NL171212 Hele fem forskjellige stortingspartier, deriblant Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet, gikk på valg på å reversere tvangsvedtaket.
DA171212 Nå snur flertallspartiene, og går inn for å reversere de planlagte kuttene.
AA171208 - Vi greide ved hjelp av betydelige ressurser og under stor risiko å reversere sulten i år, sa han.
VG171207 Hovdenak påpeker at mange jo mer Israel får kontroll over Øst-Jerusalem og vestbredden, jo mindre mulig er det å reversere det.
NL171206 At regjeringa likevel ikke snur, er vel ingen bombe, men her vil heller ikke AP reversere .
SA171205 - Ut ifra de reaksjonene, har vi besluttet å reversere beslutningen.
DB171205 Ut ifra de reaksjonene har vi besluttet å reversere beslutningen.
AP171205 - Ut ifra de reaksjonene, har vi besluttet å reversere beslutningen.
AA171205 - Ut ifra de reaksjonene, har vi besluttet å reversere beslutningen.
DA171131 Ropstad understreker at partiet har gått grundig inn i saken før de bestemte seg for at KrF vil reversere dagpengekuttet ( se fakta ).
DA171129 - Allerede dagen etter sa jeg meg villig til å etterkomme finansministeren ønske om å reversere innplasseringen, men ba om avklaring om hva som skulle reverseres og utsettes.
SA171128 . Det er grunn til å tro at Høyre og Frp som har kjørt reformen, ikke vil reversere sine egne vedtak.
SA171128 - Nei, det har jeg ingen oppfatning om, men jeg ser at Ap har vært med på mange forslag om å reversere sammenslåinger, men når det angår dem selv, så er de ikke interessert, sier han.
AP171125 I budsjettavtalen som ble inngått mellom de fire partiene på borgerlig side onsdag er det satt av tilsammen 61 millioner kroner til å reversere kutt i pleiepengeordningen : ¶ 59 millioner kroner settes av til å øke utbetalingen fra 66 til 100 prosent.
DB171123 En rekke partier på Stortinget varslet tidligere i høst at de også ville reversere regjeringens endringer, som trådte i kraft 1. oktober.
DB171123 Ap og SV, som også ønsket å reversere ordningen, kan nå ikke ta noe av æren for at foreldre med syke barn ikke får tøffere økonomiske kår likevel.
DB171123 Som Venstre og KrF må bruke tid og handlingsrom på å reversere .
AP171123 Forhandlingene i år har handlet om å reversere dårlige forslag fremfor å vedta ny og helt nødvendig satsing på klima, sier Holm i en pressemelding.
VG171122 Forhandlingene i år har handlet om å reversere dårlige forslag fremfor å vedta ny og helt nødvendig satsing på klima, skriver Marius Holm, daglig leder i miljøorganisasjonen ZERO, i en pressemelding.
DB171121 Nå vil KrF, som har svart vagt på spørsmålet til nå, nemlig gå med på å reversere noen av tvangssammenslåingene Stortinget gjorde i sommer.
DB171121 Det betyr ikke at KrF vil være med å reversere alle tvangssammenslåingene fra juni : ¶
DB171121 De to kommunene i Ytre Namdal er de eneste tvangssammenslåingene KrF vil være med på å reversere .
AP171121 Bare 2 av 15 får reversere
AP171121 - I respekt for den inngått avtalen mellom de fire partiene synes ikke vi det er riktig å reversere eller gjøre endringer i reformen, sier Torhild Brandsdal, kommunalpolitisk talsperson i KrF.
AA171121 - At KrF nå bruker det den nye flertallskonstellasjonen i Stortinget til å reversere vedtakene for Bindal og Leka får vi bare ta til etterretning, sier Høyres Mari Holm Lønseth.
DN171120 Da har det ingen hensikt å reversere det, sier han.
DB171119 Professorene ved Dongguk- og Kyung Hee universitet i Seoul sier emnene, som tar for seg dating, samleie, kjærlighet og forhold, har som mål å reversere landets nye trend : Å droppe tradisjonelle familieverdier.
DB171118 Vi trenger umiddelbare føderale tiltak for å reversere disse retningslinjene, skriver Sanerib i pressemeldingen.
BT171118 Dessuten må vi reversere digitaliseringen av opptaksarbeidet, som har spart samfunnet for millioner av kroner.
AP171118 | Politikere, ledere og kjendiser kan ikke lenger regne med å slippe unna når de trakasserer kvinner Per Edgar Kokkvold ¶ #Metoo-kampanjen har ført med seg noe som neppe lar seg reversere .
AP171118 Det har skjedd noe som neppe lar seg reversere .
DN171117 Denne uken ville Trump-administrasjonen reversere et forbud innført av forgjengeren Barack Obama, og tillate import av elefanthoder og andre deler av elefanter fra to afrikanske land - Zambia og Zimbabwe.
DN171117 Denne uken ville Trump-administrasjonen reversere et forbud innført av forgjengeren Barack Obama, og tillate import av elefanthoder og andre deler av elefanter fra to afrikanske land - Zambia og Zimbabwe.
VG171116 Presidenten vil reversere forbudet som Barack Obama innførte.
DN171114 Halve summen skal brukes til å reversere forslaget om økt makspris i barnehagene.
DN171110 Fra tid til annen dukker det også opp argumentert om å stanse eller reversere den prosessen som nå er i gang.
DN171110 Reversere ?
AP171109 Fra tid til annen dukker det også opp argumentert om å stanse eller reversere den prosessen som nå er i gang.
AP171109 Reversere ?
DN171107 Han snakket samtidig om potensialet kunstig intelligens har for å hjelpe oss med å reversere skader som er gjort på kloden eller å få bukt med fattigdom og sykdom, men understreket av fremtiden var svært usikker.
DB171107 Historien lar seg ikke reversere .
DB171106 Regjeringens foreslåtte kutt i satsingen på karbonfangst og - lagring ( CCS ) foreslår Venstre å reversere med 310 millioner.
DN171103 Han har et rykte som en pragmatiker og har generelt støttet sentralbanksjef Yellens forsiktige tilnærming når det gjelder å heve renten og å reversere støttetiltak i den amerikanske økonomien.
DA171103 Samtidig mener han Ap med fordel kunne ha vært tydeligere på hva partiet ønsker å reversere av endringene regjeringen har gjort i arbeidsmiljøloven.
NL171102 Så vi håper at det er vilje til å reversere dette kuttet i en budsjettpost som kommer så mange til gode både innen Musikkens studieforbund og i andre studieforbund.
AP171102 I sitt alternative statsbudsjett for 2018 foreslår Venstre-leder Trine Skei Grande igjen å reversere regjeringens kutt.
DB171101 - Venstre vil selvsagt reversere forslaget om kutt i pressestøtten.
DB171101 - Reversere forslaget ¶
AP171101 Etterfølgeren Barack Obama sa han ville reversere mange av tiltakene, men gjorde det ikke.
VG171031 Vi har en administrasjon som viser en manglende interesse i å spille en rolle for klima internasjonalt, og som ønsker å reversere nasjonale tiltak for utslippskutt.
NL171031 Det er krefter som ønsker å reversere utviklingen.
NL171031 Så lenge det finnes en ørliten mulighet til at KrF støtter et Dok 8- forslag på Stortinget om å reversere sammenslåingen, fortsetter reverseringsmaskinen ufortrødent videre.
DB171031 ¶ DIGGER KULL : USAs president Donald Trump digger kull og forsøker nå å reversere restriksjoner Barack Obama innførte for kullindustrien for å begrense utslipp.
DB171031 President Trump har kunngjort at USA trekker seg fra Paris-avtalen, han vil legge til rette for kullindustrien og reversere en rekke klimatiltak innført under Obama.
DB171031 Lederskapet i USA er ikke interessert i å lede an i klimaarbeidet, og de vil vanne ut og reversere USAs forsøk på å kutte klimautslipp.
DA171031 - Gjennom å kjempe igjennom prisøkning i Oslopakke 3-forhandlingene, øke momsen på kollektiv fra regjeringshold og nå ikke prioritere å reversere prisøkningen, viser Høyre at de er et parti som vil piske kollektivreisende mest mulig, sier Hansson.
VG171030 Trump kunngjorde i august at han ville reversere opphevelsen av forbudet fra 2016 mot at transpersoner kunne tjenestegjøre i militæret.
AA171022 | Bindal og Leka vil reversere kommunesammenslåingen ¶
AA171022 Om KrF støtter kravet til kommunene, er det flertall for å reversere vedtaket.
AA171022 - Vi er klare på at Bindal ønsker å reversere .
DN171020 - Vi er ikke ferdig med det alternative budsjettet vårt, men Venstres stortingsgruppe har samlet seg om et første konkretisert budsjettkrav : Vi vil reversere regjeringens foreslåtte kutt på rundt 4 millioner kroner til organisasjoner som jobber mot atomvåpen.
SA171018 Han sier til Strandbuen at han ikke vil forskuttere noe, men utelukker ikke nytt krav overfor Stortinget om å reversere hele kommunesammenslåingen.
AA171017 Det kuttet er det ingen planer om å reversere .
AA171017 Kanskje har regjeringen foreslått kuttene fordi de vet at Venstre og Kristelig Folkeparti uansett vil reversere dette i budsjettforhandlingene.
NL171016 ¶ DRASTISKE KUTT : Hilde Lin-Olsen og Nina Walthinsen i Gatejuristen Tromsø, håper at de klarer å reversere kuttene før budsjettet blir vedtatt Foto : Astrid Øvre Helland/Nordlys ¶
VG171014 Fredag slo hun fast at « Ap har ikke giftet seg med antall HV-soldater » - etter at både Venstre, KrF, Senterpartiet og SV har tatt kraftig til orde for å reversere reduksjonen til 38.000 HV-soldater.
AP171013 - KrF vil undersøke grunnlaget for å reversere reduksjonen i HV-styrkene, varsler KrF-leder Hareide.
DB171012 Jeg er kjempeskuffet, sier hun, og lover kamp for å reversere forslaget.
AP171012 Konkurransen blir vanskelig å reversere
AP171012 Dette betyr at dersom KrF fortsatt støtter Regjeringens planer vil konkurranse på norsk jernbane være vanskelig å reversere .
VG171011 Den sier at dersom noen av de spanske regionene forsøker å løsrive seg eller bruke sitt selvstyre til grunnlovsstridige handlinger, så kan regjeringen reversere selvråderetten.
VG171010 De kommer til å bli nødt til å reversere omorganiseringen, for så komplett idiotisk er det, sier Inger-Lise W.
SA171010 Tirsdag går politikerne i gang med behandlingen av en lang rekke forslag om å reversere tidligere vedtak.
DA171010 Kan reversere selvrådsretten ¶
DA171010 Artikkelen sier at dersom noen av de spanske regionene forsøker å løsrive seg eller bruke sitt selvstyre til grunnlovsstridige handlinger, så kan regjeringen reversere selvråderetten.
AP171010 Tirsdag går politikerne i gang med behandlingen av en lang rekke forslag om å reversere tidligere vedtak.
AA171010 Artikkelen sier at dersom noen av de spanske regionene forsøker å løsrive seg eller bruke sitt selvstyre til grunnlovsstridige handlinger, så kan regjeringen reversere selvråderetten.
AA171010 Den sier at dersom noen av de spanske regionene forsøker å løsrive seg eller bruke sitt selvstyre til grunnlovsstridige handlinger, så kan regjeringen reversere selvråderetten.
AA171010 De var det klart tydeligste partiet i opposisjon i forrige periode, og har mye de vil både gjennomføre og ikke minst reversere .
DN171009 Sp fremmer mandag forslag om å reversere kommunereformen ¶ ¶
DN171009 | Sp fremmer mandag forslag om å reversere kommunereformen ¶
DN171009 Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiets vil reversere deler av kommunereformen.
DB171009 Vi stemte imot tvangssammenslåing, men har respekt for Stortingets vedtak og mener det må helt spesielle grunner til for å reversere , skriver Bransdal.
DB171009 Det er særlig dette, som KrF stemte i mot da Venstre, Høyre og Frp banket det gjennom i 2016, som Senterpartiet nå vil reversere .
DB171009 - Vi er ikke på samme reverseringslinje som Sp og gikk heller ikke til valg på lovnad om å reversere .
AP171009 KrFs kommunalpolitiske talsperson Bransdal sier KrF ikke har gått til valg på å reversere tvangsvedtak som allerede er banket gjennom i Stortinget, men at partiet vil legge frivillighet til grunn i fremtiden.
AP171009 | Sp fremmer forslag om å reversere kommunereformen ¶
VG171008 Jeg kan ikke reversere det som skjedde med barnet.
NL171004 Vi ber Stortinget om å bruke det nye flertallet til å reversere det gale og tenke seg om.
DB170928 Noe av det første Trump-administrasjonen foretok seg var å reversere den framgangen vi har sett for kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter og helse.
DB170926 Der Høyre snakket om hva vi ønsket å modernisere, snakket venstresiden mer om hva de ønsket å reversere .
AP170926 Når disse « blindsonene » er blitt for store og det demokratiske underskuddet er oppstått, kan det være for sent å reversere .
DA170923 Han var også tydelig på hvilke saker Ap umiddelbart vil fremme forslag om når Stortinget åpner, blant annet å gjeninnføre 14 dager pappapermisjon og reversere endringer regjeringen har gjort i arbeidsmiljøloven.
DA170922 Han trekker fram at flere mannlige trekk, som for eksempel adamseple og mørk stemme, ikke lar seg reversere når det først har kommet.
AP170920 Dessuten, hvis segregeringen først er i gang, er den vanskelig å reversere .
VG170917 - Selvsagt, jeg forventer at lederen av landet er i stand til å håndtere og reversere situasjonen.
AP170917 | Tvangskommunene kan få reversere likevel ¶
AP170917 Ap vil støtte et forslag om å reversere tvangssammenslåinger, dersom noen kommuner ber om det.
AP170917 - Samtidig håper jeg at det samme stortingsflertallet som eventuelt lar oss få reversere også sørger for at det blir umulig å overleve som små kommuner rent økonomisk.
AA170917 I boken « How the Mighty Fall » konfronterer Collins spørsmål om hvor langt et selskap kan falle før veien mot undergang blir uunngåelig, og hvordan selskap kan reversere nedgangen gjennom å endre kursen.
DA170916 - Som å fronte at man vil reversere motstanderens reformer ?
DB170915 Vi gikk heller ikke til valg på å reversere dette, slik Sp gjorde.
DB170915 KrF vil altså ikke automatisk støtte forslag om å reversere tvangssammenslåinger, selv om de støttet en frivillighetslinje i kommunereformen for bare noen måneder siden.
AP170915 Sp ville reversere jernbanereformen, Ap helst samle all jernbane i én virksomhet.
AA170915 Gjennom fire år har Frp vist seg å være et styringsdyktig regjeringsparti, rett nok med noen sprell, men heller ikke i innvandringspolitikken er det noen som vil reversere og ha syklene på Storskog i Finnmark tilbake.
DB170914 Høyresiden er ikke noe særlig bedre : Skal vi modernisere eller reversere ?
NL170913 Samtidig satte man sin lit til at de rødgrønne ville vinne valget, og dermed reversere regjeringens beslutning om sammenslåing.
AP170913 Balestrand, Spydeberg, Bjugn, Ørland, Lindesnes og Tysfjord ble også tvangssammenslått, men har ingen intensjon om å reversere vedtaket fra Regjeringen.
NL170912 Til og med skattenivået skulle vi reversere til 2014-nivå.
DB170911 Partiet vil reversere oppmykningen i retten til midlertidig ansettelse og fremme innovasjon og teknologi gjennom avskrivningsordninger og skattefordeler.
DB170911 Innvandring og asyl : MDG vil reversere Frps innstramninger i flyktningpolitikken.
DA170909 * Taxfreeordningen : KrF og Venstre vil at Vinmonopolet skal overta tax-freesalget av alkohol, og reversere ordningen med at tobakkkvoten kan byttes med alkohol.
VG170908 På sitt verste snakker Arbeiderpartiet kun om skattelette og hva de skal reversere , mens de dras godt over den ideologiske sperregrensen av SV, MDG og Rødt.
VG170908 FORSKJELLER : - På sitt verste snakker Arbeiderpartiet kun om skattelette og hva de skal reversere , mens de dras godt over den ideologiske sperregrensen av SV, MDG og Rødt, skriver Heidi Nordby Lunde.
NL170908 En måte å reversere slike tendenser i samfunnet hadde for eksempel vært å bygge flere moderne kommunale boliger i bykjernene, med leiepriser som gjort at alle hadde kunnet stille likt på markedet.
NL170908 En storstilt privatisering av velferdstjenester vil også bli vanskelig å reversere .
VG170907 I det som kan kalles generalenes Sul-deklarasjon, står det at Sp må reversere vedtakene fra langtidsplanen for forsvaret mellom Ap, Høyre og Frp, og kreve at Andøya flystasjon og helikopterbase på Bardufoss opprettholdes, og at Sjøheimevernet gjenopprettes.
DA170906 At venstresiden ønsker å reversere våre reformer, og har få andre ideer enn økt skatt for å finansiere sine løfter er et tegn på politisk latskap, sier Stefan Heggelund til LO-Aktuelt.
DA170905 Vi har merket oss at Arbeiderpartiet i skolevalgene har lovet å reversere fraværsgrensen, sier Solberg.
AP170905 Høyre i regjering vil heller modernisere enn å reversere Norge.
AP170905 Det er et valg der vi kan velge mellom en Arbeiderparti-ledet regjering som går til valg på lite annet enn å reversere alt som er blitt gjort de siste fire årene.
AP170905 Si ;D-innlegg : Høyre i regjering vil heller modernisere enn å reversere Norge.
SA170904 Vi vil reversere regjeringens kutt i fedrekvoten og innføre reell tredeling av foreldrepermisjonen.
FV170904 Vi vil reversere regjeringens kutt i fedrekvoten og innføre reell tredeling av foreldrepermisjonen.
DB170904 - Vi skal sette i gang et lovarbeid for å reversere generell adgang til midlertidige ansettelser og styrke arbeidsmiljøloven, og vi skal stoppe forsøkene på privatisering og oppsplitting av jernbanen.
DB170904 De vil slippe til MDG på vippen, som vil reversere alle innstramminger, eller Rødt, som vil ta imot 20 000 flyktninger i året, samt SV som har kalt Sverige et « lys ».
AP170904 Vi vil reversere regjeringens kutt i fedrekvoten og innføre reell tredeling av foreldrepermisjonen.
VG170903 - De senket farten, og begynte så smått å reversere atomprogrammet i 2007 til 2008.
AP170903 | Bare 2 av 15 tvangssammenslåtte kommuner vil reversere
DB170902 Den sittende regjeringen har gjort feil som vi må gjøre om : Vi skal sette i gang et lovarbeid for å reversere generell adgang til midlertidige ansettelser og styrke arbeidsmiljøloven, og vi skal stoppe forsøkene på privatisering og oppsplitting av jernbanen.
AA170902 Arbeiderpartiet vil på sin side reversere ordningen og begynne å detaljstyre, hevder hun.
DA170901 Vi vil reversere de distriktsfiendtlige endringene i stipendordningene som er gjennomført de siste årene, og øke Lånekassens inntekts- og formuesgrenser.
AP170901 Men hittil i valgkampen har de ikke villet si om, og i hvilken grad, de eventuelt vil reversere oppslittingen av NSB om de havner i regjering.
NL170831 Når det i tillegg er bevist/dokumentert at fremsatte tall og forutsetninger i beslutningsgrunnlaget på mange områder er feil, er det all grunn til å reversere vedtaket og gjøre en ny kvalitetssikret vurdering.
DN170830 Når aktiviteten starter igjen, vil oppgangen reversere seg.
AP170830 Uheldig å reversere
AP170830 Det vil være meget uheldig å reversere den svært gunstige hygieniske situasjonen som pasteurisering har gitt oss ved å tillate et organisert salg av upasteurisert melk.
VG170829 - Vi ser at MDG ønsker å reversere innstramningene.
NL170829 Partiet er splittet mellom de som ønsker å sementere og reversere offentlig sektor, eller modernisere og fornye, gjennom blant annet sammenslåinger av kommuner og fylker.
DN170829 Vi trenger ikke et rødgrønt eksperiment med Rødt på vippen som vil ha 20.000 flyktninger i året, som vil åpne opp for en større asylinnvandring, eller MDG som vil reversere alle innstramninger, eller SV som kalte Sverige for et lys i Europa i 2015.
AP170829 Det er også viktig for oss å reversere innstrammingene som er gjort i asyl- og flyktningpolitikken på familiegjenforening og enslige, mindreårige asylsøkere.
AA170829 Vi trenger ikke et rødgrønt eksperiment med Rødt på vippen som vil ha 20.000 flyktninger i året, som vil åpne opp for en større asylinnvandring, eller MDG som vil reversere alle innstramminger, eller SV som kalte Sverige for et lys i Europa i 2015.
AA170829 Hva skjer med samferdselssatsingen som Ap og Sp vil reversere ?
DA170826 Fallgruvene er mange, og konsekvensene av utøylet vekst uten langsiktig fokus og konsekvensutredning kan fort bli vanskelige å reversere .
DA170826 * Reversere liberaliseringen av motorferdselsregelverket.
SA170825 Viktig her er å rigge skattesystemet annerledes, slik at de rike må betale mer, øke barnetrygden og reversere usosiale kutt for vanskeligstilte grupper, sier Lysbakken.
SA170825 I tillegg til å reversere disse kuttene vil SV øke barnetrygden slik at den blir like mye verd som i 1996.
NL170825 Endringene er nemlig svært vanskelig å reversere .
DA170825 Så grep Martin Kolberg inn, og sa at Ap vil reversere reformen så mye som mulig.
DA170825 Jeg synes Jonas har vært tydelig på at vi vil reversere jernbanereformen.
DA170825 - Jeg står fullt og helt ved at vi skal reversere alt vi klarer å reversere .
DA170825 - Jeg står fullt og helt ved at vi skal reversere alt vi klarer å reversere.
VG170824 Vi hilser Lima-erklæringen velkommen, der 12 land i Latin-Amerika går sammen om å be Venezuelas myndigheter strekke ut en hånd til opposisjonen og reversere de antidemokratiske tiltakene.
VG170824 I 1965 vedtok Kongressen en ny innvandringslov som skulle reversere rasediskrimineringen som lå til grunn for innvandringsloven av 1924.
NL170824 ¶ SIV OG ERNA : Hvis Høyre og Frps incentiver for å bøte på effektene av oljeprisfallet i hovedsak skal dreie seg om skattekutt, bør de kanskje reversere strategien.
NL170824 Hvis Høyre og Frps incentiver for å bøte på effektene av oljeprisfallet i hovedsak skal dreie seg om skattekutt, bør de kanskje reversere strategien.
AA170824 - Vi har ett mål nå : Å reversere det dumme vedtaket.
DA170823 Selv vil de begge reversere konkurranseutsettingen på jernbanen.
DA170823 Det var i et intervju med Dagsavisen forrige uke at Ap-nestleder Hadia Tajik svarte følgende på spørsmål om Ap vil reversere jernbanereformen : ¶
DA170823 - Men vil Ap reversere jernbanereformen ? - Reversere er ikke et begrep vi forholder oss til, avsluttet Ap-nestlederen.
DA170823 - Men vil Ap reversere jernbanereformen ?
DA170823 - Jeg tror vi står sammen på rødgrønn side om å reversere jernbanereformen, og jeg tror mange av våre velgere forventer at vi skal stoppe konkurranseutsettingen, sier Lysbakken til Dagsavisen.
DA170823 Martin Kolberg forsikrer om at det er stor politisk vilje i Arbeiderpartiet til å reversere jernbanereformen.
DA170823 - Vi i Ap vil på ingen måte privatisere og dele opp NSB, og vil reversere så mye som mulig av disse reformene.
AA170823 NRK har spurt ordførerne i de ti kommunene som flertallet i Stortinget i juni vedtok måtte slås sammen, om de ønsker å reversere hele prosessen.
AA170823 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) tar undersøkelsen som et bevis på at både Sp og Ap har bommet når de tror tvangssammenslåtte kommuner ønsker å reversere prosessen.
AA170823 Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet lover i valgkampen å reversere de tvungne kommunesammenslåingene, men bare én av kommunene er positive til det.
AA170823 Ap-ordfører Astrid Margrethe Hilde i Søgne kommune, som ble tvunget til å slå seg sammen med Kristiansand og Songdalen, sier at å reversere nå vil bli både komplisert og dyrt, og får støtte fra de øvrige kommunene.
DA170822 Derfor blir ordet reversere så vanskelig å håndtere, sier Brundtland. | - Jeg tror ingen selger ut første året ¶
DA170822 - Men hvilke av endringene vil du reversere ?
DA170822 - Reversere høres ut som du går nøyaktig tilbake til der du var før noe ble endret.
NL170821 Derfor, helt konkret, hvor er det du har sett, på den reiseruten jeg forteller om, at det går så dårlig som du beskriver når du forteller at distriktene vil få det langt bedre med en regjering hvor SP har foten på bremsepedalen og vil reversere politikken som beviselig har fått bygdene på Senja til å blomstre de siste fire årene ?
DN170821 Næringsministeren mener fedrekvoten er et så viktig tiltak for likestilling at hun ønsker reversere vedtaket om kutt i kvoten gjort av regjeringen i 2014.
DN170821 Da er mitt personlige standpunkt at vi bør vurdere å reversere tiltaket, sier Mæland.
DB170821 Næringsministeren mener fedrekvoten er et så viktig tiltak for likestilling at hun ønsker reversere vedtaket om kutt i kvoten gjort av regjeringen i 2014.
DB170821 Da er mitt personlige standpunkt at vi bør vurdere å reversere tiltaket, sier Mæland.
DA170821 Rødt : Rødt vil reversere uførereformen.
DA170821 Vil reversere regjeringens kutt i barnetillegget til uføretrygdede.
DA170821 Rødt : Rødt vil reversere uførereformen.
AP170820 Mæland mener fedrekvoten er et så viktig likestillingstiltak at hun ønsker å reversere vedtaket om kutt i kvoten som ble gjort av regjeringen for tre år siden.
AP170820 Da er mitt personlige standpunkt at vi bør vurdere å reversere vedtaket, sier Mæland.
DB170817 Skal de få den friheten og tryggheten, må vi reversere de siste par tiårenes utvikling.
DA170817 - Jeg tror det fortsatt er mulig å reversere kommunestyrets vedtak.
DB170816 Tvert imot går Arbeiderpartiet til valg med løfte om å reversere .
DB170816 Den eneste saken Ap står igjen med, er skattekuttene, som de vil reversere .
DB170816 Stortinget bør lovfeste en standard og minstemål for kommunenes bo-, omsorgs- og oppfølgingstilbud for flyktninger mellom 15 og 18 år og reversere dagens praktisering av midlertidig oppholdstillatelse for barn.
AA170816 Arbeiderpartiet varsler nå at det ikke blir aktuelt å lette eller reversere på noen av regjeringens omstridte karakterkrav i lærerutdanningen for å få fart på rekrutteringen.
AA170816 Arbeiderpartiet lover å øke lærertettheten med 2000 flere lærere i småskolen, men vil ikke reversere karakterkravene til lærerne.
NL170815 At politikerne ser at endringer og tilpasninger er nødvendig istedenfor å reversere oss tilbake til at alt skal være som det var, selv om det gamle viste seg lite bra.
DA170815 - Vil Ap reversere jernbanereformen ?
DA170815 - Men vil Ap reversere jernbanereformen ? - Reversere er ikke et begrep vi forholder oss til.
DA170815 - Men vil Ap reversere jernbanereformen ?
DA170815 - Vil Ap reversere jernbanereformen ?
DA170815 - Men vil Ap reversere jernbanereformen ? - Reversere er ikke et begrep vi forholder oss til.
DA170815 - Men vil Ap reversere jernbanereformen ?
AP170813 Sp har på sin side protestert høylytt og har lagt mye prestisje i å ville reversere reformen.
AP170812 SV har ikke tallfestet hvor mye, men partiet kritiserer Ap for at partiet bare vil øke skattene med 15 milliarder og ikke reversere alle skattereduksjonene regjeringen har gjennomført de siste fire årene.
AP170812 Men Kolberg « understreker at han ikke tar til orde for å reversere dagens ordninger, for eksempel innen barnehagesektoren ».
AP170811 Tajik avviser fullstendig at Aps forslag til endringer av pensjonistoppgjørene er å « reversere viktige deler av pensjonsreformen » og kaller kritikken hårreisende.
AP170811 - At Støre nå også vil reversere en viktig del av Stoltenbergs pensjonsreform fordi pensjonistene har kommet ut i minus de to siste årene, er talende.
VG170810 * 1 Det jobbes også med å reversere Obamas « Clean Power Plan », som har hatt som mål å stenge sterkt forurensende kullkraftverk.
NL170810 Likevel går partiet inn for å reversere beslutningen om kommune- og regionsammenslåing, der hvor det har skjedd under tvang.
AP170810 - Det er bare mulig å tjene penger hvis arbeidstagerne får dårligere lønn, arbeidsvilkår og pensjon, sier Kolberg, som understreker at han ikke tar til orde for å reversere dagens ordninger, for eksempel innen barnehagesektoren.
AA170810 Nå loves Sp-ordfører Per Helge Johansen Ap-hjelp til å reversere tvangssammenslåing dersom de rødgrønne vinner valget.
NL170809 En ny regjering har en gylden mulighet til å reversere deler av dagens LTP.
DB170809 Men Arbeiderpartiet har aldri tidligere gått til valg på å reversere politikken.
DA170809 Valget står om vi skal gå fremover eller ønsker en politikk om først og fremst å reversere , sa Solberg.
AA170809 Valget står om vi skal gå fremover eller ønsker en politikk om først og fremst å reversere , sa Solberg.
DB170808 Skal man redusere andelen midlertidige ansatte, krever det derfor også andre tiltak enn å kun reversere de borgerliges endringer i arbeidsmiljøloven.
DB170807 Da skal han - og kommunestyret hvor Sp har flertall alene - søke om å reversere nedleggelse av både lensmannskontor og av kommunen.
DA170807 Vi vil skape trygghet i arbeidslivet, ved blant annet å reversere alle stygge angrep på arbeidsmiljøloven.
AP170807 Grande sier måten det andre regjeringsalternativet har utviklet seg - « med et Senterparti som vokser seg større og større på et veldig populistisk spor og et Ap som vil reversere alle reformer vi har satt i gang » - har gjort det lettere for Venstre å velge side.
VG170805 VIL REVERSERE KUTTENE : Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, her fotografert på vei ut av Politiets sikkerhetstjenestes bil på kaien på vei til Utøya i Hole kommune fredag.
VG170804 - Jeg frykter at Støre vil reversere endringene som denne regjeringen har gjort det siste året.
VG170804 Det kan være at Aps ensidige kritikk av alt de siste årene slår tilbake nå som folk ser at det er kortere ventetider for å få helsehjelp, at det bygges mer vei raskere og at fraværsgrensen Støre vil reversere virker veldig godt, sier Solberg.
AA170804 - Med så mye usikkerhet som lages om reverseringer fra de rødgrønne inn i denne valgkampen, er det naturlig at vi viser at valget står mellom de som vil fortsette å modernisere og gjøre endringer som bidrar til at verden og Norge går fremover, og de som er ute etter å reversere de tiltakene vi har gjort for å levere bedre tjenester, sier So
AP170803 Men til tross for at Trump nå forsøker å reversere mye av det Obama oppnådde på klimafronten, er Larsen optimist på grunn av delstatenes initiativ.
DN170802 Trump, derimot, har bedt Senatet om å fortsette kampen for å reversere reformen etter et sviende nederlag forrige uke.
DB170802 Sammen med Rune Øverås og flere andre ildsjeler, fortsetter Yngve Laukslett kampen for å reversere Stortingets vedtak.
DB170802 At Arbeiderpartiet stiller til valg med ønske om å reversere mye av politikken Høyre/Frp-regjeringen har gjennomført er ikke annet enn naturlig, ifølge Aasland.
DB170802 Arbeiderpartiets kurs er tom ideer og handler om å reversere kursen denne regjeringen har staket ut, sier han.
DB170801 Putins håp om at en president Trump skulle reversere sanksjonspolitikken mot Russland ligger i grus.
DN170731 De nye sanksjonslovene har klausuler som krever at presidenten går til Kongressen hvis han vil reversere dem eller myke dem opp.
AP170731 Man ødelegger ikke forholdet for mye, det rammer ikke nasjonale interesser og slike tiltak er enkelt å reversere , skriver Frolov i avisen The Moscow Times.
AP170731 Men Høie er bekymret over at Ap vil reversere Regjeringens omlegging av investeringstilskuddet, slik at det også i fremtiden vil gå til rehabilitering, selv om det ikke fører til netto flere heldøgnsplasser i en kommune.
AP170731 De sier direkte at ett av forslagene er å reversere Regjeringens krav om at kommunene fra 2021 skal bruke investeringstilskuddet til å bygge flere plasser, sier Høie.
AA170731 De nye sanksjonslovene har klausuler som krever at presidenten går til Kongressen hvis han vil reversere dem eller myke dem opp.
AA170731 De nye sanksjonslovene har klausuler som krever at presidenten går til Kongressen hvis han vil reversere dem eller myke dem opp.
AA170729 Den troen tror vi du bør reversere .
DA170727 | Pengefondet advarer USA mot å reversere helseframskritt ¶
DB170726 Skei Grande mener en Ap/Senterparti-konstellasjon, slik både Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum prater varmt om, langt på vei vil reversere det Venstre har fått gjennom de siste fire åra.
VG170724 Jeg spurte om at de nå ikke lenger ville reversere tiltakene, og fikk svar.
AP170724 Det er riktig som Brende skriver at Macron ønsker å liberalisere arbeidsmiljøloven, mens Støre går til valg på å reversere liberaliseringene gjort av det borgerlige stortingsflertallet.
AA170724 Partiet har i lang tid ønsket å reversere den.
VG170722 - APs og SPs politikk både lokalt og nasjonalt er å reversere istedenfor å reformere, og la innbyggerne betale regningen i form av økte skatter og avgifter, sier han.
DB170717 Mens Macron vil reformere Frankrike, vil Gahr Støre reversere den borgerlige regjeringens endringer.
DB170717 Gahr Støre vil i den andre enden reversere reformer, skattelettelser og oppmykninger i arbeidsmiljøloven, fordi han mener det er skadelig.
AA170717 Grande mener valgkampen vil være en kamp mellom dem som vil reversere og de som vil være med og reformere samfunnet « for å beholde verdiene som det er bygd på ».
AA170717 Grande mener de to partiene vil bruke store ressurser på å reversere kommunereformen og mangler satsing på teknologi i skolen.
AP170716 - Ap, under Støres ledelse, vil reversere viktige reformer som Regjeringen har gjennomført for å styrke vår konkurransekraft, som kommunereformen, veiselskapet, regionreformen og fraværsgrensen.
NL170713 Derfor vil vi reversere tvangsbruk ved sammenslåing av regioner og kommuner.
VG170711 Men bevisene må være « nye og kraftige » for å reversere dommen.
DA170710 At Ap nå sier at de ikke skal reversere dette, blir jo bare en bekreftelse på at det vi gjorde, var riktig, sier Røe Isaksen.
NL170709 Selv om tallene er tydelige, går Arbeiderpartiet til valg på å reversere et så stort fraværstiltak som faktisk fungerer.
DN170709 Det er på denne eiendommen kommunen har pålagt Stenshagen å reversere tiltakene.
DN170709 At jeg nå eventuelt skal måtte reversere prosessen, synes jeg selvsagt er svært lite hyggelig, nå som jeg har et strandområde som fremstår som mine naboers.
DN170709 Aktuell : Har fått pålegg om å reversere endringene på Bygdøy-eiendom ¶
DB170708 I dag er det imidlertid vanskeligere å reversere atomprogrammet enn for 10 år siden, da man sist forhandlet om det, for nå må det finnes en funksjonell ekvivalent til en etablert kjernefysisk styrke - et sterkt forhandlingskort i Kims hender.
DN170707 Som følge av at kontraktene avsluttes vil selskapet reversere en tapsavsetning med rundt 40 millioner kroner, mens selskapets netto gjeld vil bli redusert med om lag 20 millioner kroner.
AP170707 - Hvilke av disse sakene vil du reversere ?
NL170704 Senterpartiet sier de vil ha flere jobber i distriktene, men går til valg på å reversere Høyres løsninger som har gitt vekst.
DN170704 Derfor må det tenkes nytt om hva som må til for å få Kim til å reversere programmet, sier han.
DB170703 Det handler nok mer om hans eget ståsted enn omsorg for Venstre, og han hopper bukk over det faktum at Ap først og fremst går til valg på å reversere viktige reformer som Venstre har jobbet for i denne Stortingsperioden.
DB170701 De fleste vannscootere som er produsert i dette årtusenet er eneste fritidsbåt som kan reversere jetmotoren, og bremse på kort avstand.
DA170631 Prosessen er ikke kommet så langt at den ikke lar seg reversere - og jeg tror ikke Drammen er noen dårligere arbeidsgiver enn Holmestrand.
DA170630 Man har i mange tiår har kjempet for å redusere gjennomgangstrafikken i Strømsveien og Schweigaards gate og at dette forslaget kan virke som et forsøk på å reversere det vi har fått til, sier BU-lederen.
SA170629 Nå håper jeg vi kan reversere litt.
BT170629 Nå håper jeg vi kan reversere litt.
AP170629 Nå håper jeg vi kan reversere litt.
AA170629 Nå håper jeg vi kan reversere litt.
DN170628 Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet ville det ha kostet 37 millioner kroner i 2017 å reversere endringen.
DA170628 Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet ville det ha kostet 37 millioner kroner i 2017 å reversere endringen.
DN170623 Dette er en av reformen president Donald Trump har sagt at han ønsker å reversere eller begrense.
DN170623 Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet ville det ha kostet 37 millioner kroner i 2017 å reversere endringen.
DN170623 I SV er tvilen stor om Ap faktisk akter å reversere dette kuttet eller om partiet vil la det være, dersom partiet kommer i posisjon etter valget i høst.
DA170623 | Vil reversere kutt i Folkehelseinstituttet ¶
DA170623 Hun lover at MDG vil reversere Frps innvandringspolitikk dersom partiet blir en joker når det skal forhandles om regjeringsmakt etter valget.
AP170623 Dette er en av reformen president Donald Trump har sagt at han ønsker å reversere eller begrense. | - Pilotmangel vil oppstå på nytt for Norwegian ¶
AP170623 Dette er en av reformen president Donald Trump har sagt at han ønsker å reversere eller begrense.
AP170623 Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet ville det ha kostet 37 millioner kroner i 2017 å reversere endringen.
AP170623 I SV er tvilen stor om Ap faktisk akter å reversere dette kuttet eller om partiet vil la det være, dersom partiet kommer i posisjon etter valget i høst.
AP170623 Ap-nestleder Hadia Tajik kritiserer regjeringens uførekutt, men stemte imot da SV onsdag foreslo å reversere kuttet.
AA170623 Vi i Norge er ikke vaksinert mot nasjonalisme og høyreekstreme partier, fortsetter hun og lover at MDG vil reversere Frps innvandringspolitikk dersom partiet blir en joker når det skal forhandles om regjeringsmakt etter valget.
DN170622 EUs president drømmer om å reversere brexit ¶
DN170622 | EUs president drømmer om å reversere brexit ¶
DN170622 EU-president Donald Tusk vil gjerne reversere brexit.
DB170622 Det eneste av løftene folk faktisk vil merke på kroppen, er løftet om å reversere fritt behandlingsvalg.
AA170622 | EUs president drømmer om å reversere brexit ¶
AA170620 Alle reformene Solberg-regjeringen har satt på kjøl, lar seg ikke reversere .
DB170619 - Det mest konkrete Ap lover, som skiller seg fra reformer som allerede er igangsatt og i ferd med å bli gjennomført, er løfte om å reversere fritt behandlingsvalg.
DN170617 Reversere våpenkontroll : 19. april underskrev Trump ordren om å forkaste Obamas restriksjoner for anskaffelse av våpen.
VG170616 Blant annet disse investeringene gjør at Trump ikke vil reversere Obamas vedtak fullstendig.
DN170616 Men Vedum avviser at Senterpartiet er et stokk konservativt nei-parti som bare er ute etter å reversere enhver reform.
AA170616 Men Vedum avviser at Senterpartiet er et stokk konservativt nei-parti som bare er ute etter å reversere enhver reform.
VG170615 Igjen ; hva er Aps løsninger, bortsett fra å reversere vår politikk ?
VG170615 Ap later som om regjeringen har gitt frislipp for midlertidige ansettelser, og partiet lover å reversere endringene vi har gjort i arbeidsmiljøloven dersom partiet kommer i regjering.
DB170615 Nå vil han reversere normaliseringen som Obama startet etter 60 års krigstilstand mellom landene.
VG170614 Theresa May gikk til valg på å reversere FTPA, men står nå i den situasjonen at det neppe er mulig i et såkalt hung parliament.
VG170614 For det er en god ting med dette : Hvis du reduserer bruken av antibiotika, kan vi i mange tilfeller reversere de resistente bakteriene, sier professor Berild.
DN170614 I USA har sentralbanken kjøpt ekstremt mye rentepapirer og det er denne prosessen som man vurderer å reversere .
NL170613 ¶ Gjestekommentator i Nordlys, Siri Beate Arntzen ( bildet ), mener at Arbeiderpartiet må legge bort sine planer om å reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark.
SA170612 Varaordfører Pål Morten Borgli ( Frp ) vil be regjeringen reversere kuttene av VTA-plasser.
NL170612 I seiersrusen raljeres det over opposisjonens ønske om å reversere , et fy-ord i Sanner & Co. sitt vokabular, men hvem er det egentlig som vil stille klokka tilbake ?
SA170611 | Trump vil trolig reversere Obamas Cuba-politikk ¶
SA170611 Det er ventet at president Donald Trump vil reversere noen av endringene hans forgjenger gjorde i forholdet mellom USA og Cuba.
DN170611 | Trump vil trolig reversere Obamas Cuba-politikk ¶
DN170611 Det er ventet at president Donald Trump vil reversere noen av endringene hans forgjenger gjorde i forholdet mellom USA og Cuba.
AA170611 | Trump vil trolig reversere Obamas Cuba-politikk ¶
AA170611 Det er ventet at president Donald Trump vil reversere noen av endringene hans forgjenger gjorde i forholdet mellom USA og Cuba.
SA170610 For gjennom handling og ikke bønn alene, kan vi reversere og motarbeide de ødeleggende kreftene, som Clemens kraft her representerer.
AA170608 | Flertall for å reversere Obamas finansreform ¶
BT170607 Trumps argumentasjon må forstås ut fra innenrikspolitiske forhold, der administrasjonen legger opp til å reversere den nasjonale klimapolitikken som Obama-administrasjonen satte i gang.
SA170606 Sp og Ap har sagt de skal reversere en eventuell tvangssammenslåing, sier Ole Tom Guse.
BT170603 Trump har brukt mye av vinteren og våren til å reversere omtrent samtlige av hans forgjenger Barack Obamas miljøtiltak, som hadde som mål å kutte karbonutslipp med 25 prosent av 2005-nivå innen 2025.
VG170601 The New York Time skriver at « mens president Trump forsøker å reversere Obama-administrasjonens politikk som omhandler klimaendring, framstår staten California som den amerikanske nasjonens virkelige klimaforhandler med omverdenen » ¶
VG170601 I likhet med tvangssammenslåingene i kommunereformen har de rødgrønne partiene åpnet for å reversere disse sammenslåingene dersom de vinner valget.
FV170601 I likhet med tvangssammenslåingene i kommunereformen har de rødgrønne partiene åpnet for å reversere disse sammenslåingene dersom de vinner valget.
DA170601 I likhet med tvangssammenslåingene i kommunereformen har de rødgrønne partiene åpnet for å reversere disse sammenslåingene dersom de vinner valget.
AP170601 I likhet med tvangssammenslåingene i kommunereformen har de rødgrønne partiene åpnet for å reversere disse sammenslåingene dersom de vinner valget.
AA170601 I likhet med tvangssammenslåingene i kommunereformen har de rødgrønne partiene åpnet for å reversere disse sammenslåingene dersom de vinner valget.
AA170531 Trumps reform innebærer å reversere store deler av Obamacare og ble vedtatt i Representantenes hus med 217 mot 213 stemmer 4. mai.
SA170530 Trump prøver å reversere Obama-administrasjonens klimapolitikk, mens California stritter imot og vil at USA aksepterer klimaforliket i Paris.
SA170530 Trump prøver å reversere Obama-administrasjonens klimapolitikk, mens California stritter imot og vil at USA aksepterer klimaforliket i Paris.
DA170530 - Vi har styrket politiet med 1.300 flere politimenn, tre nye politihelikoptre, mer og bedre utstyr, og trening, mens Sp, den mulige regjeringspartneren til Tajik, vil reversere politireformen, sier Werp og etterlyser svar fra Ap på om de står ved reformen.
DA170530 - Vi har styrket politiet med 1.300 flere politimenn, tre nye politihelikoptre, mer og bedre utstyr, og trening, mens Sp, den mulige regjeringspartneren til Tajik, vil reversere politireformen, sier Werp og etterlyser svar fra Ap på om de står ved reformen.
DN170529 mai vedtok å reversere store deler av forgjengeren Barack Obamas helsereform, på folkemunne kjent som Obamacare.
DA170526 - I Fylkesmannens beslutning heter det, uten nærmere begrunnelse, at det « ikke oppstår skader eller tap dersom vedtaket iverksettes før Sivilombudsmannen har avgjort saken », og at det vil være fullt mulig å reversere vedtaket.
AP170526 Hun mener det er mulig å reversere utviklingen.
NL170523 Kanskje bør vi nå diskutere om vi bør reversere sentraliseringen av beredskapen slik at vi sikrer at det er politi, brannvesen og helsepersonell lokalt plassert, der folk bor ?
BT170521 En av sakene partiet går til valg på, er å reversere lovendringen som tillater fornøyelseskjøring og bruk av vannskuter.
DB170519 Norge blir tryggere med oss, og alternativet til Høyre og Frp er en regjering med en vaklende statsminister fra Ap som går til valg på å reversere og på å samarbeide med partier som går i tog for å forby bil og for å innføre enda flere skatter for småbarnsfamilier og pensjonister.
AA170519 * Solidaritet : Gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering, lettere for folk utenfor EØS å få arbeidstillatelse.
AA170519 * Solidaritet : Gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering, lettere for folk utenfor EØS å få arbeidstillatelse.
NL170518 For hva er poenget med et smertefullt oppgjør med flere generasjoner med barn og voksne som har vonde opplevelser som en del av fornorskningen og rasismen vi har opplevd - uten at det gjøres noe for å reversere og gjøre opp for den uretten som har skjedd ?
NL170518 Det får Nordlys, på basis av opplysninger som ikke har noen slags sammenheng med dette temaet verken i tid eller i geografi, til å reversere sine egne standpunkt.
NL170518 Den er at mens Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil reversere og ser bakover i tid, forsøker hun å modernisere og se fremover, mot det moderne Nord-Norge.
AA170518 * Solidaritet : Gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering, lettere for folk utenfor EØS å få arbeidstillatelse.
DB170516 * Solidaritet : Hvordan kan Norge ta enda større ansvar i verden, hvordan gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering, bedre arbeidsvilkår for folk utenfor EØS, fortsatt NATO-medlemskap.
AP170514 Så er spørsmålet : Kan Trump reversere Obamas beslutning om å slippe Manning ut ?
VG170513 Vedum vil reversere
VG170513 Vedum som selv var landbruksminister før regjeringen Solberg overtok, sier Senterpartiet vil reversere dette kuttet dersom de kommer i regjering etter valget : ¶
VG170513 Derfor vil vi reversere dette kuttet dersom vi kommer i regjering, sier Vedum til VG.
DA170513 Hun mente å se et Ap som var mer opptatt av å " kritisere og reversere ", ¶
DA170513 Hun kritiserte deretter sin hovedmotstander for å ville reversere regjeringens helsereform : Fritt behandlingsvalg.
AA170513 Derfor vil vi reversere dette kuttet dersom vi kommer i regjering.
AA170513 Derfor vil vi reversere dette kuttet dersom vi kommer i regjering.
DB170512 Støre bekreftet det bildet som nå har tegnet seg over en tid : Han vil ha et tettere samarbeid med fagbevegelsen, større vekt på statlig eierskap, en aktiv næringspolitikk der statsbedrifter får en viktig rolle, han vil reversere skattereformene, endre reglene i arbeidslivet og bruke mer på velferdstjenester.
DB170512 Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ønsker å reversere politireformen, stikk i strid med faglige anbefalinger.
AA170511 Analysen skal være klar i midten av juni og kan bli en viktig del av den politiske kampen for å reversere nedleggelsen av Andøya flystasjon.
AA170510 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ber USA umiddelbart reversere beslutningen om å forsyne syriske kurdere med tunge våpen i kampen mot IS.
VG170508 - Vi deler LOs bekymring for at andelen unge utenfor arbeidslivet har falt siden 2005, men løsningen på situasjonen er ikke å gi millioner av kroner i valgkampstøtte til Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet, som vil reversere aktivitetsplikten for unge på NAV, endre fraværsgrensen i skolen og øke skattene og avgiftene til bedrifter, vanlige folk og pensjonister me
AA170507 For ikke å snakke om reversere .
DB170505 Hun angrep også venstresiden i norsk politikk, som har varslet at de vil reversere flere av reformene til regjeringen hvis de kommer til makta etter valget.
SA170504 | Representantenes hus sier ja til å reversere store deler av Obamacare ¶
SA170504 Det republikanske flertallet i Representantenes hus har vedtatt å reversere store deler av Obamacare.
DB170504 Hennes tilhengere ser på henne som den muligheten til å reversere landets forfall.
DA170504 Det republikanske flertallet i Representantenes hus har vedtatt å reversere store deler av Obamacare.
BT170504 | Representantenes hus sier ja til å reversere store deler av Obamacare ¶
AP170504 « Science fiction har monster og romskip, spekulerende fiksjon kan virkelig hende », sa Atwood i sin tid til The Guardian, og i en vestlig verden hvor krefter jobber utrettelig for å reversere vunne rettigheter for kvinner, transkjønnede og homofile, sniker The Handmaid's Tale seg forsiktig under huden din.
AA170504 Det republikanske flertallet i Representantenes hus vedtok torsdag å reversere store deler av Obamacare.
AA170504 Det republikanske flertallet i Representantenes hus vedtok torsdag å reversere store deler av Obamacare.
DB170503 Njåstad er kritisk til at Ap konkurrerer med Sp om å reversere mest mulig.
DB170503 - Det er interessant at Ap, når de applauderer for dette i Troms og Hordaland, skal reversere det.
DA170503 I tillegg forbyr EØS og Vikarbyrådirektivet å reversere frislippet av bemanningsbransjen, dvs.
BT170503 Norge trenger politikere som klarer å løsrive seg fra stortingssosiolekten, komme seg ned på bakken og samtidig være visjonære nok til å gi folk en tro på at demokratiet kan bidra med mer enn bare å reversere gamle reformer.
AP170503 Engasjementet er stort hos THAAD-motstanderne, men det spørs om de klarer å påvirke topp-politikerne til å reversere utplasseringen.
VG170502 Også på andre områder gikk Arbeiderpartiet klart til venstre : De skjerpet retorikken kraftig mot private barnehager, lovet å reversere allerede gjennomførte kommunesammenslåinger og sette en stopp for moderniseringer av offentlig sektor, som for eksempel samferdselsreformene som alle de fire samarbeidspartiene har stått bak.
SA170502 De rødgrønne har i opposisjon sagt at de i prinsippet ønsker én stor jernbaneinstitusjon i Norge, men at de ikke vil gå tilbake på reformer satt i gang av dagens regjering, og som er vanskelige å reversere .
DB170502 Flere av trendene som har gitt oss lave renter, kan imidlertid være i ferd med å reversere .
BT170502 Så var det forsøket på å reversere Obamas helsereform.
AP170502 De rødgrønne har i opposisjon sagt at de i prinsippet ønsker én stor jernbaneinstitusjon i Norge, men at de ikke vil gå tilbake på reformer satt i gang av dagens regjering, og som er vanskelige å reversere .
VG170501 SPRÅKVASKET : Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har vasket sitt nye program, og det er nå fritt for ordet « reversere ».
VG170501 Kommentar Arbeiderpartiet blir sure hver gang noen påstår partiet vil « reversere » et eller annet.
VG170501 Etter den lille blemmen på NRK har Ap språkvasket sitt nye program, og der står det ikke et eneste « reversere ».
VG170501 Arbeiderpartiet blir sure hver gang noen påstår partiet vil « reversere » et eller annet.
VG170501 Aps strateger er sure på media fordi vi har kjøpt høyresidens ord « reversere », et ord de mener Erna og co bruker for å snakke ned Aps politikk.
VG170430 I talen til landsmøtet var Hareides budskap å reversere reformer og øke pengebruken.
FV170430 | Åpner for å reversere tvangssammenslåinger ¶
DA170429 Å reversere endringene i arbeidsmiljøloven er et av Arbeiderpartiets tydeligste valgløfter foran stortingsvalget i september.
DA170429 Nå åpner partiets kronprins for å reversere loven.
DA170429 Blir det flere midlertidige ansettelser, vil KrF reversere loven.
DA170429 - Dersom det viser seg at disse endringene gir mer midlertidighet og mindre faste ansettelser, så har vi sagt at vi ønsker å reversere dette, sier Ropstad.
DB170428 Valget vil stå mellom en Høyre-ledet regjering som vil fortsette å omstille Norge for å trygge velferden, og en regjering med Ap og Sp som vil reversere alle reformer, øke skattene og sette omstillingen i fare.
BT170427 - Hvis KrF vedtar landsmøteforslaget om å reversere ekteskapsloven, så har han ingenting i paraden å gjøre, sier Øyan, som ellers er full av honnørord overfor Hareides Pride-deltakelse i fjor.
AP170427 Men programkomiteen har luket ut forrige programs konkrete forslag om at KrF skal jobbe for å reversere ekteskapsloven.
SA170426 - Noe er ikke mulig å reversere , men vi kan unngå at de negative effektene av 2014 blomstrer opp, sier han.
SA170426 Reversere
AA170426 - Noe er ikke mulig å reversere , men vi kan unngå at de negative effektene av 2014 blomstrer opp, sier han.
VG170425 Møre og Romsdal KrF har fremmet forslag foran KrFs landsmøte i Trondheim til helgen om å stramme inn igjen partiets syn på at homofile par kan inngå ekteskap og slå fast at partiet skal jobbe for å reversere den nye loven som kom i 2009.
VG170424 « Støre har sagt at reversere " ikke finnes i hans vokabular ".
VG170424 Støre sier reversere ikke er en del av hans vokabular.
VG170424 De siste ukene har Ap og Høyre kranglet heftig om hvorvidt Støre som statsminister vil reversere politikken som dagens Høyre/Frp-regjering fører på en rekke områder.
VG170424 Da er det ironisk at nettopp han synger en sang på Aps landsmøte om å reversere , låse seg fast og se bakover, sier Asheim.
VG170424 - Det er fordi Jonas Gahr Støre går til valg på å reversere mye av det som Høyre/Frp-regjeringen har gjennomført.
DN170424 Ulempen er at slike ordre er lett å annullere eller reversere , og at de gjerne bare varer frem til neste president, sier USA-ekspert Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.
DB170424 Ap har også støttet politireformen, som Sp har slaktet, og har vært lite tydelig på om de vil reversere jernbanereformen eller ikke.
DB170424 Trygve Slagsvold Vedum lover å reversere privatiseringen og samle NSB til et selskap for å få færre direktører og flere konduktører.
AP170423 Sjekk hvilken politikk en Ap-ledet regjering vil reversere og hva som blir stående igjen.
AP170423 Flere Ap-ordførere henstiller nå Jonas Gahr Støre og Ap-ledelsen om ikke å reversere tvangssammenslåtte kommuner hvis det blir regjeringsskifte.
AP170423 Ap-ordfører Oddvar Myklebust på Sunnmøre ber Ap-ledelsen innstendig om ikke å reversere tvangssammenslåtte kommuner.
AP170423 Flere Ap-ordførere henstiller nå Jonas Gahr Støre og Ap-ledelsen om ikke å reversere tvangssammenslåtte kommuner hvis det blir regjeringsskifte.
AP170423 Ap-ordfører Oddvar Myklebust på Sunnmøre ber Ap-ledelsen innstendig om ikke å reversere tvangssammenslåtte kommuner.
AP170422 | Ap-høvdinger advarer Støre mot å reversere tvangssammenslåtte kommuner ¶
AP170422 I tillegg varsler partiet at det vil reversere tvangssammenslåingene som stortingsflertallet vedtar før sommeren - hvis partiet får regjeringsmakt etter høstens valg.
AP170422 Gunnar Berge ( 76 ), tidligere statsråd-veteran i Ap og kommunalminister da Ap tvangssammenslo 14 kommuner i 1992 og 1994, advarer sitt eget parti sterkt mot å reversere sammenslåingene som nå blir vedtatt.
AP170422 Ap vedtok frivillighet for sammenslåinger og vil reversere tvungne kommuner.
AP170422 - Jeg vil i det lengste tro at det ikke blir aktuelt å reversere , sier Berge.
VG170421 Han har vært klar på at Ap, dersom partiet kommer til makten, vil reversere adgangen til midlertidige ansettelser som vår regjering har innført.
DB170421 Skattesystemet i USA har bare gått gjennom små endringer de siste 30 årene, og i motsetning til prosessen med å reversere Obamacare har mange regnet med at arbeidet med en ny skattereform ville ta lengre tid.
BT170421 Min store bekymring er at en eventuell ny regjering av Arbeiderpartiet, Sp og SV vil gjøre som de har varslet : Reversere alle de gode tiltakene som er gjort for å redusere ventetidene.
BT170421 Min store bekymring er at en eventuell ny regjering av Arbeiderpartiet, Sp og SV vil gjøre som de har varslet : Reversere alle de gode tiltakene som er gjort for å redusere ventetidene.
SA170420 Arbeiderpartiet vil reversere to tredeler av den borgerlige regjeringens skattekutt.
DA170420 Støre sier han vil reversere mye av regjeringens politikk, men hans problem er at regjeringens politikk virker.
BT170420 Da må Ap-leder Jonas Gahr Støre også reversere politikken han mener er mest usosial.
AA170420 Arbeiderpartiet vil reversere to tredeler av den borgerlige regjeringens skattekutt.
DN170419 Trolig vil Ap vil gå til valg på i neste periode å reversere inntil 15 av de 21 milliarder kronene Høyre/Frp-regjeringen har gitt i skattekutt siden 2013.
BT170419 - I den grad han har tonet flagg om sitt politiske prosjekt, handler det om å reversere regjeringens politikk.
AP170419 Trolig vil Ap vil gå til valg på i neste periode å reversere inntil 15 av de 21 milliarder kronene Høyre/Frp-regjeringen har gitt i skattekutt siden 2013.
AP170419 Trolig vil Ap vil gå til valg på i neste periode å reversere inntil 15 av de 21 milliarder kronene Høyre/Frp-regjeringen har gitt i skattekutt siden 2013.
DB170418 Ap vil reversere en del av regjeringens skattekutt gjennom perioden, om lag 15 milliarder.
AP170418 - I den grad han har tonet flagg om sitt politiske prosjekt, handler det om å reversere regjeringens politikk.
AP170418 - I den grad han har tonet flagg om sitt politiske prosjekt, handler det om å reversere regjeringens politikk.
AP170413 Slik vil de endre USAs justispolitikk og reversere flere av Obamas reformer.
DB170411 De skremte med at vi ville reversere likestillingen og rasere arbeidslivet.
AA170411 Det kan virke som at staten mener likestillingen er gått for langt og at det nå er på tide å reversere utviklingen.
AA170410 Solberg benyttet muligheten til å understreke at globaliseringen ikke lar seg reversere .
SA170409 EOR-reaktivering et spennende alternativ til dagens ensidige satsing på leting, som innenfor dagens oljepris og kostnadsnivå har potensial til fullstendig å reversere nedturen i norsk oljeindustri, forlenge lønnsom levetid for nedleggingstruede felt med 10-15 år, og øke det tekniske reservegrunnlaget på norsk sokkel med 6-12 milliarder fat olje.
SA170409 EOR-reaktivering et spennende alternativ til dagens ensidige satsing på leting, som innenfor dagens oljepris og kostnadsnivå har potensial til fullstendig å reversere nedturen i norsk oljeindustri, forlenge lønnsom levetid for nedleggingstruede felt med 10-15 år, og øke det tekniske reservegrunnlaget på norsk sokkel med 6-12 milliarder fat olje.
DN170406 Men han går i feil retning, og det er fryktelig frustrerende å se på at han vil reversere gode tiltak som Obama gjennomførte.
AA170406 Nå vil åpenbart mange i Ap reversere sin egen politikk og gi opphold til alle som hevder de er under 18 år.
DN170404 Solberg sa Støre og Ap vil reversere i stedet for å forbedre Norge.
DN170404 Reversere eller forbedre ¶
DN170403 I 2017 er det vår hovedoppgave å reversere resultatene, mot lønnsomhet, sier Bravida-sjef Mattias Johansson i meldingen.
DA170402 - Det jeg kjenner som det moderne Ap, som vil reformere velferdsstaten, det kommer til å bli veldig bakstreversk i møtet med et Sp som skal reversere alt, som ikke vil ha reformer i det hele tatt.
DA170401 Også flere embetsmenn har varslet aktiv motstand : Tirsdag erklærte justisministeren i New Yorks delstatsregjering at han skal lede en koalisjon av tjenestemenn fra 23 stater, som aktivt vil motarbeide ordren om å reversere Obamas klimaplan.
AA170331 - Vi oppfordrer Israel til å reversere disse beslutningene, sier hun.
VG170330 Han vil reversere Obamas såkalte « Clean Power Plan », der målet var å kutte klimagassutslippene innenfor kraftsektoren med 32 prosent innen 2030.
DB170330 Tvert imot vil store skatteletter i dag bli vanskelige å reversere igjen, og det svekker finansieringsgrunnlaget for velferdsstaten i framtida.
DA170330 På landsmøtet sist helg gikk Senterpartiet inn for å reversere kuttene som er vedtatt.
AP170330 Samtidig ønsker de å heve minstepensjonen, reversere pensjonsforliket, fullstipendiere alle studenter og doble barnetrygden.
SA170329 Det er kanskje ikke så lett å reversere det nå.
FV170329 Det er kanskje ikke så lett å reversere det nå.
BT170329 Det er kanskje ikke så lett å reversere det nå.
AP170329 Det er kanskje ikke så lett å reversere det nå.
VG170328 Når Arbeiderpartiet bruker tid på å reversere kontrakter, og hindre at private og ideelle aktører bidrar, viser de et snevert syn på hva velferdssamfunnet er.
DN170328 Trump har også gjort det klart at han vil reversere begrensningene Obama-administrasjonens påla olje- og gassindustrien som et ledd i arbeidet med å kutte USAs utslipp av klimagasser og leve opp til forpliktelsene i Parisavtalen.
DN170328 Trump signerte annulleringen av regelen dagen før han er ventet å reversere en plan Obama innførte for å begrense utslippene fra kullkraftverk.
DN170328 Donald Trump fortsetter å reversere reguleringer innført av Obama-administrasjonen.
DN170328 Donald Trump vil reversere klimapolitikk og berge kullindustrien.
AP170328 Trump har også gjort det klart at han vil reversere begrensningene Obama-administrasjonens påla olje- og gassindustrien som et ledd i arbeidet med å kutte USAs utslipp av klimagasser og leve opp til forpliktelsene i Parisavtalen.
AP170328 Trump signerte annulleringen av regelen dagen før han er ventet å reversere en plan Obama innførte for å begrense utslippene fra kullkraftverk.
AA170328 Trump har også gjort det klart at han vil reversere begrensningene Obama-administrasjonens påla olje- og gassindustrien som et ledd i arbeidet med å kutte USAs utslipp av klimagasser og leve opp til forpliktelsene i Parisavtalen.
AA170328 Trump signerte annulleringen av regelen dagen før han er ventet å reversere en plan Obama innførte for å begrense utslippene fra kullkraftverk.
VG170327 Støre selv har sagt han ikke ønsker å reversere vedtatt politikk.
AP170326 Tvangssammenslåing : Sørge for å « reversere alle vedtak om tvangssammenslåinger av kommuner og fylkeskommuner.
VG170325 Vedum har fire klare prioriteringer for Forsvaret dersom Senterpartiet kommer i regjering : ¶ * 1 Heimevernet : Senterpartiet vil reversere nedbyggingen av Heimevernet, og øke Heimevernet med 5000 soldater.
AA170324 Intensjonen var at prosessen skulle være vanskelig å reversere .
DN170323 Noe av det første Donal trump skulle gjøre når han inntok det hvite hus, var å reversere Obamacare, men nå viser det seg vanskeligere enn først antatt.
BT170322 « Bordet fanger », heter det, og eventuelle feil i prosedyrer eller saksfakta som måtte komme til overflaten i ettertid, verken kan eller må få lov til å reversere dette faktum : At man er norsk.
DB170319 Partiet vedtatt å reversere regjeringens politireform og gå inn for en avkriminalisering av besittelse av brukerdoser med narkotika.
DB170319 Reversere politireformen, som partiet kaller en sentraliseringsreform.
BT170319 Landsmøtet stemte for å jobbe for å reversere politireformen.
AA170319 Landsmøtet vedtok også at SV vil vurdere forbud mot plastposer, vil avvikle au pair-ordningen, avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika og reversere nærpolitireformen.
VG170318 - Vi mener Ap må være med på å reversere jernbanereformen, som er en dårlig Høyre-reform.
DB170318 Manken er flagrende og en Samson verdig, og selv om stemmen minner om en tenåring i puberteten, utsondrer slovaken en magnetisk karisma, som får mange til å tro han kan reversere global oppvarming på egenhånd.
BT170318 Vil en rødgrønn skolepolitikk stå stille slik Arbeiderpartiet ønsker, eller vil SV igjen innta førersetet og reversere fremskrittene vi ser i norsk skole ?
DB170317 Partiet har gjennomgått et enormt fall i popularitet de siste ti årene, en nedgang Lysbakken foreløpig ikke har lykkes reversere .
DB170316 Disse kuttene vil SV reversere .
VG170314 - Kan du klargjøre hvilke reformer Ap vil reversere ?
AA170314 Han understreker at han ikke er ute etter å reversere politiske reformer kun for reverseringens skyld.
DB170313 Ap sier de er for kommunereform, men vil reversere kommunereformen.
DB170313 Ap sier de er for jernbanereform, men vil reversere jernbanereformen.
DB170313 Ap sier de er for fraværsgrense, men vil reversere fraværsgrensen.
DB170313 Samtlige partier på Stortinget, bortsett fra Frp og Høyre, ønsker å reversere regjeringens kutt i fedrekvoten.
DB170313 Nå vurderer alle de andre partiene å reversere kuttet.
DB170313 Nå vurderer alle de andre partiene å reversere kuttet, melder NRK.
AA170313 Samtlige partier på Stortinget, bortsett fra Frp og Høyre, ønsker å reversere regjeringens kutt i fedrekvoten.
AA170313 Nå vurderer alle de andre partiene å reversere kuttet, melder NRK.
AA170312 Jernbanereformen, fraværsgrensen, politireformen, kommunesammenslåinger, regionreform, nytt veiselskap, fritt behandlingsvalg og arbeidsmiljøloven er saker som enten ett av de to partiene, eller begge, vil reversere , ifølge Sanner.
AP170310 Ap og Sp vil nemlig reversere regionreformen hvis de får danne ny regjering til høsten.
DA170309 Hun anklaget venstresiden for å ville reversere den nåværende regjeringens reformer og ha få egne ideer om hvordan grunnlaget for det nye samfunnet skal legges.
BT170309 - Vi mente at det ikke var lurt å gå for langt for raskt, for da er det en fare for tilbakeslag og at man må reversere beslutningen, sier Helgesen.
DB170308 Da lovgiverne i 1951 fjernet forbudet, stod Henry i spissen for en suksessfull folkeavstemning for å reversere avgjørelsen.
SA170307 For det tredje vil Trump reversere lover som er innført for å gi større kontroll over finansmarkedene, samt å sikre forbrukerne større rettigheter på bekostning av produsenter.
SA170307 For det fjerde vil Trump reversere Obamacare, som gir utvidet helsetjeneste til alle innbyggere i USA, uansett betalingsevne.
SA170307 Disse vil delvis annulleres dersom han makter å reversere Obamacare.
BT170307 - Vi mente at det ikke var lurt å gå for langt for raskt, for da er det en fare for tilbakeslag og at man må reversere beslutningen, sier Helgesen.
VG170306 Et slikt scenario vil reversere 20 års vekst i helsevesenet i Arizona, en viktig bærebjelke i delstaten siden den står for 15 prosent av alle jobbene, sier McPheters til VG.
DN170302 - Veksten i januar er ikke nok til å reversere fallet i desember, og trenden i detaljomsetningen siden oktober i fjor er svakt negativ.
DN170302 Veksten i januar er ikke nok til å reversere fallet i desember, og trenden i detaljomsetningen siden oktober i fjor er svakt negativ.
DN170301 Han slo fast at en Ap-ledet regjering vil bekjempe arbeidsledighet, øke fagforeningsbidraget, reversere endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser, gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DA170301 Vil fortsatt reversere helsereform ¶
DA170301 I gårsdagens Dagsavisen gikk KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande ut med en felles bønn til Ap og Høyre : De ba de store partiene om å snu, og bli med å endre reglene for midlertidig opphold til enslige mindreårige asylsøkere og reversere en av innstramningene i asylforliket på Stortinget, nemlig at rimelighetsvilkåret er fjernet.
BT170301 Vil fortsatt reversere helsereform ¶
AA170301 Vil fortsatt reversere helsereform ¶
AA170301 Han slo fast at en Ap-ledet regjering vil bekjempe arbeidsledighet, øke fagforeningsbidraget, reversere endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser, gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DA170228 De vil ha med seg Ap og Høyre på å endre reglene for midlertidig opphold og reversere innstramninger i utlendingsloven.
DB170225 Om Ap går til valg på å reversere disse, bør de tenke grundig over hvilket demokratisk ideal de egentlig baserer seg på.
AA170225 Fiskeriministeren poengterer at det er Troms fylke som har ansvaret for pengene it Nasjonal transportplan, men at regjeringen arbeider med å reversere veitiltak som ble satt i gang under den rødgrønne regjeringen.
AP170223 Men vil de reversere endringene ?
AP170223 - Aps velgere vil vel vite om dere vil reversere reformene ?
AA170223 Opposisjonen har varslet at de vil reversere tvangssammenslåinger dersom det blir regjeringsskifte etter høstens valg.
BT170221 Heldigvis vil de ikke klare å reversere reformen, fordi flertallet av norske politikere - til høyre og venstre - tross alt er ansvarlige politikere.
VG170220 Hvis jeg skal gjette, vil jeg si at stemningen i kommunestyret er å forfølge en mulighet for å reversere en tvangssammenslåingen.
VG170220 - Det hadde blitt fullstendig kaos om man skulle reversere tunge politiske saker som dette.
VG170218 Det hadde blitt fullstendig kaos om man skulle reversere tunge politiske saker som dette.
VG170215 Makten skal de likevel søke pragmatisk sammen med Ap, gjerne også KrF, og bruke alt de kan om hestehandel til å reversere Regjeringens sentraliseringsreformer.
DN170215 Trump har lovet å reversere en del Obama-politikk.
DB170215 De vil reversere utviklingen, de ønsker et samfunn der folk ikke blir gitt valg.
BT170215 Republikanerne lover å reversere endringene.
BT170214 Da har vi ikke rom for folk som vil reversere tiden og ta fra oss muligheten til å selv bestemme hvilke kampsaker vi skal ha som paroler på 8. mars.
BT170214 Da har vi ikke rom for folk som vil reversere tiden og ta fra oss muligheten til å selv bestemme hvilke kampsaker vi skal ha som paroler på 8. mars.
VG170211 - Det er liten tvil om at Trump-administrasjonen og det republikanske flertallet i Kongressen ønsker å reversere de viktigste klimatiltakene som Obama har innført.
VG170210 Økt skatt for å reversere endringer og beholde status quo, slik Arbeiderpartiet vil, kan umulig være svaret på dette.
VG170210 Økt skatt for å reversere endringer og beholde status quo, slik Arbeiderpartiet vil, kan da umulig være svaret på det.
VG170210 Arbeiderpartiet vil reversere reformer som har til hensikt å øke velferdsstatens bærekraft og ruste Norge for fremtiden.
AP170210 Fillon er praktiserende katolikk, men har sagt at han ikke kommer til å forsøke å reversere loven om homofiles rett til å gifte seg.
AP170210 Han vil også redusere 35-timersuken til 32 timer og reversere den upopulære arbeidsmarkedsreformen som regjeringen til Hollande har gjennomført.
SA170209 Tiden har kommet for å gi karakter til byutviklingspolitikken som har vært ført - og deretter reversere den.
DA170208 Jeg tror det er bra at Arbeiderpartiets ledelse åpner for å reversere tvangssammenslåing av kommuner.
AP170207 Skattenivå : Ap går nå til valg på å bare reversere 15 av de drøyt 20 milliardene som er gitt i skattelette etter 2013.
AA170207 Noe av pengene partiet vinner på å reversere regjeringens skattekutt, vil Ap bruke på skolesatsing, varsler han.
DB170206 Ap lover å reversere adgangen til midlertidige ansettelser, og gå gjennom arbeidsmiljøloven med tanke på å hindre at arbeidsgivere gjennom ulike selskapskonstruksjoner unndrar seg arbeidsgiveransvar.
BT170206 - Det er resultatet av politikken som har blitt ført, som vi ikke har klart å reversere effektene av.
DB170204 Om vi vinner høstens stortingsvalg vil vi ikke bare reversere denne lovendringen - vi vil også forsterke og fornye arbeidsmiljøloven.
AP170204 The New York Times skriver at analytikere frykter at regjeringen kunne komme til å reversere landets fremskritt og at åpen konflikt mellom regjeringen og presidenten kan føre til vedvarende stillstand.
BT170203 | Trump i gang med å reversere Obamas finansreform ¶
AP170131 Men først må han takle en bråte Ap-ordførere som er i harnisk over at han vil reversere kommunesammenslåinger.
AP170131 Mange Ap-ordførere er sinte og frustrert over at Jonas Gahr Støre og Ap-ledelsen vil reversere tvangssammenslåinger.
AP170131 Det blåser opp til kraftig bråk rundt Jonas Gahr Støres og Ap-ledelsens beslutning om å reversere Stortingets tvangsvedtak i kommunereformen.
AP170131 - Det er fornuftig å reversere .
AP170131 - At mitt arbeiderparti nå vil reversere en reform Ap har vedtatt på Stortinget er merkelige greier.
DN170127 Arbeiderpartiets programkomité foreslår å øke skattene med inntil 15 milliarder de neste fire årene, men vil ikke reversere alle regjeringens skattekutt.
DB170127 Å stoppe og reversere dette ødeleggende kappløpet må være vår topprioritet, skriver Gorbatsjov.
BT170127 Strømmen av dekreter fra Det hvite hus handler om å bygge murer, stenge ute innvandrere, reversere internasjonalt samarbeid, innskrenke ytringsfrihet og bryte menneskerettigheter.
BT170127 Strømmen av dekreter fra Det hvite hus handler om å bygge murer, stenge ute innvandrere, reversere internasjonalt samarbeid, innskrenke ytringsfrihet og bryte menneskerettigheter.
AP170127 Paradoksalt nok er det dette May og Trump nå har fått i oppdrag av sine velgere å reversere
DB170126 « Når Arbeiderpartiet aldri tør å reversere eller snu skattekuttene til høyresiden, lar vi Høyre og Frp vinne.
DB170126 For det første er det noe annet å motsette seg skattekutt enn å reversere skattekuttene.
DB170126 Det vil innebære å reversere 2/3 av skattekuttene til den sittende regjeringen.
DB170125 - Hvis det er sånn at Ap også vil reversere sammenslåinger som er til beste for innbyggerne, må de virkelig tenke gjennom hva det er de tar til orde for.
BT170125 Oslo ( NTB-Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning ) : Arbeiderpartiets programkomité foreslår å øke skattene med inntil 15 milliarder de neste fire årene, men vil ikke reversere alle regjeringens skattekutt.
AP170125 Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning ) : Arbeiderpartiets programkomité foreslår å øke skattene med inntil 15 milliarder de neste fire årene, men vil ikke reversere alle regjeringens skattekutt.
DN170124 Trump fortsetter å reversere tidligere president Barack Obamas politikk.
DB170124 Barack Obama stanset i 2015 Keystone XL-prosjektet, en planlagt rørledning fra Canada til USA, med en såkalt presidentordre som Trump nå kan reversere .
DB170124 Sp og Ap har lovet å reversere alle tvangssammenslåinger som gjøres hvis de får stortingsflertall etter valget.
DB170124 Det Kongressen og Det hvite hus foretar seg, kan høyesterett opprette en sak på, trenere og reversere hvis de mener det er grunnlovsstridig.
DB170124 Arbeiderpartiet har i løpet av drøye tre år i opposisjon gått fra å være moderat støttende til bruk av tvang for sammenslåing av kommuner, til nå å varsle at de vil reversere kommunesammenslåinger dersom kommunene selv tar initiativ til det.
DN170123 Men det var jo kjent på forhånd at han ville reforhandle Nafta og reversere TPP.
AP170123 Her har Ap vinglet fra å ha den sterkeste formuleringen for tvang, til å ville reversere alt, sier Jenssen.
AP170123 Ap vil reversere tvangsvedtak ¶
AP170123 - Vil Ap reversere tvangsvedtak hvis én kommune ber om det, samtidig som de to-tre andre kommunene som er med i sammenslåingene absolutt ikke vil ha en reversering, Helga Pedersen ?
AP170123 Her har Ap vinglet fra å ha den sterkeste formuleringen for tvang, til å ville reversere alt, sier Jenssen.
AP170123 Ap vil reversere tvangsvedtak ¶
AP170123 - Vil Ap reversere tvangsvedtak hvis én kommune ber om det, samtidig som de to-tre andre kommunene som er med i sammenslåingene absolutt ikke vil ha en reversering, Helga Pedersen ?
AP170122 Helge Sandåker reagerer sterkt på at Støre ikke tok til motmæle da Sp-lederen i Aftenposten garanterte å reversere enhver overstyring fra Stortingets side.
AP170122 Det er meningsløst hvis en Ap-ledet regjering skal reversere det vi har lagt ned så mye ressurser i, sier Marnardal-ordføreren.
DN170121 For republikanerne har det å reversere Obamas reform hatt høyeste prioritet.
DB170121 Så fort han fikk makten tok han det første grepet for å reversere den.
BT170121 For republikanerne har det å reversere Obamas reform hatt høyeste prioritet.
DB170120 Allerede mandag har han angivelig planer om å reversere hele 200 av Barack Obamas lovvedtak, såkalte « executive orders ».
DB170120 Allerede mandag har han angivelig planer om å reversere hele 200 av Barack Obamas lovvedtak, såkalte « executive orders ».
AP170120 På republikansk side jobbes det for å reversere Obamas store helsereform « Obamacare ». 18 millioner amerikanere vil miste helseforsikringen sin hvis alt fjernes, ifølge Kongressens budsjettkontor.
AP170120 På republikansk side jobbes det for å reversere Obamas store helsereform « Obamacare ». 18 millioner amerikanere vil miste helseforsikringen sin hvis alt fjernes, ifølge Kongressens budsjettkontor.
DN170119 - Er det personalendringer eller strategiendringer som skal reversere trenden fra 2016 ?
DB170117 Stortinget ber regjeringen reversere sentraliseringen av politiets utlendingsforvaltning i førstelinjen. 9.
DB170114 ( Dagbladet ) : De folkevalgte i USA er nå i gang med å reversere avtroppende president Barack Obamas helselovgivning, kjent som « Obamacare ».
AP170113 Istedenfor å prøve å reversere utviklingen, er det mer pragmatisk å hjelpe dem som ønsker å bli mor i høyere alder.
DN170111 Rogoff tror spesielt Trumps løfter om å reversere mange av reguleringene som avtroppende president Barack Obama har innført de siste to årene, vil ha stor innvirkning på veksten de neste par årene.
AP170107 Men han vil ikke støtte Høyres krav om å reversere innstrammingen nå.
AP170107 Det vil Høyre reversere .
DB170105 Journalen inneholder typisk forskningsrapporter om fysiske problemer i popkulturen - som hvordan ugleposten i « Harry Potter » må gjennomføres, og hvordan Supermann kan reversere jordas omdreining ( som i den første filmen fra 1978 ).
AP170103 Det er liten tvil om at Trump-administrasjonen og det republikanske flertallet i Kongressen ønsker å reversere de viktigste klimatiltakene som Obama har innført.
DB170101 De har nemlig klart å reversere aldringsprosessen til mus - uten at musene har dødd av det eller blitt syke.
AP161215 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum garanterer at en Ap/Sp-regjering fra 2017 vil reversere samtlige tvangssammenslåinger som Stortinget måtte gjennomføre neste år.
AP161215 - Endringene Regjeringen har gjennomført for å straffe mindre kommuner, vil vi reversere hvis vi kommer i regjering.
AP161111 Vil de også reversere ?
AP160816 SV-leder Audun Lysbakken vil reversere skattekuttene til Solberg-regjeringen.
AP160816 - Kommer SV til å gå inn for å reversere de skattekuttene som Solberg-regjeringen har innført ?
SA160812 - Det er opplagt at helsemyndighetene må tenke forebyggende slik at man kan bremse og kanskje reversere den økningen som har kommet spesielt de siste 30 årene, sier hun.
FV160812 - Det er opplagt at helsemyndighetene må tenke forebyggende slik at man kan bremse og kanskje reversere den økningen som har kommet spesielt de siste 30 årene, sier hun.
BT160812 - Det er opplagt at helsemyndighetene må tenke forebyggende slik at man kan bremse og kanskje reversere den økningen som har kommet spesielt de siste 30 årene, sier hun.
AP160812 - Det er opplagt at helsemyndighetene må tenke forebyggende slik at man kan bremse og kanskje reversere den økningen som har kommet spesielt de siste 30 årene, sier hun.
AP160811 - Det er opplagt at helsemyndighetene må tenke forebyggende slik at man kan bremse og kanskje reversere den økningen som har kommet spesielt de siste 30 årene, sier hun.
BT160503 - Det er ekstremt viktig at alle involverte bidrar til en innsats som kan reversere denne trenden, og gjenskape suksessen fra tidligere år, sier Clemens Klinke, styremedlem og sjef for trafikkavdelingen i Dekra, i en pressemelding.
AP160316 De nye forslagene er en annen måte å si at man ønsker å reversere den grunnleggende rettigheten norske kvinner har hatt i over 35 år.
SA160315 Skal vi lykkes med å reversere epidemien av fedme og kroniske sykdommer, må vi ikke bare satse massivt på tidlig forebygging og innarbeiding av gode vaner hos barn og unge.
BT160315 Skal vi lykkes med å reversere epidemien av fedme og kroniske sykdommer, må vi ikke bare satse massivt på tidlig forebygging og innarbeiding av gode vaner hos barn og unge.
AP160315 Skal vi lykkes med å reversere epidemien av fedme og kroniske sykdommer, må vi ikke bare satse massivt på tidlig forebygging og innarbeiding av gode vaner hos barn og unge.
AP160308 Like etter valget ga blant annet organiserte i Forskerforbundet uttrykk for bekymring for at den påtroppende regjeringen bestående av Høyre og Fremskrittspartiet ville « bremse, eller i verste fall reversere utviklingen som nå pågår mot et mer likestilt akademia ».
AP160303 Like etter valget ga blant annet organiserte i Forskerforbundet uttrykk for bekymring for at den påtroppende regjeringen bestående av Høyre og Fremskrittspartiet ville « bremse, eller i verste fall reversere utviklingen som nå pågår mot et mer likestilt akademia ».
AP160116 Som eksempler på at Ap ser bakover, ikke fremover, peker han på ulne svar om skattenivå og løftet om å reversere endringene i arbeidsmiljøloven.
AP160116> Som eksempler på at Ap ser bakover, ikke fremover, peker han på ulne svar om skattenivå og løftet om å reversere endringene i arbeidsmiljøloven.
AP160116> target="avis" href= Som eksempler på at Ap ser bakover, ikke fremover, peker han på ulne svar om skattenivå og løftet om å reversere endringene i arbeidsmiljøloven.