DA171214 Dessuten bør man jobbe for regionale løsninger som igjen har en nasjonal forankring.
BT171210 Tap av regionale talenter og virksomheter er to konsekvenser.
AP171208 Det består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene.
AP171208 Kanskje vil ikke de regionale landenes retorikk følges opp med faktiske handlinger som påvirker USA merkbart negativt.
NL171207 Byer og tettsteder må utvikle sine lokale og regionale fortrinn og samhandle innen regionen.
DB171207 Framover skal han jobbe med et stort prosjekt om regionale forskjeller i bruk av helsetjenester der samarbeidet med helsestatistikken er sentralt.
DB171207 I disken hos Rema 1000 ligger det ni ulike ribbetyper, i tillegg til noen lokale og regionale tilleggsprodukter.
DA171207 - Vi har sørget for midler til filmfeltet også utenom filmfondet, blant annet ved en dobling til regionale filmsentre, og vi har opprettet en insentivordning som gjør at det kommer flere store filminnspillinger til Norge.
AP171207 Fremover skal han jobbe med et stort prosjekt om regionale forskjeller i bruk av helsetjenester der samarbeidet med helsestatistikken er sentralt.
DB171206 Den regionale fagforeningen for landarbeidere i Cape Town-området har planer om å bli nasjonal og en ny, faglig sammenslutning er stablet på beina som et alternativ til det gamle halehenget til ANC.
VG171205 Saudi-Arabia, Irans regionale hovedrival, har ledet en koalisjon mot houthiene i en krig som har kostet tusenvis av liv.
SA171205 Det er fremdeles store regionale forskjeller.
DN171205 I de andre regionale markedene er det mer snakk om en mild korreksjon.
DB171205 Det fattigste landet i den arabiske regionen er i dag blitt en arena for en såkalt proksy-krig, der regionale og internasjonale aktører kriger mot hverandre.
AP171205 Det er fremdeles store regionale forskjeller.
AA171205 Både den nasjonale og den regionale kulturpolitikken må ha dette i mente når politikken utformes og prioriteringene foretas.
NL171204 For å sikre legitimitet må slike avgjørelser i fremtiden overlates til lokale og regionale forvaltningsnivå.
DB171204 Å styrke de regionale karbonprismarkedene vil være effektivt, men å sette våre klimatiltak på vent i håpet om at det vil komme en rettferdig karbonpris dalende ned, er like naivt som å tro på julenissen.
DB171204 Vi har heldigvis fått noen regionale CO2-markeder som har begynt å fungere, som i enkelte stater i USA og Kina, men EU's henger langt etter.
AP171204 Tanken vår med disse dagene er rett og slett å kaste litt uforpliktende ball og adressere noen utfordringer knyttet til kommunikasjonen og samhandlingen mellom de nasjonale, regionale , interkommunale, foretaksstyrte og private kompetansesentrene på feltene psykiatri, somatikk, rus, utdanning, forskning, næring, integrering, kultur, digitalisering, samiske forhold, pelsdyr, inkubator, kommunikasjon, le
AP171203 I år som i fjor har Klima- og miljøverndepartementet redusert antall ulv som kan skytes, sammenlignet med hva de regionale rovviltnemndene gikk inn for.
AP171203 Dette er den ene flokken som departementet ikke vil tillate jakt på, i strid med den regionale rovviltnemndens beslutning.
NL171202 Samhandling med de viktige miljøene vi har må brukes til å utvikle alle delene av det nye fylket, og vi må også spille på de miljøene som har regionale fortrinn.
DB171202 Dette er utviklingsklubben for unge trøndere der det regionale prioriteres foran ønsket om opprykk.
VG171130 Vi har sendt en oppfordring til de offentlige kreditorene, hvor vi håper å få til en dialog og ta et felles løft slik at vi bidrar til å sikre de bedriftene og regionale arbeidsplassene som får problemer.
SA171130 I tillegg til konsentrerte boligområder betjenes da 60.000 arbeidsplasser og viktige regionale reisemål.
DB171130 Når Norsk Toppfotball nå vil gi klubbene sine det regionale ansvaret for å finne og fostre opp talenter helt ned til 12-årslag, bryter det med den historiske tenkningen om at dette er massebevegelsens ansvar.
DB171130 Historisk har dette vært hele fotballfamiliens ansvar under ledelse av Norges Fotballforbund og bevegelsens landsomspennende nett av regionale kretser og lokale klubber.
DA171130 I Oslo har investeringsmidlene til regionale kulturhus blant annet gått til biblioteksfilialer, Tegnspråkhuset, Oslo Konserhus, Kunstnernes hus.
DA171130 Etter endringen i tippenøkkelen og kutt i de statlige overføringene til regionale kulturhus for 2018, mangler Vega Scene nødvendige investeringsmidler til å stå klart fra november 2018.
DA171130 - Midlene til regionale kulturhus må komme fra statlig hold.
NL171129 I St.meldingen om digitalisering av radiomediet, 2011 står det : « NRK må ta i bruk sine fjernsyns- og radiokanalar, også regionale kanalar og nrk.no for at alle husstandar skal få kjennskap til teknologiskiftet ».
DA171129 Men store kutt i statlige overføringer til regionale kulturhus gjør at regnestykket ikke lenger går opp for Vega Scene.
DA171129 I Oslo har midlene til regionale kulturhus blant annet gått til bibliotekfilialer, Tegnspråkhuset, Oslo Konserthus, Kunstnernes Hus, Vega Scene og Fellesverkstedet.
DA171129 Fylkeskommunene har påpekt at nedgangen i andelen tippemidler til regionale kulturbygg vil ha betydelige negative konsekvenser for det regionale kulturlivet.
DA171129 Fylkeskommunene har påpekt at nedgangen i andelen tippemidler til regionale kulturbygg vil ha betydelige negative konsekvenser for det regionale kulturlivet.
DA171129 Fra 2014 til 2017 ble midlene til regionale kulturhus halvert fra 128 millioner ( 2014 ) til 63,7 millioner ( 2016 ).
DA171129 For andre kommuner er det langt verre å finne erstatning for de regionale kulturmidlene som er blitt borte, mener Hallstein Bjercke.
DA171129 For 2017 ble de regionale kulturhusmidlene kuttet med ytterligere 16 millioner i statsbudsjettet.
DA171129 - Regjeringen har kuttet i regionale kulturhusmidler de siste årene.
DA171129 - Da vi etablerte prosjektet Vega Scene i 2013 var det med en intensjonserklæring fra byrådet om å få tildelt støtte fra den regionale kulturhusordningen, som fylkeskommunene og kommunene fikk finansiert via tippemidler.
AP171129 Han sier SV også jobber med et forslag om å opprette regionale vikarpooler med heltidsansatte helsevikarer, etter modell fra løsningene som nå prøves på Haukeland og Sørlandet sykehus.
SA171128 ICC ser behovet for mer dialog og samhandling mellom lokale, regionale , nasjonale og europeiske myndigheter i mangfoldsarbeidet.
SA171128 Totalt er det plass til 20 såkalte regionale partnere.
NL171128 La oss kjempe for flere - ikke færre - regionale og landsdekkende bussruter.
NL171128 Min generasjon har måttet stive opp vårt regionale , etniske og kulturelle sjølbilde.
DA171128 Andre eksperter advarer om at en ikke må glemme de regionale utviklingene som kan ligge bak angrepet.
AP171128 Totalt er det plass til 20 såkalte regionale partnere.
VG171127 - I dag kan man si at Jemen er et av de verste stedene på jorden å være barn, sier Geert Cappelaere, UNICEFs regionale direktør for Midtøsten og Nord-Afrika.
VG171127 Dagens 50 - 60 bompengeselskap skal nemlig reduseres til fem permanente regionale selskap.
SA171127 Den reviderte sentrumsplanen vil gi plass til at flere kan bo, besøke, handle og arbeide i Stavanger sentrum, og slik fylle sin regionale rolle.
SA171127 DEBATT : Den reviderte sentrumsplanen vil gi plass til at flere kan bo, besøke, handle og arbeide i Stavanger sentrum, og slik fylle sin regionale rolle. − Den reviderte, tilpassede sentrumsplanen gjør det mulig å bygge et etasjeareal tilsvarende 40 nye konserthus, 650.000 kvadratmeter gulvareal.
NL171127 Som følge av regionreformen vil det regionale nivået styrkes også nasjonalt.
NL171127 I tillegg til et fokus på samhandling og integrasjon i det nye fylket, skal det legges til rette for at ulike byer og tettstedene skal utvikle sine lokale og regionale fortrinn.
NL171127 Her heter det blant annet at Sametinget skal inviteres til å delta aktivt i arbeidet med regionale planprosesser i regioner som omfatter tradisjonelle samiske områder.
NL171127 Disse byene ligger nært regionale senter som Murmansk og Rovaniemi i Russland og Finland, og området har lang tradisjon for handel og folk-til-folk samarbeid.
NL171127 Det vil også gi grunnlag for å overføre mer ansvar og oppgaver til det regionale nivået.
NL171127 Det må samtidig tas høyde for at store deler av regionens ressurser og « regionale fortrinn » er lokalisert utenfor de urbane sentraene.
AP171127 I dommen står det at det « må vektlegges at behandlingen, og da både den regionale kjemoterapien og behandlingen med CyberKnife, med overveiende grad av sannsynlighet har hatt effekt, alene eller i kombinasjon med den systemiske kjemoterapien Iversen mottok i Norge.
SA171126 - I dag kan man si at Jemen er en av de verste stedene på jorden å være barn, sier Geert Cappelaere, UNICEFs regionale direktør for Midtøsten og Nord-Afrika.
NL171126 Men slik er det foreløpig ikke, og dermed øker de regionale konfliktene i nord, i stedet for å dempe dem, slik ambisjonen var.
NL171126 I Troms peker man på at statens fylkesmannsembede allerede er vedtatt plassert i Vadsø, og at det derfor er åpenbart at det regionale forvaltningsnivået må holde til i Tromsø.
AP171126 Da 4 kvadratmeter av gulvet kollapset, falt menneskene i nattklubben omtrent én etasje ned til kjelleren, uttalte de regionale myndighetene på Kanariøyene.
AA171126 Da 4 kvadratmeter av gulvet ga etter, falt de ned i bygningens kjeller, opplyser Kanariøyenes regionale myndigheter.
VG171125 Amerikanske myndigheter anklaget Iran for å utnytte den humanitære krisen i Jemen for å fremme sine regionale ambisjoner og oppfordret det internasjonale samfunnet til « å ta nødvendige skritt for å holde det iranske regimet ansvarlig ».
VG171124 Uttalelsene innebærer enda en opptrapping i ordkrigen mellom de to regionale stormaktene.
DN171124 Posten « andre overføringer », som blant annet omfatter store pengeoverføringer til Den norske kirke, de regionale helseforetakene og Bane Nor, varierer betydelig mellom år og mellom kvartalene.
DN171123 Så langt er tre av de fem regionale selskapene på plass.
DN171123 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen varslet i 2014 at han skulle slå sammen 60 bompengeselskaper til fem regionale selskaper for å spare administrasjons- og rentekostnader.
VG171122 Politiet ønsker å flytte kvinnen til Brøset regionale sikkerhetsavdeling ved St.
SA171122 1 grads oppvarming er passert, med betydelig større regionale utslag, spesielt i Arktis.
NL171122 Et milliardprosjekt som vil involvere ikke bare regionale og nasjonale myndigheter, men også internasjonalt næringsliv.
NL171121 Formålet med reformen er å legge til rette for positiv samfunnsutvikling i alle deler av landet, basert på regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer.
DB171121 Våpenhvile-garantien som Russland og de regionale stormaktene Iran og Tyrkia har gitt tidligere, er det nærmeste Syria har kommet en stans i kamphandlingene. | 80 dager til OL : Slik vurderer vi de norske håpene ¶
DB171121 Møtet mellom Putin og Assad var samtidig som Russland planlegger nye møter med de regionale stormaktene Iran og Tyrkia om Syria seinere denne uka.
DB171121 De regionale rovviltnemndene har vedtatt en samlet kvote på 50 ulver foran høstens lisensfelling.
DB171121 Det sier Idris Garga, den nordøstlige regionale koordinatoren for Nigerias nasjonale nødbyrå til Reuters.
DB171121 I stedet finnes det i dag mange regionale sammenslutninger og ad-hoc institusjoner som fyller ulike funksjoner.
DA171121 - Vi vil gjøre alt vi kan for å støtte dette og samarbeide med våre internasjonale og regionale partnere for å hjelpe landet til en lysere framtid, slik de fortjener.
VG171120 Regionale forskjeller ¶
AP171120 Norske historikere har sverget til en materialistisk historieforståelse og dermed forsøkt å finne forklaringene i klassekamp, kamp om ressurser eller regionale motsetninger, men uten særlig hell.
AP171119 Gjennom 15 distriktsredaksjoner som dekker det lokale og regionale næringslivet.
SA171118 For å få til dette samarbeider Kompetanse Norge med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten og alle opplærings- og undervisningsinstitusjoner. 400.000 voksne skårer på nivå 1 eller lavere i lesing.
AP171118 Det består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene.
VG171117 Mens Sverige og Danmark som tidligere regionale stormakter har vært opptatt av å drømme om fortsatt storhet, har Norge som nasjon representert en søken etter indre fellesskap og samhold, og jobbet for å skape fred ute i verden.
SA171117 Saudi-Arabia og deres regionale koalisjonspartnere, først og fremst De forente arabiske emirater, har med USAs støtte gjennomført massive bombeangrep i nabolandet Jemen.
NL171117 Tvangssammenslåingen vil også etter hvert måtte føre til ny vurdering av en del andre regionale styringsorgan som for eksempel KS Finnmark, KS Troms og kanskje også KS Nordland.
NL171117 Det vil bli utfordrende å få det nye fylket politisk « robust » nok til å ivareta det regionale demokratiets rolle i hele den nye store geografiske enheten.
NL171117 Vi må dyrke regionale debattfora som « Nordnorsk debatt » slik at vi utvikler et intellektuelt felleskap der meninger møtes og skapes i alle saker som angår regionen vår.
NL171117 Så åpner altså loven opp for at vi i særskilte tilfeller kan gi dispensasjon for å ivareta næringsmessige og regionale hensyn.
FV171117 Planen var at trønderen skulle ha det overordnede ansvaret for den nye satsingen og utviklingen av regionale talenter og samtidig sørge for å ha orden på spillerlogistikken inn mot A-laget.
BT171117 SYRIA : For regimene i de muslimske, regionale stormaktene i Midtøsten har kampen mot IS aldri vært den viktigste, skriver Ulriksen.
BT171117 For regimene i de muslimske, regionale stormaktene i Midtøsten har kampen mot IS aldri vært den viktigste.
AP171117 Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene og gjøres av det regionale skattekontoret.
AP171117 Regjeringens satsing på fylkesveier ble stående urørt, mens potten med penger til regionale utviklingsmidler ble fylt opp igjen med 200 millioner kroner. 5.
AP171117 Mer til fylkesveier uten like store kutt i regionale fond ¶
AP171117 KrF skrev følgende i eget alternativ ; « Vi foreslår å legge 200 millioner kroner tilbake til posten for regionale utviklingsmidler.
AA171117 Frem til 2014 var det en handlingsplan for likestilling i barnehage og skole, med øremerkede midler til rekruttering som istandsatte blant annet fylkesmannen til å koordinere regionale kompetansenettverk, hvor både private eiere og kommunen som eier og barnehagemyndighet bidro sammen med relevante fagmiljøer.
VG171116 Selv om vi deler samme kultur, tradisjoner og religion, har vi et ulikt syn på noen regionale anliggender. 3.
SA171116 Planen var at trønderen skulle ha det overordnede ansvaret for den nye satsingen og utviklingen av regionale talenter og samtidig sørge for å ha orden på spillerlogistikken inn mot A-laget.
FV171116 Planen var at trønderen skulle ha det overordnede ansvaret for den nye satsingen og utviklingen av regionale talenter og samtidig sørge for å ha orden på spillerlogistikken inn mot A-laget.
AP171116 Planen var at trønderen skulle ha det overordnede ansvaret for den nye satsingen og utviklingen av regionale talenter og samtidig sørge for å ha orden på spillerlogistikken inn mot A-laget.
AA171116 Planen var at trønderen skulle ha det overordnede ansvaret for den nye satsingen og utviklingen av regionale talenter og samtidig sørge for å ha orden på spillerlogistikken inn mot A-laget.
DA171115 Stål og Fasade AS ble startet i 2009 og har siden etablert seg som en betydelig aktør i det regionale markedet, men har hatt hele landet som arbeidsfelt.
NL171114 I denne situasjonen har regjeringen på en uheldig måte valgt å kutte kraftig i de regionale utviklingsmidlene, noe som har redusert handlingsrommet innenfor innovasjon og nyskapning.
NL171114 Mer fisk på en båt, færre båter og regionale bindinger som rives ned.
DA171114 Iran er Saudi-Arabias regionale rival.
AA171114 Lørdag var det regionale finaler i 19 forskjellige norske byer i First Lego League - verdens største kunnskapsturnering for barn og unge mellom 10 og 16 år.
AA171114 Kunnskapsklasse : « Aqua Heros » fra Brundalen skole med solid innsats under den regionale finalen av First Lego League sist helg.
NL171113 Stadig mer tyder derfor på at aktører i næringslivet håper den innholdsløse og krampaktige regionreformen blir et gravskift over det regionale nivå i Norge.
NL171113 Spesielt når avisen argumenter på sviktende grunnlag, og derfor prøver å spille på regionale strenger som ikke foreligger.
DN171113 Tredjekvartalsresultatene til DNO viste et massivt overskudd fordi selskapet hadde bokført 556 millioner dollar som « annen inntekt », og viste til at dette er for de kurdiske regionale myndighetenes ( KRG ) overføring av sin eierandel på 20 prosent i Tawke-feltet.
AP171113 Mens milliardene sitter løst i sør, ofte takket være omforente fellesprosjekt med store og folkerike regioner bak seg, har fylkespolitikken i nord en lei tendens til å redusere spennende, regionale utviklingsprosjekter til en debatt om å være « for eller mot den eller dem ».
VG171112 Hariri sa at Saudi-Arabia vil at Libanon skal holde seg nøytrale i de regionale konfliktene, og ikke ta parti med Iran.
VG171112 Den regionale utviklingsbanken ble etablert i 1964, og i dag er 54 afrikanske land og 27 ikke-afrikanske land aksjonærer.
NL171112 Da blir samarbeidet mellom regionale aktører desto viktigere for å holde døra åpen mot naboen.
AP171112 Han sier også at dersom han skulle trekke tilbake sin oppsigelse, så må Hizbollah godta Libanons politikk om å holde seg unna regionale konflikter.
NL171111 Mens milliardene sitter løst i sør, ofte takket være omforente fellesprosjekt som gjerne har store og folkerike regioner bak seg, har fylkespolitikken i nord en lei tendens til å redusere spennende regionale utviklingsprosjekter til en debatt om å være " for eller mot den eller de ".
NL171111 Et spørsmål som forsåvidt også melder seg, er hvorvidt våre egne regionale politikere kommer til å ha viljen til å spre noen av de over 3300 stillingene i den nye stor-regionen utover kommunegrensene til Tromsø og Vadsø ?
NL171111 usikkerheten som knytter seg til andre samfunnsforhold, et helt annet språk og forholdsvis store geografiske områder som rett og slett er ukjent terreng for både regionale og nasjonale politikere.
DB171111 Xi svarte med å si at de to landene bør « styrke kommunikasjonen og koordinasjonen rundt store internasjonale og regionale saksområder, inkludert Koreahalvøya og Afghanistan ».
DB171111 Mens han entusiastisk - og blindt - har gitt sin støtte til Irans regionale erkerival, Saudi-Arabia, til tross for at IS fikk mye av sin støtte fra kongedømmet.
AP171111 Regjeringen understreker imidlertid at også regionale og lokale myndigheter må bidra hvis målet om å fase ut kullkraften skal nås.
NL171110 Og størst er andelen tydelige kommentarer når det handler om regionale saker.
NL171110 Men det skal vi gjøre - nettopp for å kunne si noe om hvem det er som deltar på denne regionale debattarenaen - og hvor i regionen disse stemmene kommer fra.
NL171110 Like fullt gir denne plattformen nye muligheter til å diskutere overordnede regionale problemstillinger.
NL171110 I 2017 var andelen regionale tema økt til 41 prosent.
NL171110 Dette er det selvsagt i seg selv ingen garanti for at Nordlys ikke opptrer som ei vaktbikkje på vegne av Tromsøs interesser i regionale saker.
NL171110 Det må karakteriseres som en markant dreining i geografisk fokus, nettopp mot ambisjonen om å bruke meningsplassen til å belyse regionale spørsmål i samfunnsdebatten.
NL171110 Det ene er at det regionale fokuset øker over tid.
DN171110 ¶ Fredag morgen kom meldingen mange har ventet på : DNO får nå 46,53 millioner dollar brutto fra de kurdiske regionale myndighetene ( KRG ) i Nord-Irak for oljen fra stjernefeltet Tawke.
DN171110 Kvitteringen sier at DNO nå får 46,53 millioner dollar brutto fra de kurdiske regionale myndighetene ( KRG ) for oljen fra stjernefeltet Tawke.
DB171110 På spørsmål om det er flere av Kinas regionale naboland som kan vende seg vekk fra USA, svarer han følgende : ¶
DB171110 Den regionale stormakten anklaget Seoul for å skade de mellomnasjonale båndene mellom Kina og Sør-Korea, for så å rette et massivt diplomatisk angrep mot nabolandet.
BT171110 Det burde uroe Spekter og de regionale helseforetakene.
DN171109 Flere eksperter har fryktet at de to regionale stormaktene vil havne i en ny såkalt stedfortrederkrig i Libanon, der det er en skjør maktbalanse mellom sunnimuslimer, sjiamuslimer og kristne.
DN171109 DNO og de regionale kurdiske myndighetene ( KRG ) i Nord-Irak hadde blitt enige om oppgjøret for oljeleveringene DNO har gjort de siste årene.
DN171109 DNO og de regionale kurdiske myndighetene ( KRG ) i Nord-Irak hadde blitt enige om oppgjøret for oljeleveringene DNO har gjort de siste årene.
DN171109 Xi svarte Trump med å si at de to landene bør « styrke kommunikasjonen og koordinasjonen rundt store internasjonale og regionale saksområder, inkludert Koreahalvya og Afghanistan ».
DB171109 Flere eksperter har fryktet at de to regionale stormaktene vil havne i en ny såkalt stedfortrederkrig i Libanon, der det er en skjør maktbalanse mellom sunnimuslimer, sjiamuslimer og kristne.
DB171109 Xi svarte Trump med å si at de to landene bør « styrke kommunikasjonen og koordinasjonen rundt store internasjonale og regionale saksområder, inkludert Koreahalvya og Afghanistan ».
AA171109 Xi svarte Trump med å si at de to landene bør « styrke kommunikasjonen og koordinasjonen rundt store internasjonale og regionale saksområder, inkludert Koreahalvya og Afghanistan ».
SA171108 De andre regionale operaselskapene får atskillig større bevilgninger fra statsbudsjettet enn Rogaland.
NL171108 Så overtar den en betydelig persontrafikk fra flysektoren slik at denne storprodusenten av klimagasser reduseres, og vil i tillegg gi store regionale og lokale plussvirkninger i nord.
NL171108 Dette kan være regionale og lokale ringvirkninger, arealkonflikter, seismikk, oljevern, risiko- og beredskap, forskning og utvikling, samt konsekvenser for naturressurser og miljø og klima.
NL171108 Kystfiskarlaget deler ikke departementets vurdering at dette har noe med " særlige tilfeller når næringsmessige eller regionale hensyn tilsier det " ( gis dispensasjon ).
NL171108 " Det kan dispenseres fra aktivitetskravet " i særlige tilfeller, når « næringsmessige eller regionale hensyn tilsier det.
DB171108 Han håper at langtidseffekten av å ha det regionale landemerket i en gigantisk Hollywood-produksjon veier opp for skuffelsen til dem som eventuelt må gå skuffet ned igjen.
DB171108 At superstjerne og actionhelt Tom Cruise etter alle solemerker dingler i et tau ned fra den berømte klippen i en scene i den neste « Mission Impossible»-filmen i 2018, får den lokale og regionale turistnæringen til å gni seg i hendene, men Hollywood-glamouren bergtar ikke alle.
DA171108 Samtidig er Saudi-Arabia involvert i krigene i Jemen og Syria - der Iran, deres regionale nemesis, også kjemper.
NL171107 I dette øyeblikk står de regionale nasjonsbyggerne på hver sin perrong og prøver febrilsk å bestille hver sine tog.
NL171107 Utviklingen av tverrfaglige regionale røntgenprosjekter har blitt hemmet etter foretaksetableringen.
NL171107 I hvilken grad har røntgens regionale fagråd medvirket - og foreligger det noen risikovurderinger rundt Helse Nord-ledelsens disposisjoner eller dokumentert gevinstrealisering knyttet til røntgendatasystemer ?
DN171107 - Moody's tror politisk ustabilitet vil påvirke den regionale økonomien negativt, særlig når det gjelder utenlandske investeringer og turisme - og vil legge ytterligere press på allerede svake finanser, skrev kredittvurderingsbyrået Moody's forrige måned.
DB171107 East Africa Standby Force ( EASF ) het tidligere Eastern Africa Standby Brigade ( EASBRIG ), og er en av fem regionale styrker for freds støttende operasjoner i Øst-Afrika.
BT171107 - Moody's tror politisk ustabilitet vil påvirke den regionale økonomien negativt, særlig når det gjelder utenlandske investeringer og turisme - og vil legge ytterligere press på allerede svake finanser, skrev kredittvurderingsbyrået Moody's forrige måned.
NL171106 Regionreformen har den siste uka skapt debatt om det regionale helseforetaket Helse Nord RHF, og lokaliseringen av foretakets hovedkontor i Bodø.
NL171106 Her innleder sentrale politikere, næringslivstopper og andre, og temaer har for eksempel vært utviklingen i nordnorsk økonomi, eierskap og filialisering, EØS-avtalen, regionale ringvirkninger av OL, samferdselsutbygging, omstillingene i Forsvaret, framtidige miljøutfordringer og hva som må til for å skape en attraktiv region.
NL171106 De ser sin egen virksomhet i en større sammenheng, og de lærer mer om felles regionale utfordringer og muligheter.
DN171106 Israel og Saudi-Arabia står på samme side i den regionale maktkampen, der Iran er utpekt som fienden, påpeker Shapiro.
DB171106 Kenya : katastrofetørke ¶ 2017-statistikken til utgangen av september viser flere store regionale utslag av vidt forskjellige årsaker. - sørlige deler av Sør-Amerika med Argentina spesielt, vestre deler av Kina og deler av Sørøst-Asia var våtere enn normalt. - 26 prosent av forventede matforsyninger fra land og hav i utviklingsland ble ødelagt av storm, oversvømmelse og tørke.
AP171106 Fra Sør-Korea går reisen videre til Kina, og deretter til regionale toppmøter i Vietnam og på Filippinene.
VG171105 Etter Trumps besøk i Japan vil han reise videre til Sør-Korea, Kina og deretter til regionale toppmøter på Filippinene og i Vietnam - der han trolig vil møte Russlands president Vladimir Putin for andre gang siden han ble president i fjor.
VG171105 - Det er en vanskelig balansegang å si at man skal sette sitt eget land først og samtidig fremstille det som om USA er engasjert i regionale saker i Asia.
SA171105 Fra Sør-Korea går reisen videre til Kina, og deretter til regionale toppmøter i Vietnam og på Filippinene.
SA171105 Da er det ventet at både bilaterale saker, regionale temaer og Nord-Korea vil stå sentralt på dagsorden.
AP171104 Saudi-Arabia har tidligere anklaget sin regionale rival Iran for å trene og væpne Houthi-militsen.
VG171103 De regionale myndighetene i Catalonia gjennomførte en folkeavstemning om selvstendighet fra Spania 1. oktober, og spansk politi ble utkommandert for å hindre stemmegivningen.
SA171103 De regionale myndighetene i Catalonia gjennomførte en folkeavstemning om selvstendighet fra Spania 1. oktober, og spansk politi ble utkommandert for å hindre stemmegivningen.
NL171103 Regionreformen vil få betydning når Staten skal organisere sin regionale virksomhet.
NL171103 Vi vil i tillegg ha flere statlige arbeidsplasser ut fra hovedstaden, og vi vil ha større geografisk samsvar mellom fylkeskommunene og statens egne regionale inndelinger og gjerne overta noen av statens regionale virksomheter for bedre samordning med øvrig fylkeskommunal virksomhet.
NL171103 Vi vil i tillegg ha flere statlige arbeidsplasser ut fra hovedstaden, og vi vil ha større geografisk samsvar mellom fylkeskommunene og statens egne regionale inndelinger og gjerne overta noen av statens regionale virksomheter for bedre samordning med øvrig fylkeskommunal virksomhet.
NL171103 Selv det mest optimistiske kommunekartet til statsråd Sanner hadde gitt for svake kommuner til å erstatte fylkeskommunens regionale oppgaver innenfor planlegging, utdanning, samferdsel, kulturforvaltning.
DN171103 Fra Sør-Korea går reisen videre til Kina, og deretter til regionale toppmøter i Vietnam og på Filippinene.
DN171103 Men det er store regionale forskjeller, og flere områder har prisvekst.
DN171103 Det er metodiske forskjeller i beregningene av den nasjonale og de regionale indeksene.
DN171103 Det betyr at den nasjonale indeksen og de regionale indeksene ikke er direkte sammenlignbare på månedsbasis, ifølge Eiendom Norge.
DN171103 Bakgrunnen er at det ikke er nok antall transaksjoner i de regionale markedene til å ha en metodisk beregning lik den nasjonale indeksen.
DN171103 Selv om bruttoledigheten nå faller i hele landet, er de regionale forskjellene fortsatt store, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
DN171103 I løpet av denne perioden har Oslo stått bak mye av fallet, men i løpet av de siste par månedene har det kommet svakheter til syne også i de øvrige regionale prisene, skriver makroøkonom Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten fra Handelsbanken Capital Markets fredag.
DB171103 Journalisten bor i Oslo og jobber som frilansjournalist og politisk kommentator for flere irakiske og regionale medier.
DB171103 Selv om bruttoledigheten nå faller i hele landet, er de regionale forskjellene fortsatt store, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
DB171103 Det er metodiske forskjeller i beregningene av den nasjonale og de regionale indeksene.
DB171103 Det betyr at den nasjonale indeksen og de regionale indeksene ikke er direkte sammenlignbare på månedsbasis.
DB171103 Bakgrunnen er at det ikke er nok antall transaksjoner i de regionale markedene til å ha en metodisk beregning lik den nasjonale indeksen.
AP171103 De regionale myndighetene i Catalonia gjennomførte en folkeavstemning om selvstendighet fra Spania 1. oktober, og spansk politi ble utkommandert for å hindre stemmegivningen.
NL171102 Den regionale riksveiledelsen sitter også i Bodø.
DN171102 * 200 millioner i regionale utviklingsmidler, blant annet næringsutvikling i fylkene. * 195 millioner til flere politistillinger i hele landet. * 150 millioner til omstilling av melkebruk. * 71 millioner til utbygging av bredbånd i distriktene.
DA171102 * 200 millioner i regionale utviklingsmidler, blant annet næringsutvikling i fylkene. * 195 millioner til flere politistillinger i hele landet. * 150 millioner til omstilling av melkebruk. * 71 millioner til utbygging av bredbånd i distriktene.
BT171102 Ruth Grung ( Ap ) : Jeg mener det regionale folkevalgte nivået er rette instansen til å bestemme det navnet som passer.
AP171102 Trump lovet i valgkampen at han skulle trekke USA ut av den store, regionale handelsavtalen TPP, og dette var også noe av det første han gjorde etter at han overtok som president i januar.
NL171101 Innenfor både lokale og regionale enheter gir de folk følelsen av å ha ei hand på rattet samtidig som grenser ikke bør hindre samarbeid over dem.
NL171101 På samme tid bidrar også eierne med lokale og regionale ringvirkninger gjennom innkjøp og arbeidsplasser.
DB171101 - Det er tid for at det internasjonale samfunnet gir et klart, samlet og sterkt svar, samtidig som internasjonale og regionale krefter spiller en konstruktiv rolle i å løse krisa, sa Stoltenberg.
BT171101 Katalanerne mener styringsmaktene i Madrid er mer korrupte enn de regionale styringsmaktene.
AP171101 Talsmenn for den kurdiske regionale myndighetene i Nord-Irak, KRG, sier imidlertid at de ikke har gitt fra seg kontrollen og at det forhandles om at irakske myndigheter skal få « tilsyn » med det som skjer der, melder Reuters.
AP171101 Kurdistans regionale myndighet ( KRG ) ble opprettet i 1992.
AP171101 Hvor mye kontroll de kurdiske regionale myndighetene må gi fra seg, er fremdeles uklart.
VG171031 Denne helgen sparket spanske myndigheter regionregjeringen og lederen for det regionale politiet.
DB171031 Den gode sida av saken er at al-Hijri fikk sparken i det regionale departementet han jobbet i.
DA171031 USA, Kina og andre afrikanske land følger dynamikken og ønsker ikke en utvikling som også vil skape store regionale ustabilitet.
AP171031 Spansk politi slo hardt ned på uavhengighetstilhengere under den regionale avstemningen om uavhengighet.
AP171031 Norge, Nederland og Tyrkia får såkalte « regionale motordepoter », i Norge håndtert av AIM Norway AS.
AA171031 KUNST : The Ferens Art Gallery i Hull regnes for å være ett av de beste regionale kunstgallerier i England.
VG171030 Spania har oppløst Catalonias regjering, og avsatt den regionale politiske ledelsen.
NL171030 Vårt regionale internasjonale engasjement skal selvsagt fortsatt være Barentsregionen og Nordkalottsamarbeidet.
NL171030 Jeg er opptatt av samarbeidet med Sametinget og vi skal ta vårt regionale ansvar for bevaring og utvikling av samisk, kvensk, norskfinsk kultur og språk.
DN171030 Den avsatte lederen la ut et bilde på sosiale medier som viste gårdsrommet til den regionale regjeringsbygningen, men bildet var uten dato.
DB171030 På søndag sa spanske myndigheter at Puigdemont risikerer å fengsles i løpet av de to neste ukene på grunn sin rolle i det regionale parlamentets ensidige uavhengighetserklæring på fredag.
DB171030 Norge trenger lokale, regionale og store meningsbærende aviser på flere plattformer som bidrar til at vårt demokrati utvikler seg.
DA171030 Krigen har økt spenningen mellom regionale stormakter som Saudi-Arabia og Iran, og et stort antall mennesker i landet risikerer å omkomme av sult.
BT171030 Den avsatte lederen la ut et bilde på sosiale medier som viste gårdsrommet til den regionale regjeringsbygningen, men bildet var uten dato.
AA171030 Han la ut et bilde på sosiale medier tatt på gårdsplassen til det regionale regjeringsbygget i Barcelona, men det er uklart når bildet ble tatt.
AA171030 Flere lederskikkelser i politiet er også blant dem som ble avsatt fredag, men den avtroppende toppsjefen har oppfordret det lokale og regionale politikorpset til å adlyde de nyutnevnte sjefene.
AA171030 Det regionale embetsverket har fått beskjed om å fjerne alle bilder av regionpresidenten Puigdemont, opplyser politiet.
AA171030 I løpet av oktober er det gjennomført seks regionale finaler.
AA171030 Etter at Rajoy avviste enhver dialog med de regionale myndighetene om den økonomiske politikken, har spenningen steget raskt, fram til fredagens uavhengighetserklæring.
VG171029 Denne helgen fratok sentralmyndighetene i Madrid katalanerne det selvstyret de frem til nå har hatt, og sparket regionregjeringen og lederen for det regionale politiet. 300.000 tilhengere av et forent Spania tok søndag til Barcelonas gater, med høylytte krav om at parlementspresident Puigdemont sågar bør kastes i fengsel, noe som ikke er utelukket : I de kommende dagene skal sena
VG171029 november vil jeg ikke lenger utøve mine funksjoner, og jeg avstår fra å utvide mitt mandat, skriver Masoud Barzani, den regionale presidenten i irakiske Kurdistan, i et brev som ble lest opp for regionalforsamlingen i den kurdiske hovedstaden Erbil søndag, skriver NTB.
VG171029 Katalanere som er for et forent Spania vil demonstrere i Barcelonas gater søndag, i protest mot den regionale regjeringens erklæring av uavhengighet fra Spania.
VG171029 Men populismen og opportunismen de regionale myndighetene nå fører i sin iver etter politisk gevinst, virker til å kjenne få grenser.
DB171029 Ifølge NTB meldes det også om skyting i forbindelse med stormingen, som skal ha blitt utført av tilhengere av den regionale presidenten i irakiske Kurdistan, Masoud Barzani.
DB171029 Den raske kurdiske tilbaketrekkingen utløste beskyldninger blant kurdiske politikere og førte til at det regionale parlamentet utsatte valget på ny president som skulle funnet sted 1. november.
DA171029 Det meldes også om skyting i forbindelse med stormingen, som skal ha blitt utført av tilhengere av den regionale presidenten i irakiske Kurdistan, Masoud Barzani.
DA171029 Den raske kurdiske tilbaketrekkingen utløste beskyldninger blant kurdiske politikere og førte til at det regionale parlamentet utsatte valget på ny president som skulle funnet sted 1. november.
BT171029 Det består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene.
AP171029 Det består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene.
VG171028 Sparkingen av Trapero lørdag formiddag skjedde samtidig som regionale ledere ble avsatt og Spanias statsminister Mariano Rajoy tok over fullmaktene til den katalanske presidenten Carles Puigdemont.
VG171028 Konflikten mellom regionale ledere i Catalonia og regjeringen i Madrid ble trappet kraftig opp i forbindelse med at Catalonia holdt en folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
VG171028 Den offisielle maktovertagelsen skjedde lørdag klokken 9.00 idet regjeringen i Madrid publiserte en kunngjøring om at de regionale lederne var avsatt.
DN171028 Sparkingen av Trapero lørdag formiddag skjedde samtidig som regionale ledere ble avsatt og Spanias statsminister Mariano Rajoy tok over fullmaktene til den katalanske presidenten Carles Puigdemont.
DN171028 Statsminister Mariano Rajoy og hans regjering gikk fredag til det drastiske skrittet å avsette de regionale katalanske lederne, oppløse regionforsamlingen og lyse ut nyvalg 21. desember.
DN171028 Den offisielle maktovertakelsen skjedde lørdag klokka 9.00 idet regjeringen i Madrid publiserte en kunngjøring om at de regionale lederne var avsatt.
DB171028 Sparkingen av Trapero lørdag formiddag skjedde samtidig som regionale ledere ble avsatt og Spanias statsminister Mariano Rajoy tok over fullmaktene til den katalanske presidenten Carles Puigdemont.
DA171028 PROTESTER : Uavhengighetsforkjempere demonstrerte fredag utenfor den regionale forsamlingen i Barcelona, som vedtok en erklæring om uavhengighet for Catalonia.
DA171028 Nye regionale valg i Catalonia holdes ¶
AP171028 Sparkingen av Trapero lørdag formiddag skjedde samtidig som regionale ledere ble avsatt og Spanias statsminister Mariano Rajoy tok over fullmaktene til den katalanske presidenten Carles Puigdemont.
AP171028 Sparkingen av Trapero lørdag formiddag skjedde samtidig som regionale ledere ble avsatt og Spanias statsminister Mariano Rajoy tok over fullmaktene til den katalanske presidenten Carles Puigdemont.
AA171028 Statsminister Mariano Rajoy og hans regjering gikk fredag til det drastiske skrittet å avsette de regionale katalanske lederne, oppløse regionforsamlingen og lyse ut nyvalg 21. desember.
AA171028 Den offisielle maktovertakelsen skjedde lørdag klokka 9.00 idet regjeringen i Madrid publiserte en kunngjøring om at de regionale lederne var avsatt.
VG171027 I artikkel 155 i grunnloven - den såkalte « atomparagrafen » - står det at sentralmakten i Spania har muligheten til å sette inn « nødvendige tiltak » for å tvinge regionale myndigheter til å overholde loven, dersom de handler utenfor den.
VG171027 * I en midlertidig periode skal den regionale administrasjonen svare til de myndighetspersonene sentralregjeringen utpeker.
VG171027 * Består av de fire regionale helsedirektørene ( en for hver helseregion ).
SA171027 Konflikten mellom regionale ledere i Catalonia og regjeringen i Madrid ble trappet kraftig opp i forbindelse med at Catalonia holdt en folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
SA171027 Konflikten mellom regionale ledere i Catalonia og regjeringen i Madrid ble trappet kraftig opp i forbindelse med at Catalonia holdt en folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
DN171027 Konflikten mellom regionale ledere i Catalonia og regjeringen i Madrid ble trappet kraftig opp i forbindelse med at Catalonia holdt en folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
DN171027 Et forslag om å erklære uavhengighet fra Spania er lagt frem i den folkevalgte regionale forsamlingen i Catalonia.
DB171027 Ifølge regionale myndigheter skal 337 mennesker ha blitt skadet av det nasjonale politiet.
DA171027 Konflikten mellom regionale ledere i Catalonia og regjeringen i Madrid ble trappet kraftig opp i forbindelse med at Catalonia holdt en folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
BT171027 Da ville Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø bli sterke regionale sentre, der en oppbrekking av statsbyråkratiet ville fått desentraliserte, sterke fagmiljøer.
AA171027 Konflikten mellom regionale ledere i Catalonia og regjeringen i Madrid ble trappet kraftig opp i forbindelse med at Catalonia holdt en folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
VG171026 I EN ANNEN SAL : Regionpresident Puigdemont skal torsdag i et møte i det regionale parlamentet og diskutere en uavhengighetserklæring, i stedet for å møte i senatet i Madrid.
VG171026 - Det er den regionale regjeringen som vil fjernes.
VG171026 * I mellomtiden skal den regionale administrasjonen svare til de myndighetspersonene sentralregjeringen utpeker.
VG171026 * I mellomtiden skal den regionale administrasjonen svare til de myndighetspersonene sentralregjeringen utpeker.
NL171026 Lokale og regionale aktører begynte å utfordre myndighetenes versjon av fortellingen.
DA171026 RAMALLAH ( Dagsavisen ) : - Siden Irak og Kurdistan står overfor både alvorlige og farlige konsekvenser, må vi handle ansvarlig for å unngå mer vold, het det i en dyster melding fra den kurdiske regionale myndigheten i nordlige Irak.
VG171025 Vi skal ha 50 prosent regionale spillere, 30 prosent nasjonale og 20 prosent internasjonale.
VG171025 - Vår vei til toppen går via regionale talenter.
SA171025 For det første kan Norge gi noen dytt i internasjonale forhandlinger, for å bidra til bedre politikk for migrasjon i FN, ILO og i regionale samarbeid mellom stater.
DA171025 Dette forventer jeg at helseforetakene og de regionale helseforetakene følger opp, skriver Høie i et svar til SV-politikeren.
AP171025 De regionale helseforetakene har ansvar for dette.
AP171025 Dette regionale samarbeidet er et åpent vindu i en tid hvor kontakten andre steder bygges ned.
VG171024 Katalanerne mener styringsmaktene i Madrid er mer korrupte enn de regionale styringsmaktene ¶
VG171024 Artikkel 155 inneholder en generell uttalelse om muligheten for å bruke « nødvendige tiltak » for å tvinge regionale myndigheter til å overholde loven dersom de handler utenfor den.
VG171024 oktober gjennomførte Catalonias regionale regjering en ulovlig folkeavstemning om uavhengighet fra Spania.
AP171024 - Vi er bekymret og litt nedtrykt over de siste uoverensstemmelsene som har oppstått mellom den regionale regionen i Kurdistan og den irakske staten, sa Tillerson.
VG171023 Språktestene er et resultat av krav fra Helse Nord, et av Norges fire regionale helseforetak.
DN171023 I to folkeavstemninger søndag har et overveldende flertall gått inn for at de regionale myndighetene skal forhandle med Roma om å få en større andel av skatteinntektene og mer selvstyre på områder som migrasjon, utdannelse og miljøvern.
DN171023 Den raske kurdiske tilbaketrekkingen utløst beskyldninger blant kurdiske politikere og førte til at det regionale parlamentet utsatte valget på ny president som skulle funnet sted 1. november.
DB171023 Men dette er bare ett av mange internasjonale, regionale og lokale aspekter ved den nye krigen som truer sivilisasjonens vugge i områdene rundt de sagnomsuste elvene Eufrat og Tigris.
VG171022 Nærmere en halv million deltok, ifølge det regionale politiet.
VG171022 De regionale myndighetene i Catalonia er kraftig dominert av separatister fra alle politiske retninger etter det forrige valget i 2015.
VG171022 - De vil bli behandlet som enhver opprørsgruppe som forsøker å innføre egne regler overfor det katalanske folk, sier han, og oppfordrer alle og enhver til å ignorere beskjedene fra de regionale myndighetene.
DN171022 Spanias utenriksminister Alfonso Dastis mener at de regionale lederne i Catalonia mangler legitimitet og må avsettes.
DN171022 - Jeg håper at alle og enhver ignorerer beskjedene som de ( regionale lederne ) fortsatt ¶
DA171022 Nærmere en halv million deltok, ifølge det regionale politiet.
DA171022 De regionale myndighetene i Catalonia er kraftig dominert av separatister fra alle politiske retninger etter det forrige valget i 2015.
DA171022 - De vil bli behandlet som enhver opprørsgruppe som forsøker å innføre egne regler overfor det katalanske folk, sier han, og oppfordrer alle og enhver til å ignorere beskjedene fra de regionale myndighetene.
AP171022 Spanias utenriksminister Alfonso Dastis mener at de regionale lederne i Catalonia mangler legitimitet og må avsettes.
AP171022 - Jeg håper at alle og enhver ignorerer beskjedene som de ( regionale lederne ) fortsatt planlegger å gi, for ifølge loven har de ingen myndighet, sier Spanias utenriksminister Alfonso Dastis i et intervju med BBC, melder Reuters.
AP171022 Fagdirektørene i de regionale helseforetakene besluttet å nedsette en spesialistgruppe med en onkolog ( kreftlege ) fra hver helseregion for å vurdere behandlingsformene.
VG171021 Artikkel 155 inneholder en generell uttalelse om muligheten for å bruke " nødvendige tiltak " for å tvinge regionale myndigheter til å overholde loven dersom de handler utenfor den.
VG171021 Artikkel 155 inneholder en generell uttalelse om muligheten for å bruke " nødvendige tiltak " for å tvinge regionale myndigheter til å overholde loven dersom de handler utenfor den.
VG171021 Kurdistans regionale sikkerhetsråd ( KRSC ) hevder, i en rekke innlegg på Twitter, at amerikanske våpen ble brukt i angrepet.
DN171021 I paragraf 155 står det kort fortalt at myndighetene kan ta over kontrollen med de regionale myndighetene, dersom de ikke møter sine forpliktelser i henhold til grunnloven eller skader Spanias generelle interesser.
DB171021 | Nord-Korea med åpent brev til verden : « En alvorlig trussel mot verdensfreden » ¶ ¶ ¶ 55,6 prosent av katalanerne mener at folkeavstemningen ikke ga de regionale myndighetene rettslig grunnlag for å erklære uavhengighet, ifølge en meningsmåling utført av GESOP for den katalanske avisa El Periódico.
DB171021 Paragraf 155 i den spanske grunnloven gir regjeringen fullmakt til å overprøve myndigheten til regionale myndigheter, men har aldri tidligere vært benyttet.
DA171021 Denne paragrafen gir sentralregjeringen fullmakt til å overprøve regionale myndigheter, men har aldri tidligere vært benyttet.
BT171021 Denne paragrafen gir sentralregjeringen fullmakt til å overprøve regionale myndigheter, men har aldri tidligere vært benyttet.
BT171021 Denne paragrafen gir sentralregjeringen fullmakt til å overprøve regionale myndigheter, men har aldri tidligere vært benyttet.
AP171021 Paragrafen i den spanske grunnloven gir regjeringen fullmakt til å overprøve myndigheten til regionale myndigheter.
DN171020 Resultatene fra Norges Banks ringerunde til bedrifter i sentralbankens regionale nettverk i forrige uke viser at aktiviteten har utviklet seg omtrent som bedriftene så for seg da forrige rapport fra nettverket ble lagt frem i begynnelsen av september.
DN171020 Norges Banks regionale nettverk ¶
DN171020 Fredag kom resultatene fra Norges Banks ringerunde til bedrifter i sentralbankens regionale nettverk.
DN171020 En oppdatering fra bedrifter i Norges Banks regionale nettverk viser at aktiviteten har utviklet seg omtrent som ventet de siste månedene.
DB171020 På sikt ser han for seg tre til fem nasjonale håndverksbryggerier i Norge, i tillegg til rundt femten regionale bryggerier og rundt 50 mindre lokale aktører.
DB171020 Begge er nordlendinger, men Bakke-Jensen tror ikke hans regionale bakgrunn er årsaken til at han nå er forsvarsminister.
DA171020 Den åpner for at regjeringen kan oppheve det regionale selvstyret under helt spesielle omstendigheter.
DA171020 - Det første som vil skje, er trolig at den spanske regjeringen skifter ut ledelsen i det regionale politiet i Catalonia, og overtar posten som økonomiansvarlig i den regionale regjeringen, slik at den spanske regjeringen får kontroll over ordensmakt og økonomi, sier Marcus Buck.
DA171020 - Det første som vil skje, er trolig at den spanske regjeringen skifter ut ledelsen i det regionale politiet i Catalonia, og overtar posten som økonomiansvarlig i den regionale regjeringen, slik at den spanske regjeringen får kontroll over ordensmakt og økonomi, sier Marcus Buck.
AP171020 Spanske myndigheter har over lang tid bedt de regionale myndighetene i Catalonia om å legge fra seg uavhengighetsdrømmen.
AP171020 Nå forsøker de regionale myndighetene å hindre næringslivet fra å forlate regionen.
AP171020 Hvis katalanske separatister bestemmer seg for å kjempe mot paragraf 155, vil det mest sannsynlig være i form av streik eller ved å danne menneskelenker rundt viktige regionale bygninger, skriver The Guardian.
AP171020 Hva konsekvensene kan bli for Puigdemont og de andre regionale politikerne er uklart.
AA171020 Det er aktivering av grunnlovens paragraf 155 som åpner for at sentralregjeringen kan oppheve det regionale selvstyret under helt spesielle omstendigheter.
VG171019 - Den regionale kurdiske regjeringen hilsen velkommen initiativet fra statsminister Haider al-Abadi om å starte forhandlinger innenfor grunnlovens rammer for å løse utestående spørsmål, heter det i en uttalelse fra den kurdiske forsamlingen i Erbil.
VG171019 Puigdemont har forsøkt å presse Madrid til forhandlingsbordet, men det regionale parlamentet har ennå ikke stemt over et slikt forslag.
VG171019 Dette er det uttrykte mål for Carles Puigdemonts regionale regjering.
SA171019 Spanias regjering vil i helgen begynne prosessen med å frata Catalonia selvstyret etter at regionale ledere nok en gang vek unna Madrids ultimatum.
NL171019 Høringen retter seg først og fremst til aktuelle kommuner og til regionale og statlige myndigheter.
DN171019 Konfliktens kjerne er en folkeavstemning om uavhengighet som regionale myndigheter gjennomførte 1. oktober, og som spanske sentralmyndigheter erklærte for å være grunnlovsstridig.
AA171019 Spanias regjering vil i helgen begynne prosessen med å frata Catalonia selvstyret etter at regionale ledere nok en gang vek unna Madrids ultimatum.
AA171019 Konfliktens kjerne er en folkeavstemning om uavhengighet som Catalonias regionale myndigheter gjennomførte 1. oktober, og som spanske sentralmyndigheter og spansk Høyesterett erklærte for å være grunnlovsstridig. 43 prosent av katalanske velgere deltok i avstemningen som endte med et overveldende flertall for uavhengighet.
AA171019 Da fristen gikk ut klokka 10, kom det i stedet en melding om at Puigdemont fortsatt ønsker dialog, og at hvis den spanske regjeringen nekter å forhandle, kan regionale myndigheter komme til å erklære uavhengighet fra Spania.
AA171019 Artikkelen åpner for at regjeringen kan oppheve det regionale selvstyret under helt spesielle omstendigheter.
VG171018 * Katalanerne mener styringsmaktene i Madrid er mer korrupte enn de regionale styringsmaktene ¶
NL171017 I over 15 år har det regionale helseforetaket manøvrert klokt i Nord-Norge.
NL171017 Og ja, norsk UD delfinansierte prosjektet gjennom regionale Barents midler.
VG171016 Ifølge det regionale kurdiske sikkerhetsrådet ( KRSC ) er målet til regjeringsstyrkene å ta kontroll over nærliggende oljefelt, en flyplass og en militærbase.
DN171016 Oljeanalytiker Trond Omdal i Pareto Securities sier de kurdiske regionale myndighetene vil få store problemer med å betale de internasjonale selskapene om Irak tar kontroll over Kirkuk.
DN171016 De er samtidig enige om at dersom Irak tar kontroll over Kirkuk og de nærliggende områdene som sitter på rundt ni milliarder sort, dyrebart gull, kan det gi betalingsproblemer for de regionale kurdiske myndighetene ( KRG ) som hver måned betaler DNO for oljen det produserer.
DN171016 DNO har som et av de største oljeselskapene i Nord-Irak slitt med å få inn inntektene fra oljesalget, blant annet fordi de regionale kurdiske myndighetene ( KRG ) har slitt med å få penger fra Bagdad.
DN171016 DNO har som et av de største oljeselskapene i Nord-Irak slitt med å få inn inntektene fra oljesalget, blant annet fordi de regionale kurdiske myndighetene ( KRG ) har slitt med å få penger fra Bagdad.
DN171016 - Det er absolutt overlagte branner, planlagte, forårsaket av mennesker som visste hva de gjorde, sier lederen for den regionale regjeringen i Galicia, Alberto Nunez Feijoo.
DN171016 Catalonias president Carles Puigdemont underskrev et dokument om Catalonias uavhengighet i det regionale parlamentet i Barcelona 10. oktober.
DN171016 Kirkuk og oljeressursene på ni milliarder fat har vært et konfliktområde lenge mellom kurdiske regionale myndigheter og sentralregjeringen med uavklart status i Iraks grunnlov.
DN171016 september avholdt de kurdiske regionale myndighetene ( KRG ) en folkeavstemning på uavhengighet fra Irak.
AP171016 Ifølge Kurdistans regionale sikkerhetsråd har kurdiske peshmerga-styrker ødelagt minst fem amerikanske Humvees som ble brukt av militssoldater som skal ha startet det kurderne kaller et uprovosert angrep sør for byen.
AP171016 - Det er absolutt overlagte branner, planlagte, forårsaket av mennesker som visste hva de gjorde, sier lederen for den regionale regjeringen i Galicia, Alberto Nunez Feijoo.
AA171016 - Vi advarer den regionale regjeringen i Kurdistan mot å gjøre enda flere grove feil i tillegg til de den har gjort tidligere, skriver det tyrkiske utenriksdepartementet. ( ©NTB ) ¶ | - Irakiske styrker har tatt kontroll over byen Sinjar ¶
AA171016 Kurdistans regionale sikkerhetsråd opplyste mandag morgen at kurdiske peshmerga-styrker har ødelagt minst fem amerikanske Humvees som ble brukt av militssoldater som ifølge kurderne startet et « uprovosert angrep » sør for byen.
DN171015 I sommer bekreftet Den Europeiske sentralbanken ( ECB ) at to regionale banker avvikles.
DN171015 Irans islamske revolusjonsgarde fortsetter sin kamp mot regionale terrorister, fortsatte den iranske presidenten.
AP171015 Irans islamske revolusjonsgarde fortsetter sin kamp mot regionale terrorister, fortsatte den iranske presidenten.
AA171015 Irans islamske revolusjonsgarde fortsetter sin kamp mot regionale terrorister, fortsatte den iranske presidenten.
VG171014 Regionale forskjeller ¶
DB171014 De Maizière påpekte i talen at Tyskland fra før har regionale helligdager ; for eksempel feires bare allehelgensdag i landets sørlige, katolske deler.
AP171014 Irans islamske revolusjonsgarde fortsetter sin kamp mot regionale terrorister, sa Rouhani videre.
VG171013 Ifølge regionale kurdiske sikkerhetsrådet ( KRSC ) planlegger styrkene fra Bagdad å ta kontroll over nærliggende oljefelt, en flyplass og en militærbase etter å ha utstasjonert stridsvogner og tungt artilleri bare tre kilometer unna de kurdiske peshmerga-styrkene, ifølge NTB.
NL171013 I dette bildet er det også etablert en forestilling om regionale utviklingsmidler og kommunale næringsfond som en slags hjerte- og lungemaskin for næringslivet.
DN171013 Kurdiske regionale myndigheter i Nord-Irak ( KRG ) har stasjonert ytterligere 6.000 peshmerga ved Kirkuk, ifølge Rudaw fredag.
DN171013 Det regionale kurdiske sikkerhetsrådet ( KRSC ) sier fredag at føderale irakiske styrker og allierte paramilitære styrker har samlet seg i to områder sør for den omstridte byen Kirkuk.
DB171013 Etterretningsinformasjon viser hensikt om å ta kontroll over nærliggende oljefelt, en flyplass og en militærbase, heter det i en uttalelsen fra Det regionale kurdiske sikkerhetsrådet ( KRSC ) fredag.
AP171013 De regionale helseforetakene har plikt til å tilby screening av alle nyfødte.
AA171013 Det regionale kurdiske sikkerhetsrådet ( KRSC ) sier fredag at føderale irakiske styrker og allierte paramilitære styrker har samlet seg i to områder sør for den omstridte byen Kirkuk.
AA171013 Fredag meldte det regionale kurdiske sikkerhetsrådet ( KRSC ) at irakiske regjeringsstyrker og allierte sjiamuslimske militssoldater har samlet seg i to områder sør for byen Kirkuk.
AA171013 Fredag sto de kun 3 kilometer fra kurdernes stillinger, opplyser det regionale kurdiske sikkerhetsrådet ( KRSC ).
DN171012 Onsdag sa den kurdisk regionale regjeringen ( KRG ) at irakiske regjeringsstyrker og iransktrente paramilitære styrker fra Irak forbereder et storstilt angrep mot kurdiske styrker i Kirkuk.
DN171012 Oljeanalytiker Trond Omdal i Pareto Securities sier Kurdistans økonomiske selvstendighet er avhengig av eksport av olje fra Kirkuk-feltet, som kurdiske regionale myndigheter mener irakiske styrker planlegger å angripe.
DN171012 Kurdistans regionale regjering ( KRG ) frykter at de føderale myndighetene i Irak planlegger et angrep på oljerike Kirkuk.
DN171012 Kirkuk og oljeressursene der har vært et konfliktområde lenge mellom kurdiske regionale myndigheter og sentralregjeringen med uavklart status i Iraks grunnlov.
DN171012 - Bore- og produksjonsoperasjonene på DNOs lisenser i Kurdistan fortsetter uforstyrret, og det samme gjør eksportbetalingene fra kurdiske regionale myndigheter, står det i eposten.
DA171012 Flertallet i det katalanske regionsforsamlingen undertegnet tirsdag kveld et dokument de kaller « uavhengighetserklæring », selv om den regionale regjeringen i Catalonia altså har sagt den vil vente med å sette den ut i livet.
AP171012 Sykehusene blir drevet gjennom de regionale helseforetakene, men blir finansiert over statsbudsjettet.
AP171012 De regionale helseforetakene er pålagt å utpeke det nødvendige antall helseinstitusjoner eller avdelinger i slike institusjoner.
VG171011 Men en talsmann for den katalanske regionale regjeringen uttalte etterpå at dette var en « symbolsk handling ».
SA171011 Wahl tror andre land vil følge etter, men mener den virkelig store forskjellen vil skje når FIFA og de regionale og nasjonale forbundene « begynner å investere hundrevis av millioner kroner i kvinnefotballen for å forløse det potensialet som helt klart er der ».
DN171011 ¶ Det norske oljeselskapet DNO har mottatt en betaling på 39,50 millioner dollar brutto, tilsvarende 316 millioner kroner, fra de kurdiske regionale myndighetene ( KRG ) for eksport av råolje i juli fra Tawke-feltet som ligger i de kurdiske områdene av Irak.
DN171011 - Markedet reagerte med en viss lettelse når den fulle konfrontasjonen mellom regionale og sentrale styresmakter ble utsatt.
DN171011 Det venstreorienterte partiet CUP i Catalonia ber regionale myndigheter sette tidsramme for dialogen med Madrid etter utsettelsen av uavhengighetserklæringen.
BT171011 Wahl tror andre land vil følge etter, men mener den virkelig store forskjellen vil skje når FIFA og de regionale og nasjonale forbundene « begynner å investere hundrevis av millioner kroner i kvinnefotballen for å forløse det potensialet som helt klart er der ».
AP171011 Det er planlagt at Veneto skal gjennomføre folkeavstemninger for sterkere et selvstyre for regionale myndigheter 22. oktober.
AP171011 Wahl tror andre land vil følge etter, men mener den virkelig store forskjellen vil skje når FIFA og de regionale og nasjonale forbundene « begynner å investere hundrevis av millioner kroner i kvinnefotballen for å forløse det potensialet som helt klart er der ».
AA171011 Men en talsmann for den katalanske regionale regjeringen uttalte etterpå at dette var en « symbolsk handling ».
VG171010 - Det er helt sykt at i et demokratisk land vet vi ikke hva de regionale makthaverne kan komme til å gjøre samme kvelden.
VG171010 Mange katalanere mener at det er deres demokratiske rett å avholde en avstemning, fordi det regionale parlamentet i Catalonia vedtok med flertall at valget skulle arrangeres.
VG171010 Ifølge regionale helsemyndigheter trengte 844 personer behandling etter sammenstøt med politiet under folkeavstemningen.
VG171010 Det har gått over en uke siden avstemningen, men konflikten mellom katalanske regionale myndigheter og sentralmakten i Madrid er minst like sterk.
VG171010 Men folkeavstemninger som boikottes eller ignoreres av godt over halvparten av velgerne gir de regionale myndighetene et svakt mandat for løsrivelse fra Spania.
VG171010 Bruk av tvang og makt mot regionale myndigheter kan utløse massedemonstrasjoner med stor fare for nye voldelige sammenstøt.
DB171010 BARCELONA / OSLO ( Dagbladet ) : Det er knyttet enorm spenning til hva presidenten i det regionale parlamentet i Catalonia, Carles Puigdemont, vil si under sin tale klokka seks i kveld.
DB171010 Han spår følgende om de eventuelle forhandlingene mellom Catalonas regionale myndigheter og den spanske regjeringen : ¶
DA171010 Spansk politi har tatt oppstilling utenfor flere sentrale bygninger i byen og har sperret av området utenfor det regionale parlamentet.
DA171010 Ønsket om mer makt til det regionale nivået i Europa, henger sammen med to grunner, mener han.
DA171010 Nå er vi definitivt inne i en æra for desentralisering, mot EU og internasjonale organisasjoner, og mer i retning det regionale nivået.
DA171010 I Catalonia er dialogen mellom sentrale myndigheter og regionale brutt sammen, og svaret fra myndighetene har blitt politisk vold, mens regionale myndigheter svarer med å dytte fram sin agenda.
DA171010 I Catalonia er dialogen mellom sentrale myndigheter og regionale brutt sammen, og svaret fra myndighetene har blitt politisk vold, mens regionale myndigheter svarer med å dytte fram sin agenda.
AP171010 Spansk politi har tatt oppstilling utenfor flere sentrale bygninger i byen og sperret av området utenfor det regionale parlamentet.
AP171010 I Barcelona har store folkemengder samlet seg for å følge dramaet på storskjerm utenfor det regionale parlamentet.
AP171010 Da skulle Puigdemont etter planen ha gått på talerstolen i det regionale parlamentet for eventuelt å erklære Catalonias uavhengighet fra Spania.
AP171010 Catalonias president Carles Puigdemont kom ikke med noen erklæring om uavhengighet for Catalonia i sin tale til det regionale parlamentet.
AA171010 Spansk politi har tatt oppstilling utenfor flere sentrale bygninger i byen og har sperret av området utenfor det regionale parlamentet.
AA171010 Spansk politi har tatt oppstilling utenfor flere sentrale bygninger i byen og har sperret av området utenfor det regionale parlamentet.
VG171009 Så langt har Kina skaffet seg kontroll over verdens nest største passasjerhavn, Pireus, mens tyskerne har overtatt 14 regionale flyplasser, de fleste på populære turistøyer, og det greske teleselskapet.
DN171009 Men mandag sørget de to landene for å øke presset mot Catalonias regionale leder Carles Puigdemont, som i helgen antydet at han vil kunne erklære Catalonia som uavhengig allerede mandag.
DN171009 Flyplassprosjektet eies av nærmere 30 lokale og regionale investorer.
DB171009 Flyplassprosjektet eies av nærmere 30 lokale og regionale investorer.
DA171009 Men mandag sørget Frankrike og Tyskland for å øke presset mot Catalonias regionale leder Carles Puigdemont, som i helgen antydet at han vil kunne erklære Catalonia som uavhengig når han tirsdag skal tale i regionsforsamlingen.
AP171009 Flyplassprosjektet eies av nærmere 30 lokale og regionale investorer.
AP171009 Regionale myndigheter varsler en erklæring av uavhengighet tirsdag.
AA171009 Mandag er det ventet at Catalonias regionale leder Carles Puigdemont vil erklære regionen for uavhengig i kjølvannet av folkeavstemningen for en drøy uke siden.
AA171009 Flyplassprosjektet eies av nærmere 30 lokale og regionale investorer.
AA171009 Flyplassprosjektet eies av nærmere 30 lokale og regionale investorer.
VG171008 Det er USA-støttede kurdere som nå leder an i kampen for frigjøringen av byen, samtidig som den regionale stormakten Tyrkia vil at kurderne skal ha så lite innflytelse som mulig.
DN171008 Jafari avviste ideen om å forhandle med USA om regionale spørsmål.
DB171008 I Madrid har også statsadvokaturet gått til krig mot det katalanske regionale politiet, Mossos d'Esquadra.
AP171008 Problemet kan tolkes strukturelt - at det til syvende og sist er ledelsen ved de regionale helseforetakene som har ansvaret for å sikre god helsehjelp ved sine sykehus, og at de har feilet når det det ikke engang finnes et tilbud for pasienter med denne problemstillingen.
AA171008 Jafari avviste ideen om å forhandle med USA om regionale spørsmål.
DB171007 Begreper om ære står gjerne sterkt i tradisjonelle samfunn der familie og klan er viktige sosiale institusjoner og mer moderne nasjonale og regionale enheter er mindre utviklet.
NL171006 Vi har et godt samarbeid med Russland i Arktisk råd og i andre regionale fora, og er enige om at Arktis må forbli et fredelig område preget av internasjonalt samarbeid.
DB171006 Da de diskuterte regionale affærer, krevde kong Salman likevel, ifølge The Guardian, at Iran må slutte å blande seg inn i konfliktene i Midtøsten.
DB171006 I en rapport i 2015 konkluderte Norges Handelshøyskole med at NRKs nyhetstilbud på nett, ikke utgjorde noen trussel mot regionale og lokale mediehus.
DB171006 Finholt er rådgiver for De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.
VG171005 Jurister som jobbr for det regionale parlamentet, har også advart om at møtet kunne bli ulovlig fordi det skal diskutere resultatet av en folkeavstemning som tidligere har blitt erklært ulovlig av forfatningsdomstolen.
VG171005 Det er den sosialistiske opposisjonsblokken i det regionale parlamentet som skal ha krevd at møtet ble annullert.
DN171005 Det er den sosialistiske opposisjonsblokken i det regionale parlamentet som skal ha krevd at møtet ble annullert.
DB171005 Jurister som jobber for det regionale parlamentet, har også advart om at møtet kunne bli ulovlig fordi det skal diskutere resultatet av en folkeavstemning som tidligere har blitt erklært ulovlig av forfatningsdomstolen.
DB171005 Det er den sosialistiske opposisjonsblokken i det regionale parlamentet som skal ha krevd at møtet ble avlyst.
AP171005 Jurister som jobber for det regionale parlamentet, har også advart om at møtet kunne bli ulovlig fordi det skal diskutere resultatet av en folkeavstemning som tidligere har blitt erklært ulovlig av forfatningsdomstolen.
AP171005 Det er den sosialistiske opposisjonsblokken i det regionale parlamentet som skal ha krevd at møtet ble avlyst.
AA171005 Jurister som jobber for det regionale parlamentet, har også advart om at møtet kunne bli ulovlig fordi det skal diskutere resultatet av en folkeavstemning som tidligere har blitt erklært ulovlig av forfatningsdomstolen.
AA171005 Det er den sosialistiske opposisjonsblokken i det regionale parlamentet som skal ha krevd at møtet ble avlyst.
AA171004 Det regionale politiet i Catalonia, Mossos d'Esquadra, anklages for ikke å ha grepet inn under folkeavstemningen på søndag.
AA171004 Det regionale politiet i Catalonia unnlot å gripe inn under folkeavstemningen om uavhengighet.
VG171003 Departementet vil etterspørre status for implementering av retningslinjen i dialogen med de regionale helseforetakene.
DB171003 Avisa El País hadde mandag en artikkel der de satte TVEs dekning av det som skjedde i Catalonia opp mot det den regionale TV-stasjonen TV3, Televisió de Catalunya.
AP171003 Han ser to svært viktige utfordringer for den videre forsoningsprosessen mellom Hamas og Fatah : ¶ 1 ) Militær enhet : Hamas er bevæpnet av sine regionale støttespillere, som Iran og Hizbollah, og det kan bli en vanskelig prosess å få islamistorganisasjonens sikkerhetsstyrker til å underordne seg den palestinske selvstyremyndighetenes kommando.
DB171002 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende en folkeavstemning i Catalonia som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen i departementet til avisen.
AP171002 Spania-ekspert Marcus Buck ved Universitetet i Tromsø sier til NTB at han tror uroen vil munne ut i forhandlinger mellom den spanske regjeringen og katalanske regionale myndigheter, der temaet vil være økt selvstyre og skatt.
AA171002 Catalonias regionale leder Carles Puigdemont har anklaget politiet for å bruke makt mot tilfeldige mennesker som demonstrerte på fredelig vis.
VG171001 Politiet ber folk i området om å holde seg unna togstasjonen, melder den regionale avisen Le Provence.
DN171001 Minst 38 mennesker er så langt såret, ifølge regionale helsemyndigheter.
DN171001 De regionale myndighetene kunngjorde samme morgen at folkeavstemningen ville la seg gjennomføre, stikk i strid med hva regjeringen i Madrid hevdet kvelden før.
DN171001 Regionale myndigheter meldte ved 11-tiden at 73 prosent av valglokalene fortsatt var operative.
DB171001 Tidligere har regionale helsemyndigheter oppgitt at 38 personer ble skadd da politiet aksjonerte for å hindre at folkavstemningen om katalansk uavhengighet ble gjennomført, ifølge NTB.
DB171001 Catalonias regionale regjering skriver på Twitter at 337 personer er såret i det den kaller den spanske statens politivold.
DB171001 ( Dagbladet ) : Spanias sivilgarde har tatt kontroll over regionale telekommunikasjonssentere for å forhindre at stemmegivningen finner sted.
DB171001 Sivilgarden har også tatt kontroll over regionale telekommunikasjonssentere for å forhindre at stemmeavgivningen finner sted.
DB171001 Lørdag ble over halvparten av skolene som skulle brukes stengt av spansk politi, men regionale katalanske myndigheter framholder likevel at folkeavstemningen vil gjennomføres på demokratisk vis.
DB171001 Derfor stemte også han ved et annet lokale, skriver den regionale krinkasteren, TV3.
DB171001 Ifølge regionale myndigheter skal 337 mennesker ha blitt skadet av det nasjonale politiet.
DB171001 Ifølge regionale myndigheter skal 337 mennesker ha blitt skadet av det nasjonale politiet.
DA171001 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende folkeavstemningen som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover.
DA171001 UD anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter som et internt spansk anliggende.
DA171001 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende en folkeavstemning i Catalonia som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Ingrid Kvammen, til Minerva.
DA171001 Samtidig ble det meldt at Catalonias regionale leder Carles Puigdemont avla stemme ved et valglokale i Cornella del Terri om lag 110 kilometer nordøst for Barcelona.
DA171001 Ribo er utnevnt av regionale myndigheter og har i oppgave å overvåke menneskerettssituasjonen i den spanske regionen.
DA171001 Lørdag ble over halvparten av de over 2.000 skolene som skulle vært brukt som valglokaler, stengt av spansk politi, men regionale katalanske myndigheter framholdt søndag morgen likevel at folkeavstemningen vil bli gjennomført.
DA171001 De regionale myndighetene kunngjorde samme morgen at folkeavstemningen ville la seg gjennomføre, stikk i strid med hva regjeringen i Madrid hevdet kvelden før.
DA171001 Regionale myndigheter meldte ved 11-tiden at 73 prosent av valglokalene fortsatt var operative.
AP171001 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende en folkeavstemning i Catalonia som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Ingrid Kvammen, til Minerva.
AP171001 Noen timer etter Rajoys tale, dukket den katalanske presidenten, Carles Puigdemont, sammen med sine ministre, opp i en direktesending på regionale TV-stasjoner etter at valglokalene var stengt søndag.
AP171001 Det skjer etter at det regionale politiet i Catalonia ikke har fulgt opp rettsavgjørelser om å stenge valglokalene.
AP171001 Regionale myndigheter meldte ved 11-tiden at 73 prosent av valglokalene fortsatt var operative.
AP171001 Det skjer etter at det regionale politiet i Catalonia ikke har fulgt opp rettsavgjørelser om å stenge valglokalene.
AP171001 Regionale myndigheter meldte ved 11-tiden at 73 prosent av valglokalene fortsatt var operative.
AP171001 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende en folkeavstemning i Catalonia som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Ingrid Kvammen, til Minerva.
AP171001 Tidligere har regionale helsemyndigheter oppgitt at 38 personer ble skadd da politiet aksjonerte for å hindre at folkavstemningen om katalansk uavhengighet ble gjennomført.
AP171001 Catalonias regionale regjering skriver på Twitter at 337 personer er såret i det den kaller den spanske statens politivold.
AA171001 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende en folkeavstemning i Catalonia som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Ingrid Kvammen, til Minerva.
AA171001 Over 60 prosent av de 5,3 millioner stemmeberettigede i Catalonia planlegger å bruke stemmeretten søndag, ifølge en meningsmåling de regionale myndighetene har foretatt.
AA171001 Samtidig ble det meldt at Catalonias regionale leder Carles Puigdemont avla stemme ved et valglokale i Cornella del Terri om lag 110 kilometer nordøst for Barcelona.
AA171001 Lørdag ble over halvparten av de over 2.000 skolene som skulle vært brukt som valglokaler, stengt av spansk politi, men regionale katalanske myndigheter framholdt søndag morgen likevel at folkeavstemningen vil bli gjennomført.
AA171001 De regionale myndighetene kunngjorde samme morgen at folkeavstemningen ville la seg gjennomføre, stikk i strid med hva regjeringen i Madrid hevdet kvelden før.
AA171001 Regionale myndigheter meldte ved 11-tiden at 73 prosent av valglokalene fortsatt var operative.
AA171001 Ribo er utnevnt av regionale myndigheter og har i oppgave å overvåke menneskerettssituasjonen i den spanske regionen.
AA171001 De fleste som er skadd, er blitt behandlet for slag, svimmelhet og panikkanfall, opplyser det regionale helsedepartementet i Barcelona.
AA171001 Samtidig ble det meldt at Catalonias regionale leder Carles Puigdemont avla stemme ved et valglokale i Cornella del Terri om lag 110 kilometer nordøst for Barcelona.
AA171001 Lørdag ble over halvparten av de over 2.000 skolene som skulle vært brukt som valglokaler, stengt av spansk politi, men regionale katalanske myndigheter framholdt søndag morgen likevel at folkeavstemningen vil bli gjennomført.
AA171001 De regionale myndighetene kunngjorde samme morgen at folkeavstemningen ville la seg gjennomføre, stikk i strid med hva regjeringen i Madrid hevdet kvelden før.
AA171001 Regionale myndigheter meldte ved 11-tiden at 73 prosent av valglokalene fortsatt var operative.
AA171001 | Katalanske myndigheter sier at folkeavstemningen lar seg gjennomføre ¶ Regionale myndigheter i spanske Catalonia sier at de er i stand til å gjennomføre folkeavstemningen om uavhengighet.
AA171001 Catalonias regionale leder Carles Puigdemont har avlagt stemme i den omstridte folkeavstemningen.
AA171001 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende folkeavstemningen som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover.
AA171001 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende folkeavstemningen som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover.
VG170930 Søndag planlegger regionale myndigheter en uavhengighetsavstemning.
DN170930 Katalanske regionale myndigheter har oppfordret EU-kommisjonen til å megle i saken, men i Brussel blir det understreket at konflikten er en intern spansk sak, samtidig som det understrekes at EU har respekt for den spanske grunnloven.
AA170930 Katalanske regionale myndigheter har oppfordret EU-kommisjonen til å megle i saken, men i Brussel blir det understreket at konflikten er en intern spansk sak, samtidig som det understrekes at EU har respekt for den spanske grunnloven.
AA170930 Katalanske regionale myndigheter har oppfordret EU-kommisjonen til å megle i saken, men i Brussel blir det understreket at konflikten er en intern spansk sak, samtidig som det understrekes at EU har respekt for den spanske grunnloven.
VG170929 Nylig la det regionale etterretningssenteret i Los Angeles ut et 16 sider notat under tittelen « Betraktninger rundt respons på atomangrep ».
AA170929 Men den regionale regjeringen i Kurdistan mener at kravene er ulovlige.
AA170929 Spansk politi har på rettsordrer basert på dette grunnlaget grepet inn og beslaglagt stemmesedler og pågrepet flere regionale tjenestemenn i Catalonia.
NL170928 Barentssamarbeidet er også viktig for den regionale utviklingen i Nord-Norge.
DB170928 - Har også vært på vår liste i tidligere år fordi organisasjonens arbeid med å løse regionale konflikter og å skape fred.
AP170928 Kirkuk har ligget utenfor området som har vært regnet som en del av Kurdernes regionale myndighet, men kurderne tok kontroll over byen i 2014.
AA170928 De regionale myndighetene i Catalonia åpner for å forhandle vekk selvstendighet selv om det skulle bli flertall i folkeavstemningen på søndag.
AA170928 De regionale myndighetene i Catalonia har varslet at de ved ja-flertall vil iverksette en overgangslov som etter planen skal lede til uavhengighet.
AA170928 En ordning med regionale mobbeombud skal etter planen sjøsettes neste skoleår, varsler kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ).
AA170928 - Det er departementets intensjon at en ordning med regionale mobbeombud skal kunne iverksettes fra skolestart 2018, skriver Asheim i et skriftlig svar i Stortinget torsdag.
SA170927 Samtidig er vi positive til regionale opplæringssteder », skriver Larsen.
NL170927 Ordførerne skal ha ros for at de løfter denne viktige saken ut av det regionale ordskiftet og inn i riksmediene.
DB170927 - Nok en gang driter vi på draget, og vi snakker her om en gjeng med akkurat samme ideologi som han som tok livet av gutten min, sa Blattmann under møtet, ifølge den regionale avisa.
DA170927 Det gjelder global handelspolitikk, menneskerettigheter, internasjonalt klima- og miljøsamarbeid, samarbeid i Arktis, regionale spørsmål, samarbeid i FN og utviklingspolitikk.
VG170926 I desember, to måneder senere, ble strømmen kuttet hos tre ulike regionale kraftselskaper.
VG170926 Først et mot tre regionale kraftselskap i 2015 - og deretter et angrep av et helt annet kaliber mot strømforsyneren til hovedstaden.
NL170926 Ingen av de tre andre regionale helseforetakene har så mange direktører.
NL170926 Helse Nord har stilt diagnosen : det regionale helseforetaket er for dårlig på sosiale medier.
NL170926 Dermed har vårt minste regionale helseforetak også flest direktører, hele 3 flere enn Helse Vest.
NL170926 De to supermaktene og deres allierte var involvert mot hverandre i regionale kriger, men unngikk å brase direkte sammen.
DN170926 Kurderne i Nord-Irak har sin egen regionale regjering, sitt eget parlament, væpnede styrker og flyplasser i Iraks tre nordligste provinser.
DB170926 Tromsø er det klart største reisemålet, men det regionale samarbeidet har fungert så bra at stadig nye destinasjoner og tilbud vokser fram.
DA170926 - USA er dypt skuffet over at de regionale myndighetene i Kurdistan bestemte seg for å gjennomføre en ensidig folkeavstemning om uavhengighet i dag, blant annet i områder utenfor det irakiske Kurdistan-området, sier Heather Nauert, som er talskvinne for det amerikanske utenriksdepartementet.
DA170926 Til slutt poengterer han at overgrepsmottakene allerede i dag hovedsakelig finansieres med statlige midler fordi de får midlene sine over de regionale helseforetakenes budsjetter. | 1 milliard kroner til elsykler ¶
DA170926 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) understreker at det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for overgrepsmottakene.
AA170926 Regionale myndigheter i Catalonia er fast bestemt på å gjennomføre folkeavstemningen, til tross for at spansk høyesterett og regjeringen i Madrid har fastslått at den er ulovlig.
AA170926 - USA er dypt skuffet over at de regionale myndighetene i Kurdistan bestemte seg for å gjennomføre en ensidig folkeavstemning om uavhengighet i dag, blant annet i områder utenfor det irakiske Kurdistan-området, sier Heather Nauert, som er talskvinne for det amerikanske utenriksdepartementet.
AA170926 - USA er dypt skuffet over at de regionale myndighetene i Kurdistan bestemte seg for å gjennomføre en ensidig folkeavstemning om uavhengighet i dag, blant annet i områder utenfor det irakiske Kurdistan-området, sier Heather Nauert, som er talskvinne for det amerikanske utenriksdepartementet.
AA170926 Kurderne i Nord-Irak har sin egen regionale regjering, sitt eget parlament, væpnede styrker og flyplasser i Iraks tre nordligste provinser.
AA170926 De åtte bedriftene som deltok i finalen har vært gjennom lokale og regionale konkurranser.
AA170926 Bedrock vant tidligere i september den regionale delfinalen i Venture Cup i Trondheim.
DN170925 DNO fikk en eierandel på 75 prosent i feltet, etter å ha kommet til enighet med de regionale kurdiske myndighetene i Nord-Irak ( KRG ).
DB170925 Øye mistenker ifølge Finansavisen at kostnadspresset i bygg- og anleggsbransjen kan være i endring, og viser til Norges Banks seneste spørrerunde i sitt regionale nettverk av bedrifter.
AP170925 Vi har fått inn en engasjert person samt sterke regionale krefter, sier avtroppende styreleder Kjersti Kleven, som beskriver Hurtigruten og Stordalens inntreden som en vitamininnsprøytning.
AA170925 Volden brøt ut etter at to lokale byråkrater fra regionen Oromia ble pågrepet og drept av regionale somaliske styrker 11. september.
AA170923 Vi oppfordrer derfor de kurdiske regionale myndighetene til å avlyse folkeavstemningen og i stedet gå i seriøs og bærekraftig dialog med Bagdad, heter det i en pressemelding fra Det hvite hus.
NL170922 Lokale og regionale medier i tettsteder og byer over hele landet, tar ansvaret med å fortelle historien om sine lokalsamfunn.
DB170922 FLERE ARRESTERT : I tillegg til 14 demonstranter, melder den katalanske, regionale regjeringen at flere regjeringsansatte er arrestert i angrepet.
DA170922 Målgruppa er regionale , nasjonale og internasjonale frivillige organisasjonar, institusjonar og private verksemder », het det da.
AA170922 Flere tusen katalanere samlet seg fredag til nye protester mot at regionale tjenestemenn er satt i fengsel.
AA170922 De nasjonale kvalitetsindikatorene viser at det store variasjoner mellom de regionale helseforetakene og mellom de forskjellige sykehusene, slår Helsedirektoratet fast.
AA170922 Ved å satse på regionale tyngdepunkt kan noe av det samferdselstrykket som Trondheim opplever, avlastes.
AA170922 I en rapport utgitt av Norsk institutt for by- og regionforskning ( NIBR 2013:13 ), Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag slås det fast at utenom Trondheim så er det tre områder i Sør-Trøndelag som har potensial til å bli et regionsenter, Det er Hitra/Frøya, Ørland/Bjugn og Orkanger.
NL170921 Lokale samiske organisasjoner kan kreve å bli involvert i den regionale forvaltningen av biodiversitet under direktivet, og kanskje kan de søke støtte fra EU-kommisjonen for å oppnå dette.
DA170921 Men her kan det være nærliggende å se i retning av regionale løsninger, som man kan knytte seg opp mot.
AA170921 Regjeringen mener en slik avstemning er ulovlig og et brudd på grunnloven, og onsdag ble 13 personer, de fleste katalanske politikere og tjenestemenn, pågrepet av sivilgarden samtidig som kontorene til de regionale myndighetene ble ransaket.
AA170921 En av de mest sentrale gruppene i kampen for katalansk uavhengighet har bedt folk stille opp utenfor den regionale rettsbygningen i Barcelona for å protestere mot regjeringen i Madrid, og torsdag ettermiddag var tusenvis av demonstranter møtt opp.
AA170921 Oppfordringen kommer dagen etter at 13 personer, de fleste katalanske politikere og tjenestemenn, ble pågrepet av den spanske sivilgarden idet kontorene til de regionale myndighetene ble ransaket.
AA170921 En av de mest sentrale gruppene i kampen for katalansk uavhengighet ber folk stille opp utenfor den regionale rettsbygningen i Barcelona for å protestere mot regjeringen i Madrid.
VG170920 - Folkeavstemningen vil gå som planlagt, lover Catalonias regionleder, Carles Puigdemont, i en tale etter at den spanske sivilgarden slo til mot kontorene til de regionale myndighetene i Barcelona onsdag morgen.
NL170920 For gjort på den riktige måten kan vi også nå det faktiske målet - en styrking av det folkevalgte regionale nivået, at fylkene gis flere verktøy for å gripe samfunnsutviklerrollen, og større flytting av makt fra sør til nord.
DB170920 Han er trent av løpseksperten Arild Tveiten, får hjelp av det regionale Olympiatoppsenteret i Bergen og bruker mye av kunnskapen til det driftige svømmelandslaget under lange felles treningssamlingene i høyden.
AP170920 Ifølge spanske medier ble i alt tolv personer pågrepet da den spanske sivilgarden aksjonerte mot kontorene til den regionale regjeringen onsdag morgen.
AA170920 - Folkeavstemningen vil gå som planlagt, lover Catalonias leder Carles Puigdemont i en tale etter at den spanske sivilgarden slo til mot kontorene til de regionale myndighetene i Barcelona onsdag morgen.
AA170920 Ifølge spanske medier ble i alt tolv personer pågrepet da den spanske sivilgarden aksjonerte mot kontorene til den regionale regjeringen onsdag morgen.
NL170919 I mellomtiden har Nordland fylkeskommune hatt tre kinesiske delegasjoner på besøk, nettopp for å få på plass det regionale samarbeidet.
NL170919 Den nye arktiske regionen Troms og Finnmark må nå prioritere det regionale samarbeidet med Kina.
NL170919 Regjeringen vil nå gå gjennom statens regionale strukturer for å få bedre sammenfall med de nye fylkene.
NL170919 Det er også klart at regionale planer skal være mer forpliktende for staten.
DN170917 De kurdiske områdene i Irak er rike på olje, og de kurdiske regionale myndighetene har i lang tid vært i strid med irakiske sentralmyndigheter om oljeeksport, budsjetter og kontroll over ulike etniske områder.
AP170917 september var USAs spesialutsending i Erbil for å møte Massoud Barzani, president i Kurdistans Regionale Myndighet ( KRG ).
AP170917 Ifølge The Telegraph skal regionale russiske nyhetsbyråer ha sitert anonyme kilder i militæret som hevder evakueringene er en del av beredskapsøvelsene før fotball-VM i 2018.
AP170917 Svenske myndigheter utlyste denne uken tre nasjonale og 35 regionale FM-konsesjoner med gyldighet til 2026, noe som antyder at en systemovergang ikke er nært forestående.
AA170917 De kurdiske områdene i Irak er rike på olje, og de kurdiske regionale myndighetene har i lang tid vært i strid med irakiske sentralmyndigheter om oljeeksport, budsjetter og kontroll over ulike etniske områder. ( ©NTB ) ¶
DB170916 Da rimer det dårlig at VM-arrangørene i Bergen i stedet får tilsendt en regning på over 13 millioner fra nærmeste regionale politimyndighet rett før konkurransene starter i Vestlandets nyasfalterte hovedstad.
VG170915 Resultatet er at den lokale og regionale kunnskapsbasen er liten og mangelfull.
VG170915 Mitt regionale eksempel viser at vi må stille spørsmål ved om forskerens stedlige tilknytning, bakgrunn, tilhørighet og orientering kan ha betydning for valget av forskningstema-, - fokus- og interesser.
VG170915 Likevel må vi ikke miste av syne at landets lærere, skoleelever, journalister og øvrige allmenhet også i framtida vil trenge kompetanse om norske, regionale og lokale forhold, både i historie og i andre fag.
VG170915 Kan det nasjonale stå i fare for å forsvinne fra vår faglige bevissthet, slik den regionale historia har gjort det fra Nord-Trøndelag ?
VG170915 Internasjonalisering er viktig i forskningen, men vi må ikke miste av syne at vi også i framtida vil trenge kompetanse om norske, regionale og lokale forhold.
VG170915 Debatt Internasjonalisering er viktig i forskningen, men vi må ikke miste av syne at vi også i framtida vil trenge kompetanse om norske, regionale og lokale forhold.
AA170915 Vi oppfordrer derfor de kurdiske regionale myndighetene til å avlyse folkeavstemningen og i stedet gå i seriøs og bærekraftig dialog med Bagdad, heter det i en pressemelding fra Det hvite hus.
VG170914 Dette er noe som merkbart høyner regionale spenninger og er totalt uakseptabelt, sa Yoshihide Suga, stabssjef for den japanske regjeringen, på en pressekonferanse.
DN170914 Filippinene har invitert Trump til et møte i den regionale organisasjonen Asean, men presidenten har foreløpig ikke bestemt om han til delta her. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DA170914 Sunni-muslimske arabiske stater frykter at Iran, deres regionale rival, er i ferd med å sikre seg en dominerende rolle i hovedstaden Damaskus etter at krigen er over.
AA170914 Filippinene har invitert Trump til et møte i den regionale organisasjonen ASEAN, men presidenten har foreløpig ikke bestemt om han til delta her. ( ©NTB ) ¶
NL170913 I vårt eget fylke, og i Nord-Norge, opplevde noen stortingsrepresentanter og kandidater fryktelige nesestyvere, mens andre seilte på nasjonale bølger og regionale stridstema.
AA170913 Det regionale politiet i Catalonia har nå fått ordre om å pågripe dem dersom de ikke følger anmodning om innkalling til avhør, uttalte Maza onsdag.
AA170913 Den regionale koalisjonsregjeringen i Catalonia har varslet at den skal gjennomføre planen om å holde folkeavstemning om uavhengighet fra Spania, til tross for at grunnlovsdomstolen har erklært avstemningen for grunnlovsstridig.
AA170913 De regionale myndighetene har bedt de 947 ordførerne i Catalonia om å stille lokaler til rådighet for den planlagte folkeavstemningen om uavhengighet fra Spania.
DN170912 Norges Banks regionale nettverk ¶
DN170912 Norges Banks regionale nettverk viser at aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg ytterligere opp siste tre måneder.
DN170912 Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg ytterligere litt opp de siste tre månedene, viser Norges Banks undersøkelse blant bedriftene i sentralbankens regionale nettverk.
DN170912 Aktiviteten er den høyeste på nærmere fem år, men fremover venter bedriftene i Norges Banks regionale nettverk noe lavere produksjonsvekst.
DB170912 I formiddag kom dessuten tall fra Norges Banks regionale nettverk av bedrifter.
DB170912 Konkurransen går av stabelen i Lyon, Frankrike, annethvert år, etter regionale kvalifiseringskonkurranser i Europa, Asia og Amerika.
AA170912 oktober, samme dag som den regionale separatistregjeringen planlegger å holde sin folkeavstemning. ( ©NTB ) ¶
DB170911 Jan Gelfand, visedirektør for Røde Kors' regionale avdeling, beskriver et samfunn som må « begynne helt på nytt ».
AP170911 De fleste nasjonale og regionale avisene har stortingsvalget som hovedsak på sin førsteside mandag.
AA170911 - De regionale myndighetene har alt klart slik at katalanere søndag 1. oktober kan stemme, slik de alltid har gjort, i normaltilstand.
AP170910 Den forskjellen kan ikke forklares med regionale forskjeller, sa Hygen til NRK den gangen.
VG170909 - Det regionale folkevalgte nivået ønsker vest ( altså vil de ha jernbanen i sentrum journ.anm. ).
AP170909 Sammenlignende studier har imidlertid vist at de regionale forskjellene i stemmegivning ikke har vært spesielt store i Norge.
AP170909 I en studie av 18 land var det 10 land som hadde sterkere regionale forskjeller i stemmegivning.
AP170909 De regionale forskjellene har blitt mindre over tid i Norge.
AP170909 De regionale ( sentrum-periferi ) skillelinjene har først og fremst vært forbundet med a ) Sør- og Vestlandet hvor mellompartiene ( Venstre og KrF ) har stått sterkt, b ) Oslofjordområdet hvor Høyre har stått sterkt og c ) Indre Østlandet, Trønderland og Nord-Norge hvor Arbeiderpartiet har hatt størst oppslut
AP170909 Sammenlignende studier har imidlertid vist at de regionale forskjellene i stemmegivning ikke har vært spesielt store i Norge.
AP170909 I en studie av 18 land var det 10 land som hadde sterkere regionale forskjeller i stemmegivning.
AP170909 De regionale forskjellene har blitt mindre over tid i Norge.
AP170909 De regionale ( sentrum-periferi ) skillelinjene har først og fremst vært forbundet med a ) Sør- og Vestlandet hvor mellompartiene ( Venstre og KrF ) har stått sterkt, b ) Oslofjordområdet hvor Høyre har stått sterkt og c ) Indre Østlandet, Trønderland og Nord-Norge hvor Arbeiderpartiet har hatt størst oppslut
DB170907 Han er anklaget for å ha bestukket de regionale myndighetene for å få rettigheter.
DB170907 Militær kontroll over regionale provinser er helt topp sett fra hærens perspektiv.
DB170907 Mange av våre tjenester går på tvers av statlige, regionale og lokale instanser.
AA170907 En spansk statsadvokat har varslet at regionale ledere i Catalonia vil bli siktet i forbindelse med at de planlegger å avholde folkeavstemningen i oktober.
AA170907 - Vi ber Sør-Korea og USA om å ta Kina og andre regionale lands sikkerhetsbekymringer og interesser på alvor, stanse opptrappingen i utplasseringen og trekke tilbake alt relevant utstyr, sa pressetalsmann Geng Shuang i det kinesiske utenriksdepartementet torsdag.
AA170907 Flere regionale møter avholdt i forskjellige prosesser i både Moskva og Kabul.
AA170907 Elleve regionale land deltok ; USA var invitert, men takket nei.
AA170907 Det er med jevne mellomrom trefninger mellom afghanske og pakistanske grensestyrker Migrasjon er også en sentral utfordring for de regionale forholdene.
AA170907 Regionale forhold ¶
NL170906 Jeg snakker ikke om flere ressurser utdelt og øremerket, ikke statlige arbeidsplasser, men reell beslutningsmakt og myndighet til det regionale nivå, fylkene.
NL170906 Fra årtusenskiftet har fylkeskommunene mistet ansvar for sykehus, rusomsorg og nå sist sett en svekkelse av de regionale utviklingsmidlene med 342 millioner.
VG170905 Rettssaken mot seks personer knyttet til Closer og den regionale avisen La Provence startet i mai i Nanterre vest i Paris, og dreide seg om retten til å ta og trykke telelinse-bildene av Kate på ferie med William i september 2012.
SA170905 - Det er ikke store regionale forskjeller lenger.
BT170905 - Det er ikke store regionale forskjeller lenger.
AP170905 - Det er ikke store regionale forskjeller lenger.
AP170905 - Det er ikke store regionale forskjeller lenger.
AA170905 - Det er ikke store regionale forskjeller lenger.
AA170904 Støtten til lokale og regionale kulturbygg er redusert fra 135 til 47 millioner på de siste fire år.
AA170904 Lokale og regionale satsinger blir fort overskygget av store nasjonale satsinger på statsbudsjettet, hvor endringen av tippenøkkelen skulle kompenseres.
AA170904 Forrige uke sendte Nord-Trøndelag fylkeskommune en pressemelding hvor fylkesråd May Britt Lagesen karakteriserte ordningen med statlig tildeling til kulturbygg fra tippemidler som « useriøs », etter at fylket i år har fått bare 1,7 millioner til lokale og regionale kulturhus.
NL170903 Kun forlengelse av den eksisterende tverrvindbanen på Andøya med 800 meter vil koste betydelig mer enn hele den nye regionale storflyplassen på Helgeland som er 2400 meter og må bygges fra grunnen av.
DB170903 Han mener at de regionale utfordringene bør løses med direkte dialog og ikke skittkasting.
AP170903 Videre skriver Stoltenberg at Nato er bekymret over Pyongyangs destabiliserende oppførsel, som utgjør en trussel for den regionale og internasjonale sikkerheten.
DN170901 Sykehusinnkjøp eies av Norges fire regionale helseforetak.
DB170901 Putin sier i uttalelsen at de regionale utfordringene bør løses med direkte dialog og ikke skittkasting.
AA170901 De skal blant annet avlaste store regionale sykehus med en del oppgaver.
VG170831 Alle de regionale helseforetakene nådde også målet om at minst 70 prosent av nye pasienter skal være inkludert i et pakkeforløp.
VG170831 * Helse Midt-Norge Regionale helseforetak ( RHF ) hadde høyest andel Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid med 76,5 prosent.
VG170831 * Alle de regionale helseforetakene ( RHF ) når 1. tertial 2017 målet om 70 prosent av nye kreftpasienter inkludert i et pakkeforløp for 24 spesifikke kreftformer.
AA170831 Ifølge statsministerens kontor vil hennes tre dager lange opphold dekke et bredt spekter av bilaterale og regionale problemer.
VG170830 Ifølge Røde Kors er oversvømmelsene og flommene blant de verste regionale humanitære krisene i Sørøst-Asia på flere år.
NL170830 Der har også Arbeiderpartiet i Troms vist vilje til å bygge sterkere regionale strukturer, helt i tråd med partiets program.
DA170830 Ifølge Røde Kors er oversvømmelsene og flommene blant de verste regionale humanitære krisene i Sørøst-Asia på flere år.
DA170830 Noe av det aller siste jeg har gjort, er å be de fire regionale helseforetakene om at de innen neste år etablerer en ordning der dødssyke pasienter kan få råd av et ekspertpanel når den vanlige behandlingen ikke lenger har effekt.
DA170830 Derfor sendte jeg sist uke et nytt brev til de regionale helseforetakene der jeg ba dem prioritere fire utviklingsområder for at norske pasienter skal få raskere tilgang til nye legemidler.
DA170830 De regionale helseforetakene utvikler nå felles retningslinjer for disse ordningene for å sikre mer likeverdig tilgang.
DA170830 Det er også regionale forskjeller her, sier Helleland.
AA170830 Ifølge Røde Kors er oversvømmelsene og flommene blant de verste regionale humanitære krisene i Sørøst-Asia på flere år. ( ©NTB ) ¶
AA170830 Hvert år har stortingsrepresentantene innflytelse på hvilke regionale aktiviteter som skal få penger over statsbudsjettet.
AA170830 - Vi på trøndelagsbenken må bli flinkere til å jobbe sammen om de store, regionale sakene, skrev Senterpartiets førstekandidat i Sør-Trøndelag, Heidi Greni, i Adresseavisen tirsdag.
NL170829 Dette klargjør at hverken hans regionale eller sentrale partiorganisasjon går inn for realisering av banen.
AA170829 Trøndelag utmerker seg nasjonalt ved at vi har flere komplette verdikjeder basert på regionale naturressurser.
VG170828 Forrige onsdag sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut brev til de regionale helseforetakene der de ba dem jobbe for kortest mulig saksbehandlingstid, tidlig igangsettelse av metodevurderinger, prioritering av metodevurdering av metoder for livstruende og alvorlige diagnoser, samt tydeliggjøring av innhold og praktisering av unntaks
NL170828 Vil partiet ditt styrke den regionale fiskeriforvaltningen i Nord-Norge hvor hovedtyngden av fiskeriene ligger ?
NL170828 Vil ditt parti at fiskekvoter tildelt mindre fartøyer fortsatt skal kunne overføres til større fartøyer uten regionale bindinger ?
NL170828 For å ivareta de regionale forvaltnings- og veiledningsoppgavene er det behov for en større nærhet mellom regionale myndigheter og næringsutøvelsen som ble svekket etter opphevelsen av lov om rettledningstjenesten i fiskeriene og endring av fiskesalgslagsloven.
NL170828 For å ivareta de regionale forvaltnings- og veiledningsoppgavene er det behov for en større nærhet mellom regionale myndigheter og næringsutøvelsen som ble svekket etter opphevelsen av lov om rettledningstjenesten i fiskeriene og endring av fiskesalgslagsloven.
DN170828 Vi satser på å bli en viktig partner for oversjøiske turoperatører der vi skal legge til rette for deres gjester, sier Holter-Andersen som de siste ti årene har jobbet med å skape trafikk for de regionale flyplassene i Avinor.
DB170828 De regionale myndighetene forsikret da at de hadde kontroll på situasjonen.
DB170828 Personell blir ansatt i regionale nettverk for å understøtte arbeidet med rekruttering av pasienter og datainnsamling.
DB170828 To ganger har regjeringa kommet til Stortinget med et forslag om å redusere dagens 288 kommunale kemnerkontorer til 27 regionale kontorer som i følge Skatteetaten vil gjøre en like god eller bedre jobb, fordi de får samlet fagkompetanse.
AA170828 Vi på Trøndelagsbenken må bli flinkere til å jobbe sammen om de store regionale sakene.
AA170828 Vi må gis ansvaret for regionale vegadministrasjon i Statens vegvesen.
AA170828 Til slutt : Vi på Trøndelagsbenken her på Stortinget må bli flinkere til å jobbe sammen om de store regionale sakene.
AA170828 Samarbeid : « Vi på Trøndelagsbenken her på Stortinget må bli flinkere til å jobbe sammen om de store regionale sakene.
AA170828 Det består av direktørene for de fire regionale helseforetakene.
DB170827 « Å ikke overholde krav fra det regionale lederskapet kan få alvorlige konsekvenser, enda verre enn å måtte bo sammen med en foraktet tidligere partner ».
VG170826 Enkelte regionale antidopingbyråer tar nesten ikke prøver.
FV170826 Regionale kontor i Lausanne ( Sveits ), Cape Town ( Sør-Afrika ), Tokyo ( Japan ) og Montevideo ( Uruguay ).
DB170826 For å styrke innsatsen mot svart arbeid gjennom mer robuste kompetansemiljøer i skatteetaten, foreslo Skattedirektoratet å gjøre om dagens 288 kommunale kemnerkontorer til 27 regionale .
AA170826 De fanger opp absolutt alt av regionale strømninger som finnes, sier han.
SA170825 Regionale kontor i Lausanne ( Sveits ), Cape Town ( Sør-Afrika ), Tokyo ( Japan ) og Montevideo ( Uruguay ).
DN170825 Torsdag slapp det norske oljeselskapet gladmeldingen om at DNO og de regionale kurdiske myndighetene ( KRG ) er blitt enige om at DNO overtar eierandelen KRG har holdt i kjempefeltet Tawke som oppgjør for all oljen de ikke har fått betalt for.
AP170825 Regionale kontor i Lausanne ( Sveits ), Cape Town ( Sør-Afrika ), Tokyo ( Japan ) og Montevideo ( Uruguay ).
NL170824 Norge og Russland samarbeider også i regionale fora.
DN170824 DNO og de regionale kurdiske myndighetene i Nord-Irak - kjent under forkortelsen KRG - er blitt enige om oppgjøret for oljeleveringene DNO har gjort de seneste årene.
DB170824 Den regionale avisa sammenlikner Harveys skadepotensiale med ødeleggelsene som førte med orkanen Allison i juni 2001.
DB170824 Tilsvarende vil flertallet av fotballinteresserte også ha en nasjonal identitet som gjør at de støtter alle norske lag som konkurrerer i europeiske turneringer, for da er det nettopp den nasjonale, ikke den lokale eller regionale , identiteten som aktualiseres.
DB170824 Den nasjonale identiteten er derfor ikke sterk nok til å overstyre den ( regionale ) klubbidentiteten.
AP170824 Norges Banks regionale nettverk av 392 bedrifter : « Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene.
AP170824 Norges Banks regionale nettverk av 392 bedrifter : « Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene.
DB170823 De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulv for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen.
DB170823 Og er det én ting ikke de regionale kurdiske myndighetene i Nord-Irak ønsker, er det en iransk tilstedeværelse i nabolaget.
DA170823 Med i vurderingen er nok også det større regionale bildet i Asia, blant annet at Russland har engasjert seg i regionen, sier Strand til Dagsavisen.
DA170823 De regionale filmmiljøene melder også tilbake at det er en måte de ønsker å jobbe på.
AA170823 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en lisensfellingskvote på 47 ulv, hvorav 24 innenfor ulvesonen.
AA170823 For det andre innebærer en fullbyrdet nordkoreansk atomvåpenkapasitet en forskyvning av de regionale maktforholdene og en begrensning av USAs handlingsrom i regionen.
DN170822 Den regionale guvernøren og lokale etterforskere har lovet å undersøke påstandene.
DB170822 Og den inneholdt ingen vurderinger av de regionale utfordringer et fortsatt engasjement i Afghanistan innebærer.
AP170822 Forumet består av de fire administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene.
AP170822 Trumps nye strategi for USA i Afghanistan inkluderer også andre initiativ, blant dem et ønske om bidrag fra den regionale stormakten India.
VG170821 Alt tyder på at det var Abouyaaqoub ( 22 ) som kjørte varebilen som meide ned folk på paradegaten, ifølge Catalonias regionale innenriksminister Joaquim Forn.
DN170821 Ifølge Catalonias regionale innenriksminister Joaquim Forn tyder alt på at det var Abouyaaqoub som kjørte varebilen.
DA170821 Alt tyder på at det var Abouyaaqoub som kjørte varebilen som meide ned folk i Barcelona, sa Catalonias regionale innenriksminister Joaquim Forn tidligere mandag.
AP170821 Ifølge Catalonias regionale innenriksminister Joaquim Forn tyder alt på at det var Abouyaaqoub som kjørte varebilen, som ble brukt til å kjøre inn i folkemengden langs paradegaten La Rambla i Barcelona.
AA170821 Ifølge Catalonias regionale innenriksminister Joaquim Forn tyder alt på at det var Abouyaaqoub som kjørte varebilen.
AA170821 Alt tyder på at det var Abouyaaqoub som kjørte varebilen som meide ned folk i Barcelona, sa Catalonias regionale innenriksminister Joaquim Forn tidligere mandag.
AA170821 Alt tyder på at det var Abouyaaqoub som kjørte varebilen som meide ned folk i Barcelona, sa Catalonias regionale innenriksminister Joaquim Forn tidligere mandag.
VG170820 Skatteklagenemnda i Stavanger, 42 ansatte som finansminister Siv Jensen ( Frp ) åpnet i 2016, og som erstatter dagens regionale klagenemnder.
VG170819 Tilstanden til to av de sårede er alvorlig, ifølge de regionale myndighetene.
DB170819 Ifølge de regionale myndighetene skal tilstanden til to av de sårede være alvorlig, skriver NTB.
DA170819 Viken Filmsenter er det regionale filmsenteret for Buskerud, Akershus, Østfold og Vestfold fylkeskommuner, der Oslo kommune i fjor kom inn som medeier.
AA170819 Tilstanden til to av de sårede er alvorlig, ifølge de regionale myndighetene.
AA170819 Tilstanden til to av de sårede er alvorlig, ifølge de regionale myndighetene.
AA170818 Statsministeren balanserte for øvrig det regionale , det nasjonale og det globale i sin uttalelse.
AA170818 Rajoy takket også den regionale presidenten i Catalunya, Carles Puigdemont og sa at han håpet de sammen kan få gjenopprettet en normaltilstand så raskt som mulig.
AA170818 Den regionale presidenten i Catalonia, Carles Puigdemont, har erklært tre dagers sørgetid i Catalonia etter at en varebil meide ned folk ved hovedgata Las Ramblas.
AA170818 Den regionale presidenten i Catalonia, Carles Puigdemont, bekrefter at to personer er pågrepet etter terrorangrepet i Barcelona torsdag ettermiddag.
AA170818 Kvoten er dermed betydelig lavere enn i 2016, noe Miljødirektoratet begrunner med at bjørnebestanden i Norge er under både nasjonale og regionale bestandsmål, samt at det har vært færre påviste skader fra bjørn.
NL170817 I debatten om jernbane i Nord-Norge er det veldig få som innser at Nordlandsbanen allerede er i ferd med å fragmenteres i tre regionale baner ( henholdsvis Steinkjer-Trondheim, Saltenpendelen og forslag om Helgelandspendelen ) - og så en fjernlinje for gods.
DN170817 - Mexico er en del av løsningen, ikke problemet, understreket Guajardo og sa at regionale verdikjeder som har vokst frem under NAFTA gjør det lettere for alle de tre landene å stå imot den økende konkurransen fra Asia.
DB170817 Han påla det regionale helseforetaket å utarbeide en plan for å bedre pasientsikkerhetsklimaet.
DA170817 Den regionale presidenten i Catalonia, Carles Puigdemont, bekrefter at to personer er pågrepet etter terrorangrepet i Barcelona torsdag ettermiddag.
DA170817 Den regionale presidenten i Catalonia, Carles Puigdemont, bekrefter at to personer er pågrepet etter terrorangrepet i Barcelona torsdag ettermiddag.
AP170817 Regionale myndigheter sier 80 personer er til behandling på sykehus.
AA170817 Den regionale presidenten i Catalonia, Carles Puigdemont, bekrefter at to personer er pågrepet etter terrorangrepet i Barcelona torsdag ettermiddag.
VG170815 Utenlandske turister skal være blant de skadede, ifølge den regionale helseministeren Pedro Ramos, skriver Reuters.
VG170815 Presidenten i det regionale styret, Miguel Albuquerque, kunngjorde tallene i et ekstraordinært møte klokken 17.30 samme dag.
AP170815 Også regionale og nasjonale forutsetninger spiller en rolle for å forklare prisforskjellene, og på ett eneste område ligger prisene i Norge faktisk under snittet i EU.
SA170812 Greg Dyke var sjefen for en av de største regionale kommersielle TV-kanalen London Weekend Televison ( LTW ) og sjef for det ITV Sport.
FV170812 Greg Dyke var sjefen for en av de største regionale kommersielle TV-kanalen London Weekend Televison ( LTW ) og sjef for det ITV Sport.
DB170812 Den gode tanken om å nyttiggjøre all felles kunnskap om trening er avhengig av helt andre rammer enn dagens beskjedne bygg i Oslo og de sju andre regionale kompetansesentrene rundt omkring i landet.
BT170812 Greg Dyke var sjefen for en av de største regionale kommersielle TV-kanalen London Weekend Televison ( LTW ) og sjef for det ITV Sport.
AP170812 Regjeringen har tidligere blokkert flere lokale og regionale valg, sier Gunson.
AP170812 Greg Dyke var sjefen for en av de største regionale kommersielle TV-kanalen London Weekend Televison ( LTW ) og sjef for det ITV Sport.
AA170812 Fagforeningen Naturviterne mener landbruk i hele landet er mer tjent med å styrke kompetansen og kapasitet på det eksisterende lokale og regionale nivået, inkludert å ikke bygge ned det landbruksfaglige miljøet hos fylkesmennene, enn å flytte Landbruksdirektoratet ut av Oslo.
DA170811 Vi vil ta en full gjennomgang og se på om det ikke er naturlig at noen av festivalene skal ligge på statsbudsjettet, slik som andre regionale institusjoner gjør.
DA170811 * Legge til rette for sterke regionale kunst- og kulturfaglige knutepunktmiljøer som produserer og formidler et bredt og mangfoldig kulturtilbud, gjennom å stimulere til samarbeid og samlokalisering.
AA170811 | Store regionale forskjeller i psykisk helsevern for barn og unge ¶
AA170811 I det psykiske helsevernet for barn og unge er det fortsatt store regionale forskjeller i antall døgnplasser.
DA170809 Han har støtte blant fagforeninger, kommunistene, store selskaper og i flere regionale ANC-grupper, sier Pithouse.
VG170808 - De har lenge hatt behov for kjernevåpen i miniatyr for å kunne levere dette med ballistiske missiler mot regionale mål i Japan og Sør-Korea.
DN170808 I år utgjør disse inntektene cirka 233 milliarder kroner, noe som er litt mer enn beløpet Norge i år bruker på høyere utdannelse ( 35 milliarder ), Forsvaret ( 49 milliarder ) og regionale helseforetak ( 141 milliarder ).
DN170807 Under en tale til det regionale forumet i Organisasjonen av sørøstasiatiske land ( Asean ), anklaget Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho USA for dagens situasjon på den koreanske halvøya, skriver CNN.
DB170807 Dette knytter seg til inneklemte kommuner, der en stopper flere som ønsker å gå sammen og noen ganske få eksempler på behovet for å styrke regionale sentre.
DB170807 Det er de fire store ( FUS, Læringsverkstedet, Espira og Norlandia ), og noen mindre regionale kjeder, som i all hovedsak har stått for etableringene av nye private barnehager de siste årene.
AP170807 Regjeringen satte etter hvert ned et utvalg som skulle evaluere dem og endte opp med å konkludere med å ville beholde de regionale helseforetakene.
AP170807 Høyre gikk til valg på å avvikle de regionale helseforetakene.
VG170806 Et eget helseforetak som ble etablert i Norge i januar 2016, som eies av Norges fire regionale helseforetakene.
VG170806 Består av de fire regionale helsedirektørene ( en for hver helseregion ).
VG170806 - Norske myndigheter, inkludert de regionale helseforetakene, ønsker at legemiddelpriser skal være offentlige.
AA170805 De gjør lokalt mel tilgjengelig på det regionale markedet og bidrar til økt salg av økologisk mat.
DA170804 Men, denne utenrikspolitikken, som kritikere har kalt « ny-osmanisme », skjedde ikke ved hjelp av militære erobringer - snarere tvert imot, den skjedde ved hjelp av økonomisk samarbeid, regionale toppmøter og internasjonale avtaler - tydelig inspirert av EUs Eastern Partnership.
VG170803 En talsperson ved det regionale politikontorer i Valais uttalte onsdag at levningene ble funnet etter at de to oppdaget at det stakk en hånd og et par sko ut av Hohlaub-breen, som ligger ti kilometer øst for det berømte Matterhorn-fjellet i Alpene, skriver ABC News.
NL170803 Jo, fordi Tromsø er allerede den største byen i Nord-Norge, Tromsø har et sterkt universitets- og høyskolemiljø, fylkesadministrasjonen, er hovedsete for den regionale stat, Fylkemannen.
DN170803 Utenriksministrene i den regionale samarbeidsorganisasjonen møtes i Manila lørdag.
DA170803 Det lokale og regionale nivået har blitt forsømt, mener Arnstad.
DA170803 - Vi tenker på kulturskolene, de organisasjonseide kulturbyggene, vi tenker på lokale og regionale teatergrupper.
AP170803 Norges klimaavtale med California onsdag er et eksempel på at lokale og regionale aktører knytter direkte bånd og dermed kan omgå mye av det Trump prøver å gjøre.
AP170803 Utenriksministrene i den regionale samarbeidsorganisasjonen møtes i Manila lørdag.
NL170802 » Rapporten viser flere eksempler på hvordan disse regionale utviklingsmidlene har gitt gode resultater for lokal næringsliv.
NL170802 Vi vil styrke de regionale utviklingsmidlene, vi vil bevare den lokale forankringen av Innovasjon Norge og vil styrke systemet med at vi alle bidrar til det felles spleiselaget gjennom en rettferdig skatt, slik at vi evner å gjennomføre de løft vi alle tjener på, både bedrift og ansatt.
NL170802 Fra etablering av lokale næringsområder, til regionale næringshager, til forskning utfordringer med lakselus i oppdrett, til de banebrytende arbeidet ved Finnfjord smelteverk med Co2-fangst og som viktige fødselshjelper til både Arctic Race of Norway og at Reistadløpet skulle bli en del av Visma Ski Classics.
NL170801 Direkte relevant for en fremtidig Tromsbane er utviklingen for regionale bussruter.
VG170731 * Tretten fylker og regionale enheter i Norge, Sverige, Finland og Russland.
AA170731 Abu Sayyaf-lederen Furuji Indama bestilte likvideringen etter at de sju mennene ødela en gummiplantasje som tilhørte Abu Sayyafs regionale leder, ifølge Sindac.
AA170731 Trøndelag utmerker seg nasjonalt ved at vi har flere komplette verdikjeder basert på regionale naturressurser, for eksempel innen havbruk, skogbruk, jordbruk, mineraler og energi.
AA170731 Det regionale innovasjonsselskapet Proneo fylte nylig ti år.
DN170730 Forumet består av lederne for de fire regionale helseforetakene.
DA170728 I et tomt møterom ved Navs regionale hovedkontor har han hentet fram en nyprintet papirbunke med grafer over varsler om oppsigelser og permitteringer i regionen de tre siste årene.
AA170728 Nord-Korea oppfordres videre til å avstå fra « flere provoserende handlinger som kan øke den regionale og globale spenningen ».
AA170728 Nord-Korea oppfordres videre til å avstå fra « flere provoserende handlinger som kan øke den regionale og globale spenningen ».
DA170727 Men to år med krig - og uten noe fungerende helsevesen - begynner nå å skape nye farer, farer som kan få regionale konsekvenser.
DB170725 I Stavanger-området har tettstedet Klepp tatt ansvaret for jentene, en plassering som i seg selv har bidratt til at det meste av den regionale fotballinteressen har kretset om tradisjonsrike Viking.
DA170724 Derfor har Bufdir årlige nasjonale og regionale kampanjer for å rekruttere flere fosterhjem.
AA170722 Lørdag morgen bekrefter imidlertid regionale myndigheter at tolv er døde og to er såret og at de tilhører landets nasjonale sikkerhetsstyrker, skriver nyhetsbyrået AP.
VG170721 Det var en svensk 27-åring og en tyrkisk mann på 39 som omkom i baren White Corner Club i Kos, forteller den regionale guvernøren Giorgos Hadjimarkos til greske Skai.
VG170721 Rauset forteller at det imidlertid er de regionale rovviltnemndene som legger føringer på antall jerv som blir felt på lisenskvoten.
VG170721 - I og med at bestandsmålet er nådd for alle regioner med bestandsmål for jerv er det de regionale rovviltnemndene som setter lisenskvotene, og Klima og Miljødepartementet som er klageinnstans på de vedtatte lisenskvotene, sier han.
NL170721 Sykehusene som lojalt skal følge styringssignalene fra de regionale helseforetakene, ser ut til å tvinges til å legge opp virksomheten som om deres fremste formål var å tjene penger.
NL170721 Salmar liker å fortelle at pengene de tjener kommer lokalsamfunn i landsdelen til gode, i form av arbeidsplasser, nye investeringer og kjøp fra lokale og regionale leverandører.
DN170721 Giorgos Halkidios, en tjenestemann i de regionale myndighetene, sier flere av de skadde lå under en bygning som kollapset.
DB170721 Dette sier den regionale guvernøren Giorgos Hadjimarkos til greske Skai.
DB170719 Dette samtidig som USA har styrket sin tilstedeværelse på landområdene til Kinas regionale naboland.
DB170719 I januar ble dette endret, da helseminister Bent Høie sendte ut nye oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene, skriver Dagens Medisin.
AA170718 Ordningen er hjemlet i havressursloven, som gir myndighetene adgang til å ta regionale hensyn når kvotene skal fordeles. ( ©NTB ) ¶
DA170717 Regjeringen har snudd etter at bransjeorganisasjoner reagerte sterkt på at ordningen med regionale verneombud ble vedtatt uten høring.
DA170717 mai vedtok Arbeidsdepartementet å endre forskriftene for regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen samt i renholdsbransjen.
AA170717 Det er direktørene i de fire regionale helseforetakene som sitter her, sammen med rådgivere og bisittere fra blant annet Helsedirektoratet.
VG170713 Det kan til og med være flere på vei, sier den regionale lederen ved SOS Alarm i 14.40-tiden.
DB170711 Årsaken er uenighet mellom de irakiske myndighetene i Bagdad og den kurdiske regionale regjeringen i Erbil i Nord-Irak.
DB170709 Men land etter land fikk kalde føtter i forhold til å ville isolere USA ; Storbritannia fordi landet trenger en gunstig handelsavtale med USA når de er ute av EU, Canada fordi USA er landets eneste nabo og dessuten storebror og Japan fordi landet trenger mest mulig amerikansk goodwill i det regionale dramaet rundt Nord-Korea.
VG170707 På selve møtet diskuterte de to presidentene felles regionale utfordringer, som narkotikahandel, ulovlig innvandring og krisen i Venezuela.
AA170707 Til dere som bestemmer i Beslutningsforumet - dere fire administrerende direktører i de regionale helseforetakene, Lars Vorland Helse Nord, Stig Arild Slørdahl Helse Midt Norge, Herlof Nilsen Helse Vest og Cathrine M.
VG170706 Sør-Korea har i år mottatt det regionale rakettskjoldet Terminal High Altitude Area Defense ( THAAD ).
DB170706 Den regionale domstolen i Berlin mener det er bevist at mannen sparket henne.
DA170706 Samarbeidet ble lansert av Polen og Kroatia i 2016, og skal styrke det regionale samarbeidet mellom medlemmene.
DA170706 Men de tenker at det regionale samarbeidet vil bli viktigere framover.
DA170706 Solvik-Olsen presiserer at det er besluttet at det skal opprettes fem regionale bompengeselskap, og at disse er etablert.
DA170706 Nå arbeider disse selskapene med å samle « sine » bompengeselskap i den regionale strukturen, forklarer han.
AA170706 Solvik-Olsen presiserer at det er besluttet at det skal opprettes fem regionale bompengeselskap, og at disse er etablert.
AA170706 Nå arbeider disse selskapene med å samle 'sine' bompengeselskap i den regionale strukturen, forklarer han.
SA170705 Vi har en nedgang, men det er viktig å si at det er store regionale forskjeller, sier Dreyer. - 2017 kommer til å havne på et ganske lavt nivå når vi summerer opp ved årets slutt, vi forventer mindre nedgang i andre halvår, sier han.
SA170705 Og er de regionale forskjellene fremdeles like store som de har vært ?
SA170705 Fremdeles store regionale forskjeller ¶
DN170705 - De regionale forskjellene i tolvmånedersveksten er i ferd med å bli vesentlig mindre.
DN170705 Regionale forskjeller ¶
DA170705 Det er grunn til å forvente en svakere pristrend i boligmarkedet også i månedene som kommer, men også i år vil det være store regionale forskjeller, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding.
AP170705 Vi har en nedgang, men det er viktig å si at det er store regionale forskjeller, sier Dreyer. - 2017 kommer til å havne på et ganske lavt nivå når vi summerer opp ved årets slutt, vi forventer mindre nedgang i andre halvår, sier han.
AP170705 Og er de regionale forskjellene fremdeles like store som de har vært ?
AP170705 Fremdeles store regionale forskjeller ¶
AP170705 Vi har en nedgang, men det er viktig å si at det er store regionale forskjeller, sier Dreyer. - 2017 kommer til å havne på et ganske lavt nivå når vi summerer opp ved årets slutt, vi forventer mindre nedgang i andre halvår, sier han.
AP170705 Og er de regionale forskjellene fremdeles like store som de har vært ?
AP170705 Fremdeles store regionale forskjeller ¶
AA170705 Tross motstanden fra Madrid er den regionale regjeringen i Catalonia fast bestemt på å gjennomføre avstemningen.
AA170705 Det er grunn til å forvente en svakere pristrend i boligmarkedet også i månedene som kommer, men også i år vil det være store regionale forskjeller, sier Dreyer i meldingen.
AA170705 - De regionale forskjellene i 12-månedersveksten er i ferd med å bli vesentlig mindre.
AA170705 Han sier at utviklingen framover vil være preget av store regionale forskjeller.
AA170705 - De regionale forskjellene i tolvmånedersveksten er i ferd med å bli vesentlig mindre.
AA170705 Vi har en nedgang, men det er viktig å si at det er store regionale forskjeller, sier Dreyer. - 2017 kommer til å havne på et ganske lavt nivå når vi summerer opp ved årets slutt, vi forventer mindre nedgang i andre halvår, sier han.
AA170705 Og er de regionale forskjellene fremdeles like store som de har vært ?
AA170705 Fremdeles store regionale forskjeller ¶
NL170704 ¶ Nord-Norgebanen vil heve seg over regionale konflikter og knytte fylker og kommuner sammen i tette interessefellesskap.
NL170704 Nord-Norgebanen vil heve seg over regionale konflikter og knytte fylker og kommuner sammen i tette interessefellesskap.
NL170704 Nå er det litt bedring å spore når det gjelder antall lokale og regionale arbeidsplasser i driftsfasen.
NL170704 Derfor blir det helt uforståelig at en utbyggingsfase ikke skal gi flere lokale og regionale årsverk.
NL170704 At det blir lokale og regionale arbeidsplasser av olje og gass-utbygginger i Nord-Norge, er selve kronargumentet for at næringa skal møte forståelse, i den vanskelige balansen mellom den og fiskeri og miljø.
DN170704 Tror på regionale forskjeller ¶
DN170704 Ifølge NBBL er det nå mindre regionale forskjeller i markedet for borettslagsboliger.
AP170704 Tallene viser også store regionale forskjeller, som imidlertid er i ferd med å jevne seg ut.
AA170704 Tallene viser også store regionale forskjeller, som imidlertid er i ferd med å jevne seg ut.
AP170701 Irans våpen, militære rådgivere og våpensmugling, nører opp under regionale konflikter og gjør dem vanskelige å løse, sa hun.
AA170701 Irans våpen, militære rådgivere og våpensmugling, nører opp under regionale konflikter og gjør dem vanskelige å løse, sa hun.
VG170630 Fra samme dato skal pasienter med rett til rehabilitering fritt kunne velge behandlingssted som har avtale med de regionale helseforetakene.
VG170630 Selskapene kommer fra Irland, England, Spania, Danmark og Sveits og de fire regionale partnerne leier alle ut fly malt i SAS sine egne farger.
DB170630 Fra samme dato skal pasienter med rett til rehabilitering fritt kunne velge behandlingssted som har avtale med de regionale helseforetakene.
AP170630 Fra samme dato skal pasienter med rett til rehabilitering fritt kunne velge behandlingssted som har avtale med de regionale helseforetakene.
NL170629 Når den politiske behandlingen skal foregå i Stortinget vil de regionale interessentene følge nøye med.
BT170629 Arbeiderpartiet har foreslått at det bør opprettes regionale øvingssentre i tillegg til det nasjonale beredskapssenteret.
AP170628 De regionale myndighetene i Madrid, som opererer T-banen, har bedt førerne om å sørge for en minimumsservice slik at minst " 64-75 prosent av t-banene går ».
AA170628 De regionale myndighetene i Madrid, som opererer T-banen, har bedt førerne om å sørge for en minimumsservice slik at minst " 64-75 prosent av t-banene går ».
AA170628 Tallene kommer fram i en ny rapport fra NPE og omfatter alle behandlinger innenfor de regionale helseforetakenes ansvarsområde.
NL170627 Dette gir oss en unik posisjon, som vi legger til grunn at de regionale politikerne forvalter på en god måte til beste for innbyggerne.
NL170627 At regjeringen har redusert de regionale utviklingsmidlene for Troms med 300 millioner kroner, gjør det vanskeligere enn før for fylkeskommunen å ta en rolle som samfunnsutvikler, for eksempel innenfor reiseliv.
DB170627 Likevel er den overdrevne forestillingen om Vikings potensiale fortsatt så utbredt at klubbens motgang automatisk får det meste av det regionale medietrykket.
DB170627 For da klubben som alle andre hadde sløst i de spinnville årene rett etter den første store TV-avtalen i 2006, kom den regionale økonomiske krisa : ¶
AA170627 Den israelske hæren opplyser at luftangrepene var en reaksjon etter at et prosjektil ble avfyrt og landet nær de regionale myndighetene i Sha'ar Hanegev.
VG170626 Erfaringer fra lignende regionale konflikter tilsier at slike fredsforhandlinger er et sisyfosarbeid med stort sett deprimerende utfall.
VG170626 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen.
NL170626 Det er foreslått at det etableres en viserektor på campus uten fakultet, og selv om det ennå er lite avklart hvilken rolle og mandat denne viserektoren skal ha, er dette et viktig grep å ta for å sikreuniversitetsledelsen regionale forankring på campus utenfor Tromsø by.
DN170626 Bankaksjer steg etter at italienske regjeringen kunngjorde at den redder to regionale banker, Veneto Banca og Banca Popolare di Vicenza.
DN170626 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen.
DA170626 november 2012 innsigelse mot deler av reguleringsplanen, fordi de mener det knytter seg regionale og nasjonale kulturminneverdier til Youngstorget 3.
AP170626 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen.
AA170626 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen.
VG170625 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen.
NL170625 Lønnen til den regionale kulturarbeider er 25000 rubler pr måneden, unge medarbeidere får 12000 rub per måneden.
DN170625 To regionale banker i Italia skal avvikles, bekrefter den europeiske sentralbanken.
DN170625 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen.
AA170625 I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen.
DB170624 De regionale helsemyndighetene i Weeneebayko fløy inn kriseteam, psykiatriske sykepleiere og sosialarbeidere for å hjelpe til.
AA170624 Etablering av et nasjonalt beredskapssenter samt betaling for politihelikoptre, regionale treningssentre for politiet og et eget senter for IKT-kriminalitet er eksemplene Ap-nestlederen trekker fram i intervjuet.
VG170623 Nå er Syria blitt en slagmark for globale og regionale stormakter.
VG170623 Irans har langt på vei lykkes med sitt strategiske mål om å øke sin regionale innflytelse gjennom en sammenhengende sjiamuslimsk akse i arabiske land, fra Den persiske bukt til Middelhavet, via Irak, Syria og Libanon.
DN170623 Som de eldgamle krigsherrer har Kinas tre største flyselskaper dominert hver sine regionale byer : Air China i hovedstaden Beijing, China Eastern Airlines i finansbyen Shanghai og China Southern Airlines i havnebyen Guangzhou.
DB170623 - Det prøves å få i stand et arabisk ansikt, men utfordringene er store : Religiøse skiller - med sjiaer og sunnier, samt regionale oPvg internasjonale innblandinger.
DB170623 Forslaget om regionale innsatsteam er en god start.
SA170622 Rapporten fra de regionale nettverkene tolkes av Norges Bank som at det meste av nedgangen etter oljeprisfallet er tatt ut.
NL170622 Et annet eksempel på regjeringens manglende forståelse av Nord-Norge er at regjeringen gjennom flere budsjettforslag har kuttet i de regionale utviklingsmidlene.
BT170622 Den regionale entreprenøren som har snudd den oljetunge ordreboken over til nye markeder, er en like viktig brikke i omstillingen og har også behov for en langsiktig bank i ryggen.
AA170622 Rapporten fra de regionale nettverkene tolkes av Norges Bank som at det meste av nedgangen etter oljeprisfallet er tatt ut.
AA170622 Rapporten fra de regionale nettverkene tolkes av Norges Bank som at det meste av nedgangen etter oljeprisfallet er tatt ut.
VG170621 Saudi-Arabia og Iran er de to mektigste i gulfen, men den regionale stormakten Tyrkia har gjennom krisen markert landets økte ambisjoner i Midtøsten.
SA170621 Våre regionale myndigheter har store utfordringer med å utforme reguleringer og planer som er tilpasset en ny virkelighet.
NL170621 Kommisjonen må få et mandat bredt nok og tilstrekkelig med ressurser til at den også kan se på de regionale forskjellene.
NL170621 Samarbeide med regionale aktører skal utvides.
NL170621 Man må også vurdere hvordan en restrukturering vil påvirke samarbeidet med andre regionale aktør, og også med UiT-miljøet i Narvik ; UiT kan ikke framstå som en tillitsbryter.
DN170621 Vi ber dem nok en gang konsentrere seg om den regionale og internasjonale kampen mot terror, sier Nauert.
DB170621 Bevilgningene til regionale utviklingstiltak gjennom fylkene er redusert med 47 prosent på fire år.
DA170621 Samtidig truer nå den regionale krisen mellom Qatar og deres naboland ytterligere å undergrave Hamas sin posisjon i Gaza.
AP170621 I skarp konkurranse med sin regionale erkefiende, sjiamuslimske Iran, har saudiene brukt enorme ressurser på å spre sin innflytelse.
AP170621 Det er særlig Americans regionale ruter som er blitt rammet av kanselleringer de siste dagene som følge av hetebølgen.
AP170621 Det er særlig Americans regionale ruter som er blitt rammet av kanselleringer de siste dagene som følge av hetebølgen.
AP170621 Innføre regionale , tverrfaglige innsatsteam etter modell av Kripos som skal være « hands on » og bistå de kommunale tjenestene etter behov i kompliserte saker.
AA170621 Vi ber dem nok en gang konsentrere seg om den regionale og internasjonale kampen mot terror, sier Nauert.
AP170620 Vi er også høyt motiverte til å fortsette jobben med å legge ned de regionale helseforetakene, som vi dessverre ikke fikk til.
AP170620 Et annet, sentralt løfte fra Sundvolden-erklæringen som ikke er gjennomført, er at de regionale helseforetakene skal legges ned.
AP170620 Jeg legger til grunn at de regionale helseforetakene følger opp og sikrer at nettsiden oppdateres i tråd med formålet.
AP170620 Dette skjedde på det årlige foretaksmøtet der helseministeren møter direktørene fra de fire regionale helseforetakene.
AP170620 Utfordringene er rett og slett for store til at de folkevalgte kan abdisere overfor de fire regionale helseforetakene.
VG170619 Regionale treningssentra er det ikke blitt noe av.
NL170619 Et av tiltakene er etablering av et leverandørutviklingsprogram for nordnorske bedrifter, for å skape sterkere lokale og regionale ringvirkninger av de rike naturressursene.
DA170619 Den regionale krisen har overrasket ham, sier han.
DA170619 * De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen.
VG170618 Fagmiljø og helseforetak kan søke Bestillerforum, det vil si fagdirektørene i de regionale helseforetakene, om unntak for pasientgrupper.
NL170618 Vi tror det, og ønsker både for Bodøs fremtid og hele den regionale utviklingen i nord, at Bodø når opp og kan smykke seg med tittelen europeisk kulturhovedstad i 2024.
DN170617 Det er heller ikke slik at snittet er høyere i regionene der det har gått hardt utover ansatte i petroleumsrelaterte næringer : Det er noen regionale forskjeller, men gjennomsnittlig antall ansatte i konkursselskapene er fem eller høyere i alle landsdeler.
DB170617 Selv om det er regionale forskjeller, er gjennomsnittlig antall ansatte i konkursselskapene fem eller høyere i alle landsdeler, og dermed klart over hva som har vært landsgjennomsnittet i flere år.
AA170617 Det er heller ikke slik at snittet er høyere i regionene der det har gått hardt utover ansatte i petroleumsrelaterte næringer : Det er noen regionale forskjeller, men gjennomsnittlig antall ansatte i konkursselskapene er fem eller høyere i alle landsdeler.
DA170616 Den nordirske regionale regjeringen ble suspendert i vinter på grunn av en politisk krise.
VG170615 Det var et kort og fredelig friminutt etter at den kalde krigen tok slutt, men nå sprer sekteriske konflikter seg over landegrensene, fyrt opp av rivalisering mellom stormakter og regionale aktører.
DN170615 NYSE Arca Airline Index, som inkluderer disse fire storselskapene i tillegg til noen mindre regionale selskaper, kom nylig tilbake til samme nivåer man var på for nesten 16 år siden - like før terrorangrepene 11. september 2001.
DA170614 Mannen som skrev meldingen var Masoud Barzani, lederen for den irakisk-kurdiske regionale regjeringen.
NL170613 Næringsstrukturen : Selv om det ( heldigvis ) finnes regionale forskjeller, så er det jo ikke heller til å stikke under en stol at sjømat, fornybar, petroleum, turisme, mineralnæring, muligheter i 'havrommet' - er felles muligheter i alle disse i de tre nordligste fylkene.
NL170613 Det er på tide at innbyggerne får se håndfaste eksempler på lederskap, både politisk og blant andre regionale utviklingsaktører, på konstant samhandling.
DN170613 Kronekursen reagerte umiddelbart på den positive rapporten fra Norges Banks Regionale nettverk tirsdag.
DN170613 I tillegg til å ha representanter i den regionale folkevalgte forsamlingen i Nord-Irland, er DUP blitt valgt inn i Parlamentet i London - noe som nå har gitt partiet en nasjonal vippeposisjon.
DN170613 Kronen styrkes umiddelbart mot flere av de store valutaene tirsdag formiddag etter at Norges Banks rapport fra sentralbankens regionale nettverk viste en sterkere vekst i norsk økonomi.
DN170613 Kronen styrker seg umiddelbart mot de store valutaene etter at Norges Banks regionale nettverk viste sterk vekst i norsk økonomi.
DN170613 ¶ Norges Banks rapport fra det regionale nettverket er en temperaturmåler på utviklingen i norsk økonomi.
DN170613 Norges Banks regionale nettverk ¶
DN170613 Aktiviteten i norsk økonomi tar seg ytterligere opp, viser Norges Banks undersøkelse blant de 1500 bedriftene i sentralbankens regionale nettverk som ble presentert tirsdag formiddag.
DN170613 - Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene.
DN170613 Tirsdag klokken 10 er det duket for en ny rapport fra Norges Banks Regionale Nettverk.
DN170613 Norges Banks regionale nettverk ¶
AP170613 I tillegg til å ha representanter i den regionale folkevalgte forsamlingen i Nord-Irland, er DUP blitt valgt inn i Parlamentet i London - noe som nå har gitt partiet en nasjonal vippeposisjon.
AP170613 Det er fire år siden Høyre gikk til valg på å legge ned de regionale helseforetakene ( RHF ).
AP170613 De regionale helseforetakene skal bestå.
AP170613 Det er fire år siden Høyre gikk til valg på å legge ned de regionale helseforetakene ( RHF ).
AP170613 De regionale helseforetakene skal bestå.
AA170613 I tillegg til å ha representanter i den regionale folkevalgte forsamlingen i Nord-Irland, er DUP blitt valgt inn i Parlamentet i London - noe som nå har gitt partiet en nasjonal vippeposisjon.
AA170613 I tillegg til å ha representanter i den regionale folkevalgte forsamlingen i Nord-Irland, er DUP blitt valgt inn i Parlamentet i London - noe som nå har gitt partiet en nasjonal vippeposisjon.
DN170612 I tillegg til å ha representanter i den regionale folkevalgte forsamlingen i Nord-Irland, er DUP blitt valgt inn i Parlamentet i London - noe som nå har gitt partiet en nasjonal vippeposisjon.
DN170612 Norges Banks regionale nettverk ¶
AP170612 Nylig oppfordret EUs utenrikspolitiske leder Federica Mogherini de seks landene til sette til side regionale motsetninger.
AP170612 Denne regionale medfinansieringen utgjør en betydelig støtte til kulturlivet rundt i landet.
AP170612 Brende sa mandag han og kollega Zarif hadde diskutert regionale utfordringer, ikke minst relatert til situasjonen i Syria og Irak.
AA170612 Den nye driftsavtalen er godkjent av de regionale helseforetakene og innebærer at de snart ti år gamle ambulanseflyene, som årlig flyr om lag 9.000 pasienter til og fra norske sykehus, byttes ut med helt nye fly.
VG170611 Den regionale stormakten Tyrkia, som i fjor høst viste vilje til å gå inn i Syria, har gjort det helt tydelig at de ikke vil godta at den kurdiske YPG-militsen får etablere seg så nær den tyrkiske grensen.
AA170610 Om det kommer noe nyttig ut av Regionale forskningsfond ?
AA170610 Har vi noen nytte av Regionale forskningsfond ?
AA170610 Dette er to av prosjektene som er støttet av regionale forskningsfond.
AA170610 Regionale forskningsfond ( RFF ) drives av fylkene og RFFMidt består av Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.
NL170609 Sandvik sier han allerede, etter at trønderfylkene selv vedtok å slå seg sammen, merker mye større oppmerksomhet om det regionale nivået.
NL170609 En interessant observasjon gjennom hele debatten om det nye regionale Norge, er at det synes å være klasseforskjell på Arbeiderpartiets politikere i vår del av landet, og for eksempel Aps erfarne og dyktige fylkesordfører i Trøndelag, Tore Sandvik.
AA170609 Neste ukes rapport, etter en ringerunde til sentralbankens regionale nettverk, vil inneholde de siste bitene med informasjon til den pengepolitiske rapporten uka etter.
AA170609 Her har SNK sammen med Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, og et stigende antall andre aktører, satt seg som mål å bruke årene frem mot 2030 til å gjøre Trøndelags mangfoldige historie mer tilgjengelig gjennom en rekke regionale og tematiske kulturminneløyper.
AA170609 Her har SNK sammen med Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, og et stigende antall andre aktører, satt seg som mål å bruke årene frem mot 2030 til å gjøre Trøndelags mangfoldige historie mer tilgjengelig gjennom en rekke regionale og tematiske kulturminneløyper.
VG170608 I hvor stor grad makter meningsmålere i London å fange opp regionale utslag i Carmarthenshire ?
VG170608 Leder for kommunalkomiteen Helge André Njåstad ( Frp ) sa torsdag at de 11 tvangssammenslåingene komiteen har gått inn for er i tråd med ønsket om at reformen i hovedsak skal basere seg på frivillighet, men at tvang kan brukes dersom regionale hensyn krever det : ¶
SA170608 Neste høst skal dette hjørnet igjen bli Brynes nye møtepunkt - som inngangen til Jærens nye regionale kino.
NL170608 Konsekvenser er ytterligere usikkerhet og uforutsigbarhet, i forhold til hvordan den bebudede regionale kulturpolitikken vil forvalte midlene, som så langt ikke er øremerket.
NL170608 Det er viktig med regionale aktører som har nærhet til nettverket.
DA170608 Vi reddet det regionale nivået, sa han, og påpekte at det skal settes ned et utvalg som skal se på grensedragninger.
BT170608 Vi reddet det regionale nivået, sa han, og påpekte at det skal settes ned et utvalg som skal se på grensedragninger. | - Nå er jeg grådig glad ¶
AA170608 Njåstad sa at dette er i tråd med ønsket om at reformen i hovedsak skal basere seg på frivillighet, men at tvang kan brukes dersom regionale hensyn krever det.
AA170608 Vi reddet det regionale nivået, sa han, og påpekte at det skal settes ned et utvalg som skal se på grensedragninger.
AA170608 Ulvestriden nådde kokepunktet etter at Helgesen ved juletider satte til side en rekke av fellingstillatelsene som var gitt av de regionale rovviltnemndene.
NL170607 For egen del støtter jeg gjerne både MIL, HIL og TIL, foruten andre lokale og regionale favoritter, med især godt supporterframmøte - for at lagene ikke skal måtte gå som en elevatorheis år om annet.
DB170607 ( Dagbladet ) : Klokken 05.00 onsdag morgen ble tre 20 år gamle nordmenn arrestert i Malaga i Spania for å ha begått hærverk mot seks plakater, som var en del av en kunstutstilling, skriver den regionale avisen Diario Sur.
DA170607 Liberaldemokratene er den evige outsideren i britisk politikk : i valgsystemet i Storbritannia, der kun det største partiet i hver krets får kretsens ene representant inn i parlamentet, er det stort sett de to største, De konservative og Labour, som konkurrerer om setene - med noen regionale unntak.
VG170606 Tyrkia er ett av landene som har gått hardest ut for å be om en løsning på krisen, men heller ikke den regionale stormakten kan presse det gjennom på egen hånd.
SA170606 De store regionale forskjellene begynner å utligne hverandre.
NL170606 Anbudet kan også inkludere et vederlag til kommunen som i realiteten vil være en ressursavgift som kan inngå i regionale utviklingsfond.
DN170606 Helsekomiteens leder, Frps Kari Kjønaas Kjos, reagerte sterkt på at helseministeren brøt samarbeidsavtalen om å legge ned regionale foretak, uten å ta det opp med henne.
DN170606 Bent Høie ( H ) snudde tvert om og skrinla planen om å fjerne de regionale helseforetakene.
DB170606 De store regionale forskjellene begynner ifølge Dreyer nå å utligne hverandre.
DB170606 Vi har organisert rusbehandlingen under regionale helseforetak der institusjonene har rigide kontrakter med 95% beleggskrav som gjør dem avhengige av ventelister for å unngå tilbakebetalingskrav.
DB170606 I de regionale helseforetakene ( RHF ) er det ikke krav om overskudd, men kravet er at det skal gå i økonomisk balanse.
BT170606 De store regionale forskjellene begynner å utligne hverandre.
AP170606 De store regionale forskjellene begynner å utligne hverandre.
AA170606 - Det er fremdeles regionale forskjeller, men langt på vei med motsatt fortegn enn hva som har vært trenden de siste årene.
VG170605 MAKTKAMP : Midtøsten-ekspert og professor ved Norsk senter for menneskerettigheter, Nils Butenschøn, mener det som skjer nå må ses i sammenheng med den regionale maktkampen i området.
VG170605 Han mener det som nå skjer må ses i sammenheng med den regionale maktkampen i området, både rundt Persia-bukta, men også i den videre Midtøsten-regionen.
DN170603 - Bredden og effekten av Kinas utbyggingsaktiviteter i Sør-Kina-havet skiller seg fra andre lands på flere nøkkelområder, påpekte Mattis på den regionale forsvarskonferansen Shangri-La i Singapore lørdag.
AA170603 - Bredden og effekten av Kinas utbyggingsaktiviteter i Sør-Kinahavet skiller seg fra andre lands på flere nøkkelområder, påpekte Mattis på den regionale forsvarskonferansen Shangri-La i Singapore lørdag.
NL170602 Imens er de regionale utviklingsmidlene til fylkeskommunene sterkt redusert.
DN170601 | Leger vil droppe regionale helseforetak ¶
DN170601 Landsstyret i Legeforeningen mener at de regionale helseforetakene bør avvikles i løpet av neste stortingsperiode.
DA170601 Den nasjonale bestemmelsen legger føringer på dagens regionale planbestemmelse for varehandelen som sier at det kun er plasskrevende varer som biler, båter og traktorer som kan etablere seg i et område som Forus.
AA170601 Flest er det i trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal, der det er registrert 18,5 familiegrupper, godt over det regionale bestandsmålet.
AA170601 Arbeidet skal rette seg mot kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.
VG170531 Etter at USA har redusert sin militære tilstedeværelse, har ekstremistene økt sin innflytelse og landet er gjenstand for en komplisert maktkamp mellom internasjonale, regionale og lokale krefter og interessegrupper.
DN170531 - Blant annet i beitetilskuddordningen og i systemet for regionale melkekvoter, sier han.
DN170531 - Vi håper at både lokale og regionale investorer, samt nasjonale og internasjonale er interessert i banken, sier Heiberg.
DN170531 - Tror dere det blir mange regionale investorer i banken ?
AP170531 Jeg tror ikke Uber vil overleve i mange land, fordi taxitjenester er regionale , ikke internasjonale, sier Andersen.
AP170531 Jeg tror ikke Uber vil overleve i mange land, fordi taxitjenester er regionale , ikke internasjonale, sier Andersen.
DA170530 * Legge ned de regionale helseforetakene og overføre styringen av de lokale helseforetakene og sykehusene til helseministeren.
DB170529 - Utvisningen var hjemlet i juridisk prosedyre og regionale og internasjonale avtaler knyttet til utvisning av anklagede personer og kriminelle, melder det offisielle nyhetsbyrået Qatar News Agency ( QNA ).
DA170529 - Utvisningen var hjemlet i juridisk prosedyre og regionale og internasjonale avtaler knyttet til utvisning av anklagede personer og kriminelle, melder det offisielle nyhetsbyrået Qatar News Agency ( QNA ).
AP170529 - Utvisningen var hjemlet i juridisk prosedyre og regionale og internasjonale avtaler knyttet til utvisning av anklagede personer og kriminelle, melder det offisielle nyhetsbyrået Qatar News Agency ( QNA ).
AA170529 - Utvisningen var hjemlet i juridisk prosedyre og regionale og internasjonale avtaler knyttet til utvisning av anklagede personer og kriminelle, melder det offisielle nyhetsbyrået Qatar News Agency ( QNA ).
AA170528 - Det er veldig moro at de lokale og regionale entreprenørene er konkurransedyktig.
DA170527 Sollien er også kritisk til at Høie i forbindelse med forslaget til revidert nasjonalbudsjett kom med nyheten om at han ikke vil legge ned landets fire regionale helseforetak, selv om dette var ett av Høyres fremste valgløfter for fire år siden.
DA170527 Det virker som om de regionale helseforetakene fungerer som et slags filter mellom sykehusene og helseministeren, sier Sollien.
DB170526 Helsedirektoratet følger nå opp vedtaket sammen med de regionale helseforetakene, Kreftregisteret og forskningsinstitusjoner, og skal levere en plan for et nasjonalt program til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. juli 2017, opplyser kommunikasjonsrådgiver Liv Dalen Tennøe i Helsedirektoratet til Dagbladet.
AP170526 Regionale knutepunkter styrkes for å sikre gode reisemuligheter mellom omlandet og indre by, samt at de avlaster sentrumsstasjonene.
SA170524 Den første delen av formålet oppfyller Avinor gjennom styrkingen av Gardermoen som internasjonal storflyplass, men dette går selvsagt på bekostning av de andre regionale flyplassene i Norge.
AP170524 Helse Sør-Øst er det største av Norges fire regionale helseforetak, og ifølge NRK kan IT-arbeiderne ha hatt tilgang til pasientdata for så mange som 2,8 millioner mennesker.
AP170524 - Lierne ligger innenfor det området som den regionale rovviltnemnda har definert som forvaltningsområdet for bjørn i Trøndelag.
AA170524 UNICEFs regionale direktør for Vest- og Sentral-Afrika, Marie-Pierre Poirier, understreker at barna er ekstra sårbare i denne konflikten, og at 400.000 barn risikerer akutt matmangel.
AA170524 Helse sør-øst er det største av Norges fire regionale helseforetak, og ifølge NRK kan IT-arbeiderne ha hatt tilgang til pasientdata for så mange som 2,8 millioner mennesker.
AA170523 USAs regionale overkommando sier de amerikanske styrkene brukte « en kombinasjon av ild med lette våpen og presisjonsangrep fra luften » i angrepet i provinsen Magrib sentralt i Jemen.
NL170522 Mye må gjøres for å øke kapasiteten i området, men vi vil spesielt påpeke et par utfordringer : Troms fylkeskommune har nå igangsatt arbeidet med den Regionale Transportplanen ( RTP ).
BT170522 Våren 2002 søkte Gulsvik De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk ( REK ) om godkjenning av den planlagte studien.
BT170522 Partene 1.1 Helse Bergen HF Helse Bergen HF ( Helse Bergen ) er et lokalt helseforetak på Vestlandet, som er eid av det regionale helseforetaket Helse Vest HF.
DN170521 - Vi håper at Rouhani bruker sin nye termin til å starte en prosess for å avvikle landets terrornettverk og avslutte all støtte til destabiliserende krefter i denne regionen, sa Tillerson som er på besøk hos Irans erkefiende og regionale rival Saudi-Arabia.
DN170521 Under ledelse av daværende president Barack Obama ble TPP forhandlet fram blant annet for å demme opp for Kinas regionale økonomiske dominans.
DA170520 Lektor Rasmus Christian Elling ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet mener resultatet viser at iranerne har valgt forhandlingens vei med Vesten.
AA170520 Lektor Rasmus Christian Elling ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet mener resultatet viser at iranerne har valgt forhandlingens vei med Vesten.
SA170519 Gutten har for lengst etablert seg på regionale landslag, men TIL klarte ikke å stable på plass et opplegg som gjorde det attraktivt nok for dem til å gå dit.
DA170519 I dag vil millioner av iranere gå til valgurnene for å utpeke den nye presidenten som skal lede Den islamske republikken av Iran, den regionale stormakten.
AP170519 Gutten har for lengst etablert seg på regionale landslag, men TIL klarte ikke å stable på plass et opplegg som gjorde det attraktivt nok for dem til å gå dit.
DB170516 Informasjonen fra det regionale nettverket er en viktig del av grunnlaget for Norges Banks prognoser.
NL170515 Sametinget får spise seg inn i det demokratiske systemet og marginalisere det lokale og regionale demokratiet.
AP170515 Artene er flettet sammen i « samfunn » som er knyttet til regionale klimasoner.
AP170515 Regionale forhold, for eksempel klima eller jordsmonn, var ikke viktig for å forstå naturens utforming på ulike steder.
AP170515 Inntil nylig var hele Stortinget, med unntak av Arbeiderpartiet, for å legge ned dagens styringsmodell med regionale helseforetak.
AP170515 De regionale helseforetakene er politikernes perfekte fiende.
DA170514 Dagen før Stortinget skulle samle seg om en innstilling til vedtak skrev Høie i et brev til Stortinget at det regionale helseforetaket Helse Vest vil få et revidert oppdragsbrev med beskjed om at : ¶
DA170514 Josimar hevdet at den enda mektigere FIFA-toppen Gianni Infantino hadde fått sin kandidat, til tross for at dette var brudd på egne regler om at FIFA ikke skal engasjere seg i regionale organisasjoners demokratiske prosesser.
DB170513 En kilde i de regionale myndighetene sier det kan hende toget kjørte for fort.
DB170511 Regjeringen vil styrke de regionale sentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ( RVTS ).
SA170510 - Flere løpere er nå dessverre i den situasjon at de er uten lag og tilhørighet, men jeg vet det jobbes hardt og godt i flere ulike miljøer for å stable på beina regionale satsinger.
DA170510 - De regionale helseforetakene har ansvar for å gi nødvendig spesialisthelsetjenester innenfor de gitte økonomiske rammene som Stortinget bevilger.
DA170510 - De regionale helseforetakene har ansvar for å gi nødvendig spesialisthelsetjenester innenfor de gitte økonomiske rammene som Stortinget bevilger.
BT170510 Oppmerksomheten rundt behandling av denne målgruppen har resultert i at regjeringen ønsker å etablere regionale behandlingstilbud etter mal fra de erfaringer som vi i V27 har gjort.
AP170510 - Flere løpere er nå dessverre i den situasjon at de er uten lag og tilhørighet, men jeg vet det jobbes hardt og godt i flere ulike miljøer for å stable på beina regionale satsinger.
AP170510 - Flere løpere er nå dessverre i den situasjon at de er uten lag og tilhørighet, men jeg vet det jobbes hardt og godt i flere ulike miljøer for å stable på beina regionale satsinger.
AA170510 | Høie vil likevel beholde de regionale helseforetakene ¶
AA170510 Kvinnsland-utvalget hadde ingen bedre alternativer til dagens modell, og det er ikke lenger bred enighet om å legge ned de regionale helseforetakene, sier han.
AA170510 Høie gikk til valg på å fjerne de regionale helseforetakene.
AA170510 Helseminister Bent Høie ( H ) snur og vil likevel ikke legge ned de regionale helseforetakene.
AA170510 Bent Høie vil derfor følge anbefalingene til Kvinnsland-utvalget om å beholde dagens styringsmodell med fire regionale helseforetak når han torsdag legger fram sin oppfølging av utredningen av hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres.
AA170510 - Det er helt åpenbart at jeg har skiftet standpunkt når det gjelder de regionale helseforetakene.
DB170509 I et brev som ble publisert i den regionale avisa Dauphiné Libéré tirsdag, skriver hun at hun ikke vil være blant partiets kandidater når det skal holdes valg på ny fransk nasjonalforsamling i juni.
AA170509 Både internasjonale og regionale tog stopper der.
AA170509 Både internasjonale og regionale tog stopper der.
AA170509 I et brev som ble publisert i den regionale avisa Dauphiné Libéré tirsdag, skriver hun at hun ikke vil være blant partiets kandidater når det skal holdes valg på ny fransk nasjonalforsamling i juni.
DB170508 - Når vi publiserte kunne vi forankre hele saken i Per Kristian Eides egne opplysninger og redegjørelser, informasjon fra REK ( Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk red.anm ) og Eides egne søknader.
VG170507 Bakgrunnen er at partiet mener staten ikke har fulgt opp de regionale rovviltnemndendes vedtak om uttak av ulv innenfor ulvesonen i fjor og hittil i år.
VG170505 Det er i kommune- og bystyrer og regionale forsamlinger UKIP har gjort det aller best.
DN170505 Sykehuspartner ble etablert i 2003 som tjenesteleverandør for det regionale helseforetaket.
BT170505 Vårt system er basert på at alle medisinske forskningsprosjekter må søke og få forhåndsgodkjenning gjennom Regionale etiske komiteer ( REK ).
BT170505 Prosjektet ledes fra Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø og finansieres av de regionale helseforetakene.
SA170504 « Den ytre/midtre korridoren deler opp store og viktige frilufts-, landskaps- og naturområder, og bryter med den planlagte regionale utviklingen.
SA170504 De regionale forskjellene begynner å bli mindre.
DN170504 - Det har vært god aktivitet i boligmarkedet hittil i år selv om det samlet sett er en marginal nedgang i salget sammenlignet med i fjor, men det er fortsatt store regionale forskjeller.
BT170504 De regionale forskjellene begynner å bli mindre.
AP170504 To av de fire regionale informasjons- og medvirkningsmøtene som byrådet og Plan- og bygningsetaten inviterer til, er fulltegnet.
AP170504 De regionale forskjellene begynner å bli mindre.
AA170504 - Det har vært god aktivitet i boligmarkedet hittil i år selv om det samlet sett er en marginal nedgang i salget sammenlignet med i fjor, men det er fortsatt store regionale forskjeller.
DB170503 Dette er første gang Miljøpartiet De Grønne har ledervervet i en av de regionale rovviltnemndene.
DB170503 Dette er første gang Miljøpartiet De Grønne har ledervervet i en av de regionale rovviltnemdene.
DB170503 De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen.
DB170503 - Det er ingen rød tråd i måten de har laget kartet på, og man kaller det reform, mens man netto fjerner oppgaver fra det regionale folkevalgte nivå, sier hun.
DA170503 - Reformen skulle gjøre de regionale forskjellene mindre, men ender opp med å gjøre det motsatte, samtidig som fylkene tappes for oppgaver.
DA170503 - Reformen skulle gjøre de regionale forskjellene mindre, men ender opp med å gjøre det motsatte, samtidig som fylkene tappes for oppgaver.
BT170503 Slike spørsmål må legges til grunn for behandlingen i de regionale forskningsetiske komiteene, men må også være førende for etiske avveininger hos den enkelte lege som påtar seg oppdrag i forskning.
BT170503 Instrumentet er beskyttet av utgiverne, og det er ikke mulig å få fullt innsyn i de statistiske metodene og befolkningsmessige karakteristika som inngår i nasjonale og regionale tilpasninger av instrumentet.
BT170503 Dette var bakgrunnen for at Den nasjonale etiske forskningskomiteen for medisin instruerte de regionale etiske komiteene om ikke å akseptere studier med overdrevne og ubegrunnede krav til antall deltakere.
AP170503 Mens USA hevder at rakettskjoldet kun er til for å forsvare Sør-Korea fra angrep fra nord, frykter makthaverne i Beijing at det også kan svekke Kinas militære slagkraft og hevder at THAAD forskyver sikkerhetsbalansen og truer den regionale stabiliteten.
AP170503 Det har lagt opp til ett møte i Rådhuset, hvor temaet skal være hovedlinjene i planen, og fire regionale møter for de forskjellige bydelene.
AP170503 2,8 millioner pasienter hører inn under det regionale helseforetaket.
AA170503 - Reformen skulle gjøre de regionale forskjellene mindre, men ender opp med å gjøre det motsatte, samtidig som fylkene tappes for oppgaver.
SA170502 | Gassnettet er en bærebjelke for det regionale grønne skiftet ¶
SA170502 Bakgrunnen for hvorfor vi mener gassnettet er en bærebjelke for det regionale grønne skiftet, er at vi kan distribuere biogass fra produsent til kunde i et allerede etablert nett, hvor naturgassen er backup dersom vi har for lite biogass.
DB170502 De har understreket at det kun er til forsvarsbruk og bedt Kina akseptere dette, men Kina er rasende og sier THAAD forskyver sikkerhetsbalansen og truer den regionale stabiliteten.
DB170502 De mener at dronningen ikke er kvalifisert til å gjenåpne Kode 1, og at denne jobben burde vært gitt til regionale kunstnere.
DB170502 - Når man nyåpner et av landets største museer, mener jeg at museets samlinger og andre regionale kunstnere er mer relevant enn dronning Sonja, sier Jaeger til Dagbladet.
AP170502 - Det ble vevet inn i amerikansk politikk og regionale interesser, og ingen kunne finne en løsning for både å berge unionen og samtidig bevare slaveriet i sør.
AA170502 Det er store regionale forskjeller mellom Østlandet og Midt-Norge, og dekan ved HF-fakultetet ved NTNU, Anne Kristine Børresen, er bekymret for den store nedgangen i antallet elever som velger fremmedspråk som programfag i videregående skole i Midt-Norge ( Universitetsavisa, nov. 2016 ).
DA170501 Myndighetene i Beijing sier THAAD forskyver sikkerhetsbalansen og truer den regionale stabiliteten.
AA170501 Myndighetene i Beijing sier THAAD forskyver sikkerhetsbalansen og truer den regionale stabiliteten.
SA170430 KrF-lederen var nærmest mutters alene i ønsket om å beholde regionale helseforetak.
DB170430 Den regionale amerikanske overkommandoen har kommet med en uttalelse, men har ikke identifisert den døde.
DB170430 Partiet skal fortsatt ta kampen for kontantstøtten, mot sorteringssamfunnet, økt barnetrygd, mer fleksibilitet for familiene, for mer regionalt- og kommunalt selvstyre, for en annen distriktspolitikk enn regjeringens, og for en mer politisk styring av sykehusene gjennom en avvikling av de regionale helseforetakene.
DA170430 * Legge ned de regionale helseforetakene og overføre styringen av de lokale helseforetakene og sykehusene til helseministeren.
AP170430 KrF vil avvikle de regionale helseforetakene.
AA170430 Vedtaket innebærer altså også at de regionale helseforetak legges ned.
AA170430 Jeg har tillit til regionspolitikerne at de klarer oppgaven hvis de får både ansvar og drift, og det vil gi livskraft til det regionale nivået, uttalte partiets nye nestleder Kjell Ingolf Ropstad.
AA170430 I vedtaket ligger også at dagens regionale helseforetak legges ned.
AA170430 KrF vil legge ned de regionale helseforetakene og overføre styringen av de lokale helseforetakene og sykehusene til helseministeren.
AA170430 Førstekandidat på KrFs stortingsliste i Nord-Trøndelag Åste Marie Lande Lindau, er en av dem som synes det er helt riktig å kutte de regionale helseforetakene. 5.
AA170430 Vedtaket innebærer at dagens regionale helseforetak legges ned.
AA170430 Jeg har tillit til regionspolitikerne at de klarer oppgaven hvis de får både ansvar og drift, og det vil gi livskraft til det regionale nivået, uttalte partiets nye nestleder Kjell Ingolf Ropstad.
VG170427 - Presidentens tilnærming tar sikte på å presse Nord-Korea til å legge ned atom- og rakettprogram ved å skjerpe økonomiske sanksjoner og fortsette diplomatiske tiltak sammen med våre allierte og regionale partnere, heter det i en uttalelse fra utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister James Mattis og etterretningssjef Dan Coats ifølge USA Today.
SA170427 Fransk kultur er resultatet av en dynamisk prosess som opprinnelig består av ulike regionale kulturer slik som breton, oksitansk, flamsk, alsace, ulike europeiske og hovedsakelig nordafrikanske innvandringsbølger.
SA170427 Fransk kultur er resultatet av en dynamisk prosess som opprinnelig består av ulike regionale kulturer slik som breton, oksitansk, flamsk, alsace, ulike europeiske og hovedsakelig nordafrikanske innvandringsbølger.
DB170427 Programkomiteen ønsker å avvikle dagens regionale helseforetak og utrede å overføre driftsansvaret til de nye store regionene som er vedtatt.
SA170426 Folketallet stiger, utdanningsnivået stiger, innvandring og innflytting stiger og befolkningens kulturinteresse er på linje med landet for øvrig, slik de regionale kulturundersøkelsene viser.
DB170426 De har understreket at det kun er til forsvarsbruk og bedt Kina akseptere dette, men Kina er rasende og sier THAAD forskyver sikkerhetsbalansen og truer den regionale stabiliteten. ( ©NTB ) ¶
AA170426 De har understreket at det kun er til forsvarsbruk og bedt Kina akseptere dette, men Kina er rasende og sier THAAD forskyver sikkerhetsbalansen og truer den regionale stabiliteten. ( ©NTB ) ¶
DB170425 Det er uklart hva det vil bety i praksis - og må tolkes av de regionale rovviltnemndene fra situasjon til situasjon.
DB170425 * De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen.
AA170425 - Trøndelag Teater er en aktør både på det regionale , det nasjonale og det internasjonale scenekunstfeltet, samtidig som man skal få alle avdelinger i en stor institusjon til å spille på lag.
SA170424 Medier24 skriver at de regionale TV-nyhetene får stadig færre seere.
DN170424 Men også her skjer noen begrensninger, i tråd med det regionale foretakets råd.
DN170424 I foretaksmøte mandag ettermiddag gjorde helseminister Bent Høie det klart bare Odda helt og fullt mister kirurgisk akuttberedskap - i tråd med råd fra det regionale foretaket.
DA170424 Medier24 skriver at de regionale TV-nyhetene får stadig færre seere.
AA170424 Medier24 skriver at de regionale TV-nyhetene får stadig færre seere. ( ©NTB ) ¶
AA170424 Trøndelag har med flere tunge fagmiljøer, som Norsk Helsenett, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Direktoratet for e-helse og den regionale piloten Helseplattformen, gode muligheter til å markere seg tungt.
AA170424 Medier24 skriver at de regionale tv-nyhetene får stadig færre seere.
VG170423 Alle de regionale helseforetakene skal lage utviklingsplaner som også omfatter forslag om akuttjenesten.
AA170423 Alle de regionale helseforetakene skal lage utviklingsplaner som også omfatter forslag om akuttjenesten.
DB170422 Fakta viser at idrettsklubbene gjennom statlige, regionale og kommunale tilskudd fra 2005 ; året etter at Stensbøl sluttet som toppidrettssjef, har opplevd en reell vekst i overføringene på hele 43 prosent.
DA170421 Landskaps- og miljøinteresser må selvsagt vurderes nøye, men fylkesrådmannens trusler om innsigelse mot « dokumentert arealbehov og regionale føringer for riktig lokalisering av kontorarbeidsplasser », kan tyde på at fylkeskommunens øverste administrative ledelse befinner seg i en næringspolitisk tåkeheim.
AA170420 Det er dog noen regionale forskjeller som gjør at boligbyggingen må opp i enkelte fylker, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.
AP170418 Selvkjørende busser og en Ruter-app som kan hjelpe deg med nærmest alle lokale og regionale transportbehov.
AP170418 Det var Asko Øst som brant i påsken, og de får nå hjelp fra andre regionale lagre.
AA170418 I første omgang er regionale sentre for realfag et forsøksprosjekt.
AP170417 ERTMS svekker jernbanens konkurransekraft, øker regionale kollektivmyndigheter og togselskapenes kostnader, som igjen fører til høyere billettpriser.
AP170417 , og regionale kollektivmyndigheter og togoperatører ytterligere 3 - 5 mrd.
AP170416 Folk vil følge med på både lokale og regionale TV-sendinger, og de elsker å se sine favorittlag spille fotball på TV.
DB170415 I Jemen pågår en borgerkrig der regionale stormakter ( Saudi-Arabia, Iran ) og USA er involvert.
DA170412 JAFFA ( Dagsavisen ) : Professor Imad Salamey tror USAs angrep mot den syriske luftbasen gjenetablerer USA som en relevant aktør i den regionale maktkampen i Syria.
SA170411 Det som var igjen av leiren ved midnatt, var en haug med aske, sier Michel Lalande i de regionale myndighetene.
BT170411 Det som er igjen av leiren er en haug med aske, sier Michel Lalande i de regionale myndighetene.
AA170411 Det som var igjen av leiren ved midnatt, var en haug med aske, sier Michel Lalande i de regionale myndighetene.
AA170411 Det som var igjen av leiren ved midnatt, var en haug med aske, sier Michel Lalande i de regionale myndighetene.
AP170410 Det er viktig å lytte til lokale og regionale myndigheter, som har interesser i dette, men E18 er også en viktig, nasjonal vei.
AP170410 Det er viktig å lytte til lokale og regionale myndigheter, som har interesser i dette, men E18 er også en viktig, nasjonal vei.
VG170408 Også regjeringen har vært i hardt vært etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) like før jul overprøvde fire regionale rovviltnemnders vedtak om å tillate felling av 32 ulv.
VG170407 Det er meldingen fra de regionale veitrafikksentralene.
VG170406 - Mens klubben tidligere har gjort mange spillerkjøp og hentet mange utlendinger, har de nå en femårsplan som handler om å dyrke frem regionale talenter.
DB170406 det som inntil nylig var ett av åtte regionale statsarkiver.
DA170406 Det hvite hus har varslet at Trump og Jinping vil diskutere « globale, regionale og bilaterale temaer av felles interesse », som sannsynligvis vil dreie deg mest om : ¶
VG170405 - I idrettens evaluering av de foregående OL-søknadene, ønsket man seg regionale initiativ i fremtiden.
VG170405 Antallet bompengeselskap er på vei ned, fra 60 selskaper til 5 regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.
SA170405 Tanken er at fylkeskommunene dermed kan legge flest mulig av dagens bompengeprosjekter til et av de regionale selskapene.
SA170405 Regjeringen gjennomfører en bompengereform som innebærer at antallet bompengeselskaper går ned fra 60 selskaper til fem regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.
FV170405 Tanken er at fylkeskommunene dermed kan legge flest mulig av dagens bompengeprosjekter til et av de regionale selskapene.
FV170405 Regjeringen gjennomfører en bompengereform som innebærer at antallet bompengeselskaper går ned fra 60 selskaper til fem regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.
DN170405 - Gitt at Trump har trukket USA ut av handelsavtalen i Asia, kommer Xi til Florida med styrket selvtillit som den absolutte regionale premissgiver, sier den Kina-baserte investoren Chris Rynning.
DN170405 Geving mener boligmarkedet stadig er preget av regionale forskjeller i balansen mellom tilbud og etterspørsel.
DN170405 Vi mener større og mer funksjonelle fylkeskommuner legger grunnlag for bedre samarbeid med andre regionale aktører og mer helhetlig samfunnsutvikling, sier Sanner.
DN170405 - Dagens fylkesgrenser begrenser den regionale utviklingen.
DB170405 Antallet bompengeselskap er på vei ned, fra 60 selskaper til 5 regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.
DA170405 - I idrettens evaluering av de foregående OL-søknadene ønsket man seg regionale initiativ i fremtiden.
DA170405 Tanken er at fylkeskommunene dermed kan legge flest mulig av dagens bompengeprosjekter til et av de regionale selskapene.
DA170405 For å sette fart på regjeringens bompengereform, som skal redusere antallet selskaper fra dagens 60 til fem regionale selskaper, er det opprettet en tilskuddsordning for reduserte takster utenfor byene.
DA170405 Tanken er at fylkeskommunene dermed kan legge flest mulig av dagens bompengeprosjekter til et av de regionale selskapene.
DA170405 Regjeringen gjennomfører en bompengereform som innebærer at antallet bompengeselskaper går ned fra 60 selskaper til fem regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.
DA170405 Tanken er at fylkeskommunene dermed kan legge flest mulig av dagens bompengeprosjekter til et av de regionale selskapene.
DA170405 Regjeringen gjennomfører en bompengereform som innebærer at antallet bompengeselskaper går ned fra 60 selskaper til fem regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.
BT170405 Vi mener større og mer funksjonelle fylkeskommuner legger grunnlag for bedre samarbeid med andre regionale aktører og mer helhetlig samfunnsutvikling, sier Sanner.
BT170405 - Dagens fylkesgrenser begrenser den regionale utviklingen.
AP170405 Tanken er at fylkeskommunene dermed kan legge flest mulig av dagens bompengeprosjekter til et av de regionale selskapene.
AP170405 Regjeringen gjennomfører en bompengereform som innebærer at antallet bompengeselskaper går ned fra 60 selskaper til fem regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.
AA170405 Tanken er at fylkeskommunene dermed kan legge flest mulig av dagens bompengeprosjekter til et av de regionale selskapene.
AA170405 Regjeringen gjennomfører en bompengereform som innebærer at antallet bompengeselskaper går ned fra 60 selskaper til fem regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.
AA170405 Det kan kanskje være fornuftig for byene isolert, men styrker neppe den regionale planlegginga.
AA170405 Den rødgrønne regjeringen hadde en historisk mulighet til å vitalisere det regionale nivået.
DN170404 Jeffrey Lacker ( 61 ), som er sjef for den regionale avdelingen av den amerikanske sentralbanken ( Fed ) i Richmond, trekker seg med umiddelbar virkning.
DN170404 En konsekvens av dette er at også de regionale forskjellene gradvis vil reduseres i løpet av året, sier Thore Eek i NBBL.
DN170404 En konsekvens av dette er at også de regionale forskjellene gradvis vil reduseres i løpet av året, sier Eek.
DN170404 Å etablere fire regionale konserner er neppe god medisin for Sykehus-Norge.
DB170404 oktober 2010 : Tre selvmordsbombere angrep det regionale parlamentet i Tsjetsjenia.
DA170403 Det samme tilbakemeldinger hører vi uansett hvor vi ferdes i det langstrakte landet vårt : regionale aviser sliter og får ikke dekke det som deres lesere er mest opptatt av : lokale saker.
DN170401 Norges Bank har undersøkt en rekke forhold rundt regionale forskjeller i boligpriser og gjeld i Norge.
DB170401 - Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for å utrede sykehustilbudet i sin region, svarer statssekretæren.
DA170401 For første gang har nemlig både de nasjonale, regionale og private kulturinstitusjonene gått sammen om en felles stormønstring av kultur, Saison Culturelle, gjennom lanseringen av nettstedet saisonculturelle.fr, som lister de beste 500 kulturarrangementene.
AA170401 Under besøket vil utenriksministeren også drøfte andre utenrikspolitiske og regionale spørsmål med Abbas og Netanyahu, opplyser UD.
AA170401 Under besøket vil utenriksministeren også drøfte andre utenrikspolitiske og regionale spørsmål med Abbas og Netanyahu, opplyser UD.
AA170401 Med noen få unntak, er det i Trøndelag bare i havbruksnæringen det fortsatt er større industrivirksomhet som har lokale og regionale eiere.
DA170331 Kurdernes frammarsj forandrer det regionale bildet.
DA170331 Torstein Grude ble i 2016 kåret til « årets filmnavn i Rogaland » av det regionale filmsenteret Filmkraft Rogaland.
DA170330 Vårt regionale målet er en dobling av produksjonen av sjømat frå 2010 til 2020, sier hun.
DA170330 Det regionale målet er en dobling av produksjonen av sjømat frå 2010 til 2020.
VG170329 Ikke alle på Madeira er like begeistret for at regionale myndigheter har valgt å døpe om flyplassen til Cristiano Ronaldo Airport.
VG170329 Det er skuffende at han da ikke nevner noe om det som faktisk i stor grad holder vårt samarbeid med Russland ved like, som er det regionale og lokale samarbeidet mellom folk og politikere i nord.
VG170329 Mye av det norsk-russiske samarbeidet i nord foregår på regionalt nivå, både multilateralt under det regionale Barentssamarbeidet og bilateralt mellom fylkene i Nord-Norge og Nordvest-Russland.
DA170329 Nettopp her kan de lokale og regionale folkevalgte nivåer gjør en forskjell.
AA170329 - I oversikten over arealplansaker der det er kommet innsigelser fra andre statlige og regionale organ, skryter regjeringen av å ha tatt til følge adskillig færre innsigelser enn den forrige rødgrønne regjeringen.
AA170329 Det norsk-russiske samarbeidet omfatter blant annet fiskeriforvaltning, atomopprydning i nord og en rekke lokale og regionale prosjekter innen utdanning, forskning, helse, næring, urfolk og kultur.
VG170327 Oversikten viser at det er store regionale forskjeller på strykprosenten, skriver Aftenposten.
VG170327 IKKE BARE ENKELT : En hel del stryker på oppkjøring, men det er store regionale forskjeller.
SA170327 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at det er store regionale forskjeller.
FV170327 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at det er store regionale forskjeller.
DB170327 Oversikten viser at det er store regionale forskjeller på strykprosenten, skriver Aftenposten.
BT170327 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at det er store regionale forskjeller.
AP170327 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at det er store regionale forskjeller.
AA170327 De to partiene har henholdsvis 28 og 17 plasser i den regionale forsamlingen.
AA170326 Landsmøtet gikk inn for et forslag som sier at det bør opprettes regionale nemnder, etter modell fra Portugal, som skal sørge for individuelle behandlingsopplegg for de som tas for besittelse av narkotika til eget bruk. 5.
DN170325 - Elleve av selskapene og personene medvirker i aktiviteter som bidrar til å øke regionale konflikter og utgjør en betydningsfull trussel til regional sikkerhet, heter det i pressemeldingen.
DA170325 Til tider har det vært enda farligere : Den regionale krigen i 1967 brøt ut, i stor grad, som følge av både Egypt og Israel misforsto hverandres intensjoner. 50 år senere okkuperer Israel landområder som Vestbredden og Golan-høyden, som ble erobret i den krigen.
DA170325 For første gang har regionale , statlige og private kulturinstitusjoner gått sammen for å promotere et av tidenes mest omfattende kulturprogram, med mer enn 500 arrangementer i tida framover.
AA170325 - Elleve av selskapene og personene medvirker i aktiviteter som bidrar til å øke regionale konflikter og utgjør en betydningsfull trussel til regional sikkerhet, heter det i pressemeldingen.
SA170324 Nettopp her kan de lokale og regionale folkevalgte nivåer gjør en forskjell.
SA170324 Et håndballag i norgeseliten vil bidra til å styrke det regionale omdømme.
DA170324 Dette er første gang siden 2012 at regionale innspillingssteder utenfor Oslo og Akershus har gått forbi både hovedstadsområdet og utlandet. 25 premierefilmer ¶
AP170324 Lokale og regionale bedrifter har lovet å være med på spleiselag på resten.
AA170324 Dette er første gang siden 2012 at regionale innspillingssteder utenfor Oslo og Akershus har gått forbi både hovedstadsområdet og utlandet.
AA170324 Lokale og regionale bedrifter har lovet å være med på spleiselag på resten.
AA170324 En serie nye internasjonale og regionale organisasjoner ble derfor reist etter 1945 for å bygge ned handelshindringer og øke internasjonal handel.
VG170323 Da de regionale rovviltnemndene i fjor anbefalte å lisensfelle 47 ulv, inkluderte det hele denne familiegruppen i Slettås-reviret.
DA170323 - Vi mener det bør etableres en ombudsmann for utenlandske arbeidere, i tillegg til regionale verneombud for å styrke kontakten mellom arbeidstakerorganisasjoner og bedriftene.
AP170323 Dermed er det de regionale rovviltnemndene som skal fastsette lisensfellingskvoter.
AA170323 Dermed er det de regionale rovviltnemndene som skal fastsette lisensfellingskvoter.
VG170322 Rett før jul overprøvde klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fire regionale rovviltnemnders vedtak om å tillate felling av 32 ulv.
BT170322 Disse konfliktene har ikke oppstått i isolasjon, både regionale og globale aktører har spilt en rolle i maktspillene som utspilles.
AP170322 Kanskje kunne partiet avvist en del av reverseringskritikken som må komme med å vise hvilke strukturendringer, eller større regionale grep partiet vil jobbe for.
AA170322 « Prosjektene søkes løst i samarbeid med regionale samarbeidspartnere, AtB og andre fylkeskommuner », heter det i forslaget.
AA170321 Rapporten konstaterer også at de private røntgeninstituttene vurderer henvisningene mindre strengt enn de offentlige, og at de regionale helseforetakene ikke fører tilsyn for å avklare om bruken av private tjenester er medisinsk nødvendige.
AA170321 De regionale helseforetakene skal studere effekten av stamcellebehandling ved multippel sklerose.
DB170320 « Vi har derfor i oppdragsdokumentet for 2016 gitt de regionale helseforetakene beskjed om å styrke de regionale kompetansesentrene i smittevern.
DB170320 « Vi har derfor i oppdragsdokumentet for 2016 gitt de regionale helseforetakene beskjed om å styrke de regionale kompetansesentrene i smittevern.
DB170320 Sjefen for det regionale kommunistpartiet maner troppene til å « begrave terroristenes lik i folkehavets krig ».
DA170320 - Millioner av barn er under angrep hver eneste dag, sa Geert Cappelaere, FN-organets regionale leder, under et besøk i Homs nylig.
DN170317 - I stedet har Frp og Høyre kuttet i markedsføringsmidler, trappet ned bredbåndsutbyggingen, sviktet gode lokale prosjekter med kutt i regionale utviklingsmidler og i tillegg økt avgifter som rammer reiselivsnæringen, sier hun.
DA170317 * SV vil at det regionale folkevalgte nivået skal ta over ansvaret for sykehusene, men det er dissens om dette skal være en forutsetning for fylkessammenslåing.
DN170316 - Utslagene på rentebanen av lavere lønns- og prisvekst var litt større enn vi ventet, mens utslagene fra det regionale nettverket var noe mindre.
VG170315 Etter forliket åpnet de regionale rovviltnemdene for felling av 32 ulv i 2016 og 2017, men før jul sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen at et slikt uttak var i strid med loven og Bern-konvensjonen.
SA170315 Fylkemannen skriver : « Vi mener det fremstår som sannsynlig at det allerede belastede veinettet i området vil bli ytterligere belastet på en uheldig måte som følge av de nye regionale anleggene tas i bruk før ny fylkesvei er på plass ».
SA170315 Både Rema 1000 og Posten bygger nye regionale anlegg i Vagle næringspark, som inngår i kommunens arealdel til kommuneplanen for Sandnes fra 2015 til 2030, og er avsatt til næringsområde.
DN170315 Her heter det at man bør studere og ta tak i årsakene og effektene av de målbare forandringene i det globale og regionale klimaet og lete etter måter å " balansere menneskelig aktivitet " på.
AA170315 Her heter det at man bør studere og ta tak i årsakene og effektene av de målbare forandringene i det globale og regionale klimaet og lete etter måter å " balansere menneskelig aktivitet " på.
VG170314 I 2016 økte bestanden så mye, at de regionale rovviltnemndene besluttet på faglig grunnlag å ta ut 47 dyr.
DN170313 Det kommer an på hvordan utviklingen i det regionale næringslivet blir fremover.
DA170313 Det kommer an på hvordan utviklingen i det regionale næringslivet blir fremover, sier han.
AA170313 Det kommer an på hvordan utviklingen i det regionale næringslivet blir fremover. ( ©NTB ) ¶
DB170312 Når vi nå endrer det regionale nivået ønsker vi også et bredest mulig samarbeid for å få tilført dem nye oppgaver, sier Høyre-nestlederen.
DN170311 . Tirsdag viste rapportene fra bedriftene i Norges Banks regionale nettverk at veksten i produksjonen tok seg ytterligere litt opp i perioden mellom desember og januar.
DB170310 Jobbrekrutterings-kampanjen er et samarbeid mellom Wellingtons regionale utviklingsbyrå ( WREDA ) og Workwhere New Zealand, et privat firma som spesialiserer seg på global rekruttering av arbeidskraft til tech-industrien.
DB170310 Men også den norske avstemningen har av og til vært interessant, ikke minst om vi ser historisk på det, og flytter blikket fra regionale allianser og konflikter til forholdet mellom sakkunnskap og folkelig smak.
AA170310 - Vi endrer fylkesmannsembetenes grenser så de passer bedre sammen med de nye fylkeskommunene /regionene og andre statlige regionale inndelinger, sier statsråden.
AA170310 - Denne regjeringen har rotet det til mer enn ryddet opp i den regionale organiseringen av statlig virksomhet.
AA170310 - Vi endrer fylkesmannsembetenes grenser så de passer bedre sammen med de nye fylkeskommunene /regionene og andre statlige regionale inndelinger, sier Sanner.
BT170309 Det beste alternativet til forslaget om regionale tingretter med barnefaglig spisskompetanse vil være å opprette egne barne - og familiedomstoler.
DN170308 Flesland kan fortelle at forbrukerne stort sett spør om det samme uansett hvor de bor, men at det er noen regionale forskjeller.
DN170308 Norges Banks regionale nettverk viste tirsdag at veksten i norsk økonomi har tatt seg opp.
AA170308 Den regionale bussen var på vei fra Cayambe til Quito.
AA170308 Flesland kan fortelle at forbrukerne stort sett spør om det samme uansett hvor de bor, men at det er noen regionale forskjeller.
DN170307 Resultatene ble presentert i sentralbankens regionale nettverksrapport tirsdag : ¶
DN170307 Kronen styrkes umiddelbart etter rapporten fra Norges Banks regionale nettverk..
DN170307 Kronen styrkes umiddelbar mot flere av de store valutaene tirsdag formiddag etter at Norges Banks rapport fra sentralbankens regionale nettverk viste sterkere tro på fremtiden blant norske bedrifter.
DN170307 Veksten de siste tre månedene er den sterkeste siden våren 2014, og nå melder bedriftene i Norges Banks regionale nettverk også om moderat vekst fremover.
DN170307 Norges Banks regionale nettverk ¶ | - Ingenting stopper oss ! 300 personer trosset guffent nullføre og gikk i tog gjennom Kvadraturen for å støtte kvinners rettigheter onsdag kveld.
DN170307 Veksten de siste tre månedene er den sterkeste siden våren 2014, og nå melder bedriftene i Norges Banks regionale nettverk også om moderat vekst fremover.
DN170307 Norges Banks regionale nettverk ¶ | - Kronen reagerer kraftig på dagens rapport ¶
DB170307 ¶ ØKONOMI : Det regionale nettverket til Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen er litt mer optimistiske enn de var for tre måneder siden.
DB170307 Informasjonen Norges Bank får fra det regionale nettverket vil, sammen med annen tilgjengelig informasjon om den økonomiske utviklingen, danne et grunnlag for Norges Banks prognoser slik de fremkommer blant annet i Pengepolitisk rapport.
DB170307 ( Hegnar.no ) : Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk, som består av 327 kontaktbedrifter, melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene.
DB170307 Mona har blitt intervjuet til nettartikler, radio og i dag ble hun oppringt av lokale, regionale og landsdekkende aviser.
DB170307 - Japan og USA er enige om at den siste nordkoreanske missiltesten helt klart strider mot FNs resolusjoner og er en klar provokasjon mot det regionale og internasjonale samfunnet.
DA170307 Ganske typisk holder Vestlandet seg med to regionale kontorer i EU-hovedstaden Brussel, ett bergensdominert for Vest-Norge ( Hordaland og Sogn og Fjordane ) og ett for Stavanger-regionen.
DA170307 Det regionale samarbeidet i vest burde ha startet med å la Sanner være Sanner og heller krysset av punktene de to vestlandske lokomotivene Stavanger og Bergen ble enige om den kalde vinterdagen i Sveio i 2010.
AA170307 Militærtopper fra Russland og USA møtte tirsdag tyrkiske kolleger i den tyrkiske kystbyen Antalya for å drøfte Irak, Syria og andre regionale spørsmål.
AA170307 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for straffesaker ved de regionale statsadvokatembetene er 17 dager, noe som er godt innenfor målet om at slike saker skal behandles ferdig innen 30 dager.
DN170306 Han peker på at det er andre faktorer som i større grad påvirker Norges Banks rentesetting, blant annet Norges Banks regionale nettverk som slippes i morgen inflasjonstallene som kommer førstkommende fredag.
DN170306 - Så har vi de regionale helseforetakene og det enkelte foretaket, som må organisere seg på en sånn måte at pasientsikkerheten blir ivaretatt, sier hun.
DB170305 Norge sett under ett er et av landene hvor det er størst forskjell på høy- og lavsesong-priser, men det er store regionale forskjeller : ¶
DB170304 Vi er nødt til å lage sikre ruter for å beskytte disse barna, sier Afshan Khan, Unicefs regionale sjef og spesialkoordinator for flyktningkrisa i Europa.
DB170304 Også regionale organisasjoner i Europa, Amerika og Afrika er med på erklæringen.
BT170304 Pro-britiske DUP beholder posisjonen som Nord-Irlands største parti like foran Sinn Féin, men unionistene mister flertallet i den regionale forsamlingen.
AP170304 Pro-britiske DUP beholder posisjonen som Nord-Irlands største parti like foran Sinn Féin, men unionistene mister flertallet i den regionale forsamlingen.
AA170304 Det øverste juridiske rådgivningsorganet i Catalonia sier den regionale regjeringen ikke har myndighet til å holde folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.
AA170304 Pro-britiske DUP beholder posisjonen som Nord-Irlands største parti like foran Sinn Féin, men unionistene mister flertallet i den regionale forsamlingen.
AA170304 Også regionale organisasjoner i Europa, Amerika og Afrika er med på erklæringen.
VG170303 minutt på regionale ruter på jernbanens ytterstrekninger, InterCity-strekninger og regionbusser i Akershus ¶
FV170303 * De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen.
DN170303 Han peker på at det er store regionale variasjoner i tilbudssiden, selv om det for landet totalt er likt som i fjor.
DN170303 Disse forskjellene kan få en betydning for utviklingen i de regionale markedene i månedene som kommer, sier Dreyer.
DA170303 Samtidig presser regionale aktører palestinerne i forskjellige, og ofte motstridende retninger.
DA170303 - Det er store regionale prosesser i gang med flytting av kulturinstitusjoner som til dels virker tilfeldige - for eksempel museumsseksjonen til Bodø.
BT170303 Også her er det interessant å se den regionale fordelingen av bompengeprosjekter.
BT170303 Også her er det interessant å se den regionale fordelingen av bompengeprosjekter.
AP170303 * De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen.
AP170303 * De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016 - 2017, 24 av disse innenfor ulvesonen.
AA170303 Disse forskjellene kan få en betydning for utviklingen i de regionale markedene i månedene som kommer, sier Dreyer i pressemeldingen.
AA170303 - Det er store regionale variasjoner i tilbudssiden, selv om det for landet totalt er likt som i fjor.
AA170303 For de regionale bispedømmerådene har hatt en tendens til å nominere kandidater som er overraskende like.
SA170302 Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie har de regionale helseforetakene det endelige ordet i organiseringen av tilbudet til ekstremt premature.
AA170302 Det er NVE som har ansvar for å utarbeide de regionale og lokale skredvarslene på Svalbard, blant annet basert på at lokale observatører tar seg opp i fjellsidene rundt Longyearbyen og gjør undersøkelser.
DA170301 Selv er han ofte med det regionale verneombudet på inspeksjoner for å skape trygghet.
DN170228 DNO har også neddiskontert fordringen mot den kurdiske regionale regjeringen ( KRG ) som har oppstått fra utestående oppgjør for lokalt salg i Kurdistan.
DN170228 Finanstilsynet har stilt spørsmål knyttet til inntektsføring, samt innregning og måling av fordringen mot den kurdiske regionale regjeringen ( KRG ) som har oppstått fra utestående oppgjør for lokalt salg i Kurdistan.
DN170228 DNO har også neddiskontert fordringen mot den kurdiske regionale regjeringen ( KRG ) som har oppstått fra utestående oppgjør for lokalt salg i Kurdistan.
DN170228 « Det bør gjennomføres skattereformer for eiendoms- og inntektsskatt, som innbetales av svært få, og dermed øke inntektene, fremme sosial rettferdighet og styrke regionale myndigheter slik at de bedre kan ivareta lokale behov », skriver OECD.
DB170228 Nå er Örnsköldsvik sjukhus anmeldt av de regionale myndighetene - landstinget i Västernorrland - til den svenske versjonen av Helsetilsynet for flere grove brudd på behandlingsrutiner.
BT170228 USIKKER : Rema 1000 virker desperate når de satser med slike kraftige regionale markedsføringskampanjer, mener Håkan Hjorthaug ( 28 ).
AP170228 Men i Sanners melding slår han fast at Regjeringen vil « gjennomgå de statlige regioninndelingene i lys av de nye grensene for det regionale folkevalgte nivået.
SA170227 Vi ser også en bølge med leserbrev som hevder at fylkespolitikerne har sugerør i skattebetalernes lommer og at det regionale forvaltningsnivået av den grunn må avskaffes.
SA170227 Aftenbladet har i starten av valgkampen gitt en gavepakke til et parti som ønsker å avskaffe det regionale forvaltningsnivået.
SA170227 Vi ser også en bølge med leserbrev som hevder at fylkespolitikerne har sugerør i skattebetalernes lommer og at det regionale forvaltningsnivået av den grunn må avskaffes.
SA170227 Aftenbladet har i starten av valgkampen gitt en gavepakke til et parti som ønsker å avskaffe det regionale forvaltningsnivået.
AA170227 De regionale helseforetakene har ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester til befolkningen i sitt eget geografiske område.
AA170226 - Mine møter i Washington vil gi gode muligheter til å utdype samarbeidet med USA om regionale og globale spørsmål.
VG170225 I slutten av januar tok FNs nye generalsekretær Antonio Guterres initiativ til et møte i Etiopias hovedstad Addis Ababa om Sør-Sudan, der de regionale aktørene, Den Afrikanske Union, Troika-utsendingene og nabolandene var tilstede.
AP170225 Arbeids- og velferdsdirektoratet ( ASD ) : Arbeids- og sosialdepartementet utreder i tillegg hvordan dagens fylkesstruktur i Arbeids- og velferdsetaten kan omorganiseres, og mulige endringer i den regionale organiseringen.
VG170224 Vi er nødt til å skape et sterkt FN og regionale institusjoner som er til å stole på, og som er i stand til å presse nasjonale regjeringer til å adlyde, sier han.
DA170224 I 2015 besøkte de regionale verneombudene over 4000 arbeidsplasser og stanset arbeidet på over 1200 av dem.
AA170224 Og jeg mistenker at det som er lagt fram nå, er et ledd i Høyre og Frps mål om å legge ned det regionale folkevalgte nivået, som de har vært veldig tydelige på at de ønsker, og som fortsatt står i deres partiprogram, sier Helga Pedersen til NRKs Politisk kvarter fredag morgen.
AA170224 Ap-nestleder Helga Pedersen mistenker at den nye regionreformen bare er et første skritt på veien mot å legge ned det regionale folkvalgte nivået.
VG170223 De regionale rovviltnemdene vedtok i fjor at totalt 47 ulver kunne jaktes på, men vedtaket ble endret til 15 av statsråd Helgesen i desember i fjor.
VG170223 - Det konkrete antallet ( ulv, journ.anm ) vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier han.
VG170223 * De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen.
DB170223 - Som kjent er vi i gang med å planlegge for vår leveranse av nye regionale jetfly, Embraer E190-E2.
DB170223 Søstrene mine og jeg mistet den regionale dialekten i løpet av circa tre måneder.
DA170223 - Forslaget er useriøst og preges av at kartet er tegnet av to regjeringspartier som egentlig ønsker å legge ned det regionale folkevalgte nivået.
VG170222 Det regionale nivået bør også få ansvar for fordeling av skjønnsmidler til kommunene, ifølge de to partiene.
DB170222 Sammenslåingen handler om regionale utfordringer, sier Hansen, som tror det sannsynligvis vil være behov for flere ansatte i tida som kommer etter 2020.
AP170222 Da vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for denne vinteren, 24 av disse innenfor ulvesonen.
AP170222 - Det konkrete antallet vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier han.
AA170222 Da vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for denne vinteren, 24 av disse innenfor ulvesonen.
AA170222 - Det konkrete antallet vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier han.
AA170222 - Det konkrete antallet i Norge vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier Helgesen, som tror initiativet blir tatt godt imot.
DB170221 Det er Stortinget som tar de endelige beslutningene om dette, basert på regionale hensyn.
DA170221 Det er Stortinget som tar de endelige beslutningene om dette, basert på regionale hensyn.
AP170221 Små regionale virkninger.
AP170221 Men relativt sett tror jeg de regionale virkningene fortsatt er begrenset.
VG170220 De regionale helseforetakene kan redusere antall nemnder uten å redusere antall sykehus som utfører inngrepene.
SA170220 Både REK Vest - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Helsedirektoratet har godkjent prosjektet.
DB170220 Widerøe, som i dag er enerådende på kortbanenettet, har allerede varslet prisnedgang i forkant av FlyVikings inntreden på det norske regionale kortbanenettet.
DB170220 Både REK Vest - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Helsedirektoratet har godkjent prosjektet.
DB170220 Han mener NRK for det første bør halvere antall sendinger med distriktsnyheter på TV, fra ti til fem, og for det andre legge ned de regionale nettsidene.
DB170220 - I dag sitter NRK og redigerer 16 forskjellige regionale nettsider.
BT170220 Både REK Vest ( Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ) og Helsedirektoratet har godkjent prosjektet.
AP170220 - Til tross for lave oljepriser, har land i regionen fortsatt å bestille mer våpen i 2016, og ser dem som viktige verktøy for å håndtere konflikter og regionale spenninger, sier Wezeman.
AA170220 - Til tross for lave oljepriser, har land i regionen fortsatt å bestille mer våpen i 2016, og ser dem som viktige verktøy for å håndtere konflikter og regionale spenninger, sier Wezeman.
AA170220 Både REK Vest - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Helsedirektoratet har godkjent prosjektet.
SA170219 Spekter, som handler på mandat fra de regionale helseforetakene ( RHF ), opphøyer dermed seg selv til lovgiver.
AA170219 I grove trekk er de tre hovedpunktene for USA å bekjempe jihadister fra IS, " hvordan å begrense innflytelsen til en del tunge regionale parter ", og " hvordan å unngå å skade en av deres hovedallierte i regionen ", sier han videre.
VG170218 Da er det klokt å bygge regionale senter og kompetansemiljø utenfor Oslo.
VG170217 Det er kun i de ytterste unntakstilfellene at Stortinget kan skjære gjennom, og det er i så fall ut fra regionale hensyn.
DB170217 Widerøe har også driften på de åtte regionale flyrutene i Sør-Norge, fra 1. april 2016 - 31. mars 2020.
DB170217 Fram til nå har han ikke fått signaler fra regionale politikere i Russland om at Moskva ønsker å avvikle samarbeidet, sier han.
DB170217 Det regionale samarbeidet har over mange år blitt trukket fram som en slags solskinnshistorie i forholdet mellom Norge og Russland.
AP170217 Sjefredaktør Espen Egil Hansen mener at regionale filtere på Facebook er en utvikling i riktig retning : - Kulturen for nakenhet er annerledes i Norden enn i Afghanistan, sier Hansen.
AA170217 Mannen som lederforhandlingene om tvangssammenslåingene, stortingsrepresentant Helge André Njåstad ( Frp ), sier det er kun i de ytterste unntakstilfellene at Stortinget kan skjære gjennom, og det er i så fall ut fra regionale hensyn.
DN170216 « Arbeids- og sosialdepartementet utreder hvordan dagens fylkesstruktur i Arbeids- og velferdsetaten kan omorganiseres, og mulige endringer i den regionale organiseringen.
DB170216 Rovviltnemndene ( det regionale nivået som Sollund har så liten tillit til ) kunne ha satt en lavere kvote enn de gjorde, men for å følge nasjonalforsamlingens vilje, måtte den nok settes så høyt at mange uansett ville blitt provosert.
DA170216 * Arbeids- og velferdsdirektoratet ( ASD ) : Utreding av hvordan dagens fylkesstruktur kan omorganiseres, og mulige endringer i den regionale organiseringen.
DA170216 * Arbeids- og velferdsdirektoratet ( ASD ) : Utreding av hvordan dagens fylkesstruktur kan omorganiseres, og mulige endringer i den regionale organiseringen.
DA170216 * Arbeids- og velferdsdirektoratet ( ASD ) : Utreding av hvordan dagens fylkesstruktur kan omorganiseres, og mulige endringer i den regionale organiseringen.
AP170216 Arbeids- og velferdsdirektoratet ( ASD ) : Arbeids- og sosialdepartementet utreder i tillegg hvordan dagens fylkesstruktur i Arbeids- og velferdsetaten kan omorganiseres, og mulige endringer i den regionale organiseringen.
AP170216 Arbeids- og velferdsdirektoratet ( ASD ) : Arbeids- og sosialdepartementet utreder i tillegg hvordan dagens fylkesstruktur i Arbeids- og velferdsetaten kan omorganiseres, og mulige endringer i den regionale organiseringen.
DB170215 Helse- og omsorgsdepartementet vil sende brev til regionale helseforetak, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og landets fylkeskommuner, med påminnelse om at sykehusene plikter å ta imot kontanter : ¶
DA170215 - Kina er fortsatt verdens største regionale marked for utvikling av ny vindkraft, konstaterer Greenbyte.
DA170215 I en nipunkts liste ønsker utvalget blant annet at lokalorganisasjonene videreføres, men at det opprettes regionale LO-råd rundt omkring i landet.
AP170215 Da opprørerne fikk kontroll over de regionale bygningene, hadde Manekin ifølge seg selv en hel redaksjon i ryggen.
AA170215 Etter dette må også avtalen ratifiseres av drøyt 40 nasjonale og regionale folkevalgte forsamlinger i EU. ( ©NTB ) ¶
SA170214 I et svarbrev til Forbrukerrådet fra Helse- og omsorgsdepartementet heter det at departementet vil sende brev til regionale helseforetak, KS og landets fylkeskommuner.
DB170214 Det er faktisk mange regionale og nonprofit-radiokanaler som har fått løyve til å sende på FM i mange år fremover.
DA170214 De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for denne vinteren, 24 av disse innenfor ulvesonen.
AP170214 Margrethe Snekkerbakken - direktør regionale lufthavner ¶
AP170214 Margrethe Snekkerbakken - direktør regionale lufthavner ¶
AA170214 I et svarbrev til Forbrukerrådet fra Helse- og omsorgsdepartementet heter det at departementet vil sende brev til regionale helseforetak, KS og landets fylkeskommuner.
AA170214 De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for denne vinteren, 24 av disse innenfor ulvesonen.
AA170213 Arbeidet skal rette seg mot kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.
DN170212 USAs sentralbanksystem ( Federal Reserve System ) består av 12 regionale banker, hvorav den i Philadelphia er den ene.
DN170212 Det kan spare de regionale helseforetakene som eier tjenesten for mye penger, sier Juell.
DB170212 En av grunnene til dette kan være at klubbene fra Øst har fått tilbake den regionale stoltheten.
DB170211 Det er viktig at Norge, og andre likesinnede land nå benytter sin posisjon og tar et tydelig politisk lederskap internasjonalt for å sikre at jenter og unge kvinners rettigheter også blir en prioritet i det normative arbeide i FN, i andre internasjonale, regionale og nasjonale fora og løfter dette i bilaterale dialoger.
BT170211 Det kan spare de regionale helseforetakene som eier tjenesten for mye penger, sier Juell.
AP170211 Her i nord er alle stolte over det regionale samarbeidet. » | Aftenposten mener : Et konstruktivt Utøya-utspill ¶
AA170211 Det kan spare de regionale helseforetakene som eier tjenesten for mye penger, sier Juell.
SA170210 Det er store regionale forskjeller på hvor mye en fylkespolitiker tjener.
AP170210 Det er store regionale forskjeller på hvor mye en fylkespolitiker tjener.
AP170210 Det er store regionale forskjeller på hvor mye en fylkespolitiker tjener.
AP170210 Det er store regionale forskjeller på hvor mye en fylkespolitiker tjener.
AA170210 Det er vanskelig å si hva de store regionale forskjellene skyldes.
VG170209 - Når TPP nå er død tar Kina over og promoterer sine egne regionale avtaler med disse landene.
VG170209 På bakgrunn av rapporten fikk Norge med seg over 170 land på å vedta at internasjonale og regionale regelverk og avtaler skal gjennomgås.
VG170209 HELSEMINISTER VIL IKKE : Som opposisjonspolitiker ville Bent Høie legge ned de regionale helseforetakene.
VG170209 De regionale helseforetakene må derfor avvikles.
SA170209 Dette er en svært uheldig utvikling som er stikk i strid med de regionale bestemmelsene som sier at all handel skal styres til sentrene.
SA170209 Over hundre regionale bedrifter er med i klyngen, og de representerer et bredt spekter : Risa, Øglænd system, Roxel, Zaptech, Mediafarm og Stavanger Universitetssykehus, for å vise litt av bredden.
DB170208 Vi samarbeider også med regionale kompetansemiljøer for å utvikle praksisnære opplæringsprogram for kommunene.
AA170208 Partiet vil blant annet fjerne foretaksmodellen, legge ned regionale helseforetak, stoppe såkalt new public management-tenkning og gjenreise tilliten til fagfolkene i helse- og omsorgstjenestene.
VG170207 VG skriver mandag at færre enn halvparten av sykehusforetakene klarer å levere det økonomiske resultatet de var pålagt av sine eiere, de regionale helseforetakene.
VG170207 Også Akershus universitetssykehus ( Ahus ), Sykehuset Telemark, Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag er langt unna å klare de økonomiske kravene som eierne, de regionale helseforetakene, satte for dem i 2016.
VG170207 Han viser til at de fire regionale helseforetakene samlet sett går med én milliard mer i overskudd enn de budsjetterte med i 2016.
VG170207 Da kan de også låne penger fra eierne sine, de regionale helseforetakene.
DB170207 Det vakte oppsikt da Maksim Vylegsjanin tross utestengelsen deltok i regionale renn i Russland for noen uker siden.
AP170207 » Sykehusorganisering : Høyre hadde programfestet å legge ned de regionale helseforetakene og erstatte dem med en bedre nasjonal styring av helsepolitikken - noe Ap ikke ønsket.
AP170207 » I programmet for inneværende periode slår Arbeiderpartiet fast at en enkeltkommuner ikke kan motsette sammenslåing « som er hensiktsmessig ut fra regionale hensyn ».
AP170207 Vi mener innsatsen må være nasjonal og ikke forkludres av en diskusjon om regionale særordninger.
AA170206 Målgruppen for tiltakene i Kreativt Norge er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.
VG170205 - Vi oppfordrer USA til å ha en ansvarlig holdning, stoppe å komme med gale uttalelser og unngå å gjøre saken mer komplisert og bringe ustabilitet til den regionale situasjonen, sa Lu videre.
VG170205 Nå sier derimot avdelingsdirektør Gitte Huus at de regionale helseforetakene må svare på når de kan starte opp.
AA170204 - Vi oppfordrer USA til å ha en ansvarlig holdning, stoppe å komme med gale uttalelser og unngå å gjøre saken mer komplisert og bringe ustabilitet til den regionale situasjonen, sier Lu videre.
AA170204 Fra en periode med nedlegging av bryggerier til fordel for mer standardisert, sentralisert ølproduksjon, har utviklingen snudd, med en voldsom oppblomstring av regionale og lokale bryggerier over hele landet.
VG170203 Nå sier hun at de regionale helseforetakene må svare på når de kan starte opp.
VG170203 - De regionale helseforetakene har forsikret oss om at rapporteringen på bruk av tvang er uavhengig av hvilken versjon av journalsystemet DIPS som sykehusene bruker, skriver Høie.
DB170203 De mener det vil destabilisere den regionale sikkerhetsbalansen.
DB170203 Dersom Clinton hadde bombet anleggene involvert i plutoniumproduksjon ville det ført til stor lokal forurensning av radioaktivitet, men sannsynligvis ingen regionale eller globale strålevernmessige konsekvenser, med mindre det hadde blitt en vedvarende brann i grafitten i reaktoren, mener Kippe.
BT170203 Begge fylkestingene presiserer at en sammenslåing med Hordaland forutsetter at det skjer en reell overføring av arbeidsoppgaver og makt fra det statlige til det regionale nivået. | - Vi trenger like mange gründerparker som ballbinger ¶
AP170202 Ved å lansere globale og regionale IT-driftsmodeller, trenger vi ikke like mange til å drifte nettverksplattformene i hvert enkelt land, sier Brekke.
AA170202 Det er først fremst regionale utsendinger fra Murmansk, med første viseguvernør Aleksej Tjukavin i spissen, som deltar på konferansen.
DN170201 Regionale myndigheter i en rekke byer har innført noe krav til egenkapital for dem som allerede eier egen bolig.
AP170131 « Unntak fra frivillighetsprinsippet ( er aktuelt ) i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn ».
BT170130 De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016 - 2017, 24 av disse innenfor ulvesonen.
BT170130 Myndighetene bevilger milliarder til biltrafikken og prosjektene som får høyest prioritet på nasjonale og regionale transportplaner.
BT170130 Fremveksten av jernbanen, dampbåten, privatbilen, regionale flyruter og sist interkontinentale flyruter har sterkt preget reiselivsutviklingen.
BT170130 Myndighetene bevilger milliarder til biltrafikken og prosjektene som får høyest prioritet på nasjonale og regionale transportplaner.
DB170127 Den massive regionale støtten man nå ser rundt den demokratiske prosessen i Gambia må forstås i lys av dette.
DB170127 desember, og den regionale organisasjonen ECOWAS gjorde det klart at den kom til å sette makt bak kravene dersom Jammeh la hindre i veien for demokratisk overgang.
DN170125 Hvorvidt administrasjonen til USAs nye president Donald Trump vil påvirke korrupsjonsnivået, vil først bli klart i de neste indeksene, opplyser TIs regionale direktør, Alejandro Salas, til nyhetsbyrået DPA.
SA170124 REGIONALE FORSKJELLER : Nora og William dominerer i mange av fylkene kan vi se av SSBs kart, William særlig i Sør-Norge.
FV170124 Mandag skrotet han som ventet frihandelsavtalen TPP, og han har sagt at han vil foretrekke bilaterale avtaler framfor regionale ordninger.
FV170124 REGIONALE FORSKJELLER : Nora og William dominerer i mange av fylkene kan vi se av SSBs kart, William særlig i Sør-Norge.
DN170124 USAs president Donald Trump sa i valgkampen at han foretrekker bilaterale handelsavtaler fremfor større regionale avtaler, påpeker utenriksminister Børge Brende ( H ).
DB170124 Vi er også innom kommuner hvor regionale hensyn taler for det, og de er veldig små og sårbare, forklarer leder Helge Andre Njåstad ( Frp ) i kommunalkomiteen på Stortinget til Dagbladet.
BT170124 NRK ¶ REGIONALE FORSKJELLER : Nora og William dominerer i mange av fylkene kan vi se av SSBs kart, William særlig i Sør-Norge.
AP170124 REGIONALE FORSKJELLER : Nora og William dominerer i mange av fylkene kan vi se av SSBs kart, William særlig i Sør-Norge.
SA170123 Vi er også innom kommuner hvor regionale hensyn taler for det, og de er veldig små og sårbare, sier Njåstad.
SA170123 Min erfaring er at det er regionale forskjeller rundt dette i Norge, dessuten spiller barnas språklige mestringsnivå inn, forteller Hoel.
SA170123 - Min erfaring er at det er regionale forskjeller rundt dette i Norge, dessuten spiller barnas språklige mestringsnivå inn, sier førsteamanuensis Trude Hoel.
FV170123 Min erfaring er at det er regionale forskjeller rundt dette i Norge, dessuten spiller barnas språklige mestringsnivå inn, forteller Hoel.
FV170123 - Min erfaring er at det er regionale forskjeller rundt dette i Norge, dessuten spiller barnas språklige mestringsnivå inn, sier førsteamanuensis Trude Hoel.
DN170123 Vi er også innom kommuner hvor regionale hensyn taler for det, og de er veldig små og sårbare, sier Njåstad.
DB170123 Jeg har ennå ikke sett demonstrasjonstog som krever mer i regionale utviklingsmidler, sier Trond Helleland.
DB170123 Den afrikanske union, FN og den regionale organisasjonen Economic Community of West African States slapp et dokument i helgen der de lover å, blant annet, sikre Jammehs rettigheter « som en borger, partileder og tidligere statsoverhode » og forhindre at eiendommer som tilhører ham eller hans allierte ikke blir tatt.
DB170123 Vi er også innom kommuner hvor regionale hensyn taler for det, og de er veldig små og sårbare, sier Njåstad.
DB170123 Kutt i de regionale utviklingsmidlene. 2.
DB170123 Kutt i regionale utviklingsmidler, Innovasjon Norge og andre viktige virkemidler for å etablere nye arbeidsplasser i distriktene.
AP170123 et Aftenposten forstår er det aktuelt for kommunalminister Jan Tore Sanner og regjeringspartiene Høyre og Frp, samt Venstre, å gjennomføre tvang kun i situasjoner der én kommune stiller seg i veien for en sammenslåing som to-tre nabokommuner har sagt ja til - og slik « stiller seg i veien for gode regionale løsninger ».
AP170123 et Aftenposten forstår er det aktuelt for kommunalminister Jan Tore Sanner og regjeringspartiene Høyre og Frp, samt Venstre, å gjennomføre tvang kun i situasjoner der én kommune stiller seg i veien for en sammenslåing som to-tre nabokommuner har sagt ja til - og slik « stiller seg i veien for gode regionale løsninger ».
AP170123 Min erfaring er at det er regionale forskjeller rundt dette i Norge, dessuten spiller barnas språklige mestringsnivå inn, forteller Hoel.
AP170123 - Min erfaring er at det er regionale forskjeller rundt dette i Norge, dessuten spiller barnas språklige mestringsnivå inn, sier førsteamanuensis Trude Hoel.
SA170122 De to vil dessuten ha nære konsultasjoner om en rekke regionale spørsmål, deriblant « trusselen fra Iran » - noe som etter alt å dømme signaliserer at Trump-administrasjonen vil innta en hardere linje overfor styret i Teheran.
AP170122 Aps partiprogram er klar på at « enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn », selv om sammenslåinger « normalt bør bygge på lokale ønsker ».
AP170121 Likevel får ofte den regionale tilhørigheten større vekt enn den nasjonale.
AP170121 I tillegg står den regionale identiteten særdeles sterkt i vårt land.
SA170120 De regionale forskjellene er store.
DB170120 Se opp for regionale prisforskjeller på Gran Canaria : ¶
BT170120 De regionale forskjellene er store.
AP170120 De regionale forskjellene er store.
DN170119 Produktet, som blir tilgjengelig over alle Schibsteds regionale og lokale mediehus, vil målrette annonser mot en stor andel av trafikken på mobile enheter.
DN170118 Når han går av vakler den økonomiske pilaren, alliansene er mer utfordrende og regionale institusjoner er ikke rustet til å håndtere Asias mest presserende strategiske utfordringer, sier Herscovitch til avisen.
DB170118 Det dreier seg om regionale mesterskap i Udmurtia, drøye hundre mil fra Moskva.
DB170118 Det var regionale myndigheter i Sør-Australia, en av WorldTour-rittets viktigste økonomiske støttepartnere, som ønsket ordningen med kvinnelige premieutdelere fjernet fra årets ritt.
DB170118 De to regionale mesterskapene han vant sist helg, kan i verste fall presse det internasjonale skiforbundet ( FIS ) til å utestenge Russland fra VM i Lahti.
SA170117 Ifølge den russiske nettsiden openski.ru har Vylegzjanin deltatt i to regionale langrennskonkurranser de to siste helgene.
SA170117 Ifølge den russiske nettsiden openski.ru har Vylegzjanin deltatt i to regionale langrennskonkurranser de to siste helgene.
SA170117 Ifølge den russiske nettsiden openski.ru har Vylegzjanin deltatt i to regionale langrennskonkurranser de to siste helgene.
BT170117 Ifølge den russiske nettsiden openski.ru har Vylegzjanin deltatt i to regionale langrennskonkurranser de to siste helgene.
AP170117 Ifølge den russiske nettsiden openski.ru har Vylegzjanin deltatt i to regionale langrennskonkurranser de to siste helgene.
AP170116 Nordens største regionale flyselskap, med 3.000 medarbeidere og en årlig omsetning på 3,8 milliarder kroner.
AP170116 Nordens største regionale flyselskap, med 3.000 medarbeidere og en årlig omsetning på 3,8 milliarder kroner.
DN170115 Guehenno mener regionale konflikter har større global konsekvenser enn noensinne.
DB170115 Arbeidsgiverforeningen Spekter og direktører fra regionale helseforetak ( RHF ) og sykehus gikk utrettelig ut i det offentlige rom mot navlebeskuende sykehusleger.
DB170113 Vi har en veldig økning i antallet mordforsøk, sa Petra Stenkula, sjef for politiets regionale etterforskningsenhet til KvP etter det dramatiske døgnet.
DB170113 Lokale og regionale tradisjonsretter er et fantastisk utgangspunkt for å utvikle gode matopplevelser.
DN170112 Høyeste anslag er nesten tre ganger høyere enn det laveste, viser en sammenstilling DN har gjort av regionale og internasjonale estimater ( grafikk ).
DN170112 Høyeste anslag er nesten tre ganger høyere enn det laveste, viser en sammenstilling DN har gjort av regionale og internasjonale estimater ( grafikk ).
DN170110 - Extra har testet et nytt ølkonsept som nå skal rulles ut i alle butikker, hvor de nasjonale bestselgerne alltid skal være tilgjengelig, og hvor vi skal ta regionale hensyn.
FV170109 Rema har varslet at kjeden vil redusere antallet nasjonale ølsorter fra 49 til 43 for å gi plass til regionale og lokale ølsorter.
FV170109 For femteplassen fikk Bjørndalen en gaveeske med regionale landbruksprodukter fra Thüringen.
DN170109 Mack-sjefen reagerer også på at Rema lar Carlsberg få mer hylleplass på bekostning av regionale bryggerier som Mack.
DN170109 Mack har fått stor støtte blant annet på sosiale medier etter at selskapet ba nordlendingene om å bruke sin forbrukermakt mot Rema da det søndag ble kjent at flere regionale bryggerier mister hylleplass hos Rema.
AP170109 Rema har tidligere varslet at kjeden vil redusere antallet nasjonale ølsorter fra 49 til 43 for å gi plass til regionale og lokale ølsorter.
AP170109 Med Rema 1000s nye strategi ville varene fra mange av de store, regionale bryggeriene kun være å finne i utvalgte lokale butikker, ikke i større områder slik praksis har vært til nå.
AP170109 Rema har tidligere varslet at kjeden vil redusere antallet nasjonale ølsorter fra 49 til 43 for å gi plass til regionale og lokale ølsorter.
AP170109 Med Rema 1000s nye strategi ville varene fra mange av de store, regionale bryggeriene kun være å finne i utvalgte lokale butikker, ikke i større områder slik praksis har vært til nå.
SA170108 For femteplassen fikk Bjørndalen en gaveeske med regionale landbruksprodukter fra Thüringen.
SA170108 For femteplassen fikk Bjørndalen en gaveeske med regionale landbruksprodukter fra Thüringen.
DN170108 Striden skyldes miljøminister Vidar Helgesens ( H ) beslutning rett før jul om å si nei til lisensfelling av 32 ulver i ulvesonen som de regionale rovviltnemndene ville skyte.
DB170108 Den regionale tilknytningen er veldig sterk, sier Di Fiore, som selv er halvt italiensk.
AP170108 - Rema har bundet seg til en treårig avtale med Carlsberg som i sin natur innebærer at de er nødt til å ta vekk et betydelig volum fra regionale produsenter.
AP170108 For femteplassen fikk Bjørndalen en gaveeske med regionale landbruksprodukter fra Thüringen.
AP170108 For femteplassen fikk Bjørndalen en gaveeske med regionale landbruksprodukter fra Thüringen.
AP170106 - Det vil føre til katastrofale konsekvenser på mange nivåer, inkludert den regionale situasjonen.
DN170105 Flere regionale NHO- og LO-forbund og Skogeierforbundet ønsker å ruste opp jernbanene i landet for 2,6 milliarder kroner for å få mer gods over på bane.
BT170105 En undersøkelse gjort av næringsforeningene i de store byene viser store regionale forskjeller i de økonomiske utsiktene.
SA170104 Vi forventer imidlertid at de regionale forskjellene i prisutviklingen ikke vil bli like store i 2017, avslutter Dreyer.
SA170104 - Sett året under ett har de regionale forskjellene i det norske boligmarkedet forsterket seg kraftig gjennom året.
SA170104 Vi forventer imidlertid at de regionale forskjellene i prisutviklingen ikke vil bli like store i 2017, avslutter Dreyer.
SA170104 - Sett året under ett har de regionale forskjellene i det norske boligmarkedet forsterket seg kraftig gjennom året.
SA170104 Vi forventer også at de regionale forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre utover i 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge ifølge en pressemelding.
SA170104 Prisendring det siste året - store regionale variasjoner ¶
SA170104 Det har vært ekstremt sterkt marked på Østlandet, høy aktivitet i boligmarkedet og unormalt store regionale forskjeller, oppsummerer Dreyer.
DN170104 Vi forventer imidlertid at de regionale forskjellene i prisutviklingen ikke vil bli like store i 2017, sier Dreyer.
DN170104 - Sett året under ett har de regionale forskjellene i det norske boligmarkedet forsterket seg kraftig gjennom året.
DB170104 Vi forventer imidlertid at de regionale forskjellene i prisutviklingen ikke vil bli like store i 2017, avslutter Dreyer.
DB170104 - Sett året under ett har de regionale forskjellene i det norske boligmarkedet forsterket seg kraftig gjennom året.
BT170104 En utfordring når det kommer til regulering, er de store, regionale forskjellene i det norske eiendomsmarkedet.
BT170104 En utfordring når det kommer til regulering, er de store, regionale forskjellene i det norske eiendomsmarkedet.
BT170104 Vi forventer også at de regionale forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre utover i 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge ifølge en pressemelding.
BT170104 Prisendring det siste året - store regionale variasjoner ¶
BT170104 Det har vært ekstremt sterkt marked på Østlandet, høy aktivitet i boligmarkedet og unormalt store regionale forskjeller, oppsummerer Dreyer.
AP170104 Vi forventer også at de regionale forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre utover i 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge ifølge en pressemelding.
AP170104 Prisendring det siste året - store regionale variasjoner ¶
AP170104 Det har vært ekstremt sterkt marked på Østlandet, høy aktivitet i boligmarkedet og unormalt store regionale forskjeller, oppsummerer Dreyer.
DN170103 I Hedmark Høyre er det opprør etter at miljøminister Vidar Helgesen før jul valgte å forkaste vedtakene fra de regionale rovviltnemndene om å tillate lisensjakt på 32 ulv.
DN170103 Helgesen sier nei til lisensfelling av 32 ulv i ulvesonen som de regionale rovviltnemndene ville skyte.
AP170103 Helgesen sier nei til lisensfelling av 32 ulv i ulvesonen som de regionale rovviltnemndene ville skyte.
FV170102 Mannen døde lørdag ved campen Simba på vel 2.600 meters høyde etter å ha blitt akutt syk, opplyser Wilbroad Mutafungwa i det regionale politiet til det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.
BT170102 Mannen døde lørdag ved campen Simba på vel 2600 meters høyde etter å ha blitt akutt syk, opplyser Wilbroad Mutafungwa i det regionale politiet til det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.
AP170102 Mannen døde lørdag ved campen Simba på vel 2.600 meters høyde etter å ha blitt akutt syk, opplyser Wilbroad Mutafungwa i det regionale politiet til det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.
AP161231 Men det er store regionale forskjeller.
SA161230 Vi forventer også at de regionale forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre utover i 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge ifølge en pressemelding.
SA161230 Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller, sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.
FV161230 Vi forventer også at de regionale forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre utover i 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge ifølge en pressemelding.
FV161230 Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller, sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.
BT161230 Vi forventer også at de regionale forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre utover i 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge ifølge en pressemelding.
BT161230 Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller, sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.
AP161230 Vi forventer også at de regionale forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre utover i 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge ifølge en pressemelding.
AP161230 Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller, sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.
AP161230 Vi forventer også at de regionale forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre utover i 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge ifølge en pressemelding.
AP161230 Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller, sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.
SA161214 GEVING : Er positiv til regionale forskrifter.
SA161214 Finanstilsynet var tidligere imot å ha regionale forskrifter, så dette skal vi være begeistret for, sier Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Eika Gruppen.
FV161214 GEVING : Er positiv til regionale forskrifter.
FV161214 Finanstilsynet var tidligere imot å ha regionale forskrifter, så dette skal vi være begeistret for, sier Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Eika Gruppen.
BT161214 GEVING : Er positiv til regionale forskrifter.
BT161214 Finanstilsynet var tidligere imot å ha regionale forskrifter, så dette skal vi være begeistret for, sier Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Eika Gruppen.
AP161214 GEVING : Er positiv til regionale forskrifter.
AP161214 Finanstilsynet var tidligere imot å ha regionale forskrifter, så dette skal vi være begeistret for, sier Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Eika Gruppen.
SA161209 Vi forventer også at de regionale forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre utover i 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge ifølge en pressemelding.
SA161209 Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller, sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.
FV161209 Vi forventer også at de regionale forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre utover i 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge ifølge en pressemelding.
FV161209 Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller, sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.
AP161209 Vi forventer også at de regionale forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre utover i 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge ifølge en pressemelding.
AP161209 Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller, sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.
AP161207 Omstillingen fra olje og gass vil trolig gi store regionale forskjeller i arbeidsmarkedet.
AP161207 Aldringen kan bidra til en mangel på arbeidskraft på 200.000 personer, men med store regionale forskjeller.
AP161207 Omstillingen fra olje og gass vil trolig gi store regionale forskjeller i arbeidsmarkedet.
AP161207 Aldringen kan bidra til en mangel på arbeidskraft på 200.000 personer, men med store regionale forskjeller.
AP161005 - Det er riktignok regionale forskjeller med lite boliger til salgs på Østlandet og god balanse mellom tilbud og etterspørsel på Sør- og Vestlandet.
AP160929 Utviklingen forsterker også den mindre belyste regionale konflikten.
AP160929 Den regionale konflikten ¶
AP160917 101 millioner stemmeberettigede russere skal velge nytt parlament, guvernører og regionale parlamenter.
AP160917 101 millioner stemmeberettigede russere skal velge nytt parlament, guvernører og regionale parlamenter.
AA160914 Store regionale forskjeller ¶
AP160908 - Vi hadde kanskje forventet at de ville foreslå regionale tiltak.
AP160908 - Dette må vi drøfte med medlemmene våre først, særlig fordi det er stor regionale forskjeller, sier Staavi.
AP160908 - Vi hadde kanskje forventet at de ville foreslå regionale tiltak.
AP160908 - Dette må vi drøfte med medlemmene våre først, særlig fordi det er stor regionale forskjeller, sier Staavi.
AP160905 Det er noen regionale forskjeller, men selv i Stavanger og Bergen er det ganske god vekst denne måneden.
SA160901 Samtidig er de regionale forskjellene ekstreme, peker han på.
BT160901 Samtidig er de regionale forskjellene ekstreme, peker han på.
AP160901 Samtidig er de regionale forskjellene ekstreme, peker han på.
AP160815 Det er farmasøyter og leger ansatt ved regionale legemiddelinformasjonssentre, organisert under universitetssykehusene, som vil besvare spørsmål på den nye telefontjenesten.
AP160803 Dreyer sier at det er store regionale forskjeller.
AP160803 Dreyer sier at det er store regionale forskjeller.
AP160725 Den ligger på Røst i Nordland og er en av de siste nye regionale flyplassene i landet.
VG160707 Det er riktignok regionale forskjeller i prisutviklingen, men det er ikke bare i hovedstaden at det blir stadig vanskeligere for unge å komme inn i boligmarkedet.
AP160628 Men den økonomiske utviklingen i Wales - det eneste gjenværende britiske laget i fotball-EM - har på enkelte områder vært bedre enn i Storbritannia samlet sett, viser tall fra det regionale selvstyret i Wales.
VG160623 Det betyr samling av regionale og nasjonale funksjoner, sammen med lokalsykehusfunksjoner.
AP160621 SSBs prognoser tar for seg innvandring og utvandring til Norge, fruktbarhet, aldring, regionale framskrivinger, og hvordan de tidligere befolkningsfremskrivningene har truffet.
AP160616 Når Viking nå klart og tydelig uttaler at det skal satses på utvikling av lokale og regionale talenter, er det ikke bare fordi klubber som Odd og Strømsgodset har lykkes med samme strategi.
AP160606 I Akershus skal regionale sykkelruter knyttes sammen, det blir spesiell oppmerksomhet rundt skoler.
AP160606 I Akershus skal regionale sykkelruter knyttes sammen, det blir spesiell oppmerksomhet rundt skoler.
AP160603 - De regionale forskjellene er kanskje større enn noensinne, sier direktør Christian V.
SA160602 Han foreslår at gjør listene regionale .
BT160602 Han foreslår at gjør listene regionale .
AP160602 Han foreslår at gjør listene regionale .
SA160526 Ser man på regionale oversikter fra det året Emma bykset opp ( 2003 ), ser man det tydelig.
BT160526 Ser man på regionale oversikter fra det året Emma bykset opp ( 2003 ), ser man det tydelig.
AP160526 Ser man på regionale oversikter fra det året Emma bykset opp ( 2003 ), ser man det tydelig.
VG160525 Politiet har for eksempel både 112 og sentralbordnumre til sentrale, regionale , lokale og spesielle avdelinger og enheter - i tillegg til 02800.
AP160522 Derfor ønsker vi å få til det samme i musikken som Olympiatoppen har fått til med regionale satsinger innen idretten og et tilbud der talentet bor.
SA160521 Skal gjennomføres i samtlige regionale helseforetak.i ¶
SA160521 Prosjektet er forankret i Helsedirektoratet og involverer alle regionale helseforetak ( se mer i faktaboks ).
SA160521 Kursene gjennomføres høsten 2016 i samtlige regionale helseforetak.i ¶
SA160521 Dette skal man gjøre gjennom flere delprosjekt : Kurs for helsepersonell og andre relevante faggrupper ( eksempelvis skole- og barnehageansatte ) i samtlige regionale helseforetak, og en rapport om hvordan man kan påvirke forbrukere til å ta sunnere valg når de er hjemme, i barnhagen og på skolen, i idretts- og fritidsaktiviteter, på kafeer og restauranter, og i dagligvarehandelen.
BT160521 Skal gjennomføres i samtlige regionale helseforetak.
BT160521 Prosjektet er forankret i Helsedirektoratet og involverer alle regionale helseforetak ( se mer i faktaboks ).
BT160521 Kursene gjennomføres høsten 2016 i samtlige regionale helseforetak.
BT160521 Dette skal man gjøre gjennom flere delprosjekt : Kurs for helsepersonell og andre relevante faggrupper ( eksempelvis skole- og barnehageansatte ) i samtlige regionale helseforetak, og en rapport om hvordan man kan påvirke forbrukere til å ta sunnere valg når de er hjemme, i barnhagen og på skolen, i idretts- og fritidsaktiviteter, på kafeer og restauranter, og i dagligvarehandelen.
AP160521 Skal gjennomføres i samtlige regionale helseforetak.
AP160521 Prosjektet er forankret i Helsedirektoratet og involverer alle regionale helseforetak ( se mer i faktaboks ).
AP160521 Kursene gjennomføres høsten 2016 i samtlige regionale helseforetak.
AP160521 Dette skal man gjøre gjennom flere delprosjekt : Kurs for helsepersonell og andre relevante faggrupper ( eksempelvis skole- og barnehageansatte ) i samtlige regionale helseforetak, og en rapport om hvordan man kan påvirke forbrukere til å ta sunnere valg når de er hjemme, i barnhagen og på skolen, i idretts- og fritidsaktiviteter, på kafeer og restauranter, og i dagligvarehandelen.
AP160519 I fjor trådte loven i kraft om at de regionale helseforetakene har ansvar for rituell omskjæring av gutter.
AP160518 Det er planlagt at Veneto skal gjennomføre folkeavstemninger for sterkere et selvstyre for regionale myndigheter 22. oktober.
AP160511 - Den største optimismen kommer i boligmarkedet, men det er store regionale forskjeller.
AP160502 Miljøprogrammet har også seks regionale kontorer og mange land-kontorer.
SA160421 klimanøytral og uten CO2-utslipp.15 stemte for et forslag med denne alternative formuleringen : « Bystyret ønsker å presisere at fjernvarme ikke kan regnes som klimanøytral, men skal tillegges den CO2-andelen som kommer fra avfallet og tilført fossilt brennstoff.»I gruppen som hadde utarbeidet den regionale strategien, var Lyses folk godt representert.
BT160421 Det blir rett og slett for mye haltende økonomi - og effektiviseringsønsker og regionale mindreverdskomplekser i denne debatten.
AP160421 Strategien har seks innsatsområder : Utforming av fysiske omgivelser, drift og vedlikehold, samspill i trafikken, stimulere til aktiv gåkultur, kunnskap om fotgjengeres preferanser og om dagens tilbud, Ansvar og samarbeid for gående og gangnettet som er delt mellom statlige, regionale og lokale myndigheter og private aktører.
SA160420 Ifølge undersøkelsen er det regionale forskjeller.
SA160420 Regionale forskjeller ¶
AP160420 Ifølge undersøkelsen er det regionale forskjeller.
AP160420 Regionale forskjeller ¶
AP160413 Akkurat nå foreslår regjeringen å slå sammen fylkestingene til sterke regionale enheter.
VG160412 - Norge er delt inn i regionale forvaltningsområder der det er lokale mål for gaupebestanden.
AP160405 Men det er fortsatt store regionale forskjeller i salgstiden, sier Dreyer.
AP160405 Aftenposten har snakket med en sentral aktør i det norske rettighetsmarkedet som forklarer at mellomselskaper som Cross Trading blant annet blir brukt fordi de ofte kjenner de regionale og nasjonale forholdene bedre enn selger.
AP160404 For oss er dette først og fremst invitasjon til regionale politikere til selv å sette seg i førersetet og definere retningen for egen region.
AP160328 Årsaken til den friske satsingen på væpnede styrker, på bekostning av vanlige borgeres grunnleggende behov, er Pakistans angst for nabolandet, arvefienden og den regionale stormakten India.
AP160323 Nasjonale og regionale aviser i de fleste av verdens land har onsdag tung dekning av terrorangrepene i Brussel tirsdag.
AP160318 Hvis den nye Gjøvik kommune får 70.000 innbyggere, endres den regionale balansen i Innlandet.
AP160317 Realiteten er at Tyrkia prøver å håndtere sin del av de regionale og internasjonale utfordringene på best mulig måte, med tanke på hva som er best i henhold til nasjonale interesser, men også velferden og sikkerheten til sitt eget folk.
AP160317 Norge og Tyrkia er to land som innser hverandres regionale og strategiske betydning.
AP160311 Tre reportere fra de tyske regionale TV-senderne NDR og WDR og den velrenommerte avisen Süddeutsche Zeitung har foretatt undersøkelser langs den tyrkisk-syriske grensen og i Irak.
AP160307 Selv BBC har omtalt saken i noen av sine regionale nettaviser.
AP160303 Samtidig sier hun at Stortinget ikke skal blande seg inn i hvilke funksjoner sykehusene skal ha, og vil overlate det til de regionale helseforetakene.
AP160303 Dette blir opp til de regionale helseforetakene.
AP160224 Flere regionale våpenkappløp bidrar til at Asia og Stillehavs-området opplever den raskeste militariseringen i verden.
AP160224 Regionale ambisjoner og viljen til å følge dem trer tydeligere frem, med engasjementene i Ukraina og Syria som de fremste eksemplene på utenrikspolitisk selvtillit.
AP160223 Dette er viktig både for den regionale boligforsyningen, og for å gjøre Fornebu til et mer bymessig byområde, sier hun.
AA160223 I tilbudsprosessen har vi ellers ønsket å sikre at det regionale særpreget gjenspeiles i den nye terminalen, sier Tysse.
SA160222 De seks regionale konføderasjonene skal velge medlemmene, og ifølge Karen Espelund må hver stille med minst én kvinne.
SA160222 De seks regionale konføderasjonene skal velge medlemmene, og ifølge Espelund må hver stille med minst én kvinne.
AP160222 De seks regionale konføderasjonene skal velge medlemmene, og ifølge Karen Espelund må hver stille med minst én kvinne.
AP160222 De seks regionale konføderasjonene skal velge medlemmene, og ifølge Espelund må hver stille med minst én kvinne.
AP160217 - Jeg håper informasjonen vil være nyttig i vurderingen om Russland er å anse som et trygt første ankomstland eller trygt tredjeland, skriver UNHCRs regionale representant Pia Prytz Phiri i brevet til Listhaug.
AP160216 - PYD er blitt soldater, betalte soldater i Russlands regionale plan, og har som hovedprioritet å skade Tyrkia, sa Davutoglu, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
AP160214 Denne budsjettposten har blant annet finansiert regionale og fylkesvise konferanser for skoleeiere og skoleledere om elevenes skolemiljø og sosial kompetanse•Skole - hjem ( 2009 - 2014 ) - 15,3 millioner kroner.
AP160211 Prestestyret har i flere tiår kjempet med tradisjonelt pro-amerikanske Egypt og Saudi-Arabia om å være den mektigste regionale stormakten i Midtøsten.
AP160211 Og Syria, gjennom Assad, har vært Irans fremste støttespiller i denne regionale maktkampen.
AP160211 Samtidig sier hun at Stortinget ikke skal blande seg inn i hvilke funksjoner sykehusene skal ha, og vil overlate det til de regionale helseforetakene.
AP160211 I stedet vil Høyre overlate til de regionale helseforetakene å bestemme hvor mange sykehus som skal ha kirurg på vakt hele døgnet.
AP160210 Om byer som vinner og taper : - Det blir spennende å følge den regionale utviklingen etter vendepunktet i norsk økonomi.
AP160210 Fakta : Er Norge smartere enn andre land ? 38 statlige etater har 36 regionale inndelinger.
AP160210 Men han understreker at flaskehalsen vil være logistikk, og at dette kan gi betydelige regionale forskjeller i netthandelstilbudet.
AP160210 Men han understreker at flaskehalsen vil være logistikk, og at dette kan gi betydelige regionale forskjeller i netthandelstilbudet.
AP160208 Dette tar jeg jevnlig opp med de regionale helseforetakene.
AP160204 Det finnes en rekke lokale og regionale maktsentre der enkeltpersoner har uforholdsmessig mye makt.
AP160123 - Dette kommer til å endre den regionale maktbalansen.
AP160118 Dette har ført til at regionale myndigheter i helgen bestemte seg for å åpne et hotell i Kandalaksha for migranter som venter på transport til den finske grensen, ifølge Komsomolskaya Pravda.
DA160115 - En annen ting er hva dette kan medføre av justeringer i for eksempel Sandnes og Sola, som ser at også her kunne de gjort noe annerledes, sier Aasland og viser til at nabokommunene holder seg til de regionale avtalene som er gjort.
AP160113 Sylvi Listhaug ble ønsket velkommen til Tyrkia av oberst Murat Yilmazarslan, sjef for den regionale kystvakten i Izmir.
AP160113 Listhaug ble ønsket velkommen til Tyrkia av oberst Murat Yilmazarslan, sjef for den regionale kystvakten i Izmir.
AP160110 Disse teoriene tok gjerne utgangspunkt i den regionale folkeveksten i USA.
AP160108 Altså ser tendensene om regionale forskjeller fra i høst ut til å forsterkes, sier Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret.
AP160104 Den raske tilspissingen av det dårlige forholdet mellom de regionale stormaktene Saudi-Arabia og Iran vekker bekymring og blant annet EU har forsøkt å roe gemyttene.
DA160103 - Salgstiden i landet under ett er normal for årstiden, men de regionale variasjonene er store.
DA160103 - Salgstiden i landet under ett er normal for årstiden, men de regionale variasjonene er store.
AP160103 Oppegård kommune kan ikke se at en utbygging av Gjersrud-Stensrud uten robust kollektivløsning er i tråd med den regionale planen.
AP160103 Hurdal : Det er viktig at den regionale planen ikke blir for rigid, men gir kommunene noe handlingsrom såfremt den regionale planens intensjoner ivaretas.
AP160103 Hurdal : Det er viktig at den regionale planen ikke blir for rigid, men gir kommunene noe handlingsrom såfremt den regionale planens intensjoner ivaretas.
AP160103 Frogn kommune ser at det kan være nødvendig å vurdere områder i gjeldende kommuneplaner som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i den regionale planen.
AP160103 Ansvar : Oslo kommune og Akershus fylkeskommuneMed : SamferdselsdepartementetStatus : Pågående Regionalt grunnlag for parkeringspolitikkHva : Grunnlag for samarbeid i delregionene om tilpasning til lokale og regionale forhold og for kommunenes parkeringspolitikk.
AP160103 Stortinget har bedt regjeringen om å inkludere det regionale nivået i arbeidet med kommunereformen og fylkeskommunene ble i sommer invitert til å innlede samtaler med nabofylker, om en potensiell sammenslåing.
AP160103> Stortinget har bedt regjeringen om å inkludere det regionale nivået i arbeidet med kommunereformen og fylkeskommunene ble i sommer invitert til å innlede samtaler med nabofylker, om en potensiell sammenslåing.
AP160103> target="avis" href= Stortinget har bedt regjeringen om å inkludere det regionale nivået i arbeidet med kommunereformen og fylkeskommunene ble i sommer invitert til å innlede samtaler med nabofylker, om en potensiell sammenslåing.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= Stortinget har bedt regjeringen om å inkludere det regionale nivået i arbeidet med kommunereformen og fylkeskommunene ble i sommer invitert til å innlede samtaler med nabofylker, om en potensiell sammenslåing.