VG171018 Leahy påpeker at under innsettelseshøringen i januar nektet Sessions for å ha møtt representanter for den russiske regjeringen mens valgkampen pågikk.
VG171018 Og heldigvis er regjeringen lydhøre, og de gjør alt de kan for å hjelpe oss så vi kan gjøre jobben vår, legger han til.
VG171018 LOVENDRING : Jon Rouse mener det er viktig å pushe regjeringen til å endre lovverket all den tid teknologien utvikles i høy hastighet.
VG171018 | Spania truer med å oppheve Catalonias selvstyre ¶ Regjeringen i Spania vil oppheve Catalonias selvstyre hvis regionen ikke gir etter for krav, melder AFP.
VG171018 Den spanske regjeringen krever at Catalonia ikke erklærer uavhengighet.
VG171018 Men jeg er kjent med at regjeringen har gitt føringer for at man ønsker et lavest mulig konfliktnivå med Russland, skriver Stormark i en e-post til VG.
VG171018 - Å skrive at E-tjenesten har underkommunisert bildet vi ser til regjeringen krever bevis.
SA171018 | Regjeringen i Spania truer med å oppheve Catalonias selvstyre ¶
SA171018 Fredrik Refvem ¶ | Regjeringen kutter 94 prosent - vil unngå milliardsmell på CO2-lagring ¶
SA171018 | Mot utskiftninger i regjeringen fredag ¶
NL171018 Snarere står det at regjeringen legger stor vekt på at de skattemessige rammebetingelsene bør være mest mulig stabile og forutsigbare.
NL171018 Men nå som kronen styrker seg, samtidig som at regjeringen vil øke momsen, får norsk reiseliv en dobbel prisøkning.
NL171018 I reiselivsmeldingen som ble vedtatt i år, står det at regjeringen vil legge til rette for verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen først og fremst gjennom å etablere gode rammebetingelser for å drive næringsvirksomhet.
NL171018 For å bedre norsk konkurransekraft prioriterer regjeringen skatte- og avgiftslettelser til norske bedrifter.
NL171018 Finansminister Siv Jensen hadde tre hovedpoeng i sin budsjettale, nemlig at regjeringen skal øke norsk konkurransekraft, tilrettelegge for jobbskaping og skape optimisme for norsk næringsliv.
NL171018 Finansminister Siv Jensen : Regjeringen satser på reiselivet ¶
NL171018 Det at regjeringen nå vil øke reiselivmomsen fra 10 til 12 prosent, kom ikke bare uten forvarsel, den kommer etter at et samlet storting har sagt at de skal gjøre det motsatte.
NL171018 ¶ STEIN PÅ STEIN : Gjennom de siste fire årene har regjeringen gjort en rekke ting for å forbedre rammevilkårene for norsk reiseliv, og vi har prioritert tiltak som styrker det private næringslivet, skriver finansminister Siv Jensen, Foto : Guttorm Pedersen ¶ Regjeringen har nettopp lagt frem sitt statsbudsjett for 2018.
NL171018 ¶ STEIN PÅ STEIN : Gjennom de siste fire årene har regjeringen gjort en rekke ting for å forbedre rammevilkårene for norsk reiseliv, og vi har prioritert tiltak som styrker det private næringslivet, skriver finansminister Siv Jensen, Foto : Guttorm Pedersen ¶
NL171018 Næringsbeskatningen er redusert med om lag 6,1 milliarder kroner de siste fire årene, og regjeringen foreslår nye 2,7 milliarder kroner i lettelser i næringsbeskatningen i budsjettet for 2018.
NL171018 Nå som pilene peker oppover i Norge, legger regjeringen opp til en finanspolitikk som gjør at den gode utviklingen kan fortsette, og ikke legge press på kronekursen, som har gitt reiselivet en viktig drahjelp de siste årene.
NL171018 Gjennom de siste fire årene har regjeringen gjort en rekke ting for å forbedre rammevilkårene for norsk reiseliv, og vi har prioritert tiltak som styrker det private næringslivet.
NL171018 Regjeringen vil gå i dialog med ESA for å avklare muligheten for å innføre lettelser i formuesskatten på hoteller som er i tråd med EØS-reglene.
NL171018 Regjeringen har også foreslått å fjerne skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig i årets budsjett, noe jeg vil tro norsk reiseliv setter pris på.
NL171018 Regjeringen har gitt reiselivsbransjen gode rammevilkår gjennom de siste årene som kan bidra til at denne næringen fortsetter sin eventyrlige vekst også fremover.
DN171018 Facebook kjøper « Skam » ¶ Regjeringen i Spania truer med å oppheve Catalonias selvstyre ¶ Én tidel sparte den britiske sentralbanksjefen for ekstraarbeid ¶ ¶
DN171018 - Signalene fra regjeringen har vært at reiselivet skulle få stabile og forutsigbare rammebetingelser.
DN171018 Mot utskiftninger i regjeringen fredag ¶
DN171018 Mot utskiftninger i regjeringen fredag ¶
DN171018 Lxs også : ¶ Regjeringen i Spania truer med å oppheve Catalonias selvstyre ¶
DN171018 | Mot utskiftninger i regjeringen fredag ¶
DN171018 Tirsdag sa Solberg at sonderingene med Venstre om en utvidelse av regjeringen er i gang.
DN171018 Som NTB meldte mandag, kommer trolig endringene i regjeringen fredag.
DN171018 Når det gjelder spørsmål om hvordan jeg organiserer regjeringen , så tenker jeg at dere må vente og se.
DN171018 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) sa det på denne måten da NTB mandag ville vite hva hun tenker om en mulig ny rolle i regjeringen : ¶
DN171018 Dersom Bakke-Jensen blir ny forsvarsminister, må regjeringen vurdere hvem som skal erstatte ham - eller om posten skal stå tom.
DN171018 - Ha ha, det er veldig viktig at regjeringen har et offensivt arbeid knyttet til brexit.
DN171018 Statsminister Erna Solberg mener Thorbjørn Jagland burde innrømme at hans uttalelser mot den norske regjeringen var feil.
DN171018 Ifølge NRK klaget UD for to uker siden til Europarådet etter at Jagland mente den norske regjeringen var for passiv til politivolden i Barcelona i forbindelse med folkeavstemningen da.
DN171018 Da bør ikke generalsekretæren si at den norske regjeringen gjør nettopp det, sier Solberg.
DN171018 Solberg avviste dette, slo fast at hele regjeringen står bak statsbudsjettet og viste til at støtten til frivillige organisasjoner samlet er på 11 milliarder kroner.
DN171018 Ap-leder Jonas Gahr Støre vil vite om regjeringen har begått flere arbeidsuhell i statsbudsjettet og sikter til de mange kuttene til frivillige organisasjoner.
DN171018 - Vi har de siste dagene vært vitne til ett merkelig skue, der stortingsrepresentanter og til og med regjeringsmedlemmer avlyser kuttene regjeringen selv har foreslått i budsjettet.
DN171018 - Det er ikke mulig å gå igjennom statsbudsjettet og si at vi har tatt vekk støtte til organisasjoner som er kritiske til regjeringen .
DN171018 Tidligere har regjeringen sagt den vil vurdere å oppheve selvstyret hvis ikke Catalonias ledere klargjør at de ikke har erklært uavhengighet fra Spania.
DN171018 Svikt i omdømmet for kjente merkenavn ¶ ¶ | Regjeringen i Spania truer med å oppheve Catalonias selvstyre ¶
DN171018 I utgangspunktet var fristen mandag, og Puigdemont sendte da regjeringen et brev hvor han unnvek spørsmålet om uavhengighetserklæringen.
DN171018 Regjeringen i Madrid og spansk rettsvesen har erklært folkeavstemningen for grunnlovsstridig, og spansk politi ble satt inn for å stanse den.
DN171018 Unge Høyre, KrFU og Unge Venstre mener regjeringen legger opp til å ta imot altfor få kvoteflyktninger neste år.
DN171018 I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen foreslått å ta imot 1.120 kvoteflyktninger, langt mindre enn nivået fra de tre foregående årene.
DN171018 - Det er rett og slett pinlig for Norge og vårt internasjonale renommé at regjeringen velger å kutte antall kvoteflyktninger.
DN171018 Posten hevder de 165 millionene regjeringen bevilger for å sikre post i fem dager, er en halv milliard mindre enn det faktisk koster.
DN171018 I statsbudsjettet bevilger regjeringen 165 millioner kroner til kjøp av såkalte « ulønnsomme posttjenester » - som i praksis betyr postombæring fem dager i uka til alle husstander i Norge.
DN171018 Spørretimen er en av de viktigste arenaene for dialog mellom Stortinget og regjeringen .
DN171018 I litt over en time får Stortinget mulighet til å ta opp dagsaktuelle saker med regjeringen .
DN171018 Den muntlige spørretimen holdes på onsdager og regjeringen varsler normalt mandag i samme uke hvilken eller hvilke statsråder som kommer.
DN171018 Da er det spesielt absurd at vi ikke får anledning til å delta og utfordre regjeringen , sa Moxnes til Klassekampen nylig.
DN171018 - Det er litt absurd at partier som sitter på Stortinget skal måtte spørre om lov for å delta på linje med de andre i dialog med regjeringen , sier stortingsrepresentant Une Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne ( MDG ).
DN171018 Incentivordningen er et statlig tiltak for å trekke Hollywood- og andre store filmproduksjoner til Norge, der regjeringen lokker filmselskapene med å få refundert 25 prosent av utgiftene de har under Norgesoppholdet.
DN171018 Incentivordningen ble innført av regjeringen i mars 2016 for å lokke internasjonale storproduksjoner til Norge.
DB171018 Så legger regjeringen i stedet fram et budsjett med lite nye midler, sier Emilie Enger Mehl.
DB171018 Konklusjonen er at regjeringen bruker store ord og sier at de vil prioritere politiet, men virkeligheten er det motsatte, sier Emilie Enger Mehl.
DB171018 Hennes Sp-kollega i justiskomiteen, Emilie Enger Mehl, mener regjeringen ikke oppfyller intensjonene i nærpolitireformen.
DB171018 Frp-statsråden mener at regjeringen har foretatt en historisk oppbygging av politiet.
DB171018 - Nå har regjeringen lagt fram et budsjett hvor det ikke er ei krone til nye stillinger.
DB171018 - Regjeringen har sagt at politiet skal styrkes og at det skal bli mer politi der folk bor.
DB171018 Det er ventet at endringer i regjeringen blir offentliggjort fredag.
DB171018 Det er også blitt spekulert i om EU og EØS-posten forsvinner fra regjeringen , og at Frank Bakke-Jensen ( H ) blir plassert i Forsvarsdepartementet som Søreides erstatter, slik Dagbladet skrev tirsdag.
DB171018 Børge Brende går ut av regjeringen for å bli generalsekretær i World Economic Forum.
DB171018 Foto : Dagbladet ¶ Regjeringen melder om et gledelig gjennombrudd i forhandlingene med Polen om de såkalte EØS-midlene.
DB171018 Praksisen med å gi begrensede oppholdstillatelser til enslige mindreårige ble innført av den rødgrønne regjeringen i 2009, der SV tok dissens.
DB171018 I sin iver etter å oppnå skyhøye måltall for tvangsreturer, ofrer Regjeringen enslige mindreårige asylsøkere for symbolpolitikk, hvis premiss er basert på « veldig løse antakelser ».
DB171018 Det som gjør økningen i slike tillatelser ytterligere dramatisk er en annen innstramming gjennomført av den sittende regjeringen , med støtte fra Sp og Ap.
DB171018 Antall ungdommer som skal sendes ut er rekordhøyt i år, simpelthen fordi denne regjeringen har rekordhøye måltall for tvangsreturer.
DB171018 Målt etter effekt, krone for krone, er det uforståelig at regjeringen foreslår å kutte støtten til rettshjelpstiltakene.
DB171018 Kristian Reinert Haugeland Nilsen ¶ Regjeringen vil kutte støtten til rettshjelpstiltak med nesten en tredel.
DB171018 I forslaget til statsbudsjett går regjeringen inn for å kutte tilskuddene til såkalte « spesielle rettshjelpstiltak » med 15 millioner kroner.
DB171018 I en tid hvor Regjeringen utformer en asylpolitikk som tøyer statens menneskerettslige handlingsrom, er vi avhengige av at en organisasjon som NOAS kan fortsette sitt arbeid med å sikre rettshjelp til asylsøkere.
DA171018 Hvorfor velger regjeringen å gjøre situasjonen enda vanskeligere ved å kutte i produksjonsstøtten, som for mange redaksjoner er nødvendig for videre drift og for å klare den digitale overgangen.
DA171018 SV har i alle de foregående fire årene, og også i år, foreslått å bruke mindre oljepenger enn regjeringen , påpeker hun.
DA171018 - Jeg angrer på at vi ikke var enda hardere mot regjeringen da den oppnevnte « Pelsdyrutvalget ».
DA171018 Tirsdag sa Solberg at sonderingene med Venstre om en utvidelse av regjeringen er i gang.
DA171018 Som NTB meldte mandag, kommer trolig endringene i regjeringen fredag.
DA171018 Når det gjelder spørsmål om hvordan jeg organiserer regjeringen , så tenker jeg at dere må vente og se.
DA171018 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) sa det på denne måten da NTB mandag ville vite hva hun tenker om en mulig ny rolle i regjeringen : ¶
DA171018 Dersom Bakke-Jensen blir ny forsvarsminister, må regjeringen vurdere hvem som skal erstatte ham - eller om posten skal stå tom.
DA171018 - Ha ha, det er veldig viktig at regjeringen har et offensivt arbeid knyttet til brexit.
DA171018 Spørretimen er en av de viktigste arenaene for dialog mellom Stortinget og regjeringen .
DA171018 I litt over en time får Stortinget mulighet til å ta opp dagsaktuelle saker med regjeringen .
DA171018 Den muntlige spørretimen holdes på onsdager og regjeringen varsler normalt mandag i samme uke hvilken eller hvilke statsråder som kommer.
DA171018 Da er det spesielt absurd at vi ikke får anledning til å delta og utfordre regjeringen , sa Moxnes til Klassekampen nylig.
DA171018 - Det er litt absurd at partier som sitter på Stortinget skal måtte spørre om lov for å delta på linje med de andre i dialog med regjeringen , sier stortingsrepresentant Une Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne ( MDG ).
BT171018https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/4nj3g/TV-2-Frank-Bakke-Jensen-blir-ny-forsvarsminister-nar-Ine-Eriksen-Soreide-blir-utenriksminister Tirsdag sa Solberg at sonderingene med Venstre om en utvidelse av regjeringen er i gang.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/4nj3g/TV-2-Frank-Bakke-Jensen-blir-ny-forsvarsminister-nar-Ine-Eriksen-Soreide-blir-utenriksminister Som NTB meldte mandag, kommer trolig endringene i regjeringen fredag.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/4nj3g/TV-2-Frank-Bakke-Jensen-blir-ny-forsvarsminister-nar-Ine-Eriksen-Soreide-blir-utenriksminister Når det gjelder spørsmål om hvordan jeg organiserer regjeringen , så tenker jeg at dere må vente og se.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/4nj3g/TV-2-Frank-Bakke-Jensen-blir-ny-forsvarsminister-nar-Ine-Eriksen-Soreide-blir-utenriksminister Hvis Bakke-Jensen blir ny forsvarsminister, må regjeringen vurdere hvem som skal erstatte ham - eller om posten skal stå tom.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/4nj3g/TV-2-Frank-Bakke-Jensen-blir-ny-forsvarsminister-nar-Ine-Eriksen-Soreide-blir-utenriksminister Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) sa det på denne måten da NTB mandag ville vite hva hun tenker om en mulig ny rolle i regjeringen : ¶
BT171018https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/4nj3g/TV-2-Frank-Bakke-Jensen-blir-ny-forsvarsminister-nar-Ine-Eriksen-Soreide-blir-utenriksminister - Ha ha, det er veldig viktig at regjeringen har et offensivt arbeid knyttet til brexit.
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/yLe9e/Regjeringen-i-Spania-truer-med-a-oppheve-Catalonias-selvstyre Tidligere har regjeringen sagt den vil vurdere å oppheve selvstyret hvis ikke Catalonias ledere klargjør at de ikke har erklært uavhengighet fra Spania.
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/yLe9e/Regjeringen-i-Spania-truer-med-a-oppheve-Catalonias-selvstyre I utgangspunktet var fristen mandag, og Puigdemont sendte da regjeringen et brev hvor han unnvek spørsmålet om uavhengighetserklæringen.
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/yLe9e/Regjeringen-i-Spania-truer-med-a-oppheve-Catalonias-selvstyre | Regjeringen i Spania truer med å oppheve Catalonias selvstyre ¶
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/yLe9e/Regjeringen-i-Spania-truer-med-a-oppheve-Catalonias-selvstyre Regjeringen i Madrid og spansk rettsvesen har erklært folkeavstemningen for grunnlovsstridig, og spansk politi ble satt inn for å stanse den.
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/OLRQV/Farre-reiser-til-Catalonia-etter-folkeavstemning Regjeringen i Madrid og spansk rettsvesen har erklært folkeavstemningen for grunnlovsstridig, og spansk politi ble satt inn for å stanse den.
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/3lL9d/May-Storbritannia-vil-ikke-anerkjenne-et-uavhengig-Catalonia Regjeringen i Madrid og spansk rettsvesen har erklært folkeavstemningen for grunnlovsstridig, og spansk politi ble satt inn for å stanse den.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/x11pj/Aldri-for-har-Norges-tre-mektigste-i-Regjeringen-vart-kvinner-Fredag-vil-det-etter-alt-a-domme-skje | Aldri før har Norges tre mektigste i Regjeringen vært kvinner.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/x11pj/Aldri-for-har-Norges-tre-mektigste-i-Regjeringen-vart-kvinner-Fredag-vil-det-etter-alt-a-domme-skje Ifølge Aftenpostens kilder ligger det an til en begrenset utskiftning i Regjeringen nå.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/x11pj/Aldri-for-har-Norges-tre-mektigste-i-Regjeringen-vart-kvinner-Fredag-vil-det-etter-alt-a-domme-skje Fredag blir det utskiftninger i Regjeringen .
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/x11pj/Aldri-for-har-Norges-tre-mektigste-i-Regjeringen-vart-kvinner-Fredag-vil-det-etter-alt-a-domme-skje Det får Aftenposten bekreftet av sentral kilde i Regjeringen .
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/W94qg/MDG-og-Rodt-protesterer-mot-utestengelse-fra-sporretimen Spørretimen er en av de viktigste arenaene for dialog mellom Stortinget og regjeringen .
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/W94qg/MDG-og-Rodt-protesterer-mot-utestengelse-fra-sporretimen I litt over en time får Stortinget mulighet til å ta opp dagsaktuelle saker med regjeringen .
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/W94qg/MDG-og-Rodt-protesterer-mot-utestengelse-fra-sporretimen Den muntlige spørretimen holdes på onsdager og regjeringen varsler normalt mandag i samme uke hvilken eller hvilke statsråder som kommer.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/W94qg/MDG-og-Rodt-protesterer-mot-utestengelse-fra-sporretimen Da er det spesielt absurd at vi ikke får anledning til å delta og utfordre regjeringen , sa Moxnes til Klassekampen nylig.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/W94qg/MDG-og-Rodt-protesterer-mot-utestengelse-fra-sporretimen - Det er litt absurd at partier som sitter på Stortinget skal måtte spørre om lov for å delta på linje med de andre i dialog med regjeringen , sier stortingsrepresentant Une Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne ( MDG ).
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke Venstres finanspolitiske talsmann, Terje Breivik, mener det er fornuftig at Regjeringen såpass tydelig har prioritert samferdsel i budsjettet.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke Neste år foreslår Regjeringen å øke laveste sats på moms fra 10 til 12 prosent.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke NAF : Bra til riksveier - for lite til fylkesveier ¶ - Regjeringen innfrir når det gjelder norske riksveier, sier NAFs kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke I stedet for å krympe, slik Regjeringen lover, kan beløpet øke til 25 mrd. de kommende seks år, sa Frimannslund.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke Det er trist at regjeringen kutter i gulrøttene som skal få folk til å velge mer miljøvennlig, skriver Bastholm.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke - Det mest alvorlige i dette statsbudsjettet er at regjeringen øker momsen på kollektivtransport.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke - Det er uforståelig at regjeringen kutter stort til gang- og sykkelveier, trafikksikkerhet, havner og bredbåndsutbygging, skriver Myrli til Aftenposten.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke - Da regjeringen gjorde det samme i fjor, tapte Oslo 23 millioner kroner på dette.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/i/9jgEr/Nettsted-Russiske-styrker-trente-pa-a-invadere-Svalbard Aldrimer-redaktøren : Regjeringen ville ha svar ¶
AA171018 Den somaliske regjeringen har lagt skylden for angrepet på den islamistiske ekstremistgruppa al-Shabaab, som tidligere har stått bak en rekke angrep i Mogadishu. ( ©NTB ) ¶
AA171018 Tidligere har regjeringen sagt den vil vurdere å oppheve selvstyret hvis ikke Catalonias ledere gjør det klart at de ikke har erklært uavhengighet fra Spania.
AA171018 Puigdemont har tatt til orde for dialog med regjeringen i Madrid for å løse konflikten.
AA171018 I utgangspunktet var fristen mandag, og Puigdemont sendte da regjeringen et brev hvor han unnvek spørsmålet om uavhengighetserklæringen.
AA171018 Regjeringen i Madrid og spansk rettsvesen har erklært folkeavstemningen for grunnlovsstridig, og spansk politi ble satt inn for å stanse den.
AA171018 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen i Spania truer med å oppheve Catalonias selvstyre ¶
AA171018 Aksjonene fant sted få timer etter at den israelske regjeringen gjorde det klart at den ikke vil forhandle med et palestinsk samlingstyre som inkluderer Hamas, om ikke Hamas gjør endringer i sitt program.
AA171018 Unge Høyre, KrFU og Unge Venstre mener regjeringen legger opp til å ta imot altfor få kvoteflyktninger neste år.
AA171018 I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen foreslått å ta imot 1.120 kvoteflyktninger, langt mindre enn nivået fra de tre foregående årene.
AA171018 - Det er rett og slett pinlig for Norge og vårt internasjonale renomme at regjeringen velger å kutte antall kvoteflyktninger.
AA171018 Ifølge Aftenpostens kilder ligger det an til en begrenset utskiftning i Regjeringen nå.
AA171018 Fredag blir det utskiftninger i Regjeringen .
AA171018 Det får Aftenposten bekreftet av sentral kilde i Regjeringen .
AA171018 Aldri før har Norges tre mektigste i Regjeringen vært kvinner.
AA171018 Nå har den danske regjeringen slått retrett.
AA171018 Får den norske regjeringen som den vil, blir slike biler avgiftsbelagt i Norge.
AA171018 Den danske regjeringen vedtok å fase den inn importavgiften på elbiler i 2015.
AA171018 Da er det klokt å fase dem ut gradvis, slik regjeringen nå gjør.
AA171018 Avgiften regjeringen har foreslått, vil neppe gi danske tilstander på det norske elbilmarkedet.
AA171018 Regjeringen vil innføre en såkalt « Tesla-skatt », en avgift på tunge elbiler.
VG171017 Polen godtar at regjeringen ikke får kontrollere pengehjelpen som skal gå til sivilsamfunnet gjennom EØS-midlene.
VG171017 Det skjedde fordi den ungarske regjeringen prøvde å skvise ut Ökotárs, organisasjonen som da forvaltet støtten til sivilsamfunnet i Ungarn, og ta kontrollen selv.
SA171017 Samtidig må regjeringen og Stortinget trå til.
SA171017 Nå har regjeringen lagt fram forslag om 2000 nye IKT-studieplasser, noe som er et skritt i riktig retning.
SA171017 Nå krever regjeringen en plan ¶
SA171017 | Folkehøgskolene demonstrerer mot store kutt ¶ Regjeringen foreslår å kutte 45 millioner kroner i støtte til landets folkehøgskoler.
SA171017 Han kritiserte regjeringen for å føre en feilslått arbeidslivspolitikk med økt bruk av midlertidige ansettelser, private løsninger og manglende tiltak for å stagge nedgangen i fagforeningsandel.
SA171017 KrF-nestleder og finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad har ingen sans for forslaget fra regjeringen om kutt i dagpengene til arbeidsledige.
NL171017 Likevel har regjeringen fortsatt å implementere sin strenge asylpolitikk.
NL171017 Så vidt vi kan se har ikke Helse Nord fått løfter fra regjeringen om friske penger.
NL171017 Vi må tilbake til 2013 da regjeringen la fram Prop. 106 L ( lovproposisjon ) til Stortinget om endringer i barnevernloven.
DN171017https://www.dn.no/nyheter/2017/10/17/1156/Energi/kraftselskaper-knust-i-skattekamp Leder Oluf Ulseth i kraftselskapsforeningen Energi Norge mener regjeringen med hard skattlegging undergraver sine egne målsettinger om store nye investeringer i norsk vannkraft.
DN171017https://www.dn.no/nyheter/2017/10/17/1156/Energi/kraftselskaper-knust-i-skattekamp Leder Oluf Ulseth i Energi Norge har knapt vært så overrasket som da regjeringen i forslaget til statsbudsjett skrudde opp den såkalte grunnrenteskatten på vannkraft enda et hakk.
DN171017https://www.dn.no/nyheter/2017/10/17/1156/Energi/kraftselskaper-knust-i-skattekamp - Når regjeringen stadig øker særskatten på vannkraft, sier den implisitt at superprofitten på vannkraften har økt i denne perioden, når kraftprisene i realiteten har falt like mye som oljeprisen.
DN171017https://www.dn.no/nyheter/2017/10/17/1156/Energi/kraftselskaper-knust-i-skattekamp Regjeringen mener den totale skattebelastningen på næringen er som før, fordi den generelle selskapsskatten har falt.
DN171017 ¶ Leder Oluf Ulseth i kraftselskapsforeningen Energi Norge mener regjeringen med hard skattlegging undergraver sine egne målsettinger om store nye investeringer i norsk vannkraft.
DN171017 - Dette ser ut som en problematisk avtale mellom to konkurrenter som er tungt statssubsidiert, for å unnvike det den amerikanske regjeringen nylig har funnet ut.
DN171017 Polen godtar at regjeringen ikke får kontrollere pengehjelpen som skal gå til sivilsamfunnet gjennom EØS-midlene.
DN171017 Det skjedde fordi den ungarske regjeringen prøvde å skvise ut Ökotárs, organisasjonen som da forvaltet støtten til sivilsamfunnet i Ungarn, og ta kontrollen selv.
DN171017 | Kommune skuffet over kutt i eiendomsskatt for monstermastene ¶ Regjeringen fjerner eiendomsskatten for monstermastene som ble satt opp i Hardanger.
DN171017 I statsbudsjettet foreslår regjeringen å fjerne retten for kommunene til å kreve inn eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner i verk og bruk.
DN171017 Tv-avtalen ¶ Regjeringen stilte i utlysningen flere krav som må oppfylles for å kunne bli allmennkringkaster - og få inntil 135 millioner kroner i året.
DB171017 Militæret i Myanmar, Tatmadaw, har full autonomi i sikkerhetspolitikken i landet, og kan ikke bli overstyrt av regjeringen .
DB171017 Men hele tida visste Jensen godt at regjeringens statsbudsjett for 2018 gikk i motsatt retning : Der legger regjeringen til rette for økninger.
DB171017 I sitt forslag til statsbudsjett skriver regjeringen følgende om eiendomsskatt på bolig : « Regjeringen foreslår å : (...
DB171017 I sitt forslag til statsbudsjett skriver regjeringen følgende om eiendomsskatt på bolig : « Regjeringen foreslår å : (...
DB171017 Butikkmedarbeidere, vektere og servitører føler seg sviktet av regjeringen Dagbladet Pluss ¶
DB171017 I statsbudsjettet for 2018 kuttet regjeringen også pengestøtten til et annet tiltak mot matsvinn, Matsentralen, som deler ut overskuddsmat til fattige.
DB171017 * Regjeringen har særlig møtt motstand fra den militante islamistgruppa al-Shabaab, som har tilknytning til al-Qaida.
DB171017 I en uttalelse The Guardian refererer til skriver WFP at det i dynamisk situasjon som denne er viktig å samarbeide tett med alle parter, også regjeringen .
DB171017 Stortinget ber regjeringen rydde opp ¶
DB171017 Det skjedde fordi den ungarske regjeringen prøvde å skvise ut Ökotárs, organisasjonen som da forvaltet støtten til sivilsamfunnet i Ungarn, og ta kontrollen selv.
DB171017 Mens kuttene var på 6,4 millioner kroner i 2015, har regjeringen i statsbudsjettet for 2018 foreslått 23 millioner kroner i kutt i kriminalomsorgens driftsbudsjett.
DB171017 Det er også blitt spekulert i om EU og EØS-posten forsvinner fra regjeringen , og at Frank Bakke-Jensen ( H ) blir plassert i Forsvarsdepartementet som Søreides erstatter.
DB171017 ( Dagbladet ) : Tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson måtte ut av regjeringen halvveis i forrige stortingsperiode, men har fortsatt meninger om hvordan landets nye regjering bør innrettes.
DB171017 Når regjeringen har bestemt seg for å begynne å skattlegge denne ordningen får det store konsekvenser for sliterne i arbeidslivet.
DB171017 Av alle grupper man kunne valgt å straffe med en særegen ekstraskatt har regjeringen altså valgt de som har jobbet helsen av seg gjennom et langt liv.
DB171017 Ved framleggelsen av årets statsbudsjettet varslet regjeringen at handlingsrommet blir trangere framover.
DB171017 Så lenge klima og beredskap ikke prioriteres høyere enn nå, mener vi regjeringen er på feil kurs.
DB171017 I budsjettet for 2018 kutter regjeringen bevilgningene til flom- og skredsikring med 36 prosent.
DB171017 Det at Norge skal nå alle våre klimaforpliktelser i henhold til Parisavtalen og vårt eget klimaforlik, er også et tilbakevendende tema for regjeringen .
DB171017 Regjeringen forklarer kuttet med at de ekstraordinære tiltakspakkene på om lag ni milliarder kroner for Sør- og Vestlandet faller bort.
DB171017 Hva gjør regjeringen og statsrådene Solveig Horne og Sylvi Listhaug med dette ?
DB171017 Dette kaller regjeringen for god integrering.
DB171017 Kommunepolitikerne, regjeringen og Stortinget må få vedlikehold av vann- og avløpsnettet høyere på dagsorden.
DA171017 Al-Khatteb står nær den irakiske regjeringen til statsminister Haider al-Abadi.
DA171017 » Men nå sier Anniken Huitfeldt ( Ap ) til VG, på bakgrunn av landmaktstudien som ble lagt fram av regjeringen fredag, at de vil forsøke å få til et annet flertall i Stortinget, som ikke innebærer å legge ned Hærens base på Bardufoss og flytte helikoptrene til Rygge.
DA171017 Det betyr at Operaen ikke får kompensert for samlet lønns- og prisvekst, som regjeringen anslår til henholdsvis tre prosent og 1,6 prosent for 2018.
DA171017 MDG påpeker videre at den svenske regjeringen allerede har kuttet momsen på reparasjoner, fra 25 til 12 prosent, for å gjøre det billigere å reparere.
DA171017 Hun viste også til at regjeringen selv har slått fast at det å stimulere til økt utleie og reparasjon er sentrale virkemidler for å få til et mer bærekraftig forbruk.
DA171017 Bastholm konstaterer at regjeringen er « i utakt med folket » i denne saken.
DA171017 Utspillet kommer få uker etter at regjeringen tok initiativ til å få gjort noe med tjenestepensjon i offentlig sektor.
DA171017 Samtidig sa arbeidsminister Anniken Hauglie at hun har varslet partene om at regjeringen vil ta grep om tjenestepensjon i løpet av høsten.
DA171017 Samtidig refset hun den sittende regjeringen for å prioritere privat pensjonssparing.
DA171017 Fagforbundets leder Mette Nord anklaget regjeringen for å favorisere privat pensjonssparing for folk med godt betalte jobber framfor å løse pensjonsfloka i offentlig sektor.
DA171017 Fagforbundet refser regjeringen for å satse på privat pensjonssparing i stedet for å løse pensjonsfloka i offentlig sektor.
DA171017 - Regjeringen har prioritert å gi skattereduksjoner til privat pensjonssparing.
DA171017 Kritikken fra forbundslederen skyldes at regjeringen i statsbudsjettet for 2018 bevilger 165 millioner til kjøp av ulønnsomme posttjenester - den ekstra kostnaden med å levere post « på den ytterste nøgne ø ».
DA171017 Frykten er at reduserte posttjenester vil bli brukt som et argument fra regjeringen for å slippe til private aktører.
DA171017 Forbundsleder beskylder regjeringen for å svekke Postens service og kvalitet.
DA171017 Det regjeringen gjør er å berede grunnen for å forringe Postens service og kvalitet, mener han.
DA171017 - I og med at volumene på brev er mer enn halvert siden årtusenskiftet, og er forventet å falle betydelig framover, har regjeringen gjort en del for å tilpasse de regulatoriske kravene, sier statssekretær Reynir Johannesson ( Frp ) i Samferdselsdepartementet.
DA171017 Regjeringen har brukt statlige kjøp for å sikre en fem dagers omdeling i hele landet.
DA171017 - Regjeringen betaler nesten 100 millioner kroner for lørdagsdistribusjon av aviser, mens Posten får 68 millioner kroner mer for et oppdrag som er betraktelig mye større i volum.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/7XErK/Gjennombrudd-i-forhandlingene-med-Polen-om-EOS-midlene Det skjedde fordi den ungarske regjeringen prøvde å skvise ut Ökotárs, organisasjonen som da forvaltet støtten til sivilsamfunnet i Ungarn, og ta kontrollen selv.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k4wKv/Krever-tiltak-mot-forgubbing-blant-fastleger Legeforeningen er skuffet over at Regjeringen ikke gjør mer for å styrke fastlegeordningen i statsbudsjettet.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k4wKv/Krever-tiltak-mot-forgubbing-blant-fastleger De reagerer på at Regjeringen ikke gjør mer for rekrutteringen.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k4wKv/Krever-tiltak-mot-forgubbing-blant-fastleger - Har ikke HOD forstått at det mangler fastleger ? Regjeringen har ikke fulgt opp Samhandlingsreformen.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/oddaB/Millioner-deler-i-sosiale-medier-at-de-har-blitt-utsatt-for-seksuell-trakassering Nettopp fordi det er så mange som har blitt utsatt for seksuell trakassering, har Bjurstrøm bedt regjeringen om å utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/n53qx/Forsvaret-skal-trene-mer-med-USA | Forsvaret skal trene mer med USA ¶ Regjeringen vil ha mer trening med NATO i Norge.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/n53qx/Forsvaret-skal-trene-mer-med-USA I langtidsplanen for Forsvaret heter det at « regjeringen legger opp til økt alliert øving og trening på norsk territorium ».
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/W9QVK/Flere-skal-returneres-til-Nord--og-Vest-Afrika | Flere skal returneres til Nord- og Vest-Afrika ¶ Regjeringen oppretter en ny stilling for å tvangsutsendt flere til Nord- og Vest-Afrika.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/W9QVK/Flere-skal-returneres-til-Nord--og-Vest-Afrika Seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ) ser behovet for en spesialutsending, men ikke at regjeringen opprettholder størrelsen på Politiets utlendingsenhet når måltallet har gått fra 9000 til 7500.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar I statsbudsjettet for 2018 skriver Regjeringen at den de senere årene har « gjennomført en betydelig omlegging av engangsavgiften for å stimulere til en bilpark med lavere utslipp ».
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/OLLPV/En-av-Harens-storste-avdelinger-skal-ikke-ha-soldater-til-daglig Da Regjeringen før helgen presenterte sitt forslag til fremtidens hær var hans første, uttalte reaksjon positiv.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/B5xJe/Store-om-Regjeringens-satsing-pa-digitalisering--Mer-1997-enn-2017 I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen å bevilge 588 millioner kroner til nye tiltak for IKT og digitalisering. 20 millioner er satt av til 500 nye studieplasser innen IKT-faget.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/B5xJe/Store-om-Regjeringens-satsing-pa-digitalisering--Mer-1997-enn-2017 Hun påpeker at Erna Solberg og Regjeringen var opptatt av digitaliseringsinnsatsen i valgkampen.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/B5xJe/Store-om-Regjeringens-satsing-pa-digitalisering--Mer-1997-enn-2017 - Nå skal altså regjeringen gjøre de 500 plassene permanente.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/B5xJe/Store-om-Regjeringens-satsing-pa-digitalisering--Mer-1997-enn-2017 - Det er et mønster at denne regjeringen sier oppdaterte ting, men gjør utdaterte satsinger, sier Jonas Gahr Støre.
AA171017 I en kjennelsen fra domstolen tirsdag, heter det at den russiske regjeringen må betale 55.000 euro, tilsvarende 515.000 kroner til Aleksej Navalnyj og 20.000 euro til hans fengslede bror Oleg Navalnyj.
AA171017 - Å gi opp er ikke noe alternativ for denne regjeringen , sa talsmannen Jordi Turull, som også har en ministerpost.
AA171017 Regjeringen i Catalonia akter ikke å rette seg etter fristen, sa en talsmann tirsdag.
AA171017 Den israelske regjeringen vil ikke forhandle med en palestinsk regjering der Hamas inngår, før gruppen tar avstand fra vold og anerkjenner Israel.
AA171017 Den israelske regjeringen utelukker politiske samtaler med en palestinsk regjering som støtter seg på Hamas, før gruppen har lagt ned våpnene, tatt avstand fra all voldsbruk og anerkjenner staten Israels eksistens.
AA171017 - Dette ser ut som en problematisk avtale mellom to konkurrenter som er tungt statssubsidiert, for å unnvike det den amerikanske regjeringen nylig har funnet ut.
AA171017 | Australia dropper fornybarmål ¶ Regjeringen i Australia dropper et foreslått mål om mer bruk av fornybar energi, men lover likevel å overholde Parisavtalen om kutt i klimautslipp.
AA171017 Tirsdag bekreftet regjeringen at målet ikke vil bli innført.
AA171017 Strømprodusentene vil likevel få krav om lavere utslipp, og regjeringen forsikrer at den vil overholde Australias forpliktelser i Parisavtalen.
AA171017 Men regjeringen til statsminister Malcolm Turnbull har lenge vært skeptisk til planen.
AA171017 Regjeringen sier den i stedet vil prioritere billig og stabil energi.
AA171017 USAs president Donald Trump sa mandag at amerikanerne ikke vil ta side i konflikten mellom kurderne i Nord-Irak og regjeringen i Bagdad, og ber partene holde fokus på kampen mot IS. ( ©NTB ) ¶
AA171017 - Regjeringen har ansvar for en nasjonal politikk på et slikt område, men det har ikke regjeringen laget, sier Anne Marit Mevassvik.
AA171017 - Hvorfor tar ikke fylkesrådet hensyn til det ? - Regjeringen har ansvar for en nasjonal politikk på et slikt område, men det har ikke regjeringen laget, sier Anne Marit Mevassvik.
AA171017 Jeg reagerer sterkt på at regjeringen vil kutte støtten til Matsentralen.
AA171017 I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen nemlig også å kutte støtten til det frivillige arbeidet i regi av Matsentralen - som formidler overskuddsmat fra butikkene til fattige.
AA171017 - Regjeringen gjør ferdig hoveddelen av statsbudsjettet i august, og både landbruksministeren og miljøvernministeren burde derfor vite at de skulle kutte i tiltak mot matsvinn, utdyper han. ( ©NTB ) ¶
AA171017 Samtidig som regjeringen ikke viser noen nåde for alle som jobber med dyrevern, miljø, landbruk og matsvinn, velger de å holde hånden over den meget omstridte organisasjonen Human Rights Service, som får 1,8 millioner kroner neste år.
AA171017 Noe av det som kjennetegner denne regjeringen , er at den snakker mye og varmt om frivillighet.
AA171017 Kanskje har regjeringen foreslått kuttene fordi de vet at Venstre og Kristelig Folkeparti uansett vil reversere dette i budsjettforhandlingene.
AA171017 For en uke siden trakk regjeringen tilbake støtten til Islamsk Råd Norge.
AA171017 Regjeringen gjør klokt i å rydde mer i vilkårene for hva som skal få offentlig støtte.
VG171016 I brevet sendt til den spanske regjeringen ber Carles Puigdemont nok en gang om dialog, men svarer ikke direkte på spørsmålet om Catalonia har erklært seg uavhengig, skriver NTB.
VG171016 Den spanske regjeringen har tidligere avvist forslag om dialog uten at Catalonia har avklart om de har erklært uavhengighet eller ikke, fordi de vil vite hva utgangspunktet for dialogen er.
VG171016 Likevel mistenker den somaliske regjeringen at den ekstreme islamist-gruppen al-Shabaab står bak.
VG171016 * Regjeringen har særlig møtt motstand fra den militante islamistgruppa al-Shabaab, som har tilknytning til al-Qaida.
VG171016 Forholdet mellom de selvstyrte kurdiske områdene i nord og regjeringen i Bagdad har lenge vært anstrengt, men etter at kurderne gjennomførte en folkeavstemning om uavhengighet i slutten av september, er konflikten trappet kraftig opp.
VG171016 Regjeringen har stilt kurderne et ultimatum hvor de krever at alle resultatene fra folkeavstemningen forkastes, men dette har de ledende kurdiske partiene avvist.
VG171016 * Siden Saddams fall i 2003, har den selvstyrte kurdiske regjeringen i Erbil og sentralregjeringen Bagdad kranglet om fire omstridte områder i Irak, deriblant oljeregionen Kirkuk.
VG171016 Vi har en finansminister i regjeringen som ikke er klar over hvorfor det er støtende å kle seg ut som en indianer.
SA171016 Støtte fra regjeringen
SA171016 I juni i år støttet den østerriske regjeringen et OL-bud fra Innsbruck, men de var avhengig av støtte fra folket for å fortsette prosessen.
NL171016 I tillegg har jo regjeringen bestemt seg for at Fylkesmannen for det nye fylket skal ha sitt hovedsete i, nettopp Vadsø.
NL171016 Et valg der regjeringen og støttepartiene gikk klart tilbake, selv om de med nød og neppe berget sitt flertall, da Arbeiderpartiet gjorde et dårlig valg.
NL171016 Det er regjeringen og dets støttepartier som bør « smøre » tvangssammenslåingen om den skal smøres, vi andre har våre innbyggere og velgere å representere.
NL171016 De som skylder noen noe, er regjeringen og dets støttespillere.
NL171016 Amerikanske rotasjonsstyrker på norsk jord har vært gjenstand for stor debatt, og denne har fått fornyet styrke etter at regjeringen besluttet å forlenge ordningen på Værnes til utgangen av 2018.
NL171016 Særlig SV med Fylkesnes i spissen viser fullstendig mangel på mål og mening når han snakker om at regjeringen nå sier nei til produksjonsavgift eller arealavgift.
NL171016 Det blir da vanskelig for regjeringen og skulle legge frem et forslag med annen innretning, når Stortinget så tydelig sa nei til en ren produksjonsavgift i næringskomiteen.
NL171016 juni 2017 følgende anmodningsvedtak : « Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.
NL171016 Regjeringen vil derfor ikke foreslå en særskilt eksportavgift for oppdrettsnæringen.
NL171016 Kuttene til Gatejuristen i Tromsø er en del av et bilde der regjeringen går massivt til angrep på svakeste og mest vanskeligstilte.
FV171016https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/Mer-hodebry-for-IOC-Innsbruck-sier-nei-til-OL-243844b.html Støtte fra regjeringen
FV171016https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/Mer-hodebry-for-IOC-Innsbruck-sier-nei-til-OL-243844b.html I juni i år støttet den østerriske regjeringen et OL-bud fra Innsbruck, men de var avhengig av støtte fra folket for å fortsette prosessen.
DN171016 Medlemmene av regjeringen kan fakturere sine politiske reiser over statsbudsjettet.
DN171016 Utskiftninger i regjeringen behandles i statsråd på Slottet, og normalt holdes statsråd fredag formiddag.
DN171016 september ble det klart at Brende forlater regjeringen for å bli president i Verdens økonomiske forum ( WEF ) i Davos.
DN171016 - Det er absolutt overlagte branner, planlagte, forårsaket av mennesker som visste hva de gjorde, sier lederen for den regionale regjeringen i Galicia, Alberto Nunez Feijoo.
DN171016 Visestatsministeren mener Catalonias leder ikke har svart på spørsmålet som regjeringen stilte ham.
DN171016 I sitt brev til den spanske regjeringen ber Puigdemont nok en gang om dialog, uten å svare direkte på spørsmålet om Catalonia har erklært seg uavhengig.
DN171016 Den spanske regjeringen hadde bedt om et klart svar fra katalanske regionmyndigheter om hvorvidt de har erklært seg uavhengige fra Spania innen mandag klokken 10.
DN171016 Catalonias leder Carles Puigdemont må innen torsdag morgen skrinlegge uavhengighetsplanene, krever regjeringen i Madrid.
DN171016 Regjeringen i Madrid og spansk rettsvesen har erklært folkeavstemningen for grunnlovsstridig, og spansk politi ble satt inn for å stanse den.
DN171016 | Katalansk leder taus før regjeringens tidsfrist ¶ Regjeringen krever svar om katalansk uavhengighet, mens separatister truer med protester om lederen Carles Puigdemont gjør knefall.
DN171016 Kravet fra regjeringen er et dilemma for Puigdemont.
DN171016 Hvis han varsler at det vil komme en uavhengighetserklæring, kan det gi regjeringen mulighet til ta i bruk artikkel 155 i Spanias grunnlov, som vil gi dem rett til å frata regionen sitt selvstyre.
DN171016 Bakteppet er at regjeringen i sitt budsjettforslag sist torsdag foreslo å ta bort pendlerfradraget for diett på 205 kroner i døgnet for dem som kan lage mat i pendlerboligen, og som ikke får disse utgiftene dekket av arbeidsgiver.
DN171016 Forholdet har vært anstrengt mellom regjeringen i Irak og kurdiske ledere i Nord-Irak etter folkeavstemningen om uavhengighet for den kurdiske regionen 25. september.
DB171016 Medlemmene av regjeringen kan fakturere sine politiske reiser over statsbudsjettet.
DB171016 Juss-Buss og JURK ( Juridisk Rådgivning For Kvinner ) får begge etter forslaget til regjeringen millionkutt.
DB171016 Arbeiderpartiets fremste justispolitiker har ingen forståelse for at regjeringen derimot vil gi statsstøtte til stiftelsen Human Rights Service.
DB171016 - Jeg blir svært opprørt over kuttforslaget fra regjeringen .
DB171016 - Dette er nok et usosialt kutt fra den blå-blå regjeringen , som er svært illustrerende for hvordan Høyre og Fremskrittspartiet gjennomgående tar fra de som trenger det mest og gir til de som trenger det minst, sier Lene Vågslid til Dagbladet.
DB171016 - Det er smålig av regjeringen å kutte i støtten til Juss-Buss og de andre som hjelper de svakeste i samfunnet med juridiske råd, sier Vågslid.
DB171016 - Regjeringen velger å kutte i støtten til de svakeste, men vil gi 1.8 millioner kroner til Hege Storhaug og Human Rights Service.
DB171016 I et brev sendt til den spanske regjeringen ber Carles Puigdemont nok en gang om dialog, men svarer ikke direkte på spørsmålet om Catalonia har erklært seg uavhengig.
DB171016 ¶ NEI TIL KUTT : KrF-nestleder og finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad har ingen sans for forslaget fra regjeringen om kutt i dagpengene til arbeidsledige.
DB171016 I statsbudsjettet foreslår regjeringen å stramme inn reglene for dagpenger ved at det heretter ikke skal være mulig å samle opp inntjening over tre år for å komme over inntektsgrensen som kvalifiserer til dagpenger.
DB171016 Arbeidsledighet er ikke noe du velger, men noe som oppstår i en sårbar situasjon, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til NTB etter fredagens møte om statsbudsjettet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet.
DB171016 Spenningen i området har økt etter at den kurdiske selvstyrte regionen avholdt en folkeavstemning om uavhengighet i september, en folkeavstemning også Kirkuk deltok i, men som regjeringen i Bagdad tok skarp avstand fra.
DB171016 Forholdet har vært anstrengt mellom regjeringen i Irak og kurdiske ledere i Nord-Irak etter folkeavstemningen om uavhengighet for den kurdiske regionen 25. september.
DB171016 Fikk tidsfrist ¶ Regjeringen i Bagdad ga kurdiske styrker en frist til klokken 2 natt til søndag til å trekke seg ut av byen og gå tilbake til stillingene de hadde før 6. juni 2014, meldte kurdiske kilder i helgen.
DB171016 De gjennomførte svært enkle angrep mot små nettsider satt opp av Det hvite hus eller et amerikansk byrå, og så ville deres sympatisører hevde at de hadde hacket den amerikanske regjeringen .
DB171016 Visestatsministeren mener Catalonias leder ikke har svart på spørsmålet som regjeringen stilte ham.
DB171016 I sitt brev til den spanske regjeringen ber Puigdemont nok en gang om dialog, uten å svare direkte på spørsmålet om Catalonia har erklært seg uavhengig.
DB171016 Den spanske regjeringen hadde bedt om et klart svar fra katalanske regionmyndigheter om hvorvidt de har erklært seg uavhengige fra Spania innen mandag klokka 10.
DB171016 Regjeringen i Madrid og spansk rettsvesen har erklært folkeavstemningen for grunnlovsstridig, og spansk politi ble satt inn for å stanse den.
DB171016 Stilt ovenfor et slikt pessimistisk scenario ber nå alle katalanere alle internasjonale parter som ønsket dialog, og som nå har sett den katalanske regjeringen redusere spenningen og åpne for slik dialog, om å kreve det samme fra Spanias regjering.
DB171016 Han kunne ha stoppet rettssakene den spanske regjeringen står bak mot katalanske folkevalgte og mot borgermestrene i 800 katalanske kommuner anklaget for å ha samarbeidet om folkeavstemningen.
DB171016 Den spanske regjeringen har ingen interesse i å løse den spente situasjonen og ønsker bare å oppnå sine egne mål fullt ut.
DB171016 Ved å kutte i det begrensete rettshjelptilbudet for denne gruppa, gjør regjeringen det enda lettere for seg.
DB171016 Heller ikke i år har regjeringen måttet gjøre tøffe prioriteringer i et oljesmurt statsbudsjett.
DB171016 Det er vanskelig å fatte hva regjeringen mener med å strupe frie rettshjelptiltak som fyller et dokumentert behov og nyter høy anerkjennelse.
DB171016 Etter en turbulent tid endte regjeringen mandag med å stoppe driftsstøtten på 1,3 millioner til Islamsk Råd Norge.
DB171016 Men for regjeringen i Kiev er språk også nasjonsbyggende.
DA171016 President Donald Trump sier at USA ikke vil ta side i konflikten mellom kurderne i Nord-Irak og regjeringen i Bagdad.
DA171016 - Den blåblå regjeringen får dessverre fortsette å styre noen år til, og det betyr at Fagforbundet må fortsette sitt langvarige og standhaftige arbeid for et bedre samfunn - med en sterk offentlig sektor og motvirking av konkurranseutsetting og privatisering.
DA171016 Folk ønsker seg mer tilgjengelig og rimelig reparasjon og utleie, og regjeringen har selv slått fast at det å stimulere til økt utleie og reparasjon er sentrale virkemidler for å gjøre forbruket vårt mer bærekraftig.
DA171016 Regjeringen vil bevilge 425 millioner til nytt sykehus i 2018, men kritikerne peker på uavklarte grunnforhold ( Lundteigen ), manglende vegløsning ( Kolberg ) - og for lite midler til sykehusdriften ( Gharahkhani ).
DA171016 Jeg liker ikke hvordan denne regjeringen tillater stadig mer overvåking.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/KQvK5/Med-to-pass-i-handen KOMMENDE LOVENDRING : Regjeringen vil tillate doble statsborgerskap, varslet innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) forrige uke.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/KQvK5/Med-to-pass-i-handen Forrige onsdag kom regjeringen , ved innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), med sitt svar.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/KQvK5/Med-to-pass-i-handen Det vesentlige er at regjeringen nå vil løse problemer som gjelder for mange tusen nordmenn.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/W9awj/Politisk-utkledningskunst Problemet er at vi velgere er forledet til å tro at det ligger oppriktig politisk vilje og engasjement bak hvert eneste flaggskipforslag regjeringen setter frem.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/W9awj/Politisk-utkledningskunst Implisitt : Regjeringen snekrer bevisst poster til statsbudsjettet som de vet de kan ofre når de skal forhandle med sentrumspartiene utover høsten.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/W9awj/Politisk-utkledningskunst En rekke av de mest støyende sakene i årets budsjettlansering blir allerede omtalt som saker regjeringen kan « forhandle vekk », blant annet av VGs kommentator Astrid Meland.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/W9awj/Politisk-utkledningskunst Eller at regjeringen ønsker å kutte i dagpengene til dem som skraper seg gjennom hverdagen på sosialstønad ?
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/odEBj/Irakske-styrker-har-rykket-inn-i-Kirkuk Kurdiske tjenestemenn opplyste samtidig at irakiske regjeringsstyrker og militssoldater med støtte fra regjeringen i Bagdad har iverksatt et større angrep på flere fronter for å gjenerobre byen.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/odEBj/Irakske-styrker-har-rykket-inn-i-Kirkuk Forholdet har vært anstrengt mellom regjeringen i Irak og kurdiske ledere i Nord-Irak etter folkeavstemningen om uavhengighet for den kurdiske regionen 25. september.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/k40k6/Catalonias-myndigheter-gir-ikke-klart-svar-pa-selvstendighetssporsmalet I et brev sendt til den spanske regjeringen ber Carles Puigdemont nok en gang om dialog, men svarer ikke direkte på spørsmålet om Catalonia har erklært seg uavhengig.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/k40k6/Catalonias-myndigheter-gir-ikke-klart-svar-pa-selvstendighetssporsmalet Regjeringen i Madrid og spansk rettsvesen har erklært folkeavstemningen for grunnlovsstridig, og spansk politi ble satt inn for å stanse den.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/Gzxn4/27-dode-i-skogbrann-i-Portugal - Det er absolutt overlagte branner, planlagte, forårsaket av mennesker som visste hva de gjorde, sier lederen for den regionale regjeringen i Galicia, Alberto Nunez Feijoo.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/Gzxbl/Iraks-har-angriper-kurderne-Tusener-flykter-fra-Kirkuk President Donald Trump sier at USA ikke vil ta side i konflikten mellom kurderne i Nord-Irak og regjeringen i Bagdad.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/Edxq2/HR-selskap--Pendlere-kan-spare-tusener-pa-foreslatt-endring Bakteppet er at Regjeringen i sitt budsjettforslag sist torsdag foreslo å ta bort pendlerfradraget for diett på 205 kroner i døgnet for dem som kan lage mat i pendlerboligen, og som ikke får disse utgiftene dekket av arbeidsgiver.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/Edxq2/HR-selskap--Pendlere-kan-spare-tusener-pa-foreslatt-endring Regjeringen vil i sitt forslag til statsbudsjett for 2018 ta fra pendlere som kan lage mat i pendlerboligen, et diettfradrag på 205 kroner.
AP171016https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/46GKg/Kulturlivet-har-det-bedre-nar-politikerne-ikke-definerer-kunstens-mal-og-mening--Linda-Hofstad-Helleland Og i samme kommentar roser hun Regjeringen for å ha økt avstand mellom besluttende myndigheter og kulturfeltet.
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Mer-hodebry-for-IOC-Innsbruck-sier-nei-til-OL-243844b.html Støtte fra regjeringen
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Mer-hodebry-for-IOC-Innsbruck-sier-nei-til-OL-243844b.html I juni i år støttet den østerriske regjeringen et OL-bud fra Innsbruck, men de var avhengig av støtte fra folket for å fortsette prosessen. | « Klæbo valgte å kjøre Toyota fremfor Ferrari » ¶
AA171016 Ingen har så langt påtatt seg skylden for det som trolig er det dødeligste angrepet i Somalias historie, men regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab trolig står bak.
AA171016 I en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet heter det at « Washington vil fortsette å støtte den somaliske regjeringen , dets folk, og våre allierte som kjemper for å stanse terrorisme og støtte dem i deres forsøk på å oppnå fred og sikkerhet ».
AA171016 Tyrkias regjering sier den gjerne hjelper den irakiske regjeringen med å kaste ut kurdiske styrker fra den omstridte byen Kirkuk i Nord-Irak.
AA171016 Tyrkia er selv i krig med den væpnede fløyen av Kurdistans arbeiderparti ( PKK ) sørøst i landet, og regjeringen i Ankara frykter at landets kurdiske minoritet vil forsøke å danne en egen uavhengig stat, slik kurderne i Nord-Irak streber etter.
AA171016 Den tyrkiske regjeringen varsler også at den fra nå av vil forholde seg til den irakiske regjeringen i Bagdad, ikke irakiske-kurdiske ledere, slik den har gjort de siste årene.
AA171016 Den tyrkiske regjeringen varsler også at den fra nå av vil forholde seg til den irakiske regjeringen i Bagdad, ikke irakiske-kurdiske ledere, slik den har gjort de siste årene.
AA171016 - Vi er klare for enhver form for samarbeid med den irakiske regjeringen for å få slutt på PKKs nærvær på irakisk territorium, heter det i en uttalelse fra det tyrkiske utenriksdepartementet mandag.
AA171016 - Vi advarer den regionale regjeringen i Kurdistan mot å gjøre enda flere grove feil i tillegg til de den har gjort tidligere, skriver det tyrkiske utenriksdepartementet. ( ©NTB ) ¶ | - Irakiske styrker har tatt kontroll over byen Sinjar ¶
AA171016 President Donald Trump sier at USA ikke vil ta side i konflikten mellom kurderne i Nord-Irak og regjeringen i Bagdad.
AA171016 Regjeringen i Bagdad ga kurdiske styrker en frist til klokken 2 natt til søndag til å trekke seg ut av byen og gå tilbake til stillingene de hadde før 6. juni 2014, meldte kurdiske kilder i helgen.
AA171016 På spørsmål fra NRK om hvordan regjeringen i dag ser på at kurdiske og irakiske styrker nå kjemper mot hverandre i Kirkuk, svarer forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) slik : ¶
AA171016 Ingen har så langt påtatt seg skylden for det som trolig er det dødeligste angrepet i Somalias historie, men regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab trolig står bak.
AA171016 Visestatsministeren mener Catalonias leder ikke har svart på spørsmålet som regjeringen stilte ham.
AA171016 I sitt brev til den spanske regjeringen ber Puigdemont nok en gang om dialog, uten å svare direkte på spørsmålet om Catalonia har erklært seg uavhengig.
AA171016 Den spanske regjeringen hadde bedt om et klart svar fra katalanske regionmyndigheter om hvorvidt de har erklært seg uavhengige fra Spania innen mandag klokka 10.
AA171016 Catalonias leder Carles Puigdemont må innen torsdag morgen skrinlegge uavhengighetsplanene, krever regjeringen i Madrid.
AA171016 Regjeringen i Madrid og spansk rettsvesen har erklært folkeavstemningen for grunnlovsstridig, og spansk politi ble satt inn for å stanse den.
AA171016 Medlemmene av regjeringen kan fakturere sine politiske reiser over statsbudsjettet.
AA171016 Medlemmene av regjeringen kan fakturere sine politiske reiser over statsbudsjettet.
AA171016 - Når regjeringen la om festivalordningen, var både vi og Kulturrådet spente på om det kom mer penger i potten, sier Petter Myhr.
VG171015 - I deler av vårt samfunn er vi i ferd med å bli en minoritet i vårt eget land, sa Strache på et valgkamparrangement i Wien fredag kveld, og la til « La oss bli kvitt denne regjeringen før det østerrikske folket forsvinner », ifølge NTB.
VG171015 - La oss bli kvitt denne regjeringen før det østerrikske folket forsvinner, sa Strache på et valgkamparrangement i Wien fredag kveld, ifølge NTB ¶
VG171015 Ingen har så langt påtatt seg skylden for angrepet, men den somaliske regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab trolig står bak.
VG171015 * Regjeringen har særlig møtt motstand fra den militante islamistgruppa al-Shabaab, som har tilknytning til al-Qaida.
VG171015 Nå har Regjeringen nylig kommet med et nytt høringsforslag til en ny lov for trossamfunn.
DN171015 I forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen å fjerne skattefriheten for dem som leier ut leiligheten sin for korte perioder under 30 dager.
DN171015 Den fremvoksende delingsøkonomien taler for å vurdere skattereglene for utleie av egen bolig på nytt, mener regjeringen .
DN171015 - Det er tydelig at regjeringen forsøker å dreie større deler av sparingen over til næring, og økningen i verdsettelsesrabatten for aksjer i formuesskatten i budsjettet for 2018 bidrar til dette.
DN171015 Regjeringen mener det er uheldig at slik korttidsutleie av egen bolig er skattefri, mens tradisjonell overnattingsvirksomhet er skattepliktig.
DN171015 Ingen har så langt påtatt seg skylden for angrepet, men den somaliske regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab trolig står bak.
DN171015 Statsminister Theresa May har sagt at regjeringen nå planlegger for alle eventualiteter - også et scenario der Storbritannia ryker ut av EU uten noen avtale.
DN171015 - La oss bli kvitt denne regjeringen før det østerrikske folket forsvinner.
DN171015 | Fire turbulente år for verden ¶ ¶ Regjeringen har styrket det nasjonale forsvaret, tatt initiativer for et bedre Nato og stilt opp for våre allierte med fly, fartøyer og personell.
DB171015 MOMSSJOKK : Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke reiselivsmomsen fra ti til tolv prosent.
DB171015 I forslaget til statsbudsjett for 2018 vil regjeringen heve den såkalte lavmomsen, der blant annet reiseliv og kultur inngår, fra 10 til 12 prosent.
DB171015 Den økte turiststrømmen ser ut til å ha fristet regjeringen til å øke momssatsen for disse næringene med to prosent.
DB171015 - Jeg oppfordrer regjeringen til å tenke selv og heller følge sine egne verdier om å legge til rette for økt jobbvekst.
DB171015 Fordi de fallende oljeprisene er en utgift som Norge har lært seg å leve med, har regjeringen meldt at de ikke vil stramme inn budsjettet dersom en global krise skulle oppstå.
DB171015 - La oss bli kvitt denne regjeringen før det østerrikske folket forsvinner.
DB171015 Ingen har så langt påtatt seg skylden for angrepet, men den somaliske regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab trolig står bak.
DA171015 Ingen har så langt påtatt seg skylden for angrepet, men den somaliske regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab trolig står bak.
DA171015 | Katalansk leder taus før regjeringens tidsfrist ¶ Regjeringen krever svar om katalansk uavhengighet, mens separatister truer med protester om lederen Carles Puigdemont gjør knefall.
DA171015 Kravet fra regjeringen er et dilemma for Puigdemont.
DA171015 Hvis han varsler at det vil komme en uavhengighetserklæring, kan det gi regjeringen mulighet til ta i bruk artikkel 155 i Spanias grunnlov, som vil gi dem rett til å frata regionen sitt selvstyre.
DA171015 Regjeringen krever at den tidligere journalisten kommer med en avklaring på hvordan han forholder seg til en eventuell uavhengighetserklæring.
DA171015 Ingen har så langt påtatt seg skylden for det som trolig er det dødeligste angrepet i Somalias historie, men regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab trolig står bak.
DA171015 I tillegg fortsetter regjeringen med fengselsprosjektet i Nederland.
DA171015 - Det er alvorlig at denne regjeringen ikke satser på innhold.
BT171015https://www.bt.no/nyheter/utenriks/i/doRxz/Minst-85-dode-i-selvmordsangrep-mot-hotell-i-Somalia Ingen har så langt påtatt seg skylden for angrepet, men den somaliske regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab trolig står bak.
BT171015https://www.bt.no/nyheter/utenriks/i/doRxz/Minst-85-dode-i-selvmordsangrep-mot-hotell-i-Somalia ISLAMISTER : Den somaliske regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab trolig står bak.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/gVwVa/Minst-300-drept-i-selvmordsangrep-mot-hotell-i-Somalia Ingen har så langt påtatt seg skylden for angrepet, men den somaliske regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab trolig står bak.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/gVwVa/Minst-300-drept-i-selvmordsangrep-mot-hotell-i-Somalia Den somaliske regjeringen tror islamistgruppen al-Shabaab står bak.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/gVwVa/Minst-300-drept-i-selvmordsangrep-mot-hotell-i-Somalia Den amerikanske regjeringen har ifølge Fox News vært ute og fordømt angrepet.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/gVwVa/Minst-300-drept-i-selvmordsangrep-mot-hotell-i-Somalia * Regjeringen har særlig møtt motstand fra den militante islamistgruppa al-Shabaab, som har tilknytning til al-Qaida.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/gVwVa/Minst-189-dode-i-selvmordsangrep-mot-hotell-i-Somalia Ingen har så langt påtatt seg skylden for angrepet, men den somaliske regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab trolig står bak.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/gVwVa/Minst-189-dode-i-selvmordsangrep-mot-hotell-i-Somalia Den somaliske regjeringen tror islamistgruppen al-Shabaab står bak.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/gVwVa/Minst-189-dode-i-selvmordsangrep-mot-hotell-i-Somalia Den amerikanske regjeringen har ifølge Fox News vært ute og fordømt angrepet.
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/odEAg/Regjeringen-vil-utrede-ny-stasjon-pa-Jan-Mayen | Regjeringen vil utrede ny stasjon på Jan Mayen ¶
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/A4rdM/Under-streken Torsdag i forrige uke kastet kommunepolitikere og lokalavisjournalister seg over forslaget til statsbudsjett for å se om Regjeringen hadde funnet penger til rundkjøringer, sykehus, flyplassterminaler og annet lokalsamfunnet ønsker seg.
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/0epKG/Toppsjefen-i-elbil-selskapet-Nio-er-ikke-bekymret-for-ny-Tesla-avgift Tidlige incentiver fra regjeringen i kombinasjon med en stor interesse for elektriske kjøretøy blant brukere, har gjort at Norge nå kan bli et av de første massemarkedene for elektrifisering, sier hun.
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/0epKG/Toppsjefen-i-elbil-selskapet-Nio-er-ikke-bekymret-for-ny-Tesla-avgift - Jeg tror faktisk man har nådd et punkt her hvor markedet for elbiler vil fortsette å vokse, med eller uten incentiver fra regjeringen .
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/0epKG/A-Tech-er-i-gang-Toppsjefen-i-elbil-selskapet-Nio-er-ikke-bekymret-for-ny-Tesla-avgift Tidlige incentiver fra regjeringen i kombinasjon med en stor interesse for elektriske kjøretøy blant brukere, har gjort at Norge nå kan bli et av de første massemarkedene for elektrifisering, sier hun.
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/0epKG/A-Tech-er-i-gang-Toppsjefen-i-elbil-selskapet-Nio-er-ikke-bekymret-for-ny-Tesla-avgift - Jeg tror faktisk man har nådd et punkt her hvor markedet for elbiler vil fortsette å vokse, med eller uten incentiver fra regjeringen .
AP171015https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OLrjk/Statsbudsjettet-kan-bli-et-mareritt-for-elever-med-borteboerstipend Si ;D-innlegg : Regjeringen foreslår å øke avstandsgrensen mellom foreldrehjemmet og skolen fra 40 kilometer til 60.
AP171015https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OLrjk/Statsbudsjettet-kan-bli-et-mareritt-for-elever-med-borteboerstipend Jeg tenkte at det var svært lite Regjeringen kunne gjøre som ville forandre hverdagen min drastisk, men der tok jeg grundig feil, skriver Ane Sundkvist ( 18 ).
AP171015https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OLrjk/Statsbudsjettet-kan-bli-et-mareritt-for-elever-med-borteboerstipend I det nye statsbudsjettet foreslår Regjeringen nemlig å øke avstandsgrensen mellom foreldrehjemmet og skolen fra 40 kilometer til 60.
AA171015 Ingen har så langt påtatt seg skylden for angrepet, men den somaliske regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab trolig står bak.
AA171015 Ingen har så langt påtatt seg skylden for angrepet, men regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab trolig står bak.
AA171015 Ingen har så langt påtatt seg skylden for angrepet, men den somaliske regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab trolig står bak.
AA171015 Ingen har så langt påtatt seg skylden for angrepet, men den somaliske regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab trolig står bak.
AA171015 Forholdet har vært anstrengt mellom regjeringen i Irak og kurdiske ledere i Nord-Irak etter folkeavstemningen om uavhengighet for den kurdiske regionen 25. september.
AA171015 Regjeringen i Bagdad har stilt kurderne i Nord-Irak et ultimatum hvor de krever at alle resultatene fra folkeavstemningen forkastes.
AA171015 | Katalansk leder taus før regjeringens tidsfrist ¶ Regjeringen krever svar om katalansk uavhengighet, mens separatister truer med protester om lederen Carles Puigdemont gjør knefall.
AA171015 Kravet fra regjeringen er et dilemma for Puigdemont.
AA171015 Hvis han varsler at det vil komme en uavhengighetserklæring, kan det gi regjeringen mulighet til ta i bruk artikkel 155 i Spanias grunnlov, som vil gi dem rett til å frata regionen sitt selvstyre.
AA171015 Ingen har så langt påtatt seg skylden for angrepet, men den somaliske regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab trolig står bak.
AA171015 - La oss bli kvitt denne regjeringen før det østerrikske folket forsvinner.
AA171015 Jeg vil understreke at regjeringen ikke har mottatt noen henvendelse fra amerikanske myndigheter om at de ønsker å endre på ordningen vi har avtale om i dag.
AA171015 Regjeringen vektlegger derfor et synlig og sterkt operativt samarbeid med våre allierte.
AA171015 Regjeringen har derfor ikke tatt stilling til dette.
VG171014 WIEN ( VG ) Det ytre høyre kan få plass i regjeringen etter helgens valg i Østerrike.
VG171014 Men regjeringen gir heldigvis ikke like mye gass som før.
VG171014 Regjeringen bruker fortsatt for mye, nivået er for høyt, vi svir av barnas og barnebarnas penger.
VG171014 Senterpartiets forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete mener regjeringen gjør mye riktig i oppfølgingen av hæren og Heimevernet, men ikke NATO.
VG171014 Og regjeringen følger den økonomiske rammen for langtidsplanen, men ikke for å nå NATO-målet, sier hun.
VG171014 - Det var stort fokus på regjeringspartiene Høyre og Frps landsmøter om dette, og jeg er skuffet over at regjeringen ikke følger opp, men legger seg på en bane som gjøre det vanskelig å nå målet.
VG171014 - Det er et overordnet spørsmål som jeg håpet regjeringen ville gi et annet svar på, og det er den økonomiske ramma.
DN171014 Forholdet mellom de selvstyrte kurdiske områdene i nord og regjeringen i Bagdad har lenge vært komplisert, men etter at kurderne gjennomførte en folkeavstemning om uavhengighet i september, er konflikten trappet kraftig opp.
DN171014 Regjeringen i Iran insisterer på at de aldri har hatt slike planer, og at formålet med atomprogrammet er strømproduksjon og forskning.
DN171014 Innen nyttår vil regjeringen ha klart et tilbud om vekst i tillatt biomasse i eksisterende anlegg, og tidlig neste år vil opplegget for å kunne tildele nye konsesjoner bli presentert.
DB171014 I går ble det klart at regjeringen holder seg innenfor handlingsregelen i sitt utkast statsbudsjett for neste år.
DB171014 Da vil trolig regjeringen vise til konjunkturene og overse handlingsregelen.
DB171014 ¶ OPPRETTER OLJEVERN- OG MILJØSENTER : Statsminister Erna Solberg og regjeringen oppretter et oljevern og miljøsenter i Lofoten, som er selve sentere for den norske mijødebatten.
DB171014 Oljevernberedskap er ingen imot, men ingen bør la seg lure til å tro at denne regjeringen plutselig har fått voldsom omsorg for oljevernberedskap i dette området akkurat nå, sier Hansson til Dagbladet.
DB171014 Det er trist om MDG lager selv positive miljøsaker til negative for å kritisere regjeringen .
DB171014 - INGEN BØR LA SEG LURE : Rasmus Hansson i MPG tror ikke på at regjeringen har fått omsorg for oljevern.
DB171014 Regjeringen har satt av 10 millioner kroner av statsbudsjettet for å opprette et oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen.
DB171014 | Kan vi begynne å forholde oss normalt til Odd Nerdrum ? ¶ Regjeringen har et prisverdig mål om å senke ulikheter ved å få flere i arbeid.
DB171014 Ved å samle alt den gjør under arbeidsparolen, skaper regjeringen også et inntrykk av de andre mekanismene for omfordeling ( utover arbeid ) ikke er viktig.
DB171014 Ved å forkorte opptjeningstida ( tid i lønnet arbeid ) fra de tre siste kalenderårene, til bare det siste, fratar regjeringen folk dagpenger dersom de ikke tjente over 1G i siste kalenderår.
DB171014 Ved framleggelsen av statsbudsjettet denne uka, gjentok regjeringen at nøkkelen til å skape dette samfunnet er arbeid.
DB171014 I år svekker også regjeringen den progressive omfordelingen via skattesystemet ( der de rike betaler mest ), og øker den flate skatten ( moms, som alle betaler like mye av ).
DB171014 En måte å få flere folk i arbeid på er, ifølge regjeringen , kutt i dagpengeordningen.
DB171014 Et utvalg oppnevnt av regjeringen anbefaler å dele foreldrepermisjonen i ( nesten ) to ( ni uker mer for kvinner av medisinske grunner.
DA171014 Å komme opp på én milliard i løpet av fire år, vil kreve et ganske voldsomt taktskifte av regjeringen .
DA171014 Ingenting tyder på at den blåblå regjeringen vil få større handlingsrom for å satse på forskning i årene som kommer, mener hun.
DA171014 - På usikkert grunnlag anslås de samlede lettelsene for berørte bedrifter til om lag 800 millioner kroner, skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2018, ifølge E24.
DA171014 Regjeringen har foreslått å fase ut maskinskatten i en femårsperiode fra 2019 til 2023, og at industriselskaper heller skal betale eiendomsskatt basert på verdien av bygningene deres.
DA171014 Regjeringen anslår at inntektene fra selskapsskatten vil øke med om lag 100 millioner kroner.
DA171014 Stortingsrepresentanten fra Sogn og Fjordane gir imidlertid regjeringen honnør for flere andre grep i landmaktmeldingen.
DA171014 RIS OG ROS : Liv Signe Navarsete ( Sp ) mener regjeringen tar en del gode grep, men mener samtidig at det er satt av for lite penger for å nå NATOs opptrappingsmål.
DA171014 Og regjeringen følger den økonomiske rammen for langtidsplanen, men ikke for å nå NATO-målet, sier hun.
DA171014 Navarsete sier hun er fornøyd med regjeringen satsing på dette punktet, som er i tråd med det Sp har ønsket, understreker hun.
DA171014 Liv Signe Navarsete ( Sp ) mener regjeringen gjør mye riktig i oppfølgingen av hæren og Heimevernet.
DA171014 Foto : OLE MARTIN WOLD/NTB SCANPIX ¶ Regjeringen kom i går til Stortinget med en proposisjon om den såkalte landmakta - hæren og Heimevernet ( HV ) - som en oppfølging til den allerede vedtatte langtidsplanen for Forsvaret.
DA171014 - Det var stort fokus på regjeringspartiene Høyre og Frps landsmøter om dette, og jeg er skuffet over at regjeringen ikke følger opp, men legger seg på en bane som gjøre det vanskelig å nå målet, sier Navarsete.
DA171014 - Det er et overordnet spørsmål som jeg håpet regjeringen ville gi et annet svar på, og det er den økonomiske ramma.
DA171014 Å komme opp på én milliard i løpet av fire år, vil kreve et ganske voldsomt taktskifte av regjeringen .
DA171014 Ingenting tyder på at den blåblå regjeringen vil få større handlingsrom for å satse på forskning i årene som kommer, mener hun.
DA171014 - På usikkert grunnlag anslås de samlede lettelsene for berørte bedrifter til om lag 800 millioner kroner, skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2018, ifølge E24.
DA171014 Regjeringen har foreslått å fase ut maskinskatten i en femårsperiode fra 2019 til 2023, og at industriselskaper heller skal betale eiendomsskatt basert på verdien av bygningene deres.
DA171014 Regjeringen anslår at inntektene fra selskapsskatten vil øke med om lag 100 millioner kroner.
DA171014 | Etterlyser mer til kvinner i Listhaugs budsjett ¶ Regjeringen gjør for lite for å hjelpe kvinner utsatt for sosial kontroll, mener debattant Sylo Taraku.
DA171014 Taraku mener det finnes aktivister som trenger hjelp til å bli mer profesjonelle, men regjeringen trenger ikke bruke mer penger for å få det til : ¶
DA171014 Hun er spesielt kritisk til at regjeringen strammer inn på Jobbsjansen slik at kvinner som går på sosialhjelp, ikke lenger har rett på tiltak gjennom ordningen.
DA171014 Direktør Libe Rieber-Mohn i integreringsdirektoratet IMDI vil ikke ha noen mening om regjeringen burde bruke mer på penger Jobbsjansen, men konstaterer : ¶
DA171014 - Jeg mener regjeringen bør styrke apparatet som hjelper kvinnene som utsettes for vold og sosial kontroll fra sine familier og miljøer, men også frivillige organisasjoner og dem som jobber med å sette dette på dagsorden, sier han til NTB.
BT171014https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/gVweJ/NHO-og-Virke-raser--beskylder-regjeringen-for-avtalebrudd | NHO og Virke raser - beskylder regjeringen for avtalebrudd ¶ Regjeringen vil kutte i pengestøtten til tiltak mot matsvinn.
BT171014https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/gVweJ/NHO-og-Virke-raser--beskylder-regjeringen-for-avtalebrudd | NHO og Virke raser - beskylder regjeringen for avtalebrudd ¶
BT171014https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/gVweJ/NHO-og-Virke-raser--beskylder-regjeringen-for-avtalebrudd FOTO : Torstein Bøe, NTB scanpix ¶ Regjeringen foreslår å fjerne støtten til Matsentralen, som deler ut overskuddsmat til fattige, og til organisasjonen Matvett, som representerer store deler av Mat-Norge, i forslaget til statsbudsjett for neste år, melder TV 2.
BT171014https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/gVweJ/NHO-og-Virke-raser--beskylder-regjeringen-for-avtalebrudd - Jeg er helt sikker på at Matsentralen og frivillige organisasjoner, sammen med den bransjeavtalen vi nå har gjort og de grepene regjeringen har gjort for å få ned kostnadene på mat som blir delt ut, er viktige grep som kommer til å fortsette å redusere matsvinnet i Norge, sier han.
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/xKOeV/Arbeiderpartier-i-dyp-krise-jakter-pa-nye-veier-til-makt-Na-apner-flere-for-samarbeid-med-ytre-hoyre Blant disse er et sosialpolitisk forlik som hindret den borgerlige regjeringen i å få gjennomført skatteletter og forlik om offentlig transport.
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/x1myX/Krever-tilbaketrekning-Irak-gir-kurderne-ved-Kirkuk-frist-til-i-natt Forholdet mellom de selvstyrte kurdiske områdene i nord og regjeringen i Bagdad har lenge vært komplisert, men etter at kurderne gjennomførte en folkeavstemning om uavhengighet i september, er konflikten trappet kraftig opp.
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/7X3pB/6200-rohingyaer-er-strandet-i-ingenmannsland-20-meter-unna-star-soldater-fra-harstyrken-som-jaget-dem-ut-av-Myanmar - Selv om store menneskemengder har beveget seg fra Myanmar til Bangladesh de siste dagene, har hverken regjeringen eller hæren på noe tidspunkt brukt metoder som fortjener betegnelsen skoleeksempel på etnisk rensing, skriver talsperson Darli Nwe fra Myanmars ambassade i Oslo i en e-post til Aftenposten.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av Så får vi håpe at Regjeringen har til hensikt å komme på vårt nivå i 2019, som er 30 millioner kroner.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av Ikke minst fordi Regjeringen selv før valget skapte enormt store forventninger i lokalmiljøet.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) mener Regjeringen kan takke seg selv for at forventningene var høye til hva som skulle komme.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av Begge hadde forventet at Regjeringen la omtrent samme sum som Oslo kommune på bordet, i det som ble omtalt som et spleiselag.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/x1mjQ/NHO-og-Virke-raser--beskylder-regjeringen-for-avtalebrudd | NHO og Virke raser - beskylder regjeringen for avtalebrudd ¶ Regjeringen vil kutte i pengestøtten til tiltak mot matsvinn.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/x1mjQ/NHO-og-Virke-raser--beskylder-regjeringen-for-avtalebrudd | NHO og Virke raser - beskylder regjeringen for avtalebrudd ¶
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/x1mjQ/NHO-og-Virke-raser--beskylder-regjeringen-for-avtalebrudd Foto : ¶ Regjeringen foreslår å fjerne støtten til Matsentralen, som deler ut overskuddsmat til fattige, og til organisasjonen Matvett, som representerer store deler av Mat-Norge, i forslaget til statsbudsjett for neste år, melder TV 2.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/x1mjQ/NHO-og-Virke-raser--beskylder-regjeringen-for-avtalebrudd - Jeg er helt sikker på at Matsentralen og frivillige organisasjoner, sammen med den bransjeavtalen vi nå har gjort og de grepene regjeringen har gjort for å få ned kostnadene på mat som blir delt ut, er viktige grep som kommer til å fortsette å redusere matsvinnet i Norge, sier han.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold « Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretagelsen av barn utsatt for vold og overgrep, etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Totalt vil Regjeringen sette av 584 millioner kroner til tiltak i opptrappingsplanen i 2018.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Også UNICEF Norge er skarp i sin kritikk av det Regjeringen selv kaller en « ytterligere satsing » mot vold og overgrep neste år.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Det virker som om Regjeringen ikke ser alvoret når det gjelder vold mot barn, sier Lindboe.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Den økningen Regjeringen legger opp til, er i utgangspunktet ikke mer enn hva politiet og barnehus trenger for å møte økt pågang, behov for medisinske undersøkelser og økt kapasitet i politiet, sier Ivar Stokkereit, som er fagansvarlig for barns rettigheter.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Arbeiderpartiet gikk inn for å sende hele planen tilbake : - Altfor store mangler ¶ - Regjeringen står til stryk ¶
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold - Det virker som om Regjeringen ikke ser alvoret når det gjelder vold mot barn, sier barneombud Anne Lindboe.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold - Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen ikke har større ambisjoner for dette arbeidet, særlig etter de føringene Stortinget la i sitt vedtak, sier han.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Regjeringen har satt av 200 millioner kroner under frie midler til kommunene.
AA171014 Regjeringen i Iran insisterer på at de aldri har hatt slike planer, og at formålet med atomprogrammet er strømproduksjon og forskning. ( ©NTB ) ¶
AA171014 Forholdet mellom de selvstyrte kurdiske områdene i nord og regjeringen i Bagdad har lenge vært komplisert, men etter at kurderne gjennomførte en folkeavstemning om uavhengighet i september, er konflikten trappet kraftig opp.
AA171014 Forholdet mellom de selvstyrte kurdiske områdene i nord og regjeringen i Bagdad har lenge vært komplisert, men etter at kurderne gjennomførte en folkeavstemning om uavhengighet i september, er konflikten trappet kraftig opp.
AA171014 Regjeringen i Iran insisterer på at de aldri har hatt slike planer, og at formålet med atomprogrammet er strømproduksjon og forskning.
AA171014 Ifølge nyhetsbyrået AP har IS' afghanske fløy etablert seg i det avsidesliggende området, og regjeringen har ingen kontroll.
AA171014 - Angrepet var basert på feil etterretning, sier Sapai, som truer med å legge ned hele provinsrådet hvis ikke regjeringen reagerer.
AA171014 Innen nyttår vil regjeringen ha klart et tilbud om vekst i tillatt biomasse i eksisterende anlegg, og tidlig neste år vil opplegget for å kunne tildele nye konsesjoner bli presentert.
AA171014 | NHO og Virke raser - beskylder regjeringen for avtalebrudd ¶ Regjeringen vil kutte i pengestøtten til tiltak mot matsvinn.
AA171014 | NHO og Virke raser - beskylder regjeringen for avtalebrudd ¶
AA171014 Foto : ntb scanpix ¶ Regjeringen foreslår å fjerne støtten til Matsentralen, som deler ut overskuddsmat til fattige, og til organisasjonen Matvett, som representerer store deler av Mat-Norge, i forslaget til statsbudsjett for neste år, melder TV 2.
AA171014 - Jeg er helt sikker på at Matsentralen og frivillige organisasjoner, sammen med den bransjeavtalen vi nå har gjort og de grepene regjeringen har gjort for å få ned kostnadene på mat som blir delt ut, er viktige grep som kommer til å fortsette å redusere matsvinnet i Norge, sier han.
AA171014 | NHO og Virke raser - beskylder regjeringen for avtalebrudd ¶ Regjeringen vil kutte i pengestøtten til tiltak mot matsvinn.
AA171014 | NHO og Virke raser - beskylder regjeringen for avtalebrudd ¶
AA171014 - Jeg er helt sikker på at Matsentralen og frivillige organisasjoner, sammen med den bransjeavtalen vi nå har gjort og de grepene regjeringen har gjort for å få ned kostnadene på mat som blir delt ut, er viktige grep som kommer til å fortsette å redusere matsvinnet i Norge, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA171014 Regjeringen foreslår å fjerne støtten til Matsentralen, som deler ut overskuddsmat til fattige, og til organisasjonen Matvett, som representerer store deler av Mat-Norge, i forslaget til statsbudsjett for neste år, melder TV 2.
VG171013 « Nei, det er vi », hevder den sekulære de facto-selstyrte regjeringen i kurdiske Erbil hardnakket.
VG171013 Nå har regjeringen levert sin plan for hvordan det skal foregå, den er gjennomtenkt og god.
VG171013 I årene etter 1949 ble det vanlig for norske regjeringen å erklære at « norsk basepolitikk ligger fast ».
VG171013 Erklæringen var et svar fra den norske regjeringen på et konkret spørsmål fra Sovjetunionens ambassadør i Oslo.
VG171013 Regjeringen ville berolige sovjetrusserne med en forsikring om at Moskvas fiender - først og fremst USA - ikke ville bruke norsk territorium til å gjennomføre et strategisk overfall som Sovjetunionen påberopte seg å frykte.
VG171013 Vi er lei av å vente på regjeringen .
VG171013 Nå må regjeringen sørge for at det skjer noe.
VG171013 - Vi er lei av å vente på regjeringen
VG171013 Utvidet verneplikt ¶ Regjeringen foreslår også å utvide verneplikten til 16 måneder for stillinger i Hæren som krever mest utdanning og kompetanse.
VG171013 Tirsdag denne uken ga Søreide klar beskjed i Stortingets trontaledebatt : Regjeringen vil ikke legge mer penger inn i landforsvaret ut over de rammene som forsvarsforliket mellom Høyre, Frp og Ap la opp til i 2016 : 160 milliarder kroner mer enn 2016-nivået fordelt over de neste 20 årene.
VG171013 Reservistordningen skal styrkes, foreslår regjeringen .
VG171013 I statsbudsjettet anbefaler regjeringen at vi går i gang med anskaffelsen av nye skyts.
VG171013 Hun opplyser innledningsvis at regjeringen har besluttet å videreutvikle brigaden, innføre tre mekaniserte bataljoner og etablere en kavaleribataljon, i tillegg til å videreføre garden.
VG171013 Regjeringen vil i tillegg opprette en helt ny bataljon på Porsangermoen i Finnmark med vernepliktige soldater.
VG171013 Han mener det er bra at el-bilistene har hatt store skattefordeler, men at antallet elbil-eiere nå har nådd en kritisk masse der det er bra at regjeringen nå vil trappe ned på fordelene.
VG171013 Det har kokt rundt innføringen av en ny elbil-skatt som regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018.
VG171013 Bakgrunn : Regjeringen innfører Tesla-skatt.
VG171013 - Et annet godt klimatiltak fra regjeringen er nedleggelsen av gruvedriften på Svalbard.
VG171013 Det må bli slutt på den blinde troen på at utlendingsmyndighetene aldri gjør feil, og regjeringen og flertallet må innse at det trengs endring for å ikke sende folk til tortur og kanskje død, sier Andersen i en kommentar til NTB.
VG171013 Selv om Ap sto sammen med Frp og Høyre om Forsvarets langtidsplan i fjor, sier Anniken Huitfeldt ( Ap ) til VG at partiet ikke har noen forpliktelser overfor regjeringen om å støtte landmaktplanen.
VG171013 Men uken før valget bekreftet statsminister Erna Solberg ( H ) overfor VG at regjeringen ikke ville følge utredernes forslag om å halvere Telemark Bataljon på Rena : ¶
VG171013 I forsvarsbudsjettet varsler regjeringen også at de vil kjøpe nye « våpensystemer » til elektronisk krigføring for 550 millioner kroner etter 2021.
VG171013 I Troms vil regjeringen trolig opprettholde panserbataljonen med støttesystemer, basert på vernepliktige soldater i førstegangstjeneste.
VG171013 I DRAGKAMP : Regjeringen har tidligere gått inn for å flytte alle Bell-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge.
VG171013 Fredag skal regjeringen endelig legge fram sitt forslag til fornyelse av Hæren og Heimevernet, mer enn ett år etter at Forsvarets langtidsplan ble avklart.
VG171013 Ettersom regjeringen ikke vil øke rammen i den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret, må det kuttes andre steder.
VG171013 - Dersom regjeringen opprettholder planen om å flytte disse helikoptrene, så har de ikke flertall for det i Stortinget.
VG171013 Regjeringen vil trolig videreføre størrelsen på Heimevernet slik de avklarte med Aps støtte i forsvarsforliket, med 38.000 soldater.
VG171013 Regjeringen varsler nå at de vil be Stortinget om penger til nye vogner senere i høst.
VG171013 Regjeringen har tidligere bestemt at Hæren ikke skal ha egne helikoptre i nord når noen av dem flyttes til Rygge for spesialstyrkene.
VG171013 | Ap : Regjeringen bryter helikopter-avtale ¶ Regjeringen får ikke støtte i Stortinget for å flytte alle Hærens helikoptre til Sør-Norge.
VG171013 | Ap : Regjeringen bryter helikopter-avtale ¶
VG171013 Også Sp ønsker en annen løsning enn regjeringen : ¶
VG171013 Men regjeringen mangler flertall for forslaget i Stortinget : ¶
VG171013 Men regjeringen gjorde ikke det vi ba om.
VG171013 I landmaktstudien, som ble lagt frem fredag, gjør regjeringen det klart at de står fast ved at Hærens helikopterbase på Bardufoss skal legges ned, og at hærens helikopter skal flyttes til Rygge.
VG171013 Fredag la regjeringen fram planen for fremtiden til Hæren og Heimevernet.
VG171013 Anniken Huitfeldt ( Ap ) beskylder forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) for avtalebrudd når regjeringen nå slår fast at resten av Forsvarets Bell-helikoptre skal flyttes sørover når de nye helikoptrene til Kystvakten og redningstjenesten er levert om få år.
VG171013 - Det bryter med avtalen vi inngikk med regjeringen , sier Huitfeldt til VG.
VG171013 - Ap var med på et forlik om langtidsplanen, så kan ikke regjeringen regne med at Ap gir sin støtte til landmaktstudien ?
VG171013 Regjeringen står fullt inne for vedtaket, men det gjør tydeligvis ikke Ap, sier forsvarsministeren til VG.
VG171013 Regjeringen får også støtte for utvidet verneplikt for en del av soldatene i Hæren, til 16 måneders tjeneste.
SA171013 Det er all grunn til å merke seg følgende sitat i kommentarene til budsjettforslaget : « Regjeringen kommer fortsatt til å prioritere aktivitet framfor administrasjon i årene framover.
SA171013 » Både idrettsforbundet og breddefotballforeningen roser dog regjeringen for å foreslå at overskuddet fra Norsk Tipping skal økes.
SA171013 « NIF stiller seg helt og holdent bak uttalelsen fra Frivillighet Norge om at frivillighetens viktigste sak igjen blir nedprioritert av regjeringen (...
SA171013 Samtidig har regjeringen økt momskompensasjonen ved bygging av idrettsanlegg til 185 millioner kroner, noe som er en økning på 14 millioner fra 2017.
SA171013 Og regjeringen kommer til å fortsette å prioritere penger til barn og unge som driver fysisk aktivitet i hele landet, til frivillige og til voksne som vil holde seg i god form, sier hun videre.
SA171013 Norges Idrettsforbund mener det er behov for en pott på 1,9 milliarder kroner, men regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 en pott på 1,35 milliarder.
SA171013 For norsk idrett likte ikke statsbudsjettet regjeringen la frem torsdag formiddag.
SA171013 - Idrettslag og foreninger over hele landet har aldri fått mer penger til aktivitet enn under denne regjeringen .
NL171013 Vi synes derfor regjeringen har truffet godt med innretningen på sitt forslag.
NL171013 Ole Åsheim ¶ Regjeringen har lagt frem flere forslag til endringer i bilavgiftene i Statsbudsjettet som ble presentert sist torsdag.
DN171013 | Kan styrke seg ¶ ¶ ¶ Regjeringen la torsdag frem forslag til statsbudsjett for 2018 som var på linje med markedenes forventninger.
DN171013 Men underveis skal han uansett gjøre sitt beste for å sparke regjeringen på skinnleggen og for å lokke KrF og Venstre i Aps retning.
DN171013 Foto : Gunnar Blöndal ¶ - Regjeringen faller neppe med det første.
DN171013 Det er verre at regjeringen har klart å doble den på fem år uten at det står så mye igjen, sier Trond Giske ¶
DN171013 Regjeringen i Iran insisterer på at de aldri har hatt slike planer, og at formålet med atomprogrammet er strømproduksjon og forskning.
DN171013 Kurdiske selvstyremyndigheter anklager den irakiske regjeringen for å planlegge en offensiv mot oljefelt i Kirkuk-provinsen.
DN171013 ¶ Da det høyrenasjonale Frihetspartiet fikk plass i regjeringen i Østerrike i 2000, svarte EU med politisk boikott av landet fordi det « legitimerer det ekstreme høyre i Europa ».
DN171013 « I Hæren har det vært stor spenning om hva regjeringen vil foreslå når det gjelder stridsvogner.
DN171013 Tv-avtalen ¶ Regjeringen stilte i utlysningen flere krav som må oppfylles for å kunne bli allmennkringkaster - og få inntil 135 millioner kroner i året.
DB171013 På forhånd var det kjent at regjeringen ville beholde Telemark bataljon på dagens nivå.
DB171013 Nå foreslår regjeringen i tillegg å etablere en fullt oppsatt kavaleribataljon på Porsangmoen, med rundt 400 ansatte og vernepliktige.
DB171013 Landmaktutredningen er en plan for Hæren og Heimevernet som regjeringen mener vil gi flere kampklare soldater på kortere varsel.
DB171013 For de stillingene i Hæren som krever mest utdanning og kompetanse, foreslår regjeringen 16 måneders førstegangstjeneste, sier hun.
DB171013 Av landmaktutredningen går det fram at regjeringen vil investere 54 milliarder kroner i nytt materiell og 6 milliarder kroner i infrastruktur.
DB171013 Regjeringen vil utvide førstegangstjenesten til 16 måneder for enkelte stillinger i Hæren.
DB171013 Regjeringen foreslår også å samle Hærens og Heimevernets avdelinger i Finnmark under en felles ledelse som skal kalles Finnmark landforsvar.
DB171013 MOMSSJOKK : Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke reiselivsmomsen fra ti til tolv prosent.
DB171013 Hun mener det er urovekkende for bransjen at regjeringen har signaliseert at de ønsker å velte skatter og avgifter over på forbruk.
DB171013 Bransjen selv lot frustrasjonen gå utover regjeringen i går for påslaget.
DB171013 - Spørsmålet er hvor langt regjeringen vil gå i disse momssatsene, sier hun til Dagbladet.
DB171013 Regjeringen går i 2018 inn for å øke den laveste momssatsen fra 10 til 12 prosent på kultur- og reiselivstilbudene i Norge.
DB171013 Ifølge kildene skal tidligere sjefstrateg Steve Bannon ha fortalt Trump at hans største trussel er « grunnlovstillegg 25 » i den amerikanske grunnloven, som sier at flertallet i regjeringen kan stemme for å avsette presidenten.
DB171013 Flere rådgivere fra Vestfløyen i Det hvite hus har ifølge Vanity Fair-skribent Sherman uttrykt bekymring for at Trumps atferd vil kunne føre til at regjeringen tar ekstraordinære avgjørelser for å få ham avsatt.
DB171013 - Grunnlovstillegg 25 innebærer at flertallet i regjeringen kan avsette presidenten om han ikke er i stand til å fungere mentalt, slik at visepresidenten må overta.
DB171013 Våren 2015 inngikk regjeringen og KrF og Venstre en avtale om bilavgiftene.
DB171013 Venstre vil ha større satsing enn regjeringen legger opp til på etter- og videreutdanning for lærere.
DB171013 Mens opposisjonen med Ap i spissen tordner og anklager regjeringen for usosiale kutt, økte forskjeller og løftebrudd, er reaksjonene fra partiene regjeringen trenger støtte fra, mer dempede.
DB171013 Mens opposisjonen med Ap i spissen tordner og anklager regjeringen for usosiale kutt, økte forskjeller og løftebrudd, er reaksjonene fra partiene regjeringen trenger støtte fra, mer dempede.
DB171013 Men regjeringen trenger KrFs støtte til budsjettet.
DB171013 Han tror ikke regjeringen har tenkt godt nok gjennom konsekvensene av at det blir dyrere å anskaffe seg en Tesla.
DB171013 Dette er opposisjonen mest uenig med regjeringen om ¶
DB171013 Arbeiderpartiet mener regjeringen svikter på de viktigste oppgavene.
DB171013 » - Jeg registrerer at regjeringen ikke følger opp avtalen om nullutslippsbiler når de foreslår en engangsavgift som rammer de tyngste bilene, sier Breivik.
DB171013 Regjeringen kutter all støtte til frivillig dyrevern ¶
DB171013 Regjeringen har prioritert å fjerne skatteklasse to.
DB171013 Regjeringen i Bangladesh har gitt de militære ansvar for å frakte mat og utstyr til grenseområdene, samtidig som det er lagt planer for å bygge 14 000 tilfluktsbygg med plass til seks familier hver.
DB171013 Regjeringen nektet å bla opp for å bygge de siste 22 kilometerne som gjenstår.
DB171013 ¶ I går la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018.
DB171013 Så når Norge ifølge Arbeiderpartiet i valgkampen var blitt et kaldt samfunn, er det i hvert fall ingen tvil om at den rødgrønne regjeringen i Sverige styrer i et mye kaldere samfunn.
DB171013 Hans Ole Rian, ledet i Musikernes fellesorganisasjon, kaller kuttet galskap : ¶ - Regjeringen forsøkte seg med det samme taktikk i fjor, da fikk Stortinget stoppet galskapen.
DB171013 I statsbudsjettet skriver selv regjeringen at tilskuddene « reduseres og prioriteres strengere i 2018 ».
DB171013 Regjeringen bidrar til en rekke tiltak over Kulturdepartementets budsjett.
DB171013 I stortingsperioden vi har lagt bak oss, brukte regjeringen i snitt 20 milliarder flere oljekroner hvert eneste år.
DB171013 Fra kl 08 til 10 visste vi hvor mange prosent av oljefondet regjeringen ville bruke, men vi visste ikke hvor stort de beregnet fondet til å være.
DB171013 Da denne regjeringen låste seg inn på kontorene i 2013 kom hver femte krone fra oljefondet.
DB171013 Regjeringen bruker fortsatt for mye oljepenger Kommentar ¶
DB171013 Regjeringen vil ha økte ressurser og permanent tilstedeværelse i Finnmark.
DB171013 Når regjeringen fortsetter å legge så mange oljekroner i potten, strammes handlingsrommet framover inn, og å møte de budsjettmessige utfordringene eldrebølgen vil medføre blir vanskeligere.
DB171013 Målt i 2018-kroner øker regjeringen med dette budsjettet oljepengebruken med 6 milliarder på ett år.
DB171013 Likevel endte regjeringen med å legge fram et budsjett hvor oljepengebruken når 231,1 milliarder.
DA171013 Regjeringen i Iran insisterer på at de aldri har hatt slike planer, og at formålet med atomprogrammet er strømproduksjon og forskning.
DA171013 Regjeringen må ¶ fortsette i samme spor og komme opp med en handlingsplan mot muslimhat, slik som likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm tar til orde for i Klassekampen.
DA171013 Regjeringen vil nemlig øke maksprisen for en barnehageplass til 2.910 kroner i måneden.
DA171013 Regjeringen vil øke den laveste momssatsen, « moro-skatten », fra 10 til 12 prosent.
DA171013 Regjeringen legger opp til at aksjeeiere bare skal måtte betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi, skriver NTB.
DA171013 Bakgrunn : Nå vil regjeringen gi mer penger til Oslo sør ¶
DA171013 Det må bli slutt på den blinde troen på at utlendingsmyndighetene aldri gjør feil, og regjeringen og flertallet må innse at det trengs endring for å ikke sende folk til tortur og kanskje død, sier Andersen i en kommentar til NTB.
DA171013 Politireformen, hevdet samme Frølich, ville legge til rette for de store investeringene både han og regjeringen ønsker seg.
DA171013 Nå holder ikke regjeringen ord.
DA171013 - Når det verken er satt av frie eller målrettede midler med tanke på nyansettelser i politiet, er regjeringen også langt unna 2021-målet, mener hun.
DA171013 | Refser Siv ¶ Regjeringen driver med risikosport og lavmåls-kutt, mener LO-leder Hans Christian Gabrielsen.
DA171013 Han mener også regjeringen leverer for dårlig på bekjempelse av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DA171013 Han er også svært skeptisk til at regjeringen fjerner helle krisepakken til Sørvestlandet.
DA171013 Dette viderefører ikke regjeringen som følge av at det nå går bedre i regionen.
DA171013 Dagpengekutt ¶ Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for dagpenger og kutte antall plasser på ledighetstiltak i forslaget til statsbudsjett for 2018.
DA171013 - Nei, men regjeringen tar en veldig stor risiko ved å fjerne hele pakka.
DA171013 - I hvert fall tatt i betraktning den retorikken som har kommet fra regjeringen gjennom valgkampen om dette.
DA171013 - Den småligheten regjeringen viser overfor de sårbare gruppene i samfunnet, er kanskje det jeg synes er mest oppsiktsvekkende, sier lederen av Norges største arbeidstakerorganisasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.
DA171013 Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for dagpenger og kutte antall plasser på ledighetstiltak i forslaget til statsbudsjett for 2018.
DA171013 Regjeringen vil nemlig øke maksprisen for en barnehageplass til 2.910 kroner i måneden.
DA171013 Regjeringen vil øke den laveste momssatsen, « moro-skatten », fra 10 til 12 prosent.
DA171013 Regjeringen legger opp til at aksjeeiere bare skal måtte betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi, skriver NTB.
DA171013 Samtidig som regjeringen gir enda mer til vei, halveres potten til gående og syklende.
DA171013 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) demonstrerer nok en gang i et statsbudsjett at det er nye veier som veier tyngst for regjeringen .
DA171013 MDGs Une Aina Bastholm mener « det mest alvorlige » er at regjeringen øker momsen på kollektivtransport.
DA171013 I Sverige tenker regjeringen tilsynelatende annerledes om sykkel og miljøvennlig transport.
DA171013 I 2018 ønsker regjeringen å bruke 35,9 milliarder kroner til veiformål.
DA171013 - Sammen med kuttene i gang- og sykkelveier, samt nok en økning i budsjettet for veiprosjekter, virker det som om regjeringen totalt overser at transportsektoren er Norges nest største utslippssektor, fortsetter Due.
DA171013 - Med dette budsjettet viser regjeringen med all tydelighet at den ikke har tenkt å nå Stortingets klimamål for 2020.
DA171013 Regjeringen halverer satsingen på gange og sykkel, mens store, forurensende, nye biler ikke blir dyrere, konstaterer hun.
DA171013 - Regjeringen ser ikke ut til å mene alvor med målene som er satt, sier Andersson. 7,7 prosent økning ¶
DA171013 * Regjeringen foreslår 300 millioner som kan komme syklende og gående i storbyområdene til gode, men disse pengene kan også bli brukt til kollektivtiltak.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/poQoG/Forsvarsbudsjettet-oker--strid-om-kampkraften-gjor-det-samme Regjeringen planlegger også å fremme for Stortinget flere nye strukturbærende prosjekter som nytt artilleri og ulike versjoner av ( Leo 2 og M113 ) støttekjøretøy for ulike spesialformål.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Pk8X5/Fastlegene-blir-eldre_-og-farre-onsker-a-bli-fastlege-Legeforeningen-frykter-for-ordningen Legeforeningen hadde håpet at Regjeringen satte av midler til rekrutteringssatsing.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Pk8X5/Fastlegene-blir-eldre_-og-farre-onsker-a-bli-fastlege-Legeforeningen-frykter-for-ordningen Regjeringen er opptatt av at trenden fra tidligere år fortsetter.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Pk8X5/Fastlegene-blir-eldre_-og-farre-onsker-a-bli-fastlege-Legeforeningen-frykter-for-ordningen 55 millioner til primærhelseteam ¶ Regjeringen foreslår å bevilge 55 millioner kroner til et pilotprosjekt med primærhelseteam.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet Statsminister Erna Solberg forsvarer økt makspris med at Regjeringen har innført ordninger som fører til at lavtlønnede enten kan få gratis kjernetid eller redusert foreldrebetaling.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet I neste års statsbudsjett foreslår Regjeringen at maksprisen for en barnehageplass settes opp med 180 kroner til 2910 kroner.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet Hun skriver at årsakene til at familier ikke benytter tilbudet er sammensatte, men at Regjeringen vil forsøke å redusere problemet.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet Regjeringen følger utviklingen ¶
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet Regjeringen foreslår derfor for 2018 å innføre en tilskuddsordning som gjør at kommuner med særlige utfordringer i rekrutteringen av minoritetsspråklige barn, kan drive aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid overfor disse familiene.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet - Regjeringen har merket seg at det er færre barn som bruker tilbudet, enn de som har rett til det, sies det i budsjettet som røper følgende : ¶ 7000 tre-, fire- og femåringer, som i 2016 kunne fått 20 timers gratis kjernetid i barnehage, bruker ikke ordningen. 17.000 barn som hadde krav på å få barnehaget
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/l7En7/Eirik-Jensen-og-Gjermund-Cappelen-far-darlig-tid-hvis-de-skal-bli-domt-av-en-jury Fredag bestemte Regjeringen i statsråd at juryordningen avskaffes fra årsskiftet.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/l7En7/Eirik-Jensen-og-Gjermund-Cappelen-far-darlig-tid-hvis-de-skal-bli-domt-av-en-jury Fredag bestemte Regjeringen at rettssaker som blir anket før årsskiftet, skal avgjøres av en jury selv om ordningen avskaffes etter nyttår.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/Lv0rP/Na-legges-landmaktsutredningen-frem | Regjeringen vil utvide førstegangstjenesten til 16 måneder for enkelte stillinger i Hæren ¶ Regjeringen foreslår i landmaktutredningen å øke førstegangstjenesten til 16 måneder for stillinger i Hæren som krever mest utdanning og kompetanse.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/Lv0rP/Na-legges-landmaktsutredningen-frem På forhånd var det kjent at regjeringen ville beholde Telemark bataljon på dagens nivå.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/Lv0rP/Na-legges-landmaktsutredningen-frem Nå foreslår regjeringen i tillegg å etablere en fullt oppsatt kavaleribataljon på Porsangmoen, med rundt 400 ansatte og vernepliktige.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/Lv0rP/Na-legges-landmaktsutredningen-frem Landmaktutredningen er en plan for Hæren og Heimevernet som regjeringen mener vil gi flere kampklare soldater på kortere varsel.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/Lv0rP/Na-legges-landmaktsutredningen-frem For de stillingene i Hæren som krever mest utdanning og kompetanse, foreslår regjeringen 16 måneders førstegangstjeneste, sier hun.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/Lv0rP/Na-legges-landmaktsutredningen-frem Av landmaktutredningen går det fram at regjeringen vil investere 54 milliarder kroner i nytt materiell og 6 milliarder kroner i infrastruktur.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/Lv0rP/Na-legges-landmaktsutredningen-frem | Regjeringen vil utvide førstegangstjenesten til 16 måneder for enkelte stillinger i Hæren ¶
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/Lv0rP/Na-legges-landmaktsutredningen-frem Regjeringen foreslår også å samle Hærens og Heimevernets avdelinger i Finnmark under en felles ledelse som skal kalles Finnmark landforsvar.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/E337A/Forsvaret-far-nye-artillerivogner Nå bekrefter forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) at regjeringen vil bevilge penger til nye vogner.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet Og her er det et annet flertall på Stortinget enn det regjeringen legger til grunn, sier Huitfeldt.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet I tillegg ser det ut til at regjeringen kan gå på et nederlag med forslaget om ikke å videreføre helikoptre for Hæren.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet Huitfeldt gikk hardt ut mot regjeringen i sommer også - les her ¶
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet Det er to av utfordringene for regjeringen når Stortinget skal ta fatt på langtidsplanen for Hæren og Heimevernet - landmaktproposisjonen - som ble lagt frem fredag.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet Ap reddet regjeringen når samarbeidspartiene Venstre og KrF trakk seg fra forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret i forrige periode.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet - Det er beklagelig at man ikke har funnet rom for nye transporthelikopter til Hæren, og at regjeringen ikke ser ut til å snu når det gjelder helikoptermiljøet på Bardufoss, sier Hareide.
AP171013https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/VyPX3/Vil-jury-vare-en-fordel-for-Jensen januar neste år, har Regjeringen bestemt.
AP171013https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2LW4x/Regjeringens-forslag-til-ny-kirkereform-sentraliserer-makten-i-landets-storste-folkebevegelse--Oyvind-Habrekke I høringen presenterer Regjeringen to alternative finansieringsformer for Den norske kirke.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-kan-tvinge-idrettspresidenten-til-a-ga-av-243715b.html Det er all grunn til å merke seg følgende sitat i kommentarene til budsjettforslaget : « Regjeringen kommer fortsatt til å prioritere aktivitet framfor administrasjon i årene framover.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Breddeidretten-reagerer-pa-statsbudsjettet-Kulturministeren-slar-tilbake--Forstar-ikke-kritikken-243692b.html » Både idrettsforbundet og breddefotballforeningen roser dog regjeringen for å foreslå at overskuddet fra Norsk Tipping skal økes.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Breddeidretten-reagerer-pa-statsbudsjettet-Kulturministeren-slar-tilbake--Forstar-ikke-kritikken-243692b.html « NIF stiller seg helt og holdent bak uttalelsen fra Frivillighet Norge om at frivillighetens viktigste sak igjen blir nedprioritert av regjeringen (...
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Breddeidretten-reagerer-pa-statsbudsjettet-Kulturministeren-slar-tilbake--Forstar-ikke-kritikken-243692b.html Samtidig har regjeringen økt momskompensasjonen ved bygging av idrettsanlegg til 185 millioner kroner, noe som er en økning på 14 millioner fra 2017.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Breddeidretten-reagerer-pa-statsbudsjettet-Kulturministeren-slar-tilbake--Forstar-ikke-kritikken-243692b.html Og regjeringen kommer til å fortsette å prioritere penger til barn og unge som driver fysisk aktivitet i hele landet, til frivillige og til voksne som vil holde seg i god form, sier hun videre.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Breddeidretten-reagerer-pa-statsbudsjettet-Kulturministeren-slar-tilbake--Forstar-ikke-kritikken-243692b.html Norges Idrettsforbund mener det er behov for en pott på 1,9 milliarder kroner, men regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 en pott på 1,35 milliarder.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Breddeidretten-reagerer-pa-statsbudsjettet-Kulturministeren-slar-tilbake--Forstar-ikke-kritikken-243692b.html For norsk idrett likte ikke statsbudsjettet regjeringen la frem torsdag formiddag.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Breddeidretten-reagerer-pa-statsbudsjettet-Kulturministeren-slar-tilbake--Forstar-ikke-kritikken-243692b.html - Idrettslag og foreninger over hele landet har aldri fått mer penger til aktivitet enn under denne regjeringen .
AA171013 Regjeringen i Iran insisterer på at de aldri har hatt slike planer, og at formålet med atomprogrammet er strømproduksjon og forskning.
AA171013 | Russland advarer USA mot å droppe Iran-avtalen ¶ Regjeringen i Russland advarer USAs president Donald Trump mot å trekke seg fra atomavtalen med Iran.
AA171013 Regjeringen i Iran insisterer på at de aldri har hatt slike planer, og at formålet med atomprogrammet er strømproduksjon og forskning.
AA171013 Kurdiske selvstyremyndigheter anklager den irakiske regjeringen for å planlegge en offensiv mot oljefelt i Kirkuk-provinsen.
AA171013 Forholdet mellom de selvstyrte kurdiske områdene i nord og regjeringen i Bagdad har lenge vært komplisert, men etter at kurderne gjennomførte en folkeavstemning om uavhengighet i september, er konflikten trappet kraftig opp.
AA171013 Zeid Ra'ad Al Hussein mener regjeringen kan gjøre mer for å bedre situasjonen i Libyas interneringsleirer.
AA171013 Samtidig erkjenner han at regjeringen har betydelige utfordringer siden ulike væpnede grupper har stor innflytelse og rettsvesenet i landet nærmest har kollapset.
AA171013 Regjeringen i Italia har avvist påstanden.
AA171013 I tillegg la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett denne uka.
AA171013 Det må bli slutt på den blinde troen på at utlendingsmyndighetene aldri gjør feil, og regjeringen og flertallet må innse at det trengs endring for å ikke sende folk til tortur og kanskje død, sier Andersen i en kommentar.
AA171013 Det må bli slutt på den blinde troen på at utlendingsmyndighetene aldri gjør feil, og regjeringen og flertallet må innse at det trengs endring for å ikke sende folk til tortur og kanskje død, sier Andersen i en kommentar.
AA171013 Norges Røde Kors jubler over at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett har fjernet momsen for mindre redningsbåter.
AA171013 I forslag til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen et momsfritak for redningsbåter som er mindre enn 15 meter ( rundt 50 fot ).
AA171013 - Regjeringen har her lyttet til frivillige og gjør det enklere for oss å bidra som en beredskapsorganisasjon til samfunnet.
AA171013 - Regjeringen bør vurdere å ta imot flere kvoteflyktninger slik at man har en jevnlig strøm av flyktninger som skal bosettes.
AA171013 Det må bli slutt på den blinde troen på at utlendingsmyndighetene aldri gjør feil, og regjeringen og flertallet må innse at det trengs endring for å ikke sende folk til tortur og kanskje død, sier Andersen i en kommentar til NTB.
AA171013 På spørsmål fra NTB om disse kuttene er noe regjeringen kan gå tilbake på i bytte mot støtte, svarer Solberg : ¶
AA171013 NHO er kritisk til at regjeringen vil øke den laveste momssatsen, såkalte « moroskatt », fra 10 til 12 prosent på blant annet transport og overnatting.
AA171013 Mange av kuttene utgjør ikke særlig mye i kroner og øre, men har provosert både Venstre og KrF, som regjeringen må ha støtte fra for å få budsjettet vedtatt i Stortinget.
AA171013 LO kritiserer samtidig regjeringen for å bruke « ostehøvelprinsippet » i kutt i offentlig sektor.
AA171013 I statsbudsjettet foreslår regjeringen å stramme inn reglene for dagpenger, ved at det heretter ikke skal være mulig å samle opp inntjening over tre år for å komme over inntektsgrensen som kvalifiserer til dagpenger.
AA171013 Fredag stilte han på det tradisjonelle møtet i det såkalte kontaktutvalget mellom regjeringen og partene i arbeidslivet.
AA171013 Arbeidsledighet er ikke noe du velger, men noe som oppstår i en sårbar situasjon, sier Gabrielsen, som mener regjeringen skyver utgiftene over på kommunene i form av økte sosialhjelpskostnader.
AA171013 I stedet har regjeringen dempet musikken.
AA171013 Hvis et linjeskift gir et fall i markedet, kan regjeringen fort ta et større jafs av Oljefondet enn beregnet.
AA171013 Forhåpentligvis har regjeringen tatt et første skritt i retning av en reduksjon i oljepengebruken.
AA171013 Da finansminister Siv Jensen la fram statsbudsjettet for 2018, var den tydeligste beskjeden at den norske økonomien ikke trenger drahjelp fra regjeringen lenger.
AA171013 Regjeringen innfører også differensiert arbeidsgiveravgift, etter at ESA ga grønt lys for ordningen i mai.
AA171013 Regjeringen har et mer optimistisk syn på den norske økonomien enn Statistisk sentralbyrå og DnB.
VG171012 Men regjeringen kan også ha hatt flaks med noen poster.
VG171012 Les mer : Regjeringen vil bruke 231,1 oljemilliarder ¶
VG171012 Regjeringen slenger det inn i pakken for at Venstre og KrF kan forhandle det vekk.
VG171012 Problemet er at regjeringen foreslår bare tre milliarder i skattelette neste år.
VG171012 Kommentar Regjeringen har hatt så mye penger at de slapp å prioritere.
VG171012 Han valgte å kritisere regjeringen for... skatteskjerpelser !
VG171012 Regjeringen har hatt så mye penger at de slapp å prioritere.
VG171012 Torsdag skal parlamentarikerne votere over proposisjonen i en siste skriftlig runde, og det er på ingen måter automatisk gitt at regjeringen får det som den vil.
VG171012 Regjeringen har imidlertid lagt ekstra press på underhuset, det såkalte Deputertkammeret, ved å legge frem proposisjonen som et tillitsvotum.
VG171012 Regjeringen kommer med 30 millioner ekstra til bekjempelse av ungdomskriminalitet i Oslo sør.
VG171012 | Varsler kamp mot « usosiale kutt » ¶ Regjeringen møter motstand fra flere hold på kutt som rammer barnefamilier, arbeidsløse og fattige. barnefamilier, arbeidsløse og fattige.
VG171012 Styreleder i kommunenes interesseorganisasjon KS, Gunn Marit Helgesen ( H ) mener regjeringen skyver regningen over på kommunene.
VG171012 SV-leder Audun Lysbakken mener budsjettforslaget fra regjeringen vil føre til økte forskjeller.
VG171012 Hun er kritisk til at regjeringen for svekker den statlige finansieringen av ressurskrevende tjenester - kommunale tjenester til innbyggere med psykisk utviklingshemming, sterkt nedsatt funksjonsevne, alvorlige rusproblemer eller psykiske lidelser.
VG171012 Det er fordi regjeringen ikke har bidratt til at det skapes nok arbeidsplasser.
VG171012 Den blåblå regjeringen legger opp til en utvikling der de som har lite skal få mindre og de som har mye skal få mer.
VG171012 Blant forslagene der regjeringen vil møte motstand når budsjettforhandlingene starter i Stortinget er : ¶
VG171012 - Regjeringen har varslet tøffere tider, men det gjelder bare de som har minst.
VG171012 « Sjokk » for Toyota og Lexus ¶ Regjeringen foreslår også å fjerne vektfradraget for ikke-ladbare hybridbiler.
VG171012 Samtidig fortsetter regjeringen å gi ladbare hybrider, som ofte har kort el-rekkevidde og er helt avhengige av at eierne lader dem for at de skal kjøre elektrisk, et uforholdsmessig høyt vektfradrag.
VG171012 Regjeringen har lagt frem flere forslag til endringer i bilavgiftene i dagens Statsbudsjett.
VG171012 - Regjeringen begår et stort feilgrep når de fratar høyteknologiske hybridbiler, som kjører elektrisk halvparten av tiden uten behov for ladekabel, vektfradraget for miljøteknologi.
VG171012 Vi har ennå ikke sagt noe om bilens pris, men har ikke tro på at den nye engangsavgiften fra regjeringen vil føre til at folk trekker seg fra listen, sier kommunikasjonssjef Øyvind Rognlien Skovli i Audi til VG.
VG171012 MOT ELBILAVGIFT : Venstre-toppene Terje Breivik ( til venstre ) og Abid Raja er allerede på kollisjonskurs med regjeringen om den nye elbilavgiften.
VG171012 Her er VWs Tesla-utfordrer ¶ - Regjeringen bryter avtalen fra 2015 om å ikke øke avgiftene for nullutslippsbiler, konstaterer finanstalsmann Terje Breivik i Venstre.
VG171012 Da vil dette være i strid med avtalen vi har inngått med regjeringen tidligere, sa Ropstad, til NRK.
VG171012 Bilistorganisasjonen NAF med over en halv million medlemmer, tror elbilavgiften er lagt bevisst inn av regjeringen som et typisk forhandlingstema i de forestående budsjettforhandlingene med Venstre og KrF.
VG171012 Regjeringen skriver i budsjettforslaget at elbiler vil fremdeles ha betydelige fordeler sammenlignet med biler som bruker fossilt drivstoff.
VG171012 Regjeringen foreslår også at elbiler fritas fra omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift.
VG171012 - Regjeringen vet veldig godt at mange av bilprodusentene tar dette steget for å utvikle elbilene med mer plass og økt rekkevidde mye på grunn av utvikllingen i Norge.
VG171012 - Regjeringen gambler med et av våre viktigste klima-bidrag internasjonalt med denne avgiften på fremtidens biler, sier Bu.
VG171012 Forslaget vil ikke svekke inntektene til kommunene som allerede krever inn eiendomsskatt, presiserer regjeringen i statsbudsjettet.
VG171012 Regjeringen vil at endringen skal innføres over fire år.
VG171012 Regjeringen mener at Mongstad-anlegget vil få store skattelettelser gjennom dette forsalget, som også vil komme store bedrifter dssoim Hydro på Karmøy, Alcoa i Farsund og Inos Rafnes store lettelser.
VG171012 For å skjerme personer som på grunn av sykdom har hatt lengre fravær fra arbeidslivet, foreslår regjeringen at arbeidsinntekten som vurderes i forbindelse med minsteinntektskravet, også utvides til å omfatte sykepenger, pleiepenger, opplærings- og omsorgspenger med videre.
VG171012 Eggum sier til VG at LO i de fire årene den borgerlige regjeringen har sittet, har vist moderasjon gjennom en vanskelig tid.
VG171012 Det er direkte opprørende at regjeringen skal ta dagpenger fra vanlige arbeidsfolk, sier Eggum.
VG171012 Da er det ikke greit at regjeringen på smålig vis kutter i ordningen, slik at ikke lønn siste tre år skal legges til grunn.
VG171012 - Nå vil sikkert regjeringen prøve å dekke dette til med fjonge ord som omstilling og bærekraft.
VG171012 Regjeringen skriver i budsjettforslaget at de ønsker å målrette dagpengeordningen mot personer som « har en nær arbeidstilknytning og som nylig har hatt et inntektsbortfall som følge av arbeidsløshet, og foreslår å avvikle opptjeningsperioden på tre år ».
VG171012 - Regjeringen fører en aktiv arbeidsmarkedspolitikk : I neste års budsjett fortsetter vi innsatsen for å få unge i skole og arbeid og langtidsledige i ny jobb.
VG171012 I statsbudsjettet for neste år foreslår Regjeringen å avvikle støtteordningen til organisasjoner innenfor landbruks- og matpolitikk. 33 organisasjoner som tidligere har mottatt til sammen 29,5 millioner kroner, rammes.
VG171012 - Hver gang Norges Bygdeungdomslag har vært på høring i næringskomiteen, enten i forbindelse med budsjett eller jordbruksoppgjørene, har manglende satsing på rekrutteringstiltak for landbruket vært kritikken mot regjeringen .
VG171012 - Det er en ingen tvil om at regjeringen har opplevd mye støy rundt sin landbruks- og distriktspolitikk, og nå er altså svaret å ta fra statstøtten til en del av de organisasjonene som har stått for denne kritikken, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad ( Sp ) til VG.
VG171012 | Kutter CO2-håndtering med 60 prosent - industrien raser ¶ Regjeringen kutter kraftig i penger til videre studier for CO2-fangst.
VG171012 I stedet sender Regjeringen motsatt signal, sier Hauge.
VG171012 I 2016 bevilget regjeringen to milliarder kroner til CO2-håndtering.
VG171012 Det er helt uforståelig at Regjeringen nå sår tvil om hele planen for CO2-fangst i Norge, sier Hauge.
VG171012 Regjeringen har ambisjon om minst ett nytt fullskala CO₂-håndteringsprosjekt og vil komme tilbake til Stortinget med et helhetlig fremlegg etter at resultatene fra konseptstudiene på fangst er gjennomgått.
VG171012 60 prosent ¶ Regjeringen kutter videre til 509 millioner kroner i 2018, som er utgjør et kutt på 60 prosent, sammenliknet med saldert budsjett. 195 millioner kroner skal brukes til videre drift ved Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad og 20 millioner kroner til planlegging av fullskala CO2-håndtering i Norge. -
VG171012 - Regjeringen foreslår til sammen 509 mill. kroner til arbeidet med CO2-håndtering i 2018.
VG171012 Ny « Tesla-avgift » ¶ Regjeringen innføre en egen avgift for elbiler.
VG171012 Kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer er blant det som blir dyrere når regjeringen foreslår å øke momsen.
VG171012 Innfører « Airbnb-skatt » ¶ Regjeringen fjerner skattefritaket for inntekter ved korttidsutleie av egen bolig.
VG171012 Ingen kutt i eiendomsskatten ¶ Regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten, men foreslår å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke skatten.
VG171012 I stedet for en vektavgift, foreslår regjeringen å fjerne fritaket for engangsavgiften ved kjøp av de dyreste elbilene, noe som kun slår ut for de dyreste Teslaene : Model S og Model X.
VG171012 I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til et annet.
VG171012 Fjerner skatteklasse ¶ Regjeringen ønsker å fjerne dagens ordning med skatteklasse 2.
VG171012 Dyrere for barnefamilier ¶ Regjeringen foreslår flere endringer som vil påvirke økonomien til småbarnsforeldre.
VG171012 Alkohol og tobakk ¶ Regjeringen vil neste år øke avgiftene på alkohol og tobakk med mellom 1,5 og 1,9 prosent - avhengig av vare.
VG171012 Regjeringen legger opp til at aksjeeiere bare skal måtte betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi, melder NTB.
VG171012 Regjeringen forslår en slik « aksjerabatt » for å få flere til å spare i aksjer heller enn i bolig og slik bidra til vekst i økonomien.
VG171012 Venstre og Senterpartiet mener også at regjeringen har lagt seg på et « fornuftig nivå » på pengebruken.
VG171012 Tidligere år har regjeringen økt oljepengebruken med nesten fire ganger så mye fra budsjett til budsjett.
VG171012 Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO mener imidlertid regjeringen har presentert et « svært moderat opplegg ».
VG171012 Sjeføkonom Lars Haartveit i Virke mener likevel at regjeringen burde strammet ytterligere inn på pengebruken.
VG171012 Dermed kan regjeringen ta ut hele 231,1milliarder kroner av oljeinntektene i statsbudsjettet.
VG171012 Både økonomene og opposisjonen mener regjeringen har lagt seg på et fornuftig nivå på bruken av oljepenger.
VG171012 - Hver sjuende krone som brukes over offentlige budsjetter, hentes nå fra pensjonsfondet, skriver regjeringen .
VG171012 Regjeringen foreslår å bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2018.
VG171012 VIL HA UTVALG : Arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) sier til VG at regjeringen vil sette ned et sysselsettingsutvalg.
VG171012 Før sommeren startet derfor regjeringen et arbeid med å se på ulike problemstillinger som er egnet for utvalgsarbeid, skriver Hauglie i en epost til VG og legger til : ¶
VG171012 Da VG ba arbeidsministeren kommentere saken, var Hauglies kommentar altså at regjeringen vil sette ned et sysselsettingsutvalg.
VG171012 Arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) sier at regjeringen vil nedsette et utvalg som skal foreslå tiltak for å få flere ut i arbeidslivet.
VG171012 - Det er også positivt hvis statsråd Hauglie ikke lenger mener det samme nå som i august, da hun sa at regjeringen hadde tro på at fallet i sysselsettingsandel nå hadde flatet ut og snudd.
VG171012 | Regjeringen varsler utvalg for å få flere i jobb ¶
VG171012 Av : REDAKSJONEN I BILNORGE.NO ¶ Regjeringen har nå lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018.
SA171012 Nå ønsker Regjeringen å stramme inn på utelei her i Norge.
SA171012 Men nå ønsker Regjeringen å stramme inn på korttidsutleie.
SA171012 I tillegg foreslår Regjeringen et fritak for kortere utleieforhold.
SA171012 I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til ett annet.
SA171012 Før har det vært mulig å øke den med to promille, nå foreslår Regjeringen at grensen endres til én.
SA171012 Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen.
SA171012 - Det er positivt at regjeringen fortsatt vil skjerme primærboligen for beskatning.
SA171012 Ifølge NTB erkjenner regjeringen at økningen vil kunne gi en noe redusert etterspørsel etter disse tjenestene og en lavere omsetning.
SA171012 - NIF stiller seg helt og holdent bak uttalelsen fra Frivillighet Norge om at frivillighetens viktigste sak igjen blir nedprioritert av regjeringen , skriver forbundet i en pressemelding.
NL171012 Regjeringen skryter også av sin satsing på havet, den blå åkeren og marine ressurser som skal være en viktig finansieringskilde for velferdsstaten framover.
NL171012 Regjeringen skryter av sin samferdselssatsing, og det er ingen tvil om at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har vært en av budsjettvinnerne hos de blåblå.
DN171012https://www.dn.no/nyheter/2017/10/12/2046/Politikk/trond-giske-nuller-ut-aps-tesla-kutt Nå kommer regjeringen med et forslag som ser på vekt istedenfor pris.
DN171012https://www.dn.no/nyheter/2017/10/12/2046/Politikk/trond-giske-nuller-ut-aps-tesla-kutt - Vil dere kutte firmabilfordelen slik regjeringen vil ?
DN171012 | Vil stramme inn dagpenger ¶ ¶ ¶ Regjeringen foreslår strengere regler for dagpenger i statsbudsjettet for 2018.
DN171012 Man kan enten tjene dette i løpet av det siste året, eller tjene 3 G i løpet av de tre siste kalenderårene, men regjeringen vil nå fjerne den siste muligheten.
DN171012 Prognosene i forslaget til statsbudsjett viser at regjeringen tror på lysere tider i norsk økonomi.
DN171012 I årene fremover venter imidlertid Jensen og resten av regjeringen at veksten blir høyere enn det som er antatt normalvekst.
DN171012 | Mindre til flyktninger ¶ ¶ ¶ Regjeringen vil bruke mindre av bistandsbudsjettet til å hjelpe flyktninger i Norge.
DN171012 Flere har også reagert på at regjeringen vil ta imot færre kvoteflyktninger.
DN171012 - Dagens statsbudsjett viser at regjeringen ikke har lyttet til FN og EU som har bedt oss om å øke kvoten, sier seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen, ifølge NTB.
DN171012 Regjeringen foreslo torsdag at det i 2018 blir redusert til 20 millioner kroner.
DN171012 ¶ I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen øke maksprisen på en barnehageplass til 2.910 kroner i måneden, noe som innebærer en reell økning på 110 kroner hver måned.
DN171012 ¶ Forslaget til årets statsbudsjett viser at regjeringen vil øke årets budsjett til bistand til 35,1 milliarder kroner til bistand, som er en økning på 1,3 milliarder fra i år.
DN171012 Redd Barna mener regjeringen prioriterer norske interesser, blant annet gjennom en implisitt betingelse om at land som får norsk bistand må motta flyktningreturer.
DN171012 | Nok et kutt til folkehøgskolene ¶ ¶ ¶ Regjeringen går for tredje gang på fire år inn for å kutte støtten til folkehøgskolene i Norge.
DN171012 KrF og Venstre, som har samarbeidet med regjeringen , lovet begge å jobbe for å øke midler til folkehøgskolene før stortingsvalget.
DN171012 - Vi er svært skuffet over forslaget regjeringen legger frem i dag, sier Odd Arild Netland, daglig leder i Folkehøgskolerådet i en pressemelding.
DN171012 | Vil kutte all støtte til frivillig dyrevern ¶ ¶ ¶ Regjeringen ønsker å kutte støtten til frivillige dyrevernsorganisasjoner, og mener driften av frivillige organisasjoner bør skje selvstendig.
DN171012 Det kommer frem i årets statsbudsjett at regjeringen vil fjerne all statsstøtte til frivillige organisasjoner innen landbruks- og matområdet.
DN171012 I torsdagens forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å avvikle driften av kullgruvene Svea og Lunckefjell på Svalbard.
DN171012 Gruveentreprenøren Leonhard Nilsen & Sønner vil gjerne ta jobben med å rydde opp etter gruvedriften på Svalbard, men mener det er forferdelig at regjeringen legger ned mesteparten av gruvedriften.
DN171012 Regjeringen går derfor inn for å legge ned de to gruvene.
DN171012 Nå kommer regjeringen med et forslag som ser på vekt istedenfor pris.
DN171012 - Vil dere kutte firmabilfordelen slik regjeringen vil ?
DN171012 Avgiftsendringen innebærer at regjeringen i realiteten innfører en engangsavgift for elbiler, selv om den ikke vil slå ut for alle.
DN171012 Regjeringen har gitt følgende eksempel på foreslått engangsavgift på elbiler : ¶
DN171012 Forenklinger og grunnlagsutvidelser ¶ Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2.
DN171012 - I denne omgang har regjeringen prioritert å gjennomføre skattereformen, sa Jensen.
DN171012 Regjeringen venter at veksten i norsk økonomi skyter ytterligere fart til neste år, viser Finansdepartementets prognoser.
DN171012 - Regjeringen mener det er rimelig at de som kjører de aller dyreste og tyngste elbilene betaler noe.
DN171012 Siv Jensen sier hun ikke hadde regnet med applaus fra Moxnes, men påpeker at regjeringen på skatteområdet følger opp et bredt forlik i Stortinget.
DN171012 Han kritiserer at regjeringen vil øke avgifter og moms for å ta bussen og dra på kino, og kaller dette miljøpolitikk i bakvendtland.
DN171012 | Stenger mesteparten av kulldriften på Svalbard ¶ Regjeringen vil legge ned to av de tre kullgruvene Store Norske driver på Svalbard.
DN171012 Totalt ventes opprydningsarbeidet å koste 700 millioner kroner, og regjeringen tar sikte på at det er Store Norske selv som skal stå som byggherre for dette.
DN171012 Svea- og Lunckefjell-gruvene på Svalbard har fått nådestøtet av regjeringen .
DN171012 Også i dette scenarioet vil investeringen i praksis gå tapt », skriver regjeringen i statsbudsjettet.
DN171012 For neste år er det bevilget 141 millioner kroner til dette, og regjeringen mener det er nødvendig å få på plass maskiner og utstyr i Longyearbyen på Svalbard i slutten av mars neste år - for å starte opprydningen neste sommer.
DN171012 Regjeringen går derfor inn for å legge ned de to gruvene.
DN171012 Regjeringen foreslår nå å avvikle driften i kullgruvene Svea og Lunckefjell på Svalbard, størstedelen av den tradisjonsrike gruvebedriften Store Norskes virksomhet.
DN171012 Vil fjerne skatteklasse 2 ¶ Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2.
DN171012 Senker skattesatsene ¶ Regjeringen senker skattesatsen på alminnelig inntekt.
DN171012 Men samtidig øker regjeringen momsen som kreves på NRK-lisensen fra ti til 12 prosent.
DN171012 Høyere moms ¶ Regjeringen vil øke den laveste momssatsen fra 10 til 12 prosent.
DN171012 Gjør Airbnb-utleie mindre lønnsomt ¶ Regjeringen fjerner også skattefriheten for dem som leier ut leiligheten sin gjennom Airbnb.
DN171012 Barnehage - foreldrebetaling ¶ Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
DN171012 Regjeringen vil oppheve fradragsretten for merutgifter til kost for skattytere som har mulighet til å tilberede mat i pendlerboligen.
DN171012 Regjeringen mener at to år bør være tilstrekkelig tid til å tilpasse seg.
DN171012 Regjeringen foreslår også at fradraget for merutgifter til kost og losji i utgangspunktet tidsbegrenses til 24 måneder.
DN171012 I nasjonalbudsjettet skriver regjeringen : ¶
DN171012 Derfor mener Nordea-forvalter og Tesla-entusiast Robert Næss at regjeringen gjør rett i å endre avgiftene for el- og hybridbiler.
DN171012 Beregninger fondsforvalteren har gjort viser at i en situasjon hvor alle kjører elbil, og regjeringen mister alle inntekten fra bil, vil kostnaden være vel 20.000 kr per lønnstager årlig.
DN171012 At regjeringen begynner med vekt på elbilene, virker fornuftig, sier Næss.
DN171012 Amundsen ¶ Regjeringen foreslår en rekke endringer i avgiftene for elbiler og hybridbiler i statsbudsjettet for 2018.
DN171012 | Ingen kutt i eiendomsskatten på bolig ¶ Regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten på bolig, men foreslår å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke skatten.
DN171012 I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til et annet.
DN171012 Vil fjerne skattefritak på Airbnb-utleie ¶ Regjeringen foreslår en rekke endringer i avgiftene for elbiler og hybridbiler.
DN171012 Skatt og avgifter ¶ Regjeringen hever momssatsen fra 10 til 12 prosent.
DN171012 Samtidig oppjusterer regjeringen anslaget for oljeinvesteringer.
DN171012 Oppsvinget i norsk økonomi har kommet raskere enn ventet, skriver regjeringen , og veksten vil allerede i år komme opp mot trendveksten på rundt 2 prosent.
DN171012 I forslaget til statsbudsjett for 2018 kommer det frem at regjeringen vil bruke 80 millioner kroner til å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet.
DN171012 I forslaget for statsbudsjett i 2018 foreslår regjeringen ingen kutt i eiendomsskatten, men heller å innskrenke handlingsrommet kommunene har om å innføre eller øke skatten.
DN171012 Høyere vekst bidrar til at regjeringen venter at veksten i sysselsettingen tar seg videre opp og at arbeidsledigheten faller ytterligere tilbake neste år.
DN171012 Hoveddelen av reduksjonen i skatteinntekter fra personer vil imidlertid bli dekket gjennom økningen i satsene i trinnskatten, skriver Regjeringen i budsjettdokumentet.
DN171012 Foto : Heiko Junge / NTB scanpix Junge, Heiko, /NTB scanpix ¶ Regjeringen la torsdag formiddag frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år.
DN171012 Et budsjett for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn, melder regjeringen .
DN171012 Det vil si at marginalskatten ( den skatteprosenten du betaler hvis du tjener én krone mer ) for utbytte holdes omtrent uendret fra i år, ifølge Regjeringen .
DN171012 Bruken av oljeinntekter øker reelt med 6 milliarder kroner, skriver regjeringen i en pressemelding.
DN171012 Barn og familie ¶ Regjeringen lar satsen for barnetrygd stå på 970 kroner i måneden, og den har dermed ikke blitt endret på 22 år.
DN171012 Avgiftsbombe for elbiler og hybrider ¶ Regjeringen foreslår også å avvikle den særskilte fordelen for elbiler i firmabilbeskatningen.
DN171012 Regjeringen senker skattesatsene for 2018 i henhold til skatteforliket de inngikk med de andre partiene i 2016.
DN171012 Regjeringen mener selv at de har lagt frem et fremtidsrettet budsjett, og de går langt i å friskmelde norsk økonomi.
DN171012 Regjeringen har også gjennomgått skatteregler som særlig berører delingsøkonomien.
DN171012 Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
DN171012 - Regjeringen legger opp til et nøytralt statsbudsjett i 2018.
DN171012 | Avgiftsbombe for elbiler og hybrider ¶ Regjeringen foreslår en rekke endringer i avgiftene for elbiler og hybridbiler.
DN171012 Vekt og utslipp er de to største komponentene i utregningen av avgifter på bilimport i Norge og avgiftendringen betyr at regjeringen i realiteten innfører en engangsavgift for elbiler, selv om den ikke vil slå ut for alle.
DN171012 Stortinget har bedt regjeringen nå 2025-målet og når den nå innfører engangsavgift på elbiler i en sårbar fase for å nå målet, blir vi veldig overrasket, sier Christina Bu i Elbilforeningen til DN.
DN171012 I tillegg foreslår regjeringen å differensiere avgiftene på ladbare hybridbiler ( plug-in hybrider ) basert på rekkevidden for elektrisk kjøring.
DN171012 I nasjonalbudsjettet skriver regjeringen at dette målet kan nås tre år før tiden, det vil si i 2017, på grunn av det nye avgiftsregimet som belønner nullutslippsbiler og biler med lavt utslipp.
DN171012 I nasjonalbudsjettet skriver regjeringen : ¶
DN171012 I løpet av de to siste statsbudsjettene har regjeringen fjernet avgiftene beregnet ut fra motoreffekt, som en komponent for engangsavgiften og heller lagt avgiftene på CO2-utslipp.
DN171012 Her foreslår regjeringen å fjerne hele vektfradraget.
DN171012 En siste overraskelse for elbilister er at regjeringen foreslår å fjerne den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen.
DN171012 Regjeringen har gitt følgende eksempel på foreslått engangsavgift på elbiler : ¶
DN171012 Regjeringen foreslår å innføre engangsavgift på elbiler i 2018, men det er kun tyngre elbiler som i praksis får engangsavgift.
DN171012 | Økte oljeinvesteringer ¶ Regjeringen venter fallende oljepriser.
DN171012 Regjeringen legger nå til grunn denne oljeprisen : ¶
DN171012 | Vil fjerne skattefritak på Airbnb-utleie ¶ Regjeringen vil fjerne skattefritaket ved korttidsuteleie av egen bolig.
DN171012 Foto : Javad Parsa ¶ Regjeringen har gjennomgått skatteregler som særlig berører delingsøkonomien.
DN171012 Eiendom Norge støtter Regjeringen i å fjerne skattefritaket for inntekter ved korttidsutleie av egen bolig.
DN171012 Departementet mener at skattereglene allerede nå bør endres for å ta høyde for en slik utvikling, skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2018.
DN171012 Den fremvoksende delingsøkonomien taler for å vurdere skattereglene for utleie av egen bolig på nytt, mener regjeringen .
DN171012 - Slik forskjellsbehandling skaper konkurransevridninger og kan bidra til en mindre effektiv ressursbruk, ifølge regjeringen .
DN171012 « Regjeringens forslag innebærer at samlede netto skatte- og avgiftslettelser under denne regjeringen er om lag 26 milliarder kroner. », ifølge Statsbudsjett-dokumentet.
DN171012 | Slik blir skatten din i 2018 ¶ Regjeringen senker skattesatsene for 2018 i henhold til skatteforliket med de andre partiene.
DN171012 Men ikke like mye som nedgangen i skattesatsen på alminnelig inntekt, ifølge Regjeringen .
DN171012 Men hoveddelen av reduksjonen i skatteinntekter fra personer vil bli dekket gjennom økningen i satsene i trinnskatten, skriver Regjeringen i budsjettdokumentet.
DN171012 Det vil si at marginalskatten ( den skatteprosenten du betaler hvis du tjener én krone mer ) for utbytte holdes omtrent uendret fra i år, ifølge Regjeringen .
DN171012 Regjeringen foreslår nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen tre milliarder kroner i Statsbudsjettet.
DN171012 - Regjeringen gir skattelettelser som fremmer vekst og investeringer i norske arbeidsplasser.
DN171012 Sterk vekst i investeringene og fortsatt ekspansiv økonomisk politikk i de tradisjonelle industrilandene bidrar til oppgangen internasjonalt, skriver regjeringen i dokumentet.
DN171012 I budsjettet peker regjeringen på at ekspansiv finanspolitikk, sammen med lav rente og svekket kronekurs, har vært viktige bidrag for veksten i norsk økonomi de siste årene.
DN171012 I budsjettet peker regjeringen også på at oppgangen her hjemme får drahjelp fra høyere vekst ute.
DN171012 Foto : Heiko Junge / NTB scanpix ¶ Regjeringen venter at veksten i norsk økonomi skyter ytterligere fart til neste år, viser Finansdepartementets prognoser i forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem torsdag formiddag.
DN171012 Allerede neste år anslås økonomien å vokse raskere enn sin historiske trend », skriver regjeringen i en melding torsdag.
DN171012 Regjeringen tror også at eksporten og investeringene i fastlandsbedriftene etter hvert kan ta seg opp etter hvert som bedret konkurranseevne som følge av svekket kronekurs og lav lønnsvekst får virke.
DN171012 Regjeringen har gradvis trappet ned stimulansene.
DN171012 Sjeføkonomer mener regjeringen legger opp til litt for høy oljepengebruk i statsbudsjettet.
DN171012 | Jensen om budsjettet : - Godt tilpasset en ny virkelighet ¶ Regjeringen kommer med gode nyheter i statsbudsjettet for 2018, sa finansminister Siv Jensen ( Frp ) da hun møtte pressen tidlig torsdag morgen.
DN171012 Nøkkeltallene i statsbudsjettet legges fram klokka 8, mens regjeringen presenterer sitt forslag til budsjett for Stortinget klokka 10. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN171012 Finansministeren ville ikke si noe om hvor mange oljemilliarder regjeringen legger opp til å bruke neste år.
DN171012 Onsdag sa den kurdisk regionale regjeringen ( KRG ) at irakiske regjeringsstyrker og iransktrente paramilitære styrker fra Irak forbereder et storstilt angrep mot kurdiske styrker i Kirkuk.
DN171012 Siv Jensen : - På tide å gi mindre gass ¶ Regjeringen varsler tøffere prioriteringer ¶
DN171012 Den japanske regjeringen , ledet av statsminister Shinzo Abe, mener at den økonomiske politikken som er ført de siste fem årene er en viktig årsak til at de børsnoterte selskapene gjør det bra.
DN171012 LO mener regjeringen trosser OECD ¶
DN171012 Han mener også at argumentet om at tunge biler sliter mer på veiene, ikke holder vann så lenge regjeringen samtidig har gitt avgiftslettelser til hybridbiler, også SUV-er.
DN171012 Han lover at Bellona nå vil starte kampen for å påføre regjeringen et nytt nederlag.
DN171012 Bellona-leder Frederic Hauge synes forslaget er sjokkerende og mener det er en parodi at regjeringen har gitt store avgiftslettelser til hybridbiler som har satt inn et batteri for syns skyld - når de nå vil innføre en engangsavgift på opptil 70.000 kroner på større elbiler.
DN171012 - Regjeringen gambler med elbilmarkedet og handler stikk i strid med Stortingets signaler.
DN171012 | Regjeringens skatteforslag for gründere får tommelen ned ¶ Regjeringen letter på opsjonsbeskatning for gründere, men med så stramme begrensninger at NHO, IKT-Norge og gründere mener det hele er til liten nytte.
DN171012 Foto : Linda Næsfeldt ¶ Regjeringen går i statsbudsjettet for 2018 inn for å endre opsjonsbeskatningen.
DN171012 - Det virker som om regjeringen har misforstått problemet, sier gründer Karl Munthe-Kaas i Kolonial.no om regjeringens nye forslag til utsatt opsjonsbeskatning for gründerbedrifter.
DN171012 - Jeg skulle ønske regjeringen hadde markert seg ved å fryse lisensen, sier han.
DN171012 Regjeringen svarte med å foreslå en økning på 50 kroner, altså nesten full pott for kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.
DN171012 Fra innspillingen av « Snømannen », som er en av de første internasjonale filmene som nyter godt av incentivene regjeringen tilbyr produksjoner som legger innspillingen til Norge.
DN171012 | Regjeringen øker NRK-lisensen med 108 kroner, men tar over halvparten selv i moms ¶ Regjeringen øker NRK-lisensen med 108 kroner neste år.
DN171012 Men samtidig øker regjeringen momsen som kreves på NRK-lisensen fra ti til 12 prosent.
DN171012 Da bør du kanskje unngå disse attraksjonene ¶ | Regjeringen øker NRK-lisensen med 108 kroner, men tar over halvparten selv i moms ¶
DB171012 ¶ MOMSSJOKK : Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke reiselivsmomsen fra ti til tolv prosent.
DB171012 Jeg skjønner bare ikke ar regjeringen tør å ta denne risikoen med en bransje i vekst.
DB171012 I stedet snakket regjeringen varmt om vår bransje, og det vi har klart å få til, nemlig å skape vekst og et bedre fotfeste.
DB171012 - Her straffer regjeringen en næring som har skapt arbeidsplasser, og som allerede har presset lønnsomhet.
DB171012 Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen.
DB171012 Men regjeringen ga ingen pengestøtte da forslaget til statsbudsjettet ble lagt fram torsdag.
DB171012 - Ja, det er skuffende ¶ Regjeringen valgte å ikke gi penger til Idrettsforbundets planer om utvidelse på Olympiatoppen.
DB171012 Regjeringen varsler at overskuddet fra Norsk Tipping sannsynligvis vil øke.
DB171012 Nøkkeltallene Finansdepartementet kunngjorde torsdag morgen, viser at regjeringen har lagt seg litt under handlingsregelen på 3 prosent for bruk av oljepenger.
DB171012 På alle disse områdene er regjeringen utrolig passiv, sier Giske.
DB171012 Nå har KrF valgt å gå i opposisjon, samtidig som Venstres forhold til regjeringen er mer uavklart enn før, og regjeringen er avhengig av både Venstre og KrF for å danne flertall for budsjettet.
DB171012 Nå har KrF valgt å gå i opposisjon, samtidig som Venstres forhold til regjeringen er mer uavklart enn før, og regjeringen er avhengig av både Venstre og KrF for å danne flertall for budsjettet.
DB171012 Han mener regjeringen i arbeidet med å få ungdom gjennom skolen og å få ned frafallet, snakker mye og gjennomfører veldig få tiltak.
DB171012 Giske er kritisk til skatteprofilen i det nå foreslåtte statsbudsjettet fra den blåblå regjeringen .
DB171012 Forhandlingene kan bli tøffe, all den tid særlig KrF har varslet uenighet med regjeringen på flere områder.
DB171012 Det var budsjettforhandlingene også i fjor, da uenigheten mellom særlig Venstre og Frp holdt på å lede regjeringen ut i krise.
DB171012 Den gleder seg over at vi ser ut til å være på vei ut av en krise de mente vi aldri var i, svarer Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre på spørsmål fra Dagbladet om hvor regjeringen trår feil ved forslaget til statsbudsjettet 2018.
DB171012 Den gang var både Venstre og KrF uttalte støttepartier til regjeringen .
DB171012 Arbeiderpartiet kommer ikke til å være med på et skattekutt, slik regjeringen legger opp til.
DB171012 - Nå har denne regjeringen snart gitt 25 milliarder i netto skattekutt, og vi vet at de rikeste har fått kanskje 160 ganger så mye som vanlige folk.
DB171012 Økonomer Dagbladet snakket med sist fredag mente at regjeringen burde legge seg på en oljepengebruk under 3 prosent, som er grensa regjeringen har satt.
DB171012 Økonomer Dagbladet snakket med sist fredag mente at regjeringen burde legge seg på en oljepengebruk under 3 prosent, som er grensa regjeringen har satt.
DB171012 ¶ MELLOM FORNUFT OG FORVENTET : Dagblad-kommentator Ola Magnussen Rydje sier regjeringen er på kollisjonskurs med KrF og Venstre på flere områder.
DB171012 NTB melder i midlertid at regjeringen legger opp til en bruk av 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene i statsbudsjettet.
DB171012 Men dersom regjeringen legger opp til at det blir høyere økonomisk vekst og mindre arbeidsledighet neste år, vil også samfunnet kunne få inn mer skatt fra arbeidstakere - og dessuten betale ut mindre penger i arbeidsledighetstrygd.
DB171012 Men allerede klokka 8 la regjeringen fram nøkkeltallene i forslaget til årets budsjett.
DB171012 I forslaget til statsbudsjett for 2017 la regjeringen opp til å bruke 1.301,1 milliarder kroner, hvorav 225,6 milliarder kroner av oljefondets avkastning.
DB171012 I fjor var satt finansminister Siv Jensen ny norsk rekord i oljepengebruk, noe mange økonomer og hele opposisjonen kritiserte henne og regjeringen for.
DB171012 Hver sjuende krone som brukes over offentlige budsjetter, hentes nå fra pensjonsfondet, skriver regjeringen og viser til Statens pensjonsfond utland, som populært kalles oljefondet.
DB171012 Finansminister Siv Jensen forteller at regjeringen vil komme med gode nyheter om blant annet økonomisk vekst og flere arbeidsplasser.
DB171012 Det han derimot stusser på er at regjeringen i forbindelse med lanseringen av nøkkeltallene skriver at « Allerede neste år anslås økonomien å vokse raskere enn sin historiske trend ».
DB171012 Det er veldig gledelige nyheter, og regjeringen må sørge for at vi legger til rette for å styrke konkurransekraften til norske bedrifter, ikke svekke den, sa Jensen torsdag morgen.
DB171012 Der ble det klart at regjeringen legger opp til å bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2018.
DB171012 Børsum mener derfor regjeringen har truffet en god beslutning, men er likevel skeptisk til at de ikke går lenger.
DB171012 - Man kan kanskje si at regjeringen burde ha tatt grep allerede i revidert budsjett for 2017.
DB171012 - Det viktigste regjeringen har gjort i den forbindelse var å sette det tallet ned fra fire til tre prosent av oljefondet.
DB171012 * I forslaget til statsbudsjett for 2017 la regjeringen opp til å bruke 1.301,1 milliarder kroner, hvorav 225,6 milliarder kroner av oljefondets avkastning.
DB171012 2017 er et godt år, fordi veksten har tatt seg opp og arbeidsledigheten faller, sier han og etterlyser at oljepengebruken regjeringen legger opp til, over tid må samsvare med avkastningen i fondet.
DB171012 * Regjeringen er avhengig av støtte fra Venstre og KrF for å få budsjettet gjennom i Stortinget.
DB171012 ¶ KUTT : Regjeringen ønsker å kutte støtten til frivillige dyrevernsorganisasjoner, samtidig som pelsnæringen tildeles 2 millioner.
DB171012 Samtidig ønsker regjeringen å gi 2 millioner kroner til pelsnæringen, spesifikt til et dyrevelferdsprogram for mink.
DB171012 I årets statsbudsjett kommer det fram at regjeringen ønsker å kutte all statsstøtte til frivillige organisasjoner innen landbruks- og matområdet.
DB171012 Foto : Bjørn Langsem / Dagbladet ¶ Regjeringen ønsker å kutte støtten til frivillige dyrevernsorganisasjoner, samtidig som pelsnæringen tildeles 2 millioner.
DB171012 Driften av frivillige organisasjoner mener regjeringen bør skje selvstendig, og ikke være avhengig av støtte fra staten.
DB171012 Regjeringen erkjenner etter det NTB forstår at økningen vil kunne gi en noe redusert etterspørsel etter disse tjenestene og en lavere omsetning.
DB171012 Ungdomsinnsatsen ble innført av regjeringen i 2017, for å hjelpe unge under 30 år, uten registrert arbeid eller utdanning, ut av NAV-systemet.
DB171012 Også lærlingetilskuddet økes, og regjeringen har satt krav om lærlinger i offentlige anbud for at flere skal få lærlingeplass.
DB171012 Nå foreslår altså regjeringen å øke ungdomsinnsatsen med 70 millioner kroner.
DB171012 MELLOM FORNUFT OG FORVENTET : Dagblad-kommentator Ola Magnussen Rydje sier regjeringen er på kollisjonskurs med KrF og Venstre på flere områder.
DB171012 I 2017-budsjettet satt regjeringen av 30 millioner kroner til samme tiltak.
DB171012 ( Dagbladet ) : Regjeringen vil øremerke 100 millioner kroner på statsbudsjettet til tiltak som skal hjelp unge raskt ut av NAV-systemet, og over til arbeid eller utdanning.
DB171012 Helseminister Bent Høie sa den gang at det ikke nødvendigvis er en motsetning mellom pasientenes rettigheter og ansattes rett til et trygt arbeidsmiljø, og pekte på at regjeringen har gjennomført endringer i lovverket for å trygge pasienter og ansatte i psykisk helsevern etter blant annet innspill fra de ansatte.
DB171012 Samtidig ønsker regjeringen å fjerne skatteklasse 2, som gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene tjener lite eller ingenting.
DB171012 Han sier samtidig at det ville vært vanskelig for regjeringen å finne rom for ytterligere skattekutt til lønnsmottakere i dette budsjettet.
DB171012 For mens skatten på netto inntekt blir redusert fra 24 til 23 prosent, blir alt dette hentet inn av at regjeringen øker trinnskatten, sørger for dårligere pendlerfradrag og ved at skatteklasse 2 avvikles.
DB171012 For regjeringen foreslår en aksjerabatt på 20 prosent i formuesbeskatningen - som innebærer at aksjeeiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi, ifølge NTB.
DB171012 Dersom regjeringen skulle gitt merkbare skatteletter til vanlige skatteytere, så ville det vært behov for betydelige kutt andre steder.
DB171012 Begrunnelsen for å fjerne skatteklassen er at regjeringen mener den « svekker insentivene for å jobbe ».
DB171012 - Nok til en avis ¶ Regjeringen legger opp til 880 millioner i skattelette til lønnsmottakere.
DB171012 - De rikeste får mest ¶ Regjeringen foreslår et skattelette til næringslivet, eiere og investorer på til sammen 3,7 milliarder kroner neste år.
DB171012 Regjeringen vil også kutte støtten til enslige forsørgere med 13 prosent.
DB171012 Regjeringen viderefører det de har gjort de siste åra.
DB171012 Regjeringen regner med rundt 30 000 flere jobber neste år, sier Dørum.
DB171012 Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for dagpenger, ved at det heretter ikke skal være mulig å samle opp inntjening over tre år.
DB171012 Så seint som i mai i år stilte klimaminister Vidar Helgesen opp for å fortelle at regjeringen ville bevilge sju millioner mer til bekjemping av plast i havet.
DB171012 Men det er overraskende at regjeringen avviser Stortingets vedtak om en ny garantiordning for fornybar energi.
DB171012 Lomelde sier hun er skuffet, siden regjeringen tidligere har uttalt at de vil satse på et grønt skifte.
DB171012 Internasjonal satsing ¶ Regjeringen foreslår økning i bevilgninger på 42 prosent til fellesoppgaver, forskning og internasjonalt arbeid.
DB171012 I forslaget til statsbudsjett setter regjeringen av 509 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO2.
DB171012 Hun hadde ventet en mer offensiv retorikk fra regjeringen .
DB171012 Han ser likevel på det som positivt at regjeringen fjerner noen fritak for CO2-avgift.
DB171012 Dette er et område som regjeringen har trappet opp det siste året, særlig etter funnet av en hval med magen full av plast tidligere i år.
DB171012 Dagbladet får opplyst fra Klimadepartementet at det ikke er korrekt at pengene til bekjemping av søppel i havet kuttes, da regjeringen kommer med en fullmakt om 15 millioner kroner til, som kan brukes i 2018 eller fordeles over flere år.
DB171012 - Det er bra at regjeringen fortsetter opptrappingen til Norfund, ( statlig selskap som blant annet investerer i vannkraft og fornybar energi i utviklingsland journ. anm. ).
DB171012 Regjeringen kutter all støtte til frivillig dyrevern ¶
DB171012 Regjeringen innfører avgiftsøkning på tunge elbiler.
DB171012 Regjeringen foreslår kutt i skogvern på 49, 5 millioner kroner.
DB171012 Vi mener at det hadde vært samfunnsøkonomisk riktig å bruke mer midler på forebyggende tiltak mens vi nå må bruke mindre, men vi forholder oss så klart til budsjettet vi får, sier Leifseth, som sier de forholder seg til budsjettrammene de får fra regjeringen .
DB171012 Hun viser til regjeringen for en forklaring på kuttene.
DB171012 Han understreker at regjeringen uansett kan hente penger fra andre departementers budsjetter dersom en krisesituasjon skal oppstå, og at det er mulig å øke pengepotten i revideringen av budsjettet ved behov.
DB171012 ( Dagbladet ) : Samme dag som NVE øker farenivået for fjellpartiet Mannen, blir det klart at regjeringen vil kutte store summer i pengepotten til flom- og skredsikring i Norge.
DB171012 Han påpeker at dette handler om at regjeringen nå ønsker å gå fra tre års opptjening til ett års opptjening for å være kvalifisert for dagpenger.
DB171012 I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 67,5 milliarder kroner over samferdselsbudsjettet.
DB171012 Da må man kunne forvente som en selvfølge at regjeringen følger det opp i det første budsjettet etter det.
DB171012 - Det siste regjeringen gjorde før Stortinget gikk fra hverandre i juni, var å legge fram Nasjonal transportplan.
DB171012 - Det er også helt normalt at det første året i perioden er lavere enn gjennomsnittet I 2015 vant norske entreprenører 96 prosent av kontraktene for å bygge nye veier, og veisatsingen til regjeringen vil gi mange nye oppdrag for norske entreprenører i årene som kommer, fortsetter Orten.
DB171012 - Denne regjeringen har levert en historisk satsing på samferdsel.
DB171012 september startet hun som administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund, og i dag kritiserer hun regjeringen for å ikke levere nok penger til veibygging.
DB171012 Regjeringen vil i 12-årsplanen bruke 1.064 milliarder 2017-kroner på modernisering av infrastrukturen og på utvikling av sikre og effektive transportløsninger.
DB171012 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det er veldig spesielt at regjeringen ikke legger fram en plan og en strategi for retningen for de neste fire årene.
DB171012 Smertepunktet ¶ Regjeringen vil bruke 2,9 prosent av oljefondet ¶
DB171012 Det blir noe nytt, men KrF har også sagt at denne regjeringen sitter.
DB171012 Allerede har KrF varslet at partiet vil bruke sin vippeposisjon til å gå mot regjeringen i flere saker : ¶
DB171012 - Vi ser også fram til hvilke visjoner regjeringen leverer på bekjempelse av vold og overgrep mot barn, sier Ropstad.
DB171012 - For statsministeren å starte med masse baluba fordi regjeringen legger fram et statsbudsjett som hun vet provoserer KrF, vil medføre en veldig krevende start på denne stortingsperioden.
DB171012 MELLOM FORNUFT OG FORVENTET : Dagblad-kommentator Ola Magnussen Rydje sier regjeringen er på kollisjonskurs med KrF og Venstre på flere områder.
DB171012 Jensen bekrefter videre lekkasjene om at regjeringen foreslår å avvikle skatteklasse 2.
DB171012 Hver sjuende krone som brukes over offentlige budsjetter, hentes nå fra pensjonsfondet, skriver regjeringen og viser til Statens pensjonsfond utland, som populært kalles oljefondet.
DB171012 Allerede klokka 08.00 i dag ble nøkkeltallene for statsbudsjettet lagt fram, og her framgikk det at regjeringen ønsker å bruke 2,9 prosent av oljefondet til statsbudsjettet 2018.
DB171012 Regjeringen kjøper tre nye politihelikoptre, som er et uvurderlig verktøy, sier Jensen.
DB171012 Regjeringen bruker 2,9 prosent av oljefondet til neste år ¶
DB171012 Vi vet også at det er en integreringsutfordring, men det er ingen automatikk i at en kommer ut i arbeid om en fjerner skatteklasse 2, sier Ropstad, men legger til at om regjeringen mener det er gode argumenter for å fjerne skatteklassen vil de lytte.
DB171012 Ifølge NTB skal regjeringen bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene i statsbudsjettet.
DB171012 Han lover at dette vil bli tema i forhandlingene med regjeringen .
DB171012 Finansminister Siv Jensen forteller at regjeringen vil komme med gode nyheter om blant annet økonomisk vekst og flere arbeidsplasser.
DB171012 Der ble det klart at regjeringen legger opp til å bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2018.
DB171012 ( Dagbladet ) : Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2, som gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene tjener lite eller ingenting.
DB171012 Regjeringen er også i år avhengig av KrF for å få budsjettet igjennom.
DB171012 Partiet mener budsjettet har en usosial profil og at regjeringen tar fra de fattige og gir til de rike.
DB171012 Norsk økonomi går bedre, mener regjeringen , men øker likevel oljepengebruken med 5,5 milliarder fra forrige budsjett.
DB171012 MELLOM FORNUFT OG FORVENTET : Dagblad-kommentator Ola Magnussen Rydje sier regjeringen er på kollisjonskurs med KrF og Venstre på flere områder.
DB171012 Hun peker på at regjeringen de siste ukene har advart om at det blir trangere tider over budsjettet og at gullalderen er forbi.
DB171012 Hun mener også regjeringen vil bryte klimaforliket på Stortinget med det nåværende forslaget til statsbudsjett.
DB171012 Allerede klokka 08.00 ble det klart at regjeringen legger opp til å bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2018 og regner med en sterk jobbvekst i året som kommer.
DB171012 Regjeringen vil ikke øke drivstoffavgiftene og nærmest skrinlegger satsingen på karbonfangst.
DB171012 Regjeringen viderefører det de har gjort de siste åra.
DB171012 Regjeringen hever den lave momssatsen - statens inntekter øker med halv milliard kroner ¶
DB171012 KrF har valgt å gå i opposisjon, samtidig som Venstres forhold til regjeringen er mer uavklart enn før.
DB171012 - Den ( budsjettet ) gleder seg over at vi ser ut til å være på vei ut av en krise de ( regjeringen ) mente vi aldri var i, sa Støre.
DB171012 Regjeringen er avhengig av både Venstre og KrF for å danne flertall for budsjettet som i dag ble foreslått i Stortinget.
DB171012 Nå går man dessverre tilbake til det nivået det lå på under den rød-grønne regjeringen .
DB171012 Han er sjokkert over at Regjeringen nå vil kutte antall kvoteflyktninger.
DB171012 - Vi mener at Regjeringen , Venstre og KrF bør lytte til Flyktninghjelpen og andre humanitære organisasjoner som er veldig tydelige på at Norge må ta imot flere kvoteflyktninger.
DB171012 Øker ikke barnetrygden ¶ Regjeringen vil ikke øke barnetrygden, men holder den på dagens nivå.
DB171012 Skatter og avgifter ¶ Regjeringen vil innføre en ny engangsavgift på de aller tyngste elbilene.
DB171012 Satsen for barnetrygden holdes fast på 970 kroner i måneden, viser forslaget til statsbudsjett for 2018 som regjeringen la fram torsdag.
DB171012 Samtidig foreslår regjeringen å redusere antall kvoteflyktninger i 2018 til 1.120.
DB171012 Justis ¶ Regjeringen kommer til å sende et forslag om dobbelt statsborgerskap ut på høring i høst. 30 millioner kroner ekstra til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid.
DB171012 Jensen med milliarder i veska : Utelukker ikke flere upopulære kutt ¶ Regjeringen vil redusere grensen for hvor mye eiendomsskatten kan økes fra ett år til et annet og foreslår å senke grensen for økning fra 2 promille til 1.
DB171012 Ikke kutt i eiendomsskatt ¶ Regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten, men foreslår å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke skatten.
DB171012 Ifølge Sunnmørsposten vil regjeringen sette av 200 millioner kroner til opprusting av sykehusene i Ålesund og Volda.
DB171012 Ifølge NRK foreslår regjeringen å fjerne skatteklasse 2, og gjør dette for å fremme integrering.
DB171012 I forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen etter det NRK erfarer å fjerne skatteklasse 2 ¶
DB171012 Helse ¶ Regjeringen setter av 584 millioner kroner til tiltak i opptrappingsplanen mot vold og overgrep.
DB171012 Forsvar ¶ Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
DB171012 Finansminister Siv Jensen forteller at regjeringen vil komme med gode nyheter om blant annet økonomisk vekst og flere arbeidsplasser.
DB171012 Etter det NRK erfarer gjør regjeringen ingen endringer i drivstoffavgiften i forslaget til statsbudsjett for 2018 som kommer torsdag.
DB171012 Det skal bygges sykehus i Molde, og regjeringen vil innvilge lånesøknaden fra Helse Midt-Norge som tilsvarer et beløp på rundt 3,5 milliarder kroner, ifølge NRK.
DB171012 Det er litt under grensen regjeringen har satt på 3,0 prosent.
DB171012 Av de 3,6 milliarder kronene kommunene får i økte frie midler, har regjeringen lagt flere føringer. 200 millioner kroner skal gå til tidlig innsats i barnehage og skole, og det samme til forebyggende tiltak for barn, unge og familier. 300 millioner kroner skal gå til et bedre tilbud til rusavhengige ¶ 100 millioner kroner skal gi bedre og mer miljøvennlig ferjetilbud ¶
DB171012 Airbnb-skatt ¶ Regjeringen foreslår å fjerne skattefritaket for utleieforhold som varer mindre enn 30 dager for å gi hoteller og andre overnattingsvirksomheter like konkurransevilkår som private som leier ut boligen sin.
DB171012 Aftenposten erfarer at regjeringen nå ønsker å fjerne den siste muligheten.
DB171012 - Bakgrunnen for forslaget er at Regjeringen har gjennomført Stortingets vedtak om overføring av 8.000 syriske flyktninger for perioden 2015-2017, skriver regjeringen i statsbudsjettet.
DB171012 - Bakgrunnen for forslaget er at Regjeringen har gjennomført Stortingets vedtak om overføring av 8.000 syriske flyktninger for perioden 2015-2017, skriver regjeringen i statsbudsjettet.
DB171012 Regjeringen ønsker å sette av 6,7 millioner kroner til kommunene, som skal brukes til opplæring i norsk og norsk kultur og verdier som en del av integreringen.
DB171012 Regjeringen vil øke maksprisen for en barnehageplass til 2.910 kroner i måneden.
DB171012 Regjeringen vil bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene i statsbudsjettet for 2018.
DB171012 Regjeringen setter av 15 millioner kroner 125 nye tiltaksplasser for funksjonshemmede, skriver Aftenposten.
DB171012 Regjeringen mener at arbeidsmarkedet er i bedring, med høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet.
DB171012 Regjeringen legger opp til å bruke 2,9 prosent av kapitalen i oljefondet.
DB171012 Regjeringen innfører en aksjerabatt i formuesskatten som innebærer at eiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi.
DB171012 Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner.
DB171012 Regjeringen foreslår blant annet å styrke Statens barnehus og politiet med henholdsvis 11 og 20 millioner kroner.
DB171012 Regjeringen bruker 2,9 prosent av oljefondet til neste år ¶
DB171012 Regjeringen bevilger også 65 millioner kroner mer til yrkesfag. 13,6 millioner kroner skal gå til rekruttering av flere lærebedrifter.
DB171012 Når regjeringen selv sa i forgårs at de satser på digitalisering, kan man ikke akseptere at én million ikke har høyhastighetsnett.
DB171012 MELLOM FORNUFT OG FORVENTET : Dagblad-kommentator Ola Magnussen Rydje sier regjeringen er på kollisjonskurs med KrF og Venstre på flere områder.
DB171012 Kanskje mer overraskende er det at Moxnes og Rødt faktisk er enig med regjeringen i ett punkt.
DB171012 Hun mener også regjeringen vil bryte klimaforliket på Stortinget med det nåværende forslaget til statsbudsjett.
DB171012 De mener også regjeringen i statsbudsjettet ikke tar nok hensyn til de som står utenfor arbeidslivet.
DB171012 Da er det alvorlig og udemokratisk at budsjettet mangler både et klimaregnskap og et klimabudsjett, og ikke gir Stortinget informasjon om regjeringen er i rute med klimakuttene.
DB171012 Arbeiderpartiet har gjennom hele den forrige stortingsperioden kritisert regjeringen for å ikke ha gjennomført nok tiltak for å bremse ledigheten.
DB171012 - Profilen i skatteopplegget følger malen denne regjeringen har.
DB171012 - Det som er mest alvorlig i dette statsbudsjettet, er at regjeringen øker momsen på kollektivtransport og gjør det dyrere å reise med buss, tog og T-bane for mange, sier nasjonal talsperson i De Grønne, Une Bastholm.
DB171012 Regjeringen vil ikke øke drivstoffavgiftene og nærmest skrinlegger satsingen på karbonfangst.
DB171012 Regjeringen kutter all støtte til frivillig dyrevern ¶
DB171012 Regjeringen halverer støtten til å bygge ut bredbånd.
DB171012 - Regjeringen foreslår å kutte ut subsidiering av Tesla.
DB171012 Men han er ikke overrasket over at regjeringen nå opprettholder støtten.
DB171012 ( Dagbladet ) : Regjeringen ønsker å videreføre støtten på 1,8 millioner kroner til organisasjonen Human Rights Service, viser årets statsbudsjett.
DB171012 For å unngå dette i år, presenterte regjeringen utvalgte nøkkeltall allerede klokka 8 i dag.
DB171012 Derfor er det ikke så oppløftende som man kanskje skulle håpe at regjeringen neste år legger opp til den laveste økningen i oljepengebruken siden etter finanskrisen.
DB171012 Regjeringen Solberg har aldri lagt fram et statsbudsjett med så lav vekst i oljepengebruken.
DB171012 ¶ NRK-lisens : Regjeringen foreslår å øke NRK-lisensen med 55 kroner inkludert moms.
DB171012 ( Dagbladet ) : Regjeringen går i statsbudsjettet for 2018 inn for å øke laveste momssats fra 10 til 12 prosent.
DB171012 Regjeringen vil vrake kinolov.
DB171012 Så da er det vel ikke så rart at regjeringen i statsbudsjettet mer enn halverer antall kvoteflyktninger neste år, samtidig som man kutter utlendingsforvaltningen med en tredjedel.
DB171012 Men å gå foran når det gjelder kvoteflyktninger ville også være god Europa-politikk, som i hvert fall Høyre fortsatt er litt opptatt av at regjeringen skal ha.
DB171012 Med sine kutt, sier regjeringen nei til å bidra i dette arbeidet som er så sentralt for Europas politiske framtid.
DB171012 Mange kommuner har med andre ord bygget opp et apparat og et tilbud regjeringen nå sier det ikke er bruk for bare kort tid etter.
DB171012 I stedet for å kaste vrak på en slik innsats og ikke minst verdifull kompetanse, burde regjeringen ha vurdert å øke antall kvoteflyktninger i tråd med anmodningene fra hjelpeorganisasjoner og FNs høykommissær for flyktninger.
DB171012 Hvis regjeringen ønsker å signalisere en mistillit på dette området, er ikke statsbudsjettet stedet å gjøre det.
DB171012 Regjeringen hadde ingen god forklaring på kuttene, som om de var selvforklarende.
DB171012 Regjeringen følger jo bare opp egen politikk og ikke minst asylkonjunkturene som er lave her i fredelige nord.
DB171012 Øgrey mener regjeringen nå handler på tvers av det Mediemangfoldsutvalget anbefalte.
DB171012 Øgrey mener regjeringen motsier seg selv når de samtidig kutter i pressestøtten.
DB171012 I statsbudsjettet skriver regjeringen at de vil legge til rette for god nyhetsproduksjon og en bredt anlagt offentlig samtale i framtidens mediesamfunn.
DB171012 I en pressemelding skriver Kulturdepartementet at regjeringen har modernisert det mediepolitiske virkemiddelapparatet, blant annet gjennom innføringen av momsfritak for elektroniske nyhetsmedier og plattformnøytralt produksjonstilskudd.
DB171012 - Bidra til innovasjon ¶ Regjeringen bruker fortsatt for mye oljepenger Kommentar ¶
DB171012 Regjeringen kutter 25,7 millioner kroner i pressestøtten, også kalt produksjonstilskuddet, i neste års statsbudsjett.
DB171012 - Regjeringen viser her at de ikke forstår behovet for økt innsats for at publikum skal være sikret et godt mediemangfold framover, sier Floberghagen til Dagbladet.
DB171012 - Regjeringen forstår ikke ¶
DB171012 ¶ FEIL : - Det stemmer ikke at regjeringen vil ha sang ut av skolen, skriver fungerende kunnskapsminister Henrik Ssheim i dette svare.
DB171012 Men regjeringen vil ikke pålegge lærere rundt om i landet å synge så og så mye i de ulike timene.
DB171012 I høst er det flere som har hevdet at regjeringen vil ha sang skal ut av skolen.
DA171012 OSLO/BARCELONA ( Dagsavisen ) : Usikkerheten rundt Catalonia fortsetter etter at regionens president Carles Puigdemont tirsdag kveld signerte en uavhengigheterlæring, men samtidig valgte å utsette implementeringen og ba om forhandlinger med regjeringen i Madrid.
DA171012 Jeg er glad den katalanske regjeringen søker dialog.
DA171012 I går kom svaret fra statsminister Mariano Rajoy : Han ber den katalanske regjeringen om å klargjøre om den har erklært uavhengighet eller ikke, før den spanske regjeringen eventuelt innfører direkte styre fra Madrid over den autonome regionen.
DA171012 I går kom svaret fra statsminister Mariano Rajoy : Han ber den katalanske regjeringen om å klargjøre om den har erklært uavhengighet eller ikke, før den spanske regjeringen eventuelt innfører direkte styre fra Madrid over den autonome regionen.
DA171012 Flertallet i det katalanske regionsforsamlingen undertegnet tirsdag kveld et dokument de kaller « uavhengighetserklæring », selv om den regionale regjeringen i Catalonia altså har sagt den vil vente med å sette den ut i livet.
DA171012 Dersom Puigdemont fortsetter å si at han har erklært uavhengighet, vil en inngripen fra den spanske regjeringen i Catalonia følge, sier Maldonado, som er ansatt ved Universitetet i Malaga.
DA171012 | Regjeringen kutter all støtte til frivillig dyrevern ¶ Regjeringen ønsker å kutte støtten til frivillige dyrevernsorganisasjoner, samtidig som pelsnæringen tildeles 2 millioner.
DA171012 Samtidig vil regjeringen gi 2 millioner kroner til pelsnæringen, spesifikt til et dyrevelferdsprogram for mink.
DA171012 Frivillige organisasjoner bør drives selvstendig og ikke være avhengig av støtte fra staten, sier regjeringen i sitt budsjettforslag.
DA171012 | Regjeringen kutter all støtte til frivillig dyrevern ¶
DA171012 Regjeringen ønsker å kutte all statsstøtte til frivillige organisasjoner innen landbruks- og matområdet.
DA171012 Vei ¶ Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018.
DA171012 Utdanning ¶ Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Stavanger ( UiS ) med 2,1 millioner kroner til 50 studieplasser i IKT.
DA171012 Sysselsetting ¶ Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.
DA171012 Samlet foreslår regjeringen en bevilgning på 13 millioner kroner, hvorav 6 millioner over kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett i 2018.
DA171012 Post ¶ Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.
DA171012 Olje/energi ¶ Regjeringen foreslår å bevilge 451 millioner kroner til Oljedirektoratets ( OD ) forvaltningsområder.
DA171012 Næring/innovasjon ¶ Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket.
DA171012 Kultur ¶ Regjeringen foreslår å bevilge 13,5 millioner kroner til drift av Norsk Oljemuseum.
DA171012 I 2018 foreslår regjeringen 300 millioner kroner i statlig bidrag til kollektivløsningen.
DA171012 I 2015 startet regjeringen en treårig pilotordning for skogplanting på nye areal som klimatiltak.
DA171012 Helse ¶ Regjeringen foreslår en låneramme på 1350 millioner kroner til utbygging og modernisering av Haugesund sykehus.
DA171012 Forsvar ¶ Regjeringen planlegger å bruke rundt 30 millioner kroner på å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Rogaland i 2018.
DA171012 Forskning ¶ Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018.
DA171012 For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge om lag 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS.
DA171012 For 2018 vil regjeringen sette av 860 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
DA171012 For 2018 foreslår regjeringen 500 millioner kroner.
DA171012 For 2018 foreslår regjeringen 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksveg i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale.
DA171012 Flom ¶ Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak.
DA171012 Elektronisk kommunikasjon ¶ Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.
DA171012 til skolehelsetjenesten i Stavanger ¶ Regjeringen foreslår å øremerke 4 millioner kroner av tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten til områdesatsingen i Stavanger kommune.
DA171012 Regjeringen foreslår å øremerke 4 millioner kroner av tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten til områdesatsingen i Stavanger kommune.
DA171012 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskulen på Vestlandet ( HVL ), som har studiested i Rogaland, med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i IKT.
DA171012 Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.
DA171012 Regjeringen foreslår å redusere Havforskningsinstituttets ordinære driftsbevilgning med 10 millioner.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge om lag 381 millioner kroner til Petoro AS.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner i 2018.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og - beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer.
DA171012 Regjeringen foreslår også 100 millioner kroner i belønningsmidler til Nord-Jæren som en del av byvekstavtalen.
DA171012 Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 11 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis.
DA171012 Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn.
DA171012 Regjeringen foreslår 70 millioner kroner i 2018, hvorav 50 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
DA171012 Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.
DA171012 Regjeringen foreslår 125 millioner kroner i 2018, som vil bli benyttet til restfinansiering av prosjektet.
DA171012 Elbiler blir dyrere : ¶ Regjeringen vil innføre en engangsavgift for elbiler, lik den som er for hybridbiler.
DA171012 Eiendomsskatten består, men regjeringen vil innskrenke kommunenes mulighet til å innføre eller øke den.
DA171012 Barnehage : Regjeringen foreslår å øke maksprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
DA171012 Regjeringen vil øke den laveste momssatsen, « moro-skatten », fra 10 til 12 prosent.
DA171012 Regjeringen vil også kutte i potten til støtte for enslige forsørgere fordi det antas at behovet vil bli mindre i tiden framover.
DA171012 Regjeringen vil innføre en engangsavgift for elbiler, lik den som er for hybridbiler.
DA171012 Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2, som gir høyere personfradrag og gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav eller ingen inntekt.
DA171012 Regjeringen legger opp til at aksjeeiere bare skal måtte betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi.
DA171012 Regjeringen forslår en slik « aksjerabatt » for å få flere til å spare i aksjer heller enn i bolig og slik bidra til vekst i økonomien.
DA171012 Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for dagpenger, ved at det heretter ikke skal være mulig å samle opp inntjening over tre år.
DA171012 | Bevilger 185 millioner til idrettsanlegg ¶ Regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett å gi en merverdiavgiftskompensasjon på 185 millioner kroner til idrettslag rundt om kring i landet som ønsker å bygge idrettsanlegg.
DA171012 Siden forprosjektet var ferdig i 2014 har oppbevaring av uerstattelige gjenstander på Våland gjennom tre statsbudsjetter blitt salderingspost av regjeringen .
DA171012 Avdelingsleder Brynja Bjørk Birgisdottir, direktør Ole Madsen og avdelingsleder Mari Høgestøl er skuffet etter at regjeringen ikke har satt av penger til Arkeologisk museum på Våland.
DA171012 Dette gir en samlet ramme på 400 millioner kroner til investeringsaktivitet i 2018 », melder regjeringen i forslaget.
DA171012 Regjeringen karakteriser Fornybar AS som « et nytt investeringsselskap med formål om reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til dette.
DA171012 Regjeringen gjør minst mulig, og forsøker tydeligvis å kvele fornybarfondet allerede i starten, sier Pollestad. 70 millioner i risikokapital ¶
DA171012 Åpne for å snu ¶ Regjeringen viser til at endringen innebærer at dobbelt så mange kan komme inn under pleiepengeordningen.
DA171012 Regjeringen har også varslet at den vil bevilge 30 millioner kroner ekstra i øremerkede midler til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid i og utenfor skolen.
DA171012 Venstres finanspolitiske talsmann sa at han registrerte at regjeringen ikke følger opp avtalen om nullutslippsbiler, som han trakk fram som biler som har vist vei og invasjonsevne og gjort elbil til et reelt førstevalg for mange.
DA171012 Siv Jensen sier hun ikke hadde regnet med applaus fra Moxnes, men påpeker at regjeringen på skatteområdet følger opp et bredt forlik i Stortinget.
DA171012 Partiets finanspolitiske talsmann Trond Giske sier han er glad for at det går bedre i norsk økonomi, men han mener at regjeringen har brukt opp mye av handlingsrommet gjennom høy oljepengebruk og dyre skattekutt de siste fire årene.
DA171012 Mens det er folk flest, og de som har minst som får regninga for de trangere tidene som vi går i møte, sier hun, og peker på at regjeringen har funnet penger til å gi skattekutt til de aller rikeste, men kutter dagpenger til folk som mister jobben.
DA171012 I forhold til den økonomiske politikken som denne regjeringen fører, så bruker vi mer penger når det går dårlig og mindre penger når det går godt, sier Erna Solberg ( H ).
DA171012 Hun viser også til at regjeringen kutter på skogvern, vannmiljøtiltak, og i støtte til Naturvernforbundet og Oikos.
DA171012 Hun slo fast at regjeringen ikke evner å lære av disse erfaringer og øker forskjellene i Norge.
DA171012 Hun pekte også på at budsjettet bryter med klimaforliket og at regjeringen ikke legger fram nye tiltak.
DA171012 Han viser til at regjeringen foreslår å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke eiendomsskatten på boliger.
DA171012 Han kritiserer at regjeringen vil øke avgifter og moms for å ta bussen og dra på kino, og kaller dette miljøpolitikk i bakvendtland.
DA171012 Da han ramset opp de punktene han var mest kritisk til, viste Ropstad blant annet til at regjeringen etter hans syn ikke lykkes med å nå målet på 1 prosent til bistand.
DA171012 Bastholm synes det er alvorlig at regjeringen legger opp til å bruke 2,9 prosent av oljefondet - tett opp mot sin egen grense på 3 prosent - i en tid hvor økonomien går godt.
DA171012 Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen viser liten vilje til å satse på arbeid og velferd i statsbudsjettet for 2018.
DA171012 - Selv om regjeringen nesten har doblet oljepengebruken, så har ikke Høyre og Fremskrittspartiet brukt pengene på det som er viktigst for framtida, sier Giske.
DA171012 - Det jeg kanskje syns er mest alvorlig, er at regjeringen øker momsen på kollektivtransport og gjør det dyrere å reise kollektivt i Norge, sa hun.
DA171012 - Det er sånn at økonomien går bedre enn regjeringen forutså før sommeren, det er over normalvekst.
DA171012 - Budsjettforslaget til regjeringen er et godt utgangspunkt, sa Breivik, som la til at han har forståelse for at regjeringen blant annet har prioritert helse og samferdsel.
DA171012 - Budsjettforslaget til regjeringen er et godt utgangspunkt, sa Breivik, som la til at han har forståelse for at regjeringen blant annet har prioritert helse og samferdsel.
DA171012 - Regjeringen fortsetter sine viktigste prosjekter fra de siste fire årene, de gir store skattelettelser til de aller rikeste - den her gangen med Arbeiderpartiet sin velsignelse.
DA171012 - Regjeringen foreslår skattelettelser som fremmer vekst og investeringer i norske arbeidsplasser.
DA171012 | Skatte- og avgiftslette på 3 milliarder - ingen kutt i eiendomsskatten på bolig ¶ Regjeringen går inn for skatte- og avgiftslettelser på 3 milliarder kroner i forslag for statsbudsjett for 2018.
DA171012 Men regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten på bolig.
DA171012 I tillegg foreslår regjeringen fritak for eiendomsskatt på produksjonsutstyr.
DA171012 I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til et annet.
DA171012 Nå øker regjeringen satsingen på veier.
DA171012 I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen å bevilge totalt 67,5 milliarder kroner over samferdselsbudsjettet, en økning på 4,1 milliarder fra i fjor.
DA171012 ( NTB ) ¶ | Regjeringen satser mer på tog - men mest på vei ¶
DA171012 Regjeringen har satt av en totalpakke på 2,5 milliarder kroner til byene, derav 785 millioner til store kollektivprosjekter.
DA171012 Regjeringen forslår å bevilge i underkant av 5,3 milliarder kroner til Nye Veier AS i 2018, noe som er en økning fra 2017-budsjettet på over 2,2 milliarder.
DA171012 | Regjeringen får refs for å kutte i ledighetstiltak ¶ Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for dagpenger og kutte antall plasser på ledighetstiltak i forslaget til statsbudsjett for 2018.
DA171012 Når det gjelder dagpengeordningen mener hun regjeringen har funnet en fin balanse.
DA171012 Nå vil regjeringen stramme inn reglene for dagpenger ved at det fra 2018 ikke skal være mulig å samle opp inntjening over tre år i beregningen av dagpenger.
DA171012 Med det viser hun til at regjeringen foreslår at arbeidsinntekten som vurderes i forbindelse med minsteinntektskravet for dagpenger, også utvides til å omfatte sykepenger, pleiepenger, opplærings- og omsorgspenger med videre.
DA171012 LO er heller ikke fornøyde med at regjeringen trapper ned bevilgningen til særskilte tiltak for langtidsledige, slik at antall plasser på arbeidsmarkedstiltak for ledige reduseres fra 17.000 i 2017 til 15.000 i 2018.
DA171012 | Regjeringen får refs for å kutte i ledighetstiltak ¶
DA171012 Planen er å inngå avtale med togselskapet som vinner konkurransen om driften av de tre togtilbudene i det regjeringen kaller Trafikkpakke 1 Sør, i juni 2018.
DA171012 Regjeringen er opptatt av å styrke norsk språk og litteratur og også norsk kultur og identitet, og de ivrer for å digitalisere Norge, og oppfordrer bokbransjen til å intensivere salget av e-bøker.
DA171012 « Tesla-avgiften » ¶ Regjeringen foreslår å innføre en ny engangsavgift på de tyngste elbilene beregnet ut fra bilenes vekt.
DA171012 Vil fjerne skatteklasse 2 ¶ Regjeringen foreslår nemlig å fjerne skatteklasse 2.
DA171012 Partiene brøt også forhandlingene, før de to partiene i tolvte time fant enighet med regjeringen .
DA171012 KrF har også stilt seg kritisk til avgiftsforslaget fra regjeringen .
DA171012 Foregående periode hadde de to sentrumspartiene en formell samarbeidsavtale med regjeringen, mens denne perioden ble innledet med at KrF brøt ut av alt formelt samarbeid samtidig som Venstre teller på knappene om partiet bør bli en del av regjeringen .
DA171012 Foregående periode hadde de to sentrumspartiene en formell samarbeidsavtale med regjeringen , mens denne perioden ble innledet med at KrF brøt ut av alt formelt samarbeid samtidig som Venstre teller på knappene om partiet bør bli en del av regjeringen.
DA171012 Flertallet av ekteparene i denne kategorien har innvandrerbakgrunn, og regjeringen vil fjerne ordningen med påstand om at den hindrer integrering og likestilling.
DA171012 Enkelte omkamper og blåblå stikk til tross : Både Venstre og KrF tror på budsjettenighet med regjeringen .
DA171012 - Og selv om regjeringen følger opp ting som Venstre tidligere har forhandlet inn som gjør det enklere å skape arbeidsplasser, så har vi fremdeles en god del ting i verktøykassa som vi kommer til å ta med inn i forhandlingene.
DA171012 - Jeg registrerer at regjeringen på det punktet ikke følger opp bilavgiftsavtalen.
DA171012 Regjeringen øker bistandsbudsjettet, som likevel ligger på under 1 prosent ¶
DA171012 | KrF reagerer : Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2 ¶
DA171012 Også i statsbudsjettet for 2014 ble skatteklasse 2 forsøkt fjernet av regjeringen , men KrF reddet den.
DA171012 Onsdag fikk Kristelig Folkeparti flertall for å be regjeringen fremme forslag om endringer i pleiepengeordningen, som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver.
DA171012 Regjeringen er avhengig av at både Venstre og Kristelig Folkeparti støtter budsjett for at det skal gå gjennom i Stortinget.
DA171012 Etter hva NTB kjenner til, foreslår regjeringen i budsjettet for neste år at engangsavgiften for hybridbiler endres, og at avgiftsfritaket for elbiler avvikles.
DA171012 Da vil dette være i strid med avtalen vi har inngått med regjeringen tidligere, sier Ropstad, som sier det er en av sakene de kommer til å ta opp med regjeringen .
DA171012 Da vil dette være i strid med avtalen vi har inngått med regjeringen tidligere, sier Ropstad, som sier det er en av sakene de kommer til å ta opp med regjeringen.
DA171012 Aftenposten meldte onsdag at regjeringen vil gjøre tunge elbiler opptil 70.000 kroner dyrere.
DA171012 Det kan få betydning for de forestående budsjettforhandlingene, som starter opp mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre etter at regjeringen i dag legger fram forslag til statsbudsjett for 2018.
DA171012 Da regjeringen kuttet fedrekvoten fra 14 til 10 uker i 2013, som førte til at færre tok ut pappaperm, beregnet den en innsparing på 35 millioner kroner allerede i 2014.
DA171012 Budsjettlekkasjene ¶ * Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
DA171012 ( VG ) ¶ * Regjeringen vil foreslå å fjerne skatteklasse 2 for å fremme integrering.
DA171012 ( NRK ) ¶ * Regjeringen vil innføre en ny engangsavgift på de tyngste elbilene.
DA171012 ( E24 ) ¶ * Regjeringen vil foreslå at aksjeeiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi og har beregnet inntektstapet ved endringen til 700 millioner kroner.
DA171012 ( Aftenposten/TV 2 ) ¶ * Regjeringen gjør ingen endringer i drivstoffavgiften ut over vanlig prisjustering.
DA171012 Veksten skyter fart ¶ Regjeringen anslår at veksten i norsk økonomi øker til 2,5 prosent neste år ( BNP for Fastlands-Norge ).
DA171012 Tidligere år har regjeringen økt oljepengebruken med nesten fire ganger så mye fra budsjett til budsjett.
DA171012 Samtidig legger regjeringen opp til en utgiftsøkning på 1 prosent, hvilket innebærer at det er første gang på fem år at utgiftsveksten er lavere enn ventet BNP-vekst.
DA171012 Lavere ledighet ¶ Regjeringen mener videre at arbeidsmarkedet er i bedring.
DA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet, på statsbudsjettet for neste år.
DA171012 | Jensen baner vei for enighet med nøytralt budsjett ¶ Regjeringen har lagt få store hindre i veien mot budsjettenighet med KrF og Venstre.
DA171012 Venstres positive reaksjoner på budsjettet ga også ny næring til spekulasjonene om at partiet snart vil tre inn i regjeringen .
DA171012 Venstre på sin side raser over at landbruksministeren kutter i støtten til 33 organisasjoner som jobber innenfor mat og landbruk, og partiet krever at regjeringen åpner for flere kvoteflyktninger neste år.
DA171012 Veksten skyter fart ¶ Regjeringen anslår at veksten i norsk økonomi øker til 2,5 prosent neste år.
DA171012 Trolig vil regjeringen likevel klare å oppnå flertall med KrF og Venstre, er vurderingen fra opposisjonen og kommentariatet.
DA171012 Statsminister Erna Solberg ( H ) uttalte under trontaledebatten onsdag at regjeringen har god tid til å avklare et samarbeid med Venstre og en eventuell ny regjeringsplattform.
DA171012 Samtidig legger regjeringen opp til en utgiftsøkning på 1 prosent, hvilket innebærer at det er første gang på fem år at utgiftsveksten er lavere enn ventet BNP-vekst.
DA171012 Ifølge Aftenposten vil de to partiene jobbe for å vrake minst elleve budsjettforslag fra regjeringen i de kommende forhandlingene.
DA171012 Regjeringen mener videre at arbeidsmarkedet er i bedring.
DA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet.
DA171012 Og her er litt av det som har kommet fram om summer og tiltak i budsjettet : ¶ * Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
DA171012 Kommentar : Høststorm i Stortinget ( Arne Strand ) ¶ * Regjeringen vil foreslå at aksjeeiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi og har beregnet inntektstapet ved endringen til 700 millioner kroner.
DA171012 Det er allerede klart at regjeringen foreslår å bruke 2,9 prosent av oljefondet.
DA171012 ( VG ) ¶ * Regjeringen vil foreslå å fjerne skatteklasse 2 for å fremme integrering.
DA171012 ( NRK ) ¶ * Regjeringen vil innføre en ny engangsavgift på de tyngste elbilene.
DA171012 ( Aftenposten/TV 2 ) ¶ * Regjeringen gjør ingen endringer i drivstoffavgiften ut over vanlig prisjustering.
DA171012 Onsdag vil derfor Gharahkhani stille spørsmål til kulturministeren under Stortingets spørretime, om hvorfor regjeringen velger å gjøre situasjonen enda vanskeligere, ved å kutte i produksjonsstøtten, som for mange redaksjoner er nødvendig for videre drift, og for å klare den digitale overgangen.
DA171012 - Det regjeringen gjør, er å forverre situasjonen.
DA171012 | Dramatiske kutt i pressestøtten ¶ Regjeringen vil kutte pressestøtten med 25,7 millioner kroner.
DA171012 Vi er skuffet over at regjeringen , år etter år, fremmer disse forslagene, i en tid hvor mediene mer enn alt trenger hjelp for å komme gjennom en voldsom transformasjon, sier generalsekretær Arne Jensen i Redaktørforeningen til fagbladet Journalisten.
DA171012 Dette er et uforsvarlig svar fra regjeringen på bransjens utfordringer, sier Journalistlagets leder Hege Iren Frantzen.
DA171012 Det er vanskelig å forstå at regjeringen foreslår å kutte 25,7 millioner i produksjonstilskuddet når Mediemangfoldsutvalget var svært tydelig på at situasjonen krever økt innsats, sier Øgrey.
DA171012 Administrerende direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen sier til Medier24 at han hadde store forventninger til at det ble også nullmoms for digitale produkter, men det har ikke regjeringen lagt opp til nå.
DA171012 - Vi er både overrasket og svært skuffet over at regjeringen foreslår å kutte i pressestøtten.
DA171012 - Uforsvarlig fra regjeringen
DA171012 Samtidig anslår regjeringen en vekst i fastlandsøkonomien på 2,5 prosent.
DA171012 Det viser at regjeringen har lagt seg litt under sin egen grense på 3 prosent for bruk av oljepenger med 2,9 prosent.
DA171012 Regjeringen vil bruke mer penger neste år enn i år, og litt mer enn økonomien tilsier, sier Aamdal.
DA171012 Elbiler blir dyrere ¶ Regjeringen vil innføre en engangsavgift for elbiler, lik den som er for hybridbiler.
DA171012 Eiendomsskatten består, men regjeringen vil innskrenke kommunenes mulighet til å innføre eller øke den.
DA171012 Barnehage : Regjeringen foreslår å øke maksprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
DA171012 Regjeringen vil øke den laveste momssatsen, " moro-skatten ", fra 10 til 12 prosent.
DA171012 Regjeringen vil også kutte støtten til enslige forsørgere med 13 prosent.
DA171012 Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2, som gir høyere personfradrag og gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav eller ingen inntekt.
DA171012 Regjeringen legger opp til at aksjeeiere bare skal måtte betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi.
DA171012 Regjeringen forslår en slik " aksjerabatt " for å få flere til å spare i aksjer heller enn i bolig og slik bidra til vekst i økonomien.
DA171012 Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for dagpenger, ved at det heretter ikke skal være mulig å samle opp inntjening over tre år.
BT171012https://www.bt.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html Nå ønsker Regjeringen å stramme inn på utelei her i Norge.
BT171012https://www.bt.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html Men nå ønsker Regjeringen å stramme inn på korttidsutleie.
BT171012https://www.bt.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html I tillegg foreslår Regjeringen et fritak for kortere utleieforhold.
BT171012https://www.bt.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til ett annet.
BT171012https://www.bt.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html Før har det vært mulig å øke den med to promille, nå foreslår Regjeringen at grensen endres til én.
BT171012https://www.bt.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen.
BT171012https://www.bt.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html - Det er positivt at regjeringen fortsatt vil skjerme primærboligen for beskatning.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html Ifølge NTB erkjenner regjeringen at økningen vil kunne gi en noe redusert etterspørsel etter disse tjenestene og en lavere omsetning.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html - NIF stiller seg helt og holdent bak uttalelsen fra Frivillighet Norge om at frivillighetens viktigste sak igjen blir nedprioritert av regjeringen , skriver forbundet i en pressemelding.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet FOTO : Bjørge, Stein ¶ Regjeringen bremser på to områder i budsjettforlaget for 2018 : ¶ skattekuttene blir mindre enn tidligere. veksten i bruken av oljepenger avtar kraftig.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet Bremser bruken av oljepenger ¶ Regjeringen foreslår å dempe veksten i bruken av oljepenger kraftig.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet Regjeringen foreslår lettelser som i sum er 3 milliarder kroner i 2018.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/GoRv4/Siv-Jensen-spar-30000-nye-jobber-neste-ar I 2018 foreslår Regjeringen å bruke 2,9 prosent av Oljefondet i 2018.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/GoRv4/Siv-Jensen-spar-30000-nye-jobber-neste-ar Her er de første tallene fra statsbudsjettet 2018 : Regjeringen forslår å bruke 2,9 prosent av Oljefondet, som i år.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/n3Ebo/Giske--Tror-ikke-pa-budsjettkrise-i-host KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad savner « gul » politikk i statsbudsjettet, men sier det er godt utgangspunkt for forhandlinger med Regjeringen .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/n3Ebo/Giske--Tror-ikke-pa-budsjettkrise-i-host Ap regner med at KrF og Venstre forhandler og blir enig med Regjeringen .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/n3Ebo/Giske--Tror-ikke-pa-budsjettkrise-i-host Regjeringen gjør svært lite.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket | Dette er budsjettkuttet som setter sinnene i kok både i oljenæringen og hos miljøfolket ¶ Regjeringen kutter nesten all støtte til karbonfangst i industrien.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket Vi vil være tydelige på dette i forhandlingene med Regjeringen i høst, sier han.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket Også han er svært bekymret for kuttene Regjeringen nå legger opp til.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket Den blåblå regjeringen overtok stafettpinnen kort tid etter, og jobber med planer om å etablere CO₂-fangst på tre forskjellige industrianlegg : ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket Bare uker før den Rød-Grønne regjeringen la frem sitt siste budsjett i 2013, måtte den krype til korset og komme med en erkjennelse : ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket Avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo ¶ Regjeringen har allerede innsett at det opprinnelige målet om å ha minst ett anlegg på plass innen 2020 har røket.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket - Det er meget dramatisk dersom dette betyr at Regjeringen reduserer ambisjonsnivået, sier Schjøtt-Pedersen.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket Regjeringen foreslår å kutte støtten til CO₂-fangst og lagring i industrien fra 360 millioner i årets budsjett, til 20 millioner kroner til neste år.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XvbvW/Disse-loftene-gir-Regjeringen-for-vei-og-bane | Disse løftene gir Regjeringen for vei og bane ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XvbvW/Disse-loftene-gir-Regjeringen-for-vei-og-bane Det var løftene fra Regjeringen Venstre og KrF i Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Nå vil Regjeringen fjerne muligheten til å « samle opp » rettigheter over tre år.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Kutt til dyrevernsorganisasjoner ¶ Regjeringen ønsker å kutte all statsstøtte til frivillige organisasjoner innen landbruks- og matområdet.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Kutt i pressestøtten ¶ Regjeringen vil kutte 25,7 millioner i produksjonstilskuddet til mediene.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Kutt i dagpengene ¶ Regjeringen vil innføre strengere regler for opptjening av dagpenger.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Kutt i antallet kvoteflyktninger ¶ Regjeringen foreslår at Norge skal ta imot 1120 kvoteflyktninger neste år, som er et langt lavere antall enn de siste årene.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Kutt for folkehøyskolene ¶ Regjeringen foreslår å kutte støtten til folkehøgskolene med 25 millioner.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake KrF og Venstre snekrer nå på listen over forslag fra Regjeringen de vil vrake i forhandlingene om neste års statsbudsjett.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake KrF og Venstre har begynt på listen over saker der de ikke vil være med på å gi Regjeringen flertall for.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Dyrere barnehage ¶ Regjeringen legger opp til at regningen for en barnehageplass skal økes fra 2730 kroner til 2910 kroner i måneden.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Begge partier har likevel allerede begynt på listen over saker der de ikke vil være med på å gi Regjeringen flertall for.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Avvikle skatteklasse 2 ¶ Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2, som gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav eller ingen inntekt.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste » Hvis halvparten av dette går med til å dekke prisveksten er det egentlig mer dekkende å si : « Regjeringen satser reelt sett 25 nye millioner på dette veldig viktige formålet.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste To dokumenter torsdag ¶ Regjeringen legger frem en stor stabel med dokumenter torsdag som dekker.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OG4el/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften Som Aftenposten avslørte onsdag kveld, foreslår Regjeringen å innføre en engangsavgift for elbiler, beregnet ut fra bilens vekt.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OG4el/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften Bellona-leder Frederic Hauge synes forslaget er « sjokkerende » og mener det er en parodi at regjeringen har gitt store avgiftslettelser til hybridbiler som har satt inn et batteri for syns skyld - når de nå vil innføre en engangsavgift på opptil 70.000 kroner på større elbiler.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OG4el/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften - Avtalebrudd, sier KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad - og viser til avtalen om bilavgifter som Regjeringen og samarbeidspartiene inngikk i 2015.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OG4el/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften Regjeringen argumenterer med at elbilene er konkurransedyktige og at fordelene medfører for store inntektstap for staten.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift Som ventet foreslår regjeringen å innføre avgifter på tyngre elbilene i forslaget til statsbudsjett for 2018.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift Hun mener at forslaget allerede har skapt stor skade fordi hun mener regjeringen har sendt ut et feil signal til markedet.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift Har regjeringen glemt klimamålet ?
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift Dette er den første avgiftsskjerpelsen på elbil-fronten, og et løftebrudd fra regjeringen .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L8RX4/Ogsa-hybridbiler-far-kraftig-okt-avgift - Ut fra det vi nå ser, er det en uklok handling av regjeringen å foreta disse to endringene.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet Elbilene slipper billig unna i bomringen, men Regjeringen foreslår et hopp i engangsavgiften for de tyngste elbilene.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren Økningen gir 300 millioner i innsparing for regjeringen .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren Utdanningsforbundet : - Positivt ¶ Regjeringen sendte i juni ut et forslag på høring om å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen ( pedagognorm ) og et minimumskrav til grunnbemanning i barnehagen ( bemanningsnorm ).
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren Nå bør regjeringen bevilge midler til en opptrappingsplan som legger til rette for å nå dette målet, mener Handal.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren Mange vet ikke at de har rett til redusert pris ¶ Regjeringen viderefører dermed nasjonale minstekravet om at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass, med maksimalprisen som øvre grense.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren Maksprisen økes for barnehage - det gir 300 millioner i innsparing for regjeringen .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren FOTO : Rolf Øhman ¶ Regjeringen foreslår å øke maksprisen for et ordinært heldagstilbud i barnehage fra 2730 til 2 910 kroner pr. måned neste år.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren - Det er positivt at regjeringen nå skjerper pedagognormen og innfører en bemanningsnorm i barnehagen.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren - Regjeringen foreslår en moderat økning i maksimalprisen, blant annet for å kunne satse på viktige kvalitetstiltak på barnehage, sier kunnskapsminister Henrik Asheim, og nevner spesielt økt andel barnehagelærere.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/bylOg/Strammer-inn-regler-for-eiendomsskatt | Strammer inn regler for eiendomsskatt ¶ Regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten på bolig, men foreslår å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke skatten.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/bylOg/Strammer-inn-regler-for-eiendomsskatt I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til et annet.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service * I forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen å bruke 1.325,2 milliarder kroner.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service | Regjeringen vil gi 1,8 millioner til Human Rights Service ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service * Regjeringen er avhengig av støtte fra Venstre og KrF for å få budsjettet gjennom i Stortinget.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/6mbJo/Slik-blir-konkurransen-pa-norsk-jernbane---ogsa-pa-Ostlandet Når vinnere kåres skal kvalitet - og hensyn til ansatte - telle mest, hevder Regjeringen .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/6mbJo/Slik-blir-konkurransen-pa-norsk-jernbane---ogsa-pa-Ostlandet FOTO : Henrik Skolt, NTB scanpix ¶ Regjeringen , Venstre og KrF lanserer Jernbanereformen på Oslo S i mai 2015.
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/WQzdQ/Godstemning-pa-borgerlig-side--Trine-Eilertsen Hadde vi ikke visst bedre, kunne vi trodd partiet hadde en samarbeidsavtale med Regjeringen .
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/6m7nO/Ytre-press-vil-neppe-bidra-til-a-avskaffe-atomvapen--Borge-Brende | Ytre press vil neppe bidra til å avskaffe atomvåpen Børge Brende ¶ Regjeringen deler visjonen årets vinner av Nobels fredspris har om en verden fri for atomvåpen, men vi har ulike oppfatninger om veien dit ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/6m7nO/Ytre-press-vil-neppe-bidra-til-a-avskaffe-atomvapen--Borge-Brende Nord-Korea : Anklager Trump for å ha erklært krig ¶ Regjeringen og ICAN har ulikt syn på om Norge bør slutte seg til den nylig vedtatte FN-traktaten om forbud mot atomvåpen.
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/w7oWn/Kutter-pressestotten-med-17-millioner---Dramatisk_-mener-redaktorene I dag la regjeringen fram statsbudsjettet for neste år, og det er klart at de gjør et kutt på 25,7 millioner i pressestøtten.
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/ebVMR/Varsler-kamp-om-mediepolitikken Regjeringen foreslår å kutte i pressestøtten i budsjettet for 2018.
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/M4KdM/Kulturminister-Linda-Hofstad-Helleland-om-statsbudsjettet--Vi-er-privilegerte Regjeringen viderefører kulturpolitikken med hovedbudskap om at kulturlivet må finne flere finansieringskilder, og at de fortsetter satsingen på offentlig-privat samarbeid.
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html Nå ønsker Regjeringen å stramme inn på utelei her i Norge.
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html Men nå ønsker Regjeringen å stramme inn på korttidsutleie.
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html I tillegg foreslår Regjeringen et fritak for kortere utleieforhold.
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til ett annet.
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html Før har det vært mulig å øke den med to promille, nå foreslår Regjeringen at grensen endres til én.
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen.
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-betyr-budsjettet-for-boligeierne-Ingen-kutt-i-eiendomsskatten-og-egen-Airbnb-skatt-10677b.html - Det er positivt at regjeringen fortsatt vil skjerme primærboligen for beskatning.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html Ifølge NTB erkjenner regjeringen at økningen vil kunne gi en noe redusert etterspørsel etter disse tjenestene og en lavere omsetning.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html - NIF stiller seg helt og holdent bak uttalelsen fra Frivillighet Norge om at frivillighetens viktigste sak igjen blir nedprioritert av regjeringen , skriver forbundet i en pressemelding.
AA171012 Tysklands beslutning om forlenget grensekontroll ble offentliggjort dagen etter at den danske regjeringen ga beskjed om at den midlertidige grensekontrollen vil forlenges fram til 12. mai 2018.
AA171012 De tyske regjeringen vil forlenge passkontrollen ved enkelte grenseoverganger med et halvt år.
AA171012 Den mexicanske regjeringen har avfeid Trumps skepsis til den 1.700 sider lange avtalen som tomme trusler.
AA171012 Konflikten mellom kurderne i Nord-Irak og regjeringen i Bagdad har tilspisset seg etter at de kurdiske selvstyremyndighetene holdt en folkeavstemning om uavhengighet i september. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Konflikten mellom kurderne i Nord-Irak og regjeringen i Bagdad har tilspisset seg etter at de kurdiske selvstyremyndighetene avholdt en folkeavstemning om uavhengighet i september. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Sikkerhetsrådet ba om at presidentvalget gikk av stabelen i løpet av året, i henhold til avtalen mellom regjeringen og opposisjonen.
AA171012 Kirkens Nødhjelp gleder seg over at regjeringen vil bruke mer på bistand, men stiller spørsmål ved hvordan pengene skal brukes.
AA171012 Regjeringen legger opp til å bruke 35,1 milliarder kroner på bistand neste år, og Kirkens Nødhjelp er overrasket over at det ikke satses mer på det såkalte Skatt for Utvikling-programmet.
AA171012 I 2013 dukket paret opp i to videoer der de ba den amerikanske regjeringen om å få dem fri fra Taliban.
AA171012 « Leangen stasjon på Trønder- og Meråkerbanen, Trondheim kommune ¶ Regjeringen vil sette av totalt 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak og tiltak på stasjoner og knutepunkter i 2018.
AA171012 Under punktet om jernbane i fykesoversikten for statsbudsjettet skriver regjeringen blant annet følgende : ¶
AA171012 På spørsmål om når Trønderbanen vil være elektrifisert dersom hans regjeringen får fortsette, svarte han slik : ¶
AA171012 DIESELDREVET : Togene på Trønderbanen går per i dag på diesel Foto : Rune Petter Ness ¶ Regjeringen vil ikke starte elektrifisering av Trønderbanen i 2018.
AA171012 - Det er uholdbart at regjeringen ikke igangsetter elektrifisering av Trønder og Meråkerbanen.
AA171012 I 2018 foreslår regjeringen 185 millioner kroner i statlig bidrag til kollektivtransportløsningen.
AA171012 Foto : Jens Petter Søraa ¶ Regjeringen foreslår en bevilgning på 170 millioner kroner i belønningsmidler til Trondheim som en del av bymiljøavtalen.
AA171012 For 2018 foreslår regjeringen å bevilge 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksvei i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale.
AA171012 Regjeringen forslår å bevilge 185 millioner kroner i statlig bidrag til metrobuss i 2018.
AA171012 Kaski mener regjeringen ikke tar klimaendringene og økte forskjeller i samfunnet på alvor.
AA171012 Han påpeker imidlertid at regjeringen har brukt opp mye av handlingsrommet gjennom høy oljepengebruk og dyre skattekutt de siste fire årene.
AA171012 Giske kaller regjeringen passiv og sier statsbudsjettet overhodet ikke følger opp regjeringspartienes lovnader med konkret handling.
AA171012 For å få støtte for sitt budsjett må regjeringen ha støtte fra Venstre og KrF.
AA171012 Det er ingen løft for bedre kvalitet i eldreomsorgen, og regjeringen står fortsatt på at de ikke vil gi tilskudd til å rehabilitere sykehjem.
AA171012 - Regjeringen fortsetter sine viktigste prosjekter fra de siste fire årene, de gir store skattelettelser til de aller rikeste - den her gangen med Arbeiderpartiet sin velsignelse.
AA171012 Vei ¶ Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018.
AA171012 Vann/Flom ¶ Regjeringen foreslår å bevilge 975 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats ( NVE ) forvaltningsområder.
AA171012 Utdanning ¶ Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet ( NTNU ) med 3 millioner kroner til 70 studieplasser i IKT.
AA171012 Under denne regjeringen har de direkte tilskuddsordningene økt fra 69,1 til 76,7 millioner kroner per år.
AA171012 Tilskudd til telesikkerhet og beredskap ¶ Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og - beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer.
AA171012 Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg ¶ Regjeringen foreslår å bevilge 31,1 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg.
AA171012 Tilskudd til bredbåndsutbygging ¶ Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.
AA171012 Sysselsetting ¶ Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.
AA171012 Statlig kjøp av post- og banktjenester ¶ Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger. | - Et godt utgangspunkt, sier Venstre.
AA171012 Olje/energi ¶ Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,700 milliarder kroner i overføring til Klima- og energifondet og Enovas arbeid med energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi.
AA171012 Næring/innovasjon ¶ Regjeringen foreslår å innføre avgiftsfritak på driftsmidler i reindriften så snart som mulig i 2018.
AA171012 Mineralforvaltning ¶ Regjeringen vil styrke arbeidet til Direktoratet for mineralforvaltning og foreslår å øke bevilgningen med om lag 5,2 millioner kroner.
AA171012 Lørdagsomdeling av aviser ¶ Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.
AA171012 Leangen stasjon på Trønder- og Meråkerbanen, Trondheim kommune ¶ Regjeringen vil sette av totalt 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak og tiltak på stasjoner og knutepunkter i 2018.
AA171012 Kultur/idrett ¶ Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kreativt Norge med 12 millioner kroner.
AA171012 Kryssingsspor på Ler på Dovrebanen, Melhus kommune ¶ Regjeringen foreslår totalt 320 millioner kroner til kryssingsspor på Ler i Trøndelag og Kvam i Oppland på Dovrebanen, samt Bolstadøyri på Bergensbanen.
AA171012 Jernbane ¶ Regjeringen foreslår å bevilge om lag 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2018.
AA171012 I tillegg foreslår Regjeringen et tilsagn om ytterligere 30 millioner kroner i senere budsjettår, slik at det samlede statlige tilskuddet til prosjektet blir 35 millioner kroner.
AA171012 I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen, som nå omfatter syv fylker.
AA171012 I 2018 foreslår regjeringen 185 millioner kroner i statlig bidrag til kollektivtransportløsningen.
AA171012 I 2015 startet regjeringen en treårig pilotordning for skogplanting på nye areal som klimatiltak.
AA171012 Heggstadmoen godsterminal og Heimdal stasjon på Dovrebanen, Trondheim kommune ¶ Regjeringen foreslår 44 millioner kroner til ferdigstilling av Heggstadmoen godsterminal og Heimdal stasjon.
AA171012 Forskning ¶ Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018.
AA171012 For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge om lag 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS.
AA171012 For å bidra til en smidig overgang fra F-16 til F-35, foreslår regjeringen å øke Luftforsvarets budsjett med om lag 347 millioner kroner sammenliknet med 2017.
AA171012 For 2018 foreslår regjeringen å bevilge 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksvei i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale.
AA171012 E6 Midtrekkverk på strekningen Vassmarka - Ronglan, Levanger kommune ¶ Regjeringen foreslår å videreføre byggingen av midtrekkverk på strekningen Vassmarka - Ronglan for å styrke trafikksikkerheten.
AA171012 E6 Jernbaneundergang ved Vintermyr, Namsskogan kommune ¶ Regjeringen foreslår å etablere en jernbaneundergang ved Vintermyr for å forbedre framkommeligheten og trafikksikkerheten.
AA171012 E6 Flomsikring ved Fossland, Grong kommune ¶ Regjeringen foreslår midler til å utbedre E6 ved Fossland for å bedre framkommeligheten på E6 når det er flom.
AA171012 Av disse vil det bli delt ut 7,5 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler ( UT-midler ) til Trøndelag fylke ¶ Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn.
AA171012 Regjeringen vil legge fram et forslag for Stortinget til bompengefinansiering av utbyggingen så snart nødvendige avklaringer foreligger.
AA171012 Regjeringen planlegger å bruke om lag 1 660 millioner kroner på å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Sør-Trøndelag i 2018.
AA171012 Regjeringen la torsdag formiddag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018.
AA171012 Regjeringen har prioritert de direkte tilskuddsordningene over reindriftsavtalen for å støtte opp om de utøverne som har reindrift som hovedvirksomhet og legge til rette for økt omsetning og lønnsomhet i næringen.
AA171012 Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag med 1 million kroner for å dekke økte driftskostnader i det nye formidlingsbygget ved museets avdeling Kystens Arv i Rissa.
AA171012 Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å redusere Havforskningsinstituttets ordinære driftsbevilgning med 10 millioner kroner.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 76,7 millioner kroner også i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 700,8 millioner kroner til drift av kystruten i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 27,1 millioner kroner til forvaltning og drift av eiendommene i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak.
AA171012 Regjeringen foreslår også 170 millioner kroner i belønningsmidler til Trondheim som en del av bymiljøavtalen.
AA171012 Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 11 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis.
AA171012 Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 5 millioner kroner fra posten Nasjonale kulturbygg til Orkla industrimuseum ved Museene i Sør-Trøndelag.
AA171012 Regjeringen foreslår en økning på 30 millioner kroner til Campus NTNU i 2018, slik at samlet bevilgning til Campus NTNU blir 50 millioner kroner.
AA171012 Regjeringen foreslår en statlig ramme på 180,3 millioner kroner.
AA171012 Regjeringen foreslår at forvaltingen av statens eiendommer, som ble kjøpt i 1980 etter kobberverket på Røros, blir overført til Statsbygg.
AA171012 Regjeringen foreslår 220 millioner kroner i 2018, fordelt på 60 millioner kroner i statlige midler og 160 millioner kroner som det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet.
AA171012 | Dette er lekkasjene fra statsbudsjettet ¶ Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 og bevilger penger for å styrke yrkesfag, skal vi tro lekkasjene.
AA171012 Etter det NRK forstår, gjør regjeringen dette for å fremme integrering.
AA171012 * En pakke for yrkesfag på 65 millioner kroner ( Steffensen 11.10 ) ¶ * Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2.
AA171012 ( VG ) ¶ * Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner til i alt 78 millioner kroner.
AA171012 ( TV 2 ) ¶ * Regjeringen innfører en aksjerabatt i formuesskatten som innebærer at eiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi.
AA171012 ( NRK ) ¶ * Regjeringen vil innføre en ny engangsavgift på de aller tyngste elbilene.
AA171012 ( E24 ) ¶ * Regjeringen kommer til å sende et forslag om dobbelt statsborgerskap ut på høring i høst.
AA171012 * Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
AA171012 Vokser mer enn andre ¶ Regjeringen tror at den økonomiske veksten i Norge de to neste årene vil bli høyere enn i Sverige, USA, euroområdet og Japan.
AA171012 Også sysselsettingen vil øke, tror regjeringen .
AA171012 Ifølge E24 viser Haugland til at Statistisk sentralbyrå og Norges Bank er mindre optimistiske enn regjeringen .
AA171012 Ifølge regjeringen vil den økonomiske veksten i Norge utvikle seg slik : ¶
AA171012 I nasjonalbudsjettet som ble lagt frem torsdag er budskapet fra regjeringen at veksten vil øke og arbeidsledigheten synke i Norge de to neste årene.
AA171012 I nasjonalbudsjettet peker regjeringen på at det er « stor usikkerhet i anslagene for den økonomiske utviklingen ».
AA171012 Regjeringen skriver blant annet : « Som en liten, åpen økonomi med store naturressurser er Norge særlig avhengig av åpne og velfungerende internasjonale markeder ».
AA171012 Regjeringen peker på at oppgang hos våre handelspartnere, vil føre til økt etterspørsel etter norske varer.
AA171012 Regjeringen peker også på en norsk risikofaktor, nemlig den store gjelden i husholdningene.
AA171012 Venstre vil kjempe for å hente flere kvoteflyktninger til Norge enn det regjeringen legger opp til.
AA171012 Tidligere i høst ba 11 organisasjoner og Den norske kirke regjeringen inkludere 5.000 FN-flyktninger i budsjettet for neste år.
AA171012 SVs Karin Andersen setter antallet kvoteflyktninger i sammenheng med nivået på nødhjelpsbudsjettet, og mener dette viser at regjeringen bare farer med « løst prat » når den har argumentert for å hjelpe folk der de er.
AA171012 I budsjettforslaget fra regjeringen legges det opp til å ta imot 1.120 kvoteflyktninger neste år, langt mindre enn nivået fra de tre foregående årene.
AA171012 - Vi må ta vår del av ansvaret, sier leder Tord Hustveit, som mener regjeringen sender et signal til flyktningene om at eneste veien hit er en farefull ferd for å søke asyl.
AA171012 Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at Norge skal ta imot 1.120 FN-flyktninger neste år.
AA171012 - Regjeringen og Frp mener det er uaktuelt å ta imot flere flyktninger nå.
AA171012 I forhold til den økonomiske politikken som denne regjeringen fører, så bruker vi mer penger når det går dårlig og mindre penger når det går godt, sier Erna Solberg ( H ).
AA171012 - Det er sånn at økonomien går bedre enn regjeringen forutså før sommeren, det er over normalvekst.
AA171012 Kaski mener regjeringen ikke tar klimaendringene og økte forskjeller i samfunnet på alvor. ( ©NTB ) ¶
AA171012 - Regjeringen fortsetter sine viktigste prosjekter fra de siste fire årene, de gir store skattelettelser til de aller rikeste - den her gangen med Arbeiderpartiet sin velsignelse.
AA171012 | Regjeringen vil videreføre støtten til Human Rights Service ¶ Regjeringen foreslår å videreføre støtten på 1,8 millioner kroner til Human Rights Service i statsbudsjettet for 2018.
AA171012 Da det mandag ble klart at regjeringen stanser statsstøtten til Islamsk Råd Norge, spurte flere seg om det samme ville skje med støtten til HRS.
AA171012 Regjeringen har foreslått å videreføre støtten til Hege Storhaug og Human Rights Service i statsbudsjettet for 2018.
AA171012 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen vil videreføre støtten til Human Rights Service ¶
AA171012 | Regjeringen viderefører støtten til Human Rights Service ¶ Regjeringen foreslår å videreføre støtten på 1,8 millioner kroner til Human Rights Service i statsbudsjettet for 2018.
AA171012 Da det mandag ble klart at regjeringen stanser statsstøtten til Islamsk Råd Norge, spurte flere seg om det samme ville skje med støtten til HRS.
AA171012 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen viderefører støtten til Human Rights Service ¶
AA171012 | Regjeringen strammer inn reglene for dagpenger ¶ Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for dagpenger i forslaget til statsbudsjett for 2018.
AA171012 For å skjerme personer som på grunn av sykdom har hatt lengre fravær fra arbeidslivet, foreslår regjeringen at arbeidsinntekten som vurderes i forbindelse med minsteinntektskravet, også utvides til å omfatte sykepenger, pleiepenger, opplærings- og omsorgspenger med videre.
AA171012 | Regjeringen strammer inn reglene for dagpenger ¶
AA171012 Regjeringen skriver i budsjettforslaget at de ønsker å målrette dagpengeordningen mot personer som « har en nær arbeidstilknytning og som nylig har hatt et inntektsbortfall som følge av arbeidsløshet, og foreslår å avvikle opptjeningsperioden på tre år ».
AA171012 | Regjeringen får refs for å kutte i ledighetstiltak ¶ Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for dagpenger og kutte antall plasser på ledighetstiltak i forslaget til statsbudsjett for 2018.
AA171012 Når det gjelder dagpengeordningen mener hun regjeringen har funnet en fin balanse.
AA171012 Nå vil regjeringen stramme inn reglene for dagpenger ved at det fra 2018 ikke skal være mulig å samle opp inntjening over tre år i beregningen av dagpenger.
AA171012 Med det viser hun til at regjeringen foreslår at arbeidsinntekten som vurderes i forbindelse med minsteinntektskravet for dagpenger, også utvides til å omfatte sykepenger, pleiepenger, opplærings- og omsorgspenger med videre. ( ©NTB ) ¶
AA171012 LO er heller ikke fornøyde med at regjeringen trapper ned bevilgningen til særskilte tiltak for langtidsledige, slik at antall plasser på arbeidsmarkedstiltak for ledige reduseres fra 17.000 i 2017 til 15.000 i 2018.
AA171012 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen får refs for å kutte i ledighetstiltak ¶
AA171012 | Regjeringen bruker 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene ¶ Regjeringen vil bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene i 2018, erfarer NTB.
AA171012 For neste år regner regjeringen med at oljepengebruken blir på 2,9 prosent av oljefondet, noe som er litt under rettesnoren for oljepengebruken som regjeringen har satt på 3,0 prosent.
AA171012 For neste år regner regjeringen med at oljepengebruken blir på 2,9 prosent av oljefondet, noe som er litt under rettesnoren for oljepengebruken som regjeringen har satt på 3,0 prosent.
AA171012 Etter det NTB erfarer anslår regjeringen at oljepengebruken neste år utgjør drøyt 43.000 kroner per innbygger.
AA171012 Regjeringen mener at budsjettet virker nøytralt på aktiviteten i økonomien og viser til at realveksten i statsbudsjettets underliggende utgifter anslås til 1 prosent, som er klart under den anslåtte veksten i fastlandsøkonomien.
AA171012 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen bruker 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene ¶
AA171012 | Redningsselskapet frykter for sjøsikkerheten ¶ Regjeringen har i sitt statsbudsjett for neste år ikke bevilget penger til ny redningsskøyte i Finnmark.
AA171012 Samtidig peker RS på at regjeringen ønsker å overføre gods fra vei til sjø med en påfølgende trafikkvekst som resultat.
AA171012 Redd Barna mener regjeringen bruker stadig mer av bistandsbudsjettet til å fremme norske interesser, noe de finner bekymringsfullt.
AA171012 Redd Barna finner det derimot gledelig at regjeringen i bistandsbudsjettet ønsker å styrke satsingen på global helse og utdanning. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Siv Jensen sier hun ikke hadde regnet med applaus fra Moxnes, men påpeker at regjeringen på skatteområdet følger opp et bredt forlik i Stortinget.
AA171012 Han kritiserer at regjeringen vil øke avgifter og moms for å ta bussen og dra på kino, og kaller dette miljøpolitikk i bakvendtland.
AA171012 Caritas og Utviklingsfondet er skuffet over bistandsbudsjettet og mener regjeringen bør bruke mer på å bekjempe sult i verden.
AA171012 - Regjeringen svarer på en av vår tids største utfordringer med et slapt skuldertrekk, mener hun.
AA171012 I neste års statsbudsjett legger regjeringen opp til å bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene, etter det NTB erfarer.
AA171012 Planen er å inngå avtale med togselskapet som vinner konkurransen om driften av de tre togtilbudene i det regjeringen kaller Trafikkpakke 1 Sør, i juni 2018.
AA171012 | NRK : Drivstoffavgiften forblir uendret ¶ Regjeringen gjør etter det NRK erfarer ingen endringer i drivstoffavgiften i forslaget til statsbudsjett.
AA171012 I november i fjor spådde Hauge at Venstre trolig ville fortsatt budsjettforhandlingene som da pågikk dersom regjeringen hadde kommet med andre gode tiltak som kutter utslipp.
AA171012 - I stedet for å premiere det som er bra, gjør regjeringen det motsatte.
AA171012 Regjeringen smører økonomien neste år med en oljepengebruk som tilsvarer 2,9 prosent av oljefondets verdi.
AA171012 | Mer penger til kongehuset ¶ Regjeringen vil øke kongeparets apanasje med 264.000 kroner neste år til 11,73 millioner kroner.
AA171012 Hun viser også til at regjeringen kutter på skogvern, vannmiljøtiltak, og i støtte til Naturvernforbundet og Oikos.
AA171012 Bastholm synes det er alvorlig at regjeringen legger opp til å bruke 2,9 prosent av oljefondet - tett opp mot sin egen grense på 3 prosent - i en tid hvor økonomien går godt.
AA171012 - Det jeg kanskje syns er mest alvorlig, er at regjeringen øker momsen på kollektivtransport og gjør det dyrere å reise kollektivt i Norge, sa hun.
AA171012 Ifølge rikskringkasteren vil regjeringen også foreslå å fjerne skatteklasse 2.
AA171012 Ifølge VG har regjeringen beregnet inntektstapet ved endringen til 700 millioner kroner.
AA171012 Etter det NRK forstår gjør regjeringen dette for å fremme integrering.
AA171012 Bellona-leder Frederic Hauge mente argumentet ikke holder vann så lenge regjeringen samtidig har gitt avgiftslettelser til hybridbiler, også SUV-er.
AA171012 - I stedet for å premiere det som er bra, gjør regjeringen det motsatte.
AA171012 Regjeringen vil foreslå at aksjeeiere bare skal måtte betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi.
AA171012 Regjeringen gjør etter det NRK erfarer ingen endringer i drivstoffavgiften i forslaget til statsbudsjett.
AA171012 Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner. - 70 prosent av verdens befolkning lever i land der tros- og livssynsfrihet er begrenset.
AA171012 | LO : Regjeringen kutter på områder som burde vært styrket ¶
AA171012 LO mener regjeringen satser for lite på arbeid.
AA171012 Det er mye lavere enn hva den måtte vært for at regjeringen skulle vært i rute med å ta igjen det tapte fra sin første periode.
AA171012 Scheel-utvalget støttet senere regjeringen i at ordningen bør fjernes.
AA171012 Også i statsbudsjettet for 2014 ville regjeringen fjerne ordningen, men den ble reddet av KrF.
AA171012 Regjeringen mener ordningen er et hinder for å få flere ut i arbeidslivet, særlig innvandrerkvinner.
AA171012 Etter hva NTB kjenner til, foreslår regjeringen i budsjettet for neste år at engangsavgiften for hybridbiler endres, og at avgiftsfritaket for elbiler avvikles. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Da vil dette være i strid med avtalen vi har inngått med regjeringen tidligere, sier Ropstad, som sier det er en av sakene de kommer til å ta opp med regjeringen .
AA171012 Da vil dette være i strid med avtalen vi har inngått med regjeringen tidligere, sier Ropstad, som sier det er en av sakene de kommer til å ta opp med regjeringen.
AA171012 Aftenposten meldte onsdag at regjeringen vil gjøre tunge elbiler opptil 70.000 kroner dyrere.
AA171012 Da han ramset opp de punktene han var mest kritisk til, viste Ropstad blant annet til at regjeringen etter hans syn ikke lykkes med å nå målet på 1 prosent til bistand.
AA171012 Kirkens Nødhjelp gleder seg over at regjeringen vil bruke mer på bistand, men stiller spørsmål ved hvordan pengene skal brukes.
AA171012 Regjeringen legger opp til å bruke 35,1 milliarder kroner på bistand neste år, og Kirkens Nødhjelp er overrasket over at det ikke satses mer på det såkalte Skatt for Utvikling-programmet.
AA171012 Tidligere år har regjeringen økt oljepengebruken med nesten fire ganger så mye fra budsjett til budsjett.
AA171012 Skatteklasse 2 foreslås fjernet, fordi regjeringen mener den « svekker insentivene for å jobbe ».
AA171012 Samtidig legger regjeringen opp til en utgiftsøkning på 1 prosent, hvilket innebærer at det er første gang på fem år at utgiftsveksten er lavere enn ventet BNP-vekst.
AA171012 Også neste år har regjeringen funnet rom til å gi flere milliarder kroner i skattelettelser - men i mindre grad enn i de fire foregående årene.
AA171012 Mens regjeringen gir en rekke lettelser for næringslivet, eiere og investorer på til sammen 3,7 milliarder kroner neste år, viser skattedokumentets detaljerte tabell at lønnsmottakere ikke får noen kronemessig endring i beskatningen.
AA171012 Regjeringen mener videre at arbeidsmarkedet er i bedring.
AA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet, på statsbudsjettet for neste år.
AA171012 Regjeringen foreslår en aksjerabatt på 20 prosent i formuesbeskatningen - hvilket innebærer at aksjeeiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi.
AA171012 Regjeringen anslår at veksten i norsk økonomi øker til 2,5 prosent neste år ( BNP for Fastlands-Norge ).
AA171012 Veksten skyter fart ¶ Regjeringen anslår at veksten i norsk økonomi øker til 2,5 prosent neste år ( BNP for Fastlands-Norge ).
AA171012 Tidligere år har regjeringen økt oljepengebruken med nesten fire ganger så mye fra budsjett til budsjett.
AA171012 Skatteklasse 2 foreslås fjernet, fordi regjeringen mener den « svekker insentivene for å jobbe ».
AA171012 Samtidig legger regjeringen opp til en utgiftsøkning på 1 prosent, hvilket innebærer at det er første gang på fem år at utgiftsveksten er lavere enn ventet BNP-vekst.
AA171012 Også neste år har regjeringen funnet rom til å gi flere milliarder kroner i skattelettelser - men i mindre grad enn i de fire foregående årene.
AA171012 Mens regjeringen gir en rekke lettelser for næringslivet, eiere og investorer på til sammen 3,7 milliarder kroner neste år, viser skattedokumentets detaljerte tabell at lønnsmottakere ikke får noen kronemessig endring i beskatningen.
AA171012 Regjeringen mener videre at arbeidsmarkedet er i bedring.
AA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet, på statsbudsjettet for neste år.
AA171012 Regjeringen foreslår en aksjerabatt på 20 prosent i formuesbeskatningen - hvilket innebærer at aksjeeiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi.
AA171012 | Jensen baner vei for enighet med nøytralt budsjett ¶ Regjeringen har lagt få store hindre i veien mot budsjettenighet med KrF og Venstre.
AA171012 Venstres positive reaksjoner på budsjettet ga også ny næring til spekulasjonene om at partiet snart vil tre inn i regjeringen .
AA171012 Venstre på sin side raser over at landbruksministeren kutter i støtten til 33 organisasjoner som jobber innenfor mat og landbruk, og partiet krever at regjeringen åpner for flere kvoteflyktninger neste år.
AA171012 Trolig vil regjeringen likevel klare å oppnå flertall med KrF og Venstre, er vurderingen fra opposisjonen og kommentariatet.
AA171012 Statsminister Erna Solberg ( H ) uttalte under trontaledebatten onsdag at regjeringen har god tid til å avklare et samarbeid med Venstre og en eventuell ny regjeringsplattform.
AA171012 Samtidig legger regjeringen opp til en utgiftsøkning på 1 prosent, hvilket innebærer at det er første gang på fem år at utgiftsveksten er lavere enn ventet BNP-vekst.
AA171012 Ifølge Aftenposten vil de to partiene jobbe for å vrake minst elleve budsjettforslag fra regjeringen i de kommende forhandlingene.
AA171012 Regjeringen mener videre at arbeidsmarkedet er i bedring.
AA171012 Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet.
AA171012 Regjeringen anslår at veksten i norsk økonomi øker til 2,5 prosent neste år.
AA171012 Hun sier regjeringen har kommet seg helskinnet gjennom begge situasjonene.
AA171012 Hun sier regjeringen har håndtert to spesielt utfordrende situasjoner i løpet av de siste fire årene - oljeprisfallet og migrantveksten.
AA171012 Regjeringen begynner så smått å jobbe med statsbudsjettet i desember, så er det to budsjettkonferanser, og så legger vi siste hånd på verket i slutten av august.
AA171012 - Regjeringen kommer til å fase inn mindre oljepenger neste år enn vi har gjort de siste årene.
AA171012 | Jensen : - Gleder meg til å legge fram budsjettet ¶ Regjeringen kommer med gode nyheter i statsbudsjettet for 2018, sa finansminister Siv Jensen da hun møtte pressen tidlig torsdag morgen.
AA171012 Nøkkeltallene i statsbudsjettet legges fram klokka 8, mens regjeringen presenterer sitt forslag til budsjett for Stortinget klokka 10. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Finansministeren ville ikke si noe om hvor mange oljemilliarder regjeringen legger opp til å bruke neste år.
AA171012 | Ingen kutt i eiendomsskatten på bolig ¶ Regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten på bolig, men foreslår å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke skatten.
AA171012 I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til et annet.
AA171012 Giske kaller regjeringen passiv og sier statsbudsjettet overhodet ikke følger opp regjeringspartienes lovnader med konkret handling. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Eiendomsskatten består, men regjeringen vil innskrenke kommunenes mulighet til å innføre eller øke den.
AA171012 Barnehage : Regjeringen foreslår å øke maksprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
AA171012 Regjeringen vil øke den laveste momssatsen, " moro-skatten ", fra 10 til 12 prosent.
AA171012 Regjeringen vil også kutte støtten til enslige forsørgere med 13 prosent.
AA171012 Regjeringen vil innføre en engangsavgift for elbiler, lik den som er for hybridbiler.
AA171012 Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2, som gir høyere personfradrag og gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav eller ingen inntekt.
AA171012 Regjeringen legger opp til at aksjeeiere bare skal måtte betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi.
AA171012 Regjeringen forslår en slik " aksjerabatt " for å få flere til å spare i aksjer heller enn i bolig og slik bidra til vekst i økonomien.
AA171012 Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for dagpenger, ved at det heretter ikke skal være mulig å samle opp inntjening over tre år.
AA171012 Samtidig anslår regjeringen en vekst i fastlandsøkonomien på 2,5 prosent.
AA171012 Det viser at regjeringen har lagt seg litt under sin egen grense på 3 prosent for bruk av oljepenger med 2,9 prosent.
AA171012 Regjeringen vil bruke mer penger neste år enn i år, og litt mer enn økonomien tilsier, sier Aamdal.
AA171012 | Bistandsbudsjettet øker ¶ Regjeringen vil bruke rundt 3,8 prosent mer på bistand neste år, viser forslaget til statsbudsjett.
AA171012 | Antall kvoteflyktninger kuttes til 1.120, på nivå fra før 2015 ¶ Regjeringen foreslår å redusere antall kvoteflyktninger i 2018 til 1.120.
AA171012 - Redd Barna er svært skuffet over at regjeringen kun vil ta imot 1.120 kvoteflyktninger i neste års budsjett.
AA171012 - Bakgrunnen for forslaget er at regjeringen har gjennomført Stortingets vedtak om overføring av 8.000 syriske flyktninger for perioden 2015-2017, skriver regjeringen i statsbudsjettet.
AA171012 - Bakgrunnen for forslaget er at regjeringen har gjennomført Stortingets vedtak om overføring av 8.000 syriske flyktninger for perioden 2015-2017, skriver regjeringen i statsbudsjettet.
AA171012 Regjeringen skriver at Norge er blant landene i Europa som har bidratt mest, både i forhold til folketallet og i antall kvoteflyktninger.
AA171012 Misnøyen fra sentrumspartiene var trolig til å forutse for regjeringen , men statsminister Erna Solberg ( H ) avviser at avgiftsøkningen er lagt inn i budsjettet som et forhandlingskort.
AA171012 KrFs Kjell Ingolf Ropstad mener forslaget fra regjeringen bryter med avtalen om bilavgifter som regjeringen og samarbeidspartiene inngikk i mai 2015.
AA171012 KrFs Kjell Ingolf Ropstad mener forslaget fra regjeringen bryter med avtalen om bilavgifter som regjeringen og samarbeidspartiene inngikk i mai 2015.
AA171012 I statsbudsjettet foreslår regjeringen å innføre en engangsavgift for elbiler som skal beregnes ut ifra bilens vekt.
AA171012 At regjeringen gjør endringer nå, skaper stor usikkerhet.
AA171012 Han mener også at argumentet om at tunge biler sliter mer på veiene, ikke holder vann så lenge regjeringen samtidig har gitt avgiftslettelser til hybridbiler, også SUV-er.
AA171012 Han lover at Bellona nå vil starte kampen for å påføre regjeringen et nytt nederlag.
AA171012 Bellona-leder Frederic Hauge synes forslaget er sjokkerende og mener det er en parodi at regjeringen har gitt store avgiftslettelser til hybridbiler som har satt inn et batteri for syns skyld - når de nå vil innføre en engangsavgift på opptil 70.000 kroner på større elbiler.
AA171012 - Regjeringen gambler med elbilmarkedet og handler stikk i strid med Stortingets signaler.
AA171012 Stortinget hadde ikke før åpnet, før det ble klart at den nye regjeringen går på et nederlag.
AA171012 | Nå blir det dyrere å se på tv, gå på kino og museer ¶ Regjeringen øker momsen på disse kulturtilbudene.
AA171012 Regjeringen øker laveste momssats fra 10 til 12 prosent, en økning som gir staten økte inntekter på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.
AA171012 Regjeringen erkjenner etter det NTB forstår at økningen vil kunne gi en noe redusert etterspørsel etter disse tjenestene og en lavere omsetning.
VG171011 Den går ut på at regjeringen i Madrid kan gripe inn på områder som i dag er underlagt den katalanske regjeringen .
VG171011 Den går ut på at regjeringen i Madrid kan gripe inn på områder som i dag er underlagt den katalanske regjeringen.
VG171011 Reaksjonen fra regjeringen i Madrid, som kom kort tid etter Puidgemonts tale tirsdag kveld, var kontant : ¶
VG171011 Nymark tror forholdet mellom den spanske og katalanske regjeringen nå er for dårlig til at en dialog med de to partene vil være mulig.
VG171011 Jeg tror megling mellom den spanske regjeringen og den katalanske, med en utenforstående megler fra et land i Europa eller Vatikanet, er det man kan håpe på, sier han.
VG171011 Derimot utsatte han avgjørelsen for å « starte en periode med dialog » med den spanske regjeringen , som mener folkeavstemningen er grunnlovsstridig.
VG171011 Den sier at dersom noen av de spanske regionene forsøker å løsrive seg eller bruke sitt selvstyre til grunnlovsstridige handlinger, så kan regjeringen reversere selvråderetten.
VG171011 - Representanter for den spanske regjeringen kjører veldig hardt på at de kan ha dialog, men det må være innenfor lovene, og grunnloven spesielt.
VG171011 - Jeg tror regjeringen kommer til å ta makten ganske raskt.
VG171011 - Det er uakseptabelt å komme med en indirekte uavhengighetserklæring for så å utsette den på denne måten, uttalte en ikke-navngitt talsperson for regjeringen til nyhetsbyrået AFP.
VG171011 Turull advarer på sin side den spanske regjeringen mot å bruke artikkel 155 og sette til side de katalanske myndighetene.
VG171011 Men en talsmann for den katalanske regionale regjeringen uttalte etterpå at dette var en « symbolsk handling ».
VG171011 oktober, vil regionens selvstyre bli opphevet, ifølge en kilde i den spanske regjeringen .
VG171011 Også Helgheim understreker at han ikke kjenner til om HRS er blant dem regjeringen ønsker å gi tilskudd over neste års statsbudsjett.
VG171011 Mandag trakk regjeringen støtten til IRN.
VG171011 Med det viderefører regjeringen sitt prosjekt fra de siste fire årene, skattekutt til de som har mest.
VG171011 Etter det VG erfarer vil regjeringen innføre en verdirabatt på aksjer på 20 prosent fra og med 2018.
VG171011 Bakgrunn : Skatteforlik mellom regjeringen og opposisjonen ¶
VG171011 Regjeringen fortsetter å føre en politikk for økte forskjeller og gir gaver til den økonomiske eliten, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, til VG.
VG171011 Torbjørn Bongo sier nytt artilleri kan bli uforholdsmessig dyrt dersom regjeringen lar være å bestille nye vogner innenfor en foreløpig kjøpekontrakt som utløper 31. desember i år.
VG171011 PS : I Stortinget tirsdag spurte Ola Elvestuen ( V ) om ikke regjeringen kunne la være å flytte overvåkningsflyene fra Andøya til Evenes, og heller bruke disse pengene til Hæren og HV.
VG171011 Offisersforbundet krever at Stortinget ikke bare plusser på noen milliarder til landmakt, men også pålegger regjeringen en tidsplan for investeringene i landforsvaret.
VG171011 Offiserenes organisasjoner sier at når rammene ikke økes, må regjeringen kutte i andre deler av planen til landmaktutreder Aril Brandvik.
VG171011 Offiserene i Hæren frykter at deres tyngste våpen, artilleriet og stridsvognene ikke blir fornyet på mange år fordi regjeringen ikke vil bruke mer penger på Hæren og Heimevernet.
VG171011 Nå er utredningen klar, og regjeringen legger fram planen fredag.
VG171011 Men tirsdag ga Søreide klar beskjed i Stortingets trontaledebatt : Regjeringen vil ikke legge mer penger inn i landforsvaret, ut over de rammene som forsvarsforliket mellom Høyre, Frp og Ap la opp til i 2016 : 160 milliarder kroner mer enn 2016-nivået fordelt over de neste 20 årene.
VG171011 I valgkampen varslet regjeringen at de ikke ville følge forslaget til kutt i Telemark Bataljon.
VG171011 - Det er også usikkert om regjeringen nå vil ta seg råd til den planlagte nye bataljonen i Finnmark, eller om Hærens 2. bataljon på Skjold i Indre Troms kanskje bli en ren mobiliserings-bataljon og ikke lenger en stående avdeling, sier han.
VG171011 - Regjeringen har utredet landmakten innenfor de rammene som lå til grunn i langtidsplanen, sa Søreide i Stortinget.
VG171011 PUNGER UT : Regjeringen kommer med 30 millioner ekstra til bekjempelse av ungdomskriminalitet og tettere oppfølging av gjengangere i Oslo sør - i regjeringens forslag til statsbudsjett torsdag.
VG171011 Men er svært tilfreds med å motta 30 friske millioner fra regjeringen .
VG171011 | Regjeringen kommer med 30 mill. ekstra for å bekjempe unge gjengangere ¶
VG171011 ekstra for å bekjempe unge gjengangere ¶ Regjeringen legger inn 30 millioner kroner i statsbudsjettet neste år for å styrke oppfølgingen av kriminelle gjengangere og skolevold i Oslo.
VG171011 Selv om partiet gjorde et elendig valg i høst, mistet hver fjerde velger fra 2013 og krympet til 4,2 prosent, er regjeringen avhengig av støtte både fra KrF og Venstre for å få flertall for statsbudsjettet, som blir offentlig klokken 10 torsdag.
VG171011 - Vi går ut fra at regjeringen følger opp skatteforliket på Stortinget.
VG171011 * Det blir også flertall - muligens enstemmighet - om å pålegge regjeringen å gjennomgå fastlegeordningen for å få den vil å virke bedre.
VG171011 NAF-kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal sier hun har en halv million medlemmer bak seg når de sier at de håper regjeringen ikke får gjennomslag for avgiften.
VG171011 I stedet for en vektavgift, foreslår regjeringen å fjerne fritaket for engangsavgiften ved kjøp av de dyreste elbilene, noe som kun slår ut for de dyreste Teslaene : Model S og Model X.
VG171011 I sitt statsbudsjettforslag for 2018 vil regjeringen innføre en egen avgift for elbiler.
VG171011 Hun understreker at regjeringen sender et forferdelig dårlig signal hvis de har tenkt til å nå klimamålene for 2025.
VG171011 | Regjeringen innfører Tesla-skatt ¶
DN171011https://www.dn.no/nyheter/2017/10/11/2053/Finans/lo-mener-regjeringen-trosser-oecd ¶ Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO mener regjeringen må velge en annen endring av regelverket enn den som er foreslått, for å hindre at globale konsern kan få et smutthull og Norge miste skatteinntekter.
DN171011https://www.dn.no/nyheter/2017/10/11/2053/Finans/lo-mener-regjeringen-trosser-oecd | LO mener regjeringen trosser OECD ¶
DN171011 Foto : Terje Pedersen/NTB scanpix ¶ * Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
DN171011 ( TV 2 ) ¶ * regjeringen innfører en aksjerabatt i formuesskatten som innebærer at eiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi.
DN171011 ( NRK ) ¶ * regjeringen vil innføre en ny engangsavgift på de aller tyngste elbilene.
DN171011 ( E24 ) ¶ * regjeringen kommer til å sende et forslag om dobbelt statsborgerskap ut på høring i høst.
DN171011 ¶ Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO mener regjeringen må velge en annen endring av regelverket enn den som er foreslått, for å hindre at globale konsern kan få et smutthull og Norge miste skatteinntekter.
DN171011 | LO mener regjeringen trosser OECD ¶
DN171011 | Regjeringen innfører « Tesla-avgift » ¶ Regjeringen vil innføre en ny engangsavgift på de aller tyngste elbilene.
DN171011 Har formue på 213 millioner - nekter å betale Get-regning på 4000 kroner ¶ ¶ | Regjeringen innfører « Tesla-avgift » ¶
DN171011 Regjeringen vil innføre en egen avgift for " tunge el-biler ".
DN171011 Oslo-Stavanger med ny togoperatør ? Regjeringen tar skrittet videre.
DN171011 Foto : Gunnar Blöndal ¶ Regjeringen inviterer både utenlandske og norske selskaper til å levere tilbud på å ta over togtrafikken på Sørlands- og Jærbanen.
DN171011 Rajoy understreket at svaret fra den katalanske regjeringen er avgjørende for hvilke avgjørelser regjeringen vil ta i dagene som kommer.
DN171011 Rajoy understreket at svaret fra den katalanske regjeringen er avgjørende for hvilke avgjørelser regjeringen vil ta i dagene som kommer.
DN171011 Foto : Cesar P.Sendra, AFP Photo/NTB Scanpix ¶ - Regjeringen er i dag blitt enig om formelt be den katalanske regjeringen om å bekrefte om de har erklært uavhengighet, sa statsminister Mariano Rajoy, som understreket at situasjon nå var preget av usikkerhet.
DN171011 En talsmann for den katalanske regjeringen har sådd mer tvil om erklæringen ved å si at det var en « symbolsk handling ».
DN171011 Den spanske regjeringen krever klart svar fra katalanske ledere om de har erklært uavhengighet eller ikke, før de bestemmer neste skritt.
DN171011 - Regjeringen er i dag blitt enig om formelt be den katalanske regjeringen om å bekrefte om de har erklært uavhengighet, sa statsminister Mariano Rajoy, som understreket at situasjon nå var preget av usikkerhet.
DN171011 - Det var en symbolsk handling der vi alle skrev under på at vi er fast besluttet på å erklære uavhengighet, sa talsperson Jordi Turull for den katalanske regjeringen til nyhetsbyrået AFP tidligere på dagen onsdag ¶
DN171011 Nå venter markedene i spenning på nye signaler fra den spanske regjeringen .
DN171011 | Krisemøte i gang i den spanske regjeringen
DN171011 Onsdag samler han regjeringen til et krisemøte for å diskutere situasjonen etter at den katalanske presidenten Carles Puigdemont utsatte uavhengighetsspørsmålet og oppfordret til dialog for å løse den politiske krisen.
DN171011 En talsperson for regjeringen har allerede avvist Puigdemonts strategi, fordi de under ingen omstendigheter kan tolerere at katalanerne har undertegnet en uavhengighetserklæring, selv om den er satt på vent.
DN171011 Den spanske regjeringen samles til krisemøte for å diskutere situasjonen i Catalonia, dagen etter at de katalanske nasjonalistene utfordret Madrid til dialog.
DN171011 - Jeg håper regjeringen går i seg selv og gir slipp på dette eventyret, som bare kan få en trist slutt ¶
DB171011 Innflytelsen han hadde på underverden, regjeringen og politikken er tydelig.
DB171011 Det ble utført drap i La Catedral og etter massivt press mente regjeringen at han måtte sone i et skikkelig fengsel.
DB171011 Sportskringkasteren skriver der at den syriske regjeringen - iallfall utad - kaller fotballen stedet der alle kan samhandle i fred.
DB171011 Men jeg skjønner jo også hvorfor regjeringen har gjort det den har gjort.
DB171011 Kilde : NTB-Ritzau ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 Jeg mener at regjeringen også må redusere de offentlige utgiftene, sier han.
DB171011 - Regjeringen har løst ting slik Norge er vant til å løse det i nedgangstider, med en motkonjunkturpolitikk, der man spytter inn offentlige midler for å få det til å gå rundt.
DB171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶ ¶ ¶
DB171011 - Vi er opprørt over at regjeringen gambler med Norges viktigste klimatiltak og vårt viktigste bidrag internasjonalt, sier generalsekretær Christina Bu til Aftenposten.
DB171011 - Politiet N Buskerud ( @opsnbuskerud ) October 11, 2017 ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 - Nå setter regjeringen hele elbilmarkedet i spill, og vi risikerer bråbrems i salget, sier hun.
DB171011 - Skylar Taylor ( @skylarptaylor ) October 11, 2017 ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶ ¶ ¶
DB171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 Foto : Øistein Norum Monsen ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 ( NTB ) ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶ ¶ ¶
DB171011 ( NTB ) ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 ¶ VIL ÅPNE FOR DOBBELT STATSBORGERSKAP : Regjeringen .
DB171011 Vi er svært glade for at regjeringen vil endre en utdatert og urettferdig lovgiving som har store konsekvenser for norske familier over hele verden, sier generalsekretær Hanne K.
DB171011 Stortinget har bedt regjeringen utrede spørsmålet om dobbelt statsborgerskap, men det ble utsatt i fjor.
DB171011 ( Kilde : NTB, AFP ) ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 Videre gikk han langt i å erklære uavhengighet, men samtidig gikk den katalanske politikeren inn for å gå i forhandlinger med den Madrid-baserte regjeringen .
DB171011 - Det blir ikke uavhengighet, og den spanske regjeringen kommer heller ikke til å få det som de vil.
DB171011 ( Dagbladet/NTB ) : Den spanske regjeringen satt onsdag i krisemøte for å drøfte situasjonen i Catalonia.
DB171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 oktober arrangerte katalanske myndigheter en folkeavstemning om uavhengighet, som den spanske regjeringen og spansk høyesterett har erklært for ulovlig.
DB171011 - Spilte for millioner om dagen ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 ( NTB ) ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶ ¶ ¶
DB171011 Vårt mål er å bygge flertall mot regjeringen i mange saker allerede fra starten, sier SV-leder Audun Lysbakken.
DB171011 Vi kommer til å være konstruktive, og ikke lage unødvendige problemer for regjeringen .
DB171011 Så er det opp til regjeringen om de velger å utfordre oss eller være konstruktive, sier Hareide til Dagbladet.
DB171011 KrF advarer regjeringen mot å røre partiets hjertesaker ¶
DB171011 Høyre og Frp ¶ Regjeringen trenger KrFs støtte for å få gjennom statsbudsjettet og andre store reformer og forlik som ble vedtatt i forrige periode, og som har føringer inn i denne perioden.
DB171011 Betyr det at regjeringen må være forberedt på nederlag i Stortinget ?
DB171011 Ap vil gjennom allianser i politiske saker søke å danne flertall mot regjeringen .
DB171011 - Vi fremmer forslag på områder hvor vi vet KrF er enige med oss og ikke med regjeringen .
DB171011 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶ ¶
DB171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 En annen internett-yndling er denne, hvor Øivind tror han skal hoppe i strikk : ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 Omsetter for fire millioner - per hode ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 ( NTB ) ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶ ¶ ¶
DB171011 Ingen utvei i Catalonia Kommentar ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶ ¶ ¶
DB171011 - Nokia-legende gjør comeback ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 Slik fordeles Hugh Hefners gigantarv ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 - Skru ned forventningene Dagbladet Pluss ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171011 ( NTB ) ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶ ¶ 300 EKSTRA MILLIONER : Kunnskapsminister Henrik Asheim får 300 millioner kroner friske kroner til tidlig innsats..
DB171011 Salg av vegetarmat eksploderer : Her er høstens nyheter ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶ ¶
DB171011 DETTE SKJER PÅ OMRÅDET : ¶ Regjeringen har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer for pleie- og omsorgssektoren basert på bruker- og pårørendeerfaringer.
DB171011 Regjeringen arbeider med den nye eldrereformen " Leve hele livet ".
DB171011 For å gjennomføre bemannings- og pedagognormen for barnehagene som regjeringen legger opp til, mener Kommunenes sentralforbund ( KS ) at det mangler én milliard per år fra 2020.
DB171011 Regjeringen har allerede sendt ut på høring et forslag om bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene.
DB171011 Margit Klingen Daams, seniorrådgiver i Innovasjon Norge, jubler når hun hører at regjeringen bevilger fem millioner til programmet.
DB171011 ( Dagbladet ) : Regjeringen gir fem millioner kroner til programmet « Litteratur ut i verden » i neste års statsbudsjett.
DB171011 Derfor har regjeringen sørget for mer arbeidstrening på mottakene.
DA171011 Rajoy understreket at svaret fra den katalanske regjeringen er avgjørende for hvilke avgjørelser regjeringen vil ta i dagene som kommer.
DA171011 Rajoy understreket at svaret fra den katalanske regjeringen er avgjørende for hvilke avgjørelser regjeringen vil ta i dagene som kommer.
DA171011 En talsmann for den katalanske regjeringen har sådd mer tvil om erklæringen ved å si at det var en « symbolsk handling ».
DA171011 Den spanske regjeringen krever klart svar fra katalanske ledere om de har erklært uavhengighet eller ikke, før de bestemmer neste skritt.
DA171011 - Regjeringen er i dag blitt enige om formelt be den katalanske regjeringen om å bekrefte om de har erklært uavhengighet, sa statsminister Mariano Rajoy, som understreket at situasjon nå var preget av usikkerhet.
DA171011 - Det var en symbolsk handling der vi alle skrev under på at vi er fast besluttet på å erklære uavhengighet, sa talsperson Jordi Turull for den katalanske regjeringen til nyhetsbyrået AFP tidligere på dagen onsdag ¶
DA171011 - Regjeringen er i dag blitt enige om formelt be den katalanske regjeringen om å bekrefte om de har erklært uavhengighet, sa statsminister Mariano Rajoy, som understreket at situasjon nå var preget av usikkerhet.
DA171011 - Vi kan stille spørsmål ved klokskapen i at brexit-Storbritannia framstår i overkant desperate etter å skaffe seg venner, skriver Evening Standard i en kommentar, og slår fast at den « svake britiske regjeringen fikk kalde føtter ».
DA171011 Tirsdag holdt Puigdemont en tale hvor han først erklærte at han akter å erklære uavhengighet - før han ba Catalonias regionalforsamling utsette den formelle erklæringen for å muliggjøre dialog med regjeringen i Madrid.
DA171011 Det opplyser en kilde i den spanske regjeringen til flere medier.
DA171011 Til sammenligning er kjønnsrepresentasjonen i den svenske regjeringen og Riksdagen nesten helt balansert.
DA171011 Han mener også at argumentet om at tunge biler sliter mer på veiene, ikke holder vann så lenge regjeringen samtidig har gitt avgiftslettelser til hybridbiler, også SUV-er.
DA171011 Han lover at Bellona nå vil starte kampen for å påføre regjeringen et nytt nederlag.
DA171011 Foto : Pål Karstensen ¶ ¶ | « Tesla-avgift » møter kraftig kritikk ¶ Regjeringen vil innføre en ny engangsavgift på de aller tyngste elbilene.
DA171011 Bellona-leder Frederic Hauge synes forslaget er sjokkerende og mener det er en parodi at regjeringen har gitt store avgiftslettelser til hybridbiler som har satt inn et batteri for syns skyld - når de nå vil innføre en engangsavgift på opptil 70.000 kroner på større elbiler.
DA171011 - Regjeringen gambler med elbilmarkedet og handler stikk i strid med Stortingets signaler.
DA171011 Islamsk Råd Norge ( IRN ) ligger med brukket rygg etter at det i går ble kjent at regjeringen setter en stopper for statsstøtten.
DA171011 Også Helgheim understreker at han ikke kjenner til om HRS er blant dem regjeringen ønsker å gi tilskudd over neste års statsbudsjett.
DA171011 Mandag trakk regjeringen støtten til IRN.
DA171011 Svaret kommer trolig i morgen når regjeringen legger fram statsbudsjettet for 2018.
DA171011 Siden budsjettåret 2015 har den blåblå regjeringen kuttet bevilgningene massivt, til 33,3 millioner kroner i 2017 - som er den laveste statlige innsatsen siden Groruddalssatsingen startet for ti år siden.
DA171011 Mens utfordringene i Osloskolen har vokst, har regjeringen år for år krympet bevilgningene til områdesatsing som skulle styrke barns oppvekstvilkår.
DA171011 I de neste årene bidro Oslo kommune med 50 millioner kroner årlig, mens den rødgrønne regjeringen gradvis økte statens bidrag til 130 millioner kroner i 2014.
DA171011 Før stortingsvalget lovet Regjeringen at den vil inngå en ny avtale om områdesatsing i Oslo Sør.
DA171011 De er langt unna hva den rødgrønne regjeringen leverte, fastslår Tone Tellevik Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.
DA171011 - Vi ønsker å samarbeide med Oslo om tiltak som bidrar til bedre bomiljø, trygge oppvekstvilkår og en god utvikling i området, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ), som likevel ikke ville si hvor mye penger regjeringen vil gå inn med.
DA171011 - Vi har en klar forventning om at regjeringen bevilger penger til flere helsesøstre, skolepsykologer og miljøarbeidere i statsbudsjettet.
DA171011 - Problemene er et resultat av en større samfunnsutvikling der regjeringen åpenbart må ta ansvar.
DA171011 - Jeg utfordrer regjeringen til å bli med på samarbeidet og matche byrådets bevilgninger.
DA171011 - Jeg håper regjeringen følger opp med midler til Oslo sør slik de har lovet.
DA171011 - I tillegg til kuttene i Groruddalssatsingen, har regjeringen fjernet den universelle ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i Groruddalen og Oslo Sør, og sagt opp 58 ekstra lærere på skolene i de samme områdene, påpeker Tellevik Dahl.
DA171011 | Regjeringen innfører « Tesla-avgift » ¶ Regjeringen vil innføre en ny engangsavgift på de aller tyngste elbilene.
DA171011 ( NTB ) ¶ | Regjeringen innfører « Tesla-avgift » ¶
DA171011 Ifølge VG har regjeringen beregnet inntektstapet ved denne endringen i formuesskatten til 700 millioner kroner.
DA171011 Aksjeeiere skal bare måtte betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi, foreslår regjeringen , i tråd med skatteforliket fra i fjor.
DA171011 ( NTB ) ¶ | Regjeringen gir 700 millioner i skattelette til aksjeeiere ¶
DA171011 Åpningen av Stortinget denne uken ble preget av en opposisjon som ettertrykkelig ville vise regjeringen at den nå er en mindretallsregjering.
DA171011 Nytt av året er at regjeringen vil legge fram utvalgte nøkkeltall allerede klokken 8, i et forsøk på å komme lekkasjer til mediene i forkjøpet.
DA171011 KrF og V valgte blant annet å støtte Aps forslag om å gjeninnføre 14 ukers pappaperm, og et samlet Storting instruerte regjeringen til å gjøre endringer i den omstridte nye pleiepengeordningen.
DA171011 Klare forventninger ¶ Regjeringen er etter valget avhengig av støtten fra både Venstre og KrF for å få budsjettet sitt gjennom, og begge partier har lange kravlister i bytte mot deres støtte.
DA171011 - Regjeringen tenker alltid på sine samarbeidspartnere, i tillegg til at vi tenker på å styre landet trygt og fremtidsrettet, sier hun til NRK.
DA171011 Islamsk Råd Norge ( IRN ) ligger med brukket rygg etter at det i går ble kjent at regjeringen setter en stopper for statsstøtten.
DA171011 Like lett var det ikke for partiet å få flertall for sitt andre forslag, der Moxnes oppfordret Stortinget til å be « regjeringen etterleve baseerklæringen og sørge for at det ikke finnes militærbaser på norsk jord, også når det gjelder rotasjonsordningen ».
DA171011 Et samlet Storting støttet Rødt i at stemmerettsjubileet bør markeres, men med det forbehold at det blir Stortingets presidentskap og ikke regjeringen som skal stå for markeringen.
DA171011 Også Helgheim understreker at han ikke kjenner til om HRS er blant dem regjeringen ønsker å gi tilskudd over neste års statsbudsjett.
DA171011 Mandag trakk regjeringen støtten til IRN.
DA171011 Den parlamentariske situasjonen har blitt mer komplisert, og regjeringen står svakere, sier valgforskeren.
DA171011 Også er jeg spent på i hvilken grad regjeringen tar inn over seg at de fire største partiene har gått inn for målet om å øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP.
DA171011 Huitfeldt, som fortsetter som leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, forventer at regjeringen fredag også kommer med en tydelig begrunnelse av hvorfor landmaktutredningen ble utsatt da langtidsplanen for Forsvaret ble lagt fram.
DA171011 Da utvalget la fram en « løypemelding » før sommeren, ble det antydet at regjeringen kan komme til å gå inn for å slå sammen ledelsen av Hæren og Heimevernet.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/114BJ/Spanias-statsminister-gir-Catalonia-fem-dagers-frist Tirsdag holdt Puigdemont en tale hvor han først erklærte at han akter å erklære uavhengighet - før han ba Catalonias regionalforsamling utsette den formelle erklæringen for å muliggjøre dialog med regjeringen i Madrid.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/114BJ/Spanias-statsminister-gir-Catalonia-fem-dagers-frist Det opplyser en kilde i den spanske regjeringen til flere medier.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak | Elbilforeningen rasende : - Regjeringen gambler med Norges viktigste klimatiltak ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak Nå setter regjeringen hele elbilmarkedet i spill, og vi risikerer bråbrems i salget.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak NAF, elbilforeningen og miljøorganisasjonene reagerer sterk på Regjeringen vil skattlegge de tyngste elbilene.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak Generalsekretær i elbilforbundet, Christina Bu, raser over at regjeringen vil skattlegge store elbiler.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak Aftenposten kunne onsdag kveld - dagen før statsbudsjettet legges frem - avsløre at Regjeringen ønsker å innføre en « Tesla-avgift » for tunge elbiler.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak - Vi er opprørte over at regjeringen gambler med Norges viktigste klimatiltak, og vårt viktigste bidrag internasjonalt, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak - Dette vet vi at det ikke er flertall for i Stortinget, og likevel ønsker Regjeringen å provosere med et forslag som vil skape enorm usikkerhet i bransjen og for forbrukere som allerede har forhåndskjøpt en elbil, sier Bu.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Solberg--Forkastelig-kampanje-av-Human-Rights-Service Solberg peker dessuten på at støtten til HRS ble vedtatt også av den rødgrønne regjeringen , og at både Ap, SV og Sp således tidligere har støttet dem.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Solberg--Forkastelig-kampanje-av-Human-Rights-Service Ap-leder Jonas Gahr Støre spurte statsminister Solberg under starten av trontaledebattens andre dag onsdag om regjeringen vil trekke støtten til HRS.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Solberg--Forkastelig-kampanje-av-Human-Rights-Service - Vi skal ikke ha trakassering av minoriteter, sier Støre, som ba regjeringen trekke støtten ut fra samme begrunnelse som regjeringen mandag trakk støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Solberg--Forkastelig-kampanje-av-Human-Rights-Service - Vi skal ikke ha trakassering av minoriteter, sier Støre, som ba regjeringen trekke støtten ut fra samme begrunnelse som regjeringen mandag trakk støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten Solberg peker dessuten på at støtten til HRS er blitt vedtatt også i den rødgrønne regjeringen , og at både Ap, SV og Sp således tidligere har støttet dem.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten Ap-leder Jonas Gahr Støre spurte statsminister Solberg under starten av trontaledebattens andre dag onsdag om regjeringen vil trekke støtten til HRS.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten - Vi skal ikke ha trakassering av minoriteter, sier Støre, som ba regjeringen trekke støtten ut fra samme begrunnelse som regjeringen mandag trakk støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten - Vi skal ikke ha trakassering av minoriteter, sier Støre, som ba regjeringen trekke støtten ut fra samme begrunnelse som regjeringen mandag trakk støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag Men i 2017 hentet Regjeringen inn omtrent tre fjerdedeler av dette med å øke den såkalte trinnskatten på brutto inntekt for personer.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag I gjennomsnitt over sine fire år ga Regjeringen netto 5,5 milliarder kroner i skatte- og avgiftslettelser pr. år, regnet i 2017-kroner ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Økt kompensasjon for Sivilforsvars-tjeneste ¶ Regjeringen vil bruke 9,4 millioner kroner i neste års budsjett for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Økningen skal sikre høyere beredskap og et mer langsiktig vedlikeholdsarbeid med flåten, opplyser regjeringen til Dagbladet.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Under et besøk i Ålesund og Bergen i innspurten av valgkampen, varslet Erna Solberg at Regjeringen vil si ja til et nytt forskningsbygg for marine miljøer og gi 30 millioner kroner til innovasjonsprogrammet « DemoHav ».
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Sterke reaksjoner på forslaget : - Regjeringen gambler med Norges viktigste klimatiltak. 2.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Siden 2013 har regjeringen tilsammen bevilget 13,7 milliarder kroner til dette.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Regjeringen vil trappe opp regnskogstøtten ¶ Regjeringen vil øke støtten til internasjonal skogbevaring til 3 milliarder kroner i året, ifølge klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Næringsministeren hadde også med seg med seg en gladnyhet til verft og redere da hun besøkte Ålesund i valgkampen : Regjeringen vil utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Ny utdannelse for brann- og redningsvesen ¶ Regjeringen har besluttet å etablere en ny utdanningsmodell for brann- og redningspersonell.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Mer penger for å få psykisk syke i jobb ¶ Regjeringen varsler at de vil gjøre en Nav-ordning som hjelper folk med psykiske problemer i jobb, til en varig ordning.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Knappe to uker før valget kunne Regjeringen melde at den vil bruke om lag 4,1 milliarder kroner på Sjøforsvaret i neste års budsjett - en reell økning på 84,5 millioner kroner.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Ifølge VG har regjeringen beregnet inntektstapet ved denne endringen i formuesskatten til 700 millioner kroner.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett I valgkampinnspurten, samme dag som innvandringsminister Sylvi Listhaug besøkte Rinkeby med et kobbel av presse på slep, annonserte Regjeringen at den sier ja til bygging av et nytt klinikkbygg til over 3 milliarder kroner på Radiumhospitalet.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen en lånebevilgning på drøyt 2,7 milliarder, noe som utgjør 70 prosent av kostnadene.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Her er 20 lekkasjer Regjeringen har dryppet ut på forhånd : ¶ 1.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Etter det NRK forstår gjør regjeringen dette for å fremme integrering.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Dobbelt statsborgerskap ¶ Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap i Norge.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Det er den siste muligheten til å samle opp regjeringen nå fjerner, etter det Aftenposten kjenner til.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Alle spor etter de siste årenes krisepakker er borte når regjeringen legger frem statsbudsjettet for neste år torsdag, melder E24.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Aksjeeiere skal bare måtte betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi, foreslår regjeringen , i tråd med skatteforliket fra i fjor.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Aftenposten kunne torsdag kveld avsløre at Regjeringen foreslår å innføre en Tesla-skatt.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Regjeringen vil trappe opp regnskogstøtten ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå at bevilgningen Nav blant annet henter midler til ordningen Individuell jobbstøtte ( IPS ) fra, dobles fra 100 millioner til 200 millioner, melder Nettavisen.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 i forslaget til neste års statsbudsjett.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Regjeringen foreslår en garantiramme på 10 milliarder kroner for ordningen i 2018.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett 18 millioner mer til kreftscreening ¶ Regjeringen øker bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet med 18 millioner i neste års statsbudsjett, slik at det kan innføres over hele landet fra 2019.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett 10.... og mer til tiltaksplasser for funksjonshemmede ¶ Regjeringen setter av 15 millioner kroner ekstra i neste års budsjett til 125 nye tiltaksplasser for funksjonshemmede.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7Eme4/Na-innforer-Regjeringen-Tesla-avgift-for-tunge-elbiler | Nå innfører Regjeringen « Tesla-avgift » for tunge elbiler ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren Utfordrer regjeringen
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren Samtidig etterlyser hun mer penger fra regjeringen for å forsterke områdeinnsatsen i Oslo sørøst og viser til at statens bidrag de siste årene er blitt kuttet fra 130 til 33 millioner kroner.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren - Jeg har utfordret regjeringen til å matche det byrådet legger på bordet.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren Regjeringen har tidligere varslet at de vil bevilge 30 millioner kroner til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/M4l3r/Sylvi-Listhaug-vil-tillate-dobbelt-statsborgerskap | Sylvi Listhaug vil tillate dobbelt statsborgerskap ¶ Regjeringen åpner for dobbelt statsborgerskap i Norge.
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/v41Am/Var-viktigste-jobb-er-a-sikre-et-barekraftig-velferdssamfunn--Erna-Solberg Torsdag legger Regjeringen frem forslaget til statsbudsjett for 2018.
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/OGdrq/Utenriksministeren-som-var-motstander-av-atomvapen--Therese-Sollien I desember 2010 skrev Brende et brev til de nordiske regjeringene der han ordla seg slik : « Vi ber regjeringen prioritere forhandlinger med sikte på å forby og totalt avskaffe atomvåpen gjennom en juridisk bindende, internasjonal traktat. » | Godstemning på borgerlig side Trine Eilertsen ¶
AA171011 | Tyskland tror på høyere vekst ¶ Regjeringen i Tyskland oppjusterer sin vekstprognose for neste år og tror økonomien vil vokse med 2,0 prosent.
AA171011 Den forrige vekstprognosen, som ble lagt fram i april, lød på 1,5 prosent, men regjeringen mener utsiktene er lysere enn som så.
AA171011 Den spanske regjeringen satt i krisemøte onsdag for å drøfte situasjonen i Catalonia.
AA171011 Tirsdag holdt Puigdemont en tale hvor han først erklærte at han akter å erklære uavhengighet - før han ba Catalonias regionalforsamling utsette den formelle erklæringen for å muliggjøre dialog med regjeringen i Madrid. ( ©NTB ) ¶
AA171011 Det opplyser en kilde i den spanske regjeringen til flere medier.
AA171011 | Krisemøtet i gang i den spanske regjeringen
AA171011 Den spanske regjeringen sitter i krisemøte for å diskutere situasjonen i Catalonia.
AA171011 Til sammenligning er kjønnsrepresentasjonen i den svenske regjeringen og Riksdagen nesten helt balansert.
AA171011 En offisiell erklæring må ifølge den katalanske regjeringen komme fra regionsforsamlingen i Catalonia.
AA171011 Tirsdag holdt Puigdemont en tale hvor han først erklærte at han akter å erklære uavhengighet - før han ba Catalonias regionalforsamling utsette den formelle erklæringen for å muliggjøre dialog med regjeringen i Madrid.
AA171011 Men en talsmann for den katalanske regionale regjeringen uttalte etterpå at dette var en « symbolsk handling ».
AA171011 oktober, vil regionens selvstyre bli opphevet, ifølge en kilde i den spanske regjeringen .
AA171011 Ap-toppen ser positivt på den nye parlamentariske situasjonen, der regjeringen trenger støtte fra begge samarbeidspartiene KrF og Venstre.
AA171011 - For det første om regjeringen kommer med kraftfulle tiltak mot ledighet, særlig blant ungdom.
AA171011 - I tillegg til kuttene i Groruddalssatsingen har regjeringen fjernet den universelle ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i Groruddalen og Oslo Sør og sagt opp 58 ekstra lærere på skolene i de samme områdene, sier hun til Dagsavisen.
AA171011 | Stortinget ba regjeringen se på pleiepengeordningen på nytt ¶
AA171011 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier til NTB at regjeringen ikke har noe imot å vurdere om pleiepengeordningen kan forbedres.
AA171011 I forslaget heter det : « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i pleiepengeordningen som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver ».
AA171011 Hun holder fast ved at regjeringen har gjort ordningen enklere og bedre, og sier pleiepengeordningen er et hjertebarn for regjeringen .
AA171011 Hun holder fast ved at regjeringen har gjort ordningen enklere og bedre, og sier pleiepengeordningen er et hjertebarn for regjeringen.
AA171011 Etter at regjeringen la om ordningen 1. oktober, har flere familier med alvorlig syke barn fortalt på sosiale medier og stått fram i mediene og fortalt om hvordan de opplever økt økonomisk usikkerhet.
AA171011 Hun sa videre at regjeringen vil satse betydelig på tidlig innsats.
AA171011 - Regjeringen ønsker endringer i både skattesystemet og i velferdsordningene som gjør det mer attraktivt å starte noe nytt og starte for seg selv, sa hun.
AA171011 - Regjeringen vil framover presentere en rekke tiltak for å sikre at ingen går ut på dato i arbeidslivet.
AA171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶ Regjeringen kommer til å sende et forslag om dobbelt statsborgerskap ut på høring i høst.
AA171011 Vi er svært glade for at regjeringen vil endre en utdatert og urettferdig lovgiving som har store konsekvenser for norske familier over hele verden, sier generalsekretær Hanne K.
AA171011 Stortinget har bedt regjeringen utrede spørsmålet om dobbelt statsborgerskap, men det ble utsatt i fjor.
AA171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
AA171011 - Regjeringen har lagt fram en god handlingsplan mot antisemittisme.
AA171011 Også Helgheim understreker at han ikke kjenner til om HRS er blant dem regjeringen ønsker å gi tilskudd over neste års statsbudsjett. ( ©NTB ) ¶
AA171011 Mandag trakk regjeringen støtten til IRN.
AA171011 Vi hadde rett da vi kalte den blåblå regjeringen den mest sentraliserende noensinne.
AA171011 Ved å legge fram et ansvarlig budsjett, viser regjeringen at den tar ansvar.
AA171011 Skattekuttene viser at regjeringen ikke har skjønt at det er en forskjell på å barbere seg og å kappe av seg hodet.
AA171011 Partilederne er sjelden så taletrengte som når regjeringen legger fram statsbudsjettet.
AA171011 Man skulle tro at regjeringen har utarbeidet budsjettet over en latte macchiato på Grünerløkka.
AA171011 Jonas Gahr Støre ( Ap ) : ¶ Regjeringen viser med dette budsjettet at den ikke tar utfordringene vi, her i Norge, står overfor i en verden som endrer seg, med fallende sysselsetting, klima, økte forskjeller mellom folk, på alvor.
VG171010 « Nylige hendelser har tvunget regjeringen i De forente stater til å revurdere hvor forpliktet den tyrkiske regjeringen er til sikkerheten for amerikanske ambassader, konsulater og tjenestefolk », heter det i en melding som den amerikanske ambassaden i Ankara la ut på Twitter søndag kveld.
VG171010 « Nylige hendelser har tvunget regjeringen i De forente stater til å revurdere hvor forpliktet den tyrkiske regjeringen er til sikkerheten for amerikanske ambassader, konsulater og tjenestefolk », heter det i en melding som den amerikanske ambassaden i Ankara la ut på Twitter søndag kveld.
VG171010 « I lys av nylige hendelser har den tyrkiske regjeringen blitt tvunget til å revurdere hvor forpliktet den amerikanske regjeringen er til sikkerheten for tyrkiske ambassader, konsulater og tjenestefolk » skriver den tyrkiske ambassaden.
VG171010 « I lys av nylige hendelser har den tyrkiske regjeringen blitt tvunget til å revurdere hvor forpliktet den amerikanske regjeringen er til sikkerheten for tyrkiske ambassader, konsulater og tjenestefolk » skriver den tyrkiske ambassaden.
VG171010 Også regjeringen i Madrid uttalte seg kort tid før møtet i det katalanske parlamentet.
VG171010 Den spanske regjeringen og spansk høyesterett har erklært at avstemningen i den nordøstlige regionen er grunnlovsstridig.
VG171010 * Den spanske regjeringen og spansk høyesterett erklærte valget for ulovlig.
VG171010 Den spanske regjeringen var like tydelig på at de aldri vil tillate at Catalonia blir en selvstendig nasjon.
VG171010 time sendte regjeringen i Madrid en advarsel til den katalonske presidenten om ikke å gjøre noe irreversibelt.
VG171010 Nå jobber den blå-blå regjeringen aktivt for å inkludere LHBT+organisasjoner også i inneværende periode ¶
VG171010 Kronikken avkrever imidlertid noen kommentarer, knyttet til beskrivelser av hva regjeringen har gjort, hva regjeringen gjør, og hva regjeringen skal gjøre.
VG171010 Kronikken avkrever imidlertid noen kommentarer, knyttet til beskrivelser av hva regjeringen har gjort, hva regjeringen gjør, og hva regjeringen skal gjøre.
VG171010 Kronikken avkrever imidlertid noen kommentarer, knyttet til beskrivelser av hva regjeringen har gjort, hva regjeringen gjør, og hva regjeringen skal gjøre.
VG171010 I tillegg har regjeringen innført forebyggende HIV-behandling, PrEP.
VG171010 Høyre og regjeringen er likevel ikke fornøyd med andre plass, og har satt seg som mål å vinne Europamesterskapet i god homopolitikk !
VG171010 Egentlig ønsket regjeringen å gjøre all diskriminering like alvorlig som kvinnediskriminering, men der satte dessverre Stortingsflertallet foten ned ; Det er fortsatt ikke så ille å diskriminere en homse eller en transe, som å diskriminere en kvinne.
VG171010 Denne våren fikk regjeringen gjennom endringer i straffeloven, som gjør at Norge endelig har en straffelov knyttet til smitteoverføring som er i tråd med anbefalingene fra FN og de medisinske fagmiljøene.
VG171010 Den blå-blå regjeringen har gjort det mulig for den enkelte å endre juridisk kjønn.
VG171010 Regjeringen har utarbeidet en ambisiøs handlingsplan med 43 konkrete punkter som det jobbes videre med i de ulike delene av statsapparatet.
VG171010 Regjeringen har også fått vedtatt en ny felles diskrimineringslov, som gjør arbeidet mot sammensatt diskriminering enklere å følge opp.
VG171010 Regjeringen har for eksempel utvidet lavterskel sjekketilbud knyttet til seksuelt overførbare infeksjoner ( SOI ) og HIV.
VG171010 Les også : Anklaget regjeringen for å rundskrive seg bort fra nye krav ¶
VG171010 Kravet om at lærere må skaffe seg minst 30 eller 60 studiepoeng for å undervise i norsk og matte på henholdsvis barnetrinnet og ungdomstrinnet, ble en viktig sak for regjeringen Solberg i siste stortingsperiode.
VG171010 * Regjeringen Solberg I foreslo i 2015 å endre lovbestemmelsen slik at kravet nå gjelder for alle fast ansatte lærere, uansett utdanningstidspunkt.
VG171010 SV-politiker : Regjeringen har nedprioritert tiltakt mot partnervold ¶
VG171010 Dette rimer dårlig med de tydelige signalene fra regjeringen , Riksadvokaten og Politidirektoratet.
VG171010 Ett av forslagene er at regjeringen må utrede hvordan Norge kan knytte seg til FNs atomvåpenforbud.
VG171010 Vi er glade for at justisministeren nå har signalisert at regjeringen vil jobbe for å utvide lagringsplikten for tjenesteleverandørene, sier Søndrol.
VG171010 « Stortinget ber regjeringen endre pleiepengeordningen slik at den sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver.
VG171010 Audun Lysbakken foreslår at Stortinget ber regjeringen raskest mulig endre folketrygdloven.
VG171010 Orten sier regjeringen jobber med å finne rammer.
VG171010 - For regjeringen er det avgjørende å sikre et godt transporttilbud i hele landet.
VG171010 oktober, da regjeringen må svare på en klage fra EFTAs overvåkingsorgan ESA.
VG171010 - Regjeringen jobber med å svare på henvendelsen fra ESA.
NL171010 Lørdagens ( 07.10.17 ) valg av Thommessen som stortingspresident vil for alltid hefte ved det norske Storting og regjeringen .
NL171010 Gjenvalget av Høyres Olemic Thommessen som stortingspresident vil for alltid hefte ved det norske Storting og regjeringen .
DN171010https://www.dn.no/meninger/2017/10/09/2050/Pa-innsiden/militaer-sovepute ¶ Fra januar 2017 har 330 amerikanske marinesoldater vært stasjonert på Værnes i det regjeringen omtaler som en rotasjonsbasert prøveordning og ikke en permanent base.
DN171010 I februar i år besluttet regjeringen å endre handlingsregelen fra fire til tre prosent.
DB171010 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171010 Full strid om Oljefondet ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171010 Flere medier melder at regjeringen i Madrid i dag har bedt den katalanske presidenten om ikke å gjøre noe « irreversibelt ».
DB171010 Den spanske regjeringen har erklært valget for ugyldig og ulovlig.
DB171010 - Hvis han erklærer uavhengighet, vil den spanske regjeringen stoppe det med det samme, sier Oscar.
DB171010 oktober arrangerte katalanske myndigheter en folkeavstemning om uavhengighet, som den spanske regjeringen og spansk høyesterett har erklært for ulovlig.
DB171010 Den franske regjeringen har lovet tiltak og har varslet at en såkalt ulveplan skal være på plass i løpet av første halvår neste år.
DB171010 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171010 - Regjeringen har lagt stor vekt på å rekruttere unge til næringen.
DB171010 Fv 891 Båtsfjordfjellet - Bart og vått ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶ ¶
DB171010 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171010 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171010 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶ ¶
DB171010 Vi har lenge bedt regjeringen om å stoppe norsk eksport av ammunisjon til Emiratene, som vi mener er i strid med intensjonen for både Arms Trade Treaty og det norske eksportregelverket, sier Borghild Tønnessen-Krokan, leder for Forum for utvikling og miljø ( ForUM ).
DB171010 Norge må bidra til å holde alle parter ansvarlige, og ikke minst må Regjeringen selv ta ansvar ved å stanse en risikofylt eksport av militært utstyr til landene som gjentatte ganger bryter humanitærretten og angriper barn, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn i Redd Barna.
DB171010 Mandag trakk regjeringen støtten til IRN.
DB171010 Flertall for å endre omstridt foreldreordning ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171010 ¶ SPILTE BALLEN OVER TIL REGJERINGEN : Carles Puigdemont, regionpresident for Catalonia, inviterte Rajoy-regjeringen til samtaler.
DB171010 På spørsmål om hva som er det mest sannsynlige framtidige scenarioet, svarer han at mye avhenger av hvordan den spanske regjeringen responderer.
DB171010 Han spår følgende om de eventuelle forhandlingene mellom Catalonas regionale myndigheter og den spanske regjeringen : ¶
DB171010 Dette i form av planene om samtaler med regjeringen i Madrid.
DB171010 Dagbladet oppdaterer saken ¶ | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶
DB171010 - Det blir ikke uavhengighet, og den spanske regjeringen kommer heller ikke til å få det som de vil.
DB171010 « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i pleiepengeordningen som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver », heter forslaget Dagbladet har fått tilgang på.
DB171010 Ganske få familier blir rammet av kuttene regjeringen gjorde i samme håndvending, og nettopp derfor mener SV-lederen det hele er så umusikalsk.
DB171010 Allerede tirsdag, ti dager senere, begynner den politiske kampen for å få regjeringen til å snu.
DB171010 - Men jeg tror ikke det nytter å be regjeringen finne ut av dette selv, slik KrF vil.
DB171010 Regjeringen har brukt 500 millioner kroner på å utvide pleiepengeordningen, noe både Bakkefjord og Lysbakken roser dem for.
DB171010 - Regjeringen har gjort mye bra med pleiepengeordningen.
DB171010 Puigdemont sa han hadde rådført seg med mange foran talen, og understreket at regjeringen står samlet bak beslutningen.
DB171010 UberPops tilbaketrekning fra det norske markedet skjer like før regjeringen skal levere sitt svar til ESA. 27. oktober er siste frist samferdselsdepartementet har fått.
DB171010 - Det er klart vi har forventninger om at regjeringen har fått dette til i år, sier administrerende direktør Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen til NTB.
DB171010 Mens vi venter på at regjeringen formulerer kvantitative mål, prinsipper, prioriteringer, planer, konkrete tiltak og budsjetter for strategien, og på å få en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, gleder jeg meg over å ha en regjering som har skjønt at landets viktigste ressurs er vi som bo
DB171010 Kunnskapsgrunnlaget : Regjeringen vil sørge for at forskningsaktivitet, kunnskapsgap, forskningsaktører og ressurser innen psykisk helse blir gjennomgått for å sikre best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser ut fra målet om best mulig helse i hele befolkningen.
DB171010 Har regjeringen levert det Stortinget ba om ?
DB171010 Byråkrati : I forsøk på å stanse økningen i offentlig ansatte, har regjeringen kuttet kraftig i antall fagfolk i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.
DB171010 Regjeringen vil tilrettelegge for bedre kunnskapsgrunnlag om helse, livskvalitet, levekår og helsetjenestetilbud til barn og unge, også hvordan sosiale medier påvirker barn og unge.
DB171010 Regjeringen vil innføre livsmestring og folkehelse som ett av tre tverrfaglige temaer i læreplanverket for Kunnskapsløftet.
DB171010 Regjeringen vil arbeide for at psykisk helse, livskvalitet og mestring er forankret i alle sektorer og er gjennomgående i folkehelsepolitikken.
DA171010 | Spanias regjering med ny, skarp advarsel mot katalansk uavhengighetserklæring ¶ Regjeringen i Madrid ber den katalanske presidenten ikke gjøre noe « irreversibelt ».
DA171010 - Det er uakseptabelt å komme med en indirekte uavhengighetserklæring for så å utsette den på denne måten, sier en talsperson for regjeringen .
DA171010 Artikkelen sier at dersom noen av de spanske regionene forsøker å løsrive seg eller bruke sitt selvstyre til grunnlovsstridige handlinger, så kan regjeringen reversere selvråderetten.
DA171010 - Jeg tror regjeringen kommer til å ta makten ganske raskt.
DA171010 - Han sier han ønsker dialog med regjeringen i Madrid, men når han først har erklært selvstendighet, hva skal de da snakke om ?
DA171010 | Nederlag for regjeringen på Stortingets første dag ¶
DA171010 Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad venter en rekke små og store nederlag for regjeringen og statsminister Erna Solberg ( H ) i perioden som kommer.
DA171010 Nykommer Rødt mener regjeringen har brutt den norske basepolitikken, som sier at det ikke skal være permanente utenlandske militærbaser på norsk jord.
DA171010 - Jeg synes det er utidig av representanter for regjeringen å prøve å skremme Stortinget på plass på denne måten.
DA171010 - Hvis ikke regjeringen evner å håndtere en situasjon der den er i reelt mindretall, må regjeringen i ytterste konsekvens gå av, fortsetter Sp-toppen.
DA171010 - Hvis ikke regjeringen evner å håndtere en situasjon der den er i reelt mindretall, må regjeringen i ytterste konsekvens gå av, fortsetter Sp-toppen.
DA171010 Siden Helleland virker spesielt interessert i dette feltet, bør regjeringen følge opp med å øke denne posten, sier Kriznik.
DA171010 Økt skatt og økte avgifter er uaktuelt for regjeringen , som konsentrerer seg om de to første punktene.
DA171010 To forhold legger sterke føringer : Oljepengebruken må betydelig ned, og regjeringen har forpliktet seg til politikk på samferdsel ( NTP ) og forsvar ( LTP ) som gjør at utgiftene skal gå betydelig opp.
DA171010 Det er imidlertid ikke den veien regjeringen har tenkt til å gå.
DA171010 | Solberg erkjenner at regjeringen vil kunne ryke på flere nederlag ¶
DA171010 Nykommer Rødt mener regjeringen har brutt den norske basepolitikken, som sier at det ikke skal være permanente utenlandske militærbaser på norsk jord.
DA171010 En lang rekke av forslagene som fremmes i dag vil ikke føre til økte utgifter overhodet, sier Arnstad, som mener det er opp til regjeringen å håndtere det parlamentariske grunnlaget.
DA171010 - Jeg synes det er utidig av representanter for regjeringen å prøve å skremme Stortinget på plass på denne måten.
DA171010 Tidligere på dagen erkjente statsminister Erna Solberg ( H ) at regjeringen vil kunne ryke på flere nederlag de neste fire årene.
DA171010 Hva er den nye strategien, hva er politikken, hvor er veien regjeringen nå skal gå de neste fire årene ?
DA171010 Han viste til at den rødgrønne regjeringen hadde sin oppdaterte regjeringsplattform flere dager før trontaledebatten i 2009.
DA171010 Arbeiderpartiet og SV mente imidlertid at trontalen viste at det er hos regjeringen det skorter på politiske ideer.
DA171010 - Vi i Senterpartiet er spent på når den kommer, på hva som er den nye planen for regjeringen , og på hva som er strategien, sa Vedum.
DA171010 | Nederlag for regjeringen på Stortingets første dag ¶
DA171010 Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad venter en rekke små og store nederlag for regjeringen og statsminister Erna Solberg ( H ) i perioden som kommer.
DA171010 Nykommer Rødt mener regjeringen har brutt den norske basepolitikken, som sier at det ikke skal være permanente utenlandske militærbaser på norsk jord.
DA171010 - Jeg synes det er utidig av representanter for regjeringen å prøve å skremme Stortinget på plass på denne måten.
DA171010 - Hvis ikke regjeringen evner å håndtere en situasjon der den er i reelt mindretall, må regjeringen i ytterste konsekvens gå av, fortsetter Sp-toppen.
DA171010 - Hvis ikke regjeringen evner å håndtere en situasjon der den er i reelt mindretall, må regjeringen i ytterste konsekvens gå av, fortsetter Sp-toppen.
DA171010 Mandag besluttet regjeringen seg for å kutte statsstøtten til paraplyorganisasjonen som har representert norske muslimer siden 1993.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/ggzVL/Folg-talen-direkte-fra-klokken-18--Vil-Catalonias-president-erklare-uavhengighet-for-den-spanske-regionen Skarp advarsel ¶ Regjeringen i Madrid har bedt den katalanske presidenten ikke gjøre noe « irreversibelt ».
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/ggzVL/Folg-talen-direkte-fra-klokken-18--Vil-Catalonias-president-erklare-uavhengighet-for-den-spanske-regionen Regionen skal forhandle med regjeringen i Madrid, ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/ggzVL/Folg-talen-direkte-fra-klokken-18--Vil-Catalonias-president-erklare-uavhengighet-for-den-spanske-regionen Ifølge The Guardian har en talsmann for den katalanske regjeringen sagt at president Puigdemont har bedt om utsettelsen fordi det er « internasjonale samtaler » på gang for å en finne en løsning.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/ggzVL/Folg-talen-direkte-fra-klokken-18--Vil-Catalonias-president-erklare-uavhengighet-for-den-spanske-regionen Den katalanske regjeringen sier at parlamentets styre og talsmenn for de ulike partiene holder et møte.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/ggzVL/Folg-talen-direkte-fra-klokken-18--Vil-Catalonias-president-erklare-uavhengighet-for-den-spanske-regionen Catalonia avholdt for halvannen uke siden en folkeavstemning som Spania har erklært for ulovlig, og som regjeringen i Madrid forsøkte å hindre ved hjelp av en rekke rettsordrer og politiaksjoner.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/VKayV/Uavhengighet-pa-vent-Skuffelse-og-lettelse-blant-spanjolene Spanias regjering tolker Puigdemonts tale som en « indirekte uavhengighetserklæring » - som den tar sterkt avstand fra : - Det er uakseptabelt å komme med en indirekte uavhengighetserklæring, for så å utsette den på denne måten, sa en talsperson for regjeringen , ifølge NTB.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/VKayV/Uavhengighet-pa-vent-Skuffelse-og-lettelse-blant-spanjolene Engelske Sky News varslet i Twitter - meldinger sent tirsdag kveld at den katalanske presidenten allerede har signert et dokument som erklærer regionens uavhengighet, mens den spanske regjeringen vurderer å bruke grunnlovens paragraf 155 og dermed suspendere Catalonias selvstyre : ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/VKayV/Uavhengighet-pa-vent-Skuffelse-og-lettelse-blant-spanjolene Regjeringen i Catalonia ønsker uavhengighet, men ikke ennå.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/0PwmA/De-holder-pusten-for-skjebnemotet-om-losrivelse-En-stor-andel-av-Catalonias-innbyggere-vil-forbli-en-del-av-Spania Den franske regjeringen uttalte mandag at de ikke vil anerkjenne en eventuell løsrivelse og understreket også at uavhengighet automatisk vil føre til at regionen blir kastet ut av EU.
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag Men i 2017 hentet Regjeringen inn omtrent tre fjerdedeler av dette med å øke den såkalte trinnskatten på brutto inntekt for personer.
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag I gjennomsnitt over sine fire år ga Regjeringen netto 5,5 milliarder kroner i skatte- og avgiftslettelser pr. år, regnet i 2017-kroner ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zd8Qr/-Erna-Solberg-Jeg-har-vart-for-pappakvote-hele-tiden Les mer om hva som skjedde da Solberg-regjeringen reduserte fedrekvoten : Fedre kutter pappaperm etter at Regjeringen kuttet fedrekvoten ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zd8Qr/-Erna-Solberg-Jeg-har-vart-for-pappakvote-hele-tiden Det flertallet nå gjør, er i praksis å be Regjeringen om å gjeninnføre den ordningen som eksisterte før dagens regjering foreslo en reduksjon i kvoten på fire uker.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ykmxx/Flertall-for-a-kutte-millionstotten-til-Human-Rights-Service Nå forventer et klart flertall i Stortinget at Regjeringen foretar samme helhetsvurdering angående omstridte Human Rights Service ( HRS ).
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ykmxx/Flertall-for-a-kutte-millionstotten-til-Human-Rights-Service Mandag trakk Regjeringen støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) etter en helhetsvurdering.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3WmVX/Solberg-forberedt-pa-nye-nederlag---gikk-pa-tap-tirsdag Statsminister Erna Solberg ( H ) erkjenner at regjeringen vil kunne ryke på flere nederlag i stortingssalen de neste fire årene.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/gg3E0/KrF-stotter-Aps-fedrekvote-forslag--kan-bli-utvidet-mot-regjeringens-vilje Forslaget skal komitébehandles, men alt ligger til rette for at regjeringen allerede under den første ordinære arbeidsdagen på Stortinget blir påført et nederlag.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget Fra SV kommer det hele ti forslag tirsdag, blant annet at regjeringen må utrede hvordan Norge kan knytte seg til FNs atomvåpenforbud.
AA171010 Den spanske regjeringen har erklært valget for ugyldig og ulovlig. ( ©NTB ) ¶
AA171010 | Spanias regjering med ny, skarp advarsel mot katalansk uavhengighetserklæring ¶ Regjeringen i Madrid ber den katalanske presidenten ikke gjøre noe « irreversibelt ».
AA171010 - Det er uakseptabelt å komme med en indirekte uavhengighetserklæring for så å utsette den på denne måten, sier en talsperson for regjeringen .
AA171010 Den franske regjeringen har lovet tiltak og har varslet at en såkalt ulveplan skal være på plass i løpet av første halvår neste år.
AA171010 Artikkelen sier at dersom noen av de spanske regionene forsøker å løsrive seg eller bruke sitt selvstyre til grunnlovsstridige handlinger, så kan regjeringen reversere selvråderetten.
AA171010 - Jeg tror regjeringen kommer til å ta makten ganske raskt.
AA171010 - Han sier han ønsker dialog med regjeringen i Madrid, men når han først har erklært selvstendighet, hva skal de da snakke om ?
AA171010 Catalonia avholdt for halvannen uke siden en folkeavstemning som Spania har erklært for ulovlig, og som regjeringen i Madrid forsøkte å hindre ved hjelp av en rekke rettsordrer og politiaksjoner.
AA171010 Reaksjonen fra regjeringen i Madrid, som kom kort tid etter, var kontant : ¶
AA171010 Den sier at dersom noen av de spanske regionene forsøker å løsrive seg eller bruke sitt selvstyre til grunnlovsstridige handlinger, så kan regjeringen reversere selvråderetten.
AA171010 - Jeg tror regjeringen kommer til å ta makten ganske raskt.
AA171010 - Han sier han ønsker dialog med regjeringen i Madrid, men når han først har erklært selvstendighet, hva skal de da snakke om ?
AA171010 - Det er uakseptabelt å komme med en indirekte uavhengighetserklæring for så å utsette den på denne måten, uttalte en ikke-navngitt talsperson for regjeringen til nyhetsbyrået AFP.
AA171010 Både regjeringen i Madrid og lederne i en rekke EU-land har gått ut og advart i til dels sterke ordelag mot en uavhengighetserklæring.
AA171010 Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad venter en rekke små og store nederlag for regjeringen og statsminister Erna Solberg ( H ) i perioden som kommer.
AA171010 Nykommer Rødt mener regjeringen har brutt den norske basepolitikken, som sier at det ikke skal være permanente utenlandske militærbaser på norsk jord.
AA171010 - Jeg synes det er utidig av representanter for regjeringen å prøve å skremme Stortinget på plass på denne måten.
AA171010 - Hvis ikke regjeringen evner å håndtere en situasjon der den er i reelt mindretall, må regjeringen i ytterste konsekvens gå av, fortsetter Sp-toppen.
AA171010 - Hvis ikke regjeringen evner å håndtere en situasjon der den er i reelt mindretall, må regjeringen i ytterste konsekvens gå av, fortsetter Sp-toppen.
AA171010 Trontaledebatten ble innledet tirsdag, og Støre viste til at regjeringen i talen satte som mål å skape et bærekraftig velferdssamfunn.
AA171010 Statsminister Erna Solberg ( H ) erkjenner at regjeringen vil kunne ryke på flere nederlag i stortingssalen de neste fire årene.
AA171010 Mandag besluttet regjeringen seg for å kutte statsstøtten til paraplyorganisasjonen som har representert norske muslimer siden 1993.
AA171010 Arbeiderpartiet åpner for å snu og sikre flertall for endringer i den nye pleiepengeordningen som regjeringen har tatt initiativet til.
AA171010 | Mer penger skal sikre jobb til utsatte grupper ¶ Regjeringen varsler at de vil gjøre en Nav-ordning som hjelper folk med psykiske problemer i jobb, til en varig ordning.
AA171010 Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå at bevilgningen Nav blant annet henter midler til ordningen Individuell jobbstøtte ( IPS ) fra, dobles fra 100 millioner til 200 millioner, melder Nettavisen.
AA171010 Regjeringen fram statsbudsjettet for 2018 torsdag klokken 10. ( ©NTB ) ¶
AA171010 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) sa mandag at regjeringen vil ta hensyn til hele landet når de legger fram sin løsning.
AA171010 Ytterligere fem organisasjoner forlater rådet etter at regjeringen kuttet statsstøtten.
AA171010 Forslaget skal komitébehandles, men alt ligger til rette for at regjeringen allerede under den første ordinære arbeidsdagen på Stortinget blir påført et nederlag.
AA171010 Venstre utelukker ikke omkamp om flystasjonen på Andøya og helikopterbasen på Bardufoss i sine forhandlinger med regjeringen .
AA171010 Hun viste til at regjeringen legger fram en stortingsmelding om landmakten på fredag.
AA171010 Regjeringen må veie hensynet til å bevare et godt forhold til Russland opp mot norsk sikkerhet.
AA171010 Sannsynligvis er dette et nederlag regjeringen lever godt med.
AA171010 Ikke bare har regjeringen mista sitt flertall, det er også en opposisjon som er mer sulten enn på lenge.
AA171010 Den første prøvesteinen kommer allerede torsdag, da regjeringen legger fram sitt statsbudsjett.
VG171009 Belantis trekker oppgitt på skuldrene og legger til at den greske regjeringen og parlamentet har lagt seg på rygg og gitt opp kampen som folket gjerne vil føre.
VG171009 - Den greske regjeringen implementerer et program som skal restrukturere den greske økonomien, ved å utnytte kunnskap og god ledelse fra verdensledende selskaper innenfor nøkkelområder.
VG171009 Uenighet til tross, vi er enige om en ting : Regjeringen og de folkevalgte må jobbe for å bedre levekårene for alle som ikke identifiserer seg som heterofile, skriver de i denne kronikken.
VG171009 Tidligere i år la regjeringen fram en handlingsplan for LHBT med en rekke mål.
VG171009 Det jobber derfor regjeringen nå med å etablere.
VG171009 Det innebærer at regjeringen har tatt stilling til om Norge trenger å øke beskyttelsesevnen i det digitale rom - og svaret på det er ja.
VG171009 Regjeringen arbeider derfor nå med å gi E-tjenesten de verktøyene den trenger for å kunne beskytte Norge mot digitale trusler, innenfor strenge rammer som ivaretar personvernet.
VG171009 Statsråden sier i en pressemelding at regjeringen ønsker mer religionsdialog, og heller vil at pengene går til støtte til dialogprosjekter.
VG171009 Foto :, Mattis Sandblad, VG ¶ - Regjeringen mener at tilliten ikke lenger er til stede.
VG171009 Deretter skal regjeringen legge fram hver enkelt søknad til individuell behandling i Stortinget.
VG171009 NHO går nå ut og presser regjeringen .
VG171009 Dette er bare et spill for galleriet for å presse regjeringen når de skal gi sitt svar til ESA.
VG171009 Det regjeringen må avklare, er om de vil fjerne konkurransebegrensningene.
VG171009 Administrerende direktør Håkon Haugli i NHO-foreningen Abelia, sier regjeringen burde ha kommet med en avklaring for lenge siden.
VG171009 - Vi har sett at regjeringen har utsatt sin avklaring på hva de vil svare på ESAs klare krav om at Norge må avvikle den såkalte antallsbegrensningen på drosjeløyver i Norge.
VG171009 - For regjeringen er det avgjørende å sikre et godt transporttilbud i hele landet.
VG171009 - Dere gjør det for å legge press på regjeringen ?
NL171009 « Stortinget ber regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå » ¶
NL171009 juni 2017 : « Stortinget ber regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå ».
DN171009 Regjeringen og Venstre har tidligere avvist tallfestet lærernorm.
DN171009 Regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018 den 12. oktober.
DN171009 Regjeringen er avhengig av støtte fra både KrF og Venstre for å oppnå flertall i Stortinget.
DN171009 - Spørsmålet må stilles : Hva i all verden er det regjeringen har drevet med hele denne tida ? spurte Corbyn.
DN171009 Hvis Puigdemont erklærer uavhengighet, kan regjeringen i Madrid gjøre bruk av artikkel 155 i den spanske grunnloven som åpner for at Catalonias selvstyrestatus kan oppheves.
DN171009 Hvis Catalonia skulle erklære seg som uavhengig, er det også sannsynlig at den spanske regjeringen vil stanse pengestrømmen til Catalonia, ifølge Marcus Buck, leder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø ¶
DN171009 Som vanlig inneholdt trontalen lite konkret om hvordan regjeringen ser for seg at dette målet skal nås.
DN171009 Ifølge regjeringen er det mye som går vår vei allerede.
DN171009 Får nobelpris for adferdsøkonomi ¶ ¶ | Regjeringen varsler tøffere prioriteringer ¶
DN171009 Flere må stå lenger i jobb for å berge fremtidens velferdsstat, slår regjeringen fast i trontalen som ble lest av kong Harald da Stortinget åpnet mandag.
DN171009 Av prioriterte satsingsområder varsler regjeringen at « skatter og avgifter må innrettes slik at bedriftene gis gode arbeidsvilkår ».
DN171009 Han tror regjeringen vil ha gode argumenter fordi Esa ikke har sagt noe om løyver.
DN171009 Dette er bare et spill for galleriet for å presse regjeringen når de skal gi sitt svar til Esa.
DN171009 Deretter skal regjeringen legge fram hver enkelt søknad til individuell behandling i Stortinget.
DN171009 ¶ Fra januar 2017 har 330 amerikanske marinesoldater vært stasjonert på Værnes i det regjeringen omtaler som en rotasjonsbasert prøveordning og ikke en permanent base.
DN171009 Nå har regjeringen , ved Kongen i statsråd, omgjort denne beslutningen til Nerdrums fordel.
DB171009 Trevland sier han er sikker på at regjeringen har gått gjennom ESA-saken på en grundig og ordentlig måte, ikke minst etter flere møter med Samferdselsdepartementet.
DB171009 Norges Taxiforbund mener Ubers beslutning om å sette hovedvirksomheten på pause i Norge kun er et spill for galleriet og et forsøk på å presse regjeringen .
DB171009 Dette er bare et spill for galleriet for å presse regjeringen når de skal gi sitt svar til ESA.
DB171009 - Jeg tror regjeringen kommer til å ha gode argumenter til ESA.
DB171009 « Stortinget ber regjeringen legge til grunn at gode, frivillige, prosesser skal være utgangspunkt for endringer av kommunestrukturen.
DB171009 Stortinget ber regjeringen opplyse de 31 kommunene som inngikk i vedtakene om tvangssammenslåing, om at de kan søke omgjøring av vedtaket.
DB171009 Stortinget ber regjeringen om at alle søknader om omgjøringsvedtak av kommunesammenslåinger blir framlagt for Stortinget til individuell behandling.
DB171009 Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføring av kommunereformen.
DB171009 Deretter skal regjeringen legge fram hver enkelt søknad til individuell behandling i Stortinget.
DB171009 Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til rådet, sier Helleland.
DB171009 Derfor har regjeringen økt midlene til dette formålet.
DB171009 - MISTET TILLIT : Regjeringen stanser statsstøtten til IRN. her avbildet Mehtab Afsar.
DB171009 ¶ MISTER STØTTEN : Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, mister støtten fra regjeringen .
DB171009 Utbetalingen som de skulle ha fått i juli ble frosset av departementet, og det er denne utbetalingen regjeringen nå ikke vil betale.
DB171009 Regjeringen vil stanse driftstilskuddet blant annet fordi den mener at rådet ikke er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobygger, skriver regjeringen i en pressemelding.
DB171009 Kulturministeren sier i pressemeldingen mandag at regjeringen ønsker mer religionsdialog og heller vil at pengene går til støtte til dialogprosjekter.
DB171009 Foto : Vidar Ruud / NTB scanpix ¶ Regjeringen foreslår at driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge ikke utbetales.
DB171009 Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til rådet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
DB171009 Derfor har regjeringen økt midlene til dette formålet.
DB171009 Regjeringen vil stanse driftstilskuddet blant annet fordi den mener at rådet ikke er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobygger, skriver regjeringen i en pressemelding.
DB171009 SV-lederen sier det også er viktig at Arbeiderpartiet manner seg opp og ikke fører en kompromisslinje inn mot regjeringen .
DB171009 ¶ Mister statsstøtten : Regjeringen vil fjerne støtten til Islamsk Råd Norge.
DB171009 Han er ikke det minste overrasket over at regjeringen nå vil stanse driftstilskuddet til IRN.
DB171009 ( Dagbladet ) : Mandag ble det kjent at regjeringen vil fjerne den årlige støtten på 1,3 millioner kroner til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DB171009 Heggø, som fram til nylig har sittet i næringskomiteen på Stortinget for Ap, sendte forrige uke et skriftlig spørsmål til Stortinget, hvor statsministeren bes om å garantere at e-poster til statsrådene i regjeringen blir journalført, og at offentlighetsloven følges.
DB171009 For mange år siden, i en petit i lokalavisa Østlendingen, skrev pappa om tre ting han ikke får sagt før han dør : « Hello New York, I love you ! », « På vegne av regjeringen .. », og « Jeg ble svært glad da Svenska Akademien ringte i morges ».
DB171009 PETERSBURG ( Dagbladet ) : Det er den korte oppsummeringen etter lørdagens demonstrasjoner som opposisjonsleder Navalny hadde håpet skulle være et gjennombrudd i kampen mot regjeringen .
DB171009 I effektivt redigerte videoer lagt ut på sosiale medier, har Navalny blandet avsløring av det han sier er korrupsjon, og politisk latterliggjøring av regjeringen .
DB171009 Nå har regjeringen ved Kongen i statsråd omgjort vedtaket.
DB171009 Når regjeringen ikke vil si noe nytt, holdt den seg til vendinger så generelle at vi knapt merket svingen.
DB171009 Konflikter blir det mellom partiene, men det er ingen grunn for regjeringen å ta dem før den må.
DB171009 I dag var det mer grått enn blått fra regjeringen .
DB171009 For det første holder regjeringen fast på budskapet den har servert oss de siste månedene : Det blir trangere tider framover.
DB171009 Eller sagt på en annen måte : Noe nytt fra regjeringen må vi vente på.
DB171009 Regjeringen vil arbeide for at det fortsatt skal være slik », leste kongen.
DB171009 Regjeringen anført av statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen hadde sitt hjørne å holde seg til.
DB171009 Nå har Stortinget sagt at man ønsker å beholde rådet, samtidig som man har bedt regjeringen «... foreslå avgrensing av Kringkastingsrådets mandat, samt endring i oppnevnelse av medlemmer til Kringkastingsrådet » og samtidig «... utrede alternative modeller for å ivareta publikums klageadgang og kontakt med NRK.
DA171009 EU-siden er ikke helt enig i Theresa Mays beskrivelse av den nåværende situasjonen mellom EU og Storbritannia, der begge parter venter på en løsning : - Hva i all verden er det regjeringen har drevet med hele denne tida ? spør Jeremy Corbyn.
DA171009 - Hva i all verden er det regjeringen har drevet med hele denne tida ? spurte Corbyn.
DA171009 Uansett vil et slikt utspill bli møtt med kraftige reaksjoner fra regjeringen i Madrid.
DA171009 Hvis Puigdemont erklærer uavhengighet, kan regjeringen i Madrid gjøre bruk av artikkel 155 i den spanske grunnloven som åpner for at Catalonias selvstyrestatus kan oppheves.
DA171009 Hvis Catalonia skulle erklære seg som uavhengig, er det også sannsynlig at den spanske regjeringen vil stanse pengestrømmen til Catalonia, ifølge Marcus Buck, leder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø ¶
DA171009 Det er ventet at den nye regjeringen i Nederland vil tiltre om to uker.
DA171009 Regjeringen har også fulgt opp med konkrete bevilgninger.
DA171009 De sår imidlertid tvil om regjeringen lever opp til rogalendingenes forventninger før fremleggelsen av statsbudsjettet for 2018.
DA171009 Det er derfor rart at Stortinget godtar og forventer at det blir stilt selvskyldnergaranti i milliardklassen, når regjeringen i etterkant bidrar med å øke risikoen for garantien.
DA171009 Derfor må regjeringen våkne og ta ansvar.
DA171009 Bortfallet av vilkårene, som Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har stilt, må bli kompensert, eller så må regjeringen påta seg ansvaret.
DA171009 Regjeringen og Stortinget har krevd milliardgarantier, for så å endre vilkårene i etterkant.
DA171009 Men slike utslag som nå er avdekket, var verken belyst i dokumentene fra regjeringen eller tema i debatten.
DA171009 Ifølge statssekretær Kai Morten Terning i barne- og likestillingsdepartementet var regjeringen klar over at lovendringen kunne ramme nordmenn, men målet om bedre integrering ble vektlagt mest da endringen ble foreslått.
DA171009 Han sier at KrF om kort tid vil avgjøre om partiet skal fremme sitt opprinnelige forslag på nytt, eller om det er mer hensiktsmessig å be regjeringen gå inn i den vedtatte lovteksten og justere der det er nødvendig.
DA171009 Derfor mener vi nå det er riktig at regjeringen ser på dette på nytt, sier Ap-representant og Tajiks komitékollega Lise Christoffersen til NTB.
DA171009 Regjeringen så det ¶
DA171009 Regjeringen har også fulgt opp med konkrete bevilgninger.
DA171009 Deretter skal regjeringen legge fram hver enkelt søknad til individuell behandling i Stortinget.
DA171009 « Et bærekraftig velferdssamfunn » er overskriften regjeringen selv har valgt for arbeidet for det neste året.
DA171009 Venstre-leder Trine Skei Grande sier seg fornøyd med at klima og miljø hadde en så sentral plass i talen, der regjeringen holdt fast ved forpliktelsene i Parisavtalen.
DA171009 Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ) mener talen viser at regjeringen vil holde stø kurs blant annet når det gjelder sentralisering.
DA171009 Statsminister Erna Solberg ( H ) avviser at mangelen på politiske grep i trontalen viser at regjeringen er tomme for ideer.
DA171009 Regjeringen skal forhandle med KrF og Venstre, som ikke har endelig avklart forholdet til regjeringen videre.
DA171009 Krf-leder Knut Arild Hareide, som har gått ut av et formelt samarbeid med Høyre-Frp-regjeringen, påpekte også mangelen på nyheter, men ga regjeringen en klapp på skulderen for å ha modernisert formen på trontalen.
DA171009 Gullalderen er over, nå må vi sikre en bærekraftig velferdsstat, varsler regjeringen .
DA171009 Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er ikke uenig i den økonomiske virkelighetsbeskrivelsen regjeringen presenterer.
DA171009 ( NTB ) ¶ | Regjeringen varsler nye tider - opposisjonen etterlyser ny politikk ¶
DA171009 Regjeringen skal forhandle med KrF og Venstre, som ikke har endelig avklart forholdet til regjeringen videre.
DA171009 | Regjeringen har mistet all tillit til Islamsk Råd Norge ¶ Regjeringen stanser statsstøtten til Islamsk Råd Norge.
DA171009 Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til rådet, sier Helleland.
DA171009 Derfor har regjeringen økt midlene til dette formålet.
DA171009 ( NTB ) ¶ | Regjeringen har mistet all tillit til Islamsk Råd Norge ¶
DA171009 Uber erkjenner at de forsøker å påvirke regjeringen ved å sette sin hovedvirksomhet på hold.
DA171009 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) vil ikke svare på om regjeringen vil gå inn for å myke opp regelverket.
DA171009 Norges Taxiforbund anklager Uber for å drive spill for galleriet og for å presse regjeringen når den skal gi sitt svar til ESA.
DA171009 Han tror regjeringen vil ha gode argumenter fordi ESA ikke har sagt noe om løyver, og han mener at det dermed ikke vil være noen åpning som gjør at Uber kan komme tilbake.
DA171009 - Presser regjeringen
DA171009 - Forsøker å presse regjeringen , mener Taxiforbundet.
DA171009 Tidligere i dag ble det kjent at regjeringen stanser statsstøtten til IRN på grunn av manglende tillit.
DA171009 Islamsk Råd Norge skriver i en pressemelding på sine nettsider at de er skuffet over at regjeringen kutter statsstøtten, men sier de vil fortsette arbeidet som en « sentral aktør og brobygger i samfunnet ».
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/pogWG/Juseksperter-gir-klarsignal-for-a-avlyse-Brexit-Men-May-nekter-a-offentliggjore-rapporten-som-viser-det Mange mener også at den fargerike og omstridte utenriksministeren Boris Johnson opptrer illojalt, og bør kastes ut av regjeringen .
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/pogWG/Juseksperter-gir-klarsignal-for-a-avlyse-Brexit-Men-May-nekter-a-offentliggjore-rapporten-som-viser-det Kravet om å offentliggjøre betenkningen kommer etter uttalelser fra regjeringen om at Brexit er « ustoppelig » og at parlamentarikerne neste år vil måtte ta standpunkt til avtalen som ligger på bordet, uansett hvor god eller dårlig den måtte være.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/pogWG/Juseksperter-gir-klarsignal-for-a-avlyse-Brexit-Men-May-nekter-a-offentliggjore-rapporten-som-viser-det Hun tolkes i et intervju søndag som at hun er klar til å kaste Johnson ut av regjeringen .
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/pogWG/Juseksperter-gir-klarsignal-for-a-avlyse-Brexit-Men-May-nekter-a-offentliggjore-rapporten-som-viser-det Det er også misnøye over at regjeringen ikke vil offentliggjøre flere studier som tar for seg konsekvensene av å stå utenfor EU for ulike deler av britisk økonomi og næringsliv.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/pogWG/Juseksperter-gir-klarsignal-for-a-avlyse-Brexit-Men-May-nekter-a-offentliggjore-rapporten-som-viser-det Det er folkets vilje, og regjeringen har fulgt folket, sier Mustad.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/pogWG/Juseksperter-gir-klarsignal-for-a-avlyse-Brexit-Men-May-nekter-a-offentliggjore-rapporten-som-viser-det Alastair Grant / TT / NTB scanpix ¶ Regjeringen : Prosessen er ustoppelig ¶
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/Pkpnp/Jagland-i-Catalonia-mote-med-Spanias-utenriksminister Den spanske regjeringen avfeide på sin side folkeavstemningen som en«farse », og har erklært den for både ugyldig og ulovlig.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/j69XL/Sandra-Borch-og-65-andre-fikk-oppleve-kongens-trontale-live-for-forste-gang Hun lytter nøye og vet at det er Regjeringen som har skrevet den.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget Et siste Ap-forslag går ut på å be regjeringen legge frem tiltak som sikrer at alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett sikres tilbud om læreplass etter Vg2.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem Støre mener Regjeringen i forrige periode forvaltet forlikene på en lite tilfredsstillende måte.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem Han sier at på områder der Ap blir hørt og får gjennomslag så er « vi selvfølgelig åpne for å finne løsninger med Regjeringen ».
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem - Vedum har blant annet vært tydelig på at partiet vil inngå avtaler med Regjeringen dersom det tjener Sps politikk og landet.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem - Men det krever først og fremst en åpnere holdning fra Regjeringen selv.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/yk1nA/Sp-fremmer-forslag-om-a-reversere-kommunereformen Deretter skal regjeringen legge fram hver enkelt søknad til individuell behandling i Stortinget.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/q53dw/Barneminister-Solveig-Horne-etablerer-to-institusjoner-for-barn-og-unge-i-Sogne-og-Bodo Statsrådenes kronikk : Kampen mot utenforskap ¶ - Regjeringen foreslår 40,7 millioner kroner til bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet i 2018, sier Horne til Aftenposten.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/JVbEX/Islamsk-Rad-mister-statsstotte--Hva-har-vi-gjort-galt På sine nettsider skriver IRN at det er skuffet over at regjeringen kutter statsstøtten, men sier at den vil fortsette arbeidet som en « sentral aktør og brobygger i samfunnet ».
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/JVbEX/Islamsk-Rad-mister-statsstotte--Hva-har-vi-gjort-galt Og så kom regjeringen og vil trekke støtte.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/JVbEX/Islamsk-Rad-mister-statsstotte--Hva-har-vi-gjort-galt Mandag morgen ble det klart at regjeringen har mistet tilliten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) og at statsstøtten til den muslimske paraplyorganisasjonen blir kuttet.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/JVbEX/Islamsk-Rad-mister-statsstotte--Hva-har-vi-gjort-galt IRN fikk beskjed om at regjeringen vil kutte statsstøtten søndag.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/JVbEX/Islamsk-Rad-mister-statsstotte--Hva-har-vi-gjort-galt Her kan du lese mer om bakgrunnen for at regjeringen forslår å kutte støtten til IRN.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/JVbEX/Islamsk-Rad-mister-statsstotte--Hva-har-vi-gjort-galt Derfor ber regjeringen Stortinget om å holde tilbake tilskuddet.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/Gold9/Abid-Raja-om-Islamsk-Rad--Afsar-ma-trekke-seg-umiddelbart Samtidig forventer jeg nå at regjeringen er like tydelig når det gjelder Human Rights Service.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/Gold9/Abid-Raja-om-Islamsk-Rad--Afsar-ma-trekke-seg-umiddelbart Men hun mener samtidig at regjeringen også trekker statsstøtten til omdiskuterte stiftelsen Human Rights Service ( HRS ).
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/2LnkB/Fjerner-statlig-stotte-til-Islamsk-Rad-Norge Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til IRN, sier Hofstad Helleland.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/2LnkB/Fjerner-statlig-stotte-til-Islamsk-Rad-Norge Derfor har regjeringen økt midlene til dette formålet.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/2LnkB/Fjerner-statlig-stotte-til-Islamsk-Rad-Norge - Regjeringen ønsker mer religionsdialog og vil heller at pengene går til støtte til dialogprosjekter, som vi ser gode eksempler på rundt omkring i landet, slik at flere involveres i dette viktige arbeidet, uttaler Hofstad Helleland.
AP171009https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/rBlQa/Pengestotten-som-forsvant | Pengestøtten som forsvant ¶ Regjeringen vil fjerne statsstøtten til Islamsk Råd Norge.
AA171009 Hvis Puigdemont erklærer uavhengighet, kan regjeringen i Madrid gjøre bruk av artikkel 155 i den spanske grunnloven som åpner for at Catalonias selvstyrestatus kan oppheves.
AA171009 Det er også sannsynlig at den spanske regjeringen stanser pengestrømmen til Catalonia, ifølge Marcus Buck, leder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø ¶
AA171009 Regjeringen i Venezuela, med president Nicolás Maduro i spissen, hevder ofte at de blir urettferdig behandlet av internasjonale medier.
AA171009 Den spanske regjeringen avfeide på sin side folkeavstemningen som en«farse », og har erklært den for både ugyldig og ulovlig. ( ©NTB ) ¶
AA171009 - Spørsmålet må stilles : Hva i all verden er det regjeringen har drevet med hele denne tida ? spurte Corbyn.
AA171009 Det er ventet at den nye regjeringen i Nederland vil tiltre om to uker.
AA171009 Hvis Puigdemont erklærer uavhengighet, kan regjeringen i Madrid gjøre bruk av artikkel 155 i den spanske grunnloven som åpner for at Catalonias selvstyrestatus kan oppheves.
AA171009 Hvis Catalonia skulle erklære seg som uavhengig, er det også sannsynlig at den spanske regjeringen vil stanse pengestrømmen til Catalonia, ifølge Marcus Buck, leder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø ¶
AA171009 Mandag ble det kjent at regjeringen stopper statsstøtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ), og begrunnelsen er at tilliten til organisasjonen ikke lenger er til stede.
AA171009 - Ifølge kulturministeren har ikke regjeringen lenger tillit til Islamsk Råd ?
AA171009 - Hvis regjeringen ikke har tillit til Islamsk Råd lenger, må det bety noe.
AA171009 Her heter det blant annet at høy verdiskaping og et bærekraftig velferdssamfunn ikke er mulig uten handel og investeringer over grensene, og at regjeringen vil styrke internasjonal handel.
AA171009 Trevland sier han er sikker på at regjeringen har gått gjennom ESA-saken på en grundig og ordentlig måte, ikke minst etter flere møter med Samferdselsdepartementet.
AA171009 Norges Taxiforbund mener Ubers beslutning om å sette hovedvirksomheten på pause i Norge kun er et spill for galleriet og et forsøk på å presse regjeringen .
AA171009 Eftas overvåkingsorgan ESA har gitt regjeringen frist til 27. oktober med å gi et svar på hva Norge vil gjøre for å endre regelverket.
AA171009 Dette er bare et spill for galleriet for å presse regjeringen når de skal gi sitt svar til ESA.
AA171009 - Jeg tror regjeringen kommer til å ha gode argumenter til ESA.
AA171009 Regjeringen vil derfor føre en streng og forutsigbar innvandringspolitikk, leste kongen.
AA171009 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen vil føre en streng innvandringspolitikk ¶
AA171009 | Regjeringen satser på nordisk og europeisk samarbeid om sikkerhet ¶ Regjeringen bygger et tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med sentrale europeiske allierte og de nordiske landene, heter det i trontalen.
AA171009 I talen, som kong Harald leste under den høytidelige åpningen av Stortinget mandag, sier imidlertid regjeringen at NATO og forholdet til USA forblir bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk.
AA171009 Regjeringen vil hegne om en verden tuftet på internasjonal rettsorden og sterke institusjoner, heter det i trontalen.
AA171009 Regjeringen påpeker at det er økt fare for proteksjonistiske tiltak internasjonalt og at Norge vil arbeide for å styrke internasjonal handel og oppnå best mulig betingelser for eksport av norske varer og tjenester. ( ©NTB ) ¶
AA171009 Regjeringen påpeker at det er lang tradisjon for kontinuitet og bred enighet om verdiene i sikkerhets- og utenrikspolitikken.
AA171009 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen satser på nordisk og europeisk samarbeid om sikkerhet ¶
AA171009 | Regjeringen har mistet all tillit til Islamsk Råd Norge ¶ Regjeringen stanser statsstøtten til Islamsk Råd Norge.
AA171009 Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til rådet, sier Helleland.
AA171009 Derfor har regjeringen økt midlene til dette formålet.
AA171009 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen har mistet all tillit til Islamsk Råd Norge ¶
AA171009 Han tror regjeringen vil ha gode argumenter fordi ESA ikke har sagt noe om løyver.
AA171009 Dette er bare et spill for galleriet for å presse regjeringen når de skal gi sitt svar til ESA.
AA171009 - Forsøker å presse regjeringen , mener Taxiforbundet.
AA171009 Ytterligere fem organisasjoner forlater Islamsk Råd etter at regjeringen kuttet statsstøtten.
AA171009 Mandag morgen ble det klart at regjeringen har mistet tilliten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) og at statsstøtten til den muslimske paraplyorganisasjonen blir kuttet.
AA171009 IRN fikk beskjed om at regjeringen vil kutte statsstøtten søndag.
AA171009 I et innlegg på sine nettsider skriver organisasjonen at de er skuffet over at regjeringen kutter statsstøtten, men sier at de vil fortsette arbeidet som en « sentral aktør og brobygger i samfunnet ».
AA171009 Derfor ber regjeringen Stortinget om å holde tilbake tilskuddet.
AA171009 Mandag morgen ble det klart at regjeringen har mistet tilliten til Islamsk Råd Norge ( IRN ), og at statsstøtten til organisasjonen blir kuttet.
AA171009 Islamsk Råd Norge er skuffet over at regjeringen kutter statsstøtten, men sier at de vil fortsette arbeidet som en « sentral aktør og brobygger i samfunnet ».
AA171009 Derfor ber regjeringen Stortinget om å holde tilbake tilskuddet.
AA171009 Hareide roser regjeringen for å modernisere formen på trontalen, slik at den blir interessant å høre på.
AA171009 I talen, som kong Harald leste under den høytidelige åpningen av Stortinget mandag, sier imidlertid regjeringen at NATO og forholdet til USA forblir bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk.
AA171009 I talen viser regjeringen til at vi har høy levestandard og rause velferdsordninger, at den frivillige innsatsen er stor og at en rekke fordommer hører fortiden til.
AA171009 Foto : ntb scanpix ¶ - Regjeringen vil sikre at det samfunnet vi overleverer til våre barn er i enda bedre forfatning enn det vi overtok fra våre foreldre.
AA171009 Europeisk samarbeid ¶ Regjeringen bygger et tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med sentrale europeiske allierte og de nordiske landene, heter det i trontalen.
AA171009 - En eldre befolkning betyr lavere skatteinntekter og høyere utgifter til helse- og omsorgstjenester, varsler regjeringen i trontalen.
AA171009 Regjeringen vil hegne om en verden tuftet på internasjonal rettsorden og sterke institusjoner, heter det i trontalen.
AA171009 Regjeringen vil derfor føre en streng og forutsigbar innvandringspolitikk, leste kongen.
AA171009 Regjeringen vil arbeide for et samfunn som er bærekraftig økonomisk, sosialt og miljømessig, leste kongen fra talen under den høytidelige åpningen av det 162. storting.
AA171009 Regjeringen varsler at « skatter og avgifter må innrettes slik at bedriftene gis gode arbeidsvilkår ».
AA171009 Regjeringen påpeker at det er økt fare for proteksjonistiske tiltak internasjonalt og at Norge vil arbeide for å styrke internasjonal handel og oppnå best mulig betingelser for eksport av norske varer og tjenester.
AA171009 Regjeringen påpeker at det er lang tradisjon for kontinuitet og bred enighet om verdiene i sikkerhets- og utenrikspolitikken.
AA171009 Regjeringen bygger et tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med sentrale europeiske allierte og de nordiske landene, heter det i trontalen.
AA171009 Sånn sett imøtekommer regjeringen forventningene våre, sier Grande. ( ©NTB ) ¶
AA171009 Ifølge NRK er det følgende organisasjoner som melder seg ut i kjølvannet av at regjeringen kutter statsstøtten til Islamsk Råd : Bediuzzeman Camli, Center Rahma, Peshava Tro og Kultursenter, Islamic Cultural Centre Norway og al-Khidmat.
AA171009 Regjeringen opplyste mandag morgen at de vil kutte statsstøtten til IRN.
AA171009 | Ekteskapsforbud mellom søskenbarn lar vente på seg ¶ Regjeringen vil vente på et forskningsprosjekt før den vil vurdere et forbud mot ekteskap mellom søskenbarn.
AA171009 Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag mener regjeringen er lite ambisiøse på barnas vegne.
AA171009 Regjeringen foreslår i høring et lovfestet minimumskrav til grunnbemanning i barnehagen.
VG171008 Både regjeringen i Madrid og ledere i Catalonia bør gå ut av skyttergravene, vise besinnelse og snakke sammen om konstruktive løsninger.
NL171008 Ifølge NRK Troms er det lagt opp til at regjeringen vil fremme lovforslag med navn på de fem nye regionene for Stortinget våren 2018.
DN171008 Hun Sen beskylder Kem Sokha og Cambodia National Rescue Party ( CNRP ) for å ha vært « delaktig i en konspirasjon sammen med USA for å felle den sittende regjeringen ».
DN171008 Regjeringen i Madrid hadde på forhånd erklært folkeavstemningen for ulovlig og sendte store politistyrker til regionen for å gripe inn og forsøke å hindre valget i å bli gjennomført.
DN171008 Regjeringen i Madrid hadde på forhånd erklært folkeavstemningen for ulovlig og sendt store politistyrker til regionen for å gripe inn og forsøke å hindre valget i å bli gjennomført.
DB171008 Han mener at katalansk selvstendighet vil være som at Spania mister én arm, og uttrykker mistillit til den nåværende regjeringen .
DB171008 - Jeg har ikke mye tillit til regjeringen .
DB171008 I det siste har det blitt klart at denne bekymringen går rett til topps i den amerikanske regjeringen .
DB171008 En høytstående tjenestemann i Bangladesh sa søndag at regjeringen vil fortsette å holde grensa åpen.
DB171008 Noe er klart : Statsminister Erna Solberg ( H ) har vært tydelig på at regjeringen vil bruke mindre oljepenger i 2018-budsjettet enn tidligere.
DB171008 Lurer du likevel på hva regjeringen har sagt at de skal gjøre i løpet av de neste fire årene ?
DB171008 Ifølge økonomer Dagbladet har snakket med, kan ikke regjeringen innfri løftene uten å kutte.
DB171008 I sitt budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen å bruke 4096 millioner kroner på Sjøforsvaret.
DB171008 I løpet av valgkampen har regjeringen lovet milliarder til skole og helse, i tillegg til skatteletter for folk flest.
DB171008 Da valgkampen startet i august, la regjeringen fram elleve tiltak som skal sikre at ingen elever faller fra i skolen.
DB171008 Blant tiltakene er plikt for kommunene til å hjelpe elever som blir hengende etter, banke på dører for å få innvandrerbarn i barnehagen og å gjøre 3000 lærere til spesialister - men regjeringen lover ingen flere lærere.
DB171008 BEKYMRET : Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV, mener regjeringen har brukt for mye oljepenger i tidligere budsjett.
DB171008 - Vi frykter at regjeringen viderefører prosjektet de har ført gjennom fire år, at smålige kutt og høy oljepengebruk finansierer skattekutt for de aller rikeste, for eksempel gjennom kutt i pleiepengeordningen.
DB171008 - I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 30 millioner kroner til politiet her i Oslo sørøst for å ta tak i situasjonen som nå går i feil retning, sa Listhaug til NTB.
DB171008 Regjeringen omtaler pengebruken som en satsing på grunnmuren i Sjøforsvaret, som over lengre tid har meldt om økende vedlikeholdskostnader.
DB171008 Regjeringen har stått for en vanvittig sløsing av oljepenger.
DB171008 Regjeringen har også lovet å øremerke drøyt 2,7 milliarder kroner på neste års statsbudsjett til en nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet.
DA171008 Over 4.000 migranter er funnet innestengt i interneringsleirer i den libyske byen Sabratha, ifølge styrker lojale til den FN-støttede regjeringen i Libya.
DA171008 Regjeringen i Venezuela, med president Nicolás Maduro i spissen, hevder ofte at de blir urettferdig behandlet av internasjonale medier.
DA171008 Regjeringen i Venezuela, med president Nicolás Maduro i spissen, hevder ofte at de blir urettferdig behandlet av internasjonale medier.
DA171008 Regjeringen i Madrid hadde på forhånd erklært folkeavstemningen for ulovlig og sendte store politistyrker til regionen for å gripe inn og forsøke å hindre valget i å bli gjennomført.
DA171008 En høytstående tjenestemann i Bangladesh sa søndag at regjeringen vil fortsette å holde grensa åpen.
DA171008 Tidligere år har regjeringen fått kjeft for mange lekkasjer i forkant av fremleggelsen av statsbudsjettet og revidert budsjett på våren.
DA171008 Etter at budsjettet legges fram torsdag, skal de ulike opposisjonspartiene utarbeide sine alternative budsjetter, før KrF og Venstre starter forhandlingene med regjeringen i begynnelsen av november.
DA171008 De siste årene har regjeringen smurt budsjettene med 20 milliarder kroner årlig.
DA171008 Regjeringen er helt avhengig av støtte fra både Kristelig Folkeparti ( KrF ) og Venstre for å få budsjettet gjennom på Stortinget, og de to partiene har klare formeninger om hva som må til for å få deres støtte.
DA171008 Til tross for at Støre fredag kritiserte regjeringen i sterke ordelag for ikke å ha vært aktiv nok i arbeidet for nedrustning av atomvåpen, vil Ap ikke støtte SVs forslag.
DA171008 SV har varslet at de under tirsdagens trontaledebatt vil fremme forslag om at regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
DA171008 Det legger opp til at Stortinget nærmest skal diktere at regjeringen skal signere en konvensjon.
AP171008https://www.aftenposten.no/verden/i/lpgwL/Kim-forfremmer-sin-lillesoster-til-topp-posisjon Hun skal være den eneste i Kim-familien som har en offisiell jobb innenfor regjeringen . I 2014 omtalte Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA henne som underdirektør i en avdeling av partiets mektige sentralkomité.
AP171008https://www.aftenposten.no/verden/i/lpg3L/-Motstandere-av-losrivelse-demonstrerer-i-Barcelona Regjeringen i Madrid hadde på forhånd erklært folkeavstemningen for ulovlig og sendte store politistyrker til regionen for å gripe inn og forsøke å hindre valget i å bli gjennomført.
AP171008https://www.aftenposten.no/verden/i/GolJQ/Tyrkia-svarer-pa-amerikansk-visumstans I en uttalelse publisert på Twitter søndag skriver den amerikanske ambassaden i Ankara at « nylige hendelser » har tvunget amerikanske myndigheter til å « revurdere hvor forpliktet den tyrkiske regjeringen er til sikkerheten for amerikanske ambassader, konsulater og tjenestefolk ».
AP171008https://www.aftenposten.no/verden/i/GolJQ/Tyrkia-svarer-pa-amerikansk-visumstans - I lys av nylige hendelser har den tyrkiske regjeringen blitt tvunget til å revurdere hvor forpliktet den amerikanske regjeringen er til sikkerheten for tyrkiske ambassader, konsulater og tjenestefolk, heter det.
AP171008https://www.aftenposten.no/verden/i/GolJQ/Tyrkia-svarer-pa-amerikansk-visumstans - I lys av nylige hendelser har den tyrkiske regjeringen blitt tvunget til å revurdere hvor forpliktet den amerikanske regjeringen er til sikkerheten for tyrkiske ambassader, konsulater og tjenestefolk, heter det.
AA171008 I en uttalelse publisert på Twitter søndag skriver den amerikanske ambassaden i Ankara at « nylige hendelser » har tvunget amerikanske myndigheter til å « revurdere hvor forpliktet den tyrkiske regjeringen er til sikkerheten for amerikanske ambassader, konsulater og tjenestefolk ».
AA171008 - I lys av nylige hendelser har den tyrkiske regjeringen blitt tvunget til å revurdere hvor forpliktet den amerikanske regjeringen er til sikkerheten for tyrkiske ambassader, konsulater og tjenestefolk, heter det.
AA171008 - I lys av nylige hendelser har den tyrkiske regjeringen blitt tvunget til å revurdere hvor forpliktet den amerikanske regjeringen er til sikkerheten for tyrkiske ambassader, konsulater og tjenestefolk, heter det.
AA171008 Over 4.000 migranter er funnet innestengt i interneringsleirer i den libyske byen Sabratha, ifølge styrker lojale til den FN-støttede regjeringen i Libya.
AA171008 Regjeringen i Madrid hadde på forhånd erklært folkeavstemningen for ulovlig og sendte store politistyrker til regionen for å gripe inn og forsøke å hindre valget i å bli gjennomført.
AA171008 En høytstående tjenestemann i Bangladesh sa søndag at regjeringen vil fortsette å holde grensa åpen.
AA171008 Regjeringen i Madrid hadde på forhånd erklært folkeavstemningen for ulovlig og sendte store politistyrker til regionen for å gripe inn og forsøke å hindre valget i å bli gjennomført.
AA171008 Regjeringen i Madrid hadde på forhånd erklært folkeavstemningen for ulovlig og sendte store politistyrker til regionen for å gripe inn og forsøke å hindre valget i å bli gjennomført.
AA171008 Tidligere år har regjeringen fått kjeft for mange lekkasjer i forkant av fremleggelsen av statsbudsjettet og revidert budsjett på våren.
AA171008 Etter at budsjettet legges fram torsdag, skal de ulike opposisjonspartiene utarbeide sine alternative budsjetter, før KrF og Venstre starter forhandlingene med regjeringen i begynnelsen av november.
AA171008 De siste årene har regjeringen smurt budsjettene med 20 milliarder kroner årlig.
AA171008 Regjeringen er helt avhengig av støtte fra både Kristelig Folkeparti ( KrF ) og Venstre for å få budsjettet gjennom på Stortinget, og de to partiene har klare formeninger om hva som må til for å få deres støtte.
AA171008 Til tross for at Støre fredag kritiserte regjeringen i sterke ordelag for ikke å ha vært aktiv nok i arbeidet for nedrustning av atomvåpen, vil Ap ikke støtte SVs forslag.
AA171008 SV har varslet at de under tirsdagens trontaledebatt vil fremme forslag om at regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
AA171008 Det legger opp til at Stortinget nærmest skal diktere at regjeringen skal signere en konvensjon.
VG171007 Det norske regjeringen stemte mot et forbud, på lik linje med våre NATO-allierte.
VG171007 Etter regjeringen Borten måtte gå av i 1971, måtte Bernt Ingvaldsen ( H ) gi fra seg presidentskapet til Leif Granli ( Ap ) i 1972.
SA171007 Nå blir det bråk om kvinner ikke er behørig representert i regjeringen .
DN171007 Den amerikanske regjeringen har godkjent salget av det avanserte missilforsvarssystemet THAAD for 15 milliarder dollar til Saudi-Arabia.
DB171007 I 1992 tildelte regjeringen Milkman og forskningsteamet hans 1,2 millioner dollar slik at de kunne forme prosjekt « selvoppdagelse ».
DB171007 Nemlig at det er en stor og synlig motstand mot Putin og regjeringen i byer over hele Russland.
DB171007 Demonstrasjonene er ulovlige, men opposisjonen hevder at regjeringen har tatt fra dem den grunnlov-gitte retten til å demonstrere.
DB171007 - Mange opplever nå at Regjeringen tar tryggheten fra folk ¶
DB171007 Polens kulturminister, Piotr Glinski, har vært en av dem som har tatt til orde for å legge tildelingene av fondet under den polske regjeringen .
DB171007 I det siste har regjeringen forsøkt å begrense de sivile organisasjonenes rolle i landet.
DB171007 Forhandlingene foregår mellom den norske og polske regjeringen .
DB171007 Både den norske regjeringen og forvaltningen påstår at Norge bidrar til økonomisk utjevning i Europa.
DB171007 - Vi mener at de norske fondene burde bli offentlige fond som kan bli brukt av den polske regjeringen , sa Glinski ifølge den polske nettavisa wpolityce.pl.
DB171007 Regjeringen skriver på sine nettsider at « banning og fornærmende gester anses som uanstendig og kan føre til fengsel eller deportasjon », og at « å vise kjærlighet eller hengivenhet offentlig bør unngås ».
DB171007 Kan regjeringen dermed påberope seg å være ansvarlige så lenge de holder seg under tre prosent ?
DB171007 Hvis regjeringen skal har råd til å gjennomføre sine dyre løfter, blant annet nesten 1000 mrd. kroner til samferdsel, i en tid der pensjonsutgiftene øker, er det på tide å også igangsette reformer som også reduserer utgiftene.
DB171007 Regjeringen har hittil iverksatt mange reformer.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/7b9zv/Islands-statsminister-solgte-aksjer-i-bank-timer-for-den-kollapset Dette ble hemmeligholdt for regjeringen .
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/7b9zv/Islands-statsminister-solgte-aksjer-i-bank-timer-for-den-kollapset Da sannheten kom fram, trakk en av de tre regjeringspartiene seg fra koalisjonen, slik at regjeringen mistet flertallet.
AA171007 Nå bekrefter den amerikanske regjeringen salg av systemet til Saudi-Arabia.
AA171007 Den amerikanske regjeringen har godkjent salget av det avanserte missilforsvarssystemet THAAD for 15 milliarder dollar til Saudi-Arabia.
AA171007 Regjeringen i Madrid hadde på forhånd erklært folkeavstemningen for ulovlig og sendt store politistyrker til regionen for å gripe inn og forsøke å hindre valget i å bli gjennomført.
AA171007 | Klassekampen : Amerikanske soldater har kommet for å bli ¶ Regjeringen hevder de amerikanske soldatene på Værnes er her for ett år av gangen.
AA171007 Foto : HÅVARD HAUGSETH JENSEN ¶ Regjeringen har avvist at de amerikanske soldatene utgjør et brudd på norsk basepolitikk.
AA171007 | Klassekampen : Amerikanske soldater i Norge er kommet for å bli ¶ Regjeringen hevder de amerikanske soldatene på Værnes kun er der midlertidig, men dokumenter fra marinekorpset viser at USA legger planer flere år fram i tid.
AA171007 Likevel har regjeringen det siste året konsekvent avvist at de amerikanske soldatene utgjør et brudd på norsk basepolitikk, skriver Klassekampen. ( ©NTB ) ¶
VG171006 Det som skjedde var at det skjedde et statskupp i Kiev, og deretter bestemte regjeringen på Krim at det skulle avholdes en folkeavstemning om innmelding i Den russiske føderasjonen.
VG171006 | Solhjell nominerte ICAN : Kaller fredsprisen et spark bak til regjeringen ¶ Regjeringen får kritikk for å ha stått utenfor forhandlingene om FNs atomavtale etter at fredsprisvinneren ble kjent.
VG171006 | Solhjell nominerte ICAN : Kaller fredsprisen et spark bak til regjeringen
VG171006 Vi fikk økonomisk støtte fra den forrige norske regjeringen , men den ble borte under Solberg-regjeringen, sier hun til kanalen.
VG171006 Kunngjøringen vekker glede hos både forskere, politikere og organisasjoner, men statsminister Erna Solberg understreker at regjeringen ikke kommer til å undertegne FNs atomavtale, som ICAN har kjempet lenge for å få gjennom.
VG171006 Han viser til at Norge etter hans mening sto som en pådriver for en internasjonal avtale om å avskaffe atomvåpen, som regjeringen tidligere i år valgte å ikke undertegne.
VG171006 Han mener også dette er et « spark bak » til den norske regjeringen .
VG171006 Regjeringen fikk mye kritikk for for å fjerne pengestøtten til flere organisasjoner i 2015, og statssekretær i Utenriksdepartementet, Tore Hattrem, begrunnet da avgjørelsen med at pengene måtte brukes på flyktningkrisen.
VG171006 Slik er reaksjonene på årets fredspris : Et spark bak til regjeringen
VG171006 Slik er reaksjonene på årets fredspris : Et spark bak til regjeringen
VG171006 Den norske regjeringen har i FN nylig stemt mot det som er ICANs viktigste anliggende, å få til et traktatfestet forbud mot atomvåpen.
VG171006 Men regjeringen Solberg er like lite blåblå som Jonas Gahr Støre er rødrød.
VG171006 Slik er reaksjonene på årets fredspris : Et spark bak til regjeringen
VG171006 På spørsmål om fredsprisen til ICAN også kan oppfattes som en kritikk av den norske regjeringen , som ikke skrev under på Traktat om Forbud mot Atomvåpen, har Nobelhistoriker Asle Sveen, denne korte kommentaren til VG : ¶
VG171006 Kritikk av regjeringen
VG171006 Etter at Nobelkomiteens har annonsert ICAN som Nobelprisvinner for 2017, er den norske regjeringen nødt til å forhold seg mer reflektert til problemstillingen.
VG171006 Den tidligere NRK-veteranen Christian Borch, mener også dette kan bli vanskelig å takle for regjeringen .
VG171006 Slik er reaksjonene på årets fredspris : Et spark bak til regjeringen
VG171006 Og regjeringen sier helt klart nei til å underskrive.
VG171006 Men selv om de er for et forbud mot atomvåpen, vil de ikke tvinge regjeringen .
VG171006 Det er regjeringen som må underskrive en avtale, for det er regjeringen som har det overordnede ansvaret i norsk utenrikspolitikk, sier fungerende utenrikspolitisk talsperson i Ap, Eirik Sivertsen, til VG.
VG171006 Det er Ap som har « backet » regjeringen , sier Grande til VG.
VG171006 Det er regjeringen som må underskrive en avtale, for det er regjeringen som har det overordnede ansvaret i norsk utenrikspolitikk, sier fungerende utenrikspolitisk talsperson i Ap, Eirik Sivertsen, til VG.
VG171006 Ap vil ikke tvinge regjeringen til å underskrive et forbud mot atomvåpen.
VG171006 - Vi vil ikke sitte i Stortinget og detaljinstruere regjeringen om hvilke avtaler de skal eller ikke skal underskrive, understreker han.
VG171006 - Men regjeringen kan ikke bare ignorere den politiske virkeligheten, det handler om hvordan Stortinget skal kunne stole på at regjeringen tar Norge i en riktig retning.
VG171006 - Men regjeringen kan ikke bare ignorere den politiske virkeligheten, det handler om hvordan Stortinget skal kunne stole på at regjeringen tar Norge i en riktig retning.
VG171006 - Hvis dere ikke vil tvinge det gjennom er det vel ingen mulighet for å få regjeringen til å snu her ?
VG171006 - Ap kommer ikke til å fatte et vedtak der vi detaljinstruerer regjeringen om hvordan de skal gjennomføre norsk utenrikspolitikk.
NL171006 Et sterkt Finnmark er viktig for Norge, og nå har regjeringen mulighet til å vise at det er noe håndfast i de fagre talene om nordområdene.
DN171006 - Statens eierskap i SAS er rent forretningsmessig, og regjeringen mener det ikke foreligger spesielle grunner til at staten skal være langsiktig eier.
DN171006 - Regjeringen kommer til å satse mer på gründerskap.
DN171006 Professor Mads Andenæs mener innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) og regjeringen har brutt folkeretten.
DN171006 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) og regjeringen har brutt folkeretten ved å tillate at rundt 130 afghanere blir tvangsreturnert, mener jussprofessor.
DB171006 Kritisk til regjeringen
DB171006 Ifølge avisa Berlingske vil regjeringen nå fremme et forslag som er ventet å ligge tett opp til Dansk Folkepartis opprinnelige utkast.
DB171006 De ville aldri gjort dette hvis det var en annen religion, sier Emma, som lurer på hvilken lovhjemmel som gir regjeringen mulighet til å nekte jentene å bruke nikab.
DB171006 Nå håper SV-leder Audun Lysbakken at dagens nobelpris til Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen ( ICAN ) kan få regjeringen til å snu.
DB171006 I den skriver hun også at Arbeiderpartiet forventer at regjeringen øker sin innsats mot at land besitter atomvåpen.
DB171006 Solberg sier at hun ikke opplever tildelingen som kritikk av den norske regjeringen .
DB171006 ( Dagbladet ) : Den danske regjeringen , som består av Det Konservative Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance, erklærer ifølge danske BT at de vil støtte et såkalt maskeringsforbud.
DB171006 For å bøte på denne situasjonen, har regjeringen bevilget i underkant av 90 millioner kroner til prosjekter som skal digitalisere lærerutdanningen.
DB171006 I motsetning til regjeringen , mener De Grønne at usikkerheten må komme klimaet, fornuften og solidariteten til gode, ikke bli en hvilepute.
DB171006 Regjeringen har ikke vist vilje til å kutte utslipp raskt nok.
DB171006 Til avisa varslet han at regjeringen nå skal vurdere klimarisikoen norsk økonomi står overfor.
DB171006 Helgesen og regjeringen fortjener ros for å nå ta klimarisiko på alvor.
DB171006 Nobelkomiteen gav i dag regjeringen Solberg et stygt migreneanfall som vil vare perioden ut.
DB171006 Med fredsprisen til støtte for ICAN og forbudsprosessen i FN utfordres den linja som regjeringen har lagt seg på de fire siste årene.
DA171006 Videre legger han til at han mener prisen også er en kraftig utfordring til den norske regjeringen , som han mener har satt Norge på feil side av de internasjonale forhandlingene om atomvåpen.
DA171006 Nobels fredspris til ICAN er en klok tildeling, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre, men retter et spark til regjeringen for ikke å være aktiv nok.
DA171006 Jeg tror det vil bli veldig vanskelig både for regjeringen og for Arbeiderpartiet å fortsette å følge Donald Trump i dette spørsmålet.
DA171006 Nobelprisen sender et kraftig signal til den norske regjeringen , sier filmskaper Erling Borgen.
DA171006 - Årets fredspris setter et voldsomt ubehagelig søkelys på regjeringen , som ikke engang ville være med på å forhandle fram en tekst til forbudet, sier Borgen.
DA171006 - Det blir spennende å se hva den norske regjeringen nå gjør, sier Borgen.
DA171006 | ICAN Norge : - Håper prisen vil legge press på regjeringen
DA171006 Vi håper prisen vil gjøre det enklere å presse regjeringen til å slutte seg til forbudet, sier hun.
DA171006 Skaland mener prisen vil bidra til å legge press på regjeringen om å endre kurs.
DA171006 Jeg tror den norske regjeringen vil lytte grundig og revurdere sitt syn, sier hun.
DA171006 ICAN Norge håper den norske regjeringen vil lytte grundig til Nobelkomiteens begrunnelse og revurdere Norges holdning til FN-forbudet mot atomvåpen.
DA171006 - Hvis også FN nå setter Emiratene på svartelisten over land som begår overgrep mot barn forutsetter jeg at Stortinget griper inn mot den eksporten som nå skjer til Emiratene for å påse at regjeringen følger opp vedtaket i Stortinget, sier Harlem. 683 barn ble ofre for koalisjonens krigføring i 2016 i Jemen, og det er 38 rapporter om angrep mot skoler og sykehus, ifølge utkastet til FN-rapporten.
DA171006 Statsminister Erna Solberg avviser at regjeringen vil bytte side.
DA171006 Jeg håper fredsprisen får Ap til å vurdere å bryte med sin tradisjon, der de ikke utfordrer regjeringen i utenrikspolitikken, sier SV-lederen.
DA171006 Fredsprisvinner og leder av den internasjonale koalisjonen ICAN, Beatrice Fihn, oppfordret i ettermiddag regjeringen til å likevel sette en norsk signatur på traktaten om forbud mot atomvåpen.
DA171006 Espen Barth Eide ( Ap ), tidligere utenriksminister i den rødgrønne regjeringen , legger til at Ap ikke vil instruere Solberg-regjeringen i dette spørsmålet.
DA171006 Det var under den rødgrønne regjeringen at det ble startet et internasjonalt humanitært initiativ mot atomvåpen.
DA171006 - Vil ikke instruere regjeringen
DA171006 - Vi ser nå på hva regjeringen vil gjøre for at Norge igjen få en sentral rolle i arbeidet mot atomvåpen og for nedrustning.
DA171006 - Det er skuffende at regjeringen står fast på en politikk som fredspristildelingen viser at er politisk og moralsk uholdbar, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagsavisen.
DA171006 Det virker som om regjeringen har bestilt en rapport for en av skrivebordsskuffene i regjeringen , sier de to SV-erne.
DA171006 Det virker som om regjeringen har bestilt en rapport for en av skrivebordsskuffene i regjeringen, sier de to SV-erne.
DA171006 Uansett måtte man i så fall sannsynliggjøre at færre vil komme til Norge, men det har regjeringen ikke greid å dokumentere, sier Andenæs.
DA171006 Når det er sagt så kan det hende at vi i fremtiden må være mer kritiske til det som regjeringen fremmer og de vurderingene de gjør, skriver Stein Erik Lauvås, innvandringspolitisk talsmann i Ap.
DA171006 Andenæs mener regjeringen ikke har greid å dokumentere at færre asylsøkere kommer til Norge som følge av bortfallet av rimelighetsvilkåret.
DA171006 - Listhaug og regjeringen fører en politikk som både er ulovlig og ubarmhjertig, sier Mads Andenæs, professor ved Universitetet i Oslo.
DA171006 Regjeringen fikk støtte for endringen i utlendingsloven av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
DA171006 Standpunktene som kommer til uttrykk i gårsdagens RA viser at begge parter hver for seg fronter en god sak på vegne av sine innbyggere, men at det trengs inngripen fra oven - i dette tilfellet Stortinget og regjeringen - for å løse konflikten.
DA171006 Uansett måtte man i så fall sannsynliggjøre at færre vil komme til Norge, men det har regjeringen ikke greid å dokumentere, sier Andenæs.
DA171006 Når det er sagt så kan det hende at vi i fremtiden må være mer kritiske til det som regjeringen fremmer og de vurderingene de gjør, skriver Stein Erik Lauvås, innvandringspolitisk talsmann i Ap.
DA171006 Andenæs mener regjeringen ikke har greid å dokumentere at færre asylsøkere kommer til Norge som følge av bortfallet av rimelighetsvilkåret.
DA171006 - Sylvi Listhaug og regjeringen fører en politikk som både er ulovlig og ubarmhjertig, sier Mads Andenæs, professor ved Universitetet i Oslo.
DA171006 Regjeringen fikk støtte for endringen i utlendingsloven av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
DA171006 Neste uke avgjøres det gigantiske flyktningmottakets skjebne, når regjeringen legger fram statsbudsjettet.
DA171006 Regjeringen holder tett om premissene for videre drift av ankomstsenteret fram til resten av statsbudsjettet legges fram 12. oktober, sier UDIs mann ved Ankomstsenter Råde, Knut Jostein Berglyd.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/KddQM/Fredsprisen-gikk-til-nedrustningsarbeid-Norge-valgte-a-boikotte Den norske interessekonflikten mellom et globalt atomvåpenforbud - som Norge jo i prinsippet er for - og sikkerhetspolitikken forankret i NATO-alliansen, har satt regjeringen i en vanskelig skvis, påpeker seniorforsker og nedrustningsekspert Sverre Lodgaard i NUPI.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/KddQM/Fredsprisen-gikk-til-nedrustningsarbeid-Norge-valgte-a-boikotte - Regjeringen vet jo at det er mange på Stortinget som gjerne skulle sett at Norge deltok.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/lBGB7/Jusprofessor-Mads-Andenas-mener-Regjeringen-har-brutt-folkeretten | Jusprofessor Mads Andenæs mener Regjeringen har brutt folkeretten ¶
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/lBGB7/Jusprofessor-Mads-Andenas-mener-Regjeringen-har-brutt-folkeretten Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) og regjeringen har brutt folkeretten ved å tillate at rundt 130 afghanere blir tvangsreturnert, mener jusprofessor.
AA171006 Flere statsråder i den tyrkiske regjeringen har den siste uken sendt signaler om skatteøkning for å finansiere nye sikkerhets- og forsvarsprosjekter.
AA171006 SV har varslet at de allerede tirsdag vil fremme forslag om at regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
AA171006 Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det ikke er noen automatikk i at Ap vil støtte SVs forslag, men han kritiserer samtidig regjeringen for å ikke ha vært aktiv nok i nedrustningsarbeidet.
AA171006 Theresa May sier i en kommentar at hun har « full støtte » i regjeringen .
AA171006 Regjeringen fikk i 2015 støtte fra Senterpartiet til å åpne for snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i hele landet.
AA171006 Nobels fredspris til ICAN er en klok tildeling, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre, men retter et spark til regjeringen for ikke å være aktiv nok.
AA171006 Men vi kommer til å be regjeringen om å orientere om hvordan den nå arbeider med disse spørsmålene for å følge opp Stortingets holdning til nedrustning.
AA171006 Han skyver også ansvaret over på regjeringen når han får spørsmål om hvordan Arbeiderpartiet vil forholde seg til et stortingsforslag som tar til orde for å slutte seg til FN-traktaten som forbyr atomvåpen.
AA171006 Nobels fredspris til ICAN er en klok tildeling, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre, men retter et spark til regjeringen for ikke å være aktiv nok.
AA171006 Det virker som om regjeringen har bestilt en rapport for en av skrivebordsskuffene i regjeringen , sier de to SV-erne.
AA171006 Det virker som om regjeringen har bestilt en rapport for en av skrivebordsskuffene i regjeringen, sier de to SV-erne.
AA171006 Vi fikk økonomisk støtte fra den forrige norske regjeringen , men den ble borte under Solberg-regjeringen, sier Grethe Østern fra Norsk Folkehjelp, som sitter i det internasjonale styret for ICAN, til NRK.
AA171006 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen fjernet norsk pengestøtte til fredsprisvinneren ¶
AA171006 Videre legger han til at han mener prisen også er en kraftig utfordring til den norske regjeringen , som han mener har satt Norge på feil side av de internasjonale forhandlingene om atomvåpen.
AA171006 Jeg tror det vil bli veldig vanskelig både for regjeringen og for Arbeiderpartiet å fortsette å følge Donald Trump i dette spørsmålet.
AA171006 Men i NATO heter det at alliansen må ha atomvåpen så lenge andre har det, noe den norske regjeringen støtter.
AA171006 Leder Anne Marta Skaland mener regjeringen bør merke seg hva nobelkomiteen legger vekt på.
AA171006 Jeg tror den norske regjeringen vil lytte grundig og revurdere sitt syn, sier hun til NTB.
AA171006 ICAN Norge håper prisen vil bidra til å legge press på den norske regjeringen .
AA171006 | ICAN Norge : - Håper prisen vil legge press på regjeringen
AA171006 Vi håper prisen vil gjøre det enklere å presse regjeringen til å slutte seg til forbudet, sier hun.
AA171006 Skaland mener prisen vil bidra til å legge press på regjeringen om å endre kurs.
AA171006 Jeg tror den norske regjeringen vil lytte grundig og revurdere sitt syn, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AA171006 ICAN Norge håper den norske regjeringen vil lytte grundig til Nobelkomiteens begrunnelse og revurdere Norges holdning til FN-forbudet mot atomvåpen.
AA171006 På den ene siden kritiserte han regjeringen for ikke å ha vært aktiv nok i nedrustningsarbeidet.
AA171006 Det må regjeringen gjøre vurderinger av, framholder han.
AA171006 Partileder Audun Lysbakken hyller beslutningen, men kritiserer regjeringen for å ha satt Norge på « feil side » i de internasjonale forhandlingene om et atomvåpenforbud.
AA171006 Men prisen må også være en alvorlig utfordring for den norske regjeringen , mener SV.
AA171006 Tidligere på dagen kritiserte Støre regjeringen i sterke ordelag for ikke å ha vært aktiv nok i nedrustningsarbeidet.
AA171006 Det må regjeringen gjøre vurderinger av, framholder han.
AA171006 Ap mener regjeringen bør møte i Stortinget og redegjøre for sitt syn på atomvåpenforbudet og de internasjonale prosessene.
AA171006 Allerede tirsdag vil SV fremme forslag om at regjeringen i løpet av perioden skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
AA171006 - Det er viktig at Arbeiderpartiet husker at den kjernefysiske strategien som NATO bygger på, ble utformet under den rødgrønne regjeringen , fortsetter hun.
AA171006 - Regjeringen må forklare hvordan den vil arbeide for det som er Stortingets klare mening, nemlig en norsk pådriverrolle for et atomvåpenforbud, sier Støre.
AA171006 SV har varslet at de allerede tirsdag vil fremme forslag om at regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
AA171006 Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det ikke er noen automatikk i at Ap vil støtte SVs forslag, men han kritiserer samtidig regjeringen for å ikke ha vært aktiv nok i nedrustningsarbeidet.
VG171005 Puigdemont mente talen tydelig viste at monarken tar parti med regjeringen i Madrid og at han med budskapet sitt ignorerer millioner av katalanere.
VG171005 Vi styrer store virksomheter, og så ønsker regjeringen at vi skal være klovner, sier Kongsvinger-ordfører Sjur Strand ( Ap ) til Kommunal Rapport.
SA171005 Den spanske regjeringen slo fast at avstemmingen var grunnlovsstridig og sendte politite inn for å forhindre gjennomføringen av den.
DN171005 Befolkningen i Hawijas er overveiende sunnimuslimsk, og mange har dyp mistro til så vel sjiamuslimene i regjeringen i Bagdad som kurderne som er i flertall i tilgrensende områder til Hawija.
DB171005 Her har regjeringen vært i forkant, og sier eksplisitt at de vil gjøre Japan til verdens ledende robotland.
DB171005 Også han mener regjeringen må holde seg innenfor handlingsregelen på tre prosent, men peker på at sysselsettingen fortsatt er lav.
DB171005 Ifølge Holden vil det bli vanskeligere for regjeringen å gjennomføre skattelette og samtidig senke veksten i oljepengebruken.
DB171005 I den fireårsperioden som kommer nå har ikke regjeringen mulighet til å øke oljepengebruken med mer enn 15 milliarder kroner til sammen, sier Haugland.
DB171005 Erna og Jonas i duell : - Til neste år er det bråstopp ¶ Regjeringen gikk til valg på moderat senking av skatter.
DB171005 Dørum mener at regjeringen på lengre sikt enn de kommende årene vil ha mindre enn i gjennomsnitt tre milliarder til rådighet.
DB171005 Dørum er likevel usikker på om regjeringen vil legge opp til en så beskjeden økning i neste års statsbudsjett.
DB171005 Det er ingen tegn på at regjeringen er i stand til å dempe de offentlige utgiftene.
DB171005 Det er ikke mulig å kombinere skattekutt med betydelig utgiftsøkning slik regjeringen har gjort de siste fire årene, sier han.
DB171005 De siste fire årene har regjeringen pumpet inn 20 nye milliarder årlig.
DB171005 De siste fire åra har regjeringen hentet inn 20 milliarder ekstra oljepenger, hvert år.
DB171005 Regjeringen har varslet et stramt budsjett og det er knyttet spenning til hvor stor oljepengebruken kommer til å bli og hvilke kutt som kan ventes.
DB171005 Regjeringen bør peile seg inn på null endring i oljepengebruk og heller skule til konjunktursituasjonen.
DB171005 - Regjeringen har gått til valg på lavere skatter.
DB171005 Det er mulig at Statsbygg har jussen på sin side, men så lenge spørsmålet om « fair play » er reist, bør regjeringen se på prosjektet en gang til.
DB171005 Regjeringen prioriterer menneskerettigheter Debatt ¶
DB171005 Han mener den nye regjeringen og innvandringsministeren bør øke kvoten relokaliserte flyktninger.
DB171005 Jo, regjeringen setter Norges interesser først og gir blaffen i de som lider, undertrykkes eller flykter fra krig.
DB171005 Det gjelder selvsagt også for regjeringen .
DA171005 Etter 11 år med splittelse er regjeringen til president Mahmoud Abbas igjen ved å overta kontrollen i Gaza.
DA171005 De vil være del av regjeringen, men samtidig kjøre sitt eget løp militært, uten at regjeringen kan si noe, sier Ghazalli til Dagsavisen.
DA171005 De vil være del av regjeringen , men samtidig kjøre sitt eget løp militært, uten at regjeringen kan si noe, sier Ghazalli til Dagsavisen.
DA171005 Det første som må skje, mener Buck, er at regjeringen i Madrid må innse at konflikten om Catalonia er et politisk problem, og ikke bare et spørsmål som kan overlates til rettsapparatet.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/yQBqA/Ekspert-spar-grunnlovsreform-i-Spania Det første som må skje, mener Buck, er at regjeringen i Madrid må innse at konflikten om Catalonia er et politisk problem, og ikke bare et spørsmål som kan overlates til rettsapparatet.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/yQBqA/Ekspert-spar-grunnlovsreform-i-Spania Regjeringen kan bli felt ¶
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/xKB1j/FN-vil-svarteliste-Saudi-Arabia-og-andre-land-i-Jemen-koalisjonen Norge er blant de land som selger våpen til De forente arabiske emirater, noe regjeringen har fått kritikk for.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/Jkm9m/Nederlandske-politikere-har-forhandlet-om-ny-regjering-i-over-200-dager-Mandag-kan-de-sla-egen-rekord Til tross for at landet mangler en ny regjering, har den utgående regjeringen lyktes i å få på plass et budsjett for 2018.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/Jkm9m/Nederlandske-politikere-har-forhandlet-om-ny-regjering-i-over-200-dager-Mandag-kan-de-sla-egen-rekord Selv om partiene skulle komme til enighet i løpet av neste uke, vil det mest sannsynlig ta noen uker før regjeringen kan bli innsatt. | 16 døde i kollisjon mellom buss og tog i Russland ¶ 16 mennesker har mistet livet i en kollisjon mellom en buss og et tog i den russiske regionen Vladimir, ifølge lokale myndigheter.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/Jkm9m/Nederlandske-politikere-har-forhandlet-om-ny-regjering-i-over-200-dager-Mandag-kan-de-sla-egen-rekord Kontroversielle Geert Wilders ønsket seg inn i regjeringen , men ingen av de andre partiene ønsker å samarbeide med PVV.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen Han får en vanskeligere oppgave enn forgjengerne, i og med at KrF har fristilt seg fra regjeringen og gått i opposisjon.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bRPbB/Kunnskapsministeren-vil-sjekke-pengestrommen-i-private-barnehager Derfor vil Regjeringen nå se på reguleringen av hele sektoren.
AP171005https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Kdgo7/I-det-nye-regjeringskvartalet-er-sikkerheten-ofret_-og-det-pa-sikkerhetens-alter--Torgeir-Rebolledo-Pedersen Slik blir det nye Regjeringskvartalet Team Urbis har tegnet det som blir regjeringen og departementenes nye hovedkvarter.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Buing_-politisk-kaos-og-tarer-for-Piqu-Na-skal-den-spanske-VM-billetten-sikres-243356b.html Den spanske regjeringen slo fast at avstemmingen var grunnlovsstridig og sendte politite inn for å forhindre gjennomføringen av den.
AA171005 Poderis understreker at det er regjeringen i Latvia som må avgjøre dette, men sier han mener det er juridisk grunnlag for å ta saken dit.
AA171005 Befolkningen i Hawijas er overveiende sunnimuslimsk, og mange har dyp mistro til så vel sjiamuslimene i regjeringen i Bagdad som kurderne som er i flertall i tilgrensende områder til Hawija. ( ©NTB ) ¶
AA171005 Norge er blant de land som selger våpen til De forente arabiske emirater, noe regjeringen har fått kritikk for. ( ©NTB ) ¶
VG171004 » Les også : Slik rådes regjeringen til å finansiere TV 2 ¶
VG171004 VIL MØTES IGJEN : Hareide ønsker å treffe Støre nå når han er ferdig med å diskutere veien fremover med regjeringen .
NL171004 | Våpen ut av skapet ¶ ¶ ¶ Regjeringen mener forslaget til ny våpenlov gjør Norge til et tryggere samfunn.
NL171004 I det endelige lovforslaget som regjeringen presenterte nå, i september 2017, er det i realiteten ingen endringer i forhold til dagens regelverk.
NL171004 De innstrammingene som ligger i lovforslaget som regjeringen la frem i september handler mer om kosmetikk.
DN171004 Hun vil ikke være konkret på hvor stor oljepengebruk regjeringen legger opp til i budsjettet, som legges fram 12. oktober.
DN171004 NHOs sjeføkonom Øystein Dørum mener regjeringen har fire valg : øke skattene, jobbe mer, jobbe smartere eller kutte i velferdsytelsene.
DN171004 Jensen sier hun er mest opptatt av hvordan regjeringen forvalter skattebetalernes penger.
DN171004 Videre opplyste den katalanske presidenten at det for øyeblikket ikke er noe kontakt mellom regjeringen i Madrid og hans administrasjon.
DN171004 På spørsmål om hva han vil gjøre om den spanske regjeringen griper inn og tar kontroll over Catalonias regjering, sa han det vil være « en feil som forandrer alt ».
DN171004 Regjeringen har avfeid folkeavstemningen som en grunnlovsstridig farse.
DN171004 | Rustet for digitalt kappløp ¶ ¶ Regjeringen har også etablert en egen strategiprosess sammen med partene i arbeidslivet for økt digitalisering på tvers av næringer og bransjer, sier Statsminister Erna Solberg, som deltok på lanseringen av " Nasjonal strategi for kompetansepolitikk " - som er samarbeidet for å sikre arbeidslivet kompetanse
DB171004 SV vil nå foreslå at epostpraksisen til Sandberg blir en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen, som er Stortingets kontrollorgan med regjeringen , og kan gjøre en slags gransking av saken.
DB171004 Siden da har mediene fokusert på indre uenighet i regjeringen om brexit-strategien, med krav om at utenriksminister Boris Johnson burde sparkes for å ha vært illojal.
DB171004 Regjeringen i Madrid har på sin side avfeid folkeavstemningen som en grunnlovsstridig farse.
DB171004 Videre opplyste den katalanske presidenten at det for øyeblikket ikke er noe kontakt mellom regjeringen i Madrid og hans administrasjon.
DB171004 På spørsmål om hva han vil gjøre om den spanske regjeringen griper inn og tar kontroll over Catalonias regjering, sa han det vil være « en feil som forandrer alt ».
DB171004 Regjeringen har avfeid folkeavstemningen som en grunnlovsstridig farse.
DA171004 Over 330.000 mennesker er blitt drept i Syria siden konflikten startet i mars 2011 med massedemonstrasjoner mot regjeringen . ( ©NTB ) ¶
DA171004 Spanias kong Felipe har tatt parti med regjeringen i Madrid og ignorerer katalanerne med overlegg, mener Catalonias president Carles Puigdemont.
DA171004 - Regjeringen kommer ikke til å forhandle om noe som helst som er ulovlig og kommer ikke til å godta utpressing, heter det i en uttalelse fra statsminister Mariano Rajoys kontor onsdag kveld.
DA171004 Videre opplyste den katalanske presidenten at det for øyeblikket ikke er noe kontakt mellom regjeringen i Madrid og hans administrasjon.
DA171004 På spørsmål om hva han vil gjøre om den spanske regjeringen griper inn og tar kontroll over Catalonias regjering, sa han det vil være « en feil som forandrer alt ».
DA171004 Regjeringen har avfeid folkeavstemningen som en grunnlovsstridig farse.
DA171004 Regjeringen har sagt at den vil gjøre mer for sjøfuglene våre, så dette henger ikke sammen, fortsetter Myhre.
DA171004 Kontroll- og Konstitusjonskomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan behandle saker på eget initiativ, og har blant annet oppgaven som Stortingets organ for kontroll av regjeringen .
DA171004 Regjeringen har sagt at den vil gjøre mer for sjøfuglene våre, så dette henger ikke sammen, fortsetter Myhre.
DA171004 Jeg mener vi matcher regjeringen , men det er ingen tvil om at dersom vi skal ta i bruk potensialet eksempelvis innenfor industri og mineralnæring, så må vi ta kraftigere i.
DA171004 Årsakene til nedgangen er lavere befolkningsvekst enn forventet, en historisk høy boligbygging og innstrammingene i boliglånsforskriften som regjeringen innførte 1. januar, ifølge Eiendom Norge.
DA171004 | Eiendom Norge : - Regjeringen bruker for sterk medisin i fallende boligmarked ¶
DA171004 Under presentasjonen onsdag kritiserte Eiendom Norge-sjefen regjeringen for å ha tatt for hardt i.
DA171004 I kjølvannet av fjorårets høst med galopperende boligpriser og prisøkninger på over 23 prosent i hovedstaden, valgte regjeringen å midlertidig stramme inn muligheten til å ta opp lån, samt å øke kravene til egenkapital for kjøp av sekundærboliger i Oslo.
DA171004 Han mener regjeringen bør lette på noen av de midlertidig restriksjonene lenge før forskriften utløper 1. juli neste år, men på en slik måte at det ikke igjen skaper en altfor stor vekst.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/mObop/Puigdemont--Kong-Felipe-ignorerer-katalanerne Spanias kong Felipe har tatt parti med regjeringen i Madrid og ignorerer katalanerne med overlegg, mener Catalonias president Carles Puigdemont.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/mObop/Puigdemont--Kong-Felipe-ignorerer-katalanerne - Regjeringen kommer ikke til å forhandle om noe som helst som er ulovlig og kommer ikke til å godta utpressing, heter det i en uttalelse fra statsminister Mariano Rajoys kontor onsdag kveld.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/Ajw6n/Catalonias-president-til-BBC-Catalonia-vil-erklare-uavhengighet-om-fa-dager Videre opplyste den katalanske presidenten at det for øyeblikket ikke er noe kontakt mellom regjeringen i Madrid og hans administrasjon.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/Ajw6n/Catalonias-president-til-BBC-Catalonia-vil-erklare-uavhengighet-om-fa-dager På spørsmål om hva han vil gjøre om den spanske regjeringen griper inn og tar kontroll over Catalonias regjering, sa han det vil være « en feil som forandrer alt ».
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/Ajw6n/Catalonias-president-til-BBC-Catalonia-vil-erklare-uavhengighet-om-fa-dager Regjeringen har avfeid folkeavstemningen som en grunnlovsstridig farse.
AA171004 Over 330.000 mennesker er blitt drept i Syria siden konflikten startet i mars 2011 med massedemonstrasjoner mot regjeringen . ( ©NTB ) ¶
AA171004 Spanias kong Felipe har tatt parti med regjeringen i Madrid og ignorerer katalanerne med overlegg, mener Catalonias president Carles Puigdemont.
AA171004 - Regjeringen kommer ikke til å forhandle om noe som helst som er ulovlig og kommer ikke til å godta utpressing, heter det i en uttalelse fra statsminister Mariano Rajoys kontor onsdag kveld.
AA171004 Hawijas sunnimuslimske befolkning er ytterst skeptisk til så vel sjiamuslimene i regjeringen i Bagdad som kurderne som er i flertall i tilgrensende områder til Hawija. ( ©NTB ) ¶
AA171004 Den cubanske regjeringen beskylder USA for å forverre landenes relasjon etter USAs beslutning om å utviste 15 cubanske diplomater.
AA171004 - Den amerikanske regjeringen , med sine politisk motiverte og forhastede beslutninger, er den ansvarlige parten for den nåværende og sannsynligvis fremtidige forverringen av de bilaterale forholdene, sa Cubas utenriksminister Bruno Rodriguez på en pressekonferanse i Havanna.
AA171004 Videre opplyste den katalanske lederen at det for øyeblikket ikke er noe kontakt mellom regjeringen i Madrid og hans administrasjon.
AA171004 I en samtale med BBC blir Puigdemont spurt om hva han vil gjøre dersom den spanske regjeringen griper inn og tar kontroll over Catalonias regjering.
AA171004 Regjeringen har avfeid folkeavstemningen som en grunnlovsstridig farse.
AA171004 Regjeringen i Madrid har på sin side avfeid folkeavstemningen som en grunnlovsstridig farse.
AA171004 Hun vil ikke være konkret på hvor stor oljepengebruk regjeringen legger opp til i budsjettet, som legges fram 12. oktober.
AA171004 Trønderen er blant annet tiltalt for å ha inngått avtaler med en eller flere personer tilknyttet IS om å « begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten ».
AA171004 Om faren for at regjeringen vil bruke opp handlingsrommet, peker Jensen på at norsk økonomi ikke er en statisk størrelse.
AA171004 NHOs sjeføkonom Øystein Dørum mener regjeringen har fire valg : øke skattene, jobbe mer, jobbe smartere eller kutte i velferdsytelsene.
AA171004 Jensen sier skattereformen skal fases inn, men er mest opptatt av hvordan regjeringen forvalter skattebetalernes penger.
AA171004 Årsakene til nedgangen er lavere befolkningsvekst enn forventet, en historisk høy boligbygging og innstrammingene i boliglånsforskriften som regjeringen innførte 1. januar, ifølge Eiendom Norge.
AA171004 | Eiendom Norge : - Regjeringen bruker for sterk medisin i fallende boligmarked ¶
AA171004 Under presentasjonen onsdag kritiserte Eiendom Norge-sjefen regjeringen for å ha tatt for hardt i.
AA171004 I kjølvannet av fjorårets høst med galopperende boligpriser og prisøkninger på over 23 prosent i hovedstaden, valgte regjeringen å midlertidig stramme inn muligheten til å ta opp lån, samt å øke kravene til egenkapital for kjøp av sekundærboliger i Oslo.
AA171004 Han mener regjeringen bør lette på noen av de midlertidig restriksjonene lenge før forskriften utløper 1. juli neste år, men på en slik måte at det ikke igjen skaper en altfor stor vekst.
AA171004 Attpåtil er det Kongen ( regjeringen ) som utpeker dem.
VG171003 I 2015 fikk Norge 5500 mindreårige asylsøkere før regjeringen strammet inn ved å åpne for flere returer samt bruk av mer midlertidighet.
VG171003 I 2009 brukte den rødgrønne regjeringen 950 millioner kroner på de rundt 2000 enslige, mindreårige asylsøkerne som kom fra Afghanistan.
VG171003 Jeg vil be Høie om en forklaring på denne saken, og forventer svar på hva han og regjeringen nå gjør for å møte kritikken fra Sivilombudsmannen, og om han snarest vil innfør en plikt til å dokumentere bruken av ETC psykisk helsevern.
VG171003 Forrige uke ble det klart at KrF går ut av det formelle samarbeidet med regjeringen og nå vil være et opposisjonsparti.
DN171003 Forrige uke ble det klart at KrF går ut av det formelle samarbeidet med regjeringen og nå vil være et opposisjonsparti.
DB171003 Valget har blitt kalt grunnlovsstridig av regjeringen i Madrid, og politiet gikk mange stedet til angrep på folk som ville stemme.
DB171003 Den spanske regjeringen har avfeid folkeavstemningen som en grunnlovsstridig farse.
DB171003 ¶ LOJAL : Utenriksminister Boris Johnson opptrådte lojalt overfor regjeringen og statsminister Theresa May under sin tale på partikongressen til det konservative partiet i Manchester i ettermiddag.
DB171003 Han er av stor verdi både for henne og for regjeringen , sier Tony Leah.
DB171003 - Vi vil ha en regjering som jobber for alle, mens Labour vil at alle skal jobbe for regjeringen , sa Johnson til trampeklapp fra landsmøtedelegatene.
DB171003 Vi burde følge tradisjonen med å kjempe for vårt syn i regjeringen for deretter å komme ut med enighet.
DB171003 The Times stiller spørsmål om Johnson har besluttet å oppføre seg eller om han posisjonerer seg for å gå ut av regjeringen .
DB171003 Statsminister Theresa May insisterer på at det ikke er splid i regjeringen om brexit, selv om hennes innenriksminister Amber Rudd så sent som i dag siteres på at Boris Johnsons soloutspill underminerer regjeringens brexit-strategi.
DB171003 Det betyr imidlertid ikke at regjeringen og opposisjonen er fritatt for ansvaret de har for å gjøre boligpolitikken mer rettferdig.
DB171003 Denne regjeringen har lett for å være raus med dem som har fra før, men i boligpolitikken gjelder det samtlige partier.
DB171003 ¶ KONGEN OVER SPANSK TV : Statsminister Mariano Rajoy har ingen grunn til å klage på statskanalens dekning av det han og regjeringen gjør : Foto AFP/NTB Scanpix ¶
DB171003 ETTER 2006 ble kringkastingssjefen utnevnt av regjeringen etter konsultasjon med opposisjonen i nasjonalforsamlingen, og det måtte to tredels flertall til for å få en kandidat godkjent.
DB171003 Hvis regjeringen ønsker å støtte arbeidet med å henge ut tilfeldige muslimer i Norge og bidra til mistenkeliggjøring av egne borgere med 1,8 millioner kroner, kan man avsette en egen post til formålet.
DB171003 Regjeringen mener at HRS er en spydspiss i dens arbeid for integrering, må vi tro med et så stort tilskudd.
DA171003 - Vi ser hvordan regjeringen i Catalonia dag for dag skyver befolkningen mot avgrunnen og oppildner folk til opprør i gatene, sa innenriksminister Juan Ignacio Zoido tirsdag.
DA171003 Regjeringen har avfeid folkeavstemningen som en grunnlovsstridig farse.
DA171003 Søndagens folkeavstemning, der de stemmeberettigede skulle si ja eller nei til uavhengighet for Catalonia, ble ansett for å være ulovlig av den spanske regjeringen .
DA171003 Nå håper vi også regjeringen synliggjør dette i utformingen av sitt statsbudsjett for 2018, sier Asheim.
DA171003 Forrige uke ble det klart at KrF går ut av det formelle samarbeidet med regjeringen og nå vil være et opposisjonsparti.
DA171003 - At landet største opposisjonsparti, styringspartiet Arbeiderpartiet, ikke klarer å fremstå som et troverdig alternativ til regjeringen - er ikke det en svært alvorlig tilbakemelding ?
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/wwjMP/Store-demonstrasjoner-lammer-Catalonia--Jeg-var-egentlig-mot-losrivelse_-men-etter-politivolden-stemte-jeg-ja Madrid svarte med å beskylde den katalanske regjeringen for å « skyve befolkningen mot avgrunnen ».
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/wwjMP/Store-demonstrasjoner-lammer-Catalonia--Jeg-var-egentlig-mot-losrivelse_-men-etter-politivolden-stemte-jeg-ja - Vi viser regjeringen i Catalonia at de har vår støtte.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/wwjMP/Store-demonstrasjoner-lammer-Catalonia--Jeg-var-egentlig-mot-losrivelse_-men-etter-politivolden-stemte-jeg-ja - Vi ser hvordan regjeringen i Catalonia dag for dag skyver befolkningen mot avgrunnen og oppildner folk til opprør i gatene, sa innenriksminister Juan Ignacio Zoido tirsdag, ifølge NTB.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/MzrbM/Trump-pa-Puerto-Rico--Dere-bor-vare-stolte-over-at-ikke-flere-dode_-som-under-en-ekte-katastrofe-som-Katrina Med over 70 milliarder dollar i gjeld erklærte regjeringen tidligere i år at øya var konkurs.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/8ekKd/Ny-antiterrorlov-skal-stemmes-over-i-Frankrike Tirsdag skal den franske regjeringen stemme over en ny og strengere antiterrorlov.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/8eAvx/Palestinerne-prover-forsoning-Ekspert-peker-pa-to-store-problemer - For Hamas var det et stort tilbakeslag da den egyptiske regjeringen som var dannet av deres politiske allierte i Det muslimske brorskap, ble avsatt i militærkuppet i 2013.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over Siv Jensen er mer opptatt av hvordan Regjeringen forvalter skattebetalernes penger.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over Ifølge NHOs sjeføkonom Øystein Dørum gir dette Regjeringen fire valg : Øke skattene, jobbe mer, jobbe smartere, eller å kutte i velferdsytelsene.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over Etter fire år med 20 milliarder, bør Regjeringen nå ligge tett på 3 milliarder.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over De siste fire årene har Regjeringen brukt oljepenger som aldri før.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over - Det er viktig at Regjeringen får ned økningen i pengebruken slik at de ikke fortsetter med den økningen de har hatt.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over - Da må Regjeringen si at dette skal vi ikke gjør lenger, eller gjøre med mindre ressurser enn tidligere.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/bR2bq/Frp-fikk-aren-for-Krfs-id-om-personlige-bilskilt Forrige uke ble det klart at KrF går ut av det formelle samarbeidet med regjeringen og nå vil være et opposisjonsparti.
AP171003https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/d69xo/Var-konkurransen-om-Regjeringskvartalet-rettferdig--Erling-Dokk-Holm Slik blir det nye Regjeringskvartalet Team Urbis har tegnet det som blir regjeringen og departementenes nye hovedkvarter.
AP171003https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/G4A1l/Et-borgerlig-politisk-prosjekt-bor-handle-om-noe-mer-enn-a-beholde-makten--Anne-Siri-Koksrud-Bekkelund Uavhengig av hvor mange partier regjeringen de neste årene vil bestå av, er det én ting partiene bør sette i gang med umiddelbart : ¶
AA171003 oktober, men opposisjonspartiet og regjeringen stiller ulike krav til endringer i landets valgkommisjon og - lover. ( ©NTB ) ¶
AA171003 - Vi ser hvordan regjeringen i Catalonia dag for dag skyver befolkningen mot avgrunnen og oppildner folk til opprør i gatene, sa innenriksminister Juan Ignacio Zoido tirsdag.
AA171003 Regjeringen har avfeid folkeavstemningen som en grunnlovsstridig farse.
AA171003 Den spanske regjeringen har avfeid folkeavstemningen som en grunnlovsstridig « farse ».
AA171003 KS ( tidligere Kommunenes Sentralforbund ) mener at lovforslaget begrenser kommunenes handlingsrom og er mye dyrere enn regjeringen har beregnet.
AA171003 Regjeringen vil innføre en bemannings- og pedagognorm i barnehagene, og KD og KS har ulike syn på hvor mye dette vil koste.
AA171003 « Stortinget ber regjeringen opplyse de 31 kommunene som inngikk i vedtakene om tvangssammenslåing, om at de kan søke omgjøring av vedtaket. » « Stortinget ber regjeringen om at alle søknader om omgjøringsvedtak av kommunesammenslåinger blir framlagt for Stortinget til individuell behandling. » 31 kommuner ble til ni ¶
AA171003 » « Stortinget ber regjeringen om at alle søknader om omgjøringsvedtak av kommunesammenslåinger blir framlagt for Stortinget til individuell behandling. » 31 kommuner ble til ni ¶
AA171003 Regjeringen fikk i 2015 støtte fra Senterpartiet til å åpne for snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i hele landet.
AA171003 Skjelstad påpeker overfor NTB tirsdag at flyttingen av arbeidsplasser ut av Oslo var noe de ble enig med regjeringen om i forrige stortingsperiode.
AA171003 Dette er distriktspolitiske hensyn regjeringen har valgt å legge stor vekt på når vi nå har bestemt at 30 årsverk i Landbruksdirektoratet skal flyttes fra Oslo til Steinkjer.
AA171003 - Regjeringen ønsker en mer balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser og å være med på å bygge opp gode kompetansemiljø også utenfor de største byene.
AA171003 Venstre skal forhandle videre med regjeringen om samarbeid etter at budsjettet er lagt fram 12. oktober.
AA171003 Selv om KrF i forrige uke sa de ikke lenger vil ha noe formelt samarbeid med regjeringen , fortsetter statsministeren å snakke om fire partier med ulike prioriteringer og forventninger.
AA171003 Partiet har ikke utelukket å gå inn i regjeringen .
AA171003 Hun avviser at regjeringen er bundet av alle disse vedtakene.
VG171002 Når ønsket om å løsrive seg fra Spania er såpass sterkt hos så mange i regionen, så bør det bekymre regjeringen i Madrid.
VG171002 Konflikten mellom de som ønsker katalansk selvstendighet og regjeringen i Madrid er preget at svake diplomatiske evner og noen merkelige politiske vurderinger.
VG171002 Derfor må nå partene, ikke minst regjeringen i Madrid, få dette inn et nytt og konstruktivt spor.
VG171002 Frp og regjeringen fikk gjennom viktige asylinnstramninger i Stortinget som har bidratt til at Norge har hatt den sterkeste nedgangen i antall asylsøkere i hele Europa.
VG171002 Derfor har regjeringen og samarbeidspartiene bevilget 50 millioner kroner til økt bemanning og barnefaglig kompetanse i asylmottak for enslige mindreårige.
VG171002 Hun understreket at en slik ordning ikke må bety at regjeringen kan lene seg tilbake.
VG171002 Regjeringen er positive til at bransjen selv oppretter et miljøfond.
SA171002https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Spillet-om-den-store-gevinsten-216181b.html Regjeringen må ikke finne på å innføre en lisensordning som gir utenlandske spillaktører tilgang til det norske markedet.
SA171002https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Barcelona-slutter-seg-til-katalansk-storstreik-243255b.html Søndagens folkeavstemning, der de stemmeberettigede skulle si ja eller nei til uavhengighet for Catalonia, ble ansett for å være ulovlig av den spanske regjeringen .
SA171002 Søndagens folkeavstemning, der de stemmeberettigede skulle si ja eller nei til uavhengighet for Catalonia, ble ansett for å være ulovlig av den spanske regjeringen .
NL171002 Det forslaget som Venstre leverte i Stortinget helt på tampen av vårsesjonen om at man må utrede et fullverdig akuttsykehus i Alta, er spill for galleri som regjeringen har avslått før det er behandlet.
NL171002 I mellomtida har regjeringen vedtatt at fylkesmannsembetene skal slås sammen, med Vadsø som hovedsete.
DN171002 - Det er jo med en viss skrekkblandet fryd man går til et slikt verv, men jeg må si jeg gleder meg veldig til å lede Fremskrittspartiets stortingsgruppe og jobbe for å sikre størst mulig politisk gjennomslag for Frp og regjeringen , sier Limi.
DN171002 Den spanske regjeringen sier den vil gjøre det den kan for å hindre et selvstendig Catalonia.
DN171002 Folkeavstemningen var imidlertid erklært ulovlig av den spanske regjeringen og politiet gikk hardt til verks for å hindre stemmegivningen. 844 mennesker måtte søke helsehjelp som følge av politiets opptreden, ifølge det lokale helsevesenet. ( ©NTB ) ¶
DN171002 Statsråd Vidar Helgesen og direktør i Virke Vibeke Hammer Madsen er enige, og regjeringen slipper å ta avgifts-støyten selv.
DN171002 Men kraftige klager fra renovasjonsarbeiderne på sølete søppel medvirket etter alt å dømme til at Ap-gruppen sprakk og regjeringen avviklet avgiften i 1975.
DN171002 I statsbudsjettet for 2015 foreslo regjeringen en poseavgift på 1,50 kroner.
DN171002 - En slik ordning betyr overhodet ikke at regjeringen kan lene seg tilbake.
DN171002 - Der har vi fått en avklaring med KrF, sier Fagforbundets leder og viser til at partiet ikke ønsker å fortsette å være et støtteparti for regjeringen .
DN171002 Folkeavstemningen ble gjennomført tross advarsler fra regjeringen og et stort oppbud av politi væpnet med batonger, skjold og skytevåpen med gummikuler.
DB171002 Søndagens folkeavstemning, der de stemmeberettigede skulle si ja eller nei til uavhengighet for Catalonia, ble ansett for å være ulovlig av den spanske regjeringen .
DB171002 Flere hundre mennesker ble skadet da politiet prøvde å forhindre folkeavstemningen, som ble gjennomført tross advarsler fra regjeringen i Madrid.
DB171002 Spanias justisminister Rafael Catala sa imidlertid mandag at regjeringen vil ta i bruk alle lovlige midler for å hindre en uavhengighetserklæring.
DB171002 Buck, som er ansatt ved institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, tror det nå ligger an til forhandlinger mellom den spanske regjeringen og regionmyndighetene, der skatt vil være sentralt.
DB171002 I stedet kan regjeringen ved å sette inn politiet ha fyrt opp opprørerne enda mer.
DB171002 Skillelinjen mellom Ap og regjeringen ble utydelig.
DB171002 Men vi må erkjenne at den ene spisse saken mot regjeringen , arbeidets og fellesskapets ansvar for helse og skole, der ble vi ikke tydelige nok for velgerne, sier Støre.
DB171002 - Det er jo med en viss skrekkblandet fryd man går til et slikt verv, men jeg må si jeg gleder meg veldig til å lede Fremskrittspartiets stortingsgruppe og jobbe for å sikre størst mulig politisk gjennomslag for Frp og regjeringen , sier Limi.
DB171002 I brevet, som opprinnelig ble sendt som et åpent brev til den spanske regjeringen på Stortingets brevark, uttrykker politikere fra en rekke partier bekymring for konfliktnivået i Catalonia, skriver Aftenposten.
DB171002 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende en folkeavstemning i Catalonia som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen i departementet til avisen.
DB171002 Revisjonsfirmaet KPMG er oppnevnt av regjeringen til å få orden og oversikt i det økonomiske kaoset.
DB171002 Enorm operasjon ¶ Regjeringen sier den nå har overoppsyn med den største repatrieringen av landsmenn siden den annen verdenskrig.
DB171002 Den britiske regjeringen har bedt luftfartsmyndighetene om å støtte Monarch-kunder, slik at de kan komme seg tilbake til Storbritannia når ferien deres er over.
DB171002 Norsk Redaktørforening hyller lovforslaget fra regjeringen .
DB171002 I høringssvaret til Kulturdepartementet tegner direktør for brukertrygghet i Medietilsynet, Eva Liestøl, et beskrivende bilde av hva som kan skje dersom regjeringen fjerner konsesjonen og åpner for « frislipp » av kinoaktører.
DB171002 Hovedargumentet til regjeringen er at konsesjonen nå bryter med Grunnloven, fordi kommunene, ved å stille krav til hva som får vises på kino, i praksis driver forhåndssensur og kan hindre ytringsfriheten.
DB171002 Får regjeringen viljen sin kan Colosseum få konkurranse av nisjekinoer i årene framover.
DB171002 Det andre som skjedde var at mobberne fant ham Dagbladet Pluss ¶ | Regjeringen vil vrake kinolov.
DA171002 Folkeavstemningen søndag ble gjennomført tross advarsler fra regjeringen i Madrid og et stort oppbud av politi væpnet med batonger, skjold og skytevåpen med gummikuler.
DA171002 Som Dagsavisen nylig fortalte, gjør den svenske regjeringen nå en innsats for å øke elsykkelbruken ved en ny støtteordning på hele én milliard kroner.
DA171002 Noen av respondentene i medlemsundersøkelsen mente også at regjeringen hadde nærmet seg sentrum på mange områder. ( ©NTB ) ¶
DA171002 Han viste til at sakene partiet frontet i valgkampen hadde bred oppslutning under landsmøtet, men at partiet ikke klarte å hevde seg som et nødvendig alternativ til regjeringen .
DA171002 Hun understreket at en slik ordning ikke må bety at regjeringen kan lene seg tilbake.
DA171002 Regjeringen er positive til at bransjen selv oppretter et miljøfond.
DA171002 I fjor fikk regjeringen støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å fjerne det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt.
DA171002 - Men hvis de ikke vil gjeninnføre rimelighetsvilkåret, vil det fremdeles være flere barn som får midlertidig opphold enn før Ap, Sp og regjeringen fjernet det.
DA171002 Som Dagsavisen nylig fortalte, gjør den svenske regjeringen nå en innsats for å øke elsykkelbruken ved en ny støtteordning på hele én milliard kroner.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/wwLWG/Kampen-for-losrivelse-kan-ende-i-mindre-selvstyre-Her-er-fire-scenarioer-for-Catalonia-etter-folkeavstemningen Spania-ekspert Marcus Buck ved Universitetet i Tromsø sier til NTB at han tror uroen vil munne ut i forhandlinger mellom den spanske regjeringen og katalanske regionale myndigheter, der temaet vil være økt selvstyre og skatt.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/wwLWG/Kampen-for-losrivelse-kan-ende-i-mindre-selvstyre-Her-er-fire-scenarioer-for-Catalonia-etter-folkeavstemningen NHH-forsker Nymark mener den spanske regjeringen har håndtert situasjonen dårlig og at de burde ha gått i dialog med katalanerne for lenge siden.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/wwLWG/Kampen-for-losrivelse-kan-ende-i-mindre-selvstyre-Her-er-fire-scenarioer-for-Catalonia-etter-folkeavstemningen - Dette er trolig det verste utfallet regjeringen i Madrid kunne ha sett for seg, mener Federico Santi, analytiker i Eurasia Group.
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene - Vi synes det er bra at regjeringen tar tak i dette temaet og legger en grundig rapport til grunn for sitt arbeid med problemstillingen, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000 før hun legger til at også de vil bruke mer tid på å sette seg inn i rapporten før de uttaler seg nærmere.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-stortingsgruppe-etter-fire-ar-pa-Stortinget - Det er jo med en viss skrekkblandet fryd man går til et slikt verv, men jeg må si jeg gleder meg veldig til å lede Fremskrittspartiets stortingsgruppe og jobbe for å sikre størst mulig politisk gjennomslag for Frp og regjeringen , sier Limi til NTB.
AP171002https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qGw2z/KrF-vil-evaluere-sin-strategi--Knut-Arild-Hareide Eilertsen ser ut til å mene at KrF burde blitt sittende i forhandlinger med den blåblå regjeringen til vår egen evalueringsprosess er konkludert.
AP171002https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qGw2z/-KrF-vil-evaluere-sin-strategi--Knut-Arild-Hareide Eilertsen ser ut til å mene at KrF burde blitt sittende i forhandlinger med den blåblå regjeringen til vår egen evalueringsprosess er konkludert.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Barcelona-slutter-seg-til-katalansk-storstreik-243255b.html Søndagens folkeavstemning, der de stemmeberettigede skulle si ja eller nei til uavhengighet for Catalonia, ble ansett for å være ulovlig av den spanske regjeringen .
AA171002 Zeid ber også den spanske regjeringen om så fort som mulig å ta imot et besøk fra FNs ekspert på retten til å avholde fredelige folkeansamlinger, Annalisa Ciampi.
AA171002 Catalonias president Carles Puigdemont ber EU bidra som megler i striden med den spanske regjeringen om katalansk selvstendighet.
AA171002 Folkeavstemningen søndag ble gjennomført tross advarsler fra regjeringen i Madrid og et stort oppbud av politi væpnet med batonger, skjold og skytevåpen med gummikuler.
AA171002 Regjeringen måtte for to år siden, etter sterke protester, skrinlegge en statlig plastposeavgift.
AA171002 Regjeringen er positive til at bransjen selv skal forvalte et miljøfond.
AA171002 Noen av respondentene i medlemsundersøkelsen mente også at regjeringen hadde nærmet seg sentrum på mange områder. ( ©NTB ) ¶
AA171002 Han viste til at sakene partiet frontet i valgkampen hadde bred oppslutning under landsmøtet, men at partiet ikke klarte å hevde seg som et nødvendig alternativ til regjeringen .
VG171001 Også elleve spanske politifolk skal være skadet da de forsøkte å stanse folkeavstemningen om katalansk uavhengighet, opplyser regjeringen i Madrid.
VG171001 Den spanske regjeringen i Madrid har erklært folkeavstemningen for ulovlig, og tusenvis av politimenn fra det nasjonale politiet er blitt sendt til den katalanske regionhovedstaden fra hele Spania for å hindre valget om katalansk selvstyre.
VG171001 De fleste hadde nok ikke trodd at regjeringen ville være villig til å gå så langt.
VG171001 Da er på en måte den sentrale regjeringen forpliktet til å sette inn ordensmakten - dette handler jo om å beskytte statens grenser.
VG171001 Spanias assisterende statsminister sier den katalanske regjeringen har opptrådt uansvarlig ved å holde en folkeavstemning.
VG171001 Den spanske regjeringen i Madrid har erklært folkeavstemningen for ulovlig, og tusenvis av politimenn fra det nasjonale politiet er blitt sendt til den katalanske regionhovedstaden fra hele Spania for å hindre valget om katalansk selvstyre.
DN171001 Regjeringen i Madrid har opplyst at elleve politifolk også er såret i sammenstøtene søndag.
DN171001 Etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd, endte saken i Rikslønnsnemnda.
DN171001 Den spanske regjeringen har med høyesterett i ryggen fastslått av folkeavstemningen om katalansk uavhengighet er i grunnlovsstridig.
DN171001 De regionale myndighetene kunngjorde samme morgen at folkeavstemningen ville la seg gjennomføre, stikk i strid med hva regjeringen i Madrid hevdet kvelden før.
DB171001 Den katalanske regjeringen delte tidligere i dag en nyopprettet Wordpress-blogg der de oppfordret innbyggerne til å stemme inntil klokken 11.59 i natt.
DB171001 Det er i strid med regjeringen , som mener valget er ulovlig.
DB171001 Den spanske regjeringen har bestemt at samtlige valglokaler skal stenges, skriver Reuters.
DB171001 Den spanske regjeringen har erklært at folkeavstemningen er ulovlig og at de skal stanse den.
DB171001 ( Dagbladet / NTB ) : - Verden har sett volden den spanske stat påfører katalanerne, og handlingene deres er en påminnelse om Spanias diktatur i Franco-epoken, sier talsperson for den katalanske regjeringen , Jordi Turull, om politiets behandling av demonstrantene.
DB171001 En talsperson for den katalanske regjeringen , Jordi Turull, skrev i en tweet tidligere i dag at 337 demonstranter da var skadet som følge av opptøyene.
DB171001 Den spanske regjeringen har erklært folkeavstemningen er ulovlig, og mener den er en hån mot demokratiet.
DB171001 Den 27.september deltok du på Integreringskonferansen i regi av Regjeringen .
DA171001 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende folkeavstemningen som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover.
DA171001 Regjeringen i Madrid sier 92 av disse ble stengt av politiet, ifølge Reuters.
DA171001 UD anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter som et internt spansk anliggende.
DA171001 Den spanske regjeringen har med høyesterett i ryggen fastslått at folkeavstemningen om katalansk uavhengighet er grunnlovsstridig.
DA171001 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende en folkeavstemning i Catalonia som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Ingrid Kvammen, til Minerva.
DA171001 I en følelsesladd uttalelse til pressen sa han at den spanske regjeringen har vist liten respekt for menneskerettighetene.
DA171001 Han ba også regjeringen stanse all vold mot borgerne.
DA171001 Den spanske regjeringen har med høyesterett i ryggen fastslått av folkeavstemningen om katalansk uavhengighet er i grunnlovsstridig.
DA171001 De regionale myndighetene kunngjorde samme morgen at folkeavstemningen ville la seg gjennomføre, stikk i strid med hva regjeringen i Madrid hevdet kvelden før.
DA171001 Regjeringen i Madrid har opplyst at tolv politifolk også er såret i sammenstøtene søndag.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/o4zBV/90-prosent-sier-ja-til-et-uavhengig-Catalonia Den spanske regjeringen i Madrid har opplyst at 33 politifolk også er såret i sammenstøtene.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/n8Pp5/Forsker-tror-Nord-Korea-vil-tviholde-pa-atomvapnene Frykter flyktningkrise ¶ Regjeringen i Kina frykter konsekvensene hvis regimet i Nord-Korea kollapser - enten som følge av krig eller stadig strengere økonomiske sanksjoner.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/g5Ow1/4-sporsmal-og-svar-om-konflikten-Derfor-er-striden-mellom-Madrid-og-Barcelona-eksplosiv Samtidig har den spanske regjeringen i Madrid sagt at de uansett ikke kommer til å anerkjenne resultatet.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/g5Ow1/4-sporsmal-og-svar-om-konflikten-Derfor-er-striden-mellom-Madrid-og-Barcelona-eksplosiv Ikke alle støttet den spanske regjeringen søndag.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/g5Ow1/4-sporsmal-og-svar-om-konflikten-Derfor-er-striden-mellom-Madrid-og-Barcelona-eksplosiv Den spanske regjeringen , ledet av det konservative partiet Partido Popular og statsminister Mariano Rajoy, har vært svært avvisende til ønsket om katalansk selvstendighet.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/g5Ow1/4-sporsmal-og-svar-om-konflikten-Derfor-er-striden-mellom-Madrid-og-Barcelona-eksplosiv Da Spanias statsminister, Mariano Rajoy søndag kveld holdt en pressekonferanse, takket han politiet for innsatsen og understreket hvorfor den spanske regjeringen reagerte som den gjorde.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/g5Ow1/4-sporsmal-og-svar-om-konflikten-Derfor-er-striden-mellom-Madrid-og-Barcelona-eksplosiv Brev plukket opp og bruk av separatistene : Norske politikere advarte den spanske regjeringen - men ikke alle partier ville skrive under.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/g5Ow1/4-sporsmal-og-svar-om-konflikten-Derfor-er-striden-mellom-Madrid-og-Barcelona-eksplosiv oktober 2017 : Katalanske velgere møter opp for å delta i en folkeavstemning til tross for at spansk politi har iverksatt en rekke tiltak som ifølge den spanske regjeringen gjør folkeavstemningen i praksis umulig å gjennomføre.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/g5Ow1/4-sporsmal-og-svar-om-konflikten-Derfor-er-striden-mellom-Madrid-og-Barcelona-eksplosiv Regjeringen i Madrid og spanske domstoler insisterer på at folkeavstemningen er lovstridig.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQBxQ/Sterke-internasjonale-reaksjoner-pa-volden-Brev-fra-norske-toppolitikere-ble-brukt-av-den-katalanske-regionsregjeringen Slik ble brevet til : Norske politikere advarte den spanske regjeringen - men ikke alle partier ville skrive under.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQBxQ/Sterke-internasjonale-reaksjoner-pa-volden-Brev-fra-norske-toppolitikere-ble-brukt-av-den-katalanske-regionsregjeringen Samtidig holder den spanske regjeringen fast på at de ikke hadde noe annet valg.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQBxQ/Sterke-internasjonale-reaksjoner-pa-volden-Brev-fra-norske-toppolitikere-ble-brukt-av-den-katalanske-regionsregjeringen Han oppfordrer den spanske regjeringen til å ta grep.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQBxQ/Sterke-internasjonale-reaksjoner-pa-volden-Brev-fra-norske-toppolitikere-ble-brukt-av-den-katalanske-regionsregjeringen Derfor ville søndagens resultat uansett ikke vært gyldig, men likevel har det vært viktig for den katalanske regjeringen å gjennomføre folkeavstemningen.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQBxQ/Sterke-internasjonale-reaksjoner-pa-volden-Brev-fra-norske-toppolitikere-ble-brukt-av-den-katalanske-regionsregjeringen Brevet fra de norske toppolitikerne ble opprinnelig sendt som et åpent brev til Den spanske regjeringen i Madrid, på Stortingets brevark.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQBxQ/Sterke-internasjonale-reaksjoner-pa-volden-Brev-fra-norske-toppolitikere-ble-brukt-av-den-katalanske-regionsregjeringen - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende en folkeavstemning i Catalonia som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Ingrid Kvammen, til Minerva.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/Spanias-statsminister--Det-har-ikke-vart-noen-folkeavstemning-i-Catalonia Puchowski, som også har nære bånd til Norge, er i Catalonia i dag etter invitasjon fra den katalanske regjeringen .
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/Spanias-statsminister--Det-har-ikke-vart-noen-folkeavstemning-i-Catalonia Francisco Seco / TT / NTB scanpix ¶ Regjeringen i Madrid mente at det vil være praktisk umulig å gjennomføre den omstridte folkeavstemningen fordi spansk politi har stengt det elektroniske tellesystemet.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/Spanias-statsminister--Det-har-ikke-vart-noen-folkeavstemning-i-Catalonia Den spanske regjeringen hevder at den ikke hadde noe valg.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/Spanias-statsminister--Det-har-ikke-vart-noen-folkeavstemning-i-Catalonia Den spanske regjeringen har med høyesterett i ryggen fastslått av folkeavstemningen om katalansk uavhengighet er grunnlovsstridig, og det er derfor politiet griper inn.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/Spanias-statsminister--Det-har-ikke-vart-noen-folkeavstemning-i-Catalonia Carles Puigdemont med hele den katalanske regjeringen holdt en TV-tale søndag kveld.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/Spanias-statsminister--Det-har-ikke-vart-noen-folkeavstemning-i-Catalonia Brev plukket opp og bruk av separatistene : Norske politikere advarte den spanske regjeringen - men ikke alle partier ville skrive under.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/Spanias-statsminister--Det-har-ikke-vart-noen-folkeavstemning-i-Catalonia - Regjeringen er i dag i stand til å bekrefte av vi kan feire folkeavstemningen for selvbestemmelse, sa talsmann for regionsmyndighetene i Catalonia, Jordi Turull, på en pressekonferanse en knapp time før valglokalene skulle åpne søndag morgen.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/337-mennesker-skadet-i-politiaksjoner-mot-katalanske-velgere Tre alvorlig skadd ¶ 337 mennesker er såret, ifølge den katalanske regjeringen .
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/337-mennesker-skadet-i-politiaksjoner-mot-katalanske-velgere Puchowski, som også har nære bånd til Norge, er i Catalonia i dag etter invitasjon fra den katalanske regjeringen .
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/337-mennesker-skadet-i-politiaksjoner-mot-katalanske-velgere Nå melder den katalanske regjeringen at så mye som 337 mennesker er skadet i løpet av dagen.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/337-mennesker-skadet-i-politiaksjoner-mot-katalanske-velgere Meldingen kom dagen etter at regjeringen i Madrid uttalte at det vil være praktisk umulig å gjennomføre den omstridte folkeavstemningen fordi spansk politi har stengt det elektroniske tellesystemet.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/337-mennesker-skadet-i-politiaksjoner-mot-katalanske-velgere Den spanske regjeringen hevder at den ikke hadde noe valg.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/337-mennesker-skadet-i-politiaksjoner-mot-katalanske-velgere Den spanske regjeringen har med høyesterett i ryggen fastslått av folkeavstemningen om katalansk uavhengighet er grunnlovsstridig.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/337-mennesker-skadet-i-politiaksjoner-mot-katalanske-velgere Blant de sårede skal det være 11 politifolk, ifølge den katalanske regjeringen .
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/337-mennesker-skadet-i-politiaksjoner-mot-katalanske-velgere - Regjeringen er i dag i stand til å bekrefte av vi kan feire folkeavstemningen for selvbestemmelse, sa talsmann for regionsmyndighetene i Catalonia, Jordi Turull, på en pressekonferanse en knapp time før valglokalene skulle åpne søndag morgen.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/OwBmb/Norske-politikere-advarte-den-spanske-regjeringen---men-ikke-alle-partier-ville-skrive-under | Norske politikere advarte den spanske regjeringen - men ikke alle partier ville skrive under.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/OwBmb/Norske-politikere-advarte-den-spanske-regjeringen---men-ikke-alle-partier-ville-skrive-under Norske politikeres brevadvarsel til den spanske regjeringen ble trukket frem av katalanske myndigheter.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/OwBmb/Norske-politikere-advarte-den-spanske-regjeringen---men-ikke-alle-partier-ville-skrive-under Lørdag ble et brev undertegnet av politikere fra fem norske partier sendt til den spanske regjeringen .
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/OwBmb/Norske-politikere-advarte-den-spanske-regjeringen---men-ikke-alle-partier-ville-skrive-under Den spanske regjeringen har skjemmet seg ut.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/OwBmb/Norske-politikere-advarte-den-spanske-regjeringen---men-ikke-alle-partier-ville-skrive-under Den spanske regjeringen har ikke svart på brevet.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/OwBmb/Norske-politikere-advarte-den-spanske-regjeringen---men-ikke-alle-partier-ville-skrive-under - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende en folkeavstemning i Catalonia som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Ingrid Kvammen, til Minerva.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/O4VQw/Hva-skjer-om-Catalonia-stemmer-for-losrivelse-fra-Spania Brev plukket opp og bruk av separatistene : Norske politikere advarte den spanske regjeringen - men ikke alle partier ville skrive under. 3.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere Halve Norges befolkning mener at regjeringen har et ansvar i å redusere omfanget av problemet, ifølge den samme undersøkelsen.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/2ElB4/Se-video-fra-sammenstotene-mellom-politi-og-demonstranter-i-Barcelona Regjeringen i Madrid har opplyst at elleve politifolk også er skadd i sammenstøt søndag.
AA171001 Den spanske regjeringen har med høyesterett i ryggen fastslått at folkeavstemningen om katalansk uavhengighet er grunnlovsstridig. ( ©NTB ) ¶
AA171001 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende en folkeavstemning i Catalonia som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Ingrid Kvammen, til Minerva.
AA171001 Frykter flyktningkrise ¶ Regjeringen i Kina frykter konsekvensene hvis regimet i Nord-Korea kollapser - enten som følge av krig eller stadig strengere økonomiske sanksjoner.
AA171001 Han har også vært minister i regjeringen til Fredrik Reinfeldt i 2010 - 2014.
AA171001 To medlemmer av Sivilgarden greide ifølge regjeringen å unnslippe fra en folkemengde som kastet stein mot dem i Sant Carles de la Rapita 18 mil sørvest for Barcelona. ( ©NTB ) ¶
AA171001 Elleve spanske politifolk ble skadd da de forsøkte å stanse folkeavstemningen om katalansk uavhengighet, opplyser regjeringen i Madrid.
AA171001 Den spanske regjeringen har med høyesterett i ryggen fastslått av folkeavstemningen om katalansk uavhengighet er i grunnlovsstridig.
AA171001 De regionale myndighetene kunngjorde samme morgen at folkeavstemningen ville la seg gjennomføre, stikk i strid med hva regjeringen i Madrid hevdet kvelden før.
AA171001 I en følelsesladd uttalelse til pressen sa han at den spanske regjeringen har vist liten respekt for menneskerettighetene.
AA171001 Han ba også regjeringen stanse all vold mot borgerne.
AA171001 Den spanske regjeringen har med høyesterett i ryggen fastslått av folkeavstemningen om katalansk uavhengighet er i grunnlovsstridig.
AA171001 De regionale myndighetene kunngjorde samme morgen at folkeavstemningen ville la seg gjennomføre, stikk i strid med hva regjeringen i Madrid hevdet kvelden før.
AA171001 Meldingen kommer dagen etter at regjeringen i Madrid uttalte at det vil være praktisk umulig å gjennomføre den omstridte folkeavstemningen fordi spansk politi har stengt det elektroniske tellesystemet.
AA171001 Både den spanske regjeringen og spansk Høyesterett har fastslått at folkeavstemningen i den rike regionen nordøst i Spania er i strid med grunnloven. ( ©NTB ) ¶
AA171001 - Regjeringen er i dag i stand til å bekrefte av vi kan feire folkeavstemningen for selvbestemmelse, sier talsmann for regionsmyndighetene, Jordi Turull, på en pressekonferanse en knapp time før valglokalene skulle åpne søndag morgen.
AA171001 De fleste hadde nok ikke trodd at regjeringen ville være villig til å gå så langt.
AA171001 Regjeringen i Madrid har opplyst at tolv politifolk også er såret i sammenstøtene søndag.
AA171001 Regjeringen i Madrid har opplyst at 33 politifolk også er såret i sammenstøtene søndag.
AA171001 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende folkeavstemningen som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover.
AA171001 Regjeringen i Madrid sier 92 av disse ble stengt av politiet, ifølge Reuters.
AA171001 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende folkeavstemningen som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover.
AA171001 Regjeringen i Madrid sier 92 av disse ble stengt av politiet, ifølge Reuters.
AA171001 Solberg viser til at det ikke skapte noen « dårlig stemning » selv om regjeringen for eksempel laget langtidsplanen for Forsvaret sammen med Arbeiderpartiet, fordi avstanden var så stor mellom regjeringens og samarbeidspartiene.
AA171001 Trønderen er blant annet tiltalt for å ha inngått avtaler med en eller flere personer tilknyttet IS om å « begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten ».
AA171001 Trønderen er blant annet tiltalt for å ha inngått avtaler med en eller flere personer tilknyttet IS om å « begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten ».
AA171001 Administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorp, mener regjeringen har forsømt flomberedskapen.
AA171001 - Vi forventer nå at regjeringen i 2018 budsjettet starter en kraftig opptrapping på vann og avløp slik at innbyggerne i norske kommuner ikke lider i den grad de i dag gjør når vi opplever flom som denne helgen.
AA171001 Regjeringen må forberede norske kommuner på det, ikke lukke øynene, legger hun til. ( ©NTB ) ¶
AA171001 - Regjeringen bør nå se på beredskap på andre felt enn terror, sier Brodtkorp til NTB.
VG170930 Politiet ble i etterkant kritisert av Göteborg-komiteen, som ble utnevnt av regjeringen og ledet av tidligere statsminister Ingvar Carlsson ( S ).
VG170930 Regjeringen i Madrid og spanske domstoler insisterer på at folkeavstemningen er lovstridig.
VG170930 Regjeringen i Madrid meldte lørdag at politiet har stengt 1.300 av de i alt 2.315 skolene som var tenkt brukt som valglokaler søndag.
VG170930 PÅ LANDET : På dette udaterte bildet, som er distribuert av den nord-koreanske regjeringen lørdag, viser Kim Jong-un ( midt i bildet ) på en bondegård i Nord-Korea.
VG170930 Den irakiske regjeringen har også sagt at militære inngrep kan bli aktuelt.
DN170930 Hun fastholdt at den cubanske regjeringen står ved at den ikke har noe å gjøre med helseproblemene som amerikanerne tror skyldes en form for lydangrep på øystaten.
DB170930 Regjeringen argumenterer med at den er grunnlovsstridig, slik spansk høyesterett også har fastslått.
DB170930 - Regjeringen i Puerto Rico må jobbe sammen med oss for å finne ut hvordan den massive gjenoppbyggingen, den kommer til å bli den største noensinne, skal finansieres og organiseres, og hva vi skal gjøre med den enorme, eksisterende gjelden på øya, sa Trump, samtidig som han forsvarte sin administrasjon mot
DB170930 Grunn nummer to er at Venstre lettest vil påvirke politikken på innsiden av regjeringen .
DB170930 Et av de store spørsmålene de neste ukene er om vi kommer til å se noe slikt i den norske regjeringen .
DA170930 Viseminister i den katalanske regjeringen , María Badía, mener at konflikten er tuftet på manglende respekt.
DA170930 Samstemt roper de « selvstendighet » og « vi vil stemme », og sender dermed klar beskjed til regjeringen Madrid.
DA170930 Kravet er en folkeavstemning om selvstendighet, men regjeringen i Madrid sier nei.
DA170930 Det har vært umulig å komme fram til en enighet med den spanske regjeringen , og derfor har vi avgjort det i vårt eget parlament.
DA170930 Den retter også oppmerksomheten mot nyere konflikter, som demonstrasjonene mot regjeringen i Tyrkia og krigen i Ukraina.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/zv3V5/Spent-foran-folkeavstemning-Katalonerne-mot-resten-av-Spania Regjeringen argumenterer med at den er grunnlovsstridig, slik spansk høyesterett også har fastslått.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/qGrB1/Aung-San-Suu-Kyis-gamle-skole-i-Oxford-fjernet-portrett Regjeringen i Myanmar hevder militæroperasjonen i Rakhine er rettet mot en væpnet, islamistisk rohingya-gruppe.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/o4m7W/Cuba-reagerer-pa-USAs-hjemsending-av-diplomater Hun fastholdt at den cubanske regjeringen står ved at den ikke har noe å gjøre med helseproblemene som amerikanerne tror skyldes en form for lydangrep på øystaten.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/G42EV/Her-har-Guardia-Civil-inntatt-folkeavstemningens-IT-senter Lørdag la katalanske myndigheter ut et brev som norske stortingsrepresentanter har sendt til den spanske regjeringen .
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/G42EV/Her-har-Guardia-Civil-inntatt-folkeavstemningens-IT-senter Lørdag kveld var det teater, mat og kasserolleprotest i skolelokalene : ¶ 163 skoler okkupert ¶ Regjeringen i Madrid meldte lørdag at politiet har stengt 1300 av de i alt 2315 skolene som var tenkt brukt som valglokaler.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/G42EV/Her-har-Guardia-Civil-inntatt-folkeavstemningens-IT-senter I tillegg vil man ikke nøle med å sette inn omfattende forsterkninger, varsler en talsperson fra den spanske regjeringen , ifølge The Guardian.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter Asheim bekrefter at Regjeringen har bestemt at livsmestring skal inn som et eget tema i lærerplanen.
AA170930 Regjeringen i Madrid meldte lørdag at politiet har stengt 1.300 av de i alt 2.315 skolene som var tenkt brukt som valglokaler søndag.
AA170930 Den irakiske regjeringen har også sagt at militære inngrep kan bli aktuelt.
AA170930 Ap-leder Jonas Gahr Støre har imidlertid sagt til NTB at forslaget må komme fra regjeringen .
AA170930 - Regjeringen bør ta signalene fra Ap på alvor.
VG170929 - Det er spesielt alarmerende at politiske aktivister som er motstandere av regjeringen, skal få sine politiske forbindelser og synspunkter gransket av den samme regjeringen som de protesterer mot, sier ACLU-advokat Scott Michelman.
VG170929 - Det er spesielt alarmerende at politiske aktivister som er motstandere av regjeringen , skal få sine politiske forbindelser og synspunkter gransket av den samme regjeringen som de protesterer mot, sier ACLU-advokat Scott Michelman.
VG170929 Navalnyj har blant annet i flere år anklaget den sittende russiske regjeringen for å være korrupt.
VG170929 Ifølge avisen Financial Times dro han blant annet i gang protester mot regjeringen i over 100 byer i Russland i etterkant av at en video om en korrupsjonsetterforskning han delte på YouTube fikk over 20 millioner visninger.
VG170929 Kommentar At KrF distanserer seg fra regjeringen er et betydelig nederlag for Erna Solberg.
VG170929 At KrF distanserer seg fra regjeringen er et betydelig nederlag for Erna Solberg.
VG170929 USIKKERT NØDNETT : Regjeringen har ikke satt av penger til å videreutvikle Nødnett, ut over minimums drift og vedlikehold.
VG170929 Foto : Ned Alley, NTB scanpix ¶ Regjeringen og Stortinget har ikke satt av penger til mer enn minimums drift og vedlikehold av nødtatenes lukkede samband, skriver konsulentselskapet Ernst & Young i en fersk rapport.
NL170929 For det er lite trolig at Stortinget sier nei, regjeringen og Ap vil sørge for det.
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/0924/Politikk/apner-for-lofoten-forhandlinger-med-ap Hvis partiet følger KrF og trekker seg fra forhandlingene, kan det gi regjeringen et annet handlingsrom, mener Søviknes.
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/0924/Politikk/apner-for-lofoten-forhandlinger-med-ap Etter bruddet i forhandlingene uttalte Hareide at han håper han vil slippe å felle regjeringen i denne regjeringsperiode.
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/0924/Politikk/apner-for-lofoten-forhandlinger-med-ap - Hvis regjeringen må forhandle med Stortinget fra sak til sak, ligger veien åpen for å diskutere muligheter for en konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten med Arbeiderpartiet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( 48 ) til DN.
DN170929 Arbeidet begynte denne uken etter at Politico meldte at presidentens rådgiver og svigersønn Jared Kushner og en rekke andre høytstående tjenestemenn i Det hvite hus hadde brukt private epostkontoer gjennom hele året i sitt arbeid for regjeringen .
DB170929 Dersom Sandberg ikke svarer ut på spørsmålene, vurderer SV å be om en stortingshøring om epostpraksisen - men det rekker de uansett ikke før etter at statsbudsjettet til regjeringen er lagt fram.
DB170929 Til tross for at KrF nå er i opposisjon med vippemakt på Stortinget, er ikke partiet interessert i å felle regjeringen .
DB170929 Men på spørsmål om hva som skjer dersom regjeringen skulle yppe med søndagen svarer KrF-leder Knut Arild Hareide til Klassekampen : ¶
DB170929 - Jeg tror regjeringen vil tenke seg mye nøyere om i den situasjonen den er i nå, sier han.
DB170929 - Det står ikke på vår agenda å felle denne regjeringen .
DB170929 Det er den regjeringen vi gikk til valg på.
DB170929 Regjeringen har blitt mer populær når vi har trukket politikken inn mot sentrum.
DA170929 Arbeidet begynte denne uken etter at Politico meldte at presidentens rådgiver og svigersønn Jared Kushner og en rekke andre høytstående tjenestemenn i Det hvite hus hadde brukt private epostkontoer gjennom hele året i sitt arbeid for regjeringen .
DA170929 Samtidig som Hareide avviser ethvert formalisert samarbeid med en regjering der Frp er med, har han like fullt åpnet opp for å gi regjeringen budsjettstøtte denne høsten.
DA170929 Samtidig har vi satt oss i en situasjon der regjeringen kan gå til andre.
DA170929 Partiet kan sikre regjeringen flertall, eller vippe det i favør av den Ap-ledede opposisjonen.
DA170929 Og ikke bare det : På spørsmål fra Dagsavisen om Hareides positive holdning til et budsjettsamarbeid med regjeringen denne høsten er et engangstilfelle, svarer han : ¶
DA170929 Men er likevel villig til å fortsette å gi regjeringen budsjettstøtte i årene som kommer.
DA170929 Hva slags forhold han skal ha til regjeringen den neste firårsperioden.
DA170929 Dagsavisen er kjent med at en internt i KrF vurderer det som krevende å skulle lage trøbbel for regjeringen denne høsten.
DA170929 - Nei, jeg håper at vi kommer til å være en budsjettpartner for denne regjeringen i tida framover.
DA170929 Samtidig som Hareide avviser ethvert formalisert samarbeid med en regjering der Frp er med, har han like fullt åpnet opp for å gi regjeringen budsjettstøtte denne høsten.
DA170929 Samtidig har vi satt oss i en situasjon der regjeringen kan gå til andre.
DA170929 Partiet kan sikre regjeringen flertall, eller vippe det i favør av den Ap-ledede opposisjonen.
DA170929 Og ikke bare det : På spørsmål fra Dagsavisen om Hareides positive holdning til et budsjettsamarbeid med regjeringen denne høsten er et engangstilfelle, svarer han : ¶
DA170929 Men er likevel villig til å fortsette å gi regjeringen budsjettstøtte i årene som kommer.
DA170929 Hva slags forhold han skal ha til regjeringen den neste firårsperioden.
DA170929 Dagsavisen er kjent med at en internt i KrF vurderer det som krevende å skulle lage trøbbel for regjeringen denne høsten.
DA170929 - Nei, jeg håper at vi kommer til å være en budsjettpartner for denne regjeringen i tida framover.
DA170929 Regjeringen lykkes også med bevilgningene.
AP170929https://www.aftenposten.no/verden/i/qG8jL/-USA-hjemkaller-diplomater-fra-Cuba-etter-angrep Den cubanske regjeringen har avvist å ha noe med helseproblemene som har rammet de amerikanske diplomatene.
AP170929https://www.aftenposten.no/verden/i/bRovB/I-arevis-har-sorkoreanerne-tatt-naboens-trusler-med-stoisk-ro-Na-kjoper-flere-stridsrasjoner-og-pakker-overlevelsessekker Denne helgen tar sørkoreanerne den lengste fellesferien på lang tid : Tre høytider, to vanlige helger og en ekstra fridag tirsdag - den siste bestemt av regjeringen - gjør avbrekket til en ti dagers sammenhengende ferie.
AP170929https://www.aftenposten.no/verden/i/VELLd/Tre-dager-etter-at-denne-ministeren-besokte-Libya_-stanset-migrasjonen-til-Europa-nesten-opp-Siden-har-den-vart-lav Statsminister Fayez Mustafa Sarraj i den FN-støttede regjeringen i Tripoli håndhilser på general Khalifa Haftar ( til høyre ) i Paris.
AP170929https://www.aftenposten.no/verden/i/VELLd/Tre-dager-etter-at-denne-ministeren-besokte-Libya_-stanset-migrasjonen-til-Europa-nesten-opp-Siden-har-den-vart-lav Haftar leder en hær som ikke er under kommando av den FN-støttede regjeringen .
AP170929https://www.aftenposten.no/verden/i/VELLd/Tre-dager-etter-at-denne-ministeren-besokte-Libya_-stanset-migrasjonen-til-Europa-nesten-opp-Siden-har-den-vart-lav Faiez Mustafa Sarraj ( til venstre ), statsminister i den FN-støttede regjeringen i Libya, tas imot av den italienske innenriksministeren Marco Minniti i Roma den 20. mars i år.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/zvwXr/Forbud-mot-bygging-av-gangbro-ved-PST-bygget Vedtaket er fattet med hjemmel i sikkerhetsloven, som gir Kongen i statsråd - altså Regjeringen - hjemmel til å fatte nødvendige vedtak for å hindre en « planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført. » | Hvorfor skal du gidde å bruke 30 - 40 timer på en strekning som ellers kan gjennomføres på
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/zvwXr/Forbud-mot-bygging-av-gangbro-ved-PST-bygget Men Regjeringen hadde siste ord i saken - og har nå benyttet seg av det.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/zvwXr/Forbud-mot-bygging-av-gangbro-ved-PST-bygget Hvis broen hadde blitt bygget, ville det ikke vært mulig å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, mener Regjeringen .
AP170929https://www.aftenposten.no/okonomi/i/bR66B/Brussel-vurderer-a-bremse-norsk-avgiftsfritak-for-elbiler--de-er-for-populare Seniorrådgiver Tor Audun Gram i Finansdepartementet sier den norske regjeringen vil be om at dagens avgiftsfritak forlenges : ¶
AP170929https://www.aftenposten.no/okonomi/i/bR66B/Brussel-vurderer-a-bremse-norsk-avgiftsfritak-for-elbiler--de-er-for-populare - I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2017 fattet Stortinget anmodningsvedtak der Regjeringen blant annet ble bedt om å videreføre fritaket til 2020.
AP170929https://www.aftenposten.no/okonomi/i/bR66B/Brussel-vurderer-a-bremse-norsk-avgiftsfritak-for-elbiler--de-er-for-populare Regjeringen ber ESA i Brussel om forlengelse, men signalene derfra er at Norge må forberede seg på å trappe ned avgiftsfritakene.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/o4yeB/DN-Frp-vil-samle-Justisdepartementet-under-Listhaug Det ligger uansett an til rokeringer i regjeringen i forbindelse med at utenriksminister Børge Brende ( H ) går av i midten av oktober.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/Rvnm8/Likestillingsombudet-vil-todele-foreldrepermisjonen Fedrekvoten ble senere utvidet til 14 uker, men i 2014 reduserte Regjeringen den til 10 uker.
AP170929https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/jonKo/Aftenposten-mener-Et-skritt-i-riktig-retning-for-Listhaug ¶ Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs avstandstaken fra hets og rasisme er prisverdig, men ingen ny retning for regjeringen .
AA170929 Men den regionale regjeringen i Kurdistan mener at kravene er ulovlige.
AA170929 Kravet fra regjeringen i Bagdad har støtte fra både Tyrkia, Iran og Syria.
AA170929 - Det er spesielt alarmerende at politiske aktivister som er motstandere av regjeringen, skal få sine politiske forbindelser og synspunkter gransket av den samme regjeringen som de protesterer mot, sier ACLU-advokat Scott Michelman.
AA170929 - Det er spesielt alarmerende at politiske aktivister som er motstandere av regjeringen , skal få sine politiske forbindelser og synspunkter gransket av den samme regjeringen som de protesterer mot, sier ACLU-advokat Scott Michelman.
AA170929 Den spanske regjeringen kunngjorde beslutningen fredag ettermiddag.
AA170929 Arbeidet begynte denne uken etter at Politico meldte at presidentens rådgiver og svigersønn Jared Kushner og en rekke andre høytstående tjenestemenn i Det hvite hus hadde brukt private epostkontoer gjennom hele året i sitt arbeid for regjeringen .
AA170929 Regjeringen i Myanmar hevder militæroperasjonen i Rakhine er rettet mot en væpnet, islamistisk rohingya-gruppe. ( ©NTB ) ¶
AA170929 For å unngå å provosere regjeringen skal FN-kontoret ha besluttet å satse på en langsiktig strategi som gikk ut på å skape økonomisk utvikling i delstaten Rakhine i håp om at dette ville dempe konflikten mellom rohingyaene og det buddhistiske flertallet.
AA170929 | KrF advarer regjeringen mot å røre partiets hjertesaker ¶
AA170929 Til tross for at KrF nå er i opposisjon med vippemakt på Stortinget, er ikke partiet interessert i å felle regjeringen .
AA170929 Men på spørsmål om hva som skjer dersom regjeringen skulle yppe med søndagen svarer KrF-leder Knut Arild Hareide til Klassekampen : ¶
AA170929 KrF-leder Knut Arild Hareide sier han ikke ønsker å felle regjeringen , men kan ikke gi noen garantier.
AA170929 KrF sier de vil samarbeide konstruktivt med regjeringen , men i noen saker vil de gjøre alt de kan for å vinne.
AA170929 - Jeg tror regjeringen vil tenke seg mye nøyere om i den situasjonen den er i nå, sier han.
AA170929 - Det står ikke på vår agenda å felle denne regjeringen .
AA170929 » PST har protestert mot gangbrua siden 2014, men i fjor besluttet Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune seg for å godkjenne bruplanene, men avgjørelsen ble anket helt til topps, og regjeringen har gitt PST fullt medhold. ( ©NTB ) ¶
AA170929 Ifølge regjeringen er det i dag ikke mulig å iverksette tiltak som vil kunne redusere risikoen til et akseptabelt nivå ved en bygging av gangbrua.
AA170929 Ifølge regjeringen er det i dag ikke mulig å iverksette tiltak som vil kunne redusere risikoen til et akseptabelt nivå ved en bygging av gangbrua.
AA170929 Avgjørelsen ble anket helt til topps, og regjeringen har nå gitt PST fullt medhold. ( ©NTB ) ¶
VG170928 taten Hawaii, en av USAs mest mangfoldige stater hvor så mange som en av fem er født i et annet land, har tatt imot VG i lokalene til The Pacific Club i hovedstaden Honolulu, hvor Douglas Chin forteller hvorfor han er motstander av presidentens innreiseforbud, og hvorfor han gikk til søksmål mot regjeringen på grunn av det.
VG170928 Derfor har Hawaiis justisminister saksøkt regjeringen .
VG170928 Den gir ikke regjeringen anledning til å diskriminere noen på grunn av religion eller nasjonalitet.
VG170928 Kurdernes president Masoud Barzani har sagt at uavhengigheten skal oppnås over forhandlingsbordet med regjeringen i Bagdad.
VG170928 Dermed ser det ut til at kurdernes « ja » blir redusert til et forhandlingskort mellom den kurdiske, sekulære regjeringen i Erbil og den arabiske, sjiadominerte regjeringen i Bagdad.
VG170928 Dermed ser det ut til at kurdernes « ja » blir redusert til et forhandlingskort mellom den kurdiske, sekulære regjeringen i Erbil og den arabiske, sjiadominerte regjeringen i Bagdad.
VG170928 | Hareide etter bruddet : Opp til regjeringen om den overlever fire år ¶
VG170928 Og kort tid etter bruddet kunne Knut Arild Hareide ikke helt utelukke at det kan komme en situasjon de neste fire årene hvor KrF kan være med å felle den blåblå regjeringen : ¶
VG170928 KrF går i opposisjon, Venstre går i tenkeboksen før de starter videre samtaler om eventuelt å gå inn i regjeringen , mens Høyre og Frp regjerer videre med det Erna Solberg erkjenner er et tynnere parlamentarisk grunnlag.
VG170928 Den rollen vi vil ha nå vil gi oss mange muligheter, men den må både vi og regjeringen håndtere med stor ansvarlighet.
VG170928 - Vi må ha forståelse for at regjeringen nå har andre muligheter enn de fire årene da vi hadde en avtale.
VG170928 - Vi konstaterte at regjeringen hadde to hovedspor : Enten å fortsette som en blåblå regjering, eller å utvide den blåblå regjeringen med ett eller to partier.
VG170928 - Vi konstaterte at regjeringen hadde to hovedspor : Enten å fortsette som en blåblå regjering, eller å utvide den blåblå regjeringen med ett eller to partier.
VG170928 - Tror du KrFs velgerne vil forstå at du ikke sjekket ut hva dere kunne få igjen for fortsatt samarbeid regjeringen ?
VG170928 - Ja, og vi ønsker å være konstruktive, og å ha et godt forhold til regjeringen .
VG170928 Regjeringen velger selv hva slags politikk de vil føre og hva slags forslag de vil komme med, sier KrF-lederen.
DN170928 I en tale til Sikkerhetsrådet torsdag krevde Guterres at regjeringen i Myanmar stanser alle militære operasjoner og gir det globale humanitære hjelpeapparatet tilgang til den konfliktrammede delstaten Rakhine i den vestlige delen av landet.
DN170928 Men mens Tyrkias politikk offisielt sett er uendret når det gjelder Syria, har tyrkiske myndigheter dempet sine angrep på regjeringen i Damaskus etter at samarbeidet med Russland tok seg opp.
DN170928 Bakgrunnen er at det i septemberutgaven av Ny Tid spekuleres på om den spanske regjeringen sto bak terrorangrepet i Barcelona i august, og om angrepet på World Trade Center i 2001 var en kontrollert sprengning.
DB170928 I 2011 vedtok den rødgrønne regjeringen å innføre 18-årsaldersgrense for bruk av solarium.
DB170928 I Klassekampen mandag gikk han langt i å love omkamp om Langtidsplanen for Forsvaret ( LTP ), som Ap sikret regjeringen gjennomslag for i fjor.
DB170928 For at det kurdiske selvstyreprosjektet i Nord-Irak skal få et legitimt skjær over seg, må det være dialog og enighet innen den irakiske føderale regjeringen , der kurderne også sitter.
DB170928 Noe av det første denne regjeringen gjorde, var å legge fram en stortingsmelding om internasjonale menneskerettigheter, den første på 15 år.
DB170928 september at regjeringen har nedprioritert innsatsen med det internasjonale menneskerettighetsarbeidet.
DB170928 Selv om mye er ugjort og FOKUS og Kvinnefronten er utålmodige, vil vi rose regjeringen for deres engasjement for kvinnehelse.
DB170928 Med et nytt statsbudsjett rett rundt hjørnet har den norske regjeringen mulighet til igjen å markere seg som et foregangsland som ser at likestilling i utviklingspolitikken handler om realisering av rettigheter - ikke stykkevis og delt, men som et integrert hele.
DB170928 Det de også da må vite, er at mange av jentene som regjeringen er opptatt av at skal få utdanning, faktisk nektes skolegang fordi de nektes retten til å bestemme over egen kropp.
DB170928 Den norske regjeringen har vektlagt utdanning og helse som satsingsområder i utviklingspolitikken.
DB170928 Solberg og Jensen har styrt regjeringen på en solid måte sett med deres øyne de siste fire årene.
DB170928 Knut Arild Hareide og KrF tok i går med seg mandatene Erna Solberg og regjeringen trenger for å få flertall med til en opposisjonstilværelse på Stortinget.
DA170928 Men planen er at valget skal holdes om få måneder, etter at den midlertidige regjeringen blir ferdig med valgforberedelsene.
DA170928 - Israel tror ikke at Hamas har moderert seg, og vil ikke akseptere at islamistene blir del av den palestinske regjeringen .
DA170928 Ikke bare unge ¶ Regjeringen til Theresa May kritiseres for vingling i prosessen med å forhandle med EU om utgangen av unionen.
DA170928 - Jeg har et enkelt budskap til regjeringen : for Storbritannias skyld, ta dere sammen eller rydd vei, sa Corbyn.
DA170928 På møtet i mai skal byråsjefen i nordkoreansk UD Choi Sun Hee ha møtt spesialrepresentant for Nord-Korea-spørsmål i den amerikanske regjeringen , Joseph Yun.
DA170928 Det regjeringen heller bør gjøre er å legge konkrete tiltak på bordet for å motvirke mobbing og sosiale problemer, sier Henriksen.
DA170928 Det har kommet klare signaler om at partiet vil opptre tøffere i opposisjon, og være mindre villig til samarbeid og forlik med regjeringen .
DA170928 - Det handler om å finne flertall som kan påføre regjeringen nederlag, sier en sentral Ap-kilde til Dagsavisen om opposisjonstilværelsen som venter den kommende perioden.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/v05nm/Ekspertene-undrer-Hva-gjor-USA-vennlige-Tsjad-pa-Trumps-reiseforbudsliste McMaster, bekrefter at det er intern uenighet i regjeringen og presiserer at reiseforbudslisten ikke er laget for bestandig.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/eAX4K/Putin-reiser-til-Tyrkia-for-a-drofte-vapenhandel-og-Syria Men mens Tyrkias politikk offisielt sett er uendret når det gjelder Syria, har tyrkiske myndigheter dempet sine angrep på regjeringen i Damaskus etter at samarbeidet med Russland tok seg opp.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQEbA/Apne-bankkonto-eller-velge-spisested-fritt-Listen-over-forbud-er-fortsatt-lang-for-saudiske-kvinner Den norske regjeringen beskriver Saudi-Arabia som et svært konservativt land på sine nettsider.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/EO5ll/Kurdernes-ja-til-uavhengighet-kan-utlose-en-borgerkrig-om-den-oljerike-byen-Kirkuk Regjeringen i Bagdad vil ikke gi fra seg Kirkuk og oljen som er der, men Kirkuk er kurdisk og kurderne kommer aldri til å gi den fra seg, sier Najman Sindi, leder for den norske komiteen for et selvstendig Kurdistand.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jR60e/Toppokonomens-skrekkscenario-Politikere-som-dropper-toffe-reformer-og-begynner-a-spise-av-Oljefondet - Regjeringen bør ikke trykke gasspedalen lenger inn.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker Men siden de fire partiene forhandlet om det forrige budsjettet, er mye endret : Regjeringen må ha støtte av både KrF og Venstre for å få gjennom typisk borgerlig politikk, men KrF har fristilt seg.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker Han leser trontalen, som er skrevet av Regjeringen og varsler hovedlinjene i Regjeringens politikk. 10. og 11.10 : Trontaledebatt. 12.10 : Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker - Den Regjeringen som sitter, kommer til å sitte, og den kommer til legge frem budsjettet.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/p7xb1/Norge-styrker-Afghanistan-bidrag Torsdag besluttet Regjeringen å øke med ytterligere ti personer, som blir en del av spesialsoldatstyrken i hovedstaden Kabul.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/p7xb1/Norge-styrker-Afghanistan-bidrag I juni besluttet Regjeringen å videreføre Norges militære bidrag i Afghanistan, som er en del av NATO-operasjonen « Resolute Support Mission ».
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/p7xb1/Norge-styrker-Afghanistan-bidrag Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og regjeringen har besluttet å trappe opp det norske militære bidraget til Afghanistan i 2018.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/p7xb1/Her-er-Norges-svar-pa-NATO-onsket-for-Afghanistan Torsdag besluttet Regjeringen å øke med ytterligere ti personer, som blir en del av spesialsoldatstyrken i hovedstaden Kabul.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/p7xb1/Her-er-Norges-svar-pa-NATO-onsket-for-Afghanistan I juni besluttet Regjeringen å videreføre Norges militære bidrag i Afghanistan, som er en del av NATO-operasjonen « Resolute Support Mission ».
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/p7xb1/Her-er-Norges-svar-pa-NATO-onsket-for-Afghanistan Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og regjeringen har besluttet å trappe opp det norske militære bidraget til Afghanistan i 2018.
AA170928 Men mens Tyrkias politikk offisielt sett er uendret når det gjelder Syria, har tyrkiske myndigheter dempet sine angrep på regjeringen i Damaskus etter at samarbeidet med Russland tok seg opp.
AA170928 Regjeringen i Kina støttet den siste runden med sanksjoner mot Nord-Korea i FNs sikkerhetsråd - men ikke før USA og andre vestlige land hadde godtatt å moderere straffetiltakene.
AA170928 I en tale til Sikkerhetsrådet torsdag krevde Guterres at regjeringen i Myanmar stanser alle militære operasjoner og gir det globale, humanitære hjelpeapparatet tilgang til den konfliktrammede delstaten Rakhine i den vestlige delen av landet.
AA170928 Det som likevel er klart, er at den katalanske regjeringen ikke vil avlyse folkeavstemningen.
AA170928 De som mente det stikk motsatte, var oppe i 77 prosent, mens 16 prosent sa at regjeringen var « akseptabel ».
AA170928 Regjeringen i Myanmar hevder militæroperasjonen i Rakhine er rettet mot en væpnet, islamistisk rohingya-gruppe. ( ©NTB ) ¶
AA170928 Fare for pisking er asylgrunnlag, bekrefter regjeringen .
AA170928 Men regjeringen foreslår å oppheve kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven og erstatte disse tre med en felles lov.
AA170928 Den norske kirke mener regjeringen tar tros- og livssynsmangfoldet i Norge på alvor med det nye revideringsforslaget, og leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, har uttalt at forslaget ser ut til å sikre Den norske kirke en trygg og stabil økonomi på nivå med dagens finansiering.
AA170928 Bakgrunnen er at det i septemberutgaven av Ny Tid spekuleres i konspirasjonsteorier om at den spanske regjeringen sto bak terrorangrepet i Barcelona i august, og om angrepet på World Trade Center i 2001 var en kontrollert sprengning. ( ©NTB ) ¶
AA170928 Torsdag ble det klart at regjeringen har besluttet å øke bidraget med om omkring ti personer som skal gå inn i det eksisterende norske styrkebidraget i hovedstaden Kabul.
AA170928 Regjeringen besluttet i juni å videreføre et militært bidrag på omkring 50 personer til NATO-operasjonen Resolute Support Mission i Afghanistan for hele 2018.
AA170928 Fare for pisking er asylgrunnlag, bekrefter regjeringen .
AA170928 Det regjeringen heller bør gjøre er å legge konkrete tiltak på bordet for å motvirke mobbing og sosiale problemer, sier Henriksen.
VG170927 Hun er nå leder av den valgte, sivile, regjeringen i landet.
VG170927 Før den borgerlige regjeringen lykkes i å gjøre offentlig sektor av oss alle sammen, får vi dra til Gamla stan.
VG170927 Det er overskuddet regjeringen venter seg neste år.
VG170927 Det er ingen stor overraskelse at folk er i jobb når regjeringen betaler for det.
VG170927 Da den svenske regjeringen la frem sitt forslag til budsjett i forrige uke, var et av de mest bemerkelsesverdige tallene 44 milliarder kroner.
VG170927 Venstre fortsetter derimot forhandlingene med regjeringen .
VG170927 Men det synes ikke å være noen umiddelbar fare, selv om den borgerlige regjeringen har et svakere mandat nå enn i de fire foregående årene.
VG170927 KrF og regjeringen skilles fordi Frp er umulig å bli kvitt.
VG170927 Det helt uvanlige med stortingsperioden som akkurat er over, var at regjeringen hadde en fast samarbeidsavtale med V og KrF.
VG170927 Det betyr at det er en risiko for at flertallet på Stortinget til enhver tid kan surne, slå seg sammen, lage kvalm og felle regjeringen .
VG170927 De har avvist at de vil ut av regjeringen .
VG170927 | Regjeringen sier ja til å skyte 26 ulv ¶ Regjeringen har i dag gitt klarsignal til å felle 26 ulv utenfor ulvesonen, viser en oversikt VG har fått.
VG170927 Så har klagesaken havnet hos regjeringen , og det er derfor de nå har kommet med en avgjørelse.
VG170927 Og der har regjeringen enda ikke bestemt seg.
VG170927 Miljødirektoratet ber dessuten regjeringen skyte færre ulv enn det viltnemndene ber om i disse områdene.
VG170927 - Departementet har i sin vurdering lagt vekt på skadehistorikk og skadepotensial, og at det er ønskelig å begrense utbredelsen av ulv utenfor ulvesonen og å redusere skadepotensialet i de biteprioriterte områdene, skriver Regjeringen i et av vedtakene.
VG170927 | Regjeringen sier ja til å skyte 26 ulv ¶
VG170927 KrFs Knut Arild Hareide presiserer at de vil fortsette å støtte den sittende regjeringen .
VG170927 - Men regjeringen som sitter kommer til å sitte, sier Solberg, som legger til at de vil komme frem til et budsjett denne høsten.
VG170927 Det, sammen med økning i de frie inntektene de har fått fra den borgerlige regjeringen , har gitt større handlingsrom.
VG170927 Les gjerne : Regjeringen avviste Oslos E18-klage ¶
DN170927 Partiet utelukker annet samarbeid med regjeringen enn fra sak til sak.
DN170927 Dermed går KrF i opposisjon, og ønsker i framtiden kun å eventuelt samarbeide med regjeringen fra sak til sak.
DN170927 - Nå har regjeringen laget et budsjett.
DN170927 Samtidig vil døra alltid stå åpen for Venstre og KrF dersom de skulle ønske å gå inn i regjeringen , sa Solberg etter at de fire partiene møttes onsdag.
DN170927 KrF gjorde det onsdag klart at det ikke er aktuelt for partiet å gå inn i regjeringen , mens Venstre fortsatt er i tenkeboksen.
DN170927 Den regjeringen som sitter nå, kommer til å sitte framover, fastslår statsminister Erna Solberg ( H ).
DN170927 Regjeringspartiene fortsetter med samtaler med Venstre hvor det blant annet blir diskutert å ta inn Venstre i regjeringen .
DN170927 KrF deltar ikke i videre samtaler om regjeringssamarbeid, men Krf-leder Knut Arild Hareide sier han ønsker å samarbeide med regjeringen .
DN170927 Thailand har vært under et militært styre siden et kupp i mai 2014, og korrupsjon ble brukt som en av årsakene til å styrte den sittende regjeringen .
DN170927 Venstre og KrF har gitt regjeringen budsjettstøtte de siste fire årene, men hvordan det blir etter høstens valgseier er uklart.
DN170927 Venstre har for sin del ikke utelukket muligheten av å gå inn i regjeringen .
DN170927 Han tror ikke det blir enklere enn foregående år for regjeringen å « smøre » samarbeidspartiene Venstre og KrF med oljepenger i høstens budsjettforhandlinger.
DN170927 Regjeringen må ha støtte fra både KrF og Venstre for å få flertall i Stortinget.
DN170927 Regjeringen har senket nivået fra 4 til 3 prosent av fondets verdi.
DN170927 Regjeringen har også måttet tåle kritikk for å ha økt oljepengebruken for mye de siste årene, selv om økonomene er enige i at ekspansiv finanspolitikk har vært nødvendig for å møte en økonomisk motvind.
DB170927 Solbergs soleklare oppsummering av situasjonen i kveld er som følger : ¶ - Regjeringen fortsetter.
DB170927 Målet med både måltidet og møtet er å avklare hvilke samarbeidsforhold de fire partiene skal ha de neste åra, og om Venstre og KrF eventuelt skal tre inn i regjeringen sammen med Høyre og Frp.
DB170927 HA DET BRA, KNUT ARILD : Siv Jensen må innse at Knut Arild Hareide ikke blir en del av regjeringen .
DB170927 Bakgrunnen for at et flertall av gruppa nå er åpne for dette, er at bestevenn-strategien, som klistret partiet til regjeringen , har vært vellykket for partiet.
DB170927 Trine Skei Grand e og Venstre har heller ikke i dag tatt noen avgjørelse om å tre inn i regjeringen .
DB170927 Spiller han kortene sine rett, kan støtten til regjeringen oppleves av velgerne mer som en garanti for Solberg som statsminister enn Frp i regjering.
DB170927 Opposisjonen vil fremme drøssevis av forslag som KrF i utgangspunktet kan og bør stemme for, men som vil gjøre livet surt for regjeringen .
DB170927 Når avstanden til regjeringen og særlig Frp med tid vil øke, vil også belastningen Frp medfører bli noe mindre for Hareide.
DB170927 Fordi partiet ikke har forpliktet seg til et samarbeid med regjeringen, har det verken hastverk med å tre inn i regjeringen eller hastverk med å kaste den.
DB170927 Fordi partiet ikke har forpliktet seg til et samarbeid med regjeringen , har det verken hastverk med å tre inn i regjeringen eller hastverk med å kaste den.
DB170927 Dersom regjeringen felles, kan Solberg velge bort Frp når en ny regjering skal dannes.
DB170927 Denne sommeren ble et trist skue, da regjeringen forhandlet bort fredsprisvinner Liu Xiaobo mot noen tonn med norsk laks.
DB170927 Regjeringen gir oss dårligere boliger Kommentar ¶
DA170927 Det er den største saken for landet vårt, og vil være den største saken for den neste regjeringen .
DA170927 I ettertid har regjeringen bestemt at all kommunikasjon mellom Norge og Kina om betente spørsmål som ytringsfrihet og menneskerettigheter skal foregå i et eget forum i UD-regi, og ikke i møter mellom de to kulturministrene.
DA170927 Samtidig kan det bli vanskelig for opposisjonspartiene når regjeringen fremmer saker de er enige i.
DA170927 Samtidig er det sjelden slik at partiene er helt på linje, og opposisjonspartiene vil nok utnytte små uenigheter til å gå mot regjeringen .
DA170927 Men selv den situasjonen har vært vanskelig for regjeringen .
DA170927 KrF-leder Knut Arild Hareide har gått langt i å si at partiet hans vraker all form for formalisert samarbeid med regjeringen .
DA170927 Han peker også på at en regjeringen med tyngdepunkt på høyresiden ikke kan forhandle begge veier om støtte, men kan bare gå én vei ; mot sentrum.
DA170927 - Er det en overhengende fare for at regjeringen faller i løpet av perioden ?
DA170927 - Det ligger i sakens natur at regjeringen må inngå smertefulle kompromisser.
DA170927 - De fire siste årene har regjeringen hatt et avklart forhold til KrF og Venstre gjennom en formell avtale.
DA170927 Regjeringen går en usikker fremtid i møte.
DA170927 KrF deltar ikke i videre samtaler om regjeringssamarbeid, men KrF-leder Knut Arild Hareide sier han ønsker å samarbeide med regjeringen .
DA170927 Dermed går KrF i opposisjon, og ønsker i framtiden kun å eventuelt samarbeide med regjeringen fra sak til sak.
DA170927 - Nå har regjeringen laget et budsjett.
DA170927 Støttegruppe ¶ Regjeringen har vedtatt at Y-blokken skal rives, noe som har skapt stor motstand fra en rekke hold.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/XPw7E/Krangelen-om-USAs-Cuba-ambassade-tiltar-i-styrke Ifølge departementet ba den cubanske regjeringen om møtet og talskvinne Heather Nauert la til at Tillerson hadde mange spørsmål han ville ha svar på fra Cubas utenriksminister Bruno Rodriguez.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/EOarK/Thailands-avsatte-statsminister-domt-til-fem-ars-fengsel Thailand har vært under et militært styre siden et kupp i mai 2014, og korrupsjon ble brukt som en av årsakene til å styrte den sittende regjeringen .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering Onsdag klokken 14 møtes Regjeringen , Venstre og KrF til nye sonderinger om samarbeid på borgerlig side.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering I så fall må Venstre velge om partiet vil forhandle videre med Regjeringen alene, eller om det skal stå utenfor sammen med KrF.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering Hagen ser for seg flere saker der Frp lettere vil få gjennomslag om Regjeringen står uten avtale med KrF og Venstre.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering Hagen mener Regjeringen ikke har noe å vinne på å få med Venstre, så lenge KrF står utenfor.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering Du frykter ikke at regjeringen vil bli felt ? - Regjeringen har fått friheten fra Venstre og KrF hvis det ikke blir noen avtale og står da helt fri til å søke tilslutning fra andre partier, sier han.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering Du frykter ikke at regjeringen vil bli felt ?
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering De som vil ha Venstre med, håper å få avklart mer politikk innad i Regjeringen og få færre kamper på Stortinget.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering - Med fire partier har Regjeringen flertall og kan ta alle diskusjoner innad i Regjeringen .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen-advarer-sine-egne-mot-a-slippe-Venstre-inn-i-regjering - Med fire partier har Regjeringen flertall og kan ta alle diskusjoner innad i Regjeringen.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer Onsdag klokken 14 møtes Regjeringen , Venstre og KrF til nye sonderinger om samarbeid på borgerlig side.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer I så fall må Venstre velge om partiet vil forhandle videre med Regjeringen alene, eller om det skal stå utenfor sammen med KrF.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer Hvis KrF går fra forhandlingene etter dagens møte mellom de borgerlige partiene, bør Regjeringen bryte med Venstre, mener Frp-nestoren.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer Han mener Regjeringen ikke har noe å vinne på å få med Venstre, så lenge KrF står utenfor.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer Hagen ser for seg flere saker der Frp lettere vil få gjennomslag om Regjeringen står uten avtale med KrF og Venstre.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer Du frykter ikke at regjeringen vil bli felt ? - Regjeringen har fått friheten fra Venstre og KrF hvis det ikke blir noen avtale og står da helt fri til å søke tilslutning fra andre partier, sier han.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer Du frykter ikke at regjeringen vil bli felt ?
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer De som vil ha Venstre med, håper å få avklart mer politikk innad i Regjeringen og få færre kamper på Stortinget.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer - Med fire partier har Regjeringen flertall og kan ta alle diskusjoner innad i Regjeringen .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Rvy6J/Carl-I-Hagen--Med-Venstre-oppnar-vi-ingen-ting_-bare-problemer - Med fire partier har Regjeringen flertall og kan ta alle diskusjoner innad i Regjeringen.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter Selv om KrF ikke deltar i videre samtaler om regjeringssamarbeid, gjorde Hareide det altså klart at han ønsker å samarbeide med Regjeringen fra sak til sak.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter KrF vil samarbeide med Regjeringen
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter - Men du ville fått enda mer gjennomslag hvis Venstre hadde vært med i regjeringen ?
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/953Vq/KrF-bryter-regjeringssamtaler_-Venstre-fortsetter - Den Regjeringen som sitter, kommer til å sitte, og den kommer til legge frem budsjettet, presiserte Solberg.
AP170927https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/WnRw2/--Det-er-ikke-behov-for-a-redusere-bruken-av-oljeinntekter--Siv-Jensen Hun hevder også at det har vært små reformer under denne regjeringen .
AP170927https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/WnRw2/--Det-er-ikke-behov-for-a-redusere-bruken-av-oljeinntekter--Siv-Jensen Det er talende at Marianne Marthinsen ikke trekker frem noen nye forslag fra Arbeiderpartiet ¶ Regjeringen har holdt oljepengebruken godt innenfor handlingsregelens rammer, skriver finansminister Siv Jensen ( Frp ) som besøkte Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen i midten av august.
AP170927https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/WnRw2/--Det-er-ikke-behov-for-a-redusere-bruken-av-oljeinntekter--Siv-Jensen Regjeringen har fulgt handlingsregelen som et samlet storting har sluttet seg til som rettesnor for finanspolitikken.
AA170927 | Macron vil kutte statsbudsjettet og skattene i Frankrike ¶ Regjeringen til Frankrikes president Emmanuel Macron har lagt fram et forslag til nytt statsbudsjett preget av skattekutt og kutt i offentlige utgifter.
AA170927 I tillegg foreslår regjeringen budsjettkutt tilsvarende 15 milliarder euro.
AA170927 Budsjettet for 2018 inneholder 10 milliarder i skattekutt som regjeringen håper vil skape vekst og nye arbeidsplasser.
AA170927 Venstre og KrF har gitt regjeringen budsjettstøtte de siste fire årene, men hvordan det blir etter høstens valgseier er uklart.
AA170927 Venstre har for sin del ikke utelukket muligheten av å gå inn i regjeringen .
AA170927 Han tror ikke det blir enklere enn foregående år for regjeringen å « smøre » samarbeidspartiene Venstre og KrF med oljepenger i høstens budsjettforhandlinger.
AA170927 Regjeringen må ha støtte fra både KrF og Venstre for å få flertall i Stortinget.
AA170927 Regjeringen har senket nivået fra 4 til 3 prosent av fondets verdi.
AA170927 Regjeringen har også måttet tåle kritikk for å ha økt oljepengebruken for mye de siste årene, selv om økonomene er enige i at ekspansiv finanspolitikk har vært nødvendig for å møte en økonomisk motvind.
AA170927 - Vi har ekstremt mye felles gods gjennom de fire siste årene, og det er forventning regjeringen har fra det samarbeidet som det skal leveres på.
AA170927 Samtidig vil døra alltid stå åpen for Venstre og KrF dersom de skulle ønske å gå inn i regjeringen , sa Solberg etter at de fire partiene møttes onsdag.
AA170927 KrF gjorde det onsdag klart at det ikke er aktuelt for partiet å gå inn i regjeringen , mens Venstre fortsatt er i tenkeboksen.
AA170927 Den regjeringen som sitter nå, kommer til å sitte framover, fastslår statsminister Erna Solberg ( H ).
AA170927 Regjeringen har forsikret om at kunsten til Pablo Picasso, som noen av de gamle byggene er utsmykket med, skal tas vare på.
AA170927 Det er behov for at et nytt Storting med et endret parlamentarisk grunnlag for regjeringen , får vurdere vedtakene om tvangssammenslåing på nytt, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad og kommunalpolitisk talsperson Heidi Greni.
AA170927 Når det gjelder ulvene utenfor ulvesonen, har regjeringen behandlet ferdig klagene på vedtakene i viltnemndene og dermed tatt en endelig avgjørelse på hvor mange ulv som kan felles når lisensjakten starter 1. oktober.
AA170927 Dette skal regjeringen ta stilling til innen nyttår.
AA170927 - Departementet har i sin vurdering lagt vekt på skadehistorikk og skadepotensial, og at det er ønskelig å begrense utbredelsen av ulv utenfor ulvesonen og å redusere skadepotensialet i de beiteprioriterte områdene, skriver regjeringen i et av vedtakene ifølge avisen.
AA170927 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen godkjenner felling av 26 ulv utenfor ulvesonen ¶
AA170927 Elvestuen sier Venstre vil ta opp regjeringskvartalet i de pågående samtalene med regjeringen .
AA170927 Partiet utelukker annet samarbeid med regjeringen enn fra sak til sak.
AA170927 Dermed går KrF i opposisjon, og ønsker i framtiden kun å eventuelt samarbeide med regjeringen fra sak til sak.
AA170927 - Nå har regjeringen laget et budsjett.
AA170927 Partiet utelukker annet samarbeid med regjeringen enn fra sak til sak.
AA170927 Dermed går KrF i opposisjon, og ønsker i framtiden kun å eventuelt samarbeide med regjeringen fra sak til sak.
AA170927 - Nå har regjeringen laget et budsjett.
AA170927 Venstre teller på sin side fortsatt på knappene om de vil få mest gjennomslag utenfor regjeringen eller innenfor.
AA170927 Solberg understreker igjen at hun vil holde døren åpen for begge småpartiene dersom de skulle ønske å gå inn i regjeringen .
AA170927 Samtidig vedgår hun at maktgrunnlaget for regjeringen er skjørere nå enn i forrige periode.
AA170927 KrF går ut av det formelle samarbeidet med regjeringen .
AA170927 - Vi har jo behov for fire partier og ikke tre partier, og i så måte var det klarere og tydeligere mandat for den borgerlige regjeringen i forrige periode, sier hun, men legger til at det var situasjoner der regjeringen kunne ha falt fordi Høyre og Frp ikke ble enige med Venstre og KrF.
AA170927 - Vi har jo behov for fire partier og ikke tre partier, og i så måte var det klarere og tydeligere mandat for den borgerlige regjeringen i forrige periode, sier hun, men legger til at det var situasjoner der regjeringen kunne ha falt fordi Høyre og Frp ikke ble enige med Venstre og KrF.
AA170927 - Nå har regjeringen laget et budsjett.
AA170927 - Men vi kan selvfølgelig støtte regjeringen i enkeltsaker, sier han.
AA170927 Vi har sagt at hvis vi ikke lykkes med regjeringssamtaler, så går vi i opposisjon og forhandler fra sak til sak, sa Hareide - som likevel la til at KrF i fall dette ikke har planer om å felle den sittende regjeringen .
AA170927 - Vi har ekstremt mye felles gods gjennom de fire siste årene, og det er forventning regjeringen har fra det samarbeidet som det skal leveres på.
AA170927 Regjeringen har vedtatt at Y-blokken skal rives, noe som har skapt stor motstand fra en rekke hold.
VG170926 Etter møtet i KrFs landsstyre i helgen, fastholdt Knut Arild Hareide at partiet går i opposisjon dersom det ikke blir noe av sentrum-Høyre regjeringen med KrF, Venstre og Høyre.
VG170926 De tre andre partiene sliter med å forstå hva KrF egentlig vil med uttalelsene om at de skal gå i opposisjon, men likevel ikke felle den sittende regjeringen : ¶
VG170926 Regjeringen : Vil ha strengere krav for å bli sykepleier ¶
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html I tillegg til det nye regelverket mot mobbing, ønsker regjeringen å rette en særlig innsats mot skoler som har vedvarende høye mobbetall over tid.
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Sor-Korea-lover-trygt-OL-242879b.html - Den sørkoreanske regjeringen gjør sitt ytterste for å sørge for at OL i Pyeongchang og Paralympics blir trygge arrangementer, sa departementets talsmann Noh Kyu-duk.
SA170926 I tillegg til det nye regelverket mot mobbing, ønsker regjeringen å rette en særlig innsats mot skoler som har vedvarende høye mobbetall over tid.
SA170926 - Den sørkoreanske regjeringen gjør sitt ytterste for å sørge for at OL i Pyeongchang og Paralympics blir trygge arrangementer, sa departementets talsmann Noh Kyu-duk.
NL170926 ( 1.573.544 kroner i 2016 ) Hvorfor det offentlige skal holde seg med så godt betalte underdirektører, er et spørsmål som burde begynne å interessere politikerne, ikke minst i den blåblå regjeringen .
FV170926https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Sor-Korea-lover-trygt-OL-242879b.html - Den sørkoreanske regjeringen gjør sitt ytterste for å sørge for at OL i Pyeongchang og Paralympics blir trygge arrangementer, sa departementets talsmann Noh Kyu-duk.
DN170926 - Jeg håper regjeringen i Nord-Irak går i seg selv og gir slipp på dette eventyret, som bare kan få en trist slutt, sier Erdogan i en tyrkisk TV-sending.
DN170926 - Ingen tåler trøkket som oss ¶ ¶ | - Jeg håper regjeringen går i seg selv og gir slipp på dette eventyret, som bare kan få en trist slutt ¶
DN170926 Målet er å få myndighetene til å forhandle om å fjerne atomtrusselen fra den koreanske halvøya, og ikke for å velte den nordkoreanske regjeringen .
DN170926 Både den irakiske regjeringen og nabolandene Tyrkia, Iran og Syria ser med uro på utsiktene til en selvstendig kurdisk stat.
DB170926 Historisk Kristoff fikk trøst av Sagan, som ble overrasket over publikums reaksjon : - Spesielt ¶ - Regjeringen burde spytte inn mer for at det ikke skal gå i underskudd, oppfordret han.
DB170926 * Bergen kommune og sykkelforbundet søkte om 40 millioners støtte til sykkel-VM, men fikk bare 30 millioner fra regjeringen .
DB170926 - Den sørkoreanske regjeringen gjør sitt ytterste for å sørge for at OL i Pyeongchang og Paralympics blir trygge arrangementer, sa departementets talsmann Noh Kyu-duk.
DB170926 Men det er temaer som allerede har vært oppe i debatten, blant, som går igjen : Hvorfor det er nødvendig å øke skattene, ble ikke godt nok forklart, partiets distriktspolitikk kom ikke godt nok fram og forlikene med regjeringen gjorde Ap for utydelig.
DB170926 Rajoy sa blant annet at den spanske regjeringen vil trappe opp sanksjonene mot Nord-Korea.
DB170926 MUSIKALSK : David Eriksen er fornøyd med at regjeringen har begynt å fokusere på musikk, og synes det er hyggelig at han ble invitert på arrangementet.
DB170926 HYLLER : Vebjørn Sand mener den norske regjeringen har fått til mye på kulturfronten, og mener at mye av pengene som brukes er vel verdt det.
DB170926 Gjennom venstresidens daglige kritikk mot regjeringen kunne man få inntrykk av at Norge er blitt et kaldere samfunn, at landet går i feil retning, at norske distrikter blir lagt ned og at norsk økonomi er i krise.
DB170926 ¶ SVARER : Statsminister Erna Solberg ( H ) mener regjeringen har tatt opp overgrepene mot den muslimske rohingya-minoriteten i Myanmar ved flere anledninger.
DB170926 Sosialliberalt selvmord Kommentar ¶ Regjeringen har gjentatte ganger uttrykt bekymring over vold og fordrivelse av rohingya i Myanmar.
DB170926 Hamza Ansari kritiserer i Dagbladet regjeringen for ikke å ta opp overgrepene mot den muslimske rohingya-minoriteten i Myanmar under FNs generalforsamling.
DA170926 Både den irakiske regjeringen og nabolandene Tyrkia, Iran og Syria ser med uro på utsiktene til en selvstendig kurdisk stat.
DA170926 Bakgrunn : Regjeringen vil gi nye penger til Oslo sør.
DA170926 I dag holder regjeringen fest for norske kultur-arbeidere som gjør det bra i utlandet.
DA170926 Effekt spises opp ¶ Regjeringen har beregnet effekten av forenklingstiltakene til 15 milliarder innsparte kroner.
DA170926 | Familier mister over 100.000 kroner når regjeringen fjerner støtteordning ¶
DA170926 Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos ( Frp ) uttalte nylig til ANB at regjeringen ikke har bestemt seg.
DA170926 Det er konsekvensen av at regjeringen foreslår å avvikle bidragsordningen for hvit resept 1. januar 2018, ifølge de nye tallene fra Helsedirektoratet.
DA170926 Av Aslak Bodahl ¶ - Regjeringen bør lytte til høringssvarene og la ordningen bestå.
DA170926 - Regjeringen er på ville veier.
DA170926 Syklistenes Landsforening mener nå at den norske regjeringen må følge i svenskenes hjulspor.
DA170926 Statsminister Stefan Löfven står i spissen for den svenske regjeringen bestående av Socialdemokraterna og Miljöpartiet.
DA170926 Inspirert av Oslo setter den svenske regjeringen av 1 milliard kroner til en nasjonal støtteordning for kjøp av elsykler og - mopeder.
DA170926 - Erfaringer fra Oslo og andre steder viser at effektiv markedsføring kan få folk til å åpne øynene for elsykkel som et alternativ til bil, sier miljøminister Karolina Skog ( Miljöpartiet ), her sammen med finansmarkeds- og forbrukerminister Per Bolund ( Miljöpartiet ), i den svenske regjeringen .
DA170926 Derfor vil jeg fremme et skriftlig spørsmål til ansvarlig statsråd Bent Høie om regjeringen kan gå god for bemanningen på mottakene.
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html I tillegg til det nye regelverket mot mobbing, ønsker regjeringen å rette en særlig innsats mot skoler som har vedvarende høye mobbetall over tid.
BT170926https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Sor-Korea-lover-trygt-OL-242879b.html - Den sørkoreanske regjeringen gjør sitt ytterste for å sørge for at OL i Pyeongchang og Paralympics blir trygge arrangementer, sa departementets talsmann Noh Kyu-duk.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/Jk13b/Irland-planlegger-folkeavstemning-om-abort-neste-ar Nå vil regjeringen at irske velgere tar stilling til om abortforbudet skal bestå i det tradisjonelt strengt katolske landet.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/Jk13b/Irland-planlegger-folkeavstemning-om-abort-neste-ar Komiteen har fått frist på seg til å gi regjeringen en tilbakemelding innen jul.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/Jk13b/Irland-planlegger-folkeavstemning-om-abort-neste-ar Den irske regjeringen foreslår å holde en folkeavstemning om landets abortforbud i mai eller juni neste år, opplyser statsminister Leo Varadkar.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/8neX1/Overveldende-flertall-for-et-uavhengig-Kurdistan Både den irakiske regjeringen og nabolandene Tyrkia, Iran og Syria ser med uro på utsiktene til en selvstendig kurdisk stat.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/8neX1/93-prosent-stemte-for-kurdisk-losrivelse-fra-Irak Han avviser at det hadde vært bedre å forhandle med den irakske regjeringen i Bagdad.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/8neX1/93-prosent-stemte-for-kurdisk-losrivelse-fra-Irak Både den irakske regjeringen og nabolandene Tyrkia, Iran og Syria ser med uro på utsiktene til en selvstendig kurdisk stat.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/8neX1/93-prosent-stemte-for-kurdisk-losrivelse-fra-Irak Regjeringen i Bagdad vil ikke gi fra seg Kirkuk og oljen som er der, men Kirkuk er kurdisk og kurderne kommer aldri til å gi den fra seg, sier han.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen I landsmøtetalen sin i vår sa Hareide klart ifra om at han var lei av å « reparere distriktsfiendtlige og sentraliserende forslag fra regjeringen .
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Hvis partiet ikke binder seg for sterkt til Regjeringen , mener mange at KrF kan få minst like stor innflytelse. 8.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Blir KrF for sterkt bundet til Regjeringen , frykter mange i partiet at det kan bli ytterligere utkonkurrert av Sp i Distrikts-Norge.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen Regjeringen vil være avhengig av støtte fra både KrF og Venstre - og ikke som de siste fire årene bare ett av dem - for å få sin politikk gjennom.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAOVg/Ap-vil-foresla-asylendringer-snarest Sammen med regjeringen og Senterpartiet ble Ap med på en innstramning av asylpolitikken i fjor høst.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JjKMj/Naringslivet-Solbergs-forenklinger-virker-ikke Syv av ti bedrifter opplever ikke at det er blitt mindre byråkrati fire år etter at regjeringen startet sitt forenklingsarbeid, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Hovedorganisasjonen Virke.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JjKMj/Naringslivet-Solbergs-forenklinger-virker-ikke Effekt spises opp ¶ Regjeringen har beregnet effekten av forenklingstiltakene til drøyt 15 milliarder innsparte kroner.
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html I tillegg til det nye regelverket mot mobbing, ønsker regjeringen å rette en særlig innsats mot skoler som har vedvarende høye mobbetall over tid.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Sor-Korea-lover-trygt-OL-242879b.html - Den sørkoreanske regjeringen gjør sitt ytterste for å sørge for at OL i Pyeongchang og Paralympics blir trygge arrangementer, sa departementets talsmann Noh Kyu-duk.
AA170926 Venezuelas opposisjon vil likevel ikke ha samtaler med den venstreorienterte regjeringen til president Nicolás Maduro.
AA170926 Opposisjonen har krevd at regjeringen setter fri politiske fanger og at den fastsetter en tidsplan for å arrangere nyvalg og gi makten tilbake til landets nasjonalforsamling.
AA170926 Men bare timer i forveien varslet opposisjonen at den ikke vil møte fordi regjeringen ikke har oppfylt betingelsene som opposisjonen har satt for å forhandle.
AA170926 Regionale myndigheter i Catalonia er fast bestemt på å gjennomføre folkeavstemningen, til tross for at spansk høyesterett og regjeringen i Madrid har fastslått at den er ulovlig.
AA170926 Målet er å få myndighetene til å forhandle om å fjerne atomtrusselen fra den koreanske halvøya, og ikke for å velte den nordkoreanske regjeringen . ( ©NTB ) ¶
AA170926 Både den irakiske regjeringen og nabolandene Tyrkia, Iran og Syria ser med uro på utsiktene til en selvstendig kurdisk stat.
AA170926 Både den irakiske regjeringen og nabolandene Tyrkia, Iran og Syria ser med uro på utsiktene til en selvstendig kurdisk stat.
AA170926 Kurdistans leder Massoud Barzani ber regjeringen i Bagdad være åpen for dialog etter at et overveldende flertall stemte ja til kurdisk uavhengighet i Nord-Irak.
AA170926 Nå vil regjeringen at irske velgere tar stilling til om abortforbudet skal bestå i det tradisjonelt strengt katolske landet.
AA170926 Komiteen har fått frist på seg til å gi regjeringen en tilbakemelding innen jul. ( ©NTB ) ¶
AA170926 Den irske regjeringen foreslår å holde en folkeavstemning om landets abortforbud i mai eller juni neste år, opplyser statsminister Leo Varadkar.
AA170926 Regjeringen har beregnet effekten av forenklingstiltakene til 15 milliarder innsparte kroner.
AA170926 Regjeringen fjernet i fjor høst, med støtte fra Ap og Sp, et vilkår som gjorde at enslige mindreårige asylsøkere som Utlendingsdirektoratet mener ikke har beskyttelsesbehov, kan sendes ut av Norge når de fyller 18 år.
AA170926 Regjeringen fjernet i fjor høst, med støtte fra Ap og Sp, et vilkår som gjorde at enslige mindreårige asylsøkere som Utlendingsdirektoratet mener ikke har beskyttelsesbehov, kan sendes ut av Norge når de fyller 18 år.
VG170925 Tiedemann Hansen opplyser at han vil ha alle resultater ferdig utregnet før man går til regjeringen og hører om de er villige til å ta regningen om det skulle bli etterskudd.
VG170925 Ap var sammen med Sp og regjeringen med på en innstramning i asylpolitikken i fjor høst som gjorde at antallet asylbarn som får midlertidig opphold økte dramatisk.
VG170925 - Vi fremmet et forslag om å avskaffe hele ordningen med midlertidig opphold i vår, men der ble vi dessverre nedstemt av Ap, Sp og regjeringen .
DN170925 Den siste demokratisk valgte regjeringen ble felt like før militæret tok makten for vel tre år siden.
DN170925 Søndag sa han at regjeringen vil iverksette nødvendige tiltak for å holde landet samlet.
DN170925 Landet hadde hatt en trippel-A i 35 år, før daværende statsminister David Cameron i januar, under stort press, kunngjorde at regjeringen ville holde en folkeavstemning innen 2017 om britene skulle melde seg ut av EU.
DN170925 - De vil kunne presse regjeringen , spesielt når det gjelder innvandring.
DN170925 - Denne regjeringen har vært mye mer opptatt av å tekkes amerikanerne.
DN170925 Selskapet mener påbudet fra regjeringen er en ulovlig handelsrestriksjon i strid med EØS-avtalen, og mener derfor at innføringen av lovendringen må utsettes i påvente av resultatet av selve rettssaken i tingretten - en sak som ennå ikke er berammet.
DN170925 ¶ KrF-leder Knut Arild Hareide vil hverken gå inn i regjering så lenge Frp sitter der eller lage en ny samarbeidsavtale med regjeringen .
DB170925 - En skam ¶ - Regjeringen burde spytte inn mer for at det ikke skal gå i underskudd.
DB170925 * Bergen kommune og sykkelforbundet søkte om 40 millioners støtte til sykkel-VM, men fikk bare 30 millioner fra regjeringen .
DB170925 Selskapet mener påbudet fra regjeringen er en ulovlig handelsrestriksjon i strid med EØS-avtalen, og mener derfor at innføringen av lovendringen må utsettes i påvente av resultatet av selve rettssaken i tingretten - en sak som ennå ikke er berammet.
DB170925 Israel er et av de ytterst få landene i verden som støtter kurdisk uavhengighet i Irak, noe som går helt tilbake til 1960-tallet da den israelske regjeringen innledet et samarbeid med Mustafa Barzani, faren til den nåværende presidenten i Nord-Irak, Massoud Barzani.
DA170925 - De vil kunne presse regjeringen , spesielt når det gjelder innvandring.
DA170925 Hun gikk til NS fordi hun mente det var den beste måten å kjempe for norske, nasjonale interesser på etter at kongen og regjeringen hadde flyktet til London.
DA170925 Vi vil gjerne jobbe med andre byer for å få en slik endring fra regjeringen , sier han.
DA170925 Selskapet mener påbudet fra regjeringen er en ulovlig handelsrestriksjon i strid med EØS-avtalen, og mener derfor at innføringen av lovendringen må utsettes i påvente av resultatet av selve rettssaken i tingretten - en sak som ennå ikke er berammet.
DA170925 Svenskenes klimapolitiske rammeverk, som den svenske regjeringen omtaler som « historisk », har også et mål om nettonullutslipp senest i 2045.
DA170925 Om statsbudsjettet for 2018, skriver den svenske regjeringen , som omfatter Socialdemokraterna og Miljöpartiet, at de med det har gjennomført de største satsingene på miljø og klima i svensk historie.
AA170925 Regjeringen la fram sine reformer av rettsvesenet tidligere i år, blant annet mer statlig kontroll i utnevnelsen av dommere.
AA170925 - Jeg reiser til den elskede Gazastripen neste mandag med regjeringen og alle grupper, myndigheter og sikkerhetstjenester, skriver han på Facebook. ( ©NTB ) ¶
AA170925 - Hamdallah og medlemmer av regjeringen vil ankomme Gaza neste mandag for å innlede samtaler om regjeringens ansvarsområder, heter det i en uttalelse fra den palestinske regjeringen mandag.
AA170925 - Hamdallah og medlemmer av regjeringen vil ankomme Gaza neste mandag for å innlede samtaler om regjeringens ansvarsområder, heter det i en uttalelse fra den palestinske regjeringen mandag.
AA170925 Den usømmelige handlingen Ali er dømt, for ble utført utenfor en rettsbygningen i Kairo i januar etter at han vant et søksmål mot regjeringen i forbindelse med at to øyer i Rødehavet skulle gis bort til Saudi-Arabia.
AA170925 Amnesty International mener at dommen er politisk motivert, og at den viser at regjeringen i Egypt er fast bestemt på å konsolidere makten og knuse politisk motstand.
AA170925 Ali er også kjent for å ha vunnet en historisk seier i retten i 2010, da det ble fastslått at regjeringen måtte innføre en minstelønn på 1.200 egyptiske pund i måneden. ( ©NTB ) ¶
VG170924 Som offisielt opposisjonsparti vil AfD få den betydningsfulle lederposisjonen i budsjettkomitéen, og vil i tillegg være første taler til å svare på et hvert lovforslag regjeringen skal legge frem i Forbundsdagen.
VG170924 Partiet har mistet kraft og oppslutning av å sitte i regjeringen de siste fire årene sammen med Merkels kristeligdemokrater.
VG170924 Vi vil vurdere å fremme forslag om dette i Stortinget selv, men håper samtidig at regjeringen ser at dette er kommet skjevt ut for de sykeste barna og deres familier.
DB170924 - Det vi på forhånd kan si helt sikkert, er at Angela Merkel kommer til å bli sjef for også den neste tyske regjeringen .
DB170924 Også de siste årene har norsk klimapolitikk bidratt til å opprettholde skillet mellom olje og klima : Gjennom vedtaket om å knytte klimapolitikken tettere til EU har regjeringen i praksis « flagget ut » ansvaret for oljevirksomhetens klimagassutslipp til EUs kvotemarked.
DB170924 Nå får vi se om regjeringen hjelper oss, sa en beboer til avisen.
DA170924 I tida framover mener Solberg at jobbskaping og omstilling av økonomien vil bli viktige oppgaver for den tyske regjeringen .
DA170924 Sosialdemokratene trekker seg fra regjeringen , mens det ytre høyrepartiet AfD ser ut til å bli mye større enn ventet.
DA170924 Sosialdemokratene trekker seg fra regjeringen , mens det ytre høyrepartiet AfD ser ut til å bli mye større enn ventet.
DA170924 I tida framover mener Solberg at jobbskaping og omstilling av økonomien vil bli viktige oppgaver for den tyske regjeringen .
AP170924https://www.aftenposten.no/verden/i/zanPb/Ny-meningsmaling-Amerikanere-flest-vil-ikke-at-USA-skal-sla-til-mot-Nord-Korea Bush håndtering av orkanen Katrina i 2005, da fire av 10 syntes den føderale regjeringen gjorde en god jobb.
AP170924https://www.aftenposten.no/norge/i/8ngA1/Frp-topp-vil-endre-valgloven-Du-skal-fa-bestemme-hvem-som-kommer-pa-Stortinget Regjeringen la i fjor sommer opp til å endre grensen til 8 prosent også ved stortingsvalg, men den ble nedstemt i Stortinget og sendt tilbake til regjeringen med beskjed om å fremme et nytt forslag før stortingsvalget 2021.
AP170924https://www.aftenposten.no/norge/i/8ngA1/Frp-topp-vil-endre-valgloven-Du-skal-fa-bestemme-hvem-som-kommer-pa-Stortinget Regjeringen la i fjor sommer opp til å endre grensen til 8 prosent også ved stortingsvalg, men den ble nedstemt i Stortinget og sendt tilbake til regjeringen med beskjed om å fremme et nytt forslag før stortingsvalget 2021.
VG170923 Les også : Slik rådes regjeringen til å finansiere TV 2 ¶
VG170923 Dette viser at den avtalen regjeringen utlyste vil sikre en fortsatt sunn konkurranse på kringkastingsområdet og bidra til et mangfold av nyhetsmedier i Norge, sier hun.
VG170923 Hun er nå leder av den valgte, sivile, regjeringen i landet.
VG170923 Vårt Land skriver imidlertid at Hareide ikke vil utelukke å ha en form for skriftlig avtale med regjeringen .
VG170923 Selbekk mener det er i regjering at KrF vil kunne få gjennomslag for sin politikk, og mener man taper salgene når man velger å stå utenfor regjeringen .
VG170923 Lokallagsleder til KrF-Hareide : Gå inn i regjeringen
VG170923 KrF har de siste fire årene hatt en samarbeidsavtale med regjeringen , sammen med Venstre.
VG170923 Hareide presiserer lørdag at han ikke ser for seg en avtale med regjeringen .
VG170923 Hareide : Ser ikke for meg noen avtale med regjeringen
VG170923 - Det er de føringene vi har lagt, men så vet ikke jeg hva regjeringen tenker og regjeringspartiene tenker.
DN170923 TV-avtalen ¶ Regjeringen stiller i utlysningen flere krav som må oppfylles for å kunne bli allmennkringkaster - og få inntil 135 millioner kroner i året. | - Kim og Trump oppfører seg som barnehageunger ¶
DB170923 Han kommer med en klar oppfordring : ¶ - Regjeringen burde spytte inn mer for at det ikke skal gå i underskudd.
DB170923 * Bergen kommune og sykkelforbundet søkte om 40 millioners støtte til sykkel-VM, men fikk bare 30 millioner fra regjeringen .
DB170923 Avisene Die Welt og Bild trykte i helgen en epost skrevet av partiets toppkandidat Alice Weidel for et par år siden, der hun anklaget regjeringen for å oversvømme landet med arabere, sinti - en etnisk undergruppe av sigøynere - og rom, skriver NTB.
DB170923 - Disse svinene ( i regjeringen ) er ikke noe annet enn marionetter for seierherrene etter annen verdenskrig, skrev hun.
DB170923 juni i år leverte Barnevoldsutvalget sin rapport om håndtering av vold- og overgrepssaker mot barn til regjeringen .
DA170923 Med hele 80 prosent av plassene i Forbundsdagen, skjer mye politikk innen regjeringen , og opposisjonen er liten.
DA170923 I det forente Tysklands første demokratiske valg i 1990, ble Angela Merkel valgt inn i nasjonalforsamlingen Forbundsdagen, og ble en del av regjeringen til forbundskansler Helmut Kohl, blant annet som miljøminister.
DA170923 Fire år senere, i 2013, var Fridemokratene så svekket etter å ha vært juniorpartner i regjeringen at det falt ut av Forbundsdagen.
DA170923 Det har det blitt resultater av ; regjeringen har gjennomført mye av det den lovet, konkluderer nyhetsmagasinet Der Spiegel i en oppsummering denne uka.
DA170923 Det var i septemberutgaven av månedsavisen Ny Tid at det ble spekulert i om den spanske regjeringen sto bak terrorangrepet i Barcelona nylig, og at angrepet 11. september på World Trade Center i 2001 var « en kontrollert sprengning ».
DA170923 Hareide har avvist å felle Solberg-regjeringen umiddelbart etter valget, men det er ikke det samme som at regjeringen kan regne med ryggdekning fra KrF gjennom de fire neste årene.
DA170923 Han var også tydelig på hvilke saker Ap umiddelbart vil fremme forslag om når Stortinget åpner, blant annet å gjeninnføre 14 dager pappapermisjon og reversere endringer regjeringen har gjort i arbeidsmiljøloven.
DA170923 For Ap handler det om å finne flertall som kan påføre regjeringen nederlag.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/GpklQ/Valgmaskiner-i-21-delstater-i-USA-forsokt-hacket Valgmaskiner i 21 delstater ble forsøkt hacket under presidentvalget i 2016, opplyser den amerikanske regjeringen .
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/GpklQ/Valgmaskiner-i-21-delstater-i-USA-forsokt-hacket Delstatene det er snakk om, fikk først beskjed om cyberangrepet av regjeringen på fredag.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/GpklQ/Valgmaskiner-i-21-delstater-i-USA-forsokt-hacket Regjeringen har heller ikke gått ut med hvem de mener står bak angrepet, men myndigheter i flere av delstatene mener det er Russland som står bak forsøket.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3zPE/Onsdag-blir-trolig-siste-mote-mellom-regjeringspartiene_-KrF-og-Venstre Selv uten samarbeidsavtale innrømmer Knut Arild Hareide at KrF og Regjeringen er bundet av en rekke avtaler fra siste periode.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3zPE/Onsdag-blir-trolig-siste-mote-mellom-regjeringspartiene_-KrF-og-Venstre Men selv om KrF hverken går inn i regjering eller ender opp med en samarbeidsavtale, er det i den siste stortingsperioden blitt inngått en rekke forlik med Regjeringen .
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3zPE/Onsdag-blir-trolig-siste-mote-mellom-regjeringspartiene_-KrF-og-Venstre - Dette er avtaler som binder oss, men de er også bindende for Regjeringen , sier Hareide.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/i/bEAqk/TV-2-eneste-soker-som-kommersiell-allmennkringkaster Dette viser at den avtalen regjeringen utlyste vil sikre en fortsatt sunn konkurranse på kringkastingsområdet og bidra til et mangfold av nyhetsmedier i Norge, sier hun.
AA170923 Valgmaskiner i 21 delstater ble forsøkt hacket under presidentvalget i 2016, opplyser den amerikanske regjeringen .
AA170923 Delstatene det er snakk om fikk først beskjed om cyberangrepet av regjeringen på fredag.
AA170923 Regjeringen har heller ikke gått ut med hvem de mener står bak angrepet, men myndigheter i flere av delstatene mener det er Russland som står bak forsøket. ( ©NTB ) ¶
AA170923 I fjor ville den kenyanske regjeringen stenge flyktningleiren i Dadaab, som huser hundretusener av somaliere og antas å være verdens største flyktningleir.
AA170923 Dette viser at den avtalen regjeringen utlyste vil sikre en fortsatt sunn konkurranse på kringkastingsområdet og bidra til et mangfold av nyhetsmedier i Norge, sier hun.
AA170923 Men Regjeringen innfører også et tak på ordningen : Etter 260 dager vil kompensasjonen bli redusert fra 100 prosent og ned til 66 prosent.
AA170923 I løpet av få dager har det spredd seg et massivt foreldreopprør på Facebook, og statsminister Erna Solberg og andre i Regjeringen blir bombardert med bilder av syke barn og foreldrenes tøffe historier.
AA170923 Bakgrunnen for opprøret er at Regjeringen fra 1. oktober innfører en ny pleiepengeordning.
VG170922 Som VG meldte torsdag skal regjeringen tirsdag tromme sammen en stor fest for norske kulturfolk med suksess i utlandet.
VG170922 Etter å ha blitt presentert for reaksjonene forteller kulturminister Linda Hofstad Helleland at regjeringen har invitert kunstnere fra alle kultursjangre, og at det ikke dreier seg om noen kjendisfest.
VG170922 Vil ikke felle H-Frp regjeringen
VG170922 Men på en pressekonferanse etter landsstyretalen, ga Hareide en garanti til den nåværende regjeringen til Erna Solberg ( H ) : ¶
VG170922 Lokallagsleder til KrF-Hareide : Gå inn i regjeringen med Frp !
VG170922 KrF-leder Knut Arild Hareide går langt i å frede Høyre-Frp regjeringen , men sier samtidig at valget står mellom sentrum-høyreregjering eller opposisjon.
VG170922 - Om vi ikke kommer inn i regjeringen, er det naturlig at den regjeringen som sitter, blir sittende.
VG170922 - Om vi ikke kommer inn i regjeringen , er det naturlig at den regjeringen som sitter, blir sittende.
VG170922 | Full strid om nikab-forbud i skoler og barnehager ¶ Regjeringen vil gjøre det ulovlig å gå med ansiktsdekkende plagg på alle skoler, høyskoler og universiteter.
VG170922 Kunnskapsdepartementet opplyser at det er for tidlig å si hvordan regjeringen vil ta denne saken videre.
VG170922 FORESLÅTT FORBUD : Regjeringen har foreslått et forbud mot bruk av plagg « som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner ».
VG170922 Bakgrunn : Regjeringen vil ha forbud mot nikab i alle skoler og høyskoler ¶
DN170922 Kjenseth peker også på at regjeringen 12. oktober skal legge frem et budsjettforslag, som Venstre ikke står bak.
DN170922 - Vi har hatt regjeringen i fire år, så vi kan ha den i fire måneder til, sier Kjenseth.
DN170922 ¶ KrF må holde sitt løfte til velgerne ; stå utenfor regjeringen og ikke inngå noen samarbeidsavtale, mener forfatteren.
DN170922 I septemberutgaven av Ny Tid spekuleres det om den spanske regjeringen sto bak terrorangrepet i Barcelona i august, og om angrepet på World Trade Center i 2001 var en kontrollert sprengning.
DB170922 FLERE ARRESTERT : I tillegg til 14 demonstranter, melder den katalanske, regionale regjeringen at flere regjeringsansatte er arrestert i angrepet.
DB170922 Det som er viktig for konflikten er at de ulike regionene ble undertrykket kraftig under diktaturet, og dermed reagerer hardt på at regjeringen overkjører dem nå, sier han.
DB170922 VELYKKET : SVs prosjekt så ikke ut til å stable seg på beina igjen etter åtte år i den rødgrønne regjeringen .
DB170922 SVs prosjekt så ikke ut til å stable seg på beina igjen etter åtte år i den rødgrønne regjeringen .
DB170922 Politiet og regjeringen har ikke oversett problemene, de tar det på alvor, de inviterer mennesker som står i stormen inn på Stortinget og snakker med dem, lytter til dem.
DA170922 Dermed har den tyske regjeringen 80 prosent av plassene i nasjonalforsamlingen.
DA170922 Blant annet er det Sosialdemokratene som har sørget for at regjeringen under Merkel har lovfestet minstelønn - en fanesak for SPD.
DA170922 - En avgjørelse om å sende en tysk tropp til Pyeongchang og OL i 2018 vil bli tatt i god tid av regjeringen , den nasjonale olympiske komité og kompetente sikkerhetsmyndigheter, heter det i en uttalelse fra det tyske innenriksministeriet.
DA170922 I septemberutgaven av Ny Tid spekuleres det om den spanske regjeringen sto bak terrorangrepet i Barcelona i august, og om angrepet på World Trade Center i 2001 var en kontrollert sprengning.
DA170922 Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk også en advarsel for å ha åpnet for å støtte regjeringen i eventuell konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
DA170922 Også regjeringen er opptatt av fremmede arter.
DA170922 juni la regjeringen fram forslaget.
DA170922 Styremedlem i Vergeforeningen og selv verge, Eirin Strifeldt, mener regjeringen bryter med menneskerettigheter og FNs barnekonvensjon når ikke en mer helhetlig vurdering av alder blir tatt i bruk.
DA170922 Det er fullstendig hjerterått å plassere mindreårige i voksenmottak, og det er i beste fall grov omsorgssvikt UDI bedriver på oppdrag fra Sylvi Listhaug og regjeringen , sier han.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/7W253/Folg-Theresa-Mays-store-Europa-tale-direkte-fra-klokken-1500--Britene-tilbyr-minst-20-milliarder-euro-i-skilsmisseoppgjor-med-EU Dette er et krav som mange bedrifter har ønsket seg, og som også har bred tilslutning i regjeringen .
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/7W253/Folg-Theresa-Mays-store-Europa-tale-direkte-fra-klokken-1500--Britene-tilbyr-minst-20-milliarder-euro-i-skilsmisseoppgjor-med-EU Den britiske regjeringen skal være klar til å legge minst 20 milliarder euro ( 204 milliarder kroner ) på bordet i skilsmisseoppgjøret med EU, skriver Financial Times ( bak betalingsmur ).
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/7W253/Folg-Theresa-Mays-store-Europa-tale-direkte-fra-klokken-1500--Britene-tilbyr-minst-20-milliarder-euro-i-skilsmisseoppgjor-med-EU Den angivelige trusselen fra den fargerike utenriksminister Boris Johnson om å forlate regjeringen , ser ut til å være trukket i denne omgang.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen I 1983 gikk de inn i regjeringen .
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen - Tror du KrF vil inngå en ny samarbeidsavtale med regjeringen ?
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen - KrF bør gå inn i denne regjeringen .
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen - Jeg tror man oppnår mye mer i regjeringen enn utenfor.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3qpj/Dagen-redaktor-KrF-bor-inn-i-Solberg-regjeringen - Jeg tror de er så bundet av det at de har sagt at de ikke kommer til å gå inn i regjeringen nå.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak Ugyldig vedtak, sier Regjeringen nå.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak Ifølge rådmannen på Hamar kan beskjeden fra Regjeringen forsinke jernbaneplanlegging for Hamar med fra ett til halvannet år.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak I brevet gjentar Sanner at Regjeringen er « positiv » til Vikingskip-alternativet, men at både dette og Bane Nors ønskede løsning i dagens sentrum må utredes mer.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak Det vekker langt mindre begeistring at Regjeringen nylig konkluderte med at de ikke godkjenner kommunestyrets vedtak.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak Det er i et brev til fylkesmannen i Hedmark, signert kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ), at Regjeringen nå avviser vedtaket fra 2016.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak | Regjeringen vender tommelen ned for Hamars jernbanevedtak ¶
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak Regjeringen og Bane Nord har gått inn for å beholde stasjonen der den ligger i dag, sørge for byutvikling sentralt og fortsatt la jernbanen gå som en fysisk barrière ut mot Mjøsa.
AA170922 Regjeringen mener en slik avstemning er ulovlig og et brudd på grunnloven, og onsdag ble 13 personer, de fleste katalanske politikere og tjenestemenn, pågrepet.
AA170922 The Times skrev i forkant av talen at May hadde klart å samle hele regjeringen bak planen.
AA170922 Labour-leder Jeremy Corbyn sa etter Mays tale at regjeringen fortsatt ikke har klart å klargjøre hva slags forhold Storbritannia vil ha til EU etter brexit.
AA170922 - Vi demonstrerer mot at den britiske regjeringen og EU ikke har klart å få på plass noen avtale om borgeres rettigheter, sa initiativtaker Gareth Horsfall til NTBs reporter på stedet.
AA170922 The Times skriver at May nå har klart å samle hele regjeringen bak planen.
AA170922 De israelske flyene avfyrte to raketter fra utenfor syrisk luftrom mot våpenlageret, som ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights tilhører den libanesiske Hizbollah-gruppa, som er alliert med den syriske regjeringen .
AA170922 Han tolker dette som et politisk signal for at regjeringen vil støtte resten av planene om senteret som også er en del av campus-prosjektet til NTNU.
AA170922 I septemberutgaven av Ny Tid spekuleres det om den spanske regjeringen sto bak terrorangrepet i Barcelona i august, og om angrepet på World Trade Center i 2001 var en kontrollert sprengning.
AA170922 Han viser til at KrF sto utenfor Willoch-regjeringen i 1981 på grunn av abortloven, og i 1983 gikk de inn i regjeringen .
AA170922 - Jeg tror de er så bundet av det de har sagt at de ikke kommer til å gå inn i regjeringen nå.
AA170922 Regjeringen er avhengig av KrF for å få gjennomslag for sin politikk, og i en mer fristilt posisjon på Stortinget, er sjansene gode for økt oppslutning, sier han.
VG170921 Neste uke feirer regjeringen Marcus og Martinus, Harald Zwart og Åsne Seierstad - og 250 andre kulturpersonligheter med en stor mottakelse.
VG170921 | Regjeringen hyller norske kultur-kjendiser med stor fest ¶
VG170921 Fått med deg ? Regjeringen hyller norske kulturkjendiser med mega-fest ¶
VG170921 Når den borgerlige regjeringen nå fortsetter, blir dette ytterligere sementert : Det finnes ingen borgerlig side uten Frp.
VG170921 I stedet fortsetter det som ser ut til å være en ørkenvandring som kostbart stemmekveg for regjeringen i Stortinget.
VG170921 I regjeringen er det, med unntakene Listhaug og Amundsen, stadig vanskeligere å se forskjell på Høyrefolk og Frp-ere.
VG170921 Erna Solbergs dør står åpen, og så vidt jeg forstår er også Frp vennlig innstilt til å utvide regjeringen , selv om det koster partiet noen statsrådsposter.
VG170921 Den politiske strukturen i dagens Myanmar er en sjelden form for parallell-styre av to stridende parter, de militære og den folkevalgte regjeringen .
VG170921 Vi kan bare håpe regjeringen bruker de neste fire årene på å skape nye stjerner framfor å beundre de som allerede skinner.
VG170921 Kanskje kunne regjeringen lært noe av kulturfinansieringens mestre, Medici-familien fra 1400-tallets Firenze.
VG170921 STRØMMEN ( VG ) Regjeringen fremstiller den nye pleiepengeordningen som en gavepakke til familier med alvorlig syke barn.
VG170921 Med endringen skal flere få mulighet til å motta pleiepenger, og regjeringen har lansert det som en « gavepakke » til foreldre med syke barn.
VG170921 Sånn sett har vi allerede et avklart forhold til regjeringen .
VG170921 Men vi mener vi har gjort denne regjeringen mer populær enn det Høyre og Frp hadde klart.
VG170921 - Hvordan skal du klare å overtale Siv Jensen til å forlate regjeringen ?
VG170921 Sånn sett har vi allerede et avklart forhold til regjeringen .
NL170921 Nå som den gamle regjeringen blir sittende på norsk side, er det fare for at det kan gå prestisje i deres feilaktige politikk for forvaltning av Tanaelva, men vi får håpe de blå-grønne tar til fornuft i denne sak.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2120/Politikk/vil-avklare-om-de-er-siamesiske-tvillinger Kjenseth peker også på at regjeringen 12. oktober skal legge frem et budsjettforslag, som Venstre ikke står bak.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2120/Politikk/vil-avklare-om-de-er-siamesiske-tvillinger - Det er ikke så akutt, vi har hatt regjeringen i fire år, så vi kan ha den i fire måneder til, sier Kjenseth.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2053/Utenriks/investor-mange-mennesker-og-byer-kan-tape-alt « Selskaper som forårsaker alvorlige miljøødeleggelser og belaster våre felles ressurser vil bli straffet med bøter, produksjonsrestriksjoner og nedleggelser », skriver det statlige nyhetsbyrået Xinhua og siterer regjeringen .
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2053/Utenriks/investor-mange-mennesker-og-byer-kan-tape-alt Regjeringen har prioritert stabilitet de siste kvartalene - noe også de økonomiske statistikkene gir uttrykk for.
DN170921 Kjenseth peker også på at regjeringen 12. oktober skal legge frem et budsjettforslag, som Venstre ikke står bak.
DN170921 - Det er ikke så akutt, vi har hatt regjeringen i fire år, så vi kan ha den i fire måneder til, sier Kjenseth.
DN170921 « Selskaper som forårsaker alvorlige miljøødeleggelser og belaster våre felles ressurser vil bli straffet med bøter, produksjonsrestriksjoner og nedleggelser », skriver det statlige nyhetsbyrået Xinhua og siterer regjeringen .
DN170921 Regjeringen har prioritert stabilitet de siste kvartalene - noe også de økonomiske statistikkene gir uttrykk for.
DN170921 Professor i statsvitenskap Anders Todal Jenssen mener det varsler hard konfrontasjon med regjeringen at Ap nå setter Trond Giske inn i stedet for Marianne Marthinsen som finanspolitisk talsperson for partiet.
DN170921 Det varsler hard konfrontasjon med regjeringen at Ap nå setter Trond Giske ( bildet ) inn i stedet for Marianne Marthinsen som finanspolitisk talsperson for partiet, ifølge professor i statsvitenskap Anders Todal Jenssen.
DN170921 Storbritannia-eksperten tror at May er nødt til å håndtere spliden i regjeringen internt.
DN170921 Spliden i den britiske regjeringen ble svært tydelig da utenriksminister Boris Johnson i slutten av forrige uke kom med sitt soloutspill om brexit.
DN170921 Jeg tror også det er viktig å vise overfor EU at Boris Johnson er litt isolert, at hans artikkel står på egne bein, og at dette ikke er synspunktet til regjeringen , sier Mustad til NTB.
DN170921 - Jeg tror hun må ta oppgjøret internt i regjeringen , og utad fortsette med den linjen hun har lagt opp til, hvis ikke blir det for vanskelig, sier Mustad.
DN170921 Deripaska har nære forbindelser til den russiske regjeringen og president Vladimir Putin, skriver The Washington Post.
DB170921 - Stortinget har i vedtak 519 bedt Regjeringen om å komme tilbake med en plan for utstedelse av pass i ny tjenestestruktur.
DB170921 Hareide avviste muligheter for en samarbeidsavtale med regjeringen i valgkampen.
DB170921 Dagbladet erfarer at statsministeren også forventer at det kan gå langt inn i adventstider før Venstre eventuelt trer inn i regjeringen .
DB170921 I motsetning til i forrige stortingsperiode, trenger regjeringen imidlertid støtte fra både KrF og Venstre for å få flertall.
DB170921 Derimot vil de samarbeide med regjeringen fra sak til sak.
DB170921 I motsetning til i forrige stortingsperiode, trenger regjeringen imidlertid støtte fra både KrF og Venstre for å få flertall.
DB170921 Derimot vil de samarbeide med regjeringen fra sak til sak.
DB170921 Denne regjeringen sitter inntil vi har en ny regjering, sier Solberg, som ikke vil garantere at en ny regjering er på plass før jul.
DB170921 Vårt håp er at regjeringen de neste fire år tar dette på alvor, og innser at frivillige organisasjoner ikke alene kan bistå de over 330 000 bofaste arbeidsmigrantene i integreringsprosessen.
DB170921 Våren 2016 la regjeringen fram integreringsmeldingen « Fra mottak til arbeidsliv- en effektiv integreringspolitikk ».
DB170921 Gjennom etableringen av Kreativt Norge, lånekreditter, mentorprogrammer og gründer-/investorsatsing har regjeringen iverksatt tiltak for at kunstnere skal lykkes med å nå ut til større markeder.
DB170921 En av de viktige oppgavene regjeringen nå tar fatt på er en ny kulturmelding.
DB170921 Regjeringen ønsker en sterk offentlig finansiering av kunst og kultur.
DB170921 Regjeringen vil videreføre satsingen på offentlig og privat-samarbeid innen kunst og kultur, ikke minst gjennom arbeidet som Rådet for Kulturturisme har satt i gang.
DB170921 Kjenner vi den blå-blå regjeringen rett - ønsker de helst å være en slik flyktningsstrøm foruten.
DB170921 Det forundrer meg at den norske regjeringen ikke prioriterer denne saken mer når de først møter statsledere fra samtlige verdenshjørner i FNs hovedkvarter.
DA170921 Og det kan for alvor verken regjeringen eller bransjeforeningene mene.
DA170921 At vi har blitt noe mer oljepengeavhengig de siste årene - det skyldes den blåblå regjeringen .
DA170921 Sånn sett har vi allerede et avklart forhold til regjeringen .
DA170921 Men vi mener vi har gjort denne regjeringen mer populær enn det Høyre og Frp hadde klart.
DA170921 Med seg til samtalene med regjeringen har hun fire krav : Faglærte lærere til alle barn, lettere hverdag for småbedriftene, reformer av velferdsstaten og nye løft innen klima- og miljøpolitikken. ( ©NTB ) ¶
DA170921 KrF slo i valgkampen fast at partiet ikke vil stemme for et mistillitsforslag mot regjeringen nå, men understreket samtidig at Solberg og Jensen ikke er fredet i fire samfulle år.
DA170921 - Regjeringen vet veldig godt hva vi mener om den saken, sier Grande.
DA170921 Det meste vi gjør av arbeid for klima er på tross av og ikke på grunn av regjeringen , sier Schjelderup.
DA170921 Det er vi klare til å gjøre, selv om regjeringen vi fikk vil gi dårligere økonomiske rammer for kommunene enn en Ap-ledet regjering.
DA170921 - Vi tar lederrollen, selv om det finnes klimaskeptikere i regjeringen , forsikrer Oslos byrådsleder Raymond Johansen.
DA170921 - De store byene, inkludert Tromsø, har vist vilje til å ta grep og kutte klimagasser for å hjelpe regjeringen å nå sine nasjonale forpliktelser.
DA170921 Solberg utelukket ikke at det kan bli flere endringer i regjeringen i løpet av høsten enn å finne en erstatter for utenriksminister Børge Brende ( H ), uavhengig av hvordan samtalene med Venstre og KrF forløper.
DA170921 Samtidig vil ikke KrF felle Høyre-Frp-regjeringen med det aller første, men regjeringen er heller ikke fredet i fire år.
DA170921 Da er det naturlig å gjøre noen endringer i regjeringen .
DA170921 - Samtalene om borgerlig samarbeid fortsetter i et utvidet forum neste uke, sier statsminister Erna Solberg ( H ) som åpner for flere endringer i regjeringen .
DA170921 - Denne regjeringen sitter inntil vi har en ny regjering eller en ny type samarbeid.
DA170921 - Regjeringen har laget et budsjett som bare de har hatt innsyn i, og det må de få lov til å legge fram.
AP170921https://www.aftenposten.no/verden/i/kl58k/Aftonbladet-Terrortrussel-mot-Stockholm - Regjeringen er blitt informert og holder seg løpende oppdatert.
AP170921https://www.aftenposten.no/verden/i/WwpQd/Avis-Trumps-kampanjesjef-tilbod-Putin-alliert-privat-briefing Deripaska har nære forbindelser til den russiske regjeringen og president Vladimir Putin, skriver The Washington Post.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roqJe/Samtalene-mellom-de-fire-borgerlige-partiene-fortsetter-neste-uke Rokeringer i regjeringen
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roqJe/Samtalene-mellom-de-fire-borgerlige-partiene-fortsetter-neste-uke KrF har også uttalt at det ikke vil stemme for et mistillitsforslag mot regjeringen i høst.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roqJe/Samtalene-mellom-de-fire-borgerlige-partiene-fortsetter-neste-uke Det ble i forrige uke klart at utenriksminister Børge Brende skal ut av regjeringen og at det kommer til å skje i midten av oktober, altså etter at budsjettet er lagt frem.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roqJe/Samtalene-mellom-de-fire-borgerlige-partiene-fortsetter-neste-uke - Når dere nå sier dere har god tid, betyr det da at dere kan foreta eventuelle rokeringer og utskiftninger i Regjeringen i midten av oktober uten å skjele til at dere snakker med andre partier ?
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roqJe/Samtalene-mellom-de-fire-borgerlige-partiene-fortsetter-neste-uke - Det er en vurdering vi vil gjøre på det tidspunktet, sa Solberg og la til at siden Brende har uttalt at han går, er det « naturlig å gjøre noen endringer i Regjeringen ».
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/GpVo6/Klassekampen-sier-opp-avtalen-med-Ny-Tid I septemberutgaven av Ny Tid spekuleres det om den spanske regjeringen sto bak terrorangrepet i Barcelona i august, og om angrepet på World Trade Center i 2001 var en kontrollert sprengning.
AA170921 Storbritannia-eksperten tror at May er nødt til å håndtere spliden i regjeringen internt.
AA170921 Spliden i den britiske regjeringen ble svært tydelig da utenriksminister Boris Johnson i slutten av forrige uke kom med sitt soloutspill om brexit.
AA170921 Jeg tror også det er viktig å vise overfor EU at Boris Johnson er litt isolert, at hans artikkel står på egne bein, og at dette ikke er synspunktet til regjeringen , sier Mustad til NTB.
AA170921 - Jeg tror hun må ta oppgjøret internt i regjeringen , og utad fortsette med den linjen hun har lagt opp til, hvis ikke blir det for vanskelig, sier Mustad.
AA170921 En av de mest sentrale gruppene i kampen for katalansk uavhengighet har bedt folk stille opp utenfor den regionale rettsbygningen i Barcelona for å protestere mot regjeringen i Madrid, og torsdag ettermiddag var tusenvis av demonstranter møtt opp.
AA170921 Regjeringen mener en slik avstemning er ulovlig og et brudd på grunnloven, og onsdag ble 13 personer, de fleste katalanske politikere og tjenestemenn, pågrepet av sivilgarden samtidig som kontorene til de regionale myndighetene ble ransaket.
AA170921 En av de mest sentrale gruppene i kampen for katalansk uavhengighet ber folk stille opp utenfor den regionale rettsbygningen i Barcelona for å protestere mot regjeringen i Madrid.
AA170921 Regjeringen i Madrid er fast bestemt på å stanse folkeavstemningen som er planlagt å gå av stabelen 1. oktober. ( ©NTB ) ¶
AA170921 Det enstemmige vedtaket er basert på et britisk forslag som stammer fra et brev fra den irakiske regjeringen til FNs generalsekretær António Guterres der FN blir bedt om støtte til å rettsforfølge ekstremistgruppa.
AA170921 IA-avtalen er en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet, og gjelder til 2018.
AA170921 Solberg utelukket ikke at det kan bli flere endringer i regjeringen i løpet av høsten enn å finne en erstatter for utenriksminister Børge Brende ( H ), uavhengig av hvordan samtalene med Venstre og KrF forløper.
AA170921 Samtidig vil ikke KrF felle Høyre-Frp-regjeringen med det aller første, men regjeringen er heller ikke fredet i fire år.
AA170921 Da er det naturlig å gjøre noen endringer i regjeringen .
AA170921 - Samtalene om borgerlig samarbeid fortsetter i et utvidet forum neste uke, sier statsminister Erna Solberg ( H ) som åpner for flere endringer i regjeringen .
AA170921 - Denne regjeringen sitter inntil vi har en ny regjering eller en ny type samarbeid.
AA170921 - Regjeringen har laget et budsjett som bare de har hatt innsyn i, og det må de få lov til å legge fram.
AA170921 Solberg utelukket ikke at det kan bli flere endringer i regjeringen i løpet av høsten enn å finne en erstatter for utenriksminister Børge Brende ( H ), uavhengig av hvordan samtalene med Venstre og KrF forløper.
AA170921 Samtidig vil ikke KrF felle Høyre-Frp-regjeringen med det aller første, men regjeringen er heller ikke fredet i fire år.
AA170921 Da er det naturlig å gjøre noen endringer i regjeringen .
AA170921 - Samtalene om borgerlig samarbeid fortsetter i et utvidet forum neste uke, sier statsminister Erna Solberg ( H ) som åpner for flere endringer i regjeringen .
AA170921 - Denne regjeringen sitter inntil vi har en ny regjering eller en ny type samarbeid.
AA170921 - Regjeringen har laget et budsjett som bare de har hatt innsyn i, og det må de få lov til å legge fram.
VG170920 Den spanske regjeringen har pågrepet 13 katalanske tjenestemenn.
VG170920 UT MOT REGJERINGEN : President i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv, er på plass i FN.
VG170920 Han er skuffet over den norske regjeringen .
VG170920 - Vi skulle ønske at regjeringen fulgte opp det intiativet de en gang tok i denne saken.
VG170920 - Regjeringen har vært tydelig og konsistent i denne saken.
VG170920 Det må være minstekravet en regjeringen må innfri, sier Ingrid Skjoldvær leder i Natur og Ungdom ¶
VG170920 Det betyr at verning av LoVeSe ikke er naturgitt, hvis Venstre eller KrF ikke blir en del av regjeringen eller inngår en forpliktende avtale.
VG170920 Ap-leder Jonas Gahr Støre sa til sitt landsstyre tirsdag at han vil avvente et utspill fra regjeringen i denne saken.
VG170920 Solberg har gjentatte ganger sagt at om de vil inn i regjeringen , så er de hjertelig velkomne når som helst.
VG170920 Lokallagsleder til Hareide : Gå inn i regjeringen !
VG170920 I november må regjeringen ha samlet sammen et avklart flertall for å få vedtatt statsbudsjettet for 2018, men det kan ordnes gjennom en egen engangs budsjettavtale med Venstre og KrF, på linje med de fire siste årene.
VG170920 Hvilke kort skal vi bruke ? Regjeringen har allerede lagret et statsbudsjett, og vi jobber med å skrive trontalen ferdig til Stortingets åpning.
VG170920 Ettersom landet har en regjering med Høyre og Frp, og den ikke møtes med mistillit i Stortinget, fortsetter regjeringen til Erna Solberg inntil en ny regjering er klar.
VG170920 En sentral kilde i Høyre minner om at det gikk to år fra Kåre Willoch dannet sin rene Høyre-regjering etter den borgerlige valgseieren i 1981, før KrF og Sp gikk inn i regjeringen i 1983.
VG170920 Det må regjeringen få lov til å legge fram, og så får vi forhandle ut ifra det mandatet som velgerne har gitt oss, sa hun.
VG170920 Komiteens medlemmer er også kjernen i Den utvidede forsvars- og utenrikskomité, som regjeringen konsulterer i vesentlige utenrikspolitiske spørsmål, som å delta i internasjonale operasjoner eller krig.
VG170920 * 1 Forbud mot atomvåpen : Vinteren 2016 jobbet Huitfeldt for at Stortinget skulle instruere regjeringen til å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen.
NL170920 Solvik-Olsen har markert seg som en av de mer populære statsrådene denne regjeringen har fostret og hans tilhengerskare strekker seg godt utenom eget parti.
NL170920 Og helt ærlig - hvis Finnmark Ap skulle lykkes i sine forsøk på å torpedere regionen : Er det virkelig noen som forestiller seg at regjeringen vil overføre statlige oppgaver til et fylke som har satt seg så grundig på bakbeina ?
NL170920 Da besluttet regjeringen at det statlige fylkesmannsembedet for Troms og Finnmark skulle lokaliseres til byen.
DN170920 Spørsmålet er om Solberg ønsker en avklaring tidligere enn dette, ikke minst fordi det ligger an til rokeringer i regjeringen når utenriksminister Børge Brende ( H ) trer av i oktober.
DN170920 Det må regjeringen få lov til å legge fram, og så får vi forhandle ut ifra det mandatet som velgerne har gitt oss, sier Grande.
DN170920 Men så langt har regjeringen ikke ønsket å gå ut med noe offisielt standpunkt i saken.
DN170920 ¶ Partileder Jonas Gahr Støre lurer på om noe av forklaringen på Arbeiderpartiets dårlig valg er at partiet deltok i flere forlik med regjeringen i forrige stortingsperiode.
DB170920 « Beslutningen ble fattet som følge av den nåværende situasjonen i landet, og etter samtaler med den lokale organisasjonskomiteen og regjeringen i Mexico, » heter det i pressemeldinga.
DB170920 Vårt mål er å bygge flertall mot regjeringen i mange saker allerede fra starten, forklarer Lysbakken.
DB170920 Men jeg ser mange områder hvor det er mulig å få KrF med på å gå mot regjeringen .
DB170920 Dersom de faktisk gjør det, så er det gode muligheter for at vi kan danne flertall mot regjeringen i mange enkeltsaker.
DB170920 - Vi kommer til å begynne denne stortingsperioden med å fremme en rekke forslag på områder hvor vi vet KrF er enig med oss, og ikke enig med regjeringen .
DB170920 - Hvis vi lykkes med å danne flertall mot regjeringen så mange ganger at den ikke får styrt på bakgrunn av sin politikk, da er det fullt mulig å få til et skifte i regjering før valget om fire år.
DB170920 » Venter på Erna og Siv ¶ Regjeringen har ennå ikke trukket sin konklusjon.
DB170920 Heller ikke her har regjeringen kommet med tilsvar.
DB170920 Regjeringen har fått utsatt fristen fra juni til 27. oktober, ¶
DB170920 I mars la regjeringen fram en tverrdepartemental handlingsplan på kostholdsområdet for perioden 2017 - 2021.
DB170920 - Vi synes det er leit at Regjeringen stemte ned vårt forslag til en nasjonal strategi for bedre kosthold og ernæring for eldre som bor på sykehjem eller som mottar hjemmetjenester - for å sette fokus på alle sider ved kosthold og ernæring for eldre.
DB170920 - Den nye handlingsplanen Regjeringen lanserte trekker opp mange viktige innsatsområder, og det er viktig at disse blir fulgt opp.
DB170920 Da må regjeringen vise vilje til konkret handling og ta initiativ til et globalt samarbeid som kan ta fatt i de største truslene havet står overfor.
DB170920 Den kinesiske regjeringen skal dessuten ha presset FN til å nekte akkreditering til ikke-statlige organisasjoner ( NGO ) som er kritiske til Kina.
DB170920 - Dette er noe som regjeringen og Stortinget må se på i forhold til at vi også bør ha en konkurransedyktig og sterk motebransje - det er en viktig del av det å være en kulturnasjon.
DA170920 I valgkampen ga flere uttrykk for at de frykter at regjeringen nå er i ferd med å legge ned brann- og redningsvesenet ute i distriktene og svekke den lokale tilstedeværelsen.
DA170920 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Regjeringen økte i 2014 den tollfrie grensen for privatimport fra 200 kroner til 350 kroner.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/l6PK7/Hoytstaende-politiker-i-Catalonia-pagrepet-av-spansk-politi Ifølge spanske medier ble i alt tolv personer pågrepet da den spanske sivilgarden aksjonerte mot kontorene til den regionale regjeringen onsdag morgen.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/l6PK7/Hoytstaende-politiker-i-Catalonia-pagrepet-av-spansk-politi oktober til tross for at regjeringen i Madrid sier nei og spansk høyesterett mener den er grunnlovsstridig.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/V0nRW/Ny-rapport-100000-asylsokere-i-Europa-har-forsvunnet-fra-radaren-de-siste-arene Nå vil Regjeringen sette fotlenker på asylsøkere.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/2Qa5x/Propp-i-EOS-systemet-gjor-norske-banker-bekymret-Na-drar-Siv-Jensen-til-Brussel-for-a-fa-oppmerksomhet Finansminister Jensen avviser at regjeringen har bommet på målet.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/2Qa5x/Propp-i-EOS-systemet-gjor-norske-banker-bekymret-Na-drar-Siv-Jensen-til-Brussel-for-a-fa-oppmerksomhet Regjeringen hadde opprinnelig som mål å få redusert bunken.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xaBLB/Olemic-Thommessen-vil-ha-gjenvalg--Venstre-og-KrF-avgjor-hvem-som-blir-stortingspresident Dersom det ikke blir en avtale mellom Regjeringen og V og KrF, kan det åpne for en kandidat fra Ap.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt Vedkommende tror ikke Venstre vil gå inn i Regjeringen uten å få følge av KrF.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt Hun understreker at partiet har god tid til å fatte en beslutning, og viser til at statsbudsjettet for neste år allerede er lagt av regjeringen , uten at Venstre har hatt noen mulighet til å påvirke.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt Det skyldes praktiske forhold knyttet til Høyre og Frps interne personkabal og mulige ommøbleringer i Regjeringen .
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt - Det er veldig lenge igjen til vi er på det spørsmålet, sier Trine Skei Grande på spørsmål om hva som skal til for at Venstre ender med å gå inn i regjeringen med Høyre og Frp.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/i/waoln/Virke-regner-med-at-350-kronersgrensen-fjernes Regjeringen økte i 2014 den tollfrie grensen for privatimport fra 200 kroner til 350 kroner.
AP170920https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8n4PE/Derfor-burde-vi-fjerne-kontantstotten--Sarah-Zahid august økte regjeringen kontantstøtten fra 6000 til 7500 kroner pr. måned.
AP170920https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/jRWQq/Sporsmalet-er-om-mange-nok-savner-KrF--Trine-Eilertsen Venstre - som også sitter i møter og diskuterer forholdet til regjeringen denne uken - har opplevd det, SV har opplevd det, ja, til og med Høyre har opplevd det.
AA170920 I en uttalelse via sin talsmann sender Guterres kondolanser både til regjeringen og det mexicanske folk.
AA170920 Ifølge en offisiell uttalelse fra departementets talskvinne uttrykte Tillerson at han var fornøyd med meldingen om at Myanmars regjering vil stanse volden og la flyktningene komme tilbake, samtidig som han ba regjeringen om å tilrettelegge for at mennesker som er fordrevet får humanitær hjelp.
AA170920 Regjeringen varslet at politikere som støtter avstemningen, må regne med å bli straffeforfulgt som følge av forfatningsdomstolens vedtak om at den er ulovlig.
AA170920 - Jeg hørte at den svenske regjeringen er redd for noe, at den tyske regjeringen krysser fingrene og er takknemlig for at vi en uke før valget ennå ikke har blandet oss inn.
AA170920 - Jeg hørte at den svenske regjeringen er redd for noe, at den tyske regjeringen krysser fingrene og er takknemlig for at vi en uke før valget ennå ikke har blandet oss inn.
AA170920 Ifølge spanske medier ble i alt tolv personer pågrepet da den spanske sivilgarden aksjonerte mot kontorene til den regionale regjeringen onsdag morgen.
AA170920 oktober til tross for at regjeringen i Madrid sier nei og spansk høysterett mener den er grunnlovsstridig.
AA170920 Han håper regjeringen leverer på løfter om å etablere en skattekreditt-ordning for skogeiere som satser på industriformål : ¶ - Regjeringen har varslet at de vil tilrettelegge for et sterkere eierengasjement til norsk skogindustri.
AA170920 Han håper regjeringen leverer på løfter om å etablere en skattekreditt-ordning for skogeiere som satser på industriformål : ¶
AA170920 Kildene bekrefter at partiet er villig til å imøtekomme sentrale krav fra Venstre og KrF i forhandlingene om den framtidige regjeringen .
AA170920 Vedkommende tror ikke Venstre vil gå inn i Regjeringen uten å få følge av KrF.
AA170920 Hun understreker at partiet har god tid til å fatte en beslutning, og viser til at statsbudsjettet for neste år allerede er lagt av regjeringen , uten at Venstre har hatt noen mulighet til å påvirke.
VG170919 Likevel mener Amnesty International at Aung San Suu Kyi og regjeringen hennes stikker hodet i sanden stilt overfor volden mot rohingya-muslimene vest i Myanmar.
VG170919 - Regjeringen i Myanmar har ingen intensjon om å fordele skyld eller fraskrive ansvar.
VG170919 Men i sitt faglige råd til regjeringen råder Miljødirektoratet mandag å frede en av flokkene.
VG170919 Klima- og miljødepartementet kunne mandag ikke kommentere Miljødirektoratets faglige råd til regjeringen eller Marit Arnstads synspunkter.
VG170919 Hun mener regjeringen ikke har noe annet valg enn å følge nemndenes forslag.
VG170919 Etter ulverabalderet ba Stortinget regjeringen om å endre rovviltforskriften.
VG170919 - Hvis ikke kommer regjeringen fullstendig på kant med Stortinget nok en gang i denne saken, sier Arnstad.
VG170919 Kommunikasjonssjef i Venstre, Jan Christian Kolstø, opplyser at moderpartiet - med Trine Skei Grande i spissen - skal starte arbeidet med en strategi og eventuelle krav til regjeringen nå på onsdag.
VG170919 - Vi mener at Venstre i forhandlinger med regjeringen primært må ha som krav at hele ordningen med midlertidighet skal avskaffes, og hvis ikke må bruken reduseres kraftig, sier Unge Venstre-leder Tord Hustveit til VG.
VG170919 Regjeringen - og Ap - har gjentatte ganger avslått at ordningen for midlertidig opphold skal skrotes.
VG170919 | Lokallagsleder til KrF-Hareide : Gå inn i regjeringen
VG170919 Erna Solberg påpekte torsdag at hun ikke har gitt opp å få KrF inn i regjeringen - sammen med Frp.
NL170919 Med den tydelige endringsvilje som er vist i Troms, har man meget sterke kort på hånden når regjeringen og stortinget til neste år skal bestemme hvilke statlige oppgaver som løses best regionalt.
NL170919 Stortinget har også bedt regjeringen om å se på overføring av en egen veiadministrasjon til fylkeskommunene, og å gi dem mer ansvar for integrering og for regional næringsutvikling.
NL170919 Regjeringen vil nå gå gjennom statens regionale strukturer for å få bedre sammenfall med de nye fylkene.
NL170919 Regjeringen og Stortinget skal også gjøre egne vurderinger av hvilke oppgaver som kan overføres til fylkeskommunene.
DN170919https://www.dn.no/nyheter/2017/09/19/1631/Utenriks/trump-i-fn-hvis-vi-ma-forsvare-oss-vil-vi-ikke-ha-annet-valg-enn-a-odelegge-nord-korea-totalt Han kom med sterk kritikk av den iranske regjeringen .
DN170919https://www.dn.no/nyheter/2017/09/19/1631/Utenriks/trump-i-fn-hvis-vi-ma-forsvare-oss-vil-vi-ikke-ha-annet-valg-enn-a-odelegge-nord-korea-totalt - Det iranske regjeringen leder en økonomisk utmattet kjeltringstat, sa Trump.
DN170919 Han kom med sterk kritikk av den iranske regjeringen .
DN170919 - Det iranske regjeringen leder en økonomisk utmattet kjeltringstat, sa Trump.
DB170919 Dette gir forbrukerne flere lovfestede rettigheter og Regjeringen har derfor laget dette høringsnotatet.
DB170919 - Nå foreslår regjeringen å tydeliggjøre at reiser som forbrukeren selv setter sammen kan anses som en pakkereise.
DB170919 Forlik med regjeringen sitter langt inne. sitter langt inne.
DB170919 Nacka kommune sier på sin side at de har gjort som de har fått beskjed om fra regjeringen .
DB170919 Mats Gerdau, kommunestyrets talsmann, sier at de har advart regjeringen om de økonomiske konsekvensene loven kan få, men at de ikke blir hørt.
DB170919 - Dersom man ser på tallene i dag målt i norske kroner, så er størrelsen på fondet omtrent tilsvarende det regjeringen anslo i revidert nasjonalbudsjett i mai.
DB170919 ¶ LANGER UT : Vararepresentant og eks-statssekretær i den rødgrønne regjeringen , Laila Gustavsen, liker meget dårlig rundt spekulasjonene om toppvervene i partiets stortingsgruppe.
DB170919 Først må Venstre ( eller KrF ) felle regjeringen .
DB170919 Det kan fort være de får mer innflytelse av å bli med i regjeringen .
DB170919 Da står valget mellom å kaste regjeringen eller gå inn i den.
DB170919 Etter oljekrisen ville regjeringen fortelle folk at det går bra med Norge, at Høyre og Frp fører en politikk som fungerer, og at det ikke er noen grunn til å lytte til Arbeiderpartiets alarmisme.
DB170919 Men under den blå regjeringen er det hovedsakelig retorikken det er noe galt med.
DB170919 Hun har vært for menneskerettigheter og miljø, og har vært åpenlyst kritisk mot regjeringen .
DB170919 Er det mulig for landets største parti gjennom fire år i opposisjon å pakke inn politikken så godt at velgerne ikke ser forskjell på Ap og den blåeste regjeringen i moderne tid ?
DB170919 At retningsvalg krever en tydelig retning, fortrinnsvis en annen enn den sittende regjeringen .
DB170919 Regjeringen har mistet sitt flertall.
DA170919 Han kom med sterk kritikk av den iranske regjeringen .
DA170919 - Det iranske regjeringen leder en økonomisk utmattet kjeltringstat, sa Trump i det som tolkes som nok et tegn på at han vil trekke USA fra atomavtalen eller reforhandle den.
DA170919 Men den stadig mer undertrykkende regjeringen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu tar nå ekstreme skritt for å « normalisere » okkupasjonen.
DA170919 I tillegg er bosetternes representanter en del av Israels politiske elite, og sitter i regjeringen .
DA170919 I dagens Israel kan han ikke lenger uttrykke sin motstand mot regjeringen uten å frykte represalier, sa han.
DA170919 Ida Tønnessen i Jussbuss krever at regjeringen tar ansvar for feilene de har gjort.
DA170919 I april 2016 vedtok regjeringen å øke kravet fra 252.472 kroner til 305.200 kroner.
DA170919 Hun mener regjeringen må sørge for at de som har krav på familieinnvandring får det, og det så fort som overhodet mulig.
DA170919 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! - Regjeringen trenerer ¶
DA170919 Det er her regjeringen har somlet, ifølge Tønnessen.
DA170919 Gitt at Høyre/Frp-regjeringen fortsetter, er dette noen av de mulige utfallene : ¶ * Regjeringen får ingen form for avtale med Venstre og KrF og må søke støtte fra sak til sak for å få flertall i Stortinget.
DA170919 * Høyre og Frp får med seg Venstre inn i regjeringen og søker støtte hos KrF eller andre partier til budsjett og enkeltsaker.
DA170919 * Både KrF og Venstre går inn i regjeringen .
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/ro6JK/Brende-advarte-fredsprisvinneren-for-hun-holdt-tale--Dette-er-Aung-San-Suu-Kyis-siste-sjanse Solberg : - Vil fortsette å presse ¶ Regjeringen vil fortsette å legge press på Myanmar både under generalforsamlingen her i New York og i tiden fremover, sier statsminister Erna Solberg.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/jRyAo/Erna-Solberg-haper-pa-inkluderende-og-samlende-Trump NEW YORK ( Aftenposten ) : Den norske regjeringen håper på en mer samlende amerikansk president når Donald Trump går på talerstolen i dag.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/KoJKE/Trump-utloste-Twitter-krig-med-Iran - Den iranske regjeringen leder en økonomisk utmattet kjeltringstat, sa Trump i det som tolkes som nok et tegn på at han vil trekke USA fra atomavtalen eller reforhandle den.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ro6WK/Aps-valglofter-om-skatteokninger-skremte-egne-velgere Men det var jo ikke slik at den blå regjeringen sa det skulle bli dårligere skole eller dårligere helse ?
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ro6WK/Aps-valglofter-om-skatteokninger-skremte-egne-velgere Generelt tror jeg ikke folk fikk tak i hva som skulle bli så mye bedre enn alternativet fra Erna Solberg og regjeringen , sier han.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Jonas-Gahr-Store-Vi-skal-bli-toffere-og-tydeligere-i-opposisjon Støre stilte også spørsmål ved om Arbeiderpartiet burde ha vært med på brede forlik i Stortinget om innvandring, forsvar og politi - fordi reformene ifølge Støre ble dårlig håndtert av regjeringen .
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/e9pvO/Beveget-Store-til-Ap-toppene-Angrepene-pa-min-rikdom-vil-fortsette Det var tydelig signaler om frustrasjon over forlikene med Regjeringen , et krav om at vi får en balansert politikk for « By og land, hånd i hånd », og en moderne arbeidslivspolitikk, sier Støre.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/e9pvO/Beveget-Store-til-Ap-toppene-Angrepene-pa-min-rikdom-vil-fortsette - Det skyldes måten Regjeringen har forvaltet dem på, og vårt behov for å føre en tydelig politikk fra opposisjonsrollen, forklarer Ap-lederen.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XKklW/Listhaug-premierer-kommuner-som-lykkes-med-integrering Listhaug og Regjeringen benytter samtidig det lave antallet ankomster til å legge om bosettingspolitikken.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/L2blR/KrF-topp-i-Kristiansand-sier-ja-til-a-regjere-med-Frp KrF er tradisjonelt et sentrumsparti, men sentrum er borte vekk, sier lokalpolitikeren, som nå taler ledelsen midt imot og understreker at han « vil gå langt i å anbefale KrF å gå inn i Regjeringen ».
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/oXg5R/Avviser-bostotte-til-politi-pa-bygdene | Avviser bostøtte til politi på bygdene ¶ Regjeringen ville gi politifolk penger for å få dem til å bosette seg i Bygde-Norge.
AA170919 - Den iranske regjeringen leder en økonomisk utmattet kjeltringstat, sa Trump i det som tolkes som nok et tegn på at han vil trekke USA fra atomavtalen eller reforhandle den.
AA170919 Byen er stort sett kontrollert av den saudistøttede regjeringen , mens houthi-opprørere kontrollerer store omkringliggende områder.
AA170919 Myanmars leder Aung San Suu Kyi sa i en tale tirsdag at Myanmar ikke frykter en internasjonal granskning, samtidig som hun hevdet at regjeringen gjør alt for å sikre fred og stabilitet i landet. ( ©NTB ) ¶
AA170919 Aung San Suu Kyi og regjeringen hennes stikker hodet i sanden stilt overfor volden mot rohingya-muslimer vest i Myanmar, mener Amnesty International.
AA170919 Regjeringen har tidligere også antydet at flyktningene ikke vil kunne komme tilbake hvis de ikke kan dokumentere sin identitet.
AA170919 Nabouniversitetet i nord derimot, støtter regjeringen .
AA170919 Men for de andre partiene er det viktig å begynne å jobbe med disse sakene, fremme forslag og etablere et tydelig alternativ til regjeringen , sier Støre til NTB.
AA170919 Han stilte også spørsmål ved om Ap burde vært med på brede forlik i Stortinget om innvandring, forsvar og politi - fordi reformene ifølge Støre ble dårlig håndtert av regjeringen .
AA170919 Ap vil imidlertid vente på et forslag fra regjeringen i denne saken.
AA170919 - Regjeringen har ikke lenger flertall bare med Venstre, noe som åpner for flere muligheter for oss til å danne alternative flertall, sa han.
VG170918 Miljødirektoratet sitt faglige råd til regjeringen er å ta ut færre.
VG170918 Og med fredsavtalen mellom FARC og regjeringen på plass, er Colombia nå hottere enn noensinne.
NL170918 Global avtale om marin forsøpling ¶ Regjeringen har i år besluttet å sette av 150 millioner til et fond som skal bistå utviklingsland med å forhindre plastforsøpling.
NL170918 Som vi skjønner kommer ikke regjeringen til å gjøre noe med alt dette.
NL170918 I følge regjeringen har vi 20 milliarder å fordele i de kommende statsbudsjettene.
NL170918 Dette vet Erna Solberg og de som vil danne regjeringen med henne må forholde seg til det.
DN170918 Han mener Johnson fortjener å få sparken og sier utspillet vitner om en fullstendig mangel på disiplin i regjeringen .
DN170918 Den største endringen han kunngjorde var at regjeringen vil dele anbudet i tre kontrakter.
DN170918 Regjeringen åpner også for å ilegge selskapene økonomiske sanksjoner dersom de ikke har daglige anløp i alle 34 havner.
DN170918 Den største endringen han kunngjorde var at regjeringen vil dele anbudet i tre kontrakter.
DN170918 Regjeringen åpner også for å ilegge selskapene økonomiske sanksjoner dersom de ikke har daglige anløp i alle 34 havner.
DB170918 Å flytte tyngdepunktet i regjeringen i grønn retning, vil gjøre at du får fram det beste også i Høyre, sier daglig leder i Zero Marius Holm.
DB170918 Som del av regjeringen vil Venstre ha en klart større mulighet til å stille krav og være med å påvirke klima og miljøpolitikken, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.
DB170918 Å flytte tyngdepunktet i regjeringen i grønn retning, vil gjøre at du får fram det beste også i Høyre, sier daglig leder i Zero Marius Holm.
DB170918 Som del av regjeringen vil Venstre ha en klart større mulighet til å stille krav og være med å påvirke klima og miljøpolitikken, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.
DB170918 Ifølge Snap Inc mener den saudiarabiske regjeringen at Al Jazeera har begått brudd på landets lover, skriver avisen Wall Street Journal.
DB170918 Derfor må regjeringen nå si klart fra til president Abbas at hans metoder mot kritikere er totalt uakseptable.
DB170918 Nå starter Erna jobben med å danne Solberg-II- regjeringen , bestående av nevnte Frp, og nå snakkes det om at Venstre muligens skal være med, også.
DB170918 Jeg har bare ett eneste, inderlig ønske til Erna for den nye regjeringen : Vær så snill og fjern Sylvi Listhaug som innvandrings- og integreringsminister !
DB170918 Likevel : Det var ikke rart mange fikk en vond smak i munnen da regjeringen lanserte kampanjen i 2014.
DB170918 Hvordan skal regjeringen følge opp dette ?
DA170918 Avisene Die Welt og Bild trykket i helgen en e-post skrevet av Weidel for et par år siden, der hun anklaget regjeringen for å oversvømme landet med arabere, sinti - en etnisk undergruppe av sigøynere - og rom.
DA170918 Utenriksminister Børge Brende er til stede i New York, og sier at regjeringen kjenner seg igjen i Trumps kritikk.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/8nLOw/Venstres-ordforere-splittet-om-regjering-med-Frp Venstre-leder Trine Skei Grande, som rett før landsmøtet truet med å presse Frp ut av Regjeringen , kom i valgkampen med forsikringer om at borgerlig flertall ville gi en borgerlig regjering.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/8nLOw/Venstres-ordforere-splittet-om-regjering-med-Frp Men vi har hele tiden sagt at et borgerlig flertall vil gi en borgerlig regjering, og å være støtteparti som får skylden for hva regjeringen gjør igjen, frister ikke, sier Brenna.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/8nLOw/Venstres-ordforere-splittet-om-regjering-med-Frp Hun understreker at landsmøtevedtaket til partiet ikke utelukker regjeringssamarbeid med Frp, og at det dermed ikke er noen snuoperasjon om Venstre skulle lande på å gå inn i regjeringen .
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/8nLOw/Venstres-ordforere-splittet-om-regjering-med-Frp Han understreker at uten noen form for samabreidsavtale står Regjeringen for eksempel fritt til å starte oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.
AP170918https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/OMMXV/-Arbeiderpartiet-er-dodt--leve-det-uansvarlige-Hoyre--Therese-Sollien Den blå regjeringen har brukt en rekordstor mengde oljepenger.
AA170918 Utenriksminister Børge Brende er til stede i New York, og sier at regjeringen kjenner seg igjen i Trumps kritikk.
AA170918 Han er tiltalt for å ville styrte den tyrkiske regjeringen og for medlemskap i det myndighetene mener er væpnede terrorgrupper.
AA170918 Under høringen mandag framholdt regjeringen at alle rohingyaer utgjør en sikkerhetsrisiko ettersom det er fare for at noen av dem vil kunne hjelpe terrorister.
AA170918 I august varslet den indiske regjeringen at alle rohingyaer vil bli utvist fra landet, selv de som har fått flyktningstatus av FN.
AA170918 Han mener Johnson fortjener å få sparken og sier utspillet vitner om en fullstendig mangel på disiplin i regjeringen .
AA170918 Det er imidlertid forutsatt at tilbyderne oppfyller en rekke minstekrav regjeringen stiller.
AA170918 Den største endringen han kunngjorde var at regjeringen vil dele anbudet i tre kontrakter.
AA170918 Regjeringen åpner også for å ilegge selskapene økonomiske sanksjoner dersom de ikke har daglige anløp i alle 34 havner.
AA170918 Det er imidlertid forutsatt at tilbyderne oppfyller en rekke minstekrav regjeringen stiller.
AA170918 Den største endringen han kunngjorde var at regjeringen vil dele anbudet i tre kontrakter.
AA170918 Regjeringen åpner også for å ilegge selskapene økonomiske sanksjoner dersom de ikke har daglige anløp i alle 34 havner.
DN170917 Fullstendig bom for oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen inngikk i avtalen mellom regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF for fireårsperioden som nå straks er avsluttet.
DN170917 Foto : Hampus Lundgren ¶ Regjeringen har foreslått en ny lov for pakkereiser.
DN170917 Utenriksminister Børge Brendes ( H ) varslede avgang har satt fart i spekulasjonen om hvorvidt KrF kan lokkes inn i regjeringen ved å tilbys jobben som utenriks- eller bistandsminister.
DN170917 Statsminister Erna Solberg ( H ) har ikke gitt opp å få KrF inn i regjeringen .
DN170917 Heller ikke Bekkevold vil ha en ny avtale med regjeringen og viser til vårens landsmøtevedtak : ¶
DN170917 - Vi må ha noen avklaringer som sikrer et samarbeid mellom KrF og den nye regjeringen Solberg på viktige punkter.
DN170917 - Jeg mener vi skal gå inn og gjøre en reell sondering mot regjeringen , sa han til avisen, og la til at det viktigste ikke er « hvem vi samarbeider med, men hva vi samarbeider om ».
DN170917 Ved adventstider må regjeringen ha stablet et budsjettflertall på beina.
DN170917 Norsk økonomi er i bedring, noe som vil gi regjeringen medvind inn i 2018.
DN170917 Men hvor omfattende endringer det blir i regjeringen , vil avhenge av hvordan samtalene mellom de fire partiene går.
DN170917 I midten av oktober kommer det dessuten til å bli minst én endring i regjeringen , fordi utenriksminister Børge Brende ( H ) går av for å bli president i Verdens økonomiske forum.
DN170917 Hvis enten Venstre eller KrF går inn i regjeringen , vil det bli flere endringer. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN170917 Her er noen mulige utfall, gitt at Høyre/Frp-regjeringen fortsetter : ¶ * Regjeringen får ingen form for avtale med Venstre og KrF og må søke støtte fra sak til sak for å få flertall i Stortinget.
DN170917 Det har også vært kostbart for regjeringen å oppnå budsjettenighet med Venstre og KrF, og Venstre har flere ganger advart mot å bruke stadig mer oljepenger.
DN170917 * Både KrF og Venstre går inn i regjeringen .
DN170917 Ved adventstider må regjeringen ha stablet et budsjettflertall på beina.
DN170917 Norsk økonomi er i bedring, noe som vil gi regjeringen medvind inn i 2018.
DN170917 Men hvor omfattende endringer det blir i regjeringen , vil avhenge av hvordan samtalene mellom de fire partiene går.
DN170917 I midten av oktober kommer det dessuten til å bli minst én endring i regjeringen , fordi utenriksminister Børge Brende ( H ) går av for å bli president i Verdens økonomiske forum.
DN170917 Hvis enten Venstre eller KrF går inn i regjeringen , vil det bli flere endringer. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN170917 Her er noen mulige utfall, gitt at Høyre/Frp-regjeringen fortsetter : ¶ * Regjeringen får ingen form for avtale med Venstre og KrF og må søke støtte fra sak til sak for å få flertall i Stortinget.
DN170917 Det har også vært kostbart for regjeringen å oppnå budsjettenighet med Venstre og KrF, og Venstre har flere ganger advart mot å bruke stadig mer oljepenger.
DN170917 * Både KrF og Venstre går inn i regjeringen .
DB170917 Da sa Nauert også at USA ikke vet hvem som står bak angrepene, samtidig som hun ba den kubanske regjeringen om å gripe inn.
DB170917 - Landet kommer aldri til å tillate at angrep mot diplomater eller diplomatenes familie skjer på vårt territorium, heter det i en uttalelse fra regjeringen , sitert av The Guardian.
DB170917 Utenriksminister Børge Brendes ( H ) varslede avgang har satt fart i spekulasjonen om hvorvidt KrF kan lokkes inn i regjeringen ved å tilbys jobben som utenriks- eller bistandsminister.
DB170917 Statsminister Erna Solberg ( H ) har ikke gitt opp å få KrF inn i regjeringen .
DB170917 Heller ikke Bekkevold vil ha en ny avtale med regjeringen og viser til vårens landsmøtevedtak : ¶
DB170917 - Vi må ha noen avklaringer som sikrer et samarbeid mellom KrF og den nye regjeringen Solberg på viktige punkter.
DB170917 - Jeg mener vi skal gå inn og gjøre en reell sondering mot regjeringen , sa han til avisen, og la til at det viktigste ikke er « hvem vi samarbeider med, men hva vi samarbeider om ».
DB170917 Saksbarometeret viser at regjeringen har eierskap til flest områder velgerne bryr seg mest om, med unntak av helse og eldreomsorg, hvor Ap har størst tillit.
DA170917 Full tillit er ikke noe som har preget forholdet mellom Venstre og regjeringen de fire siste årene.
DA170917 Utenriksminister Børge Brendes ( H ) varslede avgang har satt fart i spekulasjonen om hvorvidt KrF kan lokkes inn i regjeringen ved å tilbys jobben som utenriks- eller bistandsminister.
DA170917 Statsminister Erna Solberg ( H ) har ikke gitt opp å få KrF inn i regjeringen .
DA170917 Heller ikke Bekkevold vil ha en ny avtale med regjeringen og viser til vårens landsmøtevedtak : ¶
DA170917 - Vi må ha noen avklaringer som sikrer et samarbeid mellom KrF og den nye regjeringen Solberg på viktige punkter.
DA170917 - Jeg mener vi skal gå inn og gjøre en reell sondering mot regjeringen , sa han til avisen, og la til at det viktigste ikke er « hvem vi samarbeider med, men hva vi samarbeider om ».
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/va72L/Iraks-kurdere-trosser-protestene-og-stemmer-over-uavhengighet Regjeringen i Irak har fordømt folkeavstemningen som grunnlovsstridig, og det irakske parlamentet har gitt regjeringen fullmakt til å « bevare Iraks enhet med alle midler ».
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/va72L/Iraks-kurdere-trosser-protestene-og-stemmer-over-uavhengighet Regjeringen i Irak har fordømt folkeavstemningen som grunnlovsstridig, og det irakske parlamentet har gitt regjeringen fullmakt til å « bevare Iraks enhet med alle midler ».
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/dyEwq/-21-aring-pagrepet-etter-angrep-mot-T-bane-i-London Rudd understreker imidlertid at regjeringen « forplikter seg til å sørge for at sikkerhetstjenester og politi har de rette ressursene ».
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/V0JkJ/Dansk-parti-vil-ha-nye-etterforskning-av-Scandinavian-Star Venstreorienterte Enhedslisten varslet søndag at partiet vil ha justisministeren til å gi en redegjørelse i Folketinget om hva regjeringen vil gjøre for å få en grundig undersøkelse av eier- og forsikringsforholdene rundt Scandinavian Star, skriver Politiken.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Stortinget vedtok også inndelingsloven som ga regjeringen fullmakt til å slå sammen kommuner som var enige om å slå seg sammen.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Hvis noen av kommunene var imot sammenslåing måtte regjeringen sende saken til Stortinget som tok den endelige beslutningen.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel - Stortinget må instruere Regjeringen til å legge til rette for at kommuner som ønsker å gå videre som egen kommune skal få lov til det.
AP170917https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/05djG/Statsministeren-er-skuffet-over-norske-menn_-men-foreldre-kan-dultes-til-mer-likestilling--Kjetil-Bjorvatn Reduksjonen i fedrekvoten som den blåblå regjeringen gjennomførte i 2014, fra 14 uker til 10 uker, har ført til en markert reduksjon i hvor lenge nybakte fedre er hjemme med sine barn.
AA170917 - Den serbiske regjeringen er til stede for alle borgere, både majoriteten og minoritetene, for å vise at den respekterer mangfold, sa Brnabic til nyhetsbyrået Beta før paraden.
AA170917 Rudd understreker imidlertid at regjeringen « forplikter seg til å sørge for at sikkerhetstjenester og politi har de rette ressursene ».
AA170917 Venstreorienterte Enhedslisten varslet søndag at partiet vil ha justisministeren til å gi en redegjørelse i Folketinget om hva regjeringen vil gjøre for å få en grundig undersøkelse av eier- og forsikringsforholdene rundt Scandinavian Star, skriver Politiken.
VG170916 Gjøsteen, som er professor ved Institutt for matematiske fag på NTNU i Trondheim og tidligere blant annet har jobbet med stemmegivning via internett for Regjeringen og BankID, svarer følgende på spørsmål om det er mulig å være på forskjellige steder med samme IP-adresse : ¶
VG170916 ( Kilder : Regjeringen , NTB, VG ) ¶
VG170916 Les gjerne : Hareide i valgkampinnspurten : Åpnet for å kunne felle regjeringen
VG170916 « Dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, legger komiteen til grunn at regjeringen kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017 med en oppdatering », står det.
VG170916 Stillingen som utenriksminister vil kunne tilbys KrF som lokkemiddel for at partiet skal gå inn i regjeringen , ifølge Dagens Næringsliv.
VG170916 Fylkesleder Pål Kårbø i Hordaland KrF ser fordelen med å gå inn i regjeringen .
DB170916 - Flott, skrev sistnevnte i e-post-utvekslingen der mellomleddet Rob Goldstone foreslå treffet med « advokat for den russiske regjeringen » og den styrtrike oligark-sønnen Emin Agalarov.
DB170916 Regjeringen har gitt de militære ansvar for å frakte mat og utstyr til grenseområdene, samtidig som det er lagt planer for å bygge 14 000 tilfluktsbygg med plass til seks familier hver.
DB170916 ¶ LOKKES INN I REGJERING : Ifølge Dagens Næringsliv tilbyr regjeringen utenriksministerposten til KrF.
DB170916 Fylkesleder Pål Kårbø i Hordaland KrF ser oppsiden med å gå inn i regjeringen .
DB170916 Den afrikanske union ( AU ) har vedtatt å sende en fredsbevarende styrke til Burundi, men regjeringen sier blankt nei.
DB170916 Regjeringen kan også by på en rapport om grønn konkurransekraft, der alle tiltak krever så mange penger at det tilsammen blir dyrt og umulig.
DB170916 En stund var det uklart hvor regjeringen ville lande i denne saken.
DA170916 Her har ikke regjeringen vært gode nok.
DA170916 Norges Fiskarlag har gjentatte ganger advart regjeringen og Stortinget mot å åpne opp for petroleumsvirksomhet i områdene mellom Barentshavet og Lofoten.
DA170916 Stillingen som utenriksminister vil kunne tilbys Kristelig Folkeparti som lokkemiddel for at partiet skal gå inn i regjeringen .
DA170916 Stillingen som utenriksminister vil kunne tilbys Kristelig Folkeparti som lokkemiddel for at partiet skal gå inn i regjeringen , ifølge Dagens Næringsliv.
DA170916 Fylkesleder Pål Kårbø i Hordaland KrF ser oppsiden med å gå inn i regjeringen .
DA170916 Torsdag ble avisen distribuert som bilag til alle abonnenter av Klassekampen, i en utgave som formidlet teorier om at den spanske regjeringen sto bak terrorangrepet i Barcelona i august, samt at angrepet på World Trade Center i var en kontrollert sprengning. 22. juli-teori ¶
AP170916https://www.aftenposten.no/verden/i/d3w0B/I-lopet-av-fa-ar-kom-1-million-joder-fra-Sovjetunionen-til-Israel-Det-har-endret-landet-og-hele-regionen Lieberman og hans partifeller stemte likevel for den svært kontroversielle loven om « en nasjonalstat for det jødiske folk » da den israelske regjeringen stemte om saken i november 2014.
AA170916 Men siden Lys Framtid nå har trukket seg, har ikke regjeringen lenger flertall i nasjonalforsamlingen. ( ©NTB ) ¶
AA170916 Lys Framtid besluttet å gå ut av regjeringen etter avsløringer om at statsministerens parti, Selvstendighetspartiet, forsøkte å dekke over en avsløring om en dømt seksualforbryter.
AA170916 Før Lys Framtid trakk seg hadde regjeringen , som også besto av Benediktssons Selvstendighetsparti og Reformpartiet, så vidt flertall med 32 av Alltingets 63 mandater.
AA170916 Etter avsløringen besluttet Lys Framtid enstemmig å trekke seg fra regjeringen .
AA170916 Stillingen som utenriksminister vil kunne tilbys Kristelig Folkeparti som lokkemiddel for at partiet skal gå inn i regjeringen , ifølge Dagens Næringsliv.
AA170916 Fylkesleder Pål Kårbø i Hordaland KrF ser oppsiden med å gå inn i regjeringen .
AA170916 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen lokker KrF med utenriksministerposten ¶
AA170916 Venstre må gjerne bli med i regjeringen , men Sylvi Listhaug ( Frp ) bør fortsette som innvandrings- og integreringsminister, ifølge Frp-kilde.
AA170916 | DN : Regjeringen lokker KrF med utenriksministerposten ¶
AA170916 Stillingen som utenriksminister vil kunne tilbys Kristelig Folkeparti som lokkemiddel for at partiet skal gå inn i regjeringen , ifølge Dagens Næringsliv.
AA170916 Fylkesleder Pål Kårbø i Hordaland KrF ser oppsiden med å gå inn i regjeringen .
VG170915 Partiet Lys Framtid trekker seg fra den islandske regjeringen .
VG170915 Nå har regjeringen kollapset.
VG170915 Det var under et partimøte torsdag at Lys Framtid enstemmig besluttet å trekke seg fra regjeringen , ifølge en kilde i partiet, skriver NTB.
VG170915 Dermed har de gått bak ryggen til statsrådene, regjeringen og befolkningen, sier Einarsson.
VG170915 Regjeringen som består av Lys Framtid, Selvstendighetspartiet og Reformpartiet går av.
VG170915 Måling : Brende er mest populær i regjeringen
VG170915 Men det vil gå minst en måned før Erna Solberg omdanner regjeringen .
VG170915 Les også : Slik kom regjeringen på innsiden av Trump-nettverket ¶
VG170915 Dersom disse samtalene fører til utvidelse av regjeringen , så må hele regjeringskabalen legges på nytt.
SA170915 » Norges avtaler er blitt møtt med kritikk fra enkelte hold, og Regjeringen er blitt beskyldt for å ikke ta opp menneskerettighetssituasjonen i landet i forbindelse med normaliseringen av forbindelsene.
SA170915 Utenrikspolitikk overlater vi til Regjeringen og Stortinget.
NL170915 Når Rune Foshaug kaller regjeringen for blåbrun i sitt innlegg om et spørsmål om troverdighet, så fortsetter han der hans partikollegaer slapp.
NL170915 Det er det regjeringen vant valget på.
DN170915 Under et partimøte torsdag besluttet Lys Framtid enstemmig å trekke seg fra regjeringen , ifølge en kilde i partiet.
DN170915 Partiet Lys Framtid trekker seg fra regjeringen på Island.
DN170915 Før Lys Framtid trakk seg, hadde regjeringen så vidt flertall med 32 av parlamentets 63 mandater.
DN170915 Dermed er en av mulighetene for den svekkede regjeringen å kalle inn til nyvalg.
DN170915 Den sittende regjeringen ble valgt inn for åtte måneder siden.
DN170915 Montoro sier at regjeringen kommer til å ta over administreringen av utgifter til viktige offentlige tjenester og lønnsutbetalinger til offentlige ansatte.
DN170915 I juli ba regjeringen myndighetene i Catalonia sendte dem ukentlige oversikter over utgiftene sine, slik at de kunne forsikre seg om at ingenting gikk til å organisere den omstridte folkeavstemningen.
DN170915 - Vi sikrer at ingen penger fra regjeringen går til å finanseiere ulovlige aktiviteter, sa finansminister Cristobal Montoro under en pressekonferanse fredag.
DN170915 Regjeringen i Madrid mener det er et brudd mot grunnloven.
DN170915 Spekulasjonene om hvem som skal overta jobben, kompliseres av at det ikke er klart hvordan regjeringen skal se ut.
DN170915 Hvis regjeringen skulle få en annen sammensetning, vil utenriksministerposten trolig bare være én av mange brikker.
DN170915 | Islands statsminister skriver ut nyvalg ¶ Regjeringen til Islands statsminister Bjarni Benediktsson kollapset da ett av partiene trakk seg på grunn av en skandale.
DN170915 Under et partimøte torsdag besluttet Lys Framtid enstemmig å trekke seg fra regjeringen , ifølge en kilde i partiet.
DN170915 Før Lys Framtid trakk seg hadde regjeringen , som også besto av Benediktssons Selvstendighetsparti og Reformpartiet, så vidt flertall med 32 av parlamentets 63 mandater.
DN170915 Den sittende regjeringen ble valgt inn for åtte måneder siden.
DN170915 Møtene mellom regjeringen og opposisjonen fortsetter i Venezuela.
DB170915 Under et partimøte torsdag besluttet Lys Framtid enstemmig å trekke seg fra regjeringen , ifølge en kilde i partiet.
DB170915 Før Lys Framtid trakk seg hadde regjeringen , som også besto av Benediktssons Selvstendighetsparti og Reformpartiet, så vidt flertall med 32 av parlamentets 63 mandater.
DB170915 Den sittende regjeringen ble valgt inn for åtte måneder siden.
DB170915 Senterpartiet mener dette prosjektet viser at regjeringen ikke prioriterer veibygging i distriktene.
DB170915 Ordførerne i kommunene har vært tydelige på at de føler seg sviktet av den borgerlige regjeringen .
DB170915 Befolkningen i området har vært fortvilt på den sittende regjeringen - som har utsatt fullføringen av veistrekningen.
DB170915 Valgresultatets usikre parlamentariske situasjon gjør at den blåblå regjeringen må søke samarbeid fra sak til sak i Stortinget, og dermed sitter utrygt.
DB170915 Nå har ikke regjeringen flertall selv om Venstre skulle gå inn i den, og KrF har tydelig sagt at de nå går i opposisjon.
DB170915 Om regjeringen innfører dette forbudet, vil vi aldri mer kunne bruke sånn deilig skrubbekrem når vi dusjer, eller pusse tennene med den tannkrem som har små glitterbiter i.
DB170915 Historien om gåsenebbhvalen som hadde spist 30 plastposer ble straks plukket opp av klimaaktivister og journalister og brukt i en hensynsløs kampanje for å få regjeringen til å forby plast.
DB170915 Det første de må gjøre er å se bort fra Stortingets vedtak fra mai 2016, der regjeringen ble bedt om å utarbeide et forbud mot mikroplast i kosmetikkprodukter.
DA170915 Framover blir det ikke like enkelt, tror Snoen : Når oljepengebruken til regjeringen må bremses, kan Ap gjøre et godt valg, sier han.
DA170915 | Islands statsminister skriver ut nyvalg ¶ Regjeringen til Islands statsminister Bjarni Benediktsson kollapset da ett av partiene trakk seg på grunn av en skandale.
DA170915 Under et partimøte torsdag besluttet Lys Framtid enstemmig å trekke seg fra regjeringen , ifølge en kilde i partiet.
DA170915 Før Lys Framtid trakk seg hadde regjeringen , som også besto av Benediktssons Selvstendighetsparti og Reformpartiet, så vidt flertall med 32 av parlamentets 63 mandater.
DA170915 Den sittende regjeringen ble valgt inn for åtte måneder siden.
DA170915 Her har regjeringen vært passiv, sier Bøhler.
DA170915 Det samme gjelder forbudet mot kjønnsdelt svømmeundervisning, forbud mot hatpredikanter og tiltak mot at barn sendes til koranskoler i utlandet, hvor regjeringen lenge har svart og opptrådt passivt, sier Bøhler.
DA170915 Spekulasjonene om hvem som skal overta jobben, kompliseres av at det ikke er klart hvordan regjeringen skal se ut.
DA170915 Hvis regjeringen skulle få en annen sammensetning, vil utenriksministerposten trolig bare være én av mange brikker.
DA170915 Tidligere i år sendte regjeringen ut et høringsforslag om å skjerpe kravene til bemanning i barnehagene.
DA170915 Et fleksibelt opptak gjennom hele året betyr at regjeringen følger opp en utvidelse om at barn født i september, oktober og november skal ha rett til en barnehageplass fra fylte ett år.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-idrett-skal-hjelpe-kinesere-til-a-bli-gode-i-langrenn_-skiskyting-og-hopp-Det-koster-millioner-241655b.html » Norges avtaler er blitt møtt med kritikk fra enkelte hold, og Regjeringen er blitt beskyldt for å ikke ta opp menneskerettighetssituasjonen i landet i forbindelse med normaliseringen av forbindelsene.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-idrett-skal-hjelpe-kinesere-til-a-bli-gode-i-langrenn_-skiskyting-og-hopp-Det-koster-millioner-241655b.html Utenrikspolitikk overlater vi til Regjeringen og Stortinget.
AP170915https://www.aftenposten.no/verden/i/waGQd/Perus-nasjonalforsamling-avsetter-regjeringen | Perus nasjonalforsamling avsetter regjeringen
AP170915https://www.aftenposten.no/verden/i/waGQd/Perus-nasjonalforsamling-avsetter-regjeringen Kuczynski utfordret onsdag nasjonalforsamlingen til å fremme mistillitsforslag mot regjeringen hans dersom de insisterte på å ikke godkjenne hans andre utdanningsminister.
AP170915https://www.aftenposten.no/verden/i/waGQd/Perus-nasjonalforsamling-avsetter-regjeringen Etter Perus grunnlov kan imidlertid presidenten, dersom regjeringen hans ikke får tillitsvotum ganger, skrive ut nyvalg på nasjonalforsamling.
AP170915https://www.aftenposten.no/verden/i/O4dml/Islands-statsminister-skriver-ut-nyvalg-etter-skandale | Islands statsminister skriver ut nyvalg etter skandale ¶ Regjeringen til Islands statsminister Bjarni Benediktsson kollapset da ett av partiene trakk seg på grunn av en skandale.
AP170915https://www.aftenposten.no/verden/i/O4dml/Islands-statsminister-skriver-ut-nyvalg-etter-skandale Under et partimøte torsdag besluttet Lys Framtid enstemmig å trekke seg fra regjeringen , ifølge en kilde i partiet.
AP170915https://www.aftenposten.no/verden/i/O4dml/Islands-statsminister-skriver-ut-nyvalg-etter-skandale Før Lys Framtid trakk seg hadde regjeringen , som også besto av Benediktssons Selvstendighetsparti og Reformpartiet, så vidt flertall med 32 av parlamentets 63 mandater.
AP170915https://www.aftenposten.no/verden/i/O4dml/Islands-statsminister-skriver-ut-nyvalg-etter-skandale Den sittende regjeringen ble valgt inn for åtte måneder siden.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/O4dbk/Blir-hun-Norges-forste-kvinnelige-utenriksminister Og det at én går ut av Regjeringen , kan føre til at det blir flere omkalfatringer.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/O4dbk/Blir-hun-Norges-forste-kvinnelige-utenriksminister Nå er spekulasjonene i gang om hvem som vil overta den mektige posten i Regjeringen .
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/O4dbk/Blir-hun-Norges-forste-kvinnelige-utenriksminister I løpet av disse fire ukene vil det også være diskusjoner om flere partier skal gå inn i Regjeringen .
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/O4dbk/Blir-hun-Norges-forste-kvinnelige-utenriksminister Dersom Siv Jensen fortsetter som finansminister og Søreide skulle bli utenriksminister, vil i så fall kvinner ha de tre mest prestisjefylte statsrådstaburettene i Regjeringen .
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8nMmG/En-ny-bistandsminister-post-kan-vare-lokkemiddel-for-KrF På pressekonferansen der utenriksminister Børge Brende varslet sin avgang om en måned, bekreftet statsminister Erna Solberg at strukturen i UD ville bli tema i samtalene mellom Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8nMmG/En-ny-bistandsminister-post-kan-vare-lokkemiddel-for-KrF Når Regjeringen nå jakter på en ny utenriksminister, åpner det også opp spørsmålet om hvordan Utenriksdepartementet skal organiseres.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8nMmG/En-ny-bistandsminister-post-kan-vare-lokkemiddel-for-KrF I de samtalene som skal holdes nå vil en slik ministerpost kunne være viktig enten for å lokke V og/eller KrF inn i Regjeringen eller for å få til et samarbeid med dem.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8nMmG/En-ny-bistandsminister-post-kan-vare-lokkemiddel-for-KrF Etter første møte i Høyres stortingsgruppe torsdag ga statsministeren klart uttrykk for at det beste ville være å få KrF med i regjeringen .
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8nMmG/En-ny-bistandsminister-post-kan-vare-lokkemiddel-for-KrF Det er ventet at det kommer andre og mer omfattende endringer i Regjeringen , også uten at dagens regjering utvides med ett eller to partier.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8nMmG/En-ny-bistandsminister-post-kan-vare-lokkemiddel-for-KrF Det er opp til Regjeringen å organisere sitt arbeid, det gjelder i stor grad også departementsstrukturen.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Salg av det offentliges aksjer ¶ Regjeringen har med støtte fra KrF og Venstre solgt Cermaq og solgt seg ned i Entra og SAS, samt fått fullmakt til nedsalg i bl.a.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Mer stordrift i jordbruket ¶ Regjeringen har satt kursen mot dette gjennom endring av regelverk og støtteordninger som gjør det mer lønnsomt å drive stort.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Men her er mye uklart, ettersom KrF har stemt imot tvangssammenslåinger og Regjeringen dermed har flertall mot seg.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Her blir det neppe endringer med mindre Regjeringen og dagens støttepartier blir enige om det.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Færre fylker ¶ Regjeringen vil kutte fra 19 fylkeskommuner til 10 - 11 regioner fra 1.1. 2020.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Regjeringen har gjennomført en rekke innstramninger, som å tilbakekalle oppholdstillatelse etter ferier til hjemlandet, innføring av nye regler for bortvisning av asylsøkere på grensen i en krisesituasjon, og strengere regler for familieinnvandring og permanent oppholdstillatelse.
AP170915https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/7WM1B/Det-enkle-livet-i-regjering-gar-mot-slutten--Trine-Eilertsen Finansminister Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ) i front for den nye regjeringen på Slottsplassen i Oslo 2013.
AP170915https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/7eOvV/Skal-det-lages-en-biobank-med-DNA-fra-nesten-alle-nordmenn--Kristin-Halvorsen-og-Ole-Johan-Borge Nasjonal biobank krever mer debatt enn Regjeringen legger opp til.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-idrett-skal-hjelpe-kinesere-til-a-bli-gode-i-langrenn_-skiskyting-og-hopp-Det-koster-millioner-241655b.html » Norges avtaler er blitt møtt med kritikk fra enkelte hold, og Regjeringen er blitt beskyldt for å ikke ta opp menneskerettighetssituasjonen i landet i forbindelse med normaliseringen av forbindelsene.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-idrett-skal-hjelpe-kinesere-til-a-bli-gode-i-langrenn_-skiskyting-og-hopp-Det-koster-millioner-241655b.html Utenrikspolitikk overlater vi til Regjeringen og Stortinget.
AA170915 Montoro sier at regjeringen kommer til å ta over administreringen av utgifter til viktige offentlige tjenester og lønnsutbetalinger til offentlige ansatte.
AA170915 I juli ba regjeringen myndighetene i Catalonia sendte dem ukentlige oversikter over utgiftene sine, slik at de kunne forsikre seg om at ingenting gikk til å organisere den omstridte folkeavstemningen.
AA170915 - Vi sikrer at ingen penger fra regjeringen går til å finanseiere ulovlige aktiviteter, sa finansminister Cristobal Montoro under en pressekonferanse fredag.
AA170915 Regjeringen i Madrid mener det er et brudd mot grunnloven.
AA170915 - Enhver utenlandsk styrke på syrisk territorium uten godkjenning fra den syriske regjeringen , er ulovlig, sier han ifølge nyhetsbyrået SANA.
AA170915 Under et partimøte torsdag besluttet Lys Framtid enstemmig å trekke seg fra regjeringen , ifølge en kilde i partiet.
AA170915 Partiet Lys Framtid trekker seg fra regjeringen på Island.
AA170915 | Perus nasjonalforsamling avsetter regjeringen
AA170915 Kuczynski utfordret onsdag nasjonalforsamlingen til å fremme mistillitsforslag mot regjeringen hans dersom de insisterte på å ikke godkjenne hans andre utdanningsminister.
AA170915 Etter Perus grunnlov kan imidlertid presidenten, dersom regjeringen hans ikke får tillitsvotum ganger, skrive ut nyvalg på nasjonalforsamling. ( ©NTB ) ¶
AA170915 | Islands statsminister skriver ut nyvalg ¶ Regjeringen til Islands statsminister Bjarni Benediktsson kollapset da ett av partiene trakk seg på grunn av en skandale.
AA170915 Under et partimøte torsdag besluttet Lys Framtid enstemmig å trekke seg fra regjeringen , ifølge en kilde i partiet.
AA170915 Før Lys Framtid trakk seg hadde regjeringen , som også besto av Benediktssons Selvstendighetsparti og Reformpartiet, så vidt flertall med 32 av parlamentets 63 mandater.
AA170915 Den sittende regjeringen ble valgt inn for åtte måneder siden.
AA170915 Når barna blir rekruttert for å kjempe for militsgrupper som har gjort opprør mot regjeringen , må de gjennomgå et overgangsritual ifølge barn som er intervjuet i rapporten.
AA170915 Konflikten begynte da regjeringen nektet å anerkjenne statusen til en lokal tradisjonell leder.
AA170915 | Regjeringen gir lottopremie til Turistforeningen ¶ Regjeringen har bestemt at 50 prosent av overskuddet fra en lottotrekning i 2018 skal gå til den kommende 150-årsjubilanten Den Norske Turistforening ( DNT ).
AA170915 - Turistforeningen gjør et viktig arbeid for friluftsliv, fellesskap og bedret folkehelse, og i regjeringen er vi glade for å tildele DNT en del av overskuddet i anledning jubileet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
AA170915 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen gir lottopremie til Turistforeningen ¶
AA170915 Spekulasjonene om hvem som skal overta jobben, kompliseres av at det ikke er klart hvordan regjeringen skal se ut.
AA170915 Hvis regjeringen skulle få en annen sammensetning, vil utenriksministerposten trolig bare være én av mange brikker.
AA170915 Men det krever tung satsing fra regjeringen , slik vi evnet for 30 år siden da nasjonen var langt svakere økonomisk, teknologisk og industrielt.
AA170915 Regjeringen må satse langt mer på innovasjon og verdiskaping gjennom FOU, risikokapital, offentlige innkjøp og gründerprogram - vi må kunne matche Sverige !
AA170915 Sentrum havnet på dødsleiet allerede da Senterpartiet skiftet side, gikk til rødt og senere ble en del av den rødgrønne regjeringen i 2005.
AA170915 Nå trenger regjeringen begge sentrumspartiene for å komme i mål, og det viktigste er budsjettene.
AA170915 Går Venstre inn i regjeringen , blir sentrum som politisk arena mellom rødt og blått lagt i graven.
AA170915 Det var ikke nødvendig å stå sammen, fordi regjeringen kunne fått flertall med bare ett av sentrumspartiene.
AA170915 Dersom Venstre og Trine Skei Grande går inn i regjeringen , vil sentrum i norsk politikk bli lagt død.
AA170915 NTNU-rektor Gunnar Bovim sa til Adresseavisen torsdag at han ikke er sikker på om regjeringen vil gå inn for dette.
AA170915 Han frykter også at nye utstillingslokaler for Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet kan bli strøket fra planene når regjeringen skal legge frem saken for Stortinget.
VG170914 Dette er noe som merkbart høyner regionale spenninger og er totalt uakseptabelt, sa Yoshihide Suga, stabssjef for den japanske regjeringen , på en pressekonferanse.
VG170914 Dette veldige personsammenfallet mellom regjeringen og bilindustrien har i de siste månedene vært et stort tema i tysk presse, og med valgdagen bare en drøy uke unna, setter dette politikere som er lystne på gjenvalg i limbo, forteller førsteamanuensis i europeisk kulturhistorie ved NTNU og Tyskland- kjenner Anette H.
VG170914 En større og bredere plattform for å selge egen politikk ved deltakelse i regjeringen , vil, tror jeg, bidra til at de to partiene holder seg over sperregrensen til neste gang.
VG170914 Det har skadet både dem og regjeringen .
VG170914 Det beste rådet til Venstre og KrF er etter mitt syn å ta ansvar og gå inn i regjeringen .
VG170914 Dessuten ville regjeringen kunne sette igang med utredning av Lofoten-Vesterålen, slik at man kan sikre videre aktivitetet for de 60 000 som arbeider med å ferdigstille Castberg og Sverdrup til 2022.
VG170914 Debatt Det beste rådet til Venstre og KrF er etter mitt syn å ta ansvar og gå inn i regjeringen .
VG170914 Både Venstre og Kristelig Folkeparti har vinglet veldig i sin støtte til regjeringen og lagd mye bråk når de synes de har fått for lite i budsjettforslagene, i stedet for å forhandle rolig og så stå frem som seierherrer.
VG170914 Alternativet for regjeringen er å tilnærme seg Senterpartiet.
VG170914 Regjeringen måtte nok skyte mer ulv enn Vidar Helgsesen liker, men for de aller færreste Høyre- og Frp-velgere vil det være noen dealbreaker.
VG170914 I tillegg ligger det an til et strammere statsbudsjett i år, i alle fall om regjeringen holder løftene om lavere oljepengebruk.
VG170914 For på Stortinget sitter Ap som er enig med regjeringen i mye mer enn Jonas Gahr Støre liker å innrømme.
VG170914 Partileder Trine Skei Grande sa til VG etter partiets sentralstyre tirsdag at hun var lei av å få gjennomslag for mange viktige saker som støtteparti for regjeringen , men uten å få « kred » for jobben.
VG170914 Omkvedet blant sentrale Venstrefolk er at nå har partiet virkelig sjansen til å få hendene på rattet og sette enda sterkere preg på regjeringen og styringen av landet.
VG170914 Flere kilder sentralt i Venstre nevner uavhengig av hverandre de fire navnene Grande, Raja, Rotevatn og Melby som de mest aktuelle kandidatene i et Venstre-comeback i regjeringen .
VG170914 Det er nok en følelse etter fire år utenfor regjeringen av å ha fått til mye, men at vi har fått æren for lite, sa Skei Grande til VG.
VG170914 * Da hadde partiet tre statsråder i regjeringen : ¶
VG170914 Truet regjeringen
VG170914 Partiet gikk til ytterligheter å støtte regjeringen , og sørget blant annet for at det havarert jordbruksoppgjøret endte i en myk landing.
VG170914 Les saken her : Venstre-Trine vil felle Høyre-Frp regjeringen etter valget ¶
VG170914 Grande gikk ut i VG og truet med å felle Høyre-Frp regjeringen etter valget, for å tvinge Erna Solberg til å vrake Frp og ta inn Venstre og KrF i regjeringen .
VG170914 Grande gikk ut i VG og truet med å felle Høyre-Frp regjeringen etter valget, for å tvinge Erna Solberg til å vrake Frp og ta inn Venstre og KrF i regjeringen.
VG170914 Den interne striden om videre veivalg har rast i partiet siden januar i år, da stortingrepresentant Abid Raja ( V ) lanserte forslaget om at partiet skulle gå inn i regjeringen umiddelbart.
VG170914 Da lanserte Trine Skei Grande en krigserklæring mot regjeringen hun hadde en samarbeidsavtale med : ¶
VG170914 Det betyr at hun og Ap inviterer sine medlemmer til åpenhjertig vurdering av hva som sviktet ; var det Støre på tv, var det all sutringen mot regjeringen , var vaktmesteren og bryggen på landstedet eller var det Giske ?
VG170914 Hun mener det vil være en vinn-vinn-løsning for både KrF og regjeringen , og får varm støtte fra KrF-ere i hjemfylket.
VG170914 Da ville de fått gjennomslag i det jeg kaller hverdagspolitikken i regjeringen , i dag-til-dag-beslutningene og en synliggjøring av hva de får til, sier Erna Solberg til VG.
VG170914 Både KrF og Venstre vil imidlertid uansett ha vanskelig for å godta en fortsatt like streng innvandringspolitikk og - retorikk som den Sylvi Listhaug har frontet i regjeringen .
SA170914https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XyyOr/Digitaliseringen-gir-nye-muligheter-til-a-inkludere-barn-med-spesielle-behov Også regjeringen understreker mulighetene i IKT.
SA170914https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XyyOr/Digitaliseringen-gir-nye-muligheter-til-a-inkludere-barn-med-spesielle-behov Regjeringen ønsker å øke innsatsen for digital kompetanse hos både elever, lærere og andre ansatte i opplæringssektoren og i lærerutdanningene.
NL170914 Det kan gjenopprette tillit mellom regjeringen og befolkningen. 4.
DN170914 Hagen, advarer mot å ta Venstre inn i regjeringen , hvis KrF står utenfor.
DN170914 De slipper å ha bikkjeslagsmål med Venstre i regjeringen først, og likevel må de til Stortinget etterpå for å skaffe flertall, sier Hagen.
DN170914 - Det hjelper ikke å ta Venstre inn i regjering, regjeringen vil uansett være avhengig av KrFs stemmer, sier han, og peker i likhet med Hagen på at det vil måtte gis enda mer, for å få også KrF med.
DN170914 - Regjeringen kan ved å gå for Aps alternativ få flertall for en konsekvensutredning av oljeboring i nord, vi kan få flertall for innstramning i innvandringspolitikken både med Ap og Sp, vi kan få flertall i landbrukspolitikken delvis med Ap, og her er vekslende muligheter i den økonomiske politikken blant an
DN170914 Statsminister Erna Solberg ( H ) mener Venstre kan ha mye å tjene på å gå inn i regjeringen .
DN170914 Hun har argumentene klare for å lokke Venstre inn i regjeringen : ¶
DN170914 Ber sentrum gå inn i regjeringen for miljøets skyld ¶
DN170914 - Når man går inn i regjeringen , får man være med på veldig mange av hverdagsbeslutningene som foregår i en regjering.
DN170914 - Når en sak blir gjennomført av regjeringen , blir det regjeringens preg som blir satt på den totalt sett, sier Solberg.
DN170914 Blant betingelsene er at regjeringen må forplikte seg til et tidsskjema for valg, løslatelse av politiske fanger, tillate humanitær hjelp i landet og respektere institusjoner som den opposisjonskontrollerte kongressen.
DN170914 Ber sentrum gå inn i regjeringen for miljøets skyld ¶
DN170914 I septemberutgaven av Ny Tid spekuleres det på om den spanske regjeringen sto bak terrorangrepet i Barcelona i august, og om angrepet på World Trade Center i 2001 var en kontrollert sprengning.
DB170914 Han burde be regjeringen , Secret Service og Hillary Clinton om unnskyldning », sa Matsumoto.
DB170914 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har anklaget den myanmarske regjeringen for folkemord mot muslimer, mens Indias statsminister Narendra Modi har beskrevet konflikten som en kamp mot rohingya-ekstremister.
DB170914 ( Dagbladet ) : Mandag nektet den myanmarske regjeringen å godta en våpenhvile foreslått av militsen Arakan Rohingya Salvation Army ( ARSA ).
DB170914 Tirsdag fortsetter ransakingen i Aps landsstyre etter at partiet endte helt nede på 27, 4 prosent og ikke klarte å kaste den blåblå regjeringen .
DB170914 Siv er godt fornøyd med den jobben Sylvi gjør, og lar seg ikke diktere hvilke statsråder Frp skal ha i regjering, sier kilden, som minner om Siv Jensens krasse svar da Høyre-velgere ga uttrykk for at de ikke ville ha Per Sandberg i regjeringen .