SA171211 Prosjektene skal bidra til at norske regioner styrker sin evne til å omstille seg ved at forskningsmiljøer jobber mer aktivt med problemstillinger bedriftene i regionen er opptatt av.
SA171210 Vi har en vei å gå for å styrke samarbeidet lokalt, slik at vi ikke taper terreng overfor andre regioner .
DB171210 Men lagene er delt inn i regioner ettersom kampene i grunnserien spilles på nett, istedenfor gruppespill, hvor lagene flyr til hverandre.
DB171210 Men lagene er delt inn i regioner ettersom kampene i grunnserien spilles på nett, istedenfor gruppespill, hvor lagene flyr til hverandre.
BT171210 Å stoppe hjerneflukten til andre regioner eller land, er kritisk for regionens videre vekst.
DA171208 « Utviklingen må legge til rette for at byer og regioner i fylket kan avlaste Oslo, redusere press- og miljøproblemer og utnytte infrastruktur gjennom motstrøms pendling ».
VG171207 - Europa er vår livsforsikring, vår eneste sjanse til å holde tritt med andre store regioner i verden, sa partilederen.
NL171207 Den nye regionen må utvikles slik at den blir sterkest mulig i nasjonale og internasjonal konkurranse med andre regioner om kompetanse, arbeidskraft, nye innbyggere og kapital.
NL171207 22 ( 2015-2017 ) « nye folkevalgte regioner - roller, struktur og oppgaver ».
SA171206 Denne forestillingen, at Nord-Jæren deltar i en konkurranse med andre norske regioner om arbeidsplasser og penger, har i mange tiår vært en effektiv måte å kommunisere på, selv om det til dels er vanskelig å tallfeste og dokumentere hvilke gevinster samarbeidet har gitt.
DB171203 - I enkelte regioner , kan vi si at det allerede er en generalisert hiv-epidemi, sier han, og sier at rundt 55-60 prosent av tilfellene er relatert til narkotikamisbruk.
VG171201 Hvorfor ikke tenke større - og la en fornuftig fusjonering skape mindre administrasjon og bedre evne til å tenke helhet gjennom regioner ?
DB171201 Tidligere var nasjonene delt inn i fire potter basert på både plassering på FIFA-rankingen og geografiske regioner .
VG171130 | To nye regioner får eget dyrepoliti ¶
VG171130 Nå er det opprettet i fem regioner i Norge.
VG171130 Dermed er det til sammen fem regioner med dyrepoliti i landet.
DN171130 Den totale verdenshandelen er fortsatt lavere enn den var i 2014, men det har vært en bred positiv utvikling i alle regioner i år.
AP171130 Den bryske behandlingen av migrantarbeiderne som har opprinnelse i andre regioner i landet, har skapt voldsomme reaksjoner på sosiale medier i Kina, til tross for at sensurmyndighetene forsøker å fjerne enhver omtale av tvangsutkastelsene.
VG171129 Slik skal det bli : Dette er Norges nye regioner
DB171129 I noen land og regioner ser vi nå at resultatene som er oppnådd, blir reversert, sier WHOs leder Tedros Adhanom Ghebreyesus.
SA171128 Fra å være et relativt lukket og selvtilstrekkelig land har Kina nå ingen problemer med å hevde seg − både i sine nærområder og i land og regioner langt hjemmefra.
DB171128 Politiet har satt ned en egen stab for å håndtere saken, noe som blant annet innebærer at det hentes inn personell fra andre enheter og regioner .
AA171128 Politiet har satt ned en egen stab for å håndtere saken, noe som blant annet innebærer at det hentes inn personell fra andre enheter og regioner .
NL171127 Videre i meldingen står det at regjeringen har som mål at Nord-Norge skal videreutvikles til en av landets mest skapende og bærekraftige regioner .
NL171127 Tromsø er uten tvil lokomotivet i det nye stor-fylket, og er den eneste lokaliseringen som kan ivareta fylkets posisjon i en tiltakende konkurransesituasjon mellom regioner .
NL171127 Likeledes etableres det en stor region på Vestlandet, og flere sterke regioner på Østlandet.
NL171127 Internasjonalt ser man tydelige tendenser at det utvikles sterke regioner med byer som motorer.
NL171127 Her heter det blant annet at Sametinget skal inviteres til å delta aktivt i arbeidet med regionale planprosesser i regioner som omfatter tradisjonelle samiske områder.
NL171127 Færre regioner , med mer innflytelse og en sterkere samfunnsutviklerrolle, står bedre rustet til å møte de samfunns-utfordringene vi står overfor.
NL171127 Fra forskerhold er det enkelte som hevder at sterke regioner og byer vil utfordre den rollen som nasjonalstater tradisjonelt har hatt.
NL171127 Det nye fylket i nord må utvikles slik at den står sterkest mulig i den nasjonale og internasjonale konkurransen med andre regioner om kompetanse, arbeidskraft, nye innbyggere og kapital.
NL171127 Det er ikke bare internasjonalt regioner har fått en fremskutt rolle.
NL171127 Behovet for å opptre som et samlet fylke forsterkes ytterligere ettersom konkurransen mellom ulike regioner nasjonalt og internasjonalt vil skjerpes.
NL171127 Befolkningsframskrivinger indikerer at Norge-Norge vil ha lav befolkningsvekst sammenliknet med andre regioner .
NL171127 juni 2017 behandlet Stortinget regionreformen, og som resultat vil dagens 19 fylker bli erstattet av elleve regioner fra 2020.
NL171127 22 ( 2015-2016 ) « Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver ».
DB171127 Fem kommuner, tre regioner , Sport Event Danmark og nærings- og vekstdepartementet skal allerede ha blitt enige om å legge 87 millioner danske kroner i potten.
DB171126 De fire samarbeidspartiene H, Frp, KrF og V er enige om at 19 fylker skal erstattes med 11 nye regioner : ¶
SA171125 Geir Søndeland ¶ | Regioner , realisme og regneferdighet ¶
SA171124 Torsdag kveld mottok forbundet et tilstrekkelig antall meldinger fra klubber og regioner som samtidig krevde ekstraordinært Forbundsting.
NL171124 Paradokset er at i Norge, som er et av Europas mest sentralstyrte land, er det sentralmakten som jobber for å skape større og sterkere regioner .
AP171124 Torsdag kveld mottok forbundet et tilstrekkelig antall meldinger fra klubber og regioner som samtidig krevde ekstraordinært Forbundsting.
NL171121 Målet ( i denne omgangen ? ) er at landet skal bestå av omlag ( ? ) 10 regioner , men for Nord-Norges del skal man ha en egen prosess for å avgjøre om Nord-Norge skal bli ett eller to fylker !
NL171121 De øvrige regionene vil nok våkne, og vi kan få en fornuftig inndeling i landet med 5 regioner , Nord-Norge, Trøndelagen, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
AP171121 Samtidig vedtok Stortinget en regionreform som reduserer antall fylker fra dagens 19 til 11 regioner , også det fra 2020.
FV171119 Målet er å få et veldig godt Team Telemark, som etter hvert skal få opp lokale talenter via skoler, klubber og regioner .
SA171118 Målet er å få et veldig godt Team Telemark, som etter hvert skal få opp lokale talenter via skoler, klubber og regioner .
NL171118 På denne måten møter vi konkurransen mot andre store og tunge regioner på en langt bedre og samlende måte.
NL171118 Her pekte Aarbakke på nødvendigheten av å konsentrere alt til Tromsø for å være konkurransedyktig med regioner som Oslo og Vestlandet.
NL171118 Trenden og framskrivingene er at fødselsraten vil nærme seg to barn per kvinne mot slutten av århundret i alle regioner og at folketallet vil flate ut ved om lag elleve milliarder.
NL171118 Fødselstallene er på veg nedover i alle regioner bortsett fra i Europa og Nord-Amerika, der de ligger stabilt på godt under de to barn per kvinne som er nødvendig for å opprettholde en stabil aldersfordeling i befolkningen.
AP171118 Målet er å få et veldig godt Team Telemark, som etter hvert skal få opp lokale talenter via skoler, klubber og regioner .
AA171118 Målet er å få et veldig godt Team Telemark, som etter hvert skal få opp lokale talenter via skoler, klubber og regioner .
VG171117 Styret vil utforme en gjennomarbeidet orientering som sendes til respektiv klubb, til øvrige klubber og våre regioner , sier Harald Tiedemann Hansen i en epost til NTB og andre medier.
VG171117 Her var han under kontinuerlig overvåkning, like fullt klarte han innimellom å smugle ut beskjeder og meldinger til andre mafiasjefer både på Sicilia og i samarbeidende regioner på fastlandet.
NL171117 En viktig del av løsningen er å dyrke de store byene som motorer i sine regioner .
DB171117 Styret vil utforme en gjennomarbeidet orientering som sendes til respektiv klubb, til øvrige klubber og våre regioner , sier Harald Tiedemann Hansen i en epost til NTB og andre medier.
DN171116 Med Canada og Storbritannia i spissen vil landene bak « Powering Past Coal Alliance » at land, byer og regioner forplikter seg til å venne seg av med å bruke kull, som fortsatt står for produksjonen av 40 prosent av verdens elektrisitet.
DN171116 Flere regioner er også med, som Ontario og Quebec, Washington og Alberta i USA, samt byen Vancouver.
DB171116 Årsaken var at lagene i 2014 var delt inn i fire potter basert på både plassering på FIFA-rankingen og geografiske regioner .
DB171116 I Guerrero finnes både populære feriesteder som Acapulco og fjellandskap med noen av landets fattigste regioner .
DA171115 - Ved å satse på to regioner , bygger vi mer lokal tilknytning - framfor et arbeids- og næringsliv på tvers av fjorden.
DA171115 - Flere politikere i landet merker seg også hvor veldig stort Viken vil bli, sa Lauvås, om forslaget om å dele Viken i to sterke regioner på hver side av Oslofjorden - og rundt Oslo.
AP171113 Mens milliardene sitter løst i sør, ofte takket være omforente fellesprosjekt med store og folkerike regioner bak seg, har fylkespolitikken i nord en lei tendens til å redusere spennende, regionale utviklingsprosjekter til en debatt om å være « for eller mot den eller dem ».
VG171112 - Jeg tror ikke det vil bli så stort behov for valgjuks, selv om jeg ikke tviler på at det vil bli noe i enkelte regioner med over-entusiastiske lokale guvernører, sier Dmitry Gorenburg og legger til : ¶
NL171111 Mens milliardene sitter løst i sør, ofte takket være omforente fellesprosjekt som gjerne har store og folkerike regioner bak seg, har fylkespolitikken i nord en lei tendens til å redusere spennende regionale utviklingsprosjekter til en debatt om å være " for eller mot den eller de ".
NL171110 Sånn sett kunne to regioner snarere forsterke tilhørigheten i nord.
NL171110 Sterke regioner vokser fram og vil kreve sin rett til å bli hørt på Løvebakken.
NL171110 Nord-Norge er en region preget av spenninger og interne motsetninger - som i alle andre regioner .
NL171110 Konfliktlinja mellom sentrum og periferi går ikke bare mellom hovedstad og regioner ; den er også tydelig innad i regionene.
NL171110 Nord-Norge går fra å være tre fylker til to regioner .
NL171110 Grenseendringer har aldri vært enkelt, verken for kommuner, regioner eller nasjoner.
BT171109 Frem til sent på 1700-tallet var den geografiske inndelingen av Norge nøyaktig slik Jan Tore Sanner vil ha den : To store regioner , det østenfjeldske og det nordenfjelske.
NL171108 Kan vi bli dem som kaster de etablerte norske modellene for hvordan mennesker organiserer sine regioner i sentrum mot periferi - og skape helt nye ?
AA171108 Flere av veivesenets regioner sier de ikke får gjennomført inspeksjonene fordi de ikke har kapasitet eller penger.
VG171107 Ikke bare der, for øvrig, men også i mange andre regioner sliter den regjerende sentrum-/venstrekoalisjonen med oppslutningen.
NL171107 Vi går fra tre regioner til to.
DB171107 Under den kalde krigen var kommandostrukturen delt opp i regioner .
DB171107 I tillegg er det rivalisering mellom land og regioner og ulike typer interessemotsetninger.
NL171106 Turene har gått til andre regioner i Norge, til utlandet og på kryss og tvers i Midt-Troms.
NL171106 Det er flere andre regioner som gjerne hadde ønsket seg noe tilsvarende som Profilgruppa.
SA171104 Fram til sent på 1700-tallet var den geografiske inndelingen av Norge nøyaktig slik Jan Tore Sanner vil ha den : To store regioner , det østenfjeldske og det nordenfjeldske.
BT171104 Frem til sent på 1700-tallet var den geografiske inndelingen av Norge nøyaktig slik Jan Tore Sanner vil ha den : To store regioner , det østenfjeldske og det nordenfjelske.
SA171103 Likevel er det slik at skattelistene både i vårt distrikt og i flere andre næringstunge regioner gir en innsikt i formuessituasjonen som burde kunne danne utgangspunkt for å finne løsninger som fungerer mer utjevnende.
SA171103 Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix ¶ - 12-månedersveksten er negativ i flere av de største byene i Norge, og stadig flere regioner har en negativ utvikling i prisene.
SA171103 - 12-månedersveksten er negativ i flere av de største byene i Norge, og stadig flere regioner har en negativ utvikling i prisene.
NL171103 Det er ikke uventet at slike krav blir framsatt i kjølvannet av at Stortinget har delt landsdelen inn i to regioner .
NL171103 Vi mener at større regioner gir større mulighet til flere oppgaver og ansvar på lavere nivå enn staten.
NL171103 KrF og Venstre har ønsket sterkere regioner for å flytte mer makt og avgjørelser fra staten ut til regionene og kommunene.
DN171103 Stor oversikt : Boligprisutviklingen siste måned og siste år i mer enn 90 regioner over hele landet.
DN171103 Andre regioner kommer etter.
DB171103 - 12-månedersveksten er negativ i flere av de største byene i Norge, og stadig flere regioner har en negativ utvikling i prisene.
AP171103 - 12-månedersveksten er negativ i flere av de største byene i Norge, og stadig flere regioner har en negativ utvikling i prisene.
AA171103 Foto : Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix ¶ - 12-månedersveksten er negativ i flere av de største byene i Norge, og stadig flere regioner har en negativ utvikling i prisene.
AA171103 - 12-månedersveksten er negativ i flere av de største byene i Norge, og stadig flere regioner har en negativ utvikling i prisene.
VG171102 Jeg vet at det også er støtte rundt omkring i andre regioner , men at det er mange som kvier seg for å si noe offentlig, sier regionleder Vebjørn Strømsnes i Bedriftsforbundet Midt-Norge.
NL171102 Men hvorfor skal Norge holde seg med dette statlig styrte embetsmannsveldet ute i alle landets regioner ?
BT171102 Liv Kari Eskeland ( H ) : Jeg er begeistret for tanken om store og sterke regioner , og skulle svært gjerne sett at Rogaland og hele eller deler av Møre og Romsdal var med.
VG171101 oktober og avsettelsen av katalanske myndigheter, viser at landets autonome regioner har med en « udemokratisk stat » å gjøre.
BT171101 I 1978 kom det en ny grunnlov som ga Catalonia og 16 andre spanske regioner stor grad av selvstyre.
BT171101 Et selvstendig Catalonia kan åpne et ras av lignende krav fra regioner i Spania og Europa.
AP171101 Regioner med få innvandrere til USA de siste fem år, prioriteres i lotteriet.
DB171031 Regionen har i likhet med andre spanske regioner hatt stor grad av selvstyre, men mange katalanere har lenge ment at dette ikke er tilstrekkelig.
DB171031 Enten det er som et eksempel til etterfølgelse, sett fra mange av Europas regioner .
DB171031 Enten det er som et eksempel til etterfølgelse, sett fra mange av Europas regioner .
DB171030 Regionen har i likhet med andre spanske regioner hatt stor grad av selvstyre, men mange katalanere har lenge ment at dette ikke er tilstrekkelig.
VG171029 Noen regioner har mer selvstyre enn andre, blant dem Catalonia, med eget helsesystem, utdanningssystem og politistyrke.
VG171028 « Schilling, på sin side, gir inntrykk av å være alliert med de nedre regioner .
VG171027 - 1500 firmaer har allerede flyttet sine hovedkontorer til andre spanske regioner .
SA171027 Catalonia er en av Spanias rikeste regioner og står for en betydelig del av landets bruttonasjonalprodukt.
SA171027 Catalonia er en av Spanias rikeste regioner og står for en betydelig del av landets bruttonasjonalprodukt.
SA171027 Det betyr at de tilbakesendte ender som internflyktninger i såkalte sikre regioner der de ikke har egen tilhørighet.
DN171027 Catalonia er en av Spanias rikeste regioner , og står for en betydelig del av landets bruttonasjonalprodukt.
DA171027 Catalonia er en av Spanias rikeste regioner og står for en betydelig del av landets bruttonasjonalprodukt.
BT171027 Det vil igjen si fire regioner , der Vestlandet blir én region.
AP171027 Catalonia er en av Spanias rikeste regioner , og står for en betydelig del av landets bruttonasjonalprodukt.
AA171027 Catalonia er en av Spanias rikeste regioner og står for en betydelig del av landets bruttonasjonalprodukt.
VG171026 Dessuten forplikter loven om solidaritet i konstitusjonen rike regioner til å bidra til utviklingen av landet, sier Vicandi.
VG171025 Paragrafen gir regjeringen mulighet til at ta i bruk « alle nødvendige tiltak », hvis en av landets delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller « handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser ».
DN171025 Orkla Confectionery & Snacks hadde omsetningsvekst med god utvikling i alle regioner unntatt Norge.
AP171025 Romsdal, Innlandet og Helgeland er regioner som for så vidt ikke en del av disse målsettingene, men er det noen grunn til at Norge med åpne øyne skal lokalisere sykehusene regionalt slik at biltrafikken øker ?
VG171024 I 1979 ble 17 autonome regioner godkjent ved folkeavstemning, blant annet Catalonia og Baskerland.
VG171024 Guidebokforlaget slipper årlig fire prestisjetunge topp-ti-lister over verdens beste byer, land, regioner og budsjettvennlige reisemål for året som kommer.
SA171024 Rapporten er basert på 30 forskningsstudier gjennomført både av landets myndigheter og av akademikere som har sett både på landet som helhet og konsekvensene for USAs ulike regioner .
DB171024 Før fakkelen ankommer Pyeongchangs OL-stadion, der åpningsseremonien vil finne sted, er den innom flere regioner i Sør-Korea.
AA171024 Rapporten er basert på 30 forskningsstudier gjennomført både av landets myndigheter og av akademikere som har sett både på landet som helhet og konsekvensene for USAs ulike regioner .
DN171023 Rike Italienske regioner stemmer over økt selvstyre ¶
AP171023 Reisetiden kan bli halvert, regioner og næringsliv knyttet langt bedre sammen.
VG171022 Paragrafen gir regjeringen mulighet til at ta i bruk « alle nødvendige tiltak », hvis en av landets delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller « handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser ».
VG171022 Catalonia-krisen preger nyhetene og regioner i Italia vurderer selvstyre.
VG171022 - Spania er historisk sett en forent stat med mange autonome regioner og en mangfoldig, sammensatt befolkning som snakker forskjellige språk, men som er en del av en forent stat, sier han, og understreker : ¶
DN171022 | Rike Italienske regioner stemmer over økt selvstyre ¶
DN171022 Fem regioner har allerede utvidet selvstyre.
DA171022 Catalonia-krisen preger nyhetene og regioner i Italia vurderer selvstyre.
DA171022 - Spania er historisk sett en forent stat med mange autonome regioner og en mangfoldig, sammensatt befolkning som snakker forskjellige språk, men som er en del av en forent stat, sier han, og understreker : ¶
AP171022 Bygge effektiv og sammenhengende vei, som knytter innbyggere, regioner og næringsliv sammen på en effektiv måte og halverer reisetiden på strekningen Kristiansand-Trondheim ( 110 mil ) fra 21 til 11 timer.
AP171021 GARDERMOEN : Fredag holdt Norges Cykleforbund ( NCF ) det første styremøtet etter VM i Bergen, og lørdag møttes lederne for forbundets syv regioner .
VG171020 I dag har Catalonia tredje størst grad av selvstyre av Spanias 17 autonome regioner , etter Baskerland og Navarra.
VG171020 * Paragrafen, som er aldri før er blitt brukt, gir regjeringen mulighet til at ta i bruk « alle nødvendige tiltak », hvis en av landets 17 delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller « handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser ».
VG171020 « Schilling, på sin side, gir inntrykk av å være alliert med de nedre regioner .
SA171020 Innbyggerne i Catalonia tok i morgentimene ut symbolske beløp fra kontoene sine i banker som har varslet utflytting av sine hovedkontor til andre regioner .
DB171020 Schilling, på sin side, gir inntrykk av å være alliert med de nedre regioner .
DB171020 Eggen forklarer setningen om at Schilling gir « inntrykk av å være alliert med de nedre regioner » slik : ¶
DB171020 - Det høres ut som en uprofesjonell måte å beskrive kvinner på jobb på, hvis ikke mennene i boka også beskrives på samme måte, med fokus på klær og utseende og nedre regioner , sier Fossum, og refererer til utdragene fra boka som Dagbladet har presentert for henne.
DA171020 * Paragrafen, som er aldri før er blitt brukt, gir regjeringen mulighet til at ta i bruk « alle nødvendige tiltak », hvis en av landets 17 delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller « handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser ».
AP171020 Aftenbladet har fått tilgang til en rekke av brannvesenets fotografier fra de siste årenes tilsyn i Sør-Rogaland, én av Norges mer velstående regioner .
VG171019 I dag er det Catalonia som har tredje størst grad av selvstyre av Spanias 17 autonome regioner , etter Baskerland og Navarra.
VG171019 Spania er en nasjon av regioner med sterke tradisjoner og særpreg, og samhold må innebære respekt for mangfold.
VG171019 Katalansk løsrivelse kan oppildne separatister i andre regioner og starte en kjedereaksjon.
SA171019 . Søndag skal det avholdes folkeavstemninger i to rike regioner i Nord-Italia, nemlig Lombardia og Veneto.
SA171019 - Det som skjer i etterkant av denne hendelsen, er at det blir sendt ut en arbeidsordre fra Vegdirektoratet til alle regioner .
BT171019 - Det som skjer i etterkant av denne hendelsen, er at det blir sendt ut en arbeidsordre fra Vegdirektoratet til alle regioner .
AP171019 Paragrafen gir regjeringen mulighet til å ta i bruk « alle nødvendige tiltak », dersom en av landets 17 delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller « handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser ».
AP171019 Paragrafen gir regjeringen mulighet til å ta i bruk « alle nødvendige tiltak », dersom en av landets 17 delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller « handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser ».
DA171016 MANGE VARIANTER : Orkla Foods Norge har laget stedegne bokser for en rekke byer, fylker og regioner .
NL171015 I en ny organisering av Nord-Norge, med to regioner som er jevnbyrdige i folketall, trengs det voksne folk på vakt i landsdelsinstitusjoner som Helse Nord.
NL171015 Etter stortingsvalget er det nå klart at Nord-Norge organiseres i to regioner .
DA171013 Hvis Catalonia løsriver seg fra Spania, kan andre regioner i andre europeiske land bli fristet til å gjøre det samme, frykter EU-kommisjonenes president.
AP171013 Spanske myndigheter har fryktet at dette kunne oppmuntre separatister i Catalonia og andre spanske regioner .
AP171013 Hvis Catalonia løsriver seg fra Spania, kan andre regioner i andre europeiske land bli fristet til å gjøre det samme, frykter EU-kommisjonenes president.
AA171013 Spanske myndigheter har fryktet at dette kunne oppmuntre separatister i Catalonia og andre spanske regioner . ( ©NTB ) ¶
AA171013 Hvis Catalonia løsriver seg fra Spania, kan andre regioner i andre europeiske land bli fristet til å gjøre det samme, frykter EU-kommisjonenes president.
NL171011 Samtidig må man ha likebehandling av prosjekter og regioner med seg når Fylkets politikere skal utforme strategisk samferdselsplan for de neste ti år.
NL171011 Innenfor rammene av opptrukne mål nasjonalt og regionalt bør likebehandling og rettferdighet mellom prosjekt og regioner være en viktig del av politikken.
DB171011 At det tsjekkiske politiet nå ønsker å videreføre satsningen til flere regioner , ser jeg som et klart uttrykk for at dette har vært et nyttig EØS-middelprosjekt.
AP171011 Skulle regionen nordøst i Spania erklære uavhengighet, kan andre regioner i europeiske land la seg inspirere og slå følge med katalanerne.
AP171011 Flere regioner kan bli inspirert hvis Catalonia til slutt erklærer uavhengighet.
AP171011 En rekke regioner kan følge i Catalonias fotspor og kreve uavhengighet.
AP171011 Formålet med forhandlingene er en grunnlovsreform som gjør det mulig å endre måten Spanias 17 ulike regioner er organisert på, deriblant Catalonia.
AP171011 Barne-, ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ) er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet.
AA171011 Formålet med forhandlingene er en grunnlovsreform som gjør det mulig å endre måten Spanias 17 ulike regioner er organisert på, deriblant Catalonia.
VG171010 Men EU ønsker ikke å åpne døren for regioner som ensidig løsriver seg fra medlemstater.
VG171010 Catalonia er en av de mest velstående av Spanias regioner .
DA171010 « Europas regioner gjør comeback », sier Willem Buiter, sjeføkonom ved Citi, ifølge CNBC.
DA171010 Men en utvikling der flere regioner søker full uavhengighet og løsrivelse, er ikke like klar, sier Tatham.
DA171010 Flere europeiske regioner ønsker å gjøre som separatistene i Catalonia.
DA171010 Det kan også dreie seg om spesielle regioner , som i Nord-Italia, sier Tatham.
DA171010 Denne trenden med sterkere regioner har bare økt i styrke siden 1970-tallet, sier han.
DA171010 - Flandern bekrefter trenden der det er økonomisk sterke regioner som søker autonomi.
DA171010 - Det finnes regioner som kjenner en sterkere identitet, og føler at de er annerledes enn resten av landet, og derfor må gjøre ting på sin egen måte.
NL171009 Statens vegvesen er organisert med ett Vegdirektorat samt 5 regioner som er organisert med en vegavdeling i hvert fylke i tillegg til fagavdelinger på regionvegkontoret.
AP171009 - KrF har kjempet godt og lenge for gode formålstjenlige regioner .
AP171009 Samtidig vedtok Stortinget en regionreform som reduserer antall fylker fra dagens 19 til 11 regioner , også det fra 2020.
AP171009 Det er likevel klart at en rett til selvbestemmelse ikke i alle tilfeller kan innebære en rett til løsrivelse for grupper eller regioner som finner det fristende.
AA171009 I fjor led litt under 15 prosent av barna under fem år av akutt feilernæring i enkelte regioner i Mali, som dermed havnet i kategorien « alvorlig ».
NL171006 juni i år om at dagens 19 fylker erstattes av 11 regioner blir stående.
DB171006 - Både eksperter på regioner og personer med innsidekunnskap har sagt at det er langt fra sikkert at de kommer til å arrangere turneringen.
VG171003 - Tre andre regioner og jeg har snakket sammen om at vi ønsker dette møtet ganske snart og der må vi få lagt alle fakta på bordet, sier Johnsen til VG.
NL171003 Hva skjer med Nord-Norge når landsdelen deles på midten, i to regioner ?
VG171002 Overrasket bør den imidlertid ikke bli, det er flere regioner i Spania med en særdeles sterk egen kultur.
DB171002 Europeiske regjeringer støtter opp om den spanske regjeringens linje, mange av frykt for at kravet om økt selvstendighet i egne regioner skal få vind i seilene.
AA171002 Europeiske regjeringer støtter opp om den spanske regjeringens linje, mange av frykt for at kravet om økt selvstendighet i egne regioner skal få vind i seilene.
VG171001 Ifølge han er Catalonia mer selvstendige enn mange andre spanske regioner .
VG171001 - Spania er en asymmetrisk stat som består av mange autonome regioner .
VG170930 * En av Spanias 17 autonome regioner med om lag 7,5 millioner innbyggere.
DA170930 Catalonia er også en av Spanias mest velstående regioner .
NL170928 Staten har inndelt landsdelen i flere titalls regioner - en for Helse Nord, en for politiet, en annen for Heimevernet osv.
NL170928 Skal Nord-Norge ha slagkraft og definisjonsmakt i konkurranse med langt mer folkerike regioner ellers i landet, må vi stå sammen.
AP170928 Landet er en føderal stat med autonome regioner , og vant med sterk nasjonalisme.
VG170927 I et intervju med dansk TV 2 hyller han ytringsfriheten som årsak til at Vest-Europa er en av verdens mest framgangsrike regioner , og han sier også at han tror det er bra for integrasjonen at « vi står fast på våre verdier ».
DB170927 Norge har en spesiell demografi som gjør at en toppdivisjon på ti lag kan gjøre at vi får regioner uten toppfotball.
AP170927 I et intervju med dansk TV 2 hyller han ytringsfriheten som årsak til at Vest-Europa er en av verdens mest fremgangsrike regioner , og han sier også at han tror det er bra for integrasjonen at « vi står fast på våre verdier ».
AA170927 I et intervju med dansk TV 2 hyller han ytringsfriheten som årsak til at Vest-Europa er en av verdens mest framgangsrike regioner , og han sier også at han tror det er bra for integrasjonen at « vi står fast på våre verdier ».
VG170926 Arbeidet for å stoppe barneekteskap er intensivert av mange land og regioner .
NL170922 Videre er de fleste i Ofotenregionen og Harstadregionen av den oppfatning at en naturlig fremtidig grense mellom nordnorske regioner går ved Tysfjord.
NL170922 Det finnes få eksempler i verden på at forhandlinger mellom folk, regioner eller land blir vellykket gjennom en « vi-er-størst-strategi ».
DN170921 Kinesiske myndigheter vil kategorisere byer og regioner - basert på forurensningsnivået.
AA170920 De mener blant annet det ikke er riktig at de skal bidra til å subsidiere fattigere regioner i Spania, som Andalucia. ( ©NTB ) ¶
NL170919 Målet er klart : De nye fylkeskommunene skal gi de lokale politikerne mer kraft til å utvikle sine regioner .
NL170917 Nettopp fordi det ville styrket landsdelen i en tid da store og folkerike regioner i sør vil legge tyngde bak sine krav om å få en enda større andel av blant annet samferdselsmidlene.
AP170917 Samtidig vedtok Stortinget en regionreform som reduserer antall fylker fra dagens 19 til 11 regioner , også det fra 2020.
DN170915 Også denne auksjonen var dominert av klassiske regioner .
DA170915 Det betyr altså at ungdom også fra andre regioner er svært utsatt for overgrep.
DA170915 De løper fire ganger så høy risiko for å bli utnyttet som ungdom fra andre regioner .
AP170915 Avviklingen er inndelt i regioner .
AP170915 Avviklingen er inndelt i regioner .
AP170915 Avviklingen er inndelt i regioner .
AP170915 Avviklingen er inndelt i regioner .
AP170915 Regjeringen vil kutte fra 19 fylkeskommuner til 10 - 11 regioner fra 1.1. 2020.
AA170915 FN registrerte i fjor en økning i antall overvektige og ekstremt overvektige barn i de fleste regioner i verden.
AA170915 Blant voksne øker antallet overvektige i alle verdens regioner .
AA170915 Trøndelag er landets ledende innovasjonsregion, og blant de ledende regioner i Europa.
AA170915 I front : Trøndelag er landets ledende innovasjonsregion, og blant de ledende regioner i Europa.
AA170915 plass av totalt 220 regioner .
AA170915 Klimaendringene kan destabilisere store regioner i sør.
NL170913 Slagkraften vi vil ha i konkurransen med andre, svært folkerike regioner , ligger først og fremst i vår evne til å stå sammen og fronte felles interesser.
DB170913 I økende grad ledes den av mer folkerike områder og regioner , ofte med et sterkt næringsliv.
AP170913 Jabloko kom over sperregrensen på 5 prosent i 19 regioner i Russland og fikk valgt inn representanter i Krasnodar, Vologda, Sakhalin og Pskov.
VG170912 Det var en økende optimisme også i de regioner som hadde vært hardest rammet av oljeprisfallet.
DB170912 I mange distriktskommuner og regioner skaper dette offentlige arbeidsplasser som lokalsamfunnene er helt avhengige av for å overleve.
AP170909 Disse kan studeres langs to dimensjoner : Forskjeller mellom a ) regioner og fylker og b ) mellom bymessige og landlige områder.
AP170909 Disse kan studeres langs to dimensjoner : Forskjeller mellom a ) regioner og fylker og b ) mellom bymessige og landlige områder.
DA170908 - Vi har varslet nye grep, som tettere forhold og sikkerhetspolitisk dialog med europeiske allierte som Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Nederland, sier hun, og nevner opptrapping av innsatsen på Vest-Balkan og styrket innsats i sårbare stater og regioner i Midtøsten, Nord-Afrika og Sahel.
NL170906 Jeg er for større regioner , men jeg vil mer enn det se at de blir sterkere.
NL170906 En anerkjennelse om at ulike regioner kan ha ulike behov, at å bare tenke land blir for overordnet og generelt.
NL170906 Det interessante i Norge er at den europeiske og globale trenden av å la regioner bestemme mer, har gått i motsatt retning i Norge.
NL170906 Det er nemlig lettere sagt enn gjort å gjøre regioner til sterke utviklingsaktører.
NL170906 Det er lettere sagt enn gjort å gjøre regioner til sterke utviklingsaktører.
SA170905 Det er nå flere byer og regioner med negativ 12 måneders vekst.
BT170905 Det er nå flere byer og regioner med negativ 12 måneders vekst.
AP170905 Det er nå flere byer og regioner med negativ 12 måneders vekst.
AP170905 Det er nå flere byer og regioner med negativ 12 måneders vekst.
AA170905 Det er nå flere byer og regioner med negativ 12 måneders vekst. Gjennomsnittlig formidlingstid er nå 37 dager. Antall boliger lagt ut for salg i august var 11.657, noe som er en økning på 13,2 prosent enn i samme måned for ett år siden. " ¶
AP170901 - Kampen har allerede startet, mente Belanovskij, og advarte mot at et maktskifte vil utløse alvorlige konflikter på alle nivåer i Russland mellom elitegrupper, oligarker, befolkningsgrupper og ulike regioner .
AP170901 Han varslet at et maktskifte vil utløse alvorlige konflikter på alle nivåer i Russland - mellom elitegrupper, oligarker, befolkningsgrupper og ulike regioner .
AP170901 Han varslet at et maktskifte vil utløse alvorlige konflikter på alle nivåer i Russland - mellom elitegrupper, oligarker, befolkningsgrupper og ulike regioner .
AP170901 - Kampen har allerede startet, mente Belanovskij, og advarte mot at et maktskifte kan utløse alvorlige konflikter på alle nivåer i Russland mellom elitegrupper, oligarker, befolkningsgrupper og ulike regioner .
DB170831 Hvis vi skrur av i Norge, så øker man produksjonen i andre regioner , som har langt høyere utslipp fra sin produksjon enn det vi har i Norge.
NL170830 Det vil være klokt å la Stortingets vedtak stå, ikke minst fordi større regioner i lang tid har vært Arbeiderpartiets politikk.
AA170830 Før jul i fjor gjorde Adresseavisen en spørrerunde som viste at representanter fra andre regioner møtes mye oftere enn de som sitter på trøndelagsbenken.
AA170830 Blant annet innenfor helsepolitikken, der det er snakk om store summer, må ulike regioner prioriteres opp mot hverandre, og landsdelene trenger representanter med påvirkningskraft i sine egne partier.
AA170826 Jeg vil bidra til at Trøndelag blir en av Norges mest attraktive regioner også i fremtiden.
DN170824 Men tallene viser at nettoinnflyttingen til Oslo, fra øvrige regioner , har vært neglisjerbar gjennom mange år, sier Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken.
AA170824 Men tallene viser at nettoinnflyttingen til Oslo, fra øvrige regioner , har vært neglisjert gjennom mange år, sier Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken til Dagens Næringsliv.
DN170822 - Det har vært en bred oppgang i aksjemarkedet i de fleste regioner .
AA170822 - En negativ faktor kan være at flere av oppdretterne vil dra ned slaktevolumguidingen for fullåret siden det har vært biologiske problemer i flere regioner i slutten av andre kvartal.
NL170821 I de fleste regioner avtar imidlertid karbon-intensiteten like hurtig som energi-intensiteten.
NL170821 Den faktoren som synes minst uavhengig av de andre er folketallet, for erfaring viser at befolkningsveksten ikke lar seg stanse uten en betydelig økonomisk vekst i fattige regioner .
VG170820 Årets monsunsesong har forårsaket de verste flommene på tre tiår i enkelte regioner i India, Bangladesh og Nepal.
AA170820 Ansvarlig for messen, Fares al-Kartally, uttalte tidligere i uken at beslutningen om å arrangere messen i år ble tatt fordi det nå er ro og stabilitet i de fleste av landets regioner .
AP170819 - Omstillingen i økonomien er på ingen måte over, men vi ser nå positive tegn i flere sektorer og regioner , sa adm. direktør Snorre Storset i Nordea Bank Norge da han la frem resultatet i sommer.
VG170817 De aller fleste ser behovet for sterkere regioner , sier førstekandidat Solveig Abrahamsen i Høyre.
AP170814 Styringen ble lagt til 47 nyopprettede helseforetak fordelt på fem regioner .
AA170812 Valgkommisjonen skal i utgangspunktet publisere stemmene fra hver valgkrets, men har i stedet vist resultatet fra hele regioner i landet.
AA170811 Bare i Helse sør-øst har raten holdt seg stabil, mens døgnplasstilbudet til barn og unge er redusert i tre av fire regioner .
SA170810 Det er viktig at det ikke blir hvert eneste år, ettersom det er vår ambisjon å besøke mindre regioner også.
AP170810 Det er viktig at det ikke blir hvert eneste år, ettersom det er vår ambisjon å besøke mindre regioner også.
AA170810 Veier og kollektivtransport bidrar til å skape velfungerende regioner som evner å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye investeringer i næringslivet, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.
DN170808 - I juli utviklet etterspørselen seg i tråd med tidligere måneder med stabil trafikkvekst i SAS sine geografiske regioner .
AP170808 - I juli utviklet etterspørselen seg i tråd med de foregående månedene, med stabil trafikkvekst i SAS' geografiske regioner , skriver selskapet i en pressemelding.
AA170808 - I juli utviklet etterspørselen seg i tråd med de foregående månedene, med stabil trafikkvekst i SAS' geografiske regioner , skriver selskapet i en pressemelding.
AA170807 Utenriksminister Rex Tillerson har enda ikke ansatt statssekretærer med ansvar for viktige regioner , deriblant Europa og Eurasia.
DN170803 - For Høegh Autoliners kommer det meste av fallet i volumet fra import til råvareeksporterende regioner som Midtøsten, Afrika og Sør-Amerika, skriver styret i årsberetningen.
AA170802 - Dødelige hetebølger kan innen få tiår ramme regioner i India, Pakistan og Bangladesh, heter det i rapporten.
NL170731 Den argumenterer for at myndigheter bør stimulere til vekst i alle regioner , i stedet for å kun fokusere på noen få vekstmotorer.
NL170731 At alle steder og regioner kan vokse, så lenge de har verktøyene på plass.
DB170725 Selv om både Danmark og Tyskland måtte vente lenge på sin sykkelfest, er det andre regioner som har kommet langt heldigere ut av det.
DB170725 Det gjør også regioner som blir besøkt underveis og så er selvsagt den danske stat en stor bidragsyter.
VG170721 - I og med at bestandsmålet er nådd for alle regioner med bestandsmål for jerv er det de regionale rovviltnemndene som setter lisenskvotene, og Klima og Miljødepartementet som er klageinnstans på de vedtatte lisenskvotene, sier han.
DN170720 Omstillingen i økonomien er på ingen måte over, men vi ser nå positive tegn i flere sektorer og regioner , sier administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge.
AA170720 Omstillingen i økonomien er på ingen måte over, men vi ser nå positive tegn i flere sektorer og regioner , sier administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Bank Norge.
VG170718 Ushayqir ligger i regionen Najd, en av landets mest konservative regioner , den svært konservative grenen av Islam kjent som Wahhabismen oppstod.
VG170718 GIKK VIRALT : Videoen av kvinnen er filmet i Najd, en av Saudi-Arabias mest konservative regioner .
DB170716 Politiet har kalt inn forsterkninger fra alle nærliggende regioner .
VG170715 For selv om noen regioner av landet opplever vekst, er det andre som får færre medlemmer.
DB170714 Enkelte regioner kan ha full dekning, mens andre kan stå med tomme disker.
NL170713 Derfor vil vi reversere tvangsbruk ved sammenslåing av regioner og kommuner.
NL170711 Dessverre er det foreløpig ikke et politisk flertall for dette, og derfor er det nest beste alternativet at vi får større regioner .
DN170711 Tesla oppgir ikke separate salgstall for enkeltland eller regioner , og ønsket ikke å kommentere spesifikt om situasjonen i Hong Kong.
AP170711 - Vanning kan brukes i regioner som rammes av tørrere vær, men en kald vår kan bli vanskeligere å håndtere og kan føre til store tap, sier Ana Bastos, en forsker ved et klima- og miljølaboratoriet ved Paris.
VG170710 Nedgangen er størst i fag og regioner med mye innvandring.
DN170709 I tillegg kan master i områder som ikke er slukket, nå over i regioner som allerede er flyttet over til dab.
VG170708 Der skal kommune, regioner , kommuner og private ha samlet sammen 90 millioner kroner til et felles bud.
DB170708 - Vi følger slukkeplanen, men det har vært tekniske utfordringer med enkelte sendere som gjør at man får smittelytting i forskjellige regioner .
DN170705 Sjekk boligprisene der du bor med denne oversikten over alle landets regioner .
AA170705 I en årlig kåring rangeres 220 regioner fra 25 land i Europa.
SA170701 Det var varslet ekstremvarme i 17 bulgarske regioner lørdag.
AA170701 Det var varslet ekstremvarme i 17 bulgarske regioner lørdag. ( ©NTB ) ¶
DB170630 Ikke bare på Norgeskartet, gjennom nye regioner og kommuner, men også i hovedstaden.
AA170630 - De fryktelige menneskelige kostnadene vil fortsette å øke og kan ende opp med å destabilisere hele regioner dersom vi ikke handler, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.
SA170629 Vi er alle en del av samfunnet, det være seg lokalsamfunn, regioner , nasjoner eller hele verden.
DB170628 Situasjonen var verre for sosialister, som satt med regjeringsansvar i fem år og hadde hatt full kontroll over presidentembetet, nasjonalforsamlingen, senatet og de alle fleste regioner og kommuner.
DB170626 Denne gruppa jobber nå med å danne « America's Pledge » ( « Amerikas løfte » ), en enestående innsats for å slå sammen nedgangen i karbonutslipp fra byer, regioner og bedrifter og dermed forsikre at USA oppnår målene i Parisavtalen.
AP170623 Etter fødselsrater og levealder er migrasjon den viktigste faktor for utviklingen i folketall i land og regioner .
SA170622 I Rogaland utgjør nord Jæren og Ryfylke to naturlige regioner vurdert mot arbeidsliv, næringsutvikling, arealutnyttelse, utdanning, samferdsel osv.
DN170622 Nedgang til tross, salget på Østlandet er fortsatt godt sammenlignet med andre regioner og de fleste tidligere målinger i juni, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse.
DN170622 - Vi ser nå nedgang i salget i alle regioner , mens beholdningen av usolgte boliger stiger, skriver Benedictow.
DN170622 - Vi ser nå nedgang i salget i alle regioner , mens beholdningen av usolgte boliger stiger, sier sjeføkonom.
DN170622 - Nedgang i salget i alle regioner
DN170622 Det har vært en alvorlig feil på kollisjonsputene som har ført til minst 11 dødsfall i USA og Malaysia og flere hundre alvorlige ulykker - de fleste i regioner med tropisk eller varmt klima.
DN170622 Selv om fertiliteten faller i nesten alle regioner i verden, er den fortsatt relativt høy i de 47 minst utviklede landene.
DB170622 Salget faller i alle regioner , ifølge rapporten, og beholdningen av usolgte boliger stiger.
AA170622 Selv om fertiliteten faller i nesten alle regioner i verden, er den fortsatt relativt høy i de 47 minst utviklede landene.
DN170621 | Nav foreslås omorganisert til tolv regioner
DN170621 Nav-sjef Sigrun Vågeng har foreslått omorganisering av Nav i 12 regioner .
DN170621 Mens det før var 19 regioner , tilrår arbeidsdirektøren at det blir 12.
DA170621 Norgeskartet fra januar 2020 vil bestå av 354 kommuner og 11 regioner .
BT170621 - Nå er radioskiftet gjennomført i fire av seks regioner for NRK, noe som utgjør rundt 60 prosent av landets husholdninger, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn til Medietilsynet i en pressemelding.
AA170620 Blir 12 regioner
AA170620 Blir 12 regioner
DA170619 I dag er det inndelt i noen steder, men målet skal være å få norsk ishockey opp og stå i alle regioner av landet.
NL170618 En rekke studier har nemlig bekreftet at kultur og kreative sektorer øker synligheten til europeiske byer og regioner .
DB170617 For fem år siden hadde sosialister full kontroll over presidentembetet, nasjonalforsamlingen og senatet, samt et flertall av storbyer, regioner og fylker.
DB170615 19 fylkeskommuner er gjort om til 11 regioner , men regionreformen er så langt en papirreform.
DA170615 - Jeg tolker dette som tegn på at Frp blir straffet fordi partiet overkjører folket i spørsmålet om sammenslåing til større kommuner og større regioner .
NL170613 Tre fylker ble vedtatt redusert til to regioner .
DA170613 Nå som regioner skal slås sammen, vet jeg at det jobbes aktivt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å få bedre samsvar mellom oppgaver og ressurser med tanke på innbyggertall.
NL170612 Fremover må vi over i det sporet, enten vi er en, to eller tre regioner .
NL170609 Det er fordi Trøndelag ønsker å være en attraktiv region og vinne i den internasjonale konkurransen, mot regioner i nabolandet Sverige og andre deler av Europa.
DA170609 Neste VM spilles i et gjennomkorrupt land som nylig invaderte sin nabo og annekterte et territorium på størrelse med Hedmark fylke, et land som blander seg inn i valgene til demokratiske stater, et land hvor homofile nå plasseres i konsentrasjonsleire i enkelte regioner , og et land som bygger VM-anlegg med nord-koreansk slavearbeid.
VG170608 De rødgrønne partiene holdt fast ved at kommuner og regioner som slås sammen med tvang, kan få vedtaket oppløst dersom partiene kommer til makten i høst.
VG170608 * Kommunalkomiteen støttet videre regjeringens ønske om å slå sammen dagens 19 fylker til ti regioner , pluss Oslo.
DN170608 Staten kan spare 600 millioner kroner på å slå sammen 19 fylker til 11 regioner , ifølge leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget Helge André Njåstad ( Frp ).
DB170608 - Hvis du spør for eksempel Geir Bekkevold ( KrF ) fra Telemark er jeg sikker på at han egentlig ser at forslaget til nye regioner er svært ukloke.
DB170608 Regjeringen og støttepartiene er enige om at dagens 19 fylker skal erstattes av 11 regioner .
DB170608 Omstridte regioner
DB170608 Norges 19 fylker blir til 10 regioner
DB170608 Kommunalkomiteen støttet videre regjeringens ønske om å slå sammen dagens 19 fylker til ti regioner , pluss Oslo.
DB170608 De fire samarbeidspartiene H, Frp, KrF og V er enige om at 19 fylker skal erstattes med 11 nye regioner : ¶
DA170608 De rødgrønne partiene holdt fast ved at kommuner og regioner som slås sammen med tvang, kan få vedtaket oppløst dersom partiene kommer til makten i høst.
BT170608 De rødgrønne partiene holdt fast ved at kommuner og regioner som slås sammen med tvang, kan få vedtaket oppløst dersom partiene kommer til makten i høst.
AP170608 Antall fylkeskommuner kuttes fra dagens 19 til 11, og de skifter navn til regioner .
AP170608 Antall fylkeskommuner kuttes fra dagens 19 til 11, og de skifter navn til regioner .
AA170608 De fire samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre er enige om at 19 fylker skal erstattes med elleve nye regioner . ( ©NTB ) ¶
AA170608 De rødgrønne partiene holdt fast ved at kommuner og regioner som slås sammen med tvang, kan få vedtaket oppløst dersom partiene kommer til makten i høst.
VG170607 Bakgrunn : Dette er Norges nye regioner
VG170607 38 kommuner ligger an til å bli tvangssammenslått til 11, og 19 fylker skal erstattes med 11 regioner .
DN170607 Han sa til Sikkerhetsrådet at presset på vanntilgang allerede øker i alle regioner og la til at tre firedeler av de 193 medlemslandene deler elver eller innsjøområder med sine naboland.
AP170607 I regionreformen foreslår Regjeringen å erstatte dagens 19 fylker med 11 nye regioner .
AA170607 Han sa til Sikkerhetsrådet at presset på vanntilgang allerede øker i alle regioner og la til at tre firedeler av de 193 medlemslandene deler elver eller innsjøområder med sine naboland.
AA170602 DAT, men kan « med noen forbehold brukes i andre regioner i Norge », ifølge TØI.
VG170601 De jobber hardt både med å kutte egne utslipp, og bidrar både økonomisk og på flere måter for å hjelpe andre land og regioner til å gjøre det samme.
VG170601 Stortingsflertallet legger dermed opp til at dagens 19 fylker skal erstattes med elleve nye regioner .
VG170601 Sanner ble kritisert for sammenslåing - tok en Putin ¶ Regioner
FV170601 Stortingsflertallet legger dermed opp til at dagens 19 fylker skal erstattes med elleve nye regioner .
FV170601 Regioner
DN170601 I regjeringens reformarbeid inngår også målet om at 19 fylker skal slås sammen til 11 større regioner .
DN170601 Antall regioner bør dessuten økes.
DA170601 Stortingsflertallet legger dermed opp til at dagens 19 fylker skal erstattes med elleve nye regioner .
DA170601 Regioner
AP170601 Stortingsflertallet legger dermed opp til at dagens 19 fylker skal erstattes med elleve nye regioner .
AP170601 Regioner
AA170601 Stortingsflertallet legger dermed opp til at dagens 19 fylker skal erstattes med elleve nye regioner .
DB170531 Tørke, hetebølger, flom og havnivåstigning undergraver allerede matsikkerhet, økonomisk fremgang og sosial stabilitet i sårbare land og regioner .
DB170531 I den nylig fremlagte stortingsmeldingen om veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk varsler regjeringen en strategi for sårbare stater og regioner der ulike virkemidler for stabilisering sees i sammenheng.
DB170531 Dette vil få konsekvenser for sårbare land og regioner .
DB170531 Det vil også øke risikoen for destabilisering av sårbare stater i konfliktfylte regioner .
DA170531 22 ( 2015-2016 ) Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver foreslått å utrede en overføring av ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter til de nye folkevalgte regionene ".
DA170531 22 ( 2015-2016 ) Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver foreslått å overføre ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter til de nye folkevalgte regionene ".
DA170530 Regioner og kommuner ¶
BT170530 Regjeringen har laget en Nasjonal transportplan med mål om å skape attraktive regioner utenfor Oslo.
NL170529 : Bystyret har vedtatt at Narvik skal være en del av Nordland når det blir to regioner og ikke ett Nordland.
BT170529 Gjennom dialog og samarbeid vil vi gjerne dele de gode løsningene vi har funnet med andre regioner i verden.
DB170526 23 av Mattilsynets avdelinger fordelt på 5 regioner deltok i kontrollen.
AP170525 Virkningen kan variere mellom regioner i verden, de kan variere mellom næringer og de kan variere over tid.
AP170525 Om ikke Engle skal gå så detaljert til verks, kan det hende at han ser på næringer og regioner som dataene forteller er utsatt for klimaendringer.
AP170525 Virkningen kan variere mellom regioner i verden, de kan variere mellom næringer og de kan variere over tid.
AP170525 Om ikke Engle skal gå så detaljert til verks, kan det hende at han ser på næringer og regioner som dataene forteller er utsatt for klimaendringer.
AP170524 Lierne ligger innenfor en av syv regioner som er definert som forvaltningsområdet for bjørn, hvor bjørn i Norge skal ha tilhold.
AP170524 I dag er landet delt inn i syv regioner hvor det skal være bjørn.
AA170520 150 utstillere deltar, og elleve regioner i Midt-Norge er representert. 7. august, rett etter at årets matfestival har pakket sammen, starter graveprosjektet som omfatter hele Torvet og som skal pågå i to år.
NL170519 At meldingen ser den samme uforutsigbare verdenssituasjonen som resten av oss og at den konkluderer deretter - at bistand styres mot regioner og land der vi har sikkerhetspolitiske interesser.
AP170519 I flere regioner har det vært innført unntakstilstand.
AP170519 I 51 regioner er det innført totalforbud mot bål, bråtebrenning, søppelbrenning og skogrydding, opplyser det russiske beredskapsdepartementet til Ria Novosti.
NL170518 Etter at stortingsflertallet besluttet å dele Nord-Norge inn i to regioner har debatten rast.
NL170518 Dette er Norges viktigste regioner for fiske ( Vesterålen ), olje ( Harstad ), reiseliv ( Lofoten ) - og et Ofoten med kunnskapsnæring, utdanning og transport.
DN170518 Politiet står allerede midt oppe i en større omstilling der mange politidistrikter er lagt ned og nye regioner er kommet til.
DN170516 MSCI-indeksen måler utviklingen i aksjemarkedene enten globalt eller i bestemte regioner .
DN170516 april og med 12 prosent siden årsskiftet, og har dermed knust alle andre regioner i år, med unntak av fremvoksende markeder.
DB170516 Svaret vi har fått fra Navs fagavdeling, er at de først og fremst vil gjennomføre dette ved å motivere og vise arbeidssøkere hvilke jobbmuligheter som finnes i andre regioner og andre typer yrker.
DN170515 - De som må være ekstra påpasselige er de som har virksomhet i flere land eller kobler seg til systemer i andre regioner .
DN170515 Dette gjøres for å fremme vekst - både i våre respektive regioner og globalt, sa den kinesiske presidenten.
AP170515 I stedet er de utformet i henhold til vevens egenart på forskjellige kontinenter og regioner .
AA170514 Sykdommen er nå registrert i 14 av landets 20 regioner .
VG170512 Nå går vi inn i en tid hvor Stortinget har bestemt at det skal være elleve regioner , men samtidig at de opprinnelige 19 valgdistriktene skal bestå.
DA170512 - Men krisen er ikke over for enkelte regioner , næringer og personer.
DA170512 - Krisen er ikke over for enkelte regioner , næringer og personer.
VG170508 - Den voksende terrortrusselen og voldsom ekstremisme etterfølges av en eskalering av lokale konflikter og destabilisering av hele regioner , skriver Putin i uttalelsen.
DA170508 Fire tiår etter har andre regioner i verden blitt mer voldelige, men Øst-Asia har gjort historisk helomvending ved å holde fred lenger enn noen annen verdensregion.
AA170508 Den økende trusselen om terror og voldelig ekstremisme følges av en eskalering av lokale konflikter og destabilisering av hele regioner , heter det i gratulasjonstelegrammet fra den russiske presidenten.
AA170508 Avtalen kommer i kjølvannet av fredagens avtale mellom Russland og Iran, støttespillere til Assad-regimet, og Tyrkia som støtter opprørerne om å håndheve en våpenhvile mellom regjeringen og opposisjonen i fire regioner i Syria. ( ©NTB ) ¶
VG170507 Mange av dem bor i regioner med svært høy arbeidsledighet, og de blir desperate, tror jeg, sier Corinne Roehri ( 49 ) til VG på vei ut av stemmelokalet.
DN170505 Under G20-toppmøtet i mars, hvor finansministre og sentralbanksjefer for verdens 20 største økonomiske land og regioner var samlet, presset USA gjennom endringer i sluttkommunikeet.
DB170505 * Ulikheten mellom alle verdens folk, og mellom land og regioner i verden, er blitt mindre de siste årene.
DB170505 Chang viser at denne perioden med frimarkedsideologi har gitt dårligere økonomiske resultater i de fleste regioner i verden : Vi har fått lavere vekst, høyere ulikhet, lavere jobbsikkerhet og finansiell ustabilitet - med finanskrisen i 2008 og dens etterspill som den foreløpige kronen på verket.
DB170505 - Perioden med frimarkedsideologi har gitt dårligere økonomiske resultater i de fleste regioner i verden : Vi har fått lavere vekst, høyere ulikhet, lavere jobbsikkerhet og finansiell ustabilitet, skriver artikkelforfatteren.
DN170504 Flere regioner fikk boligprisfall i april.
VG170503 Slik så forslaget ut til regionsreform i februar : Dette er Norges nye regioner
VG170503 I alt får landet 11 nye regioner .
VG170503 - Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med ca 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad ( Frp ), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.
SA170503 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) er sikret flertall for inndeling av landet i nye regioner .
SA170503 De fire samarbeidspartiene på borgerlig side er enige om å dele landet inn i elleve nye regioner .
DN170503 Nord-Norge deles i to regioner , der Troms og Finnmark slås sammen til en ¶ ¶
DN170503 ¶ Flertallet i Stortinget, regjeringspartiene H og FrP og samarbeidspartiene Venstre og KrF har bestemt seg : Det blir to - 2- regioner i nord.
DN170503 | Nord-Norge deles i to regioner , der Troms og Finnmark slås sammen til en ¶ ¶
DB170503 Landet skal få 11 regioner .
DB170503 I alt får landet 11 nye regioner .
DB170503 - Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med ca 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad ( Frp ), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.
DA170503 | Borgerlig enighet om elleve regioner
DA170503 I alt får landet 11 nye regioner .
DA170503 - Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med ca 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad ( Frp ), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.
DA170503 | Borgerlig enighet om elleve regioner
DA170503 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) er sikret flertall for inndeling av landet i nye regioner .
DA170503 De to mulige regjeringspartnerne Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier bestemt nei til tvangssammenslåing av regioner .
DA170503 De fire samarbeidspartiene på borgerlig side er enige om å dele landet inn i elleve nye regioner .
DA170503 - Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med ca 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad ( Frp ), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.
BT170503 | Borgerlig enighet om elleve regioner
BT170503 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) er sikret flertall for inndeling av landet i nye regioner .
BT170503 I alt får landet 11 nye regioner .
BT170503 De fire samarbeidspartiene er enige om å erstatte de eksisterende fylkene med elleve nye regioner : ¶
BT170503 - Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med ca. 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad ( Frp ), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.
AP170503 Nå blir det altså to, slik at antall regioner - eller fylker - som Kommunaldepartementet har bestemt skal være benevnelsen også i fremtiden, blir 10.
AP170503 - Med denne avtalen får vi 2 regioner i Nord-Norge med ca. 240 000 innbyggere hver, ¶
AP170503 - Det er enighet om at Nord-Norge skal bestå av 2 regioner .
AP170503 Dette er det enighet om : Nord-Norge skal bestå av to regioner .
AP170503 Dette er det enighet om : Nord-Norge skal bestå av to regioner .
AP170503 Nå blir det altså to, slik at antall regioner - eller fylker - som Kommunaldepartementet har bestemt skal være benevnelsen også i fremtiden, blir 10.
AP170503 - Med denne avtalen får vi 2 regioner i Nord-Norge med ca. 240 000 innbyggere hver, ¶
AP170503 - Det er enighet om at Nord-Norge skal bestå av 2 regioner .
AA170503 De to mulige regjeringspartnerne Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier bestemt nei til tvangssammenslåing av regioner .
AA170503 De fire samarbeidspartiene på borgerlig side er enige om å dele landet inn i elleve nye regioner .
AA170503 - Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med ca 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad ( Frp ), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.
VG170502 - Vi må bruke denne muligheten til å snakke om bilaterale relasjoner og vanskelige saker som Ukraina, Syria og kanskje noen andre regioner , sa Putin da den russiske presidenten tok imot Tysklands statsminister på sitt landsted i Sotsji ved Svartehavet.
DN170502 - Vi burde bruke dette besøket til å snakke om bilaterale relasjoner og ganske vanskelige punkter, jeg mener Ukraina, Syria og kanskje andre regioner , sa Putin da han tok imot Merkel, ifølge nyhetsbyrået Interfax.
DN170502 Da pleier land fra andre regioner å respektere valget.
BT170502 - Vi må bruke denne muligheten til å snakke om bilaterale relasjoner og vanskelige saker som Ukraina, Syria og kanskje noen andre regioner , sa Putin da den russiske presidenten tok imot Tysklands statsminister på sitt landsted i Sotsji ved Svartehavet.
AP170502 Da pleier land fra andre regioner å respektere valget.
AA170502 Da pleier land fra andre regioner å respektere valget.
SA170430 Enten Landbruksdirektoratet velger å plassere seg i storbyområdet i Stavanger og Sandnes eller på Jæren, vil det befinne seg i en av Norges aller mest internasjonale regioner der 355.000 mennesker bor.
SA170430 Enten Landbruksdirektoratet velger å plassere seg i storbyområdet i Stavanger og Sandnes eller på Jæren, vil det befinne seg i en av Norges aller mest internasjonale regioner der 355.000 mennesker bor, arbeider og studerer innenfor en radius på under én time og med mindre enn en halvtime til en internasjonal flyplass.
SA170430 Skjermbilde fra votering om robuste regioner og tjenester under KrF-landsmøtet.
SA170430 Her viser delegater sitt skilt med støtte til Aust-Agder-forslaget om overføring av mest mulig eierskap og drift til nye store regioner for sykehusene.
DA170430 Regioner og kommuner ¶
AP170430 Med knapt flertall ( 89 - 84 ) vedtok KrF å videreføre det statlige eierskapet og ikke utrede at driften skulle overføres til nye regioner .
DN170428 Målet har vært å få full kontroll over det kinesiske markedet og deretter ekspandere til Asia og fremvoksende markeder i andre regioner .
AA170428 I januar opplyste Etiopias kommisjon for håndtering av katastrofer at 5,6 millioner mennesker kunne komme til å trenge nødrasjoner av mat i tre av landets ni regioner .
AP170426 Kontrakten inneholdt konkrete løfter om hvordan Trump skulle gjøre alt fra å stanse innvandring fra « terror-tilbøyelige regioner » til å stemple Kina som valutamanipulator og å få på plass en ny høyesterettsdommer.
DN170425 " Prisene på brukte boliger stiger i alle regioner ved inngangen til 2017.
DN170425 De vil gjerne tilgodese flere regioner og nå tror vi Bergen står for tur.
DB170425 Prisene på brukte boliger stiger i alle regioner ved inngangen til 2017.
DB170425 Men det varierer mellom ulike regioner . » « Hvor mye blir det i Bergen. » « Anslagene varierer fra 50 cm til 70 cm fram mot 2010.
AA170425 Prisene på brukte boliger stiger i alle regioner ved inngangen til 2017.
AP170423 Regjeringen vil redusere 19 fylkeskommuner ( inklusiv Oslo ) til 10 eller 11 regioner , pluss Oslo.
DN170420 Han merker seg også at « kun » 57 prosent av driftsresultatet ble generert i Norge, som betyr at andre regioner hadde en rekordhøy andel av resultatbidraget i første kvartal.
BT170420 Flere av dem som ville uttale seg til pressen etter å ha sett TV-dokumentaren var veldig tydelige på at rumenere i Bergen kommer fra ulike regioner i hjemlandet.
AP170420 Languedoc-regionen her i det sørvestlige hjørnet av Frankrike er blant verdens største vinproduserende regioner , målt i antall hektoliter.
AP170420 Flere av dem som ville uttale seg til pressen etter å ha sett TV-dokumentaren var veldig tydelige på at rumenere i Bergen kommer fra ulike regioner i hjemlandet.
AA170418 Her gis opposisjonsgrupper brorparten av skylda for det som omtales som ulovlige protester i Oromia og andre regioner .
AP170416 Dette nettet er delt i syv regioner med ulik farge.
DB170414 En del forhold, som for eksempel fordelingen av skatteinnntekter mellom regioner og føderale myndigheter er ikke fastsatt ennå.
DB170413 - Vi øker politiets nærvær i alle regioner på tidspunkter og steder der det er mange mennesker, for å minske risiko og minimere skader ved eventuelle angrep, sier Hector.
DB170413 Det er erklært hungernød i to regioner , og man frykter at det vil spre seg.
AA170413 - Vi øker politiets nærvær i alle regioner på tidspunkter og steder der det er mange mennesker, for å minske risiko og minimere skader ved eventuelle angrep, sier Hector.
VG170411 - Vi har informasjon fra flere kilder på at slike provokasjoner - jeg kan ikke kalle dem noe annet - er planlagt i andre syriske regioner , inkludert ved den sørlige utkanten av Damaskus, der de igjen planlegger å kaste en eller annen substans, og deretter anklage det syriske regimet for å stå bak, sier han under en TV-sendt pressekonferanse tirsdag.
DN170411 - Vi har informasjon fra flere kilder på at slike provokasjoner - jeg kan ikke kalle dem noe annet - er planlagt i andre syriske regioner , inkludert ved den sørlige utkanten av Damaskus, der de igjen planlegger å kaste en eller annen substans, og deretter anklage det syriske regimet for å stå bak, sier han under en TV-sendt pressekonferanse tirsdag.
DN170408 * Sverige har innført grensekontroll og økt tilstedeværelse av politi i samtlige regioner . 39-åringen var identisk med mannen som ble etterlyst med bilde av svensk politi noen timer etter hendelsen i Drottninggatan, og som var fanget opp av et overvåkingskamera da han tok toget nordover.
BT170408 Nikab er forbudt både i Belgia, på offentlige bygninger i Nederland og i enkelte regioner i Spania og Sveits.
AP170408 En artikkel publisert forrige uke i det anerkjente forskningstidsskriftet Nature viser at produksjon og konsum av varer i Europa og USA forårsaker flere hundre tusen menneskers død i andre regioner i verden.
DA170407 Ap, SV og Sp ville beholde dagens regioner .
DA170407 - Færre og større regioner vil også gi mer velfungerende kvotemarkeder, og mer likeverdige utviklingsmuligheter for alle melkebønder, framholder han.
AA170407 - Vi har økt tilstedeværelse i samtlige regioner .
AA170407 Færre registrerte gauper i enkelte regioner har ført til at totalkvoten er gjort mindre. ( ©NTB ) ¶
SA170406 Det skal ifølge statsråden gi større regioner med økt fleksibilitet, velfungerende kvotemarked, likeverdige utviklingsmuligheter for alle melkebonder og bedre tilpasning til de ulike produksjonsvilkårene rundt om i Norge.
DB170406 Det gir utslag i alle regioner, men kanskje særlig i de nordligste, hvor det kan ligge an til storkrig mellom Bodø og Tromsø - både om å bli fylkeshovedstad, men også om hvorvidt det blir en eller to regioner i nord.
DB170406 Det gir utslag i alle regioner , men kanskje særlig i de nordligste, hvor det kan ligge an til storkrig mellom Bodø og Tromsø - både om å bli fylkeshovedstad, men også om hvorvidt det blir en eller to regioner i nord.
DB170406 Det er grunn til å tro at kampen for å slå sammen flere kommuner og regioner vil fortsette.
AP170406 Ap, SV og Sp ville beholde dagens regioner .
AP170406 - Færre og større regioner vil også gi mer velfungerende kvotemarkeder, og mer likeverdige utviklingsmuligheter for alle melkebønder, fremholder han.
AA170406 Ap, SV og Sp ville beholde dagens regioner .
AA170406 - Færre og større regioner vil også gi mer velfungerende kvotemarkeder, og mer likeverdige utviklingsmuligheter for alle melkebønder, framholder han.
SA170405 Det utvikler bo- og arbeidsregioner, knytter, mennesker, bedrifter og regioner sammen.
DN170405 Dagens 19 fylker skal reduseres til " om lag " ti regioner , og antall fylkesmenn følger etter.
DB170405 - Men enkelte viktige regioner , slik som Oslo, kan nok være i faresonen.
BT170405 Dagens 19 fylker skal reduseres til « om lag » ti regioner , og antall fylkesmenn følger etter.
AP170405 Arrangøren har delt opp verden i 26 ulike regioner , som er likt representert i juryen.
AP170405 Selv om Al Shabaab er kraftig svekket, fortsetter den å slå til i flere regioner , fremholder Bailey.
AP170405 I februar erklært FN hungersnød i to regioner i landet.
AP170405 Nord-Norge skjebne i regionreformen : Sanners proposisjon inneholder ingen avklaring på om de tre nordligste fylkene skal bli én eller to regioner ( fylker ).
AP170405 Nord-Norge skjebne i regionreformen : Sanners proposisjon inneholder ingen avklaring på om de tre nordligste fylkene skal bli én eller to regioner ( fylker ).
AA170405 Fylkene, som skal bli regioner , skal fortsatt være fylker.
AA170405 Få uker etter at den nye regionreformen ble presentert, vedtok Høyres landsmøte en programformulering om å « overføre flere oppgaver fra staten til kommunene og regionene og gi større kommuner og regioner mer ansvar ».
AA170405 For å spare unødig tid og arbeid, dropper de like godt å døpe om fylkene til regioner .
DA170404 - Hvis det vedtas lover i autonome regioner der spenningen er så høy, er det hundre prosent sikkert at ordren kommer fra Beijing, sier Kina-forskeren.
BT170404 Det er selvfølgelig vemodig å legge ned stasjoner som innenfor deres regioner har opparbeidet ett solid navn og rykte som står for trygghet og sikkerhet til sjøs, sier direktør for Telenor Kystradio, Terje Hammer.
AP170404 NHO mener omslaget den siste tiden avspeiler de mange støtdemperne som har hjulpet norsk økonomi over kneika : Lavere ledighet i andre regioner enn Vestlandet kan ha bidratt til å holde etterspørselen oppe.
AA170404 Det er selvfølgelig vemodig å legge ned stasjoner som innenfor deres regioner har opparbeidet ett solid navn og rykte som står for trygghet og sikkerhet til sjøs, sier direktør for Telenor Kystradio, Terje Hammer. ( ©NTB ) ¶
AP170403 Målingen ble utført gjennom hjemmebesøk hos et representativt utvalg av 1600 russere i 48 ulike regioner fra 31. mars til 3. april.
VG170402 Også politiet har fått bistand fra ulike regioner .
SA170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner , og E45 ble stengt i begge retninger.
DA170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner , og E45 ble stengt i begge retninger.
DA170402 Den er Venstre for, fordi de mener større kommuner og regioner kan være en god motkraft mot en altfor mektig stat.
BT170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner , og E45 ble stengt i begge retninger.
AP170402 - Vi bor i en av Russlands mest ressursrike regioner med enorme naturressurser.
AA170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner , og E45 ble stengt i begge retninger.
AA170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner , og E45 ble stengt i begge retninger.
AA170402 Politiet tilkalte alle tilgjengelige ressurser fra flere regioner , og E45 ble stengt i begge retninger.
DN170401 * endre valgkretsene til stortingsvalg slik at de samsvarer med nye regioner . * la kommunene selv bestemme åpningstider i butikker og tidspunkt for salg og skjenking av alkohol. * avvikle sexkjøpsloven. * ikke søke norsk EU-medlemskap.
DB170330 Samtlige regioner får flere plasser når fotball-VM skal utvides fra 32 til 48 lag.
AP170330 Foto : Gorm Kallestad / NTB scanpix FOTO : Kallestad, Gorm / NTB scanpix ¶ 750.000 biler blir tilbakekalt i Japan, 650.000 i Kina, 350.000 i Europa og over 1,1 millioner i andre regioner .
AP170330 Utenrikspolitisk vil Norden få nye muligheter i et Europa-samarbeid i ulike hastigheter og med sterkere regioner .
AP170330 Et EU i flere hastigheter, med sterkere regioner innad i EU - og et EU som overfører flere oppgaver til hvert enkelt land.
AA170330 750.000 biler blir tilbakekalt i Japan, 650.000 i Kina, 350.000 i Europa og over 1,1 millioner i andre regioner .
AA170330 Feilen på inflatoren kan føre til at kollisjonsputen eksploderer ved en kollisjon Foto : ntb scanpix ¶ 750 000 biler blir tilbakekalt i Japan, 650 000 i Kina, 350 000 i Europa og over 1,1 millioner i andre regioner .
VG170329 Ikke et eneste ord om hva vi skal gjøre fremover for å styrke vårt forhold, eller anerkjennelse til det viktige samarbeidet som foregår mellom våre regioner .
AP170329 Stortingsflertallet vil redusere dagens 19 fylker til rundt 10 regioner .
AP170329 Stortingets flertall, regjeringspartiene og Venstre og KrF, er enige at dagens 19 fylker skal reduseres til rundt ti nye regioner .
AP170329 Først valgkamp i nye regioner , så gå tilbake til fylkene ?
AA170329 Dette er resultatet av en større prosess, men siden vi er den største av NRKs regioner er det også naturlig at vi har de største kuttene, sier Gjellan, som legger til at hvis de ikke kommer i land med de økonomiske utfordringene som kreves, kan resultatet bli at flere må gå.
AA170329 - Grunnen til at vi er mange ansatte skyldes at vi frivillig gikk med på en sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag for 15 år siden, noe andre regioner takket nei til.
AA170326 UOSSM har undersøkt 107 sykehus i sju regioner i Syria i desember, og forteller også om en " alarmerende mangel " på spesialisert behandling og medisinske forsyninger.
AP170325 Tidligere i år kuttet selskapet i konsernledelsen og slo sammen flere av selskapets forretningsvirksomhet i ulike land til større regioner .
AP170325 Norden er nå én av fire regioner i Telenor-paraplyen.
AP170325 Ulvedebatten og regjeringens reformer rettet mot regioner , kommuner og politiet har revitalisert sentrum - periferi-konfliktene i norsk politikk.
AA170325 Tidligere i år kuttet selskapet i konsernledelsen og slo sammen flere av selskapets forretningsvirksomhet i ulike land til større regioner .
AA170325 Norden er nå én av fire regioner i Telenor-paraplyen.
DB170323 Han uttalte at Russlands innflytelse vokser i flere regioner , blant annet Afghanistan, og antydet altså at innflytelsen på Taliban kanskje også inkluderer forsyninger.
AA170323 Han uttalte at Russlands innflytelse vokser i flere regioner , blant annet Afghanistan.
AA170323 Regjeringens regionreform innebærer at dagens 19 fylker reduseres til 10 eller 11 regioner .
DB170322 - Det kom jo veldig nært, og dette med terror er jo stort sett noe vi ser på TV, og plutselig var jeg øyenvitne til at det skjedde, sier Askjer som er i London i forbindelse med en konferanse for europeiske regioner .
AA170322 I 2011 var to regioner i Somalia hardt rammet av tørke og hungersnød.
AA170322 Fellingstillatelsene blir gitt fordi det har vært observert spor av ulv i regioner der myndighetene ikke ønsker at dyrene skal slå seg ned.
SA170321 DEBATT : En regionreform uten et sterkt Vestlandet, er en regionreform for de feige, for de som ikke ønsker seg sterke regioner som balanserer Oslo-regionen.
DB170321 Rapporten viser at selv om menneskelig utvikling har hatt en gjennomsnittlig økning i alle regioner mellom 1990 og 2015, står fortsatt en tredel av verdens befolkning på et lavt utviklingsnivå.
AA170321 Rapporten viser at selv om menneskelig utvikling har hatt en gjennomsnittlig økning i alle regioner mellom 1990 og 2015, står fortsatt en tredel av verdens befolkning på et lavt utviklingsnivå.
DB170320 - Regjeringen har et klart mål : en avtale som fungerer for alle land og regioner i Storbritannia og samtidig for hele Europa - et nytt, positivt partnerskap mellom Storbritannia og våre venner og allierte i EU, sier han.
SA170317 Vår globaliserte verden er så godt som sømløs over kontinentene og landegrensene med tanke på utdanning og kompetanse, og det er sterk konkurranse mellom både bedrifter, regioner , nærings- og akademi-klyngene om de beste hodene og det stor konkurranse om varer og tjenester.
DB170316 Nei, Ontario klarte det med de to eneste energikildene som noen sinne har dekarbonisert hele regioner og lands strømnett ; kjernekraft og vannkraft.
AA170316 Situasjonen er i flere regioner krevende med vedvarende svake lag i snødekket.
VG170314 På forhånd så jeg for meg at en slik « påpasser » ville gjøre det nesten umulig å jobbe, men i praksis fungerte han litt på samme vis som lokale « fixere » som utenriksjournalister samarbeider med i en rekke regioner .
VG170314 Nå ender vi opp med regioner fra 70 000 til 1,2 millioner innbyggere.
DA170314 Sammenlignet med forventningene fra samme kvartal i fjor har ansettelsesforventningen steget i seks av ni observerte sektorer og fem regioner .
AA170314 Sammenlignet med forventningene fra samme kvartal i fjor har ansettelsesforventningen steget i seks av ni observerte sektorer og fem regioner .
DB170313 I likhet med andre regioner har den også en stor grad av selvstyre.
AA170313 Verdens helseorganisasjon har omtalt problemet med antibiotikaresistens som en reell trussel i alle verdens regioner . ( ©NTB ) ¶
AA170312 Først vedtok landsmøtet å legge formuleringen " overføre flere oppgaver fra staten til kommunene og regionene og gi større kommuner og regioner mer ansvar " inn i partiprogrammet.
AP170310 Fylkeskommuner, fylkesmenn, fylkesting, regioner .
AP170310 Den inndelingen Sanner nå presenterer, er nesten lik den nye inndelingen i regioner som stortingsflertallet går inn for, men med ett unntak : Sanner innlemmer Oslo i et nytt fylkesmannsembete som strekker seg fra Hemsedal til Halden.
AP170310 - Men den kan vel ikke gjøres om hvis du nå ansetter fylkesmenn for nye regioner i vår ?
AA170310 Embetene vil dekke regioner som varier i befolkning fra 1,8 millioner til 75.000, og samsvarer heller ikke med foreslått fylkesinndeling, sier hun.
SA170309 - Statens rolle vil endre seg - hva skal være nasjonalt og hva skal tilhøre lokale myndigheter og regioner ?
DN170308 Slår sammen regioner
DN170308 Endringen omfatter blant annet at DNBs bedriftsmarkedsområde slår sammen syv regioner til fire, og at det legges mer vekt på digitalisering.
DA170307 Når Bergen, Stavanger og Trondheim investerer tid og penger på å gjøre seg lekre nok til å få Kulturrådets regionkontor Kreativt Norge eller Fornybarfondet AS, tvinges de til det motsatte av å bygge sterke regioner .
AA170306 Skatteetaten er delt inn i fem regioner - nord, Midt-Norge, vest, sør og øst - i tillegg til hovedkontoret Skattedirektoratet.
AA170306 - Et scenario er at man skal legge ned regioner og erstatte disse med nasjonale fagmiljøer, noe som innebærer at regionsjefene mest sannsynlig vil få nye oppgaver.
SA170305 Tanken med en indirekte representasjon er at fotballdemokratiet styrkes ved at de lokale regioner gis økt innflytelse på hvem som møter og hvordan sakene debatteres.
FV170305 Tanken med en indirekte representasjon er at fotballdemokratiet styrkes ved at de lokale regioner gis økt innflytelse på hvem som møter og hvordan sakene debatteres.
BT170305 Valgt for en femårsperiode av representanter for de lokale folkekongressene i Kinas regioner .
BT170305 Tanken med en indirekte representasjon er at fotballdemokratiet styrkes ved at de lokale regioner gis økt innflytelse på hvem som møter og hvordan sakene debatteres.
AP170305 Tanken med en indirekte representasjon er at fotballdemokratiet styrkes ved at de lokale regioner gis økt innflytelse på hvem som møter og hvordan sakene debatteres.
AA170305 Regioner som inntil nylig var tørkerammet er nå oversvømt.
DB170303 I Nord-Norge er det foreløpig ikke avgjort om de tre fylkene blir erstattet av to eller tre regioner .
DB170303 * Nordland, Troms og Finnmark skal bli til en eller to regioner , endelig vedtak er ikke fattet.
DB170303 * De øvrige tre fylkene Oslo, Rogaland, samt Møre og Romsdal vil fortsette som egne regioner .
DB170303 Kommuner, regioner og politidistrikter må derfor sentraliseres.
AP170301 Forsøket på å redusere 19 fylkeskommuner til 10 - 11 regioner er i ferd med å bli gjennomført.
SA170228 - Slike ting gjør vi stadig i ulike regioner , så det er ikke noe nytt, sier Fossum.
BT170228 - Slike ting gjør vi stadig i ulike regioner , så det er ikke noe nytt, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000.
AP170228 - Slike ting gjør vi stadig i ulike regioner , så det er ikke noe nytt, sier Fossum.
AP170228 Det er denne meldingen som er utgangspunkt for avtalen Høyre, Frp, Venstre og KrF har inngått om å opprette om lag ti regioner .
AP170228 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner foreslår at nær halvparten av Norges fylkeskommuner forsvinner, og erstattes av 10 eller 11 regioner , samt Oslo.
AP170228 En av dem som tidligere advarte kraftig mot opprettelsen av regioner med en annen inndeling enn valgkretsene til Stortinget, var daværende kommunalminister Erna Solberg.
AP170228 Det er denne meldingen som er utgangspunkt for avtalen Høyre, Frp, Venstre og KrF har inngått om å opprette om lag ti regioner .
AP170227 Senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning sier det var store variasjoner i aksjemarkedet mellom regioner og mellom sektorer på slutten av 2016.
AP170227 Andre regioner gikk dårligere på grunn av frykt for økt proteksjonisme fra USA og fordi sterkere dollar har gjort landenes dollargjeld dyrere, sier han.
DB170225 Regionreformen, hvor 19 fylker skal bli til 10 regioner , er reformen ingen ønsket seg, men som likevel kan bli et levelig kompromiss.
BT170225 Mindreårige flyktninger plasseres daglig i nye land, stater, regioner og hjem.
BT170225 Bergen burde naturlig tatt en ledende rolle i et slikt initiativ, og en interessegruppe kunne blitt meget slagkraftig hvis arbeidet ble godt forankret med stortingspolitikere fra respektive regioner .
SA170224 Studien av « Terskler i barnevernet » viste at det praktiseres ulike inngrepsterskler i landets byer og regioner .
AA170224 Når det gjelder spørsmålet om nye regioner også innebærer nye valgdistrikter, er det noe som må bearbeides videre politisk, sier KrF-representanten.
AA170224 Her blir de 19 fylkene slått sammen til ti eller elleve regioner .
VG170223 Tirsdag kveld ble det også enighet på Stortinget om en reform som vil gi Norge til sammen ti regioner .
SA170223 Selskapet har kun teletjenester og 2G i et begrenset antall indiske regioner , og kundene har derfor ikke kunnet velge Telenor dersom de ønsker å ha datatjenester i abonnementet, forklarer analytiker i Arctic Securities, Henriette Trondsen, til E24.
DN170223 Flere regioner ble vurdert ¶
DB170223 Samtidig offentliggjorde han at regionreformen vil redusere dagens 19 fylker til 10 regioner .
DA170223 Det handler om å binde våre landsdeler og regioner sammen med raske togforbindelser i klimatrusselens tid.
DA170223 Landets 19 fylker skal bli til ti eller 11 regioner , og dagens Buskerud, Akershus og Østfold er blant fylkene som nå skal slås sammen til gigantregionen Viken.
DA170223 Folketallet blir også alt for stort, skal vi tro regjeringens egen anbefaling, som er ti regioner med noenlunde likeverdig fordeling.
BT170223 Det er derfor trist å se at Bergen og Vestlandet også har hevet seg på en statlig avhengighetskultur, som andre byer og regioner i landet har vært preget av i mange tiår.
BT170223 Det er derfor trist å se at Bergen og Vestlandet også har hevet seg på en statlig avhengighetskultur, som andre byer og regioner i landet har vært preget av i mange tiår.
AA170223 Selskapet har kun teletjenester og 2G i et begrenset antall indiske regioner , og kundene har derfor ikke kunnet velge Telenor dersom de ønsker å ha datatjenester i abonnementet, forklarer analytiker i Arctic Securities, Henriette Trondsen, til E24.
AA170223 Målsettingen var at 19 fylkeskommuner skulle reduseres til ti eller elleve regioner .
AA170223 I Nord-Norge har man ikke engang klart å bli enige om det skal være én eller to regioner eller hvor en eventuell grense skal gå.
AA170223 NAF har et såpass stort lager av testvinneren, at de langt på vei kan betjene alle regioner som etter hvert går av FM-båndet.
VG170222 Støre er onsdag på reise i Rogaland, som sammen med Møre og Romsdal vil bestå som egne regioner etter at Høyre, Frp, Venstre og KrF nå har rullet ut det nye norske regionkartet. 19 fylker skal bli til ti eller 11 regioner, alt etter om Nord-Norge skal bli én eller to regioner.
VG170222 Finnmark og Nordland ønsker å bestå som egne regioner , mens Troms ønsker å slå sammen alle de tre fylkene.
VG170222 - Vår tilnærming er at vi først må bestemme fylkenes arbeidsoppgaver, og legge til grunn det lokale synet, før vi kan danne grensene mellom fremtidens regioner , sier han.
VG170222 - Det virker som om de har låst seg til tallet ti regioner , men inndelingen som de nå foreslår er jo helt vilkårlig.
VG170222 * Finnmark, Troms og Nordland skal utredes til én eller to regioner .
VG170222 19 fylker skal bli til ti eller 11 regioner, alt etter om Nord-Norge skal bli én eller to regioner .
VG170222 19 fylker skal bli til ti eller 11 regioner , alt etter om Nord-Norge skal bli én eller to regioner.
FV170222 | KrF bruker tvang på regioner , men ikke kommuner : Grøvan og Ropstad avviser dobbeltmoral ¶
DB170222 Større regioner vil åpne for at flere oppgaver kan løses regionalt etter grundig utredning, sier stortingsrepresentant Geir S.
DB170222 Det har gjennom hele prosessen vært en forståelse for at når det gjelder regioner må Stortinget ta en avgjørelse.
DB170222 - KrF er glad for at vi nå vil innføre større og mer slagkraftige regioner fremfor dagens fylkeskommuner.
DB170222 * Nordland, Troms og Finnmark skal bli til en eller to regioner .
DB170222 ( Dagbladet ) : Norges 19 fylker blir til ti regioner bekreftet Høyre, Frp, Venstre og Krf på en pressekonferanse på Stortinget i dag hvor det også ble klart at Norge får 68 færre kommuner.
DB170222 Større regioner vil åpne for at flere oppgaver kan løses regionalt etter grundig utredning, sier stortingsrepresentant Geir S.
DB170222 Nye regioner
DB170222 Nordland, Troms og Finmark skal bli til to regioner .
DB170222 Det er også enighet om at 19 fylker skal slås sammen til 10 regioner .
DB170222 - KrF er glad for at vi nå vil innføre større og mer slagkraftige regioner fremfor dagens fylkeskommuner.
DB170222 februar : regjeringen foreslår reduksjon til 358 kommuner og 10 regioner istedenfor 19 fylker.
DB170222 I 2016 gjennomførte vi en grundig kartlegging av utfordringer på HMS-området, og i år har vi pålagt Bufetats regioner å sørge for at alle barnevernsinstitusjonene gjennomfører risikovurdering på overordnet nivå og av alenearbeid, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), til Dagbladet.
DB170222 Onsdag formiddag ble den nye regionreformen lagt fram på Stortinget, som viser at Norges 19 fylker blir til 10 regioner , og at vi også får 68 færre kommuner.
BT170222 Regjeringen og samarbeidspartiene la onsdag frem et nytt kart over kommuner og fylker, der de 19 sistnevnte blir slått sammen til ti eller elleve regioner .
BT170222 I tillegg ligger det an til at antallet fylker i Nord-Norge blir redusert til en eller to regioner , men her er det lokal motstand og en del arbeid som gjenstår.
BT170222 Fylker blir regioner
BT170222 Regjeringen og samarbeidspartiene la onsdag fram et nytt kart over kommuner og fylker, der de 19 sistnevnte blir slått sammen til ti eller elleve regioner .
AP170222 Blant disse er merkevarer som er identiske med navnene til ledere fra land, regioner eller internasjonale organisasjoner, skriver han på sin egen blogg, China IPR.
AP170222 » Men Ap ønsker sterke regioner og påpeker i utkast til nytt program at sterkere regioner kan overta flere oppgaver innen samferdsel, utdanning, forskning, næringsutvikling og miljø.
AP170222 » Men Ap ønsker sterke regioner og påpeker i utkast til nytt program at sterkere regioner kan overta flere oppgaver innen samferdsel, utdanning, forskning, næringsutvikling og miljø.
AP170222 Slik omtaler Aps Helga Pedersen forslaget om å slå nitten fylkeskommuner sammen til om lag ti nye regioner .
AP170222 Sanner satte i gang prosessen med ti regioner i april i fjor - til tross for at hverken Høyre eller Frp i utgangspunktet ønsket et folkevalgt ledd mellom stat og kommune.
AP170222 Partileder Knut Arild Hareide understreker at han støtter ønsket om færre og større regioner , men innrømmer også at forslaget ikke er en endelig løsning.
AP170222 Onsdag formiddag la Høyre, Frp, Venstre og KrF frem forslaget om å slå sammen en rekke fylkeskommuner for å få om lag ti nye og mer slagkraftige regioner .
AP170222 Han poengterer at det også vil ta lang tid å utrede om nye regioner skal danne utgangspunkt for valgkretser.
AP170222 - Det er derfor helt avgjørende hva som kan få flertall, sier han, men legger til at « vi vil være lojale mot tenkningen om at vi skal ha om lag ti regioner , kanskje enda færre på sikt ».
AP170222 » Men Ap ønsker sterke regioner og påpeker i utkast til nytt program at sterkere regioner kan overta flere oppgaver innen samferdsel, utdanning, forskning, næringsutvikling og miljø.
AP170222 » Men Ap ønsker sterke regioner og påpeker i utkast til nytt program at sterkere regioner kan overta flere oppgaver innen samferdsel, utdanning, forskning, næringsutvikling og miljø.
AP170222 Slik omtaler Aps Helga Pedersen forslaget om å slå nitten fylkeskommuner sammen til om lag ti nye regioner .
AP170222 Sanner satte i gang prosessen med ti regioner i april i fjor - til tross for at hverken Høyre eller Frp i utgangspunktet ønsket et folkevalgt ledd mellom stat og kommune.
AP170222 Partileder Knut Arild Hareide understreker at han støtter ønsket om færre og større regioner , men innrømmer også at forslaget ikke er en endelig løsning.
AP170222 Onsdag formiddag la Høyre, Frp, Venstre og KrF frem forslaget om å slå sammen en rekke fylkeskommuner for å få om lag ti nye og mer slagkraftige regioner .
AP170222 Han poengterer at det også vil ta lang tid å utrede om nye regioner skal danne utgangspunkt for valgkretser.
AP170222 - Det er derfor helt avgjørende hva som kan få flertall, sier han, men legger til at « vi vil være lojale mot tenkningen om at vi skal ha om lag ti regioner , kanskje enda færre på sikt ».
AP170222 Regjeringen og samarbeidspartiene la onsdag fram et nytt kart over kommuner og fylker, der de 19 sistnevnte blir slått sammen til ti eller elleve regioner .
AA170222 I tillegg ligger det an til at antallet fylker i Nord-Norge blir redusert til en eller to regioner , men her er det lokal motstand og en del arbeid som gjenstår.
VG170221 | Dette er Norges nye regioner
VG170221 Også VG får bekreftet at det har blitt enighet om ti nye regioner .
VG170221 NYE : Norges 19 fylker skal omorganiseres i ti nye regioner .
VG170221 Ifølge NRK, som omtalte saken først, er det også enighet om en reform som vil gi Norge til sammen ti regioner .
VG170221 Dette er listen over Norges ti nye regioner : ¶ * 1 De tre nordligste fylkene skal reduseres til to.
VG170221 - Vi har fått signaler om at det ville bli ti regioner , og skjønt at en tvangssammenslåing av oss lå i kortene.
VG170221 - Jeg håper vi lander en avtale om antall regioner i morgen, sier han.
DN170221 Ifølge avisen blir også 19 fylker til ti eller elleve regioner , pluss Oslo.
DB170221 Ifølge avisen blir også 19 fylker til ti eller elleve regioner , pluss Oslo.
DA170221 Ifølge avisen blir også 19 fylker til ti eller elleve regioner , pluss Oslo.
DA170221 I følge NRK er det også enighet om nye regioner .
BT170221 Hvis sluttresultatet blir at vi sitter igjen med to regioner med cirka en halv million innbyggere hver, da oppnår vi ikke den helt store kraften, fortsetter Frp-politikeren.
BT170221 Her er kartet som viser hvordan Norges regioner kan bli.
BT170221 Det er kun to regioner som ikke har lyktes : Sogn og Sunnhordland.
BT170221 Den slår fast at dagens 19 fylker skal reduseres til om lag ti regioner .
BT170221 Hvis sluttresultatet blir at vi sitter igjen med to regioner med cirka en halv million innbyggere hver, da oppnår vi ikke den helt store kraften, fortsetter Frp-politikeren.
BT170221 Her er kartet som viser hvordan Norges regioner kan bli.
BT170221 Det er kun to regioner som ikke har lyktes : Sogn og Sunnhordland.
BT170221 Den slår fast at dagens 19 fylker skal reduseres til om lag ti regioner .
AP170221 ¶ Nær halvparten av Norges fylker forsvinner, og erstattes av 10 eller 11 regioner , samt Oslo. 19 fylker blir til 10 eller 11 regioner, pluss Oslo.
AP170221 19 fylker blir til 10 eller 11 regioner , pluss Oslo.
AP170221 Tirsdag skrev Aftenposten at de fire samarbeidspartiene er enige om at 19 fylker blir til 10 eller 11 regioner , pluss Oslo.
AA170221 Ifølge Aftenposten blir også 19 fylker til ti eller elleve regioner , pluss Oslo.
AA170221 - Det er meningsløst å ommøblere hele norgeskartet og lage store regioner uten oppgaver og penger.
AA170221 Tirsdag skrev Aftenposten og NRK at de fire samarbeidspartiene er enige om at 19 fylker blir til 10 eller 11 regioner , pluss Oslo.
AA170221 Det er i dag sterkt fokus på hvordan risiko kan reduseres under behandlingen og det etableres poliklinikker for seneffekter i de fleste regioner .
AA170219 At dagens 19 fylkeskommuner erstattes med rundt ti regioner ventes å bli resultatet.
DN170218 Vi går fra sju til fire regioner i bedriftsmarkedet i DNB.
AA170218 Vi går fra sju til fire regioner i bedriftsmarkedet i DNB.
AA170218 Vi har fått kreative yrker, kreative bransjer, kreative næringer og kreative regioner , for ikke å snakke om den kreative klassen, den kreative økonomien og den kreative tidsalder.
VG170217 Vi går fra 7 til 4 regioner i bedriftsmarkedet i DNB.
VG170217 Dagens struktur med syv regioner bli redusert til fire.
AP170217 Zuckerberg sier at striden rundt billedsensuren for et halvt år siden fikk ham til å innse hvor ineffektive Facebooks retningslinjer var på en global skala, siden kulturelle normer varierer stort mellom land og regioner .
AA170217 I meldingen fremmes en rekke tiltak regjeringen mener skal sikrevekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.
VG170216 - Med dette vil vi desentralisere og spre makt, styrke fagmiljøer i kommuner og regioner og legge statlige kompetansearbeidsplasser utenfor Oslo, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) da han presenterte planene torsdag ettermiddag. 630 årsverk er allerede besluttet flyttet ut av Oslo eller etablert utenfor hovedstaden : ¶
VG170216 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner begrunnet flyttingen med at det vil bidra til desentralisering og maktspredning, samt styrke fagmiljøer i kommuner og regioner og legge statlige kompetansearbeidsplasser utenfor Oslo.
DB170216 Regjeringen har hatt som mål å ende opp med cirka ti regioner i stedet for dagens 19 fylker, men til nå er det bare de to Trøndelag-fylkene, Agder, og Hordaland og Sogn og Fjordane som har gått inn for frivillig sammenslåing.
DB170216 Nå er det altså også uro i Frp om bruk av tvang for å slå sammen fylker til større regioner .
DB170216 Det er nemlig strid internt i Frps stortingsgruppe om hvorvidt partiet skal støtte tvangssammenslåing av regioner , får Dagbladet bekreftet.
AA170216 I alt ble sju regioner målt hver for seg, i tillegg til hjernens totale volum.
AA170216 Hos barn medADHD fant forskerne at fem regioner av hjernen var noe mindre enn hos barn uten diagnose.
AA170216 Kompromisset ble en regionreform som har som mål å redusere dagens 19 fylker til rundt ti regioner .
AA170216 Nå er det imidlertid også strid internt i Frps stortingsgruppe om hvorvidt partiet skal støtte tvangssammenslåing av regioner , skriver Dagbladet.
DA170215 I tillegg til forslagene til nye regioner i LO, må kongressen også ta stilling til et forslag fra Fellesforbundet som går enda lenger : Fjerne møte- og forslagsretten til de lokale LO-kontorene på kongressen.
AP170215 Denne studien viser også hvordan bedrifter i ulike regioner samarbeider med ulike internasjonale partnere for å kunne lansere varer og tjenester på internasjonale markeder.
DN170214 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
DB170214 De skal styrke et stort mangfold innen kulturell og kreativ næring i alle regioner .
DB170214 Nordland, trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal har allerede mistet signalene, og flere regioner står for tur.
DN170213 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
DN170213 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
DN170213 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
DN170213 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
AA170213 Sør-Waziristan er en av sju stammestyrte regioner i Pakistan, lovløse områder der den pakistanske regjeringshæren nå jakter på Taliban-opprørere med bånd til al-Qaida.
DN170212 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
BT170212 De fleste migranter drar fortsatt til andre regioner enn Europa og Nord-Amerika.
AP170211 februar i år kan alle russere over 18 år få gratis land i Russlands østlige regioner .
AP170211 februar i år kan alle russere over 18 år få gratis land i Russlands østlige regioner .
DN170210 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
DN170210 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
DN170210 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
AP170210 Njåstad viser til regionreformen - Regjeringens plan for å slå sammen dages 18 fylker ( unntatt Oslo ) til 10 - 11 nye regioner - som har som mål å ende opp med færre betale politikere, kanskje halvparten av i dag.
AP170210 - Folkevalgte regioner bør avblåses som reformpolitisk hovedspor og erstattes med regionkommuner over hele landet, færre fylkesmenn og opprydning i regional statsforvaltning.
DN170209 Regioner i USA som har vært spesielt utsatt for importkonkurranse fra Kina, sliter flere år etter med høy arbeidsledighet, lavere lønn og flere på trygd.
SA170208 Ordningen har i svært liten grad kommet pasienter i andre regioner til gode.
DB170208 En rapport fra februar i fjor viser at mellom 3 000 og 7 900 barn i Norge er i risikogruppa for kjønnslemlesting fordi de kommer fra land eller regioner der dette er vanlig.
VG170207 - Det er åpenbart, som E-tjenesten også peker på, at Taliban styrker seg i mange regioner .
AP170207 Høyre signaliserer tydeligere enn før at Stortinget har « et overordnet ansvar for at Norge har en hensiktsmessig forvaltningsstruktur, og at det i siste innsats må avgjøre størrelsen på og antall kommuner og regioner .
AA170206 - IS er militært sett på defensiven i flere regioner , særlig i Afghanistan, Irak, Libya og Syria, heter det i rapporten til FNs sikkerhetsråd fra FNs generalsekretær António Guterres.
DB170205 Barneekteskap skjer i alle regioner , og er et globalt problem.
DB170204 ti regioner i stedet for dagens 19 fylker.
DN170203 - I regjering sier Høyre at de vil bygge store regioner .
DN170203 Samtidig høyner Saudi Aramco sine offisielle salgspriser ( OSP ) for råolje for marslevering til alle regioner , som er Asia, USA og Europa.
DB170203 Regjeringen ønsker rundt ti regioner i Norge.
BT170203 Men Silje Hjemdal ( Frp ) erkjenner at de må forholde seg til Stortingets vedtak om regioner .
BT170203 - I regjering og Storting sier Høyre at de vil bygge større regioner .
AA170203 - I regjering sier Høyre at de vil bygge store regioner .
DN170202 Samtidig høyner Saudi Aramco sine offisielle salgspriser ( OSP ) for råolje for marslevering til alle regioner , som er Asia, USA og Europa.
DN170201 - De siste budsjettene har inkludert ekstraordinære tiltak rettet mot regioner og sektorer som er spesielt eksponert mot oljeprisnedgangen, sa Jensen.
DN170201 Myndighetene oppfordrer mange til å ta fri, da godt lønnede ansatte fra storbyene vil bruke penger i andre regioner hvor den økonomiske veksten er lavere.
DB170131 I enkelte regioner vil man oppnå full likestilling langt raskere, og Norden ligger lengst frem av alle.
AP170131 Stoppe innreise fra regioner med mye terrorisme inntil reisende kan bakgrunnsjekkes på en trygg måte.
AP170131 Stoppe innreise fra regioner med mye terrorisme inntil reisende kan bakgrunnsjekkes på en trygg måte.
DN170127 Selv om enkelte regioner også kan oppleve noen positive virkninger, som gunstigere vilkår for jordbruket i deler av Nord-Europa, vil de fleste regionene og sektorene påvirkes negativt, fastlås det i rapporten som kom denne uka.
AP170126 Situasjonen er prekær i alle regioner , men aller verst står det til på Madagaskar og i Asia : ¶
SA170123 Kommunal Rapport skrev samme dag at dette også gjelder regioner som måtte bli slått sammen mot sin vilje av stortingsflertallet.
SA170123 Ifølge Aftenposten ble tvangssammenslåing av både kommuner og regioner diskutert.
DN170123 Kommunal Rapport skrev samme dag at dette også gjelder regioner som måtte bli slått sammen mot sin vilje av stortingsflertallet.
DN170123 Ifølge Aftenposten ble tvangssammenslåing av både kommuner og regioner diskutert.
AP170123 På møtet ble tvangssammenslåing av både kommuner og regioner diskutert.
AP170123 På møtet ble tvangssammenslåing av både kommuner og regioner diskutert.
AP170121 Gjennom kunsten kan vi være sammen på en måte som bygger bro mellom mennesker fra forskjellige regioner og sosiale klasser, og fra forskjellige land og med forskjellig språk, religion og kultur.
DN170118 Frem til nå har vi konsentrert oss om Telemark, men vi har ambisjoner om å ekspandere til andre regioner også.
DB170118 Her er det likevel mulig å forstå argumentasjonen : Når regioner som Asia og Afrika får økt sine kvoter, blir interessen større i disse landene.
DB170116 Aspirantstillingene kan være i forskjellige regioner , og i tillegg til at du får lønn under utdanning, vil du også få dekket kost og losji for de dagene du må må på samling på kompetansesenteret i Oslo.
DB170115 Selv om det var lokale variasjoner, opplevde de fleste regioner i verden i fjor temperaturer over normalen, ifølge ECMWF.
AP170115 De har ikke engang avgjort om nye regioner skal føre til nye valgkretser, sier han og sikter til Regjeringens arbeid med å slå sammen fylkeskommuner til færre og større regioner .
AP170115 De har ikke engang avgjort om nye regioner skal føre til nye valgkretser, sier han og sikter til Regjeringens arbeid med å slå sammen fylkeskommuner til færre og større regioner.
AP170115 De har ikke engang avgjort om nye regioner skal føre til nye valgkretser, sier han og sikter til Regjeringens arbeid med å slå sammen fylkeskommuner til færre og større regioner .
AP170115 De har ikke engang avgjort om nye regioner skal føre til nye valgkretser, sier han og sikter til Regjeringens arbeid med å slå sammen fylkeskommuner til færre og større regioner.
BT170113 Eller som Støre sa : « Det å ha en løpende diskusjon med andre virkemidler, med en annen holdning og med et annet samspill med kommuner og regioner i Norge, det kommer Ap til å ta med seg inn i neste periode ».
DN170110 Globalt venter Barclays vekst i pengebruk fra oljeselskaper i nær alle regioner utenom Europa.
DB170109 Det er allerede forbudt i Østerrike, Sveits, England, Wales, Skottland, Nord-Irland, Makedonia, flere regioner i Tyskland, Danmark ( bare rev ), Sverige har ingen revefarmer lenger og minkfarmer er under sterkt debatt.
DA170109 Vi trenger nye sterke folkevalgte regioner .
DA170109 Vi klarer oss ganske sikkert, men er det så klokt for Rogaland å stå alene når det sannsynligvis vokser fram større regioner både nord, sør og øst for oss, spør Venstres Per A.
DA170109 Sterke kommuner og sterke regioner er demokratisk krutt.
DA170109 Ja, jeg er innforstått med at et motargument for større regioner er at oppgavene ikke er klare.
DA170109 Både nord, sør og øst for oss vokser det sannsynligvis frem større regioner .
DB170108 Ingen snakker om mat med mer lidenskap, sier Mariangela Di Fiore, aktuell med kokeboka « Mitt Italia », der grevinnen i Venezia er en mange matelskende fra ulike italienske regioner som deler lidenskap for - og kunnskap om mat.
DB170108 Folk er stolte av sine spesialiteter, usnobbete i tilnærmingen og utrolig rause, sier Di Fiore om reisene til ialt sju regioner hvor folk åpnet dørene for henne.
AP170107 Temperaturen i flere regioner lå lørdag på rundt 14 minusgrader.
AP170107 Temperaturen i flere regioner lå lørdag på rundt 14 minusgrader.
FV170106 De vil kunne levere noe av sine merkevarer i regioner der de har bryggerier, men dette vil bety et svært begrenset utvalg.
AP170106 De vil kunne levere noe av sine merkevarer i regioner der de har bryggerier, men dette vil bety et svært begrenset utvalg.
AP170106 De vil kunne levere noe av sine merkevarer i regioner der de har bryggerier, men dette vil bety et svært begrenset utvalg.
DN170105 - Vi vokser i noen regioner, og så er det andre regioner det er mer flat vekst.
DN170105 - Vi vokser i noen regioner , og så er det andre regioner det er mer flat vekst.
DN170104 Alle prognosemakerne tror Oslo også i år vil ha en sterkere utvikling enn alle andre regioner , flere tror på mellom ti - tolv prosent stigning i hovedstaden i år.
DN170104 - Andre regioner vil påvirkes av omstillingen i norsk økonomi, i Rogaland venter vi for eksempel at prisene skal stå på stedet hvil, sier Olsen.
DN170104 Alle prognosemakerne tror Oslo også i år vil ha en sterkere utvikling enn alle andre regioner , flere tror på mellom ti - tolv prosent stigning i hovedstaden i år.
DN170104 - Andre regioner vil påvirkes av omstillingen i norsk økonomi, i Rogaland venter vi for eksempel at prisene skal stå på stedet hvil, sier Olsen.
DN170102 | Flertall imot fylkessammenslåing ¶ 57 prosent av befolkningen ønsker ikke nye regioner og sier nei til sammenslåing med nabofylker, viser en ny meningsmåling.
DN170102 Stortinget har bestemt at landets 19 fylker skal slås sammen til om lag ti nye regioner .
SA170101 Og så skal vi fortsette å dyrke det gode samarbeidet med våre nabokommuner i en av landets mest spennende regioner .
VG161227 Kan også føre til konflikter mellom regioner
AA161220 Berg trekker frem tre regioner han mener det er verdt å merke seg.
AA161220 Alle italienske regioner har sine retter og sine måter å lage rettene på.
AA161220 - Alle regioner har sine mattradisjoner, men alt starter med én saus.
BT161215 I så fall er det beste alternativet å etablere regionene først, og så kjempe frem nye oppgaver og større autonomi med regionens egentyngde og allianser med andre regioner utenfor hovedstaden som fremste våpen.
BT161215 Gitt motstanden regionreformen er dømt til å møte i hovedstaden kan det være vanskelig å få både aksept for regioner og nye oppgaver samtidig.
FV161124 - Det som gjenstår er å få trygghet for finansiering, og å få vedtak i regioner og fylkeskommune.
SA161123 Til nå har vi hørt få fylkespolitikere snakke om folk flest sin mulighet til å delta i og påvirke demokratiet i nye store regioner .
SA161123 Større regioner kan ta vare på dette, men nedsiden er trolig vesentlig større enn oppsiden for å styrke dette.
SA161123 Store regioner som Vestlandsregionen vil ikke være designet for nært og tett folkestyre.
SA161123 Funksjonelle, passe store fylker, som i dag, gir en større sum makt og bedre fordelt til folk flest, enn det makt på færre hender i nye store regioner gir.
SA161116 Rundt omkring i landet, i regioner og klubber, meldes det om at temaet er svært aktuelt.
AP161116 Rundt omkring i landet, i regioner og klubber, meldes det om at temaet er svært aktuelt.
AP161110 Generelt kan disse områdene deles inn i fire regioner : De baltiske landene, Kaukasus, Sentral-Asia og Ukraina, Hviterussland og Moldova i Øst-Europa.
AP161027 Jeg kan garantere at jeg ikke hadde hatt et komfortabelt og godt forhold til mine nedre regioner , om jeg ikke tok inngrepet, skriver Michelle ( 19 ).
AP161025 Beste regioner å besøke i 2017 ¶
AP161025 BESTE REGION : Choquequirao-ruinene i Cusco, Peru topper Lonely Planets liste over beste regioner for 2017.
AA161025 Beste regioner å besøke i 2017 ¶
AA161025 BESTE REGION : Choquequirao-ruinene i Cusco, Peru topper Lonely Planets liste over beste regioner for 2017.
AP161007 - Aksjeinvesteringene hadde sterkest avkastning i kvartalet, og det var positiv avkastning i alle regioner .
AP161006 Forsøket på målrettede tiltak i regioner som opplever økt ledighet, får forhåpentligvis effekt.
SA161001 For å forstå hvordan plogene skal utformes, behøves de innsikt hvordan bønder i ulike regioner pløyer og lever.
AP160908 Dersom et slikt forslag skulle gå gjennom vil det kunne få dramatiske konsekvenser i spesielt utsatte regioner , sier Geving.
AP160908 Dersom et slikt forslag skulle gå gjennom vil det kunne få dramatiske konsekvenser i spesielt utsatte regioner , sier Geving.
AP160905 Mer sannsynlig er den russiske styrken et slags defensivt tiltak, ikke egentlig rettet mot NATO, men mot mulige ukrainske planer om å ta tilbake sine østlige regioner , eventuelt også Krim.
AP160902 Byer leder an : Mellom 2010 og 2015 ble det registrert 1.681 konkrete handlinger og tiltak som allerede er implementer av 600 byer og regioner i 62 land for å bekjempe klimaendringer.
AP160902 Det er stor splittelse internt i Usbekistan både mellom ulike regioner og mellom forskjellige klaner.
AP160902 Bortgangen til regionens mektigste diktator øker uroen i både Kreml, Brussel og Washington for hva som kan skje i en av verdens mest olje- og gassrike regioner .
DA160818 I kappløpet om å bli smarte byer og regioner , mener Shahzad Rana, teknologidirektør i Microsoft Norge, at det er på tide å med en ny, digital Rettedal-variant.
AP160803 I de fleste av landets øvrige regioner er det en nedgang i boligprisene, noe som er normalt for måneden, sier Dreyer.
AP160803 I de fleste av landets øvrige regioner er det en nedgang i boligprisene, noe som er normalt for måneden, sier Dreyer.
SA160714 - Det de muligens kan gjøre er å nullstille enkelte regioner , slik at Poké-gymmene må tas på nytt.
SA160617 Langt på veg er dette en effekt av regjeringens økonomiske tiltak som ble rettet særlig mot vår og andre regioner som er så sterkt rammet av oljeprisfallet.
SA160604 Belgia er et føderalt, konstitusjonelt monarki som har en komplisert administrativt struktur hvor landet er delt inn i både tre regioner og tre samfunn.
AP160604 Belgia er et føderalt, konstitusjonelt monarki som har en komplisert administrativt struktur hvor landet er delt inn i både tre regioner og tre samfunn.
AP160518 Skulle regionen nordøst i Spania erklære uavhengighet, kan andre regioner i europeiske land la seg inspirere og slå følge med katalanerne.
AP160517 Oljeskattekontoret ) og fem underliggende regioner .
AP160507 Det er en refleksjon av at arbeidsledigheten holder seg stabil og faller i noen regioner .
AP160429 Nasjonal Front hadde håpet å bruke en eller flere regioner som utstillingsvindu for sin politikk.
AP160428 Ja, hvorfor kan man ikke beholde dagens fylker som valgkretser selv om man slår fylkeskommuner sammen til regioner ?
AP160428 Ifølge Sanners regionmelding, der han signaliserer ønsket om å erstatte dagens fylkeskommuner med ti regioner , vil han legge frem forslag til ny regionstruktur ( og ny inndeling av landets fylkesmannsembeter ) våren 2017.
NL160411 Regjeringen foreslår at større regioner skal få større ansvar.
NL160411 Regjeringa ønsker seg større og færre regioner, og sier at de vil ha om lag 10 regioner i landet.
NL160411 Regjeringa ønsker seg større og færre regioner , og sier at de vil ha om lag 10 regioner i landet.
NL160411 H/Frp-regjeringa la 5.april 2016 en stortingsmelding om nye regioner .
AP160405 - Salgstiden går ned i mange byer, og det tyder på at det har vært et godt marked i mange regioner i mars.
AP160405 Talsmenn for Venstre og Kristelig Folkeparti, som har gått i bresjen for regionreformen, kom raskt på banen med ytterligere krav : Nye regioner må også få stort ansvar for tjenesteproduksjon, og de vil gjøre det mer naturlig å flytte ut statlige arbeidsplasser fra Oslo.
AP160405 Statsråd Sanner sa i går at større regioner kan få mer ansvar på saksfelt som infrastruktur, næringsutvikling, utdannelse, kultur og kulturminnevern, friluftsliv og integrering.
AP160405 Regjeringens mål er at dagens 19 fylkeskommuner skal bli til « om lag ti regioner ».
AP160405 Her er det bare å vise til at mange forvaltningsenheter organiserer seg regionalt på tvers av fylkesgrensene, slik at Norge egentlig har over 30 ulike regioner .
AP160405 I tillegg kommer landsbykirkenes økte betydning som kultursentre i regioner der mye annet er forsvunnet.
AP160404 | Sanner vil ha ti regioner i Norge, får støtte fra KrF og V ¶
AP160404 Vi kan nå få mer slagkraftige regioner , sa han.
AP160404 Vi er veldig tydelige på at dersom dette skal bli noe, må vi få større regioner .
AP160404 Sanner vil ha ti regioner i stedet for det han i meldingen kaller « en mindre justering av nåværende fylkesgrenser ».
AP160404 Men i stedet vil han senke antallet regioner fra dagens 19 fylkeskommuner og ned til et nivå som angivelig skal gjøre det enklere å få fortgang i mange prosjekter som i dag lider under komplekse beslutningsstrukturer.
AP160404 Kommunalminister Jan Tore Sanner vil at Norge skal deles inn i ti folkevalgte regioner .
AP160404 Kommunalminister Jan Tore Sanner i midten får i hovedsak støtte fra Venstres Andre Skjelstad og KrFs Geir Toskedal i bestrebelsene på å redusere fylkeskommunene til 10 større regioner i Norge.
AP160404 IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - opererer med seks regioner .
AP160404 I dag har Regjeringen og kommunal - og moderniseringsministeren lagt frem forslag om hvor mange regioner fremtidens Norge bør ha.
AP160404 Det finnes mange eksempler på at samferdselsprosjekter og andre utbyggingsprosjekter tar for lang tid, fordi samhandlingen mellom fylker, kommuner, regioner og stat ikke er god nok.
AP160404 - Vi legger nå frem et forslag til en regionrefom hvor vi tallsetter hvor mange regioner vi mener Norge skal ha, og hvis vi får gjennomført dette, vil Regjeringen også gå igjennom " regional-stat " med sikte på å få en mer sammenfallende struktur.
AP160404 - Hvordan vil færre regioner enn dagens 19 føre til at for eksempel arbeidet med Fornebubanen går raskere ?
AP160404 10 regioner i Norge.
SA160321 Flere regioner mangler utdanningstilbud, og det er mangel på kunnskap om psykologiske og pedagogiske utfordringer barn med minoritetsbakgrunn kan ha.
AP160317 - Vi er bekymret for at dette vil forsterke prispresset i regioner med lav ledighet, høy kjøpekraft og høyt press i boligmarkedet.
AP160317 Derfor forsøkte de å overta diverse regioner og erklære lignende autonome enheter i Tyrkia ved bruk av våpen.
AP160315 Står Stortinget ved sin oppfordring om større forpliktende regioner , må Oslo være en viktig del av vår helhetlige region.
SA160309 Dette lettes ikke av intern uenighet mellom departementer, regioner , fylkeskommuner og kommuner om ansvarsfordeling, typer tiltak, tidsbruk, organisering og budsjetter.
AP160308 Nå vil regjeringen at fisken i stedet skal tilbys innenfor større regioner .
AP160308 Nå vil regjeringen at fisken i stedet skal tilbys innenfor større regioner .
AP160226 Ønsker å utvide VM til 40 lag og arrangere mesterskapet over hele regioner .
AP160224 Menneskesmugling er ifølge rapporten « det raskest voksende kriminelle markedet I Europa og andre regioner .
AP160222 Et stort antall portugisere har emigrert, og visse regioner har behov for litt mer liv, sier leder i Portugals flyktningråd Teresa Tito Morais.
AP160216 Vi får nå opplysninger om at overgrep og tortur skjer i relativt stort omfang også under flukten i visse regioner .
AP160211 Færre normer for bemanning.• Færre og større regioner .
AP160210 Da de måtte sette igang en ny anbudsrunde på slutten av 2015, ba de om tilbud i alle regioner .
AP160210 Færre normer for bemanning.• Færre og større regioner .
DA160131 Hele 21 av 22 regioner er berørt av konflikten.
AP160119 Terror og storstilt migrasjon har preget Europa, Midtøsten og land i en rekke andre regioner det siste året.
SA160117 Store deler av verdens sørlige regioner er nå i bevegelse, også i land hvor det ikke er krig.
DA160105 - Alle regioner fikk en prisoppgang i mars.
DA160105 - Alle regioner fikk en prisoppgang i mars.
AP160105 Ekstrem tørke i flere regioner .
DA160103 Alle regioner i Norge fikk sist måned en nominell vekst, men flere områder har en svakere vekst enn normalt.
DA160103 Alle regioner i Norge fikk sist måned en nominell vekst, men flere områder har en svakere vekst enn normalt.
AP160101 Det rammer ulike regioner i verden på forskjellige måter, og kan medføre store nedbørsmengder, uberegnelig kulde eller tørkeperioder.