AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/x1lGQ/Farre-kjorer-bil-gjennom-bomringen-i-rushtiden-etter-at-prisene-ble-skrudd-opp I halvtimen før rushtidsavgiften slår inn, økte biltrafikken med 8,2 prosent sammenlignet med uke 39.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/x1lGQ/Farre-kjorer-bil-gjennom-bomringen-i-rushtiden-etter-at-prisene-ble-skrudd-opp Grafen under viser uken før og etter prisøkningen og rushtidsavgiften .
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/x1lGQ/Farre-kjorer-bil-gjennom-bomringen-i-rushtiden-etter-at-prisene-ble-skrudd-opp Flere kjører gjennom bomringen i halvtimen før rushtidsavgiften slår inn, men totaltrafikken går ned.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/x1lGQ/Farre-kjorer-bil-gjennom-bomringen-i-rushtiden-etter-at-prisene-ble-skrudd-opp Dette er mest sannsynlig en endring som kommer som en følge av rushtidsavgiften , sier Christensen.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/x1lGQ/Farre-kjorer-bil-gjennom-bomringen-i-rushtiden-etter-at-prisene-ble-skrudd-opp Det er for tidlig å konkludere med hva effekten av rushtidsavgiften og prisøkningen blir.
DA170929 Søndag innføres også den nye rushtidsavgiften i Oslo.
AA170804 Samtidig har trafikken økt med 11 prosent i halvtimene før og etter rushtidsavgiften , viser tall fra Statens vegvesen.
AA170804 Man har faktisk fått nesten dobbel så stor trafikknedgang som antatt, sier Eirik Lund Presterud, som studerer ved Norges Handelshøyskole og har beregnet effekten av rushtidsavgiften for Statens vegvesen.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Byen-for-vare-fotter-336363b.html Rushtidsavgiften har effektivt begrenset biltrafikken.
BT170608 Man ser for eksempel at trafikken har økt betraktelig på Hardangerveien gjennom Grimesvingene, som en direkte konsekvens av rushtidsavgiften på 45 kroner.
SA170522 Stavanger Ap har tidligere uttalt at de mener rushtidsavgiften må svi for folk.
DN170421 - Nå har vi kjent på rushtidsavgiften i vel et år, og det er ikke mer avgifter å klemme ut av oss.
BT170420 Nå har vi kjent på rushtidsavgiften i vel et år, og det er ikke mer avgifter å klemme ut av oss, sier Willy Padøy.
BT170420 De er luta lei rushtidsavgiften « som slår sosialt feil ut », men det stopper ikke der.
AP170223 Slik gikk det med rushtidsavgiften i Oslo Oslo ¶
AP170223 Inntektene de første elleve månedene etter innføringen av rushtidsavgiften , er nesten ti prosent lavere enn inntektene i 2015 - og tilsvarer rundt 70 millioner kroner.
AP170223 Ett år etter at rushtidsavgiften ble innført er kjørevanene til bergenserne tydelig endret.
BT170222 Ett år etter at rushtidsavgiften ble innført er kjørevanene til bergenserne tydelig endret.
BT170212 Sammen med rushtidsavgiften , som Frølich selv foreslo i Bergen bystyre i sin tid der, gjør det at privatbilismen - og bompengeinntektene - i byen vår synker.
BT170210 Bergen kommune tapte 70 millioner kroner på rushtidsavgiften , men ønsker ikke å kompensere tapet med økte bompenger slik Statens vegvesen anbefalte.
DB170117 - Rushtidsavgiften har fungert over all forventning.
AP160606https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-alle-detaljene-i-Oslopakke-3-avtalen-199383b.html Rushtidsavgiften gjelder ikke i helgene, helligdager og fridager og i juli måned.