SA170327 Peter Zoltan Fedorcsak som er avdelingsleder for reproduksjonsmedisinsk avdeling på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, forklarer rutinene rundt utredning av mannlig infertilitet slik : ¶
FV170327 Peter Zoltan Fedorcsak som er avdelingsleder for reproduksjonsmedisinsk avdeling på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, forklarer rutinene rundt utredning av mannlig infertilitet slik : ¶
AP170327 Peter Zoltan Fedorcsak som er avdelingsleder for reproduksjonsmedisinsk avdeling på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, forklarer rutinene rundt utredning av mannlig infertilitet slik : ¶
FV170316 Peter Zoltan Fedorcsak er avdelingsleder for reproduksjonsmedisinsk avdeling på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus.
SA170315 Peter Zoltan Fedorcsak er avdelingsleder for reproduksjonsmedisinsk avdeling på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus.
AP170315 Peter Zoltan Fedorcsak er avdelingsleder for reproduksjonsmedisinsk avdeling på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus.
AP170101 Det er reproduksjonsmedisinsk avdeling ved universitetssykehuset i Utrecht som selv har oppdaget feilen, og sykehuset etterforsker nå saken.
AP170101 Det er reproduksjonsmedisinsk avdeling ved universitetssykehuset i Utrecht som selv har oppdaget feilen, og sykehuset etterforsker nå saken.