DA171121 Hittil har han og Karjakin spilt sju remis-partier i New York.
SA170603 I sjakken har det derfor lenge vært diskutert grep for å redusere andelen remis-partier .
FV170603 I sjakken har det derfor lenge vært diskutert grep for å redusere andelen remis-partier .
BT170603https://www.bt.no/100Sport/sjakk/Pa-ett-omrade-har-Carlsen-revolusjonert-sjakken-Det-kan-ogsa-bli-hans-bane--Alle-andre-har-lart-det-236568b.html I sjakken har det derfor lenge vært diskutert grep for å redusere andelen remis-partier .
BT170603 I sjakken har det derfor lenge vært diskutert grep for å redusere andelen remis-partier .
AP170603https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Pa-ett-omrade-har-Carlsen-revolusjonert-sjakken-Det-kan-ogsa-bli-hans-bane--Alle-andre-har-lart-det-236568b.html I sjakken har det derfor lenge vært diskutert grep for å redusere andelen remis-partier .
AP170603 I sjakken har det derfor lenge vært diskutert grep for å redusere andelen remis-partier .