VG171204 Regjeringen har sagt nei til rovviltnemndenes forespørsel om å ta ut hele familiegruppen.
DN171114 - Den norske delbestanden av ulv vil fortsette å vokse også med rovviltnemndenes vedtatte kvoter for lisensfelling og skadefelling.
DA171114 - Den norske delbestanden av ulv vil fortsette å vokse også med rovviltnemndenes vedtatte kvoter for lisensfelling og skadefelling.
AP171114 - Den norske delbestanden av ulv vil fortsette å vokse også med rovviltnemndenes vedtatte kvoter for lisensfelling og skadefelling.
VG170919 Gunnar Gundersen, avtroppende stortingsrepresentant for Høyre i Hedmark, mener departementet må følge rovviltnemndenes beslutning.
VG170919 Det må være et minstekrav at man følger rovviltnemndenes anbefaling, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet.
AP170919 Det må være et minstekrav at man følger rovviltnemndenes anbefaling, sier hun til VG.
AA170718 Helgesen stanset i fjor rovviltnemndenes vedtak om jakt innenfor ulvesonen, noe som skapte voldsomt rabalder. ( ©NTB ) ¶
AA170626 - Rovviltnemndenes vedtak er en direkte oppfølging av Stortingets ulvepolitikk.
VG170608 Han er likevel ikke enig med Frogner i Bondelaget i at situasjonen vi nå ser i Gran ville vært unngått dersom Helgesen ikke hadde stoppet rovviltnemndenes bestemmelse om å felle 47 ulver.
VG170608 Etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ikke gikk med på rovviltnemndenes bestemmelse om å felle 47 ulver, ble tallet satt til 15.
AA170315 Han mener han ikke kunne tatt initiativ til å endre loven samtidig som han behandlet klagene på de lokale rovviltnemndenes fellingstillatelser før jul.
AA170312 Gundersen har vært krass mot partiets egen miljøminister Vidar Helgesen, som overprøvde de lokale rovviltnemndenes vedtak om hvor mange ulv som skal felles i år.
AP170223 Rovviltnemndenes vedtak om å tillate felling av 47 ulv denne sesongen er et direkte resultat av dette ulveforliket.
DB170110 Helgesen viser til at rovviltnemndenes vedtak om å åpne for lisensjakt på inntil 32 ulver i fire ulverevir i Hedmark ble omstøtt fordi lovavdelingen i Justisdepartementet fastslo at skadepotensialet ikke er godt nok dokumentert.
AP170106 - Det er ikke rettslig grunnlag for å hevde at rovviltnemndenes vedtak er i strid med naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen, slik statsråd Helgesen mener, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes.
AP170104 Helgesens konklusjon var at rovviltnemndenes lisensjakt-vedtak om å skyte 47 ulv er i strid med både Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.
AP170104 Helgesens konklusjon var at rovviltnemndenes lisensjakt-vedtak om å skyte 47 ulv er i strid med både Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.
AP170101 Han konkluderte med at rovviltnemndenes lisensjakt-vedtak er i strid med både Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.
AP170101 Han konkluderte med at rovviltnemndenes lisensjakt-vedtak er i strid med både Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.