstra-spennende-valgnatt Det er så grunnleggende i alle menneskers liv og i samfunnet generelt.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/rQ4We/Universitetet-i-Oslo-vil-ikke-forby-ansiktsdekkende-plagg De peker også på at det skal være like rettigheter til å påvirke og delta i samfunnet uavhengig av forhold som etnisk og sosial bakgrunn, religion og seksuell orientering, skriver Uniforum.
AA170908 De peker også på at det skal være like rettigheter til å påvirke og delta i samfunnet uavhengig av forhold som etnisk og sosial bakgrunn, religion og seksuell orientering, skriver Uniforum.
AA170908 Statsminister Erna Solberg betegner Jonas Gahr Støres påstand om at regjeringen splitter samfunnet og fremmer hatkriminalitet som « frekk og vulgær ».
AA170908 Dette er definitivt noe samfunnet har behov for, fordi det er ingen tvil om at vi har en overhengende fare for å møte forskjellsbehandling, både under utdanning og i jobb.
VG170907 Jerry Brown, guvernøren i California avslo fjorårets avgjørelse, og uttalte at kvinnen « utgjør en urimelig fare mot samfunnet hvis hun slipper ut av fengsel ».
VG170907 Når han uttaler seg om nynazister og høyreekstreme og Klanen, som jeg vil legge til er helt forferdelige, er det ikke aksept for det i det amerikanske samfunnet , sier Bannon i intervjuet med Rose.
VG170907 Etter forrige stortingsvalg sa 40 prosent av velgerne at kristne verdier har en viktig plass i samfunnet . 31 prosent sa at de regnet seg som « personlig kristne ».
VG170907 Hvis man velger å se på det litt positivt, kan vi si at det sirkulerer tilbake til samfunnet .
VG170907 Av overskuddet betaler vi den skatten vi skal til Norge og til samfunnet .
SA170907https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Valerenga-ikonet-Hengern--Sjelen-i-klubben-er-borte-Og-den-er-ikke-lett-a-fa-tilbake-241547b.html Det gjelder hele samfunnet vårt.
SA170907 Det gjelder hele samfunnet vårt.
DB170907 I jobbannonsen skrev de at søkere bør ha erfaring fra et likt nivå, god økonomisk kontroll, utmerkede kontakter i fotballsamfunnet, være engasjerte i det lokale samfunnet , en ledertype, og ha evnen til å inspirere og jobbe med lag og organisasjoner. Én ting glemte de derimot å skrive, men som fotballklubben Altrincham FC husket å opplyse om da de lys
DB170907 Anklager Frp for å være et eliteparti for de på toppen av det norske samfunnet .
DB170907 « For at både det internasjonale samfunnet og Norge skal være best mulig rustet til å håndtere migrasjonsbølger, må Norge ta et internasjonalt initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner slik at de kan stå seg over tid.
DB170907 Retorikken er blitt hardere, samfunnet er blitt kaldere » ¶
DB170907 Forskjellen er at Tomasgard - i motsetning til Ingebrigt Steen Jensen - faktisk har betydning i dette samfunnet .
DB170907 Slike studier tar ofte for seg kulturuttrykkene til forskjellige minoriteter, der den formelle makten er mindre enn hos andre, men der narrativer og kunst kan skape en sterk innflytelse som snor seg utenpå og inn i de tradisjonelle hierarkiene i samfunnet .
DB170907 Munroe Bergdorf mistet jobben etter å ha uttalt seg om det hun mener er uunngåelig rasisme i samfunnet .
DA170907 Det er en politikk for familiers valgfrihet, for menneskeverd, for flere lærere i skolen og for at de kristne verdiene skal få større plass i samfunnet .
DA170907 Han avviser blankt påstanden om at samfunnet ikke vil få noe igjen fra OKEA i form av skatteinntekter.
DA170907 Det er selvsagt ikke en bærekraftig vei framover for det norske samfunnet .
DA170907 - Leterefusjonsordningen har skapt svært store verdier for det norske samfunnet , konstaterer Borten Moe.
AP170907https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Valerenga-ikonet-Hengern--Sjelen-i-klubben-er-borte-Og-den-er-ikke-lett-a-fa-tilbake-241547b.html Det gjelder hele samfunnet vårt.
AA170907 Gjennomføring av Women`s Economic Empowerment National Priority Program » vil være spesielt viktig for å styrke kvinners bidrag til den økonomiske utviklingen og deres stilling i samfunnet .
AA170907 Flere høyt prioriterte norske prioriteringer er inkludert, blant annet bedring kvinners rettighet og stilling i samfunnet , og bekjempelse av korrupsjon.
AA170907 Det har gjort dypt inntrykk på den afganske befolkningen ( og det internasjonale samfunnet ) at det er et sykehus som ble angrepet og at de fleste av soldatene på Camp Shaheen, ble drept mens de oppholdt seg i leirens moské.
AA170907 Denne veksten har i stor grad vært drevet frem av investeringer i gjenoppbygging av landet, og i en utbygging av tjenestetilbudet, begge langt på vei finansiert av det internasjonale samfunnet .
AA170907 Ambassaden gav uttrykk for norsk syn på tortur i flere møter med det internasjonale samfunnet i FN-regi og i møte med presidenten.
AA170907 Da jeg så debatten mellom Fahad Qureshi, som er leder i en stor muslimsk organisasjon ved navn IslamNet, og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), tenkte jeg at Qureshi er et av de beste eksemplene på at det finnes sterke krefter i det norske samfunnet som jobber på heltid for å undergrave de sentrale verdiene våre.
VG170906 Siv Jensen kontrer med at samfunnet er blitt farligere.
VG170906 Sp : « Nær folk », sier dere kameratslig, og tilfører ømt « Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra ».
VG170906 Blant annet fordi samfunnet ikke er nær nok dem det gjelder.
VG170906 På den andre siden insisterer Høyre/Frp-regjeringen ( med støtte fra Venstre ) på en politikk og retorikk som gjør at en innvandrer som tar utdannelse og bidrar til samfunnet føler seg like avvist som en radikal islamist.
VG170906 Men vi kan velge hvilken retning vi ønsker at samfunnet skal bevege seg i ?
VG170906 Eller kan vi anta at de fleste er er onde og farlige personer som ønsker å ta over og snu opp ned på samfunnet vårt ?
VG170906 Dessuten, tenk hvor mye rikere mesteparten av innvandringen har gjort samfunnet vårt.
NL170906 Negative ord kan ramme som giftpiler når de uhemmet tas i bruk av mennesker som har ansvar og makt i samfunnet , som for eksempel en statsråd.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging Det har gitt dystre anslag for hva det vil kunne koste samfunnet fremover.
DN170906 - Gang på gang viser du at du ikke ser hva som skjer i samfunnet , sa Støre, og la til at Høyre er det eneste konservative parti i Europa som har tatt et høyrepopulistisk parti inn i regjering.
DB170906 Det er heller ikke lett å få til treningskamper for et land som blir sett på som en pariastat av det internasjonale samfunnet .
DB170906 Ideen er at hvis du gir de rikeste skattekutt, vil det risle nedover samfunnet og skape investeringer og arbeidsplasser.
DB170906 Beveg deg rundt i det norske samfunnet nå, blant minoriteter, de er urolige, sa Gahr Støre.
DB170906 Man må ta hovedbyrden for sosiale rettigheter selv, uten å få annet enn et snev av assistanse fra samfunnet .
DB170906 Valgkampen har bekreftet at det finnes understrømmer i det norske samfunnet som har et nærmest hatsk forhold til sosialdemokratiet og den øvrige venstresida.
DB170906 Det gjør usigelig vondt når din egen ungdom har blitt usynlig og glemt ; både av slekt, de jevnaldrende og samfunnet forøvrig.
DB170906 Det er mange barn, ungdommer og voksne som ligger syke og er usynlige i samfunnet vårt.
DA170906 Og sammen med andre, positive signaler i samfunnet , som nedgangen i varslede permitteringer i arbeidslivet, nedgang i arbeidsledigheten, kombinert med en statsminister og oljebransje som mener at den verste krisen er forbi, så tror jeg vi går en spennende høst i møte på boligmarkedet.
DA170906 Til å være en kort-kort produksjon - den varer bare en time - har man klart å dytte inn mye informasjon, mange referanser til det samfunnet vi voksne lever i og som barna skal vokse opp og inn i.
DA170906 Og dersom jeg skal peke på en likhet mellom roman og forestilling, så finnes det en brodd mot samfunnet både i romanen og i denne forestillingen.
DA170906 - Det nye showet handler om vår oppdragelse og hvordan vi oppdrar våre barn, om hvem som er uoppdragne i samfunnet og hvordan samfunnet oppdrar oss, forteller Sigrid Bonde Tusvik.
DA170906 - Det nye showet handler om vår oppdragelse og hvordan vi oppdrar våre barn, om hvem som er uoppdragne i samfunnet og hvordan samfunnet oppdrar oss, forteller Sigrid Bonde Tusvik.
DA170906 Jeg har til og med hørt Leonard Cohen sitert ( « you aren't going to like what comes after America » ), som en analogi til at vi ikke vil ha det samfunnet som kommer etter et svakt Ap ( og for den saks skyld Høyre ), men er nå disse mindre og kjeklende småpartiene noe å være redde for ?
DA170906 | - Samfunnet er endret ¶
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/zmA21/Palestinernes-president-vil-ha-sosial-harmoni--kritiske-roster-kastes-i-fengsel Amnesty International ber det internasjonale samfunnet legge press på palestinske myndigheter slik at Issa Amro blir løslatt og loven om elektroniske forbrytelser blir trukket tilbake eller endret.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/zmA21/Palestinernes-president-vil-ha-sosial-harmoni--kritiske-roster-kastes-i-fengsel - Det er viktig at det internasjonale samfunnet , og spesielt de store donatorene, legger press på de palestinske myndighetene, sier Ashira Ramadan, regional researcher for Amnesty International.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/rQG28/-En-sekk-med-polser-star-klar_-sa-en-av-Russlands-mektigste-menn-og-lokket-ministeren-i-en-felle-I-sekken-la-19-millioner-kroner « Det er ekstremt sjelden samfunnet ser dem som de egentlig er ».
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/ldJ0G/Oslo-overvaker-digitalt-alle-som-er-pa-kommunale-byggeplasser - Sosial dumping svekker samfunnet
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/i/02kdG/Store-reagerte-pa-valgkampvideo--sa-trakk-AUF-videoen Beveg deg rundt i det norske samfunnet nå, blant minoriteter, de er urolige, sier Støre til Aftenpodden.
AA170906 Dette må samfunnet ta alvorlig og sørge for midler til opplæring av de eldre, mener Moe Røisland.
AA170906 Borgarting lagmannsrett konkluderte, i likhet med Sør-Østerdal tingrett, med at saken er så alvorlig at en tidsbestemt fengselsstraff ikke er nok for å verne samfunnet mot Hamar-mannen. ( ©NTB ) ¶
AA170906 Alle tre forteller om arbeidsfolk og økonomiske forhold i samfunnet .
AA170906 Det beriker samfunnet .
VG170905 Kort fortalt har de fått retten til de tingene som gjør at de kan bidra i samfunnet på en bedre måte enn noen som ikke får tatt utdanning, eller må jobbe svart, fordi de ikke har de riktige papirene.
VG170905 Skolevalgresultatene viser litt av det samme som meningsmålingene i valgkampen viser - at det finnes en voksende uro rundt skjevhetene i makt og rikdom i samfunnet samt klimaproblemene.
VG170905 Men utgangspunktet mitt er å sette i gang tiltak for at barna blir bedre kvalifisert for samfunnet , forklarer Frp-lederen.
VG170905 Jeg tror denne reklamen ville vakt oppsikt selv på 50-tallet og kvinnesynet i samfunnet den gang, sier hun.
NL170905 Studier fra FN og Verdensbanken viser at det koster samfunnet inntil 5-7 ganger mer å reparere i etterkant av naturkatastrofer enn å forebygge dem.
NL170905 Det vil tvert imot koste oss dyrt hvis vi bygger samfunnet vårt på en klimafornektelse.
NL170905 Blant annet siteres justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen på at samfunnet bruker milliarder på unødvendige klimatiltak.
DN170905 Han mener reisefradraget ikke bare tjener den enkelte, men også samfunnet som helhet, ved at man får utnyttet arbeidskraften i hele landet bedre.
DB170905 Vi måtte ha en klar plan som en familie i det norske samfunnet , sier hopptreneren.
DB170905 Bergh tror skolevalgene reflekterer en generell trend i samfunnet .
DB170905 Atomprøvesprengingen i Nord-Korea natt til søndag er den største som er registrert i landet så langt, og er blitt fordømt av hele det internasjonale samfunnet .
DB170905 Atomprøvesprengingen i Nord-Korea natt til søndag er den største som er registrert i landet så langt, og er blitt fordømt av hele det internasjonale samfunnet .
DB170905 I dag kan svært unge mennesker havne på siden av samfunnet blant annet fordi de ikke håndterer de kompetansekrevende rutinene i det moderne livet.
DB170905 Samfunnet må støtte opp om fastlegekontorene, sykehjemmene og hjemmetjenestene så de lettere kan ta samtalen om livskvalitet, psykiske plager og selvmordstanker.
DB170905 Som liberalere er vi opptatt av det som til enhver tid er de viktigste frihetskampene i samfunnet .
DB170905 Samtidig ønsker vi å unngå at staten og utvalgte interesseorganisasjoner får for stor makt på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunnet .
DB170905 Fremdeles er det mye som skiller et sosialliberalt parti fra andre : Vi ønsker en stat som aktivt bekjemper sosial urettferdighet i samfunnet .
DB170905 Alle må få mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet .
DB170905 - I ordet publikumsappell ligger det mer enn besøkstall, det kan også være hvordan filmen kommenterer samfunnet og om den har skapt debatt.
DA170905 - Det er ikke sånn det norske samfunnet er bygget opp.
DA170905 Når mennesker opplever å falle utenfor samfunnet på grunn av sosial nød og fattigdom da må storsamfunnet hjelpe til.
DA170905 KrF ønsker å gjøre noe for de som har minst, løfte opp de svakeste og sårbare, samt gjøre noe med utenforskap i samfunnet .
DA170905 DEBATT : KrF ønsker å løfte opp de svakeste og mest sårbare i samfunnet .
DA170905 De yngste barna begynte på skole, men for de eldste var tilbakeføringen til samfunnet vanskeligere.
DA170905 Han mener reisefradraget ikke bare tjener den enkelte, men også samfunnet som helhet, ved at man får utnyttet arbeidskraften i hele landet bedre.
DA170905 Det var i 2015 ISF i samarbeid med Statistisk sentralbyrå gjorde en intervjuundersøkelse med nær 1.400 topper i ti ulike sektorer i samfunnet .
DA170905 - Det er ikke sånn det norske samfunnet er bygget opp.
DA170905 Da får samfunnet en god og opplyst debatt, sier Hjeltnes.
AP170905https://www.aftenposten.no/viten/i/zmVnr/Slik-pavirker-kjop-av-bolig-nummer-to-prisene-i-Oslo Man bør være oppmerksom på at politikk som fører til høyere leiepriser kan føre til økte kostnader for de fattigste i samfunnet , som ofte leier.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldlM7/To-partiledere-To-store-intervjuer-Slik-vil-Erna-Solberg-og-Jonas-Gahr-Store-lede-Norge Les hele intervjuet med Erna Solberg : - Ap har satt på bremsen for modernisering og endring i samfunnet ( for abonnenter ) ¶
AA170905 Dette spesielt med tanke på unges mulighet til å ta del i velferdsgode nummer en i det norske samfunnet , nemlig egen bolig.
AA170905 Sjansen for at det internasjonale samfunnet kan stagge Kims atommaktsambisjoner er nå mindre enn noensinne.
AA170905 At Kim ikke har blitt stanset, er en sikkerhetspolitisk fiasko og en skam for det internasjonale samfunnet .
AA170905 At Kim Jong-Uns atomprogram ikke har blitt stanset, viser at det internasjonale samfunnet sikkerhetspolitikk har mislyktes.
VG170904 Så å si hele det internasjonale samfunnet står klar og tilbyr Nord-Korea å forhandle.
NL170904 Her fikk SV gjennomslag for å redusere gapet mellom bøndenes inntekter og andre grupper i samfunnet .
DN170904 Statoil skriver at dette gjør prosjektet mer robust, i tillegg til at verdien blir økt for både eierne og samfunnet .
DN170904 Tjenestemenn uttalte at tiltaket med å brenne ut de seks resterende beholderne ikke utgjorde en miljøfare for beboerne og samfunnet .
DB170904 Atomprøvesprengingen i Nord-Korea natt til søndag er den største som er registrert i landet så langt, og er blitt fordømt av hele det internasjonale samfunnet .
DB170904 I den siste uka har Frps nye rolle i det norske samfunnet , etter at Høyre gjorde dem til regjeringspartner, virkelig blitt løftet fram.
DB170904 Atomprøvesprengingen i Nord-Korea natt til søndag er den største som er registrert i landet så langt, og er blitt fordømt av hele det internasjonale samfunnet .
DB170904 Vi skulle mye heller diskutert det og ikke polariseringen som skjer i det norske samfunnet , men sannheten er at det er mye mindre konflikt om politikken i Norge enn det er om dette, sier Giske om Listhaugs retorikk.
DB170904 Det hvite hus og toppolitikere både i det republikanske og demokratiske partiet i Kongressen forrige uke, advarte næringslivsledere fra blant annet Cisco, eBay, Facebook, Marriott og Microsoft mot de økonomiske konsekvensene av å tvinge nærmere 800.000 mennesker ut av det offisielle amerikanske samfunnet .
DB170904 - Hun er en vakker dame, en omsorgsperson med empati for svakerestilte i samfunnet .
DA170904 Vi må gi barn som strever den raske hjelpen de trenger i dag, for at de ikke skal falle fra skolen og havne på utsiden av samfunnet senere.
DA170904 Og det er det som er viktigst for oss : Å få til ting, å flytte samfunnet videre, i riktig retning.
DA170904 Jeg er takknemlig for all velstanden oljen har skapt for samfunnet vårt.
DA170904 Amnesty har lenge argumentert med at Norge bør ta imot flere fra denne gruppen, og er sterkt uenig i at Norge først og fremst skal prioritere flyktninger som lett lar seg integrere i det norske samfunnet .
DA170904 Høyre vil : « Øke det private eierskapet i statlige selskaper der det er riktig for selskapet og samfunnet », men presiserer at hovedkontorfunksjoner i strategisk viktige selskaper forblir i Norge.
AP170904https://www.aftenposten.no/verden/i/yPVKg/Kontrollert-brann-i-kjemisk-fabrikk-i-Texas-over Tjenestemenn uttalte at tiltaket med å brenne ut de seks resterende beholderne ikke utgjorde en miljøfare for beboerne og samfunnet .
AP170904https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/g8r2L/Er-Norge-virkelig-blitt-et-kaldere-samfunn--Nina-Hjerpset-Ostlie Det vil sannsynligvis bare bidra til å øke polariseringen i samfunnet .
AA170904 Dette handler om standardene i samfunnet .
AA170904 Senteret vil invitere byens befolkning til konserter, utstillinger, workshops og debatt om hvordan vi former samfunnet .
AA170904 Resten av samfunnet må verdsette dette, slik at lønnsomheten i virksomheter som tar sosialt ansvar blir høyere enn i virksomheter som ikke gjør det.
AA170904 Det går ut over lønnsomheten til bedriften, selv om det vil være bra for samfunnet .
VG170903 Mattis understreker på pressebriefingen at alle medlemmene av FNs sikkerhetsråd er enige om trusselen Nord-Korea utgjør mot det internasjonale samfunnet .
VG170903 Det internasjonale samfunnet har reagert kraftig på atomprøvesprengingen.
VG170903 Storbritannias statsminister, Theresa May, sier ifølge Sky News at Nord-Koreas handling er en uakseptabel trussel mot det internasjonale samfunnet .
VG170903 Nord-Koreas handling er helt uakseptabel og FNs sikkerhetsråd og det internasjonale samfunnet må reagere sterkt og samlet.
VG170903 - Det internasjonale samfunnet må nå komme sammen og fortsette å øke presset på Nord-Koreas ledere for å stanse deres destabiliserende handlinger, sier May.
VG170903 Russland, Kina og Sør-Korea fordømmer også på det sterkeste at har Nord-Korea ignorert det internasjonale samfunnet og gjennomført en ny atomprøvesprengning.
VG170903 - Vi er helt enige om å samordne dette med hverandre og med Sør-Korea og samarbeide tett med det internasjonale samfunnet , for å øke presset på Nord-Korea og få landet til å skifte kurs, sa Abe etter telefonsamtalen søndag morgen.
VG170903 - Nord-Korea har ignorert den vidtrekkende motstanden i det internasjonale samfunnet og igjen gjennomført en kjernefysisk test.
VG170903 - Vi er helt enige om å samordne dette med hverandre og med Sør-Korea og samarbeide tett med det internasjonale samfunnet , for å øke presset på Nord-Korea og få landet til å skifte kurs, sa Abe etter telefonsamtalen søndag morgen.
DN170903 Kina og Sør-Korea fordømmer på det sterkeste at har Nord-Korea ignorert det internasjonale samfunnet og gjennomført en ny kjernefysisk prøvesprengning.
DN170903 - Nord-Korea har ignorert den vidtrekkende motstanden i det internasjonale samfunnet og igjen gjennomført en kjernefysisk test.
DN170903 - Vi er helt enige om å samordne dette med hverandre og med Sør-Korea og samarbeide tett med det internasjonale samfunnet , for å øke presset på Nord-Korea og få landet til å skifte kurs, sa Abe etter telefonsamtalen søndag morgen.
DN170903 - Vi er helt enige om å samordne dette med hverandre og med Sør-Korea og samarbeide tett med det internasjonale samfunnet , for å øke presset på Nord-Korea og få landet til å skifte kurs, sa Abe etter telefonsamtalen søndag morgen.
DB170903 Det internasjonale samfunnet fordømmer atomprøvesprengningene og Sør-Korea ønsker å isolere nabolandet i nord fullstendig.
DB170903 Nå fordømmer det internasjonale samfunnet prøvesprengningen.
DB170903 Nord-Koreas handling er helt uakseptabel og FNs sikkerhetsråd og det internasjonale samfunnet må reagere sterkt og samlet.
DB170903 - Nord-Korea har ignorert den vidtrekkende motstanden i det internasjonale samfunnet og igjen gjennomført en kjernefysisk test.
DB170903 ( Dagbladet ) : Det internasjonale samfunnet fordømmer Nord-Koreas atomprøvesprengninger som ble utført natt til søndag norsk tid.
DB170903 - Målet for terrorisme er å lamme samfunnet .
DB170903 Det internasjonale samfunnet fordømmer Nord-Koreas siste atomprøvesprengning, som ble utført natt til søndag norsk tid.
DB170903 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.
DB170903 Et eget responsteam skulle hjelpe kvinnene tilbake til samfunnet , sto det i de ambisiøse planene.
DB170903 Dette ble brukt på menneskehandelarbeid, holdningskampanje og styrking av samarbeid mellom det sivile samfunnet og rumenske myndigheter mot menneskehandel ».
DB170903 De har bidratt til at vi har kunnet gjennomføre viktig og avgjørende reformer i det rumenske samfunnet , sier Olaru.
DA170903 NATO ber regimet om å umiddelbart avslutte atomvåpentestene og rakettoppskytingsprogrammet og i stedet gjenoppta dialogen med det internasjonale samfunnet , for å finne en løsning på konflikten.
AP170903https://www.aftenposten.no/verden/i/pw97R/-Frykter-uforutsigbarheten-i-Nord-Korea - Det internasjonale samfunnet må reagere sterkt mot denne provokasjonen fra Nord-Korea for å bringe dem tilbake til dialogens vei, sier Macron.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/xn9XV/Ikke-siden-krigen-har-Heimevernet-fatt-en-sa-merittert-leder De skal sikre viktige objekter, sikre at samfunnet fungerer.
AA170903 - Vi er helt enige om å samordne dette med hverandre og med Sør-Korea og samarbeide tett med det internasjonale samfunnet , for å øke presset på Nord-Korea og få landet til å skifte kurs, sa Abe etter telefonsamtalen søndag morgen.
AA170903 - Vi er helt enige om å samordne dette med hverandre og med Sør-Korea og samarbeide tett med det internasjonale samfunnet , for å øke presset på Nord-Korea og få landet til å skifte kurs, sa Abe etter telefonsamtalen søndag morgen.
AA170903 - Vi er helt enige om å samordne dette med hverandre og med Sør-Korea og samarbeide tett med det internasjonale samfunnet , for å øke presset på Nord-Korea og få landet til å skifte kurs, sa Abe etter telefonsamtalen søndag morgen.
AA170903 | Det internasjonale samfunnet krever handling etter Nord-Koreas kjernefysiske test ¶
AA170903 - Nord-Korea har ignorert den vidtrekkende motstanden i det internasjonale samfunnet og igjen gjennomført en kjernefysisk test.
AA170903 Søndag fordømmer også Kina og Sør-Korea på det sterkeste at har Nord-Korea har ignorert det internasjonale samfunnet , og gjennomført en ny kjernefysisk prøvesprengning.
AA170903 Nord-Koreas handling er helt uakseptabel og FNs sikkerhetsråd og det internasjonale samfunnet må reagere sterkt og samlet.
AA170903 - Nord-Korea har ignorert den vidtrekkende motstanden i det internasjonale samfunnet og igjen gjennomført en kjernefysisk test.
AA170903 NATO ber regimet om å umiddelbart avslutte atomvåpentestene og rakettoppskytingsprogrammet og i stedet gjenoppta dialogen med det internasjonale samfunnet , for å finne en løsning på konflikten.
AA170903 Nord-Koreas handling er helt uakseptabel og FNs sikkerhetsråd og det internasjonale samfunnet må reagere sterkt og samlet.
AA170903 I det moderne samfunnet jakter folk mer enn før på opplevelser.
VG170902 Vi kan risikere at demokratiet om noen tiår mister kraft og troverdighet hos dem som bærer samfunnet .
VG170902 | Abid Raja : - I mange muslimske hjem er dessverre det jødiske samfunnet en naturlig fiende.
VG170902 Mannen som sto for de mest kontroversielle uttalelsene om jøder på Litteraturhuset, klarte gjennom personlig jobbing med egne holdninger å overkomme hatet sitt, og bli en kraft for positiv endring i samfunnet .
VG170902 I mange muslimske hjem er dessverre det jødiske samfunnet en naturlig fiende.
VG170902 Det skylder vi generasjonene som kommer etter oss, det skylder vi samfunnet , og det skylder vi ikke minst den jødiske minoriteten, som har opplevd forfølgelse, diskriminering og hat gjennom mange århundrer.
VG170902 Samfunnet er du og jeg.
DB170902 På 90-tallet døde så mange som én million nordkoreanere i hungersnød, til tross for stor hjelp fra det internasjonale samfunnet .
DB170902 Langt de fleste av disse opplever at det er vanskelig å komme på innsiden av det norske samfunnet og få venner blant innfødte nordmenn.
DB170902 Det kan ikke være lett å bli integrert i det norske samfunnet hvis man ikke har noen « innfødte » norske venner.
DB170902 Det kan ikke være lett å bli integrert i det norske samfunnet hvis man ikke har noen « innfødte » norske venner, skriver artikkelforfatter.
DA170902 Jeg har bare tatt tak ideer og tåkeprat som beveger seg i samfunnet .
DA170902 Han var en utsøkt samfunnsrefser og satiriker, så mye av humoren hans er der ennå, men samfunnet har endret seg siden den gang.
DA170902 - Rocambole Pedersen skrev en satire over det norske samfunnet for hundre år siden.
DA170902 Hijab er fremdeles noe som deler det norske samfunnet , sier Håkon Moslet i Le Monde. | - Grønt+rødt=bra ¶
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/zm9Vb/Erdogan-anklager-Myanmar-for-folkemord Mener det internasjonale samfunnet « hele tiden nører opp under foraktens flammer ».
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwrEX/Aldri-har-farre-kommuner-vart-under-administrasjon - Skattevekst er en del av bildet, men skatteveksten skyldes også en god økonomisk utvikling i samfunnet .
NL170901 Det handler om menneskers muligheter til å opprettholde en levestandard som er vanlig i det samfunnet der en bor og delta i aktiviteter.
DN170901 ¶ MDG-leder Rasmus Hansson mener produktivitetsveksten i samfunnet må tas ut i mer fritid - kortere arbeidsdager og lengre ferie.
DB170901 Men ideen om at ideologien må komme først innebærer at utgangspunktet for politikken ikke er samfunnet eller mennesker slik vi faktisk er, men teorien om hvordan det burde være.
DB170901 Det er snarere at utgangspunktet for politikk ikke kan være skrivebordsteorier, men det samfunnet som eksisterer her og nå.
DB170901 Da Olof Palme sa at politikk er å ville, var det fordi sosialdemokratiet nettopp hadde som mål å støpe om samfunnet etter sosialistisk tankegods ( med demokratiske virkemidler ).
DB170901 Samfunnet blir mer mangfoldig, men det blir også vanskeligere å finne ut hva som forener oss.
DB170901 « Økonomien, og samfunnet , vil forsøke å tilpasse seg.
DB170901 Det gamle slagkraftige Arbeiderpartiet ville paret økningene med et kostbart løft som kom samfunnet til gode.
DA170901 Et lavmælt, men sterkt engasjert hverdagsdrama med det iranske samfunnet som bakteppe for en universell skilsmissehistorie.
DA170901 Han skal tilbake til samfunnet og alt fra bankkort til pass må anskaffes, sier advokaten.
DA170901 Studentenes økonomi relativt andre grupper i samfunnet har blitt verre og verre.
DA170901 Vi må sørge for god integrering av dem som får opphold, slik at de blir en del av det norske samfunnet .
AP170901https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OMEB3/Kjare-Nanna-Jeg-tenker-pa-utseendet-mitt-nar-jeg-har-sex-Hva-kan-jeg-gjore Jeg opplever at i samfunnet i dag er det to hovedretninger når det kommer til kroppspress.
AA170901 - Det er rett og slett urimelig at terskelen skal være lavere for dem som samfunnet har størst behov for beskyttelse fra, sier Frp-statsråden til Nettavisen.
AA170901 Det må oppleves viktig for meg og en nytte for samfunnet at jeg bor her.
VG170831 « Takk, Ed Skrein, for at du står opp mot Hollywoods gjentagende ufølsomhet og flåsete oppførsel mot det asiatisk-amerikanske samfunnet », skriver hun.
VG170831 - Helseminister Høie sier usunt kosthold årlig koster samfunnet 154 milliarder kroner, men noe av det første han avviklet var frukt og grønt i skolen.
VG170831 Han er også siktet for å ha forsett om å fullbyrde et lovbrudd som har som hensikt å « fortstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet » eller « å skape alvorlig frykt i en befolkning ».
VG170831 De tre kollegene er bekymret for utviklingen, og tror samfunnet er i ferd med å miste en hel generasjon i rekrutteringen av fastleger.
NL170831 Value for money må da gjelde i Forsvaret som ellers i samfunnet ?
NL170831 Mine barn må akseptere at pappaen deres beskyldes for landssvik og trues med fengsel bare fordi han har et engasjement for samfunnet han lever i.
NL170831 Det bringer ikke nordmenn sammen, men det skaper skiller i samfunnet som vi ikke er tjent med.
DN170831 Pakken med reformer er i tråd med det Macron lovet under valgkampen, så velgerne vet at det kommer noe kontroversielt som vil skape uro i det franske samfunnet i måneder framover.
DN170831 « Disse uansvarlige handlingene vil skade forsøkene fra titusenvis av libyske nasjonalister fra forskjellige sektorer i samfunnet som prøver å gjenopprette Libyas status som en pålitelig og stabil forsyner », står det.
DB170831 Rektor Terje Andersen ved Tøyen skole mener samfunnet vil få mye igjen for pengene.
DB170831 Det som skjer i praksis er at man i det globale samfunnet er nødt til å øke co2-avgiften.
DB170831 Min utfordring til norske politikere er å være modige nok til å ta et nytt blikk på hvordan samfunnet skal behandle rusmidler.
DB170831 En slik utredning må være en fordomsfri gjennomgang av hvilke konsekvenser dagens forbudspolitikk har for mennesker og for samfunnet .
DB170831 Dette er direkte og viktige tiltak, men vel så viktig er det å snakke om det som i de fleste tilfeller svikter ; oppfølgingsfasen og ettervernet, veien tilbake til samfunnet og familien.
DB170831 Vi skal være stolte av å ha en helsetjeneste som speiler samfunnet .
DB170831 Min tilnærming er å sørge for en mer effektiv transport for samfunnet , og jeg mener vi trygt kan satse på å bygge mer vei, og slik sikre bedre trafikkflyt, økt trafikksikkerhet og lavere miljøutslipp på våre hovedveier.
DA170831 De ser på seg selv som borgere som har bidratt til samfunnet .
DA170831 Jeg er takknemlig for all velstanden oljen har skapt for samfunnet vårt.
DA170831 - Pensjonister blir ofte framstilt som en sykelig gruppe mennesker, som kun er opptatt av egen helse, sykehjemsplasser og generelt forholdene for de eldre i samfunnet .
DA170831 - Ingen snakker om dem som kommer for å lære, og for å bidra til samfunnet .
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jax2J/Faktasjekk---Hoyre-og-Frp-oker-forskjellene Når man snakker om økte forskjeller, snakker man som regel om økte økonomiske forskjeller i samfunnet - at inntektsgapet mellom fattige og rike øker.
AP170831https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/OMWBO/Kort-sagt_-fredag-1-september Og den introduserer en vane som slett ikke er helt unyttig gjennom livet, hverken for individet eller samfunnet , nemlig at vi alle lærer verdien av sparing.
AP170831https://www.aftenposten.no/kultur/i/nz4qa/Eirik-Bergesen-rader-politikerne-til-a-gjore-som-Trump--De-bor-holde-kjeft-nar-de-blir-spurt-om-meningsmalingene Det er mulig jeg er en politisk nerd, men for meg er det mer enn nok å høre politikere fortelle hvordan de vil endre samfunnet vårt, sier Eirik Bergesen.
AA170831 Det å være med å påvirke samfunnet i en mer bærekraftig retning må være det beste for en grønn politiker !
AA170831 Individet ble myndiggjort, og alle hadde like stor verdi, uansett hvilken plass de hadde i samfunnet .
VG170830 Får man ja, skal man integreres i det svenske samfunnet så fort som overhode mulig.
VG170830 Når mange ikke jobber men mottar trygd i stedet blir det dyrt for samfunnet og dårlig for den enkelte.
NL170830 Ved å bruke designkompetanse og ha gode prosesser i nyvinning og utvikling i samfunnet kan vår landsdel i større grad delta i et globalt marked.
NL170830 Arkitektur og design skaper verdi i samfunnet .
NL170830 Og muligheten til alternativer har gitt økt medbestemmelse til noen av de mest sårbare gruppene i samfunnet over de mest personlige tjenestene i hverdagen.
DB170830 Han har nå gått over til å snakke mye om hva som er feil med motstandernes politikk, og hvordan de gjør samfunnet kaldere.
DB170830 - Det er feil at lovverket skal være slik at dersom du bruker substanser som er mindre farlige enn alkohol, så skal du miste førerkort og bli fratatt muligheten til fine jobber i samfunnet .
DB170830 Sammen finne de humoristiske løsninger på saker i samfunnet Jespersen mener det bør ryddes opp i.
DB170830 Otto Jespersen vil prøve å forstå, forklare og komme til bunns i det som irriterer ham i samfunnet , sammen med makker Emilie Skolmen.
DB170830 Tolket bokstavelig, er utsagnet knapt noe mer enn en konstatering av et helt ukontroversielt faktum, nemlig at det er en iboende spenning i systemet mellom individuelle menneskerettigheter og statens ansvar for å beskytte samfunnet mot ulike trusler.
DB170830 Vi vet dessverre alt for lite om hva hendelsene totalt koster samfunnet .
DB170830 Grunnleggende faktorer for å bli trygge, kloke og selvstendige individer som kan anvende den kunnskapen som finnes i samfunnet .
DA170830 Norge er på sitt beste når alle føler seg velkommen i samfunnet .
DA170830 De som får opphold må få rask hjelp til å bli integrert i samfunnet .
DA170830 Men den har utfordringer som synliggjør klasseskillene i samfunnet .
DA170830 Rygg beskriver ikke bare hvem det er som har størst sannsynlighet for å ende opp på utsiden av samfunnet .
AP170830https://www.aftenposten.no/viten/i/q5kom/Vi-ser-stadig-mer-positivt-pa-innvandring-og-innvandrere Å få til slike « gode spiraler » vil være avgjørende for hvordan innvandringen vil påvirke det norske samfunnet i årene fremover.
AP170830https://www.aftenposten.no/verden/i/528R1/20-ar-siden-prinsesse-Diana-dode-Se-hennes-liv-i-bilder Fra sin posisjon i det britiske kongehuset ble hun en kraft for hjelpeorganisasjoner og svakerestilte grupper i samfunnet .
AP170830https://www.aftenposten.no/verden/i/528R1/20-ar-siden-prinsesse-Diana-dode Fra sin posisjon i det britiske kongehuset ble hun en kraft for hjelpeorganisasjoner og svakerestilte grupper i samfunnet .
AP170830https://www.aftenposten.no/okonomi/i/d3kkO/De-lavtlonnede-sakker-akterut - Vi har gått i en retning der samfunnet belønner folk som er mer produktive og lykkes mer.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Ll9/Erna-Solberg-mener-Frp-overdriver-i-innvandringspolitikken Det er viktig for dem selv og integreringen og for barna deres, som da opplever at foreldre deltar i samfunnet .
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Ll9/Erna-Solberg-mener-Frp-overdriver-i-innvandringspolitikken - Nå er det nødvendig å ta et mye større krafttak fremover, sier hun og poengterer at det å ikke ha jobb er kilde til både fattigdom og forskjeller i samfunnet .
AP170830https://www.aftenposten.no/kultur/i/mJ82E/Detroit-Vondt-og-nart Sterkt om splittelsen i det amerikanske samfunnet .
AA170830 Han har vært en pioner i arbeidet med å få til fruktbar dialog og samvirke mellom samfunnsvitenskap, økonomi og naturvitenskap for å belyse de viktige bærekraftsutfordringene samfunnet står overfor.
AA170830 - Vi har greid å vise at miljø og utvikling, at mennesket og naturen, er helt sammenvevde sosialøkologiske systemer, og at utviklingen av samfunnet er helt avhengig av en levedyktig biosfære.
AA170830 Og våre fanesaker er viktige ikke bare for idretten, men for samfunnet .
AA170830 Jeg oppfatter ikke at det er uenighet mellom myndighetene og idrettsbevegelsen verken om idrettens utfordringer eller om nødvendigheten av idrett i samfunnet . 2.
AA170830 Vi kan ikke akseptere at så mange barn og unge blir sviktet av det norske samfunnet .
AA170830 I mitt møte med barn og ungdom som har vært uheldige og falt på skyggesiden av samfunnet , blir jeg til stadighet overrasket over hvordan vi som samfunn gang på gang svikter de som trenger oss mest.
AA170830 Ifølge Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet koster de samfunnet mer enn 185 milliarder kroner i året, står for 40 prosent av utgiftene til uføretrygd, og 40 prosent av utgiftene til langtidssykefravær.
AA170830 God byutvikling kan spare samfunnet for enorme helseutgifter, korte ned sykehuskøene og øke livs-kvaliteten til befolkningen på en rasjonell og billig måte.
AA170830 Det er få ting som påvirker hverdagslivet og samfunnet vårt så mye som hvordan vi velger å bygge byene våre.
NL170829 Ti minutter spart reisetid er selvsagt en liten fordel for den enkelte, men - selv multiplisert med millioner - ingen gevinst for samfunnet .
NL170829 Den vil berøre - positivt - alle sektorene av samfunnet , kanskje med unntak av reindrifta.
NL170829 Den er langt mindre arealkrevende enn vei, og vil tilby de samme, gode ringvirkninger andre deler av samfunnet vil erfare.
NL170829 Grunnen for at vi betaler skatt er for at enkelte oppgaver i samfunnet løser vi best i felleskap og bør ikke styres av en usynlig hånd.
NL170829 Det er også interessant å høre Høyre ta opp klasseskille etter at med fire år med de i regjering har forskjellene i samfunnet økt betraktelig.
NL170829 De ansatte i private sektor som leverer velferdstjenester er på lik linje med de ansatte i offentlig sektor noen av de største heltene i samfunnet .
DN170829 - Vi mener det er skadelig for samfunnet vårt at useriøse aktører kan få lov til å operere uten særlige sanksjoner, og henleggelsen har en økonomisk side for flere av studentene.
DB170829 Retorikken er blitt hardere, samfunnet er blitt kaldere, sier Støre.
DB170829 Ifølge Bloomberg kan « Harvey » koste det amerikanske samfunnet 700 milliarder kroner.
DB170829 Ifølge Bloomberg kan « Harvey » koste det amerikanske samfunnet 700 milliarder kroner.
DB170829 Ifølge Bloomberg kan « Harvey » koste det amerikanske samfunnet 700 milliarder kroner.
DB170829 Støre innleder med punktene som har vært sentrale i valgkampbudskapet til Arbeiderpartiet : Ta vare på gode ved det norske samfunnet , med små forskjeller, og høy tillit.
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/02Llo/Westerdals-studenter-vurderer-nye-rettslige-skritt-mot-skolen - Vi mener det er skadelig for samfunnet vårt at useriøse aktører kan få lov til å operere uten særlige sanksjoner, og henleggelsen har en økonomisk side for flere av studentene.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnOqR/Clemet-om-Listhaugs-reise--Unodvendig-polarisering Da er det er viktig at vi ikke bidrar til en større frykt enn det som allerede er i det norske samfunnet , sa Hareide.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnOqR/Civita-lederen-om-Sylvis-reise--En-unodvendig-provokasjon Da er det er viktig at vi ikke bidrar til en større frykt enn det som allerede er i det norske samfunnet , sa Hareide.
AP170829https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/42L2G/Usmakelig-utnyttelse-av-Stockholms-gjestfrihet--Karin-Wanngard_-byradsleder-i-Stockholm Når innvandring- og integreringsministeren sprer løgner som er skapt av høyrepopulister om såkalte « No-go soner » i Stockholm og Sverige, bidrar hun til å øke polariseringen i samfunnet , skriver Karin Wanngård om, Sylvi Listhaugs besøk.
AA170829 Vi må helt enkelt finne nye strategier, og det gjør vi best i felleskap med samfunnet .
AA170829 Hvilken plass har kulturen i media, i skolen, i næringslivet, i politikken, bland dem som angir tonen i samfunnet ?
AA170829 Finnes det interesse fra det lokale samfunnet ?
VG170828 - Det er ingen tvil om at dette programmet har utløst hatefulle reaksjoner og som er et uttrykk for mørke krefter i samfunnet .
VG170828 Slitere i samfunnet
VG170828 - De som får denne skatteregningen er slitere i samfunnet , som kanskje har fått betalt ned gjeld på huset sitt og har en beskjeden trygd.
NL170828 Hvem skal betale ekstrakostnaden som Frp har påført samfunnet og Tromsøs befolkning ?
NL170828 Vil partiet ditt gå inn for at fiskeri- og havbruksnæringen som andre næringer, skal betale en godtgjørelse ( ressursskatt ) til fellesskapet som står i stil med verdien av de rettighetene næringen tildeles og bidraget til samfunnet forøvrig ?
DN170828 Norge er så mangfoldig, og vi trenger en kommunestruktur tilpasset det samfunnet vi er, sa Vedum etter spørsmål om hvor liten en kommune kan være, og han lovet å se og ta i bruk hele landet.
DN170828 - Dette viser at velgerne vet hva som er viktig i samfunnet .
DB170828 Norsk lov fungerer altså slik at dersom du har begått et overgrep, og du utgjør en fare for samfunnet , så kan du puttes i forvaring, sier hun.
DB170828 Det er også slik at dersom en person begår overgrep og man frykter at det er fare for at det skal skje igjen, så går det an å putte vedkommende i fengsel - men også sørge for en forvaringsdom, som i praksis betyr at så lenge man mener at vedkommende er en fare for samfunnet så slipper han ikke ut, sier Tajik før hun kommer med et direkte spørsmål til Amundsen : ¶
DB170828 - Jeg er opptatt av at vi i langt større grad klarer å pågripe, dømme, forfølge, ta ut disse pedofile monstrene som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre.
DB170828 - Høyre har ikke vært enig med Frp i denne saken tidligere, fordi dokumentasjonen først og fremst gir en falsk trygghet for samfunnet , sier Solberg til Dagbladet.
DB170828 - Jeg er opptatt av at vi i langt større grad klarer å pågripe, dømme, forfølge, ta ut disse pedofile monstrene som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre.
DB170828 Altfor mange som begår overgrep mot barn kommer ut i samfunnet og utfører nye overgrep.
DB170828 - Jeg er opptatt av at vi i langt større grad klarer å pågripe, dømme, forfølge, ta ut disse pedofile monstrene som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre.
DB170828 - Høyre har ikke vært enig med Frp i denne saken tidligere, fordi dokumentasjonen først og fremst gir en falsk trygghet for samfunnet , sier Solberg til Dagbladet.
DB170828 - Smil kom i 1955 og kanskje nettopp på grunn av man var i en situasjon der man måtte dele på godene, ble Smil et symbol på samfunnet i denne tidsperioden, en optimistisk og positiv holdning.
DB170828 Men når lønningene øker i privat sektor, må lønningene i offentlig sektor også øke for at samfunnet vårt skal fungere.
DB170828 Den gangen hørte man aldri noe opprop fra muslimer om at det da også skulle være på sin plass å tillate « hijab » på samme nivå i samfunnet .
DB170828 Samtidig er ikke dette nødvendigvis noe som sier noe særskilt om det norske samfunnet .
DA170828 Hjelp til lekser er en investering i sosial utjevning, og vil gi mestring og lønne seg både for den enkelte elev og for samfunnet .
DA170828 - De som får denne skatteregningen, er slitere i samfunnet , som kanskje har fått betalt ned gjeld på huset sitt og har en beskjeden trygd.
DA170828 - Jeg er opptatt av at vi i langt større grad klarer å pågripe, dømme, forfølge, ta ut disse pedofile monstrene som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre.
AP170828https://www.aftenposten.no/osloby/i/mJ5Ll/Stortings-rockeren-fra-Groruddalen-slar-til-med-ny-video Det er ille for dem, og det er dyrt for samfunnet .
AP170828https://www.aftenposten.no/osloby/i/mJ5Ll/Stortings-rockeren-fra-Groruddalen-slar-til-med-ny-video - Og da faller de ofte ikke bare ut av skolen, faren for at de faller helt utenfor samfunnet er veldig stor.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-Ap-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge - Ap må i større grad være villig til å stille spørsmål og ha visjoner for hvordan samfunnet skal utvikle seg de neste 10 til 20 årene.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-AP-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge - Ap må i større grad være villig til å stille spørsmål og ha visjoner for hvordan samfunnet skal utvikle seg de neste 10 til 20 årene.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/i/92q3M/Robert-Mood-kan-bli-Rode-Kors-president I fjor fikk han Fritt Ords ærespris « for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet ».
AP170828https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/nqx3L/Ruspolitikk-i-endring-og-behov-for-nye-mal-og-virkemidler--Clausen_-Morland-og-Waal 30 2011/12 heter det at « Målet for rusmiddelpolitikken er å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner, for tredjepart og for samfunnet og bidra til flere friske leveår for befolkningen.
AA170828 - Dette viser at velgerne vet hva som er viktig i samfunnet .
AA170828 Satsråden uttrykker frykt for hvilke følger høy innvandring og flyktningankomster kan få for velferdsstaten og samfunnet generelt.
AA170828 - De som får denne skatteregningen, er slitere i samfunnet , som kanskje har fått betalt ned gjeld på huset sitt og har en beskjeden trygd.
AA170828 - Ap må i større grad være villig til å stille spørsmål og ha visjoner for hvordan samfunnet skal utvikle seg de neste 10 til 20 årene, sier hun.
AA170828 Lokaliseringen av statlig virksomhet må speile det norske samfunnet på en bedre måte enn hva vi opplever i dag.
AA170828 Spesialpedagogisk kompetanse handler ikke bare om enkeltindivid, men om å se barn i gruppe og som en del av samfunnet .
AA170828 God spesialpedagogisk hjelp skal legge til rette for at hvert enkelt barn får nødvendig støtte til å oppleve seg sett, være en viktig bidragsyter i et demokratisk fellesskap og å utvikle ferdigheter som gjør barnet bedre rustet til å møte utfordringer i samfunnet .
VG170827 Han har omtalt BLM-medlemmer som « undermennesker » og « kryp », og ment at bevegelsen burde utsettes for en målrettet utslettelse fra det amerikanske samfunnet .
VG170827 Han har også offentlig hevdet at BLM vil inngå samarbeid med IS for å ødelegge det amerikanske samfunnet .
VG170827 De tidligere geriljasoldatene blir nå integrert i samfunnet , mens FARC i tråd med fredsavtalen får anledning til å danne et politisk parti.
VG170827 Flere leveår hvor man bidrar med inntekter til samfunnet og bedret helse utgjør 136 milliarder og reduserte helsetjenestekostnader 12 milliarder kroner per år.
VG170827 * Usunt kosthold koster samfunnet årlig 154 milliarder kroner ( anslag Helsedirektoratet, 2016 ) : ¶
NL170827 Senere mente myndighetene at assimilering til det norske samfunnet var til det beste for minoritetene i nord, og samer og kvener ble i stor grad utsatt for samme behandling.
NL170827 bare kommunehuset stenger, faller én pillar i samfunnet og flere følger så i en dominoeffekt.
DN170827 De tidligere geriljasoldatene blir nå integrert i samfunnet , mens FARC i tråd med fredsavtalen får anledning til å danne et politisk parti.
DB170827 ¶ FORNØYD : - Dette viser at velgerne vet hva som er viktig i samfunnet , sier Ap-leder Jonas Gahr Støre om meningsmålingen.
DB170827 - Dette viser at velgerne vet hva som er viktig i samfunnet .
DB170827 Det sekulære samfunnet blir et ironisk vrengebilde av den virkelige middelalderen, med all sin overtro.
AP170827https://www.aftenposten.no/okonomi/i/QLrex/Seks-lag-gikk-videre-i-lnnovation-Challenge Du trengs - med en idé som skal gjøre det lettere for mennesker som havner på siden av samfunnet til å komme i kontakt med andre.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/i/2293G/Justisministeren-mener-overgripere-bor-tvangskastreres - Jeg er opptatt av at vi i langt større grad klarer å pågripe, dømme, forfølge, ta ut disse pedofile monstrene som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre.
AA170827 De tidligere geriljasoldatene blir nå integrert i samfunnet , mens FARC i tråd med fredsavtalen får anledning til å danne et politisk parti.
AA170827 - Jeg er opptatt av at vi i langt større grad klarer å pågripe, dømme, forfølge, ta ut disse pedofile monstrene som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre.
AA170827 Vi kan ikke bekjempe forskjeller i samfunnet ved å « straffe » de menneskene som har vist initiativ og pantsatt hus og hytte for å investere i maskiner og utstyr som skaper sysselsetting for naboen, kona til naboen og søskenbarnet til naboen.
AA170827 Rikinger : « Vi kan ikke bekjempe forskjeller i samfunnet ved å « straffe » de menneskene som har vist initiativ og pantsatt hus og hytte for å investere i maskiner og utstyr som skaper sysselsetting for naboen, kona til naboen og søskenbarnet til naboen » skriver Sivert Bjørnstad.
VG170826 Hvor ellers i samfunnet finner man organisasjoner og miljøer med en tilsvarende juridisk rett til å dømme mennesker og gi dem yrkesforbud for noe de i enhver annen sammenheng ville være å anse som helt uskyldige utfra ?
VG170826 Og det er et kvalitetstegn ved det norske samfunnet .
VG170826 Digitalisering, effektivisering, omstillinger på jobb og i samfunnet rundt oss - kombinert med en underliggende uro over at verden rundt oss rykker stadig nærmere.
VG170826 Begge bruker sterke ord i sin kritikk av hvordan vi har organisert samfunnet vårt.
DN170826 - Denne administrasjonen kan og må gjøre en bedre jobb med å fordømme disse gruppene, og vi må gjøre alt vi kan for å prøve å minske de dype skillelinjene som eksisterer i samfunnet vårt, sier Cohn, som selv er jødisk amerikaner.
DB170826 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.
DB170826 Du får vite at nye blodfortynnende midler som Pradaxa og Xarelto er gode alternativer til warfarin og at det vil spare samfunnet for store beløp at ikke alle brukere jevnlig må oppsøke legekontoret for å målinger.
DA170826 Derfor er vi avhengige av at også samfunnet har en hånd på reiselivsrattet.
DA170826 Utenriksminister Sigmar Gabriel har vært prisverdig tydelig i sine forsøk på å unngå å gjøre det hele til en eksplosiv konflikt innad i det tyske samfunnet , blant annet i et åpent brev i Bild, trykket både på tysk og tyrkisk : « Uansett hvor vanskelig det politiske forholdet mellom Tyskland og Tyrkia blir, er det en sak som forblir klar : Dere, mennesker med tyrkiske røtter som bor i Tyskland, hører hjemme her - enten
DA170826 President Erdogan trengte noen få prosents økt oppslutning før den store avstemningen som til slutt ga ham sterkt økt kontroll over det tyrkiske samfunnet .
AP170826https://www.aftenposten.no/meninger/i/ej7La/Da-prestene-styrte-samfunnet--Thomas-Thiis-Evensen | Da prestene styrte samfunnet Thomas Thiis-Evensen ¶
AA170826 Respekt for menneskerettighetene er en av de mest sentrale verdiene det norske samfunnet er bygget på.
NL170825 Takket være mer moderne båter og utstyr gjennom strukturering, gir vi mer tilbake til samfunnet enn på lenge.
NL170825 For hver krone i 2014 skapte vi 3,5 kroner i verdier for samfunnet , nå er det 4,88 kroner.
NL170825 Bare fra 2014 og frem til nå har verdiene og ringvirkningene fra fiskerinæringen i samfunnet økt med 30 prosent.
NL170825 For Høyre er dette en grunnleggende forståelse for hvordan samfunnet er organisert.
NL170825 Det er arbeidsinnsatsen hver enkelt legger ned som finansierer alle fellesgodene i samfunnet vårt.
DB170825 Velgere som stemmer av egeninteresse heller enn med tanke på hva som vil være bra for samfunnet som helhet, velgere som ikke setter seg godt nok inn i politikk og velgere som stemmer på store partier fordi de er store, er småpartienes forbannelse.
DB170825 For noen betyr nikaben tilhørighet og relasjon, for andre betyr den eksklusjon fra samfunnet generelt.
DB170825 Den største utfordringen i samfunnet vårt i dag er ikke hvordan vi skal klare å integrere innvandrere, men om vi klarer å leve side om side med mennesker som forstår de samme symbolene som oss helt annerledes.
DB170825 Resultatet av dagens kriminalisering av mennesker med problemer skaper ikke mindre, men mer rusrelaterte problemer i samfunnet .
DA170825 Vi stemmer for godene vi ønsker oss i samfunnet .
DA170825 Jeg forhører meg med vedkommende om hvorfor de ikke har tenkt å stemme og hvorfor de synes det er vanskelig, for så å komme til bunns i hva de egentlig engasjerer seg for i samfunnet .
DA170825 Det kan høres ut som en klisjé, men jeg ser på meg selv litt som en gartner, som får lov til å være med på å dyrke og forme samfunnet vårt.
DA170825 Samfunnet lever og endres, men desto viktigere blir det å ivareta både røtter og vinger - det vil si forankring og nyskapning.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/mJ0Vp/Macrons-popularitet-har-rast-gjennom-sommeren_-men-den-vanskelige-jobben-starter-forst-na Slike aksjoner har lammet det franske samfunnet utallige ganger.
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLe5w/For-forste-gang-i-Norge-Flere-innvandrervelgere-enn-forstegangsvelgere - De oppfatter seg selv som diskriminert og en gruppe på siden av samfunnet .
VG170824 Men da han slapp ut av fengsel i april 2014, anket han vedtaket - og ett år senere fikk han medhold i retten ettersom dommeren mente han hadde anstrengt seg for å integrere seg i det spanske samfunnet .
VG170824 Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en « førstegangsforbryter » som var i arbeid, og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet .
VG170824 Kampen om den hvite ( mannlige ) amerikanerens posisjon i det amerikanske samfunnet har pågått siden USA ble grunnlagt.
VG170824 Holdningene må imøtegås på mange måter i samfunnet .
VG170824 Han mener nazimarsjen som fant sted i Kristiansand tidligere i sommer med parolen « Knus homolobbyen », gjør at samfunnet nå må markere motstand mot slike grupper.
VG170824 - Da er spørsmålet om samfunnet skal heie frem det, eller om man skal hjelpe de som ikke har de samme mulighetene.
SA170824https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Norske-jentelag-invitert-til-Nord-Korea--Vi-har-lyst-til-a-dra-240860b.html « Nord-Korea er en sosialistisk republikk hvor staten kontrollerer alle deler ved samfunnet .
SA170824 « Nord-Korea er en sosialistisk republikk hvor staten kontrollerer alle deler ved samfunnet .
NL170824 Duellen mellom partienes toppkandidater til sametingsvalget var preget av dyktig programledelse fra NRK Sapmi, og politisk engasjement for å gjøre det samiske samfunnet bedre.
NL170824 En velfungerende lærer er gull verdt for samfunnet .
NL170824 En mislykket elev kan senere koste samfunnet langt mer enn noen tusen kroner investert på riktig tidspunkt.
DB170824 Es Satty anket utvisningsvedtaket, og i mars 2015 fikk han medhold i retten ettersom dommeren mente han hadde anstrengt seg for å integrere seg i det spanske samfunnet .
DB170824 Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en « førstegangsforbryter » og var i arbeid og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet .
DA170824 Es Satty anket utvisningsvedtaket, og i mars 2015 fikk han medhold i retten ettersom dommeren mente han hadde anstrengt seg for å integrere seg i det spanske samfunnet .
DA170824 Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en « førstegangsforbryter » og var i arbeid og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet .
BT170824https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norske-jentelag-invitert-til-Nord-Korea--Vi-har-lyst-til-a-dra-240860b.html « Nord-Korea er en sosialistisk republikk hvor staten kontrollerer alle deler ved samfunnet .
AP170824https://www.aftenposten.no/verden/i/rQrgw/Terrormistenkt-imam-skulle-utvises-fra-Spania Es Satty anket utvisningsvedtaket, og i mars 2015 fikk han medhold i retten ettersom dommeren mente han hadde anstrengt seg for å integrere seg i det spanske samfunnet .
AP170824https://www.aftenposten.no/verden/i/rQrgw/Terrormistenkt-imam-skulle-utvises-fra-Spania Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en « førstegangsforbryter » og var i arbeid og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet .
AP170824https://www.aftenposten.no/osloby/i/LKMBp/Na-bugner-skogen-av-sopp Soppkontrollen finner en giftig sopp i hver tiende kurv, og sparer samfunnet for millioner av kroner.
AP170824https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/MQnB5/Kort-sagt_-fredag-25-august Begrepet referer til en tid i historien da samfunnet var preget av rasisme og urettferdigheten var umenneskelig.
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/Utbryteren-som-vendte-tilbake Sterke familiebånd brytes når man tar skrittet ut av det sterkt religiøse Amish samfunnet og inn i den amerikanske verdslige hverdag.
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/Utbryteren-som-vendte-tilbake De fleste lever av jordbruk etter gamle metoder, godtar ikke traktorer, biler eller elektrisk lys, bærer gammelmodige klær, blander seg ikke med det øvrige samfunnet , tar ikke imot sosial hjelp eller statsunderstøttelse og nekter militærtjeneste.
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/Utbryteren-som-vendte-tilbake David vet nå hvor Norge er, og han har åpnet øynene for verden utenfor det strengt religiøse samfunnet .
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/Utbryteren-som-vendte-tilbake - Det var for meg den beste måten å bli sosialisert i dette lukkede samfunnet på, forteller han.
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/En-amish-utbryter-vender-tilbake Sterke familiebånd brytes når man tar skrittet ut av det sterkt religiøse Amish samfunnet og inn i den amerikanske verdslige hverdag.
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/En-amish-utbryter-vender-tilbake De fleste lever av jordbruk etter gamle metoder, godtar ikke traktorer, biler eller elektrisk lys, bærer gammelmodige klær, blander seg ikke med det øvrige samfunnet , tar ikke imot sosial hjelp eller statsunderstøttelse og nekter militærtjeneste.
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/En-amish-utbryter-vender-tilbake David vet nå hvor Norge er, og han har åpnet øynene for verden utenfor det strengt religiøse samfunnet .
AP170824https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV6KX/En-amish-utbryter-vender-tilbake - Det var for meg den beste måten å bli sosialisert i dette lukkede samfunnet på, forteller han.
AP170824https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norske-jentelag-invitert-til-Nord-Korea--Vi-har-lyst-til-a-dra-240860b.html « Nord-Korea er en sosialistisk republikk hvor staten kontrollerer alle deler ved samfunnet .
AA170824 Det er et stort tap både for den enkelte og for samfunnet når uføretrygd blir utfallet i ung alder, sier Vågeng. ( ©NTB ) ¶
AA170824 Ropstad sier imidlertid at han er enig Trædal som mener nazimarsjen i Kristiansand tidligere i sommer gjør at samfunnet nå må markere motstand mot slike grupper.
AA170824 Vi har de siste årene jobbet hardt for å inkludere flerkulturelle til friluftslivet, og da spesielt innvandrerkvinner som kanskje står utenfor arbeidslivet og samfunnet , sier daglig leder Simon Torgersen i DNT Drammen og Omegn.
AA170824 Mange sikkerhetstiltak kan redusere tillit og åpenhet i samfunnet , dette er ikke et slikt tiltak og har i motsetning til andre tiltak få uheldige sideeffekter.
VG170823 En samfunnsøkonomisk analyse fra desember 2012, anslår at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig.
NL170823 Det har heller ikke noe med sentralisering å gjøre, først og fremst fordi det skal være en positiv utvikling for hele samfunnet , og ikke bare for deler av det.
DB170823 Overfor firmaer, entrepenører er det et rimelig krav samfunnet kan stille.
DB170823 Det er ganske grusomt at samfunnet skal se på oss som har opplevd vondt som syke.
DB170823 Slik kontroll har LO over Arbeiderpartiet på en måte ingen andre grupper i samfunnet har over andre partier.
DA170823 Skal samfunnet gjøre framskritt, må man få religiøse og tradisjonelle aktører med på laget, understreker Mbendera.
DA170823 Og parallelt med denne debatten må vi ta et oppgjør med uroen i samfunnet som gjør at det reageres så sterkt når kvinner med hijab skal være programleder på TV, eller blir avbildet på forsiden av et moteblad.
DA170823 I dette prosjektet tør han å gå inn i samfunnet .
DA170823 På samme måte som på andre områder i samfunnet er det viktig å ha de samme ambisjonene om likestilling i film- og TV-produksjon, sier Hadja Tajik til Dagsavisen.
DA170823 HAUGESUND ( Dagsavisen ) : - Selv om Norge er et av verdens mest likestilte land så gjenfinner man en del av kjønnsrollemønstrene ellers i samfunnet også i TV- og filmproduksjon.
DA170823 Over tid er det norske samfunnet i stadig sterkere grad sekularisert.
DA170823 - Jeg tenker faktisk at det ikke er en katastrofe at samfunnet er sekularisert, og at vi ikke setter likhetstegn mellom religion og det politiske liv.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-pa-Holmenkollen For integreringens skyld er det viktig at også samfunnet tar deg imot, påpeker hun.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-i-Holmenkollen For integreringens skyld er det viktig at også samfunnet tar deg imot, påpeker hun.
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42BRg/DNB-Flere-eldre-forklarer-lavere-andel-i-jobb Ikke bare ut fra hensynet til bærekraften i statsfinansene, men også for unngå utenforskap i samfunnet som kan politiske konsekvenser og via dette også økonomiske konsekvenser.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/92zMM/Giske-Pensjonistene-taper-100000-med-Hoyres-modell Pensjonistene må også få del i vekst og fremgang i samfunnet .
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/92zMM/Giske-Pensjonistene-taper-100000-med-Hoyres-modell I dag reguleres pensjoner med den gjennomsnittlige reallønnsveksten i samfunnet , fratrukket 0,75 prosentpoeng.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/92zMM/Giske-Pensjonistene-taper-100000-med-Hoyres-modell - Pensjonistene skal aldri mer oppleve å gå i minus når resten av samfunnet går i pluss, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han presenterte forslaget.
AP170823https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/OMol1/Kortinnlegg--torsdag-24-september Å vise til aktsomheten som ligger på den enkelte både innen idretten og ellers i samfunnet kan ikke motstridens, men for all del, man må ha en differensiering på alvorligheten i saken.
AA170823 Kenya står på randen av en sultkatastrofe, advarer humanitære organisasjoner som nå ber om mer bistand fra det internasjonale samfunnet .
AA170823 - Det internasjonale samfunnet må bistå med flere midler for å støtte myndighetene i Kenya og hjelpeorganisasjonene på bakken i å stoppe denne krisen.
AA170823 Etter vårt syn vil ikke en ordinær fengselsstraff være tilstrekkelig til å verne samfunnet , og har derfor tatt forbehold om påstand om dom på særreaksjonen forvaring.
AA170823 Det er jo ikke sånn det fungerer ellers i samfunnet .
AA170823 Etter vårt syn vil ikke en ordinær fengselsstraff være tilstrekkelig til å verne samfunnet , sier statsadvokat Per Morten Schjetne til Adresseavisen.
AA170823 På vegen til det grønne framtidssamfunnet må vi ikke glemme grunnmuren i det norske samfunnet , den offentlige velferdsstaten.
AA170823 De som høster av naturressursene må få ei inntekt på linje med andre grupper i samfunnet .
AA170823 Da trenger vi politikere som vil fjerne EØS-avtalen slik at vi politikere kan få tilbake makt til å gjennomføre en aktiv distriktspolitikk som vil bremse opp sentraliseringa i det norske samfunnet .
VG170822 Potensialet i premisset, samfunnet og dets problemer blir aldri mer enn en kulisse det sprintes forbi.
VG170822 I dette iskalde samfunnet klarer likevel Terrence Settman, varmt spilt av Willem Dafoe, å oppdra sine sju identiske barnebarn når moren deres dør under fødselen.
VG170822 Vil de andre partiene bidra til å styrke nære fellesskap og distrikt, siden det er de nære fellesskapene som er limet i samfunnet , som bygger samhold og tillit ?
VG170822 Ronald Fangen var opptatt av hvordan de kristne verdiene kunne fungere som et felles gulv for det samfunnet vi skulle bygge.
VG170822 For dette er i realiteten fellesverdier, verdier som utgjør limet i samfunnet vårt.
VG170822 En uro for at viktige verdier som vi har bygget samfunnet på er i ferd med å forvitre.
VG170822 Kunst og kultur har kraft til begge deler, og gjør samfunnet vårt mer kreativt, mer innovativt og godt å leve i.
VG170822 Hvorfor er kunst og kultur viktig for oss som enkeltmennesker, og som identitetsbygger i et samfunnet ?
VG170822 Vi som har norsk statsborgerskap og er en aktiv del av det norske samfunnet .
NL170822 Den kristendommen som ble, og til dels fortsatt er, en sentral maktfaktor i det politiske livet og i samfunnet som sådan.
NL170822 Rent vann i springen og rent vann i naturen er helt avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere og for at blant annet skoler og helseinstitusjoner kan holde åpent.
DN170822 - Vi understreker Pakistans fortsatte ønske om å jobbe sammen med det internasjonale samfunnet for å utslette trusselen fra terrorisme, heter det videre.
DB170822 I samfunnet bestemmer Stortinget som lovgiver.
DB170822 Men etter at tilstrekkelig mange bryllupselskaper og sykehus var bombet, og vanlige afghanere som i utgangspunktet støttet krigen mot Taliban, protesterte, så forsto også Bush at det var et poeng å ha best mulig kontakt med det sivile afghanske samfunnet .
DB170822 Prososiale tendenser, spesielt altruisme, er en sykdom som er påført oss av samfunnet og må fjernes, sier Rand.
DB170822 Mennesket som « det høyeste dyr » må prestere for å gagne seg selv og samfunnet , fortsetter hun.
DB170822 Konkurranse stimulerte til bedre egenskaper, og hele samfunnet ville bli bedre fordi de som tapte gikk til grunne og kvaliteten på de som vant ble bedre.
DB170822 I tråd med Ayn Rand, fremmer egoisme både individet og samfunnet .
DB170822 Forbedrede egenskaper gjennom konkurranse på arbeidsmarkedet, i økonomi og sosiale forhold ville gjøre samfunnet bedre.
DB170822 I « Otto har fått nok », skal han prøve å forstå, forklare og komme til bunns i det som irriterer ham i samfunnet , sammen med makker Emilie Skolmen.
DA170822 I resten av samfunnet sliter vi fortsatt med denne ignoransen.
DA170822 - Det startet nok med interessen for samfunnet rundt meg, kombinert med min filosofi-interesse : å stille spørsmål, finne gode begreper.
AP170822https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/22By4/Hijab-pa-TV-beviser-at-ryktene-om-Norge-stemmer Vi i Norge snakker om hvor multikulturelt og inkluderende samfunnet vårt er.
AA170822 - Mange av barna som har greid å unnslippe, blir derfor avvist når de forsøker å bli en del av samfunnet igjen, noe som ytterligere bidrar til lidelsene deres, advarer FNs barnefond.
VG170821 For en drøy uke siden tok også Frp-leder Siv Jensen til orde for bevæpning fordi hun mente kriminaliteten i samfunnet er blitt råere.
VG170821 Det er like vanskelig å se at en permanent generell bevæpning skulle tilføre samfunnet så mye mer trygghet at det kan forsvare alt man taper ved å ha et politi som går inn i mange situasjoner uten skytevåpen.
NL170821 Sirkka er svært bekymret over en del negative utviklingstrekk i samfunnet .
DN170821https://www.dn.no/grunder/2017/08/21/2058/Handel/i-usa-star-innvandrere-bak-halvparten-av-milliard-selskapene-na-har-jakten-startet-i-norge - Vi flyktet for sikkerhet, men også for å få et godt liv, og det betyr å bidra til samfunnet , sier syriske Talaat Aboras i Jalla, et Tromsø-selskap som snart begynner å levere ta-med-hjem- middager med syrisk mat til 350 ansatte i Sparebanken Nord hver torsdag.
DN170821 De som er født etter 1983 er ifølge undersøkelser mindre opptatt av fast jobb og karriere, de vil helst starte noe eget, ønsker balanse mellom jobb og fritid og foretrekker merkevarer som oppfyller en større mening i samfunnet .
DN170821 - Vi flyktet for sikkerhet, men også for å få et godt liv, og det betyr å bidra til samfunnet , sier syriske Talaat Aboras i Jalla, et Tromsø-selskap som snart begynner å levere ta-med-hjem- middager med syrisk mat til 350 ansatte i Sparebanken Nord hver torsdag.
DB170821 Wirgenes viser til at spørsmål om tro, hvilken tro man bekjenner seg til og hvordan det kommer til uttrykk, har blitt et tema i samfunnet de siste årene, i mye sterkere grad enn tidligere.
DB170821 Velferdstiltakene støttet opp under verdiskapingen i samfunnet , mens verdiskapingen la grunnlaget for velferdsstaten.
DB170821 Statlig regulering balanserte interessemotsetninger i samfunnet , slik at markedskreftene ikke fikk herje fritt.
DB170821 For mens samfunnet og private sektor har endret seg raskt de siste 20 åra, har ikke fagbevegelsen hengt tilstrekkelig med i svingene, og det er grunn til å tro at det svekker oppslutningen.
DB170821 Det betyr ikke at hovedorganisasjonene ikke har rett i at lav kunnskap i befolkningen om fagbevegelsens rolle i samfunnet nok påvirker organisasjonsgraden.
DA170821 Wirgenes viser til at spørsmål om tro, hvilken tro man bekjenner seg til og hvordan det kommer til uttrykk, har blitt et tema i samfunnet de siste årene, i mye sterkere grad enn tidligere.
DA170821 - Men du må ha trygghet i livet før du greier å bidra med noe ute i samfunnet .
DA170821 Tall fra SSB viser at uføre hadde en inntektsvekst på linje med den generelle inntektsveksten i samfunnet fram til 2011, men i perioden 2012 - 2014 falt inntektene til denne gruppen mer enn i befolkningen totalt sett.
DA170821 Hovedproblemet er ikke at mange snylter på samfunnet fordi det er gunstig å være uføre.
DA170821 - Men du må ha trygghet i livet før du greier å bidra med noe ute i samfunnet .
DA170821 Det at det deretter verdisettes så lavt som det gjør ( se på lønnsgapet ) sier noe om hvordan vi vurderer kvinner i forhold til menn i samfunnet vårt.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nzwEJ/NAV-Pensjonister-kan-tape-hundretusener-pa-forslag-fra-Ap Men beregninger fra Nav viser at partiets forslag kan påføre pensjonistene store tap - hvis lønnsveksten i samfunnet blir høyere enn ventet.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nzwEJ/NAV-Pensjonister-kan-tape-hundretusener-pa-forslag-fra-Ap I dag reguleres pensjoner med den gjennomsnittlige reallønnsveksten i samfunnet , fratrukket 0,75 prosentpoeng.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nzwEJ/NAV-Pensjonister-kan-tape-hundretusener-pa-forslag-fra-Ap Hvis reallønnsveksten i samfunnet blir negativ eller lav, vil pensjonister tjene på forslaget fra Ap.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nzwEJ/NAV-Pensjonister-kan-tape-hundretusener-pa-forslag-fra-Ap - Pensjonistene skal aldri mer oppleve å gå i minus når resten av samfunnet går i pluss.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/i/jGzMw/Utmeldingsbolgen-i-Kirken-er-over Wirgenes viser til at spørsmål om tro, hvilken tro man bekjenner seg til og hvordan det kommer til uttrykk, har blitt et tema i samfunnet de siste årene, i mye sterkere grad enn tidligere.
AA170821 Det er min desidert viktigste sak for å bevare det samfunnet som har gitt meg alle muligheter og de viktige verdiene i samfunnet vårt. 3.
AA170821 Det er min desidert viktigste sak for å bevare det samfunnet som har gitt meg alle muligheter og de viktige verdiene i samfunnet vårt. 3.
AA170821 - Det beste er å kunne påvirke samfunnet i retningen Norge trenger.
AA170821 Han mener samfunnet blir mer komplisert, og kommunene trenger folk i hele stillinger.
AA170821 Wirgenes viser til at spørsmål om tro, hvilken tro man bekjenner seg til og hvordan det kommer til uttrykk, har blitt et tema i samfunnet de siste årene, i mye sterkere grad enn tidligere.
AA170821 Wirgenes viser til at spørsmål om tro, hvilken tro man bekjenner seg til og hvordan det kommer til uttrykk, har blitt et tema i samfunnet de siste årene, i mye sterkere grad enn tidligere.
AA170821 - Linda Helleland har vært fullstendig fraværende i den kulturpolitiske debatten, og til å fronte kultur fra viktige kulturarenaer og debatter ute i samfunnet .
VG170820 - Det er problematisk for det amerikanske samfunnet når de høyreekstreme omfavner Trump, i kombinasjon med at Trump ikke er klar nok og tidlig nok ute med å fordømme disse gruppene.
VG170820 Magasinet slår fast at dette er en type aksjoner som vil spre frykt i samfunnet og som også vil ramme økonomien hardt.
DB170820 Vi må fortsatt stå opp for de norske verdiene, og bekjempe tvangsekteskap, kvinneundertrykking, religionstvang, moralpoliti og alle andre tendenser i samfunnet som går på tvers av de verdiene vi er glade i.
DB170820 Men vi må aldri glemme at verdier alltid er i endring, i samfunnet og i individers sinn.
DB170820 Men om noen gjør det, må de nærmest få inntrykk av at vi er en nasjon i identitetskrise, at verdigrunnlaget vårt er i spill, og at usikkerhet og pessimisme preger samfunnet vårt.
DB170820 Jeg tror også vi risikerer at de på sikt vil oppleve en svakere tilknytning til det norske samfunnet , og at det dermed blir vanskelig å lykkes med integreringen av nye samfunnsborgere med gode, norske, liberale verdier.
DB170820 Jeg tror bedre om det norske samfunnet , jeg tror bedre om det norske folk, enn å frykte at vi skal legge oss på rygg når vi ser fiender i horisonten.
DB170820 Jeg forsøker hver dag å leve etter, heie på og bidra til å bygge opp de verdiene som preger det norske samfunnet .
DB170820 Det er også krefter i samfunnet som vil endre våre verdier i gal retning, som vil ha oss til å frykte fremmede, at vi skal være oss selv nok, at vi skal leve i en sneversynt boble av velstand og stengte grenser.
DB170820 Derfor er det synd at noen politikere ser seg tjent med å utvise en så dårlig selvtillit på landets vegne, og det er synd at de samme politikerne vil fremheve så banale trekk ved samfunnet som at mange liker brunost som en sentral norsk verdi, som attpåtil altså skal være under press.
AP170820https://www.aftenposten.no/verden/i/wW8O1/Moren-til-terrorettersokt--Overgi-deg Det muslimske samfunnet og familiene til de unge mennene som sto bak terroren i Catalonia denne uken markerte sorg, sinne og avstand i sentrum av Pipoll søndag.
AP170820https://www.aftenposten.no/kultur/i/dVxe1/-Helleland-har-sviktet-som-kulturminister - Linda Helleland har vært fullstendig fraværende i den kulturpolitiske debatten, og til å fronte kultur fra viktige kulturarenaer og debatter ute i samfunnet .
AA170820 Vi burde vært representert ut fra hvor stor gruppe vi utgjør i samfunnet , og vært plassert på valglistene slik at alle aldersgrupper og kjønn blir representert på Tinget, i fylkesstyrer / bystyrer og kommunestyrer.
DN170819 Det er gunstig både for forretningen og for samfunnet .
DB170819 - Vi har jobbet systematisk mot radikalisering i det norske samfunnet , og la fram en handlingsplan for det i 2014.
DB170819 - Vi tror det er personer i dette samfunnet som har kjennskap til personen som er ansvarlig.
DB170819 - Målet for terrorisme er å lamme samfunnet .
DB170819 Men det er like fullt et middel for å oppnå den innflytelsen du trenger for å gjennomføre den praktiske politikken som har reelle konsekvenser for samfunnet og for enkeltborgernes liv.
AP170819https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WERl/Hun-var-redd-for-a-sende-sine-egne-barn-i-barnehagen-Na-hjelper-hun-andre-innvandrermodre-med-barnehageplass Bydelsmødrene i Alna bydel hjelper andre innvandrerkvinner med å forstå det norske samfunnet .
AA170819 Årsaken til at de er blitt radikalisert, er gjerne at de føler seg tilsidesatt, at de ikke oppfatter seg som en del av det samfunnet de bor i.
VG170818 « Jeg snakket om mine egne livserfaringer og den rollen media og stjernestatus har i samfunnet vårt.
VG170818 Terroralarmen går, samfunnet går inn i kollektiv sorg og rystelse - og massemedia er naturlig nok spekket med katastrofen.
VG170818 Ikke fordi de skal slås i hartkorn med mordere og voldsmenn, men fordi de er en del av det samfunnet som terroristene vil ramme, og kan hjelpe til med å bekjempe dem.
VG170818 - Det som dette avslører er at vi har en regjering som gir fullstendig blaffen i at de økonomiske forskjellene i samfunnet øker.
NL170818 Tenk hvor mye samfunnet sparer på at folk bidrar til mindre utslipp i lokalmiljøet og samtidig bedrer sin egen helse.
DB170818 - Å latterliggjøre det samfunnet , å presse det inn i et hjørne, og å håne religionens plagg, er en forferdelig ting å gjøre, og jeg vil be deg om å reflektere over hva du har gjort, sa Brandis med en stemme som holdt på å sprekke av frustrasjon.
DB170818 Hva den vil med det norske samfunnet , og hvorfor.
DB170818 I fjellheimen finner vi ikke bare naturopplevelser, men også grunnvalutaen i det norske samfunnet : tillit og likeverd.
DB170818 Spørsmålet er bare hvor lydige vi skal være i forhold til samfunnet .
DB170818 I det muslimske samfunnet på 490 000 mennesker i Catalonia utgjør salafistene likevel bare rundt fem prosent.
DA170818 Det norske samfunnet har omstilt seg gang på gang og videreutviklet seg over mange år.
DA170818 Det norske samfunnet har omstilt seg gang på gang og videreutviklet seg over mange år.
AP170818https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/RVPX2/Samfunnet-trenger-de-eldres-innsats--Sylo-Taraku | Samfunnet trenger de eldres innsats Sylo Taraku ¶
AA170818 Regjeringspartienes angrep på fedres selvstendige rettigheter til å være sammen med barna er dårlig nytt for barna, mødrene, fedrene og for samfunnet , sier Trettebergstuen.
SA170817 Vi er klart flere som ønsker å leve i en fredelig verden uten hat, der respekt og toleranse er fundamentet for samfunnet , fortsetter Messi.
DN170817 Hver krone omsatt i fiskeri skaper nå nesten fem ganger så store verdier ellers i samfunnet , viser rapport.
DN170817 Hver krone omsatt i 2014 skapte 3,5 ganger så stor verdi ellers i samfunnet , mens tallene nå viser at dette tallet har økt til 4,88.
DN170817 Samfunnet blir spart for store lekkasjer i ubetalte skatter og avgifter, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
DB170817 Samfunnet blir spart for store lekkasjer i ubetalte skatter og avgifter, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
DB170817 Alle innbyggere må betale en andel av sin inntekt i skatt for at vi skal kunne betale for velferdstjenestene i samfunnet .
DB170817 Så er det verdiene, holdningen og det samfunnet vi har bygget over tid sammen.
DB170817 Statsminister Erna Solberg kritiserte det sekulariserte norske samfunnet for å presse alle som tror.
DB170817 Kjærstad føler ikke at han er i en posisjon til å si at samfunnet burde reagert annerledes.
DB170817 For å verne oss, må vi lukke samfunnet og få et diktatur med overvåking på hvert hjørne.
DB170817 Men samfunnet endret seg grunnleggende.
DB170817 Det er et viktig veivalg der vi skal bestemme oss for hva slags retning samfunnet vårt skal ta.
DB170817 Den veien vi er vi på vei nå, er en vei som går tilbake i tid, slik samfunnet var før arbeiderbevegelsen vant makt og innflytelse.
DB170817 For vanlige folk er det en forutsetning at du har et noenlunde anstendig menneskesyn for å bli akseptert i samfunnet .
DA170817 Samfunnet trenger kvalifiserte leger, jurister og økonomer, like verdifullt er det med tømrere, elektrikere og rørleggere.
DA170817 Samfunnet blir spart for store lekkasjer i ubetalte skatter og avgifter, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
BT170817https://www.bt.no/100Sport/fotball/Lionel-Messi-i-sorg-etter-tragedien-Her-er-fotballstjernens-beskjed-til-hele-Barcelona-240550b.html Vi er klart flere som ønsker å leve i en fredelig verden uten hat, der respekt og toleranse er fundamentet for samfunnet , fortsetter Messi.
AP170817https://www.aftenposten.no/verden/i/QLlkV/Protestledere-far-fengselsstraff-i-Hongkong - Domstolen har ansvar for å sende et klart budskap til samfunnet om at under demonstrasjoner og protestmarsjer, når man fritt kan praktisere sine rettigheter, så må deltakerne rette seg etter loven, heter det i dommen.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/gqbbA/PechaKucha-Jenny-Jordahl-bruker-tegnerserier-for-a-hanskes-med-uonsket-kroppspress Tegneserieskaperen Jenny Jordahl har valgt å møtte kroppspresset i samfunnet på sin helt egen måte.
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Lionel-Messi-i-sorg-etter-tragedien-Her-er-fotballstjernens-beskjed-til-hele-Barcelona-240550b.html Vi er klart flere som ønsker å leve i en fredelig verden uten hat, der respekt og toleranse er fundamentet for samfunnet , fortsetter Messi.
AA170817 - Domstolen har ansvar for å sende et klart budskap til samfunnet om at under demonstrasjoner og protestmarsjer, når man fritt kan praktisere sine rettigheter, så må deltakerne rette seg etter loven, heter det i dommen.
AA170817 Ugandiske myndigheter sier at strømmen av nye flyktninger som rømmer fra borgerkrigen i hjemlandet, har nådd et omfang som bare kan håndteres gjennom økt humanitær støtte fra det internasjonale samfunnet .
AA170817 Vi har lenge visst at IKT vil være en viktig del av mange arbeidsoppgaver og funksjoner i samfunnet og at digitale løft som det er populært å snakke om, ikke er mulig å gjennomføre i praksis uten å sikre tilstrekkelig kompetanse i samfunnet .
AA170817 Vi har lenge visst at IKT vil være en viktig del av mange arbeidsoppgaver og funksjoner i samfunnet og at digitale løft som det er populært å snakke om, ikke er mulig å gjennomføre i praksis uten å sikre tilstrekkelig kompetanse i samfunnet.
VG170816 Hun forteller om en journalist med øye for spesielle historier som gir innblikk i trender og fenomener i samfunnet .
VG170816 Forskjellene til CDU er imidlertid ikke veldig store, og programpunkter som vil merkes på de brede velgerskarers lommebok, eller utfordrer de tyngste maktgruppene i samfunnet , glimrer med sitt fravær.
NL170816 Det norske samfunnet er basert på et prinsipp om at alle skal bidra til fellesskapet.
DN170816 Men hovedstrømningene i det amerikanske samfunnet går i retning av å fjerne disse historiske levningene.
DN170816 Alt-right er en betegnelse brukt på den nye fremveksten på ytterste høyre fløy i det amerikanske samfunnet .
DB170816 - Dette er mennesker som gjør en enormt viktig jobb for å ivareta sårbare barn, og de gjør det på vegne av samfunnet .
DB170816 Alkohol rangeres som et av de mest skadelige rusmidlene vi vet om, både for den enkelte bruker og for samfunnet som helhet.
DB170816 Å binde denne opp i oppgaver som det offentlige allerede løser fremfor verdiskapning i privat sektor er en dårlig prioritering for samfunnet .
DB170816 Som foreldre har vi hatt gleden av å være med Yousef på jobb når han har jobbet med ungdom som har hatt det vanskelig, og vi har blitt like glad i mange av disse ungdommene som han har, dette er ungdommer som samfunnet har sett på som ekstremister og terrorister, men som han har sett på som mennesker, og selv om det var vanskelig for oss i starten å se mennesket bak det monsteret som var synlig på utsiden, så har den ue
DB170816 Men samfunnet kan ikke leve med at dette skal løses på frivillig basis.
DA170816 De søker alle å piske opp hat, motsetninger og konflikt innad i det norske samfunnet , skrev Solberg i sitt innlegg i Dagbladet 11. august.
DA170816 Det er det samfunnet trenger for å utvikle seg riktig.
DA170816 Den har vært viktig for mitt syn på vitenskap og samfunnet .
DA170816 - Ved å trekke tilbake oppholdstillatelsen til foreldrene, er det et tydelig signal om hva det norske samfunnet mener om dette, sier Listhaug.
AP170816https://www.aftenposten.no/viten/i/6EmgQ/Maskiner-skal-lare-seg-hvor-farlig-kreften-er Det er betydelige summer å spare for samfunnet ved å kunne la en pasient med prostatakreft få aktiv overvåkning i stedet for kirurgi.
AP170816https://www.aftenposten.no/verden/i/wqW2o/Har-IS-sviktende-stotte-i-hovedstaden-Raqqa-Mindre-bruk-av-selvmordsbombere-kan-tyde-pa-det « At Raqqa skulle bli erklært som hovedstaden i et kalifat, var utenkelig for syrere som kjente til samfunnet i byen og området rundt », skriver Hassan.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/OVGvA/39-selskaper-svartelistet-av-Oslo-kommune-etter-aksjon-mot-arbeidslivskriminalitet Samfunnet blir spart for store lekkasjer i ubetalte skatter og avgifter, sier en fornøyd skattedirektør Hans Christian Holte. 96 bedrifter på OBS-liste ¶
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bVyme/Orkla-sjefen--Jeg-tror-naringslivet-kunne-gjort-mye-mer-for-integrering Jeg tror næringslivet kunne gjort mye mer og spilt en større rolle i samfunnet med tanke på integrering, sier han.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bVyme/Orkla-sjefen--Jeg-tror-naringslivet-kunne-gjort-mye-mer-for-integrering Han mener at næringslivet kunne gjort mer for å integrere flyktninger i det norske samfunnet .
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/XVG1x/Frp-Nakenkontroll-og-strengere-straffer-vil-hindre-overgrep-mot-barn I mitt hode er det viktig å holde slike folk vekke fra samfunnet , når man har en slik disposisjon, sier Jensen.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/MV4ym/Cybersikkerhet-Telenors-sikkerhetsdirektor-maner-til-okt-samarbeid - Vi står overfor trusselaktører som kan skape store konsekvenser i samfunnet .
AA170816 - Immatrikuleringen markerte at man ikke lenger var en ordinær innbygger i samfunnet .
AA170816 De søker alle å piske opp hat, motsetninger og konflikt innad i det norske samfunnet , skrev Solberg i sitt innlegg i Dagbladet 11. august.
AA170816 - Ved å trekke tilbake oppholdstillatelsen til foreldrene, er det et tydelig signal om hva det norske samfunnet mener om dette, sier Listhaug.
VG170815 Herlofson tror det er enklere å be om hjelp for dem som er mer aktive i samfunnet , og har et større nettverk.
VG170815 REFSER VG-LEDER : - Migranter og mennesker på flukt er blant de mest sårbare i samfunnet .
VG170815 Migranter og mennesker på flukt er blant de mest sårbare i samfunnet .
VG170815 Jeg føler at jeg har bidratt til samfunnet og betalt skatt gjennom hele mitt voksne liv, så å bli nektet denne medisinen har vært tøft, sier Moe.
NL170815 « Det sekulariserte norske samfunnet presser alle som tror.
NL170815 Norge kan ikke ha det ene uten det andre, og det er det sekulære samfunnet som er garantisten for begge frihetene.
NL170815 Men Erna Solberg avsluttet desverre sin svake opptreden i partilederdebatten med å så tvil om den opplagte retten og plikten til å utøve religionskritikk i samfunnet vårt.
DB170815 Også eldre på sykehjem, psykisk syke og de utenfor arbeidslivet er en utsatt gruppe i samfunnet vårt, slår Røde Kors-rapporten fast.
DB170815 Dette er gruppene med de største humanitære utfordringene i det norske samfunnet i dag, ifølge Røde Kors : ¶
DB170815 Derfor må vi fra tid og annen foreta en temperaturmåling i det norske samfunnet .
DB170815 - Den ubegrensede muligheten til å forbedre vitnemålet er sløsing for samfunnet , fordi elevene tar opp fag de har og skulle ha lært seg i løpet av disse tre årene.
DB170815 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.
DB170815 Regjeringen har imidlertid erkjent behovet for å beskytte det norske samfunnet mot sykdommen antisemittismen står for og fulgt opp Stortingets ønske om en handlingsplan mot antisemittisme.
DA170815 Det er viktig å synliggjøre at dette er en viktig næring også i fremtiden, en næring som kommer til å sysselsette mange mennesker, og en næring som vil gi store verdier og bidra til mye velferd i det norske samfunnet i årene som kommer, sier finansministeren og advarer : ¶
DA170815 - Dette er en installasjon som har vært i drift lenge, og som har produsert enorme inntekter for det norske samfunnet gjennom mange år.
DA170815 Kvinnene mener mange har fordommer mot dem og at det er en del stigma i samfunnet .
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-En-ny-rapport-vil-bidra-til-bedre-byutvikling - Det er ikke gitt at det som er bedriftsøkonomisk lønnsomt eller planfaglig akseptert også er lønnsomt for samfunnet , påpeker Magnussen hos Menon Economics.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-Det-kan-en-ny-rapport-gjore-noe-med - Det er ikke gitt at det som er bedriftsøkonomisk lønnsomt eller planfaglig akseptert også er lønnsomt for samfunnet , påpeker Magnussen hos Menon Economics.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/MVVJB/Nordmenn-mener-eldre-har-fatt-det-godt-nok Han synes det er bra at folk har bevisst forhold til hvem de mener har det verst i samfunnet , og tror endringene også skyldes et sterkt fokus på levekårene til barnefamilier i lang tid.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/MVVJB/Nordmenn-mener-eldre-har-fatt-det-godt-nok - Ser vi litt større på det er det ikke blant pensjonister vi finner dem som sliter mest i samfunnet , sier leder Kristian Tonning Riise i Unge Høyre.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/011MA/Ny-kommisjon-skal-sikre-dommernes-uavhengighet Den siste store gjennomgåelsen av rettsvesenet skjedde da en tidligere domstolskommisjon la frem sin innstilling Domstolene i samfunnet i 1999.
AP170815https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/lqB7e/Aftenposten-mener-Karakterforbedringen-bor-begrenses Det er bortkastet for samfunnet at unge tar opp fag for å forbedre karakterer, skriver stipendiat Gøril Bjerkan ved Universitetet i Oslo i Dagens Næringsliv tirsdag.
AP170815https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/qqGam/KrFs-reformpause-er-som-a-sta-pa-stedet-hvil--Anne-Siri-Koksrud-Bekkelund Måten vi organiserer samfunnet på, kan alltid forbedres.
AP170815https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/qqGam/KrFs-reformpause-er-som-a-sta-pa-stedet-hvil--Anne-Siri-Koksrud-Bekkelund En viktig, felles holdning hos borgerlige og kristendemokratiske partier, er at det ikke finnes noe slikt som en endelig, perfekt tilstand for samfunnet .
AA170815 Det er viktig å synliggjøre at dette er en viktig næring også i fremtiden, en næring som kommer til å sysselsette mange mennesker, og en næring som vil gi store verdier og bidra til mye velferd i det norske samfunnet i årene som kommer, sier finansministeren og advarer : ¶
AA170815 - Dette er en installasjon som har vært i drift lenge, og som har produsert enorme inntekter for det norske samfunnet gjennom mange år.
AA170815 Jeg er selv fosterfar, og når man tar ett slik oppdrag for samfunnet , blir man gjort oppmerksom på at dette kan være tøft.
VG170814 Vi kan velge å stemme på politikere som står rakrygget når det gjelder å si nei til å legitimere den slags, og som samtidig vet, både hvilke idealer og verdier som er fundamentet i det norske samfunnet og hvor de har sitt utspring.
VG170814 Statsråd Helleland følger opp ved å slå fast at « det er den kristne kulturarven dette samfunnet bygger på », noe hun gjentar i en kronikk i VG.
VG170814 Men så er det da åpenbart heller ingen av dem som benytter denne floskelen som er i stand til å forklare hva det er med den « kristne kulturtradisjon » som har overføringsverdi til de opplysnings- og frihetsidealer som i dag definerer det norske samfunnet .
VG170814 Det er vi selv, og spesielt Humanetisk Forbund som har drevet igjennom en sekularisering av det norske samfunnet som jeg stiller meg spørrende til.
VG170814 Og for tilliten i samfunnet .
VG170814 Det internasjonale samfunnet må gå sammen for å sikre at barn får tilgang til skole både under en krise, og i overgangen til mer langsiktig utviklingsarbeid.
VG170814 Caroline betaler skatt til Sveits som vanlige sveitsere, og er en betydelig bidragsyter til det sveitsiske samfunnet , skriver han.
NL170814 Blir han, og de, integrert i det norske samfunnet ?
DN170814 Skal vi gi disse menneskene en mulighet til å bli en del av dette samfunnet , sier Hareide.
DN170814 | Synes karakterpynting er sløsing for samfunnet
DN170814 Norge har mulighet til å bli det første fullelektrifiserte samfunnet i verden, mener Energi Norge.
DN170814 Fullelektrifiseringen av samfunnet er ikke bare bra for klimaet, men også for utvikling av ny industri og nye teknologiarbeidsplasser.
DB170814 : Like før programlederne gir ordet til SVs Audun Lysbakken, får Ap's Gahr Støre sneket inn et stikk til KrF's Hareide i en debatt om ulikheter i samfunnet .
DB170814 De skrev at hun som barnløs kvinne bare var en byrde for samfunnet , og at hun har « mislykkes i å utføre sin viktigste plikt - å få barn ».
DB170814 Denne utviklingen ødelegger hele bransjer og arbeidsplassene der, det finansierer annen kriminalitet og det gir kriminelle et fotfeste i det norske samfunnet som det er vanskelig å forutse virkningene av.
DA170814 Med så mye urettferdighet som det er i samfunnet , mener jeg sosial ulikhet er et tema som bør oppta de aller fleste.
DA170814 Men den gruppa det faktisk gjelder, barselkvinnene selv, er så godt som usynlige i samfunnet , sier Kristin Storrusten.
DA170814 Det å bekjempe forskjeller i samfunnet er en viktig oppgave SV tar med størst alvor.
DA170814 Med så mye urettferdighet som det er i samfunnet , mener jeg sosial ulikhet er et tema som bør oppta de aller fleste.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqWQ5/Siv-Jensen--Martin-Kolberg-kriminaliserer-en-hel-bransje Han mener samfunnet sløser med penger.
AA170814 Norge har mulighet til å bli det første fullelektrifiserte samfunnet i verden, mener Energi Norge.
AA170814 Fullelektrifiseringen av samfunnet er ikke bare bra for klimaet, men også for utvikling av ny industri og nye teknologiarbeidsplasser.
AA170814 Det vil bli sagt og skrevet mye om det norske samfunnet , det politiske livet, regjeringen og Stortinget de kommende ukene.
VG170813 Seks måneder gamle, Louisa, har ikke peiling på hva som venter henne i det fremtidige Danmark, men pappa Rune Jacobsen ( 29 ) sier at selv om han ikke er så veldig bekymret, så ser han utviklingstrekk ved det danske samfunnet som han ikke liker.
VG170813 for Blå Kors som sikkert hadde gode formål å bruke pengene til, men Unicef Norge lover å forvalte disse midlene på beste måte til det som er vårt gode formål med TV-aksjonen i 2017 : Å gi læring til barn og ungdom i fem konfliktrammede land, og derigjennom en bedre fremtid både for hver enkelt og samfunnet .
SA170813 Samfunnet har et vektproblem ¶
FV170813https://www.fvn.no/100Sport/sprek/Morten-24-orket-ikke-se-seg-selv-i-speilet-Sa-kvittet-han-seg-med-65-kilo-pa-to-ar--Jeg-har-startet-opp-livet-pa-ny-240188b.html Samfunnet har et vektproblem ¶
DN170813 At slik bør det være, og at jeg bør være fornøyd fordi jeg som hjemmets leder egentlig har mer makt i samfunnet , sier Ringnes.
DB170813 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.
DA170813 - Det burde ikke være noe plass i samfunnet for rasisme, hvit nasjonalisme og nynazister. ( ©NTB ) ¶
DA170813 - Det overordnede perspektivet for SV er at kulturpolitikken bør plasseres helt i sentrum av det som er viktig i samfunnet , sier Solhjell.
DA170813 Barnefattigdom er alvorlig for dem det gjelder og samfunnet som helhet.
AP170813https://www.aftenposten.no/verden/i/qq961/Demokratenes-ledere-narmer-seg-80-Vi-spurte-n-av-dem_-guvernor-Jerry-Brown-79_-om-det-er-et-problem- - Jeg ønsker meg et demokratisk parti som utfordrer oligarkiet som styrer samfunnet , og som tør å stå opp for sosialdemokratiske verdier.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/xqLBp/Rapport-Store-forskjeller-i-barnefattigdom-i-Oslo - Barnefattigdom er alvorlig for dem det gjelder, og samfunnet som helhet.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/xqLBp/Barnefattigdom-i-Norge-tredoblet-siden-2001 Barnefattigdom er alvorlig for dem det gjelder og samfunnet som helhet.
AP170813https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Morten-24-orket-ikke-se-seg-selv-i-speilet-Sa-kvittet-han-seg-med-65-kilo-pa-to-ar--Jeg-har-startet-opp-livet-pa-ny-240188b.html Samfunnet har et vektproblem ¶
AA170813 Det finnes ingen plass i samfunnet for rasisme, hvite nasjonalister eller nynazister, sier president Donald Trumps datter Ivanka etter volden i Virginia i USA.
AA170813 - Det burde ikke være noe plass i samfunnet for rasisme, hvit nasjonalisme og nynazister.
AA170813 Dette har ført til at luoer og andre store etniske grupper føler seg marginalisert i samfunnet .
DN170812 Knut Arild Hareide sa andre politikere bruker kristne verdier for å stenge enkeltgrupper ute av samfunnet , da KrF holdt sin valgkampåpning i Bergen lørdag.
DN170812 - Dette er også viktig fordi enkelte politikere bruker kristne verdier som et rødt kort for å stenge enkeltgrupper ute fra samfunnet vårt.
DB170812 Eggebø peker også på en forskjell på hvordan samfunnet ser på kvinners seksualitet i forhold til menns.
DB170812 Slik styrker hun polariseringen i samfunnet , seg selv og holdningene på alle ytterfløyer.
DB170812 I et felles intervju i sommer var Senterpartiets Ola Borten Moe bekymret for sekularisering av det norske samfunnet .
DB170812 Riktignok vil det være med fritt valg av behandling, men det vil likevel utgjøre et problem som vil koste samfunnet enorme summer, summer vi kunne brukt på sykehjemsplasser og tunnelsikring og jobbskapende skattelettelser som fins i virkeligheten.
DB170812 Mange bøker inneholder helt andre verdier enn det som er verdiene til det norske samfunnet .
DB170812 Derfor ønsker Regjeringen at det ikke kommer ut flere bøker enn at det norske samfunnet løpende kan assimilere, glatte ut og ta brodden av de ideene som bøkene formidler.
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-satt-fyr-pa-USAs-ulmende-kulturkrig Damore-saken har truffet den kanskje aller mest følsomme nerven i det amerikanske samfunnet akkurat nå.
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/xqnwB/En-Google-ingenior-fikk-sparken-for-sitt-kvinnesyn-Det-har-fatt-USAs-ulmende-kulturkrig-til-a-blusse-opp Damore-saken har truffet den kanskje aller mest følsomme nerven i det amerikanske samfunnet akkurat nå.
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/VVArl/Javier-mistet-jobben-da-han-ikke-stemte-for-presidentens-plan Den fortsetter å kontrollere protester gjennom maktbruk, og det internasjonale samfunnet aksepterer sakte at ingenting kan gjøres, sier Gunson.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Det reflekterer hverken samfunnet eller verden, sier Sigrid Klæboe Jacobsen.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom - Man kan spekulere på om de som vokser opp i såkalte « gylne ghettoer » får begrenset innsikt i hvordan folk flest har det og i å forstå samfunnet de er en del av.
AA170812 Dette handler om å ta vare på individer i samfunnet vårt, sier stortingsrepresentanten, som faktisk sto og snakket med nettopp Sylvi Listhaug da Adresseavisen ringte henne.
AA170812 Knut Arild Hareide sa andre politikere bruker kristne verdier for å stenge enkeltgrupper ute av samfunnet , da KrF holdt sin valgkampåpning i Bergen lørdag.
AA170812 - Dette er også viktig fordi enkelte politikere bruker kristne verdier som et rødt kort for å stenge enkeltgrupper ute fra samfunnet vårt.
AA170812 - Ut fra hva som er skjedd ville det vært feil om det internasjonale samfunnet ikke fordømte det, og det ble innført FN-sanksjoner, men samtidig må det finnes vilje til løsninger, sier Brende.
AA170812 Bøkene handler om livet til karakteren Elling, en litt pussig outsidertype som sliter med å finne sin plass i samfunnet .
VG170811 Det sier desverre mye om om den mørke dele av samfunnet , sa hun da.
VG170811 Rasisme og diskriminering er fortsatt en del av samfunnet , selv om rasister ikke lenger slipper inn i det gode selskap.
VG170811 Heldigvis fikk jeg god hjelp fra en rekke voksenpersoner i oppveksten til å overkomme frykten og sinnet mot samfunnet , så jeg i dag kan stå frem som en blid, norsk muslim med liberale verdier.
VG170811 Det var i tenårene, da jeg følte at verden var mot meg, at samfunnet var mot meg, og jeg måtte slåss for å overleve.
VG170811 Det fører samfunnet fremover.
VG170811 - Dette er aktører i det norske samfunnet som har en særdeles sterk økonomisk ryggrad, som tjener penger på det norske systemet og som nekter å gi tilbake, sier leder Mette Nord i Fagforbundet til VG.
FV170811https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Spillet-om-den-store-gevinsten-216181b.html Kampen for å bevare spillmonopolene til Norsk Tipping og Rikstoto er viktig for både norsk breddeidrett og for samfunnet , mener Brede Hangeland og Jon Mørland.
DN170811 De har også tatt med kostnaden ved å utdanne en person til det yrket innvandreren har, men ikke benytter, gitt at samfunnet har behov for denne kompetansen.
DB170811 Samfunnet må få et signal om at ingen er fritt vilt.
DB170811 Det er en stor oppgave som krever at hele samfunnet mobiliserer, men også en stor mulighet for Norge.
DB170811 Dette er i grunn litt avslørende fordi det man indirekte sier er at majoritetsnordmenn kan ikke bli kalt radikaliserte siden det først og fremst bør brukes om andre grupper i samfunnet .
DB170811 » Når vi skal beskytte samfunnet , er flere helikoptre, flere trente politifolk og sperringer rundt viktige bygninger selvfølgelig viktig.
DB170811 De søker alle å piske opp hat, motsetninger og konflikt innad i det norske samfunnet .
DB170811 De føler seg på siden av samfunnet og at de ikke har en plass i et demokratisk, liberalt og tolerant samfunn.
DA170811 De har handlet i samsvar med det samfunnet forventer.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/mqol0/Kjare-Aksel-Ingen-av-vennene-mine-viser-sterke-folelser-Hvorfor-er-det-ulovlig-a-gjore-det-Hilsen-jente-18 Det er absolutt et tema i samfunnet også, der følelser tidvis ses på som motsatsen til fornuft eller logikk.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/Bpa9E/Kjare-Nanna-Jeg-foler-meg-ikke-seksuelt-tiltrukket-av-andre-Er-det-legitimt-a-fole-det-slik-Hilsen-jente-18 I det samfunnet vi lever i, blir vi eksponert for sex over alt, og forventningene/normene knyttet til vår seksualitet er mange.
AA170811 Ingen jenter er fri før alle er fri : Jeg ser ikke meg selv som en klassisk feminist, men mener det er en rekke forhold som støtter mine synspunkt om at jenter og kvinner systematisk blir undertrykket som individ i samfunnet : Hver femte jente i verden går ikke på skolen.
AA170811 Et overgrep mot jenter er et overgrep mot hele samfunnet , fordi det hemmer samfunnsutviklingen.
VG170810 Han ber nå de forskjellige innvandrermiljøene i det britiske samfunnet å spørre seg selv om de gjør alt de kan for å utrydde overgrep av denne typen.
VG170810 samt sikkerheten til det internasjonale samfunnet , sa Yoshihide Suga, talsperson for den japanske regjeringen.
VG170810 Hun mener samfunnet har for høye forventninger til foreldre.
DN170810 - Nord-Koreas handlinger er åpenbart provoserende for regionen, inkludert Japan, samt sikkerheten til det internasjonale samfunnet , sier Yoshihide Suga, talsperson for den japanske regjeringen.
DN170810 - Nord-Koreas handlinger er åpenbart provoserende for regionen, inkludert Japan, samt sikkerheten til det internasjonale samfunnet , sa Yoshihide Suga, talsperson for den japanske regjeringen.
DB170810 - Nord-Korea forsøker helt åpenbart å provosere Japan og hele regionen, samtidig som de truer sikkerhetssituasjonen til det internasjonale samfunnet .
DB170810 - Nord-Koreas handlinger er åpenbart provoserende for regionen, inkludert Japan, samt sikkerheten til det internasjonale samfunnet , sa Yoshihide Suga, talsperson for den japanske regjeringen.
DB170810 Å gi religion en positiv anerkjennelse er like viktig som religionskritikk er for samfunnet .
DB170810 Vår egen selvoppfatning er i høy grad påvirket av vår opplevelse av hvordan vi betraktes av andre i samfunnet .
DB170810 Med andre ord : muslimenes opplevelse av et verdig liv i samfunnet beror på at storsamfunnet anerkjenner deres eksistens og identitet, som kan medvirke til å skape en basis for positiv selvfølelse og opplevelsen som en verdig aktør i fellesskaper.
DB170810 Hvis muslimer føler at de i samfunnet mangler grunnleggende anerkjennelse og verd, kan selv konstruktiv kritikk oppleves og tolkes som negativt og krenkende for dem, eller endog angrep på egen identitet.
DB170810 Er den primære hensikt å tilrettelegge for at muslimene endrer seg selv innenfra, bør samfunnet innta en posisjon basert på anerkjennelse og opplyst kritikk, ikke polarisering og enøyde meninger.
DB170810 Dette kan fort utvikle seg til en ond spiral av anklager og angrep - tendenser det norske samfunnet ikke er tjent med.
DB170810 Her er fokuset på å opprettholde harmoni og fredelig sameksistens mellom de ulike religiøse gruppene i samfunnet .
DB170810 FILLEFRANS : - Ingen kunne male fillefranser, bomser og de aller nedeste på rangstigen i samfunnet som Aksel Waldemar Johannessen, sier Haakon Mehren.
DB170810 Historisk har fiendebilder vært en essensiell del av å bygge opp det samfunnet vi er en del av nå.
DB170810 Da hun startet å studere mote i Iran begynte hun å interessere seg mer og mer for kvinners plass i samfunnet , og hvordan dette speiles i media.
DA170810 Gjennom utviklingen i folketall, alderssammensetningen i befolkningen, endringer i sykdomsbildet og folks forventninger til kvalitet og standard, vil det norske samfunnet gjennomgå store endringer fram mot 2030.
DA170810 Osmundsen, som også er konserndirektør i solenergiselskapet Scatec Solar, mener at det er det norske samfunnet som må ta støyten hvis oljeindustrien faller.
DA170810 - Rammer samfunnet
DA170810 Osmundsen, som også er konserndirektør i solenergiselskapet Scatec Solar, mener at det er det norske samfunnet som må ta støyten hvis oljeindustrien faller.
DA170810 - Rammer samfunnet
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene Han mener samfunnet « sløser med skattebetalernes penger når milliarder av kroner går ut av landet ».
AA170810 - Nord-Koreas handlinger er åpenbart provoserende for regionen, inkludert Japan, samt sikkerheten til det internasjonale samfunnet , sier Yoshihide Suga, talsperson for den japanske regjeringen.
AA170810 - Nord-Koreas handlinger er åpenbart provoserende for regionen, inkludert Japan, samt sikkerheten til det internasjonale samfunnet , sier Yoshihide Suga, talsperson for den japanske regjeringen.
AA170810 - Nord-Koreas handlinger er åpenbart provoserende for regionen, inkludert Japan, samt sikkerheten til det internasjonale samfunnet , sa Yoshihide Suga, talsperson for den japanske regjeringen.
AA170810 - Vi trenger et sted i Trondheim der vi kan samle kunst og andre temaer som involverer samfunnet , sier forslagsstiller Sanja Drakulic.
NL170809 Medlemsstatene har også forpliktet seg i konsultasjon og samarbeid med urfolk til å iverksette nødvendige nasjonale tiltak, herunder lovgivningsmessige og administrative tiltak for gjennomføring av urfolkserklæringen, samt for å fremme forståelse for urfolkserklæringen i alle deler av samfunnet .
DN170809 I 2030 vil samfunnet etterspørre 15.000 personer med datasikkerhetskompetanse, mens tilgangen vil samme år vil være på 11.000, anslår en fersk NIFU-rapport.
DN170809 - Vi har lagt frem en tipunktsplan for de svakeste i samfunnet som har falt utenfor, vi har vært konkrete.
DB170809 Det var vel derfor det ble folketog bort til Sjøborg ; en sitrende, spennende TV-sending fra denne VM-finalen og en påminnelse om hva de riktigste idrettsheltene kan bety for samfunnet vårt.
DB170809 Øke det private eierskapet i statlige selskaper der det er riktig for selskapet og samfunnet . 17 mot 13 ¶
DB170809 Ifølge Bent Høie er likestilling en forutsetning for all framgang i samfunnet .
DB170809 - Kvinner som kommer hit opplever ofte at de får en svekket rolle i samfunnet og familien.
DB170809 Hele fundamentet i det norske samfunnet er at alle bidrar, at det er små forskjeller.
DA170809 - Det norske samfunnet bygger på gode, kristne og humanistiske verdier.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/k55VX/Nord-Korea-truer-igjen-med-a-skyte-raketter-mot-Guam - Nord-Koreas handlinger er åpenbart provoserende for regionen, inkludert Japan, samt sikkerheten til det internasjonale samfunnet , sier Yoshihide Suga, talsperson for den japanske regjeringen.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/OVdvO/Bitte-sma-mengder-kan-drepe-pa-sekunder-Elefantdop-skaper-dodsbolge-i-USA Er det amerikanske samfunnet spesielt utsatt ?
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/i/KVV6M/Per-Fugelli-tar-farvel-med-det-norske-samfunnet-Slik-svarer-samfunnsprofiler | Per Fugelli tar farvel med det norske samfunnet .
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/i/KVV6M/Per-Fugelli-tar-farvel-med-det-norske-samfunnet-Slik-svarer-samfunnsprofiler Se hvilke verdier i det norske samfunnet kjente personer setter pris på.
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/i/KVV6M/Per-Fugelli-tar-farvel-med-det-norske-samfunnet-Slik-svarer-samfunnsprofiler Per Fugelli tar farvel med det norske samfunnet i en kronikk i Aftenposten.
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/i/KVV6M/Per-Fugelli-tar-farvel-med-det-norske-samfunnet-Slik-svarer-samfunnsprofiler Aftenposten har bedt en rekke politikere, kulturpersonligheter, eksperter og kjendiser om å svare på hvilke verdier i det norske samfunnet de setter mest pris, hvilke verdier de mener er truet og hva det er ved Per Fugellis tekst som berører dem.
AA170809 Støre mener senteret som nå bygges opp har en svært viktig funksjon for samfunnet .
AA170809 I 2030 vil samfunnet etterspørre 15.000 personer med datasikkerhetskompetanse, mens tilgangen vil samme år vil være på 11.000, anslår en fersk NIFU-rapport.
VG170808 Jeg velger å tro på kong Haralds syn på det norske samfunnet .
VG170808 Hvor er likestillingen, hvor er åpenheten, hvor er respekten som jeg elsker i dette samfunnet ?
VG170808 Men nå går politikere enda lenger : En nestleder i Sp stiller i VG spørsmål om sekulariseringen Human-Etisk Forbund har påført det norske samfunnet .
VG170808 Andre tror at Arbeiderpartiet har inngått en sammensvergelse for å svekke kristendom og god moral i samfunnet .
VG170808 Myndighetene må på banen og gjøre sitt, så skal vi fortsette å gjøre vårt for å øke dialog, kunnskap, toleranse og gjensidig respekt på tvers i samfunnet .
VG170808 På et tidspunkt ble 41-åringen overført til Lyderhorn overgangsbolig som et steg i tilbakeføringen til samfunnet .
VG170808 De fleste nordmenn er : ¶ * enige i at innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv ¶ * uenige i at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene ¶ * enige i at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge ¶ * uenige i at innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet ¶ * enige i at alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet
VG170808 * andelen som mener at innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet økte med 6 prosentpoeng.
NL170808 Men i sum er det jo slett ingen grunn til at å beklage at mediene og de politiske partiene - i en valgkamp - utfordres i spørsmål som handler om kulturell integrasjon i det norske samfunnet og sentrale norske verdier som for eksempel likestilling og ytringsfrihet.
DN170808 Kun én av ti gründere lykkes godt og skaper verdier for seg selv og samfunnet rundt.
DN170808 Da trenger vi ikke « wantrapreneurs » som skylder på alle de dårlige rammebetingelsene, men vi trenger entreprenører som bretter opp ermene og jobber hardt for å skape verdier for seg selv og for det norske samfunnet .
DB170808 Sanksjonene treffer ikke de riktige personene, men synes likevel å være det eneste det internasjonale samfunnet kan gripe til, sier Helgesen til Ritzaus byrå.
DB170808 Sanksjonene treffer ikke de riktige personene, men synes likevel å være det eneste det internasjonale samfunnet kan gripe til, sier Helgesen til Ritzaus byrå.
DB170808 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.
DB170808 En demonstrasjon som vil falle inn under denne kategorien er demonstrasjoner som uttrykker hatefulle ytringer mot grupper i samfunnet og som oppfordrer til vold mot dem.
DB170808 En undersøkelse fra YouGov i sommer viste at 59 prosent av nordmenn mener det er en fundamental konflikt mellom islam og verdiene i det norske samfunnet .
DB170808 Samfunnsdebattanter må tåle kritikk, og konstruktiv debatt kan bidra til mer nyanserte synspunkter og til å føre samfunnet framover.
DB170808 Snarere er det bare sunt at den enkelte tenker gjennom hva de synes gjør det norske samfunnet til et godt sted å være, og stemmer og handler deretter.
DB170808 Jeg tror ingen av deltagerne i dette ordskiftet vil protestere på at kristendommen har vært en av de mest sentrale strømningene i norsk historie, og at den preger både samfunnet og livene til mange som ikke selv er kristne.
DB170808 Det norske er ikke én verdi eller ett ståsted ; det er hva som er den verdimessige spenningen mellom parter og grupper i samfunnet .
DA170808 Sanksjonene treffer ikke de riktige personene, men synes likevel å være det eneste det internasjonale samfunnet kan gripe til, sier Helgesen til det danske Ritzaus byrå.
DA170808 Man må ha et lite overskudd for å klare å gi noe tilbake til samfunnet .
DA170808 Tjora refererer til et intervju han gjorde med ministeren i 2015 der han spurte hvor lærernes jobb sluttet og samfunnet skulle overta, og svaret han fikk, var at lærerne primært skal undervise.
AA170808 Dette viser at det brede lag av samfunnet faktisk mener Norsk Sykepleierforbund bør stå på i denne saken, og at Kreftforeningen snart tar til fornuft og sikrer sykepleierne sine en ordentlig tariffavtale.
VG170807 Det sier dessverre mye om den mørke delen av samfunnet , forteller Sophie Elise Isachsen til VG.
VG170807 I Norge er grunntanken at ulike stemmer skal høres, med et visst forhold mellom oppslutning og innflytelse, fordi samfunnet er for komplekst til å passe inn i et « to- eller fåpartisystem ».
DB170807 Det at vi to kan leke sammen, er en stor verdi for samfunnet .
DB170807 Vi trodde det internasjonale samfunnet hadde lært av Rwanda, men nei.
DB170807 Denne følelsen gjør at det er vanskelig å få det bedre, og mange får følelsen av at de dyttes ut av samfunnet », kommer det fram fra en av deltakerne.
DB170807 Ikke glem at det var en sint, ung mann, utstøtt av samfunnet , som la disse planene på sitt ensomme, mørke rom.
DB170807 I stedet bør vi styre samfunnet etter hva som gir størst mulig lykke innenfor naturens og klimaets tålegrenser.
DA170807 Jeg synes programmet vårt i sum svarer godt på alle utfordringene i samfunnet vårt.
DA170807 Jeg er opptatt av at alle må delta i samfunnet og være likestilte.
DA170807 - Jeg tenker at det først og fremst handler om å møte dem med motargumenter, og å forklare hvorfor majoriteten av samfunnet ikke har de samme meningene som de har, og ikke ty til vold eller lignende for å stoppe demonstrasjonen.
AA170807 Sanksjonene treffer ikke de riktige personene, men synes likevel å være det eneste det internasjonale samfunnet kan gripe til, sier Helgesen til Ritzaus byrå.
AA170807 De påpeker at utviklingen i barneekteskap er skadelig for både flyktningene og det jordanske samfunnet .
AA170807 Noen dager etter at jeg har kommet hjem, tenker jeg at en del av den prisen vi betaler for at samfunnet endrer seg, er at lokale skikker, levesett og yrker går tapt.
VG170806 Staten kontrollerer alle deler av samfunnet og er et diktatur, med Kim Jong-un som øverste leder.
VG170806 Prisen er at ingen får vite hva dyre medisiner, som sykehusene nektes å innføre, koster samfunnet .
DB170806 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.
DB170806 ) Det var verken ekstremistisk propaganda eller bevisst invitasjon til hat mellom spesielle grupper i samfunnet ».
DB170806 Å ta globalt ansvar, og å tenke på kommende generasjoner, står sentralt i verdifellesskapet det norske samfunnet bygger på.
AA170806 Les også : - Fiksekulturen er et sykdomstegn i samfunnet vårt ¶
VG170805 Det skaper mindre konflikt med det internasjonale samfunnet enn om de skulle oppløse parlamentet.
VG170805 Jeg fordømmer denne handlingen foran det nasjonale og internasjonale samfunnet , skriver Ortega på Twitter lørdag.
VG170805 VEIVALG ELLER VERDIVALG : Arbeiderpartiveteran Gro Harlem Brundtland fortalte under et foredrag på Utøya lørdag om kampen mot de borgerlige partiene for å komme til det samfunnet Norge har i dag.
VG170805 Som synet på innvandring og integrering, på religionens plass i samfunnet , på den kristne kulturarven og på forholdet mellom kvinner og menn.
VG170805 Dette er grunnverdier i det norske samfunnet - og i veldig mange andre land.
VG170805 - Vi måler ikke hva som er viktigst, men vi får et godt bilde på hvilke verdier mange i samfunnet har felles, sier Hellevik og nevner to verdier som preger Norge i 2017 : ¶
DN170805 Jeg fordømmer denne handlingen foran det nasjonale og internasjonale samfunnet , skriver Ortega på Twitter lørdag.
DB170805 Jeg fordømmer denne handlingen foran det nasjonale og internasjonale samfunnet , skriver Ortega på Twitter lørdag.
DB170805 Forskerne i studien, som forutsetter at det ikke blir noen reduksjon i klimagassutslippene eller forbedringer i politikken for å redusere effekten av ekstremvær, sier at funnene viser hvordan klimaendringer raskt øker byrden på samfunnet .
DB170805 Det viser kjernen av hva politiets kontakt med samfunnet skal handle om, sier Barnes.
DB170805 I stedet for å jobbe for sexarbeidere på resept burde vi heller jobbe med å redusere dårlige holdninger til mennesker med funksjonsnedsettelser i samfunnet , å vise mangfoldet og at de er hele, attraktive mennesker med lik verdi som alle andre.
DB170805 Denne typen mistenkeliggjøring er uheldig for integreringen og tilliten i det norske samfunnet , og burde ligge utenfor integreringsministerens agenda.
DB170805 Norge må utvikle næring som kan erstatte oljeinntektene, vi må tilpasse samfunnet vårt grunnleggende endringer i teknologi og klima.
DB170805 I enetiltak kan du føle deg syk, farlig, dum, unormal og stengt ute av samfunnet .
DB170805 Det er viktig at samfunnet ikke lager raske løsninger som ikke virker, selv om intensjonen er god.
DA170805 Samtidig er det selvsagt slik at mange innvandrere er godt integrert og bidrar til samfunnet , sier statsråden.
DA170805 Hun mener utspillet om å anngi flyktninger angriper tilliten, som er selve limet i det norske samfunnet .
DA170805 Samtidig er det selvsagt slik at mange innvandrere er godt integrert og bidrar til samfunnet , sier statsråden.
DA170805 Hun mener utspillet om å anngi flyktninger angriper tilliten, som er selve limet i det norske samfunnet .
AP170805https://www.aftenposten.no/verden/i/PVQ9z/Venezuelas-omstridte-forsamling-sparker-landets-riksadvokat - Jeg fordømmer denne handlingen foran det nasjonale og internasjonale samfunnet , skrev Ortega da på Twitter.
AP170805https://www.aftenposten.no/norge/i/nqe5a/-Man-skal-kunne-snakke-sammen-om-ting-Det-er-jo-derfor-vi-er-her Khan tror det er spesielt viktig for ungdommer på søken etter en identitet og en plass i samfunnet .
AP170805https://www.aftenposten.no/norge/i/nqe5a/-Man-skal-kunne-snakke-sammen-om-ting-Det-er-jo-derfor-vi-er-her Alle som deltar denne helgen er her kun fordi de ønsker å lære og å bidra i samfunnet , sier han.
AP170805https://www.aftenposten.no/norge/i/GVEdx/Tusener-rammet-av-Vipps-kaos-Na-er-tjenesten-tilbake Et vipps koster samfunnet 13 kroner ¶
AP170805https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/3nGvL/Gjor-klimakrisenes-fakta-oss-sa-passive-og-slove-at-vi-er-i-ferd-med-a-gi-opp-vare-barns-fremtid--Freddy-Fjellheim Omtrent samtidig som maktforholdene i samfunnet nedvurderte fysisk arbeid og oppvurderte gründervirksomhet, oppsto splittelsen mellom teoretisk kunnskap og kunstartene. | - Ingen trodde jeg skulle få jobben, sier Ahmad Mnawar ( 31 ).
AA170805 - Jeg fordømmer denne handlingen foran det nasjonale og internasjonale samfunnet , skrev Ortega da på Twitter.
AA170805 - Hovedprioriteringen når du kommer til Norge skal være å delta i integreringstiltak og komme deg inn i det norske samfunnet , og da mener vi det er unaturlig at du kan få kontantstøtte på et så tidlig tidspunkt, sier statsministeren.
AA170805 Likestillingens berg-og-dal-bane, slik den speiler seg i samfunnet for øvrig, ser ut til å treffe fotballjentene med full kraft.
AA170805 I samfunnet for øvrig jobbes det med å utjevne forskjellene mellom kjønnene på områder der det ene står sterkere enn det andre.
VG170804 Men så er det også andre deler vi må snakke om, som går på verdier som er under press i samfunnet i dag.
VG170804 Hun ba også om at det muslimske samfunnet tar opp kampen mot terror.
DN170804https://www.dn.no/nyheter/2017/08/04/2049/Utenriks/xi-kan-bli-kinas-nye-mao Xi er i ferd med å få en makt i kommunistapparatet og det kinesiske samfunnet som ingen partileder har hatt siden Mao Zedong for 50 år siden.
DN170804 Xi er i ferd med å få en makt i kommunistapparatet og det kinesiske samfunnet som ingen partileder har hatt siden Mao Zedong for 50 år siden.
DB170804 Det er ingen tvil om at kristendommen har formet samfunnet i stor grad.
DB170804 Dessverre er det en utbredt holdning at ting « går seg til », og at det norske samfunnet er solid og nærmest urokkelig.
DB170804 « Militæret først » er derfor en realitet som gjennomsyrer hele samfunnet , og dominerer hele økonomien.
DB170804 Likevel vil hjelpen fra det internasjonale samfunnet komme når den store sulten truer.
DA170804 DEBATT : Arbeidsledighet er en utfordring for den arbeidsledige, men også for samfunnet vårt.
DA170804 Både de og samfunnet har en interesse av at disse kommer seg tilbake i arbeid, og derfor er det en nyttig samfunnsinvestering å la disse beholde dagpengene mens de tar kurs som fører til en grad.
DA170804 Skriveplasser er viktig fordi det gir muligheten for at samfunnet har en kritisk masse.
DA170804 Vi må ikke bli så nøytrale at vi glemmer hvor vi selv kommer fra, og at det er den kristne kulturarven dette samfunnet bygger på, sa kulturminister Helleland i intervjuet.
DA170804 Han er imidlertid enig med sin partikollega Ola Borten Moe, som kritiserer Humanetisk Forbund for å ha drevet gjennom en sekularisering av det norske samfunnet .
DA170804 - Jeg mener på generelt grunnlag at det er viktig at politikerne møter alle grupperinger i samfunnet , og særlig religiøse.
DA170804 - De som ser på denne kanalen er skremt inn i en slags sekt, fordi de er redde for hva som skjer rundt seg i samfunnet .
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8y8AW/Kjare-Aksel-Hvorfor-blir-sa-fa-unge-som-sliter-psykisk_-tatt-pa-alvor-Hilsen-tenaring Dette kan skyldes mye, som for eksempel økte krav på skolen, noen tendenser i samfunnet , sosiale medier og ikke minst hvordan vi snakker om psykisk helse.
AA170804 - Pavestolen ber innstendig alle i samfunnet om å unngå vold, og oppfordrer spesielt sikkerhetsstyrkene til å avstå fra overdreven maktbruk, heter det i uttalelsen fra Vatikanet.
AA170804 Ikke med de unge, men med samfunnet og måten vi er sammen på, sa Støre.
AA170804 Ikke med de unge, men med samfunnet og måten vi er sammen på, fortsatte Ap-lederen.
VG170803 Som leder av Kristelig Folkeparti ønsker jeg selvsagt velkommen et forsterket engasjement for de kristne verdiene vi har bygd og skal bygge samfunnet vårt på.
VG170803 La det prege debatten om dagens politiske spørsmål, som flyktningepolitikken, bistandspolitikken, arbeidslivspolitikken, fordelingspolitikken, sosialpolitikken og menneskeverdsspørsmål, og å hjelpe de mest trengende i samfunnet vårt.
VG170803 Det er derfor kristendommen og de kristne verdienes plass i samfunnet er så viktig i seg selv.
VG170803 - En av politiets viktigste oppgaver er å skape trygghet i samfunnet .
DB170803 NÅR Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre helt i starten av valgkampen kommer med et eget idrettsutspill, speiler det den stadig økte forståelsen av at lek og sport påvirker samfunnet langt utover resultatlistene.
DB170803 Det er også bra for samfunnet , som unngår utfordringer, sier han.
DB170803 De føler seg på siden av samfunnet og at de ikke har en plass i et demokratisk, liberalt og tolerant samfunn, sier han til Dagbladet.
DB170803 - Ikke en fare for samfunnet
DB170803 - Hun er ikke en fare for samfunnet .
DB170803 Her er reises det spørsmål om hvorfor så mange jenter vil bli gutter, og hvilke etiske og medisinske spørsmål som bør reises av fagmiljøer, foreldre, media og samfunnet ellers ?
DA170803 De som har mest eiendom er de samme som tjener mest og de samme som har mest makt til å bestemme hvilken retning samfunnet skal ta.
DA170803 Anniken Hoff Quirk tror man bare har sett starten på en endring i samfunnet med tanke på holdninger til kasting av mat.
AP170803https://www.aftenposten.no/verden/i/rq7b8/Lederen-for-USAs-storste-stat--Vi-er-i-storre-fare-enn-for-andre-verdenskrig - Browns budskap og lederskap er svært viktig for å forsikre det globale samfunnet om at amerikanske aktører vil fortsette å jobbe mot målene i Paris-avtalen, sier Helgesen.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zqB5v/Siv-Jensen-Vil-frata-innvandrere-velferdsytelser-hvis-de-ikke-larer-seg-norsk-innen-fem-ar Stein Erik Lauvås ( Ap ) sier Ap er opptatt av at de som kommer til Norge kan lære seg norsk og forstå hvordan det norske samfunnet fungerer.
AA170803 Ytrringsfriheten gjelder også for de kreftene i samfunnet vi ikke liker.
AA170803 Men samfunnet skal ikke akseptere at noen skjuler seg bak ytringsfriheten når de sprer hatefulle ytringer eller diskriminerende handlinger.
AA170803 De mørke kreftene i samfunnet må møtes med motdemonstrasjoner og argumenter, ikke krav om sensur.
VG170802 Han mener at unge talenter ikke får noe særlig hjelp av samfunnet i dag, men at de må fortjene oppmerksomheten sin på en annen måte.
VG170802 Mitt poeng er hvordan vi - det norske samfunnet - forvalter norske verdier og tradisjoner.
VG170802 Den kristne og humanistiske kulturarven har gjort oss til det samfunnet vi er i dag.
VG170802 For i 2017 er det norske samfunnet så sammensatt, og verdibegrepet så utvannet, at det er mye mer fruktbart å diskutere konkrete forhold, enn utydeligheter som umiddelbart utarter til en kamp om hvem som forklarer virkeligheten best.
VG170802 Derfor blir det så snodig når den heteste poteten i valgkampen er påståtte trusler mot nettopp verdiene i det norske samfunnet , og det umiddelbart ender med en kappestrid om hva det er man snakker om.
VG170802 Nyttig påminnelse ¶ Samfunnet fører en pågående kamp mot kreft, blant annet gjennom forskning, nye medisiner og utprøving av nye behandlingsformer.
VG170802 Hvis det kommer veldig mange til Norge med andre holdninger, som ikke integrerer seg og aksepterer våre verdier, så vil det påvirke samfunnet .
VG170802 Hun trekker også frem det å gjøre din plikt og kreve din rett som en viktig verdi i det norske samfunnet .
VG170802 Det norske samfunnet har ikke kommet av seg selv.
VG170802 - Det handler om hvilken retning samfunnet tar.
VG170802 Det har skjedd en generell sekularisering av samfunnet , sier Rotevatn og tilføyer : ¶
VG170802 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) skriver i en e-post til VG at både arbeidstagere og samfunnet for øvrig er avhengig av at det går godt i bedriftene, at de er konkurransedyktige og sikrer norske arbeidsplasser.
NL170802 Planen er interessant og bærer preg av nytenking på et område samfunnet må bruke mye ressurser på de kommende år.
DN170802 Ett av målene til Navarsete under valgkampen er å vise at distriktspolitikk gjelder innen de store sektorene i samfunnet , som utdanning, helse og landbruk.
DN170802 Sentralbanksjef Philip Lowe sa i forrige uke at ulikhetene i det australske samfunnet har økt.
DN170802 OECD og IMF har i flere rapporter sagt at eiendomsmarkedet er sårbart og utgjør en trussel for økonomien - og større økonomiske forskjeller i samfunnet .
DB170802 Dersom samfunnet svikter barn, kan de begå drap.
DB170802 For dessverre : Igjen blir ropet om vern av « norske verdier » begrunnet med det visstnok skumle mangfoldet og de skremmende endringene i samfunnet .
DB170802 Selv slet jeg i mange år for å finne en plass i det norske samfunnet .
DB170802 Men hva sier det om norske verdier og det norske samfunnet at Tajik antakelig gjør klokt i pakke inn kulturkrig-utspillet sitt i en grisevits ?
DB170802 Forventninger spiller en sentral rolle i hvordan samfunnet formes og avgjørelser tas.
DA170802 Egypts president snakket om en nyvurdering av alt, fra lærebøker og til rollen en moské bør spille i samfunnet .
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/AAwJ5/IS-er-pa-retrett_-og-fremmedkrigere-kommer-tilbake-til-Europa-Dette-mener-ekspertene-vi-bor-gjor-med-dem Ifølge Ranstorp ønsker europeiske sikkerhetstjenester, som PST og svenske Säpo, hjelp fra andre deler av samfunnet .
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/AAwJ5/IS-er-pa-retrett_-og-fremmedkrigere-kommer-tilbake-til-Europa-Dette-mener-ekspertene-vi-bor-gjor-med-dem - Noen vil kanskje lure på hvorfor samfunnet skal bruke så mye ressurser på mennesker som har valgt å bli med i en terrororganisasjon ?
AP170802https://www.aftenposten.no/okonomi/i/01dw0/Norske-Skog-aksjen-til-vars-etter-Solbergs-antydninger-om-mulig-hjelp- Statsminister Erna Solberg lover å ta vare på verdier som er viktige for det norske samfunnet .
AP170802https://www.aftenposten.no/okonomi/i/01dw0/Norske-Skog-aksjen-til-vars-etter-Solbergs-antydninger-om-mulig-hjelp- Snarere tvert imot, tolkes signalene fra statsminister Erna Solberg ( H ) - som sier hun « skal ta vare på verdier for det norske samfunnet » - svært positivt.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/jqek9/Dramatisk-borsdag-for-Norske-Skog-etter-antydninger-om-statshjelp Statsminister Erna Solberg lover å ta vare på verdier som er viktige for det norske samfunnet .
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/jqek9/Dramatisk-borsdag-for-Norske-Skog-etter-antydninger-om-statshjelp Snarere tvert imot, tolkes signalene fra statsminister Erna Solberg ( H ) - som sier hun « skal ta vare på verdier for det norske samfunnet » - svært positivt.
AP170802https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/018j0/Det-er-avgjorende-a-vare-til-stede-pa-skolen--Kaare-Skagen I samfunnet vil fraværsreglene kunne føre til mer hjemmeundervisning og privatskoler, ja og så revolusjoner og samfunnsfall.
AP170802https://www.aftenposten.no/kultur/i/6EJlL/Store-Helt-feil-at-norske-verdier-er-under-angrep De sentrale verdiene i det norske samfunnet er ikke under angrep, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.
AA170802 Snarere tvert imot, tolkes signalene fra statsminister Erna Solberg ( H ) - som sier hun « skal ta vare på verdier for det norske samfunnet » - svært positivt.
AA170802 Snarere tvert imot, tolkes signalene fra statsminister Erna Solberg ( H ) - som sier hun « skal ta vare på verdier for det norske samfunnet » - svært positivt.
AA170802 Snarere tvert imot, tolkes signalene fra statsminister Erna Solberg ( H ) - som sier hun « skal ta vare på verdier for det norske samfunnet » - svært positivt.
AA170802 I VG-intervjuet stiller Borten Moe seg « spørrende » til sekulariseringen av samfunnet .
AA170802 Prøver å holde meg oppdatert om det som skjer i samfunnet omkring meg og verden for øvrig.
VG170801 Men vil renske samfunnet for dem som ikke er helt like.
VG170801 Jeg lurer dog på hvor disse modige heltene er når « Profetens Ummah » og andre lignende radikale organisasjoner valser gatelangs med IS-flagg og roper obskøne ting om samfunnet vårt ?
VG170801 Alle ser at det er de rikeste i samfunnet som kommer til å tjene på hennes skattepolitikk, sier Lysbakken.
NL170801 Det er et sunnhetstrekk ved samfunnet vårt at vi ikke aksepterer at de har mest fra før, skal bidra med minst til felleskapet.
DN170801 - Det er to viktige grunner til at vi gjør dette : Det vil gi staten og det norske samfunnet mer inntekter, og det vil føre til økt trykk på forskning og utvikling av denne teknologien, noe som igjen vil kunne overføres til andre sammenhenger og skape nye jobber, sier Solberg til NTB.
DB170801 Dette handler om det samfunnet dere sier dere er for.
DB170801 Det samfunnet der det er små økonomiske forskjeller mellom oss.
DB170801 De anser homofili som en sykdom og en trussel mot samfunnet .
DB170801 Jeg tenker fortsatt at å kunne påvirke samfunnet gjennom frie valg er selve kjernen i demokratiet.
DB170801 Et slikt samfunnsmessig press om at hver enkelt må etablere sin spesifikke identitet, kan risikere å ha den stikk motsatte effekten av det ønskede vernet mot radikalisering - ved at de 'rotløse' ungdommene tiltrekkes av et radikalt fellesskap, som tilbyr dem den tingen som samfunnet pålegger dem å oppnå, men som de ikke evner ( eller tillates ) å finne andre steder.
DA170801 - Amerikanerne har forsøkt å bygge et sivilsamfunn i Russland og forsøkt å forandre samfunnet .
DA170801 - Det er to viktige grunner til at vi gjør dette : Det vil gi staten og det norske samfunnet mer inntekter, og det vil føre til økt trykk på forskning og utvikling av denne teknologien, noe som igjen vil kunne overføres til andre sammenhenger og skape nye jobber, sier Solberg til NTB.
AP170801https://www.aftenposten.no/verden/i/LVGKV/Ukentlig-skyting-i-danske-byer--dette-er-gjengen-bak-den-nye-bandekrigen - Så fint det hadde vært hvis disse unge fikk en reell sjanse i samfunnet , så de ikke behøvde å søke respekten de kunne fått fra omgivelsene rundt seg fra apatiske bøller.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/dVeJq/I-dag-oker-kontantstotten-med-1500-kroner Det å være hjemme i ett år ekstra er en fin investering i omsorg, som samfunnet skal sette pris på, sier Grøvan.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/dVeJq/I-dag-oker-kontantstotten-med-1500-kroner - Jeg har ingenting mot foreldre som bruker kontantstøtte, men jeg synes ikke samfunnet skal bruke store beløp på et slikt politisk virkemiddel.
AP170801https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/nq20B/Valgkamp-uten-hatretorikk--Birgit-Amalie-Nilssen Er det noe samfunnet vårt ikke trenger, så er det flere høyreekstreme som tror de har politiet på sin side.
AA170801 Det er samtidig viktig å presisere at innvandrere og asylsøkere er like forskjellige som alle andre grupper i samfunnet og må behandles deretter.
AA170801 Men det norske samfunnet blir ikke særlig rikere totalt sett av at kraftbransjen får hente mer penger fra forbrukerne her i landet, enten det er fra minstepensjonister, industribedrifter eller sykehus som trenger nytt utstyr !
AA170801 Det gir en nokså flau smak i munnen å høre Gjersvold og andre fortelle om hvor store verdier som tilføres « samfunnet » av overskuddet i kraftselskapet.
VG170731 Om det fantastiske samfunnet de hadde i 2015 - og kampen mot menneskene som ødela det.
VG170731 Det er evnen til å lage propaganda, til å nå ut til et bredere lag av unge, radikaliserte ungdommer som leter etter en sak å brenne for og et sted å uttrykke sitt sinne mot samfunnet .
DN170731 Faktisk er det verre enn ingenting, fordi det sender meldingen til den nordkoreanske diktatoren om at det internasjonale samfunnet ikke er villig til virkelig å utfordre ham, sa hun videre.
DB170731 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.
DB170731 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen blant befolkningen.
DB170731 - Systemet har satt dype røtter i det polske samfunnet .
DB170731 Bye mener den eneste fornuftige løsningen er at det internasjonale samfunnet trår til for å legge til rette for fredsmekling mellom partene.
DB170731 For skal det drives forskning som gavner samfunnet i et lite land som Norge, er det avgjørende at forskningsmiljøene måler seg mot og knytter kontakt med omverden.
DB170731 Både forskningen, undervisningen og samfunnet som helhet drar nytte av at norsk akademia tiltrekker seg kloke hoder med erfaring fra andre steder enn det norske utdanningssystemet.
DB170731 I nyere tid har de omfattende debattene rundt romanserien « Min kamp » og tv-programmet « Hjernevask » utviklet seg til nyanserte ordskifter om det norske samfunnet og hva disse prosjektene sier om tilstanden der, med utgangspunkt i tekster som gjør det samme som hva gode anmeldelser gjør : Analyserer innholdet og temaene, og stiller spørsm
DB170731 Klimapolitikken er særlig vanskelig å rikke fordi effektive tiltak krever grunnleggende endringer i samfunnet vårt, som vi aller helst vil slippe å foreta.
DB170731 Slik blir samfunnet mindre levedyktig uavhengig av om veksten er stor eller liten.
DA170731 Men til tross for flere identiteter, havnet han ikke på utsiden av samfunnet .
DA170731 Men spørsmålet er om samfunnet vil se dem slik.
DA170731 Så er det mange som er opptatt av at vi ikke bare kan legge mer penger på bordet, vi må også gjøre reformer og endringer i samfunnet vårt, det hører jeg mye, ikke minst fra folk i vestlandsregionen som selv har vært gjennom stor omstilling, sier Solberg.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/AAw1q/USA-er-svart-frustrert-over-FN-Tror-ikke-flere-krisemoter-om-Nord-Korea-vil-ha-effekt Faktisk er det verre enn ingenting, fordi det sender meldingen til den nordkoreanske diktatoren om at det internasjonale samfunnet ikke er villig til virkelig å utfordre ham, sa hun videre.
AA170731 Faktisk er det verre enn ingenting, fordi det sender meldingen til den nordkoreanske diktatoren om at det internasjonale samfunnet ikke er villig til virkelig å utfordre ham, sa hun videre.
AA170731 Det er den kristne kulturarven dette samfunnet bygger på.
VG170730 Kjæledyr er bra for samfunnet .
VG170730 Vi må ikke bli så nøytrale at vi glemmer hvor vi selv kommer fra, og at det er den kristne kulturarven dette samfunnet bygger på. sier Lina Hofstad Helleland.
VG170730 Det er vi selv, og spesielt Humanetisk Forbund som har drevet igjennom en sekularisering av det norske samfunnet som jeg stiller meg spørrende til, sier Sp-nestlederen.
DN170730 Da er det dokumentert at metoden virker og har verdi for både pasientene og samfunnet , sier administrerende direktør i Helse nord RHF, Geir Tollåli.
DB170730 Pengene skal gå til å styrke det sivile samfunnet i landene, bedre miljøet og helsen til befolkningen.
DB170730 - En slutt på den kyniske menneskesmuglingen over Middelhavet krever innsats fra det internasjonale samfunnet .
DB170730 Kort sagt, våre 12.500 medarbeidere speiler det norske samfunnet og alle har en mulighet til å lykkes, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin.
DB170730 I følge Det Norske Veritas sparer dette samfunnet for 994 millioner kroner.
DB170730 Det er jo mye bedre å komme seg ut og bli inkludert i samfunnet , i stedet for å sitte hjemme, forteller Godsveen.
DB170730 Det er jo mye bedre å komme seg ut og bli inkludert i samfunnet , i stedet for å sitte hjemme » Mikkel Godsveen, butikksjef Kiwi Lørenskog ¶
AA170730 Helsetilsynet skriver at når tilbudet til eksempelvis ungdom som står i fare for å falle utenfor samfunnet svikter, kan det ha store konsekvenser for den enkelte - og for samfunnet som helhet.
AA170730 Helsetilsynet skriver at når tilbudet til eksempelvis ungdom som står i fare for å falle utenfor samfunnet svikter, kan det ha store konsekvenser for den enkelte - og for samfunnet som helhet.
DN170729 Førstelektor ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Guro Øiestad, kan ikke gi noe sikkert svar på hvorfor det er slik, men sier det er lignende tendenser andre steder i samfunnet .
DB170729 Ulikheten i det norske samfunnet går også kraftig ned ved å føre statistikken på denne måten, bekrefter forskninga.
DB170729 Det har gjennomført en rekke kutt som svekker de svakeste i samfunnet , i tillegg til å gi skatteletter til de rikeste, sier hun og legger til : ¶
DB170729 Omstillingen det norske samfunnet har vært gjennom har i stor grad funnet sted på Vestlandet.
DB170729 Samfunnet og kriminaliteten endrer seg, sier Amundsen og fortsetter : ¶
DB170729 Retten mente hun ikke var en trussel mot samfunnet lenger.
AA170729 Førstelektor ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Guro Øiestad, kan ikke gi noe sikkert svar på hvorfor det er slik, men sier det er lignende tendenser andre steder i samfunnet .
VG170728 Sett gjennom øynene til diktatorens datter er boken også en påminnelse om dimensjonene på Stalins utrenskninger, og hvilken schizofren stemning som hersket i det sovjetiske samfunnet .
VG170728 Svenske Aurora er ikke bare en militærøvelse, men det er en total forsvarsøvelse hvor ulike deler av samfunnet er involvert, sier han til avisen.
VG170728 august-komiteen som jobber for å bygge broer mellom det norske og det pakistanske samfunnet .
VG170728 Det er alarmerende høye tall, og det er svært viktig at denne type innsikt, både bidrar til større bevissthet om temaet i samfunnet , men at det også kan lede til konkrete handlinger og endringer av adferd i klubbene.
VG170728 Dette svekker naturligvis tiltroen til hvor stor økning i nedbør vi kan forvente hos oss, og det svekker risikovurderingene som samfunnet må ta.
NL170728 IT-skandalen i Sverige er mer omfattende enn det som har skjedd hos oss, fordi Transportstyrelsen er så gjennomgripende i det svenske samfunnet .
NL170728 At det fungerer er helt avgjørende i kritiske situasjoner for samfunnet og for rikets sikkerhet.
DN170728 Det er nesten fem år siden Xi Jinping begynte å konsolidere makten i kommunistapparatet og i det kinesiske samfunnet .
DB170728 « Forsvaret bistår det sivile samfunnet når nødsituasjoner inntreffer, eksempelvis ved ulykker, naturkatastrofer og alvorlig kriminalitet.
DB170728 - Tror du ikke at transkjønnede mennesker er blant de enkleste personene å plukke på i samfunnet vårt ?, spurte programleder Cooper til Jeffrey Lord.
DB170728 Israel mener blokaden forhindrer terror, men fordømmes av FN og det internasjonale samfunnet , inkludert Norge.
DB170728 KrF mener at samfunnet har et solidarisk ansvar for at færrest mulige barn vokser opp i fattigdom.
DB170728 Folketrygden, supplert av målrettede ordninger, bidrar til å motvirke skjevhet og ulikhet i samfunnet .
DB170728 Å bruke ressurser på å bekjempe all bruk, når det store flertall av brukere aldri utvikler et rusproblem, gjør at vi får mindre ressurser til å bekjempe det vi egentlig vil til livs : rusavhengighet og skader knyttet til rus i samfunnet .
DA170728 Knut Arild Hareide brukte sin sluttappell til å si at KrF vil være en garantist for at kristne verdier forblir en av bærebjelkene i det norske samfunnet .
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nqMGo/Tilsyn-avslorte-lovbrudd-ved-Nav-kontorer-Unge-fikk-ikke-sosialtjenestene-de-har-krav-pa Helsetilsynet skriver at når tilbudet til eksempelvis ungdom som står i fare for å falle utenfor samfunnet svikter, kan det ha store konsekvenser for den enkelte - og for samfunnet som helhet.
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nqMGo/Tilsyn-avslorte-lovbrudd-ved-Nav-kontorer-Unge-fikk-ikke-sosialtjenestene-de-har-krav-pa Helsetilsynet skriver at når tilbudet til eksempelvis ungdom som står i fare for å falle utenfor samfunnet svikter, kan det ha store konsekvenser for den enkelte - og for samfunnet som helhet.
AA170728 Det er alvorlig både for den enkelte og samfunnet , påpeker Hauglie.
AA170728 Det er alvorlig både for den enkelte og samfunnet , påpeker Hauglie.
AA170728 Senteret skal være lønnsomt for samfunnet og gi merverdi til næringene det skal betjene.
AA170728 Senteret må for det første være lønnsomt for samfunnet og gi merverdi til næringene det skal betjene.
AA170728 Den endringen som har størst betydning er at konsulentene har valgt å ikke sette tall på den merverdien et nytt forskningssenter vil gi for kundene i havnæringene og heller ikke på verdien for samfunnet av å ha verdensledende forskningsmiljøer i Norge.
VG170727 Digitaliseringen av samfunnet og forvaltningen skaper nye store sikkerhetsutfordringer.
NL170727 Likevel er det viktig at vi kvinner innser verdien av våre egne meninger og den påvirkningskraften en Facebook-diskusjon kan ha for demokratiet og meningsmangfoldet i samfunnet .
DB170727 - Vi må se på samfunnet vårt og hvordan det virker når slike ting skjer, sier Stanger i barne- og familietjenesten også.
DB170727 - De aller fleste har det bra i samfunnet vårt, men det er tydelig at vi ikke lykkes godt nok.
DB170727 Transpersoner, folk som på en eller flere måter bryter med den rådende to-kjønnsmodellen i samfunnet , har det ofte svært vanskelig.
DB170727 Dette er et problem i samfunnet vi bør kvitte oss med.
AA170727 - Samfunnet har et ansvar, og samfunnet har sviktet når et barn dreper.
AA170727 - Samfunnet har et ansvar, og samfunnet har sviktet når et barn dreper.
AA170727 Det kan spare samfunnet for store summer, ifølge økonomene Steinar Holden, Simen Markussen og Knut Røed.
VG170726 Som brobyggere spiller muslimske organisasjoner en forsonende rolle mellom ulike aktører i samfunnet .
VG170726 - Skolen skal være et sted som bidrar til integrering, hvor både gutter og jenter stiller med like muligheter til å lykkes i det norske samfunnet .
VG170726 - Vi ønsker grunnlegende forandring av samfunnet , og det tror jeg er grunnen til at Rødt vokser.
VG170726 Barnehijab er en ukultur som ikke hører hjemme i det norske samfunnet .
DN170726 - I dag, som stadig flere eldre personer lever lenger, er det uhyre viktig at vi skifter fokus fra kjennetegn på individer og deres umiddelbare omgivelser, til et som inkluderer en strategi for at hele samfunnet på en god måte tilpasser seg en aldrende befolkning, sier doktor John Rowe ved instituttet for folkehelse ved Columbia University.
DB170726 Samfunnet er ikke bygd på demokratiske prinsipper.
DB170726 Et samfunnsproblem kan bare løses ved at samfunnet endrer seg.
DA170726 Den tillitskontrakten vi ofte skryter over at vi har i det norske samfunnet , når ikke alltid fram til gründere, mener partilederen.
DA170726 Den tillitskontrakten vi ofte skryter over at vi har i det norske samfunnet , når ikke alltid fram til gründere, mener partilederen.
DA170726 De som kommer hit har gjerne opplevelsen av hvordan det er å falle totalt utenfor samfunnet , ikke ha et sted å gå eller høre til.
AP170726https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/1Lbre/KrF-og-Frp-kjemper-om-de-kristne-velgerne_-Listhaug-med-apenbar-kristenflort Han mener KrF nå må mobilisere og fremme budskapet om at de kristne verdiene har en viktig plass i det norske samfunnet , for å sikre at KrFs velgere ikke går til Frp.
AP170726https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/eVoJg/Kort-sagt--torsdag-27-juli FNs nødhjelpsappeller er kraftig underfinansiert, og det er helt avgjørende at det internasjonale samfunnet kommer sammen for å dempe de menneskelige lidelsene vi ser i dag.
AA170726 - I dag, som stadig flere eldre personer lever lenger, er det uhyre viktig at vi skifter fokus fra kjennetegn på individer og deres umiddelbare omgivelser, til et som inkluderer en strategi for at hele samfunnet på en god måte tilpasser seg en aldrende befolkning, sier doktor John Rowe ved instituttet for folkehelse ved Columbia University.
AA170726 Informasjon som samfunnet ikke har råd til å tape, bør underlegges en form for nasjonal kontroll og ikke outsources uten gode prosesser, sier fagdirektør for sikkerhetssystemer i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Roar Thon, til Klassekampen.
AA170726 - Å gjøre gode vurderinger for hva slags informasjon som er kritisk for samfunnet , er viktigere enn noen gang.
VG170725 Det lille samfunnet er del av den amerikanske sekten Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saint, som ledes av den mer kjente Warren Jeffs.
VG170725 - Det gjør noe med samfunnet at man bare bygger opp under forestillinger om hva som er skjevt og skakt.
NL170725 | Norsk olje og gass gjør samfunnet grønnere ¶
NL170725 Vi må også se på arbeidsplasser, siden vi også må fokusere på hvordan klimautfordringene påvirker resten av samfunnet .
NL170725 Ulik andre fortellinger påvirker filmen det personlige følelsesregisteret sterkt, og fremprovoserer en fandenivoldsk irritasjon mot mobbing og intoleranse i det samfunnet vi tilhører.
DN170725 Det eneste viktige spørsmålet er om du er godt menneske, en ressurs for samfunnet og andre.
DN170725 For å minske antall trafikkulykker relatert til rus mener Gjerde både samfunnet og den enkelte har et ansvar.
DB170725 ¶ SKEPTISK TIL LEGALISERING : Skadepotensialet i de narkotiske stoffer for samfunnet er enormt, og grunnen til at enkelte ikke innser dette er nok at bruken fremdeles er forsvinnende liten i Norge, skriver artikkelforfatter.
DB170725 Skadepotensialet i de narkotiske stoffer for samfunnet er enormt, og grunnen til at enkelte ikke innser dette er nok at bruken fremdeles er forsvinnende liten i Norge.
DB170725 Inntil legevitenskapen en dag eventuelt lykkes med å utvikle effektive metoder for å forebygge og behandle avhengighet og andre narkotikarelaterte skader, er det avgjørende for livskvaliteten i samfunnet at den fortsetter å være det.
DB170725 Mens nordmenn flest velter seg i forbruk og en stadig mer sofistikert matkultur preger samfunnet , lever mange eldre i en helt annen virkelighet.
DB170725 Det er litt av en tragedie å måtte velge mellom å kunne overføre sin kulturarv til barnet eller å assimilere det for å bedre barnets sjanser til å lykkes i samfunnet .
DB170725 De er aktive, blir mer organiserte, de samarbeider på tvers av landegrenser og de er flere og utgjør en langt større trussel mot det frie samfunnet enn IS i Norge.
DB170725 - Disse profilene forsøpler det digitale samfunnet .
DB170725 President Recep Tayyip Erdogan fortsetter å ensrette samfunnet i Tyrkia etter sin egen, autoritære smak.
DA170725 For å minske antall trafikkulykker relatert til rus mener Gjerde både samfunnet og den enkelte har et ansvar.
AP170725https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/yqr0x/La-oss-se-dagens-Norge-pa-scenen--Pinar-Ciftci Jeg står midt i samfunnet .
AA170725 En bussjåfør har et stort ansvar for liv og helse, kommer i kontakt med mange mennesker og gjør en svært viktig innsats for samfunnet .
AA170725 Da er terrorbalansen mellom dårlig oppførsel og sosiale sanksjoner gjenopprettet, slik at samfunnet kan fungere sånn noenlunde videre også ?
VG170724 Selvlært, uten akademisk utdannelse, men med en dyp forståelse for mennesker - og for samfunnet han levde i.
VG170724 Vi takker Jørgen for hans innsats for det norske samfunnet og i Arbeiderpartiet », skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre på twitter mandag morgen.
VG170724 - Denne gruppen i det norske samfunnet blir hverken sett eller hørt.
SA170724 Hun mener det norske samfunnet taper hvis vi får en idrettspolitikk og - modell hvor noen blir stengt utenfor.
FV170724https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Det-kryr-av-dem-i-herrefotballen_-men-blant-damene-er-Ingrid-alene-239154b.html Hun mener det norske samfunnet taper hvis vi får en idrettspolitikk og - modell hvor noen blir stengt utenfor.
DN170724 Vi takker Jørgen for hans innsats for det norske samfunnet og i Arbeiderpartiet, skriver Støre på Twitter.
DB170724 Vi takker Jørgen for hans innsats for det norske samfunnet og i Arbeiderpartiet ¶
DB170724 Jonas Gahr Støre er blant dem som i dag minnes Jørgen Kosmos innsats for samfunnet .
DB170724 ¶ SKATTELETTELSER : Disse pengene blir ikke borte for samfunnet , de er ikke tapt slik Rambøl nærmest fremstiller det, skriver Hans Andreas Limi.
DB170724 Disse pengene blir ikke borte for samfunnet , de er ikke tapt slik Rambøl nærmest fremstiller det.
DB170724 ¶ FORSKJELLER : Vi er uenig om virkemidlene, men vi ønsker alle små forskjeller i samfunnet , skriver Stefan Heggelund.
DB170724 Vi er uenig om virkemidlene, men vi ønsker alle små forskjeller i samfunnet .
DB170724 I stedet for å svartmale kan de heller komme med konstruktive forslag til hvordan vi bevarer små forskjeller i samfunnet vårt.
DA170724 Vi takker Jørgen for hans innsats for det norske samfunnet og i Arbeiderpartiet, skriver Støre.
DA170724 Vi takker Jørgen for hans innsats for det norske samfunnet og i Arbeiderpartiet, skriver Støre.
BT170724https://www.bt.no/100Sport/fotball/Det-kryr-av-dem-i-herrefotballen_-men-blant-damene-er-Ingrid-alene-239154b.html Hun mener det norske samfunnet taper hvis vi får en idrettspolitikk og - modell hvor noen blir stengt utenfor.
AP170724https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/yqr3a/Den-norske-modellen-ma-sta-sterkt--Frank-Lynum Tidlig denne måneden var både arbeidsministeren, LO-sjefen og en NHO-direktør i Genève for å reklamere for vår måte å organisere samfunnet på.
AP170724https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Det-kryr-av-dem-i-herrefotballen_-men-blant-damene-er-Ingrid-alene-239154b.html Hun mener det norske samfunnet taper hvis vi får en idrettspolitikk og - modell hvor noen blir stengt utenfor.
AA170724 Vi takker Jørgen for hans innsats for det norske samfunnet og i Arbeiderpartiet, skriver Støre.
AA170724 Vi takker Jørgen for hans innsats for det norske samfunnet og i Arbeiderpartiet, skriver Støre.
AA170724 Vi vet alle at terrortrusselen vi opplever i Europa og andre steder i verden er en alvorlig trussel mot den friheten vi er glade i her i Norge, og jeg mener derfor debatten om hvordan vi beskytter oss mot dødelige angrep er blant de viktigste for samfunnet å ta på alvor.
AA170724 Men vi må også finne lagspillere i det sivile samfunnet .
AA170724 Men terrorister er tapere, og samfunnet må stemple disse som tapere slik at de ikke kan glorifiseres.
AA170724 Det kan være angriperens hat mot spesifikke deler av samfunnet eller institusjoner som man opplever har gjort en urett, eller et mer generelt hat mot samfunnet man lever i som helhet.
AA170724 Det kan være angriperens hat mot spesifikke deler av samfunnet eller institusjoner som man opplever har gjort en urett, eller et mer generelt hat mot samfunnet man lever i som helhet.
AA170724 Dersom terrorister ikke engang kan stemples av oss i samfunnet som tapere ; hva er det dette da sier om vår overføleri ?
AA170724 Folk blir mer og mer like i samfunnet vårt, det tenker vi er synd, sier koreograf Kine Kvarme Tørring.
DN170723 - Jeg går ikke rundt og er redd for terror, men vi må selvsagt forholde oss til trusler som eksisterer i samfunnet .
DB170723 Da var det en større forventning fra samfunnet om at « nå måtte en bli ferdig med å leke », få seg en familie og en skikkelig jobb som man kunne brødfø familien med.
DB170723 KOLLAPSE : Gerald Roger Hau, geolog og internasjonal presseansvarlig i den politiske miljøorganisasjonen GOB, frykter at allerede sårbare systemer i samfunnet vil kollapse på grunn av masseturismen.
DB170723 Frykten for at sårbare områder i samfunnet vil kollapse er stor og ifølge Hau er situasjonen allerede alvorlig.
AA170723 - Vi oppfordrer hele det venezuelanske folket, alle gruppene i samfunnet , til en 48-timers lang streik, sier opposisjonens lovgiver Simon Calzadilla lørdag.
AA170723 - Flere områder i Jemen er kun et steg unna sultkatastrofe, fortsetter han og ber det internasjonale samfunnet sette en stopper for lidelsen.
AA170723 Det er krevende både for naturen og samfunnet å takle slitasjen.
VG170722 De var gamle nok til å ta inn svaret det norske samfunnet ga i 2011 : « Mer kjærlighet, mer demokrati », lovte vi dem.
VG170722 - Det sitter tusenvis av nordmenn i utlandet som ønsker å kunne ta fullt ut del i samfunnet de bor i.
VG170722 Grunnen til at de begynte med politikk i utgangspunktet har blitt mye viktigere : Å kjempe for demokratiet og det samfunnet de vil ha, kjempe mot terroristens hat.
VG170722 Sorgen og savnet blir enda tydeligere ettersom samfunnet rundt oss naturlig nok går videre.
DB170722 På tross av alt Minneapolis-politiets har oppnådd under min ledelse i løpet av disse årene, og min kjærlighet til byen, må jeg sette samfunnet vi tjener først », heter det i en uttelse fra Harteau.
AP170722https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/zq3Ab/Nar-pressen-tar-parti--Per-Edgar-Kokkvold Men det er også derfor pressen trenger en våken opinion som følger pressen like kritisk som pressen følger alle andre som har makt og innflytelse i samfunnet .
VG170721 Dette skjer samtidig som det de siste årene har vært en økende misnøye blant sekulære deler av befolkningen om at religion har fått en stadig større plass i samfunnet .
VG170721 Det er viktig å påpeke at islamofobien ikke bare rammer muslimer, men hele samfunnet . 22. juli er et tragisk eksempel på dette.
VG170721 Jeg vil derfor gjøre det helt klart : Jeg vil personlig invitere alle kloke hoder fra industrien, politikken og samfunnet til å komme med forslag, sier han.
NL170721 Vi kan ikke la politiet bli igjen, mens resten av samfunnet endrer seg.
NL170721 Men det er dette fenomenet som forklarer hvorfor en god del mennesker ikke klarer å ta klart avstand fra uheldige trekk ved patriarkalske samfunn som bringes til Norge gjennom innvandring, for eksempel systematisk kjønnssegregering, der kvinner nektes frihet til å delta på like fot med andre i samfunnet , og der de påføres sterk tvang.
NL170721 De vil argumentere for at situasjonen er påført folket utenfra, at det er Vestens grådige kapitalisme som har bragt samfunnet ned, og som fortsetter å holde dem nede.
NL170721 Oppdrettsgiganten har mer enn god nok råd til virkelig å være med å bygge samfunnet de får lov til å trampe rundt i med « fotavtrykkene » sine.
DN170721https://www.dn.no/nyheter/2017/07/21/2041/Politikk/-gi-fotballjentene-oppmerksomhet Trump har mye å lære av en av de mest vellykkede presidenter og politiske ledere som har levd, fordi han må ha et overordnet mål på hvordan han ønsker å utvikle samfunnet .
DN170721https://www.dn.no/nyheter/2017/07/21/2041/Politikk/-gi-fotballjentene-oppmerksomhet Som samtidig gjør at samfunnet lykkes med omstillingsarbeidet og utvikler nye arbeidsplasser og bransjer, og som fører til skatter slik at vi har noe å leve av i fremtiden.
DN170721https://www.dn.no/nyheter/2017/07/21/2041/Politikk/-gi-fotballjentene-oppmerksomhet Der mener jeg man, som én av få bransjer i det norske samfunnet , ikke verdsetter større mangfold.
DN170721 Trump har mye å lære av en av de mest vellykkede presidenter og politiske ledere som har levd, fordi han må ha et overordnet mål på hvordan han ønsker å utvikle samfunnet .
DN170721 Som samtidig gjør at samfunnet lykkes med omstillingsarbeidet og utvikler nye arbeidsplasser og bransjer, og som fører til skatter slik at vi har noe å leve av i fremtiden.
DN170721 Der mener jeg man, som én av få bransjer i det norske samfunnet , ikke verdsetter større mangfold.
DB170721 Men hensikten er jo blant annet at familier som vår skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre, at vi skal kunne stå i full jobb og at vi også skal kunne ta vare på lillebror.
DB170721 at høyresiden ved « alle korsveier » velger side « for de rikeste og mest privilegerte i samfunnet , fremfor politiske løsninger som gir mindre forskjeller ».
DB170721 Hans slagord var at han skulle gjennomføre en « kulturell kontra-revolusjon », altså en slags nasjonal og katolsk renselse av det polske samfunnet .
DB170721 For de færreste i det norske samfunnet er fristilt når velgere stemmer frem en bestemt politikk, og politikere senere står klare for å gjennomføre den.
DA170721 Han mener at de to sidene ved samfunnet har vanskeligheter med å forstå hverandre.
DA170721 Samfunnet er mer sosialt og kulturelt variert.
DA170721 Han mener at de to sidene ved samfunnet har vanskeligheter med å forstå hverandre.
DA170721 Samfunnet er mer sosialt og kulturelt variert.
AP170721https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/99L4W/Valgforsker--En-primitiv-og-pinlig-tanke-at-kun-kvalifiserte-borgere-skal-bruke-stemmeretten - Å reise en moralsk pekefinger er et tegn på en elitetenkning som gjør folk rasende og nettopp trigger de strømmene i samfunnet som gjør at man vender seg vekk fra kunnskap.
AA170721 Partiets nestleder Nicolas Bay mener et navnebytte vil avspeile partiets « endrede syn på samfunnet ». ( ©NTB ) ¶
AA170721 Rødt og SV får terningkast fem for å se muligheter framfor hindringer knyttet til funksjonshemmedes arbeids- og bosituasjon, samt tiltak for å fremme funksjonshemmedes muligheter til å delta i samfunnet .
VG170720 Og skolen er det eneste offentlig virkemiddel i dannelsesprosessen for nasjonens barn og unge og som skal sikre samfunnet inntekter til vedlikehold av velferdsstaten.
VG170720 Økonomer liker å måle omfanget av staten etter hvor mye den bruker av det som produseres i samfunnet .
VG170720 Jo mer staten bruker, jo mindre vekst får vi i samfunnet .
VG170720 Derfor er det viktig for samfunnet at staten bruker så lite som mulig av hver 100-lapp.
VG170720 Når man godtar forskjellsbehandling av gutter og jenter undergraver man likestilling som er en viktig verdi i det norske samfunnet .
VG170720 Mens jeg og FrP er tydelige på at vi ønsker å bevare viktige verdier og tradisjoner, har dessverre KrF og en rekke andre partier godtatt altfor mange særkrav i samfunnet vårt.
VG170720 Dette hadde ikke vært noe problem om alle de som kom og fikk opphold etterlot den delen av sitt levesett og sine verdier som ikke er forenlig med å bo i det norske samfunnet .
SA170720 - I samfunnet vårt har vi problemer med å skille kvinner fra seksualiteten deres, sier ESPN-spaltist Sarah Spain ifølge ABC.
NL170720 Som direkte berørt har mange havnet i en slags spagat mellom på den ene siden å ønske at samfunnet og folkene i det skal kunne gå videre og leve sine vanlige liv også denne dagen, og på den andre siden behovet for at smerten ikke skal bli glemt.
NL170720 Ingen ber resten av samfunnet om å stanse helt opp.
NL170720 juli-senteret for alt det er verdt, hent inn overlevende i klasserommet for å fortelle, gi samfunnet de neste årene en mulighet til å huske alt.
FV170720https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Lettkledde-spillere-fikk-kjeft-i-lekket-e-post-Na-raser-debatten--Jeg-er-sjokkert-over-reaksjonene-239012b.html - I samfunnet vårt har vi problemer med å skille kvinner fra seksualiteten deres, sier ESPN-spaltist Sarah Spain ifølge ABC.
DB170720 » For at mediene skal kunne gi samfunnet realistiske, faktabaserte og ærlige opplysninger om terror.
DB170720 Paul Baker, en professor ved Lancaster University, sier at negativ mediedekning av muslimer fører det britiske samfunnet inn i en ond sirkel.
DB170720 Stadig større ulikheter i samfunnet er ikke særlig solidarisk.
DB170720 Dersom samfunnet lar disse verdiene flyte, vil markedet overta helse styringen.
DB170720 ¶ POLITIKK : Som minoriteter er vi helt avhengig av at det foreligger gode muligheter slik at vi blir inkludert i samfunnet , skriver Nesteren Hasani.
DB170720 Sylvi Listhaug og Marthe Solberg må innse at samfunnet må se på oss som ressurser, og deretter gi oss plass og muligheter.
DB170720 Som minoriteter er vi helt avhengig av at det foreligger gode muligheter slik at vi blir inkludert i samfunnet .
DB170720 Hvis Frp er virkelig interessert i å jobbe for meg, råder jeg dem til å først begynne med holdningsarbeid i samfunnet , men særlig internt i partiet.
DB170720 Handlingsprogrammet til FrP viser at de ønsker å frarøve oss disse mulighetene, ettersom de ikke har noen strategier for å inkluderer innvandrere i samfunnet .
DB170720 Gjennomgående i deres handlingsplan blir jeg som innvandrer henvist til som en byrde på samfunnet .
DB170720 Det er kun én del av arbeidet, men det store arbeidet ligger i at samfunnet , især FrP lager broer slik at vi blir tatt inn i varmen som likeverdige mennesker og styrker våre rettigheter ved å gi oss faktiske muligheter.
DB170720 De påpeker gjennomgående at innvandrer har et selvstendig ansvar for aktivt å integrere seg i det norske samfunnet .
DB170720 utgangspunkt for en konstruktiv debatt ; man kan peke på flere aktører i rusdebatten som har en egeninteresse av å beholde dagens forbud, men det interessante er til syvende og sist ikke hva som motiverer de ulike interessegruppene, men hvilken politikk som vil føre til mindre skade og kostnad for samfunnet .
DA170720 - Vi vet at ungdom er lett påvirket av debatt rundt dem i samfunnet .
DA170720 - Søkertallene viser at de unge velger utdanninger som er viktige for utviklingen av samfunnet .
DA170720 - Vi vet at ungdom er lett påvirket av debatt rundt dem i samfunnet .
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget Han mener det norske samfunnet har gjort for lite når det kommer til å forstå ideologien bak terrorangrepet.
AP170720https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/RV2OA/Jente-18-Etter-en-uke-som-voksen-fikk-jeg-en-ny-diagnose-Jeg-fant-min-plass-pa-autismespektret-den-dagen Samfunnet vi lever i er ikke konstruert for oss med en annerledes oppbygd hjerne, men med tilrettelegging og forståelse av våre sårbarheter kan vi nå vårt fulle potensial, skriver Jente ( 18 ).
AP170720https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/dVQEJ/Uvitende_-uansvarlige-og-irrasjonelle-borgere-har-en-moralsk-plikt-til-a-avsta-fra-a-stemme--Ekeli-og-Gamlund eks Høyre vil innføre vil gavne dem og samfunnet .
AP170720https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Lettkledde-spillere-fikk-kjeft-i-lekket-e-post-Na-raser-debatten--Jeg-er-sjokkert-over-reaksjonene-239012b.html - I samfunnet vårt har vi problemer med å skille kvinner fra seksualiteten deres, sier ESPN-spaltist Sarah Spain ifølge ABC.
AA170720 Samtidig understreker han at personer med tyrkiske røtter som bor i Tyskland, om lag 3 millioner, er en viktig del av det tyske samfunnet .
AA170720 Samordna opptak viser at norsk ungdom satser på utdannelser samfunnet trenger.
AA170720 Hovedinntrykket av Samordna opptak er at norsk ungdom søker seg til utdannelser samfunnet trenger.
VG170719 - FETÖ er en organisasjon som over tiår har engasjert seg i forskjellige deler av samfunnet .
VG170719 Venstres Abid Raja skriver et innlegg hvor han ber samfunnet gå hardt ut mot radikalisert muslimsk ungdom.
VG170719 Det bidrar til polarisering av samfunnet og skaper fordommer.
VG170719 Hvis det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, ønsker å bidra på en mer konstruktiv måte, bør oppmerksomheten i større grad rettes mot terrorglorifiseringen som gjennomsyrer det palestinske samfunnet .
VG170719 Hvis det internasjonale samfunnet , inkludert Norge, ønsker å bidra på en mer konstruktiv måte, bør oppmerksomheten i større grad rettes mot terrorglorifiseringen som gjennomsyrer det palestinske samfunnet.
DN170719 For å forberede samfunnet som helhet på dette, må vi begynne med skole og utdannelse.
DN170719 ¶ Venstres kampanje vektlegger skole fordi det er de som går i skolen nå som skal løse fremtidens utfordringer for samfunnet vårt.
DB170719 Direktøren for organisasjonen, Casey Lartigue, sier til The Guardian at de opplever at mange av flyktningene har slitt med å tilpasse seg det nye samfunnet , og at savnet etter de der hjemme er for stort til at de takler overgangen.
DB170719 Økende forskjeller betyr også at en gruppe i samfunnet får mer makt til å påvirke politikken og definere den politiske debatten.
DB170719 Opp gjennom tidene har de gang på gang valgt side for de rikeste og mest privilegerte i samfunnet , framfor politiske løsninger som gir mindre forskjeller.
DB170719 Vel og bra at mange gavmilde frivillige og organisasjoner stiller opp, men dette er økende problemer i samfunnet .
AP170719https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/pqORw/Aftenposten-mener-Utvidede-krav-til-statsborgerskap-kan-virke-negativt Samtidig er det viktig at samfunnet ikke legger listen for høyt.
AP170719https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/gq1KJ/Sjekk-din-egen-familiehistorie_-vaksineskeptiker--Maria-Uldahl Det ble et felles ansvar å beskytte samfunnet mot smittsomme sykdommer.
AP170719https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/eVvv4/Hverken-Stortinget-eller-stortingsdirektoren-har-skjont-alvoret-av-kostnadsoverskridelsene--Eilif-Holte Stortingets mangelfulle ledelse for avklaring av faktisk behov for bygningsmessige tiltak har påført samfunnet over 1000 millioner kroner i unødvendige kostnader.
AA170719 Det er gledelig for den enkelte søker, universitetet og for samfunnet at flere får mulighet til å studere det de har interesse for, sier prorektor for utdanning ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen.
VG170718 Det er helt sikkert høyere tall enn i samfunnet for øvrig.
NL170718 Saken er at majoriteten av muslimske kvinner er eller prøver helhjertet å bli en del av det norske samfunnet - men det er ikke lett med dagens spekulasjoner om hvordan muslimer er.
DB170718 Gjennom årtider ble dalitene sett på som urene mennesker, som ikke fikk bevege seg overalt i samfunnet .
DB170718 Venstres kampanje vektlegger skole fordi det er de som går i skolen nå som skal løse framtidas utfordringer for samfunnet vårt.
DB170718 Språk er nøkkelen til like muligheter i skolen og i samfunnet .
DB170718 De siste tre årene har pensjonistene hatt nedgang i sin kjøpekraft, til tross for at resten av samfunnet har opplevd lønnsvekst.
DB170718 Likevel dyrkes fortsatt ideen om at det gode norske samfunnet nærmest kun skyldes at fagbevegelsen har kjempet frem rettigheter.
DB170718 Et annet retorisk grep fra venstresiden er at likhet opphøyes til nærmest det eneste gode mål for det norske samfunnet .
DB170718 Bergh har selvsagt et svært viktig poeng, men det passer ikke helt inn i venstresidens fortelling om hvorfor det norske samfunnet er godt.
DB170718 For å spille denne rollen må vi i frivilligheten være reelt åpne og inkluderende, synlige i samfunnet og invitere alle som ønsker å bidra inn.
DB170718 Det er den beste måten å styrke merverdien frivilligheten bidrar med i samfunnet .
DB170718 Det er for at elever skal settes i bedre i stand til å håndtere økt press i samfunnet , og at det skal være hjelp tilgjengelig så snart de trenger det.
DA170718 Det er en gruppe som overlapper med dem som faller utenfor samfunnet på andre områder.
DA170718 SV vil fortsatt kjempe for at det samfunnet og foreldrene betaler inn til barnehagene skal komme barna til gode. | - Han har X-faktoren ¶
DA170718 Det er en gruppe som overlapper med dem som faller utenfor samfunnet på andre områder.
DA170718 - Jeg er frilanser for en rekke publikasjoner og media, men når det gjelder PION, syns jeg kanskje det var særlig viktig å bidra siden sexarbeidere er en svært stigmatisert, misforstått og undertrykt gruppe i samfunnet .
AP170718https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/xqdbn/Dagens-kortinnlegg--onsdag-19juli Dette opptar ungdom som velger utdanning, men er også relevant for samfunnet ellers.
AA170718 Dette er en synd fordi vi på den tiden valgte å samarbeide med nazistene i stedet for å beskytte det jødiske samfunnet , sa Orban.
VG170717 Når verdier som menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret gjennomsyrer samfunnet , blir det bedre.
VG170717 Når menneskerettigheter, rettstat og demokrati rår, blir samfunnet mer rettferdig.
NL170717 Helseprofesjonene forvalter et verdigrunnlag som kommer hele samfunnet til gode, men det forutsetter at profesjonens egenart og selvstendighet blir respektert.
NL170717 For dem må skolen og samfunnet ta omsorgsrollen.
DB170717 Samfunnet mister store skatte- og avgiftsinntekter.
DB170717 Sekulariseringstesen om at jo mer moderne samfunnet blir, jo mindre plass vil det være for religiøsitet, står i dag svakt.
DB170717 Og selv om Rousseau i The Social Contract ( 1762 ) er tydelig på at samfunnskontrakten ikke kan hvile på teologi, tar han like fullt til orde for en borgerens « katekisme », noe lignende den kristne trosbekjennelsen, som kan gi samfunnet nødvendig legitimitet.
DB170717 En slik tillit kan ha mange gode effekter, i eget liv og i samfunnet .
DB170717 En annen tvitrer : « Theresa May har vært statsminister i ett år, men det var først i dag vi fikk håp om en kvinnelig rollemodell i samfunnet .
DB170717 Videre forklarer Tobia at dersom magasinet ønsker å skrive om et marginalisert samfunn, snakk med det aktuelle samfunnet .
DB170717 - Snakk med det aktuelle samfunnet
DA170717 - Vi vil alltid huske de 564 500 av våre brødre og søstre i det jødiske samfunnet i Ungarn som ble drept under Holocaust, het det fra det israelske UD.
DA170717 De jobber også hardt, men de som tar de tyngste løftene i samfunnet får ikke noe særlig prestisje, de får ikke noe særlig lønn å skryte av, og de ender ofte på uføretrygd.
AA170717 Grande mener valgkampen vil være en kamp mellom dem som vil reversere og de som vil være med og reformere samfunnet « for å beholde verdiene som det er bygd på ».
AA170717 Vi forventer saklighet og kunnskapsbaserte debatter på de aller fleste andre arenaer i samfunnet vårt, men når det gjelder de store rovdyrene så har det blitt så grenseløst usaklig.
VG170716 Zuckerberg og kona Priscilla Chan er for miljøvern, for homofiles rettigheter og for å minske forskjellene i samfunnet .
DN170716 Under foredraget slo Elon Musk også fast at han frykter konsekvensene kunstig intelligens vil ha på samfunnet vårt.
DB170716 Hvis kvinner ærbart viste seg ute i samfunnet , ved å være student og ta utdanning, da ville den konservative foreldregenerasjonen akseptere dette fordi de brukte slør og lange kjoler, forteller Vogt.
DB170716 - Med muslimbrødrenes bevegelse handlet hodeplagget og drakta om en likhet i samfunnet , tilgang på utdannelse og muligheten til å ytre sosial kritikk.
DB170716 - I tillegg hadde forfedrene til disse kvinnene båret slør grunnet religiøse årsaker, noe som gjorde at man både kunne være en god muslim og vise støtte til en modernisering av samfunnet ved å bære sløret.
DB170716 - Det vi i dag kaller « hijab » er trenden fra 70-tallet som først og fremst har sine røtter i den moderne motstandsbevegelsen som ønsket fri utdanning og likhet i samfunnet , avslutter Vogt.
VG170715 Hun tror det er en tendens i samfunnet at flere tenker som henne, og at det er grunnen til at flere velger å kaste klærne på strender og i nakenbad, som på Linderud og The well i Oslo.
VG170715 Det andre er at hun vil at naturistene skal være en stemme i samfunnet om kroppsideal.
VG170715 - Vi vil være en motvekt til det som skjer i samfunnet når det gjelder nakenhet.
DB170715 I 2011 skrev redaktør i Minerva, Nils August Andresen, i denne avisa at « når man fører krig mot menneskenaturen, taper både staten, samfunnet og narkotikamisbrukerne ».
DB170715 Fordi mange opplever narkotika som en trussel mot folkets vel og ve, vil de reservere samfunnet fra den.
DA170715 Ideen om hva et museum skal være og museenes betydning for samfunnet har skiftet gjennom tidene.
DA170715 Det denne utstillingen hevder er at museumsbygget vil bli stadig viktigere, ikke på grunn av arkitekturens ikoniske utseende, men som en følge av en intelligent og kontinuerlig utvikling av museets strategier for å knytte seg til og gjøre seg viktig i ( lokal- ) samfunnet .
AA170715 Erdogan sammenligner nettverket med et virus og sier han vil renske det ut fra det tyrkiske samfunnet .
AA170715 Selv om det bare er et lite mindretall muslimer som utgjør en potensiell terrorfare, er de mer enn mange nok til å forvolde stor skade både i form av drap og lemlestelse på enkeltpersoner og på samfunnet ved at demokratiet og vårt frie levesett blir stadig mer innskrenket.
SA170714https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballrevolusjonen-Norge-ikke-er-med-pa---Det-er-egentlig-harreisende-238698b.html Han mener det bare er et tidsspørsmål før de største klubbene i Norge også har et tilbud til jenter og kvinner, det hører rett og slett med til forventningene samfunnet har til en moderne klubb.
SA170714https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballrevolusjonen-Norge-ikke-er-med-pa---Det-er-egentlig-harreisende-238698b.html Det er det norske samfunnet det, hehe.
SA170714 Han mener det bare er et tidsspørsmål før de største klubbene i Norge også har et tilbud til jenter og kvinner, det hører rett og slett med til forventningene samfunnet har til en moderne klubb.
SA170714 Det er det norske samfunnet det, hehe.
FV170714https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Fotballrevolusjonen-Norge-ikke-er-med-pa---Det-er-egentlig-harreisende-238698b.html Han mener det bare er et tidsspørsmål før de største klubbene i Norge også har et tilbud til jenter og kvinner, det hører rett og slett med til forventningene samfunnet har til en moderne klubb.
FV170714https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Fotballrevolusjonen-Norge-ikke-er-med-pa---Det-er-egentlig-harreisende-238698b.html Det er det norske samfunnet det, hehe.
DN170714 ¶ En av de viktigste kvalitetene ved det norske samfunnet er at vi sammen kan sikre våre eldre en trygg pensjon og en forutsigbar økonomi.
DB170714 Det er for det første krevende å sette seg inn i ernæringsfaget, og det vil for det annet uansett være mange i samfunnet som enten ikke klarer eller ikke vil ta på seg denne oppgaven.
DB170714 Det betyr også at opposisjonen ikke er en gjeng med komplette idioter som bare venter ned på å bryte ned det norske samfunnet så snart de kommer til makten.
DB170714 Sp er nesten alltid mot endringer og overlater til andre politiske partier å fornye samfunnet , ser jeg det argumenteres med i innlegg fra Høyrefolk de siste dagene.
DB170714 Jeg og Sp vil fornye samfunnet .
DB170714 Høyre fornyelse av samfunnet virker sentraliserende på bo- og arbeidsmuligheter.
AP170714https://www.aftenposten.no/osloby/i/1Lx6G/Machete-er-Oslos-nye-gatevapen Dette er ungdom som ikke helt har klart å tilpasse seg samfunnet , og vi har brukt mye ressurser på å ha tilstedeværelse, sier Soldal.
AP170714https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/6EK2z/Helseminister-Bent-Hoie--Store-ma-slutte-a-si-dumme-ting - Det er større oppgaver i det norske samfunnet enn vannscootere, Segway, import av reptiler eller for den slags skyld salg av lakrispiper, sa Ap-lederen.
AP170714https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/01kx0/Strekningen-ble-dopt-Frihetens-motorvei-Et-dypt-ironisk-navn-for-en-vei-som-ble-pabegynt-av-Hitlers-tvangsarbeidere--Bjorg-Hellum Fordi Stalin betraktet dem som forrædere siden de hadde « arbeidet for tyskerne », og de risikerte både fengsel og død, i beste fall utstøtelse fra samfunnet .
AP170714https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballrevolusjonen-Norge-ikke-er-med-pa---Det-er-egentlig-harreisende-238698b.html Han mener det bare er et tidsspørsmål før de største klubbene i Norge også har et tilbud til jenter og kvinner, det hører rett og slett med til forventningene samfunnet har til en moderne klubb.
AP170714https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballrevolusjonen-Norge-ikke-er-med-pa---Det-er-egentlig-harreisende-238698b.html Det er det norske samfunnet det, hehe.
VG170713 En erkjennelse har vokst fram over hele Europa om at dette er noe samfunnet må beskytte seg mot.
VG170713 Totalforsvaret ser på hele spekteret av grep samfunnet kan gjøre.
VG170713 Totalforsvaret handler om å bruke alle virkemidler vi har i samfunnet på best mulig måte.
VG170713 Gjennom de siste års arbeid med å oppdatere nasjonale forsvarsplaner har Forsvaret sett at det på flere områder er nødvendig med støtte fra det sivile samfunnet innen områder som kommunikasjon, helse, samferdsel og logistikk.
VG170713 Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er det sivile samfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre.
VG170713 De funksjoner og infrastrukturer som samfunnet er helt avhengige av, skal fungere, uansett type krise.
VG170713 Når vi verdsetter kunnskap høyt resten av i samfunnet , må vi også gjøre det samme for lærerne.
NL170713 Åpenhet i politiske prosesser er en grunnverdi i samfunnet .
NL170713 I en beskrivelse av det amerikanske samfunnets utvikling beskriver Robert Putnam det slik : " Mens folk tilbringer mer og mer tid på kontoret, på jobb-pendling og TV-titting alene, blir det mindre tid til å engasjere seg i samfunnet og frivillige organisasjoner, sosialisering med nabolaget, venner og til og med familie ".
DN170713 En erkjennelse har vokst fram over hele Europa om at dette er noe samfunnet må beskytte seg mot.
DB170713 Mest mulig åpenhet med møtevirksomhet og kommunikasjon er til gode for samfunnet , sier Manus.
DB170713 - Vi har stor tillit til politikerne her i Norge, men et register er en måte å vise overfor samfunnet at de gjør en skikkelig jobb - for det gjør de, sier Manus.
DB170713 Sannheten er at Kina trenger handelen og det internasjonale samfunnet like mye, sier den kinesiske dissidenten Yang Jianli til Dagbladet.
DB170713 TØI har også anslått at kostnadene for samfunnet ved utslipp av NOX og svevestøv i Oslo er på henholdsvis rundt 320 kroner per kg og 6200 kroner per kg.
DB170713 Luftforurensing påfører samfunnet milliarder i kostnader hvert år, og forårsaker hundrevis av dødsfall.
DB170713 For at et gebyr på 600 kr skal være noenlunde i tråd med kostnaden for samfunnet , må man kjøre mellom 170 og 420 km per døgn ( alt ettersom man kjører i kø eller ikke ), alt sammen innenfor Oslos grenser.
DB170713 For at en miljøpolitikk basert på avgifter skal fungere, må det være en rimelig sammenheng mellom kostnadene utslippene påfører samfunnet , og prisen man må betale for utslipp.
DA170713 Luksusvarer er ikke nødvendigvis et tegn på rikdom, men gir en følelse av at de er høyt oppe i samfunnet , sier Holte.
AP170713https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/BpdnQ/Unge-har-god-grunn-til-a-bekymre-seg-for-fremtiden Hva blir meningen med livet når samfunnet ikke har bruk for at du bidrar ?
AP170713https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/BpdnQ/Unge-har-god-grunn-til-a-bekymre-seg-for-fremtiden For de aller fleste har likevel vissheten om at du kommer til å bidra, og at samfunnet har bruk for deg, ligget i bunnen.
NL170712 Som om de mangler en grunnleggende kontakt med samfunnet og menneskene rundt - fritatt for folkeskikk.
DB170712 Det er godt for meg å vite, spesielt siden målet mitt er å varsle om forhold som kan være viktige for det norske samfunnet å ha kjennskap til.
DB170712 Faktisk går det utover hele samfunnet .
DB170712 Med klare krav til utdanning, økt lønn og ved å gjøre « lærer » til en beskyttet tittel, vil Venstre bidra til å heve statusen og gjenreise læreryrket som det viktigste i samfunnet , slik at flere unge som drømmer om å skape en bedre verden, velger seg klasserommet som sin arena for å utgjøre en forskjell når de blir voksne.
DB170712 For hvis det vi opplever på skolen former oss som mennesker, så former også skolen hele samfunnet .
DB170712 Det samme kunne man sagt om samfunnet som helhet.
DB170712 Det er slik forskjeller reproduseres og ulikheten i samfunnet forsterkes.
DA170712 Rådgiveren sier at det er avgjørende at det internasjonale samfunnet bidrar til å gjenoppbygge byen.
DA170712 Det må skje på en måte som ikke splitter det irakiske samfunnet mer enn det allerede er.
DA170712 - Det er ikke så ofte man hører det som argument, og da er man absolutt over på et syn på samfunnet og kvinnens rolle i dette samfunnet , som minner om dystopien til Margaret Atwood i « Tjenerinnens beretning ».
DA170712 - Det er ikke så ofte man hører det som argument, og da er man absolutt over på et syn på samfunnet og kvinnens rolle i dette samfunnet, som minner om dystopien til Margaret Atwood i « Tjenerinnens beretning ».
DA170712 Det er veldig bra for samfunnet , men også for de eldre, som får et insentiv for å stå lengre i arbeid.
DA170712 Ifølge Bergh er det viktig å få velgergruppene som er underrepresentert til stemmelokalene for å motvirke sosiale skjevheter i samfunnet .
AA170712 Ressurser som samfunnet sier nei takk til.
VG170711 Ville de fått oppmerksomhet av media, i det hele tatt blitt lest av andre enn dem som har lidelsen ? Samfunnet forguder selvkontroll.
VG170711 Ikke at den syke kroppen skal skjules for å « spare samfunnet », men følgende må vurderes : Er dette virkemiddelet nødvendig for å få frem det man ønsker å få frem ?
VG170711 Er det egentlig slik at samfunnet konstant trenger kunstneriske skildringer, dramatiske bilder eller grafiske filmscener for å fokusere på hva anoreksi virkelig er - en svært alvorlig og i verste fall dødelig psykisk lidelse, hvor kroppen er et uttrykk for og en måte å håndtere et kaotisk indre ?
VG170711 Det vil være helt avgjørende at vi legger til rette for at kommende generasjoner kan utvikle seg til å bli de beste utgavene av seg selv og at de i størst mulig grad kan bidra til å gi noe tilbake til samfunnet i form av arbeid og betaling av skatt.
DB170711 - Favner ikke fotballfamilien hele det norske samfunnet ?
DA170711 - Favner ikke fotballfamilien hele det norske samfunnet ?
DA170711 Det er særlig nyankomne innvandrere, som ikke er inne i samfunnet , som får sosiale problemer, sier han.
DA170711 - Undersøkelsen kan tyde på at stillhet er blitt en mangelvare i samfunnet , også blant barn og unge, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.
DA170711 Et styrket samarbeid vil være utbytterikt for begge miljøene, samt gagne de ansatte og samfunnet , fortsetter Fritzvold Hatlem.
DA170711 - Profesjonell karriereveiledning kan, gjennom å belyse den enkeltes muligheter, være med på å bygge broen tilbake til samfunnet , sier Cathinca Fritzvold Hatlem.
AA170711 Årsaken er at samfunnet er avhengig av dyre- og fiskebestander, økosystemer og et stabilt klima for å produsere mat og drive jordbruk.
AA170711 Det er dokumentert at det er av stor nytte og viktighet både for hver enkelt innbygger og samfunnet at vi alle har en fastlege som settes i stand til å ta helsen vår på alvor. 86 prosent av befolkningen sier seg « svært fornøyd » med fastlegen sin.
AA170711 Da er det synd at debatten handler om hvem som tar forskjellene i samfunnet på alvor.
VG170710 Foreldrene har det første ansvaret, det miljøet barna tilhører har også ansvar, og samfunnet i sin helhet har ansvar for disse barna.
VG170710 Derfor vil automatiseringen ta lengre tid, da man også er avhengig av samfunnet rundt for at automatiseringen skal fungere.
SA170710https://www.aftenbladet.no/digital/-Tar-du-et-sexbilde-av-en-jente-under-18_-blir-du-domt-Tar-du-bilde-av-en-gutt-under-18_-gar-du-fri-10127b.html SES PÅ ULIKT : Jentene møter flere fordømmelser i samfunnet dersom de er avbildet på seksuelle bilder via sosiale medier, mener flere advokater.
SA170710https://www.aftenbladet.no/digital/-Tar-du-et-sexbilde-av-en-jente-under-18_-blir-du-domt-Tar-du-bilde-av-en-gutt-under-18_-gar-du-fri-10127b.html Det er kvinnene som må bære æren og moralen i samfunnet .
SA170710 SES PÅ ULIKT : Jentene møter flere fordømmelser i samfunnet dersom de er avbildet på seksuelle bilder via sosiale medier, mener flere advokater.
SA170710 Det er kvinnene som må bære æren og moralen i samfunnet .
NL170710 Å investere i Europas beste helsevesen vil lønne seg for hver pasient, for 800.000 pårørende, for samfunnet - og for økonomien.
NL170710 Og skolen er det eneste offentlig virkemiddel i dannelsesprosessen for nasjonens barn og unge og som skal sikre samfunnet inntekter til vedlikehold av velferdsstaten.
DN170710 ¶ Elbilpolitikken koster samfunnet store summer i form av tapte avgifter ( subsidier ), og gir liten nytteeffekt for det globale klimaet.
DB170710 Professoren tror noe av grunnen til mye usunn mat er en blanding av tilgjengeligheten og all reklamen for usunne alternativer som vi blir utsatt for i samfunnet .
DB170710 Vi har en voksende underklasse med unge « synlige innvandrere » med et kulturelt handikap, som sliter med å oppnå det som anses som et vellykket liv i samfunnet .
DB170710 Samfunnet vil kanskje få en god følelse av « å ha gjort noe » for slitne stoffavhengige ved å avkriminalisere bruk og besittelse.
AP170710https://www.aftenposten.no/digital/-Tar-du-et-sexbilde-av-en-jente-under-18_-blir-du-domt-Tar-du-bilde-av-en-gutt-under-18_-gar-du-fri-10127b.html SES PÅ ULIKT : Jentene møter flere fordømmelser i samfunnet dersom de er avbildet på seksuelle bilder via sosiale medier, mener flere advokater.
AP170710https://www.aftenposten.no/digital/-Tar-du-et-sexbilde-av-en-jente-under-18_-blir-du-domt-Tar-du-bilde-av-en-gutt-under-18_-gar-du-fri-10127b.html Det er kvinnene som må bære æren og moralen i samfunnet .
AA170710 - Langsiktig finansiering som kan sikre at sivile får hjelp og beskyttelse i etterkant av kampene i Mosul, er det minste irakiske myndigheter og det internasjonale samfunnet må forplikte seg til nå.
VG170709 Skal foreldrene selv få velge fordeling av foreldrepermisjon eller har samfunnet en legitim rett og plikt til å fordele permisjonstiden ?
VG170709 Slik spres det gonoré videre i samfunnet , sier Merckoll.
DB170709 Jeg vet ikke om det er en trend bare i tennis, men kanskje i samfunnet generelt ?
DB170709 Mange har fryktet at omfattende overvåkning skal føre til en nedkjølingseffekt i samfunnet hvor vi ikke våger å si det vi mener, eller lar være å oppsøke informasjon i frykt for at vi skal plukkes opp.
AA170709 Både for henne selv og for samfunnet .
VG170708 Helgesen mener sport kunne være en måte å inkludere Nord-Korea i det internasjonale samfunnet igjen.
SA170708 Den tidligere stjernesyklisten forteller at endringer i samfunnet , og fremskritt i synet på kjønnsskifte, er blant årsakene til at hun nå ønsker å stå frem.
NL170708 Vi vet alle at terrortrusselen vi opplever i Europa og andre steder i verden er en alvorlig trussel mot den friheten vi er glade i her i Norge, og jeg mener derfor debatten om hvordan vi beskytter oss mot dødelige angrep er blant de viktigste for samfunnet å ta på alvor.
NL170708 Men vi må også finne lagspillere i det sivile samfunnet .
NL170708 Men terrorister er tapere, og samfunnet må stemple disse som tapere slik at de ikke kan glorifiseres.
NL170708 Det kan være angriperens hat mot spesifikke deler av samfunnet eller institusjoner som man opplever har gjort en urett, eller et mer generelt hat mot samfunnet man lever i som helhet.
NL170708 Det kan være angriperens hat mot spesifikke deler av samfunnet eller institusjoner som man opplever har gjort en urett, eller et mer generelt hat mot samfunnet man lever i som helhet.
FV170708https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/For-var-han-klatrekonge-i-Tour-de-France-Etter-kjonnsoperasjonen-er-hun-kvinnen-Philippa-York-238478b.html Den tidligere stjernesyklisten forteller at endringer i samfunnet , og fremskritt i synet på kjønnsskifte, er blant årsakene til at hun nå ønsker å stå frem.
DN170708 - At kvinner gis bedre muligheter til å delta i arbeidslivet er viktig for kvinners stilling i samfunnet og for økonomien på nasjonalt nivå, sier Solberg i en pressemelding.
DB170708 Barn som skal bli voksne i det norske samfunnet har krav på kunnskap som gjør dem i stand til å forstå og mestre den verden de er en del av.
BT170708https://www.bt.no/100Sport/sykkel/For-var-han-klatrekonge-i-Tour-de-France-Etter-kjonnsoperasjonen-er-hun-kvinnen-Philippa-York-238478b.html Den tidligere stjernesyklisten forteller at endringer i samfunnet , og fremskritt i synet på kjønnsskifte, er blant årsakene til at hun nå ønsker å stå frem.
AP170708https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/For-var-han-klatrekonge-i-Tour-de-France-Etter-kjonnsoperasjonen-er-hun-kvinnen-Philippa-York-238478b.html Den tidligere stjernesyklisten forteller at endringer i samfunnet , og fremskritt i synet på kjønnsskifte, er blant årsakene til at hun nå ønsker å stå frem.
AA170708 Mange ser på gratis høyere utdanning som et av de bærende elementene i arbeidet med å oppnå sosial mobilitet i samfunnet .
AA170708 Den økonomiske avkastningen av høyere utdanning, både for samfunnet og for individet, er lav i Norge sammenlignet med andre OECD-land.
VG170707 Og gjennom bistanden til palestinerne sørger det internasjonale samfunnet for å dekke store deler av utgiftene Israel som okkupasjonsmakt burde dekke ifølge Genève-konvensjonen.
VG170707 ¶ SYSSELSETTING - Sentralt for samfunnet at fler kommer i arbeid ¶
NL170707 Andre instanser i samfunnet , som Hovedredningssentralen, fylkesmannen, politimestre og Politidirektoratet, har òg uttrykt skepsis knyttet til flytting av transporthelikopter ut av landsdelen, grunnet totalforsvaret av et stort område også når det kommer til beredskap.
DN170707 De kan bidra på nye måter, og det er synd for samfunnet å ikke gi dem muligheten.
DB170707 Samtidig viser serien også mørkere sider ved det indiske samfunnet .
DB170707 Og vi snakker om " kristen " etikk fordi vi er overbevist om at et verdigrunnlag med denne forankringen er det beste for samfunnet vårt.
DB170707 Det er imidlertid ikke til å komme forbi at kristendommen er en sentral del av vår kulturarv, og kunnskap om kristendom er en viktig nøkkel til å forstå det norske samfunnet , vår kultur og vår historie.
DB170707 Personvern er ikke en restluksus fra det analoge samfunnet Leder ¶
DA170707 Trenger ikke samfunnet
DA170707 - Man er kanskje ikke like avhengig av samfunnet når man er en 25 år gammel, enslig, frisk, hvit mann, som når man har familie og barn.
DA170707 Det kan tolkes som en motreaksjon til dette kalde samfunnet du beskriver og kritiserer i dag ?
DA170707 Det er en kritisk grunnholdning både til samfunnet og til oss selv og hverdagslige situasjoner, mener han.
DA170707 Trenger ikke samfunnet
DA170707 - Man er kanskje ikke like avhengig av samfunnet når man er en 25 år gammel, enslig, frisk, hvit mann, som når man har familie og barn.
AP170707https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVM1z/Forerlose-elkjoretoyer-kan-dominere-amerikanske-byer-i-2030-og-utlose-en-oljekrise I mai laget han og kollega James Arbib rapporten Rethink Transportation 2020 - 2030, om hvordan førerløse biler med bedre batterier, kombinert med solenergi, vil endre samfunnet totalt.
AP170707https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7ryn4/-Det-er-viktigere-ting-for-en-ny-regjering-enn-vannscootere_-reptiler-og-Segway Det er større oppgaver i det norske samfunnet enn vannscootere, Segway, import av reptiler eller for den slags skyld salg av lakrispiper.
AP170707https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/mq3WE/Kvinnene-med-fast-plass-i-byrommet Viser kvinners bidrag til samfunnet
AP170707https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/aVqWA/-Hoytlonnede-bor-ha-vaskehjelp--Frank-Lynum Sjeføkonomen mener at de rike ved å kjøpe vasketjenester og andre tjenester i hjemmet, bidrar positivt til samfunnet fordi de åpner opp arbeidsmarkedet for folk som ellers ikke ville ha fått jobb.
AA170707 Dette gjelder overfor samfunnet som helhet, men spesielt overfor unge som er på vei inn i eller er under utdanning, som skal ut i voksenlivet og trenger klare signaler fra samfunnets institusjoner - stilt opp mot krattskogen av trender og medier.
DB170706 En skole som koster det norske samfunnet mer enn 700 kroner per dag per elev.
DB170706 En skole som koster det norske samfunnet mer enn 700 kroner per dag per elev, skriver artikkelforfatteren.
DB170706 Det norske samfunnet ville sett veldig annerledes ut uten folketrygden.
DA170706 Vi har grunnleggende tro på samfunnet som noe større enn oss selv, og vi mener at vi oppnår mer sammen, enn hver for oss.
VG170705 Han kaller dem tapere, og ber om at samfunnet er « knallharde » i møte med dem.
DN170705 Reaksjonene fra det internasjonale samfunnet synes imidlertid bare å oppildne nordkoreanerne hvis propagandamaskin sjelden lar sjansen gå fra seg til å blåse opp landets leder og samtidig peke nese av myndighetene i Seoul og Washington.
DB170705 - Det er jo framfor alt viktig for dem, og særlig at deres barn ser at foreldrene har kontakt med det svenske samfunnet, at de lærer seg svensk og ser hvordan samfunnet er bygget opp.
DB170705 - Det er jo framfor alt viktig for dem, og særlig at deres barn ser at foreldrene har kontakt med det svenske samfunnet , at de lærer seg svensk og ser hvordan samfunnet er bygget opp.
DB170705 Samfunnet kan gjøre noe, men individer har også et ansvar.
DB170705 Det er mer lønnsomt for både enkeltmennesket og for samfunnet at arbeidsføre folk jobber.
DB170705 I rapporter utarbeidet av Agenda Kaupang og Rambøll kommer det fram at samfunnet har spart i gjennomsnitt 2,15 milliarder kroner hvert år de siste ni årene på å tilby barnehageplasser i privat regi.
DB170705 Ved ressursmangel ser Jussbuss en tendens til at fengslene prioriterer innsatte som skal tilbake til det norske samfunnet .
DB170705 Brytes båndene til den nære familien under soning, er det vanskeligere å fungere i samfunnet etter soning.
DB170705 I dikterens univers er det av største betydning for samfunnet at det frambringer store ånder, folk som ser klarere og dypere enn andre verdien av fellesskap, omtanke, fred og toleranse.
DB170705 Sheeran, som tirsdag feiret USAs nasjonaldag, har imidlertid ikke tenkt å forsvinne helt fra samfunnet .
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Visste-du-at-barnet-ditt-ikke-trenger-a-ga-pa-skolen-336290b.html Men samfunnet stiller krav om at barnet har fremgang når foreldrene underviser.
AP170705https://www.aftenposten.no/verden/Nord-Koreas-leder-lover-flere-gaver-til-amerikanerne-624607b.html Reaksjonene fra det internasjonale samfunnet synes imidlertid bare å oppildne nordkoreanerne hvis propagandamaskin sjelden lar sjansen gå fra seg til å blåse opp landets leder og samtidig peke nese av myndighetene i Seoul og Washington.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html Det er å ha de samme forventninger som vi har til alle andre mennesker i samfunnet , sier han.
AA170705 Londoño følte de første symptomene på hjerneslag på søndag da han forberedte seg til å besøke ett av de 26 stedene i Colombia der tusenvis av FARC-medlemmer hadde samlet seg for å vende tilbake til det sivile samfunnet . ( ©NTB ) ¶
AA170705 Hun sier selskapet « selvsagt følger nøye med på hva IRN gjør » og hvordan tilliten fra samfunnet er.
AA170705 Myndighetene må tenke langsiktig i finansiering av kompetanse og kunnskap, samtidig som både akademia, offentlig og privat sektor må bli enda bedre i å omsette kunnskapen til praktisk nytte for samfunnet .
VG170704 Men vi må også finne lagspillere i det sivile samfunnet .
VG170704 Men terrorister er tapere, og samfunnet må stemple disse som tapere slik at de ikke kan glorifiseres.
VG170704 Det kan være angriperens hat mot spesifikke deler av samfunnet eller institusjoner som man opplever har gjort en urett, eller et mer generelt hat mot samfunnet man lever i som helhet.
VG170704 Det kan være angriperens hat mot spesifikke deler av samfunnet eller institusjoner som man opplever har gjort en urett, eller et mer generelt hat mot samfunnet man lever i som helhet.
VG170704 | « Muslimsk ungdom må skjerpe seg, og ikke la sitt sinne gå ut over samfunnet ».
VG170704 Terskelen for hva « normal deltagelse » i samfunnet betyr har økt i takt med den enorme velstandsutviklingen vi har hatt i Norge.
VG170704 En kritikk av dette målet er at det godt kan sees som et mål på ulikhet i samfunnet ( med fler rike flytter medianen seg. ) heller enn hvorvidt folk faktisk har råd til ting.
VG170704 Eller ikke kan delta på samme nivå som sine medborgere i samfunnet .
VG170704 Raja er klar på at samfunnet må være knallharde mot « radikaliserte tapere ».
VG170704 NULL EFFEKT : Terrorforsker Magnus Ranstorp mener radikaliserte muslimer ikke bryr seg om hva samfunnet sier om dem.
VG170704 Mitt mål er å få frem at vi må beskytte samfunnet mot disse, sier han.
VG170704 Men vi skal ikke være naive - noen vil rett og slett ramme samfunnet med alle mulige midler, og noen vil vi aldri lykkes med å snu.
VG170704 KNALLHARD : Abid Raja mener samfunnet må reagere hardt mot muslimer som er så radikaliserte at det ikke er noen vei tilbake.
VG170704 Han kaller dem tapere, og ber om at samfunnet er « knallharde » i møte med dem.
SA170704 Abe sa da den siste oppskytingen viser at Nord-Korea nok en gang ignorerer de gjentatte advarslene fra det internasjonale samfunnet .
SA170704 Regnestykket som hevder at oppgradering til dab i bil koster samfunnet 23 milliarder kroner, er forøvrig basert på en utregning som ikke bygger på riktige premisser, fordi det forutsetter at utskiftingen vil pågå i 30 år fremover - og til samme pris som i dag.
NL170704 ¶ Senterpartiet er nesten alltid mot endringer - og overlater til andre politiske partier å fornye samfunnet slik at de etterpå alltid kan forsvare det bestående, skriver Høyres leder i Nordland, Jonny Finstad.
NL170704 Senterpartiet er nesten alltid mot endringer - og overlater til andre politiske partier å fornye samfunnet slik at de etterpå alltid kan forsvare det bestående.
NL170704 Innbyggerne tilpasser seg og tar raskt del i ny kunnskap og teknologiske fremskritt i samfunnet .
NL170704 Folk flest har naturlig nok en innebygget skepsis mot alt nytt, men dersom man ser seg tilbake og tenker på alt man var imot, så kan man jo tenke seg hvordan samfunnet hadde vært i dag ?
DB170704 ¶ KONFLIKT : Forskere Dagbladet har snakket med tror det internasjonale samfunnet kan se langt etter forsoning med det første.
DB170704 Gjengmiljøene kan tilby en sosial tilhørighet når samfunnet svikter.
DB170704 » I stedet for å presse unge mennesker til å velge mellom tro og aksept i samfunnet, burde et åpent og liberalt samfunn gi rom for at Fawzi og andre kan være troende og samtidig ta del i samfunnet .
DB170704 » I stedet for å presse unge mennesker til å velge mellom tro og aksept i samfunnet , burde et åpent og liberalt samfunn gi rom for at Fawzi og andre kan være troende og samtidig ta del i samfunnet.
DB170704 En muslimsk skole med godkjente planer og som er åpne for tilsyn som drives i samsvar med grunnlaget for godkjenningen kan være bra for samfunnet .
DB170704 Kunst som skapes med offentlige midler basert på en armlengdes avstand fra politikken er i tråd med de verdiene vi liker å trekke frem i det norske samfunnet , nemlig retten til frie ytringer og tillit til både statlige institusjoner og hverandre.
DB170704 Er uttrykket « svenske tilstander » helt uten relevans for det svenske samfunnet , og dessuten noe innvandringskritikere har funnet på bare for snakke Sverige ned og å begrense innvandringa ?
DB170704 Det svenske samfunnet endres grunnleggende, en tilpasser seg realitetene.
DB170704 Klimadebatten bør nå dreies bort fra mål langt fram i tid, og handle om hvilke tiltak partiene vil gjennomføre - for å gjøre samfunnet vårt 100 prosent fornybart.
DB170704 Jeg skrev aldri at kommunismen ikke var en reell trussel mot det demokratiske tyske samfunnet .
DB170704 Dette gjør samfunnet mer enøyd.
DB170704 - Det kan ha en stor og helt fantastisk innvirkning på selve samfunnet .
BT170704https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Venstresiden-er-dum_-hoyresiden-er-ond-336361b.html Men om slike fordommer slenges omkring for ofte er det en fare for at måten politikerne fremstiller hverandre på kan smitte over på resten av samfunnet .
BT170704https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Venstresiden-er-dum_-hoyresiden-er-ond-336361b.html Høyresidevelgere liker ikke å bli stemplet som rikinger som ønsker større forskjeller i samfunnet .
AP170704https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Ja7oP/Dramatiske-fremstillinger-av-digitalisering-bor-avloses-av-kjolig_-strategisk-besluttsomhet--Olav-Lysne De er skremmende fordi vi ikke er i stand til å forutsi den effekten disse endringene vil ha på samfunnet , på ressursfordelingen menneskene imellom, eller på maktfordelingen mellom private selskaper, staten og enkeltmennesker.
AP170704https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Dramatiske-fremstillinger-av-digitalisering-bor-avloses-av-kjolig_-strategisk-besluttsomhet--Olav-Lysne-624514b.html De er skremmende fordi vi ikke er i stand til å forutsi den effekten disse endringene vil ha på samfunnet , på ressursfordelingen menneskene imellom, eller på maktfordelingen mellom private selskaper, staten og enkeltmennesker.
AP170704https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Narkotika-er-farlig--forbudsregimet-er-farligere--Anne-Siri-Koksrud-Bekkelund-624513b.html Krigen mot narkotika var en krig samfunnet aldri kunne vinne.
AP170704https://www.aftenposten.no/kultur/Kong-Harald-om-Sonjas-nye-galleri-En-gave-til-alle_-for-fremtiden-624562b.html Hos både giver og mottager var det stor glede da Kunststallen ble innviet tirsdag formiddag : « Jeg synes å registrere at det endelig er i ferd med å vokse frem en økt forståelse for kunsten og kulturens betydning på mange områder i samfunnet », bemerket 80-årsjubilanten.
AA170704 Abe sa da den siste oppskytingen viser at Nord-Korea nok en gang ignorerer de gjentatte advarslene fra det internasjonale samfunnet .
AA170704 Frostating lagmannsrett mener det er særdeles skjerpende at fosterfaren misbrukte tilliten han ble gitt av samfunnet for å ta vare på og gi omsorg til et sårbart barn som har vært utsatt for omsorgssvikt i sine første leveår.
AA170704 Det finnes mye forskning og fakta som man kan bruke og skape engasjement og for å øke forståelsen for det som skjer i samfunnet .
AA170704 - Jeg ser mange muligheter for å få brukt denne kunnskapsbasen, og muligheter til å gjøre ting som vi kan ha nytte av ellers i samfunnet .
VG170703 Litt krim, men like mye et kritisk skråblikk på samfunnet .
VG170703 Vi må gå bort fra den prosjektbaserte arbeidsformen, til en ny struktur som aktivt forebygger, straffeforfølger kriminelle og beskytter de sårbare i samfunnet vårt.
VG170703 I Bibelen står det også at en synd ikke er større enn en annen synd - så hvorfor skal én gruppe i samfunnet behandles slik av en religion som påstår at deres Gud er kjærlighet ?
VG170703 Gjennomsnittsalderen på Stortinget er høyere enn i samfunnet for øvrig, noe som er ganske dumt.
DB170703 Ingen tiltak er perfekte, men de er enkeltdeler i puslespillet for å løse utfordringer i samfunnet .
DB170703 Oppdraget deres innebærer å ha blikket rettet både utover og innover, både å være et lite jernmolekyl i en innforstått og internasjonal spydspiss, og å bidra til å bygge det norske samfunnet .
DB170703 Men fra flere hold kommer det nå bekymringsmeldinger om at internasjonaliseringen har tatt overhånd, og om at både akademikerne og de akademiske institusjonene blir oppmuntret til og belønnet for å markere seg internasjonalt i den grad at båndene mellom forskerne og det norske samfunnet svekkes.
BT170703https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Du-far-ikke-stemmen-min-denne-gangen-336233b.html Selv om de vet det på forhånd, skaper de håp hos dem som har minst i samfunnet .
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AAL0E/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det Hvor får vi mest igjen til samfunnet i ren inntekt fra en ingeniør : I oljen eller i en annen næring ?
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/MDG-mener-Hoyre-bruker-manipulerte-tall-fra-oljelobbyen-Stemmer-det-623479b.html Hvor får vi mest igjen til samfunnet i ren inntekt fra en ingeniør : I oljen eller i en annen næring ?
AP170703https://www.aftenposten.no/kultur/-Norge-er-mitt-safe-space--Ben-McPherson-624285b.html For å si det med rene ord : å være god på ski og oppdrettslaks skaper ikke akkurat den kule nerven i samfunnet , skriver Ben McPherson.
AA170703 Vi tror det trengs noen som kan rydde opp i virvaret av informasjon og vise noen av sammenhengene i det som skjer i samfunnet .
AA170703 En av våre viktigste oppgaver er å se makten i kortene, og gjøre folk i stand til å forstå samfunnet rundt seg.
AA170703 At det er en viss rolleforvirring om domstolenes plass i samfunnet , bl.a. knyttet til oppgaver, finansiering, uavhengighet m.v. er dessverre ikke til å underslå.
VG170702 Loven som forbyr homoseksuell propaganda er bare en av mange som rammer det sivile samfunnet i Russland.
DB170702 Hva som passer samfunnet kulturelt, er viktig å få med i denne debatten her, sier Thorsby.
DB170702 Med mindre disse store, mektige selskapene betaler sin skatt, så kan ikke samfunnet fungere.
VG170701 - Dette er et meningsløst tap av en lovende ung kvinne, og et medlem av samfunnet vårt.
VG170701 - Festivalen har fått mye oppmerksomhet i flere år, og spesielt i fjor, grunnet økende press fra det internasjonale samfunnet og økt lokalt engasjement.
VG170701 Stort sett viser kirkens stunts at de ønsker å delta i det moderne samfunnet , og prøver å gjøre troen relevant.
VG170701 Kristendommen er en sentral del av vår kulturarv, og kunnskap om kristendom er en viktig nøkkel til å forstå det norske samfunnet , vår kultur og vår historie.
DB170701 Både i solidaritet med andre land med mer utfordringer enn oss selv, og for mindre grupper i samfunnet som kanskje synes det er vanskeligere å stå fram med den de er, sa Høie til NTB.
DA170701 På den tida har det norske samfunnet , i stort, radikalt skiftet holdning til homofile og lesbiske.
DA170701 Det norske samfunnet har gjennomgått en grunnleggende endring i forholdet til homospørsmål.
DA170701 - Men på snaut femti år har en klart å vende store deler av samfunnet - det er som natt og dag.
DA170701 Hun er en av dem som har stått midt i kampen i mange år, og deler oppfatningen av at store deler av det norske samfunnet har flyttet seg betraktelig på kort tid.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Uforstaelig-at-eldre-skal-ha-darligere-okonomi-334675b.html | Uforståelig at eldre skal ha dårligere økonomi ¶ Samfunnet må lære å se på høy alder med ny forståelse.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Handler-det-virkelig-om-mennesker-336298b.html Døve utgjør en liten gruppe i samfunnet .
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Alt-jeg-onsker-meg-er-en-norsk-venn-336203b.html Vi trenger å komme inn i samfunnet i Norge.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Nav-kontor-godkjente-a-bosette-barn-i-strok-med-hoy-kriminalitet--politi-og-barnevern-advarer-623366b.html En tilfredsstillende bolig er en sentral forutsetning for at den enkelte skal kunne leve og bo selvstendig, skaffe eller beholde arbeid, og delta i samfunnet .
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/I-dag-kan-du-se-bonder-og-brannfolk-i-Pride-paraden-for-forste-gang-624405b.html Det kan godt være at vi ikke har tenkt så mye på dette, men nå har vi lyst til å markere at det selvfølgelig er greit å være homofil, både i samfunnet og som brannkonstabel.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Han-sto-frem-som-homofil-samme-ar-som-det-ble-avkriminalisert-i-Norge-I-dag-feiret-han-sammen-med-titusenvis-av-andre-624327b.html Aksepten for homofili i samfunnet for øvrig var tilnærmet ikke-eksisterende utenfor forbundet og uformelle forkjempere.
AP170701https://www.aftenposten.no/kultur/-Norge-er-mitt-safe-space-624285b.html For å si det med rene ord : å være god på ski og oppdrettslaks skaper ikke akkurat den kule nerven i samfunnet , skriver Ben McPherson.
AA170701 Både i solidaritet med andre land med mer utfordringer enn oss selv, og for mindre grupper i samfunnet som kanskje synes det er vanskeligere å stå fram med den de er, sier Høie.
VG170630 I et nytt intervju med Net-A-Porter-magasinet The Edit, forteller Collins nå om en reaksjon hun møtte som hun mener er symptomatisk for samfunnet og hvorfor spiseforstyrrelser vedvarer å være et stort problem.
VG170630 Det er fortsatt det mest kostnadseffektive instrumentet som det internasjonale samfunnet har for å hindre konflikter og tilrettelegge for varig fred, sier Dujarric.
VG170630 Ingen kan over tid sitte med stor makt, innflytelse og mye penger, uten at de kan vise til gode resultater og sterk forankring i samfunnet .
VG170630 Idretten kan bare styre seg selv så lenge medlemmene, lagene og samfunnet for øvrig lar dem gjøre det.
VG170630 Det er et godt bilde på den dobbeltmoralen som preger deler av det religiøse muslimske samfunnet i Norge.
VG170630 Påtalemyndigheten mener samfunnet står overfor to menn og en kvinne som er skyldige i et av de mest smertefulle og kynisk utførte drapshandlinger på lang tid, slik aktor ser det.
SA170630 Det er sykepleierne som har utarbeidet og bygget opp alle faktadelene på nettsiden til Kreftforeningen, nettopp fordi de har den kompetansen som foreningen trenger for å gi et godt tilbud til alle i samfunnet .
NL170630 » I dag sier Sollie : « Summen av alt dette ga meg et nytt inntrykk av det norske samfunnet .
NL170630 ¶ UENIGE : Jonas Gahr Støre og Erna Solberg er uenige om hvor viktig det er å bekjempe forskjeller i samfunnet .
NL170630 Jonas Gahr Støre og Erna Solberg er uenige om hvor viktig det er å bekjempe forskjeller i samfunnet .
NL170630 Det vil lønne seg for folk flest og samfunnet som helhet å bekjempe tendensene til økte forskjeller.
DB170630 En streng reaksjon viser at samfunnet ønsker å verne om menneskeverdet, og at voldsbruken blir vurdert som svært kritikkverdig og alvorlig, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
DB170630 Ved å fjerne de revolusjonære og elementene i partiet som hadde makt, gjorde han seg mer akseptabel for de økonomiske og militære elitene i det tyske samfunnet .
DB170630 Til ethvert område av samfunnet .
DB170630 Samfunnet gir stadig hardere konkurranse, så da er det bra at de med ADHD får hjelp til å konsentrere seg.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Dyre-pensjonister-336205b.html Sannheten er at pensjonistene er blant gruppene i samfunnet med høyest inntekt, størst formue og lavest gjeld.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/jqvVo/Kjare-Nanna-Jeg-sliter-med-a-komme-ut-som-bifil-Hvordan-kan-jeg-gjore-det-Hilsen-jente-18 Jeg føler samfunnet er veldig dømmende og at det å være bifil ikke blir sett på som en ordentlig legning.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/jqvVo/Kjare-Nanna-Jeg-sliter-med-a-komme-ut-som-bifil-Hvordan-kan-jeg-gjore-det-Hilsen-jente-18 Hun føler samfunnet er veldig dømmende og at det å være bifil ikke blir sett på som en ordentlig legning.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/jqvVo/Kjare-Nanna-Jeg-sliter-med-a-komme-ut-som-bifil-Hvordan-kan-jeg-gjore-det-Hilsen-jente-18 Du skriver at samfunnet er dømmende, og du har nok dessverre rett i at det er noen som tror at det å være bifil betyr at man bare ikke har bestemt seg for hvem man er, men dette er rett og slett fordommer som kommer av mangel på kunnskap.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Nanna-Jeg-sliter-med-a-komme-ut-som-bifil-Hvordan-kan-jeg-gjore-det-Hilsen-jente-18-623979b.html Jeg føler samfunnet er veldig dømmende og at det å være bifil ikke blir sett på som en ordentlig legning.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Nanna-Jeg-sliter-med-a-komme-ut-som-bifil-Hvordan-kan-jeg-gjore-det-Hilsen-jente-18-623979b.html Hun føler samfunnet er veldig dømmende og at det å være bifil ikke blir sett på som en ordentlig legning.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Nanna-Jeg-sliter-med-a-komme-ut-som-bifil-Hvordan-kan-jeg-gjore-det-Hilsen-jente-18-623979b.html Du skriver at samfunnet er dømmende, og du har nok dessverre rett i at det er noen som tror at det å være bifil betyr at man bare ikke har bestemt seg for hvem man er, men dette er rett og slett fordommer som kommer av mangel på kunnskap.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/-Skeiv-i-Helse-Norge--Solberg_-Rosmo-Hansen-og-Arntzen-624189b.html Kjønnsidentitet omhandler din indre opplevelse av å være kjønn, og kjønnsuttrykk er den måten vi ønsker å uttrykke vårt kjønn ovenfor samfunnet .
AA170630 Det er fortsatt det mest kostnadseffektive instrumentet som det internasjonale samfunnet har for å hindre konflikter og tilrettelegge for varig fred, sier Dujarric.
SA170629 Vi er alle en del av samfunnet , det være seg lokalsamfunn, regioner, nasjoner eller hele verden.
SA170629 Det grunnlaget for å styre og forme samfunnet , og det ønskes at flest mulig er med på dette.
NL170629 Uten at skolen tar et større ansvar for opplæringen i personlig økonomi kan forskjellene i samfunnet forsterkes.
NL170629 Samfunnet har et ansvar for at alle har best mulige forutsetninger for å ta de rette valgene.
DN170629 En beregning fra ifjor viste at innskyterne i Danmark på grunn av lavere innskuddsrenter enn prisstigningen i samfunnet har tapt over 42 milliarder kroner i kjøpekraft de ti siste årene.
DN170629 Richardson mener at mediene bør dekke klimaendringene som en stor risiko for samfunnet vårt - på linje med risikoen for terror og lignende katastrofer.
DB170629 Kvalevåg har solid ledererfaring fra næringslivet, kan mye om norske mat - og handlevaner, men har aldri markert seg i diskusjonen om hva idrettsbevegelsen skal bidra med i samfunnet .
DB170629 Han ble en fare for samfunnet .
DB170629 Nicolás Maduro har ingen skyhøy oljepris, ingen personlig karisma, og han har vist seg som en stadig mer autoritær politisk klossmajor etter hvert som samfunnet nærmer seg sammenbruddet.
DB170629 Det er ikke lett å sammenfatte det omfattende rotet i statsstyret og samfunnet i Venezuela nå om dagen.
DB170629 Samfunnet får altså mer verdi igjen av å la være å investere enn å bygge ut prosjektene.
DB170629 - Jeg har masse jeg har lyst til å endre på og masse jeg har lyst til å framheve som veldig positive side ved samfunnet .
BT170629https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Hoie--Legene-vet-ikke-nok-om-doping-336286b.html Det forunderlige er at det ikke er noen som har reflektert rundt at når det er et problem i toppidretten, så er det mest sannsynlig et mye større problem i samfunnet generelt, sier hun.
AA170629 Det forunderlige er at det ikke er noen som har reflektert rundt at når det er et problem i toppidretten, så er det mest sannsynlig et mye større problem i samfunnet generelt, sier hun.
VG170628 IRN hadde da fått midler av Kulturdepartementet til å øke staben, for å være en brobygger til resten av det norske samfunnet .
VG170628 Selv om Cyberforsvaret kun har ansvar for å trygge Forsvarets egne systemer, kan de etter bistandsinstruksen bidra ved høyterskeltrusler eller angrep fra statlige aktører som rammer andre deler av samfunnet .
VG170628 Men noen ganger utsettes vi altså for offensive trusler som, hvis de ikke hadde blitt stoppet, ville fått svært alvorlige konsekvenser for samfunnet vårt, forteller kommandør Kjetil Utne. 1. august tar han over ledelsen for Cyberforsvarets avdeling for cybersikkerhet - en avdeling som samtidig skal flyttes oppover i organisasjonsstrukturen og svare direkte til sjefen for hele Cyberfors
SA170628https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Bent-Hoie-slar-alarm--Legene-vet-ikke-nok-om-doping-237634b.html Det forunderlige er at det ikke er noen som har reflektert rundt at når det er et problem i toppidretten, så er det mest sannsynlig et mye større problem i samfunnet generelt, forklarer hun.
SA170628 Slik utvikler enkeltindivider og samfunn seg, og virkelig samhold på tvers av tilsynelatende ulike grupper i samfunnet vårt, eller det Yosef så fint beskriver som « den store revyfesten », kan skapes. | #Je suis Bjørn Dæhlie ¶
SA170628 Seriens karakterer og samtaler forbilledlige, og viser hvor viktige slike samtaler er - for den enkelte, og indirekte for hele samfunnet .
SA170628 Det forunderlige er at det ikke er noen som har reflektert rundt at når det er et problem i toppidretten, så er det mest sannsynlig et mye større problem i samfunnet generelt, forklarer hun.
FV170628 Det forunderlige er at det ikke er noen som har reflektert rundt at når det er et problem i toppidretten, så er det mest sannsynlig et mye større problem i samfunnet generelt, forklarer hun.
DB170628 I 2011 skrev Trine Skei Grande at « Jeg tror ekstremisme bekjempes med toleranse, ikke med intoleranse - ved at ingen blir tråkket på i det norske samfunnet , enten det er på bakgrunn av tro, kultur eller etnisk bakgrunn.
DB170628 Videre heter det at en viktig forutsetning for at å ivareta disse funksjonene og oppgavene på en god og effektiv måte er at organisasjonen har tillit hos de som den er satt til å representere, samt politikere, myndigheter, samarbeidspartnere og samfunnet generelt.
DB170628 Og det kommer til å gjøre samfunnet vårt sterkere.
DB170628 Journalist og blogger Mai Eckhoff Morseth fremhever at « etter fødsel»-bilder, i alle varianter, ikke nødvendigvis bidrar til mindre kroppspress og kroppsfokus i samfunnet .
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/A-holde-flyktningers-liv-pa-vent_-skaper-ikke-tilhorighet-til-samfunnet-334181b.html | Å holde flyktningers liv på vent, skaper ikke tilhørighet til samfunnet
AP170628https://www.aftenposten.no/verden/Hackervirus-har-spredt-seg-til-USA-og-Australia-624145b.html Han sier at vi kan risikere at hele samfunnet settes ut av funksjon om slike angrep treffer hardere.
AP170628https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Bent-Hoie-slar-alarm--Legene-vet-ikke-nok-om-doping-237634b.html Det forunderlige er at det ikke er noen som har reflektert rundt at når det er et problem i toppidretten, så er det mest sannsynlig et mye større problem i samfunnet generelt, forklarer hun.
AA170628 Den reflekterer min egen frykt - for menneskeheten, samfunnet , hvor det bærer.
VG170627 Nettopp dette tydeliggjør at Linn lever utenfor samfunnet .
VG170627 Men han foreslår lavere lønnsvekst enn for resten av samfunnet hvert eneste år.
VG170627 Han mener pensjonistene bør ha samme lønnsutvikling som resten av samfunnet .
VG170627 - I langtidsplanen la vi frem det som var et klart fagmilitært råd, at spesialstyrkene må få mer mobilitet, altså helikopter, for å kunne bidra i beredskapen i samfunnet og øke mobiliteten for militære operasjoner.
SA170627 De fleste av oss vil være enig i at slike grupperinger på ingen måte er en berikelse for samfunnet, men viser samfunnet seg fra sin beste side når man svarer med forbud, fremfor motsvar ?
SA170627 De fleste av oss vil være enig i at slike grupperinger på ingen måte er en berikelse for samfunnet , men viser samfunnet seg fra sin beste side når man svarer med forbud, fremfor motsvar ?
NL170627 Det er altså snakk om en alvorlig psykisk lidelse, med store konsekvenser for den som rammes, familien, og for samfunnet .
DB170627 - Nei, jeg har masse jeg har lyst til å endre på og masse jeg har lyst til å fremheve som veldig positive side ved samfunnet .
DA170627 Mange av de ansatte i velferdstjenestene har i utgangspunktet lave lønninger og ugunstige arbeidstider, og samfunnet må̊ sørge for at de verdsettes mer, ikke mindre.
DA170627 - Det Støre går ut med nå, innebærer at landets pensjonister fortsatt får lavere lønnsutvikling enn resten av samfunnet , i og med at de legger opp til fortsatt underregulering.
DA170627 - Det Støre går ut med nå, innebærer at landets pensjonister fortsatt får lavere lønnsutvikling enn resten av samfunnet , i og med at de legger opp til fortsatt underregulering.
DA170627 - Samfunnet kan ikke sitte å vite om noe som fungerer så bra uten å ta det ut.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/leder/Farlig-kildejakt-336170b.html Men støyen som innsyn i politiets arbeid representerer, er en liten kostnad sammenlignet med alternativet : En lukket etat som er mer opptatt av å beskytte seg selv enn samfunnet for øvrig.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/leder/Farlig-kildejakt-336170b.html Hvis vi skal ha et politi med høy tillit i befolkningen, må politiet være en åpen institusjon som er nær menneskene og samfunnet det er satt til å beskytte.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/leder/Farlig-kildejakt-336170b.html Det betyr også at samfunnet må ha innsyn i politiets arbeid.
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Forebygg-skade_-ikke-rus-336157b.html Å bruke ressurser på å bekjempe enhver rusmiddelbruk, gjør at vi får mindre ressurser til å bekjempe det vi egentlig vil : Rusavhengighet og skader i samfunnet .
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3nBAq/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene - Pensjonistene skal aldri mer oppleve å gå i minus når resten av samfunnet går i pluss.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene-624078b.html - Pensjonistene skal aldri mer oppleve å gå i minus når resten av samfunnet går i pluss.
AA170627 De 26 demobiliseringssonene skal avvikles i løpet av en drøy måned til, og de tidligere geriljasoldatene skal da integreres i samfunnet .
AA170627 Flere domstoler har de siste årene uttrykt bekymring for hvordan samfunnet kan stoppe mannen.
AA170627 Undersøkelsen, som er gjennomført av byrået YouGov, viser også at 59 prosent av de spurte nordmennene mener også det er en fundamental konflikt mellom islam og verdiene i det norske samfunnet .
AA170627 Debatten om verdikonflikt blir mer synlig, og samtidig blir det mer polarisering mellom grupper i samfunnet , sier Ranstorp.
AA170627 Samfunnet har som mål å bedre folkehelsen, og ønsker å legge til rette for mer fysisk aktivitet for å nå dette.
VG170626 - Det tror jeg vil gjøre at man har mer toleranse for mangfoldet, og at man er forskjellige i samfunnet men likevel holder sammen.
VG170626 Utover å forvolde størst mulig skade ved hvert enkelt angrep, ligger det et mer langsiktig ønske om å destabilisere samfunnet man går til angrep på.
VG170626 Nyheten er i seg selv fryktutløsende, den skaper panikk, raseri og hardere fronter og forsterker motsetninger i samfunnet .
VG170626 En effektiv bekjempelse av dagens terrorisme er derfor en forutsetning for å verne om de liberale demokratiske verdiene samfunnet vårt er bygget på.
SA170626 Da er vi ved kjernen : All etikk og moral i samfunnet bunner i det personlige ansvar.
SA170626 All etikk og moral i samfunnet bunner i det personlige ansvar.
DB170626 Det presset er stort i samfunnet generelt og i enkelte særidretter spesielt, sa professor ved Norges idrettshøgskole, Jorunn Sundgot-Borgen, til Dagbladet.
DB170626 Jeg ønsker å kritisere det som ikke er greit i det polske samfunnet .
DB170626 Kunstnerisk kvalitet, kunstens verdi i samfunnet , er ikke målbar.
DA170626 Flere tusen tidligere geriljakrigere har flyttet inn i egne leire der de skal « reintegreres » i det colombianske samfunnet .
DA170626 Vi har grunnleggende tro på samfunnet som noe større enn oss selv, og vi mener at vi oppnår mer sammen, enn hver for oss.
AA170626 Ordføreren understreker at han er stolt over det arbeidet som er gjort forut for byggestarten og snakker om at ungdom, oppvekst og idrett blir motoren i samfunnet på Brekstad og i Ørland fremover.
AA170626 Mangfoldet blir vesentlig mindre, og samfunnet vårt blir mye fattigere uten samene.
AA170626 I landet vårt som skal være på tolerant, hvor vi tar vare på mangfoldet og synes det er noe av det fine med samfunnet vårt.
DB170625 Det internasjonale samfunnet har aldri anerkjent den israelske annekteringen av Golanhøydene, og Syria anser området som sitt - et krav som har fått støtte av FNs sikkerhetsråd.
AP170625https://www.aftenposten.no/verden/Tyrkiske-politi-avfyrer-gummikuler-mot-homoparade-623935b.html I en uttalelse med tittelen « Vi marsjerer, bli vant til det, vi er her og vi forsvinner ikke ! » skriver de at byens myndigheter ikke anerkjenner LHBTI-personer som en del av samfunnet .
AP170625https://www.aftenposten.no/verden/Tyrkisk-politi-avfyrte-gummikuler-mot-homoparade-623935b.html I en uttalelse med tittelen « Vi marsjerer, bli vant til det, vi er her og vi forsvinner ikke ! » skriver de at byens myndigheter ikke anerkjenner LHBTI-personer som en del av samfunnet .
AP170625https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Na-kan-en-app-behandle-fobier--Aksel-Inge-Sinding-og-Michelle-Jensen-623876b.html Ifølge WHO ( 2012 ) vil psykiske lidelser bli den største byrden for samfunnet i 2020.
SA170624 | Invester i bibliotekene ; økt leseferdighet sparer samfunnet for millioner !
SA170624 Tida er kanskje moden for å se skole- og folkebibliotekene i et nytt lys nå når vi har fått kunnskap om bibliotekets betydning for leseferdighet og hvor mye samfunnet kan spare på å investere i denne sektoren.
SA170624 Så innsparingspotensialet er stort for samfunnet .
SA170624 Om å redusere antallet barn som har dårlig leseferdighet, sier rapporten at samfunnet kan spare 700.000 euro per person som lærer å lese skikkelig : ¶
SA170624 Fysisk inaktivitet koster samfunnet milliarder, men den tradisjonelle idrettsbevegelsen henger ikke med på befolkningens endrede aktivitetsprofil.
SA170624 FOTO : rune petter ness / Siri Gulliksen ¶ 200 mennesker som praktiserer yoga på Times Square i Ny York, er et eksempel på hvordan nye treningsformer finner innpass i samfunnet .
SA170624 De er mer eller mindre blinde for endringene i samfunnet og formidler en utdatert måte å tenke på.
FV170624 Fysisk inaktivitet koster samfunnet milliarder, men den tradisjonelle idrettsbevegelsen henger ikke med på befolkningens endrede aktivitetsprofil.
FV170624 FOTO : rune petter ness / Siri Gulliksen 200 mennesker som praktiserer yoga på Times Square i Ny York, er et eksempel på hvordan nye treningsformer finner innpass i samfunnet .
FV170624 De er mer eller mindre blinde for endringene i samfunnet og formidler en utdatert måte å tenke på.
DB170624 Oppfordrer folk til å hjelpe de eldre ¶ 50-åringen har fått mer forståelse for hvilke utfordringer de eldre står overfor i hverdagen, og i det norske samfunnet .
DB170624 En av de tingene jeg sitter igjen med nå er en enorm kjærlighet og forståelse, og et ønske om å møte de eldre i samfunnet vårt.
DB170624 Dermed hadde Lehland ideen om at han selv ville føle på kroppen hvordan alderdommen er, for bedre å kunne forstå hvilke utfordringer samfunnet står overfor.
DB170624 - Før min mor døde snakket jeg mye med henne om hvordan de eldre blir « irrelevante » i samfunnet .
DA170624 Det er bærebjelken i velferdssamfunnet, Ikke skriv velferdsstaten, slik dere pleier, skriv samfunnet .
DA170624 - Det har vært et privilegium å få være stortingsrepresentant, og å få lov til å være et lite hjul i det maskineriet som former samfunnet .
BT170624https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Politikere-matte-slite-seg-gjennom-rullestolloype-336114b.html - I utgangspunktet er dette en dag for å vise at vi funksjonshemmede er en del av samfunnet , med de samme interessene og drømmene som andre.
BT170624 Fysisk inaktivitet koster samfunnet milliarder, men den tradisjonelle idrettsbevegelsen henger ikke med på befolkningens endrede aktivitetsprofil.
BT170624 FOTO : rune petter ness / Siri Gulliksen ¶ 200 mennesker som praktiserer yoga på Times Square i Ny York, er et eksempel på hvordan nye treningsformer finner innpass i samfunnet .
BT170624 De er mer eller mindre blinde for endringene i samfunnet og formidler en utdatert måte å tenke på.
AP170624https://www.aftenposten.no/verden/Jordan-vil-kvitte-seg-med-kontroversiell-lov-som-skjermer-voldtektsmenn-623919b.html Kvinnerettighetsforkjempere sier at en oppheving av loven, artikkel 308, vil være en seier, men at problemet også er en integrert del av det jordanske samfunnet .
AP170624https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Den-norske-idrettsmodellen-er-utdatert-237677b.html Fysisk inaktivitet koster samfunnet milliarder, men den tradisjonelle idrettsbevegelsen henger ikke med på befolkningens endrede aktivitetsprofil.
AP170624https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Den-norske-idrettsmodellen-er-utdatert-237677b.html FOTO : rune petter ness / Siri Gulliksen ¶ 200 mennesker som praktiserer yoga på Times Square i Ny York, er et eksempel på hvordan nye treningsformer finner innpass i samfunnet .
AP170624https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Den-norske-idrettsmodellen-er-utdatert-237677b.html De er mer eller mindre blinde for endringene i samfunnet og formidler en utdatert måte å tenke på.
AP170624 Fysisk inaktivitet koster samfunnet milliarder, men den tradisjonelle idrettsbevegelsen henger ikke med på befolkningens endrede aktivitetsprofil.
AP170624 FOTO : rune petter ness / Siri Gulliksen ¶ 200 mennesker som praktiserer yoga på Times Square i Ny York, er et eksempel på hvordan nye treningsformer finner innpass i samfunnet .
AP170624 De er mer eller mindre blinde for endringene i samfunnet og formidler en utdatert måte å tenke på.
AA170624 Domstolene er til for samfunnet og brukerne, og at de leverer effektive tjenester med høy kvalitet er til gunst for oss alle.
AA170624 Domstoladministrasjonen har etablert en utmerket dialog med domstolene og politiske myndigheter for å bevare domstolenes uavhengighet, og gjøre de enda bedre i stand til å møte utfordringene samfunnet står overfor.
AA170624 Digitaliseringen : Samfunnet gjennomgår en digitalisering som både gjør offentlig sektor mer effektiv, bedre tilgjengelig for brukerne og enklere å forholde seg til.
VG170623 - Hvis alle kan betale litt for at færre blir langsiktige sykemeldte og færre unge blir gående på uføretrygd hele livet vil det være til det beste for samfunnet siden de langsiktige fordelene for de det gjelder er meget store, skriver Løken.
VG170623 Australia, som har utplassert sine asylmottak til øyene Nauru og Papa Ny-Guinea, har fått mye kritikk fra det internasjonale samfunnet .
VG170623 - Vi kan ikke gi tilslutning til et forslag som etter vår oppfatning medfører så mange negative konsekvenser for folk flest og for samfunnet , skrev Politidirektoratet ( POD ) i sin høringsuttalelse til regjeringens frislipp.
NL170623 Vi er enige med Nordlys om at radio over Internett ikke ville ha vært et alternativ til DAB, gitt at radioens funksjon i samfunnet er det den er i dag med tanke på sikkerhet og beredskap.
DB170623 Det har tjent det norske samfunnet godt, sier Lysbakken.
DB170623 Klausen « Soldatenes familie - stebarn i samfunnet ».
DB170623 Ja, her må vi gjennom en felles dugnad ta et skippertak i mange ledd i samfunnet vårt.
DB170623 - I 1980- 81 polariserte presidenten den gang samfunnet i to leire, og delte landet i motstandere og tilhengere.
DB170623 STATSKUPP : Ulrikke forteller at det er mange saker hun har lyst til å fremheve i samfunnet .
DB170623 - Nei, jeg har masse jeg har lyst til å endre på og masse jeg har lyst til å fremheve som veldig positive side ved samfunnet .
DA170623 Dette er det vi har advart om, kuttene rammer sterke fagpersoner som gjør en svært viktig jobb for samfunnet , sier SVs Kari Elisabeth Kaski.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Domstoler-pa-sparebluss--Mats-Stensrud-623692b.html Domstolene speiler utviklingen i samfunnet .
AA170623 FN ber det internasjonale samfunnet om å bidra med 66 milliarder kroner for å bøte på flyktningkrisen i Uganda.
AA170623 Gjennomsnittsalderen på Stortinget er høyere enn i samfunnet for øvrig, noe som er ganske dumt.
AA170623 Inspirert av amerikanske Raymond Chandler og det svenske forfatterteamet Sjöwall & Wahlöö brukte Skagen krimsjangeren til å belyse det norske samfunnet , mener Hoel.
VG170622 I samfunnet er det en rekke aktiviteter knyttet til dette spørsmålet.
VG170622 - Jeg synes det er et flott tiltak, det jobbes godt med å påvirke holdninger i samfunnet ellers.
VG170622 - Ja, det har vært snakket om hvorfor det er så få åpne homofile fotballspillere i forhold til resten av samfunnet .
VG170622 - Hvis fem prosent har en homofil legning i samfunnet så er det rart hvis de ikke finnes i fotballen.
VG170622 At vi nordmenn er såpass like, det er et adelsmerke på det norske samfunnet .
SA170622 Selv om det internasjonale samfunnet fortsatt later som om Abbas er den legitime presidenten, tror verken Israel eller vi palestinere at han representerer oss.
SA170622 - Det er lite interessant å redusere kostnader gjennom endrede forskriftskrav, hvis dette ikke har en reell betydning for sluttbrukeren og for samfunnet , sier Dahl Grue hos Arkitektbedriftene.
DN170622 I verste fall kan Barentshav-aktiviteten ha en negativ nåverdi for samfunnet på ni milliarder kroner dersom myndighetenes laveste funnscenario slår til og alle kostnader tas med i betraktningen, ifølge rapporten.
DB170622 Etter dødsfallet ber Gay om at hele samfunnet tar seg sammen og hjelper hverandre.
DB170622 - Jeg håper virkelig at samfunnet kan samles og lede våre unge barn i den riktige retningen.
DB170622 Samfunnet er preget av eldgamle motsetninger, og jo nærmere etterforskerne kommer en løsning, jo farligere blir det.
DA170622 Vestlig-allierte Egypt har nemlig også tatt skritt mot frivillige organisasjoner, som menneskerettighetsgrupper, slik at det sivile samfunnet i disse dager blir stadig mer begrenset, og i stor grad kontrollert av regimet.
DA170622 Sivilsamfunnet, selve sjelen i samfunnet , er faktisk så å si blitt erklært ulovlig, sier hun til Dagsavisen.
DA170622 En kilde Dagsavisen jevnlig snakker med på grunn av hans gode analyser av det egyptiske samfunnet , hadde i går plutselig ingen mening om noe.
DA170622 Mens tallet på anmeldt kriminalitet i samfunnet forøvrig går ned, ser politiet ikke tilsvarende nedgang i vold og trusler blant barn og unge - snarere tvert imot.
BT170622https://www.bt.no/bolig/Kraftige-reaksjoner-pa-den-nye-byggeloven--Frykter-darligere-boliger-10303b.html - Det er lite interessant å redusere kostnader gjennom endrede forskriftskrav, hvis dette ikke har en reell betydning for sluttbrukeren og for samfunnet , sier Dahl Grue hos Arkitektbedriftene.
BT170622 - Vi mener han med dette har vist at han ikke kan være ute i samfunnet igjen, og kommer til å be om at han settes tilbake i forvaring, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/Overgrepsdomt-ekspolitimann-tiltalt-pa-nytt-623713b.html - Vi mener han med dette har vist at han ikke kan være ute i samfunnet igjen, og kommer til å be om at han settes tilbake i forvaring, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.
AP170622https://www.aftenposten.no/bolig/Kraftige-reaksjoner-pa-den-nye-byggeloven--Frykter-darligere-boliger-10303b.html - Det er lite interessant å redusere kostnader gjennom endrede forskriftskrav, hvis dette ikke har en reell betydning for sluttbrukeren og for samfunnet , sier Dahl Grue hos Arkitektbedriftene.
AP170622 - Vi mener han med dette har vist at han ikke kan være ute i samfunnet igjen, og kommer til å be om at han settes tilbake i forvaring, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.
AP170622 - Det er lite interessant å redusere kostnader gjennom endrede forskriftskrav, hvis dette ikke har en reell betydning for sluttbrukeren og for samfunnet , sier Dahl Grue hos Arkitektbedriftene.
AA170622 Det internasjonale samfunnet må stille opp, sa han i den anledning.
AA170622 - Vi mener han med dette har vist at han ikke kan være ute i samfunnet igjen, og kommer til å be om at han settes tilbake i forvaring, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.
AA170622 Alle kan se at samfunnet er i endring, og det er markante forskjeller mellom partiene i disse sakene.
VG170621 - Jeg håper denne sangen vil vise hvor sterke menneskene og samfunnet er.
VG170621 Slike voldshendelser går rett inn i den splittelsen som har vokst frem i Tyrkia rundt religionens plass i samfunnet , og har satt i gang en debatt i Tyrkia om et « moralpoliti » er i ferd med å vokse fram.
VG170621 - Slike mennesker skader samfunnet verdier, og det er en provokasjon i seg selv, sier Eyüp Sağlam, faren til kvinnen som ble slått på bussen, til nyhetsbyrået Dogan.
SA170621 Det er ikke vi politikere som skaper jobber i samfunnet , det er det hardtarbeidende gründere og bedriftsledere som gjør.
NL170621 Om ikke hele samfunnet får økt kunnskap om historien, så kommer vi oss ikke videre.
DN170621 - Det er helt naturlig at vi organiserer samfunnet annerledes når vi endrer fylkessammensetningen.
DB170621 Nå jakter amerikanske myndigheter, Ottos familie, og store deler av det internasjonal samfunnet svar på hva som egentlig gikk så galt : ¶ 1.
DB170621 - Følelsene mine sier at denne gutten må få forvaring, holdes borte fra samfunnet i lang tid framover.
DB170621 En forvaringsdom er ment å beskytte samfunnet mot en lovbryter, derfor idømmes også forvaring overfor mindreårige, sier han.
DB170621 - Følelsene mine sier at denne gutten må få forvaring, holdes borte fra samfunnet i lang tid framover.
DB170621 Han betviler imidlertid ikke at falske nyheter eksisterer, og innser at det også er en fare for samfunnet .
DB170621 Dokumentet er en grundig gjennomgang av et mangeårig system av ulovligheter nøye planlagt av en gjeng som i sitt politiske liv anser det norske samfunnet som illegitimt, og at det derfor er helt greit å tyne penger ut av fellesskapet uten hensyn til regler.
DB170621 Når samfunnet blir mer komplekst og saksfeltene krever stor presisjon og dybde, bør Stortingets evne til å levere nettopp dette oppgraderes. 3.
DB170621 De offisielle møtene i Stortinget burde følge den mer normale års- og døgnrytmen i samfunnet .
BT170621 Er man i tilstrekkelig grad del av samfunnet man bor i, risikerer man at det skjer noe med følelser og preferanser.
BT170621 Det er vanskelig å tenke seg ett regelverk som kan redusere utslipp fra alle deler av samfunnet på en enkel og effektiv måte.
AP170621 Samfunnet taper 33 milliarder på barnevold ¶
AA170621 Nye funn gir enorme verdier for det norske samfunnet , sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt Pedersen.
AA170621 Ja, vi er alle ansvarlige for vår egen tidsbruk og « tidsklemme », men hvis samfunnet rundt oss, og skolen spesielt, ikke tilrettelegger for at det skal være gjennomførbart - tvinger vi familier ( i all hovedsak kvinner ) til å jobbe ufrivillig deltid for å få kabalen til å gå opp.
AA170621 DA burde klargjøre domstolenes funksjon og særpreg for både rikspolitikerne og resten av samfunnet .
VG170620 Regjeringen vil nå introdusere tiltak for å forbedre overgangen fra fengselslivet til samfunnet .
VG170620 Livet er vanskelig for mange menn og kvinner når de løslates fra fengsel og skal tilbake til samfunnet .
VG170620 Debatt Livet er vanskelig for mange menn og kvinner når de løslates fra fengsel og skal tilbake til samfunnet .
VG170620 - Vårt forsvarsdepartement mener en offentliggjøring ville være å åpne norske sårbarheter for samfunnet .
SA170620 | Samfunnet trenger mineraler - og deponi ¶
SA170620 Dette er mennesker som hadde trengt å føle seg som en utlending i ett år, og føle på fremmedfrykten de har skapt i samfunnet .
NL170620 Mentaliteten i den tidligere unionen er preget av det gjennommilitariserte samfunnet der heltene var de som kjempet i krig og det meste av nasjonalproduktet gikk til å produsere moderne raketter, bombefly og atombomber.
NL170620 Da mønstrene raknet var det de som sto nært maktens tinder som gikk foran i å legge beslag på fellesskapets eiendom og bli de enormt rike nyrike som satte standarden for hva friheten skulle brukes til, - intelligentsiaen havnet i dyp fattigdom, likesom pensjonistene og andre store grupperinger i samfunnet .
NL170620 Vi må fortelle nye historier om nye mennesker fra hele det samiske samfunnet .
NL170620 Vi mener bare de understreker behovet for at vi forteller nye historier om det samiske samfunnet og den samiske befolkningen.
NL170620 Noen vil kanskje mene at disse tallene snur opp-ned på den tradisjonelle forestillingen om det samiske samfunnet .
NL170620 Det er du, som ung voksen same, som skal finne din plass i det samiske samfunnet , hva og hvor den enn er.
NL170620 Brukerundersøkelsene vi har gjort blant det unge voksne samiske publikummet forteller en tydelig historie : de ønsker historier og journalistikk fra det samiske samfunnet som speiler det moderne samiske livet, i all sitt kulturelle og språklige mangfold.
NL170620 Familien hadde ikke noen spesiell plass i samfunnet .
NL170620 Brekke var opptatt av forfallstendenser i samfunnet som han mente psykoanalysen og marxismen hadde ansvaret for.
NL170620 I den har hun kunnet sitte med hodet høyt, se folk i øynene og føle seg likeverdig resten av samfunnet hun er en del av - som hun for øvrig har all grunn til å føle.
DN170620 Det er derfor en felles utfordring for samfunnet å løse, og derfor har jeg disse møtene.
DB170620 Samfunnet bruker i dag mye ressurser på autismetilbudet, men ressursene brukes ofte steingalt.
DB170620 By opp til en saklig diskusjon, ros dem for sitt engasjement i samfunnet vårt.
DB170620 Minoritetene i Norge trenger å se noe de kan kjenne seg igjen i, for å føle seg som en del av samfunnet , hevder Imtiaz Rolfsen overfor Dagbladet.
DB170620 Lederne i kanaler og aviser må kjenne den delen av samfunnet , og ha en visjon om gå den veien i ansettelsene.
DA170620 En ny statlig studie tegner et dystert bilde av skadene samfunnet - og enkeltindivider - påføres i forbindelse med bruk av skytevåpen.
BT170620https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Minnestund-for-muslimske-terrorofre-i-London-335902b.html - Noe av det alle disse terroristene har til felles er en pervers ideologi som ønsker å drive frem splittelse i samfunnet .
BT170620 - Noe av det alle disse terroristene har til felles er en pervers ideologi som ønsker å drive frem splittelse i samfunnet .
BT170620 Grunnen er at det kan ha negative konsekvenser for kvinnene selv, og at samfunnet kan bli blir mer skeptisk til islam og muslimer i møte med nikab.
BT170620 De er aktive kvinner som ønsker å ta del i samfunnet på lik linje med andre borgere.
AP170620https://www.aftenposten.no/norge/SAS-far-tilsyn-og-risikerer-boter-for-ny-nettside-623575b.html Direktoratet skriver i brevet til SAS at folk er avhengige av en utforming av nettsidene som gjør at de ikke blir utestengt fra viktige funksjoner i samfunnet : ¶
AP170620 Både etterforskere og medlemmer av det jødiske samfunnet i Argentina tror den kom med en høyt rangert nazist eller flere i kjølvannet av den annen verdenskrig.
AP170620 En ny statlig studie tegner et dystert bilde av skadene samfunnet - og enkeltindivider - påføres i forbindelse med bruks av skytevåpen.
AP170620 Direktoratet skriver i brevet til SAS at folk er avhengige av en utforming av nettsidene som gjør at de ikke blir utestengt fra viktige funksjoner i samfunnet : ¶
AA170620 - Noe av det alle disse terroristene har til felles er en pervers ideologi som ønsker å drive fram splittelse i samfunnet .
AA170620 En ny statlig studie tegner et dystert bilde av skadene samfunnet - og enkeltindivider - påføres i forbindelse med bruks av skytevåpen.
AA170620 Det er derfor en felles utfordring for samfunnet å løse, og derfor har jeg disse møtene.
VG170619 All vår innsats bør ligge i å få rettferdighet for ofrene og sikre at samfunnet forblir det mangfoldige, tolerante og velkomne stedet slik vi kjenner det ».
VG170619 Sammen med flere andre fra det muslimske samfunnet i Finsbury Park, ble han vitne til hendelsen som politiet etterforsker som et terrorangrep.
VG170619 Nå er det er mange av våre naboer i samfunnet som kommer på våre arrangementer, sier Kozbar til VG.
VG170619 - Hvordan påvirker det samfunnet her ?
VG170619 - At de bare « ikke skal være tilgjengelige for uvedkommende » er veldig langt unna hvordan resten av samfunnet er pålagt å behandle gradert informasjon.
VG170619 Det er derfor samfunnet ser så alvorlig på dette, noe som gjenspeiles i loven.
VG170619 - Hvis 9000 har søkt og det koster 9000 kroner, da vil ordningen allerede ha tilført samfunnet 81 millioner kroner til trafikksikkerhet ?
SA170619 Vi låser mennesker som ikke har fått oppholdstillatelse, men som heller ikke kan returneres, til et liv som statsløse i stedet for å la dem bidra i samfunnet .
NL170619 Det finnes ingen større styringsutfordring enn å legge om samfunnet slik at vi kan møte menneskenes behov uten å ødelegge naturen og klimaet.
DN170619 - Hvis en i tillegg tar hensyn til miljøeffekter, klimaeffekter og indirekte virkninger i norsk næringsliv, er det slett ikke opplagt at oljevirksomheten i disse områdene er lønnsomt for samfunnet , mener Mohn.
DN170619 - Samfunnet og Finansdepartementet vil sitte igjen med mye mindre enn salgsverdien av oljen og gassen, sier Mohn.
DB170619 Disse forebyggende tiltakene oppfordrer hun samfunnet til å gjøre : ¶ 1.
DB170619 Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet, mener reguleringen av stortingsrepresentantenes lønn er basert på det normale i samfunnet og kan dermed ikke blandes inn i oppgjøret fra pensjonistene.
DB170619 IS ønsker å bryte opp det vestlige samfunnet .
DB170619 Det kan fort bli en voldsspiral som tjener IS' mål om å undergrave det vestlige samfunnet , sier Thomas Slensvik, orlogskaptein og hovedlærer ved Forsvarets høgskole, til Dagbladet.
DB170619 I tillegg til at han kommer til å betale mer skatt enn meg, bygge samfunnet mer enn meg og klage mindre enn meg, så synes jeg også han kan få plassen min fordi han fortjener litt stabilitet og trygghet.
DB170619 Men det er usikkert hvordan dette lar seg gjennomføre i det franske samfunnet .
DB170619 Deler av samfunnet er svært så gammeldags og trenger sårt modernisering, midt iblant verdensledende franske nyvinninger.
AP170619https://www.aftenposten.no/viten/i/4P7Ge/-Tankelos-internasjonalisering-ved-norske-universiteter Med dette menes ekspertise og profesjoner som det norske samfunnet er avhengig av.
AP170619https://www.aftenposten.no/viten/-Tankelos-internasjonalisering-ved-norske-universiteter-623512b.html Med dette menes ekspertise og profesjoner som det norske samfunnet er avhengig av.
AP170619https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Det-er-de-ikke-dodelige-sykdommene_-som-psykiske-lidelser-og-muskel--og-skjelettplager_-som-koster-samfunnet-mest-623504b.html | Det er de ikke-dødelige sykdommene, som psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager, som koster samfunnet mest ¶
AP170619https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Det-er-de-ikke-dodelige-sykdommene_-som-psykiske-lidelser-og-muskel--og-skjelettplager_-som-koster-samfunnet-mest-623504b.html Sykdommer og skader forårsaker ikke bare sykelighet og dødelighet, men også kostnader for individet og samfunnet .
AP170619https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Det-er-de-ikke-dodelige-sykdommene_-som-psykiske-lidelser-og-muskel--og-skjelettplager_-som-koster-samfunnet-mest-623504b.html Om man skal beregne kostnadene for samfunnet tar man gjerne med helsetjenestekostnader og produksjonstap ( tapt arbeidskraft ).
AP170619 Med dette menes ekspertise og profesjoner som det norske samfunnet er avhengig av.
AP170619 | Det er de ikke-dødelige sykdommene, som psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager, som koster samfunnet mest ¶
AP170619 Sykdommer og skader forårsaker ikke bare sykelighet og dødelighet, men også kostnader for individet og samfunnet .
AP170619 Om man skal beregne kostnadene for samfunnet tar man gjerne med helsetjenestekostnader og produksjonstap ( tapt arbeidskraft ).
VG170618 Ut i fra Straffegjennomføringsloven §12 kan straff gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon hvis det er nødvendig for å bedre mulighetene for at vedkommende skal fungere lovlydig og sosialt ute i samfunnet .
VG170618 Spesielt opptatt er de av å tette såkalte « glippsoner » mellom fengselet og samfunnet , for å unngå at innsatte som kommer ut av fengsel ikke har noe å gå til.
VG170618 Siste natten på overgangsboligen fra fengselet til det vanlige samfunnet var han tilbake igjen hos rusen.
VG170618 Regjeringen lanserer nå en ny strategi for å sørge for en « mer solid overgang fra fengsel til samfunnet ».
DN170618 - Det kommer til å være harde sannheter om hvordan vi bygger og vedlikeholder hjemmene til de mest marginaliserte i samfunnet , skriver Khan om det som vil komme frem i de kommende ukene.
DB170618 Professor ved Boston College, Peter Gray, forteller at barnet instinktivt vil leke fordi det er naturens måte å sikre seg at barnet får øvd på det som er viktig i samfunnet Det er merkelig at noe som var en så viktig forutsetning for hele reform 97 med et pennestrøk ble borte, fordi noen som ikke har utdannelse på området tror at leken er uvesentlig for læring.
AP170618https://www.aftenposten.no/verden/Macrons-parti-far-et-stort-flertall-i-parlamentet-Na-skal-han-reformere-Frankrike-i-turbofart-623311b.html Tidligere reformforsøk er nemlig blitt møtt av enorme demonstrasjoner fra fagforeningene, som har maktet å ramme vitale deler av det franske samfunnet .
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Tidligere-Statoil-topp-anslar-Olje-i-Lofoten-gir-hver-av-oss-750-kroner-622885b.html - Hvis en i tillegg tar hensyn til miljøeffekter, klimaeffekter og indirekte virkninger i norsk næringsliv, er det slett ikke opplagt at oljevirksomheten i disse områdene er lønnsomt for samfunnet , sier han.
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Tidligere-Statoil-topp-anslar-Olje-i-Lofoten-gir-hver-av-oss-750-kroner-622885b.html - Dette er kostnader og gevinster for samfunnet som oljeselskapene ikke tar hensyn til, for eksempel lokale miljøskader, klimapolitiske vurderinger og mulige ringvirkninger av oljevirksomheten, sier hun.
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Tidligere-Statoil-topp-anslar-Olje-i-Lofoten-gir-hver-av-oss-750-kroner-622885b.html - Samfunnet og Finansdepartementet vil sitte igjen med mye mindre enn salgsverdien av oljen og gassen, sier Mohn.
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Rasismeparagrafen-gjor-den-offentlige-debatten-bedre--Halvor-Ekeland-623357b.html Si ;D-innlegg : Mener virkelig Unge Høyre at retten til å sjikanere andre er viktigere enn å gi jenter mulighet til å ytre seg fritt ? Samfunnet må ha en mulighet til å reagere på hatefulle ytringer, skriver Halvor Ekeland.
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Psykolog-Grondahl-pa-velment-villspor-om-22-juli--Aage-Borchgrevink-623384b.html Selv om det er ubehagelig å se nærmere på utenforskap i det norske samfunnet , ville det vært i kjernen av NRKs samfunnsoppdrag å gjøre det, skriver Aage Borchgrevink.
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Fem-kroppsovingsforskere-Fysisk-aktivitet-i-skolen-redder-ikke-folkehelsen--623355b.html Det minner om hypokondri : Samfunnet tror det er sykt, eller kommer til å bli sykt, om ikke alle barn og unge er fysisk aktive på bestemte måter hver dag, skriver artikkelforfatterne.
AP170618https://www.aftenposten.no/kultur/Elin-Orjasater-Vi-snakker-heller-om-tull-enn-om-de-virkelige-problemene-i-samfunnet-623305b.html | Elin Ørjasæter : Vi snakker heller om tull enn om de virkelige problemene i samfunnet
AP170618https://www.aftenposten.no/amagasinet/Hvem-har-Norges-stussligste-roykebu-621835b.html Det er knapt noen grense for hvor langt samfunnet kan gå i å røyke ut nikotinbrukerne.
AP170618 Tidligere reformforsøk er nemlig blitt møtt av enorme demonstrasjoner fra fagforeningene, som har maktet å ramme vitale deler av det franske samfunnet .
AP170618 Tidligere reformforsøk er nemlig blitt møtt av enorme demonstrasjoner fra fagforeningene, som har maktet å ramme vitale deler av det franske samfunnet .
AP170618 - Hvis en i tillegg tar hensyn til miljøeffekter, klimaeffekter og indirekte virkninger i norsk næringsliv, er det slett ikke opplagt at oljevirksomheten i disse områdene er lønnsomt for samfunnet , sier han.
AP170618 - Dette er kostnader og gevinster for samfunnet som oljeselskapene ikke tar hensyn til, for eksempel lokale miljøskader, klimapolitiske vurderinger og mulige ringvirkninger av oljevirksomheten, sier hun.
AP170618 - Samfunnet og Finansdepartementet vil sitte igjen med mye mindre enn salgsverdien av oljen og gassen, sier Mohn.
AP170618 Si ;D-innlegg : Mener virkelig Unge Høyre at retten til å sjikanere andre er viktigere enn å gi jenter mulighet til å ytre seg fritt ? Samfunnet må ha en mulighet til å reagere på hatefulle ytringer, skriver Halvor Ekeland.
AP170618 Selv om det er ubehagelig å se nærmere på utenforskap i det norske samfunnet , ville det vært i kjernen av NRKs samfunnsoppdrag å gjøre det, skriver Aage Borchgrevink.
AP170618 Det minner om hypokondri : Samfunnet tror det er sykt, eller kommer til å bli sykt, om ikke alle barn og unge er fysisk aktive på bestemte måter hver dag, skriver artikkelforfatterne.
AP170618 | Elin Ørjasæter : Vi snakker heller om tull enn om de virkelige problemene i samfunnet
AP170618 Det er knapt noen grense for hvor langt samfunnet kan gå i å røyke ut nikotinbrukerne.
VG170617 ) som Offred og Alexis Bledel som Ofglen i det dystopiske samfunnet Gilead der fruktbare kvinner er slaver for den mannlige makteliten.
VG170617 Jeg har enda ikke møtt en politimann som ikke vil stille opp for samfunnet der det trengs, men det vi ønsker er forutsigbarhet, sier han.
SA170617 Stortinget slo senest i fjor fast at ideelle aktører har særlige fortrinn, egenskaper som er verdifulle for samfunnet og andre vilkår enn store kommersielle og offentlige aktører.
DB170617 Blant gutta hjelper det ingen ting om den rettslige tvisten i samfunnet utenfor ender med seier til familien Kristoffersen.
DB170617 Yousef tror samfunnet ville vært splittet uansett, selv om religion ikke eksisterte, det ligger i vår natur å dele mennesker inn i grupper.
BT170617 Samfunnet står derfor overfor store utfordringer med å tilrettelegge helse- og omsorgstjenestene for denne gruppen.
AP170617 Ila fengsel og forvaringsanstalt mente derimot at det ikke er realistisk å legge opp en plan for å føre 44-åringen tilbake til samfunnet i den nærmeste fremtid.
AP170617 Dommerne sa nei for å beskytte samfunnet .
AP170617 Asker og Bærum tingrett mener at risikoen for samfunnet er for stor.
AA170617 Han fikk bekreftet vrangforestillingene sine når « samfunnet » tvang han på sykehus.
VG170616 Myndighetene i USA hevdet da at byrået hadde fått pengene fra fondet 1MDB, opprettet av myndighetene i Malaysia med formål å gagne det malaysiske samfunnet .
VG170616 Særlig jenter er utsatt for kontroll, og samfunnet har ikke gjort nok for minoritetsjenter de siste tiårene.
VG170616 Samlet sett har også flertallet av nordmenn med stor sannsynlighet hatt fordel av EØS-avtalens innvirkning på arbeidslivet og samfunnet .
VG170616 Argumentasjonen gir inntrykk av at arbeidsinnvandring fra EØS-området først og fremst skaper problemer, både for arbeidsinnvandrerne som kommer hit, og det norske samfunnet .
VG170616 Det er på en måte sånn det blir når samfunnet setter opp regler som ikke alle er enig i.
NL170616 Tromsøkvinnen som har engasjert seg aktivt i humanitært arbeid blant flyktninger og asylsøkere, som dro til Hellas da flyktningekrisen sto på som verst for å hjelpe dem som kom seg levende over Middelhavet, og som er svært opptatt av barn og unges integrering og muligheter i det norske samfunnet , får nå hatefulle kommentarer på grunn av sine ytringer.
NL170616 I resten av samfunnet er mennesker ansvarlige for sine handlinger, men når politikerne forvalter fellesskapets ressurser som fulle sjømenn kan de etterpå trekke på skuldrene å si at " det er bare politikk ".
DN170616 Det er viktig å beskytte samfunnet både mot terror og kriminalitet, sier statsminister Erna Solberg.
DB170616 Støttespillerne av loven argumenterer for at monarkiet er en hellig grunnstein i det thailandske samfunnet , og må beskyttes for en hver pris.
DB170616 Jeg er evig takknemlig for det norske samfunnet, jeg er også en god samfunnsborger, jeg er politisk aktiv og bidrar i samfunnet uansett hva.
DB170616 Jeg er evig takknemlig for det norske samfunnet , jeg er også en god samfunnsborger, jeg er politisk aktiv og bidrar i samfunnet uansett hva.
DB170616 Fortsett med å bidra i samfunnet !
DB170616 Faget skal blant annet gi kjennskap til kristendommen og kristendommens betydning for kulturarven for samfunnet vårt.
DA170616 - I alt vi gjør må vi sørge for at vi ikke bygger opp under de underliggende stridighetene som fortsatt er der i det nordirske samfunnet , sa Major.
AP170616https://www.aftenposten.no/verden/Brannen-utloser-hissig-debatt-om-fattige-og-rike-Labour-lederen-krever-luksusboliger-til-ofrene-623339b.html Han kaller brannen « A tale of two cities » - en referanse til Charles Dickens berømte roman fra 1859 som blant annet tok for seg de voldsomme sosiale forskjellene i samfunnet . 19.845 tomme boliger ¶
AP170616 Han kaller brannen « A tale of two cities » - en referanse til Charles Dickens berømte roman fra 1859 som blant annet tok for seg de voldsomme sosiale forskjellene i samfunnet . 19.845 tomme boliger ¶
AA170616 Det er viktig både for samfunnet , virksomhetene og ikke minst for varslerne selv, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ).
AA170616 Det er derfor viktig, både for samfunnet og den enkelte, at asylsøkere som skal bli værende i Norge, kommer raskt ut i arbeid, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ). ( ©NTB ) ¶
VG170615 Tidligere denne uken fortalte Miller EW at vi får se mye mer av samfunnet Gilead i sesong 2, fokuset er på Offred og hennes opplevelse av Gilead.
VG170615 Gjennom hennes tilbakeblikk forstår vi hvordan samfunnet gradvis har brutt sammen og blitt erstattet med et fundamentalistisk, kristent patriarkat der fruktbare kvinner fratas all egenverd og behandles som kollektive avlsdyr.
VG170615 GODE, GAMLE DAGER : Luke ( O-T Fagbenle ) og June ( Elisabeth Moss ) med datteren Hannah i bakgrunnen, før samfunnet faller sammen.
VG170615 Boka om det dystopiske samfunnet Gilead der fruktbare kvinner lever som avlsslaver for den mannlige makteliten, har kontinuerlig kommet i nye opplag siden 1985.
SA170615 Vi skal fortsatt jobbe hardt hver eneste dag for flere jobber, flere etableringer i privat sektor og høyere verdiskapning, både for å sikre jobb til den enkelte og velferd som samfunnet .
SA170615 Vi har i lang tid hatt god dialog med skattemyndighetene for å sikre at alle våre sjåfører bidrar tilbake til samfunnet .
SA170615 Endring er ikke alltid enkelt, men kjernen i Uber er å utfordre det satte for å skape innovasjon og utvikling til det beste for hele samfunnet .
SA170615 Det er nå opp til politikerne å plukke opp ballen og introdusere et nytt, fremtidsrettet regelverk som omfatter mulighetene delingsøkonomien tilbyr, og som sikrer at den kommer hele samfunnet til gode.
DN170615 - Myndighetene forventer at alle ressurser som bidrar til verdier for samfunnet blir produsert, ikke bare de « enkle fatene ».
DN170615 En analyse fra Menon Economics, gjort for Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser at samfunnet kan spare 650 millioner kroner over 20 år, hvis kommunenes monopol på oppmåling av eiendom legges ut på anbud, melder E24.
DB170615 Når de rike får en stadig større del av kaka, samtidig som vi i den offentlige debatten har statsråder som bidrar til mer mistenkeliggjøring mellom folk, så er det også en endring som trekker oss vekk fra det samfunnet vi ønsker å være.
DB170615 Noe av det som gjør Norge til Norge er at vi har små forskjeller mellom folk, at vi stoler på hverandre, og at vi mener alle har noe å bidra med i samfunnet .
DB170615 Hun er født og oppvokst i Norge og er et godt eksempel på hvor mye man kan oppnå i det norske samfunnet om man integrerer seg godt.
DB170615 Tidligere kamp for nærdemokratiet synes å være helt blåst fra dette partiet nå, og Trine Skei Grande sier hun ønsker reformen fordi mer makt skal delegeres i samfunnet .
BT170615 Fordi det er til det beste for samfunnet at voldtektsmenn straffes.
BT170615 En drapsmann skal bures inne, fordi det gjør samfunnet tryggere.
BT170615 Det er også best for samfunnet at straffen ikke er lengre enn nødvendig.
BT170615 Det er samfunnet , altså staten, som straffer.
AP170615https://www.aftenposten.no/kultur/Jason-Isbell-gjor-americana-great-again-622879b.html - Jeg skriver historier om den lille manns liv og kamp i det amerikanske samfunnet , sier musiker Jason Isbell.
AP170615 - Jeg skriver historier om den lille manns liv og kamp i det amerikanske samfunnet , sier musiker Jason Isbell.
VG170614 For det lille samfunnet nordvest i London har det siste døgnet vært et mareritt.
VG170614 Hvilke tiltak skal samfunnet iverksette for å hindre at en far, mor eller kjæreste tvinger et menneske til å ikle seg symboltunge hodeplagg som hijab ?
VG170614 Hagen viser i forslaget sitt til det velkjente sitatet « like barn leker best », og at samfunnet må bestrebe muligheten for at vi fremstår og oppleves så likt som mulig.
VG170614 Grensene for når samfunnet skal sette rammer for kleskodeks gjennom lovverket, bør behandles prinsipielt og varsomt.
VG170614 Hvis målet med dette har vært å minske klasseskillet og de økonomiske ulikhetene i samfunnet så er politikken skivebom.
SA170614 I samfunnet for øvrig har en den teknologiske utviklingen skapt store og helt nødvendige endringer i synet på læring og kompetanse.
DA170614 - Dette er ikke en stor sum når man ser på Oslo kommunes totale utgifter, og det er langt under hva det koster samfunnet at folk blir gående i rusavhengighet, sier han.
BT170614 Men en nikab innskrenker kvinners mulighet til å ta del i det norske samfunnet .
BT170614 Arbeidet med å hjelpe dem som lever ufrie liv i det norske samfunnet er presserende.
AP170614https://www.aftenposten.no/okonomi/Polet-kan-fa-overta-taxfree-salg-av-alkohol-623175b.html - En avtale med Avinor vil også sikre oss en så stor markedsandel av alkoholomsetningen i Norge at vi vil opprettholde legitimiteten for monopolordningen i det norske samfunnet .
AP170614 - En avtale med Avinor vil også sikre oss en så stor markedsandel av alkoholomsetningen i Norge at vi vil opprettholde legitimiteten for monopolordningen i det norske samfunnet .
AP170614 Også her av hensyn til muligheten til å vende tilbake til samfunnet .
AP170614 Hun ber også om at beløpet som skal inndras settes slik at klienten ikke vil slite med å vende tilbake til samfunnet på grunn av gjeldsbyrde.
AA170614 Han understreker at forskningen viser at det ikke er noen forskjell når det gjelder overgrep i norske og samiske samfunn, men peker på at det samiske samfunnet har spesielle utfordringer blant annet når det gjelder tillit til myndighetspersoner.
VG170613 Sammen med Irans utenriksminister, Mohammad Javad Zarif og den tidligere amerikanske utenriksministeren, John Kerry, slo Mogherini klart fast at atomavtalen mellom Iran og det internasjonale samfunnet blir overholdt av alle parter og at EU garanterer for atomavtalen.
VG170613 Jeg er rørt og takknemlig over å se hvordan de unge her har gjenopptatt gleden ved den politiske forpliktelsen til å jobbe for det samfunnet vi alle er en del av.
VG170613 Det er en avtale som tilhører hele det internasjonale samfunnet og EU vil fortsette samarbeidet med Iran på områder som energi og økonomi.
VG170613 Trump har skapt uro med sine ulike uttalelser om hvordan han ser USAs rolle i det internasjonale samfunnet .
VG170613 Hun tror mange arbeidsgivere ikke ansetter delvis uføre fordi det er en oppdeling mellom de som trenger tilrettelegging og de som ikke gjør det ellers i samfunnet .
SA170613 Vi må også undersøke hva forhold i arbeidslivet og i samfunnet ellers kan bety.
SA170613 Trekk ved arbeidslivet og samfunnet ellers påvirker folks planer om flere barn.
NL170613 Vi er de første til å innrømme at taxfreeordningen kan fremstå som merkelig - men den fungerer godt for samfunnet .
NL170613 Det samiske samfunnet har da selv dyktige samiske jurister, med bl.a. topp kompetanse innen menneske- og urfolksrettigheter, som Sametinget kunne ha hyret inn.
NL170613 Denne konvensjonsteksten er ikke til det beste for det samiske samfunnet , har enkelte folkerettseksperter påpekt, og Mattias Åhrén finner det merkelig, at sametingets forhandlere ikke har hørt på rådene til ekspertgruppa bestående av bl.a.
FV170613 Prisen deles ut hvert andre år, til en internasjonal forfatter som fremmer ideen om individets frihet i samfunnet .
DB170613 Likevel er det helt nødvendig at vi gjennomfører reformer som gjør at vi organiserer samfunnet på en smartere måte, sier Helge André Njåstad.
DB170613 Da får en stor gruppe særlige behov som samfunnet må kunne ivareta.
DB170613 IKKE RADIKAL : - Det er ikke radikalt eller rart å ha sex med noen hvis man vil gjøre en forandring i samfunnet .
DB170613 Det er ikke radikalt eller rart å ha sex med noen hvis man vil gjøre en forandring i samfunnet .
DB170613 - Det handler om å se på innsiden av seg selv for å gjøre folk oppmerksomme på konflikter i samfunnet .
DA170613 Hvis ikke er det en klar utfordring for samfunnet , sier han.
DA170613 De får en inntektsutvikling som harmoniserer mer med det andre grupper i samfunnet får.
AP170613https://www.aftenposten.no/norge/NOKAS-domte-Betew-lovte-a-starte-et-nytt-liv-Dommerne-stolte-pa-ham-Han-hadde-likevel-ulovlig-kontakt-med-kriminelle-623027b.html Tingretten fastslo i sin dom at hensynet til samfunnsvern må gå foran Betews ønske om å tilbakeføres samfunnet .
AP170613https://www.aftenposten.no/norge/NOKAS-domte-Betew-lovte-a-starte-et-nytt-liv-Dommerne-stolte-pa-ham-Han-hadde-likevel-ulovlig-kontakt-med-kriminelle-623027b.html Randi Rosenqvist, Norges mest erfarne rettspsykiater : - Hvilken risiko skal samfunnet tåle ?
AP170613 Tingretten fastslo i sin dom at hensynet til samfunnsvern må gå foran Betews ønske om å tilbakeføres samfunnet .
AP170613 Randi Rosenqvist, Norges mest erfarne rettspsykiater : - Hvilken risiko skal samfunnet tåle ?
AA170613 Ifølge FHI viser norske studier at søvnmangel koster samfunnet omtrent sju-åtte milliarder kroner årlig, blant annet fordi det fører til sykemelding og uføretrygding.
VG170612 Hvis det å iføre seg et heldekkende ansiktsplagg i utdanning eller arbeid - enn å bidra i det nmorske samfunnet , ja da er dette lovforslaget meget viktig, svarer Per Sandberg.
VG170612 - Dette er et påtvunget plagg av folk med verdier som ikke hører hjemme i det norske samfunnet .
VG170612 - Det kan være andre områder i samfunnet der det er riktig å kreve at nikab og burka ikke skal brukes.
VG170612 - Vi må forsøke å være politikere mest mulig slik vi alltid har gjort det ved å delta i samfunnet og på arrangementer, leve liv som er så like det folk ellers lever.
VG170612 Hauglie mener det er viktig både for de unge selv og for samfunnet at folk jobber i stedet for å motta trygd.
NL170612 Er det slik vi vil ha det ? Samfunnet må nå sende et klart og tydelig signal, og slå ring om den frie og uavhengige forskningen.
NL170612 Sykepleiere, lærere, økonomer og ingeniører - vi trenger alle for å skape næring og bygge samfunnet vårt sterkere.
NL170612 Distriktene og primærnæringene anses som rene utgiftsposter for samfunnet .
DN170612https://www.dn.no/nyheter/2017/06/12/2047/Utenriks/qatar-ma-ha-nodhjelp-flydd-inn-fra-iran-og-tyrkia Dette er påstander som er fremsatt for å svekke våre synspunkter og for å oppfordre det internasjonale samfunnet til å reise seg mot Qatar, sier finansminister Emadi.
DN170612 Dette er påstander som er fremsatt for å svekke våre synspunkter og for å oppfordre det internasjonale samfunnet til å reise seg mot Qatar, sier finansminister Emadi.
DB170612 Hun forteller at LIM i mange år har trukket paralleller mellom integreringsutfordringer, kvinneundertrykkelse, dehumanisering av mennesker og selvekskludering fra samfunnet , samt heldekkende ansiktsplagg.
DB170612 Det forteller bredt hva vi ønsker av det norske samfunn, og gir et signal om at det norske samfunnet er basert på åpenhet og likestilling, sier Sandberg.
DB170612 Verden, samfunnet og politikken handler ikke bare om det vonde og skrekkelige.
DB170612 Familien og foreldre/foresatte er også den primære plattformen for barnas skritt ut i den lille og den store verden, ut i samfunnet , ut i mylder og mangfold og krav og kaos utenfor hjemmets vegger og vern.
DB170612 Det skylder vi barna - og det skylder vi samfunnet .
DB170612 I sitt manifest uttrykker han sitt hat mot dekadensen i samfunnet , mot forfallet.
DB170612 Er det alle oss andre, samfunnet , som er altfor liberale ?
DB170612 Dersom vi ikke gjør det i samfunnet utenfor skolen vil arbeidet mot mobbing i skolen bli mye vanskeligere.
DB170612 * Ønsket om å kontrollere alle sider av menneskelivet og samfunnet .
DA170612 Vi sender et klart og tydelig signal om at det norske samfunnet skal være åpent, sier Sandberg til NTB.
BT170612 KREVER FORVARING : Statsadvokat Benedicte Hordnes mener 29-åringen må dømmes til forvaring, den strengeste straffetypen i Norge, for at samfunnet skal vernes mot ham.
AP170612 - Vi forteller dem også at de må være forberedt på at ikke alle i samfunnet ser på saken på den samme måten, sier Nathan Berry, som jobber i software-selskapet Passport.
AP170612 Normalisering, integrering og inkludering ble slagordet for en ny tidsalder for de svakeste i samfunnet .
AA170612 Jeg forventer at hun vil videreføre mye av det de gode gjerningene biskop Tor har stått for : En åpen folkekirke som er opptatt av de svakeste i samfunnet .
AA170612 - At det ble en kvinne er et tegn på at Kirken er i kraftig utvikling og mer i takt med det øvrige samfunnet .
AA170612 Vi sender et klart og tydelig signal om at det norske samfunnet skal være åpent, sier Sandberg til NTB.
AA170612 Vi sender et klart og tydelig signal om at det norske samfunnet skal være åpent, sier Sandberg til NTB.
DN170611 Selv om folk flest går i sommermodus og lite skjer i samfunnet , betyr ikke det at det er ren agurktid i bilbransjen.
DN170611 - Summen av alt dette er at vi går løs på de nye utfordringene og skal gjøre samfunnet sterkere og tryggere, slo statsministeren fast på Høyres siste sentralstyremøte før valget.
DB170611 Jeg tror samfunnet er mest tjent med at det er sånn vi er organisert, sier Wergeland.
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Stadig-flere-unge-som-blir-utsatt-for-negativ-sosial-kontroll_-kommer-i-kontakt-med-hjelpeapparatet-620751b.html Der har samfunnet et ansvar, sier Herz.
AP170611 - Summen av alt dette er at vi går løs på de nye utfordringene og skal gjøre samfunnet sterkere og tryggere, slo statsministeren fast på Høyres siste sentralstyremøte før valget.
AP170611 Der har samfunnet et ansvar, sier Herz.
AA170611 - Summen av alt dette er at vi går løs på de nye utfordringene og skal gjøre samfunnet sterkere og tryggere, slo statsministeren fast på Høyres siste sentralstyremøte før valget.
VG170610 Corbyn er ikke en mann som kan sikre Storbritannia en stabil posisjon i det internasjonale samfunnet .
DB170610 Operasjonslederen påpeker at tagging er kostbart for samfunnet og sier hun er glad for at alt lot seg vaske bort med vann denne gangen.
DB170610 Kort sagt, våre 12500 medarbeidere speiler det norske samfunnet og alle har en mulighet til å lykkes, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin.
DB170610 Kiwi : - Våre 12500 medarbeidere speiler det norske samfunnet .
DB170610 Ifølge Det Norske Veritas sparer dette samfunnet for 994 millioner kroner.
DB170610 I små glimt får vi se det amerikanske samfunnet slik det så ut like før Gilead-revolusjonen.
DB170610 Heller ikke det samfunnet var godt for alle, og akkurat det er fundamentet Gilead hviler på.
DB170610 Et av problemene med at bankene har denne myndigheten, er at de ikke nødvendigvis vil kanalisere kreditten i den retningen som er best for økonomien og samfunnet .
DA170610 - Nei, jeg har ingen illusjoner om at jeg får lov til å tegne samfunnet i mitt bilde.
DA170610 - Mot urettferdighet som rammer de svakeste i samfunnet .
DA170610 Mange har også oversett hva som rører seg i folkedypet : Det er en sterkt protest i gang mot de økende ulikhetene i samfunnet .
DA170610 Det er en sterk protest i gang mot de økende ulikhetene i samfunnet .
BT170610 Forhåpentlig vil serien tvinge oss - samfunnet , foreldre, skole, hjelpeapparat, venner, media - til å snakke mer åpent om at over 500 mennesker tar livet sitt her i landet hvert år, og hvorfor det skjer.
BT170610 Jeg visste at språk sannsynligvis skulle være noe av det viktigste for å engasjere meg i det nye samfunnet og finne en ny jobb.
AP170610https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Nei_-vi-har-ikke-snakket-nok-om-Anders-Behring-Breivik-Vi-har-nesten-ikke-snakket-om-ham-i-det-hele-tatt--Anki-Gerhardsen-622888b.html Anders Behring Breivik og hans relasjon til det norske samfunnet er selve kjernen.
AP170610 Anders Behring Breivik og hans relasjon til det norske samfunnet er selve kjernen.
AA170610 Han tror også individualiseringen av samfunnet , der du gjør det du liker og mener enten alene eller sammen med likesinnede.
AA170610 Operasjonslederen påpeker at tagging er kostbart for samfunnet og sier hun er glad for at alt lot seg vaske bort med vann denne gangen.
SA170609 Et velferdsamfunn kan ikke alene bedømmes ut fra økonomisk velstand, men også ut fra hvordan det behandler de svakeste i samfunnet .
NL170609 Vårt ønske er at individets deltagelse med samfunnet skal være basert på frihet fra tvang.
NL170609 Liberalistene ønsker å påvirke samfunnet vårt i en retning som skaper bevisste, ansvarlige og rasjonelle mennesker som i sin tur vil ta gode valg for seg selv.
NL170609 Det kan bli en bedre investering i folkehelse og sosial inkludering, samt en bedre mulighet for idretten å gi økte gevinster tilbake til samfunnet .
NL170609 Slik at alle samer har de samme mulighetene i det samiske samfunnet , alle de som eksisterer innenfor sametingets valgmanntall ?
NL170609 Han har selv barn og barnebarn og ser nok at det er deres tid til å forme det samfunnet som skal komme.
DN170609 Jeg kan referere til nylig historie der Chavez ble demokratisk valgt med mange store løfter om reduksjon av ulikheter i samfunnet , men kjørte hele landet i senk og de dårligste stilt har det mye verre etter få år, sier Siem med referanse til Hugo Chávez som var Venezuelas president fra 1999 til 2013.
DN170609 Det er nok sammenheng med at det er langt flere enere i det britiske samfunnet som velger å gå den veien, i større grad enn i Norge.
DN170609 - Jeg oppdaget at all innsatsen en bedriftsleder legger ned for å bidra positivt i samfunnet , kan gå ned i et sort hull som følge av dårlig politisk ledelse.
DB170609 Byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl ( Ap ) skriver i uttalelsen at « Etablering av skolen vil kunne få negative konsekvenser for elevenes integrering i det norske samfunnet .
DB170609 Som ung muslim bosatt i Oslo er jeg blitt kontaktet av radikale krefter som ønsker å spille på det eksisterende hatet i samfunnet .
DB170609 Jeg har prøvd å overbevise dem om at det norske samfunnet ikke hater oss på grunn av vår etnisitet eller religion.
DA170609 Den handler om at samfunnet er endret, sa han fra talerstolen.
DA170609 - Kommunereformen handler ikke om å endre samfunnet .
BT170609 Jeg synes det er smålig å utnytte dette innlegget ved å gjøre sin hemningsløse og irrelevant skrytekampanje til en DNT-reklame, og bagatellisere temaet økonomiske forskjeller i samfunnet .
BT170609 For det DNT er med på å gjøre med denne type arrangement er å støtte den kommersialiserte leken som det allerede er så altfor mye av, og på denne måten er en dårlig bidragsyter til å forebygge økonomiske og sosiale forskjeller i samfunnet .
AP170609https://www.aftenposten.no/amagasinet/-Jeg-kjente-ingen-i-Norge-utenom-mannen-min-622872b.html Midt blant oss lever kvinner som ikke er en del av det norske samfunnet .
AP170609https://www.aftenposten.no/amagasinet/-Jeg-kjente-ingen-i-Norge-utenom-mannen-min-622872b.html - Jeg ante ikke hvordan det norske samfunnet fungerte, sier hun.
AP170609 Midt blant oss lever kvinner som ikke er en del av det norske samfunnet .
AP170609 - Jeg ante ikke hvordan det norske samfunnet fungerte, sier hun.
AA170609 Undersøkelsen sier lite om innvandrere faktisk er integrert i samfunnet , eller om de selv oppfatter seg som godt integrert.
AA170609 God integrering er avgjørende for at samfunnet skal fungere.
VG170608 De argumenterer videre for at isolasjonen er nødvendig på grunn av faren Breivik utgjør for samfunnet .
SA170608 Dagens praksis skaper både menneskelig lidelse for den enkelte og store omkostninger for samfunnet , og KrF ønsker en løsning som åpner for skolegang, arbeid og helsehjelp.
DN170608 Det koster samfunnet dyrt.
DN170608 De som vil kutte ut sommertiden mener folk føler seg dårlige på grunn av dette, og at justering av klokken ikke medfører noen nytte i det moderne samfunnet .
DB170608 Holm mener det er viktig at idrettsutøverne bruker innflytelsen de har på samfunnet .
DB170608 Det gjelder samfunnet og næringsliv også.
DB170608 En overføring til tvungent psykisk helsevern innebærer at den dømte må være på en institusjon i tre år, og at dette kan forlenges hvert tredje år hvis vedkommende utgjør en fare for samfunnet . 58-årige Mona Nordaas ble funnet drept 16. juni 2016.
DB170608 Vi har en underlig aggresjon og hårsårhet overfor religion i samfunnet vårt i dag.
DB170608 At byråkratene gjør jobben grundig og etter alle lover og regler i samfunnet .
DA170608 Statens tilbud på 410 millioner kroner tilsa en svakere lønnsutvikling for bøndene enn samfunnet for øvrig.
DA170608 I landbruksmeldingen som kom tidligere i vår, vedtok Stortinget at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet skulle reduseres.
AP170608 Rapporten fra Riksrevisjonen, statens eget kontrollorgan, går rett inn i valgkampen og den nye debatten om hvor lønnsomt det er for samfunnet å investere store summer i vei og jernbane.
AA170608 En overføring til tvungent psykisk helsevern innebærer at den dømte må være på en institusjon i tre år, og at dette kan forlenges hvert tredje år hvis vedkommende utgjør en fare for samfunnet . 58-årige Mona Nordaas ble funnet drept 16. juni 2016.
AA170608 | Terroren, staten og samfunnet
VG170607 Men ingen vil snakke om den store elefanten i rommet, som handler om at det finnes grupper som lever på siden av samfunnet , helt segregert fra andre.
VG170607 Dessuten mener nesten seks av ti dansker at samfunnet er preget av sunnhetshysteri.
VG170607 Selv har jeg trålt rundt i Oslo og andre norske byer og steder i mange år og forsøkt å skjønne hvordan de levde før og hvordan samfunnet var skrudd sammen.
SA170607 Alkoholbruk i samfunnet er noe som skader og kanskje tar livet av barn i mange sammenhenger.
SA170607 Selv lever de et deprimerende liv satt på pause, og myndighetene bruker ressurser på å understøtte personer som ikke får lov til å gi tilbake til samfunnet .
NL170607 » Ser vi litt på hvorfor vi har det samfunnet vi har i dag og tenker litt på hvordan det har blitt sånn, tror jeg veldig mange vil være enige i at det, tross alt, er politikere som har fått til det meste.
NL170607 Jeg tør påstå at det som virkelig teller i samfunnet er : ¶
NL170607 Senterpartiet tror at det gode livet og samfunnet skapes lokalt.
DN170607 Samfunnet har ikke ubegrenset betalingsvillighet for å finansiere jordbrukets fellesgoder og må prioritere mellom ulike formål, skriver artikkelforfatterne.
DB170607 Det er knapt til å forvente at den skjeve holdningen til dop i det russiske samfunnet , endrer seg rask og radikalt.
DB170607 - Kan man ikke som næringslivsaktør også påvirke samfunnet til det bedre ?
DB170607 Hvorfor spør vi ikke oss selv om hvorfor ungdommer faller utenfor samfunnet ?
DB170607 Samfunnet er i ferd med å bryte sammen.
DB170607 Vi må se alle evnene et menneske har, uavhengig av alder, og legge til rette for at eldre kan bidra i samfunnet .
DB170607 Opprustning og militarisering av samfunnet gir ikke trygghet.
BT170607 Er det et tegn på at tilliten i samfunnet er døende ?
BT170607 Brexit, Trump og populisme til tross, årets Holbergprisvinner mener tilliten i samfunnet er bra.
AP170607https://www.aftenposten.no/osloby/Nei-til-muslimsk-barneskole-Det-er-Oslo-kommunes-anbefaling--for-andre-gang-622436b.html Oppretter vi grunnskole basert på islam, kan vi ha større kontroll på opplæringen og integreringen til det norske samfunnet , fremfor å la foreldrene oppdra sine barn andre steder ».
AP170607https://www.aftenposten.no/osloby/Nei-til-muslimsk-barneskole-Det-er-Oslo-kommunes-anbefaling--for-andre-gang-622436b.html Ifølge Derouiche er formålet med å opprette og drive en muslimsk friskole å hjelpe muslimer som ennå ikke helt har funnet seg til rette i det norske samfunnet .
AP170607https://www.aftenposten.no/osloby/Nei-til-muslimsk-barneskole-Det-er-Oslo-kommunes-anbefaling--for-andre-gang-622436b.html Etablering av skolen vil kunne få negative konsekvenser for dette arbeidet og for elevenes integrering i det norske samfunnet .
AP170607https://www.aftenposten.no/osloby/Nei-til-muslimsk-barneskole-Det-er-Oslo-kommunes-anbefaling--for-andre-gang-622436b.html - Hvis foreldre velger et annet skoletilbud, for eksempel i utlandet, forutsetter jeg at de har vurdert nøye hvilke konsekvenser det vil ha for barnets mulighet til å utvikle norsk språk og senere fungere i det norske samfunnet , uttaler Dahl til Aftenposten.
AP170607 I en rapport om funnene skriver Kaufmann at vi må « akseptere at grupper ser etter sine kulturelle, økonomiske og demografiske interesser » - også i de tilfellene det er snakk om en majoritetsgruppe i samfunnet .
AP170607 Et eksempel på dette er at samfunnsklasse, som har vært så sentralt i det britiske samfunnet , ikke lenger er avgjørende for hva du stemmer.
AP170607 Oppretter vi grunnskole basert på islam, kan vi ha større kontroll på opplæringen og integreringen til det norske samfunnet , fremfor å la foreldrene oppdra sine barn andre steder ».
AP170607 Ifølge Derouiche er formålet med å opprette og drive en muslimsk friskole å hjelpe muslimer som ennå ikke helt har funnet seg til rette i det norske samfunnet .
AP170607 Etablering av skolen vil kunne få negative konsekvenser for dette arbeidet og for elevenes integrering i det norske samfunnet .
AP170607 - Hvis foreldre velger et annet skoletilbud, for eksempel i utlandet, forutsetter jeg at de har vurdert nøye hvilke konsekvenser det vil ha for barnets mulighet til å utvikle norsk språk og senere fungere i det norske samfunnet , uttaler Dahl til Aftenposten.
VG170606 - På vegne av samfunnet vil jeg si at vi har en intens sympati med hennes foreldre, hennes søster og hennes klassekamerater.
VG170606 Men hvorfor kunne ikke Grimmark og Steen bare gjøre jobben de var satt til å gjøre ? Samfunnet ville vel gått i stå om enhver statsansatt kunne velge vekk arbeidsoppgaver vedkommende ikke ønsket ?
VG170606 Netto nytte viser hva samfunnet får igjen i kroner, når kostnadene ved å gjennomføre prosjektet er trukket fra.
VG170606 Hvis netto nytte er negativ, er prosjektet ikke lønnsomt for samfunnet .
VG170606 Analysene av nytte skal vise virkningene som veien eller banen gir for trafikanter, godstransport og samfunnet som helhet.
NL170606 Tar man også med ringvirkninger i samfunnet forøvrig, ville sysselsettingseffekten kunne bli det doble.
NL170606 Det viktigste vi kan gjøre, både i helsesektoren og i samfunnet forøvrig, er å fullt ut erkjenne dette enkle faktum.
DN170606 Vi er i ferd med å digitalisere samfunnet , og per dags dato er over 3 av 4 menn i teknologibransjen menn.
DB170606 Man følger trender ellers i samfunnet , som sunnhet, mindre matkasting og økologi, og tar med seg dette også i valg av brød.
AP170606 Men som i alle grupper i samfunnet er det store forskjeller.
AA170606 Kanskje det er derfor det brasilianske samfunnet og staten ikke er så interessert i å sette i verk effektive tiltak for å unngå disse tapene, sier IPEA-forsker Daniel Cerqueira.
VG170605 Ved å stikke hull på den byllen kan vi gjøre mye for å skape forståelse som fører til mer toleranse og integrering i samfunnet vårt, skrev hun.
VG170605 Så hvordan kan du vise verdighet selv om du er litt på siden av samfunnet ?
VG170605 Slik sett er det individuelle hele tiden i dialog med en større gruppe og samfunnet forøvrig.
VG170605 Når du kommer på siden av samfunnet , så kan det oppleves som du må bevise noe - at du fortsatt har kvaliteter.
VG170605 I det moderne samfunnet utspilles vår identitet som noe individuelt.
VG170605 Det er merkelig å komme ut av normale rutiner, og se at du står på sidelinjen av samfunnet .
VG170605 Det er en underliggende skepsis i politikken og samfunnet vårt.
SA170605 - Det som forbauser meg, er at innenfor alle andre området i dette samfunnet , er du vant til å tenke at du må levere for å få oppmerksomhet.
FV170605 - Det som forbauser meg, er at innenfor alle andre området i dette samfunnet , er du vant til å tenke at du må levere for å få oppmerksomhet.
DB170605 NEGATIVT FOKUS : Astrid Uhrenholdt Jacobsen liker ikke utviklingen hva angår kroppsfokus i samfunnet .
DB170605 - Det er mye fokus på kropp i samfunnet .
DB170605 Han mener alle har et ansvar for å forhindre at personer mangler tilhørighet, ikke føler seg inkludert og faller utenfor samfunnet , som han mener er tilfellet for mange av dem som oppsøker ekstreme miljøer.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/i/XXr1b/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet Holdningen til slike naturinngrep har endret seg gjennom de hundre årene vi har utvunnet vannkraft i Norge, i takt med hvordan samfunnet ellers har betraktet forholdet mellom menneske og natur.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/i/XXr1b/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet Ettersom samfunnet krevde mer energi, økte utbyggingen fra midten av 1950-tallet og utover mot slutten av 1980-tallet.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet-622404b.html Holdningen til slike naturinngrep har endret seg gjennom de hundre årene vi har utvunnet vannkraft i Norge, i takt med hvordan samfunnet ellers har betraktet forholdet mellom menneske og natur.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet-622404b.html Ettersom samfunnet krevde mer energi, økte utbyggingen fra midten av 1950-tallet og utover mot slutten av 1980-tallet.
AP170605 Holdningen til slike naturinngrep har endret seg gjennom de hundre årene vi har utvunnet vannkraft i Norge, i takt med hvordan samfunnet ellers har betraktet forholdet mellom menneske og natur.
AP170605 Ettersom samfunnet krevde mer energi, økte utbyggingen fra midten av 1950-tallet og utover mot slutten av 1980-tallet.
AP170605 - Det som forbauser meg, er at innenfor alle andre området i dette samfunnet , er du vant til å tenke at du må levere for å få oppmerksomhet.
AA170605 Vi kan anta at universiteter og høyskoleråd her har lønnsomhet for øye og styrer ut fra ensidig nytteperspektiv, men kun ved å sette utviklingen inn i sosiale sammenhenger som gagner samfunnet som helhet og fremmer demokratiske prosesser i fellesskap, har den bærekraft over tid.
AA170605 Liberalisering er en prosess som innebærer at mer i samfunnet blir overlatt til markedet, og vi får økt privatisering av offentlige tjenester ut fra en visjon om lønnsomhet.
AA170605 Han mener vi er alt for redd for å gjøre folk sinte eller lei seg i det norske samfunnet .
NL170604 Det finnes beskrivelser av disse anleggene og samfunnet rundt de i publikasjoner fra Luleå universitet vedr.
NL170604 Der får vi en saklig og korrekt fremstilling når det gjelder organiseringen av samfunnet , særlig for indre deler av Finnmark.
DB170604 Pettit sier også at mannen skal ha jobbet for et transportselskap, at han var integrert i samfunnet og at han skal ha hjulpet hjemløse.
DB170604 Jeg deltar i samtaler på en helt annen måte, og føler at jeg er en del av samfunnet .
DB170604 Ved å motta disse pengene inngår du en kontrakt med samfunnet om at dette skal lede til jobb, selv om du har redusert arbeidsevne på grunn av « skade, sykdom eller lyte ».
DB170604 Som et ledd i den avtalen forplikter også samfunnet å gi deg nødvendig hjelp for å komme i jobb.
BT170604 Uttalelsen fra Khan kommer få dager etter at en av Storbritannias mest anerkjente muslimske jurister, Nazir Afzal, kritiserte det muslimske rådet for ikke å gjøre nok for å ta tak i og bekjempe ekstremisme i det muslimske samfunnet i Storbritannia.
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/Terroren-har-ikke-loftet-May-frem-til-na-Vil-det-siste-angrepet-pavirke-valget-om-fa-dager-622521b.html Mustad sier at en kan komme til å oppleve at stadig flere stiller spørsmål ved om politikerne klarer å trygge samfunnet .
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/Nytt-offer-navngitt-Xavier-Thomas-45-funnet-dod-i-Themsen--antall-omkomne-okt-til-atte-622534b.html Vær så snill og hedre henne ved å gjøre samfunnet ditt til et bedre sted.
AP170604 Mustad sier at en kan komme til å oppleve at stadig flere stiller spørsmål ved om politikerne klarer å trygge samfunnet .
AP170604 Vær så snill og hedre henne ved å gjøre samfunnet ditt til et bedre sted.
AP170604 Vær så snill og hedre henne ved å gjøre samfunnet ditt til et bedre sted.
AP170604 Vær så snill og hedre henne ved å gjøre samfunnet ditt til et bedre sted.
AA170604 Uttalelsen fra Khan kommer få dager etter at en av Storbritannias mest anerkjente muslimske jurister, Nazir Afzal, kritiserte det muslimske rådet for ikke å gjøre nok for å ta tak i og bekjempe ekstremisme i det muslimske samfunnet i Storbritannia.
VG170603 En av grunnene til det er at norske politikere i flere generasjoner har vært ganske gode til å ta vare på samfunnet vårt.
VG170603 Dette sparer samfunnet 30 millioner kroner per år.
SA170603 - Vårt budskap er at folk har makt til å endre samfunnet dersom vi alle går sammen, sier bandet i en kommentar til suksessen.
SA170603 Skatteetaten, Finans Norge og Brønnøysundregistrene samarbeider om prosjektet som er et svar på regjeringens utfordring om å øke farten i digitaliseringen i samfunnet .
SA170603 Løsningen vil spare samfunnet for betydelige summer, kundene får raskere svar på lånesøknadene sine og datagrunnlaget blir av bedre kvalitet, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.
DB170603 Skatteetaten, Finans Norge og Brønnøysundregistrene samarbeider om prosjektet som er et svar på regjeringens utfordring om å øke farten i digitaliseringen i samfunnet .
DB170603 Løsningen vil spare samfunnet for betydelige summer, kundene får raskere svar på lånesøknadene sine og datagrunnlaget blir av bedre kvalitet, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.
DB170603 - I dag er det aktører som tjener seg søkkrike på å distribuere norske TV-serier, uten å gi noe tilbake til det norske samfunnet .
DB170603 - I dag er det aktører som tjener seg søkkrike på å distribuere norske TV-serier, uten å gi noe tilbake til det norske samfunnet .
DB170603 Samtidig segregeres samfunnet , mediefolk og akademikere møter ikke arbeiderklassen lenger, de bor andre steder og har barna på andre skoler.
DB170603 Kanskje fordi middelklassen ikke forstår hvordan samfunnet ser ut.
DB170603 - Når samfunnet blir likere sosioøkonomisk, hører vi mer på hverandre, sier hun.
DB170603 Et viktig utgangspunkt for å forstå dynamikken i USAs klimapolitikk er dette : På få områder har den sterke politiske polariseringen i det amerikanske samfunnet slått hardere ut enn i klimasaken.
DA170603 - Vi mener at Parisavtalen reflekterer denne brede enigheten i det internasjonale samfunnet om klimaendringer, og at partene må verdsette dette resultatet som det kostet mye å komme fram til, begrunnet Kinas statsminister Li Keqiang under åpningen av felles toppmøte med EU i Brussel i går.
BT170603 Økningen i antall skilsmisser utover 70- og 80-tallet må heller ses på som et fremskritt enn som et tegn på at samfunnet var i forfall.
BT170603 Når samfunnet tar fra folk muligheten til å velge fritt, griper det inn i alt vi er som mennesker.
BT170603 Litt av et signal samfunnet sendte.
AA170603 Skatteetaten, Finans Norge og Brønnøysundregistrene samarbeider om prosjektet som er et svar på regjeringens utfordring om å øke farten i digitaliseringen i samfunnet . ( ©NTB ) ¶
AA170603 Løsningen vil spare samfunnet for betydelige summer, kundene får raskere svar på lånesøknadene sine og datagrunnlaget blir av bedre kvalitet, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.
VG170602 - Vi mener at Paris-avtalen reflekterer denne brede enigheten i det internasjonale samfunnet om klimaendringer, og at partene må verdsette dette resultatet som det kostet mye å komme fram til, sa Li ved åpningen av toppmøtet, ifølge NTB.
VG170602 Samtidig er andelen av den totale inntekten i samfunnet som går til den rikeste prosenten i samfunnet , nesten doblet mellom 1989 og 2010.
VG170602 Samtidig er andelen av den totale inntekten i samfunnet som går til den rikeste prosenten i samfunnet, nesten doblet mellom 1989 og 2010.
VG170602 Kaski sier hun mener det var greit av Berg å fly til Tyskland, men at samfunnet må legge til rette for bedre togmuligheter.
NL170602 Det er tungt å fordøye historier om mennesker nær bunnen av både samfunnet og sine egne liv, og det er ikke alltid like lett å ta innover seg at kløften mellom det store flertallet av oss og de som sliter aller mest, er så stor som den er.
DN170602 - Vårt budskap er at folk har makt til å endre samfunnet dersom vi alle går sammen, sier bandet i en kommentar til suksessen.
DB170602 Opplevelsen av å ikke være en del av samfunnet kan gi negative utslag både for den enkelte og for samfunnet .
DB170602 Opplevelsen av å ikke være en del av samfunnet kan gi negative utslag både for den enkelte og for samfunnet.
DB170602 Tillit er en bærebjelke i samfunnet , den henger nøye sammen med troen på at det er lite korrupsjon i det offisielle Norge.
DB170602 Saker som denne kan gjøre alvorlig skade på tilliten til politiet, målt i skade på samfunnet og allmenn rettsoppfatning er derfor utvilsomt korrupsjonen det mest alvorlige Jensen står tiltalt for.
DB170602 Til NRK sier han at de eldre føler seg diskriminert og satt på siden av samfunnet når de ikke kan benytte seg av teknologien staten krever av dem.
DA170602 - Vårt budskap er at folk har makt til å endre samfunnet dersom vi alle går sammen, sier bandet i en kommentar til suksessen.
DA170602 - Vårt budskap er at folk har makt til å endre samfunnet dersom vi alle går sammen, sier bandet i en kommentar til suksessen.
DA170602 Hvis vi får skoler basert på hva slags hudfarge og religion du har, kan det ødelegge for det norske samfunnet , konstaterer han, og leverer følgende kraftsalve mot Frp : ¶
DA170602 - Sier man ja, er det noe av det er noe av det verste som kan skje for samfunnet .
DA170602 - Hvis vi får skoler basert på hva slags hudfarge og religion du har, kan det ødelegge for det norske samfunnet , sier stortingskandidat Masud Gharahkhani ( Ap ), som ikke ønsker Elvebyen ungdomsskole velkommen.
BT170602 - Vi mener at Parisavtalen reflekterer denne brede enigheten i det internasjonale samfunnet om klimaendringer, og at partene må verdsette dette resultatet som det kostet mye å komme fram til, sa Li.
BT170602 Mediebransjen har for liten forståelse for « det symbiotiske samspillet » med aktører i kultur- og kunstlivet, sier han, og hevder at « vi har levd av hverandre i et gjensidig økosystem som samfunnet har hatt enormt stor nytte av ».
BT170602 Fornybar energi og bærekraftig ny teknologi for ulike sektorer i samfunnet blir stadig billigere.
AP170602 - Vi mener at Parisavtalen reflekterer denne brede enigheten i det internasjonale samfunnet om klimaendringer, og at partene må verdsette dette resultatet som det kostet mye å komme fram til, sa Li.
AA170602 Men han avviste å stramme enda mer inn på målene om utslippskutt og sa at det internasjonale samfunnet allerede er enig om, er svært ambisiøst. ( ©NTB ) ¶
AA170602 - Vi mener at Parisavtalen reflekterer denne brede enigheten i det internasjonale samfunnet om klimaendringer, og at partene må verdsette dette resultatet som det kostet mye å komme fram til, sa Li.
AA170602 - Vi mener at Parisavtalen reflekterer denne brede enigheten i det internasjonale samfunnet om klimaendringer, og at partene må verdsette dette resultatet som det kostet mye å komme fram til, sa Li ved åpningen av toppmøtet.
AA170602 Tayeb Berghout som er imam i Det Muslimske Samfunnet i Trondheim steller håret til yngstedatteren Sarah før han skal følge henne i barnehagen.
VG170601 Hun forteller at hun kommer til å ta tak i netthetsen fordi hun er bekymret for hvordan personene behandler andre både på nett og i samfunnet .
VG170601 - Filmen vår har et budskap som ønsker å utfordre fordommer om fysisk skjønnhet i samfunnet ved å understreke den indre skjønnhet, skriver Sujin Hwang blant annet.
VG170601 Det er jo fordi de da faktisk vil klare å bli uavhengige og selvstendige mennesker som kan bruke det de har lært til noe som er viktig for dem selv, for det de jobber med og for samfunnet .
NL170601 Jeg tror en sannhetskommisjon vil kunne lege sår i det samiske og det kvenske samfunnet, men også i det norske samfunnet .
NL170601 Jeg tror en sannhetskommisjon vil kunne lege sår i det samiske og det kvenske samfunnet , men også i det norske samfunnet.
NL170601 Dessuten har det kvenske samfunnet aldri fått ei unnskyldning for storsamfunnets behandling i fornorskninga, som i seg selv er et viktig poeng.
DB170601 På grunn av dette forholdet skal hun ha blitt isolert fra det sudanske samfunnet .
DB170601 Selskapet legger til at filmen er en familiekomedie, med et budskap som utfordrer fordommer relatert til fysisk skjønnhet i samfunnet , ved å understreke betydningen av indre skjønnhet.
AP170601https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Politikerne-bruker-for-mye-penger-pa-vei-og-bane--Andreas-Slettholm-622332b.html At selv ikke tog- og T-banetunneler gjennom tjukkeste Oslo er lønnsomt for samfunnet , bør være en tankevekker for landets bevilgningskåte samferdselspolitikere.
AP170601 Og hvordan påvirker det samfunnet vi lever i ?
AP170601 FFI har vurdert behovet for sivile beskyttelsestiltak i samfunnet .
AP170601 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som har oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet , skriver i en pressemelding at det er « nødvendig med store investeringer for å oppgradere og modernisere til dagens krav og trusselbilde. » - Rapporten fra FFI gir oss viktige innspill i arbeidet med å vurdere hvordan vi skal gi befolkningen den sikkerhet og beskyttelse de har krav på,
AP170601 At selv ikke tog- og T-banetunneler gjennom tjukkeste Oslo er lønnsomt for samfunnet , bør være en tankevekker for landets bevilgningskåte samferdselspolitikere.
AA170601 - Jeg har stor forståelse for at en del pensjonister føler seg diskriminert, at de føler seg litt satt på sida av samfunnet fordi de ikke klarer det digitale skiftet som resten av samfunnet gjør.
AA170601 - Jeg har stor forståelse for at en del pensjonister føler seg diskriminert, at de føler seg litt satt på sida av samfunnet fordi de ikke klarer det digitale skiftet som resten av samfunnet gjør.
NL170531 Samtidig må samfunnet ha mest mulig bærekraft.
NL170531 Dersom man gir et så klart uttrykk for at man misliker vår vestlige kultur at det er truende, da fortjener du heller ikke godene fra det norske samfunnet .
DB170531 Petterson er selv åpent homofil og var fornøyd med å fremme historien til en minoritet han selv mener fortsatt stigmatiseres i det norske samfunnet .
DB170531 - Når Trump trekker USA ut av avtalen, vil det svekke tilliten til det internasjonale samfunnet betydelig.
DB170531 Samtidig må samfunnet ha mest mulig bærekraft.
DB170531 Politiet kan bare dempe symptomene, ikke kurere sykdommer som oppstår i samfunnet .
DB170531 Det problematiske er at politiet også har overbevist samfunnet om at det er vi om hjelper.
DA170531 Barna i « Sommerregn » lever helt på utsiden av samfunnet , og er ofte overlatt til seg selv.
AP170531https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Kronikk-Det-skjer-noe-i-partiene--Knut-Heidar_-Anders-Ravik-Jupskas-og-Marit-Kvernenes-622235b.html Medlemmene er aktive, fornøyd med ledelsen og speiler sentrale ideologiske motsetninger i samfunnet .
AP170531 - Dette er fluktkriser vi ikke bare har glemt, men som det internasjonale samfunnet aldri har vist tilstrekkelig vilje til å løse.
AP170531 Medlemmene er aktive, fornøyd med ledelsen og speiler sentrale ideologiske motsetninger i samfunnet .
VG170530 For ingen unge er utenfor fare når det gjelder rekruttering til ekstremisme, og bare ved å forstå samfunnet som den helheten det er, kan vi stanse autoritære krefter.
SA170530 Utredninger fra blant andre Deutsche Bahn om norske baneløsninger viser at nasjonalt tilpasset lyntog kan gi store inntekter og lønnsomhet for samfunnet .
SA170530 Lønnsomhet for samfunnet
DN170530 Samfunnet må vernes og han må beskyttes mot seg selv også, sa Roald, som jobber som lege ved Aker sykehus.
DB170530 Et firma som sørger for at tidligere innsatte kommer seg ut i samfunnet i fullt lønnet arbeid etter soning gir Kevin Melhus en inntekt han kan leve av.
DB170530 Et firma som sørger for at tidligere innsatte kommer seg ut i samfunnet i fullt lønnet arbeid etter soning gir Kevin Melhus en inntekt han kan leve av.
DB170530 Bunnen i samfunnet er i fare for å falle helt ut, mens toppen stadig når nye høyder.
DB170530 I disse dager jobber en gruppe ved Høgskulen i Volda med å finne ut hva allmenne kulturtidsskrift betyr for samfunnet .
DB170530 Han mener det er de små grupperingene i samfunnet som ofte har fått til de store endringene.
DB170530 Den foreldreløse unggutten Máni Steinn lever på kanten av samfunnet , og søker styrke i kinofilmen.
DB170530 Wesenlund var primus motor for Seniorsaken, en interesseorganisasjon som i første rekke jobber for å framheve eldre som deltakere og ressurser i samfunnet .
DA170530 Det skal gjøres store investeringer, og pengene bør gå tilbake til samfunnet , argumenterer hun.
BT170530 GLEDE : Alle bør glede seg over at det finnes banker som er programforpliktet til å gi deler av overskuddet sitt tilbake til samfunnet , skriver Eirik Glambek Bøe.
BT170530 Bergen får snart bysykler, og alle bør glede seg over at det finnes banker som er programforpliktet til å gi deler av overskuddet sitt tilbake til samfunnet .
AP170530https://www.aftenposten.no/osloby/Barnehagesjef--De-som-mener-digitale-verktoy-er-skadelig-for-sma-barn_-vet-ikke-hva-de-snakker-om-621631b.html - Barnehagene bør jobbe enda mer med grunnleggende sanseopplevelser og motorikk på grunn av den økende digitale bruken i samfunnet .
AP170530 - Barnehagene bør jobbe enda mer med grunnleggende sanseopplevelser og motorikk på grunn av den økende digitale bruken i samfunnet .
VG170529 Et godt læringsmiljø skapes når alle de involverte aktørene, elever, lærere, foreldre, skoleeiere, politikere og samfunnet forøvrig jobber sammen og for det samme.
VG170529 Samtidig har den rikeste prosenten i samfunnet nesten doblet sin andel av den totale inntekten.
VG170529 Det er både kostbart for samfunnet , men også for den enkelte : Arbeid er viktig både for livskvalitet og for egen økonomisk situasjon.
SA170529 Mens kriminelle slipper ut før straffen er ferdigsonet om de oppfører seg og viser evne og vilje til å reintegreres i samfunnet , straffer vi en liten gruppe flyktninger hele livet.
SA170529 « Pensjonistenes bidrag til et bærekraftig pensjonssystem er at den årlige reguleringen av pensjonene er noe lavere enn den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet », skriver Anniken Hauglie, bildet.
SA170529 Pensjonistenes bidrag til et bærekraftig pensjonssystem er at den årlige reguleringen av pensjonene er noe lavere enn den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet .
NL170529 Husk at det er de svakeste i samfunnet det gjelder.
NL170529 Til det er det bare å svare at joda, mye i Norge er bra for den skeive befolkningen og vi har kommet et godt stykke på vei mot respekt, anerkjennelse og en naturlig plass i samfunnet for folk som finner andre veier å vise sin kjærlighet og identitet på enn akkurat den opptrukne A4-varianten.
DN170529 De overser gjentatte advarsler fra det internasjonale samfunnet , sa Abe.
DB170529 - Som vi ble enige om på G7-møtet, er problemene med Nord-Korea førsteprioritert for det internasjonale samfunnet .
DB170529 - Som vi ble enige om på det siste G7-møtet er Nord-Korea en topp prioritet for det internasjonale samfunnet .
DB170529 Det er nemlig grenser for hvor godt eliten kan skjule sannheten for sitt folk, og det er vanskelig å forestille seg dagens oppslutning om Merkel uten en opplevelse blant vanlige folk av at det tyske samfunnet fungerer normalt.
DB170529 Vi er en maktfaktor i det lokale samfunnet , men vi er også sårbare.
DB170529 Deres liv virker å være lite verdt hvis ikke samfunnet kan skvise ut godt med valuta for pengene.
DA170529 Formålet med loven var å begrense plagene sånne « elementer » påførte samfunnet .
DA170529 Denne helhetstanken rundt film og det samfunnet kunstneren opererer ut fra, preger Ruben Östlunds filmkunst fra innerst til ytterst, og blir en målestokk også norske filmskapere kan strekke seg etter.
DA170529 - Vi er alle gamle partier som er grunnlagt for samme formål : Kjempe for arbeidernes rettigheter og for dem som faller utenfor i samfunnet .
BT170529 | « Tidsbestemt straff vil ikke være tilstrekkelig til å verne samfunnet » ¶
AP170529https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Hjelp-barna-som-trenger-det-mest-622107b.html Derfor er det norske samfunnet innrettet slik at alle foreldre med barn under 16 år må møte til en meglingstime dersom de bestemmer seg for å gå fra hverandre.
AP170529https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Journalistikk--for-samfunnets-skyld--Kjersti-Loken-Stavrum-og-Rolv-Erik-Ryssdal-622090b.html Journalistikken skal sivilisere samfunnet .
AP170529 Derfor er det norske samfunnet innrettet slik at alle foreldre med barn under 16 år må møte til en meglingstime dersom de bestemmer seg for å gå fra hverandre.
AP170529 Journalistikken skal sivilisere samfunnet .
AA170529 Da har terroristene vunnet, og vi har selv ødelagt det samfunnet vi skal beskytte.
SA170528 Kampen for en ny ruspolitikk faller inn i rekken av rettighetskamper der samfunnet etter hvert vil måtte innse at man urettmessig har opptrådt intolerant og krenkende overfor en gruppe.
SA170528 DEBATT : Kampen for en ny ruspolitikk faller inn i rekken av rettighetskamper der samfunnet etter hvert vil måtte innse at man urettmessig har opptrådt intolerant og krenkende overfor en gruppe.
DN170528 Advarer om at verdens pensjonssystemer er ved et knekkpunkt : - Hvis vi ikke gjør noe, vil samfunnet få et stort problem ¶
DN170528 Men hvis vi ikke gjør noe, vil samfunnet få et stort problem om 20 - 30 år.
DB170528 - Som vi ble enige om på det nylige G7-møtet, er Nord-Korea en topp prioritet for det internasjonale samfunnet , sa han i en kort uttalelse ifølge Reuters.
DB170528 I uttalelsen takker han også politiet som hver dag risikerer livet sitt for å gjøre samfunnet trygt.
DA170528 Sterri har også omtalt mennesker med Downs som « en økonomisk belastning for samfunnet .
BT170528 Barnehagesektoren i Norge har gjennom et viktig samarbeidsprosjekt mellom myndighetene og private investorer blitt realisert til det beste for hele samfunnet .
BT170528 Selv om færre rettssaker er et gode som minsker belastningen på domstolene både økonomisk og hva gjelder arbeidspress, så er det klart at en endring av straffenivået vil påføre samfunnet kostnader på andre måter.
BT170528 Hvilket straffenivå som anvendes definerer langt på vei en rettsstat, og bør reflektere de verdier samfunnet bygger på.
BT170528 Hva gjør dette med et menneske, og hvordan påvirkes samfunnet ?
BT170528 Gjennom forvaringsinstituttet kan man beskytte samfunnet mot alvorlig kriminalitet, og gi fornærmede et sterkt strafferettslig vern.
BT170528 En forutsetning for at straffen skal virke preventivt, er at straffen utformes slik at gjerningspersonen blir rehabilitert og forberedt på å føres tilbake til samfunnet .
AP170528 | Elbilpolitikken : Hva koster den samfunnet ?
AP170528 Situasjonen i Venezuela er nå så prekær at det kreves mer oppmerksomhet fra det internasjonale samfunnet .
VG170527 Det kristne samfunnet i Egypt ble fredag rammet av nok et blodig terrorangrep. 28 mennesker er bekreftet drept og 24 såret etter at 8-10 menn iført militære uniformer ifølge øyenvitner skjøt rundt seg i en buss stappfull av kristne på vei til et kloster.
VG170527 Makthaverne må leve i det samme samfunnet som oss andre.
VG170527 Da er det avgjørende å bevare den særegne tilliten og åpne informasjonsflyten som preger det norske samfunnet .
VG170527 - At gjerningspersoner går fri, det er en fallitterklæring fra samfunnet .
NL170527 Altså : Litt " tvang " måtte nok til også i Finnmark - og det kan de mange samer som i dag har hatt vellykte karrierer i det norske samfunnet , prise seg lykkelig over.
NL170527 I notatet ble det også skissert en frykt for at det samiske samfunnet kunne få forventninger til tiltak med en slik kommisjon.
DA170527 Shaul er en av lederne i gruppen Breaking the Silence, som henter inn vitnesbyrd fra israelske soldater for så å informere samfunnet om okkupasjonens ødeleggende effekt.
DA170527 Regjeringen tok nettopp nye skritt som ytterligere vil splitte samfunnet : Etter planen skal ikke arabisk lenger være offisielt språk i Israel, og i tilfeller der Israels jødiske og demokratiske karakter kommer i konflikt, skal den jødiske karakteren få fortrinn.
DA170527 Men jeg er likevel optimistisk, for samfunnet vårt er så mangfoldig og pluralistisk at det ikke kan undertrykkes, sier han.
AP170527https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Det-handler-om-Allah--Eskil-Skjeldal-621854b.html Forebyggingstiltakene er dertil konkrete : Samfunnet som helhet har et ansvar for å fange opp utenforskap, inkludere, sette inn tiltak mot arbeidsledighet, oppløse isolasjonstendenser.
AP170527 Nå vil han gi noe tilbake til samfunnet .
AP170527 Forebyggingstiltakene er dertil konkrete : Samfunnet som helhet har et ansvar for å fange opp utenforskap, inkludere, sette inn tiltak mot arbeidsledighet, oppløse isolasjonstendenser.
AP170527 Dette har vist seg å være bra for pasientene og billigere for samfunnet .
AP170527 Som flere har påpekt i sammenheng med Regjeringens forslag til ny felles likestillingslov for alle diskrimineringsgrunnlag, representerer den nåværende likestillingsloven for kjønn en gullstandard ved hvordan den i tiår har gitt det sterkeste vernet mot diskriminering i alle deler av samfunnet .
VG170526 Demokratiet og det liberale samfunnet er ikke hugget i stein, det er en ustanselig samtale, som, om den dør ut, legger veien åpen for autoritære og illiberale krefter.
SA170526 Samfunnet må se til at lærerne har muligheter til å gjøre en god jobb, ellers vil verdifulle krefter gå tapt, og det vil føre til en enda verre skolehverdag for barna.
SA170526 I Norge har vi tradisjon for at samfunnet stiller opp når et individ ikke er i stand til å ta vare på seg selv, dessverre gjelder ikke denne ansvarsfordelingen lenger for mennesker som sliter både med rus og psykose.
DB170526 - Tarmkreftscreening er kanskje den mest effektive metoden for å minimere konsekvensene av sykdommen for pasientene og samfunnet .
DB170526 En kjerneverdi i det norske samfunnet er tillit til myndighetene.
DB170526 Dette dreier seg om en helsefare for samfunnet , ¶
DA170526 - Foreldre må være med i tida og involvere seg i barna på riktig måte, fortelle dem at de ikke må stenge seg ute, men åpne seg for samfunnet , fortsetter han.
DA170526 » - Samfunnet tåler ikke noe annet.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Kollektivutbygging-i-Oslo-er-likevel-ikke-lonnsomt-621879b.html Dette var begrunnet med trafikknytte, helse- og andre nyttegevinster for samfunnet , og det inkluderte en egen « trafikantbetaling » for personbiler, for hver km kjørt.
AP170526https://www.aftenposten.no/kultur/Disse-filmene-fra-arets-Cannes-festival-bor-du-se-opp-for-621932b.html Enda en sterk skildring fra det stadig mer lukkede russiske samfunnet .
AP170526 Dette var begrunnet med trafikknytte, helse- og andre nyttegevinster for samfunnet , og det inkluderte en egen « trafikantbetaling » for personbiler, for hver km kjørt.
AP170526 Enda en sterk skildring fra det stadig mer lukkede russiske samfunnet .
AA170526 Unge Høyre, Fremskrittspartiets ungdom, Unge Venstre og Kristelig Folkepartis ungdom mener at gapet mellom den store økningen av eldre i samfunnet og dalende oljeinntekter i landet, må føre til at Norge strammer inn dersom det skal være penger igjen til velferd for kommende generasjoner.
AA170526 Carson utfordret noen av de sterkeste kreftene i det amerikanske samfunnet .
VG170525 Inne ber Almagro om økt internasjonal oppmerksomhet, press og fordømmelse av Venezuela fra det internasjonale samfunnet .
SA170525 May sier hun er « takknemlig for den støtten og solidariteten alle våre NATO-alliert har vist » og sier bombeangrepet i Manchester viser at det internasjonale samfunnet må gjøre mer for å bekjempe terror.
SA170525 For mange eldre er for opptatt av seg og sitt og ikke samfunnet som helhet, argumenterer Jan Inge Reilstad.
NL170525 Til tross for at vi i tredve år har hatt et sameting, en grunnlovsbestemmelse og en kongelig unnskyldning har vi likevel et knippe mysterier som disse tingene ikke virker å medisinere samfunnet vårt mot.
NL170525 Noen ganger kan klirringen endog overdøve den stille duren fra det samfunnet man er en del av.
NL170525 Det samiske samfunnet er et taust samfunn.
NL170525 Både det norske og det samiske samfunnet har han kastet sin stråleglans over.
NL170525 " Den samiske samfunnseliten " er skyteskiven hans, som om det skulle være skammelig at også det samiske samfunnet har en elite.
DB170525 Det å være skiløper gir prestisje igjen i det svenske samfunnet .
DB170525 - En liten gruppe mennesker som lever i parallellsamfunn, eller mennesker som lever utenfor det samfunnet , lar seg radikalisere.
AP170525 Manglende nedbør - eller alt for mye av det på én gang - er utfordringer som skaper problemer både for bønder og andre i samfunnet .
AA170525 May sier hun er « takknemlig for den støtten og solidariteten alle våre NATO-alliert har vist » og sier bombeangrepet i Manchester viser at det internasjonale samfunnet må gjøre mer for å bekjempe terror.
AA170525 På 70-tallet ble det skrevet mye sosialrealistisk spenningslitteratur, med Sjöwall & Wahlöö som ledestjerner ; krimmen skulle si noe om samfunnet , være en korreks til det sosialdemokratiske lykkelandet.
VG170524 Samfunnet krever kanskje en annen type person, men jeg håper å vise at du kommer langt ved å være en snill og ærlig kvinne, sier hun til VG.
VG170524 Vi skal likevel ikke overdrive lærernes posisjon i det gamle samfunnet , hevder Hagemann.
VG170524 Ifølge statuttene skal Abelprisen « bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk ».
VG170524 Dette med fridager og helligdager er noe som kommer ut av kirkens forhold til Staten og det ikke-kirkelige samfunnet .
DB170524 Vi lever fredfullt her og kommer godt overens med resten av samfunnet , legger Aktar til.
DB170524 For mens Vegvesenet og lokalpolitikere har drømt om stadig mer grandiose motorveiplaner, har resten av samfunnet fått øynene opp for at matpakkekjøring med bil er en dårlig løsning for byene.
DB170524 På mange måter kan man si at vi er velsignet med å ha en innvandrerbefolkning, som på tross av dårligere levestandard, viser det norske samfunnet tillit.
DB170524 De er nødt til å kjempe mot sterke krefter i jakt på både arbeid, utdanning og en rettferdig andel av godene i samfunnet .
DA170524 Igjen maner sentrale lederskikkelser til samhold og forsoning i samfunnet .
DA170524 Igjen maner sentrale lederskikkelser om samhold og forsoning i samfunnet .
AP170524https://www.aftenposten.no/verden/Storbritannia-er-nervesenteret-for-jihadistiske-terrorister-i-hele-Europa-621815b.html « Vi fant en økende følelse av misnøye blant deler av den muslimske befolkningen, og en sterkere følelse av identifisering med skjebnen til ‘ummah' - det globale muslimske samfunnet », skriver Casey i rapporten.
AP170524https://www.aftenposten.no/verden/Storbritannia-er-nervesenteret-for-jihadistiske-terrorister-i-hele-Europa-621815b.html « Nå, mer enn noensinne, må moskeene og deres ledere være åpen og transparent til samfunnet rundt, for å bryte ned mistenksomhet og bygge opp tillit, » skriver Casey.
AP170524https://www.aftenposten.no/verden/Ny-rapport--23-millioner-flere-amerikanere-vil-sta-uten-helseforsikring-med-nye-Trumpcare-621871b.html Lovforslaget fikk et knapt flertall i Kongressens nedre kammer før politikerne hadde fått klarhet i hva denne reformen ville få av reelle konsekvenser i samfunnet .
AP170524https://www.aftenposten.no/okonomi/IMF-gir-Regjeringen-skryt_-men-hever-advarende-pekefinger-621828b.html Et vipps koster samfunnet 13 kroner ¶
AP170524https://www.aftenposten.no/bil/Bilen-drar-mer-drivstoff-enn-du-tror--og-produsentene-hevder-10190b.html " Legemiddelverket mener en endring i forhåndsgodkjent refusjon for de ikke foretrukne antihistaminene vil kunne gi en innsparing for samfunnet , men at tiltaket vil medføre mye ekstraarbeid for både leger, trygdekontor og pasienter ", het det.
AP170524 « Vi fant en økende følelse av misnøye blant deler av den muslimske befolkningen, og en sterkere følelse av identifisering med skjebnen til ‘ummah' - det globale muslimske samfunnet », skriver Casey i rapporten.
AP170524 « Nå, mer enn noensinne, må moskeene og deres ledere være åpen og transparent til samfunnet rundt, for å bryte ned mistenksomhet og bygge opp tillit, » skriver Casey.
AP170524 - En ordning med mentorer, unge norske muslimer som har ordentlig fotfeste i det norske samfunnet , kan også være gode forbilder og samtalepartnere for unge som er på vei inn i ekstreme miljøer.
AP170524 Lovforslaget fikk et knapt flertall i Kongressens nedre kammer før politikerne hadde fått klarhet i hva denne reformen ville få av reelle konsekvenser i samfunnet .
AP170524 Et vipps koster samfunnet 13 kroner ¶
AA170524 Samtidig utviklet våpenteknologien seg så raskt, og med en mye høyere prisstigning enn i samfunnet ellers, at det ble umulig å opprettholde den gamle strukturen.
AA170524 Ofte får funksjonshemmede ikke betalte jobber og mange lever et liv i isolasjon uten å få delta i samfunnet som andre.
VG170523 Politiet ville ikke offentliggjøre flere opplysninger om 22-åringen på pressekonferansen, men ba samfunnet om å stå sammen og støtte hverandre etter Manchester-angrepet.
VG170523 Ap-lederen sier at samfunnet testes når terroren på ny rammer i Europa.
NL170523 Et Europa med mye større etterretningsorganisasjoner, en forskanset økonomisk underklasse i muslimske innvandrerghettoer, og generelt sterkere antimuslimske strømninger i samfunnet .
NL170523 Det betyr en tyngre og mer synlig tilstedeværelse av politi i samfunnet , mer etteretning, lengre fengselsstraffer, mer overvåking.
NL170523 Det er ingen som ønsker en segregering i samfunnet vårt, særlig ikke NFU.
NL170523 Om Mandagsklubben blir overflødig og de som kommer med jobbfrukt erstattes av ISS, blir samfunnet til slutt så perfekt at det imploderer.
NL170523 Og i det fullkomne, syntetiske samfunnet uten en eneste mangel, er det roboten som får panikk når den stilles overfor spørsmålet om det er lurt å dra til Mars, der alt er som det engang var her på jorda.
NL170523 Oppmerksomheten blir vridd vekk fra det faktum at samene er fullt ut integrert i samfunnet .
DN170523 Trump gjør dermed som han har sagt og vil redusere det offentliges rolle i samfunnet og kutter i velferdstiltak, og satser heller på at økonomisk vekst skal sørge for at de som i dag trenger hjelp får seg jobb og betaler skatt.
DB170523 Medlemmer av det libyske samfunnet i Manchester beskriver den mistenkte terroristen som en litt tilbaketrukket, hengiven ung mann.
DA170523 - Før det i det hele tatt skjer, bør det internasjonale samfunnet legge inn hele sin tyngde for å hindre det, sier Waxman.
DA170523 lleys dataframtid som bakgrunn, dreide Roger Moore James Bond-filmene og figuren i seg selv inn i en mer fantasifull og actionpreget fase, til ergrelse for enkelte blant den eldre fansen som hadde Sean Connery som sitt store forbilde, til stor glede for et kinopublikum som så en agentserie speile samfunnet de selv vokste inn i.
DA170523 - Det viktigste jeg skal gjøre er å legge til rette for at MEFs medlemsbedrifter får bedre rammevilkår og at vi får bygget ut bedre infrastruktur i samfunnet .
BT170523 | Uforståelig at eldre skal ha dårligere økonomi ¶ Samfunnet må lære å se på høy alder med ny forståelse.
BT170523 Samfunnet må nå lære seg å se på høy alder med en ny forståelse.
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-vil-la-mobbeofre-soke-om-oppreisning-Ny-lov-trer-i-kraft-til-hosten-621475b.html I tillegg er det også et signal til skolene om at samfunnet tar dette på alvor.
AP170523 - Når ondskapen og jævelskapen rammet ved en barbar som Breivik, så sto samfunnet sammen.
AP170523 I tillegg er det også et signal til skolene om at samfunnet tar dette på alvor.
AA170523 Oppløsning av fundamentalistiske bibeltolkninger skapte også større frihet for kvinner - både i samfunnet og i det religiøse fellesskapet.
VG170522 Prisene på alt i samfunnet øker, mens inntektene på gården ikke har fulgt etter de siste 40 årene.
VG170522 Grove integritetskrenkelser har betydelige skadevirkninger for fornærmede, pårørende og samfunnet .
VG170522 I den ferske rapporten « Nedgangen i fruktbarhet fra 2010 » har forskere ved Statistisk sentralbyrå undersøkt hvordan den økonomiske situasjonen, både generelt i samfunnet , og for den enkelte kvinne, har medvirket til nedgangen i fruktbarhet etter finanskrisen.
VG170522 Det kan tyde på at tobarnsmødre generelt har respondert på den økende økonomiske usikkerheten i samfunnet og på det lokale arbeidsmarkedet, sier han.
VG170522 - Kvinner som er arbeidsledige kan oppleve større usikkerhet rundt sin egen økonomiske situasjon når samfunnet generelt opplever større økonomisk usikkerhet.
SA170522 Da samfunnet har vedtatt å opprettholde de nødvendige togrutene, blir den totale vekten, rulle- og luftmotstanden av lokomotivet og vognene og derved energiforbruket til turen lite påvirket, med Erlend i tillegg som passasjer.
SA170522 Det er viktig både for den enkelte som skal velge utdanning og yrke, og for samfunnet som helhet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
NL170522 Samfunnet taper over 100 mill kr for hvert år som går uten bygging og bruk av Tindtunnelen, med tilhørende distansegevinst.
NL170522 Samfunnet taper over 100 mill kr for hvert år som går uten bygging og bruk av Tindtunnelen, med tilhørende distansegevinst, skriver Terje Walnum ( bildet ) og Magne Nymo i styret for Tindtunnelen.
DN170522 Forslaget er et uttrykk for at samfunnet ser svært alvorlig på slik kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DN170522 - Grove integritetskrenkelser har betydelige skadevirkninger for fornærmede, pårørende og samfunnet .
DN170522 - Stortinget har sagt at man skal utjevne forskjellen mellom inntektene til bøndene og resten av samfunnet .
DA170522 Forslaget er et uttrykk for at samfunnet ser svært alvorlig på slik kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DA170522 - Grove integritetskrenkelser har betydelige skadevirkninger for fornærmede, pårørende og samfunnet .
BT170522 Men jeg vil at USA skal bli det beste samfunnet noensinne, og da må Trump være med.
BT170522 Mellom 1905 og 1950 ble om lag 2 - 3 menn dømt hvert år for en kjærlighet det norske samfunnet ville undertrykke.
BT170522 Samfunnet har en tendens til å innføre sin egen praksis og ideer som uformelle regler for dem som er uenige.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Sykdommene-som-stjeler-flest-friske-levear-621639b.html En høyt prioritert oppgave i samfunnet vårt er å tilrettelegge for og ivareta en god folkehelse.
AP170522 En høyt prioritert oppgave i samfunnet vårt er å tilrettelegge for og ivareta en god folkehelse.
AA170522 Dette tyder på at tobarnsmødre generelt har respondert på en økende økonomisk usikkerhet i samfunnet og på det lokale arbeidsmarkedet, sier forskeren. ( ©NTB ) ¶
AA170522 Forslaget er et uttrykk for at samfunnet ser svært alvorlig på slik kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170522 - Grove integritetskrenkelser har betydelige skadevirkninger for fornærmede, pårørende og samfunnet .
DN170521 - Hvis kapasitetsveksten ellers i samfunnet er tilnærmet full, er det selvsagt en fare for at dette kan skje.
DB170521 Jag de ut av samfunnet .
DB170521 « Det er det som virkelig er det paradoksale med vårt syn på far i moderne tid - vi har en moderne forståelse av en intakt familie, men vi har en arkaisk forståelse av en splittet familie », påpeker Pettersen og setter fingeren på et ømt punkt i det norske samfunnet .
DB170521 Kvinner og menn har ikke bare ansvaret for sin egen frigjøring, men like stort ansvar for hverandre, barn, slektninger og i siste instans hele samfunnet .
DB170521 - Det spiller ingen rolle hva samfunnet tenker, så lenge vi har det fint.
DA170521 - Vi vil endre samfunnet og det er aldri populært.
BT170521 Det vesentlige i dramapedagogikken er utforskning av ulike sentrale dilemma i læreplanenes fag : det være seg mellommenneskelige dilemma, menneske i konflikt med samfunnet rundt seg, menneske i konflikt med naturen eller menneske i konflikt med det åndelige.
AP170521 Driv dem ut av stedene hvor dere ber, driv dem ut av samfunnet , driv dem ut av deres hellige land og driv dem ut av verden.
AP170521 Dette vil, mener Seltzer, på sikt føre til at millionvis av mennesker vil kunne miste sin funksjon i samfunnet fordi arbeidsplassene som tradisjonelt ville ha absorbert dem, ikke vil finnes lenger.
VG170520 Vi er en del av samfunnet som åpenbart ser sånn ut.
SA170520 Regimet i Nord-Korea fortsetter å terge på seg det internasjonale samfunnet ved stadig nye rakettester.
SA170520 Demokratene i Norge kjemper for deg og din økonomiske hverdag og for at rett skal være rett, slik at vi får mer til de som alltid må betale regningen, de svakeste i samfunnet .
NL170520 De milliardene som overføres til landbruket gir en verdiskapning videre i samfunnet som er høy.
DB170520 RAKETTEST : Regimet i Nord-Korea fortsetter å terge på seg det internasjonale samfunnet ved stadig nye rakettester.
DB170520 Med mål om å kutte utslipp i tråd med Parisavtalen og fase ut oljenæringen innen 2032, vedtok MDG en rekke ambisiøse forslag til hvordan vi skal omorganisere det norske samfunnet under landsmøtet lørdag. 30 timers uke ¶
DB170520 Her het det « at utøvere i jordbruket, som selvstendig næringsdrivende, skal ha mulighet til samme inntektsutvikling som andre i samfunnet ».
BT170520 Det vil koste enormt mye å skape alle de nye arbeidsplassene, samtidig som det norske samfunnet ville gå glipp av de enorme skatteinntektene fra olje- og gassektoren, sier Sande.
BT170520 Jeg ble veldig imponert over jobben lærerne på barneskolen gjorde for å hjelpe utenlandske barn til å integrere seg i det norske samfunnet .
AP170520https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Fribelopsgrensen-bor-skrotes-621412b.html Ifølge et anslag Virke har gjort, koster grensehandelen det norske samfunnet 14.000 arbeidsplasser i tillegg til tapte inntekter.
AP170520 Ifølge et anslag Virke har gjort, koster grensehandelen det norske samfunnet 14.000 arbeidsplasser i tillegg til tapte inntekter.
VG170519 « Ut i vannet » er først og fremst en krim, men den kan også leses som en kritisk kommentar om ( kvinnesynet i ) samfunnet vi lever i.
NL170519 - Vi ville vise hvor viktig brikke i samfunnet matproduksjonen faktisk er.
NL170519 Det er ingen indikasjoner på at antall voldtekter har gått ned over tid, det ser ikke ut til at samfunnet klart å redusere antall seksuelle overgrep.
NL170519 Hvordan ville denne bedriften og samfunnet omkring ha fungert dersom den ble stengt inne i nasjonale beskyttelsesmurer med kvoterestriksjoner og en uendelighet av et papirstemplende byråkrati ?
FV170519 Vi vil takke alle som har stilt seg til disposisjon til denne viktige posisjonen, både for kirken og for samfunnet , sier leder i Oslo bispedømmeråd Gard Sandaker-Nielsen til kirken.no.
DB170519 Vi har kunnskapen til det, og samfunnet med tilliten til det.
DB170519 Norge er bedre stilt enn noen gang til å klare den nødvendige grønne endringen som samfunnet må gjennom, mener Bastholm.
DB170519 Men det samme systemet forårsaker også lidelse i dette samfunnet .
DA170519 - Vi hadde den trua at på at vi kunne være med på å forandret samfunnet .
DA170519 - Serien er ikke erklært feministisk, men den forsøker å hjelpe unge jenter ved å gi dem verktøy til å klare seg i samfunnet .
BT170519 De driver en inngripende virksomhet overfor samfunnet .
BT170519 STENGES UTE : Hvis forsøk på arbeid eller utdanning stenger for å få innvilget rettigheter som ung ufør, vil samfunnet gå glipp av arbeidskraft, skriver innsenderen.
BT170519 Hvis forsøk på arbeid eller utdanning stenger for å få innvilget rettigheter som ung ufør, vil samfunnet gå glipp av arbeidskraften til mange unge mennesker som ikke vil prøve seg i jobb fordi de risikerer samme skjebne som « Ingrid ».
BT170519 Så er det forunderlig at de som roper høyest om at de er blitt diskriminert er de som roper høyest at verdikonservative ikke skal ha noen plass i samfunnet , at de fortjener å bli trakassert og jaget inn i skapene de selv har kommet ut fra.
AP170519 - Vi vil at folk skal folk skal kunne være seg selv uten å føle det sterke kroppspresset som er i samfunnet i dag.
AP170519 De driver en inngripende virksomhet overfor samfunnet .
AP170519 Vi har et heteronormativt samfunn, som enkelt kan forklares som at det er en forventning i samfunnet at man er heterofil, i hvert fall til det motsatte er bevist.
AP170519 « En person med Downs syndrom trenger hjelp og er en økonomisk belastning for samfunnet , » la han til.
AA170519 - Men det er et poeng at samfunnet ønsker at den kriminaliteten Eirik Jensen har gjort, skal avsløres.
AA170519 - Dersom jeg har et budskap i bøkene mine, så er det at kravet til konformitet i samfunnet vårt kan skape litt vel trange rom.
AA170519 Man kan mene at OL på Lillehammer var viktig både for idretten og nasjonen, men Rosenborgs storhetstid var muligens enda viktigere, fordi den varte så lenge og øvet så sterk påvirkning på mange områder i samfunnet .
VG170518 I den sammenheng har det nok betydelig vekt at også samfunnet ønsker at den nye kriminalitet skal avdekkes.
SA170518 DEBATT : Politikerne har et stort ansvar for å rette opp den store systemsvikten vi har i samfunnet i dag.
NL170518 Det henger sammen med den generelle utviklingen i samfunnet , som går mot stadig økt digitalisering, sier Utstøl.
NL170518 Den har sin arv som lever videre som strukturer og holdninger i samfunnet - og der mener jeg en kommisjon er viktig, parret med tiltak for veien videre.
DN170518 - Dette blir ikke bedre, det blir verre, og det vi prøver å si er at det internasjonale samfunnet må be Venezuela respektere menneskerettighetene til folket sitt, ellers kommer dette til å gå i samme retning som vi har sett så mange andre steder, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley til pressen etter et møte i sikkerhetsrådet onsdag.
DB170518 Han sier at tilbudet fra staten kolliderer med et uttalt mål fra Stortinget om at « inntektsgapet » mellom bøndene og andre grupper i samfunnet skulle krympes.
DB170518 - Det betyr at avstanden var helt uoverkommelig, selv om det ble forhandlet og forhandlet, og vi ble tilbudt langt mindre enn andre grupper i samfunnet har utsikter til, sier Skorge.
DB170518 Tegner Flu Hartberg sier at poenget med stripa er å påpeke det han mener er likheten mellom religion og det samfunnet betegner som vrangforestillinger.
DB170518 Det ble slått kategorisk fast at partiet ville forandre samfunnet gjennom demokratiets vei.
BT170518 - Når vi nå blokkerer utkjøringen av varer, er det for å synliggjøre for samfunnet hva som blir konsekvensene av matmangel.
BT170518 - Når vi nå blokkerer utkjøringen av varer, er det for å synliggjøre for samfunnet hva som blir konsekvensene av matmangel.
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-MDG-antyder-at-partiets-egen-politikk-kan-oppfattes-som-utopisk-621044b.html Der poengterer MDG at det samfunnet vi har i Norge, skyldes « bevegelser som har samlet folk om det som i utgangspunktet fremsto som utopier ».
AP170518 | Et vipps koster samfunnet 13 kroner ¶
AP170518 Problemet er at det er svært dyrt for bankene og samfunnet å bruke de internasjonale kortselskapene som underliggende betalingsinstrument.
AP170518 Der poengterer MDG at det samfunnet vi har i Norge, skyldes « bevegelser som har samlet folk om det som i utgangspunktet fremsto som utopier ».
AP170518 Det må man også forvente at samfunnet ønsker.
AA170518 | Ett vipps koster samfunnet 13 kroner ¶
AA170518 Problemet er at det er svært dyrt for bankene og samfunnet å bruke de internasjonale kortselskapene som underliggende betalingsinstrument.
AA170518 | Et vipps koster samfunnet 13 kroner ¶
AA170518 Problemet er at det er svært dyrt for bankene og samfunnet å bruke de internasjonale kortselskapene som underliggende betalingsinstrument.
AA170518 Også samfunnet ønsker at denne type graverende kriminalitet skal domfelles, framholdt han i retten.
VG170517 Det ville vist hvor integrert du er i det norske samfunnet », svarte han.
VG170517 DSB er regjeringens etat for å beskytte sivilbefolkningen mot krig, kjemiske angrep, brann, naturkatastrofer og andre kriser som kan ramme samfunnet .
NL170517 Åmo vil at samfunnet får en bedre forståelse av hvordan det er å leve med en tarmsykdom.
NL170517 | Midt på natta la patruljen merke til denne bilen i Bodø : - Et varsku til samfunnet ¶ ¶ ¶
AP170517 Løgn er viktig for samfunnet .
VG170516 « Vi kan ikke tillate at fagbevegelsen styrer samfunnet ut fra tanken om alltid å kjempe for bedre vilkår, mer fri, lavere pensjonsalder og så videre.
SA170516 Vi skal prege musikklivet, samfunnet og det frivillige Norge også de neste 100 år !
SA170516 Frivilligheten har alltid tatt ansvar når samfunnet har stått overfor utfordringer.
NL170516 Universitetene må samhandle med samfunnet rundt seg.
NL170516 Men er det i realiteten noen ganske få ildsjeler som står opp for de som søker trygghet, arbeid og som så gjerne vil bidra i det norske samfunnet som takk for tryggheten vi gir dem.
NL170516 Inkludering i det norske samfunnet er garanti for fremtidig suksess i utdanning, yrkesdeltakelse og det sosiale liv.
NL170516 Når vi ser framover, og trekker sammen som samer, blir samfunnet best for alle samer, i hele Sápmi.
DN170516 Gundersen mener at det er urimelig at bøndene skal ha 9 prosent inntektsvekst når andre grupper i samfunnet kan vente seg omkring 3 prosent.
DN170516 På denne måten får kriminelle innflytelse i det norske samfunnet , sier leder for taktisk etterforskningsavdeling i Kripos, politiinspektør Eivind Borge til Dagbladet.
DN170516 Nå ser vi at kriminelle tar steget for å bli integrert i samfunnet .
DN170516 Det er en klar tendens at kriminelle forsøker å bli en del av det lovlige samfunnet , samtidig som de bedriver kriminalitet, sier Borge.
DB170516 Gundersen mener at det er urimelig at bøndene skal ha 9 prosent inntektsvekst når andre grupper i samfunnet kan vente seg omkring 3 prosent.
DB170516 For å få til det må vi bygge utholdenhet og motstandskraft i det sivile samfunnet , offentlig som privat, lokalt som sentralt.
DA170516 Det vil også være et signal til skolene og omgivelsene om at samfunnet tar mobbing på alvor, sier hun.
DA170516 Kielland insisterte på at litteraturen skulle være til nytte for samfunnet , og Kapittel er en vellykket festival fordi vi siden starten har prøvd å styrke den offentlige samtalen ved å forene perspektiver fra litteraturen og samfunnsdebatten, sier festivalsjefen.
DA170516 - Mange føler at deres posisjon som individ i samfunnet er truet, og det igjen skaper en endring i folks bevissthet hvor de humanistiske verdiene settes til side til fordel for meg og mitt.
DA170516 - Sårbarheten vår er høyere fordi vi bruker teknologi til flere funksjoner i samfunnet .
BT170516 Særlig viktig er det at myndighetene har gode systemer, fordi de oppbevarer personlig informasjon og et angrep kan ramme hele samfunnet .
BT170516 Nær sagt alt av vesentlige institusjoner i samfunnet er avhengig av internett og tilgang på servere.
BT170516 Det vil kreve mye av både myndigheter og andre å holde samfunnet trygt.
BT170516 Det gir grunn til optimisme, for verken det enkelte land eller Europa som kontinent er tjent med at vi prøver å ignorere at samfunnet er i endring, og at politikken må følge etter.
AP170516 Men rettspsykiatere er ikke i tvil om at 17-åringen er så farlig at samfunnet bør skjermes mot henne.
AA170516 Men rettspsykiatere er ikke i tvil om at 17-åringen er så farlig at samfunnet bør skjermes mot henne.
AA170516 Gundersen mener at det er urimelig at bøndene skal ha 9 prosent inntektsvekst når andre grupper i samfunnet kan vente seg omkring 3 prosent.
AA170516 Dette samfunnet har også plass til mennesker som banker på vår dør utenfra.
AA170516 For de fleste er det nettopp ønsket om å bidra til samfunnet rundt seg som er den største drivkraften når de jobber lange dager for å holde tannhjulene i gang slik at jeg og du har en jobb å gå til.
VG170515 Og det er grunnlaget for at samfunnet skal kunne løse sine oppgaver best mulig.
VG170515 Det er inngangsbilletten til å klare seg best mulig i samfunnet vårt.
SA170515 | Fattigdom og tigging kan ikke forbys, til tross for at det er en ubehagelig sannhet om samfunnet vårt ¶
SA170515 Fattigdom og tigging kan ikke forbys, til tross for at det er en ubehagelig sannhet om samfunnet vårt.
SA170515 DEBATT : For AUF og Arbeiderpartiet virker et generelt tiggeforbud som et lettvint forsøk på å fjerne et mer sammensatt problem i samfunnet vårt.
NL170515 | Hvilke verdier blir samfunnet tilført der Sametinget gis økt politisk makt ?
NL170515 Så til samfunnsliv : Kan statssekretæren opplyse det norske folk om hva som var typisk samisk samfunnsliv, forskjellig fra det som var samfunnsliv ellers i det norske samfunnet , på det tidspunktet loven trådte i kraft, og som tinget har som oppgave å sikre og å utvikle ?
NL170515 Hvilke verdier blir samfunnet tilført ved investering i sametingsvekst ?
DN170515 I tillegg må de engasjere seg i dialog med det internasjonale samfunnet .
DB170515 På vegne av seg selv og ikke minst oss seere tar Otto Jespersen for seg ting i samfunnet som går oss på nervene eller kan behøve en Ottosk pekefinger, sier TV 2s humorsjef Alice Sommer.
DB170515 Jespersen får han hjelp av Skolmen til å finne humoristiske løsninger på saker i samfunnet han mener det bør ryddes opp i. - « Otto har fått nok » er et subjektivt forbruker- og samfunnsmagasin med kort lunte.
DB170515 Ifølge Sommer tilbyr Otto seg å være seernes ventil ut mot samfunnet .
DB170515 I « Otto har fått nok », skal han ifølge TV 2 prøve å forstå, forklare og komme til bunns i det som irriterer ham i samfunnet , sammen med makker Emilie Skolmen.
DB170515 Av de første 428 kandidatene, som ble offentliggjort torsdag, hørte 153 hjemme rundt PS, 40 i det konservative landskapet, 38 kom fra MoDem og 197 fra « det sivile samfunnet », altså uten politisk fortid.
DB170515 Da er det ikke tiggerne som mister verdigheten, men det norske samfunnet .
DA170515 Dette vil være forskning som kommer samfunnet til nytte, men også hvermannsen.
AP170515 I tillegg må de engasjere seg i dialog med det internasjonale samfunnet .
AP170515 I det samfunnet vi lever i dag, er det normalt å slenge dritt, det er normalt å ha skyhøye forventninger til hvordan man skal se ut, og det er normalt å fremstille seg selv bedre enn andre.
AA170515 I tillegg må de engasjere seg i dialog med det internasjonale samfunnet .
AA170515 - Dette er brysomme mennesker og vil være en trussel for samfunnet , sier politisjef Anthony Wagambie til avisen.
AA170515 Han vil også gi skattefordeler til utsatte grupper i samfunnet , til fryd og glede for mange franskmenn uten arbeid.
VG170514 Hvis de skal ta bort det som fører til mangfold, krydderet i samfunnet , blir det jo ikke så hyggelig å være den som komme utenfra, mener Sandal.
VG170514 Den dreier seg om å få Nord-Korea til å åpne opp for økonomisk samarbeid og kulturell kontakt, som på lang sikt vil endre situasjonen og samfunnet i Nord-Korea.
VG170514 « Noen av oss kjenner den relative raske polariseringen i samfunnet direkte på kroppen.
VG170514 Som tidligere flyktning, godt integrert i det norske samfunnet etter 29 år her, lurer jeg på hvordan nyankomne flyktninger skal svare på slik hets eller sjikanering og hva det gjør med integreringen.
VG170514 Stian Lothe : Jødehets gjennomsyrer samfunnet vårt ¶
VG170514 Og ikke minst krever det at vi bruker andre deler av hjernen enn inn- og utgruppeinstinktene våre når vi diskuterer det felles samfunnet med hverandre.
VG170514 Men denne « godheten » kan være farlig for andre, og for samfunnet .
DN170514 Rapporten til ManpowerGroup er basert på en undersøkelse om hvordan jobbsøkere og arbeidstagere oppfører seg i det digitale samfunnet og omfatter 14.000 arbeidstagere i 19 land.
DB170514 I tillegg må de engasjere seg i dialog med det internasjonale samfunnet .
AP170514 Politiet burde i mye større grad hatt kapasitet til å snakke om truslene som kan komme, og bidra sammen med andre myndigheter til å ruste oss for å motstå cyberkriminalitet som kan ramme hele samfunnet , sier Nystrøm.
AP170514 Men etter den felles opplæringen i norsk, har fortsatt mange et for lavt nivå på norskkunnskapene for å forstå samfunnet rundt seg.
VG170513 Det var alltid en kamp, mellom Bruce og Caitlyn og samfunnet og familiemedlemmer.
SA170513 Idrettspresident Tom Tvedt sier at det er viktig å speile mangfoldet i samfunnet , og det handler også om kjønn.
DB170513 I debatten om digitalisering av det norske samfunnet , er det veldig viktig at datasikkerhet er en del av dette.
DB170513 » « Du vet veldig godt at det norske samfunnet har veldig mye som ikke passer oss ».
DB170513 De er så undertrykt at de helst skulle ønske de glitrende mennene holdt seg unna, slik at « macho-homoene » kunne glidd inn i samfunnet uten å bli lagt merke til.
DB170513 At kvinner kan ha et aktivt sexliv uten å frykte for graviditet, er bra for alle : For kjæresteparene som kan dyrke erotikken, og for samfunnet som kan utvikle en høyt utdannet befolkning der en stor andel har utdanning og begynnende karriere på plass før de begynner å mangfoldiggjøre seg.
DB170513 - Å få en bedre forståelse for samfunnet vårt.
DA170513 Når de kommer tilbake i samfunnet igjen uten behandling, skjer disse grusomme tingene, sier Mukwege, som mener man ville ha fred for enhver pris i landet.
DA170513 Gjennom arbeidet for kvinner har Mukwege fått en sterk posisjon i det internasjonale samfunnet på området.
DA170513 - Det er et billig og meget effektivt våpen, og konsekvensene for samfunnet er som et masseødeleggelsesvåpen, sier Mukwege.
DA170513 Høyre har gått inn i årsakene til at noen i samfunnet vårt faller utenfor, var hovedbudskapet til Solberg, og la mye vekt på partiets helse- og skolepolitikk i talen.
BT170513 De lever i skyggesiden av det samfunnet du kjenner så godt.
BT170513 Idrettspresident Tom Tvedt sier at det er viktig å speile mangfoldet i samfunnet , og det handler også om kjønn.
AP170513https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Tove-Paule-ut-mot-kvinneandelen-blant-idrettstoppene---NIF-ma-gjore-noe-235464b.html Idrettspresident Tom Tvedt sier at det er viktig å speile mangfoldet i samfunnet , og det handler også om kjønn.
AP170513 - Statens respons på Sokolovskijs handlinger baserer seg utelukkende på sekulær, russisk lov, sa nestlederen i « Avdeling for kirkelige relasjoner med samfunnet » i Den russiskortodokse kirken, Vakhtang Kipsjidze, til Interfax.
AP170513 - Dommen er basert på behovet for å beskytte de troendes rettigheter og ære, slik dette er fastslått både i russisk og internasjonal lov, sa nestlederen i « Avdeling for kirkelige relasjoner med samfunnet » i Den russiskortodokse kirken, Vakhtang Kipsjidze, til Interfax.
AP170513 Idrettspresident Tom Tvedt sier at det er viktig å speile mangfoldet i samfunnet , og det handler også om kjønn.
AA170513 - Dette er noe vi overhodet ikke ønsker i samfunnet vårt, man trener opp hunder til en type blodsport der man bruker hundene til å angripe dyr.
AA170513 Flere av informantene i min studie syntes dette ble gjort på en forbilledlig måte, og tror at det på sikt kan gjøre samfunnet litt bedre gjennom den økte åpenheten og forståelsen det medfører.
VG170512 - Når man har handlefrihet til å gjøre justeringer som ikke vil være dramatiske for samfunnet , så har man latt det være.
VG170512 Det gjenstår bare ett virkemiddel som det internasjonale samfunnet har, nemlig boikott.
VG170512 - Vi må være til stede overalt i samfunnet .
VG170512 « Vi kan ikke tillate at fagbevegelsen styrer samfunnet ut fra tanken om alltid å kjempe for bedre vilkår, mer fri, lavere pensjonsalder og så videre.
VG170512 « Jeg har tenkt tanken før, men er glad i Arbeiderpartiets historikk og betydning for det samfunnet vi har i dag.
DN170512 Det grunnlaget forplikter regjeringen og partene i jordbruksoppgjøret med tydelige føringer for at inntektsnivået heves slik at inntektsavstanden til andre grupper i samfunnet reduseres.
DB170512 Dels fordi topplederne aldri har klart å forklare viktigheten av at samfunnet vårt har slike selvstendige organisasjoner på passe avstand fra statlig byråkrati og dels fordi styret i Idrettsforbundet fra første dag i denne konflikten har hatt et mindretall som har sparket beina under flertallet.
DB170512 Aldri har norsk idrett stått sterkere kulturelt i det norske samfunnet .
DB170512 Når 18 år gamle « Amir » søker råd i det muslimske samfunnet om hvordan han skal forholde seg til at han er homofil, er det viktig at imamen som er eldre og lærd har oppdatert kunnskap om homofili og heterofili - og formidler til « Amir » at svært få kvinner ønsker å gifte seg med homofile menn.
DB170512 Verken samfunnet eller elevene har mye å vinne på at flere tolvåringer og trettenåringer spesialiserer seg innenfor idrett utover det de gjør på fritiden.
DB170512 Det gir rettferdighet og like muligheter, det øker tilliten og tryggheten i samfunnet og det er bra for norsk økonomi.
DA170512 Altfor lite dreier seg om hva det vil koste samfunnet ikke å ta imot.
BT170512 Men det gjør meg trist at samfunnet vårt fortsetter å se på meg og folk som meg med så mye hat og frykt.
BT170512 Jeg er glad i landet mitt, men det gjør meg trist at samfunnet vårt fortsetter å se på folk som meg med så mye hat og frykt.
AP170512 - Poenget vårt er at hvis vi skal gå løs på ulikhetene i samfunnet og skape et godt tilbud, må vi være målrettet, sier hun og understreker at å bruke « områder og bydeler, og ikke inntekt, blir skjevt ».
AA170512 Der trakk Teheran-ordfører og presidentkandidat Mohammad Bagher Ghalibaf ved flere anledninger fram påstander om at Rouhanis regjering kun har tjent de topp fire prosentene i samfunnet .
VG170511 Uten god språkopplæring hindres asylsøkere fra å bidra i samfunnet .
VG170511 Her kommer fem forslag som vil gjøre integreringen i det norske samfunnet bedre.
VG170511 Her har vi hentet frem fem forslag som vil gjøre integreringen i det norske samfunnet bedre.
VG170511 Debatt Her kommer fem forslag som vil gjøre integreringen i det norske samfunnet bedre.
VG170511 - Men forstår du argumentasjonen for at et motorsportsenter også kan bidra til samfunnet ved å være en viktig sosial læringsarena for mange unge ?
VG170511 Hans største utfordring er å sørge for at fagbevegelsen fortsatt blir et viktig fundament for utviklingen av det norske samfunnet .
SA170511 Utviklingen i samfunnet tilsier klart at utroskap ikke bør kunne utgjøre tilstrekkelig grunn for sinnet til en gjerningsmannen slik at det kan gi mildere straff.
DN170511 Han peker på at arbeidsledighet er et av de største problemene, for den enkelte og for samfunnet .
DB170511 Dagbladet kunne tidligere i går presentere et godt eksempel på hvordan revidert nasjonalbudsjett brukes for å dekke endringer i samfunnet : I løpet av høsten i fjor kom stadig flere meldinger om psykiske helseproblemer hos enslige mindreårige asylsøkere, og i revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen derfor 120 millioner kroner til tiltak
DB170511 Jeg mener at denne tommelfingerregelen har stor overføringsverdi til resten av samfunnet . 14. juni har Tabanka Dance Ensemble urpremiere på forestillingen « Limbo » på Operaen.
DB170511 Akademikere og annen ekspertise kan dermed styre samfunnet på en bedre måte gjennom planstyring og offentlige reguleringer.
DA170511 Men at vi klarer å skape en heltidskultur i det norske samfunnet , er noe av det aller viktigste vi gjør, sier Kristiansen.
DA170511 - Det er farlig å si at vi står nærmere heltidsstillinger for alle nå, men jeg har inntrykk av at det er større bevissthet i samfunnet i dag enn det var for fire år siden.
BT170511 Det gjør at jeg slapper litt av, kanskje noen av de dårlige holdningene i samfunnet forsvinner med din generasjon.
AA170511 Det internasjonale samfunnet må stille opp, sier Brende.
AA170511 Før det skjer, må samfunnet ha en mer pragmatisk holdning enn forbud.
AA170511 Samfunnet bør ikke oppfordre til at dette skjer.
AA170511 Myndighetene argumenterer for at samfunnet vil spare store summer på denne omleggingen.
AA170511 For tilhengerne signaliserer målerne dermed både økt forbrukermakt og større kontroll over eget forbruk, mens samfunnet kollektivt sparer penger.
DB170510 Det er moro å kunne bruke den kompetansen man har til noe positivt for samfunnet .
DB170510 Og fortvilelsen over hva det vil gjøre for det barnet, og samfunnet , er sentralt i denne sammenhengen.
DB170510 Når politiske ledere utnytter utenforskapet noen opplever ved å dyrke mistillit og mistro mellom folk, ved å skylde på andre og å peke ut fiender, da havner man fort i en farlig spiral - en spiral der nasjoner blir seg selv nok og risikoen for alvorlige konflikter i samfunnet øker.
DB170510 Den høye grad av tillit mellom borgere og mellom borgere og staten som det norske samfunnet heldigvis er preget av, er under press av enkeltpolitikere og enkeltpartier i Norge også.
DA170510 - Forgjenger Barack Obama ville etablere et såkalt konstruktivt samarbeid med Iran, ikke bare for å bremse atomprogrammet, men også for å åpne opp og liberalisere det iranske samfunnet , og ikke minst å skape en motbalanse mot sunniekstremismen, sier Uzgel.
DA170510 Frivilligheten har en viktig rolle i det norske samfunnet .
DA170510 « Mens nesten alle mennesker føler en dragning mot samfunnet , er det få som tiltrekkes sterkt av naturen.
DA170510 Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet har omtalt bøndenes krav som « ikke spesielt musikalsk », og vist til at det ligger an til moderate lønnsoppgjør ellers i samfunnet .
DA170510 Det er en gruppe som er generelt svake i samfunnet og som må ha sterke politiske vaktbikkjer for å ta vare på sine interesser, sier Lundteigen til Dagsavisen Fremtiden.
DA170510 Pettersen mener vi skylder på at det er sånn samfunnet utvikler seg, og at vi dermed slutter å protestere.
DA170510 Ifølge en rapport fra Verdens helseorganisasjon koster nemlig vold og overgrep mot barn samfunnet mellom én og to prosent av Bruttonasjonalprodukt.
DA170510 At samfunnet er i endring mener han påvirker barna negativt.
BT170510 Homonormative eliter har forårsaket en omvelting i samfunnet .
BT170510 Vi har faktisk et valg, men dette valget er vanskelig å få øye på nå - slik samfunnet har lagt livet og barndommen ut på et samlebånd.
AP170510https://www.aftenposten.no/viten/Hvorfor-holder-alle-kjeft-om-blarekreft-620708b.html Kreftsykdom får også ekstremt mye oppmerksomhet i både medier og i samfunnet for øvrig.
AP170510https://www.aftenposten.no/viten/Hvorfor-holder-alle-kjeft-om-blarekreft-620708b.html Det er altså oppsiktsvekkende lite bevissthet rundt blærekreft i samfunnet , og i mange tilfeller får både mer sjelden kreft, og kreft med bedre prognoser langt mer oppmerksomhet.
AP170510 Men i en verden preget av uro og konflikter, representerer kongeparet en enestående kontinuitet i samfunnet , mente hun.
AA170510 april sa at « politikk for fremtiden handler om å digitalisere og ruste samfunnet for digitalisering.
AA170510 Bildene er dokumentasjon og et speil på samfunnet de levde i.
AA170510 Hijab på sykehjemmet og skolegudstjenester før jul er noen av de naturlige stikkordene for temaet « Hvor livssynsåpent skal det norske samfunnet være ? » med blant annet redaktør Harald Stanghelle og politiker Bård Vegar Solhjell i panelet.
AA170510 Brobyggerprisen går til personer eller organisasjoner som på særlig vis har gjort en innsats for å etablere kontakt mellom grupper i samfunnet som vanligvis har liten forbindelse med hverandre.
VG170509 En liten fengselscelle og den samme enkle maten som de andre innsatte får, er i dag den forsmedelige hverdagen til kvinnen som i hele sitt liv har levd på toppen i det sørkoreanske samfunnet .
VG170509 - Tiltaltes handlinger har forårsaket uroligheter i samfunnet og såret muslimers følelser, sa dommeren tirsdag.
VG170509 Det er ingen grunn til at samfunnet skal oppfordre til omskjæring.
VG170509 Han tror på det åpne samfunnet , på fornuftens forrang over ideologien.
DB170509 Med Macron kommer det nye og yngre fjes inn i politikken fra ulike deler av samfunnet , men det kan innebære mange politiske nybegynnere.
DB170509 De konservative utgjør sin firedel av samfunnet .
DA170509 Og den støtten vi kan gi til barna er en støtte til hele samfunnet , for det er de unge som skal vokse opp, sier Björn.
DA170509 Både i Somalia og Gambia tar samfunnet skritt mot kjønnslemlestelse av jenter.
BT170509 » Jeg har måtte slåss for min plass i samfunnet .
BT170509 Vi som faktisk er homoseksuelle, biseksuelle eller transseksuelle driver kanskje med gjensidig onani, men vi elsker også, og vi vil - som alle andre - oppleve at vi har en plass i samfunnet .
AP170509 - Tiltaltes handlinger har forårsaket uroligheter i samfunnet og såret muslimers følelser, sa dommeren tirsdag.
AA170509 Putin sa videre at dagens situasjon i verden krever at landet styrker sin defensive evner, men for å effektivt kjempe mot « terror, ekstremisme, nynazisme og andre trusler er det nødvendig å forene hele det internasjonale samfunnet ».
AA170509 - Tiltaltes handlinger har forårsaket uroligheter i samfunnet og såret muslimers følelser, sa dommeren tirsdag.
AA170509 Det lille samfunnet har ny skole og regner med å få beholde den uavhengig av om kommunesenteret ligger på Årnes, i Brekstad eller Rissa. - Én kommune betyr mindre penger til administrasjon og mer til andre ting, sier Einar Lian som også gjerne vil slå sammen hele Fosen med en gang.
VG170508 De markerte seg med at de på sin særegne måte tok et oppgjør med alt de mente var galt i det norske samfunnet .
VG170508 Jeg er lei av samfunnet som definerer skjønnhet for oss.
VG170508 Men den tvang seg frem etter at det gikk opp for samfunnet at Norge de siste årene er en nasjon som bruker militærmakt.
SA170508 Skal vi virkelig bevege samfunnet i en retning av sirkulær økonomi, må vi se de nye forretningsmulighetene.
SA170508 Skal man virkelig bevege samfunnet i en retning av sirkulær økonomi, må man ha markedskreftene med seg.
DB170508 Den 71 år gamle amerikanske regissøren er tilbake med ny runde med « Twin Peaks », over 25 år etter at en hel verden ble fengslet av det lukkede og rare lille samfunnet i den oppdiktede byen.
DB170508 Sosial dumping er et anerkjent problem, og både høyre- og venstresiden er enige om at et organisert arbeidsliv er et gode for samfunnet .
DB170508 Når sosial dumping er et anerkjent problem, når både høyre- og venstresiden er enige om at et organisert arbeidsliv er et gode for samfunnet - og politikken i dag ikke gir god nok effekt.
DB170508 Eller så kan du fortsette å være et ynkelig nettroll som ikke bidrar med noe til samfunnet , annet enn mobbing og utløp for din egen sjalusi.
BT170508 Problemet er at dette kan tilsløre reelle konflikter i samfunnet .
BT170508 - Når det gjelder politiske målsettinger og synet på hva som trengs i det franske samfunnet , er ikke avstanden fra Hollande til Macron all verden.
BT170508 Å holde flyktningers liv på vent, er ikke å skape tilhørighet til det norske samfunnet .
BT170508 | Å holde flyktningers liv på vent, skaper ikke tilhørighet til samfunnet
BT170508 Kravene om at alle innvandrere må jobbe, lære norsk og delta i samfunnet er rimelige.
BT170508 Høy innvandring kan skake ved tilliten i samfunnet , som er et særdeles verdifullt gode de nordiske landene har nytt godt av.
BT170508 Hvorfor bruke tid og krefter på å bli en del av samfunnet , når beskjeden de har fått er at de ikke er en del av det ?
BT170508 Familien er det grunnleggende i samfunnet .
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/i/dKPvq/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert Men at universitetene historisk sett har vært helt sentrale endringsagenter i samfunnet kan det neppe herske tvil om.
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert-620725b.html Men at universitetene historisk sett har vært helt sentrale endringsagenter i samfunnet kan det neppe herske tvil om.
AP170508 Kreftsykdom får også ekstremt mye oppmerksomhet i både medier og i samfunnet for øvrig.
AP170508 Det er altså oppsiktsvekkende lite bevissthet rundt blærekreft i samfunnet , og i mange tilfeller får både mer sjelden kreft, og kreft med bedre prognoser langt mer oppmerksomhet.
AP170508 Men at universitetene historisk sett har vært helt sentrale endringsagenter i samfunnet kan det neppe herske tvil om.
AP170508 - Samtidig må vi ikke glemme alle godene dette samfunnet gir oss i form av velstandsvekst, sier Civita-lederen.
AA170508 Kan blokkere samfunnet
AA170508 - Den trekker med seg studenter og gymnasiaster, fyller gatene og blokkerer det franske samfunnet i uke etter uke.
VG170507 Og han lovet å beskytte de svakeste i samfunnet .
VG170507 Han får en stor oppgave i å bygge bro over motsetningene i samfunnet .
VG170507 Ordfører i Ski, Tuva Moflag ( Ap ), og ordfører på Nesodden, Nina Sandberg ( Ap ), sier til NRK at de vil sende et hastebrev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ), der de etterspør en redegjørelse av hvor mye de hyppige driftsstansene i tunnelen koster samfunnet - for å kunne sammenligne med kostnadene av en bro.
SA170507 Sett mot risiko ved leteprosjekter i Nordsjøen, som til stor grad bæres av det norske samfunnet , virker risiko knyttet til råstoffutvikling for avansert biodrivstoff moderat.
DB170507 - Norske verdier og norsk kultur er viktig i det samfunnet vi lever i.
DB170507 januar i år, har den politiske situasjonen i det internasjonale samfunnet tilspisset seg ytterligere mellom verdens mektigste land.
DB170507 Viktigste krav var at gutta « måtte være i opposisjon til det samfunnet vi lever i ».
DA170507 Og jeg blir fylt av en veldig takknemlighet overfor de menneskene i samfunnet vårt som har jobbene med å ta vare på barna våre i barnehagen eller i småskolen, som er så viktige voksenpersoner i barns liv, men barna drar videre.
BT170507 - Men dette handler om hvor den største trusselen mot samfunnet er.
BT170507 Men skal vi kunne ha saklige debatter og føre samfunnet videre på best mulig måte må vi tillatte våre ulikheter og akseptere at argumentene går for og imot.
BT170507 I over 16 år har det norske samfunnet jobbet med inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ), hvor et mål har vært 20 prosent reduksjon i sykefraværet.
BT170507 Det er bra for samfunnet , det er bra for bedriften, og det er bra for den enkelte som får innpass på arbeidsmarkedet.
AP170507 De tilfører en dash ungdommelig liv og rører fra samfunnet utenfor og til gjengjeld får de lavere husleie og en god dash livsvisdom, sier Thorkildsen.
AA170507 - Når det gjelder politiske målsettinger og synet på hva som trengs i det franske samfunnet , er ikke avstanden fra Hollande til Macron all verden.
AA170507 En av jentene som tidligere maktet å flykte fra Boko Haram har bedt det internasjonale samfunnet om å ikke glemme jentene som fortsatt er i gruppens varetekt.
VG170506 Det norske samfunnet lærer fortsatt hvordan vi skal forstå MMA og de som driver med det.
VG170506 - Må ikke også pensjonistene før eller senere ta innover seg digitaliseringen i samfunnet ?
DB170506 Ifølge NRK skal hun og Nesodden-ordfører Nina Sandberg varsler nå at de vil sende et hastebrev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) der de etterspør hvor mye de hyppige stengningene av Oslofjordtunnelen koster samfunnet .
DB170506 « Hvis religion er så bra, hvorfor splitter det samfunnet ? » spør han.
DB170506 Malonson, som er avgangselev ved University of Texas, later til å takle kritikken og takker menneskene i det afroamerikanske samfunnet for støtten.
DA170506 Det å bli en del av det norske samfunnet handler om å engasjere seg.
DA170506 - Men det er viktig at de som kommer hit og skal bli, blir en del av det norske samfunnet , legger Ennals til.
DA170506 h ) og Rosa Ortiz ( 49 ) mener det viktigste er at de som kommer blir en del av det norske samfunnet .
DA170506 Det å bli en del av det norske samfunnet handler om å engasjere seg.
DA170506 - Men det er viktig at de som kommer hit og skal bli, blir en del av det norske samfunnet , legger Ennals til.
DA170506 h ) og Rosa Ortiz ( 49 ) mener det viktigste er at de som kommer blir en del av det norske samfunnet .
BT170506 Derfor vil jeg ta av hatten for og heise flagget til topps for den fantastiske innsatsen norske helsearbeidere gjør for det norske samfunnet hver eneste dag, hele året igjennom.
AP170506 PARIS ( Aftenposten ) : Det franske valget har vært en kamp mellom det åpne og det lukkede samfunnet .
AA170506 Bjurstrøm mener de uakseptable forholdene for utsatte grupper i fengslene i praksis gjør dem mindre rustet til å integreres i samfunnet etter endt soning, noe hun understreker at alle taper på. − Jeg vil i min ombudsperiode arbeide målrettet for at anbefalingene i rapporten følges opp, slik at vi får realisert intensjonen om likeverdige soningsforhold i n
VG170505 Ifølge henne er etnisk rensing for sterkt ord for å beskrive den pågående situasjonen i landet og mener at det internasjonale samfunnet overdriver.
VG170505 Det internasjonale samfunnet overdriver ikke.
VG170505 Det internasjonale samfunnet har vært tause for lenge om denne brutale virkelighet som dehumaniserer, tar liv og driver våre medmennesker på flukt.
VG170505 Flere av Listhaugs støttespillere skal også ha vært frustrerte fordi Jensen ikke omtalte beregninger av innvandringens kostnader for samfunnet i meldingen som et « innvandringsregnskap », noe Frp har lovet at de skulle lage når de kom i regjering.
SA170505 - Samfunnet er blitt mer opptatt av fremmede arter.
FV170505 Kjetil Rekdal ( 48 ) mener fotballen som resten av samfunnet har et stort problem : - Alt skal være så lett.
DN170505 - Når melodien som spilles ellers i samfunnet er moderasjon, så er ikke dette kravet spesielt musikalsk.
DN170505 Kina må gjøre noe som kan hjelpe landet til å bli sett på som et ansvarlig medlem av det internasjonale økonomiske samfunnet .
DB170505 Det presset er stort i samfunnet generelt og i enkelte særidretter spesielt, sier Borgen til Dagbladet.
DB170505 Samfunnet ville ikke ha godtatt en tilsvarende feilmargin på noe annet område.
DB170505 Fredriksen mener vi må akseptere at samfunnet har tatt en ny retning, men synes ikke det er overraskende at folk reagerer.
DB170505 På linje med Røde Kors, er det organisasjoner som utfører et viktig arbeid for det norske samfunnet .
DB170505 Vårt utgangspunkt er uansett at det er samfunnet og ikke barna det er noe i veien med.
DB170505 Dette er barn som ikke oppfører seg helt slik samfunnet forventer at gutter og jenter skal oppføre seg.
DB170505 « Det vi trenger, er intet mindre enn en helt ny visjon for hvordan vi skal organisere økonomien og samfunnet ».
BT170505 « Forskere har et selvstendig ansvar for at forskningen vil kunne komme forskningsdeltakere, relevante grupper eller samfunnet til gode, og for å unngå at den gjør skade.
BT170505 Man må integrere seg i samfunnet og være åpen for å lære nye ting.
BT170505 - Samfunnet er blitt mer opptatt av fremmede arter.
AP170505https://www.aftenposten.no/bolig/135-planter-er-svartelistet-i-Norge-10014b.html - Samfunnet er blitt mer opptatt av fremmede arter.
AP170505 Stiftelser som oppfyller et bestemt formål, blinker seg ofte ut som en mulighet hvis man vil gi tilbake til samfunnet , ifølge professor i forretningsjus og instituttleder på BI, Tore Bråthen.
AP170505 Mener det handler om samfunnet - ikke skatt ¶
AP170505 Heiberg opplever at menneskene han er i kontakt med har et reelt ønske om å gjøre noe for samfunnet og sier dette i svært liten grad handler om skatt.
AP170505 - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
AP170505 - Jeg opplever at for de aller fleste så er ikke formuen et mål i seg selv, men et middel for å nå de virkelige målene i livet, som å gi noe tilbake til samfunnet , sier Alexander Heiberg i Formuesforvaltning.
AP170505 Vi peker på syv utfordringer det norske samfunnet står overfor, der vi ønsker oss kreative og nyskapende svar fra studenter, gründere og nyutdannede, sier Østrem.
AP170505 Dette er noen av utfordringene der samfunnet leter etter gode løsninger : ¶
AP170505 I Aftenpostens store intervju kommer kong Harald med en rekke uttalelser om norsk kultur og det flerkulturelle samfunnet : ¶
AP170505 - Samfunnet er blitt mer opptatt av fremmede arter.
AA170505 Innvandrere må bli en del av den norske hverdagen, snakke norsk, delta i det norske samfunnet og gi barna sine en del av den norske hverdagen, sa hun.
AA170505 - Når melodien som spilles ellers i samfunnet er moderasjon, så er ikke dette kravet spesielt musikalsk.
AA170505 - Når melodien som spilles ellers i samfunnet er moderasjon, så er ikke dette kravet spesielt musikalsk.
AA170505 Vi lever i et allerede isolert og selvopptatt samfunn, og samfunnet er ikke bærekraftig om fremtidens unge voksne vil leve av sponsing fordi skolen har blitt tøffere, å få jobb er blitt vanskeligere, og det å skape relasjoner utenfor sosiale medier er blitt mye skumlere.
VG170504 Republikanerne har fått kritikk for å forhaste å få forslaget gjennom - før Kongressens partiuavhengige budsjettkontor ( Congressional Budget Office ) har evaluert hvordan dette forslaget vil påvirke helsesystemet - hva det vil koste samfunnet og hvor mange som vil stå uten forsikring.
VG170504 Hele grunntanken for straffelovene er at samfunnet har gitt staten i oppgave å sørge for at man kan leve trygt.
DB170504 Hele samfunnet handler om å være så politisk korrekt som mulig.
DB170504 - Det er klart at det er vanskelig å argumentere mot et trygghetsargument, men jeg håper at også folk bruker huet litt sjøl og gjør seg opp en mening om hvorvidt det er en retning vi ønsker at samfunnet vårt skal gå i, sier Bjørnstad.
DB170504 Norsk politi definerer énprosentklubber som klubber som selv definerer seg utenfor det norske samfunnet og har egne lover og regler.
DB170504 Konsekvensene blir at tallene i den offentlige debatten er altfor lave, og diskusjonen i samfunnet føres på feil premisser, heter det i uttalelsen, som fortsetter slik : ¶
DB170504 - Til tross for at kongehuset koster norske skattebetalere flere hundre millioner årlig, har samfunnet ingen rett til å kreve innsyn i virksomheten.
DB170504 I artikkelen skriver milliardæren om hvordan samfunnet har « feiltolket » diagnosen, og at han mener mange blir behandlet feil.
DA170504 I det internasjonale samfunnet er langt flere bekymret.
DA170504 - Når melodien som spilles ellers i samfunnet er moderasjon, så er ikke dette kravet spesielt musikalsk.
AP170504 Ved siden av Miljøpartiet De Grønne er Frp det partiet på Stortinget som ønsker størst omveltninger i samfunnet .
AP170504 Det er et paradoks siden partiet fortsatt mener at « inntektsfordelingen i samfunnet først og fremst skal være et resultat av den enkeltes frie valg til å verdsette arbeidsinnsats, inntekt og fritid, ikke et resultat av progressiv beskatning.
AP170504 I 2006 ble det innført en statsborgerskapsseremoni med følgende ed : « Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet , og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover ».
AP170504 | Stigmatisering er et virus som kryper inn i kroppen, smitter oss med fordommer og gjør samfunnet sykere Ingeborg Senneset ¶
AP170504 Røkkes « gave til samfunnet » skal redde verdens hav, som det så fint heter.
AA170504 | Når det sunne blir usunt ¶ Samfunnet får oftest skylda, til tross for at foreldrene har det største ansvaret.
AA170504 Kjell Inge Røkke vil gi brorparten av det han har tjent tilbake til samfunnet .
SA170503 Han er nemlig for syk for samfunnet vårt.
SA170503 Er det da meningen at samfunnet skal overta ansvaret for barnet ?
DB170503 De skal innfri løfter og styre samfunnet i retninger velgerne er forespeilet.
DB170503 Som på ingen måte fungerte samlende i sin samtid, men som beveget samfunnet vårt framover ved å utvise motstand.
DB170503 Men den er i ferd med å tape idékampen om samfunnet og kulturen.
DB170503 Det å kunne fremmedspråk, orientere seg i humaniora og akivt ta del i kulturlivet ansås utviklende for individet og dermed for samfunnet , sier Can.
DA170503 Begge presidentkandidatene i Frankrike vil ha grunnleggende endringer av samfunnet .
DA170503 Til slutt blir Ludos liv gjenforent med samfunnet rundt.
BT170503 Som inspirerer folk til å tro på politikken, som motiverer folk til handling, som gir en tro på at samfunnet kan gjøre noe godt.
BT170503 Disse verdiene utfordres i dag av sekulærfundamentalismen, som vil fjerne kristendommen fra det norske samfunnet under dekke av « religionsnøytralitet ».
BT170503 BÆREKRAFTIGE VERDIER : Arbeiderpartiet trenger å spørre seg selv hvilke verdier som er bærekraftige for samfunnet vårt, skriver Joel Ystebø.
BT170503 Ap trenger å børste støvet av det begrepet, og spørre seg selv hvilke verdier som er bærekraftige for samfunnet vårt.
AP170503 Tamar Hermann understreker at svarene i undersøkelsen ikke nødvendigvis reflekterer synet på den sittende regjeringen, men synet på samfunnet generelt.
AP170503 Tamar Hermann understreker at svarene i undersøkelsen ikke nødvendigvis reflekterer synet på den sittende regjeringen, men synet på samfunnet generelt.
AP170503 « Stortinget bevilget 227,8 millioner kroner totalt til det kongelige hoff i 2015, men samfunnet har ingen rett til å kreve innsyn i denne virksomheten », skriver Offentlighetsutvalget på sine nettsider.
AP170503 Kultur og religion styrer Saudi-Arabias kvinnesyn, men samfunnet er i endring, mener ambassadør Esam Abid Al-Thagafi.
VG170502 I praksis handler det om å legge til rette for at hver enkelt innbygger har et selvbilde som faktiske deltakere i samfunnet med reell medbestemmelse og en plass i de politiske beslutningsprosessene.
VG170502 Arbeiderpartiets landsmøte synliggjorde et typisk syn for Arbeiderpartiet og venstresiden som står i kontrast til både kristendemokratisk, liberal og konservativ tankegang : Tendensen til å se på stat og samfunn som utbyttbare størrelser, og dermed en vilje til å sette det sivile samfunnet under både staten og politikken.
DN170502 Kjell Inge Røkke : - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent ¶
DN170502 Kjell Inge Røkke : - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent ¶
DB170502 Kjell Inge Røkke sier til Aftenposten at han skal gi mye av formuen sin tilbake til samfunnet og første steg på den veien er å finansiere havforskernes våte drøm.
DB170502 Ifølge investeringsdirektøren har så godt som all inntektsvekst etter sekelskiftet tilfalt de ti prosent rikeste, mens resten av samfunnet har opplevd stagnerende levestandarder.
DB170502 Men det som er helt sikkert er at bedriftsøkonomien nå er enerådende i samfunnet .
DB170502 Bedriftsøkonomien gjennomsyrer samfunnet vårt.
DB170502 Tigging har vært integrert i samfunnet siden middelalderen.
DB170502 Det er ikke tvilsomt at samfunnet er tjent med at det slås ned på kriminell aktivitet, enten den er nasjonal eller internasjonal, organisert eller uorganisert.
DB170502 Samfunnet har organisert slagkraftige ordensmyndigheter, innrettet på å bekjempe kriminalitet i bred forstand og for å avdekke kriminelle strukturer.
BT170502 Han var en veldig engasjert mann, og opptatt av å utvikle samfunnet her på Stord.
AP170502https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/En-dypt-alvorlig-farse--Harald-Stanghelle-620251b.html For snart fem år etter at Gjørv-kommisjonen leverte sin knusende rapport, har Solberg-regjeringen rett og slett ikke gjort sin del av jobben med å sikre samfunnet vårt.
AP170502 Han var en veldig engasjert mann, og opptatt av å utvikle samfunnet her på Stord.
AP170502 Norsk Tipping skal fortsatt ha enerett på å tilby pengespill, og de utenlandske spillselskapene vil fortsatt kunne ha milliardomsetning uten at pengestrømmen kommer det norske samfunnet til gode.
AP170502 For snart fem år etter at Gjørv-kommisjonen leverte sin knusende rapport, har Solberg-regjeringen rett og slett ikke gjort sin del av jobben med å sikre samfunnet vårt.
DN170501https://www.dn.no/nyheter/2017/05/01/2213/Klima/kjell-inge-rokke-jeg-vil-gi-tilbake-til-samfunnet-brorparten-av-det-jeg-har-tjent | Kjell Inge Røkke : - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent ¶
DN170501https://www.dn.no/nyheter/2017/05/01/2213/Klima/kjell-inge-rokke-jeg-vil-gi-tilbake-til-samfunnet-brorparten-av-det-jeg-har-tjent Investor Kjell Inge Røkke varsler at han vil gi store deler av formuen sin tilbake til samfunnet .
DN170501https://www.dn.no/nyheter/2017/05/01/2213/Klima/kjell-inge-rokke-jeg-vil-gi-tilbake-til-samfunnet-brorparten-av-det-jeg-har-tjent - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
DN170501 | Kjell Inge Røkke : - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent ¶
DN170501 Investor Kjell Inge Røkke varsler at han vil gi store deler av formuen sin tilbake til samfunnet .
DN170501 - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
DB170501 Skipet er en del av hans planer om å la formuen hans komme samfunnet til gode.
DB170501 Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
DB170501 - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
DB170501 Kvinner må dekke seg til og må oppholde seg atskilt fra menn i deler av samfunnet .
DB170501 De 105 dagene forandret det amerikanske samfunnet dramatisk, og den dag i dag merker USA reformene.
DB170501 Også velferdssamfunnet, fagorganisering, statlig eierskap, høyrepopulisme og å redusere forskjeller i samfunnet var temaer i talen, som ble holdt foran et hav av folk og paroler på arbeidernes dag i sentrum av hovedstaden.
DB170501 Moss spurte Atwood hvordan samfunnet kunne fjerne kvinners rettigheter.
DB170501 I dette samfunnet er dødfødsler og tall på aborter skyhøye.
DA170501 Politikeren la også vekt på økende forskjeller i samfunnet , og oppfordret publikum til å bruke stemmeretten sin i høst.
BT170501 Vil la samfunnet tjene på formuen ¶
BT170501 Skipet er en del av hans planer om å la formuen hans komme samfunnet til gode.
BT170501 FOTO : Odd Mehus ¶ | - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
BT170501 - Jeg vil gi brorparten av det jeg har tjent tilbake til samfunnet .
BT170501 Vil la samfunnet tjene på formuen ¶
BT170501 Skipet er en del av hans planer om å la formuen hans komme samfunnet til gode.
BT170501 FOTO : Rune Sævig ¶ | - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
BT170501 - Jeg vil gi brorparten av det jeg har tjent tilbake til samfunnet .
BT170501 I tilfeller hvor denne er institusjonalisert i partiform, er tanken at « folket » igjen skal få sin rettmessige plass i utformingen av samfunnet , når bevegelsen oppnår politisk makt.
BT170501 En grei tommelfingerregel er likevel at det dreier seg om et syn på politikk hvor samfunnet er delt mellom et kollektiv, « folket », og en « elite » som styrer over disse.
BT170501 For at det skal være mulig må også samfunnet innrettes på en måte som gjør stedene der barn bor og ferdes til steder med plass til varierte former for lek og utforskning, der kontakten med natur, dyr og ulike generasjoner av mennesker lett kan oppsøkes i det daglige og ikke bare på utflukter.
AP170501https://www.aftenposten.no/viten/-Forerlose-skip-kan-erstatte-mange-vogntog-620111b.html Vil du bli oppdatert på hvordan teknologien endrer samfunnet ?
AP170501 | Kjell Inge Røkke : - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
AP170501 Vil la samfunnet tjene på formuen ¶
AP170501 Skipet er en del av hans planer om å la formuen hans komme samfunnet til gode.
AP170501 - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
AP170501 Vi fortjener en regjering som faktisk ønsker å bekjempe økende forskjeller i samfunnet , istedenfor å være den største pådriveren, skriver Dennis B.
AP170501 Som akademiker ansatt på et universitet skylder jeg samfunnet å skrive om det jeg mener bør diskuteres.
AP170501 Jeg fortsetter fordi jeg skylder samfunnet å skrive om det jeg mener at bør diskuteres.
AA170501 Hatet mot det flerkulturelle samfunnet , mot kvinner, homofile og sosialdemokrater deler han med mange, det lever og blomstrer åpent på nettet hver eneste dag, sa hun, og minnet om den høyrepopulistiske fremmarsjen i Europa.
AA170501 Skipet er en del av hans planer om å la formuen hans komme samfunnet til gode.
AA170501 Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
SA170430 Marine Le Pen er en demagog fra ytre høyre, Emmanuel Macron har løsninger på de grunnleggende problemene i det franske samfunnet , skriver Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i tenketanken Civita.
SA170430 Hun mener at universiteter og høyskoler skal tilby utdanninger som samfunnet har bruk for.
SA170430 Hun mener samfunnet må være obs på at det kan bli mangel på folk i oljebransjen.
DB170430 Han bryr seg virkelig om familie og samfunnet rundt seg.
DB170430 april snakket pave Frans om utfordringene i det internasjonale samfunnet , og roste Norge for å være en diplomatisk mekler.
DB170430 Personer og organiserte miljøer mener de er i sin fulle rett til å ramme dem som gjør en jobb på vegne av samfunnet .
DA170430 Måten har argumenterte for kontantstøtten vekket tillit i KrF-kretser - det samme har måten Ap-lederen har snakket om en moderne familiepolitikk og det livssynsåpne samfunnet på.
AP170430https://www.aftenposten.no/verden/I-Tunisia-drar-stadig-farre-IS-krigere-til-Irak-og-Syria-I-stedet-terroriserer-og-dreper-de-sin-egen-befolkning-620051b.html Familiene deres levde av landbruk og sauehold, akkurat som mange andre i det lille samfunnet .
AP170430 Familiene deres levde av landbruk og sauehold, akkurat som mange andre i det lille samfunnet .
AP170430 KrF vil ha bredbåndsløft, sier nei til å fjerne akuttkirurgien fra sykehusene i Odda, Narvik og Volda og vil redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet . 7.
SA170429 Men dersom Hamas ikke godtar en tostatsløsning, vil ikke det internasjonale samfunnet fjerne dem fra terrorlistene, sier han.
SA170429 Det er viktig at russen forstår at de må forholde seg til normale lover og regler i samfunnet .
DB170429 Det er et faktum idretten selv må tørre å stå på i diskusjonen om hva samfunnet kan forvente av Norges største folkebevegelse.
DB170429 Det er mange år siden så mange politiske partier som nå har snakket om spørsmål som bio- og genteknologi, familiepolitikk, menneskeverd og religionens plass i skolen og samfunnet , argumenterer han, og er sikker på hvor det vil ende.
DB170429 De 105 dagene forandret det amerikanske samfunnet dramatisk, og den dag i dag merker USA reformene.
DB170429 Unge norske muslimer må få et nytt Islamsk Råd i tråd med verdiene i det norske samfunnet .
DB170429 Kampen om teatrets betydning i samfunnet pågår hele tida, og vi må kjempe sammen for vår plass i offentligheten.
DB170429 Det finnes krefter i samfunnet som ikke er veldig opptatt av kunst og kultur.
DB170429 - Vi lever i en tid hvor samfunnet går ekstremt hurtig.
DB170429 - Vi jobber hardt for å gi teatret en større og viktigere plass i samfunnet .
DB170429 Sana sitter i kantinen og leter etter billige forbrukslån, nok et eksempel på at 17-åringen er fullstendig assimilert i det norske samfunnet .
DB170429 At du ringer én kritiker, forandrer neppe bildet samfunnet og miljøet har av deg : Et inntrykk du har skapt helt på egenhånd med din konservative, glamorøse og Sarah Palin-aktige framtoning.
DA170429 - Samfunnet er ikke tilrettelagt for arbeiderklassen.
DA170429 Vi krever hvert år det vi anser som nødvendig for at samfunnet skal ha nok mat og trygg mat uansett regjering.
DA170429 Etter at det nylig ble gjort et historisk vedtak på Stortinget som innebar at bonden skal kunne ha samme inntekt som sammenlignbare grupper i samfunnet , er det grunn til optimisme.
DA170429 - At det skal være en bedre fordeling mellom gjennomsnittsbonden og resten av samfunnet , gjennom en inntekt som verdsetter det yrket vi har.
BT170429 Det er viktig at russen forstår at de må forholde seg til normale lover og regler i samfunnet .
BT170429 For de aller fleste er det imidlertid et ønske om å bli kjent med andre og å lære nye ting, samt å få diskutere og engasjere seg i samfunnet de lever i som kommer høyt oppe på listen.
AP170429https://www.aftenposten.no/kultur/-Konfliktsky-krim-kollektiv-619955b.html Jo Nesbø mener tilsynelatende ingenting om krimlitteraturens rolle i samfunnet , skriver vår anmelder.
AP170429https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Politiet--Bland-deg-inn-i-ungdommens-russetid--10090b.html Det er viktig at russen forstår at de må forholde seg til normale lover og regler i samfunnet .
AP170429 Hun mener at universiteter og høyskoler skal tilby utdanninger som samfunnet har bruk for.
AP170429 Hun mener samfunnet må være obs på at det kan bli mangel på folk i oljebransjen.
AP170429 Samfunnet er i omstilling.
AP170429 Som en 17 år gammel kurdisk ungdom, født og oppvokst i Norge, opplever jeg at det norske samfunnet ikke jobber for ungdommer som meg.
AP170429 Samfunnet vårt er i utgangspunktet ikke rigget for annerledeshet.
AP170429 Jo Nesbø mener tilsynelatende ingenting om krimlitteraturens rolle i samfunnet , skriver vår anmelder.
AP170429 Det er viktig at russen forstår at de må forholde seg til normale lover og regler i samfunnet .
AA170429 Forbundet har stor betydning for arbeidsplassene i Norge og for hvilket samfunnet vi skal være, sier han i en pressemelding.
VG170428 Hake Patterson ( 54 ), eller Clever Fox som er hans indianske navn, bor også i det lille samfunnet i Death Valley.
VG170428 - Istedenfor å rette fokus mot lengre utdanning, strengere mattekrav og pengefordeler så bør de heller heve statusen til læreryrket og være mer tydelige på hvilken betydning den har for samfunnet , sier hun.
VG170428 Samfunnet har ikke råd til å miste potensielle lærere.
DB170428 Personer og organiserte miljøer mener de er i sin fulle rett til å ramme dem som gjør en jobb på vegne av samfunnet .
DB170428 - Det er ikke noe spesielt med oss som gjør at vi stemmer KrF, men vi mener KrF står for de riktige verdiene samfunnet bør bygges på, sier hun.
DB170428 I en rapport anslår de at maktkampen kostet samfunnet og industrien 2,1 milliarder dollar, rundt 18 milliarder kroner.
DB170428 Når det er mer lønnsomt å være hjemme med barn enn det er å være i arbeid, blir det dyrt for samfunnet .
DB170428 Personvern er ikke en overflødig restluksus fra det analoge samfunnet .
DA170428 Sterri har også omtalt mennesker med Downs som « en økonomisk belastning for samfunnet .
BT170428 « KrF burde grepet det multireligiøse samfunnet som sin største mulighet siden kontantstøtte-debatten på nittitallet », skriver Åshild Mathisen, sjefredaktør i Vårt Land.
BT170428 Religionens plass i samfunnet skal redefineres.
BT170428 « KrF burde grepet det multireligiøse samfunnet som sin største mulighet siden kontantstøtte-debatten på nittitallet », skriver Åshild Mathisen, sjefredaktør i Vårt Land.
BT170428 Religionens plass i samfunnet skal redefineres.
AP170428https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Nanna-Jeg-synes-det-er-spennende-a-ha-pa-jenteklar-Hva-skal-jeg-gjore-Hilsen-gutt-14-619865b.html Tullete med « jenteklær » og « gutteklær » ¶ Samfunnet vårt er fullt av uskrevne regler eller normer om hvem som kan ha på seg hva, og her er det særlig kjønnsnormene som står sterkt.
AP170428https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Loft-barnehagelarerne-619946b.html Det kvantitative løftet var nødvendig og er i sum et stort gode for samfunnet .
AP170428 Tullete med « jenteklær » og « gutteklær » ¶ Samfunnet vårt er fullt av uskrevne regler eller normer om hvem som kan ha på seg hva, og her er det særlig kjønnsnormene som står sterkt.
AP170428 Tullete med « jenteklær » og « gutteklær » ¶ Samfunnet vårt er fullt av uskrevne regler eller normer om hvem som kan ha på seg hva, og her er det særlig kjønnsnormene som står sterkt.
AP170428 Det kvantitative løftet var nødvendig og er i sum et stort gode for samfunnet .
AP170428 Selv om samfunnet ser på det som en utgift.
AP170428 For samfunnet har du kanskje selv blitt en utgift.
AP170428 For samfunnet er hun blitt en utgift.
AP170428 For samfunnet er hun bare en utgift.
AP170428 For samfunnet er han blitt en utgift.
AP170428 For samfunnet er han bare en utgift.
AA170428 Han argumenterte for at barnepass uten trekk i støtten bør være et krav fordi det vil være til beste for samfunnet .
AA170428 - Nyttig for samfunnet
AA170428 - Jeg er for valgfrihet for familiene, og jeg er for kontantstøtten, men jeg er også enig i at vi ikke kan ta lett på utfordringene med at en del minoritetsspråklige blir isolert fra samfunnet , og at kontantstøtten til dels har gjort dette mer krevende.
AA170428 - Det er jo en skole innenfor murene her, og vi prøver å få fylt ryggsekken til de innsatte med noe positivt, slik at de får jobb når de kommer ut i samfunnet , sier driftssjefen.
AA170428 - Vi er i starten på en omveltning som kommer til å merkes på alle plan i samfunnet .
AA170428 Er det sånn at det er politikere eller samfunnet som skal designe at alt skal være perfekt - og luke ut alt som er annerledes ? spør han. ( ©NTB ) ¶
VG170427 Dette er de absolutt mest trengende i samfunnet , og kanskje den gruppen som er minst vant til papirer, digitalisering og avtaler.
SA170427 På lang sikt vil dette være svært kostbart for samfunnet .
SA170427 Kjetil Rekdal ( 48 ) mener fotballen som resten av samfunnet har et stort problem : - Alt skal være så lett.
DN170427 Vi skal ikke sette oss mutte bakerst i stortingssalen og si nei til muligheten for innflytelse, nei til muligheten for nye politiske seire, nei til muligheten for å skape det samfunnet vi ønsker, sier Hareide.
DB170427 FOR den sentrale urfordingen for idretten er hvilket sosialt arbeid den kan tilby samfunnet .
DB170427 Dette er det dessverre altfor stor aksept for i samfunnet .
DB170427 Personer og organiserte miljøer mener de er i sin fulle rett til å ramme dem som gjør en jobb på vegne av samfunnet .
DB170427 Å organisere samfunnet slik at vi bruker beina igjen, at det er godt, trygt og hyggelig å gå til og fra skolen, er en av de aller mest effektive måtene å gjøre noe for folkehelsa.
DB170427 - Det er viktig å se dette i et stort perspektiv, der skolen er en del av samfunnet .
DB170427 - Det er så mange trekk i samfunnet som tilsier at vi må gjøre noe med dette.
DB170427 ( Dagbladet ) : Ap-leder Joans Gahr Støre har fått hele opposisjonen med unntak av Venstre til å gå sammen om å fremme et forslag i Stortinget som skal få mer fysisk aktivitet inn i skolen og samfunnet .
DB170427 Utgangspunktet er klart, transpersoner skal ha samme rettigheter og samme rettsbeskyttelse som alle andre i samfunnet .
DB170427 Vi frykter at faget blir mindre inkluderende og mer gammeldags - ute av stand til å reflektere det mangfoldige samfunnet vi faktisk lever i.
DB170427 Jeg vil bli kastet ut av samfunnet .
DA170427 Regjeringen og samfunnet lever side om side.
DA170427 - Det iranske samfunnet er i dag det mest sekulære i den muslimske verdenen.
BT170427 Ulykken preger fremdeles det lille samfunnet .
BT170427 Kanskje ikke direkte, men den planlagte demonstrasjon mot bompenger er en konsekvens av utfordringene samfunnet vårt står overfor.
BT170427 Personer som har begått overgrep, skal tilbake til samfunnet vårt.
BT170427 Her må vi tenke skadebegrensning, kontroll og beskyttelse av borgerne i samfunnet .
BT170427 Det er vanlig at pårørende og samfunnet klandrer seg selv fordi de ikke hadde noen mistanke, for det er ikke lett å identifisere hvem som kan være i stand til å utføre overgrep mot barn.
AP170427https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabias-ambassador-til-Aftenposten---Islam-overstyrer-menneskerettigheter-620052b.html Saudi-Arabia har store planer for kvinners rolle i samfunnet vårt.
AP170427https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabias-ambassador-til-Aftenposten---Islam-overstyrer-menneskerettigheter-620052b.html Kultur og religion styrer Saudi-Arabias kvinnesyn, men samfunnet er i endring, mener ambassadør Esam Abid Al-Thagafi.
AP170427https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabias-ambassador-til-Aftenposten---Islam-overstyrer-menneskerettigheter-620052b.html Det er vårt mål at kvinner skal spille en viktig rolle i samfunnet .
AP170427https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabias-ambassador-til-Aftenposten---Islam-overstyrer-menneskerettigheter-620052b.html - Du skriver i kronikken at Saudi-Arabias beduinkultur er en dominerende kraft i samfunnet ...
AP170427https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Hareide-med-kraftig-angrep-pa-Regjeringens-distriktspolitikk-620021b.html Vi skal ikke sette oss mutte bakerst i stortingssalen å si : Nei til muligheten for innflytelse, nei til muligheten for å nye politiske seire, nei til muligheten for å skape det samfunnet vi ønsker.
AP170427https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Arlig-og-usminket-Bli-med-TV-ekspert-Kjetil-Rekdal-bak-kamera-234488b.html Kjetil Rekdal ( 48 ) mener fotballen som resten av samfunnet har et stort problem : - Alt skal være så lett.
AP170427 Saudi-Arabia har store planer for kvinners rolle i samfunnet vårt.
AP170427 Kultur og religion styrer Saudi-Arabias kvinnesyn, men samfunnet er i endring, mener ambassadør Esam Abid Al-Thagafi.
AP170427 Det er vårt mål at kvinner skal spille en viktig rolle i samfunnet .
AP170427 - Du skriver i kronikken at Saudi-Arabias beduinkultur er en dominerende kraft i samfunnet ...
AP170427 Vi skal ikke sette oss mutte bakerst i stortingssalen å si : Nei til muligheten for innflytelse, nei til muligheten for å nye politiske seire, nei til muligheten for å skape det samfunnet vi ønsker.
AP170427 - Vårt mål er at samfunnet skal være så barne- og foreldrevennlig og velferdsordningene så gode, at gravide kvinner også av den grunn beholder barnet de bærer, slås det innledningsvis fast i et kapittel om « Menneskeverd i alle livets faser ».
AP170427 å styrke kristendommens rolle i skolen og ellers i samfunnet . en rekke tiltak for å motvirke barnefattigdom. satsing på frivillig sektor. høye avgifter på alkohol og en forholdsvis restriktiv ruspolitikk.
AP170427 Vi skal ikke sette oss mutte bakerst i stortingssalen å si : Nei til muligheten for innflytelse, nei til muligheten for å nye politiske seire, nei til muligheten for å skape det samfunnet vi ønsker.
AP170427 Kjetil Rekdal ( 48 ) mener fotballen som resten av samfunnet har et stort problem : - Alt skal være så lett.
AA170427 Barn er forskjellig, og det er viktig at samfunnet stiller opp for barn som ikke er klare for barnehage, sier han.
AA170427 Han argumenterte med at kunnskap om kristendommen er en nøkkel til å forstå det norske samfunnet , vår kultur og historie.
AA170427 Han argumenterte med at kunnskap om kristendommen er en nøkkel til å forstå det norske samfunnet , vår kultur og historie.
AA170427 De mange opphetede diskusjonene om skolegudstjenester, julesanger og K'ens plass i KRLE-faget, viser at langt fler enn kirkegjengerne er opptatt av kirkas plass i samfunnet .
VG170426 - Dette er en sykdom i samfunnet vårt, skriver hun.
VG170426 april 1915 over 200 fremtredende medlemmer av det kristne armenske samfunnet .
VG170426 Å gi bort enda mer av skattebetalernes penger til folk som vil jobbe mindre, er for å si det forsiktig, ikke det samfunnet trenger nå.
VG170426 Vi må alle bidra og slippe dem til så de kan få mulighet til å forstå dette samfunnet .
VG170426 Fossilbilene koster samfunnet enorme summer som ingen snakker om, og som ikke regnes inn i noe budsjett eller avgiftsgrunnlag.
VG170426 - Gjennom sin levetid på 17 år har bilen kostet samfunnet 350.000 kroner i helseutgifter.
SA170426 Verktøyet utgjør også en ekstra beredskap for samfunnet i den forstand at nesten alle tjenestemenn, både i og av tjeneste, har med seg sin Iphone til enhver tid.
SA170426 - Når melodien som spilles ellers i samfunnet er moderasjon, så er ikke dette kravet spesielt musikalsk.
DN170426 Vi slipper ikke robotene løs i samfunnet uten at de gir gode råd.
DB170426 Trump ønsker både å senke skatten og å fjerne fradragsposter brukt av de mer velstående i samfunnet .
DB170426 Den Norske Legeforeningen publiserte nylig en artikkel der det beregnes at samlet reise- og ventetidskostnader for besøk hos fastlegene koster samfunnet over fem milliarder årlig.
DB170426 Vi skal sørge for at eventuelle nye kabler er lønnsomme for samfunnet , slik Arbeiderpartiets program legger opp til.
DB170426 - Dette er en sykdom i samfunnet vårt, skriver hun.
DA170426 Evne til omstilling vil være avgjørende for å lykkes både som enkeltindivider og for samfunnet .
DA170426 - Jeg tror den kristne verdiarven har blitt viktigere for samfunnet vårt generelt.
BT170426 Ute i Åsane sutrer russegutter over at politiet stoppet en hjemmefest som skled ut av kontroll, og som samfunnet måtte bruke seks-syv politipatruljer for å få kontroll på.
BT170426 Det « de » demonstrerer mot, er ikke blott prisreguleringer på veiene, det er mot at kommunens styrende organer har gått fra å legge avgifter på leverte tjenester til å beskatte en begrenset del av byens befolkning for fellesgoder som kommer hele samfunnet til gode.
AP170426https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabias-ambassador--Kvinner-i-Saudi-Arabia-er-bortskjemte-619999b.html Han skriver videre at det handler om å ta vare på kvinner i et land som preget av en beduinkultur, der de som ikke følger tradisjon og kultur blir ansett som « dårlige » mennesker som må straffes av samfunnet .
AP170426https://www.aftenposten.no/norge/Ekspert-om-norsk-sharialov-tolkning--Det-er-forkastelig-og-dobbeltmoralsk-618841b.html Æresdrap er ikke et uvanlig fenomen, og menn som begår slike forbrytelser er også delvis beskyttet mot straffereaksjoner fra samfunnet .
AP170426 Apeland i Norges Røde Kors mener at situasjonen i Jemen er blitt spesielt ille fordi den brutale krigføringen som har vært i landet de to siste årene kommer på toppen av at samfunnet ikke har fungert på flere tiår.
AP170426 Han skriver videre at det handler om å ta vare på kvinner i et land som preget av en beduinkultur, der de som ikke følger tradisjon og kultur blir ansett som « dårlige » mennesker som må straffes av samfunnet .
AP170426 Æresdrap er ikke et uvanlig fenomen, og menn som begår slike forbrytelser er også delvis beskyttet mot straffereaksjoner fra samfunnet .
AP170426 Senterpartiet representerer visse interesser og strømninger i samfunnet og partiet sanker stemmer på grunnlag av dette.
AA170426 På « INNsats»-kontoret i Trondheim myldrer det av mennesker som er på vei inn i det norske samfunnet .
AA170426 - Når melodien som spilles ellers i samfunnet er moderasjon, så er ikke dette kravet spesielt musikalsk.
AA170426 Jeg ønsker jo å skape glede i samfunnet .
VG170425 Hva vi velger å lage skrekkfilm om sier mye om samfunnet og tiden vi lever i, og når vegetarianisme er tema for denne grøsseren, kan man kanskje si at mat-«trenden » som går ut på ikke å spise kjøtt har nådd en milepæl : Det har blitt så vanlig at det blir skummelt.
VG170425 mokratifremmende midlene tildeles av en polsk-norsk kommisjon, med en bredt sammensatt sivilsamfunns-koalisjon fra norsk side, hvor de norske representantene fra norske partiuavhengige organisasjoner får delta og være med på å bestemme fordelingen av den delen av pengene som skal gå til det sivile samfunnet , uavhengig av både den norske og polske regjeringen.
VG170425 Skal pengene våre som i prinsipp skal brukes til demokratifremmede tiltak, det vil si til det sivile samfunnet som inntil nå takket være en forholdsvis pluralistisk fordeling av 'demokrati-styrkende midler' har holdt liberale og pro-europeiske verdier i livet i Polen.
VG170425 Det er likevel åpning for å frafalle den regelen dersom fordelene for samfunnet er så store at de blir viktigere enn ulempene.
VG170425 Det er ekteskapet mellom mann og kvinne som samfunnet er bygget rundt.
VG170425 De står på og jobber for samfunnet , de berger liv - og så blir de behandlet slik ?
SA170425https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Advarer-foreldre--Ikke-kritiser-egen-kropp-foran-barna-dine-10086b.html - Barna er jo på et vis bare « produkter » av det samfunnet de vokser opp i, med det verdisettet som vi har vært med på å fremdyrke.
SA170425 Så langt vi kan se, er Partiet De Kristne det eneste partiet som vil motarbeide at sharia skal få en plass i det norske samfunnet .
SA170425 - Barna er jo på et vis bare « produkter » av det samfunnet de vokser opp i, med det verdisettet som vi har vært med på å fremdyrke.
DN170425 For å få det til må bønder får en større inntektsvekst enn andre grupper i samfunnet målt i kroner, sier Småbrukarlagets leder Ann Merete Furuberg til avisen.
DN170425 Bøndene kommer til å kreve en inntektsvekst som er høyere enn andre grupper i samfunnet når de onsdag overleverer sitt krav til staten i årets oppgjør.
DN170425 USAs FN-ambassadør Nikki Haley understreker at USA og det internasjonale samfunnet kun vil legge press på Nord-Korea for å få dem til å avslutte rakettoppskytinger og prøvesprenginger, og at sanksjoner ikke er et forsøk på å yppe til slagsmål med landets leder Kim Jong UN.
DB170425 - Vår satsing på familie er kjent, men vi gjør det ikke fordi jeg er i familiesituasjon, men fordi det er en investering for samfunnet .
DB170425 Han er ung, han er andregenerasjonsinnvandrer, han er ganske godt integrert, han er radikalisert i fengsel, han har et kriminelt rulleblad, han kommer fra en dysfunksjonell familie - og viktigst : han forherliger vold og hater samfunnet rundt seg, både det vestlige og det ikke-vestlige.
DA170425 - Samfunnet endrer seg raskt, og med relativt ny rådmann er det naturlig at det legges opp til en organisasjonsmodell han er komfortabel med og ønsker å styre etter, sier Berge.
DA170425 Fagbevegelsen er grunnleggende for mye i samfunnet , blant annet for å kunne drive et aktivt og effektivt arbeid for nedrusting.
DA170425 - Vi er mer opptatt av andre, større tiltak for å redusere det unødvendige plastforbruket generelt i samfunnet , som økt flaskepant, større ansvar hos produsentene for å redusere plastforbruket, samt å gå over til reelt nedbrytbar plast, sier han.
BT170425https://www.bt.no/familieogoppvekst/Advarer-foreldre--Ikke-kritiser-egen-kropp-foran-barna-dine-10086b.html - Barna er jo på et vis bare « produkter » av det samfunnet de vokser opp i, med det verdisettet som vi har vært med på å fremdyrke.
BT170425 USAs FN-ambassadør Nikki Haley understreker at USA og det internasjonale samfunnet kun vil legge press på Nord-Korea for å få dem til å avslutte rakettoppskytinger og prøvesprenginger, og at sanksjoner ikke er et forsøk på å yppe til slagsmål med landets leder Kim Jong UN.
BT170425 UNØDVENDIG : NAF har beregnet at for hvert minutt med køståing i Bergen taper samfunnet mer enn 500.000 kroner i tapt verdiskaping, skriver Anna Elisa Tryti.
BT170425 NAF har beregnet at for hvert minutt med køståing i Bergen taper samfunnet mer enn 500.000 kroner i tapt verdiskaping.
BT170425 Lastebilene er kollektiv varetransport for resten av samfunnet .
AP170425 Byene er i endring og nå er tidspunktet for at verdiene kan utvikles videre for å forme morgendagens byer og det samfunnet vi ønsker oss.
AP170425 - Barna er jo på et vis bare « produkter » av det samfunnet de vokser opp i, med det verdisettet som vi har vært med på å fremdyrke.
AA170425 USAs FN-ambassadør Nikki Haley understreker at USA og det internasjonale samfunnet kun vil legge press på Nord-Korea for å få dem til å avslutte rakettoppskytinger og prøvesprenginger, og at sanksjoner ikke er et forsøk på å yppe til slagsmål med landets leder Kim Jong UN.
AA170425 USAs FN-ambassadør Nikki Haley understreker at USA og det internasjonale samfunnet kun vil legge press på Nord-Korea for å få dem til å avslutte rakettoppskytinger og prøvesprenginger, og at sanksjoner ikke er et forsøk på å yppe til slagsmål med landets leder Kim Jong UN.
AA170425 - Vi er mer opptatt av andre, større tiltak for å redusere det unødvendige plastforbruket generelt i samfunnet , som økt flaskepant, større ansvar hos produsentene for å redusere plastforbruket, samt å gå over til reelt nedbrytbar plast, sier han. ( ©NTB ) ¶
VG170424 Jeg tenker at det er nettopp det som får samfunnet til å fungere.
VG170424 Visste du at vold mot barn antakeligvis koster samfunnet like mye som de fire store folkesykdommene hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes ? Samfunnet setter inn store ressurser for å forebygge disse « fire store ».
VG170424 Visste du at vold mot barn antakeligvis koster samfunnet like mye som de fire store folkesykdommene hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes ?
VG170424 Men forsøk på å endre samfunnet vekker alltid motstand.
VG170424 ( 2 ) Påstanden om at atomvåpen ikke må forbys fordi et forbud kan skape splid i det internasjonale samfunnet er heller ikke spesielt overbevisende.
VG170424 Viktige årsaker til at 16- og 17-åringene koster samfunnet mye, er kostnadene til utdanning og helseutgifter.
VG170424 Resten av livet overstiger overføringen det du økonomisk tilfører samfunnet .
VG170424 Her kan du se hvor mye du koster samfunnet gjennom ditt livsløp.
VG170424 Følgende faktum er en av de største utfordringene landets politikere og det norske samfunnet står overfor : ¶
VG170424 For eksempel har NyAnalyse utredet samfunnsgevinster fra frivillig arbeid blant norske pensjonister for Statens seniorråd og funnet at dette gir 25 milliarder kroner i årlig verdiskaping for samfunnet .
VG170424 En hundreåring koster samfunnet 637.000 kroner i snitt.
VG170424 Da bidrar du med 1000 kroner til samfunnet : Det er da det statistisk vipper, ved at mange begynner å jobbe og skape verdier.
VG170424 Basert på tall fra Perspektivmeldingen 2017 har VG laget grafikken som viser hvor mye du får i offentlige overføringer fra du er født til du dør - og hvor mye ditt årskull bidrar til verdiskapningen i samfunnet .
SA170424 Infrastrukturen er livsnerven og navet i utviklingen av samfunnet .
SA170424 - Plast- og avfallsproblematikken i havet er et resultat av samfunnet vi lever i.
SA170424 Fjorårets pris ble tildelt generalløytnant Robert Mood for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet .
DB170424 Kvinner må dekke seg til og må oppholde seg atskilt fra menn i deler av samfunnet .
DB170424 Vi blir på en måte dømt til å ha dem her i påvente av oppfølging i kommunene, for at de ikke skal være plagsomme ute i samfunnet , men det er på kommunenivået utfordringen ligger.
DB170424 Retten fant også at overføring til tvungent psykisk helsevern var nødvendig for å verne samfunnet eller andre borgere mot plagsomme lovbrudd, samt at faren for nye plagsomme lovlig var særlig nærliggende.
DB170424 Får man et mer stabilt liv med tilstrekkelig omsorg og meningsfulle aktiviteter, så viser erfaring at personene det gjelder får et mindre behov for å begå kriminelle handlinger, sa Hoven, som påpekte at dette arbeidet i hovedsak må foretas når personene er ute i samfunnet , ikke inne på institusjon.
DB170424 - Nå er ansvaret presset over på oss som jobber i psykiatrien, mens vi som jobber her mener at utfordringen for disse menneskene først og fremst ligger i få etablert et fullverdig tilbud ute i samfunnet etter at de er ferdigbehandlet som heldøgnspasienter.
DB170424 Han mener at samfunnet blir bedre uten mennesker med Downs syndrom.
DB170424 I tillegg er samfunnet i stadig endring.
DB170424 Det norske samfunnet er mangfoldig.
BT170424 - Plast- og avfallsproblematikken i havet er et resultat av samfunnet vi lever i.
BT170424 Vi liker å høre historier om folk som har jobbet seg fra trange kår til toppen av samfunnet .
AP170424https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabia-far-plass-i-FNs-kvinnekommisjon--Som-a-la-en-pyroman-bli-brannsjef-619767b.html Kvinner må oppholde seg adskilt fra menn i deler av samfunnet og det offentlige rom, de må dekke seg til, får ikke kjøre bil og kan straffes med piskeslag om de bryter det saudiarabiske kongedømmets strenge moralske regler.
AP170424 Forskere ved Cambridge og Harvard er nå i gang med å skape kunstige menneskelige embryoer, og etterlyser samtidig en diskusjon i samfunnet om hvor grensene skal gå.
AP170424 Kvinner må oppholde seg adskilt fra menn i deler av samfunnet og det offentlige rom, de må dekke seg til, får ikke kjøre bil og kan straffes med piskeslag om de bryter det saudiarabiske kongedømmets strenge moralske kodekser.
AP170424 Dette skal være et forsvar mot islamismen partiet mener truer det franske samfunnet .
AP170424 - Vi må erkjenne betydningen de sivile kommersielle nettene har fått for samfunnet og totalforsvaret.
AA170424 Fjorårets pris ble tildelt generalløytnant Robert Mood for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet .
VG170423 Når denne stigmatiseringen sprer seg, virker det splittende på samfunnet , sier Orban.
VG170423 Med de siste års trusselbilde mot Frankrike, har bruken av religion i valgkampen blitt et effektivt verktøy for å polarisere samfunnet , mener forskeren.
VG170423 I denne valgkampen har religion vært et langt større tema enn hva som er vanlig i Frankrike, hvor religion sees på som en privatsak og skillet mellom stat og kirke er grunnleggende for samfunnet .
VG170423 - Religion brukes for å vise forskjellene mellom de « gode borgerne » og de « onde », og bak ligger det en fordømmelse av muslimer, som noen som ikke kan tilpasse seg det franske samfunnet .
VG170423 Bakgrunnen er at hun tidligere denne uken uttalte at atomvåpenprogrammet til Nord-Korea utgjør en alvorlig trussel for Australia dersom det ikke blir stanset av det internasjonale samfunnet , skriver ABC.
VG170423 Han har et veldig konservativt syn på samfunnet , han er blant annet mot homofile ekteskap.
SA170423 Tidligere i uken sa hun til TV-kanalen ABC at Nord-Koreas atomvåpen utgjør en « alvorlig trussel » mot Australia med mindre det blir stoppet av det internasjonale samfunnet .
DN170423 - Våre tjenester er avgjørende for at det norske samfunnet skal fungere både i fred, krise og krig, og vi følger derfor den geosikkerhetspolitiske situasjonen nøye i våre risikovurderinger.
DN170423 - Vi må erkjenne betydningen de sivile kommersielle nettene har fått for samfunnet og totalforsvaret.
DN170423 - Vi må anerkjenne den kristne kulturarvens særstilling i det norske samfunnet .
DN170423 Tidligere i uken sa hun til tv-kanalen ABC at Nord-Koreas atomvåpen utgjør en « alvorlig trussel » mot Australia med mindre det blir stoppet av det internasjonale samfunnet .
DB170423 Vi er sikre på at dette ikke er forbedrende, men fordyrende for samfunnet , sier Vedum.
DB170423 Så må man kraftig intensivere de nødvendige forebyggende tiltak, som å begrense utbredelsen av og aksepten for narkotika i samfunnet , og arbeide for sosial og økonomisk inkludering av menn med innvandrerbakgrunn.
BT170423 De kritiserte samfunnet , staten og barnevernet.
BT170423 Ideen bak borgerlønn er at alle i samfunnet får en viss sum med penger.
BT170423 Folk vil kunne dyrke andre interesser som selvrealisering eller frivillig arbeid, som er viktig for samfunnet .
BT170423 Det nye samfunnet krever at vi må tenke annerledes om vi ønsker å fordele gevinsten av den teknologiske utviklingen.
BT170423 Å være på nett er å være i samfunnet .
AP170423 Tidligere i uken sa hun til TV-kanalen ABC at Nord-Koreas atomvåpen utgjør en « alvorlig trussel » mot Australia med mindre det blir stoppet av det internasjonale samfunnet .
AP170423 Siden forrige programprosess har partiet for eksempel nådd en nødvendig erkjennelse av at digitaliseringen vil påvirke svært mange områder i samfunnet .
AP170423 Det knytter sterke sosiale bånd som er av større verdi for samfunnet enn all verdens signifikante forbedringer.
AP170423 - Et demokratisk problem hvis samfunnet ikke forstår vitenskapen, mener Nina Kristiansen.
AA170423 Tidligere i uken sa hun til TV-kanalen ABC at Nord-Koreas atomvåpen utgjør en « alvorlig trussel » mot Australia med mindre det blir stoppet av det internasjonale samfunnet .
VG170422 I klasserommet i første kapittel finnes personer fra alle lag i samfunnet ; fra de aller mest utsatte til de aller rikeste, sier Giolito som mener det prates alt for lite om denne konflikten.
VG170422 Vi har mistet en av grunnpilarene i det franske samfunnet , « egalité », likeverd.
VG170422 - Ansettelsen av en kvinne i nikab virker forstyrrende og kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet , sier Berit Hagen Agøy, generalsekretær for Mellomkirkelig råd, til Klassekampen.
VG170422 Nesvik spår at om forslaget blir en realitet, vil det skape enorme problemer og økte kostnader for samfunnet .
DB170422 Dessuten blir idretten påvirket av de store demografiske endringene i samfunnet .
DB170422 Da bør både Bjørge Stensbøl og andre kritikere slutte å svartmale en folkebevegelse som både kulturelt og sosialt egentlig står sterkere enn noen gang i det norske samfunnet . | - Det er et av de vakreste målene som er scoret på nye Wembley ¶
DB170422 Bishop sa blant annet tidligere denne uka at Nord-Koreas atomvåpenprogram vil « utgjøre en alvorlig trussel » mot Australia, med mindre det internasjonale samfunnet lykkes med å stoppe nordkoreanerne, ifølge AAP.
DB170422 Problemet er at den halvparten av Norges befolkning som mener samfunnet er tjent med å se fattigdom på gata og der hver og en av oss kan føle oss litt snill hver gang vi legger en slant ingen kan leve for i koppen, ødelegger for den andre halvparten som mener dette er en uting.
DB170422 Men det innebærer at samfunnet ser at disse menneskene finnes og ønsker å tilrettelegge for de av oss det gjelder.
DB170422 Det er en dag vi markerer fordi den ga mange mennesker en plass i samfunnet , en mulighet til å være åpen og til å slippe straffeforfølgelse fordi de var den de var.
DA170422 VARM OMFAVNELSE : Partileder Socialdemokratiet i Danmark, Mette Frederiksen mener en streng innvandringspolitikk er nødvendig for å få samfunnet til å henge sammen.
DA170422 Hvis ikke tror jeg vi mister muligheten vi har til å få samfunnet til å henge sammen.
BT170422 Om dette fører til en splittelse av det franske samfunnet - « det er jo dette som nå skjer » slik François Hollande har innrømt - så er det prisen man må betale.
AP170422 Men det er liten tvil om at det er terror som preger nyhetsbildet i det franske samfunnet .
AP170422 Det er middelalderen og katedralene som viser at samfunnet hadde skiftet fra soldatmakt til åndsmakt.
VG170421 - Jeg fordømmer overfor det internasjonale samfunnet at væpnede gjenger leid inn av opposisjonen har angrepet en fødeavdeling med 54 barn, skriver utenriksminister Delcy Rodriguez på Twitter.
VG170421 Men vi skal fortsette å hegne om de helt sentrale institusjonene som regulerer samfunnet .
VG170421 Den norske modellen, og fagforeningenes plass i det inntektspolitiske samarbeidet, har sørget for at vi evner å ta helhetlige avgjørelser som bringer samfunnet videre.
VG170421 En siste grunn til suksessen i Folkets hus er måten Støre tegner et positivt bilde av det norske samfunn og fletter seg selv og partiet inn i en lang politisk tradisjon for å skape og ta ansvar for dette samfunnet .
VG170421 - Disse vil med all sannsynlighet bli i Norge, og fremfor at de sitter i mottak i ekstra lang tid, vil vi bosette dem snarest mulig så de kan komme i gang med integreringen, ta seg utdanning og bli en aktiv del av samfunnet , sier Sandberg til VG.
SA170421 Norsk velstand måles i hvor mye materielle goder vi har tilgang til i samfunnet .
SA170421 Min skepsis til islam og en økning i religiøs påvirkning på samfunnet , samt kritikk til forhold ved innvandring er også tilstedeværende.
SA170421 Ryggsmerter koster samfunnet over 70 milliarder kroner i året.
FV170421 Ryggsmerter koster samfunnet over 70 milliarder kroner i året.
DN170421 - Han er en kandidat uten organisatorisk forankring i det franske samfunnet , sier Malnes.
DN170421 Transport er limet i samfunnet .
DN170421 Setter vi håndbrekket på, så står alt i samfunnet , sier Padøy.
DN170421 - Han er en kandidat uten organisatorisk forankring i det franske samfunnet , sier Malnes.
DB170421 Macron sier at han vil fylle de 577 setene med kvinner og folk fra det franske samfunnet , som ikke er en del av den tradisjonelle franske politikerklassen.
DB170421 Konsekvensene er utelukkende negative for samfunnet , som i så fall må bruke ressurser på sosialt renovasjonsarbeid i stedet for å avsløre skadelige kriminelle.
DB170421 Språket og kommunikasjon muliggjør all annen form for læring og dessuten mulighet til deltakelse i arbeidsliv og samfunnet .
DB170421 Han kommer nok aldri til Norge igjen, og det er vanskelig å vite om gutten komme til å overleve en tilværelse alene og på bunnen av samfunnet , uten nettverk som passer på ham.
DB170421 Mange kristne fryktet at skjevfordelingen i faget snarere kunne skade enn styrke kristendommens anseelse i det norske samfunnet .
DB170421 I BØNN : - Mange kristne fryktet at skjevfordelingen i RLE-faget snarere kunne skade enn styrke kristendommens anseelse i det norske samfunnet , skriver artikkelforfatteren.
DB170421 Det samme gjelder kanskje det internasjonale samfunnet .
BT170421 Byråd Tryti, som er kalt for Bybanens mor helt fra tidlig på 90-tallet i BTs spalter, dro linjene fra den gang sjøen var den viktigste infrastrukturen for samfunnet og Bergen.
AP170421https://www.aftenposten.no/kultur/-Jeg-er-redd-nar-jeg-mottar-drapstrusler_-men-det-skal-ikke-hindre-ytringsfriheten-min-616982b.html I 2016 viste rapporten Ytringsfrihetens grenser at vi har større toleranse for at politikere blir hetset enn noen annen gruppe i samfunnet .
AP170421 - Jeg fordømmer overfor det internasjonale samfunnet at væpnede gjenger leid inn av opposisjonen, har angrepet en fødeavdeling med 54 barn, skriver utenriksminister Delcy Rodriguez på Twitter.
AP170421 - Jeg hadde håp om at retten skulle ta påtalemyndighetens ønske om 21 års forvaring til følge, men jeg er likevel godt fornøyd med at han holdes unna meg og samfunnet i lang tid fremover, sier hun.
AP170421 I 2016 viste rapporten Ytringsfrihetens grenser at vi har større toleranse for at politikere blir hetset enn noen annen gruppe i samfunnet .
AA170421 - Jeg fordømmer overfor det internasjonale samfunnet at væpnede gjenger leid inn av opposisjonen har angrepet en fødeavdeling med 54 barn, skriver utenriksminister Delcy Rodriguez på Twitter.
AA170421 - Jeg fordømmer overfor det internasjonale samfunnet at væpnede gjenger leid inn av opposisjonen, har angrepet en fødeavdeling med 54 barn, skriver utenriksminister Delcy Rodriguez på Twitter.
AA170421 - For å gjenopprette samfunnskontrakten, er det nødvendig å føre en stram innvandringspolitikk slik at samfunnet klarer å integrere de menneskene man tar imot.
AA170421 Desto viktigere for samfunnet blir da de som velger å studere humanistiske fag.
VG170420 - Faktisk er den gruppen som sier at de vil gi Marine Le Pen sin stemme i ren protest mot samfunnet , velgere vi ofte når gjennom hos.
VG170420 - Det handler ikke om å endre samfunnet , men å tilbakestille det til en normaltilstand, slik det var før masseinnvandringen, seksualliberalismen og andre dypt, skadelige ideer.
VG170420 - Det er også en debatt om hvilke verdier vi skal legge til grunn for samfunnet vi ønsker å leve i.
VG170420 - Digitaliseringen vil skyte fart, også i offentlig sektor og det vil forandre samfunnet vårt.
SA170420 - Vi må stanse en utvikling hvor store forskjeller på arbeidsmarkedet blir til dype kløfter i samfunnet , sier Ap-lederen.
DN170420 Det at bankene er for slepphendte er en oppfatning som har dannet seg i mediene og samfunnet det siste året.
DB170420 Dette er en av hovedgrunnene til at samfunnet har satt rammer rundt alkoholbruk.
DB170420 I det siste har det norske samfunnet også vært vitne til en økt islamkritikk fra høyrepopulister og eks-muslimer i det offentlige ordskiftet.
DB170420 Gjennom internasjonale partnerskap og politisk lederskap, kan vi sørge for nye arbeidsplasser og verdiskaping som kommer hele samfunnet til gode.
DB170420 Her viser han til hvordan nyliberalismen fikk overraskende drahjelp av kulturradikalere som mer eller mindre hadde forlatt sin kapitalismekritikk til fordel for en kritikk rettet mot alle forhold i samfunnet som kunne legge bånd på individets hemningsløse selvutfoldelse.
DB170420 Selv om Brennpunktdokumentaren inneholder noen selvmotsigelser, gir den et troverdig bilde av livet på utsiden av samfunnet .
DA170420 - Han er en kandidat uten organisatorisk forankring i det franske samfunnet , sier Malnes.
DA170420 Ansettelsen av en kvinne i nikab virker forstyrrende og kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet .
DA170420 - At Islamsk Råd har ansatt en kvinne i nikab kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet , mener Berit Hagen Agøy i Den norske kirke ¶
BT170420 Setter vi håndbrekket på, så står alt i samfunnet , sier Willy Padøy, som leder aksjonskomiteen.
BT170420 - Transport er limet i samfunnet .
BT170420 Skillet mellom pragmatikerne som mener profitt er greit når det tjener samfunnet og de mer ideologiske som mener profitt generelt er et onde.
AA170420 Blant de drepte er en amerikansk og en svensk FN-etterforsker, noe som har ført til skarpe reaksjoner fra det internasjonale samfunnet .
AA170420 Det er utrolig viktig for utviklingen av kompetanse i hele samfunnet at vi klarer å rekruttere nok lærere, og vi ved Nord universitet skal satse tungt på disse studiene også fremover, sier rektor Bjørn Olsen.
AA170420 At Islamsk Råd har ansatt en kvinne i nikab kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet , mener Berit Hagen Agøy i Den norske kirke ¶
AA170420 Ansettelsen av en kvinne i nikab virker forstyrrende og kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet .
AA170420 - Vi må stanse en utvikling hvor store forskjeller på arbeidsmarkedet blir til dype kløfter i samfunnet , sier Ap-lederen.
AA170420 Vi mister mennesker som gjør samfunnet varmere og rausere.
AA170420 Eller er de rett og slett blitt en økonomisk belastning i samfunnet ?
VG170419 Under konferansen var Mark Zuckerberg også opptatt av hvordan Facebook kan forbinde samfunnet .
VG170419 Tilreisende har krav på det samme rettsvern som hvem som helst andre i dette samfunnet , sier han.
VG170419 Det vil være mer skjulte måter, og det vil ikke være bedre for samfunnet vårt, sier seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon, Børre Arnøy til NRK.
VG170419 Noe alvorlig er på spill for hele samfunnet vårt, når det er stadig nye områder hvor ansatte ikke er organisert og hvor innleie og bemanningsbyråer råder.
VG170419 - Jeg mener fagorganisering er så viktig for samfunnet at vi bør ha som mål å doble fagforeningsfradraget i løpet av neste stortingsperiode, sier Støre til VG.
DB170419 Konsekvensen er at seriøse aktører utkonkurreres, samfunnet taper store summer i unndratte skatter og avgifter, og de ansatte utnyttes og underbetales.
DB170419 Både Skanska og BNL peker på tilliten i det norske samfunnet når Dagbladet spør om deres synspunkt på hvordan de kriminelle har klart å få et så sterkt fotfeste i Norge.
DB170419 - Det er bra for bedriftene som ønsker å følge spillereglene, det er bra for samfunnet , og det er bra for skatteinntekter.
DB170419 - Nasjonen må stå sammen for å fordømme denne forbrytelsen og for å fremme toleranse og rettssikkerhet i samfunnet , sa Sharif.
DB170419 Var det ikke slik at innvandrere bør delta i samfunnet vårt for å bli godt integrert ?
DB170419 I Perspektivmeldingen står det svart på hvitt hvor store kostnader innvandring påfører samfunnet vårt.
DB170419 Dette utfordret selve grunnmuren i det norske samfunnet , og folk flest krevde at politikerne skulle få kontroll over situasjonen.
DB170419 - Hva sier det deg om samfunnet , og om hvordan barn blir oppdratt ?
DA170419 - Man skal passe seg for å komme med en oppfordring når samfunnet ikke klarer å ivareta og innfri forventningene, sier hun.
BT170419 Tilreisende har krav på det samme rettsvern som hvem som helst andre i dette samfunnet , sier Valland.
BT170419 Men jeg kjenner et stort sinne mot samfunnet .
BT170419 Jeg har ingen skyldfølelse over å stå utenfor arbeidslivet og motta ytelse fra Nav, men jeg har et stort sinne mot samfunnet .
AP170419https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap-fjerner-loftet-om-antall-flyktninger-fra-partiprogrammet-618533b.html Det går også ut over aksepten for ordningen i samfunnet , sier Hussaini.
AP170419https://www.aftenposten.no/norge/Tiggere-skal-ha-blitt-sjikanert_-slatt-og-sparket-etter-NRK-dokumentar-619466b.html Tilreisende har krav på det samme rettsvern som hvem som helst andre i dette samfunnet , sier Valland.
AP170419https://www.aftenposten.no/norge/Erna-Solberg-etter-NRK-dokumentar---Vi-kan-raskt-komme-med-nytt-forslag-om-tiggeforbud-619509b.html Det vil være mer skjulte måter, og det vil ikke være bedre for samfunnet vårt, sier seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon, Børre Arnøy.
AP170419 Det går også ut over aksepten for ordningen i samfunnet , sier Hussaini.
AP170419 Tilreisende har krav på det samme rettsvern som hvem som helst andre i dette samfunnet , sier Valland.
AP170419 Det vil være mer skjulte måter, og det vil ikke være bedre for samfunnet vårt, sier seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon, Børre Arnøy.
AP170419 Det vil være mer skjulte måter, og det vil ikke være bedre for samfunnet vårt, sier seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon, Børre Arnøy.
AP170419 En Hollywood-tolkning av hendelsene på Utøya vil kunne påvirke verdens forestillinger om hva som ledet til til dem og måten det norske samfunnet taklet tragedien på, mener Kjetil Lismoen.
AA170419 Tilreisende har krav på det samme rettsvern som hvem som helst andre i dette samfunnet , sier han.
AA170419 Det vil være mer skjulte måter, og det vil ikke være bedre for samfunnet vårt, sier seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon, Børre Arnøy.
AA170419 I dette samfunnet har ikke kvinner lov til hverken å arbeide, håndtere penger eller lese.
VG170418 Norges utenriksminister Børge Brende mener Erdogan har et stort ansvar for at det innledes en politisk prosess som bygger broer og ikke splitter det tyrkiske samfunnet ytterligere.
VG170418 Omtrent alle politiske agendaer blir tatt i bruk, for anledningen tilpasset situasjonen : Våpenmotstandere om de amerikanske våpenlovene og hva de gjør med samfunnet .
VG170418 Samtidig har samfunnet grunn til å være mindre fornøyd, sier Rasch.
SA170418 Som sosiolog og mor er jeg opptatt av hvordan barn og unge oppfatter og påvirker samfunnet, og hvordan samfunnet påvirker dem.
SA170418 Som sosiolog og mor er jeg opptatt av hvordan barn og unge oppfatter og påvirker samfunnet , og hvordan samfunnet påvirker dem.
DN170418 Norges utenriksminister Børge Brende ( H ) mener Erdogan har et stort ansvar for at det innledes en politisk prosess som bygger broer og ikke splitter det tyrkiske samfunnet ytterligere.
DA170418 Altiparmak er overbevist om at Erdogans mål er å forandre det tyrkiske samfunnet fra grunnen, og gjøre det mer islamistisk og autoritært.
DA170418 - Vi står overfor en stor og planmessig endring av samfunnet , som kan gi oss store, nye muligheter.
BT170418 FÅ MENN : Flere mannlige lærere for de minste vil gi en bedre skole, fordi det i større grad reflekterer det samfunnet barna utdannes til å leve i.
BT170418 Flere mannlige lærere for de minste vil gi en bedre skole, fordi det i større grad reflekterer det samfunnet barna utdannes til å leve i.
BT170418 Det vil påvirke barnas syn på både skolen og samfunnet for øvrig om det i all hovedsak er kvinner som står for undervisningen de første skoleårene.
BT170418 Der viktig for alle - lærere, elever og samfunnet for øvrig - at livet som lærer er meningsfullt og attraktivt.
BT170418 Den voksende tausheten kan ha sammenheng med at skepsisen til religion er økende i samfunnet .
AP170418 Norges utenriksminister Børge Brende ( H ) mener Erdogan har et stort ansvar for at det innledes en politisk prosess som bygger broer og ikke splitter det tyrkiske samfunnet ytterligere.
AP170418 - Samfunnet bør ta til etterretning at deres økonomisk uføre delvis er selvforskyldt, sier han.
AA170418 Norges utenriksminister Børge Brende ( H ) mener Erdogan har et stort ansvar for at det innledes en politisk prosess som bygger broer og ikke splitter det tyrkiske samfunnet ytterligere.
AA170418 Maltas president Marie-Louise Coleiro Preca ber nå om støtte fra det internasjonale samfunnet til å håndtere den pågående flyktningstrømmen etter helgens store pågang.
DA170417 Franske politiske kommentatorer mener Le Pen den siste tiden ikke har klart å utnytte de opplagte sakene som hun kan vinne oppslutning på : innvandring, sikkerhet og radikal islam i det franske samfunnet .
BT170417 Dette handler om generell samfunnsutvikling, lønnsutvikling, skolens rolle i samfunnet og hvordan arbeidslivet ellers ser ut, sier professor Thomas Dahl, som ledet arbeidet med rapporten om lærerrollen.
AP170417 Hvis vi for eksempel klarer å organisere samfunnet i mindre enheter, får både barn og voksne en sterkere sosial tilhørighet.
VG170416 - Det viktigst nå er at det internasjonale samfunnet utøver samlet og økt press mot landets ledelse for å få til umiddelbar våpenhvile, og en slutt på den omfattende volden og drap av sivile, sier Brende til VG.
VG170416 Martin Luthers betydning for det samfunnet vi lever i er enorm, sant nok.
VG170416 At han ble fødselshjelper for den liberale moderniteten kan kalles et paradoks ; « indirekte og i strid med sine intensjoner bidro han til fremveksten av toleranse, pluralisme, liberalisme og det moderne økonomiske samfunnet », skriver Humbolt-professor Heinz Schilling i den ferskeste tilveksten av kritiske Luther-biografier, « Rebell i en brytningstid » - en murstein på 800 sider
VG170416 Slik er det også for oss, men vi forholder oss til de budsjettene vi har, og prioriterer innenfor disse slik at vi leverer best mulige tjenester for samfunnet , sier Hafsøe.
SA170416 Han synes det er trist å se retningen samfunnet beveger seg mot, særlig i Øst-Europa.
DB170416 Men når det snakkes om dette, skylder man på samfunnet .
BT170416 Vi ønsker at selvstendighet og mulighet for deltakelse i samfunnet , skal sees på som en selvfølge og en menneskerett, også for barn med autisme.
BT170416 Målsetningen er at barnet skal bli så selvstendig og selvhjulpen som mulig, slik at deltakelse i sosial kontekst og samfunnet for øvrig, kan muliggjøres.
BT170416 Kostnadene ved å la være er mye større både for enkeltindividet og for samfunnet .
BT170416 Fredriksen, følgende : « De økonomiske kostnadene for samfunnet blir også store når barn med autisme ikke får rett hjelp og oppfølging tidlig i livet.
AP170416 Han synes det er trist å se retningen samfunnet beveger seg mot, særlig i Øst-Europa.
VG170415 Med utenforskap blant tsjetsjenske barn og unge i det norske samfunnet , og deres søken etter sin egen identitet, er det naturlig at noen av dem blir trukket inn i radikaliserende miljøer.
VG170415 - Samfunnet har vært preget av vold og konflikt i mange, mange år, og ut av det samfunnet vokste det frem en del terrorgrupper, sier seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt ( NUPI ) til VG.
VG170415 - Samfunnet har vært preget av vold og konflikt i mange, mange år, og ut av det samfunnet vokste det frem en del terrorgrupper, sier seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt ( NUPI ) til VG.
SA170415 Hva når prøving og gjentatt feiling ikke er oppskriften på å lykkes, men tvert imot skaper en følelse av å tape selve inngangsbilletten til det norske samfunnet ?
SA170415 Det tar tid for alle nyankomne innvandrere å bli kjent med det norske samfunnet , særlig personer med liten skolebakgrunn.
SA170415 De må lære seg norsk, skaffe seg arbeid, og bli aktive deltakere i det norske samfunnet .
SA170415 Avisen har fått klar beskjed om at angrep på denne byen, enten samfunnet som helhet eller enkeltindivider, ikke er akseptabelt ", heter det i en melding fra Everton.
FV170415 Avisen har fått klar beskjed om at angrep på denne byen, enten samfunnet som helhet eller enkeltindivider, ikke er akseptabelt ", heter det i en melding fra Everton.
DB170415 Avisen har fått klar beskjed om at angrep på denne byen, enten samfunnet som helhet eller enkeltindivider, ikke er akseptabelt », heter det i en melding fra Everton.
DB170415 Det internasjonale samfunnet er svært bekymret for Nord-Koreas atomprogram, og amerikanske eksperter ha blant annet sagt at Nord-Korea kan ha våpen med mulighet for å nå det amerikanske fastlandet innen få år.
DB170415 Det internasjonale samfunnet er svært bekymret for landets atomprogram, og amerikanske eksperter ha blant annet sagt at Nord-Korea kan ha våpen med mulighet for å nå det amerikanske fastlandet innen få år.
DB170415 Islamekspertene mener at med mindre vi tar tak i problemene med marginaliseringen av muslimer i samfunnet og Vestens dobbeltmoral med å si at de ønsker demokrati og allikevel støtte autoritære regimer, blir vi neppe kvitt terrorisme.
BT170415 Avisen har fått klar beskjed om at angrep på denne byen, enten samfunnet som helhet eller enkeltindivider, ikke er akseptabelt ", heter det i en melding fra Everton.
AP170415 Dette handler om generell samfunnsutvikling, lønnsutvikling, skolens rolle i samfunnet og hvordan arbeidslivet ellers ser ut, sier professor Thomas Dahl, som ledet arbeidet med rapporten om lærerrollen.
AP170415 Avisen har fått klar beskjed om at angrep på denne byen, enten samfunnet som helhet eller enkeltindivider, ikke er akseptabelt ", heter det i en melding fra Everton.
AA170415 Men samfunnet har uten tvil også stort behov for at mange har fagutdanning på videregående nivå.
AA170415 I enkelte deler av samfunnet er det skrikende mangel på arbeidskraft.
AA170415 Det er flott for det norske samfunnet , som får utført en rekke oppgaver, og det er flott for de utlendingene som kommer hit, jobber og tjener penger.
DB170414 Hvorfor er det okei å skifte kjønn for å tilpasse det ditt eget bilde av deg selv, men ikke for å tilpasse deg normene i samfunnet omkring ?
DB170414 - Jeg synes at svaret fra stammen, som det ofte er, speiler hva majoriteten i samfunnet faktisk føler.
BT170414 Vi anser familien for å være en svært viktig tradisjons- og kulturbærer, og mener at familiens stilling i det norske samfunnet skal styrkes fremfor at det offentlige i stadig større grad ønsker å ta avgjørelser for familien.
AA170414 Hun er sikker på at frivillige i Røde Kors og andre organisasjoner sparer samfunnet for store utgifter og skaper en trygghet for mange som ikke lar seg måle i penger.
AA170414 Ulovlige våpen utgjør en risiko for samfunnet .
AA170414 De vil gjerne forstå mer av samfunnet de lever i.
DB170413 - Vi vil vise at universell utforming er mer enn tall og penger, det handler om livene til mennesker og deres mulighet til å delta og å være en del av samfunnet på like vilkår.
DB170413 - Terrorister ønsker å spre frykt og destabilisere samfunnet vårt.
DB170413 Jeg tror dem når de sier de vil overta samfunnet vårt med sharialov, fordi den fiktive guden deres vil det.
DB170413 Det er det samme innholdsløse tøvet som er sunget siden Theo van Gogh i 2004, og svaret mitt er som alltid : Det er ikke ytringsfrihet som splitter samfunnet .
DB170413 april angriper Sebastian Stein meg for å « slå politisk mynt » på terroren i Stockholm, og spre frykt, splid og polarisering av samfunnet .
BT170413 Når det kan dokumenteres at falne nordmenn som fylte kriteriene for at deres etterlatte kunne få utlevert Krigsmedaljen post mortem aldri har blitt tildelt medaljen, så burde samfunnet i dag sørget for at i alle fall denne uretten kunne bli ordnet opp i.
AP170413 Mange liberale aktivister mener at strukturene i samfunnet gjør at minoriteter, spesielt svarte, har det vanskeligere, kommer dårligere ut og blir dårligere behandlet av for eksempel politiet.
AA170413 Kunstnerne utforsker i fellesskap kulturelle forandringer i samfunnet , og ser på strukturer som tematiserer disse endringsprosessene gjennom komplekse kunstneriske produksjoner ¶
VG170412 USA fordømte Russland sterkt etter det kjemiske angrepet, og anklaget blant annet landet for å komme med flere motstridende forklaringer på hva som skjedde « for å skape forvirring og så tvil i det internasjonale samfunnet ».
DB170412 Etter at jeg vendte tilbake til allmennpraksis i 2010, har jeg med stigende forundring registrert hvordan vi ( som tidligere stortingsrepresentant har jeg et medansvar ) har valgt å innrette samfunnet slik at ingen bekymring er for bagatellmessig, ingen blemme for banal til at ikke helsevesenet raskt skal ta affære ved å rykke ut.
DB170412 - Mange har holdninger om at politikere er en slags elite i samfunnet , som står langt fra folket.
BT170412 STØRST VERDI : Vi må forvalte naturressursene på en måte som skaper mest mulig verdi for samfunnet , til lavest mulig kostnad, skriver olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ).
BT170412 Da må vi forvalte våre naturressurser på en måte som skaper mest mulig verdi for samfunnet , til lavest mulig kostnad.
BT170412 Som en stor eiendomsaktør og grunneier i Fyllingsdalen, nærmere bestemt på Spelhaugen, håper vi nå bystyret vil bruke sin myndighet til å sørge for at Bybanen til Fyllingsdalen blir til beste for hele samfunnet .
BT170412 Denne saken handler ikke bare om vårt ønske om å kunne utvikle vår tomt slik vi vil, men om løsningen som velges skal være til beste for hele det samfunnet Bybanen skal tjene, eller om det er Bybanen som bygges for sin egen skyld.
DB170411 Uansett, påpeker Gule, er det grenser for hva man kan beskytte seg mot før samfunnet endres til å bli en overvåkningssamfunn.
DB170411 - Hvis vi skal sikre oss så mye som overhodet mulig, blir samfunnet mindre fritt.
DB170411 - Jeg har stor forståelse for at også representanter på Stortinget lever i det samme samfunnet som oss andre.
DB170411 Vi befinner oss i ei tid der mange stiller spørsmål ved medienes uavhengighet og evne til å fange opp nye signaler i samfunnet .
DA170411 - Hvis asylsøkere kobles til terror, kan det øke folks bekymring for økte motsetninger i samfunnet , sier Brekke.
AP170411 | Velg en utdanning som varer - også når samfunnet er i endring ¶
AP170411 Men dét blir en ulempe for samfunnet som trenger folk med høy kompetanse i fremtiden, sier han.
AP170411 - Er det verdt prisen å få høyere inntektsulikhet i samfunnet hvis vi skal motivere ungdom til å ta høyere utdannelse ?
AA170411 214 år til tross, ledelsen hos Fylkesmannen i Trøndelag representerer i større grad samfunnet i 1804 enn 2018.
VG170410 Men med Julie Andem i sjefsstolen, som har tatt ungdom på alvor, vært klisje-allergisk og ikke falt i fallgruver vi andre gjør, har serien derimot forandret noe grunnleggende i det norske samfunnet .
VG170410 For terrorens triste oversikt i det russiske samfunnet viser, at terroristene ikke lenger slår til samme sted to ganger.
FV170410 Spør ham hvordan religiøs tro påvirker samfunnet , og professoren snakker i vei.
DB170410 - Høyesterett har slått fast at å sitte sammen med garvede kriminelle i fengsel ikke er den beste måten å betale tilbake til samfunnet på for et barn.
DB170410 For skoleelever, og ikke minst journalister som sitter i glasshus når de skriver saker som dette, kan det være en trøst at nynorskfeil også forekommer på øverste nivå i samfunnet .
DB170410 Samfunnet er mer heterogent, både verdimessig, kulturelt og religiøst.
AP170410 Det å dyrke frem og holde på dyktige, unge mennesker som kan utvikle seg til beste for universitetet og samfunnet , ser vi som helt sentralt, skriver innleggsforfatterne.
AA170410 Vil vi at det skal bli tilsvarende på område etter område, med synlige påminnelser om at noen personer kan tenkes å gjøre de verste ting ? Samfunnet må også jage årsaken til terror.
AA170410 Selv de tyngste betongblokker blir for spinkle hvis ikke samfunnet forebygger radikalisering.
VG170409 I Stockholm viste det svenske samfunnet seg fra sin beste side da ondskapen brøt løs.
DN170409https://www.dn.no/nyheter/2017/04/09/2110/Utenriks/tillerson-a-beseire-is-er-fortsatt-hovedprioritet-i-syria-og-irak Videre krever hun svar fra Moskva, som hun hevder enten visste at det fortsatt var kjemiske våpen i Syria og gjemte disse opplysningene fra det internasjonale samfunnet , eller " ble lurt av Assad ". ( ©NTB ) ¶
DN170409 Videre krever hun svar fra Moskva, som hun hevder enten visste at det fortsatt var kjemiske våpen i Syria og gjemte disse opplysningene fra det internasjonale samfunnet , eller " ble lurt av Assad ". ( ©NTB ) ¶
DB170409 Vi håper også at det internasjonale samfunnet tar ansvar for å sende dette kriminelle regimet til den internasjonale straffedomstolen.
DB170409 Assad-regimet har begått så mange forbrytelser, og han vil fortsette å gjøre det hvis det internasjonale samfunnet fortsetter å lukke øynene, sier Al-Balkhe.
DB170409 Den som lytter oppmerksomt til albumet, vil uunngåelig få et nokså presist bilde av hvordan det er å være en ung mann som vokser opp i fiendtlige omgivelser, en av dem samfunnet helst ikke vil se, men som er like prisgitt samfunnet som det vi andre er.
DB170409 Den som lytter oppmerksomt til albumet, vil uunngåelig få et nokså presist bilde av hvordan det er å være en ung mann som vokser opp i fiendtlige omgivelser, en av dem samfunnet helst ikke vil se, men som er like prisgitt samfunnet som det vi andre er.
DB170409 For er det noe terroristen ønsker seg så er det nettopp splid, frykt og polarisering av samfunnet .
DB170409 Dårlige sosioøkonomiske kår, en følelse av å stå utenfor samfunnet og uhåndterte psykiske lidelser er noen viktige faktorer som gjør unge mennesker mottakelige for radikalisering.
DA170409 Terrorangrepene, mislykket integrering og flere religiøse krav i samfunnet , i en vanskelig økonomisk situasjon, har endret situasjonen for fransk ungdom.
DA170409 De sa alltid : « det er utdanning som vil få deg til å nå langt i samfunnet ».
DA170409 Så sa jeg, neeei, det er jo ikke rektig Haakon, dere bygde jo opp samfunnet , tok kampen mot både kommunismen og nazismen.
DA170409 - Når terskelen for hvordan vi snakker om andre folk i samfunnet senkes, senkes også terskelen for trakassering.
DA170409 - Når terskelen for hvordan vi snakker om andre folk i samfunnet senkes, senkes også terskelen for trakassering.
DA170409 Terrorangrepene, mislykket integrering og flere religiøse krav i samfunnet , i en vanskelig økonomisk situasjon, har endret situasjonen for fransk ungdom.
DA170409 De sa alltid : « det er utdanning som vil få deg til å nå langt i samfunnet ».
DA170409 Så sa jeg, neeei, det er jo ikke rektig Haakon, dere bygde jo opp samfunnet , tok kampen mot både kommunismen og nazismen.
AP170409 Han la vekt på at det nå er viktig å fortsette å jobbe for lav ledighet, et samfunnet bygget på rettferdighet, likeverd og muligheter for alle.
AP170409 Samfunnet må nedkjempe dem med all den kraft og fasthet som situasjonen krever av oss.
AP170409 Å lære seg å kommunisere og tenke med hendene og håndtere redskaper og teste ut materialer, er ferdigheter samfunnet ikke har råd til å miste.
AA170409 Videre krever hun svar fra Moskva, som hun hevder enten visste at det fortsatt var kjemiske våpen i Syria og gjemte disse opplysningene fra det internasjonale samfunnet , eller " ble lurt av Assad ". ( ©NTB ) ¶
VG170408 - Det er bare et spørsmål om tid, for som alt annet i samfunnet er toppfotballen i endring.
VG170408 Det skal ikke være en ny mur mot media og samfunnet ellers.
VG170408 I likhet med de fleste poplåter om dagen, er den enda et bidrag til dette stadig mer refrengløse samfunnet vi befinner oss i.
VG170408 - Målet er å spre skrekk og hat i samfunnet , og gjøre oss redde, men i løpet av dette døgnet har Sverige vist seg fra sin aller beste side.
VG170408 Hun synes samfunnet har vist kraft etter angrepet.
VG170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap, et samhold.
VG170408 Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
VG170408 På spørsmål om hvordan det svenske samfunnet skal gå videre etter angrepet, svarte kronprinsessen « sammen ».
VG170408 - Det svenske samfunnet bygger på en enorm tillit og en felleskap.
VG170408 Ikke trygghet for enhver pris, men trygghet er absolutt noe man forventer i bytte for det man gir fra seg for å være med i samfunnet .
VG170408 Slik politiet i Bergen og Oslo har praktisert dette de siste årene, mener vi tenderer til å være maktmisbruk mot en svak gruppe i samfunnet .
SA170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap, et samhold.
SA170408 Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
SA170408 Vi trenger tellerne som kalkulerer utgifter i samfunnet , enten vi er kvinner eller innvandrere, men vi trenger ikke bare dem.
SA170408 Verdens helseorganisasjon forventer minst ti ganger tilbake til samfunnet ved investeringer i tidlig barndom.
SA170408 Ved å investere i tidlig barndom skaper vi ringvirkninger som kan løfte samfunnet .
SA170408 Stegene barna tar etter at barndommen er kommet på rett kjøl igjen, er viktige for dem selv og bidrar til å bygge det samfunnet de er en del av.
SA170408 Hvis man gir vanskeligstilte barn mulighet til å vokse opp i et omsorgsfullt miljø, vil de stå bedre rustet til å bidra til samfunnet som voksne, og ta bedre vare på egne barn.
SA170408 Derfor er god omsorg den beste løsningen både for barna og for samfunnet .
SA170408 Barn uten trygg oppvekst risikerer ikke å kunne forsørge seg selv som voksne og bidra til utviklingen av samfunnet .
SA170408 Én investert dollar i tidlig barndom kan gi mellom fire og ti dollar tilbake til samfunnet .
SA170408 Èn euro investert i å forhindre vold mot barn, kan gi 88 euro tilbake til samfunnet , viser tall fra Den europeiske union ( EU ).
DN170408 - Reformen viser hvor avgjørende det er med forståelse for hvordan IT er vevd inn i forvaltningen og samfunnet .
DB170408 På spørsmål fra avisen om hvordan det svenske samfunnet skal gå videre etter angrepet, svarte kronprinsessen « sammen ».
DB170408 - Det svenske samfunnet bygger på en enorm tillit og et fellesskap.
DB170408 På spørsmål fra avisen om hvordan det svenske samfunnet skal gå videre etter angrepet, svarte kronprinsessen « sammen ».
DB170408 - Det svenske samfunnet bygger på en enorm tillit og et fellesskap.
DA170408 Sverige må diskutere hvordan det svenske samfunnet kan ha påvirket noen til å komme dit, sier Ihler, med referanse til at mannen som nå er pågrepet av politiet i forbindelse med angrepet bodde i Sverige.
DA170408 - Kirkene har alltid vært et speilbilde av den tiden og samfunnet vi lever i.
BT170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap, et samhold.
BT170408 Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
BT170408 AKTIVIST : Mange radikaliserte, muslimske ungdommer har blitt skjøvet ut av samfunnet , mener Deeyah Khan.
BT170408 Hells Angels var kjent som en kriminell og voldelig gjeng, og vestene ble oppfattet som « selve symbolet på man har valgt å melde seg ut av samfunnet ».
BT170408 Andre kritikere mener forbud fører til diskriminering, opprør og tvinger kvinner til å leve isolert fra samfunnet - stikk i strid med intensjonen.
BT170408 Som BTs kulturredaktør Frode Bjerkestrand sa i en debatt nylig : « Når kunst skal presenteres for samfunnet , blir språket en slags Berlinmur mot dem kunsten er rettet mot.
BT170408 Hun kom til Norge for 14 år siden, og er opptatt av å delta i det norske samfunnet .
AP170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap, et samhold.
AP170408 Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
AP170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap, et samhold.
AP170408 - Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
AP170408 - Reformen viser hvor avgjørende det er med forståelse for hvordan IT er vevd inn i forvaltningen og samfunnet .
AA170408 - Målet er å spre skrekk og hat i samfunnet , og gjøre oss redde, men i løpet av dette døgnet har Sverige vist seg fra sin aller beste side.
AA170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap, et samhold.
AA170408 Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
VG170407 For bedre å forstå samfunnet vi lever i.
VG170407 Den svake offentligheten svekker evnen til å forstå samfunnet vi lever i.
SA170407 Videre sier de at rakettangrepet fra Trump-administrasjonen var den korrekte responsen til " Forbrytelsene til dette regimet mot sitt folk og i lys av at det internasjonale samfunnet har mislyktes i å stanse dem ".
DN170407 Om markedsreaksjonene blir midlertidige eller vil fortsette avhenger av reaksjonene fra det internasjonale samfunnet , sier markedsstrateg Ayako Sera hos Sumitomop Mitsi Trust Bank til Bloomberg.
DB170407 Det internajsonale samfunnet kan ikke akseptere det.
DB170407 - Nå krever vi at det internasjonale samfunnet må ta ansvar.
DB170407 Vi mener den krasse offerrollen Islamsk Råd Norge har inntatt i samfunnet vil øke fordommer og skepsis mot muslimer og islam, ikke skape færre muslimer med knuste drømmer.
DB170407 Mens de som ønsker utadrettet arbeid mot samfunnet føler seg sviktet og overskjørt.
DB170407 I Norge har vi dessverre gått rett i fella, og dyrker offerrollen og konfliktlinjene i samfunnet , og går stadig flere skritt bort fra en idé om en felles norsk-islamsk identitet.
DB170407 Hvis ikke vi har tillit fra politikere og samfunnet , kan vi da klage når det oppstår misforståelser og frykt ?
DB170407 Det Islamsk Råd Norge vi har i dag har utspilt sin rolle, det ønsker ikke lenger å fremme dialog og bygge broer i det norske samfunnet .
DB170407 Bidraget til det norske samfunnet kom gjennom skatt av lønna, arbeidskraft da vi manglet det, og tilsvarende hardt arbeid og kompetanse som norske arbeidere på samme skip.
DB170407 Det er ikke så mye samfunnet kan gjøre for å hjelpe til.
BT170407 Man hadde forventet mer og at ting skulle skje mye raskere ! Samfunnet skulle altså brukt enda mer av våre felles penger, og vi skulle kanskje innkrevd enda mer bompenger ?
AP170407 De sier at det internasjonale samfunnet må opprettholde sin motstand mot « barbariet » til syriske myndigheter.
AP170407 Silvija Seres er forsker og matematiker med stor interesse for gründerskap og nytenking i forretningslivet og samfunnet .
AP170407 Mangelen på klare rammer har ført til prosjekter samfunnet ikke er tjent med, som storutbyggingen på Fosen.
AP170407 Oslo, 1990-tallet : To gutter prøver på hver sin kant å finne seg til rette i det norske samfunnet .
AA170407 ETA, som har stått bak en rekke bombeangrep og drap de siste tiårene, har stilet uttalelsen til det internasjonale samfunnet .
AA170407 Hva køkjøringen har kostet samfunnet i disse årene, er umulig å vite, men beløpet kunne sannsynligvis ha betalt mange nye bruer.
VG170406 - Den patriarkalske undertrykkelsen finnes i hele samfunnet , men urimelig mye fokus rettes mot forstedene.
VG170406 Det er familiens ansvar å ta vare på de eldre i samfunnet og ettbarnspolitikken har ført til at det er lang færre barn til å ta vare på de eldre.
VG170406 - De har ingen omfordeling i samfunnet gjennom skatter.
SA170406 Jeg mener at vi er tjent med en god og opplyst offentlig debatt om viktige forhold i det norske samfunnet , men vi må være redelige i våre analyser og de konklusjoner vi trekker.
SA170406 Komiteen mener at målet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet .
DB170406 ( Dagbladet ) : - Det er trist å se at SV vil verne fremmedkrigere og terrorister, som aktivt kjemper mot den rettsstaten og frihetene vi tar for gitt i det norske samfunnet .
DB170406 Slik at samfunnet kan fange folk opp.
DB170406 Det er det som er grunnmuren i det norske samfunnet .
DB170406 « Arkiva er vårt felles, kollektive minne som blir forvalta på vegner av samfunnet », heter det i stortingsmeldingen om arkiv fra 2012.
DB170406 Og da Stortinget behandlet meldingen i april 2013, fulgte talere fra alle partier opp med å understreke arkivenes viktige rolle i samfunnet .
DB170406 Samfunnet må ha råd til begge deler - dvs. vi har ikke råd til å la være hvis vi skal være en kulturnasjon og ivareta verdier som demokrati, rettssikkerhet og åpenhet.
DB170406 Bals og Ap må forstå at samfunnet utvikler seg, og naturlig nok må også da partiene og politikerne henge med på denne utviklingen.
BT170406 - Samfunnet får nå et vern ved at straffen gjøres tidsubestemt.
AP170406 Kierulf sier videre at samfunnet vårt er avhengig av den type journalistikk som filmen representerer.
AP170406 Han skal ha tatt skjegget siden sist, Father John Misty, men undrer seg mer og mer over menneskeheten rundt seg i samfunnet .
VG170405 Det er altså en hel masse veier og tunneler som ikke lønner seg for samfunnet vårt.
VG170405 - Presentasjonen handlet om det hun har etterlyst, nemlig hvordan vi kan være en dialogpartner i det norske samfunnet .
SA170405 Åpenhet er en felles verdi i samfunnet og når man mottar store offentlige midler kan ikke merarbeid brukes som motstanden mot mer åpenhet.
DN170405 Åndsverkloven skal samtidig sørge for at det som skapes er tilgjengelig for samfunnet . | - Vi har tatt ut all prisdrivende effekt ¶
DB170405 - Men hvis flere av faktorene fortsetter i negativ retning, vil det få store negative effekter for samfunnet og for hele samfunnets virkemåte.
DB170405 Man skal ha ut flere som har slått rot i Norge og som fungerer godt i samfunnet .
DB170405 ( Dagbladet ) : - Det er trist å se at SV vil verne fremmedkrigere og terrorister, som aktivt kjemper mot den rettsstaten og frihetene vi tar for gitt i det norske samfunnet .
DB170405 - Muslimer, både i Storbritannia og i Norge, blir behandlet som en pariakaste i samfunnet .
DB170405 Det tsjetsjenske samfunnet er svært konservativt, og mange familier føler skam over å ha et homofilt medlem.
DB170405 Big Jim Rennie sitter også i bystyret da det lille samfunnet plutselig blir avskåret fra resten av verden.
DB170405 De fleste muslimer integrerte og bidrar til samfunnet , sier Farooq.
DB170405 Det skaper ikke personer som kan delta aktivt i det norske samfunnet .
DB170405 Nå er vi er i ferd med å få en fattigdom som reproduseres og gjør samfunnet mer polarisert og konfliktfylt.
DB170405 Fortsetter den i samme tempo som de ti siste åra, kommer fattigdommen til å fortsette å øke og samfunnet til å polariseres ytterligere.
DB170405 Fortsetter den i samme tempo som de ti siste åra, kommer fattigdommen til å fortsette å øke og samfunnet til å polariseres ytterligere, skriver artikkelforfatteren.
DB170405 Diskriminering er et alvorlig problem, både for dem som rammes og for samfunnet som helhet.
DB170405 Dette vil gjøre det enklere å arbeide mot diskriminering og for reell likestilling i samfunnet .
DA170405 At Boko Haram er presset ut fra flere områder er nettopp det som gjør at den humanitære krisen i regionen nå blir lettere å se for det internasjonale samfunnet , påpeker Henrik Angerbrandt.
DA170405 Høyesterett slo fast at alle journalister og filmskapere har rett til å avdekke forhold i samfunnet .
DA170405 Ulrik Imtiaz Rolfsen og Adel Khan Farooqs dokumentarfilm « Den norske islamisten » er et innsiktsfullt og skremmende blikk inn i en for de fleste lukket del av samfunnet .
DA170405 Slik sier filmen mye om hvilke utfordringer samfunnet når det gjelder å stanse rekrutteringen av unge menn uten framtidsutsikter.
BT170405 - Det tsjetsjenske samfunnet er svært homofiendtlig.
BT170405 Man kan mene at reformene trengs, slik jeg i det store og hele gjør, men regjeringen ønsker å endre samfunnet .
BT170405 Jeg mener at vi er tjent med en god og opplyst offentlig debatt om viktige forhold i det norske samfunnet , men vi må være redelige i våre analyser og de konklusjoner vi trekker.
BT170405 Christinegaard drives av ildsjeler som jobber for å få kunsten ut til samfunnet , noe de gjør helt uten budsjetter for markedsføring eller faste ansatte.
AP170405 Samtidig forfekter han forakt for det landet og samfunnet som han har vokst opp i, og lever i.
AP170405 At denne typen korrespondanse er tilgjengelig, er viktig for den generelle åpenheten i samfunnet og den tilliten alle skal ha til at det ikke er noen ting å skjule, sier Werp.
AP170405 Åpenhet er en felles verdi i samfunnet og når man mottar store offentlige midler kan ikke merarbeid brukes som motstanden mot mer åpenhet.
AA170405 - Det tsjetsjenske samfunnet er svært homofiendtlig.
AA170405 Men at dette resulterte i en humanisering av samfunnet som fikk vidtrekkende konsekvenser for synet vårt på det enkelte menneske og dets unike verd, kan det være liten tvil om.
VG170404 Kritikken fra både muslimer og andre går på at valget av en nikabkledd kvinne ikke er i tråd med ønsket om likestilling, og at dette på ingen måte bygger bro mellom muslimer og resten av det norske samfunnet .
VG170404 - Vi er ikke blinde for at det en debatt i samfunnet om nikab.
SA170404 - Jeg forstår ikke voksne som gjør dette, det taper barna på, og det taper samfunnet på.
SA170404 Det er det norske samfunnet på ingen måte tjent med.
DN170404 Grefstad innrømmet selv at det var mer uvanlig i hans rolle når han advarte mot økende ulikheter samfunnet .
DN170404 Dessuten advarte Ap-lederen sterkt mot en utvikling som innebærer økte økonomiske forskjeller i samfunnet .
DN170404 - Det er en gift mot tilliten i samfunnet , og mot nødvendig omstilling.
DB170404 Det portugisiske fotballforbundet skriver i en pressemelding at slik oppførsel er uakseptabelt både innen fotballen og i samfunnet generelt.
DB170404 Hundset av politiet, og ofte foraktet av samfunnet , blir de marginalisert, og lette å rekruttere for militante islamister.
DB170