SA170610 Aller størst reisetrang har folk som bor i Akershus.
DB170610 Aller størst reisetrang har folk som bor i Akershus.
AP170610 Aller størst reisetrang har folk som bor i Akershus.