DA171230 Mens de tillitsvalgte i Senter for oppvekst har opplyst bystyrekomiteen om et behov for 8,7 årsverk for å oppfylle Helsedirektoratets retningslinjer , kom fasit med Høyre, KrF, V, MDG og de uavhengiges budsjett tirsdag : 400.000 kroner skal oppjustere Åssiden barneskoles helsesøstertjeneste til 100 prosent.
VG171211 Min gruppe har ment at interne retningslinjer gjelder også i en slik prosess og at interne diskusjoner burde holdes internt, sier han.
VG171211 Erling Holmøy, som også har vært aktiv i mediene, sier han ikke ser at han eller andre har brutt noen retningslinjer gjennom sine uttalelser.
VG171211 Heller ikke her er Facebooks retningslinjer brutt, ifølge Jensen.
VG171211 FJERNET : Demonstrasjonen mot USAs Israel-politikk følger ikke Facebooks retningslinjer , fikk Palestinakomiteen beskjed om.
VG171211 - Vi fjerner ikke innhold fordi mange anmelder det, kun hvis det bryter med våre retningslinjer .
VG171211 - Tilbakemeldingen vi har fått er at dette strider med Facebooks retningslinjer , men det gjør det ikke.
AP171211 De legger vekt på at dette ikke bare er et spørsmål om retningslinjer , men også holdninger.
AP171211 Både jeg og KrFU har invitert Julia til å møtes hvor og når hun måtte ønske, slik at vi kan lære av hennes historie og få innspill til å forbedre våre retningslinjer .
AP171211 Med dette oppropet går organisasjoner, institusjoner, virksomheter og andre aktører i musikk- og kulturlivet i Norge sammen om en felleserklæring mot uønsket adferd, for konkrete tiltak mot seksuell trakassering samt felles kjøreregler og etiske retningslinjer .
VG171209 - Det vil bli tatt initiativ til at det igangsettes et utvalgsarbeid hvor vi får klarere retningslinjer .
BT171209 I etterpåklokskapens lys er det tydelig at retningslinjer for hvem som kan velges burde vært på plass før partiene kom med sine nominasjoner.
AP171209 Benedikte Løvdal i Krativt Forum sier det er åpenbart at det finnes personer, innen en rekke bransjer, som ikke har lært seg normal folkeskikk, og at det nå trengs helt tydelige retningslinjer for hvordan slik oppførsel håndteres.
AP171209 Meyer sier at lovverket er tydelig og at de har gode retningslinjer og varslingsrutiner i sykehuset, men at det viktigste nå er å fokusere på leders ansvar, holdninger og at det skal være trygt å varsle om trakassering i OUS.
AP171209 Alle roper på « kjøreregler » og etiske retningslinjer , men det handler vel i bunn og grunn om å vise hverandre respekt og utøve god gammeldags folkeskikk ?
VG171208 Likevel mener både Horne og Hauglie at nye retningslinjer og endrede regler ikke vil være nok.
VG171208 Frp har jo hatt flere hendelser, og i etterkant av disse har det blitt innført nye retningslinjer som skal forhindre at dette skjer, så jeg er ikke bekymret, forteller Horne.
VG171208 - Alle skal ha retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet ( HMS ) på arbeidsplassen, og slik må det også være med seksuell trakassering.
SA171208 Nye retningslinjer
SA171208 EUs president Donald Tusk forteller at han har fulgt opp skilsmisseenigheten ved å legge fram et forslag til retningslinjer for neste fase.
SA171208 EUs president Donald Tusk forteller at han nå har fulgt opp ved å legge fram et forslag til retningslinjer for den neste fasen av forhandlingene.
DB171208 Derfor har de tydelige retningslinjer mot å gå inn i polemikk og ikke henfalle til personkarakteristikker.
DA171208 Russiske utøvere vil bli invitert til de olympiske vinterleker i Pyeongchang i 2018 i tråd med følgende retningslinjer : ¶
DA171208 Det manglet rutiner og retningslinjer .
VG171207 - Guiden inneholder en rekke tips og retningslinjer for god, forsvarlig og etisk bruk av sosiale medier for å unngå å bidra til å forsterke disse stereotypiene.
VG171207 Det er de som vurderer om salget er innenfor de retningslinjer som finnes i denne typen saker, sier han ¶
DN171207 Coca-Cola ble derimot felt for å opptrådt i strid med MFUs retningslinjer som regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke rettet til barn og unge.
DA171207 - Jeg synes det er flott at man endelig begynner å få litt klarere retningslinjer for hvem som kan velges til komiteen.
AP171207 True Neapolitan Pizza Association har satt svært spesifikke retningslinjer for hvordan en autentisk napolitansk pizza skal lages.
AP171207 Bedre varslingsrutiner med tydelig ansvarsfordeling og konkrete retningslinjer for ledere, tillitsvalgte og ombud.
AP171207 Det må være klare retningslinjer for hva man skal gjøre når noe slikt varsles, sier Sundby.
VG171206 For å bli godkjent må organisasjonene følge bestemte regnskapsregler og retningslinjer .
VG171206 * Godkjente organisasjoner forplikter den seg til å underlegge seg ekstern kontroll, og følge spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling.
AP171206 Hvis selskapet er det, så skal det følge Forbrukerådets retningslinjer , sier Tellman.
AP171206 Hvis selskapet er det, så skal det følge Forbrukerådets retningslinjer , sier Tellman.
AP171206 - Våre retningslinjer sier at « KrFU har som utgangspunkt å ta på alvor og tro på historien til den utsatte part ».
AA171206 Hvis selskapet er det, så skal det følge Forbrukerådets retningslinjer , sier Tellman.
AA171206 Hvis selskapet er det, så skal det følge Forbrukerådets retningslinjer , sier Tellman.
VG171205 Galtung skriver i en epost til Aftenposten at Sandstø er « kjent med at KrFU tok saken alvorlig med en gang » og at den er « håndtert helt i henhold til KrFUs retningslinjer » og i samråd med daværende KrF-generalsekretær.
NL171205 Ettersom helseministeren ikke har slike planer fordi PCI-etableringen strider mot nasjonale retningslinjer , ville det eneste rette være at de som ivrer mest for tilbudet også er de som må stå for inndekningen.
DB171205 - Vi har en policy ( retningslinjer ) om at vi aldri klager på maten.
DB171205 Uten klare retningslinjer Og fordi dømming etter hvert har begynt å handle om relativt store penger sier det seg selv at gjentatte påstander om tette relasjoner og forfordeling av lojale venner må adresseres av norsk fotballs øverste organ, fotballtinget.
DB171205 Forebygging kan for eksempel dreie seg om å utarbeide retningslinjer eller holdningskampanjer som skal hindre at trakassering skjer.
AP171205 Vi har retningslinjer mot dette, sier Frafjord Johnsen.
AP171205 Vi er i prosess med å se på våre retningslinjer for å se om det er noe vi kan gjøre bedre.
AP171205 - Med hensyn til håndtering er vi i prosess med å se på våre retningslinjer og om det er ting som kan gjøres bedre for å sikre god håndtering av alle slike saker, sier Frafjord Johnsen.
DB171204 - Vi har en policy ( retningslinjer ) om at vi aldri klager på maten.
DA171204 I Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av hyperkinetiske forstyrrelser står det at « ved de fleste henvisninger av barn og ungdom med mistanke om ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse vil kriteriene for rett til helsehjelp være oppfylt ».
DA171204 Han ser det heller ikke slik at faglige retningslinjer er på vikende front.
DA171204 Det er på bakgrunn av en juridisk betraktning fra KS-advokaten om hvor strengt en kommune skal etterleve retningslinjer , at Drammen rett og slett lar det være.
DA171204 - Slik jeg forstår det, skal kommuner følge nasjonale retningslinjer , med mindre de finner andre måter å ivareta krav i lov og forskrift, det vil si levere forsvarlige helsetjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, sier Krogshus.
DA171204 - Nei, jeg ser nasjonale retningslinjer som viktige føringer og informasjonskilder for kommunale helsetjenester.
DA171204 - Hva sier det om statusen til nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet ?
AP171204 Det betyr at 25 prosent av kunstnerbefolkningen fortsatt i realiteten nærmest er utestengt fra stipendkomiteer, nominasjonsprosesser og beslutninger om retningslinjer for komitéarbeid.
VG171203 Som svar på fra kritikken fra likestillingsombudet sier Åsaune at de ønsker retningslinjer velkommen.
DN171203 « Av retningslinjer gitt av kjedeledelsen fremgår det blant annet at megler aldri bør foreslå eller anbefale salg uten at eiendommen er lagt ut i markedet, og at et eventuelt ønske fra selger om å selge « off market » skal nedfelles skriftlig.
VG171201 Vi har forstått det, og det ligger nye retningslinjer til grunn i dag sammenliknet med tidligere.
VG171201 Det vil si retningslinjer for europeisk statistikk.
SA171201 Da dreier det seg fort både om svart arbeid og farlig arbeid, for verken sjåførene eller passasjerene vil være underlagt retningslinjer og sikkerhetsforanstaltninger som følger med en vanlig drosjetur.
DN171201 ESGAB skal sørge for at medlemmene av Det europeiske statistiske system, som Norge er en del av, følger vedtatte retningslinjer for europeisk statistikk og gi råd om hva som må gjøres for å opprettholde regelverket.
DN171201 Bettingkonsernet Kindred Group klager TV 2 inn for brudd på en rekke punkter i Vær varsom-plakaten - presse-Norges etiske retningslinjer .
DB171201 ESGAB skal sørge for at medlemmene av Det europeiske statistiske system, som Norge er en del av, følger vedtatte retningslinjer for europeisk statistikk og gi råd om hva som må gjøres for å opprettholde regelverket.
DB171201 Retningslinjer for tildelinger fastsettes av styret.
DB171201 Retningslinjer for tildelinger fastsettes av styret.
AP171201 ESGAB skal sørge for at medlemmene av Det europeiske statistiske system, som Norge er en del av, følger vedtatte retningslinjer for europeisk statistikk og gi råd om hva som må gjøres for å opprettholde regelverket.
NL171130 Våre retningslinjer er tydelige : Vi legger til grunn at uønsket seksuell oppmerksomhet er seksuell trakassering.
NL171130 Men man kan ha gode retningslinjer og tydelig ansvar plassert, dersom det ikke følges opp i praksis så har de skrevne retningslinjene ingen verdi.
DB171130 Ifølge forsamlingens retningslinjer skal man hjelpe både offer og overgriper til å få hjelp, skriver avisen.
AP171130 Vi er fornøyd med at det foreslås å utarbeide nye normtall som står i stil til oppgavene som ligger i våre nye, faglige retningslinjer fra 2017, sier hun.
AP171130 Googles nye retningslinjer vil berøre den beryktede salgskanalen Viagogo og andre svartebørsaktører som videreselger billetter til konserter og arrangementer opp til firedobbel pris.
AP171130 Forbrukerombudet positive til nye retningslinjer
AP171130 Dette gjøres « for å beskytte kunder mot svindel og forhindre potensiell forvirring », ifølge Googles nye retningslinjer .
AP171130 Dette fremkommer i nye retningslinjer fra Google, som innfører en global sertifiseringsordning for aktører som videreselger billetter fra januar 2018.
VG171129 - I dette møtet er det også naturlig å prate om retningslinjer for sosiale medier, skriver Bjervig i en SMS til Adresseavisen.
DB171129 I dette møtet er det også naturlig å prate om retningslinjer for sosiale medier, skriver Bjervig i en SMS til Adresseavisen.
DB171129 Hun legger til at foreningen tar full avstand fra handlingen, og påpeker at man må følge systemets retningslinjer og danske myndigheters godkjenninger om man ønsker å adoptere.
AP171129 Hun sier alle ansatte må skrive under på etiske retningslinjer .
AP171129 DNB har hatt etablerte retningslinjer før kampanjen startet, men har benyttet anledningen til å oppfordre alle som har opplevd trakassering internt i bedriften, om å melde fra om det.
AP171129 I dette møtet er det også naturlig å prate om retningslinjer for sosiale medier. | « Den store omkampen » ¶
SA171128 På grunn av nye retningslinjer , der hver klubb har et minimums- og maksimumsantall tv-kamper per sesong, velger de noen ganger å prioritere annerledes.
NL171128 år i et autonomt program for oppdragsforskning - under forskningsrådets retningslinjer - for den norske fiskeri- og havbruksnæringen.
NL171128 oppnevner styremedlemmer og fastsetter retningslinjer , så bør det jo være en kurant affære å vedta at dette skal flyttes til forskningsrådet.
DN171128 Dermed har nyhetsmediene hatt mulighet til å redigere debatten i tråd med sine retningslinjer .
DB171128 Denne mangelen på kunnskap om at eksponering ikke er noe som kan gjøres av hvem som helst gjenspeiles i helsedirektoratets retningslinjer for sykmelding : ¶
DA171128 Heller ikke administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund ( MEF ) kjenner til omfanget av trakassering i bransjen, men forteller at forbundet nå skal ha en gjennomgang av sine etiske retningslinjer med alle ansatte.
BT171128 Dermed har nyhetsmediene hatt mulighet til å redigere debatten i tråd med sine retningslinjer .
BT171128 Sammen med verneombudene og de tillitsvalgte skal vi utarbeide nye retningslinjer for trakassering som også har i seg forebyggende elementer.
BT171128 På grunn av nye retningslinjer , der hver klubb har et minimums- og maksimumsantall tv-kamper per sesong, velger de noen ganger å prioritere annerledes.
AP171128 Dermed har nyhetsmediene hatt mulighet til å redigere debatten i tråd med sine retningslinjer .
AP171128 På grunn av nye retningslinjer , der hver klubb har et minimums- og maksimumsantall tv-kamper per sesong, velger de noen ganger å prioritere annerledes.
AA171128 På grunn av nye retningslinjer , der hver klubb har et minimums- og maksimumsantall tv-kamper per sesong, velger de noen ganger å prioritere annerledes.
VG171127 Ansatte i bedrifter med klare retningslinjer har det tryggere på jobb.
VG171127 - Viktig med klare retningslinjer
VG171127 - Vi er veldig opptatt av at alle ansatte som opplever seksuell trakassering skal si ifra til oss med en gang, og har klare retningslinjer for hvordan vi skal håndtere slike hendelser, sier han.
SA171127 DEBATT : Politidirektoratet har igjen sendt ut nye retningslinjer knyttet til alkoholbruk på offentlig sted, herunder også russetreffene.
DB171127 Og det må ikke minst foreligge rutiner på hvem du kan kontakte og retningslinjer for hvordan slik saker skal håndteres, forteller Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i NFF, til Dagbladet.
DB171127 - I NFF Kvalitetsklubb nivå 1 er det utarbeidet retningslinjer for overgrep og trakassering, og NFF ser også på muligheten for et samarbeid med Redd Barna i arbeidet med Trygge Rammer.
DB171127 Dette ettersom arbeidsgiveren hennes anså handlingen som uanstendig, og mente derfor at hun overtrådte deres retningslinjer for sosiale medier da hun publiserte et bilde av episoden på Twitter og Facebook.
BT171127 Pengene er øremerket styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og implementering av retningslinjer er et av satsingsområdene.
AP171127 Da vedtok bystyret enstemmig « Estetisk plan for Oslo », med detaljerte retningslinjer for design av belegg, trafikksikring, kanting, skilting og møblering i Oslo sentrum.
DB171126 Videoen er en del av en kampanje som heter « ikke på min pasta », som har som mål å oppfordre osteprodusenter til å kreve at melkeleverandørene setter visse krav om retningslinjer for kyrenes dyrevelferd, skriver France24.
DB171126 Guri Solberg, kommunikasjonsrådgiver hos UD i Oslo, skriver i en e-post til Dagbladet at den norske ambassaden i Madrid og det norske konsulatet på Gran Canaria har gitt konsulær bistand i tråd med de rammer og retningslinjer i tråd med vanlig praksis.
AP171126 Flere selskaper har regler og retningslinjer for å beskytte ansatte, men det er så som så med håndhevelsen », ¶
AP171126 Gjennom prosjektet er det foreslått flere viktige tiltak som både omfatter utforming av lands interne lovgivning, som regler om rentefradragsbegrensning, endring av de internasjonale standardene i skatteavtalene, klargjøring av OECDs retningslinjer for internprising av varer og tjenester som omsettes innad i et konsern og innføring av
AA171126 Vi har det siste året utarbeidet et nytt sett med « etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ».
AP171125 Tydelige etiske retningslinjer og varslingsrutiner må bli en selvfølge og gjerne et pålegg, både i form av sin eksistens og i form av orientering til nyansatte, vikarer, frilansere og ordinære ansatte.
VG171124 Erikssen sa til avisa at de jobbet med å stramme inn innholdet ytterligere og regnet med å være tilbake innen et par dager, da sannsynligvis med innskjerpede retningslinjer .
NL171124 Jeg anbefaler at Departementet får vurdert en videreføring av kulldriften i Svea/Lunkefjell etter de her omtalte retningslinjer før en beslutter nedlegging.
DB171124 « Vi jobber for å overholde retningslinjer for publisering for å sikre nøyaktigheten og integriteten til disse vurderingene.
DB171124 Tripadvisor utviklet sin politikk og retningslinjer gjennom årene, og vil fortsette å gjøre det.
DA171124 Norsk bokbransje har nylig satt ned en arbeidsgruppe som skal lage retningslinjer mot seksuelle overgrep og trakassering i norsk litteraturmiljø.
VG171123 De mener også at det ikke rimer med det løperne har bestemt med tanke på retningslinjer i sosiale medier.
VG171123 - Tusenvis av personer jobber døgnet rundt for å overvåke, vurdere og ta de rette beslutningene knyttet til våre annonser og retningslinjer for innhold, sier hun, og forsikrer at arbeidet fortsetter for fullt.
NL171123 « Medisinsk utredning, diagnostikk og behandling er i Norge i all hovedsak i samsvar med kunnskapsbaserte internasjonale retningslinjer .
DN171123 På spørsmål om hva nulltoleransen innebærer i praksis, svarer Eek at Statoil har etiske retningslinjer som fastslår at alle former for trakassering er uakseptabelt, og at det skal være lav terskel for å varsle.
DN171123 Hermansen, mannens advokat, mener Statoil burde informert bedre om egne retningslinjer .
DN171123 Eek ønsker ikke å kommentere at hovedofferet i saken ikke skal ha visst om noen retningslinjer .
DN171123 - Statoil sa i retten at de hadde utviklet egne retningslinjer for dette som de informerte alle om.
DN171123 Nå har Norges Eiendomsmeglerforbund ( NEF ) utarbeidet nye retningslinjer for å klargjøre grensene og rollene meglerne skal ha.
DN171123 Eiendomsmeglerne får nå nye retningslinjer som skal forhindre at boliger omsettes utenom det åpne markedet.
DN171123 Torgersen sier forbundet gjør omfattende kontroller av at medlemmenes virksomhet er innenfor norsk lov og forbundets retningslinjer .
DB171123 - Vi har våre retningslinjer og vi har noen punkter som er ganske lett å følge, og dette var et grovt overtramp mot sine lagkompiser, sier Hetland til NRK.
DB171123 Fra kampen mot sosial dumping her i Norge vet vi at regelverk og retningslinjer ikke er tilstrekkelig ; minst like viktig er tiltak som sørger for at reglene faktisk blir etterlevd.
AP171123 november oppfordres det til å rydde opp i « ukulturen i oppdrettsnæringen » basert på en artikkelserie i Morgenbladet hvor også Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond ( FHF ) omtales på en måte som sår tvil om forskningsetiske retningslinjer følges.
AA171123 | NEF med nye retningslinjer for salg av eiendom ¶
AA171123 Norges Eiendomsmeglerforbund ( NEF ) har kommet med nye retningslinjer etter at Oslos kommunale foretak Boligbygg har kjøpt eiendom av såkalte konkursryttere.
AA171123 NEF har utarbeidet nye retningslinjer som vil gjelde for alle eiendomsmeglere som er medlem i NEF.
AA171123 - Det har vært satt lys på slike saker i Oslo-området, og det har gjort at vi har gått inn og sett behovet for å lage tydeligere retningslinjer , sier Geving til NTB. ( ©NTB ) ¶
VG171122 - Vi har våre retningslinjer og vi har noen punkter som er ganske lett å følge, og dette var et grovt overtramp mot sine lagkompiser, sier Tor-Arne Hetland til NRK.
VG171122 Så finnes det interne retningslinjer og et ganske tydelig regelverk vi må forholde oss til.
VG171122 Derfor vil vi heller fokusere på vårt interne arbeid for å sikre gode retningslinjer og rutiner når det gjelder oppfølgingen av konkrete saker, sier Olav Nyhus, direktør for juridisk avdeling i NRK til NRK.no.
SA171122 - Har dere på kombinertlandslaget retningslinjer rundt bruk av sosiale medier ?
SA171122 - Vi har våre retningslinjer , og vi har noen punker som er ganske lett å følge.
NL171122 I gjeldene retningslinjer fra 2010 ( reviderte retningslinjer publiseres før nyttår ) heter det at " rask identifikasjon av pasienter med akutt hjerneslag og umiddelbar innleggelse i sykehus med slagenhet er viktig for å kunne tilby optimal akutt behandling inkludert trombolyse ".
NL171122 I gjeldene retningslinjer fra 2010 ( reviderte retningslinjer publiseres før nyttår ) heter det at " rask identifikasjon av pasienter med akutt hjerneslag og umiddelbar innleggelse i sykehus med slagenhet er viktig for å kunne tilby optimal akutt behandling inkludert trombolyse ".
NL171122 Her har begge disse - under forutsetning av korrekt framstilling i Nordlys - brutt med nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.
FV171122 - Har dere på kombinertlandslaget retningslinjer rundt bruk av sosiale medier ?
DB171122 - Vi har våre retningslinjer og vi har noen punkter som er ganske lett å følge, og dette var et grovt overtramp mot sine lagkompiser, sier Hetland til statskanalen.
DB171122 Så finnes det interne retningslinjer og et ganske tydelig regelverk vi må forholde oss til.
DB171122 Ansatte i bedrifter med klare retningslinjer har det tryggere.
BT171122 - Har dere på kombinertlandslaget retningslinjer rundt bruk av sosiale medier ?
BT171122 - Vi har våre retningslinjer , og vi har noen punker som er ganske lett å følge.
AP171122 - Har dere på kombinertlandslaget retningslinjer rundt bruk av sosiale medier ?
AP171122 - Vi har våre retningslinjer , og vi har noen punker som er ganske lett å følge.
AA171122 Men det veldig klare og strenge retningslinjer for hva slags vind flyene kan lande i, og det holder oss godt innenfor, sier Wintervold.
AA171122 Vi har retningslinjer vi følger når vi skal på tur, sier Jørgensen.
AA171122 - Har dere på kombinertlandslaget retningslinjer rundt bruk av sosiale medier ?
AA171122 - Vi har våre retningslinjer , og vi har noen punker som er ganske lett å følge.
NL171121 Det er nå mer eller mindre avklart ¶ fra Finnmarkssykehusets side at et slikt tilbud er vanskelig å få til på grunn av nasjonale retningslinjer .
DB171121 Havnestyret plikter å føre tilsyn med havnedirektøren, og skal ifølge kommuneloven sørge for at Oslo Havn drives i samsvar med de vedtak og retningslinjer som Oslo bystyre har vedtatt.
DB171121 - Er du enig i styrets beslutning om at administrasjonen ikke skal sjekke om kommunens retningslinjer er blitt fulgt ?
DB171121 Dette må implementeres i nasjonale retningslinjer .
DA171121 - Politikerne kjører generelle kutt uten å gi noen retningslinjer for hvilke områder som skal nedprioriteres, og det kaller jeg politisk feighet.
DA171121 Sps etiske retningslinjer , som blir trukket fram i mange sammenhenger, fastslår at vi ikke aksepterer trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig atferd, sier Olsen.
DA171121 - Vi har klare retningslinjer mot seksuell trakassering.
AP171121 Det blir igjen vist til lovutvalget og spurt om den pågående omorganiseringen foregriper retningslinjer som kan komme i ny lov. 30. oktober 2017 : Møte mellom Christine Meyer, finansministeren og finansråden.
AP171121 Det vil si at også faglige retningslinjer må kunne vise til at foreslåtte intervensjoner har dokumentert effekt.
AP171121 Retningslinjer som ikke er tilstrekkelig kunnskapsbasert, kan føre til en generell svekket tillit til helsemyndighetene og dårligere etterlevelse av råd fra myndighetene blant helsepersonell.
SA171120 Serieforeningen ser også på noen felles retningslinjer med tanke på lønnsnivå i Toppserien.
DB171120 ¶ Politidirektoratet har sendt ut nye retningslinjer , som skal sikre at reglene for alkoholbruk på offentlig sted håndheves likt i alle politidistrikt.
DB171120 - Vi har gode etiske organisatoriske retningslinjer som vi bruker mye tid på.
DB171120 Forskerne foreslår tydelige og gode nasjonale retningslinjer og veiledere kommunene må følge.
BT171120 Politidirektoratet har sendt ut nye retningslinjer , som skal sikre at reglene for alkoholbruk på offentlig sted håndheves likt i alle politidistrikt.
AP171120 Her er WHOs retningslinjer
AP171120 - Jeg leste saken i Aftenposten om retningslinjer for måling av hodeomkrets hos barn, og jeg er overrasket over at vi har så slavisk forhold til dette.
AP171120 Behovet for å banke hverandre i hodet med et ønsket resultat har stått i veien for det åpenbare : Få satt i gang arbeidet med sentrale retningslinjer for folkeavstemninger.
AP171120 Serieforeningen ser også på noen felles retningslinjer med tanke på lønnsnivå i Toppserien.
AA171120 Serieforeningen ser også på noen felles retningslinjer med tanke på lønnsnivå i Toppserien.
DB171119 Det vil medvirke til mindre byråkrati, klarere retningslinjer , og raskere og bedre vurderinger av utenlandske søkere.
AA171119 Hvorfor var det ikke en ledelseskultur i Idrettsforbundet som sørget for bedre økonomistyring og ordnede retningslinjer for bruk av alkohol m.m.
VG171118 I dag har vi retningslinjer og et større fokus i hele bedriften på hvordan vi skal håndtere denne type saker.
DB171118 Retningslinjer for tildelinger fastsettes av styret.
AP171118 I dag har vi retningslinjer og et større fokus i hele bedriften på hvordan vi skal håndtere denne type saker.
AP171118 Vi antar at forfatterne ikke er uenige i at det bør finnes retningslinjer for påvisning og oppfølging av SVD.
AP171118 Men de bidrar ikke til nye praktiske retningslinjer for SVD ¶
DB171117 - Derfor har vi revidert våre retningslinjer , slik at det nå er helt tydelig at det ikke er den enkelte sykepleierens ansvar - men teamlederens - at det blir bestilt henting av den avdøde borgeren.
DB171117 Retningslinjer for tildelinger fastsettes av styret.
DB171117 Det er ingen nasjonale retningslinjer for menneskerettighetsopplæring av verger.
DB171117 Men det er også viktig at regelverket inneholder klarere retningslinjer for forholdsmessighetsvurderingen.
DA171117 Kommunikasjonssjef Tone Zander oppgir at det finnes retningslinjer , regler og etiske standarder for hvordan medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet skal omgås hverandre.
DA171117 * Etiske retningslinjer nevnes som tiltak i sju tilfeller.
DA171117 Kommunikasjonssjef Tone Zander oppgir at det finnes retningslinjer , regler og etiske standarder for hvordan medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet skal omgås hverandre.
DA171117 * Etiske retningslinjer nevnes som tiltak i sju tilfeller.
VG171116 Helt i tråd med interne retningslinjer ved avvik, ble undertegnede varslet av delegasjonslederen.
VG171116 Helt i tråd med interne retningslinjer ved avvik, ble undertegnede varslet av delegasjonslederen.
VG171116 Nå sitter vi som representerer det organiserte arbeidslivet innen film og TV, og jobber frem etiske retningslinjer for bransjen og forbereder en større undersøkelse for å kartlegge volumet av dette, sier Filmforbundets leder Sverre Pedersen til VG.
DB171116 H&M har nå valgt å fjerne genseren og se over sine rutiner for retningslinjer ved trykk på sine plagg.
DB171116 - Til tross for våre omfattende rutiner og retningslinjer vedrørende trykk, så er det veldig uheldig å se at dette godkjennes.
DA171116 Foreningen Vårt Stavanger samordnet det hele og fikk stor betydning med hensyn til å definere krav om en miljøvennlig politikk og retningslinjer som kunne sikre et godt bomiljø.
VG171115 - Det er åpenbart at det trengs tilsvarende etiske retningslinjer også i filmbransjen.
SA171115 Mest sannsynlig mangler de retningslinjer på en rekke felt.
NL171115 ¶ I fjor havnet Sparebank1 Nord-Norge på sisteplass i Etisk Bankguide som er en grundig rangering av 15 norske bankers retningslinjer på etikk og bærekraft, gjennomført av Forbrukerrådet og Framtiden i våre hender.
NL171115 Banken bør snarest skaffe seg bedre retningslinjer både på dette og flere andre felt.
DA171115 På klimakonferansen i Bonn skal det jobbes med retningslinjer for bestemmelsene i Parisavtalen, blant annet utslippsreduksjon, teknologiutvikling og klimatilpasning.
DA171115 En av de viktigste sakene på møtet er retningslinjer for hva som telles som klimafinansiering, mener Kirkens Nødhjelp.
DA171115 - Vi håper på gode retningslinjer for hva som telles som klimafinansiering, sier Håkon Grindheim i Kirkens Nødhjelp.
AA171115 Og det er politikerne som er i posisjon til å gi overordnede, generelle retningslinjer for innvandringspolitikken.
SA171114 Da artikkelserien om Dale Eiendomsutvikling AS sto på trykk, hadde ikke Rogaland fylkeskommune skrevne retningslinjer som regulerte bevertning på det offentliges regning.
DB171114 « Dette finner vi oss ikke i, vi krever åpenhet, klare retningslinjer .
DA171114 | Seksuell trakassering : Ber NRK lage retningslinjer
DA171114 Klubbleder i NRK ber NRK lage egne retningslinjer for å håndtere seksuell trakassering.
DA171114 Ber NRK-ledelsen om egne retningslinjer mot seksuell trakassering : Leder av NRKs journalistlag Richard Aune.
DA171114 LES OGSÅ : Klubbleder i NRK ber NRK lage egne retningslinjer for å håndtere seksuell trakassering ¶
DA171114 Komiteen vil også vite om departementet på noe tidspunkt « har vært kjent med, stilt seg bak og/eller gitt retningslinjer for omorganiseringsprosessen i SSB », og om det i tilfelle har blitt sendt signaler og blitt gitt tilbakemeldinger underveis.
BT171114 Har departementet på noe tidspunkt vært kjent med, stilt seg bak og/eller gitt retningslinjer for omorganiseringsprosessen i SSB ?
AP171114 Har departementet på noe tidspunkt vært kjent med, stilt seg bak og/eller gitt retningslinjer for omorganiseringsprosessen i SSB ?
AP171114 ) Jeg tror retningslinjer kan bli en sovepute », sa han, og viste til at det er så stor forskjell på saker som kommer på ledernes bord, at en handlingsplan ikke vil være til særlig stor hjelp.
VG171113 Her er velment innspill, NEF : Hva med å lage noen retningslinjer rundt ansettelsesforhold i meglerkjedene ?
DB171112 Pedersen sier Norsk filmforbund har opprettet en arbeidsgruppe som skal arbeide med etiske retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep.
BT171112 Pedersen sier Norsk filmforbund har opprettet en arbeidsgruppe som skal arbeide med etiske retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep.
AP171112 Pedersen sier Norsk filmforbund har opprettet en arbeidsgruppe som skal arbeide med etiske retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep.
AP171112 Tidligere retningslinjer har lagt vekt på avmedikalisering.
AP171112 Norsk gynekologisk forening : Endelig nye retningslinjer for svangerskapsdiabetes ¶
AP171112 Diabetes kan gi alvorlige komplikasjoner, derfor har Helsedirektoratet gitt ut nye retningslinjer med strengere grenser for testing av svangerskapsdiabetes. 3rd-party-bio ¶
AP171112 Artikkelforfatterne advarer mot overdiagnostikk knyttet til Helsedirektoratets nye retningslinjer med strengere grenser for testing av svangerskapsdiabetes.
AA171112 Pedersen sier Norsk filmforbund har opprettet en arbeidsgruppe som skal arbeide med etiske retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep.
VG171110 - Har Meyer slik styret ser det handlet i strid med deres retningslinjer ?
DB171110 Straffen er så streng at saken automatisk ankes, i tråd med forsvarets retningslinjer .
DB171110 Spanjolene er oppvokst med tapas, og har kanskje strammere retningslinjer for hvordan tapasen skal lages.
BT171110 « POLITIET SKAL LOGGFØRE » : Justisminister Per Willy Amundsen ( Frp ) sier han legger til grunn at politiet følger sine egne retningslinjer .
BT171110 I skuespillerbransjen jobbes det nå med å utvikle bedre retningslinjer mot seksuell trakassering.
AP171110 - To tilfeller av muntlig seksuell trakassering ble varslet om og behandlet etter Dramatens retningslinjer .
DB171109 Vi har vårt interne retningslinjer og regler, og forholder oss til dem.
BT171109 NOK EN LAV SCORE : Sparebanken Vest scorer nok en gang lavt på Forbrukerrådets og Framtiden i våre henders rangering av bankers etiske retningslinjer , men kommer bedre ut enn i fjor.
AA171109 Bakgrunnen er forslaget til nye retningslinjer for hvordan oppdrettsnæringen skal vokse de neste årene.
VG171108 Konklusjonen til Riksadvokaten etter møtet var at politiets interne retningslinjer for etterforskning og operasjoner på internett er utdaterte.
VG171108 Hagen skriver i en e-post at feilinformasjon og desinformasjon representerer brudd på Innsamlingskontrollens etiske retningslinjer .
SA171108 Selv med gode retningslinjer så handler det om gode verdier og holdninger.
SA171108 - Vi har laget retningslinjer nå.
NL171108 Vil noen tape penger på om verdiene hadde vært lavere og hvorfor har ikke statens strålevern egne ansatte med kompetanse på området som kan ta stilling til dette i stedet for å vise til generelle internasjonale retningslinjer ?
NL171108 Jeg fikk fremlegge saken min i nøyaktig 10 sekunder til legen forsto hva det dreide seg om og sa at hun ikke kunne skrive meg en legeerklæring fordi de har mottatt retningslinjer for utfyllelse av disse for alle praktiserende leger i Nord-Norge !
NL171108 Hvem er det som har gitt legene våre slike retningslinjer ?
DB171108 Vi vil sterkt oppfordre kommersielle aktører til å ta i bruk enten denne guiden eller utforme sine egne retningslinjer for bruk av sosiale medier.
DB171108 Etiske retningslinjer innad i bistandsorganisasjoner for bildebruk har også kommet høyere opp på radaren.
DB171108 Dessuten er mulighetene og effektene sosiale medier bringer med seg fortsatt nytt, og selv om man har implementert generelle etiske retningslinjer for oppholdet, sikkerhet og kulturen du møter, har man ikke i like stor grad anerkjent sosiale medier som eget tema.
BT171108 Selv med gode retningslinjer så handler det om gode verdier og holdninger.
BT171108 - Vi har laget retningslinjer nå.
AA171108 Selv med gode retningslinjer så handler det om gode verdier og holdninger.
AA171108 - Vi har laget retningslinjer nå.
VG171107 « I forbindelse med VGs omtale av hvordan australsk politi har operert på nettet for å avsløre seksuelle overgrep mot barn og et tidligere formidlet, sterkt ønske fra enkelte miljøer innen norsk politi om endrede retningslinjer for slik virksomhet, er det behov for et møte ved Riksadvokatembetet for å drøfte ulike problemstillinger », skriver Riksadvokaten i sin innkallelse til mø
VG171107 Temaene for møtet var : ¶ * 1 Orientering om foreliggende retningslinjer ved bruk av utradisjonelle etterforskningsmetoder på nettet. * 1 Eventuelt behov for endrete retningslinjer, og om det kan reguleres kun gjennom retningslinjer fra Riksadvokaten. * 1 Hvordan norsk politi kan bruke informasjon som andre lands politi har hentet inn med metoder som ikke er i samsva
VG171107 Norsk politi ønsker endring av retningslinjer for etterforskning på nett.
VG171107 - VGs omtale styrker riksadvokatens oppfatning om at problemstillingen har så prinsipielle sider at en nærmere regulering - i hvert fall på et overordnet plan - nå må overlates til lovgiver, og ikke finne sin avklaring gjennom nye retningslinjer fra vårt kontor, sa statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen hos Riksadvokaten til VG.
VG171107 - Møtet avdekket et behov for oppdatering av enkelte interne retningslinjer .
VG171107 | - Behov for oppdatering av retningslinjer
VG171107 * 1 Eventuelt behov for endrete retningslinjer, og om det kan reguleres kun gjennom retningslinjer fra Riksadvokaten. * 1 Hvordan norsk politi kan bruke informasjon som andre lands politi har hentet inn med metoder som ikke er i samsvar med norsk regulering. * 1 Mulig initiativ overfor lovgiver med tanke på regulering. * 1 Hva som skal sies til media om møtet, dagens situasjon og
VG171107 * 1 Eventuelt behov for endrete retningslinjer , og om det kan reguleres kun gjennom retningslinjer fra Riksadvokaten. * 1 Hvordan norsk politi kan bruke informasjon som andre lands politi har hentet inn med metoder som ikke er i samsvar med norsk regulering. * 1 Mulig initiativ overfor lovgiver med tanke på regulering. * 1 Hva som skal sies
BT171107 STILLE : I politiets egne retningslinjer står det at alle kontroller av antatte utlendinger skal loggføres, men i praksis gjør ikke majoriteten av politidistriktene dette.
DB171106 - Ligaen forbyr enhver klubbeier eller direktør fra å ha interesser i en annen klubb, eller evnen til å påvirke en annen klubbs retningslinjer , heter det i uttalelsen.
DB171106 Arbeidsgiveren skal ha klassifisert bildet som uanstendig, og mente derfor at hun overtrådte deres retningslinjer for sosiale medier da hun publiserte bildet på Twitter og Facebook.
DB171105 Bare det, at BP Ingebretsen kan play off-motstanderen bedre enn de fleste, vil gjøre FFK-spillerne enda litt tryggere og mer mottakelige for trenerens valg og retningslinjer .
DB171105 Vi trenger nasjonale retningslinjer , ikke kommunale.
BT171105 Mindre kjøtt, mer økologisk og klare retningslinjer mot kjøp av produkter som pels burde være sentrale deler av en dyrevennlig innkjøpsstrategi.
AP171105 Journalister har sin Vær varsom-plakat og forskere forskningsetiske retningslinjer når det gjelder personvern.
VG171104 For selv om ingenting tyder på at han selv har belastet idretten med eksklusive vaner, snarere tvert imot, satt han ved bordenden i et styre som verken satte grenser eller hadde konkrete retningslinjer for representasjon og alkoholservering i en frivillig organisasjon.
VG171104 Uklare retningslinjer : NIF betalte butikk-øl og Dundersalt ¶
BT171104 Nye retningslinjer skal sikre at ansatte i havnen ikke misbruker offentlige penger på reise.
BT171104 NYE REGLER : Etter at BT skrev om havnetoppers reiser til Kina, med bruk av businessklasse og representasjonsmiddager, har havnen nå bestemt seg for å utarbeide nye retningslinjer for representasjon og tjenestereiser.
AP171104 Som på andre politikkområder tenkte man seg her at Stortinget skal gi lover og bevilgninger, at departementet skal gi retningslinjer og påse at man har en god gjennomføring, og at direktorater i den ytre etat skal finne de faglig riktige løsningene og iverksette disse.
AA171104 Rådmannen viser på sin side til vedtatte retningslinjer som blant annet tar til orde for at vi trenger alkoholfrie soner som et middel mot skadelige drikkemønstre.
AA171104 Likevel må det være mulig å lage retningslinjer og individuell behandling så nye og gamle forretningskonsept kan prøve nye løsninger.
AA171104 Da er det viktig at de som prøver å gjøre noe med det ikke møter innsigelser og retningslinjer fra en tid med andre utfordringer.
VG171103 De utgiftene som jeg har hatt i min jobb for idrettsforbundet til reiser, opphold og representasjon er innenfor de retningslinjer og fullmakter som idrettsstyret har vedtatt for generalsekretæren i NIF, sier Andersen, og tillegger : ¶
VG171103 Jeg er helt enig i at her trengs det retningslinjer , og dette kan ikke skje igjen - man må legge seg flatt på ryggen og beklage, slår han fast.
SA171103 Det trengs ikke særlig retningslinjer for å kunne si : Dette bør man ikke gjøre.
SA171103 Det trengs ikke særlig retningslinjer for å kunne si : Dette bør man ikke gjøre.
SA171103 - De utgiftene som jeg har hatt i min jobb for idrettsforbundet til reiser, opphold og representasjon er innenfor de retningslinjer og fullmakter som idrettsstyret har vedtatt for generalsekretæren i NIF, sa Andersen på onsdag.
DB171103 UD vurderer at ATT har en svært sterk juridisk forankring, og at de « allerede er tatt inn i UDs retningslinjer for behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell, i likhet med Stortingets 1959-vedtak ».
DB171103 Stortinget ba regjeringen utrede « hvorvidt innholdet i ATT-avtalens ( Den internasjonale våpenhandelsavtalen ) artikler 6 og 7 kan innpasses i norsk lov eller forskrift slik at det får en sterkere juridisk forankring, og ikke bare gjenspeiles i departementets egne retningslinjer ».
DB171103 59 ( 2016-17 ), om å « utrede hvorvidt innholdet i ATT-avtalens artikler 6 og 7 kan innpasses i norsk lov eller forskrift, slik at det får en sterkere juridisk forankring og ikke bare gjenspeiles i departementets egne retningslinjer .
DB171103 Den norske våpeneksporten styres i dag i hovedsak av eksportkontrolloven fra 1987, en forskrift fra 2013 og retningslinjer for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport fra 2014.
DA171103 Foruten konkrete retningslinjer mot trakassering, mener Kleven at det er viktig å arbeide for å øke kvinneandelen i norske filmproduksjoner.
DA171103 Foruten konkrete retningslinjer mot trakassering, mener Kleven at det er viktig å arbeide for å øke kvinneandelen i norske filmproduksjoner.
DA171103 Da Helsedirektoratet i sine retningslinjer i år innførte at alle barn bør få både helsesamtale med helsesøster og undersøkelse av lege ved skolestart, satte skolegruppa i Røykenhusets helsestab seg ned og bestemte seg for å sette i gang.
BT171103 Våre anbefalinger om omsorg og behandling for sykehjemspasienter i eller nær livets aller siste fase, er på linje med Helsedirektoratets veileder for Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling fra 2013 og retningslinjer fra Kompetansesenter i lindrende behandling, Helseregion Vest.
BT171103 Vi har alltid pasientens beste i sentrum, støttet av faglige retningslinjer og metodebøker, svarer forfatterne av « Metodebok for sykehjemsleger ».
BT171103 Muslands innlegg gir inntrykk av at vår tilnærming til lindrende behandling er noe vi har funnet på selv, uten støtte i vitenskapelig litteratur og gjeldende retningslinjer .
BT171103 Dette vil vi fortsette med, støttet av faglige retningslinjer og metodebøker.
BT171103 Tom Tvedt godkjente alkoholregning som var i strid med Idrettsforbundets retningslinjer
BT171103 I forbundets egne retningslinjer står det blant annet at Norges idrettsforbund skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng.
BT171103 Det trengs ikke særlig retningslinjer for å kunne si : Dette bør man ikke gjøre.
AP171103 Det trengs ikke særlig retningslinjer for å kunne si : Dette bør man ikke gjøre.
AA171103 Det trengs ikke særlig retningslinjer for å kunne si : Dette bør man ikke gjøre.
AA171103 Det trengs ikke særlig retningslinjer for å kunne si : Dette bør man ikke gjøre.
VG171102 - Det har blitt mindre grad av skjønn, og større og større grad av klare retningslinjer .
VG171102 Vi har endret praksis og mange retningslinjer .
VG171102 Nå er det klare retningslinjer som gjelder, ikke skjønn.
VG171102 Først i desember 2016 endret Norges idrettsforbund retningslinjer for kost og losji for ansatte på reise.
SA171102 « Skjønner at det drar ut i tid med nye retningslinjer her, og sikkert nå ikke før over sommeren.
SA171102 | Tom Tvedt godkjente alkoholregning som ikke var i tråd med Idrettsforbundets retningslinjer
SA171102 NIF innførte nye retningslinjer i 2017.
SA171102 Han la til at NIF åpenbart må ha klare retningslinjer for reiseregninger.
SA171102 Men Tvedt og hans kommunuikasjonssjef tråkker feil på første trinnet når de skylder på at det ikke fantes retningslinjer , men sier at beslutningene var basert på skjønn.
SA171102 Først da Bernander-utvalgets utmerkede rapport kom på bordet, ble det innført retningslinjer .
SA171102 Videre legger han vekt på at NIF nå har fått nye retningslinjer hva gjelder alkohol.
SA171102 Det er bare en måte å gjøre om det på : vi må endre praksis og retningslinjer for alt.
SA171102 Nå er det kommet nye retningslinjer for hva idrettslederne kan bruke penger på, og nå skal alt bli åpent og rimelig.
FV171102 « Skjønner at det drar ut i tid med nye retningslinjer her, og sikkert nå ikke før over sommeren.
FV171102 | Tom Tvedt godkjente alkoholregning som ikke var i tråd med Idrettsforbundets retningslinjer
FV171102 NIF innførte nye retningslinjer i 2017.
FV171102 Han la til at NIF åpenbart må ha klare retningslinjer for reiseregninger.
FV171102 Videre legger han vekt på at NIF nå har fått nye retningslinjer hva gjelder alkohol.
FV171102 Det er bare en måte å gjøre om det på : vi må endre praksis og retningslinjer for alt.
FV171102 Nå er det kommet nye retningslinjer for hva idrettslederne kan bruke penger på, og nå skal alt bli åpent og rimelig.
DB171102 « Skjønner at det drar seg ut i tid at vi får nye retningslinjer her, og sikkert nå ikke før over sommeren.
DB171102 « Skjønner at det drar seg ut i tid at vi får nye retningslinjer her, og sikkert ikke før over sommeren.
DB171102 Nå er det klare retningslinjer som gjelder, ikke skjønn.
DA171102 Men vi har gjort mye gjennom å endre praksis og innføre nye retningslinjer , sa idrettspresidenten.
DA171102 Med nye retningslinjer mener han blant annet at Idrettsforbundet vil begrense mat- og drikkeregninger oppad til statens satser, og at regninger for alkohol ikke lenger refunderes med mindre det foreligger en særskilt årsak.
DA171102 De omtalte regningene stammer fra Special Olympics i mars år, der de som representerte Norges Idrettsforbund ikke hadde fått forhåndsgodkjent utlegg til alkohol, slik man må ha etter forbundets nye retningslinjer .
BT171102 « Skjønner at det drar ut i tid med nye retningslinjer her, og sikkert nå ikke før over sommeren.
BT171102 | Tom Tvedt godkjente alkoholregning som ikke var i tråd med Idrettsforbundets retningslinjer
BT171102 NIF innførte nye retningslinjer i 2017.
BT171102 Han la til at NIF åpenbart må ha klare retningslinjer for reiseregninger.
BT171102 Videre legger han vekt på at NIF nå har fått nye retningslinjer hva gjelder alkohol.
BT171102 Det er bare en måte å gjøre om det på : vi må endre praksis og retningslinjer for alt.
AP171102 « Skjønner at det drar ut i tid med nye retningslinjer her, og sikkert nå ikke før over sommeren.
AP171102 | Tom Tvedt godkjente alkoholregning som ikke var i tråd med Idrettsforbundets retningslinjer
AP171102 NIF innførte nye retningslinjer i 2017.
AP171102 Han la til at NIF åpenbart må ha klare retningslinjer for reiseregninger.
AP171102 Men Tvedt og hans kommunuikasjonssjef tråkker feil på første trinnet når de skylder på at det ikke fantes retningslinjer , men sier at beslutningene var basert på skjønn.
AP171102 Først da Bernander-utvalgets utmerkede rapport kom på bordet, ble det innført retningslinjer .
AP171102 Videre legger han vekt på at NIF nå har fått nye retningslinjer hva gjelder alkohol.
AP171102 Det er bare en måte å gjøre om det på : vi må endre praksis og retningslinjer for alt.
AP171102 Nå er det kommet nye retningslinjer for hva idrettslederne kan bruke penger på, og nå skal alt bli åpent og rimelig.
AA171102 « Skjønner at det drar ut i tid med nye retningslinjer her, og sikkert nå ikke før over sommeren.
AA171102 | Tom Tvedt godkjente alkoholregning som ikke var i tråd med Idrettsforbundets retningslinjer
AA171102 NIF innførte nye retningslinjer i 2017.
AA171102 Han la til at NIF åpenbart må ha klare retningslinjer for reiseregninger.
AA171102 Men Tvedt og hans kommunuikasjonssjef tråkker feil på første trinnet når de skylder på at det ikke fantes retningslinjer , men sier at beslutningene var basert på skjønn.
AA171102 Først da Bernander-utvalgets utmerkede rapport kom på bordet, ble det innført retningslinjer .
AA171102 Videre legger han vekt på at NIF nå har fått nye retningslinjer hva gjelder alkohol.
AA171102 Det er bare en måte å gjøre om det på : vi må endre praksis og retningslinjer for alt.
AA171102 Nå er det kommet nye retningslinjer for hva idrettslederne kan bruke penger på, og nå skal alt bli åpent og rimelig.
VG171101 Først i desember 2016, etter at debatten om åpenhet og pengebruk hadde rast i månedsvis, endret Norges idrettsforbund retningslinjer for kost og losji for ansatte på reise.
VG171101 De utgiftene som jeg har hatt i min jobb for idrettsforbundet til reiser, opphold og representasjon er innenfor de retningslinjer og fullmakter som idrettsstyret har vedtatt for generalsekretæren i NIF, sier Andersen, og tillegger : ¶
VG171101 - Alt som er blitt refundert har vært innenfor de retningslinjer som, for eksempel, generalsekretæren ( Andersen ) var underlagt av styret på det tidspunktet.
SA171101 Det førte til nye retningslinjer .
SA171101 De utgiftene som jeg har hatt i min jobb for idrettsforbundet til reiser, opphold og representasjon er innenfor de retningslinjer og fullmakter som idrettsstyret har vedtatt for generalsekretæren i NIF, sier Andersen via kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine.
FV171101 Det førte til nye retningslinjer .
FV171101 De utgiftene som jeg har hatt i min jobb for idrettsforbundet til reiser, opphold og representasjon er innenfor de retningslinjer og fullmakter som idrettsstyret har vedtatt for generalsekretæren i NIF, sier Andersen via kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine.
DA171101 - Det er merkelig at vi har en helseministeren som har laget retningslinjer han mener ikke er viktig å følge, kommenterer Gharahkhani.
BT171101 Det førte til nye retningslinjer .
BT171101 De utgiftene som jeg har hatt i min jobb for idrettsforbundet til reiser, opphold og representasjon er innenfor de retningslinjer og fullmakter som idrettsstyret har vedtatt for generalsekretæren i NIF, sier Andersen via kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine.
AP171101 Det førte til nye retningslinjer .
AP171101 De utgiftene som jeg har hatt i min jobb for idrettsforbundet til reiser, opphold og representasjon er innenfor de retningslinjer og fullmakter som idrettsstyret har vedtatt for generalsekretæren i NIF, sier Andersen via kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine.
AA171101 I stedet ligger den hos regjeringen, som ikke har innført nasjonale retningslinjer , den ligger hos Statens Vegvesen, og den ligger hos statsminister Erna Solberg, som angivelig driver « brubygging » til Kina.
AA171101 Det førte til nye retningslinjer .
AA171101 De utgiftene som jeg har hatt i min jobb for idrettsforbundet til reiser, opphold og representasjon er innenfor de retningslinjer og fullmakter som idrettsstyret har vedtatt for generalsekretæren i NIF, sier Andersen via kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine.
DN171031 Strengere retningslinjer for forbrukslån får så godt som null betydning for Bank Norwegian.
DN171031 Arbeiderpartiets Anne Marit Mevassvik fikk flertall med 11 mot fire stemmer for å beklage at det mangler nasjonale retningslinjer for slike innkjøp og be rådmannen vurdere nærmere hvordan trøndernes egen innkjøpspolitikk skal organiseres.
DB171031 ¶ RAMMER FOR ALLE : Det burde være noen rammer og retningslinjer for hva man burde kunne og vite for å jobbe i barnehage, selv som ringevikar, skriver studentene.
DB171031 Det burde være noen rammer og retningslinjer for hva man burde kunne og vite for å jobbe i barnehage, selv som ringevikar.
DA171031 På tirsdagens møte diskuterte kontrollutvalget hvilke retningslinjer som skal ligge til grunn for granskingen.
DA171031 Innen tre uker må Drammen kommune redegjøre for skolehelsetjenesten generelt - og spesielt for hvordan de forholder seg til sju siterte anbefalinger fra Helsedirektoratets retningslinjer .
DA171031 Fylkeslege i Buskerud Kristian Krogshus sendte brev til Drammen kommune torsdag, basert på Sykepleierforbundets ( NSF ) siste bekymringsmelding - angående brudd på Helsedirektoratets nye retningslinjer for skolehelsetjenesten.
AP171031 På tirsdagens møte diskuterte kontrollutvalget hvilke retningslinjer som skal ligge til grunn for granskingen.
VG171030 Det er derfor nå opp de den enkelte delstaten å avgjøre hvilke retningslinjer som skal gjelde.
DN171030 Dette organet har sitt sekretariat i Utenriksdepartementet og skal fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap.
AA171030 Nasjonale retningslinjer for prostatakreft anbefaler ikke et organisert screeningprogram for prostatakreft hos symptomfrie menn i dag, men testmetoden er likevel mye brukt.
VG171029 I etterkant av VGs omtale ble både domstolsloven, forskriften om dommernes sidegjøremål og Domstoladministrasjonens egne retningslinjer gjennomgått, med tanke på forbedring og oppdatering.
VG171029 - Vi er opptatt av å ha presise og gode retningslinjer , som gir lite rom for tolkning, sier Moe.
DN171029 | DN mener : Problemet er ikke mangel på retningslinjer , men mangel på anstendighet ¶
BT171029 Meglerforbundet, altså meglernes egen interesseorganisasjon, skal nå ifølge media lage retningslinjer for såkalt « god meglerskikk ».
VG171028 Film i Väst opplyser at de vil utforme retningslinjer for hvordan en skal oppføre seg når de samarbeider med Zentropa i fremtiden.
DB171028 Retningslinjer for tildelinger fastsettes av styret.
DB171028 Retningslinjer for tildelinger fastsettes av styret.
SA171027 Nye retningslinjer om julefeiring, fra foreldreutvalget ved Nylund skole, skulle gi « verdens mest ukontroversielle juleopplegg ».
DB171027 Samtidig mener han det er prisverdig at aktører som Uber og Airbnb har laget retningslinjer for å hindre høyreekstreme i å bruke tjenestene deres.
DB171027 - Det kan hende at Finn.no med litt ettertanke også burde forsøke å sette opp noen retningslinjer , sier Kraglund.
DA171027 Forvaltningen av fondet er underlagt egne retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fastsatt av Finansdepartementet, som det er bred politisk enighet om, sier Vamraak.
DA171027 Vi må lage tydelige retningslinjer .
DA171027 Så da har vi funnet sammen med de andre byrådspartiene for å lage noen tydelige retningslinjer .
DA171027 - Da er det viktig at det utarbeides retningslinjer , sier hun.
DA171027 Forvaltningen av fondet er underlagt egne retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fastsatt av Finansdepartementet, som det er bred politisk enighet om, sier Vamraak.
SA171026 Nye retningslinjer om julefeiring, fra foreldreutvalget ved Nylund skole, skulle gi « verdens mest ukontroversielle juleopplegg ».
SA171026 Norges Eiendomsmeglerforbund varsler nye retningslinjer for « off market»-salg.
SA171026 - Vi har etiske retningslinjer for det meste, men nå synes vi det er hensiktsmessig å lage retningslinjer for « off market»-salg.
SA171026 - Vi har etiske retningslinjer for det meste, men nå synes vi det er hensiktsmessig å lage retningslinjer for « off market»-salg.
DA171026 Ser ikke poenget : Christian Evenshaug lurer på hvorfor ikke Drammen kommune rett og slett kan prøve å følge Helsedirektoratets retningslinjer , som tross alt er laget ut ifra forskning på hva som har best effekt.
DA171026 Analysen skal ha blitt revidert i høst - i forbindelse med Helsedirektoratets nye retningslinjer .
DA171026 - Det må jo være et poeng å følge Helsedirektoratets retningslinjer - i stedet for å lete etter muligheter til ikke å gjøre det, sier han.
BT171026 Norges Eiendomsmeglerforbund varsler nye retningslinjer for « off market»-salg.
BT171026 - Vi har etiske retningslinjer for det meste, men nå synes vi det er hensiktsmessig å lage retningslinjer for « off market»-salg.
BT171026 - Vi har etiske retningslinjer for det meste, men nå synes vi det er hensiktsmessig å lage retningslinjer for « off market»-salg.
AP171026 Norges Eiendomsmeglerforbund varsler nye retningslinjer for « off market»-salg.
AP171026 - Vi har etiske retningslinjer for det meste, men nå synes vi det er hensiktsmessig å lage retningslinjer for « off market»-salg.
AP171026 - Vi har etiske retningslinjer for det meste, men nå synes vi det er hensiktsmessig å lage retningslinjer for « off market»-salg.
AA171026 Norges Eiendomsmeglerforbund varsler nye retningslinjer for « off market»-salg.
AA171026 - Vi har etiske retningslinjer for det meste, men nå synes vi det er hensiktsmessig å lage retningslinjer for « off market»-salg.
AA171026 - Vi har etiske retningslinjer for det meste, men nå synes vi det er hensiktsmessig å lage retningslinjer for « off market»-salg.
VG171025 « Bystyret ber byrådet utarbeide retningslinjer for kameraovervåkning i Oslos skoler og barnehager som sikrer barn og unges rett til personvern og retten til et trygt læringsmiljø, og et trygt arbeidsmiljø for ansatte.
SA171025 Der Storebrand tradisjonelt har fulgt strenge etiske retningslinjer for investeringer, har Skagenfondene lenge valgt å oppsøke « upopulære » aksjer.
DB171025 Praksisen er ikke ulovlig, men strider med DNBs egne etiske retningslinjer , ifølge NTB.
DB171025 Får en rolle der han styrer partiets ideologiske retningslinjer og propaganda.
DA171025 Da må en jo undres over om dette virkelig er i tråd med kommuneloven og kommunens retningslinjer , sier Ståle Sørensen.
AP171025 Der Storebrand tradisjonelt har fulgt strenge etiske retningslinjer for investeringer, har Skagenfondene lenge valgt å oppsøke « upopulære » aksjer.
AP171025 I vedtaket heter det at byrådet bes « utarbeide retningslinjer for kameraovervåking i Oslos skoler og barnehager som sikrer barn og unges rett til personvern og retten til et trygt læringsmiljø, og et trygt arbeidsmiljø for ansatte ».
AP171025 I de statlige retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging som ble vedtatt i 2014, men som har vært representert som rikspolitiske retningslinjer i en litt annen form siden 1993, heter det ( punkt 3.
VG171024 Men nå er det så detaljert og grundig gjort at det ikke skal være noen tvil om hvilke retningslinjer kommunene skal forholde seg til, sier Horne.
DN171024 Propaganda rammes ikke av Youtubes retningslinjer .
DB171024 Sammensetningen av det nye styret er gjort i samsvar med statlige retningslinjer for eierstyring og styreoppnevninger.
DB171024 Susanne Nylén forteller at de noen ganger må gå mot deltakernes egne ønsker, grunnet produksjonens egne retningslinjer .
DB171023 Havnestyret skal, under ledelse av styrelederen, påse at Oslo Havn drives i samsvar med havnas formål, vedtekter, budsjettet i Oslo kommune, samt andre vedtak eller retningslinjer som Oslo bystyre har fastsatt.
DB171023 Etter at Dagbladet i september begynte å stille spørsmål ved reiseregningene etter Kina-turene i perioden 2013-2016, ba styrelederen i Oslo Havn, Roger Schjerva, om at administrasjonen skulle « gå gjennom de retningslinjer og regler som gjelder for reiser og representasjon i Oslo kommune og sjekke vår egen praksis, for å sikre at retningslinjene blir fulgt ».
DB171023 Samtidig har de også fått opplest den japanske keiserens retningslinjer for utdanning - en tekst som ble forbudt i etterkant av andre verdenskrig.
DA171023 I Dagsavisen i går kunne Torbjørn Urfjell i Virke Produsentforening, altså skuespillernes arbeidsgiverledd, fortelle at Virke jobber mot bedre retningslinjer for å fange opp seksuell trakassering på arbeidsplassen.
AP171023 Statlige retningslinjer
AP171023 Statlige retningslinjer for lokalisering oppfylles ikke i fire av ti tilfeller.
AP171023 Staten må ha som ambisjon å følge statlige retningslinjer for en samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging når egne virksomheter skal lokaliseres eller flyttes.
AP171023 Norge har hatt statlige retningslinjer for areal- og transportplanlegging siden 1993.
DN171022 Sjefdesigner Anne Hasla i smykkeprodusenten Hasla må ha klare retningslinjer i familiebedriften.
DN171022 Nettopp derfor er det nødvendig med noen retningslinjer .
DA171022 Et annet tiltak er å endre Enovas retningslinjer for kvotepliktig sektor, noe de mener har en verdi på mellom 10 og 50 millioner kroner i året.
AA171021 Det skal blant annet etableres retningslinjer for politiets beskyttelse av trusselutsatte, opplæring av religiøse lærere skal utredes, opplæring om godt foreldreskap skal styrkes, opplæringstilbud for ressurspersoner fra berørte miljøer skal utvikles, ordningen med minoritetsrådgivere skal videreutvikles, informasjonsarbeidet til utsatte
SA171020 Ifølge nettstedet insidethegames kommer det nå oppdaterte etiske retningslinjer .
SA171020 IOC har oppdatert sine etiske retningslinjer .
DB171020 Han mener at det ut fra pressedekningen er grunn til å stille spørsmål ved om regler og retningslinjer er fulgt, og om Boligbygg har hatt en systematisk og hensiktsmessig forberedelse og oppfølging av kjøpsprosessene.
DB171020 Facebook har ikke kommentert kritikken, men Peter Münster, kommunikasjonssjef for Facebook i Skandinavia, forklarer at villedende annonser er et brudd på plattformens retningslinjer .
DA171020 Kanskje trenger vi egne retningslinjer for så alvorlige henvendelser.
DA171020 Ifølge Urfjell skal de blant annet diskutere nye retningslinjer for henvendelser om seksuell trakassering.
DA171020 - Ja, hittil har det vært sånn, men akkurat nå jobber vi veldig målretta for å se om slike generelle retningslinjer er gode nok for å fange opp seksuell trakassering.
AP171020 Ifølge nettstedet insidethegames kommer det nå oppdaterte etiske retningslinjer .
AP171020 IOC har oppdatert sine etiske retningslinjer .
VG171019 Det foreligger retningslinjer til politiet om infiltrasjon på internett, med de er unntatt av offentlighet, svarer statsadvokaten.
VG171019 - VGs omtale styrker riksadvokatens oppfatning om at problemstillingen har så prinsipielle sider at en nærmere regulering - i hvert fall på et overordnet plan - nå må overlates til lovgiver, og ikke finne sin avklaring gjennom nye retningslinjer fra vårt kontor, forklarer Vigmostad-Olsen, som forteller at Riksadvokaten « i samråd med Kripos og Det nasjonal statsadvok
SA171019 Dette inkluderer å utarbeide et spørreskjema som skal sendes til bransjen for å kartlegge problemet, diskutere hvordan bransjen skal bevisstgjøres, samt gi retningslinjer for hvordan medlemmer skal handle dersom seksuell trakassering oppstår.
DN171019 Vi setter pris på at Facebook følger sine egne retningslinjer og respekterer norsk lov.
DB171019 - Hva gjelder lekene i 2026 og framover vil øvelsesprogrammet utformes gjennom samarbeid mellom IOC og arrangør i henhold til retningslinjer gitt gjennom Olympic Agenda 2020, fortsetter hun.
DA171019 Det foreligger retningslinjer til politiet om infiltrasjon på internett, men de er unntatt av offentlighet, sier statsadvokaten til VG.
AP171019 Dette inkluderer å utarbeide et spørreskjema som skal sendes til bransjen for å kartlegge problemet, diskutere hvordan bransjen skal bevisstgjøres, samt gi retningslinjer for hvordan medlemmer skal handle dersom seksuell trakassering oppstår.
AA171019 Etter det Adresseavisen forstår, skal møtet sist mandag ha trukket opp noen retningslinjer som skal dempe de interne konfliktene.
VG171018 Vi har ikke gitt sjefer og mannskap tilstrekkelige retningslinjer slik at de kunne ha brukt sunn fornuft i denne situasjonen, erkjente Oscar Munoz, administrerende direktør i United Airlines.
DN171018 Ifølge en pressemelding fra Telenor, vil de ansatte som blir overtallige tilbys sluttavtaler i henhold til selskapets retningslinjer og ansiennitet.
DB171018 58 år gamle Sekkelsten ble ifølge Kongsberg Gruppen avskjediget fra jobben i 2015, som følge av brudd på interne retningslinjer .
DB171018 - Disse foruroligende tendensene reflekterer effekten av markedsføring av matvarer og ulike retningslinjer verden over, der sunn mat er for dyrt for familier og samfunn med lave inntekter, påpeker Majid Ezzati, en av forskerne bak rapporten, ifølge Jyllandsposten.
SA171017 « I medhold av Reaksjonsreglementet § 4-24 og Forbundsstyrets retningslinjer for sanksjoner ilegges Simon Valakari én kamps karantene for sin opptreden under Eliteseriekampen mellom Tromsø og Rosenborg 14.oktober 2017.
AP171017 « I medhold av Reaksjonsreglementet § 4-24 og Forbundsstyrets retningslinjer for sanksjoner ilegges Simon Valakari én kamps karantene for sin opptreden under Eliteseriekampen mellom Tromsø og Rosenborg 14.oktober 2017.
AA171017 Disse har stilt seg positive til å stille arealene sine til disposisjon, så lenge arrangementene skjer i tråd med deres retningslinjer , og med hensyn til naboer og allmenne brukere.
VG171015 Så uklare retningslinjer skaper rom for fortolkninger om hvordan bestemmelsen skal forvaltes, understreker han.
VG171014 ] Hver eneste ene av dere må passe på egen sikkerhet, vi har retningslinjer som kan hjelpe dere og vi gir dere gjerne råd ».
DB171014 Het debatt om Trumps Twitter-krig : - Å true med atomkrig må vel være brudd på Twitters retningslinjer
DB171014 Han etterlyser nå, i likhet med Kari Due-Andresen, utfyllende retningslinjer å styre oljefondsmilliardene etter.
DB171014 Det er erkjennelsen av at det ikke holder å forhandle lønn med hver enkelt, men at det finnes felles retningslinjer å forholde seg til.
VG171012 Vedkommende fremstår som en svært dyktig fagperson, men med bakgrunn i nye retningslinjer er arbeidsforholdet avsluttet. », heter det i møteprotokollen.
VG171012 NYE RETNINGSLINJER : Barnevernvakten i Follo ligger hos Follo politikammer i Ski.
VG171012 Hvorfor har ikke slike retningslinjer vært på plass før ?
VG171012 - I protokollen henvises det til nye retningslinjer .
DB171012 Etterforskningen konkluderte med at betjentene på stedet hadde brutt politidistriktets retningslinjer , samt svekket politiets tillit.
DB171012 Dette er et krav både i sykehusets retningslinjer , og i Utahs lover.
AP171012 Støtte til ICAN i strid retningslinjer
AP171012 Senere søknader er blitt vurdert av NORAD til ikke å være i tråd med OECDs retningslinjer for bruk av utviklingsbistand til arbeid for kjernefysisk nedrustning.
VG171011 Vi trenger nasjonale retningslinjer i arbeidet mot barnehijab i barneskolen.
VG171011 Barnevernet bør få klare retningslinjer for å prioritere oppfølging av slike saker og settes i stand til å gjøre det.
SA171011 Tilbudet av mat og drikke må ha grunnlag i Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.i ¶
SA171011 Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for mat og måltider i barnehagen med mange og gode intensjoner.
SA171011 FUB stiller derfor spørsmål ved hvordan barnehagene, som har så ulike forutsetninger, skal kunne oppfylle kravene i både direktoratets retningslinjer og rammeplanen for barnehagen.
DB171011 LITEN BEDRING : Over halvparten av 200 sykehjem lar det gå mer enn elleve timer mellom kveldsmat og frokost, selv om dette er i strid med Helsedirektoratets retningslinjer .
AA171011 Ezzati ber land innføre retningslinjer og skatter for å beskytte barna fra usunn mat og mat med høyt sukkerinnhold.
AA171011 - Disse forurolige tendensene reflekterer virkningen i markedsføringen av mat og retningslinjer verden over, hvor sunn mat er for dyrt for familier og samfunn med lav inntekt, sier en av forskerne bak rapporten, Majid Ezzati.
AA171011 - Disse forurolige tendensene reflekterer virkningen i markedsføringen av mat og retningslinjer verden over, hvor sunn mat er for dyrt for familier og samfunn med lav inntekt, sier en av forskerne bak rapporten, Majid Ezzati.
VG171010 Sist gang Hill ifølge ESPN brøt kanalens retningslinjer for bruk av sosiale medier var da hun i september kalte president Donald Trump en hvit nasjonalist som omga seg selv med andre hvite nasjonalister.
VG171010 Det bør foreligge klarere og tydeligere retningslinjer for hva som skal ilegges vekt, hvorav uttalelse fra en sakkyndig vil være relevant.
VG171010 Det viser at det er et behov for å utarbeide internasjonale retningslinjer , sier politisk rådgiver i Amnesty International, Patricia Kaatee.
DB171010 Dette arbeidet ledes av professor Dennis Oswald, og vil i beste fall gi retningslinjer for hvordan bevismaterialet hos McLaren kan brukes i de individuelle sakene.
DB171010 Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for mat og måltider i barnehagen med mange gode intensjoner.
DB171010 FUB stiller derfor spørsmål ved hvordan barnehagene, som har så ulike forutsetninger, skal kunne oppfylle kravene i både direktoratets retningslinjer og rammeplanen.
DB171010 dag, Helsedirektoratets retningslinjer følges og at arbeidet med mat skjer i nær forståelse med hjemmene.
AA171010 Selv om handlingsplaner og nasjonale retningslinjer innenfor helsevesenet er igangsatt, må temaet gis enda mer oppmerksomhet.
DB171008 - Nye retningslinjer vil bli vedtatt om kort tid.
AP171008 Pakkeforløp, nasjonale retningslinjer og standardiseringer ordner kanskje innpakningen, men sier lite eller ingenting om hva helsevesenets mål og verdier skal være.
DN171006 Oljefondet har tidligere trukket seg ut av investeringer i disse selskapene på grunn av etiske retningslinjer .
DB171006 Oljefondet har tidligere trukket seg ut av investeringer i noen av disse selskapene på grunn av etiske retningslinjer .
DA171006 Helt til slutt i mandatet til Skancke og hans utvalgskolleger presiseres det at utvalget ikke skal vurdere retningslinjer for finanspolitikken og investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland - oljefondet.
DA171006 Oljefondet har tidligere trukket seg ut av investeringer i noen av disse selskapene på grunn av etiske retningslinjer .
AA171006 Helt til slutt i mandatet til Skancke og hans utvalgskolleger presiseres det at utvalget ikke skal vurdere retningslinjer for finanspolitikken og investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland - oljefondet.
AA171006 Oljefondet har tidligere trukket seg ut av investeringer i noen av disse selskapene på grunn av etiske retningslinjer .
AP171005 - Hva slags etiske retningslinjer følger bedriften ?
AP171005 | Helseminister Bent Høie vil ha retningslinjer for når det er OK å dele bilder fra sykehuset, barnehagen og skolen ¶
VG171004 Helsetilsynet reagerer spesielt på at det ikke ble foretatt noen dobbelkontroll før legemiddelet ble gitt, noe det står i Haukelands egne retningslinjer at de ansatte skal gjøre.
VG171004 Det er klart at Haukeland absolutt ikke har opptrådt i tråd med WHOs retningslinjer i denne saken.
NL171004 Videre vil vi foreslå at det etableres et oppvekstfond av en betydelig størrelse i det såkalte oljefondet, med retningslinjer for kommunene for å søke tilskudd.
VG171003 - Vi har hatt retningslinjer hvor det er henstilt til at ansatte ikke bruker snus i kontakt med pasienter, men bruken har nå økt såpass at vi mener det er riktig å skjerpe dette til et forbud, sier personalsjef Anne Grethe Vhile ved Sørlandet sykehus til avisen.
DB171003 Fondets retningslinjer sier at det ikke søker å bli majoritetseier eller ha kontrollerende eierandeler, unntatt i « eiendomsinvesterings-enheter ».
AP171003 - Vi har hatt retningslinjer , der det henstilles til ansatte, som er i kontakt med pasienter, om å ikke bruke snus.
AA171003 - Vi har hatt retningslinjer hvor det er henstilt til at ansatte ikke bruker snus i kontakt med pasienter, men bruken har nå økt såpass at vi mener det er riktig å skjerpe dette til et forbud, sier personalsjef Anne Grethe Vhile ved Sørlandet sykehus til avisen.
AA171003 Nye retningslinjer , som er mer restriktive i bruk av antibiotika mot lettere luftveisinfeksjoner og ørebetennelser, kan forklare fallet, samtidig som det er stor variasjon mellom fylkene.
VG171002 Helsedirektoratet skriver i sine retningslinjer at ECT-behandling på nødrett bare kan bli gitt « rent unntaksvis », men de innrømmer at de ikke vet hvor ofte dette skjer.
DN171002 Senere innrømmet Støre at han også hadde investert i et aksjefond i London som ikke fulgte tilsvarende etiske retningslinjer som Oljefondet.
DN171002 Dette fondet har ikke etiske retningslinjer tilsvarende oljefondet, om å blant annet holde seg unna investeringer i atomvåpenindustrien.
DN171002 DN omtalte i valgkampen at Støre hadde plassert deler av sin formue i fond som ikke fulgte tilsvarende etiske retningslinjer som Oljefondet.
DN171002 - Investeringene er i fond som eksplisitt følger SPUs retningslinjer, har tilsvarende retningslinjer eller kun investerer i lovlige, velregulerte markeder, skrev Støre i en epost til DN.
DN171002 - Investeringene er i fond som eksplisitt følger SPUs retningslinjer , har tilsvarende retningslinjer eller kun investerer i lovlige, velregulerte markeder, skrev Støre i en epost til DN.
DN171002 Ifølge Reuters skal Facebook også investere i programvare som kan ta ned annonser med brudd på Facebooks retningslinjer automatisk.
DA171002 Den andre dreier seg om et selskap i et aksjefond som ikke følger Oljefondets retningslinjer .
AA171002 Den andre dreier seg om et selskap i et aksjefond som ikke følger Oljefondets retningslinjer .
VG171001 I USA inngår for eksempel den såkalte Goldwater-regelen i det amerikanske psykiatriforbundets etiske retningslinjer .
VG170930 Ja, hvis vi hadde grunn til å tvile på at NIH ikke fulgte lover og retningslinjer for godkjenning av forskningsprosjekter, men vi stolte faktisk på NIH i dette tilfellet.
VG170930 De konkluderte med at diagnostiseringen av astma og andre luftveisplager blant landslagsutøvere var i tråd med internasjonale retningslinjer ( GINA guidelines ) slik den ble utført av Olympiatoppens lungemedisinske ekspertise eller hos lungespesialister på sykehus/klinikker rundt i landet.
DN170930 Utnevnelsene kommer samtidig som styret vurderer å ta i bruk nye retningslinjer som i praksis vil frata alle aksjeeierne de « superstemmene » som de har i dag, inkludert den kontrollen Kalanick har i selskapet.
DB170930 Dette er et brudd på Helsedirektoratets retningslinjer , ifølge Anne Kristin Vie, som er fagdirektør i Forbrukerrådet.
AA170930 Ifølge Helsedirektoratets retningslinjer bør det ikke gå mer enn elleve timer fra dagens siste til neste dags første måltid på et sykehjem.
NL170929 Essensen er at vi ikke skal vente til dette blir et problem som den enkelte rektor må ta ansvaret for, men sørge for at det blir nasjonale retningslinjer for hvordan dette skal håndteres.
AP170929 I en kommentar skriver byråd Tone Tellevik Dahl at « Byrådet har fulgt alle gjeldende retningslinjer i Ruseløkkasaken.
DB170928 Bransjen ønsker kvalitet som eneste kriterium, og er blitt hørt, for nå fjerner altså Amandakomiteen alt som heter retningslinjer , og lar en « representativ og kjønnsbalansert » storjury få fritt spillerom.
AA170928 - Da vi startet arbeidet med å finne framtidige retningslinjer for oppførsel på internett, møtte jeg også representanter for Facebook.
DN170927 Startuplab, Abelia og Telenor har i samarbeid utviklet retningslinjer for samarbeid mellom bedrifter og gründere, for å sikre gode prosesser. 1.
DN170927 Startuplab, Abelia og Telenor har i samarbeid utviklet retningslinjer for samarbeid mellom bedrifter og gründere, for å sikre gode prosesser. 1.
DN170926 Twitter har mottatt en rekke spørsmål fra brukere om hvorfor mikrobloggetjenesten ikke fjerner Twitter-meldingen som trolig bryter med deres retningslinjer .
DN170926 Trumps tvitring bryter trolig med Twitters retningslinjer som forbyr trusler og sjikanering, men selskapet kommer ikke til å fjerne presidentens tirader.
DB170923 I dommen skriver Oslo tingrett at bevisførselen i retten (... ) har vist at « det i politiet både i Oslo og i Asker og Bærum i mange år har versert rykter om at Jensen har operert på siden av lov og retningslinjer ».
DB170923 Rapporten inneholder svært gode retningslinjer og råd for veien videre.
DB170922 Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer , men om kultur og ledelse innen politiet, sa Amundsen, som også viste til at politidirektør Odd Reidar Humlegård og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har åpnet for en uavhengig gjennomgang.
DA170922 Nye retningslinjer plikter alle å delta i førstehjelpskurs, til tross for at noen vegrer seg for det. | - Vi kan ikke late som om ting ikke angår oss ¶
DA170922 Det har ført til nye retningslinjer fra Forsvaret.
AP170921 Det ble den gangen slått fast at dette var i strid med selskapets etiske retningslinjer og sponsingen opphørte.
AA170921 Norge trenger en ny energipolitikk der vi får klarere retningslinjer for hvor mye vindkraft vi trenger og hvor anleggene skal bygges.
VG170919 Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer , men om kultur og ledelse innen politiet, sier Amundsen.
DB170919 Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer , men om kultur og ledelse innen politiet, sier Amundsen ¶
AP170919 Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer , men om kultur og ledelse innen politiet, sier Amundsen.
AA170919 Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer , men om kultur og ledelse innen politiet, sier Amundsen ¶
AA170919 Eksponert for rusmidler som gjør skade, og omgitt av flyktige nettverk og dårlige relasjoner til offentlige tjenestenettverk, skal det være rimelig åpenbart at det er nødvendig å samle alle gode krefter for å gi gode tjenester som svarer ut bestillinger skissert gjennom vedtak, lover og nasjonale retningslinjer .
DB170918 - Jensen har rett i at det i mange år har versert rykter om at Jensen har opererert på siden av retningslinjer .
DB170918 ¶ KOMPETANSE VIKTIGST : Vi trenger ikke flere retningslinjer og lovregler, skriver artikkelforfatter.
DB170918 Vi trenger ikke flere retningslinjer og lovregler.
DB170918 « Det er behov for retningslinjer både når det gjelder bruk av sosiale medier og betaling for å nå fram til målgrupper via Facebook.
VG170916 Fra sentralt hold kan vi bidra til å lage prinsipper og retningslinjer , sørge for deling av kompetanse og at lærere og skoler får hjelp hvis de frykter at elever er på vei ut mot ytterkantene.
DB170916 De siste årene har det kommet stadig flere retningslinjer , regler og lovkrav som regulerer hvordan avhørene av barna politiet frykter er utsatt for overgrep skal foregå.
DB170914 Forskrift om sykkelritt på vei gir retningslinjer for hvilke oppgaver politiet har, og hvilke oppgaver arrangør har i tilknytning til sykkelritt, sier Morten Ørn.
DB170914 Vi vet at NRK har retningslinjer , og de er ikke bare knyttet til nyhetsankere, men også programledere i debattprogrammer.
DB170913 Fondet har fått nye retningslinjer fordi de har bestemt seg for å investere i tråd med Parisavtalen.
DB170913 Bakken Riise viser til Oljefondets etiske retningslinjer og mener de kan ha blitt en « sovepute », nettopp fordi de ikke er moderne nok.
DB170913 - I Norge er det også klare retningslinjer for hvor mye plass grisene skal ha rundt seg.
VG170912 I tillegg skal spillerne få nye retningslinjer å forholde seg til rundt internett og sosiale medier.
DN170911 Støre vi heretter kun ha sin formue på mellom 60 - 70 millioner plassert i brede aksjefond med tilsvarende etiske retningslinjer som Oljefondet.
DB170909 - Når du er der som turist, har du klare retningslinjer for hva du kan, og ikke kan, gjøre.
NL170908 Jeg legger til grunn at selskap drives etter forskriftene ifølge rådende politiske retningslinjer .
DB170908 Hun viser til at Ap har bedt regjeringen om å legge fram retningslinjer for kontroll og begrensninger av uttak for private aktører, men at det er blitt nedstemt av Frp, Høyre og Venstre.
DN170907 Atmosfæren er jo et kaotisk system, og så har man retningslinjer for tolkninger av dette kaotiske systemet som ligger til grunn for værvarselet.
VG170906 Da skulle han kun investere i fond som følger oljefondets, eller lignende, retningslinjer .
VG170906 Jeg hadde andeler i et bredt aksjefond forvaltet av et selskap som fulgte omlag samme strategi som norske banker, men uten å ha etiske retningslinjer på linje med SPU.
VG170906 Lærer Olav Røthe, som var moderator for debatten på Nes videregående, understreker til VG at han ikke ønsker å ta parti i saken, men forteller at skolen har retningslinjer for skoledebatter.
VG170906 Jeg har sagt at jeg har hatt et fond i Egerton, et bredt aksjefond, og jeg har oppgitt det i tråd med Stortingets retningslinjer .
DN170906 Ungarn og Slovakia må følge EUs retningslinjer for mottak av asylsøkere.
DB170906 Ifølge leder Nerma Macak på Farris Bad i Larvik, er det noen retningslinjer du bør være oppmerksom på.
AA170906 - Vi vil ha møte med de som har arrangert dette ganske snart, med Smørekoppen, og gi klare retningslinjer om hvordan vi vil at aktiviteter skal foregå framover, sier dekan Olav Bolland ved institutt for ingeniørvitenskap.
VG170905 Det er avgjørende å sette retningslinjer for å få frem spillere, sier han til VG, og fortsetter.
SA170905 Denne uken sender Forbrukerrådet ut nye retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling til om lag 90 bransjeorganisasjoner og aktører.
AP170905 Denne uken sender Forbrukerrådet ut nye retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling til om lag 90 bransjeorganisasjoner og aktører.
VG170904 Denne uken sender Forbrukerrådet ut en ny veiledning til rundt 90 bransjeorganisasjoner og aktører, med nye retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling.
SA170904 l sikre at alle kvinner som har behov for, og ønsker, hjelp med etablering av amming etter fødsel, skal få hjelp til det gjennom å være på barselavdeling, sykehushotell eller andre tilbud knyttet til sykehusene til dette er på plass, inkludert tilstrekkelig barseloppfølging i tråd med gjeldende retningslinjer .
SA170904 Vi ønsker nasjonale retningslinjer og statlig finansiering for at alle kommuner skal ha likeverdige tilbud.
SA170904 NEI, Sp vil ikke innføre rutinetilbud om tidlig ultralyd til alle friske gravide, men sikre at dagens retningslinjer for henvisning til tidlig ultralyd blir praktisert likt over hele landet. 2.
SA170904 Derfor ønsker vi nasjonale retningslinjer og statlig finansiering slik at alle gravide skal ha likeverdige tilbud, uavhengig av hvilken kommune de bor i.
FV170904 l sikre at alle kvinner som har behov for, og ønsker, hjelp med etablering av amming etter fødsel, skal få hjelp til det gjennom å være på barselavdeling, sykehushotell eller andre tilbud knyttet til sykehusene til dette er på plass, inkludert tilstrekkelig barseloppfølging i tråd med gjeldende retningslinjer .
FV170904 Vi ønsker nasjonale retningslinjer og statlig finansiering for at alle kommuner skal ha likeverdige tilbud.
FV170904 NEI, Sp vil ikke innføre rutinetilbud om tidlig ultralyd til alle friske gravide, men sikre at dagens retningslinjer for henvisning til tidlig ultralyd blir praktisert likt over hele landet. 2.
FV170904 Derfor ønsker vi nasjonale retningslinjer og statlig finansiering slik at alle gravide skal ha likeverdige tilbud, uavhengig av hvilken kommune de bor i.
AP170904 l sikre at alle kvinner som har behov for, og ønsker, hjelp med etablering av amming etter fødsel, skal få hjelp til det gjennom å være på barselavdeling, sykehushotell eller andre tilbud knyttet til sykehusene til dette er på plass, inkludert tilstrekkelig barseloppfølging i tråd med gjeldende retningslinjer .
AP170904 Vi ønsker nasjonale retningslinjer og statlig finansiering for at alle kommuner skal ha likeverdige tilbud.
AP170904 NEI, Sp vil ikke innføre rutinetilbud om tidlig ultralyd til alle friske gravide, men sikre at dagens retningslinjer for henvisning til tidlig ultralyd blir praktisert likt over hele landet. 2.
AP170904 Derfor ønsker vi nasjonale retningslinjer og statlig finansiering slik at alle gravide skal ha likeverdige tilbud, uavhengig av hvilken kommune de bor i.
VG170903 Lagerbäck kaller det ikke regler, men retningslinjer .
AA170903 Da hadde det kommet fram at investeringene hans ikke utelukkende var i fond som følger oljefondets etiske retningslinjer .
NL170902 Den politiske ansvarligheten relateres til forpliktelsen om å overholde forliket, uavhengig av om prosessene som dannet grunnlaget for beslutningen er basert på redelighet, åpenhet, etterrettelighet, god ressursutnyttelse eller i henhold til retningslinjer .
AP170902 Da hadde det kommet fram at investeringene hans ikke utelukkende var i fond som følger oljefondets etiske retningslinjer .
VG170901 - Der har vi gitt de retningslinjer i hvordan det skal skje.
VG170901 Det er de som vurderer om salget er innenfor de retningslinjer som finnes i denne typen saker, sier han.
DB170901 Lagets retningslinjer går blant annet på hvordan spillerne skal forholde seg til hverandre og oppføre seg på samlinger.
DB170901 Det skal ha vært spillere som ikke fulgte landslagets retningslinjer på samling.
VG170831 Da vil nemlig betalingen av kjøpsopsjonen bli regnet med som en del av denne sommerens utgifter, og da vil PSG være i kjempetrøbbel med UEFAs retningslinjer .
VG170831 Norsk regelverk anses som strengt fordi det inneholder en rekke prinsipper, kriterium og retningslinjer som tilsynelatende sikrer en streng regulering, men kan det kalles strengt når det åpnes opp for eksport til Emiratene ?
VG170831 I utenriksdepartementets retningslinjer står det at « hovedsynspunktet bør være at Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer », og at UD's vurdering av uten- og innenrikspolitiske forhold « omfatter en vurdering av en rekke politiske spørsmål, herunder spørsmål knyttet til demokrat
VG170831 Det er slike retningslinjer som omtales som « intensjonen » i regelverket.
DB170831 Nyheten kommer etter at samme avis omtalte at fondet ikke følger samme etiske retningslinjer som oljefondet.
DB170831 Min plan har vært at dersom jeg blir statsminister skal alle Femstøs andeler være plassert i fond som følger SPUs eller liknende retningslinjer .
DB170831 - Andeler som er anskaffet av Femstø i min tid, opererer med etiske retningslinjer i tråd med Statens pensjonsfond utland ( SPU ) eller tilsvarende.
DB170831 Blant regjeringens tiltak for å demme opp for låne-veksten, er forskrifter for kredittmarkedsføring og kredittkort-fakturering, retningslinjer for forbrukslån, og en gjeldsinformasjonslov som legger til rette for et gjeldsregister.
AP170831 Min plan har vært at dersom jeg blir statsminister, skal alle Femstøs andeler være plassert i fond som følger SPUs eller lignende retningslinjer .
AP170831 Men det er snakk om at 169 stortingsrepresentanter er blitt enige om retningslinjer som alle skal forholde seg til.
AP170831 Ifølge Støre har han arvet andeler i fond som investerer i lovlige, regulerte markeder, og at andelene som er anskaffet i familieselskapet Femstø i hans tid opererer med etiske retningslinjer i tråd med Statens pensjonsfond utland ( SPU ) eller tilsvarende.
AP170831 I en artikkel i Dagens Næringsliv torsdag framgår det at Ap-lederens investeringer ikke utelukkende er i fond som følger oljefondets etiske retningslinjer eller andre tilsvarende retningslinjer .
AP170831 I en artikkel i Dagens Næringsliv torsdag framgår det at Ap-lederens investeringer ikke utelukkende er i fond som følger oljefondets etiske retningslinjer eller andre tilsvarende retningslinjer.
AP170831 Aps sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen sier til Aftenposten torsdag at Støre ikke vil oppgi fondet fordi han er opptatt av at alle stortingsrepresentanter skal forholde seg til samme retningslinjer .
AP170831 Ap-leder Jonas Gahr Støre varsler at han umiddelbart vil selge seg ut av aksjefondene som ikke følger oljefondets etiske retningslinjer .
AA170831 Min plan har vært at dersom jeg blir statsminister, skal alle Femstøs andeler være plassert i fond som følger SPUs eller lignende retningslinjer .
AA170831 Ifølge Støre har han arvet andeler i fond som investerer i lovlige, regulerte markeder, og at andelene som er anskaffet i familieselskapet Femstø i hans tid opererer med etiske retningslinjer i tråd med Statens pensjonsfond utland ( SPU ) eller tilsvarende.
AA170831 I en artikkel i Dagens Næringsliv torsdag framgår det at Ap-lederens investeringer ikke utelukkende er i fond som følger oljefondets etiske retningslinjer eller andre tilsvarende retningslinjer .
AA170831 I en artikkel i Dagens Næringsliv torsdag framgår det at Ap-lederens investeringer ikke utelukkende er i fond som følger oljefondets etiske retningslinjer eller andre tilsvarende retningslinjer.
AA170831 I en artikkel i DN torsdag framgår det at Ap-lederens investeringer ikke utelukkende er i fond som følger oljefondets etiske retningslinjer eller andre tilsvarende retningslinjer .
AA170831 I en artikkel i DN torsdag framgår det at Ap-lederens investeringer ikke utelukkende er i fond som følger oljefondets etiske retningslinjer eller andre tilsvarende retningslinjer.
AA170831 - Jeg har forholdt meg lojalt til Stortingets felles retningslinjer .
VG170830 - Produksjonen av denne sesongen av Bachelor in Paradise » vil fortsette, og vi planlegger endringer i seriens retningslinjer og prosedyrer for å forbedre og videreutvikle sikkerheten til alle deltakere.
SA170830 Tirsdag sa Sjögren at de hadde hatt problemer med at noen ikke fulgte lagets retningslinjer under EM.
NL170830 Ved å forankre, teste ut og tilpasse løsninger etter universelle retningslinjer men hensyn til mennesket.
FV170830 Tirsdag sa Sjögren at de hadde hatt problemer med at noen ikke fulgte lagets retningslinjer under EM.
DB170830 Blant nye myndighetstiltak for å demme opp for låne-veksten, er forskrifter for kredittmarkedsføring og kredittkort-fakturering, retningslinjer for forbrukslån, og en gjeldsinformasjonslov som legger til rette for et gjeldsregister. | « Optimismen i distriktene har gått ned ».
DB170830 Meny i henhold til retningslinjer fra Statens ernæringsråd.
DA170830 De regionale helseforetakene utvikler nå felles retningslinjer for disse ordningene for å sikre mer likeverdig tilgang.
AP170830 Tirsdag sa Sjögren at de hadde hatt problemer med at noen ikke fulgte lagets retningslinjer under EM.
DB170829 Generalkonsulatet anbefaler alle å holde seg innendørs og følge lokale myndigheters råd og retningslinjer .
DA170829 - Jeg mener vi må ta vare på den småhusbebyggelsen som nå er under press, fordi vi har nasjonale retningslinjer om at det skal fortettes rundt t-banelinjene.
NL170828 I samme sak holdt NSR hardt på arbeid med etiske retningslinjer for mineralindustri som et virkemiddel.
NL170828 NAV Tromsø har utviklet retningslinjer som gir støtte til fritidsaktiviteter for barn som har rett til dette.
DB170828 Generalkonsulatet anbefaler alle å holde seg innendørs og følge lokale myndigheters råd og retningslinjer .
DA170828 Kommunene har plikt til å tilby SFO, men har få retningslinjer for innhold og kompetanse.
DA170828 Fra 1.1 2017 vedtok Norsk filminstitutt nye retningslinjer , der filmer som får støtte etter kunstnerisk vurdering i konsulentordningen fortsatt får etterhåndstilskudd etter 10.000 solgte, mens filmer som støttes etter markedsordningen må selge 35.000.
AP170828 Vi kan ikke isolere oss fra resten av verden og ha særnorske retningslinjer .
AP170828 Vi kan ikke isolere oss fra resten av verden og ha særnorske retningslinjer , sier kreftspesialist Andreas Stensvold.
AA170828 Generalkonsulatet anbefaler alle å holde seg innendørs og følge lokale myndigheters råd og retningslinjer .
DB170827 Pielke har ingen umiddelbar løsning, men ser flere mulige tiltak, deriblant tydeligere og mer presise retningslinjer for sanksjoner, mer ettertanke rundt virkningen av straffen, og et ansvar hos CAS-panelet om å forklare deres avgjørelser grundigere.
AA170825 UDIs retningslinjer tilsier at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk.
AA170825 UDIs retningslinjer tilsier at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk.
AA170825 UDIs retningslinjer tilsier at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk. ( ©NTB ) ¶
VG170823 Jeg vet ikke hva jeg skal si ; det blir feil uansett hva jeg sier, svarer han på oppfølgingsspørsmålet om han har « retningslinjer » han må forholde seg til.
DB170823 Over halvparten av 200 sykehjem lar det gå mer enn elleve timer mellom kveldsmat og frokost, selv om dette er i strid med Helsedirektoratets retningslinjer .
DA170823 For å skille epler fra pærer en gang for alle : NRK har retningslinjer som sier at nyhetsopplesere skal kle seg nøytralt, uten for eksempel religiøse plagg eller symboler, fordi de skal fungere som objektive nyhetsformidlere.
VG170822 Likevel understreker de at firmaets beskrivelse av samarbeidet med politiet ikke følger rutiner som er i samsvar med krav som følger lov og retningslinjer om beslag.
DB170822 - Det er ikke i henhold til internasjonale retningslinjer , og bør endres, sier Aage Thor Falkanger.
DB170822 Han poengterer at det er andre og strengere retningslinjer for nyhetsankere enn for programledere, og at disse ikke er endret siden 2013.
DA170822 I 2015 kom nye retningslinjer fra Helsedirektoratet.
AA170822 - Det er ikke i henhold til internasjonale retningslinjer , og bør endres, sier Aage Thor Falkanger.
VG170821 Statens retningslinjer for lønn er til enhver tid førende for hva vi tilbyr våre medarbeidere.
AP170821 Men gitt at alle retningslinjer er fulgt, kan vi tallfeste usikkerheten.
AP170821 Dette er retningslinjer som ESA er bundet av.
AP170821 Dette er retningslinjer som ESA er bundet av.
VG170820 I tillegg har Italia vedtatt omstridte retningslinjer for hvordan de frivillige organisasjonen, som plukker opp flyktninger på havet, skal operere og har samtidig iverksatt tiltak for å minske tilgangen til båter for menneskesmuglerne.
VG170819 Utdanningsetaten har gjennom våren 2017 hatt en gjennomgang av bruk av overvåkingskameraer i norske skolen, for å sikre at Datatilsynets retningslinjer blir fulgt, og at skolene har lik praksis.
VG170818 - Får vi tilbakemelding på at vi må stramme inn på retningslinjer eller konferere med andre, så gjør vi det.
VG170818 Alle søknader om eksport av forsvarsmateriell blir behandlet individuelt og omhyggelig og på grunnlag av strenge retningslinjer .
VG170818 Han viste til spesielle retningslinjer for programledere i nyhets- og debattprogrammer, der det er krav om et nøytralt uttrykk uten religiøse, politiske eller ideologiske symboler.
AA170818 Han viste til spesielle retningslinjer for programledere i nyhets- og debattprogrammer, der det er krav om et nøytralt uttrykk uten religiøse, politiske eller ideologiske symboler.
DB170817 De ber også befolkningen om å følge med på offisielle retningslinjer .
DB170817 P3-redaksjonssjef Håkon Moslet sier til avisen at det er spesielle retningslinjer for programledere i nyhets- og debattprogrammer, der det er krav om et nøytralt uttrykk uten religiøse, politiske eller ideologiske symboler.
AA170817 P3-redaksjonssjef Håkon Moslet sier til avisen at det er spesielle retningslinjer for programledere i nyhets- og debattprogrammer, der det er krav om et nøytralt uttrykk uten religiøse, politiske eller ideologiske symboler.
AA170817 P3-redaksjonssjef Håkon Moslet sier til avisen at det er spesielle retningslinjer for programledere i nyhets- og debattprogrammer, der det er krav om et nøytralt uttrykk uten religiøse, politiske eller ideologiske symboler.
SA170816 - Da var vi nødt til å skape retningslinjer og se på metoder.
DB170816 Til Dagbladet har han forklart at det at han ble kjent for en låt som handler om å ta rusmidler, ikke var helt forenlig med jobbens retningslinjer .
BT170816 - Da var vi nødt til å skape retningslinjer og se på metoder.
AP170816 - Da var vi nødt til å skape retningslinjer og se på metoder.
VG170815 Dermed mener Gjert at det trolig må settes noen klare retningslinjer for brødrene.
DB170815 Dersom det viser seg at våre ansatte ikke følger våre retningslinjer , medfører dette alltid konsekvenser, heter det i uttalelsen.
DB170815 For uinnvidde er dette forskrifter og retningslinjer for hvor tarvelig det skal være mulig å oppføre bygninger.
DB170815 Alle landets universiteter har retningslinjer som omhandler forholdet mellom ansatte og studenter.
DB170815 Samtidig er jeg blitt veldig kjent for en sang som handler om å ta rusmidler, og det var ikke helt forenlig med jobbens retningslinjer , sier Adrian Eilertsen, som King Skurk One egentlig heter, til Dagbladet.
DB170814 De viser imidlertid til en økt jakt på brukere som bryter selskapets retningslinjer .
DB170814 - Å true med atomkrig må vel være brudd på Twitters retningslinjer , spør skuespilleren Kal Penn ( kjent fra blant annet TV-serien « House » ) i en melding som er blitt retweetet over 41,000 ganger.
DB170814 - Brudd på retningslinjer
VG170813 Alle myndighetskrav er oppfylt, og prosjektet ligger godt innenfor statlige retningslinjer for støy, skriver Herse.
VG170810 I tillegg har Italia vedtatt omstridte retningslinjer for hvordan de frivillige organisasjonen som plukker opp flyktninger på havet, skal operere og har samtidig iverksatt tiltak for å minske tilgangen til båter for menneskesmuglerne.
DN170810 Skolelederforbundet mener skoleeierne må komme på banen og sørge for bedre retningslinjer for opplæring av foreldrene.
DN170810 Bedre retningslinjer
DN170810 Skolelederforbundet mener skoleeierne må komme på banen og sørge for bedre retningslinjer for opplæring av foreldrene.
DN170810 Bedre retningslinjer
DB170809 Hun foreslår at det bør utarbeides retningslinjer for forfattere og forlag, og mener det burde finnes en tredjepart som kunne trekkes inn i de etiske vurderingene.
DB170809 I Aftenposten etterlyser Helga Hjorth etiske retningslinjer for forlag slik at de skal vise mer hensyn.
VG170808 ENDRER SPRÅKBRUK : Trump-administrasjonen har i vår sendt ut retningslinjer for å skifte ut uttrykk som « klimaendringer » i jordbruksdepartementets saksbehandling.
VG170808 - NSM har hatt dialog med Facebook som har vurdert den aktuelle aktiviteten og innhold etter sine retningslinjer , uten at de har funnet grunnlag for å stenge gruppen/siden.
DB170808 - Derfor har vi også gitt videre råd og retningslinjer til lagleger og støtteapparat om standardprosedyrene om det skulle oppstå på noen av de andre hotellene også, skriver arrangøren.
DB170807 Klubben har ikke fulgt riktige retningslinjer i slike disiplinærsaker.
AP170807 Kaveh Sadeghzadeh, fra NRCS, sier at organisasjonen « ikke har mottatt retningslinjer fra landbruksdepartementet eller Trump-administrasjonen for å endre deres kommunikasjon om klimaendringer eller andre temaer ».
AP170807 Norads evalueringsavdeling har nylig konkludert med at bistanden til Syria mangler klare og eksplisitte strategiske retningslinjer , risikovurderinger og kapasitet til å styre den norske støtten.
AA170807 En rekke avdelinger i det amerikanske militærapparatet har mottatt nye retningslinjer som skal videresendes til baser landet rundt, opplyser Pentagons talsmann Jeff Davis.
AA170807 All dronevirksomhet i USA må innrette seg etter det amerikanske luftfartstilsynet FAAs regler og retningslinjer .
SA170806 Han er fysisk sterk, lojal til retningslinjer og regelverk, skriver Hauge til Aftenposten i en tekstmelding.
DN170806 Samtaler om retningslinjer for oppførsel i de omstridte havområdene kan bli kunngjort når statslederne i Kina og de ti medlemslandene i Organisasjonen av sørøstasiatiske land ( ASEAN ) møtes i november, ifølge Kinas utenriksminister Wang Yi.
BT170806 Han er fysisk sterk, lojal til retningslinjer og regelverk, skriver Hauge til Aftenposten i en tekstmelding.
AP170806 Han er fysisk sterk, lojal til retningslinjer og regelverk, skriver Hauge til Aftenposten i en tekstmelding.
VG170805 Sundvoll tar likevel kritikk i ettertid og ber om mer utbredte retningslinjer for denne typen demonstrasjoner.
DB170805 Sundvoll tar likevel kritikk i ettertid og ber om mer utbredte retningslinjer for denne typen demonstrasjoner.
AA170805 Sundvoll tar likevel kritikk i ettertid og ber om mer utbredte retningslinjer for denne typen demonstrasjoner.
VG170804 Var det noen retningslinjer her ?
VG170804 Når man har samtaler som dette med kommunikasjonssjefen i Det hvite hus, setter man ofte noen gjeldende retningslinjer .
VG170804 Ingen retningslinjer
VG170804 Det er ikke forenelig med våre etiske retningslinjer .
AP170804 Da er det nødvendig å følge internasjonal standard når det gjelder sædanalyser, som Verdens helseorganisasjon har gitt retningslinjer for.
SA170803 Lurt med klare retningslinjer
DB170803 Produksjon skal skje i henhold til Coops etiske retningslinjer .
DB170803 Lager nye retningslinjer
DB170803 Coop ser klart behov for nye retningslinjer .
DB170803 - I Coop Trading, som er vårt felles innkjøpssamarbeid i Norden, har vi nylig besluttet å lage retningslinjer for hvordan vi håndterer risikoråvarer, herunder kaffe, sier Kristiansen.
AP170803 Lurt med klare retningslinjer
DB170802 Det trumfer alt arbeid med retningslinjer og prosedyrer.
AP170802 For eksempel har Oljefondet siden 2004 vært underlagt etiske retningslinjer , for å sikre at fondet forvaltes med hensyn til nettopp slike faktorer.
AA170802 Båten ble konfiskert samtidig som Italia begynte å håndheve omstridte retningslinjer for organisasjoner og aktivister som hjelper flyktninger og migranter i Middelhavet.
AA170802 Vår kritikk gjøres med utgangspunkt i de kunnskapsbaserte retningslinjer som gjelder for norsk barneidrett og barnefotball.
AA170802 Selskapene er åpne på at de ikke behøver å forholde seg til idrettens og fotballens verdigrunnlag og retningslinjer .
AA170802 NFF har svært tydelige retningslinjer for hvem som kan dra hvor for å delta i turneringer i Norge, Norden og øvrig utland.
AA170802 Med en slik holdning fra enkelte selskaper velger vi med god samvittighet å peke på, og synliggjøre, at de bryter med våre verdier og retningslinjer .
AA170802 Inntil det skjer så vil vi fortsette å utvikle vår aktivitet sammen med klubbene - samtidig som vi er veldig tydelige på hva vi mener om de som med viten og vilje bryter våre verdier og retningslinjer .
DN170731 - Det er frustrerende for oss som kommune og tilsynsmyndighet at det ikke finnes noen retningslinjer eller regler for hvordan tilsynet med barnehagene skal føres, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) i Oslo kommune.
VG170730 - Det er strenge retningslinjer for hvordan vi skal kontakte vinnere, for at vi skal være helt sikre på at vi snakker med riktig person.
DN170730 - Det er frustrerende for oss som kommune og tilsynsmyndighet at det ikke finnes noen retningslinjer eller regler for hvordan tilsynet med barnehagene skal føres, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) i Oslo kommune.
DA170730 Derfor er det kommet nye retningslinjer .
DB170729 Overfor Dagbladet understreker Galandakova at Jodel aktivt har fjernet innlegg som bryter med tjenestens retningslinjer etter at VGs artikkel ble publisert.
VG170726 Det er derfor nå opp de den enkelte delstaten å avgjøre hvilke retningslinjer som skal gjelde.
DA170726 Totalt er det 37 retningslinjer , som fungerer som veiledning for hvordan husene skal driftes.
DB170725 Seksjonssjef Anders Henriksen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) skriver i en e-post til Dagbladet at de opplever at barneverntjenestene i stor grad forstår at de må ta hensyn til politiets etterforskning i familievold- og overgrepssaker, men at det er behov for nasjonale retningslinjer både for politiet og barneverntjenesten.
DB170725 Det utredes nå egne sentrale retningslinjer for samarbeid mellom politi og barnevern.
DB170725 - Dette er en problemstilling som politiet, barnevernstjenesten og kommunene er klar over, men det er noe i det systemet som for ofte glipper, sier Pettersen, som sitter i et utvalg som skal foreslå nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barnevernet.
DB170724 Han opplyser at Bufdir og Politidirektoratet i arbeidet med retningslinjer for samarbeid mellom politi og barnevern i familievoldssaker legger opp til at etatene skal snakke så tidlig som mulig, nettopp for å unngå at man ødelegger hverandres saker.
DB170724 Et eget utvalg er i gang med å lage et forslag til nasjonale retningslinjer .
DB170722 Etter Bjugn-saken kom det nye retningslinjer , og etter hvert flere reformer.
DB170721 Akkurat hvor mye penger det er snakk om, eller hvordan de skal fordeles i henhold til stiftelsens retningslinjer , er imidlertid ikke offentlig kjent.
DA170721 - Nesten alle bygninger er bygget i tråd med nye retningslinjer for å motstå jordskjelv, sier han.
AA170721 - Nesten alle bygninger er bygget i tråd med nye retningslinjer for å motstå jordskjelv, sier han.
AA170721 - Nesten alle bygninger er bygget i tråd med nye retningslinjer for å motstå jordskjelv, forteller han.
DB170720 Landet har erkekonservative islamske retningslinjer som pålegger kvinner å dekke seg til i det offentlige rom.
DB170720 Det inkluderer å skrive nye retningslinjer for organisasjonen etter avsløringen om skjulte e-poster.
AA170720 I faglige retningslinjer og lovforslag for barnevernet har det aldri vært et større fokus på barnets familie, slekt og nettverk enn det er i dag.
DB170718 I reglementet, som ble innført samtidig med kroppskameraene, er det en rekke retningslinjer for når disse skal slås på.
AP170718 Som eier forholder vi oss til styret, og det er styrets oppgave å følge opp at selskapene etterlever lover og egne interne retningslinjer .
AP170718 Mæland : Forventer at selskapene har retningslinjer
AP170718 - Samtidig forventer staten at selskapene har retningslinjer , systemer og tiltak for å hindre korrupsjon og mulige lovbrudd.
VG170716 Les også : Dette skal være Facebooks hemmelige retningslinjer
DN170716 Kredittsjef Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN sier bankene på papiret har samme retningslinjer som før nyttår.
VG170715 Vi forholder oss til EUs strenge retningslinjer når det kommer til valg av ingredienser.
VG170715 Som følge av VGs dekning av Afghanistan-tolkene, ble nye retningslinjer for lokalt ansatte internasjonale operasjoner innført i 2015.
VG170715 Mads Harlem, leder av Folkerettsseksjonen i Norges Røde Kors, sier det for ham virker som om Forsvaret ikke har forstått sine egne retningslinjer ordentlig i denne saken.
VG170715 - Forsvarsdepartementet har fastsatt retningslinjer for ansettelse av lokalt personell i internasjonale operasjoner.
DB170715 FNs Høykommisær for flyktninger har i sine retningslinjer presisert at det ikke er tillat å bygge troverdighetsvurderingen på stereotypier om seksuelle minoriteter.
DB170715 I vinter bestemte regjeringen at strenge restriksjoner i Hardanger-fjorden kan oppheves fordi vi får på plass et nytt vekstsystem for oppdrett med strenge nasjonale retningslinjer .
DB170714 Der ble det tydelig at det trengs bedre og oppdaterte retningslinjer for hvordan best å ivareta disse barna.
DB170714 Altfor mange opplever sprikende råd og anbefalinger, også innenfor dagens retningslinjer .
VG170713 Italia skal nå lage et utkast til retningslinjer for hvordan frivillige organisasjoner skal håndtere redningsoppdrag.
AA170713 Regjeringen har erstattet strenge restriksjoner på fiskeoppdrett i Hardangerfjorden med et nytt nasjonalt vekstsystem for oppdrett, med strenge retningslinjer .
VG170712 Les også : Dette skal være Facebooks hemmelige retningslinjer
VG170712 Nye, strengere retningslinjer for hvordan ikke-statlige organisasjoner ( NGO'er ) som har redningsskip i Middelhavet, må forholde seg.
NL170712 Disse restriksjonene er nå opphevet og erstattet med nye retningslinjer .
NL170712 Dette samrøret og kompis-forespørslene om vennetjenester er ikke bare pinlig for statssekretæren, det er også brudd på retningslinjer for journalføring i det offentlige.
NL170712 Regjeringen har erstattet strenge restriksjoner på fiskeoppdrett i Hardangerfjorden med et nytt nasjonalt vekstsystem for oppdrett, med strenge retningslinjer .
DB170712 Regjeringen har erstattet strenge restriksjoner på fiskeoppdrett i Hardangerfjorden med et nytt nasjonalt vekstsystem for oppdrett, med strenge retningslinjer .
DA170712 Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Fabian Stang ( H ), ser ikke behovet for endrede retningslinjer .
DB170711 De strenge restriksjonene på fiskeoppdrett i Hardangerfjorden ble opphevet, og erstattet med nye nasjonale retningslinjer .
DB170710 Klepp forteller at Helsedirektoratet har retningslinjer med tanke på forebygging, identifisering og behandling av overvektige barn og også voksne.
AA170709 Bystyret og fylkestinget vedtok våren 2014 en ny sykkelstrategi for Trondheim og retningslinjer for hvordan sykkelanleggene skal bygges ut.
VG170708 Men slutterklæringene fra møtene peker ut retningslinjer for hva de mektige landene kan og bør gjøre.
DB170708 Men slutterklæringene fra møtene peker ut retningslinjer for hva de mektige landene kan og bør gjøre.
VG170707 Men slutterklæringene fra møtene peker ut retningslinjer for hva de mektige landene kan og bør gjøre.
VG170707 Men slutterklæringene fra møtene peker ut retningslinjer for hva de mektige landene kan og bør gjøre.
VG170707 Men slutterklæringene fra møtene peker ut retningslinjer for hva de mektige landene kan og bør gjøre.
DB170707 Men slutterklæringene fra møtene peker ut retningslinjer for hva de mektige landene kan og bør gjøre ¶
VG170705 « Vulgært » og « upatriotisk » underholdningsstoff, kategorier som inkluderer homoseksualitet, dopavhengighet og utroskap, skal sensureres etter nye retningslinjer
VG170705 MER SENSUR : Kinesiske myndigheter slår ned på « upatriotisk » og « vulgært » innhold på nett og har innført nye retningslinjer for videoinnhold.
VG170705 Kina innførte nemlig fredag nye retningslinjer for sensur av online videoinnhold, og vil fjerne « vulgært » og « upatriotisk » underholdningsstoff fra nettet.
VG170704 « I tråd med retningslinjer fra Riksadvokaten skal terskelen for å anvende straff overfor helsepersonell ved uønskede hendelser i forbindelse med helsehjelp, være høy.
VG170704 ) på full styrke i strid med retningslinjer og anbefalinger fra fagmiljøet ».
DB170704 Twitter skal heller ikke mene at tvitringer oppfordrer til vold, og dermed heller ikke bryter med nettstedets retningslinjer .
DB170704 Hvilke retningslinjer Gyrid Gunnes sikter til i sitt innlegg i Dagbladet 3. juli er jeg ikke helt sikker på ettersom dette ikke blir utdypet.
DB170704 - Kirken mangler fullstendig tydelige retningslinjer .
DB170704 - Dagens retningslinjer for bruk av opptaksmusikk i kirken bør revideres, konkluderer hun.
DA170704 - Vi tar avstand fra det som ikke er i tråd med våre retningslinjer , sier han.
BT170704 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har bedt Sjøfartsdirektoratet å utarbeide nye retningslinjer , som kan tre i kraft fra sommeren 2019.
AA170704 I Advokatforeningens retningslinjer for slike private granskninger står det at man « skal være varsomme med å vurdere straffskyld ».
AA170704 Fra menighetsrådets retningslinjer for bruken av Nidarosdomen har Adresseavisens leder sakset setningen « Arrangement i kirken skal gi rom for undring, tro og håp ».
AA170704 Dette er lokalt utformede retningslinjer , som må leses i sammenheng med de nasjonale reglene for bruk av kirker, vedtatt av Kirkemøtet, i Trondheim i 2015.
VG170703 * Slutterklæringene etter møtet peker ut retningslinjer for hva de mektige landene bør og kan gjøre.
DB170703 Kirkens retningslinjer for bruk av opptaksmusikk i begravelser må revideres.
VG170702 En av kanalens programledere, Brian Stelter, opplyste at han hadde kontaktet Twitter for å sjekke om denne videoen bryter med deres retningslinjer om at meldinger på det sosiale mediet ikke skal oppfordre til vold.
BT170701 De tre institusjonene arbeider også sammen om å etablere felles retningslinjer for bachelorprogrammene, og har samarbeidet om å arbeide frem innhold for tegnspråk i den nye grunnskolelærerutdanningen.
VG170630 Hun etterlyser nasjonale retningslinjer for helsetilbudet til transpersoner, slik at både pasienter og helsepersonell vet hva de har krav på.
VG170630 Helsdirektoratet er i gang med et arbeid om slike retningslinjer .
SA170630 GIG kommer til å følge Finanstilsynets retningslinjer videre.
FV170630 GIG kommer til å følge Finanstilsynets retningslinjer videre.
DA170630 Derfor er det kommet nye retningslinjer .
AP170630 GIG kommer til å følge Finanstilsynets retningslinjer videre.
VG170629 Kirken har hatt strenge retningslinjer og et apparat for å behandle slike situasjoner.
SA170629 På enkelte ting, blant annet retningslinjer rundt alkohol, er det allerede tatt grep. 2 : Det er et spennende valg, og jeg synes det er fint at det ble en dame.
SA170629 Det bidrar til å gi norsk idrett litt bedre retning og oppfølging av etiske retningslinjer . 2 : Jeg forventer en god kommunikasjon til idrettskretser og særforbund, og ikke minst til Kulturdepartementet og media.
DB170629 Vi hadde i det minste forventet oss å få legge fram et seriøst bud i henhold til de prinsipper IAAF har i sine retningslinjer , sa forbundets Björn Eriksson i 2015.
DB170629 Problemet er at retningslinjer tolkes forskjellig, og dette kan for de pårørende oppleves om sårt.
DB170629 Bastrup kritiserer kirkens retningslinjer .
BT170629 Det vekker ikke tillit at politiet har funnet noen retningslinjer de liker, og ignorerer motstridende signaler.
BT170629 På enkelte ting, blant annet retningslinjer rundt alkohol, er det allerede tatt grep. 2 : Det er et spennende valg, og jeg synes det er fint at det ble en dame.
BT170629 Det bidrar til å gi norsk idrett litt bedre retning og oppfølging av etiske retningslinjer . 2 : Jeg forventer en god kommunikasjon til idrettskretser og særforbund, og ikke minst til Kulturdepartementet og mediene.
AP170629 Sentralstyret legger videre vekt på at Solvei er blitt varslet om at han kan bli ekskludert hvis han ikke holder seg til partiets vedtekter og retningslinjer .
AP170629 Sentralstyret legger videre vekt på at Solvei er blitt varslet om at han kan bli ekskludert hvis han ikke holder seg til partiets vedtekter og retningslinjer .
AP170629 På enkelte ting, blant annet retningslinjer rundt alkohol, er det allerede tatt grep. 2 : Det er et spennende valg, og jeg synes det er fint at det ble en dame.
AP170629 Det bidrar til å gi norsk idrett litt bedre retning og oppfølging av etiske retningslinjer . 2 : Jeg forventer en god kommunikasjon til idrettskretser og særforbund, og ikke minst til Kulturdepartementet og mediene.
AP170629 Det bidrar til å gi norsk idrett litt bedre retning og oppfølging av etiske retningslinjer . 2 : Jeg forventer en god kommunikasjon til idrettskretser og særforbund, og ikke minst til Kulturdepartementet og media.
AA170629 I menighetsrådets retningslinjer for utleie heter det at « arrangement i kirken skal gi rom for undring, tro og håp ».
AA170629 På enkelte ting, blant annet retningslinjer rundt alkohol, er det allerede tatt grep. 2 : Det er et spennende valg, og jeg synes det er fint at det ble en dame.
AA170629 Det bidrar til å gi norsk idrett litt bedre retning og oppfølging av etiske retningslinjer . 2 : Jeg forventer en god kommunikasjon til idrettskretser og særforbund, og ikke minst til Kulturdepartementet og mediene.
VG170628 - Produksjonen av denne sesongen av « Bachelor in Paradise » vil fortsette, og vi planlegger endringer i seriens retningslinjer og prosedyrer for å forbedre og videreutvikle sikkerheten til alle deltagere, skrev Warner Bros.
SA170628 - Vi har lagt noen nye retningslinjer på treningene, uten at jeg kan si for mye hva som ble gjort forrige sesong, sier Torneus.
AP170628 - Vi har lagt noen nye retningslinjer på treningene, uten at jeg kan si for mye hva som ble gjort forrige sesong, sier Torneus.
VG170627 Det må være en lovgivning som gir retningslinjer for det, sier Klein.
DB170627 Han fortalte da, ifølge CBS News, at det ble startet en etterforskning, men ville nettopp av den grunn ikke si noe om hvorvidt fengselets retningslinjer hadde blitt brutt.
BT170627 Oppvasken etter 90-tallets politistat har gitt ny innsikt og metoder og retningslinjer .
DB170625 Vi er forpliktet til å følge aksepterte og gitte etiske retningslinjer .
SA170624 Klarere retningslinjer
DB170624 Når det gjelder nettverk som Facebook, finnes det ingen krav eller retningslinjer , men ut fra et møtereferat som Dagbladet har lest, kan man se at medlemmer stadig erklærer seg inhabile når en søknad behandles.
DB170624 - Alle støtteordningene under Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde tildeles på bakgrunn av kunstnerisk kvalitet og klare kriterier og retningslinjer for de ulike ordningene.
BT170624 Uten retningslinjer eller føringer, og borgerne får kun den informasjonen som noen i politiet ser seg tjent med å dele.
AP170624 Klarere retningslinjer
AP170622 Nå får kandidater til stortingsvalget retningslinjer for å forebygge cyberangrep mot det norske stortingsvalget.
DB170621 ¶ IKKE LENGER ETT FETT : EU foreslår nå retningslinjer for hvordan pommes frites lages.
VG170620 - Produksjonen av denne sesongen av Bachelor in Paradise » vil fortsette, og vi planlegger endringer i seriens retningslinjer og prosedyrer for å forbedre og videreutvikle sikkerheten til alle deltakere, skriver de.
VG170620 - UD har fulgt opp denne saken ut fra de lover og retningslinjer som gjelder for våre ansatte.
DA170620 Ved varsling av oppstart av planarbeidet var det altså strengere retningslinjer som gjaldt.
VG170619 Departementet ønsker heller ikke å opplyse om hva som er ordlyden i advarselet, utover at de har fulgt lover og retningslinjer som gjelder for sine ansatte.
VG170618 Tidligere denne måneden kunne VG fortelle at det ikke finnes noen nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i skolen.
DN170618 I mellomtida fikk EU på plass et sett med retningslinjer for forhandlingene og et formelt forhandlingsmandat til Michel Barnier, franskmannen som skal lede EUs forhandlingsdelegasjon.
BT170618 Regjeringen har også innsett at tilliten til fylkesnemndene er utilfredsstillende og har utgitt retningslinjer om « samtaleprosess » som kan erstatte forhandlingsmøter i fylkesnemnd.
DA170617 - Fra 2012 til 2014 hadde vi slike selvevalueringer for å bevisstgjøre produsentene om våre etiske retningslinjer .
NL170616 Når Forsvarssjefen avgir sitt fagmilitære råd gjør han dette innenfor rammen av forutsetninger og retningslinjer gitt av politikerne.
DA170615 « Vi tror vi vil finne løsninger som innebærer at senteret ikke vil oppleves som en plagsom støykilde for boliger, skoler eller barnehager », heter det i uttalelsen, som for øvrig ikke inneholder forslag til konkrete tiltak utover å holde seg innenfor statens retningslinjer for støygrenser.
DA170615 Fra 2012 ble det stilt krav til alle leverandører om at de måtte etterleve et sett etiske retningslinjer .
DA170615 Det ble avdekket tilfeller av underbetaling, som er i strid med Vinmonopolets etiske retningslinjer - som krever at leverandørene må oppfylle nasjonale krav til minimumslønn.
DA170615 Det ble avdekket systematisk underbetaling, i strid med Vinmonopolets retningslinjer , da Vinmonopolets inspektører besøkte Sør-Afrika i vår.
AA170615 Revisjonen tror retningslinjer kan føre til en mer enhetlig praksis, og i beste fall også bidra til å redusere fravær.
AA170615 De Grønnes Hilde Opoku mente det var bra med felles retningslinjer .
AA170615 Bystyret vedtok torsdag at rådmannen må lage felles retningslinjer for permisjonssøknader.
AA170615 Bystyret vedtok torsdag at rådmannen må lage felles retningslinjer for permisjonssøknader, i strid med det rådmannen ønsker selv.
NL170614 Troms KrFU mener staten burde sette opp felles retningslinjer som fylkene må følge opp fordi dette vil sørge for lik bruk av hjelpemidler.
NL170614 Huse, som er avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet har sagt til NrK : « Vi har ikke planer om å innføre nasjonale retningslinjer nå, men vurderer kontinuerlig endringer.
DB170614 Jeg følger retningslinjer som har lang historie i justisdepartementet.
VG170613 - For å lykkes må det være en politisk bevissthet og klare retningslinjer .
SA170613 Sessions sier han ikke forholdt seg taus, og at han hadde understreket overfor Comey at det er behov for å være forsiktighet og følge korrekte retningslinjer .
DN170613 Sessions sier han ikke forholdt seg taus, og at han hadde understreket overfor Comey at det er behov for å være forsiktighet og følge korrekte retningslinjer .
DB170613 Ministeren sier han understreket overfor Comey at det er behov for å være forsiktig og følge korrekte retningslinjer .
DB170613 - Vi forholder oss til alkoholloven og Næringsetatens retningslinjer .
DB170613 Vi mener det er veldig alvorlig at Helsedirektoratet ikke hørte protestene fra de barnefaglige miljøene da de lagde dagens retningslinjer for LAR.
DB170613 Nye retningslinjer bør kreve at kvinner bruker langtidsvirkende prevensjon før de begynner på LAR.
DB170613 Men det ligger ikke i dagens retningslinjer at de skal advare kvinnene mot å bli gravide, og at barna deres kan få skader hvis de blir gravide mens de er i LAR.
DB170613 Da Helsedirektoratet skrev dagens retningslinjer for gravide i LAR i 2010, protesterte Barneombudet, en rekke barnemedisinske og andre barnefaglige miljøer mot at fostre skal utsettes for metadon og Subutex under svangerskapet.
AA170613 Sessions sier han ikke forholdt seg taus, og at han hadde understreket overfor Comey at det er behov for å være forsiktighet og følge korrekte retningslinjer .
AP170612 Tidligere i år tok også Brochmann-utvalget 2s rapport om innvandringens konsekvenser også til orde for nasjonale retningslinjer som kan stoppe kulturelle eller religiøse praksiser fra å stå i veien for god integrering i Norge.
DN170611 februar i år sendte politidirektoratet ut nye retningslinjer for hvordan politidistriktene skal forholde seg overfor dem som gjentatte ganger mister passene sine.
AA170611 februar i år sendte politidirektoratet ut nye retningslinjer for hvordan politidistriktene skal forholde seg overfor dem som gjentatte ganger mister passene sine.
AA170611 februar i år sendte politidirektoratet ut nye retningslinjer for hvordan politidistriktene skal forholde seg overfor dem som gjentatte ganger mister passene sine.
SA170610 I Opplysningsvesenets fond sine egne etiske retningslinjer trekker de frem viktigheten av å ta vare på skaperverket.
DB170610 februar i år sendte politidirektoratet ut nye retningslinjer for hvordan politidistriktene skal forholde seg overfor de som gjentatte ganger mister passene sine.
AA170610 - Jeg tror retningslinjer eller lover vil skape mer trøbbel.
SA170609 Men det betyr ikke at det er mindre viktig at fotball-VM gjennomføres etter alle de retningslinjer idretten bør følge, sier Mollekleiv.
AP170609 Men det betyr ikke at det er mindre viktig at fotball-VM gjennomføres etter alle de retningslinjer idretten bør følge, sier Mollekleiv.
VG170608 - Vi har også retningslinjer på Facebooksiden vår som sier at denne typen kommentarer ikke er greit, forteller han.
SA170608 Han er sitert over utrolige 70 000 ganger hittil i karrieren, publisert over 330 vitenskapelige artikler, utviklet europeiske retningslinjer innen fagfeltet, har et bredt nettverk innen hjerteforskning over hele verden og engasjert seg i utallige styrer og komiteer.
DB170608 Det er et udiskutabelt gode for Oslos befolkning at de kan finne kinoprogrammer lagt opp etter litt andre retningslinjer andre steder, på Cinemateket, på det nye kinotilbudet på Kunstnernes Hus, eller, snart, hos Jan Vardøen.
DA170608 Ellers snakker vi om « guidelines », retningslinjer .
DN170607 Pareto Securities mener de nye retningslinjene fra Finanstilsynet var på linje med forventingene på forhånd, og på linje med utkastet til retningslinjer , som tilsynet la frem i slutten av mars i år.
DN170607 Finanstilsynet kunngjorde onsdag retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån, som er lån uten sikkerhet.
DN170607 Finanstilsynet har derfor funnet det nødvendig å fastsette retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån », skriver tilsynet i meldingen, og viser til at retningslinjene skal bidra til forbrukerbeskyttelse ved å redusere faren for at lånekunder påtar seg gjeldsforpliktelser som de senere ikke er i stand til å betjene, samt bidra til solide finansforetak
DN170607 DNB Markets venter at dagens retningslinjer fra Finanstilsynet, sammen med tidligere annonserte tiltak knyttet til markedsføring, kredittkortfakturering og gjeldsregister, vil redusere veksten i forbrukslån, som meglerhuset mener ikke er bærekraftig.
DN170607 Men i dag lanserte Finanstilsynet også nye retningslinjer for å bidra til sunnere utlånspraksis ved yting av forbrukslån.
DN170607 Finanstilsynet er bekymret for veksten i nordmenns forbruksgjeld og kommer i dag med nye retningslinjer for forbrukslån ¶
DB170607 Helsedirektoratet anbefalinger og « De nasjonale faglige retningslinjene for Diabetes » er i tråd med europeiske og amerikanske retningslinjer og anbefaler : · ¶
DA170607 Rådmann Åsmund Rådahl i Rygge innstiller på at det nedsettes et prosjekt over to år som har som formål å utarbeide målsettinger og retningslinjer for etablering av en « heltidskultur » i Rygge kommune.
BT170607 Krav til betjeningsevne, maksimal samlet gjeldsgrad og avdragsbetaling inngår i Finanstilsynets nye retningslinjer for forbrukslån.
BT170607 En kraftig økning i nordmenns forbrukslån bekymrer tilsynet, som onsdag kunngjorde nye retningslinjer for slike lån.
AP170607 Krav til betjeningsevne, maksimal samlet gjeldsgrad og avdragsbetaling inngår i Finanstilsynets nye retningslinjer for forbrukslån.
AP170607 En kraftig økning i nordmenns forbrukslån bekymrer tilsynet, som onsdag kunngjorde nye retningslinjer for slike lån.
AA170607 Krav til betjeningsevne, maksimal samlet gjeldsgrad og avdragsbetaling inngår i Finanstilsynets nye retningslinjer for forbrukslån.
AA170607 En kraftig økning i nordmenns forbrukslån bekymrer tilsynet, som onsdag kunngjorde nye retningslinjer for slike lån.
SA170606 Han mener at utbygging av Luravika med boliger ikke står og faller på etablering av en ny togstasjon på Lura, men er klar på at dette vil være i tråd med nasjonal- og regionplanens retningslinjer for byutvikling.
SA170606 Dette utviklingsprosjektet gir sjønære boliger, en helt ny bystrand og vil være en bærekraftig utbygging i henhold til regionplanene retningslinjer for byutvikling, går det frem av skissen.
VG170603 Få har retningslinjer
VG170603 Bare to av de 16 videregående skolene som har besvart VGs henvendelse, har skrevne retningslinjer for hvem som kan sitte som eksamensvakt.
VG170603 - Vi har vært involvert i ulike faser i dette arbeidet og har kommet til at det er godt forenelig med våre retningslinjer : Det bidrar ikke til nye kilder til informasjon, men bare kopler data sammen på en ny måte.
SA170603 - Vi forbyr verken låter eller artister, men våre redaksjonelle retningslinjer pålegger oss å være upartiske og Storbritannia er for tiden midt oppe i en valgperiode, så vi kan ikke spille denne låten, heter det i en kunngjøring fra BBC Radio 1.
DN170603 - Vi har vært involvert i ulike faser i dette arbeidet og har kommet til at det er godt forenelig med våre retningslinjer .
AA170603 - Vi har vært involvert i ulike faser i dette arbeidet og har kommet til at det er godt forenelig med våre retningslinjer .
VG170602 Men det finnes ingen nasjonale retningslinjer for hvordan man forebygger selvmord i skolen.
VG170602 Helsedirektoratet har laget retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern, og en handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading, men for elever som i utgangspunktet er friske, er det altså ingen standard.
VG170602 Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for å forebygge selvmord i norsk skole.
DN170602 Neste år lanseres det en versjon som vil blokkere nettsteder som ikke følger visse retningslinjer , blant annet ved å minimere visse typer annonser som brukerne hater.
DN170602 - Vi forbyr verken låter eller artister, men våre redaksjonelle retningslinjer pålegger oss å være upartiske og Storbritannia er for tiden midt oppe i en valgperiode, så vi kan ikke spille denne låten, heter det i en kunngjøring fra Radio 1.
DB170602 Vi skal få det til, men vi må følge lov og retningslinjer , sier han.
DA170602 Neste år lanseres det en versjon som vil blokkere nettsteder som ikke følger visse retningslinjer , blant annet ved å minimere visse typer annonser som brukerne hater.
DA170602 - Vi forbyr verken låter eller artister, men våre redaksjonelle retningslinjer pålegger oss å være upartiske og Storbritannia er for tiden midt oppe i en valgperiode, så vi kan ikke spille denne låten, heter det i en kunngjøring fra Radio 1.
DA170602 - Vi forbyr verken låter eller artister, men våre redaksjonelle retningslinjer pålegger oss å være upartiske og Storbritannia er for tiden midt oppe i en valgperiode, så vi kan ikke spille denne låten, heter det i en kunngjøring fra Radio 1.
AA170602 Neste år lanseres det en versjon som vil blokkere nettsteder som ikke følger visse retningslinjer , blant annet ved å minimere visse typer annonser som brukerne hater.
AA170602 Dette skrivet gir skoleeier krav og retningslinjer for skolenes svømmeopplæring.
DN170601 KLP har ekskludert til sammen 174 selskaper for brudd på KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer.
BT170601 Da følger ikke banken Finanstilsynets retningslinjer .
AP170601 Rapporten slår fast at det mangler planer som gir retningslinjer for hvordan tilfluktsrommene kan settes i stand ved bruk.
SA170531 Stavanger kommune har retningslinjer som skal sikre kontakt med familier/pårørende til brukere over 18 år som får tjenester innen området psykiske helse og rus.
SA170531 Da følger ikke banken Finanstilsynets retningslinjer .
FV170531 Da følger ikke banken Finanstilsynets retningslinjer .
DB170531 Departementets retningslinjer om gebyrfastsettelse er generelle, og publisert den gang gebyrbildet var mer ensartet.
VG170530 Savner nasjonale retningslinjer
VG170530 Reikrås og Heltne savner nasjonale retningslinjer for hvordan direktesendte overgrep skal etterforskes.
SA170530 - Denne type bilder er problematisk i nesten alle tilfeller, og Facebook har sine retningslinjer på dette området for å beskytte dem som ikke kan beskytte seg selv, sier Nygård-Hansen.
DN170530 Gjennomgangen UD har gjort av egen forvaltning av bistandspenger viser at lover, regelverk og interne retningslinjer knyttet til tilskuddsforvaltning og anskaffelser ikke har vært overholdt fullt ut i utenrikstjenestens samarbeid med International Law and Policy Institute AS ( ILPI ).
BT170530 Gjennomgangen Utenriksdepartementet har gjort av egen forvaltning av bistandspenger viser at lover, regelverk og interne retningslinjer knyttet til tilskuddsforvaltning og anskaffelser ikke har vært overholdt fullt ut i utenrikstjenestens samarbeid med International Law and Policy Institute AS ( ILPI ).
BT170530 - Denne type bilder er problematisk i nesten alle tilfeller, og Facebook har sine retningslinjer på dette området for å beskytte dem som ikke kan beskytte seg selv, sier Nygård-Hansen.
AP170530 Ansvarsformen har med andre ord en preventiv effekt, ved at redaktøren påbys å etablere retningslinjer for kvalitetssikring og redigering av nettdebatter.
AP170530 - Denne type bilder er problematisk i nesten alle tilfeller, og Facebook har sine retningslinjer på dette området for å beskytte dem som ikke kan beskytte seg selv, sier Nygård-Hansen.
AA170530 Sistnevnte gjennomgang viser at lover, regelverk og interne retningslinjer knyttet til tilskuddsforvaltning og anskaffelser ikke har vært overholdt fullt ut i utenrikstjenestens samarbeid med ILPI.
AA170530 - Denne type bilder er problematisk i nesten alle tilfeller, og Facebook har sine retningslinjer på dette området for å beskytte dem som ikke kan beskytte seg selv, sier Nygård-Hansen.
AP170527 Skolene har retningslinjer og har selv håndtert kamerabruken.
AP170527 Pasienter i Kommune-Norge har lenge fått hjelp av sykepleiere til å håndtere sin diabetes, KOLS eller psykiske lidelser da de er ofte tar seg bedre tid og er gode til å følge prosedyrer og retningslinjer .
AP170527 Fastleger har breddekompetansen som trengs når retningslinjer ikke gir gode svar.
VG170526 The Guardian : Dette er Facebooks hemmelige retningslinjer
VG170526 Det er like fullt uholdbart at det ikke finnes nasjonale retningslinjer for hvordan avsluttende eksamen i videregående skole skal avvikles.
VG170526 Det er en grunn til at nasjonale eksamener har likt innhold i hele landet, at sensur gjennomføres etter gitte retningslinjer og at det finnes prosedyrer for å påklage karaktersettingen.
AP170526 - Sønnen til Osama bin Laden kom nylig med nye retningslinjer for slike angrep.
AP170526 Likevel mener han Facebooks retningslinjer for hva de skal sensurere, som nylig ble lekket, ikke er imponerende.
AA170525 Rektor henviser til Utdanningsdirektoratets retningslinjer , som sier at det alltid skal være en voksen tilsynsansvarlig person til stede i situasjoner der skolen er ansvarlig for svømming og bading.
VG170524 Hun dekket til håret med et slør, i henhold til Vatikanets retningslinjer .
DA170524 Han skriver at PUs interne retningslinjer har som hovedregel at politiet ikke skal gå inn hos noen før klokka seks om morgenen ved pågripelse.
DA170524 Han skriver at PUs interne retningslinjer har som hovedregel at politiet ikke skal gå inn hos noen før klokka seks om morgenen ved pågripelse.
AA170524 Rektor sier de samme retningslinjer gjelder uansett om det foregår svømmeundervisning eller bare svømming, og henviser til Utdanningsdirektoratets retningslinjer for dette.
AA170524 Rektor sier de samme retningslinjer gjelder uansett om det foregår svømmeundervisning eller bare svømming, og henviser til Utdanningsdirektoratets retningslinjer for dette.
SA170523 Jeg bestemte meg for å gjøre litt av begge deler, for nå jeg leser dette er det ikke noen vei utenom : « - For det første er det viktig at ansatte melder avvik og varsler når det skjer brudd på lover og retningslinjer .
VG170522 | The Guardian : Dette er Facebooks hemmelige retningslinjer
DN170522 Ja selv kampfiksing og kannibalisme finnes det interne retningslinjer om.
DN170522 Avisen har sett over 100 interne treningsmanualer og andre retningslinjer som benyttes til å moderere innhold med vold, hatefulle ytringer, terrorisme, rasisme, hevnporno, dyremishandling og selvskading.
DB170522 | Da Juche-tanken kom til Norge ¶ ¶ RETNINGSLINJER : Hver eneste dag mottar Facebook enorme mengder klager fra brukere på innhold de mener bør slettes.
DB170522 Når det gjelder barnemishandling begrunner Facebook sine retningslinjer med at de ved å ikke slette bevis for ikke-seksuell barnemishandling tillater at materialet blir delt sånn at « barnet kan bli identifisert og reddet ».
DA170522 Samordnet areal og transportplanlegging med høy arealutnytting langs aksen Stavanger - Sandnes har vært vektlagt i samsvar med statlige retningslinjer .
DA170522 Byvekstavtalen inneholder nå klare bestemmelser om å samordne de statlige retningslinjene for en samordnet areal- og transportplanlegging med statens retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjeneproduksjon, og forplikter seg til å lokalisere statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon i tråd med disse retningslinjene.
DA170522 | Facebooks hemmelige retningslinjer er lekket ¶
DA170522 Facebooks hittil hemmelige retningslinjer for hvordan de skal håndtere mulig støtende innhold, har blitt lekket. acebooks hemmelige retningslinjer for hva som er tillatt å publisere på siden, er nå lekket.
DA170522 acebooks hemmelige retningslinjer for hva som er tillatt å publisere på siden, er nå lekket.
DA170522 Utover det forholder man seg til vanlige presseetiske retningslinjer som i all annen journalistikk.
BT170522 | Facebooks hemmelige retningslinjer er lekket ¶
BT170522 Facebooks hittil hemmelige retningslinjer for hvordan de skal håndtere mulig støtende innhold, har blitt lekket.
BT170522 Facebooks hemmelige retningslinjer for hva som er tillatt å publisere på siden, er nå lekket.
AP170522 Som en konsekvens av debatten tillater nå Facebook « nyhetsverdige unntak » fra sine retningslinjer for billeddeling.
AP170522 - Hvis man fulgte Facebooks retningslinjer , kan man si at « dette er et bilde av en naken jente.
DA170520 Forskerne peker på at en mulig forklaring kan være formuleringen i Helsedirektoratets retningslinjer for diagnostisering av ADHD.
AA170520 Forskerne peker på at en mulig forklaring kan være formuleringen i Helsedirektoratets retningslinjer for diagnostisering av ADHD.
VG170519 - Edvartsen... må som alle andre forholde seg til felles regler og retningslinjer , sa dommersjefen. 23. april ble det kjent at konflikten mellom Edvarten og Hauge var løst - etter at advokat John Christian Elden ble koblet på saken. 26. april skulle Edvartsen beklage seg overfor sine kolleger i et møte på Gardermoen. 27. april skrev dommerforeningen et brev til NFF
VG170519 - Edvartsen... må som alle andre forholde seg til felles regler og retningslinjer , sa dommersjefen. 23. april ble det kjent at konflikten mellom Edvarten og Hauge var løst - etter at advokat John Christian Elden ble koblet på saken. 26. april skulle Edvartsen beklage seg overfor sine kolleger i et møte på Gardermoen. 27. april skrev dommerforeningen et brev til NFF de
NL170519 Vi har også påvist at ledere ved institusjonen har holdninger som ikke synes å være i takt med nasjonale retningslinjer for pasientsikkerhet.
BT170519 Så ille kan det gå når en politimann kjører solospill og nekter å rette seg etter regelverk og retningslinjer , og blir et verktøy for kriminelle.
AP170519 Så ille kan det gå når en politimann kjører solospill og nekter å rette seg etter regelverk og retningslinjer , og blir et verktøy for kriminelle.
SA170518 Vi tar stikkprøver som vil vise om de følger opp sine retningslinjer .
SA170518 Svarene utgjorde grunnlaget for en rangering av nivået deres etiske retningslinjer ligger på.
SA170518 Men mye tyder på at de mangler selv elementære retningslinjer på etisk forvaltning.
VG170516 Men slike tiltak bør være basert på en helhetlig plan - fortrinnsvis retningslinjer utarbeidet på forhånd, sier Gjelsvik.
AP170514 Strategidirektør for kreftområdet i Helsedirektoratet, Kjell Magne Tveit, forklarer at det legges avgjørende vekt på vitenskapelig dokumentasjon når direktoratet utarbeider retningslinjer for hva slags behandling norske kreftpasienter skal få.
AP170514 Strategidirektør for kreftområdet i Helsedirektoratet, Kjell Magne Tveit, forklarer at det legges avgjørende vekt på vitenskapelig dokumentasjon når direktoratet utarbeider retningslinjer for hva slags behandling norske kreftpasienter skal få.
VG170512 Det er ikke dermed sagt at vi ikke skal bruke dem, men vi må sikre oss om at vi har retningslinjer og at vi her gode nok på å bestille det barna trenger, sier Horne, og fortsetter : ¶
VG170511 - Jeg vil be om at det defineres retningslinjer på dette.
DN170511 Brexit, immigrasjonsutfordringer, terrorangrep, nye retningslinjer for innreise til USA og en ekstrem konkurransesituasjon i luftfartsbransjen.
DN170511 Sven Ombudstvedt fulgte gjeldende lovgivning og Norske Skogs retningslinjer ved nedsalget.
DB170511 Den amerikanske ambassaden til Norge sier det foreløpig ikke foreligger noen nye retningslinjer .
DN170510 Årsaken var utydelige retningslinjer for utbetaling av bonusene, ifølge leder for ansvarlige investeringer i KLP, Annie Bersagel.
DN170510 - KLP har retningslinjer som sier at når det gjelder bonus- og opsjonsordninger, skal det være tydelige og målbare prestasjonskriterier.
DB170510 Datatilsynet laget også retningslinjer for « intelligent videoanalyse », og konkluderte med at det « normalt ikke tillatt å overvåke med kamera for å samle inn kundedata », samt at det i så fall måtte skiltes godt.
AP170510 - Det har nok ikke bare handlet om oss, men også fra Frognerparken og støy generelt i bybildet, sier Osmundsvaag, som også fremhever at festivalen følger alle gjeldende retningslinjer angående lydnivåer.
DN170509 - Kinesiske myndigheter anerkjenner risikoen i gråmarkedet og forsøker å håndtere dette med nye retningslinjer .
DA170509 - Og hva med at fondet fikk etiske retningslinjer ?
DA170509 Ikke lenge etter at Oljefondet ble en realitet, begynte det å komme forslag om etiske retningslinjer for fondet.
DA170509 - Og hva med at fondet fikk etiske retningslinjer ?
DN170508 - Det skal for øvrig bemerkes at i henhold til Fiskeridirektoratets retningslinjer for behandling av søknader om utviklingstillatelser skal det ikke tildeles tillatelser til like eller tilnærmet like prosjekter.
BT170507 Et enstemmig styre fastslo da at de hadde full tillit til ham, og at han hadde fulgt både gjeldende lovgiving og Norske Skogs retningslinjer i salget.
AA170507 Sven Ombudstvedt fulgte gjeldende lovgiving og Norske Skogs retningslinjer i salget.
AA170507 Et enstemmig styre fastslo da at de hadde full tillit til ham, og at han hadde fulgt både gjeldende lovgiving og Norske Skogs retningslinjer i salget.
AP170506 Selv om man har retningslinjer å følge, er det mer enn lov til å sette spørsmålstegn ved hva som bør forbli normer og hva som rett og slett er blitt usmakelige forsøk på såkalt humor og provokasjon gjennom overeksponering.
VG170505 På den samme samlingen skal Edvartsen ha truet med at « det er en telefon som gjelder, så er du ute av teamet mitt » hvis ikke Gundersen fulgte hans retningslinjer .
DB170505 - Vi venter på sentral retningslinjer og foreløpig så arrangeres 17. mai på Kongsvinger som normalt, sier stasjonssjef Terje Didriksen.
BT170505 Ansvaret er allerede tydelig nedfelt, blant annet i Generelle forskningsetiske retningslinjer , utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014.
VG170504 Man fikk også klargjort forventninger og retningslinjer til hvordan ting bør fungere fremover.
VG170504 mai-komiteen i Bergen sier komiteen følger instruksjoner og retningslinjer fra politiet, og forteller at sentrum av byen i år vil stenges av frem til midnatt.
DN170504 I en telefonsamtale med Facebooks investorer onsdag, avslører Zuckerberg at selskapet gjør dette ettersom den kunstig intelligensen fortsatt sliter med å fange opp og stoppe videoinnslag som bryter med selskapets retningslinjer .
DA170504 De 27 landene som blir igjen i EU når Storbritannia går ut, vedtok lørdag et sett med retningslinjer for forhandlingene.
AP170504 Vi kommer derfor til å publisere utfyllende retningslinjer for korrekt bruk av data fra kontakt- og reservasjonsregisteret.
AP170504 » Utdanningsdirektoratet har laget egne retningslinjer for skoler som skal arrangere gudstjeneste.
AA170504 Vi er en bransjeorganisasjon og har hele tiden holdt oss innenfor de retningslinjer som Konkurransetilsynet har fastlagt, sier Litsheim til NTB.
AA170504 Vi er en bransjeorganisasjon og har hele tiden holdt oss innenfor de retningslinjer som Konkurransetilsynet har fastlagt, sier Litsheim til NTB. ( ©NTB ) ¶
VG170503 - Edvartsen... må som alle andre forholde seg til felles regler og retningslinjer , sa dommersjef Hauge i en pressemelding fra NFF. 23. april ble det kjent at konflikten mellom Edvarten og Hauge var løst - etter at advokat John Christian Elden ble koblet på saken.
VG170503 Den korte veien til publisering er poengtert i rapporten « Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater » som viser til en økning i antall røvertidsskrifter som benytter « Open Access»-modellen for å svindle til seg penger.
VG170503 november 2016 kom det nye retningslinjer for medisinsk cannabis i Norge.
DN170503 En samlet familie- og kulturkomité er enig om nye retningslinjer for markedsføring via telefon.
AA170503 En samlet familie- og kulturkomité er enig om nye retningslinjer for markedsføring via telefon.
VG170502 - Edvartsen... må som alle andre forholde seg til felles regler og retningslinjer , sa dommersjef Hauge i en pressemelding fra NFF. 23. april ble det kjent at konflikten mellom Edvarten og Hauge var løst - etter at advokat John Christian Elden ble koblet på saken.
AP170502 - Da studiene som viste de gode resultatene, kom i 2015, gikk det kort tid før europeiske, amerikanske og kanadiske retningslinjer ble publisert der man sterkt anbefalte metoden, sier hun.
DB170501 Landet har erkekonservative islamske retningslinjer som pålegger kvinner å dekke seg til i det offentlige rom.
VG170430 - Edvartsen... må som alle andre forholde seg til felles regler og retningslinjer , sa dommersjef Hauge i en pressemelding fra NFF. 23. april ble det kjent at konflikten mellom Edvarten og Hauge var løst - etter at advokat John Christian Elden ble koblet på saken.
DN170430 Gode retningslinjer setter gode rammer for møter mellom gründere og større selskaper, skriver Nygaard.
VG170429 De brukte bare fire minutter på å banke igjennom et sett med retningslinjer for brexit.
VG170429 april sine retningslinjer for de kommende forhandlingene.
AA170429 På toppmøtet skal stats- og regjeringssjefene i de 27 landene som blir værende i EU, vedta et sett med retningslinjer for samtalene.
AA170429 De brukte bare fire minutter på å banke igjennom et sett med retningslinjer for brexit.
DN170428 Hovedformålet med lørdagens toppmøte i Brussel er å vedta et sett med retningslinjer for brexitforhandlingene med Storbritannia.
DB170427 I sin rapport skriver Finanstilsynet at « manglende etterlevelse av retningslinjer for sikkerhet i Internett-betalinger hos betalingstjenesteytere reduserer forbrukerens muligheter til å beskytte seg mot svindel ».
DB170427 For EU-/EØS-området, gjelder retningslinjer for sikkerhet for internettbetalinger som gir føringer om bruk av sterk autentisering.
DA170427 - En annen ting er selskapets behov for åpenhet for å opprettholde troverdigheten, fortsetter hun med henvisning til Bestsellers egne retningslinjer .
DA170427 - Arbeiderne ved disse fabrikkene forteller om forhold som ikke bare medfører brudd på kambodsjansk og indisk lov, men som også er i strid med ILOs kjernekonvensjoner, FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og Bestsellers egne retningslinjer .
DA170427 - Arbeiderne ved disse fabrikkene forteller om forhold som ikke bare medfører brudd på kambodsjansk og indisk lov, men som også er i strid med ILOs kjernekonvensjoner, FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og Bestsellers egne retningslinjer.
DA170427 - Arbeiderne ved disse fabrikkene forteller om forhold som ikke bare medfører brudd på kambodsjansk og indisk lov, men som også er i strid med ILOs kjernekonvensjoner, FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og Bestsellers egne retningslinjer.
DA170427 - En annen ting er selskapets behov for åpenhet for å opprettholde troverdigheten, fortsetter hun med henvisning til Bestsellers egne retningslinjer .
DA170427 - Arbeiderne ved disse fabrikkene forteller om forhold som ikke bare medfører brudd på kambodsjansk og indisk lov, men som også er i strid med ILOs kjernekonvensjoner, FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og Bestsellers egne retningslinjer .
DA170427 - Arbeiderne ved disse fabrikkene forteller om forhold som ikke bare medfører brudd på kambodsjansk og indisk lov, men som også er i strid med ILOs kjernekonvensjoner, FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og Bestsellers egne retningslinjer.
DA170427 - Arbeiderne ved disse fabrikkene forteller om forhold som ikke bare medfører brudd på kambodsjansk og indisk lov, men som også er i strid med ILOs kjernekonvensjoner, FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og Bestsellers egne retningslinjer.
BT170427 Det må utarbeides nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og ettervern for personer som står i faresonen for, eller som har begått overgrep.
AP170427 Det begynte med rapporten « Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger » i 2005.
AP170427 Det begynte med rapporten « Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger » i 2005.
VG170426 Presidentens nye retningslinjer for pågripelse og utsendelse av innvandrere uten lovlig opphold åpnet for kutt i føderale overføringer til lovdistrikter som ikke samarbeider.
SA170426 President Trumps nye retningslinjer for pågripelse og utsendelse av innvandrere uten lovlig opphold åpnet for kutt i føderale overføringer til lovdistrikter som ikke samarbeider.
DN170426 Aktuell : Skal lage retningslinjer for roboter som finansielle rådgivere.
DN170426 Torsdag skal utkastet til retningslinjer diskuteres på nytt på et ministermøte i Luxembourg.
DN170426 Stats- og regjeringssjefene i de 27 landene som blir værende i EU, skal møtes i Brussel lørdag ettermiddag for å vedta det ni sider lange dokumentet med retningslinjer for brexitforhandlingene.
DN170426 Et første utkast til retningslinjer ble lagt fram 31. mars, bare to dager etter at britene formelt erklærte at de ville melde seg ut av EU.
DN170426 Det kommer fram i utkastet til retningslinjer slik det ser ut etter mandagens møte.
DN170426 President Trumps nye retningslinjer for pågripelse og utsendelse av innvandrere uten lovlig opphold åpnet for kutt i føderale overføringer til lovdistrikter som ikke samarbeider.
DB170426 Torsdag skal utkastet til retningslinjer diskuteres på nytt på et ministermøte i Luxembourg.
DB170426 Stats- og regjeringssjefene i de 27 landene som blir værende i EU, skal møtes i Brussel lørdag ettermiddag for å vedta det ni sider lange dokumentet med retningslinjer for brexitforhandlingene.
DB170426 Et første utkast til retningslinjer ble lagt fram 31. mars, bare to dager etter at britene formelt erklærte at de ville melde seg ut av EU.
DB170426 Det kommer fram i utkastet til retningslinjer slik det ser ut etter mandagens møte.
DB170426 Barn har et særskilt vern i pressens etiske retningslinjer , og punkt 4.8 maner mediene til å ta hensyn til konsekvenser medieomtale kan få for barn.
AP170426 | Nye retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser ¶
AP170426 Nå lanseres nye nasjonale anbefalinger i retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser.
AP170426 Nå skal Saudi-Arabia bidra til retningslinjer for blant annet Norge i likestillingsspørsmål.
AP170426 At Saudi-Arabia, en av klodens mest kvinneundertrykkende nasjoner, skal sitte i et organ som utarbeider retningslinjer for de nordiske landene i likestillingsspørsmål, er komikk på Monty Python-nivå - med en alvorlig undertone.
AA170426 Stats- og regjeringssjefene i de 27 landene som blir værende i EU, skal møtes i Brussel lørdag ettermiddag for å vedta det ni sider lange dokumentet med retningslinjer for brexitforhandlingene. ( ©NTB ) ¶
AA170426 President Trumps nye retningslinjer for pågripelse og utsendelse av innvandrere uten lovlig opphold åpnet for kutt i føderale overføringer til lovdistrikter som ikke samarbeider.
DB170425 De handlet også i tråd med sine retningslinjer etter at vi kontaktet dem.
DA170425 Innovasjon Norge varsler større fokus på opplevelsesutvikling og bærekraft i sine nye retningslinjer .
BT170425 - Men vi hadde nok foretrukket at det ble gitt klare retningslinjer istedenfor et forbud.
BT170424 Selv om nasjonale forskrifter og retningslinjer er vedtatt, er det enda tid til å få inn drama- og teaterkompetanse i grunnskolelærerutdanningene.
AP170424 - Jeg synes det er irriterende at vi har advokater som på denne måten deler ut gaver for egen vinnings skyld, og jeg mener også det er i strid med advokatenes egne etiske retningslinjer , sier justisminister Søren Pape Poulsen til Radio24syv.
VG170422 Det skal vi ta en diskusjon på før Forbundsstyret neste gang utgir retningslinjer , svarer Fisketjønn.
DB170421 Edvartsen er en av våre fremste dommere, han som alle andre må forholde seg til felles regler og retningslinjer , sa dommersjef Terje Hauge.
BT170421 LAV SCORE : Sparebanken Vest scorer svært lavt på Forbrukerrådets og Fremtiden i våre henders rangering av bankers etiske retningslinjer .
AP170421 For ikke å bli vippet av pinnen laget Ida Lindtveit ( 24 ), leder i KrFU, egne retningslinjer for å takle alle de negative kommentarene allerede før hun ble leder.
DN170420 Derfor sendte tilsynet i mars nye og strengere retningslinjer for behandling av forbrukslån ut på høring.
DN170420 1 Denne uken er det frist for å komme med merknader til Finanstilsynets nye retningslinjer for forbruksfinansiering, hva har dere som er en av de nye aktørene i markedet svart ?
DA170420 Barn har et særskilt vern i pressens etiske retningslinjer , og punkt 4.8 maner mediene til å ta hensyn til konsekvenser medieomtale kan få for barn.
AP170420 Barn har et særskilt vern i pressens etiske retningslinjer , og punkt 4.8 maner mediene til å ta hensyn til konsekvenser medieomtale kan få for barn.
AA170420 Stats- og regjeringssjefene i de 27 medlemslandene som blir igjen i EU når Storbritannia går ut, skal fredag neste uke holde et toppmøte for å vedta et sett med retningslinjer for de kommende forhandlingene med britene.
SA170419 - UEFA har klare retningslinjer på at det er null uttalelser etter kamper.
BT170419 - UEFA har klare retningslinjer på at det er null uttalelser etter kamper.
AP170419 - UEFA har klare retningslinjer på at det er null uttalelser etter kamper.
DB170417 Etter en avklaring av retningslinjer , kom sportsnyhetene tilbake på Discovery-kanalene senere i påsken.
DB170415 Flere av de store romfartnasjonene, som USA, Japan og Den europeiske romfartsorganisasjonen har alle lagd internasjonale retningslinjer for romsøppel for å begrense veksten.
DB170415 I Koranen er det nemlig klare retningslinjer for krig.
DB170414 Nå har en ny informant fra Team Skys stab gitt fra seg informasjon til det britiske antidopingbyrået ( UKAD ) og det britiske parlamentet, som for tiden etterforsker Team Sky og British Cycling for brudd på dopingreglementet og andre etiske retningslinjer .
AP170413 Og det er store forskjeller i hvor kompetente politifolkene er og hvilke retningslinjer de skal følge.
VG170412 Vi har ikke gitt sjefer og mannskap tilstrekkelige retningslinjer slik at de kunne ha brukt sunn fornuft i denne situasjonen, sier Munoz.
DB170411 Tusk skrev så et brev til stats- og regjeringssjefene i de 27 andre medlemslandene i EU med forslag til retningslinjer for forhandligene med Storbritannia.
DB170410 Ut fra foreliggende dokumentasjon vi har i saken kan vi ikke se at det har vært brudd på våre retningslinjer , sier hun.
DB170410 - Er det brudd på retningslinjer og ting skjer som potensielt kan skade kommunens omdømme, så må forholdene undersøkes.
SA170406 Som plattform forsøker vi å imøtekomme disse ulike interessene ved å be våre brukere om å flagge innhold som de mener bryter med våre strenge retningslinjer .
DN170406 Dette er en stor endring i selskapets tidligere retningslinjer .
BT170406 Som plattform forsøker vi å imøtekomme disse ulike interessene ved å be våre brukere om å flagge innhold som de mener bryter med våre strenge retningslinjer .
AP170406 « Gjeldende retningslinjer for kjøp og salg av eiendom mellom offentlige virksomheter forutsetter at dette gjennomføres med basis i markedsverdi for de aktuelle objektene.
AP170406 « Gjeldende retningslinjer for kjøp og salg av eiendom mellom offentlige virksomheter forutsetter at dette gjennomføres med basis i markedsverdi for de aktuelle objektene.
AP170406 Etablere retningslinjer for politiets samarbeid med øvrige tjenester ved bruk av omvendt voldsalarm og sikre at bruken av omvendt voldsalarm blir kraftig utvidet.
AP170406 Etablere retningslinjer for politiets bruk av kode 6 ( strengt fortrolig adresse ), inkludert samarbeid med øvrige tjenester. nedsette en gruppe/kommisjon som skal gjennomgå et utvalg av partnerdrapssaker.
AP170406 Som plattform forsøker vi å imøtekomme disse ulike interessene ved å be våre brukere om å flagge innhold som de mener bryter med våre strenge retningslinjer .
AA170406 Våpenhvilen vil tre i kraft så snart alle grunnleggende retningslinjer og rammer for avtalen er meislet ut.
DB170405 ¶ TSJETSJENIAS STERKE MANN : Ramzan Kadyrov styrer Tsjetsjenia med jernhånd, ofte i utakt med Moskvas retningslinjer .
DB170405 Sammen med WWF og UNDP utviklet vi i 2014 våre egne retningslinjer for å sikre avskogingsfrie verdikjeder - som kommer på toppen av sertifseringsordningen RSPO.
BT170405 I stedet sender Byrådsavdeling for helse og omsorg ut retningslinjer til Etat for tjenester til utviklingshemmede ( 20. des. 2016 ) hvor de dreper ethvert fornuftig initiativ for ferieavvikling.
DN170404 Tirsdag fremla hun nye retningslinjer for å begrense veksten i kreditt og forbrukslån sammen med beredskapsminister Per-Willy Amundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne.
AP170404 « Utkastet til retningslinjer setter krav til foretakenes dokumentasjon av kredittvurderinger, og krav til kundenes betjeningsevne, avdragsbetaling og maksimal samlet gjeld i forhold til inntekt », skriver tilsynet i en pressemelding.
AP170404 Registeret vil også kunne bli brukt av Finanstilsynet til å sjekke at deres retningslinjer blir fulgt opp.
AP170404 mars kom Finanstilsynet med utkast til retningslinjer for forbrukslån og gjeld på kredittkortet.
VG170403 . Det viktigste er at vi har retningslinjer som beskytter dommerne mot mobbing.
DB170403 Nasjonale retningslinjer stadfester allerede at det skal være brukermedvirkning i valg av medikament, men i praksis er det få medikamenter å velge mellom og ikke tilstrekkelig medvirkning.
BT170403 Ved en nedleggelse av akuttkirurgien ved Odda sjukehus, vil en ikke følge relevante retningslinjer skissert i Nasjonal Helse- og Sykehusplan.
AP170403 I årsrapporten for 2016 skriver Finanstilsynet om norske bankers evne til å omsette sine interne regler mot hvitvasking til praktisk handling : « Det blir (... ) framleis avdekt ei for låg etterleving av interne retningslinjer ».
AP170403 I årsrapporten for 2016 skriver Finanstilsynet om norske bankers evne til å omsette sine interne regler mot hvitvasking til praktisk handling : « Det blir (... ) framleis avdekt ei for låg etterleving av interne retningslinjer ».
SA170402 Hva med noen enkle retningslinjer om at gevinstene enten skal smake godt eller være til nytte ?
SA170331 Tidlig på rapportfremleggelsen ble det opplyst at det finnes 72 retningslinjer for kosthold i Norge.
SA170331 Det finnes 72 retningslinjer for kosthold i Norge.
DN170331 Tusks retningslinjer for brexit skal nå sendes til stats- og regjeringssjefene i de gjenværende 27 medlemslandene.
DN170331 Nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til et utkast av Tusks retningslinjer , og der kommer det fram at EU-presidenten avviser statsminister Theresa Mays krav om at skilsmisseforhandlingene skal gå parallelt med forhandlinger om framtidige avtaler med EU.
DN170331 Meldingene om innholdet i EUs retningslinjer er imidlertid motstridende.
DB170331 Dette har tydeligvis satt seg så godt, at når russisk UD nå publiserer et skriv der de kommer med retningslinjer for hvordan russiske turister bør oppføre seg når de er på ferie i utlandet, er dette det eneste det står spesifikt om Norge : ¶
DB170331 Å følge slike retningslinjer ville altså avstedkomme uante behov for nye leger, og mye tid og ressurser vil bli tatt fra dem som virkelig trenger legetjenester.
DB170331 Svendsen viser videre til at amerikanske og europeiske retningslinjer anbefaler at man måler kolesterol, blodsukker og blodtrykk årlig fra 30-40 års alder.
DB170331 Hvorfor henviser man til utenlandske retningslinjer ?
DB170331 Halfdan Petursson viste i sin PhD avhandling i 2012 at dersom man skulle ta de europeiske retningslinjer for behandling av høyt blodtrykk bokstavlig, ville man måtte mer enn doble antall allmennleger bare i Nord Trøndelag for å ta hånd om kontroller og oppfølgning i befolkningen.
DB170331 Europeiske retningslinjer fra 2016 fraråder dette.
DB170331 Disse anbefalingene finner jeg ikke igjen i noen offisielle retningslinjer , og slett ikke i de norske.
BT170331 Tidlig på rapportfremleggelsen ble det opplyst at det finnes 72 retningslinjer for kosthold i Norge.
BT170331 Det finnes 72 retningslinjer for kosthold i Norge.
AP170331 Tusks retningslinjer for brexit skal nå sendes til stats- og regjeringssjefene i de gjenværende 27 medlemslandene.
AP170331 Nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til et utkast av Tusks retningslinjer , og der kommer det fram at EU-presidenten avviser statsminister Theresa Mays krav om at skilsmisseforhandlingene skal gå parallelt med forhandlinger om framtidige avtaler med EU.
AP170331 Meldingene om innholdet i EUs retningslinjer er imidlertid motstridende.
AP170331 Tidlig på rapportfremleggelsen ble det opplyst at det finnes 72 retningslinjer for kosthold i Norge.
AP170331 Det finnes 72 retningslinjer for kosthold i Norge.
AA170331 Tusks retningslinjer for brexit-forhandlingene skal nå sendes til stats- og regjeringssjefene i de gjenværende 27 medlemslandene, som etter å ha lest og vurdert dem nøye, skal vedta dem på et eget brexit-toppmøte i Brussel 29. april.
VG170330 Samtidig sier Hauge at Edvartsen « må forholde seg til felles regler og retningslinjer ».
VG170330 Edvartsen er en av våre fremste dommere, han som alle andre må forholde seg til felles regler og retningslinjer , sier dommersjef Terje Hauge.
VG170330 Oljeselskapet skriver i et brev de har sendt til Det hvite hus at de mener klimaavtalen er en « effektiv ramme for å opplyse om risikoen ved klimaforandringer » og at USA er « godt posisjonert for å konkurrere » under avtalens retningslinjer .
SA170330 Edvartsen er en av våre fremste dommere, han som alle andre må forholde seg til felles regler og retningslinjer , sier dommersjef Hauge i pressemeldingen.
FV170330 Edvartsen er en av våre fremste dommere, han som alle andre må forholde seg til felles regler og retningslinjer , sier dommersjef Hauge i pressemeldingen.
DN170330 - Når bedrifter velger ledere, må man også formidle klart hva som er selskapets retningslinjer og hva som skjer hvis man bryter dem.
DB170330 Omfattende retningslinjer
DB170330 Edvartsen er en av våre fremste dommere, han som alle andre må forholde seg til felles regler og retningslinjer , sier dommersjef Terje Hauge.
BT170330 Edvartsen er en av våre fremste dommere, han som alle andre må forholde seg til felles regler og retningslinjer , sier dommersjef Hauge i pressemeldingen.
AP170330 Edvartsen er en av våre fremste dommere, han som alle andre må forholde seg til felles regler og retningslinjer , sier dommersjef Hauge i pressemeldingen.
AA170330 - Det er utarbeidet nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika.
DB170329 Det er i henhold til kommunens retningslinjer , avslutter Knutsen.
DB170329 Vi må la det være opp til ansvarlige eiere å ta valg på vegne av sine dyr innenfor gjeldene retningslinjer .
DB170329 Tusk vil i løpet av uka utarbeide et forslag til retningslinjer for forhandlingene som så vil bli drøftet av EU-diplomater i ukevis før stats- og regjeringssjefene i de 27 andre medlemslandene skal vedta dem på et toppmøte 29. april.
DB170329 Fordi hjerte- og karsykdommer er det flest mennesker dør av, anbefaler amerikanske og europeiske retningslinjer at man måler kolesterol, blodsukker og blodtrykk fra 30-40-årsalderen.
DA170329 Så skal resten av EU bli enige om retningslinjer for forhandlingene, før knalltøffe forhandlingsrunder etter hvert innledes på en rekke områder mellom Storbritannia og EU ; blant annet om økonomi, handel, migrasjon og ikke minst rettighetene til EU-borgere i Storbritannia og britiske borgere i EU-land.
BT170329 Her vedtar de EUs retningslinjer for utmeldingsforhandlingene. 16. mai : De 27 landenes EU-ministre ventes å vedta et detaljert brexit-mandat for EUs sjefforhandler Michel Barnier.
BT170329 mars : EU-president Donald Tusk sender et utkast til retningslinjer for utmeldingsforhandlingene til stats- og regjeringssjefene i de 27 landene som blir igjen i EU. 11. april : De 27 landenes EU-rådgivere møtes i Brussel for å diskutere retningslinjene. 29. april : Stats- og regjeringssjefene for de 27 gjenværende medlemmene holder ekstraordinært toppmøte i Br
VG170328 Skal diskutere retningslinjer
VG170328 Innen fredag vil Tusk følge opp med et forslag til retningslinjer for brexitforhandlingene.
VG170328 EUs første svar vil bli et sett med retningslinjer for forhandlingene og et forhandlingsmandat.
SA170328 - Det blir viktig for styret å trekke opp noen retningslinjer for hvilken generalsekretær som skal ansettes i Norges idrettsforbund, Norges største frivillige organisasjon.
DN170328 Tirsdag reagerte investorene på forslaget om strengere retningslinjer med å redusere verdsettelsen av en rekke av forbrukslånsbankene.
DN170328 Forslaget til nye retningslinjer for finanspolitikken tilsier at finanspolitikken fra 2018 blir nær nøytral, etter å ha gitt en positiv vekstimpuls over mange år, skriver Bruce.
DA170328 I forslag til nye retningslinjer understreker tilsynet at bankene må sjekke låntakers evne til å nedbetale gjeld grundigere enn det de gjør i dag.
BT170328 - Det blir viktig for styret å trekke opp noen retningslinjer for hvilken generalsekretær som skal ansettes i Norges idrettsforbund, Norges største frivillige organisasjon.
AP170328 - Det blir viktig for styret å trekke opp noen retningslinjer for hvilken generalsekretær som skal ansettes i Norges idrettsforbund, Norges største frivillige organisasjon.
AA170328 I forslag til nye retningslinjer understreker tilsynet at bankene må sjekke låntakers evne til å nedbetale gjeld grundigere enn det de gjør i dag.
VG170327 Dette er Barneombudets retningslinjer for hva de mener rektor bør gjøre når elever sier ifra om at de ikke er har det bra på skolen : ¶ tro på den som sier ifra ¶ lage en plan for hva han eller hun vil gjøre for å løse saken ¶ ikke bruke mer enn tre uker på å lage planen ¶ si fra at man kan klage til Fylkesmannen hvis rektors plan er f
SA170327 - Pasienter som har underlivsplager og får påvist en infeksjon, bør få målrettet antibiotikabehandling i henhold til faglige retningslinjer , sier han og legger til : ¶
FV170327 - Pasienter som har underlivsplager og får påvist en infeksjon, bør få målrettet antibiotikabehandling i henhold til faglige retningslinjer , sier han og legger til : ¶
DB170327 I en rekke Twitter-meldinger har flyselskapet United Airlines forsvart at de ikke lot jentene gå om bord på flyet, og har vist til kleskoder- og retningslinjer som gir dem tillatelse til å nekte ombordstigning.
AP170327 - Pasienter som har underlivsplager og får påvist en infeksjon, bør få målrettet antibiotikabehandling i henhold til faglige retningslinjer , sier han og legger til : ¶
VG170326 Universiteter og høyskoler er delt i sitt syn på om det er behov for nasjonale retningslinjer , viste en rundspørring som VG gjorde på fem store universiteter og høyskoler i høst.
AP170325 Nye retningslinjer for historiske bymiljøer ¶
AP170325 - Nå har Riksantikvaren en rådgivende rolle, og dette er retningslinjer for hvordan byene skal utvikles.
VG170324 Med nye retningslinjer er årets F1-biler blitt mye raskere.
DA170324 - Vi trenger bedre retningslinjer for norske investeringer i elitestyrte land med store konflikter som Honduras, sier seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp, Per Ranestad.
BT170324 Vi trenger mer forskning, men noe av det vi vet er at skolen bør få et enda tydeligere lovverk og retningslinjer for tverrfaglig samarbeid som samtidig ivaretar barnas rett til inkluderende opplæringstilbud.
SA170322 ¶ FRENDE og TRYG : - Følger felles retningslinjer
SA170322 Nemnda for helsevurdering utarbeider retningslinjer som gir veiledning i hvordan forskjellige helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko, og gir forsikringsselskapene anbefalinger om hvordan dette bør behandles i forhold til en forsikringssøknad.i ¶
DB170322 Bråthen opplyser at Romøren har brutt skiforbundets etiske retningslinjer .
DB170322 SÅ har Skiforbundet som bedrifter og foreninger flest, noen etiske retningslinjer med konsekvenser for dem som bryter det interne regelverket.
BT170322 Nemnda for helsevurdering utarbeider retningslinjer som gir veiledning i hvordan forskjellige helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko, og gir forsikringsselskapene anbefalinger om hvordan dette bør behandles i forhold til en forsikringssøknad.
BT170322 FRENDE og TRYG : - Følger felles retningslinjer
AP170322 Nemnda for helsevurdering utarbeider retningslinjer som gir veiledning i hvordan forskjellige helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko, og gir forsikringsselskapene anbefalinger om hvordan dette bør behandles i forhold til en forsikringssøknad.
AP170322 FRENDE og TRYG : - Følger felles retningslinjer
AA170322 Tyskland, Australia og New Zealand har også meldt at de for øyeblikket ikke vurderer nye retningslinjer .
AA170322 For å gjøre det verre for de reisende skriver de fleste flyselskaper i sine retningslinjer at de ikke dekker, eller kun opp til en viss sum, kostbare gjenstander som elektronikk som er plassert i innsjekket bagasje.
FV170321 ¶ FRENDE og TRYG : - Følger felles retningslinjer
FV170321 Nemnda for helsevurdering utarbeider retningslinjer som gir veiledning i hvordan forskjellige helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko, og gir forsikringsselskapene anbefalinger om hvordan dette bør behandles i forhold til en forsikringssøknad.
DN170321 Det statlige flyselskapet Etihad Airways i De forente arabiske emirater hadde tirsdag morgen heller ikke endret retningslinjer , og det antydet at det ennå ikke har mottatt noen informasjon fra USA.
DB170321 Det skal ikke gå klart fram av eposten som ble sendt ut om de samme retningslinjer også gjelder for de ansatte i flyselskapene.
AP170321 Deres interne gransking etter dette avdekket at banken hadde brutt sine interne retningslinjer .
AP170321 Deres interne gransking etter dette avdekket at banken hadde brutt sine interne retningslinjer .
AP170321 Deres interne gransking etter dette avdekket at banken hadde brutt sine interne retningslinjer .
AA170321 Det statlige flyselskapet Etihad Airways i De forente arabiske emirater hadde tirsdag morgen heller ikke endret retningslinjer , og det antydet at det ennå ikke har mottatt noen informasjon fra USA.
AA170321 Neste steg blir at EUs medlemsland skal vedta et sett med retningslinjer for forhandlingene.
AA170321 De 27 gjenværende EU-landene holder i slutten av april et toppmøte for å vedta retningslinjer for brexit-forhandlingene, bekrefter EU-president Donald Tusk.
AA170321 Det står to saker på dagsorden : ¶ 1 ) Juridisk betenkning fra kommuneadvokaten tilknyttet Rune Olsøs rolle i « Kystad-saken » ¶ 2 ) Privat forslag - Vurdering av Kystad-avtalen opp mot Trondheim kommunes etiske retningslinjer - fra Hilde Opoku ( MDG ) ¶
AA170321 Det er etter alt å dømme kommunerevisjonen som eventuelt vil bli bedt om å se nærmere på om kommunens interne etiske retningslinjer er fulgt, samt lovmessige habilitetsregler.
VG170320 Og han stoppet spillet mange ganger underveis for å gi retningslinjer og tilbakemeldinger til forsvarerne.
DB170320 Et multinasjonalt selskap som Skretting, bør være vel kjent med FNs retningslinjer for business og menneskerettigheter.
BT170320 Tusk skriver på Twitter at han vil legge fram et utkast til retningslinjer innen 48 timer etter at brevet fra Storbritannia er mottatt.
BT170320 Neste steg blir at EUs medlemsland vedtar et sett med retningslinjer for forhandlingene, forteller han.
AA170320 Tusk skriver på Twitter at han vil legge fram et utkast til retningslinjer innen 48 timer etter at brevet fra Storbritannia er mottatt.
AA170320 Neste steg blir at EUs medlemsland vedtar et sett med retningslinjer for forhandlingene, forteller han.
VG170319 The Guardian skriver at NATOs offisielle retningslinjer handler om at hvert medlemsland skal betale to prosent av deres bruttonasjonalprodukt.
VG170317 Han sitter selv i en kontrollgruppe i Europarådet, der man nylig vedtok retningslinjer for uavhengige domsinstanser innen idretten.
AP170317 - Vi har et et tydelig regelverk når det gjelder å etterleve konkurranseregler, som omfatter informasjon, retningslinjer , utdanningsprogram og kontrollrutiner, opplyser hun.
AA170317 Ifølge selskapet avviker dette ikke med statens retningslinjer for variabel lønn.
DN170316 Ukraina, Taiwan, Singapore og Kypros har på grunn av geopolitiske kriser, økonomisk usikkerhet eller strenge retningslinjer for boligkjøp svak utvikling i boligprisene.
DB170316 Vi har ikke testet bassengene ved alle de små hotellene vi samarbeider med, men de vet hvilke retningslinjer de skal følge - og de signerer en avtale med oss på at dette er noe som skal etterfølges, sier Aspengren.
SA170315 Østerrikeren mener Tande ikke oppfører seg i tråd med hopplandslagets retningslinjer når han protesterer i beste sendetid.
FV170315 Østerrikeren mener Tande ikke oppfører seg i tråd med hopplandslagets retningslinjer når han protesterer i beste sendetid.
BT170315 Østerrikeren mener Tande ikke oppfører seg i tråd med hopplandslagets retningslinjer når han protesterer i beste sendetid.
AP170315 Østerrikeren mener Tande ikke oppfører seg i tråd med hopplandslagets retningslinjer når han protesterer i beste sendetid.
AA170315 - Nå etableres det retningslinjer .
DA170314 - Slyngstad trenger klare retningslinjer fra sine oppdragsgivere, stortingspolitikerne, for mer offensivt å kunne gå ut av kull.
BT170314 Ifølge TV 2 opplyser Justisdepartementet til Åsted Norge at de jobber med nye retningslinjer for bruk av narkotikahund som forebyggende tiltak i skolene.
AA170313 Ottervik støtter også et initiativ fra varaordfører Hilde Opoku ( MDG ) som åpner for en ny gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer .
AA170313 I et privat forslag ber han om at det lages en bestemmelse, enten i bystyrets reglement eller i kommunens etiske retningslinjer , der det står eksplisitt at medlemmer av bystyret og bystyrets organer ikke kan drive betalt lobbyvirksomhet mot de samme organer.
AA170313 - Varaordfører Hilde Opoku ønsker også en ny gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer som følge av denne saken.
BT170311 Kirurgien bør nå gjøres laparoskopisk, etter strenge retningslinjer , og kirurgen er bare en av flere i et tverrfaglig team der alle må være tilgjengelige.
VG170310 I motsetning til den populære forståelse av multikulturalisme som « verdirelativisme » har multikulturalisme som formål å ivareta minoriteters rettigheter og deltakelse i samfunnet, det vil si lovgivning og retningslinjer som for eksempel har til hensikt å rette opp urett som tidligere er begått fra statlig hold, lovgivning som sikrer minoriteters stemme i politiske beslutninger, og gen
DB170310 ¶ Må anerkjennes : Uloba mener at norske kommuner må anerkjenne funksjonshemmede som foreldre og innvilge assistansetimer til å være foreldre, og at staten må gi kommunene langt klarere retningslinjer på dette feltet, skriver politisk leder i Uloba.
DB170310 Uloba mener at norske kommuner må anerkjenne funksjonshemmede som foreldre og innvilge assistansetimer til å være foreldre, og at staten må gi kommunene langt klarere retningslinjer på dette feltet.
BT170310 Fylkesmannen skal bidra til at Stortingets og regjeringens retningslinjer blir fulgt opp, gjennom å utføre forvaltningsoppgaver, være klageinstans og overvåke kommunene.
AP170310 De fant at prosedyrer og retningslinjer var fulgt.
AP170310 - Mjaaland sier at tilsynsmyndighetene ofte ikke ser helheten, men bare konsentrerer seg om retningslinjer er fulgt ved hver alvorlige hendelse.
AA170310 Det vil være behov for sykepleiere som i stor grad evner å samhandle med flere faggrupper og har kompetanse til å kunne gjøre forebyggende veiledning, opplæring og kliniske undersøkelser av pasienter i tråd med faglige retningslinjer .
SA170309 Kristiansand kommune, som er byggherre i anleggsprosjektet mobilkranen ble benyttet i, har imidlertid i sine generelle retningslinjer at det ikke skal være byggeaktivitet i nærheten av skolen i tidsrommet mellom klokken 7.30 og 15.
SA170309 Det er likevel foreløpig for tidlig for politiet å konkludere om årsaken til den tragiske ulykken, og om eventuelle retningslinjer er brutt.
DA170309 - Programmet hindrer falske kunder og dem som bryter med våre retningslinjer , det være seg om det er noen som ønsker å skade våre sjåfører, konkurrenter som vil hindre og sabotere vår operasjon eller motstandere som går i ledtog med myndighetene i hemmelige « anslag » for å sette opp feller for våre sjåfører, skriver Uber i en e-post til Dagsavisen.
DA170309 Hun forteller at det ikke er utarbeidet nasjonale retningslinjer for å håndtere bekymringsmeldinger, men at de har laget interne rutiner.
DA170309 Det finnes heller ingen retningslinjer for hva som gjør en verge egnet eller ikke.
BT170309 - Programmet hindrer falske kunder og dem som bryter med våre retningslinjer , det være seg om det er noen som ønsker å skade våre sjåfører, konkurrenter som vil hindre og sabotere vår operasjon eller motstandere som går i ledtog med myndighetene i hemmelige " anslag " for å sette opp feller for våre sjåfører, skriver Uber.
AA170309 - Programmet hindrer falske kunder og dem som bryter med våre retningslinjer , det være seg om det er noen som ønsker å skade våre sjåfører, konkurrenter som vil hindre og sabotere vår operasjon eller motstandere som går i ledtog med myndighetene i hemmelige " anslag " for å sette opp feller for våre sjåfører, skriver Uber.
AA170309 Kristiansand kommune, som er byggherre i anleggsprosjektet mobilkranen ble benyttet i, har imidlertid i sine generelle retningslinjer at det ikke skal være byggeaktivitet i nærheten av skolen i tidsrommet mellom klokken 7.30 og 15.
AA170309 Det er likevel foreløpig for tidlig for politiet å konkludere om årsaken til den tragiske ulykken, og om eventuelle retningslinjer er brutt.
VG170308 I en uttalelse til BBC sier Facebook at de har gått nøye gjennom innholdet som de fikk tilsendt, og at de nå har fjernet alt som var ulovlig eller brøt med Facebooks retningslinjer .
VG170308 Facebooks retningslinjer forbyr dømte pedofile i Storbritannia å ha en konto.
VG170308 BBCs redaktør for redaksjonelle retningslinjer , David Jordan, bruker også ordet « ekstraordinært » for å beskrive saken.
VG170308 Overfor Helsetilsynet har legen forklart at det ikke finnes egne retningslinjer for bruk av apparatet, og at hans erfaringer har tilsagt at han må bruke maksimal styrke for å oppnå ønsket effekt på vevet hos pasienten.
VG170308 ) på full styrke i strid med retningslinjer og anbefalinger fra fagmiljøet ».
SA170308 - Når Storbritannia gir beskjed, er vårt mål å svare med et utkast til retningslinjer for forhandlingene som de 27 medlemslandene kan vurdere.
DB170308 Altfor mange arbeidsgivere mangler retningslinjer når det gjelder å håndtere hendelser som oppstår, de mangler rutiner for å avdekke risiko, og de mangler opplæring og veiledning i forebyggende tiltak og rutiner.
AA170308 - Når Storbritannia gir beskjed, er vårt mål å svare med et utkast til retningslinjer for forhandlingene som de 27 medlemslandene kan vurdere.
AA170308 Nye retningslinjer
AA170308 Det er fordi vi holder på å utrede nye felles retningslinjer for finnerlønn for kulturminner.
AA170308 Det er foreløpig altfor tidlig for politiet å konkludere om årsaken til den tragiske ulykken, og om eventuelle retningslinjer er brutt.
AA170308 Daglig leder i Nordic Crane Sør, Håvard Jahren, ønsker ikke å si noe om hvorvidt kommunens retningslinjer ble brutt, og om bakgrunnen for at firmaet brukte gangveien opp til skolen og barnehagen som anleggsvei.
AA170308 Jeg trenger ingen unnskyldning, men heller en oppfordring til alle frivillige som stiller opp om å følge gitte retningslinjer og ikke ta inn over seg slike ytringer fra embetsmenn med markeringsbehov.
DN170307 Tobias Judin understreker at Legelisten har en veldig samfunnsnyttig funksjon, og roser dem som « best i klassen » når det gjelder klare retningslinjer for anmeldelser og aktiv moderering.
DN170307 Hun påpeker at de har strenge retningslinjer og bruker et halvt årsverk på å moderere omtalene.
DN170307 Han sier det å regulere anmeldelser på Google er juridisk komplisert nå, men at nye regler fra 2018 vil gjøre at amerikanske tjenester også må følge europeiske retningslinjer .
DB170307 Presidentens retningslinjer gjør det også lettere for politiet å utvise personer direkte enn det har vært tidligere, og de nye reglene gjelder for hele USA, og ikke bare i områdene nærmest grensen.
DB170307 Mannen har bodd i USA i over 25 år, og er en av mange som berøres av Donald Trumps nye retningslinjer for deportasjon av ulovlige innvandrere i USA.
DB170307 Før gjaldt utvisning hovedsakelig dem som var dømt for alvorlig kriminalitet, men nå skal alle som har brutt loven etter Trumps retningslinjer utvises, skriver New York Times.
DB170307 februar presenterte Trump nye retningslinjer som kan føre til at langt flere innvandrere blir pågrepet og utvist enn under Barack Obama.
BT170306 Fylkeslegen har konkludert med at de interne rutinene var forsvarlige og i tråd med nasjonale retningslinjer .
DN170305 - Siden sommeren 2015 har Morten Felding stått sentralt i vårt eget arbeid og samarbeidet med dansk politi i granskingen av hvordan noen tidligere ansatte handlet i strid med Ateas interne retningslinjer og derfor nå er tiltalt i saken.
AP170305 Landsstyrets vedtak i helgen har gitt visse retningslinjer til redaksjonskomiteen for landsmøtet som ledes av stortingsrepresentant Iselin Nybø.
AA170303 . Er dette i tråd med retningslinjer for øyeblikkelig hjelp/assistanse ved ulykker, sykdom osv.
AP170302 Næringsminister Monica Mæland sier til avisen at departementet som eier forventer at selskapene har retningslinjer , systemer og tiltak for å forhindre korrupsjon og for å håndtere mulige lovbrudd som måtte avdekkes.
AA170302 Næringsminister Monica Mæland sier til avisen at departementet som eier forventer at selskapene har retningslinjer , systemer og tiltak for å forhindre korrupsjon og for å håndtere mulige lovbrudd som måtte avdekkes. ( ©NTB ) ¶
AA170302 Både Moen og avdelingsleder og spesialist i sexologisk rådgivning ved Helsestasjonen for kjønn og seksualitet i Oslo, Ingun Wik, etterlyser nasjonale retningslinjer for transhelseomsorg.
AA170302 Avdelingsleder Ira Haraldsen ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme ved Oslo universitetssykehus sier de følger internasjonale retningslinjer , og at man kan starte behandling etter et halvt til ett år om man oppfyller kriteriene.
DB170228 Er Uber-utbetalingen i tråd med kommunens retningslinjer ?
DB170228 Landstinget påpeker en rekke feil ved sykehuset i Örnsköldsvik i anmeldelsen : sviktende kommunikasjon og informasjon mellom ulike personalgrupper, sviktende rutiner og retningslinjer og mangelfull utdannelse og kompetanse.
DB170228 På Kulturrådets nettsider kan alle få innsikt i hvilke bøker som blir kjøpt inn og avslått, hvem som sitter i utvalgene og hvilke retningslinjer som gjelder.
SA170227 | Kommuner vedtar retningslinjer i strid med likebehandling av livssyn ¶
SA170227 Grunnlovens paragraf 16 oversees i vedtak på Stortinget, kommuner vedtar retningslinjer i strid med likebehandling av livssyn, og vi ser at dette feies under teppet.
AP170227 Rektor understreker at skolen har fulgt de kommunale retningslinjer som gjelder vedrørende håndtering og melding av denne typen barnevernssaker.
VG170226 * Kirkeasyl er noe mennesker i nød selv etablerer når de går inn i en kirke for å søke tilflukt der, men det er ikke en kirkelig ordning eller institusjon som Den norske kirke har regler eller retningslinjer for.
VG170226 * I 1999 sendte Justisdepartementet ut retningslinjer til landets politimestre som slo fast at « av respekt for kirken er det som hovedregel ikke aktuelt for politiet å gå inn i kirker og bedehus med makt for å hente utlendinger som skal sendes tilbake til hjemlandet ».
AP170226 Dette er ikke lov på Facebook Nå har Facebook klargjort sine retningslinjer .
AP170226 Dette er ikke lov på Facebook Nå har Facebook klargjort sine retningslinjer .
AA170225 Kommentarene er dessuten samlet inn tidligst tolv timer etter offentliggjøring, slik at redaksjonene har hatt god mulighet til å slette eller redigere innlegg i strid med kanalenes retningslinjer .
VG170224 Pressesekretær Sean Spicer fikk under en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag flere spørsmål om reverseringen av toalettlovene og hva det vil bety for borgerrettighetene, men avviste dem med at president Trump hadde lovet enkeltstatene rett til å velge selv hvilke retningslinjer de vil ha.
VG170224 Samt få et tydelig mandat med nasjonale retningslinjer for stillingenes innhold.
SA170224 Mandatet skal inneholde en evaluering av dagens kunst i byens offentlige rom, og innspill til retningslinjer for fremtidig forvaltning av kunst i det offentlige rom.
FV170224 Økolandsbyen ble først etablert som en andelsforening i 1991, med mål om å bygge boliger og atelierer etter økologiske retningslinjer .
AP170224 - Det er klart at det er i Regjeringens hender å instruere UDI dersom de ønsker å gi retningslinjer , for eksempel at gamle saker hvor barn er involvert ikke skal prioriteres.
AP170224 - Det er klart at det er i Regjeringens hender å instruere UDI dersom de ønsker å gi retningslinjer , for eksempel at gamle saker hvor barn er involvert ikke skal prioriteres.
AP170224 - Det er klart at det er i Regjeringens hender å instruere UDI dersom de ønsker å gi retningslinjer , for eksempel at gamle saker hvor barn er involvert ikke skal prioriteres.
AA170224 Det går fram av partiledelsens forslag til politiske retningslinjer før landsmøtet som skal holdes i april.
AA170224 Det går fram av partiledelsens forslag til politiske retningslinjer før landsmøtet i april.
VG170223 - Det finnes ingen retningslinjer rundt korttidsutleie og prostitusjon.
DB170223 Dagen før Tillerson ankom Mexico, tirsdag, framla Trump-administrasjonen nye retningslinjer som i praksis vil gjøre det mulig for amerikanske myndigheter å deportere alle ulovlige innvandrere som kom til USA gjennom Mexico, tilbake til Mexico.
DB170223 Talsmann i Det hvite hus, Sean Spicer, sier at Trump mener det bør være opp til den enkelte delstaten å avgjøre hvilke retningslinjer som skal gjelde, uten at føderale myndigheter blander seg inn.
DB170223 Forskningsrådet mobiliserer til bredt søk etter nøkkelen, men lager trange retningslinjer for hvor det skal søkes.
VG170222 - Vi var veldig nære mesterskap da vi røk mot Ungarn i playoffen, og nå kommer det en dyktig trener inn som sannsynligvis har noen enkle regler og retningslinjer , som kommer til å gi laget mye motivasjon.
VG170222 Talsmann i Det hvite hus, Sean Spicer, sier at Trump mener det bør være opp til den enkelte delstaten å avgjøre hvilke retningslinjer som skal gjelde, uten at føderale myndigheter blander seg inn.
VG170222 NY AVGJØRELSE : Donald Trump mener det bør være opp til den enkelte delstaten å avgjøre hvilke retningslinjer som skal gjelde.
DB170222 « Vi vil ikke gi fra oss noen rutiner eller retningslinjer som kan tas ut av sin sammenheng.
DB170222 Vi ( SOK ) er åpne om de retningslinjer ( offentliggjort i går ( mandag, journ.anm. ) ) og arbeidsmetoder vi har, og har hele tiden ønsket velkommen møter for diskusjon og forklaringer om emnet.
DB170222 Mandag publiserte SOK en oversikt over sine retningslinjer for diagnostisering og behandling av utøvere med såkalt astma bronkiale.
DB170222 DNB tar samfunnsansvar på stort alvor, og våre interne retningslinjer er tydelige på at vi bare skal finansiere prosjekter som møter DNBs krav til miljømessige og sosiale forhold.
SA170221 USAs president Donald Trump har kommet med nye retningslinjer som betyr at langt flere innvandrere uten lovlig opphold risikerer å bli pågrepet og utvist.
DN170221 Statistikken, som kommer ut årlig, er en del av statistikken som måler omfanget av utenlandske aktørers investeringer i norske selskaper og baserer seg på rapportering fra norske selskaper etter internasjonale retningslinjer og rapporteringskrav overfor EUs statistikkbyrå, Eurostat, den økonomiske samarbeidsorganisasjonen OECD og Det internasjonale valutafondet,
DB170221 Hun har også gått hardt ut mot bloggkolleger hun mener overser « Sunn fornuft-plakaten », som ble lansert i midten av juli og inneholder ti retningslinjer for bloggere.
AP170221 USAs president Donald Trump har kommet med nye retningslinjer som betyr at langt flere innvandrere uten lovlig opphold risikerer å bli pågrepet og utvist.
AP170221 Vi avventer også myndighetens holdning til dette og hva de eventuelt setter inn av tiltak og retningslinjer , skriver konsernmarkedssjef Bjørn-Inge Haugan i en e-post til Aftenposten.
AA170221 USAs president Donald Trump har kommet med nye retningslinjer som betyr at langt flere innvandrere uten lovlig opphold risikerer å bli pågrepet og utvist.
AA170221 En pasient sa så treffende : « Dere har nasjonale retningslinjer for å bryte oss ned, men har dere det samme for å bygge oss opp igjen ?
VG170220 I behandlingsopplegget av utøvere er det tatt valg som mangler hold i vitenskapelig dokumentasjon, og det er avdekket behandling av astma som ikke er i tråd med norske og internasjonale retningslinjer .
VG170220 Nye lobby-regler : Obama innførte også strengere retningslinjer for forholdet til lobbyister for å « heve den etiske standarden i Det hvite hus ».
DB170220 « Utvalget har ikke blitt kjent med tilfeller hvor man i strid med allment aksepterte nasjonale og internasjonale retningslinjer har diagnostisert utøvere til å ha astma eller lignende luftveislidelser, og at disse utøverne uten gyldig diagnose deretter har fått medikamentell behandling som om de skulle hatt slik diagnose ».
AP170220 Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i en pressemelding.
AA170220 Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i en pressemelding.
DB170219 Ifølge Twitter-kontoens nettside har de egne retningslinjer for hva som er lov å skrive om når folk skriver til dem.
AP170219 Tine har iverksatt egne undersøkelser av hvordan selskapets retningslinjer er blitt fulgt.
AA170219 Avdelingsoverlege Svein Ruud på kirurgisk avdeling i Namsos vedgår overfor VG at etter gjeldende norske retningslinjer burde pasientene vært henvist til St.
AA170219 Avdelingsoverlege Svein Ruud på kirurgisk avdeling i Namsos vedgår overfor VG at etter gjeldende norske retningslinjer burde pasientene vært henvist til St.
AA170219 Tine har iverksatt egne undersøkelser av hvordan selskapets retningslinjer er blitt fulgt.
VG170218 « Vår foreløpige vurdering er at skadepotensialet har vært stort og det kan synes som om han ikke har innrettet seg etter gjeldende nasjonale retningslinjer og lokale prosedyrer og rutiner », skriver Fylkeslegen i brevet til Statens Helsetilsyn.
VG170218 Etter gjeldende norske retningslinjer burde pasientene vært henvist til St.
VG170217 Vi vil også gjennomgå ru tiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine.
DN170217 Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, skriver konsernsjef Hanne Refsholt i pressemeldingen.
DB170217 Vi har retningslinjer , har tilbudt oss å fortelle om dem, men de tar seg ikke bryet med å komme.
DB170217 Ifølge Expressen har komiteen nå bestemt seg for å ha et åpent møte kommende mandag, der de skal redegjøre for sine retningslinjer og svare på påstandene i rapporten.
DB170217 - Vi har fått en forespørsel fra norsk skiidrett om de kunne få se på våre retningslinjer , og det har vi sagt ja til.
DB170217 " Utvalget er ikke blitt gjort kjent med tilfeller hvor man i strid med allment aksepterte nasjonale og internasjonale retningslinjer har diagnostisert utøvere til å ha astma eller lignende luftveislidelser, og at disse utøverne uten gyldig diagnose deretter har fått medikamental behandling som om de skulle hatt slik diagnose ".
DB170217 Langrennskomiteen bestemte seg i fjor for å nedsette et utvalg som skulle granske flere ting : rutinene vedrørende oppfølging og medisinering av utøvere, om det forelå brudd på etiske retningslinjer for helsepersonell og vurdere om rutiner og praksis lå innenfor idrettsmedisinsk praksis.
DB170217 Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine.
DA170217 Vi har retningslinjer som vi har ønsket å dele.
DA170217 - Vi har fått en forespørsel fra norsk langrenn om å få se på våre retningslinjer .
DA170217 " SOK har nå bestemt seg for å redegjøre for sine retningslinjer på et åpent møte mandag.
AP170217 Zuckerberg sier at striden rundt billedsensuren for et halvt år siden fikk ham til å innse hvor ineffektive Facebooks retningslinjer var på en global skala, siden kulturelle normer varierer stort mellom land og regioner.
AP170217 I manifestet rettferdiggjør Facebook-sjefen sensuren, fordi selskapets retningslinjer for innhold ikke tillot nakenbilder av barn.
AP170217 I ettertid kan man forstå hvorfor vi gjorde det - alle nakenbilder av barn kommer til å bli tatt ned umiddelbart, det har vært i Facebooks retningslinjer siden begynnelsen, sier han til BBC.
AP170217 Facebook-sjefen understreker at i et samfunn med nesten to milliarder mennesker, er det lite gjennomførbart å ha ett enkelt sett med retningslinjer som styrer alle.
AP170217 Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine.
AA170217 Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine.
AA170217 Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine. ( ©NTB ) ¶
FV170216 Undersøke om det foreligger brudd på etiske retningslinjer for helsepersonell ¶
DB170216 Undersøke om det foreligger brudd på etiske retningslinjer for helsepersonell.
DA170216 - Vi jobber nå med nye mål og retningslinjer for bruk av kommunens skoger, forteller Berg.
DA170216 - Nye retningslinjer
BT170216 Hun sammenligner brudd på etiske retningslinjer med det å jukse til eksamen.
DB170215 - Vi har vært smertelig klar over at kvaliteten og behandlingen epilepsirammede får i Norge, ikke har fulgt internasjonale retningslinjer , sier Nakken.
FV170214 Havnestyret vedtok tirsdag å be administrasjonen lage retningslinjer for reisevirksomheten.
FV170214 Havnestyret i Kristiansand vedtok tirsdag å be havnedirektøren lage retningslinjer for reiseutgifter, i tråd med kommunerevisjonens anbefalinger.
DB170214 Som medisinstudent kan man drukne i avansert kunnskap og informasjon om medisinske behandlingsregimer, medikamenter og retningslinjer .
DA170214 - Det er klare retningslinjer i medhold av loven for hvilke tiltak som trenger søknader og reguleringsplaner, påpeker Gunnarsdottir.
VG170213 Dette er også omtalt i de interne retningslinjer for brukere av Stortingets IKT-systemer, sier Gundhus.
SA170213 Undersøke om det foreligger brudd på etiske retningslinjer for helsepersonelli ¶
FV170213 Undersøke om det foreligger brudd på etiske retningslinjer for helsepersonell ¶
BT170213 Undersøke om det foreligger brudd på etiske retningslinjer for helsepersonell ¶
AP170213 Undersøke om det foreligger brudd på etiske retningslinjer for helsepersonell ¶
DB170212 - Gjengivelse av norske pengesedler er underlagt strenge retningslinjer for å unngå forvekslingsfare med gyldige betalingsmidler.
VG170211 Som en følge av dette har den katolske biskopen, Bernt Eidsvig, sendt ut innskjerpede retningslinjer for aktiviteter i regi av Den katolske kirken.
VG170211 Skjerpede retningslinjer
DA170211 Djuve satt i Brochmann 2-utvalget som nylig foreslo nasjonale retningslinjer på dette for Nav-ansatte.
AA170211 Marinen sier videre at skytingen fra helikopteret var i tråd med alle retningslinjer der målet er å redusere aggresjonsnivå og redusere risiko for tap av sivile liv og personell i tjeneste. ( ©NTB ) ¶
VG170210 Det er snart et år siden det ble gjennomført en antidoping-test i spansk fotball som samsvarer med WADAs retningslinjer .
AP170210 McGahn II sendte noen dager etter presidentordren ut retningslinjer om at den ikke skulle gjelde innbyggere med lovlig opphold.
AP170210 Undertegnede har tvert imot flere ganger sitert gjeldende retningslinjer som sier at friske folk med overvekt ( BMI 25-29,9 ) burde unngå slankekurer ( inkl. kurs ) og heller tilstrebe et sunt norsk kosthold og regelmessig fysisk aktivitet.
DB170209 Dette angrepet på en amerikansk bedrift kan få ham innrapportert for brudd på politikkens etiske retningslinjer , fordi det blander sammen politiske og forretningsmessige interesser, og kanskje saksøkt.
DB170209 - Gjengivelse av norske pengesedler er underlagt strenge retningslinjer for å unngå forvekslingsfare med gyldige betalingsmidler.
VG170208 - Riksadvokat og Spesialenheten skal vurdere om det foreligger brudd på retningslinjer eller lover vedrørende påstandene i varselet om feilaktig nedprioritering av grov narkotikakriminalitet.
FV170208 - Det er ikke grunnlag nok for det i partiets vedtekter og etiske retningslinjer , fremhold han.
DB170208 - Vi vil gjerne at det kommer klarere retningslinjer for hvordan slike saker behandles i framtiden, sier han.
DB170208 « Sentralstyret understreker at adferden til Bjørnar Solvei i konflikten har vært kritikkverdig og bryter med partiets etiske retningslinjer .
DB170208 Fremtidige brudd på partiets etiske retningslinjer eller vedtekter vil kunne medføre bortfall av medlemskap i FrP ».
AA170208 « Sentralstyret understreker at atferden til Bjørnar Solvei i konflikten har vært kritikkverdig og bryter med partiets etiske retningslinjer .
AA170208 Fremtidige brudd på partiets etiske retningslinjer eller vedtekter vil kunne medføre bortfall av medlemskap i Frp ».
AA170208 For hvilke retningslinjer jobber Navs høyt gasjerte konsulenter etter og vet Nav hva konsulentene driver med ?
SA170207 I tillegg må selskapet slette det meste av de innsamlede dataene og tydeliggjøre sine retningslinjer for personvern.
FV170207 I tillegg må selskapet slette det meste av de innsamlede dataene og tydeliggjøre sine retningslinjer for personvern.
BT170207 I tillegg må selskapet slette det meste av de innsamlede dataene og tydeliggjøre sine retningslinjer for personvern.
AP170207 I tillegg må selskapet slette det meste av de innsamlede dataene og tydeliggjøre sine retningslinjer for personvern.
DN170206 Der heter det nemlig at Byrået lover å gjennomgå PACEs etiske retningslinjer og be om innspill fra Europarådets anti-korrupsjonsorgan GRECO.
DB170206 De trekker blant annet på Michael Walzers filosofiske forsvar for ethvert politisk fellesskaps « rett til å bevare integriteten i sin livsform » når de begrunner klarere nasjonale retningslinjer for å hindre bruk av religiøs bekledning i enkelte sammenhenger, samt begrense muligheten til å få fritak fra undervisning og arbeid på grunn av religiøs overbevisning.
AA170206 Der heter det nemlig at Byrået lover å gjennomgå PACEs etiske retningslinjer og be om innspill fra Europarådets anti-korrupsjonsorgan GRECO.
SA170204 Det har også resultert i granskinger, nye retningslinjer og i varslinger om ulike systemtiltak.
SA170204 Det har også resultert i granskinger, nye retningslinjer og i varslinger om ulike systemtiltak.
DB170204 Plakaten gir bloggere og andre en rekke retningslinjer om hvordan man som forbilder bør reflektere over hva som publiseres på nett.
AA170204 Da innreiseforbudet ble innført, nektet selskapet i tråd med retningslinjer fra amerikanske myndigheter å la personer fra de aktuelle landene komme om bord i sine fly. ( ©NTB ) ¶
DB170202 * Det finnes heller ingen retningslinjer for om kursene som ansatte skal ta skal være praksisrelevante ved at den knytter seg tett opptil arbeidsflyten eller arbeidshverdagen til den spesifikke faggruppen ( og dermed sikrer høyere langsiktig læringseffekt ).
AP170202 Utvalgets foreslår å nasjonale retningslinjer som kan hindre konflikter på skoler og arbeidsplasser.
AP170202 Utvalgets foreslår å nasjonale retningslinjer som kan hindre konflikter på skoler og arbeidsplasser.
VG170201 Med ros og med ris trakk de opp regler og retningslinjer for hvordan livet skulle leves.
SA170201 Nasjonale retningslinjer
SA170201 Hun foreslår at det utarbeides nasjonale retningslinjer .
SA170201 Nasjonale retningslinjer
SA170201 Hun foreslår at det utarbeides nasjonale retningslinjer .
SA170201 - Det bør komme nasjonale retningslinjer som sier at det ikke skal bygges over tregrensen i de høyestliggende områdene i Norge.
SA170201 Fram til 20 meter fra mål ønsker han veldig få og tydelige retningslinjer og direkte fotball med et ønske om å komme seg raskt framover.
FV170201 Fram til 20 meter fra mål ønsker han veldig få og tydelige retningslinjer og direkte fotball med et ønske om å komme seg raskt framover.
DB170201 Om et selskap har virksomhet som kan sies å ikke være i samsvar med FNs retningslinjer , er det selvsagt noe som kan tas med i vurderingen.
DB170201 Om det er i strid med FNs retningslinjer kan være komplisert å avgjøre, men ikke nødvendig for at vi skal fatte en beslutning, sier Skancke.
DB170201 Følger egne retningslinjer
DB170201 Det er litt bombastisk å si at alt som er listet opp i denne rapporten er i strid med FNs retningslinjer .
DB170201 Aslak Skancke, fagsjef ved sekretariatet til Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, forklarer at FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv er en veiledning til hvordan selskaper bør opptre i for eksempel konfliktområder.
DB170201 - Hvis vi skulle knytte utelukkelser fra Oljefondet direkte til FNs retningslinjer , ville det snevret veldig inn hvilke saker vi ville se på, sier Skancke.
DB170201 Hun foreslår at det utarbeides nasjonale retningslinjer .
DB170201 - Må komme nasjonale retningslinjer
DB170201 Her vil utvalget ha klarere nasjonale retningslinjer .
BT170201 - Det bør komme nasjonale retningslinjer som sier at det ikke skal bygges over tregrensen i de høyestliggende områdene i Norge.
BT170201 Fram til 20 meter fra mål ønsker han veldig få og tydelige retningslinjer og direkte fotball med et ønske om å komme seg raskt framover.
AP170201 Domstolen kan vike unna problemstillingen hvis de mener staten ikke kunngjorde sine retningslinjer om transkjønnede på riktig måte.
AP170201 - Det bør komme nasjonale retningslinjer som sier at det ikke skal bygges over tregrensen i de høyestliggende områdene i Norge.
AP170201 Fram til 20 meter fra mål ønsker han veldig få og tydelige retningslinjer og direkte fotball med et ønske om å komme seg raskt framover.
SA170131 Dersom det ikke er andre alternativ enn å plassere samlestativet på kommunal grunn, skal dette omsøkes og « Retningslinjer for graving i kommunale areal i Stavanger » skal alltid legges til grunn.i ¶
DB170131 Han mener det nå blir viktigere enn noen gang å stå opp for internasjonale avtaler og konvensjoner, det være seg handelsavtaler, FNs menneskerettighetserklæring eller Genèvekonvensjonene som skal sikre humanitær folkerett og retningslinjer for krigførende parter.
DB170131 - Vi forventer at styrer sørger for at selskapet har retningslinjer for at det blir respektert, og at relevante tiltak er integrert i selskapets strategi, skriver Sevang.
DB170131 I tillegg må vi få på plass gode faglige retningslinjer , som ivaretar barns menneskerettigheter, for hvordan disse barna og deres omgivelser skal ivareta og støttes i en slik situasjon.
DN170130 Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet understreker at markedsføringslovene i Europa gir klare retningslinjer ved salg av varer og at angrerettloven gjelder.
DB170130 Alle retningslinjer og veiledere for helsetjenesten bør inneholde et eget avsnitt der det reflekteres over mulige skadeeffekter ved de anbefalinger som gis, enten det dreier seg om diagnostikk og behandling eller om tiltak på gruppenivå.
BT170130 All virksomhet drives i henhold til nasjonale og internasjonale regler og retningslinjer .
DB170129 Det har vært store demonstrasjoner i forbindelse med Trumps nye retningslinjer .
DB170129 Brende er ikke alene om å uttale seg om USAs nye retningslinjer .
DB170127 Hjort heller til retningslinjer fra Idrettens Voldgiftsdomstol ( CAS ) enn å sammenligne med tidligere enkeltdommer.
SA170126 Det skal være ett lønnet årsverk i kulturforetaket, blant noen andre juridiske retningslinjer .
DB170124 Mens vi andre gjerne kan diskutere hvilke praktiske retningslinjer dette landslaget burde ha hatt for å unngå hasteinnkjøp av en anabol leppesalve i det visstnok farlige utlandet Italia, legger påtalemyndighetene uansett til grunn at Johaug-saken skyldes mer eller mindre vanlige menneskelige feil.
AP170124 Felles retningslinjer for landet Statens barnehus trådte i kraft i desember i fjor og er laget med sikte på å få et enhetlig og godt tilbud.
BT170123 - Det er vanskelig å se for seg at vi kan lage noen gode retningslinjer uten å ha brukerne involvert.
DB170119 - Jeg synes det var upassende av en mann som har ansvar for at partiorganisasjonen følger våre etiske retningslinjer , sier Godskesen.
DB170119 Dette styres av retningslinjer fra NKOM.
AP170118 Over 60 prosent av doktorgradskandidatene var usikre på om avdelingen hadde skriftlige retningslinjer for vitenskapelig redelighet.
AP170118 Andre peker på tellekanter, stort press og på manglende retningslinjer og dårlig opplæring.
AP170118 Over 60 prosent av doktorgradskandidatene var usikre på om avdelingen hadde skriftlige retningslinjer for vitenskapelig redelighet.
AP170118 Andre peker på tellekanter, stort press og på manglende retningslinjer og dårlig opplæring.
SA170117 Ofte blir tilstandsanalyser satt ut til eksterne aktører, men ifølge Riksrevisjonen preges arbeidet av at retningslinjer ikke blir fulgt, dårlig kvalitetssikring og dokumentasjonen og mangelfull prosjektstyring og oppfølging.
DB170117 Det innebærer, blant annet, elektroniske faglige retningslinjer , kodeverk, forskningslitteratur og digitale prosedyrer.
DB170117 Derfor skal luftfartsavtalen mellom EU og Gulfstatene inneholde klare bestemmelser som sikrer at flyselskapene driftes i samsvar med de grunnleggende ILO-kjernekonvensjonene, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs retningslinjer om næringsliv og menneskerettigheter.
DB170117 Derfor skal luftfartsavtalen mellom EU og Gulfstatene inneholde klare bestemmelser som sikrer at flyselskapene driftes i samsvar med de grunnleggende ILO-kjernekonvensjonene, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs retningslinjer om næringsliv og menneskerettigheter.
SA170114 Utdelingen av wild card uten noen retningslinjer er en av dem.
DN170114 Mange av de teknologiske løsningene er utviklet av helt andre hoder enn helsepersonell - som må forholde seg til langt strengere retningslinjer for personvernopplysninger.
AP170114 Utdelingen av wild card uten noen retningslinjer er en av dem.
DN170113 Generalinspektør Michael Horowitz sier granskingen skal vurdere om departementets og FBIs retningslinjer ble fulgt da brevet ble offentliggjort kort tid før valget.
DB170112 Dette handler om etiske retningslinjer og juridiske bestemmelser som forplikter oss, og gir føringer i en del problemstillinger.
DB170112 Jeg slipper å forholde meg til dokumentasjon og retningslinjer , og gjør det jeg synes er kjekt.
DB170112 I dette eksempelet er det bare TV2 Sumo som, ifølge egne retningslinjer , vil gjøre det vanskelig for to personer å se samme kamp på samme abonnement.
AP170112 Derfor antar han at tilbakemeldinger han får fra profesjonelle i fengselet er i tråd med « deres retningslinjer ».
AP170112 Derfor antar han at tilbakemeldinger han får fra profesjonelle i fengselet er i tråd med « deres retningslinjer ».
BT170111 Nå etterlyser Fylkesmannen klarere retningslinjer for bruk av tvang og makt mot små barn.
FV170110 Og så trenger vi retningslinjer , både kulturelt og fotballfaglig.
BT170110 En instruks som ble innført i 2003 gir kildeførere i politiet klare retningslinjer for rapportering og notoritet i arbeidet.
BT170110 En instruks som ble innført i 2003 gir kildeførere i politiet klare retningslinjer for rapportering og notoritet i arbeidet.
SA170109 Og så trenger vi retningslinjer , både kulturelt og fotballfaglig.
DB170109 Det kan være at Sverige etterlyser bedre retningslinjer for en nasjonal sikkerhetsstrategi i og med at de står utenfor NATO.
BT170109 Og så trenger vi retningslinjer , både kulturelt og fotballfaglig.
AP170109 Og så trenger vi retningslinjer , både kulturelt og fotballfaglig.
DB170108 « Nye retningslinjer fra Finanstilsynet gjør at hele ditt skyldige beløp nå vil stå i betalingsfeltet på giroen.
DB170108 Mens retningslinjer er en anbefaling, er forskriften hjemlet i finansforetaksloven.
DB170108 I mai skrev vi at Finanstilsynet hadde kommet med nye retningslinjer , som sier noe om ønsket praksis.
DB170108 Forskjellen mellom retningslinjer og regler gitt i forskrift, er store.
AP170107 - Her er det avgjørende både hvordan lagmannsretten vurderer sakens faktiske forhold, sammenlignet med tingrettens vurdering, samt hvilken forståelse lagmannsretten legger til grunn av Den europeiske menneskerettsdomstolens retningslinjer fra sammenlignbare saker, sier Larsen.
SA170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer , vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
FV170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer , vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
BT170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer , vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
AP170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer , vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
AA170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer , vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
BT170105 | Nye retningslinjer for helsesøstrene : Skal gjøre det lettere å avdekke vold mot barn ¶
BT170105 Om få uker kommer nye retningslinjer for helsestasjonene med bedre rutiner for å fange opp vold mot barn.
AP170104 | Nye retningslinjer på trappene for helsesøstrene : Bedre rutiner for å avdekke vold mot barn ¶
AP170104 Om få uker kommer nye retningslinjer for helsestasjonene med bedre rutiner for å fange opp vold mot barn.
AP170104 | Nye retningslinjer på trappene for helsesøstrene : Bedre rutiner for å avdekke vold mot barn ¶
AP170104 Om få uker kommer nye retningslinjer for helsestasjonene med bedre rutiner for å fange opp vold mot barn.
DB170103 Dette bildet bryter ikke med våre retningslinjer .
SA170101 Skolen er forpliktet til å følge retningslinjer fra både Utdanningsdirektoratet, Stortinget og Europarådet.
SA161220 Barnehagesjefens forslag har vært i henhold til gjeldende barnehagebruksplan og retningslinjer for dimensjonering av barnehager, som politikerne selv har vedtatt.
SA161217 Så enkelt er det, men det forutsetter at klubben har tenkt gjennom dette, utarbeidet retningslinjer og implementert dem.
AP161217 Så enkelt er det, men det forutsetter at klubben har tenkt gjennom dette, utarbeidet retningslinjer og implementert dem.
AP161214 Den var upassende innhold, ifølge deres retningslinjer .
DB161212 Som et stort og ansvarlig selskap undersøker Telenor løpende saker som vedrører mulige brudd på selskapets retningslinjer .
AP161207 Det finnes ikke riksdekkende behandling eller retningslinjer for hvordan disse barna og ungdommene skal håndteres - les saken om dette her.
AP161203 Nå viser en undersøkelsen at retningslinjene slett ikke blir fulgt : Under halvparten av jordmødrene spør gravide om de er utsatt for vold : ¶ 40 prosent av jordmødrene følger helsedirektoratets retningslinjer og spør alle gravide om voldsutsatthet. 11 prosent sier at de ikke spør noen. 60 prosent av alle jordmødre har avdekket vold ¶
AP161203 I 2014 innførte helseminister Bent Høie ( H ) nye retningslinjer der han påla jordmødrene å spørre gravide om de er eller blir utsatt for vold.
AP161203 Færre enn halvparten av dem som har deltatt i denne undersøkelse forteller at de har retningslinjer å forholde seg til..
AP161203 Forskeren sier kommunene og bydelene skal utarbeide handlingsplaner for vold i nære relasjoner, og at helsestasjonene kan utarbeide sine egne retningslinjer og rutiner.
AP161203 Nå viser en undersøkelsen at retningslinjene slett ikke blir fulgt : Under halvparten av jordmødrene spør gravide om de er utsatt for vold : ¶ 40 prosent av jordmødrene følger helsedirektoratets retningslinjer og spør alle gravide om voldsutsatthet. 11 prosent sier at de ikke spør noen. 60 prosent av alle jordmødre har avdekket vold ¶
AP161203 I 2014 innførte helseminister Bent Høie ( H ) nye retningslinjer der han påla jordmødrene å spørre gravide om de er eller blir utsatt for vold.
AP161203 Færre enn halvparten av dem som har deltatt i denne undersøkelse forteller at de har retningslinjer å forholde seg til..
AP161203 Forskeren sier kommunene og bydelene skal utarbeide handlingsplaner for vold i nære relasjoner, og at helsestasjonene kan utarbeide sine egne retningslinjer og rutiner.
SA161127 - Uklare retningslinjer
SA161127 - Slik det er i dag, så er det litt uheldig, fordi det er uklare retningslinjer og regelverk.
AP161127 - Uklare retningslinjer
AP161127 - Slik det er i dag, så er det litt uheldig, fordi det er uklare retningslinjer og regelverk.
AP161115 Finanstilsynets retningslinjer gjelder som før, og vi har vår egne retningslinjer
AP161115 Finanstilsynets retningslinjer gjelder som før, og vi har vår egne retningslinjer ¶
AP161115 Også Googles nye retningslinjer skal hindre falske nyhetssider i å være med i deres annonsenettverk.
AP161108 - Hvis skjønnlitterære forfattere skal forholde seg til de rådende etiske retningslinjer i samfunnet, ville litteraturen aldri kunne bringe noe nytt.
AP161105 Sametingets president Aili Keskitalo mener Oljefondets retningslinjer for investeringer er for dårlige.
AP161105 Sametinget mener Oljefondets retningslinjer er for dårlige og synes det bør stilles strengere krav til hvilke selskaper fondet kan gå inn i.
AP161105 Når Etikkrådet gjør sin vurdering i denne saken kan Oljefondets retningslinjer om alvorlig miljøskade og grove brudd på menneskerettighetene, være aktuelle.
AP161105 Dersom Etikkrådet mener det er en uakseptabel risiko for at selskapet i fremtiden vil bryte med fondets retningslinjer , vil vi gi en anbefaling til Norges Bank om at fondet bør trekke seg ut, sier Lund.
DN161031 Likevel sier han Facebook ikke vil fravike sitt prinsipp om at det må gjelde globale retningslinjer for innhold på Facebook, fordi det er en plattform som kobler sammen folk globalt.
DN161031 - Vi må lage retningslinjer som gjelder alle steder.
AP161024 Økonomiansvarlig i en av barnehagene mener tilsynet ikke opererer med riktig antall ansatte og heller ikke følger nasjonale retningslinjer .
AP161023 Fredag gjorde Facebook det klart at selskapet i tiden fremover vil tillate stoff som egentlig strider mot selskapets retningslinjer , hvis den nyhetsmessige og historiske viktigheten er stor nok.
SA161020 Fylkesmannen i Vestfold ønsker klarere retningslinjer for bruk av tvang og makt mot små barn, skrev Aftenposten nylig.
FV161020 Fylkesmannen i Vestfold ønsker klarere retningslinjer for bruk av tvang og makt mot små barn, skrev Aftenposten nylig.
BT161020 Fylkesmannen i Vestfold ønsker klarere retningslinjer for bruk av tvang og makt mot små barn, skrev Aftenposten nylig.
AP161020 KrF : Behov for nasjonale retningslinjer
AP161020 - Vi ser ikke behovet for nasjonale retningslinjer der det blir aktiv påmelding.
AP161020 Fylkesmannen i Vestfold ønsker klarere retningslinjer for bruk av tvang og makt mot små barn, skrev Aftenposten nylig.
AP161018 Når det gjelder Kadettangen finnes ingen tilsvarende retningslinjer .
AP161017 Nå etterlyser Fylkesmannen klarere retningslinjer for bruk av tvang og makt mot små barn.
SA161003 Det mangler for eksempel sentrale retningslinjer for antikorrupsjonsarbeid og et opplæringssystem for hvordan ansatte og tillitsvalgte skal håndtere og forstå slike dilemmaer.
SA161003 De skal arbeides videre med å utvikle åpenhet.i ¶ Retningslinjer for opplæring i antikorrupsjon.i ¶
SA161003 - Jeg er lettet over at vi har rutiner og retningslinjer som minst er på nivå med organisasjoner vi kan sammenligne oss med, sier Inge Andersen.
BT161003 Idrettsforbundet er ingen avholdsorganisasjon, men vi har våre egne retningslinjer for hvordan vi gjør dette, sier Aasen.
AP161003 Det mangler for eksempel sentrale retningslinjer for antikorrupsjonsarbeid og et opplæringssystem for hvordan ansatte og tillitsvalgte skal håndtere og forstå slike dilemmaer.
AP161003 - Jeg er lettet over at vi har rutiner og retningslinjer som minst er på nivå med organisasjoner vi kan sammenligne oss med, sier Inge Andersen.
AP161003 Retningslinjer for opplæring i antikorrupsjon.
SA160918 Vi må ha noen grunnleggende etiske retningslinjer .
BT160918 Vi må ha noen grunnleggende etiske retningslinjer .
AP160918 Selv om han er enig i at fjerningen av bildet fra Vietnamkrigen er uheldig, mener han at det er flere fordeler med at Facebook er en plattform uten redaktør og med strenge retningslinjer .
AP160918 En lekket utgave av Facebooks interne retningslinjer i 2012 viste at nettstedet ikke tillater ytringer som støtter kurdernes selvstendighetskamp.
AP160918 Vi må ha noen grunnleggende etiske retningslinjer .
DA160916 - Jeg vet at de som sitter og skal vurdere alder synes det er utfordrende, og at de ønsker seg bedre rutiner og retningslinjer for i større grad å kunne sikre likebehandling og rettssikkerhet for disse barna.
SA160914 Samtidig er det viktig å minne tilbyderne selv om at de ikke kan legge alt ansvar over på brukerne, men selv være tydelig på retningslinjer , oppfølging og brukerstøtte når folk opplever noe negativt på deres plattform, sier Brudalen.
BT160914 Samtidig er det viktig å minne tilbyderne selv om at de ikke kan legge alt ansvar over på brukerne, men selv være tydelig på retningslinjer , oppfølging og brukerstøtte når folk opplever noe negativt på deres plattform, sier Brudalen.
AP160914 Hun sier nettverket skal lage opplæringsverktøy og bygge en felles plattform for verifisering, samt utvikle frivillige retningslinjer for nettnyheter.
AP160914 Samtidig er det viktig å minne tilbyderne selv om at de ikke kan legge alt ansvar over på brukerne, men selv være tydelig på retningslinjer , oppfølging og brukerstøtte når folk opplever noe negativt på deres plattform, sier Brudalen.
SA160913 Videoer med denne typen innhold blir fjernet fra tjenesten, står det iYouTubes retningslinjer .
SA160913 Deskriver«Vi kan ikke - og tar ikke - ansvar for innholdet som andre publiserer gjennom vår tjeneste » i sine retningslinjer .
SA160913 Da finnes det ikke tvil rundt hvilke retningslinjer som gjelder.
FV160913 Da finnes det ikke tvil rundt hvilke retningslinjer som gjelder.
BT160913 Da finnes det ikke tvil rundt hvilke retningslinjer som gjelder.
BT160913 Stramme retningslinjer
BT160913 - Vi kan ha litt fleksibilitet, men det må i hvert fall ligge noen retningslinjer i bånn som er stramme, trygge og gode.
AP160913 Videoer med denne typen innhold blir fjernet fra tjenesten, står det iYouTubes retningslinjer .
AP160913 Deskriver«Vi kan ikke - og tar ikke - ansvar for innholdet som andre publiserer gjennom vår tjeneste » i sine retningslinjer .
AP160912 Videoer med denne typen innhold blir fjernet fra tjenesten, står det i YouTubes retningslinjer .
AP160912 De skriver « Vi kan ikke - og tar ikke - ansvar for innholdet som andre publiserer gjennom vår tjeneste » i sine retningslinjer .
DN160909 Våre løsninger vil ikke alltid være perfekte, men vi vil løpende forsøke å bedre våre retningslinjer og måten vi håndhever dem på, uttaler talspersonen.
AP160908 I dag er det slik at hvis det overhodet er mulig å få kontakt med en representant for Facebook, er det beste man kan håpe på korte, formalistiske svar, med stive henvisninger til universelle regler og retningslinjer .
AP160908 Det minste Facebook bør gjøre for å være mer i pakt med sin tid, er å innføre geografisk differensierte retningslinjer og publiseringsregler.
SA160905 Fire av de syv vitenskapelige dokumentene som er grunnlaget for hvordan WADA har laget retningslinjer for astmabehandling, har professoren forfattet.
BT160905 Fire av de syv vitenskapelige dokumentene som er grunnlaget for hvordan WADA har laget retningslinjer for astmabehandling, har professoren forfattet.
AP160831 Vi må få strengere retningslinjer for lærerne.
AP160831 Må få strengere retningslinjer
AP160831 Det er nesten ingen retningslinjer .
AP160825 Kliniske retningslinjer ( Nasjonale retningslinjer for medisinering av eldre, pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender ) fraråder slik medisinering, blant annet på grunn av økt risiko for muskelsvakhet, fall og brudd, og forstyrret kognitiv funksjon.
AP160825 Kliniske retningslinjer ( Nasjonale retningslinjer for medisinering av eldre, pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender ) fraråder slik medisinering, blant annet på grunn av økt risiko for muskelsvakhet, fall og brudd, og forstyrret kognitiv funksjon.
AP160825 Jeg har søkt overflytting til et annet sykehjem, er kritisk til behandlingen og pleien hun får, mener den er i strid med gjeldende retningslinjer .
AP160825 I strid med gjeldende retningslinjer
SA160824 NYE RETNINGSLINJER : Ifølge ny veileder må det foreligge legeerklæring basert på spesialistutredning dersom foreldre ønsker nøtteforbud i en klasse.
SA160824 Hun har vært med i et « nøtteutvalg » i regi av Helsedirektoratet som har utarbeidet faglige retningslinjer som opplyser om hvordan skoler skal forholde seg til elever med nøtteallergi.
SA160824 - Nøttefrie skoler gir falsk trygghet, mener Norges Astma- og Allergiforbund, som opplyser at skolene snart får nye « nøttefaglige » retningslinjer fra Helsedirektoratet.
SA160824 - Det kan bli enklere med felles retningslinjer .
AP160824 NYE RETNINGSLINJER : Ifølge ny veileder må det foreligge legeerklæring basert på spesialistutredning dersom foreldre ønsker nøtteforbud i en klasse.
AP160824 Hun har vært med i et « nøtteutvalg » i regi av Helsedirektoratet som har utarbeidet faglige retningslinjer som opplyser om hvordan skoler skal forholde seg til elever med nøtteallergi.
AP160824 - Nøttefrie skoler gir falsk trygghet, mener Norges Astma- og Allergiforbund, som opplyser at skolene snart får nye « nøttefaglige » retningslinjer fra Helsedirektoratet.
AP160824 - Det kan bli enklere med felles retningslinjer .
AP160818 Det skal også lages nasjonale retningslinjer for de nye lærerutdanningene.
AP160810 Videre ønsker de at det skal lages nasjonale retningslinjer for hijabbruk i skolen for å gjøre de enklere for lærere og rektorer å forholde seg til problemstillingene som kan oppstå.
AP160810 Vi vil ha et sett nasjonale retningslinjer om små jenter i skaut, sier Solhjell ( SV ).
AP160810 Nasjonale retningslinjer for hijab i skolen.
AP160810 Videre ønsker de at det skal lages nasjonale retningslinjer for hijabbruk i skolen for å gjøre de enklere for lærere og rektorer å forholde seg til problemstillingene som kan oppstå.
AP160810 Vi vil ha et sett nasjonale retningslinjer om små jenter i skaut, sier Solhjell ( SV ).
AP160810 Nasjonale retningslinjer for hijab i skolen.
AP160810 Helt konkret går vi derfor mot kjønnsdelt svømmeundervisning og vil innføre nasjonale retningslinjer for skolens arbeid for å hindre bruk av hijab, med særlig vekt på barneskolen.
SA160801 Totalt inneholder Tripadvisor over 225 millioner brukeromtaler, som alle må følge Tripadvisors strenge retningslinjer om objektivitet, slik at du lettere kan bestemme deg for hvor du har lyst til å spise en kveld.
AP160727 - Det kan føre til at hotellene strømlinjeformer tilbudene for å matche kravene og retningslinjer , sier hun.
AA160727 - Det kan føre til at hotellene strømlinjeformer tilbudene for å matche kravene og retningslinjer , sier hun.
AP160720 Siden de første Panama Papers-avsløringene i april har Nordea beklaget praksisen, men lagt vekt på at banken innførte nye og strengere retningslinjer for overholdelse av skattereglene i 2009.
AP160720 Likevel skjerper Nordea konsernets retningslinjer for hvordan de skal gi råd til sine kunder om skatt, slik at det blir « mindre rom for individuell tolkning ».
AP160720 En rekke brudd på egne retningslinjer og instrukser ¶
AP160720 Siden de første Panama Papers-avsløringene i april har Nordea beklaget praksisen, men lagt vekt på at banken innførte nye og strengere retningslinjer for overholdelse av skattereglene i 2009.
AP160720 Likevel skjerper Nordea konsernets retningslinjer for hvordan de skal gi råd til sine kunder om skatt, slik at det blir « mindre rom for individuell tolkning ».
AP160720 En rekke brudd på egne retningslinjer og instrukser ¶
SA160706 VELKOMMENT : Gerhard Anthun, leder for e-Handel i Virke, ønsker tydeligere retningslinjer velkommen.
BT160706 VELKOMMENT : Gerhard Anthun, leder for e-Handel i Virke, ønsker tydeligere retningslinjer velkommen.
AP160623 Det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) publiserte torsdag retningslinjer for hvordan russiske utøvere kan søke om å delta i OL selv om deres nasjonale forbund er utestengt.
AP160622 Gustad mener at et mer rettferdig system ville være å gi wild card til det laget som er nærmest å kvalifisere seg, og ved at det er klare retningslinjer og regler for det slik at det er mulig å etterprøve vurderingen.
SA160616 Fakta : Barn og søvn : retningslinjer
FV160616 Fakta : Barn og søvn : retningslinjer
AP160616 Fakta : Barn og søvn : retningslinjer
AP160616 - Så vidt jeg vet er det ingen kriterier for dette kortet, men det finnes noen interne retningslinjer .
AP160609 - Vi vil be om at regjeringen skal lage tydelige retningslinjer for Nav om at de ikke skal finansiere livsopphold til mennesker som ikke vil jobbe eller delta i aktivitet på grunn av religion eller ideologi - for eksempel fordi mannen nekter kvinnen å jobbe eller fordi de ikke vil være i berøring med svinekjøtt eller alkohol, sa Aps Helga Pedersen til Aftenpos
AP160605 Det går frem i en høringsuttalelse fra det norske mattilsynet til Codex, FNs matvareorganisasjon og Verdens helseorganisasjons felles retningslinjer for matsikkerhet.
SA160602 Selve bykjernen er regulert til bevaringsområde, store deler av byen dekkes av « Retningslinjer for hensynssone bevaring av kulturmiljø - trehusbyen ».
AP160602 - Det er ingenting i kommisjonens retningslinjer som sier at lovverket for persontransport skal underlegges EU.
AP160528 I dag anslås det at 10.000 som bor langs veien rammes av støy som ligger over det dagens retningslinjer anbefaler.
AP160527 Men hun skrudde opp oljepengebruken også i 2014 og 2015 - og avviser å trekke opp nye retningslinjer for årene som kommer.
AP160525 For at ikke debatten om Oljefond og skatteparadiser skal reduseres til symbolikken rundt de to datterselskapsetableringene, vil det være minst like viktig å få på plass etiske retningslinjer om oljefondets direkte investeringer i selskaper som er registrert i skatteparadiser.
AP160525 Etiske retningslinjer for Oljefondet må på plass ¶
AP160510 Imidlertid avventer vi retningslinjer fra Helsedirektoratet for hvordan en slik modell skal organiseres.
SA160509 Han mener at slike retningslinjer også vil gjøre det enklere å være trener, fordi rammene er bestemt av klubben - og treneren da kan konsentrere seg om det faglige.
AP160509 Han mener at slike retningslinjer også vil gjøre det enklere å være trener, fordi rammene er bestemt av klubben - og treneren da kan konsentrere seg om det faglige.
AA160509 Han mener at slike retningslinjer også vil gjøre det enklere å være trener, fordi rammene er bestemt av klubben - og treneren da kan konsentrere seg om det faglige.
AP160508 I begynnelsen var det nulltoleranse for stoffet, men nå har WADA kommet med nye retningslinjer der svært små konsentrasjoner ikke nødvendigvis medfører utestengelse.
AP160428 Retningslinjer for bruk og lagring av informasjon må på plass.
SA160427 Ingeborgrud viser til « statlige retningslinjer » om at fjernvarmen må belastes for avfallsforbrenningens utslipp.
VG160426 Det amerikanske systemet plasserer hele ansvarsbyrden på surrogatibyråene og fruktbarhetsklinikker når det kommer til utvikling av krav og retningslinjer , og overlater alle avgjørelsene til dem.
AP160426 - Den aktuelle anmeldelsen ble vurdert å være i strid med våre retningslinjer basert på informasjon rapportert inn fra et medlem hos oss.
AA160426 - Den aktuelle anmeldelsen ble vurdert å være i strid med våre retningslinjer basert på informasjon rapportert inn fra et medlem hos oss.
AA160426 - Den aktuelle anmeldelsen ble vurdert å være i strid med våre retningslinjer basert på informasjon rapportert inn fra et medlem hos oss.
SA160421 Rogaland Revisjon har dessverre heller ikke tatt seg tid til å sjekke gjeldende statlige retningslinjer .
AP160421 - Er det noen retningslinjer en selger kan forholde seg til ?
AP160420 Staten menee på sin side at soningsforholdene han har hatt og har, ligget godt innenfor de retningslinjer som er trukket opp i rettspraksis i EMK.
AP160415 Prinsippene i lov om offentlighet i forvaltningen ( offentlighetsloven ) skal legges til grunn for nye interne retningslinjer i NIF ».
AP160413 Våre egne, interne retningslinjer har ikke vært fulgt, og vi har allerede skjerpet dette inn, sier han til bladet.
AP160403 - Vi kan ikke svare på spørsmål som gjelder konkrete saker, da det ville vært et brudd på våre retningslinjer og juridiske forpliktelser om taushetsplikt mellom oss og kunden.
AP160403 Han sier også at de tar det svært alvorlig hvis loven og bankens etiske retningslinjer er brutt.
AP160403 - Vi kan ikke svare på spørsmål som gjelder konkrete saker, da det ville vært et brudd på våre retningslinjer og juridiske forpliktelser om taushetsplikt mellom oss og kunden.
AP160331 Ingebjørg Coward sier de i Oslo ikke klarer å følge statens retningslinjer .
AP160331 Derfor kom Helsedirektoratet med retningslinjer for barselomsorgen i 2014. ( se fakta ).
AP160329 De mener også at retningslinjer fra FN brytes.
AP160329 - Hva innebærer det at FNs retningslinjer ikke følges ?
AP160321 Vektøkning i svangerskapet utover anbefalte retningslinjer er relatert til økt forekomst av svangerskapsforgiftning og svangerskapsdiabetes, samt økt forekomst av overvekt og fedme senere i livet for både mor og barn.
AP160318 Gjennomgangen av politiets arbeid skal følge klare retningslinjer fra Riksadvokaten : ¶
AP160315 Da følger ikke banken Finanstilsynets retningslinjer .
AP160314 Staten mener på sin side at soningsforholdene han har hatt og har, ligget godt innenfor de retningslinjer som er trukket opp i rettspraksis i EMK.
SA160305 Stortingsmeldingen legger vekt på økt kvalitet, utarbeiding av faglige retningslinjer , veiledere og faglige anbefalinger, og det er vel og bra.
AP160304 Politidirektoratet erkjenner at etaten må bli bedre til å håndtere hatkriminalitet og vurderer nasjonale retningslinjer .
AP160304 Direktoratet starter også arbeidet med det som kan bli nasjonale retningslinjer for hvordan politiet skal håndtere hatkriminalitet.
SA160303 Dette må ryddes opp i ved blant annet å utarbeide faglige retningslinjer for å vurdere forsterkningstiltak.
AP160302 Det er langt under Oslo kommunes egne retningslinjer for uteareal.
AP160302 Det er langt under Oslo kommunes egne retningslinjer for uteareal.
AP160227 Den eneste forskjellen er at tjenestetilbyderen tar hånd om transaksjonen, setter retningslinjer for hvordan ting skal foregå, og tilbyr av og til noen garantitjenester for selger og kjøper.
AP160224 Til deg som har brødre som får gjøre akkurat slik de vil, men som selv har strenge retningslinjer å forholde deg til.
DA160223 - Gruppen i Norge har helt andre retningslinjer .
AP160223 Så lenge de oppfører seg ordentlig, og imøtekommer politiets pålegg og retningslinjer , kan de ferdes i gatene, uttaler politimester Steven Hasseldal.
SA160222 FIFAs etiske retningslinjer er tydelige på at det ikke er lov.
AP160222 Det finnes ikke riksdekkende behandling eller retningslinjer for hvordan disse barna og ungdommene skal håndteres.
AP160222 FIFAs etiske retningslinjer er tydelige på at det ikke er lov.
AP160219 Staten mener på sin side at soningsforholdene han har hatt og har ligger godt innenfor de retningslinjer som er trukket opp i rettspraksis i EMK.
AP160219 - Hovedpoenget fra statens side er at soningsforholdene han har hatt og har, etter statens vurdering, ligger godt innenfor de retningslinjer som er trukket opp i rettspraksis både hva gjelder EMK artikkel 3 og 8, sier han.
AP160215 Som 17-åring og elev på videregående ser jeg klare retningslinjer i ungdomskulturen om hvordan vi « gutta » skal være.
AP160210 Kongehuset har derfor gått gjennom praksisen for mottak av gaver, og for å fjerne eventuell tvil om uheldige bindinger, har vi nå vedtatt nye og klare retningslinjer for gaver til de kongelige, heter det videre.
AP160129 Nå avventer de nye retningslinjer fra Helsedirektoratet, som skal på høring i løpet av våren.
SA160127 - Nå vet jeg ikke hvilke andre tiltak denne barnehagen har prøvd, men forhåpentligvis kan mye løses gjennom noen retningslinjer og god dialog med foreldre og barn, sier Bjurstrøm.
FV160127 - Nå vet jeg ikke hvilke andre tiltak denne barnehagen har prøvd, men forhåpentligvis kan mye løses gjennom noen retningslinjer og god dialog med foreldre og barn, sier Bjurstrøm.
BT160127 - Nå vet jeg ikke hvilke andre tiltak denne barnehagen har prøvd, men forhåpentligvis kan mye løses gjennom noen retningslinjer og god dialog med foreldre og barn, sier Bjurstrøm.
AP160127 - Nå vet jeg ikke hvilke andre tiltak denne barnehagen har prøvd, men forhåpentligvis kan mye løses gjennom noen retningslinjer og god dialog med foreldre og barn, sier Bjurstrøm.
SA160119 Men vi vil ta opp dette med det Europeiske Håndballforbundet for å sikre at det utarbeides retningslinjer for fremtidige mesterskap slik at dette ikke skjer igjen, sier kommunikasjonssjefen, som forteller at heller ikke nasjonalsangen var korrekt i åpningskampen.
AP160119 Men vi vil ta opp dette med det Europeiske Håndballforbundet for å sikre at det utarbeides retningslinjer for fremtidige mesterskap slik at dette ikke skjer igjen, sier kommunikasjonssjefen, som forteller at heller ikke nasjonalsangen var korrekt i åpningskampen.
SA160114 Nye retningslinjer prøver å gi svaret : Så mye bør du sove i ulike livsfaseri ¶
AP160113 Etter verdensmesterskapet i 2009 gjorde Weiss det klart for Balakhinchev at syv russiske utøvere ville blitt nektet start om friidretten fulgte like strenge retningslinjer om blodverdier som andre idretter.
SA160112 Hvorfor skal ofrene lese seg opp på retningslinjer ?
AP160112 Årsaken er at det ikke finnes retningslinjer for hvordan man skal opptre i en situasjon som den som oppsto.
AP160111 Ved HiOA får vi studenter som er kvalifisert for lærerstudiet ut fra klare retningslinjer .
AP160109 Arbeidsmiljøloven gir ikke nærmere retningslinjer med hensyn til hvilke kriterier arbeidsgiver skal basere utvelgelsen på, men kriteriene må være saklige.
AP160107 Før nyttår kom også nye retningslinjer som tillater politifolk å bære våpen også når de ikke er på jobb.
FV160106 Nasjonale retningslinjer legger vekt på at medisiner kan være en del av den samlende behandlingen.
FV160106 I 2014 utga Helsedirektoratet nye retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging.
AP160106 Mens tysk politi jakter på menn av « arabisk og nordafrikansk opprinnelse » som begikkseksuelle overgrep på nærmere 80 kvinner på nyttårsaften, utarbeider tyske myndigheter forholdsregler og retningslinjer for atferd.
AP160106 Likevel tillater de seg å utstede retningslinjer for kvinnene. 7fb8bc90-d0a3-93a9-6eb3-df668a3b81d3.jpg ¶
AP160106 Nasjonale retningslinjer legger vekt på at medisiner kan være en del av den samlende behandlingen.
AP160106 I 2014 utga Helsedirektoratet nye retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging.
AP160103 Regional vannforvaltningsplan for vannregion GlommaHva : Planen skal inneholde retningslinjer for forvaltning av vannressursene og hvordan disse skal hensyntas gjennom den samordnete areal- og transportutviklingen.
AP160103 Frogn kommune ser at det kan være nødvendig å vurdere områder i gjeldende kommuneplaner som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i den regionale planen.
AP160103 Her er en oversikt over noen utredninger som enten nylig er lagt frem eller som er under arbeid, og som i større eller mindre grad henger sammen med « Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.»Regional plan for handel, service og senterstruktur i AkershusHva : Planen skal inneholde retningslinjer for lokalisering av handel og service.
AP160103> Her er en oversikt over noen utredninger som enten nylig er lagt frem eller som er under arbeid, og som i større eller mindre grad henger sammen med « Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.»Regional plan for handel, service og senterstruktur i AkershusHva : Planen skal inneholde retningslinjer for lokalisering av handel og service.
AP160103> target="avis" href= Her er en oversikt over noen utredninger som enten nylig er lagt frem eller som er under arbeid, og som i større eller mindre grad henger sammen med « Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.»Regional plan for handel, service og senterstruktur i AkershusHva : Planen skal inneholde retningslinjer for lokalisering av handel og service.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= Her er en oversikt over noen utredninger som enten nylig er lagt frem eller som er under arbeid, og som i større eller mindre grad henger sammen med « Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.»Regional plan for handel, service og senterstruktur i AkershusHva : Planen skal inneholde retningslinjer for lokalisering av handel og service.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Her er en oversikt over noen utredninger som enten nylig er lagt frem eller som er under arbeid, og som i større eller mindre grad henger sammen med « Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.»Regional plan for handel, service og senterstruktur i AkershusHva : Planen skal inneholde retningslinjer for lokalisering av handel og service.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Her er en oversikt over noen utredninger som enten nylig er lagt frem eller som er under arbeid, og som i større eller mindre grad henger sammen med « Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.»Regional plan for handel, service og senterstruktur i AkershusHva : Planen skal inneholde retningslinjer for lokalisering av handel og service.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Her er en oversikt over noen utredninger som enten nylig er lagt frem eller som er under arbeid, og som i større eller mindre grad henger sammen med « Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.»Regional plan for handel, service og senterstruktur i AkershusHva : Planen skal inneholde retningslinjer for lokalisering av handel og service.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Her er en oversikt over noen utredninger som enten nylig er lagt frem eller som er under arbeid, og som i større eller mindre grad henger sammen med « Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.»Regional plan for handel, service og senterstruktur i AkershusHva : Planen skal inneholde retningslinjer for lokalisering av handel og service.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Her er en oversikt over noen utredninger som enten nylig er lagt frem eller som er under arbeid, og som i større eller mindre grad henger sammen med « Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.»Regional plan for handel, service og senterstruktur i AkershusHva : Planen skal inneholde retningslinjer for lokalisering av handel og service.