DB171209 - Dessuten havner mange av de svenske brusboksene i naturen og restavfallet .
DB171101 - Mye av avfallet som kastes i restavfallet kunne vært sortert ut som andre avfallstyper slik at det kan brukes som nytt råstoff og nye produkter.
DB171101 - Hadde folk sortert, kunne vi halvert restavfallet , sier Petter Lauritzen ved Rygg gjenvinningsstasjon til NRK.
DA171024 Halvparten kaster i stedet formen i restavfallet som går til forbrenning, viser målingen.
DA171024 Dermed går mye verdifull aluminium i restavfallet og til spille, fortsetter Grostøl.
AA171020 Holdningsendring = sparte penger : Å kompostere matavfallet er selvsagt ikke en ny måte å bedre på samvittigheten for de av oss som erkjenner at vi kaster for mye mat, men gjennom at vi på denne måten samler og behandler matavfallet så oppdager vi omfanget på maten vi kjøper, og som vi kaster i restavfallet .
AA171020 For litt tid siden gikk jeg til anskaffelse av et Bokashi.kompost-sett, i den hensikt å teste ut om dette var en farbar vei å gå for å redusere restavfallet og samtidig bidra i vårt samfunnsansvar med å redusere utslippet av klimagasser.
VG171009 * 1 ROAF, avfallsanlegget på Romerike, som har landets mest avanserte sorteringssystemer, forteller at om lag halvparten av ølboksene i restavfallet er utenlandske.
DA170915 I år vil hver Osloborger kaste 1,4 kg farlig avfall/EE-avfall i restavfallet .
DA170915 Alt restavfallet går rett til forbrenning.
DA170915 - Vi finner også for eksempel farlig avfall, tekstiler og glass- og metallemballasje i restavfallet .
DA170725 Én av fire kaster boksene i restavfallet .
AP170528 Heldigvis blir restavfallet hentet av og til.
AA170518 For å få til dette, må vi blant annet bli enda bedre til å sortere ut plast og andre uønskede komponenter fra restavfallet .
AA170518 Restavfallet vil fortsatt brukes til å produsere fjernvarme, men utslippene fra forbrenningsanlegget skal reduseres betydelig.
DB170511 Visste du for eksempel at bleier skal kastes i bioavfall i enkelte fylker, mens bleiene skal kastes i restavfallet i andre fylker ?
DB170511 Også en del panteflasker, papp og papir, plast og en del tekstiler havner i restavfallet .
DB170511 I tillegg til farlig el-avfall, ser selskapet også at en stor andel matsvinn som kunne vært spist opp, kastes i restavfallet .
DB170511 Cirka to tredjedeler som kastes i restavfallet burde vært sortert, forklarer hun.
DB170511 - Men det som er viktig å vite, er ikke nødvendigvis hva som skal i restavfallet , men hva som skal i de andre dunkene.
DB170425 De har allerede i lang tid omgjort restavfallet fra restaurantene sine til matjord - og forbereder nå et nytt steg i den sirkulære økonomien, fremholder Dulsrud overfor Dagbladet.
AP170406 - Det at vi har et avansert biogassanlegg, gjør at vi kan bruke gassen fra matavfallet til å drifte søppelbiler og busser, samtidig som vi bruker energien fra restavfallet til oppvarming.
AP170319 Mange av dem som er inspirerte av Zero Waste bevegelsen samler restavfallet sitt i små glass.
AP170317 Skal egentlig golfutstyret i restavfallet , eller kan det resirkuleres ?
SA170311 Mange av dem som er inspirerte av Zero Waste bevegelsen samler restavfallet sitt i små glass.
FV170311 Mange av dem som er inspirerte av Zero Waste bevegelsen samler restavfallet sitt i små glass.
DN170215 - Innimellom tar vi et dypdykk i restavfallet .
DB170211 PLASTSAMFUNN : Til sammen kaster vi 75 000 tonn plast i restavfallet hvert år.
DB170109 Situasjonen rundt restavfallet er imidlertid langt bedre, ifølge Enger.
AP160505 Ikke kast tingene i restavfallet .
SA160427 Men ingen utslipp kuttes i virkeligheten, siden restavfallet uansett må forbrennes.
SA160427 Forbudet er fornuftig, ettersom klimagassutslippet firedobles hvis restavfallet legges på deponi istedenfor å brennes.
SA160427 Restavfallet som brennes på Forus må uansett i ovnen et sted, siden det i 2009 ble forbudt å legge det på dynga.
SA160111 Ikke kast tingene i restavfallet .
FV160111 Ikke kast tingene i restavfallet .
BT160111 Ikke kast tingene i restavfallet .
AP160111 Ikke kast tingene i restavfallet .