DA171204 Da får de endelig aksept for at de er hele mennesker, og vi har kommet langt når det gjelder rettigheter, sier biskopen, men legger samtidig til at vi fortsatt har et stykke igjen når det gjelder holdninger i samfunnet .
NL170725 | Norsk olje og gass gjør samfunnet grønnere ¶
NL170725 Vi må også se på arbeidsplasser, siden vi også må fokusere på hvordan klimautfordringene påvirker resten av samfunnet .
DN170725 Det eneste viktige spørsmålet er om du er godt menneske, en ressurs for samfunnet og andre.
DN170725 For å minske antall trafikkulykker relatert til rus mener Gjerde både samfunnet og den enkelte har et ansvar.
DB170725 ¶ SKEPTISK TIL LEGALISERING : Skadepotensialet i de narkotiske stoffer for samfunnet er enormt, og grunnen til at enkelte ikke innser dette er nok at bruken fremdeles er forsvinnende liten i Norge, skriver artikkelforfatter.
DB170725 Skadepotensialet i de narkotiske stoffer for samfunnet er enormt, og grunnen til at enkelte ikke innser dette er nok at bruken fremdeles er forsvinnende liten i Norge.
DB170725 Inntil legevitenskapen en dag eventuelt lykkes med å utvikle effektive metoder for å forebygge og behandle avhengighet og andre narkotikarelaterte skader, er det avgjørende for livskvaliteten i samfunnet at den fortsetter å være det.
DB170725 Det er litt av en tragedie å måtte velge mellom å kunne overføre sin kulturarv til barnet eller å assimilere det for å bedre barnets sjanser til å lykkes i samfunnet .
DB170725 De er aktive, blir mer organiserte, de samarbeider på tvers av landegrenser og de er flere og utgjør en langt større trussel mot det frie samfunnet enn IS i Norge.
DB170725 - Disse profilene forsøpler det digitale samfunnet .
DB170725 President Recep Tayyip Erdogan fortsetter å ensrette samfunnet i Tyrkia etter sin egen, autoritære smak.
DA170725 For å minske antall trafikkulykker relatert til rus mener Gjerde både samfunnet og den enkelte har et ansvar.
AA170725 En bussjåfør har et stort ansvar for liv og helse, kommer i kontakt med mange mennesker og gjør en svært viktig innsats for samfunnet .
VG170724 Selvlært, uten akademisk utdannelse, men med en dyp forståelse for mennesker - og for samfunnet han levde i.
VG170724 Vi takker Jørgen for hans innsats for det norske samfunnet og i Arbeiderpartiet », skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre på twitter mandag morgen.
VG170724 - Denne gruppen i det norske samfunnet blir hverken sett eller hørt.
SA170724 Hun mener det norske samfunnet taper hvis vi får en idrettspolitikk og - modell hvor noen blir stengt utenfor.
FV170724 Hun mener det norske samfunnet taper hvis vi får en idrettspolitikk og - modell hvor noen blir stengt utenfor.
DN170724 Vi takker Jørgen for hans innsats for det norske samfunnet og i Arbeiderpartiet, skriver Støre på Twitter.
DB170724 Vi takker Jørgen for hans innsats for det norske samfunnet og i Arbeiderpartiet ¶
DB170724 Jonas Gahr Støre er blant dem som i dag minnes Jørgen Kosmos innsats for samfunnet .
DB170724 ¶ SKATTELETTELSER : Disse pengene blir ikke borte for samfunnet , de er ikke tapt slik Rambøl nærmest fremstiller det, skriver Hans Andreas Limi.
DB170724 Disse pengene blir ikke borte for samfunnet , de er ikke tapt slik Rambøl nærmest fremstiller det.
DB170724 ¶ FORSKJELLER : Vi er uenig om virkemidlene, men vi ønsker alle små forskjeller i samfunnet , skriver Stefan Heggelund.
DB170724 Vi er uenig om virkemidlene, men vi ønsker alle små forskjeller i samfunnet .
DB170724 I stedet for å svartmale kan de heller komme med konstruktive forslag til hvordan vi bevarer små forskjeller i samfunnet vårt.
DA170724 Vi takker Jørgen for hans innsats for det norske samfunnet og i Arbeiderpartiet, skriver Støre.
DA170724 Vi takker Jørgen for hans innsats for det norske samfunnet og i Arbeiderpartiet, skriver Støre.
BT170724 Hun mener det norske samfunnet taper hvis vi får en idrettspolitikk og - modell hvor noen blir stengt utenfor.
AP170724 Hun mener det norske samfunnet taper hvis vi får en idrettspolitikk og - modell hvor noen blir stengt utenfor.
AA170724 Vi takker Jørgen for hans innsats for det norske samfunnet og i Arbeiderpartiet, skriver Støre.
AA170724 Vi takker Jørgen for hans innsats for det norske samfunnet og i Arbeiderpartiet, skriver Støre.
AA170724 Vi vet alle at terrortrusselen vi opplever i Europa og andre steder i verden er en alvorlig trussel mot den friheten vi er glade i her i Norge, og jeg mener derfor debatten om hvordan vi beskytter oss mot dødelige angrep er blant de viktigste for samfunnet å ta på alvor.
AA170724 Men vi må også finne lagspillere i det sivile samfunnet .
AA170724 Men terrorister er tapere, og samfunnet må stemple disse som tapere slik at de ikke kan glorifiseres.
AA170724 Det kan være angriperens hat mot spesifikke deler av samfunnet eller institusjoner som man opplever har gjort en urett, eller et mer generelt hat mot samfunnet man lever i som helhet.
AA170724 Det kan være angriperens hat mot spesifikke deler av samfunnet eller institusjoner som man opplever har gjort en urett, eller et mer generelt hat mot samfunnet man lever i som helhet.
AA170724 Dersom terrorister ikke engang kan stemples av oss i samfunnet som tapere ; hva er det dette da sier om vår overføleri ?
AA170724 Folk blir mer og mer like i samfunnet vårt, det tenker vi er synd, sier koreograf Kine Kvarme Tørring.
DN170723 - Jeg går ikke rundt og er redd for terror, men vi må selvsagt forholde oss til trusler som eksisterer i samfunnet .
DB170723 Da var det en større forventning fra samfunnet om at « nå måtte en bli ferdig med å leke », få seg en familie og en skikkelig jobb som man kunne brødfø familien med.
DB170723 KOLLAPSE : Gerald Roger Hau, geolog og internasjonal presseansvarlig i den politiske miljøorganisasjonen GOB, frykter at allerede sårbare systemer i samfunnet vil kollapse på grunn av masseturismen.
DB170723 Frykten for at sårbare områder i samfunnet vil kollapse er stor og ifølge Hau er situasjonen allerede alvorlig.
AA170723 - Vi oppfordrer hele det venezuelanske folket, alle gruppene i samfunnet , til en 48-timers lang streik, sier opposisjonens lovgiver Simon Calzadilla lørdag.
AA170723 - Flere områder i Jemen er kun et steg unna sultkatastrofe, fortsetter han og ber det internasjonale samfunnet sette en stopper for lidelsen.
AA170723 Det er krevende både for naturen og samfunnet å takle slitasjen.
VG170722 De var gamle nok til å ta inn svaret det norske samfunnet ga i 2011 : « Mer kjærlighet, mer demokrati », lovte vi dem.
VG170722 - Det sitter tusenvis av nordmenn i utlandet som ønsker å kunne ta fullt ut del i samfunnet de bor i.
VG170722 Grunnen til at de begynte med politikk i utgangspunktet har blitt mye viktigere : Å kjempe for demokratiet og det samfunnet de vil ha, kjempe mot terroristens hat.
VG170722 Sorgen og savnet blir enda tydeligere ettersom samfunnet rundt oss naturlig nok går videre.
DB170722 På tross av alt Minneapolis-politiets har oppnådd under min ledelse i løpet av disse årene, og min kjærlighet til byen, må jeg sette samfunnet vi tjener først », heter det i en uttelse fra Harteau.
VG170721 Dette skjer samtidig som det de siste årene har vært en økende misnøye blant sekulære deler av befolkningen om at religion har fått en stadig større plass i samfunnet .
VG170721 Det er viktig å påpeke at islamofobien ikke bare rammer muslimer, men hele samfunnet . 22. juli er et tragisk eksempel på dette.
VG170721 Jeg vil derfor gjøre det helt klart : Jeg vil personlig invitere alle kloke hoder fra industrien, politikken og samfunnet til å komme med forslag, sier han.
NL170721 Vi kan ikke la politiet bli igjen, mens resten av samfunnet endrer seg.
NL170721 Men det er dette fenomenet som forklarer hvorfor en god del mennesker ikke klarer å ta klart avstand fra uheldige trekk ved patriarkalske samfunn som bringes til Norge gjennom innvandring, for eksempel systematisk kjønnssegregering, der kvinner nektes frihet til å delta på like fot med andre i samfunnet , og der de påføres sterk tvang.
NL170721 De vil argumentere for at situasjonen er påført folket utenfra, at det er Vestens grådige kapitalisme som har bragt samfunnet ned, og som fortsetter å holde dem nede.
NL170721 Oppdrettsgiganten har mer enn god nok råd til virkelig å være med å bygge samfunnet de får lov til å trampe rundt i med « fotavtrykkene » sine.
DN170721 Trump har mye å lære av en av de mest vellykkede presidenter og politiske ledere som har levd, fordi han må ha et overordnet mål på hvordan han ønsker å utvikle samfunnet .
DN170721 Som samtidig gjør at samfunnet lykkes med omstillingsarbeidet og utvikler nye arbeidsplasser og bransjer, og som fører til skatter slik at vi har noe å leve av i fremtiden.
DN170721 Der mener jeg man, som én av få bransjer i det norske samfunnet , ikke verdsetter større mangfold.
DB170721 Men hensikten er jo blant annet at familier som vår skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre, at vi skal kunne stå i full jobb og at vi også skal kunne ta vare på lillebror.
DB170721 at høyresiden ved « alle korsveier » velger side « for de rikeste og mest privilegerte i samfunnet , fremfor politiske løsninger som gir mindre forskjeller ».
DB170721 Hans slagord var at han skulle gjennomføre en « kulturell kontra-revolusjon », altså en slags nasjonal og katolsk renselse av det polske samfunnet .
DB170721 For de færreste i det norske samfunnet er fristilt når velgere stemmer frem en bestemt politikk, og politikere senere står klare for å gjennomføre den.
DA170721 Han mener at de to sidene ved samfunnet har vanskeligheter med å forstå hverandre.
DA170721 Samfunnet er mer sosialt og kulturelt variert.
DA170721 Han mener at de to sidene ved samfunnet har vanskeligheter med å forstå hverandre.
DA170721 Samfunnet er mer sosialt og kulturelt variert.
AA170721 Partiets nestleder Nicolas Bay mener et navnebytte vil avspeile partiets « endrede syn på samfunnet ». ( ©NTB ) ¶
AA170721 Rødt og SV får terningkast fem for å se muligheter framfor hindringer knyttet til funksjonshemmedes arbeids- og bosituasjon, samt tiltak for å fremme funksjonshemmedes muligheter til å delta i samfunnet .
VG170720 Og skolen er det eneste offentlig virkemiddel i dannelsesprosessen for nasjonens barn og unge og som skal sikre samfunnet inntekter til vedlikehold av velferdsstaten.
VG170720 Økonomer liker å måle omfanget av staten etter hvor mye den bruker av det som produseres i samfunnet .
VG170720 Jo mer staten bruker, jo mindre vekst får vi i samfunnet .
VG170720 Derfor er det viktig for samfunnet at staten bruker så lite som mulig av hver 100-lapp.
VG170720 Når man godtar forskjellsbehandling av gutter og jenter undergraver man likestilling som er en viktig verdi i det norske samfunnet .
VG170720 Mens jeg og FrP er tydelige på at vi ønsker å bevare viktige verdier og tradisjoner, har dessverre KrF og en rekke andre partier godtatt altfor mange særkrav i samfunnet vårt.
VG170720 Dette hadde ikke vært noe problem om alle de som kom og fikk opphold etterlot den delen av sitt levesett og sine verdier som ikke er forenlig med å bo i det norske samfunnet .
SA170720 - I samfunnet vårt har vi problemer med å skille kvinner fra seksualiteten deres, sier ESPN-spaltist Sarah Spain ifølge ABC.
NL170720 Som direkte berørt har mange havnet i en slags spagat mellom på den ene siden å ønske at samfunnet og folkene i det skal kunne gå videre og leve sine vanlige liv også denne dagen, og på den andre siden behovet for at smerten ikke skal bli glemt.
NL170720 Ingen ber resten av samfunnet om å stanse helt opp.
NL170720 juli-senteret for alt det er verdt, hent inn overlevende i klasserommet for å fortelle, gi samfunnet de neste årene en mulighet til å huske alt.
FV170720 - I samfunnet vårt har vi problemer med å skille kvinner fra seksualiteten deres, sier ESPN-spaltist Sarah Spain ifølge ABC.
DB170720 » For at mediene skal kunne gi samfunnet realistiske, faktabaserte og ærlige opplysninger om terror.
DB170720 Paul Baker, en professor ved Lancaster University, sier at negativ mediedekning av muslimer fører det britiske samfunnet inn i en ond sirkel.
DB170720 Stadig større ulikheter i samfunnet er ikke særlig solidarisk.
DB170720 Dersom samfunnet lar disse verdiene flyte, vil markedet overta helse styringen.
DB170720 ¶ POLITIKK : Som minoriteter er vi helt avhengig av at det foreligger gode muligheter slik at vi blir inkludert i samfunnet , skriver Nesteren Hasani.
DB170720 Sylvi Listhaug og Marthe Solberg må innse at samfunnet må se på oss som ressurser, og deretter gi oss plass og muligheter.
DB170720 Som minoriteter er vi helt avhengig av at det foreligger gode muligheter slik at vi blir inkludert i samfunnet .
DB170720 Hvis Frp er virkelig interessert i å jobbe for meg, råder jeg dem til å først begynne med holdningsarbeid i samfunnet , men særlig internt i partiet.
DB170720 Handlingsprogrammet til FrP viser at de ønsker å frarøve oss disse mulighetene, ettersom de ikke har noen strategier for å inkluderer innvandrere i samfunnet .
DB170720 Gjennomgående i deres handlingsplan blir jeg som innvandrer henvist til som en byrde på samfunnet .
DB170720 Det er kun én del av arbeidet, men det store arbeidet ligger i at samfunnet , især FrP lager broer slik at vi blir tatt inn i varmen som likeverdige mennesker og styrker våre rettigheter ved å gi oss faktiske muligheter.
DB170720 De påpeker gjennomgående at innvandrer har et selvstendig ansvar for aktivt å integrere seg i det norske samfunnet .
DB170720 utgangspunkt for en konstruktiv debatt ; man kan peke på flere aktører i rusdebatten som har en egeninteresse av å beholde dagens forbud, men det interessante er til syvende og sist ikke hva som motiverer de ulike interessegruppene, men hvilken politikk som vil føre til mindre skade og kostnad for samfunnet .
DA170720 - Vi vet at ungdom er lett påvirket av debatt rundt dem i samfunnet .
DA170720 - Søkertallene viser at de unge velger utdanninger som er viktige for utviklingen av samfunnet .
DA170720 - Vi vet at ungdom er lett påvirket av debatt rundt dem i samfunnet .
AP170720 - I samfunnet vårt har vi problemer med å skille kvinner fra seksualiteten deres, sier ESPN-spaltist Sarah Spain ifølge ABC.
AA170720 Samtidig understreker han at personer med tyrkiske røtter som bor i Tyskland, om lag 3 millioner, er en viktig del av det tyske samfunnet .
AA170720 Samordna opptak viser at norsk ungdom satser på utdannelser samfunnet trenger.
AA170720 Hovedinntrykket av Samordna opptak er at norsk ungdom søker seg til utdannelser samfunnet trenger.
VG170719 - FETÖ er en organisasjon som over tiår har engasjert seg i forskjellige deler av samfunnet .
VG170719 Venstres Abid Raja skriver et innlegg hvor han ber samfunnet gå hardt ut mot radikalisert muslimsk ungdom.
VG170719 Det bidrar til polarisering av samfunnet og skaper fordommer.
VG170719 Hvis det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, ønsker å bidra på en mer konstruktiv måte, bør oppmerksomheten i større grad rettes mot terrorglorifiseringen som gjennomsyrer det palestinske samfunnet .
VG170719 Hvis det internasjonale samfunnet , inkludert Norge, ønsker å bidra på en mer konstruktiv måte, bør oppmerksomheten i større grad rettes mot terrorglorifiseringen som gjennomsyrer det palestinske samfunnet.
DN170719 For å forberede samfunnet som helhet på dette, må vi begynne med skole og utdannelse.
DN170719 ¶ Venstres kampanje vektlegger skole fordi det er de som går i skolen nå som skal løse fremtidens utfordringer for samfunnet vårt.
DB170719 Direktøren for organisasjonen, Casey Lartigue, sier til The Guardian at de opplever at mange av flyktningene har slitt med å tilpasse seg det nye samfunnet , og at savnet etter de der hjemme er for stort til at de takler overgangen.
DB170719 Økende forskjeller betyr også at en gruppe i samfunnet får mer makt til å påvirke politikken og definere den politiske debatten.
DB170719 Opp gjennom tidene har de gang på gang valgt side for de rikeste og mest privilegerte i samfunnet , framfor politiske løsninger som gir mindre forskjeller.
DB170719 Vel og bra at mange gavmilde frivillige og organisasjoner stiller opp, men dette er økende problemer i samfunnet .
AA170719 Det er gledelig for den enkelte søker, universitetet og for samfunnet at flere får mulighet til å studere det de har interesse for, sier prorektor for utdanning ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen.
VG170718 Det er helt sikkert høyere tall enn i samfunnet for øvrig.
NL170718 Saken er at majoriteten av muslimske kvinner er eller prøver helhjertet å bli en del av det norske samfunnet - men det er ikke lett med dagens spekulasjoner om hvordan muslimer er.
DB170718 Gjennom årtider ble dalitene sett på som urene mennesker, som ikke fikk bevege seg overalt i samfunnet .
DB170718 Venstres kampanje vektlegger skole fordi det er de som går i skolen nå som skal løse framtidas utfordringer for samfunnet vårt.
DB170718 Språk er nøkkelen til like muligheter i skolen og i samfunnet .
DB170718 De siste tre årene har pensjonistene hatt nedgang i sin kjøpekraft, til tross for at resten av samfunnet har opplevd lønnsvekst.
DB170718 Likevel dyrkes fortsatt ideen om at det gode norske samfunnet nærmest kun skyldes at fagbevegelsen har kjempet frem rettigheter.
DB170718 Et annet retorisk grep fra venstresiden er at likhet opphøyes til nærmest det eneste gode mål for det norske samfunnet .
DB170718 Bergh har selvsagt et svært viktig poeng, men det passer ikke helt inn i venstresidens fortelling om hvorfor det norske samfunnet er godt.
DB170718 For å spille denne rollen må vi i frivilligheten være reelt åpne og inkluderende, synlige i samfunnet og invitere alle som ønsker å bidra inn.
DB170718 Det er den beste måten å styrke merverdien frivilligheten bidrar med i samfunnet .
DB170718 Det er for at elever skal settes i bedre i stand til å håndtere økt press i samfunnet , og at det skal være hjelp tilgjengelig så snart de trenger det.
DA170718 Det er en gruppe som overlapper med dem som faller utenfor samfunnet på andre områder.
DA170718 SV vil fortsatt kjempe for at det samfunnet og foreldrene betaler inn til barnehagene skal komme barna til gode. | - Han har X-faktoren ¶
DA170718 Det er en gruppe som overlapper med dem som faller utenfor samfunnet på andre områder.
DA170718 - Jeg er frilanser for en rekke publikasjoner og media, men når det gjelder PION, syns jeg kanskje det var særlig viktig å bidra siden sexarbeidere er en svært stigmatisert, misforstått og undertrykt gruppe i samfunnet .
AA170718 Dette er en synd fordi vi på den tiden valgte å samarbeide med nazistene i stedet for å beskytte det jødiske samfunnet , sa Orban.
VG170717 Når verdier som menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret gjennomsyrer samfunnet , blir det bedre.
VG170717 Når menneskerettigheter, rettstat og demokrati rår, blir samfunnet mer rettferdig.
NL170717 Helseprofesjonene forvalter et verdigrunnlag som kommer hele samfunnet til gode, men det forutsetter at profesjonens egenart og selvstendighet blir respektert.
NL170717 For dem må skolen og samfunnet ta omsorgsrollen.
DB170717 Samfunnet mister store skatte- og avgiftsinntekter.
DB170717 Sekulariseringstesen om at jo mer moderne samfunnet blir, jo mindre plass vil det være for religiøsitet, står i dag svakt.
DB170717 Og selv om Rousseau i The Social Contract ( 1762 ) er tydelig på at samfunnskontrakten ikke kan hvile på teologi, tar han like fullt til orde for en borgerens « katekisme », noe lignende den kristne trosbekjennelsen, som kan gi samfunnet nødvendig legitimitet.
DB170717 En slik tillit kan ha mange gode effekter, i eget liv og i samfunnet .
DB170717 En annen tvitrer : « Theresa May har vært statsminister i ett år, men det var først i dag vi fikk håp om en kvinnelig rollemodell i samfunnet .
DB170717 Videre forklarer Tobia at dersom magasinet ønsker å skrive om et marginalisert samfunn, snakk med det aktuelle samfunnet .
DB170717 - Snakk med det aktuelle samfunnet
DA170717 - Vi vil alltid huske de 564 500 av våre brødre og søstre i det jødiske samfunnet i Ungarn som ble drept under Holocaust, het det fra det israelske UD.
DA170717 De jobber også hardt, men de som tar de tyngste løftene i samfunnet får ikke noe særlig prestisje, de får ikke noe særlig lønn å skryte av, og de ender ofte på uføretrygd.
AA170717 Grande mener valgkampen vil være en kamp mellom dem som vil reversere og de som vil være med og reformere samfunnet « for å beholde verdiene som det er bygd på ».
AA170717 Vi forventer saklighet og kunnskapsbaserte debatter på de aller fleste andre arenaer i samfunnet vårt, men når det gjelder de store rovdyrene så har det blitt så grenseløst usaklig.
DN170716 Under foredraget slo Elon Musk også fast at han frykter konsekvensene kunstig intelligens vil ha på samfunnet vårt.
DB170716 Hvis kvinner ærbart viste seg ute i samfunnet , ved å være student og ta utdanning, da ville den konservative foreldregenerasjonen akseptere dette fordi de brukte slør og lange kjoler, forteller Vogt.
DB170716 - Med muslimbrødrenes bevegelse handlet hodeplagget og drakta om en likhet i samfunnet , tilgang på utdannelse og muligheten til å ytre sosial kritikk.
DB170716 - I tillegg hadde forfedrene til disse kvinnene båret slør grunnet religiøse årsaker, noe som gjorde at man både kunne være en god muslim og vise støtte til en modernisering av samfunnet ved å bære sløret.
DB170716 - Det vi i dag kaller « hijab » er trenden fra 70-tallet som først og fremst har sine røtter i den moderne motstandsbevegelsen som ønsket fri utdanning og likhet i samfunnet , avslutter Vogt.
VG170715 Hun tror det er en tendens i samfunnet at flere tenker som henne, og at det er grunnen til at flere velger å kaste klærne på strender og i nakenbad, som på Linderud og The well i Oslo.
VG170715 Det andre er at hun vil at naturistene skal være en stemme i samfunnet om kroppsideal.
VG170715 - Vi vil være en motvekt til det som skjer i samfunnet når det gjelder nakenhet.
DB170715 I 2011 skrev redaktør i Minerva, Nils August Andresen, i denne avisa at « når man fører krig mot menneskenaturen, taper både staten, samfunnet og narkotikamisbrukerne ».
DB170715 Fordi mange opplever narkotika som en trussel mot folkets vel og ve, vil de reservere samfunnet fra den.
DA170715 Ideen om hva et museum skal være og museenes betydning for samfunnet har skiftet gjennom tidene.
DA170715 Det denne utstillingen hevder er at museumsbygget vil bli stadig viktigere, ikke på grunn av arkitekturens ikoniske utseende, men som en følge av en intelligent og kontinuerlig utvikling av museets strategier for å knytte seg til og gjøre seg viktig i ( lokal- ) samfunnet .
AA170715 Erdogan sammenligner nettverket med et virus og sier han vil renske det ut fra det tyrkiske samfunnet .
AA170715 Selv om det bare er et lite mindretall muslimer som utgjør en potensiell terrorfare, er de mer enn mange nok til å forvolde stor skade både i form av drap og lemlestelse på enkeltpersoner og på samfunnet ved at demokratiet og vårt frie levesett blir stadig mer innskrenket.
SA170714 Han mener det bare er et tidsspørsmål før de største klubbene i Norge også har et tilbud til jenter og kvinner, det hører rett og slett med til forventningene samfunnet har til en moderne klubb.
SA170714 Det er det norske samfunnet det, hehe.
FV170714 Han mener det bare er et tidsspørsmål før de største klubbene i Norge også har et tilbud til jenter og kvinner, det hører rett og slett med til forventningene samfunnet har til en moderne klubb.
FV170714 Det er det norske samfunnet det, hehe.
DN170714 ¶ En av de viktigste kvalitetene ved det norske samfunnet er at vi sammen kan sikre våre eldre en trygg pensjon og en forutsigbar økonomi.
DB170714 Det er for det første krevende å sette seg inn i ernæringsfaget, og det vil for det annet uansett være mange i samfunnet som enten ikke klarer eller ikke vil ta på seg denne oppgaven.
DB170714 Det betyr også at opposisjonen ikke er en gjeng med komplette idioter som bare venter ned på å bryte ned det norske samfunnet så snart de kommer til makten.
DB170714 Sp er nesten alltid mot endringer og overlater til andre politiske partier å fornye samfunnet , ser jeg det argumenteres med i innlegg fra Høyrefolk de siste dagene.
DB170714 Jeg og Sp vil fornye samfunnet .
DB170714 Høyre fornyelse av samfunnet virker sentraliserende på bo- og arbeidsmuligheter.
AP170714 Han mener det bare er et tidsspørsmål før de største klubbene i Norge også har et tilbud til jenter og kvinner, det hører rett og slett med til forventningene samfunnet har til en moderne klubb.
AP170714 Det er det norske samfunnet det, hehe.
VG170713 En erkjennelse har vokst fram over hele Europa om at dette er noe samfunnet må beskytte seg mot.
VG170713 Totalforsvaret ser på hele spekteret av grep samfunnet kan gjøre.
VG170713 Totalforsvaret handler om å bruke alle virkemidler vi har i samfunnet på best mulig måte.
VG170713 Gjennom de siste års arbeid med å oppdatere nasjonale forsvarsplaner har Forsvaret sett at det på flere områder er nødvendig med støtte fra det sivile samfunnet innen områder som kommunikasjon, helse, samferdsel og logistikk.
VG170713 Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er det sivile samfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre.
VG170713 De funksjoner og infrastrukturer som samfunnet er helt avhengige av, skal fungere, uansett type krise.
VG170713 Når vi verdsetter kunnskap høyt resten av i samfunnet , må vi også gjøre det samme for lærerne.
NL170713 Åpenhet i politiske prosesser er en grunnverdi i samfunnet .
NL170713 I en beskrivelse av det amerikanske samfunnets utvikling beskriver Robert Putnam det slik : " Mens folk tilbringer mer og mer tid på kontoret, på jobb-pendling og TV-titting alene, blir det mindre tid til å engasjere seg i samfunnet og frivillige organisasjoner, sosialisering med nabolaget, venner og til og med familie ".
DN170713 En erkjennelse har vokst fram over hele Europa om at dette er noe samfunnet må beskytte seg mot.
DB170713 Mest mulig åpenhet med møtevirksomhet og kommunikasjon er til gode for samfunnet , sier Manus.
DB170713 - Vi har stor tillit til politikerne her i Norge, men et register er en måte å vise overfor samfunnet at de gjør en skikkelig jobb - for det gjør de, sier Manus.
DB170713 Sannheten er at Kina trenger handelen og det internasjonale samfunnet like mye, sier den kinesiske dissidenten Yang Jianli til Dagbladet.
DB170713 TØI har også anslått at kostnadene for samfunnet ved utslipp av NOX og svevestøv i Oslo er på henholdsvis rundt 320 kroner per kg og 6200 kroner per kg.
DB170713 Luftforurensing påfører samfunnet milliarder i kostnader hvert år, og forårsaker hundrevis av dødsfall.
DB170713 For at et gebyr på 600 kr skal være noenlunde i tråd med kostnaden for samfunnet , må man kjøre mellom 170 og 420 km per døgn ( alt ettersom man kjører i kø eller ikke ), alt sammen innenfor Oslos grenser.
DB170713 For at en miljøpolitikk basert på avgifter skal fungere, må det være en rimelig sammenheng mellom kostnadene utslippene påfører samfunnet , og prisen man må betale for utslipp.
DA170713 Luksusvarer er ikke nødvendigvis et tegn på rikdom, men gir en følelse av at de er høyt oppe i samfunnet , sier Holte.
NL170712 Som om de mangler en grunnleggende kontakt med samfunnet og menneskene rundt - fritatt for folkeskikk.
DB170712 Det er godt for meg å vite, spesielt siden målet mitt er å varsle om forhold som kan være viktige for det norske samfunnet å ha kjennskap til.
DB170712 Faktisk går det utover hele samfunnet .
DB170712 Med klare krav til utdanning, økt lønn og ved å gjøre « lærer » til en beskyttet tittel, vil Venstre bidra til å heve statusen og gjenreise læreryrket som det viktigste i samfunnet , slik at flere unge som drømmer om å skape en bedre verden, velger seg klasserommet som sin arena for å utgjøre en forskjell når de blir voksne.
DB170712 For hvis det vi opplever på skolen former oss som mennesker, så former også skolen hele samfunnet .
DB170712 Det samme kunne man sagt om samfunnet som helhet.
DB170712 Det er slik forskjeller reproduseres og ulikheten i samfunnet forsterkes.
DA170712 Rådgiveren sier at det er avgjørende at det internasjonale samfunnet bidrar til å gjenoppbygge byen.
DA170712 Det må skje på en måte som ikke splitter det irakiske samfunnet mer enn det allerede er.
DA170712 - Det er ikke så ofte man hører det som argument, og da er man absolutt over på et syn på samfunnet og kvinnens rolle i dette samfunnet , som minner om dystopien til Margaret Atwood i « Tjenerinnens beretning ».
DA170712 - Det er ikke så ofte man hører det som argument, og da er man absolutt over på et syn på samfunnet og kvinnens rolle i dette samfunnet, som minner om dystopien til Margaret Atwood i « Tjenerinnens beretning ».
DA170712 Det er veldig bra for samfunnet , men også for de eldre, som får et insentiv for å stå lengre i arbeid.
DA170712 Ifølge Bergh er det viktig å få velgergruppene som er underrepresentert til stemmelokalene for å motvirke sosiale skjevheter i samfunnet .
AA170712 Ressurser som samfunnet sier nei takk til.
VG170711 Ville de fått oppmerksomhet av media, i det hele tatt blitt lest av andre enn dem som har lidelsen ? Samfunnet forguder selvkontroll.
VG170711 Ikke at den syke kroppen skal skjules for å « spare samfunnet », men følgende må vurderes : Er dette virkemiddelet nødvendig for å få frem det man ønsker å få frem ?
VG170711 Er det egentlig slik at samfunnet konstant trenger kunstneriske skildringer, dramatiske bilder eller grafiske filmscener for å fokusere på hva anoreksi virkelig er - en svært alvorlig og i verste fall dødelig psykisk lidelse, hvor kroppen er et uttrykk for og en måte å håndtere et kaotisk indre ?
DB170711 - Favner ikke fotballfamilien hele det norske samfunnet ?
DA170711 - Favner ikke fotballfamilien hele det norske samfunnet ?
DA170711 Det er særlig nyankomne innvandrere, som ikke er inne i samfunnet , som får sosiale problemer, sier han.
DA170711 - Undersøkelsen kan tyde på at stillhet er blitt en mangelvare i samfunnet , også blant barn og unge, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.
DA170711 Et styrket samarbeid vil være utbytterikt for begge miljøene, samt gagne de ansatte og samfunnet , fortsetter Fritzvold Hatlem.
DA170711 - Profesjonell karriereveiledning kan, gjennom å belyse den enkeltes muligheter, være med på å bygge broen tilbake til samfunnet , sier Cathinca Fritzvold Hatlem.
AA170711 Årsaken er at samfunnet er avhengig av dyre- og fiskebestander, økosystemer og et stabilt klima for å produsere mat og drive jordbruk.
AA170711 Det er dokumentert at det er av stor nytte og viktighet både for hver enkelt innbygger og samfunnet at vi alle har en fastlege som settes i stand til å ta helsen vår på alvor. 86 prosent av befolkningen sier seg « svært fornøyd » med fastlegen sin.
AA170711 Da er det synd at debatten handler om hvem som tar forskjellene i samfunnet på alvor.
VG170710 Foreldrene har det første ansvaret, det miljøet barna tilhører har også ansvar, og samfunnet i sin helhet har ansvar for disse barna.
VG170710 Derfor vil automatiseringen ta lengre tid, da man også er avhengig av samfunnet rundt for at automatiseringen skal fungere.
SA170710 SES PÅ ULIKT : Jentene møter flere fordømmelser i samfunnet dersom de er avbildet på seksuelle bilder via sosiale medier, mener flere advokater.
SA170710 Det er kvinnene som må bære æren og moralen i samfunnet .
NL170710 Å investere i Europas beste helsevesen vil lønne seg for hver pasient, for 800.000 pårørende, for samfunnet - og for økonomien.
NL170710 Og skolen er det eneste offentlig virkemiddel i dannelsesprosessen for nasjonens barn og unge og som skal sikre samfunnet inntekter til vedlikehold av velferdsstaten.
DN170710 ¶ Elbilpolitikken koster samfunnet store summer i form av tapte avgifter ( subsidier ), og gir liten nytteeffekt for det globale klimaet.
DB170710 Professoren tror noe av grunnen til mye usunn mat er en blanding av tilgjengeligheten og all reklamen for usunne alternativer som vi blir utsatt for i samfunnet .
DB170710 Vi har en voksende underklasse med unge « synlige innvandrere » med et kulturelt handikap, som sliter med å oppnå det som anses som et vellykket liv i samfunnet .
DB170710 Samfunnet vil kanskje få en god følelse av « å ha gjort noe » for slitne stoffavhengige ved å avkriminalisere bruk og besittelse.
AP170710 SES PÅ ULIKT : Jentene møter flere fordømmelser i samfunnet dersom de er avbildet på seksuelle bilder via sosiale medier, mener flere advokater.
AP170710 Det er kvinnene som må bære æren og moralen i samfunnet .
AA170710 - Langsiktig finansiering som kan sikre at sivile får hjelp og beskyttelse i etterkant av kampene i Mosul, er det minste irakiske myndigheter og det internasjonale samfunnet må forplikte seg til nå.
VG170709 Skal foreldrene selv få velge fordeling av foreldrepermisjon eller har samfunnet en legitim rett og plikt til å fordele permisjonstiden ?
VG170709 Slik spres det gonoré videre i samfunnet , sier Merckoll.
DB170709 Jeg vet ikke om det er en trend bare i tennis, men kanskje i samfunnet generelt ?
DB170709 Mange har fryktet at omfattende overvåkning skal føre til en nedkjølingseffekt i samfunnet hvor vi ikke våger å si det vi mener, eller lar være å oppsøke informasjon i frykt for at vi skal plukkes opp.
AA170709 Både for henne selv og for samfunnet .
VG170708 Helgesen mener sport kunne være en måte å inkludere Nord-Korea i det internasjonale samfunnet igjen.
SA170708 Den tidligere stjernesyklisten forteller at endringer i samfunnet , og fremskritt i synet på kjønnsskifte, er blant årsakene til at hun nå ønsker å stå frem.
NL170708 Vi vet alle at terrortrusselen vi opplever i Europa og andre steder i verden er en alvorlig trussel mot den friheten vi er glade i her i Norge, og jeg mener derfor debatten om hvordan vi beskytter oss mot dødelige angrep er blant de viktigste for samfunnet å ta på alvor.
NL170708 Men vi må også finne lagspillere i det sivile samfunnet .
NL170708 Men terrorister er tapere, og samfunnet må stemple disse som tapere slik at de ikke kan glorifiseres.
NL170708 Det kan være angriperens hat mot spesifikke deler av samfunnet eller institusjoner som man opplever har gjort en urett, eller et mer generelt hat mot samfunnet man lever i som helhet.
NL170708 Det kan være angriperens hat mot spesifikke deler av samfunnet eller institusjoner som man opplever har gjort en urett, eller et mer generelt hat mot samfunnet man lever i som helhet.
FV170708 Den tidligere stjernesyklisten forteller at endringer i samfunnet , og fremskritt i synet på kjønnsskifte, er blant årsakene til at hun nå ønsker å stå frem.
DN170708 - At kvinner gis bedre muligheter til å delta i arbeidslivet er viktig for kvinners stilling i samfunnet og for økonomien på nasjonalt nivå, sier Solberg i en pressemelding.
DB170708 Barn som skal bli voksne i det norske samfunnet har krav på kunnskap som gjør dem i stand til å forstå og mestre den verden de er en del av.
BT170708 Den tidligere stjernesyklisten forteller at endringer i samfunnet , og fremskritt i synet på kjønnsskifte, er blant årsakene til at hun nå ønsker å stå frem.
AP170708 Den tidligere stjernesyklisten forteller at endringer i samfunnet , og fremskritt i synet på kjønnsskifte, er blant årsakene til at hun nå ønsker å stå frem.
AA170708 Mange ser på gratis høyere utdanning som et av de bærende elementene i arbeidet med å oppnå sosial mobilitet i samfunnet .
AA170708 Den økonomiske avkastningen av høyere utdanning, både for samfunnet og for individet, er lav i Norge sammenlignet med andre OECD-land.
VG170707 Og gjennom bistanden til palestinerne sørger det internasjonale samfunnet for å dekke store deler av utgiftene Israel som okkupasjonsmakt burde dekke ifølge Genève-konvensjonen.
VG170707 ¶ SYSSELSETTING - Sentralt for samfunnet at fler kommer i arbeid ¶
NL170707 Andre instanser i samfunnet , som Hovedredningssentralen, fylkesmannen, politimestre og Politidirektoratet, har òg uttrykt skepsis knyttet til flytting av transporthelikopter ut av landsdelen, grunnet totalforsvaret av et stort område også når det kommer til beredskap.
DN170707 De kan bidra på nye måter, og det er synd for samfunnet å ikke gi dem muligheten.
DB170707 Samtidig viser serien også mørkere sider ved det indiske samfunnet .
DB170707 Og vi snakker om " kristen " etikk fordi vi er overbevist om at et verdigrunnlag med denne forankringen er det beste for samfunnet vårt.
DB170707 Det er imidlertid ikke til å komme forbi at kristendommen er en sentral del av vår kulturarv, og kunnskap om kristendom er en viktig nøkkel til å forstå det norske samfunnet , vår kultur og vår historie.
DB170707 Personvern er ikke en restluksus fra det analoge samfunnet Leder ¶
DA170707 Trenger ikke samfunnet
DA170707 - Man er kanskje ikke like avhengig av samfunnet når man er en 25 år gammel, enslig, frisk, hvit mann, som når man har familie og barn.
DA170707 Det kan tolkes som en motreaksjon til dette kalde samfunnet du beskriver og kritiserer i dag ?
DA170707 Det er en kritisk grunnholdning både til samfunnet og til oss selv og hverdagslige situasjoner, mener han.
DA170707 Trenger ikke samfunnet
DA170707 - Man er kanskje ikke like avhengig av samfunnet når man er en 25 år gammel, enslig, frisk, hvit mann, som når man har familie og barn.
AA170707 Dette gjelder overfor samfunnet som helhet, men spesielt overfor unge som er på vei inn i eller er under utdanning, som skal ut i voksenlivet og trenger klare signaler fra samfunnets institusjoner - stilt opp mot krattskogen av trender og medier.
DB170706 En skole som koster det norske samfunnet mer enn 700 kroner per dag per elev.
DB170706 En skole som koster det norske samfunnet mer enn 700 kroner per dag per elev, skriver artikkelforfatteren.
DB170706 Det norske samfunnet ville sett veldig annerledes ut uten folketrygden.
DA170706 Vi har grunnleggende tro på samfunnet som noe større enn oss selv, og vi mener at vi oppnår mer sammen, enn hver for oss.
VG170705 Han kaller dem tapere, og ber om at samfunnet er « knallharde » i møte med dem.
DN170705 Reaksjonene fra det internasjonale samfunnet synes imidlertid bare å oppildne nordkoreanerne hvis propagandamaskin sjelden lar sjansen gå fra seg til å blåse opp landets leder og samtidig peke nese av myndighetene i Seoul og Washington.
DB170705 - Det er jo framfor alt viktig for dem, og særlig at deres barn ser at foreldrene har kontakt med det svenske samfunnet, at de lærer seg svensk og ser hvordan samfunnet er bygget opp.
DB170705 - Det er jo framfor alt viktig for dem, og særlig at deres barn ser at foreldrene har kontakt med det svenske samfunnet , at de lærer seg svensk og ser hvordan samfunnet er bygget opp.
DB170705 Samfunnet kan gjøre noe, men individer har også et ansvar.
DB170705 Det er mer lønnsomt for både enkeltmennesket og for samfunnet at arbeidsføre folk jobber.
DB170705 I rapporter utarbeidet av Agenda Kaupang og Rambøll kommer det fram at samfunnet har spart i gjennomsnitt 2,15 milliarder kroner hvert år de siste ni årene på å tilby barnehageplasser i privat regi.
DB170705 Ved ressursmangel ser Jussbuss en tendens til at fengslene prioriterer innsatte som skal tilbake til det norske samfunnet .
DB170705 Brytes båndene til den nære familien under soning, er det vanskeligere å fungere i samfunnet etter soning.
DB170705 I dikterens univers er det av største betydning for samfunnet at det frambringer store ånder, folk som ser klarere og dypere enn andre verdien av fellesskap, omtanke, fred og toleranse.
DB170705 Sheeran, som tirsdag feiret USAs nasjonaldag, har imidlertid ikke tenkt å forsvinne helt fra samfunnet .
BT170705 Men samfunnet stiller krav om at barnet har fremgang når foreldrene underviser.
AP170705 Reaksjonene fra det internasjonale samfunnet synes imidlertid bare å oppildne nordkoreanerne hvis propagandamaskin sjelden lar sjansen gå fra seg til å blåse opp landets leder og samtidig peke nese av myndighetene i Seoul og Washington.
AP170705 Det er å ha de samme forventninger som vi har til alle andre mennesker i samfunnet , sier han.
AA170705 Londoño følte de første symptomene på hjerneslag på søndag da han forberedte seg til å besøke ett av de 26 stedene i Colombia der tusenvis av FARC-medlemmer hadde samlet seg for å vende tilbake til det sivile samfunnet . ( ©NTB ) ¶
AA170705 Hun sier selskapet « selvsagt følger nøye med på hva IRN gjør » og hvordan tilliten fra samfunnet er.
AA170705 Myndighetene må tenke langsiktig i finansiering av kompetanse og kunnskap, samtidig som både akademia, offentlig og privat sektor må bli enda bedre i å omsette kunnskapen til praktisk nytte for samfunnet .
VG170704 Men vi må også finne lagspillere i det sivile samfunnet .
VG170704 Men terrorister er tapere, og samfunnet må stemple disse som tapere slik at de ikke kan glorifiseres.
VG170704 Det kan være angriperens hat mot spesifikke deler av samfunnet eller institusjoner som man opplever har gjort en urett, eller et mer generelt hat mot samfunnet man lever i som helhet.
VG170704 Det kan være angriperens hat mot spesifikke deler av samfunnet eller institusjoner som man opplever har gjort en urett, eller et mer generelt hat mot samfunnet man lever i som helhet.
VG170704 | « Muslimsk ungdom må skjerpe seg, og ikke la sitt sinne gå ut over samfunnet ».
VG170704 Terskelen for hva « normal deltagelse » i samfunnet betyr har økt i takt med den enorme velstandsutviklingen vi har hatt i Norge.
VG170704 En kritikk av dette målet er at det godt kan sees som et mål på ulikhet i samfunnet ( med fler rike flytter medianen seg. ) heller enn hvorvidt folk faktisk har råd til ting.
VG170704 Eller ikke kan delta på samme nivå som sine medborgere i samfunnet .
VG170704 Raja er klar på at samfunnet må være knallharde mot « radikaliserte tapere ».
VG170704 NULL EFFEKT : Terrorforsker Magnus Ranstorp mener radikaliserte muslimer ikke bryr seg om hva samfunnet sier om dem.
VG170704 Mitt mål er å få frem at vi må beskytte samfunnet mot disse, sier han.
VG170704 Men vi skal ikke være naive - noen vil rett og slett ramme samfunnet med alle mulige midler, og noen vil vi aldri lykkes med å snu.
VG170704 KNALLHARD : Abid Raja mener samfunnet må reagere hardt mot muslimer som er så radikaliserte at det ikke er noen vei tilbake.
VG170704 Han kaller dem tapere, og ber om at samfunnet er « knallharde » i møte med dem.
SA170704 Abe sa da den siste oppskytingen viser at Nord-Korea nok en gang ignorerer de gjentatte advarslene fra det internasjonale samfunnet .
SA170704 Regnestykket som hevder at oppgradering til dab i bil koster samfunnet 23 milliarder kroner, er forøvrig basert på en utregning som ikke bygger på riktige premisser, fordi det forutsetter at utskiftingen vil pågå i 30 år fremover - og til samme pris som i dag.
NL170704 ¶ Senterpartiet er nesten alltid mot endringer - og overlater til andre politiske partier å fornye samfunnet slik at de etterpå alltid kan forsvare det bestående, skriver Høyres leder i Nordland, Jonny Finstad.
NL170704 Senterpartiet er nesten alltid mot endringer - og overlater til andre politiske partier å fornye samfunnet slik at de etterpå alltid kan forsvare det bestående.
NL170704 Innbyggerne tilpasser seg og tar raskt del i ny kunnskap og teknologiske fremskritt i samfunnet .
NL170704 Folk flest har naturlig nok en innebygget skepsis mot alt nytt, men dersom man ser seg tilbake og tenker på alt man var imot, så kan man jo tenke seg hvordan samfunnet hadde vært i dag ?
DB170704 ¶ KONFLIKT : Forskere Dagbladet har snakket med tror det internasjonale samfunnet kan se langt etter forsoning med det første.
DB170704 Gjengmiljøene kan tilby en sosial tilhørighet når samfunnet svikter.
DB170704 » I stedet for å presse unge mennesker til å velge mellom tro og aksept i samfunnet, burde et åpent og liberalt samfunn gi rom for at Fawzi og andre kan være troende og samtidig ta del i samfunnet .
DB170704 » I stedet for å presse unge mennesker til å velge mellom tro og aksept i samfunnet , burde et åpent og liberalt samfunn gi rom for at Fawzi og andre kan være troende og samtidig ta del i samfunnet.
DB170704 En muslimsk skole med godkjente planer og som er åpne for tilsyn som drives i samsvar med grunnlaget for godkjenningen kan være bra for samfunnet .
DB170704 Kunst som skapes med offentlige midler basert på en armlengdes avstand fra politikken er i tråd med de verdiene vi liker å trekke frem i det norske samfunnet , nemlig retten til frie ytringer og tillit til både statlige institusjoner og hverandre.
DB170704 Er uttrykket « svenske tilstander » helt uten relevans for det svenske samfunnet , og dessuten noe innvandringskritikere har funnet på bare for snakke Sverige ned og å begrense innvandringa ?
DB170704 Det svenske samfunnet endres grunnleggende, en tilpasser seg realitetene.
DB170704 Klimadebatten bør nå dreies bort fra mål langt fram i tid, og handle om hvilke tiltak partiene vil gjennomføre - for å gjøre samfunnet vårt 100 prosent fornybart.
DB170704 Jeg skrev aldri at kommunismen ikke var en reell trussel mot det demokratiske tyske samfunnet .
DB170704 Dette gjør samfunnet mer enøyd.
DB170704 - Det kan ha en stor og helt fantastisk innvirkning på selve samfunnet .
BT170704 Men om slike fordommer slenges omkring for ofte er det en fare for at måten politikerne fremstiller hverandre på kan smitte over på resten av samfunnet .
BT170704 Høyresidevelgere liker ikke å bli stemplet som rikinger som ønsker større forskjeller i samfunnet .
AP170704 De er skremmende fordi vi ikke er i stand til å forutsi den effekten disse endringene vil ha på samfunnet , på ressursfordelingen menneskene imellom, eller på maktfordelingen mellom private selskaper, staten og enkeltmennesker.
AP170704 Krigen mot narkotika var en krig samfunnet aldri kunne vinne.
AP170704 Hos både giver og mottager var det stor glede da Kunststallen ble innviet tirsdag formiddag : « Jeg synes å registrere at det endelig er i ferd med å vokse frem en økt forståelse for kunsten og kulturens betydning på mange områder i samfunnet », bemerket 80-årsjubilanten.
AA170704 Abe sa da den siste oppskytingen viser at Nord-Korea nok en gang ignorerer de gjentatte advarslene fra det internasjonale samfunnet .
AA170704 Frostating lagmannsrett mener det er særdeles skjerpende at fosterfaren misbrukte tilliten han ble gitt av samfunnet for å ta vare på og gi omsorg til et sårbart barn som har vært utsatt for omsorgssvikt i sine første leveår.
AA170704 Det finnes mye forskning og fakta som man kan bruke og skape engasjement og for å øke forståelsen for det som skjer i samfunnet .
AA170704 - Jeg ser mange muligheter for å få brukt denne kunnskapsbasen, og muligheter til å gjøre ting som vi kan ha nytte av ellers i samfunnet .
VG170703 Litt krim, men like mye et kritisk skråblikk på samfunnet .
VG170703 Vi må gå bort fra den prosjektbaserte arbeidsformen, til en ny struktur som aktivt forebygger, straffeforfølger kriminelle og beskytter de sårbare i samfunnet vårt.
VG170703 I Bibelen står det også at en synd ikke er større enn en annen synd - så hvorfor skal én gruppe i samfunnet behandles slik av en religion som påstår at deres Gud er kjærlighet ?
VG170703 Gjennomsnittsalderen på Stortinget er høyere enn i samfunnet for øvrig, noe som er ganske dumt.
DB170703 Ingen tiltak er perfekte, men de er enkeltdeler i puslespillet for å løse utfordringer i samfunnet .
DB170703 Oppdraget deres innebærer å ha blikket rettet både utover og innover, både å være et lite jernmolekyl i en innforstått og internasjonal spydspiss, og å bidra til å bygge det norske samfunnet .
DB170703 Men fra flere hold kommer det nå bekymringsmeldinger om at internasjonaliseringen har tatt overhånd, og om at både akademikerne og de akademiske institusjonene blir oppmuntret til og belønnet for å markere seg internasjonalt i den grad at båndene mellom forskerne og det norske samfunnet svekkes.
BT170703 Selv om de vet det på forhånd, skaper de håp hos dem som har minst i samfunnet .
AP170703 Hvor får vi mest igjen til samfunnet i ren inntekt fra en ingeniør : I oljen eller i en annen næring ?
AP170703 For å si det med rene ord : å være god på ski og oppdrettslaks skaper ikke akkurat den kule nerven i samfunnet , skriver Ben McPherson.
AA170703 Vi tror det trengs noen som kan rydde opp i virvaret av informasjon og vise noen av sammenhengene i det som skjer i samfunnet .
AA170703 En av våre viktigste oppgaver er å se makten i kortene, og gjøre folk i stand til å forstå samfunnet rundt seg.
AA170703 At det er en viss rolleforvirring om domstolenes plass i samfunnet , bl.a. knyttet til oppgaver, finansiering, uavhengighet m.v. er dessverre ikke til å underslå.
VG170702 Loven som forbyr homoseksuell propaganda er bare en av mange som rammer det sivile samfunnet i Russland.
DB170702 Hva som passer samfunnet kulturelt, er viktig å få med i denne debatten her, sier Thorsby.
DB170702 Med mindre disse store, mektige selskapene betaler sin skatt, så kan ikke samfunnet fungere.
VG170701 - Dette er et meningsløst tap av en lovende ung kvinne, og et medlem av samfunnet vårt.
VG170701 - Festivalen har fått mye oppmerksomhet i flere år, og spesielt i fjor, grunnet økende press fra det internasjonale samfunnet og økt lokalt engasjement.
VG170701 Stort sett viser kirkens stunts at de ønsker å delta i det moderne samfunnet , og prøver å gjøre troen relevant.
VG170701 Kristendommen er en sentral del av vår kulturarv, og kunnskap om kristendom er en viktig nøkkel til å forstå det norske samfunnet , vår kultur og vår historie.
DB170701 Både i solidaritet med andre land med mer utfordringer enn oss selv, og for mindre grupper i samfunnet som kanskje synes det er vanskeligere å stå fram med den de er, sa Høie til NTB.
DA170701 På den tida har det norske samfunnet , i stort, radikalt skiftet holdning til homofile og lesbiske.
DA170701 Det norske samfunnet har gjennomgått en grunnleggende endring i forholdet til homospørsmål.
DA170701 - Men på snaut femti år har en klart å vende store deler av samfunnet - det er som natt og dag.
DA170701 Hun er en av dem som har stått midt i kampen i mange år, og deler oppfatningen av at store deler av det norske samfunnet har flyttet seg betraktelig på kort tid.
BT170701 | Uforståelig at eldre skal ha dårligere økonomi ¶ Samfunnet må lære å se på høy alder med ny forståelse.
BT170701 Døve utgjør en liten gruppe i samfunnet .
BT170701 Vi trenger å komme inn i samfunnet i Norge.
AP170701 En tilfredsstillende bolig er en sentral forutsetning for at den enkelte skal kunne leve og bo selvstendig, skaffe eller beholde arbeid, og delta i samfunnet .
AP170701 Det kan godt være at vi ikke har tenkt så mye på dette, men nå har vi lyst til å markere at det selvfølgelig er greit å være homofil, både i samfunnet og som brannkonstabel.
AP170701 Aksepten for homofili i samfunnet for øvrig var tilnærmet ikke-eksisterende utenfor forbundet og uformelle forkjempere.
AP170701 For å si det med rene ord : å være god på ski og oppdrettslaks skaper ikke akkurat den kule nerven i samfunnet , skriver Ben McPherson.
AA170701 Både i solidaritet med andre land med mer utfordringer enn oss selv, og for mindre grupper i samfunnet som kanskje synes det er vanskeligere å stå fram med den de er, sier Høie.
VG170630 I et nytt intervju med Net-A-Porter-magasinet The Edit, forteller Collins nå om en reaksjon hun møtte som hun mener er symptomatisk for samfunnet og hvorfor spiseforstyrrelser vedvarer å være et stort problem.
VG170630 Det er fortsatt det mest kostnadseffektive instrumentet som det internasjonale samfunnet har for å hindre konflikter og tilrettelegge for varig fred, sier Dujarric.
VG170630 Ingen kan over tid sitte med stor makt, innflytelse og mye penger, uten at de kan vise til gode resultater og sterk forankring i samfunnet .
VG170630 Idretten kan bare styre seg selv så lenge medlemmene, lagene og samfunnet for øvrig lar dem gjøre det.
VG170630 Det er et godt bilde på den dobbeltmoralen som preger deler av det religiøse muslimske samfunnet i Norge.
VG170630 Påtalemyndigheten mener samfunnet står overfor to menn og en kvinne som er skyldige i et av de mest smertefulle og kynisk utførte drapshandlinger på lang tid, slik aktor ser det.
SA170630 Det er sykepleierne som har utarbeidet og bygget opp alle faktadelene på nettsiden til Kreftforeningen, nettopp fordi de har den kompetansen som foreningen trenger for å gi et godt tilbud til alle i samfunnet .
NL170630 » I dag sier Sollie : « Summen av alt dette ga meg et nytt inntrykk av det norske samfunnet .
NL170630 ¶ UENIGE : Jonas Gahr Støre og Erna Solberg er uenige om hvor viktig det er å bekjempe forskjeller i samfunnet .
NL170630 Jonas Gahr Støre og Erna Solberg er uenige om hvor viktig det er å bekjempe forskjeller i samfunnet .
NL170630 Det vil lønne seg for folk flest og samfunnet som helhet å bekjempe tendensene til økte forskjeller.
DB170630 En streng reaksjon viser at samfunnet ønsker å verne om menneskeverdet, og at voldsbruken blir vurdert som svært kritikkverdig og alvorlig, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
DB170630 Ved å fjerne de revolusjonære og elementene i partiet som hadde makt, gjorde han seg mer akseptabel for de økonomiske og militære elitene i det tyske samfunnet .
DB170630 Til ethvert område av samfunnet .
DB170630 Samfunnet gir stadig hardere konkurranse, så da er det bra at de med ADHD får hjelp til å konsentrere seg.
BT170630 Sannheten er at pensjonistene er blant gruppene i samfunnet med høyest inntekt, størst formue og lavest gjeld.
AP170630 Jeg føler samfunnet er veldig dømmende og at det å være bifil ikke blir sett på som en ordentlig legning.
AP170630 Hun føler samfunnet er veldig dømmende og at det å være bifil ikke blir sett på som en ordentlig legning.
AP170630 Du skriver at samfunnet er dømmende, og du har nok dessverre rett i at det er noen som tror at det å være bifil betyr at man bare ikke har bestemt seg for hvem man er, men dette er rett og slett fordommer som kommer av mangel på kunnskap.
AP170630 Kjønnsidentitet omhandler din indre opplevelse av å være kjønn, og kjønnsuttrykk er den måten vi ønsker å uttrykke vårt kjønn ovenfor samfunnet .
AA170630 Det er fortsatt det mest kostnadseffektive instrumentet som det internasjonale samfunnet har for å hindre konflikter og tilrettelegge for varig fred, sier Dujarric.
SA170629 Vi er alle en del av samfunnet , det være seg lokalsamfunn, regioner, nasjoner eller hele verden.
SA170629 Det grunnlaget for å styre og forme samfunnet , og det ønskes at flest mulig er med på dette.
NL170629 Uten at skolen tar et større ansvar for opplæringen i personlig økonomi kan forskjellene i samfunnet forsterkes.
NL170629 Samfunnet har et ansvar for at alle har best mulige forutsetninger for å ta de rette valgene.
DN170629 En beregning fra ifjor viste at innskyterne i Danmark på grunn av lavere innskuddsrenter enn prisstigningen i samfunnet har tapt over 42 milliarder kroner i kjøpekraft de ti siste årene.
DN170629 Richardson mener at mediene bør dekke klimaendringene som en stor risiko for samfunnet vårt - på linje med risikoen for terror og lignende katastrofer.
DB170629 Kvalevåg har solid ledererfaring fra næringslivet, kan mye om norske mat - og handlevaner, men har aldri markert seg i diskusjonen om hva idrettsbevegelsen skal bidra med i samfunnet .
DB170629 Han ble en fare for samfunnet .
DB170629 Nicolás Maduro har ingen skyhøy oljepris, ingen personlig karisma, og han har vist seg som en stadig mer autoritær politisk klossmajor etter hvert som samfunnet nærmer seg sammenbruddet.
DB170629 Det er ikke lett å sammenfatte det omfattende rotet i statsstyret og samfunnet i Venezuela nå om dagen.
DB170629 Samfunnet får altså mer verdi igjen av å la være å investere enn å bygge ut prosjektene.
DB170629 - Jeg har masse jeg har lyst til å endre på og masse jeg har lyst til å framheve som veldig positive side ved samfunnet .
BT170629 Det forunderlige er at det ikke er noen som har reflektert rundt at når det er et problem i toppidretten, så er det mest sannsynlig et mye større problem i samfunnet generelt, sier hun.
AA170629 Det forunderlige er at det ikke er noen som har reflektert rundt at når det er et problem i toppidretten, så er det mest sannsynlig et mye større problem i samfunnet generelt, sier hun.
VG170628 IRN hadde da fått midler av Kulturdepartementet til å øke staben, for å være en brobygger til resten av det norske samfunnet .
VG170628 Selv om Cyberforsvaret kun har ansvar for å trygge Forsvarets egne systemer, kan de etter bistandsinstruksen bidra ved høyterskeltrusler eller angrep fra statlige aktører som rammer andre deler av samfunnet .
VG170628 Men noen ganger utsettes vi altså for offensive trusler som, hvis de ikke hadde blitt stoppet, ville fått svært alvorlige konsekvenser for samfunnet vårt, forteller kommandør Kjetil Utne. 1. august tar han over ledelsen for Cyberforsvarets avdeling for cybersikkerhet - en avdeling som samtidig skal flyttes oppover i organisasjonsstrukturen og svare direkte til sjefen for hele Cyberfors
SA170628 Slik utvikler enkeltindivider og samfunn seg, og virkelig samhold på tvers av tilsynelatende ulike grupper i samfunnet vårt, eller det Yosef så fint beskriver som « den store revyfesten », kan skapes. | #Je suis Bjørn Dæhlie ¶
SA170628 Seriens karakterer og samtaler forbilledlige, og viser hvor viktige slike samtaler er - for den enkelte, og indirekte for hele samfunnet .
SA170628 Det forunderlige er at det ikke er noen som har reflektert rundt at når det er et problem i toppidretten, så er det mest sannsynlig et mye større problem i samfunnet generelt, forklarer hun.
FV170628 Det forunderlige er at det ikke er noen som har reflektert rundt at når det er et problem i toppidretten, så er det mest sannsynlig et mye større problem i samfunnet generelt, forklarer hun.
DB170628 I 2011 skrev Trine Skei Grande at « Jeg tror ekstremisme bekjempes med toleranse, ikke med intoleranse - ved at ingen blir tråkket på i det norske samfunnet , enten det er på bakgrunn av tro, kultur eller etnisk bakgrunn.
DB170628 Videre heter det at en viktig forutsetning for at å ivareta disse funksjonene og oppgavene på en god og effektiv måte er at organisasjonen har tillit hos de som den er satt til å representere, samt politikere, myndigheter, samarbeidspartnere og samfunnet generelt.
DB170628 Og det kommer til å gjøre samfunnet vårt sterkere.
DB170628 Journalist og blogger Mai Eckhoff Morseth fremhever at « etter fødsel»-bilder, i alle varianter, ikke nødvendigvis bidrar til mindre kroppspress og kroppsfokus i samfunnet .
BT170628 | Å holde flyktningers liv på vent, skaper ikke tilhørighet til samfunnet
AP170628 Han sier at vi kan risikere at hele samfunnet settes ut av funksjon om slike angrep treffer hardere.
AP170628 Det forunderlige er at det ikke er noen som har reflektert rundt at når det er et problem i toppidretten, så er det mest sannsynlig et mye større problem i samfunnet generelt, forklarer hun.
AA170628 Den reflekterer min egen frykt - for menneskeheten, samfunnet , hvor det bærer.
VG170627 Nettopp dette tydeliggjør at Linn lever utenfor samfunnet .
VG170627 Men han foreslår lavere lønnsvekst enn for resten av samfunnet hvert eneste år.
VG170627 Han mener pensjonistene bør ha samme lønnsutvikling som resten av samfunnet .
VG170627 - I langtidsplanen la vi frem det som var et klart fagmilitært råd, at spesialstyrkene må få mer mobilitet, altså helikopter, for å kunne bidra i beredskapen i samfunnet og øke mobiliteten for militære operasjoner.
SA170627 De fleste av oss vil være enig i at slike grupperinger på ingen måte er en berikelse for samfunnet, men viser samfunnet seg fra sin beste side når man svarer med forbud, fremfor motsvar ?
SA170627 De fleste av oss vil være enig i at slike grupperinger på ingen måte er en berikelse for samfunnet , men viser samfunnet seg fra sin beste side når man svarer med forbud, fremfor motsvar ?
NL170627 Det er altså snakk om en alvorlig psykisk lidelse, med store konsekvenser for den som rammes, familien, og for samfunnet .
DB170627 - Nei, jeg har masse jeg har lyst til å endre på og masse jeg har lyst til å fremheve som veldig positive side ved samfunnet .
DA170627 Mange av de ansatte i velferdstjenestene har i utgangspunktet lave lønninger og ugunstige arbeidstider, og samfunnet må̊ sørge for at de verdsettes mer, ikke mindre.
DA170627 - Det Støre går ut med nå, innebærer at landets pensjonister fortsatt får lavere lønnsutvikling enn resten av samfunnet , i og med at de legger opp til fortsatt underregulering.
DA170627 - Det Støre går ut med nå, innebærer at landets pensjonister fortsatt får lavere lønnsutvikling enn resten av samfunnet , i og med at de legger opp til fortsatt underregulering.
DA170627 - Samfunnet kan ikke sitte å vite om noe som fungerer så bra uten å ta det ut.
BT170627 Men støyen som innsyn i politiets arbeid representerer, er en liten kostnad sammenlignet med alternativet : En lukket etat som er mer opptatt av å beskytte seg selv enn samfunnet for øvrig.
BT170627 Hvis vi skal ha et politi med høy tillit i befolkningen, må politiet være en åpen institusjon som er nær menneskene og samfunnet det er satt til å beskytte.
BT170627 Det betyr også at samfunnet må ha innsyn i politiets arbeid.
BT170627 Å bruke ressurser på å bekjempe enhver rusmiddelbruk, gjør at vi får mindre ressurser til å bekjempe det vi egentlig vil : Rusavhengighet og skader i samfunnet .
AP170627 - Pensjonistene skal aldri mer oppleve å gå i minus når resten av samfunnet går i pluss.
AA170627 De 26 demobiliseringssonene skal avvikles i løpet av en drøy måned til, og de tidligere geriljasoldatene skal da integreres i samfunnet .
AA170627 Flere domstoler har de siste årene uttrykt bekymring for hvordan samfunnet kan stoppe mannen.
AA170627 Undersøkelsen, som er gjennomført av byrået YouGov, viser også at 59 prosent av de spurte nordmennene mener også det er en fundamental konflikt mellom islam og verdiene i det norske samfunnet .
AA170627 Debatten om verdikonflikt blir mer synlig, og samtidig blir det mer polarisering mellom grupper i samfunnet , sier Ranstorp.
AA170627 Samfunnet har som mål å bedre folkehelsen, og ønsker å legge til rette for mer fysisk aktivitet for å nå dette.
VG170626 - Det tror jeg vil gjøre at man har mer toleranse for mangfoldet, og at man er forskjellige i samfunnet men likevel holder sammen.
VG170626 Utover å forvolde størst mulig skade ved hvert enkelt angrep, ligger det et mer langsiktig ønske om å destabilisere samfunnet man går til angrep på.
VG170626 Nyheten er i seg selv fryktutløsende, den skaper panikk, raseri og hardere fronter og forsterker motsetninger i samfunnet .
VG170626 En effektiv bekjempelse av dagens terrorisme er derfor en forutsetning for å verne om de liberale demokratiske verdiene samfunnet vårt er bygget på.
SA170626 Da er vi ved kjernen : All etikk og moral i samfunnet bunner i det personlige ansvar.
SA170626 All etikk og moral i samfunnet bunner i det personlige ansvar.
DB170626 Det presset er stort i samfunnet generelt og i enkelte særidretter spesielt, sa professor ved Norges idrettshøgskole, Jorunn Sundgot-Borgen, til Dagbladet.
DB170626 Jeg ønsker å kritisere det som ikke er greit i det polske samfunnet .
DB170626 Kunstnerisk kvalitet, kunstens verdi i samfunnet , er ikke målbar.
DA170626 Flere tusen tidligere geriljakrigere har flyttet inn i egne leire der de skal « reintegreres » i det colombianske samfunnet .
AA170626 Ordføreren understreker at han er stolt over det arbeidet som er gjort forut for byggestarten og snakker om at ungdom, oppvekst og idrett blir motoren i samfunnet på Brekstad og i Ørland fremover.
AA170626 Mangfoldet blir vesentlig mindre, og samfunnet vårt blir mye fattigere uten samene.
AA170626 I landet vårt som skal være på tolerant, hvor vi tar vare på mangfoldet og synes det er noe av det fine med samfunnet vårt.
DB170625 Det internasjonale samfunnet har aldri anerkjent den israelske annekteringen av Golanhøydene, og Syria anser området som sitt - et krav som har fått støtte av FNs sikkerhetsråd.
AP170625 I en uttalelse med tittelen « Vi marsjerer, bli vant til det, vi er her og vi forsvinner ikke ! » skriver de at byens myndigheter ikke anerkjenner LHBTI-personer som en del av samfunnet .
AP170625 I en uttalelse med tittelen « Vi marsjerer, bli vant til det, vi er her og vi forsvinner ikke ! » skriver de at byens myndigheter ikke anerkjenner LHBTI-personer som en del av samfunnet .
AP170625 Ifølge WHO ( 2012 ) vil psykiske lidelser bli den største byrden for samfunnet i 2020.
SA170624 | Invester i bibliotekene ; økt leseferdighet sparer samfunnet for millioner !
SA170624 Tida er kanskje moden for å se skole- og folkebibliotekene i et nytt lys nå når vi har fått kunnskap om bibliotekets betydning for leseferdighet og hvor mye samfunnet kan spare på å investere i denne sektoren.
SA170624 Så innsparingspotensialet er stort for samfunnet .
SA170624 Om å redusere antallet barn som har dårlig leseferdighet, sier rapporten at samfunnet kan spare 700.000 euro per person som lærer å lese skikkelig : ¶
SA170624 Fysisk inaktivitet koster samfunnet milliarder, men den tradisjonelle idrettsbevegelsen henger ikke med på befolkningens endrede aktivitetsprofil.
SA170624 FOTO : rune petter ness / Siri Gulliksen ¶ 200 mennesker som praktiserer yoga på Times Square i Ny York, er et eksempel på hvordan nye treningsformer finner innpass i samfunnet .
SA170624 De er mer eller mindre blinde for endringene i samfunnet og formidler en utdatert måte å tenke på.
FV170624 Fysisk inaktivitet koster samfunnet milliarder, men den tradisjonelle idrettsbevegelsen henger ikke med på befolkningens endrede aktivitetsprofil.
FV170624 FOTO : rune petter ness / Siri Gulliksen 200 mennesker som praktiserer yoga på Times Square i Ny York, er et eksempel på hvordan nye treningsformer finner innpass i samfunnet .
FV170624 De er mer eller mindre blinde for endringene i samfunnet og formidler en utdatert måte å tenke på.
DB170624 Oppfordrer folk til å hjelpe de eldre ¶ 50-åringen har fått mer forståelse for hvilke utfordringer de eldre står overfor i hverdagen, og i det norske samfunnet .
DB170624 En av de tingene jeg sitter igjen med nå er en enorm kjærlighet og forståelse, og et ønske om å møte de eldre i samfunnet vårt.
DB170624 Dermed hadde Lehland ideen om at han selv ville føle på kroppen hvordan alderdommen er, for bedre å kunne forstå hvilke utfordringer samfunnet står overfor.
DB170624 - Før min mor døde snakket jeg mye med henne om hvordan de eldre blir « irrelevante » i samfunnet .
DA170624 Det er bærebjelken i velferdssamfunnet, Ikke skriv velferdsstaten, slik dere pleier, skriv samfunnet .
DA170624 - Det har vært et privilegium å få være stortingsrepresentant, og å få lov til å være et lite hjul i det maskineriet som former samfunnet .
BT170624 - I utgangspunktet er dette en dag for å vise at vi funksjonshemmede er en del av samfunnet , med de samme interessene og drømmene som andre.
BT170624 Fysisk inaktivitet koster samfunnet milliarder, men den tradisjonelle idrettsbevegelsen henger ikke med på befolkningens endrede aktivitetsprofil.
BT170624 FOTO : rune petter ness / Siri Gulliksen ¶ 200 mennesker som praktiserer yoga på Times Square i Ny York, er et eksempel på hvordan nye treningsformer finner innpass i samfunnet .
BT170624 De er mer eller mindre blinde for endringene i samfunnet og formidler en utdatert måte å tenke på.
AP170624 Kvinnerettighetsforkjempere sier at en oppheving av loven, artikkel 308, vil være en seier, men at problemet også er en integrert del av det jordanske samfunnet .
AP170624 Fysisk inaktivitet koster samfunnet milliarder, men den tradisjonelle idrettsbevegelsen henger ikke med på befolkningens endrede aktivitetsprofil.
AP170624 FOTO : rune petter ness / Siri Gulliksen ¶ 200 mennesker som praktiserer yoga på Times Square i Ny York, er et eksempel på hvordan nye treningsformer finner innpass i samfunnet .
AP170624 De er mer eller mindre blinde for endringene i samfunnet og formidler en utdatert måte å tenke på.
AA170624 Domstolene er til for samfunnet og brukerne, og at de leverer effektive tjenester med høy kvalitet er til gunst for oss alle.
AA170624 Domstoladministrasjonen har etablert en utmerket dialog med domstolene og politiske myndigheter for å bevare domstolenes uavhengighet, og gjøre de enda bedre i stand til å møte utfordringene samfunnet står overfor.
AA170624 Digitaliseringen : Samfunnet gjennomgår en digitalisering som både gjør offentlig sektor mer effektiv, bedre tilgjengelig for brukerne og enklere å forholde seg til.
VG170623 - Hvis alle kan betale litt for at færre blir langsiktige sykemeldte og færre unge blir gående på uføretrygd hele livet vil det være til det beste for samfunnet siden de langsiktige fordelene for de det gjelder er meget store, skriver Løken.
VG170623 Australia, som har utplassert sine asylmottak til øyene Nauru og Papa Ny-Guinea, har fått mye kritikk fra det internasjonale samfunnet .
VG170623 - Vi kan ikke gi tilslutning til et forslag som etter vår oppfatning medfører så mange negative konsekvenser for folk flest og for samfunnet , skrev Politidirektoratet ( POD ) i sin høringsuttalelse til regjeringens frislipp.
NL170623 Vi er enige med Nordlys om at radio over Internett ikke ville ha vært et alternativ til DAB, gitt at radioens funksjon i samfunnet er det den er i dag med tanke på sikkerhet og beredskap.
DB170623 Det har tjent det norske samfunnet godt, sier Lysbakken.
DB170623 Klausen « Soldatenes familie - stebarn i samfunnet ».
DB170623 Ja, her må vi gjennom en felles dugnad ta et skippertak i mange ledd i samfunnet vårt.
DB170623 - I 1980- 81 polariserte presidenten den gang samfunnet i to leire, og delte landet i motstandere og tilhengere.
DB170623 STATSKUPP : Ulrikke forteller at det er mange saker hun har lyst til å fremheve i samfunnet .
DB170623 - Nei, jeg har masse jeg har lyst til å endre på og masse jeg har lyst til å fremheve som veldig positive side ved samfunnet .
DA170623 Dette er det vi har advart om, kuttene rammer sterke fagpersoner som gjør en svært viktig jobb for samfunnet , sier SVs Kari Elisabeth Kaski.
AP170623 Domstolene speiler utviklingen i samfunnet .
AA170623 FN ber det internasjonale samfunnet om å bidra med 66 milliarder kroner for å bøte på flyktningkrisen i Uganda.
AA170623 Gjennomsnittsalderen på Stortinget er høyere enn i samfunnet for øvrig, noe som er ganske dumt.
AA170623 Inspirert av amerikanske Raymond Chandler og det svenske forfatterteamet Sjöwall & Wahlöö brukte Skagen krimsjangeren til å belyse det norske samfunnet , mener Hoel.
VG170622 I samfunnet er det en rekke aktiviteter knyttet til dette spørsmålet.
VG170622 - Jeg synes det er et flott tiltak, det jobbes godt med å påvirke holdninger i samfunnet ellers.
VG170622 - Ja, det har vært snakket om hvorfor det er så få åpne homofile fotballspillere i forhold til resten av samfunnet .
VG170622 - Hvis fem prosent har en homofil legning i samfunnet så er det rart hvis de ikke finnes i fotballen.
VG170622 At vi nordmenn er såpass like, det er et adelsmerke på det norske samfunnet .
SA170622 Selv om det internasjonale samfunnet fortsatt later som om Abbas er den legitime presidenten, tror verken Israel eller vi palestinere at han representerer oss.
SA170622 - Det er lite interessant å redusere kostnader gjennom endrede forskriftskrav, hvis dette ikke har en reell betydning for sluttbrukeren og for samfunnet , sier Dahl Grue hos Arkitektbedriftene.
DN170622 I verste fall kan Barentshav-aktiviteten ha en negativ nåverdi for samfunnet på ni milliarder kroner dersom myndighetenes laveste funnscenario slår til og alle kostnader tas med i betraktningen, ifølge rapporten.
DB170622 Etter dødsfallet ber Gay om at hele samfunnet tar seg sammen og hjelper hverandre.
DB170622 - Jeg håper virkelig at samfunnet kan samles og lede våre unge barn i den riktige retningen.
DB170622 Samfunnet er preget av eldgamle motsetninger, og jo nærmere etterforskerne kommer en løsning, jo farligere blir det.
DA170622 Vestlig-allierte Egypt har nemlig også tatt skritt mot frivillige organisasjoner, som menneskerettighetsgrupper, slik at det sivile samfunnet i disse dager blir stadig mer begrenset, og i stor grad kontrollert av regimet.
DA170622 Sivilsamfunnet, selve sjelen i samfunnet , er faktisk så å si blitt erklært ulovlig, sier hun til Dagsavisen.
DA170622 En kilde Dagsavisen jevnlig snakker med på grunn av hans gode analyser av det egyptiske samfunnet , hadde i går plutselig ingen mening om noe.
DA170622 Mens tallet på anmeldt kriminalitet i samfunnet forøvrig går ned, ser politiet ikke tilsvarende nedgang i vold og trusler blant barn og unge - snarere tvert imot.
BT170622 - Vi mener han med dette har vist at han ikke kan være ute i samfunnet igjen, og kommer til å be om at han settes tilbake i forvaring, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.
BT170622 - Det er lite interessant å redusere kostnader gjennom endrede forskriftskrav, hvis dette ikke har en reell betydning for sluttbrukeren og for samfunnet , sier Dahl Grue hos Arkitektbedriftene.
AP170622 - Vi mener han med dette har vist at han ikke kan være ute i samfunnet igjen, og kommer til å be om at han settes tilbake i forvaring, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.
AP170622 - Det er lite interessant å redusere kostnader gjennom endrede forskriftskrav, hvis dette ikke har en reell betydning for sluttbrukeren og for samfunnet , sier Dahl Grue hos Arkitektbedriftene.
AA170622 Det internasjonale samfunnet må stille opp, sa han i den anledning.
AA170622 - Vi mener han med dette har vist at han ikke kan være ute i samfunnet igjen, og kommer til å be om at han settes tilbake i forvaring, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.
AA170622 Alle kan se at samfunnet er i endring, og det er markante forskjeller mellom partiene i disse sakene.
VG170621 - Jeg håper denne sangen vil vise hvor sterke menneskene og samfunnet er.
VG170621 Slike voldshendelser går rett inn i den splittelsen som har vokst frem i Tyrkia rundt religionens plass i samfunnet , og har satt i gang en debatt i Tyrkia om et « moralpoliti » er i ferd med å vokse fram.
VG170621 - Slike mennesker skader samfunnet verdier, og det er en provokasjon i seg selv, sier Eyüp Sağlam, faren til kvinnen som ble slått på bussen, til nyhetsbyrået Dogan.
SA170621 Det er ikke vi politikere som skaper jobber i samfunnet , det er det hardtarbeidende gründere og bedriftsledere som gjør.
NL170621 Om ikke hele samfunnet får økt kunnskap om historien, så kommer vi oss ikke videre.
DN170621 - Det er helt naturlig at vi organiserer samfunnet annerledes når vi endrer fylkessammensetningen.
DB170621 Nå jakter amerikanske myndigheter, Ottos familie, og store deler av det internasjonal samfunnet svar på hva som egentlig gikk så galt : ¶ 1.
DB170621 - Følelsene mine sier at denne gutten må få forvaring, holdes borte fra samfunnet i lang tid framover.
DB170621 En forvaringsdom er ment å beskytte samfunnet mot en lovbryter, derfor idømmes også forvaring overfor mindreårige, sier han.
DB170621 - Følelsene mine sier at denne gutten må få forvaring, holdes borte fra samfunnet i lang tid framover.
DB170621 Han betviler imidlertid ikke at falske nyheter eksisterer, og innser at det også er en fare for samfunnet .
DB170621 Dokumentet er en grundig gjennomgang av et mangeårig system av ulovligheter nøye planlagt av en gjeng som i sitt politiske liv anser det norske samfunnet som illegitimt, og at det derfor er helt greit å tyne penger ut av fellesskapet uten hensyn til regler.
DB170621 Når samfunnet blir mer komplekst og saksfeltene krever stor presisjon og dybde, bør Stortingets evne til å levere nettopp dette oppgraderes. 3.
DB170621 De offisielle møtene i Stortinget burde følge den mer normale års- og døgnrytmen i samfunnet .
BT170621 Er man i tilstrekkelig grad del av samfunnet man bor i, risikerer man at det skjer noe med følelser og preferanser.
BT170621 Det er vanskelig å tenke seg ett regelverk som kan redusere utslipp fra alle deler av samfunnet på en enkel og effektiv måte.
AP170621 Samfunnet taper 33 milliarder på barnevold ¶
AA170621 Nye funn gir enorme verdier for det norske samfunnet , sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt Pedersen.
AA170621 Ja, vi er alle ansvarlige for vår egen tidsbruk og « tidsklemme », men hvis samfunnet rundt oss, og skolen spesielt, ikke tilrettelegger for at det skal være gjennomførbart - tvinger vi familier ( i all hovedsak kvinner ) til å jobbe ufrivillig deltid for å få kabalen til å gå opp.
AA170621 DA burde klargjøre domstolenes funksjon og særpreg for både rikspolitikerne og resten av samfunnet .
VG170620 Regjeringen vil nå introdusere tiltak for å forbedre overgangen fra fengselslivet til samfunnet .
VG170620 Livet er vanskelig for mange menn og kvinner når de løslates fra fengsel og skal tilbake til samfunnet .
VG170620 Debatt Livet er vanskelig for mange menn og kvinner når de løslates fra fengsel og skal tilbake til samfunnet .
VG170620 - Vårt forsvarsdepartement mener en offentliggjøring ville være å åpne norske sårbarheter for samfunnet .
SA170620 | Samfunnet trenger mineraler - og deponi ¶
SA170620 Dette er mennesker som hadde trengt å føle seg som en utlending i ett år, og føle på fremmedfrykten de har skapt i samfunnet .
NL170620 Mentaliteten i den tidligere unionen er preget av det gjennommilitariserte samfunnet der heltene var de som kjempet i krig og det meste av nasjonalproduktet gikk til å produsere moderne raketter, bombefly og atombomber.
NL170620 Da mønstrene raknet var det de som sto nært maktens tinder som gikk foran i å legge beslag på fellesskapets eiendom og bli de enormt rike nyrike som satte standarden for hva friheten skulle brukes til, - intelligentsiaen havnet i dyp fattigdom, likesom pensjonistene og andre store grupperinger i samfunnet .
NL170620 Vi må fortelle nye historier om nye mennesker fra hele det samiske samfunnet .
NL170620 Vi mener bare de understreker behovet for at vi forteller nye historier om det samiske samfunnet og den samiske befolkningen.
NL170620 Noen vil kanskje mene at disse tallene snur opp-ned på den tradisjonelle forestillingen om det samiske samfunnet .
NL170620 Det er du, som ung voksen same, som skal finne din plass i det samiske samfunnet , hva og hvor den enn er.
NL170620 Brukerundersøkelsene vi har gjort blant det unge voksne samiske publikummet forteller en tydelig historie : de ønsker historier og journalistikk fra det samiske samfunnet som speiler det moderne samiske livet, i all sitt kulturelle og språklige mangfold.
NL170620 Familien hadde ikke noen spesiell plass i samfunnet .
NL170620 Brekke var opptatt av forfallstendenser i samfunnet som han mente psykoanalysen og marxismen hadde ansvaret for.
NL170620 I den har hun kunnet sitte med hodet høyt, se folk i øynene og føle seg likeverdig resten av samfunnet hun er en del av - som hun for øvrig har all grunn til å føle.
DN170620 Det er derfor en felles utfordring for samfunnet å løse, og derfor har jeg disse møtene.
DB170620 Samfunnet bruker i dag mye ressurser på autismetilbudet, men ressursene brukes ofte steingalt.
DB170620 By opp til en saklig diskusjon, ros dem for sitt engasjement i samfunnet vårt.
DB170620 Minoritetene i Norge trenger å se noe de kan kjenne seg igjen i, for å føle seg som en del av samfunnet , hevder Imtiaz Rolfsen overfor Dagbladet.
DB170620 Lederne i kanaler og aviser må kjenne den delen av samfunnet , og ha en visjon om gå den veien i ansettelsene.
DA170620 En ny statlig studie tegner et dystert bilde av skadene samfunnet - og enkeltindivider - påføres i forbindelse med bruk av skytevåpen.
BT170620 - Noe av det alle disse terroristene har til felles er en pervers ideologi som ønsker å drive frem splittelse i samfunnet .
BT170620 Grunnen er at det kan ha negative konsekvenser for kvinnene selv, og at samfunnet kan bli blir mer skeptisk til islam og muslimer i møte med nikab.
BT170620 De er aktive kvinner som ønsker å ta del i samfunnet på lik linje med andre borgere.
AP170620 Både etterforskere og medlemmer av det jødiske samfunnet i Argentina tror den kom med en høyt rangert nazist eller flere i kjølvannet av den annen verdenskrig.
AP170620 En ny statlig studie tegner et dystert bilde av skadene samfunnet - og enkeltindivider - påføres i forbindelse med bruks av skytevåpen.
AP170620 Direktoratet skriver i brevet til SAS at folk er avhengige av en utforming av nettsidene som gjør at de ikke blir utestengt fra viktige funksjoner i samfunnet : ¶
AA170620 - Noe av det alle disse terroristene har til felles er en pervers ideologi som ønsker å drive fram splittelse i samfunnet .
AA170620 En ny statlig studie tegner et dystert bilde av skadene samfunnet - og enkeltindivider - påføres i forbindelse med bruks av skytevåpen.
AA170620 Det er derfor en felles utfordring for samfunnet å løse, og derfor har jeg disse møtene.
VG170619 All vår innsats bør ligge i å få rettferdighet for ofrene og sikre at samfunnet forblir det mangfoldige, tolerante og velkomne stedet slik vi kjenner det ».
VG170619 Sammen med flere andre fra det muslimske samfunnet i Finsbury Park, ble han vitne til hendelsen som politiet etterforsker som et terrorangrep.
VG170619 Nå er det er mange av våre naboer i samfunnet som kommer på våre arrangementer, sier Kozbar til VG.
VG170619 - Hvordan påvirker det samfunnet her ?
VG170619 - At de bare « ikke skal være tilgjengelige for uvedkommende » er veldig langt unna hvordan resten av samfunnet er pålagt å behandle gradert informasjon.
VG170619 Det er derfor samfunnet ser så alvorlig på dette, noe som gjenspeiles i loven.
VG170619 - Hvis 9000 har søkt og det koster 9000 kroner, da vil ordningen allerede ha tilført samfunnet 81 millioner kroner til trafikksikkerhet ?
SA170619 Vi låser mennesker som ikke har fått oppholdstillatelse, men som heller ikke kan returneres, til et liv som statsløse i stedet for å la dem bidra i samfunnet .
NL170619 Det finnes ingen større styringsutfordring enn å legge om samfunnet slik at vi kan møte menneskenes behov uten å ødelegge naturen og klimaet.
DN170619 - Hvis en i tillegg tar hensyn til miljøeffekter, klimaeffekter og indirekte virkninger i norsk næringsliv, er det slett ikke opplagt at oljevirksomheten i disse områdene er lønnsomt for samfunnet , mener Mohn.
DN170619 - Samfunnet og Finansdepartementet vil sitte igjen med mye mindre enn salgsverdien av oljen og gassen, sier Mohn.
DB170619 Disse forebyggende tiltakene oppfordrer hun samfunnet til å gjøre : ¶ 1.
DB170619 Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet, mener reguleringen av stortingsrepresentantenes lønn er basert på det normale i samfunnet og kan dermed ikke blandes inn i oppgjøret fra pensjonistene.
DB170619 IS ønsker å bryte opp det vestlige samfunnet .
DB170619 Det kan fort bli en voldsspiral som tjener IS' mål om å undergrave det vestlige samfunnet , sier Thomas Slensvik, orlogskaptein og hovedlærer ved Forsvarets høgskole, til Dagbladet.
DB170619 I tillegg til at han kommer til å betale mer skatt enn meg, bygge samfunnet mer enn meg og klage mindre enn meg, så synes jeg også han kan få plassen min fordi han fortjener litt stabilitet og trygghet.
DB170619 Men det er usikkert hvordan dette lar seg gjennomføre i det franske samfunnet .
DB170619 Deler av samfunnet er svært så gammeldags og trenger sårt modernisering, midt iblant verdensledende franske nyvinninger.
AP170619 Med dette menes ekspertise og profesjoner som det norske samfunnet er avhengig av.
AP170619 | Det er de ikke-dødelige sykdommene, som psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager, som koster samfunnet mest ¶
AP170619 Sykdommer og skader forårsaker ikke bare sykelighet og dødelighet, men også kostnader for individet og samfunnet .
AP170619 Om man skal beregne kostnadene for samfunnet tar man gjerne med helsetjenestekostnader og produksjonstap ( tapt arbeidskraft ).
VG170618 Ut i fra Straffegjennomføringsloven §12 kan straff gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon hvis det er nødvendig for å bedre mulighetene for at vedkommende skal fungere lovlydig og sosialt ute i samfunnet .
VG170618 Spesielt opptatt er de av å tette såkalte « glippsoner » mellom fengselet og samfunnet , for å unngå at innsatte som kommer ut av fengsel ikke har noe å gå til.
VG170618 Siste natten på overgangsboligen fra fengselet til det vanlige samfunnet var han tilbake igjen hos rusen.
VG170618 Regjeringen lanserer nå en ny strategi for å sørge for en « mer solid overgang fra fengsel til samfunnet ».
DN170618 - Det kommer til å være harde sannheter om hvordan vi bygger og vedlikeholder hjemmene til de mest marginaliserte i samfunnet , skriver Khan om det som vil komme frem i de kommende ukene.
DB170618 Professor ved Boston College, Peter Gray, forteller at barnet instinktivt vil leke fordi det er naturens måte å sikre seg at barnet får øvd på det som er viktig i samfunnet Det er merkelig at noe som var en så viktig forutsetning for hele reform 97 med et pennestrøk ble borte, fordi noen som ikke har utdannelse på området tror at leken er uvesentlig for læring.
AP170618 Tidligere reformforsøk er nemlig blitt møtt av enorme demonstrasjoner fra fagforeningene, som har maktet å ramme vitale deler av det franske samfunnet .
AP170618 Tidligere reformforsøk er nemlig blitt møtt av enorme demonstrasjoner fra fagforeningene, som har maktet å ramme vitale deler av det franske samfunnet .
AP170618 - Hvis en i tillegg tar hensyn til miljøeffekter, klimaeffekter og indirekte virkninger i norsk næringsliv, er det slett ikke opplagt at oljevirksomheten i disse områdene er lønnsomt for samfunnet , sier han.
AP170618 - Dette er kostnader og gevinster for samfunnet som oljeselskapene ikke tar hensyn til, for eksempel lokale miljøskader, klimapolitiske vurderinger og mulige ringvirkninger av oljevirksomheten, sier hun.
AP170618 - Samfunnet og Finansdepartementet vil sitte igjen med mye mindre enn salgsverdien av oljen og gassen, sier Mohn.
AP170618 Si ;D-innlegg : Mener virkelig Unge Høyre at retten til å sjikanere andre er viktigere enn å gi jenter mulighet til å ytre seg fritt ? Samfunnet må ha en mulighet til å reagere på hatefulle ytringer, skriver Halvor Ekeland.
AP170618 Selv om det er ubehagelig å se nærmere på utenforskap i det norske samfunnet , ville det vært i kjernen av NRKs samfunnsoppdrag å gjøre det, skriver Aage Borchgrevink.
AP170618 Det minner om hypokondri : Samfunnet tror det er sykt, eller kommer til å bli sykt, om ikke alle barn og unge er fysisk aktive på bestemte måter hver dag, skriver artikkelforfatterne.
AP170618 | Elin Ørjasæter : Vi snakker heller om tull enn om de virkelige problemene i samfunnet
AP170618 Det er knapt noen grense for hvor langt samfunnet kan gå i å røyke ut nikotinbrukerne.
VG170617 ) som Offred og Alexis Bledel som Ofglen i det dystopiske samfunnet Gilead der fruktbare kvinner er slaver for den mannlige makteliten.
VG170617 Jeg har enda ikke møtt en politimann som ikke vil stille opp for samfunnet der det trengs, men det vi ønsker er forutsigbarhet, sier han.
SA170617 Stortinget slo senest i fjor fast at ideelle aktører har særlige fortrinn, egenskaper som er verdifulle for samfunnet og andre vilkår enn store kommersielle og offentlige aktører.
DB170617 Blant gutta hjelper det ingen ting om den rettslige tvisten i samfunnet utenfor ender med seier til familien Kristoffersen.
DB170617 Yousef tror samfunnet ville vært splittet uansett, selv om religion ikke eksisterte, det ligger i vår natur å dele mennesker inn i grupper.
BT170617 Samfunnet står derfor overfor store utfordringer med å tilrettelegge helse- og omsorgstjenestene for denne gruppen.
AP170617 Ila fengsel og forvaringsanstalt mente derimot at det ikke er realistisk å legge opp en plan for å føre 44-åringen tilbake til samfunnet i den nærmeste fremtid.
AP170617 Dommerne sa nei for å beskytte samfunnet .
AP170617 Asker og Bærum tingrett mener at risikoen for samfunnet er for stor.
AA170617 Han fikk bekreftet vrangforestillingene sine når « samfunnet » tvang han på sykehus.
VG170616 Særlig jenter er utsatt for kontroll, og samfunnet har ikke gjort nok for minoritetsjenter de siste tiårene.
VG170616 Det er på en måte sånn det blir når samfunnet setter opp regler som ikke alle er enig i.
NL170616 Tromsøkvinnen som har engasjert seg aktivt i humanitært arbeid blant flyktninger og asylsøkere, som dro til Hellas da flyktningekrisen sto på som verst for å hjelpe dem som kom seg levende over Middelhavet, og som er svært opptatt av barn og unges integrering og muligheter i det norske samfunnet , får nå hatefulle kommentarer på grunn av sine ytringer.
NL170616 I resten av samfunnet er mennesker ansvarlige for sine handlinger, men når politikerne forvalter fellesskapets ressurser som fulle sjømenn kan de etterpå trekke på skuldrene å si at " det er bare politikk ".
DN170616 Det er viktig å beskytte samfunnet både mot terror og kriminalitet, sier statsminister Erna Solberg.
DB170616 Støttespillerne av loven argumenterer for at monarkiet er en hellig grunnstein i det thailandske samfunnet , og må beskyttes for en hver pris.
DB170616 Jeg er evig takknemlig for det norske samfunnet, jeg er også en god samfunnsborger, jeg er politisk aktiv og bidrar i samfunnet uansett hva.
DB170616 Jeg er evig takknemlig for det norske samfunnet , jeg er også en god samfunnsborger, jeg er politisk aktiv og bidrar i samfunnet uansett hva.
DB170616 Fortsett med å bidra i samfunnet !
DB170616 Faget skal blant annet gi kjennskap til kristendommen og kristendommens betydning for kulturarven for samfunnet vårt.
DA170616 - I alt vi gjør må vi sørge for at vi ikke bygger opp under de underliggende stridighetene som fortsatt er der i det nordirske samfunnet , sa Major.
AP170616 Han kaller brannen « A tale of two cities » - en referanse til Charles Dickens berømte roman fra 1859 som blant annet tok for seg de voldsomme sosiale forskjellene i samfunnet . 19.845 tomme boliger ¶
AA170616 Det er viktig både for samfunnet , virksomhetene og ikke minst for varslerne selv, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ).
AA170616 Det er derfor viktig, både for samfunnet og den enkelte, at asylsøkere som skal bli værende i Norge, kommer raskt ut i arbeid, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ). ( ©NTB ) ¶
VG170615 Tidligere denne uken fortalte Miller EW at vi får se mye mer av samfunnet Gilead i sesong 2, fokuset er på Offred og hennes opplevelse av Gilead.
VG170615 Gjennom hennes tilbakeblikk forstår vi hvordan samfunnet gradvis har brutt sammen og blitt erstattet med et fundamentalistisk, kristent patriarkat der fruktbare kvinner fratas all egenverd og behandles som kollektive avlsdyr.
VG170615 GODE, GAMLE DAGER : Luke ( O-T Fagbenle ) og June ( Elisabeth Moss ) med datteren Hannah i bakgrunnen, før samfunnet faller sammen.
VG170615 Boka om det dystopiske samfunnet Gilead der fruktbare kvinner lever som avlsslaver for den mannlige makteliten, har kontinuerlig kommet i nye opplag siden 1985.
SA170615 Vi skal fortsatt jobbe hardt hver eneste dag for flere jobber, flere etableringer i privat sektor og høyere verdiskapning, både for å sikre jobb til den enkelte og velferd som samfunnet .
SA170615 Vi har i lang tid hatt god dialog med skattemyndighetene for å sikre at alle våre sjåfører bidrar tilbake til samfunnet .
SA170615 Endring er ikke alltid enkelt, men kjernen i Uber er å utfordre det satte for å skape innovasjon og utvikling til det beste for hele samfunnet .
SA170615 Det er nå opp til politikerne å plukke opp ballen og introdusere et nytt, fremtidsrettet regelverk som omfatter mulighetene delingsøkonomien tilbyr, og som sikrer at den kommer hele samfunnet til gode.
DN170615 - Myndighetene forventer at alle ressurser som bidrar til verdier for samfunnet blir produsert, ikke bare de « enkle fatene ».
DN170615 En analyse fra Menon Economics, gjort for Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser at samfunnet kan spare 650 millioner kroner over 20 år, hvis kommunenes monopol på oppmåling av eiendom legges ut på anbud, melder E24.
DB170615 Når de rike får en stadig større del av kaka, samtidig som vi i den offentlige debatten har statsråder som bidrar til mer mistenkeliggjøring mellom folk, så er det også en endring som trekker oss vekk fra det samfunnet vi ønsker å være.
DB170615 Noe av det som gjør Norge til Norge er at vi har små forskjeller mellom folk, at vi stoler på hverandre, og at vi mener alle har noe å bidra med i samfunnet .
DB170615 Hun er født og oppvokst i Norge og er et godt eksempel på hvor mye man kan oppnå i det norske samfunnet om man integrerer seg godt.
DB170615 Tidligere kamp for nærdemokratiet synes å være helt blåst fra dette partiet nå, og Trine Skei Grande sier hun ønsker reformen fordi mer makt skal delegeres i samfunnet .
BT170615 Fordi det er til det beste for samfunnet at voldtektsmenn straffes.
BT170615 En drapsmann skal bures inne, fordi det gjør samfunnet tryggere.
BT170615 Det er også best for samfunnet at straffen ikke er lengre enn nødvendig.
BT170615 Det er samfunnet , altså staten, som straffer.
AP170615 - Jeg skriver historier om den lille manns liv og kamp i det amerikanske samfunnet , sier musiker Jason Isbell.
VG170614 For det lille samfunnet nordvest i London har det siste døgnet vært et mareritt.
VG170614 Hvilke tiltak skal samfunnet iverksette for å hindre at en far, mor eller kjæreste tvinger et menneske til å ikle seg symboltunge hodeplagg som hijab ?
VG170614 Hagen viser i forslaget sitt til det velkjente sitatet « like barn leker best », og at samfunnet må bestrebe muligheten for at vi fremstår og oppleves så likt som mulig.
VG170614 Grensene for når samfunnet skal sette rammer for kleskodeks gjennom lovverket, bør behandles prinsipielt og varsomt.
VG170614 Hvis målet med dette har vært å minske klasseskillet og de økonomiske ulikhetene i samfunnet så er politikken skivebom.
SA170614 I samfunnet for øvrig har en den teknologiske utviklingen skapt store og helt nødvendige endringer i synet på læring og kompetanse.
DA170614 - Dette er ikke en stor sum når man ser på Oslo kommunes totale utgifter, og det er langt under hva det koster samfunnet at folk blir gående i rusavhengighet, sier han.
BT170614 Men en nikab innskrenker kvinners mulighet til å ta del i det norske samfunnet .
BT170614 Arbeidet med å hjelpe dem som lever ufrie liv i det norske samfunnet er presserende.
AP170614 - En avtale med Avinor vil også sikre oss en så stor markedsandel av alkoholomsetningen i Norge at vi vil opprettholde legitimiteten for monopolordningen i det norske samfunnet .
AP170614 Også her av hensyn til muligheten til å vende tilbake til samfunnet .
AP170614 Hun ber også om at beløpet som skal inndras settes slik at klienten ikke vil slite med å vende tilbake til samfunnet på grunn av gjeldsbyrde.
AA170614 Han understreker at forskningen viser at det ikke er noen forskjell når det gjelder overgrep i norske og samiske samfunn, men peker på at det samiske samfunnet har spesielle utfordringer blant annet når det gjelder tillit til myndighetspersoner.
VG170613 Sammen med Irans utenriksminister, Mohammad Javad Zarif og den tidligere amerikanske utenriksministeren, John Kerry, slo Mogherini klart fast at atomavtalen mellom Iran og det internasjonale samfunnet blir overholdt av alle parter og at EU garanterer for atomavtalen.
VG170613 Jeg er rørt og takknemlig over å se hvordan de unge her har gjenopptatt gleden ved den politiske forpliktelsen til å jobbe for det samfunnet vi alle er en del av.
VG170613 Det er en avtale som tilhører hele det internasjonale samfunnet og EU vil fortsette samarbeidet med Iran på områder som energi og økonomi.
VG170613 Trump har skapt uro med sine ulike uttalelser om hvordan han ser USAs rolle i det internasjonale samfunnet .
VG170613 Hun tror mange arbeidsgivere ikke ansetter delvis uføre fordi det er en oppdeling mellom de som trenger tilrettelegging og de som ikke gjør det ellers i samfunnet .
SA170613 Vi må også undersøke hva forhold i arbeidslivet og i samfunnet ellers kan bety.
SA170613 Trekk ved arbeidslivet og samfunnet ellers påvirker folks planer om flere barn.
NL170613 Vi er de første til å innrømme at taxfreeordningen kan fremstå som merkelig - men den fungerer godt for samfunnet .
NL170613 Det samiske samfunnet har da selv dyktige samiske jurister, med bl.a. topp kompetanse innen menneske- og urfolksrettigheter, som Sametinget kunne ha hyret inn.
NL170613 Denne konvensjonsteksten er ikke til det beste for det samiske samfunnet , har enkelte folkerettseksperter påpekt, og Mattias Åhrén finner det merkelig, at sametingets forhandlere ikke har hørt på rådene til ekspertgruppa bestående av bl.a.
FV170613 Prisen deles ut hvert andre år, til en internasjonal forfatter som fremmer ideen om individets frihet i samfunnet .
DB170613 Likevel er det helt nødvendig at vi gjennomfører reformer som gjør at vi organiserer samfunnet på en smartere måte, sier Helge André Njåstad.
DB170613 Da får en stor gruppe særlige behov som samfunnet må kunne ivareta.
DB170613 IKKE RADIKAL : - Det er ikke radikalt eller rart å ha sex med noen hvis man vil gjøre en forandring i samfunnet .
DB170613 Det er ikke radikalt eller rart å ha sex med noen hvis man vil gjøre en forandring i samfunnet .
DB170613 - Det handler om å se på innsiden av seg selv for å gjøre folk oppmerksomme på konflikter i samfunnet .
DA170613 Hvis ikke er det en klar utfordring for samfunnet , sier han.
DA170613 De får en inntektsutvikling som harmoniserer mer med det andre grupper i samfunnet får.
AP170613 Tingretten fastslo i sin dom at hensynet til samfunnsvern må gå foran Betews ønske om å tilbakeføres samfunnet .
AP170613 Randi Rosenqvist, Norges mest erfarne rettspsykiater : - Hvilken risiko skal samfunnet tåle ?
AA170613 Ifølge FHI viser norske studier at søvnmangel koster samfunnet omtrent sju-åtte milliarder kroner årlig, blant annet fordi det fører til sykemelding og uføretrygding.
VG170612 Hvis det å iføre seg et heldekkende ansiktsplagg i utdanning eller arbeid - enn å bidra i det nmorske samfunnet , ja da er dette lovforslaget meget viktig, svarer Per Sandberg.
VG170612 - Dette er et påtvunget plagg av folk med verdier som ikke hører hjemme i det norske samfunnet .
VG170612 - Det kan være andre områder i samfunnet der det er riktig å kreve at nikab og burka ikke skal brukes.
VG170612 - Vi må forsøke å være politikere mest mulig slik vi alltid har gjort det ved å delta i samfunnet og på arrangementer, leve liv som er så like det folk ellers lever.
VG170612 Hauglie mener det er viktig både for de unge selv og for samfunnet at folk jobber i stedet for å motta trygd.
NL170612 Er det slik vi vil ha det ? Samfunnet må nå sende et klart og tydelig signal, og slå ring om den frie og uavhengige forskningen.
NL170612 Sykepleiere, lærere, økonomer og ingeniører - vi trenger alle for å skape næring og bygge samfunnet vårt sterkere.
NL170612 Distriktene og primærnæringene anses som rene utgiftsposter for samfunnet .
DN170612 Dette er påstander som er fremsatt for å svekke våre synspunkter og for å oppfordre det internasjonale samfunnet til å reise seg mot Qatar, sier finansminister Emadi.
DB170612 Hun forteller at LIM i mange år har trukket paralleller mellom integreringsutfordringer, kvinneundertrykkelse, dehumanisering av mennesker og selvekskludering fra samfunnet , samt heldekkende ansiktsplagg.
DB170612 Det forteller bredt hva vi ønsker av det norske samfunn, og gir et signal om at det norske samfunnet er basert på åpenhet og likestilling, sier Sandberg.
DB170612 Verden, samfunnet og politikken handler ikke bare om det vonde og skrekkelige.
DB170612 Familien og foreldre/foresatte er også den primære plattformen for barnas skritt ut i den lille og den store verden, ut i samfunnet , ut i mylder og mangfold og krav og kaos utenfor hjemmets vegger og vern.
DB170612 Det skylder vi barna - og det skylder vi samfunnet .
DB170612 I sitt manifest uttrykker han sitt hat mot dekadensen i samfunnet , mot forfallet.
DB170612 Er det alle oss andre, samfunnet , som er altfor liberale ?
DB170612 Dersom vi ikke gjør det i samfunnet utenfor skolen vil arbeidet mot mobbing i skolen bli mye vanskeligere.
DB170612 * Ønsket om å kontrollere alle sider av menneskelivet og samfunnet .
DA170612 Vi sender et klart og tydelig signal om at det norske samfunnet skal være åpent, sier Sandberg til NTB.
BT170612 KREVER FORVARING : Statsadvokat Benedicte Hordnes mener 29-åringen må dømmes til forvaring, den strengeste straffetypen i Norge, for at samfunnet skal vernes mot ham.
AP170612 - Vi forteller dem også at de må være forberedt på at ikke alle i samfunnet ser på saken på den samme måten, sier Nathan Berry, som jobber i software-selskapet Passport.
AP170612 Normalisering, integrering og inkludering ble slagordet for en ny tidsalder for de svakeste i samfunnet .
AA170612 Jeg forventer at hun vil videreføre mye av det de gode gjerningene biskop Tor har stått for : En åpen folkekirke som er opptatt av de svakeste i samfunnet .
AA170612 - At det ble en kvinne er et tegn på at Kirken er i kraftig utvikling og mer i takt med det øvrige samfunnet .
AA170612 Vi sender et klart og tydelig signal om at det norske samfunnet skal være åpent, sier Sandberg til NTB.
AA170612 Vi sender et klart og tydelig signal om at det norske samfunnet skal være åpent, sier Sandberg til NTB.
DN170611 Selv om folk flest går i sommermodus og lite skjer i samfunnet , betyr ikke det at det er ren agurktid i bilbransjen.
DN170611 - Summen av alt dette er at vi går løs på de nye utfordringene og skal gjøre samfunnet sterkere og tryggere, slo statsministeren fast på Høyres siste sentralstyremøte før valget.
DB170611 Jeg tror samfunnet er mest tjent med at det er sånn vi er organisert, sier Wergeland.
AP170611 - Summen av alt dette er at vi går løs på de nye utfordringene og skal gjøre samfunnet sterkere og tryggere, slo statsministeren fast på Høyres siste sentralstyremøte før valget.
AP170611 Der har samfunnet et ansvar, sier Herz.
AA170611 - Summen av alt dette er at vi går løs på de nye utfordringene og skal gjøre samfunnet sterkere og tryggere, slo statsministeren fast på Høyres siste sentralstyremøte før valget.
VG170610 Corbyn er ikke en mann som kan sikre Storbritannia en stabil posisjon i det internasjonale samfunnet .
DB170610 Operasjonslederen påpeker at tagging er kostbart for samfunnet og sier hun er glad for at alt lot seg vaske bort med vann denne gangen.
DB170610 Kort sagt, våre 12500 medarbeidere speiler det norske samfunnet og alle har en mulighet til å lykkes, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin.
DB170610 Kiwi : - Våre 12500 medarbeidere speiler det norske samfunnet .
DB170610 Ifølge Det Norske Veritas sparer dette samfunnet for 994 millioner kroner.
DB170610 I små glimt får vi se det amerikanske samfunnet slik det så ut like før Gilead-revolusjonen.
DB170610 Heller ikke det samfunnet var godt for alle, og akkurat det er fundamentet Gilead hviler på.
DB170610 Et av problemene med at bankene har denne myndigheten, er at de ikke nødvendigvis vil kanalisere kreditten i den retningen som er best for økonomien og samfunnet .
DA170610 - Nei, jeg har ingen illusjoner om at jeg får lov til å tegne samfunnet i mitt bilde.
DA170610 - Mot urettferdighet som rammer de svakeste i samfunnet .
DA170610 Mange har også oversett hva som rører seg i folkedypet : Det er en sterkt protest i gang mot de økende ulikhetene i samfunnet .
DA170610 Det er en sterk protest i gang mot de økende ulikhetene i samfunnet .
BT170610 Forhåpentlig vil serien tvinge oss - samfunnet , foreldre, skole, hjelpeapparat, venner, media - til å snakke mer åpent om at over 500 mennesker tar livet sitt her i landet hvert år, og hvorfor det skjer.
BT170610 Jeg visste at språk sannsynligvis skulle være noe av det viktigste for å engasjere meg i det nye samfunnet og finne en ny jobb.
AP170610 Anders Behring Breivik og hans relasjon til det norske samfunnet er selve kjernen.
AA170610 Han tror også individualiseringen av samfunnet , der du gjør det du liker og mener enten alene eller sammen med likesinnede.
AA170610 Operasjonslederen påpeker at tagging er kostbart for samfunnet og sier hun er glad for at alt lot seg vaske bort med vann denne gangen.
SA170609 Et velferdsamfunn kan ikke alene bedømmes ut fra økonomisk velstand, men også ut fra hvordan det behandler de svakeste i samfunnet .
NL170609 Vårt ønske er at individets deltagelse med samfunnet skal være basert på frihet fra tvang.
NL170609 Liberalistene ønsker å påvirke samfunnet vårt i en retning som skaper bevisste, ansvarlige og rasjonelle mennesker som i sin tur vil ta gode valg for seg selv.
NL170609 Det kan bli en bedre investering i folkehelse og sosial inkludering, samt en bedre mulighet for idretten å gi økte gevinster tilbake til samfunnet .
NL170609 Slik at alle samer har de samme mulighetene i det samiske samfunnet , alle de som eksisterer innenfor sametingets valgmanntall ?
NL170609 Han har selv barn og barnebarn og ser nok at det er deres tid til å forme det samfunnet som skal komme.
DN170609 Jeg kan referere til nylig historie der Chavez ble demokratisk valgt med mange store løfter om reduksjon av ulikheter i samfunnet , men kjørte hele landet i senk og de dårligste stilt har det mye verre etter få år, sier Siem med referanse til Hugo Chávez som var Venezuelas president fra 1999 til 2013.
DN170609 Det er nok sammenheng med at det er langt flere enere i det britiske samfunnet som velger å gå den veien, i større grad enn i Norge.
DN170609 - Jeg oppdaget at all innsatsen en bedriftsleder legger ned for å bidra positivt i samfunnet , kan gå ned i et sort hull som følge av dårlig politisk ledelse.
DB170609 Byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl ( Ap ) skriver i uttalelsen at « Etablering av skolen vil kunne få negative konsekvenser for elevenes integrering i det norske samfunnet .
DB170609 Som ung muslim bosatt i Oslo er jeg blitt kontaktet av radikale krefter som ønsker å spille på det eksisterende hatet i samfunnet .
DB170609 Jeg har prøvd å overbevise dem om at det norske samfunnet ikke hater oss på grunn av vår etnisitet eller religion.
DA170609 Den handler om at samfunnet er endret, sa han fra talerstolen.
DA170609 - Kommunereformen handler ikke om å endre samfunnet .
BT170609 Jeg synes det er smålig å utnytte dette innlegget ved å gjøre sin hemningsløse og irrelevant skrytekampanje til en DNT-reklame, og bagatellisere temaet økonomiske forskjeller i samfunnet .
BT170609 For det DNT er med på å gjøre med denne type arrangement er å støtte den kommersialiserte leken som det allerede er så altfor mye av, og på denne måten er en dårlig bidragsyter til å forebygge økonomiske og sosiale forskjeller i samfunnet .
AP170609 Midt blant oss lever kvinner som ikke er en del av det norske samfunnet .
AP170609 - Jeg ante ikke hvordan det norske samfunnet fungerte, sier hun.
AA170609 Undersøkelsen sier lite om innvandrere faktisk er integrert i samfunnet , eller om de selv oppfatter seg som godt integrert.
AA170609 God integrering er avgjørende for at samfunnet skal fungere.
VG170608 De argumenterer videre for at isolasjonen er nødvendig på grunn av faren Breivik utgjør for samfunnet .
SA170608 Dagens praksis skaper både menneskelig lidelse for den enkelte og store omkostninger for samfunnet , og KrF ønsker en løsning som åpner for skolegang, arbeid og helsehjelp.
DN170608 Det koster samfunnet dyrt.
DN170608 De som vil kutte ut sommertiden mener folk føler seg dårlige på grunn av dette, og at justering av klokken ikke medfører noen nytte i det moderne samfunnet .
DB170608 Holm mener det er viktig at idrettsutøverne bruker innflytelsen de har på samfunnet .
DB170608 Det gjelder samfunnet og næringsliv også.
DB170608 En overføring til tvungent psykisk helsevern innebærer at den dømte må være på en institusjon i tre år, og at dette kan forlenges hvert tredje år hvis vedkommende utgjør en fare for samfunnet . 58-årige Mona Nordaas ble funnet drept 16. juni 2016.
DB170608 Vi har en underlig aggresjon og hårsårhet overfor religion i samfunnet vårt i dag.
DB170608 At byråkratene gjør jobben grundig og etter alle lover og regler i samfunnet .
DA170608 Statens tilbud på 410 millioner kroner tilsa en svakere lønnsutvikling for bøndene enn samfunnet for øvrig.
DA170608 I landbruksmeldingen som kom tidligere i vår, vedtok Stortinget at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet skulle reduseres.
AP170608 Rapporten fra Riksrevisjonen, statens eget kontrollorgan, går rett inn i valgkampen og den nye debatten om hvor lønnsomt det er for samfunnet å investere store summer i vei og jernbane.
AA170608 En overføring til tvungent psykisk helsevern innebærer at den dømte må være på en institusjon i tre år, og at dette kan forlenges hvert tredje år hvis vedkommende utgjør en fare for samfunnet . 58-årige Mona Nordaas ble funnet drept 16. juni 2016.
AA170608 | Terroren, staten og samfunnet
VG170607 Men ingen vil snakke om den store elefanten i rommet, som handler om at det finnes grupper som lever på siden av samfunnet , helt segregert fra andre.
VG170607 Dessuten mener nesten seks av ti dansker at samfunnet er preget av sunnhetshysteri.
VG170607 Selv har jeg trålt rundt i Oslo og andre norske byer og steder i mange år og forsøkt å skjønne hvordan de levde før og hvordan samfunnet var skrudd sammen.
SA170607 Alkoholbruk i samfunnet er noe som skader og kanskje tar livet av barn i mange sammenhenger.
SA170607 Selv lever de et deprimerende liv satt på pause, og myndighetene bruker ressurser på å understøtte personer som ikke får lov til å gi tilbake til samfunnet .
NL170607 » Ser vi litt på hvorfor vi har det samfunnet vi har i dag og tenker litt på hvordan det har blitt sånn, tror jeg veldig mange vil være enige i at det, tross alt, er politikere som har fått til det meste.
NL170607 Jeg tør påstå at det som virkelig teller i samfunnet er : ¶
NL170607 Senterpartiet tror at det gode livet og samfunnet skapes lokalt.
DN170607 Samfunnet har ikke ubegrenset betalingsvillighet for å finansiere jordbrukets fellesgoder og må prioritere mellom ulike formål, skriver artikkelforfatterne.
DB170607 Det er knapt til å forvente at den skjeve holdningen til dop i det russiske samfunnet , endrer seg rask og radikalt.
DB170607 - Kan man ikke som næringslivsaktør også påvirke samfunnet til det bedre ?
DB170607 Hvorfor spør vi ikke oss selv om hvorfor ungdommer faller utenfor samfunnet ?
DB170607 Samfunnet er i ferd med å bryte sammen.
DB170607 Vi må se alle evnene et menneske har, uavhengig av alder, og legge til rette for at eldre kan bidra i samfunnet .
DB170607 Opprustning og militarisering av samfunnet gir ikke trygghet.
BT170607 Er det et tegn på at tilliten i samfunnet er døende ?
BT170607 Brexit, Trump og populisme til tross, årets Holbergprisvinner mener tilliten i samfunnet er bra.
AP170607 I en rapport om funnene skriver Kaufmann at vi må « akseptere at grupper ser etter sine kulturelle, økonomiske og demografiske interesser » - også i de tilfellene det er snakk om en majoritetsgruppe i samfunnet .
AP170607 Et eksempel på dette er at samfunnsklasse, som har vært så sentralt i det britiske samfunnet , ikke lenger er avgjørende for hva du stemmer.
AP170607 Oppretter vi grunnskole basert på islam, kan vi ha større kontroll på opplæringen og integreringen til det norske samfunnet , fremfor å la foreldrene oppdra sine barn andre steder ».
AP170607 Ifølge Derouiche er formålet med å opprette og drive en muslimsk friskole å hjelpe muslimer som ennå ikke helt har funnet seg til rette i det norske samfunnet .
AP170607 Etablering av skolen vil kunne få negative konsekvenser for dette arbeidet og for elevenes integrering i det norske samfunnet .
AP170607 - Hvis foreldre velger et annet skoletilbud, for eksempel i utlandet, forutsetter jeg at de har vurdert nøye hvilke konsekvenser det vil ha for barnets mulighet til å utvikle norsk språk og senere fungere i det norske samfunnet , uttaler Dahl til Aftenposten.
VG170606 - På vegne av samfunnet vil jeg si at vi har en intens sympati med hennes foreldre, hennes søster og hennes klassekamerater.
VG170606 Men hvorfor kunne ikke Grimmark og Steen bare gjøre jobben de var satt til å gjøre ? Samfunnet ville vel gått i stå om enhver statsansatt kunne velge vekk arbeidsoppgaver vedkommende ikke ønsket ?
VG170606 Netto nytte viser hva samfunnet får igjen i kroner, når kostnadene ved å gjennomføre prosjektet er trukket fra.
VG170606 Hvis netto nytte er negativ, er prosjektet ikke lønnsomt for samfunnet .
VG170606 Analysene av nytte skal vise virkningene som veien eller banen gir for trafikanter, godstransport og samfunnet som helhet.
NL170606 Tar man også med ringvirkninger i samfunnet forøvrig, ville sysselsettingseffekten kunne bli det doble.
NL170606 Det viktigste vi kan gjøre, både i helsesektoren og i samfunnet forøvrig, er å fullt ut erkjenne dette enkle faktum.
DN170606 Vi er i ferd med å digitalisere samfunnet , og per dags dato er over 3 av 4 menn i teknologibransjen menn.
DB170606 Man følger trender ellers i samfunnet , som sunnhet, mindre matkasting og økologi, og tar med seg dette også i valg av brød.
AP170606 Men som i alle grupper i samfunnet er det store forskjeller.
AA170606 Kanskje det er derfor det brasilianske samfunnet og staten ikke er så interessert i å sette i verk effektive tiltak for å unngå disse tapene, sier IPEA-forsker Daniel Cerqueira.
VG170605 Ved å stikke hull på den byllen kan vi gjøre mye for å skape forståelse som fører til mer toleranse og integrering i samfunnet vårt, skrev hun.
VG170605 Så hvordan kan du vise verdighet selv om du er litt på siden av samfunnet ?
VG170605 Slik sett er det individuelle hele tiden i dialog med en større gruppe og samfunnet forøvrig.
VG170605 Når du kommer på siden av samfunnet , så kan det oppleves som du må bevise noe - at du fortsatt har kvaliteter.
VG170605 I det moderne samfunnet utspilles vår identitet som noe individuelt.
VG170605 Det er merkelig å komme ut av normale rutiner, og se at du står på sidelinjen av samfunnet .
VG170605 Det er en underliggende skepsis i politikken og samfunnet vårt.
SA170605 - Det som forbauser meg, er at innenfor alle andre området i dette samfunnet , er du vant til å tenke at du må levere for å få oppmerksomhet.
FV170605 - Det som forbauser meg, er at innenfor alle andre området i dette samfunnet , er du vant til å tenke at du må levere for å få oppmerksomhet.
DB170605 NEGATIVT FOKUS : Astrid Uhrenholdt Jacobsen liker ikke utviklingen hva angår kroppsfokus i samfunnet .
DB170605 - Det er mye fokus på kropp i samfunnet .
DB170605 Han mener alle har et ansvar for å forhindre at personer mangler tilhørighet, ikke føler seg inkludert og faller utenfor samfunnet , som han mener er tilfellet for mange av dem som oppsøker ekstreme miljøer.
AP170605 Holdningen til slike naturinngrep har endret seg gjennom de hundre årene vi har utvunnet vannkraft i Norge, i takt med hvordan samfunnet ellers har betraktet forholdet mellom menneske og natur.
AP170605 Ettersom samfunnet krevde mer energi, økte utbyggingen fra midten av 1950-tallet og utover mot slutten av 1980-tallet.
AP170605 - Det som forbauser meg, er at innenfor alle andre området i dette samfunnet , er du vant til å tenke at du må levere for å få oppmerksomhet.
AA170605 Vi kan anta at universiteter og høyskoleråd her har lønnsomhet for øye og styrer ut fra ensidig nytteperspektiv, men kun ved å sette utviklingen inn i sosiale sammenhenger som gagner samfunnet som helhet og fremmer demokratiske prosesser i fellesskap, har den bærekraft over tid.
AA170605 Liberalisering er en prosess som innebærer at mer i samfunnet blir overlatt til markedet, og vi får økt privatisering av offentlige tjenester ut fra en visjon om lønnsomhet.
AA170605 Han mener vi er alt for redd for å gjøre folk sinte eller lei seg i det norske samfunnet .
NL170604 Det finnes beskrivelser av disse anleggene og samfunnet rundt de i publikasjoner fra Luleå universitet vedr.
NL170604 Der får vi en saklig og korrekt fremstilling når det gjelder organiseringen av samfunnet , særlig for indre deler av Finnmark.
DB170604 Pettit sier også at mannen skal ha jobbet for et transportselskap, at han var integrert i samfunnet og at han skal ha hjulpet hjemløse.
DB170604 Jeg deltar i samtaler på en helt annen måte, og føler at jeg er en del av samfunnet .
DB170604 Ved å motta disse pengene inngår du en kontrakt med samfunnet om at dette skal lede til jobb, selv om du har redusert arbeidsevne på grunn av « skade, sykdom eller lyte ».
DB170604 Som et ledd i den avtalen forplikter også samfunnet å gi deg nødvendig hjelp for å komme i jobb.
BT170604 Uttalelsen fra Khan kommer få dager etter at en av Storbritannias mest anerkjente muslimske jurister, Nazir Afzal, kritiserte det muslimske rådet for ikke å gjøre nok for å ta tak i og bekjempe ekstremisme i det muslimske samfunnet i Storbritannia.
AP170604 Mustad sier at en kan komme til å oppleve at stadig flere stiller spørsmål ved om politikerne klarer å trygge samfunnet .
AP170604 Vær så snill og hedre henne ved å gjøre samfunnet ditt til et bedre sted.
AP170604 Vær så snill og hedre henne ved å gjøre samfunnet ditt til et bedre sted.
AP170604 Vær så snill og hedre henne ved å gjøre samfunnet ditt til et bedre sted.
AA170604 Uttalelsen fra Khan kommer få dager etter at en av Storbritannias mest anerkjente muslimske jurister, Nazir Afzal, kritiserte det muslimske rådet for ikke å gjøre nok for å ta tak i og bekjempe ekstremisme i det muslimske samfunnet i Storbritannia.
VG170603 En av grunnene til det er at norske politikere i flere generasjoner har vært ganske gode til å ta vare på samfunnet vårt.
VG170603 Dette sparer samfunnet 30 millioner kroner per år.
SA170603 - Vårt budskap er at folk har makt til å endre samfunnet dersom vi alle går sammen, sier bandet i en kommentar til suksessen.
SA170603 Skatteetaten, Finans Norge og Brønnøysundregistrene samarbeider om prosjektet som er et svar på regjeringens utfordring om å øke farten i digitaliseringen i samfunnet .
SA170603 Løsningen vil spare samfunnet for betydelige summer, kundene får raskere svar på lånesøknadene sine og datagrunnlaget blir av bedre kvalitet, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.
DB170603 Skatteetaten, Finans Norge og Brønnøysundregistrene samarbeider om prosjektet som er et svar på regjeringens utfordring om å øke farten i digitaliseringen i samfunnet .
DB170603 Løsningen vil spare samfunnet for betydelige summer, kundene får raskere svar på lånesøknadene sine og datagrunnlaget blir av bedre kvalitet, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.
DB170603 - I dag er det aktører som tjener seg søkkrike på å distribuere norske TV-serier, uten å gi noe tilbake til det norske samfunnet .
DB170603 - I dag er det aktører som tjener seg søkkrike på å distribuere norske TV-serier, uten å gi noe tilbake til det norske samfunnet .
DB170603 Samtidig segregeres samfunnet , mediefolk og akademikere møter ikke arbeiderklassen lenger, de bor andre steder og har barna på andre skoler.
DB170603 Kanskje fordi middelklassen ikke forstår hvordan samfunnet ser ut.
DB170603 - Når samfunnet blir likere sosioøkonomisk, hører vi mer på hverandre, sier hun.
DB170603 Et viktig utgangspunkt for å forstå dynamikken i USAs klimapolitikk er dette : På få områder har den sterke politiske polariseringen i det amerikanske samfunnet slått hardere ut enn i klimasaken.
DA170603 - Vi mener at Parisavtalen reflekterer denne brede enigheten i det internasjonale samfunnet om klimaendringer, og at partene må verdsette dette resultatet som det kostet mye å komme fram til, begrunnet Kinas statsminister Li Keqiang under åpningen av felles toppmøte med EU i Brussel i går.
BT170603 Økningen i antall skilsmisser utover 70- og 80-tallet må heller ses på som et fremskritt enn som et tegn på at samfunnet var i forfall.
BT170603 Når samfunnet tar fra folk muligheten til å velge fritt, griper det inn i alt vi er som mennesker.
BT170603 Litt av et signal samfunnet sendte.
AA170603 Skatteetaten, Finans Norge og Brønnøysundregistrene samarbeider om prosjektet som er et svar på regjeringens utfordring om å øke farten i digitaliseringen i samfunnet . ( ©NTB ) ¶
AA170603 Løsningen vil spare samfunnet for betydelige summer, kundene får raskere svar på lånesøknadene sine og datagrunnlaget blir av bedre kvalitet, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.
VG170602 - Vi mener at Paris-avtalen reflekterer denne brede enigheten i det internasjonale samfunnet om klimaendringer, og at partene må verdsette dette resultatet som det kostet mye å komme fram til, sa Li ved åpningen av toppmøtet, ifølge NTB.
VG170602 Samtidig er andelen av den totale inntekten i samfunnet som går til den rikeste prosenten i samfunnet , nesten doblet mellom 1989 og 2010.
VG170602 Samtidig er andelen av den totale inntekten i samfunnet som går til den rikeste prosenten i samfunnet, nesten doblet mellom 1989 og 2010.
VG170602 Kaski sier hun mener det var greit av Berg å fly til Tyskland, men at samfunnet må legge til rette for bedre togmuligheter.
NL170602 Det er tungt å fordøye historier om mennesker nær bunnen av både samfunnet og sine egne liv, og det er ikke alltid like lett å ta innover seg at kløften mellom det store flertallet av oss og de som sliter aller mest, er så stor som den er.
DN170602 - Vårt budskap er at folk har makt til å endre samfunnet dersom vi alle går sammen, sier bandet i en kommentar til suksessen.
DB170602 Opplevelsen av å ikke være en del av samfunnet kan gi negative utslag både for den enkelte og for samfunnet .
DB170602 Opplevelsen av å ikke være en del av samfunnet kan gi negative utslag både for den enkelte og for samfunnet.
DB170602 Tillit er en bærebjelke i samfunnet , den henger nøye sammen med troen på at det er lite korrupsjon i det offisielle Norge.
DB170602 Saker som denne kan gjøre alvorlig skade på tilliten til politiet, målt i skade på samfunnet og allmenn rettsoppfatning er derfor utvilsomt korrupsjonen det mest alvorlige Jensen står tiltalt for.
DB170602 Til NRK sier han at de eldre føler seg diskriminert og satt på siden av samfunnet når de ikke kan benytte seg av teknologien staten krever av dem.
DA170602 - Vårt budskap er at folk har makt til å endre samfunnet dersom vi alle går sammen, sier bandet i en kommentar til suksessen.
DA170602 - Vårt budskap er at folk har makt til å endre samfunnet dersom vi alle går sammen, sier bandet i en kommentar til suksessen.
DA170602 Hvis vi får skoler basert på hva slags hudfarge og religion du har, kan det ødelegge for det norske samfunnet , konstaterer han, og leverer følgende kraftsalve mot Frp : ¶
DA170602 - Sier man ja, er det noe av det er noe av det verste som kan skje for samfunnet .
DA170602 - Hvis vi får skoler basert på hva slags hudfarge og religion du har, kan det ødelegge for det norske samfunnet , sier stortingskandidat Masud Gharahkhani ( Ap ), som ikke ønsker Elvebyen ungdomsskole velkommen.
BT170602 - Vi mener at Parisavtalen reflekterer denne brede enigheten i det internasjonale samfunnet om klimaendringer, og at partene må verdsette dette resultatet som det kostet mye å komme fram til, sa Li.
BT170602 Mediebransjen har for liten forståelse for « det symbiotiske samspillet » med aktører i kultur- og kunstlivet, sier han, og hevder at « vi har levd av hverandre i et gjensidig økosystem som samfunnet har hatt enormt stor nytte av ».
BT170602 Fornybar energi og bærekraftig ny teknologi for ulike sektorer i samfunnet blir stadig billigere.
AP170602 - Vi mener at Parisavtalen reflekterer denne brede enigheten i det internasjonale samfunnet om klimaendringer, og at partene må verdsette dette resultatet som det kostet mye å komme fram til, sa Li.
AA170602 Men han avviste å stramme enda mer inn på målene om utslippskutt og sa at det internasjonale samfunnet allerede er enig om, er svært ambisiøst. ( ©NTB ) ¶
AA170602 - Vi mener at Parisavtalen reflekterer denne brede enigheten i det internasjonale samfunnet om klimaendringer, og at partene må verdsette dette resultatet som det kostet mye å komme fram til, sa Li.
AA170602 - Vi mener at Parisavtalen reflekterer denne brede enigheten i det internasjonale samfunnet om klimaendringer, og at partene må verdsette dette resultatet som det kostet mye å komme fram til, sa Li ved åpningen av toppmøtet.
AA170602 Tayeb Berghout som er imam i Det Muslimske Samfunnet i Trondheim steller håret til yngstedatteren Sarah før han skal følge henne i barnehagen.
VG170601 Hun forteller at hun kommer til å ta tak i netthetsen fordi hun er bekymret for hvordan personene behandler andre både på nett og i samfunnet .
VG170601 - Filmen vår har et budskap som ønsker å utfordre fordommer om fysisk skjønnhet i samfunnet ved å understreke den indre skjønnhet, skriver Sujin Hwang blant annet.
VG170601 Det er jo fordi de da faktisk vil klare å bli uavhengige og selvstendige mennesker som kan bruke det de har lært til noe som er viktig for dem selv, for det de jobber med og for samfunnet .
NL170601 Jeg tror en sannhetskommisjon vil kunne lege sår i det samiske og det kvenske samfunnet, men også i det norske samfunnet .
NL170601 Jeg tror en sannhetskommisjon vil kunne lege sår i det samiske og det kvenske samfunnet , men også i det norske samfunnet.
NL170601 Dessuten har det kvenske samfunnet aldri fått ei unnskyldning for storsamfunnets behandling i fornorskninga, som i seg selv er et viktig poeng.
DB170601 På grunn av dette forholdet skal hun ha blitt isolert fra det sudanske samfunnet .
DB170601 Selskapet legger til at filmen er en familiekomedie, med et budskap som utfordrer fordommer relatert til fysisk skjønnhet i samfunnet , ved å understreke betydningen av indre skjønnhet.
AP170601 Og hvordan påvirker det samfunnet vi lever i ?
AP170601 FFI har vurdert behovet for sivile beskyttelsestiltak i samfunnet .
AP170601 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som har oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet , skriver i en pressemelding at det er « nødvendig med store investeringer for å oppgradere og modernisere til dagens krav og trusselbilde. » - Rapporten fra FFI gir oss viktige innspill i arbeidet med å vurdere hvordan vi skal gi befolkningen den sikkerhet og beskyttelse de har krav på,
AP170601 At selv ikke tog- og T-banetunneler gjennom tjukkeste Oslo er lønnsomt for samfunnet , bør være en tankevekker for landets bevilgningskåte samferdselspolitikere.
AA170601 - Jeg har stor forståelse for at en del pensjonister føler seg diskriminert, at de føler seg litt satt på sida av samfunnet fordi de ikke klarer det digitale skiftet som resten av samfunnet gjør.
AA170601 - Jeg har stor forståelse for at en del pensjonister føler seg diskriminert, at de føler seg litt satt på sida av samfunnet fordi de ikke klarer det digitale skiftet som resten av samfunnet gjør.
NL170531 Samtidig må samfunnet ha mest mulig bærekraft.
NL170531 Dersom man gir et så klart uttrykk for at man misliker vår vestlige kultur at det er truende, da fortjener du heller ikke godene fra det norske samfunnet .
DB170531 Petterson er selv åpent homofil og var fornøyd med å fremme historien til en minoritet han selv mener fortsatt stigmatiseres i det norske samfunnet .
DB170531 - Når Trump trekker USA ut av avtalen, vil det svekke tilliten til det internasjonale samfunnet betydelig.
DB170531 Samtidig må samfunnet ha mest mulig bærekraft.
DB170531 Politiet kan bare dempe symptomene, ikke kurere sykdommer som oppstår i samfunnet .
DB170531 Det problematiske er at politiet også har overbevist samfunnet om at det er vi om hjelper.
DA170531 Barna i « Sommerregn » lever helt på utsiden av samfunnet , og er ofte overlatt til seg selv.
AP170531 - Dette er fluktkriser vi ikke bare har glemt, men som det internasjonale samfunnet aldri har vist tilstrekkelig vilje til å løse.
AP170531 Medlemmene er aktive, fornøyd med ledelsen og speiler sentrale ideologiske motsetninger i samfunnet .
VG170530 For ingen unge er utenfor fare når det gjelder rekruttering til ekstremisme, og bare ved å forstå samfunnet som den helheten det er, kan vi stanse autoritære krefter.
SA170530 Utredninger fra blant andre Deutsche Bahn om norske baneløsninger viser at nasjonalt tilpasset lyntog kan gi store inntekter og lønnsomhet for samfunnet .
SA170530 Lønnsomhet for samfunnet
DN170530 Samfunnet må vernes og han må beskyttes mot seg selv også, sa Roald, som jobber som lege ved Aker sykehus.
DB170530 Et firma som sørger for at tidligere innsatte kommer seg ut i samfunnet i fullt lønnet arbeid etter soning gir Kevin Melhus en inntekt han kan leve av.
DB170530 Et firma som sørger for at tidligere innsatte kommer seg ut i samfunnet i fullt lønnet arbeid etter soning gir Kevin Melhus en inntekt han kan leve av.
DB170530 Bunnen i samfunnet er i fare for å falle helt ut, mens toppen stadig når nye høyder.
DB170530 I disse dager jobber en gruppe ved Høgskulen i Volda med å finne ut hva allmenne kulturtidsskrift betyr for samfunnet .
DB170530 Han mener det er de små grupperingene i samfunnet som ofte har fått til de store endringene.
DB170530 Den foreldreløse unggutten Máni Steinn lever på kanten av samfunnet , og søker styrke i kinofilmen.
DB170530 Wesenlund var primus motor for Seniorsaken, en interesseorganisasjon som i første rekke jobber for å framheve eldre som deltakere og ressurser i samfunnet .
DA170530 Det skal gjøres store investeringer, og pengene bør gå tilbake til samfunnet , argumenterer hun.
BT170530 GLEDE : Alle bør glede seg over at det finnes banker som er programforpliktet til å gi deler av overskuddet sitt tilbake til samfunnet , skriver Eirik Glambek Bøe.
BT170530 Bergen får snart bysykler, og alle bør glede seg over at det finnes banker som er programforpliktet til å gi deler av overskuddet sitt tilbake til samfunnet .
AP170530 - Barnehagene bør jobbe enda mer med grunnleggende sanseopplevelser og motorikk på grunn av den økende digitale bruken i samfunnet .
VG170529 Et godt læringsmiljø skapes når alle de involverte aktørene, elever, lærere, foreldre, skoleeiere, politikere og samfunnet forøvrig jobber sammen og for det samme.
VG170529 Samtidig har den rikeste prosenten i samfunnet nesten doblet sin andel av den totale inntekten.
VG170529 Det er både kostbart for samfunnet , men også for den enkelte : Arbeid er viktig både for livskvalitet og for egen økonomisk situasjon.
SA170529 Mens kriminelle slipper ut før straffen er ferdigsonet om de oppfører seg og viser evne og vilje til å reintegreres i samfunnet , straffer vi en liten gruppe flyktninger hele livet.
SA170529 « Pensjonistenes bidrag til et bærekraftig pensjonssystem er at den årlige reguleringen av pensjonene er noe lavere enn den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet », skriver Anniken Hauglie, bildet.
SA170529 Pensjonistenes bidrag til et bærekraftig pensjonssystem er at den årlige reguleringen av pensjonene er noe lavere enn den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet .
NL170529 Husk at det er de svakeste i samfunnet det gjelder.
NL170529 Til det er det bare å svare at joda, mye i Norge er bra for den skeive befolkningen og vi har kommet et godt stykke på vei mot respekt, anerkjennelse og en naturlig plass i samfunnet for folk som finner andre veier å vise sin kjærlighet og identitet på enn akkurat den opptrukne A4-varianten.
DN170529 De overser gjentatte advarsler fra det internasjonale samfunnet , sa Abe.
DB170529 - Som vi ble enige om på G7-møtet, er problemene med Nord-Korea førsteprioritert for det internasjonale samfunnet .
DB170529 - Som vi ble enige om på det siste G7-møtet er Nord-Korea en topp prioritet for det internasjonale samfunnet .
DB170529 Det er nemlig grenser for hvor godt eliten kan skjule sannheten for sitt folk, og det er vanskelig å forestille seg dagens oppslutning om Merkel uten en opplevelse blant vanlige folk av at det tyske samfunnet fungerer normalt.
DB170529 Vi er en maktfaktor i det lokale samfunnet , men vi er også sårbare.
DB170529 Deres liv virker å være lite verdt hvis ikke samfunnet kan skvise ut godt med valuta for pengene.
DA170529 Formålet med loven var å begrense plagene sånne « elementer » påførte samfunnet .
DA170529 Denne helhetstanken rundt film og det samfunnet kunstneren opererer ut fra, preger Ruben Östlunds filmkunst fra innerst til ytterst, og blir en målestokk også norske filmskapere kan strekke seg etter.
DA170529 - Vi er alle gamle partier som er grunnlagt for samme formål : Kjempe for arbeidernes rettigheter og for dem som faller utenfor i samfunnet .
BT170529 | « Tidsbestemt straff vil ikke være tilstrekkelig til å verne samfunnet » ¶
AP170529 Derfor er det norske samfunnet innrettet slik at alle foreldre med barn under 16 år må møte til en meglingstime dersom de bestemmer seg for å gå fra hverandre.
AP170529 Journalistikken skal sivilisere samfunnet .
AA170529 Da har terroristene vunnet, og vi har selv ødelagt det samfunnet vi skal beskytte.
SA170528 Kampen for en ny ruspolitikk faller inn i rekken av rettighetskamper der samfunnet etter hvert vil måtte innse at man urettmessig har opptrådt intolerant og krenkende overfor en gruppe.
SA170528 DEBATT : Kampen for en ny ruspolitikk faller inn i rekken av rettighetskamper der samfunnet etter hvert vil måtte innse at man urettmessig har opptrådt intolerant og krenkende overfor en gruppe.
DN170528 Advarer om at verdens pensjonssystemer er ved et knekkpunkt : - Hvis vi ikke gjør noe, vil samfunnet få et stort problem ¶
DN170528 Men hvis vi ikke gjør noe, vil samfunnet få et stort problem om 20 - 30 år.
DB170528 - Som vi ble enige om på det nylige G7-møtet, er Nord-Korea en topp prioritet for det internasjonale samfunnet , sa han i en kort uttalelse ifølge Reuters.
DB170528 I uttalelsen takker han også politiet som hver dag risikerer livet sitt for å gjøre samfunnet trygt.
DA170528 Sterri har også omtalt mennesker med Downs som « en økonomisk belastning for samfunnet .
BT170528 Barnehagesektoren i Norge har gjennom et viktig samarbeidsprosjekt mellom myndighetene og private investorer blitt realisert til det beste for hele samfunnet .
BT170528 Selv om færre rettssaker er et gode som minsker belastningen på domstolene både økonomisk og hva gjelder arbeidspress, så er det klart at en endring av straffenivået vil påføre samfunnet kostnader på andre måter.
BT170528 Hvilket straffenivå som anvendes definerer langt på vei en rettsstat, og bør reflektere de verdier samfunnet bygger på.
BT170528 Hva gjør dette med et menneske, og hvordan påvirkes samfunnet ?
BT170528 Gjennom forvaringsinstituttet kan man beskytte samfunnet mot alvorlig kriminalitet, og gi fornærmede et sterkt strafferettslig vern.
BT170528 En forutsetning for at straffen skal virke preventivt, er at straffen utformes slik at gjerningspersonen blir rehabilitert og forberedt på å føres tilbake til samfunnet .
AP170528 | Elbilpolitikken : Hva koster den samfunnet ?
AP170528 Situasjonen i Venezuela er nå så prekær at det kreves mer oppmerksomhet fra det internasjonale samfunnet .
VG170527 Det kristne samfunnet i Egypt ble fredag rammet av nok et blodig terrorangrep. 28 mennesker er bekreftet drept og 24 såret etter at 8-10 menn iført militære uniformer ifølge øyenvitner skjøt rundt seg i en buss stappfull av kristne på vei til et kloster.
VG170527 Makthaverne må leve i det samme samfunnet som oss andre.
VG170527 Da er det avgjørende å bevare den særegne tilliten og åpne informasjonsflyten som preger det norske samfunnet .
VG170527 - At gjerningspersoner går fri, det er en fallitterklæring fra samfunnet .
NL170527 Altså : Litt " tvang " måtte nok til også i Finnmark - og det kan de mange samer som i dag har hatt vellykte karrierer i det norske samfunnet , prise seg lykkelig over.
NL170527 I notatet ble det også skissert en frykt for at det samiske samfunnet kunne få forventninger til tiltak med en slik kommisjon.
DA170527 Shaul er en av lederne i gruppen Breaking the Silence, som henter inn vitnesbyrd fra israelske soldater for så å informere samfunnet om okkupasjonens ødeleggende effekt.
DA170527 Regjeringen tok nettopp nye skritt som ytterligere vil splitte samfunnet : Etter planen skal ikke arabisk lenger være offisielt språk i Israel, og i tilfeller der Israels jødiske og demokratiske karakter kommer i konflikt, skal den jødiske karakteren få fortrinn.
DA170527 Men jeg er likevel optimistisk, for samfunnet vårt er så mangfoldig og pluralistisk at det ikke kan undertrykkes, sier han.
AP170527 Nå vil han gi noe tilbake til samfunnet .
AP170527 Forebyggingstiltakene er dertil konkrete : Samfunnet som helhet har et ansvar for å fange opp utenforskap, inkludere, sette inn tiltak mot arbeidsledighet, oppløse isolasjonstendenser.
AP170527 Dette har vist seg å være bra for pasientene og billigere for samfunnet .
AP170527 Som flere har påpekt i sammenheng med Regjeringens forslag til ny felles likestillingslov for alle diskrimineringsgrunnlag, representerer den nåværende likestillingsloven for kjønn en gullstandard ved hvordan den i tiår har gitt det sterkeste vernet mot diskriminering i alle deler av samfunnet .
VG170526 Demokratiet og det liberale samfunnet er ikke hugget i stein, det er en ustanselig samtale, som, om den dør ut, legger veien åpen for autoritære og illiberale krefter.
SA170526 Samfunnet må se til at lærerne har muligheter til å gjøre en god jobb, ellers vil verdifulle krefter gå tapt, og det vil føre til en enda verre skolehverdag for barna.
SA170526 I Norge har vi tradisjon for at samfunnet stiller opp når et individ ikke er i stand til å ta vare på seg selv, dessverre gjelder ikke denne ansvarsfordelingen lenger for mennesker som sliter både med rus og psykose.
DB170526 - Tarmkreftscreening er kanskje den mest effektive metoden for å minimere konsekvensene av sykdommen for pasientene og samfunnet .
DB170526 En kjerneverdi i det norske samfunnet er tillit til myndighetene.
DB170526 Dette dreier seg om en helsefare for samfunnet , ¶
DA170526 - Foreldre må være med i tida og involvere seg i barna på riktig måte, fortelle dem at de ikke må stenge seg ute, men åpne seg for samfunnet , fortsetter han.
DA170526 » - Samfunnet tåler ikke noe annet.
AP170526 Dette var begrunnet med trafikknytte, helse- og andre nyttegevinster for samfunnet , og det inkluderte en egen « trafikantbetaling » for personbiler, for hver km kjørt.
AP170526 Enda en sterk skildring fra det stadig mer lukkede russiske samfunnet .
AA170526 Unge Høyre, Fremskrittspartiets ungdom, Unge Venstre og Kristelig Folkepartis ungdom mener at gapet mellom den store økningen av eldre i samfunnet og dalende oljeinntekter i landet, må føre til at Norge strammer inn dersom det skal være penger igjen til velferd for kommende generasjoner.
AA170526 Carson utfordret noen av de sterkeste kreftene i det amerikanske samfunnet .
VG170525 Inne ber Almagro om økt internasjonal oppmerksomhet, press og fordømmelse av Venezuela fra det internasjonale samfunnet .
SA170525 May sier hun er « takknemlig for den støtten og solidariteten alle våre NATO-alliert har vist » og sier bombeangrepet i Manchester viser at det internasjonale samfunnet må gjøre mer for å bekjempe terror.
SA170525 For mange eldre er for opptatt av seg og sitt og ikke samfunnet som helhet, argumenterer Jan Inge Reilstad.
NL170525 Til tross for at vi i tredve år har hatt et sameting, en grunnlovsbestemmelse og en kongelig unnskyldning har vi likevel et knippe mysterier som disse tingene ikke virker å medisinere samfunnet vårt mot.
NL170525 Noen ganger kan klirringen endog overdøve den stille duren fra det samfunnet man er en del av.
NL170525 Det samiske samfunnet er et taust samfunn.
NL170525 Både det norske og det samiske samfunnet har han kastet sin stråleglans over.
NL170525 " Den samiske samfunnseliten " er skyteskiven hans, som om det skulle være skammelig at også det samiske samfunnet har en elite.
DB170525 Det å være skiløper gir prestisje igjen i det svenske samfunnet .
DB170525 - En liten gruppe mennesker som lever i parallellsamfunn, eller mennesker som lever utenfor det samfunnet , lar seg radikalisere.
AP170525 Manglende nedbør - eller alt for mye av det på én gang - er utfordringer som skaper problemer både for bønder og andre i samfunnet .
AA170525 May sier hun er « takknemlig for den støtten og solidariteten alle våre NATO-alliert har vist » og sier bombeangrepet i Manchester viser at det internasjonale samfunnet må gjøre mer for å bekjempe terror.
AA170525 På 70-tallet ble det skrevet mye sosialrealistisk spenningslitteratur, med Sjöwall & Wahlöö som ledestjerner ; krimmen skulle si noe om samfunnet , være en korreks til det sosialdemokratiske lykkelandet.
VG170524 Samfunnet krever kanskje en annen type person, men jeg håper å vise at du kommer langt ved å være en snill og ærlig kvinne, sier hun til VG.
VG170524 Vi skal likevel ikke overdrive lærernes posisjon i det gamle samfunnet , hevder Hagemann.
VG170524 Ifølge statuttene skal Abelprisen « bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk ».
VG170524 Dette med fridager og helligdager er noe som kommer ut av kirkens forhold til Staten og det ikke-kirkelige samfunnet .
DB170524 Vi lever fredfullt her og kommer godt overens med resten av samfunnet , legger Aktar til.
DB170524 For mens Vegvesenet og lokalpolitikere har drømt om stadig mer grandiose motorveiplaner, har resten av samfunnet fått øynene opp for at matpakkekjøring med bil er en dårlig løsning for byene.
DB170524 På mange måter kan man si at vi er velsignet med å ha en innvandrerbefolkning, som på tross av dårligere levestandard, viser det norske samfunnet tillit.
DB170524 De er nødt til å kjempe mot sterke krefter i jakt på både arbeid, utdanning og en rettferdig andel av godene i samfunnet .
DA170524 Igjen maner sentrale lederskikkelser til samhold og forsoning i samfunnet .
DA170524 Igjen maner sentrale lederskikkelser om samhold og forsoning i samfunnet .
AP170524 « Vi fant en økende følelse av misnøye blant deler av den muslimske befolkningen, og en sterkere følelse av identifisering med skjebnen til ‘ummah' - det globale muslimske samfunnet », skriver Casey i rapporten.
AP170524 « Nå, mer enn noensinne, må moskeene og deres ledere være åpen og transparent til samfunnet rundt, for å bryte ned mistenksomhet og bygge opp tillit, » skriver Casey.
AP170524 - En ordning med mentorer, unge norske muslimer som har ordentlig fotfeste i det norske samfunnet , kan også være gode forbilder og samtalepartnere for unge som er på vei inn i ekstreme miljøer.
AP170524 Lovforslaget fikk et knapt flertall i Kongressens nedre kammer før politikerne hadde fått klarhet i hva denne reformen ville få av reelle konsekvenser i samfunnet .
AP170524 Et vipps koster samfunnet 13 kroner ¶
AP170524 " Legemiddelverket mener en endring i forhåndsgodkjent refusjon for de ikke foretrukne antihistaminene vil kunne gi en innsparing for samfunnet , men at tiltaket vil medføre mye ekstraarbeid for både leger, trygdekontor og pasienter ", het det.
AA170524 Samtidig utviklet våpenteknologien seg så raskt, og med en mye høyere prisstigning enn i samfunnet ellers, at det ble umulig å opprettholde den gamle strukturen.
AA170524 Ofte får funksjonshemmede ikke betalte jobber og mange lever et liv i isolasjon uten å få delta i samfunnet som andre.
VG170523 Politiet ville ikke offentliggjøre flere opplysninger om 22-åringen på pressekonferansen, men ba samfunnet om å stå sammen og støtte hverandre etter Manchester-angrepet.
VG170523 Ap-lederen sier at samfunnet testes når terroren på ny rammer i Europa.
NL170523 Et Europa med mye større etterretningsorganisasjoner, en forskanset økonomisk underklasse i muslimske innvandrerghettoer, og generelt sterkere antimuslimske strømninger i samfunnet .
NL170523 Det betyr en tyngre og mer synlig tilstedeværelse av politi i samfunnet , mer etteretning, lengre fengselsstraffer, mer overvåking.
NL170523 Det er ingen som ønsker en segregering i samfunnet vårt, særlig ikke NFU.
NL170523 Om Mandagsklubben blir overflødig og de som kommer med jobbfrukt erstattes av ISS, blir samfunnet til slutt så perfekt at det imploderer.
NL170523 Og i det fullkomne, syntetiske samfunnet uten en eneste mangel, er det roboten som får panikk når den stilles overfor spørsmålet om det er lurt å dra til Mars, der alt er som det engang var her på jorda.
NL170523 Oppmerksomheten blir vridd vekk fra det faktum at samene er fullt ut integrert i samfunnet .
DN170523 Trump gjør dermed som han har sagt og vil redusere det offentliges rolle i samfunnet og kutter i velferdstiltak, og satser heller på at økonomisk vekst skal sørge for at de som i dag trenger hjelp får seg jobb og betaler skatt.
DB170523 Medlemmer av det libyske samfunnet i Manchester beskriver den mistenkte terroristen som en litt tilbaketrukket, hengiven ung mann.
DA170523 - Før det i det hele tatt skjer, bør det internasjonale samfunnet legge inn hele sin tyngde for å hindre det, sier Waxman.
DA170523 lleys dataframtid som bakgrunn, dreide Roger Moore James Bond-filmene og figuren i seg selv inn i en mer fantasifull og actionpreget fase, til ergrelse for enkelte blant den eldre fansen som hadde Sean Connery som sitt store forbilde, til stor glede for et kinopublikum som så en agentserie speile samfunnet de selv vokste inn i.
DA170523 - Det viktigste jeg skal gjøre er å legge til rette for at MEFs medlemsbedrifter får bedre rammevilkår og at vi får bygget ut bedre infrastruktur i samfunnet .
BT170523 | Uforståelig at eldre skal ha dårligere økonomi ¶ Samfunnet må lære å se på høy alder med ny forståelse.
BT170523 Samfunnet må nå lære seg å se på høy alder med en ny forståelse.
AP170523 - Når ondskapen og jævelskapen rammet ved en barbar som Breivik, så sto samfunnet sammen.
AP170523 I tillegg er det også et signal til skolene om at samfunnet tar dette på alvor.
AA170523 Oppløsning av fundamentalistiske bibeltolkninger skapte også større frihet for kvinner - både i samfunnet og i det religiøse fellesskapet.
VG170522 Prisene på alt i samfunnet øker, mens inntektene på gården ikke har fulgt etter de siste 40 årene.
VG170522 Grove integritetskrenkelser har betydelige skadevirkninger for fornærmede, pårørende og samfunnet .
VG170522 I den ferske rapporten « Nedgangen i fruktbarhet fra 2010 » har forskere ved Statistisk sentralbyrå undersøkt hvordan den økonomiske situasjonen, både generelt i samfunnet , og for den enkelte kvinne, har medvirket til nedgangen i fruktbarhet etter finanskrisen.
VG170522 Det kan tyde på at tobarnsmødre generelt har respondert på den økende økonomiske usikkerheten i samfunnet og på det lokale arbeidsmarkedet, sier han.
VG170522 - Kvinner som er arbeidsledige kan oppleve større usikkerhet rundt sin egen økonomiske situasjon når samfunnet generelt opplever større økonomisk usikkerhet.
SA170522 Da samfunnet har vedtatt å opprettholde de nødvendige togrutene, blir den totale vekten, rulle- og luftmotstanden av lokomotivet og vognene og derved energiforbruket til turen lite påvirket, med Erlend i tillegg som passasjer.
SA170522 Det er viktig både for den enkelte som skal velge utdanning og yrke, og for samfunnet som helhet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
NL170522 Samfunnet taper over 100 mill kr for hvert år som går uten bygging og bruk av Tindtunnelen, med tilhørende distansegevinst.
NL170522 Samfunnet taper over 100 mill kr for hvert år som går uten bygging og bruk av Tindtunnelen, med tilhørende distansegevinst, skriver Terje Walnum ( bildet ) og Magne Nymo i styret for Tindtunnelen.
DN170522 Forslaget er et uttrykk for at samfunnet ser svært alvorlig på slik kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DN170522 - Grove integritetskrenkelser har betydelige skadevirkninger for fornærmede, pårørende og samfunnet .
DN170522 - Stortinget har sagt at man skal utjevne forskjellen mellom inntektene til bøndene og resten av samfunnet .
DA170522 Forslaget er et uttrykk for at samfunnet ser svært alvorlig på slik kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DA170522 - Grove integritetskrenkelser har betydelige skadevirkninger for fornærmede, pårørende og samfunnet .
BT170522 Men jeg vil at USA skal bli det beste samfunnet noensinne, og da må Trump være med.
BT170522 Mellom 1905 og 1950 ble om lag 2 - 3 menn dømt hvert år for en kjærlighet det norske samfunnet ville undertrykke.
BT170522 Samfunnet har en tendens til å innføre sin egen praksis og ideer som uformelle regler for dem som er uenige.
AP170522 En høyt prioritert oppgave i samfunnet vårt er å tilrettelegge for og ivareta en god folkehelse.
AA170522 Dette tyder på at tobarnsmødre generelt har respondert på en økende økonomisk usikkerhet i samfunnet og på det lokale arbeidsmarkedet, sier forskeren. ( ©NTB ) ¶
AA170522 Forslaget er et uttrykk for at samfunnet ser svært alvorlig på slik kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170522 - Grove integritetskrenkelser har betydelige skadevirkninger for fornærmede, pårørende og samfunnet .
DN170521 - Hvis kapasitetsveksten ellers i samfunnet er tilnærmet full, er det selvsagt en fare for at dette kan skje.
DB170521 Jag de ut av samfunnet .
DB170521 « Det er det som virkelig er det paradoksale med vårt syn på far i moderne tid - vi har en moderne forståelse av en intakt familie, men vi har en arkaisk forståelse av en splittet familie », påpeker Pettersen og setter fingeren på et ømt punkt i det norske samfunnet .
DB170521 Kvinner og menn har ikke bare ansvaret for sin egen frigjøring, men like stort ansvar for hverandre, barn, slektninger og i siste instans hele samfunnet .
DB170521 - Det spiller ingen rolle hva samfunnet tenker, så lenge vi har det fint.
DA170521 - Vi vil endre samfunnet og det er aldri populært.
BT170521 Det vesentlige i dramapedagogikken er utforskning av ulike sentrale dilemma i læreplanenes fag : det være seg mellommenneskelige dilemma, menneske i konflikt med samfunnet rundt seg, menneske i konflikt med naturen eller menneske i konflikt med det åndelige.
AP170521 Driv dem ut av stedene hvor dere ber, driv dem ut av samfunnet , driv dem ut av deres hellige land og driv dem ut av verden.
AP170521 Dette vil, mener Seltzer, på sikt føre til at millionvis av mennesker vil kunne miste sin funksjon i samfunnet fordi arbeidsplassene som tradisjonelt ville ha absorbert dem, ikke vil finnes lenger.
VG170520 Vi er en del av samfunnet som åpenbart ser sånn ut.
SA170520 Regimet i Nord-Korea fortsetter å terge på seg det internasjonale samfunnet ved stadig nye rakettester.
SA170520 Demokratene i Norge kjemper for deg og din økonomiske hverdag og for at rett skal være rett, slik at vi får mer til de som alltid må betale regningen, de svakeste i samfunnet .
NL170520 De milliardene som overføres til landbruket gir en verdiskapning videre i samfunnet som er høy.
DB170520 RAKETTEST : Regimet i Nord-Korea fortsetter å terge på seg det internasjonale samfunnet ved stadig nye rakettester.
DB170520 Med mål om å kutte utslipp i tråd med Parisavtalen og fase ut oljenæringen innen 2032, vedtok MDG en rekke ambisiøse forslag til hvordan vi skal omorganisere det norske samfunnet under landsmøtet lørdag. 30 timers uke ¶
DB170520 Her het det « at utøvere i jordbruket, som selvstendig næringsdrivende, skal ha mulighet til samme inntektsutvikling som andre i samfunnet ».
BT170520 Det vil koste enormt mye å skape alle de nye arbeidsplassene, samtidig som det norske samfunnet ville gå glipp av de enorme skatteinntektene fra olje- og gassektoren, sier Sande.
BT170520 Jeg ble veldig imponert over jobben lærerne på barneskolen gjorde for å hjelpe utenlandske barn til å integrere seg i det norske samfunnet .
AP170520 Ifølge et anslag Virke har gjort, koster grensehandelen det norske samfunnet 14.000 arbeidsplasser i tillegg til tapte inntekter.
VG170519 « Ut i vannet » er først og fremst en krim, men den kan også leses som en kritisk kommentar om ( kvinnesynet i ) samfunnet vi lever i.
NL170519 - Vi ville vise hvor viktig brikke i samfunnet matproduksjonen faktisk er.
NL170519 Det er ingen indikasjoner på at antall voldtekter har gått ned over tid, det ser ikke ut til at samfunnet klart å redusere antall seksuelle overgrep.
NL170519 Hvordan ville denne bedriften og samfunnet omkring ha fungert dersom den ble stengt inne i nasjonale beskyttelsesmurer med kvoterestriksjoner og en uendelighet av et papirstemplende byråkrati ?
FV170519 Vi vil takke alle som har stilt seg til disposisjon til denne viktige posisjonen, både for kirken og for samfunnet , sier leder i Oslo bispedømmeråd Gard Sandaker-Nielsen til kirken.no.
DB170519 Vi har kunnskapen til det, og samfunnet med tilliten til det.
DB170519 Norge er bedre stilt enn noen gang til å klare den nødvendige grønne endringen som samfunnet må gjennom, mener Bastholm.
DB170519 Men det samme systemet forårsaker også lidelse i dette samfunnet .
DA170519 - Vi hadde den trua at på at vi kunne være med på å forandret samfunnet .
DA170519 - Serien er ikke erklært feministisk, men den forsøker å hjelpe unge jenter ved å gi dem verktøy til å klare seg i samfunnet .
BT170519 De driver en inngripende virksomhet overfor samfunnet .
BT170519 STENGES UTE : Hvis forsøk på arbeid eller utdanning stenger for å få innvilget rettigheter som ung ufør, vil samfunnet gå glipp av arbeidskraft, skriver innsenderen.
BT170519 Hvis forsøk på arbeid eller utdanning stenger for å få innvilget rettigheter som ung ufør, vil samfunnet gå glipp av arbeidskraften til mange unge mennesker som ikke vil prøve seg i jobb fordi de risikerer samme skjebne som « Ingrid ».
BT170519 Så er det forunderlig at de som roper høyest om at de er blitt diskriminert er de som roper høyest at verdikonservative ikke skal ha noen plass i samfunnet , at de fortjener å bli trakassert og jaget inn i skapene de selv har kommet ut fra.
AP170519 - Vi vil at folk skal folk skal kunne være seg selv uten å føle det sterke kroppspresset som er i samfunnet i dag.
AP170519 De driver en inngripende virksomhet overfor samfunnet .
AP170519 Vi har et heteronormativt samfunn, som enkelt kan forklares som at det er en forventning i samfunnet at man er heterofil, i hvert fall til det motsatte er bevist.
AP170519 « En person med Downs syndrom trenger hjelp og er en økonomisk belastning for samfunnet , » la han til.
AA170519 - Men det er et poeng at samfunnet ønsker at den kriminaliteten Eirik Jensen har gjort, skal avsløres.
AA170519 - Dersom jeg har et budskap i bøkene mine, så er det at kravet til konformitet i samfunnet vårt kan skape litt vel trange rom.
AA170519 Man kan mene at OL på Lillehammer var viktig både for idretten og nasjonen, men Rosenborgs storhetstid var muligens enda viktigere, fordi den varte så lenge og øvet så sterk påvirkning på mange områder i samfunnet .
VG170518 I den sammenheng har det nok betydelig vekt at også samfunnet ønsker at den nye kriminalitet skal avdekkes.
SA170518 DEBATT : Politikerne har et stort ansvar for å rette opp den store systemsvikten vi har i samfunnet i dag.
NL170518 Det henger sammen med den generelle utviklingen i samfunnet , som går mot stadig økt digitalisering, sier Utstøl.
NL170518 Den har sin arv som lever videre som strukturer og holdninger i samfunnet - og der mener jeg en kommisjon er viktig, parret med tiltak for veien videre.
DN170518 - Dette blir ikke bedre, det blir verre, og det vi prøver å si er at det internasjonale samfunnet må be Venezuela respektere menneskerettighetene til folket sitt, ellers kommer dette til å gå i samme retning som vi har sett så mange andre steder, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley til pressen etter et møte i sikkerhetsrådet onsdag.
DB170518 Han sier at tilbudet fra staten kolliderer med et uttalt mål fra Stortinget om at « inntektsgapet » mellom bøndene og andre grupper i samfunnet skulle krympes.
DB170518 - Det betyr at avstanden var helt uoverkommelig, selv om det ble forhandlet og forhandlet, og vi ble tilbudt langt mindre enn andre grupper i samfunnet har utsikter til, sier Skorge.
DB170518 Tegner Flu Hartberg sier at poenget med stripa er å påpeke det han mener er likheten mellom religion og det samfunnet betegner som vrangforestillinger.
DB170518 Det ble slått kategorisk fast at partiet ville forandre samfunnet gjennom demokratiets vei.
BT170518 - Når vi nå blokkerer utkjøringen av varer, er det for å synliggjøre for samfunnet hva som blir konsekvensene av matmangel.
BT170518 - Når vi nå blokkerer utkjøringen av varer, er det for å synliggjøre for samfunnet hva som blir konsekvensene av matmangel.
AP170518 | Et vipps koster samfunnet 13 kroner ¶
AP170518 Problemet er at det er svært dyrt for bankene og samfunnet å bruke de internasjonale kortselskapene som underliggende betalingsinstrument.
AP170518 Der poengterer MDG at det samfunnet vi har i Norge, skyldes « bevegelser som har samlet folk om det som i utgangspunktet fremsto som utopier ».
AP170518 Det må man også forvente at samfunnet ønsker.
AA170518 | Ett vipps koster samfunnet 13 kroner ¶
AA170518 Problemet er at det er svært dyrt for bankene og samfunnet å bruke de internasjonale kortselskapene som underliggende betalingsinstrument.
AA170518 | Et vipps koster samfunnet 13 kroner ¶
AA170518 Problemet er at det er svært dyrt for bankene og samfunnet å bruke de internasjonale kortselskapene som underliggende betalingsinstrument.
AA170518 Også samfunnet ønsker at denne type graverende kriminalitet skal domfelles, framholdt han i retten.
VG170517 Det ville vist hvor integrert du er i det norske samfunnet », svarte han.
VG170517 DSB er regjeringens etat for å beskytte sivilbefolkningen mot krig, kjemiske angrep, brann, naturkatastrofer og andre kriser som kan ramme samfunnet .
NL170517 Åmo vil at samfunnet får en bedre forståelse av hvordan det er å leve med en tarmsykdom.
NL170517 | Midt på natta la patruljen merke til denne bilen i Bodø : - Et varsku til samfunnet ¶ ¶ ¶
AP170517 Løgn er viktig for samfunnet .
VG170516 « Vi kan ikke tillate at fagbevegelsen styrer samfunnet ut fra tanken om alltid å kjempe for bedre vilkår, mer fri, lavere pensjonsalder og så videre.
SA170516 Vi skal prege musikklivet, samfunnet og det frivillige Norge også de neste 100 år !
SA170516 Frivilligheten har alltid tatt ansvar når samfunnet har stått overfor utfordringer.
NL170516 Universitetene må samhandle med samfunnet rundt seg.
NL170516 Men er det i realiteten noen ganske få ildsjeler som står opp for de som søker trygghet, arbeid og som så gjerne vil bidra i det norske samfunnet som takk for tryggheten vi gir dem.
NL170516 Inkludering i det norske samfunnet er garanti for fremtidig suksess i utdanning, yrkesdeltakelse og det sosiale liv.
NL170516 Når vi ser framover, og trekker sammen som samer, blir samfunnet best for alle samer, i hele Sápmi.
DN170516 Gundersen mener at det er urimelig at bøndene skal ha 9 prosent inntektsvekst når andre grupper i samfunnet kan vente seg omkring 3 prosent.
DN170516 På denne måten får kriminelle innflytelse i det norske samfunnet , sier leder for taktisk etterforskningsavdeling i Kripos, politiinspektør Eivind Borge til Dagbladet.
DN170516 Nå ser vi at kriminelle tar steget for å bli integrert i samfunnet .
DN170516 Det er en klar tendens at kriminelle forsøker å bli en del av det lovlige samfunnet , samtidig som de bedriver kriminalitet, sier Borge.
DB170516 Gundersen mener at det er urimelig at bøndene skal ha 9 prosent inntektsvekst når andre grupper i samfunnet kan vente seg omkring 3 prosent.
DB170516 For å få til det må vi bygge utholdenhet og motstandskraft i det sivile samfunnet , offentlig som privat, lokalt som sentralt.
DA170516 Det vil også være et signal til skolene og omgivelsene om at samfunnet tar mobbing på alvor, sier hun.
DA170516 Kielland insisterte på at litteraturen skulle være til nytte for samfunnet , og Kapittel er en vellykket festival fordi vi siden starten har prøvd å styrke den offentlige samtalen ved å forene perspektiver fra litteraturen og samfunnsdebatten, sier festivalsjefen.
DA170516 - Mange føler at deres posisjon som individ i samfunnet er truet, og det igjen skaper en endring i folks bevissthet hvor de humanistiske verdiene settes til side til fordel for meg og mitt.
DA170516 - Sårbarheten vår er høyere fordi vi bruker teknologi til flere funksjoner i samfunnet .
BT170516 Særlig viktig er det at myndighetene har gode systemer, fordi de oppbevarer personlig informasjon og et angrep kan ramme hele samfunnet .
BT170516 Nær sagt alt av vesentlige institusjoner i samfunnet er avhengig av internett og tilgang på servere.
BT170516 Det vil kreve mye av både myndigheter og andre å holde samfunnet trygt.
BT170516 Det gir grunn til optimisme, for verken det enkelte land eller Europa som kontinent er tjent med at vi prøver å ignorere at samfunnet er i endring, og at politikken må følge etter.
AP170516 Men rettspsykiatere er ikke i tvil om at 17-åringen er så farlig at samfunnet bør skjermes mot henne.
AA170516 Men rettspsykiatere er ikke i tvil om at 17-åringen er så farlig at samfunnet bør skjermes mot henne.
AA170516 Gundersen mener at det er urimelig at bøndene skal ha 9 prosent inntektsvekst når andre grupper i samfunnet kan vente seg omkring 3 prosent.
AA170516 Dette samfunnet har også plass til mennesker som banker på vår dør utenfra.
AA170516 For de fleste er det nettopp ønsket om å bidra til samfunnet rundt seg som er den største drivkraften når de jobber lange dager for å holde tannhjulene i gang slik at jeg og du har en jobb å gå til.
VG170515 Og det er grunnlaget for at samfunnet skal kunne løse sine oppgaver best mulig.
VG170515 Det er inngangsbilletten til å klare seg best mulig i samfunnet vårt.
SA170515 | Fattigdom og tigging kan ikke forbys, til tross for at det er en ubehagelig sannhet om samfunnet vårt ¶
SA170515 Fattigdom og tigging kan ikke forbys, til tross for at det er en ubehagelig sannhet om samfunnet vårt.
SA170515 DEBATT : For AUF og Arbeiderpartiet virker et generelt tiggeforbud som et lettvint forsøk på å fjerne et mer sammensatt problem i samfunnet vårt.
NL170515 | Hvilke verdier blir samfunnet tilført der Sametinget gis økt politisk makt ?
NL170515 Så til samfunnsliv : Kan statssekretæren opplyse det norske folk om hva som var typisk samisk samfunnsliv, forskjellig fra det som var samfunnsliv ellers i det norske samfunnet , på det tidspunktet loven trådte i kraft, og som tinget har som oppgave å sikre og å utvikle ?
NL170515 Hvilke verdier blir samfunnet tilført ved investering i sametingsvekst ?
DN170515 I tillegg må de engasjere seg i dialog med det internasjonale samfunnet .
DB170515 På vegne av seg selv og ikke minst oss seere tar Otto Jespersen for seg ting i samfunnet som går oss på nervene eller kan behøve en Ottosk pekefinger, sier TV 2s humorsjef Alice Sommer.
DB170515 Jespersen får han hjelp av Skolmen til å finne humoristiske løsninger på saker i samfunnet han mener det bør ryddes opp i. - « Otto har fått nok » er et subjektivt forbruker- og samfunnsmagasin med kort lunte.
DB170515 Ifølge Sommer tilbyr Otto seg å være seernes ventil ut mot samfunnet .
DB170515 I « Otto har fått nok », skal han ifølge TV 2 prøve å forstå, forklare og komme til bunns i det som irriterer ham i samfunnet , sammen med makker Emilie Skolmen.
DB170515 Av de første 428 kandidatene, som ble offentliggjort torsdag, hørte 153 hjemme rundt PS, 40 i det konservative landskapet, 38 kom fra MoDem og 197 fra « det sivile samfunnet », altså uten politisk fortid.
DB170515 Da er det ikke tiggerne som mister verdigheten, men det norske samfunnet .
DA170515 Dette vil være forskning som kommer samfunnet til nytte, men også hvermannsen.
AP170515 I tillegg må de engasjere seg i dialog med det internasjonale samfunnet .
AP170515 I det samfunnet vi lever i dag, er det normalt å slenge dritt, det er normalt å ha skyhøye forventninger til hvordan man skal se ut, og det er normalt å fremstille seg selv bedre enn andre.
AA170515 I tillegg må de engasjere seg i dialog med det internasjonale samfunnet .
AA170515 - Dette er brysomme mennesker og vil være en trussel for samfunnet , sier politisjef Anthony Wagambie til avisen.
AA170515 Han vil også gi skattefordeler til utsatte grupper i samfunnet , til fryd og glede for mange franskmenn uten arbeid.
VG170514 Hvis de skal ta bort det som fører til mangfold, krydderet i samfunnet , blir det jo ikke så hyggelig å være den som komme utenfra, mener Sandal.
VG170514 Den dreier seg om å få Nord-Korea til å åpne opp for økonomisk samarbeid og kulturell kontakt, som på lang sikt vil endre situasjonen og samfunnet i Nord-Korea.
VG170514 « Noen av oss kjenner den relative raske polariseringen i samfunnet direkte på kroppen.
VG170514 Som tidligere flyktning, godt integrert i det norske samfunnet etter 29 år her, lurer jeg på hvordan nyankomne flyktninger skal svare på slik hets eller sjikanering og hva det gjør med integreringen.
VG170514 Stian Lothe : Jødehets gjennomsyrer samfunnet vårt ¶
VG170514 Og ikke minst krever det at vi bruker andre deler av hjernen enn inn- og utgruppeinstinktene våre når vi diskuterer det felles samfunnet med hverandre.
VG170514 Men denne « godheten » kan være farlig for andre, og for samfunnet .
DN170514 Rapporten til ManpowerGroup er basert på en undersøkelse om hvordan jobbsøkere og arbeidstagere oppfører seg i det digitale samfunnet og omfatter 14.000 arbeidstagere i 19 land.
DB170514 I tillegg må de engasjere seg i dialog med det internasjonale samfunnet .
AP170514 Politiet burde i mye større grad hatt kapasitet til å snakke om truslene som kan komme, og bidra sammen med andre myndigheter til å ruste oss for å motstå cyberkriminalitet som kan ramme hele samfunnet , sier Nystrøm.
AP170514 Men etter den felles opplæringen i norsk, har fortsatt mange et for lavt nivå på norskkunnskapene for å forstå samfunnet rundt seg.
VG170513 Det var alltid en kamp, mellom Bruce og Caitlyn og samfunnet og familiemedlemmer.
SA170513 Idrettspresident Tom Tvedt sier at det er viktig å speile mangfoldet i samfunnet , og det handler også om kjønn.
DB170513 I debatten om digitalisering av det norske samfunnet , er det veldig viktig at datasikkerhet er en del av dette.
DB170513 » « Du vet veldig godt at det norske samfunnet har veldig mye som ikke passer oss ».
DB170513 De er så undertrykt at de helst skulle ønske de glitrende mennene holdt seg unna, slik at « macho-homoene » kunne glidd inn i samfunnet uten å bli lagt merke til.
DB170513 At kvinner kan ha et aktivt sexliv uten å frykte for graviditet, er bra for alle : For kjæresteparene som kan dyrke erotikken, og for samfunnet som kan utvikle en høyt utdannet befolkning der en stor andel har utdanning og begynnende karriere på plass før de begynner å mangfoldiggjøre seg.
DB170513 - Å få en bedre forståelse for samfunnet vårt.
DA170513 Når de kommer tilbake i samfunnet igjen uten behandling, skjer disse grusomme tingene, sier Mukwege, som mener man ville ha fred for enhver pris i landet.
DA170513 Gjennom arbeidet for kvinner har Mukwege fått en sterk posisjon i det internasjonale samfunnet på området.
DA170513 - Det er et billig og meget effektivt våpen, og konsekvensene for samfunnet er som et masseødeleggelsesvåpen, sier Mukwege.
DA170513 Høyre har gått inn i årsakene til at noen i samfunnet vårt faller utenfor, var hovedbudskapet til Solberg, og la mye vekt på partiets helse- og skolepolitikk i talen.
BT170513 De lever i skyggesiden av det samfunnet du kjenner så godt.
BT170513 Idrettspresident Tom Tvedt sier at det er viktig å speile mangfoldet i samfunnet , og det handler også om kjønn.
AP170513 - Statens respons på Sokolovskijs handlinger baserer seg utelukkende på sekulær, russisk lov, sa nestlederen i « Avdeling for kirkelige relasjoner med samfunnet » i Den russiskortodokse kirken, Vakhtang Kipsjidze, til Interfax.
AP170513 Idrettspresident Tom Tvedt sier at det er viktig å speile mangfoldet i samfunnet , og det handler også om kjønn.
AA170513 - Dette er noe vi overhodet ikke ønsker i samfunnet vårt, man trener opp hunder til en type blodsport der man bruker hundene til å angripe dyr.
AA170513 Flere av informantene i min studie syntes dette ble gjort på en forbilledlig måte, og tror at det på sikt kan gjøre samfunnet litt bedre gjennom den økte åpenheten og forståelsen det medfører.
VG170512 - Når man har handlefrihet til å gjøre justeringer som ikke vil være dramatiske for samfunnet , så har man latt det være.
VG170512 Det gjenstår bare ett virkemiddel som det internasjonale samfunnet har, nemlig boikott.
VG170512 - Vi må være til stede overalt i samfunnet .
VG170512 « Vi kan ikke tillate at fagbevegelsen styrer samfunnet ut fra tanken om alltid å kjempe for bedre vilkår, mer fri, lavere pensjonsalder og så videre.
VG170512 « Jeg har tenkt tanken før, men er glad i Arbeiderpartiets historikk og betydning for det samfunnet vi har i dag.
DN170512 Det grunnlaget forplikter regjeringen og partene i jordbruksoppgjøret med tydelige føringer for at inntektsnivået heves slik at inntektsavstanden til andre grupper i samfunnet reduseres.
DB170512 Dels fordi topplederne aldri har klart å forklare viktigheten av at samfunnet vårt har slike selvstendige organisasjoner på passe avstand fra statlig byråkrati og dels fordi styret i Idrettsforbundet fra første dag i denne konflikten har hatt et mindretall som har sparket beina under flertallet.
DB170512 Aldri har norsk idrett stått sterkere kulturelt i det norske samfunnet .
DB170512 Når 18 år gamle « Amir » søker råd i det muslimske samfunnet om hvordan han skal forholde seg til at han er homofil, er det viktig at imamen som er eldre og lærd har oppdatert kunnskap om homofili og heterofili - og formidler til « Amir » at svært få kvinner ønsker å gifte seg med homofile menn.
DB170512 Verken samfunnet eller elevene har mye å vinne på at flere tolvåringer og trettenåringer spesialiserer seg innenfor idrett utover det de gjør på fritiden.
DB170512 Det gir rettferdighet og like muligheter, det øker tilliten og tryggheten i samfunnet og det er bra for norsk økonomi.
DA170512 Altfor lite dreier seg om hva det vil koste samfunnet ikke å ta imot.
BT170512 Men det gjør meg trist at samfunnet vårt fortsetter å se på meg og folk som meg med så mye hat og frykt.
BT170512 Jeg er glad i landet mitt, men det gjør meg trist at samfunnet vårt fortsetter å se på folk som meg med så mye hat og frykt.
AP170512 - Poenget vårt er at hvis vi skal gå løs på ulikhetene i samfunnet og skape et godt tilbud, må vi være målrettet, sier hun og understreker at å bruke « områder og bydeler, og ikke inntekt, blir skjevt ».
AA170512 Der trakk Teheran-ordfører og presidentkandidat Mohammad Bagher Ghalibaf ved flere anledninger fram påstander om at Rouhanis regjering kun har tjent de topp fire prosentene i samfunnet .
VG170511 Uten god språkopplæring hindres asylsøkere fra å bidra i samfunnet .
VG170511 Her kommer fem forslag som vil gjøre integreringen i det norske samfunnet bedre.
VG170511 Her har vi hentet frem fem forslag som vil gjøre integreringen i det norske samfunnet bedre.
VG170511 Debatt Her kommer fem forslag som vil gjøre integreringen i det norske samfunnet bedre.
VG170511 - Men forstår du argumentasjonen for at et motorsportsenter også kan bidra til samfunnet ved å være en viktig sosial læringsarena for mange unge ?
VG170511 Hans største utfordring er å sørge for at fagbevegelsen fortsatt blir et viktig fundament for utviklingen av det norske samfunnet .
SA170511 Utviklingen i samfunnet tilsier klart at utroskap ikke bør kunne utgjøre tilstrekkelig grunn for sinnet til en gjerningsmannen slik at det kan gi mildere straff.
DN170511 Han peker på at arbeidsledighet er et av de største problemene, for den enkelte og for samfunnet .
DB170511 Dagbladet kunne tidligere i går presentere et godt eksempel på hvordan revidert nasjonalbudsjett brukes for å dekke endringer i samfunnet : I løpet av høsten i fjor kom stadig flere meldinger om psykiske helseproblemer hos enslige mindreårige asylsøkere, og i revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen derfor 120 millioner kroner til tiltak
DB170511 Jeg mener at denne tommelfingerregelen har stor overføringsverdi til resten av samfunnet . 14. juni har Tabanka Dance Ensemble urpremiere på forestillingen « Limbo » på Operaen.
DB170511 Akademikere og annen ekspertise kan dermed styre samfunnet på en bedre måte gjennom planstyring og offentlige reguleringer.
DA170511 Men at vi klarer å skape en heltidskultur i det norske samfunnet , er noe av det aller viktigste vi gjør, sier Kristiansen.
DA170511 - Det er farlig å si at vi står nærmere heltidsstillinger for alle nå, men jeg har inntrykk av at det er større bevissthet i samfunnet i dag enn det var for fire år siden.
BT170511 Det gjør at jeg slapper litt av, kanskje noen av de dårlige holdningene i samfunnet forsvinner med din generasjon.
AA170511 Det internasjonale samfunnet må stille opp, sier Brende.
AA170511 Før det skjer, må samfunnet ha en mer pragmatisk holdning enn forbud.
AA170511 Samfunnet bør ikke oppfordre til at dette skjer.
AA170511 Myndighetene argumenterer for at samfunnet vil spare store summer på denne omleggingen.
AA170511 For tilhengerne signaliserer målerne dermed både økt forbrukermakt og større kontroll over eget forbruk, mens samfunnet kollektivt sparer penger.
DB170510 Det er moro å kunne bruke den kompetansen man har til noe positivt for samfunnet .
DB170510 Og fortvilelsen over hva det vil gjøre for det barnet, og samfunnet , er sentralt i denne sammenhengen.
DB170510 Når politiske ledere utnytter utenforskapet noen opplever ved å dyrke mistillit og mistro mellom folk, ved å skylde på andre og å peke ut fiender, da havner man fort i en farlig spiral - en spiral der nasjoner blir seg selv nok og risikoen for alvorlige konflikter i samfunnet øker.
DB170510 Den høye grad av tillit mellom borgere og mellom borgere og staten som det norske samfunnet heldigvis er preget av, er under press av enkeltpolitikere og enkeltpartier i Norge også.
DA170510 - Forgjenger Barack Obama ville etablere et såkalt konstruktivt samarbeid med Iran, ikke bare for å bremse atomprogrammet, men også for å åpne opp og liberalisere det iranske samfunnet , og ikke minst å skape en motbalanse mot sunniekstremismen, sier Uzgel.
DA170510 Frivilligheten har en viktig rolle i det norske samfunnet .
DA170510 « Mens nesten alle mennesker føler en dragning mot samfunnet , er det få som tiltrekkes sterkt av naturen.
DA170510 Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet har omtalt bøndenes krav som « ikke spesielt musikalsk », og vist til at det ligger an til moderate lønnsoppgjør ellers i samfunnet .
DA170510 Det er en gruppe som er generelt svake i samfunnet og som må ha sterke politiske vaktbikkjer for å ta vare på sine interesser, sier Lundteigen til Dagsavisen Fremtiden.
DA170510 Pettersen mener vi skylder på at det er sånn samfunnet utvikler seg, og at vi dermed slutter å protestere.
DA170510 Ifølge en rapport fra Verdens helseorganisasjon koster nemlig vold og overgrep mot barn samfunnet mellom én og to prosent av Bruttonasjonalprodukt.
DA170510 At samfunnet er i endring mener han påvirker barna negativt.
BT170510 Homonormative eliter har forårsaket en omvelting i samfunnet .
BT170510 Vi har faktisk et valg, men dette valget er vanskelig å få øye på nå - slik samfunnet har lagt livet og barndommen ut på et samlebånd.
AP170510 Kreftsykdom får også ekstremt mye oppmerksomhet i både medier og i samfunnet for øvrig.
AP170510 Det er altså oppsiktsvekkende lite bevissthet rundt blærekreft i samfunnet , og i mange tilfeller får både mer sjelden kreft, og kreft med bedre prognoser langt mer oppmerksomhet.
AP170510 Men i en verden preget av uro og konflikter, representerer kongeparet en enestående kontinuitet i samfunnet , mente hun.
AA170510 april sa at « politikk for fremtiden handler om å digitalisere og ruste samfunnet for digitalisering.
AA170510 Bildene er dokumentasjon og et speil på samfunnet de levde i.
AA170510 Hijab på sykehjemmet og skolegudstjenester før jul er noen av de naturlige stikkordene for temaet « Hvor livssynsåpent skal det norske samfunnet være ? » med blant annet redaktør Harald Stanghelle og politiker Bård Vegar Solhjell i panelet.
AA170510 Brobyggerprisen går til personer eller organisasjoner som på særlig vis har gjort en innsats for å etablere kontakt mellom grupper i samfunnet som vanligvis har liten forbindelse med hverandre.
VG170509 En liten fengselscelle og den samme enkle maten som de andre innsatte får, er i dag den forsmedelige hverdagen til kvinnen som i hele sitt liv har levd på toppen i det sørkoreanske samfunnet .
VG170509 - Tiltaltes handlinger har forårsaket uroligheter i samfunnet og såret muslimers følelser, sa dommeren tirsdag.
VG170509 Det er ingen grunn til at samfunnet skal oppfordre til omskjæring.
VG170509 Han tror på det åpne samfunnet , på fornuftens forrang over ideologien.
DB170509 Med Macron kommer det nye og yngre fjes inn i politikken fra ulike deler av samfunnet , men det kan innebære mange politiske nybegynnere.
DB170509 De konservative utgjør sin firedel av samfunnet .
DA170509 Og den støtten vi kan gi til barna er en støtte til hele samfunnet , for det er de unge som skal vokse opp, sier Björn.
DA170509 Både i Somalia og Gambia tar samfunnet skritt mot kjønnslemlestelse av jenter.
BT170509 » Jeg har måtte slåss for min plass i samfunnet .
BT170509 Vi som faktisk er homoseksuelle, biseksuelle eller transseksuelle driver kanskje med gjensidig onani, men vi elsker også, og vi vil - som alle andre - oppleve at vi har en plass i samfunnet .
AP170509 - Tiltaltes handlinger har forårsaket uroligheter i samfunnet og såret muslimers følelser, sa dommeren tirsdag.
AA170509 Putin sa videre at dagens situasjon i verden krever at landet styrker sin defensive evner, men for å effektivt kjempe mot « terror, ekstremisme, nynazisme og andre trusler er det nødvendig å forene hele det internasjonale samfunnet ».
AA170509 - Tiltaltes handlinger har forårsaket uroligheter i samfunnet og såret muslimers følelser, sa dommeren tirsdag.
AA170509 Det lille samfunnet har ny skole og regner med å få beholde den uavhengig av om kommunesenteret ligger på Årnes, i Brekstad eller Rissa. - Én kommune betyr mindre penger til administrasjon og mer til andre ting, sier Einar Lian som også gjerne vil slå sammen hele Fosen med en gang.
VG170508 De markerte seg med at de på sin særegne måte tok et oppgjør med alt de mente var galt i det norske samfunnet .
VG170508 Jeg er lei av samfunnet som definerer skjønnhet for oss.
VG170508 Men den tvang seg frem etter at det gikk opp for samfunnet at Norge de siste årene er en nasjon som bruker militærmakt.
SA170508 Skal vi virkelig bevege samfunnet i en retning av sirkulær økonomi, må vi se de nye forretningsmulighetene.
SA170508 Skal man virkelig bevege samfunnet i en retning av sirkulær økonomi, må man ha markedskreftene med seg.
DB170508 Den 71 år gamle amerikanske regissøren er tilbake med ny runde med « Twin Peaks », over 25 år etter at en hel verden ble fengslet av det lukkede og rare lille samfunnet i den oppdiktede byen.
DB170508 Sosial dumping er et anerkjent problem, og både høyre- og venstresiden er enige om at et organisert arbeidsliv er et gode for samfunnet .
DB170508 Når sosial dumping er et anerkjent problem, når både høyre- og venstresiden er enige om at et organisert arbeidsliv er et gode for samfunnet - og politikken i dag ikke gir god nok effekt.
DB170508 Eller så kan du fortsette å være et ynkelig nettroll som ikke bidrar med noe til samfunnet , annet enn mobbing og utløp for din egen sjalusi.
BT170508 Problemet er at dette kan tilsløre reelle konflikter i samfunnet .
BT170508 - Når det gjelder politiske målsettinger og synet på hva som trengs i det franske samfunnet , er ikke avstanden fra Hollande til Macron all verden.
BT170508 Å holde flyktningers liv på vent, er ikke å skape tilhørighet til det norske samfunnet .
BT170508 | Å holde flyktningers liv på vent, skaper ikke tilhørighet til samfunnet
BT170508 Kravene om at alle innvandrere må jobbe, lære norsk og delta i samfunnet er rimelige.
BT170508 Høy innvandring kan skake ved tilliten i samfunnet , som er et særdeles verdifullt gode de nordiske landene har nytt godt av.
BT170508 Hvorfor bruke tid og krefter på å bli en del av samfunnet , når beskjeden de har fått er at de ikke er en del av det ?
BT170508 Familien er det grunnleggende i samfunnet .
AP170508 Kreftsykdom får også ekstremt mye oppmerksomhet i både medier og i samfunnet for øvrig.
AP170508 Det er altså oppsiktsvekkende lite bevissthet rundt blærekreft i samfunnet , og i mange tilfeller får både mer sjelden kreft, og kreft med bedre prognoser langt mer oppmerksomhet.
AP170508 Men at universitetene historisk sett har vært helt sentrale endringsagenter i samfunnet kan det neppe herske tvil om.
AP170508 - Samtidig må vi ikke glemme alle godene dette samfunnet gir oss i form av velstandsvekst, sier Civita-lederen.
AA170508 Kan blokkere samfunnet
AA170508 - Den trekker med seg studenter og gymnasiaster, fyller gatene og blokkerer det franske samfunnet i uke etter uke.
VG170507 Og han lovet å beskytte de svakeste i samfunnet .
VG170507 Han får en stor oppgave i å bygge bro over motsetningene i samfunnet .
VG170507 Ordfører i Ski, Tuva Moflag ( Ap ), og ordfører på Nesodden, Nina Sandberg ( Ap ), sier til NRK at de vil sende et hastebrev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ), der de etterspør en redegjørelse av hvor mye de hyppige driftsstansene i tunnelen koster samfunnet - for å kunne sammenligne med kostnadene av en bro.
SA170507 Sett mot risiko ved leteprosjekter i Nordsjøen, som til stor grad bæres av det norske samfunnet , virker risiko knyttet til råstoffutvikling for avansert biodrivstoff moderat.
DB170507 - Norske verdier og norsk kultur er viktig i det samfunnet vi lever i.
DB170507 januar i år, har den politiske situasjonen i det internasjonale samfunnet tilspisset seg ytterligere mellom verdens mektigste land.
DB170507 Viktigste krav var at gutta « måtte være i opposisjon til det samfunnet vi lever i ».
DA170507 Og jeg blir fylt av en veldig takknemlighet overfor de menneskene i samfunnet vårt som har jobbene med å ta vare på barna våre i barnehagen eller i småskolen, som er så viktige voksenpersoner i barns liv, men barna drar videre.
BT170507 - Men dette handler om hvor den største trusselen mot samfunnet er.
BT170507 Men skal vi kunne ha saklige debatter og føre samfunnet videre på best mulig måte må vi tillatte våre ulikheter og akseptere at argumentene går for og imot.
BT170507 I over 16 år har det norske samfunnet jobbet med inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ), hvor et mål har vært 20 prosent reduksjon i sykefraværet.
BT170507 Det er bra for samfunnet , det er bra for bedriften, og det er bra for den enkelte som får innpass på arbeidsmarkedet.
AP170507 De tilfører en dash ungdommelig liv og rører fra samfunnet utenfor og til gjengjeld får de lavere husleie og en god dash livsvisdom, sier Thorkildsen.
AA170507 - Når det gjelder politiske målsettinger og synet på hva som trengs i det franske samfunnet , er ikke avstanden fra Hollande til Macron all verden.
AA170507 En av jentene som tidligere maktet å flykte fra Boko Haram har bedt det internasjonale samfunnet om å ikke glemme jentene som fortsatt er i gruppens varetekt.
VG170506 Det norske samfunnet lærer fortsatt hvordan vi skal forstå MMA og de som driver med det.
VG170506 - Må ikke også pensjonistene før eller senere ta innover seg digitaliseringen i samfunnet ?
DB170506 Ifølge NRK skal hun og Nesodden-ordfører Nina Sandberg varsler nå at de vil sende et hastebrev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) der de etterspør hvor mye de hyppige stengningene av Oslofjordtunnelen koster samfunnet .
DB170506 « Hvis religion er så bra, hvorfor splitter det samfunnet ? » spør han.
DB170506 Malonson, som er avgangselev ved University of Texas, later til å takle kritikken og takker menneskene i det afroamerikanske samfunnet for støtten.
DA170506 Det å bli en del av det norske samfunnet handler om å engasjere seg.
DA170506 - Men det er viktig at de som kommer hit og skal bli, blir en del av det norske samfunnet , legger Ennals til.
DA170506 h ) og Rosa Ortiz ( 49 ) mener det viktigste er at de som kommer blir en del av det norske samfunnet .
DA170506 Det å bli en del av det norske samfunnet handler om å engasjere seg.
DA170506 - Men det er viktig at de som kommer hit og skal bli, blir en del av det norske samfunnet , legger Ennals til.
DA170506 h ) og Rosa Ortiz ( 49 ) mener det viktigste er at de som kommer blir en del av det norske samfunnet .
BT170506 Derfor vil jeg ta av hatten for og heise flagget til topps for den fantastiske innsatsen norske helsearbeidere gjør for det norske samfunnet hver eneste dag, hele året igjennom.
AP170506 PARIS ( Aftenposten ) : Det franske valget har vært en kamp mellom det åpne og det lukkede samfunnet .
AA170506 Bjurstrøm mener de uakseptable forholdene for utsatte grupper i fengslene i praksis gjør dem mindre rustet til å integreres i samfunnet etter endt soning, noe hun understreker at alle taper på. − Jeg vil i min ombudsperiode arbeide målrettet for at anbefalingene i rapporten følges opp, slik at vi får realisert intensjonen om likeverdige soningsforhold i n
VG170505 Flere av Listhaugs støttespillere skal også ha vært frustrerte fordi Jensen ikke omtalte beregninger av innvandringens kostnader for samfunnet i meldingen som et « innvandringsregnskap », noe Frp har lovet at de skulle lage når de kom i regjering.
SA170505 - Samfunnet er blitt mer opptatt av fremmede arter.
FV170505 Kjetil Rekdal ( 48 ) mener fotballen som resten av samfunnet har et stort problem : - Alt skal være så lett.
DN170505 - Når melodien som spilles ellers i samfunnet er moderasjon, så er ikke dette kravet spesielt musikalsk.
DN170505 Kina må gjøre noe som kan hjelpe landet til å bli sett på som et ansvarlig medlem av det internasjonale økonomiske samfunnet .
DB170505 Det presset er stort i samfunnet generelt og i enkelte særidretter spesielt, sier Borgen til Dagbladet.
DB170505 Samfunnet ville ikke ha godtatt en tilsvarende feilmargin på noe annet område.
DB170505 Fredriksen mener vi må akseptere at samfunnet har tatt en ny retning, men synes ikke det er overraskende at folk reagerer.
DB170505 På linje med Røde Kors, er det organisasjoner som utfører et viktig arbeid for det norske samfunnet .
DB170505 Vårt utgangspunkt er uansett at det er samfunnet og ikke barna det er noe i veien med.
DB170505 Dette er barn som ikke oppfører seg helt slik samfunnet forventer at gutter og jenter skal oppføre seg.
DB170505 « Det vi trenger, er intet mindre enn en helt ny visjon for hvordan vi skal organisere økonomien og samfunnet ».
BT170505 « Forskere har et selvstendig ansvar for at forskningen vil kunne komme forskningsdeltakere, relevante grupper eller samfunnet til gode, og for å unngå at den gjør skade.
BT170505 Man må integrere seg i samfunnet og være åpen for å lære nye ting.
BT170505 - Samfunnet er blitt mer opptatt av fremmede arter.
AP170505 Stiftelser som oppfyller et bestemt formål, blinker seg ofte ut som en mulighet hvis man vil gi tilbake til samfunnet , ifølge professor i forretningsjus og instituttleder på BI, Tore Bråthen.
AP170505 Mener det handler om samfunnet - ikke skatt ¶
AP170505 Heiberg opplever at menneskene han er i kontakt med har et reelt ønske om å gjøre noe for samfunnet og sier dette i svært liten grad handler om skatt.
AP170505 - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
AP170505 - Jeg opplever at for de aller fleste så er ikke formuen et mål i seg selv, men et middel for å nå de virkelige målene i livet, som å gi noe tilbake til samfunnet , sier Alexander Heiberg i Formuesforvaltning.
AP170505 Vi peker på syv utfordringer det norske samfunnet står overfor, der vi ønsker oss kreative og nyskapende svar fra studenter, gründere og nyutdannede, sier Østrem.
AP170505 Dette er noen av utfordringene der samfunnet leter etter gode løsninger : ¶
AP170505 I Aftenpostens store intervju kommer kong Harald med en rekke uttalelser om norsk kultur og det flerkulturelle samfunnet : ¶
AP170505 - Samfunnet er blitt mer opptatt av fremmede arter.
AA170505 Innvandrere må bli en del av den norske hverdagen, snakke norsk, delta i det norske samfunnet og gi barna sine en del av den norske hverdagen, sa hun.
AA170505 - Når melodien som spilles ellers i samfunnet er moderasjon, så er ikke dette kravet spesielt musikalsk.
AA170505 - Når melodien som spilles ellers i samfunnet er moderasjon, så er ikke dette kravet spesielt musikalsk.
AA170505 Vi lever i et allerede isolert og selvopptatt samfunn, og samfunnet er ikke bærekraftig om fremtidens unge voksne vil leve av sponsing fordi skolen har blitt tøffere, å få jobb er blitt vanskeligere, og det å skape relasjoner utenfor sosiale medier er blitt mye skumlere.
VG170504 Republikanerne har fått kritikk for å forhaste å få forslaget gjennom - før Kongressens partiuavhengige budsjettkontor ( Congressional Budget Office ) har evaluert hvordan dette forslaget vil påvirke helsesystemet - hva det vil koste samfunnet og hvor mange som vil stå uten forsikring.
VG170504 Hele grunntanken for straffelovene er at samfunnet har gitt staten i oppgave å sørge for at man kan leve trygt.
DB170504 Hele samfunnet handler om å være så politisk korrekt som mulig.
DB170504 - Det er klart at det er vanskelig å argumentere mot et trygghetsargument, men jeg håper at også folk bruker huet litt sjøl og gjør seg opp en mening om hvorvidt det er en retning vi ønsker at samfunnet vårt skal gå i, sier Bjørnstad.
DB170504 Norsk politi definerer énprosentklubber som klubber som selv definerer seg utenfor det norske samfunnet og har egne lover og regler.
DB170504 Konsekvensene blir at tallene i den offentlige debatten er altfor lave, og diskusjonen i samfunnet føres på feil premisser, heter det i uttalelsen, som fortsetter slik : ¶
DB170504 - Til tross for at kongehuset koster norske skattebetalere flere hundre millioner årlig, har samfunnet ingen rett til å kreve innsyn i virksomheten.
DB170504 I artikkelen skriver milliardæren om hvordan samfunnet har « feiltolket » diagnosen, og at han mener mange blir behandlet feil.
DA170504 I det internasjonale samfunnet er langt flere bekymret.
DA170504 - Når melodien som spilles ellers i samfunnet er moderasjon, så er ikke dette kravet spesielt musikalsk.
AP170504 Ved siden av Miljøpartiet De Grønne er Frp det partiet på Stortinget som ønsker størst omveltninger i samfunnet .
AP170504 Det er et paradoks siden partiet fortsatt mener at « inntektsfordelingen i samfunnet først og fremst skal være et resultat av den enkeltes frie valg til å verdsette arbeidsinnsats, inntekt og fritid, ikke et resultat av progressiv beskatning.
AP170504 I 2006 ble det innført en statsborgerskapsseremoni med følgende ed : « Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet , og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover ».
AP170504 | Stigmatisering er et virus som kryper inn i kroppen, smitter oss med fordommer og gjør samfunnet sykere Ingeborg Senneset ¶
AP170504 Røkkes « gave til samfunnet » skal redde verdens hav, som det så fint heter.
AA170504 | Når det sunne blir usunt ¶ Samfunnet får oftest skylda, til tross for at foreldrene har det største ansvaret.
AA170504 Kjell Inge Røkke vil gi brorparten av det han har tjent tilbake til samfunnet .
SA170503 Han er nemlig for syk for samfunnet vårt.
SA170503 Er det da meningen at samfunnet skal overta ansvaret for barnet ?
DB170503 De skal innfri løfter og styre samfunnet i retninger velgerne er forespeilet.
DB170503 Som på ingen måte fungerte samlende i sin samtid, men som beveget samfunnet vårt framover ved å utvise motstand.
DB170503 Men den er i ferd med å tape idékampen om samfunnet og kulturen.
DB170503 Det å kunne fremmedspråk, orientere seg i humaniora og akivt ta del i kulturlivet ansås utviklende for individet og dermed for samfunnet , sier Can.
DA170503 Begge presidentkandidatene i Frankrike vil ha grunnleggende endringer av samfunnet .
DA170503 Til slutt blir Ludos liv gjenforent med samfunnet rundt.
BT170503 Som inspirerer folk til å tro på politikken, som motiverer folk til handling, som gir en tro på at samfunnet kan gjøre noe godt.
BT170503 Disse verdiene utfordres i dag av sekulærfundamentalismen, som vil fjerne kristendommen fra det norske samfunnet under dekke av « religionsnøytralitet ».
BT170503 BÆREKRAFTIGE VERDIER : Arbeiderpartiet trenger å spørre seg selv hvilke verdier som er bærekraftige for samfunnet vårt, skriver Joel Ystebø.
BT170503 Ap trenger å børste støvet av det begrepet, og spørre seg selv hvilke verdier som er bærekraftige for samfunnet vårt.
AP170503 Tamar Hermann understreker at svarene i undersøkelsen ikke nødvendigvis reflekterer synet på den sittende regjeringen, men synet på samfunnet generelt.
AP170503 Tamar Hermann understreker at svarene i undersøkelsen ikke nødvendigvis reflekterer synet på den sittende regjeringen, men synet på samfunnet generelt.
AP170503 « Stortinget bevilget 227,8 millioner kroner totalt til det kongelige hoff i 2015, men samfunnet har ingen rett til å kreve innsyn i denne virksomheten », skriver Offentlighetsutvalget på sine nettsider.
AP170503 Kultur og religion styrer Saudi-Arabias kvinnesyn, men samfunnet er i endring, mener ambassadør Esam Abid Al-Thagafi.
VG170502 I praksis handler det om å legge til rette for at hver enkelt innbygger har et selvbilde som faktiske deltakere i samfunnet med reell medbestemmelse og en plass i de politiske beslutningsprosessene.
VG170502 Arbeiderpartiets landsmøte synliggjorde et typisk syn for Arbeiderpartiet og venstresiden som står i kontrast til både kristendemokratisk, liberal og konservativ tankegang : Tendensen til å se på stat og samfunn som utbyttbare størrelser, og dermed en vilje til å sette det sivile samfunnet under både staten og politikken.
DN170502 Kjell Inge Røkke : - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent ¶
DN170502 Kjell Inge Røkke : - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent ¶
DB170502 Kjell Inge Røkke sier til Aftenposten at han skal gi mye av formuen sin tilbake til samfunnet og første steg på den veien er å finansiere havforskernes våte drøm.
DB170502 Ifølge investeringsdirektøren har så godt som all inntektsvekst etter sekelskiftet tilfalt de ti prosent rikeste, mens resten av samfunnet har opplevd stagnerende levestandarder.
DB170502 Men det som er helt sikkert er at bedriftsøkonomien nå er enerådende i samfunnet .
DB170502 Bedriftsøkonomien gjennomsyrer samfunnet vårt.
DB170502 Tigging har vært integrert i samfunnet siden middelalderen.
DB170502 Det er ikke tvilsomt at samfunnet er tjent med at det slås ned på kriminell aktivitet, enten den er nasjonal eller internasjonal, organisert eller uorganisert.
DB170502 Samfunnet har organisert slagkraftige ordensmyndigheter, innrettet på å bekjempe kriminalitet i bred forstand og for å avdekke kriminelle strukturer.
BT170502 Han var en veldig engasjert mann, og opptatt av å utvikle samfunnet her på Stord.
AP170502 Han var en veldig engasjert mann, og opptatt av å utvikle samfunnet her på Stord.
AP170502 Norsk Tipping skal fortsatt ha enerett på å tilby pengespill, og de utenlandske spillselskapene vil fortsatt kunne ha milliardomsetning uten at pengestrømmen kommer det norske samfunnet til gode.
AP170502 For snart fem år etter at Gjørv-kommisjonen leverte sin knusende rapport, har Solberg-regjeringen rett og slett ikke gjort sin del av jobben med å sikre samfunnet vårt.
DN170501 | Kjell Inge Røkke : - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent ¶
DN170501 Investor Kjell Inge Røkke varsler at han vil gi store deler av formuen sin tilbake til samfunnet .
DN170501 - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
DB170501 Skipet er en del av hans planer om å la formuen hans komme samfunnet til gode.
DB170501 Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
DB170501 - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
DB170501 Kvinner må dekke seg til og må oppholde seg atskilt fra menn i deler av samfunnet .
DB170501 De 105 dagene forandret det amerikanske samfunnet dramatisk, og den dag i dag merker USA reformene.
DB170501 Også velferdssamfunnet, fagorganisering, statlig eierskap, høyrepopulisme og å redusere forskjeller i samfunnet var temaer i talen, som ble holdt foran et hav av folk og paroler på arbeidernes dag i sentrum av hovedstaden.
DB170501 Moss spurte Atwood hvordan samfunnet kunne fjerne kvinners rettigheter.
DB170501 I dette samfunnet er dødfødsler og tall på aborter skyhøye.
DA170501 Politikeren la også vekt på økende forskjeller i samfunnet , og oppfordret publikum til å bruke stemmeretten sin i høst.
BT170501 Vil la samfunnet tjene på formuen ¶
BT170501 Skipet er en del av hans planer om å la formuen hans komme samfunnet til gode.
BT170501 FOTO : Odd Mehus ¶ | - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
BT170501 - Jeg vil gi brorparten av det jeg har tjent tilbake til samfunnet .
BT170501 Vil la samfunnet tjene på formuen ¶
BT170501 Skipet er en del av hans planer om å la formuen hans komme samfunnet til gode.
BT170501 FOTO : Rune Sævig ¶ | - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
BT170501 - Jeg vil gi brorparten av det jeg har tjent tilbake til samfunnet .
BT170501 I tilfeller hvor denne er institusjonalisert i partiform, er tanken at « folket » igjen skal få sin rettmessige plass i utformingen av samfunnet , når bevegelsen oppnår politisk makt.
BT170501 En grei tommelfingerregel er likevel at det dreier seg om et syn på politikk hvor samfunnet er delt mellom et kollektiv, « folket », og en « elite » som styrer over disse.
BT170501 For at det skal være mulig må også samfunnet innrettes på en måte som gjør stedene der barn bor og ferdes til steder med plass til varierte former for lek og utforskning, der kontakten med natur, dyr og ulike generasjoner av mennesker lett kan oppsøkes i det daglige og ikke bare på utflukter.
AP170501 Vil du bli oppdatert på hvordan teknologien endrer samfunnet ?
AP170501 | Kjell Inge Røkke : - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
AP170501 Vil la samfunnet tjene på formuen ¶
AP170501 Skipet er en del av hans planer om å la formuen hans komme samfunnet til gode.
AP170501 - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
AP170501 Vi fortjener en regjering som faktisk ønsker å bekjempe økende forskjeller i samfunnet , istedenfor å være den største pådriveren, skriver Dennis B.
AP170501 Som akademiker ansatt på et universitet skylder jeg samfunnet å skrive om det jeg mener bør diskuteres.
AP170501 Jeg fortsetter fordi jeg skylder samfunnet å skrive om det jeg mener at bør diskuteres.
AA170501 Hatet mot det flerkulturelle samfunnet , mot kvinner, homofile og sosialdemokrater deler han med mange, det lever og blomstrer åpent på nettet hver eneste dag, sa hun, og minnet om den høyrepopulistiske fremmarsjen i Europa.
AA170501 Skipet er en del av hans planer om å la formuen hans komme samfunnet til gode.
AA170501 Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent.
SA170430 Marine Le Pen er en demagog fra ytre høyre, Emmanuel Macron har løsninger på de grunnleggende problemene i det franske samfunnet , skriver Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i tenketanken Civita.
SA170430 Hun mener at universiteter og høyskoler skal tilby utdanninger som samfunnet har bruk for.
SA170430 Hun mener samfunnet må være obs på at det kan bli mangel på folk i oljebransjen.
DB170430 Han bryr seg virkelig om familie og samfunnet rundt seg.
DB170430 april snakket pave Frans om utfordringene i det internasjonale samfunnet , og roste Norge for å være en diplomatisk mekler.
DB170430 Personer og organiserte miljøer mener de er i sin fulle rett til å ramme dem som gjør en jobb på vegne av samfunnet .
DA170430 Måten har argumenterte for kontantstøtten vekket tillit i KrF-kretser - det samme har måten Ap-lederen har snakket om en moderne familiepolitikk og det livssynsåpne samfunnet på.
AP170430 Familiene deres levde av landbruk og sauehold, akkurat som mange andre i det lille samfunnet .
AP170430 KrF vil ha bredbåndsløft, sier nei til å fjerne akuttkirurgien fra sykehusene i Odda, Narvik og Volda og vil redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet . 7.
SA170429 Men dersom Hamas ikke godtar en tostatsløsning, vil ikke det internasjonale samfunnet fjerne dem fra terrorlistene, sier han.
SA170429 Det er viktig at russen forstår at de må forholde seg til normale lover og regler i samfunnet .
DB170429 Det er et faktum idretten selv må tørre å stå på i diskusjonen om hva samfunnet kan forvente av Norges største folkebevegelse.
DB170429 Det er mange år siden så mange politiske partier som nå har snakket om spørsmål som bio- og genteknologi, familiepolitikk, menneskeverd og religionens plass i skolen og samfunnet , argumenterer han, og er sikker på hvor det vil ende.
DB170429 De 105 dagene forandret det amerikanske samfunnet dramatisk, og den dag i dag merker USA reformene.
DB170429 Unge norske muslimer må få et nytt Islamsk Råd i tråd med verdiene i det norske samfunnet .
DB170429 Kampen om teatrets betydning i samfunnet pågår hele tida, og vi må kjempe sammen for vår plass i offentligheten.
DB170429 Det finnes krefter i samfunnet som ikke er veldig opptatt av kunst og kultur.
DB170429 - Vi lever i en tid hvor samfunnet går ekstremt hurtig.
DB170429 - Vi jobber hardt for å gi teatret en større og viktigere plass i samfunnet .
DB170429 Sana sitter i kantinen og leter etter billige forbrukslån, nok et eksempel på at 17-åringen er fullstendig assimilert i det norske samfunnet .
DB170429 At du ringer én kritiker, forandrer neppe bildet samfunnet og miljøet har av deg : Et inntrykk du har skapt helt på egenhånd med din konservative, glamorøse og Sarah Palin-aktige framtoning.
DA170429 - Samfunnet er ikke tilrettelagt for arbeiderklassen.
DA170429 Vi krever hvert år det vi anser som nødvendig for at samfunnet skal ha nok mat og trygg mat uansett regjering.
DA170429 Etter at det nylig ble gjort et historisk vedtak på Stortinget som innebar at bonden skal kunne ha samme inntekt som sammenlignbare grupper i samfunnet , er det grunn til optimisme.
DA170429 - At det skal være en bedre fordeling mellom gjennomsnittsbonden og resten av samfunnet , gjennom en inntekt som verdsetter det yrket vi har.
BT170429 Det er viktig at russen forstår at de må forholde seg til normale lover og regler i samfunnet .
BT170429 For de aller fleste er det imidlertid et ønske om å bli kjent med andre og å lære nye ting, samt å få diskutere og engasjere seg i samfunnet de lever i som kommer høyt oppe på listen.
AP170429 Hun mener at universiteter og høyskoler skal tilby utdanninger som samfunnet har bruk for.
AP170429 Hun mener samfunnet må være obs på at det kan bli mangel på folk i oljebransjen.
AP170429 Samfunnet er i omstilling.
AP170429 Som en 17 år gammel kurdisk ungdom, født og oppvokst i Norge, opplever jeg at det norske samfunnet ikke jobber for ungdommer som meg.
AP170429 Samfunnet vårt er i utgangspunktet ikke rigget for annerledeshet.
AP170429 Jo Nesbø mener tilsynelatende ingenting om krimlitteraturens rolle i samfunnet , skriver vår anmelder.
AP170429 Det er viktig at russen forstår at de må forholde seg til normale lover og regler i samfunnet .
AA170429 Forbundet har stor betydning for arbeidsplassene i Norge og for hvilket samfunnet vi skal være, sier han i en pressemelding.
VG170428 Hake Patterson ( 54 ), eller Clever Fox som er hans indianske navn, bor også i det lille samfunnet i Death Valley.
VG170428 - Istedenfor å rette fokus mot lengre utdanning, strengere mattekrav og pengefordeler så bør de heller heve statusen til læreryrket og være mer tydelige på hvilken betydning den har for samfunnet , sier hun.
VG170428 Samfunnet har ikke råd til å miste potensielle lærere.
DB170428 Personer og organiserte miljøer mener de er i sin fulle rett til å ramme dem som gjør en jobb på vegne av samfunnet .
DB170428 - Det er ikke noe spesielt med oss som gjør at vi stemmer KrF, men vi mener KrF står for de riktige verdiene samfunnet bør bygges på, sier hun.
DB170428 I en rapport anslår de at maktkampen kostet samfunnet og industrien 2,1 milliarder dollar, rundt 18 milliarder kroner.
DB170428 Når det er mer lønnsomt å være hjemme med barn enn det er å være i arbeid, blir det dyrt for samfunnet .
DB170428 Personvern er ikke en overflødig restluksus fra det analoge samfunnet .
DA170428 Sterri har også omtalt mennesker med Downs som « en økonomisk belastning for samfunnet .
BT170428 « KrF burde grepet det multireligiøse samfunnet som sin største mulighet siden kontantstøtte-debatten på nittitallet », skriver Åshild Mathisen, sjefredaktør i Vårt Land.
BT170428 Religionens plass i samfunnet skal redefineres.
BT170428 « KrF burde grepet det multireligiøse samfunnet som sin største mulighet siden kontantstøtte-debatten på nittitallet », skriver Åshild Mathisen, sjefredaktør i Vårt Land.
BT170428 Religionens plass i samfunnet skal redefineres.
AP170428 Tullete med « jenteklær » og « gutteklær » ¶ Samfunnet vårt er fullt av uskrevne regler eller normer om hvem som kan ha på seg hva, og her er det særlig kjønnsnormene som står sterkt.
AP170428 Tullete med « jenteklær » og « gutteklær » ¶ Samfunnet vårt er fullt av uskrevne regler eller normer om hvem som kan ha på seg hva, og her er det særlig kjønnsnormene som står sterkt.
AP170428 Det kvantitative løftet var nødvendig og er i sum et stort gode for samfunnet .
AP170428 Selv om samfunnet ser på det som en utgift.
AP170428 For samfunnet har du kanskje selv blitt en utgift.
AP170428 For samfunnet er hun blitt en utgift.
AP170428 For samfunnet er hun bare en utgift.
AP170428 For samfunnet er han blitt en utgift.
AP170428 For samfunnet er han bare en utgift.
AA170428 Han argumenterte for at barnepass uten trekk i støtten bør være et krav fordi det vil være til beste for samfunnet .
AA170428 - Nyttig for samfunnet
AA170428 - Jeg er for valgfrihet for familiene, og jeg er for kontantstøtten, men jeg er også enig i at vi ikke kan ta lett på utfordringene med at en del minoritetsspråklige blir isolert fra samfunnet , og at kontantstøtten til dels har gjort dette mer krevende.
AA170428 - Det er jo en skole innenfor murene her, og vi prøver å få fylt ryggsekken til de innsatte med noe positivt, slik at de får jobb når de kommer ut i samfunnet , sier driftssjefen.
AA170428 - Vi er i starten på en omveltning som kommer til å merkes på alle plan i samfunnet .
AA170428 Er det sånn at det er politikere eller samfunnet som skal designe at alt skal være perfekt - og luke ut alt som er annerledes ? spør han. ( ©NTB ) ¶
VG170427 Dette er de absolutt mest trengende i samfunnet , og kanskje den gruppen som er minst vant til papirer, digitalisering og avtaler.
SA170427 På lang sikt vil dette være svært kostbart for samfunnet .
SA170427 Kjetil Rekdal ( 48 ) mener fotballen som resten av samfunnet har et stort problem : - Alt skal være så lett.
DN170427 Vi skal ikke sette oss mutte bakerst i stortingssalen og si nei til muligheten for innflytelse, nei til muligheten for nye politiske seire, nei til muligheten for å skape det samfunnet vi ønsker, sier Hareide.
DB170427 FOR den sentrale urfordingen for idretten er hvilket sosialt arbeid den kan tilby samfunnet .
DB170427 Dette er det dessverre altfor stor aksept for i samfunnet .
DB170427 Personer og organiserte miljøer mener de er i sin fulle rett til å ramme dem som gjør en jobb på vegne av samfunnet .
DB170427 Å organisere samfunnet slik at vi bruker beina igjen, at det er godt, trygt og hyggelig å gå til og fra skolen, er en av de aller mest effektive måtene å gjøre noe for folkehelsa.
DB170427 - Det er viktig å se dette i et stort perspektiv, der skolen er en del av samfunnet .
DB170427 - Det er så mange trekk i samfunnet som tilsier at vi må gjøre noe med dette.
DB170427 ( Dagbladet ) : Ap-leder Joans Gahr Støre har fått hele opposisjonen med unntak av Venstre til å gå sammen om å fremme et forslag i Stortinget som skal få mer fysisk aktivitet inn i skolen og samfunnet .
DB170427 Utgangspunktet er klart, transpersoner skal ha samme rettigheter og samme rettsbeskyttelse som alle andre i samfunnet .
DB170427 Vi frykter at faget blir mindre inkluderende og mer gammeldags - ute av stand til å reflektere det mangfoldige samfunnet vi faktisk lever i.
DB170427 Jeg vil bli kastet ut av samfunnet .
DA170427 Regjeringen og samfunnet lever side om side.
DA170427 - Det iranske samfunnet er i dag det mest sekulære i den muslimske verdenen.
BT170427 Ulykken preger fremdeles det lille samfunnet .
BT170427 Kanskje ikke direkte, men den planlagte demonstrasjon mot bompenger er en konsekvens av utfordringene samfunnet vårt står overfor.
BT170427 Personer som har begått overgrep, skal tilbake til samfunnet vårt.
BT170427 Her må vi tenke skadebegrensning, kontroll og beskyttelse av borgerne i samfunnet .
BT170427 Det er vanlig at pårørende og samfunnet klandrer seg selv fordi de ikke hadde noen mistanke, for det er ikke lett å identifisere hvem som kan være i stand til å utføre overgrep mot barn.
AP170427 Saudi-Arabia har store planer for kvinners rolle i samfunnet vårt.
AP170427 Kultur og religion styrer Saudi-Arabias kvinnesyn, men samfunnet er i endring, mener ambassadør Esam Abid Al-Thagafi.
AP170427 Det er vårt mål at kvinner skal spille en viktig rolle i samfunnet .
AP170427 - Du skriver i kronikken at Saudi-Arabias beduinkultur er en dominerende kraft i samfunnet ...
AP170427 Vi skal ikke sette oss mutte bakerst i stortingssalen å si : Nei til muligheten for innflytelse, nei til muligheten for å nye politiske seire, nei til muligheten for å skape det samfunnet vi ønsker.
AP170427 - Vårt mål er at samfunnet skal være så barne- og foreldrevennlig og velferdsordningene så gode, at gravide kvinner også av den grunn beholder barnet de bærer, slås det innledningsvis fast i et kapittel om « Menneskeverd i alle livets faser ».
AP170427 å styrke kristendommens rolle i skolen og ellers i samfunnet . en rekke tiltak for å motvirke barnefattigdom. satsing på frivillig sektor. høye avgifter på alkohol og en forholdsvis restriktiv ruspolitikk.
AP170427 Vi skal ikke sette oss mutte bakerst i stortingssalen å si : Nei til muligheten for innflytelse, nei til muligheten for å nye politiske seire, nei til muligheten for å skape det samfunnet vi ønsker.
AP170427 Kjetil Rekdal ( 48 ) mener fotballen som resten av samfunnet har et stort problem : - Alt skal være så lett.
AA170427 Barn er forskjellig, og det er viktig at samfunnet stiller opp for barn som ikke er klare for barnehage, sier han.
AA170427 Han argumenterte med at kunnskap om kristendommen er en nøkkel til å forstå det norske samfunnet , vår kultur og historie.
AA170427 Han argumenterte med at kunnskap om kristendommen er en nøkkel til å forstå det norske samfunnet , vår kultur og historie.
AA170427 De mange opphetede diskusjonene om skolegudstjenester, julesanger og K'ens plass i KRLE-faget, viser at langt fler enn kirkegjengerne er opptatt av kirkas plass i samfunnet .
VG170426 - Dette er en sykdom i samfunnet vårt, skriver hun.
VG170426 april 1915 over 200 fremtredende medlemmer av det kristne armenske samfunnet .
VG170426 Å gi bort enda mer av skattebetalernes penger til folk som vil jobbe mindre, er for å si det forsiktig, ikke det samfunnet trenger nå.
VG170426 Vi må alle bidra og slippe dem til så de kan få mulighet til å forstå dette samfunnet .
VG170426 Fossilbilene koster samfunnet enorme summer som ingen snakker om, og som ikke regnes inn i noe budsjett eller avgiftsgrunnlag.
VG170426 - Gjennom sin levetid på 17 år har bilen kostet samfunnet 350.000 kroner i helseutgifter.
SA170426 Verktøyet utgjør også en ekstra beredskap for samfunnet i den forstand at nesten alle tjenestemenn, både i og av tjeneste, har med seg sin Iphone til enhver tid.
SA170426 - Når melodien som spilles ellers i samfunnet er moderasjon, så er ikke dette kravet spesielt musikalsk.
DN170426 Vi slipper ikke robotene løs i samfunnet uten at de gir gode råd.
DB170426 Trump ønsker både å senke skatten og å fjerne fradragsposter brukt av de mer velstående i samfunnet .
DB170426 Den Norske Legeforeningen publiserte nylig en artikkel der det beregnes at samlet reise- og ventetidskostnader for besøk hos fastlegene koster samfunnet over fem milliarder årlig.
DB170426 Vi skal sørge for at eventuelle nye kabler er lønnsomme for samfunnet , slik Arbeiderpartiets program legger opp til.
DB170426 - Dette er en sykdom i samfunnet vårt, skriver hun.
DA170426 Evne til omstilling vil være avgjørende for å lykkes både som enkeltindivider og for samfunnet .
DA170426 - Jeg tror den kristne verdiarven har blitt viktigere for samfunnet vårt generelt.
BT170426 Ute i Åsane sutrer russegutter over at politiet stoppet en hjemmefest som skled ut av kontroll, og som samfunnet måtte bruke seks-syv politipatruljer for å få kontroll på.
BT170426 Det « de » demonstrerer mot, er ikke blott prisreguleringer på veiene, det er mot at kommunens styrende organer har gått fra å legge avgifter på leverte tjenester til å beskatte en begrenset del av byens befolkning for fellesgoder som kommer hele samfunnet til gode.
AP170426 Apeland i Norges Røde Kors mener at situasjonen i Jemen er blitt spesielt ille fordi den brutale krigføringen som har vært i landet de to siste årene kommer på toppen av at samfunnet ikke har fungert på flere tiår.
AP170426 Han skriver videre at det handler om å ta vare på kvinner i et land som preget av en beduinkultur, der de som ikke følger tradisjon og kultur blir ansett som « dårlige » mennesker som må straffes av samfunnet .
AP170426 Æresdrap er ikke et uvanlig fenomen, og menn som begår slike forbrytelser er også delvis beskyttet mot straffereaksjoner fra samfunnet .
AP170426 Senterpartiet representerer visse interesser og strømninger i samfunnet og partiet sanker stemmer på grunnlag av dette.
AA170426 På « INNsats»-kontoret i Trondheim myldrer det av mennesker som er på vei inn i det norske samfunnet .
AA170426 - Når melodien som spilles ellers i samfunnet er moderasjon, så er ikke dette kravet spesielt musikalsk.
AA170426 Jeg ønsker jo å skape glede i samfunnet .
VG170425 Hva vi velger å lage skrekkfilm om sier mye om samfunnet og tiden vi lever i, og når vegetarianisme er tema for denne grøsseren, kan man kanskje si at mat-«trenden » som går ut på ikke å spise kjøtt har nådd en milepæl : Det har blitt så vanlig at det blir skummelt.
VG170425 mokratifremmende midlene tildeles av en polsk-norsk kommisjon, med en bredt sammensatt sivilsamfunns-koalisjon fra norsk side, hvor de norske representantene fra norske partiuavhengige organisasjoner får delta og være med på å bestemme fordelingen av den delen av pengene som skal gå til det sivile samfunnet , uavhengig av både den norske og polske regjeringen.
VG170425 Skal pengene våre som i prinsipp skal brukes til demokratifremmede tiltak, det vil si til det sivile samfunnet som inntil nå takket være en forholdsvis pluralistisk fordeling av 'demokrati-styrkende midler' har holdt liberale og pro-europeiske verdier i livet i Polen.
VG170425 Det er likevel åpning for å frafalle den regelen dersom fordelene for samfunnet er så store at de blir viktigere enn ulempene.
VG170425 Det er ekteskapet mellom mann og kvinne som samfunnet er bygget rundt.
VG170425 De står på og jobber for samfunnet , de berger liv - og så blir de behandlet slik ?
SA170425 Så langt vi kan se, er Partiet De Kristne det eneste partiet som vil motarbeide at sharia skal få en plass i det norske samfunnet .
SA170425 - Barna er jo på et vis bare « produkter » av det samfunnet de vokser opp i, med det verdisettet som vi har vært med på å fremdyrke.
DN170425 For å få det til må bønder får en større inntektsvekst enn andre grupper i samfunnet målt i kroner, sier Småbrukarlagets leder Ann Merete Furuberg til avisen.
DN170425 Bøndene kommer til å kreve en inntektsvekst som er høyere enn andre grupper i samfunnet når de onsdag overleverer sitt krav til staten i årets oppgjør.
DN170425 USAs FN-ambassadør Nikki Haley understreker at USA og det internasjonale samfunnet kun vil legge press på Nord-Korea for å få dem til å avslutte rakettoppskytinger og prøvesprenginger, og at sanksjoner ikke er et forsøk på å yppe til slagsmål med landets leder Kim Jong UN.
DB170425 - Vår satsing på familie er kjent, men vi gjør det ikke fordi jeg er i familiesituasjon, men fordi det er en investering for samfunnet .
DB170425 Han er ung, han er andregenerasjonsinnvandrer, han er ganske godt integrert, han er radikalisert i fengsel, han har et kriminelt rulleblad, han kommer fra en dysfunksjonell familie - og viktigst : han forherliger vold og hater samfunnet rundt seg, både det vestlige og det ikke-vestlige.
DA170425 - Samfunnet endrer seg raskt, og med relativt ny rådmann er det naturlig at det legges opp til en organisasjonsmodell han er komfortabel med og ønsker å styre etter, sier Berge.
DA170425 Fagbevegelsen er grunnleggende for mye i samfunnet , blant annet for å kunne drive et aktivt og effektivt arbeid for nedrusting.
DA170425 - Vi er mer opptatt av andre, større tiltak for å redusere det unødvendige plastforbruket generelt i samfunnet , som økt flaskepant, større ansvar hos produsentene for å redusere plastforbruket, samt å gå over til reelt nedbrytbar plast, sier han.
BT170425 USAs FN-ambassadør Nikki Haley understreker at USA og det internasjonale samfunnet kun vil legge press på Nord-Korea for å få dem til å avslutte rakettoppskytinger og prøvesprenginger, og at sanksjoner ikke er et forsøk på å yppe til slagsmål med landets leder Kim Jong UN.
BT170425 UNØDVENDIG : NAF har beregnet at for hvert minutt med køståing i Bergen taper samfunnet mer enn 500.000 kroner i tapt verdiskaping, skriver Anna Elisa Tryti.
BT170425 NAF har beregnet at for hvert minutt med køståing i Bergen taper samfunnet mer enn 500.000 kroner i tapt verdiskaping.
BT170425 Lastebilene er kollektiv varetransport for resten av samfunnet .
AP170425 Byene er i endring og nå er tidspunktet for at verdiene kan utvikles videre for å forme morgendagens byer og det samfunnet vi ønsker oss.
AP170425 - Barna er jo på et vis bare « produkter » av det samfunnet de vokser opp i, med det verdisettet som vi har vært med på å fremdyrke.
AA170425 USAs FN-ambassadør Nikki Haley understreker at USA og det internasjonale samfunnet kun vil legge press på Nord-Korea for å få dem til å avslutte rakettoppskytinger og prøvesprenginger, og at sanksjoner ikke er et forsøk på å yppe til slagsmål med landets leder Kim Jong UN.
AA170425 USAs FN-ambassadør Nikki Haley understreker at USA og det internasjonale samfunnet kun vil legge press på Nord-Korea for å få dem til å avslutte rakettoppskytinger og prøvesprenginger, og at sanksjoner ikke er et forsøk på å yppe til slagsmål med landets leder Kim Jong UN.
AA170425 - Vi er mer opptatt av andre, større tiltak for å redusere det unødvendige plastforbruket generelt i samfunnet , som økt flaskepant, større ansvar hos produsentene for å redusere plastforbruket, samt å gå over til reelt nedbrytbar plast, sier han. ( ©NTB ) ¶
VG170424 Jeg tenker at det er nettopp det som får samfunnet til å fungere.
VG170424 Visste du at vold mot barn antakeligvis koster samfunnet like mye som de fire store folkesykdommene hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes ? Samfunnet setter inn store ressurser for å forebygge disse « fire store ».
VG170424 Visste du at vold mot barn antakeligvis koster samfunnet like mye som de fire store folkesykdommene hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes ?
VG170424 Men forsøk på å endre samfunnet vekker alltid motstand.
VG170424 ( 2 ) Påstanden om at atomvåpen ikke må forbys fordi et forbud kan skape splid i det internasjonale samfunnet er heller ikke spesielt overbevisende.
VG170424 Viktige årsaker til at 16- og 17-åringene koster samfunnet mye, er kostnadene til utdanning og helseutgifter.
VG170424 Resten av livet overstiger overføringen det du økonomisk tilfører samfunnet .
VG170424 Her kan du se hvor mye du koster samfunnet gjennom ditt livsløp.
VG170424 Følgende faktum er en av de største utfordringene landets politikere og det norske samfunnet står overfor : ¶
VG170424 For eksempel har NyAnalyse utredet samfunnsgevinster fra frivillig arbeid blant norske pensjonister for Statens seniorråd og funnet at dette gir 25 milliarder kroner i årlig verdiskaping for samfunnet .
VG170424 En hundreåring koster samfunnet 637.000 kroner i snitt.
VG170424 Da bidrar du med 1000 kroner til samfunnet : Det er da det statistisk vipper, ved at mange begynner å jobbe og skape verdier.
VG170424 Basert på tall fra Perspektivmeldingen 2017 har VG laget grafikken som viser hvor mye du får i offentlige overføringer fra du er født til du dør - og hvor mye ditt årskull bidrar til verdiskapningen i samfunnet .
SA170424 Infrastrukturen er livsnerven og navet i utviklingen av samfunnet .
SA170424 - Plast- og avfallsproblematikken i havet er et resultat av samfunnet vi lever i.
SA170424 Fjorårets pris ble tildelt generalløytnant Robert Mood for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet .
DB170424 Kvinner må dekke seg til og må oppholde seg atskilt fra menn i deler av samfunnet .
DB170424 Vi blir på en måte dømt til å ha dem her i påvente av oppfølging i kommunene, for at de ikke skal være plagsomme ute i samfunnet , men det er på kommunenivået utfordringen ligger.
DB170424 Retten fant også at overføring til tvungent psykisk helsevern var nødvendig for å verne samfunnet eller andre borgere mot plagsomme lovbrudd, samt at faren for nye plagsomme lovlig var særlig nærliggende.
DB170424 Får man et mer stabilt liv med tilstrekkelig omsorg og meningsfulle aktiviteter, så viser erfaring at personene det gjelder får et mindre behov for å begå kriminelle handlinger, sa Hoven, som påpekte at dette arbeidet i hovedsak må foretas når personene er ute i samfunnet , ikke inne på institusjon.
DB170424 - Nå er ansvaret presset over på oss som jobber i psykiatrien, mens vi som jobber her mener at utfordringen for disse menneskene først og fremst ligger i få etablert et fullverdig tilbud ute i samfunnet etter at de er ferdigbehandlet som heldøgnspasienter.
DB170424 Han mener at samfunnet blir bedre uten mennesker med Downs syndrom.
DB170424 I tillegg er samfunnet i stadig endring.
DB170424 Det norske samfunnet er mangfoldig.
BT170424 - Plast- og avfallsproblematikken i havet er et resultat av samfunnet vi lever i.
BT170424 Vi liker å høre historier om folk som har jobbet seg fra trange kår til toppen av samfunnet .
AP170424 Forskere ved Cambridge og Harvard er nå i gang med å skape kunstige menneskelige embryoer, og etterlyser samtidig en diskusjon i samfunnet om hvor grensene skal gå.
AP170424 Kvinner må oppholde seg adskilt fra menn i deler av samfunnet og det offentlige rom, de må dekke seg til, får ikke kjøre bil og kan straffes med piskeslag om de bryter det saudiarabiske kongedømmets strenge moralske regler.
AP170424 Kvinner må oppholde seg adskilt fra menn i deler av samfunnet og det offentlige rom, de må dekke seg til, får ikke kjøre bil og kan straffes med piskeslag om de bryter det saudiarabiske kongedømmets strenge moralske kodekser.
AP170424 Dette skal være et forsvar mot islamismen partiet mener truer det franske samfunnet .
AP170424 - Vi må erkjenne betydningen de sivile kommersielle nettene har fått for samfunnet og totalforsvaret.
AA170424 Fjorårets pris ble tildelt generalløytnant Robert Mood for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet .
VG170423 Når denne stigmatiseringen sprer seg, virker det splittende på samfunnet , sier Orban.
VG170423 Med de siste års trusselbilde mot Frankrike, har bruken av religion i valgkampen blitt et effektivt verktøy for å polarisere samfunnet , mener forskeren.
VG170423 I denne valgkampen har religion vært et langt større tema enn hva som er vanlig i Frankrike, hvor religion sees på som en privatsak og skillet mellom stat og kirke er grunnleggende for samfunnet .
VG170423 - Religion brukes for å vise forskjellene mellom de « gode borgerne » og de « onde », og bak ligger det en fordømmelse av muslimer, som noen som ikke kan tilpasse seg det franske samfunnet .
VG170423 Bakgrunnen er at hun tidligere denne uken uttalte at atomvåpenprogrammet til Nord-Korea utgjør en alvorlig trussel for Australia dersom det ikke blir stanset av det internasjonale samfunnet , skriver ABC.
VG170423 Han har et veldig konservativt syn på samfunnet , han er blant annet mot homofile ekteskap.
SA170423 Tidligere i uken sa hun til TV-kanalen ABC at Nord-Koreas atomvåpen utgjør en « alvorlig trussel » mot Australia med mindre det blir stoppet av det internasjonale samfunnet .
DN170423 - Våre tjenester er avgjørende for at det norske samfunnet skal fungere både i fred, krise og krig, og vi følger derfor den geosikkerhetspolitiske situasjonen nøye i våre risikovurderinger.
DN170423 - Vi må erkjenne betydningen de sivile kommersielle nettene har fått for samfunnet og totalforsvaret.
DN170423 - Vi må anerkjenne den kristne kulturarvens særstilling i det norske samfunnet .
DN170423 Tidligere i uken sa hun til tv-kanalen ABC at Nord-Koreas atomvåpen utgjør en « alvorlig trussel » mot Australia med mindre det blir stoppet av det internasjonale samfunnet .
DB170423 Vi er sikre på at dette ikke er forbedrende, men fordyrende for samfunnet , sier Vedum.
DB170423 Så må man kraftig intensivere de nødvendige forebyggende tiltak, som å begrense utbredelsen av og aksepten for narkotika i samfunnet , og arbeide for sosial og økonomisk inkludering av menn med innvandrerbakgrunn.
BT170423 De kritiserte samfunnet , staten og barnevernet.
BT170423 Ideen bak borgerlønn er at alle i samfunnet får en viss sum med penger.
BT170423 Folk vil kunne dyrke andre interesser som selvrealisering eller frivillig arbeid, som er viktig for samfunnet .
BT170423 Det nye samfunnet krever at vi må tenke annerledes om vi ønsker å fordele gevinsten av den teknologiske utviklingen.
BT170423 Å være på nett er å være i samfunnet .
AP170423 Tidligere i uken sa hun til TV-kanalen ABC at Nord-Koreas atomvåpen utgjør en « alvorlig trussel » mot Australia med mindre det blir stoppet av det internasjonale samfunnet .
AP170423 Siden forrige programprosess har partiet for eksempel nådd en nødvendig erkjennelse av at digitaliseringen vil påvirke svært mange områder i samfunnet .
AP170423 Det knytter sterke sosiale bånd som er av større verdi for samfunnet enn all verdens signifikante forbedringer.
AP170423 - Et demokratisk problem hvis samfunnet ikke forstår vitenskapen, mener Nina Kristiansen.
AA170423 Tidligere i uken sa hun til TV-kanalen ABC at Nord-Koreas atomvåpen utgjør en « alvorlig trussel » mot Australia med mindre det blir stoppet av det internasjonale samfunnet .
VG170422 I klasserommet i første kapittel finnes personer fra alle lag i samfunnet ; fra de aller mest utsatte til de aller rikeste, sier Giolito som mener det prates alt for lite om denne konflikten.
VG170422 Vi har mistet en av grunnpilarene i det franske samfunnet , « egalité », likeverd.
VG170422 - Ansettelsen av en kvinne i nikab virker forstyrrende og kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet , sier Berit Hagen Agøy, generalsekretær for Mellomkirkelig råd, til Klassekampen.
VG170422 Nesvik spår at om forslaget blir en realitet, vil det skape enorme problemer og økte kostnader for samfunnet .
DB170422 Dessuten blir idretten påvirket av de store demografiske endringene i samfunnet .
DB170422 Da bør både Bjørge Stensbøl og andre kritikere slutte å svartmale en folkebevegelse som både kulturelt og sosialt egentlig står sterkere enn noen gang i det norske samfunnet . | - Det er et av de vakreste målene som er scoret på nye Wembley ¶
DB170422 Bishop sa blant annet tidligere denne uka at Nord-Koreas atomvåpenprogram vil « utgjøre en alvorlig trussel » mot Australia, med mindre det internasjonale samfunnet lykkes med å stoppe nordkoreanerne, ifølge AAP.
DB170422 Problemet er at den halvparten av Norges befolkning som mener samfunnet er tjent med å se fattigdom på gata og der hver og en av oss kan føle oss litt snill hver gang vi legger en slant ingen kan leve for i koppen, ødelegger for den andre halvparten som mener dette er en uting.
DB170422 Men det innebærer at samfunnet ser at disse menneskene finnes og ønsker å tilrettelegge for de av oss det gjelder.
DB170422 Det er en dag vi markerer fordi den ga mange mennesker en plass i samfunnet , en mulighet til å være åpen og til å slippe straffeforfølgelse fordi de var den de var.
DA170422 VARM OMFAVNELSE : Partileder Socialdemokratiet i Danmark, Mette Frederiksen mener en streng innvandringspolitikk er nødvendig for å få samfunnet til å henge sammen.
DA170422 Hvis ikke tror jeg vi mister muligheten vi har til å få samfunnet til å henge sammen.
BT170422 Om dette fører til en splittelse av det franske samfunnet - « det er jo dette som nå skjer » slik François Hollande har innrømt - så er det prisen man må betale.
AP170422 Men det er liten tvil om at det er terror som preger nyhetsbildet i det franske samfunnet .
AP170422 Det er middelalderen og katedralene som viser at samfunnet hadde skiftet fra soldatmakt til åndsmakt.
VG170421 - Jeg fordømmer overfor det internasjonale samfunnet at væpnede gjenger leid inn av opposisjonen har angrepet en fødeavdeling med 54 barn, skriver utenriksminister Delcy Rodriguez på Twitter.
VG170421 Men vi skal fortsette å hegne om de helt sentrale institusjonene som regulerer samfunnet .
VG170421 Den norske modellen, og fagforeningenes plass i det inntektspolitiske samarbeidet, har sørget for at vi evner å ta helhetlige avgjørelser som bringer samfunnet videre.
VG170421 En siste grunn til suksessen i Folkets hus er måten Støre tegner et positivt bilde av det norske samfunn og fletter seg selv og partiet inn i en lang politisk tradisjon for å skape og ta ansvar for dette samfunnet .
VG170421 - Disse vil med all sannsynlighet bli i Norge, og fremfor at de sitter i mottak i ekstra lang tid, vil vi bosette dem snarest mulig så de kan komme i gang med integreringen, ta seg utdanning og bli en aktiv del av samfunnet , sier Sandberg til VG.
SA170421 Norsk velstand måles i hvor mye materielle goder vi har tilgang til i samfunnet .
SA170421 Min skepsis til islam og en økning i religiøs påvirkning på samfunnet , samt kritikk til forhold ved innvandring er også tilstedeværende.
SA170421 Ryggsmerter koster samfunnet over 70 milliarder kroner i året.
FV170421 Ryggsmerter koster samfunnet over 70 milliarder kroner i året.
DN170421 - Han er en kandidat uten organisatorisk forankring i det franske samfunnet , sier Malnes.
DN170421 Transport er limet i samfunnet .
DN170421 Setter vi håndbrekket på, så står alt i samfunnet , sier Padøy.
DN170421 - Han er en kandidat uten organisatorisk forankring i det franske samfunnet , sier Malnes.
DB170421 Macron sier at han vil fylle de 577 setene med kvinner og folk fra det franske samfunnet , som ikke er en del av den tradisjonelle franske politikerklassen.
DB170421 Konsekvensene er utelukkende negative for samfunnet , som i så fall må bruke ressurser på sosialt renovasjonsarbeid i stedet for å avsløre skadelige kriminelle.
DB170421 Språket og kommunikasjon muliggjør all annen form for læring og dessuten mulighet til deltakelse i arbeidsliv og samfunnet .
DB170421 Han kommer nok aldri til Norge igjen, og det er vanskelig å vite om gutten komme til å overleve en tilværelse alene og på bunnen av samfunnet , uten nettverk som passer på ham.
DB170421 Mange kristne fryktet at skjevfordelingen i faget snarere kunne skade enn styrke kristendommens anseelse i det norske samfunnet .
DB170421 I BØNN : - Mange kristne fryktet at skjevfordelingen i RLE-faget snarere kunne skade enn styrke kristendommens anseelse i det norske samfunnet , skriver artikkelforfatteren.
DB170421 Det samme gjelder kanskje det internasjonale samfunnet .
BT170421 Byråd Tryti, som er kalt for Bybanens mor helt fra tidlig på 90-tallet i BTs spalter, dro linjene fra den gang sjøen var den viktigste infrastrukturen for samfunnet og Bergen.
AP170421 - Jeg fordømmer overfor det internasjonale samfunnet at væpnede gjenger leid inn av opposisjonen, har angrepet en fødeavdeling med 54 barn, skriver utenriksminister Delcy Rodriguez på Twitter.
AP170421 - Jeg hadde håp om at retten skulle ta påtalemyndighetens ønske om 21 års forvaring til følge, men jeg er likevel godt fornøyd med at han holdes unna meg og samfunnet i lang tid fremover, sier hun.
AP170421 I 2016 viste rapporten Ytringsfrihetens grenser at vi har større toleranse for at politikere blir hetset enn noen annen gruppe i samfunnet .
AA170421 - Jeg fordømmer overfor det internasjonale samfunnet at væpnede gjenger leid inn av opposisjonen har angrepet en fødeavdeling med 54 barn, skriver utenriksminister Delcy Rodriguez på Twitter.
AA170421 - Jeg fordømmer overfor det internasjonale samfunnet at væpnede gjenger leid inn av opposisjonen, har angrepet en fødeavdeling med 54 barn, skriver utenriksminister Delcy Rodriguez på Twitter.
AA170421 - For å gjenopprette samfunnskontrakten, er det nødvendig å føre en stram innvandringspolitikk slik at samfunnet klarer å integrere de menneskene man tar imot.
AA170421 Desto viktigere for samfunnet blir da de som velger å studere humanistiske fag.
VG170420 - Faktisk er den gruppen som sier at de vil gi Marine Le Pen sin stemme i ren protest mot samfunnet , velgere vi ofte når gjennom hos.
VG170420 - Det handler ikke om å endre samfunnet , men å tilbakestille det til en normaltilstand, slik det var før masseinnvandringen, seksualliberalismen og andre dypt, skadelige ideer.
VG170420 - Det er også en debatt om hvilke verdier vi skal legge til grunn for samfunnet vi ønsker å leve i.
VG170420 - Digitaliseringen vil skyte fart, også i offentlig sektor og det vil forandre samfunnet vårt.
SA170420 - Vi må stanse en utvikling hvor store forskjeller på arbeidsmarkedet blir til dype kløfter i samfunnet , sier Ap-lederen.
DN170420 Det at bankene er for slepphendte er en oppfatning som har dannet seg i mediene og samfunnet det siste året.
DB170420 Dette er en av hovedgrunnene til at samfunnet har satt rammer rundt alkoholbruk.
DB170420 I det siste har det norske samfunnet også vært vitne til en økt islamkritikk fra høyrepopulister og eks-muslimer i det offentlige ordskiftet.
DB170420 Gjennom internasjonale partnerskap og politisk lederskap, kan vi sørge for nye arbeidsplasser og verdiskaping som kommer hele samfunnet til gode.
DB170420 Her viser han til hvordan nyliberalismen fikk overraskende drahjelp av kulturradikalere som mer eller mindre hadde forlatt sin kapitalismekritikk til fordel for en kritikk rettet mot alle forhold i samfunnet som kunne legge bånd på individets hemningsløse selvutfoldelse.
DB170420 Selv om Brennpunktdokumentaren inneholder noen selvmotsigelser, gir den et troverdig bilde av livet på utsiden av samfunnet .
DA170420 - Han er en kandidat uten organisatorisk forankring i det franske samfunnet , sier Malnes.
DA170420 Ansettelsen av en kvinne i nikab virker forstyrrende og kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet .
DA170420 - At Islamsk Råd har ansatt en kvinne i nikab kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet , mener Berit Hagen Agøy i Den norske kirke ¶
BT170420 Setter vi håndbrekket på, så står alt i samfunnet , sier Willy Padøy, som leder aksjonskomiteen.
BT170420 - Transport er limet i samfunnet .
BT170420 Skillet mellom pragmatikerne som mener profitt er greit når det tjener samfunnet og de mer ideologiske som mener profitt generelt er et onde.
AA170420 Blant de drepte er en amerikansk og en svensk FN-etterforsker, noe som har ført til skarpe reaksjoner fra det internasjonale samfunnet .
AA170420 Det er utrolig viktig for utviklingen av kompetanse i hele samfunnet at vi klarer å rekruttere nok lærere, og vi ved Nord universitet skal satse tungt på disse studiene også fremover, sier rektor Bjørn Olsen.
AA170420 At Islamsk Råd har ansatt en kvinne i nikab kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet , mener Berit Hagen Agøy i Den norske kirke ¶
AA170420 Ansettelsen av en kvinne i nikab virker forstyrrende og kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet .
AA170420 - Vi må stanse en utvikling hvor store forskjeller på arbeidsmarkedet blir til dype kløfter i samfunnet , sier Ap-lederen.
AA170420 Vi mister mennesker som gjør samfunnet varmere og rausere.
AA170420 Eller er de rett og slett blitt en økonomisk belastning i samfunnet ?
VG170419 Under konferansen var Mark Zuckerberg også opptatt av hvordan Facebook kan forbinde samfunnet .
VG170419 Tilreisende har krav på det samme rettsvern som hvem som helst andre i dette samfunnet , sier han.
VG170419 Det vil være mer skjulte måter, og det vil ikke være bedre for samfunnet vårt, sier seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon, Børre Arnøy til NRK.
VG170419 Noe alvorlig er på spill for hele samfunnet vårt, når det er stadig nye områder hvor ansatte ikke er organisert og hvor innleie og bemanningsbyråer råder.
VG170419 - Jeg mener fagorganisering er så viktig for samfunnet at vi bør ha som mål å doble fagforeningsfradraget i løpet av neste stortingsperiode, sier Støre til VG.
DB170419 Konsekvensen er at seriøse aktører utkonkurreres, samfunnet taper store summer i unndratte skatter og avgifter, og de ansatte utnyttes og underbetales.
DB170419 Både Skanska og BNL peker på tilliten i det norske samfunnet når Dagbladet spør om deres synspunkt på hvordan de kriminelle har klart å få et så sterkt fotfeste i Norge.
DB170419 - Det er bra for bedriftene som ønsker å følge spillereglene, det er bra for samfunnet , og det er bra for skatteinntekter.
DB170419 - Nasjonen må stå sammen for å fordømme denne forbrytelsen og for å fremme toleranse og rettssikkerhet i samfunnet , sa Sharif.
DB170419 Var det ikke slik at innvandrere bør delta i samfunnet vårt for å bli godt integrert ?
DB170419 I Perspektivmeldingen står det svart på hvitt hvor store kostnader innvandring påfører samfunnet vårt.
DB170419 Dette utfordret selve grunnmuren i det norske samfunnet , og folk flest krevde at politikerne skulle få kontroll over situasjonen.
DB170419 - Hva sier det deg om samfunnet , og om hvordan barn blir oppdratt ?
DA170419 - Man skal passe seg for å komme med en oppfordring når samfunnet ikke klarer å ivareta og innfri forventningene, sier hun.
BT170419 Tilreisende har krav på det samme rettsvern som hvem som helst andre i dette samfunnet , sier Valland.
BT170419 Men jeg kjenner et stort sinne mot samfunnet .
BT170419 Jeg har ingen skyldfølelse over å stå utenfor arbeidslivet og motta ytelse fra Nav, men jeg har et stort sinne mot samfunnet .
AP170419 Det går også ut over aksepten for ordningen i samfunnet , sier Hussaini.
AP170419 Tilreisende har krav på det samme rettsvern som hvem som helst andre i dette samfunnet , sier Valland.
AP170419 Det vil være mer skjulte måter, og det vil ikke være bedre for samfunnet vårt, sier seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon, Børre Arnøy.
AP170419 Det vil være mer skjulte måter, og det vil ikke være bedre for samfunnet vårt, sier seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon, Børre Arnøy.
AP170419 En Hollywood-tolkning av hendelsene på Utøya vil kunne påvirke verdens forestillinger om hva som ledet til til dem og måten det norske samfunnet taklet tragedien på, mener Kjetil Lismoen.
AA170419 Tilreisende har krav på det samme rettsvern som hvem som helst andre i dette samfunnet , sier han.
AA170419 Det vil være mer skjulte måter, og det vil ikke være bedre for samfunnet vårt, sier seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon, Børre Arnøy.
AA170419 I dette samfunnet har ikke kvinner lov til hverken å arbeide, håndtere penger eller lese.
VG170418 Norges utenriksminister Børge Brende mener Erdogan har et stort ansvar for at det innledes en politisk prosess som bygger broer og ikke splitter det tyrkiske samfunnet ytterligere.
VG170418 Omtrent alle politiske agendaer blir tatt i bruk, for anledningen tilpasset situasjonen : Våpenmotstandere om de amerikanske våpenlovene og hva de gjør med samfunnet .
VG170418 Samtidig har samfunnet grunn til å være mindre fornøyd, sier Rasch.
SA170418 Som sosiolog og mor er jeg opptatt av hvordan barn og unge oppfatter og påvirker samfunnet, og hvordan samfunnet påvirker dem.
SA170418 Som sosiolog og mor er jeg opptatt av hvordan barn og unge oppfatter og påvirker samfunnet , og hvordan samfunnet påvirker dem.
DN170418 Norges utenriksminister Børge Brende ( H ) mener Erdogan har et stort ansvar for at det innledes en politisk prosess som bygger broer og ikke splitter det tyrkiske samfunnet ytterligere.
DA170418 Altiparmak er overbevist om at Erdogans mål er å forandre det tyrkiske samfunnet fra grunnen, og gjøre det mer islamistisk og autoritært.
DA170418 - Vi står overfor en stor og planmessig endring av samfunnet , som kan gi oss store, nye muligheter.
BT170418 FÅ MENN : Flere mannlige lærere for de minste vil gi en bedre skole, fordi det i større grad reflekterer det samfunnet barna utdannes til å leve i.
BT170418 Flere mannlige lærere for de minste vil gi en bedre skole, fordi det i større grad reflekterer det samfunnet barna utdannes til å leve i.
BT170418 Det vil påvirke barnas syn på både skolen og samfunnet for øvrig om det i all hovedsak er kvinner som står for undervisningen de første skoleårene.
BT170418 Der viktig for alle - lærere, elever og samfunnet for øvrig - at livet som lærer er meningsfullt og attraktivt.
BT170418 Den voksende tausheten kan ha sammenheng med at skepsisen til religion er økende i samfunnet .
AP170418 Norges utenriksminister Børge Brende ( H ) mener Erdogan har et stort ansvar for at det innledes en politisk prosess som bygger broer og ikke splitter det tyrkiske samfunnet ytterligere.
AP170418 - Samfunnet bør ta til etterretning at deres økonomisk uføre delvis er selvforskyldt, sier han.
AA170418 Norges utenriksminister Børge Brende ( H ) mener Erdogan har et stort ansvar for at det innledes en politisk prosess som bygger broer og ikke splitter det tyrkiske samfunnet ytterligere.
AA170418 Maltas president Marie-Louise Coleiro Preca ber nå om støtte fra det internasjonale samfunnet til å håndtere den pågående flyktningstrømmen etter helgens store pågang.
DA170417 Franske politiske kommentatorer mener Le Pen den siste tiden ikke har klart å utnytte de opplagte sakene som hun kan vinne oppslutning på : innvandring, sikkerhet og radikal islam i det franske samfunnet .
BT170417 Dette handler om generell samfunnsutvikling, lønnsutvikling, skolens rolle i samfunnet og hvordan arbeidslivet ellers ser ut, sier professor Thomas Dahl, som ledet arbeidet med rapporten om lærerrollen.
AP170417 Hvis vi for eksempel klarer å organisere samfunnet i mindre enheter, får både barn og voksne en sterkere sosial tilhørighet.
VG170416 - Det viktigst nå er at det internasjonale samfunnet utøver samlet og økt press mot landets ledelse for å få til umiddelbar våpenhvile, og en slutt på den omfattende volden og drap av sivile, sier Brende til VG.
VG170416 Martin Luthers betydning for det samfunnet vi lever i er enorm, sant nok.
VG170416 At han ble fødselshjelper for den liberale moderniteten kan kalles et paradoks ; « indirekte og i strid med sine intensjoner bidro han til fremveksten av toleranse, pluralisme, liberalisme og det moderne økonomiske samfunnet », skriver Humbolt-professor Heinz Schilling i den ferskeste tilveksten av kritiske Luther-biografier, « Rebell i en brytningstid » - en murstein på 800 sider
VG170416 Slik er det også for oss, men vi forholder oss til de budsjettene vi har, og prioriterer innenfor disse slik at vi leverer best mulige tjenester for samfunnet , sier Hafsøe.
SA170416 Han synes det er trist å se retningen samfunnet beveger seg mot, særlig i Øst-Europa.
DB170416 Men når det snakkes om dette, skylder man på samfunnet .
BT170416 Vi ønsker at selvstendighet og mulighet for deltakelse i samfunnet , skal sees på som en selvfølge og en menneskerett, også for barn med autisme.
BT170416 Målsetningen er at barnet skal bli så selvstendig og selvhjulpen som mulig, slik at deltakelse i sosial kontekst og samfunnet for øvrig, kan muliggjøres.
BT170416 Kostnadene ved å la være er mye større både for enkeltindividet og for samfunnet .
BT170416 Fredriksen, følgende : « De økonomiske kostnadene for samfunnet blir også store når barn med autisme ikke får rett hjelp og oppfølging tidlig i livet.
AP170416 Han synes det er trist å se retningen samfunnet beveger seg mot, særlig i Øst-Europa.
VG170415 Med utenforskap blant tsjetsjenske barn og unge i det norske samfunnet , og deres søken etter sin egen identitet, er det naturlig at noen av dem blir trukket inn i radikaliserende miljøer.
VG170415 - Samfunnet har vært preget av vold og konflikt i mange, mange år, og ut av det samfunnet vokste det frem en del terrorgrupper, sier seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt ( NUPI ) til VG.
VG170415 - Samfunnet har vært preget av vold og konflikt i mange, mange år, og ut av det samfunnet vokste det frem en del terrorgrupper, sier seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt ( NUPI ) til VG.
SA170415 Hva når prøving og gjentatt feiling ikke er oppskriften på å lykkes, men tvert imot skaper en følelse av å tape selve inngangsbilletten til det norske samfunnet ?
SA170415 Det tar tid for alle nyankomne innvandrere å bli kjent med det norske samfunnet , særlig personer med liten skolebakgrunn.
SA170415 De må lære seg norsk, skaffe seg arbeid, og bli aktive deltakere i det norske samfunnet .
SA170415 Avisen har fått klar beskjed om at angrep på denne byen, enten samfunnet som helhet eller enkeltindivider, ikke er akseptabelt ", heter det i en melding fra Everton.
FV170415 Avisen har fått klar beskjed om at angrep på denne byen, enten samfunnet som helhet eller enkeltindivider, ikke er akseptabelt ", heter det i en melding fra Everton.
DB170415 Avisen har fått klar beskjed om at angrep på denne byen, enten samfunnet som helhet eller enkeltindivider, ikke er akseptabelt », heter det i en melding fra Everton.
DB170415 Det internasjonale samfunnet er svært bekymret for Nord-Koreas atomprogram, og amerikanske eksperter ha blant annet sagt at Nord-Korea kan ha våpen med mulighet for å nå det amerikanske fastlandet innen få år.
DB170415 Det internasjonale samfunnet er svært bekymret for landets atomprogram, og amerikanske eksperter ha blant annet sagt at Nord-Korea kan ha våpen med mulighet for å nå det amerikanske fastlandet innen få år.
DB170415 Islamekspertene mener at med mindre vi tar tak i problemene med marginaliseringen av muslimer i samfunnet og Vestens dobbeltmoral med å si at de ønsker demokrati og allikevel støtte autoritære regimer, blir vi neppe kvitt terrorisme.
BT170415 Avisen har fått klar beskjed om at angrep på denne byen, enten samfunnet som helhet eller enkeltindivider, ikke er akseptabelt ", heter det i en melding fra Everton.
AP170415 Dette handler om generell samfunnsutvikling, lønnsutvikling, skolens rolle i samfunnet og hvordan arbeidslivet ellers ser ut, sier professor Thomas Dahl, som ledet arbeidet med rapporten om lærerrollen.
AP170415 Avisen har fått klar beskjed om at angrep på denne byen, enten samfunnet som helhet eller enkeltindivider, ikke er akseptabelt ", heter det i en melding fra Everton.
AA170415 Men samfunnet har uten tvil også stort behov for at mange har fagutdanning på videregående nivå.
AA170415 I enkelte deler av samfunnet er det skrikende mangel på arbeidskraft.
AA170415 Det er flott for det norske samfunnet , som får utført en rekke oppgaver, og det er flott for de utlendingene som kommer hit, jobber og tjener penger.
DB170414 Hvorfor er det okei å skifte kjønn for å tilpasse det ditt eget bilde av deg selv, men ikke for å tilpasse deg normene i samfunnet omkring ?
DB170414 - Jeg synes at svaret fra stammen, som det ofte er, speiler hva majoriteten i samfunnet faktisk føler.
BT170414 Vi anser familien for å være en svært viktig tradisjons- og kulturbærer, og mener at familiens stilling i det norske samfunnet skal styrkes fremfor at det offentlige i stadig større grad ønsker å ta avgjørelser for familien.
AA170414 Hun er sikker på at frivillige i Røde Kors og andre organisasjoner sparer samfunnet for store utgifter og skaper en trygghet for mange som ikke lar seg måle i penger.
AA170414 Ulovlige våpen utgjør en risiko for samfunnet .
AA170414 De vil gjerne forstå mer av samfunnet de lever i.
DB170413 - Vi vil vise at universell utforming er mer enn tall og penger, det handler om livene til mennesker og deres mulighet til å delta og å være en del av samfunnet på like vilkår.
DB170413 - Terrorister ønsker å spre frykt og destabilisere samfunnet vårt.
DB170413 Jeg tror dem når de sier de vil overta samfunnet vårt med sharialov, fordi den fiktive guden deres vil det.
DB170413 Det er det samme innholdsløse tøvet som er sunget siden Theo van Gogh i 2004, og svaret mitt er som alltid : Det er ikke ytringsfrihet som splitter samfunnet .
DB170413 april angriper Sebastian Stein meg for å « slå politisk mynt » på terroren i Stockholm, og spre frykt, splid og polarisering av samfunnet .
BT170413 Når det kan dokumenteres at falne nordmenn som fylte kriteriene for at deres etterlatte kunne få utlevert Krigsmedaljen post mortem aldri har blitt tildelt medaljen, så burde samfunnet i dag sørget for at i alle fall denne uretten kunne bli ordnet opp i.
AP170413 Mange liberale aktivister mener at strukturene i samfunnet gjør at minoriteter, spesielt svarte, har det vanskeligere, kommer dårligere ut og blir dårligere behandlet av for eksempel politiet.
AA170413 Kunstnerne utforsker i fellesskap kulturelle forandringer i samfunnet , og ser på strukturer som tematiserer disse endringsprosessene gjennom komplekse kunstneriske produksjoner ¶
VG170412 USA fordømte Russland sterkt etter det kjemiske angrepet, og anklaget blant annet landet for å komme med flere motstridende forklaringer på hva som skjedde « for å skape forvirring og så tvil i det internasjonale samfunnet ».
DB170412 Etter at jeg vendte tilbake til allmennpraksis i 2010, har jeg med stigende forundring registrert hvordan vi ( som tidligere stortingsrepresentant har jeg et medansvar ) har valgt å innrette samfunnet slik at ingen bekymring er for bagatellmessig, ingen blemme for banal til at ikke helsevesenet raskt skal ta affære ved å rykke ut.
DB170412 - Mange har holdninger om at politikere er en slags elite i samfunnet , som står langt fra folket.
BT170412 STØRST VERDI : Vi må forvalte naturressursene på en måte som skaper mest mulig verdi for samfunnet , til lavest mulig kostnad, skriver olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ).
BT170412 Da må vi forvalte våre naturressurser på en måte som skaper mest mulig verdi for samfunnet , til lavest mulig kostnad.
BT170412 Som en stor eiendomsaktør og grunneier i Fyllingsdalen, nærmere bestemt på Spelhaugen, håper vi nå bystyret vil bruke sin myndighet til å sørge for at Bybanen til Fyllingsdalen blir til beste for hele samfunnet .
BT170412 Denne saken handler ikke bare om vårt ønske om å kunne utvikle vår tomt slik vi vil, men om løsningen som velges skal være til beste for hele det samfunnet Bybanen skal tjene, eller om det er Bybanen som bygges for sin egen skyld.
DB170411 Uansett, påpeker Gule, er det grenser for hva man kan beskytte seg mot før samfunnet endres til å bli en overvåkningssamfunn.
DB170411 - Hvis vi skal sikre oss så mye som overhodet mulig, blir samfunnet mindre fritt.
DB170411 - Jeg har stor forståelse for at også representanter på Stortinget lever i det samme samfunnet som oss andre.
DB170411 Vi befinner oss i ei tid der mange stiller spørsmål ved medienes uavhengighet og evne til å fange opp nye signaler i samfunnet .
DA170411 - Hvis asylsøkere kobles til terror, kan det øke folks bekymring for økte motsetninger i samfunnet , sier Brekke.
AP170411 | Velg en utdanning som varer - også når samfunnet er i endring ¶
AP170411 Men dét blir en ulempe for samfunnet som trenger folk med høy kompetanse i fremtiden, sier han.
AP170411 - Er det verdt prisen å få høyere inntektsulikhet i samfunnet hvis vi skal motivere ungdom til å ta høyere utdannelse ?
AA170411 214 år til tross, ledelsen hos Fylkesmannen i Trøndelag representerer i større grad samfunnet i 1804 enn 2018.
VG170410 Men med Julie Andem i sjefsstolen, som har tatt ungdom på alvor, vært klisje-allergisk og ikke falt i fallgruver vi andre gjør, har serien derimot forandret noe grunnleggende i det norske samfunnet .
VG170410 For terrorens triste oversikt i det russiske samfunnet viser, at terroristene ikke lenger slår til samme sted to ganger.
FV170410 Spør ham hvordan religiøs tro påvirker samfunnet , og professoren snakker i vei.
DB170410 - Høyesterett har slått fast at å sitte sammen med garvede kriminelle i fengsel ikke er den beste måten å betale tilbake til samfunnet på for et barn.
DB170410 For skoleelever, og ikke minst journalister som sitter i glasshus når de skriver saker som dette, kan det være en trøst at nynorskfeil også forekommer på øverste nivå i samfunnet .
DB170410 Samfunnet er mer heterogent, både verdimessig, kulturelt og religiøst.
AP170410 Det å dyrke frem og holde på dyktige, unge mennesker som kan utvikle seg til beste for universitetet og samfunnet , ser vi som helt sentralt, skriver innleggsforfatterne.
AA170410 Vil vi at det skal bli tilsvarende på område etter område, med synlige påminnelser om at noen personer kan tenkes å gjøre de verste ting ? Samfunnet må også jage årsaken til terror.
AA170410 Selv de tyngste betongblokker blir for spinkle hvis ikke samfunnet forebygger radikalisering.
VG170409 I Stockholm viste det svenske samfunnet seg fra sin beste side da ondskapen brøt løs.
DN170409 Videre krever hun svar fra Moskva, som hun hevder enten visste at det fortsatt var kjemiske våpen i Syria og gjemte disse opplysningene fra det internasjonale samfunnet , eller " ble lurt av Assad ". ( ©NTB ) ¶
DB170409 Vi håper også at det internasjonale samfunnet tar ansvar for å sende dette kriminelle regimet til den internasjonale straffedomstolen.
DB170409 Assad-regimet har begått så mange forbrytelser, og han vil fortsette å gjøre det hvis det internasjonale samfunnet fortsetter å lukke øynene, sier Al-Balkhe.
DB170409 Den som lytter oppmerksomt til albumet, vil uunngåelig få et nokså presist bilde av hvordan det er å være en ung mann som vokser opp i fiendtlige omgivelser, en av dem samfunnet helst ikke vil se, men som er like prisgitt samfunnet som det vi andre er.
DB170409 Den som lytter oppmerksomt til albumet, vil uunngåelig få et nokså presist bilde av hvordan det er å være en ung mann som vokser opp i fiendtlige omgivelser, en av dem samfunnet helst ikke vil se, men som er like prisgitt samfunnet som det vi andre er.
DB170409 For er det noe terroristen ønsker seg så er det nettopp splid, frykt og polarisering av samfunnet .
DB170409 Dårlige sosioøkonomiske kår, en følelse av å stå utenfor samfunnet og uhåndterte psykiske lidelser er noen viktige faktorer som gjør unge mennesker mottakelige for radikalisering.
DA170409 Terrorangrepene, mislykket integrering og flere religiøse krav i samfunnet , i en vanskelig økonomisk situasjon, har endret situasjonen for fransk ungdom.
DA170409 De sa alltid : « det er utdanning som vil få deg til å nå langt i samfunnet ».
DA170409 Så sa jeg, neeei, det er jo ikke rektig Haakon, dere bygde jo opp samfunnet , tok kampen mot både kommunismen og nazismen.
DA170409 - Når terskelen for hvordan vi snakker om andre folk i samfunnet senkes, senkes også terskelen for trakassering.
DA170409 - Når terskelen for hvordan vi snakker om andre folk i samfunnet senkes, senkes også terskelen for trakassering.
DA170409 Terrorangrepene, mislykket integrering og flere religiøse krav i samfunnet , i en vanskelig økonomisk situasjon, har endret situasjonen for fransk ungdom.
DA170409 De sa alltid : « det er utdanning som vil få deg til å nå langt i samfunnet ».
DA170409 Så sa jeg, neeei, det er jo ikke rektig Haakon, dere bygde jo opp samfunnet , tok kampen mot både kommunismen og nazismen.
AP170409 Han la vekt på at det nå er viktig å fortsette å jobbe for lav ledighet, et samfunnet bygget på rettferdighet, likeverd og muligheter for alle.
AP170409 Samfunnet må nedkjempe dem med all den kraft og fasthet som situasjonen krever av oss.
AP170409 Å lære seg å kommunisere og tenke med hendene og håndtere redskaper og teste ut materialer, er ferdigheter samfunnet ikke har råd til å miste.
AA170409 Videre krever hun svar fra Moskva, som hun hevder enten visste at det fortsatt var kjemiske våpen i Syria og gjemte disse opplysningene fra det internasjonale samfunnet , eller " ble lurt av Assad ". ( ©NTB ) ¶
VG170408 - Det er bare et spørsmål om tid, for som alt annet i samfunnet er toppfotballen i endring.
VG170408 Det skal ikke være en ny mur mot media og samfunnet ellers.
VG170408 I likhet med de fleste poplåter om dagen, er den enda et bidrag til dette stadig mer refrengløse samfunnet vi befinner oss i.
VG170408 - Målet er å spre skrekk og hat i samfunnet , og gjøre oss redde, men i løpet av dette døgnet har Sverige vist seg fra sin aller beste side.
VG170408 Hun synes samfunnet har vist kraft etter angrepet.
VG170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap, et samhold.
VG170408 Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
VG170408 På spørsmål om hvordan det svenske samfunnet skal gå videre etter angrepet, svarte kronprinsessen « sammen ».
VG170408 - Det svenske samfunnet bygger på en enorm tillit og en felleskap.
VG170408 Ikke trygghet for enhver pris, men trygghet er absolutt noe man forventer i bytte for det man gir fra seg for å være med i samfunnet .
VG170408 Slik politiet i Bergen og Oslo har praktisert dette de siste årene, mener vi tenderer til å være maktmisbruk mot en svak gruppe i samfunnet .
SA170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap, et samhold.
SA170408 Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
SA170408 Vi trenger tellerne som kalkulerer utgifter i samfunnet , enten vi er kvinner eller innvandrere, men vi trenger ikke bare dem.
SA170408 Verdens helseorganisasjon forventer minst ti ganger tilbake til samfunnet ved investeringer i tidlig barndom.
SA170408 Ved å investere i tidlig barndom skaper vi ringvirkninger som kan løfte samfunnet .
SA170408 Stegene barna tar etter at barndommen er kommet på rett kjøl igjen, er viktige for dem selv og bidrar til å bygge det samfunnet de er en del av.
SA170408 Hvis man gir vanskeligstilte barn mulighet til å vokse opp i et omsorgsfullt miljø, vil de stå bedre rustet til å bidra til samfunnet som voksne, og ta bedre vare på egne barn.
SA170408 Derfor er god omsorg den beste løsningen både for barna og for samfunnet .
SA170408 Barn uten trygg oppvekst risikerer ikke å kunne forsørge seg selv som voksne og bidra til utviklingen av samfunnet .
SA170408 Én investert dollar i tidlig barndom kan gi mellom fire og ti dollar tilbake til samfunnet .
SA170408 Èn euro investert i å forhindre vold mot barn, kan gi 88 euro tilbake til samfunnet , viser tall fra Den europeiske union ( EU ).
DN170408 - Reformen viser hvor avgjørende det er med forståelse for hvordan IT er vevd inn i forvaltningen og samfunnet .
DB170408 På spørsmål fra avisen om hvordan det svenske samfunnet skal gå videre etter angrepet, svarte kronprinsessen « sammen ».
DB170408 - Det svenske samfunnet bygger på en enorm tillit og et fellesskap.
DB170408 På spørsmål fra avisen om hvordan det svenske samfunnet skal gå videre etter angrepet, svarte kronprinsessen « sammen ».
DB170408 - Det svenske samfunnet bygger på en enorm tillit og et fellesskap.
DA170408 Sverige må diskutere hvordan det svenske samfunnet kan ha påvirket noen til å komme dit, sier Ihler, med referanse til at mannen som nå er pågrepet av politiet i forbindelse med angrepet bodde i Sverige.
DA170408 - Kirkene har alltid vært et speilbilde av den tiden og samfunnet vi lever i.
BT170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap, et samhold.
BT170408 Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
BT170408 AKTIVIST : Mange radikaliserte, muslimske ungdommer har blitt skjøvet ut av samfunnet , mener Deeyah Khan.
BT170408 Hells Angels var kjent som en kriminell og voldelig gjeng, og vestene ble oppfattet som « selve symbolet på man har valgt å melde seg ut av samfunnet ».
BT170408 Andre kritikere mener forbud fører til diskriminering, opprør og tvinger kvinner til å leve isolert fra samfunnet - stikk i strid med intensjonen.
BT170408 Som BTs kulturredaktør Frode Bjerkestrand sa i en debatt nylig : « Når kunst skal presenteres for samfunnet , blir språket en slags Berlinmur mot dem kunsten er rettet mot.
BT170408 Hun kom til Norge for 14 år siden, og er opptatt av å delta i det norske samfunnet .
AP170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap, et samhold.
AP170408 Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
AP170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap, et samhold.
AP170408 - Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
AP170408 - Reformen viser hvor avgjørende det er med forståelse for hvordan IT er vevd inn i forvaltningen og samfunnet .
AA170408 - Målet er å spre skrekk og hat i samfunnet , og gjøre oss redde, men i løpet av dette døgnet har Sverige vist seg fra sin aller beste side.
AA170408 At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap, et samhold.
AA170408 Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige.
VG170407 For bedre å forstå samfunnet vi lever i.
VG170407 Den svake offentligheten svekker evnen til å forstå samfunnet vi lever i.
SA170407 Videre sier de at rakettangrepet fra Trump-administrasjonen var den korrekte responsen til " Forbrytelsene til dette regimet mot sitt folk og i lys av at det internasjonale samfunnet har mislyktes i å stanse dem ".
DN170407 Om markedsreaksjonene blir midlertidige eller vil fortsette avhenger av reaksjonene fra det internasjonale samfunnet , sier markedsstrateg Ayako Sera hos Sumitomop Mitsi Trust Bank til Bloomberg.
DB170407 Det internajsonale samfunnet kan ikke akseptere det.
DB170407 - Nå krever vi at det internasjonale samfunnet må ta ansvar.
DB170407 Vi mener den krasse offerrollen Islamsk Råd Norge har inntatt i samfunnet vil øke fordommer og skepsis mot muslimer og islam, ikke skape færre muslimer med knuste drømmer.
DB170407 Mens de som ønsker utadrettet arbeid mot samfunnet føler seg sviktet og overskjørt.
DB170407 I Norge har vi dessverre gått rett i fella, og dyrker offerrollen og konfliktlinjene i samfunnet , og går stadig flere skritt bort fra en idé om en felles norsk-islamsk identitet.
DB170407 Hvis ikke vi har tillit fra politikere og samfunnet , kan vi da klage når det oppstår misforståelser og frykt ?
DB170407 Det Islamsk Råd Norge vi har i dag har utspilt sin rolle, det ønsker ikke lenger å fremme dialog og bygge broer i det norske samfunnet .
DB170407 Bidraget til det norske samfunnet kom gjennom skatt av lønna, arbeidskraft da vi manglet det, og tilsvarende hardt arbeid og kompetanse som norske arbeidere på samme skip.
DB170407 Det er ikke så mye samfunnet kan gjøre for å hjelpe til.
BT170407 Man hadde forventet mer og at ting skulle skje mye raskere ! Samfunnet skulle altså brukt enda mer av våre felles penger, og vi skulle kanskje innkrevd enda mer bompenger ?
AP170407 De sier at det internasjonale samfunnet må opprettholde sin motstand mot « barbariet » til syriske myndigheter.
AP170407 Silvija Seres er forsker og matematiker med stor interesse for gründerskap og nytenking i forretningslivet og samfunnet .
AP170407 Mangelen på klare rammer har ført til prosjekter samfunnet ikke er tjent med, som storutbyggingen på Fosen.
AP170407 Oslo, 1990-tallet : To gutter prøver på hver sin kant å finne seg til rette i det norske samfunnet .
AA170407 ETA, som har stått bak en rekke bombeangrep og drap de siste tiårene, har stilet uttalelsen til det internasjonale samfunnet .
AA170407 Hva køkjøringen har kostet samfunnet i disse årene, er umulig å vite, men beløpet kunne sannsynligvis ha betalt mange nye bruer.
VG170406 - Den patriarkalske undertrykkelsen finnes i hele samfunnet , men urimelig mye fokus rettes mot forstedene.
VG170406 Det er familiens ansvar å ta vare på de eldre i samfunnet og ettbarnspolitikken har ført til at det er lang færre barn til å ta vare på de eldre.
VG170406 - De har ingen omfordeling i samfunnet gjennom skatter.
SA170406 Jeg mener at vi er tjent med en god og opplyst offentlig debatt om viktige forhold i det norske samfunnet , men vi må være redelige i våre analyser og de konklusjoner vi trekker.
SA170406 Komiteen mener at målet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet .
DB170406 ( Dagbladet ) : - Det er trist å se at SV vil verne fremmedkrigere og terrorister, som aktivt kjemper mot den rettsstaten og frihetene vi tar for gitt i det norske samfunnet .
DB170406 Slik at samfunnet kan fange folk opp.
DB170406 Det er det som er grunnmuren i det norske samfunnet .
DB170406 « Arkiva er vårt felles, kollektive minne som blir forvalta på vegner av samfunnet », heter det i stortingsmeldingen om arkiv fra 2012.
DB170406 Og da Stortinget behandlet meldingen i april 2013, fulgte talere fra alle partier opp med å understreke arkivenes viktige rolle i samfunnet .
DB170406 Samfunnet må ha råd til begge deler - dvs. vi har ikke råd til å la være hvis vi skal være en kulturnasjon og ivareta verdier som demokrati, rettssikkerhet og åpenhet.
DB170406 Bals og Ap må forstå at samfunnet utvikler seg, og naturlig nok må også da partiene og politikerne henge med på denne utviklingen.
BT170406 - Samfunnet får nå et vern ved at straffen gjøres tidsubestemt.
AP170406 Kierulf sier videre at samfunnet vårt er avhengig av den type journalistikk som filmen representerer.
AP170406 Han skal ha tatt skjegget siden sist, Father John Misty, men undrer seg mer og mer over menneskeheten rundt seg i samfunnet .
VG170405 Det er altså en hel masse veier og tunneler som ikke lønner seg for samfunnet vårt.
VG170405 - Presentasjonen handlet om det hun har etterlyst, nemlig hvordan vi kan være en dialogpartner i det norske samfunnet .
SA170405 Åpenhet er en felles verdi i samfunnet og når man mottar store offentlige midler kan ikke merarbeid brukes som motstanden mot mer åpenhet.
DN170405 Åndsverkloven skal samtidig sørge for at det som skapes er tilgjengelig for samfunnet . | - Vi har tatt ut all prisdrivende effekt ¶
DB170405 - Men hvis flere av faktorene fortsetter i negativ retning, vil det få store negative effekter for samfunnet og for hele samfunnets virkemåte.
DB170405 Man skal ha ut flere som har slått rot i Norge og som fungerer godt i samfunnet .
DB170405 ( Dagbladet ) : - Det er trist å se at SV vil verne fremmedkrigere og terrorister, som aktivt kjemper mot den rettsstaten og frihetene vi tar for gitt i det norske samfunnet .
DB170405 - Muslimer, både i Storbritannia og i Norge, blir behandlet som en pariakaste i samfunnet .
DB170405 Det tsjetsjenske samfunnet er svært konservativt, og mange familier føler skam over å ha et homofilt medlem.
DB170405 Big Jim Rennie sitter også i bystyret da det lille samfunnet plutselig blir avskåret fra resten av verden.
DB170405 De fleste muslimer integrerte og bidrar til samfunnet , sier Farooq.
DB170405 Det skaper ikke personer som kan delta aktivt i det norske samfunnet .
DB170405 Nå er vi er i ferd med å få en fattigdom som reproduseres og gjør samfunnet mer polarisert og konfliktfylt.
DB170405 Fortsetter den i samme tempo som de ti siste åra, kommer fattigdommen til å fortsette å øke og samfunnet til å polariseres ytterligere.
DB170405 Fortsetter den i samme tempo som de ti siste åra, kommer fattigdommen til å fortsette å øke og samfunnet til å polariseres ytterligere, skriver artikkelforfatteren.
DB170405 Diskriminering er et alvorlig problem, både for dem som rammes og for samfunnet som helhet.
DB170405 Dette vil gjøre det enklere å arbeide mot diskriminering og for reell likestilling i samfunnet .
DA170405 At Boko Haram er presset ut fra flere områder er nettopp det som gjør at den humanitære krisen i regionen nå blir lettere å se for det internasjonale samfunnet , påpeker Henrik Angerbrandt.
DA170405 Høyesterett slo fast at alle journalister og filmskapere har rett til å avdekke forhold i samfunnet .
DA170405 Ulrik Imtiaz Rolfsen og Adel Khan Farooqs dokumentarfilm « Den norske islamisten » er et innsiktsfullt og skremmende blikk inn i en for de fleste lukket del av samfunnet .
DA170405 Slik sier filmen mye om hvilke utfordringer samfunnet når det gjelder å stanse rekrutteringen av unge menn uten framtidsutsikter.
BT170405 - Det tsjetsjenske samfunnet er svært homofiendtlig.
BT170405 Man kan mene at reformene trengs, slik jeg i det store og hele gjør, men regjeringen ønsker å endre samfunnet .
BT170405 Jeg mener at vi er tjent med en god og opplyst offentlig debatt om viktige forhold i det norske samfunnet , men vi må være redelige i våre analyser og de konklusjoner vi trekker.
BT170405 Christinegaard drives av ildsjeler som jobber for å få kunsten ut til samfunnet , noe de gjør helt uten budsjetter for markedsføring eller faste ansatte.
AP170405 Samtidig forfekter han forakt for det landet og samfunnet som han har vokst opp i, og lever i.
AP170405 At denne typen korrespondanse er tilgjengelig, er viktig for den generelle åpenheten i samfunnet og den tilliten alle skal ha til at det ikke er noen ting å skjule, sier Werp.
AP170405 Åpenhet er en felles verdi i samfunnet og når man mottar store offentlige midler kan ikke merarbeid brukes som motstanden mot mer åpenhet.
AA170405 - Det tsjetsjenske samfunnet er svært homofiendtlig.
AA170405 Men at dette resulterte i en humanisering av samfunnet som fikk vidtrekkende konsekvenser for synet vårt på det enkelte menneske og dets unike verd, kan det være liten tvil om.
VG170404 Kritikken fra både muslimer og andre går på at valget av en nikabkledd kvinne ikke er i tråd med ønsket om likestilling, og at dette på ingen måte bygger bro mellom muslimer og resten av det norske samfunnet .
VG170404 - Vi er ikke blinde for at det en debatt i samfunnet om nikab.
SA170404 - Jeg forstår ikke voksne som gjør dette, det taper barna på, og det taper samfunnet på.
SA170404 Det er det norske samfunnet på ingen måte tjent med.
DN170404 Grefstad innrømmet selv at det var mer uvanlig i hans rolle når han advarte mot økende ulikheter samfunnet .
DN170404 Dessuten advarte Ap-lederen sterkt mot en utvikling som innebærer økte økonomiske forskjeller i samfunnet .
DN170404 - Det er en gift mot tilliten i samfunnet , og mot nødvendig omstilling.
DB170404 Det portugisiske fotballforbundet skriver i en pressemelding at slik oppførsel er uakseptabelt både innen fotballen og i samfunnet generelt.
DB170404 Hundset av politiet, og ofte foraktet av samfunnet , blir de marginalisert, og lette å rekruttere for militante islamister.
DB170404 Hundset av politiet, og ofte foraktet av samfunnet , blir de marginalisert, og lette å rekruttere for militante islamister.
DB170404 Jeg mener det er en ærlig sak å si hvordan vi skal berge spleiselaget som er det norske samfunnet , sier Ap-lederen.
DB170404 Kommunikasjonssjef Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt mener at snacksgrønnsakene er et uttrykk for den sunne trenden i samfunnet vårt : ¶
DB170404 Samtidig handler dette om å beholde norsk som et komplett og samfunnsbærende språk, altså et språk som kan brukes i alle viktige deler av samfunnet .
DB170404 Forskningen ved våre universiteter og høyskoler skal tjene hele samfunnet , og må derfor være bredt tilgjengelig.
DB170404 I Russland er de enslige, unge menn, og som lavest på rangstigen har de gode grunner til å ønske hevn over samfunnet .
DA170404 Men etter at Erdogan tok det ene skrittet etter det andre for å begrense det sivile samfunnet , er ideen om Tyrkia som modell nærmest som glemt.
DA170404 Etter kuppforsøket i sommer har president Erdogan slått hardt ned på det sivile samfunnet , og sparket titusener fra statsapparatet, fjernet kritikere fra universitetene og ikke minst, kastet over 200 journalister i fengsel.
DA170404 Likevel er det mennesker som ikke får den hjelpen de trenger når de trenger den, og mennesker som faller utenfor samfunnet .
DA170404 I en tid med redusert vekst i skatteinntekter, er det særlig viktig å se hvordan samfunnet kan få mest mulig igjen for hver krone i skattekassen.
DA170404 Med et støttesenter ønsket vi at - incestutsatte - skulle komme frem, og at samfunnet skulle ta ansvaret for den hjelpen de trengte, sier Marianne Lind.
BT170404 BØR SENKES : Om det i fremtiden blir mulig for norske 16-åringer å stemme, kan det påvirke samfunnet positivt, mener Ihne Kathrin Blaha.
AP170404 - Jeg forstår ikke voksne som gjør dette, det taper barna på, og det taper samfunnet på.
AA170404 Han hevder at tilliten mellom staten og samfunnet forvitrer når rike får så mye mer i skattelette enn lavtlønte.
AA170404 Det vil si at de aller fleste oppfører seg bra, men det betyr ikke at samfunnet skal slå seg til ro med det hærverket som er.
VG170403 » Men her gjør Heggelund en logisk kortslutning, for den korrekte jevnføring til « ulike syn på (... ) samlivsformer » blir i så fall « ulike syn på innvandringspolitikk », og det er vel noe til og med Heggelund kan bifalle at det må være rom for i samfunnet vårt.
SA170403 Bør man være bekymret for utviklingen av mobilbruken i samfunnet vårt ?
DA170403 Hvor ellers i samfunnet finner man den typen meningsutveksling ?
DA170403 - Jeg lever i dette samfunnet , og tar del i et fossildrevet samfunn.
DA170403 - Velferdssystemet vårt er basert på tillit, og da er det viktig at samfunnet reagerer når den tilliten er brutt.
BT170403 Bør man være bekymret for utviklingen av mobilbruken i samfunnet vårt ?
BT170403 PASSER IKKE INN : Det er vanskelig å se hvilken plass nikab kan ha i det norske samfunnet , skriver Maha Kamran.
BT170403 For at mennesker med ulik bakgrunn skal føle at deres interesser ivaretas, må det vises hvor godt samfunnet klarer å tilpasse seg den etniske befolkningens forespørsler og behov.
BT170403 For at samfunnet skal kunne ivareta kvinners behov, er det blant annet en forutsetning at de blir hørt og sett.
BT170403 Det er derfor vanskelig å se hvilken plass nikab kan ha i det norske samfunnet .
BT170403 Dette gjør at jenter og kvinner forstår at for å lykkes i samfunnet , må de jobbe hardt.
BT170403 Det er Hjelmervik som stempler gutter som tapere og jenter som vinnere - det er ikke samfunnet som gjør det.
BT170403 Dette gjør at jenter og kvinner forstår at for å lykkes i samfunnet , må de jobbe hardt.
BT170403 Det er Hjelmervik som stempler gutter som tapere og jenter som vinnere - det er ikke samfunnet som gjør det.
AP170403 Derfor ble store deler av samfunnet påvirket da angrepet gjorde at T-banen ble stengt.
AP170403 | Intimkirurgi, buttlift, plater i kinnbena... Samfunnet har gått helt bananas Ida Marielle Nordhaug ¶
AP170403 Jo lenger den tiltalte sitter i fengsel, desto mindre er sjansen for at vedkommende kan sosialiseres tilbake til samfunnet .
AP170403 Det har skapt oppsikt og stor debatt i det norske samfunnet .
AP170403 Bør man være bekymret for utviklingen av mobilbruken i samfunnet vårt ?
AA170403 Gamst Straume sier at samfunnet er preget av det som har skjedd.
AA170403 - Alle grupper i samfunnet er preget av dette.
AA170403 For samfunnet er det rimeligst når folk velger å gå eller sykle.
VG170402 Det er knapt den gruppen i samfunnet som Venstre ikke mener noe om.
SA170402 Dette er et godt eksempel på bruk og kast samfunnet , som vi bør stille spørsmålstegn ved.
FV170402 Ellers vil store deler av samfunnet gå ned, forteller Olsen til TV2.
FV170402 - Det norske samfunnet har gjort seg veldig avhengig av elektronisk kommunikasjon, så avhengig at vi er nødt til å bidra til å sikre at det fungerer hele tiden.
FV170402 Bør man være bekymret for utviklingen av mobilbruken i samfunnet vårt ?
AA170402 - Det er store utfordringer i det palestinske samfunnet .
AA170402 - Det er store utfordringer i det palestinske samfunnet .
VG170401 Det har vært veldig mye arbeid, men det har også vært utrolig givende, fordi vi har funnet en måte å sette søkelyset på et område av samfunnet som i stor grad har vært lukket, sier VG-journalist Mona Grivi Norman.
VG170401 Presidentens talsmann, Dogan Eskinat, sier til VG at regjeringen « ikke sammenstiller det kurdiske samfunnet med PKK » : ¶
VG170401 Vi har alltid vært tydelige på skillet mellom det kurdiske samfunnet som helhet og terroristene i PKK, sier president Erdogans talsmann Dogan Eskinat til VG.
VG170401 Hun mener at Carinas sak etter hvert havnet nederst i bunken fordi hun lenge hadde vært det mange kaller en belastning for samfunnet .
VG170401 Ved å gi denne kvinnen en mulighet i arbeidslivet gis hun tillit som i neste omgang er viktig for hennes tilhørighet til det norske samfunnet .
VG170401 Men i denne konkrete saken er det viktig at denne kvinnen ikke skremmes vekk fra arbeidslivet og det norske samfunnet .
SA170401 Dette kan bidra til å gi et skjevt bilde av menns rolle i samfunnet og av kjønnsrollemønstrene, noe som kan overføres til kommende generasjoner.
FV170401 Det har vært veldig mye arbeid, men det har også vært utrolig givende, fordi vi har funnet en måte å sette søkelyset på et område av samfunnet som i stor grad har vært lukket, sier VG-journalist Mona Grivi Norman til egen avis.
DN170401 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) har regnet på hva innvandrere koster samfunnet .
DB170401 Tvert i mot vil det kunne være skadelig for samfunnet at familiære, sosiale og kulturelle bånd til Norge rives bort gjennom slike vedtak, mener Helle.
DB170401 Også IRN ønsket å bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon og fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet .
DB170401 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170401 ) som reflekterer rundt hvordan humor er noe man har som sosial interaksjon i samfunnet for å takle ting som skremmer oss.
DB170401 Forskerne mener den kan destabilisere samfunnet og kopiere seg selv, og har utlovet en dusør på én million kroner.
DB170401 Skal innvandrere kunne bidra i samfunnet , er vi nødt til å bruke flere ressurser på integrering og kompetanseheving.
DB170401 Når vi ikke kan stole på at den økonomiske kaka blir betydelig større år for år, øker spenningene i samfunnet .
DB170401 - Mange har holdninger om at politikere er en slags elite i samfunnet , som står langt fra folket.
AP170401 Kunstig intelligens vil gjøre prosesser i samfunnet og næringslivet automatiske, selvstyrte og mye mer effektive.
AP170401 Forskerne mener den kan destabilisere samfunnet og kopiere seg selv, og har utlovet en dusør på én million kroner.
VG170331 Tillit er viktig for å få samfunnet til å fungere godt, og graden av tillit mellom innbyggere i Norge er svært høy.
VG170331 Dette handler kanskje om økte trusler spesifikt mot politikere, men ganske sikkert også om redusert aksept for risiko i samfunnet generelt.
VG170331 Derfor forsvarer LO « det cubanske folkets rett til å organisere samfunnet på andre premisser enn de kapitalistiske, og under egne demokratiprosesser ».
VG170331 Det er blitt helt greit å snakke ned noen av de flinkeste folkene vi har i samfunnet , de som er forskere eller eksperter som jobber for å øke kunnskapen vår, sa Grande.
VG170331 Han mener det er bra at det blir debattert i samfunnet og blant politikerne om det er det offentlige eller foreldrene selv som skal sette grenser for barnas nettbruk.
VG170331 Gjennom sosiale aktiviteter og arbeid for medmødres rettigheter ønsker hun å styrke medmødres stilling som foreldre i samfunnet .
VG170331 - Hensikten med foreningen er å styrke medmødres og likekjønnende pars stilling som foreldre i samfunnet , og skape møteplasser for medmødre hvor man kan dele erfaringer, informasjon og engasjement.
SA170331 Flere eldre får problemer fordi mye skal foregår digitalt i samfunnet .
SA170331 Arnt Myklebust ( 76 ) begynte å merke at det digitale samfunnet for alvor fikk sitt inntog i hverdagen hans for litt over ett år siden.
SA170331 Jeg håper liberale og tolerante deler av samfunnet noterer seg dette, og investerer mer tid til å fange opp de ekskluderte stemmene.
SA170331 Da snakker vi bare om å finne en syndebukk, i stedet for at den tapende part kunne satt seg ned og tenkt : kanskje vi mislyktes i å nå store grupper i samfunnet , mislyktes i å snakke med dem og inkludere dem i det politiske systemet tidligere, sier Kosinski.
SA170331 - Håper tolerante deler av samfunnet noterer seg dette ¶
SA170331 - Samfunnet bør forberede seg til en æra av post-privatliv ¶
SA170331 Ansvarlige politikere bidrar til å redusere konflikter i samfunnet , istedenfor å bygge opp motsetninger mellom folk, by og land.
DN170331 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) har regnet på hva innvandrere koster samfunnet .
DB170331 En kamp mellom dem som vil modernisere samfunnet og de sterke kreftene som vil se bakover og drømme om hvordan verden så ut før.
DB170331 Mange av dagens unge ser ikke hva næringslivet gjør, eller hva næringslivet bidrar med til samfunnet .
DB170331 En nødvendig betingelse for at dagens unge skal kunne utvikle nye ideer og realisere sine drømmer, er levedyktige bedrifter som tjener penger og bidrar med skatteinntekter til samfunnet .
DB170331 Venstre ble plassert sammen med dem som vil modernisere samfunnet slik at det blir bedre for folk.
DA170331 Heimevernets støtte til det sivile samfunnet er en svært viktig del av totalberedskapen i landet vårt.
DA170331 Et mindre Heimevern betyr også lavere evne til å bidra når samfunnet rammes.
DA170331 " - Samfunnet er i utvikling, og det samme må Parat og andre være.
BT170331 Ansvarlige politikere bidrar til å redusere konflikter i samfunnet , istedenfor å bygge opp motsetninger mellom folk, by og land.
BT170331 Der høyresiden gjør seg til talsmann for at private eiere skal få ta penger ut av barnehagene, vil SV fortsatt kjempe for at det samfunnet og foreldrene betaler inn til barnehagene skal komme barna til gode.
AA170331 Samtidig understreket hun at Venstre har bidratt til tillitsbygging i alle deler av samfunnet , men at tillit tar lang tid å bygge opp, men " skremmende kort tid å rive ned ".
AA170331 - Politikk handler om å bygge unger så de kan være med å bygge samfunnet , sa Venstre-lederen i åpningen av landsmøtetalen i Ålesund.
AA170331 « Faktisk » skal bidra til å utvikle faktabasert, kildekritisk journalistikk i det norske samfunnet .
VG170330 Det handler om det åpne og tillitsbaserte samfunnet vi har bygd opp.
VG170330 Man må ha såpass kompetanse om debattklimaet, politikk og hva som skjer i samfunnet at man burde forutsett hva som kom til å skje.
VG170330 Hun mener IRN gir blaffen i debatten som pågår i samfunnet .
VG170330 Det er en tragedie dersom et så marginalt problem, som det nikab-bruk er i Norge, skal brukes til å sette et fiendestempel på så mange flotte mennesker som ønsker å bidra i samfunnet .
VG170330 Da kan hun kanskje oppnå en brobyggerrolle ved å vise at kvinner med nikab kan frigjøre seg og delta i arbeidslivet og samfunnet på sine egne premisser og på grunn av sine kvalifikasjoner.
VG170330 - Jeg har tidligere kritisert Islamsk Råd for mye, blant annet for å ikke å ta med kvinner i styret, og ikke ha en bevisst strategi for å styrke norsk-muslimske kvinners rolle i det norske samfunnet .
VG170330 Samtidig synes Afsar at kvinner med nikab også må ta del i samfunnet , og sliter med å se at Hasic ikke burde blitt ansatt på grunn av nikaben, når hun ellers er kvalifisert for jobben.
VG170330 IRN har tatt det steget som kanskje resten av samfunnet ikke kunne våge å tenke seg engang.
SA170330 Politikk handler om å styre samfunnet i riktig retning, blant annet gjennom at vi holder fast på enkelte prinsipper uansett hvor mye det stormer rundt oss.
SA170330 Ingen vil være en byrde for våre nærmeste eller samfunnet , og mennesker er ikke skapt for å leve alene.
SA170330 Å integreres i samfunnet , alt er merkelig.
SA170330 Fotballverden er helt annerledes enn det vanlige samfunnet .
DN170330 At man blir betalt av samfunnet for å gjøre en samfunnsnyttig oppgave.
DN170330 Advokaten peker også på at varsling er viktig for hele samfunnet .
DN170330 Advokat Jan Fougner mener varslere må anerkjennes og premieres av samfunnet .
DN170330 Og de er viktig for hele det norske samfunnet .
DB170330 Det jeg har lyst til å si er at det generelt i samfunnet , i alle maktposisjoner, er viktig å ha en fornuftig og noenlunde lik fordeling mellom kvinner og menn.
DB170330 Når perspektivmeldingen viser at innvandring bidrar til økt ulikhet så betyr det at vi ikke har lykkes godt nok med å få innvandrere til å bidra til samfunnet vårt.
DB170330 Lysbakken benekter også at venstresida bommer i vurderinga av hva som skaper forskjeller i det norske samfunnet .
DB170330 - Perspektivmeldinga viser at høy innvandring betyr større ulikhet i samfunnet vårt.
DB170330 - Det vi ser er at det to hovedfaktorer som bidrar til at ulikhetene i Norge har økt de siste årene : Økning i antall familier med lave inntekter på grunn av økt innvandring fra fattige land og økning i inntektsandelene til de rikeste i samfunnet , sier han.
DB170330 - Det kan godt være, men over tid blir belastningen på samfunnet for stor dersom innvandrerne faller fra og blir liggende i bunnen av inntektsstatistikken.
DB170330 - Vi må innse at selv om samarbeidsavtalen har gitt oss enorme politiske gjennomslag, har den som konstellasjon undergravet Venstres renommé i samfunnet og ikke minst slukket gløden hos våre tillitsvalgte.
DB170330 Flere mener at Støjberg bidrar til å skape en mistillit som ødelegger det danske samfunnet .
DB170330 USA handler om en dynamikk mellom det sivile samfunnet og institusjonene som gjør at alle - også presidenter med illusions of grandeur - må sloss for sin agenda på det amerikanerne på sitt særegne vis kaller for the marketplace of ideas.
DB170330 ¶ KREVER KLIMALOV : Norge må lage sin egen plan dersom landet skal klare å få omstilt alle deler av samfunnet til et lavutslippssamfunn, skriver artikkelforfatterne.
DB170330 Norge må lage sin egen plan dersom landet skal klare å få omstilt alle deler av samfunnet til et lavutslippssamfunn.
DB170330 Det som har gitt nordmenn en uovertruffen verdiskapning siden funnet av Ekofisk i 1969, vil ikke sørge for samme verdi til det norske samfunnet i årene som kommer.
DB170330 Vi som beundrer Tyrkias mangfoldige og rike kultur, og i tiden etter AK-partiets maktovertakelse så med visse forhåpninger på en utvikling i retning av et fungerende demokrati i Tyrkia, ser med oppriktig bekymring på det diktatoriske samfunnet Recep Tayyip Erdogan ønsker å skape gjennom disse farlige, konstitusjonelle endringene.
DB170330 Med sine så å si daglige, aggressive taler har han sørget for stigende temperatur og økende fiendskap mellom de forskjellige politiske, etniske og religiøse deler av samfunnet .
AP170330 Den doble Sølvbjørnvinneren er regissert av Mohamed Ben Attia og handler om 25 år gamle Hedi som rives mellom lidenskap og plikt i det tunisiske samfunnet .
AP170330 Å integreres i samfunnet , alt er merkelig.
AP170330 Fotballverden er helt annerledes enn det vanlige samfunnet .
AA170330 Flere mener at Støjberg bidrar til å skape en mistillit som ødelegger det danske samfunnet .
AA170330 Det viser også en sjokkerende mangel på forståelse for hvordan man kan skape bedre kontakt mellom norske muslimer og resten av samfunnet .
AA170330 Like mye vinner samfunnet , både i et utdanningsperspektiv, et helseperspektiv og et samfunnsøkonomisk perspektiv.
VG170329 - Jeg tror det lenge har fantes mye rasisme i det britiske samfunnet , særlig blant de lavere sosiale klassene.
VG170329 IKKE GREIT : Etiopiske Bekele mener kvinner som bruker nikab må tilpasse seg samfunnet bedre.
VG170329 Han mener det er problematisk at kvinner med nikab ikke tilpasser seg det norske samfunnet mer.
DB170329 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170329 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170329 « For henne ble veien til islam samtidig et brudd med venner og familie, som ikke godtok hennes valg om å ikle seg en drakt som satte henne på siden av det norske samfunnet .
DB170329 - Det er viktig å vise at det går an å være aktiv i samfunnet og arbeidslivet, og at man kan være integrert selv om man går annerledes kledd.
DB170329 Ved å drive både i privat og offentlig regi, skaper man også en dynamikk og innovasjon i sektoren som kommer hele samfunnet til gode.
DB170329 Det er ikke slik at alle gode krefter i samfunnet befinner seg i offentlig sektor, og vi bør legge til rette for at også private aktører kan tilby tjenester på vegne av det offentlige.
DA170329 Men samfunnet har ikke penger både til store skattekutt for den økonomiske eliten og bedre råd til de som har minst samtidig.
DA170329 På lengre sikt vil dette uthule moralen i samfunnet .
DA170329 Med et sånt forslag vil samfunnet akseptere surrogati som prinsipp, sier Breivik.
BT170329 Iveren etter å samle inn nye data hemmer resten av samfunnet , og nytteverdien av det som samles inn, står ikke i rimelig forhold til kostnadene.
BT170329 I mellomtiden har samfunnet blitt så komplisert at det trengs et ufattelig antall byråkrater for å styre oss.
BT170329 Det er brutalt og sterkt beklagelig for dem som mister jobben, men samfunnet må kunne gjøre bedre bruk av denne arbeidkraften.
BT170329 Administrasjon virker å være en biologisk organisme som lever sitt liv uavhengig av samfunnet rundt den.
BT170329 Samfunnet trenger en tillitsreform der politiet får bruke sine knappe ressurser til å bekjempe kriminalitet.
AP170329 Aftenposten har stilt regjeringens pressekontor flere konkrete spørsmål, blant annet om de anerkjenner verdien av CEU for det ungarske samfunnet og om CEU har rett i påstanden om at dette er rettet direkte mot dem.
AP170329 Aftenposten har stilt regjeringens pressekontor flere konkrete spørsmål, blant annet om de anerkjenner verdien av CEU for det ungarske samfunnet og om CEU har rett i påstanden om at dette er rettet direkte mot dem.
AP170329 Siden den gang har det også skjedd store endringer i samfunnet og i måten valg gjennomføres på.
AP170329 « Utvalget legger til grunn at ingen sikkerhetstiltak vil kunne garantere mot uønskede hendelser, som terror eller andre grusomme handlinger, uten samtidig å bryte med sentrale verdier i samfunnet .
AP170329 Det er unge som faller mellom alle stoler og som på mange måter står på utsiden av samfunnet .
AP170329 Filmen Ex Machina ( 2014 ), som ble spilt inn i Norge, ender med at den første generelle kunstige intelligensen som overgår mennesket slipper ut i samfunnet .
AA170329 De ultraortodokse mener de tjener samfunnet gjennom bønn og religiøse studier.
VG170328 Det store flertall av de enslige flyktningbarna skal derfor integreres i det norske samfunnet .
VG170328 I nesten alle sektorer av samfunnet ser man verdien av å ta alle gode krefter i bruk.
VG170328 Rapporten som NSM legger fram på sin årskonferanse onsdag, Risiko 2017, avslører at det fortsatt er mangler ved grunnsikringen av funksjoner som samfunnet er helt avhengig av.
VG170328 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) har i 2016 avslørt nye sikkerhetshull i virksomheter som er kritiske for samfunnet i en krisesituasjon.
VG170328 Derfor må samfunnet ha en viss grunnleggende motstandskraft.
VG170328 Nyansettelsen kommer etter et ønske fra Kulturdepartementet og IRN om at organisasjonen skulle bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon, fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet .
VG170328 De representerer en gruppe velgere som føler seg glemt av de etablerte partiene, og som ønsker forandring i samfunnet .
SA170328 Fikse på bildet, slik at det blir akkurat slik samfunnet befaler.
SA170328 Samfunnet viser en side som ikke fremmer den usminkede sannheten.
SA170328 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) avdekket i 2016 nye sikkerhetshull i virksomheter som er kritiske for samfunnet i en krisesituasjon, skriver VG.
SA170328 Også IRN ønsket å bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon og fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet .
SA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
SA170328 Samfunnet er i endring.
FV170328 Også IRN ønsket å bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon og fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet .
FV170328 I et brev NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170328 « Tusen takk til Abid Raja, Akhtar Chaudhry, Shoaib Sultan, Linda Alzaghari, Tina Shagufta Kornmo og alle dere andre som bærer « islams flagg » i samfunnet og gjør livet mitt til tortur hver eneste dag jeg velger å gå ut av mitt hus.
DB170328 Også IRN ønsket å bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon og fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet .
DB170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170328 Nyansettelsen kommer etter et ønske fra Kulturdepartementet og IRN om at organisasjonen skulle bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon, fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet .
DB170328 Programmet vil vise hvordan mennesket endrer oppførsel utenfor samfunnet .
DB170328 Det kan dermed undergrave fundamentet vi baserer samfunnet på.
DB170328 Å gi omsorg til, istedenfor å kvitte seg med, må bli det signalet offentligheten sender ut til samfunnet om hjemløse katter.
DB170328 Eller så kan du fortsette å være et ynkelig nettroll som ikke bidrar med noe til samfunnet , annet enn mobbing og utløp for din egen sjalusi.
DA170328 - Dette vil motivere utlendinger til å delta i det norske samfunnet gjennom arbeid eller utdanning, og virke positivt for integreringen, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) i en pressemelding.
BT170328 AKTOR : Statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes mener 23-åringen er en så stor fare for samfunnet at spesialstraffen forvaring er nødvendig.
BT170328 Også IRN ønsket å bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon og fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet .
BT170328 I et brev NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
BT170328 ansatte i forskjellige yrkesgrupper, politiske partier, minoritetsgrupper, bamsene, Den norske kirke, studentgrupper, eller parolen for « de som går for alle dem som ikke har mulighet til å gå i paraden selv », så skjønner jeg ikke at dette er paroler eller grupper som er til det negative for samfunnet .
BT170328 Du forteller selv at historiene om dette gjør sterkt inntrykk - så hvordan kan du da være motstander av et av de få arrangementene som kan bidra til at hele samfunnet får øynene opp for den variasjonen som finnes ?
BT170328 Samfunnet er i endring.
AP170328 Dette muliggjør denne avtalen, som er kostnadsbesparende både for byggherre, entreprenør og for samfunnet .
AP170328 Samfunnet er i endring.
AA170328 - Det skulle ikke være nødvendig å presisere at samfunnet består av både kvinner og menn, og derfor skal begge kjønn være med på å styre og utvikle det universitetet vi ønsker oss.
AA170328 - Samfunnet består av kvinner og menn ¶
AA170328 - Dette vil motivere utlendinger til å delta i det norske samfunnet gjennom arbeid eller utdanning, og virke positivt for integreringen, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) i en pressemelding.
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake penger til IRN, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
AA170328 - Islamsk Råd viser nok en gang sitt sanne ansikt og at de ikke bare er helt i utakt med samfunnet , men de er tilretteleggere for det ekstreme.
AA170328 Også IRN ønsket å bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon og fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet .
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
AA170328 Også IRN ønsket å bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon og fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet .
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
VG170327 - Å ta fra dem som legger til rette for det aller meste av egenorganisert aktivitet, til noen andre, vil hverken tjene idrettsbevegelsen eller samfunnet .
VG170327 Det gjør at ikke bare familien hennes, men også store deler av samfunnet , fortsatt blir berørt av saken.
VG170327 Den handler også om lokalsamfunnet i Drammen og hele det norske samfunnet , sier Ruud.
VG170327 Videre understreket han at situasjonen i Rakhine er komplisert og at den krever en større forståelse fra det internasjonale samfunnet , ifølge Al Jazeera.
VG170327 Suu Kyi har tidligere hevdet at situasjonen i området er under kontroll og anklaget det internasjonale samfunnet for å nære opp « under foraktens flammer ».
VG170327 For til syvende og sist handler dette om forskjellige syn på verden og hvordan samfunnet vårt skal være.
SA170327 Det er mye som skjer i samfunnet , som gjør at det er viktig å være fremtidsrettet.
DB170327 Jeg mener at i den situasjonen vi nå er, med de store skiftene vi har i samfunnet , så bør man ha åremål på slike stillinger.
DB170327 På sitt beste kan den kritiske impuls starte prosesser som fornyer og forbedrer samfunnet .
DB170327 Grunnlaget for politisk og økonomisk likeverd ligger i at vi ser på hverandre som individer, ikke som representanter for autonome grupper med normer og regler står over det som er felles i samfunnet .
DA170327 De er bærere av vårt demokrati, og de er vår sikkerhet mot ekstreme dreininger av samfunnet .
DA170327 Helse har i en årrekke blitt ansett som et av de tre viktigste utfordringene i samfunnet og temaet har flere ganger toppet listen.
DA170327 - Fiberinfrastrukturen er blitt en del av ryggraden i samfunnet , og derfor er det naturlig at vi som hovedsponsor bidrar til å gi fotball tilbake til folket.
DA170327 Helse har i en årrekke blitt ansett som et av de tre viktigste utfordringene i samfunnet og temaet har flere ganger toppet listen.
BT170327 Når ulike meninger og hensyn står mot hverandre må samfunnet vurdere om konflikten er av en slik karakter at det er mulig å ta hensyn til begge.
AP170327 - Jeg tror de fleste lærere er veldig stolt av jobben sin, men det er ikke alltid de opplever at resten av samfunnet er like stolt av jobben de gjør, sier Eldby.
AP170327 Det er mye som skjer i samfunnet , som gjør at det er viktig å være fremtidsrettet.
AA170327 Helse har i en årrekke blitt ansett som et av de tre viktigste utfordringene i samfunnet og temaet har flere ganger toppet listen.
DN170326 - Skattesystemet gjør at bedriftene kan ta høyere risiko enn det samfunnet ønsker.
DB170326 Vi i Norge tror ikke at samfunnet skal falle sammen, sier han.
DB170326 - Du trenger ikke tro at samfunnet bryter sammen, men det koster deg så lite.
DB170326 Det viser at Senterungdommen ikke leker politikk, men får være med på å forme samfunnet .
DB170326 Men hva er det egentlig samfunnet oppnår med dette når regnskapet er gjort opp ?
DA170326 Og så må vi vise at litteraturen betyr noe i samfunnet , sier Heidi Marie Kriznik til Dagsavisen.
DA170326 Hun vil jobbe for mer penger, økt forfattermakt, og for litteraturens plass i samfunnet .
DA170326 Den forteller noe om samfunnet rundt oss, noe om å være menneske.
DA170326 Samfunnet må verdsette litteraturen økonomisk og politisk.
BT170326 Vi har sett at det er en utfordring i det norske samfunnet at ulike kulturer har ulike grenser for hva som er akseptabelt å gjøre overfor barn.
AP170326 Det ga hele samfunnet her en ny giv, sier hun og legger til at de nå jobber for å finne mer miljøvennlige måter å bruke kull på.
AP170326 Vi mener vi har de beste løsningene for det norske samfunnet .
AP170326 Vi har sett at det er en utfordring i det norske samfunnet at ulike kulturer har ulike grenser for hva som er akseptabelt å gjøre overfor barn.
AP170326 Politikerne og samfunnet vårt trenger engasjert ungdom, skriver Jan Tore Sanner.
AP170326 | Universitetets rolle i et moderne kunnskapsdemokrati Stølen, Mo, Gornitzka, Sandset ¶ Samfunnet trenger fagkunnskap og kritisk, demokratisk kompetanse.
AP170326 For samfunnet har høy kompetanse og kunnskap vært avgjørende for å sikre velferd og levestandard, og vil bli enda viktigere når de fossile rikdommene tar slutt.
AA170326 Ordningen koster samfunnet om lag fem milliarder kroner i året, og Ola Borten Moe mener pengene heller burde være brukt på å heve kvaliteten på utdanning her hjemme.
SA170325 Det er av stor betydning at samfunnet finner løsningene for hvordan det gode barnevernet skal og kan fungere.
FV170325 Skal Faktisk.no ha en funksjon, må det være som et forsvar mot avanserte og bevisste angrep fra slike som vil skade den tillit som gjør det norske samfunnet så sterkt, skriver Sven Egil Omdal.
DB170325 Landbruket er ikke unntatt de endringene samfunnet skal gjennom.
DB170325 - Det er viktig at det internasjonale samfunnet setter foten ned.
DB170325 - Det er fullt mulig å gå ut og endre samfunnet selv om du ikke har nylagt hår.
DB170325 Instagram-kontoen til Marius har over 41 000 følgere, noe som tydelig viser den påvirkningskraften og rollen han har i samfunnet .
DA170325 Airbnb vokser kraftig, og øker ofte de sosioøkonomiske forskjellene i samfunnet , hevder en nederlandsk rapport.
BT170325 HOLDNINGER : Hasina Shirzad føler det er en slags ånd eller holdning i deler av det norske samfunnet som sier omtrent dette : « Du er en flyktning.
AP170325 FOTO : Rolf Øhman ¶ 5G-teknologien vil ha stor betydning for å kunne ta i bruk ny teknologi i samfunnet , ifølge Berit Svendsen.
AP170325 Det norske folk forventer dekning overalt, og samfunnet er avhengig av god infrastruktur for å evne å digitalisere, sier Svendsen.
AP170325 5G-teknologien vil ha stor betydning for at vi kan ta i bruk ny, revolusjonerende teknologi i samfunnet , ifølge Svendsen.
AP170325 Rektorvalget står derfor først og fremst mellom to forskjellige grunnsyn på universitetsledelse og universitetets rolle i samfunnet .
AP170325 Det norske samfunnet er i ferd med å bli sterkere klassedelt på etnisk grunnlag.
AA170325 Det norske folk forventer dekning overalt, og samfunnet er avhengig av god infrastruktur for å evne å digitalisere, sier Svendsen.
AA170325 5G-teknologien vil ha stor betydning for at vi kan ta i bruk ny, revolusjonerende teknologi i samfunnet , ifølge Svendsen.
AA170325 Digitalisering og automatisering i samfunnet skyter fart.
AA170325 | Det handler mye om Norge, politiet, samfunnet og kommunene ¶
VG170324 Vi står overfor et retningsvalg i samfunnet etter valgdagen 11. september.
SA170324 Den dype splittelsen i samfunnet på grunn av nasjonalisme, religion og politikk slo også ut på tribunene.
FV170324 Den dype splittelsen i samfunnet på grunn av nasjonalisme, religion og politikk slo også ut på tribunene.
DN170324 - Det er en forutsetning at man er i stand til å ta vare på de viktigste områdene i samfunnet vårt.
DB170324 I prosessen utkonkurreres seriøse aktører, samfunnet taper store summer, forbrukere snytes for reklamasjon, og de ansatte utnyttes og underbetales.
DB170324 | Denne ingrediensen gjør samfunnet godt ¶
DB170324 Spesielt er skolen og rettsstaten viktig, fordi den øker sjanselikheten og gjør at folk oppfatter at samfunnet er rettferdig.
DA170324 Bollestad er opptatt av at det som er enklest for samfunnet ikke alltid er rett.
DA170324 Her tilfører vi samfunnet ressurser, både i form av mennesker som får arbeidstrening, og « nye » sykler til glede for barn og voksne.
DA170324 Og ut ifra det jeg vet om den kommende eldrebølgen, er vel det siste dere trenger en stor bølge med unge som har faller ut av samfunnet ?
DA170324 FRAVÆRSGRENSEN : Ut ifra det jeg vet om den kommende eldrebølgen, er vel det siste dere trenger en stor bølge med unge som faller ut av samfunnet ?
BT170324 Hun understreket at det norske samfunnet er godt fordi det utjevner sosiale og geografiske forskjeller.
BT170324 - Vi vil styre samfunnet framover ved å bygge på disse verdiene, sa Senterungdommens leder. ( ©NTB ) ¶
BT170324 Musikk og teater fjerner vonde tanker og gir innpass i det norske samfunnet , mener ungdommene i « Kom nærmere ».
BT170324 Derfor forundrer det meg at jeg ikke får leve i tråd med resten av samfunnet , og at de er så lite fleksible.
BT170324 Derfor forundrer det meg at jeg ikke får leve i tråd med resten av samfunnet , og at de er så lite fleksible.
BT170324 GJORDE ALT : Da jenta vår ble født, var det ingen som snakket om hvor mye hun kostet samfunnet i kroner og øre, skriver Monica Helland Tøsse, her sammen med ektemann og datter.
BT170324 Mestring av skolen og å fullføre utdanning er selve inngangsbilletten til å bli en aktiv deltaker i samfunnet .
BT170324 Den dype splittelsen i samfunnet på grunn av nasjonalisme, religion og politikk slo også ut på tribunene.
BT170324 Den dype splittelsen i samfunnet på grunn av nasjonalisme, religion og politikk slo også ut på tribunene.
AP170324 Det innebærer økt risiko for mor og barn og økte kostnader for samfunnet .
AP170324 Frank Rossavik kommenterer - Det britiske samfunnet går i omstart etter det spektakulære utfallet i Brexit, sier Frank Rossavik.
AP170324 Den dype splittelsen i samfunnet på grunn av nasjonalisme, religion og politikk slo også ut på tribunene.
AP170324 Den dype splittelsen i samfunnet på grunn av nasjonalisme, religion og politikk slo også ut på tribunene.
AA170324 Det innebærer økt risiko for mor og barn og økte kostnader for samfunnet .
AA170324 Som 17-åring møter jeg mennesker som forteller meg at jeg ikke kan, arbeidsgivere som rister på hodet til mine venner i rullestol og saksbehandlere som forteller meg at de ikke vil satse på at jeg kommer til å jobbe, fordi de ikke tror de kan tjene noe på at jeg bidrar i samfunnet
VG170323 De posisjonerer seg dermed som en kommersiell part i et konkurranseutsatt marked, og dette harmonerer dårlig med NIF sine egne verdier om at de skal være « en folkebevegelse og drivkraft i samfunnet », sier Sommervold.
VG170323 Vi briter må stå samlet og kjempe mot de som vi ødelegge samfunnet vårt.
VG170323 Hun påpeker hvordan pornografi er den mest tilgjengelige seksualundervisningen og utfordrer samfunnet på hva som blir konsekvensene for neste generasjon som er oppfostret på porno.
VG170323 Den raske digitale revolusjonen gjør at samfunnet og myndigheter står overfor helt nye problemstillinger som tidligere generasjoner ikke måtte forholde seg til.
VG170323 Det skjer gjennom konserter, treff og konspiratoriske nettsteder sprer de en « nasjonalistisk ånd » som de mener har forvitret i samfunnet .
FV170323 Soknepresten i Iveland, Ivar Skippervold, skriver at « vi har en historisk mulighet til å stabilisere og vitalisere samfunnet ».
DB170323 Aktiviteten i rundt 8 000 klubber over hele landet er så nært knyttet til resten av samfunnet at det blir for tungvint for fellesskapet å ha ulike idrettsaktører å forholde seg til.
DB170323 Samfunnet har gjort det så risikofritt å bryte loven på dette området, at det åpenbart oppleves som at det « egentlig » er lov.
DB170323 Felles for disse eksemplene er at samfunnet selvsagt ikke aksepterer den slags juks og fanteri, uavhengig av hvor lenge det er siden vedkommende jukset.
DB170323 Hvordan skal goder fordeles, samfunnet organiseres, og hvilke institusjoner fremmer kunnskapsutvikling ?
DB170323 Enda så seksualisert samfunnet vårt er blitt, liker vi å være private.
DA170323 De har liten kunnskap om det norske samfunnet og hvilke rettigheter som gjelder i arbeidslivet.
DA170323 - Vi er enige om jordbrukets rolle i samfunnet , at jordbrukspolitikk og distriktspolitikk er en side av samme sak og at økt matproduksjon må bety økte inntekter, sier Pollestad.
AP170323 I så fall blir terrorismen langt mindre effektiv, og den blir en del av det ordinære voldsbildet i samfunnet .
AP170323 Frykten i befolkningen blir mindre ¶ Samfunnet blir mindre påvirket ¶
AP170323 - Det er viktig for å vise at en terroraksjon ikke må ødelegge opplevelsen av at samfunnet går sin vante gang, da blir ikke terroraksjoner noe spektakulært og ekstraordinært som berører hele samfunnet .
AP170323 - Det er viktig for å vise at en terroraksjon ikke må ødelegge opplevelsen av at samfunnet går sin vante gang, da blir ikke terroraksjoner noe spektakulært og ekstraordinært som berører hele samfunnet.
AP170323 Det er et svik mot samfunnet og kystfiskerne hvis havfiskeflåten løses fra kontrakten om leveringsplikt til fiskeanlegg langs kysten ved å betale fiskerne en neve sølvpenger.
VG170322 - Det er vårt felles ansvar å gjøre samfunnet mer medmenneskelig og mer rettferdig, sa kong Philippe da han holdt tale under avdukingen av et minnesmerke like i nærheten av EUs hovedkvarter.
VG170322 Han fastslo at innvandring var « økonomisk lønnsomt », « godt og nødvendig for samfunnet » og avviste spørsmålet om realismen i forslaget : « Det er det ikke opp til meg å vurdere.
VG170322 De vil heller at samfunnet skal fungere mer som et skolesystem - sentralt dirigert og med belønning av visse typer teoretisk kunnskap.
VG170322 Han sier at samfunnet må ha planer for å motstå et angrep, men at de kan miste sin verdi om de omtales offentlig : ¶
SA170322 Nes og hennes kolleger ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har pekt på mangler i dagens system for måling av lykke i samfunnet , og foreslår løsninger som kan gi myndighetene viktig kunnskap til samfunnsplanlegging og bedre forståelse for hvordan politiske tiltak påvirker innbyggernes velferd.
DN170322 Han peker på at ledighet er alvorlig for de enkeltpersonene som rammes, samtidig som det er dyrt for samfunnet .
DN170322 - Mange tror dette er fag som samfunnet ikke har bruk for, men både i privat og offentlig sektor trenger vi folk med utdannelse innen humaniora, sier kunnskapsministeren.
DB170322 Izzadeen har også uttalt at han ikke føler noen tilhørighet til det britiske samfunnet .
DB170322 Psykisk helse begynner heldigvis å komme på dagsorden i Norge, men fortsatt gjøres altfor lite for å forebygge psykiske helseproblemer, til tross for at prislappen for samfunnet er 185 milliarder kroner årlig.
DB170322 bør ikke forhindre oss fra å tenke klokere om hvordan vi organiserer samfunnet med sikte på å fremme fellesskap og tilhørighet.
DB170322 Dette går potensielt noe lengre enn Høyre formelt sett, men det er adskillig vanskeligere å få noe klart svar på om dette vil få praktiske konsekvenser utover en symbolsk signaleffekt til samfunnet .
DB170322 Det beste en kan si om Hylland Eriksens svermerier for det ghettoisering og det multikulturelle samfunnet , er at han i en euforisk rus over egne utopier har blitt blind for de negative konsekvensene av segregering og utenforskap.
DB170322 Miljøpartiet De Grønne vil fortsette å kjempe kampen for de svakeste i samfunnet , i dette tilfellet rusavhengige, ved å fremme en kunnskapsbasert ruspolitikk.
DB170322 Mest av alt på grunn av Norges høye tall innen overdosedødsfall, men også for at flere ikke skal falle utenfor samfunnet eller ende opp i kriminelle nettverk.
DA170322 Hver eneste sykkeltur eller gåtur gir en gevinst tilbake til samfunnet i form av reduserte helsekostnader, økt verdiskaping og bedre livskvalitet.
DA170322 Hvorfor skjer dette nå når samfunnet har et særlig behov for disse tiltakene ?
DA170322 Avgjørelsene som tas må ha legitimitet og forankring i samfunnet .
DA170322 - Det vil påvirke alle deler av samfunnet .
AP170322 « Dette landet har mistet evnen til å ha en normal dialog mellom staten og samfunnet », mener avisen.
AP170322 Felles for demonstrasjonene er at de ikke truer Putin selv, men likevel viser at det er en dyp misnøye i det russiske samfunnet .
AP170322 Danmark har bøyd seg for jihadistens veto og nærmet seg militant demokrati, har Norge stått fast og insistert på at ytringsfriheten er en helt fundamental verdi, også - og kanskje særlig - i tider hvor det demokratiske samfunnet føler seg under press, skriver den danske juristen Jacob Mchangama.
AA170322 - Det er vårt felles ansvar å gjøre samfunnet mer medmenneskelig og mer rettferdig, sa kong Philippe da han holdt tale under avdukingen av et minnesmerke like i nærheten av EUs hovedkvarter.
AA170322 Nes og hennes kolleger ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har pekt på mangler i dagens system for måling av lykke i samfunnet , og foreslår løsninger som kan gi myndighetene viktig kunnskap til samfunnsplanlegging og bedre forståelse for hvordan politiske tiltak påvirker innbyggernes velferd.
AA170322 Resultatet hadde vært at flesteparten hadde kommet for sent til jobb, skole og/eller barnehager, noe som ville vært svindyrt for samfunnet .
AA170322 Bilen bringer mange ganger mer til bordet i form av sosiale og økonomiske goder for enkeltmennesket og samfunnet enn de få negative konsekvensene av bilkjøringen.
AA170322 Det er behov for spesialisering og endring fordi kriminalitetsbildet og samfunnet endrer seg.
VG170321 At en god del velger å « nave » etter at de er ferdige på skolen, er etter min mening et sykdomstegn i det norske samfunnet .
VG170321 Vi ønsker å gjøre vår del for å beskytte tilliten i det norske samfunnet .
VG170321 Skolens viktigste oppgave er å gi alle norske barn det grunnlaget de trenger for å kunne delta og utfolde seg i samfunnet .
VG170321 « I henhold til sikkerhetsloven skal utvelgelse av skjermingsverdig objekt skje på grunnlag av en skadevurdering, hvor det innenfor lovens formål særlig tas hensyn til objektets betydning for sikkerhetspolitisk krisehåndtering og forsvar av riket, betydning for kritiske funksjoner for det sivile samfunnet , symbolverdi og mulighet for å utgjøre en far
VG170321 Instruksen om å øremerke såkalte sikringsstyrker til mål, bygninger og anlegg som er vesentlige for å holde samfunnet i gang i en krisesituasjon, ga en frist til 1. januar 2014, med mulighet til ett års utsettelse.
SA170321 I år var fokus mer på hva og hvordan teknologien påvirker samfunnet .
FV170321 Sammen med partnere og myndigheter har vi nå en plan for fase 2 som maksimerer verdiene for samfunnet , industrien og rettighetshaverne, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup.
FV170321 I år var fokus mer på hva og hvordan teknologien påvirker samfunnet .
DB170321 juli viste oss at bedre koordinering, rolleavklaring og samtrening mellom aktørene på beredskapsområdet, er nødvendig for å gjøre samfunnet godt forberedt på alvorlige hendelser.
DB170321 Personer og organiserte miljøer mener de er i sin fulle rett til å ramme dem som gjør en jobb på vegne av samfunnet .
DB170321 Ifølge tall fra Pew Research Center ( 2013 ), mener 96 prosent av den ugandiske befolkningen at homofili ikke skal aksepteres av samfunnet .
DB170321 Ingen er perfekte, det er bare noe samfunnet har funnet på, sier hun.
DB170321 32-åringen forklarte videre at hun fant sin plass i samfunnet først etter å ha brutt med den kristne miljøet.
DA170321 - Det israelske samfunnet har beveget seg til høyre, og tror ikke lenger på en tostatsløsning, fastslår Abu Zaada i Gaza.
DA170321 Å fjerne den ser de på som en måte å av-kulturalisere samfunnet på, forteller Bamba, som mener eldre kvinner er forkjempere for den skadelige tradisjonen.
DA170321 I outsideren Harrys tilfelle er det like mye en ryggmargsrefleks som et moralsk valg, denne lojaliteten til samfunnet , sier Nesbø.
DA170321 Det vil være et gode for kvinner, men også for samfunnet som helhet.
DA170321 - Hvert år går 10.000 ungdommer ut av skolen med så dårlige ferdigheter at de vil ha problemer med å greie seg videre i samfunnet .
DA170321 ( Oversatt, omtrent : « Byråkratiet - skolene, helsevesenet, politiet - behandler folk med respekt og det drypper nedover og gjør oss lykkelige, får oss til å stole på hverandre, får oss til å føle oss som en del av samfunnet .
BT170321 I år var fokus mer på hva og hvordan teknologien påvirker samfunnet .
AP170321 Men hun skrev « Kvalifikasjonskravene i det moderne samfunnet - som formidles via skolesystemet - har beveget seg i retning av mer prosesskompetanse, og her ser jentene ut til å ha en fordel », og hun gjentar nå « jeg sier at noen gutter trenger litt ekstra støtte for å tilegne seg moderne prosesskvalifikasjoner i grunnskolen, slik at de stiller sterkere i
AP170321 I år var fokus mer på hva og hvordan teknologien påvirker samfunnet .
AA170321 Sammen med partnere og myndigheter har vi nå en plan for fase 2 som maksimerer verdiene for samfunnet , industrien og rettighetshaverne, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup.
AA170321 - Å forhindre vanskjøtsel og overgrep mot dyr blir stadig viktigere i samfunnet vårt, heter det i Mattilsynets pressemelding om årsrapporten for 2016.
AA170321 Ett år tidligere skolestart var helt riktig, slik samfunnet utviklet seg - men det har ikke ført til at elevene lærer mer.
VG170320 Kontroll og konstitusjonskomiteen i Stortinget har mandag en åpen høring om Riksrevisjonens kritiske rapport om sikring av nøkkelobjekter som er vitale for at det norske samfunnet skal kunne fungere i krise.
VG170320 Skjermingsverdige nøkkelobjekter kan være ledelsesbygg for politiet og Forsvaret, anlegg som er vesentlig for at samfunnet skal kunne fungere i krise som vannverk, datasentraler, strømforsyning og lignende.
SA170320 - Dette viser at vi har et godt utgangspunkt, men det er fortsatt veldig mange mennesker i samfunnet vårt som sliter, og vi må bli bedre for å møte dem, sier hun til NTB.
SA170320 Disse 0,78 literne gjør at det norske samfunnet går glipp av 3,5-5 mrd. kroner i skatter og avgifter.
SA170320 Hermstad avviser at en slik snuoperasjon vil få store, negative effekter for det norske samfunnet .
SA170320 Da må vi være relevante i det samfunnet vi lever i, legger han til.
FV170320 - Dette viser at vi har et godt utgangspunkt, men det er fortsatt veldig mange mennesker i samfunnet vårt som sliter, og vi må bli bedre for å møte dem, sier hun til NTB.
DN170320 Ved Telenor-demonstrasjonen på Fornebu mandag skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) holde innlegg om hvilken betydning 5G vil ha for samfunnet .
DB170320 Ove Fredheim, leder for bedriftsmarkedet i Telenor, fortalte om gevinstene 5G kunne ha for en rekke ting i samfunnet .
DB170320 Det er på den måten det internasjonale samfunnet er bygget opp.
DB170320 » Nei, jeg er ikke rasist, jeg er en liberalkonservativ norskpakistaner som mener at Høyre er det beste partiet for innvandrere, et parti som bygger samfunnet på tillit til enkeltmennesket.
DB170320 Samfunnet må endres og realiteten må fremmes !
DB170320 - Mote er integrert del av kulturbegrepet i samfunnet , så man må fortsatt kunne snakke om mote, men det handler om måten vi gjør det på.
DA170320 | Slik kan samfunnet spare 80 helsemilliarder ¶
DA170320 Sykdommer knyttet til røyking og passivitet koster samfunnet enorme pengesummer.
DA170320 Eller når kunnskapsstøtten til Mattilsynet blir dårligere og samfunnet får dårligere matsikkerhetsberedskap ? spør han.
DA170320 Materiellet og personell er til stede for sikring av hvilket som helst objekt i samfunnet , sa forsvarssjefen.
DA170320 Sykdommer knyttet til røyking og passivitet koster samfunnet enorme pengesummer.
BT170320 Hermstad avviser at en slik snuoperasjon vil få store, negative effekter for det norske samfunnet .
BT170320 Det er rett at samfunnet legg til rette for at dei som leve i andre samlivsforme kan ta vare på kvarandre og ikkje minst barn på ein god måte.
BT170320 Jeg er overrasket over at en kan overse det faktum at det de siste 50 år har skjedd en viss « feminisering » av hele samfunnet .
AP170320 Vi har et godt utgangspunkt, men det er fortsatt veldig mange mennesker i samfunnet vårt som sliter, og vi må bli bedre for å møte dem.
AP170320 - Dette viser at vi har et godt utgangspunkt, men det er fortsatt veldig mange mennesker i samfunnet vårt som sliter, og vi må bli bedre for å møte dem, sier hun til NTB.
AP170320 Komiteen er sterkt kritisk til at det snart seks år etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya fortsatt er svært alvorlige mangler i politiets og Forsvarets evne til å sørge for tilstrekkelig sikkerhet for avgjørende elementer i samfunnet - som departements - og myndighetsbygninger, vanntilførsel og informasjonssystemer.
AP170320 At Riksrevisjonens rapport er gradert, kan ikke uten videre hindre Stortinget i praktisere åpen om viktige spørsmål for det norske samfunnet , sa Kolberg.
AP170320 Vi må endre holdningene i samfunnet vårt mot skeive og transpersoner.
AP170320 Da må vi være relevante i det samfunnet vi lever i, legger han til.
AA170320 Komiteen er sterkt kritisk til at det snart seks år etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya fortsatt er svært alvorlige mangler i politiets og Forsvarets evne til å sørge for tilstrekkelig sikkerhet for avgjørende elementer i samfunnet - som departements - og myndighetsbygninger, vanntilførsel og informasjonssystemer.
AA170320 At Riksrevisjonens rapport er gradert, kan ikke uten videre hindre Stortinget i praktisere åpen om viktige spørsmål for det norske samfunnet , sa Kolberg.
VG170319 - Det er stor aksept for homofile i samfunnet ellers, i fotballen er det fortsatt en liten redsel for å stå fram.
VG170319 - Dette er en seier i kampen for noen av de mest utsatte i samfunnet vårt.
VG170319 En klein naturfagslærer med en kondom og en banan kan ikke være en motvekt til det hyperseksualiserte samfunnet ungdom møter.
DN170319 - Men kan endringer i permitteringsreglene spare samfunnet for kostnader ?
DB170319 Han forteller at han kjente familien, og at mannen hadde vært « et problem for samfunnet » lenge.
DB170319 Det har blitt litt bedre, men man får holde på fritt med narkotika her, sier Sheshe, som mener at mange innvandrere helt fra ung alder av ikke klarer å holde følge med svenskene i samfunnet .
DA170319 - Jeg tror det er veldig få som forstår hvorfor samfunnet skal bruke så mye penger på Norges mest velbeslåtte og med en så tvilsom miljøeffekt.
DA170319 Er det noe resten av samfunnet kan lære av Paradise Hotel ?
DA170319 - Ja, og det er kanskje en metafor for samfunnet .
BT170319 Kolberg understreker at disse er viktige, men påpeker at den manglende sikkerheten også rammer vannforsyning og informasjonssystemer - tjenester som er viktig for at samfunnet skal fungere i en krise eller krig.
BT170319 Kolberg understreker at disse er viktige, men påpeker at den manglende sikkerheten også rammer vannforsyning og informasjonssystemer - tjenester som er viktig for at samfunnet skal fungere i en krise eller krig.
BT170319 Leiren var et rop om hjelp, rettet mot det internasjonale samfunnet .
AP170319 - Jeg tror det er veldig få som forstår hvorfor samfunnet skal bruke så mye penger på Norges mest velbeslåtte og med en så tvilsom miljøeffekt.
AA170319 - Jeg tror det er veldig få som forstår hvorfor samfunnet skal bruke så mye penger på Norges mest velbeslåtte og med en så tvilsom miljøeffekt.
AA170319 - Jeg tror det er veldig få som forstår hvorfor samfunnet skal bruke så mye penger på Norges mest velbeslåtte og med en så tvilsom miljøeffekt.
VG170318 Retten til å mene på tvers, til å være usmakelig, til og med til å mene at samfunnet bør ødelegges og demokratiet avskaffes er en grunnleggende frihet.
VG170318 - Retten til å mene på tvers, til å være usmakelig, til og med på mene at samfunnet bør ødelegges og demokratiet avskaffes, er en grunnleggende frihet, skriver VGs kommentator Frithjof Jacobsen.
VG170318 Selv om Lysbakken har gått tilbake på mye av dette, står han fortsatt langt ute til venstre - både innad i sitt eget parti, og i det norske samfunnet .
SA170318 Vi har påpekt at mens tro er et forhold mellom individ og Gud er trosutøvelse noe som også kan angå andre og samfunnet .
SA170318 - Det viktige er at samfunnet , byen og folket rundt ser positivt på klubben.
FV170318 - Det viktige er at samfunnet , byen og folket rundt ser positivt på klubben.
DB170318 Særlig minoritetsjentene er engasjert i politikk, i samfunnet , i større grad enn gutta.
DB170318 Det var det sivile samfunnet som tok til motmæle og sto opp for rettigheter som er truet av makthaverne.
DA170318 Målet at destilleriet skal gi ringvirkninger for samfunnet , og allerede i fjor hadde vi mer enn 500 besøkende.
DA170318 - Vi vil også være med å ta et ansvar for å bevare det unike samfunnet på Myken, slik at det fortsatt kan være levedyktig og ha en helårsåpen butikk, som faktisk går med overskudd.
DA170318 Samtidig får samfunnet de komikerne de tillater og tolererer.
BT170318 Både for elevene og for samfunnet .
BT170318 - Det viktige er at samfunnet , byen og folket rundt ser positivt på klubben.
AP170318 - Posten er en del av infrastrukturen i samfunnet , og staten har valgt å eie virksomheten.
AP170318 - Det viktige er at samfunnet , byen og folket rundt ser positivt på klubben.
VG170317 Ytringsfriheten er et av de viktigste grunnverdiene i det norske samfunnet , og skal også gjelde politikere vi ikke er enig med.
SA170317 Fredrik Refvem ¶ Samfunnet på Nord-Jæren har et meget sterkt næringsliv med store og spesialiserte klynger med høy kompetanse.
SA170317 Samfunnet digitaliseres.
SA170317 - SV er et feministisk parti, men heller ikke vi er frakoblet de strukturene som finnes i samfunnet .
SA170317 - Ikke frakoblet samfunnet
SA170317 Støyen gjør oss psyke, og samfunnet betaler en skyhøy pris.
SA170317 Hvis alle var stille, hva ville det gjøre med samfunnet vårt, og hva ville det bety for neste generasjon ?
DN170317 Det er store underskudd på statsbudsjettet og kongefamilien er i ferd med å gjennomføre dype reformer i hele samfunnet i håp om å gjøre økonomien mindre avhengig av oljeinntekter.
DB170317 - Blir vi for like Ryanair og Norwegian, blir det også vanskelig å beholde lojaliteten til dem som er kunder fordi SAS har skandinaviske ansatte og både selskap og ansatte bidrar inn til det skandinaviske samfunnet gjennom skatter og avgifter som går hit.
DB170317 Hans bøker tar for seg svartes identitet i USA og underliggende mekanismer som preger det amerikanske samfunnet .
DB170317 Det valget går igjen, ikke bare i våre personlige liv, men også i måten vi velger å forvalte samfunnet på.
DA170317 Faren er også at dette sprer seg til andre bransjer i samfunnet , sier Simonsen.
DA170317 - Når en slipper løs svart arbeid i samfunnet , så sparker man beina under for de ærlige aktørene.
DA170317 - Nesten ingenting er mer ødeleggende for samfunnet enn svart arbeid, sier Svein Olav Simonsen i NHO Rogaland.
DA170317 Likevel er mitt inntrykk at folk er i ferd med å forstå omfanget og skaden den svarte økonomien er for samfunnet .
DA170317 Kjøper man svart arbeid, så undergraver man viktige verdier i det norske samfunnet , sier hun. | - Privatmarkedet er dessverre tatt av useriøse aktører ¶
DA170317 Det norske samfunnet er truet, legger hun til.
DA170317 A-krim ble opprettet for to år siden, men den svarte økonomien i samfunnet legger fremdeles press på den ærlige delen av arbeidslivet.
DA170317 Barnehagebarnas meninger om kongekrabben er som ellers i samfunnet .
DA170317 Målet er blant annet å medvirke til økt deltakelse i og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere ».
DA170317 Spørsmålet er hvorfor samfunnet er så opptatt av dem.
AP170317 - Å forebygge selvmord er en utfordring hele samfunnet må ta mye mer på alvor, og vi etterlyser økt kompetanse og øremerkede midler til førstelinjen i kommunene, understreker Vestli.
AP170317 Her får Ahmed ( 28 ) beltet som gjør ham unik i Norge : - Han er et forbilde for mange i samfunnet .
AA170317 Moren anklages for å ha utnyttet sin posisjon i det sørkoreanske samfunnet til å presse store bedrifter for penger, blant annet Samsung-konsernet.
AA170317 Det er en skremmende utvikling i samfunnet at folk hetser på denne måten, sier Nesvold.
AA170317 Vi burde ha en jordvernlov à la forurensningsloven, som gjør det forbudt å bygge ned dyrket mark, hvis ikke en statlig myndighet godkjenner og gevinsten for samfunnet er større enn ulempen.
AA170317 Målet er blant annet å medvirke til økt deltakelse i og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere ».
VG170316 - Kombinasjonen av at Frihetspartiet, og, på helt andre ende av skalaen, Det Grønne Venstre og det progressive liberale partiet D66, alle har gjort et godt valg, viser at samfunnet er skarpt delt mellom kosmopolittene som er veldig for EU og åpen for immigrasjon, og dem som er veldig mot, sier forskeren til VG.
SA170316 Den må forberede elevene på det post-faktuelle samfunnet , blant annet ved å vise hvordan dårlig dokumenterte eller fordreide påstander produseres og spres, samt hvordan falske nyheter blir til.
FV170316 Ikke bare for den aktuelle pasienten, men også for andre pasienter og samfunnet .
FV170316 - Hadde vi ikke kommet over denne antibiotikakuren, ville vi gått gjennom en IVF-behandling som hadde kostet samfunnet veldig mye penger og som hadde vært en ganske stor påkjenning for oss begge to, sier Sandland.
FV170316 Vi har kommet lenger i samfunnet enn det der.
DN170316 - Endringstakten i samfunnet øker og kommer til å øke enda mer.
DB170316 I uttalelsen står det også at diamanten vil bli lagt ut på auksjon til « nytte for samfunnet og landet ».
DB170316 - Vil få nytte for samfunnet og landet.
DB170316 I prosessen utkonkurreres seriøse aktører, samfunnet taper store summer og de ansatte utnyttes og underbetales.
DB170316 Da ville vi hatt en by hvor det ville vært mulig å sende mennesker som trengte behandling - traumatiserte, rusmisbrukere, langtidsarbeidsledige - og få akkurat de omgivelsene de trengte for å komme seg ut i samfunnet igjen.
DB170316 Prisen for manglende handlekraft er høy, både for den enkelte og samfunnet .
DA170316 Med tanke på hva det koster for den enkelte og for samfunnet , tenker vi at det er lurt å beholde et skoletilbud som i en årrekke har vist utmerkede resultater når det gjelder gjennomføring, legger hun til.
BT170316 - SV er et feministisk parti, men heller ikke vi er frakoblet de strukturene som finnes i samfunnet .
BT170316 - Ikke frakoblet samfunnet
BT170316 - SV er et feministisk parti, men heller ikke vi er frakoblet de strukturene som finnes i samfunnet .
BT170316 - Ikke frakoblet samfunnet
AA170316 « Etter rettens syn har man nå kommet til et punkt hvor det ikke er mulig gjennom andre tiltak å verne samfunnet mot hans aktiviteter », går det frem av dommen.
AA170316 Det er Oslo Røde Kors som står bak kvinnesenteret, som har som mål å styrke kvinners mulighet til selvutvikling, selvrealisering og økt deltakelse i samfunnet .
AA170316 I dag er Internett og domenenavn en helt sentral infrastruktur for alle deler av samfunnet , og som vi er avhengige av på en rekke viktige områder.
AA170316 I akademiske miljøer var e-post i vanlig bruk fra tidlig på 1990-tallet, mens det ikke ble vanlig ellers i samfunnet før mot slutten av tiåret.
VG170315 Den største bomben, hvis vi ikke gjør mange av de tingene som IKT-utvalget peker på, og som egentlig hele samfunnet bærer preg av nå... hvis ikke klarer å tilpasse oss de endringene som er der, det er bomben, sier Røine.
VG170315 En balanse til Wilders' svært innvandringskritiske parti var noe mange etterlyste, men « Denk » bidrar tvert imot til å polarisere samfunnet ytterligere, sier politisk sosiolog Matthijs Rooduijn ved universitetet i Utrecht.
VG170315 - Begge sider i politikken tjener på å kunne drive valgkamp hvor de viser at de er urokkelige mot fremmede krefter som ønsker å påvirke deres land, men hva skjer med samfunnet og relasjonene mellom folk flest ?
VG170315 Mange av de som opplever utrygghet i møte med andre kulturer liker hans kamp mot en påstått islamisering av samfunnet .
VG170315 Putin er tydelig opptatt av å holde seg orientert om hvilke strømninger som er i samfunnet .
VG170315 Han så ingen problemer med forslaget, tvert imot : « Innvandring er godt og nødvendig for samfunnet .
SA170315 Ikke bare for den aktuelle pasienten, men også for andre pasienter og samfunnet .
SA170315 - Hadde vi ikke kommet over denne antibiotikakuren, ville vi gått gjennom en IVF-behandling som hadde kostet samfunnet veldig mye penger og som hadde vært en ganske stor påkjenning for oss begge to, sier Sandland.
SA170315 Vi har kommet lenger i samfunnet enn det der.
SA170315 Vi har kommet lenger i samfunnet enn det der.
DB170315 Det er positivt at politikerne tar ansvar med å legge til rette for det forskere og myndigheter påpeker at samfunnet er mest tjent med, sier Hanne Charlotte Schjelderup.
DB170315 Taushetsplikten er til for å beskytte individet og ikke makthaverne i samfunnet , sier han.
DB170315 - Med dette vil det være samfunnet helt uvedkommende hva slags privat seremoni ekteparet måtte ønske å ha i tilknytning til ekteskapsinngåelsen, heter det i forslaget.
DB170315 Kanskje også naziungene fortjener en plass i historien og i samfunnet ?
DB170315 Nå tar hun et oppgjør meg seg selv og samfunnet .
DA170315 Egenæs mener endringer i samfunnet har mye av skylden, og at skolesystemet setter høye krav til prestasjon.
DA170315 - Med dette vil det være samfunnet helt uvedkommende hva slags privat seremoni ekteparet måtte ønske å ha i tilknytning til ekteskapsinngåelsen, heter det i forslaget.
BT170315 Om norske 16-åringer får stemme, kan det oppmuntre flere til å sette seg mer inn i hva som skjer i samfunnet og bli mer aktive deltakere i demokratiet vårt !
BT170315 BØR SENKES : Om det i fremtiden blir mulig for norske 16-åringer å stemme, kan det påvirke samfunnet positivt, mener Ihne Kathrin Blaha.
BT170315 Jenten som i barnehagen var blitt karakterisert som flink, fasinerende og sjarmerende, ser i dag på seg selv som en som er forskjellig fra de fleste andre, - som ikke alltid forstår kodene i det sosiale samspillet, - og som en som ikke kvalifiserer for samfunnet .
BT170315 Vi har kommet lenger i samfunnet enn det der.
AP170315 Ikke bare for den aktuelle pasienten, men også for andre pasienter og samfunnet .
AP170315 - Hadde vi ikke kommet over denne antibiotikakuren, ville vi gått gjennom en IVF-behandling som hadde kostet samfunnet veldig mye penger og som hadde vært en ganske stor påkjenning for oss begge to, sier Sandland.
AP170315 Vi har kommet lenger i samfunnet enn det der.
AA170315 - Det internasjonale samfunnet har ikke reagert på disse bruddene på internasjonale menneskerettighetslover, sier forfatterne av rapporten.
AA170315 - For samfunnet kan nytten av vår forskning bli at vi får redusert strømforbruket til datamaskiner som bare står på og oppdaterer minnet, sier en veldig glad Brataas som tar i mot nyheten fra Saudi-Arabia.
AA170315 Vi vil endre samfunnet , flyte makt og fordele mer rettferdig.
AA170315 - Med dette vil det være samfunnet helt uvedkommende hva slags privat seremoni ekteparet måtte ønske å ha i tilknytning til ekteskapsinngåelsen, heter det i forslaget.
VG170314 Asscher svarte tilbake at det eneste Wilders gjør er « å sende twittermeldinger dagen lang og å peke finger på minoritetene i samfunnet ».
VG170314 Jeg har vært trygg på og har hatt tillit til at den norske stat fremmer samhold i samfunnet , men nå er jeg bekymret.
VG170314 Det er bekymringsfulle tegn til splittelse av samfunnet , og det begynner å likne på et « oss mot dem»-samfunn.
SA170314 Den målstyrte skolen utdanner deg til å bli bedre, gjerne bedre enn deg selv - nyttig for samfunnet .
SA170314 DEBATT : Yrkesaktivitet er nøkkelen til et godt liv og gjør at våre unge kan bidra til samfunnet .
DN170314 - Nå forventer vi at andre grupper, ikke minst toppledere og eiere, utviser samme ansvarlighet, og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet .
DB170314 Korset representer en mann som kjempet for de svakeste i samfunnet , en mann som sa « det du har gjort mot mine små, det har du gjort mot meg » En mann som har lært meg at hvis noen banker på din dør, så skal du lukke opp.
DB170314 Nederland er et konsosiert demokrati, der de politisk-kulturelle familiene, alle i mindretall, i et århundre har delt på makt og goder, der samfunnet er delt langs tallrike og kryssende skillelinjer, mellom fattig og rik, utkant og storbyer, sekulære og religiøse, protestanter og katolikker, protestanter og gjenreformerte protestanter ( calvinister ), bønder og byfolk, gammeldags og moderne, hedonister og pietister.
DB170314 45-åringen er dessuten opptatt av å proklamere at han er feminist, i håp om at dette skal bli en norm i samfunnet : ¶
DA170314 - Jeg vil sikre at vi har en bedre fordeling i samfunnet , jeg vil kjempe mot ulikhet.
DA170314 For dem er informasjons- og kommunikasjonsteknologi ( IKT ) og digitale verktøy en realitet og en del av samfunnet som de må forholde seg til.
DA170314 Digitale verktøy er en selvfølgelig del av det samfunnet vi lever i og den fremtiden elevene skal bli en del av.
DA170314 Speile samfunnet
DA170314 Det er viktig med en miks, fordi barnehagen skal gjenspeile samfunnet , og gi et bilde av verden utenfor, sier Sørbø.
DA170314 - Det er viktig at barna møter et tverrsnitt av samfunnet , både når det gjelder kjønn, interesser og bakgrunn.
DA170314 - Både yrket og samfunnet er i endring, og det blir mer og mer godkjent å være mann og jobbe i omsorgsyrker, sier Sørbø, som vil oppfordre flere menn til å ta steget inn i barnehagene.
DA170314 - Etter så mange år blir konsekvensene veldig store, både for den som har vært unøyaktig i sin søknad, men også for familien og for hele det norske samfunnet , sier Fredrik Mellem.
DA170314 - Kall det heller et oppgjør med snikrasismen i samfunnet .
DA170314 - « X-Men»-mytologien dreier seg om folk som blir utstøtt fra samfunnet fordi de er annerledes.
DA170314 - Nå forventer vi at andre grupper, ikke minst toppledere og eiere, utviser samme ansvarlighet, og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet .
BT170314 Og Haugland var mest opptatt av de omfattende endringene i samfunnet og på kulturområdet det siste tiåret.
BT170314 - Nå forventer vi at andre grupper, ikke minst toppledere og eiere, utviser samme ansvarlighet, og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet .
AP170314 - Før stemte arbeiderklassen på arbeiderpartiet og de som tilhørte den kristne pilaren i samfunnet , stemte på kristendemokratene.
AP170314 - Nå forventer vi at andre grupper, ikke minst toppledere og eiere, utviser samme ansvarlighet, og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet .
AP170314 Det å erklære noe som en « kamp » for en gruppe i samfunnet , er svært politisk i seg selv, skriver Rameen Sheikh ( 19 ).
AP170314 Det å erklære noe som en « kamp » for en gruppe i samfunnet , er svært politisk i seg selv, skriver Rameen Sheikh ( 19 ).
AA170314 Vi ønsker oss hele og faste stillinger, som gir trygghet for den enkelte, og at de ansatte skal ha fri samtidig som resten av samfunnet .
AA170314 - Nå forventer vi at andre grupper, ikke minst toppledere og eiere, utviser samme ansvarlighet, og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet .
AA170314 - Nå forventer vi at andre grupper, ikke minst toppledere og eiere, utviser samme ansvarlighet, og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet .
VG170313 Å adressere utfordringer med integrering er viktig, både for samfunnet og den enkelte innvandrer.
VG170313 Til dem som måtte bli provosert over at jeg likevel drar inn disse eksemplene på mennesker som åpenbart er en stor ressurs for det norske samfunnet vil jeg si følgende : Som sagt, jeg ville ikke et øyeblikk drømme om å mistenke Toje for å anse disse personene som en grunn til bekymring.
VG170313 Det som imidlertid ER problemet med Tojes begrepsbruk er at han i sin dissens til eget utvalg sier at en fremtid der « etniske nordmenn » blir i mindretall, er knyttet til problemer, uten å si noe, hverken om hva han mener med « etnisk » eller hvilke problemer som vil ramme samfunnet , ene og alene basert på « ikke-norsk etnisitet ».
VG170313 førstegenerasjonsinnvandreren Cecilia Brækhus falle inn under den delen av befolkningen som på en eller annen måte vil representere potensielle problemer for det norske samfunnet .
SA170313 - Skal samfunnet bryte denne sirkelen, må det være mye mer fokus på dem som trenger ekstra oppfølging.
SA170313 - Mange opplever at det er mer lønnsomt å sende dem som faller utenfor på trygd, men for samfunnet er det ikke lønnsomt.
SA170313 Direktivet gir rett til å kreve av digitale operatører om å lagre informasjon i to år, noe som kan innvirke negativt på informasjons-utvekslingen i samfunnet .
SA170313 Det åpne samfunnet fiender ¶
SA170313 « Det viktige er at de som trenger det, må få hjelp, men vi må kunne forvente at friske eldre må godta at samfunnet er i stadig endring », skriver Yngvar Bokn Johnsen.
SA170313 I det lange løp tror jeg ingen er tjent med å stakkarsliggjøre eldre fordi samfunnet endrer seg.
SA170313 Det viktige er at de som trenger det, må få hjelp, men vi må også kunne forvente at friske eldre godtar at samfunnet er i stadig endring og aldri vil bli « slik det var før i tiden ».
SA170313 Det går ikke mange dager mellom hver gang det dukker opp intervjuer eller leserinnlegg om hvor synd det er for pensjonister at samfunnet forandrer seg, og hvor vanskelig det er å følge med på disse forandringene.
DA170313 Arbeid gir inntekt og sikrer det materielle grunnlaget for den enkelte og for samfunnet .
DA170313 Samfunnet , gjennom Nav eller skolen, må ta ansvar for alternative løp og kompenserende tiltak.
DA170313 May Hansen var klar på at en av de mest sårbare gruppene i samfunnet bør bli skånet for den usikkerheten som en utredning om nedleggelse fører med seg.
DA170313 Det vil være en økning i utgiftene på grunn av alderssammensetningen i det norske samfunnet , derfor må vi finne muligheter for kvalitetsløft på de viktige områdene.
BT170313 Ikke underselg deg selv, innse hvilken kompetanse du har, og hvilken ressurs du er for samfunnet .
AP170313 Dermed benekter hun vårt argument om at ønsket om intimkirurgi fullt og helt kommer fra skjønnhetspresset i samfunnet .
AP170313 65 år er gått siden Ralph Ellison publiserte sin berømte roman " Invisible Man ", om svarte som ikke blir " sett " i samfunnet .
AA170313 Dette vil spare samfunnet for store økonomiske og menneskelige omkostninger, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170313 Ifølge rapporten anslås det at økonomisk kriminalitet begått av personer i kraft av deres posisjon og tillit i ulike virksomheter, koster samfunnet 12 milliarder kroner årlig.
VG170312 Advokat og transperson Maria da Silva sier at det brasilianske samfunnet ser på transpersoner med forakt.
SA170312 - Det internasjonale samfunnet må fordømme disse terrorhandlingene rettet mot irakiske sivile som besøker hellige steder, sier en talsmann for den irakiske utenriksministeren, Ahmed Jamal. ( ©NTB ) ¶
DN170312 Også flere fylkeslag i Frp har varslet kamp for å bevare muligheten for å betale med kontanter og si nei til det kontantløse samfunnet . ( ©NTB ) ¶
DB170312 Tidligere kriminalitet hadde sammenheng med det samfunnet han kom fra, skriver Torsnes til Dagbladet.
DB170312 Personer og organiserte miljøer mener de er i sin fulle rett til å ramme dem som gjør en jobb på vegne av samfunnet .
DB170312 Vi ønsker å unngå at arbeidstakere i byggenæringen blir en sosial og økonomisk 'lavkaste', med de problemer dette medfører for næringen, samfunnet og enkeltmennesker.
DB170312 Samvittighetsfulle menneskers lojalitet ligger hos samfunnet og vår felles interesse, ikke hos systemet.
DA170312 - Det internasjonale samfunnet må fordømme disse terrorhandlingene rettet mot irakiske sivile som besøker hellige steder, sier en talsmann for den irakiske utenriksministeren, Ahmed Jamal.
DA170312 For alle må ha en jobb og en oppgave å gå til, ellers vil ikke samfunnet fungere.
DA170312 Derfor må vi alltid ligge foran, og alt dette stiller store krav til samfunnet , til kunnskap og kompetanse.
AP170312 - Våre nederlandske motparter er blitt fortalt at denne alvorlige avgjørelsen mot Tyrkia og det tyrkiske samfunnet i Nederland vil føre til alvorlige konsekvenser i våre diplomatiske, politiske, økonomiske og andre forbindelser, heter det i en uttalelse fra UD i Ankara.
AP170312 - Skal samfunnet bryte denne sirkelen, må det være mye mer fokus på dem som trenger ekstra oppfølging.
AP170312 - Mange opplever at det er mer lønnsomt å sende dem som faller utenfor på trygd, men for samfunnet er det ikke lønnsomt.
AP170312 Mangel på muligheter fører til at folk faller ut av samfunnet og ikke integreres.
AP170312 Mangel på muligheter fører til at folk faller ut av samfunnet og ikke integreres.
AA170312 - Det internasjonale samfunnet må fordømme disse terrorhandlingene rettet mot irakiske sivile som besøker hellige steder, sier en talsmann for den irakiske utenriksministeren, Ahmed Jamal. ( ©NTB ) ¶
VG170311 Senskader og ettervirkninger kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte, for familier og pårørende og for samfunnet .
VG170311 Gjennom bruk av sosiale medier ønsker de å nå en ung målgruppe som kan være med å skape oppmerksomhet rundt subtil kjønnsdiskriminering i samfunnet .
VG170311 Alle de små tingene som hver for seg ikke virker så alvorlig, men som får stor betydning for både individet og samfunnet , sier Marie.
VG170311 - Vi ønsker å forene kvinner og menn mot diskriminering, til det beste for samfunnet .
SA170311 Mediekrisen er en trussel mot samfunnet , for uten bredde og styrke i journalistikken lider demokratiet.
SA170311 Velgerne straffer dem fordi de drar samfunnet i feil retning.
FV170311 - Det internasjonale samfunnet må fordømme disse terrorhandlingene rettet mot irakiske sivile som besøker hellige steder, sier en talsmann for den irakiske utenriksministeren, Ahmed Jamal. ( ©NTB ) ¶
DB170311 - Er det noe vi skal måle samfunnet på, så er det hvordan vi tar vare på dem som trenger vår felles hjelp aller mest.
DB170311 FN oppfordret fredag det internasjonale samfunnet til å reagere ved å gi mer penger.
DA170311 Velgerne straffer dem fordi de drar samfunnet i feil retning.
BT170311 De bidrar til å skape aksept i samfunnet .
BT170311 Tanken på at samfunnet kan komme til å definere henne som for kostbar når hun blir voksen, er vanskelig å godta.
BT170311 Sykdommen gir smerter og er utmattende, men han har ingen rullestol, gips eller bandasje som forklaring til samfunnet for at han er ufør.
BT170311 Send innlegg til debatt@bt.no og følg oss på Facebook ! Samfunnet trenger alle typer mennesker, også dem som tilfører fellesskapet andre verdier enn det som kan måles i kroner og øre.
BT170311 Om det skal ha noen hensikt med ressursene samfunnet setter inn tidlig, for å redde for tidlig fødte, og alvorlig syke barn, så må det også settes inn ressurser til et verdig liv i fortsettelsen.
BT170311 Nå vet ikke vi om datteren vår vil havne i Nav sin statistikk, men med bakgrunn i sykdomsbildet hennes, kan hun uansett defineres inn i statistikken over dem som koster samfunnet dyrt.
BT170311 Ingen har noensinne sagt til oss at jenta vår var for kostbar for samfunnet, men slik samfunnet er i dag, med færre muligheter for dem som er syke, så mener jeg at min bekymring for fremtiden hennes er reell.
BT170311 Ingen har noensinne sagt til oss at jenta vår var for kostbar for samfunnet , men slik samfunnet er i dag, med færre muligheter for dem som er syke, så mener jeg at min bekymring for fremtiden hennes er reell.
BT170311 Han forteller at han har en fysisk sykdom, men at det oppleves utfordrende at det er ikke synlig for samfunnet .
BT170311 GJORDE ALT : Da jenta vår ble født, var det ingen som snakket om hvor mye hun kostet samfunnet i kroner og øre, skriver Monica Helland Tøsse, her sammen med ektemann og datter.
BT170311 Ettersom hun nå er blitt eldre, har jeg begynt å tenke på at sykdommene hennes ikke bare er en belastning for henne, men at de også har vært, og er en stor kostnad for samfunnet .
BT170311 Da jenta vår ble født, var det ingen som snakket om hvor mye hun kostet samfunnet i kroner og øre.
AP170311 - Innvandring, globalisering og det kunnskapsbaserte samfunnet river i stykker folkepartiene.
AP170311 - Det vil ikke dø og forsvinne fullstendig, men det kan bli så marginalisert at enhver ambisjon om å bygge broer mellom ulike grupper i samfunnet ikke lenger gir mening.
AP170311 Den grove trakasseringen av Diana har utløst en sterk motreaksjon i det russiske samfunnet .
AP170311 Da slo 16-åringen fra bunnen av det russiske samfunnet hardt tilbake.
AP170311 - Hva er galt med dette samfunnet ?
AP170311 - For en gangs skyld diskuterer vi « hva som er galt », noe det russiske samfunnet nå har akutt behov for, skriver avisen Gazeta.ru.
AP170311 Samfunnet var ikke forberedt på Diana. 8. mars ble Diana hyllet som en heltinne i flere store aviser.
AP170311 Når en utstilling blir åsted for beskyttelse og tydeliggjøring av truede verdier i samfunnet kan den være vel så relevant som diagnoseredskap som kunsthistorisk øvelse.
AA170311 Velgerne straffer dem fordi de drar samfunnet i feil retning.
AA170311 Velgerne straffer dem fordi de drar samfunnet i feil retning.
AA170311 Også flere fylkeslag i Frp har varslet kamp for å bevare muligheten for å betale med kontanter og si nei til det kontantløse samfunnet . ( ©NTB ) ¶
VG170310 Mens han beskriver de norske nettkrigerne som mennesker som har falt på utsiden av samfunnet, og som oftere er uføretrygdet og tilhører en såkalt « nedre arbeiderklasse », var flere av de utenlandske oftere i jobb og en større del av samfunnet de tilhørte.
VG170310 Mens han beskriver de norske nettkrigerne som mennesker som har falt på utsiden av samfunnet , og som oftere er uføretrygdet og tilhører en såkalt « nedre arbeiderklasse », var flere av de utenlandske oftere i jobb og en større del av samfunnet de tilhørte.
VG170310 Å få flere flyktninger og innvandrere i arbeid er ikke bare viktig for samfunnet .
VG170310 UTFORDRER STATSMINISTEREN : - En vellykket integrering forutsetter at samfunnet stiller opp med nødvendig opplæring og arbeidspraksis.
VG170310 Som en del samfunnet har vi alle et ansvar for å lykkes med å få flere i arbeid.
VG170310 Men vellykket integrering forutsetter at samfunnet stiller opp med nødvendig opplæring og arbeidspraksis, og at den enkelte er interessert i å gripe mulighetene som kommer.
VG170310 Debatt Å få flere flyktninger og innvandrere i arbeid er ikke bare viktig for samfunnet .
VG170310 tet multikulturalisme som førende i utvikling av politiske virkemidler, ikke har vedtatt lover som ivaretar minoriteters representasjon i offentlige medier, ikke tillater dobbelt statsborgerskap, ikke har ( affirmative action ) i lovgivning for minoriteter som er marginalisert ( disadvantaged ) i samfunnet , og har veldig begrenset mulighet for unntak fra uniformsregulativ ( for eksempe
VG170310 r og deltakelse i samfunnet, det vil si lovgivning og retningslinjer som for eksempel har til hensikt å rette opp urett som tidligere er begått fra statlig hold, lovgivning som sikrer minoriteters stemme i politiske beslutninger, og generelt tiltak som sikrer minoriteters likeverdige deltakelse i samfunnet .
VG170310 Politikerne og VGs debattansvarlig synes å representere et misvisende syn på multikulturalisme, der multilturalisme anses som bakgrunnen for forskjeller, økende motsetninger og splittelser mellom grupper i samfunnet .
VG170310 Ikke bare det, men når multikulturalisme i praksis ivaretar minoriteters rettigheter og deltakelse i samfunnet , kan slik retorikk gjøre at minoriteter føler seg mindre velkommen og i verste fall bidra til det motsatte av det Sjøli, Solhjell og Røe Isaksen ønsker, nemlig god integrering.
VG170310 I motsetning til den populære forståelse av multikulturalisme som « verdirelativisme » har multikulturalisme som formål å ivareta minoriteters rettigheter og deltakelse i samfunnet , det vil si lovgivning og retningslinjer som for eksempel har til hensikt å rette opp urett som tidligere er begått fra statlig hold, lovgivning som sikrer minoriteters stemme i politiske beslutninger, og ge
VG170310 Fokus i norsk integreringspolitikk har nettopp vært på å innlemme minoriteter inn i det norske samfunnet heller enn å ivareta og fremme kulturelt mangfold.
VG170310 Det samme er økonomisk støtte til religiøse minoriteter, kulturelle aktiviteter og andre tiltak som støtter minoriteters deltakelse og rettigheter i samfunnet .
VG170310 Og likestilling er en grunnverdi i det norske samfunnet .
VG170310 Velgerne straffer dem fordi de drar samfunnet i feil retning, sier han.
VG170310 - Tror du dette blir billigere for samfunnet ?
SA170310 Og for samfunnet er det alvorlig at unik kunnskap settes på sidelinjen.
DN170310 Til InsideClimate News sier han at det ikke er noe som tyder på at Trump vil hjelpe sårbare i samfunnet .
DN170310 Velgerne straffer dem fordi de drar samfunnet i feil retning.
DB170310 Hvorfor skal de ikke betales av hele samfunnet ? spurte Willoch, før han kom med følgende oppfordring : ¶
DB170310 Krim peker ofte på skjevheter i samfunnet .
DB170310 Det kan komme godt med : Mens det er legitimt å skrive utelukkende om seg selv i såkalt høyverdig litteratur, forventes det i krimmen at man også vender blikket ut og skildrer samfunnet .
DB170310 Noe av det viktige de gjør er å ta opp temaer i samfunnet og sette dem på spissen.
DB170310 - Norske humorister skal gjenspeile samfunnet vi lever i.
DB170310 Uansett hva det er som har vekket deres engasjement så har de det til felles at de kanaliserer det på en måte som bygger samfunnet i stedet for å rive det ned.
DB170310 Men av samfunnet som helhet, på en slik måte at institusjonene og spillereglene overlever selv de mest katastrofale enkeltpersoner.
DA170310 Til InsideClimate News sier han at det ikke er noe som tyder på at Trump vil hjelpe sårbare i samfunnet .
DA170310 - De tjener på de økte forskjellene i samfunnet , og økte segmenter av velgerne som er skeptiske til immigrasjon, integrasjon i EU og den politiske eliten.
DA170310 Og for samfunnet er det alvorlig at unik kunnskap settes på sidelinjen.
DA170310 Vise at ofrene var mennesker, selv om samfunnet ofte ikke verdsatte dem fordi de var fattige, svarte, kvinner.
BT170310 Velgerne straffer dem fordi de drar samfunnet i feil retning.
BT170310 FRAFALL : Omtalen av « dropouts » skaper et inntrykk både hos ungdommene og i samfunnet av at de som faller fra, nærmest er fortapte.
AP170310 Jeg tror ikke det handler om meg, men om hvordan samfunnet generelt behandler transpersoner, sier Decaen.
AP170310 Velgerne straffer dem fordi de drar samfunnet i feil retning.
AA170310 - Dette påvirker hele samfunnet .
AA170310 Til InsideClimate News sier han at det ikke er noe som tyder på at Trump vil hjelpe sårbare i samfunnet .
AA170310 - Kina krever at rakettsystemet fjernes, og mange i det sørkoreanske samfunnet ønsker det.
AA170310 - Kina krever at rakettsystemet fjernes, og mange i det sørkoreanske samfunnet ønsker det.
AA170310 Velgerne straffer dem fordi de drar samfunnet i feil retning.
AA170310 Velgerne straffer dem fordi de drar samfunnet i feil retning.
AA170310 Som ventet falt dette forslaget, men det sier likevel litt om endringene både i Høyre og i samfunnet at et stort mindretall i programkomiteen gikk inn for gratis barnehage.
VG170309 Dessuten speiler fotballen samfunnet ellers, og det er flere og flere individer som vil ha større frihet.
VG170309 Kriminologi-professoren mener at det svenske samfunnet må reagere på to måter : ¶
VG170309 - Det handler om disse fattige innvandrerne - 2.-generasjons innvandrere - som har vokst opp under vedvarende mangel på skolegang og utdanning, under dårlige økonomiske kår og som nå står helt utenfor samfunnet .
VG170309 | Jødehets gjennomsyrer samfunnet vårt ¶
VG170309 Men vi kan jo spørre oss, hvordan kan vi forvente at et besøk til konsentrasjonsleirene skal bedre barns holdninger, når jødehets allerede gjennomsyrer samfunnet vårt ?
VG170309 Jødehets gjennomsyrer samfunnet vårt ¶
VG170309 Det jødiske samfunnet i Norge er lite, og mange vil kanskje avfeie overnevnte kommentarer som uskyldig erting, siden de som oftest blir utvekslet mellom barn som selv ikke er jødiske.
VG170309 Dersom en driver jødehets i et rom uten en representant fra det jødiske samfunnet , har en da egentlig drevet jødehets ?
VG170309 - Utfordringene det norske samfunnet står overfor, er kanskje mer fundamentale enn på lenge, sa Solberg, og nevnte digitalisering og et høyere omstillingstempo i arbeidslivet.
VG170309 - Lykkes vi med disse tre : Tydelig lederskap, hjelp over kneiken og å ta vare på verdiene samfunnet vårt bygger på, så vil det bli lettere å skape trygghet rundt de endringene vi står foran, sa Solberg.
VG170309 Det må helles belastes samfunnet .
DN170309 Statsministeren viser til at samfunnet sliter med en voksende aldrende befolkning, og står foran store endringer etter hvert som digitalisering og automatiseringen i samfunnet skyter fart.
DN170309 Statsministeren viser til at samfunnet sliter med en voksende aldrende befolkning, og står foran store endringer etter hvert som digitalisering og automatiseringen i samfunnet skyter fart.
DN170309 I sin tale under Høyres landsmøte på Gardermoen torsdag understreker partileder Erna Solberg at det norske samfunnet står foran tøffe tak.
DN170309 - Utfordringene det norske samfunnet står overfor er kanskje mer fundamentale enn på lenge, sier Høyre-lederen.
DB170309 - Ulikhetene i samfunnet vil øke dersom vi ikke klarer å inkludere alle som kan jobbe i arbeidslivet.
DB170309 Personer og organiserte miljøer mener de er i sin fulle rett til å ramme dem som gjør en jobb på vegne av samfunnet .
DB170309 Utfordringene det norske samfunnet står overfor er kanskje mer fundamental enn på lenge.
DB170309 Det er sånne små ting som kan hjelpe samfunnet vårt som helhet.
DB170309 ¶ VIKTIG : Hva slags litteratur barn og unge skal lese, og hva slags språk vi kan forvente å møte i skolen, er spørsmål som angår hele samfunnet .
DB170309 Hva slags litteratur barn og unge skal lese, og hva slags språk vi kan forvente å møte i skolen, er spørsmål som angår hele samfunnet .
DB170309 Permitteringsregelverket er et godt eksempel på at bare fordi LO og NHO blir enige om noe, er det ikke nødvendigvis bra for samfunnet .
DB170309 Det er viktig for samfunnet , fordi det bidrar til omstilling.
DB170309 BØR REDUSERES : - Permitteringsregelverket er et godt eksempel på at bare fordi LO og NHO blir enige om noe, er det ikke nødvendigvis bra for samfunnet .
DB170309 Dette er et enormt problem samfunnet må ta tak i.
DA170309 Ulykken splitter det polske samfunnet og er svertet av en rekke konspirasjonsteorier.
DA170309 Maoz har studert det syriske samfunnet i tiår, men innrømmer at han aldri hadde forestilt seg en krig som i dag.
DA170309 SSB slår fast at høyinntektshusholdningene helt siden slutten av 1980-tallet har hatt langt sterkere vekst enn andre grupper i samfunnet .
DA170309 I 2015 mottok tidelen med de høyeste inntektene alene 22,8 prosent av all inntekt i samfunnet .
DA170309 Bryne-frisøren har så å si hele samfunnet med seg i synet på islamisme - problemet er at Hodne ikke skjelner mellom islam og islamisme, mellom islam som religion og ekstremisme.
DA170309 - Jeg har skrevet mye om politiske, sosiale og moralske grunnspørsmål i samfunnet .
DA170309 Selv tilhører jeg en ny generasjon, men rasismen finnes fortsatt i det norske samfunnet .
DA170309 Hun anklaget venstresiden for å ville reversere den nåværende regjeringens reformer og ha få egne ideer om hvordan grunnlaget for det nye samfunnet skal legges.
BT170309 Dette er ikke et sunt, nødvendig ungdomsopprør, og det er det ingen som er uenige i, men hvis samfunnet nekter å møte dem på noe punkt, har disse menneskene ikke noe annet valg enn å danne felles front mot angriperne.
BT170309 Det handler om mannens tilgjengelige sosiale roller i visse lag av samfunnet , og ikke om hvorvidt det er moralsk eller etisk forsvarlig å utøve vold mot kvinner.
BT170309 Vel, slik jeg ser på samfunnet nå, så skapes voldtektsmenn og voldtektsoffer på grunn av holdninger.
BT170309 Derfor er det avgjørende at organet som fatter avgjørelsene har bred tillit i samfunnet .
BT170309 Dette er ikke et sunt, nødvendig ungdomsopprør, og det er det ingen som er uenige i, men hvis samfunnet nekter å møte dem på noe punkt, har disse menneskene ikke noe annet valg enn å danne felles front mot angriperne.
BT170309 Det handler om mannens tilgjengelige sosiale roller i visse lag av samfunnet , og ikke om hvorvidt det er moralsk eller etisk forsvarlig å utøve vold mot kvinner.
AP170309 Og vi skal ha et særlig fokus på de mødrende som blir værende på siden av det norske samfunnet , sa hun.
AP170309 Hun lovet også « nye initiativ for at flere unge kan mestre livene sine, komme i arbeid og bidra til samfunnet .
AP170309 - Vi skal ta initativ til at flere unge skal mestre livene, komme i arbeid og bidra til samfunnet .
AP170309 - Utfordringene det norske samfunnet står overfor, er kanskje mer fundamentale enn på lenge.
AP170309 Og det handler ikke om hvor du er født, men om du kommer inn i samfunnet .
AP170309 Vold i hjemmet tolereres ikke av samfunnet , selv om offeret har tilgitt overgriperen », heter det i dommen.
AP170309 | Ungdommen nå til dags : « Direkte dumt av samfunnet å tro at hatet mot folkegrupper er borte » ¶
AP170309 De « skamløse » jentene utfordrer sitt eget miljø og kjemper høylytt og modig for sine rettigheter i det norske samfunnet .
AA170309 Den kjente svenske komikeren, forfatteren og samfunnsdebattanten har selv aldri anmeldt noen for trakassering, men han mener det er bra at samfunnet setter grenser.
AA170309 - Det er bra at samfunnet setter grenser for hvordan vi behandler hverandre og at det finnes en rettsorden.
AA170309 SSB slår fast at høyinntektshusholdningene helt siden slutten av 1980-tallet har hatt langt sterkere vekst enn andre grupper i samfunnet .
AA170309 I 2015 mottok tidelen med de høyeste inntektene alene 22,8 prosent av all inntekt i samfunnet .
AA170309 Statsminister Erna Solberg åpnet Høyres landsmøte torsdag ved å gå i strupen på Ap og Senterpartiets motstand mot omfattende endringer i samfunnet .
VG170308 Jeg ønsker meg en felles innsats fra hele samfunnet for å bekjempe vold og overgrep.
VG170308 I de sakene der penger ikke er i spill, skal de ha lover og regler som sikrer deres posisjoner og privilegier i samfunnet , og holder andre ute.
VG170308 Han nyter rettighetene i samfunnet om å få uttale seg.
VG170308 Det er veldig negativt for Norge og for samfunnet å gi midlertidig opphold til barn, sier KrFs innvandringspolitiske talsmann Geir Toskedal.
DN170308 - Vi må få mer kunnskap om hvorfor det er slik at næringslivet utvikler seg mye tregere enn resten av samfunnet , sier Mæland og viser til at det står langt bedre til på andre samfunnsområder, som akademia og politikk.
DB170308 ¶ TYDELIG BUDSKAP : Hvert draktnummer forteller sin egen historie om skjevhetene mellom kvinner og menn i det brasilianske samfunnet .
DB170308 Som klubb har vi en sosial rolle å spille i samfunnet .
DB170308 Prosjektet handler om å inspirere folk til å leve takknemlig og å gjøre samfunnet til et bedre sted.
DB170308 Hvis vi gjør det, kan vi bedre løse utfordringer og organisere samfunnet vårt slik at det fortsetter å være er et godt og likestilt samfunn, også i framtida.
DB170308 Amundsen omtaler låta som « veldig trist » og sier den helt klart gir grunnlag for reaksjon fra både samfunnet som helhet - og han selv som landets justisminister.
DB170308 « De har ingen tilknytning til det svenske samfunnet , men avgjørelsen påvirkes sterkt av at de er under 18 år.
DB170308 Både for samfunnet og for den enkelte som rammes.
DB170308 Straffelovgivningen skal reflektere hva samfunnet mener om vold i nære relasjoner.
DB170308 En samfunnsøkonomisk analyse fra 2012 anslår at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner hvert år.
DB170308 Utvalgsleder Knut Olav Åmås, til daglig direktør i stiftelsen og ytringsfrihetsorganisasjonen Fritt Ord, la ingenting imellom da han skisserte opp rammene for rapporten : De redaktørstyrte mediene kan fortsatt spille en avgjørende rolle i det norske samfunnet , men det haster.
DA170308 Å inkludere far i svangerskapspermisjonen har ført til at flere kvinner har kunnet deltatt aktivt i arbeidslivet og samfunnet , og samtidig gjort det lettere for menn å være gode fedre.
DA170308 Det har blitt bevist at samfunnet kan endres.
DA170308 - Jeg tror ikke vi hadde likt samfunnet som hadde vokst fram uten 8. mars.
DA170308 Samfunnet er avhengig av kvinnedagen og kvinnebevegelsen, legger hun til.
DA170308 Veldig mange av sakene hvor kvinner har vært på flukt kunne vært unngått om samfunnet fokuserte på overgriper, og tok i bruk ulike virkemidler, konstaterer hun.
DA170308 De deltar i samfunnet og hjelper andre minoritetskvinner med å ta kontroll over eget liv.
DA170308 Vi kan ikke endre bildene samfunnet forer oss med, men vi kan tappe bildene for makt.
DA170308 Men det er fortsatt ubalanse i samfunnet vårt.
DA170308 Veldig mange av sakene hvor kvinner har vært på flukt kunne vært unngått om samfunnet fokuserte på overgriper, og tok i bruk ulike virkemidler, konstaterer hun ¶
DA170308 - Den viktigste saken for meg er at samfunnet tar grep om noe som har vært et synlig problem lenge.
BT170308 Samfunnet vil bare bli bedre av å ha mer likestilling.
BT170308 Samfunnet vil bare bli bedre av å ha mer likestilling.
BT170308 Dessverre får de god drahjelp av langt mer innflytelsesrike deler av samfunnet .
BT170308 KVOTERING : Jeg har ikke så sterke meninger rundt dette, men jeg ser jo at ulike deler av samfunnet vårt fortsatt er mannsdominert.
BT170308 Derfor håper jeg at noen med klokskap og autoritet, og aller helst noen som elsker rap og hiphop, kan hviske disse guttene i øret at vi har kjempet for noen viktige saker gjennom mange år i samfunnet vårt.
BT170308 Høyrepopulistene fremstiller ofte seg selv som redningsmenn for kvinner, men sannheten er at politikken deres vil svekke kvinners rettigheter og posisjon i samfunnet .
BT170308 Kvinner - « Vi är hälften » - og vi må ta vår del av ansvaret for militariseringen av samfunnet .
BT170308 Derfor håper jeg at noen med klokskap og autoritet, og aller helst noen som elsker rap og hiphop, kan hviske disse guttene i øret at vi har kjempet for noen viktige saker gjennom mange år i samfunnet vårt.
AP170308 Litteraturhuset er stedet der litteraturen møter samfunnet .
AP170308 Kjønnskvotering skaper et kunstig og svært ugunstig skille i samfunnet , skriver Anders Brekken ( 17 ) og Malin Melheim ( 18 ).
AP170308 På den andre siden frister det moderne samfunnet .
AP170308 Det er ironisk, men ikke morsomt : her kommer en iransk filmskaper med en mesterlig film om kvinners utsatte stilling i det iranske samfunnet , men får problemer med å slippe inn i USA for å hente sin velfortjente Oscar fordi det praktiseres innreiseforbud for muslimer fra spesielt kvinneundertrykkende land.
AA170308 Arrangørene håper at showet skal skape bevissthet rundt syreofre - og også vise at disse kvinnene er modige, sterke og en stor ressurs i samfunnet .
AA170308 Det samme skjer mange av dem som ønsker å bli sett på som mann, men av samfunnet oppfattes som kvinne.
AA170308 - Mye har selvsagt blitt bedre siden kvinnedagen ble arrangert for første gang på starten av 1900-tallet, men det er fremdeles mange undertrykkende strukturer i forhold til kjønn som holder seg godt i det norske samfunnet , forteller Holm.
AA170308 Uten mangfoldet går ikke samfunnet rundt.
AA170308 Alle er like mye verdt og alle trengs like mye i samfunnet .
VG170307 De bidrar sånn sett til å gi oss, gi samfunnet , noe å være felles om.
VG170307 Fortsatt opplever overgrepsutsatte kvinner og jenter at både samfunnet rundt dem og norske rettssaler svikter når de hadde trengt støtte mer enn noen gang.
VG170307 Poenget er å sikre at vitale funksjoner i samfunnet kan forsvares og opprettholdes i en nasjonal krisesituasjon.
VG170307 Den dramatiske økningen i bygg og anlegg hvor HV skal sikre vaktholdet, har kommet i månedene etter at Riksrevisjonen varslet Stortinget om en kritisk sikkerhetssvikt i det norske samfunnet .
SA170307 Det koster samfunnet dyrt.
DB170307 - Japan og USA er enige om at den siste nordkoreanske missiltesten helt klart strider mot FNs resolusjoner og er en klar provokasjon mot det regionale og internasjonale samfunnet .
DB170307 Vi trenger fortsatt hjelp fra vaktbikkja Dagbladet til å ha kontroll med samfunnet og avdekke svakheter !
DA170307 - Jeg var voksen allerede som barn, og film for meg har alltid vært forbundet med å få en bredere forståelse for samfunnet vi lever i.
DA170307 - Føler du at filmens grunnleggende tematikk speiler samfunnet vi lever i akkurat nå ?
BT170307 Nå er det viktig å se hvilke andre utfordringer samfunnet står overfor.
BT170307 En tredje utfordring er å integrere innvandrerne i samfunnet .
BT170307 Vi ønsker at mors og fars omsorg og deltakelse i familielivet skal verdsettes like høyt av samfunnet , fordi det også er til barnas beste.
BT170307 Nå er det viktig å se hvilke andre utfordringer samfunnet står overfor.
BT170307 En tredje utfordring er å integrere innvandrerne i samfunnet .
BT170307 Vi ønsker at mors og fars omsorg og deltakelse i familielivet skal verdsettes like høyt av samfunnet , fordi det også er til barnas beste.
AP170307 Domsutvalget for Norges idrettsforbund etablerer i leppekrem-saken en terskel for uaktsomhet som er langt strengere enn den vi ser i samfunnet ellers, skriver lagdommer ved Borgarting lagmannsrett.
AP170307 Samtidig er det en realitet at hvis kvinner ikke hadde samlet seg under en felles kategori, kalt kvinner, hadde de aldri klart å tilkjempe seg sine fullt fortjente rettigheter som likestilte borgere i samfunnet .
AP170307 Samfunnet trenger kategorier for å kunne håndtere et problem.
AP170307 Domsutvalget for Norges idrettsforbund etablerer i leppekrem-saken en terskel for uaktsomhet som er langt strengere enn den vi ser i samfunnet ellers, skriver lagdommer ved Borgarting lagmannsrett.
AA170307 Vi skal være vaktbikkja som passer på at ingen misbruker makta, og vi skal hjelpe leserne å forstå samfunnet rundt seg.
VG170306 Fallhøyden er stor når man lager TV av dem som har falt utenfor samfunnet , og det kan fort ende i en eneste stor medlidenhetssuppe.
VG170306 Det viktigste med en protese er nettopp å kunne delta fullt ut i samfunnet igjen, sier Wafula.
SA170306 Dommerne understreket også at forbudet påførte skade på enkeltpersoner, samtidig som forbudet ikke var nødvendig for å hindre skade på samfunnet i form av for eksempel terrorangrep, slik Trump-administrasjonen hevdet.
FV170306 KRISTIANSAND : - Det er fantastisk å se at næringslivet og andre aktører tar på seg risiko og investerer tungt i prosjekter som også er bra for samfunnet , skriver administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, i en pressemelding.
FV170306 Dommerne understreket også at forbudet påførte skade på enkeltpersoner, samtidig som forbudet ikke var nødvendig for å hindre skade på samfunnet i form av for eksempel terrorangrep, slik Trump-administrasjonen hevdet.
DN170306 De ønsker å ha sterk kontakt med skolen og de ønsker en skole der linken mellom samfunnet , næringslivet og NHH er tydelig.
DN170306 - NHH er privligert i den forstand at vi har veldig mange alumni, altså tidligere studenter, i ledende posisjoner i samfunnet .
DN170306 NHH er privilegert i den forstand at vi har veldig mange alumni, altså tidligere studenter, i ledende posisjoner i samfunnet .
DN170306 De ønsker å ha sterk kontakt med skolen og de ønsker en skole der linken mellom samfunnet , næringslivet og NHH er tydelig.
DB170306 Personer og organiserte miljøer mener de er i sin fulle rett til å ramme dem som gjør en jobb på vegne av samfunnet .
DB170306 Men de mangler et system som støtter dem tilbake til samfunnet , utdyper fengselslederen.
DB170306 Det første er dette med normalitet ; at fengselet skal ligne så mye som mulig på samfunnet på utsiden.
DB170306 Da får man heller bevilge penger til integrering i det norske samfunnet også for voldelige nordmenn.
DB170306 Nå forventer det internasjonale samfunnet at Myanmar tar eierskap til problemet og at Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi sørger for at de militære styrkene stanser forfølgelsen og brutaliteten mot rohingyaene.
DB170306 Hun har til og med kritisert det internasjonale samfunnet for å ha fabrikkert historier om overgrep.
DB170306 I et slikt tilfelle vil samfunnet ha en viss forståelse for den etterfølgende voldshandlingen, og vi vil gjerne mene at handlingen ikke er like straffverdig som ellers.
DB170306 Som et forsvar for alle dem som ennå møter fordommer og diskriminering i samfunnet vårt.
DA170306 Å sikre god debattkultur i Norge skal være et overordnet mål for hele samfunnet : menn, kvinner og minoritetsgrupper.
DA170306 Sakte, men sikkert endret betingelsene, holdningene og forventningene seg og kvinner ble valgt inn i politiske posisjoner i samfunnet .
DA170306 Når samtalene våre så kretser innom alvorlige tema der maktkamp i samfunnet synliggjøres, som vold i nære relasjoner, om hets og hat mot kvinner som innehar politiske verv eller toppjobber i næringslivet, da øker temperaturen i samtalene.
DA170306 Men fremdeles er det et stykke igjen til full likestilling mellom kvinner og menn i samfunnet .
DA170306 mars og beriker seg på bekostning av annerledestenkende mennesker, som i tillegg viser oss skjevheter i samfunnet vårt, svekker han gjerne Løgnaslaget, i stedet for å styrke det.
BT170306 Dommerne understreket også at forbudet påførte skade på enkeltpersoner, samtidig som forbudet ikke var nødvendig for å hindre skade på samfunnet i form av for eksempel terrorangrep, slik Trump-administrasjonen hevdet.
BT170306 Utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter viser til at barnehagen er blitt en viktig felles institusjon i samfunnet , og at særlig barn med innvandrerbakgrunn har nytte av å gå der.
AP170306 Nå må det internasjonale samfunnet bevilge penger, slik at barna kan få den hjelpen de trenger og bearbeide de vonde opplevelsene de har vært igjennom, sier Ingebrigtsen.
AP170306 - Vi vet at disse barna trenger hjelp, men det internasjonale samfunnet har vært relativt tafatte.
AP170306 De er de mange, små hendelsene som gjør at jenter føler seg fremmedgjort på steder hvor samfunnet i utgangspunktet forteller dem at de har fri adgang.
AP170306 De er de mange, små hendelsene som gjør at jenter føler seg fremmedgjort på steder hvor samfunnet i utgangspunktet forteller dem at de har fri adgang.
AP170306 I begge land opplever kvinner lite støtte i samfunnet når de opplever vold i familien.
AP170306 Men i og med at det er en sentral del av Avinors samfunnsoppdrag å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig kapasitet på flyplassene til å håndtere den flytrafikken samfunnet har behov for, må vi gi våre beste faglige råd.
AP170306 Det er viktig å merke seg at det ikke er for Avinor vi gjør dette, men for samfunnet .
AP170306 - Som metode har vi hele tiden tenkt : Hvordan kan vi sikre den journalistikken mediebrukerne og samfunnet virkelig trenger ?
AP170306 I begge land opplever kvinner lite støtte i samfunnet når de opplever vold i familien.
AA170306 Dommerne understreket også at forbudet påførte skade på enkeltpersoner, samtidig som forbudet ikke var nødvendig for å hindre skade på samfunnet i form av for eksempel terrorangrep, slik Trump-administrasjonen hevdet.
AA170306 Vi forventer at samfunnet er villig til å passe på oss for den jobben vi gjør for samfunnet .
AA170306 Vi forventer at samfunnet er villig til å passe på oss for den jobben vi gjør for samfunnet.
AA170306 Lederen i FO, Mimmi Kvisvik, synes dommen fra tingretten er vanskelig å forstå, og at den kan være med på å sende et signal om at samfunnet ikke tar vold mot barnevernsarbeidere alvorlig nok.
AA170306 - Jeg er redd slike dommer skal skape presedens og et inntrykk av at samfunnet ikke tar slike saker alvorlig.
AA170306 Utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter viser til at barnehagen er blitt en viktig felles institusjon i samfunnet , og at særlig barn med innvandrerbakgrunn har nytte av å gå der.
VG170305 Pappaen til Scarlett i kampanjevideoen mener innvandringsdebatten har gjort det danske samfunnet svært polarisert, og at det er barna det går hardest ut over.
VG170305 Hvis du ikke lenger føler en tilhørighet, vil du da betale skatt eller gjøre annet for å bidra til samfunnet ?
VG170305 Trangen fra en marginalisert gruppe i samfunnet til å utpeke en enda svakere gruppe som syndebukk og som roten til deres egne problemer, er ikke noe nytt.
VG170305 * En politikk som verdsetter kultur, bygger oppunder frivilligheten og bidrar til å fremme dannelse i samfunnet .
VG170305 * En politikk og en retorikk som bidrar til å redusere konflikter i samfunnet , og som ikke bidrar til å bygge opp motsetninger mellom folk, by og land.
DN170305 Den journalistikken samfunnet trenger mest, er under sterkt press.
DB170305 Det kan virke uproblematisk å gå for kontantfritt i samfunnet vi lever i her og nå, med det styresettet vi har, men vi vet ikke hvordan samfunnet vil være, hvilken teknologi vi vil ha og hvem som styrer om 15-20 år, sier Steffensen, som skrev en kronikk om spørsmålet i Dagbladet før helga.
DB170305 Det kan virke uproblematisk å gå for kontantfritt i samfunnet vi lever i her og nå, med det styresettet vi har, men vi vet ikke hvordan samfunnet vil være, hvilken teknologi vi vil ha og hvem som styrer om 15-20 år, sier Steffensen, som skrev en kronikk om spørsmålet i Dagbladet før helga.
DB170305 Hvis man ikke følger med og vet mindre får man ikke engasjert seg i at samfunnet skal være et bra samfunn for kvinner, sier hun.
DB170305 Dette er en daglig kamp, Kvinner må bidra til samfunnet slik at det kan være et godt sted for våre døtre.
DB170305 - Hvorfor har ikke høyt utdannelsesnivå blant kvinner ført til økt interesse for nyheter og samfunnet generelt ?
DB170305 - Som metode har vi hele tiden tenkt : Hvordan kan vi sikre den journalistikken mediebrukerne og samfunnet virkelig trenger ?
DB170305 - Hvis ikke tempoet går kraftig opp i mediepolitikken frykter vi at den journalistikken borgerne og samfunnet trenger, gradvis blir sterkt svekket, sier han.
DB170305 Selv sier Skarsvåg at han ikke har planer om å distansere seg fra samfunnet : ¶
DB170305 Personer og organiserte miljøer mener de er i sin fulle rett til å ramme dem som gjør en jobb på vegne av samfunnet .
DB170305 En rekke av Skarsvågs støttespillere er såkalte « frimenn » - som hevder sin rett til å leve på siden av samfunnet , og ikke anerkjenner personnummeret og sin tilhørighet til den norske stat.
DA170305 Både hun, Unni Wikan og Amal Aden har pekt på viktige ting som skjer i det norske samfunnet .
BT170305 I alle offentlige meldinger som omhandler innvandring, sosialpolitikk og velferd, omtales den økende utenforskapen, at mange barn og voksne er utenfor viktige arenaer i samfunnet som arbeidsliv, organisasjonsliv, og skole.
BT170305 Denne opplevelsen av utenforskap er vond for den enkelte å bære, men kan også utgjøre en trussel mot samfunnet , fordi det lett kan dannes uønskede organiseringer.
BT170305 I alle offentlige meldinger som omhandler innvandring, sosialpolitikk og velferd, omtales den økende utenforskapen, at mange barn og voksne er utenfor viktige arenaer i samfunnet som arbeidsliv, organisasjonsliv, og skole.
BT170305 Denne opplevelsen av utenforskap er vond for den enkelte å bære, men kan også utgjøre en trussel mot samfunnet , fordi det lett kan dannes uønskede organiseringer.
AP170305 Si ;D-innlegg : Vi må gjeninnføre islamsk feminisme og bekjempe det patriarkalske og mannssjåvinistiske samfunnet som preger store deler av verden.
AP170305 « En politikk og en retorikk som bidrar til å redusere konflikter i samfunnet , og som ikke bidrar til å bygge opp motsetninger mellom folk, by og land, » skriver landsstyret.
AP170305 En uttrykkelig anerkjennelse gitt av samfunnet kan oppfordre til varsling og samtidig virke beskyttende, skriver artikkelforfatterne.
AA170305 Den journalistikken samfunnet trenger mest, er under sterkt press.
AA170305 - Som metode har vi hele tiden tenkt : Hvordan kan vi sikre den journalistikken mediebrukerne og samfunnet virkelig trenger ?
AA170305 - Hvis ikke tempoet går kraftig opp i mediepolitikken frykter vi at den journalistikken borgerne og samfunnet trenger, gradvis blir sterkt svekket, sier han.
VG170304 Geriljalederen, Ivan Marques, smilte fra øre til øre da utenriksminister Børge Brende lovet å støtte til å hjelpe 7000 geriljasoldater inn det sivile samfunnet .
VG170304 - Derfor er det spesielt og svært oppløftende å oppleve at FARC-soldater og soldater fra regjeringen i dag står sammen om å gjennomføre første skritt i fredsavtalen og avvæpne og integrere FARC-styrkene inn i det sivile colombianske samfunnet .
VG170304 Resultatet er at samfunnet kneler under resultatene av sin egen framgang.
VG170304 Jeg skulle snart oppdage at denne tilstanden var like ubegripelig for samfunnet som den var for meg.
VG170304 En del av en befolkning på flere hundre tusen overlevende som beveger seg rundt i det norske samfunnet uten å gjøre noe særlig nummer ut av det.
VG170304 - De skal rapportere om uregelmessigheter og overtramp i samfunnet , men det blir feil, alvorlig feil, når pressen overhodet ikke finner balansen, ikke kjenner sine grenser, og tror at dette samfunnsoppdraget gir lov til å gjøre hva som helst, hvor lenge som helst, når som helst, mot hvem som helst, sier Drevland.
DB170304 - De skal rapportere om uregelmessigheter og overtramp i samfunnet , men det blir feil, alvorlig feil, når pressen overhodet ikke finner balansen, ikke kjenner sine grenser, og tror at dette samfunnsoppdraget gir lov til å gjøre hva som helst, hvor lenge som helst, når som helst, mot hvem som helst, sier Drevland. ( ©NTB ) ¶
DB170304 Samtidig med at norskfaget sliter med stofftrengsel, hvor det er for mye som skal formidles, krever samfunnet at man skal vite hvem som er hvem av Linni Meister og Sophie Elise.
DB170304 HELGEKOMMENTAREN : En slik overskrift i en nettavis sier mye om hvordan samfunnet har forandret seg i løpet av kort tid, hvilke ting som brått har blitt viktige og hvem vi er som nordmenn, som et folk, vinteren 2017.
DB170304 Det er et offentlig ansvar å gjøre unge mennesker rustet for det samfunnet de snart skal overta.
DB170304 Samfunnet vil ha blitt meg fremmed, jeg vil ha blitt utstøtt fra kulturen, blitt en mann utenfor tiden.
DB170304 Hva er det med samfunnet vårt som gjør at jenter går rundt og tror det er noe galt med tissen ?
DB170304 I Norge mener rundt to tredjedeler av folket at mediene informerer om vesentlige forhold i samfunnet og avdekker kritikkverdige forhold.
DA170304 juli-terroristen og samfunnet han er del av.
DA170304 juli-terroristen og samfunnet han er del av.
BT170304 Ikke bare fordi han reformerte kirken, men fordi han på grunnleggende vis endret samfunnet .
AP170304 I jobbsammenheng og i samfunnet generelt.
AP170304 Stein Erik Hagen : - Da jeg var 20 år, så eksisterte ikke dette i samfunnet
AA170304 - De skal rapportere om uregelmessigheter og overtramp i samfunnet , men det blir feil, alvorlig feil, når pressen overhodet ikke finner balansen, ikke kjenner sine grenser, og tror at dette samfunnsoppdraget gir lov til å gjøre hva som helst, hvor lenge som helst, når som helst, mot hvem som helst, sier Drevland. ( ©NTB ) ¶ | 6.000 kyllinger avlivet ette
AA170304 I tråd med utviklingen i samfunnet kirken er en del av, har kvinnene gradvis fått mer makt og innflytelse på alle nivå i kirken.
VG170303 Samt at IHS har gjort en kjempejobb for norsk idrett og samfunnet for øvrig, og at selskapet vil fortsette å gjøre det, sier Halstensen.
VG170303 Og dersom vi gjør en god jobb for norsk idrett og samfunnet som sådan, så fortjener vi honnør.
VG170303 Duterte har gang på gang fått kritikk fra det internasjonale samfunnet etter at han tiltrådte i mai.
VG170303 Men disse utgjør ytterfløyene i en ellers ganske forstandig og konstruktiv samtale om de betydelige utfordringene ved det kulturelt heterogene samfunnet som Norge irreversibelt er blitt.
VG170303 Revideringen av dokumenter for barnehage og skole som pågår nå, er verdivalg samfunnet tar på vegne av våre barn.
VG170303 Toska har sonet store deler av dommen ved lukket fengsel - men han ble på et tidspunkt overført til Lyderhorn overgangsbolig som et steg i tilbakeføringen til samfunnet .
VG170303 Avdelingen ligger like utenfor ringmuren ved fengselet og legger vekt på at fangene får mulighet til kontakt med samfunnet igjen.
VG170303 Alle må delta på avdelingens programvirksomhet som et ledd i forberedelsene til et nytt liv i det åpne samfunnet .
DB170303 Enten det er utfordringer på grunn av størrelsen eller graden av bevegelighet, sammenlignet med det samfunnet generelt er lagt til rette for, sier Graff til Dagbladet.
DB170303 Det kan virke uproblematisk å gå for et kontantfritt samfunn slik vi lever her og nå, med det styresettet vi har, men vi vet ikke hvordan samfunnet vil være, hvilken teknologi vi vil ha og hvem som styrer om 15 - 20 år.
DB170303 Blir konsekvensen av det kontantfrie samfunnet at bankene heller ikke aksepterer verken innskudd eller uttak av utenlandsk valuta, vil et nytt marked oppstå i valutasmugling.
DB170303 I intervjuet rekker hun en finger mot presset ungdom i samfunnet føler på.
BT170303 Sangen bagatelliserer noen av de største problemstillingene vi står overfor i samfunnet i dag.
BT170303 Dette handler ikke bare om likestilling og hvordan vi ønsker at samfunnet skal være, det handler om grunnleggende moralske og etiske verdier.
AP170303 - Et demokrati blir ikke bærekraftig før verdier som sameksistens, likestilling, humanisme, rasjonalisme og autoritetsskepsis - det vi ofte ( og noen ganger for å provosere ) kaller « liberale verdier » - blir tilstrekkelig forankret i samfunnet , skriver Jean-Pierre Jans.
VG170302 - Det er helt greit at ulovlige innvandrere får bli, så lenge de ikke er kriminelle, går gjennom prosessen for å bli lovlige og bidrar til samfunnet .
VG170302 Den kritiske journalistikken skjer nå i et landskap der media kun er en av mange kanaler politikere og andre benytter for å kommunisere til store grupper i samfunnet .
SA170302 - Dette er en lukket sektor i samfunnet , og vi vet ikke så mye om behandlingen av de mest utsatte barnevernsbarna.
DN170302 Men ansvaret er for stort og kostnadene er for høye til ikke å gjøre noe med dette, både for den enkelte bedrift, den enkelte ansatte og for samfunnet som sådan, sier hun.
DB170302 Dette er en skam overfor de svakeste i samfunnet vårt, som burde ha hatt muligheten til å få aktiv dødshjelp om de selv ønsker det.
DB170302 Klungtveit, har et innlegg som veldig tydelig demonstrer mye av det som er feil med norske medier, journalister og hvorfor de stadig taper troverdighet og oppslutning i samfunnet .
DB170302 Det er dessverre lite forskning på medienes opptreden, men har vi noen holdepunkter for å analysere hvorfor de er på kollisjonskurs med resten av samfunnet .
DB170302 Han deler synspunktet om at måten samfunnet er satt sammen på, med mennesker med ulik bakgrunn, bør gjenspeiles bedre på teaterscenen og i filmer.
DA170302 Såkalt « yellow cake » kan oppgraderes til rent uran, og er derfor på listen av materialer det internasjonale samfunnet overvåker.
DA170302 En saksarbeider på sosialkontoret, som ikke har tenkt å finne seg i at verken hun selv eller samfunnet blir behandlet på denne måten.
DA170302 Men ansvaret er for stort og kostnadene er for høye til ikke å gjøre noe med dette, både for den enkelte bedrift, den enkelte ansatte og for samfunnet som sådan, sier hun.
DA170302 I en kommentar i Dagen skrev Isaksen at kristendommen representerer den kanskje sterkeste kulturkraften som har formet det norske samfunnet , og at det å forsøke å skjære over dette båndet er historieløst.
DA170302 I dommen heter det at tiltakene mot Breivik har vært nødvendige for sikkerheten til samfunnet og ham selv.
BT170302 Han ble boende der hele livet og hentet inspirasjon til alle sine bilder fra dette lille samfunnet .
AP170302 De opplever at veldig mange på deres alder er engasjert i samfunnet rundt seg.
AP170302 Mye tyder på at det går fint an for en del mennesker, især gutter, å være « tapere » i skolen og likevel « vinnere » i samfunnet .
AA170302 Men ansvaret er for stort og kostnadene er for høye til ikke å gjøre noe med dette, både for den enkelte bedrift, den enkelte ansatte og for samfunnet som sådan, sier hun.
AA170302 Når midlene går til veier og bane, er i det minste sannsynligheten stor for at investeringene gir samfunnet langsiktig avkastning.
AA170302 Vanskelig språk skaper også misforståelser og fører til at hele samfunnet fungerer mindre effektivt.
VG170301 På en konferanse i FN-regi i Genève hevdet Sør-Koreas utenriksminister Yun Byung-se at det internasjonale samfunnet bør vurdere å kaste Nord-Korea ut av FN.
VG170301 Familiene til ofre etter masseskyting, folk som er avhengige av den mye omtalte helsereformen « Obamacare », og innvandrere som har bidratt i samfunnet , var blant de inviterte.
VG170301 La det være klart, jeg tror ikke at Asle Toje anser mennesker med en annen hudfarge for å være en trussel mot det norske samfunnet .
VG170301 Disse kvalitetene ved det norske samfunnet er derimot avfødt en vestlig sekulær tradisjon, med røtter tilbake i Opplysningstiden og ikke minst sterkt forankret i den franske revolusjon og den amerikanske grunnloven, symbolisert ved de tre fargene i det norske flagget, direkte adoptert fra det franske - rødt, hvitt og blått.
VG170301 Valgfrihetens onde tvilling er beslutningsvegringen, og så lenge vi ikke selv tar bevisste valg, vil samfunnet ta valgene for oss.
VG170301 Ikke fordi han fortjener det, men fordi samfunnet vårt trenger det - fordi vi slik viser oss selv og hverandre at våre prinsipper bærer, også når de stilles på prøve.
VG170301 Men de var opptatt av å få drahjelp til å utvikle samfunnet sitt, uten olje.
VG170301 Fiskeriinteressene er så viktige for samfunnet vårt, at vi ikke kan gamble med det.
VG170301 Hadde vi utvidet gruppen som skulle fått testen, ville vi begitt oss inn på en utvikling mot mindre mangfold i samfunnet og mindre aksept for annerledeshet.
VG170301 Hun legger til at det er godt å vite at samfunnet ikke vil se noe mer til terroristen på flere år.
FV170301 Nå har han skrevet bok om veien inn i det norske samfunnet .
DB170301 Dette er en offentlig betalt test som direkte bidrar til å sortere bort mangfoldet i samfunnet , sier Pettersen og fortsetter : ¶
DB170301 - Det jeg dog har store motforestillinger mot og utfordringer med er at staten, som den aller viktigste holdningsskaperen vi har i samfunnet , systematisk søker å sortere bort Downs syndrom.
DB170301 - Denne type sortering vil langt på vei undergrave holdninger som inkluderer mangfold, og vil dermed gjøre samfunnet betraktelig fattigere, sier hun.
DB170301 Men nå er det vi som uttrykker bekymring for hva slags betydning dette får for det norske samfunnet , som får på pukkelen.
DB170301 Likevel ser det ut til at rasisme og fremmedfrykt også eksisterer i det svenske samfunnet .
DA170301 Det ene problemet vil være at folk med minoritetsbakgrunn ikke føler at de hører til i det norske samfunnet, og nordmenn med majoritetsbakgrunn kan føle at samfunnet blir mer fragmentert, og at vi ikke samles i en felles kultur.
DA170301 Det ene problemet vil være at folk med minoritetsbakgrunn ikke føler at de hører til i det norske samfunnet , og nordmenn med majoritetsbakgrunn kan føle at samfunnet blir mer fragmentert, og at vi ikke samles i en felles kultur.
DA170301 - Vi er bekymret for at det er mange ulovlige våpen ute i samfunnet som kan medføre stor risiko for ulykker.
DA170301 - Ulovlig våpenbesittelse utgjør en risiko for samfunnet .
BT170301 Kritikk driver samfunnet fremover, ikke selvtilfredshet.
AP170301 - Hvis samfunnet ønsker en slutt på volden i fengslene, er det smarteste å skille overgrepsdømte fra andre, mener han, og konkluderer : ¶
AP170301 Retten mener samtidig omfanget av kroppsvisitasjoner og bruken av håndjern i tiden på Ila fengsel- og forvaringsanstalt har vært nødvendige for å ivareta sikkerheten for samfunnet og for Breivik.
AP170301 Hun tar opp viktige og relevante problemer ved samfunnet i dag, hvor blant annet fokuset på kropp spiller en stor rolle.
AA170301 - Vi er bekymret for at det er mange ulovlige våpen ute i samfunnet som kan medføre stor risiko for ulykker.
AA170301 Den andre hovedfaktoren har med den politiske utviklingen i samfunnet , og at det kvinnebevegelsen vokste frem og som tok av tidlig på 70-tallet.
VG170228 Lundteigen er helt klar på at debatten om regjeringens mangelfulle innsats for å sikre samfunnet mot terror, må tas i åpenhet.
DB170228 Personer og organiserte miljøer mener de er i sin fulle rett til å ramme dem som gjør en jobb på vegne av samfunnet .
DB170228 i politiet og brannvesenet, ble utsatt for noe slikt ? Samfunnet må vise at det har evne til å ta vare på dem som er satt til å verne om barns liv og rettigheter.
DA170228 Kombinert med økt formuesskatt er dette en holdning som kveler det som skal være motoren i samfunnet vårt.
DA170228 Av : Trygve Pedersen, styremedlem i Stavanger Høyre ¶ Samfunnet vårt trenger slike arbeidsplasser, og da kreves mer enn politiske vedtak.
DA170228 I samme avis forsvarer fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal ( KrF ) lønnsnivået ved å vise til tilsvarende lederstillinger i samfunnet ellers.
BT170228 Men de mener samfunnet har råd til storstilte utbygginger av flyplassene.
BT170228 Men de mener samfunnet har råd til storstilte utbygginger av flyplassene.
AP170228 | Det pågår en kamp om den dagsordensettende makten i samfunnet Knut Olav Åmås ¶
AP170228 | Det pågår en kamp om den dagsordensettende makten i samfunnet Knut Olav Åmås ¶
AA170228 - Ulovlig våpenbesittelse utgjør en risiko for samfunnet .
AA170228 - Ulovlig våpenbesittelse utgjør en risiko for samfunnet .
AA170228 Det er fruktene av deres innsats samfunnet skal leve av i morgen.
VG170227 - Det er en voldsom frustrasjon mot samfunnet her.
VG170227 Hvor mange innvandrere som kommer og hvordan de tilpasser seg det norske samfunnet er avgjørende for om vi lykkes med å opprettholde det sterke samholdet vi har i dag.
FV170227 - Ulovlig våpenbesittelse utgjør en risiko for samfunnet .
FV170227 - En risiko for samfunnet
DN170227 Innvandrere tar del i det norske samfunnet på samme måte som de som er her fra før.
DB170227 Vi nærmer oss en svært farlig utvikling i samfunnet dersom barn ikke lengre får nødvendig beskyttelse fordi de ansatte ikke tør å utsette seg selv eller familien for fare, sier Liv.
DB170227 Personer og organiserte miljøer mener de er i sin fulle rett til å ramme dem som gjør en jobb på vegne av samfunnet .
DB170227 Under presidentvalgkampen snakket den politiske journalisten Molly Ball om hvordan Trump hadde lyktes med å fremstille samfunnet som et nullsumspill, der man måtte hegne om sin gruppes posisjon og beskytte sine egne i en tenkt kamp mot andre grupper med sterke beskyttere. ironisk nok kan en sterk vekt på å fortelle minoriteters og kvinner shistorie fremstå på en lignende måte, som
DB170227 Mange som har følt på at de har måttet oppleve de største historiene i populærkulturen via en hvit, mannlig surrogat på kinolerretet, gleder seg trolig over at deres opplevelse av verden og samfunnet får større plass og anerkjennelse.
DB170227 Hvis bevissthet bikker over i overbevissthet, er det ikke sikkert det er så god balsam for det oppflerrede amerikanske samfunnet .
DA170227 I det veiløse samfunnet var handlende i Oslos omland avhengig av sledeføre for å få brakt varene sine til torgs.
DA170227 - Det er bra at domstolen er tydelig på dette og setter foten ned for flybransjens ønsker om en fortsatt trafikkvekst som vil låse samfunnet til et høyt energibehov og høye utslipp i lang tid, sier Schlaupitz.
BT170227 Innvandrere tar del i det norske samfunnet på samme måte som de som er her fra før.
BT170227 Flere enn før ser innvandrere som en « kilde til utrygghet i samfunnet ».
BT170227 Tillegget er en liberal grunnstein i det amerikanske samfunnet , som demokratier verden over er inspirert av.
BT170227 Innvandrere tar del i det norske samfunnet på samme måte som de som er her fra før.
BT170227 Flere enn før ser innvandrere som en « kilde til utrygghet i samfunnet ».
BT170227 Tillegget er en liberal grunnstein i det amerikanske samfunnet , som demokratier verden over er inspirert av.
AA170227 - Det vil koste samfunnet mye penger, gi store naturinngrep og legge til rette for unødvendig vekst i biltrafikken, sierSchlaupitz. ( ©NTB ) ¶
AA170227 Innvandrere tar del i det norske samfunnet på samme måte som de som er her fra før. ( ©NTB ) ¶
AA170227 Et sentralt ansvar for Facebooks fremtidige samfunnskontakt i Oslo vil være å samarbeide med politikere og lokale organisasjoner om sikkerhet, digitale ferdigheter og lignende emner som er sentrale for samfunnet vårt. » ( ©NTB ) ¶
AA170227 - Se bare til Sverige og Frankrike, og mye verre vil det bli med fortsatt innvandring av muslimer som krever sine rettigheter i samfunnet .
AA170227 » Dette skrev Aslak Sira Myhre i en kronikk i Dagsavisen hvor han oppfordret alle til å gjøre noe nyttig for samfunnet , istedenfor å følge sine drømmer.
AA170227 Det er rart det skal være et paradoks i det å være sosialdemokrat eller sosialist, og ønsket om å drive i småskala, utvikle noe nytt for samfunnet , eller bare det å eie sin egen virksomhet og tid.
DB170226 Personer og organiserte miljøer mener de er i sin fulle rett til å ramme dem som gjør en jobb på vegne av samfunnet .
DB170226 Hun mener samfunnet burde slå til hardere mot sjikanen.
DB170226 - Det virker som politi og samfunnet for øvrig ikke tar dette nok på alvor.
DB170226 Vi bør kanalisere den rettferdige vrede vi føler ( for rotet Amerika er i ), og bruke den til å forandre samfunnet . » - Steve Thrasher ¶
DB170226 U.N.I.T.Y.-en hun roper om, var kanskje et rop innenfor egen subkultur, men jeg vil rope det ut til hele samfunnet vårt.
DB170226 Sett fra det dominerende perspektivet samfunnet blir forstått ut fra, nemlig den hvite, unge mannen, som også lenge har vært den største forbrukeren av hiphopmusikk, handlet « U.N.I.T.Y. » lite om det som ellers var skildret og populært i hiphop.
DB170226 Og hun gjør det på samme måte som hun strukturerer låta ellers, på intuitivt vis, med en lite forklarende tekst der budskapet er rettet mot et publikum som er innenfor samfunnet hun kritiserer, og derfor forstår hva hun sier.
DB170226 Det er en kritikk av samfunnet hun lever i, og det viser et splittet samfunn.
DB170226 " tar opp temaer som respektløsheten mot kvinner i samfunnet , gatetrakassering, vold i hjemmet, og verbal vold mot kvinner i hiphop-miljøet.
DB170226 Hvordan motiverer det til innsat s for å integrere seg, bli en del av samfunnet , ta seg utdanning og arbeid når alt det man har jobbet for uansett kan tas vekk på sekunder ?
DB170226 Søndag utdyper han overfor Dagbladet sitt hardtslående oppgjør med det norske samfunnet .
BT170226 Motstanden til røykerommet er gjennomgående begrunnet i at det vil sende uheldige signaler til samfunnet dersom man åpner for dette.
AP170226 I en stortingsmelding i fjor høst skriver departementet at begrunnelsen for regelen « var at pensjonistene over tid skulle kompenseres for prisveksten og i tillegg få del i den generelle velstandsveksten i samfunnet . ».
AP170226 Innvandrere tar del i det norske samfunnet på samme måte som de som er her fra før.
AP170226 Flere enn før ser innvandrere som en « kilde til utrygghet i samfunnet ».
AP170226 Inne i lokalet sitter det en gjeng i den vintermørke byen og finner feil med samfunnet de er en del av, og det er selvsagt sentralmakten i Oslo som utpekes som det store hinderet for vekst og utvikling i distriktene.
AA170226 De påfører huseiere og samfunnet store kostnader, sier operasjonsleder Bergstrøm. | - Kvinne fikk 750 kroner for attentatet mot Kim Jong-nam ¶
VG170225 I 1999 « forsvant » Christian René Wold fra samfunnet og levde seks år uten adresse i Oslos kriminelle underverden.
VG170225 - Jeg trakk meg ut av samfunnet rett og slett.
VG170225 Det siste halvåret har fredsbestrebelsene ligget på sotteseng, og det internasjonale samfunnet ser ut til å være handlingslammet.
VG170225 - Dere må skjønne at konsekvensene av en sammenslåing er at tilflytting vil bli byttet ut med avfolkning og at samfunnet vårt på sikt vil kunne dø ut, sier ordfører Per-Helge Johansen ( Sp ) i Leka til VG.
SA170225 Til tross for uenighet om hvordan samfunnet skal organiseres, har det vært nærmest konsensus om dette som grunnregel.
DB170225 Det handler om å fungere i samfunnet , uansett om du har blondt hår eller går i kirken eller i moskeen.
DB170225 De som kommer må både forventes og ønskes inn samfunnet på en bedre måte.
DB170225 For det er jammen er sjelden vi støter på vaskeekte tabu i det norske samfunnet .
DA170225 Når man ser filmen, forstår man hvor langt og samtidig kort det amerikanske samfunnet har kommet siden.
DA170225 Samfunnet trenger et godt og sterkt Folkehelseinstitutt som leverer helseberedskap og kunnskapsstøtte for folkehelsearbeidet og helse og omsorgstjenestene lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier hun.
DA170225 Ola Rosling er skeptisk til å ukritisk slå fast at det er en økende motstand mot fakta i samfunnet .
AP170225 Aftenpostens teknologikonferanser har som mål å bidra med kunnskap om hvordan teknologien endrer samfunnet .
VG170224 Det var så mange med mitt språk her, og det var vanskelige å bli integrert i det svenske samfunnet .
VG170224 Det internasjonale samfunnet må lære av dette, sier Victor Adetula.
VG170224 Det er interessant og veldig bra at det nå reageres, men vi er mange som ser at hjelpen kommer alt for sent, sier Adetula, som er oppgitt over at det internasjonale samfunnet ikke synes i stand til å tenke nytt og dristigere for å kunne hjelpe kriserammede land i Afrika mer effektivt.
VG170224 Adetula er kritisk til den manglende interessen fra det internasjonale samfunnet .
VG170224 - Hadde det ikke vært for Boko Haram, med sin voldelige ekstremisme, hadde ikke det internasjonale samfunnet vært så interessert.
VG170224 Men samfunnet har utviklet seg enormt siden de var unge.
VG170224 De er helt enig i at åpenhet er viktig - både for de som omfattes av tvangsvedtakene og for at samfunnet skal ha tillitt til tjenestene.
VG170224 - Du får angst, du blir nedbrutt og det er en psykisk belastning å føle seg utenfor samfunnet .
FV170224 For Åsnes bok snakket også til alle oss som ikke kjenner det norske samfunnet inngående.
FV170224 juli var en enorm utfordring for demokratiet og det åpne norske samfunnet .
DN170224 Banktoppen Rodrigo Rato var tidligere en av de høyest ansette personene i det spanske samfunnet som tidligere visepresident, tidligere finansminister og tidligere øverste leder i det internasjonale pengefondet, International Monetary Fund.
DB170224 Sannsynligvis vet han godt hva konsekvensene kan bli for samfunnet når folk som stoler på ham, lytter til desinformasjonen om uavhengige medier.
DB170224 Når ble « noblesse oblige », adelskapets forpliktelser overfor samfunnet det er en del av, erstattet med etisk egoisme ?
DB170224 Og ja, det er fortsatt ubegripelig for de fleste av oss hvor gjennomgripende konsekvenser den teknologiske tsunamien får for samfunnet vårt.
DB170224 Han klemmer gassen i bånn og bruker resten av sin livstid til å sette opp et speil mot det hyklerske og dobbeltmoralske samfunnet han forakter så sterkt.
DB170224 Som figuren under fra side 81 i Brochmann-utvalgets rapport viser, kan en flyktning med grunnskole eller mindre fra utlandet bruke ni år på å fullføre videregående skole uten at det koster samfunnet mer enn vi får igjen, selv med et pessimistisk anslag ( lavalternativ ).
DB170224 Når Toje i tillegg advarer oss mot å bruke penger på kvalifiseringstiltak, som det er all grunn til å tro at vil lønne seg for både samfunnet og den som mottar kvalifiseringstiltakene, er det enda en ting som bare vil virke som en selvoppfyllende profeti.
DB170224 Det er ingen tvil om at det norske samfunnet tåler en hel del innvandring.
DB170224 Det avhenger nemlig av hvem som kommer, når de kommer, hvordan de integreres, om de har arbeid, om de lykkes på skolen og hvor godt de inkluderes i samfunnet de er en del av.
DB170224 Det snakkes lite om hva udugelig saksbehandling koster samfunnet og den enkelte.
DB170224 Endrer man kommunegrensene, rokker man ved selve fundamentet i det norske samfunnet .
DB170224 Tidligere denne måneden ble han tildelt Menneskeverds Livsvernpris for sin åpenhet rundt sin egen situasjon, og for sitt engasjement for utsatte og sårbare grupper i samfunnet .
DA170224 Dette monsteret har bare fått vokse fordi myndighetene har neglisjert det og det internasjonale samfunnet har vært tause, sier han til Dagsavisen.
BT170224 For Åsnes bok snakket også til alle oss som ikke kjenner det norske samfunnet inngående.
BT170224 juli var en enorm utfordring for demokratiet og det åpne norske samfunnet .
BT170224 En vesentlig svakhet i reguleringsplanen er derfor at kommunen ikke har tatt høyde for parsellhagens verdi for samfunnet .
AP170224 Men i likhet med sine kamerater i Kina har Vietnams kommunistledere ikke hatt noen skrupler med å la økonomisk vekst føre til store forskjeller i samfunnet , til tross for sin erklærte likhetsideologi.
AP170224 Eller om man bevisst valgte å priortiere å bruke penger på andre forhold i samfunnet .
AP170224 En enorm og systematisk korrupsjon som har gjennomsyret alle nivåer i samfunnet .
AP170224 En enorm og systematisk korrupsjon som har gjennomsyret alle nivåer i samfunnet .
AA170224 Uttrykket parallellsamfunn brukes vanligvis om områder med høy innvandrerandel hvor det råder andre normer enn i resten av samfunnet .
AA170224 Uttrykket parallellsamfunn brukes ofte om områder med høy innvandrerandel hvor det råder andre normer enn i resten av samfunnet .
AA170224 Høy kriminalitet er " en trussel mot hele det demokratiske samfunnet og skal bekjempes med alle midler ", heter det i forslaget.
VG170223 Men noen må fortelle hva som foregår for at vi skal få rettferdighet i dette samfunnet , sier 35-åringen til forsamlingen av stortingsrepresentanter.
VG170223 - Det er for meg helt uforståelig, når vi en familie som er så godt intergrert i samfunnet , med barn som har vokst opp og går på skole her.
VG170223 Jeg er helt enig i at en sammenslåing sakte, men sikkert, vil føre til fraflytting og at samfunnet vårt på sikt forsvinner.
VG170223 Forsvinner de, så er det fare på ferde for samfunnet vårt.
VG170223 - Det er dessverre også min vurdering at dette samfunnet kan rakne.
VG170223 Det er veldig farlig for integreringen, for det sier seg selv at trygge mennesker er bedre for samfunnet enn utrygge mennesker, sier Heikki Holmås ( SV ) til VG.
VG170223 Det er ikke sunt verken for enkeltpersoner eller samfunnet , sier Holmås.
DN170223 Jeg har en sterk tro på at EQTs lidenskap for å utvikle selskaper vil fortsette å skape levedyktige verdier for både investorene, selskapene og samfunnet som helhet, sier toppsjef Thomas von Koch i EQT Partners i dagens melding.
DB170223 - Utover dette eksempelet, finnes det et helt forskningsfelt viet til studier av det som kalles Heritage Languages ( på norsk : det som er språket i hjemmet, men som er minoritetsspråk i samfunnet ), en situasjon hvor barnet lærer ett språk i hjemmet og et annet språk i miljøet.
DB170223 Han legger likevel til at det ikke var hans intensjon å « fjerne ham fra samfunnet », og fortsetter med å si at han ikke ser på ham som et monster, men som « en liten fandenivoldsk, rampete lillebror ».
DA170223 Mannen får en vanskelig vei tilbake til samfunnet .
DA170223 Til det er avstandene altfor store, mener han, og minner om at samfunnet ikke bare består av politikere og byråkrater, men for det aller meste av « helt vanlige folk ».
DA170223 - Jeg tror ikke en så stor region gagner samfunnet .
AA170223 SV-leder Audun Lysbakken sier at samfunnet er på vei i feil retning og mener politikerne kan endre utviklingen.
AA170223 Eller som av HRS anklages for å drive « taqiyya », skjulte og utspekulerte løgner for å islamisere samfunnet .
AA170223 De spør om ting som : « har [ myndighetene ] en skjult og smart agenda når de fremmer ekstremister som vil ta livet av hele fundamentet for samfunnet vårt ? ».
VG170222 En åpen og fordomsfri debatt er nødvendig, dersom nykommerne skal finne sin plass i det samfunnet de har kommet til.
DB170222 For i likhet med skihelten sin, har det finske samfunnet tatt et oppgjør med jukset.
DB170222 En islamist er en person som står for en politisk ideologi hvor samfunnet styres av islam, blant annet med innføring av Sharia-lovgivning.
DB170222 - Dette er det ekstra viktig for folk som meg å være tydelige på, for det finnes nok av hat i samfunnet som det er.
AP170222 - Jeg sier velkommen etter til politikere som plutselig tør å si at samfunnet må hjelpe ungdommer som lider av å leve i æreskulturer.
AP170222 - Jeg sier velkommen etter til politikere som plutselig tør å si at samfunnet må hjelpe ungdommer som lider av å leve i æreskulturer.
AP170222 Unndraging i et slikt omfang har klare negative konsekvenser for samfunnet , mener dommerne.
AP170222 Et regjeringsoppnevnt utvalg på tre personer som har vurdert Forskningsrådet, mener at man skal legge vesentlig mer vekt på vitenskapelig publisering og mindre vekt på om prosjektet er nyttig for samfunnet i vurderingen av hvilke prosjekter som skal få penger.
AP170222 Det blir vanskeligere når det i større grad skal legges vekt på vitenskapelig kvalitet, som siteringer av andre forskere, uten hensyn til nytteverdi for samfunnet .
AP170222 Samfunnet ønsker at forskningen skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer som helse og klima.
AA170222 - Dette er det ekstra viktig for folk som meg å være tydelige på, for det finnes nok av hat i samfunnet som det er, skriver hun.
VG170221 I det stadig mer mangfoldige samfunnet Norge har blitt, er kongehuset viktigere enn noen gang.
VG170221 Samfunnet vårt forandrer seg raskt.
FV170221 Og det er generelt for dette samfunnet - man må være fleksibel for å overleve som institusjon, sier han.
FV170221 Det har noe med at han har maktet å holde tritt med utviklingstrekk i samfunnet vårt å gjøre.
DN170221 Og her kan man utvilsomt se for seg noen av de samme skillelinjene i det norske samfunnet som det man har sett internasjonalt.  ¶
DB170221 Våre medlemmer er hverdagshelter som har valgt jobbene sine fordi de har et engasjement for de mest utsatte i samfunnet .
DB170221 ¶ FOLKEKJÆR : Kong Haralds taler er kjent for å inkludere alle i samfunnet .
DA170221 Og det er generelt for dette samfunnet - man må være fleksibel for å overleve som institusjon, sier han.
DA170221 Det har noe med at han har maktet å holde tritt med utviklingstrekk i samfunnet vårt å gjøre.
BT170221 Og det er generelt for dette samfunnet - man må være fleksibel for å overleve som institusjon, sier han.
BT170221 Det har noe med at han har maktet å holde tritt med utviklingstrekk i samfunnet vårt å gjøre.
BT170221 | La meg delta i det norske samfunnet
BT170221 Siden jeg kom som asylsøker til Norge i 2008 og frem til nå, har både jeg og familien jobbet hardt for å delta aktivt i samfunnet .
BT170221 JOBBET HARDT : Siden jeg kom som asylsøker til Norge i 2008 og frem til nå, har både jeg og familien jobbet hardt for å delta aktivt i samfunnet , skriver Redor Askan.
BT170221 Da kan jeg begynne å takke Norge for det som jeg har fått og delta enda mer i samfunnet .
AP170221 I Novellesamlingen Arbeidsnever tas vi med til Froland utenfor Arendal, og blir kjent med folk som faller utenfor samfunnet , som ikke gjør det bra på skolen, ikke får fast jobb, ikke finner noen å slå seg sammen med og ikke kommer inn på boligmarkedet. | « La La Land » : Forfriskende og vidunderlig herlig ¶
AA170221 Og det er generelt for dette samfunnet - man må være fleksibel for å overleve som institusjon, sier han.
AA170221 Det har noe med at han har maktet å holde tritt med utviklingstrekk i samfunnet vårt å gjøre.
AA170221 I debatten om hvordan vi skal integrere minoriteter i samfunnet er denne gruppen glemt.
AA170221 - I debatten om hvordan vi skal integrere minoriteter i samfunnet er denne gruppen glemt.
VG170220 Dunham sammenligner faren sin med Viggo Mortensens rollefigur i « Captain Fantastic », som prøver å skjerme barna sine fra det kommersielle samfunnet .
VG170220 De fire episodene VG har sett er mye mer opptatt av å tegne et bilde av samfunnet serien utspiller seg i, enn i selve krimgåten.
SA170220 Når en kommer tett inn på slike skjebner hvor humanitære hensyn ikke lenger synes å telle med, berøres og berøves selve det verdimessige grunnlaget for samfunnet vårt.
SA170220 februar 2001 : Livet gikk tilsynelatende sin vante gang i det lille finske samfunnet i Norra Österbotten på VMs åpningsdag.
FV170220 februar 2001 : Livet gikk tilsynelatende sin vante gang i det lille finske samfunnet i Norra Österbotten på VMs åpningsdag.
DB170220 Jeg ville ta oppgjør med at dette har vært svik mot samfunnet , sier Cappelen.
DB170220 Synd for de som ikke får prøvd seg i en jobb der de kan bruke både hode og hender - og synd for det norske samfunnet .
DB170220 » Pence hyllet Europa, men snakket mer om « det europeiske samfunnet » enn om EU, øyensynlig for å unngå å motsi Trump, som i sine utfall har snakket om oppløsning av EU.
DB170220 FRI og Skeiv Verdens prioriteringer vil være å jobbe for et samfunn som føles trygt for og kan romme alle, og på samme måte som samfunnet vårt gir fordeler til menn fremfor kvinner, så gir det fordeler til majoriteten fremfor minoritetene.
DB170220 Jo lenger en sitter inne, jo vanskeligere kan det være å integreres i samfunnet etter endt dom.
DB170220 Er det lov i dette samfunnet , dere milsluker Harald runder 80, å grue seg en smule til VM på ski og NRKs dekning ?
DB170220 Det vil kunne bety velferdskutt, økte skatter, mindre samhold og at tilliten i samfunnet vårt forvitrer.
DB170220 e Brochmann-utvalget ble det nylig understreket at sysselsetting av innvandrere er en av de viktigste forutsetningene for at integreringen skal gå godt ; at det er essensielt for at innvandringen ikke skal bli en for stor byrde for velferdsstaten og at innvandrerne selv skal bli innvevd i det norske samfunnet .
DB170220 Feminismen og likestillingskampen er derfor tjent med at så mange som mulig involverer seg, og i kvinnetoget får vi en unik mulighet til å involvere oss sammen - og fremme verdier vi alle deler og kjemper for i samfunnet .
DB170220 Det er en dag hvor organisasjoner, politiske partier og folk flest samles for å markere at vi er villige til å anerkjenne, adressere og kjempe mot de utfordringer vi står ovenfor med diskriminering og mangel på likestilling i samfunnet .
DB170220 Synd for de som ikke får prøvd seg i en jobb der de kan bruke både hode og hender - og synd for det norske samfunnet .
DB170220 Mange kaster seg på bølgen, da det har blitt en trend å vise modeller som representerer alle personer i samfunnet .
DB170220 Endestad forklarer samtidig at et slikt tiltak er med å bidra til at også transpersoner får en følelse av å bli sett, og anerkjent i samfunnet .
DA170220 Å bruke penger på helse, omsorg og pedagogikk er en god investering for barnet og samfunnet .
DA170220 Det løftet det norske samfunnet og skapte samhold.
DA170220 For de forføreriske vindene som blåser gjennom samfunnet nå, minner om dem som omga Moliére da han skrev « Don Juan ».
DA170220 Rådet er også « forundret over at endringsforslagene ikke har tatt inn over seg at den økende andelen eldre vi kommer til å få i samfunnet vårt, skal kunne bo hjemme og klare seg selv lengst mulig.
BT170220 Som så mye annet i det britiske samfunnet , handler det om klasseforhold.
BT170220 Bøkene var nyskapende i formen, men ble sjelden tatt alvorlig som kommentar til samfunnet omkring ham.
AP170220 februar 2001 : Livet gikk tilsynelatende sin vante gang i det lille finske samfunnet i Norra Österbotten på VMs åpningsdag.
AA170220 Utenriksminister Brende påpeker at hjelp fra det internasjonale samfunnet ikke løser alle problemene.
AP170219 Å leve i det norske samfunnet uten ID-papirer er svært vanskelig.
AA170219 - Det som er på spill, er to visjoner for samfunnet , to visjoner for utvikling, to visjoner for staten, sier landets venstreorienterte president Rafael Correa.
DB170218 Han utfordrer kirken, næringslivet, politikere - angriper pengemakta og serviliteten i samfunnet .
DB170218 - Dette er skarp samfunnssatire, en bekmørk kritikk av dobbeltheten og hykleriet i samfunnet .
DB170218 Suksesshistorier skjer når samfunnet er fleksibelt nok til å utnytte mangfoldet og skapergleden blant sin befolkning.
DB170218 Netto er det en kostnad å betale for å presse folk inn i jobber som hverken de eller samfunnet har bedt om.
DB170218 Oversatt til dagligtale betyr det at vi må sikre at antall innvandrere ikke er høyere enn vi har jobb og penger til, og at de som kommer hit deltar med det de kan og bidrar til å bygge det norske samfunnet .
DB170218 Jeg må innrømme at jeg aldri har tenkt på det som et problem, verken for dem eller for det norske samfunnet .
DB170218 I så måte var det en vekker å oppdage at en ung mann kan bli sendt ut av landet, etter 17 år - at det livet han har skapt her, innsatsen han har lagt ned og tilhørigheten til samfunnet - veier mindre enn en påstand om at han snakket usant som 14-åring.
DB170218 Hvis forskningsdirektøren mener at vi undervurderer etnisitetens betydning i dagens Norge - at det ikke er nok å lære språket, tilegne seg kulturen, delta i samfunnet og føle tilhørighet til landet - bør han være redelig nok til å si det, begrunne det og diskutere det.
DB170218 For å lykkes med integreringen, påpeker utvalget, er det avgjørende at « omfanget av innvandringen må være i samsvar med absorberingskapasiteten i arbeidsliv og velferdssystem, og nykommere må inkluderes på de sentrale arenaene i samfunnet ».
DB170218 Det er en grundig og nøktern rapport som peker på hvordan økt kulturell og økonomisk ulikhet - som innvandringen bidrar til - utfordrer fellesskapsfølelsen i samfunnet .
DA170218 På forskning.no advarer imidlertid Aall og forskerkollegaen Eivind Brendehaug mot at « Tomme cruisekaier og nedlagte flyplasser kan bli monumenter over en feilslått fossilbasert reiselivspolitikk i en tid der resten av samfunnet er på full fart inn i en fossilfri fremtid ».
AP170218 Det internasjonale samfunnet fryktet at Iran var i ferd med å utvikle atomvåpen.
VG170217 - Dette har vært en vanskelig sak i balansen mellom sikkerhet og truslene vi ser mot samfunnet , og personvernet.
SA170217 De mente samfunnet burde få se hvordan denne viktige delen av barnevernet fungerer.
DB170217 Ifølge tall fra Pew Research Center ( 2013 ), mener 96 prosent av den ugandiske befolkningen at homofili ikke skal aksepteres av samfunnet .
DA170217 Det libyske samfunnet brøt sammen, sier Sharief.
DA170217 At noen kjører med piggdekk, hindrer ulykker og redder ganske sikkert mange liv og sparer samfunnet for store utgifter.
DA170217 - At noen kjører med piggdekk, hindrer ulykker og redder ganske sikkert mange liv og sparer samfunnet for store utgifter, skriver Inge Tellnes.
AP170217 Zuckerberg innrømmer at sosiale medier kan bidra til å øke polariseringen, skape « filter bubbles » og ødelegge for en felles forståelse i samfunnet .
AP170217 I brevet siterer Facebook-grunnleggeren Abraham Lincoln som snakket om å handle i takt - « in consert » og om « åndelige behov », det å bidra til samfunnet og at mange har mistet håpet for fremtiden.
AP170217 - Jeg vil være et eksempel for gründere som vil bygge noe nytt i fremtiden, sånn at de også ser hvordan man kan gi noe tilbake til samfunnet og til verden.
AP170217 - Du må føle et behov selv for å være med på å bygge det samfunnet vi trenger på lang sikt, sier han.
AP170217 Marc Zuckerberg ( 32 ) ønsker å samle det globale samfunnet .
AP170217 Denne Facebook-endringen vil trolig irritere mange ¶ 5 punkter for å bygge samfunnet videre ¶
AP170217 At gjennom Facebook kan man enklere oppnå kontakt med ulike deler av samfunnet , skriver nettstedet Mashable. 2.
AP170217 IMF skriver at alle innstrammingene og kuttene for å redusere statens budsjettunderskudd « har medført betydelige kostnader for samfunnet ».
AA170217 Revy er folkets talerstol, og vi vil vise at det er mulig å bruke humoren som et middel til å kommentere det vi ser i samfunnet nå, sier hun.
AA170217 Ifølge Sagmo er en humoraktivist en person som krysser humoren med samfunnskritikeren i seg, og som kommenterer samfunnet og trendene vi ser med humor.
AA170217 Det er viktig at komikere og satirikere ser på samfunnet og lærer oss å le av oss selv.
AA170217 - Revy er folkets talerstol, og vi vil vise at det er mulig å bruke humoren som et middel til å kommentere det vi ser i samfunnet nå, sier Hanne Vilja Sagmo, fagansvarlig for Norsk Revyfestival.
VG170216 Da 13-årige Geiner, som Polanski hadde sex med, har tidligere uttalt at hun ikke tror han er en trussel for samfunnet , og at han burde slippe fengsel.
VG170216 Det er gunstig både for pasienten og for samfunnet å korte ned på ventetiden så mye som mulig, sier Sande.
DB170216 Hele samfunnet har skylden for det, ikke bare fotballen.
DB170216 - Hvorfor har det blitt sånn ? - Samfunnet har gjort det sånn og vi voksne har tillatt det.
DB170216 Spørsmålet er nå om resten av samfunnet vil følge etter.
DB170216 Prisen premierer studenter som tør å tenke kritisk om samfunnet de er en del av, og som våger å stå opp for en bedre verden.
DB170216 Hun er i så måte et viktig bindeledd mellom den libyske grasrota og det internasjonale samfunnet , og ikke minst et strålende eksempel på at unge mennesker kan være slagkraftige endringsaktører.
DB170216 Han skal integreres i det norske samfunnet på kulturskolen Akademiet.
DB170216 Samfunnet forandrer seg fort, og ungdommen klarer det helt fint, men folk på min alder må slutte å spørre mennesker som har vokst opp i Norge hvor de egentlig kommer fra, sier forfatter og satiriker Knut Nærum ( 55 ).
DB170216 Det krever en formidabel politiinnsats som ville bringe samfunnet i en retning vi ikke ønsker.
DA170216 De fleste er villige til å inngå kompromisser med sin egen samvittighet for å gjøre livet lettere, og hele samfunnet er rigget til fordel for dem som tar uetiske snarveier.
DA170216 Samfunnet er sånn at hvis man slutter å bevege seg, så blir det som et stille vann som råtner.
DA170216 Tillitsvalgt og fengselsbetjent Farukh Qureshi vil bryte ned murer i håp om at samfunnet utenfor kan forstå kriminalomsorg på en bedre måte.
DA170216 Det mest meningsfulle med jobben er å jobbe med tilbakeføring, altså at de innsatte skal bli klare for å komme tilbake til samfunnet .
DA170216 - Vi må også huske at det er noen i norske fengsler i dag, som skal tilbake til samfunnet , og et fengsel uten innhold skaper bare problemer.
DA170216 * Kutt og nedprioritering av innholdsarbeidet som skal bidra til at de innsatte kan fungere i samfunnet igjen.
BT170216 I første omgang var det ment å bringe informasjon til omverdenen, for å engasjere det internasjonale samfunnet , og undergrave regimets propaganda.
AP170216 Her leser flyktningbarna at de er med på å ødelegge det norske samfunnet
AA170216 Hele samfunnet har mobilisert i kampen mot barneekteskap, opplyser Plan.
AA170216 Kantoren mener en privatisering av gravferdene gjenspeiler kulturelle holdninger i samfunnet og har bidratt til flere ikke-religiøse innslag i kristne begravelser.
VG170215 Jeg vil si at denne dommen er en seier for samfunnet , sier Hansen.
VG170215 Jeg skulle ønske de kunne la de det gjelder få komme i gang med livet sitt og få bidra i samfunnet , sier han, og legger til : ¶
DB170215 Det er ganske vondt å ha det sånn, når jeg vet at jeg gjør noe positivt for samfunnet .
DB170215 Transaktivistene har nesten som de eneste klart å bryte ut av den normative tenkningen - de er frie individer med flytende kjønnsidentitet - uberørt av all den " skaden " vi andre blir født med og påført av samfunnet .
DB170215 Innenfor disse rammene er det opp til selskapene å lete etter, bygge ut og utvinne ressursene som er lønnsomme for bedriftene selv og for samfunnet som helhet.
DA170215 Tettere oppfølging og strengere krav til aktivitet for sykmeldte kan spare samfunnet for milliarder i trygdeutbetalinger, antyder to nye rapporter.
DA170215 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie påpeker at redusert fravær er bra både for den enkelte og for samfunnet .
DA170215 - Redusert fravær er bra for de sykmeldte, bra for Nav og for samfunnet og statens utgifter.
AP170215 Høyrepopulisten Marine Le Pen erklærte sin støtte til politiet etter å ha kritisert det franske samfunnet for å være for slapt når det gjelder problemene i forstedene.
AP170215 Det blir også av flere sett på som en test på toleransen i det multikulturelle og multireligiøse indonesiske samfunnet .
VG170214 Sorgen over at min datter på et eller annet tidspunkt skal skjønne at samfunnet synes sånne som meg er parasitter og snyltere, spiser meg nesten opp.
DB170214 I det sosialt konservative samfunnet skjønte Kim Jong-il at det seg neppe ville ta seg bra ut at nasjonens kronprins hadde innledet et forhold til en kvinne av en slik rang.
DB170214 Problemet er nå det oppstår store områder i samfunnet som ikke kan kommunisere, når det ikke finnes noe « vi » lenger.
DB170214 juli ga ham lyst til å flytte hjem igjen, og advarer samtidig mot at den nordiske modellen skal spille fallitt og svikte de svakeste i samfunnet .
DB170214 Arbeid og meningsfull aktivitet er viktig i den enkeltes liv og avgjørende for samfunnet .
DA170214 Eggen mener at i et stort perspektiv handler rettssaken om hva samfunnet har tillatt seg for å bekjempe narkotika-ondet.
DA170214 I stedet ser vi hvordan samfunnet bare faller enda mer fra hverandre, og hvordan muligheten til eksistens rives vekk under beina på dem, sier Magnussen.
BT170214 Hans morsomme betraktninger om samfunnet ble via « Annie Hall » ( norsk tittel : « Annie og jeg » ) en vei inn i selvransakelsen.
BT170214 « Den store prøven » viser hvordan hele samfunnet reguleres av vennetjenester mellom middelaldrende menn.
BT170214 DEN STORE PRØVEN : Filmen « Den store prøven » handler om hvordan hverdagskorrupsjon gjennomsyrer samfunnet .
BT170214 « Den store prøven » viser hvordan hele samfunnet reguleres av vennetjenester mellom middelaldrende menn.
BT170214 DEN STORE PRØVEN : Filmen « Den store prøven » handler om hvordan hverdagskorrupsjon gjennomsyrer samfunnet .
AP170214 Hvordan skal det gå med samfunnet , dersom ikke tyver en gang kan slappe av på fritiden ?
AP170214 Straff er bevisst påføring av et onde, som samfunnet ser som et gode.
AP170214 HiOA skal bli universitet for å levere enda bedre kvalitet på kunnskapen vi overfører til studentene våre, arbeidslivet og samfunnet for øvrig.
VG170213 Det bryter med alle prinsipper ellers i samfunnet .
VG170213 Uten ID får de ikke bankkort, politiattest, et vanlig arbeid, førerkort, reise utenlands eller fungere i samfunnet .
VG170213 Denne dommen fastslår at alle som har fått asyl i Norge har rett til ID-papirer og kan fungere i samfunnet , sier Georg Scherven Hansen.
SA170213 Denne dommen fastslår at alle som har fått asyl i Norge har rett til ID-papirer og kan fungere i samfunnet , sier forsvarer for flyktningene, Georg Scherven Hansen, til VG.
DB170213 Han mente at folk var redd for å ta de tre mennene i forsvar fordi statsadvokaten hadde gjort saken om til en rasesak, og at motstand « ville bli oppfattet negativt av det svarte samfunnet , og det vil være en politisk pris å betale ».
DB170213 ¶ AVFEID : Asle Toje, forskningsdirektør ved Det norske Nobelinstituttet, satt i utvalget som skulle utrede hvilke langsiktige konsekvenser høy innvandring har for samfunnet .
DB170213 Dette vil redusere graden av problematiske spenninger i det norske samfunnet og gjøre oss i stand til å ta imot flere.
DB170213 Da er det viktig at vi ikke nøler med å reagere overfor holdninger og verdier som er det norske samfunnet fremmed, i frykt for å bli stemplet som intolerante.
DB170213 Asle Toje fikk stor spalteplass for sine merknader til professor Grete Brochmanns nye rapport, der han satt i utvalget som skulle utrede hvilke langsiktige konsekvenser høy innvandring har for samfunnet , og hvilke tiltak som kan bidra til rask integrering og yrkesdeltakelse blant innvandrere og flyktninger ¶
DB170213 Fokus har tradisjonelt vært på straff og hvem som er ansvarlige for skjevutviklingen i samfunnet .
AP170213 « Dette er et godt eksempel på at veiutbygging kan være en god investering for samfunnet .
AP170213 Rapporten konstaterer også at Norge fortsatt undervurderer lønnsomheten av å bygge veier som dette, ikke minst fordi dødsulykker koster samfunnet store summer.
AA170213 Denne dommen fastslår at alle som har fått asyl i Norge har rett til ID-papirer og kan fungere i samfunnet , sier forsvarer for flyktningene, Georg Scherven Hansen, til VG.
AA170213 Vi i Fri jobber aktivt for å utvide kjønnsnormene i samfunnet slik at du skal slippe å føle at du må være på en spesiell måte for å bli anerkjent som den kvinne du er.
VG170212 Bortgangen av to så kreative innovatører var et stort tap for det kreative samfunnet ; The Recording Agency er ydmyke i det å minnes deres enorme arv », heter det videre i uttalelsen.
VG170212 Som mor er jeg engstelig for det samfunnet sønnen min vokser opp i.
VG170212 Hets er ikke usynlig i det norske samfunnet .
VG170212 Dernest møter jeg alle de som mener man bare kan forandre seg selv, ikke samfunnet .
VG170212 E-tjenesten har lenge sagt at dette kan inntreffe og da må en sette samfunnet i stand til å beskytte seg mot slike angrep, sa Elvenes til VG.
SA170212 Filmen fremstår som et skrekkeksempel på hva som skjer i samfunnet når man ikke legger fakta til grunn.
DN170212 Vi vil investere i prosjekter som skaper langsiktig vekst og verdiskapning både for samfunnet og eierne, sier styreleder Øyvind Eriksen i Aker BP.
DB170212 Dette er et klart brudd på Sikkerhetsrådets resolusjoner og en trussel mot freden og sikkerheten på Koreahalvøya og hele det internasjonale samfunnet .
DB170212 Han bidro ikke til samfunnet eller sitt lokalsamfunn og hadde ingen forsonende trekk utenom sin kjappe vittige sarkasme, som var underholdende de dagene han var edru ».
DB170212 I det kurdisk-pregede partiet Demokratisk Folkeparti ( HDP ), som favner vidt på venstresida også utenfor det kurdiske samfunnet , er man naturlig nok like avvisende, med 95,1 prosent imot.
DA170212 Retten mener også at denne kontakten " fremstår av fordekt og/eller konspiratorisk karakter ", går det fram av dommen, der det konkluderes med at det er nødvendig å gjeninnsette Betew på forvaring for å verne samfunnet for ny alvorlig kriminalitet som for eksempel grovt ran.
DA170212 Når det blir sett negativt på å være ambisiøs eller sterk, sier det noe om samfunnets kvinnesyn, sier Nedregaard, og antyder at vi kanskje fortsatt sitter fast i et middelaldersk, kristent moralsyn hvor kvinnens rolle slett ikke var å være den ledende i samfunnet .
DA170212 - De unge må få lov til å tenke : « Hva om dette samfunnet ikke er det beste av alle ?
BT170212 Vi vil investere i prosjekter som skaper langsiktig vekst og verdiskapning både for samfunnet og eierne, sier styreleder Øyvind Eriksen i Aker BP.
BT170212 Proteksjonisme er en svært ineffektiv måte å omfordele på, med større tap enn gevinst for samfunnet som helhet.
AP170212 Riksadvokaten vil beskytte samfunnet bedre ¶
AP170212 Retten mener også at denne kontakten " fremstår av fordekt og/eller konspiratorisk karakter ", går det fram av dommen, der det konkluderes med at det er nødvendig å gjeninnsette Betew på forvaring for å verne samfunnet for ny alvorlig kriminalitet som for eksempel grovt ran.
SA170211 | Et svik mot de innsatte, er et svik mot samfunnet
SA170211 Når så Helse Stavanger kutter i behandlingstilbudet til denne gruppen, svikter de ikke bare disse menneskene, men også samfunnet for øvrig.
SA170211 Behandlingstilbudet ved rusmestringsenheten og den faste psykologen kan sikre at flere vil klare seg godt i samfunnet , noe som gir både en samfunnsøkonomisk og menneskelig gevinst.
DB170211 Claeson mener samfunnet har godtatt at « det bare er slik det er ».
DB170211 I løpet av årene har han mottatt behandling og gradvis blitt tilbakeført til samfunnet .
DB170211 Doktor Jeffrey Waldman har sagt til benådingskommisjonen at han er sikker på at mannen kommer til å ta medisiner og følge behandlingsopplegget sitt, og da er han ikke til fare for samfunnet lenger.
DB170211 Foreldre satser mye på at barna skal lykkes i det nye samfunnet de har migrert til, sier hun til Dagbladet.
DB170211 Alt øvrig handler om hvilke krav samfunnet skal ha til drosjene som del av kollektivtransporten ( public transport ).
DA170211 Men her er Norge i et dilemma, mener forskeren : Det vil se rart ut om Norge ikke støtter opp om linjen som vår nærmeste allierte, USA, og store deler av det internasjonale samfunnet , fører overfor Kina.
DA170211 Det internasjonale samfunnet fordømmer Kinas ekspansjon i regionen.
DA170211 Da blir det vanskelig i neste øyeblikk å kjempe sammen med det internasjonale samfunnet mot Kinas ekspansjon i Sør-Kinahavet, sier Kristoffersen.
BT170211 Fra talerstolen under fylkesårsmøte vil Lysbakken gjøre valgkampen til en kamp mot ulikhetene i samfunnet .
BT170211 Fra talerstolen under fylkesårsmøte vil Lysbakken gjøre valgkampen til en kamp mot ulikhetene i samfunnet .
BT170211 De gir uttrykk for at noen verdier, som offentlige, historiske kulturbygg og parker, er umistelige verdier som tilhører hele samfunnet .
AP170211 I løpet av årene har han mottatt behandling og gradvis blitt tilbakeført til samfunnet .
AP170211 Doktor Jeffrey Waldman har sagt til benådingskommisjonen at han er sikker på at Li, eller Will Baker som er hans nye navn, kommer til å ta medisiner og følge behandlingsopplegget sitt, og da er han ikke til fare for samfunnet lenger.
AP170211 At arbeidsmiljøet er godt ( 96 % ) At arbeidet gir økt livskvalitet ( 92% ) At arbeidet er interessant ( 92% ) At man har gode kolleger ( 91% ) At jobben bidrar til at jeg føler meg nyttig i samfunnet ( 91% ) At nærmeste leder ønsker at du skal fortsette ( 78% ) At jobben er godt betalt ( 63 % ) ¶ ( kilde : Norsk Seniorpolitisk Barometer 2016 ) ¶
AA170211 I løpet av årene har han mottatt behandling og gradvis blitt tilbakeført til samfunnet .
AA170211 Doktor Jeffrey Waldman har sagt til benådingskommisjonen at han er sikker på at Li, eller Will Baker som er hans nye navn, kommer til å ta medisiner og følge behandlingsopplegget sitt, og da er han ikke til fare for samfunnet lenger.
VG170210 Sånn som samfunnet er i dag, tror jeg ikke det er mange som er i stand til å tenke som Michelle.
VG170210 Hun kjenner ikke på presset fra verken seg selv eller samfunnet .
VG170210 Hele det internasjonale samfunnet må jobbe hånd i hånd for å løse de store problemene verden står overfor.
VG170210 For de er rundt oss i samfunnet daglig, sier Strøm.
SA170210 - Mindre produksjon og konsum av storfekjøtt er tiltaket som gir desidert størst reduksjon i klimagassutslipp, og for samfunnet er det svært lønnsomt, skriver Miljødirektoratet i sin omtale av rapporten.
DB170210 Utdanning og arbeid er også de viktigste faktorene for å opprettholde tillitsnivået i det norske samfunnet .
DB170210 Det kommer an på absorbsjonskapasiteten i samfunnet, som både handler om arbeidslivet, velferdsstaten og om tillitsnivået i samfunnet , sier hun.
DB170210 Det kommer an på absorbsjonskapasiteten i samfunnet , som både handler om arbeidslivet, velferdsstaten og om tillitsnivået i samfunnet, sier hun.
DB170210 Næringslivet, samfunnet og demokratiet avhenger av det.
DB170210 - Jeg er glad for å ha en plattform på sosiale medier hvor jeg kan snakke om ting jeg syns bør endres i samfunnet .
DA170210 Dette er tiltak som svarer på behovet for finansiell stabilitet, både for samfunnet og for enkeltpersoner, sier SV-nestleder Snorre Valen til Dagsavisen.
DA170210 Det er viktig fra samfunnet sin side å gjøre det klart og tydelig at forbrytelser ikke skal lønne seg, mener nestleder Anders B.
BT170210 Retten har slått fast at samfunnet trenger vern mot ham, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.
BT170210 Dette fordi de blir fortalt av samfunnet at de ikke har stor nok kapasitet til å håndtere « så mye på en gang ».
BT170210 Da kan samfunnet gå glipp av avgjørende ressurser som burde vært brukt til å fylle viktige posisjoner.
AP170210 Verden rundt føler familier seg presset og velger å adlyde samfunnet de tilhører, istedenfor å elske og beskytte sine barn, har Deeyah Khan uttalt til Aftenposten.
AP170210 Verden rundt føler familier seg presset og velger å adlyde samfunnet de tilhører, istedenfor å elske og beskytte sine barn, har Deeyah Khan uttalt til Aftenposten.
AP170210 Men så må man sammenligne med tilsvarende lederstillinger i samfunnet ellers.
AP170210 Vil rive ned samfunnet
AP170210 Jeg vil rive ned alt og ødelegge hele det etablerte samfunnet .
AA170210 Det er viktig fra samfunnet sin side å gjøre det klart og tydelig at forbrytelser ikke skal lønne seg, mener nestleder Anders B.
AA170210 - Mindre produksjon og konsum av storfekjøtt er tiltaket som gir desidert størst reduksjon i klimagassutslipp, og for samfunnet er det svært lønnsomt, skriver Miljødirektoratet i sin omtale av rapporten.
VG170209 Totalforsvaret skulle samle hele samfunnet til kamp mens vi tok imot forsterkninger, for så å gå til motangrep.
VG170209 Når unge ikke får arbeid mister samfunnet skatteinntekter, samtidig som trygdeutbetalingene øker.
VG170209 Det er også svært uheldig for samfunnet .
VG170209 - Det er helt uforståelig at samfunnet ser seg tjent med å bygge sykehus som er for små den dagen de åpner, sier Tom Henri Hansen.
DB170209 Å bygge ut bydelen etter TEK17s minimumsstandard vil da relativt sett bespare samfunnet opp mot fire milliarder kroner på sikt.
DB170209 Samtidig fortsetter industrien som forsyner samfunnet med dyr til bruk- og kast.
DB170209 Han skal rive ned institusjoner og omforme samfunnet .
DB170209 Jeg har ikke noe behov for å bli bråvoksen, selv om samfunnet kanskje krever det.
DA170209 Men tirsdag sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at han snakker om mer enn en flørt : ¶ «... sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen for å hindre at samfunnet blir preget av en sterk allianse mellom høyrepopulister og høyrefolk » sa Støre under en tale til Aps landsstyre tirsdag.
DA170209 Jo lengre tid det går før disse barna får et permanent oppholdssted, jo lengre tid vil det ta før de blir integrert i det norske samfunnet .
DA170209 Jo lengre tid det går før disse barna får et permanent oppholdssted, jo lengre tid vil det ta før de blir integrert i det norske samfunnet .
DA170209 Til tross for økt robotisering av samfunnet , er flere optimistiske : - Det kommer nye behov hele tida.
DA170209 Selv om Madsen tror tenkejobber vil forsterkes av robotene, skapes det fremdeles for få jobber i samfunnet generelt.
BT170209 Han tar feil over hele linjen, om verden, om USA og i sitt syn på frihandel og rollen den spiller for det internasjonale samfunnet , mener økonomen Luis de la Calle, som var en av nøkkelpersonene da NAFTA ble fremforhandlet.
BT170209 I tillegg til belastningen det er for pasienten å sitte på et venteværelse, mener Kristensen det også er et totalt tidstap for samfunnet at fastlegene organiserer seg slik at folk må vente, uansett om de er syke eller trenger attest eller vaksine.
BT170209 Jeg er en av dem som har falt utenfor samfunnet .
AA170209 Hun tror media er viktig for å vise fram og informere om diskrimering og det som er galt i samfunnet .
AA170209 I tillegg til belastningen det er for pasienten å sitte på et venteværelse, mener Kristensen det også er et totalt tidstap for samfunnet at fastlegene organiserer seg slik at folk må vente, uansett om de er syke eller trenger attest eller vaksine.
AA170209 Endringene i landbrukspolitikken forandrer samfunnet , og de færreste med hjerte for norske bygder mener forandringene er til det bedre.
VG170208 - Først etter dette, dersom det noensinne blir aktuelt, vil det være mulig for deg å leve i samfunnet igjen, og kun under tett overvåking, sa dommeren videre.
VG170208 - Det som er sjokkerende, i hvert fall for meg, er de generelle og falske påstandene om det svenske samfunnet for øvrig.
VG170208 - Men for samfunnet blir skatteinntektene da mindre.
VG170208 Da får du følelsen av at samfunnet ikke har bruk for deg, sier Sellæg som også har miljøvernminister og justisminister på CV-en.
VG170208 - Vi bidrar til at enslige damer, for det er stort sett de som får hjelp, kan bo hjemme lenger, forteller Tore Gran og peker på at alle eldre som hjelper andre eldre med for eksempel handling, følge til legen eller tannlegen bidrar til at samfunnet sparer store beløp fordi man dermed kan utsette å eventuelt flytte på sykehjem.
VG170208 - Det samlede verdibidraget til samfunnet fra pensjonister gjennom formelt og uformelt frivillig arbeid anslås til litt over 25 milliarder kroner for 2016, heter det i rapporten som er laget av Ny analyse.
SA170208 Står for 20 prosent av kjedenes omsetning ¶ - Samfunnet ønsker at vi skal spise mer frukt og grønt.
SA170208 KrF mener samfunnet må legge til rette for at de som ønsker å arbeide utenfor hjemmet, kan kombinere det med familieliv på en god måte.
SA170208 Dessuten er vi overbevist om at likestilling er bra for kvinner, for menn, for barna og for samfunnet som helhet.
SA170208 DEBATT : KrF mener samfunnet må legge til rette for at de som ønsker å arbeide utenfor hjemmet, kan kombinere det med familieliv på en god måte.
FV170208 - I Norge er all våpenbruk knyttet opp mot legale og ønskede aktiviteter i samfunnet .
FV170208 - I Norge er all våpenbruk knyttet opp mot legale og ønskede aktiviteter i samfunnet .
DB170208 Den utstrakte hånden er utrykk for en langsiktig overbevisning om at sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen for å hindre at samfunnet blir preget av en sterk allianse mellom høyrepopulister og høyrefolk, sier Støre.
DB170208 - Pressen er nødt til å ta innover seg at de mister tilliten i samfunnet .
DB170208 Vår erfaring er at hvert individ må møtes med kunnskap og empati, både i helsetjenesten og i samfunnet generelt.
DB170208 Interessegrupper og enkeltpersoner har fått samfunnet og fagmiljø til å innse at ulikhet også i kjønn må aksepteres.
AP170208 Det gir oss innsikt i de utfordringene vi står overfor, og er nyttig når ulike næringer, forvaltning og samfunnet skal omstille seg til fremtidens klima.
AP170208 Det gir oss innsikt i de utfordringene vi står overfor, og er nyttig når ulike næringer, forvaltning og samfunnet skal omstille seg til fremtidens klima.
AP170208 Står for 20 prosent av kjedenes omsetning ¶ - Samfunnet ønsker at vi skal spise mer frukt og grønt.
AP170208 - I Norge er all våpenbruk knyttet opp mot legale og ønskede aktiviteter i samfunnet .
AP170208 - I Norge er all våpenbruk knyttet opp mot legale og ønskede aktiviteter i samfunnet .
AP170208 I tillegg til belastningen det er for pasienten å sitte på et venteværelse, mener Kristensen det også er et totalt tidstap for samfunnet at fastlegene organiserer seg slik at folk må vente, uansett om de er syke eller trenger attest eller vaksine.
AA170208 Det er en viktig kvalitet med det samfunnet vi lever i.
AA170208 - Jeg er opptatt av integrering, og at de som kommer til Norge skal få gode lojalitetsbånd til samfunnet vårt.
AA170208 - I Norge er all våpenbruk knyttet opp mot legale og ønskede aktiviteter i samfunnet .
AA170208 Vi anerkjenner at det bor noe verdifullt i hver enkelt og at samfunnet trenger deres bidrag.
VG170207 - Syriakrisen er en av vår tids største humanitære katastrofer, og det var et rekordhøyt beløp som ble lovet av det internasjonale samfunnet til bistand i Syria og nabolandene, skriver utenriksminister Børge Brende i en epost til VG.
VG170207 Mens Bill Clinton og Jimmy Carter har valgt langt mer fremtredende posisjoner, sier Tønnessen og legger til at Obama med sin unge alder er forventet å velge en form for aktiv rolle i samfunnet .
VG170207 Når samfunnet ikke ga nok støtte til oss som tvillingforeldre måtte vi finne en løsning selv.
SA170207 « Elever som ønsker å forstå samfunnet vi lever i, bør tilbys innsikt i grunnleggende økonomiske sammenhenger », skriver Ola Kvaløy.
SA170207 Elever som ønsker å forstå samfunnet vi lever i, bør tilbys innsikt i grunnleggende økonomiske sammenhenger.
DN170207 Men det kan være problematisk å sette tall på hva overvektige koster samfunnet , skriver Kristeligt Dagblad.
DB170207 Retten vil tenke på framtidsutsiktene mine og samfunnet må beskyttes mot meg.
DB170207 Det skyldes at det som er lønnsomt for hver enkelt bedrift eller offentlig virksomhet ikke alltid er lønnsomt for samfunnet som helhet.
DB170207 Erfaringene viser at delingsøkonomien ikke bare kan være mer effektivt for forbrukerne, men at det kan gi nye svar på hvordan samfunnet bør utvikle tjenester.
DB170207 På ingen av disse feltene er det diskriminering som holder jentene unna ; det dreier seg i stor grad om at det ikke er nok kvinnelige søkere - noe tilhengerne av de forskjellige tiltakene vil tilskrive kulturelle understrømmer i samfunnet ; stereotypier som det er om å gjøre å snu på.
DB170207 Men uansett vitner debatten om et sett av holdninger som bruker mye lenger tid på å endre seg enn hva samfunnet gjør.
DB170207 Gulrøttene, tillempingene og offisielle målsetningene på disse områdene styres ut fra en tanke om at det er bra for samfunnet om disse yrkene er fylt av begge kjønn, og at også jenter kan se mot disse yrkesveiene og se at andre jenter har gått dem før.
DB170207 FYLLER ET BEHOV : Det er viktig at samfunnet har både mannlige og kvinnelige psykologer.
DB170207 Det er ikke nødvendigvis slik nå at det først og fremst er kvinner som trenger drahjelp i samfunnet .
DA170207 - Den empatien som han utstrålte for alle de svake i samfunnet - det er det jeg kommer til å huske.
DA170207 - Det må bli likestilling i samfunnet .
DA170207 Mange ønske seg en hvitvask snarere enn en gjennomgripende diskusjon av dette, men min grunnleggende følelse er at samfunnet er i endring, selv om det går sakte. − Skaper filmene dine debatt i Romania ? − Jeg skulle ønske at de skapte enda mer debatt.
DA170207 I gjennombruddsfilmen tok han for seg abortlovgivningen under kommunismens siste dager, i årets film handler det om hverdagskorrupsjonen i det rumenske samfunnet , og drømmen om å komme seg bort fra den grå virkeligheten og til land med høyere levestandard.
DA170207 Hovedgrunnen er at jeg ønsker å fortelle historier om det samfunnet jeg selv kjenner.
BT170207 Kode er en stor og viktig institusjon, som forvalter store verdier for hele Vestlandet og nasjonen, og som fortjener en toppsjef som kan koble den enda tettere på samfunnet .
BT170207 Samtidig, og like viktig, den gangen hadde vi politikere som skjønte verdien av den nye energien, og sikret at samfunnet fikk kontroll med vannkraften.
BT170207 Når samfunnet oppdager risiko for å importere smitte, trer vanligvis smittevernfunksjoner i aksjon.
AP170207 Økende innvandring har også gjort det norske samfunnet mer språklig sammensatt.
AA170207 Men det kan være problematisk å sette tall på hva overvektige koster samfunnet , skriver Kristeligt Dagblad.
AA170207 Som Lerchendalkonferansen presiserer, handler digital endringskraft først og fremst om mennesker - om deg og meg - og om hvordan vi møter hverandre og samfunnet i samspill med ny teknologi.
AA170207 Kunstig intelligens vil utvikles og kunne bidra inn i de fleste digitale tjenester i samfunnet .
AA170207 Både Ibishi og Berge er enige om at samfunnet har kommet langt når det gjelder å bryte tabuer rundt psykisk helse.
VG170206 Jeg tror det er et resultat av mislykket integrering og at Frankrike ikke har lyktes i å involvere dem i samfunnet .
VG170206 IDENTITET : - I det flerkulturelle samfunnet trekkes polarisering frem som kanskje den største utfordringen.
VG170206 I det flerkulturelle samfunnet trekkes polarisering frem som kanskje den største utfordringen.
VG170206 Hvorfor skal noen sitte og drive butikk på det offentliges regning nok en gang, for å gjøre det samfunnet burde gjort selv ?
SA170206 For demokratiet, for folks mulighet til uavhengig innsikt i samfunnsutviklingen og de politiske prosessene, for muligheten til å demme opp for falske nyheter og manipulasjon - ja, for det vi kan kalle sentrale verdier i det norske samfunnet , vil en svekkelse av norskprodusert journalistikk være svært skadelig.
SA170206 Denne forskjellen på næringspolitikk og politikk av betydning for sentrale verdier i det norske samfunnet er det kritisk at det politiske miljøet tar inn over seg.
DN170206 Samtidig har vi et ansvar for å skape entusiasme rundt vår fantastiske samling og tydelig vise hvilken sentral rolle kunsten spiller i samfunnet , sier den påtroppende direktøren.
DB170206 Målet er å fange opp barn som risikerer å ramle utenfor samfunnet på et tidligere tidspunkt.
DB170206 Rapporten har hittil blitt berømmet for sin grundige, saklige og forsiktige tilnærming til det kontroversielle spørsmålet om det norske samfunnet tåler innvandringen.
DB170206 Han går imot tiltak som retter seg inn mot å øke kompetansen og kapasitetene innvandrere har til å lykkes i det norske samfunnet , selv om disse beviselig er lønnsomme på lang sikt og trolig vil motvirke slitasjen på verdiene som ligger til grunn for våre viktigste institusjoner.
DB170206 Den største faren for det norske samfunnet er om innvandrere både segregeres, forblir fattige og står utenfor arbeidslivet.
DB170206 Det samiske samfunnet er avhengig av et levende språk da det er språket som bærer vår kulturelle arv og våre verdier.
DB170206 Det er vanskelig å se for seg vårt samfunn uten Elsa Laula Renberg, og man kan undre seg om hun selv hadde noen tanker om hvordan det samiske samfunnet ville utvikle seg i framtida.
DB170206 Om vi lykkes og blir et suksessfullt selskap, så beviser vi samtidig at det lønner seg å finne nytenkende løsninger for reelle problemer i samfunnet , og at dette ikke er reservert for å optimalisere driften til eksempelvis en oljebedrift.
DB170206 Gjennom serien får man også et innblikk i hvordan samfunnet reagerte da de oppdaget at hele kidnappingen var en løgn.
DB170206 Svartmaling og motarbeidelse av viktige interesseorganisasjoner som har en demokratiserende funksjon for samfunnet .
BT170206 Universitetene er blant de få samfunnsaktørene i USA som kan forsyne det amerikanske samfunnet med balansert og vitenskapsbasert kunnskap, og er derfor kanskje en av de viktigste arenaene for motstand mot Trumps politikk.
BT170206 Motkreftene i samfunnet var så sterke at man ikke fikk gjennomslag.
BT170206 For demokratiet, for folks mulighet til uavhengig innsikt i samfunnsutviklingen og de politiske prosessene, for muligheten til å demme opp for falske nyheter og manipulasjon - ja, for det vi kan kalle sentrale verdier i det norske samfunnet , vil en svekkelse av norskprodusert journalistikk være svært skadelig.
BT170206 Denne forskjellen på næringspolitikk og politikk av betydning for sentrale verdier i det norske samfunnet er det kritisk at det politiske miljøet tar inn over seg.
BT170206 Uansett hva vi har elsket ved USA, og uansett hva vi har hatet, er det vi ser nå et annet USA enn vi er vant til, hvor det som har vært godt i samfunnet , har begynt å minne om en motstandsbevegelse.
AP170206 Han mener at transportsektoren er et av de områdene der samfunnet har mest å vinne på å legge til rette for delingsøkonomi, skriver NTB.
AP170206 - Som stortingsrepresentant traff jeg mange pasienter med ME, sier hun og forteller at mange var triste og frustrert fordi de opplevde at samfunnet ikke tok dem på alvor.
AP170206 Samfunnet kan gå glipp av kunnskap som i morgen kan vise seg som uunnværlig.
AA170206 Med utgangspunkt i Jesu ord fra « Bergprekenen, verdens vakreste tale », om å være lys og salt, reflekterte Byfuglien om hvilken betydning det har for samfunnet og for enkeltpersoner.
AA170206 Han mener at transportsektoren er et av de områdene der samfunnet har mest å vinne på å legge til rette for delingsøkonomi, skriver NTB.
AA170206 I et intervju med Adresseavisen sier Brøndbo at innlegget i bunn og grunn handler om « innstilling til å gå på jobb, og bidra til samfunnet . » - Jeg liker at det er et godt velfungerende velferdssamfunn, men det kan ikke bli så godt at du slipper å jobbe, sier Brøndbo til Adresseavisen.
AA170206 På den måten kan man lære av hverandre, få til forbedringer og gi studentene den utdanningen både de og samfunnet forventer, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.
AA170206 Hvorfor skal noen sitte og drive butikk på det offentliges regning nok en gang, for å gjøre det samfunnet burde gjort selv ?
AA170206 Fattigdom og utenforskap er ikke bare negativt for den enkelte, det er også skadelig for samfunnet .
AA170206 Deltakelse i arbeidsliv og barnehage er de viktigste nøklene til å komme inn i det norske samfunnet .
VG170205 Men under den liberale overflaten, er det betydelige kulturelle motsetninger i det canadiske samfunnet .
VG170205 - Det er verst for det norske samfunnet , da mister distrikts-Norge rett på døgnåpen kollektivtransport som er grunnlaget for at løyveplikten skal bestå.
SA170205 Ledelsen for Taxi-appen Uber mener transportsektoren er et av de områdene der samfunnet har mest å vinne på å legge til rette for delingsøkonomi.
SA170205 Søndag vedtok Rogaland Frp på sitt årsmøte en resolusjon som sier nei til det kontantløse samfunnet .
FV170205 Søndag vedtok Rogaland Frp på sitt årsmøte en resolusjon som sier nei til det kontantløse samfunnet .
DB170205 - En del av spørsmålet er, er vi en del av samfunnet eller er vi det ikke ?
BT170205 Ledelsen for Taxi-appen Uber mener transportsektoren er et av de områdene der samfunnet har mest å vinne på å legge til rette for delingsøkonomi.
BT170205 Ledelsen for Taxi-appen Uber mener transportsektoren er et av de områdene der samfunnet har mest å vinne på å legge til rette for delingsøkonomi.
AP170205 Ledelsen for Taxi-appen Uber mener transportsektoren er et av de områdene der samfunnet har mest å vinne på å legge til rette for delingsøkonomi.
AP170205 Det handler om engasjement i samfunnet og i hverandres liv.
AA170205 Ledelsen for Taxi-appen Uber mener transportsektoren er et av de områdene der samfunnet har mest å vinne på å legge til rette for delingsøkonomi.
AA170205 Søndag vedtok Rogaland Frp på sitt årsmøte en resolusjon som sier nei til det kontantløse samfunnet .
VG170204 Justin Trudeau hyllet ofrene og erklærte et styrket forhold mellom det canadiske og muslimske samfunnet under begravelsen for tre av terrorofrene i Quebec.
VG170204 Kommentar Kanskje er det Sylvi Listhaug som best kan få flyktninger inn i det norske samfunnet .
VG170204 Kanskje er det Sylvi Listhaug som best kan få flyktninger inn i det norske samfunnet .
VG170204 Hvis ikke, kan resultatet etter hvert bli skatteøkninger, kutt i velferdsytelser, større ulikhet - og økt sosial uro og flere konflikter i samfunnet .
VG170204 Det kan ikke komme flere nykommere hit enn samfunnet vårt kan ta opp i seg.
VG170204 Det er vanskeligere å innlemme nykommere med lave kvalifikasjoner i samfunnet når økonomien blir dårligere.
VG170204 De unge er også mer åpne i verdispørsmål som homofili og likestilling - de er nærmere de rådende holdningene i det norske samfunnet enn det foreldregenerasjonen er.
VG170204 Brochmann-utvalget er nøkternt og saklig i sin beskrivelse av utfordringene det norske samfunnet står midt oppe i.
VG170204 Våre egne etterretningstjenester har gjennom mange år advart om risikoen for russiske digitale angrep på tunge og viktige institusjoner og bedrifter i det norske samfunnet .
VG170204 Men mest av alt har de et ansvar for å stille opp når samfunnet ber om det.
SA170204 Medlemmene som er berørt, har måttet nøye seg med lave oppgjør de siste årene, og ligger langt bak samfunnet ellers.
DN170204 Han sier til VG at hackerangrep må møtes med mottiltak og at samfunnet må settes i stand til å beskytte seg.
DB170204 Medlemmene som er berørt, har måttet nøye seg med lave oppgjør de siste årene, og ligger langt bak samfunnet ellers.
DB170204 Det norske samfunnet baserer seg på individualisme, men jeg blir frarøvet min individualitet.
DB170204 Får utviklingen fortsette, er den farlig for økonomien, og vil bli en viktig årsak til økende forskjeller i makt og rikdom i det norske samfunnet .
DB170204 Det norske samfunnet deles i et A- og B- lag, og gir et klasseskille mellom de som eier og de som må leie.
DB170204 Det er vanskelig å se poenget med å importere moskus, når den ikke bidrar med noe positivt til samfunnet .
BT170204 « Etter vår oppfatning bør samfunnet styres av arbeiderklassen », sa Kjell Høibraaten og Erik Hovden til BT i mai 1975.
BT170204 Nettopp derfor er det å sikre en god psykisk, fysisk og seksuell helse så viktig allerede fra barneskolealderen, både for individene det gjelder, for familiene, og for samfunnet som helhet.
BT170204 Helsesøstrene rundt omkring på norske skoler spiller en viktig rolle for norske elever og for samfunnet - dessverre er det altfor få av dem, særlig i den videregående skole.
BT170204 Når unge kvinner frivillig velger, og får muligheten til, å skjære bort deler av kjønnsorganet sitt på grunn av estetikk, da har samfunnet sviktet på flere områder.
BT170204 Når unge kvinner frivillig velger, og får muligheten til, å skjære bort deler av kjønnsorganet sitt på grunn av estetikk, da har samfunnet sviktet på flere områder.
BT170204 Nettopp derfor er det å sikre en god psykisk, fysisk og seksuell helse så viktig allerede fra barneskolealderen, både for individene det gjelder, for familiene, og for samfunnet som helhet.
BT170204 Helsesøstrene rundt omkring på norske skoler spiller en viktig rolle for norske elever og for samfunnet - dessverre er det altfor få av dem, særlig i den videregående skole.
AP170204 Medlemmene som er berørt, har måttet nøye seg med lave oppgjør de siste årene, og ligger langt bak samfunnet ellers.
AA170204 Medlemmene som er berørt, har måttet nøye seg med lave oppgjør de siste årene, og ligger langt bak samfunnet ellers.
AA170204 Medlemmene som er berørt, har måttet nøye seg med lave oppgjør de siste årene, og ligger langt bak samfunnet ellers.
AA170204 Han sier til VG at hackerangrep må møtes med mottiltak og at samfunnet må settes i stand til å beskytte seg.
VG170203 Trump har tidligere antydet en mykere linje mot bosetningene, som brorparten av det internasjonale samfunnet anser som ulovlige.
VG170203 Kampen mot sosial dumping er en av de viktigste oppgavene samfunnet vårt står overfor de neste årene.
VG170203 Med digitalt grenseforsvar vil data om mange borgere bli lagret, og de aller fleste utgjør en trussel for samfunnet , ifølge Thon : ¶
VG170203 E-tjenesten har lenge sagt at dette kan inntreffe og da må en sette samfunnet i stand til å beskytte seg mot slike angrep, sier han.
SA170203 Junit melder på sin hjemmeside at yrkesgruppene som er omfattet av Luftfartsavtalen over mange år har måttet nøye seg med meget lave oppgjør og ligger langt bak samfunnet ellers.
DN170203 Trump har tidligere antydet en mykere linje overfor bosetningene, som brorparten av det internasjonale samfunnet anser som ulovlige.
DB170203 Fra 1967 har Canada hatt en politikk for innvandring, ikke mot innvandring, hvor man legger vekt på utdanning, ferdigheter og tilpasningsevne til det kanadiske samfunnet gjennom et poeng-system.
DB170203 Ifølge Stiglitz er vi avhengige av at samfunnet klarer å bygge nye institusjoner som sørger for at verdiene maskinene skaper vil tilfalle alle dersom denne fjerde industrielle revolusjonen skal lykkes.
DB170203 Borgerlønn handler om at hver og en av oss har rett til en del av vårt kollektive arbeid - ikke bare fordi man arbeider, men fordi man er en del av samfunnet .
BT170203 » Trump har antydet en mykere linje mot bosettingene, som brorparten av det internasjonale samfunnet anser som ulovlige.
AA170203 For samfunnet snakker vi om milliardinnsparinger med tanke på hvor mange kreftpasienter som trenger langvarige behandlinger eller faller ut av arbeidslivet, svarer Ryel. ( ©NTB ) ¶
AA170203 Elvenes sier til VG at hackerangrep må møtes med mottiltak og at samfunnet må settes i stand til å beskytte seg.
AA170203 - Det handler om en gjeng lovløse, som er utstøtt fra samfunnet .
VG170202 FFI-forsker Bukkvoll mener en fullskala invasjon er lite sannsynlig, men han ser ikke bort fra en annen form for russisk innblanding, for eksempel i form av en stimulering til sosialt opprør i det ukrainske samfunnet .
VG170202 - I det pornofiserte samfunnet vi bor i, blir svarte kvinner sett på som ville, som om « vi tar alt ».
SA170202 Norge bør i stedet bør velge asylsøkere fra land som lettere lar seg integrere i det norske samfunnet .
DB170202 Det er en spesielt utsatt gruppe i samfunnet som har behov for alt vernet de kan få, sier Henriksen.
DB170202 Det har også den effekten at næringslivet får et bevisst forhold til kultur som en viktig del av samfunnet , sier han.
DB170202 - Men da er det kanskje viktigere å satse på kultur som bindemiddelet i samfunnet .
DB170202 Som andre odelsjente og utdannet agronom finner jeg ikke en eneste setning som representerer en framtidsrettet tro på at landbruket skal bidra til samfunnet .
DB170202 Prisen gis til personer eller organisasjoner som har bidratt positivt til å fremme menneskeverdet i samfunnet , og skapt håp og mot hos sårbare mennesker.
DB170202 Fugelli mottar prisen for sin åpenhet rundt døden og for sitt engasjement for utsatte og sårbare grupper i samfunnet .
DB170202 Nå har Tsjekkia en president som heter Milos Zeman, som i 2016 ble internasjonalt kjent for sine fremmedfiendtlige utbrudd mot å ta imot flyktninger fra Syria, blant annet gjennom å påstå at mennesker fra den delen av verden er « genetisk uegnet til å bli integrert i det tsjekkiske samfunnet ».
DB170202 « Overdreven ekstravaganse vil overbevise samfunnet og massene om at du ikke lenger er partimedlem, » sier guiden, helt etter president Xi Jinpings formaninger i kampen mot korrupsjon.
BT170202 Det er jo sånn at de aller fleste i samfunnet kjenner noen som lider som følge av rus, og musikerne vil gjerne bidra.
BT170202 Samfunnet vårt er veldig lite raust.
BT170202 Hun peker på kunstens rolle i samfunnet på en måte som de andre søkerne ikke klarer å kommunisere, sier Bjerkestrand.
BT170202 Hun peker på kunstens rolle i samfunnet på en måte som de andre søkerne ikke klarer å kommunisere, sier Bjerkestrand.
BT170202 Slik kan jeg bedre forstå hvordan deres tanker og forslag ble til, og hvordan de har bidratt til å forme det samfunnet vi lever i nå.
AP170202 Sykepleie på hjul er et gratis lavterskeltilbud til mennesker i yttergrensene av samfunnet , og vi hjelper folk der de er.
AP170202 Deles ut årlig til « en person eller sammenslutning som har markert seg i arbeidet mot nød og urettferdighet i byen - til folk som bidrar til å synliggjøre vanskelige liv, formidler håp og gir samfunnet redskaper til å bekjempe nød i storbyen.
AP170202 Toje mener også at Norge bør velge asylsøkere fra land som lettere lar seg integrere i det norske samfunnet .
AP170202 Årene gikk og jeg ble en del av det fine samfunnet .
AP170202 Samfunnet er dessuten lite preget av diskriminering og gruppetenkning, mener han - den best kvalifiserte får jobben.
AP170202 | Metromonologer - episode 4 : - Samfunnet burde se opp til tiggerne på T-banen ¶
AP170202 | Metromonologer - episode 4 : Samfunnet burde sett opp til tiggerne på t-banen ¶
AP170202 | Metromonologer - episode 4 : Samfunnet burde sett opp til tiggere på t-banen ¶
AP170202 Samfunnet er dessuten lite preget av diskriminering og gruppetenkning, mener han - den best kvalifiserte får jobben.
DB170201 I århundrer har denne fuglen blitt brukt til jakt, og gjør det fortsatt, spesielt da blant de bedrestilte i samfunnet .
DB170201 Hvor stor denne kapasiteten samfunnet har, vil ikke utvalget si noe om.
DB170201 Barn er både den letteste og den vanskeligste gruppen å integrere i det norske samfunnet .
DB170201 Viljen og kapasiteten til de som murer iherdig på en grunnmur i sitt eget liv, er en sterk økonomisk kraft som samfunnet tjener på.
DB170201 Og i forrige uke kom Fafos rapport om innvandrernes barn og i hvilken grad de klatrer i samfunnet foreldrene deres flyttet til.
DB170201 Imidlertid er MDMA langt tryggere enn alkohol både for enkeltbrukeren og samfunnet .
DB170201 Det internasjonale samfunnet med FN i spissen er i gang med å finne alternative løsninger, der trenden går i retning av regulering.
DB170201 Både i Norge og i det internasjonale samfunnet er det nå enighet om tre ting : Rusmiddelpolitikken må være kunnskapsbasert og respektere menneskerettighetene.
AP170201 Det vil være med på å svekke tilliten til den norske velferdsmodellen og det norske samfunnet .
AP170201 Det er uheldig med hensyn til tillitsbygging i samfunnet , sier Brochmann.
AP170201 Det vil være med på å svekke tilliten til den norske velferdsmodellen og det norske samfunnet .
AP170201 Det er uheldig med hensyn til tillitsbygging i samfunnet , sier Brochmann.
DB170131 I tiår har det internasjonale samfunnet fordømt ulovlige bosetninger, men det ser ikke ut som det har hatt noen effekt på de israelske bankene.
DB170131 En slik tankegang om normalisering legger ansvaret for å ikke bli diskriminert og mobbet på barna, ikke på samfunnet rundt.
DB170131 Men når du har nådd så langt i det norske samfunnet at du har blitt justisminister, forventer vi en mer forsiktig omgang med trusler.
DB170131 Det er billigere for samfunnet at jeg gjør en jobb for samfunnet så lenge jeg kan.
DB170131 Det er billigere for samfunnet at jeg gjør en jobb for samfunnet så lenge jeg kan.
DB170131 Dessuten koster det penger for samfunnet at jeg er hjemme og ikke « gjør noe » også.
BT170131 « Vi motsetter oss alle forsøk på å hindre våre kolleger i å tjene samfunnet og gi faktabasert informasjon til befolkningen », skriver de videre.
BT170131 Iranere flest elsker vestlige land og blir veldig fort integrert i det nye samfunnet de kommer til.
AP170131 Men Rausch understreker at endringen i regelverket er basert på den større diskusjonen om kjønnsidentitet som pågår i det amerikanske samfunnet .
AP170131 Så må også samfunnet rundt bidra uten å forsterke skillelinjene eller bygge opp under holdningene som finnes der ute.
AP170131 I tillegg hører vi om flere og flere som tar plastisk kirurgi for å forandre utseende som ikke strekker til i samfunnet .
SA170130 I første omgang kommer Trump til å lytte like lite til disse fordømmelsene, som de han har fått fra statsledere i hele verden, men i det lange løp vil kontrollmekanismene i det amerikanske samfunnet stoppe ham.
SA170130 I første omgang kommer Trump til å lytte like lite til disse fordømmelsene, som de han har fått fra statsledere i hele verden, men i det lange løp vil kontrollmekanismene i det amerikanske samfunnet stoppe ham.
DN170130 Innsettelsen av en ny høyesterettsdommer kan føre det amerikanske samfunnet et godt stykke til høyre i mange år frem i tid.
DB170130 Velgerne våre ser at vi gradvis påvirker samfunnet i vår retning.
DB170130 - Reglement som dette fratar samfunnet faglige ytringer som vi ellers kunne fått, og burde hatt.
DB170130 Jeg lever et enkelt liv, på sida av det etablerte samfunnet , der jeg brenner for musikken og underdogs.
DB170130 Samfunnet er blitt til en hvithai som må være i kontinuerlig bevegelse for å få oksygen, mens folk flest får åndenød av hastverket.
BT170130 - Det er trist at samfunnet ikke har et bedre tilbud til ham.
BT170130 Gjennom slik innsats kan samfunnet redusere risikoen for alvorlige personskader i trafikken.
BT170130 Gjennom slik innsats kan samfunnet redusere risikoen for alvorlige personskader i trafikken.
AP170130 Å bli en borger på innsiden av samfunnet , opplever han som like tøft som livet på gata.
AP170130 I en fersk rapport kommer Uteseksjonen med en rekke forslag til å hjelpe de unge som har havnet utenfor samfunnet i Vaterland-miljøet - og hindre at nye ungdommer søker seg til rusmiljøet.
AP170130 - De unge mennene er ikke først og fremst kriminelle, men de lever på utsiden av det ordinære samfunnet og livnærer seg ved illegalt salg av cannabis.
AP170130 Dersom unge vokser opp i et hjem med sterk negativ holdning til homofile, vil de mest sannsynlig ta med seg denne holdningen ut i samfunnet , skriver debattanten.
AP170130 Altså er homofobi er en større trussel mot samfunnet enn homofili.
BT170129 Om målet kommer frem, eller om de blir brukt som et redskap for samfunnet til å bedømme hvem som er dumme og ubrukelige og hvem som ikke er det, er vi ikke sikre på.
AP170129 - Det at man ser på religion som et ytre sett med regler er ikke så rart hvis man kommer fra land der institusjonene som skal regulere samfunnet , ikke fungerer, sier Horgen Friberg.
AP170129 - Det at man ser på religion som et ytre sett med regler er ikke så rart hvis man kommer fra land der institusjonene som skal regulere samfunnet , ikke fungerer, sier Horgen Friberg.
AP170129 Advokater, leger og arkitekter er ikke alt samfunnet trenger, skriver Marina Børsum ( 15 ).
FV170128 Et gjennombrudd for åpenhet i samfunnet og journalistikken generelt », het det i NODA-juryens begrunnelse.
DB170128 - Hvis du trekker inn Norge vil jeg si at den helt avgjørende forskjellen er at i USA er det mangel på balanse i samfunnet .
DB170127 At disse scenene nettopp er en del av hverdagslivet er et tegn på at noe nært og noe som er verdt å bevare med det norske samfunnet .
AP170127 Å minske oljeavhengigheten fører til dramatiske endringer i det saudiske samfunnet .
AP170127 Vi må heller omfordele godene rettferdig slik at vanlige mennesker får muligheten til å være innovative og bidra til samfunnet .
AP170127 Si ;D-innlegg : Vanlige mennesker må også få ta del i innovasjonen og fremgangen i samfunnet .
DN170126 Lxs også : ¶ | - Kunstig intelligens kan effektivisere og optimalisere samfunnet på måter vi ikke har oversikt over ¶
DB170126 De to snakker kav haugesundsdialekt og var også ifølge UNE « godt integrert i det norske samfunnet gjennom skolegang og fritidsaktiviteter ».
DB170126 Gjennom merkelappen « politisk korrekt » klarer avsender å brennmerke motstanderen som deltaker i en selvforherligende og mektig gruppe i samfunnet .
DB170126 Det er ingen som betviler at samfunnet vårt står overfor enorme utfordringer.
DB170126 Det norske samfunnet er rikt på ressurser, forskjeller og utfordringer, samtidig som den grunnleggende konformiteten forblir.
DB170126 Jeg har ikke noe behov for å bli bråvoksen, selv om samfunnet kanskje krever det.
DB170126 Egentlig vil jeg påstå at mennesker ikke er skapt for å være monogame, det er bare noe samfunnet har bestemt.
BT170126 Sammen med Eirik Hauso ( 17 ) og Henrik Fjæren ( 17 ) ønsker Rundhaug å gi vanskeligstilte i samfunnet et bredere arbeidstilbud.
BT170126 SKAL SELGE PARAPLYER : - Vi synes det er veldig spennende å kunne bidra til samfunnet gjennom bedriften vår, sier guttene i Sky UB.
BT170126 Ruspolitikken bør handle om hvordan vi kan inkludere de rusavhengige i samfunnet vårt og gi dem den beste rehabiliteringen.
BT170126 Resultatene ble presentert i British Journal of Psychiatry og viste at å innføre heroinassistert behandling ikke bare ga gode resultater, men det var også lønnsomt for samfunnet .
BT170126 Må må Høyre huske at konservatisme handler om å endre for å bevare det samfunnet vi verdsetter så høyt.
BT170126 En tung rusmisbruker er en like stor del av samfunnet , og ikke minst like mye verdt som andre.
BT170126 Det hjelper verken dem eller samfunnet å se på dem som kriminelle eller en byrde.
AP170126 Hvis dette virkelig er et så stort problem burde vi jo forby adopsjon også, og jeg tror vi kan være enig at det ikke er en vei vi ønsker for samfunnet .
AP170126 Transportsektoren er et av områdene hvor samfunnet kan vinne mest på å tilrettelegge for delingsøkonomi.
AP170126 Har vi en norsk kulturkanon som er felles for hele det norske samfunnet , etterspurte nylig utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen.
SA170125 Dette er mennesker som vil falle utenfor samfunnet til slutt, hvis de ikke klarer å akseptere at verden er i kontinuerlig forandring.
SA170125 Det er å arbeide hardt, slik vi har gjort siden tidenes morgen, og det er å bidra til samfunnet vi elsker så kjært.
SA170125 Blant annet unge mennesker som prøver å finne sin plass i samfunnet .
SA170125 Samfunnet vi har i dag er basert på høy deltakelse blant unge i politikken og frivillige organisasjoner, men det vil ikke forbli slik hvis de unge må tåle å bli skjelt ut, trakassert og diskriminert.
SA170125 Helleland mener at idretten kan skape mye for enkeltmennesker og samfunnet .
SA170125 Dette viser at internasjonal idrettsledelse ligger veldig langt bak andre deler av samfunnet .
DB170125 At samfunnet rundt meg begynner å forstå at argumentasjonen er langt bredere, tilskriver jeg at samfunnets politikk har lyktes med å fortrenge sauen i mine områder og at det blir synlig at dette berører langt mer enn bare beite, sier han.
DB170125 Bankenes næringsorganisasjon Finans Norge mener kontanter kan fjernes uten store de store problemene for samfunnet , og at det samtidig vil redusere problemer med svart økonomi og kriminell aktivitet.
DB170125 Det er en politisk løgn, dette at individet på alle måter er og skal være alene, men den ødelegger stadig mer av samfunnet vårt.
AP170125 Det er ikke slik samfunnet håndterer folk i andre yrker som misbruker stillinger, tillit og offentlige midler.
AP170125 Det er ikke slik samfunnet håndterer folk i andre yrker som misbruker stillinger, tillit og offentlige midler.
AP170125 Filmen førte til den neste bomben i det nederlandske samfunnet : drapet i Amsterdam på den syklende Theo Van Gogh som laget filmen.
AP170125 - Partiets velgere mener at islam er uforenlig med nederlandske verdier som frihet og likestilling, at velferdsstaten ikke er bærekraftig, at det multikulturelle samfunnet er mislykket og at EU ikke tjener nederlandske interesser, sier Korteweg til Aftenposten.
AP170125 Filmen førte til den neste bomben i det nederlandske samfunnet : drapet i Amsterdam på den syklende Theo Van Gogh som laget filmen.
AP170125 - Partiets velgere mener at islam er uforenlig med nederlandske verdier som frihet og likestilling, at velferdsstaten ikke er bærekraftig, at det multikulturelle samfunnet er mislykket og at EU ikke tjener nederlandske interesser, sier Korteweg til Aftenposten.
AP170125 Steinar Madsen mener samfunnet må tenke nytt i oppfølging av hjerteinfarktpasienter.
AP170125 Dyrt for samfunnet
AP170125 Helleland mener at idretten kan skape mye for enkeltmennesker og samfunnet .
AP170125 Dette viser at internasjonal idrettsledelse ligger veldig langt bak andre deler av samfunnet .
SA170124 Samfunnet trenger det.
DB170124 I det henseende er det også viktig å forstå USAs høyesteretts rolle i det amerikanske samfunnet , mener Romarheim.
DB170124 Lag heller anbud hvor tilbyderne konkurrerer om det samfunnet og brukerne faktisk er opptatt av, nemlig kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.
DB170124 Den hvite, konservative, økonomiske eliten ser ut til å befeste en allerede solid posisjon i det amerikanske samfunnet .
DB170124 Men samfunnet og skolen skal altså legge til rette for at russefeiringa skal foregå på elevenes premisser.
BT170124 Poenget er å beskytte samfunnet mot farlige forbrytere.
AP170124 - Vi forebygger ødelagte liv og tragedier som koster samfunnet mye i form av syke voksne hvis vold og seksuelle overgrep ikke blir avdekket og behandlet, sier hun.
AP170124 Her leser flyktningbarna at de er med på å ødelegge det norske samfunnet
AP170124 Uttalt seg om økonomiske ulikheter i det norske samfunnet .
AP170124 Samfunnet trenger det.
SA170123 Malde sier til avisen at det er vern av samfunnet som er begrunnelsen for at han mener en forvaringsstraff er riktig.
SA170123 Forståelse av realfag/naturfag er viktig for samfunnet vårt på mange ulike måter.
DB170123 Landets eldste religiøse autoritet, Grand Mufti, beskrev kampanjen som « noe kriminelt mot det Saudiarabiske og muslimske samfunnet .
DB170123 Ifølge henne er det en « trend i samfunnet ( at ) norske kvinner er ikke spesielt opptatt av politikk på sosiale medier ».
DB170123 Dette siste kan selvsagt også være et relevant resultat å trekke frem : Hvis man tolker mennenes høyere politiske interesse som uttrykk for en generell tendens i samfunnet som helhet. og bruker det som målestokk for hva man forventer å finne hos norske kvinner, så kan man si at de ligger lavere enn man kunne forvente.
BT170123 « Vårt syn er at kontanter kan fases ut uten de store problemene for samfunnet , og da oppnår vi fordelene som for eksempel er reduksjon av svart økonomi og kriminell aktivitet som fordrer bruk av kontanter », skriver informasjonsdirektør Tom Staavi i en e-post til Aftenposten.
BT170123 Konserndirektør Trond Bentestuen mener at det norske samfunnet et modent for å bli kontantløst innen ganske få år.
BT170123 Men infrastrukturen må bedres før samfunnet blir kontantløst.
AP170123 « Vårt syn er at kontanter kan fases ut uten de store problemene for samfunnet , og da oppnår vi fordelene som for eksempel er reduksjon av svart økonomi og kriminell aktivitet som fordrer bruk av kontanter », skriver informasjonsdirektør Tom Staavi i en e-post til Aftenposten.
AP170123 Konserndirektør Trond Bentestuen mener at det norske samfunnet et modent for å bli kontantløst innen ganske få år.
AP170123 Gang på gang kommer SU med kampanjer om hvordan mennesker med ressurser, kapital eller eiendom er en byrde for samfunnet .
AP170122 Ønsket om å gi noe tilbake til samfunnet får flere norske familier til å plassere formuen i stiftelser.
AP170122 - Mange familier ønsker å gi noe tilbake til samfunnet .
AP170122 Han mener 90 prosent av barrièrene innvandrerungdom møter, skyldes foreldre og bakgrunn - bare ti prosent skyldes samfunnet .
SA170121 Ved å utvide denne fortellingen til fortellingen om landet sitt, trodde Bush på at det amerikanske samfunnet kunne gjenerobre de sunne familieverdiene og småby-anstendigheten fra tidligere år gjennom medfølende konservatisme som en merkevare.
SA170121 Selv om valgkampanjen hans aldri tok fyr, fortalte Marco Rubio en inspirerende fortelling om mobilitet oppover i samfunnet .
SA170121 Ved å utvide denne fortellingen til fortellingen om landet sitt, trodde Bush på at det amerikanske samfunnet kunne gjenerobre de sunne familieverdiene og småby-anstendigheten fra tidligere år gjennom medfølende konservatisme som en merkevare.
SA170121 Selv om valgkampanjen hans aldri tok fyr, fortalte Marco Rubio en inspirerende fortelling om mobilitet oppover i samfunnet .
DB170121 Effekten denne gubbebanden har, er at debattklimaet hardner til og at samfunnet vårt kaster bort verdifull tid som vi kunne ha brukt på å diskutere konkrete løsninger for å bekjempe klimaendringer og ruste Norge best mulig mot det som er i vente.
DB170121 Antakelig er de like klar over risikoen samfunnet vårt løper ved å utsette viktige endringer og omstillinger.
DB170121 Da Stortinget vedtok juryordningen i 1887 skjedde det som ledd i en omfattende demokratisering av det norske samfunnet .
BT170121 Det var heller en anledning til å si hvilke verdier man ønsker mer av i samfunnet , mente hun.
BT170121 Det er ikke bare hver og en, men samfunnet har mye å tjene på at jobbreise blir til noe mer.
BT170121 Syria-krisen setter det internasjonale samfunnet på prøve.
BT170121 - Jeg vil så gjerne bli en del av det norske samfunnet , sier han.
AP170121 USA var en verdenspionér i utviklingen av det elektrisitetsavhengige samfunnet .
AP170121 Det koster det amerikanske samfunnet 160 milliarder dollar - 1350 milliarder kroner - mer enn de samlede inntektene til den norske staten.
AP170121 Det er tross alt USA som har vært verdensledende i å bygge ut det moderne samfunnet .
AP170121 Det var heller en anledning til å si hvilke verdier man ønsker mer av i samfunnet , mente hun.
AP170121 − Trump kommer til å gjøre Kina mer akseptabel i det internasjonale samfunnet enn det Kina kunne greid på egenhånd.
DN170120 Seasteading Institute, som blant annet støttes av Paypal-grunnlegger og milliardær Peter Thiel, har brukt fem år med å utvikle designet for det første permanente samfunnet som skal flyte i sjøen. 11 plattformer ¶
BT170120 Han brukte sterke ord i beskrivelsene av det amerikanske samfunnet : ¶
BT170120 » Dermed blir alle som tenker annerledes stemplet som illegitime, om det er gatedemonstranter eller politiske mindretall i parlamentet eller en minoritetsgruppe i samfunnet .
AP170120 Oppholdet forandret mye og ga ham et nytt syn på kjønn, hudfarge, rase og det han i et intervju med Aftenposten for to år siden kalte en « uutholdelig urettferdighet » i samfunnet .
SA170119 Forbrukeren tar en risiko, Samfunnet må belønne dem.
SA170119 Arbeid er verdifullt for den enkelte og for samfunnet .
SA170119 « Et pålegg fra Bent Høie ( bildet ) om mer kjøp fra private aktører vil raskt kunne bety at prisene i det private helsemarkedet presses opp i anbudsrundene, noe som gjør den private behandlingen dyrere for samfunnet », skriver Ruth Grung og Tove Karoline Knutsen.
SA170119 Et pålegg fra helseministeren om mer kjøp fra private aktører vil raskt kunne bety at prisene i det private helsemarkedet presses opp i anbudsrundene, noe som gjør den private behandlingen dyrere for samfunnet .
FV170119 - Det er helt avgjørende for straffeprosessens legitimitet at vanlige folk er i et betydelig flertall når samfunnet tar et oppgjør med den anklagede, sier leder Marius O.
DB170119 Som alt annet i samfunnet kan man velge ulik kvalitet til ulik pris når man skal male.
BT170119 - Det er helt avgjørende for straffeprosessens legitimitet at vanlige folk er i et betydelig flertall når samfunnet tar et oppgjør med den klagede, sier leder Marius O.
BT170119 - Det er helt avgjørende for straffeprosessens legitimitet at vanlige folk er i et betydelig flertall når samfunnet tar et oppgjør med den klagede, sier leder Marius O.
AP170119 - Det er helt avgjørende for straffeprosessens legitimitet at vanlige folk er i et betydelig flertall når samfunnet tar et oppgjør med den anklagede, sier leder Marius O.
AP170119 Si ;D-innlegg : Møtet med det norske samfunnet og det norske folket var sterkt.
DB170118 Den siste tiden har den gamle konflikten mellom by/land og sentrum/periferi fått økt oppmerksomhet også i det norske samfunnet .
DB170118 Det samme er det å mene at en muslim eller hennes barn aldri vil kunne ta fullverdig del av det norske samfunnet eller sette pris på de samme verdiene som etniske nordmenn.
DB170118 Resultatet ble at det norske samfunnet på Svalbard takket nei til helikoptertransporten.
BT170118 - Vi vil vise at vi tar del i samfunnet , sier arrangøren.
BT170118 I stedet for at de får en stabil livssituasjon og mulighet til å bli integrert i samfunnet , får de beskjed om at forholdene i Somalia er blitt bedre og at de må dra tilbake.
BT170118 Som politisk parti som skal bidra til gode rammer for samfunnet vårt, må vi våge å ta innover oss at det i mange saker ikke nødvendigvis er likhetstegn mellom barns beste og like rettigheter for voksne.
BT170118 Det er en ny kurs for samfunnet vårt.
AP170118 Samfunnet er ikke tjent med at ansatte ønsker se g bort fra OUS og yrket.
AP170118 ¶ Trailer : Disippelen Drama om religionens plass i det russiske samfunnet
DN170117 Dette er problematisk for både samfunnet og den enkelte, påpekte Røe Isaksen.
DN170117 Foto : Mikaela Berg ¶ - Samfunnet er i rask teknologisk utvikling, noe som allerede har skapt fundamentale endringer på arbeidsmarkedet.
DB170117 De glemmer at vi jobbet, betalte skatt og bidro i det norske samfunnet , kun fordi feil mann blir stemplet som kriminell.
DB170117 På den måten skapes et arbeidsliv utenfor resten av samfunnet .
DB170117 Det skaper både arbeidsplasser og bedre framkommelighet i samfunnet vårt.
DB170117 Hemmelige regler hører ikke hjemme i en rettsstat, men hemmeliggholdet er bestemt for å beskytte samfunnet mot de mest kriminelle miljøene.
BT170117 Direktoratet for e-helse, som det heter, mener det foreligger « betydelig mangel på kunnskap om mulige negative virkninger DGF kan medføre i samfunnet generelt, og for helsetjenesten spesielt ».
AP170117 Mens 60 prosent av eliten har tillit til at de viktigste institusjonene i samfunnet « gjør det som er rett », er det bare 45 prosent i resten av befolkningen som mener det samme.
SA170116 Et næringsliv som bryter ned samfunnet og folks helse er ingen tjent med.
SA170116 Dette sier noe om det samfunnet vi lever i og bekrefter at ensomhet er en av vår tids største utfordringer.
DN170116 Hvis ikke samfunnet utvikler seg positivt, kommer ikke næringslivet til å utvikle seg positivt heller, sier Holsether.
DN170116 Hvis ikke samfunnet utvikler seg positivt, kommer ikke næringslivet til å utvikle seg positivt heller, sier Holsether.
DB170116 Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager koster det norske samfunnet 185 milliarder kroner i året, ifølge Helsedirektoratet.
DB170116 Ellers blir behandling fort prøving og feiling, som i verste fall er resultatløs og belastende for pasienten - og som koster tid og penger for samfunnet .
DB170116 Dette før lidelsene får ( for ) store konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet .
DB170116 Grunnen til at vi etterlyser dette er enkel : den såkalte krigen mot narkotika har ikke fungert, og kriminalitet knyttet til det gigantiske illegale markedet koster samfunnet dyrt.
BT170116 Derfor er det all mulig grunn både for kirken og samfunnet ellers til å markere 500-årsjubileet for denne begivenheten i 2017, og spørre : Hva er verdifullt i denne arven, og hva kan vi unnvære ?
AP170116 Vi er nødt til å ta ansvar for det samfunnet vi lever i, og denne gode trenden forsvinner ikke selv om det kommer politiske endringer, sier han.
AP170116 Vi er nødt til å ta ansvar for det samfunnet vi lever i, og dette momentumet forsvinner ikke selv om det kommer politiske endringer, sier han.
BT170115 Spar samfunnet for store kostnader.
AP170115 I krasse ordelag beskriver direktoratet som skal digitalisere helsesektoren, at det foreligger en « betydelig mangel på kunnskap om mulige negative virkninger som det foreslåtte DGF kan medføre i samfunnet generelt, og for helsetjenesten spesielt ».
AP170115 I krasse ordelag beskriver direktoratet som skal digitalisere helsesektoren, at det foreligger en « betydelig mangel på kunnskap om mulige negative virkninger som det foreslåtte DGF kan medføre i samfunnet generelt, og for helsetjenesten spesielt ».
AP170115 Vitenskapen gir oss ikke nødvendigvis den kunnskapen vi ønsker, men den kunnskapen samfunnet trenger.
DB170114 Først og fremst for oss selv, men også for familie, venner og samfunnet for øvrig, slik at vi en dag har mulighet til å gi tilbake.
DB170114 Det jeg har produsert til nytte for samfunnet er et godt fungerende menneske.
DB170114 Det er et stort tap både for samfunnet og den enkelte at denne innsatsen som regel verken anerkjennes eller belønnes.
DB170114 KAN IKKE PREMIERE MED STASBORGERSKAP : Mazyar Keshvari, innvandringspolitisk talsperson for FRP, mener man ikke kan premiere folk med et statsborgerskap bare fordi de har oppført seg eksemplarisk i samfunnet .
DN170113 Det heter blant annet at roboter kan « utløse en ny industriell revolusjon som trolig ingen deler av samfunnet vil forbli uberørt av », noe som potensielt kan medføre økt velstand i samfunnet .
DN170113 Det heter blant annet at roboter kan « utløse en ny industriell revolusjon som trolig ingen deler av samfunnet vil forbli uberørt av », noe som potensielt kan medføre økt velstand i samfunnet.
DB170113 - Det er ingen tvil om at dette er et stort inngrep i personvernet for de aller fleste, fordi de aller fleste gjør ikke noe galt og utgjør heller ingen trussel mot samfunnet , sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon til NRK.
DB170113 Derfor vil en kulturkanon slett ikke vise hva « hva som er felles for det norske samfunnet », men heller synliggjøre kulturkløften som statistikk, sosiologi og hverdagserfaring stadig bekrefter.
AP170113 - Vi er i ferd med å få en president som snakker nedsettende om veldig mange grupper i samfunnet vårt.
AP170113 - Vi er i ferd med å få en president som snakker nedsettende om veldig mange grupper i samfunnet vårt.
SA170112 Forskjellene i samfunnet forsvinner ikke i denne valgperioden heller, minner Aftenbladet om i dagens leder.
SA170112 Uten denne tilliten ville samfunnet blitt et mye mer ubehagelig sted.
SA170112 Det er en innvending som kan og bør reises : Det norske samfunnet , inkludert politiet, er basert på høy grad av tillit.
SA170112 - Ulovlig våpenbesittelse utgjør en risiko for samfunnet .
SA170112 Vil universitetsstyret nå styre mer mot å tjene samfunnet heller enn å tjene fri og kritisk forskning og undervisning ?
DB170112 Fordi vi påpeker at man skal opp om morran og bidra på lik linje med resten av samfunnet , dersom man skal kreve støtte fra staten.
BT170112 Mindre rus ville gjort samfunnet bedre, fordi det er en sammenheng mellom bruk og misbruk.
BT170112 Tenk deg at du skal konstruere det norske samfunnet på nytt slik du mener er best og mest mulig rettferdig.
AP170112 Autonomien, bredden og innovasjonen som dagens universiteter fortsatt representerer, må hegnes om - ikke først og fremst av hensyn til universitetene selv, men for hele samfunnet .
FV170111 Først av voldelige fanatikere som hevder at de opptrer på vegne av islam, og i det siste også at autokrater i utenlandske hovedsteder som ser på frie markeder, åpne demokratier og det sivile samfunnet som en trussel mot deres makt, sa Obama i det som åpenbart var et stikk til Russlands president Vladimir Putin.
DN170111 Først av voldelige fanatikere som hevder at de opptrer på vegne av islam, og i det siste også at autokrater i utenlandske hovedsteder som ser på frie markeder, åpne demokratier og det sivile samfunnet som en trussel mot deres makt, sa Obama i det som åpenbart var et stikk til Russlands president Vladimir Putin.
DB170111 Påtalemyndighetens ønske om en lang straff var for at den skulle virke avskrekkende og forebyggende for samfunnet .
DB170111 » Men dette er professor i kriminologi Jerzy Sarnecki kritisk til å offentliggjøre, fordi det kan gi « ubehagelige spenninger i samfunnet ».
DB170111 På den andre sida er det tall på andre områder som styrker hypotesen om at det skjer reelle endringer i det svenske samfunnet : Med 25 prosents økning fra 2015 er det nå én tredjedel av kvinnene i Sverige som føler seg nå utrygge når de går ut.
DB170111 For samfunnet betyr det store økonomiske besparelser ved at færre bor på institusjon.
DB170111 Det vil være uheldig både for sameiet og samfunnet .
DB170111 Vi vil ta i bruk de ressursene eldre mennesker representerer gjennom å avdekke praksis og strukturer som er til hinder for ønsket deltakelse i samfunnet .
DB170111 Den nye eldregenerasjonen utgjør en ressurs som samfunnet har stor bruk for.
DB170111 Dagbladet har i flere artikler belyst eldres livssituasjon og de utfordringene samfunnet vil møte med en stadig eldre befolkning.
DB170111 Likevel gjelder regelen her som alle andre steder i samfunnet : Finnes det et marked, så finnes det også folk som er villige til å betjene det.
BT170111 Hun skrev på sin facebookside : « Jeg mener de som kommer til Norge må tilpasse seg samfunnet vårt.
SA170110 En håndfull teknologier er i ferd med å endre samfunnet i rekordfart.
SA170110 Alle virksomheter og hele samfunnet endres av dataanalyse og teknologiutvikling.
DN170110 Kreftforeningens Anne Lise Ryel mener det er riktig av myndighetene å sette en strek for hvor dyre nye kreftmedisiner samfunnet kan ta i bruk.
DN170110 For eksempel koster det samfunnet mer når en bil kjører inn til byen i rushtid, enn kjøring på landsbygda.
DB170110 Det sannferdige bildet er at unge i Norge vil bidra til samfunnet og føle seg til nytte.
BT170110 En ny regulering må være til det beste for samfunnet , miljøet og forbrukerne, ikke verne om eksisterende drosjeeiere.
BT170110 Vi må anerkjenne at kunstfeltet består av steder der samfunnet nettopp er et samfunn.
BT170110 Men også vi vil gjerne ha mer : mer kunst i samfunnet vårt, mer kunst som våger å ta plass.
BT170110 Og da, midt i dette, i hvert fall midt i Postens jobbelendighet og nedgang i antall brev, er det jo fint å tenke at både jeg og Posten har gjort noe godt for samfunnet .
BT170110 En ny regulering må være til det beste for samfunnet , miljøet og forbrukerne, ikke verne om eksisterende drosjeeiere.
AP170110 For eksempel koster det samfunnet mer når en bil kjører inn til byen i rushtid, enn kjøring på landsbygda.
AP170110 - Det var mye forsvar av det en har gjort og litt vel lite læring, mener Liv Signe Navarsete, som viser til mangelen på en klar exitstrategi og en plan for å bygge samfunnet i ettertid før man gikk inn.
FV170109 Han var usedvanlig interessert i det meste som foregikk i samfunnet , og jeg hadde stor respekt for ham.
BT170109 Det seiglivede forbudet er blant annet begrunnet med at eggdonasjon « vil innebære et brudd på langvarige sosiale og kulturelle tradisjoner i samfunnet som er knyttet til mor og svangerskapets helhet ", som det heter i forarbeidene til bioteknologiloven.
BT170109 De har aktivt gått inn for å utvide horisonten og bryte ned siloene mellom samfunnet , næringslivet og akademia - på tvers av profesjoner.
BT170109 Det seiglivede forbudet er blant annet begrunnet med at eggdonasjon « vil innebære et brudd på langvarige sosiale og kulturelle tradisjoner i samfunnet som er knyttet til mor og svangerskapets helhet ", som det heter i forarbeidene til bioteknologiloven.
BT170109 De har aktivt gått inn for å utvide horisonten og bryte ned siloene mellom samfunnet , næringslivet og akademia - på tvers av profesjoner.
AP170109 - Vi arbeider i hele samfunnet med å fremme den betydningen oljenæringen har for velferd og arbeidsplasser, sier Schjøtt-Pedersen.
AP170109 - Plagg som nikab og burka har ingenting i det norske samfunnet å gjøre.
AP170109 Jo mer det ropes om nytte og relevans i samfunnet , jo større dragning får forskjellstenkerne mot humaniora.
DB170108 Underholdningen besto av kamper mellom ville dyr og gladiatorer, men også alt fra dyrejakt til musikalske fortellinger, teaterforestillinger og regelrette henrettelser og offentlige kunngjøringer hvor alle samfunnslag i det romerske samfunnet var til stede.
DB170108 Barn i dag har en helt annen kompetanse når det gjelder å lese slike sammensatte tekster ( som er uttrykket skoleverket bruker ), og det er dessuten en kompetanse de trenger i det moderne, skjermbefengte samfunnet .
BT170108 VERDIGRUNNLAG : Kristne og humanistiske verdier har ligget til grunn for utformingen av det samfunnet vi lever i, skriver Knut Arild Hareide.
BT170108 Kristne og humanistiske verdier har ligget til grunn for utformingen av det samfunnet vi lever i, og denne historiske plattformen for vårt samfunn må videreføres og verdsettes.
BT170108 " Tidligere har det vært tanker og logikk som gjelder, men nå skjer det en endring innen psykologifaget og i samfunnet .
SA170107 - Til alle de unge menneskene i rommet og til dere som ser på, vil jeg si at dere skal vite at dette landet til hører dere, alle dere, uansett bakgrunn eller hvilken del av samfunnet dere kommer fra.
SA170107 - Utvalget har jobbet fram en rekke forslag til hvordan vi skal digitalisere samfunnet .
DN170107 Samtidig gir kontanthåndteringen samfunnet store utgifter..
DN170107 Kontanter representerer nå en så liten andel av betalingene i samfunnet at vi bør forberede oss på å klare oss uten.
DN170107 - Utvalget har jobbet fram en rekke forslag til hvordan vi skal digitalisere samfunnet .
DB170107 Forbundets leder Sigve Bolstad peker på at svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er et økende problem som tapper samfunnet og fellesskapet for store pengesummer.
DB170107 - I tillegg vil det gjøre noe med tryggheten og sikkerheten i samfunnet , mener Bolstad.
DB170107 Samtidig gir kontanthåndteringen samfunnet store utgifter..
DB170107 Kontanter representerer nå en så liten andel av betalingene i samfunnet at vi bør forberede oss på å klare oss uten.
DB170107 - Utvalget har jobbet fram en rekke forslag til hvordan vi skal digitalisere samfunnet .
DB170107 Vil jeg kunne gi den tilliten til samfunnet vårt videre til henne ?
BT170107 Vi må sørge for at enslige ikke utsettes for flere belastninger enn andre i samfunnet .
BT170107 Jeg ser det som en viktig sak å kjempe for at enslige også kan nyte godt av en rettferdig fordeling av goder og ikke utsettes for flere belastninger enn andre i samfunnet .
AP170107 | Livet på toppen : - Jeg blir urolig hvis folk ikke brenner for noe i samfunnet
SA170106 Risikofaget griper inn i den grunnleggende forståelsen av vitenskap, og hvordan en bør praktisk gå frem for å kunne få kunnskap om risiko og håndtere risiko, i alle typer sammenhenger, i samfunnet , industrien og i det daglige liv.
SA170106 Som en unge jente som har behov for et ivaretagende samfunn, men som samtidig viser det samme samfunnet fingeren.
SA170106 Eller må samfunnet forsøke å se bakenfor hennes atferd og legge opp til en særlig beskyttelse tilpasset hennes situasjon ?
SA170106 Den handler nemlig også om hvordan det norske samfunnet ivaretar en ungdom som kommer på kant med samfunnets hjelpeinstanser.
FV170106 Der er meldingen fra samfunnet rundt mer sprikende enn noen gang.
DB170106 Og industrier med store skadevirkninger for miljøet, dyr og mennesker, vil produsere mer enn det som er lønnsomt for samfunnet .
DB170106 Det er heller ikke alltid individuelt rasjonelle valg er gunstige for samfunnet som helhet.
DB170106 Og kostnadene for samfunnet var over 100 milliarder kroner.
BT170106 Slik at vi gjennom kunsten kan revurdere verdiene i samfunnet vårt.
BT170106 Der er meldingen fra samfunnet rundt mer sprikende enn noen gang.
AP170106 Her ser de det slik at samfunnet velger å dekorere dem som har utført ting som man setter pris på, som samfunnet oppfatter som prisverdig.
AP170106 Her ser de det slik at samfunnet velger å dekorere dem som har utført ting som man setter pris på, som samfunnet oppfatter som prisverdig.
AP170106 Kunnskapsminister og leder i Høyres programkomité, Torbjørn Røe Isaksen, sier formålet med en kulturkanon er å finne ut hva som er felles for det norske samfunnet , samt sørge for en stor og åpen debatt.
AP170106 Vi beveger oss inn i et helt nytt landskap dersom samfunnet tillater kvinner å fryse ned eggene sine i ung alder for så å bruke de når det er tid for å stifte familie, skriver Tone W.
AP170106 Det utfordrer hvilke metoder samfunnet skal ta i bruk, for at barn skal bli til.
AP170106 Der er meldingen fra samfunnet rundt mer sprikende enn noen gang.
SA170105 Inaktivitet er en av de store helseproblemene i samfunnet i dag.
SA170105 Omstillingen til en mindre oljeavhengig og mer klimavennlig økonomi er en stor utfordring for hele det norske samfunnet .
DB170105 « Samfunnet må igjennom et grønt skifte.
BT170105 - Dersom vi forhandler oss stadig ned i lønn blir det jo mindre penger å bruke i samfunnet .
BT170105 Norge har godt av å bli klokere på seg selv som nasjon, og det konservative ønsket om å bevare kunstens avtrykk i samfunnet er prisverdig.
BT170105 Hvert år blir folk fra politikk, næringsliv og samfunnet for øvrig invitert til det fylkesordføreren kaller et « rådslag » om Hordalands fremtid.
BT170105 Utviklingen er ikke bærekraftig - ikke for enkeltpersoner, og ikke for samfunnet .
BT170105 Norge har godt av å bli klokere på seg selv som nasjon, og det konservative ønsket om å bevare kunstens avtrykk i samfunnet er prisverdig.
AP170105 Menneskelige og normale reaksjoner på det å leve, å jobbe og å delta i samfunnet blir sammenlignet med å ha en ikke-normal app som går og går og tapper deg for energi.
AP170105 Menneskelige og normale reaksjoner på det å leve, å jobbe og å delta i samfunnet blir sammenlignet med å ha en ikke-normal app som går og går og tapper deg for energi.
AP170105 Alt dette skjer i kjølvannet av Indias løsrivelse fra britisk kolonistyre, hvor samfunnet omstiller seg til nye institusjoner og nytt byråkrati.
SA170104 I rollen som en mann som er i overkant opptatt av sikkerhet og beredskap, ble Pål Sverre Hagen også bevisst på å huske hvem som faktisk holder samfunnet i gang.
DN170104 * Hvordan skape sosial trygghet som bidrar til at flere finner kjenner seg delaktige i samfunnet og inspirerte til å jobbe ?
DB170104 I Hedmark er det områder som tar en stor belastning på vegne av samfunnet , sier Solberg.
DB170104 Samfunnet har en overordnet interesse av å verne befolkningen mot mennesker som begår ulovlige gjerninger.
DB170104 Det er kamp, ikke « kultur » som har skapt det samfunnet vi setter så høyt.
DA170104 Her er det et fremmedelement som skaper uro og forargelse i hele samfunnet .
BT170104 - Det er viktig å se på hva som er felles for hele det norske samfunnet , sier Høyres Torbjørn Røe Isaksen.
BT170104 TOLERANSE : Det skal være toleranse, aksept og rom for mangfold både i idretten og i samfunnet for øvrig, skriver Chris Joakim Rørset.
BT170104 Det skal være toleranse, aksept og rom for mangfoldet for alle både i idretten og i samfunnet for øvrig.
BT170104 Det er en god utvikling som samfunnet bør støtte opp om, ikke rive ned.
BT170104 Kampen for å bevare spillmonopolene til Norsk Tipping og Rikstoto er viktig for både norsk breddeidrett og for samfunnet , mener Brede Hangeland og Jon Mørland.
BT170104 - Norsk idretts største særforbund kan ikke bare vurdere hva som er på bordet av penger, men må også se på hva som er godt for det norske samfunnet , sier Brede Hangeland om Norges Fotballforbunds medieavtale til en verdi av 2,4 milliarder kroner.
AP170104 I Hedmark er det områder som tar en stor belastning på vegne av samfunnet , sier Solberg.
AP170104 Ellisiv Lærum Jacobsen, stipendiat ved Institutt for fysioterapi, mener at samfunnet kunne spart store summer om eldre hadde blitt fulgt opp bedre når det gjelder ernæring.
AP170104 Dette, ifølge leder Torbjørn Røe Isaksen, fordi « det er viktig å se på hva som er felles for hele det norske samfunnet ».
AP170104 Det er vanskelig å følge ham i at en slik kanon vil oppleves felles for hele det norske samfunnet , spesielt ettersom Isaksen ikke har noen klare tanker om hva den skal brukes til.
SA170103 - I seg selv er det ikke nødvendigvis uttrykk for sekularisering, men en forståelse av at samfunnet har endret seg.
SA170103 Dette er jo noe vi dessverre ser også ellers i samfunnet .
DN170103 Dette er spesielt viktig nå når Kina også prøver å fjerne denne kreften fra samfunnet , sa dommeren.
DN170103 Han fokuserer på investeringer som har positiv effekt på samfunnet , og mener dette gir fordeler fordi det tiltrekker seg og motiverer flinke folk.
DN170103 Han fokuserer på investeringer som har positiv effekt på samfunnet , og mener dette gir fordeler fordi det tiltrekker seg og motiverer flinke folk.
DB170103 Men det ville få store konsekvenser for effektiviteten i samfunnet .
BT170103 Vi mener derfor at bedrifter som legger til rette for gjennomføring av førstehjelpskurs for sine ansatte, sørger for at den generelle beredskapen i samfunnet blir bedre, sier han.
BT170103 Kunsten er alltid i forkant av andre fagfelt, kunstnere uttrykker det som ennå ikke er formulert i samfunnet ».
BT170103 - I seg selv er det ikke nødvendigvis uttrykk for sekularisering, men en forståelse av at samfunnet har endret seg.
BT170103 Kunsten er alltid i forkant av andre fagfelt, kunstnere uttrykker det som ennå ikke er formulert i samfunnet ».
BT170103 Dette er jo noe vi dessverre ser også ellers i samfunnet .
AP170103 - Det er viktig å se på hva som er felles for hele det norske samfunnet , sier Høyres Torbjørn Røe Isaksen.
AP170103 Etter hvert er venstresidens tanker om antidiskriminering blitt adoptert av resten av samfunnet og delvis avpolitisert.
AP170103 Dette er jo noe vi dessverre ser også ellers i samfunnet .
DB170102 Daniel Matsson ved politiet i Järvaområdet nord for Stockholm, som blant annet har Husby som sitt ansvarsområdet, sa i vår til Nettavisen at det ikke var noen form for mafiastruktur i området, men at det er preget av mye narkotikasalg og « en del yngre menn som står utenfor samfunnet ».
BT170102 Skal man planlegge for bymiljø og vekst, kreves det visjon og vilje i politikken slik at samfunnet ikke drepes av transportens kostnader i form av sprengstoff, trafikkork og forurensning.
BT170102 Jeg tror folk ønsker det, og samfunnet blir ikke rikere av at noen har monopol, sier hun.
BT170102 - Jo flere som gjør yoga, jo bedre er det for samfunnet .
AP170102 Men for politikere og samfunnet forøvrig er det et problem, fordi politiske prioriteringer om mottiltak kan skje på misvisende grunnlag, sier Nesser.
AP170102 Si ;D-innlegg : Til slutt må du ty til tårene over hvor fint samfunnet av og til kan være.
AP170102 De fyller en kjempeviktig oppgave i samfunnet .
AP170102 - De kan gi deg en god jobb i offentlig forvaltning fremfor å dekke det vi mener er et fremtidig behov for næringslivet og samfunnet .
AP170102 Si ;D-innlegg : Til slutt må du ty til tårene over hvor fint samfunnet av og til kan være.
AP170102 Si ;D-innlegg : Det globaliserte samfunnet vi bor i, trenger å møtes med nytenkning.
SA170101 Ikke minst innen rusomsorgen er det viktig at det fins lavterskeltilbud som både hjelper folk til en bedre hverdag, men også sparer samfunnet for de belastningene og omkostningene det påfører oss å la ting skure og gå.
SA170101 Skal vi lykkes med å bygge opp samfunnet vårt må vi fokusere på løsningene på problemene fremfor problemene med løsningene.
SA170101 Omstilling vil prege Eigersund kommune som organisasjon og samfunnet for øvrig de neste årene.
SA170101 En kan bli usikker på om samfunnet har bruk for deg også fremtiden.
SA170101 Å være en smart kommune, et smart tettsted eller et smart lokalsamfunn, handler om å organisere kommunen og samfunnet på en måte som er bærekraftig.
DN170101 Kraftverk er blant den sårbare infrastrukturen som kan påføre samfunnet enorme kostnader og skade hvis den utsettes for angrep.
DB170101 Bilder av hjemløse kvinner og menn som sover i åpne graver på en gravplass utenfor Teheran sjokkerte det iranske samfunnet forrige uke.
DB170101 Hua Chunying advarte også om signalene det sender til det internasjonale samfunnet , og at det kan skade forholdet mellom Japan og Kina.
DB170101 « Muslimer for fred », i grønne vester for anledningen, ønsker fordommene til livs, men de rydder mest av alt for å vise at de er en del av samfunnet og for å vise at de er tro mot sitt land Danmark, skriver den danske nyhetskanalen.
DB170101 - Vi gjør dette fordi frivillighet fungerer som limet i samfunnet og vi ønsker å vise at vi muslimer bidrar på en positiv måte til lokalsamfunnet, sier Mahmood Ahmad, pressekontakt i Ahmadiyya Muslim Jama´at i Norge, til Dagbladet.
DB170101 Det synes som en uvegerlig kraft, som globaliseringen har vært, som likestilling og modernisering har vært, som det flerkulturelle samfunnet har vært.
AP170101 Det er et viktig bindeledd i samfunnet vårt.
AP170101 Og for å løse viktige utfordringer for mennesker og for samfunnet .
AP170101 Men når barn blir alvorlig sviktet, må samfunnet gripe inn og barnet flyttes.
AP170101 Det kan være tidligere dømte som hjelper løslatte tilbake til samfunnet .
DB161231 Jeg kommer til å bli en god borger, og jeg skal gjøre alt for å bli en ressurs i samfunnet .
AA161231 Håp for verden ¶ - Samfunnet vårt skal være trygt for alle.
SA161228 Skarstein vil at OL- og Paralympicsdeltagere skal kunne gitt noen tilbake til samfunnet der de konkurrerer under lekene.
AP161228 Skarstein vil at OL- og Paralympicsdeltagere skal kunne gitt noen tilbake til samfunnet der de konkurrerer under lekene.
FV161221 Hvis spillerne kommer ut av rusen og over i jobb, er den positive effekten at de kan bidra til samfunnet som skattebetalere.
FV161221 - Alle har sin måte å bidra til samfunnet på.
AP161218 Bare se på hvordan rasismen nå er mye synligere i samfunnet enn det var før valgkampen, sier hun.
FV161214 Dette er spekulasjon som påfører hele samfunnet risiko.
BT161214 Dette er spekulasjon som påfører hele samfunnet risiko.
AP161214 Dette er spekulasjon som påfører hele samfunnet risiko.
FV161213 - Det gir positive signaler til hele samfunnet .
BT161213 - Det gir positive signaler til hele samfunnet .
AP161209 I et intervju med den sistnevnte kanalen samme dag beklager hun seg over at det internasjonale samfunnet « hele tiden nører opp under foraktens flammer ».
FV161128 Stat og regjering jobber på flere arenaer for å få folk aktive i hverdagen, men fortsatt ser vi ingen resultat i samfunnet .
FV161128 Jeg tror uansett min oppfordring om å droppe julebord og heller bruke pengene på fysisk aktivitet, er bedre for bedriften, den ansatte og samfunnet .
FV161128 Dårlig folkehelse og inaktivitet er en av våre tids største utfordringer, dette påvirker samfunnet , folket og arbeidsplassen.
BT161128 Stat og regjering jobber på flere arenaer for å få folk aktive i hverdagen, men fortsatt ser vi ingen resultat i samfunnet .
BT161128 Jeg tror uansett min oppfordring om å droppe julebord og heller bruke pengene på fysisk aktivitet, er bedre for bedriften, den ansatte og samfunnet .
BT161128 Dårlig folkehelse og inaktivitet er en av våre tids største utfordringer, dette påvirker samfunnet , folket og arbeidsplassen.
BT161123 Men er ikke det aller viktigste å faktisk kunne tilpasse seg og overleve i det samfunnet vi er født inn i ?
BT161123 I opplæringsloven § 1-1 står det at formålet med opplæringen er at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger til å kunne mestre livene sine og kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet .
AP161119 Det aller beste av norsk journalistikk er trolig bedre enn noen gang, når den avdekker og forteller hva som fungerer og ikke fungerer i samfunnet , er arena for omfattende, demokratisk samfunnsdebatt og preger hva folk er opptatt av fra dag til dag.
AP161112 Avtalen inneholder endringer, presiseringer og forslag fra et bredt spekter av samfunnet , sier partene i en felles uttalelse lørdag.
AP161112 - Vi ber hele Colombia og det internasjonale samfunnet støtte opp om avtalen og en rask implementering så vi kan legge krigens tragedie bak oss.
AP161108 - Hvis skjønnlitterære forfattere skal forholde seg til de rådende etiske retningslinjer i samfunnet , ville litteraturen aldri kunne bringe noe nytt.
AP161107 Om økningen skyldes at det økende antall høyreekstreme ytringer i samfunnet generelt gjenspeiler seg i politiet, eller at temaet har fått mer oppmerksomhet, er uvisst.
AP161107 Det som er felles for dem, er at de avviser den tyske statens legitimitet og vil leve utenfor samfunnet .
VG161102 Da vil det minne om et diktatur, sier styreleder i Det islamske samfunnet , Rabita-moskéen - en av landets største moskéer, Basim Ghozlan til VG.
FV161102 Jeg tror at fotballen er et speil av samfunnet for øvrig.
VG161101 Når de ser at kronprinsparet kommer hit føler de seg nærmere det norske samfunnet , sier rektor Terje Andersen til VG.
SA161101 Jeg tror at fotballen er et speil av samfunnet for øvrig.
BT161101 Jeg tror at fotballen er et speil av samfunnet for øvrig.
AP161101 Jeg tror at fotballen er et speil av samfunnet for øvrig.
FV161030 Sveen tror mange menn opplever at samfunnet blir stadig mer feminisert, og at det finnes færre domener hvor « menn kan være menn ».
FV161030 Speiler samfunnet
FV161030 - Fotballen gjenspeiler samfunnet på godt og vondt, sier den tidligere toppdommeren.
AP161030 Hun er også klar over at det fortsatt er en del fordommer ute i samfunnet , men ser på publikumstilstrømningen at de når ut til nye generasjoner.
SA161029 Sveen tror mange menn opplever at samfunnet blir stadig mer feminisert, og at det finnes færre domener hvor « menn kan være menn ».
SA161029 Speiler samfunnet
SA161029 - Fotballen gjenspeiler samfunnet på godt og vondt, sier den tidligere toppdommeren.
BT161029 Sveen tror mange menn opplever at samfunnet blir stadig mer feminisert, og at det finnes færre domener hvor « menn kan være menn ».
BT161029 Speiler samfunnet
BT161029 - Fotballen gjenspeiler samfunnet på godt og vondt, sier den tidligere toppdommeren.
SA161025 - Men der hvor skremmende, gamle norske skikker knytter seg til gammelt sagnmateriale, knytter halloweenskremselen seg mer til det moderne samfunnet og USA, legger hun til.
FV161025 Samfunnsoppdraget er å tilby et ansvarlig og attraktivt spilltilbud der overskuddet går tilbake til samfunnet .
BT161025 - Men der hvor skremmende, gamle norske skikker knytter seg til gammelt sagnmateriale, knytter halloweenskremselen seg mer til det moderne samfunnet og USA, legger hun til.
BT161025 Samfunnsoppdraget er å tilby et ansvarlig og attraktivt spilltilbud der overskuddet går tilbake til samfunnet .
VG161024 Ikke fordi hver enkelt av oss er kristen, men fordi kristendommen representerer den kanskje sterkeste kulturkraften som har formet det norske samfunnet .
AP161024 Den interessante diskusjonen er : Gitt et fagområdes egenart, hva er det fagets relevans for samfunnet ?
VG161020 Selve gjennomføringen av soningen, det være seg innskjerpelser eller grader av formildende innrømmelser, vurderes opp mot forbrytelsens alvorlighet og utsiktene for den innsattes tilbakeføring til samfunnet .
VG161020 For det må fortsatt være den overordnede hensikten : at fangen skal rehabiliteres og gjøres dyktig til å møte samfunnet utenfor murene når straffen er sonet og vedkommende har gjort opp for seg.
VG161020 "... det må fortsatt være den overordnede hensikten : at fangen skal rehabiliteres og gjøres dyktig til å møte samfunnet utenfor murene når straffen er sonet...
FV161020 De vil få like stor innflytelse på samfunnet som da Ford begynte å produsere biler på samlebånd for hundre år siden, sa Fords globale toppsjef Mark Fields nylig, da de rullet ut en testeflåte med slike biler nylig.
AP161020 - Hadde Norge ført en mer liberal innvandringspolitikk, ville forskjellene i samfunnet vært større og vokst raskere, sier Høyres Stefan Heggelund.
VG161018 Opphevelsen av kravet om visum er mer enn et kompliment til det ukrainske samfunnet , som gjorde et historisk valg i favør av Europa under de dramatiske hendelsene på den kalde Maidanplassen for drøyt tre år siden.
VG161018 Det ukrainske samfunnet er verdig en kamp mot korrupsjon og for rettferdig fordeling av offentlige goder.
BT161001 Det er innlysende av det enkle faktum at tunge narkomane som regel ikke kommer seg ut av avhengighet og blir velfungerende, veltilpassede medlemmer av samfunnet .
BT161001 De burde kunne vise til at over 90 prosent av tunge narkomane blir rusfri og blir en integrert og ressursfull del av samfunnet .
BT161001 Det er innlysende av det enkle faktum at tunge narkomane som regel ikke kommer seg ut av avhengighet og blir velfungerende, veltilpassede medlemmer av samfunnet .
BT161001 De burde kunne vise til at over 90 prosent av tunge narkomane blir rusfri og blir en integrert og ressursfull del av samfunnet .
SA160928 Hun gjør dermed som flere profilerte fotballspillere har gjort i USA den siste tiden, og bruker sin status som idrettsstjerne til å sette fokus på en av de mest betente sakene i det amerikanske samfunnet .
AP160928 Hun gjør dermed som flere profilerte fotballspillere har gjort i USA den siste tiden, og bruker sin status som idrettsstjerne til å sette fokus på en av de mest betente sakene i det amerikanske samfunnet .
VG160924 - Ofte forstår ikke pårørende hvorfor drapene har skjedd, de har fremstått som velfungerende i samfunnet .
BT160921 Det kan heller ikke den fysiske aktiviteten, den som sparer samfunnet milliarder på bedret folkehelse.
SA160915 Husby Christensen mener grunnen til at mammapoliti-refs ikke rammer dem, handler mye om hvordan samfunnet møter fedre versus mødre.
SA160915 - Tegnene bør speile samfunnet , mener hun og legger til at det kan være spesielt sårt for barn og unge ikke å finne igjen seg selv i tegnene.
AP160912 Jeg vil gjerne ta opp et tema som altfor sjelden blir snakket om i samfunnet : Kroppspress blant gutter og hvordan vi kan bekjempe kroppspress generelt.
DN160909 Dette bildet har med samfunnet og krigshistorie å gjøre, det handler ikke om nakenhet, sier Støre.
DN160909 Dette betaler de - i likhet med Google - bare smuler av i skatt tilbake til samfunnet .
DN160909 - På grunn av dets status som et ikonisk bilde med historisk betydning, oppveier verdien av å tillate deling, verdien av å verne samfunnet ved å fjerne det, skriver en talsperson for Facebook i en epost til AFP.
FV160908 Malika Bayan sier hun følte seg liten, dum og satt utenfor samfunnet da hun ble kastet på dør i Merete Hodnes frisørsalong.
FV160908 Jeg reagerer sterkt på naiviteten det norske samfunnet har overfor islam, sier han til NTB.
FV160908 Aktor Ann-Bjørg Ingebrigtsen gjorde i sin prosedyre rede for straffelovens § 186, som Hodne er tiltalt etter, og hva en hijab står for i samfunnet : ¶
AP160905 Lysne ber også om at samfunnet må være våkent om anbefalingen blir virkelighet.
AP160905 Lysne ber også om at samfunnet må være våkent om anbefalingen blir virkelighet.
AP160902 I « Vildanden » søkes sannheten innad i familien, i « En folkefiende » søkes sannheten ute i samfunnet .
SA160831 Jeg tror folk ønsker det, og samfunnet blir ikke rikere av at noen har monopol, sier hun.
SA160831 - Jo flere som gjør yoga, jo bedre er det for samfunnet .
FV160831 Jeg tror folk ønsker det, og samfunnet blir ikke rikere av at noen har monopol, sier hun.
FV160831 - Jo flere som gjør yoga, jo bedre er det for samfunnet .
AP160831 Jeg tror folk ønsker det, og samfunnet blir ikke rikere av at noen har monopol, sier hun.
AP160831 - Jo flere som gjør yoga, jo bedre er det for samfunnet .
FV160826 Binder synes samfunnet vårt bærer mer preg av narsissistiske trekk i dag enn for noen år siden.
SA160825 Binder synes samfunnet vårt bærer mer preg av narsissistiske trekk i dag enn for noen år siden.
BT160825 Binder synes samfunnet vårt bærer mer preg av narsissistiske trekk i dag enn for noen år siden.
SA160818 Folk har behov for å bli tatt på alvor, enten det gjelder fotsoldatene i Forsvaret, varslere, voldsutsatteeller foreldre og barn i barnevernstjenesten, for å nevne noen blant mange bransjer og grupper i samfunnet .
SA160818 Et overraskende funn var at de uttrykte stor grad avbevissthet og ansvarlighet overfor sine kolleger og samfunnet for øvrig, i utøvelsen av makten de forvaltet.
FV160816 Det skaper holdninger i samfunnet at folk snakker åpent om hva som ikke er akseptabel barneoppdragelse.
BT160816 Det skaper holdninger i samfunnet at folk snakker åpent om hva som ikke er akseptabel barneoppdragelse.
SA160812 Hun trekker frem et anslag fra Helsedirektoratet, som har beregnet at astma- og allergirelaterte sykdommer koster samfunnet ti milliarder kroner årlig.
FV160812 Hun trekker frem et anslag fra Helsedirektoratet, som har beregnet at astma- og allergirelaterte sykdommer koster samfunnet ti milliarder kroner årlig.
BT160812 Hun trekker frem et anslag fra Helsedirektoratet, som har beregnet at astma- og allergirelaterte sykdommer koster samfunnet ti milliarder kroner årlig.