DB171014 Faktisk viser slike diskusjoner at vi har et organisert arbeidsliv der partene kan fremme sine krav gjennom representative organisasjoner.
AP171006https://www.aftenposten.no/okonomi/i/95d55/Fa-tror-denne-pizzaen-vil-overleve-i-frysedisken_-men-gar-mann-av-huse-for-a-kjope-den De stiller spørsmål ved om Aftenpostens lesere er representative i denne sammenheng.
DB171002 Vi har spist to representative retter fra hver restaurant.
VG170924 - Men, vi har manglet gode, representative tall på omfanget av mentale problemer for denne generasjonen, sier hun til Science Daily.
VG170922 Mer moderate mennesker tenker gjerne at slike ytringer ikke er representative for majoriteten.
VG170921 Det viste seg lenge svært vanskelig å få representative muslimske ledere med i prosessen.
DB170906 Modellene skal jo tross alt være representative for vanlige mennesker.
NL170901 De kan dessuten friste med et « sjenerøst atrium », « representative heiser » og « enestående utsikt mot fjorden ».
AP170830https://www.aftenposten.no/viten/i/q5kom/Vi-ser-stadig-mer-positivt-pa-innvandring-og-innvandrere Utvalgene, nye hver gang, har 3000-4000 respondenter som er representative for den voksne norske befolkningen.
AA170829 Vi fikk hjelp av stylist og fotograf, og her var det viktig for oss at bildene var representative for huset vårt, at vi ikke lurte noen.
NL170825 Og så : Hva skal vi gjøre for å forbedre vårt representative demokrati ?
NL170825 Det representative demokrati, godt i prinsipp, og dessuten antagelig det eneste mulige, men med alvorlige svakheter som kunne avhjelpes, men som det ikke blir gjort noe med, hovedsakelig fordi partiene har monopol.
NL170809 Statene skal i god tro konsultere og samarbeide med vedkommende urfolk gjennom deres egne representative institusjoner for å oppnå deres frie og informerte forhåndssamtykke før det eventuelt gis tillatelse til prosjekter som berører deres landområder eller territorier og andre ressurser, særlig ved utbygging, utnyttelse eller utvinning av mineral-, vann- eller andre ressurser.
NL170809 Selvbestemmelse er en av hjørnesteinene i urfolkserklæringen, og da må urfolks representative institusjoner finansieres på en slik måte at de på et fritt grunnlag kan bestemme sin økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling.
DB170720 · Norske medier må ansette flere muslimske journalister som er representative for majoriteten av norske muslimer.
DB170720 · Gi muslimer som er representative for majoriteten av norske muslimer mer stemme.
VG170719 Vedum kritiserer dermed implisitt det representative demokratiet vi har i Norge.
AP170715https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqyna/Store-sammenligner-seg-selv-med-Macron Ap-lederen slår fast at bolverket mot økte forskjeller og verre forhold i arbeidslivet er sterke parter, blant annet representative fagforeninger.
DN170713 « Samtidig som den største handelsavtale som ble gjennomført i Obama-regjeringen er gjennomført, har det vært en drastisk økning i USAs handelsunderskudd med Sør-Korea », skriver US Trade Representative i en rapport.
SA170702 Stortingsledelsen : - Ikke representative eksempler ¶
SA170702 Eksemplene som trekkes frem her, er ikke representative for den omstruktureringen som er skjedd de siste 6 - 8 årene, og utgjør en veldig liten del av Stortingets budsjett. » | TV 2 : Svakheter ved varslingssystem i Turøy-helikopter ¶
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bVqdv/Byggeprosjektet-ble-2400-prosent-dyrere----samtidig-ansatte-Stortinget-husfotograf-og-brukte-1_6-mill-pa-gullvisittkort-maskin Stortingsledelsen : - Ikke representative eksempler ¶
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bVqdv/Byggeprosjektet-ble-2400-prosent-dyrere----samtidig-ansatte-Stortinget-husfotograf-og-brukte-1_6-mill-pa-gullvisittkort-maskin Eksemplene som trekkes frem her, er ikke representative for den omstruktureringen som er skjedd de siste 6 - 8 årene, og utgjør en veldig liten del av Stortingets budsjett.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Byggeprosjektet-ble-2400-prosent-dyrere----samtidig-ansatte-Stortinget-konditor-og-brukte-1_6-mill-pa-gullvisittkort-maskin-624464b.html Stortingsledelsen : - Ikke representative eksempler ¶
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Byggeprosjektet-ble-2400-prosent-dyrere----samtidig-ansatte-Stortinget-konditor-og-brukte-1_6-mill-pa-gullvisittkort-maskin-624464b.html Eksemplene som trekkes frem her, er ikke representative for den omstruktureringen som er skjedd de siste 6 - 8 årene, og utgjør en veldig liten del av Stortingets budsjett.
AP170628https://www.aftenposten.no/osloby/Arkitektene-lover-yrende-liv-i-nytt-regjeringskvartal-624232b.html Einar Gerhardsens plass blir kvartalets representative « entré » der også publikum er velkomne.
DB170627 Modellene skal jo tross alt være representative for vanlige mennesker.
DN170622 Stortingsrepresentant Rasmus Hansson har flere ganger minnet på at han er den « mest representative representanten på Stortinget » ( se video i bunn av artikkelen ).
DN170621https://www.dn.no/nyheter/2017/06/21/2135/Jus/syk-92-aring-investerte-alle-sparepengene-mener-seg-lurt-av-indigo-finans Hernæs beskriver kontorene som representative og at selskapet da virket seriøst.
DN170621 Hernæs beskriver kontorene som representative og at selskapet da virket seriøst.
NL170620 ( Det er på sin plass å si at boken ikke vurderer hvor representative disse fortellingene er, selv om det framgår at forfatteren mener hun har fanget det typiske. ) ¶
DN170620 ¶ European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Federica Mogherini, left, and Finland's Prime Minister Juha Sipila attend the first Arctic event of the EU, in Oulu, Finland Thursday June 15, 2017.
DN170617 Spillemaskinene skal naturligvis testes med tunge 3D-spill, og vi har derfor utfordret maskinene med en rekke nye og representative titler.
AP170613https://www.aftenposten.no/osloby/Mattilsynet-sjekket-40-gatekjokken-Fant-rottemokk_-mat-i-oppvaskkummen-og-mangel-pa-renhold-623137b.html Men det er et problem i bransjen at stedene veldig ofte skifter eier og driver, og at det ikke stilles noen formelle krav til personell som jobber med mat, sier Kolle som understreker at disse tallene ikke nødvendigvis er representative for hele bransjen.
AP170613https://www.aftenposten.no/osloby/Mattilsynet-sjekket-40-gatekjokken-Fant-rottemokk_-mat-i-oppvaskkummen-og-mangel-pa-renhold-623137b.html Ikke representative
AP170613 Men det er et problem i bransjen at stedene veldig ofte skifter eier og driver, og at det ikke stilles noen formelle krav til personell som jobber med mat, sier Kolle som understreker at disse tallene ikke nødvendigvis er representative for hele bransjen.
AP170613 Ikke representative
NL170612 Nedlatende påstander om nabobyen er neppe representative for folks meninger i landsdelen vår.
VG170608 Påstandene er ikke representative for hvordan de ansatte opplever situasjonen.
AP170605https://www.aftenposten.no/verden/2017-har-vart-en-katastrofe-for-venstresiden-Na-soker-skadeskutte-arbeiderpartier-hjelp-i-Norge-622109b.html De er rett og slett veldig lite representative , sier Bale.
AP170605 De er rett og slett veldig lite representative , sier Bale.
AP170601 Det tyrkiske innenriksdepartementet insisterer likevel på at forholdet mellom tyrkere og syriske flyktninger er godt og at de voldelige episodene Aftenposten viser til, ikke er representative .
AP170601 - Disse folkene er ikke representative for tyrkere flest, sier den syriske restaurantarbeideren Mahmood al-Abed.
DB170527 Videre er de påståtte handlingene ikke representative for den personen Ben er og den måten de ( omtaler seg selv i flertall, red.anm. ) forsøker å opptre på, skrev bandet.
DB170527 - Ikke representative
SA170525 De gamle på denne helseinstitusjonen var helt forent kun om to ting, fortida og omsorgen for egen navle ( de er neppe representative for alle pensjonister i Norge ).
NL170519 maifeiring - dagen der vi feirer at eidsvollsmennene la grunnlaget for vårt representative demokrati basert på grunnloven, storting og regjering.
NL170518 Til det er det mange svar, men det mest saklige jeg kan komme på er at de samene Høyre kjenner ikke er representative for oss som folk.
NL170517 Please contact your account representative for further details.
DB170515 Videre er de påståtte handlingene ikke representative for den personen Ben er og den måten de ( omtaler seg selv i flertall, red.anm. ) forsøker å opptre på, skriver bandet.
DB170509 Flere presidenter har riktignok beholdt sin private bolig og bare anvendt palasset til representative formål, og ifølge The Times er det uvisst hva Macron-paret kommer til å gjøre.
DN170507 Tallene er basert på resultatene fra omtrent 200 forskjellige steder, som er valgt ut for å være mest mulig representative .
DB170503 - Spørsmålet blir derfor om opplysningene som nå framkommer er representative for hva topplederne på hver sin side mener.
DB170502 Dette er nok ikke representative tall på landsbasis, men det gir et bilde på situasjonen.
DB170428 Hobbelstad mener at økonomiske insentiver og nettverksrekrutering ikke kan gi representative data.
SA170423 Målingene er basert på opptelte stemmer fra 500 « representative » valglokaler over hele Frankrike.
SA170423 Tallene som presenteres da kommer til å være basert på 100.000 stemmer fra 500 « representative » valglokaler.
DN170423 Ifølge NTB er målingene basert på stemmer fra 500 valglokaler som skal være representative .
DA170423 Målingene er basert på opptelte stemmer fra 500 « representative » valglokaler over hele Frankrike.
DA170423 Målingene er basert på opptelte stemmer fra 500 « representative » valglokaler over hele Frankrike.
BT170423 Målingene er basert på opptelte stemmer fra 500 « representative » valglokaler over hele Frankrike.
BT170423 Tallene som presenteres da kommer til å være basert på 100.000 stemmer fra 500 « representative » valglokaler.
AA170423 Målingene er basert på opptelte stemmer fra 500 « representative » valglokaler over hele Frankrike.
AA170423 Tallene som presenteres da kommer til å være basert på 100.000 stemmer fra 500 « representative » valglokaler.
VG170421 Vi innser at valgordninger skal være representative og demokratiske.
DB170421 En slik skepsis overfor instituttenes evne til å finne representative velgerutvalg som gjenspeiler faktiske samfunnsforhold har den siste tiden ført til at flere bruker algoritmer og overvåking av sosiale medier fremfor meningsmålinger.
SA170419 Sittegruppen foran det gamle Haugehuset, for tiden disponert av Burger King, er dessverre lite attraktiv og kler ikke byens representative uterom.
SA170419 Sittegruppen foran Burger King i Haugehuset er lite attraktiv og kler ikke byens representative uterom.
BT170418 Hvorvidt disse tre barnehagene er representative for kinesiske barnehager er ikke så viktig.
AP170413 Informasjon om situasjonen i 93 ulike og representative boområder ble samlet over to år.
VG170410 - Det er ikke nødvendigvis sånn at de er representative for meningen til alle, men de vil gjerne tro og mene det selv, sa Myhre.
AP170330 Informasjon om situasjonen i 93 ulike og representative boområder ble samlet over to år.
DB170327 Han innrømmer at badene i Furus leilighet ble ufagmessig bygget, men hevder eksemplene ikke er representative for andre Bonum-prosjekter.
DB170323 Klarer du å tolke det programmet, er du ganske integrert, sier Brekke, som også mente at deltakerne i panelet var representative .
DB170323 Flere mente også at deltakerne i panelet ikke var representative for somaliere i Norge.
DB170323 Flere av rådets medlemmer stilte spørsål ved om deltakerne i panelet var representative for hele det somaliske miljøet, og la til at det ikke er mulig at fire personer kan representere denne gruppen.
AA170323 Flere andre av rådets medlemmer stilte spørsmål ved om de somalierne som deltok i programmet, var representative for hele det somaliske miljøet.
DB170317 De store reformene vi har gjennomført gjennom tidene, er jo basert på representative parter.
SA170316 Nivåer i andre områder i soner og bymessige områder som er representative for den eksponering befolkningen utsettes for.»i ¶
DA170314 Uttrykket representative data legger opp til en vurdering.
DA170314 For mange sier seg fornøyd med minstestandarder, og ser bort fra at forurensningsforskriften viser til at « det skal etableres målestasjoner som kan gi representative data ».
DA170314 Det er vanskelig å anta at målingene er representative når det ikke er vurdert lokale forhold i Stavanger.
AA170314 Hvis signalene fra kvinnenettverket i nord hadde befestet seg, så kunne vi ikke bli med på et valg der delegatene ikke er representative for medlemsmassen, sier han.
AA170314 Alle beslutninger i fellesmøtet må derfor være bredt forankret for å kunne være representative og gjeldende.
DB170311 Sjaføren som hun krasjet med kjørte ulovlig i et bussfelt, uttalte hennes representative til nettstedet.
DA170309 - Nivåer i andre områder i soner og bymessige områder som er representative for den eksponering befolkningen utsettes for » ¶
DB170308 Ved å øke mengden kvinner i offentlige institusjoner gjør vi dem mer representative , øker innovasjon, forbedrer bestemmelsesgjøring og det er en fordel for hele samfunn.
SA170306 Nivåer i andre områder i soner og bymessige områder som er representative for den eksponering befolkningen utsettes for»i ¶
DB170223 - Jeg sier noen ting ( i podcasten ) som jeg ikke mener og som ikke er representative for mine holdninger.
DB170222 - Jeg sier noen ting ( i podcasten ) som jeg ikke mener og som ikke er representative for mine holdninger.
AP170219 Selskapet mener tallene er representative for nordmenn.
DB170216 Tolkningen av begge disse to undersøkelsene er vanskelig, fordi utvalgene ikke er representative for hele pasientgruppen.
AP170216 For å sikre at utvalgene er representative , foretas det stikkprøver av tilfeldig utvalgte respondenter fra Norstats online-panel.
DB170215 I dag smykker DSGE-modellene seg med et mikrofundament basert på urealistiske antakelser om hvordan representative aktører ter seg.
DA170211 Hvordan er disse utvalgte representantene representative for alle menneskene som bor i disse landene ?
DB170210 At satellittmålingene gir representative og korrekte data bekreftes av at resultatene stemmer godt overens med måleresultater fra værballongene.
DN170209 Hvis tallene for EU også er representative for Norge, betyr det at hver tredje av disse bedriftene skal skifte eiere de neste ti årene, men bare 15 prosent - rundt 5000 bedrifter - vil skifte innen familien ved generasjonsskifte.
AA170209 De fem relasjonene synes lite representative , og har et begrenset vekstpotensial.
SA170206 - Waldner har uansett siste ord, og selv om jeg føler vi har noe å si, kan det også i visse tilfeller føles ut som « athletes representative » har kommet for at Waldner kan si « Dere må snakke med hverandre før dere kommer til meg ».
FV170206 - Waldner har uansett siste ord, og selv om jeg føler vi har noe å si, kan det også i visse tilfeller føles ut som « athletes representative » har kommet for at Waldner kan si « Dere må snakke med hverandre før dere kommer til meg ».
BT170206 - Waldner har uansett siste ord, og selv om jeg føler vi har noe å si, kan det også i visse tilfeller føles ut som « athletes representative » har kommet for at Waldner kan si « Dere må snakke med hverandre før dere kommer til meg ».
AP170206 - Waldner har uansett siste ord, og selv om jeg føler vi har noe å si, kan det også i visse tilfeller føles ut som « athletes representative » har kommet for at Waldner kan si « Dere må snakke med hverandre før dere kommer til meg ».
AP170201 Våre analyser bygger på Statistisk sentralbyrås Lønnsstatistikk ( 2014 ) og er representative for hele det norske arbeidsmarkedet.
AP170201 Representative for hele arbeidsmarkedet ¶
SA170130 Kirkemøtet er det øverste representative organ i Den norske kirke.
AP170130 Kirkemøtet er det øverste representative organ i Den norske kirke.
AP170130 Kirkemøtet er det øverste representative organ i Den norske kirke.
AP170126 Kirkemøtet er det øverste representative organ i Den norske kirke.
AP170126 Kirkemøtet er Den norske kirke ( Dnk ) sitt øverste representative organ.
DB170124 Prestasjonene var ikke representative for klubben, sier han. 5. plass ¶
DB170123 Men i alle tilfelle gjør det at vi må være forsiktige med å generalisere om « nordmenns » kontra « brasilianeres » holdninger, ettersom utvalgene ikke er representative for befolkningen som helhet, og noen land kan score kunstig høyt simpelheten fordi det er et snevrere segment av befolkningen som er aktive på Facebook.
DB170123 Og i stedet for « like it's 1999 » synger de « like the most representative baseline for measuring average global temperature is 1998 ».
DN170117 Ifølge XI må dessuten « inadekvate globale institusjoner » bli mer representative .
DB170105 Det er uklart hvorvidt disse uttalelsene er representative for den amerikanske etterretningen som helhet.
FV161202 Som alltid med slike undersøkelser skal man selvsagt ta resultatene med en klype salt, og det er uvisst hvor representative de er for kundegruppene som helhet.
AP161128https://www.aftenposten.no/digital/--Iphone-eiere-er-mer-opptatt-av-status-enn-Android-eiere-9396b.html Som alltid med slike undersøkelser skal man selvsagt ta resultatene med en klype salt, og det er uvisst hvor representative de er for kundegruppene som helhet.
FV160816https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Mor-klapser-til-datteren-i-butikken-Far-gjor-apenlyst-narr-av-sonnen-Hva-gjor-du-115b.html Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet legger frem den representative undersøkelsen«Komfortsonen : sosial korreks i det offentlige rom»under Arendalsuka på torsdag.
FV160816 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet legger frem den representative undersøkelsen«Komfortsonen : sosial korreks i det offentlige rom»under Arendalsuka på torsdag.
BT160816https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mor-klapser-til-datteren-i-butikken-Far-gjor-apenlyst-narr-av-sonnen-Hva-gjor-du-115b.html Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet legger frem den representative undersøkelsen«Komfortsonen : sosial korreks i det offentlige rom»under Arendalsuka på torsdag.
BT160816 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet legger frem den representative undersøkelsen«Komfortsonen : sosial korreks i det offentlige rom»under Arendalsuka på torsdag.
AP160710https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-er-blitt-vart-narmeste-ferieland-595706b.html Men trønderfamilien er egentlig den mest representative .
SA160706 Spesielt dårlige er nettbutikkene til å gi brukerne informasjon om hvordan de jobber for å sikre at brukeromtalene er ærlige og representative .
BT160706 Spesielt dårlige er nettbutikkene til å gi brukerne informasjon om hvordan de jobber for å sikre at brukeromtalene er ærlige og representative .
NL160618 » På regjeringens nettsider heter det følgende : « Sametinget er et selvstendig folkevalgt organ, og er det representative talerøret for samene ».
DA160524 Hun setter heller ikke full lit til om svarene fra brukerne er representative .
DA160226 Hun legger til at målestasjonene i kommunen gjerne ikke er helt representative .
DA160226 Hun legger til at målestasjonene i kommunen gjerne ikke er helt representative .
AP160219 Stadig flere får øynene opp for at blockchain, uavhengig av om bitcoin overlever eller ikke, kan føre til tilsynelatende vanvittige nyskapninger som for eksempel robotstyrte organisasjoner eller slutten på vårt representative demokrati.