DA171230 Skal vi gjøre som de foreslår, vil det koste 9,6 millioner kroner, og det mener vi ikke er forsvarlig bruk av ressursene .
DA171230 Nå økes altså den potten med 50 millioner i året, sånn at alle ressursene igjen skal være på plass.
DA171230 I 2017 fikk skolene under halvparten av ressursene som trengtes.
DA171230 En ny pott med penger skulle sørge for at disse elevene fikk de ressursene de trenger, enten de gikk på spesialskole eller vanlig nærskole.
SA171215 Ny teknologi er avgjørende for å ta ut de ressursene vi har, og for at vi skal være konkurransedyktig i forhold til kostnadsbildet.
NL171215 I en annen sak peker tillitsvalgte og leger ved UNN på at ressursene er så dårlig at man står i fare for å miste spesialistutdanningen innen ortopedi.
AA171215 Så lenge de regionalpolitiske målene i Norge er å bevare det eksisterende bosettingsmønsteret, samt utnytte naturressursene og de menneskelige ressursene der de er, vil det likevel være nødvendig å sette inn ekstraordinære tiltak i kommuner som opplever dramatisk bortfall av arbeidsplasser.
VG171214 Det er behov for mer kraft og ressursene .
NL171214 Våre fortrinn må da være knyttet til det verdiskapningspotensialet som ligger i de ressursene vi besitter eller har nærhet til ?
DA171214 Da er det avgjørende at vi bruker ressursene effektivt og frigjør og prioriterer midler til de viktigste satsingsområdene.
SA171213 Forventningene står ikke alltid i stil til de ressursene en har til rådighet, og da koster det enormt mye å skape resultater hver uke.
NL171213 Når man vet om de enorme avstandene i Finnmark og et stort behov for å gi et enda bedre tilbud innenfor prehospitale tjenester, er Bodø den siste plassen ressursene skulle vært satt inn.
AP171213 Vi blir eldre og flere uten at ressursene til sektoren har økt, sier forbundslederen.
VG171212 UTFORDRER : Advokat Ann Helen Aarø mener politiet bør revurdere ressursene sine, og åpne etterforskning mot Addictologi Akademiet.
SA171212 Rapporten påpeker at ekstrajobb kan føre til at ansatte får for stor total arbeidsbelastning og at helseforetakene får mindre mulighet til å styre ressursene .
DB171212 Det er for å gjøre mest mulig godt for de ressursene jeg velger å bruke.
AA171212 Hovedjobben vår er å lete etter ressurser hos den som trenger bistand, og hjelpe til slik at ressursene aktiveres.
SA171211 Strengt tatt skulle det bare mangle, med de økonomiske ressursene de besitter.
BT171211 Vi har i dag mange avviksmeldinger på at det ikke er balanse mellom oppgaver og ressurser - i 2018 blir ressursene enda mindre.
AP171211 Strengt tatt skulle det bare mangle, med de økonomiske ressursene de besitter.
AA171211 Strengt tatt skulle det bare mangle, med de økonomiske ressursene de besitter.
VG171208 - Jeg vil ikke bekrefte eller avkrefte hvordan politiet disponerer ressursene .
DB171208 Mange ulike grupper kjemper om ressursene i det mineralrike landet.
AP171207 Forsvarets manglende evne til å utnytte ressursene sine er ingen ny problemstilling, men i debatten om kvinner i tjeneste, blir dette dessverre et svært relevant poeng.
AA171207 Troen på fornyet utnyttelse av ressursene i havet som « den nye oljen » er stor - både regionalt og nasjonalt.
AA171207 Skal forventningene oppfylles bør man i alle fall unngå at retten til å samle inn ressursene , og kostnadene forbundet med dette, tilhører fellesskapet, mens inntektene forbeholdes noen få.
AA171207 Mulighetene som ligger i de marine ressursene går langt ut over de tradisjonelle fiskeri- og havbruksnæringene.
AA171207 Hvis ressursene i havet skal bli « den nye oljen » er det viktig at ikke all inntekt og kunnskap blir i hendene til private firma.
VG171206 - Det vil ikke styrke sikkerheten i Europa om ressursene skal spres på ulike kommandostrukturer og ulike sikkerhetsgarantier, sier hun til VG.
VG171205 Grønn økonomisk vekst handler også om å bruke ressursene vi har enda mer effektivt.
AA171205 Vi må få utnyttet de ressursene vi har og få et større utbytte av disse, sier Oscar Mørch Solem ( 16 ).
AA171205 Ikke alle land har de samme ressursene .
SA171204 Henningsen forstår noe av Lunde Aarsheims kritikk, samtidig er han klar på at ressursene tross alt har vært rimelig gode.
SA171204 Det er det viktigste i klubben, alle her må bygge opp under det og sørge for at A-laget har ressursene slik at det finnes en sjanse til å nå målene, en sjanse til å lykkes, understreker Lunde Aarsheim overfor Aftenbladet.
SA171204 - I sesongen som var hadde vi en skjør spillerstall, vi hadde ikke oppmann, ressursene til analyse ble tatt bort for å nevne noe.
DB171204 Den norske diskusjonen må realitetsorienteres, slik at vi kan bruke ressursene våre på det som virker.
DA171204 - Så lenge ressursene til å etterleve regelverket og utføre kjøttkontroller blir svekket, er det også usikkert om forbrukerne i framtiden vil få en trygg juleribbe, mener leder Terje Olsen i Norsk Tjenestemannslag ( NTL ) i Mattilsynet.
AP171204 Øko-feltet blir mindre skjermet, og ressursene vil i større grad bli veid mot dem som bekjemper kriminalitet som utgjør direkte fare for liv og helse.
AP171204 Til tross for at de har visst om pågående overgrepsproblematikk i Tysfjord, har de ikke satt inn de ressursene som måtte til for å få storsamfunnet til å reagere.
AP171204 Henningsen forstår noe av Lunde Aarsheims kritikk, samtidig er han klar på at ressursene tross alt har vært rimelig gode.
AP171204 Det er det viktigste i klubben, alle her må bygge opp under det og sørge for at A-laget har ressursene slik at det finnes en sjanse til å nå målene, en sjanse til å lykkes, understreker Lunde Aarsheim overfor Aftenbladet.
AP171204 - I sesongen som var hadde vi en skjør spillerstall, vi hadde ikke oppmann, ressursene til analyse ble tatt bort for å nevne noe.
AA171204 Ved NTNU jobber vi med å utvinne og utnytte disse ressursene .
AA171204 Det finnes flere grunner til å tenke på gjenvinning av ressursene fra avløpsvann.
DB171202 En av ti sier at de velger å bruke delingsøkonomiske tjenester fordi det er en mulighet til å utnytte ressursene bedre, slik at belastningen på klima og miljø reduseres.
SA171201 Vi må sette inn ressursene tidlig fremfor å drive brannslokking senere.
SA171201 Vi har gjort det vi kan for å holde en så åpen og inkluderende prosess som mulig, med de ressursene som er tilgjengelige.
SA171201 DEBATT : Vi har gjort det vi kan for å holde en så åpen og inkluderende prosess som mulig, med de ressursene som er tilgjengelige.
SA171130 Alt handler om prioriteringer og ressursene er alltid knappe, men å bare sitte stille og se på den lovløse tilstanden som herjer i byen tjener ingen.
DB171130 Det betyr, ifølge Johansen, at et bærekraftig kosthold må ta utgangspunkt i de tilgjengelige ressursene for matproduksjon.
DB171130 Nå skal det legges større vekt på ressursene og nettverkene ungdommene har som internflyktninger i hjemlandet.
AA171130 Rådmannen bør derfor vurdere å øke ressursene til politisk område », skriver de.
NL171129 I et evighetsperspektiv er det i Nordområdene vi har ressursene og det har liten verdi uten folk og aktivitet.
NL171129 Hvor mange som bor i nord er uvesentlig så lenge ressursene som skal transporteres ligger der.
NL171129 I dag eksporteres mye av ressursene ubearbeidet ut av landet for produksjon i andre land.
VG171128 Det ligger an til en ny kamp om ressursene i norsk politi.
NL171128 Og hva med de menneskelige og faglige ressursene ?
DN171128 - Hvert felt må vurderes separat - kalkulasjonene må gjøres utfra ressursene i det enkelte felt, utbyggingskostnader og et anslag på oljeprisen i levetiden, sa Søviknes.
AP171128 Råderetten over ressursene
AP171128 Men det er altså ikke den enkelte lærer eller et profesjonelt fellesskap som har råderetten lenger over hvordan ressursene , kompetanse og innsats skal brukes for å få best mulig kvalitet i skolen.
NL171127 Ved å bygge videre på den arktiske kompetansen og en bærekraftig forvaltning av ressursene , skal det legges til rette for næringsetableringer, verdiskaping og sysselsetning.
SA171126 Sogndal vil ikke spille den lekreste fotballen neste år heller, så store er ikke ressursene .
AP171126 Sogndal vil ikke spille den lekreste fotballen neste år heller, så store er ikke ressursene .
VG171125 - For meg blir det viktig at i forvalter ressursene i klubben så vi kan bygge noe som kan vare over tid.
DB171125 Forskjellene mellom fattig og rik er større der enn selv i Kina og USA ; størstedelen av ressursene kontrolleres av en liten gruppe milliardærer.
AA171125 Skal vi lykkes med å opprettholde velferdsstaten, må vi gjøre som vi alltid har gjort : Se til havet, havrommet og ressursene der.
SA171124 Midt i dette er det press på ressursene .
DB171124 De store ressursene går til de store skolene.
DB171124 - Noen av innsigelsene vi hadde mot lærernorm før forhandlingene er at mange av de økte ressursene går til sentrale strøk.
AP171124 Isteden burde ressursene til barnevernet økes gjennom øremerkede midler og bemanningsnorm, slik lærerne nå får, påpeker Kvisvik.
NL171123 Få spør om det, 80 år senere, kan sementere for mye makt hos en ganske liten gruppe redere som både har en lukket adgang til ressursene , og enerett til å fastsette prisen på fisken.
BT171123 Ikke minst griper en slik norm inn i kommunenes frihet til å prioritere ressursene selv.
BT171123 Da er det også partiets ansvar om ressursene ikke kommer dit de trengs mest.
AP171123 Det er bred politisk enighet om at det er fornuftig å bruke de største ressursene på de første årene i skolen.
AP171123 Også etter sammenslåingen hersket det stor intern uenighet om hvordan ressursene ved DogA skulle brukes.
AP171122 De tror genuint på at kommunene selv må få disponere ressursene med utgangspunkt i lokal innsikt og behov.
SA171120 - Det er viktig at vi forvalter ressursene klokt.
AP171120 - Det er viktig at vi forvalter ressursene klokt.
AA171120 - Det er viktig at vi forvalter ressursene klokt.
NL171118 Vi, folket som eier disse ressursene , har latt dette skje.
BT171118 De ansatte på sykehjemmet må til enhver tid gjøre det beste ut fra kunnskapen og ressursene som de har.
NL171117 Vi må akseptere en viss grad av sentralisering ved å satse på noen utvalgte vekstsentre for å unngå å « vanne ut » ressursene våre.
NL171117 Disse høvdingsetene baserte sin makt først og fremst på utnyttelse av de rike lokale ressursene samt handel med og skattelegging av den samiske befolkninga.
NL171117 « Tillatelse til å utnytte deler av ressursene i havet skal tildeles av staten.
DN171117 FWS mener lovlig regulert sportsjakt som del av et sunt forvaltningsprogram fungerer bra for enkelte arter - som elefanter - fordi det gir incentiver til lokalbefolkningen å forvalte ressursene sunt.
DN171117 FWS mente, i hvertfall tidligere denne uken, at lovlig regulert sportsjakt som del av et sunt forvaltningsprogram fungerer bra for enkelte arter - som elefanter - fordi det gir incentiver til lokalbefolkningen å forvalte ressursene sunt.
DN171117 FWS mente, i hvertfall tidligere denne uken, at lovlig regulert sportsjakt som del av et sunt forvaltningsprogram fungerer bra for enkelte arter - som elefanter - fordi det gir incentiver til lokalbefolkningen å forvalte ressursene sunt.
DB171117 - Nord-Korea har ikke ressursene til å opprettholde et moderne medisinsk behandlingstilbud.
NL171116 ¶ NORD-NORGE : Jeg har kommet frem til at den beste løsningen for alle parter, er at sunnmøringer og vestlendinger får høste de ressursene dere nordlendinger uansett ikke makter å forvalte, og så holder vi frem med å gi dere lommepenger og litt kokfesk, skriver sunnmøring Jon Hustad.
NL171116 Spørsmålet er om det er for sent å begynne med krav, kanskje vi andre bare skal ta mest mulig av ressursene i Nord-Norge siden vi alt i dag betaler så uendelig mye i trygd og offentlige arbeidsfrie stillinger.
NL171116 Jeg har som skildret over, kommet frem til at den beste løsningen for alle parter, er at sunnmøringer og vestlendinger får høste de ressursene dere uansett ikke makter å forvalte, og så holder vi frem med å gi dere lommepenger med fine navn og litt kokfesk.
DN171116 Stortingspolitikerne viser nå til den generelle bestemmelsen i petroleumsloven som fastslår at ressursene skal forvaltes langsiktig « slik at de kommer hele det norske samfunnet til gode ».
VG171115 I Sør-Øst politidistrikt samler de nå ressursene i en ny seksjon hvor 14 jurister og 70 etterforskere skal jobbe med vold og overgrep mot barn, ifølge Abrahamsen.
NL171115 Nard Schreurs, direktør for eHelse og smart technology i IKT Norge, er en av de som har forslag til hva vi som nasjon bør satse på : Hvis " vi greier å omstille de ressursene vi har i oljebransjen til helse-IT, og annen teknologi, vil Norge raskt kunne klatre ut av den midlertidige dalen igjen, og skape næring og eksport.
DA171115 Utgangspunktet er seks millioner kroner i året i fem år, i tillegg kommer de ressursene man skal bruke på tiltak og arbeidstreningsprogram.
DB171114 Oljeletingen i nord skiller seg ut som særlig risikofylt fordi tida fra letevirksomhet til ressursene kan hentes opp er minst ti år, i tillegg til at det skal foregå i særdeles ugjestmidle områder.
DA171113 - Det er et stort gap mellom behovet og Stortingets faktisk ganske gode ambisjoner på den ene siden, og de ressursene miljøforvaltningen får til disposisjon på den andre.
NL171112 Letinga på norsk sokkel kommer nærmere og nærmere delelinja og OD sier at over halvparten av de uoppdagede ressursene befinner seg i Barentshavet.
NL171112 Hvordan skal vi få til dette om vi fortsetter å bruke de menneskelige ressursene til å slå hverandre i hodet ? " skriver han.
NL171112 Hvordan skal vi få til dette om vi fortsetter å bruke de menneskelige ressursene til å slå hverandre i hodet ?
NL171112 En verdiskaping nært ressursene som fisk, fiskeri, olje og gass, mineraler, og ikke minst turisme.
DN171112 Den slår fast at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen og at ressursene skal forvaltes slik at også kommende generasjoners rettigheter ivaretas.
NL171110 I en verden der stadig mer av de økonomiske ressursene samles på færre hender er det desto viktigere med en sterk allmennkringkaster, fri og uavhengig av økonomiske interesser.
DA171110 Der får vi hjulpet langt flere for de samme ressursene , skriver hun.
VG171109 Hun skryter av den jobben LSK gjør med ressursene de har, understreker at forskjellen på å engelsk profftilværelse og LSKs tilværelse, hvor klubben har forhandlet frem jobbfri for spillerne tirsdager og torsdager, er stor.
VG171109 Disse ressursene brukes på dem som er i mest prekær nød, men det er begrenset hvor lenge forsyningene vil vare, sier Guterres' talsmann ifølge NTB.
VG171109 Ledelsen hadde behov for de ressursene for avdempe nedbemanningen på 100 - 120 personer i statistikkavdelingene.
DB171109 I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB171108 Det vi må ha er en sterkere omfordelingsmekanisme som sørger for at ressursene blir jevnere og mer rettferdig fordelt enn det dagens regelverk gjør nå.
AA171108 - Vi trekker ut de store ressursene , men vil fortsatt overvåke søkeområdene framover, sier sysselmann Kjerstin Askholt.
DB171107 - I stedet for å bekymre seg for hva de skal kommunisere kunne ressursene vært bedre benyttet til å løse den politiske floken for de mange studentene som venter i uvisse på hva de skal gjøre for å få utdanningen sin godkjent, sier Kjerkol.
DB171107 Vinner Norge, får vi det endelige papiret på at ressursene under havet er våre.
DB171107 Skipet en nå blitt en brikke i et stort spill der Svalbardtraktaten og norsk kontroll over ressursene på sokkelen i sonen rundt Svalbard er i spill.
DB171107 For å unngå stridigheter om ressursene i havet ble man på 70-tallet enige om å opprette en fiskerisone rundt Svalbard på 200 mil, hvor en form for likebehandlingsprinsipp ble innført.
DA171107 Jeg er opptatt av de ressursene som ligger i kroppen.
BT171105 Å forske på havet og utvikle og utnytte ressursene som finnes der, handler om å ville være i front.
AP171105 - Har de undersøkt godt nok hva som kan gjøres annerledes i systemene, og hvordan vi kan bruke ressursene på en annen måte ?
SA171104 Det har vært for svak utnyttelse av ressursene , sier Jonsson, om klubben som har hatt 30 millioner kroner i budsjett denne sesongen.
AP171104 Kombinert gir disse to elementene oss en gigantisk hodepine og vi trenger å se på nye måter å utnytte ressursene våre på.
AP171104 Det har vært for svak utnyttelse av ressursene , sier Jonsson, om klubben som har hatt 30 millioner kroner i budsjett denne sesongen.
AA171104 Politiet vil bruke ressursene på viktigere ting enn å hjelpe drosjesjåfører som ikke får betalt.
SA171103 Men over tid får det konsekvenser når mer av ressursene samles på få hender.
DA171102 På tredje forsøk ble endelig « Juleblod » fullført, med en rolleliste full av etablerte norske skuespillere - og produksjonsverdier som langt overgår de beskjedne ressursene Kiil har til rådighet.
VG171101 I tillegg må vi se på kost-nytte : Når vi skal sikre noe, må det vi skal sikre være verd ressursene som brukes.
NL171031 Gjennom våre forskningsprosjekter er vi spesielt opptatt av å lære av " best practices " i samhandlingen mellom stat, industri og urfolk og også om hvordan tradisjonell kunnskap kan integreres i grunnlaget for forvaltning av ressursene , for å bidra til å løse urfolks og lokalsamfunns utfordringer.
BT171031 Tvert imot sendte byrådet ut pressemelding, der de fremstilte kuttene som en forbedring : « Normtidene er viktig for å sikre at ressursene fordeles på en rettferdig måte.
DB171030 Diskusjonen går høyt i India, både om mausoleets rett til å være et historisk minnesmerke, og om det er verdt alle ressursene myndighetene bruker på å vedlikeholde det for de titusener av turister som hvert år reiser til Agra for å se det historiske mausoleet som ble bygget for å huse levningene av Shah Jahans favorittkone, Mumtaz Mahal.
AP171030 Ifølge The New York Times har universitetet fått beskjed om ikke å spare på ressursene i arbeidet.
AP171030 Integrering innebærer at innvandrere, og ikke minst barna deres, skal få muligheten til å utvikle og utnytte ressursene sine i utdanning, arbeid og samfunnsliv.
DB171029 Sammen fortsetter vi planleggingen av hvordan vi best kan benytte de ressursene og mannskapene russerne stiller med, sier Kjerstin Askholt.
BT171029 Vi vil bruke de ressursene vi har tilgjengelig.
BT171029 Sammen fortsetter vi planleggingen av hvordan vi best kan benytte de ressursene og mannskapene russerne stiller med, sier Askholt.
AP171029 Vi vil bruke de ressursene vi har tilgjengelig.
AP171029 Sammen fortsetter vi planleggingen av hvordan vi best kan benytte de ressursene og mannskapene russerne stiller med.
AP171029 Vi vil bruke de ressursene vi har tilgjengelig.
AP171029 Sammen fortsetter vi planleggingen av hvordan vi best kan benytte de ressursene og mannskapene russerne stiller med.
AA171029 Vi vil bruke de ressursene vi har tilgjengelig.
AA171029 Sammen fortsetter vi planleggingen av hvordan vi best kan benytte de ressursene og mannskapene russerne stiller med.
DB171028 Selv om andelen har vært synkende de siste åra, utgjør ressursene som fortsatt er i bakken rundt en tredjedel av den samlede petroleumsformuen.
DB171028 Olje- og energidepartementet har gjennom forvaltningen av ressursene på norsk sokkel ansvar for verdier i billionklassen på vegne av fellesskapet.
DB171028 En forsvarlig forvaltning av ressursene på sokkelen må innebære uavhengig kontroll av lønnsomheten i aktiviteten på norsk sokkel.
AA171028 Denne personen ønsker et stinett og en organisering som gjør at forholdene og ressursene utnyttes best mulig, til den store glede og privilegium det er å få utfolde seg året rundt i Strindamarka.
DN171027 Han hadde ikke ressursene som krevdes for å satse og investere videre.
DN171027 - Katalogen til anmelderen er stor, og det er en krevende jobb, men vi bruker de ressursene som kreves for å finne ut av dette.
DN171026 - Det er en kamp om ressursene , en etterspørselsside som ser meget imponerende ut.
VG171025 Men det blir litt rått parti siden vi ikke har de samme ressursene som staten, sier Kloster Aasen.
DA171024 - Vi reduserer antall stillinger på forskningsavdelingen og oppretter tilsvarende antall stillinger i statistikkavdelingene, fordi vi mener behovet for ressursene vil være større der framover, sier han.
BT171024 - Vi reduserer antall stillinger på forskningsavdelingen og oppretter tilsvarende antall stillinger i statistikkavdelingene, fordi vi mener behovet for ressursene vil være større der fremover, sier han.
NL171020 Økonomiske og miljømessige utfordringer krever at vi bruker de menneskelige ressursene vi har tilgang på.
DB171020 - Da påhviler det de organisasjonene som allerede er der et ekstra ansvar å bruke ressursene sine på en best mulig måte, sier Høyre-representanten.
DB171020 På skolenivå vil den også begrense kommunenes mulighet til å tilpasse lærertettheten etter elevmassen, og prioritere ressursene der behovet for oppfølging er størst, slik man i dag gjør i for eksempel Oslo.
DB171020 En lærernorm på kommunenivå vil begrense kommunenes mulighet til å prioritere ressursene slik de mener er best gitt de lokale forholdene.
AA171020 Blir vi mere bevisst på dette så vil vi kanskje også bli mere bevisst på å utnytte ressursene bedre.
DB171018 Internasjonale management i sjangeren samler i dag ressursene til hovedkontorene sine i London eller New York framfor å delegere spillejobber til lokale agenter.
DA171017 - I framtiden må vi bruke ressursene våre smartere og få mer velferd ut av mindre naturressurser.
NL171016 Det vil vi alle nyte godt av om ressursene forvaltes og verdiskapingen skjer på en slik måte at det og kommer Troms og Finnmark til gode og ikke bare blir penger i kassa til staten, via Oslo børs.
NL171016 Helge Nitteberg og Arne Reginiussen i Amedia, John Arne Markussen i Dagbladet og andre fremstiller det derimot som om NRK bruker alle ressursene , over fem og en halv milliarder kroner, på å konkurrere mot nettopp dem.
AP171015 Hvis nei, bruker vi de frigjorte ressursene til å få bedre veier, flere lærere og færre fattige.
AA171015 - Kravet fra regjeringsstyrkene om å evakuere Kirkuk og overgi kontrollen av provinsen, innbyggerne og de naturlige ressursene er helt uakseptabel, sa den kurdiske guvernøren i Kirkuk, Najmaldin Karim.
DB171014 Det hun og Antidoping Norge setter ressursene sine på i den nærmeste framtida, er mer tradisjonelt etterforskningsarbeid.
VG171013 For en uavhengig, kurdisk stat vil kontrollen over disse ressursene være et eksistensielt spørsmål, sier Nils Butenschøn, professor i statsvitenskap ved Norsk senter for menneskerettigheter, til VG.
DB171013 Eventuelle økte rammer bør heller gå til en raskere tildeling av ressursene og bedre bemanning.
DA171013 Utnytter ressursene
AP171013 - Ved å legge til rette for mer teamarbeid og nye arbeidsmåter kan vi utnytte ressursene i helse- og omsorgstjenesten bedre.
DB171012 - Det betyr at det er mange som faktisk risikerer å falle utenfor, som tidligere kunne kommet inn i NAV-systemet, kvalifisert, og vært en del av ledighetsstatistikken - med tilgang på ressursene som finnes der, sier Gabrielsen, og legger til : ¶
DB171012 - Det betyr at det er mange som faktisk risikerer å falle utenfor, som tidligere kunne kommet inn i NAV-systemet, kvalifisert, og vært en del av ledighetsstatistikken - med tilgang på ressursene som finnes der, sier Gabrielsen, og legger til : ¶
DB171012 - Et pluss er en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning, men når man først tar et grep burde det vært friske midler til ordningen, sier hun, og legger til at Mediemangfoldsutvalget ga en tydelig oppskrift på at man må øke ressursene .
VG171011 I et amerikansk studio er de som markedsfører filmen like innflytelsesrike som dem som lager filmen, og det er de som sitter på alle ressursene .
VG171011 Politikerne må sørge for de nødvendige ressursene og stole på at det er de som er nærmest utfordringene som er best i stand til å finne de gode løsningene.
VG171011 Ledelsen ved den enkelte skole må kunne prioritere ressursene .
NL171011 Kunnskap om havbunnens egenskaper og økosystemene er avgjørende for en bærekraftig utnyttelse av ressursene på og under havbunnen.
DA171011 Marianne Mørch, ved drammenspolitiet, sier de gjerne skulle etterforsket både tiggerne og andre miljøer nærmere, men at ressursene ikke strekker til.
DA171010 Jeg tror det er viktig å jobbe så godt man kan ut ifra de ressursene man har.
VG171009 Rundt 1500 bygninger er ødelagt, og flere steder lar brannfolkene det bare fortsette å brenne, fordi de må prioritere ressursene der de trengs aller mest. 114.000 er uten strøm, mobilnettet har problemer, flere veier er stengt, og i de verst rammede områder, som Santa Rosa, er det nabolag hvor alt av verdi bare er brent ned til grunnen.
VG171009 De ressursene finnes ikke i dag, og da hjelper ikke godord på papiret noe som helst.
DA171009 Å resirkulere plast er avgjørende for å utvikle en sirkulærøkonomi der ressursene gjenbrukes, understreker hun.
DA171009 Å resirkulere plast er avgjørende for å utvikle en sirkulærøkonomi der ressursene gjenbrukes, understreker hun.
AP171009 Mens mange IS-opprørere trolig skjuler seg i befolkningen i områdene de har mistet kontroll over, har den gjenværende delen av islamistgruppen konsentrert ressursene i Eufrat-dalen i grenseområdet mellom Syria og Irak.
AP171009 Grunntanken bak delingsøkonomi er at både kjøper og selger skal tjene på det, transaksjonskostnader går ned og ressursene utnyttes bedre enn ved tradisjonell handel.
DN171007 Vi snur ressursene mot å fikse Model 3 flaskehalser og å øke batteriproduksjon for Puerto Rico og andre rammede områder, skrev Musk i en Twitter-melding torsdag kveld.
AP171007 Med vårt kjennskap til de påviste og antatt uoppdagede ressursene på norsk sokkel, slik de er presentert av Oljedirektoratet, er det rett og slett umulig å holde på det produksjonsnivået vi har nå ( like lite som det var mulig å holde på nivået fra 2001 og frem til i dag ).
NL171005 juris Carsten Smith ledet effektivt i havn, sa en av høringsdeltakerne i Nordkapp dette : " Vi må forvalte ressursene selv.
NL171005 Samtidig er det åpenbart at befolkningsveksten i verden ikke er holdbar, at ressursene tynnes ut, og verdens befolkning må etter all sannsynlighet i framtida prioritere marked eller miljø.
AA171005 I så fall kan tolkningen av havretten komme i spill - og til sjuende og sist også rekkevidden av Norges suverenitet over Svalbard og over ressursene på sokkelen.
DB171004 Det er nødvendig for å bruke ressursene riktig.
DB171004 Det er nødvendig for å bruke ressursene riktig.
DA171004 Da må ressursene utnyttes på en best mulig måte, sier direktør for Region Stavanger, Elisabeth Saupstad.
VG171003 Vi må bruke ressursene til beste for våre medlemmer, svarer Tom Tvedt på VGs spørsmål om Øystein Dales « solide kutt » og at NIF har tatt signalene.
NL171003 Deklarasjonen gjentar det tidligere standpunktet til NSR og co om at det er samene som er de egentlige eierne av grunnen og ressursene i « Sapmi ».
AP171003 Hvordan skal kua som står med hodet i kraftfôrautomaten og juret i melkeroboten, komme seg ut og nytte de lokale, fornybare ressursene hvis tilgangen på import av billig soya til kraftfôrblandingene skulle skrumpe inn, spør artikkelforfatteren.
AP171003 Hvordan skal kua som står med hodet i kraftfôrautomaten og juret i melkeroboten, komme seg ut i fjell og skog og nytte de lokale, fornybare ressursene hvis tilgangen på import av billig soya til kraftfôrblandingene skulle skrumpe inn ?
DA170931 - Det er et stort pågående arbeid på dette området i EU, for å utnytte ressursene mye mer effektivt enn i dag, opplyser Ingvill Sjøvold Nilsen.
SA170930 Han mente Vålerenga ikke er i nærheten av å få nok ut av ressursene de har tilgjengelig.
DA170930 Vi ser at de store ressursene de bruker på å ta ut aggresjon og vold, er ressurser som kan brukes positivt.
AP170930 Når IS er blitt slått, har Assad trolig ambisjoner om å bruke de militære ressursene som blir frigjort til å gjenvinne kontrollen over resten av landet.
AP170930 Han mente Vålerenga ikke er i nærheten av å få nok ut av ressursene de har tilgjengelig.
VG170929 Med de ressursene de har tilgjengelig og det at de kan hente spillere på øverste hylle til en hver tid.
NL170929 Tilsynelatende var ikke dette noen dårlig deal ; de mektige ressursene langs kysten tatt i betraktning.
NL170929 Av oppslaget i Ságat fremkommer det at sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren ønsket å drøfte " prinsipielle spørsmål knyttet til hvordan FeFo i tvistesaker velger å fremstille samisk historie og bruk, og FeFos rolle vis-á-vis statens tidligere disposisjoner av ressursene ".
DN170929 ¶ Den negative virkningen som ressursene har hatt på inntektsveksten utenom olje, har vært så sterk at Venezuelas samlede inntekter lenge har vært lavere enn de ville vært uten ressursene .
DN170929 ¶ Den negative virkningen som ressursene har hatt på inntektsveksten utenom olje, har vært så sterk at Venezuelas samlede inntekter lenge har vært lavere enn de ville vært uten ressursene.
NL170928 I tillegg kommer utnyttelse av ressursene i Barentshavet.
SA170927 - Tenk bare på ressursene som blir brukt på brannsikkerhet på norske flyplasser.
DA170927 Ikke det at man burde brukt så mye mer av ressursene på en skikkelse publikum likevel kan mane fram i fantasien, heller da på å slipe til et godt manus som kunne gitt oss den eventyrlig filmatiseringen Asbjørnsen og Moe-eventyrene fortjener.
AP170927 At vi lykkes i å få stadig mer ut av de ressursene vi bruker, er den suverent viktigste drivkraften bak økt levestandard.
AA170926 Hun mener ressursene som er satt av til skolenes og fylkesmennenes arbeid mot mobbing bør dobles, fra 75 millioner på årets statsbudsjett til 150 millioner på budsjettet for neste år. ( ©NTB ) ¶
AP170925 Hun mener ressursene som er satt av til skolenes og fylkesmennenes arbeid mot mobbing bør dobles, fra 75 millioner på årets statsbudsjett til 150 på budsjettet for neste år.
AP170925 Det er et stort samfunnsproblem, men avspeiles på ingen måte i ressursene som settes inn for å bekjempe det, sier hun.
AP170925 - Men ressursene som settes inn er altfor knappe.
VG170923 Jamal har ikke de samme ressursene eller ambisjonene som Mo, han dropper ut av skolen og tar seg midlertidig svart arbeid som bilvasker for en albaner og er lykkelig når lønningsdagen kommer.
DA170923 De andre partiene vil prøve å isolere og ignorere AfD, og det nye parlamentspartiet vil prøve å bruke tilgangen til media og den betydelige ressursene i partiet til å få fram sin stemme i nasjonale debatter, sier han.
VG170922 - Hvordan synes du Molde presterer målt opp mot ressursene , sammenlignet med Sarpsborg ?
VG170921 Ikke kast bort ressursene man har i foreldre ved å slite dem ned økonomisk også.
DB170921 Når det er gjort, bør ressursene brukes på å lage modeller for gode og regulerte markeder.
AP170919 - Vi kan gjerne få et mer effektivt FN, som utnytter ressursene sine bedre.
AP170919 Det er på tide at Clausen, Mørland og Waal kutter ut retorikken preget av selvfølgeligheter og tvetydigheter, og heller viser til forskning som ikke bare støtter en fortsatt kriminalisering av rusmidler, men som rettferdiggjør de veldokumenterte skadene og de store ressursene dette krever.
VG170918 Elden pekte i den sammenheng på at Cappelen først forklarte at Jensen kunne styre ressursene på grenseoverganger, for å så gå tilbake på denne påstanden.
DA170918 Man skal bare bruke ressursene mer effektivt.
AA170918 Man skal bare bruke ressursene mer effektivt.
NL170917 Dersom landsdelen får det til i fellesskap, vil det være en styrke i kampen om de økonomiske ressursene .
DB170917 Dessverre står ikke laget i stil med fansen, sånn sett, på grunn av ressursene andre lag har.
AP170917 Rudd understreker imidlertid at regjeringen « forplikter seg til å sørge for at sikkerhetstjenester og politi har de rette ressursene ».
AP170917 De to folkegruppene har lenge konkurrert om ressursene i et områdene med omfattende tørke.
AA170917 Rudd understreker imidlertid at regjeringen « forplikter seg til å sørge for at sikkerhetstjenester og politi har de rette ressursene ».
AA170917 De to folkegruppene har lenge konkurrert om ressursene i et områdene med omfattende tørke.
DB170915 Ifølge 18-åringen fikk han ikke lenge etter kontrabeskjed : De kunne ikke hjelpe ham likevel, de hadde ikke den nødvendige kompetansen og ressursene til å følge ham opp.
SA170914 Målet er å bruke ressursene våre godt og effektivt slik at flest mulig kan få hjelp og støtte.
NL170914 Vi vil ikke ha det slik at en liten adel får privilegert adgang til ressursene våre. 11.
NL170914 Ressursene blir skattkammeret for Norge når oljeinntektene svikter.
AP170914 Ressursene er udelelige, sier kirurg Egil Seem.
VG170912 Klubbhistorien, ressursene , en manager som elsker denne turneringen ; det er mange grunner til at Manchester United burde være blant de aller største favorittene i Champions League.
NL170912 ¶ Om man i kampen om eierskap til ressursene bare er opptatt av å tegne et så negativt bilde av « motstanderne » som mulig, begynner det politiske spillet å bli skittent.
NL170912 Men om man i kampen om eierskap til ressursene bare er opptatt av å tegne et så negativt bilde av « motstanderne » som mulig, begynner det politiske spillet å bli skittent.
DA170912 Vi har de menneskelige ressursene vi trenger, men vi må få det ut, sa Ronny Deila da han omsider kom seg ut i offentligheten etter kampen søndag kveld.
DA170912 Har ressursene
VG170911 Det handler vel så nye om Siv Jensens presise bruk av den politiske makten og de ressursene Frp har fått tildelt i denne perioden.
VG170910 Vi tar dette på det største alvor og har økt ressursene , sier han.
DB170910 - Vi er ikke nærheten av å ha de samme ressursene som Østerrike og flere av de største konkurrentene våre og må derfor være råere og smartere enn dem på slike områder.
DB170910 Kanskje har arbeiderpartiet brukt ressursene mer på andre påfunn på hjemmesiden.
DB170910 Det inkluderer også å utnytte de ressursene som utenlandskutdannet personell kan utgjøre for det norske helsevesenet.
VG170909 Enten vi får mer velferd ut av hver krone, eller vi får bedre resultater til en lavere pris, så er det uansett avgjørende at Norge blir enda bedre til å utnytte ressursene våre.
SA170909 Det er store forskjeller i ressursene , vurderer han.
AP170909 Det er store forskjeller i ressursene , vurderer han.
VG170908 En annen grunnleggendeskillelinje handler om hvordan vi skal fordele ressursene i samfunnet, en diskusjon som er grunnlaget for dannelsen av så nesten alle politiske partier i verden.
NL170908 Vi her i sør kan ikke engasjere oss i fremtidens verdivalg, om forvaltning av ressursene , om det ikke kommer på trykk.
NL170908 Skal vi i fremtiden leve av havbruksnæringen er kunnskap om det vi skal leve av nødvendig, spesielt til de som eier og skal forvalte ressursene .
NL170908 Det betyr, slik jeg forstår, at du og jeg og resten av Norges befolkning, eier ressursene i havet.
NL170908 Glideflukten mot privatisering av ressursene må stanses.
NL170908 Aktivitetskravet er hellig, det er garantien vår for at det er aktive fiskere som får hente opp ressursene , ikke finansnæringa.
DB170908 Han sier også at fasiten for hvor mye ressursene i området er verdt, vil komme fram etterhvert.
DB170908 Direktoratet hevder imidlertid at regnefeilen ikke har noen konsekvens for verdiberegningene av ressursene nede i det sørøstlige Barentshavet.
AP170908 Vår jobb er å sørge for at systemet, støtteapparatet og ressursene er på plass, legger han til.
NL170907 Jeg kjenner igjen politikken til Jonas fra Tromsø og Berlin når han nå snakker om å utvikle det arktiske havrommet og bruke de menneskelige ressursene i nord for å finne den gode balanse mellom vekst og vern.
NL170906 Til å få en større del av ressursene og bestemme mer av hva de brukes på selv ?
NL170906 Sentrum og periferi-saken i valgkampen burde handle om hvem som har makt til å bestemme retning på utviklingen, og hvem som best håndterer ressursene som kan brukes til en sånn utvikling.
DB170906 Vi er ærlige og sier at det vi trenger for å investere i vår felles velferd og ta alle ressursene i landet i bruk, det skal vi gå sammen om å betale, sier Støre til Dagbladet.
DA170906 Vi er ærlige og sier at det vi trenger for å investere i vår felles velferd og ta alle ressursene i landet i bruk, det skal vi gå sammen om å betale, sier Støre.
DA170905 Skogeiere som verner skogen sin frivillig må få rask og rettferdig erstatning for de ressursene de taper ved å la skogen stå i fred til glede for utrydningstrua arter og folk på tur.
SA170904 Stortinget har nettopp behandlet « Prioriteringsmeldingen » som skal gjøre det enklere å prioritere fordelingen av ressursene innen helsetjenestene. 2.
SA170904 Det skal vi først og fremst ivareta med å sikre gode arbeidsvilkår for ansatte og sørge for at barselavdelinger har de nødvendige ressursene for å levere et trygt og godt fødetilbud.
NL170904 Torgeir og SV fremma nå sist et grunnlovsforslag om at de maritime ressursene skal tilhøre fellesskapet og komme kystsamfunna til gode.
NL170904 Regulerer vi den og de enorme fornybare ressursene vi har i havet ?
FV170904 Stortinget har nettopp behandlet « Prioriteringsmeldingen » som skal gjøre det enklere å prioritere fordelingen av ressursene innen helsetjenestene. 2.
FV170904 Det skal vi først og fremst ivareta med å sikre gode arbeidsvilkår for ansatte og sørge for at barselavdelinger har de nødvendige ressursene for å levere et trygt og godt fødetilbud.
DB170904 - Med tanke på hvor lenge det er siden Maelys forsvant, og alle ressursene som har blitt satt inn i søket, kan vi ikke lenger utelukke at det har skjedd noe kriminelt, sier han.
DB170904 Å forklare deg : Det er ingenting galt med deg, som ikke kan fikses med alle de gode ressursene i deg - dette kommer du deg gjennom.
AP170904 Stortinget har nettopp behandlet « Prioriteringsmeldingen » som skal gjøre det enklere å prioritere fordelingen av ressursene innen helsetjenestene. 2.
AP170904 Det skal vi først og fremst ivareta med å sikre gode arbeidsvilkår for ansatte og sørge for at barselavdelinger har de nødvendige ressursene for å levere et trygt og godt fødetilbud.
NL170903 Å sende noen færre trailerlass sørover, få noe mer enn luftpost, gode intensjoner og katastrofale « brede politiske hastverksbeslutninger » i retur, samt øke lokalt eierskapet til næringslivet og ressursene .
DA170903 - Det er synd vi ikke greier å utnytte mer av ressursene vi har rett utenfor døra. samfunn@dagsavisen.no ¶
VG170902 Og det er også dumhet, for med alle de ressursene vi har i dette landet, kunne vi ha tatt ledelsen i arbeidet for en renere verden, vi kunne ha pøst inn penger fra den enorme formuen vi har i forskning på miljøvennlig energi, vi kunne ha blitt et foregangsland.
VG170901 Vi vil også styrke ressursene til helsesøster som kan koordinere helsehjelp, ungdomspsykiatri og andre kommunale tjenester.
VG170901 Regjeringen har siden 2013 gjort flere forenklinger og forbedringer og i dag trer ny bistandsinstruks i kraft, som vil føre til at noen av de viktigste ressursene vil finne hverandre raskt ved alvorlige hendelser.
NL170901 Resultatet kan bli en « tilbudsdrevet » helsetjeneste, der de mest « lønnsomme » og sentralt bosatte pasientene trekker det lengste strået i kampen om ressursene .
DB170901 Kanskje hadde det vært enda bedre å putte ressursene i de tre norske etappeløpene vi alt har, og gjøre dem enda bedre ?
DB170901 Oppgaven er å holde seg på rett kjøl, for havet er både venn og fiende, og sjømannskap dreier seg om å bruke de ressursene som ligger i tradisjonelle fremgangsmåter, til å bli herre over enhver fiendtlig situasjon.
VG170831 Evnen til å improvisere med de ressursene som er tilgjengelige, vil derfor ha stor betydning, sier Holmgrunn til av Eidsvoll Ullensaker Blad.
AP170831 Ressursene må ut i politidistriktene.
NL170830 Nordområdene er av enorm strategisk viktighet for Russland og ressursene i Arktisk er kritisk for fremtidig økonomisk utvikling i Russland.
DB170830 - Med tanke på hvor lenge det er siden Maelys forsvant, og alle ressursene som har blitt satt inn i søket, kan vi ikke lenger utelukke at det har skjedd noe kriminelt, sier han. ‼️#AppelàTémoins lancé par les gendarmes de l'#Isère après la disparition inquiétante de Maëlys, 9 ans, à Pont-de-Beauvoisin #MerciRT pic.twitter.com/qmPAstqT
DA170830 - Hvis vi i klubbene ser at det er en god trener, så greier vi å skaffe de andre ressursene .
AA170830 De ressursene var ikke der da de badende ble filmet lørdag, men søndag fikk politiet et tips.
AA170830 De ressursene var ikke der da de badende ble filmet lørdag, men søndag fikk politiet et tips.
AA170830 Å se ressursene i annerledeshet er en kunst.
AA170830 Med disse grepene kan vi benytte oss av de store ressursene som ungdommer som Mathias kan bidra med.
SA170829 Verre med dem som seiler under falskt flagg og later som de støtter kvinnefotballen, men sluser nesten alle ressursene inn mot guttene.
SA170829 De aller fleste nasjoner satser mesteparten av ressursene på dem som har størst sjanse til å vinne noe.
DN170829 Det er om å gjøre å finne ressursene som er der mens vi har infrastruktur å produsere fra og en industri som kan gjøre jobben, sier Rystad.
DN170829 Det er om å gjøre å finne ressursene som er der mens vi har infrastruktur å produsere fra og en industri som kan gjøre jobben, sier Rystad.
DB170829 - Jeg mener vi ikke tar i bruk ressursene i dette landet på riktig måte, sier Støre.
AP170829 Verre med dem som seiler under falskt flagg og later som de støtter kvinnefotballen, men sluser nesten alle ressursene inn mot guttene.
AP170829 De aller fleste nasjoner satser mesteparten av ressursene på dem som har størst sjanse til å vinne noe.
NL170828 Ressursene som ligger like utfor husdørene våre er evigvarende om vi forvalter de på riktig måte.
NL170828 Dette skaper uheldige bindinger til en vestlandsstyrt næring, mens hovedtyngden av ressursene ligger utenfor Nord Norge.
DB170828 - Man må se på ressursene , sier han.
DB170828 Ressursene var knappe, og sjokoladeprisene var høye.
DB170828 Den lavmælte, men omfattende pasientbehandlingen som kommunehelsetjenesten bedriver er avgjørende for at vårt helsesystem skal fungere og for at ressursene skal bli brukt på best mulig måte.
DB170828 Det er mulig å bruke ressursene bedre.
DA170828 Oluf Onsum var en av gründerne som forsto å tjene penger på ressursene i Akerselva.
AP170828 - Vi ligger fortsatt langt bak de ressursene Ap har til å drive valgkamp.
NL170827 Den ene sida ser verdien i at det bor folk i skogstraktene mot svenskegrensa, på Utsira, i dalstrøka innafor, på Leka, i indre Troms og på Andøya, steder der de håper å kunne bibeholde stedegen kultur, videreutvikle sine lokalsamfunn og utnytte ressursene på en bærekraftig måte.
DB170826 Likevel insisterer vi på å opprettholde kontorene, slik at vi bruker ressurser på å opprettholde gårsdagens strukturer og arbeidsplasser, i stedet for å bruke ressursene på å sørge for at innbyggerne får best mulig tjenester.
DA170825 Hun forklarer : ¶ - Ressursene til skolene fordeles omvendt proporsjonalt med de ressursene elevene har med seg hjemmefra.
DA170825 - Ressursene til skolene fordeles omvendt proporsjonalt med de ressursene elevene har med seg hjemmefra.
AA170825 - Brann i trehusbebyggelsen i Trondheim sentrum tar vi veldig alvorlig både brann og politi, så vi kommer med de ressursene vi har når vi får slike meldinger, sier Eggen, og legger til at de ikke har fått meldinger om at noen er skadd som følge av røykutviklingen i bakeriet.
VG170823 Frp, som påstår de vil slanke det offentlige, må vite at mer stat med flere regler for bemanning, minstenivå på ressursbruk og faste tilskudd svekker motivasjonen for å bruke ressursene effektivt.
DB170823 Jeg bare tenker på ressursene barnevernet har brukt på meg da, som ikke har fungert.
DA170823 I stedet for å bruke mye penger på spesialundervisning, brukes ressursene i den ordinære undervisningen.
DA170823 I stedet for å bruke mye penger på spesialundervisning, brukes ressursene i den ordinære undervisningen.
NL170822 Når en stort foretak med de ressursene UNN disponerer får berettiget negativ omtale, skulle en formode at det finnes mer intelligent tilnærming enn : " Vi kjenner oss ikke igjen i kritikken ".
AA170822 Og ressursene vi overforbruker i dag gir mindre til de som kommer etter oss, over hele verden.
VG170821 I møtet med terrorismen som truer Europa nå må man evne å få de skarpe ressursene raskt ut dit de skal.
VG170821 Derfor er det gledelig at Regjeringen nå kommer med en ny instruks der det blir lettere for politiet å gripe disse ressursene hvis de trenger dem.
VG170821 Er det en riktig prioritering av ressursene i POD ?
DA170821 Direktør Alles mener Secret Service ikke har ressursene som trengs for å beskytte det stadig voksende antallet i Det hvite hus-staben og Trumps familie.
AA170821 Med dagens erfaringer fra politidistriktene, og det historiske perspektivet, er jeg veldig skeptisk til at ressursene fra UP skal overføres til lokalt politi.
VG170819 - Jeg føler at vi får en god del ut av de ressursene vi har.
VG170819 - Er du spiller, trener, leder eller ansatt, så er du nødt til å jobbe hardt i hverdagen for å få maks ut av ressursene vi har til rådighet.
DA170819 Dette tar dagens system ikke høyde for når ressursene fordeles, sier Utdanningsforbundets leder i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, til Dagsavisen.
DA170819 Det står hun fortsatt på, men gjør det samtidig klart at byrådet har satt i gang en prosess for å endre det Tellevik Dahl mener er en urettferdig fordeling av ressursene i osloskolen.
DA170818 Norge bruker mesteparten av de spesialpedagogiske ressursene seint i skoleløpet, i stedet for å fange opp utfordringene tidlig.
DB170817 Røe Isaksen sier han er skeptisk til en norm for lærertetthet fordi ressursene da i stor grad vil gå til storbyer som Oslo, der elevens resultater alt i dag er over gjennomsnittet.
VG170816 Hvorfor skal man bo i Kiberg hvis ressursene forsvinner ?
DA170816 Når jeg samtidig vet at disse ressursene er kuttet på Bjørnholt er det veldig uheldig, sier Andersen.
DA170816 Fylkesleder i Utdanninsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen, er bekymret for at ressursene havner på feil sted.
DA170816 Dette tar dagens system ikke høyde for når ressursene fordeles, mener hun.
AP170816 - Når et angrep treffer samfunnskritiske funksjoner, er vi i tvil om ressursene faktisk vil finne hverandre.
DN170815 - Ved å samle ressursene får vi større slagkraft enn vi ellers ville hatt, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.
DB170815 Det må bevilges ressurser til slikt arbeid, og institusjonene må forvalte disse ressursene slik at de har den effekten de er tenkt å ha.
VG170814 Et samfunns suksess, målt i vekst og velferd, kan aldri bli annet enn summen av dets befolknings evne og mulighet til å utnytte de enorme ressursene som bor i hvert enkelt menneske.
NL170814 For å sikre en bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet i framtiden må vi øke datafangsten mye i årene som kommer.
DA170813 - Målrette ressursene
DA170813 - Det gjør at staten og kommunene i større grad kan målrette ressursene for å hjelpe de familiene som trenger det, sier Horne.
AP170813 - Målrette ressursene
AP170813 - Det gjør at staten og kommunene i større grad kan målrette ressursene for å hjelpe de familiene som trenger det, sier Horne.
AP170812 Men han understreker at også områdeløft - en satsing fra stat og kommune på et utvalgt nabolag - kan ha god effekt ved å ta tak i ressursene som finnes lokalt.
VG170811 Ingen mener at kvinnefotballen skal ha tilgang til de akkurat samme ressursene .
DN170811 I California torsdag sa Mattis at hans oppdrag og ansvar har vært å ha militære alternativer klare om det trengs, men understreket at USA bruker ressursene på diplomati.
DB170811 Jim Mattis mener at hans oppdrag og ansvar har vært å ha militære alternativer klare om det trengs, men understreket torsdag at USA bruker ressursene på diplomati.
DB170811 Mye av ressursene innen de brede forskningsprogrammene fant veien til forskning på ekstrem islamisme, ikke på høyreekstremisme.
AP170811 Jim Mattis mener at hans oppdrag og ansvar har vært å ha militære alternativer klare om det trengs, men understreket torsdag at USA bruker ressursene på diplomati.
AA170811 Jim Mattis mener at hans oppdrag og ansvar har vært å ha militære alternativer klare om det trengs, men understreket torsdag at USA bruker ressursene på diplomati.
VG170810 Hvordan disse ressursene utnyttes, avhenger av integreringen.
DB170810 Når du da får motgang, blir ressursene brukt mot oss.
DB170810 De resultatene jeg og trenerteamet mitt har skapt her i ti år - med de ressursene og « Telemarksmodellen » - er unike.
DB170809 Det er veldig mange som er opptatt av at skogen, jorda og ressursene i dette landet skal være eid av fellesskapet eller norske eiere, sier Storberget.
DB170807 Mange av dem har hatt omtrent de samme ressursene , men de har likevel fremstått som svært ulike.
AP170807 Det mener jeg er en veldig feil bruk av ressursene våre.
DB170805 Det ligger i ryggmargen på Sp at de fornybare ressursene må trumfe oljen når de kommer i konflikt slik som de gjør her.
DB170805 - En av grunnene er at det minner mer om hvordan det var på Gros tid, med en kamp om hvordan vi skal bruke ressursene , hva vi skal satse på : Flere store skattekutt til dem med mest fra før, eller skal vi satse sammen på en bedre skole og trygg eldreomsorg ?
DB170805 Politiet tillot en ulovlig demonstrasjon på grunnlag av den informasjonen og de ressursene de hadde tilgjengelig.
DB170805 Alt fra Vadsø der innbyggerne føler at lokale kontorer stadig tappes for ressurser og arbeidsplasser, via Lofoten der fiskeriene kjemper både mot oljeutbygging og for tilgang til ressursene i havet og Andøya som kommer tapende ut av moderniseringen av forsvaret.
VG170804 Trapper opp ressursene
VG170803 - Vi har fått ressursene vi trenger, både fra fylket og Statens naturoppsyn, men ulven er rask, har skarpe sanser og operer mest i mørket, sier Bakke.
DN170802 Frem til 70-tallet klarte vi oss stort sett med de ressursene som naturen ga oss i løpet av et år.
DN170802 - Vi forbruker jordens ressurser i mye høyere takt enn jorden kan produsere disse ressursene .
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶ ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶ ¶ ¶ norsk tipping ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶ ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170802 Vi må tilbake til 1970 for å finne et år der ressursene verden brukte tilsvarte dem som produseres.
DB170802 ( Dagbladet ) : På under åtte måneder har vi brukt ressursene verden skaper på et år.
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶ ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170802 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
NL170801 Å skape arbeidsplasser på bygdene handler i stor grad om å ta i bruk de naturgitte ressursene en har rundt seg.
DB170801 Men til slutt mobiliserte de ressursene de hadde for å komme seg vekk.
DB170801 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170801 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶ ¶ ¶ norsk tipping ¶
DB170801 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170801 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170801 Jeg sa at jeg synes det er trist at unge mennesker bruker ressursene sine på sånt.
DB170801 Allerede én dag seinere kom det en annen gjeng med unge mennesker, som han syntes brukte ressursene sine mer riktig.
DB170801 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170801 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170801 Er det ikke da heller ekstra viktig å sørge for å beholde og videreutvikle aktivitet i alle deler av landet, også i de mer grisgrendte strøk hvor mye av ressursene ligger ?
VG170731 Vår vurdering er at vi hadde de ressursene vi trengte, sier han.
VG170731 Men han gikk ikke utenfor sitt eget politistrikt for å hente inne ekstra ressursene .
SA170731 Isaksen understreker at det ikke står på ressursene .
NL170731 Å stille pengene og ressursene til disposisjon er et ansvar som hviler på den politiske ledelsen.
NL170731 Er det ikke da heller ekstra viktig å sørge for å beholde og videreutvikle aktivitet i alle deler av landet, også i de mer grisgrendte strøk hvor mye av ressursene ligger ?
FV170731 Isaksen understreker at det ikke står på ressursene .
DB170731 | I dag har vi brukt opp ressursene for 2017 ¶
DB170731 Vi trenger en omfordeling av ressursene som kan redusere gapet mellom fattig og rik.
DB170731 Ressursene må fordeles bedre.
BT170731 Isaksen understreker at det ikke står på ressursene .
AP170731 Isaksen understreker at det ikke står på ressursene .
AA170731 For å nå en visjon om å bli ledende næringslivsregion må vi bli bedre til å utnytte de ressursene vi har i Trøndelag.
DB170730 Men ressursene er så mye større i Chelsea.
DA170730 - Det viktigste er at ressursene finner hverandre og at man er samkjørt før krisen skjer, at mottakssystemet for meldinger man får inn eliminerer glipp mellom etatene.
DA170729 Kunnskapsministeren tror det er mer hensiktsmessig å sette inn ressursene tidlig.
DA170729 Kunnskapsministeren tror det er mer hensiktsmessig å sette inn ressursene tidlig.
NL170727 Den fornybare kraften er tross alt en av de ressursene vi kan være mest stolt av.
DB170727 Det er dårlig ressursutnyttelse ikke å utnytte den kompetansen og de ressursene som ligger i PU på disse områdene, og det er vanskelig å se at ikke alle gode krefter burde være med å bekjempe så alvorlig kriminalitet.
AP170726 De frykter begge at Oslo kommer til å suge til seg alle ressursene i det nye politidistriktet.
DB170725 I for mange klubbmiljøer landet rundt er fotball forblitt en guttegreie der prestisjen og ressursene naturlig knyttes til de resultatene det beste herrelaget oppnår.
DA170724 Vi ønsker å bruke ressursene våre på andre tiltak som er mer rettet mot dyrevelferd, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.
DA170724 Vi ønsker å bruke ressursene våre på andre tiltak som er mer rettet mot dyrevelferd, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.
DB170723 Sosialistene vil selvsagt si seg uenig i dette fordi de har en klokketro på at staten klarer å forvalte ressursene i et samfunn bedre enn private.
DB170721 Dette er et konsekvensialistisk argument som sier at det er moralsk viktigere å benytte ressursene til å møte disse utfordringene enn at de skal benyttes av mennesker som alt har det som skal til for å leve et rikt liv.
DA170721 Ikke bare har du flere ressurser, men du har også anledning til å anvende de ressursene gjennom språket, sier Hauge.
DA170721 Det er pinlig og helt unødvendig med alle de ressursene Norge har.
DA170721 Ikke bare har du flere ressurser, men du har også anledning til å anvende de ressursene gjennom språket, sier Hauge.
DA170721 Det er pinlig og helt unødvendig med alle de ressursene Norge har.
VG170720 Fuxborg sier til Expressen at de kommer til å bruke ressursene de trenger for å etterforske saken.
SA170720 Da Kina bestemte seg for å bli med i OL, startet de med en analyse av hvilke idretter de raskest kunne lykkes, og satte inn ressursene der.
AP170720 Da Kina bestemte seg for å bli med i OL, startet de med en analyse av hvilke idretter de raskest kunne lykkes, og satte inn ressursene der.
NL170719 De ressursene har Norge til overmål.
AA170718 Fiskere høster av ressursene i havet og ønsker et mest mulig reint hav slik at forbrukeren får god kvalitet på produktene, samt å sikre at fremtidige generasjoner også kan leve av havets ressurser.
NL170717 En tilstrekkelig prioritering av Hæren og HV, samt satsingen på et kystforsvar, krever vilje til å prioritere de økonomiske ressursene .
AA170717 Emojiene erstatter disse nonverbale ressursene i sosiale medier, og tilføyer et ekstra meningspotensial, sier språkforskeren.
DB170714 Mens flere hyllet politiet på Twitter med meldinger som « strålende humor » og « fantastisk jobbet », reagerer andre på at politiet bruker ressursene sine på å « grave opp ufarlige planter ».
VG170713 Forsvarets operative hovedkvarter har ansvaret for å koordinere de militære ressursene .
VG170713 Vi må forene ressursene bedre, tenke på tvers, bevisstgjøre og se sammenhenger, sier Amundsen.
SA170713 - Ved å bruke like mange penger på kvinnelaget som på herrelaget, og å tilby de samme ressursene når det gjelder trenere og fasiliteter, håper vi å være med på å skape en endring når det gjelder det store lønnsgapet i denne idretten, sier Lewes-direktør Jacquie Agnew.
NL170713 Det viktigste grepet som Tromsø Kommune kan bidra til i framtida, er å legge til rette for at disse institusjonene kan utvikle seg videre, og at forskning og utvikling bidrar til å utvikle nye produkter og enda større verdiskaping basert på de marine ressursene i havet.
DB170713 Vi har sagt at vi ønsker å sette ressursene inn for å sørge for best mulig egenutvikling for rytterne det gjelder, sier Jens Haugland til procycling.no.
DB170713 Uttaket skal gjøres av forbundet, mens vi dekker ressursene som kreves til selve gjennomføringen.
BT170713 - Ved å bruke like mange penger på kvinnelaget som på herrelaget, og å tilby de samme ressursene når det gjelder trenere og fasiliteter, håper vi å være med på å skape en endring når det gjelder det store lønnsgapet i denne idretten, sier Lewes-direktør Jacquie Agnew.
AP170713 - Ved å bruke like mange penger på kvinnelaget som på herrelaget, og å tilby de samme ressursene når det gjelder trenere og fasiliteter, håper vi å være med på å skape en endring når det gjelder det store lønnsgapet i denne idretten, sier Lewes-direktør Jacquie Agnew.
VG170712 Om forutsetningene er mot ham, er ressursene som er med ham nærmest uslåelige.
DB170712 I Norge bruker vi mye av de spesialpedagogiske ressursene sent i skoleløpet, i stedet for å fange opp utfordringene tidlig.
DA170711 Da må vi se om vi kan bruke disse ressursene på andre fag som er etterspurt og relevante, sier Høyre-politikeren, og legger til : ¶
NL170707 Fiskere høster av ressursene i havet og ønsker et mest mulig reint hav slik at forbrukeren får god kvalitet på produktene, samt å sikre at fremtidige generasjoner også kan leve av havets ressurser.
AP170707 Fremfor å bruke penger på skattekutt, kunne ressursene vært satt inn på teknologiutvikling, ikke minst ved skipsverftene, sier Støre.
NL170706 Men når de nå trår i kraft, bør også ressursene til rapporteringskontroll og grensekontroll økes.
DB170705 Da er det viktig at disse ressursene blir funnet og utviklet, sier Eek til Dagbladet.
DB170705 Kort sagt handler produktivitet om en nasjons evne til å få mest mulig ut av ressursene de har.
DB170705 Når ressursene til rehabilitering og soningsinnhold ikke gjenspeiler antall innsatte, må det gjøres grep.
DB170701 Min oppfordring til alle som styrer vår kyststripe er at man setter ressursene inn på områder hvor båt ikke har tilgang, og at alle som anklager vannscooteren for å være en versting, tester ut den fantastiske farkosten selv, så debatten blir faktaorientert.
NL170630 Det viktigste elementet er lokal forvaltning av ressursene og at inntektene av festeavgifter, fallrettigheter, grus, malm, jakt og fiske og hytteutleie tilbakeføres på lokalt nivå.
NL170630 Alle jegere og fiskere som bor i Norge og vil utnytte ressursene på allmenningsgrunn har sine interesser sikret gjennom Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning.
DB170630 For Samina er dette en viktig handling - den kan være viktig for henne som et familiebånd, den kan være viktig for henne som medmenneske i en verden der ressursene er ulikt fordelt, og den kan være viktig for henne som muslim.
BT170630 Når vi ser hvilke metoder som har vært brukt i senere tids anslag, og alle de ressursene og tiltakene arrangør og politi bruker for å forhindre hendelser, blir det selvmotsigende å bruke Festplassen som en arena.
SA170629 FOTO : Arnt Olav Klippenberg ¶ Ressursene er for begrenset.
DN170629 Richardson sier vi er nødt til å finne en måte å fordele de begrensede ressursene på.
DB170629 Vi kan bruke ressursene til herrene og klubben blir mer og mer sammensveiset, sier Mjelde.
DB170629 Men ressursene er så mye større i Chelsea.
DB170629 Et eksempel er SLT ( Samordningsmodell for lokale forebyggende tiltak, i Oslo heter det Salto ), som samordner ressursene i arbeidet mellom politiet og kommunene.
NL170628 Tenk på ressursene i havet og mulighetene innenfor sjømat, eller på helseforskningen i nord og teknologimiljøene som har vokst frem.
SA170627 Da bruker vi de interne ressursene i teamet og Truls som kommer inn og tar rollen som leder for teamet.
DN170627 På den årlige konferansen til Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy EIA sa Sheffield at Permian-bassenget kan stå på gassen i hvert fall i 25 år til før ressursene begynner å skrumpe inn.
AP170627 Men de har også ansvaret for å følge opp at selskaper planlegger operasjonene sine i henhold til den organisasjonen og de ressursene som de har.
AP170627 Men de har også ansvaret for å følge opp at selskaper planlegger operasjonene sine i henhold til den organisasjonen og de ressursene som de har.
AP170627 Da bruker vi de interne ressursene i teamet og Truls som kommer inn og tar rollen som leder for teamet.
AA170627 Da bruker vi de interne ressursene i teamet og Truls som kommer inn og tar rollen som leder for teamet.
DA170626 Norge bruker mesteparten av de spesialpedagogiske ressursene sent i skoleløpet i stedet for å fange opp utfordringene tidlig.
VG170625 Dermed søker vi med de ressursene vi har i området, sier Tanem til VG.
AA170625 Ressursene skal benyttes for å holde liv i to Venezia-baserte banker den europeiske sentralbanken nylig uttalte at var " i ferd med å gå under, eller snart går under ".
NL170624 Det skal ikke være nødvendig å gå med hjertet i halsen for at ikke vårt naturmangfold skal skades unødvendig og uopprettelig av en industri som har midlene og mulighetene til å ta i bruk teknologi som minimerer risikoen og tar vare på ressursene .
DA170624 Fangst av snøkrabbe kan i seg selv bli en milliardindustri, men siden snøkrabben er en bunnlevende ressurs som lever på kontinentalsokkelen, kan en tillatelse til fangst for øvrige europeiske land få konsekvenser også for vurderingene av hvem som kan høste av ressursene under kontinentalsokkelen - nemlig olje og gass.
DA170624 Fangst av snøkrabbe kan i seg selv bli en milliardindustri, men siden snøkrabben er en bunnlevende ressurs som lever på kontinentalsokkelen, kan en tillatelse til fangst for øvrige europeiske land få konsekvenser også for vurderingene av hvem som kan høste av ressursene under kontinentalsokkelen - nemlig olje og gass.
BT170624 Også av hensyn til tilgang på kompetent arbeidskraft må ressursene brukes mer effektivt.
BT170624 Derfor må vi fortsette å modernisere offentlig sektor, slik at vi utnytter ressursene bedre.
AP170624 Tradisjonelt har borgerlige partier lagt større vekt på at private, enten det er familier eller bedrifter, kan være med å bygge samfunnet ved å beholde mer av ressursene sine selv, og på gode vilkår for privat næringsliv.
AP170624 Det er produktivitetsveksten i samfunnet - det at vi får stadig mer ut av ressursene - som gjør at velstanden øker og gir oss mer å fordele.
NL170622 Dette er fornuftige og fremtidsrettede mål som vil være gjeldende for svært mange av de uutnyttede ressursene som i fremtiden skal høstes i norske hav.
DB170622 De vil også slå sammen ledelsen for Hæren og Heimevernet, en åpenbart god idé som sikrer én kommandolinje for alle ressursene innen våpengrenene.
DA170622 Siden snøkrabben er en bunnlevende ressurs som lever på kontinentalsokkelen, kan en tillatelse til fangst for øvrige europeiske land få konsekvenser også for vurderingene av hvem som kan høste av ressursene under kontinetalsokkelen - nemlig olje og gass.
NL170621 Stortinget har med sitt historiske vedtak forpliktet seg, og de må nå følge opp med å gi kommisjonen et bredt nok mandat og de ressursene som trengs for at alle områder skal føle seg hørt.
NL170621 Men dette må gjøres ved å sette sammen fagområder som helt naturlig gir en bedre utnyttelse av ressursene og færre konkurrerende utdanningsløp.
DB170621 Det å gi tilbakemelding om det kan ikke utløse de store ressursene , sier han.
AA170621 Fire av ti innbyggere sier de er uenige i at det offentlige bruker ressursene på en effektiv måte, og nesten halvparten av oss er uenige i at saker og søknader behandles raskt.
VG170620 Ressursene vil igjen bli utfordret hva angår felles virkelighetsoppfatning, tidsbruk og samhandling.
NL170620 Vi har tatt en ledende og tydelig posisjon for bærekraftig utvikling av ressursene i Arktis og den permanente plassering av Arktisk råds sekretariat i Tromsø er et synlig bevis og anerkjennelse av norsk lederskap og initiativ.
DB170620 Samfunnet bruker i dag mye ressurser på autismetilbudet, men ressursene brukes ofte steingalt.
AA170620 Hva tenker egentlig Høyre, Arbeiderpartiet, SV, Sp, KrF, FrP og Venstre om at man som ledd i « bedre utnyttelse av ressursene » ser seg nødt til å knipe kvarter fra arbeidstiden til sykepleierne ?
AA170620 Hva tenker egentlig Høyre, Arbeiderpartiet, SV, Sp, KrF, FrP og Venstre om at man som ledd i « bedre utnyttelse av ressursene » ser seg nødt til å knipe kvarter fra arbeidstiden til sykepleierne ?
NL170619 En helhetlig og langsiktig forvaltning av ressursene , er en forutsetning for å sikre livsgrunnlaget for fremtiden.
NL170619 Det er derfor avgjørende at Støre blir mer konkret på hvordan samfunnskontrakten kan styrkes mellom kystfolket og de som ønsker å utnytte ressursene i nord.
DN170619 Mohn viser til at Oljedirektoratets forventninger til ressurser i det såkalte LoVeSe- området og en oljepris på 60 dollar per fat gir en samlet salgsverdi av ressursene på i overkant av 500 milliarder kroner.
DB170619 Kampen om sjelene og ressursene er derfor stor der kinesisk utvikling, bånd til Russland og islamisme fra Afghanistan, slåss om innflytelse.
AP170618 fat gir en samlet salgsverdi av ressursene på i overkant av 500 milliarder kroner.
VG170617 - NAV har satt inn ressursene på å utvikle en helt ny foreldrepengeløsning, som blant annet legger opp til å ivareta så mange familiekonstellasjoner som mulig.
DA170616 Ny kunnskap og teknologi gjør at vi kan utnytte ressursene mer effektivt og lønnsomt.
VG170615 Det er også blitt diskutert å søke med helikopter, og hvis de ønsker å prøve det så skal regjeringen stille opp med de ressursene som trengs til det.
DN170615 Ressursene i disse funnene utgjør 700 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende rundt 4,4 milliarder fat olje.
DN170615 Siden 1990 har de totale ressursene økt med mer enn 40 prosent.
DN170615 Omtrent 39 prosent av de totale ressursene er fortsatt ikke oppdaget, heter det i ressursrapporten som summerer opp hvor mye olje og gass som kan utvinnes.
DA170615 Siden 1990 har de totale ressursene økt med mer enn 40 prosent.
DA170615 Omtrent 39 prosent av de totale ressursene er fortsatt ikke oppdaget, heter det i ressursrapporten som summerer opp hvor mye olje og gass som kan utvinnes.
AA170615 Det er lettere å få til når vi samler ressursene i en slagkraftig virksomhet, sier Røe Isaksen.
AA170615 - Vi samler ressursene , kompetansen og virkemidlene staten har for å utvikle bedre barnehager og skoler.
AA170615 Dessuten bruker vi ressursene i Mattilsynet, Miljødirektoratet og øvrige etater der de trengs mest, sier Dale.
VG170614 Vi fikk fordelt på ressursene .
SA170614 Med andre ord : Slipp ressursene løs !
SA170614 Bare på denne måten kan man unngå mange av de krevende redningsaksjonene som, særlig ved Trolltunga, har tæret på ressursene i den frivillige beredskapen.
VG170612 Vi er begge opptatt av hvordan man skal kunne fø kloden med nok næringsrik mat - uten å forringe ressursene på planeten.
VG170612 Det er dårlig for husholdningsøkonomien, og det er dårlig utnyttelse av ressursene som brukes til å produsere og transportere maten.
DN170612 Men blir det lønnsomt å utvinne ressursene dersom det kommer en brå overgang til tøffere klimapolitikk i verden om noen år ?
DB170612 - Men at vi øker ressursene for å utrede saker som kommer inn, fører også til at vanlige reelle saker blir raskere behandlet.
AP170612 Når ressursene brukes på profilering, blir det mindre formidling.
AP170612 Når ressursene brukes på profilering, blir det mindre formidling.
AA170612 Vi kalte inn de ressursene vi har til rådighet for å bistå.
AA170612 Vi kalte inn de ressursene vi har til rådighet for å bistå.
VG170611 Vi er begge opptatt av hvordan man skal kunne fø kloden med nok næringsrik mat - uten å forringe ressursene på planeten.
DB170611 - Det er alvorlig, og vi har kalt inn de kommunale ressursene vi har til rådighet for å bistå, blant annet bidrar barnevernsvakta som krisestøtte med å ta hånd om evakuerte.
AP170611 Vi kalte inn de ressursene vi har til rådighet for å bistå.
DA170610 Kort tid etter kom det melding fra HSR om at situasjoen var avklart før ressursene kom fram.
NL170609 Vi risikerer nå en utvikling der ressursene og beslutningsmyndighet i brannvesenet forsvinner til sentrale strøk på bekostning av beredskapen utenfor byene.
NL170609 Han mener at vi må bruke ressursene på samtid og framtid, at det er slik vi vil lykkes.
AP170609 Arbeiderpartiets Jorodd Asphjell, som ledet behandlingen av meldingen på Stortinget, refererer i sitt svar til landsmøtevedtaket, og sier at det handler om å utnytte ressursene på best mulig måte.
SA170608 Du blir helt ferdig når du ikke får jobbet som du vil eller får de ressursene du trenger.
DB170608 Du blir helt ferdig når du ikke får jobbet som du vil eller får de ressursene du trenger.
DA170608 Du blir helt ferdig når du ikke får jobbet som du vil eller får de ressursene du trenger.
BT170608 Til slutt kan man ha høstet ressursene så feil over så lang tid at det ikke er noe igjen.
BT170608 Etter fem år ser også sudanske myndigheter verdien av en trygg forvaltning av de marine ressursene .
AP170608 Du blir helt ferdig når du ikke får jobbet som du vil eller får de ressursene du trenger.
DB170607 La oss bruke kreftene, ressursene , kunnskapen og energien vår på å gi bedre behandlingstilbud og støtte til pasienter med diabetes type 2 i stedet for på useriøse personangrep.
DB170607 Men å investere i alderdommen handler ikke først og fremst om å gi eldre ressurser, men også om å skape et samfunn der de får bruke ressursene sine.
AP170607 Arbeiderpartiets Jorodd Asphjell, som ledet behandlingen av meldingen på Stortinget, refererer i sitt svar til landsmøtevedtaket, og sier at det handler om å utnytte ressursene på best mulig måte.
NL170606 Med den nye havretten fikk vi ikke bare rett til høsting innenfor 200milesonen, men også plikt til forvaltning av ressursene i sonen.
VG170605 I en tale søndag kveld kritiserte Labour-leder Jeremy Corbyn statsministeren for å ha nektet politiet og sikkerhetstjenestene ressursene de trenger for å beskytte britiske borgere.
AP170605 I en tale søndag klandrer Labour-leder Jeremy Corbyn statsminister Theresa May for å ha nektet politiet og sikkerhetstjenestene ressursene de trenger for å beskytte britiske borgere.
AP170605 Norge har lært av dyrekjøpt erfaring hvor viktig det er med bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet.
AA170605 Det er naturlig at kuttene og effektiviseringen i norske medier også preger kulturjournalistikken, når det gjelder omstilling, utvikling og best mulig bruk av ressursene .
VG170604 Dette vil inkludere lengre straffer for terrorlovbrudd, og en gjennomgang av politiets arbeid for å sørge for at de har ressursene og fullmaktene de behøver.
SA170604 For få år siden ble det mumlet om at en oljepris på 85 dollar fatet - ja, kanskje helt opp mot 100 - var påkrevd om det skulle lønne seg å hente opp ressursene fra Johan Castberg-feltet.
DB170603 - Nei, det er vi som styrer ressursene og budsjettene.
DB170603 Det er uklart om det er snakk om de samme ressursene som tidligere har kommet landets enehersker Teodoro Obiang og hans familie til gode.
NL170602 Ap er heldige som har en generasjon kvinner med sterkt engasjement for kysten, og det evige spørsmålet om kontrollen over de store ressursene .
DA170602 Kampen i andreomgang står om torsketrålerne fortsatt skal ha kontroll over de enorme ressursene , eller om de skal tilbake til kysten, sier Fylkesnes.
AP170602 Etter den omfattende gjennomgangen av beredskapen i Norge etter terrorangrepene 22.juli 2011, konkluderte Helsedirektoratet med at landets 16 AMK-sentraler, som tar i mot nødmeldinger fra 113 og koordinerer ambulanser og luftambulanser, ikke hadde god nok oversikt og styring av ressursene .
VG170601 Vi bruker mye penger på hele landet, og ressursene gjør at det - heldigvis - finnes sterke distriktstemmer selv om folk flest bor i urbane strøk.
VG170601 Tilhører man til gjengjeld den lille eliten av virkelig seriøse spillere, vil man velge en maskin hvor en større del av ressursene er brukt på grafikkprosessoren.
DN170601 Ifølge Oljedirektoratets ressursrapport for 2016 gir de totale gjenværende ressursene grunnlag for norsk olje- og gassproduksjon i « mange tiår fremover », dog på noe lavere nivå enn i dag.
DN170601 Han utdypet ikke noe tidsperspektiv på når de norske ressursene eventuelt skal forsvinne.
DB170601 - Vi skal omdisponere ressursene og åpner for enda flere timer allerede fra fredag før pinse, sier leder ved forvaltningsavdelingen, Randi Finnestrand, ved Søndre Buskerud politidistrikt i Drammen.
DB170601 - Avtalen putter disse ressursene under lås og slå, sier han og legger til at den ville etterlate « millioner og millioner av amerikanere i fattigdom ».
DB170601 Søviknes utdyper at 1/3 av ressursene allerede er brukt opp, 1/3 vil bli brukt opp de neste 20 åra, og at 1/3 vil gjenstå etter 2040.
AP170601 Storbritannia vil snart være en forbruker av energi som følge av at ressursene er brukt, sa Putin.
AP170601 I Norge ser vi at ressursene er i ferd med å ta slutt.
DB170531 Kontroll over disse ressursene brukes allerede som et våpen av terroristorganisasjoner som IS og Boko Haram.
DB170531 Klimaendringene rammer de viktigste ressursene menneskeheten rår over : vann og mat.
VG170530 Dagens trusler er sektorovergripende og sammensatte, og sektorprinsippet slik det praktiseres gjør at ressursene fortsatt ikke finner hverandre.
VG170530 " Ressursene som ikke fant hverandre " er kjernen i rapporten, som mener at svikten kostet liv som kunne vært spart.
NL170530 Dette forplikter fiskerinasjonene til å drive en bærekraftig forvaltning av ressursene i havet.
NL170530 Den kommunale pleie og omsorgstjenesten er lovpålagt, og det er sløsing med ressursene å etablere en ordning på siden av den kommunale hjemmetjenesten.
NL170529 I denne meldingen pekte Regjeringen på utfordringer innen høyere utdanning og konkluderte med at : «...... det er det nødvendig å endre strukturen i universitets- og høyskolesektoren og samle ressursene på færre, men sterkere institusjoner.
DN170529 Fra før av hadde de to selskapene mesterparten av ressursene i denne frekvensblokken, men tillatelsene utløper 31. desember i år.
VG170528 Som det het i Gjørv-kommisjonen : « Ressursene som ikke finner hverandre ».
NL170528 En hemsko i alle år har vært at det er vanskelig å frakte disse ressursene videre til markedet i Europa.
AP170528 I de 30 årene opp til 2003 klarte Norges fastlandsøkonomi å tyne omtrent 2,5 prosent mer produksjon ut av ressursene hvert år, målt ved produksjonen pr. timeverk og regnet som årlig gjennomsnitt.
NL170527 Det lokale fellesskapet får i alle fall ingen ting av de lokale ressursene .
NL170527 Derfor har mange reist krav om at Statskog må avvikles for Nordland og Troms og at ressursene skal tilbakeføres til lokal forvaltning.
DB170527 Bruke de knappe ressursene på best mulig vis.
SA170526 De må få tilbake ressursene sine som de trenger.
DN170526 - Så langt har de få ressursene som er blitt tildelt gått til etterforskning av digitale spor i tradisjonelle straffesaker, sier Nystrøm.
DB170526 Terroristene har ikke argumenter nok til det første, og mangler ressursene til det siste.
DB170526 r i dag allerede funnet flere fossile ressurser enn det er mulig å forbrenne om vi skal nå Parismålene - samtidig er det ifølge Det Internasjonale Energibyrået ( IEA ), under gitte forutsetninger, plass til å finne noen flere ressurser som følge av at det ikke er mulig å utvinne alle de uoppdagede ressursene .
DB170526 Forutsetningene for at det skal være mulig å finne nye fossile ressurser, som kan brennes innenfor rammene av Parisavtalen, er for det første at en stor del av de ressursene som allerede er funnet blir liggende.
AP170526 Det er viktig å ta i bruk nye verktøy og bruke ressursene der det trengs mest - nemlig på foreldre og familier i høykonflikt, sier hun.
AA170526 Arbeidsbelastningen må harmonere med ressursene .
DB170525 - Med de ressursene laget har, er jeg ikke bekymret, men det kan bli tøft å havne blant de aller beste til neste år.
BT170524 Vi bruker ressursene våre til å skjerpe sikkerheten på viktige steder som trafikknutepunkter og andre steder der store folkemengder er samlet.
AP170524 Ofte er problemet ressursene som skal til for å ta i bruk overvåkingen, og for å sette sammen bildet som all overvåkingen gir grunnlag for, sier hun.
AP170524 Ofte er problemet ressursene som skal til for å ta i bruk overvåkingen, og for å sette sammen bildet som all overvåkingen gir grunnlag for, sier hun.
AA170524 Vi bruker ressursene våre til å skjerpe sikkerheten på viktige steder som trafikknutepunkter og andre steder der store folkemengder er samlet.
VG170523 - Vi bruker ressursene våre til å skjerpe sikkerheten på viktige steder som trafikknutepunkter og andre steder der store folkemengder er samlet, sier Mark Rowley i en uttalelse.
VG170523 Elden hevder at påstanden om at Eirik Jensen var Gjermund Cappelens sikkerhetsnett ikke har hold i virkeligheten, særlig fordi Cappelen først forklarte at Jensen kunne styre ressursene på grenseoverganger, for å så gå tilbake på denne påstanden.
NL170523 Ole Henrik Magga mener videre at ressursene som vil bli brukt til en granskningskommisjon, heller bør brukes for å styrke samisk språk og kultur.
DA170523 Vi bruker ressursene våre til å skjerpe sikkerheten på viktige steder som trafikknutepunkter og andre steder der store folkemengder er samlet.
DA170523 - Om man legger godviljen til kan det tolkes som et forsøk på å synliggjøre de knappe ressursene i politiet.
AP170523 Vi bruker ressursene våre til å skjerpe sikkerheten på viktige steder som trafikknutepunkter og andre steder der store folkemengder er samlet, fortsetter Rowley.
AA170523 Vi bruker ressursene våre til å skjerpe sikkerheten på viktige steder som trafikknutepunkter og andre steder der store folkemengder er samlet, fortsetter Rawley.
VG170522 Sikre at « ressursene finner hverandre », for å sitere et bærende punkt i Gjørv-kommisjonens rapport.
VG170522 Regjeringen forstår ikke hva slags press det gir på jorda og ressursene når ribba skal koste 19, 90 kroner til jul, og melka skal være billigere enn vann i butikken.
VG170522 Jeg tror ikke regjeringen forstår hva slags press det unektelig må gi på jorda og ressursene når ribba skal koste 19, 90 kroner til jul, og melka skal være billigere enn vann i butikken.
VG170522 Debatt Regjeringen forstår ikke hva slags press det gir på jorda og ressursene når ribba skal koste 19, 90 kroner til jul, og melka skal være billigere enn vann i butikken.
NL170522 Det er lett å velge bort forebyggende behandling i kampen om ressursene .
DB170522 Han mener at hvis det settes så høye krav til kommunene at de ikke kan ha eget brannvesen, presser man fram en sammenslåing som kan gjøre at ressursene forsvinner til sentrale strøk på bekostning av beredskapen i distriktene.
DB170522 - Dermed kan kommunene miste råderetten over ressursene , miste muligheten til å kunne påvirke lokal beredskap og prioritere lokale risikoer.
BT170522 Lagmannsretten kan verken se at fullmakten eller styringsutvalgets kontroll med Innovests forvaltning av de økonomiske ressursene har betydning for spørsmålet om institusjonene skal anses som parter i en avtale det senere etablerte aksjeselskapet har inngått.
AP170522 - Vi sprer ikke ressursene likt utover, men setter dem inn der de trengs mest.
AP170522 - Vi har kapasitet til å kjøre krevende rekrutteringsprosesser, både enkeltprosesser og flere prosesser i parallell, der politiet selv ikke har ressursene tilgjengelig, sier hun til Politiforum.
DA170521 Med tanke på ressursene de andre managerne har hatt til rådighet, har Spurs utviklet spillet sitt til å bli den mest stabile utfordreren til Chelsea.
AP170521 De vil i større grad se ressursene som er ute, og patruljen ser sitt oppdrag på telefon eller nettbrett i bilen.
AP170521 De vil i større grad se ressursene som er ute, og patruljen ser sitt oppdrag på telefon eller nettbrett i bilen.
AA170521 Jeg tror virkelig at hele trafikkopplæringen burde revideres, og ressursene innrettes slik at vi slipper å sitte med hjertet i halsen hver gang vi er ute med bilen.
VG170520 Med den troppen og de ressursene klubben har, regner jeg med de ganske snart får en seier igjen.
DB170519 Dette forplikter fiskerinasjonene til å drive en bærekraftig forvaltning av ressursene .
DB170519 Ressursene i havet er derimot avgjørende for å sikre verden nok mat.
DA170519 Her er utfordringen å lage en vinnerkultur med de ressursene vi har, sier han.
AP170519 - Men er det ikke fare for en skjevfordeling av ressursene ut fra at de som kommer i mediene får mest ?
AA170519 Samtidig ble det påpekt at Assange nå er etterlyst for mindre alvorlige forhold enn seksuelle overgrep, noe som vil påvirke ressursene som brukes på saken. ( ©NTB ) ¶
VG170518 - DSB har sikkert behov for forbedringer, men må gjøre sitt ytterste for å utnytte de ressursene man har.
DN170518 - Her må en jobbe raskt og internasjonalt og ressursene for å håndtere dette på en måte som vi ser på som nødvendig, de har vi ikke per i dag, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad til P4.
AA170518 I 2030 har vi en solid avfallshåndtering, transport av avfall skal være utslippsfri, og vi skal utnytte de ressursene som finnes i avfallet vårt mye bedre enn i dag.
VG170517 Malin Stensønes : Historien om ressursene som ikke fantes, og som fortsatt ikke finnes ¶
VG170516 - Hvordan ressursene fordeles mellom sommer- og vinteridretter, er det opp til idretten selv å fastsette.
VG170516 Landmaktutredningen har som sitt fremste mål å få mer kampkraft ut av de ressursene som i dag brukes på Hæren og Heimevernet.
DB170516 Dette handler først og fremst om ressurser og også om hvordan bruke de ressursene vi har smart.
NL170515 OD antar at hele 65 % av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel befinner seg her.
DB170515 - Vi ville gjerne brukt ressursene våre til andre ting, sier Belle.
NL170513 Vi har jo hatt andre ressurser tidligere, som Sjøheimvernets fartøyer, men vi må bruke de ressursene vi til en hver tid har.
NL170513 - Så er det også slik at man må bruke de ressursene man har.
AP170513 Kunnskap om matproduksjon og hvordan vi best kan forvalte ressursene i havet blir viktig i årene som kommer.
NL170512 NGUs prosjekter vil øke kunnskapen om disse ressursene i Nordland, som kan være til nytte for både industrien, men også kommunene i sitt arbeid med arealplaner, sier Mona Fagerås i pressemeldingen.
DB170512 For Ap er det av enorm betydning å ha adgang til de mangfoldige ressursene LO representerer. 920.000 medlemmer er en slik ressurs.
VG170511 Hvis vi mener alvor med at asylsøkere skal kunne forsørge seg selv og integreres raskt, må vi gi dem anledning til å ta ressursene sine i bruk.
VG170510 New York Times melder at Comey nylig skal ha varslet om møtet med Rosenstein til medlemmer av Kongressen, og at han skal til noen av dem skal ha uttrykt frustrasjon med ressursene som var gitt til å etterforskningen.
DN170510 Hvis man har satt seg et altfor høyt mål eller bare ikke er motivert for oppgaven, så kan det være et godt valg å gå videre og rette ressursene sine andre steder.
DB170510 Det er sterke likheter mellom metodene til IS, Boko Haram og flere andre ekstreme grupperinger i regionen : Her blir også barna sett på som en av de mest verdifulle ressursene for framtidige terrorhandlinger.
DA170510 Kommunen krever at regjeringen og politiet tar mer ansvar, og etterlyser at politiet får de nødvendige ressursene for å kunne rydde opp.
DN170509 Kommunen krever at regjeringen og politiet tar mer ansvar, og etterlyser at politiet får de nødvendige ressursene for å kunne rydde opp.
DB170509 Siden det er stor usikkerhet knyttet til om en virkelig vil oppdage de uoppdagede ressursene en antar å ha og om de vil være lønnsomme å utvinne i framtida, understreker han at deres beregninger er worst case-scenarier.
AA170509 - Jeg spør meg selv hvor lang tid vi skal fortsette med å investere i en konflikt som vi ikke har vunnet, og som det ikke er noen utsikt til at den afghanske regjeringen kan vinne, sier han, og legger til at ressursene heller bør brukes til å trene kurdiske frihetskjempere, eller til å styrke forsvaret mot Russland i Baltikum. ( ©NTB ) ¶
AA170509 - Ved å samordne ressursene i våre sørlige områder vil vi sikre en effektiv drift, og fortsatt høy beredskap og god forsyningssikkerhet i Kvikne og Rennebu.
AA170509 Kommunen krever at regjeringen og politiet tar mer ansvar, og etterlyser at politiet får de nødvendige ressursene for å kunne rydde opp.
DN170508 Dette fordi det vil ta lang tid å mobilisere de nødvendige ressursene når noe går galt, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.
DA170508 Dette fordi det vil ta lang tid å mobilisere de nødvendige ressursene når noe går galt, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.
SA170507 Det er ikke til å forstå med de ressursene som både Forest og Blackburn rår over.
DB170507 Dette fordi det vil ta lang tid å mobilisere de nødvendige ressursene når noe går galt, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.
DA170507 Men kriminalomsorgen har verken kompetansen eller ressursene til å ivareta dem på en god nok måte.
BT170507 Når ressursene samles i en enhet vil den bli mer slagkraftig.
BT170507 Det er ikke til å forstå med de ressursene som både Forest og Blackburn rår over.
AP170507 Det er ikke til å forstå med de ressursene som både Forest og Blackburn rår over.
AA170507 Det er ikke til å forstå med de ressursene som både Forest og Blackburn rår over.
BT170506 Flertallet i landsstyret ville ha inn en formulering om at Stortinget må « vedta en moderne og hensiktsmessig kommunestruktur som ivaretar god tjenesteyting og effektiv bruk av ressursene ».
AP170506 Nå er det mulig, og vi kaster ikke bort ressursene fordi vi vet vi har et forhold til Kina det går an å jobbe under.
DB170505 KIB vil videre framheve at mer kompetanse og mindre bruk av makt, samt å bruke ressursene i familien/nettverket, er en av få måter å få ned hets og trusler mot barnevernansatte på.
DB170505 - Vi kommer til å ha tilnærmet de ressursene for å gjennomføre barnetoget som vi har hatt tidligere år, sier Didriksen.
DA170505 De ønsker ikke offentlig eierskap til disse ressursene .
AA170505 Ifølge beregninger fra Norsk olje og gass er brutto salgsverdi av de utvinnbare ressursene utenfor Nordland VII og Troms II på 225,4 milliarder kroner.
DB170504 - Vi må sørge for at alle skolene har den støtten som trengs for å hjelpe barn med dysleksi, ikke bare de nødvendige ressursene for å oppdage dysleksi, skriver han.
VG170503 juli er en evig påminnelse om hvilke ytterligheter som kan ramme når systemet ikke fungerer og « ressursene ikke finner hverandre », som det ble hetende i Gjørv-kommisjonens rapport.
SA170503 - Vi gjennomfører nå strukturreformer med sikte på å utnytte ressursene bedre, men noen av disse tar tid.
AP170503 - Vi gjennomfører nå strukturreformer med sikte på å utnytte ressursene bedre, men noen av disse tar tid.
DB170502 Opprinnelig foreslo programkomiteen i partiet en formulering om at « arbeidet med ny kommunestruktur skal fortsette », og at « Stortinget i perioden må vedta en moderne og hensiktsmessig kommunestruktur som ivaretar god tjenesteyting og effektiv bruk av ressursene .
DB170501 Tre redningsskøyter og en ambulansebåt er blant ressursene som brukes i søket.
DB170501 KIB vil fremheve at mer kompetanse og mindre bruk av makt, samt å bruke ressursene i familien/nettverket, er en av få måter å få ned hets og trusler mot barnevernansatte på.
DB170501 Å la være å utvinne ressursene vil derfor være et offer, noe vi som samfunn vil tape på.
DB170501 Og innen olje- og gassproduksjon har teknologiske fremskritt gjort det mulig å utvinne disse ressursene langt billigere enn tidligere - skiferoljen i USA er eksempelet fremfor noe.
DB170430 Men i Syria slipper altså disse islamistkrigerne stort sett unna amerikanske angrep, mens Donald Trump som sin forgjenger Barack Obama bruker alle ressursene i kampen mot den såkalte islamske stat, IS.
SA170429 I stedet må vi tenke bredt, og sette byene i stand til å ta i bruk de kvalitetene og ressursene som finnes.
AA170428 Utenriksministeren sier Norge vil ta en lederrolle internasjonalt for bærekraftige hav og statsministeren understreker at meldingen skal intensivere arbeidet for å fremme norske havinteresser og bærekraftig bruk av ressursene i havet.
SA170427 Kritikken av barnevernet må snart rettes mot behovet for forandring og handling av de som faktisk kan forandre, og ikke mot ansatte som sliter hver dag for å gjøre det beste ut av de få ressursene vi har.
SA170427 Kritikken av barnevernet må snart rettes mot behovet for forandring og handling av de som faktisk kan forandre, altså politikerne, og ikke mot ansatte som sliter hver dag for å gjøre det beste ut av de små ressursene vi har.
DB170427 For alle deler av Norge er kulturen og kompetansen vi har til å leve med naturen og forvalte ressursene , skape arbeid og verdier i nord, av stor betydning.
DB170427 Den beste måten vi kan spille vår rolle i nord geopolitisk, er å forvalte ressursene ansvarlig.
DB170427 - Det må være en forbindelse mellom ressursene i havet og bearbeiding på land.
AP170426 - Vi må prioritere med de ressursene vi har, så det er mye vi ikke rekker over, sier Engeseth.
DN170425 Nær dobler ressursene i nord ¶
DN170425 De nye anslagene nær dobler de antatte ressursene i Barentshavet og gjør at Barentshavet trolig har omlag to tredeler av de uoppdagede olje- og gassressursene i norske farvann.
DN170425 - Vi anslår at omlag 60 prosent av de uoppdagede ressursene er olje, sier Nyland.
DN170425 - Det er fullstendig galematias å tro at disse ressursene noen gang skal utvinnes.
DA170425 Overfor Dagens Næringsliv anslår hun verdien av de nyoppdagede ressursene : ¶
DA170425 Andelen uoppdagede ressurser i Barentshavet er dermed oppjustert fra 50 til nesten 65 prosent av de totale uoppdagede ressursene på norsk sokkel.
AA170425 Det kan vise seg å være lavere eller det kan være mye høyere, sier oljedirektør Bente Nyland, og legger til at om lag 60 prosent av ressursene trolig er væske, og resten gass.
AA170425 De forventede totale ressursene er omtrent like store i Barentshavet nord som i Barentshavet sør, men den nordlige delen er bare halvparten så stor som den sørlige.
AA170425 Andelen uoppdagede ressurser i Barentshavet er dermed oppjustert fra 50 til nesten 65 prosent av de totale uoppdagede ressursene på norsk sokkel.
AA170425 Overfor Dagens Næringsliv anslår hun verdien av de nyoppdagede ressursene : ¶
AA170425 Andelen uoppdagede ressurser i Barentshavet er dermed oppjustert fra 50 til nesten 65 prosent av de totale uoppdagede ressursene på norsk sokkel.
AA170425 Overfor Dagens Næringsliv anslår hun verdien av de nyoppdagede ressursene : ¶
AA170425 Andelen uoppdagede ressurser i Barentshavet er dermed oppjustert fra 50 til nesten 65 prosent av de totale uoppdagede ressursene på norsk sokkel.
SA170424 Jeg mener politiet prioriterer helt feil, eller at ressursene brukes feil, når voldtektssaker rekker å bli nesten to år gamle, sier Haugland.
BT170423 Dette har tatt mye av ressursene våre i natt, sier Magnussen.
AP170423 Dette har tatt mye av ressursene våre i natt, sier Magnussen.
AA170422 Begrunnelsen er at politiet behøver ressursene de har for å ivareta sikkerheten i Bergen sentrum.
DN170421 Her er det eieren av ressursene - den norske stat - som bestemmer.
DN170420 Og det i en tid hvor vi gjør enormt tøffe grep for nettopp å sikre at vi har ressursene til å lage journalistikken vi ønsker.
AP170420 En norm på kommunenivå gir i det minste kommunen mulighet til å fordele ressursene ulikt på forskjellige skoler.
AA170420 - Vi må vite at vi får de ressursene som kreves for å få det til.
VG170419 Hvor mye av verdens olje og gassressurser som kan utvinnes avhenger av teknologiutvikling som f.eks fangst og lagring av CO2, og om ressursene anvendes til energiformål eller som råstoff i industrien.
FV170419 Med de ressursene de har, så mener jeg det er ganske flatterende for Deila å si at VIF er en bånnklubb, mener Rekdal.
AP170419 Tenk bare på ressursene som går tapt når man må lage en helt egen kropp kun for å levere litt sperma.
AA170419 Det er viktig at vi tar i bruk de sparsomme ressursene vi har for matproduksjon her i landet, og at andelen norsk mat kan økes.
VG170418 Klubben har tatt grep ut ifra de ressursene de har, og har sluppet til en del lokale spillere.
SA170418 Med de ressursene de har, så mener jeg det er ganske flatterende for Deila å si at VIF er en bånnklubb, mener Rekdal.
DA170418 Derfor er det viktig å bruke disse ekstra ressursene på en god måte, sier han.
BT170418 Med de ressursene de har, så mener jeg det er ganske flatterende for Deila å si at VIF er en bånnklubb, mener Rekdal.
AP170418 Med de ressursene de har, så mener jeg det er ganske flatterende for Deila å si at VIF er en bånnklubb, mener Rekdal.
VG170416 Blant annet på grunn av måten opposisjonen har blitt stoppet på, og alle ressursene regjeringen har brukt på Ja-valgkampen, sier Myksvoll.
DN170416 - Vi behøver ikke øke ressursene som følge av dette.
DN170416 - Det er bedre å bruke de kompetente menneskelige ressursene på for eksempel boliglån, sier han.
BT170416 - Vi behøver ikke øke ressursene som følge av dette.
BT170416 - Vi behøver ikke øke ressursene som følge av dette.
AP170416 - Vi behøver ikke øke ressursene som følge av dette.
AA170416 - Vi behøver ikke øke ressursene som følge av dette.
AA170416 - Vi behøver ikke øke ressursene som følge av dette.
AA170413 Denne måten å drive etter- og videreutdanning på gir muligheten til å nå langt flere lærere enn individuelle tilbud innen enkeltfag, og er en langt bedre utnyttelse av ressursene .
DB170412 Det er situasjonsvurderingen, tid til rådighet, de samlede ressursene , antall personer som er der, hvordan man er mentalt forberedt, blant masse, som spiller inn.
BT170412 Å spare penger er ikke et eget mål, men effektiviseringsgevinster gir oss anledning til å bruke ressursene til enten flere brukere eller til nye tjenester.
AP170411 For å få til dette, vil han øke ressursene til politiet.
DB170410 Med de ekstra ressursene vil den svenske regjeringen blant annet at politiet skal gjennomføre flere kontroller på arbeidsplasser for å avsløre arbeidsgivere som ansetter personer svart.
AP170410 Dersom ressursene ikke strekker til for alle, overlever bare noen individer.
SA170409 Når disse installasjonene er fjernet, vil ressursene være tapt.
SA170409 Når disse installasjonene er fjernet, vil ressursene være tapt.
DB170409 FpU-lederen mener Norge må bruke de ressursene som finnes til å rydde plast i havet og kan hente inspirasjon fra prosjekter som The Ocean Cleanup.
VG170408 Har forsterket ressursene
VG170408 - Vi har forsterket ressursene , og det er nå flere politifolk i Stockholm enn på en vanlig lørdag.
SA170408 Det valget vil vi ikke ha om vi ikke velger å finne, utvinne og omsette disse ressursene .
SA170408 Det er godt og riktig å ha en oversikt over hva vi eier, hva det kan være verd og hvordan disse ressursene kan forvaltes til det beste for oss alle.
DB170407 Molde - som har ressursene og et enormt støtteapparat - skulle ta dette lett.
DB170406 Per nå har vi 40 pågående undersøkelser og vi bruker alle ressursene vi har og prioriterer så godt vi kan, sier direktør i Havarikommisjonen, William J.
DA170406 - Det er gledelig at flere ser at dette må til for å sikre at ressursene kommer fram til de skolene som trenger det, sier SV-leder Audun Lysbakken.
VG170405 - Så mange mennesker som lider av det vil aldri ha de ressursene jeg har hatt.
DN170405 Han vil ikke uttale seg om hvorvidt det er realistisk at Lillehammer vil kunne få den støtten og ressursene som trengs for å kunne sikre seg de olympiske lekene, men legger til at han « ønsker dem alt godt ».
DA170405 Da mener jeg vi må kunne styre ressursene dit uten å være bundet av en fastsatt nasjonal norm for lærertetthet.
DA170405 - Det er knapphet på ressursene .
DA170405 notat Ørebech utarbeidet i forkant av gårsdagens stortingshøring om meldingen, lister han opp en rekke rettsavgjørelser som han mener knesetter prinsippet om at fiskeressursene tilhører fellesskapet, og ikke er å regne som redernes eiendom selv om de har fått midlertidig tillatelser til å høste av ressursene .
BT170405 - Vi tilrettelegger for å gjennomføre kontrakten med Faroe Petroleum med de ressursene som er i selskapet i dag, skriver CHCs Norge-sjef, regiondirektør Arne Roland, i en epost. 70 dagers kontrakt ¶
BT170405 En logisk konsekvens av kommunens økonomiske politikk burde da være at når vi tar vår Jørgen på ferie eller hjem til oss i jul eller påske uten assistanse av ansatte fra bofellesskapet, burde vi kompenseres for ressursene kommunen sparer, eller de kunne brukes på andre - det vil si de lønnsutgiftene som er knyttet opp mot Jørgen i bofellesskapet.
DB170404 Men den generelle konsekvensen med de begrensede ressursene vi har, er at de korte fristene går utover etterforskningen.
DN170403 Da er vi avhengige av at etatene våre på feltet har ressursene og kompetansen som skal til og kan oppdage om noe skjer.
DN170403 - Vi prioriterer heller ressursene våre på å sørge for at kundene våre ikke lider skade, sier Lunde.
AP170403 Hvordan bør ressursene best utnyttes ?
AP170403 Hvordan bør ressursene best utnyttes ?
DB170401 - Vi har ikke de nødvendige ressursene for å hjelpe disse menneskene, og vi har ikke den nødvendige internasjonale solidariteten, sa Guterres ifølge Reuters.
DA170401 Molde vil også heve seg fordi Ole Gunnar Solskjær har ressursene og tåler ikke en 2016-sesong om igjen.
VG170331 - NIF sentralt har mindre budsjett enn i fjor, men fordi vi forstår medias rolle og behovet for bedre kommunikasjon og digitale verktøy, er dette det eneste området hvor vi øker ressursene i 2017.
AA170331 Departementet legger opp til at reformen vil bidra til at kommunene disponerer større deler av ressursene i barnevernet, men samtidig må de betale mer kostbare og inngripende tiltak som fosterhjem og institusjon. ( ©NTB ) ¶
DB170330 Når reformen er innført vil mange av disse ressursene frigjøres.
SA170329 Men det er i hovedsak ikke til patruljerende politi disse ressursene vil gå, ifølge visepolitimester Arne Jørgen Olafsen i Øst politidistrikt, som selv sitter i bevæpningsutvalget.
SA170329 Det er om lag 180 politistillinger på Gardermoen i dag, men pass- og grensekontroll, vakt, arrest og etterforskning tar det aller meste av ressursene .
SA170329 - Pass- og grensekontroll tar det aller meste av ressursene og det er først og fremst dette som vil bli prioritert, sier han til NTB.
AP170329 Barn som vokser opp i familier med de dårligste ressursene er i størst grad utsatt for å oppleve vanskelige hendelser i livet, fastslår Oppvekstrapporten 2017 som Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) lanserer på sin Oppvekstkonferanse fredag.
DN170328 - Vi har fornyet oss stadig, Ressursene vi har foredlet i 100 år danner grunnlag også fremover, sier konserndirektør Hilde Merete Aasheim i Hydro.
AA170328 - Vi må øke vår kunnskap om havet og bruke ressursene på en mer bærekraftig måte.
VG170327 Jeg har vært litt rundt og besøkt mange klubber, og vi ser at veldig ofte blir de beste ressursene og trenerne satt til å trene seniorlagene.
SA170327 Ressursene fra det nye oppkjøpet til Statoil vil komme hit.
DA170327 - Vi forutsetter at vi skal ha en samkjøring av ressursene , og regner med en dialog til beste for alle.
AA170327 Feltet skal bygges ut med installasjoner på havbunnen, og ressursene skal sendes til Njord A-plattformen som ligger rundt 16 kilometer unna.
BT170324 Vi bruker enorme ressurser på å redde premature og alvorlig syke barn, men hvor er ressursene til et verdig liv i fortsettelsen ?
DB170322 Aktor Guro Kleppe ber Aas beskrive arbeidssituasjonen og ressursene til politiet på konkrete datoer der de har sikret sms-kontakt mellom Jensen og Cappelen.
VG170321 Rektorer og lærere på den enkelte skole er de som best vet hvordan ressursene kan og bør disponeres.
VG170321 Helt statiske normer for forholdet mellom antall elever per lærer kan bety at man bruker ressursene feil, og ikke klarer å gi de som virkelig trenger det ekstra innsats i perioder.
VG170321 Derfor bør de sammen med plikten til å gi ekstra opplæring få de ressursene de trenger for å sikre at alle norske skolebarn klarer å tilegne seg de ferdighetene de skal ha.
DB170321 Etter den fullsatte verdenspremieren i Austin forrige lørdag, kunne Borgli fortelle hvordan han elsket å være ansvarlig regissør i filmbyen Los Angeles, og hvordan han føltes seg som en liten konge med alle ressursene til disposisjon.
BT170321 Vi må legge til rette for en økonomi der vi bruker mer av ressursene om igjen.
BT170321 Sirkulær økonomi betyr at ressursene inngår i et kretsløp basert på gjenbruk, reparasjon, oppgradering og materialgjenvinning.
BT170321 En sirkulær økonomi må oppmuntre til at vi kaster mindre og bruker mer av ressursene i avfallet om igjen.
AA170321 mars 2017, viser at barnevernstjenesten i Trondheim i stadig større grad bruker ressursene i hjemmet.
VG170320 Vi er bekymret for en stykkevis- og delt utbygging fordi ressursene ikke blir kanalisert til den korteste, raskeste, laveste og mest driftssikre av veiene, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.
VG170320 - Har HV de ressursene som trengs for å beskytte disse objektene, spurte komiteleder Martin Kolberg ( Ap ).
VG170320 - Har HV de ressursene som trengs for å beskytte disse objektene, spurte komiteleder Martin Kolberg ( Ap ).
VG170320 - Samtidig ligger det en form for ansvarsfraskrivelse her, som gjør at vi på nytt kunne kommet i en kritisk situasjon hvor ressursene ikke fant hverandre, legger han til.
SA170320 Vi er bekymret for en stykkevis- og delt utbygging fordi ressursene ikke blir kanalisert til den korteste, raskeste, laveste og mest driftssikre av veiene, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.
AA170320 Vi er bekymret for en stykkevis- og delt utbygging fordi ressursene ikke blir kanalisert til den korteste, raskeste, laveste og mest driftssikre av veiene, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.
BT170319 Et viktig spørsmål blir også om ressursene Forsvaret og Politiet har til rådighet står i forhold til ansvaret de har for å sikre viktige bygg.
BT170319 Et viktig spørsmål blir også om ressursene Forsvaret og Politiet har til rådighet står i forhold til ansvaret de har for å sikre viktige bygg.
BT170319 Vi mener ressursene skal brukes på å trygge norsk suverenitet og til å gjøre en innsats for FN.
AP170318 Vi mener ressursene skal brukes på å trygge norsk suverenitet og til å gjøre en innsats for FN.
FV170317 - På papiret finnes jo ressursene også til biodiesel, men det gjenstår betydelige utfordringer med dette.
DB170317 Nå gjelder å få brukt ressursene på en god måte, sier Bystrøm.
AA170317 Han sier at de nasjonale ressursene til skoleutvikling fremover skal målrettes mer mot de kommunene som trenger det mest.
VG170316 Men der har ikke Hellas fått ressursene som EU har lovet, sier Sasha.
DB170316 To tredjedeler av de fossile ressursene må bli liggende i bakken.
AP170316 For fire år siden ville SV « redusere oljeinvesteringene og la betydelige deler av ressursene på norsk sokkel blir liggende ».
VG170315 - Det er rett og slett feil prioritering når store ressurser brukes til å tilbakekalle statsborgerskap til velintegrerte folk som har vært i Norge i flere tiår - bruk heller ressursene på å gi disse barna en grundig og rettferdig behandling, sier Ropstad i KrF.
DB170315 Planen er tiltak for å bekjempe fattigdom og skape en mer rettferdig fordeling av ressursene , lover Lysbakken.
DB170315 Grunnlovsforslaget gjelder forvaltningen av de marine ressursene langs norskekysten.
DB170315 Dermed anerkjenner ikke Arbeiderpartiet et av de viktigste prinsippene i norsk havrett, at nærhet til ressursene gir rett til å høste av dem.
BT170315 Nå trekkes ressursene ut og søket avsluttes, sier redningsleder Andreas Bull ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.
BT170315 Det er Politidirektoratet og hver enkelt politimesters ansvar å sørge for at ressursene fordeles og benyttes slik at prioriterte saker får oppfølgingen de trenger.
AP170315 - Nå trekkes ressursene ut og søket avsluttes, sa redningsleder Andreas Bull ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.
AA170315 - Nå trekkes ressursene ut og søket avsluttes, sa redningsleder Andreas Bull ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.
SA170314 Disse ressursene burde brukes i biodrivstoff, slik de gjør i Sverige.
DN170314 Det er dit vi vil, at de ledige ressursene skal omstilles til den sektoren, ikke til offentlig sektor, sier finansministeren fra Frp.
DA170314 I likhet med eksempelvis lesing og skriving vil elever og unge trenge opplæring i hvordan de best mulig utnytter de ressursene og verktøyene vi har tilgang til.
AP170313 Staten tar imidlertid ikke eksplisitt høyde for utgiftene til sosialboliger når ressursene fordeles.
DB170312 - Vi ligger på med de ressursene vi har, men vi klarer ikke markere punktmarkere alle konfliktene, sier Appelgren.
BT170311 Vi bruker enorme ressurser på å redde premature og alvorlig syke barn, men hvor er ressursene til et verdig liv i fortsettelsen ?
BT170311 Spesielt med tanke på alle ressursene som er brukt til livreddende arbeid gjennom livet hennes.
BT170311 Om det skal ha noen hensikt med ressursene samfunnet setter inn tidlig, for å redde for tidlig fødte, og alvorlig syke barn, så må det også settes inn ressurser til et verdig liv i fortsettelsen.
VG170309 - Vi ligger og trykker med de ressursene vi har, men vi kan ikke punktmarkere alle konfliktkjerner, sier politisjef Gunnar Appelgren, sjef for en politioperasjon som skal fokusere på de mest prioriterte områdene i Stockholm. 12 gjengkonflikter ¶
SA170309 Vi har presset sitronen maksimalt, gitt de spillerne og de ressursene vi har, sier trener Jan Morten Dahl i Nidaros hockey.
DB170309 « Kunne ikke ressursene blitt brukt bedre, for eksempel ved å leite etter det rasshølet ? » raser klubben i en melding på sin offisielle Facebook-side.
DB170309 Vi har bedt om å få mer ressurser, og fram til vi får svar på det, kommer vi til å omdisponere ressursene våre intert, sier regionalsjef for politiet i Stockholm.
DB170309 - Vi ligger på med de ressursene vi har, men vi klarer ikke markere punktmarkere alle konfliktene, sier Appelgren, ifølge Aftonbladet.
DB170309 - Vi ligger på med de ressursene vi har, men vi klarer ikke markere punktmarkere alle konfliktene, sier Appelgren.
AP170309 Vi har presset sitronen maksimalt, gitt de spillerne og de ressursene vi har, sier trener Jan Morten Dahl i Nidaros hockey.
DB170308 I tillegg vil ressursene til Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre ( RKK ) omdisponeres til den nye ordningen.
AA170308 Mangelen på likestilling i arbeidsmiljøet knyttes blant annet til at ressursene i de kvinnedominerte yrkene er små, og i mange tilfeller gjøres det lite når det gjelder forebyggende arbeid.
SA170307 Et av hovedtemaene under høringen ventes å bli Heimevernets ansvar for objektsikring og ressursene som forsvarsgrenen har til rådighet.
BT170307 Mens utdeling av penger gir folk frihet til å bestemme mer selv, gir tjenester som barnehage mulighet til å målrette ressursene der de gjør mest nytte for seg.
BT170307 Mens utdeling av penger gir folk frihet til å bestemme mer selv, gir tjenester som barnehage mulighet til å målrette ressursene der de gjør mest nytte for seg.
AA170307 Et av hovedtemaene under høringen ventes å bli Heimevernets ansvar for objektsikring og ressursene som forsvarsgrenen har til rådighet.
VG170306 Les også : Malin Stensønes - Fortellingen om ressursene som ikke fantes - og som fortsatt ikke finnes ¶
VG170306 Den årlige samfunnssikkerhetskonferansen i regi av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap ( DSB ), som ble arrangert tidligere i februar, hadde tittelen « Ressursene som finner hverandre.
VG170306 Den dagen da ressursene ikke fant hverandre, da ingen ledere turte å trykke på den « røde knappen », da kommunikasjonen gikk i stå, og de profesjonelle mistet initiativet og ble stående på land mens sivilister gikk i privatbåtene sine for å redde mennesker.
BT170306 Nettopp derfor sier vi ja til de evigvarende ressursene , og nei til oljevirksomhet i dette området.
BT170306 I Lofoten, Vesterålen og Senja er det de fornybare ressursene som står for sysselsetting og inntjening.
SA170305 Til tross for de enorme ressursene Norge og Sverige bruker på denne idretten, ble begge nasjoners løpere slått av et « enmannslag » fra England på 50 km.
SA170305 Vi mener at spillerne først og fremst utvikler seg i klubbene, og da blir balanseforholdet skjevt når ressursene er så knappe som de er.
FV170305 Vi mener at spillerne først og fremst utvikler seg i klubbene, og da blir balanseforholdet skjevt når ressursene er så knappe som de er.
DB170305 Samtidig burde ressursene blitt brukt i politidistriktene, og ikke i Politidirektoratet.
BT170305 Vi mener at spillerne først og fremst utvikler seg i klubbene, og da blir balanseforholdet skjevt når ressursene er så knappe som de er.
AP170305 Til tross for de enorme ressursene Norge og Sverige bruker på denne idretten, ble begge nasjoners løpere slått av et « enmannslag » fra England på 50 km.
AP170305 Til tross for de enorme ressursene Norge og Sverige bruker på denne idretten, ble begge nasjoners løpere slått av et « enmannslag » fra England på 50 km.
AP170305 Vi mener at spillerne først og fremst utvikler seg i klubbene, og da blir balanseforholdet skjevt når ressursene er så knappe som de er.
DB170304 - Russere utgjør en temmelig uforholdsmessig stor andel av ressursene våre.
DA170303 - Vi har ikke hatt ressursene , men nå - i tøffere tider - trenger vi flere bein å stå på.
VG170302 Ikke bruk ressursene på å beskrive egne arbeidsforhold.
VG170302 Det krever knallharde prioriteringer og iskalde vurderinger av hvordan ressursene kan brukes for å løse samfunnsoppdraget.
VG170302 Bruk heller ressursene på de sakene som gjør at verden faktisk kan gå under, eller som kan forhindre det.
SA170302 Henriksen tar nå til orde for at denne negative utviklingen må få fortsette, og mer enn antyder at vi ikke har råd til å utvinne ressursene på sokkelen om vi ikke tar i bruk sosial dumping.
DN170302 Solberg poengterte at ressursene må brukes på en enda bedre måte og la til at forfallet på vei og jernbane er blitt redusert for første gang på ti år.
DA170302 - Vi ønsker mer tilstedeværelse, men det er ressursene som styrer hvor ofte vi kan være ute på øyene, sier Johansen til RA.
DA170302 Solberg poengterte at ressursene i neste periode må brukes på en enda bedre måte enn tidligere, og la til at forfallet på vei og jernbane er blitt redusert for første gang på ti år.
DA170302 Solberg poengterte at ressursene i neste periode må brukes på en enda bedre måte enn tidligere, og la til at forfallet på vei og jernbane er blitt redusert for første gang på ti år.
BT170302 Solberg poengterte at ressursene må brukes på en enda bedre måte og la til at forfallet på vei og jernbane er blitt redusert for første gang på ti år.
BT170302 Solberg poengterte at ressursene må brukes på en enda bedre måte og la til at forfallet på vei og jernbane er blitt redusert for første gang på ti år.
AA170302 Solberg poengterte at ressursene må brukes på en enda bedre måte og la til at forfallet på vei og jernbane er blitt redusert for første gang på ti år.
AA170302 Disse utfordringene kan dels bli løst gjennom å ta i bruk ressursene til den andre målgruppen Nav skal jobbe spesielt med - innvandrere.
SA170301 Ordføreren avviser at dette er et tiltak for å spare penger : ¶ - Ressursene vi eventuelt sparer på dette på driftsbudsjettet, skal gå tilbake til eldreomsorgen i form av ekstra bemanning ved institusjonene i forbindelse med måltidene, sier han.
DB170301 Men i USA håndhever vi ikke denne regelen, og det legger press på de offentlige ressursene som våre fattigste innbyggere er avhengige av, sa Trump.
DB170301 - Vi må sørge for at guvernørene har ressursene og fleksibiliteten de trenger for å sørge for at ingen faller utenfor offentlig helsehjelp.
AP170301 Men i USA håndhever vi ikke denne regelen, og det legger press på de offentlige ressursene som våre fattigste innbyggere er avhengige av.
AA170301 Men i USA håndhever vi ikke denne regelen, og det legger press på de offentlige ressursene som våre fattigste innbyggere er avhengige av.
VG170227 Nærheten til hjemmemiljøet gjør at ressursene enklere kan settes inn der de får størst effekt.
VG170226 Og nå er ressursene deres i ferd med å ta slutt og folk er lei, sier sjefen « Maestro » til VG.
SA170225 Vi har skapt en verdensorden der rike land bruker opp de begrensede ressursene vi har felles, og tvinger de fattige til å betale for at det skjer.
AP170225 Aps Hadia Tajik sier at hun ville ha brukt de ledige ressursene annerledes.
AA170225 I media står fagledere frem og sier at de greier seg med de ressursene de forvalter, det må bare prioriteres og utføres mer effektivt.
AA170225 For med de ressursene som finnes i dag ville jeg ikke følt meg trygg.
DN170224 Som oppstartsbedrift jobber vi lange dager for å lykkes, og vi tar i tillegg ut lite lønn for å kunne bruke de ressursene vi har på det som betyr noe, forteller Lande.
VG170222 Det er like mye fortellingen om ressursene som ikke fantes - og som fortsatt ikke finnes ».
VG170222 juli er like mye fortellingen om ressursene som ikke fantes - og som fortsatt ikke finnes » ¶
VG170222 juli er historien om ressursene som ikke fant hverandre.
DN170222 Han ønsker og vil kreve av næringen at mer må foredles i nord, der ressursene er.
DN170222 75 prosent av de spurte i Finnmark frykter at ressursene ikke kommer dem til gode, mens 62 prosent av de spurte i Nordland svarer det samme.
VG170221 juli er historien om ressursene som ikke fant hverandre, det er like mye fortellingen om ressursene som ikke fantes - og som fortsatt ikke finnes.
VG170221 juli er historien om ressursene som ikke fant hverandre, det er like mye fortellingen om ressursene som ikke fantes - og som fortsatt ikke finnes.
VG170221 Ressursene som ikke fantes ¶
FV170221 Stabssjef : Ressursene som fortsatt ikke finnes ¶
FV170221 - Det er like mye fortellingen om ressursene som ikke fantes, og som fortsatt ikke finnes, sier Fredriksen i boken.
FV170221 juli er historien om ressursene som ikke fant hverandre.
BT170221 Blodtrykksmedisiner og avanserte inngrep har reddet mange ( menn ) over 60 år, men det er i den ufødte og unge befolkningen man har mest helse å hente dersom ressursene brukes rett.
BT170221 Blodtrykksmedisiner og avanserte inngrep har reddet mange ( menn ) over 60 år, men det er i den ufødte og unge befolkningen man har mest helse å hente dersom ressursene brukes rett.
AP170221 - Vi kan være selvkritiske, i blant tar det for lang tid for oss å få samlet ressursene , de finnes ikke tilstrekkelig på plass i området, sier politiets områdesjef Niclas Andersson til SVT.
AA170221 Natur og Ungdom lar seg ikke overbevise av forsikringene om at utnyttingen av ressursene i havet også skal skje bærekraftig.
VG170220 Hvis Luster skal gå inn med de fondene og ressursene vi har, må alt dette også deles på de 7000 i Sogndal og de 2000 i Leikanger, for eksempel, sier han.
SA170220 Mohn er ikke alene om å framstille administrasjonen som en tyv som stjeler ressursene fra den opphøyde forskeren.
VG170218 Brukes ressursene riktig ?
FV170218 - Dersom vi skal fortsette å leve av ressursene i havet, må noe gjøres.
DB170217 For den syke, den sårbare, den som mangler ressursene og overskuddet, den som trenger Navs hjelp aller mest, så må rettssikkerhetsgarantiene ligge i første linje i forvaltningen.
DA170217 LEDER : I en verden der budsjettene er grenseløse burde hvert sykehjem hatt en Sven Erik Renaa, men i stedet må det husholderes med de ressursene man har, skriver Bjørn G.
DA170217 I en verden der budsjettene er grenseløse burde hvert sykehjem hatt en Sven Erik Renaa, men i stedet må det husholderes med de ressursene man har.
BT170217 - Dersom vi skal fortsette å leve av ressursene i havet, må noe gjøres.
VG170216 Og det handler også om hvordan vi utnytter de samlede ressursene , sier han.
DA170216 Vi vil fokusere og bruke alle ressursene i en optimal oppladning.
AP170216 - Vi har økt ressursene til politi, høyskoler og universiteter som vil gi flere ansatte.
AP170216 - Vi har økt ressursene til politi, høyskoler og universiteter som vil gi flere ansatte.
SA170215 Vi vil fokusere og bruke alle ressursene i en optimal oppladning.
FV170215 Vi vil fokusere og bruke alle ressursene i en optimal oppladning.
DB170215 Innenfor disse rammene er det opp til selskapene å lete etter, bygge ut og utvinne ressursene som er lønnsomme for bedriftene selv og for samfunnet som helhet.
DA170215 Vi vil fokusere og bruke alle ressursene i en optimal oppladning.
BT170215 Vi vil fokusere og bruke alle ressursene i en optimal oppladning.
BT170215 Vi vil fokusere og bruke alle ressursene i en optimal oppladning.
AP170215 Vi vil fokusere og bruke alle ressursene i en optimal oppladning.
AA170215 Den indiske romfartsorganisasjonen ISRO er kjent for en svært effektiv bruk av ressursene .
DB170214 Å spille på lag blir avgjørende, så Kreativt Norge må legge opp til et godt samarbeid for å dra nytte av de ressursene og kompetansemiljøene den enkelte region har å tilby.
DB170214 Kreativt Norge vil kunne nyte godt av alle disse ressursene , men også tilføre mye til eksisterende miljøer.
DN170212 Det var Det norske oljeselskap som i 2008 fant ressursene på 110 meters dyp.
BT170212 Det var Det norske oljeselskap som i 2008 fant ressursene på 110 meters dyp.
VG170211 Ifølge avisen fikk Rayos en utvisningsordre i 2013, men Obama-administrasjonen gjennomførte aldri deporteringen, siden de brukte ressursene på å deportere de som hadde et kriminelt rulleblad.
DB170211 Er det noen som har kunnskapene og ressursene til å klare noe mer enn radio på tv, så er det NRK Super.
VG170210 Alt handler selvsagt om hvordan ressursene brukes.
DB170210 Havrettstraktaten er en grunnplanke i å hevde våre interesser i havområdene rundt oss og gitt en forutsigbar utnytting av ressursene .
DB170210 Dernest må de erkjenne at de har felles interesser, ikke i å starte et nytt våpenkappløp, men å bruke ressursene til å skape levelige forhold i de landene der kaoset, flyktningstrømmen og terrorismen stammer fra.
BT170210 ønsker å bruke ressursene på andre ting enn å jage folk som går på vann merket med ISEN ER IKKE TRYGG ¶
BT170210 Det er et åpenbart tap om uttrykket fører til at de beste ressursene ikke når frem, uavhengig av kjønn.
DN170209 - At han eller hun ikke forvalter ressursene godt nok kan bunne i at man blir mer opptatt av å bevare det som har vært enn å tenke på bedriftens vekst og lønnsomhet.
DN170209 Strømme og Østgård fikk etter det DN forstår hverken ressursene eller det handlingsrommet de mente var nødvendig for å lykkes.
SA170208 Det likte ikke Peder Langfeldt hos Vipers, og mente at Byåsen og Alstad var misunnelige på de økonomiske ressursene til sørlandsklubben.
DN170208 Vi må heller finne ressursene til tidlig innsats andre steder, sier hun, selv om hun ikke kategorisk avviser et avgrenset forsøk med niårig grunnskole.
BT170208 juli 2011 oppsummeres ofte av setningen « ressursene som ikke fant hverandre ».
AA170208 Vi må heller finne ressursene til tidlig innsats andre steder, sier hun, selv om hun ikke kategorisk avviser et avgrenset forsøk med niårig grunnskole. ( ©NTB ) ¶
DB170207 Brukt feil kan de samme ressursene skape sykdom og føre til redusert livskvalitet.
AP170207 Les om hvordan Politidirektoratet har brukt noen av ressursene sine under Frp : ¶
AA170207 Det er viktig å ta vare på ressursene og bruke ting lengst mulig.
AA170207 Dette gjør det mulig å sette disse ressursene inn på andre områder i helsetjenesten der kloke hoder og varme hender kan utgjøre en vesentlig forskjell.
DN170206 Fordeler med delingsøkonomi kan blant annet være bedre utnyttelse av ressursene , økt konkurranse og bedre tilbud og lavere pris til forbrukerne.
DB170203 Høyre/Frp-regjeringens privatiseringsforslag handler om at de vil ha en annen fordeling av verdiene, men også at de ideologisk ønsker å redusere demokratiets muligheter til å være med å avgjøre hvordan ressursene skal brukes.
DB170203 Aktiv næringspolitikk og felles kontroll over ressursene har vært forutsetninger for utviklingen av velferdsstaten.
SA170202 Hun har ikke noe problem med spillerpolitikken til Vipers, og mener at de er i sin fulle rett til å bruke de ressursene klubben har.
SA170202 - Vi må kunne bruke ressursene våre ¶
FV170202 Hun har ikke noe problem med spillerpolitikken til Vipers, og mener at de er i sin fulle rett til å bruke de ressursene klubben har.
FV170202 - Vi må kunne bruke ressursene våre ¶
BT170202 Vår vurdering er at vi får mer ut av å bruke ressursene på de virkemidlene som elevene oppgir som viktigst, enn vi gjør ved å benytte oss av messearrangørene som står bak utdanningsmessene i alle de større byene i Norge.
BT170202 Vi ønsker å bruke ressursene våre på de virkemidlene som har best effekt.
BT170202 Vi har valgt å bruke ressursene på informasjonstiltak som nye studenter selv rapporterer er viktigst for dem i deres utdanningsvalg.
BT170202 På bakgrunn av dette har UiB vedtatt en tiltaksplan for studentrekruttering der vi ønsker å bruke ressursene på å utvikle supplerende tiltak og virkemidler.
BT170202 PRIORITERINGER : Vi får mer ut av å bruke ressursene på de virkemidlene som elevene oppgir som viktigst, skriver Oddrun Samdal ved UiB.
BT170202 Dette gjør vi for å sikre at vi bruker ressursene våre på de virkemidlene som har best effekt og dermed når bredest ut.
AP170202 Hun har ikke noe problem med spillerpolitikken til Vipers, og mener at de er i sin fulle rett til å bruke de ressursene klubben har.
AP170202 - Vi må kunne bruke ressursene våre ¶
SA170201 Bak ligger imidlertid en stort og viktig spørsmål for Russland - nemlig ressursene under isen. 30 - 40 prosent av jordens fremtidige olje- og gassressurser ligger her.
SA170201 Bak ligger imidlertid en stort og viktig spørsmål for Russland - nemlig ressursene under isen. 30 - 40 prosent av jordens fremtidige olje- og gassressurser ligger her.
DB170201 Gjørv-kommisjonens rapport handlet om ressursene som ikke fant hverandre.
AP170201 Bak ligger imidlertid en stort og viktig spørsmål for Russland - nemlig ressursene under isen. 30 - 40 prosent av jordens fremtidige olje- og gassressurser ligger her.
AP170201 Bak ligger imidlertid en stort og viktig spørsmål for Russland - nemlig ressursene under isen. 30 - 40 prosent av jordens fremtidige olje- og gassressurser ligger her.
AP170201 Bak ligger imidlertid en stort og viktig spørsmål for Russland - nemlig ressursene under isen. 30 - 40 prosent av jordens fremtidige olje- og gassressurser ligger her.
DB170131 - I hvor stor grad det skjer nå, og i hvor stor grad Trump-administrasjonen tar i bruk disse ressursene nå er uvisst.
DB170130 Godt prioriteringsarbeid innebærer blant annet å luke ut unyttige og skadelige tiltak, slik at ressursene kan brukes på det som er nyttig.
DB170130 Brukt feil kan de samme ressursene skape sykdom og føre til redusert livskvalitet.
BT170130 I Vest-Sahara har folket rett til å avgjøre sitt lands fremtid og selv å få avgjøre hvordan ressursene skal forvaltes.
BT170130 desember 2016 slår fast at Marokko ikke har rett til å inngå handelsavtaler som omfatter ressursene i Vest-Sahara.
DN170129 Vi vil at unge skal gjøre gode utdanningsvalg og ønsker å bruke ressursene våre best mulig for å få dette til, sier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal.
AP170126 Delingsøkonomi i transportsektoren innebærer et betydelig potensial for å utnytte ressursene bedre, og dermed skape økt mobilitet, et bedre transporttilbud og ikke minst omfattende miljøgevinster.
SA170125 | Ressursene man kunne brukt på mer politi lokalt, drukner i stedet i papirflytting ¶
SA170125 Ressursene man kunne brukt på mer politi lokalt, drukner i stedet i papirflytting.
SA170125 - Det er ikke bare trist for FIFA, men for internasjonal idrett, som ikke tar i bruk ressursene og kompetansen til halvdelen av befolkningen, sier hun.
AP170125 - Det er ikke bare trist for FIFA, men for internasjonal idrett, som ikke tar i bruk ressursene og kompetansen til halvdelen av befolkningen, sier hun.
DN170124 Når ressursene blir færre, skrus medieorganisasjonene sammen på nye måter - for å ta ut samdriftsfordeler.
AP170124 Selv nettstedet FiveThirtyEight, som forutså Obamas valgseier for fire år siden, har begynt å skrive analytisk om ressursene som settes inn i en Oscarkampanje.
SA170123 - For å sikre solide fagmiljøer for manuell saksbehandling i fremtiden, er det behov for å samle ressursene på færre steder.
SA170123 - For å sikre solide fagmiljøer for manuell saksbehandling i fremtiden, er det behov for å samle ressursene på færre steder, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) om nedleggelsen av Lånekassens kontorer i Bergen og Tromsø.
DN170123 - For å sikre solide fagmiljøer for manuell saksbehandling i fremtiden, er det behov for å samle ressursene på færre steder.
DN170123 - For å sikre solide fagmiljøer for manuell saksbehandling i fremtiden, er det behov for å samle ressursene på færre steder, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) om nedleggelsen av Lånekassens kontorer i Bergen og Tromsø.
DB170123 Videre vil ressursene til Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre ( RKK ) omdisponeres til den nye ordningen, slik at totalbevilgningen blir 28 millioner kroner.
DB170123 Aktor Kristine Schilling lurer på hva Jensen skulle gjøre med ressursene hvis Cappelen kommer med interessant informasjon.
DB170123 - Så du kunne ha kastet om ressursene ? spør Schilling.
DB170123 Vi er nødt til å øke matproduksjonen ved å utnytte de ressursene vi har tilgjengelig.
DB170123 Ved å sette fokus på norsk matsvinn, kan det hjelpe til med å finne lønnsomme måter å benytte seg av disse ressursene .
DB170123 I Norge er kjøtt fra høne og kje ( ungdyr av geit ) blant de ressursene vi har, men ikke utnytter.
BT170123 SAMLER RESSURSENE : - Det er behov for å samle ressursene på færre steder, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) om nedleggelsen av Lånekassens kontorer i Bergen og Tromsø.
BT170123 SAMLER RESSURSENE : - Det er behov for å samle ressursene på færre steder, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) om nedleggelsen av Lånekassens kontorer i Bergen og Tromsø.
BT170123 - For å sikre solide fagmiljøer for manuell saksbehandling i fremtiden, er det behov for å samle ressursene på færre steder.
DN170120 Det finnes offentlige anslag på hvor store reserver som kan ligge i USA, men det er jo umulig å vite hva slags pris man får for disse ressursene , og da blir tallet litt bingo, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea til DN etter Trump-talen fredag.
DB170120 Politiet må skrus sammen slik at ressursene utnyttes bedre.
DB170120 Ressursene er smurt tynt utover.
SA170119 Nå ser vi at ressursene i større grad bindes opp hos private tilbydere.
BT170119 - Hvis man i en kommune ser at man sliter med å løfte elevene på ett trinn eller at det er store forskjeller mellom skoler i kommunen, kan man målrette ressursene .
AP170119 Fakta : Færre asylsøkere - dette skal UDI nå bruke ressursene på ¶
DN170117 - Vi ønsker å etablere en nasjonal konkurransearena der studiestedene kan konkurrere om ressursene , sa kunnskapsministeren.
BT170117 Utgard ligger på norsk og britisk sokkel i Nordsjøen, og de utvinnbare ressursene er anslått til 56,4 millioner fat oljeekvivalenter.
AP170116 Ressursene og prioriteringene bør rettes mot nyankomne, ikke mot åpenbare ressurspersoner med lang botid.
BT170115 Dessverre er det også slik at det rundt om i kommunene mangler helhetlig og sammenhengende kunnskap om de ressursene større og mindre grønne lunger og flekker er.
AP170115 Hun svarer ikke på spørsmålet om disse ressursene kunne vært brukt på å avgjørelse søknadene til de asylsøkerne som venter på å få avklart sin søknad.
AP170115 Hun svarer ikke på spørsmålet om disse ressursene kunne vært brukt på å avgjørelse søknadene til de asylsøkerne som venter på å få avklart sin søknad.
DB170114 Det skal oppnås ved at ressursene samles på færre steder samtidig som det skal bli flere politipatruljer på veiene.
DB170113 Bedrifter innen jakt- og fisketurisme konkurrerer i et internasjonalt marked og er avhengige av en kunnskapsbasert høsting av ressursene .
DN170112 - Vi regner på samfunnsøkonomien i dette, og når det blir samfunnsøkonomisk lønnsomt, må man stille spørsmål ved hvorfor man ikke utnytter ressursene , sier hun.
DN170112 - Vi regner på samfunnsøkonomien i dette, og når det blir samfunnsøkonomisk lønnsomt, må man stille spørsmål ved hvorfor man ikke utnytter ressursene , sier hun.
DB170112 Og skal vi ha god kvalitet på dagens utdanninger, bør vi også konsentrere ressursene om færre studieprogrammer.
AP170112 Forfang opplyste torsdag at UDI har fått beholde ressursene til asylbehandling tross nedjusterte prognoser.
AP170112 Forfang opplyste torsdag at UDI har fått beholde ressursene til asylbehandling tross nedjusterte prognoser.
AP170112 Forfang opplyste torsdag at UDI har fått beholde ressursene til asylbehandling tross nedjusterte prognoser.
SA170111 Ikke ressursene som avgjør ¶
DB170111 Vi vil ta i bruk de ressursene eldre mennesker representerer gjennom å avdekke praksis og strukturer som er til hinder for ønsket deltakelse i samfunnet.
DB170111 Hjelpemidler og velferdsteknologi, kombinert med hverdagsrehabilitering og gode hjemmetjenester, kan styrke ressursene hos den enkelte og understøtte eldre menneskers mulighet til å bestemme over egen hverdag.
AP170111 Som et resultat av rapporten vil departementet styrke ressursene de bruker på å håndtere publiseringsjobber - i tillegg til å få gjennomført en ekstern gransking av rutinene.
DB170110 Jeg ble kalt inn til justisministeren ( Storberget ), og det gjorde at vi fikk de ressursene vi ønsket, sier Jensen om det såkalte gjengprosjektet etter skytingen på Aker Brygge i 2006 ( les faktaboks under ).
BT170110 - Omstillinger og forandringer bringer oss faktisk fremover, og målet med den nye høyskolen er å bruke ressursene til det beste for alle, sa Solberg og la til : ¶
BT170110 Og skal vi ha god kvalitet på dagens utdanninger, må vi også konsentrere ressursene om færre studieprogrammer.
BT170110 KONSENTRASJON : Skal vi ha god kvalitet på dagens utdanninger, må vi også konsentrere ressursene om færre studieprogrammer, skriver Kristin Skogen Lund.
DB170109 I stedet for å havne på dynga når levetiden til produktet de først var en del av er slutt, blir ressursene tatt opp igjen i sirkelen uten at verdien av dem eller kvaliteten synker.
DB170109 Grunntanken i en sirkulær økonomi er at ressursene forblir i kretsløp i økonomien, på samme måte som naturen fungerer i kretsløp.
DB170109 Disse virksomhetene har skjønt at det går an å skape mer med mindre ressurser og bruke ressursene smartere.
AP170109 - Vi må satse på de ressursene vi har for all fremtid, sier han.
AP170109 - Vi må satse på de ressursene vi har for all fremtid, sier han.
AP170109 - Vi må satse på de ressursene vi har for all fremtid, sier han.
SA170108 De manglende ressursene til å hjelpe henne nærmere hjemme, og den sentralstyrte fordelingen av institusjonsplasser over hele landet, må i lys av saken drøftes svært kritisk.
BT170108 For dette handler i tillegg om verdighet og respekt for de menneskelige ressursene .
DB170107 Innenfor disse rammene er det opp til selskapene å utvinne de ressursene som er lønnsomme.
SA170104 Overordnet vil det handle om at vi klarer å utnytte de publisistiske ressursene vi har i Schibsted på en mest mulig effektiv måte.
DB170104 - Globalisering betyr i teorien bedre utnyttelse av ressursene , vekst og aktivitet, men fordelene blir ulikt fordelt.
BT170104 Overordnet vil det handle om at vi klarer å utnytte de publisistiske ressursene vi har i Schibsted på en mest mulig effektiv måte.
BT170103 Vi vil være like avhengige av ressursene i vannet i fremtiden.
SA170102 Et slikt utviklingsarbeid hadde ikke vært mulig uten de administrative ressursene vi har i Jåttå barnehage i dag.
SA170102 Et slikt utviklingsarbeid hadde ikke vært mulig uten de administrative ressursene vi har i Jåttå barnehage i dag.
DB170102 Ressursene som brukes til å produsere biodrivstoff, er knappe.
AP161231 Hindringene er enorme, ressursene er knappe og utsiktene til ekte forsoning virker ennå langt unna.
AP161231 Hindringene er enorme, ressursene er knappe og utsiktene til ekte forsoning virker ennå langt unna.
SA161218 Kompetansen, ressursene og standardene er på plass.
AP161218 Dersom ressursene i stedet brukes til å hjelpe flyktninger som befinner seg i Asia og Afrika, vil langt flere mennesker bli hjulpet.
SA161217 Tenk på all den tida og ressursene vi bruker på å sørge for at barna får minst motstand.
AP161217 Tenk på all den tida og ressursene vi bruker på å sørge for at barna får minst motstand.
SA161213 Han mener at samarbeidet gir han muligheten til å satse på trening, siden han nå får de ressursene han trenger.
FV161213 Han mener at samarbeidet gir han muligheten til å satse på trening, siden han nå får de ressursene han trenger.
AP161213 Han mener at samarbeidet gir han muligheten til å satse på trening, siden han nå får de ressursene han trenger.
AP161207 I 2030 vil knapt en femtedel av ressursene i Nav bli brukt til utenlandssaker.
AP161207 I 2030 vil knapt en femtedel av ressursene i Nav bli brukt til utenlandssaker.
AP161124 august i år hadde vi brukt opp ressursene jorden hadde til oss i hele 2016, noe som betyr at vi resten av året har brukt naturressurser som jorden bruker lenger enn ett år på å gjenopprette.
SA161116 De bruker ressursene på å « fylle » ungene i det vide og det brede med at de frivillige, dugnadsbaserte trenerne ikke er gode nok, sier Henriette Løge Henriksen, som holder til i Region SørVest.
AP161116 De bruker ressursene på å « fylle » ungene i det vide og det brede med at de frivillige, dugnadsbaserte trenerne ikke er gode nok, sier Henriette Løge Henriksen, som holder til i Region SørVest.
SA161111 Vi burde samle ressursene , dele nettverk og kunnskap slik at vi kan sørge for flere gode kunstprosjekter i byen.
SA161111 NFF bør, med de ressursene de har, kunne sette av noen midler til det, og få med regjeringen på et spleiselag, mener Bøhler.
AP161111 NFF bør, med de ressursene de har, kunne sette av noen midler til det, og få med regjeringen på et spleiselag, mener Bøhler.
AP161027 La oss bruke de ressursene som finnes rundt om i landet, og la flere ta del i det norske samfunnet.
AP161018 I tillegg sier han at det er viktig at man har tilstrekkelig med ressurser og slagkraft, og at politiet selv har mange av de viktige ressursene .
AP160920 Det er ikke god bruk av ressursene , sier Meyer til NTB.
DN160912 Derfor ønsker vi å utnytte kunnskapen vi allerede har i Komplett og bruke ressursene vi har i konsernet, sier Vinje som til daglig er sjef for Komplett og nå skal håndtere to jobber.
SA160907 Derfor må vi alle bli flinkere til å bruke de ressursene og mulighetene man har på flere ulike måter, man er nødt til å tenke annerledes, sier han.
BT160907 Derfor må vi alle bli flinkere til å bruke de ressursene og mulighetene man har på flere ulike måter, man er nødt til å tenke annerledes, sier han.
AP160907 Derfor må vi alle bli flinkere til å bruke de ressursene og mulighetene man har på flere ulike måter, man er nødt til å tenke annerledes, sier han.
AP160902 Dragkampen om de store ressursene i landene i Sentral-Asia ble allerede på 1800-tallet døpt til « Det store spillet ».
VG160901 - Alle som befinner seg der stormen kan treffe, må ha de ressursene familien trenger, slik som vann, lommelykt, batterier og medisin, la han til, og advarte om at strømmen kan forsvinne i flere dager.
AP160831 - Vi vil bruke ressursene på eldre, ikke på profitt.
AP160708 NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg må spre ressursene han har.
SA160707 Ut fra et industrielt perspektiv vil det derfor være en forsømmelse om vi ikke utnytter denne muligheten industrielt gjennom en forsert teknologiutvikling som vil bidra til verdiskaping på samme måte som vi har bygget verdier på god forvaltning av de fossile ressursene våre.
AP160617 Organisasjonen effektiviseres og avbyråkratiseres, og ressursene dreies over til operativ virksomhet.
NL160603 Når vi som nasjon har gjort et valg på å ta ut ressursene våre i dette langstrakte landet, må vi også prioritere.
SA160602 Disse ressursene kan ved siden av å drive sin idrett kunne brukes til samfunnsnyttige oppgaver under forutsetning av at klubbene får betalt for dette arbeidet.
BT160602 Eller en verden der man prøver å lære barn og unge til å bruke ressursene på nytt og på nytt ?
AP160602 Disse ressursene kan ved siden av å drive sin idrett kunne brukes til samfunnsnyttige oppgaver under forutsetning av at klubbene får betalt for dette arbeidet.
AA160602 Disse ressursene kan ved siden av å drive sin idrett kunne brukes til samfunnsnyttige oppgaver under forutsetning av at klubbene får betalt for dette arbeidet.
NL160601 Derfor har en intern arbeidsgruppe, bestående av fem ansatte fra alle kontorer i NRK Finnmark og en redaksjonssjef, sett på alle de konkrete oppgavene vi har og de ressursene vi rår over.
DA160529 Vi vil stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for denne granskningen.
SA160523 Målet er at idretten skal ta i bruk flere av ressursene som i dag forsvinner fordi kvinner ikke blir med helt til toppen.
FV160523 Målet er at idretten skal ta i bruk flere av ressursene som i dag forsvinner fordi kvinner ikke blir med helt til toppen.
AP160523 Målet er at idretten skal ta i bruk flere av ressursene som i dag forsvinner fordi kvinner ikke blir med helt til toppen.
AP160518 Han avviser at det er her Norge må sette stopp og la ressursene ligge for å oppnå 1,5-gradersmålet som ble satt på klimatoppmøtet i Paris i desember i fjor.
AP160507 OECD, som er en av verdens mest innflytelsesrike organisasjoner innen samfunnsøkonomisk analyse, slår fast at ressursene i havrommet er avgjørende for å løse de globale samfunnsutfordringene : Å skaffe mat, energi, materialer og medisin på en bærekraftig måte, og for å sørge for klimavennlig transpo
AP160503 Ressursene finnes ¶
AP160429 I Kurér kunne Ramnefjell fortelle at Dagbladet vil bruke ressursene annerledes, mens ansvarlig for sosiale medier i VG, Øyvind Solstad kunne fortelle at de ikke har noen planer om å stenge porten til sine kommentarfelt. 3rd-party-bio ¶
AP160428 Ifølge Oljedirektoratets ( OD ) ressursrapport, som ble lagt fram tidligere denne måneden, ligger nesten halvparten av de utvinnbare, uoppdagede ressursene nå i Barentshavet.
AP160427 Begrunnelsen som gis er at Sanders skal samle ressursene i kampen for å vinne primærvalget i California tidlig i juni.
AP160427 Letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet manet tidligere i måneden bransjen til å øke letingen : ¶ - Ressursene kommer ikke av seg selv.
AP160424 24 uoppklarte gjengdrap, skyting, grov vold og mishandling tar brorparten av ressursene i Göteborg-politiet.
AP160415 ) Kritikken fra flere av våre informanter går for det første på at Kulturetaten bruker ressursene sine på feil måte, for eksempel at man bruker for mye tid og penger på rehabilitering til standarder som strengt tatt er bedre enn hva som er nødvendig.
AP160415 ) Kritikken fra flere av våre informanter går for det første på at Kulturetaten bruker ressursene sine på feil måte, for eksempel at man bruker for mye tid og penger på rehabilitering til standarder som strengt tatt er bedre enn hva som er nødvendig.
BT160406 Og hva skal vi tro når våre politikere sier at de har nulltoleranse mot korrupsjon, mens de samtidig lar være å tilføre etterforskerne de ressursene de trenger for å avsløre bestikkelser og føre saker for retten ?
AP160317 Neste valg står om kystens fremtid, og om folk eller kapital skal eie ressursene .
SA160308 Det handler om likeverd og å bruke de beste ressursene , sier Tvedt.
AP160308 De har masse fisk i havet rett utenfor der de bor, men de får ikke fiske og ser at andre stikker av med ressursene , sier han.
AP160308 Det handler om likeverd og å bruke de beste ressursene , sier Tvedt.
DA160304 Det har vært et enormt etterslep, men vi gjør det vi kan med de ressursene vi har for å komme à jour.
DA160304 De måtte prioritere å oppnevne verger, fremfor å bruke ressursene på å betale dem.
AP160229 I sin takketale ( se videoen øverst ) tok DiCaprio et oppgjør med urettferdig fordeling av godene på jorden, og mante til kamp mot klimaendringene, forurensing og rovdrift på ressursene .
AP160229 I sin takketale tok DiCaprio et oppgjør med urettferdig fordeling av godene på jorden og manet til kamp mot klimaendringene, forurensning og rovdrift på ressursene . 3rd-party-bio ¶ 1.
AP160227 Det er fint å dele ting, og det er fint å ta vare på ressursene våre.
AP160225 Infantino har lovet å øke utviklingsbidraget hvert enkelt nasjonale forbund får fra FIFA til fem millioner dollar, noe som selvsagt virker forlokkende på små forbund uten de store nasjonale ressursene .
AP160222 | Amedia-sjefen : - Nå skal vi bruke alle ressursene på å skape godt redaksjonelt innhold ¶
AP160222 Vi blir en selveid stiftelse som skal bruke ressursene våre på å skape godt redaksjonelt innhold, sier Stokstad.
AP160222 Når vi har de ressursene vi har, gir det en viss økonomisk forpliktelse, fortsetter Støylen.
AP160222 - Dette betyr at vi kan bruke alt fokus på det viktige : Nå skal vi bruke alle ressursene på å skape godt redaksjonelt innhold, og så skal vi lage løsninger og produkter som kundene våre vil ha.
AP160222 | Amedia-sjefen : - Nå skal vi bruke alle ressursene på å skape godt redaksjonelt innhold ¶
AP160222 - Dette betyr at vi kan bruke alt fokus på det viktige : Nå skal vi bruke alle ressursene på å skape godt redaksjonelt innhold, og så skal vi lage løsninger og produkter som kundene våre vil ha.
AP160220 Solparkene utnytter ressursene Sør-Afrika har mest av : Sol og plass.
AP160220 Harstad foreslår klimaavtaler der eierne av de dyreste kullfeltene og den dyreste, mest forurensende oljesanden får kompensasjon for å la disse skitne ressursene bli liggende i bakken.
AP160215 Tareskogen er viktig for ressursene langs norskekysten.
AP160213 Samtidig må arbeidet med å få mest mulig ut av ressursene i en voksende offentlig sektor intensiveres.
SA160211 Olympiatoppen, i samarbeid med Skiskytter- og Skiforbundet, er også villig til å øke ressursene .
DA160211 Hundvåg-skolen har i hovedsak satt inn de ekstra ressursene i matte og norsk.
AP160211 Olympiatoppen, i samarbeid med Skiskytter- og Skiforbundet, er også villig til å øke ressursene .
DA160209 Administrasjonen vil i stor grad legge ned hele barnehager, grepet skal gi best mulig utnyttelse av de totale ressursene , effektiv drift og robust ledelse og fagmiljø.
DA160209 Administrasjonen vil i stor grad legge ned hele barnehager, grepet skal gi best mulig utnyttelse av de totale ressursene , effektiv drift og robust ledelse og fagmiljø.
AP160206 Kan man ikke si det med sikkerhet, kan man heller ikke anta at ressursene som blir brukt gir bedre studenter.
SA160202 Mesteparten av disse ressursene bør gå direkte til de som arbeider med hjelpetiltak i hjemmet, det er der vi kan gjøre den største innsatsen som på sikt også kan spare kommunene for millioner av kroner, og som kan gi økt livskvalitet til flere familier.i ¶
AP160202 Notatet konkluderer med at meldingen ikke gir « et tilfredsstillende grunnlag for en strategi for å øke verdiskapingen av de marine ressursene som etter loven tilligger det norske folk i fellesskap.
AP160202 Det jeg oppfatter som en « mismatch », er at Stortinget vedtar fine, overordnede faneparagrafer om fellesskapets eierskap og norsk eierskap til ressursene , men i den praktiske politikken blir det for mye undergraving av dette, sier Pollestad.
AP160129 Vi må likevel innse at kampen om de knappe ressursene kan bære i seg kimen til politisk konflikt, spesielt hvis ikke det er en løsning i sikte.
AP160128 - Vi flytter nå ressursene .
AP160128 Disse oppdragene har, sammen med å sette i verk ny straffelov, lagt beslag på alle ressursene til våre fagfolk på kriminalstatistikk.
AP160127 - Vi jobber for å få mest mulig kollektivtrafikk for de begrensede ressursene vi har.
AP160126 Marokkanske ungdommer tar alle ressursene .
AP160126 Målet må være at ressursene brukes på å utvikle godt innhold, ikke at redaksjonene tvinges til å distribuere på en bestemt plattform på grunn av momsregimet.
AP160122 Tradisjonell miljøpolitikk foregår for det meste i motsatt ende og fokuserer på forbruket av ressursene og utslippene som følger av dette, sier Harstad.
AP160121 Den mest åpenbare er at om en ny teknologi reduserer etterspørselen etter kull og olje, er det ikke sannsynlig at disse ressursene forblir under bakken.
AP160121 De blir billigere, og noen smartinger finner sikkert på en annen bruk av disse ressursene .
AP160119 Ressursene øker, kriminaliteten synker.
AP160118 - Det er et faktum at Iran er et land med store ressurser, som trenger investeringer og kompetanse til å utvikle disse ressursene .
AP160118 Den rekordlave oljeprisen er en viktig del av et stadig mer intens økonomisk kamp om ressursene i Midtøsten.
AP160118 Den rekordlave oljeprisen er en viktig del av et stadig mer intens økonomisk kamp om ressursene i Midtøsten.
AP160115 En slik ordning behøver ikke gå gjennom bydelen, så de kan heller benytte ressursene sine på de tyngre tilfellene.
AP160107 - Ressursene utenfor Lofoten og Vesterålen må på et tidspunkt komme i spill.
AP160107 - Ressursene utenfor Lofoten og Vesterålen må på et tidspunkt komme i spill.
AP160107> - Ressursene utenfor Lofoten og Vesterålen må på et tidspunkt komme i spill.
AP160107> target="avis" href= - Ressursene utenfor Lofoten og Vesterålen må på et tidspunkt komme i spill.