AP171130 Mer offensiv samferdselspolitikk
NL171009 God samferdselspolitikk fordrer forutsigbarhet og at man lytter til fagmiljøene.
NL171009 Er det god samferdselspolitikk ?
VG170817 En mer troverdig samferdselspolitikk
DA170708 - Vi mener det er svært dårlig miljø- og samferdselspolitikk å ikke utnytte eksisterende infrastruktur.
DB170615 Under lag på lag med kreativ budsjettering, omdisponeringer, og en klokkertro på teknologieffektivisering, er virkeligheten den at partienes samferdselspolitikk lever i en svingdør.
AP170613 Ambassadøren selv vil ikke innrømme at hun har drevet noe slags samferdselspolitikk , eller aktiv lobbyvirksomhet.
DB170602 Samme uke skal Stortinget behandle Nasjonal Transportplan, der de kommende 12 årenes samferdselspolitikk skal peiles ut.
FV170527 | - Det er samferdselspolitikk i revers ¶
DB170522 Samferdselspolitikk er viktig for MDG.
VG170520 Tog står sentralt i MDGs samferdselspolitikk .
VG170520 Oslo-byråd Lan Marie Berg mener det er viktig for partiet å tydeliggjøre dette skillet, ettersom mange tror MDGs samferdselspolitikk for byene også gjelder for distriktene.
VG170520 Klimaløsningene er lokale, og grønn samferdselspolitikk handler om å gjøre det enklere for folk flest.
SA170520 Tog står sentralt i MDGs samferdselspolitikk .
DN170520 Tog står sentralt i MDGs samferdselspolitikk .
DN170520 Oslo-byråd Lan Marie Berg mener det er viktig for partiet å tydeliggjøre dette skillet, ettersom mange tror MDGs samferdselspolitikk for byene også gjelder for distriktene.
DN170520 Klimaløsningene er lokale, og grønn samferdselspolitikk handler om å gjøre det enklere for folk flest.
DB170520 Klimaløsningene er lokale, og grønn samferdselspolitikk handler om å gjøre det enklere for folk flest.
AA170520 Tog står sentralt i MDGs samferdselspolitikk .
AA170520 Oslo-byråd Lan Marie Berg mener det er viktig for partiet å tydeliggjøre dette skillet, ettersom mange tror MDGs samferdselspolitikk for byene også gjelder for distriktene.
AA170520 Klimaløsningene er lokale, og grønn samferdselspolitikk handler om å gjøre det enklere for folk flest.
AA170520 Tog står sentralt i MDGs samferdselspolitikk .
AA170520 Oslo-byråd Lan Marie Berg mener det er viktig for partiet å tydeliggjøre dette skillet, ettersom mange tror MDGs samferdselspolitikk for byene også gjelder for distriktene.
AA170520 Klimaløsningene er lokale, og grønn samferdselspolitikk handler om å gjøre det enklere for folk flest.
DB170519 Men vi har levert, og velgerne er fornøyd - både når det kommer til innvandringspolitikk, samferdselspolitikk og en strengere justispolitikk.
DB170516 Hun får skylda for skolebygninger som holder på å ramle ned og en samferdselspolitikk som for borgerne betyr daglige timer i uendelige køer.
BT170515 Ap viser ikke sin sanne samferdselspolitikk .
VG170510 Samferdselspolitikk er bare et annet ord for utømmelige behov.
BT170420 Det er vanskelig å spore forskjeller i klima-, olje- og samferdselspolitikk .
BT170419 Distriktspolitikk er skolepolitikk, samferdselspolitikk , landbrukspolitikk og næringspolitikk, akkurat som i byene.
SA170315 Gulroten i en framtidsrettet samferdselspolitikk er ny infrastruktur for syklister, fotgjengere og kollektivreisende.
DN170302 Norsk samferdselspolitikk har ikke alltid vært slik.
AP170302 Samferdselspolitikk forener politikere på tvers av partiskiller, og forsterker vår tilknytning til de fylkene vi er valgt fra.
DA170212 Realiteten er at Oslo aldri har hatt en mer miljøvennlig, rettferdig og sosialt utjevnende samferdselspolitikk enn nå.
DA170212 MDG SVARER SLASKEN : Oslo aldri har hatt en mer miljøvennlig, rettferdig og sosialt utjevnende samferdselspolitikk enn nå.
DA170212 Det virker nesten som om Borgersrud lengter tilbake til tiden under forrige byråd, da Frp og den bilvennlige delen av Oslo Høyre hadde vetorett over byens samferdselspolitikk .
AP160606 Utsettelsen er uheldig fordi den åpner for sendrektighet og en stykkevis-og-delt tilnærming som vi har hatt altfor mye av i norsk samferdselspolitikk .
BT160420 | Hyttemafia styrer Bergens samferdselspolitikk
BT160420 Hytte-mafiaen jobber nå intenst, via betalt lobbyist fra bergenspolitikken, for neste trinn i sin samferdselspolitikk : Valget av « hytteveien » Rv7 som hovedvei nummer to i Øst-Vest-sambandet.
AP160229 Klimapolitikken vil forandre norsk samferdselspolitikk .
AP160229 Klimapolitikken vil forandre norsk samferdselspolitikk .
AP160210 - Udemokratisk samferdselspolitikk
AP160210 - Udemokratisk samferdselspolitikk
AP160118 Han ville skryte av Regjeringens samferdselspolitikk og fremme nye prosjekter, som fire felts vei hele strekningen mellom Oslo og Trondheim.
AP160107 Hvis rammeverket for drosjenæringen fjernes, vil det være et dramatisk brudd med en hittil tverrpolitisk enighet i norsk samferdselspolitikk , skriver forbundsleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund i Aftenposten.
AP160104 Hvis dette rammeverket for drosjenæringen skal fjernes, vil det være et dramatisk brudd med en hittil tverrpolitisk enighet i norsk samferdselspolitikk , skriver forbundsleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.