AP171208 Multiconsult avslo Riksrevisjonens tilbud om å komme med kommentarer eller innspill, men de ga Riksrevisjonen tilgang til svaret de har sendt Stortinget.
VG171120 Og budsjettposten har også et mindreforbruk de senere årene, ifølge Riksrevisjonens siste rapport, Dokument 1, ( 2016-2017 ).
VG171115 Kritikkverdig : Riksrevisor Per-Kristian Foss la fram Riksrevisjonens årlige rapport tirsdag.
VG171115 - Jeg ser alvorlig på Riksrevisjonens rapport.
VG171114 Dårlige rutiner ¶ Riksrevisjonens rapport sier ingenting om hvor beslagene de ikke finner, kan ha blitt av, om det er registreringsrot eller om det er polititjenestemenn eller andre som bevisst har fjernet eller forsynt seg med beslag.
DN171114 Foss offentliggjør tirsdag Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll av departementene og de statlige virksomhetene.
DN171114 Foss offentliggjør tirsdag Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll av departementene og de statlige virksomhetene.
AP171114 Riksrevisjonens ferske rapport viser at det er en rekke svakheter ved arbeidet og med dagpengene.
AP171104 Riksrevisjonens svært kritiske rapporter fra 2015 og 2017 omkring beredskapsarbeidet er en del av bildet. 3rd-party-bio ¶
VG171025 I dag er fondet for eksempel en « no go»-sone for Riksrevisjonens granskinger, fordi Norges Bank styres av Stortinget.
VG171023 - Regjeringen beskriver selv i forslaget til statsbudsjett at deler av arbeidslivet er preget av alvorlige kriminelle metoder, og refererer til Riksrevisjonens rapport som sier det er behov for å gjøre mer, men lar være å gjøre mer her hjemme, mener Tajik.
DB171007 Kjell Bildøy, ekspedisjonssjef hos Riksrevisjonen, sier at norske myndigheter fulgte opp Riksrevisjonens anbefalinger.
DB170925 Espeli, som har skrevet Riksrevisjonens historie, har vist at det i lange perioder har stått dårlig til med hederligheten i det norske embetsverket og i statens institusjoner.
DA170920 Ekspedisjonssjef Therese Johnsen ved Riksrevisjonens avdeling for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, har følgende kommentarer : ¶
AP170920 Les Riksrevisjonens rapport om Stortingets brudd på egne regler ¶
DN170914 Børresen var i sommer i hardt vær i forbindelse med behandlingen av Riksrevisjonens rapport om kostnadsoverskridelsene i ombyggingen av Prinsens gate 26.
AP170913 Forholdet mellom direktør Børresen og de folkevalgte nådde et foreløpig bunnivå i sommer i forbindelse med behandlingen av Riksrevisjonens rapport om overskridelsene på ombyggingen av Prinsens gate 26.
AP170913 En samlet Kontrollkomité skrev en kronikk i Aftenposten der de beskyldte direktøren for « spesiell bruk av fakta », for misvisende sitering av Riksrevisjonens rapport om byggesaken, for å ha gjentatt forklaringer som Riksrevisjonen tidligere har avvist, for å avvike fra god forvaltningsskikk og for at hun ikke har forstått rollefordelingen mellom Stortinget og dets administrasjon.
VG170901 Både politiet og Forsvaret har iverksatt en rekke tiltak både før og etter Riksrevisjonens undersøkelse av objektsikring i 2015, slik at status for både objektplaner og øving på sikringen nå har blitt vesentlig bedre.
DA170831 Tidligere i år viste Riksrevisjonens rapport at verken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte vitale mål i Norge mot terror.
AP170830 Komiteen har konstatert at Riksrevisjonens funn tilsier at det er en systematisk svikt en står overfor.
VG170828 Mer om Statoil-nedsalget i Riksrevisjonens rapport ( side 23 ).
VG170801 Ikke nødvendig ¶ Riksrevisjonens ferske gjennomgang av et utvalg henvisninger til MR- og CT-undersøkelser som resulterte i at pasient ble satt opp på time, viser at bare 87 prosent av de 1479 henviste undersøkelsene var medisinsk nødvendige.
DA170731 Tidligere i år viste Riksrevisjonens rapport at verken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte vitale mål i Norge mot terror.
AP170729 Presidentskapet erkjenner fullt ut at dette er en svært alvorlig sak for Stortinget, slik både Riksrevisjonens rapport viste og kontroll- og konstitusjonskomiteen påpekte i sin innstilling.
AP170729 I etterkant av dette skrev Aftenposten en nyhetssak om byggeskandalen, som blant annet bygget på funn i Riksrevisjonens rapport.
AP170727 Presidentskapet erkjenner fullt ut at dette er en svært alvorlig sak for Stortinget, slik både Riksrevisjonens rapport viste og kontroll- og konstitusjonskomiteen påpekte i sin innstilling.
AP170727 Hun anklages Børresen for « spesiell bruk av fakta », for misvisende sitering av Riksrevisjonens rapport om byggesaken, for å ha gjentatt forklaringer som Riksrevisjonen tidligere har avvist, for å avvike fra god forvaltningsskikk og for at hun ikke har forstått rollefordelingen mellom Stortinget og dets administrasjon.
AP170725 Denne kritikken var et enstemmig vedtak basert på kritikkverdige funn i Riksrevisjonens rapport.
DN170724 Her avbildet i 2013 i forbindelse med en offentliggjøring av Riksrevisjonens rapporter.
DB170724 Han var viktig som en person som presenterte Riksrevisjonens rapporter på en tydelig og modig måte, sier Foss til Dagbladet.
AP170724 I innlegget anklages Børresen for « spesiell bruk av fakta », for misvisende sitering av Riksrevisjonens rapport om byggesaken, for å ha gjentatt forklaringer som Riksrevisjonen tidligere har avvist, for å avvike fra god forvaltningsskikk og for at hun ikke har forstått rollefordelingen mellom Stortinget og dets administrasjon.
DB170711 Det kom etter at hun gjorde alt for å hemmeligholde Riksrevisjonens rapport om landets elendige beredskap.
VG170708 * I Riksrevisjonens rapport kom det frem at det var alvorlige mangler i arbeidet med å terrorsikring av objekter som kritisk infrastruktur og viktige bygninger.
VG170708 juli-kommisjonen, langtidsplanen, og Riksrevisjonens rapport.
VG170708 juli-kommisjonen og riksrevisjonens rapport.
AA170708 juli-kommisjonen og riksrevisjonens rapport.
AA170706 Etter regjeringens pinlige hemmelighetskremmeri rundt Riksrevisjonens kritiske rapport om norsk beredskap, ser beredskap ut som en klar vinnersak for opposisjonen.
AP170705 Det samme gjelder endel sikkerhetsrelaterte utgifter, ifølge Riksrevisjonens gjennomgang av prosjektet.
VG170703 Her finner du : Riksrevisjonens rapport ¶
VG170628 » Til tross for at Stortinget i tre kvart år har hatt tilgang til alle dokumenter i objektsikringssaken, har mye av Stortingets håndtering dreid seg om gradering av en kortversjon av Riksrevisjonens rapport.
VG170628 Regjeringen tar Riksrevisjonens kritikk på alvor.
DN170626 Her er det hemmelige dokumentet med Riksrevisjonens kritikk ¶
BT170626 HEMMELIG : Mandag morgen møtes stortingsrepresentantene til lukket møte for å diskutere Riksrevisjonens rapport om politiets og Forsvarets evne til å sikre offentlige bygg og infrastruktur i en trusselsituasjon.
VG170622 De ber om en lovlighetsrevisjon av en sektor som ikke ligger under Riksrevisjonens myndighet.
VG170622 - Dette viser manglende kunnskap om Riksrevisjonens mandat.
BT170622 Det hører riktignok med til historien at Riksrevisjonens kritikk baserer seg på eldre forhold, og at regjeringen har utrettet en del siden den gang.
DA170621 Mandag ble det avholdt et lukket møte i Stortinget for å følge opp Riksrevisjonens krasse kritikk av deler av regjeringens sikkerhets- og beredskapsarbeid.
VG170620 Samlokalisering har stoppet opp : Planer for felles alarmsentraler mangler i 7 av 12 politidistrikt ¶ Riksrevisjonens rapport om manglende objektsikring, og den spektakulært klønete håndteringen av hemmeligholder rundt den, er denne våren og forsommerens stinkbombe i regjeringskvartalet.
VG170620 Han mener Riksrevisjonens rapport, som er grunnlaget for saken, gir informasjon som skulle vært gitt uoppfordret fra presidentskapet til Stortinget for flere år siden.
VG170620 juli om mer åpenhet da regjeringen nektet å offentliggjøre et sammendrag av Riksrevisjonens rapport om terrorsikring.
DN170620 Regjeringen måtte mandag tåle kritikk for å ha hemmeligholdt et sammendrag av Riksrevisjonens rapport.
DN170620 Mandag måtte stortingsmøtet flyttes til kinosalen som for anledningen var gjort avlyttingssikkert for å behandle Riksrevisjonens rapport om sikring av viktige bygg.
DN170620 Lxs også : Her er det hemmelige dokumentet med Riksrevisjonens kritikk ¶
DN170620 Kolberg slo fast at flertallet med Ap, Sp, KrF, Venstre, SV og MDG stiller seg bak Riksrevisjonens funn.
DN170620 Grunnlaget for Riksrevisjonens kritikk er en større undersøkelse i 2015, noe som sto sentralt i stortingsdebatten tirsdag.
DN170620 Det var Dagens Næringsliv som offentliggjorde sammendraget av Riksrevisjonens kritikk.
DN170620 - Riksrevisjonens dom er knallhard.
DN170620 Han mener Riksrevisjonens rapport, som er grunnlaget for saken, gir informasjon som skulle vært gitt uoppfordret fra presidentskapet til Stortinget for flere år siden.
DN170620 Utspillet fra Elin Floberghagen kommer etter mandagens lukkede stortingsmøte om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring.
DB170620 Den forrige stortingspresidenten, Dag Terje Andersen ( Ap ) ønsker ikke å kommentere kritikken, men viser til Riksrevisjonens rapport.
DA170620 Regjeringen får hard medfart fra flere hold knyttet til det lukkede stortingsmøtet i går, om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring.
DA170620 Kritikken øker mot regjeringens hemmelighold av Riksrevisjonens beredskapsslakt.
DA170620 - Det er ikke rikets sikkerhet Forsvarsdepartementet ønsket å beskytte, men Forsvaret og departementet mot Riksrevisjonens kritikk ved å sminke ord og uttrykk, sa Foss til DN i april.
DA170620 Tirsdag behandler Stortinget Riksrevisjonens kritiske rapport om arbeidet med sikkerhet og beredskap.
DA170620 - Regjeringen må bestemme seg for om den skal fortsette sin linje med og kjøre HV ytterligere ned, eller om den skal ta Riksrevisjonens rapport på alvor og øke mannskapene i Heimevernet, fremholder han.
DA170620 - Politisk bestemt størrelse ¶ Riksrevisjonens kritikk fremgår også i et sammendrag av rapporten som er unntatt offentlighet, men likevel kjent gjennom Dagens Næringsliv.
DA170620 - Jeg deler ikke Riksrevisjonens vurdering av at Forsvaret ikke er i stand til å sørge for skikkelig objektsikring, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
AP170620 Han mener Riksrevisjonens rapport, som er grunnlaget for saken, gir informasjon som skulle vært gitt uoppfordret fra presidentskapet til Stortinget for flere år siden.
VG170619 Venstres medlem i kontrollkomiteen, Abid Raja, mener Riksrevisjonens funn « ikke er til å leve med ».
VG170619 Men etter å ha lest sammendragene fra Riksrevisjonen, de åpne og hemmeligstemplete, er Regjeringens beslutning om å holde skjult Riksrevisjonens forslag til åpent sammendrag, umulig å forsvare.
VG170619 Riksrevisjonens rapport viser at evnen til gjennomføring ikke har vært så stor som det Solberg lovet.
VG170619 Riksrevisjonens rapport etterlater liten tvil om at realitetene så sent som i 2015 fortsatt var at sikringen var dårlig og at « verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg », var i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter.
VG170619 Kritikken kom i Riksrevisjonens rapport i november.
VG170619 KRITIKKVERDIG : Stortinget behandlet i dag instillingen fra Kontrollkomiteen om Riksrevisjonens kritikk av beredskapen.
VG170619 Temaet for mandagens møte er Riksrevisjonens rapport som fastslår at forsvaret og politiet samarbeider for dårlig om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.
VG170619 Det mangelfulle samarbeidet omtales i Riksrevisjonens årsrapport som « svært alvorlig ».
VG170619 Det er Kontrollkomiteens innstilling om Riksrevisjonens rapport som skal behandles.
VG170619 Stortinget behandler i dag den hemmelige innstillingen fra kontrollkomiteen om Riksrevisjonens rapport om objektsikring.
VG170619 Forsvarsminister Ine Søreide Eriksen ( H ) sier hun ønsket å ha en debatt i åpen sal om Riksrevisjonens rapport.
VG170619 Det hemmelige møtet er et resultat av at regjeringen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) har nektet å etterkomme et ønske fra flertallet på Stortinget om å publisere den hemmelige delen av Riksrevisjonens rapport.
DB170619 Med til historien hører en langvarig krangel mellom Stortinget og regjeringen, som ikke ville frigi Riksrevisjonens sammendrag som var laget for å kunne offentliggjøres.
DB170619 ¶ KRITISK : Ap-leder Jonas Gahr Støre er sterkt kritisk til hemmeligholdet etter Riksrevisjonens rapport om sikkerhet og beredskap.
DB170619 Stortinget må nå forutsette at regjeringen gjør det som er nødvendig for å følge opp Riksrevisjonens funn.
DB170619 ( Dagbladet ) : Etter to og en halv time avsluttet Stortinget sitt første lukkede møte på 25 år for å diskutere Riksrevisjonens hemmeligstemplede rapport om beredskap og sikkerhet.
DB170619 Det ene er Riksrevisjonens graderte rapport, den mener alle skal være gradert.
DA170619 Stortingspolitikerne samlet seg mandag til et lukket møte om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring.
DA170619 Med til historien hører en langvarig krangel mellom Stortinget og regjeringen, som ikke ville frigi Riksrevisjonens sammendrag som var laget for å kunne offentliggjøres.
DA170619 Sammendraget har blitt hardt debattert, fordi det var ment for offentliggjøring fra fra Riksrevisjonens side.
DA170619 Det var Riksrevisjonens rapport om terrorsikring, som slår fast at politiet og Forsvaret ikke er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon, som sto på agendaen.
AP170619 Stortingsrepresentantene samlet seg mandag morgen til et lukket møte om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring.
AP170619 Med til historien hører en langvarig krangel mellom Stortinget og regjeringen, som ikke ville frigi Riksrevisjonens sammendrag som var laget for å kunne offentliggjøres.
AP170619 Stortinget samlet seg mandag til et lukket møte om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring.
AP170619 Ap-lederen mener hemmeligholdet skaper tvil om realitetene i saken, nemlig om regjeringen har rett når den sier beredskapen er blitt kraftig forbedret både før og etter Riksrevisjonens rapport om tiden fram til 2015.
BT170618 HEMMELIG : Mandag morgen møtes stortingsrepresentantene til lukket møte for å diskutere Riksrevisjonens rapport om politiets og Forsvarets evne til å sikre offentlige bygg og infrastruktur i en trusselsituasjon.
AA170618 Med til historien hører en langvarig krangel mellom Stortinget og regjeringen, som ikke ville frigi Riksrevisjonens sammendrag som var laget for å kunne offentliggjøres.
DB170617 « Useriøs » ¶ Riksrevisjonens rapport inneholdt kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger.
DB170617 Mens Dagens Næringsliv har offentliggjort innholdet i en rapport fra Riksrevisjonens som regjeringen hadde hemmeligstemplet, er den graderte innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteens fortsatt hemmelig.
DB170617 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) har fått flengende kritikk for å hemmeligholde Riksrevisjonens rapport om beredskapen.
VG170616 Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) ble ikke trodd av en enstemmig kontrollkomité i Stortinget, da han langet ut mot Riksrevisjonens rapport om nasjonalforsamlingens byggeskandale.
VG170616 Olemic Thommessen og Ida Børresen, Stortingets direktør, har begge vært ute i VG og kritisert Riksrevisjonens rapport.
VG170616 - Vi legger Riksrevisjonens rapport til grunn for innstillingen, sier Kolberg.
VG170616 Ifølge VGs opplysninger vil deler av stortingsbygningen bli avstengt allerede i helgen for å sikre et lekkasjefritt møte, når Stortinget skal behandle den hemmelige innstillingen fra Kontrollkomiteen om Riksrevisjonens rapport om objektsikring, ¶
VG170616 Det hemmelige møtet er et resultat av at regjeringen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) har nektet å etterkomme et ønske fra flertallet på Stortinget om å publisere den hemmelige delen av Riksrevisjonens rapport.
DN170616 Lukket stortingsmøte om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring ¶
DB170616 Vi har allerede iverksatt et arbeid knyttet til de anbefalinger Riksrevisjonens rapport gir, og vil ikke bli overrasket om det er sammenfall på flere punkter mellom de to, sier Thommesen.
DB170616 De har varslet et rettskrav mot konsulentselskapet Multiconsult for 67 millioner av overskridelsen, samtidig som de har påpekt at Riksrevisjonens rapport bare belyser en liten del av kostnadsoverskridelsene.
BT170616 Det er Riksrevisjonens rapport om byggesprekken kontrollkomiteen nå har ferdigbehandlet og avgitt sin innstilling til.
AP170616 Lederen av komiteen Martin Kolberg understreket at komiteen enstemmig har sluttet seg til Riksrevisjonens kritikk av presidentskapet.
AP170616 Fakta : Riksrevisjonens kritikk av byggesaken ¶
AP170616 Det er Riksrevisjonens oppfatning av byggeskandalen som komiteen har sluttet seg til.
AP170616 Riksrevisjonens rapport er beinhard i sin kritikk av presidentskapet.
AP170616 Stortingets kontrollkomité har behandlet Riksrevisjonens rapport om byggeskandalen Prinsens gate 26.
AP170616 Stortinget viser til Riksrevisjonens funn og beklager at avtalen om prosjektering inngått etter anbud ble utvidet i strid med lov om offentlige anskaffelser. 5.
AP170616 Her er Presidentskapets svar på Riksrevisjonens kritikk ¶
AP170616 - Nei, Riksrevisjonens funn står på egne ben.
AP170616 Det er Riksrevisjonens rapport om byggesprekken kontrollkomiteen nå har ferdigbehandlet og avgitt sin innstilling til.
AP170616 - Komiteen viser til at ansvaret for kostnadsoverskridelsene ifølge Riksrevisjonens rapport ligger hos byggherren.
VG170615 - Ifølge rapporten fra Riksrevisjonens har ikke dette prosjektet vært godt nok planlagt og gjennomført, man har ikke sørget for at Stortinget har blitt godt nok orientert om kostnadsøkningene og begrunnelsen for dem, og det har blitt demonstrert liten vilje til kostnadsreduksjon underveis, sier Solhjell, og legger til : ¶
DN170614 Kontrollkomiteen så seg sist torsdag nødt til å be om Riksrevisjonens kommentarer da presidentskapet i et brev bestred hovedfunnene i rapporten « på alle vesentlige områder », slik komitéleder Martin Kolberg ( Ap ) uttrykte det.
DN170614 Blant Riksrevisjonens hovedfunn er at « Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag ».
DN170614 - Utdaterte opplysninger ¶ Riksrevisjonens svar betyr at Stortinget diskuterte saken på bakgrunn av utdaterte opplysninger og ut fra helt andre forutsetninger om hva prosjektet kom til å koste, slår nestleder Michael Tetzschner ( H ) i kontroll- og konstitusjonskomiteen fast.
DA170614 Kontrollkomiteen så seg sist torsdag nødt til å be om Riksrevisjonens kommentarer da presidentskapet i et brev bestred hovedfunnene i rapporten " på alle vesentlige områder ", slik komitéleder Martin Kolberg ( Ap ) uttrykte det.
DA170614 Blant Riksrevisjonens hovedfunn er at " Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag ".
DA170614 - Utdaterte opplysninger ¶ Riksrevisjonens svar betyr at Stortinget diskuterte saken på bakgrunn av utdaterte opplysninger og ut fra helt andre forutsetninger om hva prosjektet kom til å koste, slår nestleder Michael Tetzschner ( H ) i kontroll- og konstitusjonskomiteen fast.
DN170613 | Lukket stortingsmøte om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring ¶
DN170613 Stortinget må samles til et lukket møte om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring, fordi kontrollkomiteen har vedtatt en gradert innstilling i saken.
DA170613 | Lukket stortingsmøte om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring ¶
DA170613 Takket være KrF unngikk regjeringen at Riksrevisjonens sammendrag av den hemmeligholdte rapporten ble avgradert av Stortinget.
DA170613 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vedtok tirsdag en hemmelig innstilling i saken om Riksrevisjonens mye omtalte beredskapsrapport.
DA170613 Raja minner om at regjeringen nå må følge opp Riksrevisjonens anbefalinger og komme tilbake til Stortinget og redegjøre for hvordan arbeidet går.
DA170613 Riksrevisjonens rapport retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygg, såkalt objektsikring.
DA170613 Kontrollkomiteen har imidlertid besluttet å skyve Riksrevisjonens kritikk av manglende åpenhet i den offentlige forvaltningen til over sommeren.
DA170613 Justisdepartementet får krass kritikk i Riksrevisjonens rapport.
DA170613 Det skal også Riksrevisjonens mye omtalte rapport om manglende objektsikring.
BT170613 Takket være KrF unngikk regjeringen at Riksrevisjonens sammendrag av den hemmeligholdte rapporten ble avgradert av Stortinget.
BT170613 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vedtok tirsdag en hemmelig innstilling i saken om Riksrevisjonens mye omtalte beredskapsrapport.
BT170613 Raja minner om at regjeringen nå må følge opp Riksrevisjonens anbefalinger og komme tilbake til Stortinget og redegjøre for hvordan arbeidet går.
BT170613 Riksrevisjonens rapport retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygg, såkalt objektsikring.
AP170613 Takket være KrF unngikk regjeringen at Riksrevisjonens sammendrag av den hemmeligholdte rapporten ble avgradert av Stortinget.
AP170613 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vedtok tirsdag en hemmelig innstilling i saken om Riksrevisjonens mye omtalte beredskapsrapport.
AP170613 Raja minner om at regjeringen nå må følge opp Riksrevisjonens anbefalinger og komme tilbake til Stortinget og redegjøre for hvordan arbeidet går.
AP170613 Riksrevisjonens rapport retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygg, såkalt objektsikring.
AA170613 Kontrollkomiteen har imidlertid besluttet å skyve Riksrevisjonens kritikk av manglende åpenhet i den offentlige forvaltningen til over sommeren.
AA170613 Justisdepartementet får krass kritikk i Riksrevisjonens rapport. ( ©NTB ) ¶
AA170613 Det skal også Riksrevisjonens mye omtalte rapport om manglende objektsikring.
AP170611 « Presidentskapet tar Riksrevisjonens rapport på alvor.
VG170609 « Etter Riksrevisjonens vurdering inneholder ikke brevet påstander eller informasjon som ikke er belyst rapporten », skriver Riksrevisjonen.
VG170609 Det tjener ikke Stortinget som organ at direktøren undergraver riksrevisjonens autoritet og rolle, mener Raja.
VG170608 Les Riksrevisjonens rapport her.
VG170608 Jens Frølich Holte, statssekretær i Samferdselsdepartementet, mener jernbanereformen vil sørge for at mye av Riksrevisjonens kritikk forstummer.
VG170608 Han mener at Riksrevisjonens rapport er noe unyansert siden den ikke har gått inn på forbedringer som bygging av lengre plattformer og nye, mer komfortable tog.
VG170608 - Det er en del ting i Riksrevisjonens rapport som vi i hovedsak kan være enige i.
DN170608 I stedet har antallet bilreiser økt mer enn tallet på togreiser, viser Riksrevisjonens rapport.
DN170608 Riksrevisjonens klare anbefaling til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) er å sørge for et forbedret togtilbud gjennom bedre ruteplanlegging i takt med investeringene.
DB170608 I stedet har antallet bilreiser økt mer enn tallet på togreiser, viser Riksrevisjonens rapport. ( ©NTB ) ¶
DA170608 I stedet har antallet bilreiser økt mer enn tallet på togreiser, viser Riksrevisjonens rapport.
DA170608 Riksrevisjonens klare anbefaling til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) er å sørge for et forbedret togtilbud gjennom bedre ruteplanlegging i takt med investeringene.
AP170608 Rapporten om investeringer i jernbane er langt mildere enn Riksrevisjonens rapport fra 2015 om effekten av vedlikehold på jernbanen, som ifølge revisjonen var langt lavere enn det jernbanen selv har lovet.
AP170608 I sitt svar til Riksrevisjonens skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at han i hovedsak er enig i den negative og positive kritkken.
AP170608 Slik kan man oppsummere Riksrevisjonens første evaluering av forvaltningens praktisering av offentlighetsloven.
AA170608 I stedet har antallet bilreiser økt mer enn tallet på togreiser, viser Riksrevisjonens rapport.
AA170608 Riksrevisjonens klare anbefaling til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) er å sørge for et forbedret togtilbud gjennom bedre ruteplanlegging i takt med investeringene. ( ©NTB ) ¶
AP170607 Multiconsult avslo Riksrevisjonens tilbud om å komme med kommentarer eller innspill, men de ga Riksrevisjonen tilgang til svaret de har sendt Stortinget.
AP170607 - Hva synes deres om Riksrevisjonens rapport ?
AP170607 - Gjelder det også Riksrevisjonens neste punkt, nemlig « Mangelfulle utredninger ligger til grunn for kostbare valg » ?
AP170607 Multiconsult avslo Riksrevisjonens tilbud om å komme med kommentarer eller innspill, men de ga Riksrevisjonen tilgang til svaret de har sendt Stortinget.
AP170607 - Hva synes deres om Riksrevisjonens rapport ?
AP170607 - Gjelder det også Riksrevisjonens neste punkt, nemlig « Mangelfulle utredninger ligger til grunn for kostbare valg » ?
AP170607 FOTO : Terje Bendiksby / NTB scanpix ¶ Riksrevisjonens funksjon gjør at organet sjelden er populær i embetsverket.
VG170606 Verken Thommessen eller Stortingets direktør Ida Børresen har vurdert å gå av som følge av Riksrevisjonens kritiske rapport, sier de.
VG170606 Tirsdag morgen ble rapporten formelt overlevert presidentskapet av Riksrevisjonens nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som deretter møtte Kontrollkomiteen for å redegjøre.
VG170606 Etter Riksrevisjonens mening burde Stortinget ha sett at prosjektet tidlig beveget seg opp mot 750 millioner kroner.
VG170606 - Riksrevisjonen ser det som problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, til planlegging og gjennomføring av et så stort og komplisert prosjekt, skriver Riksrevisjonens nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i rapporten.
VG170606 - Førsteinntrykket av rapporten er at den er grundig og dessverre meget alvorlig, sier Michael Tetzschner ( H ), som er medlem av Kontrollkomiteen som nå skal behandle Riksrevisjonens rapport.
VG170606 Dag Terje Andersen skriver i en tekstmelding til VG at han ikke har lest hele Riksrevisjonens rapport, og at han derfor foreløpig ikke ønsker å gi noen kommentar. 66 prosent er Multiconsults « skyld » ¶
VG170606 Både stortingspresident Olemic Thommessen og Ida Børresen, Stortingets direktør, avviser å vurdere sine stillinger etter kritikken i Riksrevisjonens rapport om regelbrudd i håndteringen av byggeprosjektet som ble flere ganger dyrere enn opprinnelig forutsatt i 2013.
VG170606 - Har du vurdert å trekke deg etter Riksrevisjonens kritikk ?
DN170606 Foto : Gunnar Blöndal ¶ Riksrevisjonens rapport om det mye omtalte byggeprosjektet ble oversendt Stortinget og lagt fram tirsdag.
DN170606 Dette er noen av Riksrevisjonens hovedkonklusjoner : ¶
DN170606 Riksrevisjonens gjennomgang konkluderer med at det var " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
DB170606 Du kan vinne utrolige 55 millioner på nye Vikinglotto ¶ fra norsk tipping ¶ Riksrevisjonens rapport om det mye omtalte byggeprosjektet ble oversendt Stortinget og lagt fram tirsdag.
DB170606 Dette er noen av Riksrevisjonens hovedkonklusjoner : ¶
DB170606 Riksrevisjonens gjennomgang konkluderer med at det var " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
AP170606 | Ni hovedfunn i Riksrevisjonens gransking av Stortingets byggeprosjekt ¶
AP170606 Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) har tidligere uttalt at han er glad for Riksrevisjonens gransking av byggesprekken, men at han var uenig i hovedkritikken fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.
AP170606 Stortingets presidentskap skriver i en pressemelding - før Riksrevisjonen presenterer sin rapport - at den tar Riksrevisjonens kritikk på alvor, men : ¶
AP170606 Dette er en av hovedkonklusjonen i Riksrevisjonens kritikk av Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26.
AP170606 - Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier nestleder i riksrevisorkollegiet, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, ifølge Riksrevisjonens pressemelding.
AP170606 - Betydelige svakheter ¶ - Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt avdekker betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.
AP170606 Riksrevisjonens hovedkonklusjoner punkt for punkt : ¶
AP170606 | Ni hovedfunn i Riksrevisjonens gransking av Stortingets byggeprosjekt ¶
AP170606 Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) har tidligere uttalt at han er glad for Riksrevisjonens gransking av byggesprekken, men at han var uenig i hovedkritikken fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.
AP170606 Stortingets presidentskap skriver i en pressemelding - før Riksrevisjonen presenterer sin rapport - at den tar Riksrevisjonens kritikk på alvor, men : ¶
AP170606 Dette er en av hovedkonklusjonen i Riksrevisjonens kritikk av Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26.
AP170606 - Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier nestleder i riksrevisorkollegiet, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, ifølge Riksrevisjonens pressemelding.
AP170606 - Betydelige svakheter ¶ - Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt avdekker betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.
AP170606 Riksrevisjonens hovedkonklusjoner punkt for punkt : ¶
AP170606 | Ni hovedfunn i Riksrevisjonens gransking av Stortingets byggeprosjekt ¶
AP170606 Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) har tidligere uttalt at han er glad for Riksrevisjonens gransking av byggesprekken, men at han var uenig i hovedkritikken fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.
AP170606 Stortingets presidentskap skriver i en pressemelding - før Riksrevisjonen presenterer sin rapport - at den tar Riksrevisjonens kritikk på alvor, men : ¶
AP170606 Dette er en av hovedkonklusjonen i Riksrevisjonens kritikk av Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26.
AP170606 - Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier nestleder i riksrevisorkollegiet, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, ifølge Riksrevisjonens pressemelding.
AP170606 - Betydelige svakheter ¶ - Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt avdekker betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.
AP170606 Riksrevisjonens hovedkonklusjoner punkt for punkt : ¶
AA170606 Selv om Thommessen tar kritikken på alvor, mener han Riksrevisjonens rapport etterlater spørsmål.
AA170606 Riksrevisjonens rapport ble oversendt Stortinget tirsdag og legges fram senere samme dag.
AA170606 Dette er noen av Riksrevisjonens hovedkonklusjoner : ¶
AA170606 Riksrevisjonens rapport om det mye omtalte byggeprosjektet ble oversendt Stortinget og lagt fram tirsdag.
AA170606 Riksrevisjonens gjennomgang konkluderer med at det var " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
VG170602 Utsatt ¶ Riksrevisjonens rapporten skulle opprinnelig leveres onsdag denne uken, men ble utsatt til over pinse.
VG170602 Jeg kommer ikke inn i arbeidet og behandler saken før kollegiet får overlevert dokumentene fra Riksrevisjonens fagfolk.
SA170601 Som bakteppe til reduksjonen av HV-styrken ligger dessuten Riksrevisjonens kritikk mot regjeringen om at verken Forsvaret eller politiet har vært i stand til å sikre kritiske objekter godt nok mot terror eller andre kriser.
NL170601 Det er viktig for meg å understreke at regjeringen tar Riksrevisjonens funn på største alvor.
FV170601 Som bakteppe til reduksjonen av HV-styrken ligger dessuten Riksrevisjonens kritikk mot regjeringen om at verken Forsvaret eller politiet har vært i stand til å sikre kritiske objekter godt nok mot terror eller andre kriser.
VG170531 Reduksjonen i HV-styrken griper også inn i den høyprofilerte behandlingen av Riksrevisjonens harde kritikk mot regjeringen om at verken Forsvaret eller politiet har vært i stand til å sikre kritiske objekter godt nok mot terror eller i en annen krise.
VG170531 Det var også en vekker for å se hvor vi hadde vært for dårlige i tempoet, sa Solberg om Riksrevisjonens kritiske rapport.
SA170531 Som bakteppe til reduksjonen av HV-styrken ligger dessuten Riksrevisjonens kritikk mot regjeringen om at verken Forsvaret eller politiet har vært i stand til å sikre kritiske objekter godt nok mot terror eller andre kriser.
AA170531 Som bakteppe til reduksjonen av HV-styrken ligger dessuten Riksrevisjonens kritikk mot regjeringen om at verken Forsvaret eller politiet har vært i stand til å sikre kritiske objekter godt nok mot terror eller andre kriser.
VG170530 Presseorganisasjonene er skuffet over resultatene, men ikke overrasket over Riksrevisjonens kritiske rapport : ¶
VG170530 Hun vil ha sanksjoner for grove brudd på offentlighetsloven, men Per-Kristian Foss mener det får være opp til Stortinget å vurdere dette når de nå skal behandle Riksrevisjonens rapport.
DB170530 Da Riksrevisjonens eksperter sjekket avslag på dokumentinnsyn i sju departementer, viste det seg at mer enn hvert tredje avslag manglet rettslig holdbart grunnlag.
DA170530 Bakteppet er Riksrevisjonens rapport fra 2015 om svakhetene ved terrorsikringen i Norge.
DA170530 Bakteppet er Riksrevisjonens rapport fra 2015 om svakhetene ved terrorsikringen i Norge.
BT170530 Da Riksrevisjonens eksperter sjekket avslag på dokumentinnsyn i sju departementer, viste det seg at mer enn hvert tredje avslag manglet rettslig holdbart grunnlag.
AP170530 Vi ønsker å presisere at denne tittelen er basert på Aftenpostens tolkning av kildematerialet, og begrepet er ikke brukt i Riksrevisjonens rapport.
AP170530 Det er ikke dokumentert i Riksrevisjonens rapport at UD med forsett har opprettet organiserte, skjulte arkiver i de to sakene som er omtalt i artikkelen.
AP170530 - Dette er påstander som får stå for Riksrevisjonens regning og som de heller ikke har funnet dokumentasjon for i den rapporten de har publisert, sier han.
AP170530 mai om Riksrevisjonens fremleggelse av en rapport som vurderer arkivering og innsyn i forvaltningen.
AP170530 - Dette er påstander som får stå for Riksrevisjonens regning og som de heller ikke har funnet dokumentasjon for i den rapporten de har publisert, sier han.
VG170529 Vi kommer til å legge Riksrevisjonens alvorlige kritikk til grunn når vi nå skal behandle dette, sier Grøvan.
VG170529 Stortinget forbereder seg på sitt første hemmelige stortingsmøte i plenum på 25 år, for å behandle Riksrevisjonens rapport om objektsikring.
VG170529 Krangelen mellom regjeringen og Stortinget har handlet om å nedgradere rapporten slik at alle kunne få lese Riksrevisjonens rapport, men det nektet forsvarsministeren.
VG170529 I et offentliggjort sammendrag slo Riksrevisjonen fast at politiet og Forsvaret ikke samarbeider godt nok, vurderte saken som « svært alvorlig », som er Riksrevisjonens kraftuttrykk for elendig embetsførsel fra de to berørte etatene.
VG170529 Disse nye opplysningene øker sjansen for at Stortinget må ta diskusjonen om Riksrevisjonens rapport bak lukkede dører, når E-tjenesten slår fast at opplysningene i rapporten kan skade rikets sikkerhet.
VG170529 riksrevisjonens rapport ble bekreftet, sier Kolberg til VG like etter høringen.
VG170529 Riksrevisjonens rapport ble bekreftet, sier Martin Kolberg ( Ap ) til VG.
SA170529 Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal tirsdag drøfte om Riksrevisjonens terrorrapport skal behandles delvis åpent i Stortinget.
DN170529 Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal tirsdag drøfte om Riksrevisjonens terrorrapport skal behandles delvis åpent i Stortinget.
DN170529 Ifølge Riksrevisjonens rapport fra 2015, er verken Forsvaret eller politiet, sammen eller hver for seg, i stand til tilstrekkelig å beskytte kritisk infrastruktur, som vann- og strømforsyning eller viktige bygninger, ved terrorangrep og sabotasje.
DN170529 De viser begge to til at det er gjort betydelige forbedringer siden Riksrevisjonens rapport, som blant annet konkluderte med at samarbeidet mellom Forsvaret og politiet ikke var godt nok.
DN170529 - Det er ingenting i denne lukkede høringen som viser til at Riksrevisjonens rapport var feil.
DN170529 Venstres Abid Raja mener innholdet i Riksrevisjonens rapport ikke er til å leve med og krever klare svar om beredskapssvikten.
DN170529 Det har allerede vært avholdt en åpen høring i saken, men kontroll- og konstitusjonskomiteen vedtok i slutten av april å gjennomføre en lukket høring ettersom deler av Riksrevisjonens rapport fra 2015 om svakhetene ved terrorsikringen i Norge er hemmeligstemplet.
DB170529 Stortinget har ennå til behandling Riksrevisjonens rapport om objektsikring der det framsettes krass kritikk mot regjeringens, forsvarets og politiets arbeid for å sikre viktige bygninger og installasjoner.
DB170529 Det gjorde ikke saken bedre at regjeringen både forsøkte å hemmeligholde, og skrive om, en ugradert versjon av Riksrevisjonens rapport.
DA170529 Martin Kolberg ( Ap ) mener det er viktig at Riksrevisjonens terrorrapport blir belyst i offentligheten, og at det kan gå mot delvis åpen behandling i Stortinget.
AP170529 Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal tirsdag drøfte om Riksrevisjonens terrorrapport skal behandles delvis åpent i Stortinget.
AP170529 Ifølge Riksrevisjonens rapport fra 2015, er verken Forsvaret eller politiet, sammen eller hver for seg, i stand til tilstrekkelig å beskytte kritisk infrastruktur, som vann- og strømforsyning eller viktige bygninger, ved terrorangrep og sabotasje.
AP170529 De viser begge to til at det er gjort betydelige forbedringer siden Riksrevisjonens rapport, som blant annet konkluderte med at samarbeidet mellom Forsvaret og politiet ikke var godt nok.
AP170529 - Det er ingenting i denne lukkede høringen som viser til at Riksrevisjonens rapport var feil.
AA170529 Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal tirsdag drøfte om Riksrevisjonens terrorrapport skal behandles delvis åpent i Stortinget.
AA170529 Ifølge Riksrevisjonens rapport fra 2015, er verken Forsvaret eller politiet, sammen eller hver for seg, i stand til tilstrekkelig å beskytte kritisk infrastruktur, som vann- og strømforsyning eller viktige bygninger, ved terrorangrep og sabotasje.
AA170529 De viser begge to til at det er gjort betydelige forbedringer siden Riksrevisjonens rapport, som blant annet konkluderte med at samarbeidet mellom Forsvaret og politiet ikke var godt nok.
AA170529 - Det er ingenting i denne lukkede høringen som viser til at Riksrevisjonens rapport var feil.
DN170528 | Her er det hemmelige dokumentet med Riksrevisjonens kritikk ¶
DN170528 Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring for budsjettåret 2015.
DN170526 Mood trekker frem Riksrevisjonens rapport om objektsikring og de varslede kuttene i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) som to eksempler på at regjeringens beredskapsarbeid har sviktet.
DA170526 Mood trekker fram Riksrevisjonens rapport om objektsikring og de varslede kuttene i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) som to eksempler på at regjeringens beredskapsarbeid har sviktet.
AA170511 | Objektsikring styrkes med 25 millioner kroner ¶ Riksrevisjonens kritikk av svak objektsikring møtes av regjeringen med 25 millioner kroner.
SA170510 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) måtte nok en gang svare på spørsmål om hemmeligholdet av Riksrevisjonens terrorkritikk i Stortinget.
DN170510 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) måtte onsdag i spørretimen svare for det opposisjonen mener er et uforståelig hemmelighold av Riksrevisjonens sammendrag om manglende objektsikring.
DB170505 Det er likevel saksbehandlingskapasiteten som av fylkesmannsembetet beskrives som den viktigste utfordringen i Riksrevisjonens gjennomgang.
AP170505 Hun mener Riksrevisjonens funn, slik Aftenposten har gjengitt dem, er nok et eksempel på motvilje mot innsyn i forvaltningen.
AP170505 Faksimile fra utkast til Riksrevisjonens rapport om arkivering og innsyn i forvaltningen ¶
AP170505 FOTO : Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix og skjermdump fra Riksrevisjonens rapport ¶
DB170504 I lys av Riksrevisjonens funn, framstår det som om Høyre har brukt terroren mot Arbeiderpartiet kynisk i valgkampen uten å ha gjennomføringskraft eller ansvarsfølelse til å levere på sine løfter.
DB170504 Enda verre : Regjeringen har forsøkt å omskrive Riksrevisjonens konklusjoner for å framstille det som om det er byråkratiet, ikke den politiske ledelsen, som har feilet.
VG170503 I 2015 avdekket Riksrevisjonens gjennomgang av Justisdepartementet store feil og mangler ved vår samfunnssikkerhet og beredskap.
VG170503 Foto : Frode Hansen, VG ¶ Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap har avdekket nye mangler og regelbrudd.
DA170503 Verken Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet har fulgt regelverket for salg av forsvarsmateriell, kommer det fram i Riksrevisjonens gransking av det omdiskuterte salget av F-5 jagerfly.
DA170503 - Gjort tiltak ¶ Riksrevisjonens kritikk overrasker ikke, sier Forsvarsdepartementet i en uttalelse til NTB.
DA170503 - Fra vår side har vi innført et nytt digitalt system ( E-lisens ) i mai 2015, som styrket sporbarheten i eksportkontrollsakene, og har med dette ivaretatt Riksrevisjonens merknad om journal knyttet til eksportkontrollarkivet, sier Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i UD, til NTB.
SA170502 Riksrevisjonens rapport om Forsvarets salg av F-5-jagerfly ble overlevert Stortinget tirsdag.
DN170502 Program : · Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly · Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap · Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak ¶ ¶
DN170502 Program : · Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly · Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap · Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak ¶ ¶
DN170502 Program : · Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly · Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap · Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak ¶ ¶
DB170502 Fra vår side har vi innført et nytt digitalt system ( E-lisens ) i mai 2015, som styrket sporbarheten i eksportkontrollsakene, og har med dette ivaretatt Riksrevisjonens merknad om journal knyttet til eksportkontrollarkivet, skriver kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i en epost til Dagbladet.
DB170502 - Vi tar riksrevisjonens funn til etterretning.
DB170502 - Vi tar Riksrevisjonens kritikk til etterretning.
DA170502 Politisk oppvask ¶ Riksrevisjonens rapporter om beredskapsarbeidet i tiden etter 22. juli-angrepene har ført til omfattende politiske runder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
DA170502 Også Riksrevisjonens rapport om arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap våren 2015, som tirsdagens rapport følger opp, fikk et politisk etterspill.
DA170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011.
DA170502 Fra vår side har vi innført et nytt digitalt system ( E-lisens ) i mai 2015, som styrket sporbarheten i eksportkontrollsakene, og har med dette ivaretatt Riksrevisjonens merknad om journal knyttet til eksportkontrollarkivet, sier Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, til NTB.
DA170502 - Vi tar Riksrevisjonens kritikk til etterretning.
DA170502 Tema for høringen blir riksrevisjonens rapport som kritiserer mangelfull sikring av viktige offentlige bygg og regjeringens forsøk på å holde kritikken hemmelig.
DA170502 Regjeringspartiene Høyre og Frp samt KrF hindret flertall i Stortinget for å tvinge regjeringen til å avgradere Riksrevisjonens sammendrag av den kritiske rapporten.
BT170502 Tolv av flyene er ifølge Riksrevisjonens rapport, som offentliggjøres tirsdag formiddag, gitt bort til skoler og et museum.
BT170502 Statsråden er likevel enig i at Forsvarets oppfølging av arbeidet med avhending av militært materiell ikke har vært god nok, og at sporbarheten har vært svak, står det i Riksrevisjonens rapport.
AP170502 Tolv av flyene er ifølge Riksrevisjonens rapport, som offentliggjøres tirsdag formiddag, gitt bort til skoler og et museum.
AP170502 Statsråden er likevel enig i at Forsvarets oppfølging av arbeidet med avhending av militært materiell ikke har vært god nok, og at sporbarheten har vært svak, står det i Riksrevisjonens rapport.
AP170502 Politisk oppvask ¶ Riksrevisjonens rapporter om beredskapsarbeidet i tiden etter 22. juli-angrepene har ført til omfattende politiske runder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
AP170502 Også Riksrevisjonens rapport om arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap våren 2015, som tirsdagens rapport følger opp, fikk et politisk etterspill.
AP170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011.
AP170502 Tirsdag møtes Stortingets kontrollkomité under Martin Kolbergs ledelse for enda en gang å diskutere hva man skal gjøre med Riksrevisjonens rapport om såkalt « objektsikring ».
AA170502 Også Riksrevisjonens rapport om arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap våren 2015, som tirsdagens rapport følger opp, fikk et politisk etterspill.
AA170502 Riksrevisjonens rapporter om beredskapsarbeidet i tiden etter 22. juli-angrepene har ført til omfattende politiske runder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
AA170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011. ( ©NTB ) ¶
AA170502 Fra vår side har vi innført et nytt digitalt system ( E-lisens ) i mai 2015, som styrket sporbarheten i eksportkontrollsakene, og har med dette ivaretatt Riksrevisjonens merknad om journal knyttet til eksportkontrollarkivet, sier Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, til NTB.
AA170502 - Vi tar Riksrevisjonens kritikk til etterretning.
DB170429 « Det er ikke rikets sikkerhet Forsvarsdepartementet ønsket å beskytte, men Forsvaret og departementet mot Riksrevisjonens kritikk ved å sminke ord og uttrykk.
DB170429 Hun karakteriserer forsøkene på å endre Riksrevisjonens rapport som en arbeidsprosess på saksbehandlernivå.
DB170429 Det gjør ikke saken bedre - faktisk mye verre - at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) i et brev til Stortinget sier forslaget til endringer i Riksrevisjonens kritikk ikke var forankret hos « avdelings- eller departementsledelsen ».
DB170429 Det er det som har skjedd med regjeringens hemmeligstempling av Riksrevisjonens meget alvorlige rapport om norsk beredskap.
DN170428 KrF var partiet som i første omgang har hindret Stortinget i vedta nedgradering Riksrevisjonens granskning av regjeringen.
DN170427 Ifølge forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) var forslaget til endringer i Riksrevisjonens kritikk ikke forankret hos henne.
DN170427 Det var på ingen måte noe ferdig dokument fra departementet eller Riksrevisjonens side, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
DB170427 Det er nok å vise til Riksrevisjonens svært alvorlige avsløringer, sier Støre.
DN170426 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har ansvaret for hemmeligholdet av Riksrevisjonens sammendrag og forslaget til en ugradert versjon som ifølge Riksrevisjonen ville skjule alvoret i saken.
DN170426 Forsvarsdepartementet krevde at Riksrevisjonens måtte endre formuleringene dersom dokumentet skulle offentliggjøres.
DN170426 Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide ville endre innholdet i Riksrevisjonens sammendrag av kritikken av Forsvarsdepartementet Foto : Ida von Hanno Bast ¶
DN170425 Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han ikke forstår hvorfor Riksrevisjonens kritikk av regjeringen skal holdes hemmelig.
DB170424 Selv om Riksrevisjonens rapport til Stortinget var strippet for detaljer som kunne ha betydning for rikets sikkerhet, valgte forsvarsdepartementet likevel å gradere den.
DB170424 Likevel forblir det påfallende at det ikke er påvist noe i Riksrevisjonens rapport som kan være skadelig for landets sikkerhet og beredskap.
DB170424 Hemmeligstemplingen av Riksrevisjonens rapport hadde som formål å beskytte eget omdømme mot negativ omtale og oppmerksomhet.
DN170421 Rapporten er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av regjeringens manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DN170421 - Jeg mener at DN gjorde den offentlige debatten en stor tjeneste ved å publisere Riksrevisjonens sammendrag.
AA170421 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) har tidligere avvist at det lå politiske motiver bak beslutningen om å unnta Riksrevisjonens beredskapsrapport fra offentlighet.
DN170419 Høring ¶ Riksrevisjonens rapport konkluderer med at politiet og Forsvaret ikke vil være i stand til å gi viktige objekter ( bygninger ) god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon.
DN170419 Her er det hemmelige dokumentet med Riksrevisjonens kritikk ¶
DB170419 Spillet om offentliggjøring av Riksrevisjonens beredskapsrapport er dermed kommet til veis ende.
DB170419 Likevel skal Riksrevisjonens rapport få beholde sitt stempel som konfidensiell og unntatt offentlighet.
DB170419 Da Dagens Næringsliv noen dager seinere offentliggjorde Riksrevisjonens rapport, falt skjelettene ut av skapet.
DB170419 Riksrevisjonens rapport konkluderte med at verken politiet eller Forsvaret « sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det ».
AP170405 Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, opplyser at versjonen Aftenposten har fått tilgang til, vil bli vesentlig endret etter tilbakemeldinger fra departementene og at det derfor blir feil å presentere den som Riksrevisjonens rapport.
AP170405 Ifølge Riksrevisjonens utkast ¶ fantes det fra januar 2012 til 15. juni 2016 12 utgående dokumenter med Gavi, enkeltpersoner ansatt i Gavi eller styrerepresentanter som adressat.
AP170405 - Rapporten Aftenposten viser til, er Riksrevisjonens førsteutkast som er blitt sendt ut for innspill og faktasjekk.
AP170405 Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, opplyser at versjonen Aftenposten har fått tilgang til, vil bli vesentlig endret etter tilbakemeldinger fra departementene og at det derfor blir feil å presentere den som Riksrevisjonens rapport.
AP170405 Ifølge Riksrevisjonens utkast ¶ fantes det fra januar 2012 til 15. juni 2016 12 utgående dokumenter med Gavi, enkeltpersoner ansatt i Gavi eller styrerepresentanter som adressat.
AP170405 - Rapporten Aftenposten viser til, er Riksrevisjonens førsteutkast som er blitt sendt ut for innspill og faktasjekk.
AP170405 Fra departementets kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund får vi til svar at politisk ledelse hos dem avventer Riksrevisjonens rapport, og at de ikke vil uttale seg om dette før den foreligger.
AP170404 Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, opplyser at versjonen Aftenposten har fått tilgang til, vil bli vesentlig endret etter tilbakemeldinger fra departementene og at det derfor blir feil å presentere den som Riksrevisjonens rapport.
DB170402 juli- rapporten, og er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DB170331 Et flertall i kontrollkomiteen vil at Stortinget skal avgradere Riksrevisjonens rapport om tilstanden i norsk beredskap.
DB170331 Det som taler tydeligst for en offentliggjøring er innholdet i Riksrevisjonens rapport.
DB170331 Der fastslås dette : « Etter Riksrevisjonens mening er det sannsynlighet for at verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det ».
DA170331 mars 2017 som handlet om Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og forsvarets objektsikring.
DN170330 KrF-leder Knut Arild Hareide trenger mer tid før partiet bestemmer seg for om det skal kreve Riksrevisjonens rapport avgradert.
DN170329 KrF-leder Knut Arild Hareide trenger mer tid før partiet bestemmer seg for om det skal kreve Riksrevisjonens rapport avgradert.
DN170329 Partiet vil bruke mer tid på beslutningen om de skal trosse Erna Solbergs hemmelighold av Riksrevisjonens kritikk.
DN170329 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget samlet seg tirsdag med Martin Kolberg i spissen for å sikre at Riksrevisjonens rapport blir formelt avgradert etter at DN før helgen publiserte den.
AA170329 KrF har ikke avgjort om de vil støtte kravet om en offentliggjøring av Riksrevisjonens rapport om terrorsikring.
VG170328 En uke etter at Stortinget hadde åpen høring om Riksrevisjonens rapport om kritiske mangler ved politiets og Forsvarets evne til å sikre skjermingsverdige nøkkelobjekter, i 2015, legger NSM onsdag fram en ny rapport.
VG170328 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har sendt et brev til Stortingets presidentskap der de ber Stortinget overprøve regjeringen i spørsmålet om offentliggjøringen av Riksrevisjonens rapport om terrorsikring.
SA170328 Direktør Kjetil Nilsen ( i midten ) i Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) i høringen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen forrige mandag om Riksrevisjonens rapport om politiets og Forsvarets objektsikring.
DN170328 Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget samlet seg tirsdag med Martin Kolberg i spissen for å sikre at Riksrevisjonens rapport blir formelt avgradert etter at DN før helgen publiserte den.
DB170328 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) har avvist at det lå politiske motiver bak beslutningen om å unnta fra offentlighet Riksrevisjonens beredskapsrapport.
AP170327 Derfor gjorde Dagens Næringsliv den offentlige debatten en stor tjeneste da avisen offentliggjorde Riksrevisjonens sammendrag av kritikken mot Solberg-regjeringen for manglende oppfølging av Gjørv-kommisjonens rapport.
AA170327 Og ikke bare forsøkte departementet ganske uhørt å endre på Riksrevisjonens rapport før den ble publisert.
AA170327 Riksrevisjonens tålmodighet med svak politisk oppfølging og en sendrektig statsforvaltning synes oppbrukt.
DB170326 Etter terrorangrepet i London denne uken skrev statssekretær Fabian Stang ( H ) en Twitter-melding der han var svært kritisk til Dagens Næringsliv-saken som røpte detaljer fra Riksrevisjonens hemmelige rapport om norsk beredskap.
DA170326 Etter terrorangrepet i London denne uken skrev statssekretær Fabian Stang ( H ) en Twitter-melding der han var svært kritisk til Dagens Næringsliv-saken som røpte detaljer fra Riksrevisjonens hemmelige rapport om norsk beredskap.
DA170325 Siden da har regjeringen, mot Riksrevisjonens ønske, kjempet for å holde rapporten hemmelig.
DA170325 I går publiserte Dagens Næringsliv Riksrevisjonens konklusjon i sin helhet.
AA170325 Hun viser til Riksrevisjonens rapport om beredskap, der det går fram at politiet og Forsvaret ikke er i stand til sikre viktige offentlige bygninger og viktige installasjoner på forsvarlig vis.
VG170324 PÅ TWITTER : Statssekretær i Justisdepartementet, Fabian Stang, la torsdag kveld ut en twitter-melding der han sier hva han mener om at DN har fått tilgang til Riksrevisjonens mye omtalte rapport om samfunnssikkerhet.
DN170324 « Det er svakheter ved Forsvarsdepartementets og Forsvarets prosesser ved utpeking av sivile nøkkelobjekter », står det blant annet i Riksrevisjonens rapport.
DN170324 Torsdag kveld offentliggjorde DN innholdet i en rapport fra Riksrevisjonens som avdekker Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DN170324 Befalets Fellesorganisasjon er glad for at Riksrevisjonens kritikk av situasjonen i Forsvaret blir kjent.
DN170324 - Jeg deler ikke Riksrevisjonens vurdering av at Forsvaret ikke er i stand til å sørge for skikkelig objektsikring, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
DN170324 | Her er det hemmelige dokumentet med Riksrevisjonens kritikk ¶
DN170324 Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring for budsjettåret 2015.
DN170324 Torsdag kveld offentliggjorde DN innholdet i en rapport fra Riksrevisjonens som avdekker Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DN170324 Leder i Politijuristene, Sverre Joachim Bromander, synes Riksrevisjonens avdekking av Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre vitale mål i Norge mot terror er urovekkende.
AP170324 Da Dagens Næringsliv røpte detaljer fra Riksrevisjonens hemmelige rapport om norsk beredskap torsdag, valgte Stang å kommentere saken slik på Twitter : ¶
AP170324 Alvoret understrekes av det sammendraget av Riksrevisjonens rapport som Regjeringen har ønsket å hemmeligholde, men som Dagens Næringsliv har fått tilgang til.
AA170324 Da Dagens Næringsliv røpte detaljer fra Riksrevisjonens hemmelige rapport om norsk beredskap torsdag, valgte Stang å kommentere saken slik på Twitter : ¶
VG170323 | Hemmelig rapport lekket : Store svakheter i sikkerheten ¶ Riksrevisjonens kritiske rapport har vært holdt hemmelig av regjeringen.
VG170323 LUKKEDE DØRER : Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandlet Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring.
VG170323 I et ugradert sammendrag, som tidligere var kjent, kom det frem at Riksrevisjonens konklusjon var knusende for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og eks-justisminister Anders Anundsen ( Frp ) : ¶
DN170323 DN offentliggjorde også innhold i korrespondanse mellom Forsvarsdepartementet og Riksrevisjonen som inneholdt forklaringene fra regjeringen om hvorfor det var viktig å fortsatt hemmeligstemple sammendraget fra Riksrevisjonen - i strid med Riksrevisjonens ønske.
DN170323 Statsministeren sier til Dagens Næringsliv at regjeringen har tatt på alvor og tatt tak i de mangler som Riksrevisjonens rapport påpeker for 2015.
DN170323 DN offentliggjorde også innhold i korrespondanse mellom Forsvarsdepartementet og Riksrevisjonen som inneholdt forklaringene fra regjeringen om hvorfor det var viktig å fortsatt hemmeligstemple sammendraget fra Riksrevisjonen - i strid med Riksrevisjonens ønske.
DN170323 Under den åpne høringen denne uken uttalte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at han ikke delte Riksrevisjonens konklusjon om at Forsvaret ikke er i stand til å sørge for skikkelig objektsikring.
DN170323 Dagens Næringsliv sitter på den graderte rapporten fra Riksrevisjonen som omtaler Riksrevisjonens hovedfunn i manglende objektsikring i Norge.
DN170323 Statlige virksomheter er store kjøpere av konsulenttjenester, anslått til 12 milliarder kroner i 2015, viser Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten.
DB170323 juli- rapporten, og er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DB170323 ¶ HEMMELIG : Statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide må konfronteres med både manglende beredskap og tildekking av Riksrevisjonens rapport, skriver John O.
DB170323 Rapporten er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av forsvarets og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DB170323 Han sa seg rykende uenig med Riksrevisjonens konklusjoner og hevdet forsvaret har god sikring av sine " objekter ".
DB170323 Det er nå helt tydelig hvorfor regjeringen har hemmeligholdt Riksrevisjonens rapport om beredskapen i Norge.
DB170323 Derfor oppdaget ikke statsministeren de store manglende i landets beredskap før Riksrevisjonens rapport kom på bordet.
DB170323 Der må statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide konfronteres med både manglende beredskap og tildekking av Riksrevisjonens rapport.
DB170323 De manglene som nå er avslørt peker mot at hemmeligstemplingen av Riksrevisjonens rapport var en politisk tildekkingsmanøver.
DB170323 Bildet blir helt annerledes når uttalelsene stilles opp mot Riksrevisjonens rapport.
DB170323 Riksrevisjonens rapport var ment for offentliggjøring, men ble likevel stemplet som konfidensiell.
DA170323 » I Riksrevisjonens sluttmerknad i rapporten heter det : ¶
DA170323 juli- rapporten, og er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
BT170323 juli- rapporten, og er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
AP170323 juli- rapporten, og er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
AA170323 juli- rapporten, og er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
AA170323 Både forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og politidirektør Odd Reidar Humlegård var uenige i Riksrevisjonens konklusjoner.
VG170322 Les om Riksrevisjonens rapport : Politiet og Forsvaret samarbeider for dårlig ¶
VG170322 Men som vi sa i går, var regjeringen ikke klar over manglene før vi fikk Riksrevisjonens rapport.
AA170322 Han viser til Stortingets kontrollhøring denne uka, der tema er Riksrevisjonens rapport om svikt i arbeidet med å sikre vitale bygg og anlegg mot terror og andre trusler.
AA170322 - I gårsdagens kontrollhøring sa statsministeren at regjeringen ikke var klar over denne situasjonen før Riksrevisjonens rapport.
AA170322 Støre viser til at i Stortingets kontrollhøring om Riksrevisjonens rapport om svikt i arbeidet med å sikre vitale bygg og anlegg mot terror og andre trusler.
AA170322 - I gårsdagens kontrollhøring sa statsministeren at regjeringen ikke var klar over denne situasjonen før Riksrevisjonens rapport.
VG170321 Regjeringen var ikke klar over at det sto så dårlig til med objektsikringen, før Riksrevisjonens rapport ble kjent internt i fjor.
VG170321 Det var åpenbart at Riksrevisjonens arbeid satte fart i etatene : I mai i fjor ble politidistriktene pålagt av Politidirektoratet å forhåndsutpeke objekter, for å kunne kartlegge og utarbeide objektplaner.
DB170321 - Regjeringen var jo ikke klar over at situasjonen var sånn før vi faktisk fikk Riksrevisjonens rapport og fikk status på det.
DB170321 - De svakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens rapport, og som jeg oppfatter som alvorlige, skyldes andre forhold, som har vært grundig belyst av dem som har vært her før meg, sa Solberg i sin innledning.
DA170321 Statsminister Erna Solberg ( H ) forklarer at regjeringen ikke visste om manglende terrorsikring før Riksrevisjonens rapport, og mener det alvorlig at arbeidet ikke er kommet lenger.
DA170321 - Regjeringen var jo ikke klar over at situasjonen var sånn før vi faktisk fikk Riksrevisjonens rapport og fikk status på det.
BT170321 - Regjeringen var jo ikke klar over at situasjonen var sånn før vi faktisk fikk Riksrevisjonens rapport og fikk status på det.
AP170321 - Regjeringen var jo ikke klar over at situasjonen var sånn før vi faktisk fikk Riksrevisjonens rapport og fikk status på det.
AP170321 SVs representant i kontrollkomiteen, Bård Vegar Solhjell, mener at Riksrevisjonens kritikk av regjeringen er langt tydeligere og mer begrunnet i det graderte dokumentet enn i rapporten som er offentliggjort.
AP170321 Mandag uttalte både forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og politidirektør Odd Reidar Humlegård at de er uenige i Riksrevisjonens konklusjoner.
AP170321 Deler av Riksrevisjonens rapport er hemmeligstemplet.
AP170321 - Regjeringen var jo ikke klar over at situasjonen var sånn før vi faktisk fikk Riksrevisjonens rapport og fikk status på det.
AP170321 - Det er viktig at man ikke sitter med inntrykket at vi sitter med usikrede objekter, selv om det gjenstår mye arbeid, fremholder justisministeren, som beskriver Riksrevisjonens rapport som et " øyeblikksbilde " som ikke lenger er i samsvar med virkeligheten.
AP170321 - De kaller Riksrevisjonens rapport for et " øyeblikksbilde " og gir inntrykk av at det egentlig går helt greit, det er bare denne bitte lille tingen som ikke fungerer.
AA170321 - Regjeringen var jo ikke klar over at situasjonen var sånn før vi faktisk fikk Riksrevisjonens rapport og fikk status på det.
AA170321 På tampen av tirsdagens kontrollhøring i Stortinget ville komitéleder Martin Kolberg ( Ap ) vite hvorfor Solberg ikke har sørget for å få avgradert et sammendrag av Riksrevisjonens kritiske rapport om terrorsikring.
AA170321 Hemmeligholdet av Riksrevisjonens rapport om terrorsikring åpner for politisk spill og er ikke behagelig for regjeringen, ifølge statsminister Erna Solberg ( H ).
AA170321 - De svakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens rapport, og som jeg oppfatter som alvorlige, skyldes andre forhold, som har vært grundig belyst av dem som har vært her før meg, sa Solberg i sin innledning.
AA170321 - De kaller Riksrevisjonens rapport for et " øyeblikksbilde " og gir inntrykk av at det egentlig går helt greit, det er bare denne bitte lille tingen som ikke fungerer.
AA170321 SVs representant i kontrollkomiteen, Bård Vegar Solhjell, mener at Riksrevisjonens kritikk av regjeringen er langt tydeligere og mer begrunnet i det graderte dokumentet enn i rapporten som er offentliggjort.
AA170321 Mandag uttalte både forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og politidirektør Odd Reidar Humlegård at de er uenige i Riksrevisjonens konklusjoner.
AA170321 Deler av Riksrevisjonens rapport er hemmeligstemplet.
AA170321 - Det er viktig at man ikke sitter med inntrykket at vi sitter med usikrede objekter, selv om det gjenstår mye arbeid, framholder justisministeren, som beskriver Riksrevisjonens rapport som et " øyeblikksbilde " som ikke lenger er i samsvar med virkeligheten.
VG170320 Kontroll og konstitusjonskomiteen i Stortinget har mandag en åpen høring om Riksrevisjonens kritiske rapport om sikring av nøkkelobjekter som er vitale for at det norske samfunnet skal kunne fungere i krise.
VG170320 I Riksrevisjonens ugraderte rapport fikk Stortingets kunnskap om flere kritiske funn ; ¶
VG170320 Det mangelfulle samarbeidet omtales i Riksrevisjonens årsrapport som « svært alvorlig ».
VG170320 Men så et det slik at det skje feil, og det er Riksrevisjonens kjerneopgave å avdekke.
VG170320 Foto : Berit Roald, NTB scanpix ¶ - Riksrevisjonens rapport er på dette punkt korrekt.
VG170320 - Vi har overraskende nok fått en klar erkjennelse fra Anundsen om at Riksrevisjonens kritikk på dette punktet er korrekt.
DN170320 Der bekreftet han til dels Riksrevisjonens rapport om at bygg og andre objekter ikke er godt nok sikret for terror og andre trusler.
DA170320 Uttalelsen synes å stå grell kontrast til Riksrevisjonens konklusjon, hvor samarbeidet ifølge Arbeiderpartiets representant Jette Christensen ble beskrevet som " så dårlig at det var farlig ".
DA170320 Og selv om politiet ikke er helt i mål med planer for objektsikring - sikring av viktige bygninger og infrastruktur - er det gjort " et betydelig arbeid " siden Riksrevisjonens startet sine undersøkelser i 2015, ifølge Humlegård.
DA170320 Tidligere på dagen var både forsvarssjefen og politidirektøren rykende uenige i Riksrevisjonens påstand om manglende evne til terrorsikring.
DA170320 Den tidligere Frp-statsråden hadde da bekreftet at han mener Riksrevisjonens fremstilling er korrekt, og at oppfølgingen av instruksen om bedre terrorsikring var hans konstitusjonelle ansvar da han satt som statsråd.
DA170320 - Jeg deler ikke Riksrevisjonens vurdering av at Forsvaret ikke er i stand til å sørge for skikkelig objektsikring.
DA170320 Han var den første som ble grillet av komiteen mandag, og han bekreftet han til dels Riksrevisjonens rapport.
DA170320 - Jeg deler ikke Riksrevisjonens vurdering av at Forsvaret ikke er i stand til å sørge for skikkelig objektsikring, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen da han stilte for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag.
DA170320 Riksrevisjonens konklusjon synes å være et rungende " nei ".
AP170320 Disse tallene er fra Riksrevisjonens rapport fra 2009 : ¶
AP170320 Men forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er overhodet ikke enig i Riksrevisjonens konklusjon.
AP170320 Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er sterkt uenig i Riksrevisjonens konklusjon om at hverken Forsvaret eller politiet har evne til å sørge for god nok sikring av bygg og andre objekter i en trusselsituasjon.
AP170320 Både forsvarssjefen og politidirektøren er rykende uenige i Riksrevisjonens påstand om manglende evne til terrorsikring.
AP170320 - Jeg deler ikke Riksrevisjonens vurdering av at Forsvaret ikke er i stand til å sørge for skikkelig objektsikring.
AP170320 - Betyr det at du mener Riksrevisjonens konklusjon er gal, ville komitéleder Martin Kolberg ( Ap ) vite.
AP170320 Og hva er årsaken til Riksrevisjonens funn, som viser at politiet og Forsvaret, hverken sammen eller hver for seg, er i stand til å sørge for tilfredsstillende objektsikring i en trusselsituasjon, spurte Kolberg i innledningen.
AP170320 Leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg ønsker mest mulig åpenhet om høringen rundt Riksrevisjonens funn.
AP170320 Kolberg redegjorde for de mange anstrengelsene som ble gjort i forkant for å avgradere deler av informasjonen i Riksrevisjonens rapport, men hverken en omskrevet rapport eller et sammendrag som Riksrevisjonen selv mente kunne offentliggjøres, er avgradert.
AP170320 At Riksrevisjonens rapport er gradert, kan ikke uten videre hindre Stortinget i praktisere åpen om viktige spørsmål for det norske samfunnet, sa Kolberg.
AP170320 - Hva er årsaken til Riksrevisjonens funn, spurte leder Martin Kolberg i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité under sin innledning til høringen mandag formiddag.
AP170320 - Hva er grunnen til at Riksrevisjonens funn ikke ble gitt den nødvendige prioritet ?
AA170320 Og hva er årsaken til Riksrevisjonens funn, som viser at politiet og Forsvaret, verken sammen eller hver for seg, er i stand til å sørge for tilfredsstillende objektsikring i en trusselsituasjon, spurte Kolberg i innledningen.
AA170320 Kolberg redegjorde for de mange anstrengelsene som ble gjort i forkant for å avgradere deler av informasjonen i Riksrevisjonens rapport, men verken en omskrevet rapport eller et sammendrag som Riksrevisjonen selv mente kunne offentliggjøres, er avgradert.
AA170320 At Riksrevisjonens rapport er gradert, kan ikke uten videre hindre Stortinget i praktisere åpen om viktige spørsmål for det norske samfunnet, sa Kolberg.
AA170320 - Hva er årsaken til Riksrevisjonens funn, spurte leder Martin Kolberg i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité under sin innledning til høringen mandag formiddag.
AA170320 - Hva er grunnen til at Riksrevisjonens funn ikke ble gitt den nødvendige prioritet ?
AA170320 Uttalelsen synes å stå grell kontrast til Riksrevisjonens konklusjon, hvor samarbeidet ifølge Arbeiderpartiets representant Jette Christensen ble beskrevet som " så dårlig at det var farlig ".
AA170320 Og selv om politiet ikke er helt i mål med planer for objektsikring - sikring av viktige bygninger og infrastruktur - er det gjort " et betydelig arbeid " siden Riksrevisjonens startet sine undersøkelser i 2015, ifølge Humlegård.
AA170320 Der bekreftet han til dels Riksrevisjonens rapport om at bygg og andre objekter ikke er godt nok sikret for terror og andre trusler.
AA170320 Tidligere på dagen var både forsvarssjefen og politidirektøren rykende uenige i Riksrevisjonens påstand om manglende evne til terrorsikring.
AA170320 Den tidligere Frp-statsråden hadde da bekreftet at han mener Riksrevisjonens fremstilling er korrekt, og at oppfølgingen av instruksen om bedre terrorsikring var hans konstitusjonelle ansvar da han satt som statsråd.
AA170320 - Jeg deler ikke Riksrevisjonens vurdering av at Forsvaret ikke er i stand til å sørge for skikkelig objektsikring.
AA170320 | Anundsen enig i Riksrevisjonens kritikk ¶
AA170320 Tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) er enig i Riksrevisjonens kritikk, men mener den generelle beredskapen aldri har vært bedre.
AA170320 Han er imidlertid tilfreds med at Anundsen bekrefter at Riksrevisjonens fremstilling er korrekt, og at den tidligere Frp-statsråden ikke bestrider fakta.
AA170320 - Jeg er enig i Riksrevisjonens konklusjon på dette området, medgikk Anundsen og understreket samtidig at dette var hans konstitusjonelle ansvar i hans tid som statsråd.
BT170319 Han viser til at Riksrevisjonens rapport, som danner grunnlaget for høringen, dreier seg om situasjonen fra 2015 og fremover.
BT170319 Riksrevisjonens første rapport er hemmeligstemplet av sikkerhetshensyn, og Riksrevisjonen utarbeidet et sammendrag som var ment for offentliggjøring.
BT170319 - Riksrevisjonens rapport forteller Stortinget at denne instruksen ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte, sier Kolberg.
BT170319 Han viser til at Riksrevisjonens rapport, som danner grunnlaget for høringen, dreier seg om situasjonen fra 2015 og fremover.
BT170319 Riksrevisjonens første rapport er hemmeligstemplet av sikkerhetshensyn, og Riksrevisjonen utarbeidet et sammendrag som var ment for offentliggjøring.
BT170319 - Riksrevisjonens rapport forteller Stortinget at denne instruksen ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte, sier Kolberg.
VG170317 Solberg har torsdag avslått Stortingets ønske om å avgradere et sammendrag av Riksrevisjonens rapport om manglende sikring av nøkkelobjekter fra politiets og Forsvarets side.
VG170317 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier nå endelig nei til å fjerne hemmeligstempelet på Riksrevisjonens kritiske rapport om politiets og Forsvarets manglende sikring av nøkkelobjekter.
VG170317 Men i et ugradert sammendrag var Riksrevisjonens konklusjon knusende for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og eks-justisminister Anders Anundsen ( Frp ) : ¶
VG170317 Høringen om Riksrevisjonens rapport starter mandag morgen med etatssjefene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvaret og politiet, og fortsetter med forsvarsministeren og den tidligere og nåværende justisministeren.
VG170317 For alle som har lest Riksrevisjonens nye sammendrag, er det ubegripelig at både statsministeren, forsvarsministeren og justisministeren mener at sammendraget avslører opplysninger som er skjermet i sikkerhetsloven, sier Kolberg til VG.
VG170317 - De kom med et nytt utkast som ville forandret Riksrevisjonens konklusjoner.
BT170317 Statsråden viser til at det foreligger et ugradert sammendrag av Riksrevisjonens rapport, og en større gradert rapport.
BT170317 Statsminister Erna Solberg ( H ) vil ikke avgradere et sammendrag av Riksrevisjonens rapport om politiets og Forsvarets manglende sikring av nøkkelobjekter.
BT170317 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier et endelig nei til å fjerne hemmeligstempelet på Riksrevisjonens kritiske rapport om politiets og Forsvarets manglende sikring av nøkkelobjekter.
BT170317 Regjeringen har ikke " hemmeligholdt " Riksrevisjonens kritikk, og revisjonens hovedfunn og kritikk er offentliggjort og vel kjent, sier forsvarsministeren og viser til at Stortinget har hatt full tilgang til rapporten siden oktober i fjor.
BT170317 Jeg har gått grundig inn i Riksrevisjonens rapport som omhandler revisjonsåret 2015, og jeg har redegjort detaljert i brev til Riksrevisjonen om hvordan merknadene og anbefalingene følges opp.
AA170317 Statsråden viser til at det foreligger et ugradert sammendrag av Riksrevisjonens rapport, og en større gradert rapport.
AA170317 Statsminister Erna Solberg ( H ) vil ikke avgradere et sammendrag av Riksrevisjonens rapport om politiets og Forsvarets manglende sikring av nøkkelobjekter.
AA170317 Regjeringen har ikke " hemmeligholdt " Riksrevisjonens kritikk, og revisjonens hovedfunn og kritikk er offentliggjort og vel kjent, sier forsvarsministeren og viser til at Stortinget har hatt full tilgang til rapporten siden oktober i fjor.
AA170317 Jeg har gått grundig inn i Riksrevisjonens rapport som omhandler revisjonsåret 2015, og jeg har redegjort detaljert i brev til Riksrevisjonen om hvordan merknadene og anbefalingene følges opp.
DN170316 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité starter da de åpne høringene om Riksrevisjonens kritikk av politiet og Forsvarets såkalte objektsikring.
DN170316 - Stortinget har selvsagt hatt full tilgang til alle sider ved Riksrevisjonens rapport siden oktober i fjor.
DN170316 - Jeg har gått grundig inn i Riksrevisjonens rapport som omhandler revisjonsåret 2015, og jeg har redegjort detaljert i brev til Riksrevisjonen om hvordan merknadene og anbefalingene følges opp, sier Eriksen Søreide.
DN170316 - Hemmeligholdet av Riksrevisjonens konklusjoner handler mer om regjeringens egen sikkerhet og dens ønske å beskytte seg mot kritiske spørsmål.
DN170316 - Det gjøres et omfattende arbeid med objektsikkerhet fra regjeringens side, sier hun, og avviser at regjeringen har hemmeligholdt Riksrevisjonens kritikk.
DB170312 I morgen behandler for eksempel Stortinget Riksrevisjonens knusende dom over regjeringens innsats.
VG170307 Tirsdag ettermiddag har Kontrollkomiteen på Stortinget vedtatt å invitere statsminister Erna Solberg ( H ) til høringen etter Riksrevisjonens kritiske rapport om manglende sikring av nøkkelobjekter.
VG170307 Per Olaf Lundteigen ( Sp ), som også sitter i Stortingets kontrollkomite, sier at varslet fra de tillitsvalgte i HV går til kjernen i Riksrevisjonens rapport : ¶
VG170307 Men regjeringen har nektet Riksrevisjonens å frigi denne rapporten.
VG170307 Les også : Riksrevisjonens rapport : Mangelfullt samarbeid mellom politi og forsvar ¶
AP170307 Kritikken kom i Riksrevisjonens årlige revisjonsrapport, i oktober i fjor.
AP170307 Bakgrunnen er Riksrevisjonens sterke kritikk av Solberg-regjeringen for manglende sikring av offentlige bygg, fem år etter 22. juli.
AP170307 Riksrevisjonens undersøkelser avslørte at flere offentlige bygg ikke var fysisk sikret etter regelverket.
DB170301 Bare noen få setninger fra Riksrevisjonens merknader er kjent, men disse er til gjengjeld dramatiske.
BT170301 Under arbeidet med en ugradert utgave, ble Riksrevisjonens egen versjon nektet fremmet.
BT170301 Riksrevisjonens 22. juli-rapport må frem i lyset.
VG170228 Regjeringen ser tvert imot Riksrevisjonens funn som viktige og nødvendige, og ønsker en offentlig debatt om sikkerhet og beredskap, sier Søreide.
VG170228 Regjeringen hemmeligholder Riksrevisjonens avgraderte rapport om manglende terrorsikring.
VG170228 KREVENDE : Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg ( Ap ), mener regjeringen ikke viser respekt for Stortinget ved å nekte å avgradere Riksrevisjonens sammendrag av rapporten om objektsikring.
VG170228 Han vil bare forholde seg til Riksrevisjonens .
VG170228 HOLDER RAPPORT HEMMELIG : Statsminister Erna Solberg ( H ) støtter Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet, som ikke vil offentliggjøre Riksrevisjonens kritikk av manglende terrorforebygging.
VG170228 Forsvarsministeren viser til at Riksrevisjonens kritikk har blitt bredt dekket av media.
VG170228 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) mener at det ikke er riktig at regjeringen har forsøkt å « sensurere » Riksrevisjonens rapport.
VG170228 - De kom med et nytt utkast som ville forandret Riksrevisjonens konklusjoner.
VG170228 * Riksrevisor Per-Kristian Foss mener regjeringen har forsøkt å sensurere Riksrevisjonens rapport for å dempe kritikken mot seg selv.
DA170225 Likevel vil ikke Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet offentliggjøre Riksrevisjonens konklusjoner.
DA170225 I stedet vil Forsvarsdepartementet gi Stortinget sitt eget sammendrag av Riksrevisjonens rapport, noe statsminister Erna Solberg ( H ) støttet, skrev Klassekampen i går.
VG170224 Dårlig tilgang på reservedeler gjorde fregattene mindre operative enn vedtatt, ifølge Riksrevisjonens rapport.
AA170224 Riksrevisjonen har rensket sammendraget av rapporten for hemmeligstemplede opplysninger, men likevel vil ikke Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet offentliggjøre Riksrevisjonens konklusjoner om sikringen av viktige bygninger etter 22. juli-terroren.
AA170224 I stedet vil Forsvarsdepartementet gi Stortinget sitt eget sammendrag av Riksrevisjonens rapport.
AA170224 februar skriver hun at Riksrevisjonens rapport ikke kan offentliggjøres.
AA170222 | Kolberg vil ikke ha regjeringens versjon av Riksrevisjonens rapport ¶
AA170222 Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg, vil ikke ta i en sensurert versjon av Riksrevisjonens rapport om sikring av bygg etter 22. juli.
AA170222 I stedet vil Forsvarsdepartementet gi Stortinget sitt eget sammendrag av Riksrevisjonens rapport.
AA170222 - De kom med et nytt utkast som ville forandret Riksrevisjonens konklusjoner.
AA170222 - Riksrevisjonens funn og kritikk er godt kjent gjennom det ugraderte sammendraget i Dok. nr. 1 ( 2016-17 ).
VG170221 Søreide og Amundsen skriver at de har ønsket å kunne gi noe mer utfyllende informasjon til offentligheten enn det som framkommer i Riksrevisjonens ugraderte sammendrag fra oktober.
VG170221 Riksrevisor Per-Kristian Foss nektet å gjøre endringer han mener ville endret Riksrevisjonens konklusjoner.
VG170221 Regjeringen vil hemmeligholde en rapport som beskriver alvoret i saken, stikk i strid med Stortinget og Riksrevisjonens ønske og klare anbefaling, sier Støre.
VG170221 KREVER ÅPENHET : Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen må offentliggjøre Riksrevisjonens avgraderte sammendrag.
VG170221 Jeg har selv lest Riksrevisjonens avgraderte rapport.
VG170221 - De kom med et nytt utkast som ville forandret Riksrevisjonens konklusjoner.
VG170221 - Riksrevisjonens funn og kritikk er godt kjent gjennom det ugraderte sammendraget i Dok. nr. 1 ( 2016-17 ).
VG170221 Forsvarsdepartementet planlegger å sende sitt eget sammendrag av Riksrevisjonens rapport til Stortinget.
DA170221 Riksrevisjonens rapport fra 2015 slo fast at en samlet vurdering av Heimevernets operative status, viser at den ikke er tilfredsstillende.
DA170221 - De kom med et nytt utkast som ville forandret Riksrevisjonens konklusjoner.
DA170221 - Riksrevisjonens funn og kritikk er godt kjent gjennom det ugraderte sammendraget i Dok. nr. 1 ( 2016-17 ).
AP170221 - De kom med et nytt utkast som ville forandret Riksrevisjonens konklusjoner.
AP170221 - Riksrevisjonens funn og kritikk er godt kjent gjennom det ugraderte sammendraget i Dok. nr. 1 ( 2016 - 17 ).
AP170221 Kolberg er sterkt kritisk til at regjeringen ikke vil avgradere et sammendrag av Riksrevisjonens delvis hemmeligstemplede rapport om saken.
AP170221 - Stortinget har Riksrevisjonens graderte rapport, som detaljerer revisjonens funn.
AA170221 Kolberg er sterkt kritisk til at regjeringen ikke vil avgradere et sammendrag av Riksrevisjonens delvis hemmeligstemplede rapport om saken.
AA170221 - Stortinget har Riksrevisjonens graderte rapport, som detaljerer revisjonens funn.
AP170207 - Rapporten gir en god beskrivelse av situasjonen i Riksrevisjonens undersøkelsesperiode.
VG170203 Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre har stemt imot alle de viktigste tiltakene mot sosial dumping, og i møte med organisert arbeidskriminalitet har dagens regjering vært altfor passiv - senest beskrevet i Riksrevisjonens flengende kritikk av innsatsen.
DN170117 Det er behov for strakstiltak for nær 2 milliarder kroner, viser Riksrevisjonens rapport.
AP170117 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) er ikke helt enig i Riksrevisjonens konklusjon om tilstanden på forsvarseiendommene.
AP161018 Han « ser svært alvorlig på Riksrevisjonens merknader og funn, de svakhetene som påpekes og det faktum at instruks om sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig ikke er fulgt opp av Politidirektoratet ( POD ) og Justis- og beredskapsdepartementet på en fullt ut tilfredssti
AP161018 Det fremkommer i Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015.
AP161018 Alexandra Bech Gjørv, som ledet 22.juli-kommisjonen, ønsker ikke å kommentere Riksrevisjonens funn.
AP161018 juli-gjennomgangen på Stortinget, mener Riksrevisjonens kritikk er alvorlig.
AP160411 Riksrevisjonens Mongstad-rapport fra 2014 rettet sterk kritikk mot regjeringens innsats for CO2-fangst og lagring : ¶
AP160315 Statsråden framhever likevel at Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er grunn til å vurdere nærmere hvordan planlagte arbeider ( vedlikehold og investeringer ) blir behandlet, herunder om, og eventuelt når, det bør stilles krav til hvor lang tid i forkant arbeidene blir meldt inn.
AP160315 Jernbaneverket bekrefter Riksrevisjonens bilde av situasjonen ¶
AP160315 JBV erkjenner at Riksrevisjonens beskrivelse er korrekt.
AP160218 Kritikken er beslektet med Riksrevisjonens i 2012, da den påpekte at eierne ikke hadde opptrådt « tilstrekkelig aktivt for å redusere rapportert kritisk risiko ».
DA160214 Ifølge Statens vegvesen er Riksrevisjonens rapport misvisende.
DA160214 Ifølge Statens vegvesen er Riksrevisjonens rapport misvisende.