DA171213 - Å få 100 av de bedriftene som er verdens 100 største utslippere av klimagasser, til å tilpasse sin virksomhet til målene i Parisavtalen, vil ha betydelige ringvirkninger , sier Anne Simpson, investeringsdirektør for bærekraft i Californias pensjonsfond CalPERS i en pressemelding.
AP171213 - Å få 100 av de bedriftene som er verdens 100 største utslippere av klimagasser, til å tilpasse sin virksomhet til målene i Parisavtalen, vil ha betydelige ringvirkninger , sier Anne Simpson, investeringsdirektør for bærekraft i Californias pensjonsfond CalPERS i en pressemelding.
AP171213 Her er åtte grunner til at det kan få store negative ringvirkninger for presidenten.
DN171212 - Å få 100 av de bedriftene som er verdens 100 største utslippere av klimagasser, til å tilpasse sin virksomhet til målene i Parisavtalen, vil ha betydelige ringvirkninger , sier Anne Simpson, investeringsdirektør for bærekraft i Californias pensjonsfond Calpers i en pressemelding.
DN171211 Analyseselskapet Capital Economics tror ikke en kollaps i bitcoin-kursen vil føre til alvorlige ringvirkninger - tilsvarende tidligere bobler de siste 20 årene.
DB171211 Han peker på at selv om mye tyder på at et relativt lite antall personer står bak svært mange av de alvorlige hendelsene som har vært rapportert i media, så får denne typen bråk og uro fort ringvirkninger .
BT171211 Høyres stortingsrepresentanter er imidlertid overbevist om at Statoil-utbyggingen på Johan Castberg-feltet vil gi store skatteinntekter og ringvirkninger på Vestlandet.
VG171208 IKKE ! 00 PROSENT : Martin Johnsrud Sundby sliter med ringvirkninger fra en magesykdom.
DN171208 Problemene skaper ringvirkninger i hele landet.
AP171208 Problemene skaper ringvirkninger i hele landet.
AA171208 Flyproblemer flere steder skaper ringvirkninger i hele landet.
NL171206 Tromsbanen er sammen med Johan Castberg de eneste nye store prosjekter med enorme ringvirkninger for landsdelen.
DA171206 Dette har også ringvirkninger utenfor Palestina i den arabiske verden, og vi har sett advarsler blant annet fra Erdogan.
DN171205 Utbyggingen av Castberg-feltet vil trolig gi store ringvirkninger for norsk leverandørindustri.
DN171205 Utbyggingen av Castberg-feltet vil trolig gi store ringvirkninger for norsk leverandørindustri.
DB171205 Konserndirektør Margareth Øvrum i Statoil sier prosjektet vil bidra til å utvikle nordområdene og skape betydelige verdier og ringvirkninger .
DA171205 Konserndirektør Margareth Øvrum i Statoil sier prosjektet vil bidra til å utvikle nordområdene og skape betydelige verdier og ringvirkninger .
AP171205 Konserndirektør Margareth Øvrum i Statoil sier prosjektet vil bidra til å utvikle nordområdene og skape betydelige verdier og ringvirkninger .
NL171204 De tyske investorene lokker med arbeidsplasser og lokale ringvirkninger , samt ti millioner kroner i inntekter til Tromsø kommune hvert eneste år, i form av eiendomsskatt.
DA171201 Hvis det skjer vil det helt klart skape positive ringvirkninger i flere bransjer på Vestlandet, sier konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest Ragnhild Janbu Fresvik.
DB171130 - Det får ringvirkninger .
NL171128 Kvotefordelingen mellom ulike driftsformer påvirker således den samlede verdiskapingen i fiske og ringvirkninger for sysselsetting og bosetting på kysten.
BT171126 Kystruten kan bli et viktig utstillingsvindu for norske, verdensledende utslippsfrie maritime løsninger, som kan gi internasjonale ringvirkninger .
DA171125 som skaper store ringvirkninger både i lokalsamfunnet og nasjonalt.
NL171124 Nå etter en kraftig reduksjon i både oljepris og investeringer er mulighetene for både utbygginger og ringvirkninger kraftig redusert, både på norsk og russisk side i Barentshavet.
NL171124 I 2005 foreslo NHO å snu det norske kartet på hodet, det skulle komme store ringvirkninger på land i Nord-Norge fra den nye " Barentsgulfen ".
VG171123 Det vi håper og tror, selv om det ikke er et omfattende dopingprogram og som kun dreier seg om et arrangement, er at dette på sikt kan ha ringvirkninger , sier han til VG, og mener at opplæringselementet er sentralt.
VG171123 - Det at Merkel har så lite handlingsrom mens denne langdryge prosessen med å forsøke å lage en regjering pågår, får ringvirkninger langt ut i over Tysklands grenser.
DA171123 Storkonkursen i Holmenkollen musikkfestival for fem år siden skapte ringvirkninger i det norske festivalmarkedet.
AP171122 Forsinkelsene får også ringvirkninger for en rekke andre norske flyplasser.
AP171122 Når Slettholm temmelig lettvint harselerer med « ideen om » skipsfartens ringvirkninger , snakker han om arbeidsplassene til over 100.000 mennesker her hjemme som skaper verdier for over 175 milliarder kroner hvert år.
AP171122 Når Slettholm temmelig lettvint harselerer med « ideen om » skipsfartens ringvirkninger , snakker han om arbeidsplassene til over 100.000 mennesker her hjemme som skaper verdier for over 175 milliarder kroner hvert år, skriver innleggsforfatteren.
VG171121 Handlingen i den andre sesongen er lagt til en maktkamp i Norge, som senere får internasjonale ringvirkninger , etter drapet på en norsk toppjournalist.
SA171121 Handlingen i den andre sesongen er lagt til en maktkamp i Norge, som senere får internasjonale ringvirkninger , etter drapet på en norsk journalist.
DB171121 Handlingen i den andre sesongen av « Mammon » er lagt til en maktkamp i Norge, som senere får internasjonale ringvirkninger , etter drapet på en norsk toppjournalist.
DA171121 Handlingen i den andre sesongen er lagt til en maktkamp i Norge, som senere får internasjonale ringvirkninger , etter drapet på en norsk journalist.
BT171121 Handlingen i den andre sesongen er lagt til en maktkamp i Norge, som senere får internasjonale ringvirkninger , etter drapet på en norsk journalist.
AP171121 Etter hvert får maktkampen internasjonale ringvirkninger Serien vant to Gullruten-priser i 2016.
AP171121 Handlingen i sesong to er lagt til en maktkamp i Norge, som senere får internasjonale ringvirkninger , etter drapet på en norsk journalist.
AA171121 Handlingen i den andre sesongen er lagt til en maktkamp i Norge, som senere får internasjonale ringvirkninger , etter drapet på en norsk journalist.
DN171119 Merk at vi i dette regnestykket ikke har sett på andre statlige inntekter fra skatter og avgifter i verdikjeden eller andre positive samfunnsmessige ringvirkninger .
AP171117 De gunstige vilkårene har rederiene fått takket være en blanding av Norges historie som sjøfartsnasjon, god lobbyvirksomhet, ideen om ringvirkninger til andre kystnæringer og for liten offentlig oppmerksomhet.
DN171116 - Hvis du har to eller tre forskjellige ting som dette kombinert kan det få store kortsiktige ringvirkninger på markeder, sier Yergin.
DB171116 Spesielt i Gana og Elfenbenskysten er dette et veldig stort problem, med store ringvirkninger , sier hun.
DA171114 De små samfunnene sliter med de samme tingene, og siden det er så få som bor der, så får faktisk problemene større ringvirkninger og påvirker flere mennesker reelt sett, sier Sheridan, som har brukt mye tid i reservatene takket være at han på ett tidspunkt lot karriere være karriere og strøk til skogs.
AP171111 Kollontajs tanker om kvinnenes frigjøring fikk sannsynligvis større ringvirkninger i Sverige og Norge enn i det tidligere Sovjet.
DB171110 Når filmen blir lansert over hele verden neste år blir det store positive ringvirkninger for ikke bare oss og fjordregionen, men hele Norge, sier Dagestad til Dagbladet.
NL171108 Dette kan være regionale og lokale ringvirkninger , arealkonflikter, seismikk, oljevern, risiko- og beredskap, forskning og utvikling, samt konsekvenser for naturressurser og miljø og klima.
DB171108 Og da Russland bestemte seg for i 2010 å stoppe all eksport, skapte det ringvirkninger i hele markedet, sier viseadministrerende direktørJan Erik Eikeland i Norgesmøllene.
VG171107 Kuppet fikk enorme ringvirkninger , selv om det ikke ble noe av den internasjonale revolusjonen som ifølge læreboken nærmest skulle komme av seg selv.
NL171106 Her innleder sentrale politikere, næringslivstopper og andre, og temaer har for eksempel vært utviklingen i nordnorsk økonomi, eierskap og filialisering, EØS-avtalen, regionale ringvirkninger av OL, samferdselsutbygging, omstillingene i Forsvaret, framtidige miljøutfordringer og hva som må til for å skape en attraktiv region.
DN171106 - Vi fortsetter å tro at korreksjonen i boligmarkedet varer et par kvartaler til, men at korreksjonen blir moderat og med små ringvirkninger til realøkonomien, skriver makroøkonomen.
AA171103 Samtidig kan trønderne glede seg over nye arbeidsplasser for ørlendingene og ringvirkninger i regionen.
VG171102 Lykkes forskeren, medfører det masse positive ringvirkninger .
NL171102 Det har gitt mange positive ringvirkninger og kreative initiativ, men Vadsøs politikere har vært temmelig tilbakelent og ikke evnet å skape mye ved siden av det Staten har ordnet opp med.
DB171102 Har det fått ringvirkninger over hele verden.
AP171102 De aller dårligste argumentene er forhåpentlig skrinlagt, som at Norge plikter å påta seg OL som vinteridrettsnasjon, eller hvilke store ringvirkninger et OL vil gi, enten det er byutvikling eller turisme.
AA171102 Panservognen som falt av togsporet i Trondheim, har gitt ringvirkninger for togtrafikken i mange dager etterpå.
NL171101 På samme tid bidrar også eierne med lokale og regionale ringvirkninger gjennom innkjøp og arbeidsplasser.
DB171101 ( Dagbladet ) : Etter at Harvey Weinstein ( 65 ), en av Hollywoods aller mektigste menn, ble anklaget for seksuell trakassering gjennom flere tiår, har det fått ringvirkninger over hele verden.
VG171028 Hvordan sentralmakten nå kommer til å reagere på uavhengighetserklæringen, og hvordan de vil implementere artikkel 155, kan få ringvirkninger over hele Spania.
NL171026 Reformasjonen har hatt ringvirkninger langt utover teologien, med betydning for skriftkultur og fortolkning, for forståelse av forholdet mellom religion og samfunn, for synet på musikk og billedkunst, for bare å nevne noen.
DB171026 november 1963 fikk ringvirkninger .
SA171025 Migrasjon har ofte også positive ringvirkninger i fattige avsenderland.
DN171024 - Får ringvirkninger for resten av økonomien ¶
DN171024 - Dette går i retning av at det får ringvirkninger for resten av økonomien, sier Benedictow, som mener de lave salgstallene trekker i retning av et scenario der boligbyggingen vil falle litt frem tid.
AP171024 I tillegg kommer positive ringvirkninger våre verktøy ikke fanger opp i dag, sier Belsvik.
NL171023 For hver arbeidsplass i havbruksnæringen skapes det omentrent syv arbeidsplasser i ringvirkninger .
AP171023 Norges satsing på denne teknologien kan imidlertid få internasjonale ringvirkninger langt utover de relativt beskjedne mengdene med CO₂ som i første omgang skal lagres årlig.
DB171015 Når store selskaper får problemer, kan det ha ringvirkninger med det ene børsfallet etter det andre.
DB171015 Andreassen sier landet har hatt null prosent i renter de siste 20 årene, og at det har gitt ringvirkninger til resten av verden.
DA171010 Skjærgårdscruise er på få år blitt en veldig populær aktivitet, som også skaper store ringvirkninger i den lokale økonomien.
AP171010 Det er ventet at det vil få store ringvirkninger for trafikken og utslippene i byen.
DB171007 Spår ringvirkninger av Ryanair-krisen : Dyrere flybilletter, høyere pilotlønner ¶
NL171006 Når man så ser at disse 16,8 milliardene er beregnet inntjent på 18 måneder, i form av ringvirkninger for samfunnet rundt, ( Stavanger Aftenblad, på nettet ), forstår man godt hvorfor overskuddsprosjekter i Nord-Norge aldri blir vurdert bygget.
DB171006 ( Hegnar.no ) : Boligmarkedet har bremset kraftig opp i Oslo, men utbyggere og meglere på Norefjell ser ikke ut til å merke all verden av ringvirkninger .
SA171005 - Boligmarkedet er en viktig katalysator for norsk økonomi, og når aktivitetsnivået stopper opp, kan det få store ringvirkninger på norsk økonomi generelt, sier Eiendom Norge-direktøren.
DA171005 Det skaper store og viktige ringvirkninger for den enkelte.
BT171005 - Boligmarkedet er en viktig katalysator for norsk økonomi, og når aktivitetsnivået stopper opp, kan det få store ringvirkninger på norsk økonomi generelt, sier Eiendom Norge-direktøren.
AP171005 - Boligmarkedet er en viktig katalysator for norsk økonomi, og når aktivitetsnivået stopper opp, kan det få store ringvirkninger på norsk økonomi generelt, sier Eiendom Norge-direktøren.
AA171005 - Boligmarkedet er en viktig katalysator for norsk økonomi, og når aktivitetsnivået stopper opp, kan det få store ringvirkninger på norsk økonomi generelt, sier Eiendom Norge-direktøren.
DA171004 - De gode tidene i reiselivet får store ringvirkninger for andre næringer, og det er selvsagt veldig positivt, sier Salthella.
DA171004 Ringvirkninger
AP171004 Men det er ikke bare nordmenn som nyter godt av de nye rutene - for norsk reiseliv har det også positive ringvirkninger .
DB170928 - Ser dere noen tegn til at bremsen i boligmarkedet gir ringvirkninger over i fjellhyttemarkedet ?
DN170927 Handlingen i den Emmy-nominerte sesongen er lagt til en maktkamp i Norge, som senere får internasjonale ringvirkninger , etter drapet på en norsk toppjournalist.
DB170927 Handlingen i den Emmy-nominerte sesongen er lagt til en maktkamp i Norge, som senere får internasjonale ringvirkninger , etter drapet på en norsk toppjournalist.
DA170927 Handlingen i den Emmy-nominerte sesongen er lagt til en maktkamp i Norge, som senere får internasjonale ringvirkninger , etter drapet på en norsk toppjournalist.
AA170927 Handlingen i den Emmy-nominerte sesongen er lagt til en maktkamp i Norge, som senere får internasjonale ringvirkninger , etter drapet på en norsk toppjournalist.
DB170925 Hadde det kanskje vært smartere å - først - høre etter hva folk flest syns om en disposisjon som vil gi ringvirkninger dypt inn i landets framtid ?
AA170921 I Åfjord blir de økonomiske ringvirkninger av vindkraften enda større.
DA170920 Det tar bibliotekene på alvor, og det får store ringvirkninger for den enkelte og for samfunnet, sier forsker.
NL170919 Dette er uten at vi har sett på eventuelle ringvirkninger fra eksport av norske løsninger, teknologi og kompetanse.
DA170918 Arrangementet gir ringvirkninger for serveringsbransjen i Sandnes.
AA170918 river det som « ekstraordinært » at han legger frem en plan der 6 av 12 innsigelsespunkter ikke er etterkommet eller løst » og finner det « bekymringsfullt at det ikke er kjent hvilke konsekvenser planforslaget vil ha for kommunens evne til å ivareta bymiljøavtalen og dermed heller ikke kjent hvilke ringvirkninger dette vil kunne få trafikalt, klimamessig og økonomisk ».
DA170917 - Som en av initiativtakerne til GRAS-gruppa satte Per Kleiva politisk kunst på dagsorden tidlig på 70-tallet på en måte som fortsatt har ringvirkninger , sier kunstanmelder Lars Elton.
AP170912 Fordi Breivik fra før hadde utjevningsmandatet i Hordaland, fikk de små stemmene store ringvirkninger .
DB170909 Men det har gitt masse ringvirkninger , interessen eksploderte i New York.
VG170908 Det er enorme tall, og beslutningene vi tar innenfor dette feltet får enorme konsekvenser og ringvirkninger .
NL170908 Det gir minimale ringvirkninger på Senja når drifting og bemanning av disse selskapene skjer på Vestlandet.
NL170908 I tillegg skal Støre lede et verdiskapingsprogram for havet fra statsministerens kontor for å skape arbeid og ringvirkninger langs kysten.
AP170908 Han frykter at flyktningkatastrofen kan få store politiske ringvirkninger .
AA170908 Vi ser allerede gode synergieffekter av å ha Tindved kulturhage og teaterutdanninga ved Nord Universitet som nærmeste naboer, og håper vår deltakelse i lokalt kultur- og næringsliv skal skape ringvirkninger i hele regionen.
NL170906 Tar man også hensyn til ringvirkninger av inntekter i fiske og bedrifter på land, er det ikke urimelig å anta at sysselsettingsvirkningen kan være over 3000 på kysten.
SA170905 Får vi et sterkt boligprisfall, får det ringvirkninger på norsk økonomi for øvrig.
SA170905 Derfor mener vi at myndighetene må følge dette tett, slik at vi ikke får uante, store og negative ringvirkninger , sier Christian Dreyer i Eiendom Norge.
DN170905 Vi tror også at den negative utviklingen vi har sett i Oslo-markedet har gitt ringvirkninger i andre deler av landet.
DA170905 Vi tror også at den negative utviklingen vi har sett i Oslo-markedet har gitt ringvirkninger i andre deler av landet, sier administrerende direktør Carl O.
BT170905 Får vi et sterkt boligprisfall, får det ringvirkninger på norsk økonomi for øvrig.
BT170905 Derfor mener vi at myndighetene må følge dette tett, slik at vi ikke får uante, store og negative ringvirkninger , sier Christian Dreyer i Eiendom Norge.
AP170905 Får vi et sterkt boligprisfall, får det ringvirkninger på norsk økonomi for øvrig.
AP170905 Derfor mener vi at myndighetene må følge dette tett, slik at vi ikke får uante, store og negative ringvirkninger , sier Christian Dreyer i Eiendom Norge.
AA170905 Vi tror også at den negative utviklingen vi har sett i Oslo-markedet har gitt ringvirkninger i andre deler av landet, sier administrerende direktør Carl O.
AA170905 Får vi et sterkt boligprisfall, får det ringvirkninger på norsk økonomi for øvrig.
AA170905 Derfor mener vi at myndighetene må følge dette tett, slik at vi ikke får uante, store og negative ringvirkninger , sier Christian Dreyer i Eiendom Norge.
NL170904 Problemet er at mesteparten av fisken fra trålere ikke skaper ringvirkninger .
NL170904 I tillegg kommer ringvirkninger i form av alle andre typer arbeidsplasser til de som er i selve næringa.
DB170904 Forslaget fremmet av NHO Service er glimrende, og har mange positive ringvirkninger foruten hovedformålet med bekjempelse av svart arbeid.
AA170904 - Forståelse for olje- og gassvirksomheten og hva den betyr for arbeidsplasser og ringvirkninger , er helt klart størst på Vestlandet, sier han. ( ©NTB ) ¶
DN170831 Statoils anlegg for LNG på Melkøya utenfor Hammerfest er fortsatt motoren for nordnorske ringvirkninger fra petroleumsnæringen.
NL170829 Den er langt mindre arealkrevende enn vei, og vil tilby de samme, gode ringvirkninger andre deler av samfunnet vil erfare.
NL170828 Vi skal legge til rette for verdiskaping og lønnsomhet i næringa, samtidig som vi sørger for ringvirkninger langs kysten.
AP170828 Dette får store ringvirkninger for lokale reiselivsaktører, forklarer Skjeldam.
AP170828 Det resulterte i 100 prosent belegg på Storfjord Hotell i fire uker - samt store ringvirkninger til en rekke andre aktører på Nordvestlandet.
AP170828 Den gir store ringvirkninger i lokalmiljøet, sier salgssjef Gro Linn Gamst i 62 Nord, selskapet som eier hotellet.
NL170825 Flott å høre at du tjener gode penger som skaper ringvirkninger for Husøy og ditt lokalsamfunn.
AP170825 Terrorangrepene skaper enorme ringvirkninger : Over 100.000 europeere har opplevd terror på nært hold siden 2015 ¶
AA170825 Han mener det vil ha store ringvirkninger i Hemne at asylmottaket, som har vært i bygda i 17 år, nå legges ned.
VG170824 At penger inn i RBK også kan få positive ringvirkninger for andre, ved mulighetene det åpner for klubber som måtte selge spillere til dem ?
DB170823 Selv om det har bremset kraftig i boligmarkedet i Oslo, merker Gunnerud foreløpig ingen ringvirkninger på tusen meters høyde.
NL170818 ¶ TORSKEN ER LEVEBRØDET : Det utrolig lønnsomme kystfisket i Nord-Norge skaper både arbeidsplasser og ringvirkninger .
DN170817 Samlet verdiskaping inkludert ringvirkninger i fiskerinæringen var i 2016 på 35,1 milliarder kroner, en oppgang på 30 prosent fra 2014.
DN170817 Fiskerinæringens ringvirkninger fortsetter å øke.
DN170817 ¶ Direktør for Cicero Senter Kristin Halvorsen er ikke den første som tenker på at petroleumssektoren har noen ringvirkninger .
AA170817 Byen opplever ringvirkninger som fullbookede hoteller med gjester som legger igjen penger i et kundesviktet Midtbyen.
AP170816 » « Med Follobanen vil jernbanen bli langt mer attraktiv og konkurransedyktig overfor biltrafikken, med positive ringvirkninger for folk og næringsliv også utenfor Østfoldbanens influensområde.
DB170815 Angrepet sørget for ringvirkninger rundt om i hele USA, og mens man ventet på informasjon om gjerningsperson, antall skadde og om de politiske motivene bak, ytret flere et ønske om en uttalelse fra presidentens side.
AP170815 Rapporten viser samtidig at fortetting ikke nødvendigvis bare fører med seg positive ringvirkninger .
AP170815 Rapporten viser samtidig at fortetting ikke nødvendigvis bare fører med seg positive ringvirkninger .
AA170815 | SINTEF-rapport : Store ringvirkninger fra oppdrettsnæringen ¶
DB170814 Nedleggelsen får store ringvirkninger for det lille lokalsamfunnet med drøyt 3000 innbyggere.
DN170813 Dette skaper store ringvirkninger i kommunen, sier Riksfjord.
DN170811 Trump-administrasjonen har til gode å stadfeste hvordan diplomatkuttet kommer til å påvirke USAs tilstedeværelse i Russland og hvilke ringvirkninger det får for forholdet mellom de to stormaktene.
DB170811 Trump-administrasjonen har til gode å stadfeste hvordan diplomatkuttet kommer til å påvirke USAs tilstedeværelse i Russland og hvilke ringvirkninger det får for forholdet mellom de to stormaktene.
AA170811 Trump-administrasjonen har til gode å stadfeste hvordan diplomatkuttet kommer til å påvirke USAs tilstedeværelse i Russland og hvilke ringvirkninger det får for forholdet mellom de to stormaktene. ( ©NTB ) ¶
VG170804 - Alt dette vil jo få ringvirkninger i mange år fremover, og det er jo snakk om mye mer penger enn det vi taper på at vi ikke får beitetilskudd, sier Morten Fagerholm fra Toten.
AP170804 Selv etter sin død skaper svanen « Havnesjefen » ringvirkninger i Os.
AA170804 Selv etter sin død skaper svanen « Havnesjefen » ringvirkninger i Os.
VG170803 Skaper store ringvirkninger
VG170803 Han er sikker på at « overgangssjokket » vil gi store ringvirkninger utover i hele Fotball-Europa.
NL170803 Men fordi det gangner flytrafikk, beredskap, styrker fagmiljø i Troms OG gir mulighet for ringvirkninger i Salangensamfunnet.
NL170803 For Tromsø kommune er kanskje ikke Master i luftfartsvitenskap like åpenbart viktig, som det vil være med tanke på mulige ringvirkninger som vi kan få oppleve i Salangen.
DB170803 Overgangen kan skape store ringvirkninger i europeisk fotball.
DB170803 Overgangen kan skape store ringvirkninger i europeisk fotball.
DB170803 Jeg er overbevist om at olje- og gassvirksomhet utenfor kysten av Lofoten og Vesterålen både vil skape betydelige ringvirkninger for næringslivet på land og gi store inntekter som kommer hele det norske fellesskapet til gode.
VG170802 - Vel, det hadde i hvert fall vært en sårt tiltrengt opptur som kunne gitt gode ringvirkninger i norsk fotball.
NL170802 Vi ser også at boligsatsinger har gitt viktige lokale ringvirkninger .
NL170802 Mer velfungerende boligmarkeder og lokale ringvirkninger
AA170801 | Men selvsagt gir økte strømpriser grunnlag for økte direktørlønninger ¶ ¶ Ringvirkninger : Kabler til England vil derfor i realiteten bli importkabler for økte strømpriser her i landet, skriver innsenderen.
DB170731 ¶ OPPSIKTSVEKKENDE : Det er upassende at kulturministeren mener det ikke skal være lov å kritisere norske spel - fordi de har positive ringvirkninger i lokalsamfunnene der de settes opp.
DB170731 Ingen er uenig i at det er en rekke positive ringvirkninger av spelkulturen, som historieformidling og lokale kulturløft.
VG170727 Mens reiselivsnæringen er fornøyd med de mange turistene som årlig besøker vårt langstrakte land, får kommunene kjenne andre ringvirkninger av de mange besøkende.
NL170724 Mer tilgjengelighet kan bidra til å skape positive ringvirkninger for et språk som nesten er blitt avlivet.
DA170721 Men et dødelig angrep på et av verdens aller helligste steder kan få ringvirkninger langt utenfor Midtøsten, og skapte umiddelbart bekymring i mange hovedsteder da angrepet skjedde forrige uke.
DA170721 - Gir ringvirkninger
AA170719 Biogass er med andre ord et klimatiltak med betydelige ringvirkninger .
AA170719 Biogass er et klimatiltak med betydelige ringvirkninger , skriver kronikkforfatterne.
DB170717 Kampanjen har hatt langt større ringvirkninger .
DB170717 Kampanjen har hatt langt større ringvirkninger .
AA170717 Positive ringvirkninger for Trøndelag ¶
AA170717 Kontrakten vil medføre åpenbare positive ringvirkninger for lokalmiljøet rundt Soknedal.
DB170716 Skuespillerne beskriver i et intervju med The Hollywood Reporter de siste episodene som mer intense fordi historien fortelles på kortere tid - spenningskurven øker, ting skjer raskere og får langt større ringvirkninger enn tidligere.
AP170713 NICE/PARIS ( Aftenposten ) : Risikoen for å bli drept av en terrorist er liten, men angrepene skaper enorme ringvirkninger .
DB170709 Saken, som senere skulle få omfattende ringvirkninger for de involverte, sendte sjokkbølger gjennom verdenspressen, og fikk metervis med spalteplass i månedene som fulgte.
DN170706 Samtidig vet vi at prosjekter offshore gir ringvirkninger på land i form av aktivitet og arbeidsplasser, sier Søviknes.
AA170705 Stedsvalget var riktig ut fra forsvarsmessige hensyn og vil også gi betydelige positive ringvirkninger til hele regionen.
NL170703 Tromsø-regionen sysselsetter cirka 1500 mennesker innen fiskeri, havbruk og fiskeindustri, og representerer milliardverdier i verdiskaping og ringvirkninger i regionen.
AP170703 Selv om det er interessant å se hvor store ringvirkninger oljesektoren har på norsk næringsliv, er det i denne sammenhengen mest relevant å bruke SSBs sysselsettingstall for selve oljenæringen.
AP170703 Selv om det er interessant å se hvor store ringvirkninger oljesektoren har på norsk næringsliv, er det i denne sammenhengen mest relevant å bruke SSBs sysselsettingstall for selve oljenæringen.
DN170702 Viking-trenden har store lokale ringvirkninger , melder avisen.
NL170629 Noruts studier om samfunnsmessige ringvirkninger av olje i nord har dokumentert at lokalisering av driftsorganisasjon gir langsiktig sysselsettingsvekst, tilgang på høyt utdannet og kvalifisert personell og kompetanseutvikling.
NL170626 Samtidig har det som skjer på Evenes positive ringvirkninger for hele regionen.
NL170626 For regjeringen er Ofoten-regionen et hovedsatsingsområde i nord - og aktiviteten vil øke forsvarsevnen, styrke Forsvarets fotavtrykk i nord og skape positive ringvirkninger for beboere og næringsliv.
AP170626 Årsaken har mange positive ringvirkninger , også for oss mennesker.
AP170626 Årsaken har mange positive ringvirkninger , også for oss mennesker.
NL170625 At vi seiler langs kysten, skaper store verdier, arbeidsplasser og ringvirkninger langs hele leia.
DB170625 Sanas ukesprosjekt har altså ikke bare begynt å betale seg tilbake til avsenderen, det har begynt å få ringvirkninger utover det også, å inspirere menneskene rundt henne til å strekke ut hender til hverandre.
DB170625 Han foreslår at hun kan skrive om sommerfugleffekten, konseptet innenfor kaosteorien om at noe så lite som et sommerfuglvingeslag kan forplante seg, via en dominoeffekt, og gi så enorme ringvirkninger at det kan skape egne værsystemer.
SA170621 - De totale investeringene på 20 milliarder kroner innebærer stor aktivitet og ringvirkninger for det norske samfunn og norsk leverandørindustri sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil, i en pressemelding.
AA170621 - De totale investeringene på 20 milliarder kroner innebærer stor aktivitet og ringvirkninger for det norske samfunn og norsk leverandørindustri sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil, i en pressemelding.
AA170621 - De totale investeringene på 20 milliarder kroner innebærer stor aktivitet og ringvirkninger for det norske samfunn og norsk leverandørindustri sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil, i en pressemelding.
NL170619 Et av tiltakene er etablering av et leverandørutviklingsprogram for nordnorske bedrifter, for å skape sterkere lokale og regionale ringvirkninger av de rike naturressursene.
VG170618 En teori er at innsparinger i helsevesenet, som har ført til et merkbart dårligere tilbud og ringvirkninger av det, har mye å si.
AP170618 - Dette er kostnader og gevinster for samfunnet som oljeselskapene ikke tar hensyn til, for eksempel lokale miljøskader, klimapolitiske vurderinger og mulige ringvirkninger av oljevirksomheten, sier hun.
VG170617 Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm, er enig i at det kan få positive ringvirkninger at NAV nå tar medmødrene på alvor.
DB170616 Med tanke på hva en gjennomsnittlig årslønn er i Mosambik, får mine bidrag store ringvirkninger .
DB170616 Det er terrorens ringvirkninger som skal skildres, og Anders Behring Breivik vil ikke være en rollefigur i serien, selv om han vil være til stede gjennom sine handlinger.
AP170616 Gitt at forskningen stemmer, og at planter faktisk har innviklede og kompliserte bånd med hverandre, vil en innvirkning på en del av systemet kunne gi ringvirkninger ut over hva vi har mulighet til å forutse.
AP170616 Gitt at forskningen stemmer, og at planter faktisk har innviklede og kompliserte bånd med hverandre, vil en innvirkning på en del av systemet kunne gi ringvirkninger ut over hva vi har mulighet til å forutse.
NL170614 MSM er med andre ord et betydelig arrangement i Tromsø, med gode ringvirkninger for næringslivet og dermed også for kommunen.
DN170613 Et plutselig fall på 1,80 prosent på den amerikanske teknologibørsen Nasdaq Composite fredag forrige uke, skapte ringvirkninger først i Asia og så i Europa på mandag.
AA170610 Dette er nyttig både for forskerne og for bedriftene/kommunene, og skaper ringvirkninger i bedriftsverdenen, kommuneverdenen og i forskerverdenen.
DN170609 - Vi kan bekrefte at vi har søkt om en driftstillatelse ( AOC ) i Argentina og i den forbindelse har vi skissert fremtidige muligheter for flyvninger og hva dette vil kunne medføre av positive ringvirkninger i Sør-Amerika.
SA170608 Det vil ikke ha noen ringvirkninger av betydning for asylpolitikken, og det er det eneste Norge som nasjon kan være bekjent av.
DN170608 Fredag presenteres en rapport forfattet av Menon Economics som slår fast at etablering av store sentre for lagring av data vil ha enorme ringvirkninger .
NL170606 Tar man også med ringvirkninger i samfunnet forøvrig, ville sysselsettingseffekten kunne bli det doble.
DA170606 Nøkkelen ligger i en økende optimisme i både næringslivet og arbeidslivet som igjen gir ringvirkninger i boligmarkedet.
BT170606 − Tørrfiskhandelen hadde stor betydning for norsk økonomi og hadde også store ringvirkninger for andre bransjer, sier avdelingsdirektøren.
DN170603 - At vi åpnet i Stockholm, har gitt ringvirkninger som har betydd at vi har fått flere tilbud fra andre deler av Europa.
DB170603 Serier gir også større lokale ringvirkninger og forutsigbart arbeid for kvinner og menn, foran og bak kamera.
AP170602 - At vi åpnet i Stockholm, har gitt ringvirkninger som har betydd at vi har fått flere tilbud fra andre deler av Europa.
DB170601 Hvis Akasia får gjennomslag for sin pensjonsordning, kan det få ringvirkninger for det øvrige arbeidslivet.
BT170601 Her er det snakk om en stor produksjon, som vil gi ringvirkninger i det lokale næringslivet.
BT170601 Google leder Preikestolen-turister til liten grend : - På sommeren kan det komme 10-15 biler hver dag ¶ Ringvirkninger
AA170601 - Hvilke ringvirkninger vil dette gi for andre lands forpliktelser ?
SA170530 Her må vi lære av de beste eksemplene fra utlandet, der lyntoget har skapt økonomisk vekst, ringvirkninger og nye næringsmuligheter, også for mindre stasjonsbyer.
DB170530 Ikke for å henge ut noen spesielt, fotball er et lagspill der omgivelsenes valg har ringvirkninger , men for å vise hvor skoen trykker.
DB170529 - Det kunne vært så mange flere ringvirkninger av turistfisket dersom man hadde lokale tilknytninger til næringene som lever på turister, sier Simen ( 30 ).
AA170529 Dette gir også positive ringvirkninger for nasjonalt og lokalt næringsliv.
DB170527 - Det ga noen positive ringvirkninger , sier han.
VG170526 Dette har ringvirkninger , det er mange som kjenner noen, forteller han.
VG170526 - Dette har ringvirkninger
DB170522 Venstres Abid Raja ber Oslo-byrådet på sin side tenke over hva Bjørvika-tunnelen har medført av positive ringvirkninger i hovedstaden og mener befolkningen i Bærum fortjener det samme.
DA170522 Venstres Abid Raja ber Oslo-byrådet på sin side tenke over hva Bjørvika-tunnelen har medført av positive ringvirkninger i hovedstaden og mener befolkningen i Bærum fortjener det samme.
AA170522 Venstres Abid Raja ber Oslo-byrådet på sin side tenke over hva Bjørvika-tunnelen har medført av positive ringvirkninger i hovedstaden og mener befolkningen i Bærum fortjener det samme.
AA170522 Konsekvensen ble kredittørke i bedriftsmarkedet, og senere ringvirkninger i verdensøkonomien og i en rekke enkeltlands økonomier.
AP170521 | Amnesty International : Masseoppsigelser i Tyrkia har store ringvirkninger
NL170520 Ingen andre næringer enn landbruket gir så store ringvirkninger i form av verdiskapning og arbeidsplasser lokalt og regionalt.
DN170520 Da Bekkestua Syd 1 sto klart fikk det også ringvirkninger til eldre boligmasse.
AA170519 Rapporten sier at « hver krone i verdiskaping i norsk sjømatnæring skaper 1,1 kroner i verdiskaping i andre næringer » ( ringvirkninger ) i Norge i 2012.
AA170519 Når man kombinerer dagens verdiskaping og ringvirkninger med den ovennevnte seksdoblingen av hele den biomarine industrien, gir det en pekepinn på potensialet i årene framover.
NL170518 Mye av motstanden ser også ut til å være knyttet til at nordlendingene føler seg som tilskuere til en aktivitet som gir få ringvirkninger .
DB170517 Helsemyndighetene i Canada har godkjent dokumentasjonen på rekeskallets blodtrykkdempende effekt - noe som får store ringvirkninger for bedriften.
DB170515 For skal de holde følge, så er det minst én ting som må forbedres fra dagens iPhone 7, og denne forbedringen kan få kompliserte ringvirkninger både for selve telefonen og iPhone som merkevare.
NL170511 Lundin arbeider allerede med hvordan aktiviteten i Barentshavet kan gi lokale ringvirkninger , og erklærer et klart ønske om å ha kontakt med nordnorske leverandører.
NL170511 Ringvirkninger
DA170511 Alle er imidlertid klare over at skulle noen dø, vil det få bredere politiske ringvirkninger .
NL170510 Store ringvirkninger
DA170502 Blir bestillingen en realitet vil det få store ringvirkninger for Stavanger-distriktet.
DA170424 Dette gir ringvirkninger til andre flyplasser, som Stavanger lufthavn, Sola.
AP170421 - Selv om vi ikke finner oljeingeniører blant de yngste ledige, vet vi at denne typen ledighet har ringvirkninger inn i mange bransjer som er indirekte relatert til oljenæringen.
DN170413 - Vi kan bekrefte at vi har søkt om en driftstillatelse ( AOC ) i Argentina og i den forbindelse har vi skissert fremtidige muligheter for flyvninger og hva dette vil kunne medføre av positive ringvirkninger i Sør-Amerika.
VG170408 Det vil også gi positive ringvirkninger til oljeleverandørene og til bedrifter som er knyttet til olje direkte eller indirekte, sier hun.
SA170408 Ved å investere i tidlig barndom skaper vi ringvirkninger som kan løfte samfunnet.
SA170405 Det vil gi store, positive ringvirkninger for Rogaland, særlig den viktige godsruten sørover til utenlandsferjene i Kristiansand og videre ned i Europa.
DN170403 Vi må kunne tydeliggjøre lokale ringvirkninger før vi går inn, legger han til.
DN170403 - Vi må tenke ringvirkninger og bidra til at landene skaper egne inntekter gjennom skatter, avgifter og handelsavtaler.
BT170403 Å legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus vil føre til at liv og helse går tapt, det vil også få store ringvirkninger for de fleste andre funksjoner ved sykehuset.
VG170331 De to utvikler et heller spesielt forhold som får ringvirkninger for hele menneskeheten - både den døde og den levende.
DB170330 Saken, som senere skulle få omfattende ringvirkninger for de involverte, sendte sjokkbølger gjennom verdenspressen, og fikk metervis med spalteplass i månedene som fulgte.
DB170328 Måten denne problematikken adresseres på kan ha etiske ringvirkninger ».
SA170327 - Det er kun en konsekvensutredning som vil gi svar på hva de reelle mulighetene for arbeidsplasser og ringvirkninger for næringslivet her vil bli.
AP170327 - Det er kun en konsekvensutredning som vil gi svar på hva de reelle mulighetene for arbeidsplasser og ringvirkninger for næringslivet her vil bli.
AA170322 Vi er stolte over å lede et prosjekt med vidtrekkende ringvirkninger .
FV170321 Han peker på at løsningen som er valgt, vil gi mulighet til å hente ut alle lønnsomme ressurser i feltet fram mot 2070, noe som vil gi store ringvirkninger for industrien.
FV170321 - Store ringvirkninger
DB170321 - Men dette er jo en debatt som sprer seg og får ringvirkninger til andre Nato-land ?
AA170321 Han peker på at løsningen som er valgt, vil gi mulighet til å hente ut alle lønnsomme ressurser i feltet fram mot 2070, noe som vil gi store ringvirkninger for industrien.
VG170320 Samtidig får ringvirkninger for siste serierunde, sier Bjermeland til VG, og legger til : ¶
DB170319 - Et komma ville ha ødelagt våre muligheter, sier Webbert, ifølge New York Times, om avgjørelsen som kan få store ringvirkninger i delstaten Maine.
DB170319 Kommunikasjonsjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen sier at flygningene mellom Europa og USA har blitt godt mottatt, og at de har store positive ringvirkninger for norsk økonomi.
SA170318 Det vil få helt andre ringvirkninger , som flere tilskuere og trolig blir det enklere å skaffe sponsorer, sier Karlsen.
FV170318 Det vil få helt andre ringvirkninger , som flere tilskuere og trolig blir det enklere å skaffe sponsorer, sier Karlsen.
DA170318 Målet at destilleriet skal gi ringvirkninger for samfunnet, og allerede i fjor hadde vi mer enn 500 besøkende.
BT170318 Det vil få helt andre ringvirkninger , som flere tilskuere og trolig blir det enklere å skaffe sponsorer, sier Karlsen.
AP170318 Det vil få helt andre ringvirkninger , som flere tilskuere og trolig blir det enklere å skaffe sponsorer, sier Karlsen.
DN170317 Han understreker at prosjektet sikrer arbeidsplasser, verdiskaping og ringvirkninger i lang tid fremover.
DN170317 Arbeidet vil bety betydelige ringvirkninger nasjonalt og regionalt, sier Rød, ifølge børsmeldingen.
DB170317 Jeg ønsker Kværner og oljeselskapene lykke til med et prosjekt som sikrer arbeidsplasser, verdiskaping og ringvirkninger i lang tid framover, sier han i en kommentar.
DA170317 Jeg ønsker Kværner og oljeselskapene lykke til med et prosjekt som sikrer arbeidsplasser, verdiskaping og ringvirkninger i lang tid framover, sier Søviknes.
AA170317 Jeg ønsker Kværner og oljeselskapene lykke til med et prosjekt som sikrer arbeidsplasser, verdiskaping og ringvirkninger i lang tid framover, sier Søviknes.
VG170314 Det vil kunne skape ringvirkninger til de forestående valgene i Frankrike og Tyskland.
DN170314 Det gir viktige ringvirkninger for oss, sier Botten.
VG170313 Det har ført til store forsinkeler med tilsvarende ringvirkninger over hele Europa.
AA170313 Håper på positive ringvirkninger
VG170312 Alle tidligere presidenter har hatt et slikt kompetent analyseapparat som kan gi vurderinger av effekter og ringvirkninger av vedtak.
DA170311 Ikke lenger som en nisje på egen planet - men som en vekstindustri som har svært stor innflytelse på både samfunnsforhold og lokal verdiskapning, og som har ringvirkninger i og samspiller med nesten alle andre nærings- og samfunnssektorer.
SA170310 Har fått ringvirkninger
FV170310 Har fått ringvirkninger
AP170310 Har fått ringvirkninger
BT170309 » Utrede konsekvenser : « Ved eventuelle fremtidige søknader om Europride ber Bergen bystyre byrådet legge frem egen sak der det utredes økonomiske konsekvenser og ringvirkninger av å legge festivalen til Bergen.
BT170309 » Utrede konsekvenser : « Ved eventuelle fremtidige søknader om Europride ber Bergen bystyre byrådet legge frem egen sak der det utredes økonomiske konsekvenser og ringvirkninger av å legge festivalen til Bergen.
SA170308 - Når vi bruker store penger på arrangementer, så bør vi vite hva som står igjen og at det er positive ringvirkninger for breddeidretten.
AP170308 - Når vi bruker store penger på arrangementer, så bør vi vite hva som står igjen og at det er positive ringvirkninger for breddeidretten.
AA170307 - Invasjonen av Irak var mislykket og fikk store negative ringvirkninger , sa utenriksministeren. ( ©NTB ) ¶
VG170304 Intenst spennende om et gammelt drap som får ringvirkninger inn i vår egen tid.
DA170302 - Det å få en ny tunnel under Oslo sentrum vil få positive ringvirkninger for togpassasjerer i så å si hele landet, etter som Oslo S er selve navet i jernbanetrafikken.
AP170301 En-sektor analyse som gjerne mister det store bildet og ikke ser på ringvirkninger .
AA170301 - Dette vil gi positive ringvirkninger helt til Gudbrandsdalen og Valdres, sier han.
DN170227 Ifølge rapporten bidrar norske bedrifter og investeringer til 470.000 arbeidsplasser i USA, og hvis vi inkluderer indirekte sysselsetting, gjennom økonomiske ringvirkninger på nærliggende områder, nærmer antallet jobber seg én million.
AA170227 Rådmannen legger frem to alternativ, og han anbefaler begge siden de to « ivaretar ulike hensyn og gir ulike ringvirkninger » : ¶ 1.
DB170226 Noen skandaler har fått større og mye mer dramatiske ringvirkninger enn andre. 1.
VG170224 Dermed har jo hans og Tjostolvs reise til Kongo hatt store ringvirkninger for oss også.
DN170223 Vi trenger derfor antropologer, etnologer, psykologer, språkforskere og statistikere med en langt mer aktivt og skapende tilnærming til binær informasjon, prosessorer og teknologiens sosiale ringvirkninger .
DA170223 Vi befinner oss hele tiden i konsekvensene av økonomiske ringvirkninger , sa Nor-Hansen til RA i forbindelse med bokutgivelsen.
BT170223 Utover de lokale finansarbeidsplassene som er skapt har fondet ikke hatt noen merkbare ringvirkninger i Bergensregionen og kunne i så måte like godt vært lokalisert i indre Sogn sammen med Fylkesmannsadministrasjonen for den nye Vestlandsregionen.
BT170223 Utover de lokale finansarbeidsplassene som er skapt har fondet ikke hatt noen merkbare ringvirkninger i Bergensregionen og kunne i så måte like godt vært lokalisert i indre Sogn sammen med Fylkesmannsadministrasjonen for den nye Vestlandsregionen.
DB170217 - Vi har vært i kontakt med flere enn 44 personer, fordi dette medfører ringvirkninger .
DA170215 Øker turismen i takt med UNWTOS prognoser på fire prosent årlig, og over 60 prosent fram til 2030, vil reisemålet ødelegges helt av masseturisme, sier Jørgensen, og påpeker at det vil ha enorme ringvirkninger , siden den ikke bare svekker merkevaren Geiranger - men også Fjord-Norge.
AA170213 - Dette vil bli et nav for kulturlivet i byen, som vil skape ringvirkninger over hele Trøndelag.
SA170210 De levedyktige avkastningene er jo de som er bærekraftige også for naturen og gir ringvirkninger for folkehelsen, som generer glede, livskvalitet og ikke truer vår eksistens.
SA170207 Vegvesenet : - Når en hel rundkjøring sperres, vil det andre plasser komme mye mer trafikk enn vanlig, og det er klart dette får ringvirkninger .
DN170206 - Fordi industrien har størst ringvirkninger og størst produktivitet og er sammenvevd med andre i næringer.
SA170201 Skal folk få best mulig grunnlag for å gjøre kloke valg for seg og sin familie, må både politikere og fagfolk bidra til at den offentlig samtalen både rommer tanker om hva som påvirker valg, og tanker om ringvirkninger av å velge det ene eller det andre.
DN170201 Det gir store økonomiske ringvirkninger .
DN170128 Flyttingen av operaen har gitt positive økonomiske ringvirkninger , men merkostnaden sammenlignet med å bli i de gamle lokalene er beregnet til å bli drøyt 17 milliarder kroner fordelt over 40 år.
AP170128 Flyttingen av operaen har gitt positive økonomiske ringvirkninger , men merkostnaden sammenlignet med å bli i de gamle lokalene er beregnet til å bli drøyt 17 milliarder kroner fordelt over 40 år.
DB170123 Etter hvert som Norwegian og andre flyselskaper legger flere internasjonale ruter til Norge vil vi få store positive ringvirkninger , ikke minst i reiselivsnæringen.
DB170122 Hvis USA feiler, har det ringvirkninger og derfor følges han nøye.
SA170121 Til tross for motstanden han møter, kan Trumps lobby-ferdigheter få positive ringvirkninger for idrettsnasjonen USA.
FV170121 Til tross for motstanden han møter, kan Trumps lobby-ferdigheter få positive ringvirkninger for idrettsnasjonen USA.
DB170121 Til tross for motstanden han møter, kan Trumps lobby-ferdigheter få positive ringvirkninger for idrettsnasjonen USA.
BT170121 Til tross for motstanden han møter, kan Trumps lobby-ferdigheter få positive ringvirkninger for idrettsnasjonen USA.
AP170121 Til tross for motstanden han møter, kan Trumps lobby-ferdigheter få positive ringvirkninger for idrettsnasjonen USA.
BT170116 Store samfunnsmessige ringvirkninger har også fulgt av Luthers syn på livet i skapelsen og arbeidslivet som et kall fra Gud.
BT170113 Dette har ringvirkninger for titusenvis av arbeidsplasser - også her vest.
AP170110 Organisasjonen har i sitt utsyn skrevet et eget kapittel om USA og mulige ringvirkninger av ny politikk når Trump-administrasjonen tar over 20. januar.
AP170110 Organisasjonen har i sitt utsyn skrevet et eget kapittel om USA og mulige ringvirkninger av ny politikk når Trump-administrasjonen tar over 20. januar.
SA170109 Han legger til grunn at oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja kan gi positive ringvirkninger for Rogaland med opptil 10 000 - 15 000 arbeidsplasser.
SA170109 - Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette, understreker Støre.
DN170109 - Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette, understreker Støre.
DB170109 - Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette, understreker Støre.
AP170109 Eventuelle uhell i polarnatten kan faktisk ha større ringvirkninger enn i andre årstider, da egg og larver som regel utgjør de mest sårbare livsstadiene hos de fleste artene.
AP170109 Eventuelle uhell i polarnatten kan faktisk ha større ringvirkninger enn i andre årstider, da egg og larver som regel utgjør de mest sårbare livsstadiene hos de fleste artene.
AP170109 - Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette, understreker Støre.
AP170109 - Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette, understreker Støre.
AP170109 - Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette, understreker Støre.
DN170105 Slik teknologi vil ha personvernrelaterte ringvirkninger siden teknologien like enkelt kan brukes til å lytte på private samtaler som offentlige arrangementer.
AP161218 Kjos mener han kan dokumentere at en ny direkterute ikke bare er bra for Norwegian, men har store ringvirkninger for norsk servicenæring.
AP161218 Kjos mener han kan dokumentere at en ny direkterute ikke bare er bra for Norwegian, men har store ringvirkninger for norsk servicenæring.
AP161207 6 ) « En konsekvensutredning vil gi oss en helhetlig kunnskap, vise samfunnsmessige ringvirkninger og sikre at alle instanser blir hørt.
AP161028 En grønnere praksis vil gi store ringvirkninger .
AA160812 Men denne duellen skal få historiske ringvirkninger .
DA160616 Vi befinner oss hele tiden i konsekvensene av økonomiske ringvirkninger , sier Nor-Hansen til RA.
AP160427 Planen har skapt bekymring i Italia, der man frykter store negative ringvirkninger for landets økonomi.
AP160401 Blir det streik kan den få store ringvirkninger .
AP160318 På den annen side : Dersom samarbeidet om å takle flyktningkrisen blir vellykket, kan det også få positive politiske ringvirkninger .
AP160317 Flertallet i komiteen ber også om at regjeringen kommer med forslag i den kommende Svalbardmeldingen til hvordan økt fiskeri kan gi positive ringvirkninger der.
AP160314 Det arbeidet Åpen Folkekirke har gjort de siste årene gir positive ringvirkninger og åpner opp for en rausere og mer åpen folkekirke, sier Sikkeland.
AP160304 Dersom den stemmer, kan det få store ringvirkninger for reisende med kollektivtransport.
AP160116 - Oljenedturen gir mange ringvirkninger .
AP160116 - Mange har mistet jobben i olje- og gassnæringen, mange er usikre på hva som skjer, og nedgang i olje og gass vil også få ringvirkninger i andre virksomheter.
AP160107 Krisen som er i oljenæringen gir ringvirkninger i lokalsamfunnene.