SA170613 Den økonomiske frykten gjenspeiler seg i samferdselsutvalgets vedtekter.
SA170613 Samferdselsutvalgets ønske om å utrede bompengefinansiering for Espedal-Frafjord-tunnelen er vanskelig å forstå når den økonomiske byrden på nåværende Ryfast er kjernen i striden om privat ferjesamband.