DB170108 Haugesund : Me har rykt ut til ei blokk ved Karmsundet til noko som kan vere ei fallulukke.
SA170107 Flere gangen i løpet av natten har de rykt ut til automatiske brannalarmanlegg.
SA170107 Flere gangen i løpet av natten har de rykt ut til automatiske brannalarmanlegg.