BT171021https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/PW6P0/Rettferdighet-i-vestlige-domstoler Represalier mot bekjente i Syria har lenge vært en effektiv stopper for politisk aktivisme utenfor Syrias grenser, og dette har ikke endret seg nevneverdig etter krigens begynnelse.
VG171019 Om de ikke gikk ut og avsto fra å erklære uavhengighet, skulle det møtes med alvorlige represalier : Den spanske regjeringen har truet med at Spania vil iverksette artikkel 155 i grunnloven, og dermed frata Catalonia alt selvstyre de har idag.
VG171018 Sier han ja, vil det møtes med alvorlige represalier .
DB171006 Hvis man reagerer med sinne og represalier , vil de kanskje ikke oppsøke deg neste gang, sier Tessem.
DB171005 Dessuten ble de i økende grad utsatt for represalier for fluktforsøkene.
DB171005 Derfor gjorde han gjentatte forsøk på å rømme til Tyrkia, og ble etter hvert utsatt for represalier fra IS, som satte ham i fengsel.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/QGQxq/Politiet-mener-han-leder-en-kriminell-storfamilie-Likevel-bruker-de-ham-som-problemloser-i-den-svenske-forstaden De fleste av de 200 anmeldelsene er ifølge avisen henlagt fordi vitner har trukket forklaringene sine, eller de tør ikke å vitne i rettssaken av frykt for trusler og represalier .
AA170926 For meg virker det som om han er redd for represalier .
DB170920 Det hadde jeg ikke mulighet til, og hadde jeg nektet, ville det blitt represalier og masse ubehag, sier 55-åringen.
DA170919 I dagens Israel kan han ikke lenger uttrykke sin motstand mot regjeringen uten å frykte represalier , sa han.
VG170918 Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 har blitt stilt en rekke spørsmål i sakens anledning, blant annet opp mot Arbeidstilsynets rapport fra 2015, som beskrev at ansatte hos TV 2 i Bergen fryktet represalier fra ledelsen.
VG170911 Sportssjef Hans Falk i Norges Cykleforbund forteller til VG at Eiking ikke kommer til å få noen represalier fra dem.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/Xy3bm/Enda-en-fredsprisvinner-ut-mot-Aung-San-Suu-Kyi august har ført til nye represalier , og ytterligere flere titusen mennesker har måttet flykte.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/g8pmk/Fredsprisvinner-anklager-vestlige-bistandsorganisasjoner-for-a-stotte-terrorister-Jan-Egeland-svarer-Dypt-skuffet august har ført til nye represalier , og ytterligere flere titusen mennesker har måttet flykte.
VG170823 Man er redd for å si fra, redd for represalier , redd for å bli utstøtt.
DN170815 Kina varsler represalier i handelspolitikken dersom USA innfører sanksjoner etter å ha gransket hvordan kineserne forholder seg til opphavsrett og patenter.
AP170813https://www.aftenposten.no/verden/i/jqABw/Det-tyske-valget-Alle-kjemper-om-denne-usynlige-minoritetens-stemmer - Som en minoritet i Sovjetunionen levde de under trussel om represalier , de kunne ikke stikke seg ut.
DB170811 Han påpeker at ved å gå til angrep, risikerer USA represalier rettet mot Sør-Korea.
DB170730 Truet med represalier
DB170730 Så fort det ble klart at Donald Trump ville godkjenne Kongressens nye sanksjoner, truet Russland med represalier .
DB170728 Særlig i en sak der truslene åpenbart er ment som represalier for publisert journalistikk og som forsøk på å hindre nye undersøkelser om det høyreekstreme miljøet i framtida, sier Filter-redaktør Harald S.
NL170721 Minoriteten skal kunne kritisere majoriteten uten frykt for represalier , og majoriteten skal kunne kritisere minoriteten uten at minoriteten risikerer forfølgelse.
NL170721 En viktig årsak til bedringen er at det i det hele tatt foregår en offentlig meningsutveksling, der folk fra de ulike ståstedene får lov til å ytre sine synspunkter, stort sett uten å risikere represalier , og der meningsmotstanderne faktisk lytter til hverandre.
NL170717 Det fortelles også om ansatte som ikke har våget å varsle om hendelsen i frykt for represalier .
VG170716 Hun vil ikke bli intervjuet fordi hun frykter represalier på universitetet.
NL170713 Varslere utsettes for represalier og skandaler blir forsøkt dysset ned.
VG170711 Hun ber om at han ikke blir identifisert på grunn av mulige represalier , men navnet er allerede lekket til medier verden rundt.
VG170707 Av frykt for represalier ønsker hun å være anonym.
VG170702 De endret senere navnet til Chimney Rock State Park i frykt for represalier , men fikk til slutt godkjennelse av Kodak til å bruke det opprinnelige navnet.
AP170702https://www.aftenposten.no/verden/Stadig-flere-drap-i-kriminelle-miljoer-i-Sverige-624432b.html Andre vil heller ikke si noe, enten av frykt for represalier eller som følge av lojalitet.
AA170702 Andre vil heller ikke si noe, enten av frykt for represalier eller som følge av lojalitet.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Hviskeleken-pa-politihuset-336092b.html Derfor må offentlig ansatte tørre å snakke anonymt med pressen, uten å frykte represalier .
VG170614 Human Rights Watch mener å kunne dokumentere saker der bygningsarbeidere ikke har fått lønn, har blitt tvunget til å jobbe i farlig kaldt vær og blitt utsatt for represalier hvis de har uttrykt bekymring for arbeidsforholdene.
VG170608 VG har også snakket med andre i forbundet som er sterkt kritisk til Thommessens lederstil, men de har foreløpig ikke ønsket å stå frem på grunn av frykt for represalier .
AP170606https://www.aftenposten.no/norge/Gi-oss-penger-Gi-oss-det-du-har-Slik-begynte-ranet-og-knivdrapet-pa-23-ar-gamle-Egil-Tostrup-Braten-622593b.html Han sa at frykt for represalier fra det kriminelle miljø hvis han tystet på den andre, sykdom i familien var andre årsaker til at han aldri meldte seg for politiet.
AP170606https://www.aftenposten.no/norge/Braten-drapet-Familien-har-ventet-i-over-14-ar-i-uvisshet-622637b.html Han brukte frykt for represalier for å « tyste » og sykdom hos nære familiemedlemmer som grunn for at han ikke meldte seg for politiet.
AP170606 Han sa at frykt for represalier fra det kriminelle miljø hvis han tystet på den andre, sykdom i familien var andre årsaker til at han aldri meldte seg for politiet.
AP170606 Han brukte frykt for represalier for å « tyste » og sykdom hos nære familiemedlemmer som grunn for at han ikke meldte seg for politiet.
SA170523 Det er viktig at de kan varsle og skrive avviksmeldinger uten å være redd for represalier .
DB170522 De Vibe Malling sier videre det skal gis en straffereduksjon hvis en forklaring gjør at man blir mer utsatt for represalier .
DB170522 Represalier
AP170522 I tillegg hevdet hun at det bør gis ekstra avslag fordi Cappelen må leve i frykt for represalier .
AA170522 Vi mener det ligger en reell fare i at Cappelen kan bli utsatt for represalier , sa Malling.
AA170522 Vi mener det ligger en reell fare i at Cappelen kan bli utsatt for represalier , sa Malling.
NL170519 Å møte ytringer man ikke liker med trusler om voldelige represalier , er helt uakseptabelt i et demokrati.
VG170518 Han må alltid leve for frykter for represalier
BT170518 Det er heller ikke uvanlig med trusler om represalier mot barnas familier.
AP170518 Cappelen må for alltid leve i frykt for represalier , både i fengsel og utenfor. 4.
AP170518 Frykten for represalier
AP170518 Alfheim tok også for seg risikoen for represalier og mediepresset, men ga uttrykk for at han er mindre sikker på om dette skal gis særlig betydning, både fordi det ikke er uvanlig at folk som sitter for alvorlige forbrytelser blir truet, og fordi Cappelen selv har bidratt og latt seg intervjue og avbilde i mediene.
AA170518 Også Alfheim mener Cappelen bør få strafferabatt - av fire grunner : Han har tilstått, han har bidratt til å felle en korrupt politimann, han må leve med frykten for represalier og han har måttet tåle massiv medieeksponering.
VG170513 Også andre i forbundet reagerer på det, men vil ikke stå frem av frykt for represalier .
VG170511 Innad er han herskende og leder gjennom harselering og frykt, sier en ansatt som ikke vil stå frem av frykt for represalier .
DB170510 52-åringen sa i samtalene han frykter represalier , som at Jensen skulle plante narkotika, eller fra de kriminelle han mente Jensen beskyttet.
VG170505 De er redd for represalier eller konsekvenser.
AP170505https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Toppdommer-gar-hardt-ut-mot-Edvartsen-Foler-seg-mobbet-og-trakassert-235080b.html Han sier at han ikke turte å konfrontere Edvartsen, blant annet i frykt for represalier .
SA170504 Hvorfor truer dere varsleren Linda istedenfor å lytte godt og verne henne mot represalier ?
DB170501 Han la opprinnelig opp i frykt for represalier etter at hemmeligheten ble kjent.
VG170428 Innad er han herskende og leder gjennom harselering og frykt, sier en ansatt som ikke vil stå frem av frykt for represalier .
BT170426 Telavåg kan også sammenlignes med represalier andre steder i Europa.
BT170426 Aksjonen var del av et eskalerende reaksjonsmønster av stadig mer alvorlige represalier , som okkupasjonsmakta rettet mot motstanden på den norske vestkysten.
BT170423 Utgjør ikke faren for represalier og det å på nytt bli offer for menneskehandel ved retur til hjemlandet eller Dublin-landet et behov for beskyttelse ?
DA170422 Begge syrerne, som ikke kjenner hverandre, er varsomme med å avsløre navnene sine av frykt for represalier mot sine slektninger hjemme.
BT170420 Vi frykter represalier , men noen må si fra.
BT170420 - Frykter represalier
AP170420 Vi frykter represalier , men noen må si fra.
AP170420 - Frykter represalier
DB170418 ¶ LOVER REPRESALIER : Kim Jong-un og Nord-Korea.
DB170418 Lover represalier
DB170414 The Telegraph skriver at journalistene i Novaja Gazeta risikerer represalier for artiklene de har skrevet om tsjetsjenske myndigheter og synet på homofile, ifølge avisas redaktører.
DB170411 Guvernøren skal også ha brukt statlige midler i jakten på det skjulte lydopptaket, og truet både familiemedlemmer og ansatte i administrasjonen med represalier om de ikke sporet det opp.
DA170409 Begge syrerne, som ikke kjenner hverandre, er varsomme med å avsløre navnene sine av frykt for represalier mot sine slektninger hjemme.
SA170408 Han frykter represalier og vil ikke vise ansiktet på bildet.
BT170408 Han frykter represalier og vil ikke vise ansiktet på bildet.
BT170408 Eller han frykter represalier .
AP170408 Han frykter represalier og vil ikke vise ansiktet på bildet.
AP170407 Hvis de nå gjennomfører represalier mot for eksempel amerikanske soldater, så har man en ekstrem eskalering veldig fort.
DB170401 De fanget ytterligere fire jenter som ble funnet utenfor landsbyen etter først å ha rømt fra angriperne, sier en landsbyleder, som av frykt for represalier ikke ønsker at navnet hans blir brukt.
AA170401 De fanget ytterligere fire jenter som ble funnet utenfor landsbyen etter først å ha rømt fra angriperne, sier en landsbyleder, som av frykt for represalier ikke ønsker at navnet hans blir brukt.
AP170331https://www.aftenposten.no/verden/Kraftig-okning-i-amerikanske-luftangrep-i-Irak-og-Syria-under-Trump-618261b.html Amerikanere vil dermed ikke møte noen represalier fra domstolen for eventuelle brudd på krigens folkerett.
AP170331 Amerikanere vil dermed ikke møte noen represalier fra domstolen for eventuelle brudd på krigens folkerett.
DB170330 Det er et klart ledelsesansvar å sørge for god takhøyde på jobben, slik at arbeidstakerne føler seg trygge på at de kan ta opp saker de mener er kritikkverdige - uten å frykte for represalier .
DB170327 Nesten samtlige ønsker å være anonyme i frykt for represalier fra Nav eller leverandøren Din utvikling.
DB170327 Russere, og alle andre, fortjener en regjering som støtter et åpent marked for ideer, gjennomsiktighet og ansvarlighet i styre og stell, likhet for loven og muligheten til å utøve demokratiske rettigheter uten frykt for represalier , sier Toner.
DB170327 Hovedårsaken var frykt for represalier .
AP170327https://www.aftenposten.no/viten/Oyvind-Osterud--Antidoping-pa-tynn-is-617963b.html De ble overlatt til kraftige represalier .
AP170327https://www.aftenposten.no/verden/Utestengt-ekspert-Regjeringen-ma-kritisere-visumnekt-som-hindrer-norsk-forskning-i-Kina-615326b.html - Mye er lagt på is eller er sterkt hemmet av at så få tør uttale seg, av frykt for represalier .
AP170327 De ble overlatt til kraftige represalier .
AP170327 - Mye er lagt på is eller er sterkt hemmet av at så få tør uttale seg, av frykt for represalier .
AP170327 Russere, og alle andre, fortjener en regjering som støtter et åpent marked for ideer, gjennomsiktighet og ansvarlighet i styre og stell, likhet for loven og muligheten til å utøve demokratiske rettigheter uten frykt for represalier , fremholdt.
AA170327 Russere, og alle andre, fortjener en regjering som støtter et åpent marked for ideer, gjennomsiktighet og ansvarlighet i styre og stell, likhet for loven og muligheten til å utøve demokratiske rettigheter uten frykt for represalier , sier Toner.
DB170323 Ifølge Daily Star er det nå frykt for represalier blant BBC-ansatte som skal jobbe under VM i Russland.
DB170319 Ifølge People saksøkte hun tv-stjerna for frihetsberøvelse, samt psykisk belastning, represalier for å ha varslet om forhold ved arbeidsplassen og uriktig oppsigelse.
DB170317 Noen saker kommer aldri fram i lyset på grunn av frykt for represalier eller fordi sakene finner sin løsning gjennom andre kanaler enn varslingsinstituttet, for eksempel ved at tillitsvalgte løfter saken på vegne av sine medlemmer.
AP170317 - Mye er lagt på is eller er sterkt hemmet av at så få tør uttale seg, av frykt for represalier .
DB170312 Ifølge Associated Press lover Yildirim nå represalier mot Nederland.
DB170312 - Sterke represalier
DB170312 - Det vil komme sterke represalier som følge av behandlingen landet har gitt tyrkiske ministere med diplomatisk immunitet, sier Yildirim om hendelsene som startet med at utenriksminister Mevlut Cavusoglu fikk flynekt.
SA170309 Smertefullt bundet, med sekk over hodet blir barn bortført til avhør og videre mishandling med fysisk og psykisk vold og med trusler om represalier mot barnas familier.
DA170309 Engasjerte og hardt arbeidende verger trenger en lyttende og støttende samtalepartner, ikke irettesettelser og represalier .
AA170305 De frykter også represalier mot seg som verge, hevder hun. ( ©NTB ) ¶
DN170302 Vandermeyden tegner et bilde av et fiendtligsinnet arbeidsmiljø som forfremmer dårligere kvalifiserte menn og utsetter henne for represalier for å fremme sine bekymringer.
DN170302 Konklusjonen var at hverken påstandene om sexsjikane, kjønnsdiskriminering eller represalier kunne dokumenteres.
DA170213 | Cappelen frykter represalier
DA170213 Frykter represalier
DA170213 Det har skjedd før at folk har vært utsatt for represalier før fordi de har tystet, sa Cappelen til statsadvokat Lars Erik Alfheim i forrige uke.
VG170212 Fungerende president i Sør-Korea Hwang Gyo-Ahn sier de vil svare med represalier , mens den japanske regjeringens talsperson Yoshihide Suga kaller oppskytingen fullstendig uakseptabel.
SA170212 Fungerende president i Sør-Korea Hwang Gyo-Ahn sier de vil svare med represalier , mens den japanske regjeringens talsperson Yoshihide Suga, i likhet med Abe, betegnet oppskytingen som fullstendig uakseptabel.
DN170212 Fungerende president i Sør-Korea Hwang Gyo-Ahn sier de vil svare med represalier , mens den japanske regjeringens talsperson Yoshihide Suga, i likhet med Abe, betegnet oppskytingen som fullstendig uakseptabel.
DB170212 Fungerende president i Sør-Korea Hwang Gyo-Ahn sier de vil svare med represalier , mens Japans talsperson Suga kaller oppskytingen fullstendig uakseptabel.
BT170212 Fungerende president i Sør-Korea Hwang Gyo-Ahn sier de vil svare med represalier , mens den japanske regjeringens talsperson Yoshihide Suga, i likhet med Abe, betegnet oppskytingen som fullstendig uakseptabel.
BT170212 En lege som er trøtt, overarbeidet og engstelig for sitt midlertidige vikariat som snart utløper, vil ikke kunne si fra av frykt for represalier .
AP170212 Fungerende president i Sør-Korea Hwang Gyo-Ahn sier de vil svare med represalier , mens den japanske regjeringens talsperson Yoshihide Suga, i likhet med Abe, betegnet oppskytingen som fullstendig uakseptabel.
AA170212 Fungerende president i Sør-Korea Hwang Gyo-Ahn sier de vil svare med represalier , mens den japanske regjeringens talsperson Yoshihide Suga, i likhet med Abe, betegnet oppskytingen som fullstendig uakseptabel.
AA170212 Fungerende president i Sør-Korea Hwang Gyo-Ahn sier de vil svare med represalier , mens den japanske regjeringens talsperson Yoshihide Suga, i likhet med Abe, betegnet oppskytingen som fullstendig uakseptabel.
DB170210 Så lenge varslere blir utsatt for represalier eller frykter for gjengjeldelse som følge av å si ifra, er vi ikke i mål.
DB170210 Imidlertid opplevde 21 prosent av varslerne represalier som følge av å varsle.
DB170205 Om landet åpent kritiserer USA, fryktes det represalier dra Trumps side.
DN170202 Labour-leder Jeremy Corbyn hadde gitt klar beskjed til sine medlemmer om å ikke blokkere fullmakten, men det er ikke klart hva slags represalier som venter ordrenekterne.
AA170202 Labour-leder Jeremy Corbyn hadde på forhånd gitt klar beskjed til sine medlemmer om å ikke blokkere fullmakten, men det er ikke klart hva slags represalier som venter ordrenekterne, og hvorvidt skyggeministrene skal byttes ut.
DB170125 Han hevder også at flere vitner ikke tør å forklare seg, siden de er redde for represalier fra tiltalte.
AP170124 - En del barn trenger beskyttelse mot represalier fra foreldre hvis de avslører vold i familien i avhør hos oss, understreker Pettersen.
AP170124 - Barn må beskyttes mot foreldres represalier
DB170120 Han har brukt enhver anledning til å skjelle ut pressen og true med represalier , søksmål og nye lover som innskrenker pressefriheten.
DB170117 ( Dagbladet ) : Etter over åtte timer bak lukkede dører, hvor Jensen skal ha forklart seg om « forhold som gir grunn til å frykte for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet blir kjent », åpnet retten dørene inn til retten igjen i dag klokka 12.19.
DB170116 Tingrettsdommer Kim Heger skriver i kjennelsen vedrørende lukkede dører at : « Det er vist til at det foreligger særlige forhold som gir grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet i deler av Jensens forklaringer blir kjent for andre, og at dette også vanskeliggjøre sakens opplysning og at lukkede dører derfor er påkrevd ».
DB170116 I kjennelsen går det fram at : « Retten finner at det i herværende sak foreligger en kvalifisert og konkret begrunnet frykt for at enkelte opplysninger i Jensens forklaring, som er nødvendig at kommer frem for retten, vil kunne utsette de tiltalte og andre for forfølgelse eller represalier hvis innholdet i denne delen av forklaringen blir kjent for allmennheten.
DB170115 - Det foreligger særlige forhold som gir grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet i deler av Jensens forklaringer blir kjent for andre, og at dette også vanskeliggjøre sakens opplysning og at lukkede dører derfor er påkrevd.
BT170115 - Det er vist til at det foreligger særlige forhold som gir grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet i deler av Jensens forklaringer blir kjent for andre, og at dette også vanskeliggjøre sakens opplysning og at lukkede dører derfor er påkrevd, skrev dommer Kim Heger i kjennelsen om at dørene skulle lukkes.
DB170113 Politiet vet hvem det dreier seg om, men har store problemer med å få stilt gjerningsmenn for retten, da ingen vil vitne på grunn av faren for represalier .
DB170113 Mosul har et sunnimuslimsk flertall, og det er også sunniene som har blitt i byen, ofte av frykt for represalier fra den sjiamuslimske majoritetsbefolkningen ellers i landet og fra kurdere.
DB170112 « Retten finner at det i herværende sak foreligger en kvalifisert og konkret begrunnet frykt for at enkelte opplysninger i Jensens forklaring, som er nødvendig at kommer frem for retten, vil kunne utsette de tiltalte og andre for forfølgelse eller represalier hvis innholdet i denne delen av forklaringen blir kjent for allmennheten.
DB170112 Tingrettsdommer Kim Heger skriver i kjennelsen fra Oslo tingrett : « Det er vist til at det foreligger særlige forhold som gir grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet i deler av Jensens forklaringer blir kjent for andre, og at dette også vanskeliggjøre sakens opplysning og at lukkede dører derfor er påkrevd ».
DB170112 - Risikerer forfølgelse og represalier
AP170112 « Retten finner at det i herværende sak foreligger en kvalifisert og konkret begrunnet frykt for at enkelte opplysninger i Jensens forklaring, som er nødvendig at kommer frem for retten, vil kunne utsette de tiltalte og andre for forfølgelse eller represalier hvis innholdet i denne delen av forklaringen blir kjent
BT170108 Det fikk imidlertid konsekvenser for Rafsanjanis egen familie som ble utsatt for represalier av myndighetene.
AP170108 Det fikk imidlertid konsekvenser for Rafsanjanis egen familie som ble utsatt for represalier av myndighetene.
DN170104 President Juan Carlos Varela truet i november Frankrike med represalier dersom franskmennene ikke fjernet Panama fra svartelisten.
AP170104 President Juan Carlos Varela truet i november Frankrike med represalier dersom franskmennene ikke fjernet Panama fra svartelisten.
DB170103 Like fullt, ledere som Jonas Gahr Støre slipper glatt unna represalier .
DB170103 I antikken var represalier betydelige mot udugelige ledere som styrte dårlig.
AP161229https://www.aftenposten.no/verden/Russland-varsler-omfattende-gjengjeldelse-mot-USA-etter-sanksjoner-612014b.html Han varsler at flere represalier vil iverksettes fremover.
AP161229https://www.aftenposten.no/verden/Russland-varsler-omfattende-gjengjeldelse-mot-USA-etter-sanksjoner-612014b.html - Jeg har beordret en rekke represalier som svar på russiske myndigheters aggressive trakassering av amerikanske diplomater og hackerangrep rettet mot den amerikanske valgkampen, sa Obama torsdag.
AP161204 Journalister i minst syv medier i Venezuela skal ha blitt møtt med represalier .
AP161204 Journalister fra hele verden møter represalier etter å ha avslørt utstrakt bruk av skatteparadiser.
AP161204 - Det er ikke så veldig overraksende at en del av journalistene som har jobbet i dette sakskomplekset er blitt utsatt for represalier .
AP160104https://www.aftenposten.no/verden/Hongkong-Kina-kritisk-forlegger-og-bokhandlere-sokk-borte-16100b.html De øvrige savnedes familier velger ifølge BBC ikke å uttale seg, av frykt for represalier .
AP160104https://www.aftenposten.no/verden/Hongkong-Kina-kritisk-forlegger-og-bokhandlere-sokk-borte-16100b.html De øvrige savnedes familier velger ifølge BBC ikke å uttale seg, av frykt for represalier .