NL171212 Disse målingene er så nøyaktige at de registrerer hvordan massen øker om vinteren og avtar om sommeren, og viser et massetap på 3600 milliarder tonn gjennom de femten siste årene.
DB171212 Politiet gikk rutinemessig i gang med å sjekke kjøretøyet, og alt virket normalt, helt til betjentene tok i bruk en sensor som registrerer hjerteslag.
NL171210 Jeg registrerer at Nordlys og andre teller stemmer etter geografi.
SA171209 Debatt : Jeg registrerer med bekymring at fylkespolitikerne i Rogaland vil kutte den direkte finansieringen til språkfagene latin og arabisk ved to videregående skoler i fylket.
DB171209 - Vi registrerer gjennom samtaler med storløpere som Eldar Rønning, Dario Cologna og Lukas Bauer at vi tenker mye likt som de beste, så helt på villspor er vi ikke, mener tyskeren.
SA171208 Jeg har ikke registrert harselas, men registrerer at Sayed unngår å berøre det som er hovedproblemet med lærernormen : Den vil svekke skolen i utkantene.
DA171208 - Jeg registrerer at tingretten er enig med påtalemyndigheten i at telefonkatalogmetoden er lovstridig.
DA171208 - Jeg registrerer at tingretten er enig med påtalemyndigheten om at metoden er lovstridig.
AP171208 - Vi hadde håpet at helsemyndighetene hadde bestemt seg for å gi SMA-pasientene behandling i dag, men vi registrerer at dette dessverre ikke er tilfelle.
VG171207 - Jeg registrerer at Stortinget vil bryte med hevdvunnet praksis og hindre en representant fra å fremme et forslag, sier Hagen selv.
SA171207 Asphjell : - Vi registrerer at ordfører som kommer fra Høyre på en måte har nektet flere partier å ta opp saken og at Fylkesmannen har underkjent det ordføreren han gjorde.
AP171207 Jeg registrerer at Vidnes i sitt innlegg snakker særdeles lite om sin egen politikk og kun er ute etter å sette merkelapper på oss som vil ha en strengere innvandringspolitikk og bevare norsk verdier, tradisjoner og kultur. 3rd-party-bio ¶
AP171207 European Society of Human Reproduction and Embryology, som registrerer 80 prosent av gjennomførte behandlingssykluser i Europa, anslår en graviditetsratio på 35 prosent pr. embryooverføring.
AP171206 Kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise sier at deres egen kundeservice registrerer klager, og hvis et firma får flere henvendelser med negativt fortegn - så tas det grep.
AP171206 Kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise sier at deres egen kundeservice registrerer klager, og hvis et firma får flere henvendelser med negativt fortegn - så tas det grep.
AP171206 Han sier til Aftenposten at de registrerer at PBE har utarbeidet sine egne sol-/skyggediagrammer som avviker noe fra de diagrammene som fulgte reguleringssaken.
AA171206 Kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise sier at deres egen kundeservice registrerer klager, og hvis et firma får flere henvendelser med negativt fortegn - så tas det grep.
AA171206 Kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise sier at deres egen kundeservice registrerer klager, og hvis et firma får flere henvendelser med negativt fortegn - så tas det grep.
VG171205 Jeg registrerer at den gir sterk støtte til funnene i McLaren-rapporten.
DN171205 Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten.
BT171205 E39 er så dominerende at en knapt registrerer at noen bor her ute når en haster av gårde til og fra Åsane.
DA171203 - Da firmasjekken ble satt opp i 2011 var slik begrenset informasjon mer relevant, men de useriøse aktørene har tilpasset seg, og registrerer nå virksomhetene for merverdiavgift.
DA171203 - Da firmasjekken ble satt opp i 2011 var slik begrenset informasjon mer relevant, men de useriøse aktørene har tilpasset seg, og registrerer nå virksomhetene for merverdiavgift.
SA171202 Vi registrerer også at i Trøndelag Fotballkrets praktiseres det poengtrekk ved bruk av ikkeberettiget spiller, uavhengig av om protest er levert eller ikke », skriver klubben.
AP171202 - Det er en politisk seier å få gjennomført noe av det man har gått til valg på, men jeg registrerer at de som kan litt mer om skatt enn meg hevder at dette er til fordel for de rikeste og at vanlige folk kan få skatteskjerpelser.
AP171202 Vi registrerer også at i Trøndelag Fotballkrets praktiseres det poengtrekk ved bruk av ikkeberettiget spiller, uavhengig av om protest er levert eller ikke », skriver klubben.
AA171202 Vi registrerer også at i Trøndelag Fotballkrets praktiseres det poengtrekk ved bruk av ikkeberettiget spiller, uavhengig av om protest er levert eller ikke », skriver klubben.
SA171201 Vi registrerer at høyresiden er presset.
DB171201 Og mens jeg registrerer at enkelte velger å kalle gruppe F dødens gruppe, er det en viss optimisme å spore hos naboen i øst.
DB171201 - Når jeg som kulturminister registrerer spørsmål knyttet til legitimiteten må jeg sørge for at ordningen fortsatt har legitimitet framover, sier Helleland.
AP171201 Men jeg registrerer dessverre også at journalistikk om samiske forhold sjelden oppleves relevant eller interessant blant norske medier eller myndigheter.
NL171130 Jeg registrerer at statsministeren og kunnskapsministeren bidrar til å skape usikkerhet om regjeringens vilje og evne til å implementere ordningen.
DB171130 Men jeg registrerer frykt på Ullevaal for å røre ved tradisjoner.
DB171130 Men hvis vi ser bort fra tåka fra det hysteriske skrytet på nordkoreansk TV, så registrerer vi minst tre åpenbare trekk etter den siste rakettoppskytingen. 1.
BT171130 Det er med stor skuffelse vi registrerer at Arbeiderpartiet og de to andre byrådspartiene ikke har evnet å velge en trasé som er til det beste for innbyggerne og byutviklingen i Sandviken.
AP171130 « Lykke til på Nissekollen kunstgress », lød budskapet fra rivalen : « Vi registrerer med undring at Fredriksstad Blad ikke unner sarpingene å vinne gull på Ulleval stadion søndag.
VG171129 - Jeg registrerer at det er mange som er bekymret for utøvernes rettssikkerhet.
SA171129 Man legger inn kjønn og vekt og registrerer alkoholinntaket utover kvelden.
DN171129 Man legger inn kjønn og vekt og registrerer alkoholinntaket utover kvelden.
DB171129 Mens undergrunnstester merkes på Richters skala, som registrerer bevegelser i jordoverflaten, er en atmosfærisk atomprøvesprenging langt mer skremmende og vil skape en gigantisk soppsky.
BT171129 Man legger inn kjønn og vekt og registrerer alkoholinntaket utover kvelden.
SA171127 På den ene side registrerer vi at lokale folkevalgte skylder på Statens vegvesen for løsningene som er valgt.
VG171126 Bedriften registrerer i likhet med Odnes at Oslo er blitt en enorm merkostnad.
VG171125 Jeg registrerer at kontroll- og konstitusjonskomiteen skal ha et nytt møte i morgen, og vil stille meg nye spørsmål.
SA171125 Vi registrerer at prosessen har vært slik, så må vi ta konsekvensene av det senere, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye til Adresseavisen.
AP171125 Vi registrerer at prosessen har vært slik, så må vi ta konsekvensene av det senere, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye til Adresseavisen.
VG171124 - Det var en alvorlig tiltale, og jeg registrerer tingrettens dom.
AP171124 Nå har disse sentrene utviklet seg til å bli overvåkingsinstanser som registrerer feil hos foreldre.
SA171123 Disse sitter normalt festet til en membran som registrerer hvilken stilling hodet befinner seg i.
SA171123 Disse sitter normalt festet til en membran som registrerer hvilken stilling hodet befinner seg i.
DB171123 - Jeg registrerer at det fortsatt er mye politikk i norsk langrenn, sier Jens Arne Svartedal til Dagbladet.
DA171123 - Jeg registrerer at regjeringen sier at budsjettet vil styrke norske arbeidsplasser, men dette vil jo ha motsatt effekt, sier han til NTB.
SA171122 - Jeg registrerer til stadighet at biler ligger i venstre felt.
DA171122 Jeg registrerer at Masud må ha veldig god råd og mye penger til populære og gode tiltak fra opposisjon, men Ap hadde ikke like mye da de satt i posisjon, svarer Morten Wold.
AA171122 Klein Reinertsen registrerer at forbrukere generelt er mer opptatt av at dun og pels er sertifisert enn tidligere, men at de nok ikke tenker på hvilke omkostninger haugen av kjempebillige, syntetiske klær har både for miljø og mennesker.
VG171121 « Vi registrerer at myndighetene har endret oppfatning i saken etter først å ha vurdert saksforholdet i ett år og konkludert i november 2016 med at det ikke forelå noe grunnlag for dette.
DB171121 - Jeg registrerer at skiforbundet kaller det hele en personalsak.
AP171121 « Vi registrerer at myndighetene har endret oppfatning i saken etter først å ha vurdert saksforholdet i ett år og konkludert i november 2016 med at det ikke forelå noe grunnlag for dette.
DB171120 Kvinnen besøker mannens profil, og registrerer at han har skjult vennelisten og at han kun har publisert noen få bilder på veggen sin.
DN171119 Skihistoriker Thor Gotaas registrerer med glede at flere tar opp igjen skimakertradisjonen og synes det er moro at flere tar seg tid til å lage eget utstyr i en tid hvor alt kan kjøpes med et par tastetrykk.
DN171119 Skihistoriker Thor Gotaas registrerer med glede at flere tar opp igjen skimakertradisjonen og synes det er moro at flere tar seg tid til å lage eget utstyr i en tid hvor alt kan kjøpes med et par tastetrykk.
VG171117 VG har tidligere intervjuet organisasjonen Airways, som registrerer og ettergår sivile tap i krigen i Syria og Irak.
VG171116 Jeg er ikke tett nok på til å si at den og den personen ikke har gjort en god nok jobb, men jeg registrerer at vi er der vi er.
DA171116 - Vi vet veldig lite om dem som kjøper en drone og ikke registrerer det.
DN171115 - Jeg registrerer at det er stor interesse for dette valget med bakgrunn i at Hagen også er vararepresentant til Stortinget.
DN171115 - Jeg registrerer at Esa mener at foreldrepengeordningen er i strid med likestillingsdirektivet, fordi det stilles ulike krav til mødre og fedre ved uttak og beregning av foreldrepenger.
DB171115 - Jeg registrerer at det er stor interesse for dette valget med bakgrunn i at Hagen også er vararepresentant til Stortinget.
DA171115 - Jeg registrerer at det er stor interesse for dette valget med bakgrunn i at Hagen også er vararepresentant til Stortinget.
VG171112 - Etterretningstjenestene registrerer dem.
VG171111 Jeg registrerer at alle er glade, altfor glade, men jeg er litt tom, for jeg mangler meningen.
DA171111 Det amerikanske justisdepartementet krever at RT innen mandag registrerer seg i USA som « utenlandsk agent ».
AA171111 Den registrerer kun bruk fra etter den er installert, naturlig nok, så for å sjekke forbruket for en hel uke må du vente til du har hatt appen i over en uke.
VG171110 Jeg registrerer med tristhet at Erna Solberg unngår alle disse diskusjonene - og slipper unna med det.
DN171110 Det amerikanske justisdepartementet krever nå at RT registrerer seg i USA som « utenlandsk agent ».
DB171110 BIP & BETAL : En helautomatisk handlerunde starter med at du registrerer deg i butikkdøra med telefonen.
DA171110 - Jeg registrerer at det er flere artister som har fått betalt.
AA171110 I dag registrerer ikke skolene en gang hvem som møter opp.
VG171109 I dag registrerer ikke skolene en gang hvem som møter opp, sier han.
VG171109 - Registrerer ikke hvem som møter opp ¶
DA171109 Vi registrerer at fengselsstraffen er mye lenger enn aktor ba om, og dette viser at samfunnet mener det er riktig å reagere på slike grove brudd på dyrevelferdsloven.
AP171109 Ifølge en database som registrerer masseskytinger i USA, har det i år vært 308 tilfeller.
SA171108 Som ansatt i skolen registrerer jeg at det først er det siste året det har vært fokus på at man skal tørre å spørre barn om de ubehagelige spørsmålene.
DB171107 Jeg registrerer bare at de andre gutta kopierer meg.
DB171107 Det er ganske uvanlig at man registrerer to slike i løpet av så kort tid, sier Lycke.
DB171107 - Vi registrerer jordskjelv i Norge hver eneste dag, men 99 prosent av dem er så små i styrke at folk ikke oppdager dem, eller så skjer de langt unna bebyggelse eller ute i sjøen, sier Lang til Dagbladet.
DB171105 Registrerer du deg på hjemmesidene deres, vil du kunne se en forbløffende interaktiv grafikk over hvilke personer prosjektet, som ledes av Melinda Hunt, har klart å framskaffe.
VG171103 Vi registrerer at FD ikke har klaget henleggelsen inn til høyere påtalemyndighet, noe som ville vært den naturlige fremgangsmåte dersom de mente avgjørelsen var uriktig, sier avdelingsdirektør for etterforsknings- og påtaleavdelingen Beate Gangås i PST.
SA171103 Solvik-Olsen foreslår også strengere regler for fartsskrivere som registrerer kjøre- og hviletid i tunge kjøretøy.
SA171103 Regjeringen vil skjerpe kravene til bilverksteder og vil ha strengere regler for fartsskrivere som registrerer kjøre- og hviletid i tunge kjøretøy.
AA171103 Men jeg registrerer at pressen spør om jeg vil være til stede i dag, og jeg skjønner spørsmålet, sier Myrvold.
BT171102 På lørdag er det tid for den store Raftokonferansen, som er åpen for publikum så lenge de registrerer seg på forhånd.
VG171101 Akkurat nå må vi først avvente en begrunnelse fra IOC - og jeg registrerer i tillegg at det er varslet en anke.
SA171031 Nina Jensen, generalsekretær i WWF registrerer at klimakampen har fått hjelp av markedskreftene ; Nå er investorenes avkastning et argument for å satse fornybart.
DB171031 - Vi registrerer at det er mange flotte initiativ til et eventuelt OL og Paralympics, og vi er positive til det.
DB171031 - Vi registrerer jordskjelv i Norge hver eneste dag, men 99 prosent av dem er så små i styrke at folk ikke oppdager dem, eller så skjer de langt unna bebyggelse eller ute i sjøen, sier Lang til Dagbladet.
DA171031 Den nevnte ROS-analysen må tale for seg selv ; jeg registrerer imidlertid at det ikke er beskrevet noen risikoreduserende tiltak, sier Krogshus i en e-post til Dagsavisen Fremtiden.
SA171030 Den klarer med andre ord å mikse inn eldrift uten at man registrerer det, slik at man ender opp med forbruk som rett og slett ikke er mulig å matche med en konvensjonell bil.
NL171030registrerer jeg at også Huitfeldt har en begynnende grunnleggende forståelse av problemstillingen.
NL171030 Jeg registrerer også at sentrale topp-offiserer i USA ikke fatter hva norske politikere holder på med angående Andenes.
NL171030 Jeg registrerer også at USA med sine P-8 har vært på Andenes mange ganger denne høsten.
DB171030 - Han har ikke kommet med den beklagelsen til meg, men jeg registrerer det, sier Hovdenakk.
DA171030 - Jeg registrerer at enkelte leietakere har ansatte som ikke har til hensikt å følge dette.
DA171030 Det registrerer jeg ", skriver Gilani.
DA171030 - Registrerer sterk maktkamp ¶
AP171030 Den klarer med andre ord å mikse inn eldrift uten at man registrerer det, slik at man ender opp med forbruk som rett og slett ikke er mulig å matche med en konvensjonell bil.
AA171030 Den klarer med andre ord å mikse inn eldrift uten at man registrerer det, slik at man ender opp med forbruk som rett og slett ikke er mulig å matche med en konvensjonell bil.
VG171029 Dermed registrerer ikke folk flest det.
DA171027 Jeg registrerer at vi fikk medhold i dette, sier Retland til RA.
AP171027 | Listhaug : - Jeg registrerer at de aller fleste muslimer bidrar positivt til samfunnet vårt ¶
AP171027 - Hva som er riktig er vanskelig å si, men jeg registrerer at de aller fleste muslimer bidrar positivt til samfunnet vårt og står opp for våre verdier.
VG171026 - Jeg registrerer hva som sto i proposisjonen, sier Aasrud.
SA171026 Kostnadene er tatt ned med mer enn en tredjedel, sier finansdirektør Hans Jacob Hegge, som registrerer at kuttrundene har gitt gevinster.
DN171026 XXL-sjefen registrerer at langrenn er en mindre idrettsgren, mens alpint står sterkere.
DA171026 Men å kreve at alle utenlandske arbeidstakere registrerer seg hos skattemyndighetene, kan være EØS-stridig.
AP171026 Til slutt registrerer jeg at Solberg ber meg om ikke å være smålig, samtidig som hun ønsker meg « velkommen inn » i en debatt jeg har deltatt i siden jeg var tenåring.
AA171026 Scholz mener det normalt sett er færre som reiser med lokaltogene på kveldstid, og hun tror flere kommer også til å velge buss når de registrerer hendelsen.
VG171025 Vi registrerer at valgkampen er i gang.
VG171025 Jeg registrerer at karakteristikkene kommer fra regjeringens side, jeg har ikke tenkt å gjøre det samme, svarer Huitfeldt på anklagene fra Elevenes.
DA171025 Fjellinjen har cirka 600.000 avtalekunder og registrerer omkring 113 millioner passeringer i året.
NL171024 Troms Fylkesting registrerer også forslagene om å etablere en enhet på Garnisonen i Porsanger, og at denne enheten underlegges Finnmark Landforsvar sammen med GSV og HV i Finnmark, som en egen taktisk kommando.
DN171024 Amerikanske myndigheter har krevd at RT registrerer seg som « utenlandsk agent » i USA.
DB171024 - Vi registrerer et fall fra 616 til 180 solgte nyboliger i den målte perioden.
DB171024 - Biogen har levert et pristilbud og vi registrerer at Beslutningsforum nå ønsker å forhandle om pris.
SA171021 Kraftfylka registrerer at kommunenes inntekt fra eiendomsskatt har blitt kraftig svekket over tid, også med dette budsjettforslaget.
SA171021 DEBATT : Kraftfylka registrerer at kommunenes inntekt fra eiendomsskatt har blitt kraftig svekket over tid, også med dette budsjettforslaget.
BT171021 - Vi registrerer at finansmiljø, teknologibedrifter og utdanningssteder nå går sammen for å tenke nytt og skape produkter som skal kunne konkurrere på verdensmarkedet.
VG171020 Vi registrerer at Frølich kaller kuttene til Wayback og Retretten et arbeidsuhell.
VG171020 Men det er flere måter å registrerer ting hos politiet på, så jeg kan ikke utelukke at det har skjedd, sier politioverbetjent Kjetil Moen ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt til VG.
DB171020 - Noen ganger er de så opptatte av telefonen at de ikke registrerer at servitøren forsøker å plassere maten foran dem på bordet.
DB171019 Ordningen går ut på at bomringene blir fjernet og erstattet med en GPS-sender som registrerer hvor mye og hvor langt den enkelte bilist kjører.
DA171019 Ordningen går ut på at bomringene blir fjernet og erstattet med en GPS-sender som registrerer hvor mye og hvor langt den enkelte bilist kjører.
BT171019 Hun forteller at de registrerer en økning av folk som ønsker å fjerne tatoveringen sin.
VG171018 - Cecilia registrerer selvsagt det som skrives.
AA171017 Bjørnen har god luktesans, han registrerer fort om det er slike rester i nærheten, sier Atle Oskar Østborg, feltarbeider i viltnemnda i Snåsa.
VG171015 Denne valgkampen har partiet moderert sitt politiske budskap, registrerer den nederlanske populistforskeren Matthijs Rooduijn.
NL171013 Fra mitt ståsted i Sør-Troms registrerer jeg at debatten om lokalisering og navngiving mer og mer gir inntrykk av at sammenslåingen oppfattes som en begivenhet mellom Tromsø by og Finnmark fylke.
DB171013 » - Jeg registrerer at regjeringen ikke følger opp avtalen om nullutslippsbiler når de foreslår en engangsavgift som rammer de tyngste bilene, sier Breivik.
DN171012 Jeg registrerer for eksempel at Jaguar er ute.
DB171012 Jeg registrerer at vi nå får et kutt, og det er det kanskje en slags motsetning i, men slik er det, sier Leifseth.
DA171012 - Jeg registrerer at regjeringen på det punktet ikke følger opp bilavgiftsavtalen.
AP171011 Det gjøres med en EKG-undersøkelse, som ved hjelp av opptaksutstyr registrerer hjerterytmen over lengre tid.
DB171010 - Jeg registrerer at lagmannsretten har vurdert loven annerledes enn tingretten.
DN171007 - Jeg ønsker ikke forskuttere støtte fra KrF, men registrerer at vi har en del ting til felles i partiprogrammene, sier Tajik til Dagbladet.
DA171007 - Jeg ønsker ikke forskuttere støtte fra KrF, men registrerer at vi har en del ting til felles i partiprogrammene, sier Tajik til Dagbladet.
AA171006 Vi markerer vår uenighet i dette, og jeg registrerer at særlig Venstre hadde en ramsalt kritikk av Thommessen i vår.
DN171005 Ønsket er å unngå at selskaper som Amazon og Facebook registrerer seg i ett medlemsland med lav selskapsskatt og betaler skatt av inntekter inntjent i hele EØS området.
DN171004 Helleland svarer at han registrerer det som er sagt, men at han likevel håper på bred støtte for Thommessen.
DN171004 - Vi har registrerer flere enkelttilfeller hvor vi taper hvor NRK tilbyr bedre lønn, sa organisasjon- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 til DN.
DB171004 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) skriver i en epost til Dagbladet at han « registrerer SV sin tolkning » av svarene han har gitt - uten at han bestrider denne overfor Dagbladet.
AA171004 Helleland svarer at han registrerer det som er sagt, men at han likevel håper på bred støtte for Thommessen.
AA171004 Helleland svarer at han registrerer det som er sagt, men at han likevel håper på bred støtte for Thommessen.
AA171004 - Staten registrerer at flertallets avgjørelse er i tråd med deres syn.
DN171003 Vi kan ikke si sikkert at det kun er lønnen som gjør at folk går til NRK, og de har benektet at det er en ny strategi, men vi registrerer flere enkelttilfeller hvor vi taper hvor NRK tilbyr bedre lønn, sier organisasjon- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 til DN.
DA171002 Men jeg leser ikke kritikkene før jeg er ferdig, jeg registrerer om det er bra eller dårlig, og blir kjempeglad hvis det er bra.
DA171002 « Drammen Venstre registrerer at Yousuf Gilani har tatt et valg (...
SA171001 Og samtidig registrerer vi småbittert av Kristoffer Larsen, Fredrik Pallesen Knudsen, Steffen Lie Skålevik, og til og med Erik Huseklepp, storspiller for sine nåværende klubber.
BT171001 Og samtidig registrerer vi småbittert av Kristoffer Larsen, Fredrik Pallesen Knudsen, Steffen Lie Skålevik, og til og med Erik Huseklepp, storspiller for sine nåværende klubber.
DB170929 - Jeg registrerer at en advokat som ikke har kjennskap til alle sider av saken har kommentert Oslo kommunes håndtering.
AP170929 - Jeg registrerer at statsministeren har vært ute og sagt at hun er skuffet over norske menn som ikke tar ut mer foreldrepermisjon.
VG170928 - De er tilfreds med at dommen er avsagt og registrerer at retten har vært i tvil rundt spørsmålet om en forvaring.
DB170927 - Jeg registrerer at de lagene som har kuttet og spisset ligaene, som blant annet Sveits og Kroatia, har hatt en positiv effekt av det.
SA170926 Ove Grubba, leder for marked og arrangement i Håndball Region Nord, registrerer at Norge-Ukraina betyr ny publikumsrekord i Stjørdalshallen med cirka 3000 tilskuere, 300 flere enn da Norges herrelag spilte i hallen mot Tyrkia i 2012.
FV170926 Ove Grubba, leder for marked og arrangement i Håndball Region Nord, registrerer at Norge-Ukraina betyr ny publikumsrekord i Stjørdalshallen med cirka 3000 tilskuere, 300 flere enn da Norges herrelag spilte i hallen mot Tyrkia i 2012.
AP170926 - Jeg registrerer imidlertid at Virke selv sier at det er en forbedring fra 2016.
AP170926 - Jeg registrerer at PwC-rapporten inneholder svært mange av de punktene jeg faktisk varslet om.
AP170926 Ove Grubba, leder for marked og arrangement i Håndball Region Nord, registrerer at Norge-Ukraina betyr ny publikumsrekord i Stjørdalshallen med cirka 3000 tilskuere, 300 flere enn da Norges herrelag spilte i hallen mot Tyrkia i 2012.
VG170923 TMZ registrerer også at Jenner den siste tiden har postet gamle bilder av seg selv og at de nye kun viser fra brystet og opp.
DB170922 USAs nasjonale jordskjelvsenter, National Earthquake Information Center ( NEIC ), registrerer rundt 20 000 jordskjelv hvert eneste år, eller rundt 55 hver dag.
DB170922 Observatoriet Norsar har utplassert en rekke stasjoner som registrerer jordskjelv fra Norge.
DN170920 - Det innebærer at det vil være uproblematisk med en sensor som registrerer når jeg snart er tom for toalettpapir, bestiller nytt, en drone leverer det på døren min og så legger en robot det på toalettet.
DA170920 - Vi registrerer at det er flertall på Stortinget for å avvikle denne særnorske grensen.
AP170920 - Vi registrerer at det er flertall på Stortinget for å avvikle denne særnorske grensen.
NL170919 Jeg registrerer at Tove Karoline Knutsen ( Ap ) på tampen av sin stortingskarriere engasjerer seg for å frata folk i Tromsø valgfriheten innen pleie og omsorg.
DN170919 - Vi registrerer at det er flertall på Stortinget for å avvikle denne særnorske grensen.
VG170918 - Vi registrerer at retten støtter påtalemyndighetens syn på saken, men ønsker ikke å vurdere dommen videre så kort tid etter domsavsigelsen, sier han.
DA170918 - Dette er det fjerde året på rad at Medietilsynet registrerer fortsatt vekst i markedet for pengespillreklame på TV som ville vært ulovlig etter norsk rett, opplyser seniorrådgiver Linda M.
DA170918 - Dette er det fjerde året på rad at Medietilsynet registrerer fortsatt vekst i markedet for pengespillreklame på TV som ville vært ulovlig etter norsk rett, opplyser seniorrådgiver Linda M.
AA170918 - Dette er det fjerde året på rad at Medietilsynet registrerer fortsatt vekst i markedet for pengespillreklame på TV som ville vært ulovlig etter norsk rett, opplyser seniorrådgiver Linda M.
DB170917 Jeg registrerer samtidig at det var stor nidkjærhet etter å gå inn i en formuesforvaltning han har hatt i mange år, mens hvordan Høyre skal finansiere framtidas velferdsstat ikke fikk like stor oppmerksomhet.
AA170917 - Jeg registrerer at noen mener at USA har snudd i dette spørsmålet, men det er for tidlig å si noe slikt.
VG170916 - Jeg registrerer at proporsjonene er merkelige.
VG170916 Vi registrerer at han nå forsøker å vri oppmerksomheten bort fra sakens alvorlige realiteter med sterke karakteristikker og særdeles alvorlige beskyldninger mot NFFs generalsekretær og øvrige ledelse.
SA170916 Vi registrerer at han nå forsøker å vri oppmerksomheten bort fra sakens alvorlige realiteter med sterke karakteristikker og særdeles alvorlige beskyldninger mot NFFs generalsekretær og øvrige ledelse.
DB170916 - Vurderer dere at de som registrerer kunst i virksomhetene har nok kunnskap til å ha en slik oversikt og kontroll ?
BT170916 Vi registrerer at han nå forsøker å vri oppmerksomheten bort fra sakens alvorlige realiteter med sterke karakteristikker og særdeles alvorlige beskyldninger mot NFFs generalsekretær og øvrige ledelse.
AP170916 Vi registrerer at han nå forsøker å vri oppmerksomheten bort fra sakens alvorlige realiteter med sterke karakteristikker og særdeles alvorlige beskyldninger mot NFFs generalsekretær og øvrige ledelse.
VG170915 - NFF registrerer dette, men ønsker ikke å kommentere VGs dokumentasjon, sier direktør for kommunikasjon og samfunn i Norges Fotballforbund, Svein Graff.
VG170915 - Vi registrerer at de har tatt vår påstand til følge.
AP170915 - Vi registrerer at det finnes mange forklaringer på at vi gjorde et så dårlig valg, og alt skal vurderes når vi nå evaluerer.
VG170914 - Jeg registrerer at det er stor interesse blant flere norske næringslivsaktører å sponse en utøver som soner en dopingdom for å ha testet positivt for et anabolt steroid.
DB170914 - Vi registrerer stadige forsøk på å flytte fokus bort fra hva denne saken handler om, også på drøftelsesmøtet sist fredag.
DB170913 - Jeg har vært i bransjen i 20 år, og registrerer jo at vi fortsatt sliter litt med disse oppfatningene.
DB170913 - Vi registrerer stadige forsøk på å flytte fokus bort fra hva denne saken handler om, også på drøftelsesmøtet sist fredag.
AP170913 Jeg registrerer at velgerne her i Trøndelag har flyttet seg til venstre.
DA170912 Det siste fikk vi ikke til, i alle fall ikke umiddelbart, men jeg registrerer Knut Arild Hareides uttalelser om at han ikke støtter en blåblå regjering, og det betyr at det ligger en åpning her, sier Myhrvold, nylig innvalgt stortingsrepresentant og dermed avtroppende Trøgstad-ordfører.
VG170911 og så registrerer jeg at hverken MDG eller Rødt kom over sperregrensen, sier Høie.
VG170911 - Jeg er overrasket og glad for at Venstres dårlige tall blir gjort til skamme, og så registrerer jeg at verken MDG eller Rødt kom over sperregrensen.
SA170910 - Jeg registrerer det, men jeg tenker ikke så mye på det.
DB170910 - Jeg registrerer at ingen har kritisert ham for den spekulative posten.
DA170910 For øvrig registrerer vi at Rødt sier ja til forbud mot kabotasjekjøring. 6.
DA170910 For øvrig registrerer vi at Rødt sier ja til forbud mot kabotasjekjøring. 6.
AP170910 - Jeg registrerer det, men jeg tenker ikke så mye på det.
NL170908 Jeg registrerer at Senterpartiet mener at det ikke blir særlig dyrere å beholde to flystasjoner - Andøya og Evenes - i stedet for en.
VG170907 Deretter går du ut av valgavlukket og frem til bordet hvor valgfunksjonærene som registrerer deg sitter.
NL170907 Dessverre registrerer vi at det samme ikke er tilfellet i Østfold, verken i Høyre eller Arbeiderpartiet.
AA170907 Vanebo registrerer at det er mange tilreisende som kommer til konserten.
DA170906 - Vi registrerer også at Helse Sør-Øst vil vurdere funksjonsfordelingen i forbindelse med utviklingsplanen de skal ha klar i 2018, og gjentatt at vi da ønsker å få denne funksjonen tildelt og er klar for det.
AP170906 Alt dette er målt med Statistisk sentralbyrås metode, som også prøver å fange opp dem om ikke registrerer seg hos Nav.
DN170905 Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten.
DB170905 Den store turoperatøren Thomas Cook registrerer en markant endring i booking-mønsteret.
VG170904 Den norske statsråden sier han « registrerer at det er mange som bærer på bekymringer » også i Norge, og at dette i sum viser at man ikke går lett fra et 40 års tett samarbeid.
DB170904 Jeg registrerer at det også er konservative stemmer og andre samfunnsdebattanter som påpeker det, sier Støre til Dagbladet.
NL170903 Vi registrerer også at flere forsøker å slå splid om hva Arbeiderpartiet vil med Bardufoss og med Forsvaret.
NL170903 Vi registrerer at Arbeiderpartiet høster ros på lederplass fra Nye Troms for at vi er tydelige på at Bardufoss skal være Hærens primære helikoptermiljø.
NL170903registrerer vi at det gjøres et poeng fra flere om at Ap var med på et forlik om Langtidsplanen for Forsvaret ( LTP ).
VG170902 - Noor jobber med et prosjekt der vi registrerer ulike saker for å kartlegge hvilken hjelp og oppfølging de faktisk får.
AP170901 Dermed fanger de også opp ledige som ikke registrerer seg hos Nav.
AP170901 Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten, fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav.
VG170831 Mitt hovedpoeng er altså at norsk toppfotball er altfor ballbesittende, og at jeg registrerer at så vel Spania som England har flere lag med større fremdrift enn de fleste i eliteserien.
VG170831 - Vi registrerer dette som et avvik og vil av den grunn gjennomgå interne rutiner, sier Holmgrunn til VG.
SA170831 Roger Finjord, som var landslagssjef inntil svenske Martin Sjögren overtok, registrerer at Hegerberg indirekte kommer med kritikk av den måten han og den daværende ledelsen jobbet med laget på.
SA170831 Men det er med en viss undring at han registrerer at Hegerberg har valgt å takke nei til Norge, som om kort tid skal spille VM-kvalifisering.
FV170831 Roger Finjord, som var landslagssjef inntil svenske Martin Sjögren overtok, registrerer at Hegerberg indirekte kommer med kritikk av den måten han og den daværende ledelsen jobbet med laget på.
FV170831 Men det er med en viss undring at han registrerer at Hegerberg har valgt å takke nei til Norge, som om kort tid skal spille VM-kvalifisering.
DB170831 MATSVINDEL : Avdelingsleder Marit Kolle i Mattilsynet registrerer at svindelen med matvarer blir stadig mer sofistikert.
DA170831 - Når man har null poeng og null mål er det ikke en god prestasjon, men vi registrerer at det er en forskjell i oppfatningen fra forberedelse og evaluering fra Ada og spillerne for øvrig, sa Bjerketvedt.
BT170831 Roger Finjord, som var landslagssjef inntil svenske Martin Sjögren overtok, registrerer at Hegerberg indirekte kommer med kritikk av den måten han og den daværende ledelsen jobbet med laget på.
BT170831 Men det er med en viss undring at han registrerer at Hegerberg har valgt å takke nei til Norge, som om kort tid skal spille VM-kvalifisering.
AP170831 Roger Finjord, som var landslagssjef inntil svenske Martin Sjögren overtok, registrerer at Hegerberg indirekte kommer med kritikk av den måten han og den daværende ledelsen jobbet med laget på.
AP170831 Men det er med en viss undring at han registrerer at Hegerberg har valgt å takke nei til Norge, som om kort tid skal spille VM-kvalifisering.
DN170830 Viltkonsulent Webjørn Svendsen i Norges Jeger- og Fiskerforbund sier de registrerer en økende interesse for jakt på duer og gås.
VG170829 « Effekten registrerer jeg med gru i sosiale medier.
AP170829 - Jeg registrerer at den svenske ministeren har takket nei til å treffe den norske integreringsministeren, nettopp fordi hun opplever at dette er del av enn norsk valgkamp.
AP170829 - Jeg registrerer at den svenske ministeren har takket nei til å treffe den norske integreringsministeren, nettopp fordi hun opplever at dette er del av enn norsk valgkamp.
NL170828 Jeg registrerer og stiller meg undrende til hvorfor Miljøpartiet De Grønne i det siste har blitt sterkt kritisert av for eksempel Rødt, med påstander om at et stort miljøfokus vil kunne være usolidarisk.
VG170826 Anders Solheim svarer i diplomatiske vendinger når han får spørsmål om han registrerer mye nasjonalisme knyttet til norske idrettsutøvere.
VG170826 Jeg registrerer at en del andre også mener dommen er i tråd med idrettens regelverk.
DA170826 Velgerne registrerer at det trengs en helt ny kurs for Norge, sier Kvadsheim.
DA170826 - Folk registrerer at ting går godt i landet vårt, de går ikke på elendighetsbeskrivelsene fra motstanderne våre, sier Hilde Karlsen ( H ).
VG170825 Det latviske forsvarsdepartementet registrerer med bekymring at russerne allerede har utplassert sine styrker ved grensen og intensivert sine øvelser de siste dagene, skriver departementet på sine nettsider.
DB170825 Jeg registrerer at det håndteres på ulike måter av ordførerne, uavhengig av parti.
DB170825 - Forskere registrerer utbredelsen av pukkellaks i Norge, og har allerede fått inn rekordmange meldinger om pukkellaks i år, skriver de på sine nettsider.
AA170825 Men jeg registrerer at da SV lå rundt sperregrensen gikk debatten om å konsentrere seg mer om seg selv.
NL170824 At Svein Ludvigsen med sitt innlegg/personangrep viser Høyres desperasjon og mangel på tro på egen politikk tror jeg velgerne registrerer .
NL170824 Som fagmann registrerer jeg at det er ytterst sjelden at denne formiddable nyhetsorganisasjonen er med på å sette dagsorden gjennom sine radio og TV-sendinger.
VG170823 - Jeg registrerer at hun har vært hos politiet og sagt at jeg har sendt en epost til kommunen, sier Gilani til avisen.
DN170823 - Jeg registrerer at hun har vært hos politiet og sagt at jeg har sendt en epost til kommunen, sier Gilani til avisen.
DA170823 Dette er punkter jeg opplever at KrF har sans for, men vi registrerer at de risikerer å sikre mer Høyre/Frp-politikk, og det får velgerne uttale seg om.
DA170823 - Jeg registrerer at hun har vært hos politiet og sagt at jeg har sendt en epost til kommunen, sier Gilani til avisen.
VG170822 Vi registrerer det likevel og tar det til eterretning, svarer Stein Erik Lauvås ( Ap ) når han konfronteres med Noas' vurdering.
SA170822 Jeg registrerer at det strider mot folks rettsoppfatning at hun skal bli utestengt i så lang tid.
SA170822 - Jeg registrerer det.
FV170822 Jeg registrerer at det strider mot folks rettsoppfatning at hun skal bli utestengt i så lang tid.
FV170822 - Jeg registrerer det.
BT170822 Jeg registrerer at det strider mot folks rettsoppfatning at hun skal bli utestengt i så lang tid.
BT170822 - Jeg registrerer det.
AP170822 Jeg registrerer at det strider mot folks rettsoppfatning at hun skal bli utestengt i så lang tid.
AP170822 - Jeg registrerer det.
VG170821 - Jeg registrerer at vi er en av klubbene med størst vekst.
VG170821 - Jeg registrerer at vi ligger « neck to neck », sier Erna Solberg som blir avbrutt av Jonas Gahr Støre : ¶
SA170821 Jeg registrerer at noen mener vi har falt for langt bak, men vi er langt fra enig i det.
DB170821 Jeg registrerer at noen mener vi har falt for langt bak, men vi er langt fra enig i det.
DB170821 Jeg registrerer at mange på venstresiden mener det er å føre splittende retorikk, men de burde heller tørre å diskutere de utfordringene som høy innvandring fører til, fremfor å kneble diskusjonen med å kalle det « splittende retorikk ».
DA170821 Jeg registrerer at noen mener vi har falt for langt bak, men vi er langt fra enig i det.
AP170821 Jeg registrerer at noen mener vi har falt for langt bak, men vi er langt fra enig i det.
AA170821 - Jeg registrerer at det går dårligere for høyresiden enn det gjorde i 2013.
DA170818 Lokalt registrerer jeg at Høyre langt om lenge har funnet ut at de skal spørre hva folk synes om Marienlyst, det var jammen på tide.
DA170818 Det er store svakheter i hva Høyre har skaffet Drammen, selv om jeg registrerer at de sier de har levert bra til kommunen.
NL170817 Vi registrerer også at i kjølvannet av denne bølgen med avsløringer står høyere, militære befalingsmenn frem og mer eller mindre truer med å fratre sine stillinger, blant annet i Heimevernet.
SA170816 - Vi registrerer dessverre en økning av rapporterte tilfeller blant ungdom.
BT170816 - Vi registrerer dessverre en økning av rapporterte tilfeller blant ungdom.
AP170816 - Vi registrerer dessverre en økning av rapporterte tilfeller blant ungdom.
AA170816 - Det er svært viktig at jegere registrerer dyrene de feller under jakten.
FV170815 - Vi registrerer dessverre en økning av rapporterte tilfeller blant ungdom.
DB170815 - Jeg registrerer at Støre angripes fra flere kanter, ikke bare fra de borgerlige partiene, men også fra SV og Rødt.
AP170815 Dataene fra mobilnettverket registrerer kunders lokasjon, bruks- og bevegelsesmønster.
AP170815 Men jeg registrerer de signalene som er kommet, sier Amundsen.
SA170814 Jeg registrerer at vi er best i Norden.
SA170814 Idrettspresident Tom Tvedt registrerer at Norge igjen er blitt Nordens beste friidrettsnasjon.
NL170814 Tusenvis av tidevannsbøyer følger havstrømmene og registrerer temperatur, saltinnhold, havforsuring og strøm hvert eneste minutt.
FV170814 Jeg registrerer at vi er best i Norden.
FV170814 Idrettspresident Tom Tvedt registrerer at Norge igjen er blitt Nordens beste friidrettsnasjon.
AP170814 Jeg registrerer at vi er best i Norden.
AP170814 Idrettspresident Tom Tvedt registrerer at Norge igjen er blitt Nordens beste friidrettsnasjon.
DA170811 Lodgaard registrerer imidlertid at krigsretorikken nå er jevnt fordelt mellom partene.
VG170810 Lodgaard registrerer imidlertid at krigsretorikken nå er jevnt fordelt mellom partene.
AP170810 Jeg registrerer at det er selskaper og miljøer som opererer slik.
AA170810 - Jeg registrerer at også Listhaug utover dagen sa at det hadde blitt høy temperatur.
DN170809 I tillegg registrerer vi at aktiviteten ellers i næringslivet har tatt seg opp.
DB170808 Og jeg registrerer at gjerne trekker frem nettopp Sylvi Listhaug som en politiker som de føler representerer og lytter til dem.
DA170807 - Jeg registrerer at en tidligere venstrepolitiker har skrevet bok om meg.
DA170807 - Jeg registrerer at en tidligere venstrepolitiker har skrevet bok om meg.
AP170807 En av de omkomne i 2017 døde på en fiskebåt, og Arbeidstilsynet registrerer ikke dødsfall til sjøs, dermed er denne hendelsen hentet fra mediene.
VG170805 - Jeg registrerer det, men tallene viser også tydelig at Ap og Gahr Støre har liten støtte for sitt forslag om å øke skatten på norske arbeidsplasser.
DB170804 - Dette har blitt brakt til overflaten en rekke ganger tidligere og registrerer at flere aviser viser at dagens hovedtaler her på arrangementet fronter ett sett med holdninger i vesten, og et annet hjemme.
AP170804 Justisminister Per-Willy Amundsen svarte at han registrerer at problemstillingen er reist og at departementet vil se nærmere på det.
AA170804 Vi registrerer også at koalisjonen strides internt.
DN170803 Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten.
DN170803 Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten.
DN170803 - Vi registrerer at den positive resultatutviklingen vi så i første kvartal fortsetter i andre. kvartal.
DN170803 - Vi registrerer at den positive resultatutviklingen vi så i første kvartal fortsetter i andre. kvartal, sier Petoro-sjef Grethe Moen.
DB170803 Aktiv-sjefen registrerer også at folk i større grad ønsker tett kontakt med megleren sin.
AP170803 Nå driver de valgkamp med pisk og trusler, men jeg registrerer at de får ikke støtte fra sin regjeringspartner Høyre.
DB170802 I Norge er det ennå et fåtall som deltar åpenlyst i markeringer og demonstrasjoner, men selv om miljøet ennå er lite registrerer PST økt aktivitet - særlig på nett.
AA170802 - Det har vært mye utslag på radarene våre de siste timene, de registrerer nedbør og lynnedslag, og det ser ut til at det vil vare frem til 21-tiden onsdag kveld for store deler av Trøndelag, sier Nordhagen og tilføyer at det i morgen vil bli en ganske fin dag over store deler av fylket med pent, skyet vær.
NL170801 Jeg registrerer et sterkere og bredere engasjement for å bedre den samlede infrastrukturen for turistene og samtidig en erkjennelse at vi er mange som må bidra for at Lofoten kan få en positiv utvikling - til beste for de som bor der og for at alle skal kunne glede seg over området i framtida.
DB170801 - Jeg registrerer at J-Lo leser et blad der Anne Enger Lahnstein og Kirsti Sparboe er de to store forsidesakene.
DA170731 Jeg registrerer at det er mange som er opptatt av at vi skal få en bedre eldreomsorg og at vi skal gjøre mer for å få ned helsekøene.
DB170729 Dersom du registrerer deg i bonusprogrammene får du også spesialtilbudene først, samtidig som du opparbeider deg mulighet til gratis reiser.
VG170726 Jeg registrerer at Trond Giske støtter at hijab er et seksualiserende plagg.
NL170726 Et lobbyregister som registrerer hvem vi møter av politikere tror jeg også vil være positivt.
DB170726 Hopen hadde installert et kamera med akselerometer [ et utstyr som registrerer eller reagerer på endringer i fart og/eller retning, red.anm. ].
VG170724 For meg er det et lite mysterium, og jeg registrerer at mange av de som følger Toppserien tettest også maser om å få henne inn på landslaget.
DA170722 UD har ingen oversikt over hvor stor andel av nordmenn på reise i utlandet som registrerer seg på siden.
DB170720 - Nå vi plutselig nå registrerer mellom 20 og 30 saker der det er forsøkt brukt eller oppdaget falske sedler, så er det et voldsomt oppsving.
AP170720 - Norsk Kennelklubb registrerer i overkant av 30.000 valper hvert år, opplyser Cecilie Holgersen, leder kommunikasjon i Norsk Kennelklubb.
AP170719 Han registrerer også en økning i besøk på turistkontoret.
AA170719 Det er derfor med glede at vi registrerer at regjeringen i sin klimastrategi for 2030, som nylig ble lagt fram, varsler at de ønsker en nasjonal satsing på fylleinfrastruktur for biogass.
AA170719 En annen forskjell de også registrerer i sommerferien er at det ikke er en markant forskjell på helg og hverdag.
DB170718 - Vi registrerer at Mallorca er blitt veldig attraktivt.
VG170717 Jeg hilser en fair debatt om sak velkommen, men registrerer at hun bruker falske motivbeskyldninger til å ramme meningsmotstandere.
DA170716 Samfunnsstrukturer, menneskelige moralbegrep og arkitektur endrer seg så sakte at vi knapt registrerer det til daglig, men film kan dokumentere på virkningsfullt vis for ettertiden.
DA170716 - Samfunnsstrukturer, menneskelige moralbegrep og arkitektur endrer seg så sakte at vi knapt registrerer det i det daglige.
AA170716 Vi registrerer at båten var overtent, den brant opp og sank rett utenfor Hvitsten, legger han til.
AA170716 Vi registrerer at båten var overtent, den brant ned og sank rett utenfor Hvitsten.
DN170715 - Vi registrerer at stadig mer penger flyttes til denne digitale kategorien, innholdsmarkedsføring er blitt en stor vinner, sier Haneborg til Kampanje. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
DB170714 - Da kan jeg forstå at Aru ikke stopper rykket, selv om han registrerer at Froome sliter.
DN170713 - Samtidig registrerer vi at det nesten aldri har vært så få eiendommer ute for salg.
DB170713 Fylkesnes registrerer også at departementet ikke er villig til å svare på spørsmål fra Dagbladet, som han mener er helt legitime.
DB170711 - Dette kan jeg for lite om, men jeg registrerer og reflekterer over temaet.
DA170711 - Dette kan jeg for lite om, men jeg registrerer og reflekterer over temaet.
DA170711registrerer jeg at de valgte en annen enn meg.
AA170711 Kripos registrerer at alle kommunikasjonsarenaer som blir populære blant ungdom, blir benyttet til å spre seksuelt innhold.
SA170710 Jeg registrerer at Viking går ut og sier de skal hente inn fire-fem spillere i dette vinduet.
AP170710 Listhaug registrerer stadig flere som ikke forholder seg til « norske verdier ».
AP170710 Hun registrerer at flere av dem som har fått opphold i Norge, ikke aksepterer « våre verdier ».
AP170710 Jeg registrerer at Viking går ut og sier de skal hente inn fire-fem spillere i dette vinduet.
VG170707 Det undersøkes blant annet hvorvidt utstrakt bruk av fyrverkeri kan ha utløst falske alarmer fra et GPS- og lydbasert signalsystem som registrerer skarpe smell i ulike bydeler.
DB170707 Hun registrerer at selskapet svarer at det er vanskelig å oppdrive nye plasser.
AA170707 Registrerer de seg i Frankrike kan de risikere å bli sendt tilbake til Norge, og dermed returnert til Afghanistan.
NL170706 Det er imidlertid med interesse jeg registrerer at det ikke er en eneste « grov beskyldning og feil » som blir påvist.
AA170706 Også hos Vianors dekkhoteller i Trøndelag ser tallene normale ut, selv om de registrerer at årets sesong er noe senere.
AA170706 Hun registrerer at selskapet svarer at det er vanskelig å oppdrive nye plasser.
AA170706 Hun registrerer at selskapet svarer at det er vanskelig å oppdrive nye plasser.
VG170705 Han tror slike Twitter-meldinger muligens irriterer Kina men at kineserne har så sterk tillit til sin egen økonomi og politikk at de registrerer meldingene, uten å reagere noe særlig.
DN170705 Vi registrerer at boligprisene går ned, men synes det er godt at markedet korrigerer etter siste års prisvekst, sier John Sætre, leder for privatmarkedet i Nordea Norge.
DN170705 Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten.
DB170705 Vi registrerer at den sesongjusterte prisveksten systematisk ligger over den faktiske prisveksten.
DN170704 I tillegg er ikke brikkene som registrerer lyset like bra som i et kamera og derfor egner bildene seg dårlig til å henge på veggen, sier Nordahl.
DN170704 I tillegg er ikke brikkene som registrerer lyset like bra som i et kamera og derfor egner bildene seg dårlig til å henge på veggen, sier Nordahl.
AA170704 Det er mange studenter som registrerer seg som forsterhjem og også mange familier.
DN170703 - Vi registrerer at Joensen nylig startet virksomhet i England.
AP170703 august til å få på plass rutiner som sikrer at kommisjonærer ikke registrerer spill fra kunder som ringer inn eller sender inn veddemål.
AP170703 Registrerer kvaliteter og egenskaper i en CV-database.
AA170703 august til å få på plass rutiner som sikrer at kommisjonærer ikke registrerer spill fra kunder som ringer inn eller sender inn veddemål.
VG170702 Den krever at organisasjoner som driver med politiske aktiviteter og mottar støtte fra utlandet, registrerer seg som « utenlandske agenter ».
SA170702 Registrerer kvaliteter og egenskaper i en CV-database.
DB170701 Men jeg registrerer at Norsk Tipping ikke bruser nevneverdig med fjøra og at Lotteritilsynet også sitter helt stille i båten.
DB170701 En forskergruppe ved NTNU i Gjøvik har utviklet en prototyp på en sensor om registrerer fingeravtrykk og blodgjennomstrømming i blodårer i fingeren.
VG170630 Jeg registrerer at NIF har kjørt en litt annen stil.
DA170630 Den registrerer flest folk om helgene som skal ut på byen.
VG170628registrerer jeg at de har satt igang et arbeid for å sikre at de i større grad kan oppfylle våre forventninger.
SA170627 - Jeg registrerer hva han uttaler, utover det har jeg ingen kommentar.
DB170627 - Jeg registrerer at begge blir domfelt i samsvar til tiltalen.
DA170627 Infrastruktur som veier, boliger og fornybar energi, etableres, uten at man registrerer hva som går tapt i et helhetlig perspektiv, svarer Nybø.
AP170627 - Jeg registrerer hva han uttaler, utover det har jeg ingen kommentar.
AA170627 Eiendomssjef Lindis Burheim ved NTNU sier de registrerer at politikerne har fattet vedtak om at plassen skal få Gjærevolls navn.
AA170627 Likevel registrerer selskapet at det uavhengig av regelendringene har vært en økning i selskaper som blir tvangsavviklet.
AA170627 - Jeg registrerer at begge blir domfelt i samsvar med tiltalen.
AP170626 En sjåfør registrerer seg hos Ubers hovedkontor i Amsterdam.
BT170625 Fra Norsk kirurgisk forening registrerer vi at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet aktivt oppsøkte informasjon fra det kirurgiske faglige miljøet i denne saken, og at de lyttet til det vi hadde å si.
BT170625 Fortvilelsen vi nå registrerer i det unge kirurgiske miljøet, kirurgene i utdanning representert ved FUNK, bør også regjeringspartiene merke seg.
BT170624 - Jeg registrerer at han er bekymret for fremdriften av prosjektet.
AP170624 - Vi registrerer at oppstartsmiljøene vokser i andre deler av landet, men Silicon Valley er jo fortsatt mye større enn de andre.
AP170623 Jeg registrerer at de ønsker å bytte ut Høyre/Frp-regjeringen, og jeg tror de vil mene at en Ap-ledet regjering tar Norge i en bedre retning.
AA170623 Brukerne registrerer seg som sjåfør og/eller passasjer, og bilistene skriver hvor de er på vei. ( ©NTB ) ¶
NL170622 Jeg registrerer også tromsaviser som har en slags « skinnbejubling » av at Vadsø i alle fall i starten skal være stedet for den nye fylkesmannen.
DN170621 De mener Telenor kopierte forretningskonseptet deres for en tjeneste med en sjåfør-app som registrerer kjørestil- og diagnostikkdata, knyttet til bilen og sjåførens kjøreadferd.
DB170620 Han er profesjonell, han registrerer at valget er tatt og må nå jobbe etter de forutsetningene som er satt.
DB170620 Derfor er det så klart med en viss overraskelse at vi registrerer dette.
AA170620 Jeg bare registrerer at hun har meldt seg ut, sier han.
AA170620 Jeg registrerer at Adresseavisen, i fredagens avis, kommenterer de siste dagers nyhetsoppslag om kutt i rapporttiden på sykehuset.
AA170620 Jeg registrerer at Adresseavisen, i fredagens avis, kommenterer de siste dagers nyhetsoppslag om kutt i rapporttiden på sykehuset.
AP170619 Programmet Prevent registrerer personer som står i faresonen.
AP170619 Programmet Prevent registrerer personer som står i faresonen.
AP170619 Programmet Prevent registrerer personer som står i faresonen.
VG170617 Styret i Fyrlykta opplyser lørdag at de « registrerer at det fortsatt stilles spørsmål ved forvaltningen av stiftelsen og ønsker velkommen en uavhengig gjennomgang av stiftelsens virke gjennom Stiftelsestilsynet ».
AA170617 Styret i Fyrlykta opplyser lørdag at de " registrerer at det fortsatt stilles spørsmål ved forvaltningen av stiftelsen og ønsker velkommen en uavhengig gjennomgang av stiftelsens virke gjennom Stiftelsestilsynet ". ( ©NTB ) ¶
DB170616 Samtidig registrerer jeg at enkelte i blant annet SV og MDG synes å mene at dette er et nytt argument i kampen for å stoppe det norske oljeeventyret enda kjappere.
VG170615 De er imidlertid kritiske til at NAV ikke registrerer forskjellen på om de som har cøliaki og de som har glutenintoleranse.
VG170615 - Det vi registrerer er at det har skjedd en stor endring over tid i hvem som får innvilget stønad.
DA170615 Avisa viser til tall fra Gun Violence Archive, en NGO som registrerer alle tilfeller av våpenvold i USA.
VG170613 Norge er det landet i verden som registrerer flest ofre og gjerningsmenn i basen, i forhold til folketall.
DA170613 - Barna lager seg en profil på www.sommerles.no, registrerer alt de leser i kampanjeperioden og får poeng for hver leste side, forklarer Myrvold Velle, som mener at prosjektet gjør det gøy å lese.
BT170613 Men situasjonen i Bergen kjenner ingen, for kommunen registrerer ikke hvor mange som får avslag på sykehjemsplass, bare hvor mange som har fått innvilget sykehjemsplass og venter på denne.
VG170612 - Vi registrerer at det er mer opplagt å bruke toaletter i møblerte hjem i Bærum, i motsetning til på Romerike der man gjerne kan tisse litt overalt uten at det gjør noe fra eller til, sier styrelederen i supporterklubben, Bjørnar Posse Sandboe, til TV 2.
VG170612 - Jeg vil ikke bedømme presidenten som sådan, men det er med dyp bekymring jeg registrerer at det blir stilt spørsmålstegn ved det amerikanske lederskapet vi kjenner fra tidligere tider, sier han og utdyper.
SA170612 - Jeg registrerer at Pollestad og Tvedt Solberg fortsetter med det de kan aller best, som er å sutre og klage.
NL170612 Jeg registrerer at det overhode ikke argumenteres med fakta på noen punkt hvorfor reguleringsplanen bør vedtas, unntatt behovet for flere boliger i sentrum.
NL170612 Ikke uventet, men jeg registrerer at Arbeiderpartiet går høyt på banen i å fortsette å holde Nord-Norge for narr.
VG170609 Vi ønsker ikke å gå inn i detaljer når det gjelder forretningsmessige forhold, hverken vedrørende forhandlinger eller inngåtte avtaler, men registrerer at det er flere feil i den informasjonen VG presenterer.
VG170609 Etter flere oppslag i VG registrerer Skiforbundet at man ønsker å gi et negativt inntrykk av norsk alpinsport.
AA170609 Vi teller antallet kjøretøy og vi registrerer om kjøretøyene kjører hele strekningen eller ikke.
DA170608 De store utbyggerne registrerer at boligprisene er i positiv utvikling i Stavanger, men statistikken er langt fra den viktigste faktoren i planleggingen av nye boligprosjekter.
DA170608 - Jeg registrerer at det skjer ting nå.
AA170607 Opplysningene kommer fra organisasjonen Peace Now NGO, som følger og registrerer israelsk bygging på palestinsk territorium.
DN170606 - Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader.
DN170606 Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten.
DB170606 - Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader.
AP170606 - Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader.
AP170606 - Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader.
AP170606 - Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader.
AA170606 - Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader.
AA170606 - Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader.
VG170605 Hun registrerer at det er mye sympati med Therese Johaug i det norske folk.
SA170604 Vi registrerer at det kastes ut « fakta » i diskusjonene som dessverre har lite grobunn i virkeligheten.
SA170604 Vi registrerer at det kastes ut « fakta » i diskusjonene som dessverre har lite grobunn i virkeligheten.
AP170603 De vanlige kildene til slik informasjon, journalister, FN og menneskerettighetsgrupper som overvåker og registrerer dødsfall blant sivile, har stort sett ikke vært til stede på slagmarkene, særlig etter en serie med bortføringer og halshugginger av journalister og hjelpearbeidere i Syria.
DB170602 Røa-gutten registrerer at FIS forsøker å justere langrennssporten tilbake hvor den var før han - og noen ganger Johan Olsson - har gått ifra i front på fellesstarter.
AP170602 Derfor har den alt av de mest moderne hjelpemidler, inkludert en ferdskriver som registrerer alle bevegelser som skjer.
DA170601 - Det er med stor glede jeg registrerer at « Orlando » fant sin form og sitt sceneliv.
DA170601 « Departementet registrerer at Stortingets innstilling er utsatt, ut over det har vi ingen kommentar.
VG170531 Vi er glad for at Drammen tingrett velger å statuere et slikt eksempel og registrerer at mannen ikke akter å anke.
DN170531 Produksjonsarbeider Bente Haugen og konsernsjef Morten Fon i Jotun registrerer økt salg av husmaling, mens konsernet sliter innen shipping og offshore.
AP170531 Jeg registrerer at Utenriksdepartementet erkjenner at de « har et forbedringspotensial når det gjelder arkivering og journalføring » og at departementet ifølge kommunikasjonssjef Frode Andersen « har iverksatt flere tiltak for å styrke arbeidet på dette området ».
SA170530 - Vi registrerer at heller ikke vår egen varslingsording oppleves uavhengig.
DN170530 Produksjonsarbeider Bente Haugen og konsernsjef Morten Fon i Jotun registrerer økt salg av husmaling, mens konsernet sliter innen shipping og offshore.
DB170530 Jeg registrerer at Lie gjorde en god kamp i Bergen.
DB170529 Hvis du registrerer dine data vil utenrikstjenesten lettere kunne kontakte deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er.
VG170527 - Alle bankene registrerer hver dag alle valutaoverføringer over 5000 kroner fra utlandet, som vi informerer videre til Toll- og avgiftsdirektoratet.
DA170527 Det nye er at den enkelte ansatte nærmest skal ha et skjema i baklomma sånn at man registrerer med en gang.
DB170526 - Jeg registrerer at Jonas Gahr Støre nå selger seg ut av sin tre prosents eierandel i prosjektet.
DB170526 I « Happy End » er flyktningene for det meste kulisser som den rike familien knapt registrerer .
DB170524 Jeg registrerer bare at han lykkes med alt.
DA170524 - Jeg registrerer at det har skapt debatt.
AP170524 Folk må generelt være årvåkne, for ofte er det de som er tett på en potensiell gjerningsperson, som normalt registrerer urovekkende signaler, og da må de varsle.
AP170524 Folk må generelt være årvåkne, for ofte er det de som er tett på en potensiell gjerningsperson, som normalt registrerer urovekkende signaler, og da må de varsle.
NL170522 Sett utenfra registrerer vi en debatt med høy temperatur, der mye frustrasjon og fortvilelse kommer til uttrykk.
DB170522 Man kan til tider tro at den vestlige sivilisasjon var truet når man registrerer hvilke emosjoner som vekkes i det offentlige rom overfor denne religiøse tradisjon.
AP170522 Syv år etter at forbudet kom, registrerer også Lotteritilsynet større bevissthet rundt forbudet hos både spillere og i bankene.
AP170522 Syv år etter at forbudet kom, registrerer også Lotteritilsynet større bevissthet rundt forbudet hos både spillere og i bankene.
AA170522 - Coop registrerer kun kjøp hos våre medlemmer og som har gitt samtykke til at kundedato blir lagret.
NL170519 Jeg vet ikke hvordan forholdene er i Harstad, men jeg registrerer at 17. mai tog med masse andre flagg enn det norske, er ikke-eksisterende i Tromsø, byen hvor 13 prosent av befolkningen har innvandrerbakgrunn.
DN170519 - Jeg registrerer at bønder som har takket nei til høyere inntektsvekst enn andre grupper, nå setter i verk aksjoner som kan ramme vanlige folks tilgang til mat, sa Dale til NTB torsdag.
DB170519 - Jeg registrerer at bøndene velger å protestere, og det er de fri til å gjøre, men gjennom å velge en slik aksjonsform risikerer bøndene å heller undergrave enn å bygge opp omdømmet sitt, mener Dale.
BT170519 Disse fellene dreper rotter uten gift og registrerer samtidig antallet treff.
NL170518 - Jeg registrerer at bønder som har takket nei til høyere inntektsvekst enn andre grupper, nå setter i verk aksjoner som kan ramme vanlige folks tilgang til mat, sier Dale til NTB.
NL170518 - Jeg registrerer at bønder som har takket nei til høyere inntektsvekst enn andre grupper, nå setter i verk aksjoner som kan ramme vanlige folks tilgang til mat, sier Dale til NTB.
DN170518 - Vi har akkurat mottatt dommen og ikke hatt anledning til å se på detaljene, men registrerer at lagmannsretten har dømt på et annet grunnlag enn tingretten.
DN170518 Clarksons opplyser i en melding at kompensasjonen ble vedtatt, men at styret registrerer den sterke motstanden.
DB170518 Han registrerer også at King blir knyttet til gamleklubben av flere medier.
DB170518 - Jeg registrerer at bøndene velger å protestere, og det er de fri til å gjøre, men gjennom å velge en slik aksjonsform risikerer bøndene å heller undergrave enn å bygge opp omdømmet sitt, mener Dale.
AP170518 - Jeg registrerer at bønder som har takket nei til høyere inntektsvekst enn andre grupper, nå setter i verk aksjoner som kan ramme vanlige folks tilgang til mat, sier Dale.
AA170518 - Jeg registrerer at bønder som har takket nei til høyere inntektsvekst enn andre grupper, nå setter i verk aksjoner som kan ramme vanlige folks tilgang til mat, sier Dale til NTB.
AA170518 - Jeg registrerer at bønder som har takket nei til høyere inntektsvekst enn andre grupper, nå setter i verk aksjoner som kan ramme vanlige folks tilgang til mat, sier Dale til NTB.
DN170516 - Jeg registrerer at NRK henter folk fra oss og VG, og ikke klarer å rekruttere egne folk til sentrale stillinger.
DB170516 Vi registrerer jo at omtaler i media om hva man har krav på ved forsinkelser og kanselleringer kanskje får mange til å tro at man er berettiget store utbetalinger, uansett hvilken bakenforliggende årsak det er snakk om.
DB170516 Jeg registrerer samtidig at det er mye frykt og usikkerhet å spore i spørsmålene jeg får servert.
DB170516 Jeg registrerer blant annet at dette temaet stadig oftere kommer opp under middagsselskaper, eller andre festligheter.
AP170516 Narvesen alene registrerer tre-fire dobling av issalget på nasjonaldagen, mens 7-Eleven selger opp fem-seks ganger mer.
DB170515 Vi registrerer at folk etterlyser selvransakelse fra klubben.
DB170515 Men jeg registrerer at enkelte er ganske tvilende til om klubben skal greie ambisjonsnivået sitt, sier supporterleder Svein Erik Jenset.
VG170512 Vi går så systematisk til verks, deler områdene inn i teiger, registrerer og samler funn.
DB170512 - Dette er samme informasjon som man får tilgang til på Facebook, russ.no og andre communityer hvor hvem som helst kan registrerer seg.
DA170512 - Det som er dumt hvis du skulle bli drept, er at ukrainsk politi kun registrerer drapet som overfallsdrap og ikke hatkriminalitet.
DA170512 - Det som er dumt hvis du skulle bli drept, er at ukrainsk politi kun registrerer drapet som overfallsdrap og ikke hatkriminalitet, sier Olena Schevchenko, en av Ukrainas profilerte forkjempere for LHBTI-personer.
AP170511 4,3 prosent ledighet, målt ved Statistisk sentralbyrå sin metode, som også prøver å fange opp dem som ikke registrerer seg hos Nav ( 4,6 prosent ) ¶ 2,8 prosent ledighet, målt ved antall ledige som har registrert seg hos Nav ( 3,1 prosent ) ¶ 2,4 prosent vekst i gjennomsnittlig årslønn ( 2,7 prosent ) ¶
AP170511 4,3 prosent ledighet, målt ved Statistisk sentralbyrå sin metode, som også prøver å fange opp dem som ikke registrerer seg hos Nav ( 4,6 prosent ) ¶ 2,8 prosent ledighet, målt ved antall ledige som har registrert seg hos Nav ( 3,1 prosent ) ¶ 2,4 prosent vekst i gjennomsnittlig årslønn ( 2,7 prosent ) ¶
AA170511 - De registrerer at Parisavtalen finnes, at den har trådt i kraft og at den skal implementeres, sier Jato.
VG170510 - Jeg registrerer at de har valgt å ikke følge de sterke oppfordringene våre, sier kulturministeren til VG onsdag ettermiddag.
DB170510 nye strømmålere : ¶ - Registrerer om du er hjemme, og om du har gjester ¶
DB170509 Datatilsynet har ikke har noen praksis på området, da reklameskilt som registrerer metadata er upløyd mark for dem.
AP170509 Den siste prøver også å fange opp arbeidsledige som ikke registrerer seg hos Nav.
AP170508 Den siste prøver også å fange opp arbeidsledige som ikke registrerer seg hos Nav.
SA170507 - Jeg registrerer bare at det kommer i kjølvannet av den debatten som har vært om å fjerne rekordene satt før 2005.
FV170507 - Jeg registrerer bare at det kommer i kjølvannet av den debatten som har vært om å fjerne rekordene satt før 2005.
BT170507 - Jeg registrerer bare at det kommer i kjølvannet av den debatten som har vært om å fjerne rekordene satt før 2005.
AP170507 - Jeg registrerer bare at det kommer i kjølvannet av den debatten som har vært om å fjerne rekordene satt før 2005.
DB170505 - Jeg registrerer at KrF og Venstre er opptatt av å signalisere hvem de ikke vil samarbeide med.
DN170504 Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten.
DN170504 Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten.
BT170504 Jeg registrerer at høyrefolk gjør et poeng av at LO, som organiserer mer enn 900.000 norske arbeidstakere, gir pengestøtte til Arbeiderpartiet.
AA170504 Fylkesmannen registrerer at det er en trend at altfor mange driver med noe sykelig som de tror er sunt - ortoreksi ( overdrevent fokus på å spise sunn mat ).
VG170502 Jeg kjenner ikke til de interne prosessene i fotballen utover det som gjengis i media, men registrerer at det skal være samtaler i morgen ( tirsdag ), sier Tvedt til VG.
DN170502 Jeg vil ikke ha noen formening om det er uvanlig, men jeg registrerer at det er en del private equity-eide selskaper hvor ledelsen sitter i betydelige posisjoner, sier Holum.
DA170502 - Vi registrerer at Oslo skiller seg ut fra resten av landet.
AA170502 ¶ Sigrid Ekker registrerer selgerne, og vet hele tiden hvor de er.
AP170501 Det amerikanske nyhetsbyrået poengterer at tallet de har kommet frem til bare er toppen av isfjellet, ettersom mange ofre ikke melder fra, at man i noen stater ikke tar vare på innrapporteringer og at det varierer hvordan forskjellige skoler og stater registrerer og systematiserer informasjon om seksuelle overgrep.
AA170501registrerer han at innholdet også betyr noe for mange andre.
VG170429 - Jeg registrerer at de tolker det på den måten, men jeg ønsker ikke å gi min vurdering av selve hendelsen.
SA170429 Jeg registrerer at ordfører Christine Sagen Helgø i Aftenbladet 26. april på ny sier at det er useriøst av oss å ikke ville møte henne som « oppdragsgiver » for å drøfte « forutsetningene for videre drift av Blidensol sykehjem og eventuelle alternativer til heving eller oppsigelse av driftsavtalen ».
BT170429 - Jeg registrerer at de ikke er ferdige ennå, og hører hva de sier og hva som er gjort.
VG170428 NFF registrerer at denne forutsetning i dag ikke er på plass.
VG170428 - Jeg registrerer at supporterne ønsker å ha Bjarmann med på møtet, sier Kokkim.
VG170428 - Jeg registrerer at det er et mye brukt uttrykk.
AP170428 - Vi registrerer at det settes flere varmerekorder enn kulderekorder.
AP170426 Slike målinger kan oppnås ved bruk av spesielle sensorer som registrerer lys ved ulike bølgelengder, spektroskopi.
VG170425 - Jeg skal ikke karakterisere Sps mistillitsforslag, men jeg registrerer at mistillitsforslaget kun fikk Sps stemmer.
SA170425 Jeg registrerer at reportasjen i nettavisen 14. april 2017, med samme overskrift, er vesentlig utvidet.
SA170425 - Vi registrerer at vi er sendt på lange turer igjen.
AP170425 - Jeg synes det er en selvfølgelighet at UD må opplyse om dette, og jeg registrerer at SV mener det samme, sier nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget, Christian Tybring-Gjedde ( Frp ).
AP170425 - Vi registrerer at vi er sendt på lange turer igjen.
SA170424 Jeg registrerer i Aftenbladet 21. april at en rekke av fylkesutvalgets medlemmer har gjort seg opp en mening om trasévalg.
DB170422 Det er litt som når robotene i « Westworld » ikke registrerer det når noen kaller dem roboter.
DA170421 Alle utenom Vegard Hoem har appen Untappd hvor man registrerer nye øl man tester.
DA170421 De registrerer at galleriene virker spent avventende, men poengterer at de ikke er ute etter å ta dem.
AP170421 Hun viser til at mange av de yngste arbeidssøkende aldri registrerer seg ledige på Nav, men forsvinner ut av arbeidsmarkdet.
AP170421 Arbeiderpartiets ordfører på Røst, Tor Arne Andreassen, sa følgende om « kompromisset » til Støre : « Jeg registrerer at komiteen ikke regner Værøy og Røst som en del av Lofoten, men stopper på Å.
AA170421 Viltforvalteren registrerer , av videoen, at elgen ikke gir signaler om å være redd eller aggressiv.
VG170420 Jeg bare registrerer at måten vi har håndtert nyhetsretten på, ikke har endt i retten, mens TV 2s praksis i hvert fall har endt med stevning.
DN170420 - Jeg registrerer at Aker Biomarine tar i bruk harde metoder for å tilrane seg et globalt krillmonopol.
AP170420 Utvalget registrerer at Aftenposten i ettertid, har endret « erfarer » til « påstander », men flertallet mener dette ikke veier opp for det opprinnelige overtrampet.
AA170420 « Vi registrerer at den politiske språkbruken ofte bærer preg av for mye tåkeprat, eller det mange velgere kaller politikerprat », skriver de i et forslag som vanskelig kan tolkes som noe annet enn et spark til partiledelsen.
VG170419 Ropstad registrerer at Brennpunkt-dokumentaren fører til mye oppmerksomhet.
VG170419 Dersom bilen registrerer uregelmessigheter gis en advarsel, og om et medisinsk problem skulle oppstå stopper bilen trygt på veiskulderen.
SA170419 Der har nemlig forskerne et tidlig varslingssystem der de registrerer alle funn av nye psykoaktive stoffer som blir funnet i Norge.
FV170419 Der har nemlig forskerne et tidlig varslingssystem der de registrerer alle funn av nye psykoaktive stoffer som blir funnet i Norge.
DB170419 Jeg registrerer at det nå er kommet en ny og helt annen prognose, skriver innvandringsministeren.
AP170419 Der har nemlig forskerne et tidlig varslingssystem der de registrerer alle funn av nye psykoaktive stoffer som blir funnet i Norge.
AP170419 Der har nemlig forskerne et tidlig varslingssystem der de registrerer alle funn av nye psykoaktive stoffer som blir funnet i Norge.
AA170419 Der har nemlig forskerne et tidlig varslingssystem der de registrerer alle funn av nye psykoaktive stoffer som blir funnet i Norge.
VG170418 Vi registrerer at den politiske språkbruken ofte bærer preg av for mye tåkeprat, eller det mange velger kaller politikerprat.
DN170417 Pasienten registrerer seg gratis, svarer på noen generelle medisinske spørsmål, laster opp identifikasjon og utveksler lynmeldinger med en av legene tilknyttet selskapet.
BT170417 Vi hører våre brukeres historier og registrerer deres utvikling.
VG170416 Ifølge Dolmen registrerer Giftsentralen rundt 200 huggormbitt i året.
AP170416 Hukkelberg registrerer også det internasjonale omdømmet softwareleverandører som eSmart Systems opparbeider seg. - eSmart utvikler digital intelligens for energibransjen og smarte samfunn.
VG170415 | Victoria Beckham registrerer datterens navn som varemerke ¶
VG170413 Hvert år registrerer Norsk Kennel Klub rundt 30.000 valper, og de følger samtidig med på hvilke raser som er mest populære.
DB170413 Vi foreslår at personer som besøker Norge følger situasjonen tett og at de registrerer seg i Odysseus ( det polske utenriksdepartementets system for registrering av polske borgere i utlandet journ. anm. ) », heter det i advarselen.
AP170413 Hvert år registrerer Norsk Kennel Klub rundt 30.000 valper, og de følger samtidig med på hvilke raser som er mest populære.
AA170413 Hvert år registrerer Norsk Kennel Klub rundt 30.000 valper, og de følger samtidig med på hvilke raser som er mest populære.
DA170412 NRK registrerer også en stor interesse for serien på andre kanaler : 480.000 unike brukere var innom « Bloggsiden » til Skam mandag.
DA170410 Vi lar oss fasinere av gatestopler i Barcelona som diskré registrerer folks bevegelser.
AP170410 På utvalgte parkeringsplasser på Fornebu og i Trondheim er det blitt utplassert små sensorer i bakken som registrerer bevegelser hver gang en bil kjører inn eller ut.
AP170410 I tillegg registrerer de om det er snø eller is på bakken og temperaturen i veibanen, sier Tropé.
AP170410 Foruten at sensorene registrerer når parkeringsplassen er ledig, er det nye nettet også svært strømgjerrig.
VG170409 Men jeg registrerer at det er en ny policy på det, sier han og trekker ironisk på skuldrene.
AP170409 Men jeg registrerer at kombinasjonen av publikums evne til observasjon og politiets raske respons gjorde at systemene fungerte.
VG170408 Rovdata registrerer antallet ulver i en årlig rapport.
DB170407 Forsikringsselskapene registrerer en ekstrem skadetopp fredag før påske, forteller kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen. 70 prosent skyldes forsinkelser ¶
SA170406 - Norges Fotballforbund har ikke villet prøve andre mediers bruk av nyhetsretten tidligere, men vi registrerer at de ønsker det nå.
FV170406 - Norges Fotballforbund har ikke villet prøve andre mediers bruk av nyhetsretten tidligere, men vi registrerer at de ønsker det nå.
BT170406 Men vi registrerer at i mange saker så prøver de å legge seg nært oss.
BT170406 - Norges Fotballforbund har ikke villet prøve andre mediers bruk av nyhetsretten tidligere, men vi registrerer at de ønsker det nå.
AP170406 - Norges Fotballforbund har ikke villet prøve andre mediers bruk av nyhetsretten tidligere, men vi registrerer at de ønsker det nå.
VG170405 - Jeg registrerer ingen stor underskog av folk i idretten som roper på et stort initiativ om dette akkurat nå.
SA170405 - Jeg registrerer ingen stor underskog av folk i idretten som roper på et stort initiativ om dette akkurat nå.
DB170405registrerer vi at det er bevilget 250 millioner i slutten av 12-årsperioden, noe vi ser på som et alvorlig løftebrudd fra Stortingets side, sier Arne Fossmo til Dagbladet.
DB170405 Da registrerer vi at mindre steder blir tilsidesatt og at det fokuseres på større steder, sa Fossmo.
BT170405 - Jeg registrerer ingen stor underskog av folk i idretten som roper på et stort initiativ om dette akkurat nå.
AP170405 - Jeg registrerer ingen stor underskog av folk i idretten som roper på et stort initiativ om dette akkurat nå.
DN170404 - Vi registrerer at veksten i fastlandsøkonomien er blitt positiv, etter å ha vært nede i null, sier sjeføkonom Kari Due- Andresen i Handelsbanken Capital Markets.
DB170404 Jeg registrerer det med OL, men bryr meg ikke så mye akkurat nå.
DB170404 Ellers registrerer jeg at Malkenes ikke nevner de fem andre norske, og en rekke internasjonale, studier som jeg indirekte lenket til, og som viser omtrent samme resultat.
AP170404 § 1 - 1 til § 1-3, registrerer organet i journalen så langt organet finn det tenleg.
AA170404 Med det offentlige hjertestarterregisteret på plass er målet at flest mulig idrettslag, institusjoner og bedrifter registrerer sine hjertestartere her.
DB170403 Det skapte irritasjon, for de som var knyttet til meglingene, sier Holand, som sendte en e-post til sjef for Seksjon for organisert kriminalitet og varslet om Jensens virksomhet : ¶ « Registrerer fortsatt at Eirik Jensen driver med informantvirksomhet.
AP170403 Tilsynet viser deretter til bankens merknader og skriver : « Finanstilsynet registrerer at banken ennå ikke har tatt den kvantitative AML-rapporteringen inn i den løpende oppfølgingen av kvalitet og etterlevelse, men at dette vil bli vurdert ».
AP170403 Tilsynet viser deretter til bankens merknader og skriver : « Finanstilsynet registrerer at banken ennå ikke har tatt den kvantitative AML-rapporteringen inn i den løpende oppfølgingen av kvalitet og etterlevelse, men at dette vil bli vurdert ».
AP170402 Rema registrerer ikke hvor du kjører, fordi selskapet mener det vil være et for sterkt inngrep i personvernet.
AP170402 I utgangspunktet registrerer ikke dingsen som plugges inn i analyseporten, posisjonen din, ettersom mange biler ikke inneholder GPS.
AP170402 For hver måned der klokken registrerer at kundene har hatt en viss mengde kroppslig aktivitet, tjener kundene rundt en hundrelapp som går til nedbetaling av klokken.
AP170402 Rema registrerer ikke hvor du kjører, fordi selskapet mener det vil være et for sterkt inngrep i personvernet.
AP170402 I utgangspunktet registrerer ikke dingsen som plugges inn i analyseporten, posisjonen din, ettersom mange biler ikke inneholder GPS.
AP170402 For hver måned der klokken registrerer at kundene har hatt en viss mengde kroppslig aktivitet, tjener kundene rundt en hundrelapp som går til nedbetaling av klokken.
AP170402 Men jeg er veldig obs, jeg registrerer hele tiden hvor det er nødutganger, sier Anne Grete Aronsen.
AA170402 - Jeg registrerer at Dagsnytt 18 ikke er gyldig fravær for Venstre.
DA170401 Det jeg registrerer , er at partiet bruker penger vi ikke har.
VG170331 Foto : Aris Messinis, AFP ¶ Én ting er klart i antallet innrapporterte dødsfall som organisasjonen Airwars registrerer : De sivile er blitt drept i voldelige hendelser.
VG170331 Airwars registrerer og ettergår rapporterte sivile dødsfall som følge av luftangrep utført av den amerikanskledede koalisjonen i Irak og Syria, og av Russland i Syria.
DB170331 Det er det mange som setter pris på, men jeg registrerer at Ap ikke mener at disse organisasjonene skal slippe til, sier han med adresse til Trettebergstuen.
BT170331 - Vi registrerer det, samtidig som annen rettspraksis sier det motsatte.
AP170331 Kilder i NATO sier de føler seg trygge på at USA står ved sine overordnede forpliktelser, men registrerer et « tydelig linjeskifte » når det gjelder synet på USAs rolle som en garantist for den vestlige verdensordenen og synet på verdien av flernasjonale samarbeidsorganisasjoner som NATO.
AP170331 Kilder i NATO sier de føler seg trygge på at USA står ved sine overordnede forpliktelser, men registrerer et « tydelig linjeskifte » når det gjelder synet på USAs rolle som en garantist for den vestlige verdensordenen og synet på verdien av flernasjonale samarbeidsorganisasjoner som NATO.
DB170330 Norges-sjefen, Henrik Hanevold, registrerer at mange nordmenn faktisk legger turen om Changi bare for å få med seg opplevelsen.
DB170330 I sine undersøkelser registrerer utvalget at mange generelt var negativt innstilt til bevæpning av politiet, og at flere opplevde at terskelen for å ta kontakt med politiet ble høyere.
AA170330 Mange registrerer dårlig dyrevelferd, men unnlater å melde fra fordi de tror noen andre gjør det.
AA170330 - Alle bør melde fra om de registrerer dyr som ikke har det bra, oppfordrer Elisabeth Schei-Berg, seniorrådgiver i Mattilsynet region Midt.
VG170329 - Jeg registrerer at Fagermo signerte Pape Diouf.
VG170329 Men jeg registrerer utspillet fra Trine Skei Grande og Venstre, og må bare ta det til etterretning, sier Jensen til VG.
DN170329 - Jeg registrerer det rapporten fra OECD viser, og forutsetter at de har et godt grunnlag for å komme med et slikt estimat.
BT170329 Vi registrerer mange halsbrekkende og dramatiske situasjoner.
AP170329 Kreve at et selskap som registrerer seg og driver virksomhet i ulike land, oppgir sin sanne, egentlig eier.
AP170329 Kreve at et selskap som registrerer seg og driver virksomhet i ulike land, oppgir sin sanne, egentlig eier.
AP170329 Vi registrerer mange halsbrekkende og dramatiske situasjoner.
VG170328 Vi registrerer at de har gjort det, fortsatt gjør det og har til hensikt å gå videre med samme fremgangsmåte.
SA170328 Vi registrerer at de har gjort det, fortsatt gjør det og har til hensikt å gå videre med samme fremgangsmåte.
FV170328 Vi registrerer at de har gjort det, fortsatt gjør det og har til hensikt å gå videre med samme fremgangsmåte.
DB170328 - Vi registrerer at de har gjort det, fortsatt gjør det og har til hensikt å gå videre med samme fremgangsmåte.
DA170328 Vi registrerer at de har gjort det, fortsatt gjør det og har til hensikt å gå videre med samme fremgangsmåte.
BT170328 - Jeg registrerer at lagmannsretten har vurdert bevisene på en annen måte enn i tingretten, sier Falch.
BT170328 Vi registrerer at de har gjort det, fortsatt gjør det og har til hensikt å gå videre med samme fremgangsmåte.
AP170328 Vi registrerer at de har gjort det, fortsatt gjør det og har til hensikt å gå videre med samme fremgangsmåte.
VG170327 Alle som registrerer seg før midnatt førstkommende tirsdag, er med i trekningen som gjøres på onsdag.
DB170327 Vi ligger i toppen på alle internasjonale målinger som registrerer rikdom, politisk frihet, likestilling, rettsstat, likhet og tillit.
VG170326 Alle som registrerer seg før midnatt førstkommende tirsdag, er med i trekningen som gjøres på onsdag.
VG170326 - Jeg registrerer at mange har vært opptatt av det, og det har jeg forståelse for.
DB170326 Så alle som registrerer seg innen midnatt tirsdag blir med i trekningen, sier Hanne McBride, mediesjef i Discovery Norway som eier TVNorge.
DB170326 Alle som registrerer seg før midnatt førstkommende tirsdag, er med i trekningen som gjøres på onsdag, skriver TVNorge.
AP170324 Den storvokste 78-åringen strever litt med høyteknologien og må bøye knærne for å få speilbildet sitt innenfor rammen der skanneren registrerer ansiktstrekkene.
DB170323 o Dersom du registrerer reisen din på reiseregistrering.no vil utenrikstjenesten kunne komme i kontakt med deg dersom vi har relevant og tidskritisk informasjon.
DA170323 - Jeg registrerer at Høyre på sitt landsmøte snudde i spørsmålet om avløsertillegget.
DN170322 - Jeg registrerer at det er mange medieledere som har høye lønninger i en tid med synkende inntekter og nedbemanning, og ber de tenke gjennom hvordan dette står seg i forhold til myndighetenes vilje til statlig finansiering.
DB170322 Det gjør at telefonen ikke bare registrerer hvor du trykker, men også hvor hardt du trykker.
DB170321 - Jeg registrerer at det henvises til at det settes inn mye ressurser, at ruter endres men at man samtidig har en økning i klager, sier Enger til Dagbladet.
DB170321 Ser man på hvordan tidligere kulturminister Thorhild Widvey lovet statlig forhåndstilsagn på 605 millioner kroner for å få fortgang i oppføring av det nye kommunale Munch-museet Lambda, registrerer man at der hvor det finnes reell politisk vilje vil man også raskt kunne fremskaffe trinnvise budsjettmidler.
AA170321 Men jeg registrerer at vi nå ser et bilde på den andre siden i politikken der Frp på den ene siden - og KrF og Venstre på den andre - er i ferd med å garantere mot hverandre i en ny fremtidig regjering.
AP170320 Microsoft har utviklet et sikkerhetssystem som automatisk registrerer opplasting av overgrepsbilder, skriver VG.
AA170320 Ifølge VG benytter Microsoft sikkerhetssystemer som automatisk registrerer opplasting av overgrepsbilder.
DA170319 - Jeg registrerer at et flertall av fylkeslagene som har behandlet kompromissforslaget er positiv til dette.
AA170319 - Jeg registrerer at et flertall av fylkeslagene som har behandlet kompromissforslaget er positiv til dette.
DB170318 Jeg registrerer at SV bruker ord som « adel », « kvotetyver » og « ranere » på regionens viktigste næringer.
DN170315 Forslaget innebar at personer som arbeider mindre enn et halvt år, og som ikke registrerer seg hos myndighetene, skal straffes med å betale drøyt 2000 kroner i skatt.
DN170315 Rundt en halv million kunder registrerer seg hver dag.
AA170315 Forslaget innebar at personer som arbeider mindre enn et halvt år, og som ikke registrerer seg hos myndighetene, skal straffes med å betale drøyt 2.000 kroner i skatt.
DB170314 Bevegelsessensoren registrerer vibrasjoner.
AP170313 Anders Bryn måler høyden på en bjørk og registrerer tregrensen ved Spranget i Rondane.
VG170311 - Jeg registrerer at Høyre får en debatt om dette om et år.
AA170311 Jeg registrerer også at den som er utpekt som hovedforhandler for en av partene sier til Adresseavisen at han ikke kjenner til noen forhandlinger etter 7. april.
BT170310 - Jeg registrerer at Bergen tingrett har domfelt for menneskehandel i samsvar med det jeg mener var riktig.
AP170310 - Vi registrerer for øvrig at Vestkantbadet nå forsøker å løse saken, og imøtegår kritikken de har mottatt.
AA170309 Jeg registrerer for øvrig at Rune Olsø ennå ikke har påvist en eneste faktafeil i vår fremstilling.
VG170308 - Jeg registrerer at vi stort sett har fått medholdet i vår påstand i saken.
DN170308 - Vi registrerer at vi har fått medhold i det alt vesentlige.
DB170308 Vi registrerer at Riksadvokaten har prioritert dette, det er vil glade for.
DB170308 LURER MÅLEREN : LED-pærer med dimmere bidrar til at måleren registrerer for høyt forbruk.
DB170308 Tilbudet mottar du etter kort tid på mailadressen du registrerer og gjelder på kjøp over 300 kroner i nettbutikken.
DB170308 Rabattkode kommer tilsendt til e-posten du registrerer .
DN170307 Den registrerer automatisk treningsøkter når du er ekstra aktiv og du kan gå inn i ettertid og definere hva slags trening du gjennomførte i appen.
DB170307 Jeg registrerer at Hadia Tajik inntar en offensiv posisjon på et felt der vi har rettet opp mye av det som var alvorlige mangler og etterslep da vi overtok regjeringsmakten.
DB170307 I løpet av høsten 2016 ga spaltistene over tre millioner sidevisninger, og vi registrerer at de også blir lest lenge av leserne våre.
DB170306 Dette har ført til at selskaper nå i stedet registrerer inntektene i Storbritannia.
DB170306 - Norge kan kreve at store selskaper registrerer inntekter der de opptjenes, for eksempel at norske annonseinntekter blir registrert i Norge.
DA170306 - Jeg registrerer at det snart er bare KrF som vil ivareta barnefamilienes valgfrihet.
AP170306 Jeg registrerer at flere land nå trapper opp politisk kontakt med Russland, samtidig som en slutter 100 prosent opp om sanksjonspolitikken.
AP170306 Jeg registrerer at flere land nå trapper opp politisk kontakt med Russland, samtidig som en slutter 100 prosent opp om sanksjonspolitikken.
AA170305 - Dette er det første tilfellet vi registrerer av personer som har overnattet inne på et av våre varehus i Norge, sier Kristian Willianger, kommunikasjonsrådgiver i Ikea. 1.300 hendelser ¶
AP170304 Klimaministeren registrerer at flere tar i bruk LNG og at batteridreven teknologi er i ferd med å bli ferdig med barnesykdommene.
AP170304 Klimaministeren registrerer at flere tar i bruk LNG og at batteridreven teknologi er i ferd med å bli ferdig med barnesykdommene.
SA170303 - Innenfor kataloghus- eller typehusmarkedet står fortsatt det tradisjonelle relativt sterkt, men vi registrerer en bevegelse mot de mer moderne uttrykkene, sier han.
DN170303 Nedgangen skyldes at det stadig blir færre nye som registrerer seg som ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DB170303 REKLAMASJON : Vinmonopolet registrerer rundt 60 000 kundereklamasjoner i året.
DB170303 Det finnes ikke pålitelig statistikk, fordi politiet registrerer disse sakene under forskjellige koder, tilknyttet ulike lover.
AP170303 - Innenfor kataloghus- eller typehusmarkedet står fortsatt det tradisjonelle relativt sterkt, men vi registrerer en bevegelse mot de mer moderne uttrykkene, sier han.
AA170303 Nedgangen skyldes at det stadig blir færre nye som registrerer seg som ledige, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.
DB170302 Da registrerer vi at mindre steder blir tilsidesatt og at det fokuseres på større steder, sier Ringebu-ordføreren.
VG170301 - Jeg registrerer at KrF er enig med oss i at vi ikke bryter samarbeidsavtalen, sier Bent Høie til VG.
DN170301 Investor Christen Sveaas registrerer massive nedskrivninger og tap i 2016 i kjølvannet av knalltøffe shipping- og offshoremarkeder.
BT170301 - Vi registrerer at de er i valgkampmodus og ikke vil gi de fire borgerlige partiene drahjelp, sier Njåstad.
DN170228 Lunde registrerer at Seadrill føyer seg inn i rekken av riggselskaper som ser bedring.
AA170228 Jeg registrerer at flere partier nå diskuterer behovsprøving av barnetrygd.
VG170227 Vi registrerer at justisministeren er mer konkret enn tidligere.
DB170226 - Vi registrerer som mange andre en kraftig vekst i både markedsføring og volumet på forbruksgjeld som over tid ikke er bærekraftig, uttalte nylig administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer - og refererte til at finansnæringen nå på eget initiativ vil innføre strengere regler for markedsføring av forb
AA170225 Vi registrerer den gamle ferdig behandlet, det ventes på korttidsopphold og plass tildeles.
SA170224 MERKER FORSKJELL : Produktdirektør for Motor hos finn.no, Eirik Håstein, registrerer at interessen for dieselbiler synker.
SA170224 - Når vi registrerer det, og vet at Stig Lillejord ( Finnes agent ) har sagt at treningshverdagen i Norge ikke kan sammenlignes med den i Tyskland, da er det klare signaler til oss.
SA170224 - Når vi registrerer det, og vet at Stig Lillejord ( Finnes agent ) har sagt at treningshverdagen i Norge ikke kan sammenlignes med den i Tyskland, da er det klare signaler til oss.
FV170224 FOTO : Ruud, Vidar / NTB Scanpix MERKER FORSKJELL : Produktdirektør for Motor hos finn.no, Eirik Håstein, registrerer at interessen for dieselbiler synker.
FV170224 - Når vi registrerer det, og vet at Stig Lillejord ( Finnes agent ) har sagt at treningshverdagen i Norge ikke kan sammenlignes med den i Tyskland, da er det klare signaler til oss.
DB170224 Jeg poengterte nøye til alle journalistene jeg snakket med den uka : « Jeg registrerer at selv gode gamle Dagsrevyen har kastet seg på løssalgstabloidenes indignasjonsbølge.
BT170224 MERKER FORSKJELL : Produktdirektør for Motor hos finn.no, Eirik Håstein, registrerer at interessen for dieselbiler synker.
BT170224 - Når vi registrerer det, og vet at Stig Lillejord ( Finnes agent ) har sagt at treningshverdagen i Norge ikke kan sammenlignes med den i Tyskland, da er det klare signaler til oss.
AP170224 MERKER FORSKJELL : Produktdirektør for Motor hos finn.no, Eirik Håstein, registrerer at interessen for dieselbiler synker.
AP170224 - Når vi registrerer det, og vet at Stig Lillejord ( Finnes agent ) har sagt at treningshverdagen i Norge ikke kan sammenlignes med den i Tyskland, da er det klare signaler til oss.
AP170224 - Når vi registrerer det, og vet at Stig Lillejord ( Finnes agent ) har sagt at treningshverdagen i Norge ikke kan sammenlignes med den i Tyskland, da er det klare signaler til oss.
AA170224 MERKER FORSKJELL : Produktdirektør for Motor hos finn.no, Eirik Håstein, registrerer at interessen for dieselbiler synker.
VG170223 - Jeg registrerer at Helgesen ikke vil gå i detaljer på hva et « begrenset antall » ulv vil si, men det tallet har vi allerede.
FV170223 Tom Johansen registrerer at flere av vognene er i sørgelig forfatning.
AP170223 Sverre Landmark, markedsdirektør i Aspelin Ramm registrerer at Mathallen i år får et eiendomsskattekrav på 500 000 kroner.
AA170223 - Jeg registrerer at aktor la ned påstand om ubetinget fengselsstraff og at retten har gitt en betinget dom, sier mannens forsvarer Siw Bleikvassli til NRK.
VG170222 - Jeg registrerer at det skjedde.
SA170222 Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav.
SA170222 ( Football Against Racism in Europe ), som registrerer diskriminerende oppførsel på stadioner, viser at rasismeproblemet er økende i russisk fotball.
DB170222 BBC har sett dokumenter signert av mannen der han visstnok registrerer seg til IS.
BT170222 I forbindelse med vinter- og påskeferien registrerer lokførere på Bergensbanen daglig skispor som krysser eller følger jernbanelinjen, ifølge Bane NOR ( tidligere Jernbaneverket ).
BT170222 I forbindelse med vinter- og påskeferien registrerer lokførere på Bergensbanen daglig skispor som krysser eller følger toglinjen, ifølge Bane NOR ( tidligere Jernbaneverket ).
BT170222 ( Football Against Racism in Europe ), som registrerer diskriminerende oppførsel på stadioner, viser at rasismeproblemet er økende i russisk fotball.
AP170222 - Jeg registrerer at Helgesen ikke vil gå i detaljer på hva et « begrenset antall » ulv vil si, men det tallet har vi allerede.
AP170222 ( Football Against Racism in Europe ), som registrerer diskriminerende oppførsel på stadioner, viser at rasismeproblemet er økende i russisk fotball.
AA170222 Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav.
AA170222 - Jeg registrerer at Helgesen ikke vil gå i detaljer på hva et " begrenset antall " ulv vil si, men det tallet har vi allerede.
VG170221 Jeg bare registrerer at han ikke er her.
DB170218 De registrerer at det er hun som har valgt å gå ut med dette som en sak, og ikke dem, skriver advokat Meling i en tekstmelding til Dagbladet.
BT170218 Han registrerer at Ap vil at staten skal finansiere kostnadene med innsamling av såkalt « herreløs plast ».
AA170218 - Vi er kjent med forslaget til klimarammeverk og klimalov i Sverige og registrerer at det er mange av de samme elementene som går igjen, sier Helgesen.
AA170217 - Rapporten inneholder sterke påstander, men vi registrerer at Stiftelsestilsynet ikke har tilstrekkelig tro på egne påstander til at det har funnet grunn til å treffe vedtak i saken, sier Gustavsen til Finansavisen.
DB170216 - Jeg registrerer er at noen anmeldere ønsker at den skulle si noe nytt om det å være flyktning i Norge, men det er ikke gjennom denne filmen de nye argumentene kommer.
DA170216 Landslagssjefen registrerer også forbedringspotensialet når det kommer til bruk av forstøver-apparat, noe utvalget ikke så noe grunn til å kritisere fra et helsefaglig synspunkt.
DA170216 Jeg registrerer at det er et stort engasjement i denne saken over hele landet, og håper også flere kommuner vil bidra, sier SV-politikeren.
AA170216 To kameraer med nesten to mils mellomrom registrerer bilistene og regner ut farten, og så kommer forelegget i posten til dem som ikke har holdt 80-grensen gjennom fjellet.
VG170215 Jeg har fått signaler fra organisasjonen om at det er behov for endring, og jeg registrerer at flere klubber tar grep på interessante måter, sier Ketil Tømmernes.
AA170215 De nye målerne registrerer strømforbruket på timebasis, og verdiene sendes automatisk til nettselskapet.
AA170215 De nye målerne registrerer strømforbruket på timebasis, og verdiene sendes automatisk til nettselskapet.
DN170214 Vinmonopolet registrerer salgssvikt.
DN170214 Selskapet registrerer de samme trendene som Vinmonopolet.
DN170214 Vi registrerer som mange andre en kraftig vekst i både markedsføring og volumet på forbruksgjeld som over tid ikke er bærekraftig, sier Finans Norge-direktør Idar Kreutzer i meldingen.
AA170214 - Vi registrerer som mange andre en kraftig vekst i både markedsføring og volumet på forbruksgjeld som over tid ikke er bærekraftig.
AA170214 - Vi registrerer som mange andre en kraftig vekst i både markedsføring og volumet på forbruksgjeld som over tid ikke er bærekraftig.
VG170213 Men sier videre at de ikke har noen oversikt over hvor stortingspolitikere registrerer sin stortinget.no-adresse.
VG170210 Men han registrerer at årets sesong går i vasken, samtidig som store deler av neste sesong er reddet om dagens dom blir stående.
VG170210 Jeg registrerer at Therese har et godt team rundt seg.
DA170210 - Det vi nok også registrerer er at alvorlighetsgraden på slike saker har gått noe opp, fortsetter han.
DB170209 Den skal kunne registrerer et bilde bestående av 19,3 millioner piksler på 1/120 sekund - og filme i full HD ( 1.920 x 1080 piksler ) med inntil 1.000 skarpe bilder i sekundet.
VG170208registrerer jeg at det er en politisk debatt rundt ordningen.
DB170208 - Samtidig registrerer vi at Ap har en helt annen tilnærming til KrF ved dette valget enn de hadde i 2013, da de sa nei til KrF og satset på en fortsatt rødgrønn regjering, sier Hareide.
DA170207 De skal lære å drive business, hvordan man registrerer et firma, driver regnskap, knytter nye kundeforbindelser, og man skal lære språket.
AP170204 Ved hjelp av et balansebrett som registrerer bevegelsene hans i beina, får han trent både balanse og koordinasjon.
AP170204 Selv om ikke kan stå uten egen hjelp, får jeg trent beina takket være dette balansebrettet som registrerer bevegelsene mine, sier Cecilie Høgtorp. 70 år gamle Karl Grimnes fra Fagerstrand hadde liten erfaring med dataspill før han ble sendt til rehabilitering på Sunnaas etter et hjerneslag.
AA170203 - Jeg mener at lagmannsretten har gjort en riktig vurdering av saken og registrerer at argumentene som er framført, er vektlagt, sier han.
AA170203 Disse tallene er bygd på spørreundersøkelser og er høyere enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav.
DN170202 Næringsminister Monica Mæland registrerer at flere bedrifter søker støtte til egen satsing på forskning og utvikling.
AP170202 Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser : Har funnet cellene i hjernen som registrerer fart ¶
DB170201 De ansatte har egne klokker på telefonene, og registrerer selv sine egne arebidstimer, sier Ole Einar Adamsrød.
DB170201 - Vi registrerer at det har skjedd.
DB170131 Ingen kan si at de ikke forstår hva som blir sagt, men vi som hører på registrerer at det er et avvik som ikke er til gangn for kommunikasjonen.
DN170130 Elektronikkbransjen registrerer nå økende salg av mobiltelefoner etter flere år med nedgang.
DN170130 Butikksjef Umar Hussain til høyre i Telenor-butikken i Oslo City registrerer økt mobilsalg etter swap-lanseringen.
DB170129 De registrerer bare barn som søker asyl som enslige.
DB170128 - Det er en lik praksis for hvordan man registrerer arbeidsledige internasjonalt, men det er kanskje strengere vilkår for å få uføretrygd i andre land, sier Lund til Finansavisen.
AP170128 Disse registrerer når beboerne er i ferd med å gå eller falle ut av sengen.
AP170128 Denne sensormatten registrerer hvis en beboer faller ut eller går ut av sengene.
DB170127 Jeg registrerer at politikerne i både Selje og Eid er fornøyde, og mener dette er til det beste for sine innbyggere, sier han.
SA170126 Utøverne registrerer seg og gjennomfører kurset på nett.
FV170126 Utøverne registrerer seg og gjennomfører kurset på nett.
DB170126 Kjøper du Dubrovniks eget by-kort, som koster 45 Euro, eller registrerer deg dagen før du skal inn i gamlebyen, vil du være på ei prioritetsliste, og er garantert inngang.
DB170126 Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav.
DB170126 - Myndighetsutøvelsen har sin pris, så det registrerer vi, sier Kjell Ketil Dalelv.
DB170126 Hvis du registrerer deg innen mandag kan du nyte Dagbladets Pluss-stoff gratis i tre dager.
DB170126 Det eneste vi ber om er at du registrerer deg som abonnent, sier Jacob Svenningsen, salgs- og markedssjef for Dagbladet.
BT170126 Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav.
BT170126 Utøverne registrerer seg og gjennomfører kurset på nett.
BT170126 Utøverne registrerer seg og gjennomfører kurset på nett.
AP170126 Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav.
AP170126 Utøverne registrerer seg og gjennomfører kurset på nett.
SA170125 I San Francisco har selskapet gått med på å kreve at utleierne registrerer seg overfor myndighetene, og å ha et tak på hvor mange som kan være registrert.
SA170125 Jeg registrerer også at Strømsgodset har knyttet til seg Pontus Engblom.
BT170125 I San Francisco har selskapet gått med på å kreve at utleierne registrerer seg overfor myndighetene, og å ha et tak på hvor mange som kan være registrert.
AP170125 I San Francisco har selskapet gått med på å kreve at utleierne registrerer seg overfor myndighetene, og å ha et tak på hvor mange som kan være registrert.
SA170124 Foreningen registrerer opptil 30.000 valper hvert eneste år, og følger nøye med på trendene i de ulike rasenes popularitet.
FV170124 Foreningen registrerer opptil 30.000 valper hvert eneste år, og følger nøye med på trendene i de ulike rasenes popularitet.
DN170124 - Når vi registrerer litt uro rundt oss, skal vi forsterke det nordiske samarbeidet, rett og slett fordi vi står sterkere sammen enn hver for oss, sier statsråden.
DB170124 - Men vi registrerer hendelsen som en uønsket hendelse internt, og det er klart vi ser alvorlig på det når våre ansatte er i fare for å bli alvorlig skadet.
DB170124 Jeg bare registrerer at du har svart at du ikke husker disse møtene, sier Heger.
BT170124 Nestleder i NLF, Per Atle Ådland, registrerer innvendingene til Warloe.
BT170124 Nestleder i NLF, Per Atle Ådland, registrerer innvendingene til Warloe.
BT170124 Foreningen registrerer opptil 30.000 valper hvert eneste år, og følger nøye med på trendene i de ulike rasenes popularitet.
AP170124 Nestleder i NLF, Per Atle Ådland, registrerer innvendingene til Warloe.
AP170124 Foreningen registrerer opptil 30.000 valper hvert eneste år, og følger nøye med på trendene i de ulike rasenes popularitet.
AP170122 Libya er viktigste avreiseland for migranter som vil til Europa : Siem Pilot registrerer alle døde.
SA170121 Klokken 04.00 : Politiet registrerer at mye søppel ligger og flyter i området ved og rundt Torget i Stavanger.
SA170121 NSF registrerer at Stavanger kommune velger å tilby nyansatte sykepleiere lavere lønn enn de som allerede er ansatt.
SA170121 DEBATT : Norsk Sykepleierforbund registrerer at Stavanger kommune velger å tilby nyansatte sykepleiere lavere lønn enn de som allerede er ansatt.
DB170121 - Jeg registrerer at SV gjør seg høy og mørk i denne saken, men det kommer fra samme parti som etter åtte år i regjering gang på gang stemte mot å gjøre noe med den den svært urimelige ordningen hvor staten avkorter hver pensjon for gifte og samboende pensjonister, sier finansministeren.
DB170120 I tillegg har den også et system som registrerer om føreren blir søvnig, automatisk filholderassistent, skiltgjenkjenning og blindsonevarsling.
AP170120 Jeg registrerer at det er i Aftenposten man kan holde seg orientert i saken, sier Tetzschner.
FV170119 - Jeg registrerer at vanlige folk fremdeles er i flertall.
BT170119 - Jeg registrerer at vanlige folk fremdeles er i flertall.
BT170119 - Jeg registrerer at vanlige folk fremdeles er i flertall.
AP170119 - Jeg registrerer at vanlige folk fremdeles er i flertall.
AP170119 - Jeg registrerer at vanlige folk fremdeles er i flertall.
SA170118 Samtidig registrerer Senterpartiet og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sin sterkeste måling siden Opinion begynte å gjøre partimålinger for ANB i 2007.
DB170118 Når politiet i saken til Qandeel Baloch registrerer mordet som en forbrytelse mot staten heller enn et drap, er det nytt, fordi en forbrytelse mot staten ikke kan godtgjøres ved blodpenger.
BT170116 Han hadde spart hele 50 kroner da han handlet for rundt 400, og ikke nok med det - man får også en rekke gunstige rabatter så lenge man registrerer bankkortet sitt mot appen.
BT170116 Han hadde spart hele 50 kroner da han handlet for rundt 400, og ikke nok med det - man får også en rekke gunstige rabatter så lenge man registrerer bankkortet sitt mot appen.
DB170115 Og mens en registrerer hyppigere varmerekorder, kommer kulderekorder sjeldnere.
DN170114 Han registrerer at nykommerne fisker kunder blant lavpriskjedenes gullkunder : Småbarnsfamiliene.
AP170114 | Siem Pilot registrerer alle døde ¶
DB170113 Jeg registrerer at mr.
DB170113 Radiosenderne registrerer ulvenes bevegelser på GPS via satelitt, men er avhengig av GSM-nettet for å sende informasjonen videre til SNO.
DB170113 Radiosenderne registrerer ulvenes bevegelser på GPS via satelitt, men er avhengig av GSM-nettet for å sende informasjonen videre til SNO.
DB170113 - Cappelen bare registrerer og hører på hva han sier.
DB170112 Det er derfor med stor uro at vi registrerer at Thomas Hesthammer som Norwegians flygesjef og garantist for selskapets flysikkerhet, avfeier hendelsen som ufarlig og unødig hausset opp av media.
DB170111 - Allerede nå registrerer vi at det er solgt 28 prosent flere flybilletter fra utlandet til Norge i vinterhalvåret 2017 enn på tilsvarende tidspunkt i fjor, sier nytiltrådt reisedirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.
DB170111 - Det med oksygenopptaket er nok spøk, ja, men jeg registrerer at han er i godt humør.
DB170111 Trøndelag-leder Per Einar Hollum i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) sier til Adresseavisen at de registrerer en økning i Trøndelag, men også i resten av landet.
BT170111 Når de etter en lang og strabasiøs reise kommer til et land hvor en registrerer seg som asylsøker, tenker man gjerne at nå er reisen over.
AP170111 Trøndelag-leder Per Einar Hollum i Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) sier til Adresseavisen at de registrerer en økning i Trøndelag, men også i resten av landet.
DB170110 - Alle rekorder ble slått i 2016, vi registrerer 33 millioner kommersielle overnattinger, sier Line Endresen Nordmann, direktør for Virke Reise Norge.
DB170109 Slik registrerer du deg ¶
DB170109 Oppskriften på hvordan du registrerer deg, ser du i artikkelen under.
DB170109 Du kan også velge at foretaksnavnet kun skal inneholde etternavnet ditt, men da har du ingen garanti mot at andre registrerer et identisk foretaksnavn.
DB170109 | Slår alarm etter at fly med 168 passasjerer på vei til Arlanda har fått problemer ¶ ¶ REGISTRERER ALLE : Da Johnny Brenna var politimann registrerte han alle informanter.
DB170109 Hvis man ikke registrerer informanter skal de heller ikke brukes operativt.
DB170109 - Jeg registrerer at nominasjonskomiteen har hatt et annet syn enn 1400 Høyre-medlemmer som har deltatt i uravstemningen.
DA170109 Jeg registrerer at utflyttede bergenser, bosatt i Rogaland, advarer mot en region der Bergen er med, blant annet fordi bergensere kan bli for brautende og dominerende.
AP170109 » Vi registrerer at det også i 2017 finnes unntak fra Gro Harlems Brundtlands regel « Det er typisk norsk å være god ».
SA170106 - Min klient er selvsagt skuffet over resultatet, men vi registrerer at lagmannsretten har redusert boten og at den er avsagt med dissens.
SA170106 - Min klient er selvsagt skuffet over resultatet, men vi registrerer at lagmannsretten har redusert boten og at den er avsagt med dissens.
SA170106 Jeg registrerer at den partipolitiske debatten også sneier innom fortellingen om Glassjenta.
BT170106 Hun kjører Bergen - Voss flere ganger i uken, og registrerer en ukultur som gjør henne ukomfortabel med å ferdes på strekningen.
DB170105 - Det med oksygenopptaket er nok spøk, ja, men jeg registrerer at han er i godt humør.
SA170104 - Lotteritilsynet registrerer at ComeOn sender e-poster med reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge til nordmenn.
FV170104 - Lotteritilsynet registrerer at ComeOn sender e-poster med reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge til nordmenn.
DB170104 Mange skader - ja - men på Skadelegevakten registrerer vi nesten like mange resten av året, konstaterer avdelingsoverlege Knut Melhuus.
BT170104 Vi registrerer mange halsbrekkende og dramatiske situasjoner.
BT170104 Vi registrerer mange halsbrekkende og dramatiske situasjoner.
BT170104 - Lotteritilsynet registrerer at ComeOn sender e-poster med reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge til nordmenn.
AP170104 - Lotteritilsynet registrerer at ComeOn sender e-poster med reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge til nordmenn.
SA170101 Også mediene står i en omstilling, det er med sterk bekymring vi registrerer stadige nedbemanningsrunder i redaksjonene.
DN170101 For første gang registrerer Telia en nedgang i antall sendte sms og mms på nyttårsaften, mens bruken av mobildata økte med hele 70 prosent sammenlignet med i fjor, opplyser Telia i en pressemelding søndag.
AP161231 SSB-tallene inkluderer også de som ikke registrerer seg hos Nav.
AP161224 De registrerer hvor fort alt rundt beveger se, og skal tilpasse kjøring, hastighet og avstander til dette.
SA161219 « Vi registrerer ellers at forbundet har valgt å la Jerv og Arendal spille hjemme og borte samtidig, noe vi finner lite heldig », skriver klubben i en pressemelding.
AP161219 « Vi registrerer ellers at forbundet har valgt å la Jerv og Arendal spille hjemme og borte samtidig, noe vi finner lite heldig », skriver klubben i en pressemelding.
BT161214 Vi registrerer også etter en kort prøvetur, at norske undertekster ikke er på plass, og at du foreløpig må høre langt etter norsk lyd på barnefilmer.
AP161208 Det var i oktober 35 prosent økning i antall væpnede angrep i Afghanistan, melder det engelskspråklige nyhetsbyrået Pajhwok Afghan News, som registrerer alle hendelser i landet.
AP161114 Fra værstasjoner registrerer vi at lufttemperaturen i Arktis har økt dobbelt så fort som i resten av verden de siste tiårene.
AP161109 UCDP registrerer seksten slike konflikter i Syria i 2015 og tretten i Nigeria.
AP161109 Både i Syria og i Mali registrerer UCDP tre interne konflikter som pågår samtidig og i flere andre land to.
SA161108 I dag registrerer hun en helt annen holdning hos mange voksne, som først og fremst er opptatt av ungenes resultater.
AP161108 I dag registrerer hun en helt annen holdning hos mange voksne, som først og fremst er opptatt av ungenes resultater.
SA161102 If registrerer hva slags dekk kundenes ulykkesbiler har, og regner vintersesongen fra 1. november til 1. april.
AP161102 If registrerer hva slags dekk kundenes ulykkesbiler har, og regner vintersesongen fra 1. november til 1. april.
AP161009 Hvordan skal vi sikre privatlivet i et digitalt samfunn, der både offentlige og private aktører registrerer all din aktivitet på nettet ?
AP160930 Men vi registrerer positiv at statsministeren også sier det finnes mange grønne elementer i budsjettet, sier KrFs leder Knut Arild Hareide.
AP160930 - Jeg registrerer at Regjeringen har lagt frem en skisse i dag, på det grønne skatte- og avgiftsskiftet, vi har kun sett den delen av budsjettet.
AP160913 Facebook registrerer også om du stopper opp eller skroller forbi, om du klikker på et bilde for å forstørre det, eller skrur på lyden for å se video.
VG160905 Senterpartiets justispolitiske talskvinne, stortingsrepresentant Jenny Klinge ( Sp ), mener det er åpenbart viktig at dommere registrerer seg i sidegjøremålsregisteret, slik de skal gjøre etter loven.
AP160903 De tilbringer natten sammen hjemme hos Édouard, men på morgenkvisten registrerer han at både mobilen og iPaden er forsvunnet.
SA160828 - Jeg registrerer at Norges Skiforbund har bebudet en gjennomgang av denne saken, og det synes jeg er klokt.
FV160828 - Jeg registrerer at Norges Skiforbund har bebudet en gjennomgang av denne saken, og det synes jeg er klokt.
BT160828 - Jeg registrerer at Norges Skiforbund har bebudet en gjennomgang av denne saken, og det synes jeg er klokt.
AP160828 - Jeg registrerer at Norges Skiforbund har bebudet en gjennomgang av denne saken, og det synes jeg er klokt.
AP160825 - Vi registrerer hva tyske myndigheter gir råd om.
SA160727 San Francisco krever nå at utleierne på Airbnb og lignende tjenester i byen registrerer seg.
FV160727 San Francisco krever nå at utleierne på Airbnb og lignende tjenester i byen registrerer seg.
BT160727 San Francisco krever nå at utleierne på Airbnb og lignende tjenester i byen registrerer seg.
AP160727 San Francisco krever nå at utleierne på Airbnb og lignende tjenester i byen registrerer seg.
AP160719 Jeg registrerer at mange kjapt tilpasser seg dette systemet, og setter pris på det.
SA160712 De som registrerer seg hos Folkeandelen får automatisk beskjed om å oppfordre sine medlemmer til å tippe på Spilleautomater.com.
FV160712 De som registrerer seg hos Folkeandelen får automatisk beskjed om å oppfordre sine medlemmer til å tippe på Spilleautomater.com.
BT160712 De som registrerer seg hos Folkeandelen får automatisk beskjed om å oppfordre sine medlemmer til å tippe på Spilleautomater.com.
AP160712 De som registrerer seg hos Folkeandelen får automatisk beskjed om å oppfordre sine medlemmer til å tippe på Spilleautomater.com.
AP160710 Visit Oslo registrerer også stadig flere Oslofolk som kommer til turistinformasjonen for å orientere seg om tilbudene før de skal guide feriegjester i egen by.
AP160627 - Jeg registrerer at tingretten er enig i påtalemyndighetens vurderinger.
AP160620 UEFAs EM-statistikk registrerer det meste som skjer på banen i Euro 2016, men de som skal telle svenske avslutninger har verken trengt kalkulator eller kuleramme. 11 forsøk er alt : Sju har gått over eller utenfor, fire er blokkert.
SA160614 Rapporter fra SOVA-senteret i Moskva og det internasjonale FARE-nettverket ( Football Against Racism in Europe ), som registrerer diskriminerende oppførsel på stadioner, viser at rasismeproblemet er økende i russisk fotball.
AP160614 Rapporter fra SOVA-senteret i Moskva og det internasjonale FARE-nettverket ( Football Against Racism in Europe ), som registrerer diskriminerende oppførsel på stadioner, viser at rasismeproblemet er økende i russisk fotball.
AP160610 - Vi har ikke et syn på saken, men registrerer at det er en konflikt der.
AP160607 Mange er så ivrige at de registrerer antall høydemeter på BestigBjerge.dk.
AA160607 Mange er så ivrige at de registrerer antall høydemeter på BestigBjerge.dk.
AA160607 Mange er så ivrige at de registrerer antall høydemeter på BestigBjerge.dk.
SA160601 App'ene registrerer og sammenligner øktene, og det gir stor kred å slå rekordene.
AP160601 Kameraene registrerer også om det brukes falske skilt, eller om det er forskjellig bilnummer foran og bak på en bil.
BT160531 PST har tilgang til personopplysninger som utlendings‧forvaltningen registrerer for å ivareta regulering av og kontroll med inn- og utreise og utlendingers opphold i riket.
AP160511 Ledigheten slik NAV registrerer den anslås til 3,3 prosent.
AP160510 Minst seks IS-krigere registrerer seg som flyktninger på den greske øya Leros.
AP160510 Minst seks IS-krigere registrerer seg som flyktninger på den greske øya Leros.
AP160506 Appenheter « Safety Screen » og fungerer ved at den bruker et avansert ansiktsgjenkjenningsprogram som registrerer når enheten din holdes for nær øynene.
AP160421 Når det gjelder fotgjengere, får Bymiljøetaten inn informasjon fra skoler som benytter Trafikkagenten, hvor skolebarn registrerer sine bevegelser.
AP160418 - Brukerne registrerer all aktiviteten sin via nettet, og vi ser at den øker.
AP160410 Kommunalminister Jan Tore Sanner registrerer de siste tallene fra Kommunal Rapport om at 160 kommuner nå har vedtatt intensjonsavtaler.
AP160406 †" Jeg registrerer at byråden mandag sier til Aftenposten at det fortsatt ikke er avklart hvordan organiseringen blir.
AP160405 I forbifarten registrerer vi hva Figueredo er mistenkt for - misbruk av stilling, korrupsjon, hvitvasking, bestikkelser.
AP160404 Skatteparadiser har fått sine navn fordi de tilbyr tilnærmet skattefrihet til selskaper og personer som registrerer seg der eller plasserer sine penger der.
SA160321 PPT registrerer at etterutdanning i flerspråklighet og flerkulturalitet er etterspurt.
AP160317registrerer jeg at opposisjonen er veldig opptatt av å fortelle at de har påført Regjeringen et nederlag.
AP160315 En spesifikk svakhet er alt for dårlig kobling mellom systemet som registrerer forsinkelser og innstillinger, og systemet som registrerer de faktiske feilene.
AP160315 En spesifikk svakhet er alt for dårlig kobling mellom systemet som registrerer forsinkelser og innstillinger, og systemet som registrerer de faktiske feilene.
AP160311 En teller registrerer antall fisk som passerer anlegget, og de videofilmes.
AP160311 - Jeg registrerer spekulasjonene, men bruker ikke mye energi på dette.
AP160308 - Jeg registrerer at Sandberg er ustødig i sine resonnement.
AP160308 - Jeg registrerer at Sandberg er ustødig i sine resonnement.
AP160308 Det er en « sjokkert » Dagrun Eriksen, nestleder i KrF, som iVårt Land registrerer at motstanderne av kontantstøtten er i medvind.
AP160308 Det er en « sjokkert » Dagrun Eriksen, nestleder i KrF, som iVårt Land registrerer at motstanderne av kontantstøtten er i medvind.
AP160307 " Jeg registrerer at selv Aftenposten nå lager metareportasjer.
AP160303 Men systemet har brutt sammen, siden land som Hellas og Italia ikke registrerer asylsøkerne.
AP160228 Telleren registrerer hvor mange som sykler her.
AP160228 Detektorer under asfalten registrerer antallet passeringer.
AP160227 Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten, fordi mange som er reelt arbeidsledige ikke registrerer seg hos Nav.
AP160226 Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten, fordi mange som er reelt arbeidsledige ikke registrerer seg hos Nav.
BT160225 Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea registrerer at de dystre spådommene for norsk økonomi ikke dempet folks forventninger til boligprisutviklingen.
AP160225 Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea registrerer at de dystre spådommene for norsk økonomi ikke dempet folks forventninger til boligprisutviklingen.
AP160221 1 av 3 sier de har fått ingen eller for dårlig opplæring i hvordan man registrerer avvik.
AP160219 - Jeg registrerer dem hver eneste dag.
SA160218 Jeg registrerer at han også har startet sesongen bra, sier Stig Kristiansen.
AP160218 Jeg registrerer at han også har startet sesongen bra, sier Stig Kristiansen.
AP160213 Det er bra PR-arbeid, men vi registrerer at de ikke følger opp hva retten besluttet igår.
SA160211 - Vi registrerer de spillerne som taper mye, det er en viktig og avgjørende faktor for oss.
FV160211 - Vi registrerer de spillerne som taper mye, det er en viktig og avgjørende faktor for oss.
BT160211 - Vi registrerer de spillerne som taper mye, det er en viktig og avgjørende faktor for oss.
AP160211 - Vi registrerer de spillerne som taper mye, det er en viktig og avgjørende faktor for oss.
AP160208 Jeg registrerer at også statsråden blir karakterisert.
AP160205 Utgangspunktet for utstillingen er prosjektet Barnetråkk, hvor lærere og foresatte registrerer hvor barna beveger seg i nærmiljøet : hvilke steder de liker og ikke.
AP160205 Registrerer barnas bevegelser ¶
AP160202 - Det tenker jeg ganske lite på, men jeg registrerer at man sier det samme hver gang det kommer nye kriser.
SA160201 Jeg registrerer også at den lokale NM-sjefen Roger Fagerheim ikke er så opptatt av verdenscuptanken.
AP160201 Jeg registrerer også at den lokale NM-sjefen Roger Fagerheim ikke er så opptatt av verdenscuptanken.
FV160129 Mobilen registrerer hvor du er, og når du er der : ¶
AP160129 - Jeg registrerer at også når det gjelder regjeringsalternativer stiller SV seg nå på sidelinjen.
AP160128 Jeg registrerer at det ikke er flertall på Stortinget for det.
AP160127 Det jeg registrerer , er at dette gikk veldig bra før jul.
AP160127 - Jeg registrerer at det er en diskusjon om retorikk.
SA160119 Foreningen registrerer opptill 30.000 valper hvert eneste år, og følger nøye med på trendene i de ulike rasenes popularitet.
BT160119 Foreningen registrerer opptill 30.000 valper hvert eneste år, og følger nøye med på trendene i de ulike rasenes popularitet.
AP160119 Foreningen registrerer opptill 30.000 valper hvert eneste år, og følger nøye med på trendene i de ulike rasenes popularitet.
AP160115 Vi registrerer at kongehuset har styrket sin relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, uten at vi kan se at det går på bekostning av kontakten med Den norske kirke, sier Johnsen.
SA160113 Fargeekspert Dagny Thurmann-Moe registrerer at folk har begynt å tenke litt nytt.
FV160113 Fargeekspert Dagny Thurmann-Moe registrerer at folk har begynt å tenke litt nytt.
BT160113 Fargeekspert Dagny Thurmann-Moe registrerer at folk har begynt å tenke litt nytt.
AP160113 Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier at tilsynet registrerer henvendelsen fra NHO Luftfart, og vil ta stilling til problemstillingen som reises når tilsynet eventuelt skal avgi et høringssvar.
AP160113 Fargeekspert Dagny Thurmann-Moe registrerer at folk har begynt å tenke litt nytt.
AP160111 Etter en juleferie i Norge registrerer jeg at tilhengere og motstandere av bildelingstjenesten ser ut til å snakke to ulike språk.
AP160109 Seniorrådgiver Pål Nesse forteller at deres representanter på den greske flyktningøya Khios registrerer at flere kvinner og barn nå tar seg over Middelhavet.
AP160107 Jeg registrerer at Trond Giske var raskt ute og sa de ville støtte stort sett alle forslag vi kom med, og så kommer Jonas Gahr Støre på banen og sår tvil om det.