DB171210 ¶ DRØM OM MARITIM KARRIERE : Vi ser på trainee-ordningen som en svært viktig måte å rekruttere folk inn i en tradisjonell næring, sier Christian Svane Mellbye, prosjektleder for Maritim Trainee.
DB171210 - Vi ser på trainee-ordningen som en svært viktig måte å rekruttere folk inn i en tradisjonell næring.
VG171209 I tillegg håper jeg at klubben kan rekruttere flere talenter fra innvandrermiljøene i Oslo øst, sier Anfinnsen som ikke vil ut med hvor mye han bidrar med.
SA171208 - Cirka halvparten av mindre kommuner sier at de har problemer med å rekruttere lærere », skriver Karl Øyvind Jordell.
SA171208 halvparten av mindre kommuner sier at de har problemer med å rekruttere .
DN171208 Selskapet bruker det ni seter store flyet, som koster 2.500 dollar timen ( 20.700 kroner ) å ha i bruk, som et verktøy for å rekruttere topptalenter.
DB171208 Siden 1998 har han bevisst ansatt tidligere straffedømte, narkomane og nyankomne flyktninger, og i høst åpnet han også opp for å rekruttere mennesker tilknyttet den høyreekstreme grupperingen Den nordiske motstandsbevegelsen.
DB171208 Olsen er kjent for å rekruttere kriminelle og andre på siden av samfunnet til arbeid for å gi dem et bedre liv.
SA171207 - En viktig del av jobben med spillerlogistikk er å være til stede der vi skal rekruttere nye spillere.
DN171207 - Noe av det beste med den måten å rekruttere på, er at så lenge du beviser at du kan det du skal, så trenger du ikke vise ansiktet ditt før langt ut i rekrutteringsprosessen, sier hun.
DB171207 City har oppgradert akademiet ytterligere, og begynt å rekruttere flere spillere, fra alle verdens hjørner.
DA171207 - En viktig del av jobben med spillerlogistikk er å være til stede der vi skal rekruttere nye spillere.
AP171207 - En viktig del av jobben med spillerlogistikk er å være til stede der vi skal rekruttere nye spillere.
SA171206 Blant disse er fengsel på opp til ti år for å rekruttere og finansiere fremmedkrigere, og en ledende radikal lederfigur, Ibrahim Delic, ble i 2015 satt på tiltalebenken for å ha oppfordret bosniere til å ta opp våpen og reise til Syria og Irak.
SA171206 Ordfører Irene Heng Lauvsnes vil starte arbeidet med å rekruttere ny rådmann allerede neste uke.
AP171206 I Oslo tingrett ble Hussain dømt for å ha forsøkt å rekruttere en ung mann som var tiltalt i samme sak, men ble frikjent for å ha rekruttert Thom Alexander Karlsen, som døde i Syria.
AP171206 Han mener at Hussain rett og slett har styrket IS ved å spre terrorgruppens propaganda, rekruttere og legge til rette for fremmedkrigere.
VG171204 Jeg frykter at storbyene, som får nesten alle lærernorm-pengene, skal rekruttere lærere fra for eksempel Nord-Norge hvor det allerede er lærermangel.
NL171204 Vi som jobber med å rekruttere fosterhjem undrer oss over hva som kan være årsakene til at vi i dagens velstandssamfunn ikke klarer og skaffe til veie nok fosterhjem.
NL171204 Bufetat, ved Fosterhjemtjenesten, har ansvar for å rekruttere fosterhjem til de barna som trenger det.
BT171202 For bedriftene blir Vestlandet et mer enklere sted å starte opp, når det er mulig å rekruttere arbeidstakere fra et større område.
SA171201 En lukket vennegruppe på Facebook er med på å rekruttere både sjåfører og passasjerer.
NL171201 Det betyr at vi må legge stor innsats i å bevare faglig soliditet, og gjøre alt vi kan for å bevare fagmiljøer og rekruttere studenter som skal fylle ledige stillinger i nord.
BT171130 - PST har gjennom Aftenposten gått ut med nye uansvarlige beskyldninger, denne gangen mot « utenlandske sikkerhetstjenester som forsøker å rekruttere norske statsborgere i sosiale medier og gjennomfører nettverksoperasjoner mot private og offentlige tjenester », skriver ambassaden.
AP171129 Hvis man i tillegg skal betale flere hundre kroner for å utføre sitt virke i demokratiets tjeneste, så blir det ikke lettere å rekruttere folk til politikken.
AP171129 - Det er vanskelig nok å rekruttere mennesker til politisk arbeid.
AP171129 Forsvaret har forsøkt å rekruttere flere kvinner.
AP171129 Det kan føre til at vi blir nøyere med å rekruttere noen som kjenner noen som vi kjenner, for å være sikrere.
AP171129 Der er det nulltoleranse for trakassering, og aller helst skal det unngås ved å rekruttere riktig.
VG171127 Hun mener Bob visste om Harveys oppførsel og « rutine », som gikk ut på å reise utenlands for å rekruttere unge kvinnelige skuespillere med lovnad om roller i Weinstein Companys filmer for så å tvinge seg til sex.
VG171126 Det er fortsatt for dårlig og vi jobber aktivt og bevisst for å rekruttere flere kvinnelige ansatte og å få opp flere kvinnelige ledere, sier han og legger til : ¶
VG171126 - Hva gjør dere for å rekruttere flere kvinner ?
DB171126 I dokumentet skriver fylkesnemnda i Agder at fylkeskommunen må bli en attraktiv arbeidsgiver « som ønsker å rekruttere , utvikle og beholde kompetente og motiverte medarbeidere ».
DA171124 Normen skal også evalueres underveis, og sees i sammenheng med tiltak for å rekruttere et tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere.
BT171124 Det er bredden i utvalget når du skal rekruttere det handler om.
AA171124 Mange distriktskommuner må subsidiere fastlegedriften utover det staten legger til grunn i fastlegeordningen, for å kunne rekruttere og beholde leger.
VG171123 Derfor trenger vi nå en strategi for å rekruttere flere lærere.
NL171123 ¶ Hvis vi skal dekke arbeidsmarkedets behov for teknologisk kompetanse, må vi rekruttere søkere fra hele befolkningen, og det er bare mulig om flere jenter får øynene opp for mulighetene som finnes innen disse fagområdene, skriver Målfrid Baik.
NL171123 Hvis vi skal dekke arbeidsmarkedets behov må vi rekruttere søkere fra hele befolkningen, og det er bare mulig om flere jenter får øynene opp for mulighetene som finnes innen disse fagområdene.
VG171122 - Det er mangel på kvalifiserte lærere i dag, så derfor har vi sagt i vedtaket at vi må jobbe med strategien for å rekruttere flere lærere og sørge for at det ikke blir lærermangel flere steder, sier Astrup.
DA171122 Den viktigste ingrediensen for det er å rekruttere og videreutvikle de beste lærerne.
AP171121 Hærens talsperson, Ole Johan Skogmo, har imidlertid avvist påstandene om at årsaken var å rekruttere flere kvinner.
AP171121 Forsvaret er i høy endringstakt, noe som stiller strenge krav til nettopp vår evne til å rekruttere personell blant de beste, med ulike former for kompetanse.
DB171118 Sentralene maksimerte sine taksameterpriser, i tråd med taxieiernes profittbehov, som virkemiddel for å rekruttere eller hindre at taxieiere flyttet til konkurrerende sentraler med enda høyere taksameterpriser.
DB171118 Mens sentralene kun fokuserer på å rekruttere flest mulig taxieiere for å øke sine inntekter, fokuserer hver taxieier kun på å melke mest mulig dagkontinuerlig profitt ut til sin ene taxi.
DB171118 Ett med flere sentraler som konkurrerte om å rekruttere taxieiere, og et annet med 1780 taxieiere som ønsket maks profitt for å kjøre folk.
DB171118 Sentralene maksimerte sine taksameterpriser, i tråd med taxieiernes profittbehov, som virkemiddel for å rekruttere eller hindre at taxieiere flyttet til konkurrerende sentraler med enda høyere taksameterpriser.
DB171118 Mens sentralene kun fokuserer på å rekruttere flest mulig taxieiere for å øke sine inntekter, fokuserer hver taxieier kun på å melke mest mulig dagkontinuerlig profitt ut til sin ene taxi.
DB171118 Ett med flere sentraler som konkurrerte om å rekruttere taxieiere, og et annet med 1780 taxieiere som ønsket maks profitt for å kjøre folk.
DB171117 For å rekruttere ny interesse er det viktig hvis vi har en som kjemper om gull.
AA171117 Hvor er tiltakene for å rekruttere flere menn til barnehagens arbeid og til barnehagelærerutdanningen ?
AA171117 Det langsiktige målet er å rekruttere flere menn og øke statusen til arbeid i barnehagen.
VG171116 I 23 år har hun vært en viktig brikke i eget mediehus, og hun har i stor grad gått opp løypa for kvinnelige medieledere, enten ved å rekruttere dem direkte eller ved å være en uformell mentor.
VG171116 På det tidspunktet hadde den sovjetiske etterretningen store vansker med å rekruttere vennligsinnede muldvarper i USA, og man så seg om etter potensielle rekrutter med utradisjonelle bakgrunner.
AP171116 Juryen begrunnet prisen blant annet med hennes innsats for å rekruttere og være mentor for andre kvinnelige medieledere og at hun har « banet vei i et mannsdominert miljø ».
NL171115 En diskusjon vi som nasjon ikke har tatt helt på alvor, i alle fall om en vurderer den nasjonale forskningsinnsatsen på dette feltet, er hva vi skal gjøre etter at det ikke er mulig å rekruttere flere hender til helsesektoren.
DB171115 - Hvordan skal man klare å rekruttere ledere til å gjennomføre slike prosesser når man ser hva som har skjedd i SSB, poengterte partileder Trine Skei Grande.
SA171114 Skal vi dekke behovet for teknologisk kompetanse framover, må vi rekruttere fra hele befolkningen.
DN171112 Men oppkjøpsfond kan unngå noen av de ulempene gründer- og familieselskaper har, som kan fristes til å rekruttere til styrerom og ledelse ut fra gener og ikke kompetanse, sier Bøhren.
SA171110 Men det er bekymringsfullt at kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og dermed sliter med å gi innbyggerne helsetjenestene de trenger.
SA171110 Flere fastlegehjemler vil jo ikke gjøre det lettere å rekruttere leger for kommuner som allerede sliter med å rekruttere .
SA171110 Flere fastlegehjemler vil jo ikke gjøre det lettere å rekruttere leger for kommuner som allerede sliter med å rekruttere.
SA171110 november på at mange kommuner strever med å rekruttere fastleger.
BT171110 Sykehusene ønsker å rekruttere engasjerte og dyktige leger.
AA171110 Det må bygges en kultur for å rekruttere kvinner.
VG171109 En moderne mediebedrift må rekruttere talenter og kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn.
VG171109 En moderne mediebedrift må rekruttere talenter og kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn, skrev styreleder Olsen i en uttalelse.
VG171109 « Styret vil understreke viktigheten av at en endret organisering av forsknings-, utrednings- og analysevirksomheten gjennomføres i samarbeid med de ansatte og på en slik måte at SSB fortsatt kan rekruttere kompetanse av høy kvalitet til forskningsvirksomheten.
NL171109 | Når menn leter etter, og rekrutterer, ledere, ja så ender de opp med å rekruttere nettopp menn ¶
DN171109 En moderne mediebedrift må rekruttere talenter og kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn, skrev Olsen i en epost.
DN171109 En moderne mediebedrift må rekruttere talenter og kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn, skrev Olsen i en epost.
DB171109 En moderne mediebedrift må rekruttere talenter og kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn, skrev Olsen til DN.
DA171109 En moderne mediebedrift må rekruttere talenter og kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn, skrev hun i en uttalelse onsdag.
AP171109 En moderne mediebedrift må rekruttere talenter og kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn, skrev Olsen i en e-post til de ansatte i DN.
DN171108 En moderne mediebedrift må rekruttere talenter og kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn, skrev Olsen i en epost.
DB171108 En moderne mediebedrift må rekruttere talenter og kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn, skrev Olsen til DN.
BT171108 Krav om bestemte fag fra videregående sørger for at man unngår å ta inn noen uegnede søkere, men det er likevel ikke sikkert at man klarer å rekruttere de dyktigste fremtidige legene.
AA171108 Foreningen har også vært svært bevisst på å rekruttere innvandrere, og har medlemmer fra over 30 ulike etniske grupper.
VG171107 De jobber for å analysere hvorfor det er vanskelig å rekruttere fastleger og hvorfor fastlegene opplever økende arbeidsmengde og mindre tid til hver pasient.
DN171107 | Ap vil bevilge 24 millioner kroner til å rekruttere nye fastleger ¶
DB171106 Ubaydullah Hussains forsvarer John Christian Elden sier saken handler om juridiske grenseoppganger mellom det å rekruttere noen, og det å hjelpe noen som allerede har bestemt seg for å reise.
SA171105 I sommer skrev VG at 198 av 428 kommuner har problemer med å rekruttere fastleger.
DA171105 Ubaydullah Hussains forsvarer, John Christian Elden, sier saken handler om juridiske grenseoppganger mellom det å rekruttere noen, og det å hjelpe noen som allerede har bestemt seg for å reise.
DA171105 Han ble den første i Norge som er dømt til fengsel for å rekruttere til terrororganisasjonen IS.
AP171105 Ubaydullah Hussains forsvarer, John Christian Elden, sier saken handler om juridiske grenseoppganger mellom det å rekruttere noen, og det å hjelpe noen som allerede har bestemt seg for å reise.
AP171104 Bør rekruttere inn mangfold ¶
AP171104 - Mediebransjen må begynne å rekruttere fra andre bransjer.
VG171103 - Det kommer til å bli vanskelig å finne gode idrettsledere hvis vi bare kan rekruttere fra gruppene avholdsfolk og helgener.
VG171103 Og folk vi ønsker å rekruttere .
DN171103 Vi har gode prosesser når vi skal rekruttere ledere, noe vi fortsetter med, men vi har vært for dårlige på å rekruttere kvinner.
DN171103 Vi har gode prosesser når vi skal rekruttere ledere, noe vi fortsetter med, men vi har vært for dårlige på å rekruttere kvinner.
DN171103 Han sier han som sjefredaktør har vært opptatt av å rekruttere kvinner til DN.
DN171103 En moderne mediebedrift må rekruttere talenter og kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn, skriver styreleder Anette Olsen i NHST Media Group om konsernsjef Gunnar Bjørkavåg.
DN171103 Og folk vi ønsker å rekruttere .
DB171103 Men den signaleffekten slike tekster gir bør vi være for gode for i Norges raskest voksende næring, en næring som har stort behov for å rekruttere de smarteste hodene fremover og en næring som vil bidra til økt verdiskaping for AS Norge.
DB171103 Og folk vi ønsker å rekruttere .
AP171103 - Det kan bli utfordrende for enkelte studiesteder å rekruttere , sier hun.
AP171103 Styreleder Anette Olsen i NHST Media Group krever systematisk og langsiktig innsats for å rekruttere flere kvinnelige ledere.
AP171103 NHST Media Group har ikke gjort en god jobb når det gjelder å rekruttere kvinnelige ledere, erkjenner styreleder Anette Olsen i en e-post til redaksjonen i Dagens Næringsliv.
AP171103 En moderne mediebedrift må rekruttere talenter og kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn. 3rd-party-bio ¶
VG171102 De vil lykkes best, som forstår at å integrere kvinner er viktig for deres evne til å rekruttere talenter, sier Klaus Schwab, grunnlegger og administrerende direktør i World Economic Forum. 100 år til verden er likestilt ¶
SA171102 - Hvis det er prisen for å parkere på jobben, kan sykehuset får problemer med å rekruttere personell.
NL171102 I tillegg til å være en læringsplattform skal Woz U også være en plattform for teknologiselskaper hvor de gjennom skreddersydde programmer kan rekruttere , lære opp og opprettholde sin arbeidsstyrke.
DA171102 Steffen Andersen ska trene Skeids juniorlag og rekruttere nye spillere til A-laget.
SA171031 | Slik skal Brann rekruttere nye supportere ¶ 17-åringer kan få med seg hele 2018-sesongen for 500 kroner.
DN171031 Men bare funksjonshemmede er mindre populære å ansette enn seniorer når en virksomhet skal rekruttere nye medarbeidere, og populariteten er nedadgående.
DN171031 Eldre arbeidstagere er lite populære når en bedrift skal rekruttere nye medarbeidere, viste Seniorpolitisk barometer 2017.
DN171031 Det betyr at de må rekruttere en mengde nye medarbeidere.
DN171031 Styret igangsetter nå prosessen med å rekruttere ny administrerende direktør til Folketrygdfondet.
AP171031 Denne høsten har selskapet likevel måttet bla opp overfor sine piloter for å få dem til å bli i selskapet, og for å kunne rekruttere nye.
AP171031 Denne høsten har selskapet likevel måttet bla opp overfor sine piloter for å få dem til å bli i selskapet, og for å kunne rekruttere nye.
AP171031 | Slik skal Brann rekruttere nye supportere ¶ 17-åringer kan få med seg hele 2018-sesongen for 500 kroner.
DB171030 kroner til lokalt rekrutteringsarbeid ute i fylkene for å rekruttere nye lærebedrifter.
VG171029 Å plukke ut artister som faktisk kan noe, i stedet for å nærmest tilfeldig rekruttere fra gateplan.
VG171029 Helseledere og fastleger over hele landet frykter at fastlegeordningen bryter sammen og at det skal bli enda vanskeligere å rekruttere leger til kommunene.
VG171026 Derfor vil vi gjerne rekruttere flere unge jegere, sier Anne-Mette Kirkemo.
DN171026 Vi skal rekruttere de beste, uansett alder.
DN171026 Men bare funksjonshemmede er mindre populære å ansette enn seniorer når en virksomhet skal rekruttere nye medarbeidere, og populariteten er nedadgående.
DN171026 Eldre arbeidstagere er lite populære når en bedrift skal rekruttere nye medarbeidere, viser Seniorpolitisk barometer 2017.
SA171025 Vi jobber med å spre kunnskap om natur og naturbruk og gjør et viktig arbeid med å rekruttere til landbruket.
SA171023 - Så lenge klubben drar nytte av meg, ønsker jeg bare å fortsette, speiselt med å rekruttere de aller yngste.
FV171023 - Så lenge klubben drar nytte av meg, ønsker jeg bare å fortsette, speiselt med å rekruttere de aller yngste.
AP171023 - Så lenge klubben drar nytte av meg, ønsker jeg bare å fortsette, speiselt med å rekruttere de aller yngste.
DA171021 Når Raqqa har falt, den selverklærte hovedstaden til IS, spør mange seg : Hvordan kunne en av verdens mest brutale terrororganisasjoner lykkes i å rekruttere ungdom født og oppvokst i Vesten til å begå terror i sine egne hjemland ?
BT171021 Minst ett av disse lagene kontakter jevnlig spesielt gode spillere fra andre lag i et forsøk på å rekruttere dem.
VG171019 Her vil vi gå i dialog med fylkeskommunene og partene i arbeidslivet for å bidra til mer oppsøkende arbeid for å rekruttere nye lærebedrifter, sier han.
VG171019 Derfor har vi i 2018-budsjettet satt av midler til å styrke det lokale arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter.
VG171017 De har sådd et brennende hat og bruker internett for å propagandere og rekruttere .
DA171017 « Når styret jobbet med å rekruttere ny administrerende direktør i fjor, var vi først og fremst opptatt av å finne rett kandidat til jobben.
DA171017 Jeg reiste rundt på ungdomsskolene og fortalte om denne muligheten, og målet var både å fange opp unge som ville kunne dra nytte av et slikt tiltak - og å rekruttere to av byens mest motiverte pedagoger.
AP171017 Hun har allerede tatt opp sin bekymring med fastlegeordningen og fått gjennomslag for at ordningen skal evalueres - med særlig fokus på hvorfor det er vanskelig å rekruttere inn i ordningen, spesielt unge leger.
AA171017 Det er et faktum at Norge kommer til å mangle sykepleiere i nær fremtid, vi er avhengig av å rekruttere nye, flinke sykepleiere og ikke minst er vi avhengig av at sykepleiere klarer å stå i yrket helt frem til pensjonsalder.
AP171016 For eksempel kan utenriksministeren ønske å rekruttere enkeltpersoner fra utenfor utenrikstjenesten, men det skjer ikke ofte.
VG171014 Eller Norges Fotballforbund, som har arbeidet jevnt og trutt for å rekruttere flere kvinner og jenter til fotballen, noe som gjøres over hele fjøla i norsk idrett.
AP171013 Men Legeforeningens president, Marit Hermansen, frykter at folk ikke får den helsehjelpen de skal ha i fremtiden, og viser til at mange kommuner allerede i dag sliter med å rekruttere leger.
VG171011 - Det er kjempeviktig å følge tettere opp disse gjengangerne og gryende gjengene, hvis ikke kan de rekruttere enda flere.
DB171010 Vi vet at det blir en stor utfordring å rekruttere kloke, gode lærere.
DB171010 - Regjeringen har lagt stor vekt på å rekruttere unge til næringen.
VG171009 Det brukes til etterretning for å skaffe informasjon, til sabotasje for å ødelegge, til påvirkning for å skape splid, endre holdninger eller fremprovosere handlinger, og til kommunikasjon og samarbeid mellom internasjonale terrorister for å rekruttere , koordinere, finansiere og planlegge terrorhandlinger.
DN171009 I Göteborg er Volvo i gang med å rekruttere 100 familier til et testprosjekt med privatbiler, i California har nær 40 selskaper fått tillatelse til å teste selvkjørende personbiler på veiene og i Colorado har et førerløst vogntog allerede levert sin første last med øl via en trafikkert motorvei.
DA171006 Koalisjonen anklages for å rekruttere barnesoldater, bombe skoler og sykehus, samt å drepe og skade barn.
AA171006 Lind Hegg sier Uka fortsatt jobber med å rekruttere løpere.
NL171004 ¶ IDYLL : Legges det for mye vekt på barnefamilier i arbeidet med å rekruttere nye innbyggere i Nord-Norge ?
VG171003 Den viste til at : ¶ * 1 Ditt Tiltak var i direkte konkurranse med Oslo kommune om å rekruttere fosterhjem og tilby ettervern. * 1 Alne kunne utnytte sin stilling til fordel for eierinteresser, for eksempel ved å bruke intern informasjon til å skreddersy tilbud fra Ditt Tiltak. * 1 Alne kunne være inhabil i saker der barn t
NL171003 Etter årets NM i revy, ble det i trøndersk presse sagt at revylagene fra nord vinner fordi de " reiser rundt, kurser seg i tekstskriving og sceneframføring, suger til seg erfaring og er dyktige på å rekruttere unge talenter. " ( Kommentar i av Runar Moen i Namdalsavisa 10. juli.
AP171003 Det er fordi at det skal være mulig å rekruttere riktige ressurser i tidlig fase.
AA171003 Det betyr mye for muligheten til å rekruttere mennesker eller folk med høyere kompetanse, og det vil gi et bredere arbeidsmarked for den type stillinger i Trøndelag.
AP171001 Mange snakker om hvor vanskelig det er å rekruttere jenter med minoritetsbakgrunn til organisert idrett.
VG170930 Vil rekruttere nye medlemmer ¶
VG170930 Nynazisme i Norge er et lite fenomen i forhold til Sverige, men de siste årene har svenskene vært ivrige på å rekruttere i nabolandene sine.
DB170930 Når var sist gang du så et gjengopprør mellom Carlsberg og Ringnes, eller Sagene bryggeri oppsøke skoler for å rekruttere de mest sårbare ungdommene ?
DB170928 Gruppa er kjent for å bruke sosiale medier til å spre propaganda, rekruttere fremmedkrigere og kommunisere med hverandre, men Wilhoit mener de har dårlig kompetanse på nett.
AP170927 Det er en stor hindring for å rekruttere nye.
VG170926 - Vi må tenke nytt for å rekruttere flere sykepleiere og ser nå på muligheten for å lage kombinasjonsstillinger hvor man jobber litt på dagtid andre steder i kommunens helsesektor, og jobber kveld og helg på legevakten, sier Opheim.
DB170926 Oppdraget besto i å hjelpe daværende havnedirektør Anne Sigrid Hamran med å rekruttere nye ledere til havna.
AA170925 Samme dag som drapet fant sted, skal tiltalte ha forsøkt å rekruttere kolleger inn i menigheten Jehovas vitner og blitt sendt hjem fra jobb på grunn av dette.
DN170924 « Kommer til å rekruttere mange amerikanere » ¶
DN170924 - Vi kommer til å rekruttere mange amerikanere i tiden fremover.
AP170921 - NRK må selvsagt få lov å rekruttere folk.
DA170920 Større enheter har også gjort det lettere å rekruttere og beholde mannskaper.
AP170920 Kristin Kloster Aasen tar over etter Gerhard Heiberg i Den internasjonale olympiske komité ( IOC ), og Aftenposten spør Heiberg om IOC har vært for dårlig til å rekruttere kvinner : « Det var omtrent null kvinner da jeg kom inn, så klarte vi ti prosent, og nå snart de tidobbelte.
NL170918 Ap klarte ikke å rekruttere nytt, og mistet i tillegg kjernevelgerne.
DB170918 Likevel, om alt skal skje etter den strengeste tolkningen av regelverket, vil det nok bli vanskeligere å rekruttere og behandle informanter og kilder for politiet.
DA170918 - Selskapene får en større ressurspool å rekruttere fra, og det gir tilgang til de beste hodene, sier Sjåtil. | - Spillreklame for 866 millioner ¶
DA170918 I undersøkelsen sa nesten sju av ti sykepleiere seg helt eller delvis enig i at deres arbeidssted har problemer med å rekruttere sykepleiere.
DA170918 Av rapporten gikk det også fram at kommunene har store problemer med å rekruttere nok sykepleiere, og at sykefraværet er høyt.
DA170918 * Sju av ti sa seg helt eller delvis enig at deres arbeidssted hadde problemer med å rekruttere sykepleiere.
VG170915 Det er ikke mange av hans jevngamle løpekamerater, de han i sin tid startet løpeklubben Brosteinskameratene med, som fortsatt holder ut, så han må stadig rekruttere nye løpekamerater.
NL170915 Fagmiljøene er ofte små, og det kan være vanskelig å rekruttere kompetanse.
DB170915 De har også forsikret om at de er på utkikk etter forsøk på å rekruttere terrorister i kjølvannet av konflikten.
DB170915 - Vi har tatt de nødvendige sikkerhetstiltak, og følger med på om militante grupper bruker situasjonen til å rekruttere nye medlemmer, sa Monirul Islam, leder for antiterrorpolitiet i hovedstaden Dhaka, tidligere denne måneden, ifølge AFP.
DA170915 De mest trofaste dør ut samtidig som partiet ikke klarer å rekruttere nye velgere, sier han.
VG170913 * 1 Utfordringer med å rekruttere nok og riktige fosterhjem ¶ * 1 Økte dagpriser i private institusjoner ¶
DB170913 Serien dreier seg om unge britiske menn og kvinner som reiser fra Storbritannia for å rekruttere seg til IS.
AP170913 Blir flinkere til å rekruttere journalister med ulik bakgrunn for å unngå at alle ser verden med samme briller. 3.
AA170912 « Jenter og teknologi » har som mål å rekruttere og beholde jenter på de 3-årig ingeniør- /bachelorutdanningene ved NTNU, Campus Kalvskinnet.
DB170911 Serien dreier seg om unge britiske menn og kvinner som reiser fra Storbritannia for å rekruttere seg til IS.
AP170911 Vi kan ikke rekruttere fra en elite i folket.
DB170910 Han sier disse miljøene er eksperter på å identifisere og rekruttere rotløse, unge mennesker.
NL170908 Og det er like vanskelig for norske nynazister å prøve å rekruttere nye medlemmer i miljøer der sysselsettingen er høy og det råder en positiv fremtidstro og optimisme.
NL170908 Det er vanskelig for en jihadist å rekruttere en ung norsk muslim som føler sterk tilknytning og tilhørighet til det norske samfunnet.
NL170908 Det er derfor diverse organiserte kriminelle miljøer og terrororganisasjoner i bunn og grunn bruker de samme taktikkene og går etter målgrupper med mange fellestrekk når de skal rekruttere nye medlemmer.
NL170908 Det disse grupper har funnet ut er at det er de mest marginaliserte og sårbare individene i samfunnet som er lettest å radikalisere og rekruttere .
NL170908 Hjemmetjenestene er i vekst, og utfordringen er tvert imot å rekruttere nok helse- og sosialpersonell.
DB170908 - Årsaken er at det har vært vanskelig å rekruttere sykepleiere til hjemmetjenesten.
AA170907 Kamphandlingene og arbeidsledigheten tvinger mange unge menn enten på flukt eller til å la seg rekruttere .
AA170907 Følgelig må vi rekruttere fra andre brannvesen rundt om i landet, der hovedvekten av søkere vil være menn.
VG170906 Tidligere samferdselsminister Marit Arnstad ( Sp ) reiste sågar til Tyskland i 2013 for å rekruttere entreprenører.
AA170906 Adresseavisen omtalte tirsdag et enstemmig vedtak i formannskapet der varaordfører Hilde Opoku foreslo at rådmannen måtte legge fram en nasjonal strategi for å rekruttere flere kvinner i brann- og redningstjenesten.
VG170905 Statistikken viser også at vi har lykkes med å rekruttere flere fastleger enn befolkningsveksten krever.
VG170905 Men vi ser at det noen steder har blitt mer krevende å rekruttere fastleger og at flere leger sier at arbeidsbyrden har blitt for stor.
VG170905 Den siste tiden har mediene skrevet om kommuner som har problemer med å rekruttere fastleger og om leger som synes arbeidsbyrden er for stor.
VG170905 Jobben med å rekruttere nye leger startet i god tid før legeekteparets siste arbeidsdag.
VG170905 I den andre enden av skalaen finnes kommuner som i dag klarer å rekruttere nye leger, men som ser at de vil få problemer i årene framover.
VG170905 Hvis man ikke klarer å rekruttere ved fravær, blir det fort en kriselignende situasjon, sier rådmann Frank Hauge.
VG170905 Det ble jobbet hardt for å rekruttere leger.
VG170904 Den handler om Victarion Greyjoy ( heller ikke med i TV-serien ), som prøver å rekruttere hjelp til å lure Deanerys og dragene over på sin side.
DB170904 kroner til lokalt rekrutteringsarbeid ute i fylkene og til videreutvikling av digitale verktøy som skal gjøre det enklere å identifisere og rekruttere nye lærebedrifter.
VG170901 Et slikt prøveprosjekt er i gang på Vestlandet, det skal Høie ha ros for, men det bør utvides til å gjelde i alle kommuner som i dag sliter med å rekruttere fastleger.
VG170901 Vestfoldkommunen med 62 000 innbyggere sliter med å rekruttere fastleger.
VG170901 Kommuner over hele landet sliter med å rekruttere fastleger.
VG170901 Flere store byer sliter med å rekruttere leger, til tross for at de er attraktive byer.
VG170901 - Vi har hatt mange utlysninger de siste fem årene og har klart å rekruttere leger.
VG170901 * Levanger : - Vi har hatt utfordringer med å rekruttere til nyopprettede hjemler.
DB170901 Amerikanske medier har lenge skrevet at det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte folk til Trumps hvite hus.
VG170831 Støre mener kommunene har gjort mange grep for å rekruttere fastleger, blant annet ved å opprette kommunale stillinger som legger bedre til rette for en regulert arbeidssituasjon.
VG170831 - Mange kommuner har ikke tatt inn over seg at de er nødt til å ha en tenkning om hvordan de skal rekruttere leger inn i denne tjenesten.
VG170831 Mange kommuner har ikke tatt inn over seg at de er nødt til å ha en tenkning om hvordan de skal rekruttere leger inn i denne tjenesten.
VG170831 I tillegg understreker han at kommunene må komme opp med nye løsninger for hvordan de skal rekruttere bedre.
DN170828 - Bedrifter er altfor dårlige på å rekruttere de rette personene til lederstillinger, sier ledereksperter.
AP170828 Her er det også mye større muligheter til å rekruttere studenter med innvandrerbakgrunn, som er et viktig mål for å få et politi med god kontaktflate.
AP170827 Forestillingene hadde flere mål : de skulle rekruttere nye soldater og hjelpe dem som ble hjemme, til å forstå hva familiens unge menn opplevde ved fronten.
DA170826 Hvor kommer så engasjementet og begeistringen fra, som samler en stor gjeng frivillige år etter år til Elvefestivalen, og til og med klarer å rekruttere nye hvert eneste år.
VG170825 Den handler om å vende folk på innsiden mot sine egne og rekruttere dem som pentiti ( informanter ).
NL170825 Båtene blir sikrere, har bedre arbeidsvilkår, lønningene øker og det er enklere å rekruttere nye generasjoner inn i fisket.
DB170824 Kravet er også lite treffsikkert for å rekruttere dyktige lærere.
DB170824 Den kampen handler også om å bidra til en mer rettferdig verden hvor det finnes færre reelle ofre, færre frustrerte ungdommer å rekruttere til ekstremismen.
AA170824 Og dette er det mange av de små kommunene som sliter med : De klarer ikke å rekruttere nok fagfolk til å fylle stillingene innen helse, omsorg, skole og barnevern.
DA170823 Vil man virkelig ha høy kvalitet må man rekruttere fra hele talentbasen, og ikke bare halve, sier Hajik.
AA170823 I tillegg blir det forbudt å rekruttere arbeidstakere fra utlandet som er over 60 år og under 18 år.
AA170823 - Allerede i dag har vi store utfordringer med å rekruttere nok folk med samisk språkkompetanse til skolene og barnehagene, sier han.
VG170821 Å føle at man ikke hører hjemme noen steder, kan være en grunn til at noen lar seg rekruttere .
VG170821 De sosialt ensomme er en av gruppene som terrororganisasjonene ofte forsøker å rekruttere , mener professor i politivitenskap ved Politihøyskolen i Oslo, Tore Bjørgo.
AP170821 Utover å ha blitt dømt for narkotikasmugling, er Es Sattys navn kjent for politiet i forbindelse med en sak der fem personer ble dømt for å rekruttere unge menn til å krige i Irak, skriver Sky News.
AP170820 Lederen for nettverket skal ifølge spansk sikkerhetspoliti konstant ha vært i kontakt med en IS-representant som gjentatte ganger ba ham om å rekruttere kvinner som kunne giftes bort til IS-soldater i Syria.
AP170820 Ifølge det underliggende materialet gjelder dette særlig på mindre steder - over halvparten av rektorene i kommuner med færre enn 10.000 innbyggere har problemer med å rekruttere godkjente lærere. | « Veras metode » i Hjorth mot Hjorth Marianne Egeland ¶
AP170819 Saida Begum, som sitter i bystyret for Oslo Høyre, synes det er fint at det rødgrønne byrådet viderefører tiltak det forrige byrådet hadde satt i gang når det gjaldt å rekruttere flere innvandrerbarn til barnehager.
AP170818 Han mener IS har vært bevisste på rekruttere nordafrikanere fra disse nettverkene til å styre internasjonale angrep.
AP170818 Kjos må derfor rekruttere piloter som har argentinsk statsborgerskap.
DB170816 Fagforeningen og ansatte i barnevernet frykter konsekvensene blir at de mister grunnlaget for å rekruttere og beholde medarbeidere i yrket.
AP170816 - Har Orkla gjort noen spesielle grep for å rekruttere ansatte med innvandrerbakgrunn ?
AA170816 Vi må rekruttere de tilbake til skolen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
VG170815 Vi vil fortsette jobben for å rekruttere flere til lærerutdanningen.
SA170815 Nå ønsker Norges Fotballforbund å jevne ut forskjellen ved å rekruttere flere jenter.
BT170815 Nå ønsker Norges Fotballforbund å jevne ut forskjellen ved å rekruttere flere jenter.
AP170815 Nå ønsker Norges Fotballforbund å jevne ut forskjellen ved å rekruttere flere jenter.
AP170814 Så har det vært en særlig stor økning i nord, der vi har et problem med å rekruttere nok kvalifiserte lærere, svarer Røe Isksen på spørsmål om hvorfor han tror andelen øker.
AP170814 Statsråden har særlig tro på tre tiltak : ¶ Rekruttere flere lærere, blant annet gjennom avskriving av studielån ¶
AP170814 Skolelederne peker på mer tid til kjerneoppgavene ( undervisning/oppfølging av elevene ) som det viktigste tiltaket for å rekruttere og beholde lærere, deretter følger høyere lønn og færre elever pr. lærer ( økt lærertetthet ).
AP170814 I en undersøkelse blant skoleledere i Utdanningsforbundet kommer det i tillegg frem at : ¶ 1 av 3 skoler sliter med å rekruttere lærere.
AP170814 Funnene viser at : ¶ 66 prosent er helt eller delvis enige i at det er lett å rekruttere godkjente lærere. 33 prosent er helt eller delvis uenige i påstanden.
AA170814 - Den ytterste konsekvensen blir at vi mister grunnlaget for å rekruttere og beholde medarbeidere.
AA170814 - Den ytterste konsekvensen blir at vi mister grunnlaget for å rekruttere og beholde medarbeidere.
AA170813 Lerkendal tåler en kamp ekstra i uka hvis RBK kvinner skal spille der, og entusiasmen og stoltheten rundt det å være en del av RBK gjør nok også at det blir lettere å rekruttere frivillige.
DB170812 Det førte til at FBI avslørte et større globalt betalingsnettverk IS bruker til å rekruttere framtidige IS-krigere.
DA170812 Pengene skal brukes til å rekruttere flere barnehagelærere.
DA170812 Fortsatt er PR-bransjen interessert i å rekruttere blant de som nå forlater politikken. Én av ti har blitt kontaktet av PR-bransjen om et jobbtilbud.
VG170811 * 1 Gjennom NFFs jentefotballprosjekt har nå samtlige fotballkretser etablert handlingsplaner for å rekruttere flere spillere, ledere, trenere og dommere. * 1 I NFF Kvalitetsklubb står krav til trenerkompetanse, sportsplan og trenerveiledere sentralt. * 1 Utviklingsprogrammet Landslagskolen er et tett samarbeid mellom NFF/kretsene og toppklubbene for å sikre trening med høy kvalitet for de beste.
DB170810 Derfor er det unaturlig å rekruttere mange nye folk.
DA170810 De identitære har derimot et bredere potensial for å rekruttere enn nasjonalsosialistene, mener han.
AA170810 Da hadde han sagt noe som han senere vedgikk « kunne tolkes dit hen » at han mente KrF bidro til « å rekruttere og nærmest direkte ha ansvar for IS' bestialske handlinger i Irak og Syria ».
DN170809 Vi mener det er viktig at styrets lønn opprettholdes på et hensiktsmessig nivå, slik at det er mulig å rekruttere de rette medlemmene og beholde best mulig kompetanse i styret, heter det.
AP170809 Man vil også kunne straffes med fengsel hvis man blir tatt i å slutte seg til eller rekruttere nye medlemmer.
AA170809 Da hadde han sagt noe som han senere vedgikk « kunne tolkes dit hen » at han mente KrF bidro til « å rekruttere og nærmest direkte ha ansvar for IS' bestialske handlinger i Irak og Syria ».
DA170808 - Vi ønsker å rekruttere fremtidens konsertpublikum, men også fremtidens unge, lovende artister ved å gi dem et variert og kvalitetssterkt konserttilbud som de kan inspireres av, sier Lunde.
AP170808 - Det er ingen tvil om at regjeringens politikk fører til økt lærermangel, selv om målet var å rekruttere flere lærere, sier Tyvand, som på sikt mener dette vil føre til en høyere andel ufaglærte lærere.
AP170808 - Det er fullt mulig å rekruttere nok lærere, samtidig som det stilles krav til kompetansen deres.
AA170808 - Det er ingen tvil om at regjeringens politikk fører til økt lærermangel, selv om målet var å rekruttere flere lærere, sier Tyvand, som på sikt mener dette vil føre til en høyere andel ufaglærte lærere.
AA170808 - Det er fullt mulig å rekruttere nok lærere, samtidig som det stilles krav til kompetansen deres.
DA170807 I dag holder man på med mye mer enn man gjorde før, og alle sliter med å rekruttere unge, sier Livgård.
AP170804 Vanskeligere å rekruttere menn før ?
AP170804 På grunn av fagfeltet kan det også tenkes at det var vanskeligere å rekruttere menn tidligere enn i dag, og at det er kulturelle forskjeller.
DA170803 Denne uka er hun og to venner på sykkeltur gjennom Østfold for å rekruttere nye samarbeidspartnere til mobilappen, som har som mål å redusere matsvinn.
DA170803 - Vi er ute for å rekruttere , og sprer det grønne budskapet om at maten hører hjemme i magen og ikke i søpla.
DB170802 Organisasjonen har i det siste krydret sin motbydelige politiske plattform med andre og antatt mer « spiselige » standpunkt for å rekruttere sympatisører, som parolen de gikk under i Kristiansand lørdag : « Knus homolobbyen ».
AP170802 Nordea-sjefen sliter allerede med å rekruttere riktig kompetanse.
VG170801 Hun mener også at hvis det nå kommer flere med flere ekstreme ideologier i fengsel, vil de muligens også prøve å rekruttere og radikalisere andre medinnsatte.
DA170801 - Byrådet bruker offentlige midler på å rekruttere barna inn i barnehagen, mens regjeringa bruker offentlige midler på å holde dem utenfor fellesskapet, sier Tellevik Dahl.
DA170801 - Her må politiet være bevisst på at dette er innsatte som godt kan tenkes å rekruttere og utvide sitt nettverk mens de sitter i fengsel, sier komitélederen.
AP170801 Også i Århus og Køge meldes det om at LTF jobber med å rekruttere unge, blant annet ved hjelp av lokkemidler som Ipads og kafébesøk.
AP170801 Gjengen jobber med å rekruttere nye medlemmer over hele landet. 70 mistenkte gjengmedlemmer er blitt anholdt i Århus siden mai.
VG170731 Men også IS har brukt mye ressurser på å bygge opp en gruppe av hackere og datakyndige for å spre propaganda, rekruttere krigere og iverksette cyberangrep.
VG170731 Etter å ha dekket terrorangrepet i Nice i fjor skrev jeg om den vanvittige oppgaven europeiske sikkerhetsmyndigheter sto ovenfor dersom terrorgruppen ikke lenger trengte å bruke ressurser på å rekruttere eller ha tett kontakt med sine selverklærte martyrer før de begikk terror.
VG170731 Den norske terroreksperten Thomas Hegghammer beskriver jihadistenes digitale revolusjon siden 2010, og hvordan internett og sosiale medier i stadig større grad er blitt tatt i bruk for å kommunisere, rekruttere og gjennomføre operasjoner.
DB170731 Men det som er forstyrrende og betenkelig, er at denne type holdninger lever og prøver å rekruttere folk. Öberg sier blant annet at gassing av jøder er « en propagandaløgn », og at « de som går i Pride-tog » har grupperinger som vil legalisere pedofili.
DB170731 Da må man rekruttere fagfolk utenifra, gå for å publisere i topp rangerte internasjonale tidsskrifter og sende norske akademikere og studenter til fagmiljøer i utlandet for å lære og utveksle erfaring.
DA170728 Flere bedrifter har signalisert at de er positive til å så smått begynne å rekruttere igjen.
DA170728 - SR-banks konjunkturbarometer viser også at bedriftseiere i Rogaland stiller seg positive til å rekruttere nye ansatte, forteller John Lende i Nav Rogaland.
DN170726 - Jeg aner ikke, men de gjør det klokt i å ta seg sammen og rekruttere flere.
DN170724 Problemet er at vi ikke klarer å rekruttere mannlige søkere.
DN170724 Paradokset er at vi sier til de som for eksempel skal rekruttere til stillinger : « Nå har dere glemt å tenke på kvinner ».
DN170724 Men så skal vi rekruttere fagfolk selv og vips, så har vi bare kvinnelige kandidater.
DB170724 Serien dreier seg om unge britiske menn og kvinner som reiser fra Storbritannia for å rekruttere seg til IS.
DA170724 Derfor har Bufdir årlige nasjonale og regionale kampanjer for å rekruttere flere fosterhjem.
VG170722 - Vi er nødt til å forhindre at ekstremisme får grep om ungdom, og at ekstremistisk ideologi klarer å rekruttere unge og overbevise dem om at vold er svaret på politiske spørsmål de ønsker å ta opp, påpeker Solberg.
VG170720 Storklubbene har i sommer vært ivrige i jakten på å rekruttere nye stjerner - noen har lykkes med å tiltrekke seg nye folk bedre enn andre.
DB170718 Det skal også være vanskelig å rekruttere leger, ingeniører og bygningsarbeidere til Mallorca på grunn av de høye leieprisene.
AA170717 Vanskelig å rekruttere
AA170717 Jeg klarer ikke å rekruttere til bestanden når jeg stadig mister avlsdyr.
AA170717 Han mener også at konsekvensene av det blant annet kan være at det blir vanskeligere å rekruttere til sauenæringen.
DN170716 - Vi forventer at arbeidsgivere tar ansvar for å rekruttere ved å fremstå som attraktive, tilby veiledning og konkurransedyktig lønn til nyutdannede lærere.
AP170715 Vi forventer at arbeidsgivere tar ansvar for å rekruttere ved å fremstå som attraktive, tilby veiledning og konkurransedyktig lønn til nyutdannede lærere, mener Hedda Eia Vestad, leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.
VG170714 I Norges Idrettsforbund jobbes det på flere områder for å forsøke å rekruttere flere kvinner inn i trener-rollen.
AA170714 ) ble kjøpmann for Rema 1000 på Brekstad, var han ikke sen med å rekruttere sin yngre bror Ketil inn som nestkommenderende.
DA170713 - Det er vanskelig å rekruttere familier i Østfold.
VG170711 Det er heldigvis små tegn til bedring, som økt bevisstgjøring i å rekruttere kvinnelige idrettsledere gjennom et eget mentorprogram, eller ved at idrettsforbundet ansatte en kvinnelig næringslivstopp til generalsekretærposten.
VG170711 Marginalisering av folkegrupper gjør det mulig for ekstremistgrupper som IS å rekruttere og samle støtte.
DN170711 - « Internkannibalisme » går på at alle er ambisiøse på egne vegne, men dårlige på å se helheten når det kommer til å rekruttere spisskompetanse fra hverandre.
VG170708 - Jeg bruker 80 til 90 prosent av min tid på å rekruttere nye ansatte.
SA170707 Viking som klubb må ta et tydelig valg på hvilke spillere de skal rekruttere i dette vinduet.
AP170707 Viking som klubb må ta et tydelig valg på hvilke spillere de skal rekruttere i dette vinduet.
DA170704 Vil satse på lærlingene : Erna Solberg understreket flere ganger viktigheten av å rekruttere til blant annet byggenæringen.
AP170704 Lund forteller at det er gjennom tilstedeværelsen de kriminelle nettverkene har i nærmiljøet at de klarer å rekruttere unge personer.
AA170704 Også flere av gruppene som kjemper mot IS, anklages for krigsforbrytelser og drap på sivile, noe som ifølge menneskerettsaktivister kan gjøre det lettere for IS å rekruttere nye medlemmer. ( ©NTB ) ¶
DB170630 De ønsker ikke å rekruttere skinheads, men middelklasseungdom, studenter og om mulig lærerne deres, sier Gable til Dagbladet.
DB170629 - Våre fiender arbeider konstant med å finne nye metoder for å forkle eksplosiver, rekruttere folk på innsiden og kapre fly, sier han.
SA170628 Lederen i Norsk Pilotforbund mener Norwegian vil få det verre med å rekruttere nye piloter til selskapet.
NL170628 Vi har forstått at for å rekruttere dyktige lærere og få dem til å ta jobb i nord, trenger vi noen skikkelige gulerøtter.
DN170628 Vi har rekruttert over 500 piloter i 2016 og kommer til å rekruttere mer enn 600 piloter i år.
DN170628 - Når Norwegian nå sier at de har problemer med å rekruttere nye piloter, er det bare én ting å si om det : Det vil bli verre for selskapet.
DA170628 Å rekruttere nye medlemmer har vært en stor utfordring.
DA170628 #6 : Etter at samtlige medlemmer i Klanen lenge var etterkommere i rett nedstigende linje fra grunnleggeren av Vålerenga vertshus, innså man at klubben måtte rekruttere bredere.
DA170628 Kulturministeren syns også hun har lykkes i å få flere stemmer inn i kulturfeltet, og sier hun har satset bevisst på å rekruttere kvinner til viktige lederposisjoner i kulturlivet.
BT170628 - Med flytting av Språkrådet vil det være en svært høy risiko for tap av kompetanse på områder der det er vanskelig å rekruttere ny kompetent arbeidskraft, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
BT170628 Vi har rekruttert over 500 piloter i 2016 og kommer til å rekruttere mer enn 600 piloter i år.
BT170628 Lederen i Norsk Pilotforbund mener Norwegian vil få det verre med å rekruttere nye piloter til selskapet.
BT170628 - Når Norwegian nå sier at de har problemer med å rekruttere nye piloter, er det bare én ting å si om det : Det vil bli verre for selskapet.
AA170628 - Med flytting av Språkrådet vil det være en svært høy risiko for tap av kompetanse på områder der det er vanskelig å rekruttere ny kompetent arbeidskraft, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
VG170627 Han forklarer at pilotmangelen har to hovedårsaker : En forsinkelse i leveransen av nye Boeing 737 MAX-fly som gjør at treningsopplegget tar mer tid og koster mer ressurser, i tillegg til vanskelighetene med å rekruttere nye piloter.
VG170627 I tillegg har selskapet vanskeligheter med å rekruttere nye piloter.
SA170627 Vi har rekruttert over 500 piloter i 2016 og kommer til å rekruttere mer enn 600 piloter i år.
SA170627 Norwegians flygesjef, Tomas Hesthammer, har i etterkant innrømmet at selskapets grunnleggende problem er at det ikke har nok piloter, og at det har vanskelig for å rekruttere nye.
SA170627 - Når Norwegian nå sier at de har problemer med å rekruttere nye piloter, er det bare en ting å si om det : Det vil bli verre for selskapet.
AP170627 Vi har rekruttert over 500 piloter i 2016 og kommer til å rekruttere mer enn 600 piloter i år.
AP170627 Norwegians flygesjef, Tomas Hesthammer, har i etterkant innrømmet at selskapets grunnleggende problem er at det ikke har nok piloter, og at det har vanskelig for å rekruttere nye.
AP170627 - Når Norwegian nå sier at de har problemer med å rekruttere nye piloter, er det bare én ting å si om det : Det vil bli verre for selskapet.
AP170627 Vi har rekruttert over 500 piloter i 2016 og kommer til å rekruttere mer enn 600 piloter i år.
AP170627 Norwegians flygesjef, Tomas Hesthammer, har i etterkant innrømmet at selskapets grunnleggende problem er at det ikke har nok piloter, og at det har vanskelig for å rekruttere nye.
AP170627 - Når Norwegian nå sier at de har problemer med å rekruttere nye piloter, er det bare én ting å si om det : Det vil bli verre for selskapet.
AP170627 - Når Norwegian nå sier at de har problemer med å rekruttere nye piloter, er det bare en ting å si om det : Det vil bli verre for selskapet.
AP170627 - Med flytting av Språkrådet vil det være en svært høy risiko for tap av kompetanse på områder der det er vanskelig å rekruttere ny kompetent arbeidskraft, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
VG170626 Og vanskeligheter med å rekruttere nye piloter.
SA170626 - Vi tror at med en ikke så formell måte å organisere seg på, vil vi også klare å rekruttere flere, sier Sparby.
NL170626 beliggenhet fortsatt rekruttere godt.
AP170626 - Vi tror at med en ikke så formell måte å organisere seg på, vil vi også klare å rekruttere flere, sier Sparby.
VG170625 45-åringen velger å gi et intervju til VG etter å ha blitt fremstilt for varetektsfengsling, for å fortelle at han angrer på å ha latt seg rekruttere , men at han ikke er skyldig i anklagene mot ham.
VG170624 Selv om antallet lisenser har tidoblet seg fra suksessårene på 90-tallet, innrømmer fortsatt Sykkelforbundet at de har problemer med å rekruttere nok kvinner.
VG170624 For å nå det målet mener Kvålsvoll en idé kan være å rekruttere fra andre utholdenhetsidretter med en mye jevnere kjønnsbalanse.
VG170624 Burde rekruttere fra langrenn ¶
AA170622 Vårt eneste mål er å formidle vitenskap til et bredt publikum og rekruttere verdens ledende forskere uavhengig av kjønn, skriver festivalledelsen videre i pressemeldingen.
VG170621 Men også han er tydelig på at etterforskningen har gjort det vanskeligere å rekruttere til toppstillingene : ¶
VG170621 Det sier 27 personer, blant annet tidligere tjenestemenn- og kvinner, lobbyister og kandidater som Trump har forsøkt å rekruttere , til avisen Washington Post.
VG170621 Hun tror man altfor ofte har bilde av en kvalifisert mann i hodet når man skal rekruttere til toppstillinger.
DA170621 - Det er underlig at verken kommuner eller myndigheter har jobbet mer systematisk for å rekruttere og beholde sykepleiere.
AA170621 Hun tror man altfor ofte har bilde av en kvalifisert mann i hodet når man skal rekruttere til toppstillinger.
AA170621 Hun tror man altfor ofte har bilde av en kvalifisert mann i hodet når man skal rekruttere til toppstillinger.
VG170617 Styret i stiftelsen Fyrlykta, som stiftelsestilsynet har åpnet tilsynssak mot, har besluttet å rekruttere et helt nytt styre.
VG170617 Arbeidet med å rekruttere ny styreleder og nye styremedlemmer for Fyrlykta vil starte straks.
AA170617 Styret i stiftelsen Fyrlykta, som stiftelsestilsynet har åpnet tilsynssak mot, har besluttet å rekruttere et helt nytt styre.
AA170617 Arbeidet med å rekruttere ny styreleder og nye styremedlemmer for Fyrlykta vil starte straks.
VG170616 * Tyske Peer Salström-Leyhs stiftelser har siden 2012 fått minst 437 millioner kroner for å drive og rekruttere fosterhjem i Norge.
SA170616 De store budsjettoverskridelsene betyr mer trøbbel for Den internasjonale olympiske komité, som sliter med å rekruttere nye verter til OL på grunn av de enorme kostnadene.
FV170616 De store budsjettoverskridelsene betyr mer trøbbel for Den internasjonale olympiske komité, som sliter med å rekruttere nye verter til OL på grunn av de enorme kostnadene.
DA170616 Hvordan rekruttere nye publikum, og den grunnleggende tanken : Hvorfor driver vi med dette ?
BT170616 De store budsjettoverskridelsene betyr mer trøbbel for Den internasjonale olympiske komité, som sliter med å rekruttere nye verter til OL på grunn av de enorme kostnadene. | « Det er viktig at barn får anledning til å prøve seg i et bredt spekter av idretter » ¶
AP170616 De store budsjettoverskridelsene betyr mer trøbbel for Den internasjonale olympiske komité, som sliter med å rekruttere nye verter til OL på grunn av de enorme kostnadene.
AA170616 De store budsjettoverskridelsene betyr mer trøbbel for Den internasjonale olympiske komité, som sliter med å rekruttere nye verter til OL på grunn av de enorme kostnadene.
AP170615 Samtidig med at IS er drevet på retrett, har de trappet opp sin virksomhet for å rekruttere flere kvinner.
AP170615 Ifølge svensk lov er det forbudt å rekruttere , oppfordre til og utdanne til terrorforbrytelser, sier Karl Melin i Säpos kommunikasjonsavdeling.
AP170615 De viser til romantiske ekteskap med IS-krigere og deler sine hverdagslige erfaringer, i håp om å overtale andre kvinner til å rekruttere seg.
AA170615 Samtidig med at IS er drevet på retrett, har de trappet opp sin virksomhet for å rekruttere flere kvinner.
AA170615 Ifølge svensk lov er det forbudt å rekruttere , oppfordre til og utdanne til terrorforbrytelser, sier Karl Melin i Säpos kommunikasjonsavdeling.
AA170615 De viser til romantiske ekteskap med IS-krigere og deler sine hverdagslige erfaringer, i håp om å overtale andre kvinner til å rekruttere seg.
VG170614 * Tyske Peer Salström-Leyhs stiftelser har siden 2012 fått minst 437 millioner kroner for å drive og rekruttere fosterhjem i Norge.
DB170614 Siden Pentagon annonserte en ny linje med nett-kamp mot IS i 2016, skal de ha sviktet i jobben med å stoppe IS fra å spre propaganda på nettet, rekruttere nye krigere, betale krigerne sine og sende ut bestillinger.
NL170613 ¶ Det er grunn til å frykte at det nå blir enda vanskeligere å rekruttere dyktige jurister til landsdelen, og det kan bli vanskeligere å rekruttere jurister til å starte en forskningskarriere her ved UiT i Tromsø - dersom byen ikke har et selvstendig fakultet som i Oslo og Bergen.
NL170613 ¶ Det er grunn til å frykte at det nå blir enda vanskeligere å rekruttere dyktige jurister til landsdelen, og det kan bli vanskeligere å rekruttere jurister til å starte en forskningskarriere her ved UiT i Tromsø - dersom byen ikke har et selvstendig fakultet som i Oslo og Bergen.
NL170613 Det er en langsom prosess å bygge opp fagkompetanse og rekruttere kvalifisert personale - og det er selvfølgelig ekstra krevende i Nord- Norge.
NL170612 UNN - Tromsø har inntil nylig hatt en ordning med ekstra lønnsutbetalinger for å stabilisere og rekruttere intensivsykepleiere ved spesialavdelinger.
NL170612 Tiltaket økt lønn til de som jobber der for å stabilisere bemanningen, samt rekruttere nye ble ikke nevnt.
DB170612 Jihadistene kan rekruttere fra et enormt geografisk belte som strekker seg fra Mali og Nigeria, gjennom hele Nord-Afrika og Midtøsten til Kaukasus og Afghanistan.
SA170610 Nedgangen stemmer med Bøysens opplevelse av at det er vanskeligere å rekruttere kolleger.
AP170610 Nedgangen stemmer med Bøysens opplevelse av at det er vanskeligere å rekruttere kolleger.
DN170609 Samtidig lovte han å rekruttere politikere fra både høyre og venstre.
BT170609 Samtidig lovte han å rekruttere politikere fra både høyre og venstre.
AP170609 Forsøkt å rekruttere unge ¶
AP170609 Forsøkt å rekruttere unge ¶
VG170608 * Tyske Peer Salström-Leyhs stiftelser har siden 2012 fått minst 437 millioner kroner for å drive og rekruttere fosterhjem i Norge.
DA170608 Den første store oppgaven til rådmannen blir å rekruttere ledergruppa til den nye kommunen bestående av Moss og Rygge.
DN170607 IS trenger rett og slett å rekruttere flere soldater og støttespillere for å beholde sin innflytelse i regionen.
DB170607 Vi har en utfordring når det gjelder å rekruttere fosterhjem, og vi ønsker at folk skal kjenne litt i hjertet sitt at det finnes et behov for å ta vare på barn også i nærmiljøet, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir, til Dagbladet.
AP170607 Det kan se ut til at IS har klart å rekruttere folk som har klart å ta seg inn i hjertet av Irans hovedstad og organisert det som ser ut til å være et komplekst og koordinert angrep, sier Iran-ekspert og forsker Emanuele Ottolenghi.
AP170607 Det kan se ut til at IS har klart å rekruttere folk som har klart å ta seg inn i hjertet av Irans hovedstad og organisert det som ser ut til å være et komplekst og koordinert angrep, sier Iran-ekspert og forsker Emanuele Ottolenghi.
VG170606 * Tyske Peer Salström-Leyhs stiftelser har siden 2012 fått minst 437 millioner kroner for å drive og rekruttere fosterhjem i Norge.
DA170606 Det er idrettsrådet, Drammen kommune og Byen Vår Drammen som står bak arrangementet midt i byen, og målet er å rekruttere flere barn og unge til idretten.
BT170606 De neste månedene åpner flere nye hoteller i bergensområdet, men bransjen sliter med å rekruttere lokalt.
AA170606 Generalløytnant Steve Townshend tror det vil bli vanskeligere for IS å rekruttere nye medlemmer når gruppa har mistet sine viktigste byer både i Irak og Syria.
VG170605 Det har gjort det vanskeligere for europeiske terrorister å rekruttere , reise og angripe der de ønsker å slå til.
VG170604 At myndighetene går hardere etter fremmedkrigere, øker bevilgningene til politi og sikkerhetstjenester, skrur til lovverket og setter inn forebyggingsprogram, har gjort det vanskeligere for europeiske jihadister å rekruttere , reise og angripe.
DA170603 Glasstak over bassengene, opplevelsessenter, konferansesal og tiltak for å rekruttere nye fagfolk har sammen med markeringen av Vann- og avløpsverkets 150-årsjubileum utgjort en lang rekke plussargumenter.
DA170603 Glasstak over bassengene, opplevelsessenter, konferansesal og tiltak for å rekruttere nye fagfolk har sammen med markeringen av Vann- og avløpsverkets 150-årsjubileum utgjort en lang rekke plussargumenter.
BT170602 Strategien i de fleste mediehus uten presse- eller Fritt Ord-støtte handler om å rekruttere digitale abonnenter.
DN170601 Selskapet gjorde det kjent i slutten av mars at det ville rekruttere rundt 20 nye ansatte til riggsatsingen.
DN170531 Med den nye lanseringen vil Norwegian rekruttere ytterligere 200 medarbeidere, heter det.
DA170531 De driver rett og slett oppsøkende virksomhet for å rekruttere barn til barnehagen.
AP170531 Med lanseringen av USA-rutene opplyser Norwegian at de vil rekruttere ytterligere 200 medarbeidere i løpet av det neste året.
AP170531 De driver rett og slett oppsøkende virksomhet for å rekruttere barn til barnehagen.
DA170530 Så har byggebransjen måttet rekruttere utenlandske arbeidere, som igjen bidrar til at det er blitt mindre attraktivt for nordmenn.
AA170528 Ifølge nyhetsbyrået AP ønsker Trump å rekruttere flere nye advokater og erfarne kommunikasjonsfolk for å håndtere alle anklagene om at Russland blandet seg inn i presidentvalget til Trumps fordel.
VG170526 Når man er 73 år er det ikke nødvendigvis tid for å innse at slaget er tapt for ens egen del, men i alle fall på tide å rekruttere en ny generasjon som kan se seg rundt i rommet med samme mengde kritisk misnøye.
VG170526 De mentalt labile, spesielt de med paranoide tendenser, er perfekte kandidater for de som gjerne vil rekruttere terrorister.
VG170526 - Våre medlemmer opplever et stort press på å rekruttere innsatte til Nederland.
SA170526 Var han en angrende synder som det var lett å rekruttere for IS ?
AP170526 Barlindhaug viser til « Sandnesmodellen », som også er til vurdering i Asker, Bærum og andre kommuner som på grunn av høye boligpriser strever med å rekruttere nøkkelpersonell til skoler og omsorgstjenester.
VG170524 For meg blir det viktig å rekruttere flere til den organiserte idretten.
DB170524 Utviklingen er omtrent den samme blant herrene, og viser at langrenns største oppgave er å rekruttere bredere utover Norden og Russland.
AP170524 Moskeer og imamer i disse byene har spilt en betydelig rolle i å inspirere og rekruttere terrorister som senere har utført angrep både innenfor og utenfor Storbritannias grenser.
AP170524 Hun påpeker at ekstremister promoterer dette offer-narrativet, og bruker det til å rekruttere britiske muslimer.
AP170524 Moskeer og imamer i disse byene har spilt en betydelig rolle i å inspirere og rekruttere terrorister som senere har utført angrep både innenfor og utenfor Storbritannias grenser.
AP170524 Hun påpeker at ekstremister promoterer dette offer-narrativet, og bruker det til å rekruttere britiske muslimer.
AA170523 Vanskeligheter med å rekruttere allmennleger gjør at fastlegeordningen er under press flere steder i landet, advarer Norsk forening for allmennmedisin.
DB170522 Amerikanske politimyndigheter har tidligere hevdet at MS-13 har for vane å rekruttere fra nettopp denne gruppa.
DA170522 Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, sier til P4 de får stadig flere bekymringsmeldinger om at det er vanskeligere å rekruttere nye leger i en rekke byer utenom de største byene, og at trenden brer seg over hele landet.
DA170522 Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, sier de får stadig flere bekymringsmeldinger om at det er vanskeligere å rekruttere nye leger til mer sentrale strøk.
NL170521 Hvordan skal vi klare å rekruttere personer til leder-og fagposisjoner, samt verv i organisasjonen med denne utryggheten ?
DN170519 Swedbank Norge fortsetter å rekruttere nyansatte etter at et 20-talls ansatte meldte overgang til konkurrenten Sparebank 1 Markets tidlig i vår.
DN170518 Jeg tror vi endelig nærmer oss en situasjon hvor selskapene innser at hvis de ønsker å rekruttere de beste må de bedre lønnsbetingelsene.
VG170516 Så vidt vi forstår har Fyrlyktas ansatte gjort det de skal for å rekruttere fosterhjem og bistått fosterforeldre ved behov.
VG170516 * Tyske Peer Salström-Leyhs stiftelser har siden 2012 fått minst 437 millioner kroner for å drive og rekruttere fosterhjem i Norge.
SA170516 - Vi har 50/50-fordeling blant de unge, fordi vi har vært flinke til å rekruttere jenter på juniornivå de siste årene, sier han.
FV170516 - Vi har 50/50-fordeling blant de unge, fordi vi har vært flinke til å rekruttere jenter på juniornivå de siste årene, sier han.
DN170516 Jeg tror også mediebransjen kunne tjent på å rekruttere mer også utenfor egen bransje.
DN170516 - Jeg registrerer at NRK henter folk fra oss og VG, og ikke klarer å rekruttere egne folk til sentrale stillinger.
BT170516 - Vi har 50/50-fordeling blant de unge, fordi vi har vært flinke til å rekruttere jenter på juniornivå de siste årene, sier han.
AP170516 - Vi har 50/50-fordeling blant de unge, fordi vi har vært flinke til å rekruttere jenter på juniornivå de siste årene, sier han.
VG170515 Evner NIF nå å rekruttere en person med rette holdninger, og det denne gangen er god personkjemi mellom den øverste valgte og den øverste ansatte lederen, er det innmari mye presidenten kan utrette på drøyt 730 dager.
VG170514 STAND PÅ MESSER : Stiftelsen Fyrlykta har brukt uortodokse metoder for å rekruttere flere fosterhjem.
VG170514 På egen hjemmeside og på Facebook deler stiftelsen bilder fra flere ulike boligmesser i 2016, hvor de har deltatt med stand for å rekruttere flere familier til å bli fosterhjem.
VG170514 Fyrlykta har også skrevet leserinnlegg i en rekke lokale medier, for å rekruttere fosterfamilier.
VG170514 Et skriv VG har fått tilgang til viser at stiftelsen i tillegg tilbyr eksisterende fosterhjem vervepremie for å rekruttere nye fosterhjem og beredskapshjem til Fyrlykta.
VG170514 * Tyske Peer Salström-Leyhs stiftelser har siden 2012 fått minst 437 millioner kroner for å drive og rekruttere fosterhjem i Norge.
DA170513 Gründeren fra Drammen ble i fjor kontaktet av Islamsk Råd som ville at hun skulle gi råd om hvordan de kan bli bedre på å rekruttere kvinner.
DA170513 Afsar avviser at opprettelsen av kvinnekomiteen har noe med bråket å gjøre, og viser til at Islamsk Råd i lang tid har jobbet med å rekruttere kvinner inn i styrearbeid.
VG170512 Det er ellers ingenting som tyder på at det er tyngre å rekruttere til lengre og mer krevende utdanningsløp.
VG170512 Denne uken avslørte VG hvordan Peer Salström-Leyhs stiftelse på få år har tjent store penger på rekruttere og drive fosterhjem på vegne av norsk barnevern.
VG170512 - Vi vet at vi har en utfordring med å rekruttere fosterhjem.
VG170512 * Tyske Peer Salström-Leyhs stiftelser har siden 2012 fått minst 437 millioner kroner for å drive og rekruttere fosterhjem i Norge.
VG170510 * Tyske Peer Salström-Leyhs stiftelser har siden 2012 fått minst 437 millioner kroner for å drive og rekruttere fosterhjem i Norge.
DA170510 Arthur lar seg motvillig rekruttere av motstandsbevegelsen, under ledelse av Bedivere ( Djimon Hounsou ), Goosefat Bill ( Aidan Gillen ) og en navnløs magiker som minner om en blanding av trollmannen Merlin og Morgan le Fay ( spilt av fransk-spanske Astrid Berges-Frisbey ).
VG170509 Mandag avslørte VG at Peer Salström-Leyhs stiftelser siden 2012 har fått minst 437 millioner kroner for å rekruttere og drive fosterhjem på vegne av norsk barnevern.
VG170509 * Tyske Peer Salström-Leyhs stiftelser har siden 2012 fått minst 437 millioner kroner for å drive og rekruttere fosterhjem i Norge.
VG170507 Pårørende etter terrorangrepet i San Bernardino i 2015 saksøker Facebook, Twitter og Google for å ha hjulpet terrororganisasjonen IS med å spre propaganda og rekruttere nye medlemmer.
VG170507 De møtte også amerikanske sikkerhetsmyndigheter i et forsøk på å legge en felles strategi for å gjøre det vanskeligere for blant annet IS å rekruttere via sosiale medier.
VG170507 - I årevis har disse selskapene bevisst gitt terrorgruppen tilgang til å bruke sosiale medier som redskap for å spre ekstremistisk propaganda, samle inn penger og rekruttere nye medlemmer.
BT170507 Som toppsjef kommer jeg til å fortsette med å rekruttere en firedel av medarbeiderne mine blant dem som sliter med å få jobb.
SA170505 Men der det er mulig å rekruttere yngre folk, folk på min alder, da er det viktig å få med slike.
BT170503 Et farmasøytisk selskap som ønsket å skape større marked for et nytt blodtrykksmiddel, inviterte leger til å rekruttere pasienter med høyt blodtrykk og forskrive ny blodtrykksmedisin til en tilfeldig utvalgt halvpart av de rekrutterte pasientene.
FV170501 Opposisjonslederen i fylkestinget i Vest-Agder mener færre deltidsstillinger vil gjøre det enklere å rekruttere ansatte til helsevesenet.
FV170501 Ap-politiker Randi Øverland får støtte av tillitsvalgte når hun sier de mange deltidsstillingene gjør det vanskeligere å rekruttere til helsesektoren.
SA170430 De viktigste endringene de ønsket var : ¶ Rekruttere barn og ungdom. i ¶
SA170430 Beholde og rekruttere nye klubbmedlemmer.i ¶
SA170430 Pengene skulle brukes til å kjøpe innflytelse og til å rekruttere representanter for fotballforbundet i Asia som kunne bestikkes, skriver Washington Post.
AP170430 De viktigste endringene de ønsket var : ¶ Rekruttere barn og ungdom.
AP170430 Beholde og rekruttere nye klubbmedlemmer.
AP170430 Pengene skulle brukes til å kjøpe innflytelse og til å rekruttere representanter for fotballforbundet i Asia som kunne bestikkes, skriver Washington Post.
SA170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
DN170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
BT170429 Det er også leder som har ansvar for at arbeids- og fagmiljøet er så godt at man kan holde på og rekruttere kompetente fagfolk.
AP170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
AA170429 Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.
VG170428 * Aksepterte høy risiko : Deloitte mener at varselklokkene burde ha ringt da Veireno rapporterte at de slet med å rekruttere renovatører til avfallsinnhentingen, kort tid før Veireno skulle starte opp i oktober 2016.
VG170428 MANGLER FORTSATT LÆRERE : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( helt til høyre ) og Høyretoppene Tina Bru, nestleder Bent Høie, nestleder Jan Tore Sanner og partileder Erna Solberg er alle opptatt av å rekruttere flere lærere.
VG170428 Det er ellers ingenting som tyder på at det er tyngre å rekruttere til lengre og mer krevende utdanningsløp, svarer Røe Isaksen.
DB170427 Derfor fikk ikke Veum på vegne av Idrettsforbundet fortelle de andre nordiske idrettsministerne om hvorfor Norge på tross av alt for få kvinnelige trenere og ledere klarer å rekruttere tusener av nye jenter til organisert sport.
AA170426 For bransjen generelt er det viktig å rekruttere de unge, og Reitan tror at tallene vil slå positivt ut også på dette området.
DB170425 Vi ser på dette som en finfin mulighet til å rekruttere nye medlemmer.
VG170422 Utbetalingsstoppen er et pålegg fra Lotteritilsynet og en del av norske myndigheters kamp for å hindre utenlandske spillselskaper i å rekruttere norske kunder, skriver Klassekampen.
SA170422 Utbetalingsstoppen er et pålegg fra Lotteritilsynet og en del av norske myndigheters kamp for å hindre utenlandske spillselskaper i å rekruttere norske kunder, skriver Klassekampen.
DN170422 Utbetalingsstoppen er et pålegg fra Lotteritilsynet og en del av norske myndigheters kamp for å hindre utenlandske spillselskaper i å rekruttere norske kunder, skriver Klassekampen.
DB170422 « Vi er i prosess med å rekruttere totalt 600 piloter i 2017.
DB170422 For det første har de funnet sine tallrike informanter gjennom et insentivsystem, der informantene blir belønnet både for å stille opp og for å rekruttere flere informanter.
AA170422 Utbetalingsstoppen er et pålegg fra Lotteritilsynet og en del av norske myndigheters kamp for å hindre utenlandske spillselskaper i å rekruttere norske kunder, skriver Klassekampen.
AP170421 Forsvaret må rekruttere dem som er best egnet til å gjøre den jobben forsvaret er satt til å gjøre og da burde individuelle kvaliteter trumfe kjønn.
AA170420 Det er utrolig viktig for utviklingen av kompetanse i hele samfunnet at vi klarer å rekruttere nok lærere, og vi ved Nord universitet skal satse tungt på disse studiene også fremover, sier rektor Bjørn Olsen.
AA170420 - Jeg synes det er skuffende at det skal være så vanskelig å rekruttere flere jenter til en del teknologistudier, ser prorektor Berit Kjeldstad.
AA170420 - Det er spesielt de treårige ingeniørutdanningene vi må jobbe mye mer med for å rekruttere jenter.
DN170419 - Det har gitt oss økt mulighet til å rekruttere de best egnede til førstegangstjeneste fra hele årskull, sier han.
DB170419 Røssbakken skrev i e-postene til kommunene at (... ) basert på fremtidig dokumentasjon og statistikk på behov av flere utdannede innenfor barnehage og skole, ser vi på alternative muligheter for å kunne rekruttere mer personell fra andre land enn Norge.
DB170419 Noen uker etter at John Wallentin Røssbakken loddet stemningen i Kommune-Norge om å rekruttere barnehagepersonell fra utlandet, dukket det opp et nytt selskap i Brønnøysundregistrene som også hadde en barnerelatert forretningsidé.
BT170418 I verste fall er skolen på vei inn i en ond sirkel, der det blir stadig vanskeligere å rekruttere menn til å jobbe med de minste barna.
BT170418 Erfaringene fra barnehagesektoren, viser at det er lettere å rekruttere menn der det jobber menn fra før.
DB170414 Oppdraget besto blant annet i å bistå med å rekruttere ny ledergruppe i Oslo Havn.
VG170413 - ISKP har hovedbase i de sørlige delene av Nangarhar-provinsen, men begynte i 2016 å rekruttere også i naboprovinsene.
VG170413 - ISKP har hovedbase i de sørlige delene av Nangarhar-provinsen, men begynte i 2016 å rekruttere også i naboprovinsene.
AP170412 - De er sårbare og enkle å rekruttere .
AP170412 Tyskland brukte også norsk jord til å rekruttere spioner, dessuten til å formidle hemmelige meldinger, hovedsakelig til og fra Storbritannia.
DN170411 Det aller viktigste for regjeringen er å sørge for å rekruttere dagens unge til frivillighet, sier Helleland til NTB.
BT170411 Overgangen til en digital medieøkonomi gjør det helt nødvendig å rekruttere flere og yngre av dem.
AA170411 Det aller viktigste for regjeringen er å sørge for å rekruttere dagens unge til frivillighet, sier Helleland til NTB.
DB170410 Dermed vant Christiansen og selskapet Hodejegerne oppdraget om å rekruttere ny toppledelse til Oslo Havn, et oppdrag som var verdt 1,5 millioner kroner.
DB170410 En sentral del av oppdraget som Hodejegerne fikk av havnedirektøren var å hjelpe henne med å rekruttere så godt som hele havnas toppledelse på nytt.
AP170410 Vi vil arbeide for at Universitetet i Oslo evner å rekruttere spesielt dyktige forskere innen alle fagområder, skriver innleggsforfatterne.
SA170409 Samtidig er det en fare for at myndighetenes framgangsmåte med å finne skyldige, ofte legger grunnlag for å rekruttere flere ekstremister, mener Utvik.
DN170409 Han peker på at flere bedrifter sier de har vanskeligheter med å rekruttere nordmenn til stillinger i utlandet, som et av få land.
DB170409 Det bygger opp konflikten og lar terroristen rekruttere flere.
DA170409 Samtidig er det en fare for at myndighetenes framgangsmåte med å finne skyldige, ofte legger grunnlag for å rekruttere flere ekstremister, mener Utvik.
AA170409 Samtidig er det en fare for at myndighetenes framgangsmåte med å finne skyldige, ofte legger grunnlag for å rekruttere flere ekstremister, mener Utvik.
VG170408 Også Anders' fetter Terje ( Terje Syversen ) gjør en strålende figur når han opptrer som « bekymret fetter », samtidig som han forsøker å rekruttere Anders til selger av aloe-vera-produkter.
SA170408 Snapchat vil ikke miste deg som bruker og samlingen kan bidra til å rekruttere nye brukere, mener han.
AP170408 Snapchat vil ikke miste deg som bruker og samlingen kan bidra til å rekruttere nye brukere, mener han.
SA170407 Jihadistgruppen IS, som fortsatt opererer i Syria og Irak, har ofte brukt en sterk retorikk mot amerikansk innblanding i de to landene for å rekruttere krigere.
DA170407 Rektor ved Hundvåg skole, Fridstein Bjerga, frykter de vil rekruttere færre lærere til skolen på grunn av den nye bomstasjonen som skal komme på Bybrua.
DA170407 Rektor ved Hundvåg skole tror den nye bomstasjonen på Bybrua kan hindre skolen fra å rekruttere kompetente lærere.
SA170406 Dette er ikke en ordning for å sikre bedriftene gratis arbeidskraft, men for å sikre bedriftene bedre kandidater å velge mellom når de skal rekruttere , og for å sikre at studentene har erfaring med arbeidslivet når de er ferdig utdannet.
SA170405 Jordsmyr mener at koordinatorene er viktig for å holde oversikt over gruppene og rekruttere flere supportere.
DA170405 Nettopp dette har vært en viktig årsak til at Boko Haram har fått rekruttere .
BT170405 Dette er ikke en ordning for å sikre bedriftene gratis arbeidskraft, men for å sikre bedriftene bedre kandidater å velge mellom når de skal rekruttere , og for å sikre at studentene har erfaring med arbeidslivet når de er ferdig utdannet.
AP170405 Jordsmyr mener at koordinatorene er viktig for å holde oversikt over gruppene og rekruttere flere supportere.
DB170404 Hundset av politiet, og ofte foraktet av samfunnet, blir de marginalisert, og lette å rekruttere for militante islamister.
DB170404 Hundset av politiet, og ofte foraktet av samfunnet, blir de marginalisert, og lette å rekruttere for militante islamister.
AP170404 Derfor har terrorgrupper som IS klart å rekruttere mange medlemmer blant unge sentralasiatiske arbeidsinnvandrere.
AP170404 Derfor har terrorgrupper som IS klart å rekruttere mange medlemmer blant unge sentralasiatiske arbeidsinnvandrere.
AP170404 Mange av de marginaliserte og utstøtte ungdommene fra de svært fattige og autoritære landene, har vært lette å rekruttere .
AP170404 Derfor har ulike terrorgrupper som IS klart å rekruttere medlemmer blant unge sentralasiatiske arbeidsinnvandrere.
SA170403 Smuglerne bruker deretter barna til å rekruttere flere klienter, fordi barn ikke kan bli straffeforfulgt for dette.
SA170401 Mange andre tiltak må også til, og det er nødvendig med et systematisk arbeid for å rekruttere flere menn til utdanninger og arbeid i barnehagen.
SA170401 Flere menn i barnehagen må igjen bli et satsingsområde fra myndighetene slik at vi kan rekruttere kvalifisert arbeidskraft fra hele befolkningen, og ikke bare halve, til det beste for barna.
DB170401 - Sykehusene i Finnmark har særlige utfordringer med å rekruttere og beholde fagfolk og vi ønsker ikke å gjøre noe som kan skape uro og svekke fagmiljøet knyttet til Hammerfest sykehus.
DA170331 Hva Den afrikanske union gjør for å rekruttere barn, vet jeg ikke.
DA170331 Det er forkastelig å rekruttere barn uansett metode.
DA170331 al-Shabaab skal ha forsøkt å rekruttere barn helt ned i 10-års alderen, hevdes det i rapporten.
AA170331 Amerikansk etterretning har i årevis slitt med å rekruttere såkalt moderate syriske opprørere, og det har vært stort mannefall blant dem som har latt seg rekruttere .
AA170331 Amerikansk etterretning har i årevis slitt med å rekruttere såkalt moderate syriske opprørere, og det har vært stort mannefall blant dem som har latt seg rekruttere.
AA170331 - Han hadde en ledende rolle i propagandainnsatsen for å rekruttere fremmedkrigere og oppfordre til terrorangrep i vestlige land, sier Scrocca til journalister.
VG170330 Utfordringen i forhold til å rekruttere sykepleiere har vart i to-tre år, men nå er det så prekært at vi må sette inn tiltak for å få opp fagdekningen for å kunne drive forsvarlig, sier Bogfjellmo.
SA170330 Det kan være alt fra å rekruttere yngre spillere, påvirke sponsorer til å bygge digitale merkevarer av profilene deres.
DN170330 Selskapet er i gang med å rekruttere nye arbeidere ved Stewart og T.F.
AP170330 Ap og SV kritiserer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) for å komme for sent på banen for å rekruttere flere lærere til Nord-Norge.
AP170330 Det kan være alt fra å rekruttere yngre spillere, påvirke sponsorer til å bygge digitale merkevarer av profilene deres.
AA170330 Selskapet er i gang med å rekruttere nye arbeidere ved Stewart og T.F.
AA170330 Nå skal de rekruttere både opprettere og lastebilmekanikere.
DA170328 - Mens idretten, og særlig fotballen, har hatt en sterk integreringsfunksjon, ser vi at kulturlivet henger langt etter i å rekruttere og invitere innvandrere.
DA170327 For all del, vi kan rekruttere flere med minoritetsbakgrunn.
DA170327 For all del, vi kan rekruttere flere med minoritetsbakgrunn.
AP170327 - Rett og slett fordi mange går av med pensjon og fordi vi ser at lærerutdanningene der sliter litt mer med å rekruttere enn i resten av landet, sier Røe Isaksen, og gir følgende mulige forklaring : ¶
AA170325 Så en hovedhensikt med skriveverkstedet er å rekruttere flere kvinner.
AA170325 Vi straffer ikke de som blir tatt for å bruke hasj en gang, men det er viktig og riktig at dette er forhold som politiet arbeider med og kan overvåke miljøer som kan rekruttere nye og utvikle miljø der salg og omsetning foregår, sier Jenny Klinge som håper landsmøtet avviser forslaget om en ny narkotikapolitikk fra Ola Borten Moe.
DN170323 Han sier unge kriminelle med innvandrerbakgrunn og lav sosial og økonomisk status er enkle mål å rekruttere for hatpredikanter.
DN170323 Han sier unge kriminelle med innvandrerbakgrunn og lav sosial og økonomisk status er enkle mål å rekruttere for hatpredikanter.
SA170322 Nå tørker finansene inn, noe som blant annet gjør det vanskeligere å rekruttere nye fremmedkrigere.
DB170322 Tidligere har Graham blant annet gått i strupen på Trump og sagt at presidentens første forsøk på innreiseforbud for personer fra sju muslimske land ville bidra til å rekruttere terrorister.
DA170322 * Kulturtanken har per dags dato 41,7 årsverk, og skal nå rekruttere fire nye avdelingsdiktører.
AA170322 Nå tørker finansene inn, noe som blant annet gjør det vanskeligere å rekruttere nye fremmedkrigere.
SA170321 Bayern München forsøkte å rekruttere han som ungdomstrener etter at han ledet A-laget til sikker plass.
FV170321 Bayern München forsøkte å rekruttere han som ungdomstrener etter at han ledet A-laget til sikker plass.
AP170321 Bayern München forsøkte å rekruttere han som ungdomstrener etter at han ledet A-laget til sikker plass.
BT170319 Onsdag var hun på NHH for å rekruttere kandidater som Torkel Aannestad og Kari Feldt til 16 trainee-stillinger.
SA170317 Uregulerte selskaper bruker stadig mer penger for å rekruttere norske kunder via TV : I 2015 brukte de utenlandske over 600 millioner kroner på TV-reklame ( Norsk Tipping 136 millioner ).
FV170317 Uregulerte selskaper bruker stadig mer penger for å rekruttere norske kunder via TV : I 2015 brukte de utenlandske over 600 millioner kroner på TV-reklame ( Norsk Tipping 136 millioner ).
DB170317 Wångdahl forteller at han foreløpig er i gang med å rekruttere administrativt personale til det irske selskapet, mellom 25 og 40 personer, som så skal utarbeide manualer og en virksomhetsbeskrivelse.
DB170317 Noe av det mest interessante jeg har gjort, er å rekruttere selgere.
DA170317rekruttere de fra sine hjemland og tilbyr lønninger som ikke kan bety noe annet enn sosial dumping, mener Thorkildsen.
BT170317 Uregulerte selskaper bruker stadig mer penger for å rekruttere norske kunder via TV : I 2015 brukte de utenlandske over 600 millioner kroner på TV-reklame ( Norsk Tipping 136 millioner ).
AP170317 Uregulerte selskaper bruker stadig mer penger for å rekruttere norske kunder via TV : I 2015 brukte de utenlandske over 600 millioner kroner på TV-reklame ( Norsk Tipping 136 millioner ).
VG170316 De gjenværende IT-gigantene mener innreiseforbudet gjør det vanskeligere å rekruttere dyktige talenter verden over.
VG170316 AKP ser ut til å ville maksimere konflikt, og det er altså slike forestillinger tyrkiske myndigheter mener de er i sin fulle rett til å rekruttere til i det liberale Europa.
AP170315 Delstaten sier det i tillegg vil skade turistindustrien og muligheten til å rekruttere utenlandske studenter og arbeidere.
AP170313 « I Oslos østlige bydeler har kriminelle gjenger fått et kraftig fotfeste », sier NRK-reporter Anders Magnus, og fortsetter : « Området har store sosiale problemer, som gjør det lett for gjenglederne å rekruttere ungdom, og også barn, til å selge narkotika for dem.
BT170311 Et siste viktig poeng : for at et sykehus skal kunne rekruttere gode kirurger, må disse ha en meningsfull og stimulerende aktivitet i hverdagen, utenom vaktene og utenom akuttkirurgien.
BT170309 Likevel trekker hun noen linjer som det ikke er rimelig å trekke, og som kun kan bidra til å rekruttere på den ene siden til den allerede voksende lynsjemobben i ungdommenes disfavør, og på den andre siden en også voksende gruppering av faktiske voldsmenn og uttalte antifeminister.
BT170309 Likevel trekker hun noen linjer som det ikke er rimelig å trekke, og som kun kan bidra til å rekruttere på den ene siden til den allerede voksende lynsjemobben i ungdommenes disfavør, og på den andre siden en også voksende gruppering av faktiske voldsmenn og uttalte antifeminister.
VG170308 De legger også vekt på at amerikanske universiteter, arbeidsgivere og andre institusjoner ikke vil få mulighet til å rekruttere kvalifiserte personer fra de seks landene.
DN170308 - Staten har greid å rekruttere kvinner både til styrer og styreledere gjennom bevisst arbeid.
DN170308 - Bedrifter med blandet miljø er også mer attraktive for menn og lykkes bedre i å rekruttere dem, sier han.
DB170308 Vil gjøre tiltak for å rekruttere menn ¶
DB170308 For å rekruttere flere menn til sykepleieyrket arrangerer Høgskolen i Sørøst-Norge en gutteettermiddag på sykepleieutdanningen onsdag.
DB170308 FLERE MENN : Dekan Heidi Kapstad ønsker å rekruttere menn til sykepleierutdanningene i landet.
DB170308 - Vi går glipp av så utrolig mange flinke, både ungdommer og voksne, i forhold til å rekruttere til sykepleieryrket, sier Heidi Kapstad, dekan ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
BT170308 Nasjonalt har AKKS gjennom 35 år hatt som overordnet formål å rekruttere , synliggjøre og motivere jenter og kvinner i alle ledd av musikklivet.
BT170308 For å oppnå likestilling er det viktig å rekruttere , motivere og synliggjøre jenter i alle ledd av musikkbransjen.
BT170308 Nasjonalt har AKKS gjennom 35 år hatt som overordnet formål å rekruttere , synliggjøre og motivere jenter og kvinner i alle ledd av musikklivet.
BT170308 For å oppnå likestilling er det viktig å rekruttere , motivere og synliggjøre jenter i alle ledd av musikkbransjen.
AP170308 Det må vurderes om likestillingsloven kan revideres slik at den åpner for muligheten til å rekruttere flere menn til psykolog- og andre helseprofesjoner, skriver innleggsforfatterne.
AA170308 Blant annet har de ikke greid å rekruttere kvalifisert personell til hjemmetjenesten, og dermed « spart » 30 millioner.
AA170308 Hun mener alle tiltakene for å rekruttere jenter til teknologistudier, beholde dem og få dem til å ta mastergrad og doktorgrad er helt nødvendig.
AA170308 Bemanningsbyrå sliter med å rekruttere kvinnelige ledere.
SA170306 Nå går de nye veier sammen med Nav for å rekruttere blant langtidsledige ingeniører.
DA170306 Hvordan skal vi klare å rekruttere nye kvinnelige stemmer til politikken, hvis de møter sosiale normer som er ikke holdbare i 2017 ?
DA170306 Hvis vi ikke klarer å rekruttere flere kvinner, hvordan skal vi da oppnå en 50-50 fordeling i politikken og i andre styrer/utvalg i offentlige og i private virksomheter ?
BT170306 Og da handler det først og fremst om hvordan vi skal rekruttere de beste studentene og forskerne til oss her i Bergen.
BT170305 Et godt prinsipp i all rekruttering er : Er du sterkt i tvil, ikke rekruttere !
BT170305 Det var, og er, betydelig mer krevende å rekruttere gode ledere til mini-kommunene.
VG170303 Også kommer CNN og beskylder ham for å være en russisk spion.... for å rekruttere ?
AP170303 Men etterretningskilder mener at han også har en mørkere side, og kaller ham en mester i å rekruttere spioner, ifølge CNN.
DB170302 Beslutningen begrunnes med at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Sveriges nærområde er blitt forverret, og at forsvaret ikke klarer å rekruttere nok frivillige, melder SVT torsdag morgen.
DA170302 Beslutningen begrunnes med at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Sveriges nærområde er blitt forverret, og at forsvaret ikke klarer å rekruttere nok frivillige, melder SVT torsdag morgen.
AP170302 Siden svenskene gikk over til et vervet forsvar har de ikke klart å rekruttere nok helprofesjonelle soldater.
AP170302 Dette begrunnes med at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Sveriges nærområde er blitt forverret, og at forsvaret ikke klarer å rekruttere nok frivillige, melder SVT.
AA170302 Beslutningen begrunnes med at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Sveriges nærområde er blitt forverret, og at forsvaret ikke klarer å rekruttere nok frivillige, melder SVT torsdag morgen.
AA170302 Beslutningen begrunnes med at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Sveriges nærområde er blitt forverret, og at forsvaret ikke klarer å rekruttere nok frivillige, melder SVT torsdag morgen.
BT170301 Begrunnelsen for å legge ned akuttkirurgien er først og fremst at det vil bli vanskelig å rekruttere til disse stillingene i fremtiden, ifølge direktøren.
BT170301 Begrunnelsen er først og fremst at det vil bli for vanskelig å rekruttere nye kirurger til Odda sjukehus i fremtiden.
BT170301 - Vanskelig å rekruttere nye kirurger ¶
AP170301 Ruter tenker ikke bare buss, vil også rekruttere syklister.
AP170301 Ruter tenker ikke bare buss, vil også rekruttere syklister. | 10 tips for helgen ¶
DA170228 Vanskelig å få tak i ¶ 73 prosent av rådmennene i undersøkelsen tror det blir vanskelig å rekruttere sykepleiere i tida framover. 64 prosent av ordførerne svarer det samme.
DA170228 Hun tror det vil bli lettere å rekruttere sykepleiere hvis det tilbys flere heltidsstillinger, bedre lønnsbetingelser og mer sammensatte fagmiljøer.
DA170228 - Medlemmene våre har gitt klar beskjed om hva som skal til for å rekruttere flere sykepleiere.
SA170227 Hverken idrettsleder-bransjen eller sportsjournalistikk-yrket er flink til å rekruttere kvinner.
AP170227 Hverken idrettsleder-bransjen eller sportsjournalistikk-yrket er flink til å rekruttere kvinner.
VG170224 Hassan forklarer at forstedenes unge går arbeidsledige og de kriminelle utnytter seg av dette til å rekruttere .
BT170224 De neste månedene åpner flere nye hoteller i bergensområdet, men bransjen sliter med å rekruttere lokalt.
DB170222 De vi ønsker å rekruttere i framtida, må vi altså motivere allerede på barnetrinnet.
VG170221 Som ett av de viktigste tiltakene har departementet begynt å rekruttere 10 000 nye agenter.
DN170221 Vil rekruttere lokalt politi ¶
DN170221 I dokumentene som ble gjort kjent tirsdag blir departementet bedt om å starte prosessen med å rekruttere 10.000 nye immigrasjons- og tollbetjenter, samt å utvide antall interneringsfasiliteter.
AA170221 - Mest brenner jeg for skole og oppvekst, og jeg er opptatt av å rekruttere flere kvinner inn i politikken. sier Hansvold til Nearadio.
AA170221 ¶ Slik ble videoen som skal rekruttere elektrikere presentert på Gnizt sine sider.
AA170221 Sandra Åberg Kristiansen reagerer på « sex-video » som skal rekruttere elektrikere.
SA170220 - Ja, for vi trenger å rekruttere en ny generasjon til idretten vår.
AP170220 De to etterlyste russerne skal ha brukt månedsvis på å planlegge kuppet, rekruttere villige serbiske nasjonalister og hjelpe dem med utstyr.
AP170220 - Ja, for vi trenger å rekruttere en ny generasjon til idretten vår.
AP170220 - Ja, for vi trenger å rekruttere en ny generasjon til idretten vår.
DB170219 Hets mot ansatte fører blant annet til at det blir vanskeligere å rekruttere personer til jobber, samt økt ustabilitet innad i barnevernet.
DA170219 - Dette er en måte å få vist fram de idrettstilbudene som ligger der og rekruttere personer med funksjonshemninger.
DA170219 På denne måten klarte han innenfra murene å rekruttere en hær på godt over tusen fotsoldater til sin nye kriminelle organisasjon, Nye Organiserte Camorra.
AP170219 Da er det ufint å rekruttere han, skriver de, og mener det minner om Karolinskas oppførsel under Macchiarini-skandalen.
DN170218 I dag ønsker mange å rekruttere kandidater som også har en del it-kompetanse i tillegg til fagutdannelse, sier han.
DB170217 Han forteller at partiet over lengre tid har hatt et sterkt ønske om å rekruttere flere medlemmer.
AA170217 Kommunene svekker sine muligheter til å rekruttere sykepleiere ved å tilby håpløse deltidsstillinger.
SA170216 Vi skal lansere mer enn 50 nye ruter og rekruttere over 2.000 nye kolleger over hele verden, sier Kjos.
DN170216 Vi skal lansere mer enn 50 nye ruter og rekruttere over 2.000 nye kolleger over hele verden, sier han.
DB170216 Vi skal lansere mer enn 50 nye ruter og rekruttere over 2.000 nye kolleger over hele verden, sier Kjos.
AP170216 Vi skal lansere mer enn 50 nye ruter og rekruttere over 2.000 nye kolleger over hele verden, sier Kjos.
AA170216 Dette inkluderer erfarne, veltrente krigere, som kan ha ønske om å utføre angrep eller rekruttere nye medlemmer, heter det i rapporten.
AA170216 Vi skal lansere mer enn 50 nye ruter og rekruttere over 2.000 nye kolleger over hele verden, sier Kjos.
DN170214 SV, som sto bak forslaget om en nasjonal ordning, mener bedre tilrettelegging i overgangen mellom studier og ny jobb er helt nødvendig for både å beholde de ferske lærerne og å rekruttere flere.
AA170214 Så ta med din indre klimaforkjemper til UKA denne høsten - det er kanskje nettopp den selskapene ønsker å rekruttere .
DB170213 Veireno fikk på rekordtid leid inn biler, reiste til Romania for å rekruttere folk, og var i gang i oktober i fjor.
SA170212 En nøkkel for klubben er å rekruttere de unge til å velge å se Brann på Stadion i stedet for favorittlaget i Premier League på TV, for eksempel.
SA170212 - Det å rekruttere inn unge er avgjørende.
BT170212 En nøkkel for klubben er å rekruttere de unge til å velge å se Brann på Stadion i stedet for favorittlaget i Premier League på TV, for eksempel.
BT170212 - Det å rekruttere inn unge er avgjørende.
AP170212 En nøkkel for klubben er å rekruttere de unge til å velge å se Brann på Stadion i stedet for favorittlaget i Premier League på TV, for eksempel.
AP170212 - Det å rekruttere inn unge er avgjørende.
SA170210 Sandnes og Stavanger sliter med å rekruttere nok sykepleiere.
SA170209 « Menn i helse » er et prosjekt som skal rekruttere menn inn i helsesektoren. 161 menn hadde meldt seg på møtet i Mulighetssentralen torsdag.
VG170208 I stedet for å rekruttere medlemmer bør de knytte til seg frivillige som vil ta et tak nå og da og stå litt fritt.
AP170208 Presidentordren gjør det, anfører de, vanskeligere og dyrere for amerikanske selskaper å rekruttere fremragende talenter til USA.
SA170207 Får ny jobb i Olympiatoppen for å rekruttere framtidens paralympiere.
DN170207 Vi vil oppfordre næringslivet til å rekruttere fra begge grupper.
DN170207 - Det er vanskelig å si hvor stor andel det skal være, men et konkurransedyktig næringsliv må rekruttere gode kandidater fra hele befolkningen, sier Horne.
VG170206 IT-gigantene mener innreiseforbudet gjør det vanskeligere å rekruttere dyktige talenter verden over.
VG170206 - Vanskeligere å rekruttere talenter ¶
AP170206 » IT-gigantene argumenterer med at innreiseforbudet gjør det vanskeligere å rekruttere dyktige utlendinger, og at det vil skade amerikansk næringsliv.
DN170205 ¶ Frigjøring av arbeidskraft på en rekke områder vil gjøre det lettere å rekruttere og fylle de titusener av nye jobber som vil oppstå innen omsorgssektoren, sier forfatteren.
AP170204 På sin Facebookside skriver Walesa at « Kiszczak ikke kunne rekruttere meg, han kunne ikke kjøpe meg eller drepe meg.
VG170203 YRKESSTOLTHET : - Selv har jeg reist rundt på mange utdanningsmesser og ungdomsskoler for å rekruttere ungdom til mitt eget fag, malerfaget, og snakket om hvor stolt jeg selv er av å beherske et fag.
VG170203 Selv har jeg reist rundt på mange utdanningsmesser og ungdomsskoler for å rekruttere ungdom til mitt eget fag, malerfaget.
SA170202 I tillegg dreier klagene seg om uadressert reklame, gratisaviser i postkassen, strømleverandører som vil rekruttere kunder, svindel på nett og falske produkter.
FV170202 I tillegg dreier klagene seg om uadressert reklame, gratisaviser i postkassen, strømleverandører som vil rekruttere kunder, svindel på nett og falske produkter.
BT170202 I tillegg dreier klagene seg om uadressert reklame, gratisaviser i postkassen, strømleverandører som vil rekruttere kunder, svindel på nett og falske produkter.
AP170202 I tillegg dreier klagene seg om uadressert reklame, gratisaviser i postkassen, strømleverandører som vil rekruttere kunder, svindel på nett og falske produkter.
DB170131 Store sykkelnasjoner som Storbritannia, Australia, Nederland, Frankrike, Belgia og Danmark har hatt stor suksess med å rekruttere og utvikle sykkelryttere ved å bygge velodromer til banesykling.
DB170130 Topp-republikanere går i strupen på Trump : - Kan gjøre mer for å rekruttere terrorister, enn for å forbedre vår sikkerhet ¶
DB170129 Ranstorp mener at Trumps avgjørelse vil gjøre det lettere for IS å rekruttere .
AP170129 Han mener at kollektiv diskriminering hjelper terrorister med å rekruttere folk.
DB170127 Det er viktig å formidle at arbeidsgivere bør se verdien i den innovasjonskraften som ligger i å rekruttere langt bredere., sier Rieber Mohn til Dagbladet.
AP170122 Samtidig har Huawei vært veldig flinke til å rekruttere ansatte fra konkurrenter, sier Daniel Djurberg - ikke minst fra Ericsson.
AP170122 De laget en liste over folk de ønsket å rekruttere og lyktes godt med det.
AP170122 Samtidig har Huawei vært veldig flinke til å rekruttere ansatte fra konkurrenter, sier Daniel Djurberg - ikke minst fra Ericsson.
AP170122 De laget en liste over folk de ønsket å rekruttere og lyktes godt med det.
DN170117 Dessuten har USAs etterretningstjeneste forsøkt å rekruttere høytstående russiske diplomater, mener utenriksministeren.
DB170117 Utenriksministeren avslørte at i April 2016 skal amerikanerne ha gjort en innsats for å rekruttere en ministerrådgiver som jobbet ved den russiske ambassaden i Washington.
DB170117 Lavrov sa at i løpet av de siste årene har amerikansk etterretning trappet opp innsatsen for å rekruttere russiske diplomater, skriver Sputnik News.
DB170117 Dessuten har USAs etterretningstjeneste forsøkt å rekruttere høytstående russiske diplomater, mener utenriksministeren.
DB170117 Amerikansk etterretning skal ha gjort et forsøk på å rekruttere en russisk diplomat.
BT170117 Dessuten har USAs etterretningstjeneste forsøkt å rekruttere høytstående russiske diplomater, mener utenriksministeren.
AP170112 Formålet med gratis kjernetid er å rekruttere barn til barnehagen ved å gjøre det økonomisk enklere for foreldrene.
AP170112 Bydelen har klart å rekruttere foreldre til å søke barnehageplasser.
AP170112 Han navnga to kolleger i nabodistriktet, som ifølge ham selv hadde tatt det veldig tungt at Oslo-politiet hadde klart å rekruttere Cappelen som informant.
DB170110 - Vi er ikke så opptatt av at de vi rekruttere skal være kjente.
DB170110 Tungeskjæringen er en gammel tradisjon som fortsatt er viktig for å rekruttere framtidas fiskere.
AP170109 Pensjonisten Bjørn vil gjerne rekruttere flere til å lede vedlikeholdsarbeid i fjellheimen, og jeg sier jeg skal tenke på saken.
SA170108 Det er lettere sagt enn gjort å si at vi skal rekruttere en spiller som holder samme nivå som Nathan, sa Howe lørdag, ifølge BBC.
AP170108 Det er lettere sagt enn gjort å si at vi skal rekruttere en spiller som holder samme nivå som Nathan, sa Howe lørdag, ifølge BBC.
DB170106 - Vi skulle selvfølgelig ønsket at den trenden ikke var slik, og vi gjør det vi kan for å rekruttere nye medlemmer, sier generalsekretær Hilde Frafjord Johnson til avisen.
DB170105 desember uttaler Dagbladets kulturredaktør, Sigrid Hvidsten, at TVNorge « støvsuger landet for middelaldrende humorister », og oppfordrer NRK og TV2 til å ta opp kampen ved å rekruttere friskt blod.
AP170104 Sarfo ga i intervjuer med medier uttrykk for at IS forsøkte å rekruttere ham til Amniyat, en organisasjon som både er ansvarlig for intern sikkerhet i det IS-kontrollerte området, og for å planlegge terrorangrep i Europa og andre steder.
AP170104 Sarfo ga i intervjuer med medier uttrykk for at IS forsøkte å rekruttere ham til Amniyat, en organisasjon som både er ansvarlig for intern sikkerhet i det IS-kontrollerte området, og for å planlegge terrorangrep i Europa og andre steder.
SA170103 De ønsker mangfold, og skal vi rekruttere , så er vi avhengig av synlighet.
BT170103 De ønsker mangfold, og skal vi rekruttere , så er vi avhengig av synlighet.
AP170103 De ønsker mangfold, og skal vi rekruttere , så er vi avhengig av synlighet.
DN170102 Hovedfokuset vil være å rekruttere brukere og jobbe mot høyest mulig bruksfrekvens, sier Våge.
SA170101 Og klubbene rekruttere spillere både til juniorlandslaget og andre klubber.
DB170101 - Hovedproblemet er at vi ikke har klart å rekruttere nok unge gutter.
AP161231 - Hvis de nye herskerne ikke har lokal støtte, vil Den islamske staten alltid kunne rekruttere nye folk, særlig hvis det ikke er vann i springen, strømmen er borte og skolene er stengt.
AP161231 - Hvis de nye herskerne ikke har lokal støtte, vil Den islamske staten alltid kunne rekruttere nye folk, særlig hvis det ikke er vann i springen, strømmen er borte og skolene er stengt.
VG161227 - De fleste andre Stokefans er for gamle til å rekruttere , så jeg må ta ansvar selv.
BT161223 Bufetat, som har ansvaret for å rekruttere fosterfamilier, foreslo en enkel ombygging som ga flere rom og en trapp mellom andre etasje og de nye rommene i første etasje.
BT161220 Vi trenger fortsatt kloke hoder og må rekruttere mange.
AP161214 Og med denne tegningen og overskriften « Har du tenkt å bli gravid ? » ville forskere gjennom sosiale medier rekruttere kvinner til prosjektet.
AP161214 - Med denne tegningen og overskriften « Har du tenkt å bli gravid ? » ville forskere gjennom sosiale medier rekruttere kvinner til prosjektet.
BT161211 På sikt håper vi at idrettens organisasjonsledd og næringslivet finner det interessant å rekruttere kandidater fra Idrettens Karrieresenter, sier Edvartsen.
AP161211 På sikt håper vi at idrettens organisasjonsledd og næringslivet finner det interessant å rekruttere kandidater fra Idrettens Karrieresenter, sier Edvartsen.
AP161201 De helt nødvendige politiske grepene er å rekruttere flere til barnehagelærerutdanningen, styrke selve utdanningen og videreutdanningen, gi rom for flere barnevernspedagoger i tillegg til barnehagelærerne, og ikke minst få på plass en bemanningsnorm i barnehageloven, slik at de som er kvalifisert til å avdekke rus og vold får tid til å jobbe med
SA161114 Han tror øvelsen kan være en fin måte å rekruttere nye utøvere på.
AP161114 Han tror øvelsen kan være en fin måte å rekruttere nye utøvere på.
AP160923 Sykling både kan og bør rekruttere tusenvis av pendlere, ikke minst når forholdene legges bedre til rette.
SA160913 Videoer med innhold som skal brukes til å rekruttere medlemmer til terrororganisasjoner, oppfordrer til vold, hyller terrorangrep eller på annen måte fremmer terrorhandlinger.i ¶
AP160913 Videoer med innhold som skal brukes til å rekruttere medlemmer til terrororganisasjoner, oppfordrer til vold, hyller terrorangrep eller på annen måte fremmer terrorhandlinger.
AP160912 Videoer med innhold som skal brukes til å rekruttere medlemmer til terrororganisasjoner, oppfordrer til vold, hyller terrorangrep eller på annen måte fremmer terrorhandlinger.
AP160807 I dag har bedriften 90 ansatte i Hvalstad i Asker, Eggemoen i Hønefoss og to avdelinger i USA, og arbeider med rekruttere flere medarbeidere.
SA160803 I tillegg til å rekruttere nye brukere, ønsker de jo å vinne tilbake dem som har flyktet til Snapchat.
FV160803 I tillegg til å rekruttere nye brukere, ønsker de jo å vinne tilbake dem som har flyktet til Snapchat.
BT160803 I tillegg til å rekruttere nye brukere, ønsker de jo å vinne tilbake dem som har flyktet til Snapchat.
AP160803 I tillegg til å rekruttere nye brukere, ønsker de jo å vinne tilbake dem som har flyktet til Snapchat.
DN160715 Vil rekruttere eks-kolleger ¶
AP160715 Ranstorp sier at å skape polarisering, å tvinge frem høyrepopulistiske partier, skape fremmedfiendtlighet og islamofobi, gjør det lettere for IS å rekruttere .
AP160617 Der HV skal styrkes mest, i Finnmark, sliter Forsvaret mest med å rekruttere HV-soldater.
AP160617 ( Samtidig er det her man sliter tyngst med å rekruttere HV-soldater. ) ¶
AP160616 « Retorikken om vestlig rasisme og islamofobi er speilbildet av ideologien som IS og al-qaida bruker for å rekruttere og overtale folk til å spenne på seg eksplosiver, og dø for å drepe andre.
AP160607 Hvis man ønsker å rekruttere flere faglige sterke studenter, må lønnen heves mer på sikt.
AP160604 Det er blitt forstått og oppfattet av noen som ønsker om utvidelse av Europavei 18, utvidelser som vil rekruttere flere bilister inn mot Oslo.
SA160525 Skal rekruttere og beholde ¶
SA160525 - Vi må jobbe bedre med frafallet og bli enda flinkere til å rekruttere nye medlemmer inn i skisporten.
AP160525 Skal rekruttere og beholde ¶
AP160525 - Vi må jobbe bedre med frafallet og bli enda flinkere til å rekruttere nye medlemmer inn i skisporten.
DA160524 Det koster penger å rekruttere , spesielt ved topplederskifter, sier Moberg.
AP160518 - Jeg mener fotballen har godt av å rekruttere inn en kvinnelig toppleder nå, sier Lidahl.
AP160513 For å velge ut et representativt utvalg yrkesgrupper, har man sett nærmere på både hvilke sektorer som er størst, hvilke som opplever størst vekst og yrker hvor det er et ønske om å rekruttere flere kvinner.
AP160511 rekruttere flere fosterfamilier gjennom økt innsats 25. ta stilling til om refusjonsordningen for kommunale barneverntiltak til enslige mindreårige skal legges om til en stykkprisordning i statsbudsjettet for 2017 26. gi tilskudd til SOS-barnebyer til utvikling av en modell for bosetting av enslige mindreår
AP160510 - Vi har sett at medlemmer fra profeten Ummah er aktive for å rekruttere ungdom på kjøpesenter og andre steder.
AP160510 - Å rekruttere til frivillig arbeid, å få med innvandrerforeldre på dugnader, er viktig, for det skaper prosesser.
AP160510 - Å rekruttere til frivillig arbeid, å få med innvandrerforeldre på dugnader, er viktig, for det skaper prosesser.
AP160501 I tillegg til selve prestasjonen i trappene pågår det en internkonkurranse mellom medlemmene om å rekruttere flest til et av vårens sureste eventyr : Kollentrappa 2016. 6. juni skal deltagerne løpe opp 600 trappetrinn, til toppen av unnarennet i Holmenkollen.
SA160426 Altså utgjør de utenlandske bettingselskapene en betydelig andel av tippingen i Norge, og antall reklamevisninger viser at de pøser stadig mer penger inn for å rekruttere norske odds- og nettkasinokunder.
FV160426 Altså utgjør de utenlandske bettingselskapene en betydelig andel av tippingen i Norge, og antall reklamevisninger viser at de pøser stadig mer penger inn for å rekruttere norske odds- og nettkasinokunder.
BT160426 Altså utgjør de utenlandske bettingselskapene en betydelig andel av tippingen i Norge, og antall reklamevisninger viser at de pøser stadig mer penger inn for å rekruttere norske odds- og nettkasinokunder.
AP160426 Altså utgjør de utenlandske bettingselskapene en betydelig andel av tippingen i Norge, og antall reklamevisninger viser at de pøser stadig mer penger inn for å rekruttere norske odds- og nettkasinokunder.
AP160422 - Verneplikten er grunnfjellet i hele systemet, for å skape operative kapasiteter og rekruttere befal og vervede, sa Eriksen.
AP160422 bataljon, oberstløytnant Bjørnar Eriksen, er avdelingen en nøkkelavdeling for å rekruttere norsk ungdom til videre tjeneste i Forsvaret, som til befalsutdanning.
DN160419 Studentene alle vil ansette : - Vi gjør ikke annet enn å rekruttere ( + ) ¶
AP160416 Jeg mener følgelig at fornuftig anvendelse av gode tester kan være hensiktsmessig når man skal rekruttere en ny medarbeider.
AP160414 Blant opposisjonens nye tiltak er et forslag om systematisk å rekruttere kvinnelige mellomledere til en del av det statlige personalarbeidet, samt å jobbe for at 40 prosent av lederne på de øverste nivåene i staten, skal være kvinner.
AP160409 Og alt vi er », for å rekruttere ungdom til krigsskole, etterretning†" og ingeniørskole.
AP160407 Bruken av sosiale medier gjorde det lettere å spre propaganda og rekruttere nye tilhengere.
AP160331 Men flertallet - Ap, Høyre, KrF, SV og MDG - er likevel såpass bekymret at det rettes en uvanlig oppfordring til fremtidige regjeringer, der man « forutsetter at det utøves et politisk skjønn som tilsier en viss moderasjon i å rekruttere fra Stortinget ».
AP160331 Fremskrittspartiet bryter med Høyre og slutter seg til mindretallet som vil ha forbud i Grunnloven mot å rekruttere statssekretærer blant stortingsrepresentantene.
AP160328 Det er åpenbart enklere å rekruttere til en bevegelse i medgang, som IS var i 2014, enn til en bevegelse som taper på alle fronter.
AP160328 De samme sikkerhetstjenestene mener å se at den tilfeldige støtten fra enkelte muslimer i sosiale medier er blitt mindre, og at det skal være vanskeligere å rekruttere til IS nå. 3rd-party-bio ¶
AP160322 - IS er i stand til å rekruttere i Belgia ¶
SA160321 Flere kommuner har problem med å rekruttere fagpersoner med rett kompetanse til PPT.
AP160310 - Når de nå skal til igjen og rekruttere folk med realfag for å få fatt i disse 22.000, er det mange som vil stille seg spørsmålet - de bør i alle fall stille seg spørsmålet - er dette en næring en kan stole på ?
SA160303 Det har vært en utfordring i flere år å rekruttere tilstrekkelig, riktige fosterhjem.
AP160227 Vi må rekruttere og utdanne flere, men også få bukt med kriminalitet og svart arbeid.
SA160222 Skal du ha de beste må du også rekruttere fra begge kjønn.
AP160222 Skal du ha de beste må du også rekruttere fra begge kjønn.
AP160216 Å rekruttere fra nesten bare halvparten av befolkningen er en uansvarlig strategi, ifølge Riesel.
AP160216 Som Riesel ( og NSF Student ) påpeker er man derfor nødt til å rekruttere fra begge kjønn.
AP160216 Rekruttere fra bare halve befolkningen ?
SA160211 - Jeg frykter at de da skal rekruttere norske spillere til et uregulert spill i utlandet, hvor det er helt andre bestemmelser.
FV160211 - Jeg frykter at de da skal rekruttere norske spillere til et uregulert spill i utlandet, hvor det er helt andre bestemmelser.
BT160211 - Jeg frykter at de da skal rekruttere norske spillere til et uregulert spill i utlandet, hvor det er helt andre bestemmelser.
AP160211 - Jeg frykter at de da skal rekruttere norske spillere til et uregulert spill i utlandet, hvor det er helt andre bestemmelser.
AP160206 - Hovedpoenget må være å gi skolene mulighet til å rekruttere mer spesifikt, ikke å innføre masse nye obligatoriske inntakskrav.
AP160204 Er man sikker på at man klarer å rekruttere nye besøkende til et anlegg som ligger avsides til innunder Vassfjellet ? spør Kjetil Kroksæter ?
AP160204 Er man sikker på at man klarer å rekruttere nye besøkende til et anlegg som ligger avsides til innunder Vassfjellet ?
SA160202 » Og der sitter du som saksbehandler og ringer til Bufetat, det statlige barnevernet - de som er ansvarlig for å rekruttere og godkjenne fosterhjem - bare for å høre at det dessverre er tørke på fosterhjemfronten nå, at barnet står i kø på fosterhjem, eller at barnet på nåværende tidspunkt har for mange utfordringer til at et fosterhjem vil være i stand til å ivareta det.i ¶
AP160130 Trekker vi fra alt dette, er gruppen man kan rekruttere kvinnelige ledere fra, nærmere 20 prosent enn den « andre halvparten » av befolkningen kritikerne tidvis snakker om.
AP160130 Gruppen man kan rekruttere kvinnelige ledere fra er omtrent 20 prosent ¶
AP160128 Den andre er at IS mener å kunne tjene på frykt og overreaksjoner : Hvis stemningen mot muslimer piskes opp, blir det lettere for dem å rekruttere .
DA160119 Hovedrollen har engelske Tom Hiddleston, som spiller Jonathan Pine, ekssoldat og nattevakt på hotell, som av personlige grunner lar seg rekruttere av britisk sikkerhetspoliti til jakten på den kyniske våpenhandleren Richard Roper, spilt av Hugh Laurie.
AP160111 - Vi må rekruttere enda flere ¶
AP160111 - Så vi ser for oss at vi må rekruttere enda flere mennesker og at det bør skje innen første juni i år.50 av de totalt 170 nye saksbehandlerne hadde sin første arbeidsdag mandag.
AP160111> - Så vi ser for oss at vi må rekruttere enda flere mennesker og at det bør skje innen første juni i år.50 av de totalt 170 nye saksbehandlerne hadde sin første arbeidsdag mandag.