SA171211 Dette mener Transportarbeiderforbundet betyr totalt frislepp og spikeren i kista for et regulert og seriøst drosjemarked, skriver Transportarbeiderforbundet i en pressemelding, hvor de anklager regjeringen for å legge seg flat for EFTAs overvåkingsorgan ESA.
DB171211 Ordet brukes vanligvis om såkalte kryptovalutaer, som verken er utstedt eller regulert av noen sentralbank og derfor ikke har noen statsmakt i ryggen.
DB171211 Fangsten på Færøyene er holdbar og fullstendig regulert , med fokus på dyrenes velbefinnende, skrev han.
BT171211 Ordet brukes vanligvis om såkalte kryptovalutaer, som verken er utstedt eller regulert av noen sentralbank og derfor ikke har noen statsmakt i ryggen.
DB171210 Jeg mener at Venstre i et slikt regulert forhold til regjeringen kunne spille en viktigere rolle for å utvikle politikken enn ved å gå inn i regjeringen, sier Dørum.
DB171210 Solgte bilen for å finansiere hytta - som han seinere har regulert om til fast bolig ved Frøya i Sør-Trøndelag.
SA171207 Om vi ønsker en « strengt regulert » form for dødshjelp, har vi allerede innrømmet at selvbestemmelse ikke er den avgjørende variabelen i argumentet vårt.
SA171207 Det har hittil vist seg umulig i kulturer lik vår egen å etablere en strengt regulert lov som ikke sklir ut.
DB171207 Ordet brukes vanligvis om såkalte kryptovalutaer, som verken er utstedt eller regulert av noen sentralbank og derfor ikke har noen statsmakt i ryggen.
AP171207 Ordet brukes vanligvis om såkalte kryptovalutaer, som verken er utstedt eller regulert av noen sentralbank og derfor ikke har noen statsmakt i ryggen.
AP171206 Ikke minst fordi referansen til « åpenhet » betyr noe helt annet i Kina - der internett er svært strengt regulert .
SA171205 Ingenting blir lagret, og tilgangen til kameraet er strengt regulert .
NL171205 Norge har regulert fangst av snøkrabbe slik at det gjelder en hovedregel om fangstforbud både for norske og utenlandske fartøy i indre farvann, sjøterritorium og på den norske kontinentalsokkelen.
AP171203 Vi følger bedre med på finanssektoren og den er bedre regulert .
AP171203 Vi følger bedre med på finanssektoren og den er bedre regulert Men på den annen side er renten fremdeles så lave at det er nesten ikke rom for å kutte ved en ny krise, sier han.
DA171202 - Mer regulert biltrafikk i sentrum vil skape økt trivsel - og økt handel, mener bystyrerepresentant for Venstre i Moss, Sindre Mork til Dagsavisen Østfold.
VG171201 Dagens stipendordning er - for eksempel - regulert slik at utøvere som tjener over 620.000 kroner i året ikke er faktisk mottaker av « tildelt » A-stipend.
DB171130 Det er å slå fast det selvfølgelige, nemlig at SSB-sjefens ansettelsesforhold er regulert av statsansatteloven som gir sterkt stillingsvern.
AP171130 Bruk av taksameter er regulert gjennom en detaljert forskrift på 11 sider, som blant annet pålegger at en melder fra til Justervesenet dersom en skifter dekkdimensjon og dette i vesentlig grad kan påvirke måleresultatene.
VG171129 Men dietten også er regulert i en overenskomst for godstransport, som sier at diett skal utbetales i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett.
VG171129 « Ansettelsesforholdet til administrerende direktør i SSB er regulert av lov om statens ansatte mv. ( statsansatteloven ).
DN171129 I svaret skriver Jensen blant annet at Christine Meyer ikke var avhengig av hennes tillit : « Ansettelsesforholdet til administrerende direktør i SSB er regulert av lov om statens ansatte mv. ( statsansatteloven ).
DN171129 På spørsmålet om tillit, svarer Jensen at Meyer ikke er avhengig av hennes tillit : « Ansettelsesforholdet til administrerende direktør i SSB er regulert av lov om statens ansatte mv. ( statsansatteloven ).
DN171129 På spørsmålet om tillit, svarer Jensen at Meyer ikke er avhengig av hennes tillit : « Ansettelsesforholdet til administrerende direktør i SSB er regulert av lov om statens ansatte mv. ( statsansatteloven ).
DB171129 - Ansettelsesforholdet til administrerende direktør i SSB er regulert av lov om statens ansatte mv. ( statsansatteloven ).
AP171127 Skal være strengt regulert
AP171127 Fremskrittspartiet vil derfor i noen situasjoner tillate aktiv dødshjelp regulert av et strengt lovverk », heter det.
DB171124 Huset har vært planlagt bygget i et område hvor halvparten er fredet, og den andre halvparten er regulert som friområde.
DB171124 Grotmol legger til at hele området, både det fredede og det som er regulert som friareal, er fulle av utrydningstruede og svært sjeldne planter og trær.
BT171123 En annet utfordring er at strekningen gjennom sentrum, fra Kaigaten til Sandbrogaten, ikke er ferdig regulert .
DB171121 - Den er ikke regulert i forhold til boligutgiftene og inntektene til folk, gapet blir større og større, sier Karin Andersen.
DB171121 - En slik avgjørelse kan spolere en helt nødvendig ulvejakt som må foregå i vinter når vi har sporsnø, og som vi trenger for å få regulert ulvebestanden i Norge, sier Myhrvold.
AA171121 Ettersom det er blitt regulert inn en fotballbane ekstra i det nærliggende området, i tillegg til en privat barnehage kombinert med klubbhus og arrangementslokale i boligfeltet like ved, har museet mistet det som tidligere var tilleggsareal for parkering.
DB171120 En fortsetter å ruse seg, når den unge oppsøker et svart marked uten aldersregulering, der produsenter - unnlatt det statlige tilsyn et hvitt regulert marked kan gi - går aktivt inn for å utvikle rusmidler som nettopp hjelper kundene til å unngå utslag på urinprøvene.
AP171118 - Vår oppgave nå er å få regulert dette, så er det opp til andre å bygge - og å beslutte når det skal skje.
DN171117 FWS mener lovlig regulert sportsjakt som del av et sunt forvaltningsprogram fungerer bra for enkelte arter - som elefanter - fordi det gir incentiver til lokalbefolkningen å forvalte ressursene sunt.
DN171117 FWS mente, i hvertfall tidligere denne uken, at lovlig regulert sportsjakt som del av et sunt forvaltningsprogram fungerer bra for enkelte arter - som elefanter - fordi det gir incentiver til lokalbefolkningen å forvalte ressursene sunt.
DN171117 FWS mente, i hvertfall tidligere denne uken, at lovlig regulert sportsjakt som del av et sunt forvaltningsprogram fungerer bra for enkelte arter - som elefanter - fordi det gir incentiver til lokalbefolkningen å forvalte ressursene sunt.
AP171117 - Det er en viktig presisering at også russearrangementer skal ha regulert forhold til alkohol og følger samme regler som utelivet ellers, sier politilederen.
AA171117 - Det er en viktig presisering at også russearrangementer skal ha regulert forhold til alkohol og følger samme regler som utelivet ellers, sier politilederen.
AP171116 Uber selv har vært krystallklare på at de ønsker å bli regulert med både krav til vandelsattest og automatisk skatteinberetning, men at antallsbegrensningen i løyveordningen må fjernes.
AP171116 Med midlertidige kontrakter i et mindre regulert marked vil man bli mye reddere for represalier hvis man sier fra, sier han.
AP171115 - Tomten er regulert til boligformål, og det er tillatt å bygge en bolig på tomten, sier Wilberg.
AP171111 Oppsigelse av statsansatte blir regulert i § 20.
AP171111 Opphør av åremål for statsansatte blir regulert i § 17.3.
AP171111 Omplassering blir regulert i § 16.
AP171111 Arbeidsforholdet mellom statsråden og direktøren er regulert i « Lov om statens ansatte mv. ( statsansatteloven ) ».
AA171111 Det er foreløpig uvisst om dommen blir anket, men hvis tingrettsdommen blir stående, viser den at kamskjelldykkingen er for dårlig regulert .
NL171110 Nasjonalitetskravene er fortsatt trygt regulert i loven.
DB171110 Ifølge Bernt er adgangen til å si opp Meyer er regulert av statsansatteloven.
SA171107 - Dagene er veldig hektiske, så jeg spiser ikke alltid så regulert som jeg burde.
BT171107 - Dagene er veldig hektiske, så jeg spiser ikke alltid så regulert som jeg burde.
AA171107 - Dagene er veldig hektiske, så jeg spiser ikke alltid så regulert som jeg burde.
VG171106 Dette er viktig for å unngå at varebiler kjører inn i områder der mange ferdes, utover regulert tidsrom, eller at varebilene blir stående på tomgang uten tilsyn. 17-mai-toget skal ikke gå slalåm ¶
NL171103 I en slik arbeidshverdag har lærerne behov for regulert og skjermet egentid, på skolen i skoletida.
NL171103 I en slik arbeidshverdag har lærerne behov for regulert og skjermet egentid, på skolen i skoletida, skriver Erik Olsen.
DN171103 Tilbudet til barna er viktigst ¶ Regulert velferd - eller konkurranse ?
DA171102 Per i dag er omtrent halvparten av de boligene som det er blitt regulert for på vei til å bli realisert, og særlig de siste par årene har det vært en rivende utvikling i området med mange boligprosjekter, ferdigstillelse av hoveddelen av Tiedemannparken, samt en flott kanal og nytt sykkelfelt i Gladengveien.
DA171102 Området vi leier er regulert til lager og verkstedsvirksomhet.
DA171102 Det har gått over 10 år siden området ble regulert til boliger.
AP171102 - Tomten er regulert til bolig.
AA171102 Klagen gjelder en artikkelserie i Adresseavisen om hvordan et område i Trondheim ble regulert til boligformål.
AP171101 - Vårt engasjement bygger opp under en lang linje i norsk utenrikspolitikk, nemlig støtten til en FN-ledet verdensorden der bruk av makt er regulert av FN-pakten og vedtak i FNs sikkerhetsråd.
NL171031 For det andre er det store forskjeller i måten oppdrettsindustrien blir regulert på, og hvordan lokalsamfunn involveres.
DN171031 Selskapet begrunnet avgjørelsen med at det ønsker å bli regulert i Norge, og at det siden lanseringen for tre år siden har vært mangel på et tydelig lovverk for tjenester som Uber.
BT171031 Skriftspråket bør i større grad enn talespråket være regulert .
VG171030 Uber Norge har da også gjentatte ganger bedt om å bli regulert , slik at alt med skatteinngang og registreringer er på plass.
SA171030 Dette er regulert blant annet gjennom diverse nødvendige sertifikater.
VG171028 - Dette er regulert gjennom IOC.
DA171028 - Jeg vet ikke om det er riktig at kommersielle krefter lett skal komme til barnehageeiendom ved at en kommune gir dem tillatelse til å kjøpe eiendommen til regulert pris og som ti år senere kan selges til kjempegevinst.
AP171028 Regulert poker gir inntekt til statskassen og veldedige formål, trygge rammer for spillerne og mulighet for hjelp til dem som måtte trenge det.
SA171026 Han kan helt sikkert mer om den enn det jeg kan, men som kunde har jeg en legitim rett til å mene noe om måten næringen er regulert på.
SA171026 Platåene ble regulert og sikret, og det ble investert og pusset opp til gode boligområder.
DB171026 Hvor mye man må betale i skatt blir regulert etter overnattingsstedets stjerneklassifisering.
AP171026 Konsekvensen av at dagligvarebransjen enda en gang har vist at den ikke tar ansvar, er at den kan bli regulert .
SA171025 Skoglaget vil nå enten selge skogen, som er regulert som LNF-område ( landbruks-, natur- og friluft ), eller starte utbygging av området selv, for å kunne ta ut økonomisk gevinst.
AA171025 Strengere bestemmelser ble innført og hele eller deler av eiendommer ble regulert til friluftsområder uten rett til erstatning.
DB171024 For øyeblikket finnes det ikke flertall for å se på regulert salg og produksjon av det som i dag er ulovlige rusmidler.
DA171024 Ifølge planen skulle 8.000 tilskuere kunne følge innendørs sportsbegivenheter i multifunksjonshallen som var regulert inn i planen.
VG171023 At australsk politi selv deler overgrepsbilder i jakten på overgriperne, er en metode som i hvert fall må være regulert av norsk lov for å kunne benyttes i en norsk rettssal.
SA171023 Multihallen som er regulert inn, får dere ikke lov å ta ut fordi dere skal flytte brannstasjonen inn !
SA171023 Men der er det ikke plass - da må noe ut - og da ryker idrettshallen som er regulert inn på siden av sykehjemmet og skolen !
SA171023 Brannstasjonen er regulert inn der den er i dag - og multihallen er regulert inn rett over gata.
SA171023 Brannstasjonen er regulert inn der den er i dag - og multihallen er regulert inn rett over gata.
DN171023 Jeg tror journalister og skribenter forventer mer og mer informasjon, og vi er regulert , som du vet, av visse regler når det gjelder å snakke om børsnotering og alt det der, sier Nasser til CNBC.
BT171023 SKAL KJEMPE : - Vi håper at eiendommen fortsetter å være regulert til næring.
VG171022 - Mye av dette er ikke veldig godt regulert .
VG171019 Siden er det regulert og strammet inn av hensyn til artistene ; spillerne med ekstraordinære ferdigheter som publikum vil betale for å se.
VG171019 Hun forklarer at politiets utradisjonelle metoder i « den fysiske verden » er regulert internt i politiet og akseptert av Høyesterett, under visse vilkår.
SA171019 I utgangspunktet er også takstene regulert .
SA171019 Det er konkurranse mellom sentraler, de kan etablere seg relativt fritt, men antallet taxiløyver er regulert , og har vært konstant siden 2003.
SA171019 Antallet taxiløyver er regulert
DA171019 Det handler om eierskap til naturressurser og å sikre et regulert arbeidsmarked.
DA171019 Dessuten er selve stedet regulert til transformasjonsområde, så vi kommer til å måtte gjøre noe aktivt.
AA171017 Kritikere mener plantingen burde vært strengere regulert .
DB171016 Nå har Helsedirektoratet sagt ja psykologistudentene i Polen, fordi psykolog er en regulert tittel i Polen.
DB171016 De bør også si ja til psykologistudentene i Ungarn, der myndighetene dokumenterer at de har en regulert psykologiutdanning.
DB171016 - Det er to muligheter for godkjenning for utenlandsstudentene ; godkjenning basert på en regulert yrkestittel eller godkjenning basert på en regulert utdanning.
DB171016 - Det er to muligheter for godkjenning for utenlandsstudentene ; godkjenning basert på en regulert yrkestittel eller godkjenning basert på en regulert utdanning.
DB171014 oktober - dagen for tysk enhet - er regulert av det føderale tyske lovverket.
VG171013 - Uber ønsker selv å bli regulert , slik at de kan innberette skatt og moms for sine sjåfører til skattemyndighetene, sier Fremskrittspartiets ungdom-leder ( FpU ), Bjørn-Kristian Svendsrud.
DN171013 « Plan- og bygningsetaten pålegger deg derfor å fjerne duker, fyllmasse og plen som er lagt ut og eventuelt andre tiltak - slik at området som ligger innenfor regulert byggegrense mot sjøen blir slik det var før arbeid med terrengendringer ble igangsatt - innen 01.10.2017. », heter det i et bra fra kommunen tidligere i høst.
SA171012 I flere byer har myndighetene den siste tiden regulert Airbnbs utleievirksomhet kraftig.
BT171012 I flere byer har myndighetene den siste tiden regulert Airbnbs utleievirksomhet kraftig.
AP171012 Det meste blir regulert i takt med ventet prisvekst på 1,6 prosent neste år. 2.
AP171012 Det meste blir regulert i takt med ventet prisvekst på 1,6 prosent neste år.
AP171012 I flere byer har myndighetene den siste tiden regulert Airbnbs utleievirksomhet kraftig.
AA171012 Det blir veldig tydelig når det ikke engang i kryssene i Innherredsveien blir regulert på en måte som viser syklistene at de blir tatt seriøst som egen trafikkgruppe, eller kommuniserer tydelig hva som er deres rettigheter og plikter i trafikken.
DB171011 Verdipapirkriminalitet er lovovertredelser knyttet til handel med eller utstedelse av finansielle instrumenter notert på regulert markedsplass ( børsen ) eller unotert.
AP171011 Ansvaret er blant annet regulert av barnevernsloven og familievernkontorloven.
AA171011 Det har altså eksistert to forskrifter som begge har regulert tilgangen til å sanke egg, hvor sanking av egg fra fiskemåke ble gjort ulovlig i en av dem.
VG171009 Dietrichson presiserer at det er mangelfullt regulert i norsk lovverk i hvilken grad man kan bruke bevismateriale innhentet i utlandet.
VG171009 Vi ønsker å bli regulert , og setter vår pop-virksomhet i Norge på pause fra 30. oktober.
VG171009 - Vi vil understreke overfor politikerne i Norge at vi er seriøse og ønsker å bli regulert .
SA171009 Brannstasjonen i Schankeholen er ferdig regulert , men skal dekke andre områder enn stasjonen i Lervig.
SA171009 - Vi ønsker å signalisere at vi ønsker å bli regulert .
NL171009 Regionvegkontorets arbeid for den enkelte fylkeskommune er regulert gjennom avtaler ( flerårig rammeavtale og årlig leveranseavtale ) mellom fylkeskommunen og regionvegsjefen.
DN171009 Selskapet begrunner avgjørelsen med at det ønsker å bli regulert i Norge, og at det siden lanseringen for tre år siden har vært mangel på et tydelig lovverk for tjenester som Uber.
DB171009 - Vi ønsker å signalisere at vi ønsker å bli regulert .
DA171009 - Vi ønsker å signalisere at vi ønsker å bli regulert .
AP171009 - Vi ønsker å signalisere at vi ønsker å bli regulert .
AA171009 - Vi ønsker å signalisere at vi ønsker å bli regulert .
AA171009 - Vi ønsker å signalisere at vi ønsker å bli regulert .
NL171008 Nylig uttalte landbruksminister Jon Georg Dale ( FrP ) at han skulle regulere den svenske reindriften i Norge slik departementet har regulert reindriften utøvd av norske samer.
DA171006 Han påpeker at internflukt ikke er eksplisitt regulert i flyktningkonvensjonen.
DA171006 Han påpeker at internflukt ikke er eksplisitt regulert i flyktningkonvensjonen.
DB171004 Automatiske våpen er strengt regulert ; dette unnslipper føderal lovgivning ».
DB171004 Grunnlaget for aktiviteten er strengt regulert ved at fiskerimyndighetene hvert år fastsetter fiskekvotene basert på råd fra havforskerne.
VG171003 Bruken av elektrokonvulsiv terapi ( ECT ), best kjent som elektrosjokk, er strengt regulert gjennom norsk lov.
SA171003 Terra Libera Økogrend er på cirka 17 mål og regulert til ti boliger og et felleshus. i ¶
SA171003 Selv om Holmestrand kommune var positiv til prosjektet, tok det sin tid å få regulert området til boliger.
SA171003 Det er i dag regulert for ti boliger i Terra Libera økogrend.
BT171003 Terra Libera Økogrend er på cirka 17 mål og regulert til ti boliger og et felleshus.
BT171003 Selv om Holmestrand kommune var positiv til prosjektet, tok det sin tid å få regulert området til boliger.
BT171003 Det er i dag regulert for ti boliger i Terra Libera økogrend.
AP171003 Begge innretningene er ikke regulert etter loven i USA.
AP171003 Den profesjonelle journalistikken i Norge er regulert i Vær Varsom-plakaten.
AP171003 Terra Libera Økogrend er på cirka 17 mål og regulert til ti boliger og et felleshus.
AP171003 Selv om Holmestrand kommune var positiv til prosjektet, tok det sin tid å få regulert området til boliger.
AP171003 Det er i dag regulert for ti boliger i Terra Libera økogrend.
AA171003 Sammen med allierte jobber vi for at delområde 4 Dora 2 / fyringsbunkeren, delområde 6 Kullkranpiren, Delområde 7 Ladehammerkaia, delområde 9 Transittkaia sør og delområde 10 Transittkaia nord blir regulert med formål havn og industri, i samsvar med Havne- og farvannslovens formål og virkeområde.
VG171002 Bruken av elektrokonvulsiv terapi ( ECT ), best kjent som elektrosjokk, er strengt regulert gjennom norsk lov.
DA171002 I Oslo kommunes skogeiendommer i nabokommunene er den regulert av lokale jeger- og fiskerforbund.
AP171001 Si ;D-innlegg : Et regulert salg betyr ikke at færre konsumerer, men salg under trygge rammer vil utkonkurrere svartebørsen.
AP171001 Hvis cannabis er så farlig og skummelt som enkelte skal ha det til, synes jeg det er merkelig at dette ikke blir et regulert produkt.
DB170930 Tobakk viser også at bruk kan drastisk reduseres innenfor et regulert regime.
DB170930 Det er bare innenfor rammene av et regulert marked at produsentene konkurrerer på pris og kvalitet, og ikke med vold.
DB170929 « Festene ble mer regulert , nakenhet sluttet å eksistere og barneleker erstattet sexleker.
NL170928 19,5 meter tilgjengelig regulert areal er rett og slett for smalt, ifølge framlegget fra administrasjonen.
AA170928 Kulturdepartementet foreslår at tilskuddssatsene i framtiden blir regulert i takt med statens bevilgninger til Den norske kirke - uavhengig av medlemsutviklingen i kirken.
VG170926 I alt ble det felt 30.800 elg i løpet av jaktåret 2016/2017, men elgjakten er strengt regulert av hensyn til bestanden, og det samme er reglene for hvem som kan jakte.
DA170920 Likeledes gis det poeng om kommunene ved utgangen av året har regulert et likt eller økende antall dekar til vern av kulturminner og - miljøer.
AP170919 Til Aftenposten sier politimester Sjøvold at det er blitt gjort endringer i reglene rundt informantbehandling : virksomheten har gått fra å være svært uregulert til stramt regulert .
AP170919 Dette er grunnen til at den beste forskningen vi har på området eksplisitt ( se for eksempel Csete, 2016 ) anbefaler fullstendig avkriminalisering og en gradvis overgang til regulert omsetning, spesielt for de mindre skadelige rusmidlene.
AP170918 Sjøvold påpeker at informantvirksomheten har gått fra å være svært uregulert til stramt regulert .
DA170913 - Kun et fåtall kontrakter vil bli regulert i samsvar med tomtefestelovens bestemmelser kommende år, og da i henhold til tomteverdien, opplyser Pavel.
AP170912 Reglene for saksbehandling av straffesaker og sivile saker er regulert av forskjellige lover som gir forskjellig handlingsrom for effektivisering og kostnadsbesparelser.
AP170911 Strengt regulert
AP170911 I USA er alle stadier av denne « blodsankingen » strengt regulert .
NL170906 UNN skal finansiere ny professor I stilling ved UiT med regulert lønn tilsvarende snittet for lederlønninger ved UNN.
DN170906 Dette er en form for emisjoner som ikke er regulert og inntil nylig har gått under radaren til finanstilsyn over hele verden.
DA170906 Jeg tenker at det er verdidebatt, om man ønsker åpne skoler eller et strengt regulert adgangssystem.
AA170905 Alle beslutninger om angrep vil bli regulert av de strengeste nasjonale og internasjonale regler om bruk av makt, sa Parly. ( ©NTB ) ¶
AA170905 Eiendommer som i dag er regulert til boligformål, skal ikke endre reguleringsstatus, sa Skjøtskift.
AA170905 - Da er ikke kinopolitikken regulert av noe som helst.
SA170904 Et trygt arbeidsliv, regulert boligmarked og velferdsgoder som foreldrepermisjon er viktig for å gi de små en trygg start og voksne reelle valg.
NL170904 Har vi regulert vekk vår hvite, norske fattigdom, slik at vi ikke lengre ser den, og er blind for den « importerte » fattigdommen ?
NL170904 Barnetrygden står dønn i ro - og det på tross av at man ifølge UNICEF og SSB vil kunne løfte 25.000 barn ut av fattigdom dersom barnetrygden ble regulert fra 1996-nivå.
FV170904 Et trygt arbeidsliv, regulert boligmarked og velferdsgoder som foreldrepermisjon er viktig for å gi de små en trygg start og voksne reelle valg.
AP170904 Et trygt arbeidsliv, regulert boligmarked og velferdsgoder som foreldrepermisjon er viktig for å gi de små en trygg start og voksne reelle valg.
VG170901 Hallikvirksomhet, som innebærer å fremme prostitusjon, er regulert i straffeloven § 315, og straffes med bot eller fengsel inntil seks år.
DB170901 - Vi må sørge for at det som er regulert og det som blir søkt om, faktisk er det som blir bygd.
VG170831 Støre mener kommunene har gjort mange grep for å rekruttere fastleger, blant annet ved å opprette kommunale stillinger som legger bedre til rette for en regulert arbeidssituasjon.
DB170831 « Gjennom alkoholloven er omsetning av alkohol i Norge regulert med aldersgrenser for kjøp, godkjente utsalgssteder ( Vinmonopolet for vin og sprit ), krav til bevilling for utesteder, og forbud mot reklame for alkohol.
DB170831 - Vi vet fra andre land at strengt regulert omsetning både medfører lavere bruk hos de aller yngste og mindre skadelige produkter.
DB170831 Om rusmidler ble strengt regulert istedenfor å bli ulovliggjort ville ikke kriminelle gjenger kunne tjene penger på narkotikahandel, og annen kriminalitet som vold på åpen gate knyttet til narkosalg vil også kunne reduseres.
DB170831 Et anslag gjort av avisen Morgenbladet viser at politi- og fengselsvesenet kunne spart over fem milliarder kroner om rusmidler var regulert - en stor del av politiets saker ville forsvunnet og det ville blitt færre innsatte i norske fengsler.
AP170831 « Anleggskostnaden for regulert løsning er 4,3 mrd.
AA170831 På Stortinget vil Rødt og jeg kjempe videre for et regulert arbeidsliv og løsrivelse fra EUs klamme grep gjennom EØS-avtalen.
VG170830 Nyutdannede leger vil heller ha fast lønn, regulert arbeidstid og et avklart ansettelsesforhold.
AP170830 Dessuten blir jo samarbeidet regulert gjennom lover og virkemidler, sier han.
VG170829 Norge har blant verdens beste helsevesen, et godt regulert arbeidsliv, lang ferie, god folkehelse, høy levealder, generøse ordninger som foreldrepermisjon, lav egenandel, full barnehagedekning også videre.
NL170829 Områder som hadde vært regulert til friluftsliv ble foreslått omregulert til boligformål i kommunestyremøtet.
DB170829 Nasjonale kriser utløser en rekke økonomiske tiltak som er regulert i en lov kalt The National Emergencies Act of 1974.
NL170828 Fangstmengden er regulert med en maksimum utførselskvantum.
VG170825 Området er ferdig regulert , og vi ønsker å bruke det til mer enn vi bruker det til i dag.
VG170823 Kommunen har nylig regulert ny fotballhall som skal bygges.
BT170821 Oppsigelse er regulert i kontrakten, og dersom noen av de andre i kollektivet ikke betaler kan ikke utleier gå på deg for å dekke betalingen, med mindre dette blir uttrykkelig avtalt.
BT170821 - Ha depositumet på en regulert konto i leietagers navn.
AP170821 Oppsigelse er regulert i kontrakten, og dersom noen av de andre i kollektivet ikke betaler kan ikke utleier gå på deg for å dekke betalingen, med mindre dette blir uttrykkelig avtalt.
AP170821 - Ha depositumet på en regulert konto i leietagers navn.
VG170817 - Rådmannen innstilte opprinnelig på å bevare uthuset med begrunnelse i at kommunen har regulert huset til bevaring samt at Riksantikvaren har kategorisert trehusmiljøet i Kirkegata til å være av nasjonal interesse.
AA170817 Munkegata, Bispegata, Kristianstensbakken, Tyholtveien og Blussuvollsbakken : Gatene langs løypetraseen til Kvilhaugen Opp blir sterkt regulert i perioden 12.45 til 13.30 på lørdag.
DN170816 - Vi satt på et område på 600 dekar som allerede er regulert til industriformål.
AA170816 - Vi satt på et område på 600 dekar som allerede er regulert til industriformål.
DB170815 Men, situasjonen er krevende, sier Wien, som skulle ønske man i enda større grad kunne regulert bestanden av fredet rovvilt i prioriterte beiteområder før beitesesongen.
AA170815 De er lite opptatt av kontroll fordi de i utgangspunktet har en god kroppslig ro, har erfaring med at de takler det som dukker opp i samhandlingen, og har tillit til at de er godt regulert og behandler andre på en grei måte.
DB170814 Vi har valgt å etablere en mekanisme der vi tar opp spørsmålene gjennom en regulert arena for det, og det kommer vi til å gjøre.
DA170811 Antallet turister er regulert , og de fleste besøkende må betale 190 pund om dagen for visa og avgifter for et eksklusivt besøk i landet som er kjent for å måle innbyggernes lykke i stedet for BNP.
SA170810 Innføringen av « Roam like at home » er derfor siste steg i en lang prosess hvor EU over en tiårs periode gradvis har regulert prisene ned for bruk av mobiltelefon på reise innenfor EU/EØS.
SA170810 I starten var kun prisene for tale regulert , deretter ble reguleringen utvidet til å omfatte SMS og til slutt datasurfing.
FV170810 Innføringen av « Roam like at home » er derfor siste steg i en lang prosess hvor EU over en tiårs periode gradvis har regulert prisene ned for bruk av mobiltelefon på reise innenfor EU/EØS.
FV170810 I starten var kun prisene for tale regulert , deretter ble reguleringen utvidet til å omfatte SMS og til slutt datasurfing.
BT170810 Innføringen av « Roam like at home » er derfor siste steg i en lang prosess hvor EU over en tiårs periode gradvis har regulert prisene ned for bruk av mobiltelefon på reise innenfor EU/EØS.
BT170810 I starten var kun prisene for tale regulert , deretter ble reguleringen utvidet til å omfatte SMS og til slutt datasurfing.
AP170810 Innføringen av « Roam like at home » er derfor siste steg i en lang prosess hvor EU over en tiårs periode gradvis har regulert prisene ned for bruk av mobiltelefon på reise innenfor EU/EØS.
AP170810 I starten var kun prisene for tale regulert , deretter ble reguleringen utvidet til å omfatte SMS og til slutt datasurfing.
AA170810 Vanlig praksis i dag er at på områder som ikke er regulert til tekstilbading, kan hvem som helst bade og sole seg naken.
AA170810 Innføringen av « Roam like at home » er derfor siste steg i en lang prosess hvor EU over en tiårs periode gradvis har regulert prisene ned for bruk av mobiltelefon på reise innenfor EU/EØS.
AA170810 I starten var kun prisene for tale regulert , deretter ble reguleringen utvidet til å omfatte SMS og til slutt datasurfing.
AP170808 Omsetningen og bruken av disse stoffene er regulert på ulike måter.
AP170808 Men, disse markedene er oftest sterkt regulert .
AP170808 Bruk er også regulert i noen situasjoner, i første rekke i form av promillegrenser i bil-, båt- og flytrafikken og forbud mot bruk på offentlig sted.
DA170804 En ny reguleringsplan vil trekke ut i tid, og tomteområdet er allerede regulert til forsvarsformål.
DN170803 Meier i Privatmegleren mener vi nå har et altfor strengt regulert boligmarked.
DA170803 - I Frankrike er mye strengt regulert , også når det gjelder sprøyting.
AP170802 Fritidsfiske av leppefisk er regulert i paragraf 3 og 4 i ny forskrift fra Fiskeridirektoratet : « Personer som skal fiske leppefisk med fartøy som ikke er merkeregistrert må ha særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor.
DB170801 Verdens naturforbund, WWF, har tidligere uttalt at de aksepterer troféjakt så lenge det gjøres i liten skala, i en kulturelt passende kontekst, lovlig og effektivt regulert .
NL170728 Asiatiske gjestearbeidere har sjelden hørt om regulert arbeidstid, og lønna de får er lav.
DA170728 Gjersrud-Stensrud er det siste større området i Oslos byggesone som kommunen eier, og som ikke var regulert og bygd ut.
NL170721 ? Nei, disse tingene er forbeholdt for bygninger som er regulert til " fritidsboligformål ".
AA170720 Bedre regulert enn tidligere ¶
AP170719 Mange av disse er produsert i regulert klima, det vil si drivhus, og har ikke den forveddingen som skal til for at en busk som lavendel skal kunne overvintre, sier Bragdø.
AA170719 Mange av disse er produsert i regulert klima, det vil si drivhus, og har ikke den forveddingen som skal til for at en busk som lavendel skal kunne overvintre, sier Bragdø.
NL170717 I redaktørstyrte medier er bruk av bilder av barn i nyhetssammenheng, sterkt regulert .
AA170717 Vi må heve debatten opp på et nivå hvor vi i alle fall er enige om en del grunnleggende prinsipper som er regulert gjennom vårt lovverk.
DB170716 Musk mener denne typen teknologi skiller seg fra andre områder som politikerne har regulert tidligere.
AA170713 Ferdsel i vassdrag og farvann er strengt regulert gjennom flere lover og forskrifter og da spesielt ferdsel med vannskuter.
DN170709 « Plan- og bygningsetaten pålegger deg derfor å fjerne duker, fyllmasse og plen som er lagt ut og eventuelt andre tiltak - slik at området som ligger innenfor regulert byggegrense mot sjøen blir slik det var før arbeid med terrengendringer ble igangsatt - innen 01.10.2017.
DB170707 Produksjonen er selvsagt også regulert ned til minste detalj - og det er også viktig at melken osten lages på, ikke transporteres over lengre avstander enn kuene selv tilbakelegger i jakten på gress å tygge på.
AP170707 Hensyn til omgivelsene er regulert i lovverk.
VG170706 Hildingsson mener snus likevel er sterkt nok regulert i Norge til å forhindre at flere barn og unge begynner å snuse.
SA170706 - Området er regulert til bolig og næring.
NL170705 Kommunen ønsket fortsatt at Steinsvika skal være regulert til allmenn bruk.
NL170705 Dette er altså en offentlig eiendom som er regulert til allmenn bruk for alle som måtte ønske det, enten de er fastboende på Sommarøy eller turister fra fjern og nær.
VG170701 Leder Fra i dag er også e-sigaretter regulert av røykeloven.
VG170701 Fra i dag er også e-sigaretter regulert av røykeloven.
DB170630 Arbeidstidsbestemmelsene er strengt regulert i hele Europa og vi følger selvsagt disse.
DB170630 Arbeidstidsbestemmelsene er strengt regulert i hele Europa og vi følger selvsagt disse.
DB170630 Selv gikk jeg nylig inn på søknadsskjemaet for å bygge garasje, for å sjekke konsekvensen av at veien utenfor er regulert langt inn på vår tomt.
SA170629 Nå blir de få gjenværende parkeringsplasser regulert bort.
SA170628 Tas ikke noe av regulert park ¶
SA170628 Denne utfyllingen åpner for at det ikke tas noe av regulert park.
NL170628 , nå i siste formannskapsmøte før ferien, stiller spørsmål ved byutviklingssjef Mette Mohågs rett til å skrive hva som er fagetatens oppfatning av reguleringsformål i Eidkjosen på Kvaløya, og at de ikke vil anbefale etablering av hurtigrutekai der, men at det er Prostneset i Tromsø sentrum som er regulert til passasjerknutepunkt i Tromsø.
DB170628 Omsorgstilbudet til enslige mindreårige mellom 15 og 18 år er derimot ikke regulert i lov eller forskrift.
DB170628 For omsorgstilbudet til andre barn i Norge er regulert i barnevernsloven.
DB170627 Leder i NPU Halvor Vatnar sier det for deres del handler om at en fridagskjøpsavtale er regulert av tariffavtalen mellom partene, og endringer i avtalen skal diskuteres mellom partene.
AP170627 Reglene blir regulert gjennom internasjonale avtaler.
AP170627 I tillegg finnes det egne luftfartsregler regulert gjennom EU/EØS-samarbeidet.
AP170627 Fagdirektøren er enig i at en juridisk bemanningsmargin som blir regulert av staten kunne vært en god idé - i teorien.
AP170627 Det handler om hva som er statens anliggende, og i hvor stor grad markedet skal bli regulert av staten.
AP170627 Reglene blir regulert gjennom internasjonale avtaler.
AP170627 I tillegg finnes det egne luftfartsregler regulert gjennom EU/EØS-samarbeidet.
AP170627 Fagdirektøren er enig i at en juridisk bemanningsmargin som blir regulert av staten kunne vært en god idé - i teorien.
AP170627 Det handler om hva som er statens anliggende, og i hvor stor grad markedet skal bli regulert av staten.
AP170627 Leder i NPU Halvor Vatnar sier det for deres del handler om at en fridagskjøpsavtale er regulert av tariffavtalen mellom partene, og endringer i avtalen skal diskuteres mellom partene.
DB170626 Verdensbanken og andre internasjonale institusjoner understreker at den aller viktigste forutsetningen for regulert forretningsvirksomhet er et system basert på rettsstatsprinsipper.
DA170626 I reguleringssaken var adressen regulert til hotell, men skal nå vies handelsvirksomhet og kontorer.
VG170623 Vi ble noe overrasket da vi begynte å grave i dette og fant ut at gården ikke er regulert til formålet vi har en signert leiekontrakt på.
DB170623 Vel, det er vel ikke lov med mindre det er regulert .
NL170622 Et fiskeri som foregår på andre siden av Atlanterhavet på en etablert bestand, på et etablert og strengt regulert sesongbasert fiskeri som vanskelig direkte kan sammenlignes med norske forhold.
DB170622 Fangsten på Færøyene er holdbar og fullstendig regulert , med fokus på dyrenes velbefinnende, skrev han.
DA170620 « I Kjøpsavtalen ligger det en rekke forutsetninger som sikrer at Drammen kommune uansett får en minimumspris på 114 millioner kroner for tomten dersom regulert areal skulle blir lavere enn forventet.
AP170620 Organtransplantasjon har vært regulert etter transplantasjonsloven fra 1973 som ble erstattet av ny lov i 2015.
AP170620 Organtransplantasjon har vært regulert etter transplantasjonsloven fra 1973 som ble erstattet av ny lov i 2015.
DA170619 Hagen saksøkte Statens pensjonskasse for å hindre at hans stortingspensjon blir regulert lavere enn lønnsøkningen.
DA170619 Da pensjonsordningen ble endret, ble stortingspensjonen regulert i takt med den allmenne lønnsutviklingen, minus 0,75 prosent.
AP170619 Hagen saksøkte Statens pensjonskasse for å hindre at hans stortingspensjon blir regulert lavere enn lønnsøkningen.
AP170619 Da pensjonsordningen ble endret, ble stortingspensjonen regulert i takt med den allmenne lønnsutviklingen, minus 0,75 prosent.
AA170619 Hagen saksøkte Statens pensjonskasse for å hindre at hans stortingspensjon blir regulert lavere enn lønnsøkningen.
AA170619 Da pensjonsordningen ble endret, ble stortingspensjonen regulert i takt med den allmenne lønnsutviklingen, minus 0,75 prosent.
AA170619 Og aller helst et internett som blir kontrollert og regulert av regjeringen, melder The Independent.
AA170618 Dette har vært en intern avtale mellom partene, som ingen har hatt noe stort behov for å fortelle offentligheten om da avtalen har regulert ytelser til gode for begge parter.
DB170617 Etter hard jakt på 70-tallet sank bestanden kraftig, men i nyere tid er fisket blitt regulert og overvåket.
DB170616 Dette skal skje enten via utslippskutt i hvert enkelt land eller ved at landene som slipper ut mer enn hva som er regulert i den europeiske avtalen, må handle CO₂-kvoter ( EU ETS ) tilsvarende den overskytende mengden.
SA170615 Uber ønsker å bli regulert .
NL170615 Robukta er i dag regulert til næringsformål, og kommunen gjør det klart at det ikke er aktuelt å omregulere til boligformål.
DB170615 Tolkningsprinsippene er regulert slik at konvensjoner skal tolkes i samsvar med ordlyd, formål og i god tro.
VG170614 Luftfartens samlede klimagassutslipp i Norge tilsvarer utslipp fra Yaras fabrikker på Herøya, og er som klimagassutslippene på Herøya regulert av EUs kvotehandel.
SA170614 Innføringen av « Roam like at home » er derfor siste steg i en lang prosess hvor EU over en tiårs periode gradvis har regulert prisene ned for bruk av mobiltelefon på reise innenfor EU/EØS.
SA170614 I starten var kun prisene for tale regulert , deretter ble reguleringen utvidet til å omfatte SMS og til slutt datasurfing.
SA170614 Innføringen av « Roam like at home » er derfor siste steg i en lang prosess hvor EU over en tiårs periode gradvis har regulert prisene ned for bruk av mobiltelefon på reise innenfor EU/EØS.
SA170614 I starten var kun prisene for tale regulert , deretter ble reguleringen utvidet til å omfatte SMS og til slutt datasurfing.
BT170614 Innføringen av « Roam like at home » er derfor siste steg i en lang prosess hvor EU over en tiårs periode gradvis har regulert prisene ned for bruk av mobiltelefon på reise innenfor EU/EØS.
BT170614 I starten var kun prisene for tale regulert , deretter ble reguleringen utvidet til å omfatte SMS og til slutt datasurfing.
BT170614 Innføringen av « Roam like at home » er derfor siste steg i en lang prosess hvor EU over en tiårs periode gradvis har regulert prisene ned for bruk av mobiltelefon på reise innenfor EU/EØS.
BT170614 I starten var kun prisene for tale regulert , deretter ble reguleringen utvidet til å omfatte SMS og til slutt datasurfing.
AP170614 Innføringen av « Roam like at home » er derfor siste steg i en lang prosess hvor EU over en tiårs periode gradvis har regulert prisene ned for bruk av mobiltelefon på reise innenfor EU/EØS.
AP170614 I starten var kun prisene for tale regulert , deretter ble reguleringen utvidet til å omfatte SMS og til slutt datasurfing.
AA170614 Innføringen av « Roam like at home » er derfor siste steg i en lang prosess hvor EU over en tiårs periode gradvis har regulert prisene ned for bruk av mobiltelefon på reise innenfor EU/EØS.
AA170614 I starten var kun prisene for tale regulert , deretter ble reguleringen utvidet til å omfatte SMS og til slutt datasurfing.
DB170613 Én grunn til dette er at domstolene har understreket viktige rettigheter som våre politiske statsmakter ikke har regulert .
DA170612 Vi samarbeider i tillegg bredt med en rekke andre forskningsinstitusjoner om forskningsmateriale gitt at vi ikke bryter eiendomsrett eller konfidensialitet og utvekslingen er regulert gjennom standardavtaler.
VG170608 Samferdselsdepartementet skriver i instruksen at etter lovverket er vannscootere regulert på lik linje med andre fartøy.
SA170608 Utvendig var de nødt til å forholde seg til at området er strengt regulert når det gjelder fasadeendringer.
DB170608 Vardøen ønsker å drive med nettopp det bygget er regulert til, og som er nært beslektet med kulturaktivitetene aksjonsgruppen så for seg.
AP170608 Utvendig var de nødt til å forholde seg til at området er strengt regulert når det gjelder fasadeendringer.
VG170606 Det forholdet er regulert ved kontrakt.
DN170605 Et stort datasenter trenger et ledig, flatt og ferdig regulert område på mange hundre mål - slike er det knapt med i fjellandet Norge.
DB170602 Hva som skjer med bevis etter at en sak er avsluttet er regulert av et komplekst samspill mellom lover, forskrifter, instrukser og rundskriv.
SA170601 Hvis eiendommen er regulert til bevaring er det vanskeligere å få gjennom endringer på tak og fasade.
DB170601 - Det har vært forskrifter som gjelder så langt ut fra land at det har blitt regulert , men nå får vi ansvaret selv for å lage forskrifter.
BT170601 I England øker antallet au pairer fra Europa, noe som byr på store utfordringer i og med at au pairordningen ikke lengre er regulert .
AP170601 En utbygger kan normalt ikke pålegges å bygge noe, selv om det er regulert inn.
AP170601 Hvis eiendommen er regulert til bevaring er det vanskeligere å få gjennom endringer på tak og fasade.
SA170531 Pensjonistforbundet påpeker det paradoksale at om løpende pensjon ville vært regulert på linje med lønnsvekst de siste tre årene hadde kostnadene til staten blitt vesentlig lavere enn hva de faktisk har blitt.
NL170531 Sympatien til kommunen burde ligge hos de som vil bosette seg her og ikke hos pengesterke folk ( de kan godt bosette seg her eller kjøpe fritidsbolig i områder som er regulert til det formålet ! ) ¶
AP170531 - Vi håper at det norske transportmarkedet vil bli regulert på en god måte, og det er avhengig av at politikerne handler raskt. 180.000 nordmenn har lastet ned og registrert seg i Ubers app og setter pris på tjenesten vår, sier Endresen.
AP170531 - Vi håper at det norske transportmarkedet vil bli regulert på en god måte, og det er avhengig av at politikerne handler raskt. 180.000 nordmenn har lastet ned og registrert seg i Ubers app og setter pris på tjenesten vår, sier Endresen.
DN170530 Uber kan bli regulert som transportselskap ¶
DB170529 - Det er tre problemer : kvantumet med fisk som blir tatt opp, hvem som får lov til å etablere seg med turistnæring, og at dette ikke er regulert .
VG170526 Trening er ikke regulert i noe regelverk fra NFF og de oppfordrer selvfølgelig alle til å bruke leggskinn også på trening ».
NL170526 Samarbeidet mellom USA og Norge om radaranlegg i Vardø er regulert i en tosidig hemmelig avtale utenfor NATO-samarbeidet i likhet med for lytteanleggene i Vadsø, Sør-Varanger, Fauske osv.
VG170525 - Dette er en offentlig høytidsdag som er regulert av lover og regler.
NL170524 Ro og stillhet er en viktig del av friluftsliv og naturopplevelser, og motorisert ferdsel i utmark må derfor være strengt regulert .
DB170522 Det er derfor tilleggstiden er regulert som den er.
DB170522 Jan Beckmann, administrerende direktør ved teatret, forklarer at dette er regulert i en lokal avtale.
DA170522 Området var først regulert til bygging av moské og het moskétomten.
DA170522 Hun påpeker også at skolene definerer flere hendelser som alvorlige enn dem som etter loven er regulert som meldepliktige.
VG170521 De viktigste tingene man kan gjøre i dag er å unngå høyt alkoholforbruk, passe på at blodtrykket er godt regulert og unngå de mest ekstreme treningsmengdene, sier Istad.
AP170521 Partiet vedtok å avkriminalisere bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler, og utrede regulert omsetning av lettere rusmidler. 9.
DA170520 - Turistfisket er ikke bærekraftig, slik det er regulert nå, sier forsker Maria-Victoria Solstrand ved Norges fiskerihøgskole, som har doktorgrad på turistfiske i sjø.
AP170519 Byantikvaren gikk inn i kampen og Frogner kino ble regulert til bevaring.
VG170518 58-åringen nektet straffskyld og hevdet at han ikke visste at fiskemåkene han hadde sanket egg fra var fredet og at sanking av egg var svært regulert .
DB170517 Kosttilskudd er regulert i egen forskrift, men er allikevel et næringsmiddel.
DB170516 Dette innebærer at uføretrygdede og andre som får ytelsene regulert gjennom grunnbeløpet får en inntektsøkning på 1,14 prosent.
AP170516 Politiet har i år stanset russebusser med over 60 passasjer, når bussene har vært regulert for under halvparten.
AP170516 Politiet har i år stanset russebusser med over 60 passasjer, når bussene har vært regulert for under halvparten.
SA170515 Særlig når det gjelder cannabis er motstanden mot regulert , men lovlig omsetning, lite kunnskapsbasert.
SA170515 Penger som tidligere finansierte kriminelle bander og karteller, gir nå unge amerikanere arbeidsplasser, fremtidshåp og aspirasjoner fordi man finansierer utdanning med skatteinntektene fra regulert salg av cannabis.
AP170513 april : Utsatte et søksmål mot en regelendring som ville regulert kvikksølvutslipp fra kraftverk. 28. april : Beordret evaluering av regelverket for offshore-boring. * ¶
AP170513 Jussen her er litt i en gråsone, men så lenge vi fjerner parkeringsplassene fra områder som er regulert til vei, mener vi at vi har loven på vår side, sier Berg.
VG170512 Det internasjonale ishockeyforbundet ( IIHF ) betaler inntil 187.000 kroner for en NHL-spillers forsikringspremie, som er regulert i henhold til lønnsnivå og kontraktslengde.
SA170511 | Uber kan bli regulert som taxiselskap ¶
NL170511 Ettersom det nå ikke kan dokumenteres kreftrisiko, ønsker vi å bli regulert deretter, påpeker Geir Hammer hos snusprodusenten.
DN170511 | Uber kan bli regulert som transportselskap ¶
DA170511 Ettersom det nå ikke kan dokumenteres kreftrisiko, ønsker vi å bli regulert deretter, påpeker Geir Hammer hos snusprodusenten.
AP170511 Pensjonene ble dermed regulert opp for mye i fjor, regnet i forhold til det som i ettertid viste seg å bli faktisk lønnsvekst i fjor.
DA170510 Dette betyr ansvarlige spill gjennom en godt regulert aktør - og der inntektene i stor grad havner hos norsk frivillighet og idrett heller enn hos internasjonale spillselskaper.
VG170509 - Naboene trenger adkomst til areal som er regulert til boligformål.
DN170509 Hvor stor andel hver av eierne kan kreve å beholde ved en børsnotering er regulert i aksjonæravtalen mellom de to selskapene.
DB170509 Minimumskrav til innhold til kontrakter er regulert i arbeidsmiljøloven.
DB170509 Midlertidige ansettelser er også regulert i arbeidsmiljøloven.
DN170508 Freire sier direktoratet ønsker å vurdere nye kandidater, inkludert personer som på nåværende tidspunkt jobber for virksomheter som er regulert av myndighetene.
AP170508 Det må være grusomt for barnefamilier som kjøper seg leiligheter i nye blokker, og nå plutselig ser at barnehager som er regulert inn i bygget kanskje ikke skal tas i bruk, sier Hansen.
AP170508 Da var det plutselig ikke behov for disse private barnehagene, som har vært regulert inn i kommunens barnehageplaner siden 2012, på grunn av den planlagte økningen i kommunal utbygging.
AP170508 - Det er mange tomter som i dag er regulert til barnehage som ikke er bebygd.
DA170506 - Vi synes det er viktig at dette nå blir regulert gjennom lovverket slik at åndsverk som er skapt i et arbeidsforhold kan overdras arbeidsgiver.
DB170505 All handel i vår økonomi er regulert av lover om kjøp og salg som innskrenker valgfriheten.
BT170505 Alle barnehagene i Akasia kommer fra tidligere arbeidsforhold som var regulert av tariffavtalene for Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter ( KA ) og PBL ( Private Barnehagers Landsforbund ).
BT170505 Alle barnehagene i Akasia kommer fra tidligere arbeidsforhold som var regulert av tariffavtalene for Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter ( KA ) og PBL ( Private Barnehagers Landsforbund ).
AA170505 At enkelte barnevernspersonell vil kunne oppleve at de blir satt under øket personlig press og at deres handlingsfrihet blir mer regulert , bør ikke bli tatt hensyn til når det gjelder en etat som først og fremst skal ha barnets beste for øye.
DB170503 Strengt regulert , solgt på apotek med resept og det hele.
SA170502 Vi vil gjerne bli regulert av det 12.
SA170502 Vi er regulert av elleve lotteritilsyn i dag.
DN170502 juni i år gjelder en overgangsløsning hvor operatørene kan legge på et mindre, regulert beløp på mobilbruk i EU og EØS.
DB170502 Denne strekningen er regulert for elbiler i tidspunktet mellom klokka 7 og klokka 9, og det er bare lov å bruke feltet om det er minst to personer i bilen.
DB170502 Etter hvert som fattigvesenet ut over 1700-tallet ble organisert, ble også tigging gradvis regulert - og i 1907 ble tigging på offentlig sted forbudt gjennom ikrafttredelsen av løsgjengerloven.
DA170502 Nå vil YS ha en slutt på gratispassasjerer, og vurderer å frata uorganiserte goder som AFP, ferie og regulert arbeidstid.
DA170502 - AFP er et eksempel der avtalefestede rettigheter følger de som er regulert av avtalen, enten det er en bedrift der alle er organiserte eller ikke.
AP170502 Strekningen er regulert for elbiler, men mellom kl. 07.00 og 09.00 er det kun lov å bruke feltet om du har minimum én medpassasjer.
AP170502 Vi vil gjerne bli regulert av det 12.
AP170502 Vi er regulert av elleve lotteritilsyn i dag.
BT170501 Tomten er regulert for boligområde i henhold til kommunedelplanen, men kjøperen er selv ansvarlig for å byggemelde samt fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen.
AP170428 Et annet viktig aspekt for bankene er hvor enkelt det er å ansette og sparke folk, altså hvor strengt arbeidsmarkedet er regulert .
AP170428 Blant annet har Irland beskyldt Luxembourg for å lokke til seg banker ved å fire på kapitalkrav og hvor strengt de blir regulert .
AP170428 Et annet viktig aspekt for bankene er hvor enkelt det er å ansette og sparke folk, altså hvor strengt arbeidsmarkedet er regulert .
AP170428 Blant annet har Irland beskyldt Luxembourg for å lokke til seg banker ved å fire på kapitalkrav og hvor strengt de blir regulert .
AA170428 Køene vil da bli regulert manuelt.
AA170427 Om en bygning er regulert til bevaring gir dette en forutsigbar situasjon.
AA170427 Forfall brukes som argument for å få rive bygningene, som først ble regulert til bevaring i 1984.
AA170427 Få områder av norsk økonomi var så regulert som boligsektoren, og det var på dette økonomiske område vi nå fikk se de største endringene.
AA170427 For det andre må bolig ikke lenger være offer for markedskreftenes spill, men omsettes på et sterkt regulert marked.
AA170427 Det andre var utbyggingen av de store kooperative boligbyggelagene, som skulle stå for bygging og regulert omsetning av boliger.
DB170426 Siden nettselskapene har monopol på overføring av strøm innenfor sine forsyningsområder, er nettleien regulert av Vassdrags- og energidirektoratet ( NVE ).
AP170426 Nettleien i dette monopolet blir regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) ¶
DN170425 Null til 100 km/t gjøres unna på 4,6 sekunder, mens toppfarten er regulert til 210 km/t.
DN170425 I stedet for å sørge for et attraktivt, regulert tilbud, fokuserer det på å håndheve nasjonale grenser på internett gjennom å prøve å innskrenke forbrukernes rett til å velge, skriver Haijer til Klassekampen.
DB170425 I stedet for å sørge for et attraktivt, regulert tilbud, fokuserer det på å håndheve nasjonale grenser på internett gjennom å prøve å innskrenke forbrukernes rett til å velge, skriver Haijer til Klassekampen.
DB170424 I stedet for å sørge for et attraktivt, regulert tilbud, fokuserer det på å håndheve nasjonale grenser på internett gjennom å prøve å innskrenke forbrukernes rett til å velge, skriver Haijer til Klassekampen.
DB170422 - Agenter må alltid være regulert , ellers kan spillere bli utnyttet, sier Hall.
VG170421 Den største trusselen mot et godt regulert arbeidsliv er ikke EØS-avtalen, men en Høyre/FrP regjering.
SA170420 - NTF og NFF, gjennom Fotball Media, må sammen med Discovery forsvare og ivareta de rettighetene vi har regulert i et avtaleforhold.
FV170420 - NTF og NFF, gjennom Fotball Media, må sammen med Discovery forsvare og ivareta de rettighetene vi har regulert i et avtaleforhold.
DB170420 - NTF og NFF, gjennom Fotball Media, må sammen med Discovery forsvare og ivareta de rettighetene vi har regulert i et avtaleforhold.
DB170420 - NTF og NFF, gjennom Fotball Media, må sammen med Discovery forsvare og ivareta de rettighetene vi har regulert i et avtaleforhold.
DA170420 - NTF og NFF, gjennom Fotball Media, må sammen med Discovery forsvare og ivareta de rettighetene vi har regulert i et avtaleforhold.
DA170420 Solistene ga Operaen ett års utsettelse til å oppfylle forpliktelsene til å ha 15 fast ansatte sangsolister, regulert i en særavtale mellom fagforeningene og Operaen.
BT170420 - NTF og NFF, gjennom Fotball Media, må sammen med Discovery forsvare og ivareta de rettighetene vi har regulert i et avtaleforhold.
AP170420 - NTF og NFF, gjennom Fotball Media, må sammen med Discovery forsvare og ivareta de rettighetene vi har regulert i et avtaleforhold.
VG170419 Fentanyler er legemidler som selges på narkotikaresept i Norge, men det er strengt regulert .
DA170419 Thorbjørnsen ( V ), som også leder kommunalstyret for miljø og utbygging, peker på at trehusene er regulert til riving.
DA170419 Samtidig er trehusene regulert til riving.
DA170419 Overlysfelt i utskåret tre over hoveddøren i Kongsteinsgata 11, ett av flere over 150 år gamle trehus som er regulert til riving.
DA170419 Alt er nå regulert vekk, sier Thorbjørnsen.
DA170419 - Ja, og parkeringsanlegg ser ut til å være uaktuelt, også under det området som er regulert for bebyggelse.
DB170414 Blairs argument for å få legaliseringen på plass så fort som mulig er den muligheten legal og strengt regulert omsetning gir for å holde cannabis unna barn og unge : ¶
DA170414 * Kjøp av cannabis eller cannabis-olje fra en regulert forhandler.
DA170414 * Kjøp av cannabis eller cannabis-olje fra en regulert forhandler.
DB170413 Vi er et lite land som er avhengig av en mest mulig regulert og sikker verdensorden.
DB170411 Nå er nemlig damping like strengt regulert som vanlig røyking.
AP170408 Problemet, mener forskeren, er at gaten ble lansert som sykkelgate av kommunen, men bare en svært liten del av gaten er regulert som det.
AP170408 - Torggata er av Oslo kommune omtalt som, utformet for og til dels regulert for å være en sykkelgate.
DB170407 Salg av øl med alkoholstyrke opp 4,7 prosent i butikk er både regulert av nasjonal lov og kommunale forskrifter.
AP170407 Norge etterfølger dermed Sverige, som de siste årene har regulert vindkraftutbyggingen på bakgrunn av et nasjonalt rammeverk.
DB170405 I andre klubber har det vært så mange andre stjerner, pluss at mediehåndteringen er mer regulert i England, Italia og Tyskland.
DB170403 I trafikken er vi regulert av regler, blant annet fartsgrenser.
VG170402 Frp-forslaget går ut på å « i noen situasjoner tillate aktiv dødshjelp regulert av et strengt lovverk ».
SA170401 Dette er regulert i Forskrift om særbehandling av menn fra 1998.
VG170331 Dekningen av terror er ikke regulert eksplisitt i Værvarsomplakaten.
VG170331 I likhet med EU må også Norge redefinere forholdet til Storbritannia på områder som i dag er regulert gjennom EØS-avtalen.
VG170331 Blir Norge stående uten avtale med Storbritannia vil handelen bli regulert gjennom WTOs regelverk.
SA170330 Etter forslag fra Mats Danielsen ( Frp ) ble det vedtatt å sende planen tilbake enda en gang, denne gang for å unngå at en nabo til byggeprosjektet får regulert en del av sin hage til friareal.
SA170330 Den må være ferdig regulert før Jæren kan søke om en ny bomring.
DA170330 - Jakt skal kun foregå i regulert jakttid.
AA170330 Det er denne eiendommen på Byåsen i Trondheim Staurs Rune Olsø skulle bistå med å få regulert til boligområde.
VG170329 For å vurdere sammenhengen med leasingforholdet, må det også undersøkes om, og eventuelt hvordan, ordningen er regulert i leasingkontrakten, sier Skarbøvik.
SA170329 Fartsgrensen i området er regulert til 60 kilometer i timen.
VG170328 I 2008 fikk de enslige flyktningbarna under 15 år tilbud om opphold på omsorgssentre, som er regulert i barnevernloven og underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
VG170328 - Det er ikke noen politisk vilje for å ta 15- til 18-åringene under barnevernet, og det er ikke det vi argumenterer for, men vi argumenterer for at selv om det skal være hos oss, bør det være tydeligere regulert og tydeligere standarder, sier Lange til VG.
DB170328 Kanalen som gav oss Casino og Big Brother har alltid vært opptatt av økonomisk omfordeling, sterke fagforeninger og regulert arbeidstid.
DB170327 Men det ble regulert i en avtale i 2004.
DA170327 Hele kvartalet er regulert til spesialområde med formål bevaring etter plan- og bygningsloven.
DA170327 Lundteigen har til partiprogrammet sendt et omfattende forslag om at regulert innvandring fra land utenom Norden må erstatte den frie EØS-innvandringen.
AA170327 Korrupsjon og påvirkningshandel omhandler noe av det samme, men er regulert i ulike bestemmelser, hhv. straffeloven §§ 387 og 389.
AA170327 Korrupsjon og påvirkningshandel omhandler noe av det samme, men er regulert i ulike bestemmelser, hhv. straffeloven §§ 387 og 389.
VG170324 Polarsirkelen Lufthavn ble så allerede i 2010 ble tomta regulert til formålet.
SA170324 Husene er regulert til næring, men er også godkjente for overnatting.
DA170324 Rogaland Ap har bedt sitt landsstyre ta stilling til å utrede et regulert salg av cannabis.
BT170324 Husene er regulert til næring, men er også godkjente for overnatting.
AP170324 Husene er regulert til næring, men er også godkjente for overnatting.
DN170323 Ingen av disse tingene er jo regulert på noen som helst måte i takstbransjen, sier Dreyer.
VG170322 Dette er offentlig og regulert av Stortinget.
VG170322 - Dette er regulert i petroleumslovens paragraf 9-5 som sier at man skal stenge ned.
DN170322 Det norske arbeidsmarkedet skal være regulert slik at det er et godt arbeidsmarked for oss som bor her.
DB170322 Olsøs oppdragsgiver Staur Holding har tatt på seg en jobb for en utbygger for å sikre at et attraktivt boligområde på Byåsen i Trondheim blir regulert til boliger og ikke til friluftsområde.
DB170322 I 2016 anbefalte også John Hopkins-Lancet commision on Drug policy and Health ( http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736 ( 16 ) 00619-X/abstract ) avkriminalisering og en gradvis overgang til strengt regulert omsetning av cannabis og andre mildere rusmidler.
DB170322 Forrige helg kunne vi lese at Rogaland AP bedt landsstyret om å ta stilling til å utrede et regulert salg av cannabis og søndag 19 mars vedtok SV sitt landsmøte avkriminalisering av personlig bruk.
AA170322 Det norske arbeidsmarkedet skal være regulert slik at det er et godt arbeidsmarked for oss som bor her.
AP170321 Over hele Oslo står det boliger ferdig regulert : Her er de 15.810 boligene Oslo fortsatt venter på ( for abonnenter ) ¶
AP170321 Holmenkollen er blant områdene som blir regulert i småhusplanen, som Høyre ønsker å revidere.
VG170320 Det vi har lagt til grunn på dette området er at private barnehager selvfølgelig skal være regulert på en tydelig og skikkelig måte, men at man ikke legger ned et tydelig forbud mot utbytte, sier Tajik til VG.
VG170320 - Jeg betalte ham for bensin og for hjelpen jeg fikk, selv om det ikke var et regulert arbeidsforhold, sier enken.
DA170320 Byens nye torg, med det offisielle navnet Nytorget, ble etablert på Youngsløkka i 1846 og på samme tid ble gatenettet over løkka regulert .
DA170320 - SV satt i den regjeringen som innførte uførereformen, og en bostøtte som ikke ble regulert i takt med prisstigningen i boligmarkedet.
DN170319 Tidsperioden for mulig permittering ble regulert opp i 2016.
DN170319 Tid og ytelser ved permittering er i hovedsak regulert gjennom lov.
DN170319 Hun peker på at permittering er regulert i hovedtariffavtalen mellom NHO og LO, mens andre svever i usikkerhet.
DN170319 Vi går ikke inn for et forbud mot utbytte fra private barnehager, men ønsker at dette skal være tydelig regulert , sier Tajik.
DN170319 Ifølge nevøen ble onkelen utålmodig da et av prosjektene tok lengre tid å få regulert i kommunen enn forutsatt. - Én ting var at prosjektene var utfordrende i seg selv, men Ole er også temperamentsfull, så det blir vanskelig å kommunisere til tider, sier Thomas Jensen til DN.
DB170317 - Jeg har heller ikke brukt transportordningen Uber, fordi jeg synes det er viktig å benytte de tjenester som vi har reguleringer for i dag - som taxi og regulert samferdsel.
BT170317 NJFF mener klart det vil være naturlig å tillate et begrenset og sterkt regulert fiske med sportsfiskeredskap når Norge først velger å benytte seg av den kvoten som er tildelt via den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk ( ICCAT ).
DB170316 Direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland, ønsker på grunnlag av undersøkelsen å erstatte dagens ordning der det ofte brukes to forsikringer, med én felles forsikring, som trygger begge forbrukerne i handelen, og der vilkårene er regulert av myndighetene.
AP170316 Forskjellen mellom medisin og det meste annet, er at det er regulert av ekstremt strenge regler.
VG170315 Utbytte er i dag regulert og det lever selskapene godt med.
DB170314 En rekke tiltak for å begrense eller eliminere skadevirkningene ved rusmidler, som krigen mot narkotika i andre land, gjengdannelse, smugling, urene stoffer og rekruttering av våre mest sårbare ungdommer til narkotikakriminalitet, forutsetter regulert produksjon og salg av ulovlige rusmidler.
AA170314 - LO er for et regulert arbeidsliv der normalarbeidsdagen er utgangspunktet.
AA170314 Forbrukerdirektøren ønsker på grunnlag av undersøkelsen å erstatte dagens ordning der det ofte brukes to forsikringer, med én felles forsikring, som trygger begge forbrukerne i handelen, og der vilkårene er regulert av myndighetene.
AA170314 Forbrukerdirektøren ønsker på grunnlag av undersøkelsen å erstatte dagens ordning der det ofte brukes to forsikringer, med én felles forsikring, som trygger begge forbrukerne i handelen, og der vilkårene er regulert av myndighetene.
DA170313 STORTORGET 1936 : På slutten av 1800-tallet ble Stortorget regulert for salg av blomster, bær, frukt og poteter samt egg, viltkjøtt, levende fjærkre og mindre husflidgjenstander.
SA170310 Ved forsinkelser er det regulert i kontrakten, forklarer Eek.
DA170309 Krav til måling av luftkvalitet er regulert i EU-direktiv 2008/50/EF ( Luftkvalitetsdirektivet ) og Kommisjonsdirektiv ( EU ) 2015/1480 ( med endringer til vedlegg til 2008/50/EF ).
SA170308 Det er regulert ut fra at vi har betalt en sum på forhold.
AP170308 Det er regulert ut fra at vi har betalt en sum på forhold.
SA170306 Krav til måling av luftkvalitet er regulert i EU-direktiv 2008/50/EF ( Luftkvalitetsdirektivet ) og Kommisjonsdirektiv ( EU ) 2015/1480 ( med endringer til vedlegg til 2008/50/EF ).
SA170303 Posisjonspartiene Ap, Frp og Sp har derfor ikke tatt ut ferdig regulert sykkelsti til Melsheia, den vil komme i prioritert rekkefølge.
DB170303 Handel med truede arter er ikke forbudt, men i takt med en økende naturbevissthet på 70-tallet og i erkjennelse av at man ville miste mange arter, ble handelen regulert gjennom CITES-konvensjonens tre lister.
AA170301 På den tiden var ikke Ångardsvatnet regulert , forklarer Torve, og et fly fra Sunndal flyklubb kunne lande med en hyggelig overraskelse til de fremmøtte i Storlidalen.
AA170228 Ifølge UNICEF har SSB beregnet at 25.000 barn vil kunne løftes ut av fattigdom dersom barnetrygden ble regulert fra 1996-nivå, som er siste gang barnetrygden ble endret.
AP170227 I Norge er ikke dette regulert særskilt, men vil indirekte begrenses av en rekke lovverk som regulerer både bioteknologi, genteknologi, dyreforsøk, medisinsk forskning og organtransplantasjon.
AP170227 Disse pensjonene ligger i år an til å bli regulert slik at de mister omtrent 1 prosent kjøpekraft fra i fjor.
DA170226 « Vålerenga kultur- og idrettspark AS foreslår å endre rekkefølgekrav om opparbeiding av Grenseveien som regulert i detaljplan for Innspurten - Valle Hovin - Vålerenga stadion som ble vedtatt 3. september 2014.
DA170226 Den foreslåtte endringen vil gi Vålerenga kultur- og idrettspark AS brukstillatelse for Vålerenga stadion, ny videregående skole og 60.000 kvadratmeter kontor uten å måtte opparbeide Grenseveien som regulert , blant annet med kollektivfelt og sykkeltilrettelegging.
AP170226 Satsen for minste pensjonsnivå ( tidligere « minstepensjon » ) blir regulert med lønnsveksten og deretter justert for effekten av at hvert årskull lever lenger.
DB170225 Nettselskapenes virksomhet er regulert av staten.
DN170224 De har fått regulert etasjene til hjemmekontor.
DA170224 I Bærum er banen ferdig regulert .
AA170224 | Svenske sosialdemokrater tar til orde for regulert innvandring ¶
DB170223 Så ble det regulert , men altså ikke mer enn at det fortsatt mangler skriftlig dokumentasjon på hvilke behandlingsformer som hjelper best for langrennsløperne.
AP170223 Bedre kår i Norge, regulert arbeidstid, ferie, og bedre sanitær og boligforhold, førte til at flere ble værende.
DB170221 - Skulle det vise seg at nordmenns samlede strømforbruk øker over natta, er jo nettselskapenes inntjening regulert av NVE.
DB170221 - Prisen på strøm er det jo markedet og i stor grad været som bestemmer, mens nettleien langt på vei er regulert av staten.
DB170220 Begge programmene legger opp til å subsidiere såkalt regulert og bærekraftig industriell hogst - « Sustainable Forest Management ».
DB170219 Begge programmene legger opp til å subsidiere såkalt regulert og bærekraftig industriell hogst - « Sustainable Forest Management ».
DB170219 - Det er forsøkt tidligere, i flere land, å redde regnskog gjennom å tilrettelegge for regulert , kommersiell hogst.
AP170218 Hvordan de skal varsles er regulert i det såkalte Wien-dokumentet.
VG170217 « Her er det regulert at NIF og organisasjonsledd i NIF ( som for eksempel Norges Skiforbund ) skal helt eller delvis frata økonomisk støtte til utøver eller person som er utelukket som følge av brudd på bestemmelsene i paragraf 12 - 3 ( regelbrudd ) », skriver Rolland i en e-post, og fortsetter : ¶
DB170217 - Dette spørsmålet kunne blitt regulert mellom partene ganske fort, men på grunn av den spente situasjonen mellom partene er det nå vanskelig, sier han.
AA170217 Han påpeker at det ikke er nærmere regulert hva E-tjenesten kan gjøre med opplysningene, annetenn det som " følger av E-tjenesten svært vidt formulerte fullmakter i E-tjenesteloven. " - Etter E-tjenesteloven er det forbudt for tjenesten selv å overvåke og samle inn opplysninger om norske borgere i Norge.
AA170217 Det er uheldig, og dette burde ha vært regulert langt strengere enn hva forslaget legger opp til, sier advokat Jon Wessel-Aas, styreleder i den internasjonale juristkommisjonen ( ICJ ).
SA170216 Nå har man større fokus på astmakontroll, hvor godt sykdommen er regulert og hvordan man reagerer på medisinene.
FV170216 Nå har man større fokus på astmakontroll, hvor godt sykdommen er regulert og hvordan man reagerer på medisinene.
AP170216 Nå har man større fokus på astmakontroll, hvor godt sykdommen er regulert og hvordan man reagerer på medisinene.
SA170214 I Sør-Trøndelag har man regulert mange tomter, og det er masse salg og masse igangsetting.
DN170214 I dag er det regulert til industri, men vi har sterk tro på at det vil bli en kombinasjon av bolig og næring der.
AP170214 I Sør-Trøndelag har man regulert mange tomter, og det er masse salg og masse igangsetting.
DB170212 Dommerne viser til at innholdsovervåking av kommunikasjons mellom borgere, og muligheten til å se hva de søker av informasjon, går til kjernen i retten til privatliv slik den er regulert i Grunnlovens paragraf 102 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8.
DN170209 Bitcoin er en desentralisert digital valuta, som betyr at den verken er utstedt eller regulert av noen sentralbank.
DB170209 Hvem ville du skulle kjørt datteren din hjem fra byen - sjåfører regulert med sikte på å beskytte datteren din eller med sikte på å beskytte dagens drosjeselskapers forretningsmodell ?
DB170209 » 2015-studien konkluderte på side 11 i samme retning : « Heroin-behandling, som del av et strengt regulert regime, er en mulig og effektiv behandling av en gruppe med heroinavhengige som er spesielt vanskelig å behandle ».
AP170209 Man har i stedet regulert kravene i en kontrakt, sier Arnøy.
SA170208 Han trekker også frem at det er spesielt at ett område som er så regulert gjennom landbruksordningene og importreglene, har en slik konstruksjon når den treffer det private markedet.
SA170208 Jeg er ett av mange eksempel på at min diabetes ble mye bedre regulert i etterkant.
DB170208 - Slike testament - som er regulert i loven av 2002 - blir veldig sjelden etterkommet av legene, da det er vanskelig å vite om kriteriet utålelig lidelse er innfridd.
BT170208 Tjenester fra delingsaktører er ikke regulert på samme måte som for profesjonelle aktører.
AP170208 Han trekker også frem at det er spesielt at ett område som er så regulert gjennom landbruksordningene og importreglene, har en slik konstruksjon når den treffer det private markedet.
SA170207 Ferdig regulert tomt i 2012.i ¶
DB170207 Dessverre har den gryende erkjennelsen ikke medført en radikal endring i vårt forhold til andre arter, men det å jakte på dem og handle med dem er i det minste regulert , dels kriminalisert.
DB170207 Men spillbransjen er nettopp ikke regulert innenfor EU, og den norske pengespilloven og praktiseringen av den er i samsvar med EØS-retten.
AA170207 Thomas Angells gate er regulert slik at varebiler kan levere varer til butikker innen visse tidspunkter.
DB170206 Mens utvalgsleder Gabrielsen mener det er de skattemessige sidene ved delingsøkonomien det haster mest å få regulert , peker finansministeren også på at arbeidslivsutfordringene kan bli en utfordring.
VG170203 Vi vil ha ulv og vi vil ha bjørn, men vi vil ha regulert jakt så det blir harmoni i bestanden, sa hun til VG. | « Mesternes mester»-Eldar sliter fortsatt med valget om å legge opp ¶
SA170201 Nå er området regulert for 208 nye hytter, pluss 68 leiligheter.
DB170201 Lovlig regulert salg av MDMA og psykedelika for privat bruk bør vurderes.
BT170201 Nå er området regulert for 208 nye hytter, pluss 68 leiligheter.
AP170201 I tillegg har vi et godt regulert lovverk som forbyr diskriminering.
AP170201 Det betyr at lønnsnivået og lønnsveksten for lavtlønte er godt regulert gjennom lønnsdannelsen.
AP170201 Nå er området regulert for 208 nye hytter, pluss 68 leiligheter.
SA170130 Først når denne veien er ferdig regulert , kan Time, Klepp og Hå sende en ny søknad om en egen bomring for Jæren.
AP170130 Det må påregnes forsinkelser frem til linjene er regulert inn.
SA170125 I flere byer har myndighetene den siste tiden regulert Airbnbs utleievirksomhet kraftig.
BT170125 I flere byer har myndighetene den siste tiden regulert Airbnbs utleievirksomhet kraftig.
AP170125 Høyt blodtrykk, høyt kolesterol og dårlig regulert diabetes er også risikofaktorer.
AP170125 Høyt blodtrykk, høyt kolesterol og dårlig regulert diabetes er også risikofaktorer.
AP170125 I flere byer har myndighetene den siste tiden regulert Airbnbs utleievirksomhet kraftig.
DB170122 Strafferammen for hatefulle ytringer i offentligheten, som er regulert i straffelovens paragraf 185, er bot eller fengsel inntil 3 år.
AP170122 Parsell 1 ligger i Bærum og er ferdig regulert .
DB170119 I tillegg til leilighetene, er det regulert for inntil 3.000 kvadratmeter næringslokaler på gateplan.
DB170119 I tillegg er det regulert inn næringsarealer på gateplan. 230 mill. pluss næring ¶
DB170119 Han vil ikke si hvor mye Prosjektpartner betalte da de kjøpte seg inn i prosjektet i fjor, men nå har eierne fått tomten ferdig regulert selv om det foreløpig ikke er startet noen utbygging.
SA170117 Og som likevel står oppført med 50/50 eierandel i grunnboken - uten å ha regulert gjeldsansvar i en samboeravtale.
FV170117 Og som likevel står oppført med 50/50 eierandel i grunnboken - uten å ha regulert gjeldsansvar i en samboeravtale.
DB170117 Vi har siden 2004 bygget en god del parkeringsplasser hvor vi var avhengig av midlertidige dispensasjoner fordi områdene ikke var regulert for parkering, sier avdelingssjef for areal og eiendomsutvikling i Avinor, Kim Lang, til Finansavisen.
BT170117 Og som likevel står oppført med 50/50 eierandel i grunnboken - uten å ha regulert gjeldsansvar i en samboeravtale.
BT170117 Og som likevel står oppført med 50/50 eierandel i grunnboken - uten å ha regulert gjeldsansvar i en samboeravtale.
AP170117 Disse er regulert innenfor rammen av WTO.
AP170117 Disse er regulert innenfor rammen av WTO.
AP170117 Og som likevel står oppført med 50/50 eierandel i grunnboken - uten å ha regulert gjeldsansvar i en samboeravtale.
DB170116 Med utgangspunkt i de erfaringene man nå gjør seg i andre land, ønsker vi også en offentlig utredning av hvorvidt en strengt regulert omsetning av lettere rusmidler kan bidra til skadereduksjon.
DB170116 Gjennom regulert omsetning kan man sørge for alderskontroll, stoffstyrkekontroll og kontroll med utsalgssteder, noe som selvsagt ikke eksisterer i det illegale markedet.
DB170116 De vil også utrede regulert omsetning av narkotika.
DB170116 Både avkriminalisering og en eventuell regulert omsetning kan i tillegg frigjøre politi- og andre samfunnsressurser.
BT170113 BT gir inntrykk av at dersom eggdonasjon blir et regulert tilbud i Norge, så stanser det der.
DB170112 Fosterreduksjon er ikke særskilt regulert i abortloven eller omtalt i lovens forarbeider, men har vært gjennomført i svært begrenset grad i Norge.
DB170112 - Fosterreduksjon er ikke særskilt regulert i abortloven eller omtalt i lovens forarbeider, men har vært gjennomført i svært begrenset grad i Norge.
BT170110 Uber ønsker å bli regulert .
BT170110 Uber ønsker å bli regulert .
AP170110 Det er en av flere grunner til at vi foretrekker regulert omsetning av flere av disse rusmidlene fremfor at alt på død og liv skal innom helsevesenet.
AP170110 Danielsen Lie trekker frem et nyttig skille mellom 1 ) avkriminalisering ( han ser ut til å mene regulert omsetning av flere rusmidler ) med sikte på å redusere skadevirkningene som følger med kriminaliseringen, 2 ) en friere tilgang på rusmidler som kan gi meningsfulle, morsomme eller euforiske opplevelser ( men som selvfølgelig også
DB170105 Kostpenger kommer i tillegg, men prisen for dette er ikke regulert av Staten - denne prisen settes av kommunen eller barnehagen.
DB170105 Den ble startet av kristenekstremister som smuglet bibler ulovlig inn i land hvor misjon var regulert for å beskytte kultur.
AP170105 Dette er ikke offentlig regulert i det hele tatt, sier Ivar Christiansen, sjefingeniør i Statens vegvesen, som heier på at flere bedrifter etablerer premieringsordninger og andre tiltak som gjør at folk utnytter bilene bedre.
DB161231 Også mange steder i USA er fiske regulert .
AP161206 Områder som er regulert til bolig, skal det ikke ha næringsvirksomhet, sier Bøhler.
AP161130 - Uber ønsker å bli regulert
AP161130 - Uber ønsker å bli regulert .
AP161116 Nå ber Oslo kommune utbyggere om å få i gang boligprosjekter som står ferdig regulert i alle Oslos bydeler.
AP161116 Flere av tomtene ble regulert for mer enn 10 år siden.
AP161031 Kommunen skal gå inn i private boligprosjekter der det er regulert inn barnehager.
AP161031 Kommunen skal gå inn i private boligprosjekter der det er regulert inn barnehager.
BT161026 Metthetsfølselen blir bedre regulert enn når ikke trener. 5.
FV161025 De utenlandske spillselskapene er regulert av en EU-lisens, men de fleste ønsker å få opphevet monopolet til Norsk Tipping og i stedet få en norsk lisensordning.
BT161025 De utenlandske spillselskapene er regulert av en EU-lisens, men de fleste ønsker å få opphevet monopolet til Norsk Tipping og i stedet få en norsk lisensordning.
AP161015 - Finansiell rådgiving er strengt regulert .
AP161003 I tillegg vil enda mer av tomten bli regulert til friluftsformål.
AP161003 Den aktuelle tomten er regulert til bolig- og friluftsformål, og bare en del av den er fredet.
AP161001 Mens Bærum har regulert sin del av traseen banen skal gå på, er ikke Oslo ferdig med sitt reguleringsarbeid. * « Alle » har hørt om Oslopakke 3.
AP160912 Men det er bare boligene som hadde en ligningsverdi fra Skatteetaten som bli regulert i takt med boligprisene.
AP160901 Han mener politikerne blant annet kunne endret leilighetsnormen, laget bedre kollektivløsninger, regulert enda flere boliger og hatt raskere og mer forutsigbare reguleringsprosesser.
AP160901 Han mener politikerne blant annet kunne endret leilighetsnormen, laget bedre kollektivløsninger, regulert enda flere boliger og hatt raskere og mer forutsigbare reguleringsprosesser.
AP160825 En slik påstand betyr at hele det tverrfaglige teamet på Paulus sykehjem systematisk og bevisst bryter alle forskrifter og lover som sykehjemmet er regulert etter.
AP160804 NRKs pålagte ansvar er regulert gjennom kringkastingslov og forskrift.
SA160630 Taxi-næringen har alltid vært en regulert næring med mange forpliktelser.
SA160622 VIL SKJERPE BRANSJEN : Forbrukerrådet og direktør Randi Flesland har over lang tid bedt om at bruken av hormonforstyrrende stoffer blir strengere regulert .
FV160622 VIL SKJERPE BRANSJEN : Forbrukerrådet og direktør Randi Flesland har over lang tid bedt om at bruken av hormonforstyrrende stoffer blir strengere regulert .
BT160622 VIL SKJERPE BRANSJEN : Forbrukerrådet og direktør Randi Flesland har over lang tid bedt om at bruken av hormonforstyrrende stoffer blir strengere regulert .
AP160622 VIL SKJERPE BRANSJEN : Forbrukerrådet og direktør Randi Flesland har over lang tid bedt om at bruken av hormonforstyrrende stoffer blir strengere regulert .
SA160620 Når Bjerga sier hun vil forby undertøysreklame med lettkledde kvinner, er dette allerede regulert i markedsføringsloven.
AP160611 - Vi er kjempeglade for at vi får plassen, men den er tidligst ferdig regulert i 2017.
SA160602 Selve bykjernen er regulert til bevaringsområde, store deler av byen dekkes av « Retningslinjer for hensynssone bevaring av kulturmiljø - trehusbyen ».
AP160601 Området er i dag regulert til havnedrift.
AP160601 Og i Fjordbyplanen er området regulert til havnedrift.
AP160601 Kaia er regulert til havnedrift, men det ligger et belte, en buffer, på innsiden av havnearealet.
DA160531 Men da det ble forespeilt trangere tider og omorganisering, ble regulert arbeidstid et ønske fra flere.
SA160509 Stavanger presenteres stolt med Trehusbyen og med viktige bydeler regulert som spesialområde bevaring nettopp for å ta vare på de viktigste bærere av historisk hukommelse, identitet og verdier i byen vår.
SA160509 Sentrumsplanen i Stavanger åpner for et såkalt « kirurgisk snitt » på Løkkeveien, midt i Trehusbyen og flere områder regulert til spesialområde bevaring.
DA160506 Her er det regulert et boligprosjekt, Siriskjæret ( Vannkanten ), trinn 2.
DA160506 Brannvesenet vil ha stasjon her, men tomtebehovet som startet på 1,2 mål har nå kommet opp i 3,5 mål, som vil gå på bekostning av regulert park.
DA160506 - Plasseringen av brannstasjon innerst i Lervigsbukta er uansett ikke god, den kommer nær et område regulert til idrettshall, rett ved en rekke gamle og nye boliger, det skal bygges ny skole i nærheten, og sjøpromenaden må stenges når det er utrykning til brannbåten, ingen god løsning, sier Nordtun.
AP160503 Fars bidragsplikt og deltagelse i foreldreansvaret er regulert i lovgivningen.
SA160426 I underkant av 90 prosent av markedet er regulert , mens uregulerte selskaper står for 13 prosent.
FV160426 I underkant av 90 prosent av markedet er regulert , mens uregulerte selskaper står for 13 prosent.
BT160426 I underkant av 90 prosent av markedet er regulert , mens uregulerte selskaper står for 13 prosent.
AP160426 I underkant av 90 prosent av markedet er regulert , mens uregulerte selskaper står for 13 prosent.
SA160412 Men å merke mat med treningsikoner, er ikke regulert i noe regelverk, verken i EU eller Norge.
AP160412 Men å merke mat med treningsikoner, er ikke regulert i noe regelverk, verken i EU eller Norge.
AP160403 På samme måte er det en lov fra 2008 på De britiske jomfruøyene som sier at informasjon om den rettmessige eieren kan ligge hos en slik regulert mellommann til desember 2015, heter det i svaret fra Mossack Fonseca.
AP160403 I Panamas tilfelle er det en lov fra 2011 som sier at informasjon om den rettmessige eieren kan ligge hos en profesjonell og regulert mellommann.
AP160403 På samme måte er det en lov fra 2008 på De britiske jomfruøyene som sier at informasjon om den rettmessige eieren kan ligge hos en slik regulert mellommann til desember 2015, heter det i svaret fra Mossack Fonseca.
AP160403 I Panamas tilfelle er det en lov fra 2011 som sier at informasjon om den rettmessige eieren kan ligge hos en profesjonell og regulert mellommann.
AP160317 Siden den globale finanskrisen i 2008 har Norges Bank regulert renten 16 ganger.
AP160313 Hun nevner billigere barnehager med lengre åpningstid og mer fleksibel, men likevel regulert arbeidstid som aktuelle virkemidler.
AP160306 Jeg vil understreke at statlig innkjøp er strengt regulert , sa Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov ifølge Interfax.
AP160223 All utbygging skal skje innenfor de arealene som er regulert til boligbygging i dag.
AP160222 Norges forhold til EU er regulert av EØS-avtalen.
AP160222 Arbeidsgruppen skal vurdere og eventuelt foreslå nye bestemmelser for de temaer som i dag er regulert i bistandsinstruksen.
AP160219 Vi ser på flere europeiske land, og på hvordan bistanden til politiet er regulert her.
AP160219 Arbeidsgruppen skal vurdere og eventuelt foreslå nye bestemmelser for de temaer som i dag er regulert i bistandsinstruksen.
AP160213 Dette er regulert , noe alle profesjonelle aktører kjenner til.
AP160211 Det er lettere å få regulert næring enn bolig, og der blir også Fornebu aktuelt.
AP160211 Byutviklere tror NRK vil flytte østover mot Groruddalen, mens NRK-tomten blir regulert til boliger.
AP160211 - Den norske modellen med sammenpresset lønnsstruktur, regulert arbeidsliv, sterke fagorganisasjoner og en omfattende velferdsstat er en produktivitetssuksess, sier hun.
VG160210 54-åringen søkte om å åpne et regulert utsalg i Honolulu fylke, gjennom selskapet sitt Simple Organic Living.
AP160207 Posthallen ble regulert om da posten flyttet ut.
DA160203 - Kommunen har fått regulert inn og pålagt sjøpromenade for utbyggerne på begge sider av bukten.
AP160128 Et godt, generelt tips fra Forbrukerrådet er å kjøpe miljømerkede/svanemerkede produkter der man kan, da de er strengt regulert .
AP160127 Men jeg tror at vi kan vise at det er en kollektiv fornuft i å gjøre dette på en regulert måte, jeg ser jo i forhold til det selskapet ( Uber ) og andre selskaper at det kommer opplegg for å betale skatt, for å sikre de ansattes rettigheter, og for å ivareta noen grunnleggende prinsipper.
AP160120 Utnevnelsen av justitiarius er ikke nærmere regulert i domstolloven.
AP160118 Bruk av astmamedisiner er strengt regulert i dopinglovgivningen, ingen gjør det av prestasjonsfremmende årsaker.
AP160111 - Dette er offensive bedrifter som ser store muligheter gjennom bruk av digitale plattformer, men som ønsker å være godt regulert , som ønsker gode ansettelsesforhold og ordnet skattebetaling.
AP160106 Uber i Norge sier seg villig til å gi ligningsmyndighetene lønnsutbetalingene for sine sjåfører - i en regulert totalpakke.
AP160106 I 2011 ble loven endret slik at pensjonen til stortingsrepresentantene ( og høyesterettsdommere ) ble regulert på samme måte som for andre pensjonister.
AP160106 Det innebærer at stortingspensjonen blir regulert i takt med lønnsøkningen, men minus 0,75 prosent.
SA160105 Disse kjøretøyene er en litt merkelig overlevning fra eldre tider som moderne tider og krav normalt sett ville regulert bort, men det har ikke skjedd.
FV160105 Disse kjøretøyene er en litt merkelig overlevning fra eldre tider som moderne tider og krav normalt sett ville regulert bort, men det har ikke skjedd.
BT160105 Disse kjøretøyene er en litt merkelig overlevning fra eldre tider som moderne tider og krav normalt sett ville regulert bort, men det har ikke skjedd.
AP160105 Disse kjøretøyene er en litt merkelig overlevning fra eldre tider som moderne tider og krav normalt sett ville regulert bort, men det har ikke skjedd.
AP160105 Disse kjøretøyene er en litt merkelig overlevning fra eldre tider som moderne tider og krav normalt sett ville regulert bort, men det har ikke skjedd.
AP160105> Disse kjøretøyene er en litt merkelig overlevning fra eldre tider som moderne tider og krav normalt sett ville regulert bort, men det har ikke skjedd.