AP170612 Stanse rullebaneutbygging på Gardermoen og avskaffe Tax-free-ordningen.
AP170612 Stanse rullebaneutbygging og avskaffe Tax-free-ordningen.
AP170612 Stanse rullebaneutbygging på Gardermoen og avskaffe Tax-free-ordningen.