DB171206 En talsperson for regjeringsadvokaten har uttalt at de har mottatt en klage på at anonymitetsordren er blitt overtrådt, og at dette etterforskes.
DB171206 En talsperson for regjeringsadvokaten har uttalt at de har mottatt en klage på at anonymitetsordren er blitt overtrådt, og at dette etterforskes.
AP171205 Dette er det avgjørende faktum for at regjeringsadvokaten har endret oppfatning i bevæpningsspørsmålet, sammenholdt med den kjensgjerning at alt tyder på at Norge vil bli rammet av lignende terrorhandlinger, før eller siden, heter det i høringsuttalelsen.
AP171205 Under rettssaken hevdet Regjeringsadvokaten at myndighetene alltid hadde ment at Norge ikke var forpliktet til å bygge opp egne levedyktige bestander.
DN171202 Det er Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten som har ført saken for tingretten og lagmannsretten.
VG171130 - Våre fagfolk har lest dommen, og de har også snakket med regjeringsadvokaten om den.
DB171130 - Våre fagfolk har lest dommen, og de har også snakket med regjeringsadvokaten om den.
NL171124 Regjeringsadvokaten valgte å ikke stille de to økonomene spørsmål men slo i går fast at " når det gjelder de to økonomene, bestrider vi omtrent alt de sa ".
NL171124 Regjeringsadvokaten hadde ikke tenkt å gå videre med dette, men ville presentere det for å vise " hva som er av funn så langt.
DN171122 - Dette er et komplisert vurderingstema, sier regjeringsadvokaten , som påpeker at tildelingen har skjedd i tråd med gjeldende lover og prosesser.
DB171120 Regjeringsadvokaten har et poeng - dersom Stortinget virkelig ønska å lytte til miljøfaglige råd, kunne de når som helst ha tvunget Regjeringa til å føre en annen oljepolitikk.
VG171115 Regjeringsadvokaten , som representerer staten, har frist til i midten av november med å svare på stevningen.
BT171115 Staten er saksøkt av Natur og Ungdom og Greenpeace for brudd på miljøbestemmelsen i Grunnloven §112, og Regjeringsadvokaten må vær så god stille på klimashow.
BT171115 Rettssalen blir brukt som miljøpolitisk forestilling, mener Regjeringsadvokaten .
BT171115 Det gikk ikke regjeringsadvokaten med på.
BT171115 Regjeringsadvokaten ramset opp : Programoversikt.
BT171115 Regjeringsadvokaten anmodet i stedet dommeren om å videreføre norsk skeptisk tradisjon og tolke Grunnloven forsiktig og tilbakeholdent, med respekt for maktfordeling og demokrati.
DN171114 * Staten representeres av Regjeringsadvokaten .
DB171114 Er det prekært nok i Norge ? Regjeringsadvokaten og øvrige motstandere av søksmålet mener saken er et utidig forsøk på å flytte makt fra Stortinget til domstolene.
AP171114 Det har staten gjort, mener regjeringsadvokaten .
AP171114 Regjeringsadvokaten viser også til at både petroleumsloven og forvaltningsloven er fulgt i tildelingen av nye konsesjoner, og at det skjedde etter omfattende faglige, administrative og politiske prosesser.
DN171113 Advokat Hallvard Gilje Aarseth hos Regjeringsadvokaten er skuffet over dommen.
BT171113 Klimasøksmålet er så viktig at det er regjeringsadvokaten selv, Fredrik Sejersted, som fører saken.
BT171113 Regjeringsadvokaten kaller miljøfolkets argumenter « utpreget frirettslig ».
AP171031 I forbindelse med behandlingen av klagen har Statsbygg søkt Regjeringsadvokaten om bistand.
AP171031 Fikk hjelp fra Regjeringsadvokaten
VG171024 Den spanske regjeringsadvokaten har allerede forberedt et søksmål mot Catalonias president Carles Puigdemont, dersom han skulle erklære uavhengighet.
VG171021 Den spanske regjeringsadvokaten har allerede forberedt et søksmål mot Puigdemont, dersom han skulle erklære uavhengighet, skriver El Mundo.
AP171010 Ingen vei tilbake, saken er forberedt etter beste evne og dommerne i Høyesterett skal avgjøre om studentene eller Regjeringsadvokaten har forstått loven riktig.
AP171010 Han har redegjort for bruken av « kan » i konvensjonen, og hvordan regjeringsadvokaten ser ut til å tolke det som « skal ».
AP171010 En medstudent sier at « sleip » er en grei beskrivelse på hvordan regjeringsadvokaten formulerer seg.
AP171010 Det gjelder særlig når man skal møte representanter for Regjeringsadvokaten , som rekrutterer noen av landets beste juridiske hoder.
AP171010 Anita Gholami skyter inn at motparten, representanten for regjeringsadvokaten , er et anstendig menneske, og at det er argumentene de skal « angripe ».
AP171010 - Vi må vel i hvert fall si at regjeringsadvokaten er ganske kreativ i tolkningen av lagmannsrettens dom, sier Anita Gholami.
AP171010 Regjeringsadvokaten anker, men bare for tre av flyktningene.
AA171004 Advokatfullmektig Kaija Bjelland hos Regjeringsadvokaten hadde onsdag ettermiddag ennå ikke diskutert dommen med sin klient, som formelt er Justisdepartementet, skriver NRK.
VG170921 Regjeringsadvokaten og representantene fra Forsvaret ønsket ikke å besvare noen av Klassekampens spørsmål i tingretten tirsdag.
AA170921 Regjeringsadvokaten og representantene fra Forsvaret ønsket ikke å besvare noen av Klassekampens spørsmål i tingretten tirsdag.
AP170909 Som jurist vet jeg at advokat Reusch er en høyt respektert advokat, som har jobbet mange år hos Regjeringsadvokaten , sier Furuseth.
VG170908 Som jurist vet jeg at advokat Reusch er en høyt respektert advokat, som har jobbet mange år hos Regjeringsadvokaten , sier Furuseth.
DB170907 Regjeringsadvokaten : - EMD setter norsk barnevern under lupen ¶
AP170907 I februar opplyste Regjeringsadvokaten til TV 2 at i alt åtte norske barnevernssaker skal opp til behandling i Strasbourg i år.
VG170904 Som en kvalitetssikring av vår vurdering er saken forelagt regjeringsadvokaten , skriver pressekontakt Kristina Storeng i Finansdepartementet i en epost.
VG170904 De har sammen med Justisdepartementet og Regjeringsadvokaten vurdert Metier-tildelingen.
SA170902 Staten representeres av regjeringsadvokaten
AP170902 Staten representeres av regjeringsadvokaten
VG170714 og « Den russiske regjeringsadvokaten » og at han tror Trump jr. « er klar over møtet ».
DA170714 Regjeringsadvokaten i delstatsregjeringen på Hawaii, Douglas S.
AA170714 Regjeringsadvokaten i delstatsregjeringen på Hawaii, Douglas S.
DN170630 Staten hadde syv advokater til stede under hele ankeforhandlingen, tre fra Regjeringsadvokaten og fire fra Michelet & Co.
AA170621 Ved uenighet tyr DA lett til Regjeringsadvokaten , som brukes mot oss.
AP170613 Skatt Vest, Skattedirektoratet og Regjeringsadvokaten deltok i undersøkelsene rundt skattedisposisjoner i selskapet.
VG170609 Regjeringsadvokaten : - Breiviks forvirrede forklaring er en hån mot retten ¶
VG170608 Regjeringsadvokaten : - Breiviks forvirrede forklaring er en hån mot retten ¶
DA170608 Det gjør konklusjonen både mer robust og lettere å forholde seg til når folk lurer på hvorfor utvalget ikke har sluppet saken inn til behandling, sier regjeringsadvokaten .
AA170607 Styrket i troen ¶ Regjeringsadvokaten , som representerer Helse Midt-Norge, vant i tingretten, men møter langt mer spissede argumenter fra Kristiansunds side i lagmannsretten.
DN170602 Den kommende rettssaken mellom staten og Skeie Technology gjelder spørsmålet om E&P Holdings ubetalte skattegjeld kan kreves dekket av morselskapet, skriver advokat Hallvard Gilje Aarseth hos Regjeringsadvokaten .
DN170602 Christiansen ¶ Regjeringsadvokaten forbereder nå en sak som skal opp for Oslo tingrett i oktober.
DN170602 Aarseth hos regjeringsadvokaten understreker at kravet ikke handler om å overstyre det begrensede ansvaret som ligger til grunn for aksjeselskaper.
DN170531 - Det er regjeringsadvokaten på vegne av staten mot Skeie Technology, sier Knudsen.
AP170531 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til NTB at de foreløpig ikke har tatt stilling til om dommen vil bli anket, men at Politidirektoratet og Regjeringsadvokaten nå går igjennom dommen.
AP170531 Advokat Tonje Skjeie hos Regjeringsadvokaten sier til Aftenposten at det er Justisdepartementet som skal kommentere dommen.
AA170531 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til NTB at de foreløpig ikke har tatt stilling til om dommen vil bli anket, men at Politidirektoratet og Regjeringsadvokaten nå går igjennom dommen.
DB170526 Ifølge regjeringsadvokaten er nemlig dyrene til Jovsset Ánte ( som er en av reineierne som driver denne flokken ) så skrøpelige og utmagret at myndighetene er i sin fulle rett til å kreve nedslakting til et nivå som det ikke er mulig å leve av.
AP170515 Ifølge Norah Yalda Rahimi hos Regjeringsadvokaten er han en meget hyggelig og omgjengelig mann som fint kan livnære seg som sjåfør om han ikke skulle få politijobben tilbake.
AP170504 Holmedal var advokat hos Regjeringsadvokaten i ni år og lagdommer i Borgarting fra 2009 til 2014.
DB170418 I 2004 skrev for eksempel Regjeringsadvokaten følgende : ¶
SA170330 Regjeringsadvokaten svarte at 20 ganske enkelt er et lite antall flyktninger.
DN170330 Regjeringsadvokaten svarte at 20 ganske enkelt er et lite antall flyktninger.
AP170330 Regjeringsadvokaten svarte at 20 ganske enkelt er et lite antall flyktninger.
AA170330 Regjeringsadvokaten svarte at 20 ganske enkelt er et lite antall flyktninger.
AA170322 Regjeringsadvokaten skriver : « Det foreligger derfor ikke årsakssammenheng mellom pågripelsen og tapt arbeidsfortjeneste ».
DB170310 - Hadde regjeringsadvokaten vært med, hadde ikke han fått stempel i passet heller ¶
SA170309 September 2016 : Regjeringsadvokaten fremmer et forliksforslag til naboene v / advokat Harald Stabell.
DB170306 - Jeg ønsker at regjeringsadvokaten hadde reist med meg til Djibouti og dratt med meg til Etiopia, slik at han kunne se hvor lett det er.
DB170302 Tingrettens vurdering ble både hyllet for å være et eksemplarisk eksempel på hvordan EMK skal brukes i norsk rett, men ble også beskyldt av Regjeringsadvokaten for å drive rettsstridig europeisk rettsutvikling.
DA170302 Regjeringsadvokaten prosederte mer mot pressen enn dommerne.
VG170301 Staten, som i retten er representert ved Regjeringsadvokaten , mener at sikkerhetstiltakene rundt Breivik er nødvendige, og at menneskerettighetene hans ikke brytes.
VG170301 I lagmannsretten gikk Regjeringsadvokaten langt mer systematisk til verks, og gått inn på flere av detaljene rundt Breiviks soningsforhold og hverdag i fengselet.
VG170301 - Staten mener bevisene klart viser at Breivik ikke har vært utsatt for krenkelse av EMK artikkel 3, eller artikkel 8, innledet advokat Marius Emberland ved regjeringsadvokaten .
FV170301 Det at han soner alene, er ikke alvorlig nok, sa regjeringsadvokaten .
DB170301 Regjeringsadvokaten pekte da på flere saker Den europeiske menneskerettighetsdomstolen ( EMD ) har tatt opp med fellesstrekk hvor det ikke har blitt konkludert med brudd på EMK.
DB170301 Tingretten forholdt seg svært aktivt til rettspraksis fra Den europeiske menneskrettsdomstolen ( EMD ), ja så aktivt at Regjeringsadvokaten anklaget tingretten for å drive rettsstridig rettsutvikling.
DB170301 At lagmannsretten lytter mer til Regjeringsadvokaten enn til tingretten er et gjennomgående trekk ved domsavgjørelsen.
DA170301 Det at han soner alene, er ikke alvorlig nok, sa regjeringsadvokaten .
AP170301 En time senere kommer en tydelig overrasket Marius Emberland, advokat hos Regjeringsadvokaten , ut for å møte pressen.
AP170301 - Jeg vil mene det er helheten i dokumentasjonen som er det avgjørende, ikke enkeltpunkter, sier regjeringsadvokaten .
AP170301 Etter hans mening forklarte ikke Regjeringsadvokaten noe om statens syn på hvor den nedre grensen går etter forbudet mot tortur og nedverdigende behandling.
AA170301 Det at han soner alene, er ikke alvorlig nok, sa regjeringsadvokaten .
AP170227 Regjeringsadvokaten mener det ikke er blitt begått brudd på menneskerettighetene på noe tidspunkt i soningsforløpet, og anfører at dagens regime og slik soningen er innrettet også er godt innenfor menneskerettighetenes rammer.
VG170224 I sin prosedyre fredag gjentok Regjeringsadvokaten at Mahamud har oppgitt uriktige opplysningen om nasjonalitet, klantilhørighet, språkferdigheter, skolegang, giftermål og hvorvidt han spilte fotball eller ikke før han kom til Norge.
VG170224 Hva er så sannsynligheten for at de har tilnærmet like navn på begge sine foreldre, svarer Regjeringsadvokaten .
VG170224 Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten mener de har fått bevist saken veldig godt.
VG170224 Dette understreket Regjeringsadvokaten i dag at de ikke er enige i.
VG170224 Regjeringsadvokaten mener imidlertid at NIDs rapport må tillegges stor vekt.
DB170224 I rettsaken om hans norske statborgerskap, kunne vi i dag høre at regjeringsadvokaten mener denne toppkarakteren tyder på at han kommer fra fransktalende Djibouti, ikke Somalia, som han selv hevder.
DB170224 Regjeringsadvokaten : ¶
VG170223 - Han fikk toppkarakterer i fransk tidlig etter han kom til Norge, til tross for at han opplyste at han var analfabet og kun snakket somalisk og arabisk da han ankom, argumenterte Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten i Oslo tingrett tirsdag.
VG170223 Advokat Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten , la onsdag fram en ny rapport som viser til det de hevder er Mahads bror Abdoulkader nasjonale ID-kort, utsendt fra Djibouti, og brorens tjenestepass fra Djibouti.
DB170223 Regjeringsadvokaten : ¶
DB170223 Ungdomsskolefransken er begrenset til helt grunnleggende kunnskap i språket, man har tross alt bare to til tre skoletimer i uka over tre år, og for en motivert og fra før av flerspråklig person, er det ikke et « utrolig » resultat å oppnå beste karakter, sier Thue Vold og fortsetter : ¶ Regjeringsadvokaten : ¶
VG170222 VENN IKKE BROR : Det strides i retten hvorvidt ID kortene som regjeringsadvokaten har lagt fram er av broren til Mahad eller hans forretningsvenn.
VG170222 FREMSTÅR FALSKE : Advokat Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten representerer staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) mener at dokumentene utsendt fra somaliske myndigheter fremstår som falske.
VG170222 Derfor bygger statsborgerskapet hans på feil premisser, argumenterer advokat Bratterud ved Regjeringsadvokaten .
VG170222 Bratterud ved Regjeringsadvokaten viser til at ID-kortet også viser til navnet til Mahad og brorens foreldre, og at mobilnummeret stemmer overens med det nummeret Mahad har lagret som « frero » på sin mobil.
VG170222 Advokat Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten , la onsdag fram en ny rapport som viser til det de hevder er Mahads bror Abdoulkader nasjonale ID-kort, utsendt fra Djibouti, og brorens tjenestepass fra Djibouti.
VG170222 * Ifølge Regjeringsadvokaten har Mahamud inntil nylig holdt skjult at familien bodde i Djibouti store deler av året.
DB170222 Regjeringsadvokaten : ¶
DB170222 Det var jo noe av det vi gjorde da vi gikk gjennom dem i retten og konstaterte at det var opplysninger der som ikke kunne stemme, sier regjeringsadvokaten i Dagbladet i dag.
DB170222 Regjeringsadvokaten mener at disse dokumentene er laget i forbindelse med saken.
DA170222 - Forsvarsdepartementet tar kjennelsen til etterretning og vil i samråd med Regjeringsadvokaten vurdere om kjennelsen skal ankes eller ikke.
VG170221 Ved halv fire-tiden tirsdag hadde ennå ikke regjeringsadvokaten hold sin innledning.
VG170221 Advokat Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten , statens advokatkontor i sivile saker, mener at tipset og hvordan det har vært presentert er mindre viktig for saken.
VG170221 Advokat Bratterud ved Regjeringsadvokaten konstaterer at det er riktig at navn på steder og personer skrives på forskjellige måter.
DB170221 - Jeg har aldri noen gang opplevd at regjeringsadvokaten framholder et avhør eller et intervju med en 14 år gammel gutt, og holder beviskraften i det opp mot et intervju gjort med en voksen person, sier advokat Arild Humlen.
DB170221 - Husket han det ikke ? Regjeringsadvokaten mener at Mahads forklaring i forbindelse med søknad om familiegjenforening i 2002, stemmer bedre overens med farens versjon av historien.
DB170221 - Dette kan være en misforståelse, mener regjeringsadvokaten .
DB170221 - Det er helt uhørt, bryter Humlen inn, og fortsetter : ¶ - Regjeringsadvokaten unngår også å si at faren i samme intervju, hvor han sier at han har bodd hele livet i Djibouti, også oppgir at han har bodd lang tid i Somalia og er født i Etiopia, avslutter Humlen.
BT170215 Om myndighetene vil vurdere om vraket er miljøskadelig, for å så gjøre et nytt vedtak der de krever at rederiet fjerner vraket, er noe av det de må finne ut av, forklarer regjeringsadvokaten .
AA170214 Regjeringsadvokaten bekrefter overfor TV 2 at åtte norske barnevernssaker har gått gjennom nåløyet i menneskerettighetsdomstolen og nå skal behandles.
VG170213 Staten ble dømt til å betale 150.000 kroner til flyktningene, og Regjeringsadvokaten valgte å anke.
VG170213 Da VG ringte advokat Anders Flaatin Wilhelmsen ved Regjeringsadvokaten mandag kveld, var han ikke kjent med dommen.
VG170213 - Vi vil gå nøye gjennom dommen i samråd med Regjeringsadvokaten , sier Larsen.
VG170213 Regjeringsadvokaten må nå bestemme om staten vil anke lagmannsrettens avgjørelse, etter dialog med UNE og departementet.
VG170208 Mot slutten av sin taletid var regjeringsadvokaten overraskende defensiv da han sa : ¶
AP170205 Den fungerende regjeringsadvokaten , Noel Francisco, argumenterer i sitt skriv til domstolen med at presidentens myndighet til å avgjøre hvem som får komme inn i USA, i stor grad ikke kan begrenses av domstolene.
AP170205 Den fungerende regjeringsadvokaten , Noel Francisco, argumenterer i sitt skriv til domstolen med at presidentens myndighet til å avgjøre hvem som får komme inn i USA, i stor grad ikke kan begrenses av domstolene.
AP170205 Den fungerende regjeringsadvokaten , Noel Francisco, argumenterer i sitt skriv til domstolen med at presidentens myndighet til å avgjøre hvem som får komme inn i USA, i stor grad ikke kan begrenses av domstolene.
DB170118 Regjeringsadvokaten har flere ganger i løpet av ankebehandlingen påpekt at Breivik til dels selv har valgt bort andre enn de personene han treffer i fengselet.
AP170118 Storrvik gikk rett til angrep på regjeringsadvokaten onsdag morgen.
AP170118 - Dette er en enhet som har drøftet våre problemstillinger veldig nøye og da opp imot nøyaktig de normer som Regjeringsadvokaten prosederte tirsdag, nemlig praksis fra Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen ( EMD ), sa Storrvik.
DB170117 I prosedyren trekker regjeringsadvokaten også fram 17 punkter ved Breivik og soningsforholdene hans som han mener er ubestridt : ¶
DB170117 Hans evne til planlegge ekstrem vold er ubestridelig større enn hos noen noen andre fange etter krigen, sier regjeringsadvokaten .
DB170117 Han har valgt å holde på med skriving, lesing og studier, og å jobbe videre med prosjektet sitt, sier regjeringsadvokaten i sin prosedyre i lagmannsrettssaken der terrorist Anders Behring Breivik ( 37 ) har saksøkt staten for å bryte Den europeiske menneskerettskonvensjonen ( EMK ) under soningen hans.
DB170117 Han har god kontroll over dette, men klager over tortur og sammenlikner sine soningsforhold med hvordan jødene hadde det i Tyskland under krigen, sier regjeringsadvokaten , som fortsetter : ¶
DB170117 Han forlot sin hjemmesnekrede termologi og byttet til nasjonalsosialisme for å nå ut til flere, ettersom det er en ideologi som allerede eksisterer, sier regjeringsadvokaten .
DB170117 Et annet moment det er uenighet om i ankesaken, er Breiviks troverdighet, mener regjeringsadvokaten .
DB170117 - Mannen er like overbevist som før, og arbeider videre med prosjektet sitt, fortsetter regjeringsadvokaten .
DB170117 - Da forventer han lettelser, og allerede på dette tidspunktet bruker han ord som « tortur », og sier han blir behandlet verre enn jødene under Nazi-Tyskland, sier regjeringsadvokaten .
AP170117 Så dro regjeringsadvokaten retten med tilbake til den regntunge ettermiddagen 22. juli for snart seks år siden.
AP170117 Mener Behring Breivik er dypt opportunistisk ¶ Regjeringsadvokaten sa til retten at han mener kjernen i saken er balansen mellom risikovurderinger og sikkerhetsregimet Behring Breivik soner under.
AP170117 - Det er det som er det grunnleggende, sa regjeringsadvokaten .
AP170117 | Et annet alvor nå Per Anders Madsen ¶ Regjeringsadvokaten går grundigere til verks i Breivik-saken nå enn i tingretten.
DB170113 - Hvorfor ønsker du å gjøre dette ? spør advokat Hilde Ruus hos Regjeringsadvokaten - som representerer Breiviks motpart staten i søksmålet terroristen har anlagt fordi han mener soningen strider mot Den europeiske menneskerettskonvensjon. - 23. juli 2011 lastet jeg ned manifestet ( Breiviks ideologiske skriv, red.anm. ).
AP170113 - Opplever du den som meningsfull, ville advokat Hilde Ruus hos Regjeringsadvokaten vite.
AP170113 ), advokat Hilde Ruus og advokat Marius Emberland fra regjeringsadvokaten i retten fredag.
DB170112 - Utover isolasjonshodepine har han ikke hatt noen problemer - han har av og til brukt sovepiller og nesespray, ellers ingenting, sa regjeringsadvokaten .
AP170112 Regjeringsadvokaten : Overraskende ¶
AP170112 Regjeringsadvokaten : Overraskende ¶
DB170111 - Han skriver at det er « blodharry », men at det er et eksperiment, og at det « finnes ikke noe format med bedre vern », leser regjeringsadvokaten .
DB170111 Regjeringsadvokaten bemerker at mens Breivik etter terroraksjonene fikk en stor mengde brev med støtte, har mengden nå avtatt.
DB170111 På korktavla på cella hans henger bilder de har sendt, sier regjeringsadvokaten .
DB170111 I og for seg velskrevet, bemerker regjeringsadvokaten .
AP170111 Samtidig som terroristen ristet på hodet og noterte, fortsatte Regjeringsadvokaten å tegne et bilde av Behring Breivik som den samme mannen nå som drepte 77 mennesker 22. juli 2011.
AP170111 Mens Regjeringsadvokaten brukte store deler av onsdagen til å få frem hvor glad, blid og fornøyd Behring Breivik er i fengselet ( se lenger ned i saken ), advarte Storrvik mot å stole på massedrapsmannens utsagn om hvordan han har det.
AP170111 Jan Tomas Espedal ¶ Regjeringsadvokaten svarer slik på om han er enig i at det er et problem for saken og for staten at Riksadvokaten og han er så uenig om den fysiske og psykiske helsen til Storrviks klient.
AP170111 Han ønsket ikke å utdype hvorfor han trakk frem uenigheten mellom Regjeringsadvokaten og Riksadvokaten om Behring Breiviks mentale helse.
AP170111 Han jobber fortsatt for « prosjektet » som ideolog og forfatter, sa regjeringsadvokaten i retten onsdag.
AP170111 Deretter gikk Storrvik til angrep på det han mener er et problem for saken og staten : ¶ Regjeringsadvokaten bruker ord som « god psykisk helse » om Behring Breivik, mens påtalemyndigheten for noen år siden påsto at den samme mannen var utilregnelig i straffesaken.
AP170111 - Det jeg la vekt på var at han i forhold til å ha sittet 5,5 år på soning under strengt regime er i overraskende god fysisk og mental tilstand, sier regjeringsadvokaten .
AP170111 - Det er én setning i innledningsforedraget fra Regjeringsadvokaten som sier veldig mye om hvor langt man står fra hverandre.
AP170111 - De snakker om TV-programmer, været, ting de er opptatt av og de spiller spill, sier regjeringsadvokaten .
AP170111 Advokat Øystein Storrvik mener Breivik tåler fangetilværelsen dårligere enn regjeringsadvokaten vil ha det til.
AP170111 Advokat Øystein Storrvik mener Breivik tåler fangetilværelsen dårligere enn regjeringsadvokaten vil ha det til.
FV170110 Selv ikke hans egen mor merket noen endring i ham, selv bare dager før han begikk « den verste volds- og terrorhandling i norsk kriminalhistorie », poengterte regjeringsadvokaten .
FV170110 Det er vanskelig å vite hvor farlig han er i dag, og enda vanskelige å vite hvor farlige han vil være i morgen, om et år og om ti år, sa regjeringsadvokaten i innledningen til sin saksfremstilling for Borgarting lagmannsrett.
FV170110 Regjeringsadvokaten sa videre at kjernen i statens syn er at soningsforholdene til Breivik ikke er brudd på menneskerettighetene.
FV170110 Selv ikke hans egen mor merket noen endring i ham, selv bare dager før han begikk « den verste volds- og terrorhandling i norsk kriminalhistorie », poengterte regjeringsadvokaten .
FV170110 Det er vanskelig å vite hvor farlig han er i dag, og enda vanskelige å vite hvor farlige han vil være i morgen, om et år og om ti år, sa regjeringsadvokaten i innledningen til sin saksfremstilling for Borgarting lagmannsrett.
FV170110 Regjeringsadvokaten sa videre at kjernen i statens syn er at soningsforholdene til Breivik ikke er brudd på menneskerettighetene.
DN170110 Det naturlige er at lovgiver eller regjeringsadvokaten gjør dette.
DB170110 Ifølge rapporter fra fengselet, som regjeringsadvokaten i dag refererte til, har Breivik uttat at han bruker hele prosessen til å spille et spill.
DB170110 - Tror Breivik saksøkte staten bare for å få oppmerksomhet ¶ Regjeringsadvokaten sier at det finnes en rekke eksempler på at Breivik bedriver manipulasjon og sannhetsforskyvning.
BT170110 Selv ikke hans egen mor merket noen endring i ham, selv bare dager før han begikk « den verste volds- og terrorhandling i norsk kriminalhistorie », poengterte regjeringsadvokaten .
BT170110 Det er vanskelig å vite hvor farlig han er i dag, og enda vanskelige å vite hvor farlige han vil være i morgen, om et år og om ti år, sa regjeringsadvokaten i innledningen til sin saksfremstilling for Borgarting lagmannsrett.
BT170110 Selv ikke hans egen mor merket noen endring i ham, selv bare dager før han begikk « den verste volds- og terrorhandling i norsk kriminalhistorie », poengterte regjeringsadvokaten .
BT170110 Det er vanskelig å vite hvor farlig han er i dag, og enda vanskelige å vite hvor farlige han vil være i morgen, om et år og om ti år, sa regjeringsadvokaten i innledningen til sin saksfremstilling for Borgarting lagmannsrett.
AP170110 - Han ønsker ikke å bli fremstilt som offer og sa at han gjorde nazihilsen for å skape et bilde som blir husket i mange år, sa regjeringsadvokaten i sitt innledningsforedrag, mens Behring Breivik noterte underveis og ristet gjentagende på hodet.
AP170110 | Regjeringsadvokaten hevder Behring Breivik brukte Fjordland, Paradise Hotel og kald kaffe for å få medieoppmerksomhet ¶
AP170110 Regjeringsadvokaten fortsetter sitt innledningsforedrag onsdag.
AP170107 Ut fra anken ser det ut til at Regjeringsadvokaten også vil ha en litt annen fremstilling av sakens faktum, ved i større grad å skille mellom ulike faser av soningen, sier Larsen.
AP170107 Saksøker Anders Behring Breivik sammen med prosessfullmektig Øystein Storrvik og advokat Marius Emberland fra Regjeringsadvokaten i tingretten i fjor.
AP170107 Her kan du lese hele ankeerklæringen fra Regjeringsadvokaten
AP170107 - Jeg tror Regjeringsadvokaten kommer til å ha et forsterket fokus på det som kalles « terskelspørsmålet », altså hva som er terskelen for at noe skal kalles et menneskerettighetsbrudd, sier Horn.
AP170107 - Det er vel likevel nærliggende å tro at Regjeringsadvokaten vil ha enda sterkere oppmerksomhet på sine mest sentrale argumenter.
AP170107 april i fjor ga Anders Behring Breivik medhold i at terroristens soningsforhold bryter med menneskerettighetene, var overraskelsen tydelig hos Regjeringsadvokaten .
DB170104 - Statens vegvesen har i samråd med regjeringsadvokaten besluttet å anke saken til lagmannsretten, sier regionveisjef Helge Eidsnes til NRK.
AP170104 - Statens vegvesen har i samråd med regjeringsadvokaten besluttet å anke saken til lagmannsretten, sier regionveisjef Helge Eidsnes til NRK. ( | 15 busslaster med ulvemotstandere demonstrerte i Oslo ¶
BT170101 Regjeringsadvokaten avviser at dette har noe med dommen å gjøre, og sier det er en del av en løpende vurdering av soningsforholdene, skriver NRK.
BT170101 Regjeringsadvokaten avviser at dette har noe med dommen å gjøre, og sier det er en del av en løpende vurdering av soningsforholdene, skriver NRK.
AP161109 Det ble klart under et saksforberedende møte mellom regjeringsadvokaten velforeningen på Utstranda og tingretten onsdag morgen, ifølge NRK.
AP160915 Det er bakgrunnen for at vi har bedt regjeringsadvokaten om å se på muligheten for en forliksforhandling.
AP160520 Her kan du lese hele ankeerklæringen fra Regjeringsadvokaten .
AP160520 Fredag sendte Regjeringsadvokaten inn ankeerklæringen til lagmannsretten.
AP160520 Dommen i april fikk staten og Regjeringsadvokaten til å reagere kraftig.
AP160520 | Regjeringsadvokaten om tingrettsdommerens Behring Breivik-vurdering : Galt, feilaktig, mangelfullt og svakt fundert ¶
AP160420 Prosessfullmektig Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten startet sin prosedyre om artikkel 3 med å si at rettsstaten har rom for alle.
AP160420 Marius Emberland, advokat hos regjeringsadvokaten og prosessfullmektig for staten, sa onsdag at han var overrasket over dommen.
AP160420 Advokat Adele Matheson Mestad og prosessfullmektig Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten .
AP160420 Advokat Adele Matheson Mestad hos Regjeringsadvokaten startet sin prosedyre med å snakke direkte om Anders Behring Breiviks handlinger 22. juli og i retten i Skien.
AP160420 Regjeringsadvokaten : En hån mot retten ¶
AP160420 ), prosessfullmektig for Behring Breivik og Marius Emberland, prosessfullmektig for staten fra regjeringsadvokaten .
AP160316 Hun bekreftet også overfor prosessfullmektig Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten at hun ikke kan se noen tegn til isolasjonsskader hos terroristen.
AP160316 Adele Matheson Mestads påpekte i sin innledning for Regjeringsadvokaten at det kun er en liten del av brevene som blir nektet sendt og mottatt.
AP160315 Mestad hos regjeringsadvokaten avviser også at Breivik har besøksforbud.
AP160315 Marius Emberland fører saken for Regjeringsadvokaten .
AP160315 Hans kollega hos Regjeringsadvokaten , Adele Matheson Mestad, brukte lang tid på å gå gjennom hvilken brevkontroll Breivik er utsatt for.
AP160315 - Jeg synes vi har fått frem de helt vesentlige punktene som egentlig er nokså innlysende, nemlig at han er en person som må sitte på dette soningsregime, at det har vært nødvendig med de tiltakene som har vært iverksatt, sier Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten til Aftenposten etter rettsdagen.
AP160315 Regjeringsadvokaten tilbakeviser anklagene.
AP160315 | Emberland : Breivik er kort og godt en svært farlig mann ¶ Regjeringsadvokaten avviser at soningen til terroristen Anders Behring Breivik ( 37 ) bryter med menneskerettighetene.
AP160315 Statens oppgave er å hindre at en ny Breivik inspireres, sa advokat Adele Matheson Mestad hos Regjeringsadvokaten i retten tirsdag.
AP160315 Prosessfullmektig for staten, advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten , startet sitt innlegg i retten tirsdag formiddag med å forklare hva Behring Breivik gjorde 22. juli 2011.
AP160315 Prosessfullmektig Marius Emberland, advokat hos Regjeringsadvokaten , fører saken på vegene av staten.
AP160315 Har sendt og mottatt nærmere 4000 brev ¶ Regjeringsadvokaten anslår, basert på loggene til fengslene, at Behring Breivik har sendt og mottatt rundt 4000 brev.
AP160315 Med sin nazihilsen ved starten av rettsmøtet i gymsalen i Skien fengsel, sendte Anders Behring Breivik en lissepasning til regjeringsadvokaten : ¶
AP160314 Som prosessfullmektig for dem som blir saksøkt, stiller advokat hos Regjeringsadvokaten Marius Emberland.
AP160314 Emberland har vært hos Regjeringsadvokaten siden 2008 og har vært i rettsavdelingen i UD og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo.
AP160314 Marius Emberland er prosessfullmektig for Regjeringsadvokaten og var tilstede under befaringen på Ila fengsel i dag.
AP160314 Advokat Marius Emberland fra regjeringsadvokaten mener soningsforholdene er strenge, men at de ikke bryter med Menneskerettighetsdomstolens tolkning av hvordan rettighetene skal praktisertes.
AP160314 Motpart er ikke påtalemyndigheten, men staten, representert ved advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten .
AP160309 Advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten og Sverre Erik Jebens, tidligere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg ( EMD ), mener begge at staten til en viss grad kan bruke skjønn når det gjelder menneskerettskonvensjonens ( EMK ) artikkel 8, melderNRK.
AP160302 | Delvis lukkede dører i Breivik-saken ¶ Regjeringsadvokaten har fått medhold i kravet om at befaringene i Breivik-saken holdes for lukkede dører.
AP160302 Marius Emberland, som fører saken for Regjeringsadvokaten , siertil NTB han er glad for at retten vil lukke dørene under de mest sensitive delene av forklaringene til de tre fengselsansatte.
AP160302 « Institusjonene har fra første dag vært opptatt av at saksøker blir ivaretatt på en human og verdig måte », skriver Regjeringsadvokaten .
AP160302 | Staten før rettssaken : « Breivik er ikke sosialt isolert » ¶ Regjeringsadvokaten mener det er riktig å hindre Breivik i å sende brev til høyreekstreme og sympatisørerer.
AP160302 Også at han får gjennomføre studier, og har PC ( uten netttilgang ), TV og Playstation mener Regjeringsadvokaten må tillegges vekt.
AP160302 Mens Breivik mener at brevkontrollen er så sterk at han i praksis ikke kan knytte kontakter, skriver Regjeringsadvokaten : ¶
AP160302 Advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten har levert sitt sluttinnlegg før rettssaken der Breivik saksøker staten for umenneskelige soningsforhold.
AP160302 - Ikke sosialt isolert ¶ Regjeringsadvokaten skriver imidlertid at Breivik « er verken sosialt eller sensorisk isolert ».
AP160302 Regjeringsadvokaten skriver også at Breivik får : ¶
AP160302 Regjeringsadvokaten påpeker imidlertid at institusjonene har koordeneringsgrupper som vurderer tiltak for å motvike faren for isolasjonsskader.
AP160302 Regjeringsadvokaten mener imidlertid Breivik har « utstrakt korrespondanse med omverdenen, og også telefonkontakt ».
AP160301 Regjeringsadvokaten har bedt om delvis lukkede dører i rettssaken.
AP160229 Nå er det større grunn til bekymring - ikke minst fordi regjeringsadvokaten ønsker å gjennomføre deler av saken for lukkede dører.
AP160229 Likevel ville regjeringsadvokaten opprinnelig lukke dørene når vitnene fra psykiatriens diskutable felt skulle innta vitneboksen.
AP160229 Det samme gjelder langt på vei når regjeringsadvokaten vil hemmeligholde vitneprovene fra de tre fengselslederne som har ansvaret for både sikkerhet og soningsforhold.
AP160222 Arbeidsgruppen består av nåværende og tidligere forsvarstopper, polititopper, representanter for Forsvarets spesialstyrker og Regjeringsadvokaten .
AP160219 Gruppen består av nåværende og tidligere forsvarstopper, polititopper, regjeringsadvokaten og representanter fra Forsvarets spesialstyrker og Forsvarets Høgskole.
AP160219 | Staten ber om delvis lukkede dører i Breivik-rettssaken ¶ Regjeringsadvokaten har bedt om at dørene lukkes for pressen under deler av rettssaken til massedrapsmannen i Skien fengsel.
AP160219 Marius Emberland, prosessfullmektig hos Regjeringsadvokaten , fører saken på vegne av staten ved Justis - og beredskapsdepartementet.
AP160219 Det er fremmet overfor retten og partenes argumentasjon rundt dette vil fremkomme av rettens besluttning som vi være offentlig, sier Marius Emberland, prosessfullmektig hos Regjeringsadvokaten som fører saken på vegne av staten til Aftenposten.
AP160119 Skatt Vest, Skattedirektoratet og Regjeringsadvokaten deltok i undersøkelsene rundt skattedisposisjoner i selskapet.
AP160108 Så tilspisset ble kampen mellom NSB og Flytoget at Regjeringsadvokaten ble koblet inn i en meglerrolle mellom Samferdselsdepartementet - som eier NSB - og Næringsdepartementet - som eier Flytoget.
AP160106 Høyesterett har innkalt Hagen og motparten, Staten ved regjeringsadvokaten , til et rettmøte om habilitetsspørsmålet fredag - før Høyesterett treffer endelig beslutning om domstolens habilitet.