AA171228 Arbeiderparti-politikeren har gått gradene, fra å være en stor ressurs hjemme i Orkdal, til å bli en kapasitet både lokalt og regionalt.
AP171226 Mange steder blir elevene brukt som en ressurs .
AP171226 KrFs lærernorm vil sikre lik tilgang til skolens viktigste ressurs , læreren, både på bygda og i byen.
SA171221 DEBATT : Synet på avfall som en ressurs er en viktig del av det grønne skiftet hvor norsk industri vil kunne utvikle et tidsriktig og relevant fagmiljø som internasjonalt kan ligge i front.
VG171217 - Målet og håpet er å være en ressurs i livet til barna mine i fremtiden.
SA171217 Fylkesfriluftsnemda i Rogaland ( 20.11.1985 ) : « Arealet har til dels meget verneverdig vegetasjon og området betraktes som en sjelden ressurs med tanke på en fremtidig parkmessig tilrettelegging, eventuelt med sikte på arboretliknende park ».
BT171217 | Systematisk bruk av musikk er en lite utnyttet ressurs i skolens pedagogiske prosjekt ¶
BT171217 Vår påstand er at systematisk bruk av musikk er en lite utnyttet ressurs i skolens pedagogiske prosjekt.
BT171217 Når fremtidens skole skal formes, trenger vi å utvikle strategier der vi målrettet kan anvende musikken som ressurs i det forebyggende arbeidet.
BT171217 Musikken ble en ressurs for å bli kjent med medelever og voksne, og åpnet opp for samtale.
SA171216 Utviklingen på helseområdet skjer svært raskt, og vi bør se også private aktører som en ressurs for å kunne gi et best mulig tilbud i Norge.
AA171216 Tenk for en ressurs det vil være for samfunnet vårt om vi klarer å utvikle et best mulig samspill mellom frivilligheten, pensjonistene, Nav og næringslivet der vi sammen jobber mot et felles mål : Hjelpe flest mulig inn fra utenforskap til arbeid eller utdanning.
NL171214 « Blue green farming » av Mia Thun ønsker å knytte kulturlandskapet på land sammen med det produktive havet og se på muligheten for både å vekke til live gammel kunnskap om tang og tare som ressurs for jordbruket, men også at vekstene i havet representerer avgjørende ressurser for fremtidens ernæring for både folk og dyr.
NL171214 Studiokurset « Blå/grønn/hvit infrastruktur » utforsker forståelse for natur som grunnlag for infrastruktur i en nordlig kontekst og potensialet for at dette kan bli en romlig ressurs og integrert del av den subarktiske byens identitet.
BT171214 For eksempel forutsetter man at arbeidskraft er en knapp ressurs i hele perioden, og arbeidsledigheten forutsettes å være 3,5 prosent.
AP171214 Å mene at innføring av en lærernorm som gir elevene mer tilgang til skolens viktigste ressurs ikke bygger på kunnskap, viser en arrogant holdning til den erfaringsbaserte kunnskapen hos lærerne, foreldre og elever.
SA171213 Jonas Johansen ( 32 ) var en stor ressurs også utenfor banen.
DN171213 Ny ressurs
AP171213 Jonas Johansen ( 32 ) var en stor ressurs også utenfor banen.
VG171212 - Med den kompetansen og erfaringen han besitter, så er Trond Fredriksen en ressurs som vi ønsker å beholde, men som sagt i en annen rolle i klubben, uttaler Vik.
VG171212 - Fredriksen en ressurs vi ønsker å beholde ¶
SA171212 - Med den kompetansen og erfaringen han besitter, så er Trond Fredriksen en ressurs som vi ønsker å beholde, men som sagt i en annen rolle i klubben, sier Vik i ei pressemelding.
DB171212 - Med den kompetansen og erfaringen han besitter, så er Trond Fredriksen en ressurs som vi ønsker å beholde, men som sagt i en annen rolle i klubben, sier klubbdirektør og daglig leder i AaFK, Geir S.
DB171212 Skeiv Ungdom vil leve i en verden hvor mangfoldet blant oss mennesker blir sett på som en fantastisk ressurs og ikke som en trussel.
AP171212 - Med den kompetansen og erfaringen han besitter, så er Trond Fredriksen en ressurs som vi ønsker å beholde, men som sagt i en annen rolle i klubben, sier Vik i ei pressemelding.
NL171208 Kunnskap er kun en fornybar ressurs dersom man legger forholdene til rette for det.
NL171208 Dette utgjør en enorm ressurs som kastes ut av vinduet med dagens utarming av sykehuset.
AA171208 Dermed er det ofte en dårlig utnyttet ressurs og mange steder lite tilgjengelig.
AA171208 - Vi har jo en fantastisk ressurs i viltbestanden her, kombinert med spektakulært landskap.
AA171208 Dermed er det ofte en dårlig utnyttet ressurs og mange steder lite tilgjengelig.
AA171208 - Vi har jo en fantastisk ressurs i viltbestanden her, kombinert med spektakulært landskap.
VG171206 « Vi ønsker å hjelpe mennesker til et rusfritt liv, slik at utslåtte personer kan bli en ressurs igjen for samfunnet.
NL171204 Det foregår mye spennende innovasjon og utviklingsarbeid med utgangspunkt i en ressurs som raudåte, hvor det kan være grunnlag for stor verdiskapning om vi satser på forskning og forvaltningsregler som kan stimulere til bærekraftig høsting og næringsutvikling, slik som det for eksempel gjøres ved bedriften Calanus i Tromsø.
DB171204 Et par skal jo være en ressurs for hverandre.
AA171204 Vi må bare begynne å se på avløpsvann som en ressurs .
BT171203 Bylandskapet er en ikke-fornybar ressurs så må brukes, ikke forbrukes !
AP171202 Vedtak om skolens innhold bør også ta innover seg at skoletiden er en begrenset ressurs .
SA171128 Grunnideen samsvarer med Stavanger kommunes visjon om en åpen og inkluderende by som ser på etnisk mangfold som en ressurs .
SA171128 - Mangfold en ressurs - I Stavanger er mangfold en ressurs .
SA171128 - Mangfold en ressurs - I Stavanger er mangfold en ressurs.
AA171128 Bruk av natur er som kjent gratis i Norge, i tillegg er dette en ressurs vi har rikelig av i Trøndelag og dermed burde den være enkel og effektiv å ta i bruk her til helsetiltak.
BT171126 Byantikvarens rolle er ikke å konservere byen slik den er, men å bidra til byutviklingen ved å vise hvordan kulturmiljøene og kulturminnene har kvaliteter som bidrar til attraktivitet og aktivitet, slik at de er en ressurs og ikke en hemsko.
BT171126 Byantikvarens rolle er ikke å konservere byen slik den er, men å bidra til byutvikling ved å vise hvordan kulturmiljøene og kulturminnene er en ressurs og ikke en hemsko.
DB171125 Men jeg vet også at jeg er en ressurs , men er det nok ?
DB171125 Du er en ressurs .
AP171125 De ville få grundig og veiledet praksis, og trinnet med dets lærere, elever og foresatte ville fått en ekstra ressurs i form av større lærertetthet.
VG171124 Jeg godkjente den med tanke på at han kanskje kunne være en ressurs i kontaktnettverket i fremtiden, skriver kvinnen i en melding til VG.
NL171124 At vi nå er i ferd med å gjøre det motsatte, nemlig privatisere eiendomsretten til vår aller viktigste ressurs , fisken i havet, er et paradoks.
DB171124 Lærerne er skolenes viktigste ressurs , og med denne normen klarer vi å gi hver elev de samme rettighetene på hvilke lærerressurser de skal ha tilgang til, uavhengig av hvor de bor, sier Grøvan til Dagbladet.
AP171122 I dag er det avfall, og avfall er en ressurs .
VG171120 Kripos' nettpatrulje på Facebook er en fantastisk ressurs for de mest alvorlige sakene.
DB171120 Julich ble aldri med Nordhaug på flyttelasset til den nederlandske satsingen, men har vært en ressurs han har rådført seg med i etterkant av den første epoken i Sky.
DB171120 Tilliten er vår viktigste ressurs , sa hun også.
AP171120 - Kaffe er atter et godt eksempel på hva som kan gjøres når vi for alvor begynner å se på avfall som en uutnyttet ressurs , sier Bio-beans grunnlegger, Arthur Kay, til BBC.
NL171117 Parken er også en viktig ressurs i nærmiljøet fordi den kan både skape sosialisering, mestring og fokus i nesten alle aldre gjennom morsomme aktiviteter uten at det trenger å tenkes på som trening.
SA171114 - Da Åge søkte, så vi på ham som en stor ressurs .
BT171114 - Da Åge søkte, så vi på ham som en stor ressurs .
AP171114 - Da Åge søkte, så vi på ham som en stor ressurs .
AA171114 - Da Åge søkte, så vi på ham som en stor ressurs .
DB171112 I 2013 erklærte den konservative regjeringen med Partido Popular ( PP ) at sporten var en kulturell ressurs , som burde få offentlig støtte.
DB171109 - Det er ingen tvil om at helikoptre er en knapp ressurs .
AA171108 « Foreningen har jobbet målrettet med å synliggjøre innvandrere som ressurs i rekruttering av ansatte i ulike bedrifter.
AP171104 Fisk er en viktig ressurs , men vi trenger også grønnsaker fra havet.
AP171102 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere, sier Brochmann.
AP171102 For det private næringsliv er det en stor ressurs å få tilgang til SSBs empiriske modeller for å få gode analyser av ulike utviklingstrekk i norsk økonomi.
SA171101 Å være en representant for slike deler av organisasjoner er en personlig ressurs for en politiker.
AP171031 Men er det en ressurs Norge har nok av, er det penger.
VG171030 Dette vil være en betydelig ressurs i arbeidet med å forsøke å heve helikopteret.
DB171030 Nordmenn er godt utrustet i mangt, ikke minst når det gjelder tillit, som er en uvurderlig ressurs .
BT171029 Videregående skole bør tenke nytt når det kommer til å se foresatte som ressurs og få minoritetsforesatte på banen, for å dra veksler på hverandres erfaringer i å samhandle med ungdom.
BT171029 Her er minoritetsrådgiverens mandat og arbeidsform en svært viktig ressurs for enkeltelever.
VG171028 Norges begrensede antall helikoptre vil gjøre best nytte for seg som en ressurs dedikert til spesialstyrkene, ikke som to små avdelinger på hver sin kant av landet.
AA171028 Men det hjelper, de har fått jobb og utdannelse, og er nå er ressurs for samfunnet.
AA171028 Jeg ønsker også å være en ressurs , jeg drømmer om å utdanne meg til barnehagelærer eller barnevernspedagog.
AA171028 Snø har blitt en knapp ressurs .
NL171026 Disse småbrukene lå i bygdene lenge før barnehager, skoler og hyttefelt ble etablert i bygdene og disse småbrukene burde være en ressurs for storsamfunnet og ikke en « klamp om foten » ¶
BT171026 Tilgjengelig sjøfront er ikke en uendelig ressurs .
NL171025 Fra etableringen i 1964 har 339-skvadronen vært en særdeles viktig ressurs i den sivile og militære ambulanseberedskapen.
AP171025 - Det er viktig at en bekymringsmelding ikke er synonymt med kritikk av foreldrene, men at man ser barnevernet som en ressurs som kan gi råd.
AP171025 Kontakt og samarbeid med Russland regionalt gir oss kunnskap og politisk kapital som kan omsettes til en geopolitisk ressurs .
AP171025 5 ) Bruk naboskapet som en ressurs
SA171021 Risiko er ikke et nødvendig onde, men en ressurs .
DN171020 ¶ Arbeidskraften er vår viktigste ressurs .
NL171019 Et mål for arbeidet er nettopp mer bevissthet om landskap og landskapsendringer slik at landskapet fortsetter å være en ressurs for kommunen både som attraktivt bosted og som grunnlag blant annet for reiseliv.
SA171018 Viktig ressurs for Norge ¶
SA171018 Erfaringen fra miljøet i Australia blir en ressurs for hele landslaget, mener Seglem.
AP171018 Viktig ressurs for Norge ¶
AP171018 Erfaringen fra miljøet i Australia blir en ressurs for hele landslaget, mener Seglem.
VG171017 Vi har fått på plass en ny nestleder i styret som blir en god og verdifull ressurs fremover.
DB171017 Vi mister en stor ressurs som har betydd mye for landslaget og sporten i Norge.
BT171017 Mennesker som med dagens system kommer tilbake i arbeidslivet og blir en ressurs , til glede for oss alle, i mange år.
AP171017 Etter hvert så de at Svanes var en ressurs på andre områder også, og ga ham tilbud om å være aktivitetsveileder.
DN171016 Det er et godt utgangspunkt i tider med økende behov for omstilling, men også en ressurs som må vedlikeholdes og utvikles, understreker hun.
DA171016 Det er et godt utgangspunkt i tider med økende behov for omstilling, men også en ressurs som må vedlikeholdes og utvikles, understreker hun.
BT171015 Det var viktig for oss å ha en dedikert ressurs som skal sitte her hos oss.
BT171015 Derfor har vi hentet inn en ny, dedikert ressurs .
AP171015 Noe av det drøyeste er tankeøvelser rundt Norges viktigste ressurs , arbeidstiden.
VG171013 Det samme er forslaget om å utvide og omorganisere verneplikten og førstegangstjenesten, slik at vernepliktsreserven blir en ressurs man faktisk kan gripe hvis det blir nødvendig.
SA171011 Silje Waade har klart det, og Anniken kan fortsatt bli en ressurs for Norge i fremtiden, sier Oustorp til NRK.
AP171011 Silje Waade har klart det, og Anniken kan fortsatt bli en ressurs for Norge i fremtiden, sier Oustorp til NRK.
NL171010 Skreien er Norge og Russlands felles ressurs .
DB171010 ter på at regjeringen formulerer kvantitative mål, prinsipper, prioriteringer, planer, konkrete tiltak og budsjetter for strategien, og på å få en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, gleder jeg meg over å ha en regjering som har skjønt at landets viktigste ressurs er vi som bor her og vår psykisk helse og at landets største potensial for framtida er god psykisk helse.
AA171010 Det står om vår viktigste evigvarende ressurs .
AP171007 Hvilken ressurs er islam for dem ?
NL171006 Lærerne er vår viktigste ressurs
NL171006 De friske sytti- og åttiåringene er en stor ubenyttet ressurs i arbeidsliv og samfunn.
DA171006 UDIs klare budskap har lenge vært at senteret er en effektiv ressurs som bør opprettholdes.
DA171005 Én uke før åpningen av hennes første, retrospektive utstilling i Europa er tid en knapp ressurs .
NL171004 For at frivillige skal kunne være en ressurs , må de involveres meningsfullt i beslutningstaking, planlegging og utforming av tjenestene de forventes å bidra til.
NL171002 Mitt mål er at politikere i hele Finnmark forstår at syke mennesker ikke er en økonomisk ressurs som skal gi helseforetak overskudd.
DA171002 - Det er en ressurs vi greier å utnytte på fabrikkanlegget som står her i dag.
VG171001 FORSVARER FORSVARET : Cyberforsvaret, stasjonert på Jørstadmoen, er en viktig ressurs for norsk datasikkerhet.
VG170927 Denne type illojalitet representerer en fare for vår viktigste felles ressurs , TV 2 Sporten, og skader forholdet mellom kolleger », heter det i mailen.
SA170923 - Hamrén går inn som en ressurs .
AP170923 Jeg synes synd på kommunene som ikke ser oss som en ressurs .
AP170923 - Hamrén går inn som en ressurs .
AA170923 - Hamrén går inn som en ressurs .
DB170922 Gabriel Rasch er en voldsom ressurs for norsk sykkelsport og som jeg håper blir tatt vare på i årene framover.
DN170919 Onsdag inviterer hun til en konferanse om bærekraftige hav og havet som økonomisk ressurs .
DB170919 Onsdag inviterer hun til en konferanse om bærekraftige hav og havet som økonomisk ressurs . | - Helt sikker på at norsk politikk klarer seg aldeles strålende uten meg ¶
AA170919 Onsdag inviterer hun til en konferanse om bærekraftige hav og havet som økonomisk ressurs .
AP170918 Telefonen er ofte i veien når du prøver å studere, men det finnes måter å bruke den på som gjør den til en ressurs i stedet for en tidstyv.
SA170914 Seksualiteten er en ressurs som kan være med på å berike livene våre og vi bør ha mer fokus på dette i undervisningen.
SA170914 Djupvik er en stor ressurs som har bidratt veldig mye, sier Ole Einar Bjørndalen til NRK.
SA170914 Djupvik er en stor ressurs som har bidratt veldig mye, sier Ole Einar Bjørndalen til NRK.
SA170914 I Start er de godt fornøyd med å ha hentet inn en ressurs fra skimiljøet.
FV170914 Seksualiteten er en ressurs som kan være med på å berike livene våre og vi bør ha mer fokus på dette i undervisningen.
FV170914 I Start er de godt fornøyd med å ha hentet inn en ressurs fra skimiljøet.
BT170914 Seksualiteten er en ressurs som kan være med på å berike livene våre og vi bør ha mer fokus på dette i undervisningen.
AP170914 Seksualiteten er en ressurs som kan være med på å berike livene våre og vi bør ha mer fokus på dette i undervisningen.
AP170914 Djupvik er en stor ressurs som har bidratt veldig mye, sier Ole Einar Bjørndalen til NRK.
AP170914 Djupvik er en stor ressurs som har bidratt veldig mye, sier Ole Einar Bjørndalen til NRK.
AP170914 Djupvik er en stor ressurs som har bidratt veldig mye, sier Ole Einar Bjørndalen til NRK.
AP170914 I Start er de godt fornøyd med å ha hentet inn en ressurs fra skimiljøet.
AA170914 Seksualiteten er en ressurs som kan være med på å berike livene våre og vi bør ha mer fokus på dette i undervisningen.
VG170913 . Hun mener ledelsen ser på henne som en trussel heller enn en ressurs da hun var med på et ritt i Spania i vår.
VG170913 - Det som kanskje overrasket meg mest var at også ledelsen så på meg som en trussel heller enn en ressurs .
VG170913 I en pressemelding skriver nyhetsredaktør i Bauer Media, Arne Sandvik, at Husvik er en stor ressurs også på andre områder enn sporten, og at han er glad for å få Husvik på laget.
NL170908 Fisken er fortsatt folkets ressurs og norske fiskere har vært så heldige å få høste denne ressursen.
DB170907 Plast er en verdifull ressurs som vi burde bruke smartere, og unngå å lage bruk-og-kast produkter som søppelposer, for eksempel.
AA170907 Det vil være en styrke for hele det sørsamiske området om det finnes en ressurs i Trondheim kommune, som kan videreføre det arbeidet som ble gjort med Tråante 2017.
DB170906 De burde fortelle oss at vi trenger en nasjonal dugnad der alle gode krefter ser på hvor mange vi kan klare å ta imot, og hvordan vi sammen best mulig kan integrere dem, og regne dem som en ressurs .
VG170905 Vi må bruke de erfaringene som er i norsk fotball, og Lars Lagerbäck er helt klart en ressurs der.
VG170904 - Min advarsel er at Listhaug ved sin grunnholdning betrakter flyktninger og innvandrere som en risiko i stedet for som en ressurs i vårt samfunn på flere nivåer, sier Nygaard.
NL170904 Deres våpenferdigheter er en ressurs for landet i en beredskapssituasjon.
DA170903 Vi må satse mer på industrireising basert på skogen som ressurs , som massivtre.
AA170903 Han var og er fortsatt en unik person som har vært en voldsom ressurs som satte City Syd skikkelig på kartet, forteller dagens senterleder, Finn Dybdalen.
VG170902 På grunn av hennes helsetilstand oppfyller hun kriteriet om å være sårbar og i særlig behov for hjelp ; samtidig som hun kan engelsk og har en jusutdanning som gjør at hun er å anse som en ressurs for et eventuelt mottagerland.
VG170902 Leder for Tiafi-senteret, organisasjonen der Noor jobber, Anne O'Rourke, forteller VG at hun oppdaget at Noor var en ressurs i det syriske miljøet, som hjalp andre fordi hun har lært seg tyrkisk, snakker flytende engelsk, har gode PC-egenskaper, og har lest seg opp på hvilke rettigheter syrerne har.
DA170902 - Vi må ikke komme dit at ungdommene brukes som en ressurs for å realisere de voksnes ambisjoner.
VG170901 - Føler meg som en ressurs
NL170901 Og vi skjønner det når programledere i nasjonale medier snakker om « denne fisken », tilsynelatende uten å ha lest eller forstått hvilken enorm ressurs dette er ( og har vært i hundrevis av år ), og uten å ha kastet så mye som et blikk på milliardene i eksportstatistikkene.
DB170831 ¶ SVIKTER : Som samfunn svikter vi dem som ikke blir gitt alternativene, skriver Miriam Neegaard, prosjektleder i Pårørende en ressurs , Landsforbundet mot stoffmisbruk. norsk tipping ¶
DA170830 | Vil heise ungdomstrenerne som ressurs
VG170829 Det er viktig at vi ser på ungdommer med innvandringsbakgrunn som en ressurs og ikke bare en utgift, understreker hun.
DA170829 Hvis fisken blir forvaltet riktig, kan det være en evigvarende ressurs .
VG170826 - Det kommer til å skje uansett, olje og gass er ikke en uendelig ressurs .
NL170826 Ved siden av oljen, vannkraften og fisken er den vakre og attraktive naturen vår største ressurs .
DB170826 Brukerdata er verdens viktigste ressurs og oljen i digitalalderen, ifølge The Economist.
DN170823 - Det som også er veldig interessant og noe det forskes mye på, er om elbilene kan utgjøre en ressurs og ikke bare en belastning, ved at det størsteparten av tida står til lading eller er ferdig oppladet.
DA170823 DEBATT : Havet er en enormt viktig ressurs for Norge.
AA170821 Det er ingen tvil om at han vil være en ressurs for sentrum-venstrepartiene fremover, sier Rita Ottervik.
AA170821 Vi i Statens vegvesen mener UP er viktig som kontinuerlig pålitelig og faglig ressurs på trafikksikkerhetsområdet.
DB170820 Alle bør se seg selv i speilet og spør seg selv om hva mer de kan gjøre for å bli en ressurs på banen.
DB170818 - Jeg skjønte at ved å vise min svakhet, kunne den bli en ressurs , sier Steen.
DB170816 Slik som Yousef har utviklet seg som voksen, så tror vi ikke lenger ADHD oppleves som et hinder for han, men som en ressurs .
AP170816 - Han ble sett på som en ressurs med det samme han kom hit.
DB170815 Pårørende som ressurs
DB170815 Pårørende er en ressurs, men vi skal forvalte dem klokt, så de blir en fornybar ressurs .
DB170815 Pårørende er en ressurs , men vi skal forvalte dem klokt, så de blir en fornybar ressurs.
DB170815 I Høyres partiprogram heter det at « Pårørende er en ressurs , og skal ha innflytelse på hjelpetilbudet til den de er pårørende for.
NL170812 Han er en ressurs som har vært viktig for å utforme vår fiskeripolitikk.
DA170811 * Bevare kulturarven som ressurs og kilde til kunnskap, opplevelse og verdiskaping gjennom gode og forutsigbare rammevilkår.
VG170808 - Jeg hører ikke noe annet enn at de sees på som en ressurs , sier hun.
AA170804 Å forstå disse aspektene, og være oppmerksom på hvordan de skaper spill preget av tilstedeværelse, autentisitet og autoritet, er en ressurs for en regissør.
AA170804 En kunstnerisk ledelse som er våken og setter inn ressurser på å gripe dette improvisatoriske, meningsdannende mylderet, får tilgang til en tekstlig og dramaturgisk ressurs som kan utfordre en traust tekst.
DA170803 « Valerian » er preget av en fremtidsoptimisme som matcher Gene Roddenberry, der kontakt med utenomjordlige livsformer aldri presenteres som en trussel, bare en stor ressurs .
DA170803 « Valerian » er preget av en fremtidsoptimisme som matcher Gene Roddenberry, der kontakt med utenomjordlige livsformer aldri presenteres som en trussel, bare en stor ressurs .
NL170731 | Hva tenker du på når jeg sier " ressurs " ?
NL170731 Et problem ble snudd til en ressurs da samfunnets gjestfrihet og åpenhet førte til at feriehusets eiere mobiliserte alle sine ressurser i landsbyen.
NL170731 Et problem ble snudd til en ressurs da Gagliatos gjestfrihet og åpenhet førte til at feriehuseiere mobiliserte alle sine ressurser i den lille italienske landsbyen. 10 år etter samles noen av verdens fremste eksperter i nanoteknologi i Gagliato til en årlig konferanse.
DB170729 Det siste vil hindre forurensing og dessuten omgjøre fiskeavføring og fôrrester fra avtall til verdifull ressurs for gjødsel- og biogassproduksjon.
DB170728 Forsvarets fregatter har ikke som hovedoppgave å støtte nødetatene, men er sammen med resten av Forsvaret en ressurs som selvsagt stilles til rådighet i henhold til Instruks om Forsvarets bistand til politiet.
DB170728 Forsvaret : « En ressurs » ¶
VG170727 Saltvannet vil også være en enorm ressurs for deltagerne, forteller Grav.
VG170726 - Vi har ingen utfordringer knyttet til turisme og deltidsinnbyggerne våre, tvert imot så er deltidsinnbyggerne våre en viktig ressurs for kommunen.
DN170725 Det eneste viktige spørsmålet er om du er godt menneske, en ressurs for samfunnet og andre.
DB170725 Kort fortalt er jeg ifølge Listhaug ikke en ressurs for dette landet, men en belastning for velferdsstaten.
AP170722 Og problemet er etter professorens mening det at kjedsomhet er blitt en knapp ressurs i dagens rastløse og travle samfunn.
DN170720 Ifølge selskapet er Asif en uvurderlig ressurs i Sellbranch.
VG170718 Vi har også en som har opplevd det og kjent det på kroppen selv, Torstein Andersen Aase, som gjerne vil være en ressurs for oss.
AA170718 Hun opplever at det er svært vanlig å bruke sosiale medier for å hente inspirasjon til reiser, og mener derfor det er viktig at aktører i Trondheim vet hvilken ressurs kanaler som Instagram og Snapchat utgjør.
AP170715 Vi er ikke enig i alt, men den tette dialogen og kontakten og villigheten i å konsultere og dele, er en unik ressurs vi har i Norge.
SA170714 Energi er en endelig ressurs , så vi bør alle spare eller produsere energi.
FV170714 Energi er en endelig ressurs , så vi bør alle spare eller produsere energi.
BT170714 Energi er en endelig ressurs , så vi bør alle spare eller produsere energi.
AP170714 Energi er en endelig ressurs , så vi bør alle spare eller produsere energi.
VG170712 Jeg godkjente den med tanke på at han kanskje kunne være en ressurs i kontaktnettverket i fremtiden, skriver kvinnen i en melding til VG.
VG170711 Ved ekstreme hendelser er det en kritisk ressurs .
DB170711 Våre tjenestemenn er vår største ressurs når vi skal avdekke smugling og organisert kriminalitet, forteller Nettum.
VG170709 | Axel var pasient, nå er han assistent : - Fint å føle at jeg kan være en ressurs
VG170709 - Gøy å være en ressurs
VG170709 - Det føles bra, for jeg kan dele av mine egne erfaringer til de andre, og det er gøy å være en ressurs , sier Axel.
VG170707 Matjord er med andre ord en svært knapp ressurs i Norge.
DN170704 - Med sin tunge politiske bakgrunn vil hun være en viktig ressurs i vårt arbeid med å videreutvikle Spekters posisjoner og engasjement særlig innen helsesektoren sammen med våre medlemsvirksomheter, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter i en pressemelding.
AP170703 Den målte verdiskapingen per ansatt i oljeutvinning blir så mye høyere enn snittet rett og slett fordi de jobber med å tappe en verdifull ressurs i bakken.
AP170703 Den målte verdiskapingen per ansatt i oljeutvinning blir så mye høyere enn snittet rett og slett fordi de jobber med å tappe en verdifull ressurs i bakken.
AP170703 Vi ser at toppidrettsutøvere er en ressurs i arbeidslivet.
SA170702 Vi ser at toppidrettsutøvere er en ressurs i arbeidslivet.
BT170701 Døvesenteret representerer en svært viktig ressurs for den tegnspråklige minoriteten og for fagfeltet.
NL170630 Og det er akkurat dette som er mitt poeng ; kan Norge være bekjent av at det som i framtida er antatt å bli vår viktigste ressurs skal utvikles og styres av grådighet og kortsiktig gevinst ?
DN170629 Og særlig haster det å få i gang en diskusjon om hvordan vi fordeler bruken av en viktig men usynlig ressurs ; nemlig atmosfæren.
DB170625 I det store bildet tror Brunborg at mat som ressurs vil bli et fordelingsspørsmål, siden det blir flere munner å mette.
DA170624 Fangst av snøkrabbe kan i seg selv bli en milliardindustri, men siden snøkrabben er en bunnlevende ressurs som lever på kontinentalsokkelen, kan en tillatelse til fangst for øvrige europeiske land få konsekvenser også for vurderingene av hvem som kan høste av ressursene under kontinentalsokkelen - nemlig olje og gass.
DA170624 Fangst av snøkrabbe kan i seg selv bli en milliardindustri, men siden snøkrabben er en bunnlevende ressurs som lever på kontinentalsokkelen, kan en tillatelse til fangst for øvrige europeiske land få konsekvenser også for vurderingene av hvem som kan høste av ressursene under kontinentalsokkelen - nemlig olje og gass.
AP170624 I det lange løp kan vi heller ikke finansiere en stor offentlig sektor med penger som stammer fra en ufornybar ressurs .
AA170624 Klok, gammel dame : Kloke bestemødre er en ressurs , og Swami Nityamuktananda ( oransje klær ) - opprinnelig fra Tyskland - er grunnlegger av bestemorbevegelsen Council of European grandmothers.
SA170622 Vi kommer nok ikke til å finne én ny enkelt ressurs som gir oss samme grunnrente som olja.
NL170622 Snøkrabben er et eksempel på en ny ressurs hvor industrien viser en enorm tilpasningsdyktighet og vilje til å investere, men hvor forvaltningsorganer ikke klarer å henge med i utviklingen for å sørge for stabile rammevilkår for både krabbe og fiskere.
NL170622 Prosessen rundt forvaltning av snøkrabben som en ny ressurs tegner et stusselig bilde av en nasjon som tar mål av seg å bli verdensledende i marin ressursutnytting.
NL170622 Det kreves imidlertid, for hver enkelt ny og aktuell ressurs , at det innhentes informasjon spesifikt for arten i det miljøet den lever i.
DA170622 - Gunnar blir en stor ressurs for kommunen.
DA170622 Siden snøkrabben er en bunnlevende ressurs som lever på kontinentalsokkelen, kan en tillatelse til fangst for øvrige europeiske land få konsekvenser også for vurderingene av hvem som kan høste av ressursene under kontinetalsokkelen - nemlig olje og gass.
NL170616 Mentalt må vi snu fra å tenke på plast som søppel til å se på den som en ressurs .
DA170616 - Vi må utvikle en mer sirkulær økonomi, der avfall og sidestrømmer fra en verdikjede blir brukt som ressurs i en annen.
DA170616 - Hun er rett og slett en stor ressurs .
VG170615 Bedre informasjonsdeling vil kunne bidra til mer effektiv håndtering av hendelser gjennom at man i større grad vil kunne oppnå å sende rett ressurs til rett tid ».
DB170615 Det kan synes som at tjenesten ikke ser nytten av å hente frem den ressurs foreldre kan være, selv om de har mistet omsorgen for sine barn, skriver Byombudet og legger til : ¶
SA170614 Det sies at pårørende er en ressurs , men når de må slite som kona i artikkelen i Aftenbladet 27. mai og undertegnede, da kan det godt hende at pårørende ender som pasienter selv.
NL170613 Det holder ikke å kun tenke på eget fylke når det kommer til vår aller viktigste ressurs , nemlig menneskene.
SA170610 Attraktive fosser og store, uberørte fjellvann er en knapp ressurs i dagens Norge og har tilsvarende høy samfunnsverdi, mens elektrisk kraft har liten verdi, siden det er stort overskudd i dagens marked.
NL170609 Uansett vil resultatet være at du er en bedre ressurs for andre dersom du har gjort noe godt for deg selv.
DB170607 | Menneskerettighetene er vårt innerste våpen ¶ ¶ RESSURS : - Å bli eldre er ikke slutten på livet, men tvert imot starten på en ny fase i livet, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie i dette svarinnlegget.
AP170607 Problem eller ressurs ?
AP170607 Er invasjonen en « økokatastrofe » eller er østersen en ny ressurs i norske kystfarvann ?
AP170607 Er invasjonen av stillehavsøsters en « økokatastrofe », eller er den en ny ressurs ?
AP170607 Problem eller ressurs ?
AP170607 Er invasjonen en « økokatastrofe » eller er østersen en ny ressurs i norske kystfarvann ?
AP170607 Er invasjonen av stillehavsøsters en « økokatastrofe », eller er den en ny ressurs ?
AP170607 Problem eller ressurs ?
AP170607 Er invasjonen en « økokatastrofe » eller er østersen en ny ressurs i norske kystfarvann ?
AP170607 Er invasjonen av stillehavsøsters en « økokatastrofe », eller er den en ny ressurs ?
DB170531 Hør på oss og hva vi har å si, ta tid til å møte oss og innse hvilken ressurs vi er i kampen om omstilling og videre verdiskaping som vi skal leve av.
DA170531 Da Dagsavisen intervjuet Oslos skoledirektør Astrid Søgnen tirsdag forrige uke, bekreftet hun at skoler i Oslo hyrer inn vektere fra sikkerhetsselskaper for å holde øye med eller fotfølge truende enkeltelever og for å bidra som ressurs i skolen.
DB170529 Den samlede kunnskapskapitalen er samfunnets viktigste ressurs .
AP170528 Avfall er en ressurs .
VG170527 Fordel fordi jeg kan bidra som en ressurs , men svakhet fordi jeg nok vil bli et yndet emne å få ut, forteller hun.
DB170527 Jeg kan bidra og være en stor ressurs for gruppa, men jeg kommer til å bli sett på som en stor konkurrent.
NL170523 Som en konsekvens av denne utviklingen har en samisk tilhørighet gått fra å være et sosialt stigma til å bli en politisk og kulturell ressurs i det norske samfunn.
NL170523 Nå får trålerrederiene stikke av med folkets ressurs .
BT170523 Med utgangspunktet i at eldre er en ressurs , må de gis muligheten til å styre livene sine i samsvar med egne planer, verdier, mål, forventninger og vilje til å bruke sine evner for seg selv og andre.
DA170521 - Det er noe med den vestlige kulturen, hvor naturen ses på som en utømmelig ressurs som skal utnyttes og hvor mye vil ha mer.
SA170518 Stavangers historiske og verneverdige bebyggelse er en fantastisk ressurs for byen.
AP170518 Nylig skrev BT at en avdelingsdirektør på Haukeland fraråder folk å kjøpe heliumballonger, fordi gassen er en begrenset ressurs som blant annet brukes i kreftbehandling.
AP170518 I tillegg er det sløsing med helium, som er en ressurs som vi før eller siden vil gå tom for.
DB170517 UBENYTTET RESSURS : 30-40 prosent av en reke er skall.
BT170517 Nylig skrev BT at en avdelingsdirektør på Haukeland fraråder folk å kjøpe heliumballonger, fordi gassen er en begrenset ressurs som blant annet brukes i kreftbehandling.
BT170517 I tillegg er det sløsing med helium, som er en ressurs som vi før eller siden vil gå tom for.
VG170516 Ungdom som skal inn til førstegangstjeneste vil dermed bli kalt inn i grupper flere ganger i løpet av året, slik at Brigade Nord vil være en stående og kampklar ressurs gjennom større delen av året.
AA170515 Brannbamsen Bjørnis har gått fra å være trondheimsbrannfolkenes trøstebamse til å bli en nasjonal ressurs i forebyggende brannvern.
BT170513 Toppdomenene.bv og.sj er en enorm ubrukt ressurs , mener Håkon Wium Lie, aktivist og til daglig teknologidirektør i internettselskapet Opera Software.
AA170513 Det har vært en del uro på Marinen i kveld, noe som binder opp litt ressurs for oss.
DN170512 Avfall er en høyverdig ressurs som må gjenvinnes og gjenbrukes - ikke forbrennes, skriver artikkelforfatterne.
DB170512 920.000 medlemmer er en slik ressurs .
VG170510 Det er mennesker som er vår største ressurs .
DA170510 Frivillige utgjør en enorm ressurs innen både redningsarbeid og mange andre områder som gjør livet bedre for veldig mange mennesker.
BT170510 Barnehagen kan være og er en ressurs , spesielt for dem av oss foreldre som sliter.
SA170509 - Jeg tror han blir en stor ressurs for oss, ikke minst fordi han har så stor kunnskap om teknikk.
FV170509 - Jeg tror han blir en stor ressurs for oss, ikke minst fordi han har så stor kunnskap om teknikk.
DN170509 Avfall er en høyverdig ressurs som må gjenvinnes og gjenbrukes - ikke forbrennes, skriver artikkelforfatterne.
DB170509 I en samtale klokka 16.44 fortalte den italienske kystvakta til den maltesiske marinen at Italia ikke ville flytte skipet fordi det « representerer en viktig ressurs for å få øye på nye mål » og fordi det ville gjøre Italia « ansvarlig for overføring til nærmeste kyst.
AP170509 - Jeg tror han blir en stor ressurs for oss, ikke minst fordi han har så stor kunnskap om teknikk.
SA170507 I Norge er biomasse fra skog en stor og utnyttet ressurs .
VG170503 Sivilforsvarets « eier », Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har allerede varslet regjeringen om at tilfluktsrommene ikke er en oppdatert ressurs for sivilbefolkningen i tilfelle krig eller et akutt behov for beskyttelse : ¶
DB170503 José viste seg å være en fantastisk ressurs og han passet på meg samtidig som han laget gode rapporter på spillerne i de tre klubbene vi har vært sammen.
DA170503 I en tid som blir mer og mer papirløs, kan skog være en ressurs man kan bruke.
DA170503 HVO100 er laget av vegetabilsk avfall og er en begrenset ressurs .
BT170502 Og samarbeid er en fornybar ressurs , sa Solberg tirsdag.
SA170427 For de stolte tradisjonene til torsdagens duellanter er ikke nødvendigvis en ressurs , mener Nordlie.
FV170427 For de stolte tradisjonene til torsdagens duellanter er ikke nødvendigvis en ressurs , mener Nordlie.
BT170427 For de stolte tradisjonene til torsdagens duellanter er ikke nødvendigvis en ressurs , mener Nordlie.
AP170427 For de stolte tradisjonene til torsdagens duellanter er ikke nødvendigvis en ressurs , mener Nordlie.
AA170427 Fisken i Lofoten er en evigvarende ressurs hvis vi forvalter klokt, sier Lykke.
AA170427 Fisken en ressurs
VG170426 53-åringen er leder for « Ressurs og integrasjonssenter for Afghanske flyktninger i Norge ».
DB170426 Han er en ressurs som vi kan bruke.
DB170424 Det kan være en ressurs , men kan også skape spenninger.
AA170421 Vi må utvikle « bygder i byene » med omsorgsfulle nabolag hvor gamle og unge er hverandres ressurs .
AA170420 Etter å ha forsøkt å pense prosjektsøknader inn på matområdet som en slags bakvei til midler, så de lyset dag to og mente at fokuset selvsagt måtte være på at man ikke « slenger » en slik ressurs og heller løfter den fram fordi den er verdifull.
AA170420 En ressurs som har vært kastet, brent eller gravet ned.
AP170410 I Norge har vi alltid hatt mye natur og kanskje ikke tenkt så mye på at dette faktisk er en begrenset og ikke-fornybar ressurs .
AP170410 I Norge har vi alltid hatt mye natur og kanskje ikke tenkt så mye på at dette faktisk er en begrenset og ikke-fornybar ressurs .
SA170406 De er ofte kvinner og bidrar i sterk grad til dynamikk i en gruppe, akkurat som Mia Hermansson Høgdahl er en ressurs for Thorir Hergeirsson på kvinnelandslaget i håndball, legger Breivik til.
AP170406 De er ofte kvinner og bidrar i sterk grad til dynamikk i en gruppe, akkurat som Mia Hermansson Høgdahl er en ressurs for Thorir Hergeirsson på kvinnelandslaget i håndball, legger Breivik til.
AP170405 Dermed ignorer både næringsliv og myndigheter det faktum at helsa vår holder og gjør oss seniorer til en uutnyttet ressurs - ikke en byrde og belastning.
FV170404 Ordfører Jon Rolf Næss sier at utlendingene som har valgt å slå seg ned i kommunen er en stor ressurs .
DB170404 Dette er fellesskapets ressurs .
DB170401 Verdiene som skapes i oljesektoren henger sammen med at det er en knapp, verdifull, og ikke-fornybar ressurs som gir det økonomer kaller en grunnrente.
VG170331 Det blir vanskelig å bruke politiet som ressurs for å hindre noe vi misliker.
SA170331 Vi har satt av en egen ressurs som jobber med det isolert sett i motsetning til i fjor.
FV170331 Vi har satt av en egen ressurs som jobber med det isolert sett i motsetning til i fjor.
DN170331 - I alle de mange sammenhenger der vi på den ene eller andre måten utnytter naturen som en ressurs , for eksempel ved fiskeri eller i landbruk, vil det påvirke oss, sier Danielsen til nettstedet.
DN170331 - En stor og kompetent arbeidsstyrke er vår viktigste ressurs .
DA170331 - En stor og kompetent arbeidsstyrke er vår viktigste ressurs .
BT170331 I Bergen derimot støtter man laget, og vi kunne støttet det enda mer, og det er ikke en byrde, men en ressurs .
AP170331 - En stor og kompetent arbeidsstyrke er vår viktigste ressurs .
AP170331 Vi har satt av en egen ressurs som jobber med det isolert sett i motsetning til i fjor.
VG170328 10 ) Husk at ditt fjærfehold skal være en ressurs i ditt nærområde... ikke et problem.
SA170327 Men det er en evig ressurs , det vi har her, sier han.
AP170327 Men det er en evig ressurs , det vi har her, sier han.
DA170324 De er en god ressurs , og vi kan ikke sende ut Securitas ved en katastrofe fordi vi mangler HV-soldater, sier han.
DB170323 Humanioras innsikter er som Røe Isaksen påpekte en underutnyttet ressurs .
VG170322 Det må ha gjort vondt å høre Aas si « Egentlig skulle du være en ressurs og en vinner.
SA170322 Da kan det være interessant for deg å tilby din ressurs på internett via en digital plattform som Mitt Anbud, Nabobil eller Uber.
AP170322 Men jeg er ikke vant til å oppleve faenskap, sier Aas oppgitt, og etterlyser Jensen i rollen som en senior og ressurs som kunne få hele seksjonen til å skinne.
AP170322 - Ikke en ressurs
AP170322 - Du skulle ha vært en ressurs .
AA170322 Tid og spesielt fritid, er vår tids kanskje viktigste ressurs og de aller fleste vil få sin daglige transport vesentlig forlenget hvis de skal gå over til kollektivmidler, sykkel eller gange, en stor andel bilister har ikke annet valg enn å kjøre selv.
DB170321 Hennes dokumenterte handlingsevne er en sterk ressurs for teatret.
DB170320 Vladirmir Tikhonov sier at Kim Han-sol, rent hypotetisk, kan bli sett på som en enorm ressurs for regimet i Sør-Korea.
DB170320 Potensiel ressurs for Sør-Korea ¶
AP170319 Men bærekraftig biodrivstoff er en knapp ressurs som bør prioriteres til tyngre kjøretøy, skip og fly, som i motsetning til persontrafikken har få reelle alternativer.
AP170319 Knapp ressurs
AP170319 Bærekraftig biodrivstoff er en knapp ressurs som bør prioriteres til tyngre kjøretøy, skip og fly, som i motsetning til persontrafikken har få reelle alternativer.
AP170319 Biodrivstoff er en moden teknologi, men det er også en knapp ressurs .
AP170319 Men bærekraftig biodrivstoff er en knapp ressurs som bør prioriteres til tyngre kjøretøy, skip og fly, som i motsetning til persontrafikken har få reelle alternativer.
AP170319 Bærekraftig biodrivstoff er en knapp ressurs som bør prioriteres til tyngre kjøretøy, skip og fly, som i motsetning til persontrafikken har få reelle alternativer.
AA170318 | Stillhet - en truet ressurs
DN170317 - De tar del i reelle prosjekter og er en viktig ressurs perioden de er hos oss.
DB170317 Disse havene har navn fra tusen år tilbake og vært en ressurs for befolkninga i alle tider, sier Fylkesnes til Dagbladet, og legger til : ¶
DA170317 Det er en fornybar ressurs og jorda må forvaltes med stor omhu, understreket Skallerud da.
DA170316 Dette er allikevel en kombinasjon som fungerer over all forventning ; musikksporet er kanskje filmens største ressurs ; en essensiell stemningsskaper som supplerer en kontant trykkende følelse av uro.
SA170314 Læreren har alltid vært definert som « skolens viktigste ressurs ».
SA170314 Her tror jeg vi finner en god nøkkel - når læreren som ressurs linker sin faglighet opp til elevens hverdag.
DB170314 Strategisk rådgiverfunksjon er en posisjon uten delegert beslutningsansvar og uten eierskap av øversteledelse er dømt til å mislykkes, og resultatet blir en dyr ressurs ( en person som produserer strategier og løsninger ingen vil ha og / eller gjennomfører ).
VG170313 Til dem som måtte bli provosert over at jeg likevel drar inn disse eksemplene på mennesker som åpenbart er en stor ressurs for det norske samfunnet vil jeg si følgende : Som sagt, jeg ville ikke et øyeblikk drømme om å mistenke Toje for å anse disse personene som en grunn til bekymring.
DA170313 Det er ikke en fornybar ressurs og jorda må forvaltes med stor omhu.
BT170313 Ikke underselg deg selv, innse hvilken kompetanse du har, og hvilken ressurs du er for samfunnet.
DA170310 Russen er Kreftforeningens viktigste ressurs under Krafttak mot kreft.
BT170310 Når noe skjer har Heimevernet vist seg å være en svært viktig ressurs , husk brannen i Lærdal og flommene i Odda og Flåm i 2014.
AA170310 Da er det ekstra viktig å studere og betrakte deltakerne i den stille « sykkelrevolusjonen » som en ressurs og som bør brukes mye mer aktivt i tiden fremover : de viser at endring faktisk er mulig.
DA170309 - At jeg begynte å skrive egne tekster, på norsk, har helt siden vært en ressurs for alt jeg har holdt på med, forteller han.
AA170308 Arrangørene håper at showet skal skape bevissthet rundt syreofre - og også vise at disse kvinnene er modige, sterke og en stor ressurs i samfunnet.
VG170307 Mennesker er Norges viktigste ressurs , og det er god politikk å stimulere til fødselsoverskudd.
DN170307 Det er en evigvarende ressurs som alltid er i bevegelse.
SA170306 For stillhet er en ressurs som det ikke er mye av i vår hverdag.
DB170303 Sikkert er det at oppmerksomheten er en begrenset ressurs .
AA170302 De kan være med å fylle ledige jobber i lokalsamfunnene - bli en ressurs i stedet for en utgift.
AA170301 I den sammenheng er dialog mellom kommune og brukere lett å forstå som ekstra støy i stedet for å se dialogen som en ressurs .
AA170228 I samtaleprosessen er det enklere å legge til rette for at foreldre fortsatt sees på som en ressurs for barnet sitt, en ressurs det er verdt å lytte til.
AA170228 I samtaleprosessen er det enklere å legge til rette for at foreldre fortsatt sees på som en ressurs for barnet sitt, en ressurs det er verdt å lytte til.
SA170225 | Spekter må ta inn over seg at de er på kollisjonskurs med tjenestens viktigste ressurs , helsepersonellet ¶
SA170225 Bratten og hennes meningsfeller må ta inn over seg at de er på kollisjonskurs med tjenestens viktigste ressurs , helsepersonellet.
DB170225 UNE betviler ikke at klageren er en anerkjent regissør, i tillegg til å være en ressurs i det norske filmmiljøet generelt, og det nordnorske filmmiljøet spesielt.
DB170225 Avslaget betyr at UNE setter en formalitet høyere enn at en person kan grundig dokumentert at han/hun er en profesjonell ressurs .
DB170225 Mahad Abib Mahamud ( 30 ) kom til Norge som 14-åring, er bosatt på Lillestrøm, utdannet bioingeniør og en ressurs i jobben sin.
AP170224 Eller sagt på en annen måte : Utdanning er en ulik ressurs for kvinner og for menn.
AP170224 Eller sagt på en annen måte : Utdanning er en ulik ressurs for kvinner og for menn.
DA170222 Lærere er skolens viktigste ressurs .
DA170222 DEBATT : Lærere er skolens viktigste ressurs , skriver KrF-politikerne Olaug Bollestad og Geir S.
AP170219 - Søppelhentingen i Vestfold vil fortsette som vanlig, sier styreleder Hans Hilding Hønsvall i Vestfold Avfall og Ressurs ( Vesar ) til NRK og Tønsbergs Blad.
AA170219 - Søppelhentingen i Vestfold vil fortsette som vanlig, sier styreleder Hans Hilding Hønsvall i Vestfold Avfall og Ressurs ( Vesar ) til NRK og Tønsbergs Blad.
DB170217 Hun er sassy, småfrekk og vil bli en ressurs for de andre på gården.
DB170216 « Mark er en talentfull dommer som har vært en stor ressurs for det engelske spillet og forhåpentligvis har han vært en inspirasjon for dem som ønsker å begynne å jobbe som dommere.
DB170216 Men dersom vi fortsetter i dette sporet er vi ferd med å gjøre oss evig avhengig av en ressurs som ikke kan vare evig.
DN170215 Japans ukjente økonomiske ressurs
DN170215 Det kan være et tankekors at Norge som nasjon har tjent mye på en ressurs som er en viktig kilde til global oppvarming.
DN170215 I en krevende hverdag med høy produksjon i alle kanaler, blir hun en ressurs for oss alle.
AA170215 I en krevende hverdag med høy produksjon i alle kanaler blir hun en ressurs for oss alle.
DB170213 Konfliktrådet i Norge har kontorer 22 steder i landet, og er en god ressurs om du befinner deg i krangel med naboen.
VG170212 - Jeg synes han er en fantastisk ressurs .
DB170210 På en eller annen måte ønsker jeg å være en ressurs i miljøet her i Norge i årene som kommer.
VG170207 Samtidig har Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansruds tidligere fartstrener Tron Moger kommet inn som ressurs i kvinnelaget.
BT170203 Parken skal være en ressurs for hele fylket, sier de som står bak.
SA170202 Økonomien har blitt en sterk ressurs for oss, og den kan vi bruke mot drømmen om å vippe Larvik av tronen, sier den utflyttede trønderen.
FV170202 Økonomien har blitt en sterk ressurs for oss, og den kan vi bruke mot drømmen om å vippe Larvik av tronen, sier den utflyttede trønderen.
DN170202 Brevutkastet avsluttes med en appell om at Trump må bruke selskapene som signerer som en ressurs for å nå politiske mål for immigrasjon samt støtte amerikanske bedrifter og reflektere amerikanske verdier.
AP170202 Nå syns hun at politikerne og politiet i større grad ser på de rullende sykepleierne som en positiv ressurs .
AP170202 Økonomien har blitt en sterk ressurs for oss, og den kan vi bruke mot drømmen om å vippe Larvik av tronen, sier den utflyttede trønderen.
SA170201 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere, sier utvalgsleder Grete Brochmann. ( ©NTB ) ¶
SA170201 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere, sier utvalgsleder Grete Brochmann. ( ©NTB ) ¶
DB170201 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere, sier utvalgsleder Grete Brochmann.
AP170201 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere, sier utvalgsleder Grete Brochmann i sin presentasjon av rapporten.
AP170201 - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere, sier professor Grete Brochmann.
AP170201 Idag anses det som en viktig ressurs at du kan gi en stemme til din egen ærlige historie, sier Dahlsveen.
DN170129 Det er viktig for å kunne utnytte snøkrabben som ressurs , sier forfatteren.
DB170127 Som smedlærling har Vartdal vært en ressurs i 2016-utgaven av 1537, men også en sterk konkurrent for de andre « Anno»-deltakerne.
DB170124 « Han har vært en stor ressurs for partiet.
DB170124 Stor ressurs
DB170123 UNE har skrevet i vedtaket at han framstår som en ressurs i det nordnorske filmmiljøet i tillegg til å være en anerkjent regissør innen sitt fagfelt, men at hans arbeidserfaring ikke når opp til de strenge kravene i regelverket, sa Risbakken.
SA170120 Higson beskriver Nystrom som en ressurs på mange felt.
SA170120 En ressurs
DB170120 Vi mister jo en ressurs .
SA170119 | Jansrud savner Svindal : - Vi mister en ressurs
SA170119 Vi mister jo en ressurs .
SA170119 Han måtte kaste inn håndkleet i Wengen, og Kjetil Jansrud legger ikke skjul på at laget har mistet en stor ressurs .
DB170119 Vi mister jo en ressurs .
DB170119 Han måtte kaste inn håndkleet i Wengen, og Kjetil Jansrud legger ikke skjul på at laget har mistet en stor ressurs .
DB170119 Alpingutta savner Lund Svindal : - Vi mister en ressurs .
BT170119 | Jansrud savner Svindal : - Vi mister en ressurs
BT170119 Vi mister jo en ressurs .
BT170119 Han måtte kaste inn håndkleet i Wengen, og Kjetil Jansrud legger ikke skjul på at laget har mistet en stor ressurs .
AP170119 | Jansrud savner Svindal : - Vi mister en ressurs
AP170119 Vi mister jo en ressurs .
AP170119 Han måtte kaste inn håndkleet i Wengen, og Kjetil Jansrud legger ikke skjul på at laget har mistet en stor ressurs .
DB170115 - Jeg er intelligent, lærer fort og kan mange språk, forklarer Mahad, som synes norske myndigheter burde se på det som en ressurs i stedet for å bruke det mot ham.
DB170115 * LAKS : Fisk er mer enn en ressurs .
DB170113 En enkel rett som fårikål kan være utgangspunktet for opplevelsesproduksjon der måltidsopplevelsen er basert på lokale råvarer og tradisjoner, i dette eksempelet med utgangspunkt i en fornybar ressurs fra utmarka - beitegras som ellers ikke blir høstet.
DB170113 - Jeg var en stor ressurs når det kom til å holde motet oppe.
DB170113 - Du blir beskrevet som en sterk deltaker, tror du de andre mistet en stor ressurs da du forsvant ?
AP170112 Når russerne ser NATO bygge et rakettforsvar, ser de sin viktigste militære ressurs svinne hen.
SA170111 - Hvis Vladimir Putin liker Donald Trump, anser jeg det som en ressurs , ikke en ulempe.
SA170111 New York ( NTB ) : USAs påtroppende president Donald Trump sier at dersom Russlands president Vladimir Putin liker ham, så er det ressurs , ikke en ulempe.
SA170111 - Hvis Vladimir Putin liker Donald Trump, anser jeg det som en ressurs , ikke en ulempe, sa Trump.
FV170111 - Hvis Vladimir Putin liker Donald Trump, anser jeg det som en ressurs , ikke en ulempe.
DB170111 Strategisk rådgiverfunksjon er en posisjon uten delegert beslutningsansvar og uten eierskap av øversteledelse er dømt til å mislykkes, og resultatet blir en dyr ressurs ( en person som produserer strategier og løsninger ingen vil ha og / eller gjennomfører ).
DB170111 Den nye eldregenerasjonen utgjør en ressurs som samfunnet har stor bruk for.
DB170106 Tilikum har vært en god ressurs for selskapet.
AP170106 - For noen er holdningene til rovdyr knyttet til en forståelse av hva naturen som utmark, en ressurs som skal høstes.
SA170105 Kanskje fordi vannkraften oppfattes som en evigvarende ressurs , mens man glemmer at kraftverkene ikke er det ?
SA170102 - Det er givende å jobbe i Bymisjonen og godt å kunne være en ressurs for andre.
BT170102 - Det er givende å jobbe i Bymisjonen og godt å kunne være en ressurs for andre.
AP170102 - Det er givende å jobbe i Bymisjonen og godt å kunne være en ressurs for andre.
DB161231 Jeg kommer til å bli en god borger, og jeg skal gjøre alt for å bli en ressurs i samfunnet.
AP161115 Vi har også fokus på elevenes morsmål og bruker det som ressurs i opplæringen.
SA161103 - Men vi får en ekstra ressurs inn, det er riktig.
AP161103 - Men vi får en ekstra ressurs inn, det er riktig.
AP161027 « Fra den ene dagen til den andre ble jeg redusert fra å være en verdifull ressurs døgnet rundt til å bli totalt ubrukelig.
AP161017 Lokalt engasjement er i utgangspunktet en positiv ressurs , og det finnes dårlige enkeltprosjekter der naboreaksjoner er mer enn berettiget.
AP160926 Saroj Chumber : Høyt utdannede innvandrere er en ressurs
SA160916 Samarbeid med frivillige organisasjoner er også en ressurs som alle sykehjem bør benytte til det beste for sykehjemmets beboere.
DN160831 En ressurs kan være alt fra tid og kunnskap til en seng eller en drill.
DN160831 En ressurs kan være alt fra tid og kunnskap til en seng eller en drill.
DN160831 En ressurs kan være alt fra tid og kunnskap til en seng eller en drill.
SA160827 Hun sier at han definitivt har vært en inspirasjon og en stor ressurs .
AP160827 Hun sier at han definitivt har vært en inspirasjon og en stor ressurs .
AP160821 Der er innvandringen bare en ressurs , på lik linje med digitaliseringen av samfunnet.
AP160814 Men det er ingen tvil om at de som kommer er en ressurs for kommunen, sier bosettingsteamkoordinator Jennifer Goff.
AP160814 Kommunen ser familiene som en ressurs
AP160727 Det var superprofitten ved å utvinne en ikke-fornybar ressurs som verden ikke kunne få nok av, som lenge gjorde olje til gull for staten.
AP160531 Oslos kulturminner utgjør en positiv ressurs , som kilde til historieforståelse og som grunnlag for opplevelse.
SA160509 Beboerne utgjør en verdifull ressurs med innsats og ekstrakostnader på bebyggelse og uteområder som kommer hele byen til gode.
AP160509 Hun ser på alle disse som en ressurs for Pakistan.
BT160504 Vi vil både utfordre og bidra som ressurs i disse konkrete utfordringene.
SA160427 Verdifull ressurs
SA160427 Energien en kan fange fra spillvarmen er en ressurs som det er rett å bruke, også i fjernvarmeanlegg, selv om den ikke er utslippsfri.
SA160427 Da er gjenvinning av spillvarmen en verdifull ressurs for samfunnet.
AP160409 « For å ha råd til det hotteste og flotteste av forsvarsmateriell, skvises nå Forsvarets menneskelige ressurs - vi som tross alt skal komme opp med de geniale ideene for hvordan utnytte fartøyene og flyene mot en intelligent motstander, » skriver Tommy Krabberød, orlogskaptein og lærer ved Sjøkrigsskolen, i en kronikk i Bergens Tidende.
SA160405 Legene mener derimot at deres egen historie som innvandrere er en spesiell ressurs i møte med andre innvandrere.
AP160401 Alle vet at en fornybar ressurs må forvaltes bærekraftig for å vare.
SA160325 Hun vil jobbe, og hun er en ressurs .
SA160321 Samtidig er det ikke snakk om at barna utnytter oss, vi er der som en ressurs - ellers har vi våre rutiner og de har sine, legger hun til.
AP160316 Viktig ressurs
AP160316 Målet var å endre samfunnets holdning til mennesker med ulike former for autisme, og se på dem som en ressurs .
AP160316 Målet var å endre samfunnets holdning til mennesker med ulike former for autisme, og se på dem som en ressurs .
AP160312 Ser på « jobbhoppere » som en ressurs
AP160312 Hans-Jørgen Solli i Right Management mener imidlertid ikke « jobbhoppere » er negativt, og at burde heller ses på som en ressurs for arbeidsgiverne. †" Vi ser at endringshastigheten er mye høyere, spesielt i privat sektor.
AP160312 Ser på « jobbhoppere » som en ressurs
AP160312 Hans-Jørgen Solli i Right Management mener imidlertid ikke « jobbhoppere » er negativt, og at burde heller ses på som en ressurs for arbeidsgiverne. †" Vi ser at endringshastigheten er mye høyere, spesielt i privat sektor.
AP160308 Kontrollen over fellesskapets ressurs
AP160305 Farmasøyter er en uutnyttet ressurs når det gjelder riktig legemiddelbruk.
SA160224 Han er veldig lysten på å spille for TIL, er veldig inspirert, og kan bidra i garderoben og være en ressurs på mange områder.
FV160224 Professor Niels Thyge Thygesen ved Copenhagen Business School mener tid er blitt en ressurs som kanskje er viktigere enn inntekt.
AP160224 Han er veldig lysten på å spille for TIL, er veldig inspirert, og kan bidra i garderoben og være en ressurs på mange områder.
SA160223 Professor Niels Thyge Thygesen ved Copenhagen Business School mener tid er blitt en ressurs som kanskje er viktigere enn inntekt.
AP160223 Hvidsten Dahl mener det er viktig med tett kontakt med foresatte og mellom elevråd og skoleledelse, slik at man benytter både elever og foresatte som en ressurs .
AP160223 Professor Niels Thyge Thygesen ved Copenhagen Business School mener tid er blitt en ressurs som kanskje er viktigere enn inntekt.
AP160218 Bydelens funkisbygninger utgjør også en egnet ressurs for boligutbygging.
AP160123 De utgjør en fantastisk ressurs , sier Brown.
AP160122 Hvilke typer kontrakter vil være mest effektive for å betale noen for å spare en ressurs , for eksempel regnskog, når en må ta hensyn til at utvinningen i stedet vil kunne flytte seg til andre steder eller andre tider ?
AP160117 Hun kjenner barna, de kjenner henne, og hun er en ressurs vi kan stole på, sier Tomasz.
AP160115 De fleste eldre er en ressurs og vil bidra, mer enn vi inviterer dem til.