VG170816 FN vurderer nå risikoen for et nytt skred og en ny flom.
VG170816 - Også her er det stort nedbørspotensial, og nå har vi en situasjon hvor jordsmonnet blir stadig mer mettet av vann, noe som øker risikoen for overvannsproblemer og flom.
DN170816 - Vi må ta risikoen for å bidra til videre drift.
DN170816 Risikoen tar Viken Skog.
AA170816 Moss bruker befolkningsstatistikken for å definere tiltak for å redusere risikoen , som prosjektet « Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier ».
AA170816 Det sentrale spørsmålet er om de er klar over risikoen og hva de gjør for å forebygge barnefattigdom, sier Stokkereit.
AA170816 - Plassering på rangeringen er ikke akkurat det viktige i denne saken, men å demme opp for den risikoen som faktisk er til stede.
AA170816 - Hensikten er å sette søkelyset ikke bare på allerede eksisterende fattigdom, men også på risikoen for at den skal øke.
AA170816 Men, av respekt for de menneskene som verken kan eller bør ta denne risikoen , mener jeg bildet bør nyanseres.
VG170815 Solvik påpeker at det er en viktig forskjell på snopdop, og hasj og marihuana : ¶ - Risikoen for psykotiske reaksjoner er større, sier hun.
VG170815 Men la det også være klart : Risikoen for ensomhet, angst og depresjon øker med alderen.
VG170815 For prosjektene som kommer sent i planperioden og som ikke prioriteres fullfinansiert, er muligens risikoen for utsettelser størst, sier Stenersen.
SA170815 De tar risikoen med å ha varelager, og gir foreløpig 50 prosent av inntektene tilbake til utøverne.
DN170815 Cantor noterer seg at effekten av utløpsdatoen for « lockup»-perioden og risikoen for utsiktene er fullt reflektert i aksjekursen.
DB170815 ¶ RISIKO : En ny studie fra Kreftregisteret viser at hudkontakt med råolje og benzen øker risikoen for hudkreft.
DB170815 Soling øker også risikoen for begge kreftformer, og det kan være uheldig å kombinere stråling fra sola og kreftfremkallende kjemiske forbindelser, da den ene eksponeringen kan forsterke effekten av den andre.
DB170815 Funnene er så tydelige at vi mener at det er sannsynlig at den økte risikoen skyldes kontakt med råolje som også inneholder benzen, sier Stenehjem.
DB170815 Risikoen for hudkreft øker med varigheten av hudkontakt med benzen og råolje i arbeidet, viser Kreftregisterets nye undersøkelse.
DB170815 Det reduserer muligens også risikoen for at det oppstår tilfeller av seksuell trakassering.
DA170815 Foto : Marit Hommedal, NTB scanpix ¶ Risikoen for hudkreft øker med varigheten av hudkontakt med benzen og råolje i arbeidet, viser Kreftregisterets nye undersøkelse.
BT170815 De tar risikoen med å ha varelager, og gir foreløpig 50 prosent av inntektene tilbake til utøverne.
AP170815 De tar risikoen med å ha varelager, og gir foreløpig 50 prosent av inntektene tilbake til utøverne.
AA170815 Risikoen for hudkreft øker med varigheten av hudkontakt med benzen og råolje i arbeidet, viser Kreftregisterets nye undersøkelse.
DN170814 Den mer reelle risikoen knyttet til det hele er forverrede økonomiske relasjoner mellom USA og Kina, skriver Borgen Gjerde i en oppdatering mandag.
DA170814 Studier har blant annet vist at ulikhet øker risikoen for at det blir mer vold og sosial uro, og at tilliten til politikere og demokratiet blir mindre.
DA170814 Studier har blant annet vist at ulikhet øker risikoen for at det blir mer vold og sosial uro, og at tilliten til politikere og demokratiet blir mindre.
AP170814 august omtaler risikoen med å spise understekte hamburgere med enterohemoragiske E. coli bakterier.
AA170812 Foto : NUPI ¶ ¶ Risikoen for en militær konflikt mellom de to landene er svært høy, advarer Russlands utenriksminister Sergej Lavrov fredag, ifølge nyhetsbyrået Tass.
DN170811 | Russisk minister : - Jeg tror risikoen er svært høy ¶
DN170811 - Jeg tror risikoen er svært høy, spesielt når man ser på språkbruken, når det kommer direkte trusler om maktbruk, sa Lavrov.
DN170811 - Høy risiko ¶ Risikoen for en militær konflikt mellom de to landene er svært høy, advarer Russlands utenriksminister Sergej Lavrov fredag, ifølge nyhetsbyrået Tass.
DN170811 - Risikoen som dukker opp nå ser ut til å være mer politisk enn økonomisk, noe som gjør den spesielt vanskelig å prise inn, skriver Dalio i en oppdatering ifølge Bloomberg News.
DN170811 Olsen trekker også frem at meglerhuset anslår risikoen for krig som lav.
DN170811 Den nordkoreanske risikoen er alltid vanskelig å forutsi.
DN170811 - Vi ser investorer overføre verdier til digitale valutaer for å spre risikoen ved et kraftig børsfall.
DB170811 Det må selskapene ta hensyn til i sin planlegging, den økonomiske risikoen er økende.
DB170811 Det bidrar til å redusere risikoen på sparingen din.
AP170811 Den risikoen bør han ikke bli belastet med, sa Lund til E24.
AP170811 - Skatten må han betale enten det går bra eller dårlig, og det er med på å øke risikoen i driften hans ganske betydelig.
AA170811 - Jeg tror risikoen er svært høy, spesielt når man ser på språkbruken, når det kommer direkte trusler om maktbruk, sa Lavrov.
AA170811 Risikoen for en militær konflikt mellom de to landene er svært høy, advarer Russlands utenriksminister Sergej Lavrov fredag, ifølge nyhetsbyrået Tass.
AA170811 Ordkrigen mellom USA og Nord-Korea gjør at risikoen for en militær konflikt er svært høy, advarer Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.
AA170811 - Jeg tror risikoen er svært høy, spesielt når man ser på språkbruken, når det kommer direkte trusler om maktbruk, sa Lavrov fredag.
AA170811 I Frankrike har 250.000 forgiftede egg blitt solgt siden april, men ifølge landets landbruksminister Stephane Travert, er risikoen for forbrukere « veldig lav ».
AA170811 I Frankrike har 250.000 forgiftede egg blitt solgt siden april, men ifølge landets landbruksminister Stephane Travert, er risikoen for forbrukere « veldig lav ».
VG170810 Varmere havoverflate ¶ Risikoen for en tøff orkansesong øker også fordi det nå registreres varmere overflatevann i det tropiske Atlanterhavet enn prognosene viste i vår.
AA170810 Dette for å finne ut mer om forekomsten av bakterien og risikoen for å bli smittet av den.
VG170809 Det vil bli regimeskifte, blodbad og risikoen for at Kina blir involvert er stor.
VG170809 - Hva kan eierne av slike installasjoner gjøre for å redusere risikoen ?
DA170809 - Det er fordi du må betale den uavhengig om du tjener penger eller ei, og det øker risikoen for bedriftene.
DA170809 - Det er fordi du må betale den uavhengig om du tjener penger eller ei, og det øker risikoen for bedriftene.
AP170809 Slik minimerer du risikoen for at bakteriene får tid til å sette seg.
VG170808 Sistnevnte har imidlertid også sagt at risikoen for folk er veldig lav og at det ikke er noen grunn for folk i Storbritannia å unngå å spise egg.
DA170808 Det øker risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner, gir redusert livskvalitet og økt dødelighet, sier Heldahl.
AP170808 Slik minimerer du risikoen for at bakteriene får tid til å sette seg.
AP170808 - Når man bestiller tartar, så er man som regel mer klar over risikoen .
AA170808 «... du manglar forståing for kva som krevst for å sikre dyra god velferd i ein slik grad at vi vurderer risikoen for at dyrevelferdslova igjen blir broten og at dyr igjen blir påført alvorlege påkjenningar og belastningar er overhengande, dersom du får halde fram med produksjonsdyr », skriver tilsynet i vedtaket. ( ©NTB ) ¶
AA170808 Målet bør være å endre « turistenes » adferd og øke deres oppmerksomhet på risikoen ved å parkere utenom bevoktede plasser.
VG170807 Jeg mener risikoen i fotball ikke er noe større.
DN170807 Singer mener også at den tilsynelatende stabiliteten og lave risikoen som kjennetegner indeksfond er « skjør og ikke bærekraftig ».
AA170807 Gjennom forskningsprosjektet har man også funnet ut at risikoen for å utvikle angstsymptomer er fem ganger større om man er jente.
AA170807 Gjennom forskningsprosjektet har man også funnet ut at risikoen for å utvikle angstsymptomer er fem ganger større om man er jente.
VG170806 Ifølge forskerne bak studien står global oppvarming for 90 prosent av den økte risikoen , mens migrasjon, urbanisering og befolkningsvekst står for de resterende ti prosentene.
VG170806 Global oppvarming øker risikoen
DB170806 Alvoret understrekes for eksempel i en ny studie, som viser at risikoen for at temperaturstigningen innen dette århundrets slutt vil oversige to grader er meget stor.
VG170805 Og jo mer ytterfløyene angriper de etablerte institusjonene, jo større er risikoen for at tilliten til institusjonene, til selve demokratiet, svekkes.
DB170805 - For vanlige folk, som ikke er en del av den aldersgruppa, er ikke risikoen større enn den alltid er når det blir avfyrt skudd i det offentlige rom, sier sjefspolitinspektør Jørgen Skov under en pressebrief.
DB170805 De foreslår at risikoen for fettemboli er større om området rundt injeksjonen allerede er utsatt for skade.
DB170805 Har de løyet om risikoen de er utsatt for ?
VG170804 TØFFING : Risikoen hindrer ikke Mette Bjerknæs i å satse i båtsportens Formel2.
DA170804 Noen ganger er HPV-infeksjonen mer alvorlig og øker risikoen for kreft.
AA170804 Han mener hagen skaper såpass mye trivsel blant de innsatte at det er verdt risikoen .
VG170803 Videre skriver fylkesmannen at risikoen for skolesektoren ikke er like stor, men at kommunen som skoleeier og barnehagemyndighet likevel bør gjøre risikovurderinger for lovbrudd, og at disse bør følges opp med nødvendige tiltak.
AA170803 Politiet kunne valgt å stanse marsjen på grunn av dette, men vurderte at risikoen for bråk og konflikt ville blitt for stor.
DB170802 Da de av energihensyn følte de var nødt til å ta grep for ikke å sovne i sitt eget forsvarsspill kom risikoen i spill.
DB170802 Vi fører en politikk som øker risikoen for spenning i våre nærområder.
DN170801 Ifølge Bloomberg har hedgefondinvestorer fått ferten av europeiske aksjemarkeder nå som den politiske risikoen har avtatt og økonomien tar seg opp.
VG170731 Jo mer tid du bruker, jo større er risikoen for å mislykkes », skriver en av IS' kontaktene.
VG170731 Dette sammen med risikoen for eskalering ble lagt til grunn for avgjørelsen, sier han.
DN170731 Kinesiske myndigheter har siden i april slått hardt ned på noen av Kinas største selskaper for å redusere risikoen i finanssektoren.
DB170730 Undersøkelsen viser også at lange introduksjoner og « fadderuker » med sosiale aktiviteter minsker risikoen for at studentene slutter på studiet.
DB170730 EVA har undersøkt hvilken betydning studiestart har for frafall, og undersøkelsen viser blant annet at alkoholforbruk har en betydning for risikoen for å droppe ut av studiet.
AP170729 Vårt oppdrag er å bidra til å senke risikoen de første månedene og våre folk og ordninger er eksplisitt innrettet for å bistå gründerne med ( 1 ) å avklare om det finnes mulige kunder og ( 2 ) kommersialisere løsningen.
SA170728 VIKTIG : Jo raskere du oppdager at du har fylt feil, desto mindre blir risikoen for alvorlige feil.
FV170728 VIKTIG : Jo raskere du oppdager at du har fylt feil, desto mindre blir risikoen for alvorlige feil.
DN170728 Kinesiske myndigheter forsøker å redusere risikoen i økonomien - samtidig som president Xi Jinping konsoliderer makten foran viktige partimøter i høst.
DN170728 For å forstå farene og risikoen i den kinesiske økonomien er det en forutsetning å vite forskjellen på tigrer, fluer, krokodiller, svaner, neshorn - og høns.
DB170728 Forskningssjef advarer : Risikoen er meget høy ¶
AP170728 VIKTIG : Jo raskere du oppdager at du har fylt feil, desto mindre blir risikoen for alvorlige feil.
AP170727 Løken forteller at Ekebergsletta nok er det tryggeste stedet i Oslo den kommende uken, men at de er klar over risikoen .
VG170726 Folk kjente til risikoen , men gjorde det likevel.
VG170726 - Kan det bli aktuelt å innføre byggeforbud der risikoen er størst ?
DN170726 - Risikoen for økonomien i det korte bildet ser ut til å være ganske balansert.
DB170726 Teknologien gir oss klarhet og kvalitet, den gir et positivt resultat til de lagene som bestemmer seg for å angripe og ta risikoen , sier Maradona til FIFA.
DA170726 Tiltakene øker risikoen for menneskerettighetsbrudd og at unntakstilstanden i praksis gjøres permanent, frykter kritikere. 3.
DN170725 Forsker : Dette vil øke risikoen for store og alvorlige skogbranner ¶
DN170725 Forsker : Dette vil øke risikoen for store og alvorlige skogbranner ¶
DB170725 Gjør han det er risikoen at det kan renne over for selv republikanerne i Kongressen.
DB170725 Hadde det vært IS som skulle demonstrere, hadde regjeringen sikkert snakket om å helt forby asylsøkere retten til å søke beskyttelse i Norge - på grunn av risikoen ved at noen har sympatisert med terrorister.
DN170724 Jonas Gahr Støre ( Ap ) mener it-skandalen i Sverige er en påminnelse om at risikoen må tas på alvor.
DN170724 Professor : Opptrapping øker risikoen for tvungen streikestans ¶
DN170724 « Selv om risikoen for de globale vekstprognosene er begrenset på kort sikt, er den større på lengre sikt », advarer IMF.
DB170724 Ved å insistere på at vi trenger atomvåpen for vår sikkerhet gjør Norge nedrustningsarbeidet vanskeligere, øker faren for spredning til andre land, og øker risikoen som atomvåpen utsetter oss alle for.
AA170724 Den er pågående, og risikoen kan aldri elimineres.
VG170723 Denne uken skrev VG at begge leverandørene av piller som skal redusere risikoen for blodproppdannelse, hadde leveringsproblemer. 368.000 nordmenn som har hatt eller er i risikogruppen for hjerteproblemer og blodpropp, er avhengige av disse legemidlene.
VG170722 Om det han elsket å drive med var verdt risikoen det plutselig fikk ; å kunne bli drept for å mene noe. 22. juli-profilene : Stoltenberg tok ordene fra 22. juli med til NATO-jobben ¶
DN170722 Ifølge VG skal antiterrornettverk i Europa være bekymret for at risikoen for selvmordsangrep rettet mot europeisk jord vil øke dersom det såkalte IS-kalifatet kollapser, og at slike angrep vil bli utført av enkeltpersoner som opererer på egen hånd.
AP170722 Sentralstimulerende stoffer vil i mindre grad svekke kognitive ferdigheter, men kan gi endret virkelighetsoppfattelse og øke risikoen for at brukeren erfarer psykosesymptomer, skriver kronikkforfatterne.
AA170722 Ifølge VG skal antiterrornettverk i Europa være bekymret for at risikoen for selvmordsangrep rettet mot europeisk jord vil øke dersom det såkalte IS-kalifatet kollapser, og at slike angrep vil bli utført av enkeltpersoner som opererer på egen hånd.
VG170721 Anti-terror-nettverk i Europa skal være bekymret for at risikoen for selvmordsangrep rettet mot europeisk jord vil øke dersom det såkalte IS-kalifatet kollapser, og at slike angrep vil bli utført av enkeltpersoner som opererer på egen hånd.
NL170721 Datatilsynet advarer mot at hvis du ikke på riktig måte sikrer overvåkningsanlegget du har montert for å være trygg hjemme, er risikoen stor for at andre får tilgang til opptakene, og faktisk kan styre kameraene.
DN170721 SEB om Kina : Den største risikoen er gjeld ¶
VG170720 Benådningskommisjonens fire medlemmer la vekt på at Simpson har stabile planer for livet utenfor murene, at han ikke var dømt tidligere og den lave risikoen for at han ville begå ny kriminalitet, skriver nyhetsbyrået AP.
VG170720 Risikoen er forbundet med at den kan fortrenge arter som befinner seg i norske farvann fra før.
DB170720 Terrorforsker Magnus Ranstorp mener det er synd at mennene ikke blir tiltalt for brudd på terrorlovgivningen, og legger til at « risikoen er at mennesker spør seg om det bare er jihadister som tiltales i henhold til terrorlovgivningen.
DA170720 - Flere dør ¶ Risikoen for å få heterelaterte sykdommer eller dødsfall har økt jevnt siden 1980, ifølge studien, som nylig ble publisert i tidsskriftet Nature Climate Change, og omtalt i The Guardian.
SA170719 Vanligvis får man dette gjennom forurenset mat eller vann, og risikoen er større i tropiske land med dårligere hygiene enn i Norge.
SA170719 Utøveren som balanserer mot risikoen , eller han som satser liv og helse ?
FV170719 Vanligvis får man dette gjennom forurenset mat eller vann, og risikoen er større i tropiske land med dårligere hygiene enn i Norge.
AP170719 Vanligvis får man dette gjennom forurenset mat eller vann, og risikoen er større i tropiske land med dårligere hygiene enn i Norge.
AP170719 Utøveren som balanserer mot risikoen , eller han som satser liv og helse ?
VG170718 Beregninger viser også at risikoen for ulykker stiger betraktelig etter man har blitt pensjonist.
DN170718 Forsker : Dette vil øke risikoen for store og alvorlige skogbranner ¶
DA170718 Risikoen for hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer og depresjon går opp.
DA170718 Og gevinstene ved å sykle er langt større enn den risikoen en utsetter seg for som syklist, sier Roar Løkken.
DB170717 Men, så er jo risikoen overhengende for et selvgodt : « Hva sa vi.
DA170717 - Det er styret/eier av gården som har ansvaret for at forskriftene blir fulgt, og at risikoen for brann elimineres, sier hun.
VG170716 Den risikoen han utsetter sønnen og andre for, ser vi veldig alvorlig på.
SA170716 Dersom en smører solkrem for tynt, for sjelden eller for sent, øker risikoen for å bli solbrent betraktelig.
SA170716 Bruken av solarium, som også øker risikoen for hudkreft, er fortsatt for høyt, mener Gjersvik.
SA170716 - En vet at dersom en blir solbrent, øker risikoen for hudkreft.
SA170716 Risikoen for hudkreft øker spesielt når du blir solbrent, men også når du får mye sol uten å bli brent.
FV170716 Dersom en smører solkrem for tynt, for sjelden eller for sent, øker risikoen for å bli solbrent betraktelig.
FV170716 Bruken av solarium, som også øker risikoen for hudkreft, er fortsatt for høyt, mener Gjersvik.
FV170716 - En vet at dersom en blir solbrent, øker risikoen for hudkreft.
FV170716 Risikoen for hudkreft øker spesielt når du blir solbrent, men også når du får mye sol uten å bli brent.
DN170716 Forsker : Dette vil øke risikoen for store og alvorlige skogbranner ¶ ¶
DN170716 - Dette er slik jeg ser det den største risikoen vi som sivilisasjon står overfor, sa Musk.
DB170716 Høy dødelighet reduserer risikoen for negative konsekvenser for biologisk mangfold, men det er sannsynlig at endene lider før de dør, sier Eli Rueness, som har ledet arbeidet.
AP170716 Dersom en smører solkrem for tynt, for sjelden eller for sent, øker risikoen for å bli solbrent betraktelig.
AP170716 Bruken av solarium, som også øker risikoen for hudkreft, er fortsatt for høyt, mener Gjersvik.
AP170716 - En vet at dersom en blir solbrent, øker risikoen for hudkreft.
AP170716 Risikoen for hudkreft øker spesielt når du blir solbrent, men også når du får mye sol uten å bli brent.
VG170715 Tarmkreft er bare én av sykdommene der risikoen sannsynligvis stiger hvis man bor i et område med mye trafikkstøy.
VG170715 Folk som bor i områder med mye trafikkstøy kan redusere risikoen selv, mener Nina Roswall.
VG170715 Dette har de sett i sammenheng med risikoen de har for å utvikle tarmkreft ti år senere.
VG170715 - Vi har tidligere sett en sammenheng mellom trafikkstøy og risikoen for bryst- og lymfekreft, så det gir god mening at det også kan føre til andre typer kreft, sier Nina Roswall til videnskab.dk.
VG170715 Risikoen økte i omfang jo mer trafikkstøy de var utsatt for.
VG170715 Det kan være et tegn på at risikoen er stor og at norske myndigheter ikke ønsker å bli stilt til ansvar.
DN170715 Goldman Sachs mener denne « eleverte » risikoen vil vedvare i mange år fremover.
AP170715 Inntaksmåter som gir kraftig rus - drikking på styrten, intravenøst inntak fremfor røyking, røyking fremfor inntak gjennom munnen - vil øke risikoen for avhengighetsutvikling.
SA170714 Innendørs er risikoen for forgiftninger vesentlig større, og vi har nok av eksempler på triste skjebner forårsaket av dette, sier Mari Tosterud hos Giftinformasjonen.
SA170714 - Hvis det regner og du må ha opp kalesjen blir lufttilgangen for liten og risikoen for forgiftning øker.
SA170714 Risikoen er større jo mindre rommet er.
FV170714 Innendørs er risikoen for forgiftninger vesentlig større, og vi har nok av eksempler på triste skjebner forårsaket av dette, sier Mari Tosterud hos Giftinformasjonen.
FV170714 - Hvis det regner og du må ha opp kalesjen blir lufttilgangen for liten og risikoen for forgiftning øker.
FV170714 Risikoen er større jo mindre rommet er.
DB170714 De må få tydelig, balansert informasjon om risikoen knyttet til å gå gjennom et svangerskap på medikamenter, men også om risikoen knyttet til å trappe helt eller delvis av medikamentene under graviditeten.
DB170714 De må få tydelig, balansert informasjon om risikoen knyttet til å gå gjennom et svangerskap på medikamenter, men også om risikoen knyttet til å trappe helt eller delvis av medikamentene under graviditeten.
DA170714 Det er det som må være den akseptable risikoen i et åpent demokrati, sier han.
AP170714 Innendørs er risikoen for forgiftninger vesentlig større, og vi har nok av eksempler på triste skjebner forårsaket av dette, sier Mari Tosterud hos Giftinformasjonen.
AP170714 - Hvis det regner og du må ha opp kalesjen blir lufttilgangen for liten og risikoen for forgiftning øker.
AP170714 Risikoen er større jo mindre rommet er.
DB170713 Den økonomiske risikoen for oljeselskapene ved slik letevirksomhet er lav fordi staten tar mye av regningen gjennom skatteavskrivningsreglene.
AP170713 Og den risikoen er ganske liten, sier Ranstorp.
AP170713 MENER RISIKOEN ER LITEN : Den svenske terrorismeforskeren Magnus Ranstorp understreker at terrorangrep er umulig å forutse.
AP170713 - Nordmenn befinner seg over hele verden, og må leve med risikoen for terror.
AP170713 NICE/PARIS ( Aftenposten ) : Risikoen for å bli drept av en terrorist er liten, men angrepene skaper enorme ringvirkninger.
VG170712 Storbritannia importerte på 1970- og 80-tallet mye av blodet til blodoverføringer fra USA, hvor giverne ble betalt for å gi blod, en praksis som har vist seg å øke risikoen for smittet blod.
VG170712 Dette førte til at pasientene mottok blod fra mange forskjellige donorer, noe som dermed økte risikoen for smitte.
VG170712 | Mangel på livsviktige blodpropp-medisiner ¶ 368.000 nordmenn er avhengige av piller som reduserer risikoen for blodproppdannelse.
VG170712 Medisinene brukes for å redusere risikoen for blodproppdannelse og forebygger dermed hjerteinfarkt, hjerneslag og hjerte- og karlidelser hos pasienter med hjerte- og karlidelser.
DB170712 Da er jo det risikoen .
DB170712 Risikoen her er å bli sittende i front i for lav fart, mens rytterne bak kan akselerere opp fra en allerede høyere hastighet.
DB170712 Det har etter disse opplevelsene gått opp for meg at folk flest, inkludert en norsk statsråd, ikke vet nok om risikoen som følger med e-postbruk.
DA170712 Vi innser at risikoen for å bli rammet av terror er liten og uroer oss i stedet for å bli syke eller ranet på ferien, sier Ellen Wolff Andresen, markeds- og administrasjonssjef i Ticket Feriereiser.
VG170711 Noe av storbyoppdragelsen handler om å vite hvilke steder man bør unngå for å minimere risikoen for å havne i trøbbel.
DN170711 Forsker : Dette vil øke risikoen for store og alvorlige skogbranner ¶
DA170711 Selv de som bare drikker én kopp kaffe om dagen, reduserer risikoen for å dø tidlig med 12 prosent, viser undersøkelsen.
DA170711 Kaffedrikkere reduserer også risikoen for slag og hjerterelaterte sykdommer, samt lidelser knyttet til fordøyelsessystemet, viser undersøkelsen i Europa.
DA170711 De som drikker mye kaffe, reduserer risikoen for tidlig død, viser studie.
DA170711 De som drikker mye kaffe, reduserer risikoen for tidlig død med mellom 7 og 12 prosent, sammenlignet med dem som ikke drikker kaffe.
BT170711 Samtidig er de klar over risikoen .
AP170711 Samtidig er de klar over risikoen .
AP170711 Samtidig er de klar over risikoen .
AA170711 Selv de som bare drikker én kopp kaffe om dagen, reduserer risikoen for å dø tidlig med 12 prosent, viser undersøkelsen.
AA170711 Kaffedrikkere reduserer også risikoen for slag og hjerterelaterte sykdommer, samt lidelser knyttet til fordøyelsessystemet, viser undersøkelsen i Europa.
AA170711 De som drikker mye kaffe, reduserer risikoen for tidlig død med mellom 7 og 12 prosent, sammenlignet med dem som ikke drikker kaffe.
VG170710 Det er fremdeles nødvendig av hensyn til etterforskningen å være tilbakeholden med detaljer for å redusere risikoen for påvirkning av vitner eller andre involverte, skriver politiet i pressemeldingen.
SA170710 Det fører ofte til at man øker hastigheten, som igjen øker risikoen for alvorlige ulykker.
DN170710 | Forsker : Dette vil øke risikoen for store og alvorlige skogbranner ¶
DN170710 Begge sier samtidig at risikoen blir større på grunn av global oppvarming.
DN170710 - Det er klart at en fortsatt utvikling av global oppvarming vil øke risikoen for store og alvorlige skogbranner, og kanskje også hyppigheten av branner i områder man forventer at blir tørrere, sier seniorforsker Marianne Tronstad Lund ved Cicero.
DN170710 Shippingmilliardærens siste tids nedsalg kommer bare få uker etter at DN skrev at Fredriksen og døtrene Kathrine og Cecilie Fredriksen har plassert 20 milliarder kroner i ulike fondsstrukturer i USA for å redusere risikoen i sine investeringer.
DN170710 Kinesiske myndigheter har strammet inn de siste 18 månedene for å unngå at eiendomsprisene skal gå i taket og redusere risikoen for en priskollaps.
DB170710 Dette er risikoen vi løper hvis konsumet av narkotika skulle vokse utover den ene prosenten som i dag bruker andre illegale rusmidler enn cannabis.
AP170710 Det fører ofte til at man øker hastigheten, som igjen øker risikoen for alvorlige ulykker.
VG170709 Så vel amerikansk som internasjonal lov går ut fra at barn som er involvert i væpnet konflikt ikke er der frivillig, fordi de mangler erfaring og dømmekraft til å forstå risikoen ved å delta i væpnede styrker.
DN170709 I tillegg vil risikoen for å legge ut noe dumt på sosiale medier i fylla være veldig liten.
DN170709 Markedet undervurderer risikoen , mener økonomene i den amerikanske banken.
DB170709 - Det er vi som tar risikoen , men i dag hjalp ikke løypa, kombinert med regnet.
DB170709 Det er fordi vi ønsker å minske risikoen for at vitner og andre skal bli påvirket, sier politiadvokat Tine Henriksen ved Sør-Øst politidistrikt til Dagbladet.
VG170708 - Det stemmer at vi har tatt risikoen , men det er ikke det samme som at vi har tatt den endelige regningen, sier norske Universals A&R-sjef Bjørn Rogstad.
NL170708 Den er pågående, og risikoen kan aldri elimineres.
DB170708 Dette kan støtte at bruk av dokker og roboter kan risikere risikoen for overgrep ¶
SA170707 Det er alltid en viss gambling å hente spillere, og risikoen er større jo mindre kjennskap en har til spilleren.
DB170707 Studier har nemlig vist at risikoen for besvimelse er større som stillesittende flypassasjer enn om en befinner seg på bakken.
DB170707 Jo, det er rett og slett på grunn av å minimere risikoen for at passasjerer skal besvime underveis, skriver nettstedet news.com.au.
DB170707 En rapport publisert av American Society for Testing and Materials, kommer til same konklusjon, og slår også fast at risikoen for besvimelse øker med høyere temperatur.
AP170707 Det er alltid en viss gambling å hente spillere, og risikoen er større jo mindre kjennskap en har til spilleren.
AA170707 Medikamentet brukes for å redusere risikoen for at det dannes blodpropper.
VG170706 HELSESKADELIG : Stoffene i åtte av disse ni barnejakkene kan øke risikoen for kreft, fosterskader og reproduksjonsskader Foto : Torstein Bøe, NTB scanpix ¶
DB170706 Ifølge den juridiske eksperten Carrie Goldberg er risikoen stor for at Rob Kardashian kan bli siktet for å dele grove bilder av eksen.
AA170706 - Bedriften fikk forelegget fordi de ikke hadde kartlagt risikoen ved arbeidet, sier politiadvokat Øyvind Waale Hellenes.
VG170705 - Jeg tror ikke det er lurt for Norge å ta ledelsen i å kreve tiltak fra Kina, men hvis Norge kan samarbeide med de store europeiske landene vil det minske risikoen for å undergrave det bilaterale forholdet.
SA170705 Edvald Boasson Hagen prøver å minimere risikoen når det drar seg mot massespurt.
FV170705 Edvald Boasson Hagen prøver å minimere risikoen når det drar seg mot massespurt.
DA170705 Aktørene bruker samtidig mer teknisk utstyr, som sambandsutstyr, for å redusere risikoen for å bli tatt, sier Børmer.
DA170705 Risikoen er stor både for dem som forsøker å smugle, og for tollerne som kontrollerer varene.
AP170705 Nå øker risikoen for en ny krisesommer i Europa.
AP170705 Tetzschner viser også til en rekke andre forhold som øker risikoen for en ny kostnadssmell, som at kostnader til flytting og utgifter til juridiske konflikter rundt prosjektet er utelatt fra prosjektregnskapet.
AP170705 - Slik Stortingets ledelse ser det, hvor stor er risikoen for at prosjektet kan ende opp med å koste mer enn 1,8 milliarder kroner ?
AP170705 Edvald Boasson Hagen prøver å minimere risikoen når det drar seg mot massespurt.
AA170705 Aktørene bruker samtidig mer teknisk utstyr, som sambandsutstyr, for å redusere risikoen for å bli tatt, sier Børmer.
AA170705 Risikoen er stor både for dem som forsøker å smugle, og for tollerne som kontrollerer varene.
AA170705 Selskapet påpeker imidlertid at risikoen for å få høyt blodsukker ved bruk av en slik penn er vurdert til å være mindre enn 0,1 prosent.
VG170704 Den er pågående, og risikoen kan aldri elimineres.
DN170704 Jeg tror ikke den risikoen er reell før eventuelt både renten og arbeidsledigheten øker, sier Eek.
DB170704 Den gangen tok briten kragebeinet, og løp risikoen for å bli fjernet fra rittet - om han ikke ble tvunget til å stå av selv.
DB170704 Det vil minske risikoen for ulykker, sier Røa-gutten.
BT170704 Jeg tror stillheten skyldes frykten for å « bli kalt inn på teppet », eller risikoen for å stå alene med sin uttalelse eller kritikk.
AP170704 Jeg tror ikke den risikoen er reell før eventuelt både renten og arbeidsledigheten øker, sier Eek i NBBL.
AA170704 Jeg tror ikke den risikoen er reell før eventuelt både renten og arbeidsledigheten øker, sier Eek i NBBL.
DN170703 Siden det forrige investorbarometeret kom ut i desember 2016, er Donald Trump blitt president i USA, og de ferske tallene viser at over 70 prosent av de spurte investorene mener den politiske risikoen har økt.
DN170703 Siden det forrige investorbarometeret kom ut i desember 2016, er Donald Trump blitt president i USA, og de ferske tallene viser at over 70 prosent av de spurte investorene mener den politiske risikoen har økt.
AP170703 Ifølge Ranes har Norge sammen med Sveits den laveste risikoen for å dø i trafikken, i Europa.
BT170702 Sammen med Sveits har Norge nå den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa.
AA170702 Sammen med Sveits har Norge nå den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa. ( ©NTB ) ¶
VG170701 Det er forbrukeren som må ta den risikoen som følger med, sier hun.
DB170701 Jobben for å begrense villmannskjøring i båt, mindre fyllekjøring og lære alle langs kysten å minimere risikoen for å komme i en farlig situasjon er noe frivillige organisasjoner, kommuner og politiet har et bra fokus på.
VG170630 Selv om det er påbudt, selv om sjåføren sier ifra over høyttaleren, selv om man kan få bot på 1500 kroner og selv om det øker risikoen for å miste livet.
VG170630 Kommentar Enkelt og greit : Sikkerhetsbeltet halverer risikoen for at du som sitter bak rattet dør i et krasj.
VG170630 Enkelt og greit : Sikkerhetsbeltet halverer risikoen for at du som sitter bak rattet dør i et krasj.
VG170630 Risikoen for den som sitter ved siden av deg og i baksetet reduseres med henholdsvis 45 og 25 prosent.
VG170630 - Windows XP forstås av oss som en sikkerhetsrisiko, men vi har etablert kontrollmekanismer for å redusere risikoen .
SA170630 Kunstig tilførsel av EPO fører til at blodet tykner, hvilket igjen øker risikoen for hjertesykdom, slag og blodpropper.
BT170630 Kunstig tilførsel av EPO fører til at blodet tykner, hvilket igjen øker risikoen for hjertesykdom, slag og blodpropper.
BT170630 | Forskning : Hard fysisk aktivitet kan redusere risikoen for å få MS ¶
AP170630 Kunstig tilførsel av EPO fører til at blodet tykner, hvilket igjen øker risikoen for hjertesykdom, slag og blodpropper.
SA170629 Diktatur med en « god » leder kan være bedre, men risikoen for utvikling i gal retning, er stor, og ikke ønskelig.
SA170629 Forskerne understreker at det er mest forsvarlig å la spedbarnet sove i egen seng på foreldrenes soverom det første halve året, fordi risikoen for krybbedød er størst i dette tidsrommet.
SA170629 | Forskning : Hard fysisk aktivitet kan redusere risikoen for å få MS ¶
NL170629 Til tross for risikoen ved oljevirksomhet har sentrale aktører i nord framsnakket selskapets beslutninger.
NL170629 Risikoen ved petroleumsvirksomhet er betydelig for de som bor i geografisk nærhet til aktivitet.
FV170629 Hun og de to andre sakkyndige har konkludert med at risikoen for at 16-åringen vil begå nye voldshandlinger er lav, så lenge han har et godt sosialt miljø rundt seg.
DN170629 Richardson mener at mediene bør dekke klimaendringene som en stor risiko for samfunnet vårt - på linje med risikoen for terror og lignende katastrofer.
DN170629 Men kan vi leve med den risikoen ?, spør Richardson.
BT170629 Forskerne understreker at det er mest forsvarlig å la spedbarnet sove i egen seng på foreldrenes soverom det første halve året, fordi risikoen for krybbedød er størst i dette tidsrommet.
AP170629 Forskerne understreker at det er mest forsvarlig å la spedbarnet sove i egen seng på foreldrenes soverom det første halve året, fordi risikoen for krybbedød er størst i dette tidsrommet.
AP170629 | Forskning : Hard fysisk aktivitet kan redusere risikoen for å få MS ¶
SA170628 Når prisene skal presses ned, øker risikoen for gråt og tenners gnissel, mener Aftenbladet ¶
SA170628 Vi må nok bare lære oss å leve med risikoen for tomatmøllsmitte, sier Kåre Wiig i Wiig Gartneri.
SA170628 - Så har du dem som ikke oppdaterer på flere år, og med såpass mange sikkerhetshull er risikoen for å bli hacket vesentlig større, legger han til. 2.
FV170628 - Så har du dem som ikke oppdaterer på flere år, og med såpass mange sikkerhetshull er risikoen for å bli hacket vesentlig større, legger han til. 2.
BT170628 - Så har du dem som ikke oppdaterer på flere år, og med såpass mange sikkerhetshull er risikoen for å bli hacket vesentlig større, legger han til. 2.
AP170628 Det korte svaret : Om du ikke følger de to punktene over, er risikoen mye større for å bli rammet av hackere.
AP170628 - Så har du dem som ikke oppdaterer på flere år, og med såpass mange sikkerhetshull er risikoen for å bli hacket vesentlig større, legger han til. 2.
VG170627 Forskning har vist en liten økning i risikoen for at giver kan få nyresvikt mange år etter transplantasjonen, men alvorlig nyresvikt er en sjelden tilstand, opplyser Pihlstrøm.
SA170627 En ny rapport fra PwC viser at informasjonen om risikoen ved outsourcing skal ha vært ukjent for styret og toppsjefen i Helse sør-øst.
AP170627 Risikoen ved outsourcing av IT-oppdrag skal derfor ha vært ukjent for ledelsen.
AA170627 En ny rapport fra PwC viser at informasjonen om risikoen ved outsourcing skal ha vært ukjent for styret og toppsjefen i Helse sør-øst.
SA170626 I dag er risikoen for å bli tatt for menneskehandel svært lav.
SA170626 Men risikoen er ikke noe man kan gå rundt å tenke på.
DN170626 Liker ikke at risikoen varer ved ¶
DB170626 juni melder Ervin Kohn seg inn i gruppen debattanter som av varierende grunner ønsker å tone ned risikoen for islamistisk terror.
AP170626 Men risikoen er ikke noe man kan gå rundt å tenke på.
DB170625 Innfører reisenekt til Nord-Korea etter at amerikaneren Otto døde : - Risikoen har blitt for stor ¶
AA170625 Forskernes konklusjon er at fordelene ved å spise fisk klart oppveier klart den « ubetydelige risikoen » som dagens nivåer av miljøgifter representere.
NL170624 Det skal ikke være nødvendig å gå med hjertet i halsen for at ikke vårt naturmangfold skal skades unødvendig og uopprettelig av en industri som har midlene og mulighetene til å ta i bruk teknologi som minimerer risikoen og tar vare på ressursene.
NL170624 Det er etter vår mening liten grunn til å berolige, for konsekvensen vil kunne være katastrofal selv om risikoen forhåpentligvis ikke er veldig stor.
VG170623 - Risikoen med å starte i VM er at han kan få « døren i trynet ».
SA170623 - Den største risikoen ved å bytte forvalter, er at modellen for SPU settes i spill.
DN170623 - Den største risikoen ved å bytte forvalter, er at modellen for SPU settes i spill.
DA170623 Det er viktig at den som er ansvarlig for bålet vurderer risikoen faren for spredning til omgivelsene før bålet tennes sankthansaften.
AP170623 - Den største risikoen ved å bytte forvalter, er at modellen for SPU settes i spill.
AP170623 - Den største risikoen ved å bytte forvalter, er at modellen for SPU settes i spill.
VG170622 Da er risikoen lavere for at det blir oppdaget. * 1 Gi inntrykk av at du er en typisk fritidsspiller.
VG170622 - Vi gjør det slik at jeg tar all risikoen , og så fordeler vi 90/10, 85/15.
NL170622 minimere risikoen for uønskede økosystemeffekter.
DN170622 Risikoen for utbyggingsoverskridelser er heller ikke behandlet av staten, til tross for at de to eneste utbyggingen i det norske Barentshavet så langt, Snøhvit og Goliat, gikk på gedigne kostnadsoverskridelser.
DB170622 Real Madrids president : - Ingen bud på Ronaldo ¶ Risikoen for å bli dømt er tilsynelatende stor.
DB170622 Innfører reisenekt til Nord-Korea etter at amerikaneren Otto døde : - Risikoen har blitt for stor ¶
DB170622 Flere forskere, deriblant Maria Skaalum Petersen, har rettet fokus mot sammenhengen mellom konsum av hvalkjøtt og risikoen for å få Parkinsons sykdom.
AP170622 Vi forutsetter også at alle nødvendige tiltak som kan redusere risikoen , blir gjennomført, sier Brende.
AP170622 - Risikoen tilknyttet slepet vil være en helt annen hvis det ikke er brukt reaktorbrensel om bord.
AA170622 Risikoen som våre barn utsettes for gjennom den tilgang vi har gitt de til det åpne nettet, opptrer noen ganger som nye og nesten ubegripelige fenomen for oss som foreldre, helsevesen, barnevern og skole.
VG170621 - Sammen med Sveits har Norge den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa - med 26 drepte pr. millioner innbyggere.
VG170621 Tre sakkyndige har konkludert med at den da 15 år gamle gutten var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, og anser risikoen for fremtidig vold som lav.
VG170621 - Så lenge disse beskyttelsesfaktorene er til stede, anser vi at risikoen for fremtidig vold er lav, sa Holum. 16-åringen var 15 år gammel da han drepte Jacob Hassan ( 14 ) og Tone Ilebekk ( 48 ) den 5. desember i fjor.
SA170621 - Fra et sikkerhetssynspunkt er det uprofesjonelt, og risikoen for alvorlige hendelser øker markant.
DN170621 Den norske staten tar til gjengjeld store deler av den økonomiske risikoen ved at selskapene får fradrag for kostnadene knyttet til leting og utbygging. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN170621 - Risikoen for boligprisfall i Norge på mellomlang sikt har ikke vært større på de siste 20 årene enn den er nå, sier han.
DB170621 Innfører reisenekt til Nord-Korea etter at amerikaneren Otto døde : - Risikoen har blitt for stor ¶
DB170621 Innfører reisenekt til Nord-Korea etter at amerikaneren Otto døde : - Risikoen har blitt for stor ¶
DB170621 Innfører reisenekt til Nord-Korea etter at amerikaneren Otto døde : - Risikoen har blitt for stor ¶
DB170621 Risikoen for smitte er økt.
AP170621 Vindkraft har ikke samme superprofitt som ligger i olje og gass, men heller ikke den samme risikoen .
AP170621 Vindkraft har ikke samme superprofitt som ligger i olje og gass, men heller ikke den samme risikoen .
AP170621 Tjenestepersoner har også kjent til risikoen barna har levd under, uten å melde fra eller gripe inn.
VG170620 I dag har fortsatt flertallet av innsatte problemer som øker risikoen for å begå ny kriminalitet.
FV170620 Hun og de to andre sakkyndige har konkludert med at risikoen for at 16-åringen vil begå nye voldshandlinger er lav, så lenge han har et godt sosialt miljø rundt seg.
DN170620 I meldingen poengterer styret « det betydelige avviket » mellom verdivurderingen og tilbudsprisen, og mener det er sannsynlig at et rettslig skjønn klart vil kompensere for risikoen .
DB170620 Nå har vi vurdert det slik at risikoen for amerikanere som besøker Nord-Korea har blitt for stor, heter det i uttalelsen fra selskapet.
DB170620 Sentralt i de sakkyndiges vurdering står risikoen for framtidige voldshandlinger - konklusjonen her får stor innvirkning på straffeutmålingen.
DA170620 Avisen intervjuet Aps Geir Lippestad nylig om risikoen for at aksjene ville få høyere kurs enn ventet.
DA170620 « Drammen kommune bærer 100 prosent av risikoen , Ticon tar null risiko og er sikret gevinst selv ved mislighold av kontrakten om planlagt utbygging », skriver Brox i et avisinnlegg, og fortsetter : ¶
DA170620 - Hvordan kan man sette seg selv i en situasjon der man selv har tatt all risikoen ?
AP170620 - Hvorfor ble det ikke risikoen for forurensede masser tatt høyde for tidligere ?
AP170620 Avisen intervjuet Aps Geir Lippestad nylig om risikoen for at aksjene ville få høyere kurs enn ventet.
AP170620 Avisen intervjuet Aps Geir Lippestad nylig om risikoen for at aksjene ville få høyere kurs enn ventet.
AP170620 - Så lenge disse beskyttelsesfaktorene er til stede, anser vi at risikoen for fremtidig vold er lav, sa Holum. 16-åringen var 15 år gammel da han drepte Jacob Hassan ( 14 ) og Tone Ilebekk ( 48 ) den 5. desember i fjor.
AA170620 - Så lenge disse beskyttelsesfaktorene er til stede, anser vi at risikoen for fremtidig vold er lav, sa Holum. 16-åringen var 15 år gammel da han drepte Jacob Hassan ( 14 ) og Tone Ilebekk ( 48 ) den 5. desember i fjor.
DN170619 - I tillegg til å øke risikoen i forbrukernes egen økonomi kan økningen i forbrukslån bidra til økte utlånstap og svekket omdømme for finansnæringen, sa finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen da han presenterte de nye reglene 7. juni.
DN170619 Etter Theresa Mays valgnederlag er risikoen stor for at britene ender opp uten en avtale med EU, tror sjeføkonom Jacob Nell i Morgan Stanley.
AP170619 Vurderingen er at risikoen for amerikanere som besøker Nord-Korea, er blitt for høy, skriver selskapet.
VG170618 Det finnes for eksempel en usikkerhet rundt bivirkningene, og noen mener at medikamentene kan øke risikoen for selvmord.
BT170618 Den risikoen må politikerne være villig til å ta.
AP170617 Asker og Bærum tingrett mener at risikoen for samfunnet er for stor.
VG170616 Dæhlie kritiserer måten private aktører blir behandlet på i norsk næringsliv, og snakker om den enorme risikoen man utsetter seg for.
DN170616 Risikoen er minimal - og gevinstene er store.
DB170616 - Risikoen er størst dersom en får ammunisjon i fiskeutstyr som bunntråler.
DA170616 Både dere og andre arrangører i Drammen klager over at en lav andel kjøper på forhånd ? - Risikoen ville vært å tape enda flere hundretusener av penger vi ikke har.
SA170615 FOTO : Den Gamle By ¶ | - Dagens samfunn skaper flere lovbrytere ¶ - Risikoen for å komme i konflikt med lovverket har aldri vært større, sier advokat Odd Rune Torstrup, som mener at dagens advokater må spesialisere seg.
SA170615 Flesland poengterer at hvert enkelt produkt ikke utgjør en risiko alene, men at såper, leppepomader, deodoranter og andre produkter som inneholder hormonforstyrrende stoffer, samlet øker risikoen .
DN170615 Risikoen for en større korreksjon er derfor begrenset, mener Jullum.
BT170615 Flesland poengterer at hvert enkelt produkt ikke utgjør en risiko alene, men at såper, leppepomader, deodoranter og andre produkter som inneholder hormonforstyrrende stoffer, samlet øker risikoen .
BT170615 Flesland poengterer at hvert enkelt produkt ikke utgjør en risiko alene, men at såper, leppepomader, deodoranter og andre produkter som inneholder hormonforstyrrende stoffer, samlet øker risikoen .
AP170615 Flesland poengterer at hvert enkelt produkt ikke utgjør en risiko alene, men at såper, leppepomader, deodoranter og andre produkter som inneholder hormonforstyrrende stoffer, samlet øker risikoen .
AP170615 Melk øker risikoen for magekreft den ene uken.
AP170615 Den neste senker samme matvare risikoen for samme type kreft.
VG170614 - Koalisjonen tar alle rimelige forholdsregler for risikoen for utilsiktet skade på sivile strukturer og ikke-krigende, uttaler Dillon til avisen.
VG170614 - Risikoen er aller størst hos dem som er svakest og får alvorlige sykdommer.
SA170614 Den økonomiske risikoen er et av de største spørsmålstegnene.
DB170614 De private aktørene skal fortsatt ha en stor rolle, men det offentlige både kan og bør ta en større del av både ansvaret og risikoen for å bygge nye boliger.
DA170614 - Risikoen for sivile er ikke høy nok til at vi kan erklære hele landet som utrygt for alle.
AP170614 Den økonomiske risikoen er et av de største spørsmålstegnene.
AA170614 - Risikoen for sivile er ikke høy nok til at vi kan erklære hele landet som utrygt for alle.
DN170613 Uansett forholder de store investorene seg lite til den kommersielle risikoen som ligger i fornybarprosjektene.
DN170613 Risikoen er ofte nesten fjernet gjennom kompliserte prissikringsavtaler.
DN170613 « Etter styrets vurdering vil selskapet fremdeles ha en forsvarlig egenkapital og likviditet sett hen til risikoen ved og omfanget av selskapets virksomhet », heter det, ifølge TDN Finans.
DA170613 Jeg synes det er rørende å observere aktørene i Oslo-prosessen, å se de norske tilretteleggerne, å se på risikoen palestinerne og israelerne tok.
BT170613 Dersom brannmenn som blir truet på livet, ikke kan forsvare seg i frykt for å miste jobben, er vi på vei i gal retning, sier fagforeningsleder Westby, og understreker risikoen som ligger i yrket.
AP170613 Dersom brannmenn som blir truet på livet, ikke kan forsvare seg i frykt for å miste jobben, er vi på vei i gal retning, sier fagforeningsleder Westby, og understreker risikoen som ligger i yrket.
VG170612 Politiet fikk i etterkant kritikk for å ikke ha forstått alvoret i saken og for ikke å ha benyttet et pålagt verktøy for risikovurdering i partnervoldssaker ( SARA ) for å vurdere hvor stor risikoen var for kvinnen da hun oppsøkte like før hun ble drept.
BT170612 Risikoen for brudd på forsvarlighetskravet har økt.
AP170611 - Risikoen er der fordi mange har strukket strikken veldig langt fordi det lenge har vært så lett å låne penger.
VG170610 Dermed øker risikoen for veldig kostbare feilinvesteringer, sier Eirik Sivertsen til VG.
SA170610 - 2 av 50.000 deltagere har fått hjertestans i Nordsjørittet siden rittet startet, så risikoen er ekstremt lav.
DN170610 Dermed øker risikoen for kostbare feilinvesteringer, sier Sivertsen.
DN170610 Sjefanalytiker Tina Fordham i Citi tror den politiske risikoen i Storbritannia vil forbli høy de neste månedene og årene etter brexit og valgresultatet i parlamentsvalget der de konservative mistet flertallet.
DB170610 - Vi gjør ikke dette for å være vanskelig, men både for redusere risikoen for at pass skal stjeles og misbrukes.
DB170610 Dermed øker risikoen for kostbare feilinvesteringer, sier Sivertsen.
DB170610 Statistisk er risikoen større for at du drukner i badekaret enn at du dør av terror, erklærer du.
DB170610 En amerikansk rapport fra i fjor fant at risikoen for å bli drept av en innvandret terrorist er én til 3,6 millioner ( regnestykket inkluderer de 3000 drepte i angrepet 11. september 2001 ) og risikoen for å bli drept av en terrorist med flyktningstatus er én til 3,6 milliarder.
DB170610 september 2001 ) og risikoen for å bli drept av en terrorist med flyktningstatus er én til 3,6 milliarder.
BT170610 - Risikoen blir redusert ved å presentere alternativer, men i serien er valgmuligheten helt fraværende.
AA170610 Dermed øker risikoen for kostbare feilinvesteringer, sier Sivertsen.
VG170609 Deretter stilte han spørsmål ved risikoen skiforbundet løper ved å inngå en avtale med Phenix.
DN170609 Sjefanalytiker Tina Fordham i Citi tror den politiske risikoen i Storbritannia vil forbli høy de neste månedene og årene etter brexit og valgresultatet i parlamentsvalget der de konservative mistet flertallet.
DN170609 Investor og obligasjonsekspert Bill Gross advarer om at risikoen i de amerikanske aksjemarkedene er på sitt høyeste siden finanskrisen i 2008, skriver Marketwatch.
DN170609 DNB Markets mener at reaksjon torsdag var overdreven tross den betydelige risikoen i den type selskap.
DB170609 Retesting er også et virkemiddel som styrker antidopingarbeidet, både fordi det vil kunne avsløre enda flere dopere, men også fordi det vil styrke risikoen og frykten for å bli tatt for utøverne som vurderer å jukse.
DB170609 - Vi er konservative, og risikoen i vår portefølje målt ved standardavvik blir lavere som en følge av investeringer i eiendom, obligasjoner og en viss andel likvider.
DA170609 - Risikoen er at mennesker spør seg om det bare er jihadister som tiltales i henhold til terrorlovgivingen.
VG170608 Har du lest : Snus øker ikke risikoen for kreft.
VG170608 Forskerne fant at pasienter med prostatakreft med spredning reduserte risikoen for å dø med 38 prosent dersom de får hormonbehandling i kombinasjon med abiraterone.
AA170608 Det øker risikoen for alvorlig personskade hvis man kjører utfor veien.
DN170607 Ny studie, som presenteres på Eat-forum i dag, sier at noen ekstra kilo øker risikoen for tidlig død.
DN170607 Noen ekstra kilo på kroppen kan være nok til å øke risikoen for for tidlig død, viser en ny studie.
DN170607 Men risikoen er stor, og det er ofte to skritt frem og ett tilbake i slike land, sier Bratland.
DN170607 - I tillegg til å øke risikoen i forbrukernes egen økonomi kan økningen i forbrukslån være en risiko for økonomien generelt.
DB170607 Dette kan forsterker utviklingen av aterosklerose og øke risikoen for hjerte- og karsykdom hos personer med alvorlig diabetes.
DA170607 Dragkamp : Skal Drammens Teaters hovedscene fylles så ofte som mulig, eller når risikoen er minst for ledige plasser ?
AA170607 Samtidig er det usikkerhet om hvordan eksportrettede virksomheter vil påvirkes av Storbritannias forestående utmeldelse av EU, samtidig som risikoen er høyere enn normalt på grunn av generell økonomisk og politisk usikkerhet internasjonalt. ( ©NTB ) ¶
VG170606 Og særlig nå, etter advarslene som har kommet om risikoen ved økt bruk av oljepenger, sier Strøm, som nå er tilknyttet analyseselskapet Vista.
SA170606 Mister man en bror eller søster i barndommen, er risikoen for at man selv dør innen de neste 37 årene 71 prosent høyere enn hvis man ikke hadde mistet et søsken.
SA170606 Hvis søskenet døde på grunn av eksterne faktorer, var risikoen for at man selv døde på grunn av noe eksternt, større. i ¶
SA170606 Den største risikoen for et dødsfall hos etterlatte barn var i det første året etter dødsfallet.i ¶ Risikoen var høyest hos de mannlige etterlatte.i ¶
SA170606 Den største risikoen for et dødsfall hos etterlatte barn var i det første året etter dødsfallet.i ¶
SA170606 Man må selv vurdere risikoen når det gjelder kjøp av bolig for salg eller omvendt, mener Olsen.
SA170606 Man må selv vurdere risikoen når det gjelder kjøp av bolig for salg eller omvendt, mener Olsen.
DB170606 Det gjorde oss mer slitne, som øker risikoen for sykdom.
BT170606 Mister man en bror eller søster i barndommen, er risikoen for at man selv dør innen de neste 37 årene 71 prosent høyere enn hvis man ikke hadde mistet et søsken.
BT170606 Hvis søskenet døde på grunn av eksterne faktorer, var risikoen for at man selv døde på grunn av noe eksternt, større.
BT170606 Den største risikoen for et dødsfall hos etterlatte barn var i det første året etter dødsfallet.
BT170606 Risikoen var høyest hos de mannlige etterlatte.
BT170606 Man må selv vurdere risikoen når det gjelder kjøp av bolig for salg eller omvendt, mener Olsen.
AP170606 Mister man en bror eller søster i barndommen, er risikoen for at man selv dør innen de neste 37 årene 71 prosent høyere enn hvis man ikke hadde mistet et søsken.
AP170606 Hvis søskenet døde på grunn av eksterne faktorer, var risikoen for at man selv døde på grunn av noe eksternt, større.
AP170606 Den største risikoen for et dødsfall hos etterlatte barn var i det første året etter dødsfallet.
AP170606 Risikoen var høyest hos de mannlige etterlatte.
AP170606 Man må selv vurdere risikoen når det gjelder kjøp av bolig for salg eller omvendt, mener Olsen.
AP170606 Man må selv vurdere risikoen når det gjelder kjøp av bolig for salg eller omvendt, mener Olsen.
VG170605 ) Forskning viser at omtale av spesifikke metoder øker risikoen for selvmord, særlig blant yngre og særlig i saker der metoden er presentert », skriver klager.
VG170605 Når mange faller utenfor øker vi risikoen for parallellsamfunn som blir rene rekrutteringsbaser for terror.
DN170605 » Selv om uenigheten i seg selv ikke fører til endringer i oljeforsyningene fra Midt-Østen, øker den risikoen for forstyrrelser, påpeker nyhetsbyrået Bloomberg News.
DB170605 ) Forskning viser at omtale av spesifikke metoder øker risikoen for selvmord, særlig blant yngre og særlig i saker der metoden er presentert » heter det i klagen, ifølge VG.
NL170604 Selv med de nevnte tiltak, vil risikoen for nye aktører kunne være betydelig.
NL170604 Dess lenger kontraktstid dess mindre vil risikoen ved investeringen bli og dess flere aktører vil kunne være interessert i å gi inn et tilbud.
DA170603 Når man vurderer antall sårede og drepte opp mot innbyggerantall, så vil risikoen for sivile være mindre i Kabul enn i flere andre provinser, sier UDIs områdeleder Line Schei Mogenstad i et skriftlig svar til Dagsavisen.
DA170603 - Det mener jeg er en feilvurdering, svarer Strand og utdyper : - Når et mer avgrensa område med flere mennesker samlet blir farligere er risikoen større for å bli skadet i Kabul enn i de to andre provinsene.
AA170603 Det vi må se på er hvordan vi kan redusere risikoen maksimalt for dem vi er mest opptatt av å beskytte, sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, til NRK.
DB170602 Røyking, høyt kolesterol og høyt blodtrykk øker risikoen for hjerte og karsykdommer som hjerneslag og hjerteinfarkt, opplyser Helsedirektoratet.
DB170602 Og alt som lokker øyer, øker risikoen for innbrudd.
DA170602 Retten fordømmer risikoen den domfelte utsatte både seg selv, fornærmede og andre på, da han kjørte som han gjorde og stresset opp fornærmede mens hun satt bak rattet.
AP170602 - Vi mener sjåføren har et selvstendig ansvar for å vurdere risikoen .
DN170601 Fremover vil de to sammen med faren redusere noe av risikoen knyttet til gruppens investeringer.
DN170601 for henholdsvis risikoen for grov korrupsjon og for alvorlig miljøskade.
DN170601 Senker risikoen - 20 mrd. i fond ¶
DB170601 ¶ REDUSERER RISIKO : Oljeprisfallet har ført til at de to Fredriksen-søstrene, Kathrine ( t.v ) og Cecilie har redisert risikoen i farens investeringer.
DB170601 Oljeprisfallet viste at risikoen var uholdbar.
DB170601 Og for å redusere risikoen i sine investeringer har de plassert 20 milliarder kroner i ulike fond.
DB170601 « Stigende havnivåer fører til hyppigere og mer ødeleggende tidevann på Florida-kysten, og framskrivninger tyder på at risikoen for liv og eiendom fra klimaendrings-relaterte oversvømmelser bare vil øke dramatisk i de kommende år », skriver Vox.
VG170531 De mener det vil styrke USAs konkurranseevne, skape arbeidsplasser og redusere risikoen for et endret klima.
SA170531 Risikoen er stor for at styreleder blir veldig operativ i det daglige arbeidet.
DN170531 | Senker risikoen - 20 mrd. i fond ¶
DN170531 John Fredriksen og døtrene Kathrine og Cecilie Fredriksen vil redusere risikoen i sine investeringer.
DN170531 Yusko skisserte i sitt foredrag også hva han ser som den største risikoen og de største mulighetene for investorene i dagens marked.
DB170531 Det vil også øke risikoen for destabilisering av sårbare stater i konfliktfylte regioner.
DB170531 De effektene klimaendringene får i Europas nabolag, vil øke risikoen for konflikter, og dertil øke presset på Europas grenser i fremtiden.
DB170531 Risikoen øker jo større klimaendringene blir.
DA170531 Det gjør risikoen for at lekkasjer sprer seg større.
BT170531 Røyking i svangerskapet, og at mor utsettes for passiv røyking under graviditet, øker risikoen for astma hos barnet.
BT170531 Ifølge Astma og Allergiforbundet øker risikoen for astma hos barnet om mor utsettes for passiv røyking under graviditet.
AP170531 - For vanlige sivilister handler risikoen om å være på feil sted til feil tid.
AP170531 Risikoen er stor for at styreleder blir veldig operativ i det daglige arbeidet.
VG170530 Antibiotika vil ta livet av alle andre bakterier i tarmen, og danne enda mer av dette giftstoffet, noe som vil øke risikoen for å utvikle komplikasjon med nyresvikt.
NL170530 Det er denne risikoen som gjør utbygging i disse områdene så risikabel.
DB170530 Da filmstjerna for noen år siden fant ut at hun hadde brystkreft-genet BRCA1, valgte hun å la seg operere for å minimere risikoen for at også hun skulle dø fra barna sine.
AP170530 Uansett vil tyrkere og folk som kjenner Tyrkia godt, vurdere risikoen ved å reise dit som lavere enn folk som ikke kjenner Tyrkia, sier Wolff.
AP170530 Uansett vil tyrkere og folk som kjenner Tyrkia godt vurdere risikoen ved å reise dit som lavere enn folk som ikke kjenner Tyrkia, sier Wolff.
AP170530 Siden 2004 har de i studien bedt turister fra hele verden vurdere risikoen ved ulike reisemål, inklusive Tyrkia og Israel.
AP170530 RISIKOVURDERINGER : Førsteamanuensis Katharina Wolff ved Universitetet i Bergen har studert terror og turisme, og hvordan folk vurderer risikoen for terroranslag.
AP170530 Dette fører da til at man overvurderer risikoen på dette reisemålet.
DB170529 Risiko ¶ - Risikoen for å bli utsatt for terrorhendelser, kriminelle handlinger eller naturkatastrofer er faktorer som også nordmenn på reiser må forholde seg.
DB170529 Livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i et faglig og sosialt fellesskap gir tilhørighet og reduserer risikoen for psykiske og sosiale problemer. [...
BT170529 Risikoen for traumatisering kan øke når overgriperen forbindes med omsorg og beskyttelse, og opplevelsen av svik kan bli større.
AA170529 Da kan man dele både kompetansen, risikoen og resultatene.
VG170528 Vi tar regningen og risikoen ».
SA170528 - Det er balltapene sentralt som utgjør den største risikoen for bakromsløp.
DN170528 Slik fordeles risikoen , samtidig som investeringsavgiftene reduseres for den enkelte.
DN170528 De ytelsesbaserte pensjonsordningene som nå er i ferd med å fases ut hadde sine fordeler, blant annet at risikoen ble spredt og at man hadde forvaltere med oversikt over hvor pensjonspengene ble plassert.
DN170528 De innskuddsbaserte ordningene dytter risikoen over på enkeltpersoner, som ikke nødvendigvis har hverken muligheter eller forutsetninger for å velge det som er best for dem, ifølge rapporten fra WEF.
DB170528 Den samme danske studien viste forøvrig at risikoen for depresjon sank når man bikket 20 år, og at kvinner over 30 virket å være upåvirket av hormonene.
AP170528 De tenkte nok at risikoen veide tyngre enn fordelene med riksrett, sier Rossinow.
AP170528 De tenkte nok at risikoen veide tyngre enn fordelene med riksrett, sier Rossinow, som var historieprofessor i hjemlandet USA inntil han flyttet til Oslo i fjor.
AP170528 - Det er balltapene sentralt som utgjør den største risikoen for bakromsløp.
SA170526 Kampen om Mosul er avgjørende for å bekjempe IS i Irak, men etter hvert som slagmarken krymper og kampene er konsentrert i den tett befolkede gamle delen av byen, øker risikoen .
DN170526 For selv om det er påvist en sammenheng, er det ikke nødvendigvis sjokolade som er årsaken, såkalt kausalitet, til den reduserte risikoen for hjerteflimmer.
DN170526 En studie fra 2015 viste at to av tre fortsetter å trene også etter at de har fått diagnosen hjerteflimmer ( atrieflimmer ), selv om diagnosen øker risikoen for blodpropp, hjertestopp og andre alvorlige hjertesykdommer.
DB170526 Tiden er inne for en full gjennomgang av norsk petroleumspolitikk hvor vi svarer på spørsmål som : Hva betyr Parisavtalen for norsk oljepolitikk, hvor stor del av risikoen er det rett at staten skal ta og hvilke klimahensyn skal petroleumspolitikken ha ?
DB170526 Gjennom gunstige investeringsfradrag tar staten faktisk en større del av risikoen enn selskapene.
DB170526 Den økonomiske risikoen er altså noe som angår oss alle, for det er velferden til våre barn og barnebarn som står på spill når stortingsflertallet ukritisk åpner store, nye områder i Barentshavet.
BT170526 Kampen om Mosul er avgjørende for å bekjempe IS i Irak, men etter hvert som slagmarken krymper og kampene er konsentrert i den tett befolkede gamle delen av byen, øker risikoen .
AP170526 Kampen om Mosul er avgjørende for å bekjempe IS i Irak, men etter hvert som slagmarken krymper og kampene er konsentrert i den tett befolkede gamle delen av byen, øker risikoen .
AP170526 - Risikoen ble den samme for OBOS som for andre som bygde boliger.
AP170526 Det midlertidige forbudet er et av flere tiltak for å begrense risikoen for brann i tunnelen, og kommer på plass etter den dramatiske brannen tidligere i mai.
VG170525 - Vi kan rett og slett ikke ta den risikoen lenger, sier Manchesters borgermester Any Burnham til CNN.
AP170525 - Risikoen er at Trump gradvis vil undergrave NATO-landenes betingelsesløse garanti om å stille opp for hverandre, sier han.
AP170525 Færre aksjer i karuseller og flere aksjer i støvelprodusenter kan derfor redusere risikoen for dårlig avkastning.
AP170525 Det store spørsmålet Oljefondet stiller seg er om risikoen for slike klimaendringer skal inngå i vurderingene når fondet skrur på knappene i forvaltningen.
AP170525 Dermed vil de kunne påvirke risikoen og den forventede avkastningen av Oljefondets 8000 milliarder kroner investert kloden rundt.
AA170525 - Det er mange som har fått øynene opp for det enorme potensialet som ligger i å investere i tidlig fase, sier Skar, som anbefaler investorer å spre risikoen ved å investere i 10 - 15 startups.
VG170524 Det handler om å redusere risikoen og redusere trusselen.
VG170524 Hun sier at NSM ser alvorlig på forholdene som er avdekket og at de nå jobber for å minimere risikoen for at dette skjer igjen.
SA170524 » Men risikoen er der ; for å sementere de ulikhetene og skeive levekårene som har vært der gjennom tidene.
SA170524 Men risikoen er der ; for å sementere de ulikhetene og skeive levekårene som har vært der gjennom tidene.
DN170524 - Risikoen faller dramatisk ¶
DN170524 - Risikoen faller dramatisk når vi har økt produksjonen slik vi har i dag, sier Mick Mulvaney, som leder Trumps kontor for budsjettarbeid.
DN170524 Alle på kloden har advart mot den kinesiske gjelden og risikoen som er knyttet opp mot forsøket på å redusere gjelden, sier fagøkonom Song Seng Wun ved CIMB Bank til CNBC.
DB170524 - Likevel kan ikke risikoen reduseres til null.
DB170524 VI må redusere trusselen, øke sikkerheten og gjøre det vi kan for å minimalisere risikoen .
AP170524 Og den eneste grunnen til at jeg ikke ville dratt til deler av New York er risikoen for å møte Trump, sa Johnson, som i dag er utenriksminister.
AP170524 Risikoen for å bli rammet av et terrorangrep er fremdeles svært liten for deg som skal ut og reise.
AA170524 De mener Moody's har benyttet unøyaktige metoder for å fastslå risikoen som landets økonomi står overfor.
AA170524 - Risikoen faller dramatisk når vi har økt produksjonen slik vi har i dag, sier Mick Mulvaney, som leder trumps kontor for budsjettarbeid.
DN170523 - Meldingstjenester som varsler brukerne om at de bruker slike sikkerhetsmekanismer vil virke avskrekkende på dem som har uærlige hensikter siden risikoen for å avsløres øker.
DB170522 Det er begrunnet med prosessøkonomi og risikoen det medfører å forklare seg om andre, sier hun.
DB170522 Som et kirurgisk inngrep på et blodfylt organ eksisterer en blødningsrisiko, men i erfarne barnekirurgiske hender må risikoen anses som minimal.
BT170522 Er det den ressurssvake familiens ansvar å slutte å være ressurssvak slik at risikoen for overvekt reduseres.
VG170521 HØYERE RISIKO : Risikoen for å få en av de 13 krefttypene forskerne har sett på, øker dersom man er overvektig.
VG170521 Hun sier de i studien kun så på risikofaktorene overvekt og fedme, men understreker at det også er flere andre faktorer som øker risikoen for å få kreft.
VG170521 Generelt så er det viktigste for å forbli frisk og redusere risikoen for å få kreft, å ikke røyke, ha et sunt kosthold med mye frukt og grønnsaker, redusere kjøttinntaket, ha en sunn vekt, være fysisk aktiv og redusere alkoholinntaket.
VG170521 Felles for disse krefttypene er at overvekt kan øke risikoen for å få dem.
VG170521 - Sunne celler reduserer risikoen for kreft og hjerte- og karsykdommer.
SA170521 Risikoen for 13 krefttyper øker dersom man er overvektig, deriblant brystkreft, tykktarmskreft, endetarmskreft, eggstokkreft og leverkreft.
FV170521 Risikoen for 13 krefttyper øker dersom man er overvektig, deriblant brystkreft, tykktarmskreft, endetarmskreft, eggstokkreft og leverkreft. | - For galt at noen ender opp med bleie ¶
DN170521 Den samme risikoen er det med venturekapitalinvesteringer.
DB170521 Risikoen for 13 krefttyper øker dersom man er overvektig, deriblant brystkreft, tykktarmskreft, endetarmskreft, eggstokkreft og leverkreft.
BT170521 Malkenes mener risikoen for alvorlige ulykker i forbindelse med vannskuterkjøring også tilsier et forbud.
AP170521 Risikoen for 13 krefttyper øker dersom man er overvektig, deriblant brystkreft, tykktarmskreft, endetarmskreft, eggstokkreft og leverkreft.
AA170521 Risikoen for 13 krefttyper øker dersom man er overvektig, deriblant brystkreft, tykktarmskreft, endetarmskreft, eggstokkreft og leverkreft. ( ©NTB ) ¶
AA170520 « På dagtid er folk typisk roligere og risikoen for bråk er mye mindre ».
VG170519 Pengene fikk han ifølge tiltalen for å styrke Cappelens virksomhet og bidra til å redusere risikoen for at Cappelen skulle bli tatt.
NL170519 Alkohol demper skamfølelsen over egen seksualitet, men dem demper også vår evne til å ivareta oss selv og den andre, vår evne til å regulere egne behov og samspillet med den andre, slik at risikoen for å bli utsatt eller utsette andre for grensekrenkelser øker.
DN170519 Selv om krig er siste utvei har risikoen for militære handlinger økt », skriver Capital Economics i en ny rapport.
DB170519 Det er denne risikoen som gjør utbygging i disse områdene så risikabel.
AA170519 Organisasjonen betegner arbeidet som er igangsatt som enormt viktig for å redusere risikoen for lekkasjer og andre ulykker ved anlegget.
SA170518 Hvis støtten til Trump daler betraktelig, begynner risikoen for partiet ved å fortsatt være knyttet til presidenten, å bli stor.
NL170518 Det underbygges av faglige råd fra både Havforskningsinstituttet og en rekke andre ekspertmiljøer, som fraråder oljevirksomhet på grunn av usikkerheten og risikoen som er knyttet til en eventuell ulykke.
NL170518 Mange dør fordi de innkommer med livstruende komplekse sykdomstilstander hvor kirurgisk behandling kan være eneste kurative mulighet, men hvor risikoen kan være skyhøy ( over 50% ).
DN170518 orges Bank har i samarbeid med Finans Norge og Bits tatt initiativ til et prosjekt for utvikling og implementering av en infrastruktur for raske betalinger, som skal legge til rette for at det kun går få sekunder fra betaling igangsettes til beløpet er tilgjengelig på mottakers konto, samtidig som risikoen for bankene er lav.
DB170518 Risikoen for regjeringen er nok betydelig større enn for oss, repliserer Skorge.
DA170518 Hvis støtten til Trump daler betraktelig, begynner risikoen for partiet ved å fortsatt være knyttet til presidenten, å bli stor.
AP170518 Alfheim tok også for seg risikoen for represalier og mediepresset, men ga uttrykk for at han er mindre sikker på om dette skal gis særlig betydning, både fordi det ikke er uvanlig at folk som sitter for alvorlige forbrytelser blir truet, og fordi Cappelen selv har bidratt og latt seg intervjue og avbilde i mediene.
AA170518 Hvis støtten til Trump daler betraktelig, begynner risikoen for partiet ved å fortsatt være knyttet til presidenten, å bli stor.
DN170517 I rekordjakten i Alpene har flere vært villige til å pushe risikoen til det ytterste.
DB170517 - Tiltakene gjøres på for å redusere risikoen for uønskede hendelser.
AA170517 Ifølge avisen kan det øke risikoen for at informasjonen sendes til Iran, en av Russlands allierte og Israels største trussel i Midtøsten.
VG170516 Men uavhengig av risikoen for krypteringsvirus er det en god idé å ha backup, det hjelper deg for eksempel hvis din PC ødelegges, blir stjålet eller mistes.
VG170516 Mener TV-serie kan øke risikoen
VG170516 Men for individer i en risikofase kan en sånn serie, sammen med andre forhold, bidra til å øke risikoen for suicidale handlinger.
DB170516 Jeg tror ikke han var nær sitt andre gule kort, men jeg hadde ikke lyst til å ta den risikoen .
DB170516 Men risikoen for et rentekutt ble redusert av dagens tall, fortsetter Bruce.
VG170515 | Høyt skolefravær øker risikoen for frafall og er et tydelig signal om at den unge har behov for hjelp ¶
VG170515 Uansett : Høyt skolefravær øker risikoen for frafall og er et tydelig signal om at den unge har behov for hjelp.
VG170515 Som av ulike årsaker har levd på vippen til å droppe ut av skolen med risikoen det innebærer for store personlige belastninger senere i livet i form av helseproblemer, arbeidsledighet og utenforskap.
SA170515 Han mener imidlertid at risikoen hadde vært mindre dersom størrelsen på klassene hadde vært mindre.
SA170515 Han mener dette bildet, der sykkelfeltet sprer seg over to filer, og dermed er sårbart for motgående trafikk, er illustrerende for risikoen ved sykkelritt i regi av Norges Cykleforbund.
NL170515 Med økt aktivitet øker også risikoen for ulykker med konsekvenser for liv, helse og miljø.
NL170515 Med økt aktivitet i Barentshavet øker risikoen for ulykker med konsekvenser for liv, helse og miljø.
DA170515 Selv om utbruddet er stagget og ikke lenger utgjør en internasjonal folkehelsetrussel, regnes risikoen som konstant.
AP170515 Testen av denne mellom/langdistanseraketten kan være Pyongyangs taktiske grep for på en slags måte å holde en lav profil for å dempe risikoen for en amerikansk militæraksjon, mener de.
AP170515 Han mener imidlertid at risikoen hadde vært mindre dersom størrelsen på klassene hadde vært mindre.
AP170515 Han mener dette bildet, der sykkelfeltet sprer seg over to filer, og dermed er sårbart for motgående trafikk, er illustrerende for risikoen ved sykkelritt i regi av Norges Cykleforbund.
DB170514 Dersom man bryter sikkerhetsreglene og reiser seg for å bytte plass i fart, vil risikoen for skade også øke.
DB170514 Følgende tiltak vil kunne minske risikoen : ¶
DB170514 « En rekke studier har funnet at to sekunder ser ut til å være en kritisk grense for hvor lenge en kan ta blikket bort fra vegen sammenhengene før risikoen for farlige hendelser øker betraktelig.
AP170514 For å redusere den økonomiske risikoen , kan du søke Helfo om forhåndstilsagn før du reiser.
AP170514 På grunn av risikoen kan DNB ikke alltid gi lån til start-upselskaper, men vi har gode alternativer slik at gründere kan få tilgang til nødvendig kapital, kompetanse og nettverk, skriver konserndirektør Benedicte Schilbred Fasmer.
SA170513 - Så har du dem som ikke oppdaterer på flere år, og med såpass mange sikkerhetshull er risikoen for å bli hacket vesentlig større, legger han til. 2.
FV170513 - Så har du dem som ikke oppdaterer på flere år, og med såpass mange sikkerhetshull er risikoen for å bli hacket vesentlig større, legger han til. 2.
DN170513 Følgende tiltak vil kunne minske risikoen , opplyser NSM : ¶
DB170513 Først og fremst fordi Stabæk gjorde noen bytter, økte risikoen i det offensive spillet og presset fram det absolutt beste i Rosenborgs reservekeeper Arild Østbø.
BT170513 - Så har du dem som ikke oppdaterer på flere år, og med såpass mange sikkerhetshull er risikoen for å bli hacket vesentlig større, legger han til. 2.
AP170513 - Så har du dem som ikke oppdaterer på flere år, og med såpass mange sikkerhetshull er risikoen for å bli hacket vesentlig større, legger han til. 2.
VG170512 Likhet øker risikoen
VG170512 - Vi er generelt kritiske til den nevnte TV-serien, som vi frykter kan øke risikoen for selvmordsatferd blant unge som ser på den.
VG170512 - Når det gjelder smitteeffekt, vet vi at risikoen er størst blant dem som er mest lik personen i det publiserte selvmordet.
NL170512 - Det er godt tilrettelagt, og vil nok ikke øke risikoen for farlige situasjoner, sier han.
DA170512 mai krever de at energidepartementet undersøker grunnen til at tunnelen kollapset, og risikoen for at det samme kan skje med andre tunneler.
AP170512 Illustrasjonsfoto : Erlend Aas / NTB scanpix FOTO : Aas, Erlend / NTB scanpix ¶ Risikoen for at man rammes av den dødelige krefttypen er like lav for snusere som ikke-snusere, sier epidemiologi-professor Cecilia Magnusson ved Karolinska institutet til Expressen.
AP170512 Helsemyndigheter advarer om at snus kan øke risikoen for å få kreft i bukspyttkjertelen, men en ny svensk studie tilbakeviser påstanden.
AP170512 Giske Ursin i Kreftregisteret sier til NRK at det er gode nyheter om det faktisk er sånn at snus ikke øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen.
AA170512 Helsemyndigheter advarer om at snus kan øke risikoen for å få kreft i bukspyttkjertelen, men en ny svensk studie tilbakeviser påstanden.
AA170512 Giske Ursin i Kreftregisteret sier til NRK at det er gode nyheter om det faktisk er sånn at snus ikke øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen.
AA170512 Risikoen for at man rammes av den dødelige krefttypen er like lav for snusere som ikke-snusere, sier epidemiologi-professor Cecilia Magnusson ved Karolinska institutet til Expressen.
VG170511 | Ny svensk studie : Snus øker ikke risikoen for kreft i bukspyttkjertelen ¶
SA170511 I forkant av årets kongress har flere murret om risikoen for at industritunge forbund kan bryte ut av LO, men en slik oppsplitting er ikke den nye lederen urolig for.
NL170511 Forskerne hevder også at risikoen for å pådra seg bukspyttkjertelkreft er upåvirket av hvor mye man snuser og hvor lenge man har gjort det.
DN170511 Det er den risikoen som gjør at investorene er mer tilbakeholdene, sier han.
DN170511 Ifølge det irske gamblingselskapet Paddy Power er muligheten, eller risikoen , alt etter som, for at Trump blir stilt for riksrett, nå 60 prosent.
DN170511 « Vi er vant til å lete etter negative nyheter og beskytte oss, men hva med den oppadgående risikoen fra høyere renter hvis ting blir bedre », spør Nomura-teamet, ledet av George Goncalves i rapporten.
DN170511 Etter presidentvalget i Sør-Korea på tirsdag, hvor den nye presidenten er åpen for å holde direkte samtaler med den nordkoreanske lederen, har denne risikoen avtatt de siste 48 timene.
DA170511 Forskerne hevder også at risikoen for å pådra seg bukspyttkjertelkreft er upåvirket av hvor mye man snuser og hvor lenge man har gjort det.
AP170511 I forkant av årets kongress har flere murret om risikoen for at industritunge forbund kan bryte ut av LO, men en slik oppsplitting er ikke den nye lederen urolig for.
AA170511 I forkant av årets kongress har flere murret om risikoen for at industritunge forbund kan bryte ut av LO, men en slik oppsplitting er ikke den nye lederen urolig for.
AA170511 Denne risikoen skyldes antakelig en kombinasjon av luftforurensning og støy.
VG170510 Ulempen er at risikoen for brann, trafikkulykker og oversvømmelse er den samme som nå.
VG170510 Solli ( A ) fra Akershus sier til Aftenposten at det er viktig å få en gjennomgang av risikoen ved tunnelen i lys av at flere av ulykkene som har skjedd der, har fellestrekk.
SA170510 Rapporten fra den presidentoppnevnte granskingskommisjonen peker på at beslutningene som bidro til å øke risikoen i forkant av ulykken, i stor grad dreide seg om å spare tid og penger.
SA170510 Raffineriet hadde i lang tid hatt gode, og stadig bedre, resultater på arbeidsulykkesrisiko, men granskingen av eksplosjonen viste at man på ingen måte hadde kontroll på risikoen for storulykker.
SA170510 Norsk olje og gass-rapportens sammenligning med luftfart er også preget av denne kunnskapsløsheten - det er risikoen for storulykker som stadig går ned i luftfart, mens risikoen for arbeidsulykker er en helt annen.
SA170510 Norsk olje og gass-rapportens sammenligning med luftfart er også preget av denne kunnskapsløsheten - det er risikoen for storulykker som stadig går ned i luftfart, mens risikoen for arbeidsulykker er en helt annen.
SA170510 Man får ikke vite noe sikkert om risikoen for storulykker offshore, som Deepwater Horizon-utblåsningen i Mexicogolfen 20. april 2010, ved å se på utviklingen når det gjelder mindre hendelser.
DN170510 Den andre er at regjeringen går inn for å øke aksjeandelen til 70 prosent, noe som øker risikoen for svingninger i verdien ytterligere.
DB170510 Når politiske ledere utnytter utenforskapet noen opplever ved å dyrke mistillit og mistro mellom folk, ved å skylde på andre og å peke ut fiender, da havner man fort i en farlig spiral - en spiral der nasjoner blir seg selv nok og risikoen for alvorlige konflikter i samfunnet øker.
DB170510 Det er likevel liten tvil om at risikoen er svært lav, og på ingen måte kan sammenliknes med den mishandling som finner sted når kvinner omskjæres.
DA170510 Den andre er at regjeringen går inn for å øke aksjeandelen til 70 prosent, noe som øker risikoen for svingninger i verdien ytterligere.
BT170510 De det først og fremst går ut over er de små barna, og forskning viser at det er de minste barna som er lengst i barnehagen også, og det er her den største risikoen ligger.
AP170510 Ettersom beregningsmetoden kan finne interaksjoner i kjernegenomet hos en bakterieart, kan man forsøke å minimere risikoen for at resistens sprer seg til andre arter.
AA170510 Med doble tunnelløp forsvinner risikoen for møteulykker.
DN170509 Det er blant annet den ventede valgseieren til den EU-vennlige sentrumskandidaten Emmanuel Macron i det franske valget over helgen som har bidratt til å dempe den geopolitiske risikoen .
DN170509 Formålet med Parisavtalen er å senke utslippene av klimagasser og dempe risikoen for katastrofale klimaendringer.
DN170509 - Kinesiske myndigheter anerkjenner risikoen i gråmarkedet og forsøker å håndtere dette med nye retningslinjer.
DA170509 Det vil føre til at den samlede risikoen i fondet øker.
DA170509 Når Oljefondet selv mener at de kan håndtere risikoen knyttet til dette, burde de få mandatet til det, påpeker Raavand.
DA170509 Det vil føre til at den samlede risikoen i fondet øker.
AP170509 Bygger man nytt tunnelløp - med tilnærmet samme stigning som dagens løp, er risikoen for nye branner og ulykker fortsatt til stede.
AP170509 - Men det er viktig å få en gjennomgang av risikoen ved tunnelen i lys av at flere av ulykkene her har fellestrekk.
AA170509 Skal avtalen effektivt dempe risikoen for katastrofale klimaendringer, må utslippsmålene skjerpes kraftig i årene som kommer.
AA170509 Formålet med Parisavtalen er å senke utslippene av klimagasser og dempe risikoen for katastrofale klimaendringer. ( ©NTB ) ¶
DN170508 Skal avtalen effektivt dempe risikoen for katastrofale klimaendringer, må utslippsmålene skjerpes kraftig i årene som kommer.
DB170508 I innledningsforedraget sa Holter Torp at pasientene ikke var tilstrekkelig informert om risikoen for blødninger, skader og mulig død, som følge av prøven.
DB170508 Eides advokat Per Danielsen, fra Advokatfirmaet Danielsen og Co, sier til Dagbladet at Eide har gitt pasientene god informasjon om risikoen ved prøven.
DA170508 - Det som hindrer krig nå er vel nesten bare risikoen for store tap.
BT170508 Minimerer risikoen for å bli tatt av politiet ved å la andre stå for salget.
BT170508 Har du ikke peiling på lån og renter, er risikoen stor for at du får økonomiske problemer.
AP170508 Risikoen ved å undergrave det er stor.
AP170508 Årsaken er at risikoen for at han skal begå ny vold er vurdert som høy.
AA170508 Skal avtalen effektivt dempe risikoen for katastrofale klimaendringer, må utslippsmålene skjerpes kraftig i årene som kommer.
DN170507 Investeringsbanken Credit Suisse mener avtalen er god for Berkshire, og har beregnet en oppside på åtte milliarder dollar basert på størrelsen på risikoen og Berkshires historikk med slike avtaler.
DN170507 Buffett legger heller ikke skjul på risikoen .
DN170507 Buffett kom blant annet med en klar advarsel om risikoen ved å investere i nye markeder som Kina.
DN170507 Berkshire Hathaway får betalt 10,2 milliarder dollar for å overta risikoen for fremtidige forsikringskrav fra reassuranseselskapet.
DN170507 Risikoen er på omtrent det dobbelte ; Berkshire må betale ut rundt 20 milliarder dollar.
DN170507 Risikoen Hathaway nå får betalt for å overta, dreier seg særlig om eksponeringer innen eiendom, miljø og erstatninger til arbeidstagere for skade og uførhet.
DN170507 - Dette vil redusere risikoen for investorer, og tilgjengeliggjør elektrisiteten for dem som har behov for den.
AP170507 Bygger man nytt tunnelløp - med tilnærmet samme stigning som dagens løp, er risikoen for nye branner og ulykker fortsatt til stede.
VG170506 Russland opplyste også at landet ønsker å gjenopprette en tidligere avtale med USA om å koordinere luftangrep over Syria og redusere risikoen for trefninger og uhell.
DB170506 Risikoen for å miste jobben er sterkt til stede for midlertidige ansatte, mens faste ansettelser gir en trygghet i arbeidslivet, sier Bergstø til Dagbladet.
DB170506 Det aller verste ville jo være om noe gikk galt dersom reindriftssamene tok risikoen fordi det skal sendes på TV, så man må bare godta at denne gangen gikk det ikke, uttalte redaktør Ole Rune Hætta til NRK onsdag.
AP170506 Han sier initiativer som nHack vil bidra til å redusere risikoen for norske bedrifter som vil etablere seg i Kina.
AA170506 Det er litt ulike syn mellom dem som mener at tidsaspektet er så viktig at vi må få fikset tunnelen, og andre som mener at risikoen ikke er så stor, og at vi kan vente på en bro, sier statsråden.
VG170505 Vi sender et veldig tydelig signal om at nå øker risikoen for å begå slik kriminalitet, sier partilederen.
VG170505 - Nå øker risikoen
DB170505 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶
DB170505 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶
DB170505 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶ ¶
DB170505 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶
DB170505 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶ ¶
DB170505 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶
DB170505 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶
DB170505 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶
DB170505 - Vi har en pedagogisk utfordring med å formidle at trusselbildet øker, men det betyr ikke nødvendigvis at risikoen øker.
DB170505 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶
DB170505 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶
DB170505 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶
DB170505 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶
DB170505 - Tilfeldige resultater ¶ - Risikoen for at resultatene er tilfeldige er veldig stor, under omstendigheter der målet er underholdning.
DA170505 Russland opplyste også at landet ønsker å gjenopprette en tidligere avtale med USA om å koordinere luftangrep over Syria og redusere risikoen for trefninger og uhell.
BT170505 Et brudd dobler risikoen for et nytt brudd.
AA170505 Russland opplyste også at landet ønsker å gjenopprette en tidligere avtale med USA om å koordinere luftangrep over Syria og redusere risikoen for trefninger og uhell.
AA170505 Tingretten har vurdert en sakkyndigrapport som slår fast at risikoen er lav for framtidig vold fra 41-åringen innenfor rammene av behandling på Brøset, en avdeling under St.
VG170504 Man kan ta ned risikoen for væpnede ran med fysiske sikringstiltak, eller målrettet innsats mot kjente kriminelle miljøer.
VG170504 Politiet fikk i etterkant kritikk for å ikke ha forstått alvoret i saken og for ikke å ha benyttet et pålagt verktøy for risikovurdering i partnervoldssaker ( SARA ) for å vurdere hvor stor risikoen var for kvinnen da hun oppsøkte like før hun ble drept.
VG170504 - Vi tar inn over oss at det er et høynet trusselbilde, men det betyr ikke at risikoen er høyere.
SA170504 Original eller ikke - det har ingenting å si, sier Oslo-brannvesenet, som mener folk undervurderer risikoen .
FV170504 Original eller ikke - det har ingenting å si, sier Oslo-brannvesenet, som mener folk undervurderer risikoen .
DN170504 Han mener at den svake kronen på mellomlang sikt burde tas imot med åpne armer av Norges Bank ettersom den reduserer risikoen for at inflasjonen faller videre.
DN170504 Samtidig vil strengere utlånskrav i Oslo, begrense risikoen for at folk låner mer enn de kan betjene en regnværsdag, sier administrerende direktør Carl O.
DB170504 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶
DB170504 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶ ¶
DB170504 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶ ¶
DB170504 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶
DB170504 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶
DA170504 Mathisen håper det gjøres en grundig jobb for å avdekke risikoen ved en slik antihomo-marsj.
AP170504 Sætre mener risikoen på sommerens leteboring i Barentshavet er lav.
AP170504 Original eller ikke - det har ingenting å si, sier Oslo-brannvesenet, som mener folk undervurderer risikoen .
VG170503 Som følge av hendelsen sier Lie at Kongsberg Gruppen innfører en ny rutine hvor risikoen for menneskelig svikt « reduseres vesentlig ».
VG170503 Det aller verste ville jo være om noe gikk galt dersom reindriftssamene tok risikoen fordi det skal sendes på TV, så man må bare godta at denne gangen gikk det ikke, sier Hætta.
SA170503 Det aller verste ville jo være om noe gikk galt dersom reindriftssamene tok risikoen fordi det skal sendes på TV, så man må bare godta at denne gangen gikk det ikke, sier Hætta.
DN170503 Den økende privatleasingen kan skyldes at bilkjøperne er usikre på hva slags drivlinjer man skal kjøpe, og dermed velger å overlate risikoen for verditapet når bilen skal selges igjen, hos et finansieringsselskap.
DB170503 - Hvis isbremmen forsvinner, øker det risikoen for at breis på land havner ut i sjøen, at mer is strømmer ut i havet.
DB170503 Det aller verste ville jo være om noe gikk galt dersom reindriftssamene tok risikoen fordi det skal sendes på TV, så man må bare godta at denne gangen gikk det ikke, sier Hætta.
AP170503 « Hun dokumenterte aktiviteter som var ment å forme og styrke partnerskapet, men hun tok også den risikoen dette innebar » heter det i en uttalelse som kom i forbindelse med frigivelsen av de to aller siste bildene i Hildas kamera.
AP170503 Det aller verste ville jo være om noe gikk galt dersom reindriftssamene tok risikoen fordi det skal sendes på TV, så man må bare godta at denne gangen gikk det ikke, sier Hætta.
AP170503 - Vårt prinsipielle syn er at hver tjenesteutsetting øker risikoen , uavhengig av hvem det gjelder.
DN170502 Det handler om at vi ikke har et godt nok bilde av risikoen knyttet til den typen investeringer, sier Marthinsen til DN.
DB170502 Video : Viasat ¶ RISIKOEN ER HØY, backene enda høyere og ferdighetene ekstreme være seg teknikk, pasningssikkerhet, balltempo og fart.
DB170502 Blir det i tillegg en jevnere inntektsfordeling, mener han at risikoen i både renter og inflasjon er på oppsiden.
DB170502 TV 2 mener pasienter ikke fikk tilstrekkelig informasjon om risikoen for blødninger, skader og mulig død, som følge av en biopsi, eller vevsprøve, som ble tatt av dem.
DB170502 I innledningsforedraget sa han at pasientene ikke var tilstrekkelig informert om risikoen for blødninger, skader og mulig død, som følge av prøven.
DB170502 Han mener også at TV 2 har fremstilt risikoen ved prøven på feil måte, og unnlatt å se risikoen i sammenheng med sykdommen pasienten hadde og den tilgjengelige behandlingen.
DB170502 Han mener også at TV 2 har fremstilt risikoen ved prøven på feil måte, og unnlatt å se risikoen i sammenheng med sykdommen pasienten hadde og den tilgjengelige behandlingen.
DB170502 - Jeg gjør kompliserte operasjoner, og da må man informere godt om risikoen i forkant.
AP170502 Risikoen for at den enkelte turist skal rammes er særdeles beskjeden.
AP170502 - Risikoen for at den enkelte turist skal rammes er særdeles beskjeden.
AP170502 Det første prinsippet er begrunnet i at pengespillmarkedet er spesielt ettersom risikoen for spillavhengighet er høy.
AA170502 Denne risikoen skyldes antakelig en kombinasjon av luftforurensning og støy.
VG170501 En annen norsk forsker, historiker Stein Tønnesson ved PRIO, sa tidligere i vår at risikoen for krig er stor, og gir grunn til alvorlig bekymring.
BT170501 Risikoen for å dø er 25 prosent lavere hos dem som er fysisk aktive etter fylte 70 år, viser ny studie fra Hordaland.
VG170430 Men for Hareide er risikoen ved et samarbeid med kristendoms-dødaren Arbeiderpartiet en vanskeligere vurdering.
DN170430 Robot reduserer risikoen
DB170430 | Her er risikoen størst for å gi kriminelle tilgang til pengene dine ¶
VG170428 ROBUST POLITIKK : - Den største risikoen for at noen skal klare å ødelegge den velfungerende norske narkotikapolitikken, ligger i eksistensen av handlekraftsyndromet, skriver tidligere tolldirektør Bjørn Røse.
VG170428 Den største risikoen for at noen skal klare å ødelegge den velfungerende norske narkotikapolitikken, ligger i eksistensen av handlekraftsyndromet.
VG170428 Svært mange frykter risikoen ved å transportere atomavfallet i nærheten av der mennesker bor, ikke minst fordi fjellet ligger bare to timer unna storbyen Las Vegas.
VG170428 Mange her støtter det, og er villige til å ta risikoen det kan medføre fordi vi mener at den er minimal.
DB170428 - Og dersom du har investert i fentanyl med formål om å blande det med heroin eller andre stoffer, må du stoppe umiddelbart, for å redusere risikoen for at flere mennesker vil dø, fortsetter han.
DA170428 Risikoen for å nedbemanne strategisk feil, og for ikke å etterleve lovpålagte forpliktelser og utføre samfunnsoppdraget, vil være høy », heter det her.
BT170428 - Dette handler også om risikoen for ran og sjåførenes sikkerhet.
AP170428 Byrådets overordnede fremstilling av fadesen bekreftes til fulle av Deloittes granskningsrapport : Renovasjonsetaten som gjorde et for dårlig forarbeid, undervurderte risikoen ved å satse på ett lite selskap for hele Oslo, oppfattet ikke faresignalene før oppstart tydelig nok, innså ikke alvoret da klagestrømmen fosset inn og rapporterte for dårlig når krisen var e
AP170428 Ved å vise ukjente bilder har jeg ønsket å gjenopplive risikoen , nyheten og det uventede fra første gang de ble vist.
AA170428 Tørke og sult fører til at mange må flytte, faren for at barn blir skilt fra familiene øker og dermed øker også risikoen for at de utnyttes. ( ©NTB ) ¶
AA170428 Politiet fikk i etterkant kritikk for å ikke ha forstått alvoret i saken og for ikke å ha benyttet et pålagt verktøy for risikovurdering i partnervoldssaker ( SARA ) for å vurdere hvor stor risikoen var for kvinnen i saken.
AA170428 Dette er svært sårbare naturområder, og risikoen ved en fremtidig oljeutvinning vil være større enn lenger sør.
VG170427 En uke etter hendelsen i Østersjøen gikk Stoltenberg ut og ba Russland om tiltak for å dempe risikoen for uønskede hendelser.
VG170427 Når plastmaterialet i adapterhuset ikke er brannsikkert, øker risikoen for spredning av en brann, skriver de om en en lader.
DN170426 Høyre frykter risikoen for at dårlig eierstyring øker når Oslo kommune tar Hafslund av børs.
DB170426 Når man velger å ta Hafslund av børs, øker dette risikoen for en dårligere eierstyring.
DB170426 Når man nå velger å ta selskapet av børs, øker dette risikoen for en dårligere eierstyring, ettersom fremtidige investeringer og drift blir mer lukket og politisk styrt, uten at " markedet " kan disiplinere styringen av selskapet.
AP170426 Her står vi overfor store investeringer, og jeg ser ikke noen grunn til Oslo kommunen skal ta den risikoen det er å være 100 prosent eier i et slik selskap, sier han.
AP170426 Tiltalens påstand er at Jensen mot betaling har varslet Cappelen « om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten, og derigjennom kunne kunne redusere risikoen for at denne ble avslørt (... ) ».
SA170425 Risikoen ved å bygge ut flere felt øker mer og mer, ifølge oljeanalytiker Thina Saltvedt.
DN170425 Økonomien i Norge og resten av verden har vist positive signaler og den politiske risikoen synes å være avtakende.
DN170425 Når mye av den politiske risikoen i Frankrike forsvant på søndag er det naturlig at markedet får seg et løft, sier Nordea Markets-strateg Ingvild Borgen Gjerde til TDN Finans.
DN170425 - Når mye av den politiske risikoen i Frankrike forsvant på søndag er det naturlig at markedet får seg et løft, sier Nordea Markets-strateg Ingvild Borgen Gjerde ( til høyre ).
DN170425 En rapport fra Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn for andre i trafikken, til tross for at syklistene bare står for en liten del av veitrafikken.
DB170425 NHL-klubbenes eiere har oftest vært skeptiske til OL-deltakelse og blant annet snakket om risikoen for skader under turneringen.
DB170425 En rapport fra Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn for andre i trafikken, til tross for at syklistene bare står for en liten del av veitrafikken.
BT170425 En rapport fra Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn for andre i trafikken, til tross for at syklistene bare står for en liten del av veitrafikken.
BT170425 - I tillegg er risikoen stor for at man møter på jobben selv om man ikke er skikket for å fly.
AP170425 En rapport fra Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn for andre i trafikken, til tross for at syklistene bare står for en liten del av veitrafikken.
AA170425 En rapport fra Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn for andre i trafikken, til tross for at syklistene bare står for en liten del av veitrafikken.
VG170424 Vi vurderer derfor risikoen som stor for at saker som burde ha vært meldt fra barnehagene ikke har blitt kjent for barneverntjenesten » ¶
VG170424 I rapporten står det videre at risikoen for skolesektoren ikke er like stor, men at kommunen som skoleeier og barnehagemyndighet likevel bør gjøre risikovurderinger for lovbrudd.
DB170424 Og jo tidligere de begynner å drikke, jo større er risikoen for at de får alkoholproblemer senere i livet, forteller pressesekretær Therese Elmgren i Systembolaget til Dinside.
DB170424 Vi var opptatt av å sikre helsesituasjonen, fordi det var der risikoen ble vurdert å være høyest.
DB170424 Dessuten er det åpenbart at de burde ha skjønt risikoen .
DA170424 - Det var enighet om at aktørene i bransjen selv tar et initiativ til å gå igjennom alle rutiner som kan redusere risikoen for at kjøretøy blir brukt som våpen.
DA170424 Men både for menneskene som har flyktet fra krig og for dem som har reist fra fattigdom, er risikoen for alvorlige psykososiale problemer stor når de må leve i skjul.
BT170424 Klubbens administrerende direktør vurderer nå om det skal innføres begrensninger på handelen med klubbens aksjer for å redusere risikoen for nye angrep.
BT170424 Terapeuten må finne balansen mellom å forstå risikoen , uten å bli dømmende, kynisk eller naiv.
BT170424 - Øker barneporno og kontakt med andre på Det mørke nettet risikoen for å begå overgrep ?
VG170423 I fjor og i år har Arbeidstilsynet valgt å kontrollere samtlige av landets brannstasjoner fordi de mener brannmenn er en av arbeidsgruppene der risikoen for helseskader er størst.
VG170423 * 1 Manglende planer for å kartlegge og vurdere risikoen for å bli eksponert for støv, gass og brannrøyk. * 1 Manglende opplæring, rutiner og kunnskap om hvordan man skal unngå risiko.
DN170423 Over 50.000 politifolk er utplassert for å redusere risikoen for angrep.
DB170423 Ifølge The Guardian var det Stone som tok den største risikoen , da han var førstemann til å løpe mot gjerningsmannen, som siden viste seg å sympatisere med IS.
BT170423 Over 50.000 politifolk er utplassert for å redusere risikoen for angrep.
BT170423 De utvikler vennskap og deler opplevelser, og mange har forstått risikoen av å dele ting offentlig, derfor kommuniserer ungdom helst i mindre grupper.
AA170423 Over 50.000 politifolk er utplassert for å redusere risikoen for angrep. ( ©NTB ) ¶
VG170422 - Jeg synes det er en fornuftig trend, der spillerne er med og deler litt på risikoen , mener Henrik Hoff.
DB170421 Det paradoksale er at Arbeiderpartiet nå er villig til å øke risikoen for sjøfuglene våre, og det dobbelt opp.
DB170421 Risikoen ved oljeutvinning nært sjøfuglforekomstene er altfor stor.
DB170421 For det andre må alle parter følge et etisk charter som reduserer risikoen for manipulasjon.
BT170421 Vi tror riktignok på en gjennomsnittspris på 61 kroner i år, men risikoen er helt klart på nedsiden, sier han.
DB170420 Det viste seg altså at de syklende jobbpendlerne nær halverte risikoen for kreft og hjertesykdom.
DB170420 ( Dagbladet ) : Å sykle til jobb ser ut til å redusere risikoen betraktelig for å få kreft og hjertesykdom, skriver BBC.
DB170420 - Jeg spurte ham hvordan han kunne tørre å holde på med det, ettersom risikoen for å bli tatt var så stor.
DA170420 Arbeidsgiver skal både kartlegge risikoen for at ansatte kan på deres arbeidsplass kan bli utsatt for vold og trusler, men også legge til rette for at ansatte selv får opplæring om hvordan de kan forebygge dette.
AP170420 Brannen ble komplisert av risikoen i forbindelse med ammoniakk fra fryselageret og de 2.588 solcellene på taket til lageret, som regnes for å være Norges største.
AA170420 Brannen ble komplisert av risikoen i forbindelse med ammoniakk fra fryselageret og de 2.588 solcellene på taket til lageret, som regnes for å være Norges største.
VG170419 Muligheten for å få en spesiell opplevelse overskygget nok risikoen , sier han.
FV170419 Der ligger den største risikoen for radikalisering, sier forfatter og filmskaper Adel Khan Farooq.
DB170419 Ha den gjerne på badet der risikoen for å finne veggedyr er lav.
DB170419 ( Dagbladet ) : Med økt reisevirksomhet til både kjente og ukjente områder øker også risikoen for at du ufrivillig tar med deg insekter og småkryp som vi helst ikke vil ha her.
DB170419 - Hvis isbremmen forsvinner, øker det risikoen for at breis på land havner ut i sjøen, at mer is strømmer ut i havet.
AP170419 - Vi må gjøre alt vi kan for å åpne folks øyne til risikoen for en finale mellom to ekstreme kandidater.
SA170418 Klimarisiko refererer både til risikoen ved klimaendringer og til risikoen ved forsterket klimapolitikk og teknologisk endring.
SA170418 Klimarisiko refererer både til risikoen ved klimaendringer og til risikoen ved forsterket klimapolitikk og teknologisk endring.
SA170418 Dette synliggjør risikoen knyttet for eksempel til utvikling av eventuelle gassressurser i Barentshavet og bygging av et gassrør som kan stå klart til produksjon utpå 2030-tallet.
DB170418 - Hvis isbremmen forsvinner, øker det risikoen for at breis på land havner ut i sjøen, at mer is strømmer ut i havet.
DB170418 Ved å gjøre Oljefondet fossilfritt vil Norge treffe verdensnormalen når det kommer til denne finansielle risikoen .
DB170418 Dette er finansiell galskap, og da har vi ikke engang sett på risikoen knyttet til klimautslipp og påfølgende klimaendringer.
AP170418 En større majoritet i parlamentet vil gi May bredere handlingsrom til å få igjennom lovendringer som er nødvendige i forbindelse med Brexit og vil samtidig minske risikoen for at parlamentet stikker kjepper i hjulene for planene hennes.
VG170417 Tønnesson mener risikoen for en krig er betydelig.
VG170417 - Det er mest sannsynlig at det ikke blir krig, men risikoen er likevel betydelig.
VG170417 Risikoen for krig er betydelig, mener norsk ekspert.
DB170417 Beruselsesdrikking øker risikoen for å skade seg selv og gjøre ting man angrer på, sier seniorforsker Geir Brunborg i Folkehelseinstituttet.
DB170417 - Provokasjonen i dag morges fra nord er bare den siste påminnelsen om risikoen som hver og en av dere står overfor hver eneste dag for å forsvare friheten til folket i Sør-Korea og for å forsvare USA i denne delen av verden, sa Pence da han spiste påskemiddag med representanter for de utplasserte amerikanske styrkene søndag.
AP170417 Ved Folkehelseinstituttet har vi nylig publisert forskning som antyder at det å ha mange søsken minsker risikoen for psykiske problemer.
AP170417 Tidsplanen for innføring av ERTMS endres og utsettes hele tiden, noe som øker risikoen for feilinvesteringer hos medlemmene.
VG170416 - Denne morgenens provokasjon fra Nord-Korea er bare den siste påminnelsen over risikoen hver og en av dere møter hver dag i forsvaret av friheten til folket i Sør-Korea og forsvaret av USA i denne delen av verden, sa Pence, ifølge Sky News.
VG170416 Hvis risikoen er lav har man anledning til å justere på bemanningen i forhold til det, sier Hafsøe.
BT170416 - Provokasjonen i dag morges fra nord er bare den siste påminnelsen om risikoen som hver og en av dere står overfor hver eneste dag for å forsvare friheten til folket i Sør-Korea og for å forsvare USA i denne delen av verden, sa Pence da han spiste påskemiddag med representanter for de utplasserte amerikanske styrkene søndag.
BT170416 - Provokasjonen i dag morges fra nord er bare den siste påminnelsen om risikoen som hver og en av dere står overfor hver eneste dag for å forsvare friheten til folket i Sør-Korea og for å forsvare USA i denne delen av verden, sa Pence da han spiste påskemiddag med representanter for de utplasserte amerikanske styrkene søndag.
AA170416 - Provokasjonen i dag morges fra nord er bare den siste påminnelsen om risikoen som hver og en av dere står overfor hver eneste dag for å forsvare friheten til folket i Sør-Korea og for å forsvare USA i denne delen av verden, sa Pence da han spiste påskemiddag med representanter for de utplasserte amerikanske styrkene søndag.
DB170415 Dette vil kunne resultere i kjedereaksjoner hvor hver kollisjon mellom romsøppel genererer flere biter med romsøppel, som øker risikoen for flere kollisjoner, som gir flere biter med romsøppel, osv.
BT170415 Men skipene har igjen utløst kraftige reaksjoner fra regimet i Pyongyang, som anklager USA for å øke risikoen for krig, og som truer amerikanerne med " ubarmhjertig ødeleggelse " etter et eventuelt angrep.
BT170415 Levekårsundersøkelsen fra 2008 som ser på ensomhet og dødelighet konkluderer med at risikoen for tidlig død som følge av ensomhet kan sammenlignes med det å røyke.
AA170415 Men skipene har igjen utløst kraftige reaksjoner fra regimet i Pyongyang, som anklager USA for å øke risikoen for krig, og som truer amerikanerne med " ubarmhjertig ødeleggelse " etter et eventuelt angrep.
VG170414 - Men risikoen er betydelig økt i den nåværende spenningssituasjonen.
VG170414 - Lang under femti prosent, fordi risikoen er så stor.
SA170414 Vi vet også at om høner nektes mosjon, er risikoen for beinlidelser større.
DB170414 Vi er under press for å levere og den beste måten å gjøre det på er å slippe seg løs og akseptere risikoen det medfører.
DB170414 Ifølge en uttalelse fra den amerikanske sentralkommandoen var hensikten med eksplosjonen å minimere risikoen for afghanske og amerikanske styrker som skal drive bakkeoperasjoner i området, samt å gjøre ødeleggelsene så store som mulig for IS.
VG170413 For de fleste europeiske land er spørsmålet om størrelsen på bidrag, risikoen i oppdragene og ikke minst om de involverer soldater i kamp på bakken eller ikke, helt avgjørende spørsmål.
DB170413 FN varsler tirsdag at risikoen for en stor sultkatastrofe øker i konfliktområder på Afrikas jorn, i Jemen og Nigeria.
DA170413 Menn som er i god, fysisk form reduserer risikoen for en rekke kreftformer betraktelig.
BT170413 Menn som er i god, fysisk form reduserer risikoen for en rekke kreftformer betraktelig.
VG170412 - Vi mener det er av største viktighet å hindre risikoen for lignende episoder i fremtiden, sa Lavrov til Tillerson.
VG170412 Da er risikoen for nedbør minst og temperaturen kan krype opp mot åtte grader i Oslo.
DN170412 Den politiske risikoen er skyhøy ¶
DN170412 Til tross for den høye personlige risikoen ved å være styremedlem er slike verv ofte dårlig betalt og uten styreansvarsforsikring.
DN170412 Til tross for den høye personlige risikoen ved å være styremedlem er slike verv ofte dårlig betalt og uten styreansvarsforsikring.
DB170412 Forsikringsselskapet nektet å hjelpe henne, og Finansklagenmenda er enig : Under et renn kjøres det fort, og hun utsatte seg selv for risikoen .
DB170412 Forsikringsselskapet mente ulykken skyldes « hennes egne kroppsbevegelser » og risikoen ved å stå på slalåm.
DB170412 - Betyr det at det potensielt kan blusse opp igjen enda en gang nå, ettersom det fortsatt er områder dere anser som farlige å ta seg inn til ? - Risikoen er adskillig mindre, fordi nå har vi satt inn maskiner som river ned deler av bygningsmassen, svarer Larsen.
AP170412 Men hvilke togselskaper har ressurser, eller vil ta risikoen med å utvikle et nytt signalsystem, når de samtidig står overfor strenge lønnsomhetskrav og i økende grad er utsatt for konkurranse ? spør Ryggvik.
AP170412 Men hvilke togselskaper har ressurser, eller vil ta risikoen med å utvikle et nytt signalsystem, når de samtidig står overfor strenge lønnsomhetskrav og i økende grad er utsatt for konkurranse ? spør Ryggvik.
AA170412 Brannen i seg selv var en stor og komplisert takbrann, som ble komplisert av risikoen i forbindelse med ammoniakk fra fryselageret og de 2.588 solcellene på taket.
AA170412 Den andre gruppen er gjerne yngre friluftsfolk som overvurderer seg selv og undervurderer risikoen .
FV170411 Følgelig vil risikoen for nye tilsvarende psykoseepisoder stå sentralt ved rettens samlede farevurdering, konkluderte tingretten med.
DN170411 Samtidig fører den samme risikoen til økt etterspørsel etter trygge investeringer som tysk statsgjeld, som dermed trekker de tyske rentene i motsatt retning.
DN170411 Bosomworth i Pimco peker på at finansmarkedets frykt for Le Pen blant annet knytter seg til det som på fagspråket gjerne omtales som redenomineringsrisiko : Risikoen for at et land forlater euroen og at finansielle eiendeler utstedt i landet - som aksjer og obligasjonslån - dermed vil bli handlet med en ny, nasjonal valutaenhet som faller i verdi i forhold til euroen.
DN170411 - Den risikoen vil fortsette å være der, selv om Le Pen skulle tape valget.
DN170411 Risikoen forbundet med Le Pen-seier og en mulig euroexit trekker franske renter opp.
DN170411 Ellers setter Nordea Markets søkelyset på risikoen i aksjemarkedet for stigende renter, og at det er enkelte selskaper som faktisk drar fordel av en slik utvikling.
DN170411 Den politiske risikoen er skyhøy ¶
DB170411 - Jeg er også skeptisk fordi jeg tror økt intensitet under konkurranser vil øke risikoen for sykdom da det som sagt bla øker muskulærnedbryting, med andre ord kan vinninga går opp i spinninga.
DB170411 - Det er klart at når man lever et uoffisielt liv uten mulighet til å ta lovlig arbeid, få bolig eller ha et sosialt nettverk, så øker sikkert risikoen for at man kan begå kriminelle handlinger, sier Stang.
DA170411 Hadde ikke jeg tatt den sjansen og risikoen det medførte, hadde jeg aldri fått oppleve noe av det kjekkeste og mest spesielle jeg har gjort.
DA170411 Resultatet er ifølge Pro Sentret at prostituerte blir kastet på gata og tvinges til å dra hjem til kunden, hvor risikoen for vold og trusler er større.
AA170411 FN varsler tirsdag at risikoen for en stor sultkatastrofe øker i konfliktområder på Afrikas Horn, i Jemen og Nigeria.
AA170411 - Det er klart at når man lever et uoffisielt liv uten mulighet til å ta lovlig arbeid, få bolig eller ha et sosialt nettverk, så øker sikkert risikoen for at man kan begå kriminelle handlinger, sier Stang.
SA170410 - Den risikoen løper de absolutt, sier Sørnes.
BT170410 - Den risikoen løper de absolutt, sier Sørnes.
AP170410 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) oppjusterer risikoen for terroranslag i Norge fra « mulig » til « sannsynlig.
AP170410 - Den risikoen løper de absolutt, sier Sørnes.
AA170410 Han mener det som skjedde i Sverige også kan skje i Norge, men mener samtidig risikoen er mindre.
AP170409 De skal rett og slett ta risikoen ut for oss.
DB170408 ( Dagbladet ) : - For Norge å bidra med militære styrker i Syria som ledd i et økt amerikansk engasjement der, hvor risikoen for å komme i direkte konfrontasjon med Russland er stor, er noe man bør holde seg langt unna.
DB170408 - Høyt stress øker risikoen for ulykker.
DA170408 Risikoen blir da lavere der hvor vi ønsker at det skal være mange myke trafikanter i form av fotgjengere og syklister, svarer Ranes.
BT170408 mot Frankrike », minner EMD om risikoen for å forsterke stereotypier og intoleranse.
BT170408 For barna som har opplevd fire eller mer av disse traumene, er risikoen for å utvikle alkoholisme, stoffavhengighet, depresjon og selvmordsforsøk fire- til tolvdoblet sammenlignet med barn som ikke har opplevd noen av disse traumene.
SA170407 Risikoen er at vi går mot en verre konflikt nå, sier han videre.
SA170407 Forsker Trine Eggen, nærmest, og forskningstekniker Anne Kvitvær ved Bioforsk på Særheim er spente på hva Bioforsk-prosjektet vil avdekke om risikoen ved å beise rapsfrø med plantevernmiddel som er svært giftig for bier.
SA170407 Vi har alle et felles ansvar for å redusere risikoen .
FV170407 Vi har alle et felles ansvar for å redusere risikoen .
DN170407 Den politiske risikoen er skyhøy ¶ ¶
DB170407 Ifølge Pentagon første de å minimere risikoen for syrisk og russisk personell på flybasen.
DB170407 Vi har alle et felles ansvar for å redusere risikoen .
DB170407 I Norge er det den sjette vanligste kreftformen for kvinner, og risikoen stiger i 60-årsalderen.
AP170407 - Denne risikoen er allerede høy nok som den etter de amerikanske angrepene, sier Peskov.
AP170407 - Risikoen har allerede økt betydelig.
AP170407 Vi har alle et felles ansvar for å redusere risikoen .
AA170407 Men politiets arbeid så langt har gjort at risikoen for dette er mindre.
AA170407 Vi har alle et felles ansvar for å redusere risikoen , sier Moe Gustavsen. 21 omkom i første kvartal ¶ 21 mennesker omkom i trafikkulykker i løpet av årets første tre måneder.
VG170406 I en pressemelding skriver MSB at « risikoen er stor for at en rekke svenske organisasjoner er rammet av angrepene.
DN170406 Den største risikoen kommer fra industrilandene.
DN170406 Den politiske risikoen er skyhøy ¶
DB170406 « Utvalget bemerker også at det er innklagde, som den profesjonelle parten, som er nærmest til å bære risikoen for feilprisingen » skriver utvalget i vedtaket ¶
DB170406 ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten, og derigjennom kunne redusere risikoen for at denne ble avslørt », heter det i tiltalen.
DB170406 Ifølge ham selv er motivasjonen å se barnebarna vokse opp, i tillegg til å forsøke å minimere risikoen for kreft.
AA170406 « Det presset som inneværende siktelse for siktede må innebære antas å øke risikoen for ny alvorlig vold », begrunner dommeren.
SA170405 IOC testet matprodukter fordi risikoen for forurensing var kjent.
DN170405 Å unnlate å beskytte seg mot dataangrep og tap kan anses som uforsvarlig opptreden fra ledelsen og styret, særlig når kravene er strenge og risikoen er godt kjent, skriver innleggsforfatterne.
DN170405 Selv er jeg veldig fokusert på å være trygg, men det kan diskuteres hvor bevisst vi er risikoen når vi er på fjellet, sier Slinning.
DN170405 I arbeidet med doktorgraden sin har førstelektoren sett nærmere på risikoen i det norske friluftslivet.
DN170405 For å beregne risikoen tar Horgen utgangspunkt i hvor mange som bedrev ulike former for friluftslivsaktiviteter, og sammenligner dette med registrerte dødsfall knyttet til aktivitetene.
DN170405 - Det største problemet er troen på at man kan analysere seg vekk fra risikoen så lenge du har nok kunnskap og kjenner snødekket.
BT170405 Med dagens trase og standard, er det ikke mulig å redusere risikoen for at det vil skje flere og større ulykker.
AP170405 Han opplyser at den største risikoen for å dø ved et nervegassangrep er de første timene og frem til et døgn etter angrepet.
AP170405 Han opplyser at den største risikoen for å dø ved et nervegassangrep er de første timene og frem til et døgn etter angrepet.
AA170405 Utgangspunktet er at de som kjører selv må bære risikoen for å ferdes i trafikken.
VG170404 Forfang sier at risikoen for sivile i Afghanistan imidlertid er relativt lav og « i hvert fall ikke høy nok til at vi kan erklære det som utrygt for alle ».
AA170404 Men opprørsangrepene som foregår i store deler av landet, rettes hovedsakelig mot myndighetsmål, også knyttet til den internasjonale tilstedeværelsen i Afghanistan, sier han og påpeker at risikoen for sivile er relativt lav.
AA170404 Men opprørsangrepene som foregår i store deler av landet, rettes hovedsakelig mot myndighetsmål, også knyttet til den internasjonale tilstedeværelsen i Afghanistan, sier han og påpeker at risikoen for sivile er relativt lav.
AA170404 At ting ser ordentlig ut, bidrar ikke bare til trivsel, det reduserer også risikoen for hærverk.
BT170403 Risikoen for personvernet er åpenbar.
AP170403 Konklusjonen kommer etter at Finanstilsynets tilsyn i bankene har vist at de tar mer hensyn til risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering enn de gjorde før. 2015 : Svak oppfølging ¶
AP170403 I tillegg skal de vurdere kundene med hensyn til risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering.
VG170402 Dette sier noe om risikoen .
DB170402 | Glutenfri mat kan øke risikoen for diabetes 2 ¶
AP170402 Vi vet at jo høyere fart, jo større er risikoen for ulykker, sier hun.
AP170402 Vi vet at jo høyere fart, jo større er risikoen for ulykker, sier hun.
VG170401 - Den risikoen satt NIF med, så det var administrativt nivå som tok kostnadene, sier Bakke.
DB170401 Forsvaret bør derfor prioritere først den typen styrker som vil kunne komme sist, og med minst grad av sannsynlighet, fordi de har lav strategisk mobilitet og fordi risikoen og kostnadene ved å sette dem inn er store - bakkestyrker.
DB170401 Det kan tillate seg å prioritere sist, den typen styrker som vil kunne komme først, og med størst grad av sannsynlighet, fordi de har stor strategisk mobilitet og fordi risikoen og kostnadene ved å sette dem inn er små - luftstyrker.
AP170401 Han støtter ideen om et atomvåpenforbud, ikke minst fordi han anser risikoen for en atomkrig som større i dag enn på noe annet tidspunkt i historien - inkludert under Den kalde krigen.
VG170331 Denne selvjustisen er forankret i pressens etiske regler, og begrunnet i risikoen for smitteeffekter.
SA170331 Til tross for at han ikke har full oversikt over spilleren selv, ser ikke Hagerupsen den store risikoen i hente Espejord.
SA170331 Så jeg ser ikke den store risikoen og det vil overraske meg stort om han ikke holder nivået.
DN170331 Årsaken er at risikoen er for høy, mener regjeringen.
DN170331 Regjeringens vurdering av risikoen i unotert infrastruktur bygger blant annet på en rapport fra konsulentselskapet McKinsey.
DN170331 - Et åpent og politisk forankret statlig fond som vårt er ikke godt egnet til å bære risikoen ved slike investeringer, sammenlignet med andre investorer, sier finansminister Siv Jensen ifølge NTB.
DN170331 - Somalias og AUs styrker har allerede gjort store fremskritt og gjenerobret områder fra al-Shabaab, og ytterligere amerikansk støtte vil hjelpe dem å øke presset og redusere risikoen for våre partnere, sier han.
DB170331 Vurderingene amerikansk etterretning har gjort de siste månedene indikerer at USA har større tillit til sikkerhetskontrollen ved flyplasser i USA og Europa, der « avansert teknologi og trening bidrar til å redusere risikoen », skriver CNN.
DB170331 Han medgir at det dessverre er undersøkelser de ikke foretar nettopp grunnet risikoen overfor kildenes sikkerhet.
BT170331 Risikoen for hiv i denne gruppen er større enn blant heteroseksuelle.
AP170331 Til tross for at han ikke har full oversikt over spilleren selv, ser ikke Hagerupsen den store risikoen i hente Espejord.
AP170331 Så jeg ser ikke den store risikoen og det vil overraske meg stort om han ikke holder nivået.
AA170331 - Somalias og AUs styrker har allerede gjort store fremskritt og gjenerobret områder fra al-Shabaab, og ytterligere amerikansk støtte vil hjelpe dem å øke presset og redusere risikoen for våre partnere, sier han.
VG170330 Oljeselskapet skriver i et brev de har sendt til Det hvite hus at de mener klimaavtalen er en « effektiv ramme for å opplyse om risikoen ved klimaforandringer » og at USA er « godt posisjonert for å konkurrere » under avtalens retningslinjer.
SA170330 Vi vil at barnevernet skal lykkes bedre i å hjelpe barn og familier der risikoen for omsorgssvikt er stor.
SA170330 I en slik overgangsfase er risikoen for investorer stor.
DB170330 RISIKO : Hudlege Jon Langeland sier tatoveringer alltid er en risiko, men at denne risikoen er større jo mindre man følger forskriftene.
DB170330 Jo mindre man følger forskriftene, desto større er risikoen , sier han.
DB170330 For de mer moderate var risikoen for å komme i en situasjon hvor flere millioner amerikanere mistet sin helseforsikring utålelig.
DB170330 Risikoen var høy for at loven ville strande der uansett hva Representantenes hus skulle vedta.
DB170330 Risikoen er avskjed, og i tillegg anmeldelse og straff for brudd på taushetsplikten.
AP170330 I en overgangsfase er risikoen for biodrivstoff-investorene stor.
VG170329 Max Parrot sier ifølge Canadian Press at alle snowboardere er fullt ut klar over risikoen de utsetter seg for.
VG170329 Fjerningen av det radioaktive avfallet vil dramatisk redusere risikoen for radioaktiv forurensing av Barentshavet.
SA170329 | Sovemedisiner øker risikoen for hoftebrudd ¶
SA170329 En ny studie viser at beroligende midler øker risikoen for hoftebrudd hos eldre mennesker.
SA170329 Bruk av sovemedisiner, antidepressiver eller sterke smertestillende medisiner øker risikoen for at eldre faller, ifølge en ny studie av hoftebrudd.
DN170329 - Å trekke seg ut av et selskap som produserer fossilt drivstoff er en avsporing fra den todelte utfordringen vi står overfor ; å adressere risikoen for klimaendringer samtidig som man skal møte behovet for energi, skriver Tore Revå, som er ansvarlig for samfunnskontakt i ExxonMobil i Norden.
DN170329 - Risikoen for klimaendringer er alvorlig og krever handling.
DN170329 Ifølge Huguenot-Noël er risikoen for blodige kutt størst i utjevningspolitikken, det vil si tiltakene for å løfte de fattigste landene og regionene i Europa.
DB170329 Ny forskning viser at slik betennelse i tarmen kan øke risikoen for tarmkreft.
DB170329 HPV-viruset øker risikoen for flere kreftformer, deriblant livmorhalskreft.
AA170329 | Sovemedisiner øker risikoen for hoftebrudd ¶
AA170329 En ny studie viser at beroligende midler øker risikoen for hoftebrudd hos eldre mennesker.
VG170328 Fire fylker har testet den nye analysemetoden siden 2015, og ifølge Vintermyr kan risikoen for kreft blant dem som tar celleprøve halveres.
SA170328 Fire fylker har testet den nye analysemetoden siden 2015, og ifølge Vintermyr kan risikoen for kreft blant dem som tar celleprøve halveres.
SA170328 Samtidig mente Stöckl at hopperne må leve med risikoen for diskvalifikasjon.
DN170328 - Vanskelig å finne tid, men den eksistensielle risikoen er for høy til ikke å gjøre det, skriver Tesla- og SpaceX-sjefen på Twitter.
AP170328 Organisasjonen frykter det kan øke risikoen for sivile tap.
AP170328 Samtidig mente Stöckl at hopperne må leve med risikoen for diskvalifikasjon.
AA170328 Fire fylker har testet den nye analysemetoden siden 2015, og ifølge Vintermyr kan risikoen for kreft blant dem som tar celleprøve halveres.
SA170327 Den risikoen vi tok før fjorårets sesong betalte seg ikke.
DN170327 Det er risikoen for manglende styringsevne som rår, sier han til DN.
DN170327 Det er risikoen for manglende styringsevne som rår, sier han til Dagens Næringsliv.
DB170327 Han frykter at flere bad kan være bygget på samme feilaktige måte, og priser seg lykkelig for at han tok risikoen ved å rive sine.
BT170327 Den risikoen vi tok før fjorårets sesong betalte seg ikke.
AP170327 Røykeslutt er ingen garanti for å unngå kreft, men det reduserer risikoen betraktelig - og gjør prognosen bedre for dem som likevel blir rammet.
AP170327 Alder - i seg selv en risiko for kreft ¶ Risikoen for å utvikle kreft øker med alderen.
AP170327 Den risikoen vi tok før fjorårets sesong betalte seg ikke.
DN170326 Revisortopp Geir Inge Lunde i PwC advarer mot risikoen knyttet til oljeleting i Barentshavet.
DN170326 Professor Klaus Mohn ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger er enig i at risikoen er økende.
DN170326 Nå vil den anerkjente revisoren ha en offentlig debatt om den økonomiske risikoen knyttet til olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.
DN170326 Nå advarer han mot store investeringer i Barentshavet, fordi den økonomiske risikoen er svært stor.
DN170326 Men jeg mener at nasjonen Norge og bedriftene må tenke risiko på en annen måte fordi risikoen er så sterk økende, sier Lunde.
DN170326 Ifølge Lunde skaper den digitale revolusjonen en kollektiv innovasjon og øker risikoen ved langsiktige kapitalintensive investeringer.
DN170326 Geir Inge Lunde, sjef i PwC i Region Vest mener det er stor fare for at risikoen i olje- og gassindustrien undervurderes.
DN170326 Flertallet av de spurte mener den norske stat må redusere den finansielle risikoen knyttet til fossil energi.
DN170326 - Industrien vil si at den er best til å vurdere den risikoen ?
VG170325 Han pratet om arbeidsoppgavene til de to han velger som spisspar, valget av stoppere og den risikoen Norge kan bli nødt til å løpe dersom de havner under eller det ligger an til uavgjort i Belfast i morgen kveld.
VG170325 VG er imidlertid kjent med at UDI vurderte risikoen for forfølgelse som og umenneskelig behandling om de returnerer, som så overhengende at de har fått tre års opphold i Norge.
VG170324 « Dette hadde sammenheng med at han anså risikoen for at politiagentene ville bli avslørt eller mistenkt som stor, dersom operasjonen ble avbrutt uten at narkotikaen ble overlevert. », står det i vedtaket.
SA170324 Regelen om å bytte passord har nok utgangspunkt i at altfor mange har benyttet seg av det samme passordet på andre tjenester, slik at risikoen er høy for at utenforstående har fått tak i passordet.
DA170324 Hvilke signaler han gir, kan øke risikoen for soldatenes feil på bakken.
BT170324 Regelen om å bytte passord har nok utgangspunkt i at altfor mange har benyttet seg av det samme passordet på andre tjenester, slik at risikoen er høy for at utenforstående har fått tak i passordet.
AP170324 Regelen om å bytte passord har nok utgangspunkt i at altfor mange har benyttet seg av det samme passordet på andre tjenester, slik at risikoen er høy for at utenforstående har fått tak i passordet.
DN170323 - Mange ville si at risikoen for resesjon er høy, rett og slett basert på hvor lenge siden det er den forrige.
DB170323 Generelt vil risikoen for å bli utsatt for terrorhendelser, kriminelle handlinger eller naturkatastrofer være faktorer som den reisende må forholde seg til.
DB170323 Risikoen ved å løfte på lokket ¶
DB170323 Det gjør at mange opplever at risikoen knyttet til å kjøpe svarte tjenester er lav, eller for å si det litt tydeligere : ¶
SA170322 Det betyr at risikoen for angrep er stor.
DN170322 Sissener har redusert risikoen i fondet siden nyttår.
DN170322 Sentralbanken forsøker å redusere risikoen i finanssystemet i håp om å unngå bakrus og en alvorlig finanskrise.
DN170322 Myndighetene forsøker å få situasjonen under kontroll og redusere risikoen .
DN170322 EUs byrå for flysikkerhet ( EASA ) har nå ifølge The Aviation Herald informert piloter og flyveledere slik at de er oppmerksom på risikoen med vingevirvler fra store fly.
DN170322 Sentralbanken forsøker å redusere risikoen i finanssystemet i håp om å unngå en alvorlig finanskrise.
DN170322 Den kinesiske sentralbanken er kjent med risikoen som eksisterer hos regionalbanker og finansinstitusjoner.
DN170322 Den kinesiske kommunistledelsen, her ved finansminister Xiao Jie, vil prioritere en stabil vekst de neste årene og forsøker å redusere risikoen for at nye bobler skal oppstå i markedene.
DB170322 Ifølge ham selv er motivasjonen å se barnebarna vokse opp, i tillegg til å forsøke å minimere risikoen for kreft.
BT170322 Ifølge Vervarslinga på Vestlandet er risikoen for regnbyger størst mandag.
AA170322 Det betyr at risikoen for angrep er stor.
AA170322 Det gjør dem mer oppmerksom på risikoen for ting som kan skje, i tillegg til at det er et bryderi og irriterende å måtte legge disse dyre gjenstandene i innsjekket bagasje, hvor de ikke har noen kontroll over det i flere timer, sier han.
AA170322 Hun viste også til uttalelser om risikoen for det andre fosteret ved fosterreduksjon, og viste til at det åpnes i loven for at det også er mulig å gjennomføre inngrep i 13. svangerskapsuke.
SA170321 Andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom.
FV170321 Andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom.
DB170321 Å være immobil over lengre tid, øker også risikoen .
DB170321 « I mange tilfeller er årsakene til blodpropp ukjent », skriver helsenorge.no, som deretter lister opp en rekke faktorer som kan øke risikoen .
DB170321 Traumer, altså større skader på kroppen, øker også risikoen .
DB170321 Sykdommer som fører til betennelse i kroppen, øker risikoen for blodpropp.
DB170321 Vi vet at risikoen for brudd er tre ganger høyere for samboere med barn enn for gifte.
BT170321 Andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom.
BT170321 Risikoen for tilbakefall til Nord-Europas største åpne russcene er stor.
AP170321 Andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom.
AA170321 - Det er ingen grunn til å tro at elbiler som står til lading vil øke denne risikoen så lenge ladesystemet er utført og vedlikeholdt etter DSBs regelverk, sier Grav på nettsiden.
VG170320 Det er rett og slett ikke verdt risikoen .
SA170320 Tanken bak den snodige taktikken var å fjerne risikoen for at spillerne skulle bli suspendert i sluttspillet.
FV170320 Tanken bak den snodige taktikken var å fjerne risikoen for at spillerne skulle bli suspendert i sluttspillet.
DN170320 SG venter imidlertid at oljekartellet bevisst vil øke produksjonen med en halv million fat per dag sammenlignet med andre kvartal 2017 for å unngå å trekke på OECD-lagrene for hurtig, som kan drive prisene opp for raskt og øke risikoen for økt amerikansk skiferoljeproduksjon.
BT170320 Tanken bak den snodige taktikken var å fjerne risikoen for at spillerne skulle bli suspendert i sluttspillet.
AP170320 Tanken bak den snodige taktikken var å fjerne risikoen for at spillerne skulle bli suspendert i sluttspillet.
AA170320 I den første uka etter løslatelse ser vi at risikoen for overdose allerede inntreffer idet innsatte går ut av fengsel, sier Bukten, som er en av forskerne bak studien.
AA170320 For å kunne forebygge noe må man posisjonere seg så man kommer i forkant, før risikoen er aktuell.
VG170319 Svekket batterikapasitet reduserer rekkevidden, men øker risikoen for at du kan ende opp med en dårligere bruktbilpriser, ifølge Forbrukerrådet.
VG170319 Batteriet er risikoen
SA170319 I Aftenbladet den 10 mars har journalist Tor Inge Jøssang et innlegg om risikoen for uhell og ulykker på med overskriften « At dette kan gå godt » - når hundrevis av besøkende samtidig trenger seg sammen på stien og Preikestol-platået.
DA170319 Stabiliteten kan ikke skapes av Norge, sier Eggen, men åpner for at et bistandsland Norge bør kunne jobbe i vanskelige områder der få andre er villige til å ta risikoen .
DB170318 « Risikoen for tyveri ble forsterket ved at sikrede tok med en ukjent person til hotellrommet i en slik tilstand » sier Frende i uttalelsen, som altså avkortet erstatningen med 100 prosent.
DB170318 - Jeg innrømmer at det er risikabelt, men vi er villig til å ta den risikoen , sier Raymond Johansen, som har som mål å få mer liv i Oslo, og utfordrer næringslivet til å komme med ideer.
VG170317 Overfor Digi.no vedgår IT-sjefen i Norges idrettsforbund, Kjetil Bakke, at de har kjent til risikoen ved å tillate søk av ovennevnte type.
VG170317 Samtidig er det noe dypt menneskelig over det å ha lyst til å treffe noen og samtidig kjenne på risikoen for avvisning.
VG170317 Risikoen innenfor asylpolitikken er at hvis vi nevner én ting innenfor asylpolitikken vi vil ha endret, så oppstår fort den situasjonen at andre saker strammes veldig inn, sier Valen til VG.
DN170317 Tesla uttalte onsdag at kapitalinnsprøytningen ble gjort for å styrke selskapet finansielt og for « ytterligere å redusere risikoen ved den raske skaleringen av virksomheten som følge av Model 3-lanseringen ».
DN170317 Likviditet og kontantforbruk forblir imidlertid avgjørende for risikoen på kort sikt, og investorene kan begynne og bli bekymret for ytterligere kapitalbehov, ettersom dette er andre gang på et år dette skjer », skriver UBS i en oppdatering, ifølge MarketWatch.
DN170317 - Den største risikoen er å ikke ta risiko ¶
DB170317 Fullamming utover denne alderen, slik Hammer tar til orde for, øker risikoen for jernmangel som kan ha alvorlige konsekvenser.
DB170317 Det minsket risikoen hans for å kanskje få en livstidsdom.
DA170317 Men risikoen for dette er årsaken til at SV ikke vil behovsprøve barnetrygden.
SA170316 « At en domstol, basert på en persons seksuelle oppførsel i frivillige settinger, kan komme til at vedkommende på et eller annet nivå har akseptert risikoen for å bli voldtatt, og at dette gjenspeiles i straffen og erstatningen i slike saker, er uholdbart », skriver Vilde Hallgren Sandvik.
SA170316 At en domstol, basert på en persons seksuelle oppførsel i frivillige settinger, kan komme til at vedkommende på et eller annet nivå har akseptert risikoen for å bli voldtatt, og at dette gjenspeiles i straffen og erstatningen i slike saker, er uholdbart i et liberalt og likestilt samfunn.
DN170316 Når spurt om hva Statoil er mest usikker på i sine scenarioer viser Wærness til risikoen for at klimapolitikken endrer seg og partene i Paris-avtalen ikke leverer utslippskuttene de har lovet.
DN170316 « Ved å ta hensyn til risikoen forbundet med svært lave renter, kan pengepolitikken bidra til en mer stabil økonomisk utvikling over tid.
DB170316 Der oppgir Forbrukerrådet at de mener at eierskifteforsikringen bare er til selgers fordel, mens kjøperen bærer hele risikoen ved boligkjøp og ofte må gi opp en eventuell klagesak.
DA170316 Watson tror ikke på regjeringens forsikringer om at forbudet bare dreier seg om nasjonal sikkerhet og å redusere risikoen for terrorangrep.
BT170316 NORSK SOKKEL : Risikoen er at økonomi kommer før sikkerhet.
BT170316 Innspill som går på tvers av innsparinger blir i liten grad lyttet til, og det er den største risikoen på norsk sokkel i dag.
BT170316 Risikoen er at økonomi kommer før sikkerhet.
BT170316 Vi mener konvensjonelt biodrivstoff kan være fullgode og bærekraftige alternativer til fossilt drivstoff, så lenge disse er sertifisert som bærekraftige etter EUs regnemetoder, og risikoen knyttet til bruk av palmeolje minimeres.
BT170316 EU forsøker å redusere risikoen knyttet til dette ytterligere gjennom ILUC-direktivet, som blant annet setter et tak på bruken av konvensjonelle biodrivstoff.
AA170316 Watson tror ikke på regjeringens forsikringer om at forbudet bare dreier seg om nasjonal sikkerhet og å redusere risikoen for terrorangrep.
AA170316 « Bare gjennom en lengre tids innleggelse vil man etter rettens syn komme i en posisjon til å dempe den store risikoen som foreligger », heter det i rettsavgjørelsen.
SA170315 Watson tror ikke på regjeringens forsikringer om at forbudet bare dreier seg om nasjonal sikkerhet og å redusere risikoen for terrorangrep.
SA170315 | Ståle Økland : Myten om selvet og risikoen for å stå i veien for seg selv ¶
DN170315 - Kursen til tørrlastrederiene kan fint dobles, men risikoen er høy og de kan falle også dersom veksten i verdensøkonomien eller i Kina stopper opp, sa Hermanrud under en presentasjon på Dagens Næringslivs shipping-konferanse i forrige uke.
DN170315 - Vi tror at etterspørselsdynamikken og reduserte investeringer i perioden med ultralave oljepriser på lang sikt vil balansere markedet, men risikoen for en priskrig fortsetter, sa talspersonen til Reuters, ifølge TDN Finans.
DB170315 - Slike uhell skjer mange ganger daglig, og vi kan ikke bagatellisere risikoen disse uhellene representerer.
DB170315 De hevder å ha forskningsmessig belegg for at bruk av seksualiserte barnedokker vil øke risikoen for overgrep.
BT170315 Politiets avdekking og etterforskning av internettrelaterte overgrep bidrar til å tydeliggjøre den reelle risikoen for å bli tatt.
DB170314 For å redusere risikoen på sparingen din er det flere grep du kan ta : ¶
DA170314 Det viser at også Oljefondet ser at det skjer store ting i verden nå, og at risikoen ved å investere som før, kan bli uholdbarg høy for fondet som en investor.
AA170314 | Forbrukerrådet vil skrote dagens forsikringer ved boligsalg ¶ Risikoen i en bolighandel er svært skjevdelt, viser en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort.
AA170314 Årets vårtrekk med tilbakevending av blant annet gjøk, sisik, trost og stær øker risikoen for smitte.
AA170314 | Forbrukerrådet vil skrote dagens forsikringer ved boligsalg ¶ Risikoen i en bolighandel er svært skjevdelt, viser en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort.
DN170313 - Vi tror at etterspørselsdynamikken og reduserte investeringer i perioden med ultralave oljepriser på lang sikt vil balansere markedet, men risikoen for en priskrig fortsetter, sier en talspersonen for Rosneft til Reuters, ifølge TDN Finans.
DB170313 Nygård peker på at maratonkamper à la søndagens NM-kvartfinale øker risikoen for skader.
DB170313 Da øker også risikoen for systemfeil eller menneskelig feil, forklarer nettsjef Sven Erik Vaagenes i Expert til Dinside.
VG170312 Samtidig er risikoen for å bli angrepet av hai minimal.
DN170312 Slik risiko dreier seg om risikoen for at et land forlater den felleseuropeiske valutaen og at finansielle eiendeler utstedt i landet - som aksjer og obligasjonslån - vil bli handlet med en ny, nasjonal valutaenhet som faller i verdi i forhold til euroen.
VG170311 Overgang til røyking reduserer risikoen for overdose, sier en fornøyd Nikolai Astrup til VG.
SA170311 Dersom en ser bort fra risikoen for endringer i skattereglene og antar at Finansdepartementets syn er korrekt, vil Lyse være garantert å få utbetalt 175 millioner kroner ( skatteverdien av investeringen på 300 millioner kroner ).
DB170311 - Prisen du betaler for forsikring på hunden avhenger av risikoen for sykdommer og skader, forteller produktspesialist og dyreekspert Malin Diesen-Kvamme i forsikringsselskapet If til Dinside.
DB170311 - Den beste indikasjonen vi har på den risikoen er hvilken rase hunden er.
DB170311 Terrorforskeren Thomas Hegghammer er pessimistisk, og peker på risikoen ved stadig flere unge muslimer med dårlig økonomi.
AP170311 Den risikoen kunne de ikke ta - særlig nå, bjørner er ekstra aggressive etter at vinterdvalen er over.
SA170310 Den største risikoen på Preikestolen er et overfylt platå og trengsel langs stien.
DB170310 - Dette viser at den økonomiske risikoen i Norge er stor, sier Pål Tandberg til Dagbladet om Høyres siste vedtak.
DB170310 Det stilles strenge krav som sikrer klimagassreduksjoner sammenlignet med fossilt, og risikoen knyttet til det globale landbruket er håndtert ved å sette et øvre tak på bruken av konvensjonelle biodrivstoff.
AA170310 Dette viser at den økonomiske risikoen i Norge er stor, konstaterer han. ( ©NTB ) ¶
SA170309 Vurder risikoen i eget hjem ¶
SA170309 Cecilie Daae oppfordrer alle til å vurdere risikoen og sårbarheten i sitt eget hjem.
DN170309 Den europeiske sentralbanken gjentar at risikoen knyttet til vekstutsiktene fortsatt heller mot nedsiden.
DB170309 Når både sivile og militære myndigheter aksepterer en løsning, så blir risikoen mindre for Kabila, sier Fafo-forsker Morten Bøås.
DB170309 Sikkerhetsrådet i FN fordømte natt til i går Nord-Koreas siste oppskyting av ballistiske raketter og advarte samtidig om at testene øker risikoen for et regionalt våpenkappløp i Øst-Asia.
DA170309 Vi må strekke oss enda lenger for redusere risikoen på byggeplassene, sier hun.
BT170309 Vurder risikoen i eget hjem ¶
BT170309 Cecilie Daae oppfordrer alle til å vurdere risikoen og sårbarheten i sitt eget hjem.
AP170309 Vurder risikoen i eget hjem ¶
AP170309 Cecilie Daae oppfordrer alle til å vurdere risikoen og sårbarheten i sitt eget hjem.
AA170309 Når både sivile og militære myndigheter aksepterer en løsning, så blir risikoen mindre for Kabila, sier Bøås.
VG170308 Men det produseres prosjekter der vi ikke er involvert med forhåndstilskudd, der risikoen ofte er større.
VG170308 Det betegnes som oppførsel som i økende grad bidrar til destabilisering og at testene øker risikoen for et regionalt våpenkappløp.
VG170308 « Etter rettens syn har de tiltalte utvist grov uaktsomhet » Ved grunne og mangelfulle vurderinger av risikoen for brann og skadefølgene av brann, og ut fra manglende undersøkelser for øvrig, har de etter rettens syn opptrådt kvalifisert og klanderverdig » heter det i dommen.
DN170308 - Den største risikoen er å ikke ta risiko ¶
DN170308 - Den største risikoen er å ikke ta risiko ¶
DN170308 Blir de kalde, øker risikoen for skader, sier Ingrid Kristiansen.
DB170308 Dersom Barca går all inn er risikoen at det åpner seg rom bak forsvaret, at en spiller som Cavani utnytter det.
DB170308 - Tror du Barcelona kommer til å gå ut i hundre ? - 90 kanskje ? Risikoen de løper ved å gå ut i 100 er at de ødelegger for seg selv.
DB170308 Vi håper at verken personer som opplever en seksuell dragning mot barn, eller personer som allerede har begått overgrep men vil forebygge risikoen for nye, tar hans anbefalinger til følge.
DB170308 Det betyr at jo mer naturtro dukken og simuleringen av overgrepet er, desto større er risikoen både for at man i økende grad opphisses seksuelt, og for at man begår reelle overgrep, når man er sammen med virkelige barn.
VG170307 Det kommer til å koste store pengesummer, og risikoen for at hun mister OL i 2018 er igjen høyst reell.
SA170307 Risikoen for å ta like mye feil på lang sikt er trolig mindre.
SA170307 Men risikoen for at utestengelsen blir lenger, er til stede.
SA170307 - Risikoen for WADA-anke øker.
FV170307 Men risikoen for at utestengelsen blir lenger, er til stede.
FV170307 - Risikoen for WADA-anke øker.
FV170307 Men risikoen for at utestengelsen blir lenger, er til stede.
FV170307 - Risikoen for WADA-anke øker.
DN170307 Foto : Embret Sæter ¶ | - Den største risikoen er å ikke ta risiko ¶
DN170307 - Vi hadde positive avkastning rundt både brexit og det amerikanske valget, men pleier ikke å øke risikoen i forkant av store, forventede hendelser.
DB170307 Og det er det som gjør denne signeringen til den største vi har sett på det øverste nivået i Norge, det er først og fremst risikoen som pirrer og gjør den til en mediamagnet.
DB170307 For familien til Romulo Avelica-Gonzalez førte samtalene om risikoen for å bli arrestert til at familiemedlemmene raskt byttet samtaleemne, fordi temaet ble for tungt og trist.
BT170307 Men risikoen for at utestengelsen blir lenger, er til stede.
BT170307 - Risikoen for WADA-anke øker.
AP170307 Men risikoen for at utestengelsen blir lenger, er til stede.
AP170307 - Risikoen for WADA-anke øker.
SA170306 Den risikoen er også størst når telefonen eller PC-en er plugget i.
DN170306 Målet er å redusere risikoen for nye bobler og en fremtidig kollaps av aksje- eller eiendomsmarkedet.
DN170306 ¶ Bankene som profilerer seg på forbrukslån, har ekstremt god lønnsomhet, og en bransjenorm er langt fra nok for å hindre risikoen for at norske husholdninger får betalingsproblemer, sier forfatterne.
DA170306 Mer informasjon, kontroller i buss og risikoen for gebyr bidrar til å øke bruken, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.
BT170306 For selv om risikoen for et uhell er liten, så kan konsekvensene bli helt uopprettelige.
BT170306 Den risikoen er også størst når telefonen eller PC-en er plugget i.
AP170306 Den risikoen er også størst når telefonen eller PC-en er plugget i.
AA170306 Dette vil redusere risikoen for trafikkulykker og øke trygghetsfølelsen for passasjerene, mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
AA170306 Det øker risikoen .
AA170306 Politiet fikk i etterkant kritikk for å ikke ha forstått alvoret i saken og for ikke å ha benyttet et pålagt verktøy for risikovurdering i partnervoldssaker ( SARA ) for å vurdere hvor stor risikoen var for kvinnen i saken.
DB170305 Risikoen er at polititilbudet blir dårligere, sier Hadia Tajik.
DB170305 Kvinner har en sterkere interesse i en slik forsikring av den enkle grunnen at risikoen for å måtte tilbringe en betydelig del av pensjonistfasen som etterlatt er vesentlig større for kvinner enn for menn.
DN170304 I denne mellomperioden tar dermed banken på seg risikoen for at kunden ikke får solgt sin eksisterende bolig til en pris som dekker utestående lån.
DB170304 De frykter at angrep og verbale utfall mot pressen fra offisielt hold kan « øke risikoen for vold og trusler mot journalister, undergrave den offentlige tilliten til journalistikken som vaktbikkje, og kan villede offentligheten ved å viske ut skillet mellom feilinformasjon og medieinnhold med verifiserbare fakta ».
AA170304 Den ekstra beskyttelsen ble droppet da det ble konkludert med at risikoen var redusert, og Pineda anket ikke den avgjørelsen, opplyser en talsmann for sikkerhetstjenesten i delstaten.
AA170304 De frykter at angrep og verbale utfall mot pressen fra offisielt hold kan " øke risikoen for vold og trusler mot journalister, undergrave den offentlige tilliten til journalistikken som vaktbikkje, og kan villede offentligheten ved å viske ut skillet mellom feilinformasjon og medieinnhold med verifiserbare fakta ". ( ©NTB ) ¶
DB170303 Han mener imidlertid at ulike mennesker vil gi ulike svar på hvorvidt det er rimelig å forlange at jegere tar hensyn til risikoen for at hund kan bli drept av ulv på jakt.
DB170303 Er det virkelig fremdeles nok stemmer å sanke på å omgi seg med homohatere og djevelutdrivere til at det er verdt risikoen ?
AA170303 | Økonomisk usikkerhet vil prege Kinas folkekongress ¶ Risikoen for større økonomiske problemer i Kina vil trolig prege diskusjonene når Folkekongressen samles i helgen.
DB170302 Imens risikoen for at kvinner og barn skal miste livet minker, så øker volden der kriminelle menn, ofte knyttet til gjenger og nettverk, skyter og dreper andre kriminelle menn.
DA170302 Men risikoen er skyhøy, advarer han.
AP170302 - Komiteen mener det er behov for strengere regelverk for å redusere risikoen for smittefare, sier Else-May Botten, saksordfører i næringskomiteen på Stortinget.
VG170301 Avgjørende for den strategi som velges må være å sikre langsiktighet, god avkastning og en bred spredning av risikoen .
VG170301 En graviditet er en risiko og enorm påkjenning for enhver kvinne, hvorfor skal noen bære denne risikoen ved å føde andres barn ?
VG170301 Dermed reduseres også risikoen for spontanabort, siden disse prøvene øker risikoen med mellom 0,5 og én prosent.
VG170301 Dermed reduseres også risikoen for spontanabort, siden disse prøvene øker risikoen med mellom 0,5 og én prosent.
FV170301 - Den høye risikoen for vold fra og mot Breivik har vært til stede under hele oppholdet i fengselet.
DB170301 « Etter omstendighetene kan risikoen også øke dersom han etter hvert opplever å bli behandlet som en ordinær innsatt under soning i fellesskap », skriver lagdommerne.
DB170301 Retten mener risikoen for vold vil øke dersom Breivik over tid opplever liten oppmerksomhet i media, om seg selv og det retten beskriver som hans politiske prosjekt.
DB170301 « Risikoen for vold og trusler mot Breivik og uro i fengselet er etter lagmannsrettens oppfatning fortsatt klart til stede.
DB170301 - Formålet med godkjenningen av blodprøven NIPT er å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver og dermed redusere risikoen for spontanabort som disse prøvene representerer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.
DB170301 Risikoen for å få et barn med Downs syndrom øker med økende alder hos mor, og dette er den viktigste biologiske risikofaktoren man kjenner til.
DA170301 - Den høye risikoen for vold fra og mot Breivik har vært til stede under hele oppholdet i fengselet.
DA170301 Høie sier at formålet med godkjenningen av blodprøven NIPT ( Non-invasive prenatal testing ) er å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver og dermed redusere risikoen for spontanabort som disse prøvene representerer.
DA170301 - De permitterte bør være bevisst risikoen ved langvarig permittering, og det er viktig at de tidlig begynner å søke jobber nye jobber, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav.
BT170301 - Den høye risikoen for vold fra og mot Breivik har vært til stede under hele oppholdet i fengselet.
BT170301 Borgarting lagmannsrett mener risikoen for spektakulær vold er høy, og at det strenge soningsregimet er nødvendig.
BT170301 - Den høye risikoen for vold fra og mot Breivik har vært til stede under hele oppholdet i fengselet.
AP170301 Den høye risikoen for vold fra og mot Breivik.
AP170301 Høie sier at formålet med godkjenningen av blodprøven NIPT ( Non-invasive prenatal testing ) er å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver og dermed redusere risikoen for spontanabort som disse prøvene representerer.
AP170301 I dommen legger lagmannsretten til grunn at det er høy risiko for vold fra Behring Breivik på sikt : ¶ « Risikoen gjelder i første rekke nøye planlagt, spektakulær vold for å oppnå oppmerksomhet om hans politiske prosjekt.
AP170301 Den høye risikoen for vold fra og mot Breivik, ¶
AA170301 - Den høye risikoen for vold fra og mot Breivik har vært til stede under hele oppholdet i fengselet.
AA170301 - Den høye risikoen for vold fra og mot Breivik har vært til stede under hele oppholdet i fengselet.
AA170301 - De permitterte bør være bevisst risikoen ved langvarig permittering, og det er viktig at de tidlig begynner å søke jobber nye jobber, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav.
VG170228 Risikoen for ras og stengte veier, samt omkjøring som ikke møter dagens krav, er bakgrunnen for at veien prioriteres, gjorde Solberg klart.
VG170228 Det er velkjent at risikoen for den ikke-arvelige varianten av Alzheimers kan påvirkes av en rekke livsstilsfaktorer, som kosthold, trening, røyking og stress.
SA170228 - Erfaringene viser at man kan stille spørsmål ved om resultatet av aksjeplukkingen veier opp for kostnadene og risikoen , sier finanspolitisk talsmann Terje Breivik i Venstre.
DN170228 - Risikoen ved å investere i sykliske industrier er godt kjent for Aker.
DN170228 Statoil mener risikoen er « neglisjerbar », og får medhold i departementet.
DB170228 Mens en grenseskatt vil være positivt for dollaren, i likhet med potensiell gjengjeldelse fra handelspartnere, kan en full handelskrig snu om på utsiktene for dollaren, hvis markedene begynner å prise inn risikoen for svakere vekst i amerikansk økonomi, skriver Østnor.
DB170228 « Risikoen for å bli straffet for forholdet er enda mindre », skriver forskerne videre.
DB170228 Er det så noe man kan gjøre for å minimere risikoen for at bilder som eksempelvis overvåkingsbilder fra en babycall, skal komme på avveie ?
AA170228 - Erfaringene viser at man kan stille spørsmål ved om resultatet av aksjeplukkingen veier opp for kostnadene og risikoen , sier finanspolitisk talsmann Terje Breivik i Venstre.
AA170228 Risikoen for ras og stengte veier, samt omkjøring som ikke møter dagens krav, er bakgrunnen for at veien prioriteres, gjorde Solberg klart.
DN170227 Den største risikoen for aksjer vil være en tale som er nasjonalistisk og proteksjonistisk, noe markedet ikke vil like, sier aksjesjef Ian Winer i Wedbush Securities til Marketwatch.
DN170227 - Erfaringene viser at man kan stille spørsmål ved om resultatet av aksjeplukkingen veier opp for kostnadene og risikoen , sier Breivik.
BT170227 Disse representerer den største risikoen .
AP170227 Det kan øke risikoen for at de blir brukt, advarer eksperter.
AA170227 Risikoen for å blir tatt i dopingtest overdøvet gleden ved å vinne jaktstarten.
DB170226 - Det der er en god parallell, utbryter Jan Ludvig Andreassen da Dagbladet spør om risikoen for at noe liknende kan skje til høsten.
DB170226 - Den største risikoen for meg er at vi har undervurdert hvor sterk populismen er, og at det blir en handelskonflikt mellom Kina og USA.
BT170226 Det ble pekt på at blandingsmisbruk kompliserer brukerens helsesituasjon, og at « risikoen for overdoser øker når inntak av heroin kombineres med andre rusmidler ».
AP170226 Ved å følge kostrådene reduseres risikoen for overvekt, diabetes og hjerte- karsykdom.
SA170225 Pasienter som benytter helsetilbud utenfor Norden, skal klart advares om risikoen for smitte av antibiotikaresistente bakterier.i ¶
BT170225 * Pasienter som benytter helsetilbud utenfor Norden, skal klart advares om risikoen for smitte av antibiotikaresistente bakterier.
AP170225 * Pasienter som benytter helsetilbud utenfor Norden, skal klart advares om risikoen for smitte av antibiotikaresistente bakterier.
VG170224 Og at risikoen for varige hodeskader øker med antallet slag mot hodet over tid.
DN170224 - Otto og Uber har tatt Waymos åndsverk slik at de kunne slippe unna risikoen , tiden og kostnadene ved å utvikle sin egen teknologi, skriver Waymo i et rettsdokument som er levert til den føderale domstolen i San Francisco.
DB170224 I fjor gikk de blant annet ut og proklamerte at kundene satt med for stor del av risikoen ved leasingavtaler.
DB170224 Jo eldre man er, desto høyere er risikoen for kreft.
AA170224 - Otto og Uber har tatt Waymos åndsverk slik at de kunne slippe unna risikoen , tiden og kostnadene ved å utvikle sin egen teknologi, skriver Waymo i et rettsdokument som er levert til den føderale domstolen i San Francisco.
DB170223 Spesialenheten mener Jensen bidro til å redusere risikoen rundt Cappelens hasjvirksomhet ved å varsle ham om forhold som var til nytte for hasjbaronens virksomhet.
DB170223 Spiser du fisk får du i deg fettsyrer som bidrar til at du reduserer denne risikoen .
DB170223 Forskningen viser at risikoen for et dårligere liv øker dramatisk dersom sjømat utelates fra menyen, skriver artikkelforfatteren.
DB170223 Forskning viser at risikoen for et dårligere liv øker dramatisk dersom sjømat utelates fra menyen.
DB170223 Gjelder det for risikoen for høyrepopulistisk seier, må det også kunne gjelde for det motsatte scenariet.
BT170223 Han understreker at jo flere biler som er på veien, jo mer øker risikoen for uhell.
AA170223 I rådmannens innstilling trekkes det fram at risikoen for innfrielse av garantien er lav, selv om TAG skulle få avslag på de nevnte søknadene.
DN170222 « Mange av medlemmene uttrykte at det kan være riktig å øke renten temmelig snart » dersom tall for arbeidsmarkedet og inflasjon « er på linje med eller sterkere enn nåværende forventning » eller risikoen øker for at inflasjon og sysselsetting går over målene som sentralbanken har for rentesettingen, heter det i referatet ifølge CNBC.
DN170222 Vi tror fortsatt at Fed venter til juni, men risikoen heller i retning av en tidligere økning, skriver sjeføkonom Johnny Bo Jakobsen i Nordea Markets i en oppdatering onsdag kveld.
DB170222 Varslene gikk hovedsakelig på hvor mange verneombud det skal være i hver region og at vi må tydeliggjøre risikoen ved alenearbeid.
DB170222 Også hun mener at det er vanskelig å bli kvitt risikoen helt, men understreker at institusjonene også kan gjøre en bedre jobb.
DB170222 Direktøren sier at risikoen for trusler og vold er økende, og at barnevernsansatte er særlig utsatt.
DA170222 I Oslo uttalte McMaster også at risikoen for en internasjonal militær konflikt neppe har vært større siden andre verdenskrig.
BT170222 - Vi frykter at det kan skje en ulykke, og oppfordrer alle som skal på ski i vinterferien til å ta risikoen alvorlig.
BT170222 - Vi frykter at det kan skje en ulykke, og oppfordrer alle som skal på ski i vinterferien til å ta risikoen alvorlig.
AA170222 Studiens forfattere ønsket å se om kontakt med katter i barndommen øker risikoen for å utvikle mentale problemer, skriver CBS News.
AA170222 Risikoen er stor for at det åpner for mer juks, og da vil de rene utøverne ha mest å tape.
SA170221 Gassim sier smuglerne plasserer inntil 180 migranter i større gummibåter, noe som øker risikoen for kantring.
SA170221 Bentsen må vel forstå at det er helt annerledes å ta denne risikoen for å føde eget barn.
DB170221 Men risikoen er enorm.
BT170221 Denne risikoen er likevel størst i mindre kommuner, der det ikke er aktivitet nok til at det kan etableres et reelt fungerende konkurransemarked.
BT170221 Risikoen for å dø i forbindelse med svangerskap er 7,3 pr. 100.000 gravide, altså 0,0073 prosent.
BT170221 Risikoen for å dø i forbindelse med svangerskap er 7,3 pr. 100.000 gravide, altså 0,0073 prosent.
AP170221 Gassim sier smuglerne plasserer inntil 180 migranter i større gummibåter, noe som øker risikoen for kantring.
AA170221 Gassim sier smuglerne plasserer inntil 180 migranter i større gummibåter, noe som øker risikoen for kantring.
VG170220 Risikoen for at hun skal gjøre noe lignende igjen, altså det individual preventive hensynet som man sier i jusen, kan du se bort fra.
VG170220 Heller ikke kommunikasjonsrutinene mellom skiforbundet og Olympiatoppen har vært på det nivået det burde, hvilket har økt risikoen for feilbehandling.
SA170220 - Risikoen for de tradisjonelle bankene er å sitte igjen med de delene som er teknologitunge og hvor de ikke har mulighet for avkastning.
SA170220 Når en bolig er solgt « som den er » flyttes risikoen for skjulte feil over fra selger til kjøper ved overtagelse av boligen.
SA170220 Man har kjøpt eventuelle skjulte feil, og har overtatt risikoen for dem.
SA170220 Det var blant faktorene som talte for å legge risikoen på selgeren frem til kjøperen overtok eiendommen, ifølge retten.
FV170220 FORSKER : Dagfinn Moe ved Sintef har forsket på hvilke typer personer som søker risikoen ved å kjøre i skyhøye hastigheter på veiene.
DN170220 Og når det blir flere våpen, finnes alltid risikoen for at de blir brukt, sier Aude Fleurant, sjef for SIPRIs program for våpen og militærutgifter.
DB170220 Jensen er tiltalt for å ha hjulpet Cappelen med hasjvirksomheten ved å redusere risikoen rundt innførselvirksomheten hans.
BT170220 Når en bolig er solgt « som den er » flyttes risikoen for skjulte feil over fra selger til kjøper ved overtagelse av boligen.
BT170220 Man har kjøpt eventuelle skjulte feil, og har overtatt risikoen for dem.
BT170220 Det var blant faktorene som talte for å legge risikoen på selgeren frem til kjøperen overtok eiendommen, ifølge retten.
AP170220 Og når det blir flere våpen, finnes alltid risikoen for at de blir brukt, sier Aude Fleurant, sjef for SIPRIs program for våpen og militærutgifter.
AP170220 Når en bolig er solgt « som den er » flyttes risikoen for skjulte feil over fra selger til kjøper ved overtagelse av boligen.
AP170220 Man har kjøpt eventuelle skjulte feil, og har overtatt risikoen for dem.
AP170220 Det var blant faktorene som talte for å legge risikoen på selgeren frem til kjøperen overtok eiendommen, ifølge retten.
AA170220 Og når det blir flere våpen, finnes alltid risikoen for at de blir brukt, sier Aude Fleurant, sjef for SIPRIs program for våpen og militærutgifter.
SA170219 FORSKER : Dagfinn Moe ved Sintef har forsket på hvilke typer personer som søker risikoen ved å kjøre i skyhøye hastigheter på veiene.
DN170219 Det vurderes dithen at risikoen for brudd på anskaffelsesregelverket er akseptabel, sett opp mot risikoen for brudd på forurensningsloven som avtalen motvirker " skriver byrådet.
DN170219 Det vurderes dithen at risikoen for brudd på anskaffelsesregelverket er akseptabel, sett opp mot risikoen for brudd på forurensningsloven som avtalen motvirker " skriver byrådet.
DB170219 Slik forholdene er i Kongo, med stor korrupsjon og svake offentlige institusjoner, er risikoen overhengende for at dette blir resultatet, sier daglig leder Lars Løvold i Regnskogfondet.
DB170219 Passer man på når man kan, vil risikoen for at noe skal skje reduseres betraktelig.
VG170218 Risikoen for at en anke kan føre til lengre dom, og at OL dermed står i fare, har veid tungt for Johaug og folkene rundt henne.
VG170218 Uten en slik gjennomgående kontroll vil NSF alpint løpe risikoen ved å måtte svare for hvor verdiene har gått ».
AP170218 Opplysninger skal minske risikoen for konflikt, herunder konsultasjoner om unormal militær aktivitet og farlige hendelser.
VG170217 Fordi det øker risikoen for feilbehandling, sier Katharina Rise.
SA170217 Jeg dobbeltsjekker at jeg har låst døren når jeg forlater rommet for å minimere risikoen , sier hun til Sport-Express.
DN170217 Og all den tiden de ikke trenger å ta risikoen , fordi de uansett får oppdrag, hvorfor skal de gjøre det, spør Steimler.
DB170217 Disse mennene utsetter seg heller ikke for risikoen det er å dele bilder på nettet slik andre gjør, sier kilden videre til DN.
DB170217 - Vi har gjort det veldig klart om våre bekymringer om Russlands brudd, risikoen det utgjør for europeisk og asiatisk sikkerhet, og vår sterke interesse i å få Russland til å samsvare med avtalen igjen.
AP170217 Prinsippet er like galt, og risikoen er like fullt til stede, mener Senterpartiets helsepolitiker.
AP170217 Prinsippet er like galt, og risikoen er like fullt til stede, mener Senterpartiets helsepolitiker.
AP170217 Jeg dobbeltsjekker at jeg har låst døren når jeg forlater rommet for å minimere risikoen , sier hun til Sport-Express.
VG170216 Therese Johaugs manager, Jørn Ernst, forklarte tidligere i uken at risikoen ved å anke kunne bli for stor ved anke.
SA170216 Dette er en budsjettpost som har vært omdiskutert i en rekke eliteserieklubber, med tanke på risikoen forbundet med forskutterte inntekter.
SA170216 Den risikoen har man ikke behøvd å tenke på inne på Brakka i 2016.
FV170216 Dette er en budsjettpost som har vært omdiskutert i en rekke eliteserieklubber, med tanke på risikoen forbundet med forskutterte inntekter.
FV170216 Den risikoen har man ikke behøvd å tenke på inne på Brakka i 2016.
DN170216 - Og at utfordringene nå heller ligger på finansiell ustabilitet og problemene med lave renter, heller enn risikoen for høy arbeidsledighet og en kraftig nedtur, sier Nordea-analytikeren.
DB170216 Jeg gjør alt for å minimalisere risikoen , sier Koukalova.
DB170216 - Risikoen var for stor til å skyte fem treff i den farta.
DB170216 - Mer forskning trengs for å finne ut hvordan andre faktorer, som å drive med idrett, påvirker risikoen for demens, og hvordan denne risikoen er sammenlignet fordelene man ser ved fysisk aktivitet.
DB170216 - Mer forskning trengs for å finne ut hvordan andre faktorer, som å drive med idrett, påvirker risikoen for demens, og hvordan denne risikoen er sammenlignet fordelene man ser ved fysisk aktivitet.
DB170216 Det er som en gavepakke til klimabevegelsen, fordi det er et forvarsel om risikoen ved investeringer i ny letevirksomhet på norsk sokkel.
DB170216 Den risikoen trenger likevel ikke bekymre oljeselskapene så mye som den burde.
BT170216 Statens evne til å bære risikoen ved å ha mange aksjer i Oljefondet, har vært avgjørende.
BT170216 Statens evne til å bære risikoen ved å ha mange aksjer i oljefondet, har vært avgjørende.
BT170216 Fra annen forskning vet vi at tidlig spesialisering øker risikoen for s litasjeskader og psykiske belastninger som fører til at spillerne legger opp tidlig.
BT170216 Dette er en budsjettpost som har vært omdiskutert i en rekke eliteserieklubber, med tanke på risikoen forbundet med forskutterte inntekter.
BT170216 Den risikoen har man ikke behøvd å tenke på inne på Brakka i 2016.
AP170216 - Regjeringen mener at risikoen ved en aksjeandel på 70 prosent alt i alt vil være akseptabel, sier Jensen ¶
AP170216 Dette er en budsjettpost som har vært omdiskutert i en rekke eliteserieklubber, med tanke på risikoen forbundet med forskutterte inntekter.
AP170216 Den risikoen har man ikke behøvd å tenke på inne på Brakka i 2016.
AA170216 De gjorde grunnjobben og så på hva som økte risiko for rusbruk og hva som beskyttet : Ikke å ha noe å gjøre, øker risikoen .
VG170215 - Var risikoen ved en eventuell anke for stor med tanke på å miste OL i 2018 ?
VG170215 Johaug-manager Jørn Ernst sier til VG onsdag formiddag at risikoen ved en anke ble vurdert til « for stor » av langrennsløperen selv og hennes advokatteam.
VG170215 - De har nok vurdert sannsynligheten av å vinne frem med en anke og slippe straff, og veid det opp imot risikoen av en strengere dom.
SA170215 Fra annen forskning vet vi at tidlig spesialisering øker risikoen for s litasjeskader og psykiske belastninger som fører til at spillerne legger opp tidlig.
SA170215 Risikoen for ordensforstyrrelser, voldsepisoder og ulovlig bruk av pyroteknisk materiale øker når rivaliserende klubber møter hverandre.
DN170215 En høyere aksjeandel øker denne risikoen, men risikoen er fortsatt moderat.
DN170215 En høyere aksjeandel øker denne risikoen , men risikoen er fortsatt moderat.
DN170215 Det har gitt god avkastning og spredning av risikoen .
DN170215 Risikoen forbundet med å ha en vesentlig del av nasjonalformuen knyttet til en enkelt råvare, har hele tiden vært stor.
DN170215 Risikoen for å måtte tappe av fondet øker i så fall betydelig.
DN170215 Risikoen for at fondet skal falle kraftig i verdi er nærmere illustrert i figur 16.
DN170215 Selv om man i tillegg spiser mye frukt og grønt så oppveier ikke det den økte risikoen for tidlig død ved høyt melkeinntak, skriver Uppsala Nya Tidning.
DB170215 I dag bruker staten skattepengene våre til å ta mesteparten av risikoen for oljeselskapenes letevirksomhet.
DB170215 Den risikoen bør overlates til investorene.
DA170215 - Hvis et lån må prises til rentesatser på over 25 prosent er det for å prise inn risikoen .
BT170215 Risikoen for ordensforstyrrelser, voldsepisoder og ulovlig bruk av pyroteknisk materiale øker når rivaliserende klubber møter hverandre.
AP170215 Risikoen for ordensforstyrrelser, voldsepisoder og ulovlig bruk av pyroteknisk materiale øker når rivaliserende klubber møter hverandre.
SA170214 Den risikoen er jeg villig til å ta.
SA170214 Høyre kunne ha stemt for forslaget som forelå om å bytte om på tidspunktene slik at det var fugletårnet som måtte bære risikoen for økonomien i 2018, men det gjorde de ikke.
SA170214 - Johaug fikk en så mild straff at det oppmuntrer alle til å ta risikoen .
FV170214 - Johaug fikk en så mild straff at det oppmuntrer alle til å ta risikoen .
DN170214 Risikoen for krig og konflikter øker.
DN170214 Det vil redusere risikoen for at Fed vil falle bakpå ( « behind the curve » ) og føle behov for å gjøre disse tilpasningene raskere, skrev Fed-medlem Robert Kaplan i et notat publisert på Feds hjemmeside mandag.
BT170214 Jeg mener det er uakseptabelt at en kvinne skal bære denne risikoen ved å føde andres barn, sier Trøen.
BT170214 - Johaug fikk en så mild straff at det oppmuntrer alle til å ta risikoen .
AP170214 Enhver graviditet innebærer en risiko for en gravid kvinne, og jeg mener det er uakseptabelt at en kvinne skal bære denne risikoen for å føde andres barn, sier Trøen.
AP170214 Enhver graviditet innebærer en risiko for en gravid kvinne, og jeg mener det er uakseptabelt at en kvinne skal bære denne risikoen for å føde andres barn, sier Trøen.
AP170214 Den risikoen er jeg villig til å ta.
AP170214 - Johaug fikk en så mild straff at det oppmuntrer alle til å ta risikoen .
VG170213 Konsekvensene av ekstremværet, som blant annet skyldes at havnivået har økt og temperaturen på kloden har gått opp med én grad, er at antallet hetebølger vil gå opp, og med dette også risikoen for påfølgende branner og at matproduksjon blir umulig.
VG170213 PST har i sin nylig utgitte trusselvurdering informert om at inngående kjennskap om enkeltpersoner kan øke risikoen for å bli utsatt for slik manipulering.
SA170213 Hvorfor skal ikke vi som ansvarlig parti, høre på disse rådene ? Risikoen ved sæddonasjon er minimal, men med utviklingen og de strenge kravene som skal stilles i Norge, kan det samme sies om eggdonasjon.
DB170213 - Den største medisinske risikoen er at det blir en infeksjon, og de minste barna har dårligst infeksjonforsvar, uttaler hun.
AP170213 Hvordan vektlegge usikkerhet om faktisk situasjon opp mot risikoen med å vente og risikere spredning ?
AP170213 Risikoen for dette har ikke gått upåaktet hen i Brüssel.
AP170213 De mest skeptiske advarer om risikoen for å bli trukket inn i nye kompliserte og langtekkelige militæroperasjoner som i Afghanistan.
AP170213 Jeg mener det er uakseptabelt at en kvinne skal bære denne risikoen ved å føde andres barn, sier Trøen.
AP170213 Jeg mener det er uakseptabelt at en kvinne skal bære denne risikoen ved å føde andres barn, sier Trøen.
DN170212 Det blir så mye at risikoen er at meldingene ikke blir lest, sier Hanstad.
DB170212 Risikoen ved å drive useriøst og svart skal være så høy at folk lar være å gjøre det, sier statsminister Erna Solberg til Dagbladet.
DB170211 Risikoen for å tape Taiwan kunne ha medført militær konfrontasjon.
DB170211 Risikoen for konfrontasjon rundt de omstridte øyene i Sør-Kina-havet er fortsatt til stede.
DA170211 At konflikten tas til havs, og ikke til lands, øker risikoen for sammenstøt, fordi den trolig ikke føre til landinvasjon, og landene tar dermed større risiko.
DA170211 - USA og Kina har grunnleggende motstridende interesser som ikke kan løses med noen uttalelser og Twitter-meldinger, sier Tunsjø, som mener risikoen vil kunne være høy for en konfrontasjon mellom USA og Kina i Sør-Kinahavet de neste årene.
BT170211 NVE skriver at denne risikoen « må kunne aksepteres sett opp mot fordelene ved utbyggingen ».
BT170211 Men denne risikoen endrer likevel ikke konklusjonen i spørsmålet om utbygging.
BT170211 NVE skriver at denne risikoen « må kunne aksepteres sett opp mot fordelene ved utbyggingen ».
BT170211 Men denne risikoen endrer likevel ikke konklusjonen i spørsmålet om utbygging.
VG170210 Den risikoen vil det være direkte uklokt av Therese Johaug å ta, og det er derfor all grunn til å håpe at hun godtar straffen på 13 måneder.
SA170210 For høye inntak av animalsk vitamin A ( retinol ) kan muligens øke risikoen for beinskjørhet og benbrudd.
FV170210 For høye inntak av animalsk vitamin A ( retinol ) kan muligens øke risikoen for beinskjørhet og benbrudd.
BT170210 « Etter bevisførselen er det heller ikke tvil om at han lider av en eller flere personlighetsforstyrrelser, noe som øker risikoen for at han kan ty til vold i stressede situasjoner », heter det i dommen.
BT170210 For høye inntak av animalsk vitamin A ( retinol ) kan muligens øke risikoen for beinskjørhet og benbrudd.
AP170210 For høye inntak av animalsk vitamin A ( retinol ) kan muligens øke risikoen for beinskjørhet og benbrudd.
VG170209 Til tross for risikoen reiser Watterdal mye rundt i landet, men bor i et relativt sett sikret område i Kabul.
VG170209 Før man gjør noe slikt, bør man tenke grundig gjennom hva man gjør og om det er verdt risikoen , sier Tønder.
DN170209 Analytikerne i Citi mener at Yara nå har svært tøffe trading-forhold, der risikoen knyttet til selskapets marginer forblir høy.
DN170209 « Overbegeistrede investorer har sett på de potensielle fordelene fra skattelettelser, men de har for det meste oversett risikoen fra amerikansk proteksjonisme og innføring av nye handelsbarrierer », skriver han i brevet som er gjengitt i New York Times.
DB170209 Han forteller også at Jensen har jobbet for å redusere risikoen for at han skulle bli tatt.
DA170209 Reduserer risikoen
DA170209 Johansen skulle også gjerne ha sett at flere av de nye tunnelene hadde fått doble løp for å eliminere risikoen for møteulykker.
DA170209 Før man gjør noe slikt, bør man tenke grundig gjennom hva man gjør og om det er verdt risikoen , sa Tønder i en høring i Stortinget torsdag.
BT170209 I forkant frarådet statsminister Benjamin Netanyahu å vedta loven, av hensyn til Israels politiske interesser og risikoen for brudd på Genèvekonvensjonen.
BT170209 Øker risikoen for trafikkulykker, også dødsfall på norske veier.
BT170209 Øker risikoen for lungesykdommer.
BT170209 Langt de færreste vil oppleve det, men cannabisbruk dobler risikoen , og mye bruk betydelig mer.
DN170208 - At kjøtt ikke er den dominerende smittekilden er ikke det samme som å si at risikoen for å bli smittet er null.
DN170208 Det er arbeidstageren som har risikoen for hva slags avkastning pensjonsmidlene får.
DB170208 De peker spesielt på risikoen for skader.
DB170208 - Risikoen er at dette i stor grad er priset inn.
DB170208 Problemet i veiledning av pasienten er at vi mangler kunnskap om den eksakte risikoen fordi tilstandene er sjeldne.
DB170208 Hun hevder at « risikoen for kreft er høyere hvis indre testikler ikke opereres ut, men forklarer at det samme gjelder for bryster.
DB170208 2007 ), i andre tilfeller er risikoen lav.
DB170208 Bildet er tatt i 2006, i forbindelse med Klæboes doktorgrad der han viste at det ikke var noen klar sammenheng mellom eksponering av høyspentledninger og mobiltelefon og risikoen for å utvikle hjernesvulst.
BT170208 Når IKT-systemer kobles sammen, øker risikoen for sammenbrudd og spredning av feil.
VG170207 Foto : Roger Neumann, VG ¶ - Risikoen for at noe skal gå galt er for stor.
DN170207 Med tre store konsolideringer har konkurransen økt betraktelig i markedet, noe som øker risikoen for at Aker Solutions vil tape markedsandeler over de neste fem årene, mener meglerhuset.
DB170207 Mens for personer som snuser sju bokser eller mer, øker risikoen for diabetes med så mye som 70 prosent.
DB170207 Forskerne tror at årsaken til sammenhengen mellom snus og diabetes er at nikotin fører til nedsatt insulinsensitivitet, noe som øker risikoen for diabetes.
DB170207 Forsker Sofia Carlsson sier til Aftonbladet at hun syns at økningen i risikoen for diabetes 2 ved snusbruk er høy.
DB170207 - Det er ganske mye, siden risikoen for å få diabetes er ganske høy fra før.
DB170207 ( Dagbladet ) : Studien, som er gjort ved Karolinska Institutet, og ved Umeå og Lund Universitet i Sverige, sier at personer som snuser en boks eller mer om dagen øker risikoen for diabetes type 2 med 70 prosent.
DB170207 desember, som ledd i samarbeidet dem i mellom, hvor Cappelen hevder Jensen medvirket til å redusere risikoen rundt hasjinnførslene.
DB170207 Alfheim mener Cappelen brukte sønnen i 20-åra til å ta risikoen i stedet for ham selv, og forsøker å tegne et bilde av hasjbaronen som en kyniker.
DB170207 Å være medansvarlig for risikoen Uber-sjåførene utsetter seg for, føles ubehagelig.
DA170207 I samarbeidsprosjektet har han utviklet en prototyp blodprøvetest som han mener kan gjøre det enklere å oppdage risikoen for å utvikle demens.
AP170207 Ved å investere i begge deler blir den samlede risikoen i fondet redusert.
AP170207 Gitt at staten har uendret toleranse for samlet risiko, er det derfor rom for å øke risikoen i fondet.
AP170207 Ved å investere i begge deler blir den samlede risikoen i fondet redusert.
AP170207 Gitt at staten har uendret toleranse for samlet risiko, er det derfor rom for å øke risikoen i fondet.
SA170206 Nordmannen mener dagens alpinister uansett får godt betalt for den risikoen de tar.
SA170206 I utfor finnes det ifølge Jansrud ingen snille renn : ¶ - Risikoen er der uansett, men noen er mer stressende enn andre.
SA170206 Det minsker risikoen, samtidig som risikoen øker når vanskelighetsgraden øker.
SA170206 Det minsker risikoen , samtidig som risikoen øker når vanskelighetsgraden øker.
SA170206 Det betyr at det er viktig for deg, og at du forstår risikoen , understreker den norske VM-veteranen som selv var ute med kneskade nesten et helt år etter at han falt under super G i VM for fire år siden.
FV170206 Nordmannen mener dagens alpinister uansett får godt betalt for den risikoen de tar.
FV170206 I utfor finnes det ifølge Jansrud ingen snille renn : ¶ - Risikoen er der uansett, men noen er mer stressende enn andre.
FV170206 Det minsker risikoen, samtidig som risikoen øker når vanskelighetsgraden øker.
FV170206 Det minsker risikoen , samtidig som risikoen øker når vanskelighetsgraden øker.
FV170206 Det betyr at det er viktig for deg, og at du forstår risikoen , understreker den norske VM-veteranen som selv var ute med kneskade nesten et helt år etter at han falt under super G i VM for fire år siden.
DN170206 Trumps personlighet bidrar til å øke risikoen , ifølge Wig.
DN170206 Etter at Trump ble innsatt, har risikoen for det siste scenarioet økt betydelig, ifølge Wig.
DB170206 Så skal de gjøre sitt for at risikoen er akseptabel.
DB170206 Reiersøl-Johnsen sier at det ikke er mulig å lage vogner som er tilpasset plattform i kurve, men at nye plattformer bygges på rette strekninger, slik at risikoen for at noen faller ned er så liten som mulig, samt for at fører skal kunne ha oversikt over hele plattformstrekningen.
DB170206 Hvis det er åpenbart at det kommer til å skje, er risikoen ikke akseptabel.
DB170206 - Er risikoen akseptabel når dødsulykker inntreffer ?
DB170206 Risikoen for at det kan skje kan likevel være akseptabel.
BT170206 Nordmannen mener dagens alpinister uansett får godt betalt for den risikoen de tar.
BT170206 I utfor finnes det ifølge Jansrud ingen snille renn : ¶ - Risikoen er der uansett, men noen er mer stressende enn andre.
BT170206 Det minsker risikoen, samtidig som risikoen øker når vanskelighetsgraden øker.
BT170206 Det minsker risikoen , samtidig som risikoen øker når vanskelighetsgraden øker.
BT170206 Det betyr at det er viktig for deg, og at du forstår risikoen , understreker den norske VM-veteranen som selv var ute med kneskade nesten et helt år etter at han falt under super G i VM for fire år siden.
AP170206 Det er samspillet mellom mange gener som minker eller øker risikoen for hver av oss.
AP170206 Ved å investere i begge deler blir den samlede risikoen i fondet redusert.
AP170206 Med forankring i Stortinget kan departementet redusere risikoen i fondet for en tid ved å erstatte langsiktige lånepapirer med kontanter.
AP170206 Gitt at staten har uendret toleranse for samlet risiko, er det derfor rom for å øke risikoen i fondet.
AP170206 Nordmannen mener dagens alpinister uansett får godt betalt for den risikoen de tar.
AP170206 I utfor finnes det ifølge Jansrud ingen snille renn : ¶ - Risikoen er der uansett, men noen er mer stressende enn andre.
AP170206 Det minsker risikoen, samtidig som risikoen øker når vanskelighetsgraden øker.
AP170206 Det minsker risikoen , samtidig som risikoen øker når vanskelighetsgraden øker.
AP170206 Det betyr at det er viktig for deg, og at du forstår risikoen , understreker den norske VM-veteranen som selv var ute med kneskade nesten et helt år etter at han falt under super G i VM for fire år siden.
AA170206 Trumps personlighet bidrar til å øke risikoen , ifølge Wig.
AA170206 Etter at Trump ble innsatt, har risikoen for det siste scenarioet økt betydelig, ifølge Wig.
VG170204 Det øker risikoen for skader på leddbånd og fremre korsbånd.
VG170204 I begynnelsen av studien vår tenkte vi at lovbrytere kunne ha en del rasjonelle grunner til å filme eller ta bilde av lovbrudd, noe som oppveiet risikoen ved å gjøre det.
VG170204 Våre egne etterretningstjenester har gjennom mange år advart om risikoen for russiske digitale angrep på tunge og viktige institusjoner og bedrifter i det norske samfunnet.
DB170204 Under finanskrisen, som startet i 2008, gikk for eksempel boligbyggingen i Oslo kraftig ned på grunn av risikoen ved å bygge, selv om det var befolkningsvekst og byen hadde behov for jevn boligutbygging.
DB170204 Da vil risikoen fordeles mellom privatpersonen og staten, samtidig som staten har sikkerhet i at de eier en del av boligen.
DN170203 « Den største risikoen er at han vil provosere frem en ren handelskrig », skriver Capital Economics.
DN170203 Den største risikoen
DB170203 Jensen skal ha varslet Cappelen om ulike forhold som kunne være av betydning for innførselsvirksomheten, og dermed redusert risikoen for at virksomheten ble avslørt.
AA170203 For å minimere risikoen vil de selvstyrte bilene konkurrere i et sikret område uten folk i umiddelbar nærhet.
DB170202 Og jo lengere man går med ubehandlet cøliaki, desto større blir risikoen for å utvikle kreft.
AP170202 Det vil kunne øke risikoen for astmaanfall.
AP170202 Sykepleieren Gunnar ( 29 ) gir rene sprøyter og kokekar til pasientene for å senke risikoen for smittespredning.
AP170202 Det vil kunne øke risikoen for astmaanfall.
DN170201 Dette er bare ett av flere tiltak Norge har innført de siste årene med sikte på å redusere risikoen for finansielle ubalanser.
DN170201 Dette er gjort for å redusere risikoen for nye bobler i eiendomssektoren.
DB170201 Risikoen ved bruk av MDMA og psykedelika kan sammenlignes med mange hverdagslige aktiviteter, som å sykle til jobb eller å spille fotball. 6.
AP170201 I tillegg kommer risikoen for teknisk svikt og de økte farene for sabotasje og hacking.
AP170201 I tillegg kommer risikoen for teknisk svikt og de økte farene for sabotasje og hacking.
DB170130 Jensen er tiltalt for korrupsjon ettersom påtalemyndigheten mener han varslet om forhold som kunne være av betydning for Cappelens innførselsvikrsomhet, og dermed reduserte risikoen for at Cappelen ble avslørt.
DB170130 Leger og myndigheter bør aktivt problematisere at når helse gjøres til en vare i et marked med gode profittmuligheter, er risikoen stor for at slutteffekten blir mindre helse for mer penger.
BT170130 Gjennom slik innsats kan samfunnet redusere risikoen for alvorlige personskader i trafikken.
BT170130 Gjennom slik innsats kan samfunnet redusere risikoen for alvorlige personskader i trafikken.
AP170130 Jo flere år som går, desto større blir risikoen for at tiltak med lang varighet slutter å ha effekt, sier FFI.
AP170130 Jo flere år som går, desto større blir risikoen for at tiltak med lang varighet slutter å ha effekt, sier FFI.
DN170129 - Det er naturlig å ha større andel i indeks, for å unngå risikoen med å velge feil forvalter, sier administrerende direktør Håvard Gulbrandsen i KLP Kapitalforvaltning til DN.
DB170129 - Særlig har risikoen for tvangsekteskap økt kraftig.
DB170129 Professor Katrina Roen påpeker at risikoen for kreft er høyere hvis indre testikler ikke opereres ut, men problematiserer samtidig denne argumentasjonen : ¶
DB170129 Professor Katrina Roen påpeker at risikoen for kreft er høyere hvis indre testikler ikke opereres ut, men problematiserer samtidig denne argumentasjonen : ¶
AP170129 Vi må verne oljepengene mot denne risikoen , sier han.
AP170129 Omsettelige lånepapirer skal dermed bidra til å utjevne risikoen ved aksjeinvesteringene.
AP170129 Med andre ord : De langsiktige lånepapirene øker risikoen i fondets samlede avkastning.
AP170129 Kjær liker ikke kombinasjonen av risikoen i de langsiktige rentepapirene og grunnprinsippet om « mekanisk rebalansering » av oljepengene.
AP170129 Han vil forsvare oljepengene mot denne risikoen ved å flytte mye av pengene over i de korte statspapirene, som ligner på trygge bankinnskudd.
AP170129 Risikoen i fondets samlede avkastning blir mindre ved at den svinger mindre enn for aksjer og lånepapirer hver for seg.
SA170127 - Når det gjelder skader vet vi at den største risikoen for skader er gamle skader som ikke er ordentlig rehabilitert.
DN170127 « Norsk økonomi har snudd og risikoen for at det går skikkelig dårlig er nærmest borte.
DN170127 Norsk økonomi har snudd og risikoen for at det går skikkelig dårlig er nærmest borte, mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.
DN170127 Spredningen av ulike flåttarter, asiatisk tigermygg og andre sykdomsbærere øker risikoen for borreliose, flåttbåren encefalitt, West Nile-feber, denguefeber, chikungunya og leishmaniasis.
DN170127 Hyppigere hetebølger og endringer i utbredelsen av klimasensitive infeksjonssykdommer forventes å øke risikoen for menneskers helse og velferd.
DN170127 Denne regionen opplever allerede en stor økning i forekomsten av episoder med ekstrem hete, reduserte nedbørsmengder og lite vannføring i elvene, noe som igjen øker risikoen for alvorlig tørke, reduserte avlinger, tap av biologisk mangfold og skogbrann.
DB170127 I går ble det kjent at den såkalte dommedagsklokka er stilt til to og et halvt minutt før midnatt, noe som symboliserer at risikoen for atomkrig og andre globale katastrofer har økt.
DB170127 Risikoen har ikke vært høyere siden den kalde krigen på 1950-tallet, ifølge forskerne og akademikerne som « stiller » klokka.
AP170127 - Risikoen for å la Russland fremstå som for mye av en seierherre kan bidra til å presse Ukraina lenger ned på Trumps liste, mener avisen Independent.
AP170127 - Risikoen for å la Russland fremstå som for mye av en seierherre kan bidra til å presse Ukraina lenger ned på Trumps liste, mener avisen Independent.
AP170127 - Når det gjelder skader vet vi at den største risikoen for skader er gamle skader som ikke er ordentlig rehabilitert.
SA170126 Slikt øker risikoen for tabber og feil, og utøverne blir mindre bevisste enn de kunne ha vært.
SA170126 Derfor gjelder det å minimere risikoen for alt som kan tenkes å svikte.
FV170126 Slikt øker risikoen for tabber og feil, og utøverne blir mindre bevisste enn de kunne ha vært.
FV170126 Derfor gjelder det å minimere risikoen for alt som kan tenkes å svikte.
DN170126 Klokka ble torsdag stilt til to og et halvt minutt før midnatt, noe som symboliserer at risikoen for atomkrig og andre globale katastrofer har økt.
DN170126 Høyest risiko siden 50-tallet ¶ Risikoen er nå nesten like høy som under den kalde krigen på 1950-tallet, ifølge forskerne og akademikerne som « stiller » klokka.
DN170126 Samtidig stiger ledigheten i fossile næringer, mens investorenes nedskrivninger og risikoen for ytterligere tap øker.
DB170126 5 millioner vaksinedoser er allerede sendt til de fem delstatene hvor risikoen for smitte regnes som størst.
DB170126 om global kjernefysisk krig ( atomkrig ), men senere har også teknologi som har innvirkning på klimaet ( klimaendringene ) og « ny utvikling innen biovitenskap og nanoteknologi som kan føre til ugjenkallelige skader » blitt regnet med.[1 ] Jo nærmere viserne kommer midnatt, jo større estimerer man risikoen for utvikling av en verdensomfattende katastrofe.
DB170126 Klokka ble torsdag stilt til to og et halvt minutt før midnatt, noe som symboliserer at risikoen for atomkrig og andre globale katastrofer har økt.
DB170126 Risikoen er nå nesten like høy som under den kalde krigen på 1950-tallet, ifølge forskerne og akademikerne som « stiller » klokka.
DB170126 Men han har alltid avvist at boka skulle leses som noen advarsel om risikoen for et diktatur i USA.
BT170126 - Den største risikoen for å sprekke her er mangelen på internett, mener Pile.
BT170126 Kontrollert injisering vil redusere risikoen for overdosedødsfall.
BT170126 Slikt øker risikoen for tabber og feil, og utøverne blir mindre bevisste enn de kunne ha vært.
BT170126 Derfor gjelder det å minimere risikoen for alt som kan tenkes å svikte.
AP170126 Klokken ble torsdag stilt til to og et halvt minutt før midnatt, noe som symboliserer at risikoen for atomkrig og andre globale katastrofer har økt.
AP170126 Risikoen er nå nesten like høy som under den kalde krigen på 1950-tallet, ifølge forskerne og akademikerne som « stiller » klokka.
AP170126 Derfor gjelder det å minimere risikoen for alt som kan tenkes å svikte.
DN170125 - Risikoen for ytterligere produksjonsvekst i Libya og USA legger press på oljeprisene.
DB170125 Dette betyr altså at dersom du velger å oppgradere, og du oppgraderer fra en versjon tidligere enn 10.1, må du veie risikoen for batteritrøbbel opp mot fordelene med å ha en telefon med tette sikkerhetshull.
DB170125 DNB sier til Aftenposten at å fjerne de større sedlene vil redusere risikoen for ran og svart betaling, men at samfunnets kostnad forbundet med håndtering av kontanter fortsatt vil være ganske.
AP170125 Over 90 prosent av risikoen forbindes med usunn livsstil med røyking, overvekt og lite fysisk aktivitet.
DN170124 Jeanette Strøm Fjære, makroøkonom i DNB Markets, mener risikoen for rentekutt er høyere enn hevinger på kort sikt.
DB170124 Miljøorganisasjoner har fryktet at Keystone-prosjektet ville bidra til å øke utslippene av klimagasser, og også øke risikoen for lokale miljøproblemer som følge av mulige lekkasjer.
DB170124 Med høy vektlegging av pris og flere krav til hvordan en tilbyder skal løse oppgaven, jo større blir risikoen for at tilbyderne ender opp med å konkurrere om å ha laveste lønninger eller størst arbeidspress på renovatørene.
DB170123 Ifølge Sanne har kommunelegen og Miljørettet helsevern sagt at risikoen etter det som har skjedd er ganske liten.
SA170121 Da gjør jeg for mange småfeil, i stedet for at risikoen betaler seg, forklarer Jansrud.
SA170121 Jeg gjør småfeil hele veien som koster tid i stedet for at risikoen skal betale seg.
SA170121 Vi visste at kneet neppe ville bli bedre av å spille cupfinalen i fjor høst, men den risikoen tok vi, sier han - om skaden han pådro seg uka før finalen - men hvor han ble den store helten på Ullevaal.
FV170121 Jeg gjør småfeil hele veien som koster tid i stedet for at risikoen skal betale seg.
DB170121 - Er du eier så er egentlig den eneste risikoen at selskapet går konkurs og at innbetalt aksjekapital går tapt, forklarer Lium.
DB170121 Men hva med risikoen på lang sikt ?
DB170121 Antakelig er de like klar over risikoen samfunnet vårt løper ved å utsette viktige endringer og omstillinger.
BT170121 Da gjør jeg for mange småfeil, i stedet for at risikoen betaler seg, forklarer Jansrud.
BT170121 Jeg gjør småfeil hele veien som koster tid i stedet for at risikoen skal betale seg.
AP170121 Da gjør jeg for mange småfeil, i stedet for at risikoen betaler seg, forklarer Jansrud.
AP170121 Jeg gjør småfeil hele veien som koster tid i stedet for at risikoen skal betale seg.
AP170121 Vi visste at kneet neppe ville bli bedre av å spille cupfinalen i fjor høst, men den risikoen tok vi, sier han - om skaden han pådro seg uka før finalen - men hvor han ble den store helten på Ullevaal.
DN170120 Lxs også : ¶ | - Vi undervurderte risikoen
DN170120 Han ser for seg at produkter i hyllene kan markedsføres som regnskogsvennlige, og mener prosjektet har gode sjanser til å lykkes, fordi man reduserer risikoen for produsentene.
DB170120 Vi har en del informasjon om saksporteføljer der risikoen for identitetsjuks er størst.
BT170120 Dette øker risikoen for tidlig fødsel og seinaborter, men moderne metoder gir mindre risiko enn tidligere.
BT170120 - Når unge kvinner ikke tar celleprøver, øker risikoen for at flere vil få livmorhalskreft i fremtiden.
BT170120 Dette øker risikoen for tidlig fødsel og seinaborter, men moderne metoder gir mindre risiko enn tidligere.
BT170120 - Når unge kvinner ikke tar celleprøver, øker risikoen for at flere vil få livmorhalskreft i fremtiden.
BT170120 Det er altså ikke bare natur- og miljøhensyn som veier tungt, men også risikoen for å ødelegge nettopp de to viktigste næringene vi skal leve av etter oljen.
AP170120 Jeg har litt på fleip satt opp Trumps Twitter-konto som den største globale risikoen i 2017.
SA170119 Nå er jo været så bra at vi vet vi får en runde i morgen ( torsdag ) også, og da er det slik at jeg ikke er villig til å ta den risikoen man må ta her for å kjøre fort, i alle fall ikke i første gjennomkjøring, fortsetter Vinstra-løperen.
DN170119 - Risikoen i aluminiumsmarkedet er betydelig vektet mot oppsiden gitt at potensialet for kapasitetskutt brer seg fra stål og kull til andre råvarer som sement og aluminium.
DB170119 Nå er jo været så bra at vi vet vi får en runde i morgen ( torsdag ) også, og da er det slik at jeg ikke er villig til å ta den risikoen man må ta her for å kjøre fort, i alle fall ikke i første gjennomkjøring, fortsetter Vinstra-løperen.
BT170119 - Den største risikoen i norsk økonomi synes å være at sterk boligprisvekst driver gjeldsoppbyggingen videre opp, skrev DNB Markets i rapporten Økonomiske utsikter 2017 onsdag.
BT170119 Nå er jo været så bra at vi vet vi får en runde i morgen ( torsdag ) også, og da er det slik at jeg ikke er villig til å ta den risikoen man må ta her for å kjøre fort, i alle fall ikke i første gjennomkjøring, fortsetter Vinstra-løperen.
AP170119 Selv om antall sykkelulykker øker, ser det ut til at den relative risikoen for å havne i en sykkelulykke går ned, sier byråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ).
AP170119 Selv om antall sykkelulykker øker, ser det ut til at den relative risikoen for å havne i en sykkelulykke går ned, sier byråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ).
AP170119 - Den største risikoen i norsk økonomi synes å være at sterk boligprisvekst driver gjeldsoppbyggingen videre opp, skrev DNB Markets i rapporten Økonomiske utsikter 2017 onsdag.
AP170119 Nå er jo været så bra at vi vet vi får en runde i morgen ( torsdag ) også, og da er det slik at jeg ikke er villig til å ta den risikoen man må ta her for å kjøre fort, i alle fall ikke i første gjennomkjøring, fortsetter Vinstra-løperen.
SA170118 Arbeidsgiver tar risikoen for å sikre at du får pensjonen.
FV170118 Arbeidsgiver tar risikoen for å sikre at du får pensjonen.
DN170118 Men det svekker ikke argumentet for at Hagen-familien bør komme seg ut av Orkla og spre risikoen .
DB170118 Men risikoen for at dette skal skje er mye mindre, særlig når de to siste kampene i gruppespillet går samtidig.
BT170118 Arild Eidsvåg mener han ikke ble godt nok informert om risikoen ved investeringene som ble gjort med hans penger i Nordic Securities.
BT170118 Arbeidsgiver tar risikoen for å sikre at du får pensjonen.
AP170118 Arbeidsgiver tar risikoen for å sikre at du får pensjonen.
DN170117 Andresen lurer på om investorene priser inn den politiske risikoen .
DB170117 Det blir innført totalforbud mot droner, som følge av risikoen for at noen utstyrer droner med våpen.
DB170117 Melk inneholder jo veldig mange bra næringsstoffer, og det er mye forskning som tyder på at meieriprodukter ikke er skadelig for vekt og helse, snarere tvert imot, sier Borchsenius og von Krogh, og viser til at melk ifølge forskning også kan redusere risikoen for utvikling av ulike kreftformer.
DA170117 - Vi må få fram statens andel, også hvem som tar risikoen - eventuelle budsjettoverskridelser - for prosjektene på et tidlig stadium.
SA170116 Til slutt, fra et nøytralt hode : 1 - 1 var et greit resultat, og jeg koste meg variasjonene og risikoen hos begge lag i de fleste av de 90 minuttene. | - Forren i sluttforhandlinger med tysk klubb ¶
FV170116 Til slutt, fra et nøytralt hode : 1 - 1 var et greit resultat, og jeg koste meg variasjonene og risikoen hos begge lag i de fleste av de 90 minuttene. | - Jeg har mer lyst til å være med på å felle Larvik, enn å spille for dem ¶
BT170116 Til slutt, fra et nøytralt hode : 1 - 1 var et greit resultat, og jeg koste meg variasjonene og risikoen hos begge lag i de fleste av de 90 minuttene.
AP170116 - Vi klør oss litt i hodet om dagen og lurer på hvorfor ikke markedene tar mer høyde for den negative risikoen som er knyttet til Trump og Brexit, sier Strøm Fjære til Aftenposten.
AP170116 - Vi klør oss litt i hodet om dagen og lurer på hvorfor ikke markedene tar mer høyde for den negative risikoen som er knyttet til Trump og Brexit, sier Strøm Fjære til Aftenposten.
AP170116 Til slutt, fra et nøytralt hode : 1 - 1 var et greit resultat, og jeg koste meg variasjonene og risikoen hos begge lag i de fleste av de 90 minuttene. | - Forren i sluttforhandlinger med tysk klubb ¶
DN170115 På grunn av risikoen for at noen utstyrer droner med våpen, er alle droner forbudt over Washington de aktuelle dagene.
AP170115 Hyppig skifte av sexpartnere, uvettig solariumbruk og røyking i ung alder øker risikoen for kreft senere i livet.
DB170113 Det er mulig systemet blir så nedkjørt at øker risikoen for sykdom.
DB170113 - Kan det gjøre at du rett og slett trener så hardt at risikoen for å bli syk øker ?
DB170113 Fredag satset flere av de beste å gå på tidlige startnummer på grunn av værforholdene og risikoen for at vinden skulle øke.
DB170113 Det tilsier at risikoen for å bli drept er 260 ganger høyere i El Salvador enn i Norge.
AP170113 Men med moderne metoder regnes risikoen som liten.
AP170113 Hvis mors alder er høy, kan imidlertid eggdonasjon fra en ung, frisk kvinne redusere risikoen for en del sykdommer hos fosteret hvor sykdomsrisikoen øker med eggcellenes alder. 19.
AP170113 Hva med den medisinske risikoen for barnet og kvinnen som bærer det frem ?
AP170113 Eksperter sier den medisinske risikoen ikke utgjør noen tungtveiende grunn for forbud. 18.
AP170113 Den medisinske risikoen for donor er i hovedsak knyttet til blødning/infeksjon i forbindelse med egguttaket, og til såkalt hyperstimulering av eggstokkene.
SA170112 Påstanden fra påtalemyndigheten er at Jensen har gitt Cappelen og hans menn opplysninger, som de for eksempel har benyttet til å transportere dop over grensen når bemanningen var lav og risikoen for å bli tatt var lav.
DN170112 Selv om en rekke andre faktorer isolert sett tilsa lavere rente, valgte sentralbanken å holde renten uendret på møtet i midten av desember : « En enda lavere styringsrente øker risikoen for at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart », skrev hovedstyret i sin begrunnelse for beslutningen.
DB170112 - Den økonomiske risikoen er for stor, og vi har vårt fulle hyre med sørge for at verdenscupkonkurransene i månedsskiftet blir så bra som mulig.
DB170112 - Man bør benytte det sterke markedet de neste månedene til å redusere risikoen og ta penger av bordet.
DB170112 - Jeg tror aksjemarkedet kan gjøre det godt i første halvår, men at vi er i siste fasen av et bullmarked, så jeg vil gradvis ta ned risikoen både på aksje- og obligasjonssiden, sier Falnes til Finansavisen.
BT170112 Men, så lenge det er mulig å redusere denne risikoen , er det umoralsk å ikke gjøre det.
AP170112 I høringen i Senatet tok Rex Tillerson en annen tone : ¶ - Risikoen fra klimaendringene er reell, og konsekvensene kan bli så pass store at man er nødt til å handle, fortalte han senatorene. 4.
AP170112 - Ekstrem yrkesrisiko ¶ Risikoen for å dø på jobb for afghanske soldater og politifolk er omtrent 1 av 50.
AP170112 I høringen i Senatet tok Rex Tillerson en annen tone : ¶ - Risikoen fra klimaendringene er reell, og konsekvensene kan bli så pass store at man er nødt til å handle, fortalte han senatorene. 4.
AP170112 Og når du flytter et hospital ut i skogen er risikoen høyere, sier han.
DN170111 - Jeg ikke spekulere i risikoen for russisk påvirkning av valget i Norge.
DB170111 Overfor Kampanje i går, mener professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og tidligere sjef i Kanal 24, Arne Krumsvik, at risikoen er stor.
DB170111 I tillegg er det et omfattende inngrep på et friskt menneske, og man kan ikke forvente at noen går igjennom smerte, ganske lang rekonvalesenstid og setter seg selv i fare for helsemessige negative konsekvenser selv om risikoen for det er svært lav.
DN170110 | Det er ikke nå du skal sette pengene dine i aksjer ¶ Risikoen for en korreksjon i aksjemarkedet har økt betydelig de siste månedene.
DB170110 Kan Bondevik, Stoltenberg og Støre se de levende i øynene og si at det var verdt risikoen og innsatsen ?
DN170109 Før helgen uttalte han at investorene undervurderer risikoen med Trump.
AP170109 Måten han hjalp Cappelen på, var ved å varsle med sms om forhold som reduserte risikoen for å bli avslørt.
DB170108 - Selv om sjansen for at en katastrofe skal ramme vår planet i løpet av et gitt år er ganske lav, vil risikoen over tid vokse, og etter hvert bli nærmest uunngåelig de neste tusen eller titusen åra, sa Hawking til BBC den gang.
AP170108 « Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler, til tross for at det er tvilsomt om nytten oppveier risikoen , » skriver lege og skuespiller Anders Danielsen Lie i et essay i Aftenposten.
AP170108 « Noen driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til stuerene legemidler, til tross for at det er tvilsomt om nytten oppveier risikoen , » skriver lege og skuespiller Anders Danielsen Lie i et essay i Aftenposten.
AP170107 Dette handler ikke om kvaliteten ved å vokse opp med én forelder, men om risikoen for at noe skal skje med den ene som sykdom eller dødsfall, sier Halvorsen.
AP170107 Dette handler ikke om kvaliteten ved å vokse opp med én forelder, men om risikoen for at noe skal skje med den ene som sykdom eller dødsfall, sier Halvorsen.
DN170106 Storbanken Barclays og det Europeiske systemet for finansielt tilsyn ( ESRB ) mener nå at risikoen for et krasj i boligmarkedet er størst i Sverige, skriver Business Insider.
DN170106 Risikoen vedvarer ¶
DN170106 Samlet tror vi Norges Bank fremdeles er bekymret for risikoen for økt finansiell ustabilitet.
DB170106 Hvorfor investere i grønne løsninger når staten tar så mye av risikoen ved investeringer i olje- og gassvirksomhet ?
SA170105 Har du telefonen på innelommen hele tiden, er også risikoen for kondens mindre enn om den er iskald når du legger deni lommen.
SA170105 Forholdene mellom disse faktorene kan påvirkes i gunstig retning ved bygging av sykkeltunnel hvor man kan redusere risikoen både for ulykker og overdoser av svevestøv.
SA170105 Selenrike matvarer reduserer risikoen for prostatakreft.i ¶ 3.
SA170105 Det reduserer blant annet risikoen for hjerte- og karsykdommer og flere hyppig forekommende kreftformer, viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring ¶ 2.
SA170105 Det er begrunnet i forskning som viser at mettede fettsyrer øker det dårlige LDL-kolesterolet, som igjen øker risikoen for hjertesykdom.
FV170105 Har du telefonen på innelommen hele tiden, er også risikoen for kondens mindre enn om den er iskald når du legger deni lommen.
FV170105 Selenrike matvarer reduserer risikoen for prostatakreft. 3.
FV170105 Det reduserer blant annet risikoen for hjerte- og karsykdommer og flere hyppig forekommende kreftformer, viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring ¶ 2.
FV170105 Det er begrunnet i forskning som viser at mettede fettsyrer øker det dårlige LDL-kolesterolet, som igjen øker risikoen for hjertesykdom.
DN170105 Dodson mener risikoen er håndterbar.
DB170105 Grunnen til at det ikke gjøres oftere er jo at risikoen er aller størst for talentet.
BT170105 Har du telefonen på innelommen hele tiden, er også risikoen for kondens mindre enn om den er iskald når du legger deni lommen.
BT170105 I arbeidslivet mener mange at det er det offentliges ansvar å stå for arbeidstilbudet til psykisk syke, og mener risikoen ved å inkludere disse på vanlige betingelser er for stor.
BT170105 Selenrike matvarer reduserer risikoen for prostatakreft. 3.
BT170105 Det reduserer blant annet risikoen for hjerte- og karsykdommer og flere hyppig forekommende kreftformer, viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring ¶ 2.
BT170105 Det er begrunnet i forskning som viser at mettede fettsyrer øker det dårlige LDL-kolesterolet, som igjen øker risikoen for hjertesykdom.
AP170105 Har du telefonen på innelommen hele tiden, er også risikoen for kondens mindre enn om den er iskald når du legger deni lommen.
AP170105 Selenrike matvarer reduserer risikoen for prostatakreft. 3.
AP170105 Det reduserer blant annet risikoen for hjerte- og karsykdommer og flere hyppig forekommende kreftformer, viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring ¶ 2.
AP170105 Det er begrunnet i forskning som viser at mettede fettsyrer øker det dårlige LDL-kolesterolet, som igjen øker risikoen for hjertesykdom.
DN170104 - Vi så ikke den helt store risikoen i det å kjøpe nytt, og det føltes veldig trygt.
DN170104 - Vi så ikke den helt store risikoen i det å kjøpe nytt, og det føltes veldig trygt.
DB170104 Tro meg, det er ikke verdt den risikoen , sier barnelege Maartje Wijers til den svenske lokalavisa.
DB170104 - Ikke verdt risikoen
DB170104 * Etter 5 år : Risikoen for hjertesykdom er omtrent halvert sammenlignet med risikoen for en røyker.
DB170104 * Etter 5 år : Risikoen for hjertesykdom er omtrent halvert sammenlignet med risikoen for en røyker.
DB170104 * Etter 24 timer : Risikoen for å få et slag eller hjerteinfarkt faller.
DB170104 * Etter 15 år : Risikoen for å få hjerteinfarkt faller til samme nivå som for en som aldri har røykt.
DB170104 * Etter 10 år : Risikoen for lungekreft er omtrent halvert sammenliknet med risikoen for en røyker.
DB170104 * Etter 10 år : Risikoen for lungekreft er omtrent halvert sammenliknet med risikoen for en røyker.
SA170103 | Klimasats ga Stavanger mulighet til å ta den risikoen det er å prøve noe nytt ¶
SA170103 Klimasats ga Stavanger kommune mulighet til å ta den risikoen det er å prøve noe nytt.
DN170103 - Det er en litt annen type risiko som er i DNO sammenlignet med de andre oljeselskapene, og det virker som at investorene nå er villig til å ta den risikoen , oppsummerer Tunaal.
DB170103 - Selv om dette i de aller fleste tilfeller ville gått bra, øker risikoen for at pakker blir levert til feil person.
DN170102 - Den største risikoen for norsk økonomi ligger i husholdningene og boligmarkedet, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank.
BT170102 Men det er ikke sikkert det føles så forpliktende dersom risikoen er lav, sier Arnesen.
DB161231 Lagmannsretten fant at risikoen for forfølgelse var stor nok fordi dersom Faiz ble sendt tilbake til Kabul, ville han være den enste i nær familie med obersten som var tilbake igjen i landet.
AP161231 Risikerer å bli underklasse i land de før styrte ¶ Risikoen er åpenbar, sier analytikere og irakere.
AP161231 Risikerer å bli underklasse i land de før styrte ¶ Risikoen er åpenbar, sier analytikere og irakere.
AP161224 Fortsatt er risikoen stor for at selvkjørende biler havner i situasjoner de ikke er « opplært » til å takle.
BT161216 - Vi tetter et hull i lovverket og reduserer risikoen for at uskyldige forbrukere kjøper en bolig som ikke er godkjent for beboelse etter plan- og bygningsloven.
AP161216 - Vi tetter et hull i lovverket og reduserer risikoen for at uskyldige forbrukere kjøper en bolig som ikke er godkjent for beboelse etter plan- og bygningsloven.
FV161214 Stor gjeld gjør husholdningene mer sårbare for fall i boligprisene eller renteøkninger, og øker risikoen for at de senere må stramme inn på forbruket, mener finansministeren.
BT161214 Stor gjeld gjør husholdningene mer sårbare for fall i boligprisene eller renteøkninger, og øker risikoen for at de senere må stramme inn på forbruket, mener finansministeren.
AP161214 De har visst om risikoen ved at vi som kommune ønsker å bygge flere kommunale barnehageplasser.
AP161214 Stor gjeld gjør husholdningene mer sårbare for fall i boligprisene eller renteøkninger, og øker risikoen for at de senere må stramme inn på forbruket, mener finansministeren.
VG161201 Mediebruken øker også risikoen for at barna blir eksponert for unøyaktig, upassende eller usikkert innhold og usikre kontakter.
AP161118 Barsel på sykehuset : Alle foreldre må få informasjon om risikoen ved å riste barnet sitt eller utsette det for annen vold.
SA161102 - Med sommerdekk på glatt føre øker risikoen betydelig for alvorlige personskader og at noen omkommer, sier Clementz.
AP161102 - Med sommerdekk på glatt føre øker risikoen betydelig for alvorlige personskader og at noen omkommer, sier Clementz.
AP161028 Det er risikoen Norge tar om Regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret går gjennom, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
SA161023 Samtidig viser også studier at trening etter fødsel kan redusere risikoen for fødselsdepresjon.
BT161023 Samtidig viser også studier at trening etter fødsel kan redusere risikoen for fødselsdepresjon.
SA161019 Det er synd fordi refleks reduserer risikoen for å bli utsatt for en ulykke dramatisk, sier Johansen.
SA161019 Bruker du refleks reduserer du denne risikoen dramatisk.
AP161019 Det er synd fordi refleks reduserer risikoen for å bli utsatt for en ulykke dramatisk, sier Johansen.
AP161019 Bruker du refleks reduserer du denne risikoen dramatisk.
DA161018 Dette har også en side mot risikoen for oversoning.
BT161016 Er man ustø, anbefales det også å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å redusere risikoen for fall.
SA161005 - Ikke bruk varmluftspistol, på grunn av risikoen for at glasset kan sprekke.
AP161005 - Ikke bruk varmluftspistol, på grunn av risikoen for at glasset kan sprekke.
SA161004 En forlengelse av tillatt kamptid, samt heving av aldersgrensen, vil føre til en økning av risikoen for skade.i ¶
SA161004 Departementet erkjente også at økt kamplengde øker risikoen for akutte skader.
AP161004 FORSKER : Dagfinn Moe ved Sintef har forsket på hvilke typer personer som søker risikoen ved å kjøre i skyhøye hastigheter på veiene.
AP160910 Her ligger det både gleder og farer : « En slik utvikling vil bidra til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe, men øker samtidig risikoen for senere brå og kraftig boligprisnedgang og økonomisk tilbakeslag ».
AP160910 - Finanstilsynets oppgave er å overvåke risikoen i den enkelte bank og i det finansielle systemet, herunder foreslå tiltak som kan redusere systemrisiko, sier han til Aftenposten.
SA160909 Tidligere i år oppfordret de flyselskapene til å vurdere risikoen for transport av litiumbatterier som last.
SA160909 Det amerikanske luftfartsverket ( FAA ) ber reisende unngå å bruke Samsungs nye modell Galaxy Note 7 om bord på fly, på grunn av risikoen for batterieksplosjoner og brann.
FV160909 Tidligere i år oppfordret de flyselskapene til å vurdere risikoen for transport av litiumbatterier som last.
FV160909 Det amerikanske luftfartsverket ( FAA ) ber reisende unngå å bruke Samsungs nye modell Galaxy Note 7 om bord på fly, på grunn av risikoen for batterieksplosjoner og brann.
BT160909 Tidligere i år oppfordret de flyselskapene til å vurdere risikoen for transport av litiumbatterier som last.
BT160909 Det amerikanske luftfartsverket ( FAA ) ber reisende unngå å bruke Samsungs nye modell Galaxy Note 7 om bord på fly, på grunn av risikoen for batterieksplosjoner og brann.
AP160908 Dette øker risikoen for et tilbakeslag i norsk økonomi.
AP160908 - Øker risikoen for tilbakeslag ¶
AP160908 Dette øker risikoen for et tilbakeslag i norsk økonomi.
AP160908 - Øker risikoen for tilbakeslag ¶
SA160901 - Det er ikke sunt at boligprisene stiger så kraftig, både med tanke på den usosiale omfordelingen av formue og gjeld, samt risikoen som påløper ved økt gjeldsvekst.
SA160901 Risikoen knytter seg lengre frem i tid når renten stiger igjen og om gjeldsveksten fortsetter.
SA160823 Risikoen for at du bruker en solkrem med problematiske stoffer er stor, mener de.
FV160823 Risikoen for at du bruker en solkrem med problematiske stoffer er stor, mener de.
DN160823 Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Markets mener risikoen for at bankene vil sette opp boliglånsrentene sine har økt.
BT160823 Risikoen for at du bruker en solkrem med problematiske stoffer er stor, mener de.
AP160823 Risikoen for at du bruker en solkrem med problematiske stoffer er stor, mener de.
AP160818 Hvofor tar du risikoen ?
BT160815 På lik linje med at vi har fjellvettregler, må vi kunne snakke om hva kvinner selv kan gjøre for å redusere risikoen for å bli utsatt for overgrep - uten at dette oppfattes som politisk ukorrekt.
BT160815 Fokuset må også settes inn for å forhindre at kvinner kommer i situasjoner hvor de erfaringsmessig eksponeres for risikoen for å bli offer for ugjerningene.
BT160815 ANSVAR : Vi må kunne snakke om hva kvinner selv kan gjøre for å redusere risikoen for å bli utsatt for overgrep uten at dette oppfattes som politisk ukorrekt, skriver advokat Line Hvidtsten Ingebrigtsen.
VG160808 Eldre som spiser sjokolade, reduserer risikoen for alzheimer og annen kognitiv svikt betydelig, viser ny forskning.
DN160808 Eldre som spiser sjokolade, reduserer risikoen for alzheimer og annen kognitiv svikt betydelig, viser ny forskning.
AP160804 Den risikoen er også størst når telefonen eller PC-en er plugget i.
AP160727 - Ved å involvere dem tidlig i prosessen kan entreprenørene konkurrere på egne, tekniske løsninger og selv bære risikoen , sier Hovland.
SA160719 Når en bolig er solgt « som den er » flyttes risikoen for skjulte feil over fra kjøperen til selgeren ved overtagelse av boligen.
SA160719 Man har kjøpt eventuelle skjulte feil, og har overtatt risikoen for dem.
SA160719 Kjøperne mente dommen fra tingretten var riktig, og at saken dreide seg om fordeling av risiko frem til overtagelse - at selger hadde risikoen ifølge avhendingsloven, kjøpekontrakten og alminnelig kontraktsrett.
SA160719 Eierskifteforsikringsselskapenes standpunkt innebærer i realiteten at kjøper overtar risikoen for alle ikke-vesentlige feil oppstått før overtagelse.
BT160719 Når en bolig er solgt « som den er » flyttes risikoen for skjulte feil over fra kjøperen til selgeren ved overtagelse av boligen.
BT160719 Man har kjøpt eventuelle skjulte feil, og har overtatt risikoen for dem.
BT160719 Kjøperne mente dommen fra tingretten var riktig, og at saken dreide seg om fordeling av risiko frem til overtagelse - at selger hadde risikoen ifølge avhendingsloven, kjøpekontrakten og alminnelig kontraktsrett.
BT160719 Eierskifteforsikringsselskapenes standpunkt innebærer i realiteten at kjøper overtar risikoen for alle ikke-vesentlige feil oppstått før overtagelse.
AP160719 Når en bolig er solgt « som den er » flyttes risikoen for skjulte feil over fra kjøperen til selgeren ved overtagelse av boligen.
AP160719 Man har kjøpt eventuelle skjulte feil, og har overtatt risikoen for dem.
AP160719 Kjøperne mente dommen fra tingretten var riktig, og at saken dreide seg om fordeling av risiko frem til overtagelse - at selger hadde risikoen ifølge avhendingsloven, kjøpekontrakten og alminnelig kontraktsrett.
AP160719 Eierskifteforsikringsselskapenes standpunkt innebærer i realiteten at kjøper overtar risikoen for alle ikke-vesentlige feil oppstått før overtagelse.
SA160714 RISIKO : Hans Marius Tessem i NorSiS sier at risikoen for å laste ned ondsinnet programvare definitivt er større om du bruker tredjepartssider i stedet for app-butikken.
AP160711 Leger Uten Grenser har flere ganger advart om at forholdene er elendige, og at risikoen for sykdommer er enorm.
SA160704 Solarium kan øke risikoen for hudkreft, spesielt hvis du har lys hud.
SA160704 Nyt sola, men unngå å bli solbrent og å få mye intens sol - det både øker risikoen for hudkreft og lager rynker og pigmentflekker i huden.
SA160704 Risikoen øker jo mer du bruker solarium og jo yngre du er når du begynner.
BT160704 Solarium kan øke risikoen for hudkreft, spesielt hvis du har lys hud.
BT160704 Nyt sola, men unngå å bli solbrent og å få mye intens sol - det både øker risikoen for hudkreft og lager rynker og pigmentflekker i huden.
BT160704 Risikoen øker jo mer du bruker solarium og jo yngre du er når du begynner.
AP160704 Solarium kan øke risikoen for hudkreft, spesielt hvis du har lys hud.
AP160704 Nyt sola, men unngå å bli solbrent og å få mye intens sol - det både øker risikoen for hudkreft og lager rynker og pigmentflekker i huden.
AP160704 Risikoen øker jo mer du bruker solarium og jo yngre du er når du begynner.
FV160630 IKKE ULOVLIG : Selv om flip-flopp-sandaler kan øke risikoen for bilulykker er det ingen lover som hindrer deg å bruke dem.
FV160630 - Dårlig eller manglende fottøy kan fort øke risikoen for ulykker.
FV160630 - Det er nok ikke der den største risikoen ligger, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen, og legger til : ¶
SA160629 IKKE ULOVLIG : Selv om flip-flopp-sandaler kan øke risikoen for bilulykker er det ingen lover som hindrer deg å bruke dem.
SA160629 - Dårlig eller manglende fottøy kan fort øke risikoen for ulykker.
SA160629 - Det er nok ikke der den største risikoen ligger, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen, og legger til : ¶
AP160629 IKKE ULOVLIG : Selv om flip-flopp-sandaler kan øke risikoen for bilulykker er det ingen lover som hindrer deg å bruke dem.
AP160629 - Dårlig eller manglende fottøy kan fort øke risikoen for ulykker.
AP160629 - Det er nok ikke der den største risikoen ligger, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen, og legger til : ¶
FV160627 Spiser du sunt og er fysisk aktiv i hverdagen, reduserer du risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, flere former for kreft, beinskjørhet, tannråte, overvekt og fedme.
SA160626 Spiser du sunt og er fysisk aktiv i hverdagen, reduserer du risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, flere former for kreft, beinskjørhet, tannråte, overvekt og fedme.
BT160626 Spiser du sunt og er fysisk aktiv i hverdagen, reduserer du risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, flere former for kreft, beinskjørhet, tannråte, overvekt og fedme.
AP160626 Spiser du sunt og er fysisk aktiv i hverdagen, reduserer du risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, flere former for kreft, beinskjørhet, tannråte, overvekt og fedme.
SA160622 Risikoen for at du bruker en solkrem med problematiske stoffer er stor, mener de.
FV160622 Risikoen for at du bruker en solkrem med problematiske stoffer er stor, mener de.
BT160622 Risikoen for at du bruker en solkrem med problematiske stoffer er stor, mener de.
AP160622 Risikoen for at du bruker en solkrem med problematiske stoffer er stor, mener de.
AP160621 - Du bør være klar over risikoen ved å godta dette.
AP160621 - Du bør være klar over risikoen ved å godta dette.
SA160613 Det kan redusere IQ hos små barn og øker også risikoen for forsinket språkutvikling.
FV160613 Det kan redusere IQ hos små barn og øker også risikoen for forsinket språkutvikling.
BT160613 Det kan redusere IQ hos små barn og øker også risikoen for forsinket språkutvikling.
AP160613 Det kan redusere IQ hos små barn og øker også risikoen for forsinket språkutvikling.
SA160531 Så tekstplakatene : Snusing under graviditeten øker risikoen for lav fødselsvekt, tidlig fødsel, dødfødsel.
SA160531 Sitter barnet forovervendt ved en kollisjon kastes det fremover og risikoen for nakkeskader er stor.
SA160531 Sitter barna bakovervendt minimeres den risikoen .
SA160531 Risikoen for alvorlige eller dødelige skader ved en kollisjon, er svært mye høyere enn ved bruk av et bakovervendt barnesete.
FV160531 Så tekstplakatene : Snusing under graviditeten øker risikoen for lav fødselsvekt, tidlig fødsel, dødfødsel.
FV160531 Sitter barnet forovervendt ved en kollisjon kastes det fremover og risikoen for nakkeskader er stor.
FV160531 Sitter barna bakovervendt minimeres den risikoen .
FV160531 Risikoen for alvorlige eller dødelige skader ved en kollisjon, er svært mye høyere enn ved bruk av et bakovervendt barnesete.
BT160531 Så tekstplakatene : Snusing under graviditeten øker risikoen for lav fødselsvekt, tidlig fødsel, dødfødsel.
AP160531 Så tekstplakatene : Snusing under graviditeten øker risikoen for lav fødselsvekt, tidlig fødsel, dødfødsel.
AP160531 Sitter barnet forovervendt ved en kollisjon kastes det fremover og risikoen for nakkeskader er stor.
AP160531 Sitter barna bakovervendt minimeres den risikoen .
AP160531 Risikoen for alvorlige eller dødelige skader ved en kollisjon, er svært mye høyere enn ved bruk av et bakovervendt barnesete.
SA160528 - Den beste måten å minimere risikoen på er så enkelt som å bli bedre til å svømme.
AP160523 RISIKOVURDERINGER : Forsker Katharina Wolff ved Institutt for samfunnspsykologi har undersøkt hvordan folk vurderer risikoen for terroranslag og hva som påvirker deres vurderinger.
AP160523 Halvparten av deltagerne vurderte risikoen for terror før et anslag hadde rammet, halvparten vurderte risikoen etter terroren.
AP160523 Halvparten av deltagerne vurderte risikoen for terror før et anslag hadde rammet, halvparten vurderte risikoen etter terroren.
FV160509 Strategien har samme mål som en internasjonal handlingsplan, bortsett fra ett unikt for Norge : Å redusere risikoen for sykdom som skyldes sosiale miljøfaktorer.
AP160506 Risikoen for å utvikle sykdom reduseres hvis man ikke deler flasker og glass med andre, får nok søvn og hvile, spiser regelmessig og reduserer alkoholinntaket.
SA160502 Spiser du svært sjeldent, er nemlig risikoen stor for at du spiser mye og usunt når du først spiser.
BT160502 Spiser du svært sjeldent, er nemlig risikoen stor for at du spiser mye og usunt når du først spiser.
AP160502 Spiser du svært sjeldent, er nemlig risikoen stor for at du spiser mye og usunt når du først spiser.
BT160425 De fortalte oss i samme slengen omden, ifølge dem, ørlille risikoen ved et slikt inngrep : inntil en prosent aborterer i etterkant.
SA160421 Eldre med nedsatt mobilitet, personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og redusere risikoen for fall.
SA160421 Disse reduserte risikoen for å dø i løpet av de neste 14 årene med 39 prosent, sammenlignet med dem som ikke trente i det hele tatt.
SA160421 De fant at de som var aktiv i 150 minutter per uke reduserte risikoen for tidlig død, selv om en del av aktiviteten var rolig, eksempelvis å arbeide i hagen eller gå på tur.
SA160421 Altså : De fikk ikke store fordeler ved å trene så mye mer, men de økte heller ikke risikoen for å dø tidligere.
BT160421 Eldre med nedsatt mobilitet, personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og redusere risikoen for fall.
BT160421 Disse reduserte risikoen for å dø i løpet av de neste 14 årene med 39 prosent, sammenlignet med dem som ikke trente i det hele tatt.
BT160421 De fant at de som var aktiv i 150 minutter per uke reduserte risikoen for tidlig død, selv om en del av aktiviteten var rolig, eksempelvis å arbeide i hagen eller gå på tur.
BT160421 Altså : De fikk ikke store fordeler ved å trene så mye mer, men de økte heller ikke risikoen for å dø tidligere.
AP160421 Eldre med nedsatt mobilitet, personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og redusere risikoen for fall.
AP160421 Disse reduserte risikoen for å dø i løpet av de neste 14 årene med 39 prosent, sammenlignet med dem som ikke trente i det hele tatt.
AP160421 De fant at de som var aktiv i 150 minutter per uke reduserte risikoen for tidlig død, selv om en del av aktiviteten var rolig, eksempelvis å arbeide i hagen eller gå på tur.
AP160421 Altså : De fikk ikke store fordeler ved å trene så mye mer, men de økte heller ikke risikoen for å dø tidligere.
AP160418 Risikoen , tror Nackerdien, er at frustrasjonen og kampen for å undertrykke den kan resultere i mer vold.
VG160415 - Man aldri vet hvor spriten kommer fra, og risikoen er jo at dette ikke er sprit i det hele tatt, men metanol, altså tresprit, og det er veldig farlig å få i seg, sier lege Odd Martin Vallersnes ved Oslo legevakt.
VG160415 - En annen skummel ting med sprittaxi er at de aldri vet hvor spriten kommer fra, og risikoen er jo at dette ikke er sprit i det hele tatt, men metanol, altså tresprit, og det er veldig farlig å få i seg, sier Vallersnes.
SA160413 Dette er et kostråd som gagner helsen vår, fordi et for høyt saltinntak kan øke blodtrykket og dermed øke risikoen for hjerte - og karsykdom og magekreft.
BT160413 Dette er et kostråd som gagner helsen vår, fordi et for høyt saltinntak kan øke blodtrykket og dermed øke risikoen for hjerte - og karsykdom og magekreft.
AP160413 Dette er et kostråd som gagner helsen vår, fordi et for høyt saltinntak kan øke blodtrykket og dermed øke risikoen for hjerte - og karsykdom og magekreft.
SA160411 Settes totalgrensen for lavt øker risikoen for at spillere går over til utenlandske spillselskaper der det ikke er en slik totalgrense - vil dette bare føre til mer spilleavhengighet ?
FV160411 Settes totalgrensen for lavt øker risikoen for at spillere går over til utenlandske spillselskaper der det ikke er en slik totalgrense - vil dette bare føre til mer spilleavhengighet ?
BT160411 Settes totalgrensen for lavt øker risikoen for at spillere går over til utenlandske spillselskaper der det ikke er en slik totalgrense - vil dette bare føre til mer spilleavhengighet ?
AP160411 Selv om risikoen for å sprelle i UP-garnet minsker på Østlandet, betyr ikke dette at politiet tappes for ressurser.
AP160411 Settes totalgrensen for lavt øker risikoen for at spillere går over til utenlandske spillselskaper der det ikke er en slik totalgrense - vil dette bare føre til mer spilleavhengighet ?
BT160408 Man må leve med risikoen for å bli avslørt, dersom man driver med aktiviteter som enten juridisk eller moralsk ikke aksepteres eller fordømmes.
SA160327 Men husk at også total solmengde spiller en viktig rolle for risikoen for føflekkreft, som er den vanligste typen hudkreft.
SA160323 En kombinasjon av tett samvær med andre, festing og lite søvn kan øke risikoen for alvorlig sykdom.
SA160323 Det å vise hvor du skal, vil redusere risikoen for en ulykke, sier Årøen.
FV160323 Men husk at også total solmengde spiller en viktig rolle for risikoen for føflekkreft, som er den vanligste typen hudkreft.
BT160323 En kombinasjon av tett samvær med andre, festing og lite søvn kan øke risikoen for alvorlig sykdom.
AP160323 En kombinasjon av tett samvær med andre, festing og lite søvn kan øke risikoen for alvorlig sykdom.
AP160323 Det å vise hvor du skal, vil redusere risikoen for en ulykke, sier Årøen.
SA160314 Spiser du svært sjeldent, er nemlig risikoen stor for at du spiser mye og usunt når du først spiser.
AP160314 Spiser du svært sjeldent, er nemlig risikoen stor for at du spiser mye og usunt når du først spiser.
SA160309 Vi vet at sædkvaliteten også kan påvirkes, og jo lenger vi venter, jo større er risikoen for at vi får sykdommer som kan påvirke fruktbarheten, sier Jørgensen.
FV160309 Vi vet at sædkvaliteten også kan påvirkes, og jo lenger vi venter, jo større er risikoen for at vi får sykdommer som kan påvirke fruktbarheten, sier Jørgensen.
FV160303 Forskning viser blant annet at lykopen reduserer risikoen for prostatakreft, reduserer risikoen for å bli solbrent, og kan være med på å redusere kolesterolet.
FV160303 Forskning viser blant annet at lykopen reduserer risikoen for prostatakreft, reduserer risikoen for å bli solbrent, og kan være med på å redusere kolesterolet.
DB160302 Høyt kolesterol, høyt nivå av det dårlige LDL-kolesterolet, øker risikoen for åreforkalninger.
DB160302 FETT BLOD : Lipider i blodet, fettstoffer, er essensielt, men for mye kan skade blodårene, føre til forkalkninger og øke risikoen for hjerte- karsykdom.
SA160229 Forskning viser blant annet at lykopen reduserer risikoen for prostatakreft, reduserer risikoen for å bli solbrent, og kan være med på å redusere kolesterolet.
SA160229 Forskning viser blant annet at lykopen reduserer risikoen for prostatakreft, reduserer risikoen for å bli solbrent, og kan være med på å redusere kolesterolet.
BT160229 Forskning viser blant annet at lykopen reduserer risikoen for prostatakreft, reduserer risikoen for å bli solbrent, og kan være med på å redusere kolesterolet.
BT160229 Forskning viser blant annet at lykopen reduserer risikoen for prostatakreft, reduserer risikoen for å bli solbrent, og kan være med på å redusere kolesterolet.
SA160225 Tolvukersgrensen sitter kanskje igjen fra gammelt av, og henger sammen med at risikoen for spontanabort reduseres kraftig på dette tidspunktet.
FV160225 Tolvukersgrensen sitter kanskje igjen fra gammelt av, og henger sammen med at risikoen for spontanabort reduseres kraftig på dette tidspunktet.
AP160225 Tolvukersgrensen sitter kanskje igjen fra gammelt av, og henger sammen med at risikoen for spontanabort reduseres kraftig på dette tidspunktet.
AP160208 I tiltalen heter det at uttrykk som blant annet « en mann i grøfta », « solskinn » og « det er meldt knallvær » er varsler om forhold som kunne redusere risikoen for at Cappelen skulle bli avslørt.
AP160208 I tiltalen heter det at uttrykk som blant annet « en mann i grøfta », « solskinn » og « det er meldt knallvær » er varsler om forhold som kunne redusere risikoen for at Cappelen skulle bli avslørt.
AP160208 Fra 2004 var han villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten, og derigjennom kunne redusere risikoen for at denne ble avslørt ; som hvorvidt Cappelen til ulike tider var i myndighetenes søkelys, om politiets arbeids- og ressurssituasjon i bestemte perioder, om narkotikat
AP160128 Disse farene er bevist i dyreforsøk, at stoffene har en slik effekt gjør at vi må stille spørsmål ved om det er verdt å ta risikoen , sier Flesland og legger til : ¶
SA160114 For dårlig nattesøvn over tid øker nemlig risikoen for å legge på seg.
FV160113 | Mobbing dobler risikoen for depresjon ¶
FV160113 For den gruppen som både var utsatt for mobbing og selv hadde mobbet andre, var risikoen enda høyere - 31 prosent.
AP160113 Lindgren, som er dosent ved Akademiska universitetssykehuset i Uppsala, understreker at risikoen for å pådra seg en forkjølelse ikke er større på fly enn noe annet sted.
SA160112 | Mobbing dobler risikoen for depresjon ¶
SA160112 For den gruppen som både var utsatt for mobbing og selv hadde mobbet andre, var risikoen enda høyere - 31 prosent.
BT160112 | Mobbing dobler risikoen for depresjon ¶
BT160112 For den gruppen som både var utsatt for mobbing og selv hadde mobbet andre, var risikoen enda høyere - 31 prosent.
AP160112 Ja, du kan spare litt penger, men det er ikke verdt det i forhold til den risikoen du tar.
AP160112 | Mobbing dobler risikoen for depresjon ¶
AP160112 For den gruppen som både var utsatt for mobbing og selv hadde mobbet andre, var risikoen enda høyere - 31 prosent.
FV160108 Det øker risikoen for krybbedød og er ikke tilrådelig.
FV160108 Risikoen for å få frostskader er størst om barnet sitter i ro.
SA160107 Det øker risikoen for krybbedød og er ikke tilrådelig.
SA160107 Risikoen for å få frostskader er størst om barnet sitter i ro.
DA160107 Samtidig vil risikoen ved å investere i Stavanger, være høyere enn å investere i det sentrale østlandsområdet, legger han til. | - Utleiemarkedet i ferd med å stabiliseres ¶
DA160107 Samtidig vil risikoen ved å investere i Stavanger, være høyere enn å investere i det sentrale østlandsområdet, legger han til.
BT160107 Det øker risikoen for krybbedød og er ikke tilrådelig.
BT160107 Risikoen for å få frostskader er størst om barnet sitter i ro.
AP160107 Det øker risikoen for krybbedød og er ikke tilrådelig.
AP160107 Risikoen for å få frostskader er størst om barnet sitter i ro.
AP160106 Det tilsier at risikoen for å bli drept er 260 ganger høyere i El Salvador enn i Norge.
DA160104 Men vi har kapasiteten til å ta denne risikoen , sier Nordahl.
DA160104 Men vi har kapasiteten til å ta denne risikoen , sier Nordahl.
SA160102 Men det er ikke sikkert det føles så forpliktende dersom risikoen er lav, sier Arnesen.
FV160102 Men det er ikke sikkert det føles så forpliktende dersom risikoen er lav, sier Arnesen.
AP160102 Leserne hater oss når de ikke får nyhetene de behøver, men de kjenner ikke risikoen vi gjennomgår, sier han.
AP160102 Risikoen har vært særlig høy for El Mañana, fordi avisens dekningsområde ligger mellom hjemstedet til det kriminelle nettverket Zetas i Nuevo Laredo i vest og forbrytersyndikatet Gulfs base Matamoros i øst.
AP160102 Men det er ikke sikkert det føles så forpliktende dersom risikoen er lav, sier Arnesen.
AP160102> Men det er ikke sikkert det føles så forpliktende dersom risikoen er lav, sier Arnesen.
AP160102> target="avis" href= Men det er ikke sikkert det føles så forpliktende dersom risikoen er lav, sier Arnesen.