DA170922 Styremedlem i Vergeforeningen og selv verge, Eirin Strifeldt, mener regjeringen bryter med menneskerettigheter og FNs barnekonvensjon når ikke en mer helhetlig vurdering av alder blir tatt i bruk.
DA170922 Det er fullstendig hjerterått å plassere mindreårige i voksenmottak, og det er i beste fall grov omsorgssvikt UDI bedriver på oppdrag fra Sylvi Listhaug og regjeringen , sier han.
AP170619 Men det var krangelen mellom Stortinget og regjeringen om offentliggjøring av et sammendrag av rapporten som dominerte ordskiftet etter møtet.
AP170619 FOTO : Kallestad, Gorm / NTB scanpix ¶ - Regjeringen har gjort en feil vurdering som bryter med den linjen vi hadde valgt etter 22. juli.
AP170619 Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre gikk hardt ut mot regjeringen i etterkant av Stortingets hemmelige møte mandag.
AP170619 Ap-lederen mener hemmeligholdet skaper tvil om realitetene i saken, nemlig om regjeringen har rett når den sier beredskapen er blitt kraftig forbedret både før og etter Riksrevisjonens rapport om tiden fram til 2015.
AP170619 - Det er fordi de har hatt interesse rent partipolitisk i å markere misnøye med regjeringen , sier han.
AP170619 - At det ble sånn, må regjeringen ta ansvaret for, sier han.
AP170619 | Regjeringen får hard medfart etter lukket stortingsmøte ¶
AP170619 - Regjeringen har selvfølgelig ikke gjort noe forsøk på å sensurere kritikk.
AA170619 Væpnede opprørere har det siste tiåret gjennomført en rekke angrep med krav om større selvstyre fra regjeringen i Thailand, der flertallet av innbyggerne er buddhister.
VG170618 Folk demonstrerte da den nylig gjenvalgte, konservative regjeringen foreslo enda flere kutt i 2015.
VG170618 Nå vil regjeringen få institusjonene til å samarbeide, for å sørge for at innsatte får oppfølging også etter fengsel.
VG170618 Regjeringen lanserer nå en ny strategi for å sørge for en « mer solid overgang fra fengsel til samfunnet ».
VG170618 Etter flere selvmord og selvmordsforsøk blant unge i Norge, vil regjeringen nå hjelpe kommunene med forebyggingsarbeidet.
VG170618 | Regjeringen styrker innsatsen mot selvmord ¶
SA170618 Aktive tiltak ¶ Regjeringen leverer aktive tiltak for å dempe ledigheten, og tar samtidig grep for å omstille landet.
SA170618 Regjeringen følger utviklingen nøye og setter inn målrettede tiltak.
DN170618 Dermed oppnådde regjeringen det motsatte av det som var hensikten med å utlyse nyvalg, nemlig å styrke sin posisjon før brexit-forhandlingene som starter mandag. ( ©NTB ) ¶
DN170618 Første prøve kommer onsdag når parlamentarikerne skal stemme over Dronningens tale, der regjeringen legger fram sitt program.
DN170618 Gruppen sier at folk ikke burde komme med " ubegrunnede og hensynsløse beskyldninger " som kan skade forhandlingene med regjeringen .
DN170618 FARC-geriljaen, som inngikk en fredsavtale med regjeringen i fjor, avviser å ha hatt noe med lørdagens angrep å gjøre.
DN170618 ELN har i år vært i fredssamtaler med regjeringen .
DB170618 Kledningen som var brukt på Grenfell Tower i London kan ha vært forbudt i henhold til britiske byggforskrifter, ifølge to medlemmer av den britiske regjeringen . ' ¶
DB170618 I april kom regjeringen med sitt forslag til ny åndsverkslov.
DB170618 Regjeringen vil straffe nordmenn som strømmer film som er ulovlig lagt ut på nett ¶
BT170618 Å støtte opp om den, blir blant de viktigste oppgavene til den neste regjeringen .
BT170618 Kuttene blir sett på som det fremste eksempelet på at regjeringen har som mål å gjøre de rikere rikere.
BT170618 Det er et berettiget vedtak, som følger opp et lignende initiativ som regjeringen og barneminister Solveig Horne tok for vel ett år siden.
BT170618 Regjeringen har også innsett at tilliten til fylkesnemndene er utilfredsstillende og har utgitt retningslinjer om « samtaleprosess » som kan erstatte forhandlingsmøter i fylkesnemnd.
AP170618 Gruppen sier at folk ikke burde komme med " ubegrunnede og hensynsløse beskyldninger " som kan skade forhandlingene med regjeringen .
AP170618 ELN har i år vært i flere fredssamtaler med regjeringen .
AP170618 Konkret betyr det at parlamentet oppgir lovgivende makt til regjeringen og at prosessen med å få endringene gjennom parlamentet, blir mindre omfattende.
AP170618 « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om gradvis innføring av mer fysisk aktivitet, med mål om én times daglig fysisk aktivitet for alle elever, i alle deler av opplæringen.
AA170618 Gruppen sier at folk ikke burde komme med " ubegrunnede og hensynsløse beskyldninger " som kan skade forhandlingene med regjeringen .
AA170618 FARC-geriljaen, som inngikk en fredsavtale med regjeringen i fjor, avviser å ha hatt noe med lørdagens angrep å gjøre.
AA170618 ELN har i år vært i fredssamtaler med regjeringen .
AA170618 Labour-leder Jeremy Corbyn tar til orde for at regjeringen må overta tomme leiligheter og tilby dem til de mange hundre som mistet sine boliger i onsdagens brannkatastrofe.
AA170618 Men regjeringen mener folk med onde hensikter vil kunne utnytte informasjonen.
AA170618 Med til historien hører en langvarig krangel mellom Stortinget og regjeringen , som ikke ville frigi Riksrevisjonens sammendrag som var laget for å kunne offentliggjøres.
AA170618 Her heter det at alle partier utenom regjeringspartiene mener de alvorlige funnene viser at " regjeringen ikke har evnet å følge opp Stortingets vedtak og forutsetninger om objektsikring ".
AA170618 Både riksrevisor Per-Kristian Foss og opposisjonen har vært kritisk til hemmeligholdet, og mener årsaken er at regjeringen vil beskytte seg mot kritikken.
VG170617 Utenriksministeren sier han « respekterer » dokumentene, men at den ferske regjeringen i Somalia må være helt sikre.
VG170617 Jeg tror den nye regjeringen er redde for å miste støtte fra Norge om de står opp for meg, sier han.
SA170617 Demonstranter holder opp plakater på Whitehall, i protest mot regjeringen etter storbrannen i den kommunale boligblokka Grenfell Tower.
SA170617 Regjeringen har opphevet den nasjonale forskriften om at vannskutere må kjøre i lavt tempo nær land.
SA170617 Hvorfor gjør gutter det systematisk dårligere enn jenter i skolen ? Regjeringen setter ned et offentlig utvalg for å få svar på nettopp det.
SA170617 ), Sara El-Hasan, John Grønn og Ragni Flagstad hva Regjeringen har tenkt å gjøre.
DB170617 Mens Dagens Næringsliv har offentliggjort innholdet i en rapport fra Riksrevisjonens som regjeringen hadde hemmeligstemplet, er den graderte innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteens fortsatt hemmelig.
DB170617 - De tiltakene regjeringen skryter av, er tiltak som Stortinget har vedtatt gjennom å dra regjeringen etter hårene, sier stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski.
DB170617 - De tiltakene regjeringen skryter av, er tiltak som Stortinget har vedtatt gjennom å dra regjeringen etter hårene, sier stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski.
DB170617 Også den cubanske regjeringen har fordømt Trumps politiske endringer, men de sier de er åpen for dialog, ifølge AFP.
DB170617 - Departementet konkluderte med at verktøyene som regjeringen og Stortinget har i dag, i egenskap å være eier og bevilgende makt, er effektive nok, sier hun.
DB170617 Presidenten fastsetter kursen for landet og regjeringen håndterer hverdagspolitikken, hvorav dialogen med nasjonalforsamlingen og senatet.
DB170617 Utrolig nok har meldingen bare ett eneste konkret tiltak : regjeringen vil foreslå en nasjonal strategi for infrastruktur for alternativt drivstoff for sjøtransport og vei.
DB170617 Mens forskerne i går kunne fastslå at et område på størrelse med Norge i Antarktis har smeltet på grunn av regn ( ! ), sitter regjeringen fortsatt og studerer menyen.
DB170617 Hva er virkemidlene regjeringen vil bruke ?
DB170617 Det kommer mange stortingsmeldinger fra regjeringen for tida.
DB170617 Regjeringen har altså ikke lagt fram en strategi.
DA170617 For å si det på en annen måte : Ingen av prosjekter knyttet til Regjeringskvartalet representerer den fremtidige bebyggelsen regjeringen og Statsbygg ser ut til å ville tvinge på byen.
DA170617 Regjeringen vil rive Y-blokken.
DA170617 Dette er hva familie- og kulturkomiteen ønsker at Stortinget skal be regjeringen om : ¶
DA170617 Det bør være den klare beskjeden til regjeringen , sier KrF-politikeren.
BT170617 Demonstranter holder opp plakater på Whitehall, i protest mot regjeringen etter storbrannen i den kommunale boligblokka Grenfell Tower.
BT170617 For å sitere den store amerikanske humoristen Will Rogers ( 1879-1935 ) : « Det er ikke vanskelig å være komiker når hele regjeringen jobber for deg.
AA170617 Samtidig sier regjeringen i landet at den vil " fortsette å ha en respektfull dialog og et samarbeid i saker av felles interesse ".
AA170617 Den syriske regjeringen henviser ofte til " nasjonal forsoning " når den har fått lokale væpnede grupper til å legge ned våpnene i bytte mot amnesti.
AA170617 Partiet vil derfor legge fram forslag om at planen sendes tilbake til regjeringen når Stortinget behandler transportkomiteens innstilling om NTP mandag.
AA170617 Partiet mener regjeringen burde inkludere et klimaregnskap i planen som viser klimaeffekten av den omfattende utbyggingen av vei og jernbane som det legges opp til.
AA170617 MDG vil heller sende den i retur til regjeringen .
VG170616 Dette til tross for at regjeringen har bevilget 1,3 mrd kroner til formålet.
VG170616 Det var den rødgrønne regjeringen som gjennomførte Kunnskapsløftet og det var viktig for SV å hegne om, og videreutvikle, en inkluderende fellesskole der alle barn har like gode muligheter for å lykkes.
VG170616 Dessverre har ikke den blå-blå regjeringen fulgt opp utvalgets råd.
VG170616 Derfor sikret vi flere kvalifiserte lærere og økte lærertettheten, vi innførte blant annet praktiske valgfag og arbeidslivsfag, gratis og frivillig kulturskoletime, fysisk aktivitet og skolefrukt når vi satt med kunnskapsministeren i den rødgrønne regjeringen .
VG170616 Nye tiltak mot voldtekt flagges av regjeringen som « høyeste prioritet ».
VG170616 Foto : Frode Hansen, VG ¶ Regjeringen skal nå utarbeide en ny handlingsplan mot voldtekt.
VG170616 I den nye bistandsinstruksen, som regjeringen fastsatte hos Kongen i Statsråd fredag, slås det fast at Forsvaret skal få en bestilling fra politiet før de setter i gang en slik skarp aksjon : ¶
VG170616 Dermed har regjeringen overkjørt forslaget fra det såkalte Røksund-utvalget, hvor flertallet ønsket å gi Forsvaret initiativrett til å rykke ut mot terrorangrep til havs, på oljeplattformer, eller på skip i fart.
VG170616 | Regjeringen : Politiet skal lede antiterror-kampen ¶
VG170616 Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen bløffer når skattekuttene blir omtalt som vekstfremmende.
VG170616 Rapporten mente at situasjonen var « svært alvorlig », og kritiserte regjeringen for at samarbeidet mellom Forsvaret og politiet om objektsikring var for dårlig.
VG170616 Men regjeringen har altså likevel nektet å frigi dette dokumentet, selv om riksrevisor Per-Kristian Foss også har engasjert seg tungt for offentlighet, og beskyldt regjeringen for å forsøke å sensurere kritikk av seg selv.
VG170616 Men da flere partier ønsket å vedta en særlig lov for å tvinge regjeringen til å åpne rapporten, ville ikke KeF være med på tvang.
VG170616 Men regjeringen har altså likevel nektet å frigi dette dokumentet, selv om riksrevisor Per-Kristian Foss også har engasjert seg tungt for offentlighet, og beskyldt regjeringen for å forsøke å sensurere kritikk av seg selv.
VG170616 Forsalget falt, og rapporten er fortsatt ikke nedgradert av regjeringen .
VG170616 Det hemmelige møtet er et resultat av at regjeringen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) har nektet å etterkomme et ønske fra flertallet på Stortinget om å publisere den hemmelige delen av Riksrevisjonens rapport.
SA170616 Den australske regjeringen inngår forlik og betaler 446 millioner til båtflyktninger i beryktet mottaksleir på tropisk øy.
SA170616 FOTO : Fredrik Refvem ¶ | Regjeringen vil ta to tredeler av klimakuttene nasjonalt ¶
SA170616 Den muligheten mener regjeringen at Norge bør benytte seg av.
NL170616 Slike garantier kan regjeringen ikke gi for de ansatte hos fylkesmannen i Tromsø, nærmere 140 i tallet.
NL170616 Måten nyheten ble formidlet på, skilte seg ikke mye fra måten regjeringen har håndtert regionreformen på.
NL170616 Regjeringen har ikke akkurat stått klar med en hjelpende hånd til de i nord som har argumentert for reformen.
NL170616 Regjeringen har derfor hatt et behov for å vise handlkraft og roe gemyttene i Finnmark på vei inn i valgkampen, der tvangsekteskapet med Troms blir en gjenganger.
DN170616 Samtidig sier regjeringen i landet at den vil " fortsette å ha en respektfull dialog og et samarbeid i saker av felles interesse ".
DN170616 Apple ansetter Sonys " Breaking Bad-team " ¶ Regjeringen snur - drosjer må fortsatt være tilknyttet sentral ¶ ¶
DN170616 | Regjeringen snur - drosjer må fortsatt være tilknyttet sentral ¶ Regjeringen dropper forslaget om å fristille drosjer fra plikten til å være tilknyttet en drosjesentral.
DN170616 Vil lempe på kravet om løyve for samkjøring ¶ Regjeringen sendte fredag over forslag til Stortinget om å lempe på kravet om drosjeløyve for samkjøring.
DN170616 | Regjeringen snur - drosjer må fortsatt være tilknyttet sentral ¶
DN170616 I tillegg presenterte regjeringen en ny beredskapsinstruks som særlig regulerer samarbeidet mellom politiet og forsvaret i en tilspisset situasjon.
DN170616 Etter forslaget skal regjeringen heretter også få makt til å stanse utenlandske oppkjøp av bedrifter som regnes som viktige for nasjonal sikkerhet i Norge.
DN170616 Regjeringen mener ny instruks bidrar til at man raskt kan beslutte koordinert innsats muntlig uten å gå lange tjenesteveier gjennom opptil seks instanser.
DN170616 | Regjeringen foreslår å gjøre asylinnstramminger permanente ¶ Regjeringen går inn for å gjøre tre midlertidige asylinnstrammingsforslag fra høsten 2015 permanente.
DN170616 Vannprodusenten Voss drømmer om milliardomsetning - i dollar ¶ ¶ | Regjeringen foreslår å gjøre asylinnstramminger permanente ¶
DN170616 Forslagene er de samme regjeringen fikk flertall i Stortinget for å innføre i 2015, men kun som midlertidige i to år.
DN170616 Blant annet ønsker regjeringen å fortsatt ha instruksjonsmyndighet overfor Utlendingsnemnda.
DN170616 Vi ønsker rett og slett å ta Norge i en annen retning enn regjeringen .
DN170616 Sammenslåing og sentralisering blir ikke en reform med innhold bare fordi regjeringen sier det, hevder Vedum. ( ©NTB ) ¶
DN170616 Hun vil ikke si om hun mener Ap og Sp bør forsøke å danne en mindretallsregjering, dersom regjeringen taper valget og de to opposisjonspartiene mangler noen mandater til et flertall alene.
DN170616 Det er bare noen eksempler på saker fra regjeringen som Senterpartiet vil gjøre om på ved en valgseier i høst.
DN170616 Der kunne han ikke nevne én eneste reform som regjeringen har foreslått i denne perioden, som Senterpartiet stiller seg bak.
DN170616 - Det er så mye regjeringen kaller « reform » som ikke er noe annet enn ord.
DN170616 | ZERO ikke fornøyd med klimakutt ¶ Regjeringen har ikke tilstrekkelige virkemidler for å nå klimamålene, mener Miljøstiftelsen ZERO, som savner flere tiltak i transportsektoren.
DN170616 Lxs også : ¶ Regjeringen vil ta to tredeler av klimakuttene nasjonalt ¶
DN170616 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) kunngjorde fredag at regjeringen vil ta to tredeler av klimakuttene nasjonalt.
DN170616 - Det kan høres ut som om regjeringen tror den alt har politikken for å kutte tilstrekkelig klimautslipp.
DN170616 - Du skaper teknologisk innavl og tror du er god ¶ Regjeringen vil ta to tredjedeler av klimakuttene nasjonalt ¶ ¶
DN170616 - Du skaper teknologisk innavl og tror du er god ¶ Regjeringen vil ta to tredeler av klimakuttene nasjonalt ¶
DN170616 Den muligheten mener regjeringen at Norge bør benytte seg av.
DN170616 | Regjeringen vil ta to tredeler av klimakuttene nasjonalt ¶
DN170616 Saken førte til at regjeringens pressetalsmann Christophe Castaner onsdag måtte rykke ut og forsikre om at situasjonen hadde roet seg ned igjen, og at det ikke var spenninger i regjeringen .
DN170616 Men lanseringen av forslaget, som kommer bare dager før siste runde i valget til nasjonalforsamling, har ikke vært fullt så vellykket som regjeringen hadde håpet.
DN170616 Regjeringen foreslår også strengere krav om rapportering av pengebruk og nye regler som skal forhindre interessekonflikter, i tillegg til at det skal bli mulig å fradømme folk retten til å stille til valg.
DB170616 Man dette er en del av det vi har registrert i den nye regjeringen som nye sårbarheter.
DB170616 Den helt nye sikkerhetsloven som regjeringen nå foreslår, er mer moderne og favner bredere enn dagens lov, og tar blant annet mye større hensyn til trusler som nett og terror.
DB170616 De tiltakene har denne regjeringen fulgt opp.
DB170616 ( Dagbladet ) : Regjeringen la fredag fram forslag til en helt ny sikkerhetslov og en bistandsinstruks som gjør at Forsvaret kan bistå politiet så raskt og effektivt som mulig.
DB170616 Denne uka sendte regjeringen et forslag på høring om å forby heldekkende ansiktsplagg i barnehager og skoler.
DA170616 Thersa May må derfor søke støtte utenfor sitt eget parti for å få flertall bak regjeringen , og en avtale med DUP er ventet å bli annonsert snart, men er utsatt på grunn av storbrannen i London.
DA170616 I tillegg kommer nettopp den betente situasjonen i Nord-Irland : Til tross for sin historisk lite nøytrale rolle har den britiske regjeringen hatt en meglerrolle i nordirske spørsmål de siste årene, og går regjeringen i ledtog med DUP, vil det stilles spørsmål ved nøytraliteten til regjeringen i forholdet til Nord-Irland.
DA170616 I tillegg kommer nettopp den betente situasjonen i Nord-Irland : Til tross for sin historisk lite nøytrale rolle har den britiske regjeringen hatt en meglerrolle i nordirske spørsmål de siste årene, og går regjeringen i ledtog med DUP, vil det stilles spørsmål ved nøytraliteten til regjeringen i forholdet til Nord-Irland.
DA170616 I tillegg kommer nettopp den betente situasjonen i Nord-Irland : Til tross for sin historisk lite nøytrale rolle har den britiske regjeringen hatt en meglerrolle i nordirske spørsmål de siste årene, og går regjeringen i ledtog med DUP, vil det stilles spørsmål ved nøytraliteten til regjeringen i forholdet til Nord-Irland.
DA170616 Faren er at uansett hvor mye regjeringen prøver, vil den ikke bli ansett som upartisk om den er låst til en regjeringsavtale i Westminster med en av de nordirske partiene, sa Major, som mener freden i Nord-Irland ikke må tas for gitt selv om man er kommet langt.
DA170616 Den nordirske regionale regjeringen ble suspendert i vinter på grunn av en politisk krise.
DA170616 - En fundamental del av fredsprosessen er at den britiske regjeringen må være upartisk i møtet med alle de konkurrerende interessene i Nord-Irland.
DA170616 Rekeskall, fiskebein og innvoller er verdifulle ressurser som må utnyttes bedre, mener både regjeringen og Forskningsrådet.
AP170616 Da Storbritannias statsminister Theresa May besøkte noen av de overlevende etter brannen, offentliggjorde hun at regjeringen vil gi 5 millioner britiske pund ( omtrent 54 millioner kroner ) til nødforsyninger, mat og klær for ofrene.
AP170616 Da Storbritannias statsminister Theresa May besøkte noen av de overlevende etter brannen, offentliggjorde hun at regjeringen vil gi 5 millioner britiske pund ( omtrent 54 millioner kroner ) til nødforsyninger, mat og klær for ofrene.
AP170616 Under besøket offentliggjorde hun at regjeringen vil gi 5 millioner britiske pund ( omtrent 54 millioner kroner ) til nødforsyninger, mat og klær for ofrene.
AP170616 Giertsen har regnet seg frem til at det er 278.000 usikre velgere som stemte på Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i 2013, mens det bare er 130.000 gjerdesittere blant partiene fra den rødgrønne regjeringen .
AP170616 » I mai ble denne saken drøftet i Stortingets Europautvalg, der regjeringen informerer Stortinget om løpende EØS-saker.
AP170616 Venter på Regjeringen
AP170616 I Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU står det : ¶ « Regjeringen vil videreføre samarbeidet med EU om å utvikle forsvarsmateriell i fellesskap.
AP170616 Derfor er det viktig at dette ikke konkurrerer, vi må ikke bygge opp noe parallelt, så vi vil se nøye på det Regjeringen kommer med, sier hun.
AP170616 Hun mener Regjeringen drivder med talltriksing.
AP170616 Han mener Regjeringen burde lagt opp til å ta mer av klimakuttene på hjemmebane.
AP170616 Det er litt samme holdningen Regjeringen har hatt til klimaproblemet, sier hun.
AP170616 Den muligheten mener Regjeringen at Norge bør benytte seg av.
AP170616 - Terje Aasland ( @terjeaa ) June 16, 2017 ¶ - Regjeringen legger frem en klimamelding som innebærer at de lener seg tilbake og avlyser nye tiltak for å bekjempe det de beskriver som vår tids største trussel, og de avlyser nasjonale klimamål, sier toppkandidat for SV i Oslo og tidligere partisekretær, Kari Elisabeth Kaski.
AP170616 - Hadde Regjeringen vært spesielt fornøyd med det de gjør nå, hadde nok meldingen vært lansert med stor pressekonferanse i går.
AP170616 | Regjeringen vil ta to tredjedeler av klimakuttene nasjonalt ¶
AP170616 Regjeringen omtalte det som « tidenes klimabudsjett » : Koster milliarder for bilistene og kan øke utslippene ¶
AP170616 - Regjeringen legger opp til å ta en tredjedel av kuttene via kvotekjøp i EU.
AP170616 * Regjeringen foreslår at 20 - 25 millioner tonn av disse kuttene tas nasjonalt.
AP170616 Men Regjeringen velger å ikke ta stilling til de spørsmålene som mange er opptatt av : eggdonasjon og assistert befruktning til enslige.
AP170616 Han innrømmer at dette er en kinkig sak for Regjeringen .
AP170616 Foto ¶ | Regjeringen utsetter avklaring om eggdonasjon og assistert befruktning til enslige ¶
AP170616 - Dette er vanskelige etiske problemstillinger hvor Regjeringen ikke har falt ned på en endelig konklusjon, sier Bent Høie.
AP170616 Regjeringen la frem meldingen fredag ettermiddag.
AP170616 Hvorfor gjør gutter det systematisk dårligere enn jenter i skolen ? Regjeringen setter ned et offentlig utvalg for å få svar på nettopp det.
AP170616 ), Sara El-Hasan, John Grønn og Ragni Flagstad hva Regjeringen har tenkt å gjøre.
AP170616 FOTO : Åserud, Lise, NTB scanpix ¶ Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng, inkludert barnehager, skoler, universiteter, voksenopplæring og introduksjonsprogram.
AA170616 - Utplassering av utenlandske våpen på syrisk jord må først godkjennes av regjeringen i en suveren stat, heter det i en kunngjøring fra det russiske forsvarsdepartementet.
AA170616 USA planlegger å sende 4.000 ekstra soldater til Afghanistan, ifølge en kilde i den amerikanske regjeringen .
AA170616 I statsbudsjettet for 2017 kuttet regjeringen , med støtte fra KrF og Venstre, barnetillegget for uføre med fem millioner kroner, bare 150 000 kroner av dette gjelder familier i Trondheim.
AA170616 Vi ønsker rett og slett å ta Norge i en annen retning enn regjeringen .
AA170616 Sammenslåing og sentralisering blir ikke en reform med innhold bare fordi regjeringen sier det, hevder Vedum. ( ©NTB ) ¶
AA170616 Hun vil ikke si om hun mener Ap og Sp bør forsøke å danne en mindretallsregjering, dersom regjeringen taper valget og de to opposisjonspartiene mangler noen mandater til et flertall alene.
AA170616 Det er bare noen eksempler på saker fra regjeringen som Senterpartiet vil gjøre om på ved en valgseier i høst.
AA170616 Der kunne han ikke nevne én eneste reform som regjeringen har foreslått i denne perioden, som Senterpartiet stiller seg bak.
AA170616 - Det er så mye regjeringen kaller " reform " som ikke er noe annet enn ord.
AA170616 | Varslere får bedre vern i norsk arbeidsliv ¶ Regjeringen styrker vernet av varslere i norsk arbeidsliv med flere endringer i arbeidsmiljøloven.
AA170616 Til sist rydder regjeringen opp i uklarheter om taushetsplikt, og fastslår i lovendringen at myndighetene skal holde varslerens identitet hemmelig.
AA170616 Men Regjeringen velger å ikke ta stilling til de spørsmålene som mange er opptatt av ; eggdonasjon og assistert befruktning til enslige.
AA170616 Han innrømmer at dette er en kinkig sak for Regjeringen .
AA170616 - Dette er vanskelige etiske problemstillinger hvor regjeringen ikke har falt ned på en endelig konklusjon, sier Bent Høie.
AA170616 Regjeringen la frem meldingen fredag ettermiddag.
AA170616 Den muligheten mener regjeringen at Norge bør benytte seg av.
AA170616 | Regjeringen vil ta to tredeler av klimakuttene nasjonalt ¶
AA170616 | Regjeringen foreslår å gjøre asylinnstramminger permanente ¶ Regjeringen går inn for å gjøre tre midlertidige asylinnstrammingsforslag fra høsten 2015 permanente.
AA170616 Forslagene er de samme regjeringen fikk flertall i Stortinget for å innføre i 2015, men kun som midlertidige i to år.
AA170616 Blant annet ønsker regjeringen å fortsatt ha instruksjonsmyndighet overfor Utlendingsnemnda.
AA170616 | Regjeringen foreslår å gjøre asylinnstramminger permanente ¶
AA170616 | Ny instruks skal forenkle samarbeidet mellom politi og forsvar ¶ Regjeringen forenkler og forkorter beslutningskjeden når politiet skal be om bistand fra Forsvaret.
AA170616 Samtidig gjør regjeringen det klart at det er politiet som skal ha ansvaret for operasjonen.
AA170616 Dermed har regjeringen overkjørt forslaget fra det såkalte Røksund-utvalget, hvor flertallet ønsket å gi Forsvaret initiativrett til å rykke ut mot terrorangrep til havs, på oljeplattformer, eller på skip i fart, skriver VG.
AA170616 Den helt nye sikkerhetsloven som regjeringen nå foreslår, er ifølge statsminister Erna Solberg ( H ) mer moderne og favner bredere.
AA170616 Regjeringen la samtidig fram forslag til en helt ny sikkerhetslov.
AA170616 | Ny bistandsinstruks skal forenkle samarbeidet mellom politi og forsvar ¶ Regjeringen la fredag fram forslag til en helt ny sikkerhetslov og en bistandsinstruks som gjør at Forsvaret kan bistå politiet så raskt og effektivt som mulig.
AA170616 Den helt nye sikkerhetsloven som regjeringen nå foreslår, er mer moderne og favner bredere enn dagens lov, og tar blant annet mye større hensyn til digitalisering og vår avhengighet av nettet.
AA170616 KrF og Venstre mener regjeringen i stedet burde ha lagt enda større vekt på kutt hjemme i Norge.
AA170616 Han etterlyser nye virkemidler fra regjeringen .
AA170616 Av dette mener regjeringen at 20 - 25 millioner tonn kan tas på hjemmebane.
AA170616 - De tiltakene regjeringen skryter av, er tiltak som Stortinget har vedtatt gjennom å dra regjeringen etter hårene, sier stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski.
AA170616 - De tiltakene regjeringen skryter av, er tiltak som Stortinget har vedtatt gjennom å dra regjeringen etter hårene, sier stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski.
AA170616 Regjeringen har tidligere uttalt at man legger stor vekt på regional balanse og fordeling av arbeidsplasser.
AA170616 Regjeringen bekrefter fredag at Per Arne Olsen blir ny fylkesmann i den nye regionen fra 1. januar 2019.
VG170615 I dette tilfellet instruerte altså våre folkevalgte at den borgerlige regjeringen , samt et eventuelt kommende og nytt regjeringssamarbeid, først og fremst skal sørge for dette : Målet er ikke lenger som landbruksminister Jon Georg Dale ville det skulle være, å by oss billigst mulig mat, men å sikre et sunt landbruk i hele landet.
VG170615 En stortingsmelding er kort fortalt et påbud fra Stortingets samlede politikere om hvordan Regjeringen på sikt skal sikre det som er folkemeningens syn på en sak.
VG170615 Oljeprisfallet som rammet Norge fra 2014 førte til økt ledighet, som igjen førte til at regjeringen leverte flere tiltakspakker med mål om å få flere i jobb.
VG170615 Når ledigheten synker, flere får jobb, regjeringen setter inn nye tiltak for å ta de useriøse i arbeidslivet og andelen midlertidig ansatte ikke øker - hva skal Ap kritisere da ? | « Bachelor in Paradise»-skandalen fortsetter ¶
VG170615 LEDIGHETEN FALLER : - De siste måneders fall i ledigheten viser at regjeringen fikk rett.
VG170615 Det er debatter regjeringen mer enn gjerne tar.
VG170615 Derfor sender regjeringen før sommeren et forslag på høring som skal begrense omfanget av innleie og sikre arbeidstakerne lønn mellom oppdrag.
VG170615 Debatt Regjeringen får ned ledigheten og sørger for trygghet i arbeidslivet.
VG170615 De siste måneders fall i ledigheten viser at regjeringen fikk rett.
VG170615 Ap later som om regjeringen har gitt frislipp for midlertidige ansettelser, og partiet lover å reversere endringene vi har gjort i arbeidsmiljøloven dersom partiet kommer i regjering.
VG170615 Ap beskyldte regjeringen for å gjøre for lite, for sent.
VG170615 Regjeringen legger derfor til rette for at eldre kan jobbe lenger.
VG170615 Regjeringen jobber kontinuerlig med å holde oppe den høye standarden innen helse, miljø og sikkerhet.
VG170615 Regjeringen har trappet opp kampen mot useriøse aktører i arbeidslivet, og vi skal gjøre mer.
VG170615 Regjeringen får ned ledigheten og sørger for trygghet i arbeidslivet.
VG170615 Han sier regjeringen er villig til å prøve alt for å finne og drepe ulven.
VG170615 Det er også blitt diskutert å søke med helikopter, og hvis de ønsker å prøve det så skal regjeringen stille opp med de ressursene som trengs til det.
VG170615 Han holdt selv tre innlegg, og brukte hele taletiden da Stortinget torsdag skulle vedta godtgjørelsene som gis til stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen .
VG170615 mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten.
SA170615 Det er selvsagt ikke Ap sin oppgave å fortelle om hva regjeringen og flertallspartiene i Stavanger gjør som faktisk fungerer.
SA170615 I midten av juni avgjør regjeringen om flere skal kunne få muligheten til å tilby personlige transporttjenester i Norge.
SA170615 Bakgrunnen var godtgjørelsene som gis stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen .
SA170615 | Oljefyring blir forbudt fra 2020 ¶ Regjeringen innfører forbud mot fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020.
DN170615 | Endrer reglene for dagpenger ¶ Regjeringen endrer på regelverket slik at det i mindre grad skal straffe seg å jobbe deltid mens man mottar dagpenger.
DN170615 NHO-forbund mener Ap er mer nytenkende enn regjeringen ¶ ¶
DN170615 Kilde : Proff.no ¶ | Regjeringen flytter arbeidsplasser i kunnskapssektoren ut av Oslo ¶
DN170615 Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter.
DN170615 Det mener NHO-forbundet Abelia, som synes Ap er mer nytenkende enn regjeringen .
DN170615 Forbereder børsinnrykk fra Kina ¶ Regjeringen og NHO skal forhandle om CO2-fond ¶ ¶ | - De som tror at vi må bygge færre boliger, må ha et sterkt ønske om at prisene skal øke kraftig ¶
DN170615 Lxs også : ¶ Regjeringen og NHO skal forhandle om CO2-fond ¶
DN170615 | Regjeringen og NHO skal forhandle om CO2-fond ¶ Regjeringen og NHO skal forhandle om å opprette et fond som skal forvalte C02-avgiftene.
DN170615 | Regjeringen og NHO skal forhandle om CO2-fond ¶
DN170615 | Hytter uten strøm får unntak fra oljeforbud ¶ Regjeringen presenterer torsdag et forbud mot oljefyring i bolighus, næringsbygg og offentlige bygg.
DN170615 Illustrasjonsfoto : Berit Keilen / NTB scanpix ¶ Regjeringen innfører forbud mot fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020.
DN170615 Regjeringen arbeider for å få en avtale med EU om felles gjennomføring av klimamålene.
DN170615 mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten.
DN170615 Sanner opplyser at regjeringen snart legger fram forslag til en ny lov med mulighet for konkurranse fra private aktører om dette.
DB170615 Søkere til lærerutdanning må ha minst fire i matte og regjeringen har også innført fraværsgrense i videregående skole.
DB170615 Statsminister Erna Solberg mener dette er det viktigste som står igjen etter regjeringen : ¶
DB170615 Som Dagbladet tidligere har skrevet, og som opposisjonen liker å påpeke, kommer regjeringen til å ha krevd inn i overkant av 37 milliarder kroner i bompenger i løpet av sine fire år i regjering.
DB170615 Sammen med KrF og Venstre har regjeringen satt bistanden til en prosent av BNP, men noe av bistandspengene har gått til mottak av asylsøkere her i landet.
DB170615 På spørsmål til Aps nestleder Hadia Tajik om det viktigste som står igjen etter denne regjeringen , svarer hun : ¶
DB170615 Over fireårsperioden har regjeringen kuttet skatter og avgifter med 22 milliarder som Siv Jensen påpeker.
DB170615 Opposisjonen er ikke like imponert over retningen regjeringen har tatt landet i.
DB170615 Mens regjeringen argumenterer med valgfrihet, mener Ap at regjeringen setter likestillingen i revers.
DB170615 Mens regjeringen kaller reformen « nærpolitireform », har Sp døpt den til « fjernpolitireform ».
DB170615 Mens regjeringen argumenterer med valgfrihet, mener Ap at regjeringen setter likestillingen i revers.
DB170615 Men regjeringen har også nedjustert handlingsregelen til tre prosent etter at den helt siden fondet ble opprettet i 2001 har vært på fire prosent av fondets avkastning.
DB170615 Med dagens regjering er kontantstøtten er økt med 36 000 kroner på årsbasis i forhold til under den rødgrønne regjeringen .
DB170615 Ifølge Riksrevisjonen har regjeringen ikke gjort nok for å styrke sikkerhet og beredskap etter at Gjørv-kommisjonen avdekket store mangler.
DB170615 I 2016 tok regjeringen som den første noen sinne, ut mer penger enn det som gikk inn i fondet.
DB170615 Hun innrømmer at regjeringen ikke har kommet i mål når det gjelder eldreomsorg.
DB170615 Helsekøer og behandlingsvalg ¶ Regjeringen har truffet flere tiltak for å få helsekøene ned.
DB170615 Gjennom endringer i arbeidsmiljøloven har regjeringen gjort det lettere å ansette folk midlertidig.
DB170615 FRED : Norge har sammen med Cuba vært tilrettelegger for fredsforhandlingene mellom den colombianske regjeringen og FARC-geriljen.
DB170615 Etter at oljeprisfallet satt inn har regjeringen også brukt millarder av kroner for å motvirke arbeidsledighet på Sør- og Vestlandet.
DB170615 Denne regjeringen har brukt omlag 20 milliarder mer per år til vei og bane enn regjeringen før dem.
DB170615 Denne regjeringen har brukt omlag 20 milliarder mer per år til vei og bane enn regjeringen før dem.
DB170615 De blåblå har åpnet vinmonopolutsalgene på valgdag og nyttårsaften, men søndagsåpne butikker måtte regjeringen gi opp å få gjennom.
DB170615 Dagbladet har også laget sin egen oppsummering av hvordan regjeringen har endret landet.
DB170615 Regjeringen vil at folk « skal stå lenger i jobb, » og har hevet aldersgrensa for hvor lenge du har rett til å stå i jobben din til 70 år.
DB170615 Regjeringen har også fått kritikk for at de ikke har tatt med planene for landforsvaret i langtidsplanen, men utsatt dette til høsten.
DB170615 Regjeringen har fått gjennomslag for konseptet « hjelpe flyktningene der de er » isteden for mottak av stort antall asylsøkere..
DB170615 Regjeringen har begrunnet kutt i formuesskatten med at det fremmer vekst og investeringer i nye arbeidsplasser.
DB170615 Regjeringen Innførte i fjor sommer den omstridte flyseteavgiften på 80 kroner per person.
DB170615 mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928 602 kroner for stortingsrepresentanter, 1 325 358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1 631 346 for statsministeren og stortingspresidenten.
DB170615 Justisminister Per-Willy Amundsen mener regjeringen har innfridd valgløftet.
DB170615 - Fremskrittspartiet har hatt justisministeren under hele perioden til regjeringen til Erna Solberg.
DB170615 Naboer, som ikke ønsker et minnested så tett på der de bor, har varslet rettssak også dersom regjeringen nå velger Utøykaia.
DB170615 Deres egne forslag til Nasjonal transportplan summerer seg til sju milliarder mer enn regjeringen , KrF og Venstres forslag.
DB170615 Da de første indikasjonene på planens størrelse kom i starten mars i år var Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, Eirik Sivertsen, raskt ute og stilte spørsmål om hvordan regjeringen hadde tenkt å finansiere de grandiose planene.
DB170615 VIL FORBY FILM : Gal Gadot, som spiller rollen som « Wonder Woman », er kjent for sin støtte til den israelske regjeringen og hyllet den israelske hæren under angrepene mot den palestinske Gazastripen i 2014.
DA170615 Først var det meningen at beredskapssenteret skulle ligge på Alnabru, men i oktober i fjor bestemte regjeringen at det skulle ligge på Taraldrud i Ski kommune.
DA170615 Fra denne sommeren har regjeringen også fjernet vannscooterforskriften.
DA170615 - Nei, jeg kom hit fordi dette er en vanskelig sak som regjeringen har jobbet mye med.
BT170615 Her iverksatte regjeringen Solberg en lovendring for skattetakster fra 2014 som gjorde det mulig å tredoble disse, og dermed også eiendomskatten for en gitt skattesats.
AP170615 Han holdt selv tre innlegg og brukte hele taletiden da Stortinget torsdag skulle vedta godtgjørelsene som gis til stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen .
AP170615 Bakgrunnen var godtgjørelsene som gis stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen .
AP170615 mai i år bli fastsatt godtgjørelser på 928.602 kroner for stortingsrepresentanter, 1.325.358 kroner for medlemmer av regjeringen og 1.631.346 for statsministeren og stortingspresidenten.
AP170615 | Nå vil Regjeringen kutte i kontantstøtte og barnetrygd som sendes til utlandet ¶
AP170615 Vil stanse trygd til kriminelle ¶ Regjeringen foreslår også å stanse ytelser til personer som blir utvist fra Norge på grunn av straffbare handlinger.
AP170615 Strengere vurdering av uføretrygd og sykepenger ¶ Regjeringen foreslår også å styrke oppfølgingen av utenlandsbosatte mottagere av uføretrygd og sykepenger.
AP170615 Nå vil Regjeringen stramme inn.
AP170615 Hvis Regjeringen får det som den vil, skal ikke arbeidsinnvandrere med barn bosatt i land som Polen og Litauen få utbetalt like mye i barnetrygd og kontantstøtte som norske familier.
AP170615 Her går Regjeringen gjennom alle trygdeytelser som sendes ut av landet.
AP170615 Dersom Stortinget gir sin tilslutning til forslaget, vil Regjeringen ta kontakt med EFTAs overvåkingsorgan ESA for å få avklart hvilke muligheter som foreligger for kjøpekraftsjustering av barnetrygd og kontantstøtte.
AP170615 - Hvis Regjeringen har funnet en måte å redusere trygdeeksporten på, synes jeg det er svært positivt - og på tide, sier Hadia Tajik ( Ap ), leder av justiskomiteen.
AA170615 Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter.
AA170615 − Regjeringen vil forenkle, fornye og forbedre det offentlige Norge.
AA170615 - Nei, jeg kom hit fordi dette er en vanskelig sak som regjeringen har jobbet mye med.
AA170615 | Regjeringen vil kutte i barnetrygd til utlandet ¶ Regjeringen foreslår å kutte i barnetrygd og kontantstøtte som sendes til arbeidsinnvandrere med barn bosatt i utlandet.
AA170615 Selv om dette er en liten andel av totalt 418 milliarder kroner til trygdeytelser, ønsker regjeringen å begrense strømmen.
AA170615 | Regjeringen vil kutte i barnetrygd til utlandet ¶
AA170615 | Regjeringen endrer reglene for dagpenger ¶ Regjeringen endrer på regelverket slik at det i mindre grad skal straffe seg å jobbe deltid mens man mottar dagpenger.
AA170615 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen endrer reglene for dagpenger ¶
AA170615 | Regjeringen endrer reglene for dagpenger ¶ Regjeringen endrer på regelverket slik at det i mindre grad skal straffe seg å jobbe deltid mens man mottar dagpenger.
AA170615 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen endrer reglene for dagpenger ¶
AA170615 | Oljefyring blir forbudt fra 2020 ¶ Regjeringen innfører forbud mot fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020.
AA170615 Regjeringen arbeider for å få en avtale med EU om felles gjennomføring av klimamålene.
AA170615 I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen satt av over 26 millioner kroner i ekstraordinære midler til å bekjempe skrantesykeutbruddet i inneværende år.
AA170615 - Regjeringen har vist vilje til å bevilge penger til dette, og det er både viktig og nødvendig at Stortinget også har sluttet seg til.
AA170615 I klimameldingen vil regjeringen gå nærmere inn på Norges utslippsbudsjett for hele perioden fra 2021 til 2030.
AA170615 Det er også ventet at stortingsmeldingen vil si mer om hvordan regjeringen ser for seg at Norge skal samarbeide med EU, og hva Norge må gjøre nasjonalt for å nå klimamålene.
AA170615 I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen satt av over 26 millioner kroner i ekstraordinære midler til å bekjempe skrantesykeutbruddet i inneværende år.
VG170614 Forutsatt at hun og regjeringen overlever den årlige åpningen av parlamentet i juni, hvor dronningen leser trontalen og representantene deretter stemmer over innholdet, kan May i teorien klare å navigere fra sak til sak perioden ut.
VG170614 Forutsatt at Regjeringen finner ut av samarbeidet med Democratic Unionist Party ( DUP ) kan den teknisk sett sitte til neste parlamentsvalg i 2022.
VG170614 Det kan kun skje ved to tredjedels flertall i underhuset eller simpelt flertall ved mistillitsforslag mot regjeringen .
VG170614 Hadde regjeringen forhandlet med partene innenfor rammen av lønnsvekst de siste fire årene istedenfor skattelette og lignende til gruppen, ville kostnadene til staten faktisk ligget ca. en milliard kroner lavere enn hva som er tilfellet i dag.
VG170614 Regjeringen stimulerer til økt flytrafikk gjennom å foreslå bygging av nye ulønnsomme flyplasser i Nasjonal transportplan ; Avinor gir rabatter til selskaper som etablerer nye ruter mellom Norge og utlandet ; og myndighetene ga grønt lys for å bygge ut ny terminal på Gardermoen til vel 14 milliarder kroner for
VG170614 - Regjeringen må ta ansvar for rovviltpolitikken sin, uttalte Merete Furuberg i Norges bonde og småbrukarlag til VG.
VG170614 VGs avsløringer var en av grunnene til at Hadia Tajik så seg nødt til å fremme forslag i parlamentet om at regjeringen nå må gjennomføre nærpolitireformen i tråd med Stortingets vedtak og intensjon.
VG170614 Det var også flertall for at Stortinget ber regjeringen om å sørge for at politiet snarest sender ut et brev til landets kommuner, der innbyggerne får vite hva « nærpoliti betyr i praksis, slik Stortinget ba om i politireformforliket.
VG170614 Dagens innstilling fra justiskomiteen innebærer hverken nye oppgaver for regjeringen eller endringer i det nåværende forliket.
SA170614 | Full ledighetskrig mellom Hadia Tajik og regjeringen
NL170614 Stortingets flertall ba siste uke om at regjeringen må utrede om Fjelloven også skal gjelde i Troms og Nordland.
NL170614 I disse konsultasjonene, som ble avholdt mellom regjeringen ved Kommunal og moderniseringsdepartementet ( KMD ) og Sametinget, deltok KMD-minister og nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner.
DN170614 | Forhandler om CO2-milliarder ¶ Regjeringen og NHO skal forhandle om å få CO2-avgiftene overført til et fond i stedet for til statskassen.
DN170614 | Den spanske regjeringen overlevde votering over et mistillitsforslag ¶
DN170614 Sp fikk ikke Stortinget med på å be regjeringen om å sikre retten til å betale med kontanter.
DN170614 Bare Venstre og KrF sluttet opp om Senterpartiets forslag " Stortinget ber regjeringen sikre retten til å betale med kontanter ".
DN170614 | Utvalg skal finne nye oppgaver til fylkene ¶ Regjeringen setter ned et ekspertutvalg for å finne ut hva de nye regionene eller fylkeskommunene kan drive med.
DN170614 Lxs også : ¶ Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen ¶
DB170614 Regjeringen , Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stemte for hasteloven, mens venstresiden, Enhedslisten, SF, Alternativet og De Radikale stemte imot.
DB170614 Statsminister Erna Solberg ( H ) innledet onsdagens pressekonferanse med å slå fast at regjeringen har lyktes i å gjøre Norge " grønnere, smartere og mer nyskapende ".
DB170614 ( Dagbladet ) : KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad fikk bare støtte fra Senterpartiet og MDG i Stortinget i dag på sitt forslag om at « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre straffelovens §§ 292 og 300 ved å ta bort begrepet « voldtekt til samleie », uten å endre realiteten i straffebudene.
DB170614 Riksadvokat i landet Luisa Ortega, tidligere alliert av presidenten og det sosialistiske partiet, har brutt med regjeringen og fører nå en kamp mot regjeringens stedig autoritære vending.
DB170614 Marsteintredet sier at det man nå venter på er når militæret vil begynne å splitte opp og ikke lenger støtte regjeringen .
DB170614 Konflikten mellom opposisjonsdemonstranter og regjeringen har tatt seg opp den siste tiden.
DB170614 Ifølge Marsteintredet består demonstrantene i landet av mange ungdommer, men også folk i alle aldre fra lavere middelklasse og oppover, som alle tilhører opposisjonen til regjeringen .
DB170614 Dette har resultert i at regjeringen ikke lenger har penger til brødfø befolkningen sin.
DB170614 - De som i mest grad ikke deltar i protestene er gjerne de som bor i slumstrøk rundt de store byene som har vært de tidligere støttespillerne til regjeringen .
DB170614 Regjeringen har hatt all makt i landet siden 2002-2004.
DB170614 På den annen side er det ikke innlysende at burka eller nikab representerer et problem som krever så drastiske virkemidler som regjeringen foreslår.
DA170614 Mannen som skrev meldingen var Masoud Barzani, lederen for den irakisk-kurdiske regionale regjeringen .
DA170614 Kurderne i den nordlige provinsen i Irak har besluttet å holde folkeavstemning om å bryte ut av Irak, selv om mange er imot dette, blant annet regjeringen i Irak og Tyrkia.
DA170614 Al-Khatteeb har nære bånd til regjeringen i Bagdad, og sier at verden ikke vil komme til å se noen historisk oppdeling av Irak.
DA170614 Regjeringen har flere ganger måttet svar på spørsmål fra Stortinget om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.
DA170614 | Mer til psykisk helse ¶ Regjeringen setter av 42,1 millioner kroner til rusforebygging og psykisk helse blant barn og unge.
DA170614 Sammen med Høyres bystyremedlem og rådgiver for helseminister Bent Høie ( H ), Mathilde Tybring-Gjedde, har hun vært pådriver mot regjeringen for å få dette på plass.
DA170614 Nettopp derfor har regjeringen sammen med Kommunenes Sentralforbund ( KS ) lansert et felles program for folkehelse.
DA170614 Regjeringen har satt i gang et nytt Folkehelseprogram, og Oslo er en av fem fylker som får tilskuddsmidler.
DA170614 Overraskelsen var stor blant mange kommunepolitikere da regjeringen plutselig fjernet vannscooterforskriften 18. mai i år.
DA170614 Ministeren reager ikke på at reglene for vannscooter kan bli strengere etter at regjeringen fjernet forskriften.
DA170614 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier regjeringen fjernet vannscooterforskriften for å gi mer myndighet til kommunene.
DA170614 Det skjedde på tross av at et stort flertall av de kommunene som deltok i høringen mente at regelverket burde opprettholdes da regjeringen sendte forslaget på høring i vinter.
DA170614 Bare én måned etter at regjeringen fjernet vannscooterforskriften, vurderer flere kommuner å innføre strenge regler for vannscooter-kjøring.
DA170614 I innstillingen til Nasjonal Transportplan legger Ap opp til å bruke minst ni milliarder kroner mer enn regjeringen i året, ifølge Høyres regnestykker.
DA170614 » I innstillingen finner komiteens flertall også grunn til å påpeke at den « er noe overrasket over at regjeringen nå foretar en endring av iskantdefinisjonen uten at det er gjennomført noen nye faglige vurderinger i dette området.
DA170614 I tilrådingen, som ble vedtatt av stortingsflertallet onsdag, heter det blant annet : « Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, legge fram en faglig oppdatert avgrensing av hele iskantsonen inkludert Vesterisen ( som ligger i Norskehavet, journalistens anmerking ), basert på best tilgjengelig vitenskapelig kunnskap.
DA170614 - Dette er helt unødvendig av regjeringen .
DA170614 mai, skrev at regjeringen hadde relansert sin omstridte definisjon av iskanten i den oppdaterte forvaltningsplanen for Norskehavet.
DA170614 Også KrF er opptatt av dette, og partiet har derfor fremmet følgende forslag som snart behandles i Stortinget : « Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag for Stortinget som sikrer at kravet til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperens reklamasjonsmuligheter.
BT170614 Når regjeringen noen måneder før valget ønsker å forby ansiktsdekkende plagg, er det like fullt med et snev av valgkamp.
BT170614 Regjeringen gjør rett i å forby den der.
AP170614 Ifølge avisen har statsminister Theresa May's stabssjef lovet at regjeringen skulle gjennomgå brannreguleringene.
AP170614 Vi tok initiativet til samtaler med Polet etter at Stortinget i forbindelse med statsbudsjettbehandlingen for 2017 ba Regjeringen om en utredning om muligheten for at Vinmonopolet overtar.
AP170614 Nils Holmes rapport gir også et spark til Regjeringen , som har hevdet at den nye langtidsplanen for Forsvaret innebærer et brudd med den såkalte « arvesynden » etter den kalde krigen.
AP170614 Gir spark til Regjeringen for ikke å ha brutt med « arvesynden » etter den kalde krigen ¶
AA170614 Regjeringen har flere ganger måttet svar på spørsmål fra Stortinget om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.
AA170614 Saken fikk en ny runde i rettsapparatet i april, der regjeringen fikk medhold.
AA170614 Regjeringen anket, men vant ikke fram da ankesaken ble behandlet i januar i år.
AA170614 | Den spanske regjeringen overlevde tillitsvotum ¶
AA170614 Initiativet til møtet kom etter at sametingspresident Vibeke Larsen i mai sendte et åpent brev til regjeringen med en appell om at nasjonale myndigheter må engasjere seg.
AA170614 Sp fikk ikke Stortinget med på å be regjeringen om å sikre retten til å betale med kontanter.
AA170614 Bare Venstre og KrF sluttet opp om Senterpartiets forslag " Stortinget ber regjeringen sikre retten til å betale med kontanter ".
AA170614 - Nok en gang viser regjeringen at den ikke lytter til vanlige folk - og nå lytter de tydeligvis ikke til sine egne folk heller, sier han.
AA170614 Initiativet til møtet kom etter at sametingspresident Vibeke Larsen i mai sendte et åpent brev til regjeringen med en appell om at nasjonale myndigheter må engasjere seg.
VG170613 Regjeringen presiserer i forslaget at verneutstyr og munnbind er unntatt.
VG170613 Regjeringen har lansert et forslag om å forby bruk av ansiktsdekkende plagg gjennom hele utdanningsløpet fra barnehager til universiteter.
VG170613 En forutsetning for denne traktaten mellom nordirske nasjonalister og unionister, er at den britiske regjeringen skal forholde seg nøytral til overenskomsten og dens premisser.
VG170613 REFSER GISKE : - Trond Giske hevder til og med at det har blitt færre lærere på tross av at regjeringen og samarbeidspartiene har bevilget penger til nettopp flere.
VG170613 Nettopp derfor har regjeringen sammen med Venstre og KrF allerede bevilget 1,3 milliarder kroner til flere lærere på 1.-4.trinn, og tallene viser det motsatte av hva Giske hevder.
VG170613 I meldingen foreslår regjeringen blant annet at skolene skal ha en plikt til å sette inn tidlig innsats med en gang elever blir hengende etter.
VG170613 Han hevder til og med at det har blitt færre lærere på tross av at regjeringen og samarbeidspartiene har bevilget penger til nettopp flere.
VG170613 Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske kritiserer likevel regjeringen for at Lærelyst-meldingen ikke omtaler hvordan vi skal få flere lærere.
VG170613 Tirsdag voterte Stortinget over forslaget, og det ble et sviende nederlaget for justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og resten av regjeringen : ¶
VG170613 Tidlig i mai fremmet regjeringen forslag om å øke strafferammen for gjerningspersoner som har begått flere grove lovbrudd, som blant annet drap, voldtekt og overgrep mot barn.
VG170613 Det er ikke første gang regjeringen har forsøkt å øke maksimumsstraffen.
VG170613 Det blir ingen lovendring for justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og resten av regjeringen .
VG170613 Bakgrunn : Regjeringen vil heve maksstraffen til 40 år ¶
VG170613 - Jeg vil også minne om at hvis de virkelig vil gjøre noe for ofre for alvorlige kriminelle handling, burde regjeringen sørget for at flere saker ble oppklart.
VG170613 * I mai foreslo regjeringen for Stortinget, etter å ha vurdert høringsuttalelser, å heve maksimumsstraffen til 26 år.
VG170613 * I Sundvolden-erklæringen heter det at regjeringen vil « heve straffenivået der gjerningspersonen har begått flere straffbare forhold ».
VG170613 Regjeringen vil kutte AAP-ordningen til tre år.
VG170613 Han mener regjeringen tvinger sammenslåingene gjennom før valget til høsten, selv om kommunene i praksis ikke blir slått sammen før i 2020.
SA170613 Han tvitrer at FBI ikke er i stand til å stoppe lekkasjer som skader regjeringen .
SA170613 Comey bekrefter for første gang at FBI etterforsker Russlands innblanding i valget, og dermed også forbindelser mellom Trump-kampanjen og den russiske regjeringen .
SA170613 Blant annet ønsker både den franske og den britiske regjeringen å innføre lover som tillater å bøtelegge nettselskaper som ikke tar grep for å fjerne ekstremistiske ytringer som legges ut på sosiale medier, eller som på annen måte ikke gjør nok for å redusere ekstremistisk materiale på internett.
SA170613 juni i år opprettet Regjeringen Grunnopplæringsutvalget.
SA170613 Statoils makt på norsk sokkel skal gjennomgås av regjeringen .
NL170613 Men nå ligger et forslag fra regjeringen på bordet : det skal ikke være tillatt å bruke ansiktsdekkende plagg i norske barnehager, skoler, høgskoler eller på universitetene.
NL170613 Sametinget og regjeringen har, hittil i konsultasjoner, ikke kommet fram til enighet i viktige prinsipielle saker, som er viktige for beskyttelse og sikring av den samiske kulturens materielle grunnlag.
NL170613 Når det gjelder konsultasjoner, som nå allerede gjennomføres, får sametinget anledning til å komme med sine synspunkter, men det er regjeringen som tar den endelige avgjørelsen.
DN170613 Lxs også : ¶ Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft ¶
DN170613 At regjeringen i London oppfattes som nøytral, er viktig for den skjøre maktbalansen i regionen.
DN170613 - Samtalene med regjeringen går bra, skriver Foster, som tilføyer at hun håper en avtale snart vil være på plass.
DN170613 | Venstre redder regjeringen fra stortingsflertallets vrede ¶
DN170613 Stortingsflertallet kommer med skarp kritikk av regjeringen for manglende sikring av vitale mål i Norge mot terror og angrep.
DN170613 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tok tak i saken og da startet et halvt år med hemmelighold og strid mellom Stortinget og regjeringen .
DN170613 Riksrevisjonen hadde kontrollert virksomhetene gjennom 2015 og funnet at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtakene om en tilstrekkelig « objektsikring ».
DN170613 I en rekke punkter får regjeringen svært alvorlig kritikk av Riksrevisjonen.
DN170613 Dermed unngår regjeringen at stortingsflertallet bruker formuleringen « sterkt kritikkverdig » mot den.
DN170613 Aps Martin Kolberg mener at Venstre her har en ren politisk begrunnelse for at de nå ønsker å skjerme regjeringen mot den sterkeste kritikken.
DN170613 - Vi ser på det regjeringen har gjort som svært alvorlig og kritikkverdig, sier Venstres Abid Raja.
DN170613 - For å opprettholde tilliten til regjeringen , må de valgte tjenestemennene svare på hva de gjør og sier - det inkluderer tweets på 140 tegn, sa Quigley.
DB170613 I Stortinget i morgen fremmer KrF-representanten forslag om at « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre straffelovens §§ 292 og 300 ved å ta bort begrepet « voldtekt til samleie », uten å endre realiteten i straffebudene.
DB170613 - Å endre straffeloven er en alvorlig sak og fordrer en utredning fra regjeringen .
DB170613 - For å opprettholde tilliten til regjeringen , må de valgte tjenestemennene svare på hva de gjør og sier - det inkluderer tweets på 140 tegn, sa Quigley.
DB170613 Regjeringen vil lovfeste tilbud for « problembarn ».
DB170613 Hva er din holdning til en slik reform ? * Regjeringen har foreslått å endre brann og redningstjenesten slik at det blir færre, større og mer sentrale enheter.
DB170613 Regjeringen har tidligere besluttet at det nasjonale minnestedet etter terroren 22. juli 2011 skal stå klart på Sørbråten i Hole kommune i 2017.
DB170613 Det er vanskelig å kjenne igjen de tilstandene når høyrepopulister herjer fritt i den norske regjeringen i dag.
DB170613 Kulturdebatten raser igjen, og denne gangen er det regjeringen som ruller ut de store kanonene.
DB170613 Når Stortinget i dag i plenum skal debattere vår årsmelding, håper vi de tar seg tid til å reflektere over hvordan de og regjeringen best kan etterkomme anbefalingene som fremkommer der.
DB170613 De siste årene er imidlertid dette demokratiske samarbeidet blitt vanskeligere, fordi regjeringen sender ut lovforslag på med så kort frist at viktige instanser ikke rekker å vurdere konsekvensene av dem.
DB170613 ¶ LED NEDERLAG : Sylvi Listhaug og regjeringen . norsk tipping ¶
DB170613 I den såkalte « asylavtalen » fra november 2015, ble partiene på Stortinget ( med unntak av SV og MDG ) enige om at regjeringen skulle foreta en gjennomgang av alle særordninger for flyktninger og asylsøkere i folketrygden.
DB170613 Det er egentlig regjeringen langt på vei enig i.
DB170613 Regjeringen begrunnet forslaget med at det vil gi flere incentiver til å arbeide, sikre et bærekraftig trygdesystem, skape et rettferdig system der nordmenn, innvandrere og flyktninger har like rettigheter, samt hindre en « pull-effekt : At flyktninger velger Norge som destinasjon basert på kjennskap til t
DB170613 Tepe besøker et Tyrkia der regjeringen blant annet ønsker å forby datingprogrammer på radio og tv.
DA170613 Hva : Leder i Norsk Studentorganisasjon ( NSO ) ¶ Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i på alle skoler, høyskoler og universiteter.
DA170613 Regjeringen legger her et premiss om begrunnelsene for hvorfor enkelte kvinner velger å bruke slike plagg.
DA170613 Vi kunne unngått alt dette hvis regjeringen hadde forholdt seg til saken på en helt annen måte, mener han.
DA170613 Takket være KrF unngikk regjeringen at Riksrevisjonens sammendrag av den hemmeligholdte rapporten ble avgradert av Stortinget.
DA170613 Raja minner om at regjeringen nå må følge opp Riksrevisjonens anbefalinger og komme tilbake til Stortinget og redegjøre for hvordan arbeidet går.
DA170613 - De øvrige partiene sier det som har skjedd i forbindelse med objektsikringen, er sterkt kritikkverdig, og at regjeringen ikke har vist tilstrekkelig evne til å gjennomføre Stortingets vedtak, sier komitéleder Martin Kolberg ( Ap ).
DA170613 Partiet ønsker blant annet at regjeringen skal « vurdere insentiver i regelverket rundt bolighandelen som kan øke bruken av felles, standardiserte tilstandsrapporter ved bolighandelen, slik at selgeres og kjøperes forventninger avklares bedre i en tidlig fase og reklamasjoner kan unngås.
BT170613 - For å opprettholde tilliten til regjeringen , må de valgte tjenestemennene svare på hva de gjør og sier - det inkluderer tweets på 140 tegn, sa Quigley.
BT170613 I høst ba regjeringen om at alt innsamlet genmateriale fra truede villfiskstammer i Hardanger skulle destrueres.
BT170613 Da kostnadene økte til 66 millioner kroner sa regjeringen nei, og ba om at det innsamlede materialet skulle destrueres.
BT170613 Vi kunne unngått alt dette hvis regjeringen hadde forholdt seg til saken på en helt annen måte, mener han.
BT170613 Takket være KrF unngikk regjeringen at Riksrevisjonens sammendrag av den hemmeligholdte rapporten ble avgradert av Stortinget.
BT170613 Raja minner om at regjeringen nå må følge opp Riksrevisjonens anbefalinger og komme tilbake til Stortinget og redegjøre for hvordan arbeidet går.
BT170613 - De øvrige partiene sier det som har skjedd i forbindelse med objektsikringen, er sterkt kritikkverdig, og at regjeringen ikke har vist tilstrekkelig evne til å gjennomføre Stortingets vedtak, sier komitéleder Martin Kolberg ( Ap ).
BT170613 | Regjeringen får flengende kritikk for manglende terrorsikring ¶
AP170613 Men tirsdag ettermiddag opplyste Centern-lederen Sipilä at regjeringen kan fortsette med sine nåværende ministre og at regjeringskrisen dermed er avverget.
AP170613 Det høyrepopulistiske partiet Sannfinländarna i Finland rakner, og en rekke ledende politikere bryter ut, men regjeringen blir sittende.
AP170613 De to øvrige partiene i regjeringen , Centern og Samlingspartiet, slo mandag fast at det ikke lenger finnes forutsetninger for å samarbeide med Sannfinnene.
AP170613 Major advarer mot en ny voldelig konflikt, og sier fredsavtalen avhenger av at den britiske regjeringen er upartisk, noe de ikke kan være om de er låst i en regjeringsavtale med et av de politiske partiene fra Nord-Irland, skriver The Guardian.
AP170613 At regjeringen i London oppfattes som nøytral, er viktig for den skjøre maktbalansen i regionen.
AP170613 FOTO : Christian Sørgjerd ¶ | Regjeringen : Ikke lov å forskjellsbehandle ideelle og kommersielle barnehager ¶
AP170613 I det ordinære budsjettet for 2008 ble det foreslått av regjeringen og senere vedtatt av Stortinget at ytterligere 20 millioner skulle gå til Økokrim for behandling av en særskilt sak om skattesvik. » | Her er prisene i de nye bomringene i Oslo ¶
AP170613 Hun skriver i en tekstmelding : « Regjeringen foreslo tilleggsbevilgning for Stortinget på 10 mill. kr.
AP170613 - Justisdepartementet fremmet først sak for regjeringen i den ordinære budsjettprosessen i i firbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2007, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen.
AP170613 Vi kunne unngått alt dette hvis regjeringen hadde forholdt seg til saken på en helt annen måte, mener han.
AP170613 Takket være KrF unngikk regjeringen at Riksrevisjonens sammendrag av den hemmeligholdte rapporten ble avgradert av Stortinget.
AP170613 Raja minner om at regjeringen nå må følge opp Riksrevisjonens anbefalinger og komme tilbake til Stortinget og redegjøre for hvordan arbeidet går.
AP170613 - De øvrige partiene sier det som har skjedd i forbindelse med objektsikringen, er sterkt kritikkverdig, og at regjeringen ikke har vist tilstrekkelig evne til å gjennomføre Stortingets vedtak, sier komitéleder Martin Kolberg ( Ap ).
AP170613 | Regjeringen får sterk kritikk for manglende terrorsikring - men folk får ikke høre politikerne diskutere den kritiske rapporten ¶
AA170613 Han er blitt en viktig politisk hoggestabbe for Orbán, som mener Soros prøve å undergrave regjeringen i Ungarn ved å fremme liberale ideer.
AA170613 Men tirsdag ettermiddag opplyste Centern-lederen Sipilä at regjeringen kan fortsette med sine nåværende ministre og at regjeringskrisen dermed er avverget.
AA170613 Det høyrepopulistiske partiet Sannfinländarna i Finland rakner, og en rekke ledende politikere bryter ut, men regjeringen blir sittende.
AA170613 De to øvrige partiene i regjeringen , Centern og Samlingspartiet, slo mandag fast at det ikke lenger finnes forutsetninger for å samarbeide med Sannfinländarna.
AA170613 At regjeringen i London oppfattes som nøytral, er viktig for den skjøre maktbalansen i regionen. ( ©NTB ) ¶
AA170613 At regjeringen i London oppfattes som nøytral, er viktig for den skjøre maktbalansen i regionen.
AA170613 - Samtalene med regjeringen går bra, skriver Foster, som tilføyer at hun håper en avtale snart vil være på plass.
AA170613 Blant annet ønsker både den franske og den britiske regjeringen å innføre lover som tillater å bøtelegge nettselskaper som ikke tar grep for å fjerne ekstremistiske ytringer som legges ut på sosiale medier, eller som på annen måte ikke gjør nok for å redusere ekstremistisk materiale på internett.
AA170613 Det er også ukjent hvor mange som befant seg i bygningen, men regjeringen i landet opplyser til Reuters at minst 15 personer savnet. ( ©NTB ) ¶
AA170613 Forrige gang Nidaros fikk ny biskop, var det regjeringen som tok beslutningen.
VG170612 | Regjeringen : Forbud mot nikab i alle skoler og høyskoler ¶ Regjeringen vil gjøre det ulovlig å gå med ansiktsdekkende plagg på alle skoler, høyskoler og universiteter.
VG170612 Men Norsk studentorganisasjon ( NSO ) er uenig med regjeringen .
VG170612 Ettersom det allerede er anledning til å ha lokale forbud, mener regjeringen dette burde være forankret i nasjonal lov.
VG170612 | Regjeringen : Forbud mot nikab i alle skoler og høyskoler ¶
VG170612 Så vi er nødt til å avvente at regjeringen gjør det den skal, sa Sivertsen.
VG170612 Les også : Kaller Statens vegvesen arrogant etter tunnelbrann ¶ - Regjeringen har ikke gjort jobben sin.
VG170612 I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp, men har fram til nå ikke tatt et endelig valg.
VG170612 Det er regjeringen som skal gjøre konseptvalg.
VG170612 Blant de store prosjektene som regjeringen og støttepartiene nå vil realisere, er den nye Ringeriksbanen, InterCity-jernbane mellom byene på Østlandet, flere E39-prosjekter som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og en opprustet E18 i hele veiens lengde.
VG170612 Aps samferdselspolitiske talsmann Eirik Sivertsen sa i begynnelsen av mai at de ikke kunne komme til noen konklusjon fordi de ikke hadde fått tilstrekkelig informasjon fra regjeringen .
VG170612 Vi synes det er bra at regjeringen tar grep.
VG170612 Vi har god tro på at Regjeringen sammen med partene vil komme frem til et hensiktsmessig regelverk som både ivaretar behovene til innleiebedriftene, bemanningsbedriftene og de ansatte.
VG170612 Det er avgjørende for vårt syn på forslaget fra regjeringen om de har lagt seg på NHO eller LO sin linje.
VG170612 - Etter å ha avvist å gjøre noe med dette i lang tid, og etter å ha stemt imot en rekke forslag som kunne løst en del av disse problemene, er det positivt hvis regjeringen vil treffe tiltak mot innleieproblemet.
VG170612 - For å gjøre det lettere for arbeidsgiverne å ta sjansen på å ansette denne gruppen av unge, har regjeringen styrket ordningen med lønnstilskudd.
VG170612 Regjeringen vil kutte AAP-ordningen til tre år.
VG170612 Regjeringen har lagt frem forslag om å endre ordningen med arbeidsavklaringspenger, slik at de unge skal få tettere oppfølging.
VG170612 Å da komme med noen små forslag rett før valget, og tro at det er nok, er i beste fall et narrespill fra regjeringen , sier han til VG.
VG170612 - Hauglie og regjeringen har i fire år jobbet målrettet for å svekke tryggheten i arbeidslivet.
VG170612 - Et spill fra regjeringen
VG170612 - Regjeringen har sammen med partene jobbet med dette siden 2015.
SA170612 Det høyrenasjonale partiet Sannfinnene er ute av regjeringen i Finland.
SA170612 Jeg håper derfor at unge og gamle sammen gir uttrykk for at de er uenige med regjeringen når Stortinget seinere skal behandle saken.
SA170612 Hvem andre enn den norske regjeringen er det som mener det motsatte ?
SA170612 Det « erfaringsbaserte » var ment som ironi over regjeringen , som i motsetning til meg i dette tilfellet, faktisk har god og bred erfaring med en forsøksordning, men som uforståelig nok velger ikke å ta sine egne erfaringer på alvor.
SA170612 Det burde finnes en god mulighet for at regjeringen ikke får viljen sin i denne saken.
SA170612 Varaordfører Pål Morten Borgli ( Frp ) vil be regjeringen reversere kuttene av VTA-plasser.
SA170612 Sandnes-politikerne ønsker mer penger av regjeringen til tilrettelagt arbeid.
SA170612 | Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft ¶ Regjeringen vil forby firmaer å ha mer enn 10 - 15 prosent innleid arbeidskraft for å gjøre livet surere for useriøse aktører i bygg og anlegg.
SA170612 | Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft ¶
SA170612 Regjeringen sparer penger på sommelet.
SA170612 Derfor er vi glade for at regjeringen har foreslått 500 nye tiltaksplasser i revidert budsjett, sier Lyngsnes Randeberg.
NL170612 I denne uttalelsen påpekes det blant annet at regjeringen i sin rapport til FN bør klargjøre hva Norge har gjort og har tenkt å gjøre for å sikre skoltesamenes rettigheter til reindrift, tradisjonell jakt og fiske i henhold til deres rett til kulturutøvelse.
NL170612 Verken regjeringen eller den nordnorske « naschpiel-debatten » har svart på dette.
DN170612 Senterpartiets Geir Pollestad mener innstillingen som flertallet i næringskomiteen samlet seg om mandag er en blankofullmakt til regjeringen og Frp-statsråd Jon Georg Dale.
DN170612 Hvor vidt avtalen vil bli sendt tilbake til Stortinget eller sluttbehandlet av regjeringen , kunne statsråden ikke svare på mandag.
DN170612 - Jeg er overrasket over at Venstre kunne forlate dette for å få en dårligere avtale med regjeringen , sier KrFs Line Henriette Hjemdal.
DN170612 Han mener finanspolitiske tiltak fra regjeringen har påvirket positivt.
DN170612 Lysten er så stor at den nye regjeringen vurderer å skifte navn på landet.
DN170612 Facebook vil hjelpe partiene i valgkampen ¶ Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen ¶
DN170612 Den venstreorienterte Syriza-regjeringen i Hellas har alt ønsket velkommen den nye moderate regjeringen i Makedonia med glede.
DN170612 Så vi er nødt til å avvente at regjeringen gjør det den skal, sa Sivertsen.
DN170612 I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp, men har fram til nå ikke tatt et endelig valg.
DN170612 Det er regjeringen som skal gjøre konseptvalg.
DN170612 Blant de store prosjektene som regjeringen og støttepartiene nå vil realisere, er den nye Ringeriksbanen, InterCity-jernbane mellom byene på Østlandet, flere E39-prosjekter som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og en opprustet E18 i hele veiens lengde.
DN170612 Aps samferdselspolitiske talsmann Eirik Sivertsen sa i begynnelsen av mai at de ikke kunne komme til noen konklusjon fordi de ikke hadde fått tilstrekkelig informasjon fra regjeringen .
DN170612 - Regjeringen har ikke gjort jobben sin.
DN170612 | Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft ¶ Regjeringen vil forby firmaer å ha mer enn 10 - 15 prosent innleid arbeidskraft for å gjøre livet surere for useriøse aktører i bygg og anlegg.
DN170612 Flere trekker teatersponsing etter Trump-portrett ¶ ¶ | Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft ¶
DN170612 | May med endringer i regjeringen
DN170612 Storbritannias statsminister Theresa May gjør søndag flere endringer i regjeringen , men beholder nøkkelministre.
DB170612 Så vi er nødt til å avvente at regjeringen gjør det den skal, sa Sivertsen.
DB170612 I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp, men har fram til nå ikke tatt et endelig valg.
DB170612 Det er regjeringen som skal gjøre konseptvalg.
DB170612 Blant de store prosjektene som regjeringen og støttepartiene nå vil realisere, er den nye Ringeriksbanen, InterCity-jernbane mellom byene på Østlandet, flere E39-prosjekter som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og en opprustet E18 i hele veiens lengde.
DB170612 Aps samferdselspolitiske talsmann Eirik Sivertsen sa i begynnelsen av mai at de ikke kunne komme til noen konklusjon fordi de ikke hadde fått tilstrekkelig informasjon fra regjeringen .
DB170612 - Regjeringen har ikke gjort jobben sin.
DB170612 Jeg håper regjeringen tar direkte kontakt med de som bruker dette for å få mer informasjon, svarer Andenæs.
DB170612 ( Dagbladet ) : Norsk studentorganisasjon ( NSO ) er blant de som reagerer sterkt på lovforslaget regjeringen nå kommer med, som vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen og barnehagen.
DB170612 ( Dagbladet ) : Mandag sendte regjeringen ut et lovforslag på høring som går ut på at de ønsker å forby ansiktsdekkende plagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner.
DB170612 Han vedgår så at ved å fjerne tilskuddsordningen regjeringen har lagt inn i transportplanen, så vil bilistene få en ekstraregning på seks milliarder kroner i bompenger.
DB170612 Frp og regjeringen har nå lagt fram en ny nasjonal transportplan som betinger at det brukes 130 milliarder kroner i bompenger de neste 12 årene.
DB170612 Da ble det klart at regjeringen kom til å kreve inn 37 milliarder kroner i bompenger på fire år.
DB170612 ¶ VIL FORBY NIKAB : Regjeringen foreslår å forby heldekkende ansiktsplagg som nikab og burka i skolen og barnehagen.
DB170612 I november ba kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget regjeringen legge fram et lovforslag som forbyr heldekkende ansiktsplagg som nikab på norske skoler.
DB170612 ( Dagbladet ) : Regjeringen vil forby heldekkende ansiktsplagg som nikab i barnehagen og skolen.
DB170612 Regjeringen ønsker ikke å utarbeide noen forslag til sanksjoner, men nevner utvisning som en mulig sanksjonsform.
DB170612 Regjeringen vil at forbudet skal gjelde i alle undervisningssammenhenger, samt på SFO, i friminutter og på skoleutflukter.
DB170612 Regjeringen legger også fram et alternativ til et nasjonalt forbud.
DB170612 Opposisjonslederen, som ønsker å stille som presidentkandidat mot Putin i 2018, uttalte før protesten at den ville fortsette, uansett om regjeringen tillot det eller ikke.
DA170612 Han mener finanspolitiske tiltak fra regjeringen har påvirket positivt.
DA170612 | Trump har holdt sitt første møte med hele regjeringen
DA170612 President Donald Trump lovet under sitt første møte med hele regjeringen mandag å « endre Washington ».
DA170612 Etter nesten fem måneder ved makten holdt Trump mandag sitt første møte med hele regjeringen .
DA170612 - Denne regjeringen er så aktiv som den kan bli, sa Trump.
DA170612 Regjeringen ønsker å femdoble produk sjonen fram mot 2050.
DA170612 Senterpartiets Geir Pollestad mener innstillingen som flertallet i næringskomiteen samlet seg om mandag, er en blankofullmakt til regjeringen og Frp-statsråd Jon Georg Dale.
DA170612 Hvor vidt avtalen vil bli sendt tilbake til Stortinget eller sluttbehandlet av regjeringen , kunne statsråden ikke svare på mandag.
DA170612 - Jeg er overrasket over at Venstre kunne forlate dette for å få en dårligere avtale med regjeringen , sier KrFs Line Henriette Hjemdal.
DA170612 Regjeringen må forholde seg til rammen som nå blir vedtatt, sier Bartnes.
DA170612 I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp, men har fram til nå ikke tatt et endelig valg.
DA170612 Han viser til gevinster som kan hentes fra mer effektiv planprosess, og at partiet også har inkludert bredbånd i sin satsing, som har en ramme på 7 milliarder kroner mer enn regjeringen .
DA170612 Blant de store prosjektene som regjeringen og støttepartiene nå vil realisere, er den nye Ringeriksbanen, InterCity-jernbane mellom byene på Østlandet, flere E39-prosjekter som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og en opprustet E18 i hele veiens lengde.
DA170612 | Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft ¶ Regjeringen vil forby firmaer å ha mer enn 10 - 15 prosent innleid arbeidskraft for å gjøre livet surere for useriøse aktører i bygg og anlegg.
DA170612 ( NTB ) ¶ | Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft ¶
DA170612 | Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen ¶ Regjeringen vil forby bruk av ansiktsdekkende plagg i alle norske utdanningsinstitusjoner.
DA170612 Ettersom det allerede er anledning til å ha lokale forbud, mener regjeringen dette bør være forankret i nasjonal lov.
DA170612 - Kan ikke gjøre hva man vil ¶ Regjeringen vil overlate til utdanningsinstitusjonene hva slags sanksjoner som skal benyttes mot dem som bryter forbudet.
DA170612 ( NTB ) ¶ | Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen ¶
DA170612 Regjeringen vil forby bl.a. nikab i skolen.
DA170612 Ifølge NRK har Farc-lederen bekreftet at han kommer til Norge og at regjeringen i hjemlandet har gitt ham utreisetillatelse.
BT170612 | Den finske regjeringen ser ut til å falle ¶
BT170612 | Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen ¶ Regjeringen vil forby bruk av ansiktsdekkende plagg i alle norske utdanningsinstitusjoner.
BT170612 FOTO : Marit Hommedal, NTB scanpix ¶ | Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen ¶
BT170612 Ettersom det allerede er anledning til å ha lokale forbud, mener regjeringen dette burde være forankret i nasjonal lov.
BT170612 | Helgesen : Vil halvere matsvinn innen 2030 ¶ Regjeringen og elleve organisasjoner vil signere en avtale om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, opplyser klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170612 | Politisk drama i Finland : Statsministeren ber presidenten oppløse regjeringen
AP170612 - Det sannsynlige er at jeg går til presidenten og ber ham om å oppløse regjeringen , sa Sipilä.
AP170612 Punkt for punkt mener de at ulike veiprosjekter på spesielt E134 og E6 i Gudbrandsdalen kan starte opp tidligere enn Regjeringen legger opp til.
AP170612 Gå videre med alle prosjektene Regjeringen , KrF og V foreslår i ny NTP.
AP170612 Fakta : Slik reagerer Regjeringen og støttepartiene ¶
AP170612 Denne avklaringen ble det ikke noe av, og partiet skylder på at Regjeringen ikke har lagt frem et tilstrekkelig grunnlag for å ta en beslutning.
AP170612 Ap, SV og MDG sier de vil bygge mye mer jernbane, og mye raskere enn Regjeringen legger opp til.
AP170612 * I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter i landet og sier hva det skal satses på og bevilges penger til.
AP170612 Regjeringen vil utsette dette til ca. 2034.
AP170612 | Vil forby niqab i alle norske skoler ¶ Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg for elever og ansatte i norske barnehager og skoler.
AP170612 Forslaget som regjeringen nå sender på høring gjelder hele utdanningsløpet - både private og offentlige utdanningsinstitusjoner, fra barnehager til høyere utdanning, introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
AP170612 Regjeringen vil forby bruk av ansiktsdekkende plagg i alle barnehager og utdanningsinstitusjoner som skoler, høyskoler og universiteter.
AP170612 « Arbeiderpartiet forventer at regjeringen på ordinær måte gjør et konseptvalg og grunngir dette nærmere », skriver Sivertsen i en e-post.
AP170612 Og : ¶ « Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til endelig konseptvalg på Oslofjordtunnelen. » | Kraftig økning i antall anmeldte seksuallovbrudd ¶
AP170612 Men, det kan bli en annen type utbygging enn den Regjeringen og støttepartiene har lagt opp til.
AP170612 Men i likhet med Ap vil Sp bruke mer penger på transport enn Regjeringen i deres forslag til ny Nasjonal transportplan.
AP170612 Dermed vil det i detalj komme frem hva de ulike opposisjonspartiene vil gjøre annerledes enn Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF, når det gjelder utbygging av vei og jernbane.
AP170612 Denne helgen gjentok Sivertsen sine tanker i VG, der han også varslet at Ap vil bygge mer vei enn Regjeringen .
AP170612 - Vi vil fremskynde alle jernbanestrekningene som Regjeringen utsetter fordi de har brukt opp pengene på motorvei.
AP170612 Punkt for punkt mener de at ulike veiprosjekter på spesielt E134 og E6 i Gudbrandsdalen kan starte opp tidligere enn Regjeringen legger opp til.
AP170612 Gå videre med alle prosjektene Regjeringen , KrF og V foreslår i ny NTP.
AP170612 Fakta : Slik reagerer Regjeringen og støttepartiene ¶
AP170612 Denne avklaringen ble det ikke noe av, og partiet skylder på at Regjeringen ikke har lagt frem et tilstrekkelig grunnlag for å ta en beslutning.
AP170612 Ap, SV og MDG sier de vil bygge mye mer jernbane, og mye raskere enn Regjeringen legger opp til.
AP170612 * I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter i landet og sier hva det skal satses på og bevilges penger til.
AP170612 Regjeringen vil utsette dette til ca. 2034.
AP170612 For regjeringen er det viktig at det nye regjeringskvartalet ikke blir et lukket byrom på grunn av sikkerheten.
AP170612 | Regjeringskvartalet : Altfor stort byggevolum, på altfor lite areal Jan Bøhler ¶ Regjeringen har lagt opp til at behandlingen av nytt regjeringskvartal først skal skje høsten 2019.
AA170612 Han mener finanspolitiske tiltak fra regjeringen har påvirket positivt.
AA170612 | Trump har holdt sitt første møte med hele regjeringen
AA170612 President Donald Trump lovet under sitt første møte med hele regjeringen mandag å « endre Washington ».
AA170612 Etter nesten fem måneder ved makten holdt Trump mandag sitt første møte med hele regjeringen .
AA170612 - Denne regjeringen er så aktiv som den kan bli, sa Trump.
AA170612 I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp, men har fram til nå ikke tatt et endelig valg.
AA170612 Han viser til gevinster som kan hentes fra mer effektiv planprosess, og at partiet også har inkludert bredbånd i sin satsing, som har en ramme på 7 milliarder kroner mer enn regjeringen .
AA170612 Blant de store prosjektene som regjeringen og støttepartiene nå vil realisere, er den nye Ringeriksbanen, InterCity-jernbane mellom byene på Østlandet, flere E39-prosjekter som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og en opprustet E18 i hele veiens lengde.
AA170612 Så vi er nødt til å avvente at regjeringen gjør det den skal, sa Sivertsen.
AA170612 I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp, men har fram til nå ikke tatt et endelig valg.
AA170612 Det er regjeringen som skal gjøre konseptvalg.
AA170612 Blant de store prosjektene som regjeringen og støttepartiene nå vil realisere, er den nye Ringeriksbanen, InterCity-jernbane mellom byene på Østlandet, flere E39-prosjekter som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og en opprustet E18 i hele veiens lengde.
AA170612 Aps samferdselspolitiske talsmann Eirik Sivertsen sa i begynnelsen av mai at de ikke kunne komme til noen konklusjon fordi de ikke hadde fått tilstrekkelig informasjon fra regjeringen .
AA170612 - Regjeringen har ikke gjort jobben sin.
AA170612 | Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft ¶ Regjeringen vil forby firmaer å ha mer enn 10 - 15 prosent innleid arbeidskraft for å gjøre livet surere for useriøse aktører i bygg og anlegg.
AA170612 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft ¶
AA170612 | Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen ¶ Regjeringen vil forby bruk av ansiktsdekkende plagg i alle norske utdanningsinstitusjoner.
AA170612 Ettersom det allerede er anledning til å ha lokale forbud, mener regjeringen dette bør være forankret i nasjonal lov.
AA170612 Regjeringen vil overlate til utdanningsinstitusjonene hva slags sanksjoner som skal benyttes mot dem som bryter forbudet.
AA170612 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen ¶
AA170612 Men det betinger dialog med både den syriske regjeringen og opposisjonen og land som Russland og Iran, understreker Kerry.
AA170612 Forbudet mot ansiktsdekkende plagg, som regjeringen foreslo mandag, tvinger enkeltpersoner til å velge mellom egen overbevisning og utdanningen de ønsker å ta, mener organisasjonen.
AA170612 Regjeringen vil overlate til utdanningsinstitusjonene hva slags sanksjoner som skal benyttes mot dem som bryter forbudet. ( ©NTB ) ¶
AA170612 | Helgesen : Vil halvere matsvinn innen 2030 ¶ Regjeringen og elleve organisasjoner vil signere en avtale om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, opplyser klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170612 En samlet komité gikk i stedet inn for å be regjeringen fremme en ny handlingsplan for fysisk aktivitet ikke bare i skolen, men også i barnehager, på arbeidsplasser, i eldreomsorgen og flere andre samfunnsområder. ( ©NTB ) ¶
AA170612 De ville gi regjeringen ordre om å finne ut hvordan skoledagen kan organiseres for å sikre en time fysisk aktivitet hver dag.
AA170612 Ifølge NRK har FARC-lederen bekreftet at han kommer til Norge og at regjeringen i hjemlandet har gitt ham utreisetillatelse.
AA170612 Regjeringen og FARC kom til enighet i Havanna i Cuba i november i fjor etter fire års forhandlinger.
VG170611 Om forholdet bryter sammen skal regjeringen i London steppe inn, men nå som regjeringen er avhengig av unionstilhengerne stilles det spørsmål om denne nøytrale rollen kan opprettholdes.
VG170611 Om forholdet bryter sammen skal regjeringen i London steppe inn, men nå som regjeringen er avhengig av unionstilhengerne stilles det spørsmål om denne nøytrale rollen kan opprettholdes.
VG170611 Om en håndfull parlamentsmedlemmer nektet å stemme, kunne de i praksis ta regjeringen som gissel - et vrient utgangspunkt for May, når hun skal lede landet gjennom de krevende brexit-forhandlingene den kommende tiden.
VG170611 Lørdag kveld meldte Mays kontor at det var klart at DUP skulle støtte regjeringen i en såkalt « supply and confidence»-ordning, som innebærer at de stemmer med de konservative i de viktigste spørsmålene, inkludert budsjettet, men at de ellers står fritt til å stemme uavhengig.
VG170611 Søndag kunngjorde statsministeren enkelte andre endringer i regjeringen .
VG170611 Johnson fikk allerede fredag beskjed av May om at han beholder jobben i regjeringen , i likhet med finansminister -, brexit-, forsvars- og innenriksministerne.
VG170611 Regjeringen vil kutte AAP-ordningen til tre år.
VG170611 Bjurstrøm, som selv var statsråd i den rødgrønne regjeringen , mener politikerne bare prater - uten å foreta seg noe i denne saken.
VG170611 Regjeringen vil kutte AAP-ordningen til tre år.
SA170611 | May kunngjør endringer i regjeringen
SA170611 Storbritannias statsminister Theresa May gjør søndag flere endringer i regjeringen , men beholder nøkkelministre.
SA170611 Den internasjonalt anerkjente regjeringen og dens parlament ble jaget ut av hovedstaden Tripoli i august 2013 og søkte tilflukt i Tobruk øst i landet.
DN170611 Derfor har regjeringen prioritert midler for å etablere en pilot for et alternativt kjernenett som kan gi redundans og som samfunnskritiske virksomheter og andre brukere kan benytte, sier Amundsen.
DN170611 Regjeringen vil derfor ha et tett og styrket sivil-militære, privat-offentlig og internasjonalt samarbeid, sier Amundsen.
DN170611 Regjeringen har ikke bare kvittert ut anbefalingene fra 22.-julikommisjonen, men også startet arbeidet med å håndtere nye utfordringer som cyberkriminalitet, ifølge Solberg.
DN170611 Lørdag sendte den britiske statsministerens kontor ut en melding om at regjeringen var enige om en avtale med Democratic Unionist Party som sikrer flertall i Underhuset.
DN170611 May : - Denne regjeringen vil guide landet vårt gjennom Brexit-samtalene ¶
DB170611 Millioner av pakistanere har mottatt tekstmeldinger fra regjeringen der de blir advart mot å dele blasfemisk innhold på internett, et utspill menneskerettsgrupper mener bare vil oppmuntre til flere ulovlige angrep.
DB170611 Det hastet med å få regjeringen på plass ; allerede neste mandag begynner de tøffe Brexit-forhandlingene med EU.
DB170611 ( Dagbladet ) : Etter Det konservative partiets elendige resultat i valget torsdag har statsminister Theresa May begrenset handlekraft til å rokere i regjeringen , og de fleste ministrene hennes blir sittende i sine allerede eksisterende jobber.
DB170611 juni, da den nye regjeringen legger fram programmet sitt.
DB170611 Fredag morgen forsikret hun imidlertid britene om at den kommende nye regjeringen er klar til å lede Storbritannia trygt gjennom EU-skilsmissen.
DB170611 - Vi kan bekrefte at Det demokratiske unionistpartiet ( DUP ) har sluttet seg til prinsippene i en skisseavtale om å støtte den konservative regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud, het det i en pressemelding.
DB170611 Dette lar seg imidlertid ikke gjøre uten at regjeringen foretar en justering i lovverket.
DB170611 Det første regjeringen kan gjøre, er så sende et konstruktivt svar til EFTAs kontrollorgan ESA innen fristen 21. juni.
DA170611 Valget ble utlyst av president Hashim Thaci etter at nasjonalforsamlingen vedtok et mistillitsforslag mot regjeringen i mai.
DA170611 Den nye regjeringen må hanskes med en ny krigsforbryterdomstol som skal etableres i Haag.
DA170611 | May kunngjør endringer i regjeringen
DA170611 Storbritannias statsminister Theresa May gjør søndag flere endringer i regjeringen , men beholder nøkkelministre.
DA170611 Søndag kunngjorde statsministeren enkelte andre endringer i regjeringen .
DA170611 Johnson fikk allerede fredag beskjed av May om at han beholder jobben i regjeringen , i likhet med finans-, brexit-, forsvars- og innenriksministerne.
BT170611 Millioner av pakistanere har mottatt tekstmeldinger fra regjeringen der de blir advart mot å dele blasfemisk innhold på internett, et utspill menneskerettsgrupper mener bare vil oppmuntre til flere ulovlige angrep.
AP170611 Millioner av pakistanere har mottatt tekstmeldinger fra regjeringen der de blir advart mot å dele blasfemisk innhold på internett, et utspill menneskerettsgrupper mener bare vil oppmuntre til flere ulovlige angrep.
AP170611 - Startet arbeidet med cyberkriminalitet ¶ Regjeringen har ikke bare kvittert ut anbefalingene fra 22.-julikommisjonen, men også startet arbeidet med å håndtere nye utfordringer som cyberkriminalitet, ifølge Solberg.
AP170611 » Gorm Kallestad / NTB scanpix ¶ Regjeringen regner med at avgiften vil gi staten en inntekt på 1,8 milliarder kroner i år.
AP170611 I et notat de skrev til regjeringen for ett år siden, står det at kostbart biodrivstoff kan kompenseres med å fjerne flyseteavgiften, eventuelt også CO₂-avgiften.
AP170611 I Nasjonal transportplan kvitterer regjeringen ut bestillingen, ved å varsle et krav på én prosent innblanding fra 2019.
AP170611 Det er ikke minst aktualisert fordi Regjeringen vil pålegge flyselskaper som tanker drivstoff i Norge, å bruke jetfuel iblandet det mer kostbare jetbiodrivstoffet.
AP170611 Da Regjeringen måtte finne penger for å finansiere et kostbart budsjettforlik med V og KrF i desember 2015, kom en passasjeravgift flyvende inn fra Finansdepartementet.
AA170611 Millioner av pakistanere har mottatt tekstmeldinger fra regjeringen der de blir advart mot å dele blasfemisk innhold på internett, et utspill menneskerettsgrupper mener bare vil oppmuntre til flere ulovlige angrep. ( ©NTB ) ¶
AA170611 Valget ble utlyst av president Hashim Thaci etter at nasjonalforsamlingen vedtok et mistillitsforslag mot regjeringen i mai.
AA170611 Den nye regjeringen må hanskes med en ny krigsforbryterdomstol som skal etableres i Haag.
AA170611 | May kunngjør endringer i regjeringen
AA170611 Storbritannias statsminister Theresa May gjør søndag flere endringer i regjeringen , men beholder nøkkelministre.
AA170611 Fredag ​​morgen forsikret hun imidlertid britene om at den kommende nye regjeringen er klar til å lede Storbritannia trygt gjennom EU-skilsmissen. ( ©NTB ) ¶
AA170611 Den internasjonalt anerkjente regjeringen og dens parlament ble jaget ut av hovedstaden Tripoli i august 2013 og søkte tilflukt i Tobruk øst i landet.
AA170611 Ifølge eksperter er det vanskelig å spå hvem som vil vinne valget, som ble utlyst av president Hashim Thaci etter at nasjonalforsamlingen vedtok et mistillitsforslag mot regjeringen i mai.
AA170611 Den nye regjeringen må hanskes med en ny krigsforbryterdomstol som skal etableres i Haag.
AA170611 Regjeringen har ikke bare kvittert ut anbefalingene fra 22.-julikommisjonen, men også startet arbeidet med å håndtere nye utfordringer som cyberkriminalitet, ifølge Solberg.
AA170611 Regjeringen foreslo opprinnelig en økonomisk ramme på 410 millioner kroner for årets oppgjør.
AA170611 Konkret ber Stortinget nå regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift per kilo eksportert, ubearbeidet fisk, det vil si laks, regnbueørret og ørret.
AA170611 Bedre blir det ikke av at regjeringen selv tøyset det til på målstreken med dårlig begrunnet tvang i elleve tilfeller.
VG170610 I tillegg løfter partiet inn seks nye veiprosjekter fra forrige plan, som regjeringen ikke tok med i sin plan : ¶
VG170610 Ap vil også fremskynde flere skredsikringer og utvide noen flere havner enn regjeringen har foreslått.
VG170610 Ap vil bygge enda mer vei enn regjeringen .
VG170610 Jeg er uenig med Astrup i at regjeringen i sin plan allerede legger opp til en stor effektivisering, det er i alle fall vanskelig å lese ut fra planen deres.
VG170610 Dessuten har vi større ambisjoner enn det regjeringen legger til grunn, sier Sivertsen.
VG170610 Da regjeringen la frem kostnadsrammen på sin transportplan var Ap raskt på banen med en hevet pekefinger : Ap mente regjeringen ikke klargjorde hvor de ville hente pengene til transportplanen ifra.
VG170610 Da regjeringen la frem kostnadsrammen på sin transportplan var Ap raskt på banen med en hevet pekefinger : Ap mente regjeringen ikke klargjorde hvor de ville hente pengene til transportplanen ifra.
VG170610 Bakgrunn : Regjeringen vil bruke 1000 milliarder kroner på transportplan ¶
VG170610 Aps nye veikart : Skal bygge mer vei enn regjeringen
VG170610 Ap skal bruke syv milliarder kroner mer på nasjonal transportplan ( NTP ) enn regjeringen .
VG170610 Ap lover også å øke statens andel i kollektivavtalene i byene til 70 prosent, som er 20 prosent mer enn det regjeringen vil, noe som koster 9,6 milliarder kroner.
VG170610 Ap lover også å bygge seks ekstra veistrekninger, utover det regjeringen har lagt på bordet, i årene frem mot 2029.
VG170610 - - Vi har lagt inn 9,7 milliarder kroner til disse prosjektene som regjeringen har utelatt.
DN170610 Derfor er vi glade for at regjeringen har foreslått 500 nye tiltaksplasser i revidert budsjett, sier Lyngsnes Randeberg.
DB170610 - Det har vært en ære å tjene regjeringen og en nytelse å jobbe med en så god statsminister.
DB170610 Regjeringen har gjennomført en rekke upopulære innstramminger i et forsøk på å få fart på økonomien.
DB170610 - Vi kan bekrefte at Det demokratiske unionistpartiet ( DUP ) har sluttet seg til prinsippene i en skisseavtale om å støtte den konservative regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud, opplyser statsminister Theresa Mays kontor lørdag.
DB170610 Jackpot i Vikinglotto, du kan vinne 70 milllioner ! fra norsk tipping ¶ Regjeringen må umiddelbart stanse tvangsutsendelsen av asylsøkere til Afghanistan, krever Afghanistankomiteen.
DB170610 - Med asylpolitikken regjeringen nå fører overfor afghanere, er vi sterkt bekymret for at Norge bryter med flere av disse konvensjonene.
DA170610 Tirsdag skal Stortinget stemme over et forslag fra regjeringen om å heve strafferammen for svært grove forbrytelser.
DA170610 I dag er 21 års fengsel lovens strengeste straff - regjeringen vil heve dette til 26 år.
AP170610 Til gjengjeld vil regjeringen love å gjennomføre noe av DUPs politikk.
AP170610 Ifølge en talsperson fra Mays kontor var DUP enig om « prinsippene i en skisseavvtale om å støtte den konservative regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud ».
AP170610 Et samarbeid fra sak til sak der DUP-representantene lover å støtte regjeringen i tillitsvotum, blant annet når regjeringen legger frem sitt program under Dronningens tale til parlamentet.
AP170610 Et samarbeid fra sak til sak der DUP-representantene lover å støtte regjeringen i tillitsvotum, blant annet når regjeringen legger frem sitt program under Dronningens tale til parlamentet.
AP170610 En mer omfattende samarbeidsavtale der de to partiene blir enige om flere saker selv om DUP ikke blir en del av regjeringen .
AP170610 Britiske valgeksperter regner med at den nye regjeringen vil få kort levetid, og at britene om få måneder igjen må belage seg på å gå til urnene.
AP170610 - Statsministeren har diskutert gjennomføringen av en skisseavtale om å støtte regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud når parlamentet samles neste uke.
AP170610 - Vi kan bekrefte at Det demokratiske unionistpartiet ( DUP ) har sluttet seg til prinsippene i en skisseavtale om å støtte den konservative regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud, opplyser statsminister Theresa Mays kontor lørdag.
AP170610 Theresa Mays mulige nye allierte bak regjeringen ligger lenger ut til høyre på den politiske skalaen enn Det konservative partiet.
AP170610 konsesjonsrunde, som Regjeringen satte i gang i fjor høst.
AP170610 I deler av Distrikts-Norge er dette blitt en symbolsak som har slitt på tilliten til regjeringen og som Høyre merker på meningsmålingene.
AP170610 De tøffe angrepene på Regjeringen i distriktspolitikken er det Sp med Trygve Slagsvold Vedum i spissen som står for.
AA170610 Situasjonen i den østlige delen av Mosul, som nå kontrolleres av den irakiske regjeringen , er fortsatt spent, selv om anslagsvis 117.000 mennesker har returnert til sine hjem.
AA170610 Ifølge regjeringen er mer enn 628.000 mennesker fordrevet fra den vestlige delen av Mosul som har anslagsvis 1,8 millioner innbyggere. 345.000 av dem som er fordrevet, er barn.
AA170610 Den innvandringskritiske og omstridte EU-parlamentarikeren Jussi Halla-aho er valgt til ny leder av Sannfinländarna, ett av partiene i den finske regjeringen .
AA170610 Regjeringen har gjennomført en rekke upopulære innstramminger i et forsøk på å få fart på økonomien. ( ©NTB ) ¶
AA170610 Ifølge kilden pågikk det lørdag kamper mellom angriperne og en lokal milits som støtter regjeringen i Bagdad.
AA170610 - Vi kan bekrefte at Det demokratiske unionistpartiet ( DUP ) har sluttet seg til prinsippene i en skisseavtale om å støtte den konservative regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud, opplyser statsminister Theresa Mays kontor lørdag.
AA170610 Tirsdag skal Stortinget stemme over et forslag fra regjeringen om å heve strafferammen for svært grove forbrytelser.
AA170610 I dag er 21 års fengsel lovens strengeste straff - regjeringen vil heve dette til 26 år.
VG170609 - Det er mange svært forbannede mennesker i regjeringen nå, og de er spesielt forbannet på ham ( Davis, journ.anm ), forteller en kilde til avisen.
VG170609 - Vi har fått mandat til å danne regjering, og denne regjeringen vil lose landet vårt gjennom brexit-forhandlingene, sa May.
VG170609 Venstre-Trine : Vil kaste Frp ut av regjeringen etter valget ¶
VG170609 Venstre har spilt inn en ny ramme for jordbruksoppgjøret på noe 625 millioner kroner, og vil sende regjeringen og partene til nye forhandlinger.
VG170609 Hensikten er å gi regjeringen en ny ramme i gjenopptatte forhandlinger med Bondelaget og Småbrukarlaget, men samtidig legge noen føringer på det endelige resultatet, ifølge Venstre-representanten.
VG170609 Det såkalte oppskrivingstilskuddet ønsket regjeringen å fjerne i forhandlingene med Bondelaget og Småbrukarlaget.
VG170609 - Venstre vraket forhandlingene for å redde regjeringen .
VG170609 - Det er umulig å forstå hva Venstre egentlig vil, ut over å støtte regjeringen .
SA170609 Hun presset fram et valg for å få støtte før forhandlingene med EU, men endte med å tape det parlamentariske grunnlaget for regjeringen .
SA170609 Når regjeringen erklærer « krig » mot frivillige menneskerettsbevegelser, som blant annet forteller om de militære overgrep mot palestinsk befolkning, er det ikke lenger ytringsfrihet.
NL170609 I tillegg har regjeringen lagt ned Andøya Flystasjon og det er knyttet stor usikkerhet til hva som vil skje med hovedbasen for helikopter på Bardufoss.
NL170609 I en stortingsmelding regjeringen nylig la frem, gjør den det klart at de vil endre strukturen i brann- og redningstjenesten, der de vil ha større og mer sentrale enheter.
NL170609 Regjeringen kaller det en nærpolitireformen, samtidig som de fjerner det lokale politi.
NL170609 Regjeringen har nå gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) i oppdrag å utarbeide en såkalt « revidert dimensjoneringsforskrift », der de vurderer å innføre krav som er urealistisk høye for det kommunale brannvesenet.
NL170609 Vi har lenge stått i fremste rekke i Stortinget for å hindre regjeringen i å fjerne viktig lovverk i fiskeriforvaltningen og med det åpne for storstilt privatisering og flytting av ressurser fra nord til sør.
NL170609 De endringer Ingalill kjemper så sterkt i mot, ble jo i praksis gjennomført av den siste Arbeiderparti regjeringen , under Akers fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen.
NL170609 Han poengterer at regjeringen er innstilt på å dele ut nye områder i Barentshavet.
DN170609 Storbritannias statsminister Theresa May sier at hennes viktigste ministre blir med over i den nye regjeringen .
DN170609 Med DUPs ti plasser vil regjeringen ha til sammen 328 stemmer i ryggen, noe som gir et flertall på to plasser.
DN170609 May : - Denne regjeringen vil guide landet vårt gjennom Brexit-samtalene ¶
DN170609 | Jordbruksoppgjøret : Flertall for ramme på 625 millioner kroner ¶ Regjeringen må gjennomføre en ny runde forhandlinger med landbruksorganisasjonene med en økonomisk ramme på 625 millioner kroner.
DN170609 May : - Denne regjeringen vil guide landet vårt gjennom brexit-samtalene ¶
DN170609 | May : - Denne regjeringen vil guide landet vårt gjennom Brexit-samtalene ¶
DN170609 - Denne regjeringen vil guide landet vårt gjennom Brexit-samtalene.
DN170609 Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.
DN170609 En av grunnene til valget var vel for regjeringen å slippe å forholde seg til Labour i Brexit-forhandlingene, men nå vil jo de ha større påvirkning, sier han.
DN170609 Det kan bli utfordrende når den kanskje største oppgaven som venter den nye regjeringen er brexit-forhandlingene med EU.
DN170609 Han lovte både kjønnsbalanse og balanse mellom nye ansikter og erfarne politikere i regjeringen og i listen over kandidater til nasjonalforsamlingen.
DB170609 - Ikke i levende minne har regjeringen startet en kampanje med en så stor ledelse og mistet den på sju uker, sier Featherstone.
DB170609 - Vi vil til bunns i hva som gjør at regjeringen velger å gi seg på det de mener de har rettmessig krav på. 40 millioner er ganske mye penger, som de i utgangspunktet har ment at Westerdals har fått på feilaktig grunnlag, sier stortingspolitiker Marianne Aasen ( Ap ), som sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomite.
DB170609 Spørsmålet er bare hvor lenge den konservative regjeringen vil vente med å bekjentgjøre det.
DB170609 De skriver at det kan ta flere uker å danne en ny regjering, så den nåværende regjeringen må sitte fram til forhandlingene er over - dersom det skulle vise seg at De konservative ikke får flertall.
DB170609 Nå må de trolig utsettes, mens britene først må bli enige om hvem som skal styre landet og ikke minst hvordan den neste regjeringen skal håndtere brexit.
DB170609 I dag legger regjeringen fram den første stortingsmeldingen om temaet.
DB170609 I Nasjonal transportplan har regjeringen prioritert midler til etablering av en pilot for alternativt kjernenett i perioden 2018 - 2021.
DB170609 Regjeringen vil styrke samarbeidet mellom private og offentlige virksomheter, mellom sivile og militære virksomheter og på tvers av landegrensene.
DB170609 Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.
DB170609 Regjeringen vil opprette et eget forum for nasjonal IKT-sikkerhet, hvor næringsliv, akademia og interesseorganisasjoner vil bli invitert inn.
DB170609 Regjeringen vil også utarbeide en ny nasjonal strategi for IKT-sikkerhet.
DB170609 Regjeringen har startet arbeidet med å utarbeide en nasjonal kompetansestrategi for IKT-sikkerhet.
DA170609 I en uttalelse framholder regjeringen i Doha at den slett ikke støtter terror, men tvert imot gjør mer for å bekjempe terror enn enkelte av landene som har signert svartelisten.
DA170609 Politikeren Jean-Luc Mélenchon mener lekkasjen varsler at regjeringen vil gå til « sosial krig », og at Macron bedriver et dårlig skjult forsøk på å få slutt på Frankrikes 35 timers arbeidsuke, øke antallet midlertidige stillinger med lengre prøveperioder, og gjøre det lettere å gi folk sparken.
DA170609 Han har bedt regjeringen gi oppdatert informasjon om dokumentet før valget søndag.
DA170609 En av de første testene for regjeringen blir hvorvidt Macron vil tvinge gjennom omfattende reformer av fransk arbeidsliv.
DA170609 Dagsavisen vet at byrådspartiene i Oslo på et tidspunkt var enige om å gi penger til KIA i det kommende Oslo-budsjettet, men etter at regjeringen satte av såpass mye penger er de rødgrønne i Oslo nå tilbake i tenkeboksen.
DA170609 Bentzen mener Hosseini er blitt et typisk offer for det voldsomme presset på uttransporteringer som oppsto etter at den sittende regjeringen tok over i 2013.
BT170609 Han lovte både kjønnsbalanse og balanse mellom nye ansikter og erfarne politikere i regjeringen og i listen over kandidater til nasjonalforsamlingen.
AP170609 LONDON ( Aftenposten ) : Regjeringen mistet flertallet, Labour er i opposisjon ved tredje valg på rad, ytre høyre er blitt utradert og skotske nasjonalister er blitt halvert.
AP170609 juni, da regjeringen må få vedtatt sitt program under Dronningens tale.
AP170609 » Han mener Regjeringen varsler hvor den vil, men at de har mulighet å justere kursen dersom markedet ikke leverer og at det er for tidlig å si hva dette kommer til å koste flypassasjerene : ¶
AP170609 Også Regjeringen er opptatt av dette og skriver i Nasjonal transportplan at det er uklart om sertifisert, bærekraftig biojet vil være særlig tilgjengelig i årene fremover.
AP170609 Regjeringen beskriver tilgangen på biojet som « svært begrenset på verdensbasis ».
AP170609 | Fire ordførere : Vi finner oss ikke i direkte løftebrudd fra Regjeringen !
AP170609 Begeistringen fra åpningen er snudd til sinne over at Regjeringen har skjøvet neste utbyggingstrinn langt frem i tid.
AA170609 I en uttalelse framholder regjeringen i Doha at den slett ikke støtter terror, men tvert imot gjør mer for å bekjempe terror enn enkelte av landene som har signert svartelisten.
AA170609 Soldatene ble utplassert som følge av borgerkrigen mellom regjeringen og islamistiske og andre opprørere.
AA170609 I en uttalelse framholder regjeringen i Doha at den slett ikke støtter terror, men tvert imot gjør mer for å bekjempe terror enn enkelte av landene som har signert svartelisten.
AA170609 Med DUPs ti plasser vil regjeringen ha til sammen 328 stemmer i ryggen, noe som gir et flertall på to plasser.
AA170609 Med DUPs ti plasser vil regjeringen ha til sammen 328 stemmer i ryggen, noe som gir et flertall på to plasser.
AA170609 Storbritannias statsminister Theresa May sier at hennes viktigste ministre blir med over i den nye regjeringen .
AA170609 Den symbolske avstemningen ble sett på med ublide øyne i Madrid, der regjeringen brakte saken til grunnlovsdomstolen, som felte sin dom og erklærte avstemningen ulovlig, selv om den altså ikke var bindende.
AA170609 - Jeg tror regjeringen vil spille med svakere kort fordi det hjemlige bildet er så uoversiktlig, sier Bratberg.
AA170609 Marvin Wiseth kan ikke forstå hvorfor regjeringen gjennomfører to store politiske reformer på samme tid.
AA170609 | Regjeringen vil frata terrormistenkte statsborgerskap ¶ Regjeringen vil gjøre det mulig å frata statsborgerskapet til personer på grunn av straffbare forhold eller som utgjør en trussel mot nasjonale interesser.
AA170609 I forslaget til Stortinget foreslår regjeringen bestemmelser i statsborgerloven om tap av statsborgerskap på grunn av straffbare forhold og tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
AA170609 I et skriv fra regjeringen skriver konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) at forslaget vil være et ledd i arbeidet med å forebygge terror.
AA170609 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen vil frata terrormistenkte statsborgerskap ¶
AA170609 Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.
VG170608 - Vi er glade for profesjonaliteten og motivasjonen til det norske sjakkforbundet om å holde matchen i Oslo, men forstår at regjeringen ikke er klar for å støtte på det nivået de hadde håpet, og det å arrangere et så stort evenement uten stor offentlig støtte er umulig, etter som vi regner med at budsjettet vil være over fire millioner euro, sier Agon-sjefen Ilja Merenzon i en pres
VG170608 Nå krever bøndene hjelp fra regjeringen .
VG170608 Regjeringen må ta ansvaret for rovviltpolitikken sin, sier hun.
VG170608 Hun gjentok at hun var hun i tvil om hun skulle stemme mot Frp og regjeringen , og mot kommunereformen.
VG170608 Dermed skal 38 kommuner bli tvangssammenslått til 11, og regjeringen fikk det som den ville - med støtte fra Venstre.
SA170608 Vi kommer til å fortsette å ta opp de papirløses situasjon, og forventer nå at regjeringen bidrar til en god og verdig løsning for denne gruppen som både Roux og RIA på en god måte har bidratt til å sette fokus på.
SA170608 Olaug Bollestad forventer at regjeringen bidrar til en god og verdig løsning for de eldre, ureturnerbare kvinnene.
SA170608 DEBATT : Regjeringen kan ikke sitte rolig å se på den uverdige situasjonen som eldre, enslige ureturnerbare kvinner lever i på norske asylmottak.
SA170608 Venstre og KrF sier de vil forhandle med regjeringen for å gi flere rettigheter til ureturnerbare asylsøkere, men regjeringen sier nei, skriver VG.
SA170608 Venstre og KrF sier de vil forhandle med regjeringen for å gi flere rettigheter til ureturnerbare asylsøkere, men regjeringen sier nei, skriver VG.
SA170608 Men regjeringen sier nei.
SA170608 Forslaget innebærer at saken sendes tilbake til regjeringen for videre forhandlinger mellom partene, med en økt ramme og enkelte føringer på innholdet, opplyser Venstre.
NL170608 Offentligheten får ikke vite noen ting fordi regjeringen ikke vil fortelle folket om de støttet medlemskapet eller ikke.
NL170608 Den norske regjeringen vil ikke fortelle hvordan Norge stemte om dette medlemskapet..
NL170608 ¶ Næringslivsledere i nord kan sende en liten takkebukett til EU- og EØS-minister Frank Bakke Jensen og resten av regjeringen .
NL170608 | En gladmelding fra regjeringen
FV170608 Hun hadde på forhånd varslet at hun vurderte å trosse sitt eget parti og regjeringen .
FV170608 Hun hadde på forhånd varslet at hun vurderte å trosse sitt eget parti og regjeringen .
DN170608 ¶ Legger ikke regjeringen forholdene til rette for Uber, kan selskapet i siste instans trekke seg ut av Norge, var ifølge E24 budskapet fra Ubers mann i Norge, Carl Edvard Endresen.
DB170608 - Det er både problematisk og svært arrogant av de borgerlige partiene å svinge partipisken for å få egne representanter til å stemme slik regjeringen vil, sier Helga Pedersen.
DB170608 ( Dagbladet ) : Det er fortsatt uklart om regjeringen faktisk får flertall for å bruke tvang i kommunesammenslåing i dag.
DB170608 Storbritannia begynner om kort tid forhandlingene om uttrekningen av EU, og May forklarte at det var viktig at den neste regjeringen har et sterkt mandat fra folket.
DB170608 Talen er utgitt i sin helhet på regjeringen i Canadas sine nettsider.
DB170608 Regjeringen og støttepartiene er enige om at dagens 19 fylker skal erstattes av 11 regioner.
DB170608 Kongen er en populær mann, og bak kongefamiliens milde ytre jobber hoffet og allierte i regjeringen som terriere for å blankpolere imaget og holde nysgjerrige journalister på avstand.
DB170608 Det ble i praksis banket gjennom i går, da sentrumspartiene og regjeringen kom til enighet.
DB170608 Av en eller annen grunn mener Slottet, regjeringen og ansvarlig statsråd for bevilgningene til kongehuset, Jan Tore Sanner ( H ), at hensynet til privatlivet også skal hindre innsyn i det omfattende offisielle arbeidet.
DB170608 I går ba endelig Stortinget regjeringen om å finne en løsning for oss, etter at en rekke politikere har innsett hvor urettferdig dette har slått ut for oss.
DB170608 Dersom regjeringen har rett når det gjelder oljebransjens viktighet også i framtida, så er det alvorlig at dagens ungdom ikke lenger ønsker å jobbe i industrien.
DB170608 Regjeringen mener at vi også i framtida skal kunne hente store inntekter fra olje- og gass.
DB170608 Teatret har forfalt i flere tiår, og flere alternativer for rehabiliteringen ble vurdert før regjeringen landet på det billigste alternativet.
DB170608 Kulturdepartementet opplyser i en e-post til Dagbladet at alternativet regjeringen har valgt inkluderer tiltak for å forbedre situasjonen når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming, og disse tiltakene inngår i kostnadsestimatet.
DB170608 Arild Grande i Arbeiderpartiet mener også at det er knyttet stor spenning til hvorvidt de 1,9 milliardene regjeringen legger opp til å bruke, vil være tilstrekkelig.
DB170608 - Spenningsmoment ¶ Regjeringen vil rehabilitere Nationaltheatret for 1,9 milliarder kroner ¶
DB170608 april offentliggjorde kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) at regjeringen vil rehabilitere Nationaltheatret for 1,9 milliarder kroner.
DB170608 Regjeringen legger stor vekt på å finne en god balanse.
DB170608 Teatret har forfalt i flere tiår, og flere alternativer for rehabiliteringen ble vurdert før regjeringen landet på det billigste alternativet.
DB170608 Kulturdepartementet opplyser i en e-post til Dagbladet at alternativet regjeringen har valgt inkluderer tiltak for å forbedre situasjonen når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming, og disse tiltakene inngår i kostnadsestimatet.
DB170608 Arild Grande i Arbeiderpartiet mener også at det er knyttet stor spenning til hvorvidt de 1,9 milliardene regjeringen legger opp til å bruke, vil være tilstrekkelig.
DB170608 - Spenningsmoment ¶ Regjeringen vil rehabilitere Nationaltheatret for 1,9 milliarder kroner ¶
DB170608 april offentliggjorde kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) at regjeringen vil rehabilitere Nationaltheatret for 1,9 milliarder kroner.
DB170608 Regjeringen legger stor vekt på å finne en god balanse.
DA170608 Om hun mister eller svekker flertallet sitt, vil den britiske regjeringen kunne stå svakere i forhandlingene med EU.
DA170608 Dermed fikk regjeringen det som den ville, med støtte fra Venstre.
DA170608 Forslaget innebærer at saken sendes tilbake til regjeringen for videre forhandlinger mellom partene, med en økt ramme og enkelte føringer på innholdet, opplyser Venstre.
DA170608 « Da regjeringen tiltrådte lovet de at de skulle satse på private, ideelle aktører innen rusbehandling.
BT170608 Tidligere denne våren la den norske regjeringen frem en egen stortingsmelding om humanistisk forskning og utdanning.
AP170608 | Theresa May vil danne regjering sammen med nordirsk parti - startet ommøblering av regjeringen fredag kveld ¶
AP170608 SISTE : Theresa May begynte fredag kveld en varslet « ommøblering » av regjeringen .
AP170608 Den konservative regjeringen tok i utgangspunktet til orde for en « hard Brexit » der de går ut av de indre marked, EUs tollunion og gjør slutt på fri flyt av arbeidskraft.
AP170608 | Theresa May vil danne regjering sammen med nordirsk parti - startet ommøblering av regjeringen fredag kveld ¶
AP170608 Den konservative regjeringen tok i utgangspunktet til orde for en « hard Brexit » der de går ut av de indre marked, EUs tollunion og gjør slutt på fri flyt av arbeidskraft.
AP170608 | Theresa May vil danne regjering sammen med nordirsk parti - startet ommøblering av regjeringen fredag kveld ¶
AP170608 SISTE : Theresa May begynte fredag kveld en varslet « ommøblering » av regjeringen .
AP170608 Den konservative regjeringen tok i utgangspunktet til orde for en « hard Brexit » der de går ut av de indre marked, EUs tollunion og gjør slutt på fri flyt av arbeidskraft.
AP170608 Etter en lang, opphetet debatt, og med alle 169 representantene tvunget til å være til stede under avstemningen i salen, ble den omstridte kommune- og regionreformen til Regjeringen vedtatt i torsdag kveld.
AP170608 I forbindelse med Den Norske Turistforenings 150-årsjubileum i 2018 gir regjeringen halvparten av overskuddet fra en lottotrekning i gave.
AP170608 | Regjeringen gir Turistforeningen Lotto-gave ¶
AP170608 Regjeringen sender nå et forslag på høring for å endre pengespillovens paragraf 10 for å gjøre det mulig å gi Turistforeningen halvparten av overskuddet fra en lottotrekning i 2018.
AP170608 | Regjeringen må støtte dem som kjemper for menneskerettighetene.
AA170608 Forslaget innebærer at saken sendes tilbake til regjeringen for videre forhandlinger mellom partene, med en økt ramme og enkelte føringer på innholdet, opplyser Venstre.
AA170608 Men ved tre tilfeller ble nok voteringen jevnere enn regjeringen hadde ønsket seg.
AA170608 Da var det klart at regjeringen fikk det som den ville.
AA170608 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
AA170608 Regjeringen fikk også tilslutning til sin regionreform.
AA170608 Stortinget ba i april regjeringen bake inn en del av naturmangfoldloven i forskriften som rovviltnemndene bruker når de skal gi tillatelse til felling av ulv.
AA170608 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen har endret rovviltforskriften etter ulvestrid ¶
AA170608 I forbindelse med Den Norske Turistforenings 150-årsjubileum i 2018 gir regjeringen halvparten av overskuddet fra en lottotrekning i gave.
AA170608 | Regjeringen gir Turistforeningen Lotto-gave ¶
AA170608 Regjeringen sender nå et forslag på høring for å endre pengespillovens paragraf 10 for å gjøre det mulig å gi Turistforeningen halvparten av overskuddet fra en lottotrekning i 2018. ( ©NTB ) ¶ | 20-åring dømt for å ha voldtatt lillebror ¶
AA170608 - Hadde justisministeren og regjeringen ment at dette var veldig viktig, så hadde de satt i gang den evalueringen i mai for to år siden.
AA170608 Forslaget innebærer at saken sendes tilbake til regjeringen for videre forhandlinger mellom partene, med en økt ramme og enkelte føringer på innholdet, opplyser Venstre.
AA170608 Bøndene mener regjeringen må bidra i jakten på ulv som angriper og dreper sau i stort antall i områder utenfor ulvesonen.
AA170608 Regjeringen må ta ansvaret for rovviltpolitikken sin, sier Merete Furuberg, leder i Norges bonde- og småbrukarlag, til avisen.
AA170608 Dermed fikk regjeringen det som den ville, med støtte fra Venstre.
VG170607 Bakgrunn : Regjeringen styrer 100 mill. utenom Norges idrettsforbund ¶
VG170607 - Vi er svært glade for at Stortinget og regjeringen har lyttet til oss.
VG170607 Gülen anklages av regjeringen i hjemlandet for å ha stått bak det mislykkede militærkuppet i fjor sommer, noe han selv avviser.
VG170607 Erdogan etter kuppnatten : - Hører deres krav om dødsstraff ¶ Regjeringen har fått kraftig kritikk fra menneskerettighetsgrupper og andre for håndteringen.
VG170607 Sentrale kilder i og rundt regjeringen har tidligere fortalt VG hvorfor statsminister Erna Solberg ( H ) ikke har bedt om et møte med Trump i Det hvite hus : At det var langt viktigere for utenriksminister Børge Brende ( H ) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) å bygge nære relasjoner til sine amerikanske kolleger, Tillerson o
VG170607 Signal til regjeringen
VG170607 Men det er et signal til regjeringen om at sivil beredskap må styrkes, og at regjeringen bør ta det signalet nå når de setter opp statsbudsjettet for 2018, sier Syversen til VG.
VG170607 Men det er et signal til regjeringen om at sivil beredskap må styrkes, og at regjeringen bør ta det signalet nå når de setter opp statsbudsjettet for 2018, sier Syversen til VG.
VG170607 | Tajik fremmer forslag om at « regjeringen gjør jobben sin » ¶
VG170607 Tajik bekrefter at forslaget ikke innebærer verken nye oppgaver for regjeringen eller endringer i det nåværende forliket.
VG170607 I forslaget vil de be om to ting : ¶ * 1 At regjeringen sørger for at « Nærpolitireformen » gjennomføres etter Stortingets intensjon. * 1 At regjeringen sørger for at politiet snarest utarbeider og legger frem et dokument for samtlige kommunestyrer, slik Stortinget allerede ber om i politireformforliket.
VG170607 Etter VGs avsløringer ser Hadia Tajik ( Ap ) seg nødt til å fremme forslag i Stortinget om at regjeringen gjør akkurat det de skulle gjøre i utgangspunktet.
VG170607 - Foreslår dere ikke egentlig bare at regjeringen skal gjøre jobben sin ?
VG170607 * 1 At regjeringen sørger for at politiet snarest utarbeider og legger frem et dokument for samtlige kommunestyrer, slik Stortinget allerede ber om i politireformforliket.
VG170607 Selskapets administrerende direktør, Heine Østby, sa til Søviknes at de var svært skuffet over at regjeringen har strammet inn reglene for hvem som får støtte til klimatiltak i industrien, fra Enova.
VG170607 Nå har besøket hit ført til at regjeringen vil arbeide for å endre regelverket slik at også bedrifter som 3B Fibreglass skal få støtte gjennom Enova for nyskapende teknologi, sa Bruun-Gundersen til lokalavisen 24. mai.
VG170607 Konsekvensene er dramatiske, og jeg tviler på at regjeringen har Stortingets flertall bak seg når de ser hvordan mandatet til Enova blir praktisert, sier Bellonas Hauge.
VG170607 Det prosjektet, for å få til mye renere produksjon, hadde muligens aldri blitt gjennomført med de reglene som regjeringen nå har pålagt Enova, sier Lier-Hansen.
VG170607 Det foregår en beinhard maktkamp mellom regjeringen og NHOs største forening, Norsk Industri.
VG170607 Både Senterpartiet og Ap reagerer kraftig, og de får støtte fra Venstre : Det ligger ikke an til at regjeringen har støtte for en ordning som fjerner støtte til tiltak som reduserer CO2-utslippene til den landbaserte industrien innen kvotepliktig sektor.
VG170607 - I beste fall er dette arbeidsuhell, men jeg frykter at noen i regjeringen har vært litt for smarte og funnet ut at industrien bare kan kjøpe kvoter og derfor ikke trenger omstillingsmidler.
VG170607 Guttorm Schjelderup, skatteprofessor ved Norges Handelshøyskole ( NHH ) i Bergen, mener regjeringen må ha visst at kutt i formuesskatten ville ha fordeling som gir store letter til pensjonistene.
VG170607 Dette er et tall regjeringen må ha visst om, sier han til VG.
VG170607 Regjeringen må gjerne bruke to milliarder kroner på pensjonistene, men da må de ikke late som om det er budsjettstimuli som skal gi økte investeringer.
SA170607 Det kan svekke May hvis folk ikke føler seg trygge og føler at regjeringen ikke har gjort en god nok jobb med å forebygge angrepene.
SA170607 | Vil gjøre det enklere og billigere å legge fiberkabel ¶ Regjeringen foreslår nye standardregler som skal gjøre det både enklere og billigere å bygge ut bredbånd.
SA170607 Regjeringen ønsker å samordne regelverket for legging av bredbåndskabel lang veier, og foreslår en rekke tiltak som skal gjøre det enklere og billigere å legge bredbånd.
SA170607 Men for meg ligger det også en beskjed til regjeringen her, om at beredskapsarbeidet må prioriteres sterkere i forbindelse med det ordinære budsjettet, sier Syversen.
SA170607 juli 2011 fikk direktoratet 45 millioner kroner ekstra, men de siste tre årene har regjeringen ifølge VG kuttet til sammen 55,5 millioner kroner.
SA170607 | Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for økte avgifter på palmeoljebasert biodrivstoff ¶
SA170607 Flertallet på Stortinget vil at regjeringen skal finne ut om det er mulig å innføre ulik avgift på biodrivstoff med og uten palmeolje.
NL170607 Nå har altså regjeringen et ønske om å overprøve flere av disse kommunene og slå dem sammen med tvang.
NL170607 Sannheten er at regjeringen trengte en ny oppgave til kommunene, for å legitimere sin egen kommunestrukturreform.
NL170607 I snart 4 år har regjeringen arbeidet for at kommuner skal slå seg i sammen.
NL170607 Gjennom flere saker til stortinget har regjeringen opprettholdt tannhelseforslaget, som fikk mer og mer motstand mot seg.
NL170607 Regjeringen har imidlertid hatt en stor oppgave å friste med.
NL170607 Derfor satser regjeringen på sykkel.
NL170607 | Regjeringen satser på sykkel ¶
NL170607 Regjeringen er opptatt av at det skal bli tryggere og enklere å bruke sykkel.
NL170607 Bakgrunnen er at regjeringen har bestemt at mer jernbane i landsdelen skal utredes i neste Nasjonal Transportplan, deriblant å koble Ofotbanen til en toglinje videre til Tromsø.
NL170607 Motstanderne mener kostnadsbildet som regjeringen har presentert ikke henger på greip og at det vil bli mye dyrere enn det Forsvarsdepartementet ( FD ) har lagt til grunn.
NL170607 I LTP-en opererte regjeringen med at kostnadene for denne operasjonen skulle bli 3,5 milliarder kroner.
NL170607 Om miljøforvaltningen og regjeringen tok seg bryet med å oppfylle disse tiltakene så ville vi komme et lite steg lengre i det tosidige målet om at vi skal ha bestander av rovdyr, men også en aktiv beitenæring.
NL170607 Når det gjelder kongeørn forsikrer man at det skal bli lagt et bedre « kunnskapsgrunnlag » enda det er et helt år siden Stortinget ba regjeringen sette i gang forsøksprosjekter på forvaltning av nettopp kongeørn.
DN170607 Stortinget ber regjeringen utrede rentetak på forbrukslån og usikret gjeld for å hindre at nordmenn havner i en gjeldsfelle.
DN170607 Finanskomiteen på Stortinget vedtok onsdag kveld å be regjeringen utrede muligheten for å innføre et rentetak på usikret gjeld og forbrukslån, slik en rekke EU-land allerede har gjort.
DN170607 - Nå håper vi regjeringen setter i gang arbeidet raskt, slik at Stortinget i høst kan behandle innføringen av et rentetak for å beskytte norske forbrukere mot useriøse banker, sier han.
DN170607 Regjeringen oppjusterte utsiktene til økonomisk vekst i revidert budsjett.
DN170607 Denne uken strammer regjeringen inn på reglene for forbrukslån ¶
DN170607 | Vil gjøre det enklere og billigere å legge fiberkabel ¶ Regjeringen foreslår nye standardregler som skal gjøre det både enklere og billigere å bygge ut bredbånd.
DN170607 Regjeringen viser til at det i fjor ble investert 10,7 milliarder kroner i ekomtjenester og tilhørende infrastruktur i fjor. ( ©NTB ) ¶ ¶
DN170607 Regjeringen vil ha nye regler som gjør det enklere og billigere å bygge ut bredbånd.
DN170607 Det kan svekke May hvis folk ikke føler seg trygge og føler at regjeringen ikke har gjort en god nok jobb med å forebygge angrepene.
DB170607 Hvis partiet kommer i regjering lover han å avskaffe adgangen til midlertidige ansettelser, som denne regjeringen har innført, som noe av det første han gjør.
DB170607 Ap-lederen er kritisk til manglende innsats fra regjeringen .
DB170607 CNN skriver at FBI nylig skal ha sendt et team til hovedstaden Doha for å hjelpe regjeringen i Qatar med å etterforske den antatte hackingen.
DB170607 Han mener den sittende regjeringen har gjort altfor lite for arbeidsfolk og at forskjellene i Storbritannia øker.
DB170607 « Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av mulige kompenserende tiltak som kan bidra til at studenter som har avsluttet profesjonsstudier i utlandet, men som ikke får autorisasjon i Norge som følge av endret praksis i Helsedirektoratet etter at de har påbegynt studiet ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen, kan op
DB170607 Nå utfordrer vi regjeringen , men har full respekt for at det ikke er enkelt.
DB170607 KREVER LØSNING : Fraksjonslederne i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget, fra venstre : Iselin Nybø ( V ), Anders Tyvand ( KrF ), Bente Thorsen ( Frp ) og Kristin Vinje ( H ) krever at Bent Høie og regjeringen finner en løsning for psykologene som utdanner seg i Budapest.
DB170607 Da må regjeringen ta det oppdraget.
DB170607 - Med dette forslaget ber vi regjeringen om å se på hvilke kompensatoriske tiltak som kan iverksettes for å hjelpe disse studentene.
DB170607 For tida vurderer regjeringen om den skal gi forsvarets etterretningstjeneste mulighet til massiv overvåking av norsk datatrafikk.
DB170607 Regjeringen har også satt i gang eldrereformen « Leve hele livet ».
DB170607 Regjeringen er derfor i gang med å fornye eldrepolitikken.
DA170607 Men de mest ihuga EU-forkjemperne vil ikke gi regjeringen en blankofullmakt til hvordan brexit faktisk vil se ut.
DA170607 Men De konservative har ikke sagt hva de vil gjøre hvis regjeringen ikke klarer å lage en avtale med EU.
DA170607 Stenersen sier at bydelene er kommunens ansvar, og at hun mener ansvaret ligger på rådhuset, selv om flere prøver å si at det er regjeringen som må bla opp.
DA170607 Han sier det ikke er noen grunn til å tro at regjeringen ikke vil fortsette å støtte løftet i Oslo sør.
DA170607 - Satsingen fra regjeringen har fungert.
DA170607 | Vil at politiet får egen Rygge-skytebane ¶ Regjeringen og samarbeidspartiene la onsdag fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for Stortinget.
DA170607 - Det er motiverende at prosjekt Rygge beredskapssenter gir konkrete resultater for operative mannskaper og at Regjeringen og Stortinget igjen anerkjenner satsingen ved å bevilge ressurser til videre drift, sier prosjektleder Svein Holtan.
DA170607 Støttepartiene understreker dessuten sin støtte til flere av forslagene regjeringen kom med i revidert, blant annet en betydelig skattelette for pensjonister.
DA170607 Det blir gjort omprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett på drøyt 400 millioner kroner, ifølge enigheten mellom regjeringen og støttepartiene.
DA170607 * Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen økes fra 428.000 til 450.000, hvilket regjeringen mener vil gi 2.000 flere barn rett til gratis kjernetid.
DA170607 Regjeringen setter av 840 millioner kroner til nye skattelettelser for denne gruppen.
DA170607 Regjeringen la fram sitt forslag 11. mai.
BT170607 Støttepartiene understreker dessuten sin støtte til flere av forslagene regjeringen kom med i revidert, blant annet en betydelig skattelette for pensjonister.
BT170607 Det blir gjort omprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett på drøyt 400 millioner kroner, ifølge enigheten mellom regjeringen og støttepartiene.
BT170607 * Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen økes fra 428.000 til 450.000, hvilket regjeringen mener vil gi 2.000 flere barn rett til gratis kjernetid.
BT170607 Regjeringen setter av 840 millioner kroner til nye skattelettelser for denne gruppen.
BT170607 Regjeringen la frem sitt forslag 11. mai.
BT170607 Men jeg tror generelt at folk stemte for Brexit i irritasjon over regjeringen og det etablerte statsapparatet.
BT170607 Jeg tror hele avstemningen ble redusert til en protest mot regjeringen .
BT170607 Det ble opprinnelig planlagt for å styrke den konservative regjeringen under Brexit-forhandlingene.
AP170607 Klippene er tilsynelatende propaganda utført av den syriske regjeringen , skriver New York Times.
AP170607 De skal ha presset ham til å uttale seg kritisk mot den syriske regjeringen .
AP170607 På kommunereformen har Regjeringen kun støtte av Venstre.
AP170607 I regionreformen foreslår Regjeringen å erstatte dagens 19 fylker med 11 nye regioner.
AP170607 Her har Regjeringen støtte av både Venstre og KrF.
AP170607 Støttepartiene understreker dessuten sin støtte til flere av forslagene regjeringen kom med i revidert, blant annet en betydelig skattelette for pensjonister.
AP170607 Det blir gjort omprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett på drøyt 400 millioner kroner, ifølge enigheten mellom regjeringen og støttepartiene.
AP170607 * Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen økes fra 428.000 til 450.000, hvilket regjeringen mener vil gi 2.000 flere barn rett til gratis kjernetid.
AP170607 Regjeringen setter av 840 millioner kroner til nye skattelettelser for denne gruppen.
AP170607 Regjeringen la fram sitt forslag 11. mai.
AP170607 » Overrumplet ¶ Regjeringen og regjeringspartiene H og Frp ble forrige onsdag overrumplet av en samlet opposisjon som ble enige om å forby biodrivstoff basert på palmeolje i all offentlig transport.
AP170607 « Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for differensiert avgift på biodrivstoff utenfor omsetningskravet med sikte på å fremme bærekraftig biodrivstoff.
AP170607 | Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for økte avgifter på palmeoljebasert biodrivstoff ¶
AP170607 Men regjeringen advarer altså mot problematiske, særnorske krav.
AP170607 Flertallet på Stortinget vil at regjeringen skal finne ut om det er mulig å innføre ulik avgift på biodrivstoff med og uten palmeolje.
AP170607 Det skjedde uten at regjeringen eller regjeringspartiene ble konsultert eller varslet.
AP170607 Det må Regjeringen finne ut av, har Stortinget bestemt.
AP170607 « Stortinget ber regjeringen legge til rette for at støtte og bistand til politiet og det øvrige sivile samfunn i stor grad bør være en styrende faktor for innretning av enkelte av Forsvarets strukturerer og kapasiteter, slik som heimevern, spesialstyrker, cyberforsvar og helikopterkapasitet. » - Ble sjokkert - dette inneb
AP170607 juni på Si ;D at den blåblå regjeringen har valgt å gå tilbake på likestillingen ved å fjerne kjønnspoengene for gutter ved dyrepleie- og veterinærutdanningen. | 46-åring dømt til åtte års forvaring for voldtekter ¶
AA170607 Corbyn har tidligere kritisert den konservative regjeringen for ikke å bruke nok penger på politiet, og han har lovet flere politifolk i gatene hvis Labour kommer til makten.
AA170607 Gülen anklages av regjeringen i hjemlandet for å ha stått bak det mislykkede militærkuppet i fjor sommer, noe han selv avviser.
AA170607 Regjeringen har fått kraftig kritikk fra menneskerettighetsgrupper og andre for håndteringen.
AA170607 Dette er også et prioritert område for regjeringen , for å styrke samfunnets motstandsdyktighet ved kriser.
AA170607 » Overrumplet ¶ Regjeringen og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ble forrige onsdag overrumplet av en samlet opposisjon som ble enige om å forby biodrivstoff basert på palmeolje i all offentlig transport.
AA170607 « Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for differensiert avgift på biodrivstoff utenfor omsetningskravet med sikte på å fremme bærekraftig biodrivstoff.
AA170607 Men regjeringen advarer altså mot problematiske, særnorske krav.
AA170607 Flertallet på Stortinget ber nå regjeringen finne ut om det er mulig å innføre ulik avgift på biodrivstoff med og uten palmeolje.
AA170607 Det skjedde uten at regjeringen eller regjeringspartiene ble konsultert eller varslet.
AA170607 Prognosene samsvarer godt med de utsiktene makroøkonomer og andre prognosemakere her til lands har lagt for dagen - og som regjeringen og støttepartiene legger til grunn for enigheten om revidert nasjonalbudsjett onsdag.
AA170607 Derimot synes fallet i arbeidsledigheten å være svakere enn den blåblå regjeringen kunne ønske seg.
AA170607 Prognosene samsvarer godt med de utsiktene makroøkonomer og andre prognosemakere her til lands har lagt for dagen - og som regjeringen og støttepartiene legger til grunn for enigheten om revidert nasjonalbudsjett onsdag.
AA170607 Derimot synes fallet i arbeidsledigheten å være svakere enn den blåblå regjeringen kunne ønske seg.
AA170607 Saken har i en årrekke vært en viktig sak for den norske regjeringen , og Finansdepartementet er nå godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for endringer i EUs regelverk.
AA170607 - Differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i distriktene, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) ¶ - Regjeringen har helt siden 2013 hatt en tett dialog med EU-kommisjonen og ESA for å få til en løsning for Norge.
AA170607 Regjeringen innførte fra samme tidspunkt kompenserende tiltak for den nye økte arbeidsgiveravgiften som fulgte av de nye sektorbegrensningene, ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet.
AA170607 Vi bruker ikke mer penger enn det som regjeringen la opp til, sier Syversen og viser også til at en innsparing på 800 millioner kroner som regjeringen « ved en kuriositet » ikke hadde tatt med i sitt reviderte budsjett, ikke røres.
AA170607 Vi bruker ikke mer penger enn det som regjeringen la opp til, sier Syversen og viser også til at en innsparing på 800 millioner kroner som regjeringen « ved en kuriositet » ikke hadde tatt med i sitt reviderte budsjett, ikke røres.
AA170607 - Dere vet at regjeringen foreslo en mindre oljepengebruk i det reviderte budsjettet enn i det vedtatte budsjettet.
AA170607 Støttepartiene understreker dessuten sin støtte til flere av forslagene regjeringen kom med i revidert, blant annet en betydelig skattelette for pensjonister.
AA170607 Det blir gjort omprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett på drøyt 400 millioner kroner, ifølge enigheten mellom regjeringen og støttepartiene.
AA170607 * Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen økes fra 428.000 til 450.000, hvilket regjeringen mener vil gi 2.000 flere barn rett til gratis kjernetid.
AA170607 Regjeringen setter av 840 millioner kroner til nye skattelettelser for denne gruppen.
AA170607 Regjeringen la fram sitt forslag 11. mai.
AA170607 I avtalen om revidert nasjonalbudsjett som ble inngått onsdag, bes regjeringen nemlig om å utrede en differensiert avgift på biodrivstoff.
AA170607 Regjeringen og støttepartiene ble i fjor enige om å øke biodrivstoff-andelen i veitrafikken til 20 prosent innen 2020.
AA170607 Men for meg ligger det også en beskjed til regjeringen her, om at beredskapsarbeidet må prioriteres sterkere i forbindelse med det ordinære budsjettet, sier Syversen.
AA170607 juli 2011 fikk direktoratet 45 millioner kroner ekstra, men de siste tre årene har regjeringen ifølge VG kuttet til sammen 55,5 millioner kroner.
VG170606 Til tross for at befolkningen gjør tiltak for å sikre seg mot en eventuell krise, virker regjeringen fattet.
VG170606 Tar igjen sjanser ¶ Regjeringen i landet sier i en uttalelse, ifølge The Guardian, at alle ruter for import fortsatt skal være åpne, og ber befolkningen unngå hamstring.
VG170606 - Regjeringen har allerede tatt de nødvendige forholdsreglene for å sikre at dagliglivet fortsetter.
VG170606 * 1 Mandag kuttet Bahrain, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Egypt, den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen, den ene av Libyas tre regjeringer, og Maldivene alle diplomatiske bånd med Qatar. * 1 Borgere og diplomater fra Qatar er blitt gitt korte tidsfrister på å forlate disse landene, og ulike former for restriksjoner på flytrafikk til/fra Qatar er iverksatt. * 1 Landene oppgir
VG170606 Tegning, Nordfjord Vekst ¶ Regjeringen har selv beregnet det samlede tapet til 179 milliarder kroner.
VG170606 Samfunnsøkonom Haakon Riekeles i tankesmien Civita hadde håpet at regjeringen hadde tatt enda mer hensyn til samfunnsøkonomisk lønnsomhet : ¶
VG170606 Men med et så enormt tap, hvordan kan regjeringen likevel gå inn for å bruke om lag 3,5 milliarder mer på samferdsel hvert eneste år de neste 20 årene ?
VG170606 - Hvorfor har regjeringen valgt å se bort fra bare lønnsomhet ?
VG170606 « Regjeringen vil starte opp over 140 nye prosjekter i planperioden.
VG170606 - Regjeringen har lagt vekt på en god del andre hensyn enn samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
VG170606 UDI påpekte at ulike asylmottak kan ha vidt forskjellige forståelse av hva det betyr å gi barna forsvarlig omsorg, men regjeringen sa en slik lov ikke var aktuelt.
VG170606 Ap vil beholde ordningen med midlertidig opphold - og det vil regjeringen også.
VG170606 Regjeringen har sagt nei, men får nå flertallet mot seg.
SA170606 | Isaksen vil gi lærer- og barnehagestudentene praksis hos de beste ¶ Regjeringen vil bruke 44, 5 millioner kroner for å få et tettere samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger og mellom barnehager og utdanninger for barnehagelærere.
SA170606 - Det er alltid en overgang å gå fra studier til arbeidsliv, og regjeringen vil gjøre denne overgangen lettere.
SA170606 Regjeringen følger i første omgang opp ved å bevilge 44,5 millioner kroner til utvikling av partnerskap i grunnskolelærerutdanningene i 2017.
NL170606 I 2013 nedsatte den rødgrønne regjeringen Syse-utvalget, som fikk i mandat å gå gjennom de samlede tilsynsordningene på helsefeltet.
NL170606 Etter valget endret den borgerlige regjeringen både sammensetning og mandat for utvalget, og nylig vedtok stortingsflertallet å opprette enda en undersøkelseskommisjon for alvorlige hendelser i helsesektoren.
NL170606 Når regjeringen har foreslått å avvikle pliktene, er det altså i tråd med faglige anbefalinger.
NL170606 Kommisjonen leverte sin rapport i fjor høst, og regjeringen fremmet stortingsmelding om pliktsystemet nå i vår.
NL170606 Dette er ikke et tap for meg eller regjeringen , men for fiskerinæringen og Nord-Norge.
NL170606 Det var Stortinget som i sin tid ba regjeringen nedsette en kommisjon for å gjennomgå alle de tre pliktene.
NL170606 Av hensyn til fiskerinæringens behov for forutsigbarhet har regjeringen kommet til at det er riktig å trekke meldingen.
NL170606 Og den belastningen vil Stortinget og Regjeringen , uavhengig av farge, ligge langt unna.
NL170606 Og Lysbakken roste regjeringen for akkurat det.
DN170606 Ved årsskiftet la regjeringen frem en ny boliglånsforskrift for å bremse den enorme prisveksten.
DB170606 ¶ FORNØYD : Venstre-leder Trine Skei Grande får ikke Stortinget med på å beskytte lærertittelen på direkten, men er fornøyd med at regjeringen pålegges å utrede problemstillingen.
DB170606 Flertallet foreslår i stedet at Stortinget skal be regjeringen utrede om det er behov for å beskytte lærertittelen.
DB170606 - De fleste tiltakene er regjeringen allerede i gang med å gjennomføre.
DB170606 - Arbeiderpartiet prøver å slå inn åpne dører når regjeringen i sin offensive kamp mot arbeidslivskriminalitet allerede har 25 konkrete punkter i vår plan som er bedre enn Arbeiderpartiets forslag.
DB170606 En regjeringsuttalse gjengitt i The Peninsula om at sjø- og landtransport forblir åpne, og at regjeringen har tatt « alle forholdsregler for å sikre normalt liv », har ikke fått slutt på hamstringen.
DB170606 Selv ikke en rop om en langsiktig og ansvarlig NOU kan frikjenne regjeringen og samarbeidspartiene for det.
DB170606 Normalt skal ikke den sittende regjeringen komme med nye politiske utspill i en valgkamp, men så er ikke situasjonen helt normal.
DB170606 Og grunnen er at regjeringen både i skrift og tale har understreket at det ikke er forskjell på å produsere varer og å yte velferdstjenester.
DA170606 - Regjeringen har ikke gitt nok nye friske midler til det løftet som de har lovet nærområdene, sier Nesse.
DA170606 Arbeiderpartiet har på sin side vært kritisk til at regjeringen ba om hastebehandling av saken.
DA170606 - Jeg er glad for at Ap nå støtter regjeringen .
DA170606 Regjeringen med statsminister Johan Nygaardsvold, og Stortinget med stortingspresident C.
AP170606 Ingenting er viktigere enn å bygge ny T-bane og ny jernbanetunnel i Oslo, ifølge Regjeringen .
AP170606 Å ruste opp Norges utslitte jernbane har vært en fanesak for Regjeringen .
AP170606 Suksseshistorien ¶ Regjeringen har bevilget enorme summer til nybygging og vedlikehold av Norges hardt prøvede jernbane.
AP170606 Ingenting er viktigere enn å bygge ny T-bane og ny jernbanetunnel i Oslo, ifølge Regjeringen .
AP170606 I stedet for å krympe, slik Regjeringen lover, kan beløpet øke til 25 mrd. de kommende seks år, sier Gorm Frimannslund, sjef for Bane Nor.
AP170606 - Denne regjeringen har redusert forfallet på jernbanen i flere år på rad, mens vedlikeholdsetterslepet doblet seg under forrige regjering.
AP170606 Regjeringen med støttepartier selger inn Jernbanereformen på Oslo S, 11. mars 2015.
AA170606 Også den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen, den ene av Libyas tre regjeringer og Maldivene har kuttet diplomatiske bånd med Qatar.
AA170606 Alves satt en kort periode i regjeringen til president Michel Temer i fjor, men han gikk av etter en måned etter å ha blitt knyttet til en korrupsjonsskandale, slik utallige politikere i Brasil er blitt.
AA170606 - Regjeringen , fylkesmennene og kommunene har jo lister, inkludert nøyaktig medlemsantall, for å gi tilskudd til trossamfunn per medlem.
AA170606 Totalt setter regjeringen av 44,5 millioner kroner til utvikling av bedre samarbeid mellom skoler og grunnskoleutdanninger.
AA170606 - For å bidra styrker regjeringen blant annet programforskningen i Forskningsrådet som er knyttet til lærerutdanningene.
AA170606 - Det er alltid en overgang å gå fra studier til arbeidsliv, og regjeringen vil gjøre denne overgangen lettere.
AA170606 Likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) og regjeringen har foreslått at bedriftenes plikt til å redegjøre om likestillingssituasjonen droppes.
AA170606 Hun vil skjerpe rapporteringsplikten, mens regjeringen vil fjerne den.
VG170605 Etter to terrorangrep på kort tid, anklager Labour-leder Jeremy Corbyn regjeringen for uforsvarlige politikutt.
VG170605 Vi forventer nå at regjeringen tar et kraftig oppgjør med ulovlige Uber og setter skapet på plass, sier Trevland.
DN170605 Men det er ikke noe bare vi kan gjøre, det kreves innsats fra regjeringen i landet og fabrikkeierne, sier Gedda.
DN170605 Samtidig forsvarte hun også innsparingene i britisk politi, og påpekte at opposisjonsleder Jeremy Corbyn « alltid har motsatt seg å gi politiet utvidet makt », og at regjeringen vil ansette 1.500 nye væpnede politifolk.
DN170605 Regjeringen innfører derfor livslang rett til videregående opplæring, sier arbeids- og sosialminister Anniken Haugland.
DN170605 Regjeringen har satt i gang et arbeid for å erstatte dagens lisensordning med en ny og mer treffsikker ordning.
DB170605 - Qatars praksiser for å håndtere houthi-militsen og deres støtte til ekstremistgrupper ble klare for oss, heter det i en uttalelse fra regjeringen ifølge Reuters.
DB170605 Terroranslagene i London og Manchester har naturligvis satt preg på valgkampen, men det er tvilsomt om det vil styrke oppslutningen for den sittende regjeringen .
DB170605 Påstanden synes merkelig i og med at Qatar er med i den USA-ledede koalisjonen i Syria, som både bekjemper IS og den Iran-støttede regjeringen til diktator Bashar Assad.
AA170605 Til tross for at befolkningen gjør tiltak for å sikre seg mot en eventuell krise, virker regjeringen fattet.
AA170605 - Regjeringen har allerede tatt de nødvendige forholdsreglene for å sikre at dagliglivet fortsetter.
AA170605 | FARC beskylder regjeringen for å bryte fredsavtalen ¶
AA170605 President Juan Manuel Santos har tidligere sagt at regjeringen vil holde seg til tidsplanen.
AA170605 FARC i Colombia anklager regjeringen for gjentatte brudd på vilkårene i fredsavtalen.
AA170605 Regjeringen og FARC kom til enighet i Havanna i Cuba i november i fjor etter fire års forhandlinger.
AA170605 Resultatet vil derfor bli et lappeteppe av ulike løsninger : Vertskommunesamarbeid, kjøp av private tjenester, og ikke minst mange interkommunale selskaper - nettopp det regjeringen ellers er opptatt av å unngå.
AA170605 Regjeringen vil gi kommunene nye oppgaver som et ledd i kommunereformen og foreslår derfor at kommunene skal ta over ansvaret for tannhelse.
AA170605 Regjeringen vil derimot gå fra dagens 19 fagmiljøer til flere hundre nye, som vil bli alt annet enn robuste.
AA170605 Regjeringen selv har også bekreftet at dette vil gi økte kostnader for hver enkelt kommune, som det ikke er klart hvordan skal dekkes opp.
AA170605 I forskriften ser vi en klar tendens til at regjeringen søker å oppheve skillet mellom privat og offentlig sektor, gi svakere stillingsvern for ansatte, og samtidig øke styringsretten til arbeidsgivere.
VG170604 Som politiker er Theresa May erfaren, hun er respektert av de fleste fløyene i det konsevative partiet og hun har sittet i regjeringen til David Camerom siden 2010, senest som innenriksminister.
NL170604 Regjeringen foreslår at ruten opprettholdes.
FV170604 Der skal regjeringen gi sitt svar på hvordan Norge kan redusere egen plastforsøpling.
FV170604 - Det er det ingen tvil om, men regjeringen har satt av 35 millioner kroner til dette formålet og i forslaget til revidert nasjonalbudsjett har vi økt bevilgningen til arbeidet med marin forsøpling med 7 millioner, sier Helgesen.
DB170604 I sin tekst om sitt eget liv, kommer han regjeringen delvis i møte med en kanskje overraskende konklusjon : Press virker, men ikke som en løsning alene.
DB170604 Det er forståelig at regjeringen føler et behov for å gjøre noe, og den har en sterk tro på incentiver i arbeidsmarkedspolitikken.
DA170604 | Angrep i London er trolig terror - minst én død ¶ Regjeringen i Storbritannia anser hendelsene i London lørdag kveld som en mulig terrorhandling.
AA170604 - Vi er rede til å støtt den britiske regjeringen når den svarer på disse angrepene og våre tanker går til de skadde og deres familier, sier Bishop. ( ©NTB ) ¶
AA170604 Politiet og regjeringen håndterer hendelsene som et mulig terrorangrep.
VG170603 En rapport, utarbeidet av Unesco og den argentinske regjeringen i 2015, slår fast at minst 377 personer ble kidnappet og drept som følge av « Operasjon Condor ».
SA170603 - At denne låten har fått så stor suksess, viser at folk er lei av denne regjeringen som består av rike som er mest opptatt av rike, heter det videre i en uttalelse fra bandet.
DB170603 Siste fire årene har regjeringen prøvd å sminke og forskjønne en nedtrapping med ordet frihet.
DB170603 Regjeringen gir betydelig støtte til prosjektet og er opptatt av at potensialet prosjektet rommer, utnyttes til fulle, fortsatte hun.
BT170603 Det reflekterer nok at regjeringen ikke har planer om å gjøre betydelige endringer på et felt hvor behovet for reform er stort.
BT170603 Det er muligens derfor regjeringen denne gangen ikke presenterer en liste over land i ulike kategorier.
BT170603 Arkivfoto : Scanpix ¶ Regjeringen la nylig frem en utviklingsmelding ( St.
BT170603 Regjeringen ville i starten av perioden ned fra 116 i 2013 til 84.
BT170603 Regjeringen skal ha ros for å forsøke å gjøre noe med den ineffektive bistandsspredningen som er en naturlig konsekvens av at alle gode formål skal få sitt.
BT170603 Regjeringen sa heller ikke noe vektig om hvorfor den pekte ut de angitte landene.
BT170603 Regjeringen annonserte høsten 2014 at den ville prioritere 12 såkalte « fokusland, » fordelt på to kategorier ( Prop.
AA170603 Mangelen på mat og medisiner er et av hovedankepunktene folket har mot den sittende regjeringen , som får skylda for tresifret inflasjon og høy kriminalitet.
VG170602 Til sammen 60 personer er registrert omkommet i demonstrasjoner mot regjeringen de siste to månedene.
SA170602 Stokkebø påstår at tiltakspakken regjeringen har satt i verk, mot det de sjøl ikke innrømmer er en krise, « virker kraftfullt ».
SA170602 Det beste for landets arbeidsløse er at den sittende regjeringen og de mørkeblå statsrådene mister sine jobber i høst.
SA170602 DEBATT : Det beste for landets arbeidsløse er at den sittende regjeringen og de mørkeblå statsrådene mister jobbene sine i høst.
SA170602 | Regjeringen håper Stortinget ikke gjør ulovlig vedtak fredag ¶ Regjeringen advarer Stortinget mot å gjøre et mulig ulovlig vedtak om forbud mot biodrivstoff basert på palmeolje.
SA170602 FOTO : Jon Ingemundsen ¶ | Regjeringen håper Stortinget ikke gjør ulovlig vedtak fredag ¶
NL170602 For der ville ikke regjeringen fått flertall.
NL170602 Regjeringen har selv dekket bordet til møljekalas.
DN170602 NHO mener det er fullstendig uakseptabelt at regjeringen ennå ikke har undersøkt omfanget og konsekvensene av den tollfrie handelen.
DN170602 - Vi har bedt høyesterett høre denne viktige saken og er sikre på at president Trumps ordre er godt innenfor hans rettmessige myndighet til å holde nasjonen trygg og beskytte vårt samfunn mot terrorisme, sier talskvinne Sarah Isgur Flores i justisdepartementet etter at regjeringen sendte søknadene.
DN170602 « Den amerikanske regjeringen taler på vegne av USA i utenrikspolitikk, men de bestemmer ikke mange aspekter av hvor og hvordan USA forholder seg til klimapolitikk.
DB170602 - Hvis regjeringen opprettholder dette, vil vi stemme imot, sier Christian Tybring-Gjedde.
DB170602 ¶ KAN BLI VANSKELIG : Regjeringen liberaliserte regelverket for vannscootere, men lar kommunene lage egne forskrifter.
DB170602 « En ærfugl med to unger svømte her for sekunder siden»- Regjeringen ville gjøre det enklere for vannscooter-førere.
DB170602 mai vedtok regjeringen å sidestille reglene for bruk av vannscootere med andre fritidsfartøy.
DB170602 Regjeringen vedtok frislippet 18. mai i år.
DB170602 Regjeringen har tvunget oss inn i en tidsnød, sier Kragerø-ordfører Jone Blikra ( Ap ) til Dagbladet.
DB170602 - Regjeringen solgte inn fjerningen av dette regelverket som en viktig seier.
DB170602 Så må regjeringen finne plass på budsjettet for støtte til au pair-sentret.
DB170602 I dag vedtok Stortinget mot Høyres og Frps stemmer at regjeringen må bla opp penger til Au Pair Center, som Norsk Folkehjelp har drevet.
DB170602 ( Dagbladet ) : Au pair-ordningen består, men Stortinget pålegger regjeringen å gjenopprette den økonomiske støtten til støttesentret for au pairer.
DB170602 Regjeringen må komme tilbake til Stortinget med forslag om konkrete lovforslag.
DB170602 « En ærfugl med to unger svømte her for sekunder siden»- Regjeringen ville gjøre det enklere for vannscooter-førere.
DB170602 Når Marie Simonsen for eksempel sier « dette synes regjeringen er toppers », sier Hoksrud.
DB170602 Kommuner vil forby vannscooterkjøring og kritiserer regjeringen for å handle for raskt.
DB170602 Han mener Arbeiderparti-ordførere er spesielt opptatt av å være imot alt regjeringen kom med.
DB170602 mai vedtok regjeringen å sidestille reglene for bruk av vannscootere med andre fritidsfartøy.
DB170602 Den norske regjeringen har også hyllet klimaavtalen de var med på å fullføre og undertegne.
DB170602 » « Regjeringen har endret bestemmelsen om oppbevaring av spormateriale, slik at spormateriale kan oppbevares så lenge det finnes hensiktsmessig.
DB170602 Riktignok er det bare « umulig » fordi Regjeringen og Stortinget nekter å prioritere miljøvennlig og effektiv transport.
DB170602 Mens resten av verden fortviler over bilder av isbjørner alene på smeltende isflak, får Regjeringen dollartegn i øynene.
DB170602 Regjeringen har allerede varslet 24. konsesjonsrunde, der de vil strø flere konsesjoner ut over oljebransjen.
DB170602 I sin helhet kan regjeringen kanskje kritiseres for å være for teknokratisk.
DB170602 Dette løftet er innfridd når man ser på hvordan regjeringen ble satt sammen.
DB170602 Revideringen av nasjonalbudsjettet, som det i disse dager forhandles om mellom regjeringen , KrF og Venstre, er et godt eksempel.
DB170602 Hvis det ikke finnes smigidere, og mindre stivbeinte alternativer til enten/eller, håper vi regjeringen setter foten ned.
DA170602 Det går også fram av svarene når vi ber dem rangere hvilke klimatiltak regjeringen bør prioritere, fortsetter hun.
DA170602 Istanbul-biennalen er ett hundre prosent privat finansiert, og regjeringen har ingen innflytelse på arrangementet.
DA170602 De ble anklaget for å støtte den ultrakonservative, israelske regjeringen , og flere kunstnerkolleger her hjemme rettet skarp kritikk mot utstillingen.
DA170602 Lei av regjeringen
DA170602 - At denne låten har fått så stor suksess, viser at folk er lei av denne regjeringen som består av rike som er mest opptatt av rike, heter det videre i en uttalelse fra bandet.
DA170602 Lei av regjeringen
DA170602 - At denne låten har fått så stor suksess, viser at folk er lei av denne regjeringen som består av rike som er mest opptatt av rike, heter det videre i en uttalelse fra bandet.
DA170602 Etter at Stortingets næringskomité torsdag utsatte behandlingen av saken til neste uke, trakk regjeringen som ventet saken i statsråd fredag.
DA170602 Av hensyn til fiskerinæringens behov for forutsigbarhet har regjeringen kommet til at det er riktig å trekke meldingen, sier fiskeriminister Per Sandberg.
DA170602 Det går også fram av svarene når vi ber dem rangere hvilke klimatiltak regjeringen bør prioritere, fortsetter hun.
DA170602 NHO mener det er fullstendig uakseptabelt at regjeringen ennå ikke har undersøkt omfanget og konsekvensene av den tollfrie handelen.
DA170602 STRID : At regjeringen trekker sin melding om avvikling av pliktsystemet, betyr ikke at striden er over.
DA170602 Av hensyn til fiskerinæringens behov for forutsigbarhet har regjeringen kommet til at det er riktig å trekke meldingen, uttaler Sandberg i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.
BT170602 Den kinesiske regjeringen mener at befolkningen vokser for langsomt og vil derfor at foreldre skal få flere barn.
BT170602 | Regjeringen håper Stortinget ikke gjør ulovlig vedtak fredag ¶ Regjeringen advarer Stortinget mot å gjøre et mulig ulovlig vedtak om forbud mot biodrivstoff basert på palmeolje.
BT170602 | Regjeringen håper Stortinget ikke gjør ulovlig vedtak fredag ¶
BT170602 Medlemmene er oppnevnt av regjeringen og Stortinget.
AP170602 - Vi har bedt høyesterett høre denne viktige saken og er sikre på at president Trumps ordre er godt innenfor hans rettmessige myndighet til å holde nasjonen trygg og beskytte vårt samfunn mot terrorisme, sier talskvinne Sarah Isgur Flores i justisdepartementet etter at regjeringen sendte søknadene.
AP170602 Regjeringen har brukt en kvart milliard på prosjekt som skulle revolusjonere norsk politi - nå blir det stanset ¶
AP170602 « Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov om anskaffelser stille krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje.
AP170602 « Det er problematisk om Stortinget skulle be regjeringen med snarlig virkning innføre et krav i anskaffelsesregelverket som kan være i strid med EØS-avtalen og Norges øvrige, internasjonale forpliktelser. » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går l
AP170602 | Regjeringen håper Stortinget ikke gjør ulovlig vedtak fredag ¶ Regjeringen advarer Stortinget mot å gjøre et mulig ulovlig vedtak om forbud mot biodrivstoff basert på palmeolje.
AP170602 En samlet opposisjon på Stortinget overrumplet onsdag regjeringen med sin enighet om å forby biodrivstoff fra palmeolje i all offentlig transport.
AP170602 Av brevet fremkommer at regjeringen ikke er blitt spurt om hva de mener : ¶
AP170602 Alarmen gikk i regjeringen
AP170602 | Regjeringen håper Stortinget ikke gjør ulovlig vedtak fredag ¶
AP170602 Regjeringen ble tatt på sengen ¶ Regjeringen og regjeringspartiene H og Frp ble onsdag overrumplet av en samlet opposisjon som ble enige om å forby biodrivstoff basert på palmeolje i all offentlig transport.
AP170602 Men regjeringen advarer altså mot problematiske, særnorske krav.
AP170602 Hun avviser at Stortinget i realiteten kun har bedt regjeringen om å utrede et forbud, men erkjenner at det kan bli komplisert å få på plass et blankt forbud mot offentlig innkjøp av biodrivstoff basert på palmeolje.
AP170602 Et bredt flertall på Stortinget stiller seg bak et forbud, men samtidig må regjeringen avklare om det er mulig.
AP170602 Det skjedde uten at regjeringen eller regjeringspartiene ble konsultert eller varslet.
AP170602 - Flertallet setter regjeringen i en situasjon der de må gjennomføre et vedtak som er et brudd med EØS-avtalen.
AP170602 - Det er helt krystallklart at vi har bedt regjeringen så rask som mulig få på plass en forskrift.
AP170602 Regjeringen ble tatt på sengen ¶
AP170602 Noenlunde slik sammenfatter kvalitetsavisen Haaretz de voldsomme stemningsskiftene i den israelske regjeringen før, under og etter den skjellsettende seksdagerskrigen i 1967.
AA170602 Justisminister Jeff Sessions har tidligere varslet at regjeringen ville anke saken videre til høyesterett.
AA170602 - Vi har bedt høyesterett høre denne viktige saken og er sikre på at president Trumps ordre er godt innenfor hans rettmessige myndighet til å holde nasjonen trygg og beskytte vårt samfunn mot terrorisme, sier talskvinne Sarah Isgur Flores i justisdepartementet etter at regjeringen sendte søknadene.
AA170602 Til sammen 60 personer er registrert omkommet i demonstrasjoner mot regjeringen de siste to månedene.
AA170602 Etter at Stortingets næringskomité torsdag utsatte behandlingen av saken til neste uke, trakk regjeringen som ventet saken i statsråd fredag.
AA170602 Av hensyn til fiskerinæringens behov for forutsigbarhet har regjeringen kommet til at det er riktig å trekke meldingen, sier fiskeriminister Per Sandberg.
AA170602 Han påpeker at klimamålene Stortinget har vedtatt med dette blir fastsatt som lov, og regjeringen må rapportere konkret på hvilke kutt som gjennomføres og hvordan man ligger an til å nå målene.
AA170602 | Nytt tilknytningskrav i familieinnvandringssaker ¶ Regjeringen besluttet fredag at tilknytningskravet for familieinnvandring vil tre i kraft fra 1. juli i år.
AA170602 Regjeringen ble tatt på sengen ¶ Regjeringen og regjeringspartiene H og Frp ble onsdag overrumplet av en samlet opposisjon som ble enige om å forby biodrivstoff basert på palmeolje i all offentlig transport.
AA170602 Men regjeringen advarer altså mot problematiske, særnorske krav.
AA170602 Hun avviser at Stortinget i realiteten kun har bedt regjeringen om å utrede et forbud, men erkjenner at det kan bli komplisert å få på plass et blankt forbud mot offentlig innkjøp av biodrivstoff basert på palmeolje.
AA170602 Et bredt flertall på Stortinget stiller seg bak et forbud, men samtidig må regjeringen avklare om det er mulig.
AA170602 Det skjedde uten at regjeringen eller regjeringspartiene ble konsultert eller varslet.
AA170602 - Flertallet setter regjeringen i en situasjon der de må gjennomføre et vedtak som er et brudd med EØS-avtalen.
AA170602 - Det er helt krystallklart at vi har bedt regjeringen så rask som mulig få på plass en forskrift.
AA170602 Regjeringen ble tatt på sengen ¶
AA170602 « Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov om anskaffelser stille krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje.
AA170602 « Det er problematisk om Stortinget skulle be regjeringen med snarlig virkning innføre et krav i anskaffelsesregelverket som kan være i strid med EØS-avtalen og Norges øvrige, internasjonale forpliktelser. » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går l
AA170602 | Advarer mot ulovlig vedtak om palmeolje ¶ Regjeringen advarer Stortinget mot å gjøre et mulig ulovlig vedtak om forbud mot biodrivstoff basert på palmeolje.
AA170602 En samlet opposisjon på Stortinget overrumplet onsdag regjeringen med sin enighet om å forby biodrivstoff fra palmeolje i all offentlig transport.
AA170602 Av brevet fremkommer det at regjeringen ikke er blitt spurt om hva de mener : ¶
AA170602 Alarmen gikk i regjeringen
VG170601 I 2012 ble det gjennomført en serie angrep mot regjeringen nord i Mali, og samme året kuppet en militær junta regjeringen .
VG170601 I 2012 ble det gjennomført en serie angrep mot regjeringen nord i Mali, og samme året kuppet en militær junta regjeringen.
VG170601 Vi tar kortversjonen : Denne gangen ble regjeringens forslag stoppet av Kristelig Folkeparti og Venstre ( som egentlig er støttepartier for regjeringen ).
VG170601 Regelen er at man har respekt for resultatet regjeringen fremforhandler, slik at ikke bøndene hvert eneste år skal kunne løpe ned på Stortinget for å kreve mer.
VG170601 Kommunereform, politireform, forenkling og digitalisering er reformer den blåblå regjeringen har tatt på seg med stor politisk omkostning.
VG170601 For da KrF og Venstre overkjørte regjeringen og krevde mer penger til bøndene, meldte de seg samtidig på i valgkampen for Senterpartiet.
VG170601 De malte det bildet av regjeringen han pleier å male, som distrikts- og bondedødare.
VG170601 Regjeringen må se på totalen til Norge AS, ikke bare særinteressene.
VG170601 Kommisjonen skriver i kapitlet som oppfølgingen av de etterlatte og overlevende : ¶ « Regjeringen fulgte opp i den akutte fasen på en tilfredsstillende måte ved å stille til rådighet nødvendige økonomiske ressurser til akuttoppfølging ved Informasjons- og støttesenteret på Royal Christiania og etablering/drift av Støttegruppen for overlevende og etterlatte.
VG170601 Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til mer økonomisk robuste kommuner.
VG170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
VG170601 Tidligere har både byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen ( Ap ) og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) gått kraftig ut og advart mot en så rask og massiv utbygging av den nye motorveien som det både regjeringen og Ap på Stortinget nå legger opp til.
VG170601 Rasmus Hansson i MDG reagerer på at Aps stortingsgruppe nå er på linje med regjeringen og Frp om E18-utbyggingen : ¶
VG170601 Og Ap i Stortinget stemmer konsekvent mot regjeringen når vi foreslår å bruke penger på å kutte bomtakster, svarer Solvik-Olsen.
VG170601 I form av en liste med merknader understreker Aps stortingsgruppe at regjeringen fortsatt må behandle det lokale Oslopakke 3-forliket med respekt.
VG170601 - Jeg er glad for at Ap nå støtter regjeringen .
SA170601 Som bakteppe til reduksjonen av HV-styrken ligger dessuten Riksrevisjonens kritikk mot regjeringen om at verken Forsvaret eller politiet har vært i stand til å sikre kritiske objekter godt nok mot terror eller andre kriser.
NL170601 Siden regjeringen tiltrådte har driftsbudsjettet til politiet blitt styrket med 2, 5 milliarder kroner.
NL170601 Det er viktig for meg å understreke at regjeringen tar Riksrevisjonens funn på største alvor.
NL170601 kroner fra regjeringen tok over til vedtatt budsjett 2017.
NL170601 Regjeringen foreslår i 2017 å styrke den nasjonale beredskapen ved å investere i tre nye politihelikopter med løftekapasitet.
NL170601 Regjeringen har lagt frem både havmelding og havstrategi.
FV170601 Som bakteppe til reduksjonen av HV-styrken ligger dessuten Riksrevisjonens kritikk mot regjeringen om at verken Forsvaret eller politiet har vært i stand til å sikre kritiske objekter godt nok mot terror eller andre kriser.
FV170601 Nå er altså prosessen stoppet, etter ordre fra regjeringen og forsvarsminister Søreide, skriver avisen.
FV170601 Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til mer økonomisk robuste kommuner.
FV170601 Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) kan konstatere at kommunekartet og fylkesgrensene vil bli endret som et resultat av reformarbeidet til regjeringen .
FV170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
DN170601 Disse fusjonene kommer i tillegg til de åtte tvangssammenslåingene regjeringen har foreslått fra før.
DN170601 Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til økonomisk mer robuste kommuner.
DN170601 Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) kan konstatere at kommunekartet og fylkesgrensene vil bli endret som et resultat av reformarbeidet til regjeringen .
DN170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform lå det an til en fasit på 358 kommuner.
DN170601 Det blir ifølge kilder vanskelig å komme fram til en felles, diplomatisk løsning for Venezuela, der minst 60 personer er døde i demonstrasjoner mot regjeringen de siste to månedene.
DB170601 « Stortinget ber regjeringen sørge for at studenter som søker studiestøtte for utdanning i utlandet, blir informert om hvorvidt den aktuelle utdanningen kvalifiserer til autorisasjon eller andre godkjenninger som er nødvendige for å utøve yrket i Norge.
DB170601 KRITISK : Marianne Aasen ( Ap ) mener regjeringen må finne en løsning for utenlandsstudentene.
DB170601 I SKVISEN : De norske psykologstudentene i Ungarn håper på nåde fra regjeringen , fra venstre Martine Emilie Pedersen, Tord Skagestad Wold, Kaia Martine Storbråten Davanger, Martine Soelberg Nilsen, Malin Syvderud Moland, Tina Maria Mota Stensvold, Mina Otilie Remme, Hanna Nygård Roth, Rikke Aarhus Høglid, Aksel Ry, Julie Karoline Weltzien, Charlén Tangen, Simen Ge
DB170601 De fire partiene mener det må bli enklere å få vurdert, og ved behov få bygget på, utenlandsk formalkompetanse til norske krav og fremmer forslag om at regjeringen skal foreta en full gjennomgang av hvordan utenlandske utdanninger og autorisasjon godkjennes.
DB170601 « En ærfugl med to unger svømte her for sekunder siden»- Regjeringen ville gjøre det enklere for vannscooter-førere.
DB170601 Noen av de 21 kommunene som var for oppheving understreket imidlertid at de ville innføre lokal forskrift dersom regjeringen bestemte å oppheve den nasjonale.
DB170601 ( Dagbladet ) : I forbindelse med at regjeringen den 18. mai vedtok å sidestille reglene for bruk av vannscootere med andre fritidsfartøy, ønsker Tjøme kommune et totalforbud for vannscootere i skjærgården sin, melder NRK.
DB170601 Å tilsynelatende gi russerne tilbake eiendommer den forrige regjeringen mener ble brukt til etterretningsvirksomhet nå, skjer i så fall mens Kongressen, FBI og en spesialetterforsker gransker Trumps og Trump-administrasjonenes bindinger til Russland.
DB170601 Som ventet er det endelige resultatet nesten identisk med det regjeringen foreslo i sin proposisjon for en drøy måned siden, men med noen forskjeller.
DB170601 Siden regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform tidligere i vår, har Trøgstad i Østfold valgt å frivillig danne en ny storkommune sammen med naboene.
DB170601 Det innebærer at om du tror på det regjeringen sier om at det er et stort problem med en fragmentert kommunestruktur, så er det en god vei å gå før kommunene kan få mer myndighet og frihet, utdyper han til Dagbladet.
DB170601 Artikkelen er skrevet sammen med Jostein Askim og Signy Irene Vabo, hvorav sistnevnte ledet ekspertutvalget som ga regjeringen råd om hvordan kommunereformen burde gjennomføres.
DB170601 Jeg opplever at det er vilje fra regjeringen å komme oss i møte om å styrke og å utvide Lærerløftet, men Venstre er nok mer utålmodige enn regjeringen er.
DB170601 Jeg opplever at det er vilje fra regjeringen å komme oss i møte om å styrke og å utvide Lærerløftet, men Venstre er nok mer utålmodige enn regjeringen er.
DB170601 Hun sier Høyre ikke kan stille seg bak alle tiltakene Venstre skisserer i lærerløftet 2.0 ennå, og påpeker at regjeringen nå gjennomfører et historisk lærerløft som fortsatt ikke er ferdig.
DB170601 - Vi har de tre siste årene tredoblet satsingene på etter-og videreutdanning i budsjettforhandlingen med regjeringen .
DB170601 Slik fører regjeringen ansvaret for forvaltningen over på kommunene og åpner paradoksalt nok for en ny ulikhet mellom kommunene.
DB170601 Slik demonstrerer regjeringen den makt de selv rår over på bekostning av hensynet til en stadig mer avmektig natur.
DB170601 Når regjeringen nå åpner norsk natur for stadig mer fornøyelseskjøring, viser de selvsagt sin verdipreferanse ; naturverdier betyr lite når en liten minoritet av naturbrukere får politisk hjelp til å more seg motorisert i norsk natur, eller når noen kan tjene noen lusne kroner på det mange vil oppleve som en van
DB170601 Men regjeringen er vel mer opptatt av egne preferanser, der næringsliv og klingende mynt trumfer verdiene i en funksjonell natur.
DB170601 I mai 2015 fikk regjeringen Solberg igjennom en svært omstridt liberalisering av Lov om motorferdsel i utmark.
DB170601 I ly av påska kunngjorde klima- og miljøministeren at regjeringen opphever forbudet mot bruk av el-motoriserte sykler i utmark, i første omgang som et « forsøk ».
DB170601 Èn dag senere kunngjør Helgesen at regjeringen også åpner for catskiing her til lands.
DB170601 Regjeringen har gjennom en forskriftendring pr. 18. mai med umiddelbar effekt opphevet det generelle forbudet mot kjøring med vannscooter, også i verneområder.
DB170601 På bakgrunn av dette svaret lurer vi på om regjeringen har god nok oversikt over de folkerettslige prinsippene, eller om de i verste fall ikke tar de folkerettslige dilemmaene Norge står overfor på alvor.
DB170601 Lanseringen av stortingsmeldingen « Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk » var derfor første anledning Afghanistankomiteen hadde til å spørre regjeringen , ved utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide, om hva de tenker om de kritiske spørsmålene knyttet til folkeretten som stilles i Godal-utvalgets rapport.
DB170601 I innstillingen skriver partiene også at regjeringen vil se på de ulike modellene som er foreslått før de konkluderer.
DB170601 - Vi har ikke fått gode nok svar fra regjeringen på hvordan det skal gjennomføres.
DB170601 Også her må vi gjette at det var forholdet til Kina som på usedvanlig pinlig vis bidro til at verken kongehuset, regjeringen eller stortingspresidenten så seg i stand til å motta en fredsprismottaker med vanlig etikette.
DB170601 I innstillingen skriver partiene også at regjeringen vil se på de ulike modellene som er foreslått før de konkluderer.
DB170601 - Vi har ikke fått gode nok svar fra regjeringen på hvordan det skal gjennomføres.
DA170601 Politiet i København har hittil i år tømt 25 leire med romfolk, noe som ifølge regjeringen ikke er nok.
DA170601 Forslaget er et svar på et utspill fra Københavns overborgermester, Frank Jensen, der han ba regjeringen komme til unnsetning fordi han mener problemene med romfolk i København er blitt for store.
DA170601 Regjeringen vil fordoble og skjerpe straffen for « utrygghetsskapende tigging » fra sju dagers betinget fengsel til 14 dagers ubetinget fengsel, lyder det fra statsministeren.
DA170601 | Krever svar om Norge i Syria ¶ Regjeringen bør svare på om norske spesialsoldater har krysset grensen til Syria, sier Rasmus Hansson ( MDG ) og Liv Signe Navarsete ( Sp ).
DA170601 Norsk deltakelse i krig er et så viktig prinsipielt spørsmål at det bør regjeringen kunne gi et klart svar på, sier Rasmus Hansson ( MDG ) i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité til Dagsavisen. 20. mai meldte det syriske mediet AMN, som skal være vennlig innstilt overfor Assad-regimet, at norske spesialsoldater befant seg i al Tanf i Syria, nær grensen til Jordan
DA170601 Jeg håper regjeringen har bedre oversikt i Syria enn det de er villig til å dele med oss i komiteen.
DA170601 I fjor åpnet regjeringen for at norske soldater skulle kunne gi støtte til allierte gjennom å « trene, rådgi og gi operativ støtte fra syrisk territorium ».
DA170601 Hansson får støtte av Liv Signe Navarsete ( Sp ) i ønsket om svar fra regjeringen .
DA170601 - Vi i utenrikskomiteen er spilt sjakkmatt av regjeringen i ønsket om mer informasjon om hva de norske styrkene gjør i koalisjonen mot IS, sier hun.
DA170601 Regjeringen må informere den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen grundig om hva som har skjedd, krever Hansson.
DA170601 Som Dagsavisen omtalte i midten av mai, er regjeringen langt unna et flertall for å avvikle pliktsystemet.
DA170601 Selv om Sandbergs og regjeringen nå er langt unna flertall for å fjerne siste rest av pliktsystemet, kunne det gått annerledes.
DA170601 Mest sannsynlig kommer det til å skje når regjeringen møter til Kongen i statsråd fredag.
DA170601 Men der kystbefolkningen og flere partier på Stortinget vil stramme inn pliktene, har regjeringen med Sandberg i spissen gått i motsatt retning, og foreslått avvikling.
DA170601 | Krever svar om Norge i Syria ¶ Regjeringen bør svare på om norske spesialsoldater har krysset grensen til Syria, sier Rasmus Hansson ( MDG ) og Liv Signe Navarsete ( Sp ).
DA170601 Norsk deltakelse i krig er et så viktig prinsipielt spørsmål at det bør regjeringen kunne gi et klart svar på, sier Rasmus Hansson ( MDG ) i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité til Dagsavisen. 20. mai meldte det syriske mediet AMN, som skal være vennlig innstilt overfor Assad-regimet, at norske spesialsoldater befant seg i al Tanf i Syria, nær grensen til Jordan
DA170601 Jeg håper regjeringen har bedre oversikt i Syria enn det de er villig til å dele med oss i komiteen.
DA170601 I fjor åpnet regjeringen for at norske soldater skulle kunne gi støtte til allierte gjennom å « trene, rådgi og gi operativ støtte fra syrisk territorium ».
DA170601 Hansson får støtte av Liv Signe Navarsete ( Sp ) i ønsket om svar fra regjeringen .
DA170601 - Viser størst mulig åpenhet ¶ Regjeringen har vært tydelige om at norske soldater kan gå inn i Syria, sier forsvarsministeren.
DA170601 - Vi i utenrikskomiteen er spilt sjakkmatt av regjeringen i ønsket om mer informasjon om hva de norske styrkene gjør i koalisjonen mot IS, sier hun.
DA170601 - Det har regjeringen vært helt tydelige på, og det har også vært del av redegjørelser og debatt i åpent storting, skriver hun, og viser til at sikkerhetsgradert informasjon, som ikke kan diskuteres i media, tas gjennom Stortingets organer for dette formålet.
DA170601 Regjeringen må informere den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen grundig om hva som har skjedd, krever Hansson.
DA170601 - Regjeringen har tatt til orde for størst mulig åpenhet og debatt om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, skriver forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide ( H ) i en e-post til Dagsavisen om kritikken fra opposisjonen om manglende informasjon om hva Norge gjør i kampen mot IS.
DA170601 IEA ber regjeringen ta grep.
DA170601 IEA anbefaler at det tas grep, og ber regjeringen : « Sikre at finanspolitiske forhold ( for eksempel ressursleieavgiften ) ikke fraråder investeringer i vedlikehold og oppussing av vannkraft ».
DA170601 Det internasjonale energibyrået IEA ber regjeringen gjøre noe med skattenivået i den norske kraftsektoren.
DA170601 - Det har regjeringen stemt ned.
DA170601 Regjeringen hevder at dette medfører et uendret skattenivå for kraftsektoren, mens Energi Norge hevder dette er feil, og at sektoren har fått økt skatt.
DA170601 Men hos Senterpartiet er de ikke imponerte over forslaget fra regjeringen , selv om det var nettopp Sp som tok initiativet til flyktningeforliket i 2015.
DA170601 Fattigdom ¶ Regjeringen kom i fjor med flere innstramminger i det de kaller « særrettigheter for innvandrere ».
DA170601 Der vedtok man blant annet med Aps og Sps stemmer at regjeringen skulle gå gjennom dette.
DA170601 Regjeringen ønsket blant annet at innvandrere må ha bodd i Norge i fem år for å ha rett på arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og alderspensjon.
DA170601 Regjeringen har fulgt opp det alle er enige i, men nå velger Ap og Sp å snu og endre politikk.
DA170601 Det bør denne regjeringen og kommende regjeringer gjøre noe med.
DA170601 Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til mer økonomisk robuste kommuner.
DA170601 Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) kan konstatere at kommunekartet og fylkesgrensene vil bli endret som et resultat av reformarbeidet til regjeringen .
DA170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
BT170601 Regjeringen ville flytte ansvaret for tannhelsetjenesten til kommunene, men får ikke flertall for dette på Stortinget.
BT170601 NEI TIL PALMEOLJE : Et bredt flertall på Stortinget vedtar fredag at regjeringen må stanse bruk av biodrivstoff med palmeolje i det offentlige.
BT170601 Samlet ville dagens opposisjonspartier fått 91 mandater mot 78 til regjeringen og samarbeidspartiene ved et valg på mai-snittet.
BT170601 Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til økonomisk mer robuste kommuner.
BT170601 Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) kan konstatere at kommunekartet og fylkesgrensene vil bli endret som et resultat av reformarbeidet til regjeringen .
BT170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform lå det an til en fasit på 358 kommuner.
AP170601 Selv om han fremdeles mener Regjeringen overkjører byrådet, mener ikke Johansen at Arbeiderpartiet på Stortinget gjør det samme.
AP170601 Samtidig er de tydelige på kritikken av Regjeringen , som ikke går tilbake til partene for å reforhandle avtalen.
AP170601 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens ( Frp ) beskjed om at Regjeringen ønsker sammenhengende utbygging, på strekningen som er statens vei ( riksvei ).
AP170601 Organisasjonen krever derfor at regjeringen så fort som mulig setter i gang en slik kartlegging.
AP170601 NHO mener det er fullstendig uakseptabelt at regjeringen ennå ikke har undersøkt omfanget av og konsekvensene av handelen med tollfrie forsendelser.
AP170601 NHO : Regjeringen må finne ut omfanget ¶
AP170601 Han sier ay regjeringen er opptatt av at det skal være enkelt for forbrukerne å handle på nett, uten høye gebyrer til fraktselskapene for å kreve inn småbeløp i merverdiavgift.
AP170601 NEI TIL PALMEOLJE : Et bredt flertall på Stortinget vedtar fredag at regjeringen må stanse bruk av biodrivstoff med palmeolje i det offentlige.
AP170601 Regjeringen ville flytte ansvaret for tannhelsetjenesten til kommunene, men får ikke flertall for dette på Stortinget.
AP170601 Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til mer økonomisk robuste kommuner.
AP170601 Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) kan konstatere at kommunekartet og fylkesgrensene vil bli endret som et resultat av reformarbeidet til regjeringen .
AP170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
AP170601 Det kom ikke som noe sjokk at den blåblå regjeringen har valgt å gå tilbake på likestillingen, skriver Iselin Andresen Olafsen ( 16 ).
AA170601 Rundt en firedel av innbyggerne i Makedonia er etniske albanere, og de får ni av de 26 plassene i den nye regjeringen .
AA170601 Politiet i København har hittil i år tømt 25 leire med romfolk, noe som ifølge regjeringen ikke er nok. ( ©NTB ) ¶
AA170601 Forslaget er et svar på et utspill fra Københavns overborgermester, Frank Jensen, der han ba regjeringen komme til unnsetning fordi han mener problemene med romfolk i København er blitt for store.
AA170601 Regjeringen vil fordoble og skjerpe straffen for « utrygghetsskapende tigging » fra sju dagers betinget fengsel til 14 dagers ubetinget fengsel, lyder det fra statsministeren.
AA170601 Frps finanspolitiske talsperson, Hans Andreas Limi, bekrefter at dette blir et tema i de pågående forhandlingene mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre.
AA170601 Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til økonomisk mer robuste kommuner.
AA170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform lå det an til en fasit på 358 kommuner.
AA170601 - Regjeringen har gjennom hele denne perioden jobbet målrettet for å hindre frafall, og innsatsen har gitt resultater.
AA170601 | Fjerning av særordninger for flyktninger fikk ikke flertall ¶ Regjeringen foreslo å fjerne en rekke av særordningene for flyktninger i folketrygden, men forslaget får kun Fremskrittspartiets og Høyres stemmer.
AA170601 Regjeringen får heller ikke flertall for forslaget om å gjøre det vanskeligere å ta med seg norsk støtte til utlandet.
AA170601 Njåstad og regjeringen mener reformen vil medføre flere oppgaver til mer økonomisk robuste kommuner.
AA170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
VG170531 Derfor er det også ganske ironisk at Regjeringen nå forsøker å lage en ny avtale med EU for å bli med på deres vellykkede klimapolitikk - og helst kjøpe nye kvoter fra EU-land.
VG170531 Reduksjonen i HV-styrken griper også inn i den høyprofilerte behandlingen av Riksrevisjonens harde kritikk mot regjeringen om at verken Forsvaret eller politiet har vært i stand til å sikre kritiske objekter godt nok mot terror eller i en annen krise.
VG170531 Men nå er prosessen stoppet, etter ordre fra øverste hold : Regjeringen ønsker ingen endringer før landmaktutredningen er klar etter stortingsvalget i oktober.
VG170531 I Stortingets spørretime onsdag formiddag, erkjente statsminister Erna Solberg ( H ) at regjeringen ikke har jobbet godt nok med objektsikring.
VG170531 Brudd for « Paradise»-par ¶ | Regjeringen stopper « krympingen » av HV ¶
VG170531 - Det er klokt av regjeringen å stoppe nedtrekket nå.
VG170531 Senteret ble drevet av LO-forbundet Fagforbundet og Norsk Folkehjelp, men ble lagt ned i vår, da regjeringen trakk støtten.
VG170531 Når VG og andre avdekker at man fort jobber 65 timer uken som husarbeid på Oslos vestkant, er det en underlig form for kulturutveksling regjeringen nå insisterer på å fortsette med, sier hun.
VG170531 - Jeg ble desto mer skuffet da regjeringen valgte å kutte støtten til senteret.
VG170531 - Gjemmer seg ¶ Regjeringen mener ordningen, hvor familier som misbruker au pairer havner i karantene, er sterkt nok virkemiddel for å hindre at de unge kvinnene blir misbrukt.
VG170531 * I 2013 innførte den rødgrønne regjeringen et nytt regime for å slå ned på utnyttelse av au pairer ; en karanteneordning kom på plass : I 2016 ble 29 personer ilagt slik karantene av Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
VG170531 - Regjeringen gjemmer seg bak en karanteneordning for familier som blir oppdaget.
VG170531 Regjeringen har allerede sendt på høring et forslag om at forvaltningen skal kunne frata folk statsborgerskapet etter en slik risikovurdering.
VG170531 Har man gjort noe uheldig, så er det ingen skam å snu, mener høyremann Erling Lae, med klar adresse til regjeringen .
VG170531 Han viser til vannscooterforskriften som nylig ble opphevet av regjeringen , spesielt etter påtrykk fra Fremskrittspartiet.
VG170531 Regjeringen skrev i forslaget de sendte på høring rett før jul at den ikke ser behovet for å forskjellsbehandle vannscooter og andre fritidsfartøy.
SA170531 Fylket frykter Ryfast-regning - ber om møte med regjeringen i ¶
SA170531 6 milliarder, mens regjeringen selv poengterer at de gjennom skattelette etc. har tilført pensjonistene 7 milliarder på disse årene.
SA170531 Samtidig gjennomfører regjeringen en storstilt satsing på kunnskap, samferdsel, innovasjon og vekstfremmende skattelettelser, og tar viktige skritt for å omstille Norge.
SA170531 De etterlengtede midlene kom fra regjeringen i tiltakspakken for 2016.
SA170531 | Fylket frykter Ryfast-regning - ber om møte med regjeringen
SA170531 Som bakteppe til reduksjonen av HV-styrken ligger dessuten Riksrevisjonens kritikk mot regjeringen om at verken Forsvaret eller politiet har vært i stand til å sikre kritiske objekter godt nok mot terror eller andre kriser.
SA170531 Nå er altså prosessen stoppet, etter ordre fra regjeringen og forsvarsminister Søreide, skriver avisen.
SA170531 NEI TIL PALMEOLJE : Et bredt flertall på Stortinget vedtar fredag at regjeringen må stanse bruk av biodrivstoff med palmeolje i det offentlige.
NL170531 Regjeringen har nemlig lovet kommunene nye oppgaver som et ledd i kommunereformen og foreslår derfor at kommunene skal ta over ansvaret for tannhelse.
NL170531 Regjeringen derimot, vil gå fra dagens 19 fagmiljøer til flere hundre nye fagmiljøer.
NL170531 Torgeir Knag Fylkesnes er både saksordfører i komitéen og arkitekten bak instruksforslaget som påfører regjeringen et nødvendig nederlag.
NL170531 Også tidligere har nemlig regjeringen forsøkt å flytte grensene for iskanten.
NL170531 Når regjeringen tegner sin linje, er det ut fra hvor mye is som er observert i 30 prosent av dagene i april, i løpet av de siste 30 årene.
NL170531 Noen ganger går isen så langt nord som regjeringen foreslår i sin definisjon, men med jevne mellomrom beveger isen seg mye lengre sør.
NL170531 Men metodene regjeringen legger til grunn for å avgjøre hvor iskanten går i Arktis, tar ikke hensyn til naturen den er skapt for å ivareta.
NL170531 Regjeringen tegner en politisk iskant i Arktis som vil tillate oljeindustrien å trenge inn i noe av den mest sårbare naturen verden har.
NL170531 Regjeringen hevder at iskanten « har flyttet seg selv », og at de kun har tegnet opp grensen mellom is og hav på nytt, basert på målinger i et nytt tidsrom.
NL170531 Regjeringen har nok en gang forsøkt å flytte grensene for iskanten for å legge til rette for økt oljeaktivitet.
DN170531 Venstre og KrF bryter med regjeringen - vil gi bøndene mer ¶
DN170531 Grunnen er at opposisjonspartiene vil gi bøndene mer penger enn regjeringen - i strid med mangeårig praksis.
DN170531 Hun mener regjeringen har gjort mye for å sørge for åpenhet i forvaltningen, blant annet ved å innføre nye, elektroniske søkbare systemer som gir lettere tilgang.
DN170531 Dette har regjeringen tatt opp så snart vi fikk spørsmål om det fra Riksrevisjonen.
DN170531 - Dette viser klare brudd med offentlighetsloven, som var regjeringen Bortens verk.
DN170531 Elsykkelsalg eksploderer - regjeringen kutter tilskudd til sykkelveier ¶
DN170531 Statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) i Finansdepartementet er derimot svært skeptisk til fjerning av ordningen som den borgerlige regjeringen økte fra 200 kroner til 350 kroner i 2014.
DB170531 Vedum svarte at regjeringen skyver svake grupper som funksjonshemmede foran seg, og at svaret på ethvert spørsmål er mer sentralisering.
DB170531 Jeg vil ikke sette noe tall på det, men færre skal det bli ! », sa Vedum, og lurte på om regjeringen vil være ærlig om at den vil bruke tvang i kommunesammenslåing i neste periode ¶
DB170531 Han listet opp en rekke områder hvor regjeringen sentraliserer.
DB170531 Da må man lure på hvordan denne regjeringen egentlig styres.
DB170531 - I Frp utvikler vi politikk både på Stortinget og i regjeringen , sier Njåstad.
DB170531 - Hvorfor fremmer ikke regjeringen din det du nå foreslår ?
DB170531 - Her sitter altså Frp i regjering, og hvis regjeringen leverer noe til Stortinget må man kunne anta at det er Frp og Høyre som står bak det.
DB170531 - Det kan bli et dok 8-forslag ( et representantforslag i Stortinget, journ.anm ), at man ber regjeringen om å utrede det, eller at det blir en del av vår neste regjeringsplattform.
DB170531 ( Dagbladet ) : Regjeringen har allerede sendt på høring et forslag om at forvaltningen skal kunne ta fra folk statsborgerskapet hvis en « framtidsrettet risikovurdering » betegner dem som en trussel mot Norge.
DB170531 SV-leder Audun Lysbakken mente statsministeren « møter seg selv i døra med et smell » når hun tidligere kritiserte den rødgrønne regjeringen for manglende produktivitetsvekst i etterkant av finanskrisen, men selv bruker oljeprisfallet som forklaring på utviklingen under Høyre-Frp-regjeringen.
DB170531 Hun viste også til penger som regjeringen har bevilget til innovasjon.
DB170531 - Å løfte dette har vært en av de viktigste satsingene for denne regjeringen, sa Solberg, som viste til en rekke reformer regjeringen har satt i gang for å effektivisere offentlig sektor og bidra til vekst.
DB170531 - Å løfte dette har vært en av de viktigste satsingene for denne regjeringen , sa Solberg, som viste til en rekke reformer regjeringen har satt i gang for å effektivisere offentlig sektor og bidra til vekst.
DB170531 Noen av de 21 kommunene som var for oppheving understreket imidlertid at de ville innføre lokal forskrift dersom regjeringen bestemte å oppheve den nasjonale.
DB170531 I et debattinnlegg i Tønsbergs Blad i fjor sommer skrev han at dersom « regjeringen liberaliserer reglene for lek med vannscooter, gjør den det motsatte av hva den skriver i stortingsmeldingen ».
DB170531 Hun sier at en av grunnene til at regjeringen ønsket å oppheve vannscooterforskriften, var for å gjøre regelverket enklere for vannscooterførerne.
DB170531 FRYKTER ULYKKER : Norsk Friluftsliv ser for seg mange konfrontasjoner som dette når regjeringen liberaliserer regelverket for bruk av vannscootere.
DB170531 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, sier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.
DB170531 mai vedtok regjeringen å sidestille reglene for bruk av vannscootere med andre fritidsfartøy.
DB170531 - Regjeringen endret reglene med umiddelbar virkning, men for at kommunene skulle kunne lage sine egne forskrifter, så måtte det være noen verktøy på plass, som veiledere og skjemaer.
DB170531 - Den kortsiktige politikken til den amerikanske regjeringen står imot interessene til Den europeiske unionen, sa Gabriel.
DB170531 ¶ VIL FORBY FILM : Gal Gadot, som spiller rollen som « Wonder Woman », er kjent for sin støtte til den israelske regjeringen og hyllet den israelske hæren under angrepene mot den palestinske Gazastripen i 2014.
DB170531 Gadot er kjent for sin støtte til den israelske regjeringen og hyllet den israelske hæren under angrepene mot den palestinske Gazastripen i 2014.
DB170531 Selv om regjeringen ikke er komplett ført bak lyset, er både tilliten og troverdigheten til landets kapitalsterke svekket.
DB170531 Sakens kjerne er at debatten som kom i kjølvannet av statsbudsjett kostet regjeringen dyrt.
DB170531 Når det nå viser seg at det unndras milliarder årlig i skatt, kanskje opp mot halvparten av det samlede kuttet i formuesskatten, har regjeringen grunn til å føle seg lurt.
DB170531 Hvis regjeringen blir gjenvalgt kan det bli ytterligere 25 milliarder i skattekutt.
DB170531 Da regjeringen høsten 2014 gikk inn for kraftige skattekutt til landets formuende, var motstanden stor.
DB170531 Regjeringen lyttet.
DB170531 I den nylig fremlagte stortingsmeldingen om veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk varsler regjeringen en strategi for sårbare stater og regioner der ulike virkemidler for stabilisering sees i sammenheng.
DB170531 Regjeringen vil derfor nå utrede hvilken risiko klimaendringer i andre deler av verden utgjør for Norges sikkerhet.
DA170531 Dette burde ikke være en kontroversiell påstand, da Espira selv, i sitt høringssvar til regjeringen den 26.07.2010 var tydelige på at det er nettopp meravkastningen som gjør det aktuelt for selskapet å investere i norsk barnehagesektor.
DA170531 Onsdag samler Isaksen eksperter, representanter fra bydeler og etater i Oslo, Drammen, Skedsmo, Moss, Bergen og Stavanger og folk fra minoritetsmiljøer for å drøfte hvordan regjeringen kan nå målet om å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige barn.
DA170531 Flere tiltak ¶ Regjeringen ønsker å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige barn for å gi dem en bedre start på skoleløpet og unngå at de blir overrepresentert på « dårlige statistikker », som frafall i videregående skole.
DA170531 Under overskriften " Veg " står det nå : " De neste tolv årene foreslår regjeringen å sette av en ramme på 2,4 mrd. kr til programområdet kollektivtiltak og universell utforming på riksvegnettet.
DA170531 " Det skulle stått : " De neste tolv årene vil regjeringen sette av midler innenfor programområdepotten til ¶ kollektivtiltak og universell utforming på riksvegnettet.
DA170531 Men i revidert nasjonalbudsjett holder regjeringen fast ved det som tidligere er blitt uttalt og gjentatt ved flere anledninger.
DA170531 I desember ba Stortinget regjeringen om å komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett « med de nødvendige bevilgninger og fullmakter for å kunne sikre rask videre fremdrift » i satsingen på karbonfangst og lagring.
DA170531 Byrådssekretær finans, Einar Wilhelmsen, forklarer det slik : ¶ - 2020 er året regjeringen i Sundvollen-erklæringen sa at de ville ha minst ett fullskala anlegg for CO2-fangst på plass.
DA170531 Hun mener regjeringen har gjort mye for å sørge for åpenhet i forvaltningen, blant annet ved å innføre nye, elektroniske søkbare systemer som gir lettere tilgang.
DA170531 Dette har regjeringen tatt opp så snart vi fikk spørsmål om det fra Riksrevisjonen.
DA170531 - Dette viser klare brudd med offentlighetsloven, som var regjeringen Bortens verk.
DA170531 Hun har bidratt til en av rapportene om barnevernet Vista Analyse har levert på oppdrag fra regjeringen , hvor hun ga innspill på det rettslige grunnlaget for bruken av private aktører i barnevernet.
DA170531 Dette er ikke riktig, sier Terning og understreker at i forslaget til barnevernsreform adresserer regjeringen utfordringer knyttet til markedet for fosterhjemstjenester.
DA170531 Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Sonja Mandt sier de der støtter regjeringen i at det er behov for en gjennomgang av de private aktørenes rolle.
BT170531 - Dette ble drøftet i forrige stortingsperiode da den rødgrønne regjeringen fikk støtte for å innføre strengere regler for hvor det skulle være lov å røyke.
AP170531 - Regjeringen bør nå gjøre to ting : Erna Solberg må trappe opp Norges klimaambisjoner for å sikre at Europa bidrar til å forsterke Paris-avtalen, og innføre en egen « klimatoll » på varer på USA og andre land som bryter Paris-avtalen.
AP170531 - Regjeringen bør nå gjøre to ting : Erna Solberg må trappe opp Norges klimaambisjoner for å sikre at Europa bidrar til å forsterke Paris-avtalen, og innføre en egen « klimatoll » på varer på USA og andre land som bryter Paris-avtalen.
AP170531 Han mener den svake sikkerhetssituasjonen, splittelse i regjeringen og den utbredte korrupsjonen i regjeringen , politiet og hæren gjør det mulig for Taliban å komme på offensiven.
AP170531 Han mener den svake sikkerhetssituasjonen, splittelse i regjeringen og den utbredte korrupsjonen i regjeringen, politiet og hæren gjør det mulig for Taliban å komme på offensiven.
AP170531 - Mye av dette skulle ikke kunne skje hvis regjeringen hadde kontroll og politiet og hæren fungerte.
AP170531 Når regjeringen vil komme med en avklaring, er for tidlig å si, ifølge Samferdselsdepartementets presseavdeling.
AP170531 Når regjeringen vil komme med en avklaring, er for tidlig å si, ifølge Samferdselsdepartementets presseavdeling.
AP170531 Onsdag samler Isaksen eksperter, representanter fra bydeler og etater i Oslo, Drammen, Skedsmo, Moss, Bergen og Stavanger og folk fra minoritetsmiljøer for å drøfte hvordan regjeringen kan nå målet om å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige barn.
AP170531 Flere tiltak ¶ Regjeringen ønsker å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige barn for å gi dem en bedre start på skoleløpet og unngå at de blir overrepresentert på « dårlige statistikker », som frafall i videregående skole.
AP170531 | Fire milliarder kroner til gang- og sykkelvei ¶ Regjeringen legger til rette for bruk av fire milliarder kroner til gang- og sykkelvei utenfor de ni største byene i landet.
AP170531 Panelet skal komme med innspill til hvordan Regjeringen best kan kommunisere med unge om spørsmål knyttet til olje- og gassnæringen. | 25-åring dømt til fengsel fordi han er svensk ¶
AA170531 Tidligere fikk mange afghanske asylsøkere opphold i Tyskland, men i fjor besluttet regjeringen at situasjonen i noen områder av landet var trygg nok til at de kunne sendes tilbake.
AA170531 - Regjeringen bør nå gjøre to ting : Erna Solberg må trappe opp Norges klimaambisjoner for å sikre at Europa bidrar til å forsterke Parisavtalen og innføre en egen « klimatoll » på varer på USA og andre land som bryter Parisavtalen, sier MDGs Une Bastholm.
AA170531 Søndagens møte tar sikte på en gjennomgang av statusen i forhandlingene som nå står stille, sier en talsmann for den greskkypriotiske regjeringen , Nicos Christodoulides.
AA170531 Som bakteppe til reduksjonen av HV-styrken ligger dessuten Riksrevisjonens kritikk mot regjeringen om at verken Forsvaret eller politiet har vært i stand til å sikre kritiske objekter godt nok mot terror eller andre kriser.
AA170531 Nå er altså prosessen stoppet, etter ordre fra regjeringen og forsvarsminister Søreide, skriver avisen.
AA170531 april oversendte regjeringen Stortinget et lovforslag om blant annet styrking av barns rettssikkerhet i saker om internering.
AA170531 Adresseavisen skriver i dag om en situasjon regjeringen ikke kan sitte stille og se på.
AA170531 Regjeringen må sørge for at asylbarna får en grundig og individuell behandling av sine asylsøknader når de blir myndige.
AA170531 Er regjeringen bekvem med at knappe rødgrønne flertall i fylker og kommuner enkelt får sin vilje ved å si at selv moderate friskoleutvidelser får « negative konsekvenser » for deres planer ?
VG170530 En tidligere og en nåværende utenriksrådgiver i den franske regjeringen forteller følgende om motivet bak de hemmelige operasjonene : ¶
VG170530 Den irakiske regjeringen sier at deres militæret ikke deltar i en systematisk utenomrettslige drap på IS-krigere, og at slike tilfeller i så fall vil bli undersøkt.
VG170530 Hvorfor stemmer man mot å be regjeringen styrke Økokrim og Skatteetaten i deres arbeid mot internasjonal skatteunndragelse og overskuddsflytting ?
VG170530 VG har de siste dagene avslørt at selv konkrete tiltak som å samlokalisere alarmsentralene blir trenert og motarbeidet av Politidirektoratet, uten at regjeringen ser ut til å være i stand til å gjøre noe med det.
VG170530 Hun blir fra første stund motarbeidet, både internt i regjeringen og i sektorene.
VG170530 Regjeringen hevder det er bedre når, men det vet vi ikke.
SA170530 Regjeringen har sitt « lyntogprosjekt » - et nasjonalt høyhastighets motorveinett med fire-feltsveier, også Sandnes-Kristiansand.
SA170530 | Jordbrukssmell for regjeringen
SA170530 Det er også flertall for å vri støtten slik at små og mellomstore bruk får mer enn regjeringen la opp til, melder NRK, som først omtalte saken tirsdag.
SA170530 - Vi mener Stortinget bør sende saken tilbake til regjeringen, og at regjeringen må strekke seg lengre, kalle inn til nye forhandlinger og komme med et nytt tilbud til bøndene, sier Venstres Pål Farstad.
SA170530 - Vi mener Stortinget bør sende saken tilbake til regjeringen , og at regjeringen må strekke seg lengre, kalle inn til nye forhandlinger og komme med et nytt tilbud til bøndene, sier Venstres Pål Farstad.
SA170530 - Jeg klarer ikke å legge skjul på at jeg har liten tillit til at regjeringen og regjeringspartiene kan klare å få til noe konstruktivt med dette, sier han.
NL170530 Neste mulighet for å si noe om dette er når Landmaktsinnstillingen kommer fra regjeringen .
NL170530 Det er regjeringen med H og Frp i spissen som bærer hovedansvaret for LTP, men også Ap må ta sitt ansvar siden de har bidratt til å skaffe flertall.
DN170530 | Venstre og KrF bryter med regjeringen - vil gi bøndene mer ¶
DN170530 Sammen med Venstre bryter altså KrF med regjeringen .
DN170530 - Stortinget har gitt en tydelig bestilling i jordbruksinnstillingen som regjeringen og faglagene skulle operasjonalisere i oppgjøret.
DB170530 Om Dalai Lamas Norges-besøk finnes heller ingen notater eller andre spor av saksbehandling som ledet fram til beslutningen om at regjeringen ikke skulle møte ham.
DB170530 Veien vil ikke gi noen stor gevinst i form av byutvikling og bedre lokalmiljø, slik regjeringen hevder.
DB170530 Nå har de bestemt seg for å hjelpe regjeringen å overkjøre lokaldemokratiet for å bygge den samme veien etter gamle tegninger.
DB170530 Ifølge FrP og Regjeringen skal det ikke bli mer trafikk, fordi det skal innføres høye bompenger på veien, til evig tid.
DB170530 Det er uklart om Venstre har blitt bondefanget av Regjeringen eller bare prøver å sminke på et nederlag.
DB170530 Det er denne avtalen Regjeringen og støttepartiene nå vil bryte.
DB170530 Regjeringen er opptatt av at norsk kunst og kultur skal oppnå økte inntekter basert på kunstnerisk virksomhet.
DB170530 Regjeringen burde stimulere denne omstillingen, ikke motarbeide den.
DB170530 Regjeringen vil rehabilitere Nationaltheatret for 1,9 milliarder kroner ¶
DA170530 Werp ( H ) mener Hadia Tajik ikke treffer med sin kritikk av regjeringen på justisksfeltet.
DA170530 LES OGSÅ : Regjeringen visste ikke om manglende terrorsikring ¶
DA170530 Det stilles spørsmål om regjeringen har gjort nok for å følge opp Stortingets vedtak om å samlokalisere alarmsentralene.
DA170530 - Bakteppet her er at det ble avdekket ganske stor svikt i beredskapsarbeidet under den rødgrønne regjeringen .
DA170530 Med jernbanereformen gjennomfører regjeringen den største moderniseringen i norsk jernbanesektor på flere tiår.
DA170530 I 2015 sørget regjeringen for å framskynde arbeidene med forlengelse av plattformene på stasjonene Klepp og Øksnavadporten.
DA170530 Kulturministeren presiserer, slik hun også fortalte Dagsavisen sist uke, at regjeringen har tatt initiativ til et felles organ under UD for å drøfte blant annet menneskerettspørsmål med Kina.
DA170530 - Jeg er ikke bare overrasket, jeg er sjokkert over at vår kulturminister unngår å diskutere menneskerettigheter med regjeringen i Kina, sier William Nygaard, styreleder i Norsk PEN.
DA170530 - Erna Solberg og regjeringen er ikke villige til å ta opp menneskerettigheter i drøftinger med den kinesiske regjering.
DA170530 « Regjeringen har valgt at det er UD som skal følge opp menneskerettigheter i forhold til kinesiske myndigheter.
DA170530 Werp ( H ) mener Hadia Tajik ikke treffer med sin kritikk av regjeringen på justisksfeltet.
DA170530 Det stilles spørsmål om regjeringen har gjort nok for å følge opp Stortingets vedtak om å samlokalisere alarmsentralene.
DA170530 - Bakteppet her er at det ble avdekket ganske stor svikt i beredskapsarbeidet under den rødgrønne regjeringen .
DA170530 Det har regjeringen stemt ned, påpeker han.
DA170530 | Bondesmell for regjeringen
DA170530 Men Hjemdal mener regjeringen og partene ikke lyktes med å operasjonalisere bestillingen i jordbruksmeldingen.
DA170530 Det er også flertall for å vri støtten slik at små og mellomstore bruk får mer enn regjeringen la opp til, melder NRK, som først omtalte saken tirsdag.
BT170530 Om Dalai Lamas Norges-besøk finnes heller ingen notater eller andre spor av saksbehandling som ledet fram til beslutningen om at regjeringen ikke skulle møte ham.
BT170530 Slik regjeringen holder på nå kan det nesten se ut som om de vil ha så lite ansvar som mulig for norsk skole.
BT170530 Regjeringen har laget en Nasjonal transportplan med mål om å skape attraktive regioner utenfor Oslo.
AP170530 Ministerposten sees på som en av de vanskeligste i regjeringen og May er den som har klart seg lengst i jobben på over 120 år.
AP170530 Han synes det har skjedd lite når det gjelder skatteunndragelse og kapitalflukt til utlandet under den blå regjeringen
AP170530 - Ja, Arbeiderpartiet vil fjerne det vi mener er ulempen norske bedrifter har i konkurranse med utenlandske konkurrenter, og som regjeringen har forsterket denne perioden.
AP170530 Regjeringen Solberg sørget i 2014 for å øke den tollfrie grensen for privatimport fra 200 til 350 kroner.
AP170530 - Regjeringen er opptatt av at det skal være enkelt for forbrukerne å handle på nett, uten høye gebyrer til fraktselskapene for å kreve inn småbeløp i merverdiavgift.
AP170530 Søviknes sier Regjeringen er i gang med å lage en slik klimastrategi, og viser blant annet til at Stortinget sist uke ble enige om en ny klimalov.
AP170530 Denne krever blant annet at Regjeringen hvert år må rapportere om klimaeffekten av statsbudsjettet, og hvert femte år må presentere sin helhetlige klimapolitikk for Stortinget.
AP170530 Nå mener han Regjeringen bør gå enda lengre.
AP170530 Hagen ønsker ikke å kreve et kabinettsspørsmål, men mener tiden er inne for at Regjeringen må diskutere muligheten.
AP170530 Hagen sjokkert over Venstre og KrF - ber Regjeringen diskutere kabinettsspørsmål ¶
AP170530 Hagen mener regjeringen ikke har noe annet valg enn å diskutere et potensielt kabinettsspørsmål etter at Venstre og KrF gikk sammen med de rødgrønne i jordbruksoppgjøret.
AP170530 Hagen frykter andre vil « la seg lure av Sp » : Regjeringen bør gå av hvis flertallet gir mer til bøndene ¶
AP170530 Ber regjeringen diskutere kabinettsspørsmål ¶
AP170530 - Det er helt åpenbart for meg at Regjeringen her meget nøye må diskutere et kabinettsspørsmål, sier Hagen, som mener det hele minner om jordbruksoppgjøret i 1987.
AP170530 | Riksrevisjonen mener Regjeringen holdt dokumentene om forholdet til Kina skjult fra arkiver og offentligheten ¶
AP170530 Hverken Regjeringen , kongehuset eller Stortingets presidentskap hadde avtalt møter med Dalai Lama.
AP170530 Da Tibets åndelige leder Dalai Lama kom på privat besøk til Norge midt i arbeidet med å normalisere Kina-forholdet, skapte det stort politisk hodebry for Regjeringen .
AP170530 | Riksrevisjonen mener Regjeringen holdt dokumentene om forholdet til Kina skjult fra arkiver og offentligheten ¶
AP170530 Hverken Regjeringen , kongehuset eller Stortingets presidentskap hadde avtalt møter med Dalai Lama.
AP170530 Da Tibets åndelige leder Dalai Lama kom på privat besøk til Norge midt i arbeidet med å normalisere Kina-forholdet, skapte det stort politisk hodebry for Regjeringen .
AP170530 | NRK : Flertall på Stortinget for mer penger til bøndene - Venstre og KrF bryter med Regjeringen
AP170530 Det er også flertall for å vri støtten slik at små og mellomstore bruk får mer enn regjeringen la opp til, melder NRK, som først omtalte saken tirsdag.
AP170530 - Vi mener Stortinget bør sende saken tilbake til regjeringen, og at regjeringen må strekke seg lengre, kalle inn til nye forhandlinger og komme med et nytt tilbud til bøndene, sier Venstres Pål Farstad.
AP170530 - Vi mener Stortinget bør sende saken tilbake til regjeringen , og at regjeringen må strekke seg lengre, kalle inn til nye forhandlinger og komme med et nytt tilbud til bøndene, sier Venstres Pål Farstad.
AP170530 - Jeg klarer ikke å legge skjul på at jeg har liten tillit til at regjeringen og regjeringspartiene kan klare å få til noe konstruktivt med dette, sier han.
AA170530 President Juan Manuel Santos bekreftet utsettelsen mandag og insisterte på at forsinkelsen ikke på noen måte endrer regjeringen og FARCs avgjørelse om å overholde fredsavtalen dem imellom.
AA170530 FARC og regjeringen forhandlet i flere år med Norge og Cuba som tilretteleggere for å komme fram til avtalen.
AA170530 Forslaget som kommer til å bli vedtatt lyder slik : « Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.
AA170530 | Jordbrukssmell for regjeringen
AA170530 Det er også flertall for å vri støtten slik at små og mellomstore bruk får mer enn regjeringen la opp til, melder NRK, som først omtalte saken tirsdag.
AA170530 - Vi mener Stortinget bør sende saken tilbake til regjeringen, og at regjeringen må strekke seg lengre, kalle inn til nye forhandlinger og komme med et nytt tilbud til bøndene, sier Venstres Pål Farstad.
AA170530 - Vi mener Stortinget bør sende saken tilbake til regjeringen , og at regjeringen må strekke seg lengre, kalle inn til nye forhandlinger og komme med et nytt tilbud til bøndene, sier Venstres Pål Farstad.
AA170530 - Jeg klarer ikke å legge skjul på at jeg har liten tillit til at regjeringen og regjeringspartiene kan klare å få til noe konstruktivt med dette, sier han.
AA170530 En tredje mulighet, som av flere trekkes fram som mer sannsynlig, er at oppgjøret sendes i retur til regjeringen med klare føringer.
AA170530 - Dette er et endringsforslag regjeringen burde foreslått for lengst og som Kripos og politiet har etterspurt i flere år.
VG170529 - Den kortsiktige politikken til den amerikanske regjeringen går imot EUs interesser, sier Gabriel.
VG170529 Rapporten ble publisert av Dagens Næringsliv i mars, men regjeringen har likevel nektet å frigi dette dokumentet.
VG170529 Opposisjonen med Kolberg i spissen lyktes heller ikke med å få Stortinget til å tvinge regjeringen til åpenhet, fordi KrF var enig med regjeringspartiene Høyre og Frp om at rapporten ikke skulle ut.
VG170529 Og her må jeg si at jeg er glad for at regjeringen så langt har lyttet til det som har vært den faglige anbefalingen fra sikkerhetsmyndighetene.
VG170529 Krangelen mellom regjeringen og Stortinget har handlet om å nedgradere rapporten slik at alle kunne få lese Riksrevisjonens rapport, men det nektet forsvarsministeren.
VG170529 KrFs Hans Fredrik Grøvan står imidlertid fortsatt på at regjeringen burde offentliggjort rapporten.
VG170529 KrF reddet regjeringen ¶ Regjeringen har gjennom et halvt år nektet å avgradere rapporten som viser store svakheter i politiets og Forsvarets planer for å sikre samfunnskritiske objekter, dersom det skulle bli nødvendig i krig eller krise.
VG170529 KrF reddet regjeringen
VG170529 Ifølge VGs opplysninger fikk forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) støtte fra Etterretningstjenesten, da hun bestemte at den kritiske rapporten om terrorberedskapen i Norge skal holdes hemmelig, selv om regjeringen har vært hardt presset på hemmeligholdet.
VG170529 - Regjeringen er blitt kritisert for å ikke foreta en politisk overprøving av sikkerhetsfagfolkene.
VG170529 Hun forteller at Arbeiderpartiet også har laget kampanjefilmer hvor de kritiserer regjeringen , men mener det å kjøpe slike annonser er å gå for lang.
SA170529 Jens Stoltenberg ( Ap ) var statsminister i den rød-grønne regjeringen da ureturnerbare flyktninger i 2011 ble nektet retten til å arbeide for sitt eget livsopphold.
SA170529 Før den rød-grønne regjeringen i 2011 viste muskler ved å ta fra denne gruppen skatteseddelen, hadde de fleste vært i arbeid og betalt sin skatt i årevis.
SA170529 Samlet har regjeringen i løpet av de fire siste årene styrket pensjonistenes økonomi med nesten sju milliarder kroner.
SA170529 FOTO : Johan Lundbø ¶ | Regjeringen har styrket pensjonistenes økonomi med nesten sju milliarder kroner ¶
NL170529 Nordland består som en egen region, « som i dag » - som regjeringen sier det.
NL170529 I denne meldingen pekte Regjeringen på utfordringer innen høyere utdanning og konkluderte med at : «...... det er det nødvendig å endre strukturen i universitets- og høyskolesektoren og samle ressursene på færre, men sterkere institusjoner.
NL170529 3 ) Bevilgning fra Regjeringen til et nytt bygg, Teknologibygget, for å huse og samlokalisere IIS med fysikkmiljøet i Tromsø.
NL170529 2 ) Tildeling av nye ingeniørplasser fra Regjeringen . 3 ) Bevilgning fra Regjeringen til et nytt bygg, Teknologibygget, for å huse og samlokalisere IIS med fysikkmiljøet i Tromsø.
DN170529 - Regjeringen har også i årene etter 2015 prioritert og styrket samarbeidet mellom politi og forsvar.
DN170529 Nå er avgiften blitt et gjenferd for regjeringen , som tvinger seg frem på grunn av et kommende EU-direktiv.
DN170529 Foto : Javad Parsa ¶ Regjeringen måtte gjøre retrett da plastposeavgiften ble forsøkt innført forrige gang.
DN170529 Sør-Koreas president Moon Jae-in, som ble innsatt for knappe tre uker siden, avholdt kriseråd i regjeringen ved sekstiden lokal tid.
DN170529 I desember i fjor kunngjorde regjeringen at forholdet mellom landene normaliseres etter seks år uten politisk kontakt.
DB170529 Rapporten peker på at kommersialiseringen og priskonkurransen har alvorlige samfunnsmessige konsekvenser : ¶ - Regjeringen har med denne anbudsutsettingen åpnet nok en del av velferdsstaten for velferdsprofitører - altså aktører som har kommersielle motiv for sin virksomhet.
DB170529 Overfor Dagbladet poengterer politisk rådgiver Johan Martin Leikvoll i FLT at det var et uttalt mål fra den blåblå regjeringen å få inn flere ideelle leverandører.
DB170529 Men dette er jo nok et eksempel på at regjeringen ikke har seriøst arbeidsliv som sin prioritet, sier Aasrud.
DB170529 Men denne regjeringen lytter sjelden til fagfolk og driver privatisering for privatiseringens skyld.
DB170529 Hovedkonklusjonene i FLT-rapporten er at regjeringen har mislyktes med å skape større mangfold i attføringssektoren.
DB170529 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) opplyser at det for regjeringen ikke er et mål i seg selv å ha flest mulig leverandører.
DB170529 - Vår gjennomgang viser at mens regjeringen hevdet at de skulle slippe til aktører som Kirkens Bymisjon og sosiale entreprenører, så ble det i virkeligheten mindre rom for små og ideelle organisasjoner.
DB170529 - Ap har tatt opp saken en rekke ganger med regjeringen , sist om den utstrakte bruken av enkeltmannsforetak framfor faste ansettelser blant de kommersielle som driver i bransjen.
DB170529 Regjeringen hevder at konkurranse skaper mangfold, våre funn viser at det ikke stemmer, sier Herning.
DB170529 - Regjeringen argumenterte for at sammenslåing av tiltak overfor ordinært arbeidsledige og tiltak rettet mot personer med nedsatt arbeidsevne, ville være en forenkling av forvaltningen og at dette ville gjøre tiltakene enklere å ta i bruk, heter det.
DB170529 Det har hopet seg opp problemer i beredskapsarbeidet på stadig flere områder, men regjeringen velger fortsatt å bruke politisk sminke.
DB170529 Det gjorde ikke saken bedre at regjeringen både forsøkte å hemmeligholde, og skrive om, en ugradert versjon av Riksrevisjonens rapport.
DB170529 juli 2011fikk regjeringen Stoltenberg sterk kritikk for manglende beredskap av en samlet kontroll- og konstitusjonskomite i Stortinget.
DB170529 Regjeringen ville føre folket bak lyset Kommentar ¶ | - De var i flere slåsskamper og måtte slå godt fra seg ¶
DA170529 Men i det skjulte skjer det gjerne noe helt annet, forklarer Sabri Rbeihat, tidligere statsråd i den jordanske regjeringen .
DA170529 I statsbudsjettet 2017 vedtok Stortinget ( regjeringen , Venstre og KrF ) et særskilt motkonjunkturtilskudd til kommunene i Sør- og Vestlandet på 650 millioner kroner.
DA170529 Her har regjeringen som del av flere tiltakspakker mot arbeidsledigheten overført 221 millioner kroner direkte til Stavanger kommune, og så kommer Sahfana Mubarak fra Arbeiderpartiet og kaller det hele en bløff i et leserinnlegg her i avisen 8. mai.
DA170529 Det skulle være et godt eksempel på at regjeringen ikke svikter !
DA170529 Det er riktig som Mubarak skriver at « regjeringen har foreslått endring i investeringstilskudd for sykehjem.
DA170529 Dersom vi hadde utsatt Lervig sykehjem til 2021, ville altså sykehjemmet ikke bli bygget med statlige tilskudd hvis regjeringen gjør alvor av å endre tilskuddsordningen radikalt.
DA170529 For eksempel har regjeringen åpnet for at normalarbeidsdagen kan utvides til inntil 10 timer, så lenge det foreligger en skriftlig avtale, sier Spjelkavik.
AP170529 - Regjeringen har også i årene etter 2015 prioritert og styrket samarbeidet mellom politi og forsvar.
AP170529 Sten Foyn ¶ Regjeringen har foreslått endringer i varslingsreglene.
AA170529 - Den kortsiktige politikken til den amerikanske regjeringen går imot EUs interesser, sier han videre og fastslår at « Vesten er blitt mindre, og i hvert fall svakere ».
AA170529 - Den kortsiktige politikken til den amerikanske regjeringen går imot EUs interesser, fastslår Gabriel, som også mener at « Vesten er blitt mindre, og i hvert fall svakere ».
AA170529 MI5 skal også utarbeide en separat rapport som skal overrekkes regjeringen .
AA170529 Ali var advokaten som gikk til sak mot den egyptiske staten fordi regjeringen ville gi to øyer i Rødehavet til Saudi-Arabia.
AA170529 En talsmann for regjeringen anklager opprørerne for ikke å ville gi regjeringen løfte om at de ikke vil forsøke å løsrive seg fra Myanmar.
AA170529 En talsmann for regjeringen anklager opprørerne for ikke å ville gi regjeringen løfte om at de ikke vil forsøke å løsrive seg fra Myanmar.
AA170529 - Jeg leverer det jeg tror det britiske folk ønsker at regjeringen deres skal levere.
AA170529 Har regjeringen gjort nok for å følge opp vedtaket om å samlokalisere alarmsentralene ?
AA170529 - Regjeringen har også i årene etter 2015 prioritert og styrket samarbeidet mellom politi og forsvar.
AA170529 Han mener det er helt avgjørende at både regjeringen og Stortinget tar inn over seg at det kan bli et stort problem for norsk økonomi dersom ikke investeringsnivået i vanlige bedrifter tar seg opp.
AA170529 Norsk industri har nå både kompetanse og kapasitet til å levere, og regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å sette av 100 millioner kroner til dette.
AA170529 Arbeiderpartiet i opposisjon har bestemt seg for en omkamp mot salgsplanene fra regjeringen og vil stanse den videre prosessen.
AA170529 Ap gjør seg riktignok både høy og mørk når de nå kritiserer regjeringen for å selge unna arvesølvet.
VG170528 Les mer : Så langt var regjeringen villig til å gå ¶
VG170528 Leder Den blåblå regjeringen med partnere har fått nye tall å slå i bordet med.
VG170528 Den blåblå regjeringen med partnere har fått nye tall å slå i bordet med.
SA170528 Han har også kritisert regjeringen for å kutte i politibudsjettene, og lovet at Labour vil sørge for flere politifolk i gatene.
NL170528 Sammen med universitetet må kommunen derfor arbeide politisk mot Stortinget og regjeringen for å oppnå et nytt og tilstrekkelig grunnlag for å realisere dette.
DN170528 Situasjonen tilspisset seg i slutten av mars, da Ap, Venstre, Sp, MDG og SV skrev parlamentarisk historie i et forsøk på å få Stortinget til å overprøve regjeringen i spørsmålet om avgradering.
DN170528 Opposisjonen og Riksrevisjonen har ligget i åpen krangel med regjeringen siden i fjor høst for å få avgradert et sammendrag av rapporten.
DN170528 Avisen fikk også tilgang til et notat som viste at Forsvarsdepartementet forsøkte å få Riksrevisjonen til å dempe og skjule alvorlig kritikk mot departementet, Forsvaret, politiet og regjeringen .
DN170528 Regjeringen i USA lovet opprinnelig å ta en avgjørelse om Parisavtalen før G7-møtet på Sicilia, men tidspunktet ble utsatt.
DN170528 Her kan du selv lese hele det hemmelige dokumentet der Riksrevisjonen kritiserer regjeringen for å svikte i arbeidet med beskyttelse av sentrale terrormål.
DB170528 Det er den norske regjeringen som eier hvelvet, og det er Landbruks- og matdepartementet som styrer administrasjonen.
DB170528 juni skal Stortinget stemme over et forslag fra regjeringen som sier at tilbud om spesialiserte hjelpetiltak lovfestes ¶
DA170528 | Regjeringen åpner for å internere asylbarn på ubestemt tid ¶ Regjeringen strammer inn på adgangen til å internere asylbarn og - familier over lang tid, men åpner for at det i enkelte saker skal kunne skje på ubestemt tid. konsituert innvandrings- og integreingsminister Per Sandberg ( Frp ) ønsker muligheten til å kunne internere asylbarn på ubestemt tid velkommen.
DA170528 I et nytt forslag til endringer i utlendingsloven tar regjeringen til orde for at barn og barnefamilier som skal sendes ut av landet, skal kunne interneres i tre døgn, med mulighet til forlenging i ytterligere tre døgn.
DA170528 ( NTB ) ¶ | Regjeringen åpner for å internere asylbarn på ubestemt tid ¶
DA170528 Regjeringen legger dessuten flere presiseringer som skal ivareta barnas rettssikkerhet i interneringsprosessen.
BT170528 Regjeringen i USA lovet opprinnelig å ta en avgjørelse om Parisavtalen før G7-møtet på Sicilia, men tidspunktet ble utsatt.
AP170528 PEN : Ta opp menneskerettigheter nå ¶ Regjeringen har erklært at normaliseringen også innebærer at det igjen skal bli mulig for Norge å ta opp vanskelige menneskerettighetsspørsmål med kineserne.
AP170528 Regjeringen har gjort det klart at normaliseringen blant annet innebærer at menneskerettighetsdialogen med Kina gjenopptas.
AA170528 Regjeringen i USA lovet opprinnelig å ta en avgjørelse om Parisavtalen før G7-møtet på Sicilia, men tidspunktet ble utsatt.
AA170528 27.01.2017 sendte regjeringen ut en pressemelding hvor det står : « Søsken skal få tegnspråktilbud ».
VG170527 VG-kommentar : « Uklart hva regjeringen står for i ruspolitikken » ¶
VG170527 Det bør regjeringen merke seg.
VG170527 | Lover ny handlingsplan mot voldtekt : - Sterk kritikk var « oppvekker » ¶ Regjeringen innrømmer at håndtering av voldtekt ikke har vært god nok etter krass kritikk fra Riksadvokaten.
VG170527 - Å bekjempe seksuallovbrudd er høyeste prioritet for denne regjeringen , og vi ser at vi må håndtere dette på en bedre måte.
VG170527 Kan statsministeren gjøre greie for hvorfor regjeringen er så opptatt av å selge fellesskapets verdier ? ville hun vite.
VG170527 Ap angriper regjeringen for nedsalg av arvesølvet.
VG170527 ) Dette er noen eksempler på regjeringen og regjeringspartiene sin iver etter å privatisere og selge Noreg.
VG170527 Regjeringen vurderer å oppheve konsesjonsloven.
SA170527 | Regjeringen i Storbritannia senker trusselnivået ¶
SA170527 - Vi diskuterte aldri statslønn i regjeringen , og jeg kan ikke tenke meg at det er noe tema nå heller.
NL170527 Sanner har ansvaret for samiske saker i regjeringen .
NL170527 For noen måneder siden avslørte NRK Sápmi det politiske spillet til Høyre-Frp regjeringen rundt en sannhetskommisjon.
NL170527 Avisen har lagt seg på linje med den sittende regjeringen .
FV170527 - Vi diskuterte aldri statslønn i regjeringen , og jeg kan ikke tenke meg at det er noe tema nå heller.
DN170527 Regjeringen i USA lovet opprinnelig at en avgjørelse skulle tas før G7-møtet, men tidspunktet er blitt utsatt.
DA170527 Den britiske regjeringen ønsker blant annet at internettbrukere som poster ekstremistisk materiale skal blokkeres, og ønsker også at internettselskaper skal varsle myndighetene når de ser skadelig materiale, skriver avisen.
DA170527 | Regjeringen i Storbritannia senker trusselnivået ¶
DA170527 Samtidig tar regjeringen skritt for å « normalisere » okkupasjonen av de palestinske områdene, som i år har vart i 50 år.
DA170527 Sakte, men sikkert innskrenker regjeringen de liberales nærvær i det offentlige rom, som i stedet blir skjøvet ut i den politiske periferien og beskrevet som « svikere » eller « illegitime ».
DA170527 Breaking the Silence vant rettssaken, men den israelske menneskerettighetsorganisasjonen er fremdeles under hardt press fra regjeringen .
DA170527 Regjeringen tok nettopp nye skritt som ytterligere vil splitte samfunnet : Etter planen skal ikke arabisk lenger være offisielt språk i Israel, og i tilfeller der Israels jødiske og demokratiske karakter kommer i konflikt, skal den jødiske karakteren få fortrinn.
DA170527 Regjeringen har allerede i flere år forsøkt å begrense kritikken i det offentlige rom.
BT170527 Regjeringen i USA lovet opprinnelig at en avgjørelse skulle tas før G7-møtet på Sicilia, men tidspunktet er blitt utsatt.
BT170527 - Vi diskuterte aldri statslønn i regjeringen , og jeg kan ikke tenke meg at det er noe tema nå heller.
AP170527 | Regjeringen i Storbritannia senker trusselnivået ¶
AP170527 Trump skal bestemme seg til uken ¶ Regjeringen i USA lovet opprinnelig at en avgjørelse skulle tas før G7-møtet, men tidspunktet er blitt utsatt.
AP170527 Her er politiets nye overvåkingsmetoder : Regjeringen vil gi politiet lov til å overvåke mer ¶
AP170527 Og dette mener Regjeringen : Horne vil at flere barn skal ha delt bosted etter samlivsbrudd ¶
AP170527 | Dømt for hets, men kan bli finsk partileder og true regjeringen Odd Inge Skjævesland ¶
AP170527 Anders Behring Breivik-inspirator kan bli Sannfinnenes partileder, sprenge regjeringen og spisse kampen mot EU.
AP170527 - Vi diskuterte aldri statslønn i regjeringen , og jeg kan ikke tenke meg at det er noe tema nå heller.
AA170527 En mann og en kvinne er allerede løslatt, ¶ | Regjeringen i Storbritannia senker trusselnivået ¶
AA170527 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen i Storbritannia senker trusselnivået ¶
AA170527 Tidligere har den israelske regjeringen kalt fangene terrorister og drapsmenn og nektet å forhandle med dem. 30 fanger skal ha blitt innlagt på sykehus de siste dagene, og Røde Kors har advart om at noen av fangene kunne få store helseskader.
AA170527 Regjeringen i USA lovet opprinnelig at en avgjørelse skulle tas før G7-møtet på Sicilia, men tidspunktet er blitt utsatt.
AA170527 Den ene av militsene er knyttet til den FN-støttede nasjonale samlingsregjeringen ( GNA ), mens den andre støtter den tidligere regjeringen til Kalifa Ghweil.
VG170526 Viser det seg at opposisjonen er like voldelig som det regjeringen er vil de miste litt av den moralske legitimiteten de har både hos folket og internasjonalt.
VG170526 En av hovedgrunnene til at den sittende regjeringen tviholder på makten er redselen for å bli rettsforfulgt for vold, menneskeretts- og grunnlovsbrudd, forteller Marsteintredet.
VG170526 Chavistene ( regjeringen ) frykter på sin side et statskupp støttet utenfra.
VG170526 - Det vi ser nå er at både opposisjonslederne og regjeringen mister kontrollen.
VG170526 Regjeringen fremstiller opposisjonen som høyreekstremister, og fremstiller seg selv som jødene av det 21. århundre.
VG170526 Kort tid etter opplyste justisminister Jeff Sessions at regjeringen vil fortsette kampen i domstolene og at saken blir anket videre til høyesterett.
VG170526 - Derfor er jeg og Oslo Høyre veldig opptatt av at dagens bombrikke-rabatt på 10 prosent settes til minst 20 prosent slik også regjeringen legger opp til.
DN170526 I Justisdepartementets strategi for bekjempelse av ikt-kriminalitet fra juni 2015 foreslår regjeringen selv å opprette et nasjonalt senter for bekjempelse av cyberkriminalitet som skal bistå politidistriktene i sin etterforskning i tillegg til å « forebygge og etterforske den alvorlige og komplekse ikt-kriminaliteten, arbeide på internett, behandle elektroniske spor, håndtere de mest omfattende o
DN170526 Han sier regjeringen er gode på å bestille utredninger, men gjør lite for å følge opp konklusjonene i disse utredningene.
DN170526 - Vi venter fortsatt på tiltak fra regjeringen som styrker arbeidet mot kriminalitet på nett.
DN170526 Sikkerhetsminister Ben Wallace i den borgerlige regjeringen reagerer sterkt på den varslede talen.
DN170526 Solberg avviser at regjeringen svikter cybersikkerheten ¶
DB170526 Regjeringen har satt inn spesialsoldater og helikopter i kampene.
DB170526 Med denne blir det 12 år til neste gang du maler ¶ fra Butinox Futura ¶ Regjeringen i Estland har besluttet å utvise to russiske diplomater.
DB170526 Raketten landet i Japanhavet, men nådde ikke fram til japansk territorialfarvann, opplyser en talsmann for regjeringen i Tokyo.
DB170526 Med denne blir det 12 år til neste gang du maler ¶ fra Butinox Futura ¶ Regjeringen skal utforme en helhetlig politikk og en ny felles lov for alle tros- og livssynssamfunn.
DB170526 » Polske Anda Rottenberg konstaterer at Kaczynski-tvillingenes ånd styrer landet, selv om den ene omkom i en flyulykke og den andre er uten formell posisjon i den polske regjeringen .
DA170526 Storbritannia-forsker Jan Erik Mustad, som er førstelektor ved Universitetet i Agder, tror situasjonen vil styrke den britiske regjeringen og krefter som vil ut av EU og få kontroll på grensene - selv om det ikke nødvendigvis har noen sammenheng med angrepet.
DA170526 Kort tid etter opplyste justisminister Jeff Sessions at regjeringen vil fortsette kampen i domstolene og at saken blir anket videre til høyesterett.
DA170526 - Denne regjeringen har levert en kraftfull satsing på politi og beredskap.
BT170526 Men den borgerlige regjeringen skar gjennom, og ga tillatelse til å starte.
BT170526 Den borgerlige regjeringen har løst opp i dette utdaterte lovverket.
BT170526 La det være klart : Det er naturligvis ingen tvil i POD om at det er stortingsvedtak og prioriteringen som regjeringen gir i sine årlige tildelingsbrev som er førende for politietatens virksomhet.
AP170526 Representanter for partiet hennes understreket imidlertid at beslutningen om å fjerne den var tatt av høyesterett selv, ikke regjeringen .
AP170526 Storplanen bidro sterkt til at Regjeringen sammen med Venstre og KrF gjorde jernbaneutbygging til sin hjertesak da de 2. mars « lekket » hovedinnholdet i kommende Nasjonal transportplan.
AP170526 Og derfor holdt Regjeringen hoff på Oslo S ¶
AP170526 Nå har Regjeringen fått en ny kontrollrapport.
AP170526 Kontrollrapporten går oppsiktsvekkende nok inn for å utsette byggingen av ny jernbanetunnel, som Regjeringen i vår flagget som sin store sak i forslaget til ny Nasjonal transportplan.
AP170526 I rapporten stiller de spørsmål ved nullvekstmålet for biltrafikk, som Regjeringen , Stortinget og myndighetene i Oslo og Akershus har gått inn for.
AP170526 Tidlig innsats og forebygging har vært særlige fokusområder for Regjeringen i familievernet, sier Solveig Horne.
AP170526 Satsingsområde for regjeringen
AP170526 Familieverntjenesten er et stort satsingsområde for Regjeringen og samarbeidspartiene.
AA170526 - Dette skyldes det faktum at den britiske regjeringen har hevet trusselnivået til det aller høyeste, heter det videre.
AA170526 Sikkerhetsminister Ben Wallace i den borgerlige regjeringen reagerer sterkt på den varslede talen.
AA170526 Sikkerhetsminister Ben Wallace i den borgerlige regjeringen reagerer sterkt på Corbyns uttalelser, som han kaller « forferdelige og upassende », ifølge BBC.
AA170526 Gülen, som bor i eksil i USA, er en islamsk predikant som den tyrkiske regjeringen anklager for å ha stått bak kuppforsøket i fjor sommer.
AA170526 Kort tid etter opplyste justisminister Jeff Sessions at regjeringen vil fortsette kampen i domstolene og at saken blir anket videre til høyesterett.
AA170526 Heller ikke regjeringen er spesielt interessert i å utfordre trepartssamarbeidet i arbeidslivet mellom staten, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene nå.
AA170526 Med sitt vedtak har regjeringen valgt å se bort fra advarslene fra en rekke organisasjoner.
VG170525 Sentrale kilder i og rundt regjeringen sier at det var langt viktigere for utenriksminister Børge Brende ( H ) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) å bygge nære relasjoner til sine amerikanske kolleger, Rex Tillerson og James Mattis.
VG170525 Også Dimitris Tzanakopoulos, en talsmann for den greske regjeringen , fordømte angrepet « uten forbehold » da han besøkte sykehuset i ettermiddag.
VG170525 Statsadvokat Luisa Ortega har brutt med regjeringen i en rekke sentrale spørsmål.
VG170525 Flere av ministrene i regjeringen og generalene i militæret står beskyldt for å være involvert i massiv korrupsjon og narkotikasmugling.
VG170525 Den tidligere venstreside-politikeren Almagro fnyser av beskyldningene regjeringen har kommet med mot ham : ¶
VG170525 Colectivos, bevæpnede borgervernsgrupper lojale til regjeringen , bistår i volden.
SA170525 Norske diplomater forsøker å få til et eget møte mellom Solberg og Trump i Tyskland i juli, opplyser kilder tilknyttet regjeringen til VG.
SA170525 Regjeringen har, sammen med samarbeidspartiene, satset på målrettede tiltak mot barnefattigdom.
SA170525 Regjeringen , frivillige organisasjoner og KS signerte Fritidserklæringen 7. juni 2016.
DB170525 Derfor investerer regjeringen mer i forsvar.
DA170525 Faren, Ramadan Abedi, ble pågrepet av politistyrken til den FN-støttede regjeringen i Libya etter terroraksjonen i Manchester mandag kveld.
BT170525 Norske diplomater forsøker å få til et eget møte mellom Solberg og Trump i Tyskland i juli, opplyser kilder tilknyttet regjeringen til VG.
AP170525 I 2014 la Regjeringen frem en ambisiøs langtidsplan for forskning og høyere utdanning.
AA170525 Norske diplomater forsøker å få til et eget møte mellom Solberg og Trump i Tyskland i juli, opplyser kilder tilknyttet regjeringen til VG.
AA170525 Han sier gruppen er under press fra styrker fra Den afrikanske union ( AU ) som støtter den somaliske regjeringen .
AA170525 Faren, Ramadan Abedi, ble pågrepet av politistyrken til den FN-støttede regjeringen i Libya etter terroraksjonen i Manchester mandag kveld.
AA170525 Regjeringen og samarbeidspartiene har styrket bevilgningen til kulturminnefondet vesentlig de seneste årene.
VG170524 Politiet og regjeringen sier imidlertid at angrepet var en terrorhandling.
SA170524 Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) og regjeringen vil ikke innføre EUs helikopterregime.
SA170524 FOTO : Jon Ingemundsen ¶ | Regjeringen sier nei til EUs helikopterregime.
SA170524 Regjeringen vil ikke innføre det kontroversielle regelverket, men varsler likevel nye regler for å fange opp positive sider fra EU-reglene.
DN170524 Ifølge kanalen viser et budsjettoverslag for 2018 at salget vil skaffe regjeringen 16,6 milliarder dollar i løpet av de neste ti årene og bidra til innsatsen for å balansere statsbudsjettet.
DN170524 På Stortinget har Senterpartiets representant Liv Signe Navarsete, som sitter i utenrikskomiteen, allerede henvendt seg til utenriksministeren og spurt regjeringen hva den vil gjøre for å løse den fastlåste situasjonen.
DN170524 | Norge sier nei til felles europeiske helikopterregler ¶ Regjeringen har besluttet at Norge ikke ønsker å innføre EUs tilleggsregler for offshore helikopteroperasjoner, til tross for å ha bidratt til å utforme dem.
DB170524 Det har vært store forventninger til at noe skulle skje etter den nye regjeringen ble valgt i fjor.
DB170524 Regjeringen har nå to år på seg til å implementere avgjørelsen.
DB170524 For å betale for veien må regjeringen sette opp bompengene kolossalt.
DB170524 Det eneste problemet er at de ikke har skalert ned kostnadene på veiprosjektet til 40 milliarder, og at de gamle veiplanene også innebærer omfattende riving av hus, noe Regjeringen allerede har satt av penger til.
DB170524 Allikevel har altså Venstre og KrF gått sammen med Regjeringen om å oppfylle Vegvesenets ønske.
DB170524 Kina er nå det viktigste reisemålet for regjeringen .
DA170524 I mange år har regjeringen hatt hendene sine bundet på ryggen og vært bekymret for å bli møtt med rettslige skritt dersom den handler mot grupper.
DA170524 Det er ikke noen vei tilbake, selv om man igjen er blitt rammet, sier Mustad, som tror situasjonen vil styrke regjeringen og krefter som vil ut av EU og få kontroll på grensene - selv om det ikke nødvendigvis har noen sammenheng med angrepet.
DA170524 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og regjeringen har besluttet at Norge ikke ønsker å innføre EUs tilleggsregler for offshore helikopteroperasjoner.
DA170524 I mange år har regjeringen hatt hendene sine bundet på ryggen og vært bekymret for å bli møtt med rettslige skritt dersom den handler mot grupper.
DA170524 Det er ikke noen vei tilbake, selv om man igjen er blitt rammet, sier Mustad, som tror situasjonen vil styrke regjeringen og krefter som vil ut av EU og få kontroll på grensene - selv om det ikke nødvendigvis har noen sammenheng med angrepet.
DA170524 Kvadsheim skriver at høringssvaret er sendt regjeringen .
DA170524 | Regjeringen vil utvide skattefritaket for rederne ¶ Regjeringen ønsker en ny tiårsperiode med skattefritak for norskkontrollerte rederier.
DA170524 Nå jobber regjeringen med å få unntaket godkjent av EU, skriver Dagens Næringsliv.
DA170524 - Det er viktig for regjeringen å sikre gode og konkurransedyktige betingelser for denne næringen.
DA170524 ( NTB ) ¶ | Regjeringen vil utvide skattefritaket for rederne ¶
DA170524 Klimaloven er forpliktende og regjeringen må nå rapportere hvert år hva den har oppnådd.
DA170524 - Vi er særlig skuffet over at det ikke ble et flertall for at regjeringen må redegjøre for utslipp i alle sektorer, både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig, når Norge skal kutte utslipp.
DA170524 - Regjeringen og Arbeiderpartiet holder folk for narr.
DA170524 Hagebakken mener at Frp i likhet med Høyre er blitt et parti for « den rikeste eliten » og beskyldte regjeringen for å gjøre rikinger til nullskatteytere.
DA170524 Statens vegvesen foreslo i 2015 bro som den beste løsningen, men regjeringen sørget i Nasjonal Transportplan ( NTP ) for å legge knuse brotilhengernes håp, og gå for nytt løp.
DA170524 Hovedargumentet fra regjeringen var at det vil gå mye raskere å bygge nytt tunnelløp.
DA170524 Debatten starter med at Rebekka Borsch legger ut en lenke til en artikkel hun selv har skrevet om Oslofjordforbindelsen, hvor hun mener det er « livsfarlig høl i huet-politikk » å gå for nytt tunnelløp under Oslofjorden, slik Venstre og regjeringen har gått inn for.
BT170524 Stortingsflertallet ber også regjeringen se på muligheten for å nedfelle krav om at nye bygg og bygg som skal gjennom omfattende ombygginger, blir gjort ladeklare.
BT170524 I flere vedtak onsdag pålegger Stortinget regjeringen blant annet å komme med et lovforslag som sikrer folk som eier boliger i borettslag og sameier, rett til å etablere ladepunkt for elbil.
BT170524 | Sier nei til EU-regler for helikopter ¶ Regjeringen sier nei til fri konkurranse og EU-regler for helikoptertrafikk på norsk sokkel.
AP170524 Regjeringen har nå to år på seg til å implementere avgjørelsen.
AP170524 Regjeringen vil ikke innføre det kontroversielle EU-regelverket for offshore helikoptertrafikk, men varsler likevel nye regler for å fange opp positive sider fra EU-reglene.
AP170524 | IMF gir Regjeringen skryt, men hever advarende pekefinger ¶
AP170524 Regjeringen vil ikke innføre det kontroversielle EU-regelverket for offshore helikoptertrafikk, men varsler likevel nye regler for å fange opp positive sider fra EU-reglene.
AP170524 I stedet kom regjeringen med tilbud om omstillingsmidler, blant annet melkeproduksjon i en periode hvor det allerede var overproduksjon av melk.
AA170524 De væpnede mennene har truet med å drepe presten og de andre gislene « hvis regjeringen ikke trekker tilbake sine soldater », heter det i en uttalelse som er videreformidlet av erkebiskop Socrates Villegas.
AA170524 Villegas ber landets innbyggere be for de bortførte og for at regjeringen tar sikkerhetsbekymringer på alvor.
AA170524 De væpnede mennene har truet med å drepe presten og de øvrige bortførte « hvis regjeringen ikke trekker tilbake sine soldater », heter det i en uttalelse som Villegas har videreformidlet.
AA170524 Regjeringen i Somalia erklærte nylig en ny offensiv mot al-Shabaab.
AA170524 Regjeringen har nå to år på seg til å implementere avgjørelsen. ( ©NTB ) ¶
AA170524 Ifølge kanalen viser et budsjettoverslag for 2018 at salget vil skaffe regjeringen 16,6 milliarder dollar i løpet av de neste ti årene og bidra til innsatsen for å balansere statsbudsjettet.
AA170524 Konflikten mellom regjeringen og grupper med ulike interesser i Kasai hemmer jordbruket og minsker forsyningen av mat, heter det i en rapport fra Verdens barnefond, UNICEF, som ble offentliggjort onsdag.
AA170524 Gerhardsen peker også på at regjeringen ved flere anledninger har satt seg som mål å redusere det skadelige forbruket av alkohol med 10 prosent innen 2025.
AA170524 På Stortinget har Senterpartiets representant Liv Signe Navarsete, som sitter i utenrikskomiteen, allerede henvendt seg til utenriksministeren og spurt regjeringen hva den vil gjøre for å løse den fastlåste situasjonen.
AA170524 Stortingsflertallet ber også regjeringen se på muligheten for å nedfelle krav om at nye bygg og bygg som skal gjennom omfattende ombygginger, blir gjort ladeklare.
AA170524 I flere vedtak onsdag pålegger Stortinget regjeringen blant annet å komme med et lovforslag som sikrer folk som eier boliger i borettslag og sameier, rett til å etablere ladepunkt for elbil.
AA170524 Stortingsflertallet ber også regjeringen se på muligheten for å nedfelle krav om at nye bygg og bygg som skal gjennom omfattende ombygginger, blir gjort ladeklare.
AA170524 I flere vedtak onsdag pålegger Stortinget regjeringen blant annet å komme med et lovforslag som sikrer folk som eier boliger i borettslag og sameier, rett til å etablere ladepunkt for elbil.
AA170524 | Regjeringen vil utvide skattefritaket for rederne ¶ Regjeringen ønsker en ny tiårsperiode med skattefritak for norskkontrollerte rederier.
AA170524 Nå jobber regjeringen med å få unntaket godkjent av EU, skriver Dagens Næringsliv.
AA170524 - Det er viktig for regjeringen å sikre gode og konkurransedyktige betingelser for denne næringen.
AA170524 | Regjeringen vil utvide skattefritaket for rederne ¶
AA170524 Gerhardsen peker også på at regjeringen ved flere anledninger har satt seg som mål å redusere det skadelige forbruket av alkohol med 10 prosent innen 2025. ( ©NTB ) ¶
AA170524 - Regjeringen og Arbeiderpartiet holder folk for narr.
AA170524 De siste årene har utbetalinger av foreldrepenger til fedre økt, men det snudde i 2015 etter at regjeringen reduserte den øremerkede fedrekvoten fra 14 til 10 uker.
AA170524 Det mest sannsynlige er en mindre operasjon mot norske interesser i Finnmark eller i nordområdene for å tvinge eller presse den norske regjeringen til å innfri bestemte politiske krav.
AA170524 Børge Brende og regjeringen legger om bistanden og vil prioritere sårbare stater.
VG170523 rettslokale, bygget ved Sincan-fengselet spesifikt for de tiltalte etter det blodige kuppforsøket i Tyrkia i fjor, ble det lest opp tiltaler for blant annet forsøk på å oppløse parlamentet og regjeringen ved vold, forsøk på drap på presidenten, kidnapping av statsansatte, drap på 250 borgere, og drapsforsøk på 2.735 borgere, skriver avisen Hürriyet i sin oppsummeri
VG170523 VG mener : « Regjeringen bommer på landbrukspolitikken » ¶
VG170523 Kommentar : Regjeringen og Stortinget ydmykes av Politidirektoratet ¶
SA170523 Nå håper de at Stortinget kommer med mer penger enn det regjeringen har gjort.
NL170523 Det er imidlertid god grunn til å tvile på om den norske regjeringen har særlig kontroll på hvilke ordrer som kommer fra amerikanernes side.
NL170523 I tillegg mener han at den « nyliberalistiske politikken » som EU fører ikke vil « få demokratisk støtte i Norge, men via EØS-avtalen kan regjeringen låse Norges politiske kompass på høyrepolitikk ».
NL170523 Kongehuset, regjeringen , Sametinget, politiske partier og historikermiljøet ved UiT, synes alle enige om at fornorskningen er en tilbakelagt tidsepoke og en skamplett i norsk historie.
NL170523 Spørsmålene er relevant fordi det i 2004 / 2005 ikke eksisterte noen konsultasjonsordning mellom Sametinget og Regjeringen .
DN170523 | Vil forlenge og utvide rederienes skattefritak ¶ Regjeringen ber Brussel godta en ny tiårsperiode med skattefritak for norskkontrollerte rederier.
DN170523 Liv Signe Navarsete sitter i utenrikskomiteen på Stortinget og har henvendt seg til utenriksministeren og bedt om et svar på hva regjeringen gjør for å løse den fastlåste situasjonen, skriver Fiskebåt.
DN170523 Foss framholder at bøndene er i en særstilling som yrkesgruppe ved at de får forhandle med regjeringen om budsjettstøtten for året som kommer.
DN170523 Det er ventet at den britiske regjeringen og ledere for politiet og sikkerhetstjenestene samles til krisemøte i London tirsdag morgen.
DN170523 Torstein Tvedt Solberg ( Ap ) kommer med kritikk og krav til regjeringen angående den økende bruk av forbrukslån og inkassosaker.
DB170523 På denne bakgrunn mener regjeringen at norske soldater kan krige mot IS i Syria, basert på selvforsvarsretten i FN-pakten.
DB170523 Jussprofessor Geir Ulfstein redegjorde for dette i Dagbladet i går, og han ønsker en klargjøring fra den norske regjeringen om hvorvidt disse soldatene hadde krysset grensa fra Irak for å angripe styrker på syrisk jord som slåss inne i Irak.
DA170523 Det er ventet at den britiske regjeringen og ledere for politiet og sikkerhetstjenestene samles til krisemøte i London tirsdag morgen.
DA170523 - Regjeringen ønsker å bekjempe arbeidslivskriminalitet i transportbransjen og å sikre en seriøs bransje der både sjåfører og gods kommer fram på en trygg måte, sier arbeidsministeren.
DA170523 KrFs landbrukspolitiske talsperson, Line Henriette Hjemdal, har to veldig klare budskap : Regjeringen har ikke levert i tråd med stortingsflertallets vilje når det gjelder bøndenes inntektsutvikling, og hun har ingen tro på Pollestads modell.
DA170523 Geir Pollestad ( Sp ) mener imidlertid at næringskomiteen bør sende oppgjøret tilbake til partene, men først vedta noen stramme føringer som regjeringen og bondeorganisasjonene må forholde seg til i de videre forhandlingen.
DA170523 - Stortinget kan ikke sitte stille å se på et forslag fra regjeringen som er i sterk konflikt med en melding vi vedtok for noen uker siden, sier leder av næringskomiteen Geir Pollestad ( Sp ).
BT170523 Sps næringspolitiske talsperson Geir Pollestad ville ikke støtte SVs forslag fordi han ikke stoler på at regjeringen ville ha fulgt opp bestillingen på en tilfredsstillende måte.
BT170523 Senterpartiet og SV har vært tydelige på at Stortinget bør plusse på tilbudet fra staten, men et forslag fra SV om å sende hele oppgjøret i retur til regjeringen , fikk ikke tilslutning fra noe annet parti på tirsdagens komitémøte.
BT170523 Innen den dato ventes det altså å bli klart om bøndene kan vente seg mer i budsjettstøtte neste år enn regjeringen opprinnelig la opp til.
BT170523 I motsetning til regjeringen vil bondeorganisasjonene helst snakke om kroner og ikke prosent når inntektsutviklingen i landbruket skal skisseres.
BT170523 - Er det noe jeg har lært, så er det at bestillinger til denne regjeringen må være tydelige, sier Pollestad.
BT170523 Regjeringen tilbyr jordbruket en vekst på 8.000 kroner - altså bare halvparten.
AP170523 Regjeringen har satt av 200 millioner til kjøp av eiendom langs E18 i forslaget til statsbudsjett.
AP170523 | Hagen : Regjeringen bør gå av hvis flertallet gir mer til bøndene ¶
AP170523 Hvis de vil slå seg sammen med Ap og påføre Regjeringen riper i lakken, bør Siv Jensen og Erna Solberg sterkt vurdere kabinettsspørsmål.
AP170523 Hagen bør Siv Jensen og Erna Solberg « sterkt vurdere å stille kabinettsspørsmål » om flertallet på Stortinget gir mer til bøndene enn Regjeringen har foreslått.
AP170523 - Men mener du at Regjeringen må sette hardt mot hardt ?
AP170523 - Jeg krever at Høyre og Frp står ved det tilbudet Regjeringen nå legger frem for Stortinget på 410 millioner kroner.
AP170523 - Bør Regjeringen sette hardt mot hardt ?
AP170523 I februar kom Regjeringen med sitt lovforslag.
AP170523 I april 2016 sendte Regjeringen sitt forslag på høring, det kom en rekke innspill i høringsrunden.
AP170523 Forslaget Regjeringen sendte på høring i fjor.
AP170523 De ansattes straffansvar ¶ Regjeringen foreslo at det personlige straffansvaret for ansatte i skolen kun skal gjelde ved « forsettlig » eller « grovt uaktsomme » brudd på regelverket.
AP170523 Regjeringen har i stedet foreslått en skjerpet aktivitetsplikt, hvor det lovfestes at skolene plikter å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ( se fakta for detaljer ).
AP170523 Hvorfor kaster ikke Regjeringen seg over det ?
AP170523 Regjeringen har nylig lansert en ny reiselivsmelding.
AP170523 For regjeringen er det viktig at det nye regjeringskvartalet ikke blir et lukket byrom på grunn av sikkerheten.
AA170523 Det har vært opptøyer og store demonstrasjoner mot regjeringen i Venezuela de siste ukene. 53 mennesker har mistet livet i uroen.
AA170523 Liv Signe Navarsete sitter i utenrikskomiteen på Stortinget og har henvendt seg til utenriksministeren og bedt om et svar på hva regjeringen gjør for å løse den fastlåste situasjonen, skriver Fiskebåt.
VG170522 Han hevder at 21 år gamle Orlando Figuera ble angrepet etter å ha blitt beskyldt for å støtte regjeringen : ¶
VG170522 Etter et par heftige og actionfylte timer med norske marinejegere til lands og til vanns i Ramsund før helgen, sier Erna Solberg at det har vært høyere internasjonal aktivitet for Forsvaret enn det regjeringen hadde planlagt i år.
VG170522 Ifølge CNN trosset presidenten rådene fra Israel om å besøke muren uten representanter fra den israelske regjeringen , og lot seg ikke ledsage av statsminister Benjamin Netanyahu.
VG170522 YDMYKER REGJERINGEN : - POD har kunnet ture frem i denne saken med en antagelse om at ingen tør å røre dem.
VG170522 Vil de finne seg i det ? Regjeringen og Stortinget ydmykes av Politidirektoratet i kampen om de nye alarmsentralene.
VG170522 Kommentar Regjeringen og Stortinget ydmykes av Politidirektoratet i kampen om de nye alarmsentralene.
VG170522 Men regjeringen påpeker at usikkerheten er stor : ¶
VG170522 Regjeringen mener prognosene for norsk oljenæring er i bedring.
VG170522 Unnskyld meg, men hva er det regjeringen da driver med ?
VG170522 Nei, hovedproblemet ligger i at regjeringen er prøver å legitimere dette som noe som er bra for forbrukeren og bonden - når det er det stikk motsatte.
VG170522 Men det regjeringen legger opp til er det motsatte.
VG170522 Jeg tror ikke regjeringen forstår hva slags press det unektelig må gi på jorda og ressursene når ribba skal koste 19, 90 kroner til jul, og melka skal være billigere enn vann i butikken.
VG170522 I Norge er kun tre prosent av alt landområde dyrket mark, og ved politikken regjeringen fører vil mye av dette ikke kunne brukes.
VG170522 Debatt Regjeringen forstår ikke hva slags press det gir på jorda og ressursene når ribba skal koste 19, 90 kroner til jul, og melka skal være billigere enn vann i butikken.
VG170522 Bondeorganisasjonene er bredt enige om at den strukturen regjeringen legger opp til av gigantiske bruk i Norge er feil, og man skulle tro dette er noe de sier for en grunn.
VG170522 Regjeringen forstår ikke hva slags press det gir på jorda og ressursene når ribba skal koste 19, 90 kroner til jul, og melka skal være billigere enn vann i butikken.
VG170522 STRENGERE STRAFF : - Regjeringen foreslår derfor å øke strafferammen til inntil 26 års fengsel i saker som gjelder flere lovbrudd med en strafferamme på 15 år eller mer, skriver justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.
VG170522 Les saken i VG : Regjeringen vil øke maksstraffen til 26 års fengsel ¶
VG170522 Dette mener regjeringen er uheldig, og foreslår å skjerpe strafferammene til et nivå som gir et bedre forhold mellom lovbrudd og reaksjon.
VG170522 Det gis en strafferabatt for lovbrudd to, tre og fire, som regjeringen mener er uholdbar.
VG170522 Regjeringen mener at kvantumsrabatten i saker der gjerningspersonen har begått flere grove forbrytelser er for stor.
VG170522 Regjeringen foreslår samtidig å fjerne den økonomiske fordelen gjerningspersoner har fått ved å begå en straffbar, integritetskrenkende handling i fellesskap.
VG170522 Regjeringen foreslår derfor å øke strafferammen til inntil 26 års fengsel i saker som gjelder flere lovbrudd med en strafferamme på 15 år eller mer, slik som drap, betydelig kroppsskade, voldtekt eller alvorlige seksuelle overgrep mot barn.
VG170522 De mange overgrepssakene i Tysfjord kommune er en nasjonal tragedie og så omfattende at regjeringen må engasjere seg, sier sametingspresident Vibeke Larsen.
VG170522 Tross forliket med Oslobyrådets forhandler Lan Marie Nguyen Berg, har hun primært ønsket en sammenhengende utbygging av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta - slik regjeringen og stortingsflertallet nå går inn for.
VG170522 KrFs transportpolitiske talsperson på Stortinget, Hans Fredrik Grøvan, gir i likhet med Venstres Abid Raja full støtte til regjeringen om å bygge ut ny E18 fra Oslo til Ramstadsletta i Bærum i én etappe.
VG170522 Husker du ? Regjeringen har bestemt seg for E39-trasé ¶
SA170522 « Det kan godt hende at regjeringen har en intensjon om å styrke kunstnernes posisjon, men da har den ikke lyktes », skriver Morten Hovland.
SA170522 Løsningen er sannsynligvis ikke, som regjeringen forsøker, å bruke åndsverkloven.
SA170522 Heldigvis tok regjeringen til fornuft.
SA170522 Det kan godt hende at regjeringen har en intensjon om å styrke kunstnernes posisjon, men da har den ikke lyktes.
SA170522 Særlig all den tid regjeringen flere ganger har forsøkt å kutte bompenger.
SA170522 | Regjeringen vil ha slutt på erstatningsrabatt etter gruppevoldtekt ¶
SA170522 | Regjeringen skrinlegger 40 års maksstraff ¶ Regjeringen skjerper straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.
SA170522 Vil unngå « grupperabatt » ¶ Regjeringen foreslår samtidig at fornærmede i straffesaker skal kunne kreve oppreisning fra hver enkelt gjerningsmann når krenkelse er begått av flere i fellesskap, for eksempel ved gruppevoldtekt.
SA170522 Opprinnelig ønsket regjeringen å øke maksstraffen langt mer enn fem år.
SA170522 KrF har ikke tatt endelig stilling til forslaget fra regjeringen , opplyser nestleder Kjell Ingolf Ropstad.
SA170522 Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en uttalelse til NTB at regjeringen etter innspillene i høringsrunden har besluttet å legge forslaget om 40 års maksstraff for de alvorligste forbrytelsene dødt, samt redusert forslaget om å øke maksstraffen fra 21 år til 30 år til 26 år.
SA170522 I et forslag som ble sendt ut på høring før jul, gikk regjeringen inn for både å heve dagens maksimumsstraff fra 21 år til 30 år, samt heve strafferammen for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten fra dagens 30 år til 40 år.
SA170522 Han mener blant annet at endringen som regjeringen foreslår, ser ut til å bryte med prinsippet om at dommeren skal vurdere hver enkelt sak på selvstendig grunnlag.
SA170522 Foto : Heiko Junge/NTB scanpix ¶ | Regjeringen skrinlegger 40 års maksstraff ¶
SA170522 Regjeringen vil endre lovverket slik at man unngår at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.
SA170522 Hva slags utdanning skal vi satse på ? Regjeringen ber et utvalg finne svar.
NL170522 Nettopp derfor er det uforståelig at regjeringen ikke satser på tannpleiere som jobber dedikert med forebygging, når de nå vil overføre tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunen.
DN170522 Mandagens anklager er første gang den nye regjeringen går ut offentlig med et beløp på hva Jammeh skal ha stjålet fra statskassen i løpet av sine 22 år ved makten.
DN170522 | Justisministeren foreslår økt maksimumsstraff ¶ Regjeringen vil fjerne « kvantumsrabatten » som ofte slår inn når forbrytere skal dømmes for flere lovbrudd, og foreslår samtidig å øke maksstraffen med fem år.
DN170522 Den israelske regjeringen vedtok søndag flere tiltak som er ment å bedre palestinernes økonomi og gjøre det enklere for dem å reise inn og ut av den okkuperte Vestbredden.
DN170522 Eriksson gikk av som arbeidsminister i regjeringen Solberg i desember 2015.
DN170522 | YS ber regjeringen ta høyde for delingsøkonomien ¶
DN170522 YS-leder Jorunn Berland ber regjeringen ta grep om delingsøkonomien.
DN170522 Hun ber regjeringen sette i gang arbeid for å revidere arbeidslivslovgivingen.
DN170522 Hovedorganisasjonen YS krever at regjeringen tar grep før delingsøkonomien blir så stor at arbeidskulturen rammes.
DB170522 Det er samme løsning som regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan.
DB170522 Vil unngå « grupperabatt » ¶ Regjeringen foreslår samtidig at fornærmede i straffesaker skal kunne kreve oppreisning fra hver enkelt gjerningsmann når krenkelse er begått av flere i fellesskap, for eksempel ved gruppevoldtekt.
DB170522 Opprinnelig ønsket regjeringen å øke maksstraffen langt mer enn fem år.
DB170522 KrF har ikke tatt endelig stilling til forslaget fra regjeringen , opplyser nestleder Kjell Ingolf Ropstad.
DB170522 Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en uttalelse til NTB at regjeringen etter innspillene i høringsrunden har besluttet å legge forslaget om 40 års maksstraff for de alvorligste forbrytelsene dødt, samt redusert forslaget om å øke maksstraffen fra 21 år til 30 år til 26 år.
DB170522 I et forslag som ble sendt ut på høring før jul, gikk regjeringen inn for både å heve dagens maksimumsstraff fra 21 år til 30 år, samt heve strafferammen for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten fra dagens 30 år til 40 år.
DB170522 Han mener blant annet at endringen som regjeringen foreslår, ser ut til å bryte med prinsippet om at dommeren skal vurdere hver enkelt sak på selvstendig grunnlag.
DB170522 Da bør du lese dette ¶ fra INSTABANK ¶ Regjeringen vil skjerpe straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.
DB170522 Regjeringen vil endre lovverket slik at man unngår at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.
DB170522 Han ber regjeringen klargjøre om norske soldater har gått inn i Syria og hvilken folkerettslig begrunnelse de har for å gjøre det.
DB170522 » Trygve Slagsvold Vedum viser til at regjeringen har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i oppdrag å utarbeide en revidert dimensjoneringsforskrift.
DB170522 Vi mener regjeringen nå legger opp til en sentralisering av brannvesenet som kan gå ut over tryggheten til lokalmiljøene.
DB170522 Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen er i ferd med å sette urealistisk høye krav til det lokale brann- og redningsvesenet.
DB170522 Frp-statsråden mener regjeringen har sørget for bedre beredskap enn noen gang.
DB170522 For å løfte brann- og redningsberedskapen arbeider regjeringen med å etablere en ny utdanningsmodell for brann- og redningspersonell.
DB170522 DSB er nå i gang med å gjennomgå brann- og redningstjenesten, og skal komme tilbake til regjeringen med tiltak til forbedringer.
DB170522 - Vedum forsøker å skape et bilde om at regjeringen vil sentralisere brannvesenet.
DB170522 desember i fjor, heter det : « Regjeringen mener det er behov for færre og større brann- og redningsvesen.
DB170522 Nå har Ulfstein følgende henstilling til regjeringen og forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide : ¶
DB170522 NUPI-forsker Ståle Ulrichsen er enig med Ulfstein i at regjeringen holder kortene « veldig tett » om de norske styrkene som deltar i den amerikansk-ledete operasjonen Inherent Resolve, som bekjemper terrorgruppa IS i Syria og Irak.
DB170522 - Jeg synes absolutt at den norske regjeringen bør klargjøre om norske soldater har gått inn i Syria, og hvilken folkerettslig begrunnelse de har for å gjøre det, sier Geir Ulfstein til Dagbladet.
DB170522 Men hun utdyper den folkerettslige vurderingen av det norske militære nærværet i kanmpen mot IS ( som regjeringen kaller ISIL ) : ¶
DB170522 Dette er også begrunnelsen regjeringen har brukt i sin folkerettslige vurdering, skriver forsvarsministeren i en mail til Dagbladet på spørsmål om en kommentar til professorens vurdering tidligere i dag.
DB170522 Derfor kom professoren ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo med følgende henstilling til regjeringen og forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide : ¶
DB170522 - Jeg synes absolutt at den norske regjeringen bør klargjøre om norske soldater har gått inn i Syria, og hvilken folkerettslig begrunnelse de har for å gjøre det, sier Geir Ulfstein til Dagbladet.
DA170522 Forslaget kommer fra et offentlig utvalg som er nedsatt på vegne av regjeringen for å vurdere politiets særorganer.
DA170522 Regjeringen har gjennom Nasjonal transportplan satt svært ambisiøse mål om maksimalt 350 omkomne og hardt skadde veitrafikken innen 2030.
DA170522 Norge må rapportere til kontrollregimer i FN og EU, og regjeringen må stå til ansvar for egne utslipp og tiltak for utslippsreduksjoner.
DA170522 Her har regionens politikere uansett parti en oppgave for å få regjeringen og stortingsflertallet til å ta ansvar.
DA170522 De mange overgrepssakene i Tysfjord kommune er en nasjonal tragedie og så omfattende at regjeringen må engasjere seg, sier sametingspresident Vibeke Larsen.
DA170522 | Regjeringen skrinlegger 40 års maksstraff ¶ Regjeringen skjerper straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.
DA170522 Vil unngå « grupperabatt » ¶ Regjeringen foreslår samtidig at fornærmede i straffesaker skal kunne kreve oppreisning fra hver enkelt gjerningsmann når krenkelse er begått av flere i fellesskap, for eksempel ved gruppevoldtekt.
DA170522 Opprinnelig ønsket regjeringen å øke maksstraffen langt mer enn fem år.
DA170522 KrF har ikke tatt endelig stilling til forslaget fra regjeringen , opplyser nestleder Kjell Ingolf Ropstad.
DA170522 Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en uttalelse til NTB at regjeringen etter innspillene i høringsrunden har besluttet å legge forslaget om 40 års maksstraff for de alvorligste forbrytelsene dødt, samt redusert forslaget om å øke maksstraffen fra 21 år til 30 år til 26 år.
DA170522 I et forslag som ble sendt ut på høring før jul, gikk regjeringen inn for både å heve dagens maksimumsstraff fra 21 år til 30 år, samt heve strafferammen for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten fra dagens 30 år til 40 år.
DA170522 Han mener blant annet at endringen som regjeringen foreslår, ser ut til å bryte med prinsippet om at dommeren skal vurdere hver enkelt sak på selvstendig grunnlag.
DA170522 Regjeringen vil endre lovverket slik at man unngår at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.
DA170522 Regjeringen skjerper straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.
DA170522 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen skrinlegger 40 års maksstraff ¶
DA170522 Til tross for fagre løfter kutter regjeringen kraftig i bevilgningen til trua arter og naturtyper.
DA170522 Likevel skriver regjeringen nå følgende i revidert statsbudsjett om « tilskudd til truede arter og naturtyper » : ¶
DA170522 I revidert statsbudsjett skriver nemlig regjeringen også følgende om « tilskudd til truede arter og naturtyper » : ¶
DA170522 De 18 millionene regjeringen vil kutte i tilskuddet til trua arter og naturtyper, vil den i stedet bruke til « delvis finansiering av arkeologisk utgraving, restaurering og omprosjektering av næringsbygg forbundet med funnet av det som antas å være Klemenskirken i Trondheim ».
DA170522 * Regjeringen har reversert det klassiske naturvernet, hevdet SV, som blant annet viste til at regjeringen har gitt Miljødirektoratet beskjed om at « det skal ikke settes i gang nye verneprosesser med unntak av skogvern ».
DA170522 * Regjeringen har reversert det klassiske naturvernet, hevdet SV, som blant annet viste til at regjeringen har gitt Miljødirektoratet beskjed om at « det skal ikke settes i gang nye verneprosesser med unntak av skogvern ».
DA170522 | Justisministeren trosser rådene og foreslår økt maksimumsstraff ¶ Regjeringen vil fjerne « kvantumsrabatten » som ofte slår inn når forbrytere skal dømmes for flere lovbrudd, og foreslår samtidig å øke maksstraffen med fem år.
DA170522 Det er samme løsning som regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan.
BT170522 ANTI-EU : Den ungarske regjeringen fører en aggressiv politikk mot EU, blant annet gjennom store reklameplakater med budskapet « La oss stoppe Brussel ».
BT170522 | Regjeringen skrinlegger 40 års maksstraff ¶ Regjeringen skjerper straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.
BT170522 Vil unngå « grupperabatt » ¶ Regjeringen foreslår samtidig at fornærmede i straffesaker skal kunne kreve oppreisning fra hver enkelt gjerningsmann når krenkelse er begått av flere i fellesskap, for eksempel ved gruppevoldtekt.
BT170522 Opprinnelig ønsket regjeringen å øke maksstraffen langt mer enn fem år.
BT170522 KrF har ikke tatt endelig stilling til forslaget fra regjeringen , opplyser nestleder Kjell Ingolf Ropstad.
BT170522 Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en uttalelse til NTB at regjeringen etter innspillene i høringsrunden har besluttet å legge forslaget om 40 års maksstraff for de alvorligste forbrytelsene dødt, samt redusert forslaget om å øke maksstraffen fra 21 år til 30 år til 26 år.
BT170522 I et forslag som ble sendt ut på høring før jul, gikk regjeringen inn for både å heve dagens maksimumsstraff fra 21 år til 30 år, samt heve strafferammen for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten fra dagens 30 år til 40 år.
BT170522 Han mener blant annet at endringen som regjeringen foreslår, ser ut til å bryte med prinsippet om at dommeren skal vurdere hver enkelt sak på selvstendig grunnlag.
BT170522 | Regjeringen skrinlegger 40 års maksstraff ¶
BT170522 Regjeringen vil endre lovverket slik at man unngår at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.
BT170522 | Krever lærersvar fra regjeringen
BT170522 Lærerstillinger ble ikke besatt etter kommunikasjonsrot mellom regjeringen og Utdanningsdirektoratet.
BT170522 Så jeg gikk til sak mot den føderale regjeringen .
AP170522 Raketten landet i Japanhavet, men nådde ikke fram til japansk territorialfarvann, opplyser en talsmann for regjeringen i Tokyo.
AP170522 Den israelske regjeringen har imidlertid satt i gang en utredning som vil vekke palestinsk harme.
AP170522 Den israelske regjeringen har imidlertid satt i gang en utredning som vil vekke palestinsk harme.
AP170522 Dette bildet er tatt da Regjeringen ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( i midten ) i januar i år inngikk bymiljøavtale med Oslo ved byrådsleder Raymond Johansen og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg.
AP170522 Det er samme løsning som Regjeringen og støttepartiene V og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan.
AP170522 Statkraft : Varslet Regjeringen og Økokrim om mulig korrupsjon i selskapets Brasil-virksomhet ¶
AP170522 Norsk Tipping har lansert nye spill, poker er blitt tillatt, men regjeringen ønsker ikke å åpne opp for lisenser for utenlandske aktører ¶
AA170522 I dag vil vi marsjere mot sult og mangel på medisiner, mot denne ødeleggelsen av helsevesenet som regjeringen står bak, sier Natera.
AA170522 Mandagens anklager er første gang den nye regjeringen går ut offentlig med et beløp på hva Jammeh skal ha stjålet fra statskassen i løpet av sine 22 år ved makten. ( ©NTB ) ¶
AA170522 | VG : Regjeringen åpner for å forlenge Afghanistan-bidrag ¶ Regjeringen åpner for å forlenge Norges militære bidrag i Afghanistan, sier statsminister Erna Solberg.
AA170522 | VG : Regjeringen åpner for å forlenge Afghanistan-bidrag ¶
AA170522 Det er samme løsning som regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan.
AA170522 Initiativet kom etter at sametingspresident Vibeke Larsen mandag sendte et åpent brev til regjeringen med en appell om at nasjonale myndigheter må engasjere seg.
AA170522 Eriksson gikk av som arbeidsminister i regjeringen Solberg i desember 2015.
AA170522 | Regjeringen skrinlegger 40 års maksstraff ¶ Regjeringen skjerper straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.
AA170522 Opprinnelig ønsket regjeringen å øke maksstraffen langt mer enn fem år.
AA170522 KrF har ikke tatt endelig stilling til forslaget fra regjeringen , opplyser nestleder Kjell Ingolf Ropstad.
AA170522 Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en uttalelse til NTB at regjeringen etter innspillene i høringsrunden har besluttet å legge forslaget om 40 års maksstraff for de alvorligste forbrytelsene dødt, samt redusert forslaget om å øke maksstraffen fra 21 år til 30 år til 26 år.
AA170522 I et forslag som ble sendt ut på høring før jul, gikk regjeringen inn for både å heve dagens maksimumsstraff fra 21 år til 30 år, samt heve strafferammen for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten fra dagens 30 år til 40 år.
AA170522 Han mener blant annet at endringen som regjeringen foreslår, ser ut til å bryte med prinsippet om at dommeren skal vurdere hver enkelt sak på selvstendig grunnlag.
AA170522 Regjeringen vil endre lovverket slik at man unngår at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.
AA170522 Regjeringen foreslår samtidig at fornærmede i straffesaker skal kunne kreve oppreisning fra hver enkelt gjerningsmann når krenkelse er begått av flere i fellesskap, for eksempel ved gruppevoldtekt.
AA170522 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen skrinlegger 40 års maksstraff ¶
AA170522 | Justisministeren trosser rådene og foreslår økt maksimumsstraff ¶ Regjeringen vil fjerne « kvantumsrabatten » som ofte slår inn når forbrytere skal dømmes for flere lovbrudd, og foreslår samtidig å øke maksstraffen med fem år.
VG170521 En statsråd i den saudiarabiske regjeringen slår fast at problemene rundt Donald Trump på hjemmebane ikke har betydning for Saudi-Arabia, skriver NTB.
SA170521 Raketten landet i Japanhavet, men nådde ikke fram til japansk territorialfarvann, opplyser en talsmann for regjeringen i Tokyo.
SA170521 | Nytt oljevern- og miljøsenter i Nord-Norge ¶ Regjeringen etablerer et nytt oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen.
SA170521 | Frykter storulykke på norsk sokkel, ber regjeringen rydde opp før det er for seint ¶
NL170521 Regjeringen har derimot innført en ny regel som sier at elbiler aldri skal betale mer enn halvparten av vanlige biler.
NL170521 « Jeg er glad for at vi har fått gode tilbakemeldinger fra regjeringen om bevilgninger til omstillinger for Andøy-samfunnet, » sier Høyres førstekandidat i Nordland, Margunn Ebbesen til Bladet Vesterålen.
NL170521 Og enda verre blir det når ingen fra regjeringen og Arbeiderpartiet vil møte befolkningen ansikt til ansikt.
DN170521 En statsråd i den saudiarabiske regjeringen slår fast at problemene rundt Donald Trump på hjemmebane ikke har betydning for Saudi-Arabia.
DN170521 Elsykkelsalg eksploderer - regjeringen kutter tilskudd til sykkelveier ¶
DN170521 - Jeg kommer til å fortsette å lede regjeringen , sa Temer i en fjernsynssendt opptreden lørdag.
DN170521 En talskvinne for PSDB ønsker ikke å si hva ledelsen skal diskutere på møtet, og om det kan dreie seg om en formell beslutning om partiets framtid i regjeringen .
DN170521 Det minste partiet i regjeringen, Sosialistpartiet ( PSB ) trakk seg fra regjeringen lørdag.
DN170521 Det minste partiet i regjeringen , Sosialistpartiet ( PSB ) trakk seg fra regjeringen lørdag.
DN170521 | Er opptatt av strømkundene ¶ ¶ Regjeringen legger til rette for en sikker og god strømforsyning med akseptable priser for kundene.
DN170521 Medieminister Linda Hofstad Helleland sier regjeringen satser på « virkemidlene som duger ».
DB170521 Raketten landet i Japanhavet, men nådde ikke fram til japansk territorialfarvann, opplyser en talsmann for regjeringen i Tokyo.
DB170521 Det skal regjeringen ha ; de er ikke populistiske, de gikk inn for noe som folket sa nei til.
DB170521 De fleste kommunene sa nei til det som regjeringen syntes var viktig, men det ble av en eller annen grunn ikke hensyntatt. 75% av befolkningen var i mot, men det ble feiret som seier at det ble gjennomført.
DA170521 Erna ble ikke populær da regjeringen vedtok flyseteavgiften.
DA170521 Den slags påfunn, som Regjeringen vil ha mer av, passer ikke i hennes Natur-Norge.
BT170521 De 82 ble satt fri tidligere denne måneden etter forhandlinger i regi av Røde Kors og den sveitsiske regjeringen , som innebar at fem Boko Haram-medlemmer ble løslatt fra nigeriansk fengsel.
BT170521 Kommunene kan ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannskuter, opplyser regjeringen .
BT170521 - Det er trist hvordan regjeringen nå likevel trumfer gjennom denne opphevingen og likestiller vannskutere med båt.
BT170521 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, sier Siri Meland, fagsjef for samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, en paraplyorganisasjon for 16 norske friluftslivsorganisasjoner.
BT170521 Regjeringen vedtok sist torsdag å oppheve den såkalte vannskuterforskriften med umiddelbar virkning.
BT170521 - Regjeringen setter til side det folkelige og enkle friluftslivet på sjøen.
AP170521 Antallet byråkrater i politiet firedoblet ¶ | Regjeringen vil ha slutt på erstatningsrabatt etter gruppevoldtekt ¶
AA170521 Det minste partiet i regjeringen, Sosialistpartiet ( PSB ) trakk seg fra regjeringen lørdag, men har kun statsråd.
AA170521 Det minste partiet i regjeringen , Sosialistpartiet ( PSB ) trakk seg fra regjeringen lørdag, men har kun statsråd.
AA170521 En statsråd i den saudiarabiske regjeringen slår fast at problemene rundt Donald Trump på hjemmebane ikke har betydning for Saudi-Arabia.
AA170521 Raketten landet i Japanhavet, men nådde ikke fram til japansk territorialfarvann, opplyser en talsmann for regjeringen i Tokyo.
AA170521 En talskvinne for PSDB ønsker ikke å si hva ledelsen skal diskutere på møtet, og om det kan dreie seg om en formell beslutning om partiets framtid i regjeringen .
AA170521 Det minste partiet i regjeringen, Sosialistpartiet ( PSB ) trakk seg fra regjeringen lørdag.
AA170521 Det minste partiet i regjeringen , Sosialistpartiet ( PSB ) trakk seg fra regjeringen lørdag.
AA170521 Regjeringen i Islamabad avviser anklagen og sier støtten til opprørerne utelukkende er moralsk og diplomatisk.
AA170521 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen vil ha slutt på erstatningsrabatt etter gruppevoldtekt ¶
VG170520 I etterkant av Fyrlykta-avsløringen har både VG ved kommentator Hanne Skartveit og regjeringen ved Solveig Horne kommet med uttalelser som får dette til å framstå som et enkelttilfelle.
VG170520 Derfor trenger vi handlekraftige politikere i regjeringen som vil følge dette opp nasjonalt, slik at fellesskapets penger kommer barna, ikke kommersielle krefter, til gode.
SA170520 Hadde Samferdselsdepartementet gitt større tilslag i bompengefinansieringen, hadde vi ikke måttet betale nesten 80 prosent selv i bompenger for Ryfast, og i tillegg innførte denne regjeringen moms på det, slik at staten dekker i grunnen ingenting.
SA170520 Frp og regjeringen skrytte også av at de kom med denne fantastiske bilpakken på 900 millioner som utgjør : 42 øre pr. bil/dag, og så glemmer de lett at de også la på prisene på diesel med 35 øre + mva. og bensin 15 øre + mva. slik at en mil med dieselbil, så er de 42 ørene spist opp.
DB170520 I stedet vil vi at det skal gå inn i den store potten som gjør at vi kan klare å nå målene fra Paris-avtalen, som det faktisk er regjeringen , ikke MDG som har underskrevet.
DB170520 Regjeringen jobber med en helhetlig luftfartstrategi nettopp for å se på hvilke tilbud vi trenger, hvilken kapasitet vi skal legge opp til, og hvordan vi skal nå klimamålene.
DB170520 De siste seks ukene har minst 43 personer blitt drept i protester mot regjeringen .
DB170520 I meldingen la regjeringen opp til at hovedformålet i jordbrukspolitikken skal være en « kostnadseffektiv matproduksjon ».
DB170520 I lengden blir det et problem for hele regjeringen .
DB170520 juni, og bøndenes organisasjoner håper de får flertall for et resultat som er langt bedre enn hva regjeringen tilbød ved forhandlingsbordet.
DB170520 Regjeringen har åpnet rekordmange oljefelt og avlyst Norges klimamål for 2020.
DA170520 Vi kan iallfall ikke tillate at regjeringen går i den andre retningen av hva Stortinget har sagt om dette, uttalte Elvestuen mandag.
DA170520 Leder av Klima- og energikomiteen Ola Elvestuen ( V ) mener like fullt at regjeringen nå prøver seg på en omkamp.
DA170520 Dette er likevel bedre enn det Ola Borten Moe ( Sp ) og den rødgrønne regjeringen prøvde seg på i sin tid, nemlig at det var den i « hver tid observerte iskant » som skulle gjelde som definisjon.
DA170520 Det var da debatten raste som verst om iskanten, etter regjeringen foreslo at iskanten i Barentshavet skulle defineres etter der det er mer enn 30 prosent sannsynlighet for sjøis i april.
DA170520 - Jeg kan ikke akseptere at regjeringen forskutterer utfallet av revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten, på tvers av Stortingets vedtak.
DA170520 Roses av regjeringen
AP170520 Spanjoler som er lei av korrupsjon, demonstrerer mot regjeringen i sentrum av Madrid.
AP170520 Flere tusen spanjoler samlet seg lørdag i sentrum av Madrid til støtte for et mistillitsforslag mot regjeringen til statsminister Mariano Rajoy.
AP170520 Men nå møter også den venezuelanske regjeringen motstand på det åndelige plan.
AP170520 Han viste til at regjeringen brukte makt..
AP170520 Da egen innsats ble oppsummert av regjeringen selv fire år senere, var konklusjonen under dette punktet : « nye utredninger er til nå ikke bestemt igangsatt ».
AP170520 Den inntraff kun få dager etter at regjeringen myket opp regelverket for bruk av vannscootere i skjærgården. 18 friluftsorganisasjoner Åtte grunner til at regjeringen IKKE burde tillate mer vannscooter-kjøring ¶
AP170520 18 friluftsorganisasjoner Åtte grunner til at regjeringen IKKE burde tillate mer vannscooter-kjøring ¶
AA170520 Talsmann Ateny Wek Ateny for den sørsudanske regjeringen hevder myndighetene følger lovene, og han avviser rapportfunnene.
AA170520 - Jeg kommer til å fortsette å lede regjeringen , sa Temer i en fjernsynssendt opptreden lørdag.
AA170520 Satsingsforskjeller ¶ Regjeringen skal investere 200 milliarder kroner i jernbanen de neste 12 årene.
AA170520 Regjeringen skal investere 200 milliarder kroner i jernbanen de neste 12 årene.
AA170520 Her fikk regjeringen klar beskjed om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal reduseres, små og mellomstore bruk skal løftes og matproduksjon over hele landet skal sikres.
VG170519 Samtidig har regjeringen en pedagogisk utfordring med å forklare hvorfor Stortingets vedtatte mål for norsk landbruk ikke skal være retningsgivende likevel.
VG170519 Blokadene er en protest mot landbruksoppgjøret, der det tirsdag ble brudd i forhandlingene mellom regjeringen og bøndene.
VG170519 - Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet.
VG170519 | SV anklager regjeringen for klima-bløff ¶
VG170519 Videre sier Helgesen at regjeringen har vært opptatt av at opptrappingen av biodrivstoffbruken skal gi utslippskutt både hjemme og ute : ¶
VG170519 Nedgangen i klimagassutslipp som regjeringen skryter av i dag, er faktisk en økning av globale utslipp.
VG170519 I andre sammenhenger argumenterer regjeringen og Høyre for hvor viktig det er at vi ikke snevert ser på utslipp i Norge, men ser på hele den globale effekten.
VG170519 Hermann reagerer sterkt på at regjeringen teller utslipp fra palmeoljeprodukter som nullutslipp her hjemme.
VG170519 Det er viktig nettopp fordi palmeoljeindustrien er en av de viktigste årsakene til avskoging, og jeg tror regjeringen vil være helt enig med i at denne industrien i dag ikke drives på en bærekraftig måte, sier Hermann i Regnskogsfondet.
VG170519 - SV har konsekvent kritisert regjeringen for ikke å trappe opp biodrivstoffbruken mer.
SA170519 Men til tross for tittelen og slottet ; det er president Emmanuel Macron som har størst politisk makt i Frankrike, og som har satt sammen den nye regjeringen .
SA170519 For regjeringen har det hele tiden vært et mål å oppdatere og modernisere åndsverkloven, på en måte som ivaretar kunstnerne og deres muligheter til å tjene penger på arbeidet sitt.
SA170519 Resultatet vil derfor bli et lappeteppe av ulike løsninger : Vertskommunesamarbeid, kjøp av private tjenester, og ikke minst mange interkommunale selskaper - nettopp det regjeringen ellers er opptatt av å unngå.
SA170519 Nesten alle er enig om at dette er et særdeles dårlig forslag fra regjeringen .
SA170519 Regjeringen vil derimot gå fra dagens 19 fagmiljøer til flere hundre nye, som vil bli alt annet enn robuste.
SA170519 Regjeringen har nemlig lovet kommunene nye oppgaver som et ledd i kommunereformen og foreslår derfor at kommunene skal ta over ansvaret for tannhelse.
SA170519 | Sjekk om din kommune får penger for å bekjempe barnefattigdom ¶ Regjeringen vil bekjempe barnefattigdom. 10 prosent av barn og unge regnes som fattige.
SA170519 | Regjeringen sender ny åndsverklov på høring ¶ Regjeringen sender torsdag forslag til ny åndsverklov på høring.
SA170519 FOTO : Reuters/NTB scanpix ¶ | Regjeringen sender ny åndsverklov på høring ¶
NL170519 Vi ser det når Regjeringen forsvarer sin dreining av basepolitikken i nord og vi ser det når de snakker om omprioriteringer i det norske forsvaret.
NL170519 Vi lever ikke i noen radikalt annerledes verden enn Regjeringen gjør, men vi er nødt til å stille andre spørsmål.
NL170519 Dessverre ser vi samtidig at Norge i det siste har omfavnet rollen som hardliner og at Regjeringen tidlig, høylytt og overraskende aktivt, motarbeidet forbudsforhandlingene mot atomvåpen som begynte i FN i mars.
NL170519 Regjeringen tar til orde for et sterkere samarbeid både i Norden og med andre europeiske land, spesielt Tyskland.
NL170519 Regjeringen har ikke tatt noen beslutning ennå.
NL170519 Regjeringen har hatt en regelmessig dialog med Stortingets organer om utredningsarbeidet knyttet til NATOs missilforsvar.
NL170519 I revidert nasjonalbudsjett bevilget regjeringen nylig fem millioner kroner til planlegging av et nytt kompetansesenter for forskning på hav og arktiske spørsmål.
NL170519 Alle rettsakter, forordninger mv som følger av EØS-avtalen er vedtatt av det samme Stortinget etter anbefalinger fra Regjeringen der for øvrig SV har vært representert.
DN170519 I februar la den svenske regjeringen fram et forslag til en avgiftsøkning.
DN170519 Representanter fra den syriske regjeringen og opprørsalliansen HNC er i Sveits for sjette runde av FN-støttede forhandlinger, og det har ikke vært tegn til fremgang.
DN170519 Men torsdag kunngjorde FNs Syria-utsending Staffan de Mistura det første konkrete steget : En rekke separate møter mellom regjeringen og HNC-delegasjonen som skal diskutere « juridiske og konstitusjonelle spørsmål som er relevante for Syria-samtalene ».
DN170519 Regjeringen håper at dette bidrar til at landets långivere vil gi nye nødlån og løsne på lånebetingelsene.
DN170519 Blokadene er en protest mot landbruksoppgjøret, der det tirsdag ble brudd i forhandlingene mellom regjeringen og bøndene.
DN170519 - Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet.
DN170519 Blokadene er en protest mot landbruksoppgjøret, der det tirsdag ble brudd i forhandlingene mellom regjeringen og bøndene.
DN170519 - Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet.
DN170519 KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen mener regjeringen på samme måte som i fjor, må forberede seg på å gjøre endringer i budsjettet på rundt 400 millioner kroner.
DB170519 Representanter fra den syriske regjeringen og opprørsalliansen HNC er i Sveits for sjette runde av FN-støttede forhandlinger, og det har ikke vært tegn til fremgang.
DB170519 Men torsdag kunngjorde FNs Syria-utsending Staffan de Mistura det første konkrete steget : En rekke separate møter mellom regjeringen og HNC-delegasjonen som skal diskutere « juridiske og konstitusjonelle spørsmål som er relevante for Syria-samtalene ».
DA170519 - Verken Venstre eller KrF har klart å forplikte regjeringen .
DA170519 Bøndene blokkerte utkjøringen av varer fra Norgesgruppen, Coop og Remas grossistlagre over store deler av landet i protest mot landbruksoppgjøret, der det tirsdag ble brudd i forhandlingene mellom regjeringen og bøndene.
AP170519 Han mener hovedforklaringen på forskjellen er at det er vanlig at opposisjonspartiene stemmer sammen mot Regjeringen i mange av sakene på Stortinget.
AP170519 - Nei, vi stemmer av alle krefter for det vi synes er bra, enten det kommer fra Regjeringen , støttepartiene eller opposisjonen, hevder Hansson.
AP170519 - Hadde vi sittet på Stortinget under den Rød-grønne regjeringen , hadde nok en tilsvarende oversikt sett helt annerledes ut, sier han.
AP170519 For om MDG er uenig med Erna Solberg og Regjeringen i omtrent alt, deler de en logikk : Klima og miljø gjennomsyrer mange politikkområder.
AP170519 Det er etter sigende grunnen til at Regjeringen ikke løftet klima spesielt i sin regjeringsplattform, og det er grunnen til at MDG strever litt mer med det øvrige partiprogrammet enn andre partier gjør.
AA170519 Representanter fra den syriske regjeringen og opprørsalliansen HNC er i Sveits for sjette runde av FN-støttede forhandlinger, og det har ikke vært tegn til fremgang.
AA170519 Men torsdag kunngjorde FNs Syria-utsending Staffan de Mistura det første konkrete steget : En rekke separate møter mellom regjeringen og HNC-delegasjonen som skal diskutere « juridiske og konstitusjonelle spørsmål som er relevante for Syria-samtalene ».
AA170519 Den FN-støttede regjeringen i hovedstaden Tripoli, som ledes av statsminister Fayez Serraj, ble utnevnt i mars 2016 og støttes av EU og USA.
AA170519 Bøndene blokkerte utkjøringen av varer fra Norgesgruppen, Coop og Remas grossistlagre over store deler av landet i protest mot landbruksoppgjøret, der det tirsdag ble brudd i forhandlingene mellom regjeringen og bøndene. | - Det må kjennes på kroppen for at det skal ha effekt ¶
AA170519 Rundt 1.000 bønder troppet opp med traktorer ved grossistlagrene til Norgesgruppen, Coop og Rema på 25 steder over store deler av landet i protest mot landbruksoppgjøret, etter at forhandlingene mellom regjeringen og bøndene brøt sammen tirsdag.
AA170519 Tidsplanen er lagt under forutsetning av regjeringen førstkommende mandag legger fram jordbruksavtalen i ekstraordinært statsråd.
AA170519 SV mener næringskomiteen under tirsdagens møte bør sende oppgjøret tilbake til regjeringen med klar bestilling om å sørge for å gi bøndene samme kronemessig inntektsutvikling som andre grupper.
AA170519 Bondeorganisasjonene brøt denne uken forhandlingene med staten og har innledet aksjoner flere steder i landet i protest mot det de opplever som manglende sammenheng mellom tilbudet fra regjeringen og Stortingets vilje.
AA170519 Rundt 1.000 bønder troppet opp med traktorer ved grossistlagrene til Norgesgruppen, Coop og Rema på 25 steder over store deler av landet i protest mot landbruksoppgjøret, etter at forhandlingene mellom regjeringen og bøndene brøt sammen tirsdag.
AA170519 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) la fram et forslag til klimalov i slutten av mars, der regjeringen vil lovfeste Norges klimamål for 2030 og 2050.
VG170518 Jeg skal gi regjeringen honnør for å ha fulgt opp daværende helseminister Jonas Gahr Støre sitt forslag om gjøre det mulig å endre juridisk kjønn uten operasjon.
VG170518 I 1972 foreslo regjeringen Bratteli ( Ap ) å fjerne Str.lovens §213 - forbud mot mannlig homoseksualitet.
VG170518 Onsdag varslet DSB-sjef Cecilie Daae i VG at hennes etat har oppdrag fra regjeringen som de ikke kan gjennomføre fordi den økonomiske situasjonen i DSB er blitt så trang etter flere store budsjettkutt.
VG170518 KREVER SVAR : Hadia Tajik ( Ap ) mener regjeringen svekker beredskapsarbeidet med trange budsjettrammer til sivil beredskap gjennom DSB.
VG170518 - Det er trist hvordan regjeringen nå likevel trumfer gjennom denne opphevingen og likestiller vannscootere med båt.
VG170518 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, mener Meland.
VG170518 Kort tid etter den private middagen med den norske diplomaten ble Thambwe utnevnt til justisminister i den den nye regjeringen .
SA170518 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) viser til at Regjeringen i Nasjonal transportplan ( NTP ) skisserer « et bredt og omfattende arbeid med å utvikle og ta i bruk ny teknologi. » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
SA170518 Regjeringen vil satse mest på vei, bane og buss ¶
NL170518 - Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet.
NL170518 Blokadene er en protest mot landbruksoppgjøret, der det tirsdag ble brudd i forhandlingene mellom regjeringen og bøndene.
NL170518 - Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet.
NL170518 Den nåværende regjeringen har vært imot en kommisjon nettopp for å unngå å sette i gang tiltak for samene. http://www.nrk.no/sapmi/hemmelig-notat-avslorer-hvordan-regjeringen-vil-unnga-granskning-av-fornorskningen-1.13437879 De har solid støtte i befolkningen.
NL170518 " Regjeringen da ?
NL170518 I kompromisset mellom regjeringen og samarbeidspartiene heter det i punkt 5.4, om Justering av fylkesgrenser, at det « vil vere kommunar som på grunn av til dømes bu- og arbeidsmarknaden, vil ynskje å bytte fylke ».
NL170518 I et intervju med Nordlys innrømmer Solberg nå at hun og regjeringen ikke har nådd godt nok ut med sitt budskap.
FV170518 Etter en høringsrunde har regjeringen opphevet de særegne reglene.
FV170518 Bondelagslederne på Agder, Tor Erik Leland ( t.v ) og Knut Erik Ulltveit, krever at Stortinget løfter landbruket langt mer enn regjeringen har foreslått.
FV170518 - Det er trist hvordan regjeringen nå likevel trumfer gjennom denne opphevingen og likestiller vannscootere med båt.
FV170518 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, mener Meland.
DN170518 Partene i jordbruksoppgjøret møtes ¶ Regjeringen får stryk av bøndene ¶
DN170518 - Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet.
DN170518 Men disse økningene var ikke formelt fremlagte forslag og går ikke inn i det regjeringen legger frem stor Stortinget, sier Dale til DN.
DN170518 KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen mener regjeringen på samme måte som i fjor, må forberede seg på å gjøre endringer i budsjettet på rundt 400 millioner kroner.
DN170518 Den nye Perspektivmeldingen fra regjeringen peker på utfordringene med å finansiere velferdsstaten fremover.
DN170518 4 I år skal Afp-ordningen evalueres av partene i arbeidslivet og regjeringen .
DN170518 Den ferske nordområdestrategien til regjeringen vil bidra til at veksten fortsetter i Nord-Norge, mener statsministeren.
DN170518 - At Forsvaret øker sin tilstedeværelse i nord viser at dette er det strategisk viktigste området for denne regjeringen i praktisk politikk, tilføyer hun.
DN170518 - Det er trist hvordan regjeringen nå likevel trumfer gjennom denne opphevingen og likestiller vannscootere med båt.
DN170518 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, mener Meland.
DN170518 SP : Regjeringen svikter norsk matproduksjon ¶
DN170518 Statsminister Shinzo Abe og regjeringen har forsøkt å legge press på storselskaper som Toyota om å gi en solid lønnsøkning.
DB170518 « Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en permanent løsning som sikrer at uføre ikke mister retten til eller får mindre bostøtte som følge av uførereformen. » - I begrunnelsen for forslaget vises til at som følge av uførereformen, fikk uføretrygdede en økning i brutto inntekt som oversteg i
DB170518 Vi har ventet på at regjeringen skulle legge fram en tilpasset og permanent ordning.
DB170518 SV-nestoren påpeker at regjeringen har nektet å følge opp det Stortinget vedtok.
DB170518 Hun får støtte fra Helga Pedersen ( Ap ) og Heidi Greni ( Sp ) som mener den blåblå regjeringen har opptrådt kritikkverdig og varsler at de vil rette opp skjevhetene.
DB170518 - Det er ikke noe nytt at denne regjeringen svekker den sosiale fordelingspolitikken, det viser de med skattelettelser til de rikeste og kutt for de fattigste.
DB170518 Regjeringen har ikke levert.
DB170518 Risikoen for regjeringen er nok betydelig større enn for oss, repliserer Skorge.
DB170518 For å motvirke effektene av dette har regjeringen iverksatt tiltakspakker på over ni milliarder kroner for å holde økonomien i gang.
DB170518 Derfor gjør regjeringen viktige endringer i Nav.
DB170518 Denne regjeringen fører en politikk for å motvirke økt ulikhet gjennom : ¶ 1.
DB170518 ¶ KONFRONTASJONER : Norsk Friluftsliv ser for seg mange slike konfrontasjoner når regjeringen nå legger opp til en liberalisering av dagens regelverk for bruk av vannscootere.
DB170518 Når regjeringen nå opphever vannscooter-forskriften, blir konsekvensen at vannscootere kan holde høyere hastighet nærmere land.
DB170518 Når regjeringen nå likevel har trumfet igjennom opphevingen, vil det være en liberalisering som er til glede for noen få, og som vil ødelegge for veldig mange.
DB170518 Gull-Lotto på lørdag ! 29 millioner i potten ! fra norsk tipping ¶ Regjeringen har fra i dag opphevet vannscooterforskriften.
DB170518 Disse reglene mener regjeringen er for kompliserte for vannscooterførerne å forholde seg til.
DB170518 Derfor har regjeringen nå likestilt vannscootere med fritidsbåter.
DB170518 Regjeringen og reiselivsbransjen jobber hardt for å selge naturbaserte opplevelser til internasjonale turister.
DA170518 - Det er trist hvordan regjeringen nå likevel trumfer gjennom denne opphevingen og likestiller vannscootere med båt.
DA170518 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, mener Meland.
DA170518 Som barnehage-konsernet Espira selv har skrevet i en høringsuttalelse til regjeringen : ¶
DA170518 - Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet.
DA170518 På folkemøter har han informert om hvorfor regjeringen vil avvikle pliktsystemet i fiskeriene.
AP170518 Thambwe gikk av som utenriksminister i 2012, men gjorde comeback i regjeringen som justisminister i 2014.
AP170518 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) viser til at Regjeringen i Nasjonal transportplan ( NTP ) skisserer « et bredt og omfattende arbeid med å utvikle og ta i bruk ny teknologi. » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
AP170518 Regjeringen vil satse mest på vei, bane og buss ¶
AP170518 Bøndene håper Stortinget vil gi mer enn landbruksminister Jon Georg Dale ( FrP ) og Regjeringen .
AA170518 | Nigeria : 15 år gammel jente rømte fra Boko Haram ¶ Regjeringen i Nigeria trekker tilbake en melding om at enda ei Chibok-jente er i frihet.
AA170518 Ifølge Castaner var Macrons første budskap til ministrene at den nye regjeringen ikke vil la seg definere av politiske merkelapper, og at politisk bakgrunn ikke skal forhindre « intelligente » løsninger for Frankrike.
AA170518 Her bruker kommunen syv millioner av fjorårets overskudd for å dekke inne dette - siden regjeringen ikke kom med noen midler i revidert nasjonalbudsjett.
AA170518 Bartnes, som ledet forhandlingene, har tidligere uttalt seg om bakgrunnen for bruddet : ¶ - Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk.
AA170518 - Vi støtter den regjeringen som er grønnest, og i utgangspunktet ser jeg ikke stor forskjell på Høyre og Ap.
AA170518 - Når næringskomiteen møtes på tirsdag bør flertallet sende oppgjøret tilbake til regjeringen med en klar bestilling : Sørg for å gi bøndene samme kronemessig inntektsutvikling som andre grupper og få partene tilbake til forhandlingsbordet, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.
AA170518 Da høringsfristen utløp i mars var det kommet mange uttalelser, der blant andre Utmarkskommunenes forening applauderte, mens mange kystkommuner var kritiske til de nye reglene regjeringen ville innføre. ( ©NTB ) ¶
AA170518 Blokadene er en protest mot landbruksoppgjøret, der det tirsdag ble brudd i forhandlingene mellom regjeringen og bøndene.
AA170518 - Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet.
VG170517 Tirsdag formiddag møtte Daae sin « eier », justisminister Per Willy Amundsen ( Frp ), for å forklare regjeringen hvordan hun har måttet kutte både ansatte og en rekke pålagte oppgaver.
VG170517 Men de siste tre årene har regjeringen kuttet tilsammen 55,5 millioner kroner.
VG170517 IKKE PRIORITERT : Regjeringen har styrket politiet, men kuttet i sivil beredskap, ifølge DSB-sjef Cecilie Daae.
VG170517 I 2016 la regjeringen frem en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet, som viste at viktige tiltak på samfunnssikkerhetsområdet er gjennomført, skriver han i eposten, hvor han også påpeker at det ikke må være tvil om at regjeringen satser på beredskap.
VG170517 I 2016 la regjeringen frem en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet, som viste at viktige tiltak på samfunnssikkerhetsområdet er gjennomført, skriver han i eposten, hvor han også påpeker at det ikke må være tvil om at regjeringen satser på beredskap.
VG170517 Flere av aktivitetene som DSB må stoppe, er bestilt fra regjeringen , men ikke finansiert : ¶ * 1 Planlagte øvelser for nødetatene må avlyses eller krympes. * 1 En etterlengtet styrking av Sivilforsvaret og andre tiltak for å beskytte sivilbeholdningen. forutsetter at det kommer friske penger. * 1 Prosjektet med massevarsling med SMS til befolkningen må legges p
VG170517 Det har jeg orientert justisministeren om, sier Daaa, som mener at å kutte i forberedelsene til NATO-øvelsen « Trident Juncture », en øvelse regjeringen jobbet lenge for å få til Norge, er noe av det som smerter mest.
VG170517 DSB er pålagt av regjeringen å føre tilsyn med alle departementene for å sjekke om de følger opp påleggene om samfunnssikkerhet og beredskap i sin sektor.
VG170517 - Men regjeringen sier jo at de prioriterer samfunnssikkerhet ?
VG170517 Kun en svært eksklusiv krets i regjeringen og i Utenriksdepartementet har de siste 48 timene kjent til at en løslatelse var på trappene.
VG170517 TAR ÆREN : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) mener regjeringen gjør en bra jobb for LHBTI-personer.
VG170517 Høyre i regjeringen har tatt en rekke grep for at det skal være lettere for alle å være seg selv.
VG170517 Ute på høring ¶ Regjeringen har satt ned et utvalg som jobber med å gjennomgang alle yrkesfagene i Norge, inkludert 42 tradisjonelle håndverksfag som er i ferd med å forsvinne.
SA170517 Sosialistpartiet kritiserer på sin side utnevnelsen av de to republikanerne i regjeringen og viser til at begge får ansvar for viktige budsjettposter.
SA170517 Dermed har Macron utpekt to politikere fra høyrepartiet til viktige poster i den nye regjeringen .
SA170517 Regjeringen vil få en høyrepreget økonomisk politikk som kommer til å true arbeidernes rettigheter og offentlige arbeidsplasser, hevder sosialistene.
DN170517 Et notat han skrev etter et møte med presidenten skaper nå store problemer for regjeringen , fordi det fremstår som Trump kan ha forsøkt å påvirke en etterforskning.
DN170517 Solberg avviser at regjeringen svikter cybersikkerheten ¶
DN170517 Norwegian-sjef Bjørn Kjos har bedt regjeringen om å få tilgang til flyavtalen mellom de tre skandinaviske landene og Russland over Sibir.
DB170517 De siste dødsfallene gjør at den siste bølgen med opptøyer er dødelig pålinje med uroen i 2014, da 43 personer ble drept i protester mot regjeringen .
DB170517 Regjeringen og opposisjonen har beskyldt hverandre for å sende væpnede grupper ut for å egge til vold og sammenstøt.
AP170517 Der har det den siste tiden funnet sted en rekke demonstrasjoner mot regjeringen , med opptøyer og plyndring, samt angrep mot sikkerhetsinstallasjoner, heter det i meldingen fra Caracas. 42 drepte i demonstrasjoner ¶
AP170517 De siste dødsfallene gjør at den siste bølgen med opptøyer er dødelig på linje med uroen i 2014, da 43 personer ble drept i protester mot regjeringen .
AP170517 Regjeringen og opposisjonen har beskyldt hverandre for å sende væpnede grupper ut for å egge til vold og sammenstøt.
AP170517 Det har også hjulpet at regjeringen vred på fordelingsnøkkelen for spillemidler og at den har økt pressområdenes andel av spillemidlene.
AA170517 Der har det den siste tiden funnet sted en rekke demonstrasjoner mot regjeringen , med opptøyer og plyndring, samt angrep mot sikkerhetsinstallasjoner, heter det i meldingen fra Caracas. ( ©NTB ) ¶
AA170517 De siste dødsfallene gjør at den siste bølgen med opptøyer er dødelig pålinje med uroen i 2014, da 43 personer ble drept i protester mot regjeringen .
AA170517 Regjeringen og opposisjonen har beskyldt hverandre for å sende væpnede grupper ut for å egge til vold og sammenstøt.
AA170517 Sosialistpartiet kritiserer på sin side utnevnelsen av de to republikanerne i regjeringen og viser til at begge får ansvar for viktige budsjettposter.
AA170517 Dermed har Macron utpekt to politikere fra høyrepartiet til viktige poster i den nye regjeringen .
AA170517 Regjeringen vil få en høyrepreget økonomisk politikk som kommer til å true arbeidernes rettigheter og offentlige arbeidsplasser, hevder sosialistene.
AA170517 | KrF : - Gjerrig tilbud fra regjeringen Frp : - Vanvittig krav av bøndene ¶
AA170517 Han mener nå at hans parti bør kjempe for at bøndene skal få mer penger enn regjeringen var villige til å gi når saken skal avgjøres i Stortinget.
AA170517 - Jeg synes det var et gjerrig tilbud fra regjeringen , som ikke tar på alvor forliket som et samlet storting kom frem til i jordbruksmeldingen i vinter, sier Geirmund Lykke, KrFs førstekandidat til Stortinget i Sør-Trøndelag.
VG170516 - Toppidrett er viktig og denne regjeringen har økt tilskuddene til dette formålet.
VG170516 PROTESTER : Regjeringen har kuttet i mange lønninger og tilbud, og her en demonstranter mot innsparingene i London i 2011.
VG170516 I 2010-2011 besluttet regjeringen å fryse lønnen til cirka fem millioner offentlig ansatte i to år.
VG170516 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier til VG at regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å få bukt med problemet.
VG170516 Før årets pensjonsoppgjør kom i havn tirsdag, lanserte derfor Siv Jensen og regjeringen en skattegave til norske pensjonister på nesten en milliard kroner - for å bedre den dårlige økonomiske utviklingen for pensjonistene.
VG170516 Finansminister Siv Jensen sier at regjeringen har løftet minstepensjonistene, og at minstepensjonen fra 2016 til 2017 vil være løftet godt over antatt prisvekst.
VG170516 Dette er pensjonister som har liten mulighet til å påvirke økonomien sin, og dermed burde regjeringen tatt større ansvar for å få gi dem bedre økonomi, sier leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet til VG.
VG170516 Så er det opp til regjeringen å bestemme hvor stort areal vi skal utlyse i hver runde, sier Søviknes.
VG170516 REGJERINGENS JOBB : Olje og energiminister, Terje Søviknes ( Frp ) sier det er opp til regjeringen bestemme hvor stort areal vi skal utlyse i hver runde, ikke Miljødirektoratet.
VG170516 Brevet plukker fra hverandre olje- og energidepartementets fagarbeid og gir bare én konklusjon, konsesjonsrunden må trekkes tilbake av regjeringen , mener Bellona-leder Frederick Hauge.
VG170516 Bellona-lederens konklusjon er at konsesjonsrunden må trekkes tilbake av regjeringen .
VG170516 Bellona : - Må trekkes av regjeringen
VG170516 - Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal gjennomgå og vurdere varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og praktiseringen av disse.
VG170516 SP : Regjeringen svikter norsk matproduksjon ¶
VG170516 Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets jordbruksforhandlinger, går tilbudet fra regjeringen videre til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret.
VG170516 - Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk.
SA170516 Den tyrkiske regjeringen er derfor rasende over den amerikanske våpenstøtten.
SA170516 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ), med ryggen til, helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) var til stede da regjeringen la fram nasjonal handlingsplan for bedre kosthold på årets konferanse om måltidsglede i Stavanger.
SA170516 « I frivillige organisasjoner får barn og unge mulighet for opplevelser, mestring, nye venner og sosial tilhørighet », skrev regjeringen i sin pressemelding for to år siden.
SA170516 Regjeringen har også innsett dette.
SA170516 Regjeringen setter av minst 11,7 milliarder på å tilrettelegge for syklister.
SA170516 Regjeringen følger opp den økende interessen med en satsing på programområder knyttet til sykling og ekspressykkelveier som beregnes til 11,7 milliarder kroner, ifølge Nasjonal transportplan 2018 - 2019.
SA170516 Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets forhandlinger, går tilbudet fra regjeringen videre til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret.
SA170516 Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at regjeringen mangler vilje til å følge opp Stortingets vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket.
SA170516 Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes sier til NTB at regjeringen med sitt tilbud for å regulere markedsbalansen, bommer når de ikke skiller mellom de ulike produksjonene.
NL170516 Sammen med Regjeringen legger vi nå et viktig grunnlag for at flere kan starte for seg selv ved at rammevilkårene for gründere og oppstartsselskaper bedres betraktelig.
NL170516 Regjeringens forslag til RNB er et godt utgangspunkt for disse forhandlingene som nå skal skje på Stortinget, og vi er glade for at regjeringen har lyttet til flere av de forslagene vi har fremmet for å legge til rette for alt folk over hele landet skal kunne skape flere arbeidsplasser.
NL170516 Flere av forslagene som regjeringen fremmer, er forslag som Venstre har stått alene om de siste ti årene, og nå har fått gjennomslag for.
NL170516 På side 64 i LTP kan vi lese følgende : « Regjeringen legger videre opp til en ytterligere styrking av luftvernet gjennom anskaffelse av nye luftvernsystemer med langtrekkende luftvernmissiler og sensorer ». ( - ) « Oppgraderingen av NASAMS II-systemet starter i perioden frem til 2020.
NL170516 Nå begynner det også å tegne seg et bilde av planer som regjeringen hittil ikke har vært særlig åpen om.
NL170516 Det er heller ikke usannsynlig at regjeringen vil få en svært negativ reaksjon i den innenlandske opinionen også.
NL170516 Det må skje i samarbeid mellom regjeringen og Sametinget, og det må settes av nok penger til at det når bredt ut.
NL170516 Å nekte å innhente informasjon ville vært ubegripelig, hadde det ikke vært for én ting : Bakke Jensen og regjeringen er tilhengere av den politikken EØS-avtalen påtvinger oss.
NL170516 Nyliberalistisk politikk har ikke, og vil aldri få demokratisk støtte i Norge, men via EØS-avtalen kan regjeringen låse Norges politiske kompass på høyrepolitikk.
NL170516 For å få regjeringen til å gå inn med nødvendig finansiering av utbyggingen på Banak i neste års budsjett, er det nødvendig at anslåtte investeringskostnader blir kvalitetssikret og synliggjort av fagfolk som kjenner forholdene ved flyplassen.
FV170516 Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets forhandlinger, går tilbudet fra regjeringen videre til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret.
FV170516 Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at regjeringen mangler vilje til å følge opp Stortingets vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket.
FV170516 Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes sier til NTB at regjeringen med sitt tilbud for å regulere markedsbalansen, bommer når de ikke skiller mellom de ulike produksjonene.
DN170516 Norwegian-sjef Bjørn Kjos har bedt regjeringen om å få tilgang til flyavtalen mellom de tre skandinaviske landene og Russland over Sibir.
DN170516 SP : Regjeringen svikter norsk matproduksjon ¶
DN170516 SP : Regjeringen svikter norsk matproduksjon ¶
DN170516 | SP : Regjeringen svikter norsk matproduksjon ¶
DN170516 Senterpartiet sier regjeringen svikter etter brudd i jordbruksoppgjøret.
DN170516 Pollestad ( Sp ), som er leder i næringskomiteen, mener regjeringen ikke har fulgt føringene fra Stortinget.
DN170516 Geir Pollestad i Senterpartiet mener regjeringen svikter.
DN170516 Foto : Pedersen, Terje ¶ - Regjeringen har feilet når det gjelder å satse på norsk mat, sier Senterpartiets landbrukspolitisk talsperson Geir Pollestad, etter at det ble brudd i jordbruksoppgjøret.
DN170516 I tillegg har regjeringen fått satt inn fem nye dommere.
DN170516 - Jeg mener det er mulig å finne løsninger, og jeg har inntrykk av at den polske regjeringen er åpen for en dialog om dette, sier Timmermans.
DN170516 - Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk.
DN170516 Så mange som 153 konkrete bestillinger fra Stortinget til regjeringen er ennå ikke kvittert ut.
DN170516 Kontroll- og konstitusjonskomiteen har vurdert om Stortingets anmodnings- og utredningsvedtak er fulgt opp på en tilfredsstillende måte av regjeringen .
DN170516 - Slike anmodningsvedtak belaster den byråkratiske kapasiteten sterkt, påpeker regjeringspartiene som slår fast at regjeringen håndterer vedtakene på en ansvarlig måte og tilføyer at det tar tid å « utvikle god politikk ». | - Det er et helt spesielt samarbeid ¶
DN170516 - Dette er først og fremst et uttrykk for at regjeringen i svært mange saker ikke er på linje med stortingsflertallet, sier Eldegard.
DN170516 | Elsykkelsalg eksploderer - regjeringen kutter tilskudd til sykkelveier ¶
DN170516 Elsykkelsalg eksploderer - regjeringen kutter tilskudd til sykkelveier ¶
DB170516 ¶ MOTTAR DU DAGPENGER : Regjeringen vil ha en konsekvent håndheving av regelen om at dagpengemottakere skal kunne flytte eller bytte yrke for å komme i jobb.
DB170516 « For å hindre passivitet og misbruk av dagpengesystemet, legger regjeringen vekt på at dagpengeordningens krav til geografisk og yrkesmessig mobilitet skal håndheves konsekvent », skriver regjeringen under punktet « dagpenger » ved fremlegging av revidert nasjonalbudsjett for 2017.
DB170516 « For å hindre passivitet og misbruk av dagpengesystemet, legger regjeringen vekt på at dagpengeordningens krav til geografisk og yrkesmessig mobilitet skal håndheves konsekvent », skriver regjeringen under punktet « dagpenger » ved fremlegging av revidert nasjonalbudsjett for 2017.
DB170516 Etter alt å dømme ønsker regjeringen at denne regelen blir fulgt i større grad enn i dag.
DB170516 Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram torsdag i forrige uke, la regjeringen blant annet fram et forslag om å gi Nav 30 millioner ekstra for å unngå feilutbetalinger til brukerne.
DB170516 - Nav-regelen det er på tide å endre ¶ Regjeringen tok også for seg dagpengeordningen, og som kjent er det krav til at de som mottar dagpenger må være såkalte reelle arbeidssøkere.
DB170516 Den tyrkiske regjeringen er derfor rasende over den amerikanske våpenstøtten.
DB170516 Men for regjeringen er det ikke aktuelt å kompensere pensjonistene for den årlige underreguleringen på 0,75 prosent.
DB170516 Hun tilføyer at regjeringen så langt i perioden har tilgodesett pensjonistene med i alt 7 milliarder kroner gjennom andre tiltak, blant annet skattelettelser.
DB170516 Hauglie sier regjeringen er trygg på at norsk økonomi går lysere tider i møte og at den negative kjøpekraftsutviklingen for pensjonistenes del sånn sett ikke vil fortsette i årevis.
DB170516 juni skal Stortinget stemme over et forslag fra regjeringen som innebærer at MST-tilbud lovfestes.
DB170516 Regjeringen er redd for at avvikling av MST vil medføre « en reell risiko » for flere institusjonsplasseringer.
DB170516 I mars ble det klart at regjeringen bevilger 100 millioner kroner til plastopprenskning i havet.
DB170516 Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets forhandlinger, går tilbudet fra regjeringen videre til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret.
DB170516 Norges Bonde- og Småbrukarlag mener at regjeringen ikke har vist vilje til å følge opp Stortingets vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket.
DB170516 - Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk.
DB170516 - Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket ¶
DB170516 ¶ VIL FLYTTE ISKANTEN : Regjeringen vil åpne for oljeboring i sårbare områder.
DB170516 Sist regjeringen prøvde seg på det samme, i 2015, endte striden med et trist sorti for regjeringens Stortingsmelding om iskanten.
DB170516 For det andre baserer regjeringen seg på et svakt faglig grunnlag om selve iskanten.
DB170516 Det er et kompromiss regjeringen ikke er spesielt fornøyd med.
DB170516 Dagsavisen kunne i går melde om at regjeringen på ny har funnet fram tegnestiftene i nordområdene, i et forsøk på å gjøre de oljevennlige sonene litt større.
DB170516 Regjeringen vil bore og ser på en flytting av iskanten som en måte å få det til på.
DA170516 Samtidig er det åpenbart gode grunner til å kritisere regjeringen , understreker hun.
DA170516 Folk flykter fra sikkerhetsstyrkene under en demonstrasjon mot regjeringen og president Nicolas Maduro i Caracas.
DA170516 » Vi lover å bidra til å kaste den sittende regjeringen .
DA170516 De aller rikeste i Norge spretter champagnen hver gang den blå regjeringen legger fram et statsbudsjett.
DA170516 Regjeringen sier de er så opptatt av å bekjempe kriminalitet, men akkurat denne kriminaliteten lar de bare skje.
DA170516 Regjeringen har tatt leveren til et nytt nivå.
DA170516 Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets forhandlinger, går tilbudet fra regjeringen videre til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret.
DA170516 Norges Bonde- og Småbrukarlag mener at regjeringen ikke har vist vilje til å følge opp Stortingets vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket.
DA170516 - Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk.
DA170516 Nå jobber næringskomiteen på Stortinget med fiskeriministerens stortingsmelding « Pliktsystemet for torsketrålere », der regjeringen foreslår å avvikle det såkalte pliktsystemet.
DA170516 Men der kystbefolkningen og flere partier på Stortinget vil stramme inn pliktene, har regjeringen med Sandberg i spissen gått i motsatt retning : Han vil avvikle pliktene, og overføre en liten del av kvotene fra trålflåten til kystflåten.
DA170516 Likevel vil regjeringen bevilge mindre i « tilskudd til gang- og sykkelveger » de neste seks årene enn i år.
DA170516 Fra 2024 til og med 2029, vil så regjeringen kompensere for reduksjonen med årlige tilskudd på i gjennomsnitt 353 millioner kroner.
DA170516 - Hva synes du om at regjeringen vil redusere tilskuddene til dette de neste årene ?
DA170516 Regjeringen har for øvrig kraftig økt satsing på sykkelinfrastruktur i denne stortingsperioden.
DA170516 Likevel vil regjeringen bevilge mindre i « tilskudd til gang- og sykkelveger » de neste seks årene enn i år.
DA170516 Fra 2024 til og med 2029, vil så regjeringen kompensere for reduksjonen med årlige tilskudd på i gjennomsnitt 353 millioner kroner.
DA170516 - Hva synes du om at regjeringen vil redusere tilskuddene til dette de neste årene ?
DA170516 Regjeringen har for øvrig kraftig økt satsing på sykkelinfrastruktur i denne stortingsperioden.
DA170516 | Eksperter venter nye dataangrep ¶ Regjeringen har prioritert cyberkriminalitet høyt, konkluderer statsminister Erna Solberg ( H ) etter helgens massive dataangrep.
DA170516 Hun viser også til at regjeringen ikke har behandlet IKT-sikkerhet i samfunnssikkerhetsmeldingen på helhetlig vis, men nå utarbeider en egen stortingsmelding som skal følge opp regjeringens Digitalt Sårbarhetsutvalg som kom i 2015.
DA170516 Helgens dataangrep var også tema i Stortinget mandag, der Ap-leder Jonas Gahr Støre ifølge NTB utfordret statsminister Erna Solberg ( H ) på at regjeringen ikke forstår alvoret av denne typen kriminalitet.
DA170516 Regjeringen har økt bevilgningene til bekjempelse av overgrep på nett, men ikke til cyberkriminalitet mot datasystemer, sier hun.
DA170516 Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen er ikke på noen måte imponert over skattelettelsene regjeringen har gitt norske pensjonister.
DA170516 - Det regjeringen nå foreslår, gir en ekstra håndsrekning fordi mange pensjonister de siste årene har hatt en spesielt svak inntektsutvikling.
DA170516 Regjeringen har gitt norske pensjonister 860 millioner kroner i skattelette, men 223.000 norske pensjonister får ikke et rødt øre i skattelette, og blant disse er minstepensjonistene, skriver VG.
DA170516 - Viser ingen vilje ¶ - Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk.
DA170516 - I statens tilbud og gjennom de videre forhandlinger har ikke regjeringen vist vilje til å følge opp Stortingets viktige vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket.
DA170516 Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen er ikke på noen måte imponert over skattelettelsene regjeringen har gitt norske pensjonister.
DA170516 - Det regjeringen nå foreslår, gir en ekstra håndsrekning fordi mange pensjonister de siste årene har hatt en spesielt svak inntektsutvikling.
DA170516 Regjeringen har gitt norske pensjonister 860 millioner kroner i skattelette, men 223.000 norske pensjonister får ikke et rødt øre i skattelette, og blant disse er minstepensjonistene, skriver VG.
DA170516 - Viser ingen vilje ¶ - Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk.
DA170516 - I statens tilbud og gjennom de videre forhandlinger har ikke regjeringen vist vilje til å følge opp Stortingets viktige vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket.
BT170516 Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets forhandlinger, går tilbudet fra regjeringen videre til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret.
BT170516 Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at regjeringen mangler vilje til å følge opp Stortingets vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket.
BT170516 Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes sier til NTB at regjeringen med sitt tilbud for å regulere markedsbalansen, bommer når de ikke skiller mellom de ulike produksjonene.
AP170516 Den syriske regjeringen avviser kategorisk at fanger ved et fengsel nær Damaskus er drept og likene brent i et krematorium.
AP170516 | Elsykkelsalg eksploderer - regjeringen kutter tilskudd til sykkelveier ¶
AP170516 Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets jordbruksforhandlinger, går tilbudet fra regjeringen videre til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret.
AP170516 - Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk.
AA170516 Talsmann for den russiske regjeringen , Dmitrij Peskov, kalte beslutningen enda et uttrykk for Ukrainas uvennlige og kortsynte politikk overfor Russland.
AA170516 Den tyrkiske regjeringen er derfor rasende over den amerikanske våpenstøtten.
AA170516 | Russland : Fikk ikke hemmelig informasjon av Trump ¶ Regjeringen i Russland nekter for å ha fått strengt hemmelig informasjon fra president Donald Trump.
AA170516 Norge fungerte i flere år som tilrettelegger for en fredsprosess mellom regjeringen og den tamilske LTTE-geriljaen, men krigen endte med at nærmest alle lederne i LTTE ble drept.
AA170516 - Den syriske regjeringen har systematisk avvist gjentatte FN-forespørsler om tilgang til interneringssenter og fengsler, sier talsmann for FNs generalsekretær Antonio Guterres, Stephane Dujarric.
AA170516 | Den franske regjeringen presenteres onsdag ¶
AA170516 Det var først varslet at regjeringen skulle presenteres tirsdag, dagen etter at Macron utnevnte Edouard Philippe til ny statsminister.
AA170516 Den nye franske regjeringen blir ventelig presentert onsdag, tre dager etter at Emmanuel Macron ble tatt i ed som Frankrikes nye president.
AA170516 - Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk.
AA170516 Senterpartiets landbrukspolitisk talsperson, Geir Pollestad ( Sp ), som er leder i næringskomiteen, mener regjeringen ikke har fulgt føringene fra Stortinget.
AA170516 Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets forhandlinger, går tilbudet fra regjeringen videre til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret.
AA170516 Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at regjeringen mangler vilje til å følge opp Stortingets vedtak om et nytt inntektsmål for jordbruket.
AA170516 Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes sier til NTB at regjeringen med sitt tilbud for å regulere markedsbalansen, bommer når de ikke skiller mellom de ulike produksjonene.
VG170515 Under fremleggelsen av bildene uttalte Jones at den syriske regjeringen og president Bashar al-Assad « har sunket til et nytt nivå » med støtte fra Russland og Iran.
VG170515 Dette til tross for at Krf og Venstre har tvunget regjeringen til å sette av penger til formålet.
VG170515 Regjeringen lykkes ikke med å gjøre læreryrket attraktivt nok, og for mange lærere slutter etter kort tid i yrket.
SA170515 Stortingsflertallet jobber for en betydelig reduksjon av bompengetakstene i Rogfast og ber regjeringen vurdere en egen øvingstunnel.
SA170515 Hun slår kraftig tilbake mot Arbeiderpartiets kritikk av regjeringen .
NL170515 Vi mener at Sametinget må rykke tilbake til start å bli et rådgivende organ for Regjeringen i språk, kultur og samfunnsliv.
NL170515 Siden 2014 har Regjeringen bygget inn sametingspolitiske føringer i kommunereformen, regionreformen, fiskerifor-valtningen og nordområdepolitikken.
NL170515 " Nye bedrifter og ny giv gjør Nord Norge til et kraftsentrum i landet ", sier Regjeringen og viser til fiskeri, havbruk, mineralutvinning, energi, leverandørindustri, marin biopros-pektering og reiseliv, og tildeler så Sametinget rollen som regional samfunnsutvikler.
DN170515 EU- president Donald Tusk er ikke populær i den sittende polske regjeringen .
DN170515 Tirsdag legger regjeringen og arbeidsministeren frem tilbudet.
DN170515 Foto : Per Thrana ¶ Regjeringen og pensjonistorganisasjonene forhandler mandag og tirsdag om hvilke tillegg som skal gis på trygdeutbetalingene.
DN170515 - Så jeg er spent på om regjeringen vil legge vekt på dette nå i et valgår, sier Davidsen.
DN170515 Riksrevisjonen : Alvorlige mangler ved Forsvarets fregatter ¶ Regjeringen ber Økokrim etterforske jagerflysalg ¶
DN170515 | Solberg avviser at regjeringen svikter cybersikkerheten ¶ Regjeringen har prioritert cybersikkerhet, bedyrer statsminister Erna Solberg ( H ).
DN170515 | Solberg avviser at regjeringen svikter cybersikkerheten ¶
DN170515 Den kritikken rammer først og fremst regjeringen , hevdet han.
DN170515 Samtidig benyttet regjeringen anledningen til å komme med en kraftig kritikk mot Oslo-modellen : ¶
DN170515 Men da finansminister Siv Jensen ( Frp ) i forrige uke la frem revidert nasjonalbudsjett, vendte hun og regjeringen tommelen ned for tiltaket.
DN170515 Regjeringen mangler styringsverktøy - en samlet oversikt over mål det skal styres etter, sier SVs Kaski.
DN170515 Regjeringen har sendt saken ut på høring.
DB170515 De fleste ofrene som er omtalt i rapporten var sivile, og trolig motstandere av regjeringen til president Bashar al-Assad.
DB170515 - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen , for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen, sa visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut i en pressemelding.
DB170515 I revidert nasjonalbudsjett bevilget regjeringen også 12 millioner ekstra til forskningsmiljøene på Svalbard.
DB170515 - De forsker og forsker på klimaendringene, men forsetter å føre en poltikk som bidrar til problemet, mener imidlertid MDG-leder Rasmus Hansson og viser til at regjeringen akkurat har lyst ut den neste største utlysningen av oljeblokker noen sinne.
DB170515 - Regjeringen bidrar til problemet ¶
DB170515 I morgen, tirsdag, vil han utnevne resten av regjeringen , ifølge Le Monde.
DB170515 Også regjeringen ved utenriksminister Børge Brende har beklaget vedtaket.
DA170515 | Avviser at regjeringen svikter cybersikkerheten ¶
DA170515 Utgangspunktet for debatten er at Støre mener regjeringen etter snart fire år ved makten burde ha kommet mye lenger i arbeidet med å følge opp anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen.
DA170515 Den kritikken rammer først og fremst regjeringen , hevdet han.
DA170515 Både Høyre og Frp viste til eksempler der den rødgrønne regjeringen selv hadde sviktet ved å ikke iverksette tiltak eller følge sikkerhetsinstrukser både før og etter terrorangrepet i 2011.
DA170515 Ap benyttet anledningen til nok en gang å kritisere regjeringen for å holde tilbake et sammendrag av en rapport fra Riksrevisjonen, som kritiserer regjeringen for ikke å sørge for tilstrekkelig terrorsikring av viktige bygg og anlegg.
DA170515 Ap benyttet anledningen til nok en gang å kritisere regjeringen for å holde tilbake et sammendrag av en rapport fra Riksrevisjonen, som kritiserer regjeringen for ikke å sørge for tilstrekkelig terrorsikring av viktige bygg og anlegg.
DA170515 - Hvis Stortinget ønsker å kontrollere om regjeringen har gjort jobben sin på objektsikkerhet, så er det ikke spørsmålet om gradering som er viktig.
DA170515 Regjeringen har satt i gang arbeidet med å bestille to nye politihelikoptre, men selve anskaffelsen kommer i neste regjeringsperiode.
DA170515 Det er i tråd med Nasjonal transportplan, som ble offentliggjort ved begynnelsen av april, der regjeringen gikk ut fra at hele strekningen skulle bygges ut uten opphold.
DA170515 Det er det ingen grunn til, ifølge Høie, som mener regjeringen og Stortinget nå sørger for ro rundt lokalsykehusene.
DA170515 | Flytter iskanten mot nord igjen ¶ Regjeringen relanserer sin omstridte definisjon av iskanten i den oppdaterte forvaltningsplanen for Norskehavet.
DA170515 Vi kan iallfall ikke tillate at regjeringen går i den andre retningen av hva Stortinget har sagt om dette.
DA170515 Også han har fått bekreftet fra Klima- og miljødepartementet, at avgrensningen av iskanten i Norskehavet, er den samme som regjeringen forsøkte å endre den til i Barentshavet i 2015, ¶
DA170515 Også WWF Verdens naturfond er opprørt over regjeringen .
DA170515 Nå reagerer Elvestuen kraftig på at regjeringen forsøker seg på en omkamp.
DA170515 Lunde skriver også at : ¶ - Regjeringen har i iskantmeldingen også sagt at « Neste oppdatering av iskanten som et særlig verdifullt og sårbart område, vil skje i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten i 2020.
DA170515 Her legger regjeringen til rette for en iskantavgrensning i Barentshavet som vil være veldig beleilig for oljevirksomhet langt nord.
DA170515 Den røde streken angir avgrensningen av iskantsonen som ble forsøkt innført av regjeringen i 2015, men som Stortinget ikke godkjente.
DA170515 Dagsavisen har stilt Klima- og miljødepartementet en rekke spørsmål, blant annet om hvorfor regjeringen har sett bort fra stortingsflertallets kritikk av flyttingen av iskanten, i 2015.
DA170515 Boisen tilføyer at regjeringen nå er på tynn is i mer enn politisk forstand.
DA170515 - Mest sannsynlig ikke, men det at regjeringen sniker inn en avgrensningsdefinisjon som flytter iskanten nordover, kan skape presedens for hvordan iskanten avgrenses i oppdateringen for Barentshavet.
DA170515 - Jeg kan ikke akseptere at regjeringen forskutterer utfallet av revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten, på tvers av Stortingets vedtak.
DA170515 - Dette er helt unødvendig av regjeringen .
DA170515 * I samarbeidsavtalen mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre, slås det fast at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutredning i havområdene ved iskanten. * - Havisen har trukket seg nordover de siste tiårene.
BT170515 Så langt har ikke regjeringen gjort det enkelt for seg selv.
BT170515 STRENGER : Finansminister Siv Jensen ( Frp ) og regjeringen har gjennomført innstramminger som stiller større krav til dem som skal ta opp boliglån.
BT170515 | Simple bortforklaringer fra regjeringen
BT170515 Grung beskylder i praksis Statens Vegvesen ( SVV ) for å være uetterrettelige og lyve for å dekke opp for regjeringen .
BT170515 Regjeringen og samarbeidspartiene vil bruke 2 - 3 mrd. kr før 2023 gjennom bompengelån for raskere oppstart, og lover 15 mrd. statlige kroner til vei og bane etter 2024.
BT170515 Regjeringen derimot, har lovet raskere realisering om det viser seg faglig mulig.
AP170515 I Tsjekkia er presidenten primært et konstitusjonelt statsoverhode, den utøvende makten ligger reelt hos statsministeren og regjeringen .
AP170515 Krigen i Jemen står mellom lokale houthi-opprørere, som i utgangspunktet kommer fra den nordlige delen av landet, og styrker som er lojale mot den internasjonalt anerkjente regjeringen .
AP170515 Under møter med den irakske regjeringen fikk også den tidligere livvakten en plass ved forhandlingsbordet.
AP170515 Det er i tråd med Nasjonal transportplan, som ble offentliggjort ved begynnelsen av april, der regjeringen gikk ut fra at hele strekningen skulle bygges ut uten opphold.
AP170515 Regjeringen svikter de unge Øystein Kolstad Kvalø ¶
AP170515 Skattelettelsen til pensjonistene vitner om svak politisk ryggrad hos Regjeringen .
AA170515 Den tyske regjeringen vurderer, som følge av utestengelsen, å flytte sine soldater vekk fra flybasen, ifølge DPA.
AA170515 Krigen i Jemen står mellom lokale houthi-opprørere, som i utgangspunktet kommer fra den nordlige delen av landet, og styrker som er lojale mot den internasjonalt anerkjente regjeringen .
AA170515 Både kolerautbruddet og sultkatastrofen er knyttet til den to år lange borgerkrigen mellom lokale houthi-opprørere og styrker som er lojale mot den internasjonalt anerkjente regjeringen .
AA170515 I begynnelsen av 2015 innledet den nigerianske regjeringen i samarbeid med naboland en offensiv for å drive opprørerne ut av regionen, og siden oktober 2015 har over én million mennesker returnert til området, opplyser Flyktninghjelpen mandag.
AA170515 Den tyske regjeringen vurderer, som følge av utestengelsen, å flytte sine soldater vekk fra flybasen, opplyser byråets ikke navngitte kilder mandag.
AA170515 Partiet Republikanernes valgkamp-komité sier i en uttalelse at de beklager Philippes « individuelle valg » om å bli statsminister i den nye regjeringen .
AA170515 | Solberg avviser at regjeringen svikter cybersikkerheten ¶
AA170515 Utgangspunktet for debatten er at Støre mener regjeringen etter snart fire år ved makten burde ha kommet mye lenger i arbeidet med å følge opp anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen.
AA170515 Den kritikken rammer først og fremst regjeringen , hevdet han.
AA170515 Både Høyre og Frp viste til eksempler der den rødgrønne regjeringen selv hadde sviktet ved å ikke iverksette tiltak eller følge sikkerhetsinstrukser både før og etter terrorangrepet i 2011.
AA170515 Ap benyttet anledningen til nok en gang å kritisere regjeringen for å holde tilbake et sammendrag av en rapport fra Riksrevisjonen, som kritiserer regjeringen for ikke å sørge for tilstrekkelig terrorsikring av viktige bygg og anlegg.
AA170515 Ap benyttet anledningen til nok en gang å kritisere regjeringen for å holde tilbake et sammendrag av en rapport fra Riksrevisjonen, som kritiserer regjeringen for ikke å sørge for tilstrekkelig terrorsikring av viktige bygg og anlegg.
AA170515 - Hvis Stortinget ønsker å kontrollere om regjeringen har gjort jobben sin på objektsikkerhet, så er det ikke spørsmålet om gradering som er viktig. ( ©NTB ) ¶
AA170515 Regjeringen har satt i gang arbeidet med å bestille to nye politihelikoptre, men selve anskaffelsen kommer i neste regjeringsperiode.
AA170515 » Det skrev regjeringen i januar etter at Klassekampen meldte at en ekspertgruppe med norske og amerikanske forskere jobber med å anbefale hvordan Norge kan bidra til NATOs rakettskjold.
AA170515 Regjeringen og NATO hevder offisielt at rakettskjoldet ikke er rettet mot Russland.
AA170515 Hvilke utfordringer må den franske regjeringen de kommende fem årene marsjere mot ?
VG170514 Tvert imot har det blitt mindre penger fordi regjeringen har øremerket og detaljstyrt altfor mye, sier nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik.
VG170514 Justisminister Per-Willy Amundsen peker på at det er gode argumenter for å redusere detaljstyringen av politiet, men mener det fremstår « noe merkelig » når Ap kritiserer regjeringen for øremerking og detaljstyring.
VG170514 I regjeringserklæringen heter det at den sittende regjeringen vil « sikre at organiseringen av nærpolitiet medfører økt operativ kapasitet og økte midler til forebygging ».
VG170514 I OPPOSISJON : Hadia Tajik ( Ap ) sier hun er « overrasket over at regjeringen ikke lytter bedre til politidistriktene ».
VG170514 Foto : Hallgeir Vågenes, VG ¶ - Regjeringen har øremerket og detaljstyrt altfor mye, mener Hadia Tajik ( Ap ). * 1 Justisdepartementet økte fra 2013 til 2016 bevilgningene til politietaten med 2,5 milliarder kroner, en økning på 21 prosent. * 1 I samme periode har imidlertid politiets budsjettmessige handlingsrom blitt redusert med 426 m
SA170514 Rød-grønn side ville ikke gi denne rabatten, men gjennom tøffe forhandlinger har regjeringen fått KrF og Venstres støtte.
SA170514 Fakta er at regjeringen har flere ganger forsøkt å kutte bompenger, men da opplever vi ofte at stortingsflertallet sier nei takk.
DN170514 - Betaler løsepenger i ren desperasjon ¶ Regjeringen fillerister Oslos klimabudsjett ¶
DN170514 Regjeringen besluttet å gjennomføre en ny kvalitetssikring, som nå foreligger.
DN170514 | Regjeringen fillerister Oslos klimabudsjett ¶ Regjeringen mener metodene i Oslos klimabudsjett er så mangelfulle at det ikke går an å måle utslippskutt og kostnader.
DN170514 Stortinget ba i fjor regjeringen vurdere om Oslos klimamålinger og tiltak på området kunne brukes som mønster for hele de statens virksomhet.
DN170514 Nå kan du trygt glemme pin-koden ¶ ¶ | Regjeringen fillerister Oslos klimabudsjett ¶
DN170514 Men det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke ser systemet og de viktige mekanismene for å synliggjøre tiltak som gjennomføres, sier Rees.
DN170514 En annen svakhet er ifølge regjeringen at befolkningsvekst, økonomisk vekst, teknologiutvikling og statlige tiltak fremover ikke inngår i kalkylene.
DN170514 Den sterke kritikken kommer frem i regjeringen ferske reviderte nasjonalbudsjett.
DN170514 Regjeringen tror ikke på byråd Lan Marie Nguyen Berg klimabudsjett for å måle miljø i Oslo Foto : Øyvind Elvsborg ¶
DN170514 En mulighet er at regjeringen i tillegg kommer med en erklæring om pengebruken.
DB170514 I intervjuet får han blant annet spørsmål om den britiske regjeringen kunne forutse dataangrepet, som blant annet rammet det briske helsevesenet.
DB170514 Men det krever en vesentlig mer offensiv tilnærming enn den vi ser fra regjeringen Solberg i dag.
DB170514 Det krever at regjeringen våger å ta ansvar og vise vei og handlekraft i det grønne skiftet.
AP170514 I forslaget til revidert nasjonalbudsjett har regjeringen satt av 1,3 millioner kroner til innredning av kontorene til den norske delegasjonen.
AP170514 Flere er mot endringen ¶ Regjeringen har sendt saken ut på høring.
AP170514 Torsdag leverer Center for Cyber and Information Security en utredning til regjeringen der de anbefaler justisministeren å etablere et norsk « cyberkriminalitetssenter » under politiet.
AP170514 Han påpeker at det « er riktig at regjeringen har prioritert mer synlig politi i gatene ».
AP170514 - Men denne regjeringen har også prioritert innsatsen mot overgrep mot barn, som i stor grad skjer over nettet.
AA170514 Det har fått gang i spekulasjonene om regjeringen er i ferd med å bryte sammen.
AA170514 Da det egentlig var tid for å holde nytt valg, hadde det brutt ut borgerkrig mellom regjeringen og maoistiske opprørere.
AA170514 | Regjeringen hudfletter Oslos klimabudsjett ¶ Regjeringen slår i revidert nasjonalbudsjett fast at det ikke blir aktuelt å kopiere Oslo kommunes klimabudsjett i statsbudsjettet neste år.
AA170514 Overfor NTB understreker Rees at det viktigste poenget, som regjeringen ikke vurderer i sin gjennomgang, er at miljøbudsjettet etter Oslo-byrådets mening sikrer en forpliktende klimapolitikk på tvers i kommunen gjennom å tydeliggjøre hvem som har ansvar for hvilke tiltak og kutt, og at dette integreres i det ordinære budsjettarbeidet. ( ©NTB ) ¶
AA170514 Men det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke ser systemet og de viktige mekanismene for å synliggjøre tiltak som gjennomføres, sier Bergs politiske sekretær Daniel Rees til Dagens Næringsliv.
AA170514 I forbindelse med behandlingen av årets statsbudsjett i fjor høst ba Stortinget regjeringen vurdere om Oslo kommunes klimabudsjett « kunne danne mal for en rapportering om klimakonsekvenser av statsbudsjettet ».
AA170514 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen hudfletter Oslos klimabudsjett ¶
VG170513 Forholdet mellom LO og regjeringen har tidvis vært anstrengt.
VG170513 | Akevittopprør mot regjeringen
VG170513 Vedum som selv var landbruksminister før regjeringen Solberg overtok, sier Senterpartiet vil reversere dette kuttet dersom de kommer i regjering etter valget : ¶
VG170513 Mangeårig departementsråd i Landbruksdepartementet, Per Harald Grue, mener regjeringen og landbruksministeren må ha gjort en utilsiktet glipp da de kuttet det såkalte prisnedskrivingstilskuddet på norsk potetsprit med 18 millioner kroner.
VG170513 - Forslaget fra landbruksminister Dale og regjeringen er så drastisk at konsekvensen må bli at norsk potetspritproduksjon legges ned dersom ikke kuttet i tilskuddet avlyses, sier Grue til VG.
SA170513 Venstre-leder Trine Skei Grande er fornøyd med at regjeringen nå får beskjed fra Stortinget om å gjennomføre en evaluering av dagens ordning for foreldrepermisjon.
SA170513 Stortinget ber regjeringen undersøke om dagens ordning for foreldrepermisjon fremmer likestilling og sikrer likestilt foreldreskap.
SA170513 En økonomi-måling viser at det går veien for regjeringen , ifølge Aftenposten.
DN170513 Stortinget ber regjeringen undersøke om dagens ordning for foreldrepermisjon fremmer likestilling og sikrer likestilt foreldreskap.
DB170513 De struper all økonomi og rammer ikke regjeringen , men de svakeste - barn som er syke, får ikke medisiner, sier hun.
DB170513 Fra ladbare hybrider er det faktiske utslippet over 300 prosent høyere enn det teoretiske som regjeringen legger til grunn.
DB170513 Flere har gått ned så mye som 200.000 kroner i samme periode som regjeringen har klødd seg i hodet over hvordan de skal løse floken.
DB170513 Dette viser en svært ugunstig skjevfordeling i bilavgiftene, men regjeringen drar stor nytte av denne skjevfordelingen.
DB170513 Regjeringen skylder på tekniske løsninger for å kunne differensiere de små og lette mot de store og tunge ladbare hybridene, og har derfor utsatt å innføre en løsning.
DB170513 Regjeringen melder - igjen - at de leter etter systemendringer som skal gjøre det mulig å differensiere etter vekt og elektrisk rekkevidde, men at avgiftsfastsettelsen fortsatt skal gjøres etter eksisterende metoder for både 2017 og 2018.
DB170513 Bunader er fint på noen få, men ikke på børshaier og dem som regjeringen gir størst skattelette.
DA170513 Stortinget ber regjeringen undersøke om dagens ordning for foreldrepermisjon fremmer likestilling og sikrer likestilt foreldreskap.
DA170513 Denne regjeringen kommer ikke unna at dere største satsing har vært skattekutt, med en sterk usosial profil, sier Støre til Dagsavisen.
AA170513 På spørsmål om regimet planlegger å holde samtaler med den nye regjeringen i Sør-Korea, svarer hun : - Vi får se.
AA170513 - Forslaget fra landbruksminister Dale og regjeringen er så drastisk at konsekvensen må bli at norsk potetspritproduksjon legges ned dersom ikke kuttet i tilskuddet avlyses, sier tidligere departementsråd i Landbruksdepartementet, Per Harald Grue, til VG.
AA170513 Lysbakken sier regjeringen har gjennom fire år ført en politikk som systematisk prioriterer dem som har mest.
AA170513 - Det er direkte frekt overfor dem som har minst, når regjeringen sier de vil vektlegge ulikhet, den samme uken som de har lagt fram et revidert nasjonalbudsjett som igjen gir penger til den økonomiske eliten, mens de fortsetter å kutte til de som har minst.
AA170513 - Forslaget fra landbruksminister Dale og regjeringen er så drastisk at konsekvensen må bli at norsk potetspritproduksjon legges ned dersom ikke kuttet i tilskuddet avlyses, sier tidligere departementsråd i Landbruksdepartementet, Per Harald Grue, til VG.
AA170513 Hvis regjeringen ikke våger å tvinge gjennom Fosen kommune, kan det argumenteres for å holde fast ved det som allerede er bestemt.
VG170512 ISTANBUL ( VG ) Wikipedia nekter å endre to artikler den tyrkiske regjeringen krever fjernet.
VG170512 Men uansett om regjeringen er rød eller blå kan vi ikke fortsette å øke bruken av oljepenger.
VG170512 Leder Regjeringen foreslår nye skattelettelser og større utgifter i revidert statsbudsjett.
VG170512 I et valgår fokuserer regjeringen naturlig nok på positive signaler i norsk økonomi.
VG170512 Regjeringen gjør et stort nummer av at de i revidert budsjett vil bruke noe mindre oljepenger enn de selv la til grunn i statsbudsjettet for 2017.
VG170512 Regjeringen foreslår nye skattelettelser og større utgifter i revidert statsbudsjett.
VG170512 TOMT : Marianne Marthinsen - her sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre - beskylder regjeringen for å ha tømt handlingsrommet for mer oljepenger.
VG170512 PS : I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen at de vil redusere årets oljepengebruk med 4,7 milliarder, sammenlignet med statsbudsjettet som ble vedtatt i fjor høst.
VG170512 Med denne denne ansvarlige pengebruken har regjeringen gjennom årene 2014 til 2016 brukt ca. 370 milliarder kroner mindre enn fondets gjennomsnittlige realavkastning over tid, skriver Jensen i en epost til VG.
VG170512 Jensen legger til at regjeringen har brukt riktig mengde oljepenger til riktig tid, og viser til at det verste oljeprisfallet på 30 år kom på deres vakt.
VG170512 Det er det regjeringen har brutt med.
VG170512 - Aldri før har regjeringen sagt i så klartekst at handlingsrommet fremover er null, sier Marthinsen.
VG170512 Regjeringen forsøker å holde dette fra offentligheten, fordi de ønsker ikke å bli konfrontert med at handlingsrommet er borte, sier Marianne Marthinsen, som er en høyaktuell finansminister-kandidat dersom Arbeiderpartiet vinner valget til høsten og overtar regjeringskontorene.
VG170512 - Regjeringen tildekker og underkommuniserer.
VG170512 - Regjeringen har hvert år brukt mindre enn 3 prosent av fondsverdien, til tross for at vi har brukt ekstra oljepenger for å bekjempe ledighet.
VG170512 Regjeringen holder fast på kravet ¶ Regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ), som har stått for innføringen av karakterkravene, har ingen planer om å endre på disse.
VG170512 EGENTLIG LÆRER : Stortingsrepresentant for Sp, Anne Tingelstad Wøien, er irritert på at regjeringen har gjort nåløyet vesentlig trangere for motiverte ungdommer som vil bli lærere.
VG170512 Bente er læreren regjeringen ikke vil ha ¶
VG170512 Regjeringen holder fast på kravet ¶
VG170512 En utvidelse av marinekorpsets aktiviteter på Værnes krever politisk godkjenning av regjeringen og Stortinget.
VG170512 Den norske regjeringen har inngått en avtale med USA om at inntil 330 marinesoldater fra USA kan drive det de kaller rotasjonsbasert øving og trening i Norge i 2017.
VG170512 | Eks-statsråd refser regjeringen og Stortinget for oljepengebruken ¶
VG170512 Eks-statsråd Morten Andreas Meyer ( H ) svinger pisken over regjeringen og Stortinget, etter at handlingsrommet for økt bruk av oljepenger er borte, og oljefesten er over.
VG170512 Den dagen regjeringen og Stortinget blir tvunget til prioritere, vil det ramme hardere og kommer til å gjøre vondt, sier Meyer til VG.
VG170512 - Har regjeringen vært flink nok til å prioritere ?
VG170512 LO-Gerd : Regjeringen stuer bort penger til Stein Erik Hagen ¶
VG170512 Han understreker at boikott skaper avstand, og at regjeringen tror mer på dialog og samarbeid for å skape tillit.
VG170512 - Regjeringen støtter ikke boikott av Israel.
VG170512 Johansen i Frp kunne torsdag ikke svare på om de ulovlige dyrene som bor i Norge i dag får amnesti, men viser til at regjeringen må finne en løsning.
SA170512 Den amerikanske regjeringen frykter terrorangrep gjennom europeiske lufthavner.
SA170512 Når regjeringen nå, med kulturministeren i spissen, vil gjøre det enda vanskeligere for kunstnere å leve av kunsten sin, minker muligheten deres til å skape nye verker av potensielt stort format.
SA170512 Mener regjeringen virkelig at dette er de som skal sponse store ( oftest internasjonale ) kommersielle aktører ?
SA170512 DEBATT : Regjeringen ønsker å bruke åndsverkloven til å beskytte kommersielle aktører og næringsinteresser i stedet for dem loven var ment å beskytte, kunstnerne.
SA170512 mai, kom det fram at regjeringen i forslag til ny åndsverklov ( paragraf 71 ) vil at opphavsretten til et verk overdras til arbeidsgiveren.
SA170512 Regjeringen forsøker nå det motsatte : I stedet for å beskytte kunstnerne, beskytter de alle som tjener penger på det kunstnerne har skapt.
SA170512 Oljepengebruken har økt med 60 prosent under den sittende regjeringen .
SA170512 - Regjeringen har økt pengebruken enormt, sier professor Ragnar Torvik ved institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU til avisen.
SA170512 Torsdag fikk arrangørene 10 millioner kroner ekstra av regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.
SA170512 Etter at sykkel-VM torsdag fikk 10 millioner kroner ekstra fra regjeringen blir den samlede statlige bevilgningen 52 millioner kroner.
SA170512 Arrangøren håpet på 20 millioner fra regjeringen - fikk halvparten.
NL170512 Kollektivsatsing er nøkkelen til å lykkes med å nå disse målene, mener Regjeringen .
NL170512 I budsjettforliket mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget ble den økonomiske rammen til Belønningsordningen for kollektivtransport økt med 425 millioner kroner til 1364,7 millioner kroner i 2017.
NL170512 ekstra fra staten : - Dette vil svært mange merke i sin hverdag ¶ Regjeringen gir ekstra tilskudd i 2017 til utvikling av kollektivtrafikken i Tromsø.
NL170512 - Regjeringen og samarbeidspartiene mener alvor med satsing på samferdsel og spesielt kollektivtrafikk som verktøy for å løse utfordringer i de største byene, som Tromsø, sier Kent Gudmundsen, Stortingskandidat og Stortingsrepresentant for Høyre.
DN170512 Det grunnlaget forplikter regjeringen og partene i jordbruksoppgjøret med tydelige føringer for at inntektsnivået heves slik at inntektsavstanden til andre grupper i samfunnet reduseres.
DN170512 Den norske regjeringen har en avtale med amerikanske myndigheter om at inntil 330 marinesoldater kan drive rotasjonsbasert øving og trening i Norge i 2017.
DN170512 I forslaget til revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen frem et svært gunstig opplegg for privat pensjonssparing.
DN170512 Kosovo statsminister Hashim Thaci opplyser at det blir nyvalg i landet i juni som følge av at et mistillitsfroslag felte regjeringen tidligere denne uken.
DN170512 Kosovo har i flere måneder vært rammet av politisk handlingslammelse med interne konflikter i regjeringen, og regjeringen har hatt store problemer med å få flertall for noen av sine viktigste saker i nasjonalforsamlingen.
DN170512 Kosovo har i flere måneder vært rammet av politisk handlingslammelse med interne konflikter i regjeringen , og regjeringen har hatt store problemer med å få flertall for noen av sine viktigste saker i nasjonalforsamlingen.
DN170512 juni etter at regjeringen denne uken ble felt av et mistillitsforslag i nasjonalforsamlingen.
DN170512 Regjeringen ble onsdag felt av 78 av de 120 medlemmene i nasjonalforsamlingen.
DB170512 Den norske regjeringen har en avtale med amerikanske myndigheter om at inntil 330 marinesoldater kan drive rotasjonsbasert øving og trening i Norge i 2017.
DB170512 Statsminister Kern vil imidlertid søke støtte hos andre partier hvis de andre høyreministrene forlater regjeringen .
DB170512 Den meksikanske regjeringen har stilt spørsmål ved disse tallene.
DB170512 - Boikott skaper avstand, og regjeringen tror i stedet på dialog og samarbeid for å skape tillit som en forutsetning for å løse konflikten.
DB170512 - Regjeringen støtter ikke boikott av Israel.
DB170512 ¶ GYLNE ØYEBLIKK : Regjeringen legger stor vekt på at matkvaliteten for de eldre skal bedres.
DB170512 Steffensen synes det er et paradoks at Bergen kommune på tross av alt fokus og alle signaler som gis fra regjeringen , velger å gå motsatt vei.
DB170512 Regjeringen vil straffe nordmenn som strømmer film som er ulovlig lagt ut på nett ¶
DB170512 Og ressurser har denne regjeringen sørget for å bevilge uten at det er meningen å stoppe her.
DB170512 Denne regjeringen har økt politibudsjettene hvert eneste år, og ansatt over 1300 flere politifolk rundt om i distriktene.
DB170512 ¶ HELE LIVET : Regjeringen har nå startet arbeidet med en annerledes reform for eldre som heter « Leve hele livet ».
DB170512 Når regjeringen blir angrepet for uansvarlig oljepengebruk, kan de svare at de ved behov fører en ekspansiv finanspolitikk, men at de kutter i oljepengebruken når de kan.
DB170512 Arbeidsledighetstallene er heller ikke så lystige som regjeringen skal ha det til.
DB170512 Regjeringen har i fire år festet hardt med fremtidige generasjoners sparepenger.
DA170512 Regjeringen vil deretter ta stilling til avtalene før de blir endelig inngått.
DA170512 Også SV mener det er bra at regjeringen har snudd.
DA170512 - Det er bra at regjeringen tok til vettet og fjernet en paragraf som ville fått katastrofale konsekvenser for norsk kulturliv, hevder førstekandidat for SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski.
DA170512 - At paragrafen ble foreslått i utgangspunktet er likevel et skremmende tegn på at denne regjeringen ikke står på kunstnernes side.
DA170512 Den norske regjeringen har en avtale med amerikanske myndigheter om at inntil 330 marinesoldater kan drive rotasjonsbasert øving og trening i Norge i 2017.
DA170512 Siv Jensen understreker at regjeringen aldri har kalt dette en krise.
DA170512 Om økonomien nå er friskmeldt, så er det på tide å stramme inn oljepengebruken, mener NHO-økonomen ¶ Regjeringen legger opp til å bruke 4,7 milliarder færre oljekroner enn tidligere antatt i år, viser revidert budsjett.
DA170512 Regjeringen anslår at AKU-ledigheten i år vil ligge på 4,3 prosent og falle videre til 4,1 prosent neste år, og viser til bedring i veksten i norsk økonomi.
DA170512 Den omtalen er bare en illustrasjon på hvor sidrumpa regjeringen er i klimapolitikken, og en av årsakene til at Norge er en klimasinke, sier Nguyen Berg.
DA170512 Regjeringen viser i sin omtale til at klimaloven vil legge noen føringer for hvordan rapportering skal skje nasjonalt.
DA170512 Siv Jensen ( Frp ) følger ikke i revidert opp alt regjeringen lovet i høstens budsjettavtale.
DA170512 Om det holder for Venstre og KrF kommer an på forklaringen regjeringen kommer med, sier leder av finanskomiteen Hans Olav Syversen ( KrF ).
DA170512 De vil for øvrig prioritere minstepensjonister, lærlingtilskudd og barn i familier med dårlig råd når de går inn i forhandlinger med regjeringen .
DA170512 - Vi kommer til å adressere en del ting, så får vi se hva som er forklaringen til regjeringen , sier Breivik.
DA170512 - En viktig del av budsjettavtalen i høst var at regjeringen skulle følge opp en rekke punkter i revidert.
DA170512 - Det kommer an på om begrunnelsen fra regjeringen er god eller ikke, sier Syversen.
DA170512 Regjeringen har imidlertid fulgt opp en rekke andre punkter fra budsjettavtalen, og både omtalt framdrift for CO2-fond og sett på om Oslo kommunes klimabudsjett kan danne mal for en rapportering om klimakonsekvenser av statsbudsjettet.
BT170512 » | Regjeringen godtar milliardsprekk for Ulriken ¶
BT170512 | Erna Solberg kjøper bil til seks millioner kroner ¶ Regjeringen ber Stortinget om seks millioner kroner til ett kjøretøy som skal brukes av statsrådene.
BT170512 Men likevel har afroamerikanske kvinner gjennomgått voldtekter, medisinsk eksperimentering og tvungen sterilisasjon i regi av den amerikanske regjeringen .
BT170512 Men for POC er det typisk av den amerikanske regjeringen som brukte ulovlig metoder til å infiltrere og ødelegge vår borgerrettighetsbevegelser og drepte eller fengslet nesten alle av dem som ledet de bevegelsene : Dr.
BT170512 Torsdag fikk arrangørene 10 millioner kroner ekstra av regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.
BT170512 Etter at sykkel-VM torsdag fikk 10 millioner kroner ekstra fra regjeringen blir den samlede statlige bevilgningen 52 millioner kroner.
BT170512 Arrangøren håpet på 20 millioner fra regjeringen - fikk halvparten.
BT170512 Vi er vitne til full krasj mellom de blåblå i regjeringen og et litt Ap-dominert idrettsstyre.
AP170512 Jensen sier hun er « veldig godt fornøyd » med at Regjeringen har håndtert økonomien gjennom to krevende hendelser og samtidig « funnet rom for viktige prioriteringer for både Høyre og Fremskrittspartiet ».
AP170512 Jeg kan forsikre om at hverken det eller den migrasjonskrisen vi ble utsatt for, var ting denne regjeringen hadde planlagt for da vi satt på Sundvollen.
AP170512 Det som derimot er nytt, er at vi har bygget en større buffer i Oljefondet under denne regjeringen , sier hun ¶
AP170512 Det ser bra ut for Regjeringen inn i valgkampen, i alle fall målt ved sentrale økonomiske variable i Finansdepartementets krystallkule : ¶
AP170512 Deretter falt den under den rødgrønne regjeringen til 68,8 prosent i oktober 2013.
AP170512 Da overtok den blå regjeringen .
AP170512 - Har det vært krise i norsk økonomi ? - Regjeringen har aldri brukt det ordet.
AP170512 innført gratis kjernetid for lavinntektsfamilier, og vi tilbyr alle barn mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet, sier statsministeren som minner om at Regjeringen også har styrket tilskuddsordningen til ferier for familier med dårlig råd.
AP170512 Utenriksminister Børge Brende ( H ) skriver på Twitter at regjeringen er imot en boikott av Israel : ¶
AP170512 » | Erna Solberg kjøper bil til 6 millioner kroner - men vil ikke fortelle hvilken ¶ Regjeringen ber Stortinget om 6 millioner kroner til ett kjøretøy som skal brukes av statsrådene.
AP170512 Torsdag fikk arrangørene 10 millioner kroner ekstra av regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.
AP170512 Etter at sykkel-VM torsdag fikk 10 millioner kroner ekstra fra regjeringen blir den samlede statlige bevilgningen 52 millioner kroner.
AP170512 Arrangøren håpet på 20 millioner fra regjeringen - fikk halvparten.
AA170512 Edouard Phillippe blir statsminister i regjeringen til Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron, det hevder RTL Radio.
AA170512 Statsminister Kern vil imidlertid søke støtte hos andre partier hvis de andre høyreministrene forlater regjeringen .
AA170512 FARC og regjeringen forhandlet i flere år for å komme fram til avtalen.
AA170512 | Brasil erklærer at zikakrisen er over ¶ Regjeringen i Brasil avblåser den nasjonale krisesituasjonen som ble innført da zikaviruset ble oppdaget i landet i 2015.
AA170512 Den norske regjeringen har allerede en avtale med amerikanske myndigheter om at inntil 330 marinesoldater fra USA kan drive « rotasjonsbasert øving og trening » i Norge i år.
AA170512 En utvidelse av amerikanernes aktiviteten på Værnes krever politisk godkjenning av regjeringen og Stortinget.
AA170512 En basepolitikk det har vært tverrpolitisk enighet om i generasjoner, men som regjeringen og Arbeiderpartiet er i ferd med å bryte.
AA170512 Den norske regjeringen har en avtale med amerikanske myndigheter om at inntil 330 marinesoldater fra USA kan drive « rotasjonsbasert øving og trening » i Norge i år.
AA170512 Den norske regjeringen har en avtale med amerikanske myndigheter om at inntil 330 marinesoldater kan drive rotasjonsbasert øving og trening i Norge i 2017.
AA170512 Utenriksminister Børge Brende ( H ) sa fredag til NTB at regjeringen ikke støtter LOs boikott og at de tror mer på dialog og samarbeid for å skape tillit.
AA170512 Oljepengebruken har økt med 60 prosent under den sittende regjeringen .
AA170512 - Regjeringen har økt pengebruken enormt, sier professor Ragnar Torvik ved institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU til avisen.
AA170512 Han understreker at boikott skaper avstand, og at regjeringen tror mer på dialog og samarbeid for å skape tillit.
AA170512 Foto : GORM K GAARE ¶ - Regjeringen støtter ikke boikott av Israel.
AA170512 Fakta om Jowst ¶ | Regjeringen trekker omstridt lovforslag ¶
VG170511 At regjeringen sendte på høring argumenter rundt rituell omskjæring av gutter i 2011, med påfølgende høringer fra alle mulige instanser, og votering i Stortinget med 100 mot 2 for dagens regelverk som er balansert og tar hensyn til de ulike sidene, går folk plutselig hus forbi rett etter Frps landsmøte.
VG170511 Derfor er vi stolte av å kunne fortelle at regjeringen har myket opp reglene, sier Johansen.
VG170511 - Det må regjeringen finne ut av.
SA170511 | Regjeringen sminker seg for valgkampen ¶
SA170511 FOTO : Jon Ingemundsen ¶ | Regjeringen reagerer på at homofile ikke får gifte seg på Nærbø ¶
SA170511 | Regjeringen tror ledigheten er over toppen ¶ Regjeringen anslår at AKU-ledigheten i år vil ligge på 4,3 prosent og falle videre til 4,1 prosent neste år, etter det NTB erfarer.
SA170511 | Regjeringen tror ledigheten er over toppen ¶
SA170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
SA170511 | Mange lekkasjer fra revidert statsbudsjett ¶ Regjeringen deler utvalgte poster fra revidert nasjonalt budsjett i forkant av framleggingen, som mer til politiutstyr, asylbarn, strandrydding og forskning.
SA170511 Å kaste regjeringen er første prioritet.
SA170511 Nå er ordningen evaluert, og regjeringen mener det ikke er grunnlag for å fortsette.
SA170511 - Det er svært trist for demokratiet at regjeringen avbryter arbeidet med stemmerett for 16-åringer.
SA170511 Regjeringen peker også på at det bør være et samsvar mellom myndighetsalder og stemmerettsalder.
SA170511 Teknologisenteret på Mongstad får fortsette driften fram til 2020, kunngjør regjeringen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.
SA170511 | Sykkel-VM i Bergen får 10 millioner kroner ekstra fra regjeringen
SA170511 Linda Hofstad Helleland sier regjeringen gir mer penger for å sikre en forvarlig gjennomføring av VM.
SA170511 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier regjeringen gjør dette for å sikre en forsvarlig og god gjennomføring av arrangementet.
SA170511 FOTO : Poppe, Cornelius / NTB scanpix ¶ Regjeringen gir 10 millioner kroner ekstra til sykkel-VM i Bergen i revidert nasjonalbudsjett.
NL170511 ( Foto : privat ) ¶ | Regjeringen oppretter havsenter i Tromsø : - Vi må styrke vår evne til å sette dagsorden ¶
FV170511 - Regjeringen gir et kraftig løft for digitaliseringen av Kommune-Norge, sier statsråd Jan Tore Sanner.
DN170511 Regjeringen har økt pengebruken enormt, men slakket litt av nå på slutten, sier Torvik.
DN170511 | Oljeskryt møter motbør ¶ Regjeringen bruker revidert nasjonalbudsjett til å fortelle at oljeoppturen har startet.
DN170511 Midt i budsjettinnspurten fikk regjeringen en gavepakke til 5,5 milliarder kroner.
DN170511 Da Siv Jensen la frem revidert statsbudsjett kunne hun glede seg over at regjeringen hadde feilberegnet i betydelig grad da 2017-budsjettet ble laget.
DN170511 I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å legge om engangsavgiften for motorsykler i mer miljøvennlig retning ved å innføre en CO2-komponent som erstatter dagens stykkavgift og avgift på motoreffekt.
DN170511 Regjeringen legger om avgiftene på motorsykler i sommer.
DN170511 SVs nestleder Snorre Valen mener regjeringen har brukt kreftene på å finne nye triks for å gi mer penger til den økonomiske eliten i revidert nasjonalbudsjett.
DN170511 KrF setter pris på at regjeringen forbedrer tiltakene for langtidsledige, men det må gjøres mer for å få flere i arbeid, mener lederen for finanskomiteen, Hans Olav Syversen.
DN170511 I stedet har regjeringen brukt kreftene på å finne nye triks for å gi mer penger til den økonomiske eliten.
DN170511 - Men regjeringen overser de aller mest trengende, nemlig minstepensjonistene.
DN170511 Foto : Marius Fiskum ¶ Regjeringen legger nå til grunn at statens kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten vil øke fra 125 milliarder kroner i fjor, til 179 milliarder kroner i år.
DN170511 | Siv Jensen : - Vi må unngå å tråkke så hardt på gasspedalen ¶ Regjeringen reduserer årets bruk av oljepenger med 4,7 milliarder kroner til 220,9 milliarder kroner.
DN170511 Tidligere i år foreslo regjeringen å redusere anslått avkastning til tre prosent.
DN170511 Bruken av oljepenger i år blir lavere enn regjeringen opprinnelig la opp til i statsbudsjettet i fjor høst, slik DN skrev tidligere denne uken.
DN170511 | Kutter skattene med 1,7 milliarder ¶ Regjeringen legger opp til nye skattelettelser i revidert budsjett på tilsammen 1,7 milliarder kroner.
DN170511 Samtidig med revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen fram to proposisjoner til Stortinget.
DN170511 Melding til Stortinget som regjeringen legger fram i midten av mai hvert år.
DN170511 I 2018 anslår regjeringen at det private konsumet vil øke til 2,5 prosent.
DN170511 Det betyr at regjeringen legger opp til å bruke 220,9 oljemilliarder til å finansiere statsbudsjettet.
DN170511 Regjeringen reduserer oljepengebruken med 4,7 milliarder sammenlignet med 2017-budsjettet.
DN170511 Regjeringen anslår at økningen i det private konsum i 2017 vil være 2,1 prosent.
DN170511 | NTB : Regjeringen bruker mindre oljepenger i revidert budsjett ¶ Regjeringen reduserer årets bruk av oljepenger med nær fem milliarder kroner, ifølge NTB.
DN170511 | NTB : Regjeringen bruker mindre oljepenger i revidert budsjett ¶
DN170511 Tidligere i år foreslo regjeringen å redusere den anslåtte avkastningen til tre prosent.
DN170511 Samtidig venter regjeringen raskere nedgang i ledigheten enn tidligere anslått.
DN170511 Bruken av oljepenger i år blir lavere enn regjeringen opprinnelig la opp til i statsbudsjettet i fjor høst.
DN170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( bnp ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
DN170511 | Mange lekkasjer fra revidert statsbudsjett ¶ Regjeringen deler utvalgte poster fra revidert nasjonalt budsjett i forkant av framleggingen, som mer til politiutstyr, asylbarn, strandrydding og forskning.
DN170511 Svalbard ¶ Regjeringen har i revidert budsjett også bevilget 12 millioner kroner ekstra til forskningsmiljøet på Svalbard, skriver avisa Nordlys.
DN170511 Ifølge Dagbladet vil regjeringen bruke 120 millioner kroner ekstra på enslige mindreårige asylsøker.
DN170511 Foto : Gunnar Lier ¶ Regjeringen gir et tilskudd på sju millioner kroner til arbeid mot marin forsøpling, i tillegg til de 35 millionene som ble bevilget i inneværende års statsbudsjett, heter det i en pressemelding fra Miljødirektoratet.
DN170511 Regjeringen har allerede bevilget 20,5 millioner kroner til et nytt forskningsbygg i Ny-Ålesund.
DN170511 NTB : Regjeringen bruker mindre oljepenger i revidert budsjett ¶
DN170511 Lxs også : ¶ Regjeringen tror ledigheten er over toppen ¶
DN170511 Regjeringen har vedtatt at det skal utlyses en ny allmennkringkastingsavtale, der det åpnes for at en allmennkringkaster kan få inntil 138 millioner kroner i årlig kompensasjon for staten.
DB170511 ¶ MER PENGER TIL KONTROLL : Regjeringen vil gi Nav 30 millioner mer i 2017 for å avdekke feilutbetalinger.
DB170511 Torsdag la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for 2017, der de blant annet foreslår å øke bevilgningene til Nav med 30 millioner kroner i 2017.
DB170511 Skal redusere feilutbetalingene ¶ Regjeringen skriver at pengene vil bli benyttet til å starte gjennomføringen av prioriterte kontroll- og tilbakekrevingstiltak, foreslått i en handlingsplan utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet.
DB170511 Ekstratilskuddene som er foreslått fra regjeringen skal sikre at Nav raskt kan komme i gang med prioriterte tiltak i planen.
DB170511 Liv gikk tapt under et snøskred fra Sukkertoppen på Svalbard i februar, og regjeringen vil bruke 48 millioner til skredtiltak i Longyearbyen.
DB170511 Hensyn til pensjonistene kommer også fram i det som er den største pengeprioriteringen vi fra før av kjenner til i årets reviderte nasjonalbudsjett : Regjeringen hoster opp 2,15 milliarder kroner for å bygge flere og bedre sykehjemsplasser.
DB170511 Et annet lignende eksempel er spørsmålet om skredsikring på Svalbard : Etter skredet fra Sukkertoppen i februar ser regjeringen seg nødt til å bruke 48 millioner på skredsikring på øya lengst i nord.
DB170511 Det er også kjent at pensjonistene får mye å juble for i det reviderte statsbudsjettet : Regjeringen foreslår 840 millioner kroner i nye skatteletter til pensjonistene.
DB170511 Den prosessen finner sted i juni og regjeringen vil som vanlig vende seg mot KrF og Venstre for å få sitt reviderte statsbudsjett vedtatt.
DB170511 Dagbladet kunne tidligere i går presentere et godt eksempel på hvordan revidert nasjonalbudsjett brukes for å dekke endringer i samfunnet : I løpet av høsten i fjor kom stadig flere meldinger om psykiske helseproblemer hos enslige mindreårige asylsøkere, og i revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen derfor 120 millioner kroner til tiltak
DB170511 Andelen langtidsledige i Norge har gått opp de siste åra, noe opposisjonen vet å kritiserer regjeringen for.
DB170511 Regjeringen vil bruke 57 millioner kroner til tettere oppfølging av langtidsledige.
DB170511 Regjeringen vil bevilge 5,2 millioner kroner til et nytt IKT-system for registrering av celleprøver i livmorhalsprogrammet. 2 millioner til dyrepoliti i Østfold.
DB170511 Regjeringen finner også fram 26 millioner kroner til å slakte villreinstammen på Nordfjella, for å hindre spredning av skrantesyke-smitte.
DB170511 Sandberg innrømmer at mange barn i norske asylmottak sliter, og sier regjeringen tar saken på alvor.
DB170511 Likevel tror regjeringen at psykiske helse blant denne søkergruppen vil være et viktig tema også inn i 2018.
DB170511 I tillegg frigjør regjeringen midler som kan brukes til å utsette avvikling av enkelte mottak slik at mindreårige asylsøkere skal måtte flytte mindre rundt i Norge.
DB170511 Dette har regjeringen tatt på største alvor, og vi har lansert flere tiltak allerede.
DB170511 Blant tiltakene som regjeringen finner penger til er flere psykologer i kommuner med asylmottak, midler til redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere oppfølging av den enkelte asylsøker i mottak.
DB170511 ( Dagbladet ) : I sitt reviderte nasjonalbudsjett for 2017 foreslår regjeringen å bruke 120 millioner kroner ekstra på asylbarna.
DB170511 Regjeringen vil øke det finansielle handlingsrommet til UDI for å bedre oppfølgingen av enslige mindreårige i mottak.
DB170511 Regjeringen vil styrke de regionale sentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ( RVTS ).
DB170511 Regjeringen vil sammenstille relevant nasjonal og internasjonal kunnskap om situasjonen til enslige mindreårige. 5.
DB170511 Regjeringen vil legge føringer for at kommuner med asylmottak og omsorgssentre for enslige mindreårige skal prioriteres i kunngjøringer av tilskudd til rekruttering av psykologer. 7.
DB170511 Regjeringen vil bosette enslige mindreårige med begrensede tillatelser i påvente av dokumentert identitet etter førstegangsvedtak, ikke etter førstegangsfornyelse som i dag.
DB170511 Regjeringen foreslår at Folkehelseinstituttet tildeles midler til å implementere og evaluere en manualbasert kognitiv metode for å redusere traumerelaterte psykiske plager hos enslige, mindreårige asylsøkere i omsorgssentre og mottak.
DB170511 Skal regjeringen renvaske seg fra fire år med uansvarlig oljepengebruk, må de skrubbe hardere.
DB170511 Selv om oljepengebruken reduseres med 4,7 milliarder kroner, og arbeidsledigheten dupper rundt 4,3 prosent, er ikke dette nødvendigvis et tegn på at regjeringen har håndtert ansvaret med økonomien godt.
DB170511 Og i dag var regjeringen på offensiven.
DB170511 Norge går tilsynelatende bedre enn tidligere, og vi har regjeringen å takke for det.
DB170511 Hun skulle renvaske regjeringen for den enorme oljepengebruken de siste årene.
DB170511 Det gir regjeringen et helt nødvendig angrepsvåpen i valgkampen.
DB170511 Arbeidsledighetstallene er heller ikke så lystige som regjeringen skal ha det til.
DB170511 Regjeringen har lenge vært under hardt press.
DA170511 Men for den palestinske regjeringen på Vestbredden er dette utelukket.
DA170511 Samtidig var Comey øverste leder for etterforskningen av anklagene om at Trumps rådgivere samarbeidet med den russiske regjeringen for å styre utfallet av det amerikanske presidentvalget.
DA170511 Mars 2017 : Comey bekrefter for første gang at FBI etterforsker Russlands innblanding i valget, og med det kobler personer i Trump-kampanjen med den russiske regjeringen .
DA170511 Han tvitrer at FBI ikke er i stand til å stoppe sikkerhetslekkasjer som skader regjeringen .
DA170511 | Vil legge til rette for økt privat sparing til pensjon ¶ Regjeringen ønsker å legge til rette for økt privat sparing til pensjon, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
DA170511 I revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon.
DA170511 I pressemeldingen fra Finansdepartementet heter det at regjeringen følger opp Sundvolden-erklæringen og foreslår å innføre en ny ordning med skattefavorisert individuell sparing til pensjon, med lik skattesats ved innskudd og uttak.
DA170511 SVs nestleder Snorre Valen mener regjeringen har brukt kreftene på å finne nye triks for å gi mer penger til den økonomiske eliten i revidert nasjonalbudsjett.
DA170511 I stedet har regjeringen brukt kreftene på å finne nye triks for å gi mer penger til den økonomiske eliten.
DA170511 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen gir mer til sultofre ¶
DA170511 Sanner mener regjeringen har skapt en sunn kommuneøkonomi de siste årene.
DA170511 Men det legges klare føringer på en god pott av disse pengene : Regjeringen har lagt inn 300 millioner for å styrke rusomsorgen, 200 millioner til tidlig innsats i barnehage og skole og et tilsvarende beløp til forebyggende tiltak for barn, unge og familier.
DA170511 Hun mener regjeringen viser for liten vilje til å prioritere skole og eldreomsorg.
DA170511 Alle vet at kommunene effektiviserer, og det gjør de uten at regjeringen må påpeke dette eller forsøke å få sitt eget kommuneopplegg til å se bedre ut med det som begrunnelse, sier Pedersen.
DA170511 - Regjeringen forsøker seg med å sminke sin presentasjon av et ytterligere handlingsrom ved å legge inn en antatt effektiviseringsgevinst på 1,2 milliarder kroner i kommunene.
DA170511 Økt bruk ¶ Regjeringen la opprinnelig opp til å bruke 225,6 milliarder av oljeinntektene i år.
DA170511 | Kutter oljepengebruken - tror ledigheten er over toppen ¶ Regjeringen legger opp til å bruke 4,7 milliarder færre oljekroner enn tidligere antatt i år og anslår at ledigheten er på vei ned og veksten opp, erfarer NTB.
DA170511 Skal forhandle ¶ Regjeringen skal nå ut i forhandlinger med samarbeidspartiene Venstre og KrF for å få flertall for årets budsjett.
DA170511 Samtidig anslår regjeringen at AKU-ledigheten i år vil ligge på 4,3 prosent og falle videre til 4,1 prosent neste år, etter det NTB erfarer.
DA170511 Flere økonomer har tidligere vært bekymret for at regjeringen har faset inn for mye oljepenger for fort i økonomien.
DA170511 Regjeringen legger nå opp til å bruke 220,9 milliarder oljekroner, noe som tilsvarer 2,9 prosent av fondets verdi og en reduksjon på 4,7 milliarder.
DA170511 Regjeringen har økt oljepengebruken voldsomt de siste årene.
DA170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
DA170511 | Inntil 5,3 milliarder mer til kommunene i 2018 ¶ Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunenes inntekter på mellom 4,3 og 5,3 milliarder kroner i 2018.
DA170511 Sanner sier regjeringen ønsker minst mulig øremerking, men legger til at det er et klart mål at kommunene skal prioritere disse områdene over tid.
DA170511 Sanner mener regjeringen har skapt en sunn kommuneøkonomi de siste årene.
DA170511 Men det legges klare føringer på en god pott av disse pengene : Regjeringen har lagt inn 300 millioner for å styrke rusomsorgen, 200 millioner til tidlig innsats i barnehage og skole og et tilsvarende beløp til forebyggende tiltak for barn, unge og familier.
DA170511 Hva regjeringen til slutt lander på, blir først klart når statsbudsjettet for 2018 legges fram i oktober.
DA170511 Regjeringen foreslår at 100 millioner skal gå til en særskilt fordeling til fergefylkene.
DA170511 | Ap : Regjeringen lapper på sitt eget budsjett ¶
DA170511 I revidert nasjonalbudsjett anslår regjeringen at ledigheten vil ligge på 4,3 prosent og falle videre til 4,1 prosent neste år.
DA170511 - Ledigheten er ventet å bite seg fast på et rekordhøyt nivå, men regjeringen vil ikke styrke tiltakspakken.
DA170511 Regjeringen lapper nå på sitt eget budsjett på vei ut av regjeringskontorene.
DA170511 - Regjeringen fullfører nå sine fire budsjettår, og går til valg på mer av det samme : Skattekutt til de med mest fra før, som ikke virker vekstfremmende, sier Marthinsen.
DA170511 Nå er ordningen evaluert, og regjeringen mener det ikke er grunnlag for å fortsette.
DA170511 - Det er svært trist for demokratiet at regjeringen avbryter arbeidet med stemmerett for 16-åringer.
DA170511 Regjeringen peker også på at det bør være et samsvar mellom myndighetsalder og stemmerettsalder.
DA170511 Han påpeker imidlertid at flere andre faktorer teller med, og nevner blant annet at økte kjøttinntekter i stor grad kan forklares med økt produksjon, som regjeringen har lagt merke til.
DA170511 - Men kan regjeringen ta æren for lønnsveksten i denne perioden ?
DA170511 Kristiansen mener regjeringen har tatt en rekke grep som setter likestillingen i revers, blant annet kuttene i fedrekvoten.
BT170511 | UiB får millionstøtte ¶ Regjeringen gir 30 millioner kroner til klimaforskning gjennom revidert statsbudsjett.
BT170511 | Kutter oljepengebruk ¶ Regjeringen reduserer oljepengebruken for 2017 med fem milliarder sammenlignet med hva de hadde planlagt.
BT170511 Tildelingen skjer samtidig som det blir kjent at regjeringen reduserer oljepengebruken for 2017.
BT170511 SLÅS SAMMEN : Regjeringen ønsker å slå sammen Havforskningsinstituttet og NIFES til ett forskningsinstitutt.
BT170511 På en pressekonferanse torsdag ble det kjent at regjeringen bevilger 30 millioner kroner til mer klimaforskningen i Bergen.
BT170511 KUTTER OG ØKER : Mens regjeringen kutter i oljepengene, øker de pengebruken på forskjellige tiltak.
BT170511 FÅR PENGER : Mindre oljepenger til tross, regjeringen setter av penger til å pusse opp Statsraad Lehmkuhl.
BT170511 Etter at regjeringen har sett på utviklingen i den norske økonomien de første månedene av året, har de nå bestemt seg for å redusere oljepengebruken med 4,7 milliarder.
BT170511 Dette betyr at regjeringen bruker mindre enn den berømte handlingsregelen, som er på tre prosent av oljefondets verdi.
BT170511 De økte inntektene gjør at regjeringen torsdag kunne lansere en rekke nysatsinger, tross den reduserte oljepengebruken.
BT170511 Dagbladet skriver at regjeringen skal bruke 120 millioner ekstra kroner på enslige mindreårige asylsøkere, for å bedre dere situasjoner.
BT170511 Regjeringen har i revidert budsjett også bevilget 12 millioner kroner ekstra til forskningsmiljøet på Svalbard, skriver avisen Nordlys.
BT170511 Regjeringen har allerede bevilget 20,5 millioner kroner til et nytt forskningsbygg i Ny-Ålesund.
BT170511 Regjeringen foreslår også å øke støtten til sykkel-VM i Bergen med ti millioner kroner.
BT170511 - Regjeringen foreslår dette for å sikre en forsvarlig og god gjennomføring av arrangementet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ). 7,5 millioner kroner av dette skal dekke økte kostnader til vei- og kollektivtiltak, mens de resterende 2,5 millionene skal gå til økte utgifter for Sivilforsvaret.
BT170511 Det er en fordel for myndighetene om dette perspektivet, der det er mulig, er innarbeidet i rådene fra et sammenstilt institutt, slik regjeringen nå foreslår.
BT170511 | Sykkel-VM i Bergen får 10 millioner kroner ekstra fra regjeringen
BT170511 Linda Hofstad Helleland sier regjeringen gir mer penger for å sikre en forvarlig gjennomføring av VM.
BT170511 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier regjeringen gjør dette for å sikre en forsvarlig og god gjennomføring av arrangementet.
BT170511 FOTO : Poppe, Cornelius / NTB scanpix ¶ Regjeringen gir 10 millioner kroner ekstra til sykkel-VM i Bergen i revidert nasjonalbudsjett.
AP170511 I et åpent brev til visejustisminister Rod Rosenstein skriver The New York Times at han nå har oppgaven med å gjenopprette amerikanernes tillit til regjeringen .
AP170511 I valgkampen ble Macron angrepet for at regjeringen hans ville mangle handlekraft som følge av dette.
AP170511 Slik justerer hun prognosene ¶ Regjeringen gjør en rekke justeringer i prognosen for norsk økonomi i 2017.
AP170511 Nå regner Regjeringen altså å klare det med mindre oljepenger.
AP170511 FOTO : Rolf Øhman ¶ Regjeringen foreslår i alt netto 3,5 milliarder kroner i reduserte utgifter på enkeltposter på statsbudsjettet 2017.
AP170511 Slik justerer hun prognosene ¶ Regjeringen gjør en rekke justeringer i prognosen for norsk økonomi i 2017.
AP170511 Å kaste regjeringen er første prioritet.
AP170511 Selv om lavere utgifter til lønn og pensjoner smører budsjettet, setter Regjeringen Solberg enda en gang rekord i bruken av oljepenger i år.
AP170511 Regjeringen i landet har kjøpt seg to nye år til å komme i gang med lovede forsoningstiltak.
AP170511 | Sykkel-VM i Bergen får 10 millioner kroner ekstra fra regjeringen
AP170511 Linda Hofstad Helleland sier regjeringen gir mer penger for å sikre en forvarlig gjennomføring av VM.
AP170511 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier regjeringen gjør dette for å sikre en forsvarlig og god gjennomføring av arrangementet.
AP170511 FOTO : Poppe, Cornelius / NTB scanpix ¶ Regjeringen gir 10 millioner kroner ekstra til sykkel-VM i Bergen i revidert nasjonalbudsjett.
AA170511 Kuttet var på drøyt 22 prosent og kom et knapt år etter at regjeringen hadde lagt fram sin stortingsmelding om menneskerettigheter som mål og middel i utenrikspolitikken.
AA170511 I TV-intervjuet sier Assad at disse sonene vil gi opprørerne mulighet til å gi fra seg våpen og « innlede forsoningssamtaler med regjeringen ». 51 år gamle Assad har vært Syrias president siden 2000 da han overtok etter sin far.
AA170511 Skattelette til pensjonistene ¶ Regjeringen berger Dalen aktivitetspark ¶
AA170511 Om lag 20 av de 31 millionene regjeringen bevilger gjennom revidert nasjonalbudsjett skal gå til å fullføre utgravningen ved Klemenskirken i Trondheim.
AA170511 I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke rammen for forsvaret med 10 millioner i forbindelse med utgifter knyttet til dette formålet.
AA170511 Det var høsten 2016 at regjeringen åpnet for en prøveordning med amerikansk rotasjonsbasert trening og øving på Værnes.
AA170511 I langtidsplanen har Stortinget fått inn en egen merknad om at regjeringen må komme tilbake til Stortinget dersom det dukker opp vesentlige endringer i beregningene for Evenes.
AA170511 | Regjeringen tror ledigheten er over toppen ¶ Regjeringen anslår at AKU-ledigheten i år vil ligge på 4,3 prosent og falle videre til 4,1 prosent neste år, etter det NTB erfarer.
AA170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
AA170511 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen tror ledigheten er over toppen ¶
AA170511 | Regjeringen med 120 millioner til asylbarna ¶ Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på enslige mindreårige asylsøkere i revidert statsbudsjett.
AA170511 Dette har regjeringen tatt på største alvor, sier Sandberg til avisen.
AA170511 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen med 120 millioner til asylbarna ¶
AA170511 Men regjeringen har altså endret syn siden da.
AA170511 | Regjeringen gir mer til sultofre ¶
AA170511 Riksrevisjonens kritikk av svak objektsikring møtes av regjeringen med 25 millioner kroner.
AA170511 Regjeringen møter kritikken med å foreslå å bevilge 20 millioner kroner til objektsikring i forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram torsdag.
AA170511 - Regjeringen tar dette på største alvor, og foreslår derfor midler til å iverksette snarlige tiltak for å bedre grunnsikringen av enkelte objekter, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ). ( ©NTB ) ¶
AA170511 | Mange lekkasjer fra revidert statsbudsjett ¶ Regjeringen deler utvalgte poster fra revidert nasjonalt budsjett i forkant av framleggingen, som mer til politiutstyr, asylbarn, strandrydding og forskning.
AA170511 Ifølge Dagbladet vil regjeringen bruke 120 millioner kroner ekstra på enslige mindreårige asylsøker.
AA170511 Regjeringen vil også innføre skattefradrag for investeringer i selskaper og varsler i revidert nasjonalbudsjett utsatt skatt på aksjeopsjoner.
AA170511 Regjeringen har i revidert budsjett også bevilget 12 millioner kroner ekstra til forskningsmiljøet på Svalbard, skriver avisa Nordlys.
AA170511 Regjeringen har allerede bevilget 20,5 millioner kroner til et nytt forskningsbygg i Ny-Ålesund.
AA170511 Regjeringen gir et tilskudd på sju millioner kroner til arbeid mot marin forsøpling, i tillegg til de 35 millionene som ble bevilget i inneværende års statsbudsjett, heter det i en pressemelding fra Miljødirektoratet.
AA170511 Samtidig innfører regjeringen en CO2-komponent i avgiftspakken for motorsykler.
AA170511 Senterpartiet anklager på sin side regjeringen for å fortsette « byråkratiserings- og sentraliseringslinjen ».
AA170511 Ledigheten vil falle, økonomien er i bedring og regjeringen bruker mindre oljepenger enn anslått.
AA170511 I revidert nasjonalbudsjett anslår regjeringen at ledigheten vil ligge på 4,3 prosent og falle videre til 4,1 prosent neste år.
AA170511 Hun mener det er historieløst av Ap å anklage regjeringen for dette.
AA170511 Hoveddelen av fallet i sysselsetting skjedde før regjeringen tiltrådte, poengterer arbeidsministeren.
AA170511 Færre oljekroner ¶ Regjeringen legger opp til å bruke 4,7 milliarder færre oljekroner i år enn tidligere anslått.
AA170511 Å kaste regjeringen er første prioritet.
AA170511 | Kutter bruken av oljepenger ¶ Regjeringen reduserer oljepengebruken i år med omlag fem milliarder kroner.
AA170511 Som Adresseavisen skrev onsdag, setter regjeringen av flere titalls millioner kroner for å sikre og vis frem de oppsiktsvekkende funnene ved Klemenskirken i Trondheim.
AA170511 Nå varsler regjeringen at de vil sette av to millioner kroner allerede i år for å etablere et tilsvarende politi i Østfold.
AA170511 Miljø- og klimaminister kommer selv til Trondheim torsdag ettermiddag og vil da fortelle at regjeringen har satt av 31 millioner kroner til arbeidet ved Klemmenskriken i år.
AA170511 Men dette reduserer regjeringen nå med 4,7 milliarder kroner, får Adresseavisen bekreftet.
AA170511 Lavere ledighet ¶ Regjeringen anslår at AKU-ledigheten i år vil ligge på 4,3 prosent og falle videre til 4,1 prosent neste år, etter det NTB erfarer.
AA170511 Regjeringen skriver at den vil bruke 57 millioner kroner til tettere oppfølging av langtidsledige.
AA170511 Regjeringen foreslår 840 millioner kroner i nye skatteletter til pensjonistene.
AA170511 Regjeringen blar også opp litt over 2,1 milliarder kroner for å bygge flere og bedre sykehjemsplasser.... og mer dyrepoliti ¶
AA170511 Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt ( BNP ) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent.
AA170511 | Jensen kutter oljepengebruken - ledigheten over toppen ¶ Regjeringen reduserer oljepengebruken med 4,7 milliarder kroner.
AA170511 Opprinnelig la regjeringen opp til å bruke 225,6 milliarder av oljeinntektene i år, eller 3 prosent av oljefondets verdi.
AA170511 Flere økonomer har tidligere vært bekymret for at regjeringen har faset inn for mye oljepenger for fort i økonomien.
AA170511 Regjeringen skal nå ut i forhandlinger med samarbeidspartiene Venstre og KrF for å få flertall for årets budsjett.
AA170511 Regjeringen legger nå opp til å bruke 220,9 milliarder oljekroner, noe som tilsvarer 2,9 prosent av fondets verdi.
AA170511 Regjeringen har økt oljepengebruken voldsomt de siste årene.
AA170511 Regjeringen anslår at AKU-ledigheten i år vil ligge på 4,3 prosent og falle videre til 4,1 prosent neste år.
AA170511 | DN : Regjeringen gir skattelette til gründere ¶ Regjeringen vil innføre skattefradrag for investeringer i selskaper og varsler i revidert nasjonalbudsjett utsatt skatt på aksjeopsjoner.
AA170511 | DN : Regjeringen gir skattelette til gründere ¶
AA170511 Ifølge avisen varsler regjeringen også i revidert budsjett torsdag en ny opsjonsordning som de vil komme tilbake til i høst, i statsbudsjettet for 2018.
AA170511 Den nye skatteordningen vil avgrenses av flere kriterier, men regjeringen regner med at 40 prosent av norske selskaper vil kunne falle inn under de nye reglene.
AA170511 Teknologisenteret på Mongstad får fortsette driften fram til 2020, kunngjør regjeringen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.
AA170511 | Ap : Regjeringen lapper på sitt eget budsjett ¶
AA170511 Samtidig er det urovekkende at andelen folk i jobb er rekordlav, og regjeringen anslår at den vil fortsette å falle, sier Marthinsen.
AA170511 Regjeringen lapper nå på sitt eget budsjett på vei ut av regjeringskontorene.
AA170511 - Regjeringen fullfører nå sine fire budsjettår, og går til valg på mer av det samme : Skattekutt til de med mest fra før, som ikke virker vekstfremmende, sier Marthinsen. ( ©NTB ) ¶
AA170511 Nå er ordningen evaluert, og regjeringen mener det ikke er grunnlag for å fortsette.
AA170511 - Det er svært trist for demokratiet at regjeringen avbryter arbeidet med stemmerett for 16-åringer.
AA170511 Regjeringen peker også på at det bør være et samsvar mellom myndighetsalder og stemmerettsalder.
VG170510 Vi er veldig positiv for det regjeringen har gjort mot Kina.
VG170510 Bakgrunnen for turen er idrettsavtalen den norske regjeringen underskrev med Kina i april, som innebærer at Norge skal dele sin kompetanse om skiidrett med landet i årene frem mot vinter-OL i Beijing i 2022.
VG170510 Mars 2017 : Comey bekrefter for første gang at FBI etterforsker Russlands innblanding i valget, og med det kobler personer i Trump-kampanjen med den russiske regjeringen .
VG170510 | Budsjettlekkasje : 200 ekstra millioner til de minste elevene ¶ Regjeringen bevilger 200 millioner ekstra til tidlig innsats for de minste barna i skoler og barnehager.
VG170510 HAR MED PENGER : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) og regjeringen punger ut enda flere millioner for tidlig innsats i barnehager, SFO og skoler.
VG170510 Regjeringen Solberg har i flere år prioritert lese-, skrive- og regneopplæring blant de minste elevene som en hovedsatsing.
VG170510 En varm takk til statsministeren og regjeringen for denne flotte opplevelsen vi er så heldige å få dele med familie, venner og representanter for landet vårt her i aften !
VG170510 I kveld er det regjeringen som inviterer på festmiddag i Operaen til ære for Kongeparet og statsminister Erna Solberg er vertinne.
VG170510 I en rapport regjeringen selv bestilte, fikk det statlige barnevernet kraftig refs for manglende kontroll med fosterhjemskjøp fra private.
VG170510 Det er opp til Stortinget og regjeringen å sørge for at skjer.
VG170510 - Flere NHO-foreninger har tatt initiativ overfor regjeringen for å få dem med på å endre arbeidsmiljøloven.
SA170510 I mars ble Flynns lobbyselskap registrert hos justisdepartementet i Washington som utenlandsk agent for den tyrkiske regjeringen , med en kontrakt verdt 500.000 dollar.
SA170510 Flertallet i formannskapet i Sola vil ha et lokalt forbud mot tigging, slik regjeringen med støtte fra Sp har åpnet for.
SA170510 ( Den som finleser Aftenbladets omtale, vil da også se at Rotevatn har drøftet saken i Venstres stortingsgruppe, og at det var der de bestemte at Venstre vil be regjeringen om å utrede saken. ) ¶
SA170510 Torsdag legger regjeringen fram sine vurderinger.
SA170510 Syversen er spent på hvordan regjeringen vurderer den økonomiske situasjonen i budsjettforslaget, som etter fremleggelsen skal forhandles ferdig med samarbeidspartiene Venstre og KrF.
SA170510 I 2017-budsjettet la regjeringen opprinnelig opp til å bruke 225,6 milliarder kroner fra oljefondet.
SA170510 Flere økonomer NTB har snakket med, mener regjeringen nå bør holde seg i skinnet og ikke pumpe mer penger inn i økonomien.
NL170510 | Budsjettlekkasje : Regjeringen drysser millioner over Svalbard-samfunnet ¶ ¶
NL170510 Tidligere har regjeringen over årets statsbudsjett bevilget 20,5 millioner kroner til et nytt forskningsbygg i Ny-Ålesund.
NL170510 Han viser til at regjeringen i Svalbardmeldingen signaliserte at det norske vertskapet i Ny-Ålesund skulle styrkes, med mer deling og felles bruk av bygg og forskningsinfrastruktur.
NL170510 Forskning er et slikt ekstra bein, og regjeringen viser nå at vi bidrar til å styrke denne satsingen, sier Gudmundsen.
NL170510 Derfor er jeg fornøyd med at regjeringen prioriterer den aktiviteten som er i Ny-Ålesund i dag og fremover, sier Korsberg.
NL170510 - Samlet viser den styrkede innsatsen i Ny-Ålesund at regjeringen leverer i tråd med Svalbardmeldingen, sier Frp-politikeren.
NL170510 ( Foto : privat ) ¶ Regjeringen har i revidert statsbudsjett bevilget 12 millioner kroner ekstra til forskningsmiljøet i Ny-Ålesund.
NL170510 Torsdag legger regjeringen fram sine vurderinger.
NL170510 Syversen er spent på hvordan regjeringen vurderer den økonomiske situasjonen i budsjettforslaget, som etter fremleggelsen skal forhandles ferdig med samarbeidspartiene Venstre og KrF.
NL170510 I 2017-budsjettet la regjeringen opprinnelig opp til å bruke 225,6 milliarder kroner fra oljefondet.
NL170510 Flere økonomer NTB har snakket med, mener regjeringen nå bør holde seg i skinnet og ikke pumpe mer penger inn i økonomien.
NL170510 På den måten ønsker regjeringen å gjøre bedriftene bedre i stand til å kjempe om de store oppdragene.
NL170510 Når regjeringen presenterer revidert budsjett torsdag, er fire millioner til leverandørutvikling i Nord-Norge med.
FV170510 Justisministeren har merket seg dette og sier regjeringen fortløpende vurderer nødvendige tiltak.
FV170510 Justisminister Per Willy Amundsen sier regjeringen vurderer situasjonen fortløpende.
DN170510 | Budsjettlekkasje : 200 ekstra millioner til de yngste elevene ¶ Regjeringen bevilger 200 millioner ekstra til tidlig innsats for de minste barna i skoler og barnehager.
DN170510 Regjeringen Solberg har i flere år prioritert lese-, skrive- og regneopplæring blant de minste elevene som en hovedsatsing.
DN170510 Torsdag legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett, og det knytter seg spenning til om det blir endringer i engangsavgiftene for biler, og da spesielt for ladbare hybrider som har fått store avgiftslettelser de siste to årene.
DN170510 - Nå må regjeringen få på plass en endring.
DN170510 | Gir ny skattelette for å hjelpe gründere ¶ Regjeringen innfører skattefradrag for investeringer i selskaper og varsler utsatt skatt på aksjeopsjoner.
DN170510 Justisministeren har merket seg dette og sier regjeringen fortløpende vurderer nødvendige tiltak.
DN170510 | Tror ikke på regjeringen
DN170510 Nær ni av ti nordmenn har ingen tro på at regjeringen vil nå målet om det kun vil være nullutslippsbiler for salg i 2025.
DN170510 Foto : Øyvind Elvsborg ¶ Regjeringen har i Nasjonal transportplan et mål om at alle personbiler og lette varebilder som selges i 2025 skal være utslippsfrie.
DN170510 Ettersom oljefondet har vokst voldsomt de siste årene har regjeringen allerede tidligere i år foreslått å stramme inn handlingsregelen fra 4 til 3 prosent.
DN170510 Det betyr at regjeringen trolig legger opp til å bruke knappe 226 milliarder oljekroner, tilsvarende 3 prosent av fondet, i 2017.
DN170510 Den andre er at regjeringen går inn for å øke aksjeandelen til 70 prosent, noe som øker risikoen for svingninger i verdien ytterligere.
DN170510 Regjeringen har imidlertid forsvart seg med at det er riktig å bruke mer penger i økonomisk motvind, og med at man hele veien har ligget langt under handlingsregelen.
DN170510 | Studie viser at regjeringen har overhørt samtlige oljeråd ¶
DN170510 Styreleder Silje Lundberg i Naturvernforbundet reagerer sterkt på at regjeringen fullstendig overser oljefaglige råd.
DN170510 Senest sist uke ga regjeringen grønt lys til 87 nye blokker i Norskehavet og Barentshavet.
DN170510 Han peker på at et bredt flertall på Stortinget står bak regjeringens politikk, og at alle områder som regjeringen inkluderer i konsesjonsrunder, er areal som Stortinget etter en totalvurdering har besluttet skal være tilgjengelig for oljeaktivitet.
DN170510 Foto : Foto : Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix ¶ 33 ganger har direktoratet kommet med råd til regjeringen , men aldri har dette fått statsminister Erna Solbergs mannskap til å endre kurs, viser Naturvernforbundets kartlegging.
DN170510 Fasiten er som følger : ¶ * Regjeringen Solberg ( 2013 - 2017 ) har brutt samtlige miljøråd ( 33 av 33 ).
DN170510 * Regjeringen Stoltenberg ( 2006 - 2013 ) brøt 80 prosent av miljørådene ( 189 av 237 ).
DN170510 * Regjeringen Bondevik II ( 2002 - 2005 ) brøt 71 prosent av miljørådene ( 46 av 65 ).
DB170510 Samarbeidspartnerne var da godt fornøyd med ekstra-midlene fra regjeringen .
DB170510 Riktignok har regjeringen varslet at de vil lansere et eget bistandsprogram med 100 millioner kroner i potten, men Helgesen kunne onsdag ikke svare på når ordninga vil være oppe og stå.
DB170510 Nå øker regjeringen den ytterligere på egen hånd, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DB170510 I revidert nasjonalbudsjett torsdag øker regjeringen bevilgningen ytterligere med sju millioner kroner.
DB170510 Han påpeker at regjeringen har doblet budsjettet hvert år, etter press fra Venstre og KrF.
DB170510 Han mener det regjeringen nå blar opp er småpenger, og er også kritisk til at det ikke gis mer penger til arbeid mot marin forsøpling internasjonalt.
DB170510 Regjeringen ga tidligere i år også Miljødirektoratet i oppdrag å utrede tiltak mot marin forsøpling.
DB170510 De blir et mektig par i valgkampen og i kampen mot den sittende regjeringen .
DB170510 - Det underlige er at statsråden forvalter en olje- og gasspolitikk som helt og holdent baseres på petroleumsmeldingen som den rød-grønne regjeringen la fram, samtidig som han har som rettesnor å søke tvil om Arbeiderpartiets standpunkter, sier Terje Aasland.
DB170510 Påtroppende LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og tidligere LO-leder Yngve Hågensen har de siste dagene angrepet regjeringen gjennom intervjuer i Dagbladet.
DB170510 Han lover at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett som legges fram i morgen, tar ytterligere grep for å hindre at folk blir langtidsledige.
DB170510 Regjeringen har igangsatt viktige endringer som skal trygge velferdssamfunnet ; ¶
DB170510 I tillegg jobber Slottet med å sette istand en kunststall, og regjeringen ønsket da å bidra med en installasjon som skal bli en del av utstillingen, sier Arvid Samland, kommunikasjonsrådgiver ved Statsministeren kontor, til Dagbladet.
DB170510 I forbindelse med kongeparets bursdager, satte regjeringen i statsbudsjettet for 2016-2017 av sju millioner øremerkede midler som skulle være en gave til kongeparet.
DB170510 Det skrev regjeringen i en pressemelding i oktober i fjor.
DB170510 Da kongeparet ble 70 år i 2007, ga den daværende regjeringen middag på Akershus slott og midler til å restaurere Sæterhytten.
DB170510 - Det er tradisjon for at regjeringen inviterer til middag ved denne typen kongelige bursdager.
DB170510 Regjeringen gir 100 millioner til å rense havet for plast ¶
DB170510 Gave fra regjeringen
DB170510 ¶ TOMMEL NED : Emma Thompson er kjent som en engasjert miljøaktivist, og hun er slettes ikke beigeistret for at den norske regjeringen har gitt tommel opp til oljeboring i Korpfjell.
DB170510 « Den norske regjeringen , en av de første til å signere miljøavtalen i Paris, har nettopp gitt tillatelse til å bore etter olje i arktiske farvann.
DB170510 Og de utslippene regjeringen ser for seg fra Norge som helhet, frem til 2030, rimer overhodet ikke med det vi har lovet inn i Paris-avtalen.
DB170510 - Den norske regjeringen har gjort én ting med den ene hånda, og noe annet med den andre hånda.
DB170510 ( Dagbladet ) : Den britiske filmstjerna Emma Thompson ( 58 ) kritiserer den norske regjeringen i et nytt leserinnlegg publisert i Mediaplanet - kort tid etter at hun gjorde det samme i stolen hos « Skavlan ».
DA170510 Ettersom oljefondet har vokst voldsomt de siste årene har regjeringen allerede tidligere i år foreslått å stramme inn handlingsregelen fra 4 til 3 prosent.
DA170510 Det betyr at regjeringen trolig legger opp til å bruke knappe 226 milliarder oljekroner, tilsvarende 3 prosent av fondet, i 2017.
DA170510 Den andre er at regjeringen går inn for å øke aksjeandelen til 70 prosent, noe som øker risikoen for svingninger i verdien ytterligere.
DA170510 Regjeringen har imidlertid forsvart seg med at det er riktig å bruke mer penger i økonomisk motvind, og med at man hele veien har ligget langt under handlingsregelen.
DA170510 Torsdag legger regjeringen fram sine vurderinger.
DA170510 Syversen er spent på hvordan regjeringen vurderer den økonomiske situasjonen i budsjettforslaget, som etter fremleggelsen skal forhandles ferdig med samarbeidspartiene Venstre og KrF.
DA170510 I 2017-budsjettet la regjeringen opprinnelig opp til å bruke 225,6 milliarder kroner fra oljefondet.
DA170510 Flere økonomer NTB har snakket med, mener regjeringen nå bør holde seg i skinnet og ikke pumpe mer penger inn i økonomien.
DA170510 * For å få bygget flere og bedre sykehjemsplasser vil regjeringen sette av ytterligere 2,15 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. * 840 millioner kroner i nye skattelettelser til pensjonister.
DA170510 * Regjeringen vil bevilge 5,2 millioner kroner til et nytt IKT-system for registrering av celleprøver i livmorhalsprogrammet. * 2 millioner til dyrevernspoliti i Østfold.
DA170510 Kommunen krever at regjeringen og politiet tar mer ansvar, og etterlyser at politiet får de nødvendige ressursene for å kunne rydde opp.
DA170510 | Statssekretær : - For høy bemanning ¶ forsvarer : Regjeringen mener det er for høy bemanning ved enkelte sykehus. mer penger : Statssekretær Anne Grethe Erlandsen ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
DA170510 Det går fram av svar Dagsavisen har fått på spørsmål vi har stilt Helse- og omsorgsdepartementet, om nedbemanningene ved sykehusene og SVs kritikk av regjeringen .
DA170510 Statssekretær : - For høy bemanning ¶ Regjeringen mener det er for høy bemanning ved enkelte sykehus.
DA170510 Etter budsjettforliket mellom regjeringen og samarbeidspartnerne, ble kravet på hele 604 millioner, påpeker Hermansen.
DA170510 Det går fram av svar Dagsavisen har fått på spørsmål vi har stilt Helse- og omsorgsdepartementet, om nedbemanningene ved sykehusene og SVs kritikk av regjeringen .
DA170510 | Regjeringen ble kraftig advart av politiet ¶ Regjeringen ville fjerne hele serveringsloven.
DA170510 Storbypolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, er svært fornøyd med at regjeringen nå har lagt forslaget på is.
DA170510 Men regjeringen møtte kraftig motstand mot forslaget i høringsrunden.
DA170510 I fjor vinter kom regjeringen med et forslag om å skrote serveringsloven, som regulerer serveringssteder som restauranter og barer.
DA170510 | Regjeringen ble kraftig advart av politiet ¶
DA170510 I 12.30-tida satte partene seg ved forhandlingsbordet, og i en pressemelding gjorde organisasjonene det klart : « Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at regjeringen viser betydelig forhandlingsvilje ».
BT170510 Justisministeren har merket seg dette og sier regjeringen fortløpende vurderer nødvendige tiltak.
BT170510 Gaven fra Regjeringen er en digital installasjon basert på dronning Mauds private fotoalbum og utvalgte drakter.
BT170510 Regjeringen inviterte også til en markering av kongeparet i Operaen onsdag kveld.
BT170510 Oppmerksomheten rundt behandling av denne målgruppen har resultert i at regjeringen ønsker å etablere regionale behandlingstilbud etter mal fra de erfaringer som vi i V27 har gjort.
BT170510 Regjeringen har bestemt at lignende tilbud skal bygges opp i hele landet.
AP170510 Årets offentlige pengebruk blir lavere enn Regjeringen forventet.
AP170510 I tillegg til politiutstyr, prioriterer Regjeringen blant annet pensjonister, sykehjem dyrevern og kulturlivet i Bergen i revidert nasjonalbudsjett.
AP170510 | Regjeringen gir politiet 100 millioner kroner til biler, jakker og utstyr ¶
AP170510 - Regjeringen har oppbemannet politiet de siste årene.
AP170510 | Studie viser at regjeringen har overhørt samtlige oljeråd ¶
AP170510 Senest sist uke ga regjeringen grønt lys til 87 nye blokker i Norskehavet og Barentshavet.
AP170510 Han peker på at et bredt flertall på Stortinget står bak regjeringens politikk, og at alle områder som regjeringen inkluderer i konsesjonsrunder, er areal som Stortinget etter en totalvurdering har besluttet skal være tilgjengelig for oljeaktivitet.
AP170510 Foto : Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix FOTO : Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix ¶ 33 ganger har direktoratet kommet med råd til regjeringen , men aldri har dette fått statsminister Erna Solbergs mannskap til å endre kurs, viser Naturvernforbundets kartlegging.
AP170510 Fasiten er som følger : ¶ * Regjeringen Solberg ( 2013 - 2017 ) har brutt samtlige miljøråd ( 33 av 33 ).
AP170510 * Regjeringen Stoltenberg ( 2006 - 2013 ) brøt 80 prosent av miljørådene ( 189 av 237 ).
AP170510 * Regjeringen Bondevik II ( 2002 - 2005 ) brøt 71 prosent av miljørådene ( 46 av 65 ).
AP170510 Gaven fra Regjeringen er en digital installasjon basert på dronning Mauds private fotoalbum og utvalgte drakter.
AP170510 Regjeringen inviterte også til en markering av kongeparet i Operaen onsdag kveld.
AA170510 Lederen for nasjonalforsamlingen, Kadri Veseli, var blant dem som stemte for forslaget selv om partiet hans er en del av den avtroppende regjeringen .
AA170510 Dette bestrides både av regjeringen og internasjonale eksperter.
AA170510 Regjeringen har også hatt store problemer med å få flertall for noen av sine viktigste saker i nasjonalforsamlingen.
AA170510 I mars ble Flynns lobbyselskap registrert hos justisdepartementet i Washington som utenlandsk agent for den tyrkiske regjeringen , med en kontrakt verdt 500.000 dollar. ( ©NTB ) ¶
AA170510 I revidert statsbudsjett 2017 foreslår regjeringen å fjerne begrensingen på tilskuddet per sysselsatt om bord på NIS-skip i spesialiserte segmenter ( olje- og kjemikalietankere, gasstankere og ro/ro-skip ).
AA170510 I revidert budsjett 2017 vil regjeringen øke tilskuddet for norske sjøfolk på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister.
AA170510 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen vil gi rederiene økte tilskudd for å få flere norske sjøfolk i utenriksfart ¶
AA170510 I tillegg foreslår regjeringen i snitt 500 ekstra tiltaksplasser i måneden i andre halvår i 2017.
AA170510 I revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen bruke mer penger på å få dem tilbake i jobb, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170510 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen vil bruke 57 millioner til økt innsats mot langtidsledighet ¶
AA170510 Justisministeren har merket seg dette og sier regjeringen fortløpende vurderer nødvendige tiltak.
AA170510 Sjøkreps fra Frøya og variasjoner av laks sto på menyen da regjeringen inviterte til kongelig festmiddag i Operaen.
AA170510 Finansministeren sier det har vært riktig av regjeringen å bruke mer penger enn tidligere, men forsikrer om at regjeringen evner å bremse pengebruken når det snur.
AA170510 Finansministeren sier det har vært riktig av regjeringen å bruke mer penger enn tidligere, men forsikrer om at regjeringen evner å bremse pengebruken når det snur.
AA170510 Men Hauglie ser ut til å ha tapt en kamp i regjeringen .
AA170510 I januar skrev regjeringen : « I løpet av 2017 stenger de analoge FM-nettene for riksdekkende radio.
AA170510 Det er som å høre NRK og regjeringen si : « I løpet av 2017 stenger de analoge Nav-kontorene for brukere.
VG170509 Mars 2017 : Comey bekrefter for første gang at FBI etterforsker Russlands innblanding i valget, og med det kobler personer i Trump-kampanjen med den russiske regjeringen .
VG170509 Han tvitrer at FBI ikke er i stand til å stoppe sikkerhetslekkasjer som skader regjeringen .
VG170509 Amerikansk UD forsøker imidlertid å distansere seg fra samtalene, og viser til at det er snakk om uoffisielle møter, uten tilknytning til regjeringen .
VG170509 - Slike møter holdes rutinemessig rundt i verden om en rekke ulike temaer, og skjer uavhengige av den amerikanske regjeringen , sier en talsmann for amerikansk UD til Reuters.
VG170509 I stedet mener regjeringen at det skal settes av 4,5 milliarder kr. til å bygge et nytt tunnelløp under Oslofjorden.
VG170509 I lys av de mange ulykkene, som omfatter alt fra vogntog i full fyr og oversvømmelser til biler som kolliderer eller går tomme for bensin og skaper forstoppelse i tunnelen, mener vi regjeringen bør revurdere dette.
VG170509 I Statens vegvesens faglige råd til regjeringen forut for Nasjonal transportplan lå det en anbefaling om å fase ut tunnelen.
VG170509 Men vi må bruke handlingsrommet som er i avtalen og ta konfrontasjoner når det trengs, slik den rødgrønne regjeringen gjorde i flere spørsmål, sier Huitfeldt.
VG170509 Når det gjelder økningen i midlertidige ansettelser, er jo det noe regjeringen og NHO har ønsket seg.
VG170509 I sin åpningstale til LO-kongressen mandag, hugg LO-leder Gerd Kristiansen løs på at regjeringen skaper usikre arbeidstagere og fortsatte retorikken mot midlertidighet.
VG170509 - Det skapes ikke nye jobber under denne regjeringen .
SA170509 | Slik vil regjeringen sikre norske arbeidsplasser til sjøs ¶ Regjeringen vil bruke 27 millioner i år som følge av en utfordrende sysselsettingssituasjon for norske sjøfolk.
SA170509 | Slik vil regjeringen sikre norske arbeidsplasser til sjøs ¶
SA170509 Regjeringen tar grep for en utvalgt gruppe norske sjøfolk.
SA170509 Nå tar regjeringen grep på vegne av dem som har vært uten jobb i mer enn et halvt år.
SA170509 FOTO : Tommy Ellingsen ¶ | Regjeringen blar opp for langtidsledige : - Vi skal gi gass og skape jobber ¶
SA170509 | Regjeringen vil gjøre Stavanger til IKT-lokomotiv ¶ Regjeringen ser til Stavanger når 125 millioner settes av til storbyer i et digitalt løft som kan bidra til å holde Kommune-Norge i Europa- og verdenstoppen.
SA170509 FOTO : Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix ¶ | Regjeringen vil gjøre Stavanger til IKT-lokomotiv ¶
SA170509 - Jeg forventer en betydelig forhandlingsvilje fra regjeringen , sier jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.
SA170509 Justisminister Per Willy Amundsen sier regjeringen vurderer situasjonen fortløpende.
SA170509 | Studie viser at regjeringen har overhørt samtlige oljeråd ¶
DN170509 Så var spørsmålet om regjeringen evner å bremse dette når det snur.
DN170509 Nye tall ¶ Regjeringen kommer i revidert budsjett med oppdaterte tall som viser at veksten har tatt seg opp.
DN170509 I revidert budsjett kommer regjeringen med noe av forklaringen på dette og viser blant annet til den store andelen unge som går ut av ledighetskøen for å utdanne seg.
DN170509 Høyre og Fremskrittspartiet håper nå på at de lyse utsiktene for norsk økonomi vil gi den nødvendige drahjelpen inn i valgkampen, slik at regjeringen får fornyet tillit av velgerne.
DN170509 Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen skriver i en epost at det nesten ikke skapes jobber i privat sektor under den nåværende regjeringen .
DN170509 - Om regjeringen mener opposisjonen bør opptre som en heiagjeng i en tid hvor vi opplever rekordlav andel i arbeid og over 120 000 arbeidsledige i Norge, så bekrefter det inntrykket av en kraftløs regjering som trenger avløsning, legger hun til.
DN170509 - Denne regjeringen har vist handlekraft og bygget landet i en svært krevende tid.
DN170509 Regjeringen har håndtert situasjonen.
DN170509 Kommunen krever at regjeringen og politiet tar mer ansvar, og etterlyser at politiet får de nødvendige ressursene for å kunne rydde opp.
DB170509 Hjemme i Norge har regjeringen fremmet forslag om å oppheve de gamle reglene om at vannscootere må holde seg minst 400 meter fra land, og isteden få et regleverk som ligner småbåter.
DB170509 Omstillingen regjeringen har stått for, gjør at ledigheten nå går ned.
DB170509 HÅGENSEN-BOM : - Yngve Hågensen bommer fullstendig i kritikken av regjeringen .
DB170509 Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik mener den tidligere LO-bossen bommer totalt i sin kritikk av regjeringen .
DB170509 Det er nettopp den omstillingen regjeringen har stått for som gjør at trenden nå snur og ledigheten er på vei nei.
DB170509 Den sank ytterligere inntil den borgerlige regjeringen ble kastet i 1986.
DB170509 For hvis man rører ved fundamentet, risikerer vi at alt ramler sammen, sa Gabrielsen adressert til regjeringen .
DB170509 Det var først i 2010 at regjeringen bestemte at 8. mai også skal være en en nasjonal hedersdag for veteranene og deres nærmeste.
DB170509 Få i Fremskrittspartiet legger skjul på opplevelsen av at samarbeidspartiene har uforholdsmessig mye makt i forhandlinger med regjeringen .
DA170509 Regjeringen legger nå opp til å øke aksjeandelen til 70 prosent.
DA170509 I sin åpningstale til LO-kongressen mandag, gikk Gerd Kristiansen hardt ut mot regjeringen som hun mener skaper usikre arbeidstakere og fortsatte retorikken om midlertidig ansettelser.
DA170509 - Et annet urovekkende moment er at når regjeringen ønsker at aksjeandelen skal økes, tvinges Oljefondet inn i enda mer olje og gass, til tross for at ekspertene sier at Norge er overeksponert mot olje og gass.
DA170509 Regjeringen legger nå opp til å øke aksjeandelen til 70 prosent.
DA170509 Nå advarer Arbeidstilsynet regjeringen mot følgene av konklusjonene i rapporten.
DA170509 Dette fordi regjeringen skal vurdere å gi frislipp for delingsøkonomi i Norge.
AP170509 Krav til regjeringen om å øke innsatsen for rydding og renhold på statlig grunn.
AP170509 Krav til Regjeringen om å øke Oslopolitiets ressurser til dette arbeidet.
AP170509 I tillegg mener byrådslederen at Regjeringen må ta sin del av regningen - utover de 15 millionene kommunen vil bruke : ¶
AP170509 Et av tiltakene er å be Regjeringen ta initiativ til å endre EØS-regelverket, slik at det kreves bostedsregistrering for alle tilreisende.
AP170509 Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen ber regjeringen om å ta ansvar.
AP170509 Ber regjeringen ta ansvar ¶
AP170509 - Det er ingen tvil om at Regjeringen og politiet må ta et betydelig ansvar, mener Johansen.
AP170509 Gitt av regjeringen .
AP170509 Torsdag legger Regjeringen frem Revidert nasjonalbudsjett 2017.
AP170509 Men gitt at tallene for resten av året blir omtrent som hittil i år, ligger det an til lavere ledighet i 2017 enn Regjeringen spådde i fjor høst.
AP170509 I fjor høst anslo Regjeringen at veksten i produksjonen i Fastlands-Norge vil stige fra 1 prosent i fjor, til 1,7 prosent i år og 2,4 prosent neste år.
AP170509 I fjor høst anslo Regjeringen at ledigheten i år skulle bli 3,1 prosent målt ved registrert ledighet og 4,6 prosent mål ved Statistisk sentralbyrås ( SSB ) arbeidskraftundersøkelse.
AP170509 For 2017 planla Regjeringen i det opprinnelige budsjettet å bruke knapt 226 milliarder kroner av oljepengene.
AP170509 Regjeringen vil foreslå en øvre ramme på 230 millioner til dette, gitt noen forutsetninger. 2 millioner til dyrevernpoliti i Østfold.
AP170509 Regjeringen unngår voldsomme protester mot broprosjektet.
AP170509 Wikimedia inviterer alle til å kontakte den tyrkiske regjeringen og be dem respektere borgernes rettigheter og #UnblockWikipedia.
AP170509 Vi oppfordrer den tyrkiske regjeringen til å gjenopprette full tilgang til Wikipedia for det tyrkiske folk og gi dem mulighet til igjen å ta del i verdens største frie kunnskapsdugnad.
AP170509 Den tyrkiske regjeringen må tillate Wikipedia ¶
AA170509 - Jeg spør meg selv hvor lang tid vi skal fortsette med å investere i en konflikt som vi ikke har vunnet, og som det ikke er noen utsikt til at den afghanske regjeringen kan vinne, sier han, og legger til at ressursene heller bør brukes til å trene kurdiske frihetskjempere, eller til å styrke forsvaret mot Russland i Baltikum. ( ©NTB ) ¶
AA170509 Norge skal også ha bistått med å få i stand fredssamtaler mellom ELN og den colombianske regjeringen . ( ©NTB ) ¶
AA170509 ELN og den colombianske regjeringen skal etter planen gjenoppta fredssamtaler 16. mai i Ecuador.
AA170509 Kommunen krever at regjeringen og politiet tar mer ansvar, og etterlyser at politiet får de nødvendige ressursene for å kunne rydde opp.
AA170509 - Jeg forventer en betydelig forhandlingsvilje fra regjeringen , sier jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.
AA170509 Dette er bakgrunnen for at regjeringen har gitt Siva i oppdrag å etablere Norsk katapult, en ordning med industrielle testsentre som skal bygge bro mellom forskning og marked.
AA170509 Regjeringen har bestemt at alle fagområder ved NTNU skal samles i én felles campus.
VG170508 Det blir både gallamiddag på Slottet tirsdag, og kjendisspekket arrangement i Operaen i regi av regjeringen onsdag.
VG170508 - Den store begivenheten er denne transportruten fra Slottet ned til Operaen onsdag kveld i forbindelse med middagen, som er en gave fra regjeringen .
VG170508 I desember samme år besluttet regjeringen å gjøre 8. mai til en dag som skulle hedre dagens veteraner og helter.
VG170508 Dagen har fått fornyet betydning etter at den rødgrønne regjeringen i 2010 vedtok at den skulle være en dag for veteraner generelt. 8. mai er nå også dagen man der ut de høyeste militære dekorasjonene for innsats i strid.
VG170508 Regjeringen presiserer imidlertid at dersom det endelige valget skulle bli vesentlig dyrere, vil oppstarten bli utsatt til siste periode, altså en gang mellom 2024 og 2029, og ferdigstillelse først enda senere.
VG170508 | LO-Gerd angriper regjeringen for å « stue bort penger » til Stein Erik Hagen ¶
VG170508 Nå har det ikke gått så bra i landet etter at regjeringen tok over ; det er ikke skapt så mange midlertidige jobber som Frp og Høyre håpet på.
VG170508 Dette føyer seg inn i rekken av dumskap, sa hun og fortsatte : ¶ - Regjeringen var raskt ute av startblokkene i 2014 og angrep arbeidsmiljøloven.
VG170508 - Dette vet regjeringen .
VG170508 - Alt dette samtidig som regjeringen bruker de store pengene på tiltak som de vet har så liten effekt at de ikke gidder å forske på det engang.
VG170508 Onsdag samlet opposisjonen i Stortinget seg bak et krav om at regjeringen må legge fram forsvarssjefens anbefaling til ny struktur for Hæren og HV.
VG170508 Og før årsskiftet må regjeringen og Stortinget avgjøre om oppgradering av Forsvarets stridsvogner og artilleri skal gjennomføres eller ikke.
VG170508 Ifølge bestillingen fra regjeringen skal landmaktutredningen lage et landforsvar innenfor de økonomiske rammene i langtidsplanen som regjeringspartiene og Ap stilte seg bak i fjor vår, som angir at Forsvaret har omlag 1000 milliarder kroner til rådighet i planen fram til 2034.
VG170508 Bak dette kravet ligger også frykten for at regjeringen vil slå sammen de to forsvarsgrenene til et felles landforsvar.
VG170508 Avklaringen fra Brandvik kommer bare en måned før prosjektet skal ut med en offentlig statusrapport, og fire måneder før hele prosjektet skal være avsluttet og forslaget til en modernisert norsk landmakt skal komme fra regjeringen samtidig med at statsbudsjettet legges fram i oktober.
VG170508 Regjeringen varslet allerede i mandatet til landmaktutredningen i fjor høst at de ville vite hvordan samarbeidet mellom Hæren og Heimevernet kan bli bedre og spurte konkret om effekten av en eventuell sammenslåing til én felles landmakt.
VG170508 Den afghanske regjeringen må kunne vise til at aksjonen blir slått ned - koste hva det koste vil, sier Andersen, og legger til : ¶
VG170508 Nygaardsvolds regjering nektet å etterkomme det tyske kravet om overgivelse, i motsetning til hva regjeringen i Danmark gjorde.
VG170508 I 2010 besluttet regjeringen at dagen i tillegg til å være frigjøringsdagen, også skal være Norges veterandag, for å hedre alle veteraner for deres innsats fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner.
VG170508 juni måtte kongen og regjeringen se seg nødt til å sette kursen mot London, der eksilregjeringen ble opprettet.
SA170508 « Næringsminister Monica Mæland ( bildet ) og andre i regjeringen utover klima- og miljøminister Helgesen bør ha aksjer i stortingsmeldingen », skriver Vibeke Hammer Madsen.
SA170508 Men det bør ikke være en ren avfallsmelding regjeringen kommer med.
SA170508 Det bør ikke være en ren avfallsmelding regjeringen kommer med.
SA170508 Derfor bør også næringsministeren og andre i regjeringen utover klima- og miljøministeren ha aksjer i denne stortingsmeldingen. | - Sjansespill å si opp EØS-avtalen ¶
SA170508 Regjeringen vil foreslå ekstrabevilgninger utover det som det kan ventes at etatene selv finansierer.
SA170508 | Regjeringen gir mer penger til opplæring på jobben ¶ Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å legge 17 millioner kroner mer i potten til opplæring på landets arbeidsplasser.
SA170508 Foto : Vidar Ruud / NTB scanpix ¶ | Regjeringen gir mer penger til opplæring på jobben ¶
SA170508 Halve befolkningen mener regjeringen gjør en god jobb når det gjelder innvandring og integrering, ifølge en ny undersøkelse.
DN170508 - Målet for denne gruppen er å få rent flertall i nasjonalforsamlingen slik at Emmanuel Macron og regjeringen han utnevner, vil være i stand til å gjennomføre programmet som han ble valgt til republikkens president på, sier Ferrand.
DN170508 Hele 49 prosent svarer at de mener regjeringen gjør en god jobb med å håndtere innvandring og integrering.
DN170508 Halve befolkningen mener regjeringen gjør en god jobb når det gjelder innvandring og integrering, ifølge en ny undersøkelse.
DN170508 Flere enn før mener regjeringen håndterer innvandrings- og integreringsfeltet godt, sammenlignet med 2015, skriver Dagsavisen.
DN170508 » LO krever at regjeringen bruker de store pengene på å skape nye jobber, sørge for å kvalifisere alle som står utenfor arbeidslivet og kraftig forsterke kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DN170508 Skuffet over Norske Skog-styret ¶ Regjeringen gir mer penger til opplæring på jobben ¶
DN170508 Totalt vil regjeringen bevilge 197 millioner til ordningen Kompetansepluss arbeid ( tidligere Program for basiskompetanse i arbeidslivet, BKA ) i år.
DN170508 Foto : Skjalg Bøhmer Vold ¶ | Regjeringen gir mer penger til opplæring på jobben ¶
DN170508 I 2016 forlot han regjeringen for å danne sitt eget parti, En Marche !
DN170508 Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Eirik Sivertsen er lite imponert over det regjeringen har presentert for Oslofjordforbindelsen og mener Stortinget mangler et faglig godt beslutningsgrunnlag.
DN170508 Regjeringen presiserer imidlertid at dersom det endelige valget skulle bli vesentlig dyrere, vil oppstarten bli utsatt til siste periode, altså en gang mellom 2024 og 2029, og ferdigstillelse først enda senere.
DN170508 - Regjeringen må nå gå fra ord til handling når det gjelder å starte bygging av tunnel eller bro, sier Ryberg.
DB170508 I stedet har byråkratiet fortsatt å vokse under denne regjeringen .
DB170508 Han ga regjeringen verdifull etterretning på begge områder.
DB170508 Dette for at regjeringen skulle iverksette tiltak hun mente var nødvendige.
DB170508 Han sier regjeringen er innstilt på ekstraordinære bevilgninger til å gjennomføre den unike planen.
DB170508 Hun mante regjeringen til å bruke penger på kvalifisering av de som står utenfor arbeidslivet, til kamp mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DB170508 - Tidligere YS-leder Tore Eugen Kvalheim hadde følgende hjertesukk i Klassekampen i 2012 : « Regjeringen legger mye vekt på dialog med partene i arbeidslivet, men snakker mest og best med én part.
DB170508 - Det er overraskende at LOs kommende leder velger å angripe regjeringen så klart, samtidig som de er veldig opptatt av trepartssamarbeidet.
DB170508 I fjor bevilget regjeringen tilsammen to millioner kroner ekstra til Norsk Folkehjelp Strand og Forsand, og til Røde Kors' område 5, for å dekke merkostnadene til de omfattende redningsoperasjonene.
DB170508 I virkeligheten er det en frittstående enhet under den notorisk korrupte rumenske regjeringen .
DA170508 Regjeringen i USA har gitt uttrykk for forsiktig støtte til avtalen om de sikre sonene i Syria.
DA170508 - Målet for denne gruppen er å få rent flertall i nasjonalforsamlingen slik at Emmanuel Macron og regjeringen han utnevner, vil være i stand til å gjennomføre programmet som han ble valgt til republikkens president på, sier Ferrand.
DA170508 Arbeiderpartiet er bekymret for endringen regjeringen foreslår.
DA170508 Regjeringen har varslet at endringen gradvis vil innfases fra og med neste år.
DA170508 Og, nærmest som vanlig, fikk regjeringen på pukkelen for det LO mener er usosiale skattelettelser for de rikeste.
DA170508 Hun gikk til frontalangrep mot regjeringen , som hun mener ikke skaper nok arbeidsplasser, ikke tar kampen mot useriøsitet og sosial dumping i arbeidslivet på stor nok alvor, og som ikke satser nok på opplæring og utdanning.
DA170508 Gerd Kristiansen brukte sin siste tale som LO-leder til å angripe regjeringen da hun åpnet LO-kongressen mandag.
DA170508 Ved årsskiftet 2015/2016 la regjeringen fram 40 forslag til innstramminger i asylpolitikken, som en oppfølging av et asylforlik i Stortinget.
DA170508 Ipsos-undersøkelsen viser også at det er de med lavest utdanning, som i størst grad mener regjeringen håndterer feltet godt.
DA170508 Hele 49 prosent svarer at de mener regjeringen gjør en god jobb med å håndtere innvandring og integrering.
DA170508 Halvparten mener regjeringen gjør en god jobb på feltet, mens 45 prosent mener regjeringen gjør en dårlig jobb.
DA170508 Halvparten mener regjeringen gjør en god jobb på feltet, mens 45 prosent mener regjeringen gjør en dårlig jobb.
DA170508 Halve befolkningen mener regjeringen gjør en god jobb når det gjelder innvandring og integrering, ifølge en ny undersøkelse.
DA170508 GARDERMOEN ( Dagsavisen ) : Flere mener regjeringen håndterer innvandrings- og integreringsfeltet godt, sammenlignet med 2015.
DA170508 Da mente 33 prosent at regjeringen Solberg gjorde en god jobb på dette feltet.
BT170508 For ett år siden streiket rasende arbeidere i månedsvis etter at regjeringen til François Hollande - som Macron da var en del av - tvang gjennom en svært omstridt arbeidsreform.
BT170508 3000 kvadratkilometer ¶ Regjeringen vil foreslå ekstrabevilgninger utover det som det kan ventes at etatene selv finansierer.
BT170508 Nerbø ¶ | - Kommunebyråkrati er ofte en bremsekloss for utrulling av fibernett ¶ Regjeringen har et mål om bredbånd i hele landet innen 2020, men bredbåndsaktørene river seg i håret over forskjellige byråkratiske regler i hver enkelt kommune.
BT170508 Frp var i sin tid mot reformen, men regjeringen viderefører den nå.
AP170508 Det er ikke minst fordi den brukes i utbryterrepublikkene i Ukraina som et symbol på motstand mot regjeringen i Kiev.
AP170508 I Opera-foajeen på onsdag holder Regjeringen offisiell middag for jubilantene.
AP170508 Torsdag legger Regjeringen frem Revidert nasjonalbudsjett 2017.
AP170508 Summen av disse er slik at Regjeringen ikke trenger å øke bruken av oljepenger for å finansiere de nye forslagene i revidert budsjett.
AP170508 Men gitt at tallene for resten av året blir omtrent som hittil i år, ligger det an til lavere ledighet i 2017 enn Regjeringen spådde i fjor høst.
AP170508 Men Regjeringen øker ikke bruken av oljepenger.
AP170508 I år planlegger Regjeringen å bruke knapt 226 milliarder kroner av oljepengene.
AP170508 I fjor høst anslo Regjeringen at veksten i produksjonen i Fastlands-Norge vil stige fra 1 prosent i fjor, til 1,7 prosent i år og 2,4 prosent neste år.
AP170508 I fjor høst anslo Regjeringen at ledigheten i år skulle bli 3,1 prosent målt ved registrert ledighet og 4,6 prosent mål ved Statistisk sentralbyrås ( SSB ) arbeidskraftundersøkelse.
AP170508 Regjeringen vil foreslå en øvre ramme på 230 millioner til dette, gitt noen forutsetninger. 2 millioner til dyrevernpoliti i Østfold.
AP170508 Nylig ble det kjent at Regjeringen ønsker å bygge et ekstra tunnelløp for å løse sikkerhetsproblemene ved Oslofjordtunnelen.
AP170508 » Da lo vi begge to, og jeg forsikret ham om at regjeringen ikke ville bestemme hvem kronprinsen skulle gifte seg med.
AP170508 Kong Harald fortalte meg at han var innforstått med at når det sto « kongen » i Grunnloven, så måtte det tolkes som Kongen i statsråd, altså Regjeringen .
AP170508 Han ville gjerne høre hva som foregikk i Regjeringen , både utenriks og innenriks, og rett som det var, falt det noen muntre bemerkninger.
AP170508 Formuleringene var - efter hva Aftenposten kjenner til - resultatet av en omstendelig politisk finsliping innad i Regjeringen og i Ap's stortingsgruppe.
AP170508 Det viktigste er at kongen får inntrykk av hvordan Regjeringen jobber og planlegger, hvilke saker som er på gang, og at han generelt får et innblikk i den politiske situasjon, sett fra Regjeringens side.
AP170508 Det er nemlig Regjeringen som står for innholdet i trontalen, ikke regenten.
AP170508 « Regjeringen forutsetter flertall » ¶
AP170508 Regjeringen ga tydelig tilkjenne at den krever flertall for en EØS-avtale.
AA170508 Regjeringen i USA har gitt uttrykk for forsiktig støtte til avtalen om de sikre sonene i Syria.
AA170508 En talsmann for styrkene, Riyadh al-Shuheibi, sier at styrkene, som støttes av den internasjonalt anerkjente regjeringen , vil fortsette operasjonen i Benghazi for å presse jihadistene bort fra resten av byen.
AA170508 Opprørskrigere som ønsker å bli igjen må registrere seg hos regjeringen .
AA170508 Avtalen kommer i kjølvannet av fredagens avtale mellom Russland og Iran, støttespillere til Assad-regimet, og Tyrkia som støtter opprørerne om å håndheve en våpenhvile mellom regjeringen og opposisjonen i fire regioner i Syria. ( ©NTB ) ¶
AA170508 Regjeringen vil foreslå ekstrabevilgninger utover det som det kan ventes at etatene selv finansierer.
AA170508 Hele 49 prosent svarer at de mener regjeringen gjør en god jobb med å håndtere innvandring og integrering.
AA170508 Halve befolkningen mener regjeringen gjør en god jobb når det gjelder innvandring og integrering, ifølge en ny undersøkelse.
AA170508 Flere enn før mener regjeringen håndterer innvandrings- og integreringsfeltet godt, sammenlignet med 2015, skriver Dagsavisen.
VG170507 Han forlot regjeringen , startet bevegelsen En Marche ! som allerede har fått 250 000 medlemmer.
VG170507 Internt i regjeringen og i sentrumspartiene beskrives Dale som kunnskapsrik person med stort overblikk, mens Listhaug omtales som splittende.
VG170507 Hun måtte kaste en bitter arbeidsminister Robert Eriksson ut av regjeringen for å få plass til Dale, og mistet samtidig sin nærmeste rådgiver i departementet på det tidspunktet.
VG170507 Samtidig ber landsmøtet regjeringen håndheve bestandsmålet for ulv i ulvesonen gjennom å være positiv til alle uttak av ulv mellom lisensfellingsperiodene.
VG170507 I resolusjonen som ble vedtatt på Fremskrittspartiets landsmøte søndag bes regjeringen utvide lisensfellingsperioden for ulv i ulvesonen for 2017/2018.
SA170507 | Krisemilliard fra regjeringen henger i en tynn tråd ¶
SA170507 For ett år siden utvidet regjeringen tiltakspakken med om lag 1 milliard.
DN170507 Han var tidligere minister for økonomi og industri i regjeringen til president François Hollande.
DN170507 Han var tidligere minister for økonomi og industri i regjeringen til president François Hollande.
DN170507 Det skjedde fordi den ungarske regjeringen prøvde å skvise ut Ökotárs og ta kontrollen selv.
DN170507 « Fremskrittspartiets landsmøte forutsetter at regjeringen etter valget blir sittende inntil Stortinget har et flertall som støtter en annen regjering.
DN170507 | Økonomer ber Jensen stramme inn i revidert ¶ Regjeringen bør holde seg i skinnet og ikke pumpe mer penger inn i økonomien i revidert nasjonalbudsjett, fastslår ekspertene.
DN170507 Det er bare måneder igjen til valget og regjeringen kan la seg friste til å legge fram et budsjettforslag kommende torsdag med milliarder til ulike gode formål.
DN170507 Advarer mot sløsing ¶ Regjeringen har de siste årene brukt finanspolitikken aktivt for å motvirke oljenedturen, i form av flere milliardpakker mot ledighet.
DN170507 november varslet statsminister Erna Solberg ( H ) at regjeringen i forbindelse med revidert budsjett ville vurdere om aktiviteten i økonomien var høy nok eller burde stimuleres med ytterligere tiltak.
DN170507 Regjeringen anslår en vekst på 1,7 prosent i år, mens DNB tror økonomien vil vokse med 1,6 prosent.
DN170507 Den italienske regjeringen undertegnet i februar en avtale med Libya som skal sikre den libyske kystvakten bistand.
DB170507 « Fremskrittspartiets landsmøte forutsetter at regjeringen etter valget blir sittende inntil Stortinget har et flertall som støtter en annen regjering. », sier resolusjonen.
DB170507 Men før den diskusjonen eventuelt kommer, må Frp og Venstre altså felle regjeringen , skal man tro partilederen.
DB170507 Frps budskap er altså at KrF og Venstre aktivt må kaste regjeringen hvis de vil ha Frp ut av regjeringskontorene, slik også Frp-leder Siv Jensen sa til Dagbladet fredag.
DB170507 Erna Solberg kan i prinsippet velge å kjøre videre med den samme regjeringen og se hva som skjer, eller hun kan gå til sentrumspartiene, og se hva som skjer da.
DB170507 Den åpenbare haken med det Siv Jensen tar til orde for, er at det ikke er hun som bestemmer om regjeringen skal søke avskjed eller ikke. slik Venstre-nestleder Ola Elvestuen også påpeker.
DB170507 I Norge har regjeringen lagt fram forslag om å oppheve de gamle reglene om at vannscootere må holde seg minst 400 meter fra land, og isteden få et regleverk som ligner småbåter.
DB170507 Ifølge en uttalelse fra den afghanske regjeringen ble Hasib og flere ledere i IS i Afghanistan drept i operasjonen.
DB170507 - Regjeringen må nå gå fra ord til handling når det gjelder å starte bygging av tunnel eller bro, avslutter Ryberg.
DB170507 Den italienske regjeringen undertegnet i februar en avtale med Libya som skal sikre den libyske kystvakten bistand.
DA170507 Den nigerianske regjeringen bekrefter at fem kommandanter fra Boko Haram ble løslatt i bytte mot de 82 skolejentene.
DA170507 Den nigerianske regjeringen bekrefter at fem kommandanter fra Boko Haram ble løslatt i bytte mot de 82 skolejentene, ifølge AP.
DA170507 « Fremskrittspartiets landsmøte forutsetter at regjeringen etter valget blir sittende inntil Stortinget har et flertall som støtter en annen regjering », heter det i uttalelsen.
DA170507 Partiet akter å bli sittende i regjering til regjeringen eventuelt kastes av samarbeidspartiene etter valget.
DA170507 Hagen og Oslo Frp om å bli sittende i regjering til regjeringen eventuelt kastes.
DA170507 Frps strategi handler altså om å tvinge KrF og Venstre til å kaste regjeringen dersom det er uaktuelt for de to partiene å opprettholde dagens samarbeid.
DA170507 I landsmøtetalen fredag lovet Jensen å kjempe for « betydelige kutt i skatter og avgifter for vanlige folk » i tillegg til skattekuttene regjeringen allerede har gjort.
DA170507 I 2001 ble daværende Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg anmeldt av Hagen fordi regjeringen , blant annet etter press fra LO, skrinla foreslåtte endringer i sykelønnsordningen.
DA170507 « Fremskrittspartiets landsmøte forutsetter at regjeringen etter valget blir sittende inntil Stortinget har et flertall som støtter en annen regjering », heter det i uttalelsen.
DA170507 Hagen og Oslo Frp om å bli sittende i regjering til regjeringen eventuelt kastes.
DA170507 Frps strategi handler altså om å tvinge KrF og Venstre til å kaste regjeringen dersom det er uaktuelt for de to partiene å opprettholde dagens samarbeid.
DA170507 Det betyr at KrF og Venstre aktivt må felle den borgerlige regjeringen for å bli kvitt Frp.
BT170507 | Her kommer 100 nye studentboliger ¶ Regjeringen gir 30 millioner kroner til nye studentboliger i Bergen.
AP170507 Den italienske regjeringen undertegnet i februar en avtale med Libya som skal sikre den libyske kystvakten bistand.
AP170507 Reynir Johannesson ( Frp ), statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier at Regjeringen fortsatt jobber med å nå målet om nasjonale graveregler og mer ensartet praksis i kommunene på dette feltet, men at det er et komplekst arbeid.
AP170507 Nå kan du snart kutte TV-kabelen uten å miste bredbåndet ¶ Regjeringen jobber med å nå målet ¶
AP170507 Innen år 2020 har Regjeringen som mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd med minst 100 megabits pr. sekund ( Mbit/s ).
AP170507 Han sier at den forrige regjeringen fikk i mål en teknisk veileder som regulerer for eksempel krav til gravedybde for statens egne veier, men ikke de kommunale.
AP170507 - Det er langt fra sikkert at Regjeringen kommer i mål.
AP170507 Regjeringen har et mål om bredbånd i hele landet innen 2020, men bredbåndsaktørene river seg i håret over forskjellige byråkratiske regler i hver enkelt kommune.
AP170507 Reynir Johannesson ( Frp ), statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier at Regjeringen fortsatt jobber med å nå målet om nasjonale graveregler og mer ensartet praksis i kommunene på dette feltet, men at det er et komplekst arbeid.
AP170507 Nå kan du snart kutte TV-kabelen uten å miste bredbåndet ¶ Regjeringen jobber med å nå målet ¶
AP170507 Innen år 2020 har Regjeringen som mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd med minst 100 megabits pr. sekund ( Mbit/s ).
AP170507 Han sier at den forrige regjeringen fikk i mål en teknisk veileder som regulerer for eksempel krav til gravedybde for statens egne veier, men ikke de kommunale.
AP170507 - Det er langt fra sikkert at Regjeringen kommer i mål.
AP170507 | - Kommunebyråkrati er ofte en bremsekloss for utrulling av fibernett ¶ Regjeringen har et mål om bredbånd i hele landet innen 2020, men bredbåndsaktørene river seg i håret over forskjellige byråkratiske regler i hver enkelt kommune.
AP170507 Reynir Johannesson ( Frp ), statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier at Regjeringen fortsatt jobber med å nå målet om nasjonale graveregler og mer ensartet praksis i kommunene på dette feltet, men at det er et komplekst arbeid.
AP170507 Nå kan du snart kutte TV-kabelen uten å miste bredbåndet ¶ Regjeringen jobber med å nå målet ¶
AP170507 Innen år 2020 har Regjeringen som mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd med minst 100 megabits pr. sekund ( Mbit/s ).
AP170507 Han sier at den forrige regjeringen fikk i mål en teknisk veileder som regulerer for eksempel krav til gravedybde for statens egne veier, men ikke de kommunale.
AP170507 - Det er langt fra sikkert at Regjeringen kommer i mål.
AP170507 Regjeringen har et mål om bredbånd i hele landet innen 2020, men bredbåndsaktørene river seg i håret over forskjellige byråkratiske regler i hver enkelt kommune.
AP170507 Fire ting som skjer akkurat nå rundt Oslofjordtunnelen ¶ Regjeringen går inn for å bygge et tunnelløp nummer to for Oslofjordforbindelsen.
AP170507 Regjeringen unngår voldsomme protester mot broprosjektet.
AP170507 Da regjeringen med sine samarbeidspartnere endret på arbeidsmiljøloven i 2015, var det blant de største angrepene på norske arbeidere noensinne.
AP170507 Regjeringen åpnet for at det skulle bli lettere for bedrifter å skaffe midlertidig ansatte.
AA170507 Ifølge en uttalelse fra den afghanske regjeringen ble Hasib og flere ledere i IS i Afghanistan drept i operasjonen, som skal ha skjedd i april.
AA170507 Den nigerianske regjeringen bekrefter at fem kommandanter fra Boko Haram ble løslatt i bytte mot de 82 skolejentene, ifølge AP.
AA170507 I tillegg sendes det en takk til den sveitsiske regjeringen .
AA170507 Den italienske regjeringen undertegnet i februar en avtale med Libya som skal sikre den libyske kystvakten bistand.
AA170507 Å gi velgerne inntrykk av at Frp vil gjennomføre skatte-bonanza dersom de får fortsette i regjering, samtidig som regjeringen Frp selv er en del av sier nei, tar seg dårlig ut.
AA170507 - Regjeringen må nå gå fra ord til handling når det gjelder å starte bygging av tunnel eller bro, avslutter Ryberg.
AA170507 Han har vært stortingsrepresentant siden 1997 og ble medlem av regjeringen like oppunder jul i 2015.
VG170506 Nå skal altså regjeringen ha lyktes med nye frigivelser.
VG170506 I midten av april i at uttalte regjeringen i det afrikanske landet at de var i forhandlinger med den islamistiske opprørsgruppa om løslatelse av om lag 83 jenter.
VG170506 Etter omlag fem uker med protester mot regjeringen har minst 38 personer mistet livet.
VG170506 Dødsfallene har kommet på begge sider av den politiske konflikten, både tilhengere og motstandere av regjeringen er drept, skriver Reuters.
VG170506 Frp har lært av feilene SV gjorde da det gikk inn i den rødgrønne regjeringen .
VG170506 Så du denne ? Regjeringen lar NAV bestemme hvem som får slipp i posten ¶
SA170506 Her skal riktignok deler av regjeringsapparatet ha skryt for å være flinkere til å sørge for rask bosetting av de som får opphold, enn den rød-grønne regjeringen var.
DN170506 | Krever stans av EØS-midler og tiggere ¶ Regjeringen må fryse milliardstøtte til Romania og Bulgaria helt til landene bidrar til å stoppe at tiggere og organisert kriminalitet når Norge.
DB170506 Men da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for noen uker siden la fram Nasjonal transportplan hadde regjeringen valgt å ikke ta det faglige rådet fra Statens vegvesen til følge.
DB170506 Regjeringen vil ha ny tunnel ¶
DB170506 Regjeringen foreslår i Nasjonal transportplan at det skal bygges et nytt tunnelløp under Oslofjorden, parallelt med den eksisterende tunnelen.
DB170506 Den tidligere Frp-lederen er klar på at han mener Frp bør bli sittende i regjering, og lar det være opp til Trine Skei Grande ( V ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) og eventuelt felle regjeringen før valget.
DB170506 Med ham ved roret samler regjeringen inn 24,4 millioner i bompenger hver eneste dag.
DB170506 Regjeringen har landet på et kompromiss : En todeling som innebærer at Finnmark og Troms slås sammen til en region, mens Nordland fortsetter alene.
DB170506 I 2011 gikk helse- og sosialministeren ut og sa at regjeringen har et overordnet mål om at det skal bygges 12000 nye sykehjemsplasser innen 2015.
DB170506 I 1993 lanserte regjeringen eneromsgarantien.
DB170506 Regjeringen har varslet en kvalitetsreform for eldre som skal innføres i 2019.
DA170506 Premisset her er at regjeringen sitter så lengde den ikke går på tvers av Stortingets vilje.
DA170506 Og det vil regjeringen i stor grad ha herredømme over selv, sier Syversen.
DA170506 Hans Olav Syversen sier partiet er villig til å gi støtte til en regjering med Frp og Siv Jensen, dersom regjeringen holder seg inne med KrF.
DA170506 Det er imidlertid i flere medier spekulert på om KrF ved første anledning vil felle regjeringen , og inngå en form for samarbeid med en Ap-ledet koalisjon.
DA170506 Derfor er det heller ikke sånn at det første vi vil gjøre er å felle regjeringen , sier nyvalgt KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad til Dagsavisen.
DA170506 - Vi har ett mål : Å lykkes med å etablere en regjeringen med Høyre, Venstre og KrF.
DA170506 - Det kommer an på hvordan regjeringen opptrer.
DA170506 « Når en samlet kunstnerbransje i Norge så klart og entydig påpeker at paragraf 71 ikke er til å leve med sine høringssvar, så er vi veldig bekymret og sjokkerte over at regjeringen likevel velger å legge fram en proposisjon og lovforslag der det faktisk er dette som skjer », uttalte Filmforbundets leder Sverre Pedersen til Dagsavisen, da den nye lovproposisjonen ble lagt fram tidlig i april.
DA170506 Noe som er helt imot det Regjeringen hele tiden har hevdet er en av hovedintensjonene med de foreslåtte endringene.
DA170506 - Mye tyder på at regjeringen har hørt på næringsaktører mer enn kunstnere.
DA170506 - I lovforslaget prøver regjeringen å sette opp en interessekonflikt mellom allmennheten og vi som skaper verkene.
DA170506 - Dette er helt imot det regjeringen hele tiden har hevdet er en av hovedintensjonene med de foreslåtte endringene.
DA170506 Regjeringen ønsket å styrke kunstnernes rettigheter.
DA170506 Premisset her er at regjeringen sitter så lengde den ikke går på tvers av Stortingets vilje.
DA170506 Og det vil regjeringen i stor grad ha herredømme over selv, sier Syversen.
DA170506 Hans Olav Syversen sier partiet er villig til å gi støtte til en regjering med Frp og Siv Jensen, dersom regjeringen holder seg inne med KrF.
DA170506 Det er imidlertid i flere medier spekulert på om KrF ved første anledning vil felle regjeringen , og inngå en form for samarbeid med en Ap-ledet koalisjon.
DA170506 Derfor er det heller ikke sånn at det første vi vil gjøre er å felle regjeringen , sier nyvalgt KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad til Dagsavisen.
DA170506 - Vi har ett mål : Å lykkes med å etablere en regjeringen med Høyre, Venstre og KrF.
DA170506 - Det kommer an på hvordan regjeringen opptrer.
DA170506 I 2001 ble daværende Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg anmeldt av Hagen fordi regjeringen , blant annet etter press fra LO, skrinla foreslåtte endringer i sykelønnsordningen.
DA170506 I stedet må regjeringen finne fram pisken for å få bukt med de useriøse aktørene, mener hun.
AP170506 « De diskuterte det faktum at den filippinske regjeringen kjemper veldig hardt for å renske landet for narkotika, en landeplage som påvirker mange land rundt om i verden », heter det i pressemeldingen fra Trump.
AP170506 « De diskuterte det faktum at den filippinske regjeringen kjemper veldig hardt for å renske landet for narkotika, en landeplage som påvirker mange land rundt om i verden », heter det i pressemeldingen fra Trump.
AP170506 Den britiske nyhetskanalen Sky siterer et medlem av den nigerianske regjeringen på at så mange som 82 er løslatt Det samme gjør nyhetsbyrået Reuters.
AP170506 Regjeringen i Nigeria uttalte i midten av april at den var i forhandlinger med den islamistiske opprørsgruppen om løslatelse av om lag 83 jenter.
AP170506 « Fremskrittspartiets landsmøte forutsetter at regjeringen etter valget blir sittende inntil Stortinget har et flertall som støtter en annen regjering », heter det i uttalelsen ». | - Kommunebyråkrati er ofte en bremsekloss for utrulling av fibernett ¶
AP170506 Hagen og Oslo Frp om å bli sittende i regjering til regjeringen eventuelt kastes.
AA170506 Regjeringen sendte før jul ut et høringsforslag som tar til orde for å likestille vannscootere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk.
AA170506 I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp.
AA170506 Hovedargumentene for et nytt tunnelløp er at det kan avlaste trafikk, det kan bygges rømningstunneler mellom de to tunnelene, det sparer regjeringen for protester mot et eventuelt broprosjekt og man tar vare på investeringen som ble gjort da det første løpet ble bygget.
AA170506 Vil ikke regjeringen at delegatene skal få denne informasjonen ? spør han.
AA170506 Venstre reagerer kraftig på at regjeringen likevel ikke vil legge fram en utredning om dobbelt statsborgerskap før sommeren.
AA170506 - Her har altså regjeringen gjennomført en utredning på oppdrag fra Stortinget, som den ikke vil legge fram fordi Frp skal ha et landsmøte.
AA170506 Vil ikke regjeringen at delegatene skal få denne informasjonen ? spør han.
AA170506 Venstre reagerer kraftig på at regjeringen likevel ikke vil legge fram en utredning om dobbelt statsborgerskap før sommeren.
AA170506 - Her har altså regjeringen gjennomført en utredning på oppdrag fra Stortinget, som den ikke vil legge fram fordi Frp skal ha et landsmøte.
AA170506 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) vil utvide bruken av lukkede mottak dersom regjeringen får forsette etter valget.
AA170506 I landsmøtetalen fredag lovet Jensen å kjempe for « betydelige kutt i skatter og avgifter for vanlige folk » i tillegg til skattekuttene regjeringen allerede har gjort.
VG170505 Les også : Regjeringen foreslår å kutte i barnetrygd og kontantstøtte til utlendinger ¶
VG170505 Tajik sier Ap i forrige uke la frem et forslag der de ba regjeringen sørge for at slike saker får prioritet.
VG170505 Og Stortinget har heller ikke blitt godt informert om status på arbeidet mot voldtekt og hvilke mål regjeringen har på dette feltet, skriver Ropstad i en e-post til VG.
VG170505 Leder for justiskomiteen Hadia Tajik ( Ap ) mener regjeringen ikke har levert på løfter om å ta voldtektssaker på alvor.
VG170505 I mars spurte Ropstad justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) i den muntlige spørretimen på Stortinget om den blå-blå regjeringen ikke ser på voldtekt som et samfunnsproblem. - Én av ti kvinner har blitt voldtatt.
VG170505 Det har vært lite handling fra regjeringen for å styrke dette arbeidet.
VG170505 - Når regjeringen ønsker en sterk fokusering på en sak, så lager de ofte en handlingsplan.
VG170505 - Kampen mot vold og overgrep er svært høyt prioritert av denne regjeringen .
VG170505 - Hadde regjeringen vært enda mer offensive når det gjelder voldtekt, hadde det utvilsomt gitt et sterkt signal til politiet om at dette er et felt som må prioriteres.
VG170505 - Regjeringen har ikke prioritert arbeidet mot voldtekt høyt nok.
VG170505 Så irritert var statsministeren at hun ved to anledninger skal ha konfrontert Listhaug med strategi-konflikten foran hele regjeringen .
VG170505 Solberg skrev at « Regjeringen er på tilbudssiden i asylpolitikken ».
VG170505 Samtidig skal Listhaug overfor flere kilder VG har snakket med gitt klart uttrykk for at det ikke spilte noen rolle for henne om regjeringen måtte gå av eller ikke.
VG170505 Ifølge VGs kilder skal Erna Solberg ha blitt forbannet da hun fikk høre om hva som hadde skjedd på Frps landsmøte, og hun skal ha sagt at hun ikke likte at Frps landsmøte dikterte regjeringen i dette spørsmålet.
VG170505 Hagen ber regjeringen gå av ved valgtap ¶
VG170505 En rekke sentrale Frp-kilder spekulerer på om dette kunne skyldes at Siv Jensen trolig ville gått av som Frps partileder dersom regjeringen falt.
VG170505 De siste ukene har VG vært i kontakt med flere titalls personer i Frp og i regjeringen .
VG170505 * I 2010 besluttet regjeringen at dagen også skal være nasjonal veterandag, for slik å hedre alle veteraner for deres innsats, fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner.
VG170505 | Regjeringen vil øke maksstraffen til 26 års fengsel ¶ Regjeringen fremmer igjen forslag for Stortinget om å øke maksimumsstraffen, denne gangen til 26 års fengsel.
VG170505 Riksadvokaten opplyser til VG at de ikke kan kommentere det nye forslaget fra Regjeringen , og at avventer den politiske beslutningen.
VG170505 Nå foreslår regjeringen for Stortinget, etter å ha vurdert høringsuttalelser, å heve maksimumsstraffen til 26 år.
VG170505 I Sundvolden-erklæringen heter det at regjeringen vil " heve straffenivået der gjerningspersonen har begått flere straffbare forhold ".
VG170505 Hun fremhever at Frp alltid har vært opptatt av å sette ofrene først og at Regjeringen nå styrker offerets posisjon.
VG170505 Det synes vi i regjeringen , og folk flest, at er svært urimelig, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ), til VG.
VG170505 Det er ikke første gang regjeringen har forsøkt å øke maksimumsstraffen.
VG170505 BAKGRUNN : Regjeringen vil heve maksstraffen til 40 år ¶
VG170505 - Vi fjerner rabatten ¶ Regjeringen foreslår samtidig en styrket plikt for domstolene til å begrunne straffutmåling i saker med flere alvorlige lovbrudd.
VG170505 - Det er vanskelig å anslå, men det er klart at det vil bety et noe høyere behov for fengselsplasser på sikt, svarer Amundsen, som legger til at regjeringen er i gang med etablere « mange » nye soningsplasser.
VG170505 | Regjeringen vil øke maksstraffen til 26 års fengsel ¶
VG170505 26 ÅR : Nå foreslår regjeringen å øke straffen for gjentatt alvorlig kriminalitet, samt øke maksimumsstraffen til 26 års fengsel.
VG170505 | Regjeringen foreslår å kutte i barnetrygd og kontantstøtte til utlendinger ¶
VG170505 Regjeringen vil nå kutte i velferdsordninger som barnetrygd og kontantstøtte, slik at nivået tilpasset det nivået i landet som barna lever i, sa Jensen under sin tale til Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen.
VG170505 I Sogn og Fjordane har regjeringen allerede besluttet at kommunene Leikanger og Bremanger skal tvinges sammen med nabokommuner.
VG170505 - Vi har allerede sett endringer i boligmarkedet etter at regjeringen endret boliglånsforskriften.
SA170505 Laabak sier en ny byggteknisk forskrift med forenklede krav skal trå i kraft fra sommeren : ¶ - Regjeringen har gjennomført en rekke andre tiltak som skal få ned kostnadene på boligbygging.
DN170505 | Bondelaget : Bøndene tilbys lavere inntektsvekst enn andre grupper ¶ Regjeringen viser ingen vilje til å følge opp Stortingets vedtak om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal reduseres, mener Bondelaget.
DN170505 Regjeringen svarer med å tilby landbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper.
DN170505 Regjeringen har fortsatt ingen ambisjoner om å løfte de små og mellomstore brukene, sier Bartnes.
DN170505 - Regjeringen legger opp til at landbruket skal hente ut mer av inntektene i markedet, samtidig som de tar fra oss mulighetene til å sikre markedet for landbruksvarer.
DN170505 Lxs også : ¶ Regjeringen med ny skattepakke til pensjonistene ¶
DN170505 I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges fram i neste uke, går regjeringen inn for å bruke 840 millioner kroner i nye skattelettelser til pensjonister.
DN170505 Generalsekretæren i pensjonistforbundet varsler kamp mot regjeringen framover.
DB170505 En slik strategi som den Frp-lederen skisserer, betyr at Venstre og KrF må stille mistillitsforslag hvis de vil bli kvitt regjeringen, eller stemme for et forslag om å kaste regjeringen .
DB170505 En slik strategi som den Frp-lederen skisserer, betyr at Venstre og KrF må stille mistillitsforslag hvis de vil bli kvitt regjeringen , eller stemme for et forslag om å kaste regjeringen.
DB170505 Det er ikke Frp, men statsminister Erna Solberg ( H ), som bestemmer om regjeringen skal søke avskjed etter valget eller ikke.
DB170505 Betyr det at dere ikke vil være garantist for en borgerlig regjeringen ?
DB170505 - Erna Solberg kan i prinsippet velge å kjøre videre med den samme regjeringen og se hva som skjer, eller hun kan gå til sentrumspartiene, og se hva som skjer da, sier Todal-Jenssen.
DB170505 Hun angrep også venstresiden i norsk politikk, som har varslet at de vil reversere flere av reformene til regjeringen hvis de kommer til makta etter valget.
DB170505 Der tok hun et oppgjør med norsk trygdeeksport, som har økt som følge av arbeidsinnvandringen til Norge - og sa at regjeringen nå vil foreslå at norsk barnetrygd og kontantstøtte skal kjøpekraftjusteres.
DB170505 Angrep svensk minister ¶ Regjeringen har lenge forsøkt å få til en slik justering av ytelsene, men er blitt hindret av EØS-regler.
DB170505 Regjeringen vil nå kutte i velferdsordninger slik at det tilpasses det nivået i landet barnet lever i, lovte hun fra scenen.
DB170505 - Regjeringen vil kutte i velferdsordninger som barnetrygd og kontantstøtte som går ut av Norge, slik at de tilpasses det kostnadsnivået i landet barna lever i, sa Jensen i landsmøtetalen sin.
DB170505 Regjeringen opprettet Justice Verma-kommisjonen for å utrede måter å stoppe seksuell vold mot kvinner på.
DB170505 Skattelettelsene utgjør godt under enn én prosent av BNP, mindre enn to prosent av statsbudsjettet og bare cirka 14 prosent av det handlingsrommet regjeringen har hatt de siste tre år.
DB170505 Når Giske viser til at ulikheten delvis gikk ned under den rødgrønne regjeringen , skyldes det i hovedsak en skattereform som ble vedtatt under en borgerlig regjering og et børskrakk i forbindelse med finanskrisen.
DB170505 Her legger regjeringen frem en strategi med åtte elementer den mener er viktig for å bevare et samfunn med små forskjeller.
DB170505 Hun lanserte det under landsmøtetalen : regjeringen vil nå ta initiativ overfor EU for å kutte i kontantstøtte og barnetrygd for EØS-borgere, såkalt trygdeeksport.
DB170505 At regjeringen løfter det fram nå, skyldes trolig først og fremst behovet for en god valgkampsak. 2.
DB170505 Regjeringen vil at beløpene skal tilpasses kostnadsnivået i landet barna bor i.
DB170505 Chang siterer daværende president Bush, som hevdet redningspakkene var « basert på overbevisningen om at regjeringen bare bør gripe inn på markedsplassen når det er nødvendig » og derfor i tråd med prinsippet om næringsfrihet.
DB170505 Med dagens regler er ståbrett og ståhjulinger klassifisert som motorredskaper, mens regjeringen ønsker å omklassifisere dem til sykkel, med det regelverket som gjelder for syklister.
DB170505 I januar i år sendte regjeringen et forslag om å fjerne aldersgrensa på disse kjøretøyene, ut på høring.
DA170505 I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges fram i neste uke, går regjeringen inn for å bruke 840 millioner kroner i nye skattelettelser til pensjonister.
DA170505 Generalsekretæren i pensjonistforbundet varsler kamp mot regjeringen framover.
DA170505 Og Siv Jensen kunne også love at partiet kommer til å fortsette med å pøse oljepenger inn i norsk økonomi dersom den blåblå regjeringen får fortsette etter valget.
DA170505 Hun avsluttet talen sin med to blanke nyheter : Regjeringen går inn for øke maksstraffen fra 21 til 26 års fengsel samt å kjøpekraftsjustere velferdsytelser som barnetrygd og kontantstøtte for å hindre trygdeeksport gjennom EØS-avtalen.
DA170505 Frp-leder Siv Jensen sier regjeringen vil kjøpekraftsjustere barnetrygden og kontantstøtten.
DA170505 - Regjeringen vil kutte i velferdsordninger som barnetrygd og kontantstøtte som går ut av Norge, slik at de tilpasses det kostnadsnivået i landet barna lever i, sa Jensen i landsmøtetalen sin.
BT170505 Hordalands-politikere med klar melding til regjeringen : Hele Øystesevassdraget må vernes.
BT170505 | Bøndene mener regjeringen ikke følger Stortingets vilje ¶
BT170505 Spørsmålet om bøndenes inntektsnivå og - utvikling har vært mye omdiskutert gjennom årene, og regjeringen tar derfor initiativ til at man innfører ny beregningsmodell.
BT170505 Det er et svakt tilbud, og vi er skuffet over at regjeringen ikke har fulgt opp det som var en klar føring fra Stortinget, sier Bartnes.
BT170505 Bondeorganisasjonene mener regjeringen ikke følger opp Stortingets intensjon om å tette inntektsgapet mellom bønder og andre inntektsgrupper.
BT170505 Regjeringen svarer med å tilby landbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper.
BT170505 Hun avsluttet talen sin med to blanke nyheter : Regjeringen går inn for øke maksstraffen fra 21 til 26 års fengsel samt å kjøpekraftsjustere velferdsytelser som barnetrygd og kontantstøtte for å hindre trygdeeksport gjennom EØS-avtalen.
BT170505 Senterpartiet ser de samme utfordringene som regjeringen , men har valgt å ri på en nei-bølge.
BT170505 Forskningsrapporter, utvalg og kommisjoner satt ned av forskjellige regjeringer, har gitt grunnlag for reformene og politikken til regjeringen .
BT170505 Regjeringen har nå satt i gang reformer for morgendagens velferd.
BT170505 Selvsagt har det betydning for gjennomføringen av de kombinerte jernbane- og E16-planene mot Voss dersom våre folkevalgte vil fortelle velgerne, Stortinget og regjeringen hva som er viktigst.
BT170505 Om det har vært usikkert tidligere, er den manglende realismen nå entydig etter at regjeringen ikke har penger til de fleste av disse tiltakene i kommende NTP-periode.
AP170505 Laabak sier en ny byggteknisk forskrift med forenklede krav skal trå i kraft fra sommeren : ¶ - Regjeringen har gjennomført en rekke andre tiltak som skal få ned kostnadene på boligbygging.
AA170505 Helomvendingen fant sted etter at president Milos Zeman, som er alliert med Babis, ville godta kun Sobotkas personlige avskjedigelse som statsminister, og ikke at hele regjeringen går av. ( ©NTB ) ¶
AA170505 Tre av riksrevisorens livvakter er pågrepet for å ha utført drapet, heter det i en uttalelse fra regjeringen .
AA170505 Riksrevisorkontorets nestleder overtar midlertidig vervet som riksrevisor i påvente at av regjeringen utpeker Farahs erstatter.
AA170505 Riksrevisor Nur Jimale Farah fikk fredag sparken av regjeringen etter at landets minister for offentlig arbeid og gjenoppbygging, 31 år gamle Abbas Abdullahi Siraji, ble drept onsdag.
AA170505 Han hevder regjeringen ikke kan gi ham sparken uten støtte fra nasjonalforsamlingen.
AA170505 Regjeringen gir uttrykk for dyp fortvilelse og sier han var en lysende stjerne. ( ©NTB ) ¶
AA170505 Han mener at velgerne er oppgitt over hvor lite effektiv regjeringen er, og at Le Pen ikke representerer noen som helst.
AA170505 Regjeringen inviterer ¶
AA170505 Regjeringen inviterer til festmiddag i Operaen i Oslo onsdag 10. mai.
AA170505 I tillegg er hun klar på at regjeringen vil kutte i velferdsordninger som barnetrygd og kontantstøtte som går ut av Norge.
AA170505 Regjeringen foreslår altså å øke maksstraffen fra 21 til 26 års fengsel for kriminelle som har begått flere lovbrudd med en strafferamme på minst 15 år.
AA170505 | Regjeringen vil skjerpe maksstraffen ¶ Regjeringen foreslår å øke maksstraffen fra 21 til 26 års fengsel for kriminelle som har begått flere lovbrudd med en strafferamme på minst 15 år.
AA170505 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen vil skjerpe maksstraffen ¶
AA170505 Nå kommer det altså en stortingsmelding, men hvordan regjeringen skal få grønt lys i Brussel for disse endringene, er helt i det blå.
AA170505 Likevel er det ifølge Frp-leder Siv Jensen nettopp dette regjeringen vil foreslå i en egen stortingsmelding om velferdseksport som skal komme før sommeren.
AA170505 - Regjeringen vil kutte i velferdsordninger som barnetrygd og kontantstøtte som går ut av Norge, slik at de tilpasses kostnadsnivået i landet barna lever i, sa Jensen i fredagens landsmøtetale.
AA170505 Hun avsluttet talen sin med to blanke nyheter : Regjeringen går inn for øke maksstraffen fra 21 til 26 års fengsel samt å kjøpekraftsjustere velferdsytelser som barnetrygd og kontantstøtte for å hindre trygdeeksport gjennom EØS-avtalen. ( ©NTB ) ¶
AA170505 | Bøndene mener regjeringen ikke følger Stortingets vilje ¶
AA170505 Spørsmålet om bøndenes inntektsnivå og - utvikling har vært mye omdiskutert gjennom årene, og regjeringen tar derfor initiativ til at man innfører ny beregningsmodell.
AA170505 Det er et svakt tilbud, og vi er skuffet over at regjeringen ikke har fulgt opp det som var en klar føring fra Stortinget, sier Bartnes.
AA170505 Bondeorganisasjonene mener regjeringen ikke følger opp Stortingets intensjon om å tette inntektsgapet mellom bønder og andre inntektsgrupper.
AA170505 Regjeringen svarer med å tilby landbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper.
AA170505 | Ansatte sier nei til å flytte fra Oslo ¶ Regjeringen vurderer å flytte Landbruksdirektoratet og Språkrådet ut av Oslo, men svært få av de ansatte ønsker å være med på flyttelasset.
AA170505 Ifølge Nordlys vil regjeringen prioritere området ved de såkalte spisshusene som ble rammet av skredkatastrofen i 2015, med snøskjermer og støtteforbygninger.
AA170505 Dette er en gladnyhet for Longyearbyen og vi er veldig glad for at regjeringen tar dette på alvor, sier Erik Berger ( V ), nestleder i Longyearbyen lokalstyre.
AA170505 - Det er helt fantastisk at regjeringen har tatt signalene fra oss lokalt.
AA170505 | 48 millioner til skredtiltak på Svalbard ¶ Regjeringen setter av til sammen 48 millioner kroner til skredsikring og grunnarbeid og prosjektering av nye boliger i Longyearbyen i revidert budsjett.
AA170505 Regjeringen starter prosjektet allerede nå, og man går i gang allerede i sommer.
AA170505 I 2015 overleverte mer enn 100 fagfolk et opprop til regjeringen med bekymring for at familier og barn kan overkjøres fordi de har lite å stille opp med i møte med barnevernet.
AA170505 Til tross for at Venstre og KrF har forsøkt å hale regjeringen mot sentrum, er Norge forandret etter snart fire år med Frp.
AA170505 Arbeidsgiverne har adgang til økt brukt av midlertidige ansettelser og regjeringen har gjennomført skattelettelser på rundt 21 milliarder kroner.
AA170505 Fra 2005, da det såkalte « Kulturløftet » til den rødgrønne regjeringen startet, og fram til 2013.
VG170504 Også onsdag er det feiring, men da er det Regjeringen som står for programmet.
VG170504 Ifølge VGs opplysninger jobber regjeringen nå med den norske planen, og hva Erna Solberg skal melde til NATO-landenes toppledere om tre uker.
VG170504 I den offisielle retorikken fra Regjeringen beskrives oppdraget som et opplærings- og treningsbidrag.
VG170504 Den afghanske regjeringen må kunne vise til at aksjonen blir slått ned - koste hva det koste vil, sier Andersen til VG, og legger til : ¶
VG170504 Når regjeringen leverer sitt budsjett, har regjeringen gjort jobben.
VG170504 Når regjeringen leverer sitt budsjett, har regjeringen gjort jobben.
VG170504 I alle saker regjeringen ikke har flertall kan vi forhandle frem endringer.
VG170504 Han mener partifellene i regjeringen ikke under noen omstendighet frivillig skal gi fra seg regjeringsmakten til disse partiene.
VG170504 Hagens forslag går ut på at regjeringen ikke automatisk skal søke avskjed eller stille kabinettsspørsmål dersom de fire borgerlige partiene klarer å beholde flertallet.
VG170504 Hagen mener partiets historiske inntreden i regjeringen ikke skal kunne stoppes av det han omtaler som « de små partiene » Venstre og KrF.
VG170504 Hagen ber regjeringen nekte å gå av ved valgtap ¶
VG170504 Den tidligere Frp-nestoren vil at partiet skal legge en strategi som vil tvinge Venstre og Kristelig Folkeparti til aktivt å kaste regjeringen etter valget.
VG170504 Blir det et borgerlig flertall, så sitter den sittende regjeringen til den blir felt på et mistillitsforslag.
VG170504 - Poenget er at når Trine Skei Grande sier hun skal bli kvitt denne regjeringen , så må hun gjøre det aktivt ved et mistillitsforslag.
VG170504 - Det du sier der representerer jo hele regjeringen .
SA170504 | Regjeringen med ny skattepakke til pensjonistene ¶ Regjeringen setter av 840 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til nye skattelettelser for pensjonister.
SA170504 Illustrasjonsfoto : Heiko Junge / NTB scanpix ¶ | Regjeringen med ny skattepakke til pensjonistene ¶
SA170504 I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges fram i neste uke, går regjeringen inn for å bruke 840 millioner kroner i nye skattelettelser til pensjonister.
SA170504 Det framgår av stortingsmeldingen om trygdeoppgjøret som regjeringen la fram i oktober i fjor.
SA170504 - Det regjeringen nå foreslår, gir en ekstra håndsrekning fordi mange pensjonister de siste årene har hatt en spesielt svak inntektsutvikling, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
DN170504 | Regjeringen med ny skattepakke til pensjonistene ¶ Regjeringen setter av 840 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til nye skattelettelser for pensjonister.
DN170504 I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges fram i neste uke, går regjeringen inn for å bruke 840 millioner kroner i nye skattelettelser til pensjonister.
DN170504 Foto : Ida von Hanno Bast ¶ | Regjeringen med ny skattepakke til pensjonistene ¶
DN170504 Det framgår av stortingsmeldingen om trygdeoppgjøret som regjeringen la fram i oktober i fjor.
DN170504 - Det regjeringen nå foreslår, gir en ekstra håndsrekning fordi mange pensjonister de siste årene har hatt en spesielt svak inntektsutvikling, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
DN170504 En endelig beslutning er imidlertid ikke tatt, opplyser en talsmann for regjeringen torsdag.
DN170504 Derfor sendte regjeringen torsdag et forslag ut på høring som kan bli den største endringen i yrkesfagene siden Kunnskapsløftet i 2006.
DN170504 Samtidig gikk Siv Jensen hardt ut mot byråkratveksten under den rødgrønne regjeringen .
DB170504 De konservative har bare et knepent flertall i underhuset, og uro i egne rekker gjør at regjeringen risikerer å tape viktige avstemninger der.
DB170504 - Jeg ser ikke for meg at den russiske regjeringen vil bruke av sine stadig mindre valutareserver for å støtte et regime de forakter, som de ser på som uforbederlig utakknemlig, og henfallen til risikabel eventyrpolitikk.
DB170504 Enda verre : Regjeringen har forsøkt å omskrive Riksrevisjonens konklusjoner for å framstille det som om det er byråkratiet, ikke den politiske ledelsen, som har feilet.
DB170504 Regjeringen forsøker å holde rapporten hemmelig, vi kjenner til innholdet fra lekkasjer til Dagens Næringsliv.
DA170504 | Regjeringen med ny skattepakke til pensjonistene ¶ Regjeringen setter av 840 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til nye skattelettelser for pensjonister.
DA170504 I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges fram i neste uke, går regjeringen inn for å bruke 840 millioner kroner i nye skattelettelser til pensjonister.
DA170504 Det framgår av stortingsmeldingen om trygdeoppgjøret som regjeringen la fram i oktober i fjor.
DA170504 - Det regjeringen nå foreslår, gir en ekstra håndsrekning fordi mange pensjonister de siste årene har hatt en spesielt svak inntektsutvikling, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
DA170504 ( NTB ) ¶ | Regjeringen med ny skattepakke til pensjonistene ¶
DA170504 Hun viser blant annet til « et betydelig kaldere » arbeidsliv under den sittende regjeringen , og til at « dagens regjering i stor grad tilsidesetter trepartssamarbeidet og den norske modellen i flere saker. » 5.000 kroner ¶
DA170504 Regjeringen satte av 424,1 millioner kroner til dette formålet i inneværende års budsjett.
DA170504 Organisasjonene mener også at regjeringen årlig må legge fram utslippsbaner for alle sektorer, samt en oversikt over hvilke tiltak som vil føre til de nødvendige klimakuttene i hver enkelt sektor.
DA170504 Når det gjelder de årlige oppdateringene fra regjeringen , vil den bare legge fram samlede tall kun for ikke-kvotepliktig sektor.
DA170504 - Venstre og KrF gjorde en avtale med regjeringen om at 2050-målet skulle innebære kutt i utslippene på 80-95 prosent.
DA170504 Regjeringen fjernet ordene « i Norge » i lovforslaget, svarer Waagaard.
DA170504 Dette er noe regjeringen lenge har jobbet for, men som EU foreløpig har avvist.
AP170504 En statsstøttet kinesisk avis rapporterte nylig at den kinesiske regjeringen vil vurdere en stans i oljeeksporten dersom Nord-Korea utfører en ny atomprøvesprenging. 4.
AP170504 Både forretningsledere og medlemmer av regjeringen advarte om negative konsekvenser for mange amerikanske delstater og selskaper dersom NAFTA forsvinner.
AA170504 I september 2016 inngikk gruppen, som antas å ha hatt bånd til al-Qaida, en fredsavtale med den afghanske regjeringen .
AA170504 Han flyttet senere til Pakistan, der han startet en ny væpnet kamp mot regjeringen til daværende president Hamid Karzai og den internasjonale koalisjonen i hjemlandet. ( ©NTB ) ¶
AA170504 Avtalen beskrives som en milepæl for regjeringen .
AA170504 Derfor sendte regjeringen torsdag et forslag ut på høring som kan bli den største endringen i yrkesfagene siden Kunnskapsløftet i 2006.
VG170503 Hvis Norge skal være et foregangsland for Open Access og Open Science, slik regjeringen har sagt, må vi innse at fake science er en av utfordringene som må håndteres.
VG170503 Men, den vil komme hvis man taper valget og regjeringen må gå.
VG170503 » Videre : ¶ « Regjeringen har som mål å utvise størst mulig åpenhet om omfanget av eksporten av forsvarsmateriell, samt om regelverk og Utenriksdepartementets praktisering av retningslinjene.
VG170503 Sivilforsvarets « eier », Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har allerede varslet regjeringen om at tilfluktsrommene ikke er en oppdatert ressurs for sivilbefolkningen i tilfelle krig eller et akutt behov for beskyttelse : ¶
VG170503 * Høsten 2016 ba DSB om at Justisdepartementet og regjeringen tok stilling til Sivilforsvarets fremtidige ansvar og organisasjon, og om sivil beskyttelse skal opprettholdes.
VG170503 - Regjeringen har valgt å opprettholde varsling med sirener, blant annet med oppfordring om å søke tilflukt.
VG170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
VG170503 Derfor har regjeringen lagt frem et lovforslag som styrker innsatsen mot mobbing, som er til behandling i Stortinget nå.
VG170503 Les mer om forslaget her : Vil tvinge regjeringen til åpenhet rundt Hærens fremtid ¶
VG170503 Flertallspartiene nekter å godta at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) skal sitte på utredningene fram til regjeringen har konkludert, når statsbudsjettet legges fram tre uker etter stortingsvalget.
VG170503 Flertallet på Stortinget pålegger regjeringen å offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets fremtid, så snart de er klare.
SA170503 | Tre år etter at Frp varslet « krig mot byråkratiet », har Regjeringen over 1000 flere sentrale byråkrater ¶
SA170503 Samtidig langet Frp-leder Siv Jensen ut mot veksten i antall offentlig ansatte under den rødgrønne regjeringen .
SA170503 Men det er ingenting som tyder på at det målet vil nås, selv om veksten har avtatt sammenlignet med situasjonen under den rødgrønne regjeringen .
SA170503 Likevel har ikke finansminister Siv Jensen og resten av Regjeringen klart å stanse veksten i det statlige byråkratiet, viser tall fra Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) : ¶
SA170503 I mars gjentok Regjeringen bekymringene for den norske, offentlige pengesekken, som vil krympe i årene som kommer.
SA170503 Han mener det ikke er så lett for opposisjonen å kritisere Regjeringen for økningen.
SA170503 - Hvordan vil Regjeringen forsvare at skattebetalerne, i en stadig mer presset offentlig økonomi, skal betale en halv milliard kroner mer årlig for å lønne Regjeringens byråkratvekst ?
SA170503 - Hovedforklaringen er de politiske satsingene som er prioritert av Regjeringen , som politi, kriminalomsorg, samferdsel og forskning, sier statssekretær Paul Chaffey ( H ) i Kommunal- og moderniseringsdepartemententet som har ansvaret for Regjeringens avbyråkratiseringsarbeid.
SA170503 i ¶ Regjeringen påpeker av at veksten i antall statlige ansatte skyldes en satsing på helse, politi, utdanning og samferdsel.
SA170503 Regjeringen avviser økt skatt for å tette gapet. i ¶
SA170503 | Norge blåser i EU-krav om burhøns-forbud ¶ Regjeringen og bonde-organisasjonene lukker øynene for EU-forbudet mot tradisjonell burhønsdrift fra 1. januar 2012 i de pågående jordbruksforhandlingene.
DN170503 Dette unntaket ville regjeringen stramme inn i sitt nye forslag til markedsføringslov - til at bedrifter kun kunne ta kontakt med kunden om kunden eksplisitt hadde samtykket til dette på forhånd.
DN170503 Regjeringen ville stramme inn, men slik ble det altså ikke.
DN170503 Ber regjeringen gå etter telefonverstingene ¶
DN170503 Regjeringen ga i forrige uke beskjed til Avinor om at det heleide statlige selskapet kan fortsette planleggingen av en tredje rullebane.
DB170503 Det var store uroligheter i Serbia med regjeringen , men det var god stemning på turen vår.
DB170503 Regjeringen ga i forrige uke beskjed til Avinor om at det heleide statlige selskapet kan fortsette planleggingen av en tredje rullebane.
DB170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DB170503 Suu Kyi forsikret dessuten at landet selv har håndtert situasjonen, og stiller seg uforstående til anklager om at regjeringen forholder seg likegyldig til problemstillingen.
DB170503 Komitélederen understreker at Aung San Suu Kyi sto i bresjen mot antimuslimske lover under den militære regjeringen , etter at motsetningene mellom rohingyaer og buddhister i Rakhine-staten blusset opp i voldsomme voldshandlinger.
DB170503 Regjeringen vil rehabilitere Nationaltheatret for 1,9 milliarder ¶
DB170503 Litt redelighet hadde jeg forventet av Norges største parti, men nå har jo Helga Pedersen tidligere gått i spissen for en massiv svertekampanje mot regjeringen , så overraskende er det ikke.
DA170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DA170503 Dette har regjeringen , LO og NHO godtatt.
DA170503 Kan en tredje rullebane bli godkjent av regjeringen uten at Stortinget blir involvert ?
DA170503 Forrige tirsdag kunne Dagsavisen fortelle at regjeringen har gitt beskjed om at Avinor kan fortsette planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen.
DA170503 Et nærliggende eksempel er utredningene av høyhastighetstog som ble puttet i skuffen av den rødgrønne regjeringen , sier Hermstad.
DA170503 BETENKT : - Regjeringen gir i realiteten klarsignal til en tredje rullebane når de i Avinors eierskapsmelding varsler at planleggingen av rullebanen skal holde fram.
DA170503 - Men det er ingen tvil om at den nåværende regjeringen ønsker at Stortinget ikke skal få for stor innflytelse på en eventuell slik beslutning, tilføyer han.
DA170503 Stortingsflertallet slutter seg til Venstres forslag om at regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets framtid så snart den foreligger.
DA170503 | Regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og HVs framtid ¶
DA170503 Hun viser blant annet til « et betydelig kaldere » arbeidsliv under den sittende regjeringen , og til at « dagens regjering i stor grad tilsidesetter trepartssamarbeidet og den norske modellen i flere saker. » 5.000 kroner ¶
DA170503 Regjeringen satte av 424,1 millioner kroner til dette formålet i inneværende års budsjett. 1,8 millioner ¶
DA170503 Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, er skuffet over regjeringen .
DA170503 - Første skritt er å erkjenne problemet og at regjeringen takker ja til den strategiske dialogen som næringen har etterlyst i tre år.
DA170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
DA170503 Skjelstad sier han forventer at regjeringen nå sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
BT170503 Skjelstad sier han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
BT170503 Ap-leder Jonas Gahr Støre klarte torsdag å få frem at han representerer et tydelig alternativ til den sittende regjeringen .
AP170503 Den franske regjeringen har advart mot falske meningsmålinger.
AP170503 Valgfavoritten sier nå at det er regjeringen til president som utpekes etter valget som må avgjøre hva som skal skje med rakettforsvarssystemet.
AP170503 Tamar Hermann understreker at svarene i undersøkelsen ikke nødvendigvis reflekterer synet på den sittende regjeringen , men synet på samfunnet generelt.
AP170503 Tamar Hermann understreker at svarene i undersøkelsen ikke nødvendigvis reflekterer synet på den sittende regjeringen , men synet på samfunnet generelt.
AP170503 Samtidig langet Frp-leder Siv Jensen ut mot veksten i antall offentlig ansatte under den rødgrønne regjeringen .
AP170503 Men det er ingenting som tyder på at det målet vil nås, selv om veksten har avtatt sammenlignet med situasjonen under den rødgrønne regjeringen .
AP170503 Likevel har ikke finansminister Siv Jensen og resten av Regjeringen klart å stanse veksten i det statlige byråkratiet, viser tall fra Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) : ¶
AP170503 I mars gjentok Regjeringen bekymringene for den norske, offentlige pengesekken, som vil krympe i årene som kommer.
AP170503 Han mener det ikke er så lett for opposisjonen å kritisere Regjeringen for økningen.
AP170503 - Hvordan vil Regjeringen forsvare at skattebetalerne, i en stadig mer presset offentlig økonomi, skal betale en halv milliard kroner mer årlig for å lønne Regjeringens byråkratvekst ?
AP170503 - Hovedforklaringen er de politiske satsingene som er prioritert av Regjeringen , som politi, kriminalomsorg, samferdsel og forskning, sier statssekretær Paul Chaffey ( H ) i Kommunal- og moderniseringsdepartemententet som har ansvaret for Regjeringens avbyråkratiseringsarbeid.
AP170503 Regjeringen påpeker av at veksten i antall statlige ansatte skyldes en satsing på helse, politi, utdanning og samferdsel.
AP170503 Regjeringen bruker millioner på å papirflytte offentlig ansatte : - Oppfattes som ren sminking av tall og budsjetter ¶
AP170503 Regjeringen avviser økt skatt for å tette gapet.
AP170503 I fjor brukte Regjeringen 1 milliard kroner til norsk og europeisk satsing i dette ubegripelig store rommet, der stjerner, måner, meteorer og satellitter er blant de mange spennende tingene å ta tak i.
AP170503 - Jeg forventer at Regjeringen bidrar til en god regional balanse i fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
AP170503 - Dette er sentralisering for sentraliseringens skyld, og føyer seg inn i rekken av beslutninger fra denne regjeringen der Finnmark har mistet beslutningsmakt og kompetansemiljø.
AP170503 Torkelsen angriper blant annet regjeringen for arbeidsledigheten som har kommet av en betydelig svekket oljesektor.
AA170503 Stortingsflertallet slutter seg til Venstres forslag om at regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets framtid så snart den foreligger.
AA170503 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og HVs framtid ¶
AA170503 Skjelstad sier han forventer at regjeringen nå sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.
AA170503 Samtidig gikk Siv Jensen hardt ut mot byråkratveksten under den rødgrønne regjeringen .
VG170502 Under Stortingets behandling av denne saken, ble Riksrevisjonen bedt om å følge opp sin forrige undersøkelse og rapportere til Stortinget på nytt om hvordan regjeringen nå fulgte opp den ramsalte kritikken, Det er denne nye rapporten som Per-Kristian Foss presenterer tirsdag ettermiddag.
VG170502 IKKE I MÅL : Riksrevisor Per-Kristian Foss mener at regjeringen har forbedret samfunnsikkerheten, men noen statråder er fortsatt i brudd med instruksene og har ikke god nok oversikt i sin sektor.
VG170502 I Sverige har regjeringen innført bærekraftsmål for mat og i Norge har fire statsråder satt seg sammen for å finne løsninger for å gjøre maten sunnere.
VG170502 Rettssikkerhet ¶ Regjeringen ønsket ikke at domstolene skulle overta statsborgerskapsakene, men en samlet opposisjon inkludert samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti, ville noe annet.
VG170502 Les også : Regjeringen snur om asylbarn - vil bosette umiddelbart ¶
VG170502 Et flertall på Stortinget ber regjeringen endre loven.
VG170502 - Her har regjeringen ikke fått flertallet med seg og jeg oppfatter det som at det blir dårligere rettssikkerhet med den modellen Ap og de andre partiene nå har valgt, sier komitéleder Helge André Njåstad ( Frp ).
VG170502 Regjeringen blir nå tvunget til å legge fram et forslag til lovendring.
SA170502 Til gjengjeld har regjeringen fått gehør for at de kan bruke den samme summen på fattigdomsbekjempelse.
SA170502 Som følge av press fra EU, ESB og IMF har den greske regjeringen gått med på å gjennomføre enda flere budsjettkutt i 2019 og 2020.
SA170502 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier i pressemeldingen at Regjeringen er godt i rute med reformarbeidet med jernbanen.
SA170502 I en pressemelding som innleder med å fortelle om milepæler i jernbanereformen opplyser Regjeringen at gjennomføring av konkurranse på norsk jernbane er utsatt fra 2018 til 2019.
SA170502 - I lys av at regjeringen har brukt mer tid på å planlegge godt, blant annet for å sikre likebehandling av togtilbydere og å ivareta forhold ansatte i sektoren har pekt på ( pensjonsforhold ), ser vi nå at det blir vel knapt med tid til gjennomføring av konkurransen med kontraktsinngåelse i desember i år, slik at trafikk
FV170502 I en pressemelding som innleder med å fortelle om milepæler i jernbanereformen opplyser Regjeringen at gjennomføring av konkurranse på norsk jernbane er utsatt fra 2018 til 2019.
DN170502 Den norske regjeringen har nektet å oppgi hva Norge stemte.
DN170502 Regjeringen i Belgia har på sin side innrømmet at landet stemte for å gi Saudi-Arabia plass i kommisjonen.
DN170502 - Regjeringen følger samme praksis som tidligere regjeringer ved å ikke offentliggjøre hvordan man stemmer ved hemmelige valg, svarte han.
DN170502 Utvalget konkluderte i 2015 med at regjeringen bør gi Oljefondet grønt lys til å gå inn i infrastruktur.
DB170502 Iblant kommer noen kommentarer om sharia-lovgivning og likestilling, men ellers er det « business as usual » Leder ¶ - Regjeringen følger samme praksis som tidligere regjeringer ved å ikke offentliggjøre hvordan man stemmer ved hemmelige valg, svarte han.
DB170502 Regjeringen i Norge har nektet å oppgi hva den stemte.
DB170502 Regjeringen i Belgia har på sin side innrømmet at landet stemte for å gi Saudi-Arabia plass i kommisjonen.
DB170502 I brevet ber regjeringen Jagland om å ta opp temaet med Tatjana Moskalkova, Russlands sivilombud.
DB170502 Her bekreftet de at den regjeringen de går inn for er en regjering uten Frp, med Høyre, KrF og Venstre, noe Siv Jensen kommenterer på sin pressekonferanse.
DB170502 Der har regjeringen nemlig satt av penger til gjenåpning av institusjonskjøkken i danske kommuner.
DB170502 Vi er glade for at regjeringen ser behovet for en ny og mer rettferdig ordning.
DB170502 Over 100.000 briter har skrevet under på at de ønsker at regjeringen skal pålegge Whirlpool å trekke tilbake samtlige maskiner.
DB170502 Den neste regjeringen må handle raskt for å tvinge fram en fullstendig tilbakekalling av alle berørte maskiner for å forhindre ytterligere risiko for forbrukerne og sikkerheten i hjemmene deres, skriver den uavhengige forbrukerorganisasjonen Which ? i en artikkel publisert 24. april.
DA170502 Men president Mahmoud Abbas, som styrer den rivaliserende palestinske regjeringen på Vestbredden, har ikke forsoning for øyet i disse dager.
DA170502 - Nå anerkjenner Hamas opprettelsen av en palestinsk stat, og er mer i tråd med den palestinske regjeringen på Vestbredden, sier professoren til Dagsavisen.
DA170502 Han understreker at regjeringen legger EØS-avtalen til grunn i sin plattform og det er ikke aktuelt å endre det.
DA170502 Han understreker at regjeringen legger EØS-avtalen til grunn i sin plattform og det er ikke aktuelt å endre det.
DA170502 Der Senterpartiet og den forrige regjeringen bygde ned Forsvaret, bygger vi opp med en kraftig økonomisk satsing, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ).
DA170502 Regjeringen skal bruke 165 milliarder kroner ekstra på Forsvaret de neste 20 årene, men Sunde er spesielt kritisk til regjeringens manglende investeringsplan for Hæren.
DA170502 Statsminister Erna Solberg ( H ) har innrømmet at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep.
DA170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011.
DA170502 Regjeringspartiene Høyre og Frp samt KrF hindret flertall i Stortinget for å tvinge regjeringen til å avgradere Riksrevisjonens sammendrag av den kritiske rapporten.
DA170502 I Norge har regjeringen ikke tatt stilling til om den vil benytte seg av muligheten til en siste forlengelse.
BT170502 Nå ber de regjeringen redusere antall felt og senke fartsgrensen fra 110 til 90 km/t.
BT170502 Senterpartiet ber regjeringen stå imot.
BT170502 Tilskuddet som nå kommer fra regjeringen vil utløse en tilsvarende sum fra både Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, slik at totalrammen for tilskuddet til Sentralbadet - inkludert tribuner, sceneteknisk utstyr, lydanlegg og løst inventar - vil være på i underkant av 700 millioner kroner.
BT170502 Men dette har hele tiden vært på listen over noe vi i regjeringen har lyst til å gjøre, sier statsministeren.
BT170502 Erna Solberg og regjeringen har snudd.
BT170502 Direktør i DNS, Bente Hartvedt Ringstad, som også hadde møtt opp utenfor Sentralbadet, var likevel fornøyd med hva regjeringen bevilger.
BT170502 Det står ingenting i revidert nasjonalbudsjett om regjeringen ønsker å bidra til nybygget og en ytterligere opprustning av DNS.
BT170502 Det kom heller ingen signaler om at regjeringen ønsket å støtte prosjektet.
BT170502 Carte Blanche og BiT har blitt for dårlig behandlet en stund, så derfor er jeg veldig glad for å kunne fortelle at regjeringen vil støtte prosjektet om scenekunsthus i Sentralbadet, sier statsminister Erna Solberg.
BT170502 - Vi presenterte den nye løsningen for regjeringen rett før helgen, så dette har gått fort, sier kulturbyråd Andersland. 101 millioner til DNS ¶
BT170502 Nå mangler det bare at Språkrådet flyttes til byen, siden regjeringen har intensjoner om å flytte det ut av Oslo - uten audition, får vi håpe.
BT170502 Nå kommer regjeringen til unnsetning, med penger til oppussing ved DNS og til å bygge om Sentralbadet til permanent scenehus.
BT170502 Neste gang Bergen skal til regjeringen og be om penger til kulturbygg eller andre herligheter, må det være i form av en vel forberedt og finansielt utredet sak, støttet opp med konkrete, lokale vedtak.
BT170502 Men byrådet har tydeligvis gjort en god jobb med å overbevise regjeringen om at både Sentralbadet og DNS fortjener et bedre liv.
BT170502 Det kan bli lenge til neste gang regjeringen kommer med så store kulturgaver på en og samme dag.
BT170502 Om regjeringen i en EØS/EFTA-stat taper en sak, betyr ikke det at landet er blitt slått.
BT170502 Den sveitsiske regjeringen hadde gjort en alvorlig feil : Søke om EU-medlemskap et halvår tidligere.
BT170502 Den britiske regjeringen ønsker å forlate EU, delvis fordi de ønsker å unnslippe EU-domstolens avgjørelsesmyndighet.
AP170502 SV og Frp ber Brende svare på om Norge stemte Saudi-Arabia inn i FNs kvinnekommisjon ¶ - Regjeringen følger samme praksis som tidligere regjeringer ved å ikke offentliggjøre hvordan man stemmer ved hemmelige valg, svarte han.
AP170502 Regjeringen i Norge har nektet å oppgi hva den stemte.
AP170502 Infrastrukturminister Anna Johansson sier ifølge Svenska Dagbladet at regjeringen har stor forståelse for at mange pendlere har opplevd ID-kontrollene som en belastning.
AP170502 Putin svarte med å anklage regjeringen i Kiev for selv å ha skjøvet befolkningen i det han kalte « territoriene » fra seg.
AP170502 Etter angrepet i Khan Sheikhoun har både den franske, den tyrkiske og den britiske regjeringen hevdet at de har funnet beviser for at det ble brukt saringass.
AP170502 - I løpet av de siste seks månedene har regjeringen brukt krigsfly, helikoptre og bakkemannskaper til å spre klor og sarin i Damaskus, Hama, Idlib og Aleppo.
AP170502 I Norge vil regjeringen først neste uke bestemme seg for om den skal benytte seg av muligheten til en siste forlengelse.
AP170502 Oslo-bydel ber om hjelp : Mange barn er for dårlige i norsk ved skolestart ¶ Regjeringen vil styre måltidene i barnehagen ¶
AP170502 Regjeringen har derfor planer om å lovfeste gode overgangsordninger mellom barnehagen og skolen.
AP170502 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier i pressemeldingen at Regjeringen er godt i rute med reformarbeidet med jernbanen.
AP170502 I en pressemelding som innleder med å fortelle om milepæler i jernbanereformen opplyser Regjeringen at gjennomføring av konkurranse på norsk jernbane er utsatt fra 2018 til 2019.
AP170502 - I lys av at regjeringen har brukt mer tid på å planlegge godt, blant annet for å sikre likebehandling av togtilbydere og å ivareta forhold ansatte i sektoren har pekt på ( pensjonsforhold ), ser vi nå at det blir vel knapt med tid til gjennomføring av konkurransen med kontraktsinngåelse i desember i år, slik at trafikk
AP170502 Statsminister Erna Solberg ( H ) har innrømmet at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep.
AP170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011.
AP170502 Utgjør landets øverste organer sammen med Stortinget og Regjeringen .
AA170502 Regjeringen i Norge har nektet å oppgi hva den stemte.
AA170502 Regjeringen i Belgia har på sin side innrømmet at landet stemte for å gi Saudi-Arabia plass i kommisjonen.
AA170502 - Regjeringen følger samme praksis som tidligere regjeringer ved å ikke offentliggjøre hvordan man stemmer ved hemmelige valg, svarte han.
AA170502 - Regjeringen vil ikke akseptere at hatpredikanter kommer til Danmark for å forkynne hat mot det danske samfunn og for å indoktrinere andre til blant annet å begå vold mot kvinner og barn, spre ideer om et kalifat og i det hele tatt undergrave våre grunnleggende verdier, sier hun.
AA170502 Den norske regjeringen har nektet å oppgi hva Norge stemte.
AA170502 Regjeringen i Belgia har på sin side innrømmet at landet stemte for å gi Saudi-Arabia plass i kommisjonen.
AA170502 - Regjeringen følger samme praksis som tidligere regjeringer ved å ikke offentliggjøre hvordan man stemmer ved hemmelige valg, svarte han.
AA170502 - I løpet av de siste seks månedene har regjeringen brukt krigsfly, helikoptre og bakkemannskaper til å spre klorin og sarin i Damaskus, Hama, Idlib og Aleppo.
AA170502 Dujarric sier de Mistura har takket ja til invitasjonen fra regjeringen i Kasakhstan fordi det er nødvendig og viktig å komme i gang med en nedtrapping av situasjonen i Syria og komme videre i prosessen med å legge grunnlag for å bygge tillit.
AA170502 I Norge vil regjeringen først neste uke bestemme seg for om den skal benytte seg av muligheten til en siste forlengelse.
AA170502 Der Senterpartiet og den forrige regjeringen bygde ned Forsvaret, bygger vi opp med en kraftig økonomisk satsing, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ).
AA170502 Regjeringen skal bruke 165 milliarder kroner ekstra på Forsvaret de neste 20 årene, men Sunde er spesielt kritisk til regjeringens manglende investeringsplan for Hæren.
AA170502 Statsminister Erna Solberg ( H ) har innrømmet at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep.
AA170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011. ( ©NTB ) ¶
AA170502 Et flertall på Stortinget ber regjeringen endre loven.
AA170502 - Her har regjeringen ikke fått flertallet med seg og jeg oppfatter det som at det blir dårligere rettssikkerhet med den modellen Ap og de andre partiene nå har valgt, sier komitéleder Helge André Njåstad ( Frp ).
AA170502 Regjeringen ønsket ikke at domstolene skulle overta statsborgerskapsakene, men en samlet opposisjon inkludert samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti, ville noe annet.
AA170502 Regjeringen blir nå tvunget til å legge fram et forslag til lovendring.
AA170502 Tyskland er Norges viktigste og største handelspartner, og regjeringen har laget en egen Tysklandsstrategi med tilhørende tiltaksplan ( 2015 ) for å styrke dette samarbeidet videre.
SA170501 | Angrep regjeringen i solskinnet ¶
SA170501 | Støre ut mot regjeringen og midlertidige ansettelser ¶
SA170501 Regjeringen har på sin side lovet 12.000 nye pleieårsverk innen 2015.
DB170501 Salvesen sto i desember 2015 i bresjen for en bekymringsmelding til regjeringen om barnevernet, som 170 fagfolk innen ulike fagfelt sluttet seg til.
DB170501 - Det står mellom høyrepartiene, som har svekket arbeidsmiljøloven og tvunget arbeidsfolk ut i den største generalstreiken siden krigen, og oss som vil forsterke og forbedre arbeidsmiljøloven, sier han, og peker på den økte adgangen til midlertidige ansettelser regjeringen innførte i 2015.
DA170501 Under sin appell gikk Tajik hardt ut mot regjeringen , og mangel på arbeidsplasser.
BT170501 BEKYMRET : I Belgia bor det ifølge den britiske regjeringen rundt 25.000 briter.
BT170501 Med Frps deltakelse i den nåværende regjeringen har det dukket opp et nytt handlingsrom for norsk populisme.
AP170501 I Nasjonal transportplan foreslår Regjeringen uttesting av denne formen for skipsfart.
AP170501 Den blå regjeringen er den økonomiske elitens regjering, sa Lysbakken.
AP170501 Både Venstre og KrF har brukt sine landsmøter til å gå til angrep på Frp - selv om de siden 2013 har hatt en samarbeidsavtale med Regjeringen .
AP170501 - Kommer dere til å drive valgkamp side om side med Høyre for regjeringen , eller skal dere drive valgkamp for partiet Frp ?
AA170501 Regjeringen , med utenriksminister Børge Brende ( H ), er i utakt med befolkningen.
DA170431 juli 2015 endret regjeringen arbeidsmiljøloven, som gjorde det enklere for bedrifter å ha midlertidig ansatte.
VG170430 Det eneste fine Hareide hadde å si om regjeringen han støtter, var at Erna er en av de få damene som har fått bli med ham hjem.
VG170430 STERKT KRITISK : - Listhaug har krysset grenser som det er helt forunderlig at regjeringen har latt henne slippe unna med, sier reklamemannen Ingebrigt Steen Jensen ¶
VG170430 - Listhaug har krysset grenser som det er helt forunderlig at regjeringen har latt henne slippe unna med, fortsetter Steen Jensen : ¶
SA170430 Kort oppsummert ønsker regjeringen at Landbruksdirektoratet skal bli en del av et innovativt landbruksmiljø med pågangsmot, økonomi og størrelse til å utfordre tradisjonelle metoder og finne nye fremtidsrettede løsninger, så flytt direktoratet hjem til Rogaland.
SA170430 I forbindelse med at regjeringen ønsker å flytte inntil 1200 statlige arbeidsplasser ut av Oslo, er Landbruksdirektoratet en av virksomhetene som vurderes.
SA170430 | Bøndene : Regjeringen tar ikke landbruket på alvor ¶
SA170430 De føler at regjeringen ikke tar norsk landbruk på alvor.
DB170430 Kilder i den tyrkiske regjeringen skal imidlertid ha antydet at drapene kan være relatert til forretninger og gjengkriminalitet.
DB170430 Jang var lenge en framtredende figur i den nordkoreanske regjeringen , og hadde gode forbindelser til Kina.
DB170430 Derfor reagerte den tyrkiske regjeringen sterkt da supermakten i helga flyttet tropper gjennom det nordlige Syria.
DB170430 Vi må utvikle vår velferdsmodell, men ikke miste den slik regjeringen legger opp til.
DB170430 Da ingen helt forsto hva det innebar, endret regjeringen taktikk og retorikk ved å hevde at reformen ville gi bedre velferdstjenester og styrket lokaldemokrati.
DB170430 Regjeringen sier i sin erklæring at det ikke er forskjell på offentlig tjenesteyting og det private næringslivets produksjon av forbruksvarer.
DA170430 Når det gjelder hva regjeringen bør gjøre, har Grande en rekke forslag.
DA170430 Han mener videre at regjeringen må bruke ILO, FNs særorgan for arbeidslivet, aktivt og støtte opp under de ulike organisasjonenes arbeid for å styrke tekstilarbeidernes rettigheter.
DA170430 Ap mener både klesbransjen og regjeringen må sørge for bedre kår for tekstilarbeiderne. utfordrer : Aps Arild Grande er ikke fornøyd med verken klesbransjen eller regjeringen.
DA170430 - På vegne av norske forbrukere må regjeringen samle bransjen og tydeliggjøre krav og forventninger til at anstendige arbeidsvilkår må på plass, begynner han.
DA170430 utfordrer : Aps Arild Grande er ikke fornøyd med verken klesbransjen eller regjeringen .
AP170430 Motviljen mot regjeringen stikker dypt.
AP170430 Regjeringens hjemmeside : « Regjeringen samarbeider med partene i arbeidslivet for å løse en rekke samfunnsutfordringer.
AP170430 Leste du denne ? Regjeringen fikk bestått i « grunnkurs i trepartssamarbeid » ¶
AP170430 Regjeringen kan bruke trepartssamarbeidet og hovedavtalen som instrument for å gjennomføre lønnspolitikk i Norge.
AA170430 Etter at FARC-geriljaen inngikk en fredsavtale med regjeringen , antas det at kartellet kjemper mot geriljagruppen ELN om kontroll over Stillehavskysten.
AA170430 Den frivillige syriske sivilforsvarsgruppen jobber i områder som kontrolleres av grupper som kjemper mot den syriske regjeringen .
VG170429 Les også : Regjeringen vil forby strømming av filmer som er ulovlig lagt ut ¶
VG170429 - Det haster ¶ Regjeringen i Sør-Korea sier testen åpenbart var i strid med FN-resolusjoner.
VG170429 - Jeg elsker regjeringen hans, men skulle ønske at Trump kunne holde kjeft.
VG170429 Den britiske regjeringen ønsker parallelle samtaler om skilsmissen og det framtidige forholdet.
VG170429 - Den britiske regjeringen kan komme til å gjøre sitt ytterste for å splitte de 27.
VG170429 En blågul regjering er den dårligste regjeringen blå velgere kan få, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.
SA170429 Nå vil KrF igjen entre « Europas siste diktatur » - og få regjeringen i Norge til å ta tak i Hviterussland.
SA170429 Statsminister Paolo Gentiloni sier regjeringen ikke kommer til å stille seg i veien for en eventuell etterforskning av saken, men understreker samtidig at regjeringen ønsker hjelpeorganisasjoners innsats i Middelhavet velkommen.
SA170429 Statsminister Paolo Gentiloni sier regjeringen ikke kommer til å stille seg i veien for en eventuell etterforskning av saken, men understreker samtidig at regjeringen ønsker hjelpeorganisasjoners innsats i Middelhavet velkommen.
SA170429 Selv om bypolitikk ikke alltid når avisenes førstesider, utvikler regjeringen verktøy for å håndtere utfordringene i byene.
SA170429 Og om det overhodet skulle være noen tvil : Jeg kan også forsikre Helle om at regjeringen ikke kommer til gå inn for dyrere drivstoff kun i byene, eller at det skal være ulike trafikkregler for folk i byer og folk i distriktene, slik Sp-representanter har tatt til orde for.
SA170429 | Regjeringen utvikler verktøy for å håndtere utfordringene i byene ¶
SA170429 Regjeringen vil være en god partner for byene.
SA170429 Regjeringen vil heller styrke samspillet mellom by og distrikt.
SA170429 Regjeringen gjennomfører en rekke tiltak for en mer balansert utvikling i boligmarkedet.
SA170429 Der er det avtalt at hele rammen skal fordeles etter forhandlinger i virksomhetene, opplyser regjeringen .
DN170429 Jonas Gahr Støre løper hele tiden rundt og skylder på den nåværende regjeringen for fallet i sysselsettingsandelen.
DN170429 I DN fredag gikk arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) kraftig i rette med Ap-leder Jonas Gahr Støres påstander om at regjeringen har skylden.
DN170429 Jonas Gahr Støre løper hele tiden rundt og skylder på den nåværende regjeringen for fallet i sysselsettingsandelen.
DN170429 I DN fredag gikk arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) kraftig i rette med Ap-leder Jonas Gahr Støres påstander om at regjeringen har skylden.
DN170429 Regjeringen har også etablert en arbeidsgruppe for brexit i Oslo der flere departementer er med.
DN170429 Der er det avtalt at hele rammen skal fordeles etter forhandlinger i virksomhetene, opplyser regjeringen .
DB170429 Lørdag la regjeringen dessuten ned forbud mot de enormt populære datingprogrammene på tyrkisk TV.
DB170429 Lørdag avskjediget regjeringen også 4000 offentlig ansatte i den siste bølgen av utrenskinger under unntakstilstanden som har rådet siden kuppforsøket i juli i fjor.
DB170429 ¶ SKUFFET : Edward Snowden kaller det trist og forutsigbart at regjeringen gikk så langt for å forhindre at han skulle kunne komme i Norge for å motta Ossietzky-prisen.
DB170429 I et intervju med Brennpunkt i forbindelse med overrekkelsen, retter Snowden sterk kritikk mot den norske regjeringen , som ikke ville gi ham mulighet til å komme til Norge for å motta prisen uten å risikere å bli utlevert til USA.
DB170429 Edward Snowden kaller det trist og forutsigbart at regjeringen gikk så langt for å forhindre at han skulle kunne komme i Norge for å motta Ossietzky-prisen.
DB170429 Den norske regjeringen hadde muligheten til å anerkjenne det som har vært gjort i denne saken, når Norsk Pen inviterte meg til Norge for å motta prisen.
DB170429 Regjeringen ville føre folket bak lyset Kommentar ¶
DA170429 Regjeringen ønsker nemlig å utvikle det supre konseptet « Nasjonale Turstier », etter modell fra Nasjonale turistveger.
DA170429 Regjeringen har i den nye reiselivsmeldingen kontant avvist mange turistkommuners ønske om å innføre ulike former for turistskatt for å dekke kostnadene i tilknytning til fellesgoder.
DA170429 Pilotprosjektet som har vart i fire år, er nå i ferd med å avsluttes, og ordfører Marianne Borgen mente Regjeringen ikke burde ha avsluttet prosjektet før siste evaluering var gjennomført.
DA170429 Hun reagerer på ordfører Marianne Borgens utspill i tirsdagens Dagsavisen, der Borgen fortalte at hun er sint på barnas vegne, mot Regjeringen , som kuttet i gratis aktivitetsskole på Mortensrud skole.
DA170429 Hun minner samtidig om at regjeringen har endret tjenestemannsloven, slik at den nå er lik arbeidsmiljøloven når det gjelder adgangen til å ansette midlertidig.
DA170429 - Hva har dere gjort for å få flere hele, faste stillinger - og hva kan du vise til av resultater her ? - Regjeringen har endret på arbeidsmiljøloven for å gjøre det lettere å ansette midlertidig, men vi ser at det er nesten ingen endring på hvor mange som blir ansatt midlertidig, sier Hauglie.
DA170429 - Fjorårets parole i Oslo handlet om arbeidsledighet, så det at de gikk bort fra det i år betyr nok at de ser at politikken til regjeringen begynner å virke.
DA170429 - Er flere hele, faste stillinger et selvstendig mål for regjeringen , og hvordan har dere i så fall jobbet for å få til det ?
DA170429 | Derfor har LO parole mot regjeringen
DA170429 Hun mener den økte arbeidsledigheten under denne regjeringen er et stort problem.
DA170429 Den viser et entydig bilde : De sakene som er viktige for våre medlemmer er saker som nedprioriteres eller trues av regjeringen , sier LO-leder Gerd Kristiansen.
DA170429 - Samtidig drysser regjeringen milliarder over landets rikeste istedenfor å investere i jobbvekst, kompetanse, kamp mot sosial dumping og kvalifisering, hevder Kristiansen.
DA170429 Og i et forslag om å erstatte tjenestemannsloven, som ble lagt fram denne måneden, går regjeringen inn for å harmonisere reglene for midlertidighet i staten, med reglene for dette i arbeidsmiljøloven. sofie.prestegard@dagsavisen.no ¶
DA170429 Kristelig Folkeparti ga sammen med regjeringen grønt lys for generell adgang til å ansette midlertidig.
BT170429 | Regjeringen innfører passkontroll inn og ut av Schengen ¶
AP170429 Siden massesult vil kunne svekke president Maduros stilling, har regjeringen begynt å dele ut matsekker i de fattigste områdene.
AP170429 Det er et viktig signal, fordi hun er utnevnt av regjeringen , sier professor Bull.
AP170429 Den frivillige syriske sivilforsvarsgruppen jobber i områder som kontrolleres av grupper som kjemper mot den syriske regjeringen .
AP170429 Der er det avtalt at hele rammen skal fordeles etter forhandlinger i virksomhetene, opplyser regjeringen .
AP170429 I et intervju med Brennpunkt i forbindelse med overrekkelsen, retter Snowden sterk kritikk mot den norske regjeringen , som ikke ville gi ham mulighet til å komme til Norge for å motta prisen uten å risikere å bli utlevert til USA.
AP170429 Edward Snowden kaller det trist og forutsigbart at regjeringen gikk så langt for å forhindre at han skulle kunne komme i Norge for å motta Ossietzky-prisen.
AP170429 Den norske regjeringen hadde muligheten til å anerkjenne det som har vært gjort i denne saken, når Norsk Pen inviterte meg til Norge for å motta prisen.
AP170429 Si ;D-innlegg : Norske politikere og regjeringen kvier seg for å heve stemmen for rettferdighet.
AP170429 At regjeringen fjerner embetsmenn, akademikere og journalister fra sine posisjoner, er kjent, skriver Rozerin Algunerhan om situasjonen i Tyrkia.
AP170429 Det kan vi ikke akseptere, og Høyre og Regjeringen mener at faglig dyktige og trygge lærere er nøkkelen til en skole hvor elevene lærer mer.
AA170429 Regjeringen i Sør-Korea sier testen åpenbart var i strid med FN-resolusjoner.
AA170429 | Tyrkia forbyr TV-dating ¶ Regjeringen i Tyrkia bruker unntakstilstanden i landet til å forby de enormt populære sjekkeprogrammene på tyrkisk TV.
AA170429 Lørdag la regjeringen dessuten ned forbud mot de enormt populære datingprogrammene på tyrkisk TV.
AA170429 Lørdag avskjediget regjeringen også 4.000 offentlig ansatte i den siste bølgen av utrenskinger under unntakstilstanden som har rådet siden kuppforsøket i juli i fjor.
AA170429 Lørdag la regjeringen dessuten ned forbud mot de enormt populære datingprogrammene på tyrkisk TV.
AA170429 Lørdag avskjediget regjeringen også 4.000 offentlig ansatte i den siste bølgen av utrenskinger under unntakstilstanden som har rådet siden kuppforsøket i juli i fjor.
AA170429 mars ble rundt 1.000 personer pågrepet da opposisjonslederen Aleksej Navalnyj organiserte den største protesten mot regjeringen på flere år i Moskva.
AA170429 Soros er blitt en viktig politisk hoggestabbe for Orbán, som mener den ungarskfødte finansmannen prøve å undergrave den ungarske regjeringen ved å fremme liberale ideer.
AA170429 Den britiske regjeringen ønsker parallelle samtaler om skilsmissen og det framtidige forholdet.
AA170429 - Den britiske regjeringen kan komme til å gjøre sitt ytterste for å splitte de 27.
AA170429 I resolusjonen som ble vedtatt heter det at KrF « vil stoppe den nedbyggingen av Heimevernet som regjeringen og Arbeiderpartiet ga flertall » for i forbindelse med behandlingen av langtidsplanen.
AA170429 En blågul regjering er den dårligste regjeringen blå velgere kan få, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.
AA170429 Der er det avtalt at hele rammen skal fordeles etter forhandlinger i virksomhetene, opplyser regjeringen .
AA170429 I et intervju med Brennpunkt i forbindelse med overrekkelsen, retter Snowden sterk kritikk mot den norske regjeringen , som ikke ville gi ham mulighet til å komme til Norge for å motta prisen uten å risikere å bli utlevert til USA.
AA170429 Edward Snowden kaller det trist og forutsigbart at regjeringen gikk så langt for å forhindre at han skulle kunne komme i Norge for å motta Ossietzky-prisen.
AA170429 Den norske regjeringen hadde muligheten til å anerkjenne det som har vært gjort i denne saken, når Norsk Pen inviterte meg til Norge for å motta prisen.
VG170428 Han sa at regjeringen aldri offentliggjør hva de stemmer i hemmelige avstemninger.
VG170428 Som Mikkelsen, mener også Bentzen at regjeringen bør tenke nytt.
VG170428 Les også : Bente ( 42 ) er læreren regjeringen ikke vil ha ¶
VG170428 Leder i Pedagogstudentene Silje Marie Bentzen synes det er et godt tiltak at regjeringen nå vil slette deler av studielånet for nyutdannede lærere som tar jobb i Nord-Norge.
VG170428 Flere gulrøtter ¶ Regjeringen besluttet tidligere i år - før søknadsfristen - at studenter som starter på lærerutdanning kommende høst kan få dekket inntil halvparten av studielånet.
VG170428 Den rødgrønne regjeringen initierte kampanjemidlene på 43 millioner for at flere skulle søke studiene for grunnskolelærere.
VG170428 Felles regjeringen kan KrF bytte side, og gå inn i en Støre-regjering.
VG170428 * 1 Hvis det borgerlige flertallet består og Høyre/Frp-regjeringen fortsetter : Da vil det ikke lenger være noen samarbeidsavtale på borgerlig side, og KrF og Venstre vil stå fritt til å felle regjeringen dersom det kommer en sak de ikke blir enige med Høyre og Frp om.
VG170428 Regjeringen , med Stortingets velsignelse, gikk med i den internasjonale styrken etter at FNs sikkerhetsråd 17. mars hadde vedtatt Resolusjon 1973 : « Verdens land har et ansvar for å beskytte sivilbefolkningen mot massive angrep ».
VG170428 | Innfører permanent passkontroll inn og ut av Schengen ¶ Regjeringen besluttet i statsråd fredag at det skal innføres passkontroll for reisende inn og ut av Schengenområdet.
VG170428 - Må reisende regne med kø i passkontrollen ? - Regjeringen har bevilget 16 millioner kroner som skal brukes til å øke kapasiteten i passkontrollen.
SA170428 | Regjeringen varsler klimamelding før sommeren ¶
SA170428 40 prosent ¶ Regjeringen håper å få på plass en avtale med EU om et tett klimapolitisk samarbeid.
SA170428 For å senke terskelen for barn og unges deltakelse i idrett og fysisk aktivitet, styrker regjeringen ordningen « Inkludering i Idrettslag » med 1 million kroner, til 15,5 millioner for 2018.
SA170428 FOTO : NTB scanpix ¶ Regjeringen overfører nesten 2,6 milliarder kroner fra overskuddet i Norsk Tipping til norsk idrett.
SA170428 Dette vil gi grunnlag for et styrket aktivitetstilbud i de mange tusen lokale idrettslagene i Norge, mener regjeringen .
SA170428 - For denne regjeringen er friluftsliv viktig for at alle skal ha muligheten til fysisk aktivitet og få bedre velvære.
SA170428 | Regjeringen overfører milliardbeløp til norsk idrett : Slik skal pengene fordeles ¶
DN170428 Frihet er ikke en gave fra regjeringen .
DN170428 Partileder Knut Arild Hareide i KrF mener regjeringen fortsatt har en mulighet til å stoppe hemmeligholdet.
DN170428 KrF var partiet som i første omgang har hindret Stortinget i vedta nedgradering Riksrevisjonens granskning av regjeringen .
DN170428 Hvis dette ikke er forankret høyt nok oppe, er ikke det en forklaring på hemmeligholdet fra regjeringen , sier Knut Arild Hareide.
DN170428 Foto : Øyvind Elvsborg ¶ | - En farse fra regjeringen
DN170428 DN har tidligere publisert innholdet i de graderte dokumentene fra Riksrevisjonen som viser hvordan regjeringen ikke i tilstrekkelig nok grad har fulgt opp vedtak i Stortinget om å beskytte viktige mål i Norge mot terror, spionasje, sabotasje og væpnet angrep.
DN170428 - Regjeringen har fortsatt en mulighet til å stoppe hemmeligholdet, for det fremstår nå som en farse fra regjeringen , sier KrF-leder Knut Arild Hareide.
DN170428 - Det fremstår som en farse fra regjeringen .
DN170428 - Regjeringen har fortsatt en mulighet til å stoppe hemmeligholdet, for det fremstår nå som en farse fra regjeringen, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.
DN170428 Andre EU-diplomater tror likevel at uttalelsen kan komme til å irritere regjeringen i London.
DN170428 Danske medier har tidligere rapportert om et dokument med fire navngitte personer og 14 friskoler som den tyrkiske ambassaden oversendte til den tyrkiske regjeringen . Özlem Cekic, som sitter i det danske folketinget, og som selv har vært i tyrkiske myndigheters søkelys for sine kritiske holdninger til president Erdogan og hans regjering, liker dette svært dårlig.
DB170428 I forrige uke sa regjeringen i Frankrike at de har gjort tester som bekrefter at det var Syrias regjering som utførte angrepet, og at det ble brukt saringass.
DB170428 Regjeringen i USA mener Syrias regjering sto bak angrepet, og bombet 7. april en syrisk flybase som gjengjeldelse.
DB170428 Dette er et viktig signal, mener regjeringen .
DB170428 Ansvaret hviler tyngst på Erna Solberg og regjeringen , men hvis Ap virkelig er kjent med de graverende forholdene for enslige mindreårige, kan ikke stortingsflertallet utsette å gjøre noe med det i et halvt år av frykt for at det kan brukes mot dem i valgkampen.
DA170428 Statsminister Netanyahu har hatt hemmelige forhandlinger med eieren av landets største avis, Yedioth Aharonot, der han ble lovet en positiv mediedekning av regjeringen i bytte mot bedre økonomiske betingelser for avisen.
DA170428 Regjeringen har tildelt krisepakker til rammede kommuner.
DA170428 | Regjeringen åpner for å internere asylbarn på ubestemt tid ¶ Regjeringen strammer inn på adgangen til å internere asylbarn og - familier over lang tid, men åpner for at det i enkelte saker skal kunne skje på ubestemt tid. konsituert innvandrings- og integreingsminister Per Sandberg ( Frp ) ønsker muligheten til å kunne internere asylbarn på ubestemt tid velkommen.
DA170428 I et nytt forslag til endringer i utlendingsloven tar regjeringen til orde for at barn og barnefamilier som skal sendes ut av landet, skal kunne interneres i tre døgn, med mulighet til forlenging i ytterligere tre døgn.
DA170428 ( Aslak Borgersrud ) ¶ | Regjeringen åpner for å internere asylbarn på ubestemt tid ¶
DA170428 Regjeringen legger dessuten flere presiseringer som skal ivareta barnas rettssikkerhet i interneringsprosessen.
DA170428 - Den rødgrønne regjeringen hadde råd til å utsette dette, fordi de hadde så mange felt som lå klare.
DA170428 - Regjeringen viser bare til Landinfo og andre kanaler og svarer ikke på noe.
BT170428 Sykepleierstudenter må ha tre i matte og norsk, foreslår regjeringen .
BT170428 MÅ BLI BEDRE I MATTE : Norske sykepleiere har for dårlige mattekunnskaper, mener regjeringen og vil skjerpe kravene.
BT170428 FOTO : © Toby Melville / Reuters / X90004 ¶ | Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å bli sykepleier ¶
AP170428 Det er den tyske regjeringen som har fremmet forslaget, som også må godkjennes av overhuset i det tyske parlamentet.
AP170428 Den tyske regjeringen ønsker ikke at offentlig ansatte skal gå med nikab på jobb.
AP170428 Frihet er ikke en gave fra regjeringen .
AP170428 | Regjeringen innfører passkontroll inn og ut av Schengen ¶
AP170428 Hvem har den faktiske omsorgen ¶ Regjeringen la nylig frem en stor handlingsplan for å bekjempe sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
AP170428 Regjeringen har nå lagt frem den nye rammeplanen for barnehager.
AP170428 Hanssen og den rødgrønne regjeringen hadde lansert et forslag om innstramning i sykelønnsordningen som innebar at arbeidsgiverne skulle betale en større andel av utgiftene.
AP170428 For å senke terskelen for barn og unges deltakelse i idrett og fysisk aktivitet, styrker regjeringen ordningen « Inkludering i Idrettslag » med 1 million kroner, til 15,5 millioner for 2018.
AP170428 FOTO : NTB scanpix ¶ Regjeringen overfører nesten 2,6 milliarder kroner fra overskuddet i Norsk Tipping til norsk idrett.
AP170428 Dette vil gi grunnlag for et styrket aktivitetstilbud i de mange tusen lokale idrettslagene i Norge, mener regjeringen .
AP170428 - For denne regjeringen er friluftsliv viktig for at alle skal ha muligheten til fysisk aktivitet og få bedre velvære.
AP170428 | Regjeringen overfører milliardbeløp til norsk idrett : Slik skal pengene fordeles ¶
AA170428 Frihet er ikke en gave fra regjeringen .
AA170428 Det er den tyske regjeringen som har fremmet forslaget, som også må godkjennes av overhuset i det tyske parlamentet.
AA170428 Danske medier har tidligere rapportert om et dokument med fire navngitte personer og 14 friskoler som den tyrkiske ambassaden oversendte til den tyrkiske regjeringen . Özlem Cekic, som sitter i det danske folketinget, og som selv har vært i tyrkiske myndigheters søkelys for sine kritiske holdninger til president Erdogan og hans regjering, liker dette svært dårlig.
AA170428 Den norske regjeringen har på sin side sagt at den aller helst skulle ha hatt en plass ved bordet under forhandlingene.
AA170428 Russland mener at innblandingen har som mål å fjerne den legitime regjeringen fra makten ».
AA170428 Der regjeringen har gjort koding til valgfag, slo Støre fast at det skulle bli del av den obligatoriske utdanningen i grunnskolen. - 15 andre europeiske land har gjort dette allerede.
AA170428 ( ©NTB ) ¶ | Regjeringen innfører passkontroll inn og ut av Schengen ¶
AA170428 - Dette er alvorlig for pasientene og nå må regjeringen ta grep som virkelig monner.
AA170428 - Dette er alvorlig for pasientene og nå må regjeringen ta grep som virkelig monner.
AA170428 Vi bør kartlegge dette sier regjeringen - etter havretten har Norge som kyststat rett til å utforske og utvinne naturforekomster på kontinentalsokkelen.
VG170427 SØRENGA ( VG ) De neste tre årene vil regjeringen bruke 100 millioner kroner av spillemidlene på bygging av anlegg til egenorganisert idrett.
VG170427 | Regjeringen styrer 100 millioner kroner utenom Norges idrettsforbund ¶
VG170427 Regjeringen håper ordningen vil stimulere kommuner til å tenke nytt om anleggsbygging.
VG170427 Russland på sin side har alltid sagt at de er bedt av den syriske regjeringen om å bidra i kampen mot det de hevder er terrorister inne i Aleppo og i andre områder av Syria.
VG170427 Andersens argument var blant annet at koalisjonen er bedt av den irakiske regjeringen å bistå i kampen for å befri områder fra IS.
VG170427 Det var den Ap-ledede rødgrønne regjeringen som endret navnet på faget fra KRLE til RLE.
VG170427 - SV har selv sagt at de vil være med på å felle Høyre-Frp regjeringen og sette inn en Ap-ledet regjering dersom flertallet gjør det mulig.
SA170427 | USA åpner for forhandlinger om Nord-Korea ¶ Regjeringen i USA vil bruke økonomisk og diplomatisk press for å for Nord-Korea til å droppe atomvåpenprogrammet sitt og åpner for forhandlinger.
SA170427 Uttalelsen fra den amerikanske regjeringen kom i forbindelse med at USAs senatorer onsdag ble orientert om Nord-Korea-krisen i Det hvite hus.
SA170427 Planen er å få IP-forslaget gjennom på landsmøtet neste helg, og deretter gjøre det til en sak for regjeringen .
SA170427 - Dette er noe regjeringen burde foreslått for lengst.
DN170427 Norwegian-sjef Bjørn Kjos krever at regjeringen bryter en skandinavisk flyavtale med Russland, og lager en norsk avtale.
DN170427 Det er å reparere distriktsfiendtlige og sentraliserende forslag fra regjeringen .
DN170427 | Flere kommuner kan bli tvunget sammen ¶ Regjeringen varslet at 13 kommuner slås sammen mot sin vilje.
DN170427 | USA åpner for forhandlinger om Nord-Korea ¶ Regjeringen i USA vil bruke økonomisk og diplomatisk press for å få Nord-Korea til å droppe atomvåpenprogrammet sitt, og åpner for forhandlinger.
DN170427 Uttalelsen fra den amerikanske regjeringen kom i forbindelse med at USAs senatorer onsdag ble orientert om Nord-Korea-krisen i Det hvite hus.
DN170427 Planen er å få IP-forslaget gjennom på landsmøtet neste helg, og deretter gjøre det til en sak for regjeringen .
DN170427 - Dette er noe regjeringen burde foreslått for lengst.
DB170427 Men mens det i fjor var lett å score billige politiske poeng på de såkalte « idrettspampenes » mer eller mindre skjulte reiseregninger og gjennomgående klumsete TV-opptredener, er det nå svært usikkert hvor lenge dette er en konflikt som regjeringen selv er tjent med.
DB170427 Der regjeringen nå er svært takknemmelige for at Kina-vennen og olympialederen Gerhard Heiberg gjennom sitt nære forhold til supermaktens ledere ga Norge sjansen til igjen å få snakke vanlig med kineserne, vil den norske leveransen til avtalen være avhengig av helhjertet støtte fra idretten.
DB170427 Vi fikk, sammen med Venstre, regjeringen til å ta klimaet på alvor, poengterte Knut Arild Hareide.
DB170427 Høsten 2016 la regjeringen frem et altfor svakt klimabudsjett.
DB170427 Høsten 2015 ville regjeringen sende den største regningen for flyktningkrisen til verdens fattige.
DB170427 Høsten 2014 la regjeringen fram et usosialt budsjettforslag.
DB170427 - Samtidig hadde den rødgrønne regjeringen utfordret og provosert i spørsmål om familie, kulturarv, menneskeverd og sorteringssamfunn.
DB170427 Planen er å få IP-forslaget gjennom på landsmøtet neste helg, og deretter gjøre det til en sak for regjeringen .
DB170427 - Dette er noe regjeringen burde foreslått for lengst.
DB170427 Norge trenger en ny regjering, sa Hareide, og gjorde det klart at KrF vil ha en plass i denne regjeringen .
DB170427 ( Dagbladet ) : KrF og Arbeiderpartiet vil be regjeringen blokkere nettsidene til utenlandske bettingselskaper.
DB170427 - Regjeringen er for passive i dette spørsmålet.
DB170427 Som en del av forlaget, ber de fem partiene også regjeringen om å fremme en ny handlingsplan for fysisk aktivitet.
DB170427 I så fall ville det blitt et anmodningsvedtak fra Stortinget, som regjeringen måtte følge opp.
DB170427 - Regjeringen er for passive i dette spørsmålet.
DB170427 Handelsnæringen i Norge har ikke tradisjon for å be om spesialbehandling, men den reagerer når regjeringen gir utenlandske bedrifter særfordeler.
DB170427 Og som Brende påpekte : Også av den forrige regjeringen .
DB170427 Men det opphever ikke hovedspørsmålet : Er det rimelig at regjeringen ikke opplyser Stortinget om hva Norge stemmer i FN ?
DB170427 Regjeringen tier om hva Norge mener når det er hemmelige avstemninger i FN.
DB170427 Regjeringen fremholder at den ved flere anledninger har tatt opp likestilling med saudiske ledere.
DB170427 Loven måtte altså ytterligere strammes inn, fordi regjeringen og Stortinget fryktet at den ikke var tydelig nok.
DB170427 I tillegg ber vi regjeringen foreslå endringer