DB171204 Hvis Markle vil gi sitt « ja » til sin kjære prins Harry i mai neste år, er hun nemlig nødt til forholde seg til viktige regler og rutiner .
VG171203 - Om Bergen fengsel ikke har gode rutiner for å ivareta rettighetene til transpersoner, kan det være i strid med diskrimineringslovverket, sier Bjurstrøm.
DN171203 I brevet fra Finanstilsynet blir det redegjort for hvilke rutiner eiendomsforetaket har rundt « off market»-salg.
DN171203 - - - Foto : Elin Høyland Rutiner for off market-salg ¶
DB171203 Da Horridge endelig hadde sonet ferdig, tok det ikke lang tid før han tok til sine kriminelle rutiner igjen.
DB171203 Sidestillingen av medier som har rutiner for dokumentasjon, faktasjekking og tilsvarsrett, et skille mellom redaksjonelt innhold og reklame som andre har betalt for, og en tydelig avsender, og saker fra uidentifiserte avsendere som verken kan kontaktes eller ettergås, er nifs.
DB171203 Men de store mediehusene har nitide rutiner for faktasjekk, for å passe på at påstander som ikke er sanne, ikke skal ende i spaltene.
BT171203 NHO fremhever at det ikke bare er snakk om å sette seg inn i og forstå et komplisert regelverk, men rutiner må på plass og systemløsninger må endres.
SA171202 « Forholdet reiser spørsmål om Sør-Vest politidistrikt har tilstrekkelig med rutiner til å fange opp « glemte » saker.
DN171202 - Jeg vet ikke om regjeringen har noen rutiner for å minne om sånt, men min erfaring er at det er fort gjort å gjøre en forglemmelse.
DB171202 - Vi har blitt gode på rutiner .
DB171202 Vi har interne rutiner for hvordan vi kan bremse ned alkoholinntaket.
DB171202 Lie og hans ansatte har klare rutiner for hva som skjer hvis en gjest blir overstadig beruset eller oppfører seg dårlig.
DB171202 Men også viktige regler og rutiner er Markle nødt til å forholde seg til hvis hun vil gi sitt « ja » til sin kjære prins Harry i mai.
DA171202 - Jeg vet ikke om regjeringen har noen rutiner for å minne om sånn, men min er erfaring er at det er fort gjort å gjøre en forglemmelse.
DA171202 - Jeg vet ikke om regjeringen har noen rutiner for å minne om sånn, men min er erfaring er at det er fort gjort å gjøre en forglemmelse.
BT171202 - Jeg vet ikke om regjeringen har noen rutiner for å minne om sånt, men min erfaring er at det er fort gjort å gjøre en forglemmelse.
BT171201 Legeforeningen mener det er avgjørende at det finnes rutiner og systemer som på betryggende måte sikrer at all nødvendig informasjon blir mottatt og forstått av den/de som " eier " materialet og opplysningene hvis man lagrer blodprøver i en bank for evig tid.
AP171201 Legeforeningen mener det er avgjørende at det finnes rutiner og systemer som på betryggende måte sikrer at all nødvendig informasjon blir mottatt og forstått av den/de som " eier " materialet og opplysningene hvis man lagrer blodprøver i en bank for evig tid.
DB171130 Slik viser denne saken også hvor viktig det er at mediene holder fast ved sine rutiner for etterrettelighet og verifisering av det de publiserer, også i arbeidet med å bekjempe seksuell trakassering.
AA171129 Dette er en type arbeid med relativt lite rutiner , men et stort behov for fleksibilitet og å kunne jobbe konsentrert.
VG171128 Dette er en sak hvor man har nødt til å gå gjennom rutiner for etterforskning og hvor man må bli bevisst på å ikke låse etterforskningen opp mot en gjerningsperson, som i denne saken var far, også særlig med tanke på medvirkningsansvaret i norsk rett, sier Kjellberg til VG.
SA171128 Vi har et samarbeid med reineierne og har laget systemer og rutiner for å forebygge reinpåkjørsler.
NL171128 Og hvorfor skal man etablere et eget aksjeselskap som skal håndtere slik oppdragsforskning ( for vi trenger absolutt mye god oppdragsforskning ), når man allerede har et organ som har etablert meget gode rutiner for å definere forskningsområder og forskningstemaer, for åpen utlysing av midler, for vurdering, prioritering og finansiering av de beste søknadene, for fagfellevurdering og evaluering av forskningsresultater, for publiserin
NL171128 Det hjelper ikke at FHF sjøl hevder at de har gode rutiner på plass.
DB171128 Vi har et samarbeid med reineierne og har laget systemer og rutiner for å forebygge reinpåkjørsler.
BT171128 En av farene som kan oppstå er at ansatte blir utsatt for seksuell trakassering, noe som betyr at arbeidsplassen skal ha rutiner for å forebygge at og håndtere trakassering.
BT171128 Derfor er det svært viktig at verneombudet har satt seg grundig inn i alle rutiner på arbeidsplassen, og at verneombudet har mot til å stå den siden av den ansatte i vanskelige saker.
BT171128 Vi har nå også sett at vi ikke har vært gode nok på oppfølging av våre egne rutiner .
BT171128 Vi agerer, men i organisasjoner med vår størrelse blir slike prosesser spesielt omfattende, og det tar tid å omstille regelverk og rutiner .
BT171128 Til tross for at vi har hatt rutiner , er det tydelig at de ikke har vært synlige eller gode nok.
BT171128 Til tross for at vi har hatt rutiner , er det tydelig at de ikke har vært hverken synlige eller gode nok, og dette har fått for lite oppmerksomhet fra oss.
VG171127 Det må følges opp med klare rutiner for varsling og hvordan dette følges opp.
VG171127 Vi vil se på rutiner for hvordan vi kan sikre at dette ikke vil skje igjen, og vi vil uten tvil ha et ekstra øye på hva som blir googlet på og lagret fra nett til våre telefoner.
SA171127 Trenger rutiner for oppfølging ¶
SA171127 Derfor jobber vi sammen med organisasjonen Leve for å få på plass gode og systematiserte rutiner som definerer krisearbeidet etter selvmord i kommunene, sier han, og understreker at de som rammes av dette berøres veldig sterkt.
SA171127 Trenger rutiner for oppfølging ¶
SA171127 Derfor jobber vi sammen med organisasjonen Leve for å få på plass gode og systematiserte rutiner som definerer krisearbeidet etter selvmord i kommunene, sier han, og understreker at de som rammes av dette berøres veldig sterkt.
DB171127 Og det må ikke minst foreligge rutiner på hvem du kan kontakte og retningslinjer for hvordan slik saker skal håndteres, forteller Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i NFF, til Dagbladet.
BT171127 Rent medisinsk er vi sikre på at vi skal ha gode rutiner for seleksjon av kvinner som er klare for hjemreise.
VG171126 Vi har gode rutiner for melding av uønsket atferd, men jeg er ikke naiv ; vi er et stort selskap, og selvsagt skjer uakseptable ting også hos oss. #Metoo øker bevisstheten om problemet, også i Statoil, og det er bra.
DB171126 « Regler og rutiner » ¶
DB171126 - Vi har regler og rutiner for å forholde oss til.
AP171126 Videre at det skal være klare regler og rutiner for oppfølging av uakseptabel seksuell adferd og seksuelle overgrep, og at alle forhold det meldes fra om skal bli fulgt opp.
VG171125 Her må man være oppmerksomme og innføre gode rutiner , informere økonomiarbeiderne og ha god kontroll på dette, sier han.
VG171125 ADVARER : Sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke, oppfordrer til å innarbeide rutiner for å identifisere svindelforsøkene.
VG171125 - Det er ikke første gang vi får slike mailer, og de mailene vi får er såpass suspekte at det er utenfor våre interne rutiner .
NL171125 Har de rutiner for varsling ?
AP171125 Ordskiftet må handle om tiltak, rutiner og holdninger.
AP171125 De ville fått innføring i- og erfaring med årsplanlegging, forståelse for innarbeiding av rutiner , erfaring med kartlegging og testing med oppfølging, utviklingssamtaler, elevsamtaler, halvårsvurderinger, foreldremøter, foreldrekontakt, tverrfaglige møter, møter med barnevern og Pedagogisk-Psykologisk tjeneste.
VG171124 Men samtidig vil jeg understreke at operaen har hatt - og fortsatt har - gode rutiner for dette, sier Engelsviken.
DN171124 Man blir oppmerksom på at trakassering kan skje, og man får informert om rutiner for varsling av seksuell trakassering, sa Bakker til DN i forbindelse med Haudemanns innlegg.
DB171124 Vi må sørge for at vi har gode rutiner i hele TV 2.
DB171124 Gjennomgang av rutiner : - Vi har skjerpet våre varslingsrutiner, og de må vi fortsatt se på med et kritisk blikk.
DA171123 - Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at vi har gode nok rutiner på plass, være tydelige på at trakassering ikke er akseptabelt og støtte de som er modige nok til å si fra, sier Følsvik.
AP171123 Det er viktig at arbeidsplasser har trygge rutiner for hva man skal gjøre hvis man blir utsatt for maktmisbruk.
VG171122 Derfor vil vi heller fokusere på vårt interne arbeid for å sikre gode retningslinjer og rutiner når det gjelder oppfølgingen av konkrete saker, sier Olav Nyhus, direktør for juridisk avdeling i NRK til NRK.no.
VG171122 Aune er en tillitsvalgt som mottar mange av henvendelsene som dreier seg om seksuell trakassering, og han mener det er ekstra viktig med kunnskap slik at man felles kan utarbeide nye rutiner , og kampanjer for å stoppe dette.
DB171122 Snakk om temaet på personalmøtet, og etabler gode rutiner og praksis i forkant, som følges opp underveis.
DA171122 Utvalget vedtok i etterkant at Kommunerevisjonen skal undersøke tre forhold ved helsehuset : kvalifikasjoner, bemanning og rutiner .
DA171122 Hun har tidligere bedt om en oversikt over avvik og hvordan disse registreres, for å se om serien av uønskede episoder skyldes mangel på kompetanse, mangelfulle rutiner og svake kvalitetsstyringssystemer, eller en kombinasjon.
AP171122 - Tekniske løsninger er blitt erstattet av manuelle rutiner .
AP171122 Når det nå sås tvil om rutiner og prosedyrer for tildeling av penger, er det alvorlig.
AP171122 Behovet for transparente, ryddige og gode rutiner ved tildeling av penger er avgjørende for tilliten til forskning.
AA171122 Har faste rutiner for slike hendelser ¶
AA171122 Den aktuelle skolen fulgte sine faste rutiner for slike hendelser.
AA171122 Nå skal vi følge opp barnet og familien tett, og se på våre rutiner , sier Jørgensen. § ¶
DN171121 Selskapet har heller ikke hatt tilstrekkelige rutiner for å oppdage trusler mot systemene, de har ikke hatt god nok tilgangsstyring til kritiske systemer og har generelt hatt for dårlig sikkerhetskultur », opplyses det i meldingen.
BT171121 Samtidig påpeker hun at slike rutiner alltid kan bli bedre.
BT171121 At en oppretter utvalg og rutiner , fører ikke til at problemet forsvinner.
AP171121 Volvats sjeflege og smittevernansvarlige, Christian Loennecken, ble slik våre rutiner beskriver det involvert direkte i saken, og pasienten fikk etter dette en skriftlig redegjørelse fra den aktuelle avdelingen med tilbud om operasjon til opprinnelig avtalt pris og uten ekstra kostnad for smittevask.
AP171121 Dette var dessverre ikke i tråd med hverken dagens offentlige og veiledende smittevernrutiner eller Volvats interne rutiner .
AP171121 Én ting er å være bevisst på at sånt skjer, men det må også lages rutiner slik at folk faktisk kan melde ifra og dette blir tatt på alvor, sier Enger.
VG171120 Han forsikrer at departementet vil følge opp Statens vegvesen for å bidra til at det etableres bedre prinsipper og rutiner som legger til rette for at tilskuddene i større grad blir benyttet i tildelingsåret.
DB171120 Samtidig påpeker hun at slike rutiner alltid kan bli bedre.
DB171120 Helge André Njåstad mener at Frp har gode rutiner .
DA171120 Sykkelstiene var ikke saltet i tråd med kommunens etablerte rutiner mandag morgen.
DA171120 Stavanger kommune har innarbeidede rutiner for sin vinterberedskap, særlig arbeidet med å holde sykkelstiene isfrie.
BT171120 Spesialenheten for politisaker kom til diametralt motsatt konklusjon : Ingen opptreden eller hendelser hadde karakter av gjengjeldelse eller trakassering, oppfølgningen var i tråd med alminnelige rutiner .
AA171120 Nav har rutiner for slike situasjoner og meldte umiddelbart til politiet.
VG171119 Rana legevakt har likevel endret rutiner etter at Maj-Lis døde.
VG171119 Nye rutiner på legevakten ¶
VG171119 I dette tilfellet fant vi at vi ikke hadde gode nok rutiner for å fange opp pasienter med utypiske symptomer på hjerteinfarkt.
VG171119 - Ved legevakten tar vi alltid en gjennomgang av våre rutiner ved slike hendelser.
AP171119 Jeg ba derfor om å få Volvats rutiner for behandling av hivpositive tilsendt, slik at jeg selv kunne se hva hun la til grunn for uttalelsene sine.
AP171119 I samtalen forholder koordinatoren seg til rutiner som er utdaterte.
AA171119 Han begrunner dette med at styret har tatt tak i saken og utviklet nye rutiner og ordninger som skal sikre en bedre praksis i framtida.
DB171118 - Han er blitt bedre på rutiner og planlegging av uker med kosthold, restitusjon og søvn.
DB171118 Det er mye som er veldig bra, jeg finner gode rutiner og det er mye å tenke på når du går en hel dag med sprint.
DB171118 Bortsett fra det satt det meste med rutiner i dag, så da er jeg i gang.
DB171118 Arbeidsgiver må sørge for rutiner for varsling og håndtering når slike saker kommer opp.
DA171118 TAR KAMPEN : Lærerne Lars-Erik Berg ( til venstre ), Victoria Torvik, Per Roar Ekeland og Helle Christin Nyhuus på Drammen videregående skole i Buskerud, mener lærerne må få bruke tida si på elevene og ikke byråkratiske rutiner .
DA171118 Diverse pålegg, byråkratiske rutiner , papirarbeid, rapportering og evaluering stjeler tid lærerne vil bruke på elevene og faglig for- og etterarbeid.
DA171118 Det blir stadig innført nye, byråkratiske rutiner som ingen evaluerer for å se om det fører til mer læring.
BT171118 Bedre rutiner høres ut som det svakeste av alle virkemidler, men det har faktisk noe å si.
DA171117 - Forbundet har ikke konkrete regler om seksuell trakassering i dag, men ser at det kan være nødvendig å utarbeide egne rutiner knytta spesielt opp til det, svarer Zander.
DA171117 - Forbundet har ikke konkrete regler om seksuell trakassering i dag, men ser at det kan være nødvendig å utarbeide egne rutiner knytta spesielt opp til det, svarer Zander.
VG171116 Dette blir tatt tak i, og klubben har et tett samarbeid med ledelsen om å etablere rutiner som skal sørge for at slikt som dette ikke skjer igjen, skriver hun i en epost til Dagens Næringsliv.
SA171116 Fem punkter skal danne grunnlaget for det videre arbeidet : å bygge kunnskap, kartlegging, gjennomgang av rutiner , senke terskelen for å melde om saker samt oppfølging og evaluering.
DN171116 Vi må sørge for at vi har gode rutiner i hele TV 2. 4.
DN171116 Gjennomgang av rutiner
DN171116 Dette blir tatt tak i, og klubben har et tett samarbeid med ledelsen om å etablere rutiner som skal sørge for at slikt som dette ikke skjer igjen.
DB171116 - Vi har startet opplæring i Bergen, og i den forbindelse har det skjedd en glipp i våre rutiner .
DB171116 Vi må sørge for at vi har gode rutiner i hele TV 2.
DB171116 Gjennomgang av rutiner : - Vi har skjerpet våre varslingsrutiner, og de må vi fortsatt se på med et kritisk blikk.
DB171116 H&M har nå valgt å fjerne genseren og se over sine rutiner for retningslinjer ved trykk på sine plagg.
DB171116 - Til tross for våre omfattende rutiner og retningslinjer vedrørende trykk, så er det veldig uheldig å se at dette godkjennes.
VG171115 Det holder ikke å skylde på manglende rutiner .
VG171115 Virkemidlene er kjente : Kjønnsbalanse i ledelsen, gode rutiner , trygge varslingskanaler og et tett samarbeid med tillitsvalgte.
DB171115 Hvis departementet ikke har rutiner for løpende rapportering av denne type informasjon fra et fagdirektorat som Oljedirektoratet, eller i alle fall har direkte tilgang til disse dataene, er det etter mitt skjønn påfallende.
VG171114 Med sammenslåingen av flere distrikter er det viktig å raskt få på plass enhetlige rutiner .
VG171114 Ekspedisjonssjef Tor Digranes i Riksrevisjonen opplyser til NTB at det også er egne rutiner for kontantbeslag.
VG171114 Dårlige rutiner
VG171114 - Vi hadde ikke rutiner på at man varslet andre hvis man jaktet på området.
DB171114 - Vi har egne rutiner for verdibeslag, som våpenbeslag eller narkotika, sier han.
DA171114 Men vi trenger også egne rutiner spesifikt for saker med seksuell trakassering.
DA171114 - NRK har gode rutiner for trusler og trakassering.
DA171114 Forsvarsmateriell mangler rutiner for å kontrollere disse utbetalingene, sier han.
DA171114 - Vi må vite til enhver tid hva som er betalt, påpeker han, og føyer til at Forsvarsmateriell er i ferd med å etablere nye rutiner .
AP171114 I dag er det en annen besluttsomhet, rutiner og oppmerksomhet rundt seksuell trakassering.
VG171113 Jeg hadde trodd dette var i orden og at vi hadde gode rutiner på dette, sier Ivar Odnes, Sps transportpolitiske talsperson, til VG.
VG171113 Her er det rutiner som burde vært fulgt opp hele veien, uansett, svarer Odnes.
AP171113 Målet har vært å finne ut i hvilken grad det finnes rutiner for konsultasjon og samhandling som sikrer mer enn kontakt i enkeltsaker.
AP171113 I de fleste landene eksisterer fortsatt organisert samhandling : bare rundt 15 prosent av de mulige « parene » vi studerte har ingen organiserte rutiner for kontakt.
AA171113 Studentersamfundets leder Tale Bærland sa til Adresseavisen at Samfundet nå vil gjennomgå sine interne rutiner .
BT171112 Her kan jeg melde at vi på Trafikkseksjonen har gode rutiner med god dialog både med Statens vegvesen og Bergen kommune.
AA171112 - Vi skal nå snakke med de involvert og se på egne rutiner .
VG171111 Denne hendelsen var et klart brudd på våre rutiner og ble håndtert som en alvorlig personalsak.
VG171111 - Det er et alvorlig brudd på våre rutiner og regler, og saken ble også behandlet som en svært alvorlig personalsak.
VG171111 I NRK har vi tidligere i 2017 gjennomgått våre rutiner for varsling av alle uakseptable hendelser, og alle ansatte har en plikt til å si i fra når sånt skjer.
SA171111 NRK har gjennomgått rutiner
SA171111 - Det vi er opptatt av, for vår egen del, er at vi i NRK senest i år har gjennomgått egne rutiner for varsling av slike uakseptable hendelser.
AP171111 NRK har gjennomgått rutiner
AP171111 - Det vi er opptatt av, for vår egen del, er at vi i NRK senest i år har gjennomgått egne rutiner for varsling av slike uakseptable hendelser.
VG171110 Det påpekes at mangelfulle rutiner når det gjelder å avdekke og utbedre farlige forhold ved rekkverk kan være en viktig organisatorisk faktor som bidrar til dette », står det i rapporten.
VG171110 - Rapporten etter ulykken på Offersøybrua påpeker mangelfulle rutiner for å avdekke og utbedre farlige forhold ved rekkverk.
VG171110 - Kanskje vi kunne ha hatt barnas pappa og min mann blant oss i dag om rutinene var på plass, og arbeidet med utbedring av rekkverk var gjort løpende og ikke satt på vent på grunn av Vegvesenets manglende rutiner , sier Rita Mosti.
DA171110 Det ble også innført rutiner om ikke å utføre arbeid som avgir asbeststøv uten strenge vernetiltak.
VG171109 - Når du lager rutiner og et registreringssystem, så er det fordi de faglig sier dette er måten ting må være gjort på for at vi skal være trygge på at broene er i den standen de skal være.
DA171109 Målet er å sikre at skolene har gode nok rutiner og har kompetansen de trenger for å forebygge og håndtere utfordrende elever og beredskap, sier han.
DA171109 Informasjon til ansatte om alle rutiner og beredskapsplaner for forebygging, håndtering, oppfølging og dokumentasjon av voldshendelser.
DA171109 Han forteller at skolen allerede har klare rutiner på mye av det som skal gjennomgås, blant annet når det gjelder oppfølging av lærere som opplever vold eller trusler.
DA171109 HMS-avdelingen har fulgt opp skolenes rutiner i mange år.
DA171109 Fra etatens side mener vi at vi har gode rutiner , er tett på og evaluerer jevnlig for å bli bedre og tette eventuelle avvik.
DA171109 - Vi vet at flere skoler har manglet gode nok systemer, planer og rutiner rundt tema vold og trusler.
DA171109 - Endringene i Arbeidsmiljøloven krever mer av skolene når det gjelder rutiner for oppfølging av volds- og trusselhendelser.
AA171109 Operasjonssjefen forteller at kursdeltakerne, i tillegg til å få repetert forskrifter og rutiner , øver på slukking av helikopterbranner.
VG171108 Han var på plass i Kina i mai, og på et besøk hjemme i Norge fem måneder senere forteller han VG om den nye hverdagen - som bærer preg av mangel på frihet og strenge rutiner . 26-åringen bor nemlig på inngjerdet område med 20 vakter, hvor kun én person snakker engelsk.
DB171108 For å lykkes må også bedrifter som håndterer eksplosiver og farlige kjemikalier etterleve regelverket og ha gode systemer og rutiner for å sikre at produktene ikke havner i urette hender.
DB171108 De som forhandler kjemikalier som potensielt kan brukes til å lage bomber, må ha gode rutiner for oppbevaring og salg.
SA171107 « Vår erfaring tilsier at stadig flere norske virksomheter profesjonaliserer og sikrer sin varslingskanal, men det er likevel få som har rutiner som tilfredsstiller de nye kravene etter arbeidsmiljøloven og internasjonale personvernregler », skriver Kjetil Helvig.
SA171107 Vår erfaring tilsier at stadig flere norske virksomheter profesjonaliserer og sikrer sin varslingskanal, men det er likevel få som har rutiner som tilfredsstiller de nye kravene etter arbeidsmiljøloven og internasjonale personvernregler.
SA171107 Varslingsvernet styrkes ytterligere i den nyreviderte arbeidsmiljøloven hvor kravet om ansattes og tillitsvalgtes deltakelse i utarbeidelse av skriftlige rutiner vil kunne føre til en større forutsigbarhet og transparens for de som sitter inne med kritisk informasjon.
SA171107 Dette er en vesentlig endring fra varslingsreglene vi har i dag, som kun pålegger arbeidsgiver å utarbeide rutiner for forsvarlig varsling dersom forholdene i virksomheten tilsier det.
SA171107 Alle bedrifter med mer enn fem ansatte plikter nå å utarbeide detaljerte skriftlige rutiner for varslingsordningen.
VG171106 - Vi har hatt rutiner på hva kontraktspartnerne leverer av tjenester, at barna får det de trenger.
VG171106 - Hvilke rutiner har dere hatt på dette området tidligere ?
AA171105 Operasjonsleder Viola Elvrum forklarer det store antallet twittermeldinger med nye arbeidsmetoder og rutiner .
AA171105 Nye rutiner og twitterkurs ¶
VG171103 - Flyktninghjelpen har nulltoleranse for korrupsjon og derav gode rutiner for kontroll, rapportering og forebygging av korrupsjon, sier Faye-Pedersen.
NL171103 Det avgjørende er hvordan virksomhetene følger de opp og forbedrer sine rutiner for å forhindre / forebygge nye hendelser, og hvordan tilsynsmyndighetene følger opp.
DN171103 Hjemme i Norge skal organisasjonen gjennomgå sine rutiner .
DB171103 Derfor er god hygiene og gode rutiner for håndtering av smitte vårt viktigste våpen mot antibiotikaresistens.
DA171103 Statsminister Theresa May ønsker nå å samle partilederne til et møte om hvordan man kan få inn bedre rutiner rundt problemene.
VG171102 - Det er en helt spesiell opplevelse og det er en sterk påminning om spenningen og den konflikten som har vært her i flere tiår, men det er også godt å se hvor godt organisert det er og hvor gode rutiner det er for å unngå at det som er en gammel konflikt ikke blusser opp igjen i en ny væpnet konflikt.
DB171102 Funker ikke, finnes ingen rutiner og ikke noen som kan hindre dem i å reise.
DB171102 - Vi prøver å skape så mye familietid som mulig om kveldene og å få rutiner på plass.
DA171102 Derfor har også idretten selv reagert og garanterer at slike rutiner ikke gjelder lenger.
BT171102 Slik får dagene trygge og faste rutiner for barna, og mor og far slipper å svette over telefonen med å finne barnevakt.
VG171101 Over tid må de vise vilje og evne til endrede vaner og rutiner , sier han.
VG171101 I tildelingsbrevet skal vi være tydelige på at man forutsetter med største selvfølgelighet at dette er noe som tas på alvor, at man har gode rutiner på rapportering, og ikke minst forebygging.
DN171101 I forbindelse med boten pekte det amerikanske justisdepartementet på svake rutiner og systemer i Vimpelcom som årsak til at det var mulig å bestikke Karimova med totalt 114 millioner dollar for å få tilgang på mobilmarkedet i landet.
DB171101 - Trenger vi å innføre rutiner som innebærer at vi politianmelder alle hendelser som vi får kjennskap til, selv om offeret ikke ønsker det ? har han uttalt.
AP171101 Strengere rutiner
DN171031 Facebook er blitt kritisert for å ikke ha hatt rutiner som fanget opp hvilke selskaper som betalte for annonser og betalt innhold under den amerikanske valgkampen.
DN171031 Facebook er blitt kritisert for å ikke ha hatt rutiner som fanget opp hvilke selskaper som betalte for annonser og betalt innhold på det sosiale nettverksstedet under presidentvalgkampen i 2015-16.
DA171031 - Det viktigste er så se på rutiner , fullmakter og de lov- og regelbrudd som har vært i Boligbygg.
AP171031 - Det viktigste er så se på rutiner , fullmakter og de lov- og regelbrudd som har vært i Boligbygg.
VG171030 Vi har allerede vært i dialog med Kagge forlag og vil følge våre interne rutiner i oppfølgingen av saken, sier Bakke Håndlykken.
VG171030 Men om VG oppfatter dette som en seriøs trussel mot en av deres medarbeidere, så regner jeg med at avisen har rutiner på hva de vil foreta seg, sier Sindre Hovdenakk - som tar Eggens unnskyldning til etterretning selv om han foreløpig kun har beklaget gjennom media og ikke direkte til Hovdenakk.
SA171030 - Men vi har gode rutiner .
DB171030 - Nå følger vi opp saken i henhold til våre interne rutiner , og skal finne ut hvordan vi håndterer saken videre.
DB171030 - Jeg har informert VG om det, og regner med at VG har rutiner for å følge opp den type ytringer, i tilfelle de opplever det som en alvorlig ment trussel mot en medarbeider, sier Hovdenakk.
BT171030 - Men vi har gode rutiner .
AP171030 Stort sett henviste han til de pågående granskningene, som blant annet skal finne ut « om man har gode nok rutiner til å forhindre at man blir lurt ».
AP171030 I de senere år har SSB endret organisering og rutiner for tilgang til registerdata.
AP171030 - Men vi har gode rutiner .
AA171030 - Men vi har gode rutiner .
VG171029 - Men for meg hjelper det ikke med en beklagelse, jeg vil at de skal endre rutiner slik at det aldri skjer med noen andre.
VG171029 BLE INFORMERT AV VG : - Medieoppslagene avdekket at Domstoladministrasjonens rutiner ikke var gode nok, skriver direktør Sven Marius Urke i sin orientering til styret.
DB171029 Du fikser ikke så mye tid på reisefot uten å lage deg noen gode rutiner for hvordan du håndterer både reise-dokumenter og bagasje godt.
SA171028 - Jeg har ikke så mange rutiner jeg må gjennom før kamp, så det er ikke noe spesielt å gjøre annet enn å forberede seg, visualisere litt og så ta det som det kommer.
AP171028 Reisen er helt avmystifisert og består av slitsomme, trasige rutiner i trengsel og kø.
DB171027 Nye rutiner krever mye - så det har ikke lagt seg helt ennå.
VG171026 Journalist Ragnhild Ås Harbo forteller om opplevelsen fordi hun vil at arbeidsgivere skal få bedre rutiner på å håndtere slike saker. 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶
VG171026 Vi er nøye på bakgrunnsjekken av de vi leier ut og har revisjoner to ganger i året der vi går gjennom alle rutiner , sier Kristiansen.
DB171026 - Butikken fikk pålegg om ulike kontrolltiltak og rutiner , og i den forbindelse var det særlig fotografering av ansatte vi tok opp.
AP171026 Vi har faste rutiner for rens av maskinen som følges daglig, og i tillegg utføres jevnlige servicer på maskinen av maskinens leverandør.
VG171025 Vi har strenge rutiner med tanke på hva vi spiser.
SA171025 Roar Hjelmeset er hovedtrener for kvinnelandslaget og han er klar på at det er en del nye rutiner som må følges.
SA171025 Roar Hjelmeset er hovedtrener for kvinnelandslaget og er klar på at det er en del nye rutiner som må følges.
SA171025 Endrer rutiner
SA171025 Det er ikke bare markedsavdelingen som har vært nødt til å tenke gjennom sine rutiner og arbeidsmetoder.
DN171025 Har Oslo kommune gode nok rutiner for å hindre at de blir lurt ?
DN171025 Det er en del av lederjobben å være seg bevisst at seksuell trakassering kan forekomme på alle arbeidsplasser, og sørge for å ha rutiner for hva en skal gjøre om det kommer opp tilfeller.
DB171025 - Vi har jo veldig strenge rutiner mens vi er her, vi har jo vært i Val Senales før og gått på noen smeller med magesjau, sier Sundby.
AP171025 I dokumentet « Rutiner ved overgrepssaker » står det beskrevet slik : « Pasienten bør ikke skifte eller dusje etter overgrepet. » - Sporsikring kan foretas innen syv døgn, sier assisterende klinikksjef Anita Kvarsnes ved Nordlandssykehuset.
AP171025 Roar Hjelmeset er hovedtrener for kvinnelandslaget og han er klar på at det er en del nye rutiner som må følges.
AP171025 Roar Hjelmeset er hovedtrener for kvinnelandslaget og er klar på at det er en del nye rutiner som må følges.
AP171025 Endrer rutiner
AP171025 Det er ikke bare markedsavdelingen som har vært nødt til å tenke gjennom sine rutiner og arbeidsmetoder.
AP171025 Roar Hjelmeset er hovedtrener for kvinnelandslaget og han er klar på at det er en del nye rutiner som må følges.
AP171025 Roar Hjelmeset er hovedtrener for kvinnelandslaget og er klar på at det er en del nye rutiner som må følges.
AP171025 Endrer rutiner
AP171025 Det er ikke bare markedsavdelingen som har vært nødt til å tenke gjennom sine rutiner og arbeidsmetoder.
AA171025 Roar Hjelmeset er hovedtrener for kvinnelandslaget og han er klar på at det er en del nye rutiner som må følges.
AA171025 Roar Hjelmeset er hovedtrener for kvinnelandslaget og er klar på at det er en del nye rutiner som må følges.
AA171025 Endrer rutiner
AA171025 Det er ikke bare markedsavdelingen som har vært nødt til å tenke gjennom sine rutiner og arbeidsmetoder.
VG171024 Det skal være lov, men kommunene må ha gode rutiner , sier Horne.
VG171024 Politiet håndhever forbudet mot seksuell trakassering, men ombudet håndhever arbeidsgivernes plikt til å ha rutiner og arbeid for å hindre at trakassering ikke skjer.
DB171024 Uansett er det, som alltid, den enkelte institusjon som må ta det største ansvaret, ikke være så redde for negativ PR, sørge for at alle vet at det finnes grenser og rutiner , og håndheve disse.
DB171024 Det gjelder å få på plass formelle og profesjonelle rutiner som sikrer alle parter.
AA171024 Kommisjonen har kommet med ni konkrete forslag til forbedring av regelverk og rutiner .
DB171023 « Etter en gjennomgang av gjeldende regler på ovennevnte områder synes rutiner og praksis for både tjenestereiser og representasjon å følge gjeldende regler i Oslo kommune ».
DB171023 Vi påpekte svake rutiner og dårlig dokumentasjon, sier Kvisgaard.
AP171023 Sjefredaktøren nektet, femten underredaktører sluttet fordi de mente at vanlige rutiner for kvalitetssjekk ikke var fulgt.
AP171023 En ting er hva man har i en sentral eiendomsstrategi, en annen ting er hva kommunen etablerer av rutiner for å gjennomføre dette.
AP171023 En ting er hva man har i en sentral eiendomsstrategi, en annen ting er hva kommunen etablerer av rutiner for å gjennomføre dette.
VG171021 Hadde de hatt profesjonelle rammer og gode rutiner i sin organisasjon hadde jeg fortsatt bokset for dem, sier Melhus og fortsetter engasjert : ¶
VG171021 * Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om vold og trussel om vold, og hvilke rutiner som er iverksatt for å for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner.
VG171021 Dårlig kjennskap til regelverket, og dårlige rutiner
VG171021 - Kontrollen viste at bransjen som produserer eller importerer denne type produkter generelt har dårlig kjennskap til regelverket, og at de ikke har gode nok rutiner for å kontrollere produktene de omsetter, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.
VG171020 - Det er helt uakseptabelt og et klart brudd på interne rutiner og gjeldende lovverk.
DA171020 Jeg tenker at uansett hvor i bransjen folk befinner seg, så har de krav på at når de kontakter en organisasjon og forteller om trakassering, så har denne gode rutiner for å ta saken videre.
DA171020 - Vi har allerede rutiner for å håndtere varsel, men disse er de samme for alle typer varsling, samme hva som har skjedd.
AA171020 Men det endte med at hun måtte forlate hjemmet sitt og alle sine rutiner opparbeidet over flere år.
AA171020 For med tiden ble hun litt mer glemsk, og hennes gamle rutiner som hun hadde fra før, forsvant gradvis samtidig som de som jobbet på hjemmet opparbeidet nye, trygge og stabile rutiner for henne.
AA171020 For med tiden ble hun litt mer glemsk, og hennes gamle rutiner som hun hadde fra før, forsvant gradvis samtidig som de som jobbet på hjemmet opparbeidet nye, trygge og stabile rutiner for henne.
VG171019 - Jeg forutsetter at det er grundige rutiner , for å sikre at alt har vært innenfor loven.
SA171019 Først ny barnehage, nye ansatte, nye barn og rutiner .
SA171019 Det må forventes at enhver klubb som deltar i konkurranser under NFF, og spesielt på det nivå det her er tale om, har etablerte rutiner som sikrer at man ikke overtrer reaksjons- og kampreglementet ».
DN171019 ¶ En BDO-undersøkelse og en uavhengig granskning skal nå klargjøre rutiner og mulige kritikkverdige forhold i Boligbygg.
DA171019 Nå som rutiner og kjøreruter har satt seg, klarer vi også å håndtere uforutsette hendelser ( som for eksempel biler på verksted ) på en god måte uten å påvirke daglig drift i særlig grad.
AP171019 Det må forventes at enhver klubb som deltar i konkurranser under NFF, og spesielt på det nivå det her er tale om, har etablerte rutiner som sikrer at man ikke overtrer reaksjons- og kampreglementet ».
AA171019 Skolen går nå gjennom sine rutiner for å hindre at uvedkommede har tilgang til keramikkovnen. § ¶
DA171018 Det er ikke noe i veien verken med deres rutiner eller avtalen vi har gjort, sier Mork.
VG171017 - Men da jeg rundet 50 i julen, fikk jeg en åpenbaring om at jeg ikke skal være så rigid på rutiner og full av redsel, sa han til VG om valget om å bli med i denne runden.
DB171017 Flere norske kommuner jobber nå med mer åpenhet, bedre rutiner og metodikk for slike samtaler.
AP171017 - Det vi ser på de sakene vi får inn er at det ofte ikke er gode nok rutiner hos arbeidsgivere for å håndtere episoder.
AP171017 - Arbeidsgivere har ikke gode nok rutiner
VG171016 Vi ser alvorlig på lovbrudd og følger opp saken etter gjeldende rutiner , sier kommunikasjonsjonsrådgiver Marte Lerberg Kopstad ved Utenriksdepartementet ( UD ) til VG.
SA171016 - Vi iverksatte de rutiner som gjelder ved mistanke om gass, og har vært i kontakt med våre fagfolk og eksterne fagpersoner, blant annet ved Giftkontrollen.
SA171016 - NFF har faste rutiner i slike saker.
DB171016 - Vi ser alvorlig på lovbrudd og følger opp saken etter gjeldende rutiner , sier kommunikasjonsrådgiver Marte Lerberg Kopstad i UD. | 88 år gammel « nazi-bestemor » dømt til fengsel i Tyskland ¶
DA171016 - Vi ser alvorlig på lovbrudd og følger opp saken etter gjeldende rutiner , sier kommunikasjonsrådgiver Marte Lerberg Kopstad i UD.
AP171016 - Vi ser alvorlig på lovbrudd og følger opp saken etter gjeldende rutiner , sier kommunikasjonsrådgiver Marte Lerberg Kopstad i UD. 29-åringen ble påkjørt av en Sør-Afrikansk diplomat som fyllekjørte : Diplomaten kan slippe straff, og 29-åringen som ble rammet er usikker på om hun vil få dekket fremtidige tap ¶
AP171016 - Vi iverksatte de rutiner som gjelder ved mistanke om gass, og har vært i kontakt med våre fagfolk og eksterne fagpersoner, blant annet ved Giftkontrollen.
AP171016 - NFF har faste rutiner i slike saker.
AA171016 - Vi ser alvorlig på lovbrudd og følger opp saken etter gjeldende rutiner , sier kommunikasjonsrådgiver Marte Lerberg Kopstad i UD. ( ©NTB ) ¶
VG171015 Selv om hun syns det var deilig å komme tilbake til 2017 og sine vanlige rutiner , tenker Sunniva på at hun gjerne skulle vært på Farmen litt lenger.
DN171014 ¶ En BDO-undersøkelse og en uavhengig granskning skal nå klargjøre rutiner og mulige kritikkverdige forhold i Boligbygg.
AP171014 Vi har ikke vært like gode på alle formelle prosedyrer og alle rutiner har ikke vært like godt formalisert.
VG171013 - Vi har fulgt våre rutiner og gjennomført sjekk to ganger i året, som er i henhold til forskriften.
AA171013 - Da vi startet i 1992 var det jo langt færre krav til rutiner , sertifisering og oppfølging enn det som er situasjonen i dag.
VG171012 - Uten å gå inn i detaljer, kan det nevnes at våre avdelinger har både rutiner og beredskap for å håndtere slik uønsket aktivitet, både når vi øver og gjennomfører operasjoner her hjemme og utenlands.
DN171011 Etter å ha vurdert opplysningene i sakens dokumenter, inkludert et opptak av samtaler mellom kunden og to av bankens meglere, mener nemnda at banken heller ikke har erstatningsansvar for dårlig rådgivning eller for svake rutiner ved iverksettelsen av en stopp-loss-ordre.
DB171011 - I anbefalingene peker de hovedsakelig på behov for å forbedre rutiner og ledelsessystemer.
AA171011 - I anbefalingene peker de hovedsakelig på behov for å forbedre rutiner og ledelsessystemer.
VG171010 Et vellykket datainnbrudd kan forklare hvorfor den nordkoreanske diktatoren allerede skal ha begynt å bytte ut biler og endret på flere av sine rutiner for å gjøre det vanskeligere å spore ham.
DN171008 - Saken ble rutinemessig meldt til Datatilsynet, i tråd med personopplysningsloven og våre interne rutiner for behandling av personopplysninger.
AP171008 Skap forutsigbare rutiner .
VG171007 Horne sier at de har vært oppmerksomme på problemet lenge, og viser til at de nå har bedt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om å få på plass tydeligere rutiner og rammevilkår for kommuners kjøp av private tjenester.
VG171007 Etter VGs avsløring onsdag varslet barnevernsvakten i Follo full gjennomgang av sine rutiner , og styrelederen har kalt inn til et ekstraordinært styremøte for å gå gjennom saken.
VG171005 Rapporten fra Helsetilsynet er ikke endelig, men vi tar kritikken på største alvor og vil fortsette å jobbe med forbedring av våre rutiner , sier han.
VG171005 Den slår blant annet fast at sykehuset ikke ga Djabrail forsvarlig helsehjelp, og at den aktuelle avdelingen ved sykehuset ikke har hatt rutiner og opplæring av personellet for å sikre at en slik forveksling unngås.
SA171005 Hvor ofte bør man støvsuge og vaske ? - Rutiner for støvsuging og renhold vil være forskjellig fra familie til familie.
DB171005 - Vi har allerede regler og rutiner .
BT171005 Hvor ofte bør man støvsuge og vaske ? - Rutiner for støvsuging og renhold vil være forskjellig fra familie til familie.
AP171005 Helsetilsynet påpeker også at det ikke ble ført dobbeltkontroll med legemiddelet før det ble gitt, trass i at det er innført skriftlige rutiner for dette.
AP171005 Helsetilsynet har funnet at det er kritikkverdige forhold ved våre rutiner , som vi må gjennomgå og forbedre, sier han.
AP171005 Blant annet trekker tilsynet frem at forvekslingen av sprøytene er en kjent og fryktet feil, men at Haukeland ikke har hatt rutiner og opplæring av personellet for å sikre at en slik forveksling unngås.
AP171005 Hvor ofte bør man støvsuge og vaske ? - Rutiner for støvsuging og renhold vil være forskjellig fra familie til familie.
AA171005 Vi må også etablere rutiner for hvordan vi skal jobbe sammen.
VG171004 Tilsynet trekker frem at forvekslingen av sprøytene er en kjent og fryktet feil, og de har avdekket at den aktuelle avdelingen på Haukeland ikke har hatt rutiner og opplæring av personellet for å sikre at en slik forveksling unngås.
VG171004 I 2007 ba WHO om at det skulle innføres rutiner for at feilen ikke skulle gjenta seg.
VG171004 - Rapporten fra Helsetilsynet er ikke endelig, men vi tar kritikken alvorlig og vi vil fortsette å jobbe med forbedring av rutiner og opplæringsaktiviteter : ¶
VG171004 Styreleder i barnevernvakta, Benedikte Selsing, har nå kalt inn til et ekstra styremøte for å gå gjennom deres rutiner , og for å vurdere om de skal ha ansatte som også jobber som private aktører.
VG171004 Derfor må vi nå gå inn og se på om vi skal endre våre rutiner , sier Selsing til VG.
DB171004 Det ene avviket handler om at forvekslingen av sprøytene er en kjent og fryktet feil, og de har avdekket at den aktuelle avdelingen på Haukeland ikke har hatt rutiner og opplæring av personellet for å sikre at en slik forveksling unngås.
AP171004 Under tilsynet kom det frem at det ikke ble ført dobbeltkontroll med legemiddelet før det ble gitt, på tross av at det er innført skriftlige rutiner på avdeling for dette.
AP171004 Tilsynet trekker frem at forvekslingen av sprøytene er en kjent og fryktet feil, og de har avdekket at den aktuelle avdelingen på Haukeland ikke har hatt rutiner og opplæring av personellet for å sikre at en slik forveksling unngås.
AP171004 Sykehuset har ikke hatt gode nok rutiner og ikke god nok opplæring av helsepersonell, skriver Helsetilsynet.
AA171004 Helsetilsynet påpeker også at det ikke ble ført dobbeltkontroll med legemiddelet før det ble gitt, trass i at det er innført skriftlige rutiner for dette.
AA171004 Helsetilsynet har funnet at det er kritikkverdige forhold ved våre rutiner , som vi må gjennomgå og forbedre, sier han.
AA171004 Blant annet trekker tilsynet fram at forvekslingen av sprøytene er en kjent og fryktet feil, men at Haukeland ikke har hatt rutiner og opplæring av personellet for å sikre at en slik forveksling unngås.
VG171003 - Vi innser at det har vært behov for innskjerping av rutiner , skriver rektor Lars Tore Ronglan i en kommentar på skolens hjemmesider.
VG171003 Vi har gode rutiner for varsling om dyrevelferd når det kommer til det store antallet husdyrbønder vi har i landet, men ikke for slakterier, sier han.
VG171003 - Vi har gode rutiner for bedøving på alle våre anlegg, og Mattilsynet er til stede både før, under og etter avliving.
VG171003 Vi kommer selvfølgelig til å gå igjennom denne saken og våre rutiner , sier hun til avisen.
AA171002 « Så det har jo i stor grad vært med på å endre rutiner og holdninger på tjenesten.... det er så komplekse ting vi jobber med.... at en metode som du skal følge slavisk, det passer ikke..... derfor blir det litt slik at disse verdiene er metoden........det betyr å legge bort makten og være i møtet Det er så artig når vi kan ha fokuset på de det fa
AA171002 Fagfolkene har latt seg utfordre og de ansatte har måtte vurdere og endre tjenestenes rutiner , praksiser, holdninger og verdier.
VG170930 Nok en gang uttrykker enkelte skepsis knyttet til rutiner og kultur i Norges Skiforbund.
VG170929 - Langrenn forholder seg til rapporten på nærmere 200 sider fra det internasjonale ekspertutvalget med anerkjente leger både fra Sverige, Finland og Danmark som gjennomgikk alle rutiner og medisinering i norsk langrenn sist vinter.
VG170929 Blant annet : Kunne bedre rutiner for varslinger og hvordan man fulgte opp dem ha gjort at man kunne ha fanget opp Jensen tidligere ?
SA170928 Sørg for å beholde daglige rutiner og forventninger til deltagelse i hverdagslivet, så godt det lar seg gjøre.
BT170928 Sørg for å beholde daglige rutiner og forventninger til deltagelse i hverdagslivet, så godt det lar seg gjøre.
AP170928 Sørg for å beholde daglige rutiner og forventninger til deltagelse i hverdagslivet, så godt det lar seg gjøre.
AA170928 Sørg for å beholde daglige rutiner og forventninger til deltagelse i hverdagslivet, så godt det lar seg gjøre.
VG170927 - Vi innser at det har vært behov for innskjerping av rutiner , rektor Lars Tore Ronglan i en kommentar på idrettshøgskolens hjemmesider.
VG170927 * 1 De ansvarlige har « unndratt seg den faglige og etiske kontroll » og « ikke hatt forsvarlige rutiner ». * 1 I det ene av to undersøkte prosjekter fikk en stipendiat oppgaver veilederen burde ha påtatt seg. * 1 I en publisert artikkel i British Medical Journal skrev forskerne feilaktig at prosjektet hadde « ethical approval ».
VG170926 Det konkluderer også med at NIH « ikke har hatt forsvarlige rutiner som sikret at forskningsprosjektene fikk de nødvendige forhåndsgodkjenninger fra REK, eller avdekket at forskningsprosjektene ble igangsatt til tross for at det manglet forhåndsgodkjenning fra REK ».
VG170926 - Manglet forsvarlige rutiner
SA170926 - Det å bytte lag er bra for motivasjonen, og det hjelper å bytte rutiner .
DB170926 Det konkluderer også med at NIH « ikke har hatt forsvarlige rutiner som sikret at forskningsprosjektene fikk de nødvendige forhåndsgodkjenninger fra REK, eller avdekket at forskningsprosjektene ble igangsatt til tross for at det manglet forhåndsgodkjenning fra REK ».
DB170926 - Manglet forsvarlige rutiner
DB170926 Han sier videre at universitetet nå vil ta stilling til hvorvidt Woodward skal få komme tilbake og fortsette studiene, og at det er fastsatte rutiner for dette.
DB170926 Der fikk foreldrene gjennomgått hendelsesforløpet, og gikk gjennom rutiner , slik at noe liknende ikke skal skje igjen.
DA170926 - Det å bytte lag er bra for motivasjonen, og det hjelper å bytte rutiner .
BT170926 - Det å bytte lag er bra for motivasjonen, og det hjelper å bytte rutiner .
AP170926 Ettergår egne rutiner og systemer ¶
AP170926 - Det å bytte lag er bra for motivasjonen, og det hjelper å bytte rutiner .
AA170926 Videre kan helsepersonell komme til å se bort fra at etterlevelse av gode rutiner minimaliserer risiko.
AA170926 Avdelingen har endret sine rutiner ved å flytte tilberedning av medisinen til sykehusapoteket.
VG170924 Faste rutiner
VG170924 - Vi har faste rutiner på hvordan vi skal følge opp dette og hvordan vi skal ta vare på sjåføren som er utsatt, sier han.
VG170924 - Heldigvis er det uhyre sjelden at det skjer episoder i Tromsø, men vi har innført rutiner for hvordan vi skal håndtere dem når de oppstår, sier han.
VG170924 Det vi vet er at de ansatte hadde gjort jobben sin og fulgt alle rutiner knyttet til denne hendelsen, sier Korsvold.
DB170923 Våre rutiner er : Aldri ut av cockpit uten en voksen eller vest.
DB170923 Klarer vi å skape gode og trygge rutiner , selv om oppveksten skjer i fremmede land og langt til havs ?
DB170923 Han har nok veldig godt av å komme i barnehage, med andre barn og rutiner .
DB170923 Gode rutiner med vest og sikkerhetsline er viktig.
DB170923 Politiinspektør og etterforskningsleder Ernst Rossebø i Stavanger-politiet, sier i boka at de har hatt svært mangelfulle rutiner .
DA170923 Man har endret på rutiner og regelverk og bruk av informanter.
AP170923 Hun hater å forlate rutiner .
AP170923 Det hverdagslige fortjener en hyllest : Å være helt vanlig og gjennomsnitts, å leve med rutiner , forutsigbarhet og trygghet.
DB170922 Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer, men om kultur og ledelse innen politiet, sa Amundsen, som også viste til at politidirektør Odd Reidar Humlegård og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har åpnet for en uavhengig gjennomgang.
VG170921 I et ferskt intervju med bladet Us Weekly forteller 24-åringen at det å ha en åpen dialog med omgivelsene, er nødvendig for hans daglige rutiner .
VG170921 En som har fått operere helt i ytterkanten av etatens egne regler og rutiner , selv om det underveis kom signaler om at noe kunne være galt.
VG170921 - Vi har rutiner for varsling av ulike typer trakassering.
SA170921 Vold, som var rettens leder under rettssaken mot 22-åringen, mener at den lange inaktive perioden reiser spørsmål om Sør-Vest politidistrikt har tilstrekkelige rutiner til å fange opp « glemte » saker.
SA170921 Hun fremholder at Sør-Vest politidistrikt har gode rutiner , men at denne enkeltsaken viser at rutinene ikke er vanntette.
DN170921 Politiet samarbeider tett med Säpo, og arbeider ut ifra faste rutiner , skriver de.
DB170921 - Vi må gjennomgå våre rutiner og finne ut hvordan vi kan unngå å lage innhold som skaper reaksjoner som dette, og bruke denne oppgaven som et eksempel på noe som ikke burde skjedd.
DB170921 - Vi beklager at denne oppgaven har kommet gjennom våre rutiner , sier Akselsen.
DA170921 Politiet samarbeider tett med Säpo, og arbeider ut ifra faste rutiner , skriver Säpo.
DA170921 * Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon blant annet om hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner.
AP170921 Politiet samarbeider tett med Säpo, og arbeider ut ifra faste rutiner , skriver politiet i en pressemelding.
AA170921 Politiet samarbeider tett med Säpo, og arbeider ut ifra faste rutiner , skriver de.
AA170921 - Vi beklager at denne oppgaven har kommet gjennom våre rutiner , sier Akselsen til Dagbladet og sier at de vil gjennomgå rutinene sine for å hindre at det lages oppgaver som skaper slike reaksjoner.
SA170920 « Forholdet reiser spørsmål om Sør-Vest politidistrikt har tilstrekkelig med rutiner til å fange opp « glemte » saker.
DB170920 Systemsvikten krever en gjennomgang av kultur og rutiner .
DB170920 Rutiner for varsling internt i politiet bør gjennomgås, og kanskje må også enkelte politiledere nå etterforskes av Spesialenheten for sin tjenesteutførelse.
DA170920 - Etter vår vurdering hadde begge politidistrikt et ansvar i saken, og framover skal vi jobbe for bedre kommunikasjon og bedre rutiner spesielt med tanke på hvem som gjør hva, sier hun.
AP170920 Nye rutiner betyr at veterinæren skal ta flere prøver av kjæledyret før, under og etter behandling.
VG170919 Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer, men om kultur og ledelse innen politiet, sier Amundsen.
DN170919 I veilederen, som tar for seg ytringsfrihet, retten til å varsle, rutiner og behandling av varsleren, er det lagt ved refleksjonsoppgaver og eksempler på varslingsskjemaer.
DB170919 Hun har ingen innvendinger til hvordan kommunerevisjonen har gått fram for å undersøke kommunens rutiner .
DB170919 - Jeg mener at bydelene må følge barnehagene tettere opp for å være sikker på at pålagte rutiner og tiltak følges, skriver Tellevik Dahl.
DB170919 Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer, men om kultur og ledelse innen politiet, sier Amundsen ¶
DB170919 - I første omgang ønsker vi å ta over både biler, folk og rutiner som RenoNorden har hatt.
DB170919 Gode rutiner for bestilling av varer, varehåndtering, rask vareplassering og riktig temperatur på kjøle- og frysediskene er andre forhold som bidrar til å redusere matsvinn.
DA170919 - I første omgang ønsker vi å ta over både biler, folk og rutiner som RenoNorden har hatt.
AP170919 Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer, men om kultur og ledelse innen politiet, sier Amundsen.
AP170919 - I første omgang ønsker vi å ta over både biler, folk og rutiner som RenoNorden har hatt.
AA170919 Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer, men om kultur og ledelse innen politiet, sier Amundsen ¶
VG170918 - Dommerne har god kontakt med NFF vedrørende saker som dette og NFF har rutiner for hvordan dette håndteres, skriver Steen.
DB170916 I kommunens rutiner står det at det er virksomhetenes ansvar å ha oversikt og kontroll over kunstverkene.
VG170915 - Vi har bedt om alle saksdokumenter fra Helsetilsynet og vi har bedt om alle journaler og rutiner fra Haukeland sykehus og vi kommer til å vurdere andre skritt i saken fremover.
DA170915 - Jeg vil snakke med avdelingene om hvordan vi praktiserer og følger opp rutiner .
DA170915 - Hvem er det som ut ifra deres rutiner skal se på behovet for slike sikkerhetstiltak hos en pasient ?
VG170914 - Akkurat nå er vi i en kartleggingsfase hvor vi ønsker å finne ut av hva som har skjedd, hvilke rutiner sykehuset har hatt for dette tilfellet, og hvordan de har forholdt seg til disse rutinene.
AP170914 Endret rutiner
DB170911 Valgansvarlig i Bergen vet foreløpig ikke hvorfor MDG manglet stemmesedler, men sier til TV 2 at de har rutiner for å sjekke at alle partier er representert.
DB170910 Og hvilke rutiner er det egentlig på hotellrommet ?
DB170910 . Gode rutiner
DB170910 - Hotellene lager sine egne rutiner og tar egne stikkprøver.
DB170910 * Politimesternes styringsverktøy må endre slik at vi fokuserer mer på reelle resultater og ikke rapporteringsvennlige saker og rutiner .
DA170908 Når leietaker får dette, har vi rutiner for å hjelpe de med å bli kvitt dette.
VG170907 Et univers i seg selv altså, med den blandingen av rigide rutiner og høysensitiv omgangsform som kjennetegner den virkelig tradisjonelle restaurantbransjen.
VG170906 Det viktigste nå er at det går bra med våre medstudenter, så skal vi gjøre et gjennomgående arbeid for å bedre våre rutiner .
VG170906 De kom fram til at de ser til sine rutiner og har iverksatt gjennomgang av hva som skjer under opptakene, forklarer leder av Studenttinget på NTNU, Marte Øien til VG.
DN170906 Nå lader den anonyme krafttraderen Einar Aas ( innfelt ) kanonen og stiller spørsmål ved Skatteetatens rutiner .
DB170906 Vi burde ha skjønt at vi ikke skulle brukt eddik, og tar følgelig sterk selvkritikk og vil gjennomgå våre rutiner , heter det videre i e-posten.
DB170906 - Vi ser at vi ikke har hatt gode nok rutiner for gjennomgang av opptaket på forhånd.
AA170906 « Vi burde ha skjønt at vi ikke skulle brukt eddik, og tar følgelig sterk selvkritikk og vil gjennomgå våre rutiner .
AA170906 Leder Oscar Lilleløkken av linjeforeningen sier at de skal gjennomgå sine rutiner etter at 15 personer er sendt til sykehus.
AA170906 - Vi ser at vi ikke har hatt gode nok rutiner for gjennomgang av opptaket på forhånd.
AA170906 Det viktigste nå er at det går bra med våre medstudenter, så skal vi gjøre et gjennomgående arbeid for å bedre våre rutiner .
SA170905 - Dessuten må vi få inn gode rutiner på restitusjon.
AP170905 - Dessuten må vi få inn gode rutiner på restitusjon.
DN170904 Danske Banks sjefjurist Flemming Pristed legger seg flat, og sier banken ikke har hatt gode nok rutiner for å forhindre hvitvasking, ifølge Berlingske.
AP170904 - Vi vil nå særlig rette oppmerksomhet mot Helsetilsynets rapport, og så er det vår jobb å ha rutiner som sikrer lav risiko.
AP170904 - Har dere endret rutiner som følge av denne feilen ?
AP170904 - Er det aktuelt å endre flere rutiner ?
AA170904 Flere dataeksperter har etterspurt bedre rutiner , stikkprøver og telling på ulike maskiner for å unngå at en hacket tellemaskin fører til at samme feil gjentas i første og andre tellerunde.
VG170903 Vi har testet vårt skannersenter og våre rutiner for telling, og har ikke fått meldinger fra Valgdirektoratet som har gitt oss grunn til å tro at systemet har vært prøvd påvirket.
DA170902 Han har i stedet lært seg mammas rutiner på å telle på hver krone når de er ute og handler mat, og har blitt enda bedre enn moren på å finne det billigste alternativet.
VG170901 Å ha kunnskap om andre typer av lover og regler enn dopingreglementet, og sørge for rutiner for dette, burde selvsagt også stått på sjekklisten.
DB170901 Vi har etterspurt at Nortura forklarer sine rutiner , sier politikeren overfor Dagbladet.
DB170901 - Dersom dette er innenfor forskriftene, så må vi gå gjennom regelverket, mener MDG-politikeren som også ønsker en rekke endringer innen rutiner for slakting på norsk jord.
AP170901 Nå må vi gjennomgå alle våre rutiner og se hva vi kan gjøre og hvor lang tid vi vil bruke, sier Karina Miller, leder for valgavdelingen i Oslo kommune.
VG170831 The Thief spa gjennomfører kontinuerlig renhold og daglige kontroller, men når det viser seg at resultatene ikke er gode nok, vil vi se på våre rutiner på nytt.
VG170831 Resultatene står ikke i forhold til standarden vi har satt oss her på hotellet, og vi har gjort flere tiltak som skjerper våre rutiner ytterligere.
VG170831 Når vi allikevel ble fremlagt disse resultatene kan vi ikke annet enn beklage, og forsikre våre gjester om at vi jobber hardt med å skjerpe våre rutiner ytterligere.
VG170831 Dette er rutiner i henhold til myndighetenes krav.
VG170831 - Vi kan jo alltid bli bedre, og har allerede satt i gang tiltak for våre rutiner og måten vi arbeider med disse sakene på.
VG170831 - Vi jobber hardt for å forbedre våre rutiner .
VG170831 - Vi registrerer dette som et avvik og vil av den grunn gjennomgå interne rutiner , sier Holmgrunn til VG.
DB170831 I en rapport SINTEF utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet i 2016, kommer det fram at bare to av ti kommuner har etablert rutiner for oppfølging etter overdose.
AP170831 - Men det finnes rutiner , søknadsprosedyrer og ventelister for kommunale tildelinger ?
AP170831 - Jeg beklager på det sterkeste at det har blitt sånn og forsikrer våre kunder om at vi jobber med våre rutiner for å unngå at det skjer i framtida, sier direktør Mikael Eliassen ved Norefjell Ski og Spa.
AA170831 - Jeg beklager på det sterkeste at det har blitt sånn og forsikrer våre kunder om at vi jobber med våre rutiner for å unngå at det skjer i framtida, sier direktør Mikael Eliassen ved Norefjell Ski og Spa.
AA170831 - Jeg beklager på det sterkeste at det har blitt sånn og forsikrer våre kunder om at vi jobber med våre rutiner for å unngå at det skjer i framtida, sier direktør Mikael Eliassen ved Norefjell Ski og Spa.
VG170830 KONTROLL : Ordfører i Moss Tage Pettersen sier kommunen har gode rutiner for å følge opp samarbeidet ¶
VG170830 Der sier min kommunalsjef at de har gode rutiner for å følge opp samarbeidet og avtalen, sier Moss-ordføreren.
VG170830 Da fikk kommunalsjefen for helse- og sosial beskjed om at det var blitt meldt et avvik internt i Norlandia knyttet til Åges sårbehandling som ikke ble fulgt opp i henhold til deres rutiner .
DB170830 Så får vi finne ut om det har vært problemer med å implementere rutiner eller om de ikke har blitt fulgt.
DB170830 Det er åpenbart noe rutiner for tilsyn som ikke har fungert.
DB170830 - Vi har rutiner på at vi skal melde fra til førskolenemda, som er en politisk nemd, om at det har skjedd en grov krenkning av et barn.
AA170829 Vi har gode rutiner i barnehagen som vi klarte å følge.
VG170828 - Men da jeg rundet 50 i julen, fikk jeg en åpenbaring om at jeg ikke skal være så rigid på rutiner og full av redsel, forklarer Jan Thomas til VG.
VG170828 Det er gjennomgående svikt i rutiner , og brudd på mine rettigheter som pasient.
VG170828 Det er gjengående svikt i rutiner , kommunikasjon og opplæring, for å nevne noe.
AA170828 - Men da jeg rundet 50 i julen, fikk jeg en åpenbaring om at jeg ikke skal være så rigid på rutiner og full av redsel.
VG170826 Det er de som må ordne opp og skaffe gode rutiner , mener Solheim.
DB170826 - Det settes som regel alltid ned ved veiarbeid, og det er gode rutiner for å få slike vedtak.
DB170824 Tiedemann Hansen ønsker ikke å vurdere Skiforbundets antidopingarbeid, men forteller åpent om Sykkelforbundets rutiner .
DB170824 Langrennssjef Vidar Løfshus sier til Dagbladet at Skiforbundet ikke har tolket dette som indirekte kritikk mot forbundets rutiner .
DB170824 Håvard Tjørhom, toppidrettssjef i Friidrettsforbundet, ønsker heller ikke å vurdere Skiforbundets rutiner .
DB170824 Etter at Therese-saken kom har vi satt ned en signeringsprotokoll for all uttak av medisin, rutiner for dobbeltsjekk ved unntaksvis kjøp av medisin i utlandet, og rutiner for håndtering av medisinkoffert.
DB170824 Etter at Therese-saken kom har vi satt ned en signeringsprotokoll for all uttak av medisin, rutiner for dobbeltsjekk ved unntaksvis kjøp av medisin i utlandet, og rutiner for håndtering av medisinkoffert.
DB170824 De har en tett dialog, sier Tjørhom til Dagbladet om deres rutiner .
DB170824 Dagbladet har kontaktet sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen og toppidrettssjef i Friidrettsforbundet Håvard Tjørhom, for å få et innblikk inn i deres rutiner .
DB170824 Blant annet ble det satt ned en egen granskningsgruppe som skulle gå gjennom Skiforbundets rutiner .
VG170823 * 1 Selv ikke etter Sundby-saken, med alt den kostet, fikk vi oppleve en norsk skiledelse som så behovet for å gå gjennom egne rutiner , med tanke på at storebror på bortoverski kanskje ikke er så ufeilbarlig som miljøet selv liker å tro ?
VG170823 Det er foreløpig uklart om hvor lang tid de innsatte har hatt muligheten til å benytte seg av den tekniske feilen, men anstalten har forbedret rutiner rundt telefonering og fått nytt utstyr på plass etter at den tekniske feilen ble kjent, ifølge fengselslederen.
DB170823 Samtidig er det viktig å ha gode rutiner for rapportering.
DB170823 Gull med gode rutiner
DB170823 Det hjelper lite med gode rutiner for rapportering, hvis maten ikke gir de eldre lyst til å spise.
DB170823 - Gode rutiner på dette er en del av det som kreves av god ledelse på sykehjemmene.
VG170822 Gjennom mange år i korridorene hos Skiforbundet vet jeg at Norge har ekstremt gode rutiner for å unngå at utøvere jukser.
VG170822 Aalbu er lei av snakk om at nordmenn er naive når det kommer til egne rutiner for doping.
VG170822 Likevel understreker de at firmaets beskrivelse av samarbeidet med politiet ikke følger rutiner som er i samsvar med krav som følger lov og retningslinjer om beslag.
SA170822 Når man går inn i Bahr-rapporten ser man også at det i utlandet heller ikke har gode nok rutiner .
SA170822 Norsk idrett hadde ikke gode nok rutiner .
SA170822 - Det jeg kan garantere er at vi har gått grundig gjennom alle våre rutiner .
FV170822 Når man går inn i Bahr-rapporten ser man også at det i utlandet heller ikke har gode nok rutiner .
FV170822 Norsk idrett hadde ikke gode nok rutiner .
FV170822 - Det jeg kan garantere er at vi har gått grundig gjennom alle våre rutiner .
BT170822 Når man går inn i Bahr-rapporten ser man også at det i utlandet heller ikke har gode nok rutiner .
BT170822 Norsk idrett hadde ikke gode nok rutiner .
BT170822 - Det jeg kan garantere er at vi har gått grundig gjennom alle våre rutiner .
AP170822 Når man går inn i Bahr-rapporten ser man også at det i utlandet heller ikke har gode nok rutiner .
AP170822 Norsk idrett hadde ikke gode nok rutiner .
AP170822 - Det jeg kan garantere er at vi har gått grundig gjennom alle våre rutiner .
DB170820 Innfør gode rutiner .
AP170820 I starten skal de bli kjent med nye venner og rutiner .
AP170820 I starten skal de bli kjent med nye venner og rutiner .
SA170819 Jeg har prøvd å få gode rutiner på å legge meg tidlig, og jeg er mer uthvilt enn før.
SA170819 Jeg har prøvd å få gode rutiner på å legge meg tidlig, og jeg er mer uthvilt enn før.
DA170819 NFI må ha sine byråkratiske rutiner , men det ville ta for lang tid for meg.
AP170819 Jeg har prøvd å få gode rutiner på å legge meg tidlig, og jeg er mer uthvilt enn før.
AP170819 Jeg har prøvd å få gode rutiner på å legge meg tidlig, og jeg er mer uthvilt enn før.
DA170818 Dessuten skal det lages rutiner for varsling av støy og evaluering av støynivået.
AA170818 Utilstrekkelig lederskap fra skipets øverste offiserer bidro til manglende årvåkenhet og svekkede rutiner på kommandobroen for å holde skipet trygt, heter det videre.
AA170818 Dessuten skal det lages rutiner for varsling av støy og evaluering av støynivået.
DB170817 Treneren sier at Rosenborg har rutiner hvis noen av lagets spillere skulle komme utfor noe alvorlig.
DB170817 Rutiner
DB170816 hetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler ¶ at arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner ¶ at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon, blant annet om hvilke rutiner
DB170816 I undersøkelsen sier bare 15 prosent at de kjenner til at det er laget rutiner for hvordan netthets på arbeidsplassen skal følges opp.
DB170816 Hun påpeker at alle virksomheter skal ha rutiner for å melde og registrere eventuelle personskader.
DB170816 Vi prøvde kosthold, endre rutiner og vi fikk kurs, trening og god hjelp fra BUP, men ingenting virket.
AA170816 Vi er i nær dialog med politiet og museet og vil ettergå våre rutiner og hva vi har gjort i denne saken, sier han.
DN170815 Saken ble overført til påtalemyndigheten for videre etterforskning, i henhold til danske rutiner .
SA170814 TAR TID : - Det tar tid å komme inn i rytmen, enten man skal etablere nye rutiner eller skal gå tilbake til gamle rutiner etter ferien.
SA170814 TAR TID : - Det tar tid å komme inn i rytmen, enten man skal etablere nye rutiner eller skal gå tilbake til gamle rutiner etter ferien.
SA170814 Innfør rutiner
SA170814 Faste rutiner er nøkkelen til en smidig morgen uten stress og konflikter, mener ekspertene.
SA170814 - Særlig for små barn er det lurt å lage faste rutiner slik at de vet hva de har å forholde seg til.
DB170814 Til tross for nye forskrifter, mangler det fortsatt rutiner for hvordan netthets skal følges opp.
DB170814 Bare 15 prosent sier at de kjenner til rutiner for hvordan netthets på arbeidsplassen skal følges opp.
DB170814 Bare 15 prosent av medlemmene som svarte på undersøkelsen, sier de kjenner til at det finnes rutiner på arbeidsplassen om håndtering av netthets.
BT170814 TAR TID : - Det tar tid å komme inn i rytmen, enten man skal etablere nye rutiner eller skal gå tilbake til gamle rutiner etter ferien.
BT170814 TAR TID : - Det tar tid å komme inn i rytmen, enten man skal etablere nye rutiner eller skal gå tilbake til gamle rutiner etter ferien.
BT170814 Innfør rutiner
BT170814 Faste rutiner er nøkkelen til en smidig morgen uten stress og konflikter, mener ekspertene.
BT170814 - Særlig for små barn er det lurt å lage faste rutiner slik at de vet hva de har å forholde seg til.
AP170814 TAR TID : - Det tar tid å komme inn i rytmen, enten man skal etablere nye rutiner eller skal gå tilbake til gamle rutiner etter ferien.
AP170814 TAR TID : - Det tar tid å komme inn i rytmen, enten man skal etablere nye rutiner eller skal gå tilbake til gamle rutiner etter ferien.
AP170814 Innfør rutiner
AP170814 Faste rutiner er nøkkelen til en smidig morgen uten stress og konflikter, mener ekspertene.
AP170814 - Særlig for små barn er det lurt å lage faste rutiner slik at de vet hva de har å forholde seg til.
VG170813 Hun avviser at boligene på Breisås er nedprioriterte og mener situasjonen skyldes en uheldig rekke svikt i rutiner .
DB170813 - Jeg savnet venner, familie og gode trygge rutiner som jeg er så glad i, forteller hun.
DN170810 Valgdirektoratet har gode sikkerhets- og kontrollfunksjoner og rutiner for gjennomføring av valget, sier hun.
VG170809 Haraldsplass har endret rutiner
VG170809 Det at man ikke har gode nok rutiner for å behandle en pasient med forvirring utgjør en klar svikt, sier assisterende fylkeslege Sjur Lehmann til VG.
VG170809 - Saken er under behandling internt, og vi har allerede endret våre rutiner for fallforebygging som følge av denne saken.
VG170809 - Disse situasjonene er såpass vanlige at vi forventer at sykehusene har gode rutiner for å håndtere dem, sier assisterende fylkeslege Lehmann til VG.
VG170809 - Det skal kontrolleres, og vi har rutiner for dette, men i dette tilfellet har rutinene sviktet, sier kvalitetssjefen.
VG170809 - Det er en alvorlig sak fordi den gir uttrykk for manglende rutiner innen et viktig behandlingsområde.
SA170809 . Etter en sommerferie med få eller ingen rutiner kan det være tungt å komme tilbake til hverdagen.
SA170809 - I ferien går gjerne dagene mer i ett, hvor vi har latt både måltider og andre rutiner skli ut.
FV170809 . Etter en sommerferie med få eller ingen rutiner kan det være tungt å komme tilbake til hverdagen.
FV170809 - I ferien går gjerne dagene mer i ett, hvor vi har latt både måltider og andre rutiner skli ut.
AP170809 . Etter en sommerferie med få eller ingen rutiner kan det være tungt å komme tilbake til hverdagen.
AP170809 - I ferien går gjerne dagene mer i ett, hvor vi har latt både måltider og andre rutiner skli ut.
SA170807 NY EPOKE : Å starte på skolen innebærer en annen hverdag med nye regler og rutiner for både elever og foreldre.
SA170807 Barnehagen skal byttes ut med nye rutiner og regler, barnet skal bli del av en stor gruppe og få nye venner.
FV170807 NY EPOKE : Å starte på skolen innebærer en annen hverdag med nye regler og rutiner for både elever og foreldre.
FV170807 Barnehagen skal byttes ut med nye rutiner og regler, barnet skal bli del av en stor gruppe og få nye venner.
DN170807 Dette innebar blant annet å avvikle ulønnsomme selskaper, redusere varelager, lage nye rutiner med mer.
BT170807 NY EPOKE : Å starte på skolen innebærer en annen hverdag med nye regler og rutiner for både elever og foreldre.
BT170807 Barnehagen skal byttes ut med nye rutiner og regler, barnet skal bli del av en stor gruppe og få nye venner.
AP170807 NY EPOKE : Å starte på skolen innebærer en annen hverdag med nye regler og rutiner for både elever og foreldre.
AP170807 Barnehagen skal byttes ut med nye rutiner og regler, barnet skal bli del av en stor gruppe og få nye venner.
AA170807 Det er grunn til å tro at den nye rammeplan for barnehagen fører til at en del barnehager nå må forbedre sine rutiner for tilvenning slik at disse i større grad tilpasses små barns behov for tid til å finne seg til rette i barnehagen.
AP170806 Forskningsmiljøer Aftenposten var i kontakt med, forklarte den manglende registreringen med alt fra sykmeldinger, ressursmangel og glipp i rutiner .
VG170805 Slike matingsaktiviteter skjer daglig, og er en del av dyrepassernes rutiner .
DN170805 - Det har vært en svikt i våre interne rutiner i Forsvaret som har gjort at vi har bommet med å få opp lysene.
DB170805 Virksomheter med velfungerende rutiner eller bagatellmessige mangler : ¶
DB170805 Men fatter også vedtak som går på rutiner etter at virksomheten har åpnet igjen.
DB170805 Det er viktig at ansvarlige eiere er sitt ansvar bevisst og sørger for gode, praktiske rutiner i hverdagen.
DB170805 D-san Asian Street food : For å kunne forhindre at dette skjer igjen trenger vi bedre rutiner på internkontroll og temperaturmåling.
VG170804 - Derfor tar vi meldinger om slike mistanker på det største alvor og følger opp i henhold til gjeldende rutiner og vurderer tiltak.
AP170804 Så svaret mitt er egentlig at det dreier seg om begrensede ressurser, vårt syn på psykisk helse, rutiner i helsevesenet og ikke minst tidsånden vi lever i.
VG170803 Da den foreløpige rapporten kom i april påpekte fylkesmann Hill-Marta Solberg til VG at det er kommunens ansvar å ha et system for å fange opp svikt og feil i rutiner , og at styringen fra kommunen skal sørge for at det ikke er tilfeldigheter og enkeltpersoner som ivaretar dette ansvaret i praksis.
AA170802 - Alle rutiner som unge til daglig har opphører, man har mer tid fritid og mer tid til å tenke og fundere.
VG170801 Vi er nødt til å gå noen runder og lage noen rutiner vi unngår sånt fremover, fastslår Vestgarden.
VG170801 Vestgård forklarer at de fleste toalettene blir vasket to til tre ganger i uken, men at det ikke har vært rutiner på dette toalettet i Drammen park frem til nå.
VG170801 De har jo rutiner på andre offentlige toaletter, så hvorfor skulle ikke de klare det, spør Marita oppgitt.
AA170801 Fleksibilitet og nytenkning i forhold til rutiner og tilbud kan være en utfordring i legenes hverdag, som preges ofte av stort arbeidspress.
DB170731 Disse stedene har ifølge Misje gjerne bedre systemer og rutiner som sikrer at vinene serveres på rett temperatur og til passende mat.
DB170731 - Bedre systemer og rutiner
VG170729 - Mange leger er vant til å behandle etter fastsatte rutiner og regler, og er skeptiske til å skulle gi en behandling som er utenfor boksen, sier Øgreid.
DB170729 Vi setter inn ekstra personell og ytterligere rutiner og kontroller for å få stopp på utbruddet, sier Tonje Løkaas Fossum.
AP170729 Presidentskapet satte før sommeren i gang arbeidet for å følge opp de svakheter Riksrevisjonen har pekt på når det gjelder Stortingets egen organisering og rutiner for omfattende byggeprosjekter.
DB170728 - Vi må ikke bare se på sykehusets rutiner , men også samspillet mellom kommune, skole, barnehage og andre om hvordan vi kan avdekke denne typen problemstillinger og forebygge, sier Olsen.
DB170728 Vi har både gjennomgått rutiner på hotellet og gjennomført eksterne kontroller.
VG170727 Vi ser på hva som kan gjøres i denne aktuelle situasjonen, med gjennomgang av rutiner og hendelsesforløp, for å se om det er ting som kunne og burde vært håndtert annerledes fra sykehusets side, sier Olsen.
VG170727 Vi ser på hva som kan gjøres i denne aktuelle situasjonen, med gjennomgang av rutiner og hendelsesforløp, for å se om det er ting som kunne og burde vært håndtert annerledes fra sykehusets side, sier Olsen.
AP170727 Presidentskapet satte før sommeren i gang arbeidet for å følge opp de svakheter Riksrevisjonen har pekt på når det gjelder Stortingets egen organisering og rutiner for omfattende byggeprosjekter.
VG170726 Mens land i Nord-Europa har gode rutiner når det gjelder retur av mennesker som ikke har rett til opphold, har land som Italia en lang vei å gå.
SA170726 - Samarbeid med barnehagelærerne om gode rutiner om morgenen når du skal gå fra barnet.
FV170726 - Samarbeid med barnehagelærerne om gode rutiner om morgenen når du skal gå fra barnet.
BT170726 - Samarbeid med barnehagelærerne om gode rutiner om morgenen når du skal gå fra barnet.
AP170726 - Samarbeid med barnehagelærerne om gode rutiner om morgenen når du skal gå fra barnet.
DB170725 - Men det er ingen grunn til at man ikke skal kunne ha rutiner for måltids-servering i sykehjemmene - og i hjemmetjenesten - som er i tråd med de eldres ønsker og samtidig i samsvar med et godt arbeidsmiljø for de ansatte.
DB170725 Profilene med lettkledde damer forsvinner gjerne før man rekker å sjekke dem ut, noe som viser at Facebook har visse rutiner for å slette falske profiler.
VG170724 Jeg har snakket med flere som er blitt avvist fordi de har sminket seg, tatt på rene klær og forsøkt så godt de har maktet å gjennomføre hverdagens rutiner .
DA170724 Etter dette må alle politiske og byråkratiske ledere sette gode rutiner for sikkerhet og personvern høyt på sin egen arbeidsliste, mener Austlid.
DA170724 Hverdagen hjemme hos de biologiske foreldrene bar preg av lite rutiner og dårlig oppfølging.
AA170724 Etter dette må alle politiske og byråkratiske ledere sette gode rutiner for sikkerhet og personvern høyt på sin egen arbeidsliste, mener Austlid.
VG170721 Generalsekretær Pål Bjerketvedt har lovet nye rutiner og at en slik uheldig sak ikke igjen vil dukke opp.
SA170721 Nye rutiner
SA170721 Generalsekretær Pål Bjerketvedt har lovet nye rutiner og at en slik uheldig sak ikke igjen vil dukke opp.
FV170721 Nye rutiner
FV170721 Generalsekretær Pål Bjerketvedt har lovet nye rutiner og at en slik uheldig sak ikke igjen vil dukke opp.
DB170721 Nye rutiner
DB170721 Generalsekretær Pål Bjerketvedt har lovet nye rutiner og at en slik uheldig sak ikke igjen vil dukke opp.
DB170721 Det kreves gode rutiner for å få mange avvente grisunger.
DB170721 Videre har Oslo kommune en bemanningsnorm som sikrer høy voksentetthet, vi har rutiner for oppfølging av barns språk og for samarbeid med barnevern og skoler.
DB170721 Men vi kan ikke kreve at de private barnehagene følger våre rutiner eller standarder, selv om de faktisk får akkurat samme driftsstøtte som de offentlige barnehagene.
AP170721 Nye rutiner
AP170721 Generalsekretær Pål Bjerketvedt har lovet nye rutiner og at en slik uheldig sak ikke igjen vil dukke opp.
DA170720 Det er i tillegg stilt krav om måleprogram og overvåkingsprogram, og det må foreligge rutiner som gir mulighet for rask respons hvis utslippsgrensene ikke overholdes, konkluderer Fylkesmannen.
DN170718 « Svikt i interne rutiner gir ikke tilstrekkelig grunn for ikke å innberette bidrag », står det i Partilovnemndas vedtak.
DB170718 - Jeg tror det er en kombinasjon av dårlige rutiner og vaner, IT-løsninger og noen tilfeller av at man ikke ønsker at de kommer fram, sier Sjøvoll.
AP170718 Det betyr også å ha gode rutiner som sikrer at en ikke havner i slike problemer eller i gråsoner når man opptrer i et utfordrende internasjonalt marked, legger Kolberg til.
DB170715 Dersom renholdet svikter, har vi rutiner for å følge opp dette osv.
DB170714 Mer alvorlig er det at saken igjen har vist at akademia mangler rutiner for å håndtere slike saker.
DB170714 Det skorter på selv enkle prosedyrer for varsling og på rutiner for å kartlegge og avdekke trakassering, til tross for at det er lovpålagt.
AA170714 Moholdt sier det er viktig at alle ansatte er informert om hvem som er verneombud slik at det eksisterer gode rutiner dersom ting ikke er som de bør være.
DB170713 Nå vil organisasjonen gå gjennom sine rutiner .
DB170713 Stortingsrepresentanten mener konsekvensen nå bør være at det tas tak i rutiner .
DB170713 - Jeg tror og håper at de endrer sine rutiner for påvirkning.
DB170713 - Et stort spørsmål er hvordan denne glippen kunne skje og hva slags rutiner departementet har.
DB170711 Gisler : Hvis ikke skolen klarer å justere oppførselen til den eller de som utagerer i en klasse, eller klarer å finne rutiner som skjermer medelevene, sitter resten av klassen som gisler.
DB170711 Nå må institusjonene gjennomgå sine rutiner og holdninger til studentenes læringsmiljø og faktisk følge opp studentenes varsko.
DB170711 Det må være klare regler og rutiner for oppfølging.
DB170711 Det finnes rutiner for håndtering av slike overskridelser.
AA170711 Videre forklarer Larsen at hun har fått flere rutiner som hun må krysse av på listen når hun besøker byen.
AA170711 I Trondheim har hun faste rutiner .
DB170710 Spesialenhetens undersøkelser har blant annet bekreftet at en anmeldelse Halvorsen innga til politiet i november 2004 ikke ble behandlet i samsvar med gjeldende rutiner .
AA170710 Han forteller at de har faste rutiner på hendelser som dette, og at Viltnemda har blitt kontaktet for eventuell avliving av dyr.
DB170709 I dag vedtok Klima- og miljødepartementet nye rutiner for behandling av saker om GMO som er godkjent i EU.
DB170709 Forskning.no avslørte onsdag Universitetet i Stavangers rutiner for håndtering av seksuell trakassering av studenter.
AA170709 Fra Utenriksdepartementet får NTB opplyst at det er etablert faste rutiner for varsling av pårørende ved dødsfall i utlandet, og at ansvaret for dette ligger hos Kripos.
DA170707 Nå vil banken skjerpe både egne rutiner og de globale Ekvatorprinsippene for å unngå lignende tabber i framtiden. 18 milliarder kroner ¶
VG170706 VG har kontaktet flere av de største institusjonene for høyere utdanning i Norge, og spurt hvilke systemer og rutiner de har om studenter opplever seksuell trakassering.
VG170706 Nå etterlyser også studentorganisasjonen bedre rutiner .
VG170706 IKKE FORNØYD : Mats Johansen Beldo i Norsk studentorganisasjon mener alle institusjoner må sørge for å få på plass bedre rutiner .
VG170706 Hun mener de har gode rutiner på plass.
VG170706 Dette for å sikre at de har rutiner som sørger at studenter som blir utsatt for slike hendelser blir ivaretatt på riktig måte.
VG170706 Etter denne spesielle episoden har sykehuset jobbet med å forbedre våre rutiner for tilsyn av pasienter som skal til operasjon, sier Sjaatil til VG.
VG170706 Det handler om ledelse, rutiner og prosedyrer, holdninger og kompetanse, sier Sjaatil til VG.
SA170705 - Det blir vel vanlige rutiner , men kanskje en kakebit etter middag, sa Kristoff til TV 2.
FV170705 - Det blir vel vanlige rutiner , men kanskje en kakebit etter middag, sa Kristoff til TV 2.
AP170705 - Det blir vel vanlige rutiner , men kanskje en kakebit etter middag, sa Kristoff til TV 2.
AA170705 - Det blir vel vanlige rutiner , men kanskje en kakebit etter middag, sa Kristoff til TV 2.
DB170704 Vi har redegjort for korrekte rutiner og hvordan Kulturrådets habilitetsreglement praktiseres svært strengt.
DA170704 - Min anbefaling er å forsikre seg om og ha noen boende hjemme, slik at katten kan fortsette å ha sine daglige rutiner .
AP170703 august til å få på plass rutiner som sikrer at kommisjonærer ikke registrerer spill fra kunder som ringer inn eller sender inn veddemål.
AA170703 august til å få på plass rutiner som sikrer at kommisjonærer ikke registrerer spill fra kunder som ringer inn eller sender inn veddemål.
AA170702 Øyvind Togstad forteller at de iverksatte rutiner for slike situasjoner, og at skolen har prioritert å ta vare på Mjøen.
DA170631 Dette har fagfolkene ved SAMLOK Drammen allerede opparbeidet seg rutiner for, etter sju års tett samarbeid til beste for publikum, presiserer administrerende direktør i helseforetaket Vestre Viken, Nils Fredrik Wisløff.
VG170630 Norwegian sier de har interne rutiner for hvordan de håndterer slike saker, og at det er svært viktig for dem at deres ansatte føler seg trygge når de er på jobb.
VG170630 - Da dette skjedde ble det sagt at de skulle ettergå sine rutiner , og at de skulle sjekke opp alle sengene som var gitt til brukere.
DB170630 Han legger til at dersom det har skjedd noen uregelmessigheter under pågripelsen, vil dette bli etterforsket og de korrekte rutiner vil bli fulgt.
DB170630 Her er det også nødvendig med en rekke overordnede tiltak og gjennomgang av restaurantens rutiner , kommenterer Marit Kolle i Mattilsynet. 2015 : Mattilsynet stengte Friday's i Oslo sentrum på dagen ¶
AP170630 Vesentlige mangler ved rutiner for å sikre at mat oppbevares ved tilstrekkelig lav temperatur ¶
AP170630 Vesentlige mangler ved rutiner for rengjøring av lokaler og utstyr med stor konsekvens for mattryggheten ¶
AP170630 Vesentlige mangler ved rutiner for personlig hygiene av betydning for trygg mathåndtering ¶
AP170630 Vesentlige mangler ved rutiner for oppbevaring og håndtering for å hindre forurensing av maten ¶
SA170628 Vi har gjennomgått våre rutiner i ettertid, og ser ikke at vi kunne gjort så mye annerledes, sier Kongsvinger-topp Espen Nystuen til lokalavisen.
SA170628 KIL har gjennomgått sine rutiner etter den uheldige episoden i møtet med Ranheim i 1. divisjon.
SA170628 Norges Fotballforbund erkjenner at Kristoffer Ajer-saken har avdekket sviktende rutiner innad i organisasjonen.
FV170628 Norges Fotballforbund erkjenner at Kristoffer Ajer-saken har avdekket sviktende rutiner innad i organisasjonen.
DN170628 Nå anbefaler hun andre selskaper om å sikre seg rutiner som kan forhindre at noen lar seg lure.
DB170628 ¶ INNRØMMER RUTINE-SVIKT : Norges Fotballforbund erkjenner at Kristoffer Ajer-saken har avdekket sviktende rutiner innad i organisasjonen.
DB170628 Vi har gjennomgått våre rutiner i ettertid, og ser ikke at vi kunne gjort så mye annerledes, sier KIL-sjef Espen Nystuen til Glåmdalen.
AP170628 - Vi har gjort hva vi kan for å effektivisere våre rutiner rundt håndteringen av denne type henvendelser, og dermed klart å redusert behandlingstiden betraktelig.
AP170628 - Vi har gjort hva vi kan for å effektivisere våre rutiner rundt håndteringen av denne type henvendelser, og dermed klart å redusert behandlingstiden betraktelig.
AP170628 For å beskytte deg mot hacking, er det viktig at du oppdaterer operativsystem og programmer, og har gode rutiner for sikkerhetskopiering.
AP170628 - Mot løsepengevirus er det viktigste at du har gode rutiner for sikkerhetskopiering, sier Sandland.
AP170628 Vi har gjennomgått våre rutiner i ettertid, og ser ikke at vi kunne gjort så mye annerledes, sier Kongsvinger-topp Espen Nystuen til lokalavisen.
AP170628 KIL har gjennomgått sine rutiner etter den uheldige episoden i møtet med Ranheim i 1. divisjon.
AP170628 Norges Fotballforbund erkjenner at Kristoffer Ajer-saken har avdekket sviktende rutiner innad i organisasjonen.
VG170627 - Vi gir ingen forhåndsvurdering av denne stengingen, men vi har ingen grunn til å si at det på generelt grunnlag er uforsvarlig å stenge denne avdelingen, hvis rutiner rundt stengingen er på plass, sier hun.
SA170627 Sommer er for mange ensbetydende med færre rutiner og mer kos og hygge.
BT170627 Sommer er for mange ensbetydende med færre rutiner og mer kos og hygge.
BT170627 Gode systemer og kunnskap og rutiner kan demme opp for mye, men politiet vil fortsatt lete etter bekreftelse på sine hypoteser, de blir utålmodige, de arresterer feil folk.
BT170627 Det er sivilforsvarets rutiner .
BT170627 Det er brannvesenets rutiner .
AP170627 Sommer er for mange ensbetydende med færre rutiner og mer kos og hygge.
SA170626 Jeg håper man får bedre rutiner i det nordiske forbundet.
BT170626 Jeg håper man får bedre rutiner i det nordiske forbundet.
AP170626 Jeg håper man får bedre rutiner i det nordiske forbundet.
AA170626 - Våre rutiner når det skjer uforutsette og alvorlige hendelser er at vi tilkaller politiet.
AA170626 Jeg håper man får bedre rutiner i det nordiske forbundet.
DB170625 - Jeg vil ikke skråsikkert si at beslutninger ikke påvirkes av relasjoner, men jeg mener vi er flinke til å legge opp rutiner hvor mange ser på hver enkelt søknad, og vi har rutiner på at all inhabilitet varsles på forhånd, sier han, og legger til at han på stående fot ikke husker hvem de 45 Facebook-vennene han ga støtte til i fjor er.
DB170625 - Jeg vil ikke skråsikkert si at beslutninger ikke påvirkes av relasjoner, men jeg mener vi er flinke til å legge opp rutiner hvor mange ser på hver enkelt søknad, og vi har rutiner på at all inhabilitet varsles på forhånd, sier han, og legger til at han på stående fot ikke husker hvem de 45 Facebook-vennene han ga støtte til i fjor er.
DB170624 - Jeg lærer litt rutiner og smartness i hvordan de spiller, og tar seg av ting, både på og utenfor banen.
BT170623 Mat som de kunne ha reddet om de hadde gode, interne rutiner for å redusere matavfallet.
AA170623 De lever urbane og moderne liv i den forstand at de velger sine miljøer og rutiner .
DN170622 - Tilbakemeldinger fra politidistrikt landet rundt vitner om manglende rutiner , mangelfull kompetanse, dårlig oppfølging og liten læringsvilje.
DB170622 Representantene deres har rutiner de skal følge når de blir kjent med at barn utsettes for alvorlig omsorgssvikt.
DB170622 Rutiner ved bekymring ¶
DA170622 I en e-post etter intervjuet skriver rektor : « Jeg ser at vi våre rutiner for innrapportering av slike hendelser kan forbedres, og vil gjennomgå dem for å sikre at de er gode nok og at de blir fulgt.
AA170621 Slike rutiner er ikke på plass, heter det i en den ferske rapporten.
AA170621 I den første rapporten i 2013 ble Norge bedt om å utarbeide rutiner for alle etater som kan komme i kontakt med menneskehandelofre og bli flinkere til å identifisere ofrene blant asylsøkere og innvandrere.
VG170620 Hun nevnte ikke at nasjonale rutiner for trippelvarsling, som var det høyest prioriterte tiltaket etter drapene på Valdresekspressen, ble trenert så kraftig at arbeidsgruppen som skulle se på det knapt gadd å møte hverandre før fristen for levering av tiltaket var gått ut.
VG170619 Det viktigste for meg, er at nå har jeg med meg Leif ( treneren ), og vi har veldig gode rutiner .
VG170619 Departementet tok varselet alvorlig og fulgte opp i henhold til våre rutiner .
VG170619 - Departement behandlet og fulgte opp varselet i henhold til våre rutiner .
DB170619 - SAS er blant et lite antall flyselskap som er ISO-sertifisert innenfor miljøområdet, hvilket er med på å sikre at vi har strukturerte rutiner i miljøarbeidet.
BT170619 INGEN PLAN : Det som bekymrer meg, er først og fremst at det for meg som passasjer ikke ser ut til at det finnes noen plan eller rutiner for hvordan slike krisesituasjoner skal håndteres - utover å eventuelt kontakte politiet, skriver Martin Hjelle.
BT170619 Det som bekymrer meg, er først og fremst at det for meg som passasjer ikke ser ut til at det finnes noen plan eller rutiner for hvordan slike krisesituasjoner skal håndteres utover å eventuelt kontakte politiet.
AP170619 Rutiner
AA170619 Rutiner
VG170617 Les også : Mattilsynet på slakteri : Må innarbeides rutiner som sikrer nok vafler til alle ¶
VG170617 - Det faktum at en godkjent virksomhet kan drive slik uten tilstrekkelige rutiner for å sikre akseptabel dyrevelferd er skremmende.
VG170615 Klare og solide rutiner for såkalt trippelvarsling sparer tid og hindrer forvirring.
VG170615 Hadde det vært greit å ha klare rutiner for hvordan de tre nødetatene skal varsles og jobbe sammen når minuttene virkelig teller ?
VG170615 Det skulle lages nasjonale rutiner for trippelvarsling for å være helt sikker på at ikke tid eller viktig informasjon gikk tapt mellom brann, helse og politi når noe alvorlig skjer.
VG170615 Vi beklager selvsagt at vi ikke har startet dette arbeidet, men må samtidig være tydelig på at det allerede er rutiner for trippelvarsling på plass som brukes hver dag.
VG170615 I Drammen utarbeidet de rutiner for trippelvarsling tilbake i 2013.
AA170615 I Jasinskis forslag, som har støtte hos alle samarbeidspartiene i posisjon, foreslår de at det skal etableres felles rutiner og praksis for oppfølgingen av fravær.
VG170614 Det er flere som kunne ha avdekket det som har skjedd, men det er et systemarbeide som ikke har vært bra nok, og rutiner som har oppdaget det.
VG170614 Våre rutiner burde fanget opp at Ajer ikke var spilleklar.
SA170614 Dette er en alvorlig svikt i våre rutiner .
SA170614 Han mener forbundets rutiner burde ha fanget opp at Ajer ikke var spillerklar.
SA170614 Dette er en alvorlig svikt i våre rutiner .
FV170614 Han mener forbundets rutiner burde ha fanget opp at Ajer ikke var spillerklar.
FV170614 Dette er en alvorlig svikt i våre rutiner .
DB170614 Våre rutiner burde fanget opp at Ajer ikke var spilleklar.
DB170614 Dette er en alvorlig svikt i våre rutiner .
DB170614 Det har skjedd en glipp i våre rutiner og vårt system.
DB170614 - Jobbe med rutiner , og sørge for at det er god kommunikasjon innad rundt rutinene.
DA170614 Så får vi bruke det som en vei framover til å lage enda bedre rutiner for å unngå dette i framtiden, sier Alf Hansen, direktør i sportsavdelingen i NFF.
DA170614 - Våre rutiner burde fanget opp at Ajer ikke var spilleklar.
BT170614 Han mener forbundets rutiner burde ha fanget opp at Ajer ikke var spillerklar.
BT170614 Dette er en alvorlig svikt i våre rutiner .
AP170614 Dette er en alvorlig svikt i våre rutiner .
AP170614 Han mener forbundets rutiner burde ha fanget opp at Ajer ikke var spillerklar.
AP170614 Dette er en alvorlig svikt i våre rutiner .
AA170614 Rutiner er endret.
VG170613 Under inspeksjonene ble det sett på grunnleggende rutiner for : ¶
VG170613 Kontrollen fokuserte på virksomhetenes renhold og orden, personlig hygiene hos de ansatte, rutiner for å unngå kryssforurensning og temperaturkontroll knyttet til kjølelagring, nedkjøling og tining.
VG170613 Forbrukerrådet reagerer på at bare seks av 40 gatekjøkken hadde velfungerende rutiner , og at 80 prosent manglet renholdsrutiner.
SA170613 Rutiner er endret.
SA170613 De har forskjellige rutiner på ting, sier han en smule oppgitt.
FV170613 Sett deg inn hva du skal gjøre hvis det skjer et uhell - utleier har gjerne egne rutiner og faste verksteder.
DB170613 Jeg liker å følge rutiner .
DB170613 Men deretter kommer det en ny fase, med alt det praktiske og det å bryte år med rutiner , forteller hun.
AP170613 De har forskjellige rutiner på ting, sier han en smule oppgitt.
VG170612 - Det kan henge sammen med at lærere og ledelsen på skolen ikke har gode nok rutiner for å fange opp mobbing.
SA170612 Sett deg inn hva du skal gjøre hvis det skjer et uhell - utleier har gjerne egne rutiner og faste verksteder.
DA170612 Overfor fagbladet Aktuell Sikkerhet understreker han imidlertid at vekterselskapet har strenge rutiner når det gjelder logistikk rundt selskapets uniformer.
BT170612 Sett deg inn hva du skal gjøre hvis det skjer et uhell - utleier har gjerne egne rutiner og faste verksteder.
AP170612 Sett deg inn hva du skal gjøre hvis det skjer et uhell - utleier har gjerne egne rutiner og faste verksteder.
AA170612 Overfor fagbladet Aktuell Sikkerhet understreker han imidlertid at vekterselskapet har strenge rutiner når det gjelder logistikk rundt selskapets uniformer.
AA170612 Sett deg inn hva du skal gjøre hvis det skjer et uhell - utleier har gjerne egne rutiner og faste verksteder.
VG170610 - Det viktige nå er å få bedre rutiner knyttet til økonomikontroll og bruke positiv energi på å utvikle norsk alpinsport videre, sier Røste til VG.
SA170610 - Vi har et omfattende sikkerhetsopplegg, og har bygd opp rutiner og følger hver enkelt rytter under rittet med mange poster ute i løypen, sier Skjærseth.
SA170610 Røste mener at komiteens viktigste oppgave er å få bedre rutiner knyttet til økonomikontroll.
AP170610 Røste mener at komiteens viktigste oppgave er å få bedre rutiner knyttet til økonomikontroll.
VG170609 Det har også blitt ansatt to personer for å styrke saksbehandlingstiden, og det skal gjennomføres en sikkerhetsinspeksjon i fengselet i løpet av juni, for å kartlegge rutiner for å beskytte innsatte mot vold og overgrep.
SA170608 Dette gjøres blant annet gjennom verneombud, system for melding om avvik og egne rutiner for varsling.
SA170608 Statens helsetilsyn har myndighet til å gripe inn mot både overgrep, dårlige rutiner og dårlig behandling, men mottar normalt ikke klager fra kontrollkommisjonene.
SA170608 Dette er riktignok ikke skriftliggjorte rutiner , men det utføres like fullt rutinemessig.
DN170608 - Siden den nye ledelsen avdekket de feilkalkulerte kontraktene sommeren 2016, har det blitt innført nye rutiner og fullmakter ifm anbudsregning.
SA170607 » UDI ønsket at regler og rutiner skulle endres etter modell av de danske eller svenske ordningene som fantes i 2003.
SA170607 UDI ønsket at regler og rutiner skulle endres etter modell av de danske eller svenske ordningene.
DB170607 I selve tittelkampen ble alle rutiner nøye fulgt opp og kontrollert av en observatør fra det internasjonale bokseforbundet WBC.
DB170607 Dagbladet vet at det nå stilles spørsmål om arrangøren i de to andre stevnene på norsk jord så langt har fulgt retningslinjene rundt sikkerheten til utøverne, men i stedet fulgt tyske rutiner .
DB170607 - Det er naturlig at man etter en sånn hendelse øker årvåkenhet og skjerper fokus på rutiner som vi allerede har.
BT170607 - Alle instrukser og rutiner ble fulgt.
AP170607 - Det er helt riktig at Riksrevisjonen påpeker rutiner , ansvarsfordelingsspørsmål og organisering, det er meget mulig at det også kan ha hatt innflytelse på kostnadsutviklingen.
AA170606 Vi vil alltid søke å forbedre våre rutiner , så vi setter stor pris på å høre om dine erfaringer.
AA170606 Vi har fokus på at synlig berusede personer ikke skal slippe inn i salen, men dette kan vi bli bedre på og endrer derfor våre rutiner fra høsten av med flere profesjonelle ordensvakter.
VG170605 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og at han kan berolige meg med det - det gjør meg også rolig, sier hun til NTB.
VG170605 Det er merkelig å komme ut av normale rutiner , og se at du står på sidelinjen av samfunnet.
SA170605 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og at han kan berolige meg med det - det gjør meg også rolig, sier hun til NTB.
FV170605 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og at han kan berolige meg med det - det gjør meg også rolig, sier hun til NTB.
FV170605 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og at han kan berolige meg med det - det gjør meg også rolig, sier hun til NTB.
DB170605 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og at han kan berolige meg med det - det gjør meg også rolig, sier hun til NTB.
DA170605 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og at han kan berolige meg med det - det gjør meg også rolig, sier hun til NTB.
DA170605 Hun skriver videre at etaten holdt et personalmøte sammen med rektor der det ble informert « om rutiner , og hvordan de ansatte kan benytte tilbudet fra bedriftshelsetjenesten ».
BT170605 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og at han kan berolige meg med det - det gjør meg også rolig, sier hun til NTB.
AP170605 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og at han kan berolige meg med det - det gjør meg også rolig, sier hun til NTB.
AP170605 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og at han kan berolige meg med det - det gjør meg også rolig, sier hun til NTB.
VG170604 Hverdagen er preget av rutiner , noe som gjør henne deppa.
BT170603 Men hvis dette er et problem hos dem, hvor mye verre kan det da ikke være i andre fag som ikke har tilsvarende etablerte rutiner ?
DB170602 Politiet opplyste at hårstråene var « blitt destruert i henhold til gjeldende rutiner ».
BT170602 Vi er enige med Gudbrandsen i at byrådet gjør et klokt grep ved å lage nye rutiner for hvordan kommunen bedre kan håndtere gaver fra private.
AA170602 Ansatte manglet nødvendig sikkerhetsopplæring og bedriften hadde ikke internkontroll, rutiner eller planer som kunne ha forebygget hendelsen, mener retten.
SA170601 Vi har vel godt av å få ryddet opp litt og få bedre rutiner på en del ting.
SA170601 Vi har rutiner på at alle kameraene skal slås av etter kampen.
AP170601 Vi har vel godt av å få ryddet opp litt og få bedre rutiner på en del ting.
AP170601 Vi har vel godt av å få ryddet opp litt og få bedre rutiner på en del ting.
AP170601 Vi har rutiner på at alle kameraene skal slås av etter kampen.
AA170601 Vi har vel godt av å få ryddet opp litt og få bedre rutiner på en del ting.
BT170531 Byrådet gjør uansett et klokt grep nå ved å lage nye rutiner for hvordan kommunen bedre kan håndtere gaver fra private.
VG170530 MATLAGING I DET FRI : Vårvarmen gjør at mange lager mat i det fri, med nye rutiner som noen ganger kan bidra til e-coli-smitte.
SA170530 Produsentene har gode rutiner , men noen av plantene dyrkes på friland.
SA170530 - Vi har et ansvar for at alle interne rutiner er på plass.
DA170530 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og kan berolige meg med det.
BT170530 Produsentene har gode rutiner , men noen av plantene dyrkes på friland.
BT170530 - Vi har et ansvar for at alle interne rutiner er på plass.
AP170530 Redaktøren og rutiner for oppsyn med kommentarfelt ¶
AP170530 Redaktøren må pålegges å etablere rutiner for oppsyn med kommentarfeltene, og så raskt som mulig redigere eller slette ulovlige innlegg.
AP170530 Har redaktøren - etter en konkret vurdering - etablert tilstrekkelige rutiner for kontroll, vil ansvar ikke foreligge.
AP170530 Produsentene har gode rutiner , men noen av plantene dyrkes på friland.
AP170530 - Vi har et ansvar for at alle interne rutiner er på plass.
AA170530 - De trenger tid til innkjøring av rutiner .
AA170530 Hovedfunnene i rapporten viser blant annet at budsjettvurderingene fremstår som gjennomgående svak, og at habilitetsvurderinger ikke er gjennomført i henhold til rutiner .
SA170529 Dersom jordmor eller lege ikke har rutiner for denne prøvetakingen, kan det noen steder bli aktuelt for gravide å ta testen på sykehuslaboratorium eller annet godkjent laboratorium.
FV170529 Dersom jordmor eller lege ikke har rutiner for denne prøvetakingen, kan det noen steder bli aktuelt for gravide å ta testen på sykehuslaboratorium eller annet godkjent laboratorium.
DA170529 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og kan berolige meg med det.
DA170529 Hvis det stemmer at varslene er fulgt opp etter gjeldende rutiner i kommunen, er det på høy tid å evaluere om rutinene er gode nok.
BT170529 Dersom jordmor eller lege ikke har rutiner for denne prøvetakingen, kan det noen steder bli aktuelt for gravide å ta testen på sykehuslaboratorium eller annet godkjent laboratorium. 6.
AP170529 | Marina Abramović i samtale med Finn Skårderud : - « Rutiner er en sakte død » ¶
AP170529 Performancekunstneren Marina Abramović snakket både om norske rutiner , om smertefull barndom og om sex da hun møtte psykiater Finn Skårderud til dybdesamtale.
AP170529 Dersom jordmor eller lege ikke har rutiner for denne prøvetakingen, kan det noen steder bli aktuelt for gravide å ta testen på sykehuslaboratorium eller annet godkjent laboratorium.
SA170528 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og kan berolige meg med det.
FV170528 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og kan berolige meg med det.
DB170528 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og kan berolige meg med det.
DA170528 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og kan berolige meg med det.
BT170528 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og kan berolige meg med det.
BT170528 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og kan berolige meg med det.
AP170528 - Det er faste rutiner , vi får svar når vi har spørsmål og vi kan stole på det sjefene sier, sier polske Petkus.
AP170528 - At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og kan berolige meg med det.
AA170528 Sykehuset i Stavanger endret rutiner etter hendelsen.
AA170528 Endret rutiner
SA170526 Statoil, her ved konsernsjef Eldar Sætre, sier de regelmessig rapporterer til Petoro etter avtalte rutiner .
SA170526 Statoil sier selskapet har et « godt samarbeid » med Petoro, og at det rapporterer regelmessig til Petoro etter avtalte rutiner .
SA170526 De nye oppdaterte og forbedrede rutinene for oppfølgingssystemet innebærer en « effektivisering og forbedring av rutiner for informasjonsdeling mellom Petoro og Statoil », skriver Buch Hansen.
DB170526 Det er vondt å se på, men vi har rutiner for hvordan vi håndterer sånne ting, fortsetter hun.
DB170526 POPULÆRT MED SUSHI : God hygiene, kunnskap og rutiner er en generell utfordring, spesielt ved produksjon av fisk til sushi.
DB170526 God hygiene, kunnskap og rutiner er en generell utfordring, spesielt ved produksjon av fisk til sushi.
DB170526 FORSKER : - Kunnskap og gode rutiner er viktig for fiskeprodukter av denne typen, sier Grete Lorentzen i Nofima.
DB170526 Enkelte må få bedre rutiner på plass, men vi kan ikke være der og passe på dem hele tida, sier Sangolt til Dagbladet.
DB170526 - Jeg tror det med lojalitet og militære rutiner holdt dem oppe.
SA170525 En annen viktig grunn til at trenden snur, er at vi har utviklet bedre rutiner .
AP170525 Statoil, her ved konsernsjef Eldar Sætre, sier de regelmessig rapporterer til Petoro etter avtalte rutiner .
AP170525 Statoil sier selskapet har et « godt samarbeid » med Petoro, og at det rapporterer regelmessig til Petoro etter avtalte rutiner .
AP170525 De nye oppdaterte og forbedrede rutinene for oppfølgingssystemet innebærer en « effektivisering og forbedring av rutiner for informasjonsdeling mellom Petoro og Statoil », skriver Buch Hansen.
DN170524 Jeg vet at oljemiljøet er opptatt av at sikkerhetsarbeidet videreføres med full kraft, og at alle regler og rutiner skal ta hensyn til norske forhold og den kompetansen som våre fagmiljøer har utviklet, sier samferdselsministeren ¶
DA170524 Jeg vet at oljemiljøet er opptatt av at sikkerhetsarbeidet videreføres med full kraft, og at alle regler og rutiner skal ta hensyn til norske forhold og den kompetansen som våre fagmiljøer har utviklet, sier samferdselsministeren ¶
VG170523 Vi skal imidlertid holde fast ved våre rutiner og gjøre som planlagt.
VG170523 Mens Ajax og Bosz holder på sine rutiner , gjør UEFA noen endringer.
SA170523 Derfor har vi rutiner for hvordan dette skal følges opp, sier Fosse. » ( Red.anm. levekårssjef Eli Karin Fosse, Aftenbladet 20. mai ).
VG170522 Gode rutiner er bra, men i en helautomatisert hverdag kan nyanser gå tapt, sier han nå.
SA170522 Fire skoler i Sandnes må på kort tid endre rutiner og sørge for at elevene sikres et godt skolemiljø.
SA170522 Figgjo skole må endre rutiner og blant annet sørge for bedre involvering av både elever og aktuelle råd og utvalg, som feks FAU.
BT170522 Det ble påpekt at Helse Bergen ikke hadde rutiner for å holde oversikt over hvilke forskningskonti som var opprettet i Innovest, og at det kunne være problematisk at det ikke forelå noen avtaler som regulerte den situasjon at ansatte i Innovest, som ikke var ansatt ved sykehuset, arbeidet i sykehusets lokaler.
AA170522 Virksomhetene må derfor ha gode rutiner for å hindre at bakterien dukker opp, og de må overvåke og kontrollere at Listeria ikke er i lokale og utstyr.
VG170521 - Det er nok mye uflaks, men også en del dårlige rutiner .
VG170519 Vi vil se gjennom Deloitte sin rapport å se om det er behov for å endre våre rutiner her.
VG170519 - Vi har egne rutiner for kontroll på dette området, men organisasjoner forandrer seg imidlertid undervis og revisjonsrapporten fra Deloitte vil vise oss om rutinene våre har vært gode nok til å fange opp eventuelle misligheter, skriver assisterende direktør Aud Lysenstøen i en e-post.
SA170518 Vi har et system som vi opplever er godt, og som fungerer, sier Fisketjønn, og legger til at NFF har blitt anerkjent av UEFA for å ha tatt tak i problemet, og etablert gode rutiner .
AP170518 Blant annet er hjemmetjenesten i bydelen styrket med 20 årsverk i 2015 og det er innført nye rutiner for håndtering av bekymringsmeldinger og avslutning av tjenestetilbud til brukere.
AP170518 Private barnehager vil for første gang forplikte seg til å oppfylle retten til barnehageplass, til å følge kommunens rutiner i barnevernssaker, til å delta i foreldreundersøkelser og til å samarbeide med helsestasjonene og skolene våre.
AP170518 - De private barnehagene skal nå følge rutiner og standarder for samarbeid med instanser utfor barnehagen som skole, helsestasjon og barnevern og for overgangen fra barnehage til skole.
AP170518 Vi har et system som vi opplever er godt, og som fungerer, sier Fisketjønn, og legger til at NFF har blitt anerkjent av UEFA for å ha tatt tak i problemet, og etablert gode rutiner .
AA170518 Vi har et system som vi opplever er godt, og som fungerer, sier Fisketjønn, og legger til at NFF har blitt anerkjent av UEFA for å ha tatt tak i problemet, og etablert gode rutiner .
VG170516 En kan aldri sikre seg hundre prosent mot sykdom, men vi kan alltid bli bedre på rutiner .
SA170516 - Vi har rutiner og opplegg sammen med entreprenøren for å sørge for at de får den oppfølgingen de skal ha, sier han.
BT170516 Fordi det er vanskelig å straffeforfølge, er det viktigste å skape sikre systemer og gode rutiner .
VG170515 Etter Spesialenhetens vurdering vil dette blant annet kunne gjelde intern kommunikasjon og rutiner ved beslutning som gjelder avgrensning i arbeidet med straffesaker.
DB170515 De som har overlevd tiden i Saydnayas røde bygning, beskrev i rapporten faste rutiner , regler og straffer.
AP170515 - Vi har bare fått én henvendelse fra en mindre virksomhet som var utsatt for angrepet, og de hadde ikke gode nok rutiner for sikkerhetsoppdatering, påpeker han.
FV170514 Politiet har opprettet sak på forholdet og kommer til å undersøke om alle rutiner er fulgt i forbindelse med hendelsen.
DN170514 Sikkerhetsekspert Lars Venger Gunnarsson i det internasjonale konsulentselskapet Sopra Steria mener mange av selskapene har for stor tillit til egne rutiner .
DN170514 Bedrifter og organisasjoner har overdreven tro på egne rutiner , og mange er elendig sikret, sier sikkerhetsekspert etter helgens store dataangrep.
DN170514 - For stor tillit til egne rutiner
DB170514 Og forøvrig har vi fortløpende kontroll av teknikk, rutiner og gjesteinformasjon, sier Andersen.
DB170514 Det handler om ressurser, prioriteringer og rutiner , og kanskje en større bevissthet fra toppledelsen som jo til slutt er dem som velger hvor mye ressurser man vil bruke, sier avdelingsdirektøren i NSM.
DB170514 Ifølge Fædrelandsvennen har politiet opprettet sak på forholdet og kommer til å undersøke om alle rutiner er fulgt i forbindelse med hendelsen.
VG170513 - Det er utenfor vanlige rutiner .
VG170512 Allerede før det historiske vedtaket i Bodø har det vært bevegelse i riktig retning på noen punkter, som avgjørelsen om å ansette den nye generalsekretæren på åremål og innføring av flere nye rutiner .
VG170512 - Disse bakteriene finnes jo over alt rundt oss, og det er derfor vi har strenge rutiner rundt behandling av rått kjøtt.
DB170512 På sin sykehjemsturné møtte hun også rutiner som reduserte matopplevelsen.
AP170512 E.coli er en indikatorbakterie, det vil si at den kan gi indikasjoner på at man har gode nok rutiner for renhold og produksjon.
FV170511 Hotelldirektøren understreker at alle hotellets rutiner ble fulgt både før, under og etter hendelsen.
DB170511 KIEV, UKRAINA ( Dagbladet ) : - Å være homo i Ukraina handler om å finne en metode og rutiner som du lever etter.
DB170511 - Alt handler om gode rutiner og vaner, da går sortering ganske greit, og det blir som å sette i oppvaskmaskinen, avslutter Aadland.
DA170511 Hovedverneombudet mener kommunen allerede har gode rutiner for å forhindre og følge opp skader i dag.
AA170511 Et vitne i ankesaken opplyste at Posten etter ulykken har lagt om sine rutiner , slik at det nå står en person bak lastebilen i forbindelse med rygging inntil lasterampen ved Rema-butikken i Røros, ifølge dommen.
AA170511 Suksess vil fordre at informasjonen oppleves som så viktig og tiltak så besparende, at de kan konkurrere ut gamle vaner, rutiner , ønsker og behov.
AA170511 Der effekttariffen alt har blitt innført har det i større grad ført til skepsis og folkelig motstand, framfor gode automatiserte system og teknologier som virker effektivt i bakgrunnen - upåvirket av hverdagsliv og rutiner .
VG170510 Olavs Hospital har gode rutiner for å kartlegge og vurdere selvmordstanker.
VG170510 - Det siste vi har gjort er å implementere nye rutiner for å følge opp kontraktene for å sikre at de er tilpasset barnets behov.
BT170510 Rutiner er på plass for å ta vare på lillesøster som er antatt offer i saken.
AA170510 Nå lover de å skjerpe sine rutiner .
AA170510 Fortsatt gjenstår det å få på plass gode rutiner for beregning, samt retten til å klage.
AA170510 Eiendomsskatt må følges opp med gode rutiner for taksering, og det må gis gode muligheter til å klage.
VG170509 Samtidig viser rapporten at politiet ikke har etablert nødvendige rutiner for kvalitetssikring, oppfølging og trening på avhørsområdet.
AP170509 Det skal også gå raskere å komme seg gjennom sikkerhetskontrollen med totalt 30 linjer og en del nye rutiner som at det er slutt på kroppsvisiteringen.
AA170509 Det skal også gå raskere å komme seg gjennom sikkerhetskontrollen med totalt 30 linjer og en del nye rutiner som at det er slutt på kroppsvisiteringen.
AA170509 Statens havarikommisjon for transport ( SHT ) har oppdaget sviktende rutiner i kontrollen av mobilkranen som kjørte på en liten gutt i Kristiansand i mars.
SA170508 Men vi har ekstremt tydelige rutiner for dette, så det ikke skal skje, sier programsjef Johan Cederqvist i C More til Aftonbladet.
FV170508 Men vi har ekstremt tydelige rutiner for dette, så det ikke skal skje, sier programsjef Johan Cederqvist i C More til Aftonbladet.
BT170508 Men vi har ekstremt tydelige rutiner for dette, så det ikke skal skje, sier programsjef Johan Cederqvist i C More til Aftonbladet.
AP170508 Men vi har ekstremt tydelige rutiner for dette, så det ikke skal skje, sier programsjef Johan Cederqvist i C More til Aftonbladet.
AA170508 Uavhengig av trusselbildet, har kommunen valgt å ruste opp sine rutiner på 17. mai.
SA170506 Politiets kriminalteknikere gjør undersøkelser på stedet, og de involverte tjenestepersonene blir tatt hånd om i henhold til politidistriktets rutiner .
DA170506 Politiets kriminalteknikere gjør undersøkelser på stedet, og de involverte tjenestepersonene blir tatt hånd om i henhold til politidistriktets rutiner .
AA170506 De må få muligheten til å skjønne hvordan fengselet fungerer med rutiner , regler og muligheter, sier Bjurstrøm.
VG170505 - Som ett av i alt 20 tiltak i Handlingsplan for løft av etterforskningsfeltet, skal det innføres felles rutiner for systematisk etterforskningskvalitet i denne type saker.
DB170503 Ingen personer ble skadet, og det er ok å se at skolenes rutiner fungerte fint, sier Laugaland.
DA170503 - Sakene er et resultat av et veldig stort press for å bli kvitt materiellet fort uten at Forsvarsdepartementet fulgte opp med å styrke rutiner og kapasitet.
DA170503 - Saken med jagerflysalg har et komikkens skjær over seg fordi det er så åpenbart at nærmest ingen rutiner ble fulgt og omtrent ingen hensyn ivaretatt.
DA170503 - Saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør.
AA170503 Som følge av hendelsen innfører selskapet nye rutiner . ( ©NTB ) ¶ | 14-åring brakk armen etter blind vold i Steinkjer ¶ 14-åringen ble angrepet av ukjent mann mens han spilte fotball.
DN170502 - Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør.
DB170502 - Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør.
DB170502 - Forsvarets logistikkorganisasjon har ikke hatt rutiner og systemer som har sikret at viktig dokumentasjon ble arkivert, og det foreligger ikke alltid begrunnelse for de beslutningene som er tatt.
DA170502 - Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør.
BT170502 Forsvarets logistikkorganisasjon har ikke hatt rutiner og systemer som har sikret at viktig dokumentasjon ble arkivert, og det foreligger ikke alltid begrunnelse for de beslutningene som er tatt, » skriver revisjonen.
BT170502 - Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør.
AP170502 Kun en av fire barnehager har rutiner for å forberede barna til overgangen barnehage og skole.
AP170502 En av fire barnehager sier de ikke har rutiner som sikrer overgangen mellom barnehage og skole ( Trøndelag forskning ).
AP170502 En av fire barnehager sier de ikke har rutiner som sikrer at barna opplever at barnehage og skole henger sammen.
AP170502 En av fire barnehager sier de ikke har rutiner som sikrer at barna opplever at barnehage og skole henger sammen, ifølge Trøndelag forskning.
AP170502 Forsvarets logistikkorganisasjon har ikke hatt rutiner og systemer som har sikret at viktig dokumentasjon ble arkivert, og det foreligger ikke alltid begrunnelse for de beslutningene som er tatt, » skriver revisjonen.
AP170502 - Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør.
AA170502 Ingen reagerte på det da, og jeg må sette det på kontoen for manglende rutiner i den nye rollen jeg fikk.
AA170502 - Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør.
AA170502 - Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør.
AA170502 Verre er det at rutiner og systemer hos den største overtar, selv der den mindre er bedre, sa professoren til lokalavisen Budstikka i helgen.
AP170429 Søndag er det strengere rutiner på Trandum enn vanligere, forteller Lægreid til VG.
DB170428 Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold.
DB170427 - Er det slik at det også i andre etater i kommunen er slendrian og ikke faste rutiner for dette ?
SA170426 Sandnes kommunes kulturarbeid har i det store og hele gått videre på administrative rutiner og initiativ fra ansatte i de forskjellige kulturenhetene.
BT170426 Vi har rutiner på å fange opp slike saker, men i dette tilfellet har de ikke fungert.
BT170426 At dere har slike behov og rutiner forstår jeg, tross alt er vi alle mennesker.
AA170426 Reitan sier det er bra at det nå er satt ned ei arbeidsgruppe som gjennomgår rutiner .
AA170426 - Revisjonen peker på en rekke punkter hvor rutiner enten har sviktet eller vist seg ikke å være gode nok.
AA170426 august i fjor bestilte en forvaltningsrevisjon for å undersøke om kommunens rutiner var gode nok.
SA170425 Tyver kjenner normale folks rutiner .
SA170425 Tyver kjenner rutiner
BT170425 Tyver kjenner normale folks rutiner .
BT170425 Tyver kjenner rutiner
AP170425 Tyver kjenner normale folks rutiner .
AP170425 Tyver kjenner rutiner
VG170424 Fylkesmannen påpeker at det er kommunens ansvar å ha et system for å fange opp svikt og feil i rutiner , og at styringen fra kommunen skal sørge for at det ikke er tilfeldigheter og enkeltpersoner som ivaretar dette ansvaret i praksis.
FV170424 - Våre rutiner diskuterer vi ikke med media.
FV170424 - Har politiet rutiner for slike tyverier når de skjer tett opp mot et kongebesøk ?
DB170424 Pål Andreassen, virksomhetsleder i Familiens hus med ansvar for den interkommunale barneverntjenesten i Valdres, sier at de har jobbet fram nye rutiner som følge av saken.
DB170424 Når nesten alle ett- og toåringer går i barnehage, må barnehagen ha gode rutiner for overgangen mellom hjem og barnehage.
DA170424 - Det var enighet om at aktørene i bransjen selv tar et initiativ til å gå igjennom alle rutiner som kan redusere risikoen for at kjøretøy blir brukt som våpen.
AP170424 Foreldrene må kunne forvente at personalet har gode rutiner og setter av nok tid til tett oppfølging, sier Røe Isaksen.
AA170424 Foreldrene må kunne forvente at personalet har gode rutiner og setter av nok tid til tett oppfølging, sier Røe Isaksen.
VG170423 Ofte handler det om gode rutiner , som å pakke ned utstyret på brannstedet og å skille tydelig mellom skitten og ren sone.
VG170423 Med gode rutiner kan vi forebygge, sier brannkonstabel Olav Aulibråten ved Nes brannstasjon.
VG170423 * 1 Manglende opplæring, rutiner og kunnskap om hvordan man skal unngå risiko.
DN170423 Han understreker at Ice er forberedt på at enkelte justeringer og tilpasninger av rutiner kan bli nødvendig avhengig av myndighetenes krav til operatørene.
DB170423 Derfor har vi klare varslingsrutiner for mottakene, samt rutiner for forebygging.
VG170422 Daglige rutiner
AP170421 Flere har rutiner for å politianmelde ved grove trusler, noen går til moderpartiet for råd.
DN170420 Ja, det er betydelige risiko, derfor er det viktig å ha rutiner og utvise et godt bankhåndverk.
DA170420 Når arbeidsgiver nå skal få bedre rutiner , tror jeg det vil merkes, sier Hauglie.
DA170419 Hun fremhever blant annet god bemanning, alarmberedskap og tett samarbeid med politiet og kjente rutiner på hva man skal gjøre i truende situasjoner.
AA170419 Hun nevner god bemanning, alarmberedskap, tett samarbeid med politiet og kjente rutiner for hva man skal gjøre i truende situasjoner.
SA170418 Facebook skal gjennomgå sine rutiner etter saken hvor en drapsvideo lå ute på det sosiale nettverket i flere timer.
SA170418 Det sosiale nettverket har sagt at de vil gjennomgå sine rutiner som følge av saken.
DN170418 Facebook skal gjennomgå sine rutiner etter saken hvor en drapsvideo lå ute på det sosiale nettverket i flere timer.
AP170418 Det sosiale nettverket har sagt at de vil gjennomgå sine rutiner som følge av saken.
AA170418 Facebook skal gjennomgå sine rutiner etter saken hvor en drapsvideo lå ute på det sosiale nettverket i flere timer.
AA170418 Det sosiale nettverket har sagt at de vil gjennomgå sine rutiner som følge av saken.
DB170416 Sjefsgartner på Plantasjen, Hilde Poppe, sier at de har strenge rutiner når det gjelder importerte varer i sine butikker.
DB170416 - Våre rutiner ute hos produsent sikrer at vi ikke får med slikt inn til våre lagre, så har vi også Mattilsynet, som har ekstremt strenge rutiner i forhold til resten av Europa, forteller hun til Dagbladet, men legger til at man ikke kan garantere seg mot slike insekter.
DB170416 - Våre rutiner ute hos produsent sikrer at vi ikke får med slikt inn til våre lagre, så har vi også Mattilsynet, som har ekstremt strenge rutiner i forhold til resten av Europa, forteller hun til Dagbladet, men legger til at man ikke kan garantere seg mot slike insekter.
DB170416 - Strenge rutiner
DB170415 McMurphy reagerer på strenge rutiner og sterk neddoping av pasientene.
BT170415 Når flere ansatte over tid har ignorert en klar rapporteringsplikt, er det grunn til å stille spørsmål ved både kunnskapsnivå, kompetanse og rutiner .
BT170415 At barnehagen selv har startet personalsak og gjennomgått sine rutiner , er nødvendig, men ikke tilstrekkelig.
DB170414 I 2012 ble det endelig slått fast at svikt i politiets rutiner var hovedårsaken til dødsfallene.
DB170414 I 2012 ble det endelig fastslått at svikt i politiets rutiner var ar hovedårsaken til at 96 personer mistet livet ¶
AA170414 Hydro vil se nærmere på sine rutiner .
AA170414 Branntilløp kan skje fra tid til annen, og vi vil nå undersøke denne hendelsen grundig for å påse at vi har gode nok rutiner slik at dette ikke skjer igjen, sier Brynhildsbakken. ( ©NTB ) ¶
DB170413 Se også for deg at Chelseas Eden Hazard tilbringer morgenen med å forsøke å unngå en dampende haug med hundebæsj, samtidig som han trener på sine dagligdagse rutiner .
AP170413 Den private aktøren mener de har gode rutiner på området, men at disse ikke er blitt fulgt.
VG170412 Den private aktøren mener de har gode rutiner på området, men at disse ikke er blitt fulgt. | 25-åring pågrepet etter Dortmund-angrepet - mistenker terror ¶
DB170412 Den private aktøren mener de har gode rutiner på området, men at disse ikke er blitt fulgt.
BT170412 Den private aktøren mener de har gode rutiner på området, men at disse ikke er blitt fulgt.
BT170412 Den private aktøren mener de har gode rutiner på området, men at disse ikke er blitt fulgt.
AP170412 Den private aktøren mener de har gode rutiner på området, men at disse ikke er blitt fulgt.
DA170411 - Så trenger vi selvsagt rutiner , både i asylmottak og for samarbeid med politiet, slik at vi kan få en effektiv beskyttelse mot trusler som eksisterer.
AP170411 Fallet var såpass alvorlig at toppsjef Oscar Munoz så seg nødt til å komme med en ny beklagelse, der han lovet at United skal sikre at noe lignende « aldri skal skje igjen », og varslet at selskapet vil se på sine rutiner for overbooking.
DB170410 - Her har det vært en real glipp i våre rutiner .
DA170410 Men vi skal gå gjennom våre rutiner , og denne gangen var det vår feil, og det beklager vi, sier Berge.
VG170408 GATEJURIST : Endre Frigstad Bratten i Gatejuristen i Kirkens Bymisjon håper uttalelsen fra Sivilombudsmannen vil føre til at politiet i Bergen skjerper sine rutiner når det gjelder skriftlighet og begrunnelse.
VG170408 - Gatejuristen håper uttalelsen fra Sivilombudsmannen vil føre til at politiet i Bergen skjerper sine rutiner når det gjelder skriftlighet og begrunnelse slik at man unngår feilaktige bortvisninger, og at de som blir bortvist på korrekt grunnlag får vite grunnen til at de blir bortvist, sier Frigstad Bratten til VG.
DN170407 - Alle våre ressurser er i gang etter foreliggende rutiner .
BT170407 Russland, som har flere dusin jagerfly og forsvarsvåpen på basen sin i Syria, ble i 2015 enige med USA om fast bakkekommunikasjon og felles rutiner for jagerflygere.
BT170407 For oss som har drevet med svømming, er dette rutiner .
DB170406 - Norwegian, Go2Sky og Luftfartstilsynet har alle konkludert med at sikkerheten til mannskapet og passasjerene aldri var i fare, men at det var brudd på flere prosedyrer og rutiner .
DA170406 Skolen fikk i fjor også kritikk fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og ble pålagt å utarbeide rutiner slik at de ansatte visste hvordan de skulle reagere i ulike situasjoner.
DA170406 - Alle våre rådsmedlemmer har alltid tilgang til alle prosesser og rutiner .
VG170405 Den slår fast at det mangler kompetanse om barn og unges rettigheter, om hvem som har ansvaret for oppfølgingen og rutiner og strategier for hvordan en sak skal følges opp.
DB170405 Når hverdagen har ført til rutiner så er det ikke uvanlig at gnist og spenning dør ut, sier Bianca Schmidt.
DB170405 Pålagt rutiner
DB170405 - Vi har i enkeltsaker sett bruk av blant annet WhatsApp i kommunikasjon mellom ulike aktører, skriver Jo Singstad, kommunikasjonsrådgiver i Finanstilsynet i en e-post til Dagbladet, og viser til verdipapirforskriften der det blant annet står at verdipapirforetak er pålagt å etablere betryggende rutiner for dokumentasjon av kommunikasjonen.
AP170405 Nestleder i justiskomiteen Anders Werp ( H ) mener det er veldig alvorlig at landets ordensmyndighet ikke følger rutiner og regelverk.
AP170405 - På generelt grunnlag er det veldig alvorlig at landets ordensmyndighet ikke følger rutiner og regelverk.
AP170405 Oberstløytnant Frank Sølvsberg i Forsvarsdepartementet forklarer at FSA nå har skjerpet sine rutiner .
DB170404 Siden selskapene har klare rutiner for slikt, ble det ingen avgang - snarere et langt bakkeopphold.
DB170404 Svenning i Ås kommune utelukker ikke at steinene kan ha havnet der etter brøyting, men sier at de har rutiner for å unngå det.
AP170404 Nå skjerper de rutiner og internkontrollen på dette området.
AP170404 Nå skjerper de rutiner og internkontrollen på dette området.
AP170404 - Jeg kjøper ikke lenger at hver gang de blir tatt med buksene nede i innsynsaker så er det bare « en beklagelig svikt i våre rutiner ».
DN170403 Det er også avgjørende at nordmenn har tillit til at Norge som nasjon har lover, strukturer, regler, rutiner og kompetanse til å møte slike nye trusler, sier Werp.
DN170403 Blant annet er det avdekket manglende rutiner for å sjekke kundenes betjeningsevne, framholdt direktør Morten Baltzersen.
DN170403 - Vi har erfart at flere banker har svake rutiner på dette området.
DA170403 Blant annet er det avdekket manglende rutiner for å sjekke kundenes betjeningsevne, framholdt direktør Morten Baltzersen.
DA170403 - Vi har erfart at flere banker har svake rutiner på dette området.
AP170403 For å avdekke mistenkelige transaksjoner skal det også være rutiner i bankenes IT-systemer som overvåker strømmene av penger.
AP170403 Bankene skal derfor ha gode rutiner for å kjenne sine kunder, sier Baltzersen. 2016 : For dårlig etterlevelse ¶
AP170403 For å avdekke mistenkelige transaksjoner skal det også være rutiner i bankenes IT-systemer som overvåker strømmene av penger.
AP170403 Bankene skal derfor ha gode rutiner for å kjenne sine kunder, sier Baltzersen. 2016 : For dårlig etterlevelse ¶
AA170403 Blant annet er det avdekket manglende rutiner for å sjekke kundenes betjeningsevne, framholdt direktør Morten Baltzersen.
AA170403 - Vi har erfart at flere banker har svake rutiner på dette området.
BT170401 Sammen med deg har jeg bygd opp et helt liv ; utdannelse, barn, rekkehus og faste rutiner med storhandel en gang i uken.
DB170331 - Utover sikkerheten for våre kilder, er vi meget oppmerksomme på våre egne folks sikkerhet i forbindelse med reiser i felten, og har helt faste prosedyrer for sikkerhetsvurdering og rutiner underveis, sier Danwatch-direktør Jesper Nymark til Dagbladet.
AA170331 De endringene vi foreslår, vil ivareta varslerne bedre ved at også innleide arbeidstakere nå får varslervern, virksomheter med over ti ansatte må ha rutiner på plass, og offentlige myndigheter får utvidet taushetsplikt om varslerens identitet, sier Hauglie.
DB170330 - Vi snakket selvfølgelig om det ; om våre rutiner , samarbeid med Oslo-politiet og sånne ting.
DB170330 Dette inkluderer rutiner omkring hvordan buret skal utformes, hvordan buret skal transporteres, og viktigst av alt, at dyret har det bra, sier han.
DB170330 Bjørgum som opplevde flyturen sier hun er glad for å få pengene igjen, men mener det viktigste er at flyselskapet ser på situasjonen med et kritisk blikk, for å se om det er rutiner som burde endres.
DB170330 - For å ivareta sikkerheten har vi klare og faste rutiner for håndtering av levende dyr i henhold til internasjonale standarder.
DB170330 Arbeidsgiver har et klart ansvar for å utarbeide rutiner for varsling og å sørge for at rutinene er godt kjent i organisasjonen, og må også skape en kultur på den enkelte arbeidsplass der det er legitimt å si fra om kritikkverdige forhold.
AP170330 Vi har selvfølgelig snakket om det, også om rutiner når politiet har kontaktet oss, svarte Fredriksen.
DB170329 - Jeg antar at i framtida, hvis videodømming innføres, så vil det være rutiner der dommerne er tydelig og har et tydelig kroppsspråk om hva som skjer.
DB170329 * At politiet får på plass system og kvalitetssikrede rutiner for innrapportering av vold og trusler mot tjenesteperson.
AA170329 - Det er veldig alvorlig når en kommune ikke har rutiner på plass som kan avverge at uventet kontakt mellom beboere skjer, sier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen til NRK.
AA170329 - Det er veldig alvorlig når en kommune ikke har rutiner på plass som kan avverge at uventet kontakt mellom beboere skjer, sier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen til NRK.
AA170329 Er det noen rutiner som muligens bør ses på og kanskje forbedres ?
AA170329 Er det noen rutiner som muligens bør ses på og kanskje forbedres ?
SA170328 Kjempegode rutiner
SA170328 - Vi har kjempegode rutiner på at vi alltid sjekker uteområdet før barna slippes ut, sier styreren som aldri tidligere har gjort funn av marihuana eller andre narkotiske stoffer i barnehagen.
DA170328 - Vi har kjempegode rutiner på at vi alltid sjekker uteområdet før barna slippes ut, sier styrer Eli Krokstad Pedersen i barnehagen til Aftenbladet. | - Mann ( 74 ) kidnappet prostituert ¶
DA170328 Blant annet er det avdekket manglende rutiner for å sjekke kundenes betjeningsevne, sier direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen i en pressemelding.
DA170328 - Vi har erfart at flere banker har svake rutiner på dette området.
AA170328 Blant annet er det avdekket manglende rutiner for å sjekke kundenes betjeningsevne, sier direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen i en pressemelding.
AA170328 - Vi har erfart at flere banker har svake rutiner på dette området.
DB170327 Når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning i avregningsperioden.
DB170327 Dette er en historie de må lære av, og nå må de innføre rutiner som sørger for at dette ikke skjer igjen, sier Norman.
DA170327 Dette er en historie de må lære av, og nå må de innføre rutiner som sørger for at dette ikke skjer igjen, sier Norman.
AA170327 - Vi har rutiner knyttet til at meldinger blir fulgt opp, og sånn sett fungerer systemet innmari bra, sier avdelingsleder Randi Sesseng Aas i Trondheim bydrift.
AA170327 Arbeidsgiver har jo et åpenbart ansvar for å utarbeide rutiner og sørge for at rutinene er godt kjent i organisasjonen, men også at man har en kultur på den enkelte arbeidsplass om at det er legitimt å si fra om det er kritikkverdige forhold.
AA170327 Dette er en historie de må lære av, og nå må de innføre rutiner som sørger for at dette ikke skjer igjen, sier Norman.
AP170326 Dette er en historie de må lære av, og nå må de innføre rutiner som sørger for at dette ikke skjer igjen, sier klimarådgiver i Greenpeace Martin Norman.
DA170325 - Jeg oppfordrer regjeringen til å fortsette arbeidet med å implementere denne planen fullt ut, og til å vurdere å styrke registrering av nyfødte i konfliktfylte områder som et tiltak for å sikre gode rutiner for å verifisere alder og som preventivt tiltak, sier FNs spesialutsending Leila Zerrougui. ( ©NTB ) ¶
AA170325 - Jeg oppfordrer regjeringen til å fortsette arbeidet med å implementere denne planen fullt ut, og til å vurdere å styrke registrering av nyfødte i konfliktfylte områder som et tiltak for å sikre gode rutiner for å verifisere alder og som preventivt tiltak, sier FNs spesialutsending Leila Zerrougui. ( ©NTB ) ¶
DB170324 Det viktigste er at UDI har gode rutiner for å avklare identitet og oppholdsgrunnlag når noen søker om asyl.
DB170322 Mottaket har ikke gode nok rutiner på å forsikre seg om at alle enslige mindreårige vet hvem som er deres særkontakt, skrev UDI.
DB170322 Mottaket hadde ikke tatt initiativ til fast samarbeid med politiet og hadde ikke skriftlige rutiner for håndtering av antatt eller faktisk omsorgssvikt og vold og misbruk.
DB170322 Ikke rutiner for misbruk ¶
DB170322 Det kan være at mottaket praktisk sett har rutiner på plass, men UDI krever skriftlige rutiner .
DB170322 Det kan være at mottaket praktisk sett har rutiner på plass, men UDI krever skriftlige rutiner.
DB170322 - Likevel har vi veldig fokus på at rutiner for omsorgsarbeid er på plass i oppstartsfasen, sier en rådgiver hos UDI.
DB170322 Bakgrunnen for dette er at Interpress, etter vår mening, har hatt for høy retur, for høye kostnader og svake administrative rutiner , sier Jenssen.
BT170322 Bakgrunnen for dette er at Interpress, etter vår mening, har hatt for høy retur, for høye kostnader og svake administrative rutiner , sier administrerende direktør Tom Harald Jenssen i pressemeldingen.
AA170322 Bakgrunnen for dette er at Interpress, etter vår mening, hatt for høy retur, for høye kostnader og svake administrative rutiner , sier Tom Harald Jenssen, administrerende direktør i Cappelen Damm.
AA170322 Bakgrunnen for dette er at Interpress, etter vår mening, hatt for høy retur, for høye kostnader og svake administrative rutiner , sier Tom Harald Jenssen, administrerende direktør i Cappelen Damm.
SA170319 Derfor vil vi be om en redegjørelse der vi blir orientert om omfanget, hvordan slike varsler om feil blir fulgt opp og hva slags rutiner vi har for å sikre et system der fortrolig elevinformasjon kan være lagret trygt uten at uvedkommende får adgang til det, sier hun til Aftenbladet.
SA170317 - Det startet bare med at jeg skulle få gode rutiner på ting, sier Stine.
FV170317 - Det startet bare med at jeg skulle få gode rutiner på ting, sier Stine.
DB170317 Politiet har hatt rutiner for varsling, men utfordringen har vært manglende kjennskap til rutinene, og evne eller vilje til å følge dem.
DB170317 Nye varslingsrutiner er utarbeidet og er rutiner som kan dempe belastningen for de involverte og fokusere på sak framfor person.
AA170317 - Men hvilke rutiner har dere for at slike kommentarer ikke skal bli liggende på siden deres ?
DB170316 I et forslag som partiet nå har sendt inn til bystyret, krever de en full gjennomgang av kommunens rutiner for godkjenning av reiseregninger i alle virksomheter og etater.
AP170316 - Det startet bare med at jeg skulle få gode rutiner på ting, sier Stine.
AP170316 - Det startet bare med at jeg skulle få gode rutiner på ting, sier Stine.
VG170313 Han håper Norge har gode preventive rutiner for å unngå systemsvikt, sier han - trolig uten å være klar over debatten som har rast her til lands det siste året.
VG170313 De har nok ikke like gode rutiner for dette som skiløpere, sier han.
DB170313 Han har innrømmet sine feil, men rutiner er satt på plass for å unngå nye feil.
BT170313 I enkelte avdelinger har de innarbeidete rutiner om at stellet ikke er fullført før munnen er stelt - i andre avdelinger har de det åpenbart ikke !
DA170312 Jeg vet ikke om jeg har vært heldig, eller har hatt gode rutiner .
VG170311 - Men vi har veldig tydelige medisinske rutiner , så vi kjenner oss trygge på at vi ikke skal havne i samme situasjon.
VG170311 - Deres egne medisinske rutiner har sviktet ¶
VG170311 - De ser at det er deres egne medisinske rutiner som har sviktet.
SA170311 - Det overordnede målet med dette vedtaket er å hjelpe alle enkeltidrettene til å få på plass robuste og solide rutiner , slik at vi får så få dopingtilfeller som overhodet mulig i norsk idrett, sier presidenten.
DB170311 Regjeringen må bevilge penger til flere stillinger, kommunene må prioritere barneverntjenesten, og arbeidsgivere må ha rutiner for å ivareta medarbeidere som utsettes for hets.
AP170311 - Det overordnede målet med dette vedtaket er å hjelpe alle enkeltidrettene til å få på plass robuste og solide rutiner , slik at vi får så få dopingtilfeller som overhodet mulig i norsk idrett, sier presidenten.
AP170310 Andre tiltak har ifølge ledelsen vært opplæring, nye rutiner for vurdering av selvmordsrisiko og tiltak knyttet til forebygging av overdosedødsfall.
VG170309 Fra kommunens side venter vi på avklaring av hva som har skjedd, og så får vi se om vi må se på våre rutiner , sier han til VG.
SA170309 Kommunen har varslet at de vil gjøre nøye vurderinger av alle rutiner på deres byggeplasser, samtidig som politiet har avhørt både vitner og sjåføren av mobilkranen i løpet av onsdagen.
SA170309 - Det er ikke nødvendigvis slik at de vil gjelde i et slikt prosjekt, der er det entreprenørens egne rutiner som blir lagt inn i en slik HMS-plan, som vi skal være kjent med og godkjenne, sier han til samme kanal.
DA170309 Hvilke rutiner øvrige fylkesmenn har knyttet til oppfølging av bekymringsmeldinger har vi ikke oversikt over, men vi legger til grunn at de ikke kan være veldig forskjellige fra våre.
DA170309 Hun forteller at det ikke er utarbeidet nasjonale retningslinjer for å håndtere bekymringsmeldinger, men at de har laget interne rutiner .
AA170309 Kommunen har varslet at de vil gjøre nøye vurderinger av alle rutiner på deres byggeplasser, samtidig som politiet har avhørt både vitner og sjåføren av mobilkranen i løpet av onsdagen.
AA170309 - Det er ikke nødvendigvis slik at de vil gjelde i et slikt prosjekt, der er det entreprenørens egne rutiner som blir lagt inn i en slik HMS-plan, som vi skal være kjent med og godkjenne, sier han til samme kanal.
FV170308 | Ingen rutiner for varsling på rådmannen ¶
DB170308 Den ferske Fafoundersøkelsen viser at arbeidsgivere mangler rutiner for å håndtere disse sakene.
DB170308 Altfor mange arbeidsgivere mangler retningslinjer når det gjelder å håndtere hendelser som oppstår, de mangler rutiner for å avdekke risiko, og de mangler opplæring og veiledning i forebyggende tiltak og rutiner .
DB170308 Altfor mange arbeidsgivere mangler retningslinjer når det gjelder å håndtere hendelser som oppstår, de mangler rutiner for å avdekke risiko, og de mangler opplæring og veiledning i forebyggende tiltak og rutiner.
AA170308 Arbeidsgiverne må sørge for gode rutiner for å håndtere dette, poengterer Følsvik.
AA170308 Ragnar Evensen sier kommunen nå vil gjøre nøye vurderinger av alle rutiner ved deres byggeplasser.
VG170307 Samtidig understreker sjefen for Homeland Security, John Kelly, at det i tillegg til de seks landene som omfattes av innreiseforbud er 13-14 andre land har « diskutable rutiner » som skaper bekymring for amerikanske sikkerhetsmyndigheter.
VG170307 På bakgrunn av at det har skjedd et drap i et fengsel så har påtalemyndigheten iverksatt undersøkelser om Ringerike fengsel har de rutiner som de skal ha, og om disse er fulgt, sier Omholt.
SA170307 - På bakgrunn av at det har skjedd et drap i et fengsel så har påtalemyndigheten iverksatt undersøkelser om Ringerike fengsel har de rutiner som de skal ha, og om disse er fulgt, sier Per Thomas Omholt. ( ©NTB ) ¶
DB170307 - Vi fryktet at kollegene skulle bli stresset av helt nye rutiner .
DB170307 Jeg tror ikke det verken er nødvendig eller ønskelig med en revolusjon, men mer en rydding og sanering slik at SSB ikke stivner i tilvante rutiner .
BT170307 - På bakgrunn av at det har skjedd et drap i et fengsel så har påtalemyndigheten iverksatt undersøkelser om Ringerike fengsel har de rutiner som de skal ha, og om disse er fulgt, sier Per Thomas Omholt. ( ©NTB ) ¶
AP170307 De har gode rutiner for utleie og får mange positive tilbakemeldinger.
AA170307 - På bakgrunn av at det har skjedd et drap i et fengsel så har påtalemyndigheten iverksatt undersøkelser om Ringerike fengsel har de rutiner som de skal ha, og om disse er fulgt, sier Per Thomas Omholt. ( ©NTB ) ¶
DB170306 Altså det enkelte norske kommentatorer på grunn av sin høyst private idrettspolitiske agenda fortsatt omtaler som « systemsvikt », men som Marit Bjørgen selv kaller « noen små ting med rutiner ».
DB170306 Dette er en vitenskapelig anerkjent metode og vi følger det internasjonale fagmiljøets rutiner .
DB170306 Nye rutiner krever mye - så det har ikke lagt seg helt ennå.
DA170306 - Selv om vi mener vi har gode rutiner på dette feltet, og har tett oppfølging og kontakt med foreldre, er det jo en svikt når foreldre opplever at de får for lite informasjon, sier Smit, og legger til : ¶
AA170306 | Haukeland skjerper rutiner etter mangelfull behandling ¶
AA170306 Fylkesmannen har slått fast at pasienten ikke fikk fullt forsvarlig helsehjelp, men mener likevel at sykehusets rutiner har vært gode nok og at ansvaret for feilen hviler på legen som behandlet jenta.
AA170306 - Barneklinikken har egentlig veldig gode rutiner på utredning av ME og er grundige, så jeg tenker at dette er en liten glipp som dessverre kan skje.
VG170305 - Det var Idrettsstyret som tok initiativet og bad om en uavhengig utredning av rutiner og systemer når det gjelder åpenhet.
BT170305 Det må bevilges mer penger til opprydning og forskning, videre må man se på løsninger for å redusere dagens plastforbruk, og man må få bedre rutiner for å sikre at plastavfallet ikke ender i havet.
DB170304 Ha gode rutiner og gjør det regelmessig.
SA170303 - Jeg synes jeg har vært mindre syk som følge av bedre rutiner og erfaring.
DB170303 Men dette er rutiner tyvene kjenner til, sier Emma Elsabeth Vennesland.
BT170303 Han opplyser at politiet har evaluert det som skjedde og at de gjennomgår rutiner og instruksverk for å se om det er mulig å ta lærdom av rømmingen.
AP170303 - Jeg synes jeg har vært mindre syk som følge av bedre rutiner og erfaring.
AA170303 For ikke lenge siden ble det endret i renholdernes rutiner , slik at de nå vasker på tid, ut fra det jeg er blitt fortalt.
VG170302 - Det er få som har så god kontroll på treningsopplegget og rutiner .
SA170302 Som fylkeskommunens øverste administrative leder burde kontrollen og rutiner åpenbart ha vært bedre på flere felter, noe Nerdal i ettertid selv innrømmer.
DB170302 UKAD-sjefen bemerket det underlig at et lag som Team Sky, etter sigende tuftet på en sterk antidoping-kultur, ikke har gode rutiner ved bokføring av medisinske behandlinger.
DB170302 - Jeg har selv vært aktiv bryter i en årrekke og kjenner foreldede rutiner derfra.
AP170302 De har også laget nye rutiner for hvordan saker skal undersøkes.
AP170302 Barnevernstjenesten har utarbeidet nye rutiner i saker der det er mistanke om vold eller overgrep.
DB170301 Vi har også rutiner for hva vi skal gjøre hvis noe sånt skjer vedkommende fulgte alle prosedyrene, så det gikk bra.
DB170301 Vi har også rutiner for hva vi skal gjøre hvis noe sånt skjer.
DB170301 Fram til sommeren 2016 ble det arbeidet med å få oversikt i tjenesten og etablere rutiner .
DB170301 - Det er tragisk at vi allerede i 2010 i en rapport fra Ressurssenteret for Omstilling fikk påvist at barnevernet i Nordre Land den gang manglet rutiner og strategier for hvordan tjenesten skal framstå, sa Løkkebø, og viste til at dette er det samme selskapet som også er inne i dagens situasjon, ifølge lokalavisa.
AA170301 - Vi har sett på hvilke rutiner vi har, hvilke rutiner vi mangler, og hvordan vi kan jobbe med kvalitet på en effektiv måte.
AA170301 - Vi har sett på hvilke rutiner vi har, hvilke rutiner vi mangler, og hvordan vi kan jobbe med kvalitet på en effektiv måte.
VG170228 - Stortinget har rutiner for å kunne behandle gradert informasjon.
DN170228 « Det fremstår tydelig for Granskningsutvalget at UiA ikke hadde rutiner for å behandle spørsmål om forskningsetikk », heter det i den 24 sider lange granskningsrapporten.
DB170228 Svensk sykehus anmeldt for flere grove brudd på rutiner i behandling av gutt med magevondt.
DB170228 Landstinget påpeker en rekke feil ved sykehuset i Örnsköldsvik i anmeldelsen : sviktende kommunikasjon og informasjon mellom ulike personalgrupper, sviktende rutiner og retningslinjer og mangelfull utdannelse og kompetanse.
DA170228 Det gjenstår å se og høre hvordan fylkespolitikerne håndterer Dale Eiendomsutvikling, og om utgiftene i det minste får konsekvenser i form av skjerpede rutiner .
DB170227 Ikke minst når Aftenposten har valgt å gjøre det til et varemerke å lage « Her er X grafer som viser ____»-artikler, bør det også følge med rutiner som luker ut flest mulig feil - også når feilene, som i dette tilfellet, har begrenset betydning for artikkelens overordnede budskap.
VG170226 - Det var dårlige interne rutiner som førte til at den kom på trykk, sier Storedal.
DB170226 Lag deg gode rutiner
DB170226 Lag deg gode rutiner , start dagen tidlig og jobb aktivt hver eneste ukedag.
DB170226 Senere vil Ringerike fengsel se på rutiner og hva som har skjedd.
FV170225 - Det vitner om at vi har etablert gode rutiner for kompetanseoverføring og lagarbeid som skaper nye og gode kulturbærere.
DB170225 LAHTI/OSLO ( Dagbladet ) : Norges langrennslandslag fortsetter med sine rutiner rundt luftveisbehandling under VM, og nå er interessen økende også blant de andre nasjonene, sier medisinsk sjef Petter Olberg til Dagbladet.
DB170225 Bare for et par uker siden advarte Charlotte Kalla i Dagbladet mot det å bytte rutiner : ¶ - - For meg har det aldri vært noen tvil.
VG170224 Mange steder er det fortsatt manuelle rutiner , der det er vanskelig å få god overføring av data fra journal inn i journalsystem, og fra journalsystem inn i NPR, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
SA170224 Skiledelsen må gjerne være fornærmet på media, men det er media som har drevet frem informasjonen som tvang frem en høyst nødvendig gjennomgang av rutiner og systemer i organisasjonen.
SA170224 Da tenker jeg blant annet på medisinering, rutiner og åpenhet.
SA170224 - Det vitner om at vi har etablert gode rutiner for kompetanseoverføring og lagarbeid som skaper nye og gode kulturbærere.
FV170224 Du kan minimere bruken av såpe og vann og innføre gode daglige rutiner på vask.
FV170224 - Det vitner om at vi har etablert gode rutiner for kompetanseoverføring og lagarbeid som skaper nye og gode kulturbærere.
DB170224 Trengs det gjennomgang av rutiner ?
DB170224 - Vi gir måltider til faste rutiner .
DB170224 Rutiner må vi jobbe med og gjennomgå, det må man i enhver bedrift.
DB170224 Da hun først hadde blitt vant til det, slet hun litt med å gjenoppta moderne rutiner igjen.
BT170224 - Det vitner om at vi har etablert gode rutiner for kompetanseoverføring og lagarbeid som skaper nye og gode kulturbærere.
AP170224 Skiledelsen må gjerne være fornærmet på media, men det er media som har drevet frem informasjonen som tvang frem en høyst nødvendig gjennomgang av rutiner og systemer i organisasjonen.
AP170224 Da tenker jeg blant annet på medisinering, rutiner og åpenhet.
AP170224 - Det vitner om at vi har etablert gode rutiner for kompetanseoverføring og lagarbeid som skaper nye og gode kulturbærere.
SA170223 Du kan minimere bruken av såpe og vann og innføre gode daglige rutiner på vask.
DB170223 Astmarapporten som ble framlagt rett før VM hevdet at svenskene ikke ville dele deres rutiner for diagnostisering og behandling av astma og luftveisplager.
BT170223 Du kan minimere bruken av såpe og vann og innføre gode daglige rutiner på vask.
AP170223 Du kan minimere bruken av såpe og vann og innføre gode daglige rutiner på vask.
DB170222 Johan Kaggestad hevder at landslaget burde hatt bedre rutiner .
DB170222 Så kan hver og en vurdere om noen har bedre innsikt i hverdagslige rutiner i norsk langrenn enn Marit Bjørgen.
DB170222 Det som Marit Bjørgen omtalte som « små ting i forbindelse med rutiner » da hun forleden snakket om hvor glad hun var for å bli frikjent for påstandene om sviktende norsk etikk.
DB170222 « Vi vil ikke gi fra oss noen rutiner eller retningslinjer som kan tas ut av sin sammenheng.
DB170222 - Vil ikke gi fra oss rutiner
DB170222 Det viktigste er å beskytte ansatte gjennom å lage gode rutiner der man øver på situasjoner og unngår alenearbeid der man ser at det kan utgjøre en fare for arbeidstaker.
BT170222 - Vi er vant til å håndtere mange mennesker samtidig, og har gode rutiner for hva vi gjør når vi oppdager omgangssyke, sier Knoph.
BT170222 - Har gode rutiner
AP170222 - Vi er vant til å håndtere mange mennesker samtidig, og har gode rutiner for hva vi gjør når vi oppdager omgangssyke, sier Knoph.
AA170222 - Vi er vant til å håndtere mange mennesker samtidig, og har gode rutiner for hva vi gjør når vi oppdager omgangssyke, sier Knoph.
VG170221 Det kan gjøre at rutiner svikter, men det går ikke an å skylde på media, mener Mads Kaggestad.
VG170221 Da hadde det jo vært viktigere for oss å ha fokus på en del rutiner og slikt.
VG170221 Og om man først skal trekke inn Sundby-saken, blir jo det åpenbare spørsmålet hvorfor forbundet ikke umiddelbart tok affære, og gransket hver detalj i egne rutiner for å hindre nye vanskeligheter, da de ble kjent med saken.
VG170221 Da hadde det jo vært viktigere for oss å ha fokus på en del rutiner og slikt.
SA170221 Da hadde det jo vært viktigere for oss å ha fokus på en del rutiner og slikt.
DA170221 Dopingsakene skyldes dårlig håndverk og manglende rutiner .
BT170221 Vi følger nøye med på disse, og har rutiner for å tømme dem før de blir overfylte.
BT170221 Han forteller at Ringnes nå, som en konsekvens av fredagens hendelser, internt går gjennom sine rutiner .
BT170221 Gjennomgang av interne rutiner
BT170221 Da hadde det jo vært viktigere for oss å ha fokus på en del rutiner og slikt.
AP170221 Da hadde det jo vært viktigere for oss å ha fokus på en del rutiner og slikt.
AA170221 Avvikene omfatter blant annet for dårlige rutiner for varsling til forbrukerne ved prisendringer i strømavtalen.
VG170220 - Så forsikrer vi oss om at vi har rutiner omkring mat og drikke på flyvningen, og håndhygienen er ekstremt viktig på en flyplass.
VG170220 UTVALGSLEDER : Statsadvokat Katharina Rise presenterte den internasjonale granskingsrapporten om medisinbruk og rutiner i norsk langrenn.
VG170220 At Marit Bjørgen kaller de kritiske bemerkningene « små ting med rutiner ».
DB170220 - Det eksisterer rutiner i dag for hvordan mottaksansatte skal reagere og melde fra til politiet og barnevernet når noen blir borte.
BT170220 Så oppfordrer jeg alle ansvarlige på byggeplassene om å ha rutiner for at plast aldri blåser rundt.
AP170220 Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i en pressemelding.
AA170220 Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i en pressemelding.
AP170219 Han varsler at etaten nå vil se om de kan justere noen av rutene, og forsikrer om at kommunen har gode rutiner for å overholde arbeidsmiljøloven.
AP170219 Han varsler at etaten nå vil se om de kan justere noen av rutene, og forsikrer om at kommunen har gode rutiner for å overholde arbeidsmiljøloven.
AP170219 Vi arbeider etter ulike metoder og rutiner for å sørge for at riktig skatt blir innrapportert.
VG170218 « Vår foreløpige vurdering er at skadepotensialet har vært stort og det kan synes som om han ikke har innrettet seg etter gjeldende nasjonale retningslinjer og lokale prosedyrer og rutiner », skriver Fylkeslegen i brevet til Statens Helsetilsyn.
VG170218 Når man ettergår de sakene etter norske rutiner , så har det vel ikke vært håndtert helt optimalt, sier Svein Ruud, avdelingsoverlege på kirurgisk avdeling ved sykehuset i Namsos, til VG.
DN170218 Kjenner ikke egne rutiner ¶ 40 prosent av de spurte lederne i undersøkelsen mener at de har gode nok rutiner for å avdekke og håndtere lekkasjer av persondata fra bedriften. 20 prosent mener at de burde hatt bedre rutiner og 20 prosent oppgir at de ikke vet om rutinene er gode nok. 60 prosent svarer at de ikke vet om de kan legge frem dokumentasjon på hvordan deres bedrift håndterer personopp
DN170218 Kjenner ikke egne rutiner ¶ 40 prosent av de spurte lederne i undersøkelsen mener at de har gode nok rutiner for å avdekke og håndtere lekkasjer av persondata fra bedriften. 20 prosent mener at de burde hatt bedre rutiner og 20 prosent oppgir at de ikke vet om rutinene er gode nok. 60 prosent svarer at de ikke vet om de k
DN170218 20 prosent mener at de burde hatt bedre rutiner og 20 prosent oppgir at de ikke vet om rutinene er gode nok. 60 prosent svarer at de ikke vet om de kan legge frem dokumentasjon på hvordan deres bedrift håndterer personopplysninger eller at de vet at de ikke kan dokumentere hvordan de håndterer slike opplysninger.
AA170218 » Åpne problem er vanskelige oppgaver, som i motsetning til lukkede problem, ikke kan løses ved hjelp av kjente oppskrifter, rutiner eller fremgangsmåter alene.
VG170217 - Vi var ganske trygge på at vi ikke gjorde noe ulovlig, men det er godt å få sjekket ting og rutiner , så det er fint.
VG170217 « Uklare og dårlige rutiner knyttet til utlevering, oppbevaring og ajourføring av legemidler i medisinkofferter som må tas med på samlinger og konkurranser, og dokumentasjon på utlevering. » - Vi anbefaler en kritisk gjennomgang som sikrer forsvarlige rutiner for legemiddelhåndtering, eksempelvis ajourføring av innhold og
VG170217 Utvalget mener det ikke er klare rutiner for hvordan landslagslegen i skiforbundet skal motta skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole, etter at utøveren har gjennomgått tester og undersøkelser der.
VG170217 Siden september har hun og utvalgsmedlemmene gransket Norges Skiforbunds rutiner og systemer på medisinering av norske langrennsutøvere med astma- og luftveislidelser.
VG170217 - Det er uheldig at det har vært uklare rutiner og manglende etterlevelse av informasjonsutveksling.
VG170217 » - Vi anbefaler en kritisk gjennomgang som sikrer forsvarlige rutiner for legemiddelhåndtering, eksempelvis ajourføring av innhold og dokumentasjon av utlevering av legemidler, oppsummerer Rise.
VG170217 Samtidig kom det flere eksempler på det utvalget mente var for dårlige rutiner .
VG170217 - Det er likevel en del rutiner som bør forbedres, skal vi tro utvalgslederen ?
VG170217 - Det er klart vi har våre rutiner og regler som vi følger, det skal være innenfor et forsvarlig omfang og system.
DN170217 Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, skriver konsernsjef Hanne Refsholt i pressemeldingen.
DB170217 Langrennskomiteen bestemte seg i fjor for å nedsette et utvalg som skulle granske flere ting : rutinene vedrørende oppfølging og medisinering av utøvere, om det forelå brudd på etiske retningslinjer for helsepersonell og vurdere om rutiner og praksis lå innenfor idrettsmedisinsk praksis.
DB170217 Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine.
AP170217 Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine.
AA170217 Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine.
AA170217 Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine. ( ©NTB ) ¶
AA170217 - Det er klart vi har våre rutiner og regler som vi følger, det skal være innenfor et forsvarlig omfang og system.
AA170217 Det handler om å våge og satse, ta valg og ikke gli rundt i faste rutiner .
VG170216 Her oppdaget vi bristende rutiner som vi bemerket nå i høst, fortalte Rise.
VG170216 Videre har rutiner for håndtering av legemidler vært uklar og dårlig, ifølge utvalget, mens journalføringen karakteriseres som uryddig.
VG170216 Uklare rutiner er også et stikkord for informasjonsutveksling med Olympiatoppen, mens en tidligere praksis om reseptpliktig medisin lett tilgjengelig i smøretraileren ikke akkurat slo an hos utvalget.
VG170216 Torsdag kom det frem at utvalget har gransket rutiner i Norges Skiforbund fra 1. januar 2012 og frem til i dag.
SA170216 Skiforbundet får også påpekning for uryddig journalføring og uklare rutiner for å utveksle informasjon mellom alle som er innblandet - løpere og støtteapparat.
SA170216 For dette spørsmålet har ikke vært drøftet til bunns : Hvordan kunne Skiforbundet la det gå halvannet år fra de ble oppmerksom på Sundby-saken til de innførte bedre rutiner , og da som et hastverksarbeid etter Johaug-saken ?
SA170216 Lage bedre rutiner for antidopingundervisningen for utøverne i samarbeid med Antidoping Norge. 3.
SA170216 Diskutere behovet for forstøverapparat og lage rutiner for bruken av det.
SA170216 Johan Sares stiller fortsatt spørsmål ved det norske langrennslandslagets rutiner rundt bruk av astmamedisin.
SA170216 Granskingsutvalget oppdaget litt av hvert som ikke har vært bra, og inntrykket av en organisasjon som sliter med dårlig styring, uryddig organisering og svake rutiner befestet seg.
SA170216 Klokken 14 legger granskingsutvalget oppnevnt av Norges Skiforbund frem sin rapport om medisinbruk og rutiner i langrenn ¶
SA170216 Granskingsutvalget oppnevnt av Norges Skiforbund legger fram sin rapport om medisinbruk og rutiner i langrenn ( ved utvalgets leder Katharina Rise ).
FV170216 Johan Sares stiller fortsatt spørsmål ved det norske langrennslandslagets rutiner rundt bruk av astmamedisin.
FV170216 Vurdere om våre rutiner ligger innenfor idrettsmedisinsk praksis ¶
FV170216 Vurdere om våre rutiner har vært fulgt i praksis ¶ ¶ 2.
FV170216 Kartlegge våre rutiner vedrørende oppfølging og medisinering av utøvere ¶
FV170216 Klokken 14 legger granskingsutvalget oppnevnt av Norges Skiforbund frem sin rapport om medisinbruk og rutiner i langrenn ¶
FV170216 Granskingsutvalget oppnevnt av Norges Skiforbund legger fram sin rapport om medisinbruk og rutiner i langrenn ( ved utvalgets leder Katharina Rise ).
FV170216 Skiforbundet får også påpekning for uryddig journalføring og uklare rutiner for å utveksle informasjon mellom alle som er innblandet - løpere og støtteapparat.
FV170216 For dette spørsmålet har ikke vært drøftet til bunns : Hvordan kunne Skiforbundet la det gå halvannet år fra de ble oppmerksom på Sundby-saken til de innførte bedre rutiner , og da som et hastverksarbeid etter Johaug-saken ?
FV170216 Lage bedre rutiner for antidopingundervisningen for utøverne i samarbeid med Antidoping Norge. 3.
FV170216 Diskutere behovet for forstøverapparat og lage rutiner for bruken av det.
DB170216 Med unntak av noen praktiske rutiner rundt legemiddelhåndtering, informasjonsflyt og utøvernes skolering innen antidoping, fikk helsearbeidet i norsk langrenn meget god attest fra denne nordisk sammensatte granskingskommisjonen.
DB170216 Vurdere om rutiner og praksis ligger innenfor idrettsmedisinsk praksis.
DA170216 Utvalget er fornøyd med at Skiforbundet har innført nye rutiner knyttet til uttak av medisiner til utøverne etter at det har vært uklare rutiner for dette tidligere ¶
DA170216 Utvalget er fornøyd med at Skiforbundet har innført nye rutiner knyttet til uttak av medisiner til utøverne etter at det har vært uklare rutiner for dette tidligere ¶
DA170216 Når det kommer til rutiner knyttet til uttak av medisiner mener utvalget at det kreves en gjennomgang, til tross for at det ble innført nye rutiner denne høsten.
DA170216 Når det kommer til rutiner knyttet til uttak av medisiner mener utvalget at det kreves en gjennomgang, til tross for at det ble innført nye rutiner denne høsten.
DA170216 Det er fortsatt betydelig læring i rapportens anbefalinger med ytterligere forbedringstiltak innen rutiner og systemer for medisinering, avslutter Løfshus.
DA170216 - Det er rutiner vi har tatt tak i, så det var ikke overraskende at det kom som et eget punkt.
BT170216 Det vil være svært uheldig å atter en gang bryte opp relasjoner og rutiner for en gruppe mennesker som trenger forutsigbarhet og stabilitet.
BT170216 Det vil være svært uheldig å atter en gang bryte opp relasjoner og rutiner for en gruppe mennesker som trenger forutsigbarhet og stabilitet.
BT170216 Johan Sares stiller fortsatt spørsmål ved det norske langrennslandslagets rutiner rundt bruk av astmamedisin.
BT170216 Skiforbundet får også påpekning for uryddig journalføring og uklare rutiner for å utveksle informasjon mellom alle som er innblandet - løpere og støtteapparat.
BT170216 For dette spørsmålet har ikke vært drøftet til bunns : Hvordan kunne Skiforbundet la det gå halvannet år fra de ble oppmerksom på Sundby-saken til de innførte bedre rutiner , og da som et hastverksarbeid etter Johaug-saken ?
AP170216 Granskingsutvalget oppdaget litt av hvert som ikke har vært bra, og inntrykket av en organisasjon som sliter med dårlig styring, uryddig organisering og svake rutiner befestet seg.
AP170216 Lage bedre rutiner for antidopingundervisningen for utøverne i samarbeid med Antidoping Norge. 3.
AP170216 Diskutere behovet for forstøverapparat og lage rutiner for bruken av det.
AP170216 Johan Sares stiller fortsatt spørsmål ved det norske langrennslandslagets rutiner rundt bruk av astmamedisin.
AP170216 Granskingsutvalget oppdaget litt av hvert som ikke har vært bra, og inntrykket av en organisasjon som sliter med dårlig styring, uryddig organisering og svake rutiner befestet seg.
AP170216 Klokken 14 legger granskingsutvalget oppnevnt av Norges Skiforbund frem sin rapport om medisinbruk og rutiner i langrenn ¶
AP170216 Granskingsutvalget oppnevnt av Norges Skiforbund legger fram sin rapport om medisinbruk og rutiner i langrenn ( ved utvalgets leder Katharina Rise ).
AA170216 Deep Purple er et stort og betydelig navn i rockhistorien, med et spesielt godt tak på venner av hardrock og klassisk rock, men Vanebo tror det snarere er nye rutiner hos det billettkjøpende publikum enn bandets status som er årsaken til at billettene gikk så raskt ut.
VG170215 Endrer rutiner
SA170215 « På russetreffet i Kongeparken er det ekstremt gode rutiner for sikkerhet.
SA170215 DEBATT : I Rogaland har vi rutiner for både russetreff, dåper og andre større arrangementer.
DB170215 Vi har fått fine rutiner på hjemmebane og Marit får sove og hvile mest mulig.
DB170215 Fordi den handler om hverdagslivet, rutiner , humor uten ståk, medmenneskelighet og selvsagt, store drammer poesi.
DA170215 - Alle skoler har ferdig en handlingsplan mot mobbing, med klare rutiner for hvordan de skal bekjempe mobbing.
VG170214 Det skjer likevel utrolig sjeldent, og vi jobber videre med politiet og Airbnb for å finne enda bedre rutiner for å unngå dette, sier daglig leder Oscar Hellenes i Lotel til VG.
VG170214 De har flere rutiner for dette og ikke en hovedregel, forteller Hellenes, men det er ifølge ham ikke alltid de møter leietagerne ansikt til ansikt.
VG170214 - Statsråden har som stortingsrepresentant forholdt seg til de rutiner og råd om epostbruk han har mottatt fra Stortingets administrasjon.
DN170214 To av tre mener at de i fremtiden må endre rutiner og prosedyrer for å tilpasse seg den kommende forordningen.
DN170214 IKT-Norges direktør for internett og nye medier, Torgeir Waterhouse, sier til NTB at dersom bare to av tre tror de må endre rutiner for å innfri kravene i den kommende personvernforordningen, må det bety at 1 av 3 vil komme til å få en brutal oppvåkning.
VG170213 Utvalget skulle gjennomgå medisinbruk og rutiner i norsk langrenn.
VG170213 - Jeg føler ikke at vi har noe å skjule, men det kan være ting og rutiner vi må endre på.
VG170213 Vi har strenge rutiner for å beskytte den informasjonen vi forvalter og for varsling av sikkerhetsrelaterte hendelser, skriver Solberg i en e-post til VG.
VG170213 - Derfor må alle brukere være oppmerksomme og sikre seg selv med gode rutiner for sine private passord.
SA170213 Vurdere om våre rutiner ligger innenfor idrettsmedisinsk praksisi ¶
SA170213 Vurdere om våre rutiner har vært fulgt i praksisi ¶ ¶ 2.
SA170213 Kartlegge våre rutiner vedrørende oppfølging og medisinering av utøverei ¶
FV170213 Vurdere om våre rutiner ligger innenfor idrettsmedisinsk praksis ¶
FV170213 Vurdere om våre rutiner har vært fulgt i praksis ¶ ¶ 2.
FV170213 Kartlegge våre rutiner vedrørende oppfølging og medisinering av utøvere ¶
DN170213 To av tre mener at de i fremtiden må endre rutiner og prosedyrer for å tilpasse seg den kommende personvernforordningen.
DN170213 Helseforetaket skal i etterkant ha endret rutiner , og sjekklisten ved operasjonen inkluderer nå et eget punkt om hvilken side som skal opereres.
DB170213 * Ledelsen har tatt en gjennomgang med regler og rutiner med de ansatte.
DB170213 Selskapet ble blant annet pålagt å « innføre rutiner for føring og oppfølging av reell arbeidstid.
BT170213 Det skal vi lage gode rutiner for, sier Lunde.
BT170213 Vurdere om våre rutiner ligger innenfor idrettsmedisinsk praksis ¶
BT170213 Vurdere om våre rutiner har vært fulgt i praksis ¶ 2.
BT170213 Kartlegge våre rutiner vedrørende oppfølging og medisinering av utøvere ¶
AP170213 Vurdere om våre rutiner ligger innenfor idrettsmedisinsk praksis ¶
AP170213 Vurdere om våre rutiner har vært fulgt i praksis ¶ 2.
AP170213 Kartlegge våre rutiner vedrørende oppfølging og medisinering av utøvere ¶
AA170213 Helseforetaket skal i etterkant ha endret rutiner , og sjekklisten ved operasjonen inkluderer nå et eget punkt om hvilken side som skal opereres.
AA170213 Helseforetaket skal i etterkant ha endret rutiner , og sjekklisten ved operasjonen inkluderer nå et eget punkt om hvilken side som skal opereres.
VG170211 - Ga gode rutiner hver dag hele uken.
VG170210 - Man er like avhengig av gode rutiner , tilsyn, kompetanse og streng oppfølging uansett.
VG170210 - Jeg er flink til å tilpasse meg situasjoner og lage nye rutiner - og jeg føler livet mitt har gått « from paradise to prison », eller fra himmel til helvete.
VG170210 Helsetilsynet mente også da at det var svært kritikkverdig at rutiner ikke ble fulgt.
VG170210 - Denne feilen har gjort at vi har ekstra fokus på slike rutiner , og en slik hendelse fører til økt årvåkenhet, sa den gang fungerende leder Paul Fuglesang ved ortopedisk avdeling.
DN170210 - Man er like avhengig av gode rutiner , tilsyn, kompetanse og streng oppfølging uansett.
DB170210 I en spørrespalte på Chelseas Facebook-side, der fansen kan stille italieneren spørsmål om hva som helst, forteller han blant annet om sine daglige rutiner , at Usain Bolt er hans favorittidrettsutøver, at han gjerne vil besøke Australia en gang i fremtiden og at favorittfilmen hans er King Kong.
BT170210 - Man er like avhengig av gode rutiner , tilsyn, kompetanse og streng oppfølging uansett.
AA170210 - Man er like avhengig av gode rutiner , tilsyn, kompetanse og streng oppfølging uansett.
VG170209 HOCHFILZEN ( VG ) De norske skiskytterne har noen helt syke rutiner for å holde seg friske gjennom en verdenscupsesong.
AA170209 Til tross for at Trondheim bydrift og Statens vegvesen har gjort investeringer i nytt utstyr og innført nye rutiner , har det åpenbart ikke stor nok effekt under dagens værforhold.
AA170209 I 2013 innførte kommunen nye rutiner for renhold av vei og det har vært forbedringer av dette igjen senere.
AA170209 Jeg ber Trondheim parkering tenke over sine rutiner , og bruke de løsningene de faktisk allerede har for å varsle bedre.
DB170208 - Om politiet i Norge skal ta det i bruk fører det med omfattende rutiner som sikkerhet, opplæring, innsynsrett og kontroll med bruken.
VG170207 - Vi er opptatt av å ha nasjonal kontroll over Nødnett, og det er urovekkende at den ene transmisjonsleverandøren vår ikke har operert i tråd med fastsatte rutiner .
SA170207 - Vi har klare rutiner .
DN170207 Det er urovekkende at den ene transmisjonsleverandøren vår ikke har operert i tråd med fastsatte rutiner .
DB170207 De som har overlevd tiden i Saydnayas røde bygning, beskriver i rapporten faste rutiner , regler og straffer.
DB170207 Vår mann sjåføren sverger til faste, daglige rutiner : bak rattet, med samboeren, med bikkja, på puben.
BT170207 Det er urovekkende at den ene transmisjonsleverandøren vår ikke har operert i tråd med fastsatte rutiner .
BT170207 Men de har fått strekmunn på grunn av mangel på merking av allergener og rutiner for nedkjøling, sier Bjørnevoll.
BT170207 I rapporten fra Mattilsynet står det blant annet at det er vesentlige mangler ved rutiner for å hindre at skadedyr tar seg inn i lokalene og at det er vesentlige mangler ved rutiner for oppbevaring og håndtering for å hindre forurensning av maten.
BT170207 I rapporten fra Mattilsynet står det blant annet at det er vesentlige mangler ved rutiner for å hindre at skadedyr tar seg inn i lokalene og at det er vesentlige mangler ved rutiner for oppbevaring og håndtering for å hindre forurensning av maten.
BT170207 Det er urovekkende at den ene transmisjonsleverandøren vår ikke har operert i tråd med fastsatte rutiner .
BT170207 - Vi har klare rutiner .
AP170207 - Vi er opptatt av å ha nasjonal kontroll over Nødnett, og det er urovekkende at den ene transmisjonsleverandøren vår ikke har operert i tråd med fastsatte rutiner .
AP170207 - Vi er opptatt av å ha nasjonal kontroll over Nødnett, og det er urovekkende at den ene transmisjonsleverandøren vår ikke har operert i tråd med fastsatte rutiner .
AP170207 - Vi har klare rutiner .
AA170207 - Vi er opptatt av å ha nasjonal kontroll over Nødnett, og det er urovekkende at den ene transmisjonsleverandøren vår ikke har operert i tråd med fastsatte rutiner .
AA170207 Det er urovekkende at den ene transmisjonsleverandøren vår ikke har operert i tråd med fastsatte rutiner .
SA170206 - Jeg har egentlig ikke så faste rutiner , men jeg bruker en del musikk for å finne riktig modus.
AP170206 - Jeg har egentlig ikke så faste rutiner , men jeg bruker en del musikk for å finne riktig modus.
AP170204 Neste år vil norske bedrifter møte et nytt regelverk som krever kraftig innstramming av rutiner for databehandling for å styrke personvernet til forbrukerne.
AP170204 Jeg er redd for at mange norske bedriftsledere ikke engang har tenkt på å starte oppvarmingen, til tross for at de trolig snart står overfor den mest omfattende innstrammingen av rutiner hva gjelder databehandling i virksomhetens eksistens.
AA170204 Prøv å etablere litt like rutiner , slik at det ikke blir så store forandringer mellom hjemmene, råder Holstad. 11.
DB170203 God ledelse, gode systemer og rutiner har en effekt på sykefraværet.
DB170202 Situasjonen er nemlig slik at både fagansvarlige og ansatte flest i helsesektoren ( samt de norske bedriftene som tilbyr kurs og opplæring til helsesektoren ) opplever en rekke utfordringer som ligger « innbakt » i system, rutiner og kultur for innkjøp av kompetansetiltak.
BT170202 Kristiansen sier at man har rutiner for jevnlig spyling av bakgården.
BT170202 Kristiansen sier at man har rutiner for jevnlig spyling av bakgården.
AA170202 Han sier at trykkeriet nå har innført nye rutiner for å unngå at slike ting skal skje igjen.
FV170130 Fengselet vil nå gjennomgå sine rutiner for tilsyn og kontakt med innsatte.
DN170130 Han forklarte at han måtte flytte til Sverige, og at han av hensyn til sikkerheten etablerte en del rutiner som Spesialenheten for politisaker har angrepet i retten.
DB170130 Disse blir stengt ute av USA på ubestemt tid, eller fram til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister.
AP170130 Han forklarte at han måtte flytte til Sverige, og at han av hensyn til sikkerheten etablerte en del rutiner som Spesialenheten for politisaker har angrepet i retten.
DN170128 I tillegg blir syriske flyktninger stengt ute av USA på ubestemt tid, eller fram til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister.
DB170128 I tillegg blir syriske flyktninger stengt ute av USA på ubestemt tid, eller fram til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister.
AP170128 I tillegg blir syriske flyktninger stengt ute av USA på ubestemt tid, eller frem til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister.
AP170128 I tillegg blir syriske flyktninger stengt ute av USA på ubestemt tid, eller frem til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister.
AP170128 Syriske flyktninger blir stengt ute av USA på ubestemt tid, eller frem til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister.
AP170128 Syriske flyktninger blir stengt ute av USA på ubestemt tid, eller frem til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister.
SA170127 I tillegg blir syriske flyktninger stengt ute av USA på ubestemt tid, eller fram til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister.
SA170127 Torgalsen forteller at de er svært opptatte av hygieniske rutiner , det være seg håndvask, bytte til tørt tøy, passe på at det ikke blir for tett kontakt med familie, venner eller media.
BT170127 - Men det er ikke alle verkstedene som har gode nok rutiner på å sende resultatet inn til oss.
AP170127 Torgalsen forteller at de er svært opptatte av hygieniske rutiner , det være seg håndvask, bytte til tørt tøy, passe på at det ikke blir for tett kontakt med familie, venner eller media.
SA170126 - Da hadde jeg spurt legen på samme måte, men i lys av denne saken er det nye rutiner er det fra NSF å sjekke selv.
FV170126 Foreldre bør ha klare rutiner i forbindelse med henting og bringing.
FV170126 Endrer rutiner
DB170126 Selvfølgelig skulle jeg sjekket dette en ekstra gang slik jeg vanligvis gjør, slik mine vanlige rutiner er, sa Bendiksen til Dagbladet på pressekonferansen i oktober.
DB170126 - I en prosess hvor vi nå ytterligere profesjonaliserer Retrettens rutiner og avtaleverk ble vår gjennomgang og godkjennelse av innkjøpene protokollført i siste styremøte i 2016, skriver Traaseth i e-posten til Dagbladet om saken.
DB170126 Når redaktørstyrte medier skal verne om sin troverdighet, må de starte med bunnsolide rutiner for hva de rapporterer som fakta - og for hvordan de korrigerer i ettertid dersom de likevel svikter.
BT170126 - Da hadde jeg spurt legen på samme måte, men i lys av denne saken er det nye rutiner er det fra NSF å sjekke selv.
AP170126 - Da hadde jeg spurt legen på samme måte, men i lys av denne saken er det nye rutiner er det fra NSF å sjekke selv.
AP170125 Hvilke rutiner har fagmiljøet og institusjonen for å fange opp og undersøke juks ?
AP170125 Én ting er at slike dårlige rutiner og raske frifinnelser ikke inngir tillit til systemet.
AP170125 Hvilke rutiner har fagmiljøet og institusjonen for å fange opp og undersøke juks ?
AP170125 Én ting er at slike dårlige rutiner og raske frifinnelser ikke inngir tillit til systemet.
AP170124 Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at Politidirektoratet nå arbeider med å få spredt gode erfaringer og rutiner i enkelte politidistrikter ut til de øvrige, slik at det blir en tettere og likere oppfølging av utsatte barn, uavhengig av hvor de bor i landet.
AP170122 Alle burde lære seg til rutiner som bidrar til å minke vårt lands enorme forbruk.
SA170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
SA170120 Det er allerede gode rutiner , men vi kan helt sikkert bli enda bedre.
SA170120 Rønsens brede nasjonale og internasjonale erfaring og nettverk sikrer oss det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse og antidopingarbeid på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet, sier generalsekretær i Norges Skiforbund, Stein Opsal.
SA170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
SA170120 Det er allerede gode rutiner , men vi kan helt sikkert bli enda bedre.
FV170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
FV170120 Det er allerede gode rutiner , men vi kan helt sikkert bli enda bedre.
BT170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
BT170120 Det er allerede gode rutiner , men vi kan helt sikkert bli enda bedre.
AP170120 Rønsens brede nasjonale og internasjonale erfaring og nettverk sikrer oss det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse og antidopingarbeid på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet, sier generalsekretær i Norges Skiforbund, Stein Opsal.
AP170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
AP170120 Det er allerede gode rutiner , men vi kan helt sikkert bli enda bedre.
SA170117 Samtidig har vi tatt initiativ for å automatisere manuelle rutiner , sier Simonsen. ( ©NTB ) ¶
BT170116 De avvikene som foreligger skyldes i hovedsak manglende/mangelfulle rutiner og systemer og svikt på systemnivå.
AP170116 - Vi stenger aldri barnehagen, men vi har våre rutiner som vi informerer foreldrene om.
AP170116 Samtidig har vi tatt initiativ for å automatisere manuelle rutiner , sier Simonsen.
AP170116 - Vi stenger aldri barnehagen, men vi har våre rutiner som vi informerer foreldrene om.
AP170116 Samtidig har vi tatt initiativ for å automatisere manuelle rutiner , sier Simonsen.
DN170113 - Som del av forbedringsarbeidet, har vi innført nye rutiner for arbeidstagermedvirkning.
SA170112 De er ikke spesielt glade i rutiner og prosedyrer.
DB170112 - Vi har gode og nøyaktige rutiner i dette arbeidet, så her har det nok uheldigvis skjedd en liten glipp.
DB170112 - Gode rutiner
SA170111 Skjerper rutiner
FV170111 Skjerper rutiner
DN170111 I referatet understreker førstnevnte at « det er viktig at det etableres rutiner som sikrer at departement og etat kan kommunisere i en innledende fase i saker uten at det blir kjent utad ».
DB170111 Han forklarer at det var viktig for dem at de visste om Cappelens rutiner , ettersom han reiste mye.
DB170111 Jensen forklarte at det var viktig for dem at de visste om Cappelens rutiner , ettersom han reiste mye.
BT170111 Men når man har levd dette rare livet, får man noen rutiner .
AP170111 Skjerper rutiner
AP170111 Skjerper rutiner
AP170110 « Dette viser etter vår vurdering at arbeidsgiver ikke har tiltrekkelige rutiner for å avdekke, rette opp eller forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. » skriver Arbeidstilsynet.
AP170110 De har funnet brudd på bestemmelsene om kontroll med arbeidstid og bestemmelser om rutiner .
AP170110 « Dette viser etter vår vurdering at arbeidsgiver ikke har tiltrekkelige rutiner for å avdekke, rette opp eller forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. » skriver Arbeidstilsynet.
AP170110 - Arbeidstilsynet skriver blant annet at Veireno ikke har hatt gode nok rutiner .
AP170110 « Dette viser etter vår vurdering at arbeidsgiver ikke har tiltrekkelige rutiner for å avdekke, rette opp eller forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. » skriver Arbeidstilsynet.
AP170110 De har funnet brudd på bestemmelsene om kontroll med arbeidstid og bestemmelser om rutiner .
AP170110 Jensen forklarte at det var gode rutiner for Norges 120 informantbehandlere i politiet, at de legger informasjon inn i det samme datasystemet, og at en informant ikke har frikort til å begå kriminell virksomhet.
BT170109 Jeg trodde de hadde bedre rutiner enn som så, sier Michelsen.
AP170109 Jeg trodde de hadde bedre rutiner enn som så, sier Michelsen.
DB170107 Løfshus er tydelig på at deres rutiner handler om helse, miljø og sikkerhet ( HMS ) og at de beskytter utøverne mot varige luftveisplager.
SA170106 Personalet hadde ofte manglende kompetanse og rutiner vedrørende medisinering.i ¶
DB170106 Både ferdighetene til arbeidsstyrken ( humankapitalen ), bedriftens rutiner ( den sosiale kapitalen ) og utstyret ( den fysiske kapitalen ) er tilpasset dagens forhold, ikke en usikker framtid.
BT170105 Om få uker kommer nye retningslinjer for helsestasjonene med bedre rutiner for å fange opp vold mot barn.
AP170104 | Nye retningslinjer på trappene for helsesøstrene : Bedre rutiner for å avdekke vold mot barn ¶
AP170104 Om få uker kommer nye retningslinjer for helsestasjonene med bedre rutiner for å fange opp vold mot barn.
AP170104 Carlsen understreker at de nye retningslinjene legger vekt på tydelige, gode systemer og rutiner for å forebygge, avverge og avdekke vold mot barn, og at dette ikke har vært gjort før i de tidligere veilederne for helsestasjonene.
AP170104 - I de nye retningslinjene legger vi vekt på at helsestasjonene i kommunene må ha gode rutiner for hva som gjøres hvis foreldre og barn uteblir uten god grunn, sier hun.
AP170104 | Nye retningslinjer på trappene for helsesøstrene : Bedre rutiner for å avdekke vold mot barn ¶
AP170104 Om få uker kommer nye retningslinjer for helsestasjonene med bedre rutiner for å fange opp vold mot barn.
AP170104 Carlsen understreker at de nye retningslinjene legger vekt på tydelige, gode systemer og rutiner for å forebygge, avverge og avdekke vold mot barn, og at dette ikke har vært gjort før i de tidligere veilederne for helsestasjonene.
AP170104 - I de nye retningslinjene legger vi vekt på at helsestasjonene i kommunene må ha gode rutiner for hva som gjøres hvis foreldre og barn uteblir uten god grunn, sier hun.
DB170103 Landslagstreneren forteller at de har rutiner som skal fange opp om utøvere faller utenfor miljøet eller ikke trives, men at de ikke fanget opp hvordan Harsem hadde det som landslagsutøver.
AP170103 Det er ikke rutiner for informasjonsutveksling mellom helsestasjonen og fastlegen.
AP170103 Det er ikke rutiner for informasjonsutveksling mellom helsestasjonen og fastlegen.
DB170101 Gina Russell, seksjonsleder tilsynsseksjonen i Statens vegvesen sa til Dinside i sommer at de holdt på med å lage rutiner for hvordan de skal utføre tilsynsoppgaven.
AP161208 Dette av hensyn til skipets strenge rutiner .
AP161203 Gode rutiner , opplæring og veiledning kan hjelpe og flere bør derfor ha dette på plass.
AP161203 Forskeren sier kommunene og bydelene skal utarbeide handlingsplaner for vold i nære relasjoner, og at helsestasjonene kan utarbeide sine egne retningslinjer og rutiner .
AP161203 Gode rutiner , opplæring og veiledning kan hjelpe og flere bør derfor ha dette på plass.
AP161203 Forskeren sier kommunene og bydelene skal utarbeide handlingsplaner for vold i nære relasjoner, og at helsestasjonene kan utarbeide sine egne retningslinjer og rutiner .
AP161127 - Vi har rutiner og tiltak som iverksettes når noen skyter mot en gjerningsperson.
AA161103 Hva slags beredskap og rutiner har Vegtrafikksentralen på slike dager ?
SA161025 Det er satt ned et granskningsutvalg som skal gjennomgå alle rutiner .
FV161025 Det er satt ned et granskningsutvalg som skal gjennomgå alle rutiner .
BT161025 Det er satt ned et granskningsutvalg som skal gjennomgå alle rutiner .
SA161019 Som gjorde at broderfolket kjapt endret rutiner : Ethvert middel skulle godkjennes ikke av én, men av to leger.
AP161015 For det nytter hverken med varslerombud, lover eller rutiner hvis lederne svikter, slik vi så i Monika-saken i Bergen.
AP161015 Den dokumenterer at mange organisasjoner ennå mangler rutiner for å si fra om kritikkverdige forhold som destruktiv ledelse, etiske brudd, fare for liv og helse og uvilje til å rette opp alvorlige feil.
SA161014 - Vi har gode rutiner og erfaringer fra tilsvarende situasjoner.
AP161014 - Vi har gode rutiner og erfaringer fra tilsvarende situasjoner.
AP161010 Ved Oslo Lufthavn er nye rutiner , ny sikkerhetskontroll og nye securityskannere testet de siste årene.
SA161003 - Jeg er lettet over at vi har rutiner og retningslinjer som minst er på nivå med organisasjoner vi kan sammenligne oss med, sier Inge Andersen.
AP161003 - Jeg er lettet over at vi har rutiner og retningslinjer som minst er på nivå med organisasjoner vi kan sammenligne oss med, sier Inge Andersen.
AP160928 LISA-forsker Astrid Roe synes det ser ut som om lærerne har innarbeidet flere og bedre rutiner for hva som er akseptert adferd enn det man så i PISA+ studien for 10 år siden.
SA160926 Et eksternt utvalg skal nå se på alle rutiner rundt medisinbruken i norsk langrenn. ( ©NTB ) ¶ | - Du tror du har gitt barna fisk til middag, men har du virkelig det ?
AP160926 Et eksternt utvalg skal nå se på alle rutiner rundt medisinbruken i norsk langrenn. ( ©NTB ) ¶ | - Du tror du har gitt barna fisk til middag, men har du virkelig det ?
DA160916 - Jeg vet at de som sitter og skal vurdere alder synes det er utfordrende, og at de ønsker seg bedre rutiner og retningslinjer for i større grad å kunne sikre likebehandling og rettssikkerhet for disse barna.
FV160914 Vi må sikre at disse dyrekjøpte erfaringene tas inn i planer og rutiner slik at vi kan gi endret bedre bistand til de som rammes neste gang, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en kommentar. ( ©NTB ) ¶
SA160907 Alle de store, private ligaene i USA har sine egne rutiner når det gjelder dopingtesting, og de er ikke samsvarende med WADAs regler.
AP160907 Alle de store, private ligaene i USA har sine egne rutiner når det gjelder dopingtesting, og de er ikke samsvarende med WADAs regler.
VG160905 Domstoladministrasjonen vil innføre nye rutiner slik at registeret blir riktig.
VG160905 - VGs undersøkelse viser at vi har hatt for dårlige rutiner .
SA160826 Teleselskapene mangler utstyr og rutiner for å avsløre mobilspionene ¶
BT160826 Teleselskapene mangler utstyr og rutiner for å avsløre mobilspionene ¶
AP160825 Dette beklager vi og det har ført til en gjennomgang av våre rutiner knyttet til observasjoner og rapporteringer.
SA160823 - Dette er en læringsprosess for oss, og det er viktig at vi tilpasser oss og ser på våre rutiner .
FV160823 - Dette er en læringsprosess for oss, og det er viktig at vi tilpasser oss og ser på våre rutiner .
BT160823 I dag er det ulike praksis på skoler og vi håper denne veilederen gir skolen en mulighet til å til å utarbeide gode rutiner rundt allergihåndtering, samt få en forståelse av hva matallergi er.
BT160823 - Dette er en læringsprosess for oss, og det er viktig at vi tilpasser oss og ser på våre rutiner .
AP160823 - Dette er en læringsprosess for oss, og det er viktig at vi tilpasser oss og ser på våre rutiner .
BT160822 - Dette er en læringsprosess for oss, og det er viktig at vi tilpasser oss og ser på våre rutiner .
AP160821 Her er endret struktur, nye rutiner og styrking av ledelse viktige grep.
VG160812 Derfor har vi strenge rutiner på dette, og reagerer umiddelbart ved mistanke, som i dette tilfellet.
AA160812 Resten av de drøyt 10.000 andre utøverne her i OL gjør også om på sine rutiner for å få med seg OLs mest ikoniske øyeblikk.
AP160803 - Sammen med dem har vi utarbeidet beredskapsplaner og rutiner knyttet til hvordan det er på innkvarteringsskolene våre.
AA160725 Et organ som sørger for at dopingarbeidet gjennomføres med like rutiner , regler og straffer i alle internasjonale særforbund.
FV160721 Gode forberedelser og rutiner bidrar til det.
FV160721 Rutiner og regler : Vær sikker på at barnet er klar over hva det skal gjøre dersom ulike situasjoner oppstår.
SA160706 Ingen av de kontrollerte nettbutikkene hadde tilfredsstillende rutiner .
SA160706 Informasjon om rutiner bak brukeromtalene må være tilgjengelig.
BT160706 Ingen av de kontrollerte nettbutikkene hadde tilfredsstillende rutiner .
BT160706 Informasjon om rutiner bak brukeromtalene må være tilgjengelig.
AP160629 Vi har gode rutiner på det, sier Viseth.
AP160621 Sett deg inn i hva du skal gjøre hvis det skjer et uhell - utleier har gjerne egne rutiner og faste verksteder.
AP160621 Sett deg inn hva du skal gjøre hvis det skjer et uhell - utleier har gjerne egne rutiner og faste verksteder.
AP160519 Dopingskandalene vil føre til at noen ansvarlige pekes ut, nye regler vedtas og rutiner og organisasjoner vil bli endret.
SA160514 Når testingen er ferdig skal både organisasjonen ( sykehjem/hjemmetjenesten ) tilpasses og nye rutiner og utstyr skal tas i bruk.
AP160511 ha gode rutiner for å følge med på at barn og unge får opplæringstilbudet de har krav på 11. utrede hvordan helsepersonell kan bruke asylsøkere med helsefaglig utdanning og arbeidserfaring som medhjelpere i sitt arbeid 12. øke kunnskapen om asylsøkeres helse i mottak 13. kartlegge asylsøkeres bruk av helse- og
AP160427 På bakgrunn av disse funnene har UDI iverksatt umiddelbare tiltak ved å sende ut nye rutiner med presiseringer av taxibruk, skriver UDIs avdelingsdirektør Stephan Mo til Justis- og beredskapsdepartementet.
BT160426 Noen barnehager har allerede innført rutiner som skal sikre at ingen voksen noen gang er alene med et barn.
AP160426 Må ha rutiner for å forhindre juks ¶
AP160426 - Derfor må slike tjenester vurdere hvilke rutiner de trenger for å prøve å forhindre juks.
AP160418 Den praksis som beskrives i innlegget er ikke i tråd med de verdier og rutiner vi legger til grunn for vår virksomhet.
AP160417 . Dette har vært en utrolig vond opplevelse for oss som pårørende, og hele systemet vitner om en total mangel på iverksatte rutiner og prosesser, og ikke minst manglende kommunikasjon.
AP160412 - Vi lærer hver dag hvor og med hvilket tempo stativer fylles og tømmes, slik at vi kan legge våre rutiner rundt dette, sier Bentsen.
SA160411 - Vi har fått et mandat hvor vi skal gå gjennom de rutiner som gjelder og se om de er tilstrekkelig.
FV160411 - Vi har fått et mandat hvor vi skal gå gjennom de rutiner som gjelder og se om de er tilstrekkelig.
AP160411 - Vi har fått et mandat hvor vi skal gå gjennom de rutiner som gjelder og se om de er tilstrekkelig.
AP160407 - Jeg har vært tydelig på, siden jeg tiltrådte som næringsminister høsten 2013, at Yara må ta lærdom av denne saken, at de etablerer tilfredsstillende rutiner og ikke minst følger opp systematisk med tiltak for å unngå at slikt skjer igjen, sier Mæland i pressemeldingen.
FV160405 Vi har gjennomgått våre rutiner for å se på hvordan dette ikke skal skje igjen, sier Morken. ( ©NTB ) ¶
FV160405 Oslo ( NTB ) : Røde Kors i Drammen har gjennomgått sine rutiner etter at Soldiers of Odin fikk leie hjelpeorganisasjonens lokaler for å holde stiftelsesmøte.
AP160404 Revisjonene avdekket også at London-kontoret, som håndterte et sanksjonert iransk oljeselskap, ikke hadde « rutiner for å håndtere høyrisiko-politikere, deres familie eller forretningsforbindelser ».
AP160404 Interne rutiner avslørte mangler ¶
AP160403 I andre tilfeller har selskapets rutiner vært så dårlige at svartelistede personer har sluppet gjennom uten at Mossack Fonseca var klar over det, viser dokumentene.
AP160403 Mossack Fonseca hevder også at de har egne rutiner for å oppdage dette.
AP160403 Mossack Fonseca hevder også at de har egne rutiner for å oppdage dette.
AP160403 Endre rutiner
AP160403 - Vi må se om det er rutiner vi må endre.
AP160329 Feilvurderinger : Rådgiver Mona Reigstad Dabour i NOAS mener det er stor fare for at utlendingsmyndighetene feilaktig beslutter at mange unge asylsøkere er over 18 år, på grunn av sviktende rutiner og en omstridt aldersundersøkelse.
AP160322 " Vi skal gjennomgå våre rutiner ", sier leverandøren når du finner pussige ting i maten.
SA160321 Samtidig er det ikke snakk om at barna utnytter oss, vi er der som en ressurs - ellers har vi våre rutiner og de har sine, legger hun til.
AP160316 Aspergers er en diagnose innen autismespekteret, som kan kjennetegnes ved at man kan ha vansker med å oppfatte sosiale spilleregler, de kan ofte bli misforstått, ha kommunikasjonsproblemer og mislike endring i rutiner og i omgivelsene.
AP160316 Aspergers er en diagnose innen autismespekteret, som kan kjennetegnes ved at man kan ha vansker med å oppfatte sosiale spilleregler, de kan ofte bli misforstått, ha kommunikasjonsproblemer og mislike endring i rutiner og i omgivelsene.
AP160314 Vi og retten har fått se hvordan Breivik soner og en del viktige rutiner knyttet til soningen hans, sier advokat Øystein Storrvik til NTB.
AP160314 - Det er dette som er sakens kjerne, ikke bare de ytre fasilitetene, men også rutiner og begrunnelser for rutiner vil være sentralt i saken, sier Storrvik.
AP160314 - Det er dette som er sakens kjerne, ikke bare de ytre fasilitetene, men også rutiner og begrunnelser for rutiner vil være sentralt i saken, sier Storrvik.
AP160303 Å overholde restriksjonene vil gå greit, fordi de allerede har gode rutiner på å sjekke russen på grunn av det eksisterende forbudet mot glassflasker.
AP160223 Og det må være rutiner for oppfølging og evaluering av tiltakene.
AP160223 Hun er opptatt av at skoler skaper gode og kjente rutiner både for forebyggende arbeid, for å kartlegge og avdekke mobbing og for å håndtere en konkret sak når den dukker opp.
AP160221 - Der vi basert på avvikene ser at vi mangler faste rutiner for noe, lager vi det, svarer spesialkonsulent Lena Kamaeva.
SA160220 Med læring av rutiner over tid får vi vekk de små uhellene.
BT160220 Med læring av rutiner over tid får vi vekk de små uhellene.
AP160220 Med læring av rutiner over tid får vi vekk de små uhellene.
AP160220 Legg en plan for hele løpet ( legg til rette for nye rutiner ).
AP160220 Både trening og endring av kosthold, krever nye rutiner i hverdagen.
AP160218 Utdanningsetaten har gjennomgått skolens rutiner med dem.
DA160214 En av planene er å trene opp mannskap og forbedre rutiner til åpningen av Ryfast.
DA160214 - Statens vegvesen har fått på plass rutiner som sikrer at tunneler som planlegges, bygges og rehabiliteres sikkerhetsgodkjennes etter strenge krav.
DA160214 En av planene er å trene opp mannskap og forbedre rutiner til åpningen av Ryfast.
DA160214 - Statens vegvesen har fått på plass rutiner som sikrer at tunneler som planlegges, bygges og rehabiliteres sikkerhetsgodkjennes etter strenge krav.
AP160214 - Det er veldig mye vekt på læringsmiljø, altså på gode forhold mellom elever, mellom elev og lærer, på gode rutiner og normer.
AP160210 Alt virker en del enklere nå, færre krav og enklere rutiner .
AP160204 Det finnes nærmere rutiner om hvordan disse tilfellene skal håndteres/følges opp.
AP160128 Opplæring og rutiner ble ikke fulgt.
AP160124 - Med de rutiner og systemer vi har i dag, mener vi at det er et veldig trygt og godt system med en høy grad av tilleggskontroller på kommunalt og fylkesnivå.
AP160123 Vi ønsket ikke så stappe dem opp i en skoeske og få alle til å fremstå som like, men når du blir en gruppe av selskaper, så er det også behov for noen felles prinsipper, rutiner og kjøreregler.
AP160120 Sjkomatov selv mener trafikkpolitiet trenger bedre rutiner og teknisk utstyr.
AP160114 Familien er kommet godt i gang med sine rutiner , som andre småbarnsforeldre.
SA160113 Plutselig rykkes de ut av hverdagens rutiner og krav, og kastes inn i en verden hvor det umulige hele tiden skjer.
FV160113 Plutselig rykkes de ut av hverdagens rutiner og krav, og kastes inn i en verden hvor det umulige hele tiden skjer.
AP160113 Plutselig rykkes de ut av hverdagens rutiner og krav, og kastes inn i en verden hvor det umulige hele tiden skjer.
AP160109 Mindre bedrifter vil kunne benytte egenrapportering med dokumentasjon gjennom bilder og utdrag fra planer, mål og rutiner .
AP160109 Oppegående forretningsreisebyråer kan gi god bistand til rutiner og rapporteringer her, mener han.
AP160109> Oppegående forretningsreisebyråer kan gi god bistand til rutiner og rapporteringer her, mener han.
AP160109> target="avis" href= Oppegående forretningsreisebyråer kan gi god bistand til rutiner og rapporteringer her, mener han.
AP160109> target="avis" href= target="avis" href= Oppegående forretningsreisebyråer kan gi god bistand til rutiner og rapporteringer her, mener han.