VG170801 Ifølge Riksrevisjonen har private røntgeninstitutter i perioden 2006 - 2015 utført i gjennomsnitt 65 prosent av MR-undersøkelsene og 29 prosent av CT-undersøkelsene.
DA170801 Solvik-Olsen gratulerer Bane Nor med vel gjennomført jobb i Oslo, til tross for ulempen for pendlerne og at Riksrevisjonen har påpekt at effekten av de omfattende investeringene ikke sees igjen i færre forsinkelser og innstillinger.
AP170729 Stortingets presidentskap har fått sterk kritikk av både sine egne og av Riksrevisjonen for hvordan dette kunne skje.
AP170729 Stortinget traff også et enstemmig vedtak av kritikkverdige funn avdekket av Riksrevisjonen , som Børresen og to presidentskap har hatt ansvar for.
AP170729 Presidentskapet satte før sommeren i gang arbeidet for å følge opp de svakheter Riksrevisjonen har pekt på når det gjelder Stortingets egen organisering og rutiner for omfattende byggeprosjekter.
AP170729 juni traff et enstemmig storting et vedtak, som var en utkvittering av fem kritikkverdige funn Riksrevisjonen gjorde da de gransket byggesaken på Stortinget.
AP170727 Presidentskapet satte før sommeren i gang arbeidet for å følge opp de svakheter Riksrevisjonen har pekt på når det gjelder Stortingets egen organisering og rutiner for omfattende byggeprosjekter.
AP170727 Hun anklages Børresen for « spesiell bruk av fakta », for misvisende sitering av Riksrevisjonens rapport om byggesaken, for å ha gjentatt forklaringer som Riksrevisjonen tidligere har avvist, for å avvike fra god forvaltningsskikk og for at hun ikke har forstått rollefordelingen mellom Stortinget og dets administrasjon.
AP170727 Dette vedtaket var en utkvittering av fem kritikkverdige funn Riksrevisjonen gjorde da de gransket byggesaken.
VG170725 Stortingsdirektøren i VG-intervju : - Riksrevisjonen tar feil ¶ 17. juli skrev stortingsdirektør Børresen en kronikk i avisen om byggesaken : « Stortinget har behandlet utvidelsene av byggeprosjektet som en del av budsjettforslagene.
VG170725 Riksrevisjonen gransket saken.
VG170725 Riksrevisjonen : Stortinget fikk ikke vite om bygge-overskridelser ¶
DN170725 Riksrevisjonen gransket saken.
AP170725 juni kom Riksrevisjonen med rapport hvor Stortinget fikk omfattende kritikk.
AP170725 Riksrevisjonen gransket byggeprosjektet : Dette er de ni hovedfunnene ¶
AA170725 Riksrevisjonen gransket saken.
VG170724 Det er utrolig mange med arbeid i riksrevisjonen som vil huske og savne Jørgen.
VG170724 Da var han utnevnt til fylkesmann i Telemark, men rakk aldri å tiltre denne stillingen før Stortinget valgte ham til riksrevisor og sjef for Riksrevisjonen i 2005.
DB170724 Foss husker sin forgjenger som en tydelig person, og sier Kosmo har vært viktig for Riksrevisjonen .
DB170724 - For Riksrevisjonen var han en viktig sjef, som var godt likt av utrolig mange medarbeidere, og det jeg tror mange i Riksrevisjonen kan kalle en « likanes kar ».
DB170724 - For Riksrevisjonen var han en viktig sjef, som var godt likt av utrolig mange medarbeidere, og det jeg tror mange i Riksrevisjonen kan kalle en « likanes kar ».
AP170724 I innlegget anklages Børresen for « spesiell bruk av fakta », for misvisende sitering av Riksrevisjonens rapport om byggesaken, for å ha gjentatt forklaringer som Riksrevisjonen tidligere har avvist, for å avvike fra god forvaltningsskikk og for at hun ikke har forstått rollefordelingen mellom Stortinget og dets administrasjon.
AP170724 juni kom Riksrevisjonen med rapport hvor Stortinget fikk omfattende kritikk.
AP170724 Riksrevisjonen gransket byggeprosjektet : Dette er de ni hovedfunnene ¶
AP170724 Derimot bruker Børresen innlegget til å gjenta forklaringer som Riksrevisjonen tidligere har avvist.
AA170724 Det er utrolig mange med arbeid i Riksrevisjonen som vil huske og savne Jørgen.
NL170718 Riksrevisjonen avdekket tidligere i år omfattende mangler i journalføringen i flere departementer.
DB170718 Han forteller at riksrevisjonen avdekket omfattende mangler i journalføring og offentlighet i flere departementer tidligere i vår.
VG170714 - I begynnelsen fylte spilleren ut ett eksemplar til seg selv, ett til kommisjonæren og ett til Riksrevisjonen .
AA170713 Det er særlig kritikkverdig med tanke på at Riksrevisjonen tidligere i år avdekket omfattende mangel på åpenhet i forvaltningen.
NL170712 " Vi må finne en vei som ikke kan spores ", skrev han, og ba også om assistanse til å få budskapet fram til Riksrevisjonen , ettersom NSL " ikke har kontakter den veien ".
DB170712 Reppe forteller at NSL vil melde saken til Økokrim for brudd på offentlige anbudsregler, og ber ministeren og statssekretæren formidle dette til Klima- og miljødepartementet og Riksrevisjonen , uten at det kan spores tilbake til oppdretterne.
DB170712 Generelt er det i dag større forventninger til Stortingets administrasjon enn tidligere, det gjelder også innenfor effektiv og god forvaltning, noe Riksrevisjonen har påpekt.
AA170712 Det gjør ikke situasjonen bedre at Riksrevisjonen i vår avdekket store mangler ved sikringen av samfunnskritiske bygninger og andre objekter.
DB170711 Så kunne vi ha trengt hjelp med å få det fram til Riksrevisjonen .
DB170711 Reppe ba Sandberg og Angelvik om hjelp til å varsle en sak inn for Riksrevisjonen , siden de selv manglet kontakter der.
DB170711 Hva synes du om at en lobbyist ber politisk ledelse kontakte Riksrevisjonen på vegne av dem ?
DB170706 Kulturrådet sa at de hadde fått ros av Riksrevisjonen .
DB170706 Det er feil, ifølge Riksrevisjonen
DN170705 I tillegg er det sendt bekymringsmelding til Riksrevisjonen og Samferdselsdepartementet.
DB170705 Riksrevisjonen har pekt på omfattende svikt i styringen av prosjektet.
DA170705 De har også sendt en bekymringsmelding til Riksrevisjonen og Samferdselsdepartementet.
AP170705 Februar : - Urealistisk kostnadsprognose ¶ Riksrevisjonen fant også dokumenter som viser at eksterne konsulenter i februar 2017 ikke lenger anså kostnadsprognosen for renoveringen av Prinsens gate 26 og byggingen av det underjordiske post- og varemottaket som realistisk.
AP170705 - Slik jeg leser dokumentet fra Riksrevisjonen , tilsier dette at man allerede i februar så at kostnadsrammen ville brytes, og at man begynte å bruke av reservene, sier Tetzschner.
DB170629 På nåværende tidspunkt kan hun ikke si noe om hva Riksrevisjonen har kommet fram til i arbeidet med den nye rapporten.
DB170629 Nå jobber Riksrevisjonen med en ny rapport som skal se på Kulturrådet.
DB170629 Mari Johansen, kommunikasjonsdirektør i Kulturrådet, sier at de viste til rapporten om Kulturrådet som Riksrevisjonen la fram i 2013, da de skrev at de hadde fått ros for praktiseringen av habilitetsreglementet.
DB170629 I rapporten Kulturrådet viser til var Riksrevisjonen også kritisk til at søknadsbehandlingen ikke var tilstrekkelig dokumentert.
DB170629 I et debattinnlegg i Dagbladet svarte Kulturrådet med at de « faktisk hadde fått ros fra Riksrevisjonen for hvordan habilitetsreglementet praktiseres » ¶
DB170629 Hun sier de tolket denne setningen i rapporten som at Riksrevisjonen roset dem for hvordan de praktiserte reglene : « Det er også positivt at Norsk kulturråd i 2012 har utarbeidet habilitetsbestemmelser som veileder ansatte og medlemmer i Kulturrådet i habilitetsvurderinger, slik at håndteringen av dette sikrer nødvendig tillit til tilskuddsforvaltningen ».
DB170629 Det er en tolkning Riksrevisjonen ikke er enig i.
DB170629 - Til høsten kommer vi med en rapport om hvordan Norsk kulturråd har fulgt opp det vi påpekte i 2013 og hvilke forbedringer dette kan forventes å gi, sier Therese Johnsen i Riksrevisjonen .
DB170629 tilskuddsforvaltningen, og kommenterte det som positivt at det i 2012 var utarbeidet nye habilitetsbestemmelser som innskjerpet kravene til å dokumentere habilitetsvurderinger, men dette kan ikke forstås som ros for praktiseringen av disse bestemmelsene, sier Therese Johnsen, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen .
DB170629 Riksrevisjonen er ikke akkurat kjent for et blomstrende språk, så det syns jeg må være innafor.
DB170629 Ifølge en rapport fra Riksrevisjonen trenger norske forsvarseiendommer vedlikehold for 4,5 milliarder, av en bygningsmasse til en verdi 39 milliarder kroner fordelt på 12.407 bygg.
VG170628 Arbeiderpartiets leder viser til kritikken fra Riksrevisjonen i saken hvor de har gått gjennom status for Forsvaret og politiets arbeid med objektsikring i året 2015.
VG170628 Riksrevisjonen viser at arbeidet med å følge opp objektsikringen i 2015 hadde kommet for kort.
AP170628 Riksrevisjonen har vist til mangelfull arkivering i forvaltningen og at kravet om løpende journalføring ikke er oppfylt.
AP170628 Riksrevisjonen har vist til mangelfull arkivering i forvaltningen og at kravet om løpende journalføring ikke er oppfylt.
DB170627 Kulturrådet har faktisk fått ros fra Riksrevisjonen for hvordan habilitetsreglementet praktiseres.
DB170627 I tillegg kontrollerer Riksrevisjonen at administrasjon, utvalg, råd og komiteer utfører de oppgavene de er satt til å forvalte.
BT170627 Sannheten er at beredskapen er kraftig styrket, til tross for manglene som riksrevisjonen påpekte i et øyeblikksbilde i 2015.
BT170627 FOTO : Rune Sævig ¶ Riksrevisjonen skrev i fjor en rapport som er kritisk til arbeidet med å sikre bygg og objekter i Norge.
DN170626 mars i to graderte dokumenter fra Riksrevisjonen som viste hvordan politiet og Forsvaret på flere områder sviktet i beskyttelsen av terror.
DN170626 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) henlegger lekkasjen til Dagens Næringsliv etter at avisen offentliggjorde graderte dokumenter fra Riksrevisjonen .
BT170626 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) henlegger lekkasjen til Dagens Næringsliv etter at avisen offentliggjorde graderte dokumenter fra Riksrevisjonen .
AP170626 Forsvaret og politiet rykende uenig med Riksrevisjonen om evnen til terrorsikring ¶
AP170626 Dokumentene gjaldt sammendraget fra en rapport fra Riksrevisjonen som viser hvordan politiet og Forsvaret sviktet i å beskytte bygninger, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet mot terror.
AA170626 Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) henlegger lekkasjen til Dagens Næringsliv etter at avisen offentliggjorde graderte dokumenter fra Riksrevisjonen .
AA170626 Dokumentene gjaldt sammendraget fra en rapport fra Riksrevisjonen som viser hvordan politiet og Forsvaret sviktet i å beskytte bygninger, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet mot terror.
DB170624 - Kulturrådet følger forvaltningsloven og offentlighetsloven og Riksrevisjonen kontrollerer at vi gjør jobben vår.
VG170622 « Vi er bekymret for at offentlige tilskudd som er tiltenkt gode velferdstjenester for barn og ungdom ikke blir brukt i tråd med formålet », heter det i et brev til Riksrevisjonen .
VG170622 | Bekymret etter VG-avsløring - ber Riksrevisjonen granske barnevernsmidler ¶
VG170622 Sammen med Fagforbundets Mette Nord og Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen sender han nå et anmodning til Riksrevisjonen om å se nærmere på pengestrømmene i velferdssektoren.
VG170622 SV og to LO-forbund ber nå Riksrevisjonen undersøke om norske barnevern- og barnehagemilliarder blir misbrukt.
VG170622 På barnas vegne kan vi ikke akseptere en slik handlingslammelse, og ber derfor Riksrevisjonen sjekke om myndighetene misligholder ansvaret sitt, sier Lysbakken.
VG170622 Hvorfor er dette en oppgave for Riksrevisjonen ?
VG170622 FELLES BØNN : SV, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen undertegner brevet til Riksrevisjonen på Youngstorget i Oslo.
VG170622 Det er Riksrevisjonen som kontrollerer dette området, og derfor er de riktig adressat, sier Nord.
VG170622 De ønsker en særlig gjennomgang av barnehager, asylmottak og barnevern, og spiller følgende problemstillinger over til Riksrevisjonen : ¶
VG170622 Riksrevisjonen reviderer ikke pengebruken til private.
DB170622 - Når hun sier at Ap, som følger opp Riksrevisjonen og en samlet opposisjons kritikk av sikring av kritisk infrastruktur og hemmelighold, gjør det fordi ledigheten går ned, er det et lavt nivå for en statsminister og spill, sier Støre til Dagbladet.
BT170622 Slik konkluderte Riksrevisjonen i en hemmeligstemplet rapport.
BT170622 SVAKHETER : I fjor pekte Riksrevisjonen på « alvorlige svakheter » ved styringen av beredskapsarbeidet.
BT170622 I fjor pekte Riksrevisjonen på « alvorlige svakheter » ved styringen av beredskapsarbeidet.
DN170621 | MDG krever gransking av milliardoverskridelser på norsk sokkel ¶ Riksrevisjonen burde granske milliardoverskridelsene på norsk sokkel, mener Miljøpartiet De Grønne.
DN170621 Partileder i Miljøpartiet de grønne, Rasmus Hansson, vil at Riksrevisjonen gransker kostandsoverskridelsene på en rekke feltutbygginger på norsk sokkel.
DN170621 - Riksrevisjonen må granske om vi har god nok kontroll med oljebransjens sikkerhet og kostnader.
DA170621 Statsminister Erna Solberg forsvarer hemmeligholdet av beredskapskritikk fra Riksrevisjonen med at regjeringen er åpen om andre deler av sitt beredskapsarbeid.
DA170621 Les også : Riksrevisjonen : Fire departementer mangler oversikt over risiko og sårbarhet ¶
DA170621 Hun viser til fjorårets rapport fra Riksrevisjonen , som er basert på en større undersøkelse i 2015.
VG170620 Samtidig har presidentskapet kranglet åpent med Riksrevisjonen .
VG170620 - Vi vil gå inn i de enkelte punktene og ta tak i det, slik vi også har tatt tak i anbefalingene fra Riksrevisjonen , sa han til NTB da innstillingen var klar.
VG170620 Tirsdag stilte Stortinget seg bak den sterke kritikken fra Riksrevisjonen om at regjeringen ikke har gjort nok for å sikre samfunnskritiske bygninger og infrastruktur.
VG170620 Påstanden hennes rammer flertallet på Stortinget som i dag har rettet meget alvorlig kritikk mot Solberg og hennes regjering for først å ha sviktet i beredskapen, og for deretter å ha misbrukt sikkerhetsloven for å dekke over kritikken fra Riksrevisjonen , sier Støre til VG.
VG170620 Bakgrunn : Riksrevisjonen : Politiet og forsvaret samarbeider for dårlig.
SA170620 Opposisjonen mener Riksrevisjonen har vist at regjeringen ikke har tatt arbeidet med sikkerhet alvorlig nok.
DN170620 I tillegg har Riksrevisjonen avdekket betydelig mangelfull prosjektledelse og brudd på anskaffelsesreglementet.
DN170620 innstilling fra kontroll-og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonen undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt.
DN170620 Stortinget stilte seg tirsdag i vesentlig grad bak den sterke kritikken fra Riksrevisjonen mot regjeringen for mangel på sikring av samfunnskritiske bygg, anlegg og infrastruktur, såkalt objektsikring.
DN170620 Opposisjonen mener Riksrevisjonen har vist at regjeringen ikke har tatt arbeidet med sikkerhet alvorlig nok.
DN170620 Han mener det " nesten ikke er til å tro " at politiet og Forsvaret heller ikke har etablert " permanent grunnsikring " av egne skjermingsverdige objekter, ifølge Riksrevisjonen .
DN170620 Et hovedpunkt i kritikken fra Riksrevisjonen er at Forsvaret og politiet, verken sammen eller hver for seg, er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en krisesituasjon, og at politiet og Forsvaret samarbeider for dårlig.
DN170620 Samtidig har presidentskapet kranglet åpent med Riksrevisjonen .
DN170620 - Vi vil gå inn i de enkelte punktene og ta tak i det, slik vi også har tatt tak i anbefalingene fra Riksrevisjonen , sa han til NTB da innstillingen var klar.
DN170620 Dagens Næringsliv avslørte kritikk fra Riksrevisjonen i en rapport som regjeringen ville hemmeligholde.
DN170620 Hun viser også til at Riksrevisjonen nylig påpekte for dårlig åpenhet og arkivering i regjeringen.
DB170620 Mens Riksrevisjonen mener at Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet ble fattet på ufullstendig grunnlag, har presidentskapet og administrasjonen nektet for at de har tilbakeholdt informasjon.
DA170620 Hun viser også til at Riksrevisjonen nylig påpekte for dårlig åpenhet og arkivering i regjeringen.
DA170620 Og her er vi kjernen av saken : Riksrevisjonen kom i fjor med en rapport om regjeringens arbeid med såkalt objektsikring - altså sikring av viktige bygninger og infrastruktur - basert på en undersøkelse i 2015.
DA170620 Kritikken av regjeringens beredskapsarbeid ¶ * Riksrevisjonen pekte i en rapport i fjor på svært alvorlige mangler i arbeidet med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger, såkalt objektsikring.
DA170620 * Deler av rapporten er hemmeligstemplet, men Riksrevisjonen har utarbeidet et sammendrag ment for offentliggjøring.
DA170620 Heimevernet mangler kapasitet til å sørge for sikring av viktige bygg og anlegg, ifølge Riksrevisjonen .
DA170620 Der heter det at " Forsvarsdepartementet og Forsvaret har ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen " og at " Riksrevisjonen ser alvorlig på at Forsvarsdepartementet ikke har styrket Heimevernet, slik Stortinget har forutsatt ".
DA170620 - Mangler kapasitet ¶ Riksrevisjonen skriver i sin rapport om perioden fram til 2015 at politiet og Forsvaret, verken sammen eller hver for seg, er i stand til å sikre viktige bygg, anlegg og infrastruktur godt nok i en krisesituasjon.
DA170620 - Ikke bygd ned ¶ Riksrevisjonen møtte motbør allerede i forbindelse med høringene om saken.
AP170620 Samtidig har presidentskapet kranglet åpent med Riksrevisjonen .
AP170620 - Vi vil gå inn i de enkelte punktene og ta tak i det, slik vi også har tatt tak i anbefalingene fra Riksrevisjonen , sa han til NTB da innstillingen var klar.
AA170620 Derfor ble det heller ikke mistillit mot håndteringen av beredskapen, som Riksrevisjonen rettet en så knusende kritikk mot at krise burde vært svaret.
VG170619 Men etter å ha lest sammendragene fra Riksrevisjonen , de åpne og hemmeligstemplete, er Regjeringens beslutning om å holde skjult Riksrevisjonens forslag til åpent sammendrag, umulig å forsvare.
VG170619 Hun ga langt på vei Riksrevisjonen rett.
VG170619 « Svært alvorlig », skrev Riksrevisjonen , som kritiserte regjeringen for dårlig samarbeid mellom Forsvaret og politiet.
VG170619 SVIKT I BEREDSKAPEN : Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg har fått skarp kritikk av Riksrevisjonen .
VG170619 Og enda verre : Riksrevisjonen skriver at det dreier seg om nøkkelobjekter.
VG170619 Det skjedde selv om Riksrevisjonen hadde laget et sammendrag de insisterte på kunne offentliggjøres.
VG170619 Det er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og det benyttes kun unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse.
VG170619 Det dreier seg om den hemmeligstemplede rapporten fra Riksrevisjonen som omhandlet hvordan beredskap og sikkerhet ivaretas i Norge.
VG170619 Bakgrunn : Riksrevisjonen : Politiet og forsvaret samarbeider for dårlig.
VG170619 Bakgrunn : Riksrevisjonen : Politiet og forsvaret samarbeider for dårlig.
DB170619 Saken som skal behandles på det lukkede møtet, er den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen , som slår fast at politiet og Forsvaret, verken sammen eller hver for seg, er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.
DB170619 Han poengterer at Arbeiderpartiet aldri har vært ute etter en mistillitsprosess etter den sterke kritikken fra Riksrevisjonen .
DB170619 Det blir en åpen debatt i morgen, men fordi regjeringen la seg på den linjen at et sammendrag fra Riksrevisjonen måtte hemmeligstemples, så måtte vi altså ha denne runden, sier Jonas Gahr Støre.
DB170619 Så hadde Riksrevisjonen et ønske om å lage ytterligere et ugradert sammendrag, som vi også ønsket å bidra til Innstillingen fra komiteen og møtet i dag handlet om den store rapporten, som alle er enige om at skal være hemmelig, fordi den inneholder mye detaljert informasjon, sier Ine Marie Eriksen Søreide.
DB170619 Det er sitater fra den lukkede høringen og deler fra den graderte rapporten til Riksrevisjonen som dannet grunnlag for tilleggsinnstillingen som komiteen lagde.
DB170619 - Tilstanden nå i 2017 er en helt annen enn den var med det tidsbildet som ble laget av Riksrevisjonen i 2015.
DA170619 Saken som skal behandles på det lukkede møtet, er den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen , som slår fast at politiet og Forsvaret, verken sammen eller hver for seg, er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.
DA170619 Kommentar : « Hemmeligholdet er en fornærmelse mot Riksrevisjonen » ( Arne Strand ) ¶
DA170619 I fjor kom Riksrevisjonen med en rapport som var svært kritisk til regjeringens arbeid med terrorsikring.
AP170619 Saken som skal behandles på det lukkede møtet er den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen , som slår fast at politiet og Forsvaret, verken sammen eller hver for seg, er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.
AP170619 Fakta : om kritikken av regjeringens beredskapsarbeid ¶ * Riksrevisjonen pekte i en rapport i fjor på svært alvorlige mangler i arbeidet med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger, såkalt objektsikring.
AP170619 * Deler av rapporten er hemmeligstemplet, men Riksrevisjonen har utarbeidet et sammendrag ment for offentliggjøring.
AP170619 Sammendraget fra Riksrevisjonen var ment for offentliggjøring, men Forsvarsdepartementet sa nei.
AA170618 Saken som skal behandles er den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen , som slår fast at politiet og Forsvaret verken sammen eller hver for seg er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.
DB170617 Kritikken har kommet fra blant annet Riksrevisjonen selv, Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Martin Kolberg ( Ap ) og Dagbladets kommentator John Olav Egeland.
VG170616 Stortingets direktør : Riksrevisjonen tar feil ¶
VG170616 Stortinget vedtok enstemmig å be Riksrevisjonen om å foreta en ytterligere gjennomgang enn det som komiteen klarte i løpet av noen få uker.
VG170616 Det korrekte er at det var en utvidelse av avtalen om prosjektering med Multiconsult, hvor Riksrevisjonen mener at regler ble brutt.
VG170616 - Vi vil gå inn i de enkelte punktene som komiteen påpeker og ta tak i dem og arbeide videre med dem, på samme måte som vi gjort med anbefalingene som riksrevisjonen kom med, sier han.
VG170616 Riksrevisjonen kritiserte også det de mente var brudd på offentlige anskaffelsesregler fordi avtalen om prosjektering med Multiconsult ble utvidet uten at formelle regler ble fulgt.
VG170616 Stortinget har allerede bestemt at rapporten fra Riksrevisjonen skal behandles i en åpen og i en lukket del.
DB170616 Prinsens gate 26 Riksrevisjonen offentliggjør rapport om Stortingets byggeprosjekt som omfatter Prinsensgate 26 Foto : Berit Roald / NTB scanpix ¶ norsk tipping ¶
DB170616 Mens Riksrevisjonen mener at Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet ble fattet på ufullstendig grunnlag, har presidentskapet og administrasjonen nektet for at de har tilbakeholdt informasjon.
DB170616 Riksrevisjonen har kritisert at Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet ble fattet på ufullstendig grunnlag.
AP170616 Stortinget er byggherre, og det var Stortinget som ba Riksrevisjonen om å undersøke kostnadsoverskridelsene.
AP170616 Presidentskapet og administrasjonen er uenig med Riksrevisjonen , som mener Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet, ble fattet på ufullstendig grunnlag.
AP170616 Slik fikk Riksrevisjonen saken : Stortinget som ba Riksrevisjonen om å undersøke kostnadsoverskridelsene.
AP170616 Slik fikk Riksrevisjonen saken : Stortinget som ba Riksrevisjonen om å undersøke kostnadsoverskridelsene.
AP170616 Rapporten inneholder en betydelig uenighet mellom Riksrevisjonen og presidentskapet om en rekke forhold rundt prosjektet og årsakene til overskridelsene.
AP170616 På alle punkter har kontrollkomiteen gitt Riksrevisjonen medhold.
AP170616 Presidentskapet pålegges å rapportere til Stortinget om den videre utvikling i økonomi og fremdrift i byggeprosjektene hver for seg og samlet, samt å synliggjøre de tilleggskostnadene Riksrevisjonen mener skulle vært tilordnet prosjektregnskapet.
AP170616 - Vi har allerede igangsatt et arbeid når det gjelder anbefalingene Riksrevisjonen har kommet med.
AP170616 Venstres Abid Raja sier kontrollkomiteen er enig med Riksrevisjonen i at de selv burde etterspurt mer informasjon om prosjektet.
AP170616 - Vi vil gå inn i de enkelte punktene og ta tak i det, slik vi også har tatt tak i anbefalingene fra Riksrevisjonen , sier Thommessen til NTB.
AA170616 - Vi vil gå inn i de enkelte punktene og ta tak i det, slik vi også har tatt tak i anbefalingene fra riksrevisjonen , sier Thommessen til NTB.
VG170615 Isteden har de høylytt kritisert rapporten fra Riksrevisjonen , som de mener er mangelfull og misvisende.
VG170615 I en knusende rapport fra Riksrevisjonen forrige uke, slås det fast at administrasjonen og presidentskapet på Stortinget ikke har informert Stortinget godt nok om prosjektet, og at de ikke var i stand til å håndtere et så stort og komplekst prosjekt.
VG170615 - Vi mener en naturlig konsekvens av det Riksrevisjonen har avdekket er at vi ikke har tillit til stortingspresidenten, som har det overordnede ansvaret, sier han.
DN170615 Presidentskapet og administrasjonen er uenig med Riksrevisjonen , som mener Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet, ble fattet på ufullstendig grunnlag.
DN170615 I et intervju med VG har også stortingsdirektør Ida Børresen slått tilbake mot påstandene om at Stortinget ikke ble godt nok informert, men Riksrevisjonen holder på sitt i brev til komiteen.
DB170615 Ifølge Riksrevisjonen har regjeringen ikke gjort nok for å styrke sikkerhet og beredskap etter at Gjørv-kommisjonen avdekket store mangler.
AA170615 Presidentskapet og administrasjonen er uenig med Riksrevisjonen , som mener Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet, ble fattet på ufullstendig grunnlag.
AA170615 I et intervju med VG har også stortingsdirektør Ida Børresen slått tilbake mot påstandene om at Stortinget ikke ble godt nok informert, men Riksrevisjonen holder på sitt i brev til komiteen. ( ©NTB ) ¶
DN170614 | Åpen strid om Stortingets byggesprekk ¶ Riksrevisjonen og stortingspresidenten krangler åpenlyst om økte kostnader ved Stortingets byggeprosjekt ble holdt skjult for de folkevalgte.
DN170614 Men Riksrevisjonen gjentar overfor kontrollkomiteen sin kritikk.
DN170614 I et brev som ble drøftet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag, fastholder Riksrevisjonen sin krasse kritikk av presidentskapets håndtering byggeprosjektet i Prinsens gate 26.
DN170614 - Det er feil når Riksrevisjonen hevder vi ikke har informert Stortinget, sa hun. 660 millioner ble 850 ¶
DN170614 Riksrevisjonen viser for øvrig til en rekke utdrag fra rapporten hvor det blir redegjort for hva presidentskapet burde informert Stortinget bedre om.
DN170614 - Riksrevisjonen har i rapporten pekt på at Stortingets administrative ledelse på tidspunktet da Stortingets budsjett for 2014 ble behandlet i Stortinget, hadde relativt sikker kunnskap om at kostnadsrammen for hele prosjektet ville øke vesentlig, og at forventet kostnadsramme var cirka 850 millioner kroner, het
DN170614 | Riksrevisjonen skal undersøke Norsk filminstitutt ¶ Riksrevisjonen iverksetter undersøkelser rundt hvordan Norsk filminstitutt har etterlevd Stortingets vedtak.
DN170614 Stormo-parets treningstips ¶ | Riksrevisjonen skal undersøke Norsk filminstitutt ¶
DN170614 Foto : Terje Pedersen / NTB scanpix Foto : Pedersen, Terje ¶ Riksrevisjonen skal gjennomføre forvaltningsrevisjon i Norsk filminstitutt, bekrefter Therese Johnsen, ekspedisjonssjef i avdeling for forvaltningskontroll og selskapskontroll, overfor NRK.
DN170614 Direktør Sindre Guldvog i Norsk filminstitutt vet verken hvorfor Riksrevisjonen har valgt å gå inn i NFI nå, eller hvilken del av virksomheten som skal undersøkes.
DN170614 Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss legger fram tre rapporter : Undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly, oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak.
DB170614 Få lavere rente på din kredittkortgjeld med dette enkle trikset ¶ Riksrevisjonen iverksetter undersøkelser rundt hvordan Norsk filminstitutt har etterlevd Stortingets vedtak.
DB170614 Direktør Sindre Guldvog i Norsk filminstitutt vet verken hvorfor Riksrevisjonen har valgt å gå inn i NFI nå, eller hvilken del av virksomheten som skal undersøkes.
DB170614 Riksrevisjonen skal gjennomføre forvaltningsrevisjon i Norsk filminstitutt, bekrefter Therese Johnsen, ekspedisjonssjef i avdeling for forvaltningskontroll og selskapskontroll, overfor NRK.
DA170614 | Strid om byggesprekk ¶ Riksrevisjonen og stortingspresidenten krangler åpenlyst om økte kostnader ved Stortingets byggeprosjekt ble holdt skjult for de folkevalgte.
DA170614 Men Riksrevisjonen gjentar overfor kontrollkomiteen sin kritikk.
DA170614 I et brev som ble drøftet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag, fastholder Riksrevisjonen sin krasse kritikk av presidentskapets håndtering byggeprosjektet i Prinsens gate 26.
DA170614 - Det er feil når Riksrevisjonen hevder vi ikke har informert Stortinget, sa hun.
DA170614 Riksrevisjonen viser for øvrig til en rekke utdrag fra rapporten hvor det blir redegjort for hva presidentskapet burde informert Stortinget bedre om.
DA170614 - Riksrevisjonen har i rapporten pekt på at Stortingets administrative ledelse på tidspunktet da Stortingets budsjett for 2014 ble behandlet i Stortinget, hadde relativt sikker kunnskap om at kostnadsrammen for hele prosjektet ville øke vesentlig, og at forventet kostnadsramme var ca. 850 millioner kroner, hete
AP170614 Da Riksrevisjonen avslørte at forsikringen ikke holdt måtte jernbanen finne en ny gulrot å gi passasjerene.
AP170614 | Riksrevisjonen skal undersøke Norsk filminstitutt ¶ Riksrevisjonen iverksetter undersøkelser rundt hvordan Norsk filminstitutt har etterlevd Stortingets vedtak.
AP170614 FOTO : Terje Pedersen / NTB scanpix ¶ Riksrevisjonen skal gjennomføre forvaltningsrevisjon i Norsk filminstitutt, bekrefter Therese Johnsen, ekspedisjonssjef i avdeling for forvaltningskontroll og selskapskontroll, overfor NRK.
AP170614 | Riksrevisjonen skal undersøke Norsk filminstitutt ¶
AP170614 | Riksrevisjonen skal undersøke Norsk filminstitutt ¶ Riksrevisjonen iverksetter undersøkelser rundt hvordan Norsk filminstitutt har etterlevd Stortingets vedtak.
AP170614 FOTO : Terje Pedersen / NTB scanpix ¶ Riksrevisjonen skal gjennomføre forvaltningsrevisjon i Norsk filminstitutt, bekrefter Therese Johnsen, ekspedisjonssjef i avdeling for forvaltningskontroll og selskapskontroll, overfor NRK.
AP170614 | Riksrevisjonen skal undersøke Norsk filminstitutt ¶
DN170613 I en rekke punkter får regjeringen svært alvorlig kritikk av Riksrevisjonen .
DN170613 Det var høsten 2016 at Riksrevisjonen avdekket alvorlig svikt i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementets arbeid med å sikre samfunnskritisk virksomhet, institusjoner og bygg mot mulig terror, spionasje, sabotasje og krig.
DN170613 Riksrevisjonen hadde kontrollert virksomhetene gjennom 2015 og funnet at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtakene om en tilstrekkelig « objektsikring ».
DN170613 I en stor undersøkelse i 2015 fant Riksrevisjonen det den omtaler som svært alvorlige mangler i arbeidet med sikkerhet og beredskap.
DN170613 Riksrevisjonen rettet i sin rapport før jul kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger, såkalt objektsikring.
DB170613 Men forvaltningen er fremdeles preget av manglende forståelse for betydningen av offentlig innsyn, slik Riksrevisjonen nylig har påpekt.
DA170613 I en stor undersøkelse i 2015 fant Riksrevisjonen det den omtaler som svært alvorlige mangler i arbeidet med sikkerhet og beredskap.
DA170613 Torsdag ba komiteen Riksrevisjonen kommentere at Stortingets presidentskap tilbakeviser sentrale deler av kritikken av byggesprekken i Prinsens gate 26.
BT170613 I en stor undersøkelse i 2015 fant Riksrevisjonen det den omtaler som svært alvorlige mangler i arbeidet med sikkerhet og beredskap.
AP170613 I en stor undersøkelse i 2015 fant Riksrevisjonen det den omtaler som svært alvorlige mangler i arbeidet med sikkerhet og beredskap.
AP170613 Det var Riksrevisjonen konklusjon i sin rapport i 2015.
AA170613 Torsdag ba komiteen Riksrevisjonen kommentere at Stortingets presidentskap tilbakeviser sentrale deler av kritikken av byggesprekken i Prinsens gate 26.
DN170611 I en stor undersøkelse i 2015 fant Riksrevisjonen det den omtaler som svært alvorlige mangler i arbeidet.
DN170611 Før sommerferien skal Stortinget diskutere en rapport fra Riksrevisjonen , som retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger.
AP170611 I en stor undersøkelse i 2015 fant Riksrevisjonen det den omtaler som svært alvorlige mangler i arbeidet.
AP170611 Her kan du lese noe av kritikken Riksrevisjonen har kommet med om beredskapen i Norge.
AP170611 Før sommerferien skal Stortinget diskutere en rapport fra Riksrevisjonen , som retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger.
AA170611 I en stor undersøkelse i 2015 fant Riksrevisjonen det den omtaler som svært alvorlige mangler i arbeidet.
AA170611 Før sommerferien skal Stortinget diskutere en rapport fra Riksrevisjonen , som retter kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger.
VG170609 « Etter Riksrevisjonens vurdering inneholder ikke brevet påstander eller informasjon som ikke er belyst rapporten », skriver Riksrevisjonen .
VG170609 « Det er følgelig ikke grunnlag for kritikken Riksrevisjonen kommer med på dette punktet », heter det i brevet VG har fått tilgang til.
VG170609 Vi er for ytringsfrihet, men spør om hvordan vi skal forholde oss til at stortingsdirektøren bidrar til å svekke autoriteten og ryktet til Riksrevisjonen , sier Raja.
VG170609 Torsdag sendte han et brev til kontrollkomiteen hvor han mener Riksrevisjonen gir et feilaktig inntrykk av hva som skjedde høsten 2013.
VG170609 Tirsdag leverte Riksrevisjonen en knusende rapport : ¶
VG170609 Stortingets kontrollkomité skal nå behandle rapporten fra Riksrevisjonen , og vedtok i dag at saken skal være ferdig innen Stortinget tar sommerferie 21. juni.
VG170609 Stortingets direktør og president er nå i åpen konflikt med Riksrevisjonen og Stortingets kontrollkomité etter den knusende rapporten om byggeskandalen på Stortinget.
VG170609 Sjekk ut : Stortingsdirektøren slår tilbake mot Riksrevisjonen
VG170609 SLÅR TILBAKE : Stortingspresident Olemic Thommessen og direktør Ida Børresen mener Riksrevisjonen tar feil.
VG170609 Raja og flere medlemmer av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er opprørte over uttalelsene fra stortingsdirektør Ida Børresen i VG, hvor Børresen sier Riksrevisjonen tar feil om hva som skjedde da Stortinget vedtok å bygge ut en tunnel.
VG170609 På oppdrag fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har Riksrevisjonen ettergått Stortingets byggeskandale.
VG170609 Også stortingspresident Olemic Thommesen ( H ) angriper Riksrevisjonen : ¶
VG170609 Men de unnlot å dele denne kunnskapen med Stortinget i plenum, ifølge Riksrevisjonen .
VG170609 Kontrollkomiteen vedtok samme dag å sende brevet til Riksrevisjonen for å få en forklaring på om stortingsdirektøren og stortingspresidenten har rett eller ikke.
VG170609 HAR DISKUTERT KONSEKVENSER : Stortingsrepresentant Abid Raja kaller angrepene på Riksrevisjonen fra stortingsdirektør Ida Børresen for oppsiktsvekkende.
VG170609 Fredag kom svaret fra Riksrevisjonen .
VG170609 Børresen mener Riksrevisjonen konstruerer en problemstilling.
VG170609 - Vi kan ikke leve med at stortingsdirektøren mener Riksrevisjonen har en agenda her.
VG170609 - Det etterlatte inntrykk er at direktøren bruker autoriteten sin til å rokke ved autoriteten til Riksrevisjonen .
VG170609 - Det er nokså historisk at Stortingets direktør i en avis irettesetter, korrigerer, går til angrep eller undergraver Riksrevisjonen , som er Stortingets kontrollorgan.
VG170609 Riksrevisjonen : Stortinget fikk ikke vite om bygge-overskridelser ¶
AP170609 Forsvaret og politiet er rykende uenig med Riksrevisjonen om evnen til terrorsikring : Vi har kunnskap, kompetanse og materiell til å beskytte ethvert objekt, hevder forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
VG170608 | Stortingsdirektøren slår tilbake etter byggeskandalen : - Riksrevisjonen tar feil ¶
VG170608 TOTALSLAKTER : Nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen idet Riksrevisjonen offentliggjorde rapporten om Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26.
VG170608 Onsdag slo Riksrevisjonen fast i en knusende rapport at Stortingets beslutning om å bygge en tunnel tilknyttet et nytt post- og varemottak under jorden midt i Oslo sentrum, ble tatt på et ufullstendig grunnlag.
VG170608 Jeg vet ikke hvordan Riksrevisjonen tenker.
VG170608 - Når du bruker ordet konspiratorisk, opplever du at Riksrevisjonen på noen måte er det ?
VG170608 - Hvorfor tror du at Riksrevisjonen mener at dere prøvde å skjule noe ?
VG170608 - Fremstillingen til Riksrevisjonen er ikke utfyllende på dette punktet.
VG170608 - Det er feil når Riksrevisjonen hevder vi ikke har informert Stortinget, sier Børresen i dette intervjuet med VG.
VG170608 Riksrevisjonen : Stortinget fikk ikke vite om bygge-overskridelser ¶
VG170608 | Riksrevisjonen : Milliardinvesteringer har ikke gitt færre togforsinkelser ¶ Riksrevisjonen mener oppfølgingen av mulighetene for løpende forbedringer av togtilbudet i forbindelse med de store jernbaneinvesteringene, har vært kritikkverdig svak.
VG170608 Signalanlegg nok en gang ¶ Riksrevisjonen peker på at arbeidet med signalanlegg ikke har vært planlagt, organisert og gjennomført godt nok.
VG170608 Reisetiden har i liten grad blitt redusert, heter det i pressemeldingen fra Riksrevisjonen .
VG170608 Det nyopprettede Jernbanedirektoratet er også til dels enig med Riksrevisjonen .
VG170608 - Vi er enige med Riksrevisjonen på en del punkter, og jernbanereformen er et grep som gjør at dette blir bedre.
VG170608 | Riksrevisjonen : Milliardinvesteringer har ikke gitt færre togforsinkelser ¶
VG170608 Riksrevisjonen viser til at syv store prosjekter på til sammen over 20 milliarder kroner er ferdigstilt, og flere pågår.
DN170608 Torsdag la Riksrevisjonen fram sin rapport om effektene av jernbaneinvesteringene.
DN170608 Særlig har arbeidet med nye signalanlegg ikke vært planlagt, organisert og gjennomført godt nok, mener Riksrevisjonen , som peker på at signalanlegg og tiltak som kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog ikke har vært en samordnet del av investeringsprosjektene. − Bedre samordning med disse mindre tiltakene, sammen med endringer i ruteplanen, kunne g
DN170608 Samtidig slår Riksrevisjonen fast at utbygging har store, positive effekter.
DN170608 - Svakt ¶ Riksrevisjonen har undersøkt om investeringene har bidratt til kortere reisetid, bedre forutsigbarhet og flere avganger.
DN170608 - På denne strekningen har togtilbudet blitt merkbart bedre for de reisende, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.
DN170608 | Riksrevisjonen : Enorme investeringer har ikke gitt særlig kortere reisetid ¶
DN170608 Riksrevisjonen peker på dårlig styring og planlegging.
DN170608 | Parti- og personfokusering bidrar til avsporing ¶ ¶ Riksrevisjonen har påvist at den første sprekken i byggesaken med cirka 30 prosent, fra 660 som var omtalt i budsjettet, i virkeligheten ville bli minst 847 millioner kroner på grunn av overskridelser og utvidelser presidentskapet hadde godkjent, sier forfatteren.
DB170608 Trass i enorme investeringer er jernbanetilbudet ikke blitt merkbart bedre, mener Riksrevisjonen .
DB170608 Torsdag la Riksrevisjonen fram sin rapport om effektene av jernbaneinvesteringene.
DB170608 - LITEN UTTELLING : Trass i enorme investeringer er jernbanetilbudet ikke blitt merkbart bedre, mener Riksrevisjonen .
DA170608 Trass i enorme investeringer er jernbanetilbudet ikke blitt merkbart bedre, mener Riksrevisjonen .
DA170608 Torsdag la Riksrevisjonen fram sin rapport om effektene av jernbaneinvesteringene.
DA170608 Særlig har arbeidet med nye signalanlegg ikke vært planlagt, organisert og gjennomført godt nok, mener Riksrevisjonen , som peker på at signalanlegg og tiltak som kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog ikke har vært en samordnet del av investeringsprosjektene. − Bedre samordning med disse mindre tiltakene, sammen med endringer i ruteplanen, kunne gi
DA170608 Samtidig slår Riksrevisjonen fast at utbygging har store, positive effekter.
DA170608 - Svakt ¶ Riksrevisjonen har undersøkt om investeringene har bidratt til kortere reisetid, bedre forutsigbarhet og flere avganger.
DA170608 - På denne strekningen har togtilbudet blitt merkbart bedre for de reisende, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.
DA170608 | Riksrevisjonen : Enorme jernbaneinvesteringer har ikke gitt særlig kortere reisetid ¶
DA170608 Riksrevisjonen peker på dårlig styring og planlegging.
AP170608 Solvik-Olsen : Delvis enig med Riksrevisjonen - noe er « unyansert » ¶
AP170608 Rapporten fra Riksrevisjonen , statens eget kontrollorgan, går rett inn i valgkampen og den nye debatten om hvor lønnsomt det er for samfunnet å investere store summer i vei og jernbane.
AP170608 Jernbaneinvesteringene har ikke vært styrt godt nok, hevder Riksrevisjonen .
AP170608 I den nye rapporten peker Riksrevisjonen spesielt på at utbygging av dobbeltspor på strekningen Asker - Lysaker, kombinert med langt flere avganger, er en suksess.
AP170608 Dette er det Riksrevisjonen har sett på i en rapport som presenteres klokken 10.00 torsdag.
AP170608 Det er ikke alltid Riksrevisjonen også kommer med skryt ¶
AP170608 Det daværende Jernbaneverket bekreftet at Riksrevisjonen hadde rett, men svarte at « det er fra nå av og fremover at effekten vil merkes ».
AP170608 | Riksrevisjonen : Bedre bruk av jernbanemilliardene kunne gitt langt større kutt i reisetiden ¶
AP170608 | Vi utfordrer statsminister Erna Solberg : Ta ballen fra Riksrevisjonen .
AP170608 Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss la nylig frem tre rapporter, blant annet en oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
AA170608 Torsdag la Riksrevisjonen fram sin rapport om effektene av jernbaneinvesteringene.
AA170608 Særlig har arbeidet med nye signalanlegg ikke vært planlagt, organisert og gjennomført godt nok, mener Riksrevisjonen , som også peker på at tiltak som kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog ikke har vært en samordnet del av investeringsprosjektene.
AA170608 Samtidig slår Riksrevisjonen fast at utbygging har store, positive effekter.
AA170608 Milliardinvesteringer i jernbanen har ikke gitt kortere reisetid eller færre forsinkelser, ifølge Riksrevisjonen , som kritiserer svak styring og planlegging.
AA170608 I tillegg til å undersøke om investeringene har bidratt til kortere reisetid, har Riksrevisjonen sett på om de har ført til bedre forutsigbarhet og flere avganger.
AA170608 - På denne strekningen har togtilbudet blitt merkbart bedre for de reisende, skriver Riksrevisjonen .
AA170608 ( ©NTB ) ¶ | Riksrevisjonen : - Svak styring av jernbaneinvesteringene ¶
DB170607 - De har fått kritikk fra Riksrevisjonen for for dårlig samordnet innsats mot arbeidslivskriminalitet.
AP170607 Tirsdag publiserte Riksrevisjonen rapport med skarp kritikk av Stortingets byggeprosjekt som omfatter Prinsens gate 26.
AP170607 Tirsdag presenterte Riksrevisjonen sin rapport med skarp kritikk av Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26.
AP170607 Stortinget er byggherre og det var Stortinget som ba Riksrevisjonen om å undersøke kostnadsoverskridelsene.
AP170607 Multiconsult avslo Riksrevisjonens tilbud om å komme med kommentarer eller innspill, men de ga Riksrevisjonen tilgang til svaret de har sendt Stortinget.
AP170607 Der må vi bare konstatere at vi er uenige med Riksrevisjonen .
AP170607 Christensen peker også på at det for dem er viktig at Riksrevisjonen så klart understreker hvor komplekst prosjektet er og hvilke krav dette stiller til byggeherre og dennes organisasjon.
AP170607 - Vi har gjort egne beregninger som vi svært gjerne skulle sett at Riksrevisjonen hadde kontrollert, som viser at 66 prosent knytter seg til manglende leveranser til entreprisegrunnlaget, altså saken med Multiconsult.
AP170607 - Det er helt riktig at Riksrevisjonen påpeker rutiner, ansvarsfordelingsspørsmål og organisering, det er meget mulig at det også kan ha hatt innflytelse på kostnadsutviklingen.
AP170607 - Det er ganske skarp kritikk fra Riksrevisjonen ?
AP170607 - Det er derfor jeg skulle sett at Riksrevisjonen hadde gått gjennom tallgrunnlaget vårt.
AP170607 Forsvaret og politiet er rykende uenig med Riksrevisjonen om evnen til terrorsikring : Vi har kunnskap, kompetanse og materiell til å beskytte ethvert objekt, hevder forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
AP170607 ¶ Stortingets byggeprosjekt får kritikk av Riksrevisjonen .
VG170606 « Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket svakheter ved byggeprosjektet », skriver Riksrevisjonen i sluttrapporten. 21.mai 2013 var kostnadsrammen for rehabilitering av kontorbygget i Prinsens gate 26 og nytt post- og varemottak 660 millioner kroner.
VG170606 Sprekk ble ikke videreformidlet ¶ Riksrevisjonen mener at presidentskapet og administrasjonen i slutten av november 2013 hadde kunnskap om en mulig sprekk fra 660 millioner til 847 millioner kroner, som følge av endringer i en ny garasjeinnkjørsel.
VG170606 SPRAKK : Stortingets store byggeprosjekt med ny tunnel til garasjen og rehabilitering av Prinsens gate 26, er gransket av Riksrevisjonen som gir kritikk på flere punkter.
VG170606 Men de unnlot å dele denne kunnskapen med Stortinget i plenum, ifølge Riksrevisjonen .
VG170606 Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg ( Ap ) vil ikke kommentere rapporten før den er formelt publisert fra Riksrevisjonen .
VG170606 I en revisjonsrapport fra Riksrevisjonen som presenteres tirsdag ettermiddag, får både presidentskapet og administrasjonen på Stortinget kritikk for at beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, ble tatt på ufullstendig grunnlag.
VG170606 I en pressemelding tirsdag formiddag skriver stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) at presidentskapet tar kritikken på alvor, men mener likevel at Riksrevisjonen ikke tar for seg viktige sider ved prosjektet.
VG170606 Før rapporten fra Riksrevisjonen blir offentlig klokken 14 tirsdag ettermiddag, hadde presidentskapet i Stortinget allerede sendt ut en pressemelding hvor de svarer opp rapporten.
VG170606 FORSVARER SEG : Stortingspresident Olemic Thommessen og direktør Ida Børresen er enig med Riksrevisjonen i at bedre kontrollordninger må på plass.
VG170606 Etterlyser kvalitetssikring ¶ - Riksrevisjonen ser det som problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, til planlegging og gjennomføring av et så stort og komplisert prosjekt, skriver Riksrevisjonens nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i rapporten.
VG170606 Denne terskelverdien ble passert idet Stortinget skulle til å vedta 2014-budsjettet, men ifølge Riksrevisjonen ble altså denne opplysningen tilbakeholdt.
VG170606 | Riksrevisjonen : Stortinget fikk ikke vite om bygge-overskridelser ¶
VG170606 Riksrevisjonen påpeker imidlertid at det fortsatt er usikkerhet knyttet til om denne kostnadrammen vil holde.
VG170606 Riksrevisjonen mener at Stortinget brøt reglene for offentlige anskaffelser i byggeprosjektet som til nå har vist seg å koste 1,8 milliarder kroner.
VG170606 Vi er i dag glade for at Riksrevisjonen tydeliggjør vår rolle og Stortingets rolle og ansvar, sier Christensen.
VG170606 Multiconsult mener Riksrevisjonen har gjort en god jobb, og er godt fornøyd med rapporten.
VG170606 Men når de ikke belyser det mangelfulle arbeidet fra Multiconsult, har Riksrevisjonen bare delvis svart på oppdraget, sier Thommessen.
VG170606 Han ser meget alvorlig på tirsdagens rapport fra Riksrevisjonen .
VG170606 Før rapporten fra Riksrevisjonen var lagt frem, gikk stortingspresidenten ut i en pressemelding hvor han fremholdt at han mener Multiconsult har skylden for budsjettoverskridelsen.
VG170606 FORSVARER SEG : Stortingspresident Olemic Thommessen og direktør Ida Børresen er enig med Riksrevisjonen i at bedre kontrollordninger må på plass.
VG170606 - Vi er glade for at Riksrevisjonen er tydelige på hvordan prosjektet er organisert.
VG170606 - Riksrevisjonen sier selv at de har valgt å ikke gå inn i rettstvisten med Multiconsult.
DN170606 Stortingspresidenten viser til at Riksrevisjonen i rapporten ikke har gått inn på rettstvisten mellom Stortinget og Multiconsult.
DN170606 Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) valgte å svare på kritikken i form av en pressemelding allerede før Riksrevisjonen hadde lagt fram sin rapport.
DN170606 Stortinget brøt statens eget anskaffelsesregelverk i den omstridte byggesaken, ifølge Riksrevisjonen .
DN170606 I desember i fjor ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité derfor enstemmig Riksrevisjonen om å gå gjennom hele saken.
DN170606 - Ved ikke å belyse konsekvensene av Multiconsults mangelfulle arbeid nærmere, mener jeg at Riksrevisjonen bare delvis svarer på oppdraget, sier Thommessen.
DN170606 - Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader.
DN170606 Riksrevisjonen sier selv at de kunne ha belyst avvikene i kostnader bedre.
DB170606 Stortingspresidenten viser til at Riksrevisjonen i rapporten ikke har gått inn på rettstvisten mellom Stortinget og Multiconsult.
DB170606 Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) valgte å svare på kritikken i form av en pressemelding allerede før Riksrevisjonen hadde lagt fram sin rapport.
DB170606 I desember i fjor ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité derfor enstemmig Riksrevisjonen om å gå gjennom hele saken.
DB170606 - Ved ikke å belyse konsekvensene av Multiconsults mangelfulle arbeid nærmere, mener jeg at Riksrevisjonen bare delvis svarer på oppdraget, sier Thommessen.
DB170606 - Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader.
DB170606 Riksrevisjonen sier selv at de kunne ha belyst avvikene i kostnader bedre.
DB170606 Riksrevisjonen la tirsdag fram en rapport som konkluderer med at Stortinget brøt egne regler for anskaffelse og at den administrative ledelsen ikke har fulgt godt nok opp.
AP170606 Stortingets presidentskap skriver i en pressemelding - før Riksrevisjonen presenterer sin rapport - at den tar Riksrevisjonens kritikk på alvor, men : ¶
AP170606 Stortingets byggeprosjekt får kritikk av Riksrevisjonen .
AP170606 Lederen av Riksrevisjonen , Per-Kristian Foss, er inhabil fordi han var stortingspresident i forrige periode.
AP170606 I tillegg til denne listen konstaterer Riksrevisjonen at den avdekker svakheter i forståelsen av roller mellom Stortingets presidentskap som Stortingets øverste administrative myndighet og Stortinget som landets bevilgende myndighet.
AP170606 Det var Stortinget som ba Riksrevisjonen om å granske byggeprosjektets store kostnadsavvik.
AP170606 - Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader.
AP170606 - Betydelig svikt i planleggingen og gjennomføringen av Stortingets byggeprosjekt, konstaterer Riksrevisjonen i ny rapport.
AP170606 Riksrevisjonen viser til at det opprinnelige vedtak er basert på kr 1,145 milliarder kroner.
AP170606 Riksrevisjonen sier selv at de kunne ha belyst avvikene i kostnader bedre.
AP170606 Riksrevisjonen presenterte tirsdag sin undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26.
AP170606 Stortingets presidentskap skriver i en pressemelding - før Riksrevisjonen presenterer sin rapport - at den tar Riksrevisjonens kritikk på alvor, men : ¶
AP170606 Stortingets byggeprosjekt får kritikk av Riksrevisjonen .
AP170606 Lederen av Riksrevisjonen , Per-Kristian Foss, er inhabil fordi han var stortingspresident i forrige periode.
AP170606 I tillegg til denne listen konstaterer Riksrevisjonen at den avdekker svakheter i forståelsen av roller mellom Stortingets presidentskap som Stortingets øverste administrative myndighet og Stortinget som landets bevilgende myndighet.
AP170606 Det var Stortinget som ba Riksrevisjonen om å granske byggeprosjektets store kostnadsavvik.
AP170606 - Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader.
AP170606 - Betydelig svikt i planleggingen og gjennomføringen av Stortingets byggeprosjekt, konstaterer Riksrevisjonen i ny rapport.
AP170606 Riksrevisjonen viser til at det opprinnelige vedtak er basert på kr 1,145 milliarder kroner.
AP170606 Riksrevisjonen sier selv at de kunne ha belyst avvikene i kostnader bedre.
AP170606 Riksrevisjonen presenterte tirsdag sin undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26.
AA170606 | Stortingspresidenten erkjenner svakheter i byggeprosjekt ¶ Riksrevisjonen peker på problemer med styring, planlegging og organisering av Stortingets omstridte byggeprosjekt.
AA170606 Stortingspresidenten viser til at Riksrevisjonen i rapporten ikke har gått inn på rettstvisten mellom Stortinget og Multiconsult.
AA170606 I desember i fjor ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité derfor enstemmig Riksrevisjonen om å gå gjennom hele saken.
AA170606 - Ved ikke å belyse konsekvensene av Multiconsults mangelfulle arbeid nærmere, mener jeg at Riksrevisjonen bare delvis svarer på oppdraget, sier Thommessen.
AA170606 - Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader.
AA170606 Riksrevisjonen sier selv at de kunne ha belyst avvikene i kostnader bedre.
AA170606 Stortingspresidenten viser til at Riksrevisjonen i rapporten ikke har gått inn på rettstvisten mellom Stortinget og Multiconsult.
AA170606 Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) valgte å svare på kritikken i form av en pressemelding allerede før Riksrevisjonen hadde lagt fram sin rapport.
AA170606 Stortinget brøt statens eget anskaffelsesregelverk i den omstridte byggesaken, ifølge Riksrevisjonen .
AA170606 I desember i fjor ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité derfor enstemmig Riksrevisjonen om å gå gjennom hele saken.
AA170606 - Ved ikke å belyse konsekvensene av Multiconsults mangelfulle arbeid nærmere, mener jeg at Riksrevisjonen bare delvis svarer på oppdraget, sier Thommessen.
AA170606 - Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader.
AA170606 Riksrevisjonen sier selv at de kunne ha belyst avvikene i kostnader bedre.
AA170606 ( ©NTB ) ¶ | Riksrevisjonen : Stortinget brøt egne regler for anskaffelser ¶
AA170606 Stortingspresident Olemic Thommesen ( H ) mener Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økning i kostnader og er kritisk til at søkelyset ikke er rettet mot selskapet Multiconsults manglende arbeid.
AA170606 Høyres Michael Tetzschner sier rapporten fra Riksrevisjonen gir informasjon som skulle vært gitt uoppfordret fra presidentskapet til Stortinget for flere år siden.
AA170606 Riksrevisjonen la tirsdag fram en rapport om byggesprekken på 700 millioner kroner.
VG170602 « Oppsiktsvekkende » ¶ Riksrevisjonen har på bestilling fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité gransket hva som gikk galt da Stortingets byggeprosjekt gikk på en budsjettsmell i milliardklassen.
VG170602 Sp-Lundteigen : Holder Stortingets ledere ansvarlig for budsjettsmellen ¶ Riksrevisjonen er pålagt en omfattende taushetsplikt som er strengere enn ellers i det offentlige Norge, og Foss og de andre medlemmene i riksrevisjonen har signert en omfattende taushetsplikterklæring da de startet i Riksrevisjonen.
VG170602 Riksrevisjonen er pålagt en omfattende taushetsplikt som er strengere enn ellers i det offentlige Norge, og Foss og de andre medlemmene i riksrevisjonen har signert en omfattende taushetsplikterklæring da de startet i Riksrevisjonen .
VG170602 Riksrevisjonen er pålagt en omfattende taushetsplikt som er strengere enn ellers i det offentlige Norge, og Foss og de andre medlemmene i riksrevisjonen har signert en omfattende taushetsplikterklæring da de startet i Riksrevisjonen.
VG170602 Også internt i Riksrevisjonen er det sterke reaksjoner på intervjuet.
VG170602 Flere kilder i Stortingets administrasjon og presidentskap, samt i Riksrevisjonen , som VG har snakket med forteller at de ble svært overrasket og sjokkert da riksrevisor Per-Kristian Foss gjestet NRK-programmet Torp tirsdag.
VG170602 Derfor var han med på beslutninger som Riksrevisjonen nå har ettergått.
VG170602 Da overtok Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, nestleder i Riksrevisjonen , hovedansvaret for rapporten.
VG170602 : Riksrevisor Per-Kristian Foss ( 66 ), her fotografert under en pressekonferanse i Riksrevisjonen .
VG170602 - Jeg tenker vel at Foss med fordel kunne presisert at han ikke kunne uttale seg på vegne av Riksrevisjonen om dette, skriver Arve Lønnum, som også er riksrevisor, i en tekstmelding til VG.
VG170602 - Ettersom jeg var andre visepresident i Stortinget i forrige periode, så var det naturlig at jeg ba kollegiet i Riksrevisjonen om å vurdere om jeg var inhabil i denne saken.
VG170602 Riksrevisjonen med kritikk av departementene : Sensurerte julehilsen ¶
DB170601 Rapporten fra Riksrevisjonen viser for eksempel at Utenriksdepartementet har holdt skjult relevante dokumenter og korrespondanse i forbindelse med den diplomatiske isfronten mellom Norge og Kina i åra 2010 til 2016.
DB170601 Du kan vinne vanvittige 93 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Riksrevisjonen har slått ettertrykkelig fast at deler av den statlige forvaltningen bryter med retten som både pressen og innbyggerne har til informasjon og kontroll av forvaltningen.
DA170601 Omtrent samtidig kom Riksrevisjonen med kraftig kritikk av gjennomføringen av klimapolitikken i Norge.
VG170531 Les også : Politiet og Forsvaret samarbeider for dårlig, ifølge Riksrevisjonen
DN170531 Statsminister Erna Solberg ( H ) erkjenner behovet for forbedring etter at Riksrevisjonen avdekket omfattende svikt i åpenhet og innsyn i forvaltningen.
DN170531 Dette har regjeringen tatt opp så snart vi fikk spørsmål om det fra Riksrevisjonen .
DN170531 Riksrevisjonen påpeker at det hersker en kultur av redsel og « for forsiktighet » i departementer og statlig forvaltning og mener det knyttes til signaler fra ledelsen.
DA170531 Statsminister Erna Solberg ( H ) erkjenner behovet for forbedring etter at Riksrevisjonen avdekket omfattende svikt i åpenhet og innsyn i forvaltningen.
DA170531 Dette har regjeringen tatt opp så snart vi fikk spørsmål om det fra Riksrevisjonen .
DA170531 Riksrevisjonen påpeker at det hersker en kultur av redsel og « for forsiktighet » i departementer og statlig forvaltning og mener det knyttes til signaler fra ledelsen.
VG170530 Riksrevisjonen har nettopp levert skarp kritikk av Norges evne til å sikre viktige objekter i en krisesituasjon.
VG170530 Men Riksrevisjonen mener det er et større problem at dokumentene ikke journalføres, eller at de journalføres så sent at saken er avgjort før publikum i det hele tatt får mulighet til å søke innsyn fordi dokumentene ikke er søkbare.
VG170530 Faksimile : Riksrevisjonen
VG170530 Da Riksrevisjonen gransket salget av stridsbåter til utlandet, klarte ikke Forsvarsdepartementet å finne sentrale dokumenter i sitt eget arkiv.
VG170530 Riksrevisjonen har avslørt at deler av forvaltningen ikke etterlever offentlighetsloven, somler med journalføring og avslår altfor mange ønsker om innsyn.
VG170530 Riksrevisjonen : Alvorlig sikkerhetsrisiko hos Nav ¶ | « Perry » om Norges forsvar : - Har brukt altfor mange stoppere ¶
DB170530 ¶ KARTLEGGING : Riksrevisjonen har klartlagt arkivering og journalføring av offenlige saksdokumenter.
DB170530 Konflikt med Kina utelatt ¶ Riksrevisjonen har for eksempel avdekket at det i UDs arkiv ikke inneholder noen relevante dokumenter, verken interne eller eksterne, om forholdet mellom Norge og Kina etter 2013.
DB170530 I tillegg til en generell gjennomgang av systemet, har Riksrevisjonen sett på en rekke kontroversielle saker hvor arkivering har vært mangelfull : ¶
DB170530 Da Riksrevisjonen nylig skulle granske salget av to F5-jagerfly, fant Forsvarsdepartementet rett og slett ikke fram til dokumenter i sitt eget arkiv, og måtte henvende seg til Økokrim for å få alt på plass.
DB170530 Riksrevisjonen peker på at få land har lovfestet en så omfattende offentlighet og rett til innsyn i dokumenter.
DB170530 Riksrevisjonen har avdekket omfattende svikt i praktisering av reglene for arkivering av dokumenter og åpenhet i statsforvaltningen.
DA170530 LES OGSÅ : Forsvarssjefen rykende uenig med Riksrevisjonen om terrorsikring ¶
DA170530 - Gjennom det Riksrevisjonen har lagt fram, og alle medieoppslagene, vet vi jo godt at selv mange store, offentlige byggeprosjekter inneholder innslag av arbeidskriminalitet, skatte- og avgiftsunndragelse.
BT170530 Konflikt med Kina utelatt ¶ Riksrevisjonen har for eksempel avdekket at det i UDs arkiv ikke inneholder noen relevante dokumenter, verken interne eller eksterne, om forholdet mellom Norge og Kina etter 2013.
BT170530 I tillegg til en generell gjennomgang av systemet, har Riksrevisjonen sett på en rekke kontroversielle saker hvor arkivering har vært mangelfull.
BT170530 FOTO : SCANPIX ¶ Riksrevisjonen har avdekket omfattende svikt i praktisering av reglene for arkivering av dokumenter og åpenhet i statsforvaltningen.
BT170530 FOTO : Håvard Bjelland ( arkiv ) ¶ | Riksrevisjonen : Alvorlige mangler ved åpenhet i forvaltningen ¶
BT170530 Da Riksrevisjonen nylig skulle granske salget av to F5-jagerfly, fant Forsvarsdepartementet rett og slett ikke fram til dokumenter i sitt eget arkiv, og måtte henvende seg til Økokrim for å få alt på plass.
BT170530 Riksrevisjonen peker på at få land har lovfestet en så omfattende offentlighet og rett til innsyn i dokumenter.
AP170530 « Det har resultert i at endelig versjon av mange kontrakter og avtaledokumenter i denne perioden ikke har kommet på OEP », skriver Riksrevisjonen i rapporten.
AP170530 Opplysningene om praksisen kommer frem i en rapport fra Riksrevisjonen om arkivering og innsyn i forvaltningen som publiseres tirsdag.
AP170530 Knut Aarhus, prosjektleder i Riksrevisjonen sier det ikke er noen tvil om at arkivloven gjelder for de endelige kontraktene også.
AP170530 Ifølge Riksrevisjonen gjelder dette 245 avtaledokumenter som dreier seg om alt fra : ¶ kjøp av konsulentbistand ¶ utvikling av nye straffesakssystemer ¶ bistand til drift av ikt-systemer til rammeavtaler om kjøp av PR- og kommunikasjonstjenester, ¶ avtaler om medietrening og kommunikasjonsrådgivning ¶ kjøp av veiledert
AP170530 I rapporten som ble lagt frem tirsdag, slår Riksrevisjonen fast at praktiseringen av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning har alvorlige mangler.
AP170530 Feilen ble ikke oppdaget på seks år, før Riksrevisjonen gjorde politiledelsen oppmerksom på det.
AP170530 At journalføring skal skje løpende, etterleves i mange tilfeller ikke, slår Riksrevisjonen fast.
AP170530 Riksrevisjonen : Alvorlige mangler ¶
AP170530 « Søkene tyder derfor på at dokumentproduksjonen i sentrale saker er langt større enn det som er registrert i arkivsystemet », slår Riksrevisjonen fast.
AP170530 Om kritikken fra Riksrevisjonen om den manglende arkiveringen om Dalai Lama-beslutningen sier han at de har iverksatt tiltak for å sikre at relevante dokumenter arkiveres.
AP170530 Ifølge Riksrevisjonen omhandler de fleste helt sentrale politiske spørsmål som : ¶ hvordan Norges forhold til Kina vil kunne bli påvirket av besøket, ¶ omdømmevurderinger, ¶ hvordan spørsmål rundt besøket skulle håndteres i Stortingets spørretime.
AP170530 Heiko Junge, NTB scanpix ¶ Riksrevisjonen : I strid med loven ¶
AP170530 Fakta : Hovedfunnene i rapporten fra Riksrevisjonen
AP170530 Dette bærer også UDs arkiv preg av, det er derfor ikke åpenbart hvilke dokumenter Riksrevisjonen mener eventuelt mangler, sier Andersen.
AP170530 Det kom frem i en rapport fra Riksrevisjonen om arkivering og innsyn i forvaltningen som ble offentliggjort tirsdag.
AP170530 Det er sentrale dokumenter og saker, sier Knut Aarhus, prosjektleder i Riksrevisjonen .
AP170530 | Riksrevisjonen mener Regjeringen holdt dokumentene om forholdet til Kina skjult fra arkiver og offentligheten ¶
AP170530 Riksrevisjonen mener « de svært begrensede funnene » i saks- og arkivsystemet fra de to « mye omtalte og viktige » sakene om Norges forhold til Kina etter fredsprisutdelingen i 2010 og besøket fra Dalai Lama illustrerer dette.
AP170530 « Søkene tyder derfor på at dokumentproduksjonen i sentrale saker er langt større enn det som er registrert i arkivsystemet », slår Riksrevisjonen fast.
AP170530 PechaKucha ¶ | Riksrevisjonen mener Regjeringen holdt dokumentene om forholdet til Kina skjult fra arkiver og offentligheten ¶
AP170530 Om kritikken fra Riksrevisjonen om den manglende arkiveringen om Dalai Lama-beslutningen sier han at de har iverksatt tiltak for å sikre at relevante dokumenter arkiveres.
AP170530 Ifølge Riksrevisjonen omhandler de fleste helt sentrale politiske spørsmål som : ¶ hvordan Norges forhold til Kina vil kunne bli påvirket av besøket, ¶ omdømmevurderinger, ¶ hvordan spørsmål rundt besøket skulle håndteres i Stortingets spørretime.
AP170530 Heiko Junge, NTB scanpix ¶ Riksrevisjonen : I strid med loven ¶
AP170530 Fakta : Hovedfunnene i rapporten fra Riksrevisjonen
AP170530 Dette bærer også UDs arkiv preg av, det er derfor ikke åpenbart hvilke dokumenter Riksrevisjonen mener eventuelt mangler, sier Andersen.
AP170530 Det kom frem i en rapport fra Riksrevisjonen om arkivering og innsyn i forvaltningen som ble offentliggjort tirsdag.
AP170530 Det er sentrale dokumenter og saker, sier Knut Aarhus, prosjektleder i Riksrevisjonen .
AP170530 Riksrevisjonen mener « de svært begrensede funnene » i saks- og arkivsystemet fra de to « mye omtalte og viktige » sakene om Norges forhold til Kina etter fredsprisutdelingen i 2010 og besøket fra Dalai Lama illustrerer dette.
VG170529 Ifølge VGs opplysninger har altså E-sjefen støttet forsvarsministeren i hemmeligholdet, og kommet til at sikkerhetsloven ikke åpner for den åpenheten som både Riksrevisjonen og store deler av opposisjonen har krevd.
VG170529 I et offentliggjort sammendrag slo Riksrevisjonen fast at politiet og Forsvaret ikke samarbeider godt nok, vurderte saken som « svært alvorlig », som er Riksrevisjonens kraftuttrykk for elendig embetsførsel fra de to berørte etatene.
DN170529 Bakgrunnen for den lukkede høringen i komiteen mandag er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.
DN170529 Venstres Abid Raja mener rapporten fra Riksrevisjonen avdekker forhold som Stortinget er nødt til å gripe fatt i.
DA170529 Bakgrunnen for de nye rundene i komiteen er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.
AP170529 Bakgrunnen for den lukkede høringen i komiteen mandag er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.
AA170529 Bakgrunnen for den lukkede høringen i komiteen mandag er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.
DN170528 Opposisjonen og Riksrevisjonen har ligget i åpen krangel med regjeringen siden i fjor høst for å få avgradert et sammendrag av rapporten.
DN170528 Bakgrunnen for de nye rundene i kontroll- og konstitusjonskomiteen er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.
DN170528 Avisen fikk også tilgang til et notat som viste at Forsvarsdepartementet forsøkte å få Riksrevisjonen til å dempe og skjule alvorlig kritikk mot departementet, Forsvaret, politiet og regjeringen.
DN170528 Riksrevisjonen mente sammendraget kunne offentliggjøres, men Forsvarsdepartementet har ved flere anledninger avvist krav om avgradering begrunnet med hensyn til rikets sikkerhet.
DN170528 Her kan du selv lese hele det hemmelige dokumentet der Riksrevisjonen kritiserer regjeringen for å svikte i arbeidet med beskyttelse av sentrale terrormål.
SA170526 « Sterkt kritikkverdig », konkluderer Riksrevisjonen som hevder at en krangel om hvorvidt staten unødvendig taper penger er holdt skjult for offentligheten.
SA170526 | Rapportutkast : Holdt store uenigheter om kontrollen med statens olje- og gassalg skjult for offentligheten ¶ Riksrevisjonen slår alarm om kontrollen med Statoil.
SA170526 Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen , sier at de ikke vil kommentere rapporten før den er ferdig og overleveres til Stortinget.
SA170526 Opplysningene kommer frem i et utkast til en rapport fra Riksrevisjonen som Aftenposten har fått tilgang til.
SA170526 Offentlighetsekspert : Enig med Riksrevisjonen
SA170526 Jan Fridthjof Bernt, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen og en av Norges fremste eksperter på offentlighet, er enig med karakteristikken fra Riksrevisjonen .
SA170526 Ifølge Riksrevisjonen fremgår heller ikke opplysningene av den offentlige rapporteringen fra Petoro til OED, og heller ikke i OEDs rapportering til Stortinget i statsbudsjettet.
SA170526 I sitt over 100 sider lange utkast skriver Riksrevisjonen : ¶
SA170526 FOTO : Olav Olsen / faksimile ¶ Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss kommer med krass kritikk av Olje- og energidepartementets journalføring og arkiveringspraksis i et utkast til en rapport som legges frem i slutten av mai.
SA170526 Dokumenter avdekket « vesentlige uenigheter » ¶ Riksrevisjonen fant flere dokumenter i arkivet til departementet som avdekker « vesentlige uenigheter » om Statoils etterlevelse av instruksen.
SA170526 Dette « begrenser Stortinget og offentlighetens mulighet til å få innsyn i Olje- og energidepartementet og Petoros kontroll med hvordan fellesskapets verdier forvaltes gjennom Statoils salg av statens petroleum », mener Riksrevisjonen i utkastet.
SA170526 Departementet vil ikke svare på kritikken som fremsettes i utkastet til rapporten fra Riksrevisjonen og sier de ikke finner det hensiktsmessig å kommentere et foreløpig utkast som vil bli endret.
SA170526 Begrunnelsen er at opplysningene kommer frem i et ikke-offentlig utkast til rapport fra Riksrevisjonen .
SA170526 - Jeg er enig med karakteristikken fra Riksrevisjonen av denne praksisen som « sterkt kritikkverdig », sier han.
SA170526 Riksrevisjonen vil ikke kommentere om det kommer endringer.
SA170526 Riksrevisjonen : Sterkt kritikkverdig ¶
NL170526 Det er imidlertid enkelt å konstatere at den ansvarlige statsråd er på kollisjonskurs med både Riksrevisjonen og andre sentrale aktører.
DN170526 Riksrevisjonen har kommet med kraftig kritikk av både Forsvars- og Justisdepartementets beredskapsarbeid, og saken behandles fremdeles i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
DA170526 Riksrevisjonen har kommet med kraftig kritikk av både Forsvars- og Justisdepartementets beredskapsarbeid, og saken behandles fremdeles i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
BT170526 Eikefjord trekker frem at POD har forsøkt å skjule et merforbruk på 60 millioner kroner, noe Riksrevisjonen avdekket.
AP170525 « Sterkt kritikkverdig », konkluderer Riksrevisjonen som hevder at en krangel om hvorvidt staten unødvendig taper penger er holdt skjult for offentligheten.
AP170525 | Rapportutkast : Holdt store uenigheter om kontrollen med statens olje- og gassalg skjult for offentligheten ¶ Riksrevisjonen slår alarm om kontrollen med Statoil.
AP170525 Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen , sier at de ikke vil kommentere rapporten før den er ferdig og overleveres til Stortinget.
AP170525 Opplysningene kommer frem i et utkast til en rapport fra Riksrevisjonen som Aftenposten har fått tilgang til.
AP170525 Offentlighetsekspert : Enig med Riksrevisjonen
AP170525 Jan Fridthjof Bernt, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen og en av Norges fremste eksperter på offentlighet, er enig med karakteristikken fra Riksrevisjonen .
AP170525 Ifølge Riksrevisjonen fremgår heller ikke opplysningene av den offentlige rapporteringen fra Petoro til OED, og heller ikke i OEDs rapportering til Stortinget i statsbudsjettet.
AP170525 I sitt over 100 sider lange utkast skriver Riksrevisjonen : ¶
AP170525 FOTO : Olav Olsen / faksimile ¶ Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss kommer med krass kritikk av Olje- og energidepartementets journalføring og arkiveringspraksis i et utkast til en rapport som legges frem i slutten av mai.
AP170525 Dokumenter avdekket « vesentlige uenigheter » ¶ Riksrevisjonen fant flere dokumenter i arkivet til departementet som avdekker « vesentlige uenigheter » om Statoils etterlevelse av instruksen.
AP170525 Dette « begrenser Stortinget og offentlighetens mulighet til å få innsyn i Olje- og energidepartementet og Petoros kontroll med hvordan fellesskapets verdier forvaltes gjennom Statoils salg av statens petroleum », mener Riksrevisjonen i utkastet.
AP170525 Departementet vil ikke svare på kritikken som fremsettes i utkastet til rapporten fra Riksrevisjonen og sier de ikke finner det hensiktsmessig å kommentere et foreløpig utkast som vil bli endret.
AP170525 Begrunnelsen er at opplysningene kommer frem i et ikke-offentlig utkast til rapport fra Riksrevisjonen .
AP170525 - Jeg er enig med karakteristikken fra Riksrevisjonen av denne praksisen som « sterkt kritikkverdig », sier han.
AP170525 Riksrevisjonen vil ikke kommentere om det kommer endringer.
AP170525 Riksrevisjonen : Sterkt kritikkverdig ¶
BT170524 I april i år avdekket Aftenposten enda mer rot : POD hadde forsøkt å skjule et merforbruk på over 60 millioner, ifølge Riksrevisjonen .
VG170519 Vi kan bare opplyse om at vi er varslet av Riksrevisjonen i dag.
VG170519 På spørsmål fra VG om Riksrevisjonen skal se på pengebruken både på sentralt og lokalt plan, svarer Røine : ¶
VG170519 Norges idrettsforbund ser det derfor utelukkende som positivt at Riksrevisjonen , som en helt uavhengig instans, vurderer å ettergå bruken av spillemidler.
VG170519 Norges Idrettsforbund er underrettet av Riksrevisjonen om at de skal vurdere å se på bruken av tippemidler.
VG170519 - NIF rapporterer årlig til Kulturdepartementet på sin disponering av spillemidlene, men det er svært lenge siden Riksrevisjonen foretok en forvaltningsrevisjon på området, heter det.
VG170519 | Riksrevisjonen skal undersøke NIFs bruk av spillemidler ¶
VG170517 Riksrevisjonen : Disse statsrådene brøt regjeringens egen instruks ¶
DB170516 mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stortinget i plenum.
DB170516 Riksrevisjonen har i en rapport rettet kraftig kritikk mot Forsvaret og Forsvarsdepartementet for hvordan de håndterte salgene av F-5 jagerflyene.
DN170515 Lxs også : ¶ Riksrevisjonen : Alvorlige mangler ved Forsvarets fregatter ¶
DN170515 Hittil i år har Riksrevisjonen i separate rapporter påtalt manglende kompetanse og reservedelsforsyning til de norske fregattene og slett håndtering av salget av utrangerte jagerfly.
DA170515 Men det er ingen som ønsker at den detaljerte rapporten fra Riksrevisjonen skal offentliggjøres, påpeker hun.
DA170515 Ap benyttet anledningen til nok en gang å kritisere regjeringen for å holde tilbake et sammendrag av en rapport fra Riksrevisjonen , som kritiserer regjeringen for ikke å sørge for tilstrekkelig terrorsikring av viktige bygg og anlegg.
AA170515 Men det er ingen som ønsker at den detaljerte rapporten fra Riksrevisjonen skal offentliggjøres, påpeker hun.
AA170515 Ap benyttet anledningen til nok en gang å kritisere regjeringen for å holde tilbake et sammendrag av en rapport fra Riksrevisjonen , som kritiserer regjeringen for ikke å sørge for tilstrekkelig terrorsikring av viktige bygg og anlegg.
AA170511 Riksrevisjonen har i en rapport kommet med flengende kritikk av politiets og Forsvarets evne til å sikre samfunnskritiske objekter.
VG170510 I fjor høst slo også Riksrevisjonen alarm.
DB170508 Riksrevisjonen slakter norsk innsats mot sosial dumping.
DB170508 Riksrevisjonen la i fjor sommer fram en rapport med sterk kritikk : « For dårlig etterforskning, lang saksbehandlingstid og svak framdrift i etterforskningen gjør det vanskelig å innfri Stortingets forutsetninger om at lovbrudd i arbeidslivet skal føre til reaksjoner og konsekvenser for den som bryter loven »,
DN170506 Resultatene kommer fram i et utkast til en rapport fra Riksrevisjonen om arkivering og innsyn i forvaltningen, som avisen har fått tilgang til.
DN170506 Det er Riksrevisjonen som har bedt fire uavhengige jurister med særskilt kompetanse på offentlighetsloven om å vurdere stikkprøvene, ifølge Aftenposten.
AA170506 Resultatene kommer fram i et utkast til en rapport fra Riksrevisjonen om arkivering og innsyn i forvaltningen, som avisen har fått tilgang til. ( ©NTB ) ¶
AA170506 Det er Riksrevisjonen som har bedt fire uavhengige jurister med særskilt kompetanse på offentlighetsloven om å vurdere stikkprøvene, ifølge Aftenposten.
AP170505 Det sier Jan Fridthjof Bernt, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen ( UiB ) og en av Norges fremste eksperter på offentlighetsloven, om funnene til ekspertene Riksrevisjonen har brukt i sitt utkast til rapport.
AP170505 « Konsekvensen av unntaket er at offentligheten ikke får innsyn i robustheten til Nødnett, et svært viktig system som tidligere er blitt utsatt for kritiske spørsmål i den offentlige debatten », slår Riksrevisjonen fast i utkastet til rapporten.
AP170505 « Helt sviktende grunnlag » ¶ Riksrevisjonen har bedt fire uavhengige jurister med særskilt kompetanse på forvaltningsrett og offentlighetsloven ( se fakta ) gjennomføre en stikkprøvekontroll.
AP170505 Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen , sier til Aftenposten at rapporten har utsatt offentlighet og at de ikke vil kommentere undersøkelsen før den er ferdig og overleveres til Stortinget.
AP170505 Selv om utvalget dokumenter ikke er stort nok til å generalisere, beskrives resultatet av Riksrevisjonen som relevant i vurderingen av statsforvaltningens praksis ved behandling av innsynskrav og bruk av forhåndsunntak.
AP170505 Resultatene kommer frem i et utkast til en rapport om arkivering og innsyn i forvaltningen som Riksrevisjonen har sendt til flere departementer for å få en tilbakemelding.
AP170505 Refser Nødnett-avslag ¶ Riksrevisjonen mener det heller ikke er rettslig holdbart grunnlag for avslaget Aftenposten fikk i oktober 2015 på innsyn i en rapport om hvordan det nye digitale sambandet Nødnettet ble påvirket da ekstremværet Nina traff Vestlandet og Sør-Norge januar samme år.
AP170505 Men avslaget var uten holdbart rettslig grunnlag, slår et ekspertutvalg nedsatt av Riksrevisjonen fast.
AP170505 Kilde : Riksrevisjonen
AP170505 Justis- og beredskapsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken eller de to eksemplene Riksrevisjonen bruker.
AP170505 I utkastet til rapporten skriver Riksrevisjonen at forhåndsunntak « i et så stort omfang og i en del tilfeller på helt sviktende grunnlag » er med på å « undergrave hovedregelen » i offentlighetsloven om innsyn og gjennomsiktighet i forvaltningen.
AP170505 Gorm Kallestad, / NTB scanpix ¶ Riksrevisjonen : En rapport under utarbeidelse ¶
AP170505 Aftenposten har fått tilgang til utkastet til rapporten, som ikke er noen ferdig rapport fra Riksrevisjonen .
AP170505 Riksrevisjonen ledes av riksrevisor Per-Kristian Foss.
DB170504 Nå, fem år senere, fastslår Riksrevisjonen at « Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet ».
DB170504 Etter fire år er konklusjonen inne, i form av en knusende rapport fra Riksrevisjonen .
DB170504 Riksrevisjonen betegner situasjonen som « svært alvorlig ».
VG170503 NYE ADVARSLER : Riksrevisor Per-Kristian Foss har på vegne av Riksrevisjonen overlevert Stortinget en ny rapport som igjen påviser beredskapsbrudd og hull i samfunnssikkerheten.
VG170503 Leder Den nye rapporten fra Riksrevisjonen er nedslående.
VG170503 Den nye rapporten fra Riksrevisjonen er nedslående.
DA170503 | Refser salg av F-5 jagerfly ¶ Riksrevisjonen konkluderer med at salget av brukte norske jagerfly var preget av en alvorlig mangel på kontroll og kunnskap hos forsvarsmyndighetene.
DA170503 Israel involvert i salg ¶ Riksrevisjonen refser departementene og Forsvarets logistikkorganisasjon for håndteringen av salgsprosessen, som har vært preget av svak dokumentasjon, arkivering og sporbarhet.
DA170503 Forsvarsdepartementet, under ledelse av Ine Eriksen Søreide ( H ), har ikke fulgt opp sitt overordnede ansvar godt nok, mener Riksrevisjonen .
DA170503 Dårlig pris ¶ Riksrevisjonen kritiserer også forsvarsmyndighetene for at kjøpere ikke er behandlet likt og for ikke å legge til rette for å oppnå best mulig pris.
DA170503 Riksrevisjonen , med Per-Kristian Foss i spissen, la fram rapport om jagerflysalget tirsdag.
VG170502 Under Stortingets behandling av denne saken, ble Riksrevisjonen bedt om å følge opp sin forrige undersøkelse og rapportere til Stortinget på nytt om hvordan regjeringen nå fulgte opp den ramsalte kritikken, Det er denne nye rapporten som Per-Kristian Foss presenterer tirsdag ettermiddag.
VG170502 Rapporten følger opp en lignende rapport fra 2015, da Riksrevisjonen fikk langt i å slakte arbeidet med samfunnsikkerhet i Justisdepartementet, som også har hovedansvaret for at de andre departementene følger opp i sin sektor.
VG170502 Ifølge en rapport som Riksrevisjonen publiserer tirsdag, mangler de fire først nevnte oversikt over risiko og sårbarhet i din egen sektor.
VG170502 I februar i år, da Riksrevisjonen avsluttet sin gjennomgang, var det fortsatt feil hos statsrådene Brende, Sanner og Hauglie som ennå ikke var rettet opp.
VG170502 Dårlig styring med jagerflysalg ¶ Riksrevisjonen har også undersøkt Forsvarets salg av F-5 jagerfly, en prosess som pågikk fra 1999 til 2015.
VG170502 Riksrevisjonen slår fast at det er Utenriksdepartementet som kommer dårligst ut av denne tilsynsrunden.
VG170502 Riksrevisjonen konkluderer blant annet med at Norge og EU til tross for samarbeid ikke har klart å løse flere spørsmål om regelverket og den felles forvaltningen.
VG170502 Riksrevisjonen fant at det var for svak dokumentasjon, arkivering og sporbarhet i salgsprosessen i Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.
SA170502 Både Forsvaret og Forsvarsdepartementet hadde mangelfull intern kontroll i prosessen med salget av F-5 jagerfly, ifølge en rapport fra Riksrevisjonen .
SA170502 | Riksrevisjonen : Dårlig styring og kontroll i prosessen med salg av F-5 jagerfly ¶
DN170502 Putin tar imot Merkel på landsted ved Svartehavet ¶ Riksrevisjonen : Dårlig styring og kontroll i prosessen med salg av F-5 jagerfly ¶ ¶
DN170502 - Vi nærmer oss normaltilstand i boligmarkedet ¶ Riksrevisjonen : Fire departementer mangler oversikt over risiko og sårbarhet ¶
DN170502 « Forsvaret hadde ikke sjekket eierforholdene før det skrev under på en bindende avtale med et antatt gresk selskap høsten samme år », heter det fra Riksrevisjonen .
DN170502 Stortinget ba Riksrevisjonen gå gjennom salgsprosessen av de to flyene.
DN170502 Program : · Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly · Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap · Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak ¶ ¶ | Riksrevisjonen : Dårlig styring og kontroll i prosessen med salg av F-5 jagerfly ¶
DN170502 I en ny rapport skriver Riksrevisjonen at det var for svak dokumentasjon, arkivering og sporbarhet i salgsprosessen i Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.
DN170502 Både Forsvaret og Forsvarsdepartementet hadde mangelfull intern kontroll i prosessen med salget av F-5 jagerfly, ifølge en rapport fra Riksrevisjonen .
DN170502 Riksrevisjonen skriver videre at verken Forsvaret, Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet har hatt god nok arkivering og dokumentasjon av salgsprosessen.
DN170502 Riksrevisjonen har undersøkt Forsvarets salg av F-5 jagerfly, en prosess som pågikk fra 1999 til 2015.
DN170502 - Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør.
DN170502 | NTB sender direkte : Riksrevisjonen offentliggjør rapporter om jagerflysalg, oppfølging av samfunnssikkerhet, fiskeriforvaltning fra Oslo klokken 12:00 ¶
DB170502 UD viser til at et nytt digitalt system for søknad og saksbehandling av lisenser for våpeneksport retter feilene som Riksrevisjonen påpeker.
DB170502 Også Forsvaret viser til at mye av det Riksrevisjonen peker på allerede er endret.
DB170502 - Opprettet selskap kun for å kjøpe jagerfly fra Norge ¶ - Riksrevisjonen konstaterer at det i salgsprosessen har vært flere brudd på prinsippet om likebehandling av mulige kjøpere, og at det i det endelige salget ikke ble lagt til rette for å oppnå best mulig pris, sier Foss.
DB170502 ( Dagbladet ) : I en ny rapport fra Riksrevisjonen får både Forsvaret og Forsvarsdepartementet knallhard kritikk for hvordan de håndterte salget av to F-5 jagerfly til den eksentriske Texas-milliardæren Ross Perot jr.
DB170502 Riksrevisjonen åpner Forsvars-gransking ¶
DB170502 - Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør.
DA170502 I forrige undersøkelse slo Riksrevisjonen fast at departementet i for liten grad la til rette for systematisk læring fra hendelser og øvelser.
DA170502 Fylkesmennene har en viktig rolle i beredskapsarbeidet, og ifølge Riksrevisjonen er deres arbeid styrket.
DA170502 Fire av åtte undersøkte departementer mangler oversikt over sårbarhet og risiko i egne sektorer, ifølge en ny rapport fra Riksrevisjonen .
DA170502 Av Kristian Skårdalsmo ¶ Riksrevisjonen la tirsdag fram en ny undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med sikkerhet og beredskap.
DA170502 - Mangler oversikt ¶ Riksrevisjonen konkluderer med at oppfølgingen av tilsynet med departementene er styrket, men at kravgrunnlaget på viktige områder fortsatt er uklart.
DA170502 ( NTB ) ¶ | Riksrevisjonen : Fire departementer mangler oversikt over risiko og sårbarhet ¶
DA170502 « Forsvaret hadde ikke sjekket eierforholdene før det skrev under på en bindende avtale med et antatt gresk selskap høsten samme år », heter det fra Riksrevisjonen .
DA170502 Stortinget ba Riksrevisjonen gå gjennom salgsprosessen for de to flyene.
DA170502 I en ny rapport skriver Riksrevisjonen at det var for svak dokumentasjon, arkivering og sporbarhet i salgsprosessen i Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.
DA170502 De mener kritikken fra Riksrevisjonen i hovedsak samsvarer med deres egne funn.
DA170502 Både Forsvaret og Forsvarsdepartementet hadde mangelfull intern kontroll i prosessen med salget av F-5 jagerfly, ifølge en rapport fra Riksrevisjonen .
DA170502 | Riksrevisjonen : Dårlig styring og kontroll med salg av F-5 jagerfly ¶
DA170502 Riksrevisjonen skriver videre at verken Forsvaret, Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet har hatt god nok arkivering og dokumentasjon av salgsprosessen.
DA170502 Riksrevisjonen har undersøkt Forsvarets salg av F-5 jagerfly, en prosess som pågikk fra 1999 til 2015.
DA170502 - Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør.
DA170502 Riksrevisor Per-Kristian Foss blir dessuten invitert for å kaste lys over diskusjonene om hemmelighold mellom Riksrevisjonen og Forsvarsdepartementet.
DA170502 - Vi vil spørre dem om de har hatt en rolle i spørsmålet om hemmelighold og om deres syn på Riksrevisjonen rapport, sier Kolberg.
DA170502 - Han har skrevet en korrespondanse med riksrevisjonen som vi vil spørre han om, sier kontrollkomiteens leder Martin Kolberg ( Ap ) til NTB.
DA170502 Riksrevisjonen laget et sammendrag av sin kritiske rapport som ikke inneholdt sensitive opplysninger og som dermed skulle kunne offentliggjøres, men Forsvarsdepartementet holder også denne hemmelig.
DA170502 Riksrevisjonen har blant annet påpekt at samarbeidet mellom Forsvaret og politiet er for dårlig.
BT170502 » Søreide stiller seg blant annet undrende til at Riksrevisjonen konkluderer med at Forsvaret og Forsvarsdepartementet i 2003 viste en mangelfull forståelse av eksportkontrollregelverket.
BT170502 Trodde Hellas sto bak forsøk på kjøp ¶ Riksrevisjonen peker spesielt på et forsøk av salg av F-5 fly til Hellas i 2003.
BT170502 Stortinget har bedt Riksrevisjonen om å gå gjennom hele salgsprosessen.
BT170502 Ifølge Riksrevisjonen skulle salget gjennomføres via en selskapskonstruksjon der det israelske selskapet IAI og det antatt greske selskapet Seaways var sentrale aktører ¶
BT170502 I sitt svar til Riksrevisjonen underveis i undersøkelsesprosessen skriver forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at hun ikke bestrider funnene Riksrevisjonen har gjort.
BT170502 I sitt svar til Riksrevisjonen underveis i undersøkelsesprosessen skriver forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at hun ikke bestrider funnene Riksrevisjonen har gjort.
BT170502 Hun mener at Forsvarsdepartementet har lagt frem dokumentasjon for Riksrevisjonen som indikerer at Utenriksdepartementet var vel informert om salgsprosessen høsten 2003, og at Forsvarsdepartementets vurderinger i saken ble gjort i samråd med Utenriksdepartementet.
BT170502 | Riksrevisjonen : Norge trodde de solgte jagerfly til Hellas - bak sto Israel ¶
BT170502 Riksrevisjonen konstaterer at Forsvarets interne kontroll med salget har vært altfor dårlig.
BT170502 Riksrevisjonen har funnet alvorlige mangler på flere områder.
BT170502 - Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør.
AP170502 Trodde Hellas sto bak forsøk på kjøp ¶ Riksrevisjonen peker spesielt på et forsøk på salg av F-5 fly til Hellas i 2003.
AP170502 Søreide stiller seg blant annet undrende til at Riksrevisjonen konkluderer med at Forsvaret og Forsvarsdepartementet i 2003 viste en mangelfull forståelse av eksportkontrollregelverket.
AP170502 Stortinget har bedt Riksrevisjonen om å gå gjennom hele salgsprosessen.
AP170502 Sentrale dokumenter om norske bistandsmilliarder skjult for offentligheten i UD ¶ | Riksrevisjonen : Norge trodde de solgte jagerfly til Hellas - israelsk selskap sto bak ¶
AP170502 Ifølge Riksrevisjonen skulle salget gjennomføres via en selskapskonstruksjon der det israelske selskapet Israel Aerospace Industries ( IAI ) og det antatt greske selskapet Seaways var sentrale aktører.
AP170502 I sitt svar til Riksrevisjonen underveis i undersøkelsesprosessen skriver forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at hun ikke bestrider funnene Riksrevisjonen har gjort.
AP170502 I sitt svar til Riksrevisjonen underveis i undersøkelsesprosessen skriver forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at hun ikke bestrider funnene Riksrevisjonen har gjort.
AP170502 Hun mener at Forsvarsdepartementet har lagt frem dokumentasjon for Riksrevisjonen som indikerer at Utenriksdepartementet var vel informert om salgsprosessen høsten 2003, og at Forsvarsdepartementets vurderinger i saken ble gjort i samråd med Utenriksdepartementet.
AP170502 Riksrevisjonen konstaterer at Forsvarets interne kontroll med salget har vært altfor dårlig.
AP170502 Riksrevisjonen har funnet alvorlige mangler på flere områder.
AP170502 - Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør.
AP170502 I forrige undersøkelse slo Riksrevisjonen fast at departementet i for liten grad la til rette for systematisk læring fra hendelser og øvelser.
AP170502 Her finner du flere saker fra Riksrevisjonen : ¶
AP170502 Fylkesmennene har en viktig rolle i beredskapsarbeidet, og ifølge Riksrevisjonen er deres arbeid styrket.
AP170502 Fire av åtte undersøkte departementer mangler oversikt over sårbarhet og risiko i egne sektorer, ifølge en ny rapport fra Riksrevisjonen .
AP170502 - Mangler oversikt ¶ Riksrevisjonen konkluderer med at oppfølgingen av tilsynet med departementene er styrket, men at kravgrunnlaget på viktige områder fortsatt er uklart.
AP170502 | Riksrevisjonen : Fire departementer mangler oversikt over risiko og sårbarhet ¶
AP170502 Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss la tirsdag fram tre rapporter, blant annet en oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
AP170502 Riksrevisjonen la tirsdag fram en ny undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med sikkerhet og beredskap.
AP170502 Riksrevisjonen kommer også med flere anbefalinger til Justis- og beredskapsdepartementet.
AA170502 I forrige undersøkelse slo Riksrevisjonen fast at departementet i for liten grad la til rette for systematisk læring fra hendelser og øvelser.
AA170502 Fylkesmennene har en viktig rolle i beredskapsarbeidet, og ifølge Riksrevisjonen er deres arbeid styrket.
AA170502 Fire av åtte undersøkte departementer mangler oversikt over sårbarhet og risiko i egne sektorer, ifølge en ny rapport fra Riksrevisjonen .
AA170502 Riksrevisjonen la tirsdag fram en ny undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med sikkerhet og beredskap.
AA170502 Riksrevisjonen konkluderer med at oppfølgingen av tilsynet med departementene er styrket, men at kravgrunnlaget på viktige områder fortsatt er uklart.
AA170502 ( ©NTB ) ¶ | Riksrevisjonen : Fire departementer mangler oversikt over risiko og sårbarhet ¶
AA170502 « Forsvaret hadde ikke sjekket eierforholdene før det skrev under på en bindende avtale med et antatt gresk selskap høsten samme år », heter det fra Riksrevisjonen .
AA170502 Stortinget ba Riksrevisjonen gå gjennom salgsprosessen for de to flyene.
AA170502 I en ny rapport skriver Riksrevisjonen at det var for svak dokumentasjon, arkivering og sporbarhet i salgsprosessen i Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.
AA170502 De mener kritikken fra Riksrevisjonen i hovedsak samsvarer med deres egne funn.
AA170502 Både Forsvaret og Forsvarsdepartementet hadde mangelfull intern kontroll i prosessen med salget av F-5 jagerfly, ifølge en rapport fra Riksrevisjonen .
AA170502 Riksrevisjonen skriver videre at verken Forsvaret, Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet har hatt god nok arkivering og dokumentasjon av salgsprosessen.
AA170502 Riksrevisjonen har undersøkt Forsvarets salg av F-5 jagerfly, en prosess som pågikk fra 1999 til 2015.
AA170502 - Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør.
AA170502 ( ©NTB ) ¶ | Riksrevisjonen : Dårlig styring og kontroll med salg av F-5 jagerfly ¶
AA170502 « Forsvaret hadde ikke sjekket eierforholdene før det skrev under på en bindende avtale med et antatt gresk selskap høsten samme år », heter det fra Riksrevisjonen .
AA170502 Stortinget ba Riksrevisjonen gå gjennom salgsprosessen av de to flyene.
AA170502 I en ny rapport skriver Riksrevisjonen at det var for svak dokumentasjon, arkivering og sporbarhet i salgsprosessen i Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.
AA170502 Både Forsvaret og Forsvarsdepartementet hadde mangelfull intern kontroll i prosessen med salget av F-5 jagerfly, ifølge en rapport fra Riksrevisjonen .
AA170502 Riksrevisjonen skriver videre at verken Forsvaret, Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet har hatt god nok arkivering og dokumentasjon av salgsprosessen.
AA170502 Riksrevisjonen har undersøkt Forsvarets salg av F-5 jagerfly, en prosess som pågikk fra 1999 til 2015.
AA170502 - Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør.
AA170502 ( ©NTB ) ¶ | Riksrevisjonen : Dårlig styring og kontroll i prosessen med salg av F-5 jagerfly ¶
DB170429 Det siste er den dokumentasjonen Dagens Næringsliv har lagt fram, og som i detalj viser hvordan Forsvarsdepartementet forsøkte å endre rapporten som Riksrevisjonen skulle oversende til Stortinget.
DB170429 At han har sine ord i behold, går klart fram av den korrespondansen mellom Forsvarsdepartementet og Riksrevisjonen som nå er offentliggjort.
DN170428 Knut Arild Hareide ber statsminister Erna Solberg oppheve regjeringens hemmelighold av den alvorlige kritikken fra Riksrevisjonen .
DN170428 DN har tidligere publisert innholdet i de graderte dokumentene fra Riksrevisjonen som viser hvordan regjeringen ikke i tilstrekkelig nok grad har fulgt opp vedtak i Stortinget om å beskytte viktige mål i Norge mot terror, spionasje, sabotasje og væpnet angrep.
DB170427 Kunnskapsministeren har måttet tåle sterk kritikk fra kontroll- og konstitusjonskomiteen for håndteringen av Westerdals-saken, der Riksrevisjonen påpekte mangelfull oppfølging av tilskudd til privatskolen.
DN170426 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har ansvaret for hemmeligholdet av Riksrevisjonens sammendrag og forslaget til en ugradert versjon som ifølge Riksrevisjonen ville skjule alvoret i saken.
DN170426 På punkt etter punkt ba Forsvarsdepartementet Riksrevisjonen gjøre om eller dempe kritikken av regjeringen, politi og Forsvaret.
DN170421 Etter at Dagens Næringsliv publiserte en rapport fra Riksrevisjonen som regjeringen har ønsket å holde hemmelig, har Forsvarsdepartementet bedt Politiets sikkerhetstjeneste om å etterforske mulige straffbare forhold.
DN170421 Dokumentet som er utarbeidet av Riksrevisjonen , var ment for offentliggjøring, men ble likevel stemplet som konfidensielt i henhold til sikkerhetsloven av Forsvarsdepartementet.
DN170421 Det Riksrevisjonen omtalte var så generelt at det ikke avslører konkrete mål, og åpenbart ikke er en trussel for rikets sikkerhet, sier Nyrud.
DN170421 De fleste som har lest og sett dette dokumentet vil konkludere med at det ikke burde være noe problem med å offentliggjøre det, slik Riksrevisjonen selv ønsket.
DN170421 - Dette var en rapport fra Riksrevisjonen som viste hvordan Forsvarsdepartementet ikke har klart å gjennomføre sentrale sikkerhetstiltak i Norge.
DN170421 Riksrevisjonen hadde strippet denne rapporten for detaljer slik for at den skulle kunne offentliggjøres.
DN170419 Statsminister Erna Solberg sier hun ikke var kjent med hvor svak objektsikringen var før det kom på bordet i en rapport fra Riksrevisjonen .
DN170419 Samtidig tar hun altså kritikken fra Riksrevisjonen innover seg.
DN170419 Hemmelighold ¶ Riksrevisjonen har utarbeidet et sammendrag som var ment for offentligheten.
DN170419 - Vi var kjent med noen utfordringer, men regjeringen som sådan var ikke kjent med bildet av totalutfordringene, sa Solberg da hun i Stortingets spørretime onsdag ble spurt om kritikken fra Riksrevisjonen i forbindelse med såkalt objektsikring.
DN170419 - Det var først da vi fikk den foreløpige rapporten fra Riksrevisjonen at Justisdepartementet ble klar over at den første rapporteringen de hadde fått, om at det var i orden, ikke var riktig, og hvor regjeringen også i fellesskap ble orientert om at vi har gjort en for dårlig jobb.
DB170419 Samlet fant Riksrevisjonen svært alvorlige mangler i arbeidet med landets beredskap.
DB170419 Men rapporten fra Riksrevisjonen som dokumenterte dette, skal fremdeles være hemmelig.
DB170419 Kritikken til Riksrevisjonen er kjent og betydelig dokumentert i alle landets aviser.
DB170419 Riksrevisjonen forberedte en egen og åpen rapport om dette til Stortinget, men Forsvarsdepartementet ville det ikke slik.
AP170412 Å prioritere ERTMS har ifølge Riksrevisjonen hatt en ekstra pris for Norge.
AP170412 Å prioritere ERTMS har ifølge Riksrevisjonen hatt en ekstra pris for Norge.
DB170411 Selveste Riksrevisjonen må fortelle statsministeren hva som egentlig skjer i landet.
AP170411 Opplysningene kommer frem i et utkast til rapport fra Riksrevisjonen om arkivering og innsyn i forvaltningen.
DA170409 Forrige uke skrev Kontroll- og konstitusjonskomiteen, med komiteleder Kolberg i front, parlamentarisk historie da de oppfordret Stortinget til å overprøve regjeringens hemmelighold av et sammendrag fra Riksrevisjonen .
DA170409 Dette er ikke daglig kost fra Riksrevisjonen .
DA170409 juli leverte Riksrevisjonen for tid tilbake fra seg en rapport som beskriver omfattende svikt i arbeidet med såkalt objektsikring, beskyttelsen av vitale bygg og anlegg mot terror og andre trusler, som « svært alvorlig ».
DA170409 Forrige uke skrev Kontroll- og konstitusjonskomiteen, med komiteleder Kolberg i front, parlamentarisk historie da de oppfordret Stortinget til å overprøve regjeringens hemmelighold av et sammendrag fra Riksrevisjonen .
DA170409 Dette er ikke daglig kost fra Riksrevisjonen .
DA170409 juli leverte Riksrevisjonen for tid tilbake fra seg en rapport som beskriver omfattende svikt i arbeidet med såkalt objektsikring, beskyttelsen av vitale bygg og anlegg mot terror og andre trusler, som « svært alvorlig ».
FV170406 AGDER : - Dette er et pålegg fra politidirektoratet for å skape robuste og bærekraftige enheter som har kompetanse til å innfri krav som Riksrevisjonen har stilt, sier Lindeberg i en pressemelding.
AA170406 Kommunikasjonssjef Frode Andersen i UD sier departementet reagerer sterkt på at et uferdig rapportutkast fra Riksrevisjonen er lekket til mediene.
AA170406 I et utkast fra Riksrevisjonen kan det se ut til at Utenriksdepartementets kommunikasjon med vaksinealliansen Gavi til dels er holdt utenfor arkivsystemet.
AA170406 - I vårt svar til Riksrevisjonen har vi påpekt mangler i utkastet til rapport og satt spørsmålstegn ved metoden som er brukt til å komme fram til resultatene, sier han.
SA170405 Utkastet fra Riksrevisjonen viser i tillegg til mangelfull journalføring om Merverdiprogrammet som skulle modernisere IKT-løsninger i politiet, men som ble besluttet nedlagt i juni 2015.
SA170405 Politidirektør Odd Reidar Humlegård leder Politidirektoratet, som ifølge et utkast fra Riksrevisjonen har mangelfull journalføring på flere punkter.
SA170405 Opplysningene kommer fram i et over 100 sider langt utkast fra Riksrevisjonen , og POD bekrefter beløpet overfor avisen.
DN170405 Utkastet fra Riksrevisjonen viser i tillegg til mangelfull journalføring om Merverdiprogrammet som skulle modernisere IKT-løsninger i politiet, men som ble besluttet nedlagt i juni 2015.
DN170405 Opplysningene kommer fram i et over 100 sider langt utkast fra Riksrevisjonen , og POD bekrefter beløpet overfor avisen.
DB170405 mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stortinget i plenum.
AP170405 Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen , opplyser at versjonen Aftenposten har fått tilgang til, vil bli vesentlig endret etter tilbakemeldinger fra departementene og at det derfor blir feil å presentere den som Riksrevisjonens rapport.
AP170405 Riksrevisjonen : En rapport under utarbeidelse ¶ Riksrevisjonen sier til Aftenposten at de ikke vil kommentere rapporter som er under utarbeidelse.
AP170405 I vårt svar til Riksrevisjonen har vi påpekt mangler i utkastet til rapport og satt spørsmålstegn ved metoden som er brukt til å komme frem til resultatene, sier Andersen.
AP170405 Frode Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, sier de fra UDs side reagerer sterkt på at et uferdig rapportutkast fra Riksrevisjonen er lekket til mediene.
AP170405 En mengde utgående korrespondanse mangler i arkivet, mener Riksrevisjonen .
AP170405 Det kommer frem i et utkast til en rapport om arkivering og innsyn i forvaltningen som Riksrevisjonen har sendt til flere departementer for å få tilbakemelding på.
AP170405 Da Riksrevisjonen besøkte UD på Victoria terrasse i fjor sommer og gjorde søk på antall treff på ordet « Gavi » i alle e-postkasser på departementets e-postserver, fikk de treff i 25.000 e-poster.
AP170405 Aftenposten har fått tilgang til utkastet, som ikke er noen ferdig rapport fra Riksrevisjonen .
AP170405 Riksrevisjonen : En rapport under utarbeidelse ¶
AP170405 Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen , opplyser at versjonen Aftenposten har fått tilgang til, vil bli vesentlig endret etter tilbakemeldinger fra departementene og at det derfor blir feil å presentere den som Riksrevisjonens rapport.
AP170405 Riksrevisjonen : En rapport under utarbeidelse ¶ Riksrevisjonen sier til Aftenposten at de ikke vil kommentere rapporter som er under utarbeidelse.
AP170405 I vårt svar til Riksrevisjonen har vi påpekt mangler i utkastet til rapport og satt spørsmålstegn ved metoden som er brukt til å komme frem til resultatene, sier Andersen.
AP170405 Frode Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, sier de fra UDs side reagerer sterkt på at et uferdig rapportutkast fra Riksrevisjonen er lekket til mediene.
AP170405 En mengde utgående korrespondanse mangler i arkivet, mener Riksrevisjonen .
AP170405 Det kommer frem i et utkast til en rapport om arkivering og innsyn i forvaltningen som Riksrevisjonen har sendt til flere departementer for å få tilbakemelding på.
AP170405 Da Riksrevisjonen besøkte UD på Victoria terrasse i fjor sommer og gjorde søk på antall treff på ordet « Gavi » i alle e-postkasser på departementets e-postserver, fikk de treff i 25.000 e-poster.
AP170405 Aftenposten har fått tilgang til utkastet, som ikke er noen ferdig rapport fra Riksrevisjonen .
AP170405 Riksrevisjonen : En rapport under utarbeidelse ¶
AP170405 Opplysningene kommer frem i et utkast til en rapport om arkivering og innsyn i forvaltningen fra Riksrevisjonen .
AP170405 Aftenposten har vært i kontakt med Justisdepartementet, hvor vi har bedt dem kommentere kritikken fra Hadia Tajik og det som kommer frem i utkastet til rapport fra Riksrevisjonen .
AA170405 Utkastet fra Riksrevisjonen viser i tillegg til mangelfull journalføring om Merverdiprogrammet som skulle modernisere IKT-løsninger i politiet, men som ble besluttet nedlagt i juni 2015.
AA170405 Opplysningene kommer fram i et over 100 sider langt utkast fra Riksrevisjonen , og POD bekrefter beløpet overfor avisen.
AP170404 Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen , opplyser at versjonen Aftenposten har fått tilgang til, vil bli vesentlig endret etter tilbakemeldinger fra departementene og at det derfor blir feil å presentere den som Riksrevisjonens rapport.
AP170404 Riksrevisjonen : En rapport under utarbeidelse ¶ Riksrevisjonen sier til Aftenposten at de ikke vil kommentere rapporter som er under utarbeidelse.
AP170404 Opplysningene kommer frem i et utkast til en rapport om arkivering og innsyn i forvaltningen som Riksrevisjonen har sendt til flere departementer for å få tilbakemelding på.
AP170404 I utkastet til rapporten skriver Riksrevisjonen at konsekvensene av mangelfull arkivering blir at det er vanskelig eller umulig å finne tilbake til dokumentasjon for vesentlige beslutninger.
AP170404 Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix ¶ Riksrevisjonen : En rapport under utarbeidelse ¶
AP170404 Fakta : Hva er Riksrevisjonen ?
AP170404 Det er heller ikke arkivert noen korrespondanse mellom direktoratet og departementet om Merverdiprogrammet i 2014 og 2015, ifølge utkastet til rapporten fra Riksrevisjonen .
AP170404 Aftenposten har fått tilgang til utkastet på over 100 sider, som ikke er noen ferdig rapport, fra Riksrevisjonen .
AP170404 Riksrevisjonen har undersøkt et utvalg av enkeltsaker, blant annet i POD, og gjort dybdeundersøkelser av saks- og arkivsystemer.
AP170404 - Vi har også tidligere sett enkeltsaker der journalføring og arkivering av sentrale dokumenter er mangelfull, men det som her dokumenteres av Riksrevisjonen , er drøy kost, sier hun.
DN170403 - Er du enig i kritikken fra Riksrevisjonen ?
DB170402 Riksrevisjonen laget en rapport som etter deres mening skulle være egnet for offentliggjøring.
DB170331 Rapporten inneholder ikke noe som kan skade rikets sikkerhet, noe som også var formålet da Riksrevisjonen laget en egen rapport for offentliggjøring.
DB170331 Riksrevisjonen laget en rapport ment for offentliggjøring og åpen drøfting i Stortinget, men forsvarsdepartementet stemplet den « konfidensiell ».
DN170329 Kontroll- og konstitusjonskomiteens flertall skrev parlamentarisk historie tirsdag ved å oppfordre Stortinget til å overprøve regjeringens beslutning om å hemmeligholde et sammendrag fra Riksrevisjonen .
DB170329 Det trengs, men lyder også hult når samme regjering hemmeligstempler en rapport om norsk sikkerhet og beredskap som Riksrevisjonen og Stortinget ikke ser noen grunn til å holde unna offentligheten.
AA170329 Kontroll- og konstitusjonskomiteens flertall skrev parlamentarisk historie tirsdag ved å oppfordre Stortinget til å overprøve regjeringens beslutning om å hemmeligholde et sammendrag fra Riksrevisjonen .
AA170329 Det skjedde kort tid etter den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen om svikten Riksrevisjonen har påpekt i arbeidet med sikkerhet og beredskap i kjølvannet av 22. juli-angrepene. ( ©NTB ) ¶
VG170328 Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget instruere regjeringen om å avgradere det konfidensielle sammendraget fra Riksrevisjonen om terrorsikring.
VG170328 Ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss forsøkte Forsvarsdepartementet å få Riksrevisjonen til å endre konklusjonene sine.
VG170328 Den fulle rapporten om oppfølgingen av politiets og Forsvars manglende sikring av nøkkelobjekter er gradert, men Riksrevisjonen har etter ønske fra Stortinget utarbeidet et sammendrag som kan offentliggjøres.
VG170328 Dagens Næringsliv offentliggjorde forrige uke deler av rapporten, der Riksrevisjonen kommer med flengende kritikk av regjeringens oppfølging av 22. juli-terroren.
DB170328 Stortinget og Riksrevisjonen har hatt tilgang til all informasjon hele veien.
DB170328 Opposisjonen på Stortinget har kritisert regjeringen for å holde tilbake sammendraget, som Riksrevisjonen selv utarbeidet med tanke på offentliggjøring.
DB170328 Riksrevisjonen laget et sammendrag av sine funn nettopp med tanke på at det skulle kunne offentliggjøres, men regjeringen bestemte at det skulle holdes hemmelig.
DA170328 Når det gjelder ønsket om at Riksrevisjonen også skal bli del av oppfølgingssystemet, har Jensen følgende å si : ¶ - Riksrevisjonen fører tilsyn med at regjeringen gjennomfører den politikken som vedtas av Stortinget.
DA170328 Når det gjelder ønsket om at Riksrevisjonen også skal bli del av oppfølgingssystemet, har Jensen følgende å si : ¶
DA170328 - WWF tar til orde for et tredelt oppfølgingssystem, som består av et uavhengig klimaråd, Miljødirektoratet og Riksrevisjonen , sier generalsekretær Nina Jensen.
AP170328 Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget instruere regjeringen om å avgradere det konfidensielle sammendraget fra Riksrevisjonen om terrorsikring.
AP170328 Riksrevisjonen laget et sammendrag av sine funn nettopp med tanke på at det skulle kunne offentliggjøres, men regjeringen bestemte at det skulle holdes hemmelig.
AA170328 Kontroll- og konstitusjonskomiteens flertall skrev parlamentarisk historie tirsdag, ved å oppfordre Stortinget til å overprøve regjeringens beslutning om å hemmeligholde et sammendrag fra Riksrevisjonen .
AA170328 Flere medlemmer i komiteen har tatt til orde for at det er behov for en lukket høring om sammendraget og selve hovedrapporten til Riksrevisjonen .
AA170327 « Svært alvorlig » er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker.
AA170327 Men hele seks år etter at regjeringskvartalet ble lagt i ruiner av en enkelt terrorist har Riksrevisjonen kunnet slå fast at samarbeidet mellom forsvaret og politiet fortsatt svikter, og at objektsikringene av samfunnsviktige eiendommer og anlegg fortsatt ikke er på plass.
AA170327 Men Riksrevisjonen og de to fagstatsrådene kan ikke ha rett samtidig.
AA170327 De må med andre ord mene at Riksrevisjonen tar feil !
DA170325 Verken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte viktige mål i Norge mot terror, slo Riksrevisjonen fast i oktober i fjor da den undersøkte om Forsvaret og Politidirektoratet etterlevde Stortingets instruks etter 22. juli.
DA170325 Jeg fatter ikke at de kunne våge å tukle med vår trygghet når de visste hva Riksrevisjonen hadde konkludert med.
DA170325 - Tukler med tryggheten ¶ Riksrevisjonen konkluderer med at Politidirektoratet ikke har etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig, og mener direktoratet ikke utarbeidet nærmere prosedyrer for å peke ut obje
DA170325 - Jeg fatter ikke at de kunne våge å tukle med vår trygghet når de visste hva Riksrevisjonen hadde konkludert med, sier 22. juli-advokat og Heimevernet-aktivist, Sjak Haaheim.
DA170325 « Riksrevisjonen ser svært alvorlig på at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet mellom politi, og forsvar, slik Stortinget forutsetter og instruksen krever.
AP170325 En rapport fra Riksrevisjonen i 2014 viste at 10,6 prosent av Afghanistan-veteranene mottok arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller dagpenger. 15 prosent av veteranene fra Kosovo og Irak mottok de samme ytelsene.
VG170324 Det eneste jeg grudde meg til var saker med vanskelige ord, når man må si « Riksrevisjonen » med største selvfølgelighet.
VG170324 Dette er fra statssekretæren i en regjering som fikk Riksrevisjonen til å karakterisere svikten i objektsikring som... http://t.co/dQMCDypyDH ¶
VG170324 Den refererer Riksrevisjonen generelle kritikk av svikten i verning av viktige objekter, sier Djuve.
DN170324 Gjennom 11 konkrete punkter dokumenterer Riksrevisjonen hvordan regjeringen har sviktet i arbeidet med å sikre viktige mål mot terror.
DN170324 Forsvarssjefen er uenig med Riksrevisjonen
DN170324 Forsvarsdepartementet ) prøver å holde det skjult og at Riksrevisjonen ikke mener det er gradert.
DN170324 Både forsvarssjefen og statsrådene uttalte i komitéhøringen denne uken at selv om det er flere av funnene til riksrevisjonen som er alvorlige, så har de kontroll og vil klare å beskytte såkalte objekter.
DN170324 Riksrevisjonen har også rettet kritikk mot Politidirektoratet : ¶
DN170324 Her kan du selv lese hele det hemmelige dokumentet der Riksrevisjonen kritiserer regjeringen for å svikte i arbeidet med beskyttelse av sentrale terrormål.
DN170324 I den fremstillingen som gis av riksrevisjonen er det ikke på plass, og det er urovekkende.
DN170324 Dersom Riksrevisjonen viser seg å være korrekt må det ganske raskt gjøres noe med dette her, sier Bromander.
DN170324 Riksrevisjonen retter også kritikk mot Forsvarsdepartementet : ¶
DB170324 Det eneste jeg grudde meg til var saker med vanskelige ord, når man må si « Riksrevisjonen » med største selvfølgelighet.
AP170324 FOTO : Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix ¶ Riksrevisjonen rapporterer om store mangler i arbeidet med å sikre bygninger og andre installasjoner mot terror og sabotasje.
AA170324 En rapport fra Riksrevisjonen i 2014 viser at 10,6 prosent av Afghanistan-veteranene mottok arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller dagpenger. 15 prosent av veteranene fra Kosovo og Irak mottok de samme ytelsene.
VG170323 I lekkasjen til Dagens Næringsliv kommer det også frem at departementsråd i Forsvarsdepartementet, Erik Lund-Isaksen, begrunner i et brev til Riksrevisjonen 6. januar i år hvorfor rapporten ikke kan offentliggjøres.
VG170323 Dokumentene som er utarbeidet av Riksrevisjonen , var ment for offentliggjøring, men ble likevel stemplet som konfidensielt av departementet.
VG170323 Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen , og kan bety risiko for liv eller helse.
SA170323 Statlige virksomheter kjøpte konsulenttjenester for 12 milliarder kroner i 2015, viser en rapport fra Riksrevisjonen .
DN170323 Jonas Gahr Støre mener Dagens Næringlivs offentliggjøring av innhold fra den hemmeligstemplede rapporten fra Riksrevisjonen , understreker alvoret i saken om manglende sikring av eiendommer og bygg mot terror og angrep.
DN170323 Det var torsdag kveld DN brakte innhold fra det graderte sammendraget fra Riksrevisjonen om den såkalte objektsikringen.
DN170323 DN offentliggjorde også innhold i korrespondanse mellom Forsvarsdepartementet og Riksrevisjonen som inneholdt forklaringene fra regjeringen om hvorfor det var viktig å fortsatt hemmeligstemple sammendraget fra Riksrevisjonen - i strid med Riksrevisjonens ønske.
DN170323 DN offentliggjorde også innhold i korrespondanse mellom Forsvarsdepartementet og Riksrevisjonen som inneholdt forklaringene fra regjeringen om hvorfor det var viktig å fortsatt hemmeligstemple sammendraget fra Riksrevisjonen - i strid med Riksrevisjonens ønske.
DN170323 Ap-lederen viser til den store forskjellen på situasjonen Riksrevisjonen beskrev om situasjonen i 2015 og forklaringene fra regjeringsmedlemmene nå om at alt er mye bedre.
DN170323 Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i regjeringen, politiet og forsvarets håndtering og arbeid med å sikre viktige eiendommer og samfunnskritiske institusjoner.
DN170323 Jonas Gahr Støre mener Dagens Næringlivs offentliggjøring av innhold fra den hemmeligstemplede rapporten fra Riksrevisjonen , understreker alvoret i saken om manglende sikring av eiendommer og bygg mot terror og angrep.
DN170323 Det var torsdag kveld DN brakte innhold fra det graderte sammendraget fra Riksrevisjonen om den såkalte objektsikringen.
DN170323 DN offentliggjorde også innhold i korrespondanse mellom Forsvarsdepartementet og Riksrevisjonen som inneholdt forklaringene fra regjeringen om hvorfor det var viktig å fortsatt hemmeligstemple sammendraget fra Riksrevisjonen - i strid med Riksrevisjonens ønske.
DN170323 DN offentliggjorde også innhold i korrespondanse mellom Forsvarsdepartementet og Riksrevisjonen som inneholdt forklaringene fra regjeringen om hvorfor det var viktig å fortsatt hemmeligstemple sammendraget fra Riksrevisjonen - i strid med Riksrevisjonens ønske.
DN170323 Ap-lederen viser til den store forskjellen på situasjonen Riksrevisjonen beskrev om situasjonen i 2015 og forklaringene fra regjeringsmedlemmene nå om at alt er mye bedre.
DN170323 Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i regjeringen, politiet og forsvarets håndtering og arbeid med å sikre viktige eiendommer og samfunnskritiske institusjoner.
DN170323 Det var i den åpne hovedrapporten fra Riksrevisjonen som kom høsten 2016, at det ble kjent at det var alvorlige mangler rundt objektsikringen i Norge.
DN170323 Det ble de først kjent da Riksrevisjonen kom med sin undersøkelse.
DN170323 Dagens Næringsliv sitter på den graderte rapporten fra Riksrevisjonen som omtaler Riksrevisjonens hovedfunn i manglende objektsikring i Norge.
DN170323 Riksrevisjonen påpeker at det er for lite bruk av eksisterende støtteverktøy i staten : veiledere, standardkontrakter for konsulenttjenester og metodikk for prosjektgjennomføring.
DB170323 Riksrevisjonen laget en rapport som etter deres mening skulle være egnet for offentliggjøring.
DB170323 I et brev til Riksrevisjonen 6. januar i år skriver departementsråd Erik Lund-Isaksen sin begrunnelse for at dokumentet ikke kan offentliggjøres.
DB170323 fram i et brev fra Forsvarsdepartementet til Riksrevisjonen .
DB170323 Riksrevisjonen rapport er et sammendrag der alle konfidensielle enkeltopplysninger er fjernet for å unngå å sette rikets sikkerhet i fare.
DB170323 Riksrevisjonen har beskrevet sine funn som svært alvorlige, den mest alvorlige karakteristikken den har i sitt vokabular.
DA170323 » I Riksrevisjonens sluttmerknad i rapporten heter det : ¶ « Riksrevisjonen merker seg at ingen av statsrådene gir fullgod forklaring om årsakene til at arbeidet med objektsikring og grunnsikringen ikke er gitt nødvendig prioritet.
DA170323 » Det kommer frem i et brev fra Forsvarsdepartementet til Riksrevisjonen 6. januar der departementet begrunner hvorfor rapporten hemmeligholdes.
DA170323 Leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Martin Kolberg ( Ap ) er svært kritisk til hemmeligholdet og sier til DN at han stiller seg fullstendig uforstående til at det sammendraget som Riksrevisjonen har forelagt Stortinget, rammes av sikkerhetslovens bestemmelser.
DA170323 Den hemmelige rapporten fra Riksrevisjonen oppsummeres i elleve punkter sortert under fire hovedområder.
DA170323 Riksrevisjonen ser det som svært alvorlig at forbedringsarbeidet ikke har vært sikret fremdrift uavhengig av omstillingsprosessene » ¶
DA170323 Riksrevisjonen laget en rapport som etter deres mening skulle være egnet for offentliggjøring.
BT170323 Riksrevisjonen laget en rapport som etter deres mening skulle være egnet for offentliggjøring.
AP170323 Dagens Næringsliv ( krever innlogging ) skriver også at Forsvarsdepartementets departementsråd Erik Lund-Isaksen begrunnet hemmeligholdet i et brev til Riksrevisjonen 6. januar.
AP170323 Riksrevisjonen laget en rapport som etter deres mening skulle være egnet for offentliggjøring.
AA170323 Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere dette før Riksrevisjonen legger fram sin rapport i mai, sier Martin Kolberg ( Ap ), leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og saksordfører for byggeprosjektet.
AA170323 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har dessuten bedt Riksrevisjonen undersøke hele saken.
AA170323 Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere dette før Riksrevisjonen legger fram sin rapport i mai, sier Martin Kolberg ( Ap ), leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og saksordfører for byggeprosjektet.
AA170323 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har dessuten bedt Riksrevisjonen undersøke hele saken.
AA170323 Riksrevisjonen laget en rapport som etter deres mening skulle være egnet for offentliggjøring.
AA170323 Flere sentrale temaer kunne imidlertid ikke belyses ettersom sammendraget fra Riksrevisjonen ikke er offentlig.
AA170323 Etter at Riksrevisjonen i fjor hadde laget en rapport om politiets og Forsvarets svikt i å sikre bygninger og vitale objekter, ble det laget et sammendrag som etter deres mening skulle være egnet for offentliggjøring.
AA170323 Riksrevisjonen har ifølge avisen blant annet pekt på at Politidirektoratet ikke har etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig.
VG170322 Kontrollkomiteen skal nå vurdere om det blir en ny høring for lukkede dører for å kunne spørre statsministeren, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) om detaljer i sikringen av nøkkelobjekter, etter at Riksrevisjonen sendte en kritisk rapport om dette til Stortinget i oktober.
VG170322 Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk i forrige uke ut i VG og kritiserte Solberg og regjeringen for at de nektet å offentliggjøre et sammendrag av denne rapporten som Riksrevisjonen har laget.
VG170322 - Jeg vil ikke ha noen mening om dette var gradert informasjon, men nivået på konkretiseringen hennes kan være problematisk, og går mye lengre enn sammendraget fra Riksrevisjonen som regjeringen ikke ville offentliggjøre, sier Bård Vegar Solhjell ( SV ).
AA170322 Det er viktig å huske på at disse objektene sikres, selv om det ikke akkurat er etter forskriften, sier Solberg, som gjentar sin forklaring til Riksrevisjonen om at arbeidet ble forsinket fordi regjeringen fikk gal informasjon fra Politidirektoratet ( POD ) om at objektsikringen var i rute.
AA170322 Der slår Riksrevisjonen fast at i 2015 hadde verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, evne til å sikre offentlige bygninger godt nok.
AA170322 Arbeiderpartiet er svært kritisk til at statsminister Erna Solberg ( H ) ikke kjente til manglende terrorsikring før Riksrevisjonen kom med sin rapport.
AA170322 Arbeiderpartiet er svært kritisk til at statsminister Erna Solberg ( H ) ikke kjente til manglende terrorsikring før Riksrevisjonen kom med sin rapport.
AA170322 Riksrevisjonen slår fast at i 2015 hadde verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, evne til å sikre offentlige bygninger godt nok.
VG170321 Hun ble spurt om hun var enig i kritikken fra Riksrevisjonen , og hun svarte at hun er delvis enig, men presiserte at arbeidet ikke tar slitt : ¶
VG170321 Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen , og kan bety risiko for liv eller helse.
VG170321 Den alarmerende konklusjonen fra Riksrevisjonen kom til Stortinget i oktober 2016 : ¶
VG170321 At objektsikring brått fikk høyeste prioritet i begge departementer, faller sammen i tid med at Riksrevisjonen i 2015 begynte å grave i status for objektsikringsreglene.
VG170321 - Jeg er enig med Riksrevisjonen i at arbeidet har tatt for lang tid, sa Solberg da hun møtte til høring i Stortinget tirsdag ettermiddag, ¶
DN170321 ¶ Statsminister Erna Solberg måtte svare i Stortingets kontrollhøring tirsdag på krass kritikk fra Riksrevisjonen om sikringen av viktig infrastruktur og bygg.
DB170321 Jeg er enig med Riksrevisjonen i at arbeidet har tatt for lang tid, sa statsministeren.
DB170321 I tirsdagens kontrollhøring på Stortinget ville komitéleder Martin Kolberg ( Ap ) vite om ikke regjeringen burde orientert Stortinget om den manglende fremgangen i arbeidet med objektsikring før Riksrevisjonen kom med sin kritiske rapport.
DB170321 Fire år senere, i 2015, var det fortsatt " svært alvorlige " mangler i politiets og Forsvarets evne til å sikre bygninger og infrastruktur i en trusselsituasjon, ifølge Riksrevisjonen .
DB170321 - Objektsikkerhetsarbeidet var pågående da Riksrevisjonen gjorde sine undersøkelser og avga sin rapport.
DB170321 Riksrevisjonen beskrev situasjonen som « svært alvorlig ».
DA170321 I sin rapport konkluderer Riksrevisjonen med at politiet og Forsvaret ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon, og kritiserer etatene for mangelfullt samarbeid.
BT170321 Folk i Sogn og Fjordane tar mer enn fire ganger så ofte MR av ryggraden som folk i Bergensområdet, viser rapport fra Riksrevisjonen .
BT170321 I tirsdagens kontrollhøring på Stortinget ville komitéleder Martin Kolberg ( Ap ) vite om ikke regjeringen burde orientert Stortinget om den manglende fremgangen i arbeidet med objektsikring før Riksrevisjonen kom med sin kritiske rapport.
BT170321 Riksrevisjonen beskrev situasjonen som " svært alvorlig ".
AP170321 « Svært alvorlige » mangler er blant de sterkeste uttrykkene fra Riksrevisjonen og kan bety risiko for liv eller helse.
AP170321 Statsministeren måtte tirsdag svare for svakhetene i beredskapen, som ble avslørt av Riksrevisjonen i fjor høst.
AP170321 Opposisjonen - og Riksrevisjonen - er frustrert over hemmelighold ¶
AP170321 Høringen på Stortinget ble tidvis ganske uklar og springende tirsdag, siden partene ikke kan gå i detalj om hva Riksrevisjonen har pekt på i sin kritikk.
AP170321 Fire år senere, i 2015, var det fortsatt « svært alvorlige » mangler i politiets og Forsvarets evne til å sikre bygninger og infrastruktur i en trusselsituasjon, ifølge Riksrevisjonen .
AP170321 Det lengste man på regjeringshold har strukket seg, er å be om et omskrevet sammendrag, men det nekter Riksrevisjonen .
AP170321 « Svært alvorlig » ¶ Riksrevisjonen beskrev situasjonen som " svært alvorlig ".
AP170321 I tirsdagens kontrollhøring på Stortinget ville komitéleder Martin Kolberg ( Ap ) vite om ikke regjeringen burde orientert Stortinget om den manglende fremgangen i arbeidet med objektsikring før Riksrevisjonen kom med sin kritiske rapport.
AP170321 Fire år senere, i 2015, var det fortsatt " svært alvorlige " mangler i politiets og Forsvarets evne til å sikre bygninger og infrastruktur i en trusselsituasjon, ifølge Riksrevisjonen .
AP170321 Aftenposten skrev i oktober at Riksrevisjonen retter så alvorlig kritikk de kan mot de mest sentrale departementene med ansvar for beredskap og sikkerhet, Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.
AA170321 Ifølge Riksrevisjonen kan det noen steder være underforbruk av slike undersøkelser, noe som kan føre til forsinket diagnostisering og forverret livskvalitet for pasienter som berøres av det.
AA170321 Hvor man bor i landet kan være avgjørende for om og hvor raskt pasienter blir undersøkt med CT eller MR, fastslår Riksrevisjonen i en ny rapport.
AA170321 I tirsdagens kontrollhøring på Stortinget ville komitéleder Martin Kolberg ( Ap ) vite om ikke regjeringen burde orientert Stortinget om den manglende fremgangen i arbeidet med objektsikring før Riksrevisjonen kom med sin kritiske rapport.
AA170321 Riksrevisjonen beskrev situasjonen som " svært alvorlig ".
AA170321 Jeg er enig med Riksrevisjonen i at arbeidet har tatt for lang tid, sa statsministeren.
AA170321 Fire år senere, i 2015, var det fortsatt " svært alvorlige " mangler i politiets og Forsvarets evne til å sikre bygninger og infrastruktur i en trusselsituasjon, ifølge Riksrevisjonen . ( ©NTB ) ¶
AA170321 - Objektsikkerhetsarbeidet var pågående da Riksrevisjonen gjorde sine undersøkelser og avga sin rapport.
AA170321 Bakgrunnen for høringen denne uken er en kritisk rapport fra Riksrevisjonen om svikt i arbeidet med å sikre viktige bygg og anlegg i kjølvannet av 22. juli-angrepene. ( ©NTB ) ¶
AA170321 Fire år senere, i 2015, var det fortsatt " svært alvorlige " mangler i politiets og Forsvarets evne til å sikre bygninger og infrastruktur i en trusselsituasjon, ifølge Riksrevisjonen .
VG170320 Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen , og kan bety risiko for liv eller helse.
VG170320 Rapporten ¶ Riksrevisjonen fastslo i oktober at politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.
VG170320 Kontrollkomiteen i Stortinget startet mandag formiddag sin åpne høring om beskyttelse av skjermingsverdige objekter, etter at Riksrevisjonen avdekket alvorlige mangler i sin 2015-rapport.
VG170320 Det er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og det benyttes kun unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse.
VG170320 Etter en lang dag med forklaringer om manglende sikring av nøkkelobjekter, som Riksrevisjonen alarmerte Stortinget om i oktober, kom den tidligere justisministeren til høringen og ga Riksrevisjonen rett : ¶
VG170320 Etter en lang dag med forklaringer om manglende sikring av nøkkelobjekter, som Riksrevisjonen alarmerte Stortinget om i oktober, kom den tidligere justisministeren til høringen og ga Riksrevisjonen rett : ¶
VG170320 Riksrevisjonen slo derfor fast at det er « risiko for at viktige objekter ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet i kritiske situasjoner ».
DA170320 I likhet med forsvarssjefen, hadde Humlegård vanskelig for å kjenne seg igjen i, og slutte seg til, virkelighetsoppfatningen til Riksrevisjonen .
DA170320 Fire år senere, i 2015, var det fortsatt " svært alvorlige " mangler i politiets og Forsvarets evne til å sikre bygninger og infrastruktur i en trusselsituasjon, ifølge Riksrevisjonen .
DA170320 Anundsen påpekte i høringen at departementet i hans tid som statsråd ikke var klar over at instruksen ikke var fulgt godt nok opp før Riksrevisjonen påpekte alvorlige mangler i sin rapport.
DA170320 Riksrevisjonen har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til dette arbeidet i sine konklusjoner, påpekte politidirektør Odd Reidar Humlegård.
DA170320 | Forsvarssjefen rykende uenig med Riksrevisjonen om terrorsikring ¶
DA170320 Bruun-Hanssen sa likevel mandag at han ikke hadde så mye å utsette på de faktiske opplysningene Riksrevisjonen baserer seg på.
DA170320 - Det er av stor betydning at tilsynsmyndigheten ( NSM ) innenfor dette området er enig med Riksrevisjonen , sier komiteens leder Martin Kolberg ( Ap ) til NTB, og slår fast at det til sjuende og sist er regjeringen som sitter med ansvaret for dette.
DA170320 Riksrevisjonen mener å ha avdekket alvorlige mangler i politiets og Forsvarets evne til å sikre bygninger og infrastruktur i en trusselsituasjon.
AP170320 | Forsvaret og politiet rykende uenig med Riksrevisjonen om evnen til terrorsikring ¶
AP170320 Også politidirektør Odd Reidar Humlegård har en helt annen oppfatning enn Riksrevisjonen av kvaliteten på samarbeidet mellom politiet og Forsvaret når det gjelder terrorsikring.
AP170320 Fire år senere, i 2015, var det fortsatt " svært alvorlige " mangler i politiets og Forsvarets evne til å sikre bygninger og infrastruktur i en trusselsituasjon, ifølge Riksrevisjonen .
AP170320 En rapport fra Riksrevisjonen karakteriserer situasjonen som " svært alvorlig ".
AP170320 Riksrevisjonen har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til dette arbeidet i sine konklusjoner.
AP170320 Situasjonen er « svært alvorlig » ifølge Riksrevisjonen .
AP170320 Kolberg redegjorde for de mange anstrengelsene som ble gjort i forkant for å avgradere deler av informasjonen i Riksrevisjonens rapport, men hverken en omskrevet rapport eller et sammendrag som Riksrevisjonen selv mente kunne offentliggjøres, er avgradert.
AP170320 Like sterk er kritikken mot statsrådene for et forsvar og et politi som Riksrevisjonen mener ikke samarbeider slik de burde for å løse denne oppgaven.
AP170320 Der behandler Stortingets konstitusjons- og kontrollkomite en oppsiktsvekkende rapport fra Riksrevisjonen .
AA170320 Situasjonen er " svært alvorlig " ifølge Riksrevisjonen .
AA170320 Kolberg redegjorde for de mange anstrengelsene som ble gjort i forkant for å avgradere deler av informasjonen i Riksrevisjonens rapport, men verken en omskrevet rapport eller et sammendrag som Riksrevisjonen selv mente kunne offentliggjøres, er avgradert.
AA170320 I likhet med forsvarssjefen, hadde Humlegård vanskelig for å kjenne seg igjen i, og slutte seg til, virkelighetsoppfatningen til Riksrevisjonen .
AA170320 Fire år senere, i 2015, var det fortsatt " svært alvorlige " mangler i politiets og Forsvarets evne til å sikre bygninger og infrastruktur i en trusselsituasjon, ifølge Riksrevisjonen .
AA170320 Anundsen påpekte i høringen at departementet i hans tid som statsråd ikke var klar over at instruksen ikke var fulgt godt nok opp før Riksrevisjonen påpekte alvorlige mangler i sin rapport.
AA170320 Riksrevisjonen har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til dette arbeidet i sine konklusjoner, påpekte politidirektør Odd Reidar Humlegård.
AA170320 Ikke lenge etter kom altså Riksrevisjonen med sin kritiske rapport.
AA170320 I sin rapport fra 2016 påpekte Riksrevisjonen at instruksen om bedre terrorsikring av blant annet offentlige bygg fra 1. januar 2011, ikke er blitt fulgt opp godt nok, og at politiet og Forsvaret, verken hver for seg eller sammen kan beskytte viktige objekter på en tilfredsstillende måte.
AA170320 Anundsen påpekte i høringen at departementet ikke var klar over at alt ikke var i orden før Riksrevisjonen påpekte alvorlige mangler i sin rapport.
BT170319 Situasjonen er « svært alvorlig » ifølge Riksrevisjonen .
BT170319 Riksrevisjonens første rapport er hemmeligstemplet av sikkerhetshensyn, og Riksrevisjonen utarbeidet et sammendrag som var ment for offentliggjøring.
BT170319 HØRING : Bakgrunnen for høringen er en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen .
BT170319 Bakgrunnen for høringen er en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen .
BT170319 Riksrevisjonen påpekte i en rapport høst at oppfølgingen av anbefalingene har sviktet.
BT170319 Situasjonen er « svært alvorlig » ifølge Riksrevisjonen .
BT170319 Riksrevisjonens første rapport er hemmeligstemplet av sikkerhetshensyn, og Riksrevisjonen utarbeidet et sammendrag som var ment for offentliggjøring.
BT170319 HØRING : Bakgrunnen for høringen er en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen .
BT170319 Bakgrunnen for høringen er en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen .
BT170319 Riksrevisjonen påpekte i en rapport høst at oppfølgingen av anbefalingene har sviktet.
AA170318 Ap-leder Jonas Gahr Støre mener statsminister Erna Solberg ( H ) nekter å avgradere en beredskapsrapport for å skjule alvoret i kritikken fra Riksrevisjonen .
VG170317 Men i et vedlagt brev fastholder forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) at sammendraget som Riksrevisjonen selv ville offentliggjøre, fortsatt må holdes hemmelig : ¶
VG170317 Men Erna Solberg svarer og sier at sikkerhetsloven ikke gir henne eller hennes kontor noen hjemmel til å frigi sammendraget av den kritiske rapporten fra Riksrevisjonen : ¶
VG170317 I den åpne rapporten fra Riksrevisjonen skriver de at Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet, sammen eller hver for seg, er ute av stand til å sikre kritisk viktig infrastruktur.
VG170317 Det ugraderte sammendraget som Riksrevisjonen publiserte i oktober, var knusende for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og eks-justisminister Anders Anundsen ( Frp ) : ¶
VG170317 Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen , og kan bety risiko for liv eller helse.
VG170317 Ap-leder Jonas Gahr Støre beskylder statsminister Erna Solberg for å skjule alvoret i kritikken fra Riksrevisjonen om kritiske mangler i sikring av objekter som må beskyttes i tilfelle krise eller krig.
VG170317 - Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse, sier Martin Kolberg ( Ap ), leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, til VG.
VG170317 Riksrevisjonen er oppsiktsvekkende krass i sin kritikk av regjeringens arbeid for å sikre viktige objekter i Norge mot terror.
VG170317 Rapporten som Riksrevisjonen sendte til Stortinget i oktober i fjor er gradert og dermed hemmelig etter sikkerhetsloven.
VG170317 Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen , og kan bety risiko for liv eller helse.
VG170317 - Så nå sitter vi med en rapport hvor Riksrevisjonen benytter sine mest alvorlige karakteristikker, « svært alvorlig », men som befolkningen ikke skal få innsyn i.
VG170317 - Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse, sier Martin Kolberg ( Ap ), leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, til VG.
BT170317 Saken dreier seg om et forslag om å avgradere et sammendrag som Riksrevisjonen ønsket at Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet skulle godta.
BT170317 Jeg har gått grundig inn i Riksrevisjonens rapport som omhandler revisjonsåret 2015, og jeg har redegjort detaljert i brev til Riksrevisjonen om hvordan merknadene og anbefalingene følges opp.
BT170317 - Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse, sier Kolberg som tirsdag 7. mars sendte en ny anmodning om avgradering til statsministeren som fredag på ny avslo anmodningen.
AA170317 Saken dreier seg om et forslag om å avgradere et sammendrag som Riksrevisjonen ønsket at Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet skulle godta.
AA170317 Jeg har gått grundig inn i Riksrevisjonens rapport som omhandler revisjonsåret 2015, og jeg har redegjort detaljert i brev til Riksrevisjonen om hvordan merknadene og anbefalingene følges opp.
AA170317 - Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse, sier Kolberg som tirsdag 7. mars sendte en ny anmodning om avgradering til statsministeren som fredag på ny avslo anmodningen.
DN170316 Riksrevisor Per-Kristian Foss har avvist forsøket fra regjeringen om å endre sammendraget fra Riksrevisjonen og skrev i et brev til departementet.
DN170316 Rapporten som Riksrevisjonen ville nedgradere, men som regjeringen av en eller annen grunn vil hemmeligholde, inneholder ikke en tøddel av informasjon som kan true rikets sikkerhet, sier Abid Raja.
DN170316 Og i tillegg har Forsvarsdepartementet hemmeligstemplet et sammendrag Riksrevisjonen mente måtte offentliggjøres.
DN170316 Men ifølge riksrevisjonen er dette ikke gjort.
DN170316 Kort og godt må de ansvarlige statsrådene svare på om kritikken fra Riksrevisjonen stemmer.
DN170316 Forsvarsdepartementet Ine Eriksen Søreide sier at hun tar kritikken fra Riksrevisjonen på alvor.
DN170316 - Jeg har lest både hele den åpne rapporten og det nedgraderte sammendraget fra Riksrevisjonen som regjeringen ikke ønsker å offentliggjøre.
DN170316 - Jeg har gått grundig inn i Riksrevisjonens rapport som omhandler revisjonsåret 2015, og jeg har redegjort detaljert i brev til Riksrevisjonen om hvordan merknadene og anbefalingene følges opp, sier Eriksen Søreide.
DN170316 - Denne saken handler om at regjeringen ifølge Riksrevisjonen overhodet ikke har gjort jobben sin når det gjelder å sikre viktige bygg og samfunnskritiske institusjoner mot konsekvenser av trusler og terrorangrep, sier Abid Raja.
DN170316 Riksrevisjonen har selv gitt en definisjon av hva uttrykket « svært alvorlig kritikk » betyr : ¶
DN170316 Riksrevisjonen har i brev til departementet avvist å lage et nytt sammendrag som kunne nedgraderes.
VG170315 Forbundet ber nå Riksrevisjonen om hjelp til å hindre at den nye strømkabelen fra Suldal i Rogaland og over Nordsjøen, blir bygget.
VG170315 - Vi ber derfor Riksrevisjonen vurdere lovligheten i tillatelsen til å bygge kabelen, og at denne tillatelsen må vurderes på nytt, legger han til.
AA170315 Riksrevisjonen slo i en rapport i fjor fast at verken politiet eller Forsvaret - sammen eller hver for seg - klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.
DB170314 Riksrevisjonen har tidligere kritisert politiet for håndteringen av pass.
DB170312 Verken fra innsiden, fra Riksrevisjonen som har et noe større innblikk i pengebruken eller fra pressen som knapt får innsyn i noe som helst.
DB170308 mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stortinget i plenum.
AA170308 Han var ikke selv til stede da flertallet i kontrollkomiteen - mot regjeringspartienes stemmer - tirsdag inviterte statsminister Erna Solberg ( H ) til høringen om rapporten fra Riksrevisjonen om såkalt objektsikring av offentlige bygninger.
VG170307 Samarbeidet mellom politiet og Forsvaret er så mangelfullt at vitale samfunnsfunksjoner kan bli stående helt ubeskyttet i en krisesituasjon, uttalte Riksrevisjonen .
VG170307 Riksrevisor Per-Kristian Foss omtalte dette som « svært alvorlig », som er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker i sine rapporter til Stortinget.
VG170307 Mandag 20.mars skal Stortingets kontrollkomite holde åpen høring om rapporten om objektsikring fra Riksrevisjonen .
VG170307 I vinter laget Riksrevisjonen en ny rapport som de mente kunne frigis til offentligheten.
VG170307 Hemmeligholder rapporten ¶ Riksrevisjonen hadde opprinnelig hemmeligstemplet rapporten til Stortinget om objektsikring.
VG170307 GIR RIKSREVISJONEN RETT : Alarmen fra de tillitsvalgte i HV går til kjernen i kritikken, sier Per Olaf Lundteigen ( Sp ).
VG170307 Det er det andre kritikkverdige punktet fra Riksrevisjonen , mangelen på øremerkede styrker, sier Lundteigen.
VG170307 Den dramatiske økningen i bygg og anlegg hvor HV skal sikre vaktholdet, har kommet i månedene etter at Riksrevisjonen varslet Stortinget om en kritisk sikkerhetssvikt i det norske samfunnet.
VG170307 - Misforholdet mellom Heimevernets ressurser og pålagte oppgaver dokumenterer det Riksrevisjonen har rapportert, at det er alvorlige mangler ved samfunnets sikring av skjermingsverdige objekter.
VG170307 - Hovedkritikken fra Riksrevisjonen var at sikringsverdige objekter ikke var pekt ut, og nødvendige mannskaper var ikke øremerket, sier Lundteigen til VG.
SA170307 Uttrykket er det sterkeste Riksrevisjonen kan bruke, og benyttes bare unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv og helse.
SA170307 Tetzschner mener det såkalte beredskapselementet ved SMK er en " liten detalj " som er ganske perifer i omtalen i rapporten fra Riksrevisjonen .
SA170307 Rapporten fra Riksrevisjonen , som altså ble lagt fram fem år etter terroren 22. juli, konkluderer med at svikten i arbeidet med såkalt objektsikring, er " svært alvorlig ".
SA170307 Og mangelfull samordning er nettopp en del av kritikken fra Riksrevisjonen .
SA170307 FOTO : Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix ¶ Riksrevisjonen slo i en rapport i fjor fast at verken politiet eller Forsvaret - sammen eller hver for seg - klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.
SA170307 Et sammendrag som Riksrevisjonen selv utarbeidet basert på en sikkerhetsgradert del av rapporten, er også unntatt offentlighet.
SA170307 De siste ukene har komiteens arbeid med rapporten avdekket en betent strid om hemmelighold mellom Riksrevisjonen og Stortinget på den ene siden og regjeringen på den andre.
DB170307 - I tillegg har Riksrevisjonen gitt oppsiktsvekkende sterk kritikk til Høyre og Fremskrittspartiet for å ikke ha satt politi eller forsvar i stand til å sikre terrorutsatte objekter, slik kommisjonsrapporten fra 22. juli viste at var nødvendig.
AP170307 Rapporten fra Riksrevisjonen konkluderte med at svikten i arbeidet med såkalt objektsikring, var " svært alvorlig ".
AP170307 Hemmeligstemplet ¶ Riksrevisjonen trakk bl.a. frem Politidirektoratets lokaler i Oslo og bygg disponert av Forsvaret som eksempler på bygg som mangler fysiske sikringstiltak, enten i form av barrierer eller bommer.
AP170307 », skriver Riksrevisjonen i sin rapport.
AA170307 Uttrykket er det sterkeste Riksrevisjonen kan bruke, og benyttes bare unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv og helse.
AA170307 Tetzschner mener det såkalte beredskapselementet ved SMK er en " liten detalj " som er ganske perifer i omtalen i rapporten fra Riksrevisjonen .
AA170307 Rapporten fra Riksrevisjonen , som altså ble lagt fram fem år etter terroren 22. juli, konkluderer med at svikten i arbeidet med såkalt objektsikring, er " svært alvorlig ".
AA170307 Og mangelfull samordning er nettopp en del av kritikken fra Riksrevisjonen .
AA170307 Et sammendrag som Riksrevisjonen selv utarbeidet basert på en sikkerhetsgradert del av rapporten, er også unntatt offentlighet.
AA170307 De siste ukene har komiteens arbeid med rapporten avdekket en betent strid om hemmelighold mellom Riksrevisjonen og Stortinget på den ene siden og regjeringen på den andre.
AA170307 Riksrevisjonen slo i en rapport i fjor fast at verken politiet eller Forsvaret - sammen eller hver for seg - klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.
VG170306 Offentlige tall fra den amerikanske riksrevisjonen ( GAO ) viser at en firedagers golftur for Barack Obama i 2013, der han spilte golf med legenden Tiger Woods, kostet skattebetalerne ca. 30 millioner kroner.
VG170306 Riksrevisjonen ga ut en rapport om Justis- og Beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet i mai 2015.
DB170304 mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stortinget i plenum.
AA170304 I en pressemelding i fjor viste Riksrevisjonen til at « manglende etterforskningskapasitet i politiet » har vært en utfordring for a-krimsentre i andre byer.
AA170304 - Innenfor a-krimområdet kjenner vi oss ikke helt igjen i oppsummeringen fra Riksrevisjonen .
DB170303 mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stortinget i plenum.
DB170301 mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stortinget i plenum.
DB170301 mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stortinget i plenum.
DB170301 Verken Riksrevisjonen eller Kolberg kan beskyldes for å ta lett på rikets sikkerhet.
DB170301 Stortingets kontrollkomité har mottatt den ugraderte rapporten fra Riksrevisjonen , men den kan bare behandles i et lukket møte.
DB170301 Mens Stortinget har bedt om at Riksrevisjonen utarbeider en ugradert versjon av rapporten, har Forsvars- og Justisdepartementet bestemt at denne rapporten ikke skal offentliggjøres.
DB170301 Her heter det at Riksrevisjonen « ser svært alvorlig på at regjeringen ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet mellom Politiet og Forsvaret ».
DB170301 For at offentligheten skal få kjennskap til sentrale og kritiske sider ved beredskapssituasjonen, ba komiteen om at Riksrevisjonen utarbeidet en ugradert versjon slik at behandlingen kan foregå for åpne dører.
DB170301 Det vil verken Riksrevisjonen eller lederen av Stortingets kontrollkomité, Ap-veteranen Martin Kolberg, være med på.
DB170301 Det siste er at en meget kritisk rapport fra Riksrevisjonen om beredskapen etter 22. juli, har utløst en stillingskrig mellom regjeringen, Riksrevisjonen og store deler av Stortinget.
DB170301 Det er vanskelig å se at regjeringen har noen aktverdige grunner til å hemmeligholde en rapport Riksrevisjonen har nedgradert.
DB170301 juli, har utløst en stillingskrig mellom regjeringen, Riksrevisjonen og store deler av Stortinget.
DB170301 Riksrevisjonen nekter å forholde seg til regjeringens rapport fordi den har dempet kritikken som opprinnelig ble rettet mot regjeringens beredskapsarbeid.
BT170301 Ifølge Riksrevisjonen står innsatsen nærmest til stryk.
BT170301 I en hemmeligstemplet rapport fremmet Riksrevisjonen krass kritikk av beredskapsarbeidet etter 22. juli.
BT170301 Riksrevisjonen har nektet å godta regjeringens forsøk på å dempe kritikken mot seg selv.
BT170301 Riksrevisjonen finner det « svært alvorlig » at regjeringen ikke har klart å styrke samarbeidet mellom Politiet og Forsvaret.
VG170228 Sikring mot terror : Dette er saken ¶ * Riksrevisjonen kommer i en gradert rapport med knusende kritikk av Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet for ikke å ha sørget for god nok sikring av viktige samfunnsinstitusjoner mot terror.
VG170228 I oktober kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av regjeringens arbeid med å bedre samarbeidet mellom politiet og Forsvaret etter 22. juli-terroren.
VG170228 Hun mener det derfor svakhetene Riksrevisjonen har påpekt er godt kjent.
VG170228 Forsvarsdepartementet har med støtte fra Justisdepartementet kommet med forslag til endringer i den versjonen av rapporten som Riksrevisjonen mener kan offentliggjøres.
VG170228 Det er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og det benyttes kun unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse.
VG170228 Den fulle rapporten er gradert, men Riksrevisjonen har etter ønske fra Stortinget utarbeidet et sammendrag som kan offentliggjøres.
VG170228 De samarbeider fortsatt ikke godt nok om å sikre eiendommer og samfunnskritisk infrastruktur, konkluderte Riksrevisjonen .
VG170228 - Regjeringen har forsøkt å sensurere Riksrevisjonen og gjøre deres anbefalinger mindre framtidsrettet.
VG170228 * Etter ønske fra Stortinget, har Riksrevisjonen laget et avgradert sammendrag av rapporten som kan offentliggjøres.
VG170228 Riksrevisjonen : Alvorlige mangler ved Forsvarets fregatter ¶
VG170228 Husker du ? Riksrevisjonen med knusende jernbanerapport ¶
DB170228 mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stortinget i plenum.
DB170227 I tillegg er to F5 jagerfly solgt til en privatmann i Texas - et forhold som Riksrevisjonen nå gransker og vil komme med en rapport om før sommeren.
DB170227 mai leverte kontrollkomiteen sin tilleggsinnstilling der de kritiserer Søreide for sommel og ber Riksrevisjonen granske salget av jagerflyene. 26 mai ble saken behandlet i Stortinget i plenum.
VG170225 Det kommer tydelig frem i en rapport fra Riksrevisjonen , som også omhandler oppfølgingen av beredskapen etter 22. juli.
DA170225 Riksrevisjonen har rensket sammendraget av rapporten om sikringen av viktige bygninger etter 22. juli-terroren, for hemmeligstemplede opplysninger.
VG170224 En fersk rapport fra Riksrevisjonen slår fast at fregattene ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt.
AP170224 Kontroll- og konstitusjonskomiteens åpne høring skulle først og fremst handle om at Norges nyanskaffede fregatter ifølge Riksrevisjonen ikke har den operative evnen Stortinget har forutsatt.
AP170224 Kontroll- og konstitusjonskomiteens åpne høring skulle først og fremst handle om at Norges nyanskaffede fregatter ifølge Riksrevisjonen ikke har den operative evnen Stortinget har forutsatt.
AP170224 Slik gikk det ikke, konkluderte Riksrevisjonen i sin rapport.
AP170224 Nylig konstaterte Riksrevisjonen igjen at de fem fregattene - til en pris av 20 milliarder kroner - har så store svakheter at de ikke har den operative evne Stortinget har forutsatt.
AP170224 I tillegg til mangler ved fartøyenes tekniske tilstand og store etterslep i vedlikehold, er også opplæring av personell og bemanning for dårlig, ifølge Riksrevisjonen .
AP170224 Gjennom flere år har Aftenposten og Riksrevisjonen avdekket at Norges største krigsskip leverer kampkraft langt under det de skulle.
AP170224 Det var andre gang Riksrevisjonen kom med en kritisk rapport om fregattene.
AP170224 Det har kommet to kritiske rapporter fra Riksrevisjonen
AP170224 Riksrevisjonen har pekt på store mangler ved de norske fregattene, og saken er fredag gjenstand for høring i Stortinget.
AA170224 Statsminister Erna Solberg ( H ) stilte seg bak Forsvars- og Justisdepartementenes ønske om å nekte å sende Stortinget en kritisk rapport fra Riksrevisjonen .
AA170224 Forsvarsdepartementet forsøkte ifølge VG før helgen å få Riksrevisjonen til å endre konklusjonene rapporten, noe riksrevisor Per-Kristian Foss kalte " ikke akseptabelt ".
AA170224 Riksrevisjonen har rensket sammendraget av rapporten for hemmeligstemplede opplysninger, men likevel vil ikke Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet offentliggjøre Riksrevisjonens konklusjoner om sikringen av viktige bygninger etter 22. juli-terroren.
AA170224 I en fersk rapport fra Riksrevisjonen kommer det fram at de fem fregattene som Norge har kjøpt, har så store svakheter at de ikke har den operative evne som Stortinget har forutsatt. ( ©NTB ) ¶
DB170222 I en rapport fra den franske riksrevisjonen , La Cour des Comptes, [ PDF ] oppgis bloggen til presidentens kone å ha kostet 410 000 euro, nesten 3,7 millioner kroner, bare å opprette.
AA170222 Riksrevisjonen har rensket sammendraget av rapporten for hemmeligstemplede opplysninger, men likevel vil ikke Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet offentliggjøre Riksrevisjonen konklusjoner om sikringen av viktige bygninger etter 22. juli-terroren.
AA170222 I oktober i fjor kom Riksrevisjonen med kritikk av regjeringens arbeid med å forbedre samarbeidet mellom politiet og Forsvaret.
AA170222 Forsvarsdepartementet forsøkte ifølge VG å få Riksrevisjonen til å endre konklusjonene rapporten som kommer med kritikk av arbeidet etter 22. juli-terroren.
AA170222 Dette omtales i et dokument sendt til Stortinget som " svært alvorlig ", som er den kraftigste kritikken som kan komme fra Riksrevisjonen .
AA170222 Riksrevisjonen har rensket sammendraget av rapporten for hemmeligstemplede opplysninger, men likevel vil ikke Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet offentliggjøre Riksrevisjonen konklusjoner om sikringen av viktige bygninger etter 22. juli-terroren.
AA170222 Riksrevisjonen har på spørsmål fra Stortinget laget et sammendrag som kan offentliggjøres, noe Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet likevel nekter å gjøre.
VG170221 Samtidig ønsker de å ivareta behovet for å beskytte skjermingsverdig informasjon, noe Forsvarsdepartementet har vært i dialog med Riksrevisjonen om.
VG170221 OPPGITT : To ganger ba Statsministerens kontor Riksrevisjonen om å endre rapporten som kritiserer oppfølgingen etter 22. juli.
VG170221 Like før helgen forsøkte Forsvarsdepartementet, som har samordnet innspillene fra de to departementene, å få Riksrevisjonen til å endre konklusjonene sine, ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss.
VG170221 I oktober kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av regjeringens arbeid med å bedre samarbeidet mellom politiet og Forsvaret etter 22. juli-terroren.
VG170221 I en hemmeligstemplet rapport kom Riksrevisjonen med flengende kritikk av regjeringens oppfølging av 22. juli.
VG170221 Det er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og det benyttes kun unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse.
VG170221 Den fulle rapporten er gradert, men Riksrevisjonen har etter ønske fra Stortinget utarbeidet et sammendrag som kan offentliggjøres.
VG170221 De samarbeider fortsatt ikke godt nok om å sikre offentlige eiendommer, konkluderte Riksrevisjonen .
VG170221 - Vi skal ha stor respekt for det, men Riksrevisjonen har skrevet et sammendrag som de mener ikke utleverer sensitiv informasjon.
VG170221 Riksrevisjonen kommer ikke til å gjøre flere endringer.
VG170221 Som VG meldte tirsdag kveld, nekter de to departementene å offentliggjøre sammendraget, som Riksrevisjonen har rensket for hemmeligstemplede opplysninger.
VG170221 Kolberg reagerer meget sterkt på at Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet ikke vil offentliggjøre et sammendrag av en rapport Riksrevisjonen har laget om sikringen av viktige bygninger etter 22. juli-terroren.
VG170221 I rapporten kommer Riksrevisjonen med svært sterk kritikk av regjeringen for ikke å følge opp Stortingets instruks om bedre sikring og samarbeid mellom politiet og Forsvaret.
VG170221 Han har selv lest sammendraget Riksrevisjonen har sendt til Stortinget, men som regjeringen nekter å offentliggjøre.
VG170221 - Jeg tror det er historisk at en regjering går utenom Riksrevisjonen for å levere et slikt dokument til Stortinget.
VG170221 - Historisk at en regjering går utenom Riksrevisjonen
VG170221 - Det er et samlet kollegium i Riksrevisjonen som støtter offentliggjøring.
DA170221 REAGERER : Per-Kristian Foss mener det er uakseptabelt at regjeringen ville endre konklusjonene til Riksrevisjonen .
DA170221 I oktober i fjor kom Riksrevisjonen med kritikk av regjeringens arbeid med å forbedre samarbeidet mellom politiet og Forsvaret.
DA170221 Forsvarsdepartementet forsøkte ifølge VG å få Riksrevisjonen til å endre konklusjonene i en rapport som kommer med kritikk av arbeidet etter 22. juli-terroren.
DA170221 Dette omtales i et dokument sendt til Stortinget som " svært alvorlig ", som er den kraftigste kritikken som kan komme fra Riksrevisjonen .
DA170221 Riksrevisjonen har på spørsmål fra Stortinget laget et sammendrag som kan offentliggjøres, noe Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet ifølge VG nekter å gjøre.
AP170221 | Riksrevisoren mener Regjeringen forsøkte å sensurere kritikk av terrorforebygging ¶ Riksrevisjonen kom med sterk kritikk av regjeringens oppfølging av 22. juli i en hemmeligstemplet rapport.
AP170221 Men da Riksrevisjonen ville offentliggjøre et sammendrag, førte det til problemer.
AP170221 Ifølge VG nekter Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet nå Riksrevisjonen å legge frem sammendraget.
AP170221 Ifølge VG har Riksrevisjonen har etter ønske fra Stortinget utarbeidet et sammendrag fra den hemmeligstemplede rapporten som kan offentliggjøres.
AP170221 Forsvarsdepartementet, som har samordnet innspillene fra de to departementene, forsøkte ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss før helgen å få Riksrevisjonen til å endre konklusjonene sine.
AP170221 Det er kun unntaksvis Riksrevisjonen bruker betegnelsen « svært alvorlig ».
AP170221 Aftenposten skrev i oktober at Riksrevisjonen retter så alvorlig kritikk de kan mot de mest sentrale departementene med ansvar for beredskap og sikkerhet, Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.
AP170221 Riksrevisjonen mener at de ikke samarbeider godt nok om beskyttelse av viktige, nasjonale institusjoner.
AP170221 Statsminister Erna Solberg ( H ) skrev til komiteen i forrige uke at regjeringen vil be Riksrevisjonen lage et nytt, ugradert sammendrag av rapporten.
AP170221 Kolberg viser til at også Riksrevisjonen mener deres sammenskriving av rapporten kunne vært offentliggjort.
AP170221 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og justisminister Per-Willy Amundsen sier de tar kritikken fra Riksrevisjonen svært alvorlig.
AP170221 Dette har Riksrevisjonen avvist å gjøre fordi den mener dette vil undergrave alvoret i saken, opplyser Kolberg.
AP170221 Bakteppet for saken er at Riksrevisjonen i fjor, fem år etter 22. juli-terroren, mente det var « svært alvorlig » at verken politiet, Forsvaret eller de to etatene sammen klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.
AP170221 Da Riksrevisjonen avslørte at forsikringen ikke holdt måtte jernbanen finne en ny gulrot å gi passasjerene.
AA170221 Statsminister Erna Solberg ( H ) skrev til komiteen i forrige uke at regjeringen vil be Riksrevisjonen lage et nytt, ugradert sammendrag av rapporten.
AA170221 Kolberg viser til at også Riksrevisjonen mener deres sammenskriving av rapporten kunne vært offentliggjort.
AA170221 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og justisminister Per-Willy Amundsen sier de tar kritikken fra Riksrevisjonen svært alvorlig.
AA170221 Dette har Riksrevisjonen avvist å gjøre fordi den mener dette vil undergrave alvoret i saken, opplyser Kolberg.
AA170221 Bakteppet for saken er at Riksrevisjonen i fjor, fem år etter 22. juli-terroren, mente det var « svært alvorlig » at verken politiet, Forsvaret eller de to etatene sammen klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.
VG170219 Ifølge en undersøkelse Riksrevisjonen gjorde i 2014, ble mer enn 80 prosent av de utskrivningsklare pasientene overført til kommunene samme dag som de ble varslet av sykehusene.
DB170218 Ifølge offentlige tall fra den amerikanske riksrevisjonen ( GAO ) kostet en firedagers reise for Obama i 2013 - der han bl.a. spilte golf med Tiger Woods i Florida - skattebetalerne ca. 30 millioner kroner.
DN170217 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har krevd at innholdet gjøres offentlig tilgjengelig og godtok ikke at en omskrevet versjon fra Riksrevisjonen ble stemplet som " begrenset " av regjeringen.
DN170217 Nye skritt tas for å gi Stortinget et ugradert sammendrag av den hemmeligstemplede rapporten fra Riksrevisjonen om sviktende terrorsikring av offentlige bygg.
DN170217 Der skriver hun at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) vil ta et nytt initiativ overfor Riksrevisjonen med sikte på å komme fram til et nytt og ugradert sammendrag av rapporten.
DN170217 Bakteppet for saken er at Riksrevisjonen i fjor, fem år etter 22. juli-terroren, mente det var « svært alvorlig » at verken politiet, Forsvaret eller de to etatene sammen klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.
DB170216 Rett etter at de rødgrønne tapte valget i 2013, slapp Riksrevisjonen en rapport som viste at også pilotanlegget var blitt langt dyrere enn antatt.
DB170215 Kilder : NTB, Store Norske Leksikon, Dagbladet, Riksrevisjonen , Bergens Tidende, Regjeringen.no ¶
DB170215 * Investeringsbudsjettet til partnerne i TCM er også ifølge Riksrevisjonen betydelig høyere enn det som ble presentert Stortinget.
DB170215 * Riksrevisjonen slapp deretter en rapport om elendig kostnadsstyring av CO2-håndteringen på Kårstø og Mongstad-anleggene, og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité besluttet at prosjektet skulle bli gjenstand for kontrollhøring.
DB170215 * Riksrevisjonen konkluderer med at det i årene 2007 - 2012 ble brukt 7,4 milliarder kroner på de ulike CO2-prosjektene på Kårstø og Mongstad.
VG170214 Riksrevisjonen : Alvorlige mangler ved Forsvarets fregatter ¶
DB170212 Riksrevisjonen slakter norsk innsats mot sosial dumping.
VG170209 Riksrevisjonen : Alvorlige mangler ved Forsvarets fregatter ¶
BT170208 Helt siden 90-tallet har Riksrevisjonen pekt på store svakheter.
VG170207 Situasjonen varierer, men det er svakheter på alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen .
VG170207 Kristin Lysdahl, Norge 2,96 ¶ | Riksrevisjonen : Alvorlige mangler ved Forsvarets fregatter ¶
VG170207 I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen , som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
VG170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen .
VG170207 Blant annet mener Riksrevisjonen det er en vesentlig svakhet at Forsvaret og departementet ikke har samme begrepsbruk om operativ evne.
VG170207 Riksrevisjonen ble bedt om å vurdere avgradering, og offentliggjorde tirsdag et avgradert sammendrag i samarbeid med Forsvarsdepartementet.
SA170207 Situasjonen varierer, men det er svakheter ved alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen .  Hovedårsaken er at fregattene trenger jevnlig overhaling, mens tilgangen på reservedeler er utilstrekkelig.
SA170207 I rapporten slår Riksrevisjonen fast at det er store mangler ved både fartøyenes tekniske tilstand, tilgang til reservedeler, samt opplæring av personell og bemanning.  ¶
SA170207 Forsvarsdepartementet får kritikk ¶  I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen , som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
SA170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen .
SA170207 Den planen er ikke blitt fulgt, fastslår Riksrevisjonen , som samtidig beskriver mangelen på våpensystemer som det største problemet.
SA170207 - Det er en utfordring, men begge har ansvar for å bedre situasjonen, slår Riksrevisjonen fast.
SA170207 | Riksrevisjonen : Alvorlige mangler ved Forsvarets fregatter ¶
SA170207 Riksrevisjonen mener også det er en vesentlig svakhet at Forsvaret og departementet ikke har samme begrepsbruk om operativ evne. I tillegg har Forsvarsdepartementet og Forsvarssjefen ulike forklaringer på hvorfor den alvorlige situasjonen har oppstått.
SA170207 Riksrevisjonen ble bedt om å vurdere avgradering, og offentliggjorde tirsdag et avgradert sammendrag i samarbeid med Forsvarsdepartementet.
DN170207 Situasjonen varierer, men det er svakheter på alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen .
DN170207 Norwegian vokser mer Lxs også : ¶ | Riksrevisjonen : Alvorlige mangler ved Forsvarets fregatter ¶
DN170207 I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen , som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
DN170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen .
DN170207 Blant annet mener Riksrevisjonen det er en vesentlig svakhet at Forsvaret og departementet ikke har samme begrepsbruk om operativ evne.
DN170207 Riksrevisjonen ble bedt om å vurdere avgradering, og offentliggjorde tirsdag et avgradert sammendrag i samarbeid med Forsvarsdepartementet.
DB170207 Situasjonen varierer, men det er svakheter på alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen .
DB170207 I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen , som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
DB170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen .
DB170207 Blant annet mener Riksrevisjonen det er en vesentlig svakhet at Forsvaret og departementet ikke har samme begrepsbruk om operativ evne.
DB170207 Riksrevisjonen ble bedt om å vurdere avgradering, og offentliggjorde tirsdag et avgradert sammendrag i samarbeid med Forsvarsdepartementet.
BT170207 Situasjonen varierer, men det er svakheter ved alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen .  Hovedårsaken er at fregattene trenger jevnlig overhaling, mens tilgangen på reservedeler er utilstrekkelig.
BT170207 I rapporten slår Riksrevisjonen fast at det er store mangler ved både fartøyenes tekniske tilstand, tilgang til reservedeler, samt opplæring av personell og bemanning.  ¶
BT170207 Forsvarsdepartementet får kritikk ¶  I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen , som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
BT170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen .
BT170207 Den planen er ikke blitt fulgt, fastslår Riksrevisjonen , som samtidig beskriver mangelen på våpensystemer som det største problemet.
BT170207 - Det er en utfordring, men begge har ansvar for å bedre situasjonen, slår Riksrevisjonen fast.
BT170207 | Riksrevisjonen : Alvorlige mangler ved Forsvarets fregatter ¶
BT170207 Riksrevisjonen mener også det er en vesentlig svakhet at Forsvaret og departementet ikke har samme begrepsbruk om operativ evne. I tillegg har Forsvarsdepartementet og Forsvarssjefen ulike forklaringer på hvorfor den alvorlige situasjonen har oppstått.
BT170207 Riksrevisjonen ble bedt om å vurdere avgradering, og offentliggjorde tirsdag et avgradert sammendrag i samarbeid med Forsvarsdepartementet.
AP170207 Situasjonen varierer, men det er svakheter ved alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen .
AP170207 I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen , som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
AP170207 I rapporten slår Riksrevisjonen fast at det er store mangler ved både fartøyenes tekniske tilstand, tilgang til reservedeler, samt opplæring av personell og bemanning.
AP170207 Forsvarsdepartementet sier seg enig med Riksrevisjonen i en rekke av de påpekte funnene.
AP170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen .
AP170207 Den planen er ikke blitt fulgt, fastslår Riksrevisjonen , som samtidig beskriver mangelen på våpensystemer som det største problemet.
AP170207 - Det er en utfordring, men begge har ansvar for å bedre situasjonen, slår Riksrevisjonen fast.
AP170207 | Riksrevisjonen : Alvorlige mangler ved Forsvarets fregatter ¶
AP170207 Riksrevisjonen mener også det er en vesentlig svakhet at Forsvaret og departementet ikke har samme begrepsbruk om operativ evne. I tillegg har Forsvarsdepartementet og Forsvarssjefen ulike forklaringer på hvorfor den alvorlige situasjonen har oppstått.
AP170207 Riksrevisjonen ble bedt om å vurdere avgradering, og offentliggjorde tirsdag et avgradert sammendrag i samarbeid med Forsvarsdepartementet.
AA170207 Situasjonen varierer, men det er svakheter på alle fartøyene, ifølge Riksrevisjonen .
AA170207 I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen , som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
AA170207 Det er så store svakheter ved Forsvarets fem fregatter at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt, fastslår Riksrevisjonen .
AA170207 Blant annet mener Riksrevisjonen det er en vesentlig svakhet at Forsvaret og departementet ikke har samme begrepsbruk om operativ evne. ( ©NTB ) ¶
AA170207 Riksrevisjonen ble bedt om å vurdere avgradering, og offentliggjorde tirsdag et avgradert sammendrag i samarbeid med Forsvarsdepartementet.
AA170207 ( ©NTB ) ¶ | Riksrevisjonen : Alvorlige mangler ved Forsvarets fregatter ¶
VG170205 Riksrevisjonen : Slakter samarbeidet mellom politi og forsvar ¶
AP170131 Også Riksrevisjonen er i prosess med å undersøke om Nye Veier har gått korrekt frem i kontraktprosessen i 2016.
AP170131 Riksrevisjonen gjør undersøkelser om Nye Veier ¶
SA170117 Tirsdag la Riksrevisjonen fram en rapport om tilstanden.
SA170117 Oslo ( NTB-Bibiana Piene ) : Tilstanden til mange av Forsvarets eiendommer er kritisk dårlig, advarer Riksrevisjonen - som mener det trengs vedlikehold for nærmere 4,5 milliarder kroner.
SA170117 Ofte blir tilstandsanalyser satt ut til eksterne aktører, men ifølge Riksrevisjonen preges arbeidet av at retningslinjer ikke blir fulgt, dårlig kvalitetssikring og dokumentasjonen og mangelfull prosjektstyring og oppfølging.
SA170117 Men verken dette eller bevilgede midler har vært nok til å dekke kostnadene, fastslår Riksrevisjonen .
SA170117 Men vedlikeholdet er mangelfullt, konstaterer Riksrevisjonen i en ny rapport.
SA170117 Ifølge Foss bestrider imidlertid forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i et brev til Riksrevisjonen at det finnes et etterslep, noe riksrevisoren betegner som « underlig ».
SA170117 I tillegg mener Riksrevisjonen at styringssignalene fra Forsvarsdepartementet gir Forsvarsbygg liten veiledning.
SA170117 Forsømmelsene har særlig gått ut over en del strids- og forsvarsanlegg, mener Riksrevisjonen , som tirsdag la fram en rapport over tilstanden til forsvarssektorens eiendommer.
SA170117 Riksrevisjonen mener også at det er departementets ansvar at dialogen med Forsvarsbygg ikke har fungert.
DN170117 Tilstanden til Forsvarets eiendommer har blitt betraktelig dårligere, advarer Riksrevisjonen - som mener det trengs vedlikehold for nærmere 4,5 milliarder kroner.
DN170117 Men verken dette eller bevilgede midler har vært nok til å dekke kostnadene, fastslår Riksrevisjonen .
DN170117 I rapporten konstaterer Riksrevisjonen at Forsvarsbygg har svak styring og kontroll med gjennomføringen av vedlikehold, og at det mangler styringssignaler fra departementet om at dette skal prioriteres.
DN170117 Det viser en ny rapport fra Riksrevisjonen , som har undersøkt tilstanden til forsvarssektorens eiendommer.
BT170117 Situasjonen er kritisk, ifølge Riksrevisjonen .
BT170117 | Riksrevisjonen : Behovet for vedlikehold av Forsvarets bygninger er kritisk ¶
AP170117 « Mitt syn er at foreliggende registreringer indikerer at det beregnede vedlikeholdsbehovet har vært relativt stabilt over tid », skriver Søreide i et svarbrev til Riksrevisjonen .
AP170117 Situasjonen er kritisk, ifølge Riksrevisjonen .
AP170117 Men likevel slår Riksrevisjonen alarm : Situasjonen har gått fra vondt til verre.
AP170117 Ifølge Riksrevisjonen har vedlikeholdsetterslepet økt i perioden Aftenposten avdekket at Forsvarsbygg har brukt millioner av kroner på interne fester og PR-rådgivere.
AP170117 Ifølge Riksrevisjonen har etterslepet på vedlikehold av eiendomsmasse med behov for strakstiltak økt med 38 prosent på to år - fra 1,4 milliarder kroner i 2013 til 1,9 milliarder i 2015.
AP170117 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mener situasjonen er mer nyansert enn det Riksrevisjonen gir inntrykk av.
AP170117 | Riksrevisjonen : Behovet for vedlikehold av Forsvarets bygninger er kritisk ¶
AP170117 Riksrevisjonen mener også Forsvarsbygg har « svak styring og kontroll » på gjennomføring av vedlikehold.
AP170117 Riksrevisjonen mener at denne ordningen ikke har fungert slik Stortinget har forutsatt, fordi den ikke har klart å dekke kostnadene for vedlikehold, heller ikke når det også har blitt gitt ekstrabevilgninger.
DB170116 Det var først etter at Riksrevisjonen satte i gang granskinger av omfattende misbruk av den rause ordningen at flertallet på Stortinget viste den minste vilje til å se på egne pensjoner.
AP170115 En smartere vei kan gi friskere luft ¶ Riksrevisjonen : Tunnelsikkerheten er ikke god nok ¶
AP170114 Forsikringsselskap mener politiet bør ta lappen fra sjåfører som ikke bruker vinterdekk ¶ Riksrevisjonen : Tunnelsikkerheten er ikke god nok ¶
AP161213 Thomessen enig i at Riksrevisjonen kobles inn ¶
AP161213 Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) er glad for at byggesprekken skal granskes av Riksrevisjonen .
AP161213 Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) er glad for at byggesprekken på Stortinget skal granskes av Riksrevisjonen .
AP161213 Riksrevisjonen foretar en gjennomgang av saken, men uavhengig av dette går en enstemmig komité inn for at Riksrevisjonen setter i gang en særlig undersøkelse av saken i sin fulle bredde.
AP161213 Når Riksrevisjonen har sluttført sin gransking, kan spørsmålet om presidentskapet på noen måte skal stå til ansvar, bli reist på nytt.
AP161213 Høyres Michael Tetzschner sier Riksrevisjonen må forsikre seg om at samme fremgangsmåte er fulgt som Stortinget selv forventer av underliggende etater i tilsvarende saker.
AP161213 Det kan du lese her : ¶ | Riksrevisjonen skal granske Stortingets kostnadssprekk.
AP161213 Ber om særskilt undersøkelse ¶ Riksrevisjonen foretar en gjennomgang av saken, men uavhengig av dette går en enstemmig komité inn for at Riksrevisjonen setter i gang en særlig undersøkelse av saken i sin fulle bredde.
AP161213 - Vi vil ikke ta endelig stilling til årsakene til disse voldsomme overskridelsene før Riksrevisjonen har tatt tak i saken.
AP161213 | Riksrevisjonen skal granske Stortingets kostnadssprekk.
AP161018 » Men også Anundsen blir irettesatt av Riksrevisjonen som igjen skriver at « statsråden ikke gir fullgod forklaring om årsakene til at arbeidet med objektsikring og grunnsikring ikke er gitt nødvendig prioritet. » | Risikerer tre års fengsel hvis de deler nakenbilder av mindreårige ¶
AP161018 » Men også Anundsen blir irettesatt av Riksrevisjonen som igjen skriver at « statsråden ikke gir fullgod forklaring om årsakene til at arbeidet med objektsikring og grunnsikring ikke er gitt nødvendig prioritet. » | - Babyen har fått alvorlig cerebral parese ¶
AP161018 | Riksrevisjonen slår alarm om svikt i regjeringens beredskapsarbeid ¶ Riksrevisjonen retter så alvorlig kritikk de kan mot de mest sentrale departementene med ansvar for beredskap og sikkerhet.
AP161018 Pekte på lignende forhold for ett år siden ¶ Riksrevisjonen påpeker videre at de to departementene heller ikke har sørget for å få på plass permanent sikring av egne bygg slik det er krav om i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet, og at Kommunal- og moderniseringsdepartementets tiltak for departementenes lokaler er forsinket og fortsatt ikke fer
AP161018 Misfornøyd med svarene ¶ Riksrevisjonen er imidlertid ikke fornøyd med statsrådens svar og skriver at « statsråden ikke gir fullgod forklaring om årsakene til at arbeidet med objektsikring og grunnsikring ikke er gitt nødvendig prioritet.
AP161018 Men samarbeidet mellom de to etatene fungerer fremdeles dårlig, mener Riksrevisjonen .
AP161018 Kallestad, Gorm / NTB scanpix ¶ Riksrevisjonen har oversendt en separat, sikkerhetsgradert rapport om politiets og Forsvarets arbeid med objektsikring til Stortinget.
AP161018 Her er noen av hovedfunnene til Riksrevisjonen : ¶
AP161018 Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide erkjenner overfor Riksrevisjonen at kritikken og situasjonen « er svært alvorlig ».
AP161018 Det er kun unntaksvis Riksrevisjonen bruker betegnelsen « svært alvorlig ».
AP161018 | Riksrevisjonen slår alarm om svikt i regjeringens beredskapsarbeid ¶
AP161018 Riksrevisjonen understreker at påpekninger om sviktende beredskap er en gjenganger, og at lignende forhold også ble påpekt for ett år siden.
AP161018 Riksrevisjonen har i flere år tatt opp at data- og informasjonssystemene i en rekke statlige virksomheter ikke har god nok sikkerhet.
AP161018 | Befalsorganisasjon : - Det er en maktkamp mellom politiet og Forsvaret ¶ Riksrevisjonen slår alarm om svikt i regjeringens beredskapsarbeid fordi politiet og Forsvaret samarbeider så dårlig.
AP161018 Ifølge NTB skriver forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) i sitt svar til Riksrevisjonen at de ser alvorlig på det som er avdekket.
AP161018 Det er kun unntaksvis Riksrevisjonen bruker betegnelsen « svært alvorlig ».
AP160315 « På grunn av usikkerhet i beregningene av vedlikeholdsetterslep og manglende produksjonsdata, både for internt og eksternt utført vedlikehold, er det uklart om realøkningen i vedlikeholdskostnadene har gitt en tilsvarende økning i utført vedlikehold, » skriver Riksrevisjonen .
AP160315 Men Riksrevisjonen konstaterer at informasjonen som er gitt Stortinget holder svært lav kvalitet, på grunn av svakhetene som er påpekt om denne informasjonen.
AP160315 Men Riksrevisjonen er på ingen måte imponert over JBV arbeid og kompetanse her.
AP160315 I sitt svar til Riksrevisjonen skylder samferdselsministeren nettopp på etterslepet i fornyelsen av jernbanens infrastruktur.
AP160315 I en knallhard rapport som legges frem tirsdag ettermiddag kritiserer Riksrevisjonen Jernbaneverkets arbeid med vedlikehold på jernbanen, punkt for punkt.
AP160315 Dette må ordnes gjennom det nye infrastrukturforetaket, altså JBV i ny utgave, konstaterer Riksrevisjonen .
AP160315 Det sto dårligere til i 2014 enn i 2006 ¶ Riksrevisjonen konstaterer at regulariteten for jernbanen har gått feil vei i årene 2006-2011.
AP160315 Det fører til at man vanskelig kan vurdere konsekvensene av feil på infrastrukturen, og ikke prioriterer de riktige vedlikeholdsoppgavene, skriver Riksrevisjonen .
AP160315 Det er ikke sant, hevder Riksrevisjonen i en ny rapport.
AP160315 Den rammer også Samferdselsdepartentet, som ifølge Riksrevisjonen ikke har fulgt opp JBV godt nok.
AP160315 De lokale banesjefene har ifølge Riksrevisjonen god kjennskap til tilstanden.
AP160315 Aftenposten har bedt jernbanedirektør Elisabeth Enger svare på kritikken fra Riksrevisjonen .
AP160315 - Til tross for at svært mange forsinkelser skyldes feil på signalanlegg har Jernbaneverket IKKE prioritert vedlikehold av disse anleggene i perioden 2006-2014, sier Riksrevisjonen .
AP160315 | Riksrevisjonen : De store vedlikeholdssummene til jernbanen har hatt liten effekt ¶
AP160315 Riksrevisjonen skriver at departementet i mange år har etterlyst måling av effekten av JBVs arbeid.
AP160315 Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at resultatene ikke er bedret totalt i perioden, gitt økningen i bevilgningene til vedlikehold.
AP160315 Riksrevisjonen har undersøkt Jernbaneverkets innsats fra 2006 til og med desember 2015.
AP160315 Riksrevisjonen er svært lite imponert av effekten av de store pengesummene.
SA160309 Feil innen tjenestene, mangelfull faglig kompetanse og mangelfullt samarbeid med andre tjenester er også dokumentert gjennom de seinere år av både Helsetilsynet, Riksrevisjonen og Flatø-utvalget.
AP160302 Totalt er 4,7 prosent av jordbruksarealet dyrket økologisk i 2014, viser en rapport Riksrevisjonen offentliggjorde i februar.
DA160214 Sikkerhetsarbeidet i norske tunneler er ikke bra nok, viser en rapport fra Riksrevisjonen .
DA160214 I september publiserte Riksrevisjonen en rapport, der de konkluderte med at arbeidet med å styrke sikkerheten i norske veitunneler ikke er bra nok.
DA160214 Sikkerhetsarbeidet i norske tunneler er ikke bra nok, viser en rapport fra Riksrevisjonen .
DA160214 I september publiserte Riksrevisjonen en rapport, der de konkluderte med at arbeidet med å styrke sikkerheten i norske veitunneler ikke er bra nok.
AP160110 Det slår både Riksrevisjonen og en dom fra EFTA-domstolen fast.
AP160110> Det slår både Riksrevisjonen og en dom fra EFTA-domstolen fast.
AP160110> target="avis" href= Det slår både Riksrevisjonen og en dom fra EFTA-domstolen fast.