SA171220 Mine damer og herrer la oss introdusere Ap's seneste hjertebarn : Rushtidsavgiften .
VG171201 Bergen kommune var nær ved å femdoble rushtidsavgiften i bomringen tirsdag denne uken.
AP171125 Ruter har satt inn flere busser etter at rushtidsavgiften ble innført i Oslo og prisene hos Fjellinjen er økt.
VG171101 Til gjengjeld ser det ut til at flere velger å kjøre ekstra tidlig, før rushtidsavgiften trer i kraft.
DA171025 - Trenden er at vi i halvtimen før rushtidsavgiften tre i kraft om morgenen, har vi en liten økning.
DA171025 Rushtidsavgiften gjelder fra 06.30 og 09.00 om morgenen, og mellom 15.00 og 17.00 på ettermiddagen.
DA171025 Rushtidsavgiften ble innført 1. oktober og Ruter har følgelig ingen tall for hele mpneden enda, får Dagsavisen opplyst.
AP171017 I halvtimen før rushtidsavgiften slår inn, økte biltrafikken med 8,2 prosent sammenlignet med uke 39.
AP171017 Grafen under viser uken før og etter prisøkningen og rushtidsavgiften .
AP171017 Flere kjører gjennom bomringen i halvtimen før rushtidsavgiften slår inn, men totaltrafikken går ned.
AP171017 Dette er mest sannsynlig en endring som kommer som en følge av rushtidsavgiften , sier Christensen.
AP171017 Det er for tidlig å konkludere med hva effekten av rushtidsavgiften og prisøkningen blir.
AP171006 Mandag var første dag med rushtidsavgift i Oslo, og demonstrerte dette : Trafikken før klokken 6.30 gikk opp, fordi folk ville unngå den økte rushtidsavgiften .
AP171006 I teorien kan altså de rike med mer fleksible jobber lettere unngå rushtidsavgiften , men de konkrete analysene underbygger ikke dette.
DA170929 Søndag innføres også den nye rushtidsavgiften i Oslo.
AA170804 Samtidig har trafikken økt med 11 prosent i halvtimene før og etter rushtidsavgiften , viser tall fra Statens vegvesen.
AA170804 Man har faktisk fått nesten dobbel så stor trafikknedgang som antatt, sier Eirik Lund Presterud, som studerer ved Norges Handelshøyskole og har beregnet effekten av rushtidsavgiften for Statens vegvesen.
BT170701 Rushtidsavgiften har effektivt begrenset biltrafikken.
BT170608 Man ser for eksempel at trafikken har økt betraktelig på Hardangerveien gjennom Grimesvingene, som en direkte konsekvens av rushtidsavgiften på 45 kroner.
SA170522 Stavanger Ap har tidligere uttalt at de mener rushtidsavgiften må svi for folk.
DN170421 - Nå har vi kjent på rushtidsavgiften i vel et år, og det er ikke mer avgifter å klemme ut av oss.
BT170420 Nå har vi kjent på rushtidsavgiften i vel et år, og det er ikke mer avgifter å klemme ut av oss, sier Willy Padøy.
BT170420 De er luta lei rushtidsavgiften « som slår sosialt feil ut », men det stopper ikke der.
AP170223 Slik gikk det med rushtidsavgiften i Oslo Oslo ¶
AP170223 Inntektene de første elleve månedene etter innføringen av rushtidsavgiften , er nesten ti prosent lavere enn inntektene i 2015 - og tilsvarer rundt 70 millioner kroner.
AP170223 Ett år etter at rushtidsavgiften ble innført er kjørevanene til bergenserne tydelig endret.
AP170223 Slik gikk det med rushtidsavgiften i Oslo Oslo ¶
AP170223 Inntektene de første elleve månedene etter innføringen av rushtidsavgiften , er nesten ti prosent lavere enn inntektene i 2015 - og tilsvarer rundt 70 millioner kroner.
AP170223 Ett år etter at rushtidsavgiften ble innført er kjørevanene til bergenserne tydelig endret.
BT170222 Ett år etter at rushtidsavgiften ble innført er kjørevanene til bergenserne tydelig endret.
BT170212 Sammen med rushtidsavgiften , som Frølich selv foreslo i Bergen bystyre i sin tid der, gjør det at privatbilismen - og bompengeinntektene - i byen vår synker.
BT170210 Bergen kommune tapte 70 millioner kroner på rushtidsavgiften , men ønsker ikke å kompensere tapet med økte bompenger slik Statens vegvesen anbefalte.
DB170117 - Rushtidsavgiften har fungert over all forventning.
AP160606 Rushtidsavgiften gjelder ikke i helgene, helligdager og fridager og i juli måned.
AP160606 Rushtidsavgiften gjelder ikke i helgene, helligdager og fridager og i juli måned.
AP160606 Men erfaringene fra andre byer viser at rushtidsavgiften har størst positiv effekt når den kombineres med kraftig kollektivsatsing.
AP160316 Tvinnereim mener det allerede er flere fakta som peker riktig vei for byluften i Bergen : ¶ - Rushtidsavgiften har gitt 4000 færre biler hver dag, i februar passerte vi ti prosent elbiler i bomringen og det er innført samkjøringsfelt i Fjøsangerveien, sa han.
AP160316 Bystyret har nå vedtatt å utvide ordningen ved å mangedoble rushtidsavgiften på dager med fare for høy luftforurensning.