SA171214 Mye gikk galt i bofellesskap preget av rus og bråk ¶ 29 personer intervjuet ¶
SA171214 Brukerne har problemer knyttet til rus og psykiatri.
DB171214 Noen bruker GHB for å forsterke annen rus .
DB171214 GHB gir en alkohol-liknende rus .
DA171213 - Hun som til slutt anmeldte forholdet hadde en lang karriere med rus og prostitusjon bak seg, og ble ikke trodd, verken av innsatte eller ansatte i begynnelsen.
DA171212 - Hun som til slutt anmeldte forholdet hadde en lang karriere med rus og prostitusjon bak seg, og ble ikke trodd, verken av innsatte eller ansatte i begynnelsen.
DB171211 Gulating lagmannsrett begrunner forvaringsdommen blant annet med at mannen ikke ser hvordan hans handlinger virker på andre og at han har mangelfull evne til å ta inn over seg at han må avstå fra rus .
AP171210 21-åringen er også tiltalt « for i selvforskyldt rus å ha forulempet eller voldt fare for andre ». 21-åringens sak er ifølge tiltalen knyttet til bråk inne på en kaserne i Setermoen leir i Bardu.
AP171207 Kanskje de slår barna sine og er avhengig av rus .
DB171206 Det finnes også forskning som peker på at porno er avhengighetsskapende, på linje med rus .
BT171204 Det har vært en økning i innsatte som sliter med rus og dårlig fysisk og psykisk helse.
BT171204 - Lokalt politi vil etterforske saken, sier Geitle, som ikke ønsker å spekulere om rus var en medvirkende faktor.
BT171204 januar vil det også bli en live-debatt om rus og avkriminalisering med blant annet Marthinussen og Kjersti Toppe ( Sp ), som vant årets politikerstemme ved forrige kåring.
AP171204 Tanken vår med disse dagene er rett og slett å kaste litt uforpliktende ball og adressere noen utfordringer knyttet til kommunikasjonen og samhandlingen mellom de nasjonale, regionale, interkommunale, foretaksstyrte og private kompetansesentrene på feltene psykiatri, somatikk, rus , utdanning, forskning, næring, integrering, kultur, digitalisering, samiske forhold, pelsdyr, inkubator, kommunikasjon, le
NL171203 Om skam, angst, psykiske problemer, rus og selvmord.
DN171203 Også i vest er det personer med store problemer knyttet til psykiatri, rus og fattigdom, og det er viktig at det er tilgjengelige kommunale bolig i alle bydeler slik at man kan bli boende i egen bydel, sier Lippestad.
DB171203 Det blir en form for rus , forteller Sveen, som også har brølt seg gjennom to tidligere tvekamper.
SA171130 Jeg håper at vi får oppleve en kveld med samme nasjonale rus .
AP171130 Jeg håper at vi får oppleve en kveld med samme nasjonale rus .
NL171128 Alkohol og rus er blant de fem største risikofaktorene for tap av leveår i Norge.
DB171128 Formålet er ikke først og fremst å få folk til å slutte med rus , men å få dem til å fungere i det daglige og leve verdige liv.
DB171128 Det starter med et aktivt valg om å bruke rus , men ingen velger å bli narkoman.
DB171123 Han avsluttet med å fortelle at han tror det å laste opp bilder av seg selv for mange fort kan bli en avhengighet og en slags rus .
AP171123 At rus har blitt til dus kan ha noe med journalistens deltagelse å gjøre.
AP171123 Martha var skoleflink og et nysgjerrig barn og var bare 15 år da hun ville prøve rus for første gang med noen venner.
SA171122 Riskatun var tidligere sykehjem som rådmannen ville bruke til boliger for personer med store utfordringer innen rus og psykiatri.
DB171122 Barn som har opplevd vold, overgrep og omsorgssvikt er overrepresentert i statistikk over personer som starter med rus , blant barn som må få hjelp fra barnevernet, blant pasienter i psykisk helsevern, blant dem som prostituerer seg og innsatte i norske fengsler.
DA171122 I mange år brukte jeg jobben som en slags rus for å holde det under kjellerlemmen.
DB171121 Mange steder i landet fungerer ungdomskontrakter svært godt for å hjelpe ungdom som sliter med rus .
DB171121 Der oppfølgingsprogrammet fungerer godt, gir det veiledning til å slutte med rus , hjelp med skole og arbeid, bistand i kontakt med øvrig hjelpeapparat, samtale hos psykolog og bistand til oppstart av annen behandling.
VG171120 Han tok senere fagbrev som maler, men slet med rus etter å ha begynt med hasj i 14-15 års alderen.
SA171120 Veldig mange av de i Sandnes som jobber med rus , har vært rundt omkring og har sett hvordan det ser ut mange steder.
SA171120 Utenforskap er et relevant ord, og kunnskapen etter år med rus om hvordan man lever i det « normale » samfunnet, kan være fullt av huller.
AP171120 Kjærlighet og rus henger tett sammen.
SA171119 Hvordan har materiell nød, trangboddhet, rus og kriminalitet påvirket barns oppvekst ?
SA171119 Aftenbladet har i høst tatt for seg fortellinger om nød, både i dagens Stavanger og tidligere : I reportasjeserien « Når alt rakner » rettes søkelyset mot skjebnen til mennesker som bor i uverdige forhold grunnet rus og psykiatriske problemer.
DB171119 Hele tiden handlet det om det samme : om bedøvende rus , ulykkelig kjærlighet og frykten for og lengselen etter å dø.
SA171117 How long will IOC tolerate this ? RUS NOC Honorary President Leonid Tyagachev demands death squad for Whistleblower Rodchenkov „like Stalin would have done it ".
FV171117 How long will IOC tolerate this ? RUS NOC Honorary President Leonid Tyagachev demands death squad for Whistleblower Rodchenkov „like Stalin would have done it ".
AP171117 How long will IOC tolerate this ? RUS NOC Honorary President Leonid Tyagachev demands death squad for Whistleblower Rodchenkov „like Stalin would have done it ".
AA171117 How long will IOC tolerate this ? RUS NOC Honorary President Leonid Tyagachev demands death squad for Whistleblower Rodchenkov „like Stalin would have done it ".
DA171115 Da hun flytta til Oslo fra Hamar for sju år siden, var hun i et miljø med mye festing og rus , raveklubber og allnightere.
DA171115 15 år med rus
DA171115 Viktige saker for KrF er satsing på fattigdom, rus og de svake i samfunnet, mens for MDG står skolevei- og sykkelsatsing sentralt.
AP171115 Ikke minst når det er rus med i bildet.
AP171115 - Dette er ofte ungdommer som har problemer med rus og kriminalitet.
SA171114 I begeistringens rus kronet Max-kommentator Asbjørn Myhre danskenes superstjerne til landets nye konge.
BT171114 I begeistringens rus kronet Max-kommentator Asbjørn Myhre danskenes superstjerne til landets nye konge.
AP171114 I begeistringens rus kronet Max-kommentator Asbjørn Myhre danskenes superstjerne til landets nye konge.
AA171114 I begeistringens rus kronet Max-kommentator Asbjørn Myhre danskenes superstjerne til landets nye konge.
SA171113 Regjeringen vil derfor fortsette å styrke innsatsen innenfor rus og psykisk helse.
SA171113 Når alt rakner, har satt fokus på en av helsetjenestenestens største utfordringer innen psykisk helse og rus ; evnen til å komme i posisjon til å hjelpe og bistå mennesker i behov for bistand, på deres premisser.
SA171113 En nedleggelse vil også kunne ramme kommunehelsetjenesten innen psykisk helse og rus i sju kommuner, som har bygd opp et samarbeid med Ryfylke DPS.
SA171113 Budsjettåret 2018 : « Å prioritere rus og psykisk helse er et sentralt mål i regjeringens helsepolitikk.
SA171113 Nå avdekker fylkesmennene at mange kommuner og helseforetak ikke gir forsvarlig tjenester til personer rammet av rus og psykiske lidelser.
SA171113 Det øker risikoen for at folk som sliter med både rus og psykiske lidelser ikke får hjelpen de trenger.
SA171111 Det er skummelt når de er på stigende rus , så noen er blitt hentet av ambulanse, sier Fredriksen.
BT171111 Mens kreft vanligvis bare er kreft, er rusmiddelavhengighet mye mer enn bare rus .
BT171111 Det er lettere å forutsi utviklingen av en kreftsvulst enn av en ruslidelse, og mens kreft vanligvis bare er kreft, er rusmiddelavhengighet mye mer enn bare rus .
BT171111 Da er det viktig at alle forhold blir drøftet skikkelig, for som Espen Arnevik skrev i Tidsskriftet for Norsk psykologforening i 2016, er kreft noe annet en rus .
DA171109 - Vold og rus henger ofte sammen.
SA171108 Etter å ha hørt Rådmannen legge frem budsjettet for de kommende år, der han sa at vi « skal bli best på psykiatri og rus », vi skal sette inn tiltak for de som trenger det mest.
DB171107 Kaos og rus
DB171107 Han mener diagnosen kan forklare hvorfor han trengte å dempe angsten gjennom rus .
DA171107 Fattigdom og barn, og rus er høyt prioriterte områder.
VG171106 Om lag fem prosent av alle menn har atferdsproblemer, rus og psykiske problemer.
VG171104 Vi skal jobbe for at det hver dag er minst mulig alkohol og rus i idretten, sa idrettspresidenten.
SA171104 Vi skal jobbe hver eneste dag for at det skal være minst mulig alkohol og rus i idrettsorganisasjoner.
FV171104 Vi skal jobbe hver eneste dag for at det skal være minst mulig alkohol og rus i idrettsorganisasjoner.
DB171104 Vi skal jobbe hver eneste dag for at det skal være minst mulig alkohol og rus i idrettsorganisasjoner.
BT171104 Vi skal jobbe hver eneste dag for at det skal være minst mulig alkohol og rus i idrettsorganisasjoner.
AP171104 Vi skal jobbe hver eneste dag for at det skal være minst mulig alkohol og rus i idrettsorganisasjoner.
AA171104 Vi skal jobbe hver eneste dag for at det skal være minst mulig alkohol og rus i idrettsorganisasjoner.
DA171103 Siden forrige undersøkelse i 2015 har vi blant annet hatt større fokus på foreldremøter med fokus på rus , og selv om vi ikke ser noen drastisk nedgang, oppgir flere elever at foreldre er restriktive med hensyn til alkohol nå.
BT171102 Bærum kommune tok initiativet til undersøkelsen, og Ungdatasenteret ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus har utviklet spørreskjemaet i samarbeid med Kompetansesenter rus , region øst og kommunene.
VG171031 Psykiske problemer og rus
VG171031 Ifølge Østlendingen har den drapstiltalte mannen i retten fortalt om psykiske problemer og et liv med mye rus .
DA171031 Stautland mener det har vært urettferdig mye fokus på rus på østkantskolene.
DA171031 Stautland mener det har vært urettferdig mye fokus på rus på østkantskolene.
DA171031 Blant følgene som kan forventes nevnes økt forekomst av psykiske lidelser og skader, at færre tilfeller av seksuelle overgrep, vold og rus i hjemmet blir avdekket, man går glipp av viktig informasjon om barnas utfordringer, flere barn blir overvektige og man får ikke observert samspillet mellom barn og foreldre.
NL171030 De måles, temmelig nådeløst, på kvalitet i skole, barnehage, tekniske tjenester, eldreomsorg, rus og psykiatri, barnevern og en rekke andre områder.
DB171029 Det er så mange innganger til rus .
SA171027 Rådmannen vil også bruke penger på å finne fram til bedre måter for hjelpe personer som sliter med rus og psykiatri. 78 personer benytter seg årlig av et opphold på fire uker i på rehabiliteringssenteret CAN i Altea i Spania.
SA171027 Helt på tampen av budsjettarbeidet, bestemte rådmannen seg for å legge inn fem millioner kroner i 2018 og fem millioner kroner i 2019 til forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til mennesker som sliter både med rus og psykiske lidelser.
DB171024 Det har vært en nedgang i antallet innsatte på programmer som rus og trafikk, sinnemestring og alternativer til vold på 6 prosent fra 2015-2016, en type program som blant annet innsatt i Oslo fengsel, Jonas Russell etterlyste i Dagbladet i går.
DB171024 Et utvalg med et bredt mandat bør ta sikte på å foreslå en reform til Stortinget som tar utgangspunkt i Høyres gode programformulering, men som også foreslår hvordan vi kan legge til rette for mest mulig rus , i tryggest mulig form, til minst mulig skade.
AP171024 Mannen i 20-årene er også tiltalt for vold mot en kvinne og mot en politimann, samt for kjøring i rus .
AA171024 Mannen i 20-årene er også tiltalt for vold mot en kvinne og mot en politimann, samt for kjøring i rus .
SA171022 For 6000 mennesker som sliter alvorlig med både rus og psykiske lidelser blinker det blodrødt og blålys på se fleste mål for levekår.
VG171020 - Vi vet at innhold i soning og godt ettervern er viktig for å hindre tilbakefall til rus og kriminalitet.
DA171020 30-åringen erkjente å ha forholdt seg som beskrevet av foreldrene, og forklarte at dette er gjort i rus , og at han selvsagt aldri har hatt til hensikt å utføre de alvorlige truslene han har kommet med.
DA171020 - Bakgrunnen for forslagene er at fagfolkene i helsedirektoratet og utallige internasjonale og nasjonale studier viser at under og feilernæring er et stort problem, spesielt blant eldre, men også blant kronikere og andre utsatte grupper ( rus , psykiatri, barnevern etc ) Dette er påpekt og skrevet om i uttalige stortingsmeldinger og diverse rapporter uten at noen tar skikkelig tak i problemstillingen.
AP171020 | Venstrepolitiker vil gi rusmisbrukere nytt medikament for å slippe suget etter rus
AP171020 Les mer om rus : ¶
AP171020 En norsk studie viser at pasienter som får injisert legemiddelet naltrekson hver måned, i stor grad slutter å ha sug etter rus .
VG171019 Tiltalte har i retten forklart om en oppvekst fylt med mobbing og etter hvert mye rus .
DB171019 Det er mye som tyder på at det blir stadig flere av oss som leter etter dårlige erstatninger, om ikke akkurat med rus .
DB171019 Kan rus og radikalisering være brolagt med den samme ensomheten ?
DA171019 Samtidig gjelder ikke dette bare pornografi, men også andre typer media som ofte inneholder nakenhet, sex eller rus .
DB171017 - Alkohol og eldre er fortsatt et tabubelagt område, sier Runa Frydenlund, spesialkonsulent i KORUS, kompetansesenter rus - Oslo.
BT171017 | Undersøkelse : Dødsbrann er et sosialt problem, ofte relatert til rus
NL171016 Denne saken er pinlig fordi organisasjonen er blant statsminister Erna Solbergs hjertebarn Wayback, som hjelper tidligere straffedømte tilbake til et normalt liv uten rus og kriminalitet, får sine budsjetter kuttet fra 6,1 millioner kroner til 2,9 millioner.
AP171014 Derfra følger et liv i med barnevern, rus , vold og mye porno.
VG171013 1 TEKNO LOTTA ¶ 10 Møller Jerka ¶ 6 Rus Can ¶
VG171013 Rus Can er heller ingen sinke.
DB171012 Dette omfatter behandling innen somatikk, psykisk helsevern rus og rehabilitering.
AA171012 : Terrortiltalt : - Jeg er preget av mobbing, rus , og flere stygge voldsepisoder ¶
DB171010 Den vil sikre utbredelsen av dokumentert effektive arbeidsmåter og sette i gang og systematisk evaluere pakkeforløp for psykisk helse og rus .
DB171008 Blant annet skal ventetida ned til under 50 dager i gjennomsnitt i alle helseregioner, det skal opprettes flere pakkeforløp og rus og psykiatri skal prioriteres.
AP171008 Kronikkforfatter Andreas Saxlund Pahle er fastlege, og kritisk til pakkeforløp innen rus og psykiatri.
VG171005 Skolen er en av flere som har fått oppmerksomhet etter vold, trusler og rus blant elevene de siste årene.
AP171005 Rusavhengige dømmes ikke til fengsel for narkotikabruk i Norge, men mange soner straffer for annen kriminalitet, som gjerne er begått i rus .
AP171005 Lovlige rusmidler som alkohol og tobakk står i dag for nesten alle dødsfall knyttet til rus .
AP171005 Helsevesenet gir allerede i dag ut informasjon om rus , uavhengig av om rusen er lovlig eller ikke.
AP171005 Den gir ingen rus , og kommer som en munnspray på apoteket.
VG171004 34-åringen innledet deretter sin frie forklaring med å beskrive en vanskelig oppvekst med foreldre som gikk fra hverandre, mobbing og rus .
VG171004 - Vi har hatt en del problemer med henne med hensyn til bråk og rus .
VG171004 - Problemer med bråk og rus
AA171004 Rundt konfirmasjonsalder begynte han å eksperimentere med rus .
AA171004 | - Jeg er preget av mobbing, rus , og flere stygge voldsepisoder ¶
VG171003 Hun får støtte fra Torgeir Vethe i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken : ¶
DA171003 Rus bidrar til forverring av mange av de viktige utviklingsproblemene, som hiv/aids, vold mot kvinner og fattigdom.
VG171002 - Den endelige avgjørelsen om å gi ECT på nødrett blir tatt av den faglig ansvarlige spesialisten, skriver fagsjef Torgeir Vethe i Klinikk for psykisk helse og rus ved Vestre Viken HF.
AP170930 klasse med fokus på rus , sex og psykisk helse, sier Bjørnson Aanderaa.
VG170928 Rus eller depresjon, flyktninger med traumer, foreldre til narkomane barn.
AP170927 Det fortjener alle som opplever at barn eller familiemedlemmer sliter med rus , funksjonshemninger, psykiatri eller av andre årsaker faller utenfor.
DA170926 De som drakk seg fulle, slang meldinger, jakta på rus , spenning og kjærlighet, og som ikke hadde penger til månedskort.
DB170921 - Jeg hadde kontantabonnement på den tida, siden mesteparten av pengene gikk til rus .
DB170921 Fordi rus er problematisk for deler av befolkningen, har myndighetene forsøkt å strupe tilgangen.
AA170921 Akan, et kompetansesenter som jobber med å forebygge rus og avhengighet i arbeidslivet, har hatt en økning i antall henvendelser på 70 prosent siden i fjor.
AP170920 - Kanskje jeg kan hjelpe andre som sliter med et liv i rus og kriminalitet.
AP170920 De hadde ikke noe sted å gjøre av ham fordi psykiatrien er lukket for rus , og politiet hadde bare glattcelle å tilby, noe alle vet bare gjør en syk sykere.
VG170919 Intervjueren spør i boken om det bare er en myte at Hjorth drikker så mye, og de to havner i en dypere samtale om rus og skriving.
VG170919 Hjorth forteller at hun pleier å si at hun vet om tre måter å få større innsikt på : Gjennom rus , terapi og skriving.
VG170919 Får innsikt gjennom rus
DA170919 En ny rapport fra Folkehelseinstituttet har sett på bruken av rus og tobakk blant norske 15 og 16-åringer de siste par tiårene.
DA170919 - At ungdom i større grad utsetter alkoholbruken er viktig fordi de i den alderen ikke er like mentalt modne til å håndtere rus , og er sårbare for konsekvensene av risikofylt drikking.
AP170919 En ny rapport fra Folkehelseinstituttet har sett på bruken av rus og tobakk blant norske 15 og 16-åringer de siste par tiårene.
AP170919 - At ungdom i større grad utsetter alkoholbruken er viktig fordi de i den alderen ikke er like mentalt modne til å håndtere rus , og er sårbare for konsekvensene av risikofylt drikking.
AP170919 | Tre rusforskere : Mer skvaldring om rus , avhengighet og straff Thomas Clausen, Jørg Mørland og Helge Waal ¶
AP170919 Uansett ; Blomkvist som har anmeldt den læreboken to av oss har skrevet ( Rus og avhengighet, Universitetsforlaget 2016 ), bør vite at vi både refererer den forskeren Blomkvist og Sterri anbefaler oss ( Csete 2016 ), og viser at den store vekten på bruk av straff overfor enkeltbrukere har tvilsom virkning og forbruker uønsket store s
DB170917 Det skal være rus med i bildet.
AP170917 Det skal være rus med i bildet.
DB170915 - Man sier jo det om rus - hvis det er tilgjengelig, er det større sjanse for at man roter seg borti ett eller annet.
AP170915 for rus og psykiatri.
DB170913 - LSD er et stoff som gir sterk rus , men det er usikkerhet knyttet til skadevirkningen ved bruk av LSD sammenlignet med andre rusmidler, sier Schei.
DB170912 I februar advarte Christian State-Holy Rus , som er en radikal ortodoks bevegelse, om at « kinoer vil brenne » dersom filmen ble vist.
DB170910 Forskning viser at selvmordsrisikoen forhøyes ved lidelser som depresjon, schizofreni, bipolar lidelse og rus .
AA170910 - Sjåføren skal være bare lettere skadd, det er ikke mistanke om rus , sier operasjonsleder i Trøndelag i 16.30-tiden.
AP170909 Kunnskapsgrunnlaget skal gi politikerne et best mulig utgangspunkt for en bystyremelding om rus , som skal komme i løpet av høsten.
AP170909 Det trengs bedre sammenheng mellom behandling og sosialtiltak, kommunale tiltak og spesialistbehandling, og bedre samhandling mellom rus og psykiatri, sier Hvambsal.
VG170908 Regjeringen Solberg har fjernet arveavgiften og redusert skattetrykket, samtidig går helsekøene ned, lavinntektsfamilier har fått billigere barnehage og mennesker i rus kommer raskere til behandling.
DB170908 Av : Marte Blikstad-Balas, Førsteamanuensis, institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO ¶ Rus
DB170908 Av : Marte Blikstad-Balas, Førsteamanuensis, institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO ¶ Rus
DB170907 « I tillegg til », som om rus og psykisk helse er fenomener man må forstå uavhengig av hverandre.
DB170907 Vi lærte lite om avhengighet da vi studerte, og mange tenkte nok at rus var noe de ikke skulle jobbe med etterpå.
DB170907 Som om ingen andre enn våre pasienter bruker rus som på en måte som kan være skadelig.
DB170907 Når det gjelder rus , er det noen av oss som opplever at bruk av rusmidler hjelper på det vi strever med.
DB170907 I et intervju i psykologtidsskriftets juniutgave, sier Kari Lossius ved Bergensklinikkene : « Rus er en urettferdig lidelse, har du det dårlig i utgangspunktet, får du det enda verre med et rusmisbruk i tillegg ».
DB170907 Heldigvis har rus som fag nå kommet på timeplanen og studentene på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo kan velge faget « Klinisk rusbehandling ».
DB170907 Forbausende mange er lite reflekterte over bakgrunnen for hvorfor folk utvikler et destruktivt forhold til rus .
DB170907 Et eksempel på en slik mangel på fokus på rus , finner vi i tilsynsrapporten fra Statens helsetilsyn i 2013 og 2014 som gjorde det kjent at 8 av 10 av landets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker ( BUP ) ikke spurte om rusmiddelproblemer hos de unge.
DA170907 De fleste ulykkene knytter seg nå til rus , høy fart og manglende sikkerhetsbelte og sikkerhetsutstyr, ifølge Grønås.
DB170906 Denne regjeringens prestisjereform skulle gi større frihet til å velge private aktører innen for eksempel rus og psykisk helse, men er « nesten ikke brukt », ifølge NRK.
DB170906 Rus og depresjoner ¶
DA170906 | Opphetet debatt om fattigdom, utenforskap og rus
DA170906 Først fikk de høre om livet på gata blant rusmisbrukere, og deretter ble det heftig debatt om barnefattigdom, rus og utenforskap blant Buskeruds stortingskandidater på Union Scene.
AP170905 Vi har tatt blodprøve og mistenker både rus og at motorsykkelen var stjålet, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.
DB170904 | Tysk tospann ga ingen tvekamp ¶ ¶ RUS : Artikkelforfatter er skuffet over Inga Marte Thorkildsens tanker om framtidas ruspolitikk.
DA170904 Sammen med regjeringen og KrF har vi nå laget en opptrappingsplan for rus , som det settes av 2,4 milliarder kroner til.
DA170903 « Som en følge kombinasjonen rus , høy fart og manglende årvåkenhet veltet han under kjøreturen.
DA170903 Det er et vondt og estetisk overskudd av et mareritt, hvor kjærlighet, rus , galskap og selvfornedrelse dissekeres med kirurgisk presisjon.
VG170902 Brukerne søker rus men med på kjøpet får de pustestans, narkose og død, sier overlege Merete Vevelstad ved Oslo universitetssykehus.
VG170902 - Det ene fentanyl-derivatet trenger du kanskje et saltkorn av for å få rus , det andre trenger du en brøkdel av et saltkorn av.
AP170901 Med hans bakgrunn, der han er dømt for to drap begått i rus , var dette nok til at vi koblet inn Kriminalomsorgen.
VG170831 Vi har begynt med innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus , og vil også innføre pakkeforløp for muskel, skjelett, smerte og utmattelsessykdommer, sier Høie.
DB170831 » Vi må tenke nytt om rus Debatt ¶
DB170831 På Dagbladets debattsider i dag oppfordrer Venstres nestleder Ola Elvestuen til å tenke nytt om rus : ¶
AP170831 Sønnen foreldrene beskriver vil med den nye lovendringen kunne forlange å avslutte behandlingen når han føler seg frisk eller trangen til rus blir for sterk - da det er først etter at han har skadet seg selv eller andre at man kan gi ham den behandlingen han har bruk for.
AP170831 Mennesker med dobbeltdiagnosen rus og psykose vil med andre ord kunne få bedre og mer stabil behandling dersom de begår kriminelle handlinger.
AP170831 Dobbeltdiagnosen rus og psykose ¶
AP170831 Dette vil særlig gå utover mennesker som sliter med dobbeltdiagnosen rus og psykose og som er i behov av langvarig, forebyggende behandling. 3rd-party-bio ¶
AP170831 Dette vil særlig gå utover mennesker som sliter med dobbeltdiagnosen rus og psykose og som er i behov av langvarig, forebyggende behandling.
DA170830 Jeg har hatt er hardt liv, og begynte med rus da jeg var 10-11 år.
DA170830 I dag jobber Olsen hos Frelsesarmeen, som er arrangør, og er over halvveis i utdanningen for miljøarbeidere innen rus på Folkeuniversitetet.
DA170830 Begynte med rus som 10-åring ¶
DA170830 - I Norge er det å være hjemløs ofte knyttet til en del andre utfordringer med psykisk helse og rus .
VG170829 Der ble det diskutert helsespørsmål, Rinkeby-turen til Listhaug, rus og det grønne skiftet.
DB170829 - Det er også en mulighet til å sette ting på sakskartet som omhandler hjemløshet, rus , ettervern, aktivitet, fellesskap og nettverk.
DA170829 - Det er ikke mistanke om rus .
VG170827 Han sier nordmenn med både rus og psykiske problemer er verst stilt av alle : ¶
DB170827 Vi vil også understreke at rus ikke er innblandet i saken, sier operasjonslederen.
DB170825 Zenit ( RUS ) ¶
DB170825 Lokomotiv Moskva ( RUS ) ¶
DB170825 Om berusede ungdom går seg vill i den mørke skogen, faller i vannet eller sovner som følge av rus , så er det vanskelig for andre å oppdage dem og konsekvensene kan fort bli fatale, skriver politistasjonen nå.
DB170825 Vokser du opp med psykisk syke foreldre, er risikoen vesentlig høyere for at de også har et problematisk forhold til rus , og for at du blir utsatt for vold og annen mishandling.
DA170825 At man er rusa på et eller annet, enten man er rusa på rus , eller du er så forelska at du blir « skækk » - sånn : « Jeg vet ikke hvor jeg er en gang ».
SA170824 FCSB ( ROM ) Ludogorets Razgrad ( BUL ) BATE Borisov ( BLR ) Everton ( ENG ) Young Boys ( SUI ) Marseille ( FRA ) Real Sociedad ( ESP ) Maccabi Tel-Aviv ( ISR ) Lokomotiv Moscow ( RUS ) Austria Wien ( AUT ) Hertha Berlin ( GER ) Nice ( FRA ) ¶
SA170824 Arsenal ( ENG ) Zenit ( RUS ) Lyon ( FRA ) Dynamo Kyiv ( UKR ) Villarreal ( ESP ) Athletic Club ( ESP ) Lazio ( ITA ) AC Milan ( ITA ) Viktoria Plzeň ( CZE ) Salzburg ( AUT ) København ( DEN ) Braga ( POR ) ¶
FV170824 FCSB ( ROM ) Ludogorets Razgrad ( BUL ) BATE Borisov ( BLR ) Everton ( ENG ) Young Boys ( SUI ) Marseille ( FRA ) Real Sociedad ( ESP ) Maccabi Tel-Aviv ( ISR ) Lokomotiv Moscow ( RUS ) Austria Wien ( AUT ) Hertha Berlin ( GER ) Nice ( FRA ) ¶
FV170824 Arsenal ( ENG ) Zenit ( RUS ) Lyon ( FRA ) Dynamo Kyiv ( UKR ) Villarreal ( ESP ) Athletic Club ( ESP ) Lazio ( ITA ) AC Milan ( ITA ) Viktoria Plzeň ( CZE ) Salzburg ( AUT ) København ( DEN ) Braga ( POR ) ¶
AP170824 FCSB ( ROM ) Ludogorets Razgrad ( BUL ) BATE Borisov ( BLR ) Everton ( ENG ) Young Boys ( SUI ) Marseille ( FRA ) Real Sociedad ( ESP ) Maccabi Tel-Aviv ( ISR ) Lokomotiv Moscow ( RUS ) Austria Wien ( AUT ) Hertha Berlin ( GER ) Nice ( FRA ) ¶
AP170824 Arsenal ( ENG ) Zenit ( RUS ) Lyon ( FRA ) Dynamo Kyiv ( UKR ) Villarreal ( ESP ) Athletic Club ( ESP ) Lazio ( ITA ) AC Milan ( ITA ) Viktoria Plzeň ( CZE ) Salzburg ( AUT ) København ( DEN ) Braga ( POR ) ¶
VG170823 Å sette av en fast prosent til kultur, bistand, forskning, miljø og rus er oppskriften på lite effektiv ressursbruk.
DB170823 Her er nok en måte « Bængshot » treffer tidsånden på, og sier noe om Norge idag : i den for mange forbløffende ærlige tilnærmingen til tematikken « rus ».
DB170823 ¶ VILLE BLI SETT : Gi meg verktøy på hvordan jeg skal ta imot de vonde følelsene uten at det går ut i rus , selvskading og kriminalitet, skriver kronikkforfatteren, 17 år gamle Ayla. instabank ¶
DB170823 Jeg har vokst opp med vold, overgrep, rus og kriminalitet og jeg er 17 år gammel.
DB170823 Gi meg verktøy på hvordan jeg skal ta imot de vonde følelsene uten at det går ut i rus , selvskading og kriminalitet, fordi jeg må få lov til føle på at det jeg har opplevd er vondt uten at det skal bety at jeg er syk.
DA170823 « Selv om siktede ikke er straffedømt tidligere ser han nå til å være inne i en periode med mye rus som gir seg utslag i straffbare handlinger.
DA170823 Etaten har i over ti år hatt et tett og godt samarbeid med en rekke instanser, deriblant politi og barnevern om forebygging av rus , kriminalitet, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant barn og unge i alderen 12-23 år gjennom SaLTo, skriver Søgnen i en e-post fra etaten.
AP170823 Som tenåring var Susan Peirce Thompson først avhengig av rus og alkohol - så mat.
DA170822 Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltale mot 34-åringen og den lyder på at hun i selvforskyldt rus var innblandet i en slåsskamp med en ukjent kvinne.
VG170821 Det siste året har jeg snakka med flere lærere på de videregående skolene som det nå rapporteres om at sliter med vold, rus , trusler og gjengproblematikk.
VG170821 Det er en skole som ikke tilbyr unger fra ødelagte hjem det ekstra de trenger for å kunne klare seg gjennom tre års videregående, eller for å håndtere rus og kriminalitet.
DA170821 « I skjerpende retning har retten lagt vekt på at tiltalte kjøpte sex hos en sårbar ung kvinne som hadde problemer med rus .
AA170821 Forskning viser at rus , fart og bruk av håndholdt mobiltelefon er de vanligste årsakene til at det skjer ulykker og at personer blir drept i trafikken.
DB170820 En av de største seierene skjedde i byen Rus Balbeek nordøst i landet ved grensa til Syria.
DB170819 Vi vet for eksempel at når det gjelder barn av foreldre som sliter med rus , er det å få hjelp opp oppfølging allerede i svangerskapstida veldig viktig.
AP170818 Han understreker at han ikke snakker om barnehagesektoren alene, men hele velferdssektoren inkludert rus og flyktningmottakene.
DA170817 Ingen mistanke om rus eller annet, ifølge politipatrulje på stedet, melder operasjonsleder.
DB170816 Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk ( 2016 ).
DB170816 - Ja, det er jo ulovlig med rusmidler i dag, og det er mange som sliter med rus .
DB170816 - Han har rappet om rus i flere år, og har hatt denne jobben hele tiden.
DB170815 - Noen pårørende har ansvar for barn som vil trenge hjelp hele livet, andre har familiemedlemmer med kronisk sykdom, ulykkesskade, rus , psykiatri, demens og alderdom.
DB170815 - Ja, det er jo ulovlig med rusmidler i dag, og det er mange som sliter med rus .
AA170811 Hittil i år viser UPs tall at en av fire ruskjørere er alkoholpåvirket, mens to av tre skyldes « annen rus », det vil si narkotika eller medikamenter.
VG170810 Den samme mannen ble i sommer domfelt i en annen straffesak som blant annet omhandlet trusler mot en politibetjent og rus .
AA170810 Tidligere er mannen domfelt i en sak som omhandlet trusler mot en politibetjent og rus .
DB170808 Mellom 2000 og 2013 har antallet barn som er født avhengige av rus femdoblet seg i USA.
VG170807 Derfor vil vi utvide ordningen til også å gjelde for rus og psykisk helse, samt pakkeforløp for utmattelsessykdommer og for smerte-, muskel- og skjelettlidelser, sier Solberg.
DB170807 Men før sin bortgang skal imidlertid Brown ha levd et liv hvor rus skal ha preget hverdagen.
AP170807 Psykiatri og rus skal prioriteres.
AA170807 - Det er opp til utdanningsinstitusjonene å vurdere dette, men et slikt innslag i skolen tror jeg er viktig for å kunne forstå psykisk helse, sier Simon Øverland, fagdirektør for psykisk helse og rus , til NRK. ( ©NTB ) ¶
AA170807 - Det er opp til utdanningsinstitusjonene å vurdere dette, men et slikt innslag i skolen tror jeg er viktig for å kunne forstå psykisk helse, sier Simon Øverland, fagdirektør for psykisk helse og rus , til NRK.
AA170807 Neste år ønsker Høyre å innføre en rekke nye pakkeforløp for psykisk helse og rus og dessuten : - I 2018 får Helsedirektoratet oppdrag om å utarbeide pakkeforløpene for pasienter med utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser, heter det.
AA170807 Neste år ønsker Høyre å innføre en rekke nye pakkeforløp for psykisk helse og rus og dessuten : - I 2018 får Helsedirektoratet oppdrag om å utarbeide pakkeforløpene for pasienter med utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser, heter det.
DB170806 Marius Sjømæling ( 33 ) var mors lille kriger, som holdt tett om rus , slåsskamper og tomt kjøleskap.
DB170805 Hvis vi ikke blir møtt med kjærlighet og ydmykhet så kan det vonde komme til uttrykk gjennom selvskading, rus , uro, taushet, sinne eller vi kan streve med spising.
AP170804 Rus er et betydelig samfunnsproblem.
AA170804 Flere sovnet i rus i Midtbyen ¶
AP170802 Det er muligens rus inne i bildet.
VG170801 Hun peker da på Salto og SLT, et samarbeid hvor politiet og kommunen jobber sammen for å forebygge rus , ungdomskriminalitet og voldelig ekstremisme.
DB170801 Ofte om rus .
DN170731 - Jeg har fortsatt mye ugjort og er like engasjert i å skape et samfunn med muligheter for alle, få flere i jobb, en god skole for barna våre eller å hjelpe folk med rus eller psykiske problemer, uansett om det er som statsminister eller Høyre-leder i opposisjon, sier hun.
AA170731 - Jeg har fortsatt mye ugjort og er like engasjert i å skape et samfunn med muligheter for alle, få flere i jobb, en god skole for barna våre eller å hjelpe folk med rus eller psykiske problemer, uansett om det er som statsminister eller Høyre-leder i opposisjon, sier hun.
VG170730 - Jeg har fortsatt mye ugjort og er like engasjert i å skape et samfunn med muligheter for alle, få flere i jobb, en god skole for barna våre eller å hjelpe folk med rus eller psykiske problemer uansett om det er som statsminister eller Høyre-leder i opposisjon, sier hun.
AP170730 I én ulykke oppgis rus kombinert med fart å være antatt hovedårsak.
AA170730 * I én ulykke oppgis rus kombinert med fart å være antatt hovedårsak.
DB170728 Å bruke ressurser på å bekjempe all bruk, når det store flertall av brukere aldri utvikler et rusproblem, gjør at vi får mindre ressurser til å bekjempe det vi egentlig vil til livs : rusavhengighet og skader knyttet til rus i samfunnet.
DB170728 Mens stadig flere land nå innser at vi ikke kan utrydde rus , og prioriterer sosiale og skadeforebyggende tiltak, ser Norge i stor grad ut til å holde fast ved ideen om et narkotikafritt samfunn.
DB170728 Dette søkes i dag oppnådd ved å forebygge rus , og spesielt bruk av ulovlige rusmidler.
VG170727 Hun forteller at det er et mål for regjeringen å redusere ulikhet og fattigdom i Norge og at regjeringens tiltak i hovedsak handler om å få flere ut i jobb, å sørge for en god skole og gode ordninger knyttet til rus og psykiatri, samt innvandrere.
DB170726 Veien til andre problemer som kriminalitet, rus , psykiske vansker blir kort.
DN170725 | Rapport : 25 prosent av dødsulykkene i trafikken relatert til rus
DN170725 For å minske antall trafikkulykker relatert til rus mener Gjerde både samfunnet og den enkelte har et ansvar.
DN170725 Analysene av ulykkene viser at altfor mange av bilførerne som var involvert i alvorlige ulykker, hadde kjørt med rus i blodet.
DA170725 | Rapport : 25 prosent av dødsulykkene i trafikken relatert til rus
DA170725 For å minske antall trafikkulykker relatert til rus mener Gjerde både samfunnet og den enkelte har et ansvar.
DA170725 Analysene av ulykkene viser at altfor mange av bilførerne som var involvert i alvorlige ulykker, hadde kjørt med rus i blodet.
DB170723 | Ellens ( 33 ) bakgrunn inneholder selvskading, rus og prostitusjon.
AA170723 Det virker som de kjenner hverandre fra før, og vi tror det er rus i bildet.
AP170722 Serie om rus : Fagfolk skriver om rusavhengighet.
DB170721 I både rus og psykisk helse rapporterer kommuner med over 15 000 innbyggere vesentlig høyere personellkapasitet og kompetanse enn øvrige kommuner.
DA170720 - UP jobber som vanlig med de prioriterte adferdskontrollene - fart, rus og bilbeltekontroller, og på de prioriterte veistrekningene.
DA170720 234 er tatt for å kjøre i rus , 17 flere enn i samme måned i fjor.
VG170719 - Bruk av lystgass for rus er skremmende og det er all grunn til advare mot dette, sier hun.
DA170718 I år er RUs sommerleir tilbake på Utøya for første gang etter terroren.
DA170718 I år er RUs sommerleir tilbake på Utøya for første gang etter terroren.
AA170718 Forsørgere i fattige familier er ofte utenfor arbeidslivet, utenfor boligmarkedet, har dårligere helse enn gjennomsnittet, har oftere falt utenfor utdanningssystemet og sliter oftere med rus , ustabile familieforhold og utrygghet.
AA170717 Er det en rus de søker ?
AA170716 | Flere tilfeller av kjøring i rus natt til søndag ¶
AP170715 Serie om rus : Fagfolk skriver om rusavhengighet.
AP170715 Inntaksmåter som gir kraftig rus - drikking på styrten, intravenøst inntak fremfor røyking, røyking fremfor inntak gjennom munnen - vil øke risikoen for avhengighetsutvikling.
DB170714 - Trikset er å hele tiden ha en stigende rus , uten å bli for full, sier Feldt.
DB170714 Det er også viktig at ustabile familier preget av rus eller andre problemer som kan indikere fare for omsorgssvikt, blir utredet ved spedbarns/familiesentre.
DB170713 ( At gjerningspersonen har en lang historie med kriminalitet, rus og psykiatri forklarer alt ifølge høyresiden, og ingenting ifølge venstresiden ).
DA170713 - Jeg har en fetter som har slitt med rus siden han var ung.
DA170712 Skjer i rus
DA170712 Langt fra alltid er pasientene sikre på hva som har skjedd, etter som de bare har enkelte minnebilder eller mistanke om at noe har skjedd, i forbindelse med søvn eller rus , kan Nesvold også opplyse.
DA170711 Ordensvakter har alltid vært et utsatt yrke, man er i et miljø som er knyttet til rus .
DA170711 De siste årene har det blitt mer annen rus enn alkoholrus, sier fagsjef for NHO Sikkerhet og Beredskap, Runar Karlsen, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
SA170710 Rus har ingenting i trafikken å gjøre og er årsak til mange av de alvorligste ulykkene.
AP170710 Rus har ingenting i trafikken å gjøre og er årsak til mange av de alvorligste ulykkene.
VG170709 Avisen skriver om en rekke både kortsiktige og mer langsiktige tiltak rettet mot mennesker i aktiv rus .
DB170708 - Vi vil sjekke nærmere om det er rus inne i bildet.
DA170708 Hun tror det kan være like vanskelig for foreldre å snakke med tenåringsbarna sine om rus , som om sex.
DA170708 - Alle kommuner bør tilby kurs og veiledning for tenåringsforeldre der rus er et sentralt tema, anbefaler Lindtveit.
VG170706 Slike advarsler kan gjelde seksuell trakassering eller annen uønsket adferd, som rus .
SA170706 For gatelaget, som består av spillere som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus , ville det vært en drøm.
DB170706 I tekstene til Kvilekval er det både slåssing og rus .
DB170706 - Mye rus og festing ¶
DB170706 - Det var mye mer rus og festing for noen år siden.
BT170706 For gatelaget, som består av spillere som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus , ville det vært en drøm.
AP170706 For gatelaget, som består av spillere som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus , ville det vært en drøm.
AP170701 Er det greit at barn bor i et område med prostitusjon, rus og mye kriminalitet ?
AP170701 - I dette sentrumsområdet har vi et « hamskifte » mellom dag og kveld : Når butikkene stenger, overtar et spesielt natteliv der hele kriminalitetsbildet er representert : prostitusjon, vold, lommetyver, rus , åpenlys narkotikaomsetning, trusler og fyllebråk, sier han - men legger til at alt dette selvsagt ikke skjer på en gang.
NL170630 Erna Solberg mener at debatten om ulikhet heller bør konsentreres om innvandring og folk som faller utenom på grunn av for eksempel rus og psykiske problemer.
DB170630 Årlig blir et hundretalls personer drept eller skadet i trafikken som følge av rus .
DB170630 Til Bergens Tidende på onsdag sa avdelingsdirektør Kristin Kvigne at « det [ er ] vår plikt å drive forebygging, ikke bare ved å straffe sjåfører som kjører i rus , men også gjennom forebygging i forvaltningen ».
DA170630 Det kan handle om alt fra å møte kommunens fagmiljøer og treffe næringsliv og frivillige organisasjoner for å diskutere forebyggende tiltak, til å oppsøke skoler for å snakke med ungdom om rus , svarer Reif.
FV170629 Venneslas ordfører, Torhild Bransdal ( KrF ), har møtt mye motstand på grunn saken om boliger for mennesker som sliter med rus psykiatri.
DB170629 Det er dette stoffet som i hovedsak gir rus .
BT170629 Altfor mange blir drept eller skadet som følge av kombinasjonen rus og trafikk.
AA170629 Vi har ingen mistanker om at verken rus eller høy fart har vært årsak til ulykken.
DB170628 Uansett oppleves kritikken å falle på sin egen urimelighet, all den tid undertegnede kan skryte på seg å ha vært ute en vinternatt eller to og opplevd rus og psykeatri på nært hold selv.
DB170627 Fritt behandlingsvalg skulle hjelpe rus - og psykiatripasienter, ifølge Kjos.
BT170627 | Forebygg skade, ikke rus
BT170627 Dagens ruspolitikk søker å forebygge rusrelatert skade ved å forebygge rus generelt.
BT170626 Mange reserverer seg mot full avkriminalisering, det er visst viktig at å takle sin indre smerte med rus skal være ulovlig.
BT170626 Journalist og forfatter Ingeborg Senneset uttalte nylig til gatemagasinet =Oslo at det var litt tilfeldig at hun endte opp med å behandle sin indre smerte med anoreksi, det kunne like gjerne vært rus .
NL170625 I XIX århundre ble bylinas oppdaget i Nord-Russland, de eldgamle sagaer som gikk tilbake i tiden til Novgorod og Kievan Rus .
DB170624 . Tillman har hatt et trøblete forhold til rus .
DB170624 Rus har i det hele tatt spilt en avgjørende rolle for Tillman, selve Father John Misty-figuren ble skapt i fleinsopprus.
SA170623 Ikke personskade eller mistanke om rus .
DB170622 Hvis et menneske sliter med rus eller helseproblemer, skal man få hjelp.
DB170622 Derfor har vi brukt pengene på gratis barnehage til dem som tjener minst, raskere behandling av mennesker med rus og psykiske helseutfordringer og mer kunnskap i skolen.
DA170622 Stavanger tingrett la også vekt på at blodprøvene tatt klokken 22.12 viste 2,2 i promille, mens en blodprøve tatt klokken 22.45 viste 2,05 i promille, noe som indikerte at 47-åringen ikke hadde hatt stigende rus .
AP170622 Hun sier nå i intervjuer også at hvis du har problemer med rus , så hjelper vi deg med det.
FV170621 Politiet har ikke mistanke om rus , men bekrefter at det er mistanke om uaktsom kjøring, basert på vitneopplysninger.
DB170620 Kristin Angvik Dahlum vokste opp i Trondheim med en mamma som hadde problemer med alkohol og rus gjennom hele livet, hun fikk også se VR-videoen.
DB170620 Oppveksten var preget av fattigdom og rus , og Shakur var involvert i mange alvorlige hendelser.
DB170619 Men særlig innen rus og psykisk helse, er mangfoldet og valgfriheten svært avgjørende for tilfriskningen.
VG170618 VIL HA FÆRRE TILBAKEFALL : Veien fra rus til kriminalitet er kort, mener arbeidsminister Anniken Hauglie.
VG170618 Inn og ut av hospitser, noen netter her og der på sofaen til venner, raske penger og rus .
VG170618 Ingen vet at de kommer, og veien mellom kriminalitet og rus er veldig kort.
VG170615 Mottaket har et dårlig rykte på seg og det er problemer med rus , vold og kriminalitet.
DB170615 Pasienter innen rus og psykiatri har fått fritt behandlingsvalg.
AP170615 Fester, sex og rus , fristelsene er mange og konstant tilgjengelige.
DA170614 Selv om jeg har vært i jobb, har jeg flydd rundt med skateboardet uten livsambisjoner og levd som en hippie, med blant annet rus de siste 12 årene.
DA170614 I mange år har hun slitt med rus , men har kommet seg opp og fram i livet.
DA170614 De samarbeider tett med behandlerapparatet innen rus og psykiatri og lærerne deltar i ansvarsgruppemøter, møter med Nav og samtaler med elev og behandler.
DA170614 Rus og psykiatri ¶
DB170613 Oslo har mest rus og kriminalitet blant barn og unge.
DB170612 I middelalderen het den mektige staten Kiev- Rus .
SA170610 Det er ingen mistanke om rus , det dreier seg om et uhell, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.
DB170610 Hun startet i matbransjen i 2013 og har igjen gått gradene, denne gang uten rus , men med støttet av familie, venner og arbeidsgiver.
AP170610 På grunn av rus har det vært krevende å få avklart hvem som har gjort hva og når.
AP170610 - Mye rus inne i bildet ¶
AP170610 På grunn av rus har det vært krevende å få avklart hvem som har gjort hva og når.
AP170610 - Mye rus inne i bildet ¶
DB170609 Press og rus ble oppgitt som viktige årsaker.
AP170609 Flukt, skam, rus og minneverdige øyeblikk.
AP170609 Flukt, skam, rus og minneverdige øyeblikk.
VG170608 Noen kjemper ikke for annet enn sin neste obskure rus .
DB170608 Så er det riktig som Lea påpeker at man ( her som i alle andre atraffesaker ) skal se bort fra selvpåført rus , slik at gutten ikke kan 'unnskylde' seg med at han ikke skjønte/oppfattet dette fordi han var full.
DB170608 Og i den vurderingen skal gjerningsmannen ved selvforskyldt rus bedømmes som om han var edru.
DB170606 På denne norske skolen slet de med bråk, rus og hærverk.
DA170605 Flere av hendelsene som beskrives knyttes til rus .
AA170605 Politiet melder om ingen større hendelser fra natten, men erfarne politifolk sier det er lenge siden de har sett så mye rus og dumskap.
AA170605 - Vi har hatt erfarne politifolk ute i natt, og de sier det er lenge siden de har sett så mye rus og dumskap, sier operasjonsleder Tiller.
AA170605 May Britt Stendal fra Orkanger, arbeider som sykepleier innen rus og psykiatri, men på kveldstid finner hun frem rødvin, tenner lys og skriver erotiske fortellinger.
VG170603 « Etter så mange år uten rus , ser det ut som om at et øyeblikk med fryktelig dårlig dømmekraft totalt har påvirket sinnstilstanden hans.
DA170603 HER ER NATTENS ANDRE HENDELSER : Politinatten : Vold, brannalarm og kjøring i rus
AA170603 Vi tar ham med inn til politikammeret for å ta noen prøver med tanke på rus , sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.
SA170531 Stavanger kommune har retningslinjer som skal sikre kontakt med familier/pårørende til brukere over 18 år som får tjenester innen området psykiske helse og rus .
SA170531 Og det er mulig vi er enfoldige, men mange av oss har altså trodd at et bofellesskap innen psykisk helse og rus var en del av kommunehelsetjenesten med fokus på ettervern og rehabilitering - etter behandling i spesialisthelsetjenesten, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og med utgangspunkt i brukers behov.
DB170531 For å opprettholde myten om kunstneres inngrodde trang til rus , føler mange forfattere en forpliktelse til å heve glassene utover natta.
DA170531 En stor andel enslige forsørgere og flyktninger og andre utsatte grupper som trenger ekstra støttetiltak, samt kriminalitet og rus .
DA170531 - Vi er opptatt av å jobbe langsiktig og forebyggende for å støtte mennesker som sliter med fattigdom, rus og kriminalitet.
DA170531 » Videre skriver Otterlei at vekterne « kan bistå ved forebygging for å unngå at miljøer knyttet til rus , får enkel tilgang til skolens elever ».
VG170529 Han sier til VG at han ikke kjenner til at det skal ha vært rus involvert i hendelsene.
AP170529 Han har brutt med et liv som besto av pengejakt, rus , trusler, vold og tøffere konkurranse om å selge hasj og marihuana : - Det er ikke bra at 13 - 14-åringene begynner å vanke her, sier den unge mannen i begynnelsen av 20-årene.
SA170528 Episoden skjedde da politiet skulle kontrollere en mann ved Gravane i sentrum av byen på grunn av mistanke om rus .
DB170528 Oslo har mest rus og kriminalitet blant barn og unge.
DB170528 For meg ble det rus .
DB170528 Episoden skjedde da politiet skulle kontrollere en mann ved Gravane i sentrum av byen på grunn av mistanke om rus .
AA170528 Episoden skjedde da politiet skulle kontrollere en mann ved Gravane i sentrum av byen på grunn av mistanke om rus .
AA170527 Trolig var promillen noe lavere da mannen kjørte, fordi han hadde drukket kort tid før kjøringen og var trolig på stigende rus , står det i dommen.
SA170526 I Norge har vi tradisjon for at samfunnet stiller opp når et individ ikke er i stand til å ta vare på seg selv, dessverre gjelder ikke denne ansvarsfordelingen lenger for mennesker som sliter både med rus og psykose.
SA170526 Dette er et velkjent faktum : Mennesker som sliter med psykose og rus vil svært ofte ikke være i stand til å ivareta seg selv.
SA170526 Boforholdene som rapporteres i Aftenbladet er det graverende resultatet av styresmaktenes manglende vilje til å bruke tvang i behandling av rus og psykose.
AP170526 Severinsen legger til at det slett ikke er alle saker som bør løses av familievernkontoret, som for eksempel der det er rus eller psykisk sykdom involvert.
AP170525 Si ;D-innlegg : Det virker som kommentarfeltet på Aftenposten er fylt med voksne mennesker som tror de er bedre kvalifisert til å uttale seg om ungdom og rus , enn meg.
AP170525 Jeg har ikke lov til å nyte alkohol, men rus i ungdomstiden er en debatt som er verdt å ta, skriver Jente ( 17 ).
AA170520 | Mistanke om rus etter mopedvelt ¶
DB170518 Aller størst er forbedringen for rus - og psykiatripasienter, hvor ventetida er redusert med 40 prosent.
SA170517 Vi har ulik sårbarhet for problemer med rus , så å holde bruken lav er med på å begrense antallet som får problemer.
NL170516 Det er ikke mistanker om rus denne gangen.
DB170516 Nubu trekker fram at problembelastningen ved oppstart var alvorligere med hensyn til kriminalitet, rus og vold i Oslo enn for landet som helhet. 8000 behandlet ¶
DB170516 - I Oslo er det stor forekomst av atferdsproblemer blant barn og unge som rus , vold og kriminalitet, men hovedstaden har ikke dette tilbudet som har vist seg å være til hjelp for mange, sier fagdirektør Bernadette Christensen i Nubu til Dagbladet.
DB170516 ( Dagbladet ) : « Vi har sett et stort paradoks i at familier i hovedstaden ikke har hatt tilgang til det samme behandlingstilbudet som familier ellers i landet, til tross for at forekomsten av vold, kriminalitet og rus hos ungdom er høyere her.
BT170516 Målrettet salg til russ og unge mennesker skaper rekruttering, som igjen fører til at flere får problemer med rus , sier forebyggende koordinator Christian Stoutland i Vest politidistrikt.
SA170515 Staten ønsker å beskytte oss som borgere mot skadevirkningene av rus .
DB170513 Det som kan gi rus , er fjernet.
AA170513 - Pakkeforløp innenfor rus og psykisk helsevern står for tur.
VG170512 I brevet fra kommunen heter det at mai er en særlig utfordrende måned med mange arenaer hvor ungdom utsettes for ulike typer press, som eksamen, rus og kanskje brutte forventninger om å høre til.
NL170512 ¶ Politiet i Tromsø har hatt ei travel natt, og blant annet har de hatt flere oppdrag knyttet til rus .
DA170512 Barn, familier, folk på vei til og fra jobb, folk som sliter med rus , alle.
DB170511 Han vet ifølge BT foreløpig ikke sikkert hvorvidt det er tatt blodprøve av helikopterpiloten, men foreligger ikke mistanke om rus , ifølge Karlsen.
DA170511 Rus , skole og helse ¶
VG170510 « Mai måned er en særlig utfordrende måned med mange arenaer hvor ungdom utsettes for ulike typer press, som eksamen, rus og kanskje brutte forventninger om å høre til.
SA170510 Ungdommer over hele landet har i den seneste tiden stått på for å lage nærmere 100 holdningskampanjer mot rus i trafikken.
SA170510 Medieelever på Hetland videregående skole kom på tredjeplass i konkurransen om landets beste kampanje mot rus i trafikken.
SA170510 Hun roser ungdommer over hele landet som har stått på for å lage de mange holdningskampanjer mot rus i trafikken som deltok i konkurransen.
DA170510 Det er så mye du kan oppleve, samtidig som rus dreper og fart dreper, sa statsminsiter Erna Solberg under prisutdelingen.
SA170509 e, ingen rom-unger på våre skoler, stopp raseringen av Sørumsand, få tilbake Vanilla-Cola, forbud mot tiger, forbud mot tagging, forbud mot tygging og forhud mot tyggi, kampen mot vekta, kampen mot klokka, Kampen Bistro, Kampen Janitsjars julemarked kommende tirsdag klokka 16.00, rock mot rus , kvinner på randen, ja til sexkjøpsloven, nei til kj
BT170509 «... ikke-heteroseksuelle og transseksuelle subpopulasjoner har høyere forekomst av psykiske problemer ( angst, depresjon, selvmord ), samt atferds- og sosiale problemer ( rus , vold i nære relasjoner ), sammenlignet med den generelle befolkningen.
AA170509 « Mai måned er en særlig utfordrende måned med mange arenaer hvor ungdom utsettes for ulike typer press, som eksamen, rus og kanskje brutte forventninger om å høre til, » skriver rektorene i et skriv som tirsdag gikk ut til alle foreldre med barn i grunnskolen i Trondheim.
AA170509 Nedsatt ressursgruppe : Kommunalsjef Hilde Maaø Vikan, kommunikasjonsdirektør Siv Anniken Røv, kommunaldirektør Camilla Trud Nereid, beredskapsrådgiver Per Ketil Riisem i rådmannens fagstab, kommunalsjef Eva Elisabeth Belboe og Stig Antonsen, som leder enhet for psykisk helse og rus .
AA170509 Kommunen har satt ned en ressursgruppe bestående av to kommunalsjefer, kommuneoverlege, kommunikasjonsdirektør, barnevernsvakta, leder Enhet for psykisk helse og rus , beredskapsleder, enhetsleder for barne- og familietjenesten og kommunaldirektøren selv.
BT170507 Etter å ha vært utenfor arbeidslivet av forskjellige årsaker, enten det er snakk om rus , kriminalitet, psykiske- eller fysiske helseplager, så vil fraværet i perioder ofte være høyere enn for andre medarbeidere.
DB170505 Dette kan både ha med medisinske forhold hos deltakeren å gjøre, personlighetsproblematikk, psykiske problemer eller rus .
SA170503 DEBATT : Vi som bor på rus og adferd i barnevernet er normale mennesker som bare har kommet litt skjevt ut.
BT170503 Ingen løper til valgurnene av Erna Solbergs ord om at « vi har flyttet rus og psykisk helse til toppen av prioriteringslisten og vi ber om støtte i valget til å fortsette den prioriteringen ».
DB170430 Men rus kan også dreie seg om andre ting, om frigjøring og bevissthetsutvidelse.
BT170429 Tematikken strekker seg fra de obligatoriske temaene menneskerettigheter, kritisk tenkning og humanisme som livssyn, til temaer som psykisk helse, mobbing, seksualitet, identitet, rus , og det å være et godt menneske.
BT170429 De to tingene hører sammen, men for norske tiggere er det den mentale nøden ( rus , psykiatri ) som dominerer.
AP170425 Selvforskyldt rus
AP170425 Selvforskyldt rus fritar ikke for straff, har Høyesterett tidligere slått fast.
AP170425 Oslo tingrett konkluderer i dommen med at tiltalte ikke var psykotisk da drapet ble begått, men utelukker ikke at han kan ha hatt en bevissthetsforstyrrelse som følge av selvforskyldt rus .
VG170424 Mange av barna klarer ikke å fullføre skole, de faller utenfor arbeidslivet, sliter med rus og kriminalitet, og får dårlig psykisk og fysisk helse.
SA170424 | Vi kan ikke være så naive å tro at smugling og rus vil forsvinne med denne innstramningen ¶
SA170424 Vi kan ikke være så naive å tro at smugling og rus vil forsvinne med denne innstramningen.
DB170424 Det kan føre til at vi ruser oss mer og at problemene knyttet til rus her hjemme blir litt større ( selv om det på ingen måte er gitt ).
BT170424 En annen strategi er å tone ned sin egen kontroll over situasjonen ved å skylde på rus og depresjon osv - litt sånn fylla har skylda.
AA170424 Jeg kunne med andre ord endt opp i en annen type selvskading eller rus .
BT170423 De fleste festdeltakerne var beruset på alkohol, men så langt vet ikke politiet om det også er annen type rus involvert.
AP170423 rus og psykiatri.
AP170423 De fleste festdeltagerne var beruset på alkohol, men så langt vet ikke politiet om det også er annen type rus involvert.
AA170422 Det er ingen mistanke om rus , men det blir opprettet sak på grunn av skade på autovernet, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt. | - Ikke kjør med sommerdekk ¶
DA170421 Omkring klokken 03.00 skal han i såkalt selvforskyldt rus ha forulempet eller voldt fare for andre.
BT170421 Det kunne like gjerne vært rus .
AP170420 Åpne Rus ble opprettet som aksjonsgruppe i Oslo-politiet i juni 2011.
AP170420 Disse depotene har politiet oppdaget gjennom spaning, og de fleste av dem er pågrepet av spanere fra Oslo-politiets egen aksjonsgruppe Åpne Rus , som jobber med å slå ned på åpenbar bruk og omsetning av narkotika i Oslos gater.
DA170419 - Noen i systemet må skjønne at de ikke kan plassere gamle damer, narkomane, personer med dobbeltdiagnoser, rus og psykiatri, lidelser og familier med små barn i samme oppgang, sier hun.
VG170417 Da han ble sendt tilbake til faren rundt ti-års alder, var livet der så preget av rus og vold at han ba om å få flytte på barnehjem.
SA170417 | Et arbeidsliv i rus og dus ¶
DB170415 Hun har mulighet til å være opptatt av barnet til pasienten med rus eller psykiske helseplager.
AA170415 Totalt sitter tre personer i arrest ved Sentrum politistasjon i Trondheim etter natta, for rus og ordensforstyrrelser.
DB170414 | Torbjørn Løkken har funnet kjærligheten og livsgnisten etter år med rus og behandling ¶
DB170414 | Torbjørn Løkken har funnet kjærligheten og livsgnisten etter år med rus og behandling ¶
DB170413 AFTERSKI : - Rus og skikjøring hører ikke sammen, sier generalsekretær i Alpinanleggenes landsforening, Camilla Clausen.
DB170413 - Rus og skikjøring hører ikke sammen, understreker hun. 66 skader i går ¶
DB170412 Men ingen bør la seg overraske over at det blir lite ressurser til psykiatri, rus og forebyggende helsetjenester når sekunder av våre liv blir viktigere enn de liv vi til daglig lever.
AP170412 I 2015 var 22 prosent av dødsulykkene forårsaket av rus .
DA170411 For rus er et problem.
DA170411 RUS : Byrådsleder Raymond Johansen ( t.h. ) fikk høre en tidligere hasjrøykers egne erfaringer, og hvordan han kom ut av det.
DB170410 Vi forventer for eksempel at de slår ned på ulovlig rus , legger han til.
DB170410 Advarslene fra bransjen skal ha gått på mye rus og narkotika under kveldene til Redrum, ifølge Reistad.
DB170410 - Vi vil ikke forbindes med ulovlig rus .
FV170409 RISØR : Båtkjøring og rus ¶ 02.25 : En 39 år gammel mann ble anmeldt for å ha kjørt båt i påvirket tilstand.
FV170409 april ¶ Rus , vold og russefeiring.
BT170409 » Tanken på at mange barn opplever omsorgssvikt hver dag på grunn av rus , gjør at jeg får lyst til å melde meg som fostermor og love barnet at jeg aldri, aldri, aldri skal drikke alkohol.
AP170409 april hvordan hennes sønn er i ferd med å ødelegge livet sitt med aggresjon, rus og kriminalitet.
VG170407 « Gaming er et større problem enn rus , » blir vi fortalt i et oppslag hos NRK fra 17. mars i år, der sammenlikningen videreføres ved å omtale spill som elektronisk heroin.
BT170406 Vi har elever med invalidiserende angstlidelser, med ADHD-, ADD- og Asperger-diagnose, med diagnoser innen spiseforstyrrelser, med bakgrunn fra rus og med depresjoner, ofte som følge av massiv mobbing.
SA170404 Du får en rus som er nesten ubeskrivelig, sier Berntsen.
FV170404 Du får en rus som er nesten ubeskrivelig, sier Berntsen.
BT170404 Du får en rus som er nesten ubeskrivelig, sier Berntsen.
AP170404 Du får en rus som er nesten ubeskrivelig, sier Berntsen.
AA170403 Det er ikke mistanke om at noen har vært påvirket av rus .
VG170401 Carina hadde nemlig en lang fortid med rus .
DB170401 A-Larm, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Pro-Lar, Marborg, Lar-Nett og Nettverk av uavhengige brukerstemmer innen rus og psykisk helse møtte fredag Stortingets helsekomité for å fremme krav om styrking av behandling gjennom legemiddelassistert rehabilitering ( Lar ).
AA170401 | Tatt i 125 km/t i Okstadbakken - i rus og uten gyldig førerkort ¶
AA170401 A-Larm, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Pro-Lar, Marborg, Lar-Nett og Nettverk av uavhengige brukerstemmer innen rus og psykisk helse møtte fredag Stortingets helsekomité for å fremme krav om styrking av behandling gjennom legemiddelassistert rehabilitering ( Lar ).
DB170331 Jeg hadde forsøkt å holde meg unna rus i lang tid, uten å få hjelp fra svenske myndigheter.
AA170331 Politiet bekrefter på en pressekonferanse fredag at rus er en sentral del av etterforskningen.
AA170331 Politiet bekrefter fredag ettermiddag at rus er en sentral del av etterforskningen i saken der en 24-åring er siktet for forsettlig drap på sin far.
AA170331 | - Rus er et sentralt tema i etterforskningen ¶
AA170331 - Rus er et tema.
AA170331 Her blir det snakk om observasjon, sier Christensen, som heller ikke vil si om det har vært noe rus med i bildet.
AA170331 Det er ikke mistanke om at noen har vært påvirket av rus .
VG170330 Annen rus pluss kombinasjon av alkohol utgjorde over halvparten av alle anmeldte rustilfeller i 2015 ( 52 prosent ) mot 37 prosent i 2005, heter det i UPs tilstandsanalyse.
VG170330 Andelen av saker med annen rus enn alkohol har økt de siste 10 årene.
VG170330 - Lovgivningen er rettet mot dem som bruker legemidler for å få rus , ikke de som bruker det terapeutisk mot en lidelse eller smerter.
DA170330 - Vi vil for eksempel sette ned en havarikommisjon for partnerdrap, innføre en samtykkebasert voldtektslovgivning, en egen hevnpornolov, og bygge ut krisesentertilbudet for kvinner i aktiv rus , sier hun.
BT170330 Den ga ikke utslag, og det er ikke mistanke om rus .
AA170330 Her blir det snakk om observasjon, sier Christensen, som heller ikke vil si om det har vært noe rus med i bildet.
DA170329 Psykologen fant ingen tegn til, verken som følge av psykiske problemer eller rus , at 80-åringen ikke skulle kunne gjennomgå en vanlig straffesak.
SA170328 Hvis det handler om rus , handler det fortsatt om livet.
DB170328 ( Dagbladet ) : En fersk dom fra Sør-Trøndelag tingrett har frifunnet to Rosenborg-supportere for i « selvforskyldt rus å ha forulempet eller voldt fare for andre » etter at de to 16. mai i fjor ropte høyt og viste fingeren til en gruppe Lillestrømsupportere utenfor Lerkendal.
DB170328 Ved Åsane senter blåste mannen til 1,78 i promille, og på andre prøver testet mannen positivt også på annen rus .
DA170328 Anslag fra Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser at mellom 70.000 og 140.000 personer kjører i rus hver dag, og at rus har vært en medvirkende årsak til hver fjerde dødsulykke.
DA170328 Anslag fra Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser at mellom 70.000 og 140.000 personer kjører i rus hver dag, og at rus har vært en medvirkende årsak til hver fjerde dødsulykke.
AP170328 Selvforskyldt rus påvirker ikke skyldspørsmålet.
AP170328 De mener at han kan ha hatt en psykose utløst av rus på tidspunktet, men ikke utilregnelig i rettspsykiatrisk forståelse.
AA170328 Det er ingen mistanke om rus , sier operasjonsleder Bernt Tiller i Sør-Trøndelag politidistrikt.
AA170328 Anslag fra Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser at mellom 70 000 og 140 000 personer kjører i rus hver dag, og at rus har vært en medvirkende årsak til hver fjerde dødsulykke.
AA170328 Anslag fra Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser at mellom 70 000 og 140 000 personer kjører i rus hver dag.
AA170328 Anslag fra Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser at mellom 70 000 og 140 000 personer kjører i rus hver dag, og at rus har vært en medvirkende årsak til hver fjerde dødsulykke.
AA170328 Anslag fra Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser at mellom 70.000 og 140.000 personer kjører i rus hver dag, og at rus har vært en medvirkende årsak til hver fjerde dødsulykke. ( ©NTB ) ¶
AA170328 Anslag fra Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser at mellom 70.000 og 140.000 personer kjører i rus hver dag, og at rus har vært en medvirkende årsak til hver fjerde dødsulykke. ( ©NTB ) ¶
AP170327 Her er ingen tanke på rus og ingen mulighet for rus , men nulltoleranse og objektivt ansvar.
AP170327 Her er ingen tanke på rus og ingen mulighet for rus, men nulltoleranse og objektivt ansvar.
BT170326 Hvordan kan vi hjelpe mennesker som sliter med rus og deres pårørende best mulig ?
BT170326 En kan jo begynne med å lage mange flere behandlingsplasser og hjelpetiltak, slik at mennesker som sliter med rus får den hjelpen de trenger og ikke settes i fengsel.
FV170324 Det er ifølge Vennesla kommune dobbelt så mange som sliter med rus og psykiatri i Vennesla som andre steder.
FV170324 Det er dobbelt så mange, prosentvis, som sliter med rus og psykiatri i Vennesla som andre steder.
DB170324 - På gata kan du nå bytte til deg rus mot personnumre, fortalte Ida Kristine Haugerud i Oslo Politidistrikt på IDentitet-konferansen nylig.
DA170324 I debatten om rus har MDG vært for avkriminalisering siden 1997.
DA170324 Det er ingenting som viser at legalisering vil ha noen effekt på dem som sliter med rus .
FV170323 KRISTIANSAND : Etterlyst kjørte fra politiet i rus ¶ 15.50 : En bilfører forsøkte å unndra seg kontroll på E18 ved IKEA, i østgående retning.
DB170323 - Her regner vi med at det er flere som dør brått og uventet, i ulykker knyttet til blant annet trafikk og rus , forteller Lycke Ellingsen.
AA170323 Mannen politiet antar er hovedmannen, ble kjørt til legevakta for helsesjekk med tanke på rus .
SA170322 « Det er ikke bra å bo på institusjon, det er bare en plass med mye rus og personer med atferdsproblemer », skriver Mariell Larsen.
SA170322 Det er ikke bra å bo på institusjon, det er bare en plass med mye rus og personer med atferdsproblemer.
DB170322 Det beste en kan si om Hylland Eriksens svermerier for det ghettoisering og det multikulturelle samfunnet, er at han i en euforisk rus over egne utopier har blitt blind for de negative konsekvensene av segregering og utenforskap.
DB170322 Vår politikk er kunnskapsbasert, og partiet har vært tydelig på at dette også må gjelde innenfor helse og rus .
AA170322 Vinningsgruppa, Ransgruppa, Hatkrimgruppa, Åpne rus og Familievold er eksempler på ulike grupper eller avsnitt som har spesialisert seg på spesifikke kriminalitetsområder og har hatt suksess i hovedstaden.
DA170320 Mange viktige områder er ikke tatt med blant unntakene, som for eksempel barnevern og rus .
AP170320 « Vi har ledig inntil 50 % vikariat innen psykisk helse ( 30 % ) og rus ( 20 % ) fra dags dato fram til ca 01.06.18.
DA170319 - Det er ressursbesparende å ha fokus på eldre og rus med tidlig intervensjon, i stedet for å reparere i den andre enden av skalaen.
BT170319 Det er mistanke om at han kjørte i rus i Fyllingsdalsveien. 23-åringen ble stanset av Utrykningspolitiet i en promillekontroll på utsiden av Løvstakktunelen, i retning Fyllingsdalen.
BT170319 - Det er så mye av dette, kjøring med rus eller alkohol i blodet.
DB170318 Så er du full, tar med deg noen på hotellrommet og på grunn av søvn, rus eller en kombinasjon ikke får med deg at verdisakene dine forsvinner, kan du bryte forsikringens vilkår så kraftig at du står igjen med null og niks. strenge vilkår : ¶
DA170317 Hun liker dårlig at så mange helsearbeidere utsettes for ubehag knyttet til alkohol og rus når de er på jobb.
AA170317 Også i natt har det vært hendelser i forbindelse med alkohol og rus i Trondheim.
AA170317 Mann innbringes fra sentrum, mistanke om rus kjøring med bil.
DB170315 Det var som en rus , og jeg visste at det var noe av et største jeg hadde sett i løpet av det tiåret, forteller Engseth.
AA170315 En tungtransportsjåfør ble stoppet med stigende rus mens han kjørte på E6 ved Trofors i Grane kommune.
SA170314 - Dette handler litt om rus og psykiatri.
SA170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus .
SA170314 Jonathan sliter med problemer relatert til rus , kriminalitet og psykisk helse.
SA170314 I episoden får vi et innblikk i Jonathans problemer knyttet til rus , og hvordan foreldrene hans hele tiden strekker seg for å hjelpe ham.
SA170314 Den rusavhengige trenger et alternativ til rus etter utskrivning, et ettervern som gjør det mulig å starte et rusfritt liv, et ettervern som også avlaster familien.
SA170314 Andre lider i stillhet i lang tid før de får hjelp, og fanges ikke opp av hjelpeapparatet før de selv er voksne og sliter med ubehandlede traumer og alvorlige senskader av å leve tett på et familiemedlem som sliter med rus .
SA170314 ( I debatten om Sandnes-budsjettet i 2016 sa Bjørg Riska Josefsen : - Kommunen har behov for å bygge opp ettervern for personer som sliter med rus .
FV170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus .
DB170314 Når reportasjen skal ta for seg rus , virker det som NRK selv har spist av lasset.
DB170314 Det åpner samtidig for en mer passende oppfølging av dem som har et problematisk forhold til rus .
DB170314 Rus kommer med både fordeler og ulemper.
DB170314 Rus hører ikke hjemme i justissektoren.
BT170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus .
AP170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus .
AA170314 Gaming er et større problem enn rus , sier han til NRK Trøndelag.
AA170314 | - Gaming større problem enn rus for unge som faller utenfor ¶
AA170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus .
DB170313 Fra starten av tenåra var punkrock, rus og en mye eldre kjæreste sentrale elementer i livet hennes.
BT170313 ER KLAR : Kim-Jørgen Arnetvedt har levd et langt liv med rus .
AP170313 Hun takker foreldre som våger å være « kjipe » og snakke med barna om blant annet rus .
AP170313 For å hjelpe familier i gang, har SaLTo i bydelene Ullern og Nordre Aker utarbeidet en brosjyre med råd og tips om hvordan du snakker med ungdom om rus .
AP170313 mars ¶ Rus , høyskoler, språk, psykiatri.
AP170313 februar skrev Elise Nyborg Eriksen i SAMFOR ( Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo ) om tenåringer, rus og foreldrerollen.
VG170312 Mer til rus og psykiatri ¶
VG170311 Hvorfor er hun så opptatt av rus og psykiatri ?
VG170311 Hun mener rus og psykisk helse er viktig, så da bruker hun tid og ressurser på det.
VG170310 Å være i gjeld når man skal slutte med rus , gå inn i behandling eller begynne å jobbe, er ekstremt problematisk.
VG170310 Men det trengs fortsatt svært store satsinger på rus og psykisk helse, sier Johansen.
VG170310 Han roser helseministeren for å ha gjort mye for mennesker som sliter med rus og psykiske problemer.
DB170310 Under pressekonferansen på mandag skal Trier ha virket en smule irritert da han fikk spørsmål om sitt forhold til rus , men svarte likefullt på spørsmålet : ¶
BT170310 Jeg har aldri drevet med noen form for rus .
AP170310 Tallene gjelder ikke bare Akuttseksjonen, men også Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet og Seksjon for elektive døgnopphold.
AP170310 Ledelsen ved Klinikk for psykisk helse og rus kjenner seg ikke igjen i dette.
AP170310 - Konsekvensen ble en periode der pasientene kan ha fått behandling av helsepersonell med mindre erfaring, sier sjef for Klinikk for psykisk helse og rus ved Vestre Viken, Kirsten Hørthe.
DB170309 Solberg har i mange år hatt et særlig engasjement for mennesker som har falt utenfor arbeid og skole på grunn av rus og psykiske helseplager.
DB170309 Ifølge Solberg har regjeringen flyttet rus og psykisk helse til toppen av prioriteringslista, og hun lover å fortsette med denne prioriteringen.
DB170309 Den forrige regjeringen fjernet den særskilte prioriteringen av rus og psykisk helse i helseforetakene.
AA170309 Vi har flyttet rus og psykisk helse til toppen av prioriteringslisten og vi ber om støtte i valget til å fortsette denne prioriteringen, sa Erna Solberg.
AA170309 Den forrige regjeringen fjernet den særskilte prioriteringen av rus og pyskisk helse i helseforetakene.
BT170308 Og i tekstene « sjangler [ de ] rundt som faen », i « bare rus her », og « går i bakken », med « blod på skoene, eg har blod på jakken » - sammen med « en tøs som likar tyting og en tøs som likar skriking ».
BT170308 Det dreier seg om asfalt og støv, harde vilkår - og rus - både i sangtekster og i det virkelige livet.
BT170308 Og i tekstene « sjangler [ de ] rundt som faen », i « bare rus her », og « går i bakken », med « blod på skoene, eg har blod på jakken » - sammen med « en tøs som likar tyting og en tøs som likar skriking ».
BT170308 Det dreier seg om asfalt og støv, harde vilkår - og rus - både i sangtekster og i det virkelige livet.
VG170306 I oppfølgeren til suksessen « Petter uteligger » tar eventyreren med seg åtte mennesker med ulike forhold til rus på tur med ett mål for øyet : Nordkapp.
VG170306 Det er med rus som med psykiske lidelser : Altfor mange tror det bare handler om å « ta seg sammen », for « hvor vanskelig kan det egentlig være » ?
VG170306 Når statsminister Erna Solberg holder nyttårstale mangler det ikke på omtanke for mennesker som sliter psykisk, med rus eller har « hull i CV-en » av andre årsaker.
AP170306 Rus og psykiske problemer ¶
AA170306 Stiftelsens personale består blant annet av medarbeidere som selv har slitt med eget alkohol-, narkotika- og legemiddelbruk, og som har kommet seg på beina og tilbake til et liv uten rus .
BT170305 Men hva han tenkte på og om det var rus med i bildet, vet jeg ikke.
AP170305 Hvert år har vi en dag med psykisk helse, som vi tilpasser Ullernelevene, enten temaet er deling av bilder på sosiale medier, rus , seksualitet eller noe annet, sier hun.
AP170305 Hvert år har vi en dag med psykisk helse, som vi tilpasser Ullernelevene, enten temaet er deling av bilder på sosiale medier, rus , seksualitet eller noe annet, sier hun.
AA170305 - Skam-serien tar opp alvorlig tematikk som overgrep, spiseforstyrrelser, skjønnhetstyranniet, diskriminering, fremmedfrykt, seksualitet, rus og likestilling i en realistisk og åpen setting, noe som gir omverdenen mulighet for å sette temaene på dagsorden, sa Anne Elisabeth Solsem Joakimsen, som delte ut Fredrikkeprisen på vegne Norske Kvinners Sanitetsforening.
VG170304 - « Skam-serien » tar opp alvorlig tematikk som overgrep, spiseforstyrrelser, skjønnhetstyranniet, diskriminering, fremmedfrykt, seksualitet, rus og likestilling i en realistisk og åpen setting, noe som gir omverdenen mulighet for å sette temaene på dagsorden, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening om hvorfor valget i år falt på « Skam ».
VG170304 Ifølge Schie var det ikke snakk om hverken alkohol eller rus . 14-åringen kom etter hvert tilbake til bilen og politiet fikk snakket med både faren, som er i 40-årene, og sønnen hans.
DB170304 - Skam-serien tar opp alvorlig tematikk som overgrep, spiseforstyrrelser, skjønnhetstyranniet, diskriminering, fremmedfrykt, seksualitet, rus og likestilling i en realistisk og åpen setting, noe som gir omverdenen mulighet for å sette temaene på dagsorden, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening.
DA170304 - Skam-serien tar opp alvorlig tematikk som overgrep, spiseforstyrrelser, skjønnhetstyranniet, diskriminering, fremmedfrykt, seksualitet, rus og likestilling i en realistisk og åpen setting, noe som gir omverdenen mulighet for å sette temaene på dagsorden, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening.
BT170303 Selv om det er forskjell på hva som synges om i en sang, og hva folk faktisk gjør, synes hun det er spesielt problematisk at det synges om mindreårige i forbindelse med sex og rus .
BT170303 Selv om det er forskjell på hva som synges om i en sang, og hva folk faktisk gjør, synes hun det er spesielt problematisk at det synges om mindreårige i forbindelse med sex og rus .
AP170303 Selv om det er forskjell på hva som synges om i en sang, og hva folk faktisk gjør, synes hun det er spesielt problematisk at det synges om mindreårige i forbindelse med sex og rus .
AA170303 Selv om det er forskjell på hva som synges om i en sang, og hva folk faktisk gjør, synes hun det er spesielt problematisk at det synges om mindreårige i forbindelse med sex og rus .
BT170301 | Jentene vokste opp i et hjem preget av rus .
BT170301 Hjem preget av rus
BT170301 BT er kjent med at etterforskningen viser at de to jentene skal ha vokst opp i et hjem med omsorgssvikt og rus .
SA170228 - Det jeg erfarte med rus er en tung lærdom jeg skulle ønske jeg var foruten.
SA170228 - Det jeg erfarte med rus er en tung lærdom jeg skulle ønske jeg var foruten.
FV170228 - Det jeg erfarte med rus er en tung lærdom jeg skulle ønske jeg var foruten.
BT170228 - Det jeg erfarte med rus er en tung lærdom jeg skulle ønske jeg var foruten.
BT170228 - Det jeg erfarte med rus er en tung lærdom jeg skulle ønske jeg var foruten.
AP170228 - Det jeg erfarte med rus er en tung lærdom jeg skulle ønske jeg var foruten.
AP170228 - Det jeg erfarte med rus er en tung lærdom jeg skulle ønske jeg var foruten.
SA170226 Fra kl 23 lørdag kveld til søndag morgen har politiet pågrepet 12 personer på Stord, Haugesund og på Karmøy for ulike straffbare forhold, blant tilknyttet rus og narkotika, samt vold mot politibetjenter.
AA170226 Fra kl 23 lørdag kveld til søndag morgen har politiet pågrepet 12 personer på Stord, Haugesund og på Karmøy for ulike straffbare forhold, blant tilknyttet rus og narkotika, samt vold mot politibetjenter.
DA170225 Du har hatt noen nedturer i livet, med rus og alkohol.
AP170225 Jeg kjente jeg ble sint da du, min nye saksbehandler sa : « Vi har dårlig erfaring med at sånne som du skal ut og hjelpe andre som har utfordringer med rus og psykiatri ».
AP170225 Jeg hadde akkurat lagt frem for deg at jeg ønsket å bli vernepleier og at jeg hadde lyst til å jobbe med rus og psykiatri.
AP170225 Jeg kjente jeg ble sint da du, min nye saksbehandler sa : « Vi har dårlig erfaring med at sånne som du skal ut og hjelpe andre som har utfordringer med rus og psykiatri ».
AP170225 Jeg hadde akkurat lagt frem for deg at jeg ønsket å bli vernepleier og at jeg hadde lyst til å jobbe med rus og psykiatri.
DB170224 Hvorvidt personene skal ha hatt befatning med rus , har politiet per nå ingen opplysninger om.
DA170223 De innebærer blant annet at det nå er færre enn før som jobber med psykisk helse, rus , sosiale ulikheter, minoritetshelse og rehabilitering.
AP170223 Selskapet har spesialisert seg på bo- og omsorgstilbud innen rus og psykiatri, og hadde i 2015 en omsetning på 112 millioner og overskudd før skatt på over seks millioner, ifølge Kapital.
DA170222 » Primærhelsedivisjonen med i utgangspunktet 104 ansatte, reduserte med 7,5 årsverk i 2016, innen psykisk helse og rus , i avdelingen for omsorgstjenester og innen minoritetshelse og rehabilitering.
DA170222 « Det vil gjelde på minoritetshelse og rehabilitering, psykisk helse og rus , omsorgstjenester og allmennhelsetjenester.
FV170221 - Det er ikke noe som tyder på at det har vært rus inne i bildet, sier Bruvoll.
AA170221 - Det er ikke noe som tyder på at det har vært rus inne i bildet, sier Bruvoll. ( ©NTB ) ¶
FV170220 Trailersjåføren som kjørte i rus på E 18 har fått en superkjapp dom : Fire ukers fengsel.
AP170219 Forsvareren stilte spørsmål ved om han kunne ha vært i såkalt atypisk rus under episoden og om handlingene kunne ha vært fremprovosert.
SA170217 Ifølge operasjonsleder Jøran Solheim i Sør-Vest politidistrikt mistenker politiet rus .
SA170217 Ifølge operasjonsleder Jøran Solheim i Sør-Vest politidistrikt mistenker politiet rus .
DB170217 - På gata kan du nå bytte til deg rus mot personnumre, fortalte Ida Kristine Haugerud i Oslo Politidistrikt på IDentitet-konferansen.
DB170216 Chloe har tidligere hatt problemer med rus og alkohol, men har siden hun var på rehab i 2013 vært edru og nykter.
BT170216 Å bruke penger på en helhetlig rusomsorg gir trygghet og verdighet for de i byen vår som strever med et liv i rus .
BT170216 Å bruke penger på en helhetlig rusomsorg gir trygghet og verdighet for de i byen vår som strever med et liv i rus .
AP170216 Det skjer ved at seksuelle tjenester brukes som byttemiddel for å skaffe for eksempel alkohol til en fest, rus , klær eller andre materielle goder.
AA170216 Tall fra Trygg Trafikk viser at det hver dag er 30 000 sjåfører med promille på norske veier - og hver femte dødsulykke i trafikken skyldes kjøring i rus .
AA170216 Det må altså mer til enn et foreldremøte om rus i niende klasse for å sikre en trygg ungdomstid.
AA170216 Den beste forebyggingen er den som ikke handler om rus i det hele tatt, men om god barndoms- og ungdomstid.
AA170216 Aktivitet og foreldreengasjement reduserer sjansen for å ty til festing og rus .
AA170216 Rus : På slutten av 1990-tallet oppga 17 prosent av unge islendinger at de hadde prøvd cannabis siste måned, i 2015 svarte bare 3,3 prosent ja på det samme spørsmålet.
BT170215 Tall fra Trygg Trafikk viser at det hver dag er 30.000 sjåfører med promille på norske veier - og hver femte dødsulykke i trafikken skyldes kjøring i rus .
AA170215 Tall fra Trygg Trafikk viser at det hver dag er 30.000 sjåfører med promille på norske veier - og hver femte dødsulykke i trafikken skyldes kjøring i rus .
SA170214 « Midlene er skuslet bort på rus og fest », konstaterer dommeren.
SA170214 I stedet skuslet han bort en halv million kroner på rus og fest.
AA170214 Utbyttet på en halv million kroner gikk til rus og festing. 27-åringen fra Fana i Bergen solgte både telefoner, billetter og gravemaskiner - blant annet på finn.no - men kjøperne fikk ikke det de skulle ha, skriver Bergens Tidende.
AA170214 Det står også i dommen at pengene han hare svindlet til seg « er skuslet bort på rus og fest ».
BT170213 « Midlene er skuslet bort på rus og fest », konstaterer dommeren.
BT170213 I stedet skuslet han bort en halv million kroner på rus og fest.
AA170213 Svært mange transpersoner opplever å bli diskriminert, og mange sliter i større grad enn andre med psykisk uhelse, rus og selvmordstanker.
FV170212 Ingen mistanke om rus eller uforsvarlig kjøring.
SA170211 DEBATT : Tilbakefall til rus og kriminalitet etter endt soning er et stort problem for rusavhengige i fengsel.
DB170211 Hun vokste opp i en hverdag preget av rus , hvor kokain og heroin ble brukt av foreldrene hennes.
DB170210 Til Huffington Post forteller Rus Wetherell, som laget sekvensen med de mystiske fotavtrykkene, at han mente å lage et « bak sykkelskjulet-øyeblikk ».
SA170209 Barcelona ( ESP ) CSKA Moskva ( RUS ) Dynamo Kyiv ( UKR ) Paris Saint-Germain ( FRA ) Porto ( POR ) PSV Eindhoven ( NED ) Real Madrid ( ESP ) Sevilla ( ESP ) ¶
AP170209 Barcelona ( ESP ) CSKA Moskva ( RUS ) Dynamo Kyiv ( UKR ) Paris Saint-Germain ( FRA ) Porto ( POR ) PSV Eindhoven ( NED ) Real Madrid ( ESP ) Sevilla ( ESP ) ¶
BT170207 Det avslører et kunnskapsløst syn på rus .
VG170206 Peter Svidler ( RUS ).
VG170206 Jan Nepomnjasjtsji ( RUS ).
VG170206 Evgeny Tomashevsky ( RUS ).
VG170206 Ernesto Inarkiev ( RUS ).
VG170206 Dmitry Jakovenko ( RUS ).
VG170206 Aleksander Rjazantsev ( RUS ).
VG170206 Aleksander Grisjtsjuk ( RUS ).
AP170206 | Peer Gynt, tester i skolen, skisesong, kommunister og rus Kort sagt 7. februar ¶
DB170205 2 Chervotkin RUS
DB170205 1 Bolshunov RUS
BT170204 | Skammen over å ha rus i familien ¶
VG170203 9 Gjøran Tefre ¶ 10 Anton Gafarov ( RUS ) ¶ 11 Even Northug ¶ 12 Vegard B Nilsen ¶ 13 Aleksander D Ek ¶ 14 Petter Northug jr. 15 Andreas M Steen ¶ 16 Even S Hippe ¶ 17 Kasper Stadaas ¶ 18 Eivind Bakkene ¶ 19 Emil Nyeng ¶ 20 Erik Valnes ¶ 21 Sindre O Palm ¶ 22 Pål T Aune ¶ 23 Ragnar B Andresen ¶ 24 Andrew Young ( GBR ) ¶ 25 Torstein Bu ¶
VG170203 5 Sergej Ustjugov ( RUS ) ¶
VG170203 Alle de ulike syntetiske stoffene har en stimulerende rus , og stoffene betegnes som ulovlige legemidler.
FV170203 Vi vet også at rundt 130.000 turer kjøres i rus hver dag, og at dette også medfører alvorlige ulykker, påpeker Årøen.
FV170203 Samtidig vet vi at mange av dem som kjører i rus eller med ekstremt høy fart gir blaffen i om de blir stoppet og får en bot.
FV170203 - 130.000 turer kjøres i rus hver dag ¶
FV170203 Vi vet også at rundt 130.000 turer kjøres i rus hver dag, og at dette også medfører alvorlige ulykker, påpeker Årøen.
FV170203 Samtidig vet vi at mange av dem som kjører i rus eller med ekstremt høy fart gir blaffen i om de blir stoppet og får en bot.
FV170203 - 130.000 turer kjøres i rus hver dag ¶
BT170203 Vi vet også at rundt 130.000 turer kjøres i rus hver dag, og at dette også medfører alvorlige ulykker, påpeker Årøen.
BT170203 Samtidig vet vi at mange av dem som kjører i rus eller med ekstremt høy fart gir blaffen i om de blir stoppet og får en bot.
BT170203 - 130.000 turer kjøres i rus hver dag ¶
BT170203 Vi vet også at rundt 130.000 turer kjøres i rus hver dag, og at dette også medfører alvorlige ulykker, påpeker Årøen.
BT170203 Samtidig vet vi at mange av dem som kjører i rus eller med ekstremt høy fart gir blaffen i om de blir stoppet og får en bot.
BT170203 - 130.000 turer kjøres i rus hver dag ¶
AP170203 Vi vet også at rundt 130.000 turer kjøres i rus hver dag, og at dette også medfører alvorlige ulykker, påpeker Årøen.
AP170203 Samtidig vet vi at mange av dem som kjører i rus eller med ekstremt høy fart gir blaffen i om de blir stoppet og får en bot.
AP170203 - 130.000 turer kjøres i rus hver dag ¶
AP170203 Vi vet også at rundt 130.000 turer kjøres i rus hver dag, og at dette også medfører alvorlige ulykker, påpeker Årøen.
AP170203 Samtidig vet vi at mange av dem som kjører i rus eller med ekstremt høy fart gir blaffen i om de blir stoppet og får en bot.
AP170203 - 130.000 turer kjøres i rus hver dag ¶
AA170203 Vi vet også at rundt 130.000 turer kjøres i rus hver dag, og at dette også medfører alvorlige ulykker, påpeker Årøen.
AA170203 Samtidig vet vi at mange av dem som kjører i rus eller med ekstremt høy fart gir blaffen i om de blir stoppet og får en bot.
AA170203 - 130.000 turer kjøres i rus hver dag ¶
BT170202 Det er jo sånn at de aller fleste i samfunnet kjenner noen som lider som følge av rus , og musikerne vil gjerne bidra.
AA170202 Rus
AP170130 Men nå har han brutt med et liv som etter hvert besto av pengejakt, rus , trusler, vold og tøffere konkurranse om å selge hasj og marihuana.
AP170130 Men nå har han brutt med et liv som etter hvert besto av pengejakt, rus , trusler, vold og tøffere konkurranse om å selge hasj og marihuana.
DB170128 Han visste imidlertid godt at Cappelen hadde kjenninger i det kriminelle miljøet og at han i perioder slet med rus .
DB170128 Noen kan bruke rus , mens andre lener seg mot religion.
DB170127 - I helseforetakene forskes det hele tiden og folk etter- og videreutdannes kontinuerlig, mens kommunene de siste årene har fått flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten og nå innen psykiatri og rus , uten at det samme har skjedd der, sier Pedersen.
DB170127 Slet med rus
BT170127 Ifølge Jaffery er trusler mot deres bussjåfører noe som « skjer fra tid til annen », gjerne knyttet til rus .
BT170126 Personer som lever med aktiv rus .
BT170126 Personer med dobbeltdiagnoser- rus og psykiatri.
AP170125 Klienten er domfelt minst seks ganger tidligere, vesentlig for rus og promillekjøring, men også vold.
AP170125 Klienten er domfelt minst seks ganger tidligere, vesentlig for rus og promillekjøring, men også vold.
BT170123 Han er i utgangspunktet ikke til fare for andre, men har en lei hang til rus og båttyveri, sa Vangberg til BT fredag.
BT170123 Han har et langt liv med rus bak seg, men har de siste ti årene gått på LAR og fått et godt liv på Askøy.
BT170123 Jussprofessoren fra UiB har skapt mye debatt det siste året, særlig gjennom innlegg som omhandler voldtekt, rus og politiet.
DB170118 Jensen har tidligere også forklart at Cappelen i perioder var sterkt preget av rus .
DB170117 Ingen tenker jo klart i rus .
AP170117 Vi har nylig brukt tre år av våre liv på en kunnskapsbasert lærebok om rusproblemene ( Rus og avhengighet ) og reagerer på en del lettvinte påstander og uklare begreper.
AP170116 | Jeg setter ord på en moralsk magefølelse om rus Anders Danielsen Lie ¶
AP170116 Moralisme har gjort mye skade på rusfeltet, men jeg tror vi må øve vår toleranse for komplekse sannheter : Tabuer knyttet til rus kan også virke siviliserende og regulerende, på individ- og samfunnsnivå.
AP170116 Den siste ukens debatt viser hvordan enkelte legemidler ikke lenger nødvendigvis brukes mot sykdom, men like gjerne prestasjonsfremmende eller til rus .
BT170114 En fadder i Wayback må ha soningserfaring og være hundre prosent ferdig med kriminalitet og rus .
DB170112 Jeg stusset ikke så mye over det, men erfaringen etter perioden med rus , var at vi ikke ville bruke ham som operativ informant mer.
BT170112 | Om rus og menn ¶
BT170112 Ruspolitikk er et uhyre interessant liberalt dilemma, men friheten til å velge rus er også blant de minst viktige frihetene å kjempe for.
BT170112 Målet bør være mindre rus .
BT170112 Mindre rus ville gjort samfunnet bedre, fordi det er en sammenheng mellom bruk og misbruk.
BT170112 Men når jeg mener det neste, riktige skrittet i norsk ruspolitikk kan være legalisering, er det ikke fordi rus er ufarlig.
BT170112 Men hvor prekært er det egentlig å sørge for at alle skal få velge rus som vi ellers velger sjokolade i en twist-pose ?
BT170112 Men det overordnede målet bør likevel ikke være mindre rus , men å redusere de totale skadevirkningene.
BT170112 Men det bør være håp om en fordomsfri debatt der legalisering vurderes som en løsning - også når målet er mindre rus .
BT170112 Med mindre rus , vil færre se venner dope seg i hjel.
BT170112 Ingen som liker å slappe av med en øl bør derfor dømme andre som slapper av med annen rus .
BT170112 Friheten til å leve livet etter eget ønske står mot hensynet til dem som skades av egen og andres rus .
BT170112 Det er langt viktigere å jobbe for å bekjempe skadevirkningene av rus enn å vise omsorg for dem som foretrekker andre rusmidler enn alkohol.
BT170112 Det er langt viktigere å jobbe for å bekjempe skadevirkningene av rus enn å vise omsorg for dem som foretrekker andre rusmidler enn alkohol, skriver Frøy Gudbrandsen FOTO : BERGENS TIDENDE ¶
DN170111 Det gir mestringsfølelse, adrenalin og en rus som varer over lang tid.
BT170111 På grunn av historien med rus , ble han likevel ansett som for ustabil til å være informant i aktivt samarbeid med politiet.
DB170109 Rus .
DN170108 * Innenfor helsefag tilbyr UiS fra høsten av to nye masterstudier, henholdsvis rus og psykisk helsearbeid og helsesøsterfag.
AP170108 Lie beskriver kommentator i Dagbladet, Aksel Braanen Sterri, som « en slags cheerleader for den rusliberale skravleklassen, » og mener hans ytringer om rus er mer preget av « glødende aktivisme enn kjølige betraktninger.
AP170108 Lie beskriver kommentator i Dagbladet, Aksel Braanen Sterri, som « en slags cheerleader for den rusliberale skravleklassen, » og mener hans ytringer om rus er mer preget av « glødende aktivisme enn kjølige betraktninger.
AP170108 Det er et spørsmål om hvorvidt vi ønsker et samfunn der vi behandler mentale plager med rus eller ikke, skriver lege Anders Danielsen Lie.
DA170107 Politiet mente han var påvirket av rus , og mannen, en 21-åring, ble anmeldt etter at det ble tatt prøve av ham, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.
DB170104 Morten Joachim Henriksen ( 42 ) mistet tre av sine nærmeste til rus og skrev et teaterstykke om det.
SA170101 Noen sliter med rus og angst.
FV170101 ÅSERAL : Kjørte i rus ¶ 01.15 : En mann blir anmeldt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand ved Håvestøl på Bortelidvegen.
BT161230 En oppvekst preget av vold og rus endte med et opphold i Bergen fengsel.
AP161201 nom mange år vist et brennende engasjement for barna, blant annet med fjorårets Du ser det ikke før du tror det - et kampskrift for barns rettigheter, eller det ferske Barnehjernevernet, grunnlagsdokumentet for pilotbydelene som nå har begynt å dele ut skjemaer for å avdekke problemer med vold og rus i familiene.
AP161201 ige politiske grepene er å rekruttere flere til barnehagelærerutdanningen, styrke selve utdanningen og videreutdanningen, gi rom for flere barnevernspedagoger i tillegg til barnehagelærerne, og ikke minst få på plass en bemanningsnorm i barnehageloven, slik at de som er kvalifisert til å avdekke rus og vold får tid til å jobbe med det i stedet for å te
AP161201 Fysj og skam og hysj ¶ Rus og vold er noe av det mest skambelagte som finnes.
AP161201 Alle, inkludert byråd Inga Marte Thorkildsen, vil gjerne gjøre noe for barn som er utsatt for rus og vold i familien.
BT161010 Man skal ikke møte rus eller ruspåvirkede personer på idrettsarrangement, sier Øvregård, og viser til bestemmelsene.
BT161003 Hanne Cecilie Widnes er generalsekretær i rusorganisasjonen IOGT Norge, som arbeider for en politikk som kan redusere forbruket og skadene ved rus .
FV160826 HØSTE LIKES : Selvskrytekulturen gir en kortvarig rus , mener psykolog Per-Einar Binder.
FV160826 - Det gir en kortvarig rus , vi stimulerer et belønningssystem.
SA160825 HØSTE LIKES : Selvskrytekulturen gir en kortvarig rus , mener psykolog Per-Einar Binder.
SA160825 - Det gir en kortvarig rus , vi stimulerer et belønningssystem.
BT160825 HØSTE LIKES : Selvskrytekulturen gir en kortvarig rus , mener psykolog Per-Einar Binder.
BT160825 - Det gir en kortvarig rus , vi stimulerer et belønningssystem.
AP160825 HØSTE LIKES : Selvskrytekulturen gir en kortvarig rus , mener psykolog Per-Einar Binder.
AP160825 - Det gir en kortvarig rus , vi stimulerer et belønningssystem.
FV160816 - Det å prioritere egen rus fremfor å være tilstede for egne barn tolereres altså ikke i befolkningen, mens å drikke litt for eksempel i helger og på ferie sammen med barna opplever de fleste som helt uproblematisk, sier Haavind, og påpeker : ¶
BT160816 - Det å prioritere egen rus fremfor å være tilstede for egne barn tolereres altså ikke i befolkningen, mens å drikke litt for eksempel i helger og på ferie sammen med barna opplever de fleste som helt uproblematisk, sier Haavind, og påpeker : ¶
VG160812 - Vi har nulltoleranse ovenfor rus , og denne må mannskapet forholde seg til når de er på jobb, sier Bjørnflaten, ¶
AP160808 Rapperen OnklP i 2004 ble arrestert og bøtelagt, angivelig etter å ha gått løs på vaktene i overstadig rus .
AP160719 - Han var påvirket av rus og husket ikke hele episoden, men var ydmyk og lei seg for det som hadde skjedd.
VG160623 Forskjellen er at dette skjer med veldig unge mennesker, på høylys dag og uten at rus er involvert, sier Ansok til VG.
AP160611 Jentenes søken mot fest, rus og sex bygger seg opp til skjellsettende situasjoner.
AP160510 | Jan Bøhler om prosjekt Groruddalen : - Innsatsen må rettes mot rus og radikalisering ¶ ¶ afp000329652-KdYzpIPVii.jpg FOTO : Ingar Storfjell ¶
AP160510 - Vi ser et stadig økende problem med rus og narkotika helt ned i ungdomsskolen.
AP160510 Rus og radikalisering ¶
AP160503 Det kan redde livsgleden, og det kan gjøre at mange barn og unge får et liv fylt med alt annet enn angst, depresjoner og rus .
AP160503 Angst ? Rus ?
BT160419 - Folk som generelt drikker lite alkohol resten av sesongen, kommer lettere i rus .
AP160410 - Den vanligste årsaken til at vi kontakter fastlegen vår er psykiske lidelser som depresjoner, spiseforstyrrelser, rus og angst, og hvert år tar mer enn 500 nordmenn sitt eget liv.
SA160407 Blå Kors tilbyr hjelp til rus - og spilleavhengige.
SA160407 Bergens Tidende har også vært i kontakt med Hjelpelinjen for spilleavhengige og Akan kompetansesenter, som jobber med å forebygge og håndtere rus og avhengighet på arbeidsplassene.
FV160407 Blå Kors tilbyr hjelp til rus - og spilleavhengige.
FV160407 Bergens Tidende har også vært i kontakt med Hjelpelinjen for spilleavhengige og Akan kompetansesenter, som jobber med å forebygge og håndtere rus og avhengighet på arbeidsplassene.
BT160407 Blå Kors tilbyr hjelp til rus - og spilleavhengige.
BT160407 Bergens Tidende har også vært i kontakt med Hjelpelinjen for spilleavhengige og Akan kompetansesenter, som jobber med å forebygge og håndtere rus og avhengighet på arbeidsplassene.
AP160407 Blå Kors tilbyr hjelp til rus - og spilleavhengige.
AP160407 Bergens Tidende har også vært i kontakt med Hjelpelinjen for spilleavhengige og Akan kompetansesenter, som jobber med å forebygge og håndtere rus og avhengighet på arbeidsplassene.
DA160323 De mumlet noe om ungdommens ville festing og hvordan sukker tross alt er en slags rus .
AP160322 28 pakke forløp er innført for kreftpasienter, og det skal utarbeides pakkeforløp innen hjerneslag, rus og psykisk helse.
SA160318 At det inntrufne har skjedd i fylla eller under annen rus , mener banken heller ikke forandrer på den saken.
SA160318 - Banken kan ikke holdes ansvarlig for kundens pengebruk som er foretatt i selvforskyldt rus , mente banken.
SA160318 Rus ikke selvpåført ¶
BT160308 Vi hever også stemmene mot trange kjønnsroller og for sekstimersdagen, mot « samlebåndsfødsler » og for egne krisesentre for kvinner i rus .
AP160302 Selvskading og rus forekommer hyppig hos skeive unge som tilhører en konservativ kristen menighet.
AP160222 Gitte Huus, avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet, sier de har bedt om å få en oversikt over behandlingstilbudet for voksne som utøver vold, barn og unge utsatt for vold og seksuelle overgrep og barn og unge som utøver vold og seksuelle overgrep.
AP160203 Byen med det store hjertet innehar enorme berg av triste skjebner, fattigdom, vold, psykiatri og rus .
AP160129 Idrett er bra til å skape en begeistringens rus .
AP160120 Dette gjelder alle former for rus , også alkoholmisbruk.
AP160117 » Men mest av alt er jeg opptatt av alle barn som er pårørende til foreldre som sliter med fysisk og psykisk sykdom og rus .
AP160111 Dette året går med til jetsetliv og rus - og til å lage Station to Station.
BT160108 Jeg har vokst opp med psykiatri og rus tett på livet det ble veldig meningsfullt å ha den bakgrunnen jeg hadde selv.
FV160106 Mistanke om rus
FV160106 ADHD har siden 1950-60-tallet vært behandlet med sentralstimulerende legemidler gitt i små doser som ikke skaper rus eller avhengighet.
AP160106 I dag kan ansatte på institusjoner for behandling av rus og adferdsproblemer få omfattende unntak fra loven, for å sikre stabilitet i bemanningen.
AP160106 ADHD har siden 1950-60-tallet vært behandlet med sentralstimulerende legemidler gitt i små doser som ikke skaper rus eller avhengighet.
AP160106> ADHD har siden 1950-60-tallet vært behandlet med sentralstimulerende legemidler gitt i små doser som ikke skaper rus eller avhengighet.
AP160106> target="avis" href= ADHD har siden 1950-60-tallet vært behandlet med sentralstimulerende legemidler gitt i små doser som ikke skaper rus eller avhengighet.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= ADHD har siden 1950-60-tallet vært behandlet med sentralstimulerende legemidler gitt i små doser som ikke skaper rus eller avhengighet.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= ADHD har siden 1950-60-tallet vært behandlet med sentralstimulerende legemidler gitt i små doser som ikke skaper rus eller avhengighet.