DB171201 Det skyldes altså endringer Stortinget gjorde i rovviltforskriften i vår, som åpner for at regjeringen kan gjøre andre juridiske vurderinger enn den gangen.
VG170919 Når de anbefaler 36 er det godt innenfor rovviltforskriften , lover og konvensjoner, sier Arnstad til VG.
VG170919 Etter ulverabalderet ba Stortinget regjeringen om å endre rovviltforskriften .
AP170919 Saken endte med at Helgesen i sommer endret rovviltforskriften .
DB170823 I stedet bes regjeringen endre rovviltforskriften og sørge for en forvaltningspraksis som er i tråd med Stortingets vilje.
VG170721 - Miljødirektoratet har hjemmel til slike uttak etter rovviltforskriften , og det har også blitt gitt politiske føringer fra Stortinget som åpner opp for denne typen uttak.
VG170626 Siden ulvebråket i vinter har rovviltforskriften i naturmangfoldloven blitt endret.
DA170619 I stedet bes regjeringen endre rovviltforskriften og sørge for en forvaltningspraksis som er i tråd med Stortingets vilje.
AP170612 april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften .
AA170608 | Regjeringen har endret rovviltforskriften etter ulvestrid ¶
AA170608 Etter en heftig ulvestrid og instruks fra Stortinget har miljøminister Vidar Helgesen ( H ) endret rovviltforskriften .
DB170503 Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad, kan fortelle Dagbladet at hun har forhåpninger om at MDG-politiker Solum holder seg til Stortingets vedtak og til Rovviltforskriften i sitt nye lederverv.
DB170503 Helgesen snur i ulvesaken - endrer rovviltforskriften
DB170503 Etter et halvår med ulvebråk, har klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i april med på å endre rovviltforskriften , slik flertallet i Stortinget har bedt om.
DB170426 Riktignok gir ikke den endrede rovviltforskriften noen blankofullmakt for lisensjakt ; lovens paragraf 18 c sier at hvert enkelttilfelle må vurderes for seg.
DB170426 I stedet har energi- og miljøkomiteen gitt en innstilling der regjeringen og Helgesen blir bedt om å endre rovviltforskriften slik at en kan tolke naturmangfoldloven annerledes.
VG170425 I Stortinget tirsdag gikk heller Sp, Ap, Høyre, Frp og KrF inn for å instruere Helgesen om å endre rovviltforskriften slik at hensynet til jaktinteresser, folks frykt og distriktspolitikk skal kunne vektlegges mer slik at det kan bli enklere å felle ulv.
VG170425 Helgesen bekreftet overfor Stortinget at han nå vil endre rovviltforskriften .
VG170425 Samtidig lovet han å umiddelbart følge opp vedtaket med å endre rovviltforskriften .
VG170425 Stortinget behandler tirsdag et forslag fra regjeringen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
VG170425 Istedenfor går stortingsflertallet, som inkluderer Helgesens eget parti Høyre og regjeringsfelle Frp, inn for å endre rovviltforskriften og at det skal være stortingsflertallets merknader som skal legges til grunn for videre oppfølging av ulveforvaltningen.
DB170425 Nå - etter et halvår med bråk - vil statsråden endre rovviltforskriften , slik flertallet i Stortinget har bedt om.
DB170425 I stedet bes regjeringen endre rovviltforskriften og sørge for en forvaltningspraksis som er i tråd med Stortingets vilje.
DB170425 Han lovte å sette i gang endringer i rovviltforskriften nå med en gang.
DB170425 Helgesen snur i ulvesaken - endrer rovviltforskriften
DA170425 Samtidig lovet han å umiddelbart følge opp vedtaket med å endre rovviltforskriften .
AP170425 Samtidig lovet han å umiddelbart følge opp vedtaket med å endre rovviltforskriften .
AA170425 Samtidig lovet han å umiddelbart følge opp vedtaket med å endre rovviltforskriften .
AA170425 Samtidig lovet han å umiddelbart følge opp vedtaket med å endre rovviltforskriften .
AA170425 Samtidig lovet han å umiddelbart følge opp vedtaket med å endre rovviltforskriften .
AA170425 Stortinget behandler tirsdag et forslag fra regjeringen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
AP170424 Sist uke instruerte et flertall av partiene Helgesen til å endre rovviltforskriften i et nytt forsøk på å gjøre det mulig å komme ned mot bestandsmålet Stortinget har satt på 4 - 6 hvalpekull i året.
AP170424 Han sier også at marsjordren energi- og miljøkomiteen ga Helgesen før helgen, om å endre Rovviltforskriften , ikke gir lovhjemmel for å felle flere ulv.
AP170424 april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften .
VG170421 Marit Arnstad har trolig rett i at komiteens avvisning av statsrådens lovendring og den samtidige anmodning om å endre rovviltforskriften , må forstås som en instruks.
VG170420 Istedenfor går stortingsflertallet, som inkluderer Helgesens eget parti Høyre og regjeringsfelle Frp, inn for å endre rovviltforskriften og at det skal være stortingsflertallets merknader som skal legges til grunn for videre oppfølging av ulveforvaltningen.
VG170419 Her går klima- og miljøminister Vidar Helgesen på flere nederlag : Det er ikke flertall for å endre naturmangfoldloven slik Helgesen foreslår, i tillegg går et flertall av partiene inn for å endre rovviltforskriften slik at hensynet til jaktinteresser, folks frykt og distriktspolitikk skal kunne vektlegges mer slik at det kan bli enklere å felle ulv.
DN170419 Der bes Helgesen og regjeringen eksplisitt om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
BT170419 Der bes Helgesen og regjeringen eksplisitt om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
AP170419 Der bes Helgesen og regjeringen eksplisitt om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
AA170419 Der bes Helgesen og regjeringen eksplisitt om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
AA170314 - Dette er lureri nok en gang, sier Trygve Slagsvold Vedum, og viser til at Helgesen tidligere i år endret rovviltforskriften og utvidet jaktperioden til 31. mars, uten at det i seg selv åpner for å felle flere ulv.
DB170310 Stortinget må nå pålegge departementet å endre rovviltforskriften slik at vi kan få et større uttak av ulv, sier Marit Arnstad.
AA170309 Avisen skriver at stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen og Ingjerd Schou foreslo en endring i rovviltforskriften da Høyre hadde gruppemøte på Stortinget onsdag.
VG170308 ULVEOPPRØRER : Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen ( H ) fra Hedmark mener klimaministeren må endre rovviltforskriften slik at flere ulv kan skytes.
VG170308 Stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen og Ingjerd Schou hadde på forhånd bestemt seg for å spørre klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om mulighetene for å endre rovviltforskriften .
VG170308 Selv om han er glad for det han oppfatter som positive signaler fra statsråden, sier han seg ikke fornøyd før rovviltforskriften er endret slik at den er i overensstemmelse med naturmangfoldloven.
DB170308 - Det er rovviltforskriften som må skrives om.
FV170303 * I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen.
AP170303 * I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen.
AP170303 * I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen.
VG170223 * I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen.
DB170130 I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen.
BT170130 I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen.