DN171227 Dette er en del av en større verdikamp, som handler om grunnpilarer i vårt vestlige demokrati - som ytringsfrihet og rettssikkerhet .
DB171223 Vi kan ikke bare understøtte norske statsborgeres rettssikkerhet , men anerkjenne den som en nødvendighet for alle, og spesielt for mennesker på flukt og migranter som søker bedre liv for seg og sin familie.
DB171223 I dette arbeidet er menneskets rettssikkerhet avgjørende.
DB171221 Nær sagt som vanlig mener miljøer som ynder å bruke « svenske tilstander » som skjellsord, at dette er et påfunn som både gjør frivillig sex vanskelig og går på menns rettssikkerhet løs.
VG171220 Han forteller at UD har kontakt med Berg gjennom en ansatt ved deres ambassade i Moskva, og at departementet jobber med å sikre 62-åringens rettssikkerhet gjennom dialog med ham.
NL171220 Rettssikkerhet og ytringsfrihet har lav status i dagens Russland, der Putin dyrker den nasjonale ånd og patriotisme for å stå imot ondskapen fra vest.
AA171219 For best å ivareta mannens rettssikkerhet burde han fått et skriftlig vedtak med begrunnelse og informasjon om sine rettigheter og om adgangen til å klage på utfallet.
AP171217 Forslaget medfører styrket rettssikkerhet til voldtektsutsatte ved uaktsomme voldtekter, sier hun også.
AP171217 Det er viktig både fordi man skal vite at det har alvorlige konsekvenser å begå en voldtekt og for å ivareta ofrenes rettssikkerhet .
SA171215 Morgan har flere ganger fremhevet viktigheten av idrettsutøvernes rettssikkerhet .
AP171215 Morgan har flere ganger fremhevet viktigheten av idrettsutøvernes rettssikkerhet .
AA171215 Morgan har flere ganger fremhevet viktigheten av idrettsutøvernes rettssikkerhet .
AP171213 Rettssikkerhet er også brukt som argument for at Likestillings- og diskrimineringsombudet eller likestillings- og diskrimineringsnemnda ikke skal behandle slike saker.
DN171211 Rettssikkerhet er fortsatt et fint prinsipp.
DB171210 Filosofen Hegel har skrevet at en person som ikke følger Zeitgeist fortjener ingen rettssikkerhet .
AP171209 Høyesteretts dom i « Jakob»-saken medfører hverken dårligere rettssikkerhet eller et dårligere rettsvern for barn.
AP171209 Høyesteretts dom hverken endrer den praksis vi har hatt i barnevernssaker i Norge siden tidlig 2000- tallet eller medfører dårligere rettssikkerhet eller et dårligere rettsvern for barn.
AP171207 » Fra et medieperspektiv er Tysfjord-saken et eksempel på hvordan medier kan fortelle om minoriteters rettssikkerhet og menneskerettigheter ved hjelp av uavhengige dokumentarister med ulik kulturbakgrunn.
SA171206 Kvinner har også dårlig rettssikkerhet fordi seksuelle overgrep og seksuell trakassering ofte ikke blir anmeldt.
SA171206 - Episodene med Therese ( Johaug ) og Martin ( Johnsrud Sundby ) har gjort dette litt vanskelig for oss, for alle utøverne er veldig opptatt av rettssikkerhet og bevisføring.
DB171206 Vinner staten, er reineiernes rettssikkerhet truet og framtida for samisk reindrift uviss.
AP171206 - Episodene med Therese ( Johaug ) og Martin ( Johnsrud Sundby ) har gjort dette litt vanskelig for oss, for alle utøverne er veldig opptatt av rettssikkerhet og bevisføring.
AA171206 - Episodene med Therese ( Johaug ) og Martin ( Johnsrud Sundby ) har gjort dette litt vanskelig for oss, for alle utøverne er veldig opptatt av rettssikkerhet og bevisføring.
VG171205 Frp har ingen verdimessige reflekser mot overvåkning, kontroll og svekket rettssikkerhet .
DB171205 Det er klart det er mye som er problematisk : Rettssikkerhet , gapestokk, fraværet av gråsoner, ønsket seksuell oppmerksomhet, kvinners overgrep eller offerets definisjonsmakt.
AP171205 Uansett må ting endres dersom fremtidens langrennssport skal inneholde god rettssikkerhet , sunn maktfordeling, ytringsfrihet og mangfold.
AP171205 Løperens rettssikkerhet
AP171205 Løperens rettssikkerhet kan være i fare.
AP171203 Guttens rettssikkerhet er truet.
DB171202 I fjor ble Andrea Voll Voldum ( 22 ) « Årets navn » for å ha satt voldtekt og kvinners rettssikkerhet på dagsorden etter Hemsedal-saken som satte sinnene i kok i Norge. testpoll ¶
DB171202 ( reddet tusenvis av flyktninger ) ¶ 2016 : Andrea Voll Voldum ( satte voldtekt og kvinners rettssikkerhet på dagsorden ) ¶
AP171201 Jeg skrev den gang at « jeg har en vemmelig følelse » av at politiet ikke tar barns rettssikkerhet på alvor.
AP171201 Et velbegrunnet spark til justisministeren, altså, men det vitner heller ikke om særlig prioritering av saker som gjelder barns rettssikkerhet .
DB171130 Dette svekker asylsøkeres rettssikkerhet , det risikerer å skape nye situasjoner med flyktninger som går i sirkel og at de til slutt returneres til et utrygt tredjeland.
VG171129 - Jeg registrerer at det er mange som er bekymret for utøvernes rettssikkerhet .
DA171129 - Det har vært en forverring av menneskerettigheter og rettssikkerhet på flere fronter, mener Williamson.
DB171127 Han kaller det masseovervåking og stilte i sin årstale en rekke krav til regjeringen når det gjelder personvern og rettssikkerhet .
SA171124 Incesthysteriet på åttitallet er en etter min mening en parallell og NRK-filmen « Amelia » var trolig en katalysator for denne perioden med svekking av enkeltindividets rettssikkerhet .
SA171124 november ) og den kamp hun står i for barns rettssikkerhet .
NL171123 » Vi svevde i den villfarelse at rettssikkerhet og rettshjelpstilbud til mennesker på flukt var en prioritet også for ansvarlig statsråd på feltet.
NL171123 | Fremskrittspartiet latterliggjør rettssikkerhet
NL171123 Reaksjonen fra regjeringens ansvarlige statsråd og FrPs asylpolitiske talsmann på Stortinget var latterliggjøring av rettshjelpsarbeidet og kritikk av folk som stiller opp for økt rettssikkerhet .
NL171123 Men at hun konstruerer et motsetningsforhold mellom styrket rettssikkerhet i Norge og bistand til flyktninger internasjonalt er underlig.
VG171121 Det gir grobunn for korrupsjon og svekker innbyggernes rettssikkerhet , slo han fast.
VG171120 Stiftelsen skal arbeide for den grunnleggende ideen om at mennesker er født frie og like : basert på demokrati, likestilling og rettssikkerhet .
VG171120 Det handler om disse menneskenes rettssikkerhet .
DB171120 Det betyr færre ressurser til informasjon og forebygging, og det betyr mindre rettssikkerhet for de mest sårbare gruppene.
AP171120 I begrunnelsen skriver regjeringspartiet blant annet at Mugabe har vært en kilde til ustabilitet, har kjørt økonomien i senk i løpet av de siste 15 år, og ikke har respektert landets lover og innbyggernes rettssikkerhet .
AP171120 Kritikken av asylsøkernes rettssikkerhet var flengende.
VG171119 - Det handler om disse menneskenes rettssikkerhet .
VG171119 Det handler om disse menneskenes rettssikkerhet .
DB171118 Menneskers rettssikkerhet skal ikke være avhengig av tilfeldigheter i Norge.
DB171118 Innvandringsministeren har hatt god tid til å rette opp i disse svakhetene, men på meg virker det om man lar « innvandringspolitiske hensyn » trumfe enkeltindividets rettssikkerhet og norsk lov.
AP171118 STRASBOURG ( Aftenposten ) : Domstolen skal være en vaktbikkje for rettssikkerhet .
VG171117 Det er viktig både av hensyn til ofrene rettssikkerhet og for å forhindre potensielle nye overgrep.
NL171117 Ikke et vondt ord om norske verdier og vår holdning til menneskerettigheter, rettssikkerhet og jevnlikhet for alle mennesker.
DB171117 Dette er en bransje som jobber med rettssikkerhet , og da må man kunne stille strenge krav til advokatfirmaene, sier Smith.
DB171116 Netthets av barnevernsansatte truer barns rettssikkerhet Debatt ¶
DB171116 Advokater som tar på seg oppdrag gjennom ordningen om fri rettshjelp, sørger for en av grunnpilarene i systemet vi har bygget opp for å ivareta innbyggernes rettssikkerhet .
DB171116 Rettshjelpstiltakene er en pådriver for å fremme rettssikkerhet fordi vi fanger opp ei gruppe som ikke kan få hjelp andre steder.
DB171116 Justisminister Per-Willy Amundsen tror ikke på rettshjelpstiltakenes argumentasjon om at det blir dårligere rettssikkerhet hvis vi kuttes med 15 millioner.
DB171116 Han peker på vergemålsordningen og digitalisering av domstolene som andre garantier for rettssikkerhet .
SA171115 Vi har vært veldig opptatt av at utøverne skal ha en viss rettssikkerhet , og da må det behandles på en ordentlig måte, sier Vidar Løfshus.
BT171115 FELLES : De viktigste moderne verdiene handler om menneskeverdet og dreier seg om menneskerettigheter, demokrati, velferdsordninger og sosial trygghet, rettsvern og rettssikkerhet , utdanning og muligheter til å realisere seg selv.
BT171115 De viktigste moderne verdiene handler om menneskeverdet og dreier seg om menneskerettigheter, demokrati, velferdsordninger og sosial trygghet, rettsvern og rettssikkerhet , utdanning og muligheter til å realisere seg selv.
BT171115 Vi har vært veldig opptatt av at utøverne skal ha en viss rettssikkerhet , og da må det behandles på en ordentlig måte, sier Vidar Løfshus.
AA171115 Vi har vært veldig opptatt av at utøverne skal ha en viss rettssikkerhet , og da må det behandles på en ordentlig måte, sier Vidar Løfshus.
VG171114 Manglende oversikt over beslag kan få betydning for bevisførselen i straffesaker og den enkeltes rettssikkerhet .
DB171114 - Riksrevisjonen skriver at dette kan ha stor samfunnsmessig betydning, blant annet for individers rettssikkerhet .
DB171114 - Blant annet på grunn av den enkeltes rettssikkerhet , når beslaglagte ting brukes som bevis i straffesaker.
SA171113 Mer stat, mindre rettssikkerhet
AP171112 Det må vi for å kunne gi et voksende antall mennesker gode tvisteløsninger og nødvendig rettssikkerhet .
AP171109 Jeg diskuterer gjerne rettssikkerhet med Harald Stanghelle.
AP171109 De 15 millionene som ble kuttet fra de særskilte rettshjelpstiltakene kaller Stanghelle « ubegripelig smålig » og sluker dermed rått argumentasjonen fra disse organisasjonene om at det blir dårligere rettssikkerhet . 3rd-party-bio ¶
AP171109 Bevilgningene organisasjonene mottar er på linje med hva de fikk i 2015 - et år som ikke peker seg ut som spesielt dårlig hva gjelder rettssikkerhet i Norge. 723 millioner til fri rettshjelp ¶
DB171108 Ettersom UDI fremstår mer og mer som Listhaugs lydige redskap, er det på tide å gjenreise Utlendingsnemndas uavhengighet og i hvert fall skape et skinn av rettssikkerhet .
DB171107 Det kan synes som om at barn og fedres rettssikkerhet i samlivsbrudd er fraværende.
DB171106 Vi skal jobbe aktivt for å beskytte de aktive utøverne, men vi har også et ansvar for å beskytte utøvernes rettssikkerhet .
AP171105 Forfattere kan tillegge sine personer de egenskaper de vil, også når nålevende modeller brukes, og sensitiv informasjon kan brukes slik at personvern og rettssikkerhet settes i fare.
AP171105 Det blir nesten umulig for en som omtales å påberope seg rettssikkerhet .
VG171104 Dette vil være særs uheldig, og kan få store konsekvenser for min klients rettssikkerhet , sier Myhre.
BT171104 | Siviles rettssikkerhet utfordres i Kashmir ¶
BT171104 Raftoprisvinnerne 2017 Imroz Parvez og Parveena Ahangar har begge opplevd vold, men mot alle odds fortsetter de å belyse overgrep, kjempe for rettssikkerhet , dialog og et ikke-voldelig alternativ.
BT171104 Militariseringen i området er juridisk forankret i sikkerhetslover som gir staten ekstra spillerom, men som i praksis tilsidesetter den indiske grunnlovens prinsipper om demokrati og rettssikkerhet .
BT171104 Kampen for rettssikkerhet i dette området har en tendens til å drukne i det internasjonale nyhetsbildet som domineres av storpolitiske narrativ som Indias forhold til Pakistan, og voldsspiralen mellom muslimske opprørsstyrker og den indiske hæren.
BT171104 I delstaten som offisielt heter Jammu og Kashmir, har det skjedd en omfattende militarisering som undergraver demokrati og rettssikkerhet .
AP171102 I en kronikk i Aftenposten forrige uke problematiserte Helga Hjorth nok en gang det faktum at en skjønnlitterær forfatter, under beskyttelse av den kunstneriske friheten, står fritt til å krenke andre menneskers personvern og rettssikkerhet .
DN171101 - Det er veldig bra med advarsler, men det må ikke gå på bekostning av tiltaltes rettssikkerhet .
AP171101 Med seg hadde hun filmregissør Iram Haq og Amal Aden, som på sin side i en årrekke har refset ukulturen i innvandrermiljøer som ikke respekterer grunnleggende verdier som demokrati, likestilling og rettssikkerhet .
AP171101 - Også barn skal ha god rettssikkerhet .
AP171101 Her må hensynet til brukerens rettssikkerhet komme først.
VG171031 Formålet er å skape rammevilkår som ivaretar barna og familienes rettssikkerhet og som gir det offentlige nødvendig kontroll med tjenestene og innholdet i tilbudet », skriver hun i en e-post til VG.
AP171031 Landet er trygt, basert på demokratiske verdier med rettssikkerhet , ytringsfrihet og øvrige menneskerettigheter, like muligheter til alle, sosiale sikkerhetsnett ( gratis helse og utdannelse ) osv.
SA171030 Opposisjonen på Stortinget forutsetter at asylsøkeres rettssikkerhet blir ivaretatt i regjeringens nye asylsystem.
SA171029 | Idretten må ikke tukle med utøvernes rettssikkerhet !
SA171029 I spørsmål om rettssikkerhet fortjener alle at organisasjonen stiller opp for dem.
AP171029 | Idretten må ikke tukle med utøvernes rettssikkerhet !
AP171029 I spørsmål om rettssikkerhet fortjener alle at organisasjonen stiller opp for dem.
AA171029 | Idretten må ikke tukle med utøvernes rettssikkerhet !
AA171029 I spørsmål om rettssikkerhet fortjener alle at organisasjonen stiller opp for dem.
VG171028 I første omgang forsøkte dog de verdslige myndigheter i Danmark å holde litt igjen ved å utstede resesser i 1547 og 1576, noe som på visse områder forbedret heksenes rettssikkerhet .
DA171028 De kan ikke lenger kan tilby store deler av befolkningen verken grunnleggende beskyttelse eller rettssikkerhet .
AP171028 Videre har opposisjonen flagget bekymring for asylsøkernes rettssikkerhet .
AP171028 Gitt at både rettssikkerhet og fysiske boforhold tilfredsstiller dagens krav, er løsningen med et felles ankomstsenter et klart fremskritt for asylbehandlingen i Norge.
VG171025 - Under unntakstilstanden finnes det ingen rettssikkerhet .
VG171025 - Kan øyeblikelig bortvisning og bevegelsesinngripende tiltak bryte med barns rettssikkerhet ?
SA171025 Opposisjonen på Stortinget forutsetter at asylsøkeres rettssikkerhet blir godt nok ivaretatt i regjeringens nye asylsystem.
DA171025 Opposisjonen på Stortinget forutsetter at asylsøkeres rettssikkerhet blir godt nok ivaretatt i regjeringens nye asylsystem.
DA171025 Opposisjonen på Stortinget forutsetter at asylsøkeres rettssikkerhet blir godt nok ivaretatt i regjeringens nye asylsystem, som innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) har lagt på bordet.
DA171025 Aps Stein Erik Lauvås krever at spørsmålet om rettssikkerhet blir behandlet i et eventuelt forslag til Stortinget.
DA171025 - Jeg regner da med at hun vil komme med et gjennomarbeidet forslag som vil vise alle sider ved saken, og at det viktige spørsmålet om rettssikkerhet også blir behandlet, sier han.
DA171025 Rettssikkerhet ?
AP171025 - Vårt eneste utgangspunkt er at alle som kommer til Norge får ivaretatt sin rettssikkerhet på en god måte.
VG171024 - Jeg regner da med at hun vil komme med et gjennomarbeidet forslag som vil vise alle sider ved saken, og at det viktige spørsmålet om rettssikkerhet også blir behandlet, sier han.
VG171024 Rettssikkerhet ?
DB171024 - Jeg regner da med at hun vil komme med et gjennomarbeidet forslag som vil vise alle sider ved saken, og at det viktige spørsmålet om rettssikkerhet også blir behandlet, sier han.
DB171024 Rettssikkerhet ?
DB171024 ¶ SEXTRAKASSERING : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( FrP ) kan sørge for bedre rettssikkerhet i saker om sextrakassering.
DB171024 Hun vet at domstolsbehandling ikke er et reelt alternativ når det gjelder seksuell trakassering, og at det i praksis ikke er noen rettssikkerhet å snakke om på dette området.
VG171023 Dette er ikke for å kunne gi overgripere et fripass, men også for å trygge rettssikkerhet til ofrene.
BT171023 De som trenger lovens vern mest får nå vesentlige kutt i tiltak som ivaretar deres rettssikkerhet .
VG171022 - I mangel på gode reguleringer kan man ende opp med at politiet i landene med minst rettssikkerhet vil få ansvaret for å drive etterforskningen.
VG171020 På denne måten blir rettssikkerhet et klassespørsmål.
VG171020 Dette vil føre til at de sårbare og ressurssvake samfunnsgruppene må se seg nødt til å velge bort rettssikkerhet på grunn av dårlig økonomi.
VG171020 Derimot er det rettsstatens pris at statsbudsjettet ikke skal nedprioritere grunnleggende rettssikkerhet .
VG171019 Men norske myndigheter kan ikke outsource etterforskningsmetoder til agenter som opererer under et annet lovverk enn det norske for så bruke bevisene ved norske domstoler mot nordmenn beskyttet av norsk rettssikkerhet .
VG171018 DEBATT : UNE : Homofile asylsøkere har god rettssikkerhet
DA171011 - Årsaken til at jeg skriver boka, er at jeg er veldig opptatt av rettssikkerhet .
AP170928 Internasjonalt søkelys på konflikten mellom landene fortrenger oppmerksomheten rundt sivilbefolkningens rettssikkerhet .
AA170928 Internasjonalt søkelys på konflikten mellom landene fortrenger oppmerksomheten rundt sivilbefolkningens rettssikkerhet .
AP170927 Vi må sikre deres rettssikkerhet .
SA170926 Dette viser hvor svak barnas rettssikkerhet er i mobbesaker.
BT170926 Dette viser hvor svak barnas rettssikkerhet er i mobbesaker.
AP170926 Dette viser hvor svak barnas rettssikkerhet er i mobbesaker.
AA170926 Dette viser hvor svak barnas rettssikkerhet er i mobbesaker.
AA170923 Blant tiltakene som nevnes, er bedre rettssikkerhet for kvinner som står opp mot sosial kontroll og æreskultur, økte ressurser i politiet for å sikre trygghet for kvinner som opplever trusler fra familien og økte ressurser til oppfølging av dem som velger å bryte med familien på grunn av æresrelatert vold.
VG170922 VG debattinnlegg : UNE : Homofile asylsøkere har god rettssikkerhet
VG170921 VG debattinnlegg : UNE : Homofile asylsøkere har god rettssikkerhet
VG170921 Det er ulovlig med seksuell trakassering, men med denne bestemmelsen viser UiS at de hverken tar hendelsene alvorlig eller bryr seg om de kvinnelige studentenes rettssikkerhet .
DN170921 - Nøkkelordet er rettssikkerhet , sier Bramness Arvidsson.
DB170919 Her er tre av endringene vi da foreslo, som er viktige for å bedre idrettsutøvernes rettssikkerhet : ¶ 1.
AP170919 Vi ønsker å gjenopprette fred, stabilitet og rettssikkerhet i hele landet, sa Aung San Suu Kyi til Myanmars nasjonalforsamling tirsdag morgen.
DB170918 Det er den de tolker ut fra i eventuelle saker som går på individets rettssikkerhet , som ved deportering eller reiseforbud.
DB170916 Hun og kollegaen Kristian Tangen frykter de manglende retningslinjene, samt manglende kunnskap om hvordan barn bør avhøres, kan være en fare for barnas rettssikkerhet .
DB170915 - Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøverens rettssikkerhet .
DB170914 Med dagens fordeling av ministerposter er det snakk om en partileder og finansminister som mener at landet « islamiseres » på grunn av « hodeløse innvandringseksperiment », en justisminister som skal ivareta alle borgeres rettssikkerhet , men som forestiller seg et nytt « kors-tog » mot noen av dem, og ja : en integreringsminister som synes ute av stand til å formidle et positivt budskap knyttet til landets minoritetsbefolkning.
AA170906 Trumps beslutning er brudd på immigrantenes rettssikkerhet , mener Ferguson, som frykter at opplysninger deltakerne i DACA-programmet har gitt til myndighetene, kan bli brukt mot dem.
AP170902 Utvalget har avdekket en rekke systemsvikt i barnevernet og andre hjelpeinstanser og kommer med flere gode forslag til hvordan barns rettssikkerhet bedre kan ivaretas.
DA170831 Målet er å styrke barns rettssikkerhet , og sørge for god helhetlig ivaretakelse av barn og familier.
DN170830 Al Hussein og hans kolleger har i rapporten dokumentert alvorlige brudd på rettssikkerhet og regler om behandling av pågrepne.
AA170830 Al Hussein og hans kolleger har i rapporten dokumentert alvorlige brudd på rettssikkerhet og regler om behandling av pågrepne.
FV170826 - En endring vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet , sa Helleland i en kommentar til Aftenposten tidligere denne uken.
SA170825 - En endring vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet , sa Helleland i en kommentar til Aftenposten tidligere denne uken.
DA170825 - Vi må sikre kvinners rettssikkerhet og sørge for at alle får lik behandling, uavhengig av hvilken nemnd som behandler søknaden.
AP170825 - En endring vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet , sa Helleland i en kommentar til Aftenposten tidligere denne uken.
SA170824 Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet , sa Helleland i en kommentar.
FV170824 Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet , sa Helleland i en kommentar.
BT170824 Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet , sa Helleland i en kommentar.
AP170824 Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet , sa Helleland i en kommentar.
SA170823 Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet , sier Helleland i en kommentar til Aftenposten.
DB170823 Vi kan kritisere at idrettsutøveres rettssikkerhet i forbindelse med dopingdommer, er svært mangelfull.
BT170823 Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet , sier Helleland i en kommentar til Aftenposten.
AP170823 Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet , sier Helleland i en kommentar til Aftenposten.
SA170822 Men jeg mener vi må se på utøvernes rettssikkerhet når vi ser det som skjer nå - at man dømmes og mister to sesonger.
FV170822 Men jeg mener vi må se på utøvernes rettssikkerhet når vi ser det som skjer nå - at man dømmes og mister to sesonger.
DB170822 Et " mildt " regelverk vil antagelig ikke kunne ramme alle doperne, men vil kunne gi bedre rettssikkerhet for den enkelte.
BT170822 Men jeg mener vi må se på utøvernes rettssikkerhet når vi ser det som skjer nå - at man dømmes og mister to sesonger.
AP170822 Men jeg mener vi må se på utøvernes rettssikkerhet når vi ser det som skjer nå - at man dømmes og mister to sesonger.
SA170821 Johaug-saken har nemlig satt utøvernes rettssikkerhet på dagsorden i Norge.
SA170821 Caputo mener altså at utøvernes rettssikkerhet er for dårlig.
BT170821 Johaug-saken har nemlig satt utøvernes rettssikkerhet på dagsorden i Norge.
BT170821 Caputo mener altså at utøvernes rettssikkerhet er for dårlig.
AP170821 Vi har også et godt mottakssystem og god rettssikkerhet , sier Taraku.
AP170821 Johaug-saken har nemlig satt utøvernes rettssikkerhet på dagsorden i Norge.
AP170821 Caputo mener altså at utøvernes rettssikkerhet er for dårlig.
DB170816 I Libya, et land i dyp krise, finnes det ikke de nødvendige systemene for å ivareta nettopp helse, trygghet og rettssikkerhet for disse menneskene.
AP170815 Han mener at domstolene som den tredje statsmakt, er av helt avgjørende betydning for innbyggernes rettssikkerhet .
AP170815 Hagen er også opptatt av domstolenes økonomi, slik at ikke knappe budsjetter fører til lang saksbehandlingstid og dårligere rettssikkerhet .
DB170814 I ytterste konsekvens innebærer netthets at barnas rettssikkerhet blir truet.
AA170811 Han ønsker at regjeringen i Afghanistan kan vise til målbare fremskritt i kampen mot korrupsjon, bedre rettssikkerhet og mer økonomisk åpenhet.
VG170808 I sakene mot to norske skistjerner har det vært ropt høyt om utøvernes rettssikkerhet i dopingsaker.
AP170804 Folk som er opptatt av eiendomsretten eller av rettssikkerhet , er sterke motstandere.
DB170729 Asylsøkeres rettssikkerhet bør styrkes, ikke svekkes.
DB170725 Det gir store utfordringer i ivaretakelsen av barnas rettssikkerhet .
AA170725 Mogherini gjentok dette under en pressekonferanse med de to tyrkiske statsrådene tirsdag og etterlyste « konkrete steg » fra tyrkisk side, blant annet når det gjelder menneskerettigheter, rettssikkerhet , pressefrihet og demokrati.
VG170723 Å bygge demokratiske rettigheter og rettssikkerhet i hele Europa er blant tidens viktigste politiske utfordringer.
VG170723 Uten uavhengige domstoler, og dommere utnevnt uavhengig av politiske myndigheter, svekkes borgernes rettssikkerhet .
VG170723 Korrupsjon svekker borgernes rettssikkerhet , næringslivets konkurransekraft og offentlig sektors omdømme og styrke.
DA170721 Det truer igjen borgernes rettssikkerhet .
DB170718 Det handler om rettssikkerhet .
AP170718 Det som skjer i Polen nå truer dermed borgernes rettssikkerhet , sier Thune til Aftenposten.
AP170718 - Farlig for demokratiet og en trussel for borgernes rettssikkerhet , sier Ingjerd Thune, leder av den norske Dommerforeningen.
NL170712 Det handler til syvende og sist om demokrati, rettssikkerhet og tillit.
SA170708 Vi snakker om rettssikkerhet til kvinner i Norge, ikke i Pakistan eller India.
SA170708 Det er deres og alle andre kvinners rettssikkerhet og helse som står på spill !
DB170705 Når vi ikke kan kommunisere med våre klienter, vet vi ikke om deres rettssikkerhet blir ivaretatt.
AA170703 Oppgaven vår er å sørge for rettssikkerhet for borgerne.
BT170701 De mener den svekker barns rettssikkerhet .
VG170630 | UNE : Homofile asylsøkere har god rettssikkerhet
AP170630 Det må være mulig å ta vare på både barn og foreldres rettssikkerhet i mishandlingssaker, mener Anne Lindboe.
AP170630 - Nei, jeg tror det er mulig å ivareta både barnas og foreldrenes rettssikkerhet .
BT170627 Vi må snakke om maktmisbruk og rettssikkerhet , om hvor viktig det er at alle får en forsvarer med seg i avhør.
AA170624 Bedre rettssikkerhet : Domstolene og Domstoladministrasjonen har i mange år arbeidet for å erstatte juryordningen med en såkalt meddomsrett.
NL170623 Vårt anliggende er rettssikkerhet ; fremfor alt sikret gjennom god dekning av høyt kvalifiserte jurister i hele landet.
NL170623 En endret status for det juridiske fakultet vil til syvende og sist innebære redusert rettssikkerhet for befolkningen i Nord-Norge.
NL170621 Det juridiske fakultet ved UiT har fungert som en drivkraft i nord, i arbeidet for rettssikkerhet og juridisk kompetanse i landsdelen.
SA170620 juni om " Ulovlig tvang og reell rettssikkerhet i psykiatrien ".
AP170620 Slik rettssikkerhet har vi ikke i her i landet.
DB170619 Ottos skjebne styrker administrasjonens intensjon om å forhindre at slike tragedier skjer for uskyldige mennesker i hendene på et regime som ikke respekterer rettssikkerhet eller grunnleggende menneskelig anstendighet.
BT170619 Kritikken retter seg imidlertid mot fundamentale forhold som rettssikkerhet , tillit og objektivitet.
AP170619 - Ottos skjebne forsterker min regjerings besluttsomhet til å forhindre at slike tragedier skjer med uskyldige mennesker begått av regimer som ikke respekterer rettssikkerhet og menneskelig anstendighet, sier Trump.
BT170618 I et tilsvar kom Horne med flere forslag om forbedringer i tjenesten og innspill til bedre rettssikkerhet i barnevernsrettslige avgjørelser.
AP170618 Slik rettssikkerhet har vi ikke i her i landet.
DA170617 - Det må bli kjedelige, men viktige ting som rettssikkerhet og menneskerettigheter.
SA170614 Da burde det som har blitt avslørt gjennom VGs tvangsprotokoller og doktorgradsavhandlingen til Marius Storvik ved UiT også skremme oss : Helt vanlige mennesker er plassert i en situasjon hvor de har makt over personer som ikke har god nok rettssikkerhet til å bli beskyttet mot overgrep.
DA170613 Gjennomføring av tilsyn er viktig for å ivareta innbyggernes rettssikkerhet , mener Jan Fredrik Andersen.
DA170613 Fylkesmannen er så presset på ressurser at det kan gå ut over borgernes rettssikkerhet , advarer Helsetilsynet.
DA170613 Rettssikkerhet
BT170613 Når slikt skjer i alvorlige straffesaker, går det ut over rettsstatens ufravikelige grunnkrav, objektivitet og rettssikkerhet .
DB170612 Den tar avstand fra alle verdier som vi forbinder med opplysningsideene ( ytringsfrihet, religionsfrihet, like rettigheter for alle mennesker, rettssikkerhet osv. ).
DA170610 Flere aktører har tidligere advarte mot at soning i annen stat kunne bryte med menneskerettighetene, blant annet Advokatforeningen og Legeforeningen, som har vært bekymret for fangenes rettssikkerhet , muligheten for rehabilitering, og rett til familieliv.
DB170609 Utøvernes rettssikkerhet må ivaretas, samtidig som vi må slå knallhardt ned på dem som doper seg bevisst.
DA170609 Det har ingenting med rettssikkerhet å gjøre, fortsetter hun.
SA170608 Han har også avdekket at innføringen av et lovverk som skal sikre pasientenes trygghet og rettssikkerhet , ikke har ført til noen forandringer.
NL170607 | Manglende rettssikkerhet i psykiatrien ?
SA170606 | Manglende rettssikkerhet i psykiatrien ?
SA170606 Vi spør derfor : Når skal pasientene egentlig få god nok rettssikkerhet ?
SA170606 Da er det avgjørende at adgangen til å klage sikrer pasientenes rettssikkerhet .
AA170606 Leser man uttalelsene i riksmedia i Norge etter at det ble kjent at FIS anket NIF´s Domsutvalgs avgjørelse i Johaug-saken til CAS, skulle man tro at idrettsutøvere ikke har noen form for prosessuelle rettigheter, eller noen form for rettssikkerhet i CAS.
AA170606 I Norge har vi gode og velfungerende domstoler både i og utenfor idretten, med rettssikkerhet , kontradiksjon og respekt for partene i saken.
AP170604 Bedre kvalitet betyr bedre rettssikkerhet .
AA170603 At politiet utsteder detaljert fasit for faktum før saken har startet uroer meg og gjør meg bekymret for min klients rettssikkerhet i denne saken, sier Ilstad.
AA170603 Advokaten mener politiet har lyktes med dette, og sier han er bekymret for klientens rettssikkerhet .
DB170602 For han er ikke dette en anledning til å få oppmerksomhet, men en naturlig del av det langsiktige arbeidet i Europarådet som både tar vare på den enkelte idrettsutøvers rettssikkerhet og slik over tid hjelper fram en bedre dopingkontroll.
DB170602 Da blir den enkelte utøvers rettssikkerhet mindre verdt.
DA170531 Formålet med en gjennomgang vil være å skape rammevilkår som ivaretar barna og familienes rettssikkerhet og som gir det offentlige nødvendig kontroll med tjenestene.
AA170531 april oversendte regjeringen Stortinget et lovforslag om blant annet styrking av barns rettssikkerhet i saker om internering.
VG170530 Fylkesmannen vil fatte vedtak og sørge for elevenes rettssikkerhet i mobbesaker.
DA170528 Regjeringen legger dessuten flere presiseringer som skal ivareta barnas rettssikkerhet i interneringsprosessen.
VG170527 Det skal være rettssikkerhet i dette landet, sier Amundsen.
AP170523 Vi er redd det vil kunne gå utover elevenes rettssikkerhet .
AP170523 Vi er redd det vil kunne gå utover elevenes rettssikkerhet .
AP170521 - Gjennom de grepene vi tar nå, vil vi bidra til større likhet på kvalitet, altså bedre rettssikkerhet .
AP170521 - Gjennom de grepene vi tar nå, vil vi bidra til større likhet på kvalitet, altså bedre rettssikkerhet .
AP170519 Ifølge seniorforskeren hjelper det også om den norske borgeren er dømt i et land som nordmenn oppfatter som underlegent når det gjelder rettssikkerhet og har forhold som strider mot norsk rettsoppfatning.
AP170519 « Det er grå politikk å svekke asylsøkernes rettssikkerhet .
DN170518 Måten Økokrim har vært organisert på har gitt svekket rettssikkerhet , ifølge utvalget som har sett på politiets særorgan.
NL170515 I forlengelsen av det handler dette om rettssikkerhet og respekt for mennesker.
SA170511 Antidopingarbeidet må bære preg av gjennomsiktighet og ikke minst en grunnleggende rettssikkerhet for utøveren, sier statsråden til avisen.
SA170511 Antidopingarbeidet må bære preg av gjennomsiktighet og ikke minst en grunnleggende rettssikkerhet for utøveren, sier statsråden til avisen.
DB170511 Det er utøvernes rettssikkerhet som må sikres.
DB170511 Antidopingarbeidet må bære preg av gjennomsiktighet og ikke minst en grunnleggende rettssikkerhet for utøveren, sier Hofstad Helleland til Dagbladet.
BT170511 Antidopingarbeidet må bære preg av gjennomsiktighet og ikke minst en grunnleggende rettssikkerhet for utøveren, sier statsråden til avisen.
AP170511 Antidopingarbeidet må bære preg av gjennomsiktighet og ikke minst en grunnleggende rettssikkerhet for utøveren, sier statsråden til avisen.
AP170511 Antidopingarbeidet må bære preg av gjennomsiktighet og ikke minst en grunnleggende rettssikkerhet for utøveren, sier statsråden til avisen.
DB170510 Løsninger må også ta utgangspunkt i barnevernets dokumenterte kompetansebehov, barn og unges rettssikkerhet eller hvordan barnevernet skal møte økte krav til kunnskapsbasert praksis.
DB170509 Forslagene setter forenkling foran å ta hensyn til relevante nyanser, effektivitet foran rettssikkerhet og hensynet til desentralisering foran hensynet til å styrke fagmiljøet.
DB170506 Slike holdninger er en del av årsaken til at norske kvinner i dag ikke har full rettssikkerhet .
VG170505 Sivilombudsmannen mener folks rettssikkerhet ikke er god nok når det ikke går an å klage på eiendomsskatten i flere kommuner.
VG170505 - Dette er opprørende lesning for alle som er opptatt av rettssikkerhet .
VG170504 Kommentar Dersom blant andre Patrik Sjöberg, Mike Powell og Paula Radcliffe fratas rekorder basert på en dato, gir det mye større grunn til å diskutere utøveres rettssikkerhet enn Johaug-saken.
VG170504 Dersom blant andre Patrik Sjöberg, Mike Powell og Paula Radcliffe fratas rekorder basert på en dato, gir det mye større grunn til å diskutere utøveres rettssikkerhet enn Johaug-saken.
VG170504 Da er det virkelig grunn til å ta debatten om utøveres rettssikkerhet .
VG170504 Siden har hun jobbet for kvinners rettssikkerhet .
VG170502 Argumentet er at domstolsbehandling vil gi bedre rettssikkerhet , men det er regjeringspartiene uenig i.
VG170502 - Her har regjeringen ikke fått flertallet med seg og jeg oppfatter det som at det blir dårligere rettssikkerhet med den modellen Ap og de andre partiene nå har valgt, sier komitéleder Helge André Njåstad ( Frp ).
VG170502 Rettssikkerhet
BT170502 Det er for tidlig å si hvordan EUs uløste situasjon med Sveits vil ende, men en ting er sikkert : Dagens situasjon gir ikke rettssikkerhet , noe Island, Liechtenstein og Norge har hatt det siste kvarte århundret.
AA170502 Argumentet er at domstolsbehandling vil gi bedre rettssikkerhet , men det er regjeringspartiene uenig i.
AA170502 - Her har regjeringen ikke fått flertallet med seg og jeg oppfatter det som at det blir dårligere rettssikkerhet med den modellen Ap og de andre partiene nå har valgt, sier komitéleder Helge André Njåstad ( Frp ).
DA170428 Regjeringen legger dessuten flere presiseringer som skal ivareta barnas rettssikkerhet i interneringsprosessen.
BT170420 - Folk har krav på respekt og rettssikkerhet enten de er med i et kriminelt miljø eller ei, sier Valland.
AP170420 - Folk har krav på respekt og rettssikkerhet enten de er med i et kriminelt miljø eller ei, sier Valland.
DB170419 - Nasjonen må stå sammen for å fordømme denne forbrytelsen og for å fremme toleranse og rettssikkerhet i samfunnet, sa Sharif.
DB170419 Det er helt klart nødvendig å ta grep for å sikre kvinners rettssikkerhet i Norge, også de prostituerte.
DB170418 « Kombinasjonen 'delt' bevisbyrde og objektivt erstatningsansvar bryter radikalt med hovedregelen i erstatningsretten, og reiser problemer i forhold til gjerningspersonens rettssikkerhet . [...
AA170417 - Det er derfor avgjørende at tyrkiske myndigheter prøver å finne en bredest mulig nasjonal enighet i oppfølgingen og gjennomføringen, som også tar hensyn til internasjonale prinsipper for ytringsfrihet og rettssikkerhet som Tyrkia har sluttet seg til, og til de kommentarer til grunnlovsendringene som Europarådets Venezia-kommisjon har avgitt, sier han.
AP170414 Barneombud Anne Lindboe krever bedre rettssikkerhet for barn som er mistenkt for alvorlige forbrytelser.
DB170413 Løsningen er ikke å endre fristene, eller svekke kravene til barns rettssikkerhet .
AP170411 « Hvis målet er å løfte barns rettssikkerhet , å føre en rettferdig politikk der folk som forgriper seg mot barn blir straffet, hvis målet rett og slett er rettferdighet - da kan vi ikke si at løsningene er at ofrene skal dele - og anmelde », skriver hun, og refererer til Kripos-kampanjen « Ikke all
VG170410 Sivilombudsmannen om eiendomsskatten : Folks rettssikkerhet ikke god nok ¶
AP170410 Seks av de 300 har fått sine dommer, i rettssaker som ikke på noen måte holder internasjonal stander for rettssikkerhet , ifølge HRW.
AP170410 - Ikke siden kulturrevolusjonen har Kina hatt en slik mangel på rettssikkerhet
DA170408 - Den har jevnt over gått i negativ retning, både når det gjelder rettssikkerhet og ytringsfrihet, særlig siden Xi Jinping kom til makta i 2012.
VG170406 | Sivilombudsmannen om eiendomsskatten : Folks rettssikkerhet ikke god nok ¶
VG170406 - Dette viser at klageordningen ikke er innrettet slik at skatteyternes rettssikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til VG.
DB170406 Den prosedyren som er foreslått for disse sakene i Norge, gir god rettssikkerhet .
DB170406 vi har ikke råd til å la være hvis vi skal være en kulturnasjon og ivareta verdier som demokrati, rettssikkerhet og åpenhet.
AP170406 Seks av de 300 har fått sine dommer, i rettssaker som ikke på noen måte holder internasjonal stander for rettssikkerhet , ifølge HRW.
AP170406 - Ikke siden kulturrevolusjonen har Kina hatt en slik mangel på rettssikkerhet
DB170405 Det å kunne frata folk statsborgerskapet ved administrative vedtak, basert på at ikke nærmere definerte « nasjonale interesser » er truet, går ut over den enkeltes rettssikkerhet .
DB170405 Rettssikkerhet .
DB170405 Tillit til rettsstaten dreier seg både om de objektive rettsprinsipper som ligger til grunn i norsk lov, og om den opplevde rettssikkerhet den enkelte subjektivt erfarer.
DB170405 Slikt påvirker opplevelsen av rettssikkerhet og kan skape grunnleggende eksistensiell utrygghet.
DB170405 Men, dersom man legger til grunn at slike tilfeller finnes, så vil dette være saker av et så stort alvor at disse må behandles av domstolene og følge av faktisk utførte handlinger - for å ivareta den enkeltes rettssikkerhet , så vel som for befolkningens opplevelse av å bo i en rettsstat. 3.
DB170405 Det å kunne frata folk statsborgerskapet ved administrative vedtak, basert på at ikke nærmere definerte « nasjonale interesser » er truet, går ut over den enkeltes rettssikkerhet .
DB170405 Rettssikkerhet .
AA170405 - Vi jobber videre med å sikre større rettssikkerhet knyttet til saken om å tilbakekalle statsborgerskap, sier han og opplyser at Venstre vil ha samtaler med både Arbeiderpartiet og regjeringspartiene i kommunalkomiteen, som har saken til behandling. ( ©NTB ) ¶
DB170404 Juss handler ikke bare om hva en nasjon kan tillate eller forby med hensyn til egne grenser, men ikke minst også om rettssikkerhet for individet og enkeltmenneskets rettigheter.
AP170404 - Ytringsfrihet, rettssikkerhet og menneskerettigheter i bred forstand.
DA170330 Til NTB nå hun sier det er behov for FI på Stortinget ikke bare for å snakke om kvinners rettssikkerhet , men for å gjøre noe med det.
DA170330 Under høringen spriket oppfatningene fra dem som mente at det er en god idé å erstatte enkeltvedtaket, til de som mener det svekker barnas rettssikkerhet , sier Nybø.
DA170330 Når de nå uttrykker sterk bekymring for at elevens rettssikkerhet svekkes, så er det all grunn til å rope et stort varsku, sier SV-leder Audun Lysbakken.
DA170330 - Vi kan ikke støtte et forslag som vil bidra til at elevenes rettssikkerhet svekkes.
DA170329 I sum er det kvinnen som taper, også de norske kvinnene som henter barna og som ikke har samme rettssikkerhet som mannen som donerer sæd.
DA170329 I gårsdagens avis uttrykte flere kilder sterk bekymring for elevenes rettssikkerhet i den nye loven.
DA170329 Han reagerer kraftig på påstanden om at elevenes rettssikkerhet og skolenes arbeid mot mobbing svekkes som følge av at regjeringen erstatter dagens krav om enkeltvedtak i mobbesaker, med en aktivitetsplikt i Opplæringsloven : ¶
DA170329 - Jeg mener vi har lagt fram en viktig lovpakke som styrker mobbeofrenes rettssikkerhet .
DA170329 - Fjerning av kravet om at skoler skal fatte enkeltvedtak i mobbesaker vil styrke elevenes rettssikkerhet .
DA170328 Under gårsdagens høring uttrykte Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ( FFO ) og Hørselshemmedes Landsforbund ( HLF ) sterk bekymring for barnas rettssikkerhet i det nye lovforslaget.
DA170328 - Svakere rettssikkerhet
DA170328 - Dette medfører en større risiko for mobbing, og det er en dårligere rettssikkerhet når man foreslår at enkeltvedtaket tas bort, sier Anders Hegre, generalsekretær i HLF.
DA170328 - Det at man fjerner ordningen med enkeltvedtak i mobbesaker, svekker elevenes rettigheter og rettssikkerhet .
AP170327 Kampen mot doping mister legitimitet med urimelige dommer og svake krav til vitenskapelighet og rettssikkerhet .
SA170324 Fra å være et sekterisk samfunn som grunnleggende var preget av hat, mistroiskhet, vold og drap til å bli et fredelig samfunn basert på rettssikkerhet og politisk og sosial rettferdighet innenfor rammen av et vestlig demokrati.
DN170324 De nye reglene skal gi bedre rettssikkerhet og forutsigbarhet for arbeidsgivere og arbeidstagere og en riktig beskatning av naturalytelser.
AA170324 - Våre to kontinenter deler de samme verdiene, og framfor alt, det samme engasjementet for å fremme fred og framgang gjennom frihet, demokrati og rettssikkerhet , heter det videre.
VG170323 At andre land henger etter hva gjelder debattnivå og problemstillinger betyr ikke at Norge skal akseptere en mangel på rettssikkerhet , sier han.
VG170323 RETTSSIKKERHET : - Det skjer mye uhjemlet maktdemonstrasjon i Trondheim som bør belyses for å skape større rettssikkerhet for våre borgere, hevder advokat Farhad Shariati ¶
VG170323 Foto : Privat ¶ RETTSSIKKERHET : - Det skjer mye uhjemlet maktdemonstrasjon i Trondheim som bør belyses for å skape større rettssikkerhet for våre borgere, hevder advokat Farhad Shariati ¶
DB170323 Ansatte i barnevernet og deres barn har krav på samme beskyttelse og rettssikkerhet som alle andre i vårt samfunn.
DA170323 Dårlig rettssikkerhet : De polske arbeiderne har et stort behov for rettshjelp, men mangler tro på at noe vil hjelpe på situasjonen deres.
DB170322 - Verdiene vårt parlament representerer - demokrati, frihet, menneskerettigheter, rettssikkerhet - framkaller beundring og respekt hos frie mennesker overalt.
AA170322 Beredskap og rettssikkerhet er en av flere grunnpilarer i et demokratisk samfunn.
DB170321 - Politiet skal velge mellom rettssikkerhet for overgriperen og rettsikkerhet for offeret.
DB170320 Jeg kan dømmes til fengsel og straffes ( hardt ), etter at min rettssikkerhet er nøye ivaretatt.
DB170318 ¶ LIK STØTTE : Det er naturlig at idrettsfellesskapet tar vare på utøvernes rettssikkerhet uansett idrett og popularitet.
AA170318 Hun legger til at kvinnen er fornøyd med det hun mener var en grundig behandling i retten der hennes og barnas rettssikkerhet ble godt ivaretatt.
DB170317 Korrupsjon eller inhabilitet må ikke spenne bein under rettssikkerhet fordi belastningen for varsleren er stor.
VG170314 VG har det siste året avslørt omfattende bruk av uregistrert og ulovlig tvang mot pasienter som er innlagt i psykisk helsevern - og avdekket i november at kontrollkommisjonene som skal sikre pasientenes rettssikkerhet unnlater å gripe inn.
VG170314 Etter VGs avsløringer sa både helseministeren og sivilombudsmannen at de var bekymret for pasientenes rettssikkerhet .
VG170314 - Jussbuss har advart mot at ordningen med leie av fengselsplasser i Nederland går på bekostning av de innsattes rehabilitering og rettssikkerhet helt fra begynnelsen.
SA170314 - Jussbuss har advart mot at ordningen med leie av fengselsplasser i Nederland går på bekostning av de innsattes rehabilitering og rettssikkerhet helt fra begynnelsen, sier Karen Hjelmervik Nerbø i Jussbuss til NTB.
SA170314 På kort tid har vi fått dårlige eksempler på at kvinners rettssikkerhet står svakere enn menns, og det er byens egen tingrett som bidrar til det.
AP170314 - Jussbuss har advart mot at ordningen med leie av fengselsplasser i Nederland går på bekostning av de innsattes rehabilitering og rettssikkerhet helt fra begynnelsen, sier Nerbø.
AA170314 - Jussbuss har advart mot at ordningen med leie av fengselsplasser i Nederland går på bekostning av de innsattes rehabilitering og rettssikkerhet helt fra begynnelsen, sier Karen Hjelmervik Nerbø i Jussbuss til NTB.
VG170313 - Alt dette er krenkende overfor pasientene, som får sin rettssikkerhet svekket.
DB170311 SV vil på den annen side ha en domstol som styrker asylsøkeres rettssikkerhet gjennom bedre innsyn og mulighet til kontradiksjon.
DB170311 Om den sittende regjeringen er interessert i økt rettssikkerhet , gjenstår å se.
DB170311 Det mener dessuten at økt rettssikkerhet kan oppnås gjennom endringer i UNEs klagebehandling.
DA170311 Hvis denne dommen blir stående mister kvinner enda mer av vår rettssikkerhet .
DA170311 Rettssikkerhet
DA170310 Vi kan ikke leve med en situasjon der kvinners rettssikkerhet er svekket, sier Bergstø.
DA170310 Vi kan ikke leve med en situasjon der kvinners rettssikkerhet er svekket, sier Bergstø.
SA170309 runn av Unicefs rapporter og basert på egne observasjoner, stilte stortingsrepresentant Stine Renate Håheim ( Ap ) i 2015 følgende spørsmål til Utenriksminister Børge Brende : « Hvordan vil utenriksministeren bidra til at palestinske barn i israelske fengsler får oppfylt sine grunnleggende krav til rettssikkerhet og menneskerettigheter.
DB170309 Hun marsjerer gjerne side om side med regjeringen, spesielt under årets hovedparole « Kamp mot vold og voldtekt - rettssikkerhet for kvinner ».
DA170309 - Vi sitter uten rettssikkerhet og risikerer å få sparken hvis Fylkesmannen mener vi ikke oppfører oss slik de vil.
BT170309 Nå står jeg her i dag for å snakke om voldtekt og rettssikkerhet .
BT170309 Fylkesnemndene, som behandler tvangssaker i dag, anses å oppfylle de nødvendige kravene til rettssikkerhet og grundighet.
SA170308 marstog var i år « Kamp mot vold, voldtekt og for kvinners rettssikkerhet ».
DB170308 - Kamp mot vold mot kvinner og bedre rettssikkerhet for voldsofre, spesielt i norske rettssaler : At voldtektsofre får bedre rettssikkerhet , sier Srour.
DB170308 - Kamp mot vold mot kvinner og bedre rettssikkerhet for voldsofre, spesielt i norske rettssaler : At voldtektsofre får bedre rettssikkerhet, sier Srour.
DB170308 ¶ FORBANNA PÅ RUSSESANGER : Andrea Voll Voldum skal prate om voldtekt og rettssikkerhet på 8. mars-arrangementet i Bergen.
DB170308 mars-arrangementet i Bergen om voldtekt og rettssikkerhet .
DA170308 « Kamp mot vold og voldtekt rettssikkerhet for kvinner » er årets hovedparole.
BT170308 Årets overordnende tema på Kvinnedagen er kvinners rettigheter og fra scenen holdt Andrea Voldum appell om kvinners rettssikkerhet .
BT170308 Store protester brøt ut landet rundt og løftet debatten om kvinners rettssikkerhet , som er en av temaene under årets 8. mars-feiring.
BT170308 Derfor er det utrolig viktig at kvinners rettssikkerhet blir snakket mer om, sier Holm mens hun ser opp mot Voldum på scenen.
BT170308 Andrea Voldum ønsket å løfte debatten rundt kvinners rettssikkerhet i Norge.
BT170308 Årets overordnende tema på Kvinnedagen er kvinners rettigheter og fra scenen holdt Andrea Voldum appell om kvinners rettssikkerhet .
BT170308 Store protester brøt ut landet rundt og løftet debatten om kvinners rettssikkerhet , som er en av temaene under årets 8. mars-feiring.
BT170308 Derfor er det utrolig viktig at kvinners rettssikkerhet blir snakket mer om, sier Holm mens hun ser opp mot Voldum på scenen.
BT170308 Andrea Voldum ønsket å løfte debatten rundt kvinners rettssikkerhet i Norge.
BT170308 Flere av årets paroler går på denne tematikken, som « Bare ja er ja » eller « Stopp overgrep - Styrk kvinners rettssikkerhet ».
BT170308 Det vil i samtalen bli belyst flere spørsmål og tema knyttet til voldtekt og rettssikkerhet .
BT170308 Andrea Voll Voldum, som var den fornærmede i « Hemsedalsaken », er årets hovedapellant og vil løfte frem problemstillingen voldtekt og rettssikkerhet .
AP170308 marstog var i år « Kamp mot vold, voldtekt og for kvinners rettssikkerhet ».
AA170308 Hovedparolen i hovedstaden var mot vold, voldtekt og for kvinners rettssikkerhet , en problematikk som har fått stor oppmerksomhet den siste tiden.
DB170307 Kjenner understreker at de som er for rettssikkerhet for utøvere, ikke må bli oppfattet dit hen at de er for doping.
DB170307 Hun fikk prisen for å ha satt voldtekt og kvinners rettssikkerhet på dagsorden på en slik måte at det vil få betydning for måten vi framover snakker om voldtekt og kvinners rettssikkerhet på.
DB170307 Hun fikk prisen for å ha satt voldtekt og kvinners rettssikkerhet på dagsorden på en slik måte at det vil få betydning for måten vi framover snakker om voldtekt og kvinners rettssikkerhet på.
DB170307 Hun fikk prisen for å ha satt voldtekt og kvinners rettssikkerhet på dagsorden på en slik måte at det vil få betydning for måten vi snakker om voldtekt og kvinners rettssikkerhet på.
DB170307 Hun fikk prisen for å ha satt voldtekt og kvinners rettssikkerhet på dagsorden på en slik måte at det vil få betydning for måten vi snakker om voldtekt og kvinners rettssikkerhet på.
AP170306 Kvinner som flykter fra vold i eget hjem er lakmustesten på kvinners rettssikkerhet og muligheter til fullverdig liv.
AP170306 Kvinner som flykter fra vold i eget hjem er lakmustesten på kvinners rettssikkerhet og muligheter til fullverdig liv.
VG170305 I Oslo vil kamp mot vold og voldtekter - og for rettssikkerhet for kvinner - være hovedparolen kvinnedagen.
AA170305 I Oslo vil kamp mot vold og voldtekter - og for rettssikkerhet for kvinner - være hovedparolen kvinnedagen.
DB170301 » Men dette anses ikke for å være alvorlig og generelt stoler lagmannsretten på at gode vurderinger ble tatt og ser heller Sivilombudsmannens rolle som et eksempel på at Breiviks rettssikkerhet er ivaretatt.
VG170228 Gjennom systematiske, grundige og målrettede undersøkelser har de, gjennom sitt arbeid, avslørt overgrep, unnfallenhet og manglende rettssikkerhet overfor pasienter innlagt på tvunget psykisk helsevern.
DB170228 Det er flere forslag, som vi har nå lagt frem til partiene på Stortinget for å sikre bedre rettssikkerhet , samtidig som vi ivaretar muligheten til å avdekke juks og løgn overfor norske myndigheter.
DB170225 Men asylsøkere og innvandreres rettssikkerhet er ikke mindre vilkårlig i den norske utlendingsforvaltningen.
DB170222 Det betyr ikke automatisk svekket rettssikkerhet for de enkelte løperne.
AA170222 - Å holde gjerningspersoner ansvarlige for lovbrudd er svært viktig, men de skal holdes ansvarlig som følge av rettssikkerhet og en rettferdig rettssak, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein.
AA170222 | Doping fratar idrettsutøvere rettssikkerhet
AA170222 Johaug-dommen utfordrer vår rettsfølelse og truer idrettsutøveres rettssikkerhet .
BT170220 Men på den andre siden har også foreldrene krav på rettssikkerhet og ryddige prosesser.
BT170217 Blant hovedtrekkene var at elevenes rettssikkerhet ble for dårlig oppfulgt, skolene var svake på å fremme nulltoleranse for mobbing, og det systematiske og langsiktige arbeidet mot mobbing er mangelfullt.
VG170215 Dersom saken får idrettsverdenen til å våkne, det tas tak i problemet og regelverket endres til et nyansert regelverk der straffene graderes etter alvorlighetsgrad, samt at rettssikkerhet og likebehandling ivaretas, er i hvert fall noe vunnet.
VG170214 * Tar reglene godt nok hensyn til utøvernes rettssikkerhet ?
DA170214 Det bidrar til mer synlig politi, høyere rettssikkerhet og bedre kvalitet i etterforskningsarbeidet.
VG170213 Antidoping er griseviktig, men det handler om vår rettssikkerhet .
VG170213 - Det måtte skje vår største skistjerne for at folk skulle få opp øynene for at vi toppidrettsutøvere ikke har noen rettssikkerhet , mener roeren - og forklarer sitt bil-bilde med at « selvfølgelig er det galt å kjøre i 90, men du mister ikke lappen ».
AA170212 Stiftelsen " Vi tror deg ", som ble offentliggjort søndag, skal blant annet bistå mennesker som er blitt utsatt for overgrep og styrke deres rettssikkerhet .
AA170212 Navnet er hentet fra skiltene under demonstrasjonen " Rettssikkerhet for kvinner " som ble arrangert i Oslo i fjor der budskapet lød " Jeg tror deg ".
DB170210 Kamp mot vold og voldtekt - rettssikkerhet for kvinner ( hovedparole ) ¶
DB170209 Kamp mot vold og voldtekt - rettssikkerhet for kvinner ( hovedparole ) ¶
DB170209 Bekjemp menns vold mot kvinner - rettssikkerhet nå !
DB170209 Rettssikkerhet og god forvaltningsskikk har forsvunnet ut av syne, fordi ønske om et bestemt utfall har vært styrende.
AA170209 " Kamp mot vold og voldtekt - rettssikkerhet for kvinner " ble vedtatt som årets hovedparole.
DA170208 Flere høringsinstanser advarte mot at forslaget om soning i annen stat kunne bryte med menneskerettighetene, blant annet Advokatforeningen og Legeforeningen, som var bekymret for fangenes rettssikkerhet , muligheten for rehabilitering, og rett til familieliv. | « Fare for liv hvis Jensen-prosjekt blir kjent » ¶
VG170207 | Au pairenes rettssikkerhet må styrkes, ikke svekkes !
VG170207 Regjeringen mener sammen med KrF og Venstre at au pairenes rettssikkerhet skal ivaretas av UDI, en instans au pairer flest vegrer seg for å kontakte.
VG170207 Parallelt med en diskusjon om au pair-ordningens framtid, må vi som samfunn sikre au pairenes rettssikkerhet og bedre vilkår så lenge ordningen finnes.
VG170207 Mens kampen om drivstoffavgifter og mulig regjeringskrise fylte avisspaltene, tv-studioer og vandrehallen sist høst, snek det seg stille inn endringer i statsbudsjettet som kan få store konsekvenser for enkeltmenneskers liv og rettssikkerhet .
VG170207 Første bud for å sikre au pairene rettssikkerhet må være å gi henne rettigheter etter arbeidsmiljøloven de timene hun faktisk jobber.
DB170207 Mange andre frivillige organisasjoner opplever en liknende økning i støtte ; særlig gjelder det klima og miljøvern, rettssikkerhet for innvandrere og kampanjer for å få flere kvinner og minoriteter inn i politikken.
SA170204 I kjølvannet av min egen sak og det jeg selv har opplevd og erfart og måten jeg er behandlet på, så vil jeg ha et tilleggspunkt i oppropet som handler om rettssikkerhet for utøverne.
SA170204 I kjølvannet av min egen sak og det jeg selv har opplevd og erfart og måten jeg er behandlet på, så vil jeg ha et tilleggspunkt i oppropet som handler om rettssikkerhet for utøverne.
BT170204 I kjølvannet av min egen sak og det jeg selv har opplevd og erfart og måten jeg er behandlet på, så vil jeg ha et tilleggspunkt i oppropet som handler om rettssikkerhet for utøverne.
AP170204 I kjølvannet av min egen sak og det jeg selv har opplevd og erfart og måten jeg er behandlet på, så vil jeg ha et tilleggspunkt i oppropet som handler om rettssikkerhet for utøverne.
DB170203 Opplevd rettssikkerhet er ikke et juridisk begrep.
DB170203 Man skal aldri overse betydningen av opplevd rettssikkerhet .
DB170203 Jeg mener likevel at vi bør kunne snakke om opplevd rettssikkerhet på områder hvor følelser allerede er sterke når resultatene vurderes av dem det gjelder, og av dem som står rundt.
DB170203 Et folkelig engasjement for rettssikkerhet er forståelig, og ønskelig, og vi som arbeider med disse sakene til daglig må vise ydmykhet og forståelse når det systemet vi forvalter blir kritisert.
DB170203 Det er i hovedtrekk dette rettssikkerhet dreier seg om, det dreier seg ikke om å få rett.
DB170203 Den tilliten som klageren har til systemet, og den tilliten publikum har til systemet, styrker opplevd rettssikkerhet .
DB170203 Rettssikkerhet er, uansett aktuelle enkeltsaker, et viktig tema i en rettsstat.
DB170203 Rettssikkerhet er ikke det samme som å være sikker på å få rett.
DB170203 Rettssikkerhet er et område som opptar oss som arbeider med dette til daglig, og det opptar mediene, politikere og alle andre som er opptatt av grunnleggende viktige elementer ved samfunnsordningen.
DB170202 Men der både dagens juridiske rammer og utøvernes rettssikkerhet kan diskuteres, er det åpenbart at en renere idrett trenger mer uavhengige dommere og sterkere virkemidler.
BT170131 FOTO : Johansen, Carina / NTB scanpix ¶ | - Når skal politiet ta barns rettssikkerhet på alvor ?
BT170131 KAN BLI BEDRE : Norske barn rettssikkerhet blir dårligere enn den kunne være, skriver innsenderne.
BT170131 Ennå kan barns rettssikkerhet og Norges ære sikres.
BT170131 Ennå kan barnas rettssikkerhet og Norges ære sikres.
BT170131 Dette gjør at norske barn rettssikkerhet blir dårligere enn den kunne være.
VG170127 Det er en reform for bedre rettssikkerhet både for tiltalte og fornærmede.
VG170127 Det er en reform for bedre rettssikkerhet både for tiltalte og fornærmede, skriver kronikkforfatteren.
VG170127 Det er en reform for bedre rettssikkerhet .
AP170127 Hvilke signaler sender vi ut til andre land når vi ikke engang gir våre egne barn rettssikkerhet ? spør Henriette Oudmayer Simensen ( 16 ).
DN170126 Foto : Mikaela Berg ¶ | Rettssikkerhet ved nedbemanning ¶
BT170126 Å bli utestengt er en alvorlig straff, og selvsagt bør Johaug ha « rettssikkerhet » i møte med antidopingmyndighetene.
SA170125 Jeg kan slutte med til de som argumenterer for at idrettsutøvere trenger bedre rettssikkerhet , men det arbeidet kan ikke starte med særbehandling i en enkeltstående sak.
FV170125 Jeg kan slutte med til de som argumenterer for at idrettsutøvere trenger bedre rettssikkerhet , men det arbeidet kan ikke starte med særbehandling i en enkeltstående sak.
DB170125 Jeg føler meg som en fjerderangsborger, uten rettssikkerhet , sier 26-åringen.
BT170125 Jeg kan slutte med til de som argumenterer for at idrettsutøvere trenger bedre rettssikkerhet , men det arbeidet kan ikke starte med særbehandling i en enkeltstående sak.
AP170125 Jeg kan slutte med til de som argumenterer for at idrettsutøvere trenger bedre rettssikkerhet , men det arbeidet kan ikke starte med særbehandling i en enkeltstående sak.
AP170124 Poenget her er at barns rettssikkerhet styrkes, og det er et faktum at anmeldelser kan bidra til at volden og overgrepene stopper.
SA170123 Selv er han blitt mer opptatt av utøvernes rettssikkerhet .
FV170123 Selv er han blitt mer opptatt av utøvernes rettssikkerhet .
BT170123 Selv er han blitt mer opptatt av utøvernes rettssikkerhet .
AP170123 Selv er han blitt mer opptatt av utøvernes rettssikkerhet .
AP170123 Selv er han blitt mer opptatt av utøvernes rettssikkerhet .
AP170122 Argumentene for å overføre denne myndigheten fra utlendingsforvaltningen, er ifølge Knut Arild Hareide ( KrF ) økt rettssikkerhet og « bedre kvalitative prosesser ».
DB170121 THORBJØRN JAGLAND ; Europarådets generalsekretær og konsekvente forsvarer av en grenseløs rettssikkerhet , var nær ved å trekke den konklusjonen i den Aftenposten-kronikken han skrev etter de første ukene med hysterisk Johaug-omtale både i norske og internasjonale medier : ¶
DB170121 I en tid der idrettens selvdømming blir utfordret også fordi den etter manges mening ikke tar nok hensyn til den enkeltes rettssikkerhet , mangler fortsatt en prøving av hvorvidt dette systemet bryter med den europeiske menneskerettskonvensjonen ( EMK ).
DB170121 Det at hun risikerer å få en streng straff for det påtalemyndighetene karakteriserer som " ubetydelig skyld ", aktualiserer spørsmålet om hvor sterk rettssikkerhet idrettsutøverne egentlig har.
SA170119 Rettssikkerhet
DB170119 Sammen med hjelpeorganisasjonene følger de opp, og sørger for at prostituerte som har blitt utsatt for vold og overgrep har den samme rettssikkerhet som andre borgere i Norge.
DB170117 Det bør imidlertid være noen klare begrensninger, av hensyn til den enkeltes grunnleggende rettssikkerhet .
AP170117 Dette er et problem for den forvaltningsrettslige veilednings- og opplysningsplikten, og det berører i ytterste konsekvens søkernes rettssikkerhet .
AP170117 Både den enkelte saksbehandler, UDIs ledelse og Justisdepartementet må veie kvalitet og rettssikkerhet mot effektivitet.
AP170117 Både den enkelte saksbehandler, UDIs ledelse og Justisdepartementet må veie kvalitet og rettssikkerhet mot effektivitet.
SA170116 Hans sak dreier seg om menneskeverd, rettssikkerhet og demokrati.
SA170116 Det er gjennom rettssikkerhet og samarbeid næringslivet blir samfunnsnyttig og sterkt.
AP170115 - Å overføre dette direkte til domstolene vil føre til at sakene tar lengre tid å behandle og gir ikke opplagt bedre rettssikkerhet .
AP170115 - Å overføre dette direkte til domstolene vil føre til at sakene tar lengre tid å behandle og gir ikke opplagt bedre rettssikkerhet .
DB170110 Men han utelater noen viktige momenter når det kommer til rettssikkerhet .
AP161115 Det norske klage- og ankesystemet sikrer partene den høyeste grad av rettssikkerhet over hele rettens arbeidsfelt.
AP161027 Det bør være et tankekors for alle som stemmer Høyre i Bergen, for hvis det er ett parti som skal være en garantist for takhøyde, rettssikkerhet og rettferdighet, så er det nettopp Høyre.
AP161011 Tusenvis av mennesker samlet seg i sommer i norske byer for å kreve bedre rettssikkerhet for kvinner som følge av saken.
AP161011 Saken reiste en debatt om voldtektsofres rettssikkerhet .
AP160930 - En ratifisering ville bidratt til å styrke barns rettssikkerhet i Norge.
DA160916 Barnas rettssikkerhet
DA160916 - Jeg vet at de som sitter og skal vurdere alder synes det er utfordrende, og at de ønsker seg bedre rutiner og retningslinjer for i større grad å kunne sikre likebehandling og rettssikkerhet for disse barna.
SA160818 Utøvelse av rettssikkerhet handler om ledelse.
SA160816 | Regjeringen foreslår å svekke elevenes rettssikkerhet i mobbesaker ¶
SA160816 Men like alvorlig er det at departementet også vil fjerne den viktigste bestemmelsen i opplæringsloven som sikrer elevenes rettssikkerhet dersom de møter en skole som ikke vil ta mobbing på alvor. | 102 år skiller Magnus Carlsen og mannen på bildet.
SA160816 Men de forslagene som ligger gjemt der, vil medføre at barn som rapporterer om mobbing og trakassering i fremtiden vil stå uten rettssikkerhet mot en skole som velger å definere bort et problem.
SA160816 I et intervju i NRK Finnmark uttaler kunnskapsminister Røe Isaksen : « Det er en kraftig styrking av barns rettssikkerhet det vi har lagt frem her.
SA160816 Foreslått omdøping av handlingsplikt til aktivitetsplikt eller styrking av klageorganet vil på ingen måte ivareta elevens rettssikkerhet like godt som kravene i forvaltningsloven.
SA160816 Det er alvorlig at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil fjerne den viktigste bestemmelsen i opplæringsloven, paragraf 9a, tredje ledd, som sikrer elevenes rettssikkerhet dersom de møter en skole som ikke vil ta mobbing på alvor, skriver Marit Stafseth ( innfelt ) i Foreningen Mobbing i Skolen.
SA160816 Dersom man fjerner lovfestet krav til forsvarlig saksbehandling i skolen før et nytt effektivt klageorgan er på plass, må det nødvendigvis bety at elevenes rettssikkerhet kan havne i et vakuum i en lang periode.
BT160815 Til slutt er det et betimelig spørsmål om dagens juryordning best ivaretar de fornærmedes rettssikkerhet .
BT160815 Det kan stilles spørsmål ved om kvinners rettssikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt ved denne ordningen. og et viktig rettspolitisk arbeid vil være å vurdere om det er riktig at en påtalejurist alene skal kunne « frikjenne » gjerningsmannen, og om mange nok saker blir fremmet for domstolsbehandling.
BT160815 Det er flott at folk engasjerer seg, og det er mye å ta fatt i for å styrke kvinners rettssikkerhet i overgrepssaker.
BT160815 De som ønsker å sette søkelyset på kvinners rettssikkerhet i voldtektssaker og drive et rettspolitisk arbeid på dette området, må velge en helt annen strategi enn å angripe avsagte ( tilnærmet rettskraftige ) dommer.
BT160815 Aksjonene etter dommen i Borgarting lagmannsrett, der tre menn ble frifunnet for voldtekt av kvinnen i Hemsedal, er formentlig satt i verk for å reagere konkret på denne avgjørelsen og sette søkelyset på kvinners rettssikkerhet som offer i voldtektssaker.
DB160725 Så vet vi i hvert fall at politiet har fremragende rettssikkerhet .
AP160719 Velfungerende systemer vil være en garantist for " FairPlay " og utøvernes rettssikkerhet , sier Tom Tvedt.
SA160608 Om økonomisk kriminalitet og rettssikkerhet : i ¶
BT160607 Barn og fedres rettssikkerhet er prisgitt en velmenende mor.
AP160607 Det vil alltid innebære vanskelige avveininger mellom hensynet til kriminalitetsbekjempelse på den ene siden og til personvern og rettssikkerhet på den andre.
AP160603 Sørge for utlendinger og asylsøkeres rettssikkerhet .
AP160421 Hun bruker ord som « forvirre søkerne », « svekker søkernes rettssikkerhet » og « unødvendig byråkratisk ordning ».
DB160419 Måten å få redusert skadelig rusbruk på er ved å gi dem utdanning, rettssikkerhet og høyere levestandard.
DB160419 For dem vi helst vil hjelpe - de som misbruker narkotika - har krigføringen medført dårligere helse, lavere sannsynlighet for å komme seg ut av misbruket, svekket rettssikkerhet og høyere dødelighet.
BT160407 De skal beskytte skattebetalernes rettssikkerhet , men de skal også bistå sine klienter i å betale riktig skatt.
AP160407 For å ivareta hensynet til personvern og rettssikkerhet har lovgiver bestemt at PST må ha tillatelse fra domstolen før vi kan benytte tvangsmidler.
AP160401 Likevel har det jeg virkelig setter pris på ved Norge - demokrati, rettssikkerhet , ytringsfrihet - ingenting med vitenskap å gjøre.
AP160401 Demokrati, rettssikkerhet og ytringsfrihet har ingenting med vitenskap å gjøre.
AP160325 Selvsagt finnes det ikke noe slikt som et verdensmesterskap i rettssikkerhet .
AP160325 Selvsagt finnes det ikke noe slikt som et verdensmesterskap i rettssikkerhet .
AP160318 Vi har lenge vært opptatt av barns rettssikkerhet .
AP160311 Ønsker større rettssikkerhet
AP160311 Å gi adgang til skjulte tvangsmidler innebærer vanskelige avveininger mellom hensynet til effektiv kriminalitetsbekjempelse på den ene siden og til personvern og rettssikkerhet på den andre. 3rd-party-bio ¶
AP160311 Lovforslaget balanserer derfor hensynet til rettssikkerhet og privatliv mot hensynet til samfunnssikkerhet og kriminalitetsbekjempelse.
AP160217 Det er et veldig stort tankekors at på tross av videreføring av Manifest mot mobbing og omfattende ytterligere tiltak som har styrket elevenes rettssikkerhet , bygd kompetanse i skolen og kontrollert skolene kommunene, så holder mobbetallene seg ganske stabile.
AP160217 - At skolene jobber mye mer systematisk mot mobbing enn før, at de har mer kunnskap og at elevenes rettssikkerhet er styrket, sier hun.
AP160204 Regjeringen bryter med grunnleggende verdier som menneskeverd og rettssikkerhet i flere av innstrammingene, mener Oslo-biskop Ole Christian Kvarme.
AP160204 Regjeringen bryter med grunnleggende verdier som menneskeverd og rettssikkerhet i flere av innstrammingene, mener Oslo-biskop Ole Christian Kvarme.
AP160201 Alle skal de ivareta barn og deres rettssikkerhet .
AP160129 Slik fikk vi inn et vern om asylsøkernes rettssikkerhet og forpliktelse på internasjonale avtaler i asylforliket.
AP160122 grunn til å stille spørsmål ved usikkerhet og integreringsvansker ved innføring av midlertidig beskyttelse, ikke minst overfor barn som skal leve i limbo til de blir 18 år for så å bli sendt ut : Ekstreme krav for å oppnå permanent opphold og nær sagt umuliggjøring av familiegjenforening, redusert rettssikkerhet og i
AP160122 grunn til å stille spørsmål ved usikkerhet og integreringsvansker ved innføring av midlertidig beskyttelse, ikke minst overfor barn som skal leve i limbo til de blir 18 år for så å bli sendt ut : Ekstreme krav for å oppnå permanent opphold og nær sagt umuliggjøring av familiegjenforening, redusert rettssikkerhet
DB160120 Regjeringens hvite busser fra Kirkenes truer asylsøkernes grunnleggende rettssikkerhet .
AP160120 - Vår forutsetning er at det er viss rettssikkerhet i landene som beskytter borgeren og hans eller hennes data.
AP160120 Rettssikkerhet
AP160120 Norske myndigheter må i det minste intensivere arbeidet for å bringe på det rene hvordan returnerte asylsøkere blir mottatt og behandlet i Russland og hvordan deres rettssikkerhet blir ivaretatt.
AP160119 I så fall har det bidratt til svekket rettssikkerhet .
AP160118 Endringene skal styrke barns og særlig sårbare voksnes rettssikkerhet og gi bedre vern mot vold og seksuelle overgrep.
AP160118> Endringene skal styrke barns og særlig sårbare voksnes rettssikkerhet og gi bedre vern mot vold og seksuelle overgrep.
AP160118> target="avis" href= Endringene skal styrke barns og særlig sårbare voksnes rettssikkerhet og gi bedre vern mot vold og seksuelle overgrep.
AP160118> target="avis" href= target="avis" href= Endringene skal styrke barns og særlig sårbare voksnes rettssikkerhet og gi bedre vern mot vold og seksuelle overgrep.
AP160118> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Endringene skal styrke barns og særlig sårbare voksnes rettssikkerhet og gi bedre vern mot vold og seksuelle overgrep.