VG171214 - Overgang til helse- og sosialsektoren vil i hovedsak bidra overfor de som har store rusproblemer, men vil trolig ha mindre betydning for rekruttering til cannabisbruk.
SA171211 Pengene kan brukes på rekruttering av nye forskere, studietilbud, etter og videreutdanningstilbud, til at næringslivet kan få låne forskere, til studentoppgaver eller til lån av personer fra næringsliv til forskning.
NL171211 Direktør Lars Vorland tar feil når han i framlegg til kommende styresak 137-2017 om PCI i Bodø skriver at 'opplæring og rekruttering av fagpersonell, både leger og sykepleiere, er i risikoanalysen gitt å være den høyeste risikoen'.
SA171209 Han tror den enorme interessen også er veldig fint for håndballen, ikke minst når det gjelder rekruttering .
DB171209 Det er ikke noen god rekruttering der heller.
DB171209 - Problemet var at vi i perioden 2002 til 2010 dyrket enerne i for stor grad, uten å bruke nok ressurser på rekruttering og å utvikle de nye talentene.
AP171209 Han tror den enorme interessen også er veldig fint for håndballen, ikke minst når det gjelder rekruttering .
AA171209 Han tror den enorme interessen også er veldig fint for håndballen, ikke minst når det gjelder rekruttering .
AP171207 Ubaydullah Hussain har erklært seg ikke skyldig i deltagelse i og rekruttering til terrorgruppen IS.
AP171207 Oslo tingrett dømte i april 2017 Ubaydullah Hussain ( 32 ) fra Bjerke i Oslo til ni år i fengsel for rekruttering til og deltagelse i IS.
AP171207 I tillegg til deltagelse i IS og rekruttering til IS, ble Hussain funnet skyldig i å ha ytt økonomisk og materiell støtte til IS.
DN171206 De øker også på grunn av sterk rekruttering i Oslo, men har overvekt av voksne kunder.
DB171206 Ifølge aktoratet spilte Hussain en svært viktig rolle i rekruttering for IS i Norge, skriver Aftenposten.
DB171206 Hussain har erklært seg ikke skyldig i deltakelse i og rekruttering til terrorgruppen IS, og valgte å anke.
AP171206 Ubaydullah Hussain har erklært seg ikke skyldig i deltagelse i og rekruttering til terrorgruppen IS.
AP171206 Oslo tingrett dømte ham til ni år i fengsel for deltagelse i IS og for rekruttering til IS.
AP171206 I tillegg til deltagelse i IS og rekruttering til IS, ble Hussain funnet skyldig i å ha ytt økonomisk og materiell støtte til IS.
AP171206 I lagmannsretten blir Hussains betydelige innsats for IS gjentatt med detaljerte beskrivelser av hans rekruttering og oppfølging av fremmedkrigere fra Norge.
AP171206 Aktoratet mener at Hussain har spilt en svært viktig rolle i rekruttering for IS.
AP171206 desember 1883, og billedteksten beskrev blant annet situasjonen slik : « Ulvene og lammene » og « rekruttering til den polygame vederstyggeligheten ».
BT171203 Dette vet vi alle vil redusere mulighetene for rekruttering til phd og stipendiatstillinger og dermed fremtidig forskning på feltet.
NL171202 Med større ansvar for å styre vår egen fremtid vil den største utfordringen være rekruttering av arbeidskraft og kompetanse, i sterk konkurranse med de andre regionene i Norge.
BT171202 Om en virkelig skal få et oppsving i lærernes profesjonsutvikling og stimulere til rekruttering , må vi bli gitt et rom å utvikle oss i.
NL171201 Oppbygging av fagkompetanse i sykehuset har ikke alltid vært enkelt og rekruttering til fagstillinger fra studenter utdannet ved UiT har vært en viktig kilde til faglig oppbygging.
AP171129 Hos Fjelberg er det minst én streng regel som gjelder for rekruttering .
DA171127 Det er åpenbart skadelig for videreutvikling av bransjen, rekruttering , og mangfoldet vi etterstreber.
AA171125 Samtidig må marin industri selv ta et ansvar for å bidra til rekruttering og kompetanse i de nye næringene ved å gjøre seg attraktive, synlige og spennende for unge studenter som ser etter en jobb for fremtiden.
DN171124 - Arbeidsgiverne i KS får skyld seg selv for at de ikke har arbeidet godt med rekruttering .
DB171124 Men antall påmeldte de siste fire årene kan tyde på at det ikke har vært stor nok rekruttering og nyutgivelser i denne kategorien på en stund.
AA171124 Nå vil Arbeiderpartiet starte arbeidet med å styrke primærhelsetjenesten og sikre en god rekruttering av fastleger for fremtiden, skriver Ingvild Kjerkol.
AA171124 Arbeiderpartiet vil snarest starte arbeidet med å styrke primærhelsetjenesten og sikre en god rekruttering av fastleger for fremtiden.
SA171123 Frp fremmet torsdag et forslag om at det blir satt ned et utvalg som skal se på regelverket for rekruttering til verv som blant annet Nobelkomiteen.
DB171123 Frp fremmet torsdag et forslag om at det blir satt ned et utvalg som skal se på regelverket for rekruttering til verv som blant annet Nobelkomiteen.
DA171123 Frp fremmet torsdag et forslag om at det blir satt ned et utvalg som skal se på regelverket for rekruttering til verv som blant annet Nobelkomiteen.
BT171123 Frp fremmet torsdag et forslag om at det blir satt ned et utvalg som skal se på regelverket for rekruttering til verv som blant annet Nobelkomiteen.
FV171121 Fakta : Forslag til økt rekruttering av kvinner som trenere i Skiforbundet ¶
AP171121 Konsekvenser for rekruttering
AP171121 Det å gi halvparten av den tjenestedyktige befolkningen en opplevelse av potensielt å være en sikkerhetsrisiko, kan få konsekvenser for rekruttering .
SA171120 Fakta : Forslag til økt rekruttering av kvinner som trenere i Skiforbundet ¶
SA171120 Fakta : Forslag til økt rekruttering av kvinner som trenere i Skiforbundet ¶
BT171120 Fakta : Forslag til økt rekruttering av kvinner som trenere i Skiforbundet ¶
AP171120 Fakta : Forslag til økt rekruttering av kvinner som trenere i Skiforbundet ¶
AA171120 Forslag til økt rekruttering av kvinner som trenere i Skiforbundet ¶
VG171119 Ekstremistene har ikke lenger noe landområde hvor de kan drive rekruttering og planlegging av terror.
SA171117 Til felles har de greid å skape en kultur for inkludering, rekruttering og videreføring av kunnskap, kompetanse og kulturarv, tilgjengelig for folk i alle aldre fra alle lag i samfunnet.
AA171117 Vi utfordrer utdanningsministeren til å tydeliggjøre mål og sørge for en ny konkret handlingsplan for likestilling og rekruttering muliggjør aktivt og målrettet arbeid mot en likeverdig barnehage.
AA171117 Mål : Vi utfordrer utdanningsministeren til å tydeliggjøre mål, og sørge for en ny konkret handlingsplan for likestilling og rekruttering som muliggjør aktivt og målrettet arbeid mot en likeverdig barnehage, skriver kronikkforfatterne.
AA171117 Frem til 2014 var det en handlingsplan for likestilling i barnehage og skole, med øremerkede midler til rekruttering som istandsatte blant annet fylkesmannen til å koordinere regionale kompetansenettverk, hvor både private eiere og kommunen som eier og barnehagemyndighet bidro sammen med relevante fagmiljøer.
AA171117 Det er heller ikke avsatt egne midler til å arbeide med likestilling eller rekruttering .
AA171117 Arbeid med rekruttering , likestilling og mangfold er stadig aktuelt.
NL171114 Målet var å gi nordnorsk ungdom bedre utdanningsmuligheter og sikre rekruttering av fagfolk til landsdelen.
AA171114 Vi ser både en sviktende rekruttering blant de unge og en økt avgang blant erfarne fastleger pga. dette.
AA171114 Derimot mener vi at den enkelte kommune bør styrke sin ledelse av fastlegeordningen for å stimulere til bedret rekruttering , opprette utdanningsstillinger, stimulere til at unge kan søke hjemler, bidra til at erfarne fastleger ikke slutter, samt å bidra til å styrke fastlegenes samhandling med andre helsetilbud når det gjelder pasienter med sammensatte lidelser og behov
DN171109 Selskapet skal jobbe systematisk og strukturert med utvikling og rekruttering av medarbeidere ».
AA171108 « Foreningen har jobbet målrettet med å synliggjøre innvandrere som ressurs i rekruttering av ansatte i ulike bedrifter.
VG171107 Arbeiderpartiet vil snarest starte arbeidet med å styrke primærhelsetjenesten og sikre en god rekruttering av fastleger for fremtiden.
AA171107 Om dette rokkes ved, er jeg redd mangel på rekruttering vil bli enda større.
AA171107 Differansen mellom det en får i tilskudd og det som kreves for å drifte et legesenter har økt betraktelig de siste år og når det gjelder mangel på rekruttering , ligger nok en del av svaret i akkurat dette økende gapet.
AA171107 Dersom det gjøres noe for å bedre arbeidsforholdene, som igjen gir økt rekruttering , vil ikke dette bli noe problem.
VG171106 | Ubaydullah Hussain nekter fortsatt for IS-medlemskap og rekruttering
VG171106 BORGARTING LAGMANNSRETT ( VG ) Da ankesaken mot ham startet mandag, erklærte Ubaydullah Hussain ( 32 ) seg ikke skyldig i hverken IS-deltagelse eller rekruttering til gruppen.
VG171106 - Vi mener han ikke har rekruttert noen av de to personene som tiltalepunktet om rekruttering omhandler, men at de har reist av egen fri vilje.
SA171105 Samtidig forventer vi at helseminister Bent Høie nå tar på alvor de mange advarslene om svak rekruttering til fastlegeyrket.
SA171105 Helseministeren må ta på alvor bekymringene om lav rekruttering til fastlegeyrket.
SA171105 Fastleger over hele landet er bekymret for lav rekruttering til yrket.
DA171105 | Hussain nekter fortsatt for rekruttering til terror ¶
DA171105 Islamisten Ubaydullah Hussain er den første i Norge som er dømt for rekruttering til den terrorlistede organisasjonen IS og for å delta i organisasjonen uten å ha vært i Syria selv.
AP171105 | Hussain nekter for IS-medlemskap og rekruttering
DN171103 - Nei, jeg har full forståelse for deres synspunkter og er enig i at kvinneandelen burde vært høyere, men når det gjelder rekruttering , er det jeg vil si at vi er opptatt av gode prosesser, sier han.
AP171103 I Norge er litt over 600 idrettslag spurt, og de som har respondert svarer at rekruttering av frivillige framover er deres aller største bekymring.
SA171101 Med 1 million kroner øremerket til rekruttering av barn av unge gjør det oss i stand til å starte arbeidet mot skoler og SFO sammen med klubber og sentereiere for å fremme vår flotte idrett, sier Stavenes til Aftenbladet.
SA171101 Det skal gi økt rekruttering .
SA171101 Med 1 million kroner øremerket til rekruttering av barn av unge gjør det oss i stand til å starte arbeidet mot skoler og SFO sammen med klubber og sentereiere for å fremme vår flotte idrett, sier Stavenes til Aftenbladet.
SA171101 Det skal gi økt rekruttering .
AA171101 Med 1 million kroner øremerket til rekruttering av barn av unge gjør det oss i stand til å starte arbeidet mot skoler og SFO sammen med klubber og sentereiere for å fremme vår flotte idrett, sier Stavenes til Aftenbladet.
AA171101 Det skal gi økt rekruttering .
VG171031 Smøresjef på det svenske landslaget, Urban Nilsson, ser ingen problemer med at hans nye rekruttering snakker fra levra.
DA171031 Det skaper mulig grobunn for rekruttering til terrororganisasjonen al-Shabab, sier Hansen.
DA171031 Rekruttering
AP171031 På agendaen sto det : Hvordan vi som lokalmiljø kan samle oss og bekjempe ungdomskriminalitet og rekruttering av unge til gjenger. 3rd-party-bio ¶
VG171029 Pilotprosjektet vi kjører for å få mer kunnskap om rekruttering er ikke dette med primærhelseteam, men prosjektet med utdanningsstillinger i allmennmedisin, sier Høie.
VG171029 Jeg oppfordrer kommunene til å lære av dem som får til en god rekruttering .
VG171029 - Vi tror likevel ikke dette alene vil bøte på utfordringene fastlegeordningen står overfor, blant annet når det kommer til rekruttering , sier president i legeforeningen Marit Hermansen.
AP171028 At svarprosenten i undersøkelsen er så lav som bare 12,8 prosent kan være et tegn på skjev rekruttering .
VG171026 Det er for de aller fleste helselederne en siste utvei etter at de ikke har lyktes med vanlig rekruttering .
AP171024 rekruttering , registrering, opplæring og oppfølging av ansatte, regnskapstjenester ved lønnskjøring og lønnsinnberetning, revisors attestasjon av kontrolloppstillingen ) ¶
NL171023 Vår viktigste satsing er rekruttering på barnenivå.
NL171023 Vår viktigste satsing er rekruttering på barnenivå, skriver styreleder Arild Hausberg i Tromsø Ishockeyklubb.
NL171023 Bli blant de beste i landet på rekruttering av barn til mestring, trening og konkurranser på isflaten ¶
AP171020 Hussain har anket dommen på ni års fengsel for rekruttering til IS.
AP171018 Politiet skal i tillegg til å stoppe videre utvikling av gjenger og narkotikahandel, jobbe forebyggende inn i ungdomsmiljøene for å hindre rekruttering til kriminelle aktiviteter og nettverk.
AP171017 IS' rekruttering av fremmedkrigere har allerede vært fallende og kan forsvinne helt.
AP171017 Hun mener hverken han eller Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) forstår alvoret, og at det er en stor svikt i rekruttering til fastlegeyrket.
DB171016 - En av grunnene til at Rosenborg er overlegne er på grunn av økonomiske ressurser og rekruttering .
DB171014 Han har til og med ansvaret for rekruttering av celler i Frankrike og Europa.
DB171012 13,6 millioner kroner skal gå til rekruttering av flere lærebedrifter.
DB171012 13,6 millioner kroner skal gå til rekruttering av flere lærebedrifter.
AP171012 kroner Tilskuddsordning for økt rekruttering av minoritetsspråklige : 20 mill. kroner Videreutdanning av barnehagelærere innen språkutvikling og - læring : 5 mill. kroner ¶
AA171012 Da er det viktig at vi øker kvaliteten og sikrer rekruttering , sier leder av utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen ( Frp ) til NTB.
DN171009 - For å sikre god rekruttering til yrkesfagene er det avgjørende at det finnes attraktive karriereveier og videre studiemuligheter.
DA171009 - For å sikre god rekruttering til yrkesfagene er det avgjørende at det finnes attraktive karriereveier og videre studiemuligheter.
NL171006 Det er fortsatt for mange ufaglærte lærere og rekruttering av nye lærere har vært utfordrende særlig i nord.
DN171006 - Ved siden av rekruttering er det å hente penger den største utfordringen for oppstartsbedrifter, sier gründer Thomas Sveum i Startupmatcher ( i midten ).
DA171006 Mer om virkemidlene siden, først må det ryddes i debatten, mener Johansen : Grov vold, trusler, og rekruttering til kriminelle miljøer, er saker for politiet.
VG171005 - De to byråene er designbyråer som utarbeider trykksaker, design på nettsider, kampanjer i forbindelse med rekruttering av ansatte og liknende, og slikt materiell er en viktig del av etatens informasjon ut til ansatte, elever og foresatte.
VG171004 Da rettssaken startet i Oslo tingrett onsdag morgen, begjærte 34-åringens forsvarere, advokatene Siri Langseth og Elisabeth Myhre, saken utsatt og avvisning av tiltaleposten som omhandler IS-deltakelse, rekruttering og økonomisk støtte.
VG171004 - Vi vil mene at man ikke vil kunne rettføre tiltaleposten om deltakelse, økonomisk støtte og rekruttering , og at posten avvises og eventuelt at saken utsettes til man har fått klarhet i omstendighetene rundt en mulig dom fra Tyrkia.
DB171004 Video originally published on dagbladet.no/dbtv.no on 24.06.2015 MENER DE STENGES UTE : - Hvordan skal vi tro på rekruttering til ishockey når de behandler oss slik ?
DB171003 Presidenten i Legeforeningen bekreftet på seminaret VGs beskrivelse av situasjonen, som medfører ledige hjemler, manglende rekruttering , høyt bruk av kortvarige vikarer, og mer arbeid med færre pasienter.
DB171003 Da må vi se på redusering av byråkratiske ordninger, rekruttering , spesialistutdanningen, organisering av primærhelsetjenesten og finansieringsordningen.
AP170930 De erkjenner at noe må gjøres for å sikre bedre rekruttering til dirigentfaget.
AP170927 Det er heldigvis en positiv endring i rekruttering av sykehjemsleger.
VG170926 Cecilie Hofstad Opheim, hovedtillitsvalgt for 416 sykepleiere i Sandefjord kommune, tror ikke situasjonen er unik for Sandefjord og er bekymret for at enda flere deltidssykepleiere skal slutte og at situasjonen vil hindre ny rekruttering til sykepleieryrket.
AP170922 - Vi trenger større rekruttering i de yngre klassene for å bli bedre, mener landslagssjefen.
SA170921 - Vi trenger større rekruttering i de yngre klassene for å bli bedre, mener landslagssjefen.
FV170921 - Chelsea følger samtlige av FIFAs regler og forskrifter når det kommer til rekruttering av spillere, opplyser klubben.
BT170921 - Vi trenger større rekruttering i de yngre klassene for å bli bedre, mener landslagssjefen.
SA170920 - Chelsea følger samtlige av FIFAs regler og forskrifter når det kommer til rekruttering av spillere, opplyser klubben.
SA170920 - Chelsea følger samtlige av FIFAs regler og forskrifter når det kommer til rekruttering av spillere, opplyser klubben.
AP170920 Som bemanningsrådgiver i rekrutteringsselskapet Adecco Search & Select har hun lang erfaring med rekruttering .
AP170920 - Chelsea følger samtlige av FIFAs regler og forskrifter når det kommer til rekruttering av spillere, opplyser klubben.
AP170920 - Chelsea følger samtlige av FIFAs regler og forskrifter når det kommer til rekruttering av spillere, opplyser klubben.
DN170918 Han mener kombinasjonen av smarte penger på investorsiden, erfarne bedriftsbyggere og rekruttering av gode teknologer er faktorene som har skapt enorm vekst for norske videoselskaper.
SA170917 Sette konkrete mål for rekruttering av kvinner til lederposisjoner.i ¶
NL170917 « Flyplassen vil gjøre regionen enda mer attraktiv for etableringer, rekruttering av kompetanse, og ikke minst økt bolyst.
AP170917 Sette konkrete mål for rekruttering av kvinner til lederposisjoner.
DN170915 Internett er deres hovedverktøy for rekruttering .
AP170915 Her må politiske og byråkratiske beslutningstagere gjennomgå hierarkiske organisasjons- og styringsmodeller som hemmer at det tas ansvar og lederskap, men heller ivareta rekruttering for et mer heterogent politi, utvikle bedre selekterings- og rekrutteringsprosesser for politiledere, og utdannings-, trenings- og erfaringslæring i praksis for førstegangsledelse og v
AA170915 Internett er deres hovedverktøy for rekruttering .
AA170915 - Barn bærer den største byrden i krigen og blir tvunget til å gjennomleve forferdelige prøvelser som skader, overgrep, fangenskap og rekruttering til militsgrupper, skriver Verdens barnefond ( UNICEF ).
DB170912 Derfor har slagordene som har vært brukt til rekruttering i snart to tiår mistet noe av sin styrke, sier han.
AA170912 Evalueringer av prosjektet viser at det har bidratt til økt rekruttering , økt trivsel, godt nettverk og har forhindret frafall.
DB170910 Hadia Tajik hevder det er mye politikerne på Stortinget kan gjøre for å forhindre økende rekruttering til høyreekstreme miljøer.
DB170910 - Vi kan forebygge mer, gi politiet ressurser til å prioritere flere bekymringssamtaler med personer som er sårbare for rekruttering , og vi kan gi kommunene mer penger til skole og turer med Hvite busser.
AA170909 Faste stillinger, hele stillinger for dem som ønsker det, og mulighet til etter- og videreutdanning er viktig for å sikre rekruttering og beholde gode folk i eldreomsorgen.
DB170908 Ifølge departementet er til sammen 40 IS-krigere drept i flyangrepet, inkludert Mohammed al-Shimali, ansvarlig for rekruttering , og Gulmurod Khalimov, som skal ha vært IS' krigsminister.
AP170908 Ifølge departementet er til sammen 40 IS-krigere drept i flyangrepet, inkludert Mohammed al-Shimali, ansvarlig for rekruttering , og Gulmurod Khalimov, som skal ha vært IS' krigsminister.
AA170907 Hvis formannskapet virkelig ønsker økt rekruttering av kvinner i brannvesenet, har de muligheten til å konkretisere dette i budsjettprosessen for 2018.
AA170907 september, om rekruttering av kvinner i brannyrket, fremstiller varaordfører Hilde Opoku brann- og redningstjenesten som en institusjon med sjokkerende dårlige holdninger og verdier.
AA170907 Vi har aldri hatt så mye aktivitet innen rekruttering som vi hadde i 2016, og vi ser samme utvikling i 2017, sier han.
AA170907 Som avdelingsleder hos Bjørg Fjell Rekruttering i Trondheim, har han god kjennskap til den bransjen Conto jobber i ; regnskap og rådgivning.
AA170907 Selskapet har med det 32 års erfaring med rekruttering og vikartjenester innen økonomi, administrasjon og regnskap uten at selskapet har gjennomgått store strukturelle endringer.
AA170907 Saksvik mener det er viktig også for små bedrifter å bruke profesjonelle innen rekruttering .
AA170907 Når det gjelder personlighet, så er det også noe som Jan-Christian Saksvik vektlegger i samarbeidet med Bjørg Fjell Rekruttering .
AA170907 Når daglig leder Jan-Christian Saksvik i Conto As trenger en ny medarbeider, kjenner han seg sikker på at Rune Lie hos Bjørg Fjell Rekruttering finner nøyaktig den han trenger.
AA170907 I Trondheim har vi nå en all time high innen rekruttering .
AA170907 Fakta om Bjørg Fjell Rekruttering : ¶
AA170907 Daglig leder Jan-Christian Saksvik hos Conto til venstre, Rune Lie fra Bjørg Fjell Rekruttering henger på.
AA170907 Bjørg Fjell er ikke blant de største innen bemanning og rekruttering i Trondheim, men det ser Rune Lie på som en spennende mulighet.
AA170907 Bjørg Fjell Rekruttering er et norskeid selskap som ble etablert i 1985 av Bjørg Irene Fjell.
AA170907 - Bjørg Fjell har 32 år med erfaring innen både bemanning, rekruttering samt søk og utvelgelse.
AA170907 ) i regnskaps- og rpdgivningsbedriften Conto på Lade, er godt fornøyd med at Rune Lie fra Bjørg Fjell Rekruttering både hjelper ham med nye medarbeidere og kan være en god rådgiver.
VG170905 Vi har etablert en ny tilskuddsordning der kommuner kan søke om midler til rekruttering av fastleger og tiltak for å heve kvaliteten og kompetansen i allmennlegetjenesten.
SA170905 - Jeg skal ikke løpe fra mitt ansvar, men jeg må bli målt på det jeg har ansvar for, som rekruttering av landslagstrenere og tiltak for å sette i gang utvikling av norsk fotball.
DB170905 Blant annet rekruttering av landslagstrenere, og å sette i gang riktige utviklingstiltak i norsk fotball, men når de gjelder økonomiske prioriteringer og politiske overordnede beslutninger og endringer av strukturer, er ikke det mitt ansvar, sier han til nettsiden.
BT170905 - Jeg skal ikke løpe fra mitt ansvar, men jeg må bli målt på det jeg har ansvar for, som rekruttering av landslagstrenere og tiltak for å sette i gang utvikling av norsk fotball.
AP170905 - Jeg skal ikke løpe fra mitt ansvar, men jeg må bli målt på det jeg har ansvar for, som rekruttering av landslagstrenere og tiltak for å sette i gang utvikling av norsk fotball.
DB170904 Regjeringens pakke for styrking av yrkesfagene i statsbudsjettet for 2018 : ¶ Rekruttering av flere lærebedrifter 13,6 millioner kroner : Det settes av 13,6 mill. kroner til lokalt rekrutteringsarbeid ute i fylkene og til videreutvikling av digitale verktøy som skal gjøre det enklere å identifisere og rekruttere nye lærebedrifter.
SA170903 Andre har stått i fare for rekruttering til illegale grupper.
VG170901 Vi har hatt utfordringer med rekruttering til fast hjemmel og av vikar til fastlegehjemmel som per i dag er definert som liste uten fast lege.
VG170901 Norges tredje største by har 200 000 innbyggere, legeutdanning ved NTNU og tradisjon for god rekruttering .
VG170901 I VGs fastlegeundersøkelse forteller en rekke byer landet rundt om vanskelig rekruttering .
VG170901 * Steinkjer : - Vi har slitt med rekruttering av nye fastleger og vikarer når fastleger med driftsavtale er sykmeldte eller skal ut i svangerskapspermisjon.
NL170901 De særdeles gode, men små spesialistmiljøene vi har i dag, vil etter hvert som utdanningsreformen får effekt, smuldre opp av mangel på rekruttering av kompetente offiserer med dyp militæroperativ erfaring.
DB170901 Tung finansiering, et spennende område når det gjelder rekruttering , sykkelsportens utbredelse og vakre omgivelser, er alle faktorer som kan dytte en avgjørelse i Norges favør.
DB170901 Han kan ikke erstatte Ousmane Dembélé og har ikke den samme farten eller dynamikken som Barcelonas nyeste rekruttering , men Jarmolenko har alle muligheter til å bli suksessfull i Tyskland. 5.
AA170901 Her vil han snakket om trygt arbeidsliv og rekruttering til yrkesfag.
AP170831 Vi har varslet tiltak for å få kommunene til å arbeide aktivt med rekruttering , sier Høyre-statsråden.
AA170831 Han er ikke tiltalt for rekruttering .
AA170831 - Vi trenger en helt ny nasjonal modell for rekruttering inn til fastlegeordningen.
VG170830 - Det vi har hatt av utfordringer her er spesielt knytta opp mot gjengmiljøer og rekruttering av spesielt unge barn, helt ned i 13-14 årsalderen, som blir løpegutter for noen av disse gjengene, forteller John Roger Lund, leder for Oslo-politiets enhet Øst, til VG.
DN170830 Vi har varslet tiltak for å få kommunene til å arbeide aktivt med rekruttering .
VG170829 Mulig hun synes det er nonsens, men nå har jeg hørt på politiet her som har fortalt om hvilke store utfordringer man står i, både med at politifolk slutter, det er problem med rekruttering og det er enkelte soner man må gå tungt for å gå inn, så utfordringene her er ganske store, og vi skal lære så vi ikke havner i samme situasjon, svarer Listhaug til begrunn
DB170828 Personell blir ansatt i regionale nettverk for å understøtte arbeidet med rekruttering av pasienter og datainnsamling.
DA170828 - Rekruttering til idrett forutsetter at vi har gode anlegg.
DN170827 Tim Rosenkilde, som er teamleder for Impact Rekruttering & Omstilling, har inntrykk av at menn ofte har et litt sterkere konkurranseinstinkt.
AA170827 - Det som er alvorlig nå er at vi ser en tiltakende sviktende rekruttering av nye leger som skal begynne i fastlegeordningen.
DB170826 Denne forskjellen er imidlertid mer enn utlignet i flere andre idretter gjennom langt større økonomisk satsing, bredere rekruttering og mer effektive treningsmetoder.
DB170824 Samtidig må det også føres en offensiv politikk for rekruttering .
AA170824 Deler av jordbruket sliter med økonomi og rekruttering , og i mange kommuner er det vanskelig å finne relevante jobber for ungdom med høy utdanning.
DA170823 - For å oppnå målet på 50 prosent kvinner må man tenke rekruttering og begynne med filmskolen, og man må tilrettelegge filmproduksjonene slik at kvinner kan være regissører, men dette er antagelig ikke økonomisk gjennomførbart.
VG170821 - Bidratt til rekruttering
AA170821 Næringslivet har egeninteresse og ansvar for å sikre rekruttering til sine bransjer.
DN170820 Erik Falk Hansen, daglig leder i hodejegerselskapet OG-S, og Kathrine Evenmo Ervik, daglig leder i Express Rekruttering , er kritiske til disse tjenestene.
VG170819 - Det er en økende rekruttering i disse gjengene.
DB170819 Disse funnene har overføringsverdi til rekruttering til ekstremisme generelt.
DB170818 Enslige asylbarn er en spesielt utsatt gruppe uten sine opprinnelige omsorgspersoner, og Human Rights Watch rapporterer i likhet med UNHCR at de er spesielt utsatt for rekruttering i terrororganisasjoner som Taliban, hvor barn ned i seks-sjuårsalderen blir indoktrinert.
VG170817 - Og så må norsk ungdom forstå at det fortsatt er minst 40 - 50 år igjen for norsk oljevirksomhet ; det trenges tusenvis av nye ingeniører og oljearbeidere i fremtiden og det er viktig med lærlingordninger og andre tiltak som kan bidra til rekruttering , sier Eggum.
DA170817 Lærlingplass gir tross alt den beste og mest relevante praksisen for jenter og gutter som skal lære seg et fag, og ikke minst er læretiden en viktig rekruttering .
AA170817 Over halvparten mener rikspolitikerne heller burde være mest opptatt av kommuneøkonomi og rekruttering .
VG170815 Hvorfor kan ikke Rosenborg bare ligge unna, og holde seg til kun lokal rekruttering eller innkjøp fra utlandet, slik at rivaler ikke blir svekket ?
VG170815 Høyre og Røe Isaksen har mislyktes i det viktigste for skolen som er å sørge for god rekruttering av lærere, mener Ap- politiker Trond Giske.
SA170813 | Trøndersk friidrettsleder : - Vi er for smale på rekruttering
AA170812 5 : Geografisk nærhet gir god mobilitet for rekruttering av fagfolk mellom f. eks Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet. 6 : God samferdselskommunikasjon gir mulighet for god kontakt med region, kommune og næring i hele landet, uten uforholdsmessig mye ressursbruk til reisetid.
AA170812 4 : Sikre et sterkt fagmiljø med stabil rekruttering av fagkompetanse. 5 : Geografisk nærhet gir god mobilitet for rekruttering av fagfolk mellom f. eks Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet. 6 : God samferdselskommunikasjon gir mulighet for god kontakt med region, kommune og næring i hele landet, uten uforholdsmessig mye ressu
DB170811 Vi tror at ungdommer som trives og føler seg inkludert og verdsatt, ikke så lett blir ofre for rekruttering til samfunnsskadelige grupper.
AA170811 Men det er vel neppe innenfor denne aldersgruppen en bør satse på en rekruttering fra.
AA170811 Hvis aktørene i bransjen virkelig ønsker å gjøre noe for å bedre rekruttering inne bussbransjen, må en : ¶
DB170808 Samt nettet av lokalklubber over hele Norge som sikrer en jevn nasjonal rekruttering , og helt sikkert den felles organiseringen av eliteidretten gjennom Olympiatoppen.
DB170807 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) argumenterer med at tvangen var nødvendig ved å vise til hvor svake Leka og Bindal kommuner er, både når det gjelder tilflytting, rekruttering og fagmiljøer.
DB170807 - Vi har bedre kommuneøkonomi enn de fleste andre, null problemer med rekruttering , befolkningsvekst, og minst like gode tjenester som de fleste andre kommuner.
VG170804 Det er imidlertid en påminnelse om at vi må være dyktige i forbindelse med rekruttering , bevisstgjøring og opplæring av alle våre ansatte, samtidig som vi må ha gode systemer for kontroll.
AP170804 Men fortsatt kan det være ulikheter i rekruttering og metoder som ikke lett kan identifiseres, og det er behov for mer forskning for å få bekreftet - eller avkreftet - tendensen.
NL170803 Når de trer frem i lyset, har både folk flest og myndighetene en mulighet til å holde øye med dem, identifisere dem, og forhindre både kriminelle handlinger og rekruttering til ytterliggående miljøer.
DB170803 Han mener utenforskap er en av de største utfordringene når det gjelder rekruttering til fundamentalistiske og nasjonalsosialistiske organisasjoner.
DB170803 Det var en god rekruttering , og jeg har god erfaring med det, sier han.
DB170803 - Mange har nok sett på vår rekruttering som utradisjonell, men vi ønsker medarbeidere som andre kanskje ikke interessert i.
DB170803 - Det er 19 år siden jeg startet opp, og vi har drevet en litt annerledes rekruttering i alle år. 25 prosent av Stormbergs medarbeidere skal være mennesker som har slitt med å komme inn på arbeidsmarkedet av ulike grunner.
AP170803 Til Dagbladet sier Stormberg-gründeren at han mener utenforskap er en av de største utfordringene når det gjelder rekruttering til fundamentalistiske og nasjonalsosialistiske organisasjoner.
NL170802 I mange distriktskommuner er boligmarkedet til hinder for ønsket tilflytting og rekruttering .
VG170801 - Vi mener og har også foreslått at vi må gå gjennom fengslingsrutinene for ideologisk motiverte innsatte, for å forebygge rekruttering i fengsel, sier Tajik.
DB170731 Til Vanity Fair fortalte Jolie blant annet om rekruttering av skuespillere til filmen.
DA170728 Utspillet kom etter at det fra flere hold er blitt uttrykt bekymring for sviktende rekruttering til oljebransjen framover.
DA170728 Positive til rekruttering
DA170727 Testen er utviklet av Assessio, et selskap som tilbyr tester til alle formål innen rekruttering .
DA170727 - Man kan jo lure på hvorfor det blir lagret så lenge når det bare skal bli brukt i rekruttering , sier han.
DA170727 Testen er utviklet av Assessio, et selskap som tilbyr tester til alle formål innen rekruttering .
DA170727 - Man kan jo lure på hvorfor det blir lagret så lenge når det bare skal bli brukt i rekruttering , sier han.
AA170725 Det henger ikke på greip at en flykaptein har høy status, mens bussjåføryrket sliter med rekruttering .
AA170725 Adresseavisen kunne mandag fortelle at det er altfor svak rekruttering til bussjåføryrket.
DB170719 Sen rekruttering
AA170715 Dette har ført til økt ideologisk mobilisering og rekruttering til IS og andre ekstreme islamske grupperinger både lokalt og blant deres sympatisører i Vesten.
VG170712 Bongo tror utviklingen rapporten viser skyldes flere forhold, og at økt rekruttering av kvinner til Forsvaret kan være en avgjørende faktor, noe som også blir antydet av militærpolitiet i deres rapport.
AA170711 I vår gruppe universitetslærere finnes et stort engasjement for fag og rekruttering .
DB170708 For å forsøke å stoppe en økt rekruttering til de kriminelle gjengene i området, har politiinnsatsen i øst blitt betydelig styrket, forteller Lund.
SA170707 Å flytte penger fra administrasjon til aktivitet fører dessuten til endring i fokus fra landslag til rekruttering , noe som kan være positivt i seg selv.
AP170707 Å flytte penger fra administrasjon til aktivitet fører dessuten til endring i fokus fra landslag til rekruttering , noe som kan være positivt i seg selv.
NL170706 Da må vi jobbe sammen om rekruttering , teknologiutvikling og utforming av oppgavene.
VG170704 - Vårt mål er å svekke disse nettverkene og vi ønsker å hindre rekruttering .
DB170704 Og da vil det være slik at de som styrer et nettverk - får man luket ut de, så vil det være med på å hindre rekruttering .
DB170704 Bydelene må derfor jobbe systematisk og på tvers av etater for å følge opp ungdom i faresonen og forebygge rekruttering .
DA170704 Foruten å bidra til flere selfies, spille inn live-video til Facebook og signere arbeidshjelm, fikk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Erna Solberg snakke med to unge lærlinger i en bedrift som satser stort på rekruttering .
BT170704 Jeg opplevde at det ble gitt for lite ressurser ( økonomi til rekruttering av personell ) til gode nok hjelpetiltak for familier og til nok positiv oppfølging.
DB170702 Dette er alvorlig, og skaper en grobunn for rekruttering til ekstremistiske grupper. 129 drept i harde kamper på Filippinene ¶
VG170630 Derfor er jeg glad for at vi får et nasjonalt forbud som vil beskytte utsatte grupper og hindre rekruttering av unge, sier Høie.
SA170630 Rekruttering av 20 nye sykepleiere gjør at ferieavviklingen i år blir mer smertefri.
DB170630 Derfor er jeg glad for at vi får et nasjonalt forbud som vil beskytte utsatte grupper og hindre rekruttering av unge, sier Høie.
AP170630 Derfor er jeg glad for at vi får et nasjonalt forbud som vil beskytte utsatte grupper og hindre rekruttering av unge, sier Høie.
NL170629 Det er derfor ingenting som tyder på at utfordringer med rekruttering er et solid argument som legitimerer beslutningen om å velge bort Finnmark som lokalitet.
NL170629 Rekruttering har i den siste tiden vært uproblematisk og ikke vanskeligere for Eni Norge enn andre næringer og bransjer.
BT170629 Førde dårligst på brukerkontakt og rekruttering
NL170628 Kunnskap i skolen, rekruttering av lærere i nord, massiv satsing på forskning - dette vil vi fortsette med i neste periode.
DB170628 Politiaksjonene onsdag morgen var rettet mot et nettverk som driver med rekruttering av ytterliggående islamister til ekstremistgruppa, opplyser Spanias innenriksdepartement.
DB170628 Innenriksdepartementet i Madrid mener gruppens medlemmer sverget troskap til IS og jobbet med rekruttering av krigere og innsamling av penger til Syria.
AP170628 Førde dårligst på brukerkontakt og rekruttering
AA170628 Politiaksjonene onsdag morgen var rettet mot et nettverk som driver med rekruttering av ytterliggående islamister til ekstremistgruppa, opplyser Spanias innenriksdepartement.
AA170628 Innenriksdepartementet i Madrid mener gruppens medlemmer sverget troskap til IS og jobbet med rekruttering av krigere og innsamling av penger til Syria.
AA170628 Spørsmålet er om selskapet har vært forutseende nok i sin rekruttering og om de har vært for ambisiøse i sin ruteplanlegging.
SA170627 Økonomiprofessor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole kjenner flybransjen inngående, og mener at det å bli ansatt i et bemanningsselskap ikke nødvendigvis er et problem for rekruttering .
AP170627 Han mener at det å bli ansatt i et bemanningsselskap ikke nødvendigvis er et problem for rekruttering .
AP170627 Økonomiprofessor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole kjenner flybransjen inngående, og mener at det å bli ansatt i et bemanningsselskap ikke nødvendigvis er et problem for rekruttering .
AP170627 Han mener at det å bli ansatt i et bemanningsselskap ikke nødvendigvis er et problem for rekruttering .
SA170626 Jobber med rekruttering
SA170626 - Det vi arbeider med nå er å få dem til å fortsette å bli i idretten, og vi satser også mye på rekruttering .
NL170626 Vi har nå fire års erfaring med det å være fakultet, og i løpet av den tiden har alle våre fagområder økt studentsøknad til sine studier, våre studier har god gjennomstrømning, vi har økt den faglige kompetansen, vi har god rekruttering av faglig og administrativ kompetanse og vi har økt antall forskningspublikasjoner.
NL170626 Fagfolk finner det interessant og faglig inspirerende å jobbe ved vårt fakultet, alle våre campus har god rekruttering .
BT170626 Jobber med rekruttering
BT170626 - Det vi arbeider med nå er å få dem til å fortsette å bli i idretten, og vi satser også mye på rekruttering .
AP170626 Jobber med rekruttering
AP170626 - Det vi arbeider med nå er å få dem til å fortsette å bli i idretten, og vi satser også mye på rekruttering .
VG170623 Det satses 350.000 kroner på prosjektet i 2017 der 17 klubber har meldt seg på for å få støtte til bedre kompetanse og større rekruttering .
NL170621 Konkurrerende studieløp på henholdsvis et realfags- og et biologi-fakultet gir dårlig ressursutnyttelse, svakere studieporteføljer og svekket rekruttering .
NL170621 Svekket rekruttering til juristutdanningen ¶
AP170619 Utenlandsopphold og rekruttering utenfra er en avgjørende stimulans til gode fagmiljøer.
AP170619 Utenlandsopphold og rekruttering utenfra er en avgjørende stimulans til gode fagmiljøer.
AP170618 Det er vanskelig å innføre ensartethet blant Det hvite hus' ulike koalisjoner, sier en kilde som jobber med rekruttering til Det hvite hus.
AP170617 Likevel skal folk som drev åpenlys rekruttering , ikke ha blitt arrestert.
AP170617 I årene som fulgte, skjedde det flere splittelser, anslag mot bevegelsen fra iranske myndigheter, navneskifter og ny rekruttering av medlemmer, men opprinnelsen var altså Ansar al-Islam.
AP170617 Han forklarer at den ytterliggående islamistbevegelsen som mulla Krekar på et tidspunkt var leder for, også drev rekruttering i Iran.
NL170616 Våre kolleger ved fakultetene i Oslo og Bergen vet hvor viktig det er å ha fakultetsstatus er for rekruttering og for å opprettholde et faglig bredt og sterkt kompetansemiljø i en tid hvor vi er i hard konkurranse med store universiteter i andre land om å få de flinkeste forskerne til å undervise våre studenter.
NL170616 Forskerne har høy anseelse internasjonalt, de deltar aktivt i samfunnsdebatten og er med på å bidra til rekruttering av samisk ungdom til jussutdanning.
DB170614 Å finne potensielle kandidater til fremtidige faste jobber er en av årsakene til at mange bedrifter satser stort på rekruttering av sommer-studenter.
SA170613 Med mye ungdom i nærheten blir det enklere å få rekruttering og stabilisert den, fortsetter han.
AP170613 Med mye ungdom i nærheten blir det enklere å få rekruttering og stabilisert den, fortsetter han.
AA170613 Med mye ungdom i nærheten blir det enklere å få rekruttering og stabilisert den, fortsetter han.
VG170612 Dette kan føre til dårlige lønns- og arbeidsvilkår, skjev konkurranse, negativ kompetanseutvikling i virksomhetene og lavere rekruttering av unge til bransjen.
VG170612 - De som vil være seriøse og satser på faste ansettelser, egen rekruttering og kompetanseutvikling, kan tape i konkurransen.
DB170610 Nettopp fordi langrenn for tida er mer populært enn noen gang, er det rett øyeblikk til å se kritisk på egen rekruttering .
VG170609 Noe av bakteppet for beskrivelsen av utrygghet, narkobruk, trusler og vold skal ifølge notatet være rekruttering fra ungdomsskoler og nærområdet på Søndre Nordstrand og Mortensrud.
DB170608 Tvert om skapte det sympati og rekruttering .
NL170605 Ikke bare for planlegging av terror, men også for rekruttering .
AA170602 Økt rekruttering
AA170602 ¶ TVK opplever økt rekruttering .
AA170602 Sykkelklubben opplever økt rekruttering .
DB170601 I en forskningsartikkel ( « Jihadi Terrorism in Europe : The IS-Effect » ) legger Petter Nesser, Anne Stenersen og Emilie Oftedal fram resultater som beskriver terrorens nettverk, rekruttering , finansiering, metoder og mål.
AA170601 Men hovedanken om terrorstøtte og - rekruttering skal behandles.
VG170531 - Den samlokaliserte alarmsentralen, økonomi og rekruttering mener vi i større grad skulle veie i Drammens favør, sier Werp.
DA170531 I tillegg er det viktig å fortsette å bruke strukturelle virkemidler som lovgivning og avgifter for å forebygge rekruttering til både røyk og snus.
VG170530 For ingen unge er utenfor fare når det gjelder rekruttering til ekstremisme, og bare ved å forstå samfunnet som den helheten det er, kan vi stanse autoritære krefter.
VG170530 juli på en skikkelig måte, og gjøre alt vi kan for å hindre rekruttering til Behring Breiviks tankegods.
DA170530 KOMMENTAR : Rekruttering fra de samme miljøene forsterker den journalistiske bias i større grad enn journalistenes stemmegivning, skriver Bjørn G.
DA170530 Rekruttering fra de samme miljøene forsterker den journalistiske bias i større grad enn journalistenes stemmegivning.
AP170530 Systematisk rekruttering i maktposisjoner ¶
AP170530 - De fikk hånd om institusjoner som var nøkkelen til rekruttering og forfremmelse i viktige statsinstitusjoner, og ga skoleflink ungdom muligheter som de ellers ikke ville fått.
DA170529 Det stilles krav til opplæring innen propagandaarbeid, og de arrangerer også treningsleirer i forbindelse med rekruttering .
DA170527 Idet gruppen Den islamske staten ( IS ) er i ferd med å tape terreng i Irak og Syria, blir internett som arena viktigere for ekstremistgruppen, mener eksperter - både gjennom rekruttering , propaganda, oppfordringer og opprettelser av nettverk og kontakter.
AP170527 NRK : Aftenpostens nyhetsredaktør sier Jagland ville gi nytt intervju mot at avisen slettet tidligere intervjuer ¶ | Rekruttering til fastlegeordningen Helen Brandstorp ¶
AP170527 | Rekruttering til fastlegeordningen Helen Brandstorp ¶
VG170526 Han nevner også mer fokus på utvikling og rekruttering av unge utøvere samt et tettere samarbeid med Olympiatoppen som viktige faktorer for at de lykkes.
VG170526 Kjemper for rekruttering
DB170526 DETTE helhetssynet på sammenhengen mellom konkurranseform og bred rekruttering , blir støttet i den siste markedsundersøkelsen om de ulike vintersportenes posisjon i Tyskland, Østerrike og Sveits.
DA170526 For et par år siden var det stort sett bare eldre og de slet litt med rekruttering .
VG170525 Hosey forlot Storbritannia til fordel for Syria i 2013, der han tok krigernavnet Abu Qaqa al-Britani og drev rekruttering for IS.
AP170524 Seniorforsker Petter Nesser kaller landet et « nervesenter » for ekstremismen i Europa - det er landet for ideologisk ledelse, rekruttering og propaganda.
AP170524 Seniorforsker Petter Nesser kaller landet et « nervesenter » for ekstremismen i Europa - det er landet for ideologisk ledelse, rekruttering og propaganda.
DB170523 Den tredje handler om politisk synlighet, makt og rekruttering .
AA170523 I et innslag på NRK P2 mandag morgen var temaet sviktende rekruttering til allmennmedisinen.
SA170522 - Rekruttering med spillere må vi være nøye med og ha kontroll på.
SA170522 - Rekruttering av spillere må vi gjøre nøye og ha kontroll på, men akkurat nå er dette veldig ferskt.
DB170522 Dersom ledelsen ikke lenger skal være lokalt forankret, kan det ramme rekruttering til deltidsmannskapet, sier Trygve Slagsvold Vedum.
BT170522 Et forhold som også er anført å underbygge at institusjonene er parter i avtalen er bruken av Helse Bergens lokaler, logo og brevhode forut for kontraktsinngåelsen og i forbindelse med rekruttering av personell og korrespondanse med deltakere og REK i studien.
AP170522 På spørsmål om det ikke ville vært bedre å bygge opp kompetanse på rekruttering internt i Politidirektoratet, svarer Jørgensen at direktoratet ikke ser på dette som et « enten/eller»-spørsmål.
AP170522 - Rekruttering med spillere må vi være nøye med og ha kontroll på.
AP170522 - Rekruttering av spillere må vi gjøre nøye og ha kontroll på, men akkurat nå er dette veldig ferskt.
AP170521 Et politisk vedtak om utfasing vil raskt avslutte all rekruttering og investering til et miljø med en erfaring og en kunnskap som er et konkurransefortrinn for Norge.
AA170521 I tillegg har hun etablert et eget skirenn - Marit Bjørgen-rennet, i kommunen, som stimulerer til rekruttering og breddeidrett ».
SA170519 Fluorbasert smurning er dyr og fører til nok en betydelig utgiftspost for foreldre, noe som igjen kan føre til både frafall og manglende rekruttering til sporten.
AP170519 Fluorbasert smurning er dyr og fører til nok en betydelig utgiftspost for foreldre, noe som igjen kan føre til både frafall og manglende rekruttering til sporten.
FV170518 Derfor må man drive med oppsøkende rekruttering .
SA170517 Derfor må man drive med oppsøkende rekruttering .
BT170517 Derfor må man drive med oppsøkende rekruttering .
AP170517 Derfor må man drive med oppsøkende rekruttering .
DB170516 - Det er en kjent problemstilling at flere russ og andre ungdommer blir satt i pressituasjoner opp mot bruk av narkotika, og vi erfarer at narkotikaselgere kynisk fokuserer salget sitt mot russen og således bidrar til rekruttering til narkotikamisbruk, skriver politiet i pressemeldinga.
BT170516 Målrettet salg til russ og unge mennesker skaper rekruttering , som igjen fører til at flere får problemer med rus, sier forebyggende koordinator Christian Stoutland i Vest politidistrikt.
BT170516 Vi må styrke yrkesfagutdanningen, sikre rekruttering av helsepersonell gjennom gode arbeidsvilkår, og vi må ha en sterk offentlig satsing på sykehjemsplasser.
DN170515 Vi er opptatt av at vi nå må få et løft for landbruket og slik sikre rekruttering og mangfold, sier Jakobsen.
DA170515 Vi er opptatt av at vi nå må få et løft for landbruket og slik sikre rekruttering og mangfold, sier Jakobsen.
AP170515 Vi er opptatt av at vi nå må få et løft for landbruket og slik sikre rekruttering og mangfold, sier Jakobsen.
AA170515 Vi er opptatt av at vi nå må få et løft for landbruket og slik sikre rekruttering og mangfold, sier Jakobsen.
VG170514 Og at denne formen for rekruttering er lang mer treffsikker enn markedsføringskampanjer og annonsering.
VG170514 Gjennomgang VG har gjort viser at Bufdirs egen underorgan, Barne, ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ), selv bruker betegnelser som " homeparty " om rekruttering av nye fosterhjem.
FV170514 Nå frykter lederne for videre rekruttering .
VG170513 Problemet med rekruttering ble enda mer tydelig da den gamle garden opplevde en renessanse, med nettopp profiler som Fabricio Werdum, Alistair Overeem, Mark Hunt og Andrei Arlovski i spissen.
VG170512 Han understreker at det er selve opptaket av lærerstudenter som betyr noe for senere rekruttering av lærere til skolene, og ikke antallet søkere.
DB170511 Regjeringen vil legge føringer for at kommuner med asylmottak og omsorgssentre for enslige mindreårige skal prioriteres i kunngjøringer av tilskudd til rekruttering av psykologer. 7.
AP170510 Den virtuelle presentasjonen til det russiske forsvarsdepartementet er viktig for å sikre ny rekruttering - samt vise russerne at de får noe igjen for det høye forsvarsbudsjettet.
AA170509 - Nå må det iverksettes konkrete planer for å få et mangfoldig og likestilt akademia, og det må jobbes aktivt for en bred rekruttering både blant studenter og ansatte.
AP170506 Om rekruttering til lærerutdanning for trinn 1 - 7 i Nord-Norge skrev jeg i mitt innlegg 25. april : « I år er der 238 førstevalgsøkere... slik at situasjonen ser lysere ut.
VG170504 Lenge har det vært kjent at IS bruker sosiale media som plattformer for rekruttering .
DB170504 Politistasjonssjef Sandersen sier de ikke er redd for at ungdom skal rekrutteres, men frykter likevel rekruttering av andre til klubben.
DA170502 Det er satt av penger til rekruttering .
AP170430 3576 tunisiere ble fjor dømt for forbrytelser knyttet til terrorisme, deriblant rekruttering og trening, ifølge offisielle tall.
VG170428 Men hun tror heller ikke at økonomiske incentiver alene vil løse problemet med rekruttering .
VG170428 Jeg tror dette, i tillegg til attraktive lærerutdanninger, vil bidra til økt rekruttering til dette viktige yrket, sier hun.
VG170428 - Det er nå viktig å forsøke å finne årsaken til lav rekruttering , i tillegg må lønnsnivået og arbeidsvilkår faktisk styrkes, ikke minst lønnsstigen må gjøres mer robust.
SA170428 Det skaper interesse og ny rekruttering , sier daglig leder i Gran IL, Mikal Linstad.
AP170428 Det skaper interesse og ny rekruttering , sier daglig leder i Gran IL, Mikal Linstad.
DB170427 Idretten som folkebevegelse har strålende resultater i rekruttering av jenter, og seinest sist høst gikk Veum gjennom tallmaterialet med kulturministeren.
SA170426 - Idretten har betydelige utfordringer med for eksempel kampfiksing, korrupsjon, mangel på åpenhet og dårlig rekruttering av kvinnelige ledere i idretten.
AP170426 - Idretten har betydelige utfordringer med for eksempel kampfiksing, korrupsjon, mangel på åpenhet og dårlig rekruttering av kvinnelige ledere i idretten.
DB170425 En tilnærmet blendahvit rekruttering i Oslo-fotballen framstår ikke som noe solid fundament for å trekke tilskuere og lokale stjerner til Vålerengas nye stadion.
DB170423 Rapporten beskriver hvordan « en målrettet, vedvarende og ressurssterk utenlandsk aktør har spionert på Danmark », i et forsøk på å misbruke informasjonen på « rekruttering , utpressing eller planlegging av ytterligere spionasje.
BT170423 En annen utfordring er at flere av språkfagene har svak rekruttering .
AP170423 Akkurat i det innlegget var det ikke plass til å peke på høyere lønn som et virkemiddel for å sikre rekruttering til læreryrket, slik Steffensen er opptatt av, fordi jeg måtte begrense meg til å kommentere et oppslag fra 28. mars hvor lønn ikke var tema.
AP170422 I den travle vårsesongen for rekruttering av arbeidskraft i Guangdong ble det i år rapportert om økt etterspørsel etter teknisk utdannet personell.
DN170420 I mars var hun med på å arrangere den såkalte Petroleumskvelden ved universitetet, der sviktende rekruttering til oljerelaterte studier var et hovedtema.
DN170420 Roboter best i rekruttering
AP170420 Det er ingen garanti for at den vil føre til økt rekruttering til lærerutdanningen.
AP170420 Det er en svært høy pris på et forslag som ikke kan garantere økt rekruttering av kvalifiserte lærere, ikke treffer der problemene er størst og som låser lokale beslutningstagere til et forholdstall helt uavhengig av situasjonen på den enkelte skole eller i den enkelte kommune. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SSB publiserte i slutten av m
SA170419 Tror på bredere lokal rekruttering
SA170419 Sarpsborgs omtalte rekruttering av lokale seniorspillere fra 2.-divisjonsnivå står kontrast til TIL som utelukkende har rekruttert unge nordnorske spillere via eget fotballakademi de siste syv-åtte årene.
DB170419 - Dagbladets historie om Røssbakken er noe vi ikke har kjent til før Dagbladet informerer, og dersom dette viser seg å stemme bekrefter dette viktigheten av at kommunen forholder seg til egne og kjente planer for rekruttering av arbeidskraft, skriver Lervoll.
AP170419 Tror på bredere lokal rekruttering
AP170419 Sarpsborgs omtalte rekruttering av lokale seniorspillere fra 2.-divisjonsnivå står kontrast til TIL som utelukkende har rekruttert unge nordnorske spillere via eget fotballakademi de siste syv-åtte årene.
AA170419 Flere av dagens markedsreguleringer er nødvendig for å opprettholde distriktsjordbruket, og tilskudd til avløsere er avgjørende i en næring som sliter med nedleggelser og dårlig rekruttering .
SA170418 Nå blir det rekruttering av nye ansatte.
DB170418 IS brøt ut fra al-Qaida i 2014 og siden den gang har de to terrornettverkene kjempet seg imellom om både finansiering, profilering og rekruttering .
DN170417 Roboter best i rekruttering
DN170416 Roboter best i rekruttering
DN170415 Roboter best i rekruttering
VG170412 Den nå terrordømte Ubaydullah Hussain drev mer eller mindre åpenlys propagandavirksomhet og aktiv rekruttering av fremmedkrigere til Syria i miljøer i Norge.
DB170411 Hvordan sikrer riksarkivaren rekruttering av historie- og arkivfaglige kompetanse i arkivene ?
DB170410 ( Dagbladet ) : Havnedirektør Anne Sigrid Hamran avgjorde i praksis en anbudskonkurranse om rekruttering av ny ledergruppe i Oslo Havn da hun ga sin styrekollega gjennom to år, Åge Petter Christiansen, plusspoeng for « personlig egnethet ».
BT170410 Jobbspesialisten oppsøker arbeidsgivere for å undersøke hva den enkelte bedrift og arbeidsgiver ser etter ved rekruttering .
AP170410 Det er nødvendig å tenke nytt både når det gjelder rekruttering , stillingsstruktur og karrièreløp for unge forskere.
AA170410 Til NTB sier hun terror i hovedsak utføres av folk som har statsborgerskap i landet de angriper, og mener man bør være opptatt av faren for radikalisering og rekruttering til terror mer generelt.
SA170409 - Fare for rekruttering
DA170409 - Fare for rekruttering
AP170408 Nederst i kronikken beskriver han fire tiltak mot ekstremistgruppenes rekruttering .
AP170408 Her er fire tiltak i kampen mot ekstremistgruppenes rekruttering .
DA170407 | Bom kan ødelegge for rekruttering av lærere ¶
DA170407 - Velferdsordningene er viktige for å sikre rekruttering til yrket, sier KrF-representanten.
SA170406 - Velferdsordningene er viktige for å sikre rekruttering til yrket, sier KrF-representanten.
SA170406 Dette er helt avgjørende for at vi fortsatt skal kunne ha landbruk i hele landet, og for å sikre forutsigbarhet og rekruttering til næringa, sier lederen i Bondelaget. ( ©NTB ) ¶
DB170406 Endringene var å justere vektkravet i benkpress for kvinner fra 35 kg til 32,5 kg, samt korte ned kondisjonstesten, forteller Ann-Lisbeth Framaas, Seksjonsleder for Opptak og Rekruttering ved Politihøgskolen, til Dagbladet.
AP170406 - Velferdsordningene er viktige for å sikre rekruttering til yrket, sier KrF-representanten.
AP170406 I tillegg til deltagelse i IS og rekruttering til IS, ble Hussain funnet skyldig i å ha ytt økonomisk og materiell støtte til IS.
AP170406 Han ble i Oslo tingrett dømt til ni år i fengsel for deltagelse i IS og for rekruttering til IS.
AP170406 Delen av dommen som går på rekruttering til IS, er imidlertid ansett som viktig : ¶
AP170406 I tillegg til deltagelse i IS og rekruttering til IS, ble Hussain funnet skyldig i å ha ytt økonomisk og materiell støtte til IS.
AP170406 Han ble i Oslo tingrett dømt til ni år i fengsel for deltagelse i IS og for rekruttering til IS.
AP170406 Delen av dommen som går på rekruttering til IS, er imidlertid ansett som viktig : ¶
AP170406 Oslo tingrett har dømt ham til ni år i fengsel for deltagelse i terrororganisasjonen IS og for rekruttering til IS.
AP170406 - Filmen underbygger dommen når det gjelder Hussains deltagelse i ISIL, Hussains rekruttering og at 20-åringen skulle reise til ISIL.
AA170406 - Velferdsordningene er viktige for å sikre rekruttering til yrket, sier KrF-representanten.
DB170405 Hussain ble tirsdag dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for medlemskap i og rekruttering til terrorgruppa IS ( Den islamske stat ).
DB170405 Dagbladet så ved selvsyn Choudarys karismatiske rekruttering .
DB170405 Hussain ble blant annet dømt for rekruttering til samme gruppe.
DA170405 Han har lenge vært spent på utfallet av terrorrettssaken mot Ubaydullah Hussain i Oslo tingrett, der Hussain som den første i Norge sto tiltalt for deltakelse, rekruttering og økonomisk bistand til terrorgruppa IS.
DA170405 Gjennom å følge Profetens Ummah-leder Ubaydullah Hussain blir vi vitne til rekruttering , radikalisering og nettverksbygging på norsk jord.
VG170404 Bakgrunnen er at tingretten har funnet ham skyldig i rekruttering til terrororganisasjonen Islamsk Stat.
VG170404 Tiltalepostene for rekruttering gjaldt to personer : ¶ * 1 Thom Alexander Karlsen ( 24 ) fra Halden, som reiste til Syria i september 2014 og ble meldt drept i Kobane mars året etter.
VG170404 Både rekruttering av og støtte til norske IS-krigere omfattes av straffelovens 147 d.
DB170404 Fergana-dalen har i tida etter Sovjetunionens fall vært et sted for rekruttering av ekstreme islamister.
DA170404 | Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for rekruttering til IS ¶
BT170404 | Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for rekruttering til IS ¶
AP170404 Oslo tingrett har tatt stilling til om Ubaydullah Hussain sto for rekruttering til IS, en terrororganisasjon som halshugger, dreper, brenner og begraver mennesker levende, - eller om han bare var en kompis som bidro med råd og vink for personer som allerede hadde bestemt seg for å dra.
AP170404 Likevel ble han tiltalt for rekruttering til en terrororganisasjon, og nå har Oslo tingrett slått fast at Oslo-mannen bidro til å opprettholde IS.
AP170404 Hva kreves for å bli dømt for rekruttering til IS ?
AP170404 - Ni års fengsel er mye, men det er gledelig at han er frikjent for rekruttering av Thom Alexander Karlsen.
AP170404 Oslo tingrett har tatt stilling til om Ubaydullah Hussain sto for rekruttering til IS, en terrororganisasjon som halshugger, dreper, brenner og begraver mennesker levende, - eller om han bare var en kompis som bidro med råd og vink for personer som allerede hadde bestemt seg for å dra.
AP170404 Likevel ble han tiltalt for rekruttering til en terrororganisasjon, og nå har Oslo tingrett slått fast at Oslo-mannen bidro til å opprettholde IS.
AP170404 Hva kreves for å bli dømt for rekruttering til IS ?
AP170404 - Ni års fengsel er mye, men det er gledelig at han er frikjent for rekruttering av Thom Alexander Karlsen.
AA170404 | Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for rekruttering til IS ¶
AA170404 Det er første gang noen har vært tiltalt for rekruttering til IS i Norge.
AA170404 Den norske islamisten var tiltalt for deltakelse, rekruttering og økonomisk bistand til terrorgruppa Islamsk Stat.
DN170402 | Roboter best i rekruttering
DN170402 Roboter kan være bedre på rekruttering enn mennesker.
SA170331 Staten skal fremdeles ha ansvar for rekruttering og opplæring av fosterhjem og for spesialiserte tjenester som kommunene må kjøpe.
FV170331 Men jeg har god tro på at dette vil bidra til økt rekruttering .
FV170331 trinn, hvor det er svakere rekruttering over hele landet, og i tillegg har vi Nord-Norge-komponenten, sier Røe Isaksen.
DB170331 Alveberg mener også bransjen vil merke at de forvinner, og mener de har hatt mye å si for rekruttering til norsk dramaproduksjon.
DB170331 Ellen Alveberg, daglig leder av Metronome Spartacus som produserer « Hotel Cæsar », mener bransjen vil merke at de forvinner, og mener de har hatt mye å si for rekruttering til norsk dramaproduksjon.
DB170331 Rekruttering
DA170331 Regjeringen innførte for fire år siden et tilskudd for rekruttering av psykologer i kommunene.
AP170331 Men jeg har god tro på at dette vil bidra til økt rekruttering .
AP170331 trinn, hvor det er svakere rekruttering over hele landet, og i tillegg har vi Nord-Norge-komponenten, sier Røe Isaksen.
AP170331 Men jeg har god tro på at dette vil bidra til økt rekruttering .
AP170331 trinn, hvor det er svakere rekruttering over hele landet, og i tillegg har vi Nord-Norge-komponenten, sier Røe Isaksen.
AP170331 Tiltakene løfter lærerne ut av skolen en periode, og dermed er profesjonen avhengig av økt rekruttering og svært gode søkertall til lærerutdanningen.
AA170331 Regjeringen innførte for fire år siden et tilskudd for rekruttering av psykologer i kommunene.
AA170331 Staten skal fremdeles ha ansvar for rekruttering og opplæring av fosterhjem og for spesialiserte tjenester som kommunene må kjøpe.
AP170330 - Men det er også viktig at det jobbes helhetlig med rekruttering på et nasjonalt nivå, sier Bentzen.
AP170330 - Det er ikke sånn at vi ikke har jobbet med rekruttering til lærerutdanningen tidligere.
AA170328 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) sier det er behov for statlige tiltak som ekstra stipend og rekruttering for å gjøre noe med lærermangelen i de tre nordligste fylkene.
AA170328 og at én sjåfør kan kjøre flere passasjerer, som er viktig med tanke på rekruttering i framtida.
AP170327 GCPEA består av en rekke organisasjoner, blant dem Redd Barna, Human Rights Watch og FNs barnefond ( UNICEF ), og kartlegger foruten direkte angrep mot skolebygninger også angrep mot elever og lærere, militær bruk av skolebygninger, militær rekruttering på skolen eller skoleveien og seksuelle overgrep begått av soldater og opprørere på skoler.
AP170327 - - Jeg tror tvert imot at tanken på at man kan ta fem år, få mastergrad, og høyere lønn når du begynner, vil øke statusen og på sikt bidra til bedre rekruttering .
AA170327 GCPEA består av en rekke organisasjoner, blant dem Redd Barna, Human Rights Watch og FNs barnefond ( UNICEF ), og kartlegger foruten direkte angrep mot skolebygninger også angrep mot elever og lærere, militær bruk av skolebygninger, militær rekruttering på skolen eller skoleveien og seksuelle overgrep begått av soldater og opprørere på skoler.
SA170324 Dette medførte store utfordringer med rekruttering til distriktene, kostnadskrevende struktur, og betydelig sårbarhet i hver enkelt kommune.
DA170324 - Vi skal fremdeles ha et klart forbud mot bruk og besittelse for å hindre rekruttering og forebygge rusmisbruk.
SA170323 Den skal også ha en slik modell som regulerer rekruttering og sammensetning av lagene i utviklingsavdelingen. 3.
DA170323 Som Dagsavisen tidligere har omtalt, fikk forslaget om å erstatte tilskudd til avløsning ved ferie og fritid med et økt husdyrtilskudd direkte til bonden, hard medfart : Både NHO og LO at forslaget kunne føre til sosial dumping og svekket rekruttering i landbruket.
BT170323 Den skal også ha en slik modell som regulerer rekruttering og sammensetning av lagene i utviklingsavdelingen. 3.
AP170323 Den skal også ha en slik modell som regulerer rekruttering og sammensetning av lagene i utviklingsavdelingen. 3.
DN170322 Store ting er i ferd med å skje innen rekruttering , og robotene er på full fart inn.
SA170320 Det er vanskelig med rekruttering , og det er få karriereveier innenfor etterforskning, sier Tajik til NRK.
DA170320 Det er vanskelig med rekruttering , og det er få karriereveier innenfor etterforskning, sier Tajik til NRK.
AA170320 Det er vanskelig med rekruttering , og det er få karriereveier innenfor etterforskning, sier Tajik til NRK.
DA170319 Vi kan ikke akseptere områder med organisert kriminalitet, menneskesmugling og rekruttering terrorisme.
BT170319 REKRUTTERING : Stine Monica Fjeldstad ( til v. ) er ny prosjektleder i Trainee Vest, et opplæringsprogram for nyutdannede.
DN170318 - Det vil skje store ting innen rekruttering fremover.
DN170318 - Det samme som bilbransjen gikk gjennom med Tesla ¶ - Rekruttering vil i årene som kommer oppleve mye av det samme som bilbransjen gikk gjennom med Tesla, sier han til DN.
DN170318 - Bransjen må ta innover seg teknologiskiftene som vil endre premissene for rekruttering .
DB170318 Nå som norsk langrenn ser ut til å ha kommet gjennom en urolig tid med like god rekruttering , solid sponsorstøtte og et fortsatt mer enn entusiastisk hjemmepublikum, er det en passende anledning til en bred, åpen verdidebatt om hva som skal være de kjennetegnene på det norske skimiljøet.
DN170317 Aud Elin Omholt, som er ansvarlig for nyutdannet rekruttering i Deloitte, opplever at stadig flere ønsker å prøve seg i internships.
DN170317 Aud Elin Omholt er ansvarlig for nyutdannet rekruttering i Deloitte.
SA170315 I 2014 idømte det internasjonale fotballforbundets ( FIFA ) disiplinærkomité klubben sanksjoner for ulovlig rekruttering av mindreårige.
BT170315 I 2014 idømte det internasjonale fotballforbundets ( FIFA ) disiplinærkomité klubben sanksjoner for ulovlig rekruttering av mindreårige.
AP170315 I 2014 idømte det internasjonale fotballforbundets ( FIFA ) disiplinærkomité klubben sanksjoner for ulovlig rekruttering av mindreårige.
DB170314 En rekke tiltak for å begrense eller eliminere skadevirkningene ved rusmidler, som krigen mot narkotika i andre land, gjengdannelse, smugling, urene stoffer og rekruttering av våre mest sårbare ungdommer til narkotikakriminalitet, forutsetter regulert produksjon og salg av ulovlige rusmidler.
AP170311 | Gutteklubbens rekruttering starter ofte med menn som beundrer hverandre Hadia Tajik ¶
DB170310 Jobbrekrutterings-kampanjen er et samarbeid mellom Wellingtons regionale utviklingsbyrå ( WREDA ) og Workwhere New Zealand, et privat firma som spesialiserer seg på global rekruttering av arbeidskraft til tech-industrien.
DB170310 Økende rekruttering
DA170309 Vi ser en enorm rekruttering , og folk reiser fra hele Norge og Europa for å besøke parken.
DN170308 No Isolation driver konstant rekruttering av programmerere, og hun forteller om et stort underskudd på kvalifiserte folk i bransjen, og særlig er det få jenter.
DA170308 - Det har kanskje aldri vært så mye god rekruttering i klubben som det er nå.
BT170308 Derfor er det viktig å være tidlig ute med tiltak og rekruttering , og her kan Norsk kulturskoleråd med flere spille en viktig rolle.
BT170308 Derfor er det viktig å være tidlig ute med tiltak og rekruttering , og her kan Norsk kulturskoleråd med flere spille en viktig rolle.
AP170308 Tungeskjæring har i alle år vært utført av barn og er fortsatt viktig for rekruttering av fremtidens fiskere.
AA170308 Når det gjelder rekruttering til sykehjem og hjemmetjeneste, er det kommunen som har virkemidlene som skal til for å skaffe kvalifisert personell, svarer Røe Isaksen.
AA170308 Formålet med den nye passloven er å hindre rekruttering av fremmedkrigere.
DB170306 Men observatører advarer om at de brutale militæraksjonene i området kan bidra til rekruttering til HaY.
BT170305 Et godt prinsipp i all rekruttering er : Er du sterkt i tvil, ikke rekruttere !
VG170302 Til NRK sier politikilder også at de er bekymret over rekruttering av « til dels svært unge personer ».
VG170302 Bekymret over rekruttering
DA170302 » Svaret var dessverre enda et bevis på at Stavanger kommune ikke tar på alvor utfordringene med rekruttering av sykepleiere : ¶
BT170301 For å møte denne utfordringen er det særdeles viktig å legge til rette for god rekruttering til helsevesenet og at helsepersonell ønsker å stå i jobb så lenge som mulig.
VG170228 Som en direkte følge av avsløringene er det også satt av fem millioner i statsbudsjettet for å styrke « kompetanse, rekruttering , opplæring og oppfølging av kontrollkommisjonene ».
AA170228 | Svensk sikkerhetspoliti bekymret for rekruttering til islamistiske miljøer ¶
AA170227 Tjenestemenn som har hatt kjennskap til Mattis' vurderinger, sier planen legger økt vekt på ikke-militære tiltak, som innebærer å strupe IS' tilgang på penger, begrense rekruttering til IS og å motarbeide propaganda, som fremheves som en av årsakene til økt IS-inspirert vold i USA og Europa. ( ©NTB ) ¶
SA170224 Samtidig håper klubben at tiltaket kan gi økt rekruttering på guttesiden.
SA170224 Klubben håper på fortsatt rekruttering på guttesiden.
SA170224 I Tromsø Håndballklubb ønsker man mer rekruttering på guttesiden.
DB170224 Med god rekruttering og Maren Lundby i verdenstoppen i en ny sport, er Norge i en fin posisjon i den gamle nasjonalsporten.
DA170224 Lovgiver har flere ganger uttalt at det er ønskelig at det legges til rette for faglærte arbeidstakere i regelverket, og at arbeidsgiverne skal ha et større ansvar ved rekruttering .
SA170222 Med Østerrike, Polen, Estland og Tsjekkia borte, svak rekruttering i Italia og Sveits, og kun et lite miljø i Slovenia, er langrenn marginalisert.
FV170222 Med Østerrike, Polen, Estland og Tsjekkia borte, svak rekruttering i Italia og Sveits, og kun et lite miljø i Slovenia, er langrenn marginalisert.
AP170222 Med Østerrike, Polen, Estland og Tsjekkia borte, svak rekruttering i Italia og Sveits, og kun et lite miljø i Slovenia, er langrenn marginalisert.
DN170221 I dokumentene blir grense- og tollvesenet og immigrasjonsbyrået også instruert til å starte et program for rekruttering av lokale politibetjenter som kan hjelpe til med utvisning av illegale innvandrere.
AP170221 Det skapte store utfordringer knyttet til rekruttering , turnover og mulighetene for å beholde kritisk kompetanse.
AA170221 Gnizt er et prosjekt som skal fremme rekruttering innen elektrofaget.
AA170220 - Vi beveger oss sakte inn mot å se på rekruttering mer enn på reduksjoner, sier Sølvik, som ikke vil røpe hvor mange ansatte selskapet har i Norge i dag.
VG170218 Smørebom, VM-oppladning, ressursbruk, trenere og rekruttering .
VG170218 I ettertid virker ikke Haugesund som et totalt upraktisk sted for Sjøfartsdirektoratet, selv om de den gang slet med rekruttering på grunn av konkurranse fra oljeindustrien.
AA170217 Min påstand er at kommunene svekker sine muligheter til å lykkes med rekruttering av mangelvaren sykepleiere på denne måten.
DN170216 Selskapet har også flere digitale satsinger innen mote og rekruttering .
AA170216 Noen av dem skal ha bidratt til å finansiere den ytterliggående islamistgruppa, mens andre skal ha drevet rekruttering og bistått dem med logistikk og beskyttelse.
VG170214 - Men statistikkene viser at Norge har flere ganger så god rekruttering i langrenn som Sverige og Finland.
SA170214 Ap vil ha svar på hvordan Stavanger kommune har tenkt å ivareta rekruttering av sykepleiere og vernepleiere når lønnen nå reduseres.
SA170214 - Men statistikkene viser at Norge har flere ganger så god rekruttering i langrenn som Sverige og Finland.
DB170214 - Men statistikkene viser at Norge har flere ganger så god rekruttering i langrenn som Sverige og Finland.
BT170214 - Men statistikkene viser at Norge har flere ganger så god rekruttering i langrenn som Sverige og Finland.
AP170214 Det gjør vi ved å satse på forskningsbasert utdanning, internasjonalt samarbeid, og rekruttering av sterke ansatte og studenter.
AP170214 - Men statistikkene viser at Norge har flere ganger så god rekruttering i langrenn som Sverige og Finland.
AA170213 Det har vært lite rekruttering en stund, men det ser positivt ut.
DN170209 - Tidligere undersøkelser har vist at man bør gå bredere ut med hensyn til rekruttering , i stedet for å ta for gitt at pinnen skal gis videre til sønn eller datter.
DB170209 Departementet ønsker en mer strategisk rekruttering av utenlandske studenter til Norge og en mer målrettet bruk av statlige midler.
BT170209 - Vi får også tilbakemelding om pasienter som møter forskjellige leger fordi det er utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger i distriktene.
AA170209 - Vi får også tilbakemelding om pasienter som møter forskjellige leger fordi det er utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger i distriktene.
VG170208 For å se på potensialet til rekruttering av seniorer til frivillig arbeid sendte Ny analyse i november i fjor ut en web basert spørreundersøkelse til 335 frivillighetssentraler/koordinatorer. 40 prosent svarte.
DN170208 Norwegian har rundt 600 kabinansatte ved basene i New York og Florida, og forbereder stor rekruttering av både piloter og mer kabinpersonell.
DB170208 - Det at IS har vært kjent for å drive med rekruttering på sosiale medier er sannsynligvis grunnen til at dette har blitt lagt til i ESTA, tror Heldahl.
AP170208 - Vi får også tilbakemelding om pasienter som møter forskjellige leger fordi det er utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger i distriktene.
AP170208 - Vi får også tilbakemelding om pasienter som møter forskjellige leger fordi det er utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger i distriktene.
SA170207 UT I ARBEIDSLIVET : Sarah Louise Rung, til høyre, er klar for nye utfordringer, og skal jobbe for økt rekruttering til handikapidretten, sammen med blant andre Gjert Smith, til venstre, fra Folkepulsen, Cato Zahl Pedersen, Olympiatoppen og Morten Eklund, Olympiatoppen Sørvest.
DB170207 - Vi er nå i full gang med rekruttering av piloter i USA, skriver han til Dagbladet.
VG170205 Vi skal passe på at vi ikke har miljøer som driver på bak lukkede dører, og at de ikke driver med ekstremistisk rekruttering , sier Hagen.
AA170204 Vi hadde ikke klart oss uten dem, sier Bjørnar Kvello Hansen, som er leder for rekruttering i STIHK.
AA170204 Skøyteinteressen er stor i Trondheim, mener Hansen, som forteller om veldig bra rekruttering i de yngste gruppene fra tre år til ni år.
AA170204 Målrettet rekruttering
DB170201 Den antatte hovedmannen er en 36-årig tunisier som mistenkes for å ha bidratt til å hjelpe terrorgruppa Den islamske stat ( IS ) med rekruttering og nettverksbygging.
AP170201 Han anklages for å ha drevet med rekruttering og smugling for ekstremistgruppa IS siden august 2015.
DN170131 WebOps er et amerikansk militærprogram som ifølge Pentagon er en effektiv motstandskraft mot rekruttering av IS-soldater og spredning av IS-propaganda via internett.
VG170127 Som en direkte følge av avsløringene er det også satt av fem millioner i statsbudsjettet for å styrke « kompetanse, rekruttering , opplæring og oppfølging av kontrollkommisjonene ».
DB170127 De kjente og trygge navnene, som likner seg selv, ved rekruttering .
DB170127 Bredere rekruttering
AP170122 - Gjennom de siste 10 - 15 årene er det blitt sett med bekymring på at det nesten ikke har vært rekruttering til dette håndverket i Norge.
DN170119 Nesten 80 prosent av veksten kom gjennom rekruttering av utenlandske arbeidstakere, skriver Dagsavisen.
DB170117 ( NTB ) ¶ Rekruttering av russiske diplomater ¶
DB170116 Dersom Avinor ikke har behov for rekruttering av flygeledere og de ikke kan tilby deg ansettelse, faller plikttjenesten bort.
SA170109 I tillegg til de fem hundre kabinansatte vi sysselsetter i Fort Lauderdale og New York i dag, er vi nå i full gang med rekruttering av piloter og kabinpersonale både til basen i Fort Lauderdale og nye baser i New York-området og Boston-området.
SA170109 I tillegg til de fem hundre kabinansatte vi sysselsetter i Fort Lauderdale og New York i dag, er vi nå i full gang med rekruttering av piloter og kabinpersonale både til basen i Fort Lauderdale og nye baser i New York-området og Boston-området.
AP170108 I tillegg til de fem hundre kabinansatte vi sysselsetter i Fort Lauderdale og New York i dag, er vi nå i full gang med rekruttering av piloter og kabinpersonale både til basen i Fort Lauderdale og nye baser i New York-området og Boston-området.
DB170104 Ap vil blant annet : ¶ * satse på rekruttering av og etter- og videre utdanning av yrkeslærere. * legge større vekt på praktiske ferdigheter fra de første skoleårene. * jobbe for at alle elever som er kvalifiserte for det, får læreplass. * heve lærlingtilskuddet. * oppdatere yrkesfagskolenes utstyrspark.
BT170103 Næringen blir mindre attraktiv, og rekruttering av god arbeidskraft svikter.
SA161222 Torbjørn Røe Isaksen besøkte barnehagen i 2014 ( bildet ) og uttalte til Aftenbladet at « flere trenger å jobbe like systematisk med kvalitet og rekruttering som Auglend ».
SA161222 Isaksen kommenterte til Aftenbladet at « flere trenger å jobbe like systematisk med kvalitet og rekruttering som Auglend ».
SA161222 Det er i tillegg positivt at de samarbeider Universitetet i Stavanger », mens Isaksen kommenterte til Aftenbladet at « flere trenger å jobbe like systematisk med kvalitet og rekruttering som Auglend ».
AP161214 Hva kreves for å bli dømt for rekruttering til IS ?
AP161214 Hun mener at 31 år gamle Ubaydullah Hussain må dømmes til ti års fengsel for tilrettelegging og bistand til terrororganisasjonen IS, samt for rekruttering og økonomisk bistand til den samme organisasjonen.
AP161214 De tre forholdene gjelder alle hans tilknytning til IS ; deltagelse, rekruttering og finansiell støtte.
AP161214 De tre forholdene gjelder alle hans tilknytning til IS - deltagelse, rekruttering og finansiell støtte.
AP161212 Tirsdag starter prosedyrene i den første rettssaken der en norsk domstol skal avgjøre hva som ligger i « rekruttering til en terrororganisasjon ».
AP161212 Spørsmålet om rekruttering er ikke blitt prøvd før, derfor er saken viktig.
AP161212 Hva kreves for å bli dømt for rekruttering til IS ?
AP161212 Det retten nå skal avgjøre, er om dette er omsorgsfullt vennskap eller deltagelse i IS og rekruttering til terrororganisasjonen.
AP161212 Avslører samtalene kameratslig omsorg eller rekruttering til terror ?
SA161114 - Det kommer ikke nødvendigvis til å være en gren som milslukerne eller tradisjonelle langrennsløperne vil verdsette høyest, men i kampen for rekruttering , bredde og idrettsglede tror jeg det hadde vært kjempefint, sier han til Adresseavisen.
AP161114 - Det kommer ikke nødvendigvis til å være en gren som milslukerne eller tradisjonelle langrennsløperne vil verdsette høyest, men i kampen for rekruttering , bredde og idrettsglede tror jeg det hadde vært kjempefint, sier han til Adresseavisen.
SA161111 - Det ligger veldig mye i det han sier med rekruttering .
AP161111 - Det ligger veldig mye i det han sier med rekruttering .
AP161104 Torsdag denne uken startet rettssaken som for første gang skal avgjøre hva som ligger i rekruttering til en terrororganisasjon.
AP161103 Mens 19-åringen er tiltalt for å ha forsøkt å delta i terrororganisasjonen IS, er den mer kjente islamisten, Ubaydullah Hussain ( 31 ), som den første i Norge, tiltalt for rekruttering til terrororganisasjonen IS.
AP161103 For første gang skal en norsk domstol avgjøre hva som ligger i rekruttering til en terrororganisasjon.
VG161102 Vi vet fra andre land at rekruttering til islamsk ekstremisme har skjedd i disse miljøene.
AP161101 Vi mener at det i seg selv er interessant å trekke opp linjene for hva som ligger i rekruttering .
AP161101 Hva skal til for at retten sier at det har foregått rekruttering til IS ? spør Ranke.
AP161101 Hva ligger i rekruttering ?
AP161101 - Vi mener at det i seg selv er interessant å trekke opp linjene for hva som ligger i rekruttering .
AP161010 Denne planen skal også ta for seg rekruttering av kvalifiserte lærere til de praktisk-estetiske fagene.
DA160922 Tidligere proffbokser Ole Klemetsen er blant trenerne på Flex 24, og Klemetsen tror på økt rekruttering til sporten.
AP160906 De driver radikalisering og rekruttering i Europa på sosiale medier på nett.
AP160902 På den andre siden har undertrykkelsen av menneskerettigheter gjort at IS og andre ekstreme grupper har rekruttering mange krigere i Usbekistan.
AA160826 Disse utøverne vokser frem blant annet ved hjelp av et samarbeid om rekruttering mellom Friidrettsforbundet og klubbene.
SA160608 Det er kunnskapsdeling, snøgaranti, det å få frem flere gode nasjoner som gjør det godt i langrenn, og rekruttering .
AP160608 Det er kunnskapsdeling, snøgaranti, det å få frem flere gode nasjoner som gjør det godt i langrenn, og rekruttering .
AP160607 - I en overgangsfase vil vi få noe mindre rekruttering .
SA160603 De mange millionene skal ikke bare gå til NHFs mange landslag, men også til utvidet satsing på økt oppmerksomhet og rekruttering til håndballen.
DB160528 Rekruttering til lederstillinger er selvfølgelig profesjonell på et slikt nivå.
SA160514 For barnevernet vil en kommunesammenslåing gi et større geografisk nedslagsfelt, noe som vil lette både koordinering og rekruttering av nye fosterhjem. 4.
AP160501 - Det er dårlig rekruttering til restaurantbransjen, tilføyer Steinbru.
AP160430 Hard innstrammingspolitikk og kutt i velferdsgoder har utløst ny rekruttering til venstrebevegelser, fremfor alt i Sør-Europa. 3rd-party-bio ¶
AP160427 Vi opprettholder rekruttering av studenter til sommerjobber og lærlinger.
AP160425 Aftenposten har skrevet om bydeler i Göteborg hvor det gror frem parallellsamfunn og rekruttering til krigen i Syria.
AP160328 Jobben med å motvirke rekruttering til så destruktive bevegelser er sammensatt og tidkrevende.
AP160325 Bydelen Molenbeek i Brussel har lenge vært kjent som et nabolag med aktiv rekruttering av fremmedkrigere til Syria.
AP160322 Den belgiske innenriksminister Jan Jambon sa til CNN sist uke at sikkerhetstjenestene hadde trappet opp kampen mot terrortrusselen, men at IS fortsatt var i stand til å drive sin rekruttering i Belgia.
SA160321 Muligheten for rekruttering avhenger i stor grad av hvilke utdanningstilbud som finnes i de ulike regionene.
SA160321 Rekruttering til PPT ¶
AP160311 Det samme gjelder for saker om oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger.
AP160310 - Rapporten viser at det kommer til å være et betydelig behov for rekruttering i 2019- 2020.
SA160305 Legges det ikke bedre til rette, vil det skade framtidig rekruttering og ivaretagelse av nåværende fosterhjem.
SA160305 Hvor mange kommunale fosterhjem har i dag pensjonsavtaler med kommunen ? Rekruttering og oppfølging ¶
SA160303 Kommunenes plikt til å vurdere bruk av familieråd eller liknende verktøy ved rekruttering , skal forskrifts- eller lovfestet.
AP160216 Vårt velferdssamfunn er avhengig av rekruttering av både menn og kvinner til sykepleieryrket.
AP160216 Og vårt velferdssamfunn er avhengig av rekruttering av både menn og kvinner til sykepleieryrket.
AP160216 I mitt virke har fokuset vært rekruttering av menn, og dette med veldig god erfaring av utvikling av et balansert arbeidsmiljø.
AP160215 Temperaturdata fra de samme områdene tyder på at det er en sammenheng mellom høy temperatur og lav rekruttering av kråkeboller, og lange tidsserier viser at det oftere har vært perioder med høye temperaturer ( det vil si temperaturer over larvenes toleransegrense ) i områder der tareskogen vender tilbake.
DN160214 Likevel innser hun at cv-en vil leve en stund til, siden mye rekruttering foregår på en « håpløs gammeldags måte ».
DN160214 Hodejeger Trine Larsen synes mye rekruttering foregår på en håpløs gammeldags måte og skulle gjerne erklært den tradisjonelle cv-en død.
SA160211 Han er giret på at Norge skal bli en stormakt på dette feltet igjen, og vet at rekruttering er alfa og omega.
AP160211 Han er giret på at Norge skal bli en stormakt på dette feltet igjen, og vet at rekruttering er alfa og omega.
AP160205 « Det oser litt dobbeltmoral, fordi alle som blir spurt ikke sier noe annet enn at NM betyr utrolig mye for rekruttering , bredde og samling av ski-familien her hjemme », skrev Aftenpostens Mette Bugge.
AP160202 PKK har også blitt kritisert både for å ha rammet sivile samt for sin rekruttering av barnesoldater.
AP160130 Likevel oser det litt dobbeltmoral, fordi alle som blir spurt ikke sier noe annet enn at NM betyr utrolig mye for rekruttering , bredde og samling av ski-familien her hjemme.
AP160129 Kommunikasjons - og PR-byrået MSLGROUPmelder fredag at de har gjort nok en rekruttering , kort tid etter det to seneste : ¶
AP160128 Bidrar til rekruttering
AP160128 - NM betyr så mye når det gjelder rekruttering , og kanskje særlig i stafetten.
BT160127 Da vil enhver kunne tenke seg at dette er ikke et blivende sted men et sted hvor desperasjon vil få grobunn og man vil ha et perfekt sted for eksempel for rekruttering av krigere.
AP160127 Mens Sverige i årene som ligger bak har hatt store problemer i forsvaret, og slitt med rekruttering både til befalsutdanning og til soldatyrket, har Bydén nylig uttalt : ¶
AP160126 Meny og bestilling på berøringsskjerm, fingeravtrykkbaserte betalingssystemer og IT-støttet rekruttering , oppæring og drift skal effektivisere. 7.
AP160125 Meroffentlighet ødelegger ikke fremtidig rekruttering
AP160125 Det er altså lite som tilsier at meroffentlighet vil ødelegge for fremtidig rekruttering av kandidatene som har søkt i denne omgang.
AP160120 | Meroffentlighet vil ødelegge for rekruttering av høyesterettsjustitiarius Anders Anundsen ¶
DB160106 I et destabilisert samfunn preget av frykt og avsky vil ekstremistene lettere øke egen rekruttering og makt.
DB160106> I et destabilisert samfunn preget av frykt og avsky vil ekstremistene lettere øke egen rekruttering og makt.
DB160106> target="avis" href= I et destabilisert samfunn preget av frykt og avsky vil ekstremistene lettere øke egen rekruttering og makt.
DB160106> target="avis" href= target="avis" href= I et destabilisert samfunn preget av frykt og avsky vil ekstremistene lettere øke egen rekruttering og makt.