DA171212 På spørsmål om han mener en egen avdeling på 100 prosent er fornuftig bruk av kommunens ressurser svarer Vareide følgende : ¶
DA171212 - Det er i hvert fall ikke fornuftig å ikke bruke ressurser på det, avslutter Vareide.
DA171130 Hans radikale syn på oljeutvinning og fordeling av ressurser har ikke vært bare enkelt i Stavanger, men en by som skryter av « open port » og sin internasjonale legning er ikke mye verdt hvis ikke biskopen kan argumentere mot strømmen.
DA171008 - En enmannsbedrift vil ofte mangle ressurser og kompetanse til å få det ferdige produktet ut i markedet, sier Jostein Kvamme, operasjonssjef og eier.
AA170803 Den må stoppes, denne atomkrigen, for om det skjer en begrenset konfrontasjon her, vil nedfallet utarme jorda og dens ressurser og jeg vet ikke hva som vil skje med oss, sa han.
NL170802 Det gjelder økonomiske ressurser til både utdanning og forskning, men ikke minst til samferdsel, transport og helse.
NL170802 Planen er interessant og bærer preg av nytenking på et område samfunnet må bruke mye ressurser på de kommende år.
NL170802 Dette vil bli byråkrati av verste sort, det er ganske unødvendig, og det vil tappe ressurser fra der de trengs mest : i førstelinjetjenesten.
NL170802 Kommunen må ha kunnskap og ressurser i egen administrasjon, der nye initiativ blir møtt med velvilje.
DN170802 Næringsminister Trond Giske vil ikke bruke ressurser på å kjøpe Norske Skogs gjeld.
DN170802 KrF-politikeren reagerer sterkt på at Arbeiderpartiets nestleder og tidligere næringsminister Trond Giske ikke vil at staten skal bruke ressurser på å kjøpe Norske Skogs gjeld.
DN170802 - Jeg kan garantere her og nå at jeg umiddelbart skal ta meg en runde med justisministeren og finansministeren, for nå skal vi ha inn mer ressurser .
DN170802 Gjennom blant annet overfiske, overforbruk av ferskvann, overhøsting av skoger, større CO2-utslipp i atmosfæren enn skogene kan ta opp, bruker menneskene flere økologiske ressurser og tjenester enn naturen kan gjenskape.
DN170802 - Vi forbruker jordens ressurser i mye høyere takt enn jorden kan produsere disse ressursene.
DB170802 Vi har mer enn nok fornybare ressurser i verden til å dekke inn forbruket av olje, det handler om å få bygget det ut i et raskt nok tempo, og på en bærekraftig måte.
DB170802 - Hva er det viktigste enkeltpersoner kan gjøre for å bruke mindre av jordas ressurser ?
DB170802 Men Fastlegeordningen er ikke tilført økte ressurser .
DB170802 ¶ FOR DE RIKE : Trond Giske mener Erna Solberg åpner for å gi dem med store nok formuer og ressurser muligheten til å organisere seg bort fra å betale skatt.
DB170802 Erna Solberg åpner for å gi dem med store nok formuer og ressurser muligheten til å organisere seg bort fra å betale skatt.
DA170802 Det får det kanskje til å virke som vi har brukt mer ressurser , men det har vi ikke, sier Livingston.
AP170802 De har mistet store landområder, ressurser og ledere.
AP170802 - Noen vil kanskje lure på hvorfor samfunnet skal bruke så mye ressurser på mennesker som har valgt å bli med i en terrororganisasjon ?
AP170802 - Vi fryktet det verste og kjørte på med en del ressurser , både alle nødetatene og redningsskøyte, forteller operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til Aftenposten.
AA170802 - Jeg kan garantere her og nå at jeg umiddelbart skal ta meg en runde med justisministeren og finansministeren, for nå skal vi ha inn mer ressurser .
VG170801 - Jeg er sterkt kritisk til at Solberg åpner for å gi dem med store nok ressurser muligheten til å organisere seg bort fra å betale skatt.
SA170801 Det skal først og fremst være gøy, og det skulle bare mangle at alle får like mye spilletid, når det er brukt så mye ressurser , sier Eines.
SA170801 - Vi skal ikke sette ned et utvalg som skal bruke mye tid og ressurser .
DB170801 Det er snakk om et mindre fly, og vi har store ressurser på vei, sa Børge Galta i Hovedredningssentralen Sør-Norge til Dagbladet tirsdag kveld.
DB170801 ¶ NYE KOSTER : KrF-leder Knut Arild Hareide sier Norge bør sender ressurser til Italia og jobbe fram et europeisk initiativ som ser bort fra deler av Dublin-konvensjonen.
DB170801 Det er det laveste antallet siden 1990-tallet, noe Hareide mener frigjør ressurser som kan sendes til Italia framfor å stå på tomgang i Norge.
DB170801 - Det første punktet i det vi sier - det med å sende ressurser til Italia - det hjelper flere der de er, det er riktig.
DB170801 La oss sammen finne ut hvordan vi også kan få sendt andre etterspurte ressurser til Italia for å hjelpe.
DA170801 Det er mye ressurser på vei til stedet, sier redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB ¶
DA170801 Den kampen vil Ap ta ved å gi politiet mer ressurser .
BT170801 - Vi skal ikke sette ned et utvalg som skal bruke mye tid og ressurser .
AP170801 Det skal først og fremst være gøy, og det skulle bare mangle at alle får like mye spilletid, når det er brukt så mye ressurser , sier Eines.
AP170801 - Vi skal ikke sette ned et utvalg som skal bruke mye tid og ressurser .
AA170801 Det er mye ressurser på vei til stedet, sier redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.
VG170731 Spanske myndigheter legger ned store ressurser i å etterforske disse sakene.
VG170731 Men også IS har brukt mye ressurser på å bygge opp en gruppe av hackere og datakyndige for å spre propaganda, rekruttere krigere og iverksette cyberangrep.
VG170731 Etter å ha dekket terrorangrepet i Nice i fjor skrev jeg om den vanvittige oppgaven europeiske sikkerhetsmyndigheter sto ovenfor dersom terrorgruppen ikke lenger trengte å bruke ressurser på å rekruttere eller ha tett kontakt med sine selverklærte martyrer før de begikk terror.
VG170731 Vi vurderte det dit hen at vi hadde nok ressurser til at dette kunne foregå uten noen skade på personer eller bygninger, sier han.
VG170731 Takket nei til ressurser
VG170731 Allerede da tilbød Øst politidistrikt ekstra ressurser til andre distrikter hvor demonstrasjonen kunne finne sted.
SA170731 Spanske myndigheter legger ned store ressurser i å etterforske disse sakene.
NL170731 Arbeiderpartiet peker i eget partiprogram på havrommet og det faktum at det er her vi finner Norges største ressurser .
NL170731 På basis av dette har stedet blitt trukket frem som et godt eksempel for områder som har brukt sine ressurser kreativt i en rapport om kultur og utvikling av UNESCO.
NL170731 Hvilke andre problemer kan vi snu til å bli potensielle ressurser ?
NL170731 Gagliato har ingen åpenbare ressurser å ta av, men de har likevel klart å bygge internasjonal interesse.
NL170731 Et problem ble snudd til en ressurs da samfunnets gjestfrihet og åpenhet førte til at feriehusets eiere mobiliserte alle sine ressurser i landsbyen.
NL170731 Et problem ble snudd til en ressurs da Gagliatos gjestfrihet og åpenhet førte til at feriehuseiere mobiliserte alle sine ressurser i den lille italienske landsbyen. 10 år etter samles noen av verdens fremste eksperter i nanoteknologi i Gagliato til en årlig konferanse.
NL170731 Det er fullt mulig å snu ulemper til ressurser .
DB170731 Spanske myndigheter legger ned store ressurser i å etterforske disse sakene.
DB170731 - Vi hadde ikke tilstrekkelig med ressurser til å kunne stanse demonstrasjonen på så kort tid, og på en slik måte at publikum ikke hadde kommet i fare for at det kunne oppstå en konflikt.
DB170731 Skal vi nå togradersmålet og forhindre irreversible klimaendringer, må to tredjedeler av verdens kjente fossile ressurser bli liggende under bakken, i følge FNs klimapanel.
DA170731 Utvinnbare ressurser er anslått til å være mellom 2 og 3 milliarder fat oljeekvivalenter.
AP170731 Dette er for at politiet skal kunne vurdere de ordensmessige aspektene ved en demonstrasjon og eventuelt sette vilkår for tid og sted, samt sette av ressurser til å sikre at demonstrantene får tilstrekkelig beskyttelse av politiet.
AP170731 Spanske myndigheter legger ned store ressurser i å etterforske disse sakene.
AA170731 Uten at ledelsen involverer seg nok i utviklingsarbeidet blir det vanskelig å prioritere og få satt av nok ressurser .
AA170731 Ressurser til nyskaping.
AA170731 Reklame på tv er dessuten dyrt og kan gi en fordel for partier og politikere med mest ressurser, noe som kan virke udemokratisk og gjøre økonomiske ressurser til en stadig viktigere faktor i norske valg.
AA170731 Reklame på tv er dessuten dyrt og kan gi en fordel for partier og politikere med mest ressurser , noe som kan virke udemokratisk og gjøre økonomiske ressurser til en stadig viktigere faktor i norske valg.
VG170730 I flere år har vi jobbet knallhardt i Avaldsnes for å bygge opp en toppklubb med beskjedne ressurser .
VG170730 Diskusjonene rundt prestasjonen til landslaget, spillestil, landslagstrener, hverdagen til spillerne i Toppserien, gjennomsnittsalder, samarbeid med toppklubber på herresiden, ressurser fra NFF - det er mange innspill fra ulike hold, men få konkrete løsninger blir lagt frem.
DB170730 Vi hadde ikke tilstrekkelig med ressurser til å kunne stanse demonstrasjonen på så kort tid, og på en slik måte at publikum ikke hadde kommet i fare for at det kunne oppstå en konflikt.
DB170730 - Manglet ressurser
DA170730 Og begrunner Vålerengas valg med ikke å tilby ham kontrakt med at de i stedet valgte å bruke tilmålte ressurser på yngre spillere som Sander Berge og Nicklas Castro, ¶
VG170729 Videre sier han at det amerikanske militæret også vil utplassere « strategiske ressurser » i Sør-Korea etter oppskytingen fredag.
VG170729 - Det er ikke bedt om flere ressurser fra oss i dag, sier han.
DB170729 Dette er ingen vrangvilje fra norsk politi, men en konsekvens av at det er for dårlig bemanning, få ressurser som fører til at man må prioritere beinhardt, sier Bolstad.
DB170729 Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Ving, Tonje Løkaas Fossum, forteller til Dagbladet at reiseselskapet har satt inn mange ressurser for å håndtere situasjonen i Bulgaria.
DB170729 Tre ganger null, i form av null lakselus, null rømming og null ressurser på avveie, er målet.
DB170729 En viktig del av jobben er å formidle kunnskap til våre politikere og vårt embetsverk så de kan treffe kloke valg for å beskytte, bevare og styrke våre ressurser av vill laks og sjøørret.
DB170729 Den nye ordningen med tildeling av såkalte utviklingskonsesjoner for teknologiutvikling er en viktig insentivordning, men bare dersom utviklingskonsesjonene utelukkende gis til teknologikonsepter som gjør det mulig å nå målene om null lus, null rømming og null ressurser på avveie.
AP170729 Ap-leder Jonas Gahr Støre har selv innrømmet at partiet ikke brukte nok tid på Vestlandet i 2013 og at partiet har jobbet systematisk for bruke mer ressurser på Vestlandet.
NL170728 Jeg tror det fremdeles er mye ressurser i til et mer rettferdig og varmt samfunn dypt nede i den nordnorske folkesjelen.
NL170728 Vi har fått høre om en skjevfordeling av ressurser som er grotesk.
NL170728 Tenåringsjentene har ikke i nærheten det som like gamle gutter har av muligheter og ressurser ; både økonomisk, fasiliteter ( samlinger, treningskamper, nasjonal serie, talentutvikling etc. ) og menneskelige ressurser ( støtteapparat, trenerteam ).
NL170728 Og jeg er luta lei av å høre om ekstrem skjevfordeling av penger og ressurser .
NL170728 ) og menneskelige ressurser ( støtteapparat, trenerteam ).
DB170728 Han mener dette kan gjøre at ressurser ikke finner hverandre under større operasjoner som helikopterulykken ved Turøy 29. april i fjor.
DB170728 Da har vi valgt feil strategier og tiltak og brukt for lite ressurser for å nå målene.
DB170728 Å bruke ressurser på å bekjempe all bruk, når det store flertall av brukere aldri utvikler et rusproblem, gjør at vi får mindre ressurser til å bekjempe det vi egentlig vil til livs : rusavhengighet og skader knyttet til rus i samfunnet.
DB170728 Å bruke ressurser på å bekjempe all bruk, når det store flertall av brukere aldri utvikler et rusproblem, gjør at vi får mindre ressurser til å bekjempe det vi egentlig vil til livs : rusavhengighet og skader knyttet til rus i samfunnet.
DB170728 Dette er grunnen til at kampen for å la fossile ressurser ligge har blitt viktig for miljøbevegelsen i hele verden, under slagordet " keep the coal in the hole and the oil in the soil ".
DB170727 ( Dagbladet ) : Politiet i Birmingham har satt store ressurser inn etter at ei 15-årig jente tidligere i uka ble voldtatt i to ulike hendelser, skriver Birmingham Mail.
DB170727 Politiet søkte etter gjerningspersonen med store ressurser og det var omfattende politiaktivitet flere steder i Oslo.
DA170727 En av grunnene til at verden ikke merker seg krisen, kan være at jemenittene ikke engang har økonomiske ressurser til å flykte til Europa - i motsetning til flyktninger fra Syria og Irak.
VG170726 Det gir liten mening å ta imot mennesker som sannsynligvis ikke har rett til å bli, for så i neste omgang bruke store ressurser på å forsøke å returnere dem til hjemlandet.
VG170726 Likevel har vi i Minhaj Ungdom kun i de senere årene hatt behov for slike konkrete ressurser .
DB170726 Minst â... ” av verdens kjente fossile ressurser må bli liggende om vi skal nå 2-gradersmålet og unngå katastrofale klimaendringer.
DB170726 Det finnes dessverre få kommuner per dags dato som har kompetanse eller ressurser til å behandle og følge opp mennesker med overvekt der de faktisk bor.
AP170726 Han mener at det har vært et klart innsparingspotensial på arrest-området, siden drift av et høyt antall arrester har bundet opp store ressurser .
AA170726 Store ressurser ble satt inn i søket etter at Hovedredningssentralen mottok et MADAY-signal.
AA170726 I dag forbruker vi enorme ressurser , uten tanke for de som kommer etter oss.
AA170726 Det er alle de militære og sivile ressurser som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser av alle slag, fra ulykker, naturkatastrofer, til terror og væpnet angrep mot landet.
VG170725 Vi kan stille ressurser og kompetanse til disposisjon.
VG170725 Vi har allerede et godt samarbeid med kretsen og bidrar inn der med ressurser .
VG170725 - Hvis vi starter et damelag så er det krevende med tanke på ressurser , i kroner og øre.
SA170725 - Tredjeplassen førte til at Det engelske fotballforbundet ( FA ) investerte mer tid og ressurser i kvinnefotballen.
DB170725 Han beskriver Mayday-meldinger som svært alvorlige, meldinger Hovedredningssentralen reagerer på umiddelbart med alle tilgjengelige ressurser .
DB170725 - Vi kjørte på med ressurser , sier Vaage.
DB170725 - Kjørte på med ressurser
DB170725 - De må tilføres mer ressurser for å kunne imøtekomme brukernes behov.
DA170725 Dermed stiger gjenvinningsgraden og flere ressurser går tilbake til kretsløpet der de brukes til å lage nye produkter.
AP170725 - Tredjeplassen førte til at Det engelske fotballforbundet ( FA ) investerte mer tid og ressurser i kvinnefotballen.
VG170724 Det er for det første større utnyttelse av ressurser enn det vi har nå.
DB170724 Norge er et større land, og da krever det kanskje mer ressurser å få det til.
DA170724 Da er det klart at vi vil kunne bruke færre ressurser på dette, og få flere dyr gjennom systemet.
DA170724 Da er det klart at vi vil kunne bruke færre ressurser på dette, og få flere dyr gjennom systemet.
AP170724 Filosofene burde heller diskutere hvorfor det er så uhyre vanskelig for utdannede mennesker, mennesker med makt eller midler, å bruke sine ressurser til å organisere land og virksomheter på en måte som ivaretar dette håpløse folket - slik at det ikke faller for fristende retoriske begavelser og kyniske ledere.
AA170724 - En del av løsninga vil også være å flytte ressurser fra sentrale strøk til distriktene, sier Vedum.
VG170723 Jeg vil understreke at Miljødirektoratets oppfølging fullt ut er i samsvar med Stortingets vedtak, og det er brukt mye ressurser på å sikre størst mulig grad av uavhengighet i selve utredningen, skriver Lunde i en epost til VG.
DN170723 En gammel lærdom i politikken er å bruke ekstra ressurser der man står sterkest, ifølge valgeksperten.
DB170723 De har fått et kjempelag med lite ressurser .
DA170723 I tillegg er de i ferd med å utvikle digitale læringsressurser, som spesielt skoleklasser som ikke har ressurser til å reise til Oslo kan dra nytte av.
DA170723 De bor langt unna, og har ikke ressurser til å dra.
DA170723 I tillegg er de i ferd med å utvikle digitale læringsressurser, som spesielt skoleklasser som ikke har ressurser til å reise til Oslo kan dra nytte av.
DA170723 De bor langt unna, og har ikke ressurser til å dra.
AA170723 - Vi sitter på en betydelig kapasitet - både personer, ressurser og kompetanse - til å hjelpe Italia med mottaksbehovet de nå har, sier Hareide til NRK.
VG170722 Når politiet nå setter i gang en ny leteaksjon med store ressurser , så tror også de på at han er i live, har søsteren Janne Evje sagt til VG.
DB170722 Dette krever menneskelige ressurser .
VG170721 Det krever verken mye tid eller økonomiske ressurser .
SA170721 De har helt andre ressurser enn vi har og er et bra lag, så det er vi fullstendig klar over, sier TUIL-trener Gaute Helstrup til iTromsø.
SA170721 KBK har ikke ressurser til å hente de beste og spille ball i hatt med Vålerenga.
SA170721 Det er der vi har tilskuere og mest ressurser , sier bergenseren med 51 landskamper på samvittigheten.
NL170721 Eller at Politiet melder at de i år ikke vil bruke ressurser på 17. mai-sikkerhet, fordi det burde da være unødvendig ?
DN170721 Jeg synes de har vært usedvanlig lite flink til å se hva de går glipp av i den andre halvdelen av befolkningen, som er ressurser , kompetanse og andre måter å se ting på.
DB170721 KBK har ikke ressurser til å hente de beste og spille ball i hatt med Vålerenga.
DB170721 Det skulle være så kult at jeg kunne ta meg helt til et mesterskap med i grunn helt vanlige ressurser .
DB170721 Store ressurser har blitt satt inn i søket etter vraket, og søket er blitt kjent som det mest resultatløse noensinne, til tross for søk både med fly og med miniubåt.
DB170721 Robeyns hevder det kan gis en objektiv definisjon av hva som skal til for å kunne leve et rikt liv og argumenterer for at alle ressurser som kommer i tillegg til de som trengs for å leve et rikt liv legitimt kan konfiskeres av staten.
DB170721 Kjernen i denne posisjonen er at det er ikke er moralsk tillatt å ha flere ressurser enn de man trenger for å leve et rikt liv.
DB170721 Denne inntekten kan skattes 100 prosent fordi det ikke er moralsk tillatt å ha flere ressurser enn de man trenger for å leve et rikt liv.
DA170721 Ikke bare har du flere ressurser , men du har også anledning til å anvende de ressursene gjennom språket, sier Hauge.
DA170721 Ikke bare har du flere ressurser , men du har også anledning til å anvende de ressursene gjennom språket, sier Hauge.
BT170721 Vi skal se på ansvar, roller og ressurser .
BT170721 Det er der vi har tilskuere og mest ressurser , sier bergenseren med 51 landskamper på samvittigheten.
AP170721 De har helt andre ressurser enn vi har og er et bra lag, så det er vi fullstendig klar over, sier TUIL-trener Gaute Helstrup til iTromsø.
AP170721 Vi skal se på ansvar, roller og ressurser .
AP170721 KBK har ikke ressurser til å hente de beste og spille ball i hatt med Vålerenga.
AP170721 Det er der vi har tilskuere og mest ressurser , sier bergenseren med 51 landskamper på samvittigheten.
AA170721 Skolenes budsjettmodell er basert på at skoler som ligger i områder med svake levekår, ( hvor foreldrene har lav inntekt, lav utdanning og/eller ikke-vestlig minoritetsbakgrunn ) får mer ressurser enn andre slik at skolen kan kompensere noe for skjevheten.
AA170721 Jo bedre det allmennpedagogiske tilbudet er jo mere ressurser frigjøres til det spesialpedagogiske for de barna som virkelige trenger det.
AA170721 I barnehagen er det slik at for hvert vedtak om spesialpedagogisk hjelp som fattes, gis barnehagen ekstra ressurser i budsjettet - kan dette virke som en uheldig pådriver ?
AA170721 Et sterkt allmennpedagogisk tilbud er det som gjør det mulig å prioritere ressurser til de som trenger det mest, barn som Kaja, med rett og krav på et spesialpedagogisk tilbud.
SA170720 Men fotballforbundet satset nesten alle ressurser på de som sjelden kvalifiserer seg for sluttspill og aldri vinner noe som helst.
NL170720 Men med sine store ressurser har NRK et særlig ansvar for at store samfunnsutfordringer fra nord løftes frem som en del av den løpende nasjonale fortellingen.
DB170720 Politiet må få økte ressurser , men samtidig må politiet faktisk møte krav om og få opplæring i å bruke metodene for å få ned etterforskningstiden og løse flere saker knyttet til voldtekt.
DB170720 Man kan skylde på få ressurser , men Riksadvokatenes rapport fra 2017 viser også at samtlige politidistrikt skårer lavt på bruk av etterforskningsplaner, planer som er ment å sikre nettopp fremdrift i en sak.
DB170720 Justisministeren skylder gjerne på lokale politidistrikt og skyver ansvaret over på dem, men det endrer ikke det faktum at han har ansvar for at politiet gjør jobben sin og at de har nok ressurser til å følge opp disse sakene.
DB170720 Sylvi Listhaug og Marthe Solberg må innse at samfunnet må se på oss som ressurser , og deretter gi oss plass og muligheter.
DB170720 Det fungerer bra i politisk retorikk, men er uegnet til prioritering i bruken av ressurser .
DB170720 Etter fire år med blåblå skattekutt til landets rikeste, finnes det et rom for partier som ønsker å fordele inntekt, kapital og ressurser mer rettferdig.
DA170720 - Knappe ressurser
DA170720 - Disse pasientene behøver ikke medisinsk overvåkning, så det å bruke vanlige ambulanser er et overforbruk av knappe ressurser .
DA170720 ) som de ordinære, gule ambulansen ellers ville brukt mye ressurser på, fortsetter han.
AP170720 Men fotballforbundet satset nesten alle ressurser på de som sjelden kvalifiserer seg for sluttspill og aldri vinner noe som helst.
AA170720 Flipover har fokus på folks ressurser og på løsninger.
NL170719 Det er snakk om bruk av ressurser og penger.
DB170719 Men om vi virkelig skal bekjempe forskjeller er det ingen vei utenom erkjennelsen av at ulikhet handler om skeivfordeling av ressurser .
AA170719 Store ressurser ble sendt til Vikhammer.
AA170719 Store ressurser ble sendt for å gjøre søk.
AA170719 Innsatsleder Jomar Sjøhagen sier at nødetatene rykket ut med store ressurser først, men at aksjonen ble raskt avsluttet da to personer dukket opp.
AA170719 De nye eierne vil investere mye tid og ressurser for å skape et hyggelig møtepunkt i Oppdal og ser beliggenheten ved jernbanen og ved E6 som meget fordelaktig.
VG170718 - NISO er jo i gang med noe på dette området, men hvis tallene er så høye bør kanskje NFF engasjere seg og bruke ressurser på å samarbeide med NISO for å bedre et sånt type tilbud.
NL170718 " Enorme økonomiske ressurser kan friste til misbruk.
DN170718 - Hvis vi trenger flere ressurser fra andre deler av verden, vil vi også hente inn det, sier Goodale.
DB170718 ( Dagbladet ) : Lille Norge har vært verdens beste skinasjon i mange år, men vil det vare om verdens mest folkerike land bruker sine enorme ressurser og idrettstalenter til å avle fram framtidige skistjerner fram mot vinter-OL i Beijing i 2022 ?
DB170718 - Hvis vi trenger flere ressurser fra andre deler av verden, vil vi også hente inn det, sier Goodale.
DB170718 Regjering etter regjering lover å sørge for ressurser og høyere prioritering.
DB170718 Når man ikke en gang klarer å overholde egne frister, er det tegn på at selv slike profilerte prestisjetiltak ikke følges av klare instrukser, eller ressurser og kunnskap.
AP170718 Derfor er han opptatt av at eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet både har de ressurser og den mentalitet som skal til for å forfølge sakene i selskapene.
AA170718 Fiskere høster av ressursene i havet og ønsker et mest mulig reint hav slik at forbrukeren får god kvalitet på produktene, samt å sikre at fremtidige generasjoner også kan leve av havets ressurser .
VG170717 juli-oppskytingen, som Nord-Koreas president Kim Jung-Un skal ha omtalt som « en gave » til USA, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley at amerikanerne er villige til å forsvare seg med betydelige millitære ressurser dersom det kreves.
SA170717 Aftenposten satte lørdag fokus på hvordan de største klubbene i Europa har satt inn store ressurser i kvinnelagene sine, og hvordan det er i ferd med å revolusjonere idretten.
NL170717 Økte ressurser og utstyr må tilføres HV, særlig i Nord-Norge. 3 ) Vi vil beholde et kystforsvar.
FV170717 Aftenposten satte lørdag fokus på hvordan de største klubbene i Europa har satt inn store ressurser i kvinnelagene sine, og hvordan det er i ferd med å revolusjonere idretten.
DN170717 - Vi sitter på utrolige ressurser blant medeierne, og da skal det være mulig å kunne gjøre noe sammen.
DN170717 - Vi sitter på utrolige ressurser blant medeierne, og da skal det være mulig å kunne gjøre noe sammen, sier produsent Guri Neby ( til høyre ), her med kollega Kristin Emblem.
DB170717 Ulike former for religiøsitet gir ulike ressurser til å håndtere erfaringen av sårbarhet.
DB170717 Hvis det skulle vise seg at det ikke er tilstrekkelige ressurser å bygge på, og at vi ikke lykkes å hjelpe, må selvfølgelig både spedbarnet og syvåringen få trygghet et annet sted og foreldre og barn må få hjelp i adskillelsesprosessen og med sin kontakt videre fremover.
DA170717 - Men gassen som ble funnet, kan bidra med fremtidige ressurser til Snøhvit-prosjektet, påpeker Averty.
AP170717 Aftenposten satte lørdag fokus på hvordan de største klubbene i Europa har satt inn store ressurser i kvinnelagene sine, og hvordan det er i ferd med å revolusjonere idretten.
AA170717 - Blikk, pauser, stemmebruk og gester er ressurser som gir signaler om hvordan en ytring skal tolkes, tonefallet i en og samme ytring kan for eksempel skille ros fra kritikk.
AA170717 - Men gassen som ble funnet, kan bidra med fremtidige ressurser til Snøhvit-prosjektet, påpeker Averty.
AA170717 Grande mener de to partiene vil bruke store ressurser på å reversere kommunereformen og mangler satsing på teknologi i skolen.
VG170716 Dette gir mer ressurser til å følge opp og sikre gode resultater.
DB170716 Politiet har hatt flere ressurser på stedet, blant annet en redningsskøyte, lettbåt fra kystvakten, brannvesenet med dykkere og politibåt.
AA170716 Politiet har hatt flere ressurser på stedet, blant annet en redningsskøyte, lettbåt fra kystvakten, brannvesenet med dykkere og politibåt.
VG170715 Begge kommentatorene peker på en annen faktor til at det ikke er like høy kvalitet på Eliteserien i år som for flere år siden : Ressurser som en grunn til at kvaliteten utenfra ikke er like stor nå som den var for 10-12 år siden.
DB170715 Til unnsetning kommer imidlertid stadig flere ressurser til oppussing.
DB170715 Det finnes ingen offisielle tall på hvor mye av justissektorens samlede ressurser som går med på bekjempelse av narkotika.
VG170714 Ved å samle ressurser fra flere land, blir det lettere å beskytte innbyggerne, mener han.
SA170714 - Vi har rett og slett ikke ressurser , sier daglig leder i klubben Per Osland.
DB170714 Vi påpekte behovet for langt bedre samordning av samfunnets ressurser .
DA170714 Når det ikke er ressurser , kapasitet og interesse for å ta vare på helsa, trenger vi et nytt helsedepartement.
DA170714 Det nye Helsedepartementet kan fullt ut bruke sine ressurser til å fremme folkehelse, helse, miljø og sikkerhet i Norge, svarer Bakke.
DA170714 - Samlet budsjett under et slikt nytt helsedepartement vil knapt utgjøre noen få prosent av det nåværende departementet, men kan sikre mer målrettet, faglig og effektiv bruk av samfunnets ressurser til å fremme folkehelse.
AP170714 Dette er ungdom som ikke helt har klart å tilpasse seg samfunnet, og vi har brukt mye ressurser på å ha tilstedeværelse, sier Soldal.
AP170714 - Det har vel aldri vært brukt så mye ressurser på dette som nå.
VG170713 Ludvika redningstjeneste og brannvesenet er på plass med store ressurser .
VG170713 - Det er veldig mange ressurser .
VG170713 Summen av landets sivile og militære ressurser , som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig, kaller vi Totalforsvaret.
SA170713 - Han tok SJK opp fra ingenting til å vinne serien og cupen i løpet av få år, og er slik sett vant til å ha lite ressurser .
DB170713 I kampen mot narkotika har man derfor også satt store ressurser inn på å begrense tilgangen til de vanedannende stoffene, gjennom å slå ned på produksjon, distribusjon og salg.
DB170713 MDGs iver etter å sløse samfunnets ressurser på å opprette en lavutslippssone fremstår som nok et eksempel på at stadig nye symboltiltak trumfer fornuften i miljøpolitikken.
AP170713 - Han tok SJK opp fra ingenting til å vinne serien og cupen i løpet av få år, og er slik sett vant til å ha lite ressurser .
SA170712 Den ene kalles ressursspredningsmodellen og bygger på at familien har en gitt mengde ressurser som skal fordeles utover familiemedlemmene.
FV170712 Den ene kalles ressursspredningsmodellen og bygger på at familien har en gitt mengde ressurser som skal fordeles utover familiemedlemmene.
DB170712 Han frykter ikke at det betyr rovdrift på egne ressurser og krefter.
DB170712 Politiet brukte enorme ressurser på « Operasjon Kiburi » for å avsløre narkotikaligaen.
DB170712 Vi har ikke ressurser eller mulighet til å ettergå dette, utover at vi ser at det er svertekampanjer mot oss og at det spres falske nyheter, sier Elvestuen til NTB.
DB170712 ¶ DAGBLADET MENER : Fordi vi ikke har uendelig med ressurser å bruke, er vi nødt til å trekke linjen i sanden et sted.
DB170712 På den andre siden står helsevesenet med begrensede ressurser til disposisjon.
DB170712 Fordi vi ikke har uendelig med ressurser å bruke, er vi nødt til å trekke linjen i sanden et sted.
DB170712 Jeg hadde ikke trodd at Hans-Erik kom til å legge så mye ressurser i det, men det ble skikkelig proft, sier Østbye, som også er korist på låten.
DB170712 I tillegg til fagkunnskapen lærerne har, trenger skolene også mer kompetanse i å forebygge og avdekke lærevansker, og mer ressurser til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning til barn som trenger det.
DA170712 - Det som har vært oppfatningen tidligere er at jo mer ressurser man legger i det, jo større effekt.
BT170712 Den ene kalles ressursspredningsmodellen og bygger på at familien har en gitt mengde ressurser som skal fordeles utover familiemedlemmene.
AP170712 Den ene kalles ressursspredningsmodellen og bygger på at familien har en gitt mengde ressurser som skal fordeles utover familiemedlemmene.
AA170712 - Det er på tide at vi tar dette området på alvor og får en bevisst holdning til hva vi skal bruke våre ressurser til i en verden som sårt trenger assistanse for de fattigste, skriver de to i kronikken.
AA170712 Ressurser som samfunnet sier nei takk til.
VG170711 Reilly påpeker at Nico & Vinz la store ressurser i å vise seg frem for et nytt publikum.
VG170711 I tillegg viste Økonomiseksjonen til UDs etikkplakat som sier at man skal forvalte fellesskapets ressurser på en god måte.
DN170711 - Å ha tilgang til kreativ ekspertise, ressurser og ledere hos Disney, vil gi oss mulighet til å utvikle nye innovative opplevelser, på vei mot målet vårt om å gjøre læring gøy for alle, forklarer han.
DA170711 - Vi tar en del av sakene som politiet ikke har ressurser til å prioritere.
DA170711 Det er satt av ekstra ressurser hos politiet for å løse dette.
VG170710 Det er ikke kjent hvor mye penger Mayweather skylder, men det amerikanske skatteselskapet IRS hevder at den tidligere mesteren trolig har nok ressurser til å kunne betale skatteregningen, selv om det innebærer å selge eiendom eller ta ut lån.
SA170710 Siden januar har forsker Clemens Julian Frühwirt jobbet med å lage den perfekte kjelken sammen med ingeniører fra Trondheim Ortopediske Verksted og ressurser fra Olympiatoppen Midt-Norge.
DB170710 - Når det gjelder makt og ressurser , er nok USA fortsatt ledende, sier Eriksen til Dagbladet - men legger til at landet økonomisk pustes i nakken av Kina.
DB170710 Men siden vi har tilgang på en større del av ressurser og informasjon, har vi også muligheten til å etablere et samfunnsengasjement uten å gå ut døra.
AP170710 Siden januar har forsker Clemens Julian Frühwirt jobbet med å lage den perfekte kjelken sammen med ingeniører fra Trondheim Ortopediske Verksted og ressurser fra Olympiatoppen Midt-Norge.
AP170710 Siden januar har forsker Clemens Julian Frühwirt jobbet med å lage den perfekte kjelken sammen med ingeniører fra Trondheim Ortopediske Verksted og ressurser fra Olympiatoppen Midt-Norge.
VG170709 Landet har egentlig et bra system for å ta seg av flyktninger, som ofte får en liten jordlapp å dyrke, tilgang til vann og mulighet for å jobbe, men nå kommer det så mange fra Sør-Sudan at det tærer på landets egne ressurser , forklarer Geno Teofilo til VG.
DN170709 Her et bilde fra Kongo, der konflikter ofte har oppstått som følge av uenighet knyttet til landets ressurser .
DN170709 Det er ingen endringer i fordelingen av ressurser , sa Årsæther i forbindelse med at han skal slutte.
DB170709 Politiet varslet ham aldri om at det, som ifølge hans egen fortelling lett kunne ha blitt et drap, for politiet ikke var en sak å bruke tid og ressurser på. 23. september 2004 ble mannen dømt til ni måneders fengsel for de øvrige sakene han sto tiltalt for : Besittelse av mindre mengder narkotika, bruk og påfølgende bilkjøring i ruset tilstand.
AA170709 Vest politidistrikt opplyste at en utenlandsk person hadde falt ut i fossen og at alt av tilgjengelige ressurser var på vei til området.
AA170709 Politiet har satt inn store ressurser etter skytingen inne på Blå.
DB170708 Vi har en formening om at åstedet er leiligheten der han ble funnet, og skal undersøke det nærmere i dag, sier Aaltvedt, som også forteller at politiet har satt av store ressurser til saken gjennom lørdagen.
AP170708 Det å bruke militære ressurser til å løse sivile politioppgaver i fredstid reiser vanskelige prinsipielle spørsmål : Kan Forsvaret bruke militære våpen og metoder ?
AP170708 Bruk av militære ressurser til å løse sivile politioppgaver i fredstid reiser vanskelige prinsipielle spørsmål : Kan Forsvaret bruke militære våpen og metoder ?
AA170708 Vi har en formening om at åstedet er leiligheten der han ble funnet, og skal undersøke det nærmere i dag, sier Aaltvedt, som også forteller at politiet har satt av store ressurser til saken gjennom lørdagen.
SA170707 Idrettsforbundet har fått mye kritikk for å bruke store ressurser på administrasjon, og det er kanskje litt ufortjent, for problemet er større i de store særforbundene.
NL170707 Fiskere høster av ressursene i havet og ønsker et mest mulig reint hav slik at forbrukeren får god kvalitet på produktene, samt å sikre at fremtidige generasjoner også kan leve av havets ressurser .
DB170707 Masse ressurser går til spille, sier Bilde.
DB170707 - Ressurser går til spille ¶
DB170707 Hun er en nyutdannet lege som tror hun kommer til et flashy sykehus i India, men som får sjokk når hun kommer til et sted med lite ressurser , sier Acharia.
DA170707 Det er en avtale som styrker distriktslandbruket og matproduksjon basert på norske ressurser .
AP170707 Idrettsforbundet har fått mye kritikk for å bruke store ressurser på administrasjon, og det er kanskje litt ufortjent, for problemet er større i de store særforbundene.
VG170706 | USA er villig til å bruke millitære ressurser til å forsvare seg mot Nord-Korea ¶
VG170706 VIL FORSVARE SEG : USAs FN-ambassadør Nikki Haley uttalte onsdag at amerikanerne vil bruke sine betydelig militære ressurser til å forsvare seg og sine allierte om det blir nødvendig.
VG170706 Men hun sa også at missiltesten er en klar og skarp militær tilspissing og at USA er villig til å bruke sine betydelige militære ressurser for å forsvare seg og sine allierte hvis det trengs.
VG170706 Det ble satt inn større ressurser i aksjonen.
VG170706 UNØDVENDIG BRUK AV RESSURSER : Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, mener søksmålet fra Swedish Match vil koste staten unødvendige ressurser .
VG170706 UNØDVENDIG BRUK AV RESSURSER : Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, mener søksmålet fra Swedish Match vil koste staten unødvendige ressurser.
VG170706 Kreftforeningen frykter derfor ingen rettssak, men vi synes det er synd at helsemyndighetene nå må bruke tid og ressurser på en unødvendig rettssak, skriver Ryel i en e-post til VG.
NL170706 Men som jeg var inne på som et sentralt punkt i min kronikk ; Dette medfører økte kostnader for kommunen og mindre ressurser til de som har behov for kommunale velferdstjenester.
DN170706 Men hun sa også at missiltesten er en klar og skarp militær tilspissing og at USA er villig til å bruke sine betydelige militære ressurser for å forsvare seg og sine allierte hvis det trengs.
DA170706 Tilstrekkelig ressurser til arbeidet med en helhetlig vannforvaltning.
AA170706 Men hun sa også at missiltesten er en klar og skarp militær tilspissing og at USA er villig til å bruke sine betydelige militære ressurser for å forsvare seg og sine allierte hvis det trengs.
AA170706 Antagelig har Olavsfestdagene aldri lagt så mye ressurser i kirkeprogrammet som nettopp i år.
VG170705 Setter inn store ressurser
VG170705 Kina har vært villige til ås sette inn store ressurser for å få mer kontroll over ikke bare medier, men også undervisningsmateriell og lærerinstitusjoner, Hansen.
VG170705 Hovedproblemet mener han er at Nav har for lite ressurser .
SA170705 MANGE SPØRSMÅL : - Vi bruker mye tid og ressurser på å rådgi medlemmene våre om elbil, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.
DB170705 - Men UD og ambassadene bruker mye tid og ressurser på nordmenn med for dårlig forsikring eller uten forsikring.
BT170705 Energien vi bruker må primært komme fra fornybare ressurser og maten vi spiser vil ofte bli solgt av dem som har sådd frøet i jorden.
BT170705 MANGE SPØRSMÅL : - Vi bruker mye tid og ressurser på å rådgi medlemmene våre om elbil, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.
AP170705 MANGE SPØRSMÅL : - Vi bruker mye tid og ressurser på å rådgi medlemmene våre om elbil, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.
SA170704 Oppdrettsnæringa bruker mye ressurser på å kontrollere og hindre at lusa fester seg til laksen.
FV170704 FOTO : Erlend Aas MANGE SPØRSMÅL : - Vi bruker mye tid og ressurser på å rådgi medlemmene våre om elbil, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.
DB170704 Rektoren ved skolen i den aktuelle perioden sa i retten at hun aldri hadde vært med på at det ble brukt så mye tid og ressurser på en enkelt elev og at hun var stolt over innsatsen som var gjort.
DB170704 Det handler om å sikre ressurser og kvalitet i barnevern, rusomsorg og psykisk helse.
DA170704 - Vi er spesielt fornøyd med å ha påvist ressurser i en type letemål som ikke tidligere har vært undersøkt, sier Jez Averty, Statoils letedirektør for Norge og Storbritannina.
DA170704 - Vi har satt av ressurser til å godkjenne flere lærebedrifter.
BT170704 Jeg opplevde at det ble gitt for lite ressurser ( økonomi til rekruttering av personell ) til gode nok hjelpetiltak for familier og til nok positiv oppfølging.
BT170704 Men tilgjengelige ressurser er de samme, og det krever ikke mye fantasi for å se at dette ikke øker kvaliteten på den enkelte kanal.
BT170704 Det er jammen godt at vi har ressurser til å etterforske og stoppe den slags grove brottsverk.
AP170704 Utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) har satt inn ressurser for å avdekke for store utbytter blant de kommersielle barnehagene i Oslo.
AP170704 - Byrådet har brukt utrolig mye ressurser og lagt veldig mye prestisje i disse tilsynene, så dette er et nederlag, sier Begum.
AA170704 Brannvesenet rykket ut med store ressurser da det kom melding om brann ved Brundalen videregående skole i Trondheim i 23-tiden tirsdag kveld.
NL170703 Ambisjonene om at Norge fortsatt skal være en stormakt i å høste, dyrke, utvikle og forske på havets ressurser , er vesentlig for nasjonen.
NL170703 På grunn av sin størrelse tiltrekker byen seg ressurser , i form av kapital og talenter, uten å måtte jobbe hardt for det.
NL170703 Et annet problem ift skjerming er effektivitetskravene, altså hvilke ressurser vi har til rådighet.
DN170703 Virksomheter som har et konkurransefortrinn kan vie ressurser til å bygge på de fortrinnene, være bedre posisjonert og ha større profitt enn gjennomsnittet av konkurrentene, sier Harket.
DB170703 Vi er spesielt fornøyd med å ha påvist ressurser i en type letemål som ikke tidligere har vært undersøkt.
DB170703 Motivasjonen må være å kjenne identiteten til dem som bor her, sikre unødig bruk av ressurser og at folk får mulighet til rette opp feil.
AA170703 Norge bruker lite ressurser på domstolene om vi ser på sammenlignbare land.
AA170703 Domstoladministrasjonens - og den bevilgende myndighets - kanskje viktigste oppgave nå, er å skaffe til veie nødvendige ressurser , og å fordele disse.
AA170703 roller, ressurser og forventninger i domstolene.
SA170702 Nå tok vi ut i fra den situasjonen vi var i og gjorde det beste vi kunne med klubbens ressurser .
DB170702 IRS er den amerikanske skatteetaten, som i lang tid har brukt enorme ressurser på å informere amerikanere om at de ikke må bli lurt av telefonsvindel.
DB170702 - DET HASTER : Kirkens Nødhjelps generalsekretær Anne-Marie Helland sier det haster med å mobilisere ressurser til de hjelpetrengende.
DB170702 Det krever ressurser å gi alle språkopplæring, arbeidstrening og skolegang.
AP170702 Nå tok vi ut i fra den situasjonen vi var i og gjorde det beste vi kunne med klubbens ressurser .
SA170701 Mange må derfor tappe bedriften for ressurser , låne penger og/eller selge deler av bedriften for å betale formuesskatt - med mindre de gir opp eller flytter ut av landet.
SA170701 Sarpsborg gjør det bra med små ressurser .
AP170701 Det at FRI nå har så mye ressurser og kan klare å få til en sånn kampanje betyr veldig mye.
AP170701 Sarpsborg gjør det bra med små ressurser .
VG170630 På keeperplassen kan de bli tvunget ut i markedet, men etter nedrykket og en omstrukturering av økonomi og lønnspolitikk, har ikke Brann uutømmelige ressurser til spillerkjøp.
VG170630 Ressurser
VG170630 Han forteller at de er klar over at alkoholreklameloven brytes ofte, men at det ikke er ressurser til å følge med på enhver blogg og sosiale media.
VG170630 Trump bruker meningsløst med tid på og ressurser på krig med media, tid han burde brukt på å styre USA og gjennomføre politikken sin, sier han.
VG170630 Hva gjelder vedlikeholdsetterslepet er vi godt i gang med å ta unna dette, og vi har fått ekstra ressurser slik at vi vil være ajour ved utgangen av året.
DN170630 ¶ All offentlig støtte til én enkelt næring vrir litt mer ressurser til den utvalgte næringen, i disfavør av andre og konkurrerende næringer.
DB170630 Innbyggerne lider først og fremst av mangelen på ressurser som mat, medisin og annet som er en konsekvens av inflasjonen i landet.
DB170630 - Vi har nå satt inn alle ressurser for å komme tilbake i normalsituasjon, og håper at vi får åpnet innen få timer, fortsetter Ulstein.
DB170630 Med tanke på at målgruppen politiet forfølger er rusbrukere, kan vi forvente en strukturell skjevhet i hvem som har tid, ressurser og psyke til å ta saken sin til retten.
AP170630 Han forteller at alle ressurser var satt inn for å ordne opp i forholdene.
AP170630 Spansk politis etterretning har ifølge avisen konkludert med at et terrorangrep er uunngåelig, og bruker store ressurser i sitt anti-terrorarbeid.
AP170630 Spansk politis etterretning har ifølge avisen konkludert med at et terrorangrep er uunngåelig, og bruker store ressurser i sitt anti-terrorarbeid.
AP170630 Da må vi ha mer ressurser til forskning, mener barneombudet.
SA170629 Årsaken til at det ble en diskusjon internt i NIF, var den totale bruken av ressurser og penger i forbindelse med ungdoms-OL.
NL170629 Hvor mye ressurser som samlet sett er brukt på konfliktene, er naturligvis vanskelig å si.
DN170629 - Klimaendringene er i ferd med å lære oss at vi for vår egen skyld - ikke for jordens skyld - er nødt til å etablere en forvaltning av jordens ressurser på globalt nivå.
DN170629 århundre » ; nemlig erkjennelsen av at jordens ressurser er begrensede, skriver danske Videnskap.
BT170629 Årsaken til at det ble en diskusjon internt i NIF, var den totale bruken av ressurser og penger i forbindelse med ungdoms-OL.
AP170629 Årsaken til at det ble en diskusjon internt i NIF, var den totale bruken av ressurser og penger i forbindelse med ungdoms-OL.
AP170629 Årsaken til at det ble en diskusjon internt i NIF, var den totale bruken av ressurser og penger i forbindelse med ungdoms-OL.
AA170629 Dette gjør forekomsten til en av Europas viktigste kalksteinsforekomster, og til en av Norges viktigste mineralske ressurser .
SA170628 Årsaken til at det ble en diskusjon internt i NIF, var den totale bruken av ressurser og penger i forbindelse med ungdoms-OL.
DN170628 Ifølge president Maduro er alle tilgjengelig ressurser i hæren og luftforsvaret satt inn og har ifølge ham forhindret et terroristangrep, men ingen er pågrepet.
DB170628 Forhold dere til disse enkle spørsmålene : Når det er slik at 396 mennesker sitter fast i Norge, men blir nektet å bidra i arbeidslivet ( 4000 årsverk ) er dette fornuftig bruk av menneskelige ressurser ?
DA170628 - Utvalget hadde mange innspill og prioriteringer, men samlet sett ble det veldig kostbare tiltak, spesielt i den tida vi går inn med knappere ressurser .
BT170628 - Vi bruker alle våre ressurser her i Nord-Trøndelag på saken og har også fått bistand av politiet i Sør-Trøndelag.
AP170628 Viken forteller at tilgjengelige ressurser i både Nord- og Sør-Trøndelag er satt inn i saken.
AP170628 Et IT-system ble satt opp for klubben en gang i tiden, men det er ikke satt av ressurser til å vedlikeholde og oppdatere maskinen.
AA170628 Viken forteller at tilgjengelige ressurser fra både Nord- og Sør-Trøndelag er satt inn i saken.
AA170628 - Vi bruker alle våre ressurser her i Nord-Trøndelag på saken og har også fått bistand av politiet i Sør-Trøndelag.
VG170627 Han forklarer at pilotmangelen har to hovedårsaker : En forsinkelse i leveransen av nye Boeing 737 MAX-fly som gjør at treningsopplegget tar mer tid og koster mer ressurser , i tillegg til vanskelighetene med å rekruttere nye piloter.
VG170627 Flygesjef i Norwegian Tomas Hesthammer trakk i tillegg i går fram at treningsopplegget for de nye flyene tar mer tid og koster mer ressurser .
VG170627 Hun forteller at det foregår en løpende dialog for å sikre nok ressurser til oppgaven, men at det ikke skal gå utover andre viktige oppgaver.
SA170627 Garcia-rapportens konklusjon var imidlertid : « Bruken av Aspire-relaterte ressurser til å smiske med medlemmene av eksekutivkomiteen virket uanstendig.
DN170627 De største kostnadspostene var knyttet til bemanning, både egne og innleide ressurser , markedsføring, teknisk utvikling og drift inklusive avskrivninger på kjøp av Mcash.
DB170627 Vi har satt mye ressurser på saken, sier Henriksbø.
DB170627 Dufaud ser ikke noe problematisk i at Norge i en periode hjelper franskmennene med smør, dersom vi har ressurser og kapasitet til dette.
BT170627 Å bruke ressurser på å bekjempe enhver rusmiddelbruk, gjør at vi får mindre ressurser til å bekjempe det vi egentlig vil : Rusavhengighet og skader i samfunnet.
BT170627 Å bruke ressurser på å bekjempe enhver rusmiddelbruk, gjør at vi får mindre ressurser til å bekjempe det vi egentlig vil : Rusavhengighet og skader i samfunnet.
BT170627 Politireformen har gitt mer ressurser til operativ polititjeneste.
BT170627 Garcia-rapportens konklusjon var imidlertid : « Bruken av Aspire-relaterte ressurser til å smiske med medlemmene av eksekutivkomiteen virket uanstendig.
AP170627 Vi har satt mye ressurser på saken, sier Henriksbø.
AP170627 Garcia-rapportens konklusjon var imidlertid : « Bruken av Aspire-relaterte ressurser til å smiske med medlemmene av eksekutivkomiteen virket uanstendig.
AA170627 Vi har satt mye ressurser på saken, sier Henriksbø. ( ©NTB ) ¶
VG170626 « Inn mot kampen mot Haugesund blir laget ledet av det øvrige trenerteamet styrket med interne ressurser », heter det i pressemeldingen.
VG170626 Samtidig har Tyrkia gjennomgående stukket kjepper i hjulene for at EU kan benytte NATOs ressurser , mens Kypros konsekvent blokkerer EUs forslag om tettere samarbeid med NATO.
VG170626 Flygesjefen sier at pilotmangelen har to hovedårsaker : En forsinkelse i leveransen av nye Boeing 737 MAX-fly som gjør at treningsopplegget tar mer tid og koster mer ressurser .
VG170626 Det er opp til Norwegian å skaffe ressurser .
SA170626 KrF har stått i kampen mot menneskehandel lenge, og på Stortinget har vi bidratt til mer ressurser til politi og offentlige etater i kampen mot menneskehandel.
SA170626 Blant slike hensyn er hensynet til nasjonal sikkerhet, offentlig orden, folkehelse, transportsikkerhet, miljøvern og vern av biologiske ressurser , sier seniorrådgiver Trude Christine Nagell i Olje- og energidepartementet til DN.
SA170626 - Jeg skal ha en god samtale med Bård etterpå og vi har ressurser og kommer fort til å kople på advokatfirmaet Hjort med vår juridiske konsulent Claude A.
SA170626 Står for en spillende, offensiv fotball og har fått til mye med lite ressurser i TUIL.
SA170626 - Vi jobber med det trenerteamet vi har og har forsterket med interne ressurser , sier Engen.
SA170626 - Vi har forsterket med interne ressurser .
DB170626 Det blir brukt utrolig mange ressurser for å sørge for at Pyeongchang er et sikkert sted.
DB170626 Laget blir ledet av det øvrige trenerteamet, styrket med interne ressurser , sier klubbens administrerende direktør Stig-Arne Engen.
DB170626 Det er mange stier i turområdet, så vi har satt inn ressurser i søket, sa Torstein Gustad, operasjonsleder Buskerud-politiet, like før klokka 01.
DA170626 - Vi må fortsette å yte motstand, og definere våre egne ressurser .
DA170626 Inn mot neste kamp mot Haugesund blir laget ledet av det øvrige trenerteamet, styrket med interne ressurser .
DA170626 Kalt inn ekstra ressurser
DA170626 - Å kaste mat er sløsing med ressurser og gode produkter.
BT170626 - Vi bruker mye ressurser på dette, slår han fast.
BT170626 Sammen med nye talentfulle bidragsytere og tilstrekkelige ressurser ville det være fullt mulig å etablere et nytt « Hallo i uken ».
AP170626 Det vil ta store ressurser hvis etterforskningen skal gjennomføres på en grundig måte, og PST finner ikke det forsvarlig å måtte binde opp store ressurser i en omfattende etterforskning med tanke på de andre oppgavene de har.
AP170626 Det vil ta store ressurser hvis etterforskningen skal gjennomføres på en grundig måte, og PST finner ikke det forsvarlig å måtte binde opp store ressurser i en omfattende etterforskning med tanke på de andre oppgavene de har.
AP170626 - Jeg skal ha en god samtale med Bård etterpå og vi har ressurser og kommer fort til å kople på advokatfirmaet Hjort med vår juridiske konsulent Claude A.
AP170626 Står for en spillende, offensiv fotball og har fått til mye med lite ressurser i TUIL.
AP170626 - Vi jobber med det trenerteamet vi har og har forsterket med interne ressurser , sier Engen.
AP170626 - Vi har forsterket med interne ressurser .
AA170626 Store ressurser ble satt inn i letingen etter svensken som hadde falt i vannmassene - blant annet et Sea King-helikopter.
AA170626 Det vil ta store ressurser hvis etterforskningen skal gjennomføres på en grundig måte, og PST finner ikke det forsvarlig å måtte binde opp store ressurser i en omfattende etterforskning med tanke på de andre oppgavene de har.
AA170626 Det vil ta store ressurser hvis etterforskningen skal gjennomføres på en grundig måte, og PST finner ikke det forsvarlig å måtte binde opp store ressurser i en omfattende etterforskning med tanke på de andre oppgavene de har.
NL170625 Da nevnte min kollega, produsent Anton Shamshin fra Murmansk ( den eneste representanten av den nord-russiske kulturscenen ) at den største utfordringen for kulturarbeidere i Nord-Russland var mangelen på ressurser .
DB170625 Og mens over 130 representanter fra klubbene med størst ressurser i Europa følger England-Tyskland og Spania-Italia inn i tirsdagens semifinaler, har et tosifret antall internasjonale klubber valgt seg Vålerenga-Lillestrøm, Sarpsborg-Brann og mandagens kamp i Drammen - Strømsgodset-Molde - i den 14. serierunden i Eliteserien.
DB170625 Vi jobber nå med å få sendt ressurser til stedet, sier operasjonsleder Astrid Metlid i Sør-Trøndelag politidistrikt til Dagbladet.
AA170625 Store ressurser fortsetter letingen etter en laksefisker som falt i elva Orkla.
AA170625 Det ble satt inn store ressurser i leteaksjonen etter mannen.
VG170624 Politiet setter inn ekstra ressurser i kveld slik at alle vil få en hyggelig opplevelse, men understreket tidligere at de ikke frykter at noe vil skje.
SA170624 Oljeselskapene vil alltid prioritere å bruke sine ressurser med et globalt perspektiv.
SA170624 Jordens ressurser minker, og politikere må snart forholde seg til behovspyramiden på en annen måte enn i dag.
NL170624 kraftig økning i sin produksjon, til tross for at deres gamle lakseslakteri har drevet ulovlig i flere tiår, - til tross for at det ligger innerst i nasjonal laksefjord, - til tross for at de ikke planlegger å ta i bruk ny og bedre teknologi, og til tross for at Alta kommune har brukt betydelige ressurser de siste årene på å legge til rette for ny lokalisering for nytt slakteri.
NL170624 Disse to enkle endringene vil bety at vi har råd til blant annet å ( 1 ) bevare helikopterstøtte til hæren på Bardufoss ( 2 ) bevare kystjegerkommandoen ( 3 ) styrke Heimevernet ( 4 ) ha økte ressurser til trening og utstyr til hæren og ( 5 ) styrke cyberforsvaret.
FV170624 Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) mener at tjenesten bør få tilført mer ressurser .
DA170624 Om Norge taper retten til å nekte andre europeiske land å høste ressurser på norsk sokkel, kan det også få konsekvenser for olje og gass.
DA170624 NFF har brukt mye ressurser på dette konseptet, som har vært veldig gøy å jobbe med.
DA170624 Om Norge taper retten til å nekte andre europeiske land å høste ressurser på norsk sokkel, kan det også få konsekvenser for olje og gass.
BT170624 Det vil være sløsing med ressurser som kan frigjøres til økte investeringer i vekstfremmende tiltak, bedre velferd og å unngå skatteskjerpelser i fremtiden.
AP170624 Politioverbetjent Rune Skjold opplyser at det er satt inn store ressurser for å få dialog med befolkningen i de aktuelle bydelene.
AP170624 Vi opplever at politiet har kontroll og snur ressurser for å prioritere dette, sa justisministeren til Aftenposten på fredag.
AA170624 - Vi klarer ikke å prioritere alt til enhver tid, men vi prøver å følge opp det som rører seg i distriktet og målretter ressurser mot det vi oppfatter er den største trusselen til enhver tid.
AA170624 Politioverbetjent Rune Skjold opplyser at det er satt inn store ressurser for å få dialog med befolkningen i de aktuelle bydelene.
VG170623 Sultkatastrofer som følge av tørke og langvarige konflikter mangler « jordskjelvsøyeblikket » da alles øyne rettes mot dem og alle ressurser mobiliseres for å hjelpe.
VG170623 Mer ressurser vil redde flere liv.
VG170623 Med FrPs politikk får vi kontroll på innvandringen og hjulpet de som faktisk trenger hjelp, fremfor å bruke enorme ressurser på å sende ut alle personene som kommer hit uten noe krav på beskyttelse, sier hun.
VG170623 I høringsuttalelsen gjør POD det tydelig at politiet har begrensede ressurser til å følge opp båt- og vannsportaktiviteter i fjorder og innlandsvann.
SA170623 Kommunene har mange viktige oppgaver og er ofte presset på tid og ressurser .
NL170623 Her er stikkordene maktkamp og ressurser .
AP170623 Vi opplever at politiet har kontroll og snur ressurser for å prioritere dette, sier justisministeren.
AA170623 En campusmodell som gjør nytte av, gjenbruker og sambruker byens ressurser vil styrke NTNU og Trondheim som universitetsby og burde være en selvsagt prioritet for NTNU og Kunnskapsdepartementet.
VG170622 Ikke alle hoteller har behov for denne reservasjonsnekten, og det er heller ikke ressurser til å innføre regelen på alle hotellene.
SA170622 Hvorfor ta ansvar for å øke utnyttelsesgraden av felles ressurser når det er mulighet for uønsket virkning på egne betingelser ?
NL170622 Vi må på et tidligere tidspunkt og på vitenskapelig grunnlag legge bedre føringer for hvordan nye ressurser skal utvinnes i havene våre.
NL170622 Snøkrabben er et eksempel på at slike nye ressurser fra havdypene allerede utnyttes i større grad.
NL170622 Om Norge skal være verdensledende på marin ressursutnytting og for at havets århundre skal bli fabelaktig, så må vi i fremtiden dimensjonere forvaltningen med hensyn på at Norge antageligvis har verdens mest tilpasningsdyktige fiskeriflåte som raskt er i stand til å effektuere høsting av nye ressurser .
DB170622 ¶ LEGGES OM : Generalinspektørene for HV og Hæren mente på forhånd at det ikke var behov for noen ny utredning, bare ressurser til gjennomføring.
DB170622 Heller enn å handle om hvor mye ressurser som skal puttes inn i landmakten, er dette et konsept for nye våpenteknologier.
DB170622 Generalinspektørene for HV og Hæren mente på forhånd at det ikke var behov for noen ny utredning, bare ressurser til gjennomføring.
DA170622 Selv om vi er klare over at enkelte stater i EU har et sterkt ønske om å få tilgang til norske ressurser , så er det uansett ikke slik en går fram, sa fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) til Nationen i mars.
DA170622 I Smutthullet ble det slått fast at bunnlevende ressurser er norsk og russisk i motsetning til fisken som lever i vannmassene.
AP170622 Aftenposten har tidligere skrevet om at fremmede stater bruker mye ressurser på digital spionasje mot Norge.
AP170622 I Norge er det mange ord, men lite virkelig handling, sier Aamdal, som mener sykehusene også trenger langt mer ressurser i form av stillinger for at de skal kunne prioritere kliniske studier.
AP170622 - Likevel har vi som holder på med kliniske studier ikke sett noe til ekstra ressurser eller midler.
AP170622 | Først gjennom leteboring kan en avgjøre om disse områdene inneholder lønnsomme ressurser Terje Søviknes ¶
AA170622 Meldingen om brannen i Skåne kom ved 21.30-tiden onsdag kveld, og store ressurser ble satt inn.
AA170622 - I motsetning til jordskjelv og tsunamier, har ikke de sakte katastrofene et øyeblikk da alle øyne rettes mot dem og alle ressurser mobiliseres for å hjelpe.
AA170622 Nødetatene sendte flere ressurser til hendelsen.
VG170621 VG har i en serie artikler satt fokus på det mange leger og eksperter oppfatter som et todelt helsevesen innenfor kreftbehandling, der ressurser og økonomi avgjør om du får behandlingsformer og medsiner som av ulike årsaker ikke er godkjent.
SA170621 Skjold sier saken er gitt høy prioritet og at det er satt av mye ressurser for å løse den.
SA170621 Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderes for å hente ut gjenværende ressurser på Njord- og Hyme-feltene.
SA170621 Gjenværende ressurser på Njord og Hyme-feltene utgjør 175 millioner fat oljeekvivalenter.
SA170621 Spanske myndigheter legger ned store ressurser i å etterforske disse sakene. ( ©NTB ) ¶
NL170621 Kommisjonen må få et mandat bredt nok og tilstrekkelig med ressurser til at den også kan se på de regionale forskjellene.
NL170621 Det er et gledelig steg, men gleden kan vise seg å bli kortvarig om ikke kommisjonen får mandat og ressurser til å gjøre jobben skikkelig.
NL170621 Siden 2009 har vi opplevd økt tilgang til ressurser innenfor både utdanning og forskning som et resultat av at vi ble en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
NL170621 Dette kan igjen legge til rette for en allokering av større ressurser til den faglige virksomheten.
DN170621 - Vårt inntrykk er at det er flere slike stridsspørsmål hos folk med ressurser og tilgang på advokathjelp.
DN170621 Ressurser fra Barentshavet trengs derfor, også i et forsyningssikkerhetsperspektiv for Vesten, mener han.
DN170621 Flytte ressurser
DN170621 Det skal skje ved blant å flytte ressurser fra fylkesnivå til NAV-kontorene.
DB170621 Spanske myndigheter legger ned store ressurser i å etterforske disse sakene.
DB170621 Å la skrapet ligge eller bruke store ressurser på å hente det opp fra Grønlands frosne favn. ( ©NTB ) ¶
DB170621 - Nei, for da bruker de tid og ressurser på det.
DA170621 - Det er vel og bra at politiet nå setter inn ekstra ressurser i bydelen.
DA170621 Skjold sier saken er gitt høy prioritet og at det er satt av mye ressurser for å løse den.
BT170621 Det Mathias Fischer omtaler som et « byråkratisk kaos » er et sinnrikt system med sanksjoner som vil sikre en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser .
BT170621 Det Fischer omtaler som et « byråkratisk kaos » er et sinnrikt system med sanksjoner som både vil sikre oppfyllelse av målene og effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser .
AP170621 I skarp konkurranse med sin regionale erkefiende, sjiamuslimske Iran, har saudiene brukt enorme ressurser på å spre sin innflytelse.
AP170621 Spanske myndigheter legger ned store ressurser i å etterforske disse sakene. ( ©NTB ) ¶
AA170621 Derfor så det ut til at Vitenskapsmuseet ikke ville ha ressurser til stille ut steinen, som er en del av den steinen som astronautene Neil Armstrong, Buzz Aldrin og Michael Collins tok med seg tilbake til jorda fra den aller første ferden til månen.
AA170621 Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderes for å hente ut gjenværende ressurser på Njord- og Hyme-feltene.
AA170621 Gjenværende ressurser på Njord og Hyme-feltene utgjør 175 millioner fat oljeekvivalenter.
AA170621 Politiet setter av to årsverk til å etterforske drapsgåten i tillegg til ekstra ressurser ved behov.
AA170621 - Myndighetene må sikre at alle ofre for menneskehandel mellom 15 og 17 år tas hånd om av barnevernet, som må få nødvendig ressurser og opplæring, heter det i GRETA-rapporten.
AA170621 Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderes for å hente ut gjenværende ressurser på Njord- og Hyme-feltene.
AA170621 Gjenværende ressurser på Njord og Hyme-feltene utgjør 175 millioner fat oljeekvivalenter.
AA170621 Under en felles ledelse vil hær og heimvern kunne samordne sine ressurser og øvelser på en mer rasjonell måte enn i dag.
VG170620 Viking har fremdeles begrensede ressurser , noe som gjør at klubbens sportslige ledelse må komme opp med smarte løsninger.
VG170620 Ifølge engelskmannen har også styret i klubben stilt ressurser til disposisjon får å kunne imøtekomme ønskene hans.
VG170620 « Politiet setter inn ekstra ressurser , og vil være synlig til stede for å skape trygghet.
VG170620 Vi har også andre ressurser som kan omprioriteres og kalles inn dersom det skulle være behov », opplyser Oslo politidistrikt.
VG170620 - Jeg opplever at myndighetene og sykehusene ikke legger mye ressurser i dette.
SA170620 Særlig tre forhold gjør Norge særlig egnet for mineralnæring : Svært rike geologiske ressurser , politisk stabilitet og svært streng miljølovgivning.
SA170620 Spanske myndigheter legger ned store ressurser i å etterforske disse sakene.
SA170620 Spanske myndigheter legger ned store ressurser i å etterforske disse sakene.
DN170620 Vi frykter at statens ressurser blir brukt mot oss, sier de to.
DB170620 Vi må få mer ressurser for å hjelpe.
DB170620 Politiet satte store ressurser inn i letingen etter eventuelle personer som kunne mistenkes å stå bak bilbrannene.
DB170620 Samfunnet bruker i dag mye ressurser på autismetilbudet, men ressursene brukes ofte steingalt.
DB170620 Våre fysiske ressurser blir tømt i et alarmerende tempo.
DA170620 Spanske myndigheter legger ned store ressurser i å etterforske disse sakene.
DA170620 Politiet satte store ressurser inn i letingen etter eventuelle personer som kunne mistenkes å stå bak bilbrannene.
DA170620 Rådet foreslår derfor et nytt program for yngre arkitekter, med finansielle ressurser fra Nærings- og fiskeridepartementet ( NFD ).
DA170620 Han sier at Det Norske Teatret og Riksteatret har brukt store ressurser på forestillingen.
DA170620 Politiet satte store ressurser inn i letingen etter eventuelle personer som kunne mistenkes å stå bak bilbrannene.
BT170620 Motparten har derimot betydelige ressurser .
AP170620 - Vi har nå allokert ressurser og satset tungt på å etterforske de straffesakene som er i området rundt Mortensrud og Holmlia.
AP170620 Politiet satte store ressurser inn i letingen etter eventuelle personer som kunne mistenkes å stå bak bilbrannene.
AP170620 Politiet satte store ressurser inn i letingen etter eventuelle personer som kunne mistenkes å stå bak bilbrannene.
AP170620 Spanske myndigheter legger ned store ressurser i å etterforske disse sakene.
AP170620 Spanske myndigheter legger ned store ressurser i å etterforske disse sakene.
AA170620 Politiet satte store ressurser inn i letingen etter eventuelle personer som kunne mistenkes å stå bak bilbrannene.
AA170620 Politiet satte store ressurser inn i letingen etter eventuelle personer som kunne mistenkes å stå bak bilbrannene.
VG170619 Derfor fikk PST umiddelbart mer ressurser , straffeloven ble endret og et nytt beredskapssenter ble raskt prosjektert, blant annet.
NL170619 Vi skal holde fast ved verdien i å se sammenheng mellom ressurser i havet og verdiskaping på land.
NL170619 For Arbeiderpartiet blir utvikling av havets ressurser en av de store oppgavene framover.
NL170619 Et verdiskapningsprogram bør omfatte en plan for bærekraftig beskatning av viltlevende fiskeressurser og nye skritt i kartleggingene av andre levende ressurser i havrommet, ned til de store dyp.
NL170619 En forutsetning for å oppnå ønsket vekst og verdiskapning er bærekraftig bruk og beskyttelse av marine ressurser .
NL170619 Marine ressurser vil være avgjørende for å imøtekomme en voksende verdensbefolknings behov for mat, energi og mineraler.
DN170619 Politiet har satt inn ekstra ressurser for å berolige lokalsamfunnet, spesielt dem som faster under ramadan.
DN170619 Mohn viser til at Oljedirektoratets forventninger til ressurser i det såkalte LoVeSe- området og en oljepris på 60 dollar per fat gir en samlet salgsverdi av ressursene på i overkant av 500 milliarder kroner.
DB170619 Ambulansetjenesten i London melder at de har store ressurser på stedet.
DA170619 Han er sterkt kritisk til at arbeidsgruppa som jobber med landmaktutredningen må forholde seg til de økonomiske rammene som er fastlagt i langtidsplanen, og at man ikke ser på hva slags forsvar landet kan få hvis partiene gjennomfører sine vedtak og tilfører Forsvaret betydelig større ressurser .
BT170619 Politiet har satt inn ekstra ressurser for å berolige lokalsamfunnet, spesielt dem som observerer den muslimske fastemåneden ramadan.
AP170619 I tillegg til forhandlingene i Brussel, som allerede beslaglegger tid og ressurser i regjering og byråkrati, krever flere alvorlige hendelser på hjemmebane oppmerksomhet.
AP170619 Vi ønsker samme løsning som i Luftforsvaret og Sjøforsvaret, der det finnes én kommandoledelse for alle ressurser innenfor våpengrenene, sier Brandvik.
VG170618 - Penger betyr ingenting i en slik situasjon, men om vi ikke hadde hatt ressurser og et nettverk rundt oss, ville ikke Bjørg vært her i dag, tror ektemannen Vidar.
NL170618 Det baner veien for å forene kunnskap og ressurser som kan finne løsninger på krisesituasjoner som karakteriserer Arktis ( store avstander, svekkingen av tradisjonelle skikker, vold, selvmord, isolasjon m.m ).
NL170618 | Jeg blir glad når jeg ser at Bodø legger ned så mye tid og ressurser for å bli den europeiske kulturhovedstaden i 2024 ¶
NL170618 Jeg blir derfor glad når jeg ser at Bodø legger ned så mye tid og ressurser for å bli den europeiske kulturhovedstaden i 2024.
DB170618 - Vi fortsetter aksjonen med samme ressurser .
DB170618 - Denne alliansen kan være et tegn på at selskapene legger ytterligere ressurser inn i å forfølge saker.
AP170618 Mohn viser til at Oljedirektoratets forventninger til ressurser i LoVeSe- området og en oljepris på 60 dollar pr. fat gir en samlet salgsverdi av ressursene på i overkant av 500 milliarder kroner.
AP170618 Mohn har startet med en lang rekke forutsetninger om priser, ressurser , produksjonsteknologi, kostnader og skatteregler.
DB170617 Også kjenner jeg til hva det koster av tid og økonomiske ressurser for å få til nettopp det.
DB170617 Avisa refererer til mistanker om at Trump har brukt USAs ressurser til å promotere eiendommen Mar-a-Lago, samt påstander om usømmelige finansielle forbindelser til utlandet.
AP170617 Norge og deres ressurser er i ferd med å forsvinne, sa Putin.
AP170617 - Vi har store gjenværende ressurser som vi kan forsyne Europa med i lang tid, sier Isaksen.
AA170617 Vil bli bedre på nett : Vi endrer sendingene for Midtnytt, slik at vi får frigjort ressurser til å lage dybdejournalistikk for Dagsnytt og Dagsrevyen.
AA170617 Derfor endrer vi sendingene for Midtnytt, slik at vi får frigjort ressurser til å lage dybdejournalistikk for Dagsnytt og Dagsrevyen, forklarer Verstad.
VG170616 SV mener at skolen må ha nok ressurser og lærerne skal få nok tillit til at alle elever skal få rom til å lære på den måten som fungerer best for dem.
VG170616 Vi hadde et støtteapparat og store finansielle ressurser , og vi fikk til og med skattefritak så lenge vi var aktive utøvere.
VG170616 Men jeg mener at akkurat formuesskatten er en uheldig skatt, fordi den tapper bedriftene for ressurser som kunne vært brukt til å investere mer og utvide virksomheten og antall arbeidsplasser eller starte flere bedrifter.
VG170616 Mest av alt trenger Dixi ressurser .
NL170616 UiT har nettopp vært gjennom en fusjonsprosess som har krevd mye ressurser .
NL170616 Det har tatt tid og mye ressurser å bygge opp et fakultet som nå har over 800 studenter og som blant annet har et eget havrettssenter som leverer forskning og undervisning på toppnivå internasjonalt.
NL170616 I resten av samfunnet er mennesker ansvarlige for sine handlinger, men når politikerne forvalter fellesskapets ressurser som fulle sjømenn kan de etterpå trekke på skuldrene å si at " det er bare politikk ".
NL170616 Det har vel aldri tidligere noen gang i statsforvaltningen vært misbrukt og sløst med offentlige verdier og ressurser i et slikt omfang.
DN170616 ¶ Det skal også vurderes om Skatteetaten har hatt tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å håndtere dette på en god måte, sier forfatteren.
DB170616 Ikke bare i form av ressurser , men også i form av en meget bred og god forståelse om hva denne operasjonen handler om, sa Nikos Pasavis.
DB170616 - Samfunnets samlede ressurser må utnyttes best mulig, og det er viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) om bakgrunnen for den nye bistandsinstruksen.
DA170616 Rekeskall, fiskebein og innvoller er verdifulle ressurser som må utnyttes bedre, mener både regjeringen og Forskningsrådet.
DA170616 Nå vil vi framskaffe mer kunnskap om hvordan biologiske ressurser , og særlig restråstoff, kan utnyttes bedre og mer effektivt, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen.
DA170616 Forskningsrådet definerer bioøkonomi som « verdiskaping basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser ».
BT170616 Årsaken til at skoledagene blir slappe, er at skolene må bruke store ressurser på eksamensavvikling.
BT170616 Å gi elevene fri på grunn av manglende ressurser er problematisk, men tross alt en mer ærlig sak enn å kreve oppmøte på dager der elevene bare « surrer rundt », slik ordfører i Ungdommens bystyre Tora Kildehaug beskriver sommerukene.
AA170616 Solberg sier beredskap mot terror er sammensatt og krever store ressurser og et godt samarbeid, noe ikke minst erfaringene fra 22. juli 2011 viser.
AA170616 - Samfunnets samlede ressurser må utnyttes best mulig, og det er viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) om bakgrunnen for den nye bistandsinstruksen.
AA170616 - Beredskap mot terror er sammensatt og krever store ressurser og et godt samarbeid.
AA170616 - Den nye ordningen ivaretar lekmannselementet på en god måte, og sikrer en bedre utnytting av domstolenes ressurser .
VG170615 - Av både økonomiske og militære grunner kommer vi til å pøse ressurser inn i Arktis, sa Putin.
VG170615 Andre ønskede endringer er større satsning på beitedyr, som faktisk kan utnytte seg av norske ressurser , altså spise gress.
SA170615 Folk i Stavanger fortjener best mulig og rimeligst mulig tjenester, færre privatbiler i gatene og en mer bærekraftig måte å dele ressurser på.
SA170615 DEBATT : Folk i Stavanger fortjener best mulig og rimeligst mulig tjenester, færre privatbiler i gatene og en mer bærekraftig måte å dele ressurser på.
DN170615 | Større ressurser enn Johan Sverdrup i nye funn ¶ 77 funn, med samlede reserver større enn Johan Sverdrup-feltet, vurderes bygget ut.
DN170615 Det er større reserver enn det høyeste anslaget for ressurser i Johan Sverdrup-feltet.
DN170615 - Myndighetene forventer at alle ressurser som bidrar til verdier for samfunnet blir produsert, ikke bare de « enkle fatene ».
DN170615 Oljedirektoratets direktør for utbygging og drift har akkurat presentert årets ressursrapport fra felt og funn, og tegner et bilde av at Norge har enorme ressurser å hente ut hvis bare oljeselskapene er sterke nok i troen i oljenedturen.
DN170615 - Av både økonomiske og militære grunner kommer vi til å pøse ressurser inn i Arktis, sa Putin.
DN170615 Større ressurser enn Johan Sverdrup i nye funn ¶
DB170615 Kommunen må sørge for at barnevernet har nok ressurser til å gjøre jobben sin, men det handler ofte også om ledelse.
BT170615 Også dette vil naturligvis kreve økte ressurser og endrede prioriteringer. 5.
BT170615 Men det vil kreve økte ressurser og innsats for samordning og samarbeid mellom skole- og utdanningsenheter og institusjonene. 4.
BT170615 Dette formidlingsarbeidet er allerede godt i gang, men en styrking vil kreve økte ressurser og økt innsats for samkjøring av planer og virkemidler. 3.
AP170615 - Vi kjemper på grunn av mangelen på ressurser .
AP170615 I vedtaket fra Byrådet heter det at gjennom nærhet til styrende organer, mulighet til i større grad å gjøre egne prioriteringer, ha ansvar for egne ressurser , samt synlighet og deltagelse i den offentlige debatten, vil Deichmanske bibliotek være best rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter.
AA170615 - Vi kjemper på grunn av mangelen på ressurser .
VG170614 Fagmiljøet peker også på at ekstra ressurser i klasserommet, ser ut til å fungere bedre for noen elever med hørselsnedsettelse enn når de tas ut av klassefellesskapet for å ha egne opplegg.
VG170614 - Ekstra ressurser funker ¶
FV170614 FOTO : Geir Christian Johannessen Mange ressurser var på Kjevik.
DB170614 Dette er en veldig omfattende og alvorlig hendelse, og vi har store ressurser på plass, skriver assisterende brannsjef Dan Daly på Facebook.
DB170614 Svensk politi har satt inn store ressurser på å løse dobbeltdrapet, har vært svært tilbakeholdne med konkrete opplysninger, seinest på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.
AP170614 Det ble satt inn store ressurser i letingen etter mannen, blant annet hundepatruljer og helikopter.
AA170614 Det ble satt inn store ressurser i letingen etter mannen, blant annet hundepatruljer og helikopter.
AA170614 Mange ressurser var på Kjevik.
VG170613 Forbrukerrådet vil derfor at Mattilsynet må få ressurser til å utvide smilefjes til også gatekjøkken, grillbarer og bensinstasjoner, sier Instefjord til VG.
SA170613 Stortinget har satt mål om å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser og å redusere inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper.
NL170613 Og slik både Åhrén og Varsi påpeker, så befester de nordiske statene sin kontroll over samenes land og ressurser , og styrker sin politiske makt over oss, gjennom konvensjonsforslaget.
NL170613 Jeg finner ikke spor av en av de viktigste paragrafene i det fremforhandlete sluttdokumentet fra 2014, med krav om at inngrep i urfolks landområder og ressurser ikke skal kunne gjennomføres, uten urfolkets samtykke på et fritt og informert grunnlag.
NL170613 Du kan ha all verdens gode markedsføringsplaner, men produktet/prosjektet må få den tid og de ressurser det trenger for å bli så bra som det må være for å bryte igjennom i dagens marked.
DN170613 Den 111 siders rapporten konkluderer blant annet med at Økokrim utviste manglende objektivitet, manglende ledelse og feil bruk av ressurser i behandlingen av Transocean-saken.
DA170613 Nå som regioner skal slås sammen, vet jeg at det jobbes aktivt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å få bedre samsvar mellom oppgaver og ressurser med tanke på innbyggertall.
DA170613 Fylkesmannen er så presset på ressurser at det kan gå ut over borgernes rettssikkerhet, advarer Helsetilsynet.
DA170613 Det er i hovedsak tilsynene som blir nedprioritert når fylkesmannen har for lite ressurser .
DA170613 - De senere tiårene har saksmengden fordoblet seg uten at det er tilført mer ressurser .
BT170613 Manglende ressurser .
BT170613 11 år og enorme ressurser rett i vasken.
AP170613 - Er det noen vits i å bruke ressurser på kontroller som ikke hjelper ?
AP170613 - Det manglet ressurser og spissing under etterforskningen og under forberedelsene til hovedforhandlingene.
AA170613 Hvordan kan et moderne sykehus finne på å bruke tid og ressurser på dette ?
VG170612 Vårt behov for mat og ferskt vann er stadig voksende, men planetens ressurser er begrenset.
VG170612 - Planetens ressurser er begrenset ¶
VG170612 Gjennom natten hadde politiet ressurser på stedet for å få oversikt og bekrefte at husene var tomme.
NL170612 Det er flott at det er bevilget ressurser til dette.
NL170612 Skal vi sikre at våre ressurser utnyttes i Nord-Norges interesse bør vi stå samlet i tiden som kommer.
NL170612 Kampen om ressurser vil bli tøffere i årene som kommer.
FV170612 Politiet har satt store ressurser inn etter at en mann i gullsmedbutikken på Grønland skal ha blitt pistoltruet og bundet fast av ranerne.
DB170612 Flere avdekkede forsøk på svindel, fører også til at bransjen må sette inn mer ressurser på kontroll.
DB170612 De har bedre ressurser , som gir deg bedre forutsetninger for å utvikle deg som fotballspiller.
DA170612 - Meglerne bruker enormt med ressurser på styling og markedsføring for å få boligprisene opp, opp, opp.
DA170612 - Meglerne bruker enormt med ressurser på styling og markedsføring for å få boligprisene opp, opp, opp.
BT170612 De er så viktige at vi bør bruke mye ressurser på å utdanne folk til dem, og få frem nye og bedre produkter.
AP170612 Hvis vi skal klare å forvalte de store nye festivalene som kommer til ordningen, samtidig som vi skal skape en slags omfordeling av midlene, så trenger vi økte ressurser , sier Agnes Kroepelien.
AA170612 På skolen sa de at det ikke var vits at vi kom, og at de aldri kunne ha funksjonshemmede barn der fordi de ikke hadde spesielle bøker eller ressurser .
VG170611 - Henriette beskriver at hun slet og brukte mye ressurser på å få medelever og lærer til å bruke mikrofoner og lydanlegg.
VG170611 - Dette er essensielle ressurser for matsikkerhet - for nåværende og kommende generasjoner, spesielt med rask befolkningsøkning og klimaendringer, sier hun.
SA170611 Jeg ble nødt til å finne ressurser i dem jeg hadde igjen, og det har jeg lært mye av, sier han.
BT170611 Finland bruker færre ressurser på forsvar enn Norge.
AP170611 Jeg ble nødt til å finne ressurser i dem jeg hadde igjen, og det har jeg lært mye av, sier han.
DB170610 - Når PST ikke vil bruke ressurser på en så konkret opplysning fra en person i en utsatt posisjon, er jeg og flere andre bekymret over hvor god kontroll norske myndigheter har, sier Tveter.
DA170610 May foretok en snuoperasjon på sosialstøtte underveis i valgkampen, og ble møtt av hard kritikk for mangel på ressurser til politiet etter de to terrorangrepene.
AP170610 Politiet satte inn store ressurser for å oppklare drapet og parteringen av en 35 år gammel mann på Ammerud i slutten av april i fjor.
AP170610 NRK vil bruke av fellesskapets ressurser for å lage en dramaserie som også skal holde terroristen ute av syne.
VG170609 Hovedårsaken er er at Høyre i sin regjeringstid i Oslo unnlot å sikre at skoler med mer utfordrende elevgrunnlag, fikk flere ressurser .
VG170609 Da ringer man politi og barnevern, og sikrer at alle fra byråden og nedover setter inn de ressurser som skal til for at skolen skal være et trygt sted å være for både elever og lærere, svarer Saida Begum.
SA170609 Å la en fotballklubb med næringsinteresser bygge der, er elendig disponering av kommunens ressurser .
NL170609 Politiets Fellesforbund har advart mot vil det på sikt vil gjøre at stadig flere ressurser tappes fra de mindre stedene til de mer sentrale.
NL170609 Vi har lenge stått i fremste rekke i Stortinget for å hindre regjeringen i å fjerne viktig lovverk i fiskeriforvaltningen og med det åpne for storstilt privatisering og flytting av ressurser fra nord til sør.
NL170609 Dette er overhodet ikke privatisering av kommunal drift, det er å flytte oppgaver til dugnadsdrevet idrettslag - oppgaver som er et stykke unna kjerneoppgavene en kommune bør bruke fokus og ressurser på.
NL170609 Slik jeg leser artikkelen er han redd sannheten tar for lang tid og at vi vil bruke for mye ressurser på sannheten.
AA170609 - Vi har foreløpig ingen konkrete holdepunkter om at det er noen kobling, men det er klart at vi ser på dette i sammenheng og har ressurser som ser på dette, forklarer operasjonslederen. ( ©NTB ) ¶
AA170609 - Vi har foreløpig ingen konkrete holdepunkter om at det er noen kobling, men det er klart at vi ser på dette i sammenheng og har ressurser som ser på dette, forklarer operasjonslederen.
AA170609 - Vi har ikke fått noe mer informasjon enn at det er noe som jobbes med, og at det er en kritisk feil som blir viet mye ressurser .
VG170608 Nå krever Norges Bondelag og Norges bonde- og småbrukarlag at Klima- og miljødepartementet hjelper de lokale fellingslagene med ressurser til å ta ut ulv.
VG170608 Jeg håper departementet setter inn ressurser til å hjelpe til å ta ulv, det er det mest effektive for å forebygge mer skade, sier Frogner.
SA170608 Slik gikk det ikke, og nå må våre ressurser fordeles annerledes, sier Viborg-direktør Morten Jensen i en offisiell melding fra klubben.
SA170608 Og effekten av de to utgjør det vi har av ressurser til å forvalte det sportslige.
DB170608 Land som står overfor en umiddelbar utfordring vet at de må bruke ressurser på forsvar og utenrikspolitikk.
DA170608 | Doping-jegeren : - Johaug-saken er sløsing av ressurser
AP170608 Slik gikk det ikke, og nå må våre ressurser fordeles annerledes, sier Viborg-direktør Morten Jensen i en offisiell melding fra klubben.
AP170608 Og effekten av de to utgjør det vi har av ressurser til å forvalte det sportslige.
AA170608 Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) begrunnet kommunereformen slik : Det er behov for større fagmiljøer, å gjøre små kommuner mindre avhengige av enkeltpersoner og å flytte ressurser fra administrasjon og ledelse til tjenesteproduksjon.
AA170608 Sammen krever nå Norges Bondelag og Norges bonde- og småbrukarlag at Klima- og miljødepartementet hjelper de lokale fellingslagene med ressurser til å ta ut ulv.
VG170607 Det vil si ressurser på linje med den organiserte idretten.
SA170607 Selv lever de et deprimerende liv satt på pause, og myndighetene bruker ressurser på å understøtte personer som ikke får lov til å gi tilbake til samfunnet.
FV170607 Redningsskøyte og Røde Kors, og et Sea King redningshelikopter, er kalt ut, så vi setter store ressurser inn for å finne mannen, sa Eide.
DB170607 Det hele startet for to år siden, da en juridisk tvist mellom dyreparkens investorer og et annet firma førte til at en domstol frøs dyreparkens ressurser .
DB170607 Til enhver tid er det være flere saker en det NOAS har ressurser til hjelpe til med, sier hun.
DB170607 Knappe ressurser
DB170607 Vi skal tilføre ressurser der det trengs.
DB170607 Men å investere i alderdommen handler ikke først og fremst om å gi eldre ressurser , men også om å skape et samfunn der de får bruke ressursene sine.
DB170607 Derfor må vi skape et samfunn der eldre får brukt egne ressurser i de ulike fasene av alderdommen.
DB170607 Mens Norge har beredskapstroppen og mulighet til å trekke på militære ressurser , har Storbritannia flere bevæpnede enheter og væpnet politi på utsatte knutepunkter.
DA170607 - Det er motiverende at prosjekt Rygge beredskapssenter gir konkrete resultater for operative mannskaper og at Regjeringen og Stortinget igjen anerkjenner satsingen ved å bevilge ressurser til videre drift, sier prosjektleder Svein Holtan.
AP170607 Saudi-Arabia har satset store militære ressurser på å støtte styrkene som kjemper mot Houthi-militsen.
AA170607 Jeg regner med at det også blir utnyttelse av månens ressurser og at vi får måneturisme.
AA170607 Etter måneferden er astronauten blitt talsmann for å utnytte månens ressurser , blant annet Helium-3.
NL170606 Svært mange, herunder Arbeiderpartiet, mener det er feil bruk av ressurser å satse på nok en ressurskrevende undersøkelsesenhet, som attpåtil kommer til å ha delvis overlappende oppgaver med de tilsynene vi allerede har.
DB170606 - Polit, brannvesen, ambulanse og luftambulanse er på stedet, det er også redningsskøyte og Røde Kors, og et Sea King redningshelikopter er kalt ut, så vi setter store ressurser inn for å finne mannen.
DB170606 Å finne fram til sannheten i en kompleks væpnet konflikt som den i Syria krever tid, ressurser , ferdigheter og kunnskaper - men det er ikke umulig.
AP170606 I grove trekk ser de verden som et anarkisk system der stater kjemper for egne interesser, basert på økonomiske og militære ressurser .
VG170605 Da Sky News spurte om hun angrer på kuttene, viste May til at London-politiet selv har sagt at de har tilstrekkelige ressurser og at de har stor kapasitet innen antiterror.
DA170605 Vekterne var dermed etatens umiddelbare svar på AMUs anmodning om støttende ressurser .
DA170605 Etaten har sagt at de har registrert dette som et ønske fra skolens side, men ikke gitt oss noe endelig svar på om de vil bidra med ressurser .
DA170605 Det er en fallitterklæring at etaten ikke vil sette av større ressurser til de krevende elevene.
DA170605 - Skolene som har problemer må få hjelp, ressurser og fagfolk.
DA170605 - Mener etaten at det ikke er grunn til å sette inn ekstra ressurser på Ulsrud ?
DA170605 - Kommer dere til å sette av mer ressurser til Ulsrud videregående skole til høsten slik at de kan ansette flere miljøarbeidere ?
AP170605 Undersøkelser vi har gjort de siste 10 årene har ytterligere vist at å bruke ressurser på gjødsling og frøsåing har lite for seg, dersom målet er at de skal ha samme vegetasjon som fjellnaturen rundt.
AP170605 Men i virkeligheten fører vår høye levestandard til et stadig økende behov for energi og ressurser , og medfølgende nedbygging og naturødeleggelser.
AP170605 Da hadde vi nok med å skaffe ressurser til gjenoppbygging av landet, og deponering av tunnelmateriale i steintipper og en lang rekke andre naturinngrep ble gjort på enkleste måte.
AP170605 Da brukte flere store veiprosjekter ekstra ressurser på å dokumentere metoder for naturlig revegetering, både i kystlynghei i Lofastforbindelsen, og i skog i Oslofjordforbindelsen.
AP170605 Alt dette krevde ressurser , men ble ansett som nødvendig for å sikre rask gjenvekst.
AP170605 Undersøkelser vi har gjort de siste 10 årene har ytterligere vist at å bruke ressurser på gjødsling og frøsåing har lite for seg, dersom målet er at de skal ha samme vegetasjon som fjellnaturen rundt.
AP170605 Men i virkeligheten fører vår høye levestandard til et stadig økende behov for energi og ressurser , og medfølgende nedbygging og naturødeleggelser.
AP170605 Da hadde vi nok med å skaffe ressurser til gjenoppbygging av landet, og deponering av tunnelmateriale i steintipper og en lang rekke andre naturinngrep ble gjort på enkleste måte.
AP170605 Da brukte flere store veiprosjekter ekstra ressurser på å dokumentere metoder for naturlig revegetering, både i kystlynghei i Lofastforbindelsen, og i skog i Oslofjordforbindelsen.
AP170605 Alt dette krevde ressurser , men ble ansett som nødvendig for å sikre rask gjenvekst.
AA170605 De voksende målkonfliktene i den offentligfinanserte velferden i vårt naboland, der lønnsomhetsdrevne risikokapitalforetak eier, driver, kjøper og selger offentlig finansierte skoler, og i tillegg fører med seg skandaler, korrupsjon, kvalitetsproblem og feilplassering av penger og ressurser , må, ifølge Göran Rosenberg, føre til at en må minske lønnsomhetens betydning som drivkraft for å g
FV170604 Så varslet de oss, og vi sendte ut flere ressurser , opplyser Lillebøe.
DB170604 Likevel har jeg trøbbel med å se at Geir Bakkes mannskap - snytt ut av ekstremt godt håndverk i en klubb med små ressurser - kan true Rosenborg over 30 serierunder.
DA170604 Vi benytter alle ressurser og gjør alt vi kan på #LondonBridge #BoroughMarket #Vauxhall, forsikrer London-politiet natt til søndag.
DA170604 Vi benytter alle ressurser og gjør alt vi kan på #LondonBridge #BoroughMarket #Vauxhall, forsikrer London-politiet natt til søndag. følge BBC sier politiet ved sperringene ved London Bridge at mer enn én person er omkommet der.
DA170604 Vi benytter alle ressurser og gjør alt vi kan på #LondonBridge #BoroughMarket #Vauxhall, forsikrer London-politiet natt til søndag.
AA170604 Vi benytter alle ressurser og gjør alt vi kan på #LondonBridge #BoroughMarket #Vauxhall, forsikrer London-politiet natt til søndag.
AA170604 De fleste mennesker i Europa har tilgang på slike ressurser .
SA170603 Aftenbladet har ellers brukt store ressurser til å skrive om at feil ved oppankring ( med bare åtte av ti ankere ) og forhaling av Alexander L.
SA170603 Lørdag morgen kan brigadesjef Rune Tønnessen i Rogaland brann og redning fortelle at nødetatene hadde god kontroll på situasjonen, og godt med ressurser til stede.
SA170603 - Det er den enkelte stasjon som har ansvaret for prioriteringer, men stasjonene har ikke ressurser til å jobbe med dette.
DB170603 I en uttalelse fra den nyvalgte medlemsstaten av sikkerhetsrådet heter det at Ekvatorial-Guinea « vil legge ned all vår innsats i å bruke alle mulige ressurser på å støtte FNs arbeid, mens vi jobber for bærekraftig fred og utvikling for alle FNs medlemsstater over hele verden ».
DB170603 Vi bruker alle våre ferdigheter og ressurser på hendelsene ved London Bridge, Borough Market og Vauxhall, skriver London-politiet på Twitter klokka 01.03.
DA170603 - Vi gikk hardt ut med mye ressurser etter meldingen.
DA170603 En oppsetning av hele Nibelungens Ring av Richard Wagner krever ressurser og nasjonal operakultur.
BT170603 - Det er den enkelte stasjon som har ansvaret for prioriteringer, men stasjonene har ikke ressurser til å jobbe med dette.
AP170603 - Det er den enkelte stasjon som har ansvaret for prioriteringer, men stasjonene har ikke ressurser til å jobbe med dette.
VG170602 Samtidig blir det å skulle ha ressurser til dette veid opp mot andre faglige hensyn, slik at dette ofte ikke blir tatt inn.
NL170602 Dersom kommunen hadde fortsatt med å lyse ut nye tjenestekonsesjoner hvert år, ville vi måtte bruke stadig mer ressurser på ordningen.
NL170602 Kåfjord kommune har i sammen med private, lag og foreninger gjort nytte av de regionaleutviklingsmidlene og kommunens egne ressurser for tilrettelegging.
BT170602 Sørge for at langt det meste av fossile ressurser som fossilindustrien planlegger å utvinne blir værende i grunnen.
BT170602 Dreie bruken av oljefondet og andre norske investeringer bort fra fossile ressurser og over på fremtidsrettede og bærekraftige næringer, både i Norge og internasjonalt.
AP170602 Det skulle også bidra til mer effektiv håndtering av nødsamtalene, bedre utnyttelse av ressurser og sørge for raskest mulig respons.
AA170602 - Han viser med dette at Trump-administrasjonen ikke vil bruke ressurser på globalt klimasamarbeid.
VG170601 Leiren omtales som en « supercamp » og det svenske forsvaret opplyser at det finnet medisinske ressurser fra forskjellige land i leiren.
VG170601 « Regjeringen fulgte opp i den akutte fasen på en tilfredsstillende måte ved å stille til rådighet nødvendige økonomiske ressurser til akuttoppfølging ved Informasjons- og støttesenteret på Royal Christiania og etablering/drift av Støttegruppen for overlevende og etterlatte.
VG170601 Når politiet nå setter i gang en ny leteaksjon med store ressurser , så tror også de på at han er i live, sier søsteren, som påpeker mange personer i forsvinningssaker dukker opp etter lengre tid, og dette også kan skje med Stig.
SA170601 Nå er mysteriet blitt en snakkis i Brasil, og mediene i landet bruker store ressurser på saken.
NL170601 Det er godt dokumentert at der en har gode kunnskaper om økosystemer og ressurser , forvaltningsplaner og effektive reguleringer, samt ordninger for å håndheve disse, er fiskeriene bærekraftige.
NL170601 Bærekraftsmål nr 14 handler om havet, der vi skal " Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. " 10 delmål omfatter reduksjon av forurensing og forsøpling, bevaring av økosystemer, havforsuring, fiskeriforvaltning, marine verneområder, fiskerisubsidier, små øystater, forskning, småskala fiske og gjennomføring av Havrettskonvensjonen.
DN170601 Putin : - Norges ressurser er i ferd med å forsvinne ¶
DN170601 Putin : - Norges ressurser er i ferd med å forsvinne ¶
DN170601 | Putin : - Norges ressurser er i ferd med å forsvinne ¶
DN170601 Norge, deres ressurser er i ferd med å forsvinne, i tillegg til i andre land der vi ser de samme tendensene, sa Putin.
DB170601 Putin la fram flere argumenter for hvorfor Tyskland bør velge seg Russland som leverandør av energi, herunder at Norge og andre lands ressurser snart er brukt opp.
DB170601 Presidenten trakk også fram at Russland sitter på store ubrukte ressurser , bl.a.
DB170601 Norge, deres ressurser er i ferd med å forsvinne, i tillegg til i andre land der vi ser de samme tendensene, sa Putin på møtet, som ble sendt direkte på Russia Todays Youtube-kanal.
DB170601 I tillegg er IS tilført nye ressurser gjennom 5000 - 6000 europeiske fremmedkrigere som er rekruttert til krigene i Syria og Irak.
DA170601 Det er helt urealistisk at kommunene skal klare det selv uten mer ressurser , sier SV-lederen.
AP170601 Nå er mysteriet blitt en snakkis i Brasil, og mediene i landet bruker store ressurser på saken.
AA170601 Vi trenger politifolk med spisskompetanse som kan komme til bunns i slike saker og ressurser nok til å prioritere dem.
VG170531 Hele poenget med forbudet er jo at det skal være lettere å kontrollere og håndheve, og så er det viktig at politet bruker ressurser på å slå ned på denne type kjøring, legger Hoksrud til.
NL170531 Norge er som sterkest når fellesskapets ressurser brukes på oss alle og er under demokratisk kontroll.
DN170531 - Selger har brukt mye tid, penger og ressurser på oppgradering av leiligheten.
DB170531 Norge er som sterkest når fellesskapets ressurser brukes på oss alle og er under demokratisk kontroll.
DA170531 En annen årsak til at det statlige russiske atomenergiselskapet Rosatom ikke prioriterer utfasing av gamle og utslitte atomkraftverk er at de heller velger å bruke store ressurser på å eksport av egen atomindustri.
DA170531 Dermed så man i ettertid at flere av tiltakene ikke var godt nok forankret i beboernes ønsker, behov og ressurser .
DA170531 - Grønland har også store ressurser , det er mange som ønsker å bo og drive forretning her, mange organisasjoner som kjenner området godt, og etter hvert flere store næringslivsaktører som kan bidra både med frivillig og økonomisk støtte til gode tiltak.
BT170531 Det er også spesielt at kommunen bruker såpass mye ressurser på å sørge for at lanseringen av bysyklene ble god PR for banken.
AP170531 - De som må flykte fra hjemmene sine, har som regel ikke ressurser til å reise lenger enn til nærmeste naboland, og et stort antall er på flukt i eget land.
AA170531 Schea sier til Klassekampen at de foreslåtte omleggingene vil føre til at ressurser tas bort fra etterforskningen av økonomisk kriminalitet som korrupsjon og skattesvindel.
AA170531 Erfaringen er at det er behov for skjermede ressurser for å ta slike saker, sier Schea.
VG170530 M15 har uttalt at tjenesten på grunn av knappe ressurser må prioritere å etterforske de som anses som de farligste.
VG170530 Da hadde vi jo brukt større ressurser på å få det til.
SA170530 Det må bli større ressurser , flere haller, mer istid og flere folk som spiller hockey.
NL170530 Det vil ikke bare være snakk om fisk, men også andre verdifulle og næringsrike ressurser i form av mindre organismer som krill, marine alger, plankton, tang og tare.
NL170530 En viktig utfordring i den nasjonale og internasjonale kampen om ressurser , er at vi trenger større politisk kjøttvekt.
DN170530 Men vi ser også at andre kan ha interesse av bedre kjennskap til hvilke ressurser og fagmiljøer som er under utvikling. sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge.
DN170530 Fram til høsten skal han lede arbeidet med å identifisere alle ledd i den nordnorske beredskapsnæringen, finne hvor de er lokalisert og hvilke ressurser de rår over og kartlegge hva de kan gjøre i tillegg i til den sentrale beredskapen.
DN170530 For første gang skal nordnorske ressurser for oljevernberedskap kartlegges.
DN170530 - Derfor er det også viktig å ha oversikt over organiseringen av ressurser og geografisk fordeling av beredskapsaktører, sier seniorforsker og prosjektleder i forskningsstiftelsen NORUT, Trond Nilsen, til NTB.
DB170530 Det må bli større ressurser , flere haller, mer istid og flere folk som spiller hockey.
DB170530 « Her er det fullt utviklet brann hvor vi har mye ressurser på plass », melder 110-sentralen i Oslo på Twitter.
DB170530 Vi bruker masse ressurser på å formidle et nyansert bilde av verdensdelen.
DB170530 Man må også ha kunnskap, ressurser og vilje til å følge opp tiltakene.
DB170530 Wesenlund var primus motor for Seniorsaken, en interesseorganisasjon som i første rekke jobber for å framheve eldre som deltakere og ressurser i samfunnet.
DA170530 « Fortsatt utvinning av olje og andre fossile ressurser framskynder og forverrer en varslet klimakatastrofe.
DA170530 * Arbeide for at alle Heimevernet-distrikter opprettholdes og at Heimevernet får ressurser nok til utrusting og trening til fullt ut å ivareta sine oppgaver.
DA170530 « Fortsatt utvinning av olje og andre fossile ressurser framskynder og forverrer en varslet klimakatastrofe.
AP170530 Satte inn store ressurser
AP170530 Politiet har satt inn store ressurser for å få bukt med skadeverket : - Dette skal snakkes ihjel ¶
AP170530 Det er satt inn mer ressurser mot skatteunndragelse og vi har fått såkalt land-for-land rapportering der norske selskaper må redegjøre for sine skattebetalinger til hvert enkelt land der de har virksomhet, sier han.
AP170530 Det må bli større ressurser , flere haller, mer istid og flere folk som spiller hockey.
VG170529 I OECD-rapporten « Divided we stand - why inequalities keep rising » tegner de et dystert bilde av en utvikling der en liten, rik elite har fått en stadig større andel av samfunnets ressurser , mens de lavtlønte og fattige blir hengende igjen.
SA170529 Germain har ressurser og tradisjoner til å vinne hvert år.
NL170529 Likhet i fordeling av ressurser og inntekter som er skapt i kystens basisnæring må hevdes å være Nord-Norges viktigste bidrag til den velfungerende nordiske samfunnsmodellen.
NL170529 I tillegg har instituttet fått tilført nye ressurser gjennom følgende : 1 ) Strategiske midler fra UiT til et nytt mastergradstudium innen nordområde-teknologi som bygger på de 3-årige ingeniørutdanningene. 2 ) Tildeling av nye ingeniørplasser fra Regjeringen. 3 ) Bevilgning fra Regjeringen til et nytt bygg, Teknologibygget, for å huse og samloka
NL170529 I tillegg er strategisk styring og tilførsel av nye ressurser avgjørende.
DB170529 - I forbindelse med oppkjøpet av Reinertsen har vi hatt en gjennomgang av ressurser og forventede arbeidsvolumer.
DB170529 Her fremlegges synet på kunnskap og ressurser .
DB170529 For ideologien er klar : I skolen skal ressurser og kompetanse dyrkes frem, koste hva det koste vil.
BT170529 I et slikt forhold tapper moren barnet for emosjonelle ressurser i stedet for å bygge dem opp.
AA170529 M15 har uttalt at tjenesten på grunn av knappe ressurser må prioritere å etterforske de som anses som de farligste.
AA170529 En annen årsak er at folk er blitt enda fattigere, noe som gjør at de mangler ressurser til å kunne flytte store familier til andre steder i landet.
SA170528 M15 har uttalt at tjenesten på grunn av knappe ressurser må prioritere å etterforske de som anses som de farligste.
SA170528 AFTENBLADET MENER : Svakere prestasjoner og færre ressurser er bakteppet når bystyret i Sandnes behandler kvalitetsmeldingen for skolen.
NL170528 Da må vi også være forberedt på å måtte gå inn med flere ressurser .
NL170528 Tyskerne så dette under okkupasjonstiden og de så hvor viktig Finnmark var som tilbyder av ressurser .
DB170528 Av lagene som befinner seg i det øverste sjiktet av Eliteserien har spesielt Sarpsborg 08 og Stabæk blitt hyllet for det de har fått til med begrensede ressurser .
DB170528 POLITIET : Det er satt inn store ressurser i leteaksjonen.
DB170528 Det ble satt inn store ressurser i aksjonen.
AP170528 Økokrim trenger økte ressurser - ikke et redusert omdømme.
VG170527 - Olympiatoppen har fått mye kritikk, men de har jo ikke nok ressurser .
VG170527 Hun kviet seg lenge for å flagge ut bunadsdriften, men opplever at det rett og slett ikke finnes nok ressurser i Norge til å gjøre alt arbeid som trengs, særlig når det kommer til broderiene.
NL170527 Tvert imot ser vi at store ressurser føres ut av lokalmiljøet og sentraliseres bort fra vårt felleskap.
NL170527 I fornorskningens navn har dermed staten fratatt innbyggerne betydelige ressurser , noe lokalmiljøene sliter svært med i dag.
DB170527 Og spesielt i øst, i det gamle DDR, er det lagt ned mye ressurser på å tilrettelegge for syklistene.
DB170527 Milwaukee County undersøker nå om sheriff Clarke misbrukte offentlige ressurser da han beordret inngripen overfor Dan Black.
DB170527 Sammensetningen av innvandringa til Norge endrer seg dramatisk, og kommer til å kreve mer ressurser enn før.
DB170527 Derfor bør spørsmålet opp på bordet i den kommende valgkampen : Hvilke velferdsgoder bør reduseres i takt med at innvandringa kommer til å kreve mer ressurser enn før ?
DB170527 - Spørsmålet må opp på bordet i den kommende valgkampen : Hvilke velferdsgoder bør reduseres i takt med at innvandringa kommer til å kreve mer ressurser enn før ?, skriver artikkelforfatteren.
BT170527 Regelverket skal blant hindre at samfunnets ressurser sløses bort unødvendig og at personlig nettverk leder til forfordeling på skattebetalernes regning.
AP170527 I slike tilfeller er det ofte bortkastet for alle parter å bruke tid og ressurser på en meglingstime, sier han.
VG170526 49-åringen beskriver Brügge som en « stor tradisjonsklubb » og erkjenner at de har langt større ressurser enn FC København.
SA170526 Ved å ta vekk ressurser settes det i gang en ond sirkel.
SA170526 I tillegg blir det noen steder fjernet ressurser , som f.eks. tilgang til egnede lokaler for sløyd og kunst og håndverk.
SA170526 Det skaper økt stress og utilfredshet hos lærere å ikke ha nok ressurser .
SA170526 Det er en direkte følge av myndighetenes manglende vilje til å bruke ressurser på denne pasientgruppen.
SA170526 Det finnes noen skjulte ressurser i oss alle.
NL170526 De første 15 årene var preget av knappe ressurser , store grupper med liten bemanning, men samtidig en utrolig kreativitet og skaperevne på bred front.
NL170526 Dette gjør igjen at hjemmetjenesten, som får den største belastninga med å ivareta pasientene må skaffe ekstra ressurser for å håndtere dette.
DN170526 - Jeg mener dette handler om både ressurser og kompetanse.
DN170526 Å tildele ressurser til bekjempelse av cyberkriminalitet har vært forankret politisk lenger tilbake i tid også.
DN170526 Vi ser etter nye selskaper hele tiden og har betydelige ressurser .
DB170526 Derimot den åpenbare faren at teknologien kan bli så spissferdig og dyr at de mindre hoppnasjonene ikke har ressurser til å følge med.
DB170526 Vi har i dag allerede funnet flere fossile ressurser enn det er mulig å forbrenne om vi skal nå Parismålene - samtidig er det ifølge Det Internasjonale Energibyrået ( IEA ), under gitte forutsetninger, plass til å finne noen flere ressurser som følge av at det ikke er mulig å utvinne alle de uoppdagede ressursene.
DB170526 Vi har i dag allerede funnet flere fossile ressurser enn det er mulig å forbrenne om vi skal nå Parismålene - samtidig er det ifølge Det Internasjonale Energibyrået ( IEA ), under gitte forutsetninger, plass til å finne noen flere ressurser som følge av at det ikke er mulig å utvinne alle de uoppdagede ressursene.
DB170526 Forutsetningene for at det skal være mulig å finne nye fossile ressurser , som kan brennes innenfor rammene av Parisavtalen, er for det første at en stor del av de ressursene som allerede er funnet blir liggende.
DB170526 Det er altså i denne balansegangen - mellom en klimapolitikk som lykkes godt, men ikke for godt, det er plass til å lete etter flere fossile ressurser .
DA170526 Siden vi er supportere skal vi kanskje holde oss for gode til å la oss fange av slike bilder, og heller se på spillerne som ressurser .
BT170526 Det finnes noen skjulte ressurser i oss alle.
BT170526 POD var underdimensjonert, og hadde behov for mer ressurser og nye typer kompetanse for å løse sine oppgaver.
AP170526 I en håndfull suppleringsvalg den siste tiden har Demokratene satt inn store ressurser på å kapre mandater fra Republikanerne, foreløpig uten hell.
AP170526 Helsevesenet må bruke « betydelige ressurser » på å håndtere mengden feil som rapporteres inn fra brukerne.
AP170526 På Homansbyen familievernkontor er Severinsen enig i forskernes konklusjoner om at det er best å bruke mest ressurser på par i høykonflikt.
AP170526 Også han konkluderer med at det ofte er bortkastet for alle parter å bruke tid og ressurser på en meglingstime : ¶
AP170526 Det vil frigjøre ressurser til foreldrepar som virkelig trenger det.
AP170526 - Fra vårt forskningsmiljø har vi fremhevet funn som indikerer at det bør brukes mer ressurser på dem som strever.
AP170526 Det finnes noen skjulte ressurser i oss alle.
AA170526 - Jeg vil forsikre dere om at under min ledelse vil dere kun bli utstasjonert i utlandet når det er et klart behov, og bare når det er en plan, og dere har nok ressurser til å sikre et resultat som gir varig fred, sa Corbyn, som samtidig lovet mer politi i gatene under en Labour-regjering.
AA170526 Vi har plass og ressurser til å ta imot mange flere kvoteflyktninger enn i dag.
AA170526 Har man ikke ressurser får man faktisk se på hva som kan ta bort av arbeidsoppgaver og om evt andre kan gjøre dem i stedet.
AA170526 For vårt land har så mye kunnskap og store økonomiske ressurser , at vår viktigste oppgave i verdenssamfunnet må være å delta i front i utviklingen av ny ren energi.
VG170525 Som omtrent den første trener i Viking-historien har han ikke fått noen som helst ressurser , og derfor jobber han under helt andre forutsetninger enn sine forgjengere.
NL170525 Fordelingen av økonomiske ressurser mellom borgerne er sammenfallende, og kriminalstatistikkene er ikke markert forskjellige.
DN170525 Trump var mer opptatt i talen av at Nato bruker ressurser på å fjerne terrorister og ekstremister - ja « losers, they are losers », føyde han til.
BT170525 Sist fredag var det en nyhetssak på 21-nyhetene på TV 2 om at Oslo universitetssykehus må avvise flere unge, alvorlig psykisk syke fordi de rett og slett ikke har nok ressurser til å hjelpe dem.
BT170525 Det er hårreisende å tenke på at Norge som har et så bra utgangspunkt med et trygt og velfungerende helsevesen, ikke skal bruke mer penger og ressurser på nettopp denne delen av helsevesenet.
BT170525 De og flere andre partier har frontet saker hvor de har snakket om økte ressurser og en opprustning.
NL170524 NRK Sapmi, med sine store journalistiske ressurser , ser nok en gang ut til å være opptatt av å slå ring rundt det politisk korrekte, uten å ta noe selvstendig initiativ for å speile meningsmangfoldet i samisk samfunnsliv.
NL170524 Mye går jo bedre nå, vil ikke et kommisjonsarbeid gjøre at ressurser tas bort fra samiske samfunn og at man heller bruker krefter på å se tilbake framfor å utvikle dagens samfunn ?
NL170524 19 prosent mer ressurser på pleie- og omsorgstjenester enn ASSS-gjennomsnittet ».
DN170524 Å stanse angrepet krevde mye ressurser fra IT-ekspertene rundt om i verden, og frykten var at mer profesjonelle aktører skulle utnytte situasjonen til å gjennomføre mer omfattende dataangrep.
DB170524 Det er trolig den mest absurde bruken av fellesskapets ressurser i nyere norsk historie.
DA170524 Vi har også et tett samarbeid med Redd Barna som har mye kunnskap og ressurser når det kommer til å informere yngre om oppførsel og mobbing på nettet.
AP170524 | Politiet satte inn ekstra ressurser på Bruno Mars-konsert : - Vi må jo bare fortsette å gå på konserter ¶
AP170524 Etter terrorangrepet mot Ariana Grande-konserten mandag valgte politiet å sette inn ekstra ressurser til Bruno Mars-konserten på Telenor Arena.
AP170524 - Vi har en del ressurser der ute, og noe mer enn det som kanskje er normalt for et slikt arrangement.
AA170524 Politiet i Manchester bruker store ressurser på å etterforske terrorhandlingen mandag kveld.
AA170524 ¶ Operativ sjef for Avinor ved Trondheim lufthavn Værnes, Thomas Wintervold sier at det brukes store ressurser på å hindre konflikter mellom fugler og fly.
AA170524 - Vi legger ned store ressurser på å gjøre antallet konflikter minst mulig.
AA170524 | Politiet satte inn ekstra ressurser på Bruno Mars-konsert : - Vi må jo bare fortsette å gå på konserter ¶
AA170524 Etter terrorangrepet mot Ariana Grande-konserten mandag valgte politiet å sette inn ekstra ressurser til Bruno Mars-konserten på Telenor Arena.
AA170524 - Vi har en del ressurser der ute, og noe mer enn det som kanskje er normalt for et slikt arrangement.
AA170524 Å stanse angrepet krevde mye ressurser fra IT-ekspertene rundt om i verden, og frykten var at mer profesjonelle aktører skulle utnytte situasjonen til å gjennomføre mer omfattende dataangrep.
AA170524 Å stanse angrepet krevde mye ressurser fra IT-ekspertene rundt om i verden, og frykten var at mer profesjonelle aktører skulle utnytte situasjonen til å gjennomføre mer omfattende dataangrep.
AA170524 Kampen sto om landområder og ressurser .
VG170523 Trumps forgjenger Obama la mye tid, ressurser og prestisje i å få til en historisk atomavtale med Iran.
NL170523 Vi må akseptere at adskillig mer av samfunnets ressurser brukes på sikkerhet og forebygging.
NL170523 Det er myndighetene som bestemmer hvilke objekter som er skjermingsverdige og som får midler og ressurser til beskyttelse.
NL170523 Dermed kan nåtidens form for fornorskning pågå for fullt samtidig som Sameting og Storting binder sine ressurser og sin politikk for år fremover mot det som lett kan bli en ørkenvandring inn i fortiden.
NL170523 Men jeg forlanger at Lillian Sørem og Mandagsklubben får like store ressurser og vel så det sammenlignet med alt det andre idretts- og ungdomsarbeidet vi bruker poenger på i denne byen.
DN170523 Utviklingen går bare i én retning : bort fra fossile brennstoff og mot fornybare ressurser .
DB170523 I de bratteste bakkene er det så uklare grenser mellom staking og skøyting at kontrollen vil kreve store ressurser : ¶
DB170523 Klarer vi det, kan vi også frigi nok ressurser i BUP til at flere får hjelp.
DA170523 Rammen må økes og Stortinget må prioritere satsingen slik at målene om økt matproduksjon på norske ressurser , samt landbruk over hele landet kan nås, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes, men legger til : ¶
AP170523 For å gi folk økt følelse av trygghet setter politiet inn flere ressurser rundt konserten onsdag.
AP170523 Vi mener at meldingen i mye større grad burde drøfte virkemidler og strategier : Hvordan klarer vi å nå de mål vi setter oss med de ressurser og fortrinn vi råder over ?
AA170523 Store ressurser ble satt inn i søket etter den antatte gjerningsmannen.
DB170522 - Det er viktig med lokal tilstedeværelse av brannmannskaper og ressurser .
DB170522 For oss er det ikke aktuelt i dag, fordi vi ikke har nok ressurser og folk til å gi 35 timer sammenhengende fri en annen dag, sier Agnete G.
DA170522 Trygg Trafikk tror, i likhet med Norges Politilederlag, at dersom UPs ansvarsoppgaver og ressurser blir overført til politidistriktene vil trafikksikkerhetsarbeidet over tid bli svekket.
BT170522 - Politiets ressurser vil være litt bundet opp til sykkel-VM.
BT170522 - De har altfor lite ressurser og for lang ventetid.
BT170522 Han brukte blant annet arbeidsgivers ressurser til å drive " butikk i - 14 - 16-025171ASD-BORG/03 butikken " og skjulte arrangementet for kollegaer og overordnede, jf.
BT170522 avsnitt om bakgrunn, formål og problemstilling, datainnsamling, analyse, prosjektorganisasjon, etikk, publisering, personell, utstyr og ressurser .
AP170522 Vi vil snu pyramiden og bruke mer ressurser tidlig, sier Dahl.
AP170522 Skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) setter inn ekstra ressurser på skolene hun mener trenger det mest, fremfor å fordele de likt utover.
AP170522 - Skolene er godt kjent med hva vi ønsker og hva som er kriteriene for å få ekstra ressurser til småskolen.
AP170522 - I Oslo, som i landet ellers, brukes tre ganger så mye ressurser på spesialundervisning i 10. klasse som i 1. klasse.
AA170522 Bilak mener det er helt avgjørende at man setter inn ressurser for å forebygger krig og voldsbruk.
VG170521 Ifølge VGs opplysninger, mener politiet at 37-åringens sentrale posisjon i det kriminelle miljøet gjør at han har ressurser til å betale for et slikt oppdrag.
DB170521 Hvis et selskap har brukt mye ressurser på å innarbeide en form, ønsker selskapet gjerne å få enerett til formen gjennom varemerkebeskyttelse.
DB170521 - Hvis man har brukt store ressurser på å innarbeide form som et kjennetegn, vil et selskap gjerne hindre at konkurrenter snylter på den goodwill de har opparbeidet seg for formen.
DB170521 Ressurser overflødig tilbakekalles.
DA170521 - Jeg ble sjokkert over de forferdelige forholdene som flyktninger og migranter holdes under, først og fremst som et resultat av mangel på ressurser , konstaterte Grandi.
DA170521 Ny stadion, ny giv og mer ressurser står på trappene for Tottenham som virkelig har noe godt å bygge på.
AP170521 Disse landene tilbyr behandlinger og operasjoner som vi ikke har ressurser til på våre lokale sykehus.
AA170521 - Jeg ble sjokkert over de forferdelige forholdene som flyktninger og migranter holdes under, først og fremst som et resultat av mangel på ressurser , konstaterte Grandi.
AA170521 Få satt inn ressurser og få disse hodeløse galningene vekk fra trafikken, jo før jo heller.
NL170520 - Vi går ikke ut og varsler i media hvor vi har ressurser og ikke har ressurser , sier operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm.
NL170520 - Vi går ikke ut og varsler i media hvor vi har ressurser og ikke har ressurser, sier operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm.
NL170520 Da må jo vi legge til rette for å øke norsk matproduksjon, basert i størst mulig grad på norske ressurser som følge av denne utviklingen.
DB170520 Når vi attpåtil vet at de fleste nye felt er ulønnsomme med dagens oljepris, blir det en øvelse i politisk og økonomisk uansvarlighet å investere mer av fellesskapets ressurser i denne næringen, som truer både klimaet og den langsiktige bærekraften i velferdsstaten vår.
AP170520 Hun mener det er bra at det nå skal brukes mer tid og ressurser på vakt- og patruljetjenester, men sier det blir et spørsmål hvor disse patruljene skal bruke tiden sin.
VG170519 I løpet av torsdag fikk Solberg med seg kritikken mot at norske myndigheter og Utenriksdepartementet har brukt for store ressurser på å få French fri.
VG170519 At politiets ressurser er opptatte med andre gjøremål ¶ 2.
VG170519 At politiets ressurser er opptatte med andre gjøremål ¶ 2.
VG170519 Norge bruker masse ressurser på å stoppe ekspansjon av palmeoljeindustrien i Indonesia, og bevare regnskogen.
SA170519 - Og politiet vil benytte ressurser som står i forhold til dette lovbruddet, heter det videre.
NL170519 Og hvorfor snakker man på alle andre områder om viktigheten av å bygge sterke « klynger » både innenfor næringsliv og forskning, eller, som de sier i Forsvaret, å « kraftsamle » komplementære ressurser ?
DB170519 Norske ressurser skal skape jobber til folk i Norge.
DB170519 - Og politiet vil benytte ressurser som står i forhold til dette lovbruddet, heter det videre.
DB170519 Det er ikke bare fisk, men også andre næringsrike ressurser som krill, marine alger, plankton, tang og tare.
DA170519 - Og politiet vil benytte ressurser som står i forhold til dette lovbruddet, heter det videre.
DA170519 - Og politiet vil benytte ressurser som står i forhold til dette lovbruddet, heter det videre.
DA170519 Og på museene vises utstillinger det er brukt store ressurser på.
DA170519 Statsminister Erna Solberg ( H ) er ikke enig i at norske myndigheter har brukt for store ressurser på å få dødsdømte Joshua French hjem fra Kongo.
AP170519 Dersom målet er å sikre seg ressurser fra UD ved at de stiller opp i rettssaken, samle inn penger eller en får bistand til advokat, så vil oppmerksomhet i Norge være viktig.
AP170519 - Bruken av ressurser må til en viss grad basere seg på at en vurderer dette fra sak til sak.
AP170519 - Og politiet vil benytte ressurser som står i forhold til dette lovbruddet, heter det videre.
AP170519 Avslutningen av innlegget kan imidlertid tolkes som om ombudsmannen ikke mener at det går en grense for hvor lang saksbehandlingstid som kan aksepteres når manglende fremdrift skyldes at UDI ikke har tilstrekkelige ressurser .
AA170519 - Og politiet vil benytte ressurser som står i forhold til dette lovbruddet, heter det videre.
AA170519 - Og politiet vil benytte ressurser som står i forhold til dette lovbruddet, heter det videre.
AA170519 Statsminister Erna Solberg ( H ) er ikke enig i at norske myndigheter har brukt for store ressurser på å få dødsdømte Joshua French hjem fra Kongo.
SA170518 Det er sløsing med ressurser om det ikke er nok sol på taket, sier Jortveit.
NL170518 Svarene som har fått Nordlys til å skifte mening er at det muligens skal finnes mere ressurser i områder i Barentshavet som verken er utredet, undersøkt av næringen eller åpnet for noen slags virksomhet verken nå eller på lang tid enda.
NL170518 At det er så store ressurser tilgjengelig i andre havområder på vår sokkel, er et argument mot åpning av de unike og sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja.
DB170518 Good » på Cappelens telefon, bidrar med informasjon angående politiets ressurser .
DA170518 Politiet har brukt store ressurser på å søke etter gjerningpersonene etter den brutale hendelsen på Møllehagen restaurant på Bryne.
AP170518 Å premiere miljøvennlig produksjon, god dyrevelferd og bruk av lokale ressurser i landbruket.
AP170518 Det betyr at man skal løse oppgavene bedre enn i dag, med samme ressurser , konstaterer han.
AP170518 Bolstad peker videre på at utvalget ikke foreslår økte ressurser til politiet.
AP170518 Det er sløsing med ressurser om det ikke er nok sol på taket, sier Jortveit.
AA170518 Store ressurser fra brannvesenet rykket ut til en boligblokk i Midtbyen etter melding om røyklukt natt til torsdag.
AA170518 Store ressurser ble satt inn i kampen mot flammene og naboer hjalp til med å få et eldre ektepar ut av huset.
AA170518 Med godt nettverk og en oppvekst med gode ressurser rundt meg er jeg nå i stand til å klatre like høyt i trærne som andre.
VG170517 Det har vært vanskelig for mange kongolesere å forstå at Norge har lagt så mye ressurser i å få hjem en vanlig statsborger.
DB170517 Det har vært vanskelig for mange kongolesere å forstå at Norge har lagt så mye ressurser i å få hjem en vanlig statsborger.
VG170516 Jo mer ressurser man legger i et felles kompetansesenter, jo større sjanse har vi til å vinne over skurkene.
VG170516 En del av ungdommer i risikofasen vil ha foreldre og familie som selv sliter med psykiske problemer, og som selv kan være utsatte eller har få ressurser å sette inn på ungdommenes omsorg, sier hun.
SA170516 Kvinnesiden har mye, mye mindre ressurser enn herresiden til å forvalte talenter.
FV170516 - Politiet har startet en leteaksjon og kalt ut frivillige mannskaper - i tillegg til egne ressurser , kunne Trond Bjørnøy, redningsleder ved Hovedredningssentralen på Sola, først fortelle Fædrelandsvennen.
DB170516 Mer ressurser
DB170516 Jeg vet ikke helt hvorfor, men nå er ting satt i system og det ser ut som det settes av mer ressurser .
DB170516 Dette handler først og fremst om ressurser og også om hvordan bruke de ressursene vi har smart.
DB170516 Norges forsvarsevne er summen av sivile og militære ressurser som trekker i lag i et totalforsvar.
DB170516 Derfor er det god forsvarspolitikk å allokere ressurser til sivil samfunnssikkerhet og beredskap. | 2017 blir Nicole Kidmans år ¶
DB170516 Derfor må det settes inn store ressurser på å få tatt de ansvarlige og gi dem straffer som virker avskrekkende på enhver som skulle bli fristet til å prøve seg på noe lignende.
DA170516 - Jo mer ressurser ungdommene har hjemme, jo mer slutter de opp om russetida, sier Patrick Lie Andersen.
BT170516 Kvinnesiden har mye, mye mindre ressurser enn herresiden til å forvalte talenter.
AP170516 Til tross for at befolkningen lider, bruker regimet størsteparten av sine ressurser på forsvaret.
AP170516 Kvinnesiden har mye, mye mindre ressurser enn herresiden til å forvalte talenter.
AA170516 Jeg for min del er utrolig takknemlig for at vi har noen ildsjeler som ofrer tid, energi, ressurser og tar på seg et betydelig ansvar og risiko for å trygge og skape jobber.
VG170515 En skole med nok ressurser og nok tid vil gjøre det mer attraktivt å bli lærer.
VG170515 Men lærerne synes ikke de har tilstrekkelig kompetanse til å tilrettelegge for disse elevene, og en stor andel opplever at de mangler tid og ressurser .
VG170515 Nasjonal sikkerhetsmyndighet har selv satt inn ekstra ressurser fra morgentimene mandag for å håndtere en eventuell ny bølge.
NL170515 Det er derfor betryggende å vite at det brukes store ressurser for å bygge opp en effektiv og robust beredskap slik at selskapene, gjennom NOFO, kan være forberedt til å håndtere et oljeutslipp om så skulle skje, uansett utslippskilde.
DN170515 Vi har brukt mye ressurser i natt på å roe ned stemningen flere steder, på å sende dem hjem og som her, opprette sak, sier Gulbrandsen.
DN170515 ¶ God behandling av avfall er å ta vare på og foredle ressurser , samtidig som innbyggerne sikres mot helse- og miljøfare, sier forfatteren.
DB170515 - Det er et paradoks at vi er en nasjon som har levd og lever godt av inntekter fra fossile ressurser .
DB170515 Vi har brukt mye ressurser i natt på å roe ned stemningen flere steder, på å sende dem hjem og som her, opprette sak, sier Gulbrandsen.
DB170515 Tar politiets ressurser
DA170515 Det er en forutsetning at utvalgene får økonomiske ressurser for å løse de nye oppgavene.
DA170515 Vi har brukt mye ressurser i natt på å roe ned stemningen flere steder, på å sende dem hjem og som her, opprette sak, sier Gulbrandsen.
BT170515 I Sterling ønsker Kornmo å bidra til at ungdom med færre ressurser også skal kunne ha et fotball-tilbud.
AP170515 Det er flere teorier knyttet til hvem som har lekket NSAs « verktøykasse », slik at hackere over hele verden nå kan gjennomføre dataangrep som de ellers ikke ville hatt ressurser til å utvikle.
AP170515 Vi har brukt mye ressurser i natt på å roe ned stemningen flere steder, på å sende dem hjem og som her, opprette sak, sier Gulbrandsen.
AP170515 Vi er ikke i en situasjon der vi har ressurser til å drive kontinuerlig valgkamp.
AA170515 Klokken 11.08 melder politiet at brannen fremdeles sprer seg og at flere ressurser kalles ut for å bistå i slokkingen.
AA170515 Vi har brukt mye ressurser i natt på å roe ned stemningen flere steder, på å sende dem hjem og som her, opprette sak, sier Gulbrandsen. ( ©NTB ) ¶
VG170514 « Våre undersøkelser avdekker at det ikke kan svares for hvor godt øremerkede midler er blitt brukt og det kan ikke svares for hvor effektivt personellmessige ressurser benyttes [...
VG170514 Det er viktig at politidistriktene har ressurser til å gjøre det de trenger mest.
DN170514 Selv om mange virksomheter bruker mer ressurser på å sikre seg mot datakriminalitet enn de gjorde for noen år siden, kjemper de ofte i motbakke, påpeker han.
DB170514 Det handler om ressurser, prioriteringer og rutiner, og kanskje en større bevissthet fra toppledelsen som jo til slutt er dem som velger hvor mye ressurser man vil bruke, sier avdelingsdirektøren i NSM.
DB170514 Det handler om ressurser , prioriteringer og rutiner, og kanskje en større bevissthet fra toppledelsen som jo til slutt er dem som velger hvor mye ressurser man vil bruke, sier avdelingsdirektøren i NSM.
DB170514 Spørsmålet er om det er markedet som skal bestemme hvilke ressurser som skal bli liggende, eller om det skal legges politiske føringer.
NL170513 Vi har jo hatt andre ressurser tidligere, som Sjøheimvernets fartøyer, men vi må bruke de ressursene vi til en hver tid har.
NL170513 Stordal forteller at om trusselen hadde vært vurdert annerledes, kunne man satt inn mer ressurser , som kystjegerkommandoens stridsbåter, også under vaktholdet ved kai.
NL170513 Major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ) sier til Nordlys at Forsvaret ikke kan gå i detalj på hvilke ressurser som ble brukt under oppdraget.
NL170513 Hvordan man utøver oppdraget vil ha sammenheng med trusselvurderingen og de ressurser som settes inn.
NL170513 - Kunne satt inn mer ressurser
NL170513 - Det ble satt inn ressurser i henhold til den trusselvurderingen som var i Tromsø den mai-helgen.
DB170513 Det detektivarbeid som krever mye ressurser .
AA170513 Da hadde vi en periode flere politipatruljer der, og dette bandt opp en del ressurser fra oss, sier operasjonsleder Ebbe Kimo hos politiet i Trøndelag.
VG170512 Bohinen radbrekker den punkt for punkt ( se VGTV øverst ), og det eneste han sier seg « fornøyd » med er at klubben fikk terningkast én når det gjelder ressurser .
VG170512 - Det provoserer oss ikke, for vi vet at vi har dårligst ressurser i Eliteserien.
VG170512 - De har pøst på med penger, i stedet for å prioritere hardt hva fellesskapet skal bruke sine ressurser på.
SA170512 Politiet påpeker at de ikke har ressurser til å håndheve forbudet.
DB170512 Og ressurser har denne regjeringen sørget for å bevilge uten at det er meningen å stoppe her.
DB170512 For den enkelte elev vil det være snakk om å sette store ressurser , i form av tid og penger, inn på et løp der de aller fleste av dem vil komme til å bli skuffet, i den ene eller den andre sileprosessen i tiåret etter at de begynner på ungdomsskolen.
DB170512 Da må kutt i norskopplæring stanses og kommunene få nok ressurser til integrering.
DB170512 FN-organet FAO oppfordrer alle land til å produsere mest mulig mat basert på egne ressurser for å møte økt etterspørsel av mat i framtida.
AP170512 Det investeres imidlertid store ressurser på å utvikle bedre systemer for levering og for å finne enda mer egnede CRISPR-molekyler.
AP170512 Det investeres imidlertid store ressurser på å utvikle bedre systemer for levering og for å finne enda mer egnede CRISPR-molekyler.
AP170512 Til tross for at befolkningen lider, bruker landet størsteparten av sine ressurser på forsvaret.
AA170512 Før møtet forklarte Brende at det er økende interesse for Arktis både i USA og internasjonalt, ikke minst fordi det er enorme ressurser der.
VG170511 Da McCabe fikk spørsmål om han føler at han har tilstrekkelig ressurser til etterforskningen bekreftet han det.
NL170511 Politiet i Nordland har siden sommeren 2016 satt av store ressurser for å jobbe med Tysfjordsakene.
NL170511 Den vil trolig gi et mer nøyaktig anslag over de samlede ressurser i Alta- og Gohta-strukturen.
DN170511 Et slikt angrep betyr at man hindrer at noen eller noe får tilgang til informasjon eller ressurser de skal ha tilgang til, skriver kanalen.
DB170511 Flere amerikanske medier meldte onsdag at Comey i forrige uke ba justisdepartementet om betydelig mer ressurser til Russland-granskningen.
DB170511 Et slikt angrep betyr at man hindrer at noen eller noe får tilgang til informasjon eller ressurser de skal ha tilgang til.
DB170511 Karlsen sier til Bergens Tidende at avhørene fortsetter i dag, og at politiet har brukt « godt med ressurser » i de innledende undersøkelsene.
DB170511 Comey skal få dager før han ble oppsagt ha bedt om mer ressurser til Russland-etterforskningen i et møte med Rosenstein.
DB170511 Det er i tillegg allerede investert i og startet uttak av mer ressurser enn det er plass til å forbrenne.
DB170511 Det bør egentlig være ganske lett : Tre fjerdedeler av kjente fossile ressurser må ligge i bakken dersom man skal stoppe klimaendringene.
DB170511 Prinsippet var at samfunnets samlede ressurser skulle kunne mobiliseres for forsvaret av landet.
DB170511 Markedet er irrasjonelt og styrer ressurser til unødvendige ting, eller på en miljøødeleggende måte.
BT170511 - Fusjonen gir oss større bredde og bedre muligheter til å jobbe mer helhetlig med å forvalte havets og kystens ressurser , sier Rogne i en pressemelding.
BT170511 Når produksjonen i disse tradisjonelle næringene flater ut, må vi se oss om etter andre spiselige ressurser i havet.
BT170511 HI overvåker og kartlegger marine ressurser i fjorder, kystfarvann og til havs med egne og innleide fartøyer, og vi driver forsøk på havbruksstasjonene.
AP170511 Flere amerikanske medier, deriblant The New York Times og The Washington Post, meldte onsdag at Comey i forrige uke skal ha bedt justisdepartementet om mer ressurser til granskningen av Russland.
AP170511 Et slikt angrep betyr at man hindrer at noen eller noe får tilgang til informasjon eller ressurser de skal ha tilgang til, skriver kanalen.
AA170511 Flere amerikanske medier meldte onsdag at Comey i forrige uke ba justisdepartementet om betydelig mer ressurser til Russland-granskningen.
AA170511 - Det er økende interesse for Arktis både i USA og internasjonalt, ikke minst fordi det er enorme ressurser der.
AA170511 - Det er økende interesse for Arktis både i USA og internasjonalt, ikke minst fordi det er enorme ressurser der.
AA170511 Han mener at det er et krav om at lærerne presterer faglig, noe som gjør at flere ressurser blir brukt på dette.
AA170511 Dette er viktige ressurser som må inkluderes i førstehjelpsdugnaden.
AA170511 Dette er viktige ressurser som må inkluderes i førstehjelpsdugnaden.
AA170511 Et slikt angrep betyr at man hindrer at noen eller noe får tilgang til informasjon eller ressurser de skal ha tilgang til, skriver kanalen.
VG170510 Da fikk FBI-sjef James Comey sparken - bare dager etter at han ba om mer ressurser for å etterforske Russlands innblanding i presidentvalget, ifølge New York Times.
VG170510 NEW YORK ( VG ) I forrige uke skal FBI-sjef James Comey ha bedt om mer ressurser til å etterforske Russlands innblanding i presidentvalget.
VG170510 Men aktivistene er gode på å forstå hvor man kan finne politiske ressurser som kan gi deres standpunkter større innflytelse.
SA170510 I lys av dette er det å fortsette å gi petroleumsindustrien enorme skattefordeler, og å lyse ut flere områder for olje- og gassleting på norsk sokkel, er en svært lite fornuftig bruk av Norges ressurser .
DN170510 - Det er uheldig ettersom det binder ressurser ved institusjonene, og er kostbart for den enkelte.
DN170510 Kildene sier også at Comey de siste dagene har fortalt kongressmedlemmer at han var frustrert over midlene han hadde til rådighet i granskningen, og at han derfor ba om flere ressurser i møtet med Rosenstein.
DN170510 En talskvinne for justisdepartementet, Sarah Isgur Flores, hevder at « ideen » om at Comey ba om mer ressurser , er « fullstendig falsk ».
DN170510 Comey ba i forrige uke justisdepartementet om betydelig flere ressurser til Russland-granskningen, skriver New York Times og viser til opplysninger fra tre ikke navngitte tjenestemenn.
DB170510 Sarah Isgur Flores, talsperson for det amerikanske justisdepartementet, hevder at « idéen » om at Comey ba om mer ressurser , er « falsk ».
DB170510 Alle ressurser på stedet. 3 personer om bord i helikopter.
DB170510 * En form for finansiering av prosjekter som oppstår når mange enkeltpersoner går sammen om å støtte et prosjekt, enten ved penger eller andre ressurser .
DB170510 Bare dager før han fikk sparken, ba Comey om mer penger og ressurser til etterforskningen av Russlands innblanding i presidentvalget, melder flere amerikanske medier i ettermiddag.
DB170510 SVARER : Flere av de negative sakene vi har sett i media i det siste kan forklares både med mangel på ressurser og kompetanse, skriver Anne Grønsund i et svar til et innlegg signert fem sosionomer og høyskolelærere.
DB170510 Flere av de negative sakene vi har sett i media i det siste kan forklares både med mangel på ressurser og kompetanse.
DB170510 Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. », heter det blant annet i paragraf 112.
DA170510 Kildene sier også at Comey de siste dagene har fortalt kongressmedlemmer at han var frustrert over midlene han hadde til rådighet i granskningen, og at han derfor ba om flere ressurser i møtet med Rosenstein.
DA170510 En talskvinne for justisdepartementet, Sarah Isgur Flores, hevder at « ideen » om at Comey ba om mer ressurser , er « fullstendig falsk ».
DA170510 Comey ba i forrige uke justisdepartementet om betydelig flere ressurser til Russland-granskningen, skriver New York Times og viser til opplysninger fra tre ikke navngitte tjenestemenn.
DA170510 Kildene sier også at Comey de siste dagene har fortalt kongressmedlemmer om møtet og at han var frustrert over at han hadde så lite ressurser .
DA170510 En talskvinne for justisdepartementet, Sarah Isgur Flores, hevdet onsdag at « ideen » om at Comey ba departementet om mer ressurser til å granske Russlands-anklagene, er « fullstendig falsk ».
DA170510 Den sparkede FBI-sjefen James Comey skal nylig ha bedt om mer ressurser til å etterforske påståtte bånd mellom Russland og Donald Trumps valgkampteam.
DA170510 Både New York Times, Washington Post og nyhetsbyrået AP meldte onsdag at Comey i forrige uke ba justisdepartementet om betydelig mer ressurser til Russland-granskningen.
DA170510 Kompetanse, kapasitet og ressurser må styres og organiseres slik at sykehusene kan tilby gode spesialisthelsetjenester til befolkningen.
DA170510 Mer må gjøres med færre ressurser .
DA170510 Kompetanse, kapasitet og ressurser må styres og organiseres slik at sykehusene kan tilby gode spesialisthelsetjenester til befolkningen.
DA170510 - Vi mener det er et tidsspørsmål før årevis med effektivisering og knappe ressurser får konsekvenser for kvalitet og pasientsikkerhet i sykehusene, sier president Marit Hermansen. - 427 millioner ¶
BT170510 Kildene sier også at Comey de siste dagene har fortalt kongressmedlemmer at han var frustrert over midlene han hadde til rådighet i granskningen, og at han derfor ba om flere ressurser i møtet med Rosenstein.
BT170510 En talskvinne for justisdepartementet, Sarah Isgur Flores, hevder at « ideen » om at Comey ba om mer ressurser , er « fullstendig falsk ».
BT170510 Comey ba i forrige uke justisdepartementet om betydelig flere ressurser til Russland-granskningen, skriver New York Times og viser til opplysninger fra tre ikke navngitte tjenestemenn.
BT170510 Politiet har brukt ressurser på å sperre av gater i Oslo sentrum, i tillegg til vakthold.
BT170510 Politiet bruker mye ressurser på sikkerhetsopplegget rundt feiringen av kongeparets 80-årsdager.
BT170510 Hvor mye ressurser de bruke, vil de heller ikke opplyse av taktiske årsaker.
BT170510 Hovedområdene som gjennomgås, er bekymringer og ressurser knyttet til seksuell og ikke-seksuell skadelig atferd, utvikling, familie og miljø.
AP170510 Sammenlignet med NATO, har russerne langt mindre militære ressurser - bortsett fra i antall atomraketter. 4. mai viste russerne muskler i Alaska da to russiske strategiske bombefly av typen Tupolev Tu-95 eskortert av jagerfly fløy inn i den amerikanske luftvernsonen ved Alaska i internasjonalt farvann.
AP170510 Politiet har brukt ressurser på å sperre av gater i Oslo sentrum, i tillegg til vakthold.
AP170510 Politiet bruker mye ressurser på sikkerhetsopplegget rundt feiringen av kongeparets 80-årsdager.
AP170510 Hvor mye ressurser de bruke, vil de heller ikke opplyse av taktiske årsaker.
AA170510 Kildene sier også at Comey de siste dagene har fortalt kongressmedlemmer om møtet og at han var frustrert over at han hadde så lite ressurser .
AA170510 En talskvinne for justisdepartementet, Sarah Isgur Flores, hevdet onsdag at « ideen » om at Comey ba departementet om mer ressurser til å granske Russlands-anklagene, er « fullstendig falsk ».
AA170510 Den sparkede FBI-sjefen James Comey skal nylig ha bedt om mer ressurser til å etterforske påståtte bånd mellom Russland og Donald Trumps valgkampteam.
AA170510 Både New York Times, Washington Post og nyhetsbyrået AP meldte onsdag at Comey i forrige uke ba justisdepartementet om betydelig mer ressurser til Russland-granskningen.
AA170510 - Fra starten har det vært advarsler i begynnelsen av de tre mest grafiske episodene, et ettershow som heter « bakgrunnene », som går dypere inn i noen av de vanskeligere temaene som er portrettert, og en nettside som hjelper personer med å finne lokale ressurser for hjelp til mental helse, skriver de blant annet.
AA170510 Vi har sett på hvordan Åfjord kommune har fordelt sine ressurser .
AA170510 - Behovet for å teste og eksperimentere er enormt, og dette må vi bruke betydelige ressurser på fremover.
VG170509 Omfanget betyr at politiet må sette inn store ressurser for å sørge for sikkerhet rundt både de celebre gjestene og publikum.
DB170509 Solberg-regjeringen har nylig lagt fram forslag om en felles likestillings- og diskrimineringslov, forslag til endringer i håndhevingsapparatets ( ombudets og klagenemndas ) oppgaver og ressurser og forslag om at nemnda flyttes fra Oslo til Bergen.
DB170509 Det foreslås å innskrenke ombudets oppgaver og ressurser ved at ombudet ikke lenger skal håndheve enkeltsaker, men rendyrkes som et pådriverorgan.
AP170509 Frankrikes nyvalgte president lover ressurser og full politisk støtte for den som setter seg på flyet over Atlanteren.
AP170509 Frankrikes nyvalgte president lover ressurser og full politisk støtte for den som setter seg på flyet over Atlanteren.
AP170509 Krav til Regjeringen om å øke Oslopolitiets ressurser til dette arbeidet.
AP170509 Oslo-politiet bruker store ressurser for å passe på de mange kongelige som besøker Oslo i forbindelse med kongeparets 80-årsfeiring.
AP170509 - Vi har ikke flere ressurser på dette oppdraget enn vi ville hatt på en annen tid av året.
AA170509 Den danske militæreksperten Mikkel Vedby Rasmussen ved universitetet i København ser imidlertid ikke poenget i å bruke mer ressurser i det konfliktherjede landet.
AA170509 Kommunen har satt inn ekstra ressurser omkring 17. mai.
AA170509 Det er også satt inn ekstra ressurser hos helsesøster.
AA170509 - Det er uheldig ettersom det binder ressurser ved institusjonene og er kostbart for den enkelte.
VG170508 Mange i Norge tar ikke banene sine på alvor og bruker ikke ressurser på det.
VG170508 Det gjelder ikke bare aktører som har store ressurser , men også aktører som ikke har så store penger å annonsere med.
VG170508 Omfanget betyr at politiet må sette inn store ressurser for å sørge for sikkerhet rundt både de celebre gjestene og publikum.
VG170508 - Angrepene varierer ut fra erfaringen til planleggerne og hvilken opptrening terroristene har fått, og hvilke ressurser de har, sier marinejegeren.
SA170508 En sirkulær økonomi kjennetegnes av at ressurser holdes i kretsløp, og at ressurseffektivitet er styrende i alle ledd fra råvareutvinning, produksjon, forbruk og til et produkt til slutt havner som avfall, og helst blir innsatsfaktorer i nye produksjonsprosesser.
SA170508 Avfall fra en bedrift bør bli ressurser i en annen, og avfallsbransjen har tatt eierskap til begrepet sirkulær økonomi.
SA170508 - Vi kommer til å bruke mye ressurser på å utvikle mulighetene innenfor miljøtransportsektoren med tanke på arbeidsplasser.
SA170508 Betydelige ressurser , som sikrer optimale treningsforholdi ¶
FV170508 - Vi kommer til å bruke mye ressurser på å utvikle mulighetene innenfor miljøtransportsektoren med tanke på arbeidsplasser.
DN170508 - En helt ny tunnel eller bro mener jeg er en vanvittig bruk av ressurser .
DB170508 Forskerne mener at det skal være mulig å finne en kur, og at det kun er et spørsmål om tid og ressurser .
BT170508 - Vi kommer til å bruke mye ressurser på å utvikle mulighetene innenfor miljøtransportsektoren med tanke på arbeidsplasser.
BT170508 Betydelige ressurser , som sikrer optimale treningsforhold ¶
AP170508 Det vil tiltrekke seg mye publikum, som igjen vil medføre at det er ekstra mye ressurser samlet i sentrum, sier Jan Henning Fossedal, som er leder ved 110-sentralen i Hordaland.
AP170508 - Vi kommer til å bruke mye ressurser på å utvikle mulighetene innenfor miljøtransportsektoren med tanke på arbeidsplasser.
AA170508 Slike nettverk er viktige fordi det er vanskelig for små kommuner med begrensede ressurser å vite hvordan de skal gå løs på utfordringene.
DN170507 Den libyske kystvakten melder om tragiske tilstander der de har plukket opp rundt 170 personer utenfor Tripoli lørdag, men ikke klarte å ta ombord flere på grunn av mangel på ressurser .
DB170507 Den libyske kystvakten melder om tragiske tilstander der de har plukket opp rundt 170 personer utenfor Tripoli lørdag, men ikke klarte å ta ombord flere på grunn av mangel på ressurser .
BT170507 Solvik-Olsen mener det i dag brukes for store ressurser på å kontrollere ellers lovlydige sjåfører : ¶
BT170507 - Målet er at disse skal ha tid og ressurser til å handle når man har mistanke om ulike forhold.
AP170507 Den libyske kystvakten melder om tragiske tilstander der de har plukket opp rundt 170 personer utenfor Tripoli lørdag, men ikke klarte å ta ombord flere på grunn av mangel på ressurser .
AP170507 Utgangspunktet mitt er at de færreste er bare pleietrengende, alle mennesker har ressurser .
AP170507 Og ressurser må vi utnytte, sier Thorkildsen.
AP170507 Kan vi ikke heller bruke hverandre som ressurser !
AA170507 Den libyske kystvakten melder om tragiske tilstander der de har plukket opp rundt 170 personer utenfor Tripoli lørdag, men ikke klarte å ta ombord flere på grunn av mangel på ressurser .
AA170507 Det betyr ikke at det er den mest fornuftige måten å bruke fellesskapets ressurser på.
VG170506 Vi har så mye flotte menneskelige ressurser i landet, og det er mye spennende som skjer nå.
VG170506 Fattig land, rikt på ressurser
DN170506 Det skal skje ved at oppgaver og ressurser gradvis flyttes til politidistriktene.
DB170506 Han har tidligere forklart til Dagbladet at nedleggelsen skal skje ved at oppgaver og ressurser gradvis flyttes til politidistriktene.
DB170506 - Vi vurderer nå om vi skal sette inn flere ressurser , sier Ebbesberg.
DB170506 Den vil gi de tre nordligste fylkene en helt annen tyngde i nasjonal politikk, og åpner for et nytt helhetssyn på bruken av regionens ressurser .
DB170506 Vi bruker enorme ressurser på saksbehandling, kontrollregimer og oppbevaring av mennesker.
BT170506 Det skal skje ved at oppgaver og ressurser gradvis flyttes til politidistriktene.
AP170506 Kim styrer det med jernhånd, og det brutale regimet bruker størsteparten av sine ressurser på militæret og landets atomprogram, til tross for at befolkningen sulter.
AP170506 Kim styrer det med jernhånd, og det brutale regimet bruker størsteparten av sine ressurser på militæret og landets atomprogram, til tross for at befolkningen sulter.
VG170505 - Man tar i bruk et system, men bruker ikke nok ressurser til å sette opp og vedlikeholde systemet.
VG170505 - Bruker ikke nok ressurser
VG170505 Hun mener det er problematisk at prisene vokser i den voldsomme farten de inntil nylig har gjort, fordi man mister ressurser som de populære områdene, altså byene, trenger.
DN170505 I tillegg skal vi effektivisere norsk økonomi og frigjøre ressurser .
DN170505 Beste mulighet vil være bruke betydelig diplomatiske ressurser på å overbevise det kinesiske lederskapet om at et atomfritt Nord-Korea også er i deres interesse.
DB170505 Det finnes store ressurser på de enkelte barnevernskontorer som i mange tilfeller ikke realiseres grunnet en ukultur, mener KIB.
DB170505 De ville oppleve at foreldrene ble ivaretatt og fikk vise fram sine ressurser .
AA170505 Det vil både hindre migrasjon og sørge for at det trengs mindre ressurser på store humanitære intervensjoner, ifølge FN-organisasjonen. ( ©NTB ) ¶
VG170504 Feil koding kan føre til at saken får lavere prioritet og blir tildelt mindre ressurser enn den burde hatt.
DB170504 Små steder kan slippe å bruke store ressurser på egne nettbutikker, apper og markedsføring, forteller Geir Øiestad, som leder utviklingen av DNBs mobiltjenester, til Dinside.
DB170504 Politiet i Austin har kommet med en beklagelse til en rekke byråer og etater fordi de måtte bruke ressurser på det som viste seg å være en falsk alarm.
DB170504 - Politiet bør oppbemanne og sette inn ekstra ressurser .
DA170504 - Vi er en liten forening med begrensede ressurser .
AP170504 Men samtidig vil Frp frata landets lokalpolitikere makt til å prioritere ressurser mellom de virkelig store budsjettpostene : skole og omsorg.
AA170504 Under framleggingen av resultatet sa selskapet at årsaken til det store tapet er at de har brukt store ressurser på utvikling av den nye Model 3, som skal i produksjon fra juli.
VG170503 NYANSETTELSER : Facebook-sjefen Mark Zuckerberg kunngjorde onsdag at de vil bruker mer ressurser på å luke ut krimvideoer på det sosiale nettverket.
SA170503 I handlingsprogrammet gir Frp uttrykk for bekymring for « en voldsom vekst » i sentralforvaltningen, og slår fast at de vil « frigjøre ressurser som kan brukes på en langt bedre måte for folk flest ».
DN170503 Til slutt er det lagt for mye krefter, prestisje og ressurser ned i prosjektene til å stoppe dem, sier Haltbrekken.
DB170503 Håndball er tross alt en idrett der doktor Moustafa styret sitt høyst private internasjonale forbund med stemmehjelp fra over 200 såkalte « håndballnasjoner », mens bare drøyt en fjerdedel av dem egentlig har spillerne, tradisjon og ressurser nok til å stille med landslag.
DB170503 Til slutt er det lagt for mye krefter, prestisje og ressurser ned i prosjektene til å stoppe dem, sier Haltbrekken.
DA170503 Til slutt er det lagt for mye krefter, prestisje og ressurser ned i prosjektene til å stoppe dem, sier Haltbrekken.
DA170503 - Vi er en liten forening med begrensede ressurser .
DA170503 De med økonomiske ressurser har satset pengene på bolig og eiendom i Norge.
DA170503 Nå kan vi bruke ressurser mer målrettet.
AP170503 I handlingsprogrammet gir Frp uttrykk for bekymring for « en voldsom vekst » i sentralforvaltningen, og slår fast at de vil « frigjøre ressurser som kan brukes på en langt bedre måte for folk flest ».
AP170503 Jeg vet ikke hva som er tilfelle i denne saken, men ut fra medieoppslaget har det sittet ressurser i utlandet med administratorrettigheter.
VG170502 Jeg skulle ønske det var oss, for tilgang på ressurser gir resultater over tid.
VG170502 - Det meste som disse toppklubbene har på herresiden tilfaller også kvinnene, som økonomiske ressurser , treningsfasiliteter, medisinsk støtteapparat og trenerressurser.
SA170502 « Organisering er viktig - har barnevernet høyt arbeidspress eller er tjenesten sårbar på annen måte, må man se på hvordan kommunenes ressurser for øvrig kan bidra overfor utsatte barn og familier », skriver Solveig Horne.
SA170502 Organisering er viktig - har barnevernet høyt arbeidspress eller er tjenesten sårbar på annen måte, må man se på hvordan kommunenes ressurser for øvrig kan bidra overfor utsatte barn og familier.
SA170502 Kommunen må sørge for at barnevernet har nok ressurser til å gjøre jobben sin.
SA170502 Molde har ressurser og en svær A-stall, men klarer ikke slå Sandefjord.
FV170502 - Vi rykket ut med alle tilgjengelige ressurser som vil si mannskapsbil, lift og 10 mann.
DB170502 Store ressurser er mobilisert og redningsskøyter, kommersielle fartøy og militære fartøy har vært i sving også gjennom natten.
DB170502 Det er tydelig at det enten ikke settes av nok ressurser til utvikling av Android-versjonene, eller at Android-plattformen er så komplisert at utviklerne sliter med å få det like bra som på Apples plattform.
DB170502 | Moxnes later som om vi har ubegrensa ressurser , og lover gull OG grønne skoger ¶
DB170502 Rødts Bjørnar Moxnes hever seg over politikkens trivielle og nødvendige bud om å fordele knappe ressurser .
DB170502 Han later som om det fins ubegrensa ressurser å ta av.
DB170502 Han later som om det fins ubegrensa ressurser å ta av - og lover gull OG grønne skoger.
DB170502 HVEM TAR REGNINGA ? : - Rødts Bjørnar Moxnes hever seg over politikkens trivielle og nødvendige bud om å fordele knappe ressurser .
BT170502 Molde har ressurser og en svær A-stall, men klarer ikke slå Sandefjord.
AP170502 Samtidig raser krigen videre i Ukraina, hvor de russiskstøttede opprørerne fortsatt mottar « frivillige » soldater, ammunisjon, penger og ressurser .
AP170502 Det poengteres at « politiet brukte store ressurser på å etterforske en voldtekt som ikke hadde funnet sted ».
AP170502 Spesialenheten har aldri før brukt så store ressurser på én sak som i denne.
AP170502 Molde har ressurser og en svær A-stall, men klarer ikke slå Sandefjord.
AA170502 Det poengteres og at « politiet brukte store ressurser på å etterforske en voldtekt som ikke hadde funnet sted ».
AA170502 Store ressurser er mobilisert og redningsskøyter, kommersielle fartøy og militære fartøy har vært i sving også gjennom natten.
AA170502 Store ressurser ble mobilisert, og redningsskøyter, kommersielle fartøy og militære fartøy har vært i sving også gjennom natten og fram til 18.30-tiden tirsdag.
AA170502 Undersøkelsen viser nemlig at bedriftene anser Tyskland for å være så likt Norge at de ikke prioriterer å bruke ressurser på dette.
SA170501 NSF ønsker å være løsningsorientert, og vi mener at momenter som heltidserklæringen i KS, « gi og ta » mentaliteten i virksomhetene bidrar til gode løsninger, alternative måter å organisere arbeidstidsordninger på og ikke minst ta høyde for å få en balanse mellom oppgaver og ressurser viser at det er fullt mulig å etablere gode arbeidsordning for begge parter innenfor nåværende lovverk.
SA170501 - Brasilianerne har alltid drømt om å bli en global stormakt, de er rike på ressurser og ligger strategisk til.
FV170501 - Brasilianerne har alltid drømt om å bli en global stormakt, de er rike på ressurser og ligger strategisk til.
DB170501 Danne grunnlag for bedre å avdekke foreldrenes ressurser og faktisk omsorgsevne i de tilfeller der tilbakeføring kan være aktuelt.
DB170501 Bidra til å skape en tryggere og mer tillitsskapende ramme rundt samværet der foreldre kan få en mulighet til å fremstå med sine ressurser .
DB170501 En strategi med en slik innretning ville dessuten bringe norsk oljepolitikk i samsvar med både globale og nasjonale klimaambisjoner, og frigjort menneskelige og økonomiske ressurser til sektorer som har større vekstpotensial i en nullutslippsverden.
BT170501 Jensen er ikke bekymret for WWFs frihet, selv om de samarbeider så tett med en mann som har bygget sin kapital på å høste kraftig av havets ressurser og som utvinner olje.
BT170501 Jensen er ikke bekymret for WWFs frihet, selv om de samarbeider så tett med en mann som har bygget sin kapital på å høste kraftig av havets ressurser og som utvinner olje.
BT170501 - Brasilianerne har alltid drømt om å bli en global stormakt, de er rike på ressurser og ligger strategisk til.
AP170501 Jensen er ikke bekymret for WWFs frihet selv om de samarbeider så tett med en mann som har bygget sin kapital på å høste kraftig av havets ressurser og som utvinner olje.
AP170501 - Brasilianerne har alltid drømt om å bli en global stormakt, de er rike på ressurser og ligger strategisk til.
DA170431 Men nå skal vi bruke god tid og mye ressurser på å gjøre det i kommunal regi.
FV170430 For å kunne henge med i toppen av norsk fotball med begrensede ressurser har de bestemt seg for å prøve å flytte grensene når det gjelder intensitet, mengde og kvalitet i treningsarbeidet.
DB170430 Jeg forstår at vi legger beslag på store ressurser i politiet, men vi gjør det fordi vi mener politi, påtalemyndigheten, domstolene og barnevernet utsetter folk for overgrep.
DA170430 * Arbeide for at alle Heimevernet-distrikter opprettholdes og at Heimevernet får ressurser nok til utrusting og trening til fullt ut å ivareta sine oppgaver.
VG170429 - Hvis FIFA sier de ikke vil bidra med ressurser for testing, så er det et signal de sender, legger han til.
SA170429 For å kunne henge med i toppen av norsk fotball med begrensede ressurser har de bestemt seg for å prøve å flytte grensene når det gjelder intensitet, mengde og kvalitet i treningsarbeidet.
DB170429 Vi setter av store ressurser til arbeidet, sier Sæthre.
DB170429 - Vi etterforsker dette som en alvorlig hendelse, og setter inn mye ressurser i å oppklare saken.
BT170429 Årsaken er mannskapsmangel og færre ressurser .
BT170429 En sikkerhetsstudie fra SINTEF i fjor høst slo imidlertid fast at det statlige tilsynet må styrkes med mer ressurser , kompetanse og kapasitet.
BT170429 For å kunne henge med i toppen av norsk fotball med begrensede ressurser har de bestemt seg for å prøve å flytte grensene når det gjelder intensitet, mengde og kvalitet i treningsarbeidet.
AP170429 For å kunne henge med i toppen av norsk fotball med begrensede ressurser har de bestemt seg for å prøve å flytte grensene når det gjelder intensitet, mengde og kvalitet i treningsarbeidet.
AA170429 I resolusjonen som ble vedtatt av landsmøtet heter det blant annet : « Ved behandlingen av landmaktstudien etter valget vil KrF arbeide for at alle HV-distriktene opprettholdes og at Heimevernet får nok ressurser til utrustning og trening til fullt ut å ivareta sine oppgaver.
AA170429 Han mener det er viktig å opprettholde produksjonen og finne flere ressurser hvis staten skal ha en sikker inntekt fra olje og gass.
DB170428 - For oss handler det om hvordan vi skal optimalisere nytten av knappe ressurser .
DB170428 * Mangler i kompetansen : « Dersom Renovasjonsetaten hadde utnyttet renovasjonsfaglig kompetanse i etaten på en bedre måte ville etaten etter Deloittes mening tidligere avdekket manglende sammenheng mellom ressurser som var nødvendig for oppdraget og Veirenos tilbud », heter det i rapporten.
DB170428 * Mangler i kompetansen : « Dersom Renovasjonsetaten hadde utnyttet renovasjonsfaglig kompetanse i etaten på en bedre måte ville etaten etter Deloittes mening tidligere avdekket manglende sammenheng mellom ressurser som var nødvendig for oppdraget og Veirenos tilbud », heter det i rapporten.
DB170428 Ikke for å ta fra barn gleden, gråten og undringen ballongene gir, men fordi det er en forsøplende aktivitet og et misbruk av knappe ressurser .
BT170428 Det koster oss rett og slett for mye ressurser å fortsette med dette, sier Aasmul.
AP170428 Innhenting av ekstra ressurser ( biler og renovatører ) ¶
AA170428 Nå styrkes geologisk kartlegging både av petroleums ressurser og mineralforekomster.
VG170427 Vi er ikke imot å spare tid og ressurser , men vi føler også at de verdiene vi har lært oss om å være offentlige tjenestepersoner er truet, sier han.
VG170427 Systemet nå er bare for dem som skjønner det og har ressurser , men for dem som har det vanskelig kan det være prekært, mener Roos.
DB170427 Det er en kontrakt vi vi har som samfunn mellom lokale ressurser og lokal bearbeiding, sier Støre etter at fiskeriminister Per Sandberg vil fjerne den såkalte leveringsplikten.
DB170427 * Heimevernet har i denne sammenhengen en viktig rolle, og må tilføres mer ressurser .
DB170427 Siden setet til erkekonservative Price ble ledig, har Demokratene satset enorme ressurser på valget.
DB170427 - Vi setter av store ressurser til å jobbe med saken, sier Jansen til Dagbladet.
DB170427 Landsmøtet går inn for « økt utvinning fra felt, utvinning av påviste ressurser og utdeling av nytt leteareal ».
DB170427 I Utenriksdepartementets « Nordområdemelding » fra 2011, som Støre sto i spissen for, var de nedspikret i byråkratisk språk.«Issmeltingen fører til økt tilgang til ressurser i nordområdene og nye muligheter for skipstrafikk.
DA170427 I mellomtiden ser vi at smart teknologi og andre ressurser blir brukt for å øke grensesikkerheten, sa Conway til Fox News tirsdag.
BT170427 Politiet må få nok ressurser , og vi trenger politikere som bevilger penger til forebyggende arbeid.
AP170427 Byrådet i Oslo vil bruke av kommunens begrensede ressurser til å øke sine eierinteresser i produksjonen av elektrisk kraft og bli eneeier av strømnettet.
AP170427 Et lite land som Norge, med store havområder og ressurser og felles grense med Russland, er tjent med at brudd på folkeretten og staters territorielle integritet får konsekvenser.
AA170427 - Vi må sikre økt norsk matproduksjon fra norske ressurser , for å øke selvforsyningsgraden og styrke beredskapen.
VG170426 Landets president Michel Temer sier de vil bruke « alle nødvendige ressurser » for å finne resten av ransligaen.
VG170426 Det å bygge ned den for å bygge opp igjen en annen plass koster mye penger, og vi mener det er feil bruk av ressurser .
DB170426 Det frigjør ressurser i helsetjenesten og brukeren opplever økt mestring i hverdagen.
AP170426 Han håper på forståelse for at man må prioritere strengt med knappe ressurser .
AP170426 Han håper på forståelse for at man må prioritere strengt med knappe ressurser .
AA170426 Rådmannen har vist til at det isteden ble opprettet en « prosjektorganisasjon », der det ble hentet inn kommunikasjonsrådgiving og andre ressurser ut fra hva som ble funnet nødvendig.
AA170426 At hovedmålet med landbrukspolitikken skal være å øke norsk matproduksjon med utgangspunkt i norske ressurser , skaper også begeistring hos bøndene.
AA170426 At hovedmålet med landbrukspolitikken skal være å øke norsk matproduksjon med utgangspunkt i norske ressurser , skaper også begeistring hos bøndene.
VG170425 Store ressurser brukes for å utvikle atomvåpen og avanserte rakettvåpen.
DN170425 - Vi er ikke villige til å inngå kompromisser når det gjelder Norges rett til å regulere og utnytte ressurser på den norske kontinentalsokkelen, sa Sandberg.
DB170425 Der er det manglende tradisjon og sviktende ressurser som de siste årene har gitt en tydelig nedgang i talenter fra Oslo øst.
DB170425 Jeg tror ikke at NFF har ressurser og kanaler til å følge opp dette.
DB170425 - Norsk Tipping har brukt lang tid og store økonomiske ressurser på å bygge opp merkevaren Lotto.
DB170425 - Analoge tjenester krever både ressurser og kapasitet.
DA170425 Andelen uoppdagede ressurser i Barentshavet er dermed oppjustert fra 50 til nesten 65 prosent av de totale uoppdagede ressursene på norsk sokkel.
DA170425 - Vi forventer at det finnes 1,3 milliarder standard kubikkmeter med utvinnbare ressurser i området.
DA170425 Marvel kunne gjerne viet alle sine ressurser utelukkende til å produsere « Guardians of the Galaxy»-filmer det neste tiåret, mener vår anmelder.
DA170425 For min del kunne gjerne Marvel ha viet alle sine ressurser utelukkende til å produsere « Guardians of the Galaxy»-filmer det neste tiåret.
BT170425 Politiets ressurser er ikke utømmelige.
BT170425 Forenkling av politiets arbeid mot dette miljøet vil frigjøre ressurser til andre viktige saker.
BT170425 Etterforskning av et miljø der en stor gruppe utenlandske aktører driver multikriminell virksomhet, trekker store veksler på politiets ressurser for å oppnå tilstrekkelig grad av bevissikkerhet.
BT170425 De påfølgende rettssakene tar tilsvarende kapasitet og ressurser .
AP170425 - Vi er ikke villige til å inngå kompromisser når det gjelder Norges rett til å regulere og utnytte ressurser på den norske kontinentalsokkelen, sa Sandberg.
AP170425 - Norsk Tipping har brukt lang tid og store økonomiske ressurser på å bygge opp merkevaren Lotto.
AA170425 - Vi er ikke villige til å inngå kompromisser når det gjelder Norges rett til å regulere og utnytte ressurser på den norske kontinentalsokkelen, sa Sandberg.
AA170425 Andelen uoppdagede ressurser i Barentshavet er dermed oppjustert fra 50 til nesten 65 prosent av de totale uoppdagede ressursene på norsk sokkel.
AA170425 Andelen uoppdagede ressurser i Barentshavet er dermed oppjustert fra 50 til nesten 65 prosent av de totale uoppdagede ressursene på norsk sokkel.
AA170425 - Vi forventer at det finnes 1,3 milliarder standard kubikkmeter med utvinnbare ressurser i området.
AA170425 Andelen uoppdagede ressurser i Barentshavet er dermed oppjustert fra 50 til nesten 65 prosent av de totale uoppdagede ressursene på norsk sokkel.
AA170425 - Vi forventer at det finnes 1,3 milliarder standard kubikkmeter med utvinnbare ressurser i området.
VG170424 Sethi er redaktør for rapporten « European Report on Preventing Child Maltreatment », hvor de peker på at til tross for at arbeidet mot barnemishandling er et prioritert felt i de fleste europeiske land, har få land satt av nok og riktige ressurser til å forebygge det.
VG170424 Samfunnet setter inn store ressurser for å forebygge disse « fire store ».
DB170424 Veldig mange av de viktige energiressursene ligger her, ressurser som gir store inntekter for den russiske staten, sier Godzimirski.
DB170424 Det er inspirerende å få jobbe med innovasjon i et så framoverlent selskap som tør å bruke ressurser på det som hever kvalitet, sier Schmitz.
DA170424 Om man blir plaget og ikke får sove, spesielt om det er gjentagende, bør man ringe politiet, så tar vi en vurdering på om vi har ressurser eller kan prioritere å rykke ut, avslutter operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt. | - Samuel får elleve på min børs ¶
DA170424 Vi har brukt mye ressurser på å bygge opp kompetanse i egen organisasjon, og på å drive god valgkamp på ulike digitale plattformer, sier Stenseng.
DA170424 Partiet har brukt mye ressurser på å kartlegge hva velgerne landet over er mest opptatt av - og hvem de er.
AP170424 Statsadvokaten i Denver fastslår at kriminaliteten tvert om har gått opp og at politiet nå bruker mer ressurser på å håndheve cannabislovene og etterforske cannabiskriminalitet enn noensinne.
VG170423 I slike saker må vi alltid gjøre en avveining av hvor store ressurser vi skal bruke på å kreve inn utestående beløp.
SA170423 - Men når en fest tar det meste av våre ressurser denne natten, er det absolutt ikke bra, sier politilederen.
DB170423 Høyrepartiene som vil selge Norge og våre felles ressurser .
DA170423 - Et tiggeforbud er fullstendig sløsing med politiets ressurser .
BT170423 - Men når en fest tar det meste av våre ressurser denne natten, er det absolutt ikke bra, sier politilederen.
BT170423 Ytterst få menneskehandelsaker ender i en rettssal på grunn av manglende ressurser og fordi sakene, som Brennpunkt har belyst, er svært omfattende og utfordrende å etterforske.
AP170423 I mellomtiden går det med enorme ressurser på å utvikle atomvåpnene, sier forsker og professor Stein Tønnesson ved PRIO, Institutt for fredsforskning.
AP170423 Og min tale til landsmøtet understreket jo hvilken betydning vi legger på opptrapping, både av ressurser , flere mennesker, kompetanse og ny teknologi.
AP170423 Og min tale til landsmøtet understreket jo hvilken betydning vi legger på opptrapping, både av ressurser , flere mennesker, kompetanse og ny teknologi.
DB170422 Han forteller at politiet mistenker at guttene tilhører gjengen som politiet og forebyggende etater bruker mye ressurser på.
DB170422 « Vi vil at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppa inngår en vurdering av sårbarhetskriterier som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak i forhold til unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet.
DB170422 Vi vil at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen inngår en vurdering av sårbarhetskriterier som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak i forhold til unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet.
DB170422 Vi vil at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen inngår en vurdering av sårbarhetskriterier som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak i forhold til unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet.
DB170422 Det er forståelig at ønsker om tiggerforbud blusser opp etter den siste ukens avsløringer, men all den tid politiet ikke har ubegresede ressurser , er det viktigere å gi dem bedre våpen mot åpenbart kriminelle aktiviteter, snarere enn å skape ekstra byrder gjennom å skulle håndheve et forbud mot noe som også enslige, desperate mennesker tyr til.
DA170422 Eksportverdien av produkter fra fornybare ressurser vil øke i meget stor grad ved overgang fra vei til kjøl og bane.
AP170422 Spørsmålet er heller om politiet har ressurser nok til å sørge for at eksisterende lover og regler blir overholdt, sier byrådslederen.
AP170422 - Migrantarbeidere fra Henan kan nå lettere finne arbeid uten å reise til storbyene, bekrefter Liu Peifeng ved denne innlandsprovinsens hovedkontor for menneskelige ressurser og sosial sikkerhet.
AP170422 Mye ressurser , en planprosess og ansettelser.
VG170421 Med det fascinerende utfallet at klubben evner å motbevise at det trenger å være en lineær sammenheng mellom ressurser og resultater.
VG170421 Vi skal bidra med ressurser , men de som bor der, skal få bygge samfunnene slik de vil ha dem, sier Löfven.
DN170421 Det er deprimerende at forsvarsministeren nå ber PST bruke sine ressurser for å finne ut hvem som har bidratt til at kritikken mot regjeringen blir offentlig kjent.
DN170421 - Samtidig må jeg si at denne saken først og fremst har vist at politiet og Forsvaret ikke har god nok beredskap til å sikre Norge, og da er det kanskje rart at PST skal bruke ressurser på å etterforske lekkasjen, sier Raja.
DB170421 Vi kan bidra med ressurser , men de som bor der, skal selv bygge samfunnene.
DB170421 - Vi har sendt ressurser for å assistere tråleren.
DB170421 Konsekvensene er utelukkende negative for samfunnet, som i så fall må bruke ressurser på sosialt renovasjonsarbeid i stedet for å avsløre skadelige kriminelle.
DB170421 Afghanistan er rikt på slike ressurser , og det utnytter Taliban godt.
DA170421 Han bruker heller noen av landets beste ressurser på å lage sanger som « Bæsj i skjegget » og « Illeluktende mann på sykehuset i Kongsberg ».
AA170421 Både unge og eldre beskriver en gjensidig glede, og de ser at de er hverandres ressurser !
VG170420 Det må settes inn tilstrekkelig med ressurser i politiet som kan løse disse utfordringene og det internasjonale arbeidet må styrkes på dette feltet, sier han til VG.
SA170420 Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning.
FV170420 Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning.
DN170420 Små team av designere og programmerere kan i dag skru sammen løsninger som inntil nylig var forbeholdt aktører med store ressurser .
DB170420 Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning.
DB170420 Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning.
DB170420 - Det er umulig å peke ut hva som tar mest ressurser , dette er en kombinasjon av rigg, lys, lyd, scenografi og arbeidskraft.
DB170420 Et universelt forbud ville ramme gruppen i kraft av deres svakhet : frevær av ressurser til å skaffe et sted å sove legalt.
DA170420 Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning.
DA170420 - Læreren er en av skolens viktigste ressurser , og tett oppfølging av elevene er avgjørende for å skape en god skole og et godt læringsmiljø for barn og unge.
DA170420 - Vi begynner å ane hvor mye havet rommer av ressurser - for en verden som trenger både proteiner og mineraler.
DA170420 - Læreren er en av skolens viktigste ressurser , og tett oppfølging av elevene er avgjørende for å skape en god skole og et godt læringsmiljø for barn og unge.
BT170420 Jeg ønsker meg et politi med flere ressurser til å gjøre nettopp det.
BT170420 Politiets exit-gruppe gjør et særdeles viktig arbeid, og bør sikres ressurser .
BT170420 Kommunen må i større grad kunne trekke på egne ressurser for å kartlegge både gateprostitusjonen og innemarkedet i Bergen, f.eks. gjennom Utekontakten.
BT170420 Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning.
AP170420 Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning.
AA170420 De opplyser at de ikke har ressurser til å tilføre egenkapital, sier Nordheim.
VG170419 Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning.
VG170419 Han beskriver en hard konkurranse om rekrutter, fremmedkrigere og ressurser .
VG170419 Viljen til å ta våre ressurser i bruk, både på land og i havet, har kjennetegnet norsk arbeiderbevegelse.
VG170419 Grundige konsekvensutredninger, inklusive Lofoten, Vesterålen og Senja ( LoVeSe ), er avgjørende for å få kunnskap om ressursgrunnlag og andre forhold for å vurdere hvordan vi best forvalter samfunnets ressurser framover.
SA170419 Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning.
FV170419 Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning.
DB170419 Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning.
DB170419 De seriøse må tåle en og annen kontroll, men mer ressurser skal brukes på de useriøse, sier hun.
DB170419 - Det er tydelig at det er Bergen vi konsentrerer oss om, og så har vi en avstikker til Stavanger fordi de hadde et miljø som politiet satte inn ressurser for å knekke, sier Isungset.
DA170419 Vi har den nødvendige kompetansen og operative ressurser for bistand ved utbrudd av smittsomme sykdommer.
DA170419 - Vår rolle som pådriver for å være til støtte for kommunene, burde heller styrkes med ytterligere ressurser , sier også Marc Gayorfar.
DA170419 Vi skaper, designer, utvikler og leverer sensorbaserte løsninger for å optimalisere utnyttelsen av ressurser innen områdene pant, sortering av mat, avfallssortering og sortering av mineraler i gruveindustrien.
DA170419 Han brukte mye tid og ressurser på å ta imot, kontrollere hvilke flasker som ble levert inn, betale riktig pant til kundene og få en logistikk i butikken som fungerte i en travel hverdag med mange kunder.
BT170419 Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning.
AP170419 Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning.
AA170419 32 i FNs erklæring om menneskerettigheter sier at stater skal jobbe for å få urfolkgruppers frie og informerte samtykke før det eventuelt gis tillatelse til prosjekter som berører deres landområder eller territorier og andre ressurser .
VG170418 Klubben har hatt lite ressurser .
SA170418 Store ressurser ble brukt i leteaksjonen etter at 37-åringen ble meldt savnet 18. mars.
DN170418 - Det begynner å nærme seg, men det er ikke til å underslå at dette er et teknologisk prosjekt som krever mye ressurser av oss.
DN170418 Den største utfordringen for Firstderm nå er å ha nok ressurser i firmaet.
DN170418 Den største utfordringen for Firstderm nå er å ha nok ressurser i firmaet.
DB170418 Å si da at han har kommet til en bånnklubb, når han har fått mest ressurser av alle til å satse...
DA170418 Rekdal har rett i at Deilas nye team har fått tilført helt andre ressurser enn han selv hadde.
AA170418 Store ressurser ble satt inn i kampen mot flammene og naboer hjalp til med å få et eldre ektepar ut av huset.
SA170417 AFTENBLADET MENER : Det er avgjørende for den liberale rettsstaten at vi har en uavhengig påtalemyndighet med ressurser til å håndtere det nye kriminalitetsbildet.
SA170417 Det viste seg at Magnus hadde ressurser i stillingen likevel.
FV170417 Det viste seg at Magnus hadde ressurser i stillingen likevel.
DN170417 Myndighetenes reform-beslutning har vært å gå ned fra dagens 340 tjenestesteder til 221, « med sikte på å frigjøre tid og ressurser , slik at politiet kan være mer tilgjengelig og til stede i nærmiljøene i tråd med nærpolitireformens intensjoner », heter det.
DB170417 De mener at OFA, som også var Obamas valgkamporganisasjon, heller har bidratt til å stjele ressurser fra partiet framfor å hjelpe partiets folkevalgte med å vinne valg.
DB170417 Det ble ikke satt inn ekstra ressurser for å finne bussen, men politiet ønsket hjelp fra publikum.
DB170417 I Bannons isolasjonistiske og nasjonalistiske verden er den største trusselen mot USA den utarming av USAs ressurser det innebærer å skulle leke verdenspoliti.
DB170417 Han vil rive fra hverandre selve det byråkratiske maskineri som - i hans verden - har blitt en slags stat i staten uten annen egentlig agenda enn å karre til seg ennå flere ressurser og stadig vokse.
BT170417 Det viste seg at Magnus hadde ressurser i stillingen likevel.
AP170417 Det viste seg at Magnus hadde ressurser i stillingen likevel.
VG170416 - Gitt hvordan valgkampen har utspilt seg, og hvor mye ressurser Ja-siden har hatt på å sikre seg et resultat, kan det jo tyde på at strategien til Erdogan ikke har fungert.
SA170416 Ulike ressurser
DN170416 - Dette blir et prioriteringsspørsmål for Ap, men jeg har lyst til å minne om at den normen vi går inn for vil sikre ressurser til skoleverket på det nivået vi hadde i 1985.
DN170416 Ulike ressurser
DA170416 Ulike ressurser
DA170416 - Dette blir et prioriteringsspørsmål for Ap, men jeg har lyst til å minne om at den normen vi går inn for vil sikre ressurser til skoleverket på det nivået vi hadde i 1985.
DA170416 - Dette blir et prioriteringsspørsmål for Ap, men jeg har lyst til å minne om at den normen vi går inn for vil sikre ressurser til skoleverket på det nivået vi hadde i 1985.
AP170416 Felles for alle anvendelsene er store mengder data fra sensorer, som analysert med våre modeller for prediksjon og optimering gir helt nye måter å visualisere data, fatte beslutninger og spare ressurser og kostnader på, skriver CVP International Markets, Knut Gustavsen, til Aftenposten.
AP170416 Politiet jakter nå en gjerningsmann i Oslo sentrum, med « alle tilgjengelige ressurser », opplyser Nordve.
DB170415 Agentselskapet sier videre at fotballspilleren vil bruke alle tilgjengelige ressurser for å forfølge saken.
DB170415 I 2015 sa Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) at valgene var frie, men ikke rettferdige, fordi staten bruker så store ressurser på å drive valgkamp for AKP.
AP170415 - Ja-siden bruker offentlige ressurser og de presser på mediene for at nei-sidens stemmer ikke skal bli hørt, sier han.
DB170414 I ordets rette forstand, så er det maten vi bruker mye ressurser på, fordi vi har økonomien til det.
AA170414 Store ressurser ble satt inn i kampen mot flammene og naboer hjalp til med å få et eldre ektepar ut av huset.
AA170414 Som ikke gir dem reelle muligheter til å være ressurser .
DB170413 Politiet må rett og slett bare venne seg til at disse barnesakene tar mer ressurser enn tidligere.
DB170413 Hun sier det må legges til rette for at politiet både har ressurser til å etterforske vold og overgrep mot barn og mot kvinner og at det må en umiddelbar omprioritering til.
DB170413 Da er det viktig at vi også utruster politiet med nødvendige ressurser til å drive etterforskning og det mener jeg vi har gjort, sier hun.
DA170413 MER POLITI : Svensk politi har satt inn ekstra ressurser skjærtorsdag.
DA170413 Etter terrorangrepet i Stockholm for under en uke siden har politiet satt inn ekstra ressurser på flere av nordmenns populære utfartssteder.
VG170412 Med kloke kjøp, god defensiv organisering og effektiv fotball har Atlético hamlet opp med Barcelona og Real Madrid, på tross av betydelig svakere ressurser .
VG170412 Her hjemme bør vi sette inn økte ressurser i arbeidet for å avklare identitet raskere.
DB170412 Blant annet ønsker han at Nato skal bruke langt mer ressurser på å bygge opp lokale styrker - som for eksempel har skjedd i Afghanistan.
DB170412 Men ingen bør la seg overraske over at det blir lite ressurser til psykiatri, rus og forebyggende helsetjenester når sekunder av våre liv blir viktigere enn de liv vi til daglig lever.
DB170412 I mellomtida klages det over manglende ressurser i helsevesenet.
DB170412 Uansett hva årsaken er, stjeler slike oppstartsapper ressurser , som kan føre til at PC-en din går tregere.
DB170412 Det kan for eksempel være prøveversjoner av sikkerhetspakker som kjører i bakgrunnen og stjeler ressurser , og som forer deg med advarsler om å betale for fullversjoner.
DA170412 Har allerde nå sagt at klubben ikke har ressurser til å hente nye spillere i sommervinduet.
DA170412 Så det vanlige argumentet om at vi utnytter norske ressurser , holder ikke.
DA170412 - Et så høyt masseforbruk av kjøtt er et problem for klimaet og verdens ressurser .
BT170412 Politiet bruker, fornuftig nok, sjelden ressurser på å håndheve loven.
BT170412 Vi vil blant annet jobbe med å sikre riktig nivå på inntektene fra staten, redusere unødvendig administrasjon, styrke ledelse og få til en hensiktsmessig drift der ansattes ressurser brukes til størst mulig nytte for brukerne våre.
AP170412 Men hvilke togselskaper har ressurser , eller vil ta risikoen med å utvikle et nytt signalsystem, når de samtidig står overfor strenge lønnsomhetskrav og i økende grad er utsatt for konkurranse ? spør Ryggvik.
AP170412 Men hvilke togselskaper har ressurser , eller vil ta risikoen med å utvikle et nytt signalsystem, når de samtidig står overfor strenge lønnsomhetskrav og i økende grad er utsatt for konkurranse ? spør Ryggvik.
VG170411 Næringskomiteens innstilling uttrykker et ønske om å øke matproduksjonen på norske ressurser og ta hele landet i bruk, ifølge Skorge.
SA170411 Han opplyser at det ble sendt en god del ressurser fra nødetatene til området da meldingen om raset kom.
DB170411 Politiet melder at alle tilgjengelige ressurser er satt inn i etterforskningen.
DA170411 - Det å kunne sette av ressurser til dette er viktig.
DA170411 Det handler om å utnytte menneskelige ressurser til virksomhetens beste.
AA170411 Kommunen har de siste årene brukt store ressurser på å gjøre Vikelva til en ren og fiskevennlig elv.
AA170411 Utviklingen i retning større gårdsbruk og mer intensiv produksjon gjør at også norske bønder blir stadig mer avhengig av importerte råvarer som kraftfor på bekostning av lokale ressurser .
SA170410 Thornberg sier også at Säpo har avsatt ressurser til å følge ytterliggående grupper eller organisasjoner de mistenker at kan planlegge hevn.
DB170410 Vil gi politiet mer ressurser
DB170410 Sveriges innenriksminister Anders Ygeman lovte mandag overfor Aftonbladet at han vil øke politiets ressurser for å flere til å forlate Sverige.
DB170410 Politiet skal få ekstra ressurser , ønsker Ygeman.
DB170410 Derfor ringte de Sentralen, sier Johnsen, som også informerer om at utelivsseksjonen hver uke bruker ressurser på å kartlegge alle byens forskjellige utelivsarrangement.
DB170410 Men mens de sov, har de som var våkne, og mest ressurser , kanskje sett sitt snitt til å få inn formuleringer som er i tråd med deres egne synspunkter.
BT170410 Sammen letes det etter ressurser og interesser, alt med ett mål for øye : Hvilken arbeidsgiver ønsker og trenger akkurat din kompetanse ?
AP170410 Er samtalen vellykket, kan den lede til bedre tilgang til ressurser som bolig, eller å få en nabo til å sitte barnevakt.
AA170410 Nå legger finansinstitusjoner i Sverige, Danmark og Finland inn ressurser og kompetanse i satsingen når FinansCERT blir til Nordic Financial CERT.
AA170410 - De vi slåss mot, samarbeider, har store ressurser , bruker alle tilgjengelige verktøy, og trusselbildet endrer seg fort, sier Morten Tandle, som blir administrerende direktør for den nordiske satsingen.
VG170409 Derfor satser vi veldig mange ressurser på å sikre våre systemer. 2000 jobber med datasikkerhet og vi har ansatt 200 politifolk, for å få hjelpe våre folk å forstå hvordan kjeltringer tenker, sa han.
FV170409 Vi bruker betydelig med ressurser på dette nå, sier hun.
AP170409 Thornberg sier også at Säpo har avsatt ressurser til å følge ytterliggående grupper eller organisasjoner de mistenker at kan planlegge hevn.
AP170409 Vi bruker betydelig med ressurser på dette nå, sier hun.
VG170408 Ifølge Eriksson har Stockholmspolitiet i dag satt inn ekstra ressurser for å skape trygghet blant publikum i den svenske hovedstaden.
VG170408 Mange har ikke ressurser eller ork til å forfølge sakene.
SA170408 Politiet har satt inne alle tilgjengelige ressurser , fra nasjonale innsatsstyrker, spesialstyrker og sikkerhetspolitiet Säpo.
SA170408 Det snakkes veldig mye om olje, men faktum er at det meste som finnes av ressurser på norsk sokkel er i form av gass.
SA170408 Barn har ressurser i seg som gjør at de kan klare det utroligste hvis de bare får sjansen.
DB170408 Hun har selv besøkt flere helsetun og aldershjem, og beskriver en situasjon hvor pleiere gjør sitt ytterste for å gi de gamle en verdig omsorg, men mangler ressurser .
BT170408 Tilbake sitter mennesker som BTs kulturredaktør, Frode Bjerkestrand, skviset mellom et ønske om å bidra til folkeopplysning og allmenndannelse og aviseiernes ustoppelige hunger etter utbytte og dermed tapping av avisens ressurser .
BT170408 Ikke fordi avisene mangler ressurser .
AA170408 Politiet har satt inne alle tilgjengelige ressurser , fra nasjonale innsatsstyrker, spesialstyrker og sikkerhetspolitiet Säpo.
AA170408 - Jeg har vært mye på besøk hos helsetun og lignende, og jeg ser hvordan de ansatte strever og prøver å gjøre det best mulig for de eldre, men det er mangel på ressurser og det er mye som kunne vært bedre, sier hun til Innherred.
VG170407 En eller flere gjerningsmenn er fremdeles på frifot, og politiet jakter nå med alle ressurser på en mann i hettegenser.
SA170407 Sjef for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen, sier de kommer til å ha ekstra ressurser ute på veiene.
FV170407 Sjef for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen, sier de kommer til å ha ekstra ressurser ute på veiene.
DN170407 Alle ressurser skal settes inn slik at vi kan løse denne fryktelige handlingen, sier rikspolitisjef Dan Eliasson i en pressemelding.
DN170407 Vi vil bruke alle ressurser , opplyste rikspolitisjef Dan Eliasson på pressekonferansen fredag ettermiddag.
DN170407 - Alle våre ressurser er i gang etter foreliggende rutiner.
DB170407 Han opplyser at de sender alle tilgjengelige ressurser til stedet.
AP170407 Sjef for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen, sier de kommer til å ha ekstra ressurser ute på veiene.
SA170406 I stedet går flertallet inn for at hovedformålet skal være økt norsk matproduksjon fra norske ressurser , slik at selvforsyningsgraden økes, beredskapen styrkes og etterspørselen dekkes.i ¶
DN170406 Vi vil bruke alle tilgjengelige ressurser og er forberedt på vanskelige forhandlinger.
DB170406 Vi må få tak i klubber og se hva vi har av ressurser og se på finansieringen.
DB170406 Faktorer som situasjonsvurdering og tilgjengelige ressurser er også viktig for en pågripelse.
DB170406 Men går en tilbake til opphevelsen av klassedelingstallet var intensjonen med det å spare penger gjennom " kreativ bruk av ressurser .
DA170406 Remman sier de har satt alle tilgjengelige ressurser på saken og håper å få løst problemet så snart som mulig.
DA170406 Bjurstrøm reagerer på at ressurser tilsvarende 12 - 18 personer foreslås fjernet fra ombudet, som er omtrent dobbelt så mange som jobber med klagesaker i dag.
AA170406 Medvirkning fra beboere, næringsliv og forskningsmiljø har tilført Svartlamoprosjektet viktig kompetanse og ressurser .
VG170405 Peter Münster, kommunikasjonssjef for Facebook i Norden, sier til VG at de har ressurser til rådighet, uansett hvor brukerne bor.
VG170405 - Det var mangel på ressurser på sykehusene og det er mangel på erfaring med håndteringen av denne typen gass.
SA170405 Det er overraskende at dette ikke har fått mer ressurser i en transportplan som ellers er overlastet med jernbanesatsing.
SA170405 Han mener også at det er et prinsipielt spørsmål om hvor mye ressurser frivilligheten skal bruke på kontroll og innsynsbegjæringer.
DN170405 NVE er tydelig på at kunnskap om faregraden alene ikke er nok for å ferdes trygt i vinterfjellet og bruker mye ressurser på å endre holdninger og formidle ferdselsråd.
DB170405 - Drømmescenarioet er at vi hadde hatt nok ressurser til å tilby et fulltids toppopplegg for alle.
DB170405 I tillegg absorberer byggenæringene flere ressurser enn tidligere, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.
BT170405 Den nye nemnda i Bergen skal finansieres ved å hente betydelig ressurser fra dagens Likestillings- og diskrimineringsombud.
BT170405 - Regjeringen sier i sitt forslag at ressurser tilsvarende 12 til 18 personer vil bli fjernet fra dagens ombud.
AP170405 LITE RESSURSER : Innbyggerne i den syriske småbyen hadde lite å hjelpe seg med da de ble rammet av nervegass.
AP170405 Hvis disse landene hadde hatt velfungerende stater og levd i fred, ville de ha vært i bedre stand til å takle en tørkekatastrofe, men dette er svake stater med lite ressurser og byråkratier som fungerer dårlig, mener forskeren Håvard Mokleiv Nygård fra fredsforskningsinstituttet PRIO.
AP170405 LITE RESSURSER : Innbyggerne i den syriske småbyen hadde lite å hjelpe seg med da de ble rammet av nervegass.
AP170405 Han mener også at det er et prinsipielt spørsmål om hvor mye ressurser frivilligheten skal bruke på kontroll og innsynsbegjæringer.
AA170405 Å fjerne landminer og ueksplodert ammunisjon fra Syria og Irak vil ifølge FN kreve enorme ressurser og ta opptil 50 år.
AA170405 Uten dette engasjementet fra frivillige og betydelige ressurser fra storsamfunnet ville mulighetene til å forstå hvem vi er og hvor vi kommer fra vært sterkt redusert, sier Helgesen. ( ©NTB ) ¶
VG170404 - Vi må ikke gjøre det fristende for skoler å skyve elever over på fritak fremfor å bruke ressurser på å tilrettelegge.
VG170404 En falsk brannalarm binder opp viktige ressurser , og kan i verste fall koste liv.
SA170404 Selskapet Nike har lagt ned store ressurser før rekordforsøket der også to andre racerløpere er med : Lelisa Desisa ( Etiopia ) og Zersenay Tadese ( Eritrea ).
DB170404 - Vi har ikke nok ressurser totalt sett til å også etterforske andre alvorlige saker hvor barn ikke er fornærmet, sier Lysholm, som også sier at de opplever en stor økning i antall tilrettelagte avhør i vold- og overgrepssaker mot barn.
DB170404 Skal man bruke mer ressurser i skolen, bør man derfor vurdere andre og mer treffsikre tiltak.
DB170404 Norske forskningsmiljøer har jobbet i flere år med å utvikle det vitenskapelige og tekniske grunnlaget for at vi skal kunne produsere biodrivstoff av dagens uutnyttede norske ressurser som trær, halm, landbruks- og matavfall.
BT170404 Kampen for sterkere lokalt selvstyre, kampen for å beholde en større del av verdiene som blir skapt her og kampen om nasjonens felles ressurser .
AP170404 Selskapet Nike har lagt ned store ressurser før rekordforsøket der også to andre racerløpere er med : Lelisa Desisa ( Etiopia ) og Zersenay Tadese ( Eritrea ).
SA170403 Resultatene så langt er oppløftende, men for å ivareta og videreutvikle denne knutepunktfunksjonen mellom opplevelsesbasert reiseliv, virkemiddelapparat og FoU er det behov for ressurser som kan sikre en permanent struktur.
SA170403 Det er illevarslende for en klubb som bruker mye tid og ressurser på å vinne tilbake byen.
DN170403 Etter at flere annonsører begynte å boikotte videonettstedet, har Google brukt ressurser på maskinlæring og kunstig intelligens for å forbedre sine tjenester.
DB170403 Hvorfor ville sikkerhetsselskapet - som beskyldes for å ikke ha ressurser - rota rundt med overvåking av amerikanske borgere, når de skal jakte terrorister ? spør den ikke-identifiserte kilden.
DB170403 Selv om mange flyktninger har gode evner og ressurser til å klare seg hvis de får muligheten, er de yngre mer utsatt.
BT170403 Er dette fornuftig bruk av ressurser når det finnes et velfungerende tilbud i Odda ?
AP170403 - Putin og russiske myndigheter har brukt utrolig mye ressurser og tvangsmakt for å forsøke å få bukt med opprørerne i Nord-Kaukasus, sier Wilhelmsen.
AP170403 - Putin og russiske myndigheter har brukt utrolig mye ressurser og tvangsmakt for å forsøke å få bukt med opprørerne i Nord-Kaukasus, sier NUPI-forsker Julie Wilhelmsen.
AP170403 Regjeringen vil bruke ressurser på strengere straffer - penger som kunne gått til kriminalitetsforebyggende tiltak eller høyere erstatning til ofrene.
AP170403 Det er illevarslende for en klubb som bruker mye tid og ressurser på å vinne tilbake byen.
VG170402 Sykehuset i Östersund har tilkalt ekstra alle tilgjengelige ressurser .
SA170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner, og E45 ble stengt i begge retninger.
FV170402 Politiet kalte inn alle tilgjengelige ressurser etter ulykken, og veien ved ulykkesstedet er nå stengt.
DB170402 Politiet har tilkalt alle tilgjengelige ressurser fra regionene rundt.
DB170402 Expressen skriver at det hentes inn ekstrabemanning og ressurser .
DB170402 Hentet inn ekstra ressurser
DA170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner, og E45 ble stengt i begge retninger.
BT170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner, og E45 ble stengt i begge retninger.
BT170402 Likevel var det vanskelig å få på plass nok ressurser .
AA170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner, og E45 ble stengt i begge retninger.
AA170402 Likevel var det vanskelig å få på plass nok ressurser .
AA170402 Store ressurser rykket ut til bussulykken mellom Sveg og Fågelsjø i Herjedalen.
AA170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner, og E45 ble stengt i begge retninger.
AA170402 Likevel var det vanskelig å få på plass nok ressurser .
AA170402 Store ressurser rykket ut til bussulykken mellom Sveg og Fågelsjø i Herjedalen.
AA170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner, og E45 ble stengt i begge retninger.
VG170401 Det er en grense for hvor mye du kan gape over med egne ressurser , sier Bakke på spørsmål om hvorfor det ble en stor overskridelse.
VG170401 * 1 « Prosjektet har i perioder lidd av manglende tilgang på ressurser innad i IT ». * 1 Dette skapte « forsinkelser og fordyring ved innleie av eksterne ».
VG170401 - Årets prisutdeling vil være en kraftig markering av at god undersøkende journalistikk krever ressurser og tid, sa Olufsen ¶
VG170401 Politiadvokat Pettersen forteller at saken ble gitt høyeste prioritet innledningsvis og sier det er manglende ressurser som er årsaken til at saken har blitt liggende.
VG170401 - Avdødes rusmisbruk har på ingen måte vært noe tema med hensyn til hvilke ressurser politiet har satt av til denne saken, eller hvilken prioritet saken er gitt, sier han til VG.
FV170401 Vil heller si hvilke jeg misliker minst : Strømsgodset fordi Drammen er en kul by, og Sogndal fordi de får veldig mye ut av små ressurser .
DB170401 - Har ikke nok ressurser
DB170401 Skal innvandrere kunne bidra i samfunnet, er vi nødt til å bruke flere ressurser på integrering og kompetanseheving.
DB170401 Eldrebølgen tvinger oss til å prioritere våre ressurser bedre.
VG170331 - Og det er ingen tvil om at myndighetene har satt inn store ressurser for å bekjempe den omfattende korrupsjonen som eksisterer i Kina.
VG170331 UDI ville at mangel på nettverk eller ressurser i området 16-åringen blir henvist til internflukt i, som for eksempel Kabul, skulle ha stor betydning for om 16-åringen får opphold.
VG170331 Departementet understreker at momenter som manglende nettverk og ressurser ikke, samt dårlige sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen, ikke alene kan begrunne at det gis en ordinær oppholdstillatelse, skriver Justisdepartementet.
SA170331 Vil heller si hvilke jeg misliker minst : Strømsgodset fordi Drammen er en kul by, og Sogndal fordi de får veldig mye ut av små ressurser .
DN170331 Vi bruker store ressurser på å bekjempe økonomisk kriminalitet, og det er derfor gledelig å se at det denne gangen førte til en siktelse, skriver Larsen.
DN170331 - Saken fremsto først som et enkeltstående tilfelle og da var ikke det noe vil ville bruke ressurser på.
DB170331 Skal de med flest ressurser bli forsvart av de som har minst ?
DB170331 Å følge slike retningslinjer ville altså avstedkomme uante behov for nye leger, og mye tid og ressurser vil bli tatt fra dem som virkelig trenger legetjenester.
DB170331 En kontrollgruppe fortsetter med « vanlig » barnehage, så vidt vi vet, uten ekstra ressurser tilsvarende forskoleopplegget, til å gjennomføre det « vanlige » på best mulig måte.
DA170331 Abel Amir Yarallah, en irakisk general som leder jakten på IS-lederen, hevder at al-Baghdadi i dag er ute av stand til å lede en militær kamp, og må bruke sine ressurser på å holde seg skjult.
AP170331 Sjelden er det brukt så store medisinske ressurser på undersøkelser i forbindelse med en trafikkulykke.
AP170331 Vil heller si hvilke jeg misliker minst : Strømsgodset fordi Drammen er en kul by, og Sogndal fordi de får veldig mye ut av små ressurser .
AA170331 Ifølge eposten vil Staur bruke alle ressurser på å ta vare på Rune Olsø og hans familie, og samtidig tilrettelegge for at Økokrim kan gjennomføre sin etterforskning på en god og effektiv måte.
VG170330 Det er fordi det er mer ressurser knyttet til en som sitter i varetekt enn en som soner en dom.
SA170330 Ronny Deila vant gull med Strømsgodset i 2013 - uten all verden av ressurser .
SA170330 Mange ser på trenerjobben i Rosenborg som enkel fordi vi har ressurser .
SA170330 Flest folk på kampene, størst og best tropp, solid med ressurser , en kultur som igjen har vokst seg sterk, erfaring, rutine og kunnskap.
SA170330 Én ting er å ha ressurser , men man må forvalte dem på rett måte.
FV170330 Ronny Deila vant gull med Strømsgodset i 2013 - uten all verden av ressurser .
FV170330 Mange ser på trenerjobben i Rosenborg som enkel fordi vi har ressurser .
FV170330 Flest folk på kampene, størst og best tropp, solid med ressurser , en kultur som igjen har vokst seg sterk, erfaring, rutine og kunnskap.
FV170330 Én ting er å ha ressurser , men man må forvalte dem på rett måte.
DB170330 Det har aldri skjedd før at en hund har blitt skutt på Oslo lufthavn, vi vil alltid først sette inn ressurser på å lete etter dyret og fange det.
DB170330 Men på ett punkt har de ansatte rett : Dagens reform tapper i en overgangsperiode politistyrken for mannskaper og ressurser som for mange må synes urimelig.
DB170330 Likevel må selvsagt knappe offentlige ressurser brukes effektivt.
DB170330 - Slike saker er vanskelige, og så må det også vurderes opp mot kostnader og ressurser , legger Dolboug til.
DB170330 Norge har en utslippsfri kraftsektor, en høykompetent befolkning, enorme tilgjengelige fornybare ressurser , store mengder penger på bok, og en befolkning som lett tar ny teknologi i bruk.
DA170330 Holte sier sannsynligheten for lovbrudd går ned der det settes inn mest ressurser .
DA170330 Med de prioriteringene som ligger i langtidsplanen, binder man opp store ressurser .
DA170330 Vi vil prioritere ressurser på menneskelig sikkerhet framfor militær utbygging, sier Sunniva Schultze-Florey.
BT170330 Skolebyråkratene med de nye reformene skal nå måle og veie barns ressurser med krav om effektivitet, målstyring og materiell suksess som ledestjerner.
BT170330 Alle unger kan bli tapere, og de som har større utfordringer i livet enn andre, vil få ennå færre ressurser .
AP170330 Til tross for enorme ressurser , preges den arktiske delen av Russland av store mangler i infrastrukturen.
AP170330 Ifølge visestatsminister Dmitrij Rogozin planlegger Russland 150 utviklingsprosjekter i Arktis for 5 trillioner rubler frem til 2030 : ¶ 48 prosent av prosjektene gjelder utvinning av ressurser . 16 prosent er transportprosjekter, mens 7 prosent av investeringene skal gå til geologiske undersøkelser.
AP170330 - Vi har så store ressurser i dette landet, olje og gass.
AP170330 Han trakk også frem at Norge er et lite land og har betydelig mindre militære ressurser enn Russland, men at Russland aldri har brukt det til å presse sin vilje gjennom.
AP170330 Ronny Deila vant gull med Strømsgodset i 2013 - uten all verden av ressurser .
AP170330 Mange ser på trenerjobben i Rosenborg som enkel fordi vi har ressurser .
AP170330 Flest folk på kampene, størst og best tropp, solid med ressurser , en kultur som igjen har vokst seg sterk, erfaring, rutine og kunnskap.
AP170330 Én ting er å ha ressurser , men man må forvalte dem på rett måte.
AA170330 Holte sier sannsynligheten for lovbrudd går ned der det settes inn mest ressurser .
VG170329 - I samarbeid med landslagstrener Roar Hjelmeset og andre ressurser rundt meg, har jeg gått igjennom hva jeg har gjort bra og hva jeg kan gjøre annerledes.
VG170329 » - Vi bruker jo mye ressurser på å gjøre det.
SA170329 " Det tolkes dit hen at bevæpning på et vis kompenserte for manglende ressurser , noe utvalget finner betenkelig ", heter det i rapporten.
DB170329 - I samarbeid med landslagstrener Roar Hjelmeset, og andre ressurser rundt meg, har jeg gått igjennom hva jeg har gjort bra og hva jeg kan gjøre annerledes.
DB170329 Vi har en tettere dialog både i planleggingen og gjennomføringen av øvelser, og vi bruker mer ressurser på å etterse at de i praksis følger de kravene vi setter.
DB170329 Men i en verden med knappe ressurser så er vi nødt til å sette svake grupper opp mot hverandre.
DB170329 Barnekreftforeningen sier at pengene de mottar skal gå til forskning på kreft hos barn og ikke mer lobbyarbeid ( selv om det frigjør mer ressurser til slikt ).
BT170329 Samfunnet trenger en tillitsreform der politiet får bruke sine knappe ressurser til å bekjempe kriminalitet.
BT170329 Når fremtiden er mer usikker enn noensinne, er det lett å tro at vi bør sette av flere ressurser til planlegging, men det er ikke sikkert at det er fornuftig bruk av pengene.
VG170328 Stoltenberg-regjeringen uttalte i sin politiske plattform for 2009-2013 at dette fortsatt var et langsiktig mål, men at det ikke var ressurser til det i barnevernet den gang.
VG170328 Uten økonomiske ressurser vil ikke dette være mulig, og de kommer ikke til å klare å ta opp kampen mot et nytt parti som ønsker å nå ut til samme målgruppe som UKIP.
FV170328 Han sier det kunne vært gøy å trene et lag med ressurser på linje med Rosenborg og andre større klubber.
DN170328 « Sirkulær økonomi », gjenbruk og materialgjenvinning for at ressurser ikke går tapt, er nødvendig for en fornuftig utvikling og bruk av begrensede ressurser .
DN170328 « Sirkulær økonomi », gjenbruk og materialgjenvinning for at ressurser ikke går tapt, er nødvendig for en fornuftig utvikling og bruk av begrensede ressurser.
DN170328 Norge har naturgitte fordeler og ressurser vi har foredlet i over 100 år.
DB170328 Det å drive etterforskning er i utgangspunktet enklere enn å gjøre forebyggende arbeid, fordi sistnevnte krever mer ressurser .
DB170328 Danwatch bruker store ressurser på å avdekke urett som begås rundt i verden - og starter undersøkelser dels på tips, lekkede dokumenter og ut fra områdene de interesserer seg for.
DB170328 TNR/Omsorgsprogram er utbredt i flere land - blant annet i England, Italia, USA, Canada, Australia, Tyrkia, Israel og Japan - og myndighetene i flere av disse landene bidrar med ressurser til slike programmer.
BT170328 De vil ikke lenger at vi skal bruke samfunnets ressurser på å straffe mennesker som trenger helsehjelp.
VG170327 Skal du måtte passe inn i rammen for å komme gjennom hullet - der ressurser og anleggsmidler venter i andre enden ?
VG170327 - Vi tar situasjonen veldig alvorlig, jeg har sagt at vi setter vi inn det som skal av ressurser for å få ordnet opp i dette.
VG170327 Formålet for Kronprinsparets Fond er « å bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, det blir færre som faller utenfor, at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse ».
SA170327 Har ressurser til å hente forsterkninger om det kreves.
DB170327 Hvis de kabinansatte trosser Norwegian-ledelsens råd og slutter seg til AFA, får Norwegian-sjef Bjørn Kjos en tøff motpart, med store juridiske og økonomiske ressurser .
DA170327 Fra idrettens ståsted har han fått tilført store ressurser til idretten.
DA170327 Vi vil også jobbe for å beholde et trygt arbeidsliv, utjevne forskjeller ved en mer rettferdig skattepolitikk, styrke fellesskolen, gi de eldre god omsorg og ikke minst ha offentlige sykehus med nok ressurser .
DA170327 - Vil ikke det å bygge opp to organisasjoner som dels skal drive med samme oppgaver være en dobbeltkjøring og feil bruk av ressurser ?
DA170327 - Det er fantastisk bra at vi får tilført ressurser til satsing på konferansemarkedet, sier Nilsen.
BT170327 Selv om ansatte gjør en god jobb i forhold til tildelte ressurser , er det så absolutt et forbedringsbehov, ikke minst på ressurssiden.
BT170327 Har ressurser til å hente forsterkninger om det kreves.
AP170327 - Dersom vi ikke bruker nok ressurser til å ruste opp og organisere det offentlige helsevesenet bedre, vil de private helseforetakene øke kapasiteten og behandle raskere og bedre.
AP170327 Å skylde på mangel på ressurser er feil, ettersom det var blanko på å bruke overtid.
AP170327 Har ressurser til å hente forsterkninger om det kreves.
AA170327 Han sier de bruker så store ressurser på tilrettelagte avhør at de sliter med å få ferdig sakene.
AA170327 Formålet for Kronprinsparets Fond er " å bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, det blir færre som faller utenfor, at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse ". ( ©NTB ) ¶
AA170327 Den eneste som synes å være opptatt av å fortelle sannheten under høringen var sjefen for HV, som på direkte spørsmål og under sterkt press fra komiteens leder og tydelig tynget av overstyring fra forsvarssjefen og departementet, måtte medgi at han ikke hadde tilstrekkelig ressurser til å utføre den oppgaven han var pålagt av Stortinget.
VG170326 Antidoping er et ressursspørsmål, og hvorfor skal de da bruke ressurser på noe som allerede er anket ? undrer Robinson-Mackenzie seg.
SA170326 Den nye presidenten lover at det skal bli slutt på at klubbene må betale egenandel for utøvere på landslaget, en praksis som etter hans mening stjeler ressurser fra barn og unge.
DB170326 BRUKER RESSURSER FOR Å BESKYTTE SEG : Fysiker og klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, Bjørn Hallvard Samset, mener det er en helt menneskelig reaksjon å kjøpe seg en leilighet i luksusbunkersen.
DB170326 Nå mener han kanalen må sette inn nok ressurser for å teste systemet, slik at sendingen går knirkefritt neste lørdag.
BT170326 Den nye presidenten lover at det skal bli slutt på at klubbene må betale egenandel for utøvere på landslaget, en praksis som etter hans mening stjeler ressurser fra barn og unge.
AP170326 De har brukt store ressurser på å kartlegge om Masood kan ha hatt medhjelpere under angrepet onsdag.
AP170326 Den nye presidenten lover at det skal bli slutt på at klubbene må betale egenandel for utøvere på landslaget, en praksis som etter hans mening stjeler ressurser fra barn og unge.
SA170325 Flere ansatte gir bedre barnevern : Kommunene har et klart ansvar for å sørge for tilstrekkelig ressurser til barnevernet.
SA170325 Likevel varsler altså Sundby at han vil bruke ressurser på å forberede seg på 15-kilometeren i klassisk.
SA170325 - Er en klubb som Sarpsborg sjanseløse mot de største og beste nettopp på grunn av forskjellen i størrelse og ressurser ?
FV170325 Likevel varsler altså Sundby at han vil bruke ressurser på å forberede seg på 15-kilometeren i klassisk.
DB170325 Virksomheten deres legger også bånd på mye ressurser , sier Metlid.
BT170325 Skal man bruke 86 milliarder på dette prosjektet, eller finnes det bedre måter å bruke våre felles ressurser på i et samfunn der utfordringene står i kø ?
BT170325 Det kan jo ikke være vanskelig å skjønne hvor skoen trykker, og hvor man får mest nytte av å sette inn felles ressurser .
BT170325 Likevel varsler altså Sundby at han vil bruke ressurser på å forberede seg på 15-kilometeren i klassisk.
AP170325 Likevel varsler altså Sundby at han vil bruke ressurser på å forberede seg på 15-kilometeren i klassisk.
AP170325 - Er en klubb som Sarpsborg sjanseløse mot de største og beste nettopp på grunn av forskjellen i størrelse og ressurser ?
AA170325 - I den grad politikk er å prioritere knappe ressurser har regjeringen strøket til eksamen.
VG170324 Dette vil kreve årvåkenhet, besluttsomhet og store ressurser .
VG170324 De som har ansvaret må få de ressurser som kreves.
VG170324 ) Det ble brukt betydelige ressurser på dette arbeidet.
DN170324 Ved å frigjøre ressurser på ett område, kan man satse mer på et annet område.
DN170324 - Ved å digitalisere standardiserte tjenester som for eksempel bostøtte, startlån og byggesøknader, frigjøres ressurser som kan overføres til andre områder der behovet er større.
DN170324 - Dette er en positiv utvikling som bidrar til å frigjøre ressurser til andre oppgaver.
DN170324 Det er helt nødvendig at vi har dem og bruker ressurser på dem, sier han.
DN170324 Øygruppa ligger midt mellom Sør-Korea og Japan, og en kamp om ressurser er noe av det som ligger bak konflikten, for området rundt øygruppa er gode fiskeområder og det antas at det er gassreserver i havbunnen.
DB170324 Fridtjof Nansen, som i likhet med sine to forgjengere skal settes inn i bistandsprogrammer for å kartlegge og legge til rette for bærekraftig utnytting av havets ressurser .
DA170324 Regjeringen har satt inn store ressurser for å bidra til denne omstillingen, både gjennom tiltakspakker, vei og bane, forskning og innovasjon og ikke minst skattelette, sier arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) i en kommentar til NTB.
DA170324 Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg mener det er enorme ressurser som havner på avveie.
DA170324 Her tilfører vi samfunnet ressurser , både i form av mennesker som får arbeidstrening, og « nye » sykler til glede for barn og voksne.
DA170324 - Å kaste brukelige ting, er egentlig en veldig sløsing av ressurser .
DA170324 Den skal også se om lovverk, organisering og bruk av ressurser fører til økt fare for alvorlige hendelser.
BT170324 Vi bruker enorme ressurser på å redde premature og alvorlig syke barn, men hvor er ressursene til et verdig liv i fortsettelsen ?
AP170324 Men hastverket med å få det til gjorde at hverken Trump eller noen andre fikk lagt inn noen ressurser i salgsarbeidet - det ble aldri gitt noen gode argumenter for hvorfor det var en god idé å erstatte Obamacare med AHCA - bortsett fra at det var noe annet enn Obamacare.
AA170324 Øygruppa ligger midt mellom Sør-Korea og Japan, og en kamp om ressurser er noe av det som ligger bak konflikten, for området rundt øygruppa er gode fiskeområder og det antas at det er gassreserver i havbunnen.
VG170323 Det er lagt voldsomme ressurser ned i sakskomplekset, både fra statens og skattyters side.
SA170323 Jeg rev av nesten alt i lysken i fjor og brukte mye tid og ressurser på å komme tilbake.
DN170323 De har brukt ressurser og midler på å danne et selskap som kan skape konkurransevridning for egne medlemmer.
DN170323 Dette er tunge og komplekse saker og krever bruk av ressurser .
DN170323 Det er lagt voldsomme ressurser ned i sakskomplekset, både fra statens og skattyters side.
DN170323 Det settes heller ikke av nok tid og ressurser til å få overført kompetanse til egne ansatte, og erfaringer fra konsulentbruk blir ikke brukt nok ved senere anskaffelser, sier Foss.
DN170323 - Bruk av eksterne konsulenter i ikt-prosjekter stiller krav til bestillerkompetanse, ressurser og systemer for å få en god gjennomføring.
DN170323 Britisk politi har startet en « bred etterforskning » og satt inn store ressurser .
DB170323 Selvfølgelig vil jeg alltid ha mer ressurser , men det viktigste er å tjene penger på det vi allerede har.
BT170323 Det er viktig at vi også tar opp komplekse saker, på tross av at dette krever store ressurser og tar lang tid.
BT170323 Det er lagt voldsomme ressurser ned i sakskomplekset, både fra statens og skattyters side.
BT170323 - I de fleste skattesaker går det raskt å få avgjort en sak, men i tunge og komplekse saker, krever det bruk av store ressurser og ofte rettslige prosesser både i utlandet og i Norge.
BT170323 Slik det er i dag bruker vi ikke mye ressurser på å finne ut hvem som har gjort det.
AP170323 FFI-forskeren peker på at det er et misforhold mellom et økende antall radikaliserte personer i Europa og hvor mye ressurser statene har til å beskytte seg.
AP170323 - Det er ingen grunn til at ikke Norge skulle klare å tilpasse seg press på kostnader og lavere priser og fortsette å utvikle sine ressurser , sier oljeeksperten, som leder IEAs avdeling for oljeindustrien og oljemarkedet.
AP170323 En studieavgift vil gi sektoren mer ressurser til tiltak som målrettet fremmer internasjonalisering og kvalitet, skriver Aftenposten på lederplass.
AP170323 juli, fortsatt skal ha andre rettigheter enn andre traumatiserte i et helsevesen som er pålagt å prioritere og fordele ressurser .
AP170323 Jeg rev av nesten alt i lysken i fjor og brukte mye tid og ressurser på å komme tilbake.
AA170323 Det er lagt voldsomme ressurser ned i sakskomplekset, både fra statens og skattyters side.
AA170323 Vi vil derfor i første rekke bruke tildelte ressurser på å gi tett og god oppfølging av den enkelte ungdom, og tett og god oppfølging av de arbeidsgiverne ungdommene er i praksis hos.
AA170323 Vi ser det som uheldig å bruke store ressurser på å etablere ordninger og aktiviteter som i seg selv er positive, men som ikke fører til jobb.
AA170323 Men dersom det er små muligheter for å få lønnet arbeid gjennom denne aktiviteten så ønsker vi å være forsiktig med å binde opp store ressurser på å organisere eller følge opp slik aktivitet.
AA170323 Hvordan vil vi bruke tildelte ressurser ?
VG170322 - Det er trist og uakseptabelt at en alliert støtter forsøk fra personer som har blitt fratatt sine verv, i å benytte seg av politiske, sosiale og økonomiske ressurser der de bor, i stedet for å dra hjem til Tyrkia, sier talsmannen, og legger til at Tyrkia ikke er ferdig med saken.
SA170322 Selve kjernen i delingsøkonomien er ønsket om å ta i bruk ressurser som står ubrukt.
SA170322 Regjeringen vil flytte mer ressurser nedover, slik at kommuner og skoler kan drive mer lokal kvalitetsutvikling i tett samarbeid med universiteter og høyskoler.
SA170322 Ekstra ressurser blir ofte satt inn for sent, og vi forsøker å reparere heller enn tidlig å ta tak i de grunnleggende problemene.
SA170322 - Det er trist og uakseptabelt at en alliert støtter forsøk fra personer som har blitt fratatt sine verv, i å benytte seg av politiske, sosiale og økonomiske ressurser der de bor, i stedet for å dra hjem til Tyrkia, sier talsmannen, og legger til at Tyrkia ikke er ferdig med saken.
DB170322 - Det er trist og uakseptabelt at en alliert støtter forsøk fra personer som har blitt fratatt sine verv, i å benytte seg av politiske, sosiale og økonomiske ressurser der de bor, i stedet for å dra hjem til Tyrkia, sier talsmannen, og legger til at Tyrkia ikke er ferdig med saken.
DB170322 Vi bruker mye ressurser på å markedsføre disse varene, sier Skogstø i Rema 1000.
DA170322 En VTA-bedrift gir de yrkesvalghemmede fysisk tilrettelagte arbeidsplasser, ivaretaking av behov knyttet til fysisk aktivitet, koordinering av tjenester, utvikling av ressurser , motivering og trening av sosiale ferdigheter og rådgivning om kosthold og ernæring.
DA170322 Skal man øke den operative evnen må sjefene for de ulike forsvarsgrenene få større kontroll over sine ressurser , både bygg og anlegg, vedlikehold av våpen og utstyr og utdannelse av personellet.
DA170322 - Det er trist og uakseptabelt at en alliert støtter forsøk fra personer som har blitt fratatt sine verv, i å benytte seg av politiske, sosiale og økonomiske ressurser der de bor, i stedet for å dra hjem til Tyrkia, sier talsmannen, og legger til at Tyrkia ikke er ferdig med saken.
BT170322 - Det er trist og uakseptabelt at en alliert støtter forsøk fra personer som har blitt fratatt sine verv, i å benytte seg av politiske, sosiale og økonomiske ressurser der de bor, i stedet for å dra hjem til Tyrkia, sier talsmannen, og legger til at Tyrkia ikke er ferdig med saken.
AP170322 Sammen med ledende internasjonale forskningsmiljøer utvikler nå norske forskningsmiljøer det vitenskapelige og tekniske grunnlaget for å kunne produsere biodrivstoff av norske ressurser .
AP170322 Det tar tid og ressurser og skaper bekymringer i en hardt belastet frivillighet.
AP170322 - Det er trist og uakseptabelt at en alliert støtter forsøk fra personer som er blitt fratatt sine verv, i å benytte seg av politiske, sosiale og økonomiske ressurser der de bor, i stedet for å dra hjem til Tyrkia, sier talsmannen, og legger til at Tyrkia ikke er ferdig med saken.
AP170322 - Tidsrom med høyt uttak av ressurser , og hvor Jensen ikke hadde noen formell rolle, faller i tid sammen med disse sms-ene.
AA170322 Vi planlegger innsats for å nå 1,2 millioner mennesker de neste månedene, men det er et stort behov for flere ressurser , understreker Nordstoga. ( ©NTB ) ¶
AA170322 - Det er trist og uakseptabelt at en alliert støtter forsøk fra personer som har blitt fratatt sine verv, i å benytte seg av politiske, sosiale og økonomiske ressurser der de bor, i stedet for å dra hjem til Tyrkia, sier talsmannen, og legger til at Tyrkia ikke er ferdig med saken.
AA170322 - Det er trist og uakseptabelt at en alliert støtter forsøk fra personer som har blitt fratatt sine verv, i å benytte seg av politiske, sosiale og økonomiske ressurser der de bor, i stedet for å dra hjem til Tyrkia, sier talsmannen, og legger til at Tyrkia ikke er ferdig med saken.
VG170321 Derfor bør det lovfestes, slik at skolene blir nødt til å prioritere sine ressurser riktig.
VG170321 At norske skoler fanger opp dette så tidlige som mulig, og kan sette inn ekstra ressurser , er avgjørende for kvaliteten i skolen.
VG170321 Erfarne medarbeidere har sluttet og motivasjonen har sviktet på grunn av sprik melom arbeidsoppgaver og ressurser .
VG170321 « Ved terroranslag vil politiet bli varslet og respondere med lokalt tilgjengelige ressurser , før eventuelt beredskapstroppen innkalles og det anmodes om bistand fra Forsvaret.
FV170321 Han peker på at løsningen som er valgt, vil gi mulighet til å hente ut alle lønnsomme ressurser i feltet fram mot 2070, noe som vil gi store ringvirkninger for industrien.
DB170321 Vi er bekymret over at regjeringa ønsker å selge ut statlige ressurser som vannkraftverk.
DB170321 Et tredje punkt er eierskap av statlige ressurser .
DB170321 Westerveld presiserer at DNB forholder seg til regelverk fra en rekke nasjonale og internasjonale myndigheter, og at finanskonsernet har brukt store ressurser på oppfølging av anti-hvitvaskingsarbeidet de siste årene.
DB170321 Kritikere mener det er svært alvorlig, fordi kontakten pågikk i perioden hvor Russland skal ha brukt store ressurser på å påvirke den amerikanske valgkampen i Trumps favør.
DB170321 - Jeg registrerer at det henvises til at det settes inn mye ressurser , at ruter endres men at man samtidig har en økning i klager, sier Enger til Dagbladet.
DB170321 Dette likner på måten de tenker i Finland, som i motsetning til Norge setter inn mest ressurser på spesialundervisning i de første trinnene.
DA170321 Det er vondt for den enkelte og sløsing med ressurser , fastslår statsminister Erna Solberg, som vil ha plikten til å gi hjelp uten unødvendig byråkrati, vedtak og papirarbeid inn i Opplæringsloven : ¶
BT170321 - Det er meningsløst om vi som produserer olje med lave CO₂-avtrykk skal ofre titusenvis av arbeidsplasser, og dessuten fraskrive oss muligheten til å høste ressurser som skaper store verdier til fordeling i fellesskapet, sier Søviknes.
AA170321 Han peker på at løsningen som er valgt, vil gi mulighet til å hente ut alle lønnsomme ressurser i feltet fram mot 2070, noe som vil gi store ringvirkninger for industrien.
AA170321 Westerveld presiserer at DNB forholder seg til regelverk fra en rekke nasjonale og internasjonale myndigheter, og at finanskonsernet har brukt store ressurser på oppfølging av anti-hvitvaskingsarbeidet de siste årene. ( ©NTB ) ¶
VG170320 Politiet har prioritert de aller fleste av sine ressurser ut fra den gjeldende trusselvurderingen fra PST, Politiets sikkerhetstjeneste, som har sagt at sannsynlsigheten har vært størst for anslag mot såkalte myke mål, altså mennesker i stedet for bygninger eller anlegg.
DN170320 I Finland har skolemyndighetene sett gevinsten av å bruke store ressurser på å fange opp de svakest stilte elevene allerede de første skoleårene, i stedet for de siste.
DN170320 Derfor må vi ha nok ressurser og gode metoder for å gi tilbud til disse elevene når utfordringen oppstår, sier Dahl.
DB170320 I lengden vil en slik sparepolitikk unødvendig isolere landslagene fra ulike private satsinger, og øke muligheten for at gode løpere trener feil fordi de under forberedelsene mangler ressurser til nødvendig testing.
DB170320 Dette er en sløsing med menneskelige ressurser .
BT170320 Alle med noenlunde interesse for likestilling vet at status, makt og ressurser er systematisk skjevt fordelt mellom kjønnene.
AP170320 - Har dere nok ressurser , ville Martin Kolberg vite fra sjefen for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye.
AA170320 Problemene den siste tiden er svært frustrerende, og vi har den siste tiden hatt ekstra ressurser på for å unngå dette.
AA170320 I Finland har skolemyndighetene sett gevinsten av å bruke store ressurser på å fange opp de svakest stilte elevene allerede de første skoleårene, i stedet for de siste.
AA170320 Derfor må vi ha nok ressurser og gode metoder for å gi tilbud til disse elevene når utfordringen oppstår, sier Dahl.
VG170319 TOLLFINANSIERING : For å finansiere muren har Trump sagt at det skal gjøres gjennom en toll på 20 prosent på meksikanske varer samt hente midler fra eksisterende ressurser .
VG170319 Politiets ressurser bør brukes på å ta de som produserer, smugler og selger, ikke brukerne, het det i forslaget SV vedtok i dag.
VG170319 - Nedkriminalisering betyr at bruk fortsatt vil være forbudt, men at det ikke er rusavhengige man skal bruke ressurser på å straffeforfølge, men de som selger, importerer og produserer narkotika.
DB170319 Da kan VPN være viktig for å kunne logge seg på bedriftens nettverk, for eksempel hvis de ansatte skal jobbe hjemmefra, men likevel vil ha tilgang til interne ressurser som for eksempel nettverksstasjoner og lignende.
BT170319 trinn får skoler ikke ressurser nok til å tilby et forsvarlig fagtilbud.
AA170319 Ikke ulikt Adressa, men med færre ressurser .
DB170318 Når en bruker økte ressurser på å føre flere vitner og eksperter, er det en fare for at staten styrker sin sak i for stor grad.
DB170318 Nå viser NRK at staten bruker mer ressurser på disse sakene og vinner oftere enn før.
DB170318 Det skyldes både at flere saker føres for domstolene og at staten bruker mer ressurser per sak.
BT170318 Heller tvert imot : Det er bedre at flere ressurser blir lagt i enkelte saker av prinsipiell betydning enn at mange må gå gjennom den belastningen det er å saksøke staten.
BT170318 Store ressurser ble satt inn etter at det gikk et snøskred i Hemsedal skisenter.
BT170318 Kartleggingsprøver og nasjonale prøver gir oss en pekepinn på hvilke skoler, klasserom og elever som trenger ekstra oppfølging og ressurser .
BT170318 Derfor er vi avhengig av verktøy som kartlegger hvor skoen trykker mest slik at oppfølging, ressurser og etter- og videreutdanning av lærere kan prioriteres.
AP170318 Selv om mye av inventaret er skadet, ser vi at dette er hjemmet til et menneske med ressurser .
AP170318 Store ressurser blir nå brukt for å være helt sikker på at ingen ble tatt av skredet.
AA170318 Disse ungdommene skal bli voksne, foreldre og ressurser .
AA170318 Hensikten med forslaget er å sørge for at politiets ressurser brukes til å ta dem som produserer, smugler og selger narkotika framfor brukere.
AA170318 Hensikten med forslaget er å sørge for at politiets ressurser brukes til å ta dem som produserer, smugler og selger narkotika framfor brukere.
AA170318 Store ressurser ble satt inn etter at det gikk et snøskred i Hemsedal skisenter.
VG170317 Vi arbeider med flere ressurser for å finne feilen og vil fortsette til dette er løst, sier IKT-sjef Odd Bård Risvoll i Rogaland fredag kveld.
SA170317 Ronglan sa også at det trolig trengs mer ressurser om Norge skal henge med i sommerlekene.
SA170317 Men vi har knapt med ressurser her, og vi må få maksimalt ut av det vi har til rådighet.
SA170317 Men vi har knapt med ressurser her, og vi må få maksimalt ut av det vi har til rådighet.
DN170317 Regjeringen la fredag frem pliktmeldingen, med forslag om å avvikle pliktsystemet for torsketrålere mot en forholdsmessig omfordeling av ressurser .
DN170317 Regjeringen la i dag frem pliktmeldingen, og foreslår i den å avvikle pliktsystemet for torsketrålere mot en forholdsmessig omfordeling av ressurser .
DB170317 Her er altså rekkefølgen mellom de ulike idretten avhengig av hvilke ressurser som legges inn i kampen mot doping.
DB170317 Det handler om å stoppe salg av viktige ressurser , for eksempel når det gjelder salg av fiskeriressursene.
DB170317 Det handler om å stoppe salg av viktige ressurser , for eksempel når det gjelder salg av fiskeriressursene.
DB170317 Statkraft baserer seg på evigvarende ressurser som ligger i naturen og tilhører fellesskapet.
DA170317 - Dette er en helt naturlig utvikling, og gjør det mulig å omprioritere ressurser til langt viktigere virksomhet, skriver Halleraker.
BT170317 Ronglan sa også at det trolig trengs mer ressurser om Norge skal henge med i sommerlekene.
AP170317 Ronglan sa også at det trolig trengs mer ressurser om Norge skal henge med i sommerlekene.
AP170317 Men vi har knapt med ressurser her, og vi må få maksimalt ut av det vi har til rådighet.
AA170317 KrF-representanten viser til at selskapet både sitter med nødvendige ressurser , mannskaper og kompetanse, noe som burde gjøre det mulig å finne en løsning.
AA170317 KrF-representanten viser til at selskapet både sitter med nødvendige ressurser , mannskaper og kompetanse, noe som burde gjøre det mulig å finne en løsning.
VG170316 I rapporten til statsadvokaten heter det at det er en stor utfordring å balansere virksomheten ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet, både med hensyn til ressurser og ambisjoner.
DB170316 For selskaper innen boligkjøperforsikring vil det være mer lønnsomt ikke å ta kundenes sak, fordi de da får penger uten å måtte bruke ressurser .
DB170316 Det blir en kamp om hvilke fossile ressurser som skal brennes på veien mot katastrofen, og den vil vi være med på.
DB170316 Det er hardt for alle uansett hvor mange ressurser du har, sier han til People.
DA170316 - Våre medlemmer er interessert i å gjøre en best mulig jobb for de eldre, men opplever hele tiden at det er for knappe ressurser .
DA170316 Det er satt av store ressurser til dette i årene som kommer.
DA170316 - I stedet for å bruke store ressurser på USAs kriger i utlandet og et vanvittig dyrt kampflykjøp, bør vi prioritere Hæren, Sjøforsvaret, Kystvakten og beredskapen i nord, sier Lysbakken.
BT170316 « Det er en stor utfordring å balansere virksomheten både med hensyn til ressurser og ambisjoner », heter det.
BT170316 Vi ser at hvis vi setter inn mye ressurser på ett område, så flytter kriminaliteten seg til andre områder.
BT170316 - Avdelingen står i en fryktelig vanskelig situasjon, med stor restanse og mange krevende etterforskninger i nye typer saker som også krever deres ressurser .
BT170316 « Det er en stor utfordring å balansere virksomheten både med hensyn til ressurser og ambisjoner », heter det.
BT170316 Vi ser at hvis vi setter inn mye ressurser på ett område, så flytter kriminaliteten seg til andre områder.
BT170316 - Avdelingen står i en fryktelig vanskelig situasjon, med stor restanse og mange krevende etterforskninger i nye typer saker som også krever deres ressurser .
AP170316 Avisen kaller Trumps budsjettprioriteringer « det mest dramatiske skiftet i hvordan nasjonale ressurser deles opp fra noen president siden Ronald Reagan ».
AA170316 - Vi har satt alle tilgjengelige ressurser i sving for å rette opp problemene og feilretting er i gang, men vi må påregne at det kan noe tid før systemene er oppe igjen, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø til NTB.
AA170316 I en rapport fra statsadvokaten påpekes det at det er en stor utfordring å balansere virksomheten både med hensyn til ressurser og ambisjoner.
AA170316 - Vi har satt alle tilgjengelige ressurser i sving for å rette opp problemene og feilretting er i gang, men vi må påregne at det kan noe tid før systemene er oppe igjen, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø til NTB.
VG170315 Vi jobber fortsatt med å få ressurser inn i området.
VG170315 - Det er rett og slett feil prioritering når store ressurser brukes til å tilbakekalle statsborgerskap til velintegrerte folk som har vært i Norge i flere tiår - bruk heller ressursene på å gi disse barna en grundig og rettferdig behandling, sier Ropstad i KrF.
SA170315 - Vi tok et valg i fjor sommer, og det ble en miks med tanke på økonomiske ressurser , men vi kommer til å prioritere flere og lengre samlinger i OL-sesongen.
SA170315 Han sier det kunne vært gøy å trene et lag med ressurser på linje med Rosenborg og andre større klubber.
DB170315 - Vi tok et valg i fjor sommer, og det ble en miks med tanke på økonomiske ressurser , men vi kommer til å prioritere flere og lengre samlinger i OL-sesongen.
DB170315 Det handler om å stoppe salg av viktige ressurser , for eksempel når det gjelder salg av fiskeriressursene.
DB170315 - Det tar litt tid å mobilisere ressurser .
DB170315 Flere aktører fra gamle Asker og Bærum politidistrikt, har uttalt at de brukte store ressurser på Cappelen ved flere anledninger, men at de aldri klarte å ta ham.
DB170315 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) bruker nå langt større ressurser enn før, på å undersøke tidligere innvilgede saker og vurdere om statsborgerskapet skal trekkes tilbake.
AP170315 Regjeringen bruker allerede store ressurser på å reise rundt til europeiske hovedsteder for å fremme sitt syn og kjempe imot dem som vil straffe Storbritannia, sier Murphy.
AP170315 - Vi tok et valg i fjor sommer, og det ble en miks med tanke på økonomiske ressurser , men vi kommer til å prioritere flere og lengre samlinger i OL-sesongen.
AP170315 Han sier det kunne vært gøy å trene et lag med ressurser på linje med Rosenborg og andre større klubber.
AA170315 Det er bra at statens kontrollinstans setter inn ressurser og har vilje til å passe på at lover og regler blir fulgt.
SA170314 Tallene i undersøkelsen viser at man må legge mer ressurser i utviklingen og testingen, mener direktør for internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse.
SA170314 Mer ressurser til utvikling og testing ¶
SA170314 MER RESSURSER : Bør legge mer vekt på testing og utvikling, mener Torgeir Waterhouse som er direktør for internett og nye medier i IKT Norge.
SA170314 Den effektive skole har ikke nok ressurser .
FV170314 Tallene i undersøkelsen viser at man må legge mer ressurser i utviklingen og testingen, mener direktør for internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse.
FV170314 Mer ressurser til utvikling og testing ¶
FV170314 MER RESSURSER : Bør legge mer vekt på testing og utvikling, mener Torgeir Waterhouse som er direktør for internett og nye medier i IKT Norge.
DN170314 Investeringen, som utgjør 1,5-3 prosent av oppkjøpsfondets forvaltningskapital, har tatt en « uforholdsmessig del av tid og ressurser », opplyser Pershing mandag, ifølge Bloomberg.
BT170314 Tallene i undersøkelsen viser at man må legge mer ressurser i utviklingen og testingen, mener direktør for internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse.
BT170314 Mer ressurser til utvikling og testing ¶
BT170314 MER RESSURSER : Bør legge mer vekt på testing og utvikling, mener Torgeir Waterhouse som er direktør for internett og nye medier i IKT Norge.
AP170314 Tallene i undersøkelsen viser at man må legge mer ressurser i utviklingen og testingen, mener direktør for internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse.
AP170314 Mer ressurser til utvikling og testing ¶
AP170314 MER RESSURSER : Bør legge mer vekt på testing og utvikling, mener Torgeir Waterhouse som er direktør for internett og nye medier i IKT Norge.
AA170314 Som gründer og ildsjel for næringsutvikling og arbeidsplasser i Lierne håper jeg og øvrige som har stått bak etableringen at andre med markedsadgang og ressurser kan se nytten av å føre driften videre i det vi har lagt til rette for ved anlegget i Lierne, sier Inderdal.
AA170314 For eksempel ligger det for første gang forslag som handler om at marine ressurser - fisk - skal tilhøre fellesskapet.
AA170314 Øren vil ikke be konkret om mer ressurser til Økokrim, men mener kampen mot økonomisk kriminalitet bør styrkes.
VG170313 Det er bortkastede ressurser på så mange nivåer.
VG170313 - Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon, eller det er andre kompliserende forhold, tar det selvsagt lengre tid og krever mer ressurser .
SA170313 Vi burde bruke flere ressurser på å hjelpe dem som faller ut til å komme seg gjennom videregående, både ved å stille strengere krav, men også gi mer hjelp, mener Markussen.
SA170313 Barnetrygden er et av de mest effektive virkemidlene for å bekjempe barnefattigdom og omfordele ressurser : Når alle mottar lik barnetrygd, og samtidig betaler skatt etter evne, havner pengene der de trengs, uten unødig byråkrati - dette er også grunnen for at den ikke skal behovsprøves.
DA170313 « I langtidsplanen er det ikke prioritert ressurser for å erstatte kystradarene.
AP170313 Dette har ikke forhindret at man snakker om glasstak og bruker betydelige ressurser på å få opp kvinneandelen.
AP170313 Hun peker på at ifølge FNs klimapanel ( IPCC ) må tre fjerdedeler av verdens kjente fossile ressurser bli liggende urørt om den globale oppvarmingen skal begrenses til to grader for å unngå ødeleggende klimaendringer.
AA170313 Knappe ressurser bremser framdriften også i saker som gjelder ungdomsstraff. 105 ungdommer har fått ungdomsstraff og 648 ungdomsoppfølging mellom oppstart i juli 2014 og utgangen av 2016.
AA170313 Hun sier også at det er i tråd med Forsvarets råd og innspill å ikke prioritere ressurser for erstatte kystradarene. ( ©NTB ) ¶
AA170313 Selv om såkalt hvitsnippkriminalitet koster Norge mer enn trygdesvindel, brukes langt større ressurser på å ta uærlige navere enn kriminelle direktører.
AA170313 - Hvitsnippkriminelle er ekstremt ressurskrevende å ta, fordi de har mer ressurser til å skjule kriminaliteten sin og kan kjøpe ekstra advokatbistand, anker sakene og bruker all slags midler for å unngå domfellelse. ( ©NTB ) ¶
DB170312 - Når det gjelder Mosul er det opplagt at de allierte har voldsomt mye større militærkrefter enn det ressurser enn IS, men jo mer de presser IS-styrkene sammen, jo saktere vil det antagelig gå, fordi IS barrikaderer seg og kjemper mer og mer intenst.
DB170312 Det forutsettes at strukturelle endringer ikke har som motiv å spare penger, men gi økt stridsevne gjennom bedre koordinering av Forsvarets ressurser .
DB170312 Dagbladets avsløringen av hvordan de kongelige har brukt hoffets ressurser til sine private eiendommer, selv om Stortinget bevilget midlene til de offentlige eiendommene, er beviset på at systemet har feilet.
BT170312 Brannvesenet sendte derfor alle tilgjengelige ressurser da brannen ble meldt like før klokken 05 i morges.
AP170312 Vi burde bruke flere ressurser på å hjelpe dem som faller ut til å komme seg gjennom videregående, både ved å stille strengere krav, men også gi mer hjelp, mener Markussen.
VG170311 Det er tydelig i boka at det lett kunne blitt resultatet for noen med mindre ressurser og mulighet til fleksibilitet i arbeidet enn Aagesen har hatt.
VG170311 Hun mener rus og psykisk helse er viktig, så da bruker hun tid og ressurser på det.
DB170311 Problemet er bare at slike vurderinger - som handler om allokering av ressurser , eller vilkår for en effektiv humanisme - ikke er like engasjerende som moraldebatter om statsråders smykkevaner.
BT170311 Vi bruker enorme ressurser på å redde premature og alvorlig syke barn, men hvor er ressursene til et verdig liv i fortsettelsen ?
BT170311 Om det skal ha noen hensikt med ressursene samfunnet setter inn tidlig, for å redde for tidlig fødte, og alvorlig syke barn, så må det også settes inn ressurser til et verdig liv i fortsettelsen.
AA170311 For det trengs noen som har ressurser og vilje til å grave frem det noen helst vil at skal holdes skjult.
AA170311 Det betyr med mindre ressurser til å drive vesentlig journalistikk.
VG170310 Frivillighet stablet noe på bena, men det var for lite til å møte den muren av ekspertise og ressurser som antidopingsiden har.
VG170310 Derfor må de over tid ofte tappe bedriften for ressurser som alternativt kunne gått til å trygge arbeidsplassene og til nye investeringer.
DB170310 - Det er ingen grunn til å bruke masse ressurser på å ha et lovforbud mot å nyte alkoholholdige drikker i en park.
DA170310 Fordi at full opprydding er for krevende, og vil koste store ressurser .
BT170310 - Det var bra med ressurser ute.
BT170310 Her er de indre delene av HV-09 ganske utsatt, og kommunene har små egne ressurser .
AP170310 - Det var bra med ressurser ute.
AA170310 - Livet i 1537 er rolig, alt går sakte samtidig som tilværelsen er beinhard med få ressurser .
VG170309 HØYERE STRAFFER : Statsminister Stefan Löfven ( SD ) vil øke straffene og gi politiet mer ressurser .
VG170309 Det er derfor vi hever straffene, vi må få bort mer våpen, og politiet må ha mer ressurser .
VG170309 - Vi setter inn store ressurser på å kjøle dette ned, men vi kan ikke eliminere alle impulshandlinger fra unge menn som har tilgang til våpen.
FV170309 Etter fem drap i gjengmiljøet i Stockholm denne uken setter politiet inn ekstra ressurser .
DN170309 Det er innledet drapsetterforskning og satt inn ekstra store ressurser i arbeidet.
DB170309 Nå blir politiet møtt med krass kritikk fra den beryktede MC-klubben Bandidos, etter at politiet brukte store ressurser på å ransake motorsykkel-gjengens klubbhus i den tyske byen Herne.
DB170309 Vi har bedt om å få mer ressurser , og fram til vi får svar på det, kommer vi til å omdisponere ressursene våre intert, sier regionalsjef for politiet i Stockholm.
DB170309 Det er innledet drapsetterforskning og satt inn ekstra store ressurser i arbeidet.
DA170309 Etter fem drap i gjengmiljøet i Stockholm denne uken setter politiet inn ekstra ressurser .
DA170309 Det eneste beklagelige i den siste Hodne-saken er at tingretten må sette av tid og ressurser til behandlingen.
BT170309 Det er innledet drapsetterforskning og satt inn ekstra store ressurser i arbeidet.
BT170309 Politiet i Stockholm lover å sette inn ekstra ressurser etter fem drap som alle knyttes til gjengoppgjør de siste dagene.
BT170309 Vi ser at mobbing og skjellsord som homo dessverre er veldig utstrakt, og vi gir mer økonomiske ressurser til FRI slik at de kan besøke flere skoler og informere om sitt arbeid.
BT170309 Vi ser at mobbing og skjellsord som homo dessverre er veldig utstrakt, og vi gir mer økonomiske ressurser til FRI slik at de kan besøke flere skoler og informere om sitt arbeid.
AA170309 Politiet i Stockholm lover å sette inn ekstra ressurser etter fem drap som alle knyttes til gjengoppgjør de siste dagene.
AA170309 Det er innledet drapsetterforskning og satt inn ekstra store ressurser i arbeidet.
AA170309 På hvilket grunnlag skal erstatningssummen - for Danmark og Norges vedkommende - for 245 års rovdrift på det beste av Afrikas menneskelige ressurser kalkuleres ?
VG170308 Men de involverte skal vurdere om det er noe de skal bruke tid og ressurser på, og har derfor tatt betenkningstid.
SA170308 På hvilket grunnlag skal erstatningssummen - for Danmark og Norges vedkommende - for 245 års rovdrift på det beste av Afrikas menneskelige ressurser kalkuleres ?
DN170308 Det er fordi de vil vurdere hvorvidt de skal bruke tid og ressurser på en runde til.
DB170308 - Medlemmene av Sikkerhetsrådet beklager videre at Nord-Korea bruker ressurser på ballistisk missiler, mens Nord-Koreas borgere har store udekkede behov, heter det i uttalelsen fra FN-organet.
DB170308 Riktig nok innebærer gratis barnehage til alle en stor overføring av knappe ressurser til velbeslåtte, som i teorien kunne blitt brukt mer effektivt til å f.eks. bekjempe fattigdom.
DA170308 Vi har aldri brukt mer ressurser på dopingtesting.
BT170308 Andrea og June sitt arbeid er et godt eksempel på empowerment ; hvordan få tak i og kunne benytte egne ressurser og indre styrke, for å snu en vanskelig situasjon og komme seg videre.
BT170308 Det er en vanvittig sløsing med våre felles ressurser .
AA170308 - Det vi ser er at arbeidsmiljøspørsmålene må inn i styrerommene, de må opp på ledelsens agenda, sier Boel Calleremo, som vil at ledere gjør mer for å sikre at det finnes en balanse mellom krav og ressurser . ( ©NTB ) ¶
AA170308 Det er tvingende nødvendig med flere ressurser for å kunne gjøre fortsatt humanitær støtte mulig, på et tidspunkt der situasjonen er kritisk for de mest sårbare innbyggerne i landet, opplyser OCHA.
VG170307 Slik at det kun ble vedtatt en rimelig tannløs formulering om at fotballen skal « ta initiativ overfor ledelsen i Norges Idrettsforbund for tillit til at åpenhet praktiseres for forvaltningen av idrettens ressurser ».
VG170307 - Misforholdet mellom Heimevernets ressurser og pålagte oppgaver dokumenterer det Riksrevisjonen har rapportert, at det er alvorlige mangler ved samfunnets sikring av skjermingsverdige objekter.
FV170307 Vi er beredt til å støtte med alle ressurser , sa fungerende oppvekstdirektør Svein Tore Kvernes i Kristiansand kommune.
DB170307 FOTBALLTINGET VEDTOK å be Norges Idrettsforbund sørge for tiltak som kan sikre nødvendig åpenhet rundt forvaltningen av idrettens ressurser .
DB170307 Han påpeker at NOKUT også har fått mer ressurser under denne regjeringen enn den forrige - selv om de riktignok fikk kuttet 10 millioner kroner i inneværende års budsjett ut fra det opprinnelige forslaget til regjeringen.
DB170307 - Økningen i ulovlig innvandring ved den sørlige grensen har overflommet føderale byråer og ressurser og har skapt en betydelig sårbarhet i den nasjonale sikkerheten til USA, skrev USAs minister for innenrikssikkerhet, John Kelly, i dokumentet som tegnet opp tiltakene.
DB170307 - Det som har skjedd med denne kvinnen er katastrofalt, og vi setter inn alle ressurser for å hjelpe henne i denne vanskelige tiden.
DB170307 Å produsere ting som kun skal brukes en gang er som regel sløsing av ressurser .
DA170307 I England betyr det at vi er avhengige av store, friske overføringer av penger og ressurser , og av langt flere hender til pleie enn vi har i dag.
VG170306 - Vi taper ressurser og soldater i denne krigen.
VG170306 Eller at pasienter får en kreftdiagnose vel vitende om at de ikke har ressurser til å få behandling, sier hun og fortsetter : ¶
DB170306 Mahad hadde stor skyldfølelse over å ha kommet til et land hvor det ble satt igang store ressurser for å hjelpe ham, samtidig som familien slet med å overleve.
BT170306 I Hordaland har vi til alle tider vært prisgitt naturens ressurser og lunefulle atferd, for å skape inntekter og arbeidsplasser.
VG170305 Setningen som ble vedtatt var da « Fotballtinget ber NFF, ved forbundsstyret, ta initiativ overfor ledelsen i Norges idrettsforbund for tiltak som kan sikre nødvendig tillit til at åpenhet praktiseres for forvaltningen av idrettens ressurser ».
VG170305 - Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at dette ikke sikrer nødvendig tillit til at åpenhet praktiseres for forvaltningen av idrettens ressurser - akkurat slik vedtaket fra Fotballtinget lyder, sier Tvedt og fortsetter : ¶
VG170305 Det er opp til dem om de ønsker å bruke ressurser på dette.
VG170305 * En politikk for å desentralisere makt og ressurser , der vi legger til rette for utvikling i både spredtbygde og tettbygde områder.
SA170305 Imponerende utnyttelse av små ressurser på ski og støtteapparat.
DB170305 Med svært begrensede ressurser og midler har de tatt Serie A med storm denne sesongen.
DB170305 Atalanta er en klubb som evner å drive godt med begrensede ressurser .
DB170305 OPPGITT : Lensmann Tor Kristian Haugan i Orkdal har måttet bruke enorme ressurser på Jørgen Skarsvågs sak.
DB170305 Men det tar en del ressurser . | « Frimenn » herjer etter tvangssalget av Jørgens ( 48 ) hus : - Voldtektssaker blir andreprioritet.
DA170305 Vedtaket innebærer blant annet at NFF skal ta initiativ overfor NIF-ledelsen for " tiltak som kan sikre nødvendig tillit til at åpenhet praktiseres for forvaltningen av idrettens ressurser ".
DA170305 Stemmer det at den tyske okkupasjonsmakten tappet Norge for naturressurser, eller ble Norge tvert imot tilført ressurser i stor stil ?
AP170305 Imponerende utnyttelse av små ressurser på ski og støtteapparat.
AP170305 Imponerende utnyttelse av små ressurser på ski og støtteapparat.
DN170304 Flere analytikere peker på at det allerede på forhånd er knapt med ressurser .
DB170304 Uten å kunne trekke kontingenten av lønna, vil NCCA ifølge Valentin Lorien ikke ha ressurser til å kjempe på egen hånd for de kabinansatte.
DB170304 Mange kritikere ser på det som svært alvorlig fordi kontakten foregikk i perioden hvor Russland skal ha brukt store ressurser på å påvirke den amerikanske valgkampen i Trumps favør.
DB170304 « De siste åra har vi brukt store ord og ressurser på å prøve lære våre barn at det perfekte ikke finnes », skrev hun, og fortsatte : « NRK sier imidlertid det motsatte : Den perfekte vagina finnes, og slik ser den ut.
DB170304 Ikke minst fra medienes innside er det mulig å observere utviklingen : Sterkere journalistisk uniformering, økt kildeavhengighet, et likere verdensbilde og svekkede ressurser til løpende, maktkritisk journalistikk.
AP170304 I tillegg krever gruppen at dyrehagen får mer ressurser til å ta seg av dyrene.
AA170304 Flere analytikere peker på at det allerede på forhånd er knapt med ressurser .
AA170304 I tillegg krever gruppen at dyrehagen får mer ressurser til å ta seg av dyrene. ( ©NTB ) ¶
DA170303 Vi bruker masse ressurser på den uten at de når målene.
DA170303 Etter 20 år driver vi proft men fortsatt med svært små ressurser .
AP170303 - Bekymringen har vært at vi lager ordninger som gjør at elever med dysleksi ikke får den samme likeverdige utdanningen som andre, og at en slik ordning gjør det fristende for skoler å skyve elever over på fritak fremfor å bruke ressurser på å tilrettelegge undervisningen, sier Røe Isaksen.
AP170303 - Bekymringen har vært at vi lager ordninger som gjør at elever med dysleksi ikke får den samme likeverdige utdanningen som andre, og at en slik ordning gjør det fristende for skoler å skyve elever over på fritak fremfor å bruke ressurser på å tilrettelegge undervisningen, sier Røe Isaksen.
AA170303 Vi har mange ressurser inne i en tidlig fase.
VG170302 For å finansiere muren har Trump sagt at det skal gjøres gjennom en toll på 20 prosent på meksikanske varer samt hente midler fra eksisterende ressurser .
VG170302 Medias ressurser , både i Norge og i de fleste andre land, er blitt mindre.
VG170302 Eller er det et større demokratisk problem at mediene bruker så mye av sine knapt tilmålte ressurser til å dekke hvor dårlig de selv føler seg behandlet ?
SA170302 Enorme ressurser sløses på jakten etter velintegrerte familier som har bodd hele eller halve livet i Norge, kanskje det er mistanke om uregelmessigheter i papirene deres ?
SA170302 Rosenborg har den sterkeste stallen, det mest innspilte laget og mest ressurser .
SA170302 Rosenborg har den sterkeste stallen, det mest innspilte laget og mest ressurser .
FV170302 Rosenborg har den sterkeste stallen, det mest innspilte laget og mest ressurser .
DB170302 Med henvisning til Rystad Energys tall skriver finansnettstedet at dette utgjør omtrent halvparten av USAs ressurser .
DB170302 Nå får særlig små distrikter mer ressurser enn tidligere, mens andre får mindre, sier Humlegård.
BT170302 Vi har fått klare mål for hvordan vi skal prioritere våre ressurser , deriblant også til alvorlig narkotikakriminalitet.
BT170302 Rosenborg har den sterkeste stallen, det mest innspilte laget og mest ressurser .
BT170302 Rosenborg har den sterkeste stallen, det mest innspilte laget og mest ressurser .
AP170302 Et funn forskeren syns er særlig interessant, er at deltagelse i politiske aktiviteter, som eksempel ungdomspartier, ungdomsråd og demonstrasjoner, i liten grad påvirkes av familiens sosioøkonomiske ressurser .
AP170302 - Ikke avhengig av ressurser for å være politisk ¶
AP170302 - Idretten krever ressurssterke foreldre som både har økonomiske ressurser og kapasitet til å la barna drive med tidkrevende idrett.
AP170302 - Generelt er resultatene positive, ettersom det betyr at unge i liten grad er avhengige av ressurser i familien for å delta i frivillige organisasjoner eller politiske aktiviteter, sier forskningsleder Ødegård.
AP170302 Rosenborg har den sterkeste stallen, det mest innspilte laget og mest ressurser .
AP170302 Rosenborg har den sterkeste stallen, det mest innspilte laget og mest ressurser .
AA170302 Det er derfor North Dakota har brukt så mye ressurser på dette, sier urfolksaktivist og oljeledningsmotstander Payu Harris.
AA170302 Nå får særlig små distrikter mer ressurser enn tidligere, mens andre får mindre, sier Humlegård.
AA170302 Nå får særlig små distrikter mer ressurser enn tidligere, mens andre får mindre, sier Humlegård.
AA170302 - Nå brukes det altfor mye ressurser på de psykiatriske utredningene man må gjennom, for så å mene at noen ikke vet sitt eget beste, sier Wik.
AA170302 Vi vil også få flere brukere av Navs tjenester i tiden som kommer, samtidig som vi skal jobbe mer effektivt for mindre ressurser .
VG170301 De har store ressurser , og jobber utrolig bra med trening og utstyr.
VG170301 Spesielt nabolag øst på vestkanten, områdene rundt Blindern, Nordberg og Tåsen, er tydeligere befolket av den kulturelle overklassen, som professorer, mediefolk og kulturpersoner - alle med høy utdannelse og mye kulturelle ressurser .
VG170301 - Folk i vest har høyere og mer ressurser tilgjengelig enn i øst.
SA170301 Vi har fantastiske vann og vind ressurser , verdens lengste kabler for å utveksle denne rene energien med Europa og nylig ble regionen vertsregion for statens store Fornybarfond.
DN170301 Han prater mye om at det i mange tiår er brukt ressurser på internasjonale engasjementer, og at dette har gått på bekostning av den amerikanske middelklassen og bygging av infrastruktur.
DB170301 Ifølge Det hvite hus skal muren skal finansieres ved hjelp av Sikkerhetsdepartementets « eksisterende penger og ressurser ».
DB170301 Politiet satte inn alle tilgjengelige ressurser på å fakke knivraneren.
DB170301 Tjenesten ble også tilført ressurser .
DB170301 Nå har vi tatt tak og satt inn ressurser som vil gjøre det mulig å bygge opp tjenesten fra grunnen av.
DB170301 Reformen er i rute, og politiet har levert like gode resultater i 2016 som i 2015 - til tross for at reformarbeidet krever mye ressurser .
DA170301 Han prater mye om at det i mange tiår er brukt ressurser på internasjonale engasjementer, og at dette har gått på bekostning av den amerikanske middelklassen og bygging av infrastruktur.
DA170301 Et viktig spørsmål er hva vi bruker norske ressurser til.
BT170301 - Politiet har brukt store ressurser på etterforskningen.
AP170301 Tjenestedesign går blant annet ut på å designe best mulig arbeidsprosesser, bevegelsesmønstre og bruk av ressurser .
AA170301 Dette gir ikke likebehandling, da det ikke kan være pårørendes ressurser alene som avgjør hvilket tilbud en utviklingshemmet skal ha.
VG170228 Det er en av verdens rikeste stater med tilgang på nærmest ubegrensede ressurser .
VG170228 - Vi er privilegerte som jobber i en avis som har ressurser til å la oss jobbe med et så tidkrevende prosjekt.
DB170228 - Vi vet at redaksjoner legger mer innsats og ressurser i saker hvis de får det eksklusivt.
DB170228 Et barnevern uten tilstrekkelig med ressurser vil ikke ha kapasitet til den tette oppfølgingen enkelte hjelpetiltak vil kreve.
DB170228 Barnevernet gjør sine vurderinger basert på bidrag fra flere ulike tjenester og profesjoner og etter en helhetsvurdering av barnets situasjon og ressurser i familien.
BT170228 Mange av dem som faller ut er friske ungdommer i syke situasjoner, som hver og en er fulle av menneskelige og faglige ressurser .
VG170227 - Vi jobber for strengere våpenlover og økte ressurser til rettshjelp for familier som rammes av denne kriminaliteten.
VG170227 Organisasjonen For Fangers Pårørende ( FFP ) bekrefter at de er kjent med manglende ressurser og at det trappes ned på innhold og programvirksomhet i fengslene.
VG170227 Hun mener at dersom manglende ressurser går ut over bemanningen, svekker det hun kaller den dynamiske sikkerheten.
SA170227 Så kan vi som lærere fortelle og forklare om religioner og livsyn, og om vi får mer ressurser kan vi også ta med elevene på ekskursjoner til kirker, templer og moskeer slik at elevene kan få en faglig innføring innenfor rammene av KRLE-faget.
DN170227 - Vi har muskler og ressurser til å etablere alle de butikkene vi ønsker.
DA170227 - Dette har aldri vært en sak kongolesiske myndigheter ønsker å bruke mye ressurser og politisk kapital på, og saken har ikke fått spesielt stor oppmerksomhet i Kongo.
BT170227 Mediene bør derfor bruke mindre plass på kjendisfamilien i Det hvite hus, og mer ressurser på å dekke demagogen og manipulatoren Donald Trump.
BT170227 Mediene bør derfor bruke mindre plass på kjendisfamilien i Det hvite hus, og mer ressurser på å dekke demagogen og manipulatoren Donald Trump.
AA170227 Vi har muskler og ressurser til å etablere butikker der vi vil, sier Burkal.
AA170227 - Muskler og ressurser
DB170226 Årsaken fagorganisasjonene peker på er selvfølgelig ressurser , sier Amundsen.
DB170226 Justisministeren : - Peker på ressurser
DB170226 Men konsekvensen er at vi bruker store ressurser på å sende velfungerende og godt integrerte nordmenn ut av landet.
DB170226 Men det er Fremskrittspartiet i regjering som har instruert norske myndigheter til å bruke tid og ressurser på å etterforske gamle saker der noen kanskje har løyet i fortiden.
AP170226 Vollan : Uheldig å knytte hendelsen til budsjett og ressurser
AP170226 - Vi kan ikke begynne å diskutere budsjett og ressurser .
AP170226 - Jeg synes det er uheldig å knytte denne konkrete hendelen til budsjett og ressurser .
VG170225 Men Konare trenger ressurser til sin skytteltrafikk mellom de berørte parter og politisk støtte fra alle aktører i regionen.
SA170225 « Jorda har nok ressurser til at alle kan leve godt.
SA170225 Jorda har nok ressurser til at alle kan leve godt.
DB170225 Palestina har ikke en etablert filmbransje med mange ansettelsesmuligheter, økonomiske ressurser og stabil kontinuitet.
DB170225 Jabaly er medlem av Norske Filmregissører og vi ber om at UNE ikke bruker sine ressurser på å gjennomføre en sak som forsvarer avslaget mot han, men i stedet revurderer og endrer beslutningen.
DB170225 Jakten på juksere skal intensiveres, er instruksen etter at UDI har fått ressurser til overs som følge av færre asylankomster.
DA170225 I Addis Abeba i 2015 var de enige i at bærekraftsmålene skulle finansieres av egne ressurser , sier Osotimehin.
AP170225 I stedet for å tilføre disse styrkene mer teknologi, bruker man nå mer ressurser på kvantitet og trening.
AA170225 Dette kan være med på å synliggjøre behovet for flere kompetente ressurser i eldreomsorgen.
VG170224 - Ut fra en generell utvikling på teknologifronten har vi pekt på et behov for å styrke utvalgets tekniske ressurser .
SA170224 I siste fall er det ikke omorganisering, men økte ressurser eller mer aktivering av andre hjelpeinstansers ansvar for barnefamilier som er svaret ( drøftet i forslag til ny barnevernlov, se side 202 ).
SA170224 plassen Leicester ligger på akkurat nå er nemlig omtrent der de bør ligge målt ut fra ressurser , spillerstall, kultur og tradisjoner.
DA170224 Johnsen mener det burde vært satt av langt større ressurser til dette arbeidet.
DA170224 Dette problemet er så stort at det må settes inn langt større ressurser . | - Et sterkt ubehag henger igjen ¶
BT170224 plassen Leicester ligger på akkurat nå er nemlig omtrent der de bør ligge målt ut fra ressurser , spillerstall, kultur og tradisjoner.
AP170224 Det virker som om UDI plutselig har masse ressurser og bruker sin ledige kapasitet ( det er færre asylsøkere til landet enn antatt ) til å gjennomføre en skremmende utkastelsesprosess av folk som har bodd i landet to, og ja, til og med i tre generasjoner.
AP170224 plassen Leicester ligger på akkurat nå er nemlig omtrent der de bør ligge målt ut fra ressurser , spillerstall, kultur og tradisjoner.
SA170223 Færre asylsøkere til Norge gjør at UDI nå bruker ekstra ressurser på å dykke ned i saker der man mistenker at asylsøkere har brukt falsk identitet eller oppgitt feil statsborgerskap.
SA170223 Det er sløsing på gode ressurser .
DB170223 Vi har ikke de samme ressurser som mange av de andre landene, men vi har et par veldig sterke folk som jeg er veldig stolt av, sier den italienske mesteren på NRK.
DB170223 Det finnes ingen ressurser til å ta dem i mot, legger han til. | 85 år gammel mann funnet død i sjøen ved Os ¶
BT170223 Vi vet hva konsekvensene blir, allikevel ønsker Arbeiderpartiet i Bergen å bruke ressurser og tid på å finne ut det vi vet fra før.
AP170223 - Mener Ap at det er et riktig av UDI å bruke ressurser på å grave frem gamle oppholdssaker ?
AP170223 - Mener Ap at det er et riktig av UDI å bruke ressurser på å grave frem gamle oppholdssaker ?
AP170223 Ifølge Gjørv fant kommisjonen det derfor nødvendig å bruke mye ressurser på å oppklare nettopp dette : ¶
AP170223 Moderering krever store ressurser , samtidig som debattene i stor grad har flyttet seg til Facebook, der « ingen » passer på.
AA170223 Landet er viktig fordi det har slike enorme ressurser , så mye folk, vekst i økonomien og får større interesse for forskning, sier NTNU-rektoren.
AA170223 Øvrige mobiliserte ressurser fra Kystverkets side blir nå demobilisert fortløpende, heter det i Kystverkets oppdatering.
DN170222 Men minister for innenrikssikkerhet John Kelly forsvarer politikken og sier den er nødvendig for å løse et problem som legger beslag på store ressurser .
DN170222 - Økningen i ulovlig innvandring ved den sørlige grensen har overflommet føderale byråer og ressurser og har skapt en betydelig sårbarhet i den nasjonale sikkerheten til USA, skriver Kelly i det ene dokumentet som tegner opp tiltakene.
DB170222 - Ressurser i denne sammenheng er slepebåter.
DA170222 - Det har tatt mange år og store ressurser å bygge opp organisasjonen som den er i dag.
BT170222 Men minister for innenrikssikkerhet John Kelly forsvarer politikken og sier den er nødvendig for å løse et problem som legger beslag på store ressurser .
BT170222 - Økningen i ulovlig innvandring ved den sørlige grensen har overflommet føderale byråer og ressurser og har skapt en betydelig sårbarhet i den nasjonale sikkerheten til USA, skriver Kelly i det ene dokumentet som tegner opp tiltakene.
AP170222 Jørn Schjelderup, fungerende beredskapsdirektør i Politidirektoratet sier til Aftenposten at Snortheimsmoen har et poeng siden det alltid vil være en kombinasjon av tilfeldigheter, planlegging og tilgang til ressurser som avgjør hvor raskt man kan klare å løse et oppdrag.
AP170222 Færre asylsøkere til Norge gjør at UDI nå bruker ekstra ressurser på å dykke ned i saker der man mistenker at asylsøkere har brukt falsk identitet eller oppgitt feil statsborgerskap.
AP170222 Det politiske flertallet har ingen holdbar plan for hva de skal gjøre når jordkloden går tom for elementære ressurser og er blitt fem grader varmere.
AA170222 Men minister for innenrikssikkerhet John Kelly forsvarer politikken og sier den er nødvendig for å løse et problem som legger beslag på store ressurser .
AA170222 - Økningen i ulovlig innvandring ved den sørlige grensen har overflommet føderale byråer og ressurser og har skapt en betydelig sårbarhet i den nasjonale sikkerheten til USA, skriver Kelly i det ene dokumentet som tegner opp tiltakene.
AA170222 Sealab utfører viktig forskning innen akvakultur og marine ressurser , men at dette skal være viktigere enn hele den øvrige virksomheten til stiftelsen er noe krevende å forstå.
VG170221 Disse skal innebære mer ressurser og en langt strengere politikk.
SA170221 Så langt har ikke regjeringen og Stortinget antydet noe som helst konkret av betydning når det gjelder overføring av makt og ressurser .
FV170221 Svaret avgjør valg av ressurser og ikke minst taktikk.
DN170221 Det krever mer ressurser enn de offisielle tallene våre viser, sier han.
DN170221 Bakgrunnen er at utvisning av illegale innvandrere skal prioriteres høyere og at det derfor er behov for mer ressurser .
DN170221 Vi har satt opp et eget team som jobber med innovasjon av tjenester og løsninger så vi legger inn mye ressurser der, sier Maarud.
DB170221 Jeg blir sint når politiet må trekke tilbake, for så å komme igjen, ettersom man har for lite ressurser der og da, sier Ask til avisa.
DB170221 De gikk inn med flere ressurser og rundt midnatt fikk de kontroll over situasjonen.
DB170221 Norske myndigheter har nedlagt enorme ressurser i arbeidet med saken mot bioingeniøren.
DB170221 Enorme ressurser
DB170221 Å bytte evigvarende ressurser mot kortsiktig økonomisk gevinst.
DA170221 - Nå har vi til tilført skikkelig med ressurser , så nå kan vi gjenopprette ro og orden, sier pressetalsperson Lars Byström i Stockholm-politiet.
DA170221 Er kommune beredt til, og har de økonomiske ressurser til å overta disse viktige samfunnsoppgavene ?
DA170221 - Noen skoler trenger ekstra ressurser og vil få det også med en ny norm.
DA170221 Ressurser til spesialundervisning og særskilt norskopplæring er holdt utenfor og kommer i tillegg.
BT170221 - Nå har vi tilført skikkelig med ressurser , så nå kan vi gjenopprette ro og orden, sa Byström i Stockholm-politiet.
BT170221 Det er politikernes jobb å sette av ressurser .
BT170221 Samspill mellom en verdensledende forskningsklynge og marine næringer - mange av de største aktørene innenfor oppdrett har hovedkontor i Bergen - kan bidra til innovasjon og verdiskaping basert på utnyttelse av nye marine ressurser .
BT170221 Likevel er det vi i dag vet om marine ressurser , om økosystemene i havet og om hvordan de påvirkes av menneskelig aktivitet, bare for overflatekrusninger å regne.
BT170221 Det er politikernes jobb å sette av ressurser .
AP170221 - Nå har vi tilført skikkelig med ressurser , så nå kan vi gjenopprette ro og orden, sa Byström i Stockholm-politiet.
AP170221 - Vi har aldri hatt så store ressurser i Rinkeby som i dag, sier den lokale politisjefen Niclas Andersson til Aftonbladet.
AP170221 Den siktede 15-åringen har avgitt forklaring flere ganger, og politiet har brukt mye ressurser på å sjekke det gutten har sagt om handlingen, skriver Fædrelandsvennen.
AA170221 - Nå har vi tilført skikkelig med ressurser , så nå kan vi gjenopprette ro og orden, sa Byström i Stockholm-politiet.
AA170221 15-åringen som er siktet for drapene, har forklart seg for politiet flere ganger, og politiet har ifølge Fædrelandsvennen brukt store ressurser på å sjekke forklaringen.
AA170221 Har vårt moderne helsevesen nok tid og ressurser til denne kartleggingen, og ikke minst til å stille det helt sentrale spørsmålet : « Hvordan har du det, egentlig ?
AA170221 Det kreves tid og ressurser for å kartlegge hele sykdomsbildet og ikke minst for å se mennesket bak symptomene.
VG170220 - Nå har vi til tilført skikkelig med ressurser , så nå kan vi gjenopprette ro og orden, sier pressetalsperson Lars Byström i Stockholm-politiet.
SA170220 - Nå har vi tilført skikkelig med ressurser , så nå kan vi gjenopprette ro og orden, sa Byström i Stockholm-politiet.
SA170220 Alternativer må bringes inn fra starten, om ikke kan de dukke opp senere i prosessen og velte det hele, ofte med store tap av tid og ressurser .
DB170220 - Nå har vi tilført skikkelig med ressurser , så nå kan vi gjenopprette ro og orden, sa Byström i Stockholm-politiet.
DB170220 Det er helt sykt at politiet bruker ressurser på en slik sak, mener Hammari.
DB170220 Distriktssendingene krever også mye ressurser, så hvis du halverer fra ti til fem får du umiddelbart mye ressurser som kan brukes på nyhetsproduksjon fra hele landet, sier Michalsen.
DB170220 Distriktssendingene krever også mye ressurser , så hvis du halverer fra ti til fem får du umiddelbart mye ressurser som kan brukes på nyhetsproduksjon fra hele landet, sier Michalsen.
DB170220 Vi må hjelpe flest mulig av de som trenger hjelp, og selv om vi lever i et rikt land har vi også begrenset med ressurser .
DA170220 - De vil kunne ta inn flere saker for retten som berører abort og kvinnehelse i flere land, åpne enda flere kontorer over hele verden, og sette inn flere ressurser for å kjempe mot kvinners seksuelle helse og reproduktive rettigheter, sier hun.
DA170220 I vedtaket står det : « Det er ønskelig å prioritere oppfølgingen av elever med særskilte behov og sørge for at skolene har ressurser til å gi tidlig innsats ».
AP170220 - Nå har vi sendt skikkelig med ressurser , så kan vi gjenopprette ro og orden, sier Byström til nyhetsbyrået TT.
AA170220 Og det er knappe ressurser i de kommunale barnehagene, har vi skjønt.
VG170219 Det er det som beslaglegger politiske ressurser og oppmerksomhet.
VG170219 Alle kreftene som nå brukes på å holde helt grunnleggende strukturer sammen, gjør at det er lite politiske ressurser igjen til å takle problemene i resten av verden.
VG170219 Samtidig finnes det et stort antall FN-organer, bistandsorganisasjoner, ikke-statlige og statlige organisasjoner som bruker store ressurser på hvert enkelt av dem.
SA170219 « Vi har ikke tid eller ressurser å sløse på innbyrdes kjekling », skriver Alexander Seldal.
SA170219 Vi har ikke tid eller ressurser å sløse på innbyrdes kjekling.
SA170219 Da er det snakk om grunnleggende svakheter - i forberedelser, kunnskaper, holdninger eller ressurser .
DB170219 Norge drar til VM med sportens klart raskeste sprinter i Johannes Høsflot Klæbo og med Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby som de to distanseløperne med størst ressurser .
DB170219 Det er gjort lite for å etablere myndigheter som har ressurser og kapasitet til å overvåke den industrielle hogsten, sier Løvold, som også bekymrer seg for de mange kongoleserne som lever i skogene.
AP170219 Da er det snakk om grunnleggende svakheter - i forberedelser, kunnskaper, holdninger eller ressurser .
AA170219 I utgangspunktet er jo dette et kommersielt oppdrag for en slepebåt, men det er begrenset med slike ressurser i Barentshavet, sier Røkenes.
VG170218 Kripos er norsk politis kompetansesenter, og gir bistand og ressurser til bekjempelse av kriminalitet over hele landet.
VG170218 I svaret sitt til Fylkeslegen skriver legen at han fikk lite veiledning og at det var mangel på ressurser ved sykehuset.
DB170218 Arild Humlen synes det er et misbruk av domstolenes ressurser , at den irakiske familiefaren ville ha blitt tvunget til å føre sak tre ganger for samme domstol, hvis ikke UNE hadde trukket saken.
DB170218 Borgerlønn gir mennesker muligheten til å være aktive ut ifra egne ressurser .
BT170218 De er også positive ressurser for landet.
BT170218 De er også positive ressurser for landet.
VG170217 Dopingdommene til Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug har krevd enorme ressurser .
DB170217 De som er for INF-traktaten mener at Russland vil tape på det om avtalen blir brutt, fordi Vesten har flere ressurser og vil vinne i et eventuelt våpenkappløp.
DB170217 Selvmord, alkoholmisbruk, skyhøyt forbruk, isolerte eldre, og overarbeidete unge medførte press på byens ressurser .
DB170217 Målet var å « kultivere fellesskap » med økt samhold og delt bruk av offentlige og private ressurser som sentrale verdier.
DB170217 Dette inkluderer nytt sosialt tankegods, innovasjonsstøtte, bevisstgjøring av innbyggere, kartlegging av ressurser , og etablering av nettverk.
DA170217 Den er ikke basert på en roman, tegneserie, TV-serie, merkevare eller leketøykolleksjon - men er en originalhistorie av manusforfatteren Justin Haythe ( som også skrev Verbinski-floppen « The Lone Ranger » ), iscenesatt med streng voksengrense og betydelige ressurser .
VG170216 Innenfor et slikt samfunn kan vi være uenige om fordeling av ressurser og hvordan vi best skaper vekst og velstand for alle.
VG170216 - Jeg synes politikken har vært preget av fine ord, men at man er lite villig til å sette inn ressurser .
DB170216 Nå ser de flere trusler som bygger seg opp : Nedleggelse av lensmannskontorer, sentralisering i helsevesenet, kommunesammenslåing ved tvang, privatisering av havets ressurser - og selvsagt det som oppfattes som ulveromantikk.
DA170216 Ptil avdekket flere regelverksbrudd, deriblant manglende styring av aktiviteter, ressurser , prosesser og kompetanse.
DA170216 Selvfølgelig trenger mange hjelp til å integreres og til å lære seg språket, men mange er ferdig utdannet, de har ressurser og har vært i yrkeslivet i mange år.
BT170216 Ptil avdekket flere regelverksbrudd, deriblant manglende styring av aktiviteter, ressurser , prosesser og kompetanse.
AA170216 Ptil avdekket flere regelverksbrudd, deriblant manglende styring av aktiviteter, ressurser , prosesser og kompetanse.
VG170215 Ernst forteller videre at de nå skal bruke ressurser på det som skal skje fremover.
VG170215 Siden Stoltenberg ble toppsjef i NATO i 2014, samme år som Russland annekterte Krim og angrep Ukraina, har NATO brukt enorme ressurser på å forsterke forsvaret mot øst.
VG170215 Dette er et av flere områder der det afghanske sikkerhetsapparatet ikke er i stand til å støtte med nødvendige ressurser .
SA170215 - Sparer dere for mye når flere ansatte, blant annet lærerne, klager over for lite ressurser ?
DN170215 Stadig bedre utnytting av ressurser , både når det gjelder arbeidstimer, maskiner og råvarer, har bragt verdens samlede verdiskaping videre opp.
DN170215 Over halvparten av barnehagene har blitt tildelt ekstra ressurser til barn med ekstra behov.
DB170215 - Det er veldig slitsomt for ham og tar masse krefter og ressurser .
DB170215 De færreste av dem har ressurser til å føre sak etter sak i tingretten, sa Humlen også.
DB170215 Både Mattilsynet og politiet har knapt med ressurser og må prioritere beinhardt.
DA170215 Sandnes kommune bruker relativt lite ressurser på de store tjenesteområdene sammenlignet med de ti største kommunene i landet, uttaler Sivertsen. 100 mill. lavere ¶
DA170215 Turismen og verdensøkonomien endrer seg raskere enn vi klarer å håndtere dem, og utfordringene reiselivet fører med seg er mye mer komplekse en tidligere, påpeker Molstad, som understreker at han fortsatt har stor tro på den bærekraftige turismens evne til å skape verdier og verne sårbare ressurser .
AP170215 - Vi har brukt og bruker masse tid og ressurser på å sørge for en helt spesiell opplevelse for publikum.
AP170215 Dette skyldes ikke bare knappe ressurser , men noen steder også bevisst nedprioritering bl.a. fordi den statlige støtteordningen tilsier at det lønner seg å bygge nytt.
AP170215 Hun viser til at Ap mener det settes av for lite ressurser , men peker på at det i årets budsjettforlik mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre er en styrking på en halv milliard kroner for å bekjempe vold og overgrep.
AA170215 - Det vi først og fremst trenger i Norge nå er flere stillinger til barnekreftarbeidet slik at man i tillegg til klinisk jobbing kan få til et godt fagutviklingsprogram, ha ressurser til å delta i aktuelle forskningsbehandlingsstudier og drive aktiv norsk barnekreftforskning, sier Widing.
VG170214 Skei Grande beskriver den digitale situasjonen som krevende for et parti som har begrensede ressurser : ¶
VG170214 KREVENDE FOR PARTIET : Venstre-leder Trine Skei Grande sier digital sikkerhet er en utfordring for et parti med begrensede ressurser .
DB170214 Nav må få ressurser til bedre oppfølging av folk og innsatsen for å få ungdom i arbeid og aktivitet må styrkes.
DB170214 Hvordan produsere mest mulig mat på norske ressurser er et spesielt aktuelt spørsmål nå, når Stortinget snart vil behandle Landbruksmeldingen.
BT170214 - De fleste som reiser til utlandet for surrogati, gjør det kommersielt, og dette krever store økonomiske ressurser .
AA170214 I tillegg advarer DNB Markets mot at den aktive finanspolitikken kan hemme omstilling ved at ledige ressurser fanges opp i offentlig sektor og dermed hindrer privat vekst.
AA170214 - Den pengebingen landets politiske ledelse sitter på, og muligheten de har til å kanalisere sin politiske og økonomiske strategi, er en av Kinas største utenrikspolitiske ressurser , sier Kina-forsker Bjørnar Sverdrup-Thygeson ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
AA170214 Det er god grunn til å anta at sørsamene som folk lenge var alene om å utnytte de ressurser dette landet ga.
VG170213 Det tar masse ressurser og krefter.
DN170213 Det er viktig, det er helt essensielt for Norge å ha kontroll over hav og ressurser .
DB170213 Det er veldig slitsomt for ham og tar masse krefter og ressurser .
DB170213 Cappelen forklarer at Jensen hjalp ham med å innføre store mengder hasj til Norge over flere år ved å varsle om politiets prioriteringer og ressurser .
DB170213 Det finnes nemlig ressurser i Norge, både kommunalt, statlig og privat, som kan være med på å begrense overgrep mot barn og ungdom.
DB170213 For dem som har for små ressurser til å kjøpe egen bolig, hjelper det ikke om staten tar mer av sparepengene og inntekten din.
DA170213 Vi kaster bort enorme ressurser .
DA170213 - Vi kaster bort enorme ressurser .
BT170213 Tirsdag skal han, fungerende fylkesordfører Pål Kårbø og en delegasjon fra sykkel-VM ha møte med fem departementer i Oslo for å informere om hvilke ressurser Bergen har behov for under mesterskapet.
AP170213 - De fleste som reiser til utlandet for surrogati, gjør det kommersielt, og dette krever store økonomiske ressurser .
AP170213 - De fleste som reiser til utlandet for surrogati, gjør det kommersielt, og dette krever store økonomiske ressurser .
AA170213 - Politiet er alltid på jobb og vi har alltid ressurser til å sende folk til Røros.
AA170213 - Har ressurser til å rykke ut til Røros ¶
AA170213 Vi har brukt ressurser på å få Mcash best mulig, og har spesielt rettet oss inn mot lag, foreninger og bedriftsmarkedet.
AA170213 At Sparebank 1-alliansen nå velger Vipps som sin mobile betalingsløsning, betyr at de forkaster betalingstjenesten Mcash, som de har reklamert offensivt for tidligere og brukt betydelige ressurser for å utvikle.
VG170212 Mangler ressurser
VG170212 Det har vi dessverre ikke ressurser til i dag, sier overlege og forsker Monica Cheng Munthe-Kaas.
VG170212 Den stillingen finnes det ikke ressurser til for barnekreft i dag, sier overlege Monica Munthe-Kaas.
VG170212 - Jeg argumenterer ikke for å ta penger eller ressurser fra forskning på voksenkreft, for det er også viktig, men Norge burde få de samme ordningene som nabolandene våre der vi vet at barna blir prioritert, sier hun.
VG170212 - I dag er det slik at vi i Norge ikke har ressurser til å delta i internasjonale samarbeidsprosjekter som vi mener Norge bør delta i.
VG170212 - Hver pasient får en unik behandling, og denne utviklingen går så fort nå at det krever tid og ressurser bare for å holde seg oppdatert på de siste teknikkene og sørge for at det vi gjør er så oppdatert som mulig.
DB170212 Fotballen manglet ikke bare ressurser , sporten mistet også talentfulle spillere til andre idretter.
DA170212 Mindre menn ville snudd i døra og hoppet til en klubb med ressurser .
AA170212 Vårt anliggende er at tester skaper urolige pasienter, og at det får konsekvenser for ressurser i helsevesenet ved at man behandler dem som ikke egentlig er syke, sier han.
AA170212 Det har betydning for prioritering av helsevesenets og samfunnets ressurser , påpeker legene.
BT170211 Mikroplast er et globalt problem, men få land har så store egeninteresser og så store ressurser til å være en pådriver i saken for Norge.
BT170211 Marine Harvest-sjef Steve Bracken sier store ressurser brukes for å bekjempe sykdommen AGD.
AP170211 Vi har store ressurser og vi lever et fritt liv, sier nybygger Ilja Semikhatka.
AP170211 Vi har store ressurser og lever et fritt liv, sier Semikhatka.
AP170211 Vi har store ressurser og vi lever et fritt liv, sier nybygger Ilja Semikhatka.
AP170211 Vi har store ressurser og lever et fritt liv, sier Semikhatka.
AA170211 Men hun er ansvarlig statsråd, hun har gitt UDI økte ressurser til å se på gamle saker, og hun vil gjerne framstå som streng.
VG170210 Management-teamet vil bestå av ressurser fra Sony Music, Live Nation, TimeOut og Anti.
SA170210 En sak som strekker seg over to tiår og omfatter tusenvis av dokumenter, krever ressurser bare en stor regionsavis besitter.
DB170210 Er økonomien veldig sterk og ting går så det suser, har man ressurser til å ta i mot flere.
DA170210 Det brukes nå store økonomiske ressurser i kinesisk fotball og både trenere og spillere fra Europa og Sør-Amerika hentes for å forsterke ligaen.
BT170210 Kronen understreker også at politiet heller vil bruke ressurser på kriminalitet, trafikk, ro og orden enn å løpe fra vann til vann vannet og jage bort folk. ønsker å bruke ressursene på andre ting enn å jage folk som går på vann merket med ISEN ER IKKE TRYGG ¶
BT170210 Da kan samfunnet gå glipp av avgjørende ressurser som burde vært brukt til å fylle viktige posisjoner.
VG170209 Massiv konsentrasjon av økonomiske ressurser hos få, er en trussel mot vårt politiske og økonomiske system.
VG170209 - Ahus ble bygget som Nord-Europas mest moderne sykehus, uten at man brukte nok tid og ressurser på å forberede de ansatte.
VG170209 Skal vi holde utviklingen til disse landene, må vi være forberedt på å bruke mer ressurser til helsetjenesten i årene fremover.
DB170209 Vi har ikke brukt ressurser på å kartlegge eller ramme mindre omsettere av narkotika i distriktet, sier Thor Atle Pedersen, som leder avsnittet for organisert kriminalitet i Agder politidistrikt.
DA170209 I delingsromantikkens verden « frigis ressurser » gjennom Uber og Airbnb, mens de langt tøffere realitetene tilsier at spesielt de to nevnte firmaene støvsuger verdens markeder for milliarder på bekostning av taxiselskaper og hoteller.
DA170209 Frigjør ressurser
DA170209 Det frigjør ressurser til å gjøre bedre journalistikk, sier nyhetsutvikler Magnus Aabech, ofte kalt Norges første robotredaktør.
BT170209 Men det spørs om 1,2 statlige millioner kroner er nok til å få produksjonen til å bruke mye ressurser i Norge.
AA170209 Vi har ikke brukt ressurser på å kartlegge eller ramme mindre omsettere av narkotika i distriktet, sier Thor Atle Pedersen, som leder avsnittet for organisert kriminalitet i Agder politidistrikt.
VG170208 Bøtene vil bli tilpasset ut fra hvert enkelt forbunds budsjett og økonomiske ressurser .
VG170208 Vi legger nå våre ressurser i arbeidet med å gjøre verdens viktigste årlige snowboardkonkurranse til fast begivenhet i Norge.
VG170208 I 2011 omtalte media det alpinmiljøet selv omtalte som « knappe ressurser ».
VG170208 Derfor, mener Sellæg, er det desto viktigere å bruke de eldres ressurser .
SA170208 Han har rett og slett diktert offentlig helsesektor til å bruke mer av sine ressurser på de private aktørene, slik at de offentlige må trappe ned sin egen behandling, for eksempel til ruspasienter.
DN170208 Venstres ungdomsparti går inn for å gjennomføre forsøk med ett år kortere skolegang for å flytte ressurser fra slutten av skolegangen til de første årene, og ønsker å få forslaget inn på det nye valgprogrammet til Venstre.
DN170208 Unge Venstre foreslår å kutte ut tiende trinn for å frigjøre mer ressurser til tidlig innsats i skolen.
DN170208 Skolepolitisk talsperson Iselin Nybø i Venstre mener forslaget om å frigjøre ressurser til tidlig innsats er konstruktivt.
DB170208 Det er en tidobling av dagens bøtenivå, men bøtene vil bli tilpasset hvert enkelt forbunds budsjett og økonomiske ressurser .
DB170208 - Han opplever det som vanvittig at det offentlige i stedet bruker enorme ressurser på å få ham dømt, sier advokaten som forteller at klienten ikke aksepterer at det han har gjort skal være brudd på besøksforbud.
DA170208 Hvis vi kan flytte ressurser fra administrasjon til bedre velferdstjenester for innbyggerne, så er det bra, påpeker hun.
DA170208 - De har kunnet flytte ressurser til tjenestene og til å styrke fagmiljøene.
AP170208 Men det krevde naturligvis like store ressurser å produsere og transportere disse matvarene som de « perfekte » matvarene.
AA170208 Venstres ungdomsparti går inn for å gjennomføre forsøk med ett år kortere skolegang for å flytte ressurser fra slutten av skolegangen til de første årene, og ønsker å få forslaget inn på det nye valgprogrammet til Venstre.
AA170208 Unge Venstre foreslår å kutte ut tiende trinn for å frigjøre mer ressurser til tidlig innsats i skolen.
AA170208 Skolepolitisk talsperson Iselin Nybø i Venstre mener forslaget om å frigjøre ressurser til tidlig innsats er konstruktivt.
VG170207 Det er tøft å jobbe heltid, for så å komme hjem klokken 23.00 om kvelden etter trening, svarer Andrea Dalen på VGs spørsmål om kvinnehockeyens ressurser med hensyn til utvikling.
VG170207 - Politikere og myndigheter har høye ambisjoner uten at det har fulgt ressurser med.
VG170207 - Forsvarsdepartementet har etter vårt syn ikke sikret tilstrekkelig balanse mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser , sier Foss.
SA170207 Mange av tiltakene Miljøpartiet De Grønne foreslår vil ikke bare redde dyreliv, øke resirkulering av materialer og ressurser men også kunne bidra til å skape nye varige grønne arbeidsplasser over hele landet.
SA170207 - Forsvarsdepartementet har etter vårt syn ikke sikret tilstrekkelig balanse mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser , sier Foss.
SA170207 Det handler om prinsipp for prioritering av knappe ressurser .
DN170207 - Forsvarsdepartementet har etter vårt syn ikke sikret tilstrekkelig balanse mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser , sier Foss.
DB170207 - Forsvarsdepartementet har etter vårt syn ikke sikret tilstrekkelig balanse mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser , sier Foss.
DB170207 - På den måten kan man kanalisere midlene på en mer effektiv måte over hele landet og dermed få økte ressurser nærmere der folk bor, sier parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik til NTB, som først omtalte saken.
DB170207 Helsevesenets ressurser og teknologi gir store muligheter til å forebygge og behandle sykdom.
DB170207 Vi bruker mye ressurser på å øke kompetansen til de som står utenfor arbeidslivet for at de skal kunne konkurrere på like vilkår.
DA170207 - Vi er et lite team, og har derfor ikke ressurser til å banke på alle dører, sier Wiik, og legger til at det er gratis å teste og ingen bindingstid.
DA170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sa programkomiteens nestleder Harald T.
DA170207 - Overføre oppgaver og ressurser
DA170207 - Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet Fremskrittspartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet samtidig som det er en Frp-er som er justisminister og har ansvaret for at Politidirektoratet har est ut i ressurser og antall ansatte de siste årene, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som er leder for justiskomiteen på Stortinget, til NTB.
DA170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sa programkomiteens nestleder Harald T.
DA170207 - Overføre oppgaver og ressurser
DA170207 - Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet Fremskrittspartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet samtidig som det er en Frp-er som er justisminister og har ansvaret for at Politidirektoratet har est ut i ressurser og antall ansatte de siste årene, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som er leder for justiskomiteen på Stortinget, til NTB.
BT170207 - Forsvarsdepartementet har etter vårt syn ikke sikret tilstrekkelig balanse mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser , sier Foss.
BT170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sa programkomiteens nestleder Harald T.
BT170207 - Overføre oppgaver og ressurser
BT170207 - Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet Fremskrittspartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet samtidig som det er en Frp-er som er justisminister og har ansvaret for at Politidirektoratet har est ut i ressurser og antall ansatte de siste årene, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som er leder for justiskomiteen på Stortinget, til NTB.
AP170207 Det krevde ressurser , men jeg tar det som en selvfølge at det blir nedbemanning når reformen er på plass.
AP170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet ( Pod ) og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sier programkomiteens nestleder Harald T.
AP170207 - På den måten kan man kanalisere midlene på en mer effektiv måte over hele landet og dermed få økte ressurser nærmere der folk bor, sier han.
AP170207 - Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet Fremskrittspartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet samtidig som det er en Frp-er som er justisminister og har ansvaret for at Politidirektoratet har est ut i ressurser og antall ansatte de siste årene, sier Tajik til NTB.
AP170207 - Forsvarsdepartementet har etter vårt syn ikke sikret tilstrekkelig balanse mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser , sier Foss.
AP170207 Redningstjeneste, kystvakt, eksplosivrydding, terrorberedskap og Heimevernets bidrag ved flom er alle eksempler på god bruk av Forsvarets ressurser for å løse sivile oppgaver.
AA170207 I likhet med Tyvand hos KrF frykter også statsråden at en kommunenorm vil føre til at mellomtrinnet tappes for ressurser .
AA170207 Han frykter en slik norm bare vil føre til at ressurser fra 5.-10. trinn overføres til småbarnstrinnet for å oppfylle normen.
AA170207 - Forsvarsdepartementet har etter vårt syn ikke sikret tilstrekkelig balanse mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser , sier Foss.
AA170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sier programkomiteens nestleder Harald T.
AA170207 - På den måten kan man kanalisere midlene på en mer effektiv måte over hele landet og dermed få økte ressurser nærmere der folk bor, sier han.
AA170207 - Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sa programkomiteens nestleder Harald T.
AA170207 - Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet Fremskrittspartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet samtidig som det er en Frp-er som er justisminister og har ansvaret for at Politidirektoratet har est ut i ressurser og antall ansatte de siste årene, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som er leder for justiskomiteen på Stortinget, til NTB.
AA170207 Økt grad av digitalisering og automatisering av tjenester i denne sektoren vil frigjøre både tid og ressurser for fagpersonell.
VG170206 USA bidrar per i dag med betydelige ressurser i NATO-samarbeidet, og det er ikke første gang Trump påpeker at de andre medlemmene må spytte inn mer.
SA170206 Stavanger Aftenblad har gjennom den siste tiden brukt betydelige ressurser og spalteplass til å fortelle om virksomheten på den fylkeskommunalt eide eiendommen Dale i Sandnes etter omleggingen av psykiatrien og nedleggelsen av Dale som psykiatrisk sykehus.
SA170206 For fylkeskommunen, som også den gang hadde mer enn nok å bruke sine økonomiske ressurser på, inkludert spesialisthelsetjenesten, ble Dale etter hvert en økonomisk belastning.
SA170206 At Aftenbladet har brukt store ressurser på hva som har skjedd med Dale, er bra.
SA170206 Stavanger Aftenblad har gjennom den siste tiden brukt betydelige ressurser og spalteplass til å fortelle om virksomheten på den fylkeskommunalt eide eiendommen Dale i Sandnes etter omleggingen av psykiatrien og nedleggelsen av Dale som psykiatrisk sykehus.
SA170206 For fylkeskommunen, som også den gang hadde mer enn nok å bruke sine økonomiske ressurser på, inkludert spesialisthelsetjenesten, ble Dale etter hvert en økonomisk belastning.
SA170206 At Aftenbladet har brukt store ressurser på hva som har skjedd med Dale, er bra.
SA170206 De bruker mye ressurser på det, og har mange gode trenere, sier spisstalentet og påpeker at det heller ikke er dumt at Ole Gunnar Solskjær er trener for MFK.
SA170206 Avtalen dreier seg kun om å stille ressurser til rådighet, MFK skal ikke bidra økonomisk til satsinga i Sunndal.
SA170206 - Vi vil bruke våre ressurser til å organisere aktiviteter i Sunndal.
SA170206 - For oss er det naturlig å ha et godt samarbeid med begge klubbene, men her føler vi at Molde har kommet lengst og har flest ressurser som kan hjelpe oss med den sportslige utviklinga.
DN170206 USA bidrar per i dag med betydelige ressurser i NATO-samarbeidet, og det er ikke første gang Trump påpeker at de andre medlemmene må spytte inn mer.
DN170206 Tendensen vil være at en bruker mer ressurser på modne prosjekter og mindre på vidløftige og lite håndfaste prosjekter og aktiviteter, sier han.
DB170206 Vi har brukt mye ressurser på å holde det i sjakk, i det hele tatt, sier politioverbetjenten, som har mange års erfaring med å håndtere afterski-fyll i Hemsedal.
DB170206 Men det krever stor motivasjon og store mentale ressurser , sier han.
DB170206 Krever store mentale ressurser
DB170206 * Vi viser en større vilje til å bruke ressurser mot ledighet når den oppstår, og der den oppstår.
DB170206 Det er bortkastet tid og ressurser .
DB170206 De store nyhetsorganisasjonene har muskler og ressurser til å takle utfordringen fra Trump og angrepet på pressen.
BT170206 REAGERER : Politioverbetjent Jan Koldal på Geilo forteller at de brukte betydelige ressurser på å ta hånd om bergensungdommer på tur til skistedet denne helgen.
AP170206 De bruker mye ressurser på det, og har mange gode trenere, sier spisstalentet og påpeker at det heller ikke er dumt at Ole Gunnar Solskjær er trener for MFK.
AP170206 Avtalen dreier seg kun om å stille ressurser til rådighet, MFK skal ikke bidra økonomisk til satsinga i Sunndal.
AP170206 - Vi vil bruke våre ressurser til å organisere aktiviteter i Sunndal.
AP170206 - For oss er det naturlig å ha et godt samarbeid med begge klubbene, men her føler vi at Molde har kommet lengst og har flest ressurser som kan hjelpe oss med den sportslige utviklinga.
AA170206 USA bidrar per i dag med betydelige ressurser i NATO-samarbeidet, og det er ikke første gang Trump påpeker at de andre medlemmene må spytte inn mer.
VG170205 Når vi ikke klarer det må vi sørge for at politiet har nok ressurser til å etterforske, sier Horne og legger til : ¶
VG170205 Men det gnisser når begge samtidig skal trekke på knappe ressurser , som helikoptertransport, for å utføre oppdraget.
VG170205 For få ressurser
VG170205 - Vi erkjenner at det er for få ressurser i Forsvaret og politiet når vi ønsker å bruke de samtidig.
AP170205 og 2.-klasse, der det settes inn ekstra ressurser til elever under kritisk grense.
VG170204 Mens Listhaug-kritikerne, på sin side, allerede ønsker å bruke mye ressurser på å få integrert nykommerne.
AA170204 Vi har derfor satt på en del ressurser for å etterforske saken, sier Hjulstad.
AA170204 Pressevakt Roald Orheim i Telenor forsikret at alle ressurser ble tilkallet for å lokalisere feilen.
DB170203 Jeg kan ikke fortsette som før, da firmaet krever mer ressurser . » skrev Jensen.
DB170203 Rapporten konkluderer med at sykehjemmene som klarer å opprettholde et lavt sykefravær, er de som har tatt grep innen oppfølgning av sykmeldte, arbeidsmiljø og omdisponering av ressurser .
DB170203 I et samfunn med overflod, og hvor automatisering har fortrengt manuell arbeidskraft, bør velferdstjenestene være utformet for å gi folk ressurser og ferdigheter til å leve et verdig liv.
DB170203 Det vil gi økonomisk trygghet til alle, samtidig som det vil innebære enorme besparelser i byråkratiet, og dermed frigjøre mange ressurser .
BT170203 LATTERLIG : - Jeg synes det er en merkelig prioritering av ressurser og pengebruk, sier Helge Andre Njåstad ( Frp ), om sangpedagog-vedtaket.
BT170203 - Jeg synes det er en merkelig prioritering av ressurser og pengebruk, sier Helge Andre Njåstad ( Frp ), som ved siden av å være stortingsrepresentant fortsatt skjøtter sitt verv som lokalpolitiker.
BT170203 Seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i PST beskriver overfor TV 2 inntrengerne som en avansert, målrettet aktør med store ressurser .
AA170203 Han forteller at alle andre ressurser returnerte fra brannstedet klokka 16.33 fredag ettermiddag. 110-sentralen fikk meldingen om fjørbrannen klokka 13.16.
AA170203 Fagleder Arnstein Kveldstad i Brannvesenet Midt forteller at brannvesenet måtte sette alle ressurser inn på å berge våningshuset.
AA170203 - Da vi kom hit var deler av bygningen overtent, og vi kunne konstatere at vi måtte sette alle ressurser inn på å berge våningshuset.
AA170203 Seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i PST beskriver overfor TV 2 inntrengerne som en avansert, målrettet aktør med store ressurser .
SA170202 Det betyr at Rema som er utgiver og systemeier ikke har lagt nok ressurser i å verifisere at sikkerheten i løsningen var på plass.
SA170202 Men har langrennssporten ressurser til å gjennomføre forbudssoner i vanlige kretsrenn, enten det er for unge eller voksne ?
SA170202 Men har langrennssporten ressurser til å gjennomføre forbudssoner i vanlige kretsrenn, enten det er for unge eller voksne ?
SA170202 I tillegg forplikter alle de involverte aktørene seg til å bidra med ressurser , utstyr og kompetanse.
FV170202 I tillegg forplikter alle de involverte aktørene seg til å bidra med ressurser , utstyr og kompetanse.
DN170202 « Dette er begynnelsen på en ny epoke med kommende kommersiell utforskning og oppdagelse av månelandskapet, noe som vil låse opp det enorme potensialet knyttet til månens verdifulle ressurser », skriver selskapet videre i en pressemelding.
DN170202 Målet er kommersiell drift og utvikling av månens ressurser .
DB170202 Oppgaven hans, var ifølge Cappelen å være på vakt på om han eller nettverket var i politiets søkelys og gi informasjon om beslag og ressurser i politiet.
DB170202 Tallene som nå presenteres og utviklinga med at det går lenger og lenger tid før de får jobb, er et faresignal om at det tilføres for lite ressurser til norsk politi samtidig som man åpenbart ikke prioriterer det som er viktigst, sier leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.
DB170202 ¶ ÅPENT BREV : Vil det komme på plass en sentral ordning for godkjenning av kompetansehevende kurs, for å sikre at institusjonene ikke bruker ressurser på kurs som ikke er formålstjenlige ? spør kronikkforfatteren i et åpent brev til helseminister Bent Høie.
DB170202 * Vil det komme på plass en sentral ordning for en godkjenning av kompetansehevende kurs, for å sikre at institusjonene ikke bruker ressurser på kurs som ikke er formålstjenlige ?
DB170202 - Vi har et ønske om mest mulig ressurser til kultur, og derfor har vi invitert næringslivet til å være med på å gjøre kaken større, i sterkere grad.
BT170202 Samtidig bruker vi nå mer ressurser på sosiale medier, da dette er en plattform der mange av våre potensielle studenter er svært aktive.
BT170202 I tillegg forplikter alle de involverte aktørene seg til å bidra med ressurser , utstyr og kompetanse.
AP170202 Men har langrennssporten ressurser til å gjennomføre forbudssoner i vanlige kretsrenn, enten det er for unge eller voksne ?
AP170202 Men har langrennssporten ressurser til å gjennomføre forbudssoner i vanlige kretsrenn, enten det er for unge eller voksne ?
AP170202 I tillegg forplikter alle de involverte aktørene seg til å bidra med ressurser , utstyr og kompetanse.
DN170201 Det er imponerende med så lite ressurser .
DN170201 Sikkerhetstjenesten peker også på at flere av aktørene med interesser i Norge har brukt « store ressurser » på å utvikle kapasitet innen digital spionasje.
DB170201 En topp trent idrettsutøver med fysiske ressurser i verdensklasse, strøken teknikk og en helt unik evne til å hale fram ekstra krefter, har i lengden ingen ting å gjøre med en serie andreplasser, skrev Dagbladets Esten O.
DB170201 Lars Lagerbäck, som aldri har vært i nærheten av de store nasjonenes ressurser , er jo det nærmeste du kommer en sluttspillekspert i internasjonal fotball.
DB170201 - Jeg sa til advokatene at det ikke skal stå på ressurser og at det bare var å kjøre på.
DB170201 Satt inn store ressurser
DB170201 - Flere europeiske land står overfor økonomiske, sosiale og politiske utfordringer som i de kommende årene vil kreve store ressurser og betydelig oppmerksomhet.
BT170201 Politiet brukte store ressurser på etterforskningen, men ingen ble pågrepet.
BT170201 | PST : Fremmede stater bruker store ressurser på digital spionasje mot Norge ¶
BT170201 Ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland er det flere fremmede stater med interesser i Norge som bruker store ressurser på å utvikle kapasitet innen digital spionasje.
BT170201 Bruker store ressurser på å spionere mot Norge ¶
AP170201 At de har funnet så pass mye i gjennomgangen av Panama Papers har gjort at skattemyndighetene har prioritert å bruke mye ressurser på sakene.
AP170201 | PST : Fremmede stater bruker store ressurser på digital spionasje mot Norge ¶
AP170201 Ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland er det flere fremmede stater med interesser i Norge som bruker « store ressurser » på å utvikle kapasitet innen digital spionasje.
AP170201 Nesten 70 prosent av PUs ressurser gikk i fjor med til returarbeid.
BT170131 Videre sier bare 4 prosent seg enig i at reformen vil bidra til mindre sentralisering av politiets ressurser , og kun 19 prosent er enig i at den vil bidra til en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse.
AP170131 Etter slike sjefsskifter er det ikke uvanlig i Russland at hodene ruller nedover i systemet og de ulike sikkerhetssjefene kjemper om innflytelse, ressurser og penger.
DN170130 Høy churn betyr at kundene bare blir en kort stund før de hopper av, slik at kanalen må bruke store ressurser på å hanke inn nye betal-tv-kunder.
DB170130 Overdiagnostikk kan også indirekte bidra til underdiagnostikk ved at begrensede ressurser går til overdreven utredning og sykeliggjøring istedenfor til aktiviteter som kunne gitt bedre uttelling.
DB170130 Helsevesenets ressurser og teknologi gir store muligheter til å forebygge og behandle sykdom.
DB170130 Det krever samling, ikke spredning, av ressurser og organisasjon.
DB170130 Politiet må ha tilstrekkelige ressurser som brukes riktig, og inneha god kompetanse på vold og overgrep mot barn.
BT170130 IKKE NOK RESSURSER : Vest politidistrikt har ikke nok ressurser til å håndtere sikkerheten rundt sykkel-VM på egen hånd.
BT170130 IKKE NOK RESSURSER : Vest politidistrikt har ikke nok ressurser til å håndtere sikkerheten rundt sykkel-VM på egen hånd.
BT170130 Det er skralt med ressurser i Vest politidistrikt.
BT170130 Frustrerte og utslitte etter 14 timer uten mat er det vanskelig å fatte hvor mye ressurser marokkanske myndigheter legger ned for å holde oss unna okkuperte Vest-Sahara.
AP170130 - Forsvaret jobber med å bruke pengene best mulig, så vi får best mulig forsvarsevne og ikke sløser med samfunnets ressurser .
AP170130 - Hele sektoren jobber med å bruke pengene best mulig, så vi får best mulig forsvarsevne og ikke sløser med samfunnets ressurser .
AP170130 Si ;D-innlegg : Et dikt om ressurser , olje og en ny dag som kommer.
AP170130 Fornybare ressurser er tøv og tull « Vi må være litt forsiktige, bare » Vi river og sliter, og kloden forblør Det hver enkelt ser, er kun seg selv ¶
DN170129 Blant annet skal det investeres i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser .
AP170129 Blant annet skal det investeres i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser .
VG170128 Politiet i Malmö har lenge slitt med knappe ressurser .
DN170128 I presidentordren om militæret lover Trump å blant annet å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser .
DB170128 Flere eksperter mener at Petter Northug ikke har trent opp ressurser til å bli med så mye lenger enn rundt to mil, men eksperter har ment feil om han før.
DB170128 En topp trent idrettsutøver med fysiske ressurser i verdensklasse, strøken teknikk og en helt unik evne til å hale fram ekstra krefter, har i lengden ingen ting å gjøre med en serie andreplasser.
DB170128 I presidentordren om militæret lover Trump å blant annet å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser .
AP170128 I presidentordren om militæret lover Trump å blant annet å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser .
AP170128 I presidentordren om militæret lover Trump å blant annet å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser .
VG170127 - Vi er heldig som jobber i en avis som har ressurser til å la oss jobbe med et så tidkrevende prosjekt, sier Åsebø.
SA170127 I presidentordren om militæret lover Trump å blant annet å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser .
SA170127 Det politiske flertallet har hele tiden vært negativ til en ny Wang-skole i Stavanger, blant annet med argumenter om at nye privatskoler tapper stavangerskolen for både ressurser og elever.
DB170127 Trump, som fredag kom på sitt første besøk til Pentagon, lovte blant annet å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser .
DB170127 Det er en synlig prioritering av knappe ressurser som kunne vært benyttet til noe annet.
DB170127 At gode undervisere får mer tid og ressurser til å drive utviklingsarbeid.
AP170127 Trump, som fredag kom på sitt første besøk til Pentagon, lovte blant annet å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser .
SA170126 Vi er heldige som har så mange ressurser .
DN170126 Blant annet er rundt 1,2 millioner gnuer og cirka 200.000 sebraer i tillegg til elefanter, løver og sjiraffer fullstendig avhengige av å kunne bevege seg fritt i søken etter livsviktige ressurser .
DB170126 De har masse ressurser , er utrolig flotte personer og bidrar til fellesskapet og andre rundt seg, sier Nyquist til Dagbladet.
DB170126 Det norske samfunnet er rikt på ressurser , forskjeller og utfordringer, samtidig som den grunnleggende konformiteten forblir.
AP170126 Vi er heldige som har så mange ressurser .
SA170125 Politiet har i tillegg til egne politimannskaper og politihund kalt ut frivillige ressurser fra flere hold, og de er klokka 22.00 på vei til å møte innsatsaledelsen i politiet.
SA170125 Denne form for privatisering vil føre til en sentralisering av ressurser fra distriktssykehus til byene, og gjøre tjenestene styrt av etterspørsel og ikke av behovet hos de sykeste pasientene - noe som er et brudd med helsepolitisk tenking til nå.
FV170125 Jeg tror et stort næringslivsfirma som hadde opplevd et tilsvarende trykk i en så spesiell sak, ville satt inn ganske mange flere ressurser enn hva vi hadde, sier Eide.
DN170125 Elkjøp har en dedikert bedriftsavdeling på 25 personer sentralt som jobber mot bedriftskunder, og bruker ressurser i butikkene over hele landet til å betjene bedriftskundene.
DB170125 Slik redaksjonene blir tappet for ressurser nå, klarer ikke en redaksjon å nøste i alle tråder rundt Trump alene.
DB170125 I en undersøkelse sier ansatte i norsk høyere utdanning at det de synes det skorter på, er mer tid og ressurser å bruke på studentene - som de allerede, og i strid med inntrykket som skapes, bruker over halvparten av arbeidstiden på.
DB170125 I mine møter med den globale bilindustrien opplever jeg at det brukes store ressurser på teknologisk utvikling, både i samarbeid og konkurranse med hverandre.
SA170124 Jeg tror et stort næringslivsfirma som hadde opplevd et tilsvarende trykk i en så spesiell sak, ville satt inn ganske mange flere ressurser enn hva vi hadde, sier Eide.
SA170124 Jeg tror et stort næringslivsfirma som hadde opplevd et tilsvarende trykk i en så spesiell sak, ville satt inn ganske mange flere ressurser enn hva vi hadde, sier Eide.
DN170124 - I tillegg til regulær langtidsovervåking av kommersielle ressurser og miljø, er det et økende behov for mer forståelsesbasert kunnskap om hvordan økosystemet fungerer, understreker hun.
DN170124 AMC kommer til å bidra med ressurser og ekspertise som gjør at vi kan utvikle NCG og SF Kino ytterligere, noe som vil komme kinogåerne til glede, sier Bernhardsson via kommunikasjonssjefen i Nordic Cinema Group.
DB170124 - Vi har sendt ut store ressurser , og jobber med å få kontroll over brannen, sier Halvorsen.
DB170124 Så jeg tror ikke det betyr noen ting, svarer Jensen, som sier han ikke tror Cappelen kunne tolke noe om politiets ressurser ut fra e-posten.
DB170124 Jeg kan ikke fortsette som før, da firmaet krever mer ressurser . » skrev Jensen.
BT170124 Jeg tror et stort næringslivsfirma som hadde opplevd et tilsvarende trykk i en så spesiell sak, ville satt inn ganske mange flere ressurser enn hva vi hadde, sier Eide.
AP170124 - Jeg mener det er feil bruk av kommunens penger og andre ressurser å sette i gang enda en granskning før den første er avsluttet.
AP170124 En forutsetning for å jobbe bedre sammen er at barnevernet har ressurser nok til å løfte oppgaven med å avdekke økningen av vold i nære relasjoner.
AP170124 Det er brukt betydelige ressurser på dette feltet de siste årene, og også i 2017 vil politiet videreføre satsingen.
AP170124 I et intervju med NRK la ikke regissør Erik Poppe skjul på at de har hatt få ressurser til å lansere en kampanje for Kongen Nei, ikke minst sammenliknet med de amerikanske storfilmene.
AP170124 Jeg tror et stort næringslivsfirma som hadde opplevd et tilsvarende trykk i en så spesiell sak, ville satt inn ganske mange flere ressurser enn hva vi hadde, sier Eide.
DN170123 Og vi opplever at alle de store aktørene lojalt bidrar med store ressurser i erkjennelsen av at ingen lever i en glassbolle helt for seg selv.
DN170123 - Og dette er noe vi i Sjømat Norge legger ned store ressurser på.
DB170123 Vikør forteller at ressurser er nødvendig for å kunne dra.
DB170123 For å forlate landet må de også ha ressurser .
DB170123 Det gjorde at de hadde et lite nettverk å støtte seg på, og at de hadde mulighet til å hemmeligholde nok ressurser for å kunne flytte ut av hjemlandet sitt.
DB170123 - De blåblå forstår ikke at Norge har masse ressurser , verdier og ikke minst vett spredt over hele det langstrakte landet vårt.
DB170123 - Disse stormene har knust lokalsamfunn og hjem i de sørlige delene av Georgia, og staten stiller alle ressurser tilgjengelig for de berørte områdene, heter det i en uttalelse fra Georgias guvernør, Nathan Deal, skriver BBC.
DB170123 Ved å overlate denne oppgaven til oss, kan flyselskapene konsentrere sine ressurser om kjernevirksomheten og dermed øke sin effektivitet.
DB170123 Det vil være bedre utnytting av ressurser ved at du fôrer opp ett dyr - og får to produkter !
AP170123 Gang på gang kommer SU med kampanjer om hvordan mennesker med ressurser , kapital eller eiendom er en byrde for samfunnet.
AP170122 Det er meningsløst hvis en Ap-ledet regjering skal reversere det vi har lagt ned så mye ressurser i, sier Marnardal-ordføreren.
SA170121 Like fromme politisk liberale kristne som skåret lavt på autoritærisme, beskrev en øde verden tømt for alle ressurser , gledesløs og dyster, som den den tørre måneflaten.
SA170121 Like fromme politisk liberale kristne som skåret lavt på autoritærisme, beskrev en øde verden tømt for alle ressurser , gledesløs og dyster, som den den tørre måneflaten.
DB170121 24-åringen fra Thomas Alsgaards sitt privatlag trenger flere slike resultater de neste ukene for å bli VM-aktuell, men han behøver ikke mye mer for å skjønne at han har ressurser til å bli en toppløper.
BT170121 Selv om det er forståelig at norske bønder blir redde og urolige ved ulvens nærvær, er næringene som benytter seg av naturens ressurser nødt til å tilpasse seg naturen.
SA170120 Store ressurser er blitt satt inn for å finne svakhetene i systemet, sier Hansen.
DB170120 Saken er høyt prioritert hos oss, og det er satt av betydelige ressurser til å oppklare saken og forhåpentligvis finne gjerningspersonen.
DB170120 ETTERFORSKER : Politiet har satt av store ressurser til etterforskningen av drapet, opplyser etterforskningsleder Søren Ravn Nielsen overfor Dagbladet.
DB170120 I statsbudsjettet for 2017 har UDI fått beholde mer ressurser enn antallet asylsøkere akkurat nå skulle tilsi.
DB170120 Alle andre husker selvsagt godt at politiet brukte enorme ressurser på å forberede Barack Obamas besøk til fredsprisseremonien samtidig.
BT170120 La oss bruke tid og ressurser på noe bedre og mer fremtidsrettet.
AP170120 Det er ikke nok ressurser og heller ikke nok kompetanse på hvordan vi i politiet skal skjerme de trusselutsatte i alle tenkelige systemer, sier Hans Vik, politimester i Sør Vest politidistrikt.
AP170120 - Det er hverken nok ressurser eller kompetanse på hvordan vi i politiet skal skjerme de trusselutsatte i alle tenkelige systemer, sier Hans Vik, politimester i Sør Vest politidistrikt.
DN170119 Petroleumstilsynet har gitt Eni Norge pålegg om å revurdere gjeldende planer, prioritering og bruk av ressurser for å sikre forsvarlig ferdigstillelse og drift på Goliat.
DN170119 Petroleumstilsynet ( Ptil ) har gitt Eni Norge pålegg om « å revurdere gjeldene planer, prioritering og bruk av ressurser for å sikre en forsvarlig ferdigstillelse og drift på Goliat.
DN170119 - Vi har fått lavere utlånsrenter, styrket konkurranseevnen gjennom svakere lønnsvekst og svakere krone, bedre kostnadskontroll, større bevisstgjøring og frigjort ressurser og kunnskap.
DB170119 Slik var det også med meg og fredsprisutdelingen, selv om noen av mine ressurser ble disponert til det, forklarer Jensen.
DB170119 Good » på Cappelens telefon, bidrar med informasjon angående politiets ressurser .
DB170119 - Det tok sikkert en del ressurser .
DB170119 De hadde ikke kapasitet og ressurser til å ivareta helsebehovene, ifølge Kim Andres advokat, Audun Helgheim.
DB170119 Nå kjenner jeg jo ikke denne kvinnen, men det virker som at hun har en klar plan for hva hun vil i livet og ressurser til å gjennomføre det.
DB170119 Ofte er modellene så kompliserte at all tid og ressurser brukes på å forstå matematikken.
BT170119 Thorsen mener kommunen må bidra til at skoler som jobber med elever i risikosonen får nok ressurser .
BT170119 Jeg tror ettertiden og kommende generasjoner vil spørre seg : Hvordan kunne en så grensesprengende jagerflysatsing bli trumfet gjennom på samme tid som mange andre viktige saker trengte, men ikke fikk ressurser ? 9.
AP170119 I Trøndelag har flere produsenter allerede store ressurser knyttet til avtaler med Rema.
AP170119 Færre asylsøkere gjør at UDI-direktør Frode Forfang kan bruke ressurser på å sjekke gamle saker.
SA170118 Selvfølgelig vil det kreve ressurser og innsats å vedlikeholde kirken.
SA170118 Vi har brukt store ressurser på satsinga vår, og håper at vi kan videreføre samarbeidet med Ole Gunnar.
FV170118 Vi har brukt store ressurser på satsinga vår, og håper at vi kan videreføre samarbeidet med Ole Gunnar.
DB170118 - Domstolenes ressurser blir i større grad bundet til disse sakene, de trenger også større kompetanse, for det er ikke de som har fattet vedtakene fram til nå.
BT170118 Utvinning av enda nye olje- og gass ressurser blir banesåret for klodens klima.
BT170118 Utvinning av enda nye olje- og gass ressurser blir banesåret for klodens klima.
BT170118 Vi har brukt store ressurser på satsinga vår, og håper at vi kan videreføre samarbeidet med Ole Gunnar.
AP170118 Vi har brukt store ressurser på satsinga vår, og håper at vi kan videreføre samarbeidet med Ole Gunnar.
SA170117 Vi kommer ikke til å finne noen « ny olje », men vi har andre ressurser til havs og til lands, en høyt utdannet og hardtarbeidende befolkning som i sum gjør at vi kan greie oss godt.
DN170117 De er dyktige og besitter betydelige ressurser .
DB170117 Statens naturoppsyns overvåkningsarbeid innenfor ulvesonen er styrket allerede fra og med i år, både med økt mannskap og økte ressurser . 5.
VG170116 og vi mener at hennes politikk ikke tar fellesskapets ressurser i bruk, sier Støre.
SA170116 Vi er også blitt imponert over at næringslivet stiller opp med penger, kompetanse og ressurser i det arbeidet vi utfører, og at de gjør det selv når tidene ikke lenger er så gode som før.
SA170116 Også i næringslivet er det en vilje til å bruke ressurser til beste for fellesskapet.
SA170116 DEBATT : Vi er imponert over at næringslivet stiller opp med penger, kompetanse og ressurser i det arbeidet vi utfører, og at de gjør det selv når tidene ikke lenger er så gode som før.
DN170116 - Vi bruker mye ressurser på å ettergå våre kunders finanstransaksjoner til og fra Russland, sier Johan Teigland, seksjonsleder for group conpliance i DNB.
DB170116 - Det er masse testing og mye ressurser som brukes.
DB170116 - Vi bruker mye ressurser på å ettergå våre kunders finanstransaksjoner til og fra Russland.
DB170116 Politiet sier at de ikke kommer til å sette inn noen ekstra ressurser .
BT170116 Juryen skriver at hun stolte på magefølelsen sin da hun « ba om mer tid og ressurser for å grave dypere i en sak anmeldt til Vest politidistrikt.
BT170116 Men uten flere ressurser kan det bli tungt å utvikle flere medaljehåp i fremtiden, sier Norges Roforbund.
AP170116 Det blir ikke satt inn ekstra ressurser i oslotrafikken tirsdag, til tross for at Ruter venter noe flere reisende enn normalt på grunn av dieselforbudet.
AP170116 Politiet setter ikke inn ekstra ressurser i forbindelse med forbudet.
AP170115 Politiet anmoder bilistene om å overholde kjøreforbudet, men vil ikke si noe om det blir satt inn ekstra ressurser til å håndheve dette.
DB170114 - Nå handler det om å få ut alle ressurser fortest mulig, for å finne ut om noen personer er tatt av skredet.
AP170114 « Det vil forbause meg om vi ikke klarer å finne noen når vi setter inn så pass mye ressurser , sa Henriksen.
AP170114 Vi vil bruke mye ressurser på å løfte frem historiene for et større publikum i bokform, en bok som skal gis ut om de glemte heltene, sier hun.
DB170113 Med svært begrensede ressurser har EOS-utvalget det tunge ansvaret med å passe på at de hemmelige tjenestene arbeider innenfor de grensene jussen og norske politikere setter.
AP170113 Men oppsynet har fått beskjed fra Klima- og miljødepartementet om at det vil få tilført ressurser for å dekke kostnadene.
AP170113 Men oppsynet har fått beskjed fra Klima- og miljødepartementet om at det vil få tilført ressurser for å dekke kostnadene.
SA170112 I tillegg må vi ha tilført flere ressurser , særlig innen utøverøkonomi, om vi skal kunne realisere disse tallene om tre og et halvt år, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til NTB og understreker at det er snakk om en foreløpig målsetting.
BT170112 I tillegg må vi ha tilført flere ressurser , særlig innen utøverøkonomi, om vi skal kunne realisere disse tallene om tre og et halvt år, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til NTB og understreker at det er snakk om en foreløpig målsetting.
AP170112 Hvorvidt man bruker spioner til å grave frem opplysninger om politiske kandidater, avhenger gjerne av hvor store ressurser man har, ifølge Larry Zilliox ( 59 ), en tidligere privatetterforsker som har jobbet med å finne informasjon om politiske kandidater i 25 år.
AP170112 | Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa - derfor kan UDI nå bruke ressurser på å granske asyljuks ¶
AP170112 I tillegg må vi ha tilført flere ressurser , særlig innen utøverøkonomi, om vi skal kunne realisere disse tallene om tre og et halvt år, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til NTB og understreker at det er snakk om en foreløpig målsetting.
SA170111 - Med Oilers sine ressurser , er det nesten sånn at alle bare forventer at de skal vinne gull ?
DN170111 Men Høyre og Frp har gang på gang foreslått å selge og privatisere norske ressurser og verdier, både i regjering og i sine valgprogrammer.
DN170111 Men Høyre og Frp har gang på gang foreslått å selge og privatisere norske ressurser og verdier, både i regjering og i sine valgprogrammer.
DB170111 The usual suspects ; USA, Frankrike og Storbritannia bruker Nato som en evig unnskyldning for egne kjernevåpenprogrammer, og setter inn sine massive diplomatiske ressurser for at ingen skal misforstå dette poenget.
DB170111 Med dette vil vi også utløse ressurser som kan settes inn for å gi bedre pleie og omsorg til de aller skrøpeligste, ofte demente, eldre.
DB170111 Vi har satt inn masse ressurser og gjør det vi kan.
BT170111 Derfor setter vi også inn det vi har av ressurser til å jobbe med dette, sier Norheim.
SA170110 Dermed trenger de ikke bruke så mye energi på enkle tallkombinasjoner, men kan bruke ressurser på mer komplisert regning og problemløsning.
FV170110 Ressurser
FV170110 Ressurser
DN170110 Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
DB170110 Det er såvisst ingen sammenheng mellom økonomiske ressurser som barn og de som til slutt blir landslagsløpere.
DB170110 - Å få slik informasjon sparer mye ressurser .
DB170110 Og det utfordret mange kolleger, som vil at vi skal være harde mot de harde, og prøve å unngå metoder som sparer oss for tid og ressurser .
DB170110 I Statoil tester vi også vår portefølje for å unngå risiko for å ha ressurser som det ikke er plass til i lavutslippssamfunnet, og testene viser at det i dagens portefølje av felt har lav risiko for dette.
DB170110 Dersom vi kutter vil produksjonen komme fra andre ressurser som i dag er marginale, med høyere kostnader, høyere karbonavtrykk og høyere risiko.
BT170110 Vi er foreløpig ikke tilstede i Bergen, men gleder oss til å kunne tilby et transportalternativ til byens borgere når politikerne får på plass et regelverk som stimulerer til deling av ressurser .
BT170110 Uber er et teknologiselskap som tilrettelegger for bedre utnyttelse av eksisterende ressurser .
BT170110 Vi er foreløpig ikke tilstede i Bergen, men gleder oss til å kunne tilby et transportalternativ til byens borgere når politikerne får på plass et regelverk som stimulerer til deling av ressurser .
BT170110 Uber er et teknologiselskap som tilrettelegger for bedre utnyttelse av eksisterende ressurser .
DB170109 Vi er i ferd med å gå tomme for flere verdifulle ressurser .
DB170109 Skal vi løse klima- og miljøproblemer må vi bli flinkere til å forvalte og nyttiggjøre oss av naturens ressurser .
DB170109 Disse virksomhetene har skjønt at det går an å skape mer med mindre ressurser og bruke ressursene smartere.
AP170109 Flytter ressurser fra ekspressbuss til lokalbuss ¶
AP170109 Med kodespråk skal Eirik Jensen, ifølge tiltalen, ha advart om faren for at narkotikatransporter kunne bli stanset av tollvesenet, om Cappelen var i politiets søkelys eller informert om politiets ressurser i bestemte perioder.
AP170108 Vi må gjennomskue de upålitelige påstandene, ellers risikerer vi sløsing av ressurser og unødig lidelse.
SA170107 Han har bidratt til stolthet for idrettsnasjonen og gjennom sitt verv skaffet internasjonal idrett store ressurser , og vært med på å utvikle idrett over hele verden ».
DB170107 - Samtidig har han gjennom sitt verv skaffet idretten store ressurser .
DB170107 Vi er biologisk programmert til å bruke alle ressurser vi har til rådighet for å gi barna våre gode liv.
AP170107 Han har bidratt til stolthet for idrettsnasjonen og gjennom sitt verv skaffet internasjonal idrett store ressurser , og vært med på å utvikle idrett over hele verden ».
SA170106 Det finnes en rekke gode grunner til å opprettholde og sikre gode vilkår for små og mellomstore bruk som rydder utmarka : dyrevelferd og effektiv utnytting av norske ressurser står i særstilling blant disse.
DB170106 De har både kunnskap om organisering og ressurser til markedsføring.
DB170106 Hva om myndighetene bruker denne informasjonen til å kanalisere ressurser i en eller flere av disse retningene ?
AP170106 Belgisk politi har forklart at det er underbemannet og mangler ressurser .
SA170105 Det er sjelden ressurser til å iverksette alle på en gang ; rådmannen har stor innflytelse på prioriteringen.
DB170105 Det handler om ressurser og ren arbeidskraft.
DB170105 Om det vil føre til at internasjonale prosjekter lettere kan bruke ressurser i hele Norden, vil det være bra om det er etablert noen felles retingslinjer som gjør det mulig, sier han.
DB170105 Regningen går til skattebetalerne og ressurser vris i retning av næringer som er mindre konkurransedyktige.
DB170105 Om det vil føre til at internasjonale prosjekter lettere kan bruke ressurser i hele Norden, vil det være bra om det er etablert noen felles retingslinjer som gjør det mulig, sier han.
FV170104 Politiet og flere andre ressurser deltar i søket tirsdag kveld.
DN170104 Rent overordnet handlet om å få frem Schibsteds publisistiske ressurser på en effektiv og god måte.
DB170104 - Vi holder fortsatt på å avklare skredet og vi har ressurser på stedet.
BT170104 Frp må forklare hvordan de kan forsvare en alkoholpolitikk der utfallet vil bidra til at flere opplever problemer med egen eller andres drikking, at flere må få helsehjelp, at flere opplever utrygghet, og at politiet må bruke flere ressurser på alkoholrelatert vold og kriminalitet.
FV170103 Politiet og flere andre ressurser deltar i søket tirsdag kveld.
DB170102 Gang etter gang de siste sesongene er det lille norske hoppmiljøet med rette blitt hyllet for det utøverne, trenerne og lederne klarer å få ut av ganske begrensete ressurser .
DB170102 Altfor mange ressurser har blitt brukt for å bemanne kontorer.
SA170101 En smartby bruker teknologi på måter som gjør livet bedre og lettere for oss innbyggere, og balanserer dette med fornuftig bruk av ressurser .
SA170101 Vi må ikke forbruke ressurser , innføre ordninger eller planlegge på en måte som skaper trøbbel for våre etterkommere.
SA170101 Vi må dessuten lære oss til å bruke moderne teknologi slik at hver enkelt av oss, både innbyggere og ansatte, får løst oppgavene bedre, mer nøyaktig og slik at vi både bruker mindre tid og ressurser .
AA161231 Han tror klimaendringene kan svekke verdiene av jordens ressurser og dermed tvinge ned kjøpekraften, og sier det er viktig å ikke bli for avhengig av oljen, men heller henge med på det grønne skiftet.
VG161227 - Så lenge ting ikke er umulig, viser historien at det går an, hvis det settes av ressurser .
DN161222 Vi brukte mye tid og ressurser på selve historien, sa regissør Zhang Yimou på en pressekonferanse før premieren.
AP161219 Ikke minst må skolene sikres nok ressurser og elevenes rett til undervisning av en kvalifisert lærer må lovfestes, sier Handal.
AP161218 Vi har bedt de skandinaviske regjeringene om å forhandle frem overflyvningsrettigheter også for Norwegian, og jeg håper at de setter ressurser på for å få dette til så snart som mulig, sier Kjos.
AP161218 Vi har bedt de skandinaviske regjeringene om å forhandle frem overflyvningsrettigheter også for Norwegian, og jeg håper at de setter ressurser på for å få dette til så snart som mulig, sier Kjos.
BT161215 Sentraliseringen av landet mot Oslo-området skjer i en urovekkende fart, og sentraliseringen vil ikke styrke resten av landet i kampen om ressurser og politisk oppmerksomhet i fremtiden.
AP161207 Thale Skybak, seksjonsleder i Norgesprogrammet til Redd Barna, etterlyser flere målrettede tiltak og mer ressurser , særlig for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn, og å styrke barnehusene og skolehelsetjenesten.
AP161206 Derfor bruker vi mye ressurser på å sikre at våre produkter oppfyller eller overgår EU-standarder for leketøysikkerhet.
BT161130 Noen må bestille flybilletter, bil og overnatting, men det har hun økonomi og ressurser til allerede, sier Samdal ¶
SA161122 - Etter fiaskoen mot Bournemouth satte man inn ekstra ressurser rundt sikkerhet.
AP161122 - Etter fiaskoen mot Bournemouth satte man inn ekstra ressurser rundt sikkerhet.
SA161121 Det er noe vi bruker ressurser og tid på.
AP161121 Det er noe vi bruker ressurser og tid på.
AP161118 Helsestasjon : Her trengs økt kompetanse og økte ressurser .
AP161115 Også NAFO er opptatt av å benytte de språklige og kulturelle erfaringene elevene har som ressurser i skolen : ¶
AP161115 Mye tid og ressurser satses på å få nyankomne barn og ungdom inn i norsk skole.
AP161115 Mange av barna har mye ressurser .
AP161109 De vil ekspandere, være først og føre en global politikk for å få kontroll over strategiske ressurser , sier kommunistpartiets leder Gennadij Ziuganov til Interfax.
DA161102 Daglig leder Knut Harald Pleym vil verken bekrefte eller avkrefte dette, men sier de forsiktig har begynt arbeidet med å få bedre utnyttelse av kulturhusets ressurser .
SA161031 Selv får en vist at en har overskudd og ressurser til å organisere, sier Hval.
BT161031 Selv får en vist at en har overskudd og ressurser til å organisere, sier Hval.
AP161031 Selv får en vist at en har overskudd og ressurser til å organisere, sier Hval.
SA161026 Hun påpeker at bransjen alltid har brukt store ressurser på illustrasjoner for best mulig å vise sluttresultatet.
SA161026 - Det krever en del ressurser å ha et høyt presisjonsnivå på overflater, materialer, innredning og utsikten fra balkongen, sier han.
AP161024 - Nå setter vi av ressurser sentralt og lager en metodikk som hjelper bydelene til å føre tilsyn, sier hun.
AP161020 Å tilby boliger, god språkopplæring og aktivitetstilbud krever store ressurser .
AP161019 Stimuler arbeidsgivere til å ansette folk med hull i CV-en i stedet for å bruke ressurser på å få folk på ulike Nav-tiltak.
AP161018 Må han nok ressurser
AP161018 I tillegg sier han at det er viktig at man har tilstrekkelig med ressurser og slagkraft, og at politiet selv har mange av de viktige ressursene.
AP161018 I dag mener han at politiet mangler en god del ressurser før man er oppe på et akseptabelt nivå.
DN161005 - Ettersom sentralbankenes kjøp fortsetter, og politikken med null- eller negativ rente vedvarer, vil de i økende grad hindre kapitalismen fra å utføre dens viktigste oppgave - effektiv fordeling av ressurser basert på avkastning i forhold til risiko, sier Gross.
BT161001 Det må settes inn ressurser for å hjelpe rusmisbrukeren å frigjøre seg fra « behandlingsbasert » slaveri.
BT161001 Det må settes inn ressurser for å hjelpe rusmisbrukeren å frigjøre seg fra « behandlingsbasert » slaveri.
AP160924 Alexander Gusev mener det er fullt mulig å få mye kunnskap om metanlekkasjer i Europa, men at det krever mer samarbeid med gasselskapene og mer ressurser til forskning.
AP160921 Saken har hatt høy prioritet og politiet har brukt mye tid og ressurser på saken, fortsetter Hermansen.
BT160920 Da tenker jeg litt på hvordan vi bruker våre ressurser : Hvor mange 70-åringer går rundt og trener et U17-lag ?
AP160917 - Bruk av administrative ressurser er det største problemet, sier Ella Pamfilova, kvinnen som leder gjennomføringen av søndagens valg i Russland.
BT160916 Samtidig har vi et miljø og ressurser som gjør at vi også driver trenerutvikling.
BT160916 At Chelsea har ressurser , er ingen overdrivelse.
BT160915 Vi har akuttinnlagt pasienter på Sandviken sykehus, men har for lite ressurser til å følge dem opp.
AP160908 Pasienter som går til behandling hos fysioterapeut eller psykolog kan få attest fra disse, men Sollien mener at også denne attestskrivingen er sløsing med ressurser .
FV160826 En av fem jenter med færrest ressurser svarer dette i fersk undersøkelse.
SA160825 En av fem jenter med færrest ressurser svarer dette i fersk undersøkelse.
BT160825 En av fem jenter med færrest ressurser svarer dette i fersk undersøkelse.
AP160825 Det er noe vi bruker store ressurser på å bekjempe - med opplæring, personell og vakthold.
AP160825 En av fem jenter med færrest ressurser svarer dette i fersk undersøkelse.
SA160821 Problemet er at mange forbund mangler ressurser til å få utøvere så langt at Tore Øvrebø og hans byråkrater innlemmer dem i satsingen.
AP160821 Problemet er at mange forbund mangler ressurser til å få utøvere så langt at Tore Øvrebø og hans byråkrater innlemmer dem i satsingen.
FV160819 - Norge er et land med ressurser til å sette seg i førersetet.
SA160817 Penger og ressurser gjør ikke alt, men det gir grunnlaget.
FV160817 Penger og ressurser gjør ikke alt, men det gir grunnlaget.
AP160817 Haugli mener vi må ta utgangspunkt i lokale og nasjonale fortrinn, ressurser og behov.
AP160817 Penger og ressurser gjør ikke alt, men det gir grunnlaget.
SA160816 Men selv om klageinstansen får utvidet mandat, er det usikkert om de vil få tildelt tilstrekkelige ressurser til å ivareta oppgaven, og ingen vet når de nye rutinene vil være på plass.
SA160809 Omfang : Utvinnbare ressurser tilsvarende 56,4 millioner fat olje.
AP160809 Vi har brukt mye ressurser og holdt på i tre år for å finne ut hva som har skjedd.
FV160729 - Utviklere ønsker jo ikke å bruke tid og ressurser på å optimalisere oppdateringene, slik at de kjører best mulig på gammel maskinvare, sier Jahre og legger til : ¶
FV160729 - Mobiltelefonen din blir ikke dårligere av oppdateringer, men den blir tregere fordi programvaren bruker flere ressurser .
SA160728 - Utviklere ønsker jo ikke å bruke tid og ressurser på å optimalisere oppdateringene, slik at de kjører best mulig på gammel maskinvare, sier Jahre og legger til : ¶
SA160728 - Mobiltelefonen din blir ikke dårligere av oppdateringer, men den blir tregere fordi programvaren bruker flere ressurser .
AP160629 - En del av begrunnelsen vi har fått av Næringsetaten, er at politiet har brukt økte ressurser på oss.
AP160627 - Vi må kanalisere flere ressurser mot grense- og innvandringskontrollene ved lufthavnene.
NL160621 Siden vi ønsker å sette eleven i sentrum følger vi dette opp med å slå sammen merkantile og administrative ressurser .
AP160619 Flere kulturledere må nok innse at det tunge arbeidet med å skaffe ressurser er en del av arbeidshverdagen, sier Røyseng.
AP160619 ) Jakten på penger går utover driften, og den tapper oss for ressurser og overskudd.
AP160617 For å sikre et minimum av operativ evne i den mest kritiske perioden, blir det lagt vekt på å tilføre nok ressurser til å drifte F-16 samtidig som F-35 innfases.
SA160608 Oberstdorf hadde brukt mye ressurser på å lage en film, hvor de synliggjorde sine kvaliteter.
AP160608 Oberstdorf hadde brukt mye ressurser på å lage en film, hvor de synliggjorde sine kvaliteter.
SA160606 Draktprodusentene virker fortsatt å legge store ressurser i landslagsdraktene, selv om noen av draktene virker å ha blitt laget med kopitastene.
AP160606 Draktprodusentene virker fortsatt å legge store ressurser i landslagsdraktene, selv om noen av draktene virker å ha blitt laget med kopitastene.
SA160603 Ressurser vi mener vil komme det lokale næringslivet, det norske kraftsystemet og verdens klima til gode.
SA160602 Vi ønsker ikke at det utvikles en modell hvor det er bare utøvere med store økonomiske ressurser eller spesielt ivrige foreldre som kan vinne fram i idretten.
SA160602 Gjennom sine 2 millioner medlemmer besitter idretten enorme ressurser .
BT160602 Svært mange går hjem og oppdrar foreldrene slik at husstanden blir flinkere til å kildesortere, og dermed får fokus på gjenbruk av ressurser .
AP160602 Vi ønsker ikke at det utvikles en modell hvor det er bare utøvere med store økonomiske ressurser eller spesielt ivrige foreldre som kan vinne fram i idretten.
AP160602 Gjennom sine 2 millioner medlemmer besitter idretten enorme ressurser .
BT160601 Helsepersonalet kjenner ikke nødvendigvis kvinnens eller parets livssyn, deres religiøse ståsted, deres nettverk eller ressurser , eller deres verdisett knyttet til å få et sykt barn.
DA160529 Vi har gode ressurser internt hos oss, folk som har flyoperativ bakgrunn og som jobber tett mot helikopteroperatørene, og vi har et høyt sikkerhetsnivå.
DA160529 Arbeidet ledes av hovedredningssentralen, men vi bistår med alle våre ressurser , sier Morten Eek, pressetalsmann på norsk sokkel.
SA160525 Men da budsjettet ble lagt fant vi ikke rom for å bruke ressurser på tilstedeværelse i Brasil i et ellers svært aktivt og dermed kostnadskrevende idrettsår.
BT160525 Men da budsjettet ble lagt fant vi ikke rom for å bruke ressurser på tilstedeværelse i Brasil i et ellers svært aktivt og dermed kostnadskrevende idrettsår.
AP160525 Men da budsjettet ble lagt fant vi ikke rom for å bruke ressurser på tilstedeværelse i Brasil i et ellers svært aktivt og dermed kostnadskrevende idrettsår.
VG160522 Derfor har vi mye ressurser som søker i området, sa operasjonsleder Leif Bergem-Ohr til VG like etter klokken 06.00.
SA160520 Ved de store fødestedene opplever halvparten at de ikke får overvåket mor og barn tilstrekkelig i fødsel.34 prosent av jordmødrene har sjelden eller aldri nok ressurser til å tilby én-til-én-omsorg i fødsel på sommeren.86 prosent av jordmødrene har opplevd at bemanningen har forblitt lik eller blitt mindre, til tross for økning i antall fødsler.59 prosent på større fødesteder har ansvar f
FV160520 Ved de store fødestedene opplever halvparten at de ikke får overvåket mor og barn tilstrekkelig i fødsel.34 prosent av jordmødrene har sjelden eller aldri nok ressurser til å tilby én-til-én-omsorg i fødsel på sommeren.86 prosent av jordmødrene har opplevd at bemanningen har forblitt lik eller blitt mindre, til tross for økning i antall fødsler.59 prosent på større fødesteder har ansvar for mer e
SA160512 For hvis klubbene vakler og baner går konkurs, blir det ikke mye krefter og ressurser til å gjøre det man brenner for.
AP160512 For hvis klubbene vakler og baner går konkurs, blir det ikke mye krefter og ressurser til å gjøre det man brenner for.
AP160510 alle under oppsikt ? †" Det er ingen tvil om at europeiske etterretningstjenester står overfor kapasitetsutfordringer av en annen dimensjon enn tidligere, sier han, og peker på det store antallet fremmedkrigere som har reist, på flyktningkrisen som skjer samtidig og at IS sitter på store ressurser .
SA160504 En av fem jenter med færrest ressurser svarer dette i fersk undersøkelse.
BT160504 En av fem jenter med færrest ressurser svarer dette i fersk undersøkelse.
AP160504 En av fem jenter med færrest ressurser svarer dette i fersk undersøkelse.
AP160501 - Arbeidsløsheten er en sløsing med samfunnets ressurser , sa Kristiansen, som krevde arbeid til alle, ny kurs og nytt lederskap.
DA160429 Arbeidet ledes av Hovedredningssentralen, men vi bistår med alle våre ressurser , sier Eek.
SA160426 - Vi har brukt mange ressurser på å utvikle denne nye og effektive skanning-teknologien.
BT160426 - Vi har brukt mange ressurser på å utvikle denne nye og effektive skanning-teknologien.
AP160426 - Vi har brukt mange ressurser på å utvikle denne nye og effektive skanning-teknologien.
AP160422 Nasjonalt setter vi inn ressurser i dette arbeidet, slik at vi kan få nytte av de nye reglene så snart som mulig, sier Solvik-Olsen.
SA160418 Det er også viktig at barneombudet blir styrket slik at elever eller foreldre som vil at ombudet skal ivareta deres interesser i vanskelige mobbesaker, har ressurser til det, skriver Thorsen. − Arbeidet mot mobbing må starte allerede i barnehagen.
AP160418 Skoler med høye mobbetall skal få hjelp først, og størst ressurser skal settes inn på disse skolene.
AP160411 Selv om risikoen for å sprelle i UP-garnet minsker på Østlandet, betyr ikke dette at politiet tappes for ressurser .
AP160411 Samtidig er det bra at UP flytter ressurser for å forebygge ulykker dit veiene er dårligere.
BT160406 Det innebærer at statlige instanser har ressurser til å fungere effektivt, at det presses på internasjonalt for å fremme samarbeid, og at det blir mer risikofylt for banker, revisorer og advokater å legge til rette for ulovligheter.
BT160315 Er det ikke leit at staten vurderer å finansiere og prioritere knappe ressurser på denne fosterdiagnostikken ?
AP160313 Men lederen i Sykepleierforbundet mener det er sløsing med ressurser når unge jobber redusert.
AP160313 Forbundslederen mener det er « sløsing med ressurser om den som er ung, har kapasitet, energi og økonomiske behov, skal jobbe redusert og påpeker at det er mangel på sykepleiere i Norge.
AP160313 Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund gleder seg over at flere sykepleiere vil jobbe heltid, og mener det er sløsing med ressurser når unge jobber deltid.
AP160313 By : Sløsing med ressurser å jobbe redusert ¶
SA160311 Apper generelt bruker ikke ressurser når de blir suspendert, men noen apper har funksjoner for bakgrunnsoppdateringer og bruk av posisjonsdata som nødvendigvis vil trekke noe ressurser/strøm.
BT160311 Apper generelt bruker ikke ressurser når de blir suspendert, men noen apper har funksjoner for bakgrunnsoppdateringer og bruk av posisjonsdata som nødvendigvis vil trekke noe ressurser/strøm.
BT160311 Men menneskelige og økonomiske ressurser har det vært en mangelvare av på studiet.
BT160311 Men i forslaget til de nye utdanningene, som kom i 2014, kom det derimot fram at universitetet nå vil ha på plass ordninger som gjør at de kan hente ressurser fra arbeidsplassene på medieklyngebygget.
AP160311 Apper generelt bruker ikke ressurser når de blir suspendert, men noen apper har funksjoner for bakgrunnsoppdateringer og bruk av posisjonsdata som nødvendigvis vil trekke noe ressurser/strøm.
SA160310 Sløsing med ressurser
SA160310 - Marte er normalt vår startkvinne, men hun er i kjempeform og det ville vært sløsing med ressurser å la henne starte for oss.
BT160310 Sløsing med ressurser
BT160310 - Marte er normalt vår startkvinne, men hun er i kjempeform og det ville vært sløsing med ressurser å la henne starte for oss.
AP160310 Sløsing med ressurser
AP160310 - Marte er normalt vår startkvinne, men hun er i kjempeform og det ville vært sløsing med ressurser å la henne starte for oss.
AP160308 Det har blitt brukt store ressurser på å undersøke enorme havområder under letingen etter MH370, foreløpig uten positive resultater.
AP160308 Det har blitt brukt store ressurser på å undersøke enorme havområder under letingen etter MH370, foreløpig uten positive resultater.
AP160308 å tilpasse fiskeflåtens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget for å sikre en rasjonell og bærekraftig utnyttelse av de marine ressurser , b. å øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen og gjennom dette trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene, ogc. å legge til rette for at høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode.»Kilde : Nærin
AP160308 å legge til rette for at høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode.»Kilde : Nærings- og fiskeridepartementet ¶
DA160304 Årsaken til uføret er at vergemålsavdelingen ikke fikk ressurser i tide, forklarer Sande.
DA160304 Da sa Fylkesmannen i Oslo og Akershus at årsaken var knappe ressurser .
SA160303 God kartlegging av barnets ressurser og utfordringer er nødvendig for å finne det riktige fosterhjemmet eller institusjonen og unngå utilsiktede flyttinger.
DA160231 Det er mindre hendelser om natten, men hendelsene er mer komplekse, krever mye flere ressurser , evakueringen blir større da man sover på disse tidene, hendelsene blir som regel senere oppdaget og blir derav større og vanskeligere og det er alltid to slokkegrupper ved store hendelser.
SA160226 Når de nye retningslinjene nå er på plass, bør det også settes inn ekstra ressurser .
FV160226 Når de nye retningslinjene nå er på plass, bør det også settes inn ekstra ressurser .
AP160226 Når de nye retningslinjene nå er på plass, bør det også settes inn ekstra ressurser .
DA160221 - Ordinært sikkerhetsarbeid blir utført, men vi har ikke lenger tid og ressurser til å utføre ekstraarbeid utover det, sier Roland.
DA160221 - Ordinært sikkerhetsarbeid blir utført, men vi har ikke lenger tid og ressurser til å utføre ekstraarbeid utover det, sier Roland.
AP160219 Vår hovedsatsing er lørdagskampen klokken 18, men vi legger også store ressurser i flere av de andre kampene, i tillegg til FotballXtra og Fotballkveld.
AP160216 Politiet bruker store ressurser i jakten på gjerningspersonen.
DA160215 Det vil tvinge forvaltningen til å bruke mer ressurser på å faktisk avgjøre disse sakene raskere, sier KrF-nestlederen.
AP160214 Vold i nære relasjoner er et prioritert område på tvers av departementer og fagområder og derfor må vi som politikere kontinuerlig sørge for at det er nok ressurser til å prioritere dette når behovet øker.
AP160214 Hun er glad for nettside, men etterlyser mer ressurser i hjelpeapparatet.
AP160214 - Den nye portalen utløser ikke i seg selv flere ressurser til hjelpeapparat og politi.
AP160213 - Vi var uenige og mente at de i hvert fall burde skrevet gresk type, men de brukte makten som stor aktør og vi hadde ikke ressurser til å kjempe imot, sier Tollefsen.
AP160208 Han viser det enkelte menneskes verdighet og ressurser .
AP160208 Når rettssaken starter vil vi sette inn ekstra ressurser for å ivareta kollegene.
SA160202 Noen ganger får man ikke de tiltakene man ønsker seg heller fordi familien selv har for mange ressurser .
SA160202 Barneverntjenesten trenger flere ressurser for å unngå utbrenthet, for å unngå saksbehandlerbytter, for å unngå at det skjer feil, for barneverntjenesten skal ikke gjøre feil.
SA160202 Barneverntjenesten er avhengig av å ha ressurser til å arbeide forebyggende med saker FØR de blir så alvorlige at omsorgsovertakelse er den eneste utvei.
SA160126 - Det er ingen andre steder vi bruker så mye ressurser på å bevise at vi ikke er involvert i korrupsjon som iAngola, sier han.
BT160123 Vi skal sørge for at politiet har nødvendige ressurser og vi skal stille krav til at lokale myndigheter jobber systematisk og forebyggende.
AP160115 Hans visjon om at kreft skal fjernes skaper forventninger om både mer ressurser til forskning, forebygging, og at vi får resultater av denne.
AP160114 Privatmegleren har for eksempel lagt store ressurser ned på å utvikle Klikk, en ny tjeneste som handler om at boligannonsen jakter på boligjegeren, sier Geving.
BT160113 Ressurser, ressurser, ressurser
BT160113 Ressurser, ressurser , ressurser ¶
BT160113 - Vi må se til at feltet har tilstrekkelig kapasitet og ressurser , for det har vært underfinansiert i en årrekke.
BT160113 Ressurser , ressurser, ressurser ¶
AP160106 Han forteller at de per nå ikke kommer til å sette inn ekstra ressurser i arbeider.
DA160105 Vi mener jernbanen er mest effektiv når den organiseres i en stordriftsmodell hvor man kan bruke tog, personell og ressurser fleksibelt.
DA160105 Vi mener jernbanen er mest effektiv når den organiseres i en stordriftsmodell hvor man kan bruke tog, personell og ressurser fleksibelt.
AP160104 Offerets familie i Bulgaria fryktet at norsk politi ikke ville prioritere sine ressurser på en drept utenlandsk kvinne, men er nå svært takknemlige over den innsatsen de mange etterforskerne har gjort.
AP160104 Skolen og kommunen vil bruke tid og ressurser på å møte elever og foreldre som har behov for det i tiden fremover, sier Krog.
AP160101 Fellesforbundet bruker store ressurser på verving.
AP160101> Fellesforbundet bruker store ressurser på verving.
AP160101> target="avis" href= Fellesforbundet bruker store ressurser på verving.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= Fellesforbundet bruker store ressurser på verving.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Fellesforbundet bruker store ressurser på verving.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Fellesforbundet bruker store ressurser på verving.