VG171013 De har hatt plenty tid og nå er det tid for handling, for å få på plass et regelverk som gjør at Uber og andre nye plattformer kan få drive lovlig i Norge, sier nestleder Sandra Bruflot i Unge Høyre.
DB171012 - Siv Jensen har sagt i reklame etter reklame at de skal kutte eiendomsskatt på bolig, og det som står her er et nytt regelverk for innføring av eiendomsskatt.
AA171012 Måten krysset er bygget på, kommuniserer altså at syklistene skal forholde seg til et annet regelverk enn det man kan lese i trafikkreglene.
VG171011 - Dagens regelverk er så strengt at man ikke får utvist noen elever som burde vært utvist, sier han til NTB ¶
AP171011 Vi kan ikke risikere at noe skulle gå galt, og pasienter eller studenter skulle bli skadet, fordi vi ikke har vært i tråd med gjeldende regelverk , sier viserektoren.
AP171011 Men vi kan ikke ta sjansen på at et slikt helsetilbud drives uten å være i henhold til dagens krav, lover og regelverk , sier viserektor Per Morten Sandset ved Universitetet i Oslo ( UiO ).
AP171011 Den er slik at vi må være sikre på at den drives i henhold til lover og regelverk .
AP171011 - Dagens regelverk er så strengt at man ikke får utvist noen elever som burde vært utvist, sier ministeren.
AA171011 Debatten om regelverk for syklister går heftig i sosiale medier etter at politiet ga 18 forelegg til syklister som syklet på rødt i Innherredsveien i Trondheim, og deretter trakk dem tilbake fordi de hadde gjort en feil.
AA171011 - Hvordan skal vi lykkes med en seriøs sykkelambisjon for byen når Vegdirektoratet ikke prioriterer å lage et ryddig og forutsigbart regelverk som alle kan forstå ?
VG171010 Jeg mener vi må få til et regelverk som gjør at Uber kan drive lovlig i Norge.
DB171010 - Strid med regelverk
DB171010 - Jeg har utfordret UD på hva det er som gjør dem så trygge på at det ikke er brukt i Jemen, men får bare svar om at er strengt regelverk blir praktisert.
AA171010 - Jeg mener vi må få til et regelverk som gjør at Uber kan drive lovlig i Norge, sier Venstres samferdselspolitiske talsperson, Jon Gunnes i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité til VG.
VG171009 Tiden er moden for et nytt og moderne regelverk i Norge, slik som Finland innfører fra neste år : Der fjernes antallbegrensningen, som gjør at de blir fri konkurranse i markedet, sier Uber-sjefen.
VG171009 - Alle aktører som skal tilby drosjetjenester er nødt til å forholde seg til enhver tids gjeldende regulering og regelverk .
DN171009 Der har myndighetene vedtatt et nytt regelverk for transporttjenester, men inntil det er på plass neste sommer har Uber stoppet sin virksomhet.
DA171009 - Alle aktører som skal tilby drosjetjenester er nødt til å forholde seg til gjeldende regulering og regelverk .
DB171007 Stortingets regelverk er slik at blanke stemmer ikke teller.
AA171006 De presiserer også at brukere som har bankkort og kredittkort kan bruke dette i butikk i henhold til gjeldende regelverk .
AP171005 - Jeg forholder meg til Stortingets regelverk , og det har jeg gjort hele tiden.
VG171004 Avanse og bunnlinje er ikke et problem i seg selv så lenge lover og regelverk følges og det ikke kan foreligge fnugg av tvil om integritet, rolleforståelse eller samrøre.
NL171004 I det endelige lovforslaget som regjeringen presenterte nå, i september 2017, er det i realiteten ingen endringer i forhold til dagens regelverk .
DB171002 Jeg har gjort dette i tråd med Stortingets regelverk , og mente det ville være en riktig linje.
DB171002 - Jeg har stilt spørsmål til rådgivere jeg har nå og andre utenfor partiet om hvordan jeg gjør dette best mulig i tråd med Stortingets regelverk .
AP171002 Gitt dagens situasjon og morgendagens stadig økende import av planter, vil det være svært viktig med et regelverk som sikrer god plantehelse.
DN171001 Det skjer akkompagnert av et nytt og strengere regelverk for fisket. 13. september bestemte fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) at det fra i år blant annet kun er tillatt å fange hummer som måler mellom 25 og 32 centimeter mellom Lindesnes og svenskegrensen.
VG170930 Norges skiforbund sa nei fordi den - logoplassert på hjelmen - ville være i konflikt med forbundets sponsor Telenor og forbundets nye regelverk ( vedtatt etter Lund Svindals tidspunkt for kontraktsinngåelse ).
VG170929 Spesialenheten om Jensen : Brøt politiets regelverk i kontakt med hasjbaronen ¶
SA170929 Dansken dukket aldri opp i mediesonen etter 3-1-seieren, i strid med hva som står i UEFAs regelverk .
DA170928 Høyre/flertallspartiene vil utfordre regelverk om for eksempel tilgang med rullestol til boligetasjer over butikker i sentrum, som i dag for en stor del står tomme, til å bli såkalte kategoriboliger.
DN170926 - Vi ønsker å beholde dagens regelverk , men ser samtidig at det i flere land har kommet endringer i reglene som hindrer oss fra å kreve slike prisklausuler.
DB170926 Det er derfor helt avgjørende at Stortinget vedtar et bedre regelverk for eksport.
DB170926 KGV er et verktøy som sikrer at innkjøpere i offentlig sektor gjør innkjøp raskt, effektivt, elektronisk og i henhold til enhver tid gjeldende regelverk ».
DB170925 I og med at CERN er litt som vitenskapens internasjonale farvann, smått utilgjengelig og ikke helt bundet til ( fysikkens ) gjeldende regelverk , må vi bare la dem dure på i fred, for CERN er spennende på en god, smart, skummel og pirrende måte.
DB170925 Sakte, men sikkert ble regelverk og kontroll bedre.
AP170925 august, men nytt regelverk hjelper ikke hvis det ikke etterleves i praksis.
DA170923 Man har endret på rutiner og regelverk og bruk av informanter.
DA170923 Er det ditt inntrykk at ledelsen i politiet har gjort nok for å forsikre seg om at informantbehandling skjer innenfor gjeldende regelverk ?
AA170923 Det ryddes opp i et rigid og komplisert regelverk , og resultatet er at mange flere foreldre kan få pleiepenger når barna blir syke.
DA170922 - Her er det veldig mange ulike meninger, og det er heller ikke et regelverk som er prøvd i retten ennå, sier Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.
AA170922 - Her er det veldig mange ulike meninger, og det er heller ikke et regelverk som er prøvd i retten ennå, sier Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.
VG170921 Les også : Forsker : - Mangler regelverk mot seksuell trakassering ¶
NL170921 Et nasjonalt regelverk vil være en klar rettesnor i det arbeidet og er ønsket av skoleadministrasjonen i Tromsø for å få en enhetlig politikk.
DN170921 Ingen er tjent med et så uklart regelverk , sier Ubers sjef i Norge, Carl Edvard Endresen.
DA170921 Ingen er tjent med et så uklart regelverk , sier Ubers sjef i Norge, Carl Edvard Endresen.
AP170921 Vi ønsker at våre ansatte i Bangladesh skal få organisere seg, men det må være forankret i lokalt regelverk .
VG170920 « Ingen av møtene etter 1995 har skjedd i overensstemmelse med gjeldende regelverk for informantbehandling, ei heller er møtene registrert i noen registre eller journaler.
DN170920 Lulzana Musliu, talsperson for det føderale politiet i Sveits, mener dagens regelverk er vanskelig å forstå.
DB170920 Ingen er tjent med et så uklart regelverk , sier Ubers Norges-sjef Carl Edvard Endresen til Dagbladet.
AA170920 Ingen er tjent med et så uklart regelverk , sier Ubers sjef i Norge, Carl Edvard Endresen.
DN170919 Kampen stanser opp uten varslerne, men fordi de ofte beveger seg utenfor regelverket når de varsler, må vi etablere et bedre regelverk for å beskytte dem.
DN170918 ¶ Nå står et nytt europeisk regelverk for tur : Mifid II, som gjelder fra januar 2018.
VG170917 Ingerid Opdahl ved Institutt for forsvarsstudier påpeker at selve Zapad-øvelsen avholdes jevnlig og har blitt varslet i god tid i forveien i henhold til europeisk regelverk .
DN170917 - Det var på høy tid med nytt regelverk for pakkereiser, så vi er glade for EUs nye direktiv.
AA170916 Kunnskapsdepartementets alternative forslag, med utgangspunkt i dagens regelverk , er en bedre vei.
DB170915 - Vi måtte gjennomføre et e-læringsprogram hvor vi ble utfordret på potensielle dilemmaer og fikk innføring i IOCs etiske regelverk og etiske standard.
DA170915 - Vi måtte gjennomføre et e-læringsprogram hvor vi ble utfordret på potensielle dilemmaer og fikk innføring i IOCs etiske regelverk og etiske standard.
DA170915 Jeg håper Ap også kommer etter oss i denne saken, slik at vi får på plass et regelverk som sikrer barns frihet, sier Sylvi Listhaug.
AP170915 Regjeringen har satt kursen mot dette gjennom endring av regelverk og støtteordninger som gjør det mer lønnsomt å drive stort.
AA170915 I mange år har det vært jobbet med innovasjon i offentlig sektor, men potensialet er enormt gjennom å se på regelverk , kompetanse, kultur og nye virkemidler.
VG170914 Bø skjønner samtidig at man er nødt til å ha et strengt regelverk når man har så mange opplagt sterke OL-kandidater som langrennseliten har på herresiden.
VG170914 - Politiet har i tråd med regelverk mottatt melding om at dette har skjedd, og at de gjør de nødvendige undersøkelsene i forbindelse med det, forteller hun til VG.
VG170914 Støre har hele tiden hevdet at han har informert i tråd med Stortingets regelverk .
VG170914 Følger regelverk
AA170914 Dette er en funksjon som Kripos har gjennom et felleseuropeisk regelverk .
VG170913 Og så forholder de ulike avdelingene av Nammo seg til sine nasjonale regelverk .
VG170913 Nå kan norske bedrifter være delleverandører til våpenprodusenter i andre land, uten å rammes av norsk regelverk .
DB170913 - Jeg kommer aldri til å klage på at det blir stilt spørsmål om meg som person, sa Støre, og at han har forsøkt å gjøre det etter beste evne holde sin sti ren, og opptre ryddig etter norsk regelverk .
SA170912 Edwin Gyasi måtte sitte på tribunen da AaFK spilte 1 - 1 mot Stabæk søndag som en del av straffen for at han hadde brutt klubbens interne regelverk .
SA170912 - Hva skal dere gjøre for at det ikke blir flere brudd på klubbens regelverk ?
AP170912 Edwin Gyasi måtte sitte på tribunen da AaFK spilte 1 - 1 mot Stabæk søndag som en del av straffen for at han hadde brutt klubbens interne regelverk .
AP170912 - Hva skal dere gjøre for at det ikke blir flere brudd på klubbens regelverk ?
SA170910 Det er straff for at de har brutt FIFAs regler om overganger for spillere under 18 år, et regelverk som ble laget for å hindre utnyttelse av mindreårige.
NL170910 I praksis innebærer dette at regjeringen benytter Stortingsvedtaket som lovhjemmel for å unnlate å følge lov- og regelverk .
DB170910 - I motsetning til SV, mener vi at kvotering er en ren diskriminering av kvinner, fordi man sier at vi trenger et regelverk for å skaffe oss posisjoner i samfunnet.
DB170910 I tillegg har vi innen EØS blitt enige om et enklere regelverk for at arbeidskraften skal kunne flyte lettere mellom landene.
BT170910 Det er straff for at de har brutt FIFAs regler om overganger for spillere under 18 år, et regelverk som ble laget for å hindre utnyttelse av mindreårige.
AP170910 Det er straff for at de har brutt FIFAs regler om overganger for spillere under 18 år, et regelverk som ble laget for å hindre utnyttelse av mindreårige.
VG170909 Det er derfor viktig at det offentlige setter inn nok ressurser til å utforme gode regelverk og kontrakter som sikrer standarden.
DA170909 - Vi mener at denne endringen kan gjøres innenfor rammene av dagens regelverk .
VG170908 | Wenger vil legge ned regelverk
VG170908 Det er synd når fengselet bruker et regelverk som normalt er ment som en straff, helt lemfeldig, mener han.
NL170908 I forbindelse med lansering av rapporten « Verdiskaping i helsenæringen » i Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 uttalte NHO-leder Kristin Skogen Lund at NHO vil arbeide aktivt for å fjerne barrierer som næringen møter knyttet til offentlige virkemidler, bevilgninger, regelverk , infrastruktur, offentlige anskaffelser, etc. og at deres ambisjon er å være et talerør overfor offentlige myndigheter for hele helsenæringen. (
DN170908 Det vil være innspill om nytt regelverk for kjøp og salg, våre ønsker for stabilitet i boligutbygging og for et forutsigelig marked.
DN170907 Vi kan ikke ha et regelvert der de som faktisk lever av å drive denne typen transport skal ha et langt strengere regelverk enn opplevelsesbedriftene, sier han.
DB170907 Jeg har oppgitt dette til punkt og prikke etter kravene i Stortingets regelverk , men har sagt at dersom jeg blir statsminister skal sørge for at alt det jeg har er i fond som følger de retningslinjene Norges Bank har for Statens Pensjonsfond, sier Ap-lederen om hedgefondet som VG omtaler i dag.
DB170907 Han sier han har forsøkt å gjøre det etter beste evne holde sin sti ren, og opptre ryddig etter norsk regelverk .
AP170907 - Jeg har oppgitt dette til punkt og prikke i henhold til Stortingets regelverk .
AA170907 Vi møter de to i Conto sine lokaler på Lade, i samme bygning som Sticos, som holder norsk næringsliv oppdatert på lover og regelverk gjennom praktiske IT-verktøy, kurs og rådgivning.
VG170906 Jeg har gjort alt innenfor Stortingets regelverk .
VG170906 « Jeg har gått lengre enn Stortingets regelverk og oppgitt eierskap jeg har i aksjefond i dag.
NL170906 Men ved å følge gjeldende lov- og regelverk samt egne veiledere og « normal » saksbehandling, skulle avgjørelsen bli et klokkeklart NEI !
FV170906 - De har et regelverk som tillater at den vanlige mannen på gata skal kunne få medisinsk behandling, sier Eilertsen til Dagbladet.
SA170902 Vi mener det undergraver legitimiteten til idrettens eget regelverk , fortsatte han.
NL170902 Mangelfull redelighet i prosessen kan knyttes til en rekke forhold, blant annet å unnlate å følge regelverk for offentlige anskaffelser og manglende likebehandling.
NL170902 I praksis innebærer dette at regjeringen nå benytter Stortingsvedtaket for å unnlate å følge lov- og regelverk .
DB170902 På Hvaler klager mange lokalpolitikere på bajaseri i skjærgården og det antas at et kommunalt regelverk blir minst like strengt som de gamle, nasjonale reglene.
BT170902 Vi mener det undergraver legitimiteten til idrettens eget regelverk , fortsatte han.
AP170902 Vi mener det undergraver legitimiteten til idrettens eget regelverk , fortsatte han.
DB170901 Bergsjø forteller at det finnes et regelverk når det gjelder transport av dyr, men at han ikke kan konkludere om det ble fulgt eller ikke, bare ved å se videoen.
DB170901 Han følger også Stortingets regelverk når det gjelder verv og økonomiske interesser.
VG170831 Norsk regelverk anses som strengt fordi det inneholder en rekke prinsipper, kriterium og retningslinjer som tilsynelatende sikrer en streng regulering, men kan det kalles strengt når det åpnes opp for eksport til Emiratene ?
VG170831 Mangel på samsvar mellom praksis og regelverk
VG170831 Det offisielle svaret til utenriksdepartementet er, som vanlig, at Norge har et veldig strengt regelverk og at det har blitt gjort en vurdering i henhold til dette.
DN170831 Dette er et hovedkrav fra arbeidsgivere som har opplevd lange og dyre rettssaker, og som sier at dagens regelverk hindrer nyansettelser.
DB170831 Seniorrådgiver Kristian Bauge i Statens vegvesen ønsker ikke å si noe om avslaget utover at avslaget er i tråd med gjeldende regelverk .
DB170831 Både norsk lov, menneskerettighetene og regelverk i andre land, tillater internering av barnefamilier dersom dette skjer som en siste utvei og i så kort tidsrom som mulig.
AP170831 - Notatet vårt viser at det er fullt mulig å bygge dette prosjektet billigere hvis man er villig til å fire på ønsker og krav, samt å endre på dagens regelverk .
AA170831 Han viser til at Stortingets regelverk ikke stiller krav om dette.
SA170830 I Monica Fjelds tilfelle var utleveringen korrekt utført, men det at hun først så og tok bilder av bilen dagen etter at den ble levert, var i strid med Nabobils regelverk , og det skapte problemer for henne.
FV170830 I Monica Fjelds tilfelle var utleveringen korrekt utført, men det at hun først så og tok bilder av bilen dagen etter at den ble levert, var i strid med Nabobils regelverk , og det skapte problemer for henne.
DN170830 NVE mener at dersom sikkerheten til mennesker ivaretas gjennom overvåking, varsling og evakuering, slik at arealene kan tas i bruk på en forsvarlig måte, kan dagens regelverk tilpasses hver kommune bedre.
DN170830 ¶ Heller enn å skylde på « EU-arroganse » kunne Jensen ha kontaktet EUs politikere for å endre unionens politikk og regelverk på områder som opptar henne, mener forfatteren.
BT170830 I Monica Fjelds tilfelle var utleveringen korrekt utført, men det at hun først så og tok bilder av bilen dagen etter at den ble levert, var i strid med Nabobils regelverk , og det skapte problemer for henne.
AP170830 Midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere Etter dagens regelverk er det et vilkår for midlertidig arbeidstillatelse at asylsøkeren har gjennomført asylintervju.
AP170830 I Monica Fjelds tilfelle var utleveringen korrekt utført, men det at hun først så og tok bilder av bilen dagen etter at den ble levert, var i strid med Nabobils regelverk , og det skapte problemer for henne.
VG170828 Skulle de ikke delta i OL på grunn av en dom, som er avsagt godt innenfor et regelverk norske idrettsorganisasjoner har sluttet seg til ?
DB170827 - Jeg mener at det er en tydelig grad av tilfeldigheter mellom CAS-sanksjonene til disse to atletene som bør bli sett på som problematisk blant dem som bryr seg om at idrettens regelverk .
VG170826 e Johaug er i tråd med både regelverk, rettspraksis og intensjonen i dopingforskriftene, da bør i så fall kulturminister Linda Hofstad Helleland, som er visepresident i WADA, snarest trekke ut støpslet til vaffeljernet og glemme brunosten til fordel for et initiativ som tar sikte på å utvikle et regelverk som er rettferdig og beskytter uskyldige mot å bli dømt for noe de rent faktisk ikke er sk
VG170826 Og dermed vekk den respekten for lover og regelverk som er helt avgjørende for at et slikt system skal fungere.
VG170826 Men dersom det forholder seg slik ; dersom CAS-dommen mot Therese Johaug er i tråd med både regelverk , rettspraksis og intensjonen i dopingforskriftene, da bør i så fall kulturminister Linda Hofstad Helleland, som er visepresident i WADA, snarest trekke ut støpslet til vaffeljernet og glemme brunosten til fordel for et initiativ som tar sikte på å utvikle et regelverk som er rettferdig og besk
VG170826 Men at noe er i tråd med lover og regelverk betyr som kjent ikke at det automatisk korresponderer med hva som er rimelig og rettferdig, langt mindre at det er i tråd med den alminnelige rettsoppfatning.
VG170826 Juridiske paragrafryttere, på sin stadige og overivrige jakt etter juridiske trofeer som kan understøtte myten om at internasjonal idrett er ren med unntak av de som blir tatt for å jukse, kan muligens med bakgrunn i idrettens eget regelverk argumentere for at dommen mot Therese Johaug holder, rnt formelt.
VG170826 Jeg registrerer at en del andre også mener dommen er i tråd med idrettens regelverk .
SA170826 Budskapet var klart : Med idrettens gjeldende regelverk , var 18 måneders utestengelse uunngåelig for Therese Johaug.
FV170826 WADA har gjennom mange år utviklet sitt regelverk .
FV170826 Både norske og internasjonale eksperter har ment at et strengt regelverk er nødvendig for å få bukt med doping i idretten.
FV170826 Budskapet var klart : Med idrettens gjeldende regelverk , var 18 måneders utestengelse uunngåelig for Therese Johaug.
DB170826 Manglende regelverk , elendig kontroll og et omfattende statsdop gjorde 80-tallet til en ren svindelfest på testosteron i alle øvelser der styrke var viktig.
DA170826 * Endre lover og regelverk for å kunne fremme en mer miljøvennlig cruise- og lufttrafikk.
AP170826 Budskapet var klart : Med idrettens gjeldende regelverk , var 18 måneders utestengelse uunngåelig for Therese Johaug.
AP170826 Budskapet var klart : Med idrettens gjeldende regelverk , var 18 måneders utestengelse uunngåelig for Therese Johaug.
AA170826 Et nytt regelverk må være på plass innen januar.
SA170825 WADA har gjennom mange år utviklet sitt regelverk .
SA170825 Både norske og internasjonale eksperter har ment at et strengt regelverk er nødvendig for å få bukt med doping i idretten.
DN170825 - Jeg vil ha et klart regelverk på dette området.
AP170825 Slike regelverk ligger 100 prosent under sjefredaktør - eller i dette tilfellet kringkastingssjefens - ansvar.
AP170825 Først og fremst vil jeg si at jeg er glad NRK har et regelverk for, og dermed et gjennomtenkt forhold til denne, og andre type problemstillinger.
AP170825 WADA har gjennom mange år utviklet sitt regelverk .
AP170825 Både norske og internasjonale eksperter har ment at et strengt regelverk er nødvendig for å få bukt med doping i idretten.
AA170825 Mads Harlem, som leder folkerettsavdelingen til Røde Kors, mener Norges regelverk for slik eksport er mangelfullt.
SA170824 Et regelverk vil alltid ha rom for forbedringer, sier Robin Mackenzie-Robinson.
FV170824 Et regelverk vil alltid ha rom for forbedringer, sier Robin Mackenzie-Robinson.
DB170824 - Vi har et godt regelverk som ivaretar minoritetsaksjonærer, da er det spesielt at krefter i Høyre mener man skal ha en politisk overstyring som ikke forholder seg til hverken markedet, lovverket eller rettssystemet.
BT170824 Et regelverk vil alltid ha rom for forbedringer, sier Robin Mackenzie-Robinson.
AP170824 Et regelverk vil alltid ha rom for forbedringer, sier Robin Mackenzie-Robinson.
VG170823 Det undergraver hele legitimiteten til idrettens regelverk , sier Hjort til VG.
VG170823 Skillet er mellom dem som klandrer idrettens regelverk for at en utøver mister to hele sesonger og like mange mesterskap selv om det i dommen understrekes at hun ikke mistenkes for bevisst å ha villet jukse, og de som klandrer skiforbundets system for å ha sviktet henne.
VG170823 Grande tok kontakt på e-post både før- og etter hun hun bestilte vaskingen og ba selskapet bekrefte at de fulgte gjeldende regelverk og at de opererte i tråd med den nye godkjenningsordningen for rengjøringsbyråer.
SA170823 FIS sitt regelverk hadde imidlertid uansett stoppet Johaug, forklarer landslagssjef Vidar Løfshus.
FV170823 FIS sitt regelverk hadde imidlertid uansett stoppet Johaug, forklarer landslagssjef Vidar Løfshus.
DA170823 Skillet er mellom dem som klandrer idrettens regelverk for at en utøver mister to hele sesonger og like mange mesterskap selv om det i dommen understrekes at hun ikke mistenkes for bevisst å ha villet jukse, og de som klandrer skiforbundets system for å ha sviktet henne.
BT170823 FIS sitt regelverk hadde imidlertid uansett stoppet Johaug, forklarer landslagssjef Vidar Løfshus.
AP170823 FIS sitt regelverk hadde imidlertid uansett stoppet Johaug, forklarer landslagssjef Vidar Løfshus.
VG170822 Det er helt vanvittig at vi har et sånt regelverk .
VG170822 Det er helt vanvittig at vi har et sånt regelverk , mener han.
VG170822 Men WADAs regelverk er strengt når det gjelder idrettsutøvernes eget ansvar.
SA170822 Etter dommen virker det fortsatt ikke som skilederne tar inn over seg at det skal dømmes i henhold til regelverk og rettspraksis.
SA170822 Men WADAs regelverk er strengt når det gjelder idrettsutøvernes eget ansvar.
SA170822 | Johaug-advokaten vurderer å anke dommen : - Undergraver idrettens regelverk
SA170822 Vi mener det undergraver legitimiteten til idrettens eget regelverk , sier en sjeldent bestemt Hjort.
NL170822 Det haster at statlige myndigheter utvikler et mer « klimatilpasset » regelverk , slik at kommunene får egnede rammebetingelser for den viktige jobben som må gjøres i lokalsamfunnene.
FV170822 Men WADAs regelverk er strengt når det gjelder idrettsutøvernes eget ansvar.
FV170822 | Johaug-advokaten vurderer å anke dommen : - Undergraver idrettens regelverk
FV170822 Vi mener det undergraver legitimiteten til idrettens eget regelverk , sier en sjeldent bestemt Hjort.
DB170822 Skiforbundet kan nå gjøre lite annet enn det som er innenfor Wadas regelverk .
DB170822 Å utelukke noen i to sesonger for en feil, er å undergrave legitimeten til idrettens eget regelverk .
DB170822 Nettopp det er en helt avgjørende forskjell både for den utøveren det gjelder og den idretten et mest mulig rettferdig regelverk er ment å beskytte.
DB170822 Men uansett sammensetningen av den internasjonale dommertrioen, er det ut fra dagens regelverk slett ikke overraskende at OL glipper for Johaug.
DB170822 For denne straffen visker ut forskjellen mellom det å ville svindle og det å måtte ta konsekvensen av et regelverk som skal dekke alle kulturer.
DB170822 Et " mildt " regelverk vil antagelig ikke kunne ramme alle doperne, men vil kunne gi bedre rettssikkerhet for den enkelte.
DA170822 Dette er noen av våre tiltak, men jeg nevner også tilskuddsordning for « Leselyst », krav om spesialpedagogisk kompetanse ved alle barneskoler, sikre implementering av nytt regelverk med nulltoleranse mot mobbing - og plikt til å drive oppsøkende virksomhet for å få innvandrerbarn i barnehage.
BT170822 | Johaug-advokaten vurderer å anke dommen : - Undergraver idrettens regelverk
BT170822 Vi mener det undergraver legitimiteten til idrettens eget regelverk , sier en sjeldent bestemt Hjort.
BT170822 Men WADAs regelverk er strengt når det gjelder idrettsutøvernes eget ansvar.
AP170822 Men WADAs regelverk er strengt når det gjelder idrettsutøvernes eget ansvar.
AP170822 | Johaug-advokaten vurderer å anke dommen : - Undergraver idrettens regelverk
AP170822 Vi mener det undergraver legitimiteten til idrettens eget regelverk , sier en sjeldent bestemt Hjort.
VG170821 Problemet er at de norske lederne med det snakker idrettens eget regelverk midt imot.
SA170821 Under dagens regelverk kan juksere finne en måte å unngå reglene og utnytte regelverket på, mens rettvise utøvere blir utestengt, sier Caputo.
BT170821 Under dagens regelverk kan juksere finne en måte å unngå reglene og utnytte regelverket på, mens rettvise utøvere blir utestengt, sier Caputo.
AP170821 Under dagens regelverk kan juksere finne en måte å unngå reglene og utnytte regelverket på, mens rettvise utøvere blir utestengt, sier Caputo.
VG170820 Regjeringen har etablert dette nye rådet for å bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk .
DB170820 Mitt inntrykk er at produsentene er sannferdige, men det er huller i kunnskapen deres om europeisk regelverk og hva som kreves av dokumentasjon, sier Lien i Nofima.
VG170818 Solberg har flere ganger, senest under Arendalsuken, lovet et regelverk som hindrer nullskatteytere.
AP170818 Han vil ha et tydeligere regelverk og et mer aktivt arbeidstilsyn.
AP170818 - Disse erfaringene vil vi lære av når vi utformer et nasjonalt regelverk .
AA170818 Ut fra dagens regelverk et det bare lov med tilfeldig salg av upasteurisert melk, og at salget ikke kan ha butikkpreg.
DB170817 - Jeg legger til grunn at anskaffelsen er gjort på en profesjonell og betryggende måte, i tråd med gjeldende regelverk .
DB170817 Vi har også et helt annet regelverk og forhold til våpen enn USA og de fleste andre land.
AA170817 Den sikrer felles regelverk og bedre konkurransevilkår for norske bedrifter og trygger norsk eksportindustri som er med på å sikre arbeidsplasser og inntekt over hele landet.
DB170816 Resultatet er at studentene sitter igjen med usikkerhet og håpløshet som er konsekvens av et dårlig regelverk .
VG170815 Toll er imidlertid ikke hovedutfordringen i dag, men forskjeller i regelverk som legger rammebetingelsene for næringslivet.
VG170815 Det er mange eksempler på regelverk vi har fått gjennom EØS-avtalen som har vært bedre enn det vi selv hadde på det tidspunkt.
DB170814 I tillegg slutter det nasjonale regelverket å gjelde for meg, og jeg må forholde meg til hver enkelt høgskole sitt regelverk om hva de mener jeg burde ha jobbet med de siste årene for å bli kvalifisert til et studie.
DA170814 - I tråd med kommunens regelverk har vi tatt Mehrens henvendelsen videre til behandling i styret for Oslo kommunes kunstordning, og kulturetaten.
VG170813 Forsker : Mangler regelverk mot seksuell trakassering på universitetene.
DB170813 Reglene innebærer at når nordmenn vil vite hvordan milliarder av norske skattepenger egentlig forvaltes, tvinges norske ansatte ved Norway Grants-kontoret i Brüssel til å praktisere et regelverk som er langt mer restriktivt enn den norske offentlighetsloven.
DB170813 - Dersom Dagbladet her avslører at Norge har etablert et regelverk hvor man ikke gir ut detaljer som er offentlig etter den norske offentlighetsloven, så bør vi i god norsk tradisjon gå inn og endre regelverket, sier Tybring-Gjedde.
DN170812 Leder av det tyske sosialdemokratiske partiet ( SPD ) og forbundskanslerkandidat Martin Schulz ønsker strengere regelverk for den tyske bilindustrien.
DN170812 Forslagene om kvoter, strengere reguleringer og klarere regelverk kom i forbindelse med den pågående debatten i Tyskland om å bevare den tyske bilindustriens topposisjon i kjølvannet av Volkwagens utslippsskandale.
DN170812 Et felleseuropeisk regelverk for automatiserte rådgivningstjenester er under utarbeidelse.
NL170810 Regjeringen mener at Norges varierte kyst gjør et overordnet regelverk uhensiktsmessig, og opphevde forbudet mot vannskutere innenfor 400 meter fra land ( 500 meter i ferskvann ).
AP170810 Vi kan ikke ha et regime hvor arbeidsgivere sitter med to forskjellige regelverk .
AP170810 Fortsette å prioritere tiltak mot mobbing og sikre en god implementering av nytt regelverk med nulltoleranse.
AA170810 Trumps erklæring innebærer at den føderale regjeringen kan fjerne enkelte hindringer og regelverk som vil gjøre det enklere for delstater og andre å sette i verk tiltak.
VG170809 - Statens jernbanetilsyn utfører tilsyn med at klatreparker/zipliner følger gjeldende regelverk , som blant annet innebærer at de har gode sikkerhetsrutiner, god kompetanse og gir god opplæring.
NL170809 Det er heller ikke slik at fryseboksdimensjonene fra Siemens og Electrolux baseres på hva norske regelverk for turistfiske sier at seks personer kan ta med seg av fisk ut av landet.
NL170809 Det er heller ikke riktig at gjestene ikke har informasjon om regelverk .
DB170809 Alle som sender inn krav til oss får sin søknad behandlet individuelt og dersom man har krav på kompensasjon i henhold til EUs regelverk , så får man det, sier Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikasjonssjef.
AP170809 Sykehjemsplasser i Oslo : Samme regelverk , men svært ulik praksis ¶
SA170808 Det vekker oppsikt og tildels harme, ettersom Etiopia ikke forholder seg fullt ut til WADAs regelverk .
FV170808 Det vekker oppsikt og til dels harme, ettersom Etiopia ikke forholder seg fullt ut til WADAs regelverk .
AP170808 Det vekker oppsikt og til dels harme, ettersom Etiopia ikke forholder seg fullt ut til WADAs regelverk .
AP170808 Det vekker oppsikt og tildels harme, ettersom Etiopia ikke forholder seg fullt ut til WADAs regelverk .
AA170808 * Kraftig opprydding i regelverk for de minste bedriftene ¶
AA170808 Han spør om ikke Norge bør få et strengere regelverk slik som i Sverige og Danmark.
AP170807 Sykehjemsplasser i Oslo : Samme regelverk , men svært ulik praksis ¶
SA170806 Han er fysisk sterk, lojal til retningslinjer og regelverk , skriver Hauge til Aftenposten i en tekstmelding.
NL170806 Fra nyttår trer et nytt regelverk i kraft.
NL170806 Fiskeriminister Sandberg vil bedre kontrollrutinene og få et strengere regelverk for å ta kjeltringene.
BT170806 Han er fysisk sterk, lojal til retningslinjer og regelverk , skriver Hauge til Aftenposten i en tekstmelding.
AP170806 Han er fysisk sterk, lojal til retningslinjer og regelverk , skriver Hauge til Aftenposten i en tekstmelding.
AP170804 Tidligere var det vanskelig å klage på slike ileggelser, fordi det ikke fantes noe offentlig regelverk for parkeringsvirksomhet.
DA170803 - Og hvis det ikke finnes et slikt regelverk , så vil vi lage det, sier Wilkinson, som understreker at det ikke er bibelskoler generelt han går ut mot, men denne ene linjen spesielt.
AP170803 Høyre/Frp-regjeringen jobber nå med å utarbeide et regelverk som forbyr bruk av heldekkende plagg på utdanningsinstitusjoner, på initiativ fra Frp.
VG170802 Med dagens regelverk har de 1600 rikeste i snitt 3,76 millioner i formuesskatt.
SA170802 Financial Fair Play ( FFP ) er et regelverk det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) opprettet for å hindre at klubbene brukte mer penger enn det de tjente.
FV170802 Financial Fair Play ( FFP ) er et regelverk det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) opprettet for å hindre at klubbene brukte mer penger enn det de tjente.
BT170802 Financial Fair Play ( FFP ) er et regelverk det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) opprettet for å hindre at klubbene brukte mer penger enn det de tjente.
BT170802 Financial Fair Play ( FFP ) er et regelverk det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) opprettet for å hindre at klubbene brukte mer penger enn det de tjente.
AP170802 - Jo, det er praksis i veldig mange kommuner å innhente informasjon fra fastlege eller sykehus, sier hun, men opplyser at det ikke har vært nedfelt skriftlig i noe regelverk tidligere.
AP170802 I partiprogrammet som ble vedtatt i vår, skriver Ap at partiet vil « erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring ».
AP170802 Arbeiderpartiet på Stortinget ga i fjor sommer regjeringspartiene støtte i at det burde innføres en form for nasjonal fraværsgrense, men detaljene i dagens regelverk ble utformet av Høyre/Frp-regjeringen.
AP170802 Financial Fair Play ( FFP ) er et regelverk det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) opprettet for å hindre at klubbene brukte mer penger enn det de tjente.
DA170801 Det handler ikke om Stordalen og Røkke ; nesten alle norske arbeidsgivere er vanlige folk som satser mye for å holde hjulene i gang, og de behøver forutsigbarhet, økonomisk stabilitet og et enkelt regelverk for å bevare optimismen.
AP170801 | Sykehjemsplasser i Oslo : Samme regelverk , men svært ulik praksis ¶
AP170801 Men innen utgangen av neste år skal Sjøfartsdirektoratet legge frem forslag til nytt regelverk på dette området, basert på forslag til konkrete tiltak som ble lansert i vår.
AP170801 Forslag til nytt regelverk legges frem neste år ¶
DB170731 Vi kan imidlertid alltid lære av slike saker, og vi tar med oss slike erfaringer når vi lager nytt regelverk , sier Lunde.
AP170731 Det kommer til å bli behov for nye boformer og nye bofellesskap og nye modeller, sier han og gir uttrykk for at Ap vil ha en gjennomgang av Husbankens regelverk .
DA170730 - I EU er det etablert et regelverk og system med informasjonsplikter og klagebehandling.
VG170728 juli blir det kjent i media at Ågren har erkjent brudd på regelverk om databehandling og har akseptert en bot på 70.000 svenske kroner. * 18. juli blir det kjent at Transportstyrelsens styreleder slutter. * 19. juli, avslører svenske Dagens Nyheter at blant dataene var informasjon som gjør det mulig for sporing av personer med hemmelig adresse og beskyttet ide
AA170728 Både varaordfører Hilde Opoku ( MDG ) og Ingrid Skjøtskift ( H ) ønsker en gjennomgang av regelverk for politisk behandling og arbeidsformen i rådhuset.
VG170727 juli blir det kjent i media at Ågren har erkjent brudd på regelverk om databehandling og har akseptert en bot på 70.000 svenske kroner. * 18. juli blir det kjent at Transportstyrelsens styreleder slutter. * 19. juli, avslører svenske Dagens Nyheter at blant dataene var informasjon som gjør det mulig for sporing av personer med hemmelig adresse og beskyttet ide
DB170726 juli i år med å utvikle regelverk for dem som allerede er erklærte transpersoner, og som vil gå inn i forsvaret, forutsatt at fysiske, medisinske og andre krav er innfridd.
AA170726 juli i år med å utvikle regelverk for dem som allerede er erklærte transpersoner, og som vil gå inn i forsvaret, forutsatt at fysiske, medisinske og andre krav er innfridd.
VG170725 juli blir det kjent i media at Ågren har erkjent brudd på regelverk om databehandling og har akseptert en bot på 70.000 svenske kroner. 18. juli blir det kjent at Transportstyrelsens styreleder slutter. 19. juli, avslører svenske Dagens Nyheter at blant dataene var informasjon som gjør det mulig for sporing av personer med hemmelig adresse og beskyttet identit
DB170725 Men hvis dette kommer fra andre land, så er det mulig at det faller utenfor vårt regelverk , sier han til Dagbladet.
DA170725 Norsk regelverk og kompetanse sammen med at verden bytter ut kull med gass vil bidra til at vi når klimamålene.
VG170724 juli blir det kjent i media at Ågren har erkjent brudd på regelverk om databehandling og har akseptert en bot på 70.000 svenske kroner. * 18. juli blir det kjent at Transportstyrelsens « ordfører » slutter. * 19. juli, avslører svenske Dagens Nyheter at blant dataene var informasjon som gjør det mulig for sporing av personer med hemmelig adresse og beskyttet i
DN170724 Deet strides om hvilket regelverk ansatte som jobber med plattformfjerning på norsk sokkel skal gå under.
VG170723 juli blir det kjent i media at Ågren har erkjent brudd på regelverk om databehandling og har akseptert en bot på 70.000 svenske kroner. * 18. juli blir det kjent at Transportstyrelsens « ordfører » slutter. * 19. juli, avslører svenske Dagens Nyheter at blant dataene var informasjon som gjør det mulig for sporing av personer med hemmelig adresse og beskyttet i
AA170723 juli kom det fram at Ågren hadde erkjent brudd på regelverk om databehandling og har akseptert en bot på 70.000 svenske kroner.
VG170721 Nytt regelverk for « compassionate use » : Legemiddelindustrien kan gi nye legemidler gratis til pasienter, mens medikamentet vurderes.
DB170721 Når den polske regjeringen nå vil oppheve alle stillinger i høyesterett, for selv å utnevne nye dommere, så er dette et dramatisk brudd på EUs demokratiske regelverk , som alle medlemsland må følge.
DB170721 Artikkel 7 kan frata medlemsland stemmeretten i EU hvis et land bryter unionens grunnleggende regelverk .
AA170721 At det ikke finnes et fungerende regelverk fungerer for mennesker som rammes av slike personlige tragedier, er en stor skam.
SA170720 - Vi bare oppdaterte vårt eksisterende regelverk med små klargjøringer, som var skrevet av medlemmene våre og for medlemmene våre.
FV170720 - Vi bare oppdaterte vårt eksisterende regelverk med små klargjøringer, som var skrevet av medlemmene våre og for medlemmene våre.
AP170720 Dette arbeidet må skje innenfor ytringsfrihetens grenser, men et regelverk mot hat, hets, trakassering og diskriminering er nødvendig.
AP170720 - Vi bare oppdaterte vårt eksisterende regelverk med små klargjøringer, som var skrevet av medlemmene våre og for medlemmene våre.
DN170719 Storbritannia må derfor finne en omvei som gjør det mulig å utvide tilbudet til EFTA-landene, uten å bryte EUs regelverk .
DB170719 I begynnelsen av mars ba Landbruks- og matdepartementet Norges Bondelag, Pelsdyralslaget og Småbrukarlaget om å utarbeide et regelverk som har et generelt forbud mot gruppehold av mink, men som åpner for gruppehold på gårder som deltar i et dyrevelferdsprogram som oppfyller strenge krav til dyrevelferd.
DB170719 Alternativet for britiskregistrerte flyselskaper er heller ikke at de flytter ut til et annet EU/EØS-land, da den frie etableringsretten er nært forbundet med EUs regelverk for fri bevegelse og vil etter alt å dømme falle bort med brexit.
AP170719 Avdelingsdirektør for lov og regelverk i Arbeidstilsynet, Gry Singsaas ¶
DN170718 - Det er et krav i Vær varsom-plakaten, pressens etiske regelverk , å forsikre seg om at man kan dokumentere påstandene sine ?
NL170717 Regjeringen laget etter dette nytt regelverk .
NL170717 Men vi må spørre oss om det beste er å ha et regelverk hvor 9,9 prosent fravær er helt greit, og 10,1 prosent fravær fører til at du mister karakteren og hele skoleåret i et fag.
NL170717 Et nytt nasjonalt regelverk må ha bestemmelser om hvor mye fravær som utløser ulike reaksjoner fra skolen.
NL170717 Det må være mulig å mene at et regelverk ikke er perfekt, og kan forbedres.
NL170717 Det er det som ligger i å ha et nasjonalt regelverk .
NL170717 I den grad faktisk.no kunne hatt et viktig oppdrag, så er det å rydde opp i virale saker fra lavkost-nettsteder, som verken anerkjenner eller vet om pressens egne regelverk eller ordninger.
DA170717 Venstre vil nemlig ha et regelverk som gjør det attraktivt for gründere og andre investorer å investere pengene sine i norske bedrifter, i stedet for i utenlandske bedrifter.
DA170717 Venstre vil ha et regelverk som gjør det attraktivt for gründere og andre investorer å investere pengene sine i norske bedrifter.
DA170717 Hansen er fornøyd med at departementet valgte å sende endringen ut på høring, men er verken fornøyd med dagens regelverk eller det nye forslaget.
AP170716 « Dette vil sikre et mer ensartet regelverk som er mer brukervennlig, samt lettere å håndheve », heter det i høringsbrevet om å oppheve nasjonale reglene.
VG170715 I dag finnes det ikke et regelverk som regulerer bruken av siloksaner i produkter.
NL170714 I partiprogrammet til Ap heter det : " Partiet vil erstatte regjeringens fraværsregel med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring.
DB170714 ¶ AKADEMIA : Det finnes regelverk som beskytter studenter, på samme måte som ansatte, skriver Bjørn Haugstad.
DB170714 Videre peker han på at arbeidsmiljøloven beskytter ansatte mot seksuell trakassering, og jan hevder at det mangler tilsvarende regelverk som beskytter studenter.
DB170714 Jeg mener vi har et regelverk som gir lik beskyttelse til både studenter og ansatte, men at vi må jobbe frem en kultur som forhindrer at trakassering skjer.
DB170714 Det finnes regelverk som beskytter studenter, på samme måte som ansatte.
DA170714 | Mener utesteder bryter regelverk
DA170714 Bare det å få oversikt over regelverk av betydning for helsa, er en formidabel oppgave.
VG170713 Men det vil også være krevende for vannscooterbrukerne å forholde seg til forskjellige regelverk .
VG170713 Mange ønsker et samordnet nytt regelverk med nabokommunene som også har kyststripe.
VG170713 For Oslo og Nesoddens vedkommende, ønsker begge kommuner et felles regelverk med nabokommuner som Asker, Bærum, Frogn og Vestby.
VG170713 - Vi har et sterkt ønske om samme regelverk i de forskjellige kommunene.
VG170713 - Aller helst ser jeg at kommunene følger regjeringens regelverk og dropper lokale varianter.
SA170713 Eksperimentet er godkjent av International Board ( IFAB ), som forvalter fotballens regelverk , og av UEFAs styre.
AP170713 Eksperimentet er godkjent av International Board ( IFAB ), som forvalter fotballens regelverk , og av UEFAs styre.
AA170713 - Alle skjellene som pakkes hos bedriften, er nøye kontrollert i henhold til Mattilsynets regelverk .
VG170712 Les mer : Forsker : - Mangler regelverk for seksuell trakassering.
DB170712 Det kan bare gjøres med et spesifikt regelverk om sikkerhet som gjelder trafikkøyer, veibredde og trygger finaler, opplyser CPA.
VG170711 Både kjøp av bilene og kjøp av kunst til residensen er klare brudd på UDs økonomiske regelverk , ifølge UD.
VG170711 - Saken dreier seg om et klart brudd på vårt interne regelverk , men det foreligger ikke mistanke om økonomiske misligheter slik saken står i dag, sier kommunikasjonssjefen i UD.
NL170711 Et uoversiktlig regelverk , der over 20 ulike norske lover regulerer bruken av utmarka.
DB170711 Men vi er også glade for at det nå er kommunene som har fått myndigheten til å lage lokalt regelverk , slik at når det er forhold som tilsier det så kan vannskutere strengt reguleres.
VG170710 Vårt ansvar er begrenset av internasjonale regelverk i likhet med alle andre internasjonale flyselskap, skriver Elkadi.
DA170710 Hvert land foretar selvstendige vurdering ut fra tilgjengelig informasjon, sitt regelverk og sin praksis, svarer Sehl.
AP170710 mai besluttet å likestille vannscootere med fritidsbåter, fikk Norge et av Europas mest liberale regelverk som vil forringe manges ferie- og friluftsopplevelser.
AA170710 Det er ufattelig at vi ikke har et regelverk her som er i mer harmoni med resten av Europa.
AA170710 - Det er ufattelig at vi ikke har et regelverk her som er i mer harmoni med resten av Europa.
DB170709 Restriktivt regelverk
DB170709 Det norske regelverket er harmonisert med EUs regelverk , og begge er blant de strengeste i verden, forklarer Aslaug Hagen, seniorrådgiver i planteseksjonen i Mattilsynet.
DB170709 - Vi har et klart regelverk .
DB170709 - Begge regelverk krever risikovurdering og godkjenning av alle GMO.
DN170708 Det blir tilnærmet umulig, noe som i seg selv svekker respekten for denne typen regelverk .
VG170706 Bora-hansgrohe påpeker at Sagan selv ikke har fått sjangsen til å forklare seg for rittkommisærene, og viser til paragraf 12.2.006 i UCIs regelverk , hvor det står at kommisærene bare kan fatte en slik beslutning dersom rytteren har fått muligheten til å uttale seg.
VG170706 | Forsker : - Mangler regelverk mot seksuell trakassering ¶
SA170706 Flesland er aller mest skuffet over jakken fra Stormberg som viste seg å ha ulovlige mengder skadelige stoffer og dermed er forbudt å produsere etter dagens regelverk .
SA170706 Under punkt 2.5 i det internasjonale sjakkforbundet FIDEs regelverk for kandidatturneringen, finnes nemlig et smutthull som sjakklegenden kan benytte seg av.
NL170706 I 10 år har Fiskeridirektoratet ropt varsku, og ønsket et bedre og strengere regelverk .
FV170706 Flesland er aller mest skuffet over jakken fra Stormberg som viste seg å ha ulovlige mengder skadelige stoffer og dermed er forbudt å produsere etter dagens regelverk .
DB170706 Videre viser laget til paragraf 12.2.006 i UCIs regelverk , som ble brukt som hjemmel for å kaste Sagan ut av rittet.
DA170706 Raskere implementering av et klimatilpasset regelverk .
BT170706 Flesland er aller mest skuffet over jakken fra Stormberg som viste seg å ha ulovlige mengder skadelige stoffer og dermed er forbudt å produsere etter dagens regelverk .
BT170706 Under punkt 2.5 i det internasjonale sjakkforbundet FIDEs regelverk for kandidatturneringen, finnes nemlig et smutthull som sjakklegenden kan benytte seg av.
AP170706 Flesland er aller mest skuffet over jakken fra Stormberg som viste seg å ha ulovlige mengder skadelige stoffer og dermed er forbudt å produsere etter dagens regelverk .
AP170706 Under punkt 2.5 i det internasjonale sjakkforbundet FIDEs regelverk for kandidatturneringen, finnes nemlig et smutthull som sjakklegenden kan benytte seg av.
AA170706 Vi er kjent med at det finnes et regelverk som gir menighetsrådet myndighet over kirkene.
DB170705 Det kan man ikke fikse med nåværende regelverk , eller med mindre justeringer av det vi allerede har gjort.
DB170705 - Organiseringen for varemerker er territoriell, og hvert land har sitt eget regelverk , selv om disse i stor grad er harmonisert på tvers av landene, sier Scharff.
AP170705 - Det er en voldsom overdrivelse at det at man må forholde seg til et regelverk som sier at friske folk skal være på skolen så sant de ikke er syk eller har andre tungtveiende grunner til ikke å være der, er frykt.
DN170704 Tirsdag ble forslag til detaljert regelverk sendt ut på høring.
AP170702 Sjøfartsdirektoratet må innen utgangen av neste år få på plass et regelverk , og det vil bety at det kan bli langt færre cruiseturister i verdensarvfjordene sommeren 2019.
AP170702 Helgesen har bedt Sjøfartsdirektoratet om å utarbeide et regelverk for skipstrafikken i fjordene for å få ned nitrogenoksid og svovel og forby kloakktømming fra cruiseskipene.
AA170702 Sjøfartsdirektoratet må innen utgangen av neste år få på plass et regelverk , og det vil bety at det kan bli langt færre cruiseturister i verdensarvfjordene sommeren 2019.
AA170702 Helgesen har bedt Sjøfartsdirektoratet om å utarbeide et regelverk for skipstrafikken i fjordene for å få ned nitrogenoksid og svovel og forby kloakktømming fra cruiseskipene.
DA170701 - Ja, så lenge de forholder seg til norske lover og regelverk .
AA170701 De fleste andre bransjer klarer fint å skape vekst, selv om de må forholde seg til regelverk som skal sikre en sunn konkurranse.
VG170630 - Alle flyselskaper vi inngår avtaler med er godkjente av europeiske og norske luftfartsmyndigheter, og følger samme strenge kvalitetskrav og regelverk som Norwegian.
DN170630 OECD mener Trinidad og Tobago ikke har gjort nok for å etablere nytt regelverk for å hindre andre lands innbyggere i å lure sine egne skattemyndigheter.
DA170630 - I EU er det etablert et regelverk og system med informasjonsplikter og klagebehandling.
AP170630 For å få tilgang til data fra helseregistre må forskere ofte sende søknader til flere instanser som forvalter ulike regelverk .
AP170630 Det er på grunn av et komplisert regelverk og spredt ansvar for å gi forskere tilgang til dataene, for eksempel i medisinske forskningsprosjekter som har som mål å gi oss bedre helse. 30. juni ga Helsedatautvalget sine anbefalinger til helseminister Bent Høie.
VG170629 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) har laget et internasjonalt regelverk for hva slags kulturformål som er godkjente for såkalte ODA-midler - bistandspenger.
VG170629 OECD påpeker i sitt regelverk at promotering av giverlandets kultur ikke kan innrapporteres som bistand.
VG170629 Ambassadens påpekninger finner deretter veien inn i kulturarbeiderens reviderte søknad, bedre tilpasset OECDs regelverk .
SA170629 ØNSKER BEDRE REGELVERK : - Undersøkelsen viser at folk er skeptiske til roboter i hjemmet, og det forstår jeg godt, sier Finn Myrstad i Forbrukerrådet.
FV170629 ØNSKER BEDRE REGELVERK : - Undersøkelsen viser at folk er skeptiske til roboter i hjemmet, og det forstår jeg godt, sier Finn Myrstad i Forbrukerrådet.
AP170629 ØNSKER BEDRE REGELVERK : - Undersøkelsen viser at folk er skeptiske til roboter i hjemmet, og det forstår jeg godt, sier Finn Myrstad i Forbrukerrådet.
SA170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
SA170628 - Stortinget rår over sitt regelverk , men dersom invitasjonen var til et privat arrangement med Stortingets brevhode, må man være varsom.
BT170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
BT170628 - Stortinget rår over sitt regelverk , men dersom invitasjonen var til et privat arrangement med Stortingets brevhode, må man være varsom.
AP170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
AP170628 - Stortinget rår over sitt regelverk , men dersom invitasjonen var til et privat arrangement med Stortingets brevhode, må man være varsom.
VG170627 De internasjonale spillselskapene bør enten stenges ute, eller pålegges å følge norsk regelverk i en lisensmodell.
VG170627 Snoen mener det er behov for å gjøre noe med dagens regelverk , blant annet fordi det i hans øyne har blitt undergravet.
AA170627 Loven inneholder en rekke oppdateringer til dagens gjeldende regelverk .
VG170626 Jagland sier nå til VG at komiteens regelverk forhindrer ham fra å uttale seg om saken, og henviser til nåværende leder Berit Reiss-Andersen.
DB170626 MEN DET BURDE det definitivt være og sånn sett kan forhåpentligvis bildene fra Alfheim bidra til å forandre fotballens regelverk om Norges Fotballforbund og dommersjef Terje Hauge ønsker å gå videre med det og gjøre seg til talsmenn for en regelforandring i fornuftens navn.
VG170625 Å fokusere på regelverk og tidsgrenser i nasjonale ritt, mener derimot Ørn er å begynne i feil ende.
DN170625 EU får eget regelverk for droner ¶
DN170625 | EU får eget regelverk for droner ¶
DN170625 U-Space kommer til å bli et overordnet regelverk som omfatter alle bruksområder for droner.
DN170625 EU får et felles regelverk for flygning med droner, melder EU-kommisjonen.
AA170625 | EU får eget regelverk for droner ¶
AA170625 U-Space kommer til å bli et overordnet regelverk som omfatter alle bruksområder for droner.
AA170625 EU får et felles regelverk for flygning med droner, melder EU-kommisjonen.
AP170624 Vi etterlyser et strengere regelverk i Norge som stiller krav til hvilke skip og hvilke forurensning som er akseptabel.
AA170624 Truyen mener sanksjonssystemet vil bli mer effektivt når man innlemmer EUs regelverk i norsk lovgiving.
VG170623 Spørsmålet er om reaksjonene mot Traavik fra UD er i tråd med praksis og regelverk .
VG170623 Det er viktig at importører er bevisste på å sikre at tatoveringsfarger som omsettes på markedet er trygge og overholder norsk regelverk , og at forbrukerne tar bevisste valg når de skal velge tatoveringsstudio og type tatoveringsfarger, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.
VG170622 Partikollega Kårstein Eidem Løvaas, også han medlem av familie- og kulturkomiteen, mener internasjonale spillselskaper har et stykke å gå for å overbevise norske myndigheter om at de fortjener å få en lisens til å drive med pengespill på norsk jord, etter norsk regelverk .
VG170622 Strengt regelverk
VG170622 VG har ikke tidligere fått konkrete svar på disse spørsmålene, utover en forsikring om at lover og regelverk er fulgt i saken.
VG170622 Oslo samarbeider også med Nesodden for å få med de andre kommunene langs fjorden slik at vi får et felles regelverk , sier miljø- og samferdselsbyråden til VG.
DN170622 Fafo-forskeren antar at holdninger og regelverk i strid med Grunnloven skyldes uvitenhet.
DN170622 - Sivilombudsmannen har oppfordret kommunene til å rydde opp i interne regelverk som begrenser de ansattes rett til å uttale seg.
AP170622 Oslo samarbeider også med Nesodden for å få med de andre kommunene langs fjorden slik at vi får et felles regelverk , sier miljø- og samferdselsbyråden til VG.
AP170622 Mangel på internasjonalt regelverk
AP170622 i dag ikke et internasjonalt regelverk som regulerer transport av kjernefysisk materiell globalt.
VG170621 Finnes det et etisk regelverk som legene må forholde seg til når det gjelder hva de må informere om av teoretisk tilgjengelige medisiner ?
DA170621 Nå har regjeringen presisert at kommunene kan lage sitt eget regelverk , sier Guri Melby til Dagsavisen.
DA170621 Felles regelverk
DA170621 Et privat forslag er den mest konkrete måten å løfte en sak på, men da blir det ikke behandlet før sommeren, og her tenker jeg at det bør jobbes raskt slik at man får et regelverk på plass så fort som mulig.
DA170621 - Venstre ønsker at Oslo, gjerne i samarbeid med nabokommunene, lager et slikt regelverk .
DA170621 - Den siste tiden har det vært en god del debatt rundt regjeringens oppheving av forbudet mot å bruke vannskuter, og hvilke muligheter kommunene har til å lage regelverk .
BT170621 Det er vanskelig å tenke seg ett regelverk som kan redusere utslipp fra alle deler av samfunnet på en enkel og effektiv måte.
SA170620 Jeg har forstått de slik at Stavanger Parkering forvalter et regelverk som handler om trafikkregulerende tiltak.
DB170620 I fjor kunne Dagbladet også avsløre at Thommessen i strid med Stortingets regelverk hadde aksjer han ikke hadde opplyst om.
NL170619 Polarkoden er et globalt bindende regelverk som skal redusere sannsynligheten for uønskede hendelser, øke sikkerheten for skip og mannskap, og beskytte det sårbare miljøet i polare områder.
AP170619 Inngående kjennskap til norske institusjoner, historie, ordninger og regelverk er helt avgjørende.
AP170619 Inngående kjennskap til norske institusjoner, historie, ordninger og regelverk er helt avgjørende.
VG170618 Prosedyren for å oppnevne og erstatte parlamentarikere i Europarådet finnes i paragraf 11 i deres regelverk .
VG170618 Godskesen var ikke selv klar over Europarådets regelverk .
VG170617 Det er et krevende regelverk .
SA170617 En tilsynsmyndighet som aldri politianmelder, og samtidig er tilbakeholden med egne sanksjonsmuligheter, vil aldri kunne skape den nødvendige respekt for gjeldende regelverk . 7. november i fjor ble 326 av 347 personer evakuert fa plattformen " Floatel Superior " begynte å krenge i Norskehavet.
SA170617 I fremtiden kan det være at de må forholde seg til et helt annet regelverk i fotballen.
DB170617 Det baserer seg på følgende regelverk og stilling : ¶
BT170617 I fremtiden kan det være at de må forholde seg til et helt annet regelverk i fotballen.
AP170617 I fremtiden kan det være at de må forholde seg til et helt annet regelverk i fotballen.
AP170616 Stortinget mangler et regelverk som skal sikre god og effektiv gjennomføring av store byggeprosjekter.
AP170616 Stortinget innskjerper at hovedinstruks for økonomiforvaltning i Stortinget og hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon tilsier at anskaffelser og økonomiforvaltning skal skje i samsvar med gjeldende lover og regelverk . 4.
AA170616 Etter dagens regelverk er det et vilkår for midlertidig arbeidstillatelse at asylsøkeren har gjennomført asylintervju.
SA170615 Det er nå opp til politikerne å plukke opp ballen og introdusere et nytt, fremtidsrettet regelverk som omfatter mulighetene delingsøkonomien tilbyr, og som sikrer at den kommer hele samfunnet til gode.
SA170615 Han poengterer videre at det er et solid regelverk rundt kostmetiske produkter, og særlig strenge regler på varer rettet mot barn.
BT170615 Han poengterer videre at det er et solid regelverk rundt kostmetiske produkter, og særlig strenge regler på varer rettet mot barn.
BT170615 Han poengterer videre at det er et solid regelverk rundt kostmetiske produkter, og særlig strenge regler på varer rettet mot barn.
AP170615 Han poengterer videre at det er et solid regelverk rundt kostmetiske produkter, og særlig strenge regler på varer rettet mot barn.
DB170614 Rydon fastholder at alt arbeidet de utførte ble gjort i tråd med gjeldende regelverk og standarder, det gjelder også kravene til brannsikkerhet.
DA170614 Vi har henvendt oss til de andre kommunene langs Østfold-kysten for å se om det er mulig å lage et felles regelverk , sier han.
DA170614 Ordføreren tror det blir krevende for de som bruker sjøen å forholde seg til et lappeteppe av regelverk fra kommune til kommune.
DA170614 - Jeg tror det kunne være en fordel for alle med et felles regelverk .
DA170614 Men det er ikke vårt regelverk .
AA170614 - Selve forslagene som de har fremmet, har vi valgt å ikke gå inn på, da vi mener det finnes et godt regelverk i dag som sørger for at norske forbrukere kan betale med kontanter.
SA170613 Sessions sa han er overbevist om at Comey forsto dette og at Comey ville følge justisdepartementets regelverk for kommunikasjon med Det hvite hus angående pågående etterforskninger.
DN170613 Sessions sa han er overbevist om at Comey forsto dette og at Comey ville følge justisdepartementets regelverk for kommunikasjon med Det hvite hus angående pågående etterforskninger.
DB170613 Sessions sa han er overbevist om at Comey forsto dette og at Comey ville følge justisdepartementets regelverk for kommunikasjon med Det hvite hus angående pågående etterforskninger.
BT170613 Han er jurist, med respektavkrevende kunnskap om unionens regelverk og prosedyrer.
AA170613 Sessions sa han er overbevist om at Comey forsto dette og at Comey ville følge justisdepartementets regelverk for kommunikasjon med Det hvite hus angående pågående etterforskninger.
VG170612 Vi har god tro på at Regjeringen sammen med partene vil komme frem til et hensiktsmessig regelverk som både ivaretar behovene til innleiebedriftene, bemanningsbedriftene og de ansatte.
DB170612 - Men vi må lage et regelverk på prinsipper og hva vi mener er riktig, og et regelverk som står seg hvis flere begynner å bruke nikab, sier Røe Isaksen til Dagbladet.
DB170612 - Men vi må lage et regelverk på prinsipper og hva vi mener er riktig, og et regelverk som står seg hvis flere begynner å bruke nikab, sier Røe Isaksen til Dagbladet.
AP170612 Helgesen viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.
VG170611 Innføringen av tidsbegrenset uførestønad i 2004 gjorde at mange unge fikk denne ytelsen istedenfor varig uføretrygd, som de fleste av dem ville fått med dagens regelverk , fremholder NAV.
DB170611 Historisk sett er det mange utøvere som har gått med i dragsuget i kampen for å få et strengere regelverk og bedre kontroll på antidopingarbeidet.
DB170611 - Vi søker etter et regelverk som tar færrest mulig uskyldige og som tar alle som jukser.
AP170611 Viktige hensyn ved valg av lokalisering var sentral geografisk plassering, tilgang til et lokalt arbeidsmarked med høy relevant kompetanse, robuste og velprøvde juridiske rammevilkår og forutsigbar praktisering av lokalt regelverk .
DN170608 Med dagens regelverk må utbyggerne enkelte steder grave langt bredere og dypere.
DN170608 | Idrettens regelverk på prøve ¶
DN170608 I realiteten er det ikke bare Therese Johaugs sak som er oppe til prøve, men også Cas og idrettens regelverk .
BT170608 - Det oppleves helt grotesk at vi har et regelverk der vi låser barn på flukt inne, sier advokat Anette Vangsnes Askevold.
BT170608 FOTO : Gidske Stark ¶ | Regelverk blokkerer nye vaksiner ¶
DN170607 Et manglende felles regelverk for graving i landets 426 kommuner har forsinket bredbåndsutbyggingen i Norge, slår interesseorganisasjonen fast i en uttalelse.
DB170607 « Det er anledning til å få behandlet protester og klager på regelbrudd i vårt regelverk .
DB170607 WBC anses som forbundet som i størst grad har analysert sitt regelverk og foretatt justeringer for å ivareta utøvernes sikkerhet på best mulig måte.
DB170607 Jeg kan vedstå : Jeg har ikke reist opp på byggeplassen for å dobbeltsjekke den informasjonen, eller reist spørsmål om standarder utover dagens regelverk , sier Støre på spørsmål om hva han egentlig har gjort for å påvirke forholdene på byggeplassen.
DB170607 - Jeg har regelmessig mottatt informasjon fra hovedentreprenøren om at byggeprosjektene har vært i tråd med regelverk og plan- og bygningsloven.
BT170607 I planbeskrivelsen har kommunen skrevet at de i deler av anleggsarbeidet, særlig ved spunting, ikke overholder pålagte støygrenser, og at det skal søkes om avvik fra gjeldende regelverk .
AA170607 Saken har i en årrekke vært en viktig sak for den norske regjeringen, og Finansdepartementet er nå godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for endringer i EUs regelverk .
VG170606 Konklusjonen til domsutvalget landet da også på et fornuftig nivå, vurdert opp mot regelverk og praksis.
VG170606 - I en hvilken som helst annen bedrift hadde en kostnadssprekk på 700 millioner og brudd på regelverk medført at noen hadde gått av eller blitt sparket.
SA170606 Fører et uklart regelverk og dårlige tekniske løsninger for å registrere fravær til at elevene behandles ulikt ?
NL170606 Men ikke ved å justere eller stramme inn et gammelt regelverk .
AP170606 Stortinget mangler et regelverk som skal sikre god og effektiv gjennomføring av store byggeprosjekter.
AP170606 Stortinget mangler et regelverk som skal sikre god og effektiv gjennomføring av store byggeprosjekter.
VG170605 - Så vidt jeg kan huske har vi ikke hatt denne type saker i min tid her, men vi skal selvsagt vurdere saken etter gjeldende regelverk .
DB170605 - Så vidt jeg kan huske har vi ikke hatt denne type saker i min tid her, men vi skal selvsagt vurdere saken etter gjeldende regelverk .
AP170605 Fører et uklart regelverk og dårlige tekniske løsninger for å registrere fravær til at elevene behandles ulikt ?
AA170605 - Så vidt jeg kan huske har vi ikke hatt denne type saker i min tid her, men vi skal selvsagt vurdere saken etter gjeldende regelverk .
DB170604 « Deling av intime bilder uten samtykke er et brudd på vårt regelverk .
DB170604 Ifølge sosiale medier-giganten var ikke posten i strid med deres regelverk .
AA170603 - Etter slike ulykker er det uhyre viktig at vi stiller oss spørsmålet : Har vi et godt nok regelverk ?
VG170602 USA er verdens sterkeste nasjon, men de trenger allierte, handelspartnere og internasjonale regelverk .
DB170602 - Vi har hatt en utfordring med skoleklasser på besøk, der ikke alle elevene får lov til å være med å skyte, etter dagens regelverk .
DB170602 Vårt forslag handler om å forenkle regelverk og gjøre det enklere å regulere, sier han.
DB170602 Komplekst regelverk
DB170602 Faremo sier hun vil be Riksadvokaten og Politidirektoratet « vurdere regelverk og praksis, samt arealbehov og kostnader ». 2016 : Daværende justisminister Anders Anundsen sier at arbeidsgruppas rapport fra 2008 skal gjennomgås på nytt og gir politidirektoratet i oppdrag å vurdere om rapporten kan « legges til grunn for det videre arbeidet ».
DB170602 Derimot ville hun be Riksadvokaten og Politidirektoratet « vurdere regelverk og praksis, samt arealbehov og kostnader ».
DB170602 Bøhler kan likevel ikke si noe om når et eventuelt nytt system og regelverk vil være på plass.
DA170602 - Svensk og nederlandsk regelverk tillater kun reklame på delt skjerm i direktesendinger som ikke inneholder avbrudd, sier Ap og KrF i en felles uttalelse.
BT170602 Gavens forhold til forskjellige regelverk ville blitt bedre belyst og ( forhåpentligvis ) avklart på forhånd.
DA170601 Ifølge Aftenbladet.no har Biltema opsjon på å kjøpe bygget på Forus, som inntil i fjor huset Kverneland Bils Volvo-utsalg, dersom det blir gitt dispensasjon fra gjeldende regelverk .
DA170601 Blant de mer kritiske røstene til dagens regelverk angående kjøpesenteretablering i og utenfor bysentrum, er Næringsforeningen i Stavanger-regionens administrerende direktør, Harald Minge.
AA170601 - Det er funnet løsninger innenfor russisk regelverk som ikke innebærer krav om å stille kausjon i denne saken.
VG170531 - Vi burde innføre et regelverk som sier at dersom man deltar i trening, har kontakt med terrornettverk på noen måte eller viser støtte muntlig, skriftlig eller økonomisk, skal konsekvensen være at man mister alle velferdsytelser fra Norge, i tillegg til at statsborgerskapet selvsagt må ryke, sier leder Helge Andre Njåstad (
VG170531 Formålet var å sikre et mer ensartet og brukervennlig regelverk som skal være lettere å håndheve.
NL170531 ¶ Vi burde innføre et regelverk som sier at dersom man deltar i trening, har kontakt med terrornettverk, eller viser støtte økonomisk, skal konsekvensen være at man mister alle velferdsytelser fra Norge og passet må inndras, skriver FrPs Helge André Njåstad.
NL170531 Vi burde innføre et regelverk som sier at dersom man deltar i trening, har kontakt med terrornettverk, eller viser støtte økonomisk, skal konsekvensen være at man mister alle velferdsytelser fra Norge og passet må inndras.
DB170531 - Vi burde innføre et regelverk som sier at dersom man deltar i trening, har kontakt med terrornettverk på noen måte eller viser støtte muntlig, skriftlig eller økonomisk, skal konsekvensen være at man mister alle velferdsytelser fra Norge, i tillegg til at statsborgerskapet selvsagt må ryke, sier leder Helge Andre Njåstad (
DB170531 Uansett regelverk vil uvettig og ulovlig kjøring føre til ulykker.
DB170531 - Vi mener det har blitt et enklere regelverk .
DB170531 - MINDRE KOMPLISERT : Statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og miljødepartementet mener det er et enklere regelverk som nå er innført for vannscooter-kjøring.
DB170531 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, sier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.
DA170531 Sist gang levetiden på reaktorene ble forlenget, ble det gjort uten de uavhengige sikkerhetsanalysene som russisk regelverk krever.
VG170530 Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk, samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver Brende i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.
VG170530 Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk , samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver Brende i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.
VG170530 * 1 Det finnes gjennomgående svakheter knyttet til vurdering av regelverk for offentlige anskaffelser og reglene for offentlig støtte forut for avtaleinngåelsen. * 1 Det er ofte dårlig sammenheng mellom de vurderinger som er dokumentert i beslutningsdokumentet og innholdet i den signerte avtalen. * 1 Det er avdekket gjennomgående svakheter knyttet til opp
VG170530 - Med den nye mobbepolitikken vi har lagt frem i år styrker vi skolenes kompetanse til å håndtere mobbing, innfører et regelverk som sikrer de som mobbes et bedre sikkerhetsnett, og gir bedre veiledning og støtte de de som blir mobbet.
DN170530 Gjennomgangen UD har gjort av egen forvaltning av bistandspenger viser at lover, regelverk og interne retningslinjer knyttet til tilskuddsforvaltning og anskaffelser ikke har vært overholdt fullt ut i utenrikstjenestens samarbeid med International Law and Policy Institute AS ( ILPI ).
DB170530 Det er finansbyråd Robert Steen ( Ap ) som har ansvar for Oslo kommunes regelverk for beskatning av eiendomsskatt.
BT170530 Gjennomgangen Utenriksdepartementet har gjort av egen forvaltning av bistandspenger viser at lover, regelverk og interne retningslinjer knyttet til tilskuddsforvaltning og anskaffelser ikke har vært overholdt fullt ut i utenrikstjenestens samarbeid med International Law and Policy Institute AS ( ILPI ).
AA170530 Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk, samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver utenriksminister Børge Brende ( H ) i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, ifølge VG.
AA170530 Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk , samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver utenriksminister Børge Brende ( H ) i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, ifølge VG.
AA170530 Sistnevnte gjennomgang viser at lover, regelverk og interne retningslinjer knyttet til tilskuddsforvaltning og anskaffelser ikke har vært overholdt fullt ut i utenrikstjenestens samarbeid med ILPI.
AA170530 Et samspill mellom forbrukere og produsenter, regelverk og kontrollorganer vil gjøre det like lønnsomt å levere varer med kvalitet og bærekraft.
DN170529 | Få kjenner til regelverk for personsikkerhet på nett ¶
DN170529 Han understreker behovet for økt kunnskap om regelverk knyttet til datasikkerhet hos folk flest.
DB170529 - Vi har fremmet en rekke forslag i Stortinget om skjerpet regelverk for mer seriøsitet i arbeidslivet.
NL170528 Vi mener Staten har lagt sperringer i veien i form av regelverk helt siden krigens dager, og av denne grunn er det enda ikke blitt bygget noen jernbane hit opp.
NL170528 Jo, det trengs ( 1 ) et marked for det, ( 2 ) det trengs regelverk som legger til rette for dette - eller rettere sagt ikke legger hindringer i veien for det, og det trengs ( 3 ) kapital. 1 : Er det et marked ?
NL170528 2 : Er det et regelverk på plass for dette ?
DA170528 Det er derfor viktig med et klart og presist regelverk , sier Sandberg.
BT170528 Heller ikke landets statsadvokater synes å mene det er behov for strengere straffer enn hva dagens regelverk gir rom for.
VG170527 Et strengt regelverk har ingen ting med « formyndermentalitet » å gjøre, eller andre lite gjennomtenkte utfall som kommer i slike debatter.
AP170527 Men skal vi få til det grønne skiftet i Norden, må vårt felles energimarked ha et likt regelverk , sier han.
AP170527 - Mange av dine ønsker vil kreve endringer i lov- og regelverk .
AP170527 Da Venstre stilte spørsmål om kameraovervåking på skoler i Oslo, svarte byråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) at kameraovervåking kun skal skje utenfor skoletid, og at Oslo kommune har et strengt regelverk .
VG170526 Trening er ikke regulert i noe regelverk fra NFF og de oppfordrer selvfølgelig alle til å bruke leggskinn også på trening ».
NL170526 EOS-utvalget har vært på tallrike forhåndsannonserte besøk i Vardø, men har ifølge regelverk ikke anledning til å reise utenlands for å intervjue informanter.
DN170526 - Vi mener vi har forholdt oss til gjeldende regelverk .
DB170526 - Som en liten investor med rundt tre prosent eierandel er det vanskelig for meg å følge prosjektene tett og direkte og sørge for en standard som går utover dagens gjeldende lover og regelverk , skriver han i en epost til Dagbladet.
DB170526 - Arbeiderpartiet mener det trengs et strengere regelverk for å rydde opp i deler av en bransje som har utviklet seg i negativ retning, skriver han i eposten.
NL170524 Artikkelen på min personlige facebookside ( delt fra Harstad Tidende ) kan gi inntrykk av at det finnes et enormt folkehav der ute som er for liberalisering av regelverk rettet mot vannscootere.
DN170524 De mener også Norges særegne værforhold, spesielt om vinteren, gjør at vi må ha et lokalt utformet regelverk .
DN170524 - Konsekvensen av å innføre felles felleseuropeiske regelverk ville vært at utenlandske firma og tilsynsmyndigheter ville fått et betydelig ansvar for helikoptersikkerheten på norsk sokkel.
DB170524 Hvordan er gjeldende regelverk og praksis for dopingtesting mens man er utestengt ?
DA170524 De mener også Norges særegne værforhold, spesielt om vinteren, gjør at vi må ha et lokalt utformet regelverk .
DA170524 - Det er ikke snakk om fransk eller norsk lov, men et europeisk regelverk som sier at selv om en person ikke har rett på asyl, er landet forpliktet til å undersøke hvorvidt det er spesielle humanitære hensyn å ta med i vurderingen.
DA170523 Derfor har myndighetene, sammen med partene i arbeidslivet, lagd en egen veileder om hva transportbestillere må følge av regelverk .
DN170522 WHO erkjenner at organisasjonens regelverk for reiser, til tider blir strukket, men hevder å ha tatt fatt i problemet.
DB170522 ( Dagbladet ) : Den britiske storavisen The Guardian har gått i gang med en storstilt granskning av Facebooks interne regelverk over hva som er tillatt og ikke på det sosiale mediet.
DB170522 Vi må derfor også minnes på at vi har et regelverk som skal beskytte oss mot angrep og krigføring.
BT170522 WHO erkjenner at organisasjonens regelverk for reiser, til tider blir strukket, men hevder å ha tatt fatt i problemet.
BT170522 Eventuell lønn for slikt arbeid skal utbetales fra Innovest AS etter gjeldende regelverk .
AP170522 Et globalt regelverk er problematisk i seg selv.
AP170522 Ifølge Øygard er det et betydelig problem at Brasils økonomi langt på vei er lukket for import og har et finmasket regelverk drevet frem av særinteresser.
AA170522 WHO erkjenner at organisasjonens regelverk for reiser, til tider blir strukket, men hevder å ha tatt fatt i problemet.
BT170521 Det var klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) som før jul sendte på høring et forslag om å likestille vannskutere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk .
BT170521 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, sier Siri Meland, fagsjef for samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, en paraplyorganisasjon for 16 norske friluftslivsorganisasjoner.
AP170521 WHO erkjenner at organisasjonens regelverk for reiser, til tider blir strukket, men hevder å ha tatt fatt i problemet.
VG170520 Nå er det på tide med et nytt regelverk og et forbud mot profitt i barnevernet.
FV170520 Hvorfor går ikke kreftlegene selv på barrikadene og kjemper for bedre behandlingsmetoder heller enn å understøtte dagens regelverk ? spør artikkelforfatteren.
DA170520 - I sum er dette et bevis på at vi har et byråd som lytter til partene i arbeidslivet, som lytter til problemene vanlige arbeidsfolk har pekt på lenge, og som presenterer et tydelig regelverk vi håper setter standarden vi kan se konturene av i et nasjonalt regelverk , sa Gabrielsen fredag.
DA170520 - I sum er dette et bevis på at vi har et byråd som lytter til partene i arbeidslivet, som lytter til problemene vanlige arbeidsfolk har pekt på lenge, og som presenterer et tydelig regelverk vi håper setter standarden vi kan se konturene av i et nasjonalt regelverk, sa Gabrielsen fredag.
AP170520 For Rouhani og alle andre må forholde seg til presteskapet, som avgjøre om vedtak er innenfor et islamsk regelverk .
AP170520 For Rouhani og alle andre må forholde seg til presteskapet, som avgjøre om vedtak er innenfor et islamsk regelverk .
NL170519 Derfor må vi harmonisere vårt regelverk med EU.
BT170519 Så ille kan det gå når en politimann kjører solospill og nekter å rette seg etter regelverk og retningslinjer, og blir et verktøy for kriminelle.
AP170519 Så ille kan det gå når en politimann kjører solospill og nekter å rette seg etter regelverk og retningslinjer, og blir et verktøy for kriminelle.
VG170518 Like fullt har forslaget gått gjennom, så vannscootere fra nå av likestilles med småbåter i nasjonalt regelverk . ( ©NTB ) ¶
VG170518 Kommunene har dessuten mulighet til å tilpasse eget regelverk .
VG170518 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, mener Meland.
FV170518 Like fullt har forslaget gått gjennom, så vannscootere fra nå av likestilles med småbåter i nasjonalt regelverk .
FV170518 Kommunene har dessuten mulighet til å tilpasse eget regelverk .
FV170518 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, mener Meland.
DN170518 Like fullt har forslaget gått gjennom, så vannscootere fra nå av likestilles med småbåter i nasjonalt regelverk . ( ©NTB ) ¶
DN170518 Kommunene har dessuten mulighet til å tilpasse eget regelverk .
DN170518 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, mener Meland.
DB170518 - WADA besluttet på dagens styremøte å etablere et regelverk som gjør at vi kan iverksette sanksjoner overfor internasjonale særforbund, nasjonale OL-komiteer og nasjonale antidopingorganisasjoner.
DB170518 ¶ KONFRONTASJONER : Norsk Friluftsliv ser for seg mange slike konfrontasjoner når regjeringen nå legger opp til en liberalisering av dagens regelverk for bruk av vannscootere.
DB170518 I en spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Friluftsliv tidligere i vår, svarte hele 75 prosent av kommunene som hadde tatt stilling til spørsmålet at de ønsker et vannscooterforbud - eller ville beholde dagens regelverk .
DA170518 Like fullt har forslaget gått gjennom, så vannscootere fra nå av likestilles med småbåter i nasjonalt regelverk .
DA170518 Kommunene har dessuten mulighet til å tilpasse eget regelverk .
DA170518 - Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, mener Meland.
AA170518 Like fullt har forslaget gått gjennom, så vannscootere fra nå av likestilles med småbåter i nasjonalt regelverk .
AA170518 Kommunene har dessuten mulighet til å tilpasse eget regelverk .
AA170518 Det var klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) som før jul sendte på høring et forslag om å likestille vannscootere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk .
DB170516 Arbeids- og sosialdepartementets kommunikasjonsavdeling forteller Dinside at det er snakk om en tydeliggjøring av et eksisterende regelverk .
VG170515 NAV-direktør Sigrun Vågeng forklarer noe av veksten i unge uføre med at innføringen av tidsbegrenset uførestønad i 2004 gjorde at mange unge fikk denne ytelsen istedenfor varig uføretrygd, som de fleste av dem ville fått med dagens regelverk .
SA170514 - Det er klart denne scoringen kommer til å sette sinn i kok i Barcelona - nesten uavhengig av regelverk , sa Viasat Fotball-kommentator Petter Veland.
AP170514 Komplett.no : Vil ha likt regelverk
AP170514 Men vi har ikke regelverk som kan hindre pasienter i å prøve behandling som tilbys i utlandet dersom de finansierer dette selv, sier Høie.
AP170514 - Det er klart denne scoringen kommer til å sette sinn i kok i Barcelona - nesten uavhengig av regelverk , sa Viasat Fotball-kommentator Petter Veland.
SA170512 dette : « Fordi politiet har fått opplyst at båten er registrert på Cayman Island, helikopteret er registrert i Storbritannia og ulykken har funnet sted i Norge, er det mange ulike myndigheter og regelverk å ta hensyn til.
DB170512 « Etterforskningen vil søke og avklare hvilket regelverk som gjelder i forhold til landingen på båten.
BT170512 dette : « Fordi politiet har fått opplyst at båten er registrert på Cayman Island, helikopteret er registrert i Storbritannia og ulykken har funnet sted i Norge, er det mange ulike myndigheter og regelverk å ta hensyn til.
AP170512 Politiet forsøker å avklare hvilket regelverk som gjelder i forbindelse med landingen på båten.
AP170512 Ettersom luksusyachten Bacarella er registrert på Cayman Island, helikopteret er registrert i Storbritannia og ulykken skjedde i Norge, må etterforskningen involvere mange ulike myndigheter og regelverk .
AA170512 Politiet forsøker å avklare hvilket regelverk som gjelder i forbindelse med landingen på båten.
AA170512 Ettersom luksusyachten Bacarella er registrert på Cayman Island, helikopteret er registrert i Storbritannia og ulykken skjedde i Norge, må etterforskningen involvere mange ulike myndigheter og regelverk .
AA170512 Politiet forsøker å avklare hvilket regelverk som gjelder i forbindelse med landingen på båten.
AA170512 Ettersom luksusyachten Bacarella er registrert på Cayman Island, helikopteret er registrert i Storbritannia og ulykken skjedde i Norge, må etterforskningen involvere mange ulike myndigheter og regelverk .
VG170511 At regjeringen sendte på høring argumenter rundt rituell omskjæring av gutter i 2011, med påfølgende høringer fra alle mulige instanser, og votering i Stortinget med 100 mot 2 for dagens regelverk som er balansert og tar hensyn til de ulike sidene, går folk plutselig hus forbi rett etter Frps landsmøte.
VG170511 Dette gjelder også papirløse som under dagens regelverk tvinges til å leve i et håpløst limbo uten mulighet til å forsørge seg og uten noe annet sted å dra.
DB170511 NETTOPP den åpne norske saksbehandlingen sist vinter viste hvor bra det er å la alle få innsyn i idrettens ganske kompliserte regelverk mot doping.
DA170510 Fredrik Juel Hagen sier til NTB at de ønsker seg et regelverk for partistøtte der organisasjoner og privatpersoner ikke kan kjøpe seg innflytelse i politiske prosesser og posisjoner i politiske partier, som de etter FpUs oppfatning gjør i dag.
AA170510 Fredrik Juel Hagen sier til NTB at de ønsker seg et regelverk for partistøtte der organisasjoner og privatpersoner ikke kan kjøpe seg innflytelse i politiske prosesser og posisjoner i politiske partier, som de etter FpUs oppfatning gjør i dag. ( ©NTB ) ¶
DA170509 - Samlet sett, og ut fra en føre-var-vurdering, mener Arbeidstilsynet at man allerede nå bør nedsette et lovutvalg for å vurdere arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep, skriver avdelingsdirektør for Lov og regelverk i tilsynet, Gry Singsaas.
AP170509 Det er et spørsmål om hvilket regelverk som skal prioriteres, forklarer byrådslederen.
AP170509 Kviebakk Mauren reagerer på at norske utlendingsmyndigheter tar avgjørelser basert på et regelverk som ikke ville blitt akseptert som en del av Norges lover.
AP170507 Vi ønsker å få til et regelverk som omfatter alle disse næringene og som bidrar til bedre samordning mellom ledningseierne og veieierne.
AP170507 Vi bør ha et felles regelverk , som sikrer at gravearbeider ikke går utover veistandarden, sier Åsen.
AP170507 Torgeir Alvestad, sjefingeniør i Nkom, er kjent med utfordringene knyttet til de ulike kommunenes regelverk .
AP170507 Det finnes 426 kommuner i Norge enn så lenge, og de har hvert sitt regelverk og regimer, sier Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør i Telenor.
AP170507 Bredbåndsaktørene og teknologibransjen har i flere år forsøkt å få på plass en nasjonal graveforskrift som vil gjøre gebyrer og regelverk like i alle kommuner.
AP170507 - Kommunene bruker masse tid på å utvikle regelverk og behandle søknader.
AP170507 Vi ønsker å få til et regelverk som omfatter alle disse næringene og som bidrar til bedre samordning mellom ledningseierne og veieierne.
AP170507 Torgeir Alvestad, sjefingeniør i Nkom, er kjent med utfordringene knyttet til de ulike kommunenes regelverk .
AP170507 Det finnes 426 kommuner i Norge enn så lenge, og de har hvert sitt regelverk og regimer, sier Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør i Telenor.
AP170507 Bredbåndsaktørene og teknologibransjen har i flere år forsøkt å få på plass en nasjonal graveforskrift som vil gjøre gebyrer og regelverk like i alle kommuner.
AP170507 - Kommunene bruker masse tid på å utvikle regelverk og behandle søknader.
AP170507 Vi ønsker å få til et regelverk som omfatter alle disse næringene og som bidrar til bedre samordning mellom ledningseierne og veieierne.
AP170507 Vi bør ha et felles regelverk , som sikrer at gravearbeider ikke går utover veistandarden, sier Åsen.
AP170507 Torgeir Alvestad, sjefingeniør i Nkom, er kjent med utfordringene knyttet til de ulike kommunenes regelverk .
AP170507 Det finnes 426 kommuner i Norge enn så lenge, og de har hvert sitt regelverk og regimer, sier Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør i Telenor.
AP170507 Bredbåndsaktørene og teknologibransjen har i flere år forsøkt å få på plass en nasjonal graveforskrift som vil gjøre gebyrer og regelverk like i alle kommuner.
AP170507 - Kommunene bruker masse tid på å utvikle regelverk og behandle søknader.
SA170506 Årsaken er at løpet ikke var i tråd med Det internasjonale friidrettsforbundets regelverk .
DB170506 Årsaken er at løpet ikke var i tråd med Det internasjonale friidrettsforbundets regelverk .
DA170506 Den store fordelen er at vi er under samme regelverk som EU, sier Skogen Lund.
BT170506 Årsaken er at løpet ikke var i tråd med Det internasjonale friidrettsforbundets regelverk .
AP170506 Årsaken er at løpet ikke var i tråd med Det internasjonale friidrettsforbundets regelverk .
AA170506 Regjeringen sendte før jul ut et høringsforslag som tar til orde for å likestille vannscootere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk .
VG170505 - Dette er ikke mulig med dagens regelverk , og EU-kommisjonen har ingen intensjoner om å endre dette, sa EU-kommissær Marianne Thyssen til VG den gang.
SA170505 Man har blant annet utviklet flere lover og regelverk om det.
DB170505 Dømmes laget etter UCIs regelverk , blir de det fjerde laget som straffes under artikkel 7.12.1 i år.
DB170505 Med dagens regelverk har ståhjulinger og ståbrett, også kalt « hoverboard », 16-års aldersgrense, og foreldrene kan faktisk miste lappen om barna som kjører er under denne aldersgrensa.
BT170505 Man har blant annet utviklet flere lover og regelverk om det.
AP170505 Man har blant annet utviklet flere lover og regelverk om det.
DB170504 At regelverket ikke trår i kraft på Gardermoen til tross for behovet for en skjerpet kontroll, skyldes ifølge Jan Eirik Thomassen at EU gjennom sitt regelverk har fastsatt at det for luftgrensen kan gis « utsettelse » for inntil 18 måneder dersom det foreligger særlige forhold knyttet til infrastruktur.
DB170504 - Norge må bruke handlingsrommet i EØS-avtalen både for å påvirke utformingen av nytt regelverk og ved gjennomføring av norsk rett.
VG170503 « Regjeringen har som mål å utvise størst mulig åpenhet om omfanget av eksporten av forsvarsmateriell, samt om regelverk og Utenriksdepartementets praktisering av retningslinjene.
FV170503 - De får se vurderinger som er gjort om ilagte straffereaksjoner for brudd på regelverk , avslag på fremstillinger og permisjoner og så videre, sier Henriksen.
DN170503 TV 2 er den eneste kringkasteren som sender nisjekanaler fra Norge og under norsk regelverk .
DB170503 De får se vurderinger som er gjort i forhold til ilagte straffereaksjoner for brudd på regelverk , avslag på fremstillinger og permisjoner og så videre.
DA170503 - De får se vurderinger som er gjort om ilagte straffereaksjoner for brudd på regelverk , avslag på fremstillinger og permisjoner og så videre, sier Henriksen.
AA170503 - De får se vurderinger som er gjort om ilagte straffereaksjoner for brudd på regelverk , avslag på fremstillinger og permisjoner og så videre, sier Henriksen.
VG170502 Vi verken ønsker eller kan eksportere Stortingets forretningsorden, altså vårt regelverk , til det ukrainske parlamentet.
DB170502 Undersøkelsen spenner over en tidsperiode fra 1999 til 2015, og en rekke av temaene som er tatt opp er innenfor områder som de senere årene er betydelig forbedret gjennom nytt regelverk og forbedret praksis, sier oberst Sven H.
DB170502 Over en tredel av norske lover har innslag av EUs regelverk , fastslo Europautredningen i 2012.
BT170502 Det gjelder både forståelse av regelverk for eksportkontroll, sporbarhet av viktig dokumentasjon, likebehandling av mulige kjøpere og tilrettelegging for å oppnå best mulig økonomisk resultat av salget.
AP170502 Det gjelder både forståelse av regelverk for eksportkontroll, sporbarhet av viktig dokumentasjon, likebehandling av mulige kjøpere og tilrettelegging for å oppnå best mulig økonomisk resultat av salget.
VG170501 Norge har et omfattende lov- og regelverk for å sikre helikoptertrafikken til oljeinstallasjonene i Nordsjøen.
AP170501 Regelverk er ingen uoverkommelig hindring, men må tilpasses teknologien.
VG170429 Ifølge VGs opplysninger skal barnefaren ha forsøkt å få datteren til Norge, med hjemmel i Haag-konvensjonens regelverk i barnebortføringssaker.
DA170429 Alt kan ikke løses gjennom lov og regelverk .
VG170428 Ifølge VGs opplysninger, skal barnefaren ha forsøkt å få datteren utlevert fra Kypros til Norge med hjemmel i Haag-konvensjonens regelverk i barnebortføringssaker.
DB170428 Har Midt-Hedmark brann- og redningsvesens håndtering av henvendelsene under problemstilling 1 ) vært i tråd med gjeldende regelverk ?
DA170428 Det er derfor viktig med et klart og presist regelverk , sier Sandberg.
DB170427 - Jeg forventer at han greier å fylle ut taxi-kvitteringer uten å få noen opplæring, og jeg forventer at de som eventuelt skal refundere utgifter følger et regelverk - og ikke utbetaler før alt er korrekt, sier Hagen.
DB170426 ( FourFourTwo ) : I desember i fjor bekreftet Det engelske fotballforbundet ( FA ) at Joey Barton ( 34 ) var siktet for å ha brutt forbundets regelverk ved å sette penger på fotballkamper.
DB170426 mai 2016 ) ha tippet på resultater og andre situasjoner under fotballkamper totalt 1260 ganger, noe som er et brudd på FAs regelverk .
AP170426 Til slutt i avslaget viser UNE også til eget regelverk , som sier at « der to utenlandske foreldre er uenige om hvor barnet skal bo, bør ikke dette avgjøres av norske utlendingsmyndigheter ».
AA170426 Veiselskapet Nye Veier hadde søkt om å benytte en metodikk som ville gitt en veioppbygging inntil en meter tynnere enn gjeldende regelverk tilsier.
VG170425 Etter det VG forstår var imidlertid ikke dette mulig etter idrettens regelverk .
DB170425 - Det er satt en del krav til klubbene i vårt regelverk i forhold til å ivareta sikkerheten for spillere og dommere.
DB170425 Telenor understreker at selskapet har strenge interne regler og prosedyrer for overholdelse av lover og regelverk , og at man vil samarbeide med EU-kommisjonen for å sikre at kontrollen blir gjennomført på en mest mulig effektiv måte.
DA170425 FOTO : JON OLAV NESVOLD/NTB SCANPIX KAN SKYTES : Oter er en sårbar art, men like fullt kan det gis tillatelse til felling, i henhold til gjeldende regelverk .
BT170425 Vi må ha et regelverk som beskytter arbeidstakerne mot markedskreftene, sier Sivertsen.
BT170425 Ha et regelverk som sikrer ansatte hele og faste stillinger direkte hos flyselskapet ¶
BT170425 - Det er uakseptabelt når sosial dumping blir effekten av at ulike selskaper « shopper » regelverk .
BT170425 I erkjennelse av at vi ikke vil klare å avdekke, oppklare og pådømme all den kriminalitet som begås av dette miljøet, bør det sørges for regelverk som kan bidra til forebygging.
AP170425 » UNE avslutter med å vise til eget regelverk , som sier at « der to utenlandske foreldre er uenige om hvor barnet skal bo, bør ikke dette avgjøres av norske utlendingsmyndigheter ».
AP170425 Til slutt i avslaget viser UNE også til eget regelverk , som sier at « der to utenlandske foreldre er uenige om hvor barnet skal bo, bør ikke dette avgjøres av norske utlendingsmyndigheter ».
AP170425 Telenor understreker at selskapet har strenge interne regler og prosedyrer for overholdelse av lover og regelverk , og at man vil samarbeide med EU-kommisjonen for å sikre at kontrollen blir gjennomført på en mest mulig ¶ effektiv måte.
AA170425 Telenor understreker at selskapet har strenge interne regler og prosedyrer for overholdelse av lover og regelverk , og at man vil samarbeide med EU-kommisjonen for å sikre at kontrollen blir gjennomført på en mest mulig effektiv måte.
AA170425 Telenor understreker at selskapet har strenge interne regler og prosedyrer for overholdelse av lover og regelverk , og at man vil samarbeide med EU-kommisjonen for å sikre at kontrollen blir gjennomført på en mest mulig ¶ effektiv måte.
SA170424 Dette sikrer et trygt og attraktivt tilbud som faktisk drar forbrukerne mot det regulerte tilbudet og samtidig skaper et robust regelverk som gir et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse, avkastning og lovovervåking.
SA170424 - Vårt mandat er å gjennomføre gjeldende regelverk , og norske politikere har slått ring rundt enerettsmodellen.
FV170424 Dette sikrer et trygt og attraktivt tilbud som faktisk drar forbrukerne mot det regulerte tilbudet og samtidig skaper et robust regelverk som gir et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse, avkastning og lovovervåking.
FV170424 - Vårt mandat er å gjennomføre gjeldende regelverk , og norske politikere har slått ring rundt enerettsmodellen.
DB170424 - Samtidig er det satt en del krav til klubbene i vårt regelverk i forhold til å ivareta sikkerheten for spillere og dommere.
DB170424 Hun mener det for Listas del må finnes regelverk som gjør det klart at rundballene ikke kan plasseres alene eller for nært havet.
DB170424 Regelverk
BT170424 Dette sikrer et trygt og attraktivt tilbud som faktisk drar forbrukerne mot det regulerte tilbudet og samtidig skaper et robust regelverk som gir et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse, avkastning og lovovervåking.
BT170424 - Vårt mandat er å gjennomføre gjeldende regelverk , og norske politikere har slått ring rundt enerettsmodellen.
BT170424 Dette sikrer et trygt og attraktivt tilbud som faktisk drar forbrukerne mot det regulerte tilbudet og samtidig skaper et robust regelverk som gir et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse, avkastning og lovovervåking.
BT170424 - Vårt mandat er å gjennomføre gjeldende regelverk , og norske politikere har slått ring rundt enerettsmodellen.
AP170424 Helgesen viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.
AP170424 Dette sikrer et trygt og attraktivt tilbud som faktisk drar forbrukerne mot det regulerte tilbudet og samtidig skaper et robust regelverk som gir et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse, avkastning og lovovervåking.
AP170424 - Vårt mandat er å gjennomføre gjeldende regelverk , og norske politikere har slått ring rundt enerettsmodellen.
DB170423 Vi skal beholde dagens lov- og regelverk , men vi må se på situasjonen særlig for de yngste, sier Støre.
DA170423 Erstatte regjeringens fraværsregler i videregående skole med et nytt regelverk .
AP170423 Regjeringen har endret regelverk og støtteordninger som gjør det mer lønnsomt å drive stort.
AP170423 De vil rette jordbruksoppgjørene mer mot små- og mellomstore bruk og foreta en omlegging av regelverk « i dialog med » eierne av store bruk. 16.
VG170422 « Jeg mener at vi ikke skal gå inn og endre lover og regelverk nå som sender signaler om at den norske politikken er i endring, for det bør den ikke være », sa Ap-lederen fra landsmøtets talerstol fredag ettermiddag.
VG170422 Men vi kan ikke ha et lovverk, eller et regelverk , som sier at « da lager vi bare et tredje kjønn ».
VG170422 - Mitt inntrykk er at Ap er i ferd med å stille seg sånn de gjør fordi de helt sikkert har fått innspill fra en rekke interessegrupper, som sier at de føler at sine rettigheter ikke er ivaretatt i dagens regelverk .
SA170422 - Jeg mener samtidig at vi ikke skal gå inn og endre lover og regelverk nå som sender signaler om at den norske politikken er i endring.
SA170422 Arbeiderpartiet lytter til protester fra piloter, offshorearbeidere, fagbevegelsen og Høyre-ordførere ved å si nei til et felleseuropeisk regelverk for helikopter offshore ( HOFO ).
FV170422 Ap-landsmøtet vil erstatte fraværsreglene i videregående skole med et nytt regelverk .
FV170422 Ap vil « erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring ».
DA170422 - Jeg mener samtidig at vi ikke skal gå inn og endre lover og regelverk nå som sender signaler om at den norske politikken er i endring.
DA170422 - Jeg mener samtidig at vi ikke skal gå inn og endre lover og regelverk nå som sender signaler om at den norske politikken er i endring.
AP170422 Ap-landsmøtet vil erstatte fraværsreglene i videregående skole med et nytt regelverk .
AP170422 Ap vil « erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring ».
AP170422 Ap-landsmøtet vil erstatte fraværsreglene i videregående skole med et nytt regelverk .
AP170422 Ap vil « erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring ».
AA170422 - Jeg mener samtidig at vi ikke skal gå inn og endre lover og regelverk nå som sender signaler om at den norske politikken er i endring.
AA170422 - Jeg mener samtidig at vi ikke skal gå inn og endre lover og regelverk nå som sender signaler om at den norske politikken er i endring.
VG170421 Den tidligere EU-ministeren er imidlertid mer enn gjennomsnittlig opptatt av internasjonalt regelverk og europeiske avtaler.
VG170421 - Jeg mener at vi ikke skal gå inn og endre lover og regelverk nå som sender signaler om at den norske politikken er i endring, for det bør den ikke være, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre fra talerstolen på landsmøtet.
DA170421 Forvaltning av regelverk
DA170421 - Jeg mener samtidig at vi ikke skal gå inn og endre lover og regelverk nå som sender signaler om at den norske politikken er i endring.
AA170421 - Jeg mener samtidig at vi ikke skal gå inn og endre lover og regelverk nå som sender signaler om at den norske politikken er i endring.
VG170420 Setningen « Et særskilt regelverk med sårbarhetskriterier for barn som får midlertidig opphold vil bli vurdert » er noe AUF, Oslo Arbeidersamfunn, Oslo Arbeiderparti, Fjell Arbeiderparti, Hordaland Arbeiderparti, Internasjonalt Forum, Troms Arbeiderparti, Grefsen Arbeiderpartilag og Arbeiderpartiet i Bergen har sendt inn til
SA170420 Vi har behov for et regelverk i Norge som tar høyde for sikkerhet og personvern knyttet til at ting kobles på nett, sier Myrstad i pressemeldingen.
SA170420 Samtidig skulle vi ønske at advarslene kom i form av bedre regelverk , sier fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, i en pressemelding.
DB170420 I tillegg har vi et omfattende regelverk som beskytter mot diskriminering på bakgrunn av blant annet etnisitet.
BT170420 Vi har behov for et regelverk i Norge som tar høyde for sikkerhet og personvern knyttet til at ting kobles på nett, sier Myrstad i pressemeldingen.
BT170420 Samtidig skulle vi ønske at advarslene kom i form av bedre regelverk , sier fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, i en pressemelding.
AP170420 Vi har behov for et regelverk i Norge som tar høyde for sikkerhet og personvern knyttet til at ting kobles på nett, sier Myrstad i pressemeldingen.
AP170420 Samtidig skulle vi ønske at advarslene kom i form av bedre regelverk , sier fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, i en pressemelding.
VG170419 Ordfører Bjørn Ole Gleditsch ( H ) i Sandefjord synes dagens regelverk fungerer forholdsvis bra.
DB170419 Jensen sier at han fikk narkotikaen fra ulike beslag langt tilbake i tid, og anslår at det kan ha startet rundt 1986, da det ifølge Jensen ikke var noen formaliteter eller regelverk vedrørende dette.
DB170419 Han får spørsmål om når det ble et formalisert regelverk i politiet om at man ikke kunne ta narkotika fra beslag for å benytte det til ekempelvis foredragsvirksomhet.
DA170419 - Dermed omgår de eget regelverk som sier at mennesker over 60 år og som aldri noensinne kan få lån til å kjøpe egen bolig skal få varig leiekontrakt.
AP170419 Helgesen viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.
DB170418 Vil ha nytt regelverk
DB170418 - Dersom Robert Steen har tenkt å gi fritak uansett, burde Oslo kommunen heller lage et annet regelverk for eiendomskatt på barnehager som gav barnehager fritak, sier hun.
DB170418 » Vi skal selvfølgelig ha et regelverk som sikrer et likestilt arbeidsliv uten diskriminering, men ikke for enhver pris.
DA170417 Han mener det er en stor forskjell mellom kommunene, og dagens regelverk legger opp til forskjellsbehandling.
AP170417 - Dette er et av de første skrittene i en gjennomgang av vårt regelverk , sier Schmerin.
BT170414 Denne politikken ligner institusjonalisert rasisme, der den norske staten lager og praktiserer et regelverk som forskjellsbehandler mennesker med begrunnelse i både Schengen-avtalen og egen politikk.
VG170412 Nytt regelverk for taubaner ¶
VG170412 Det forventes at nytt regelverk for taubaner vil tre i kraft i løpet av 2017.
DB170412 - Vår oppfatning er at vi har opptrådt i tråd med gjeldende regelverk .
SA170411 I utgangspunktet sier bransjens eget regelverk at det ikke skal inngis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere, forklarer Jon Olav Halgunset, konstituert direktør i Eiendomsmegler 1 Oslo og Akershus.
AP170411 I utgangspunktet sier bransjens eget regelverk at det ikke skal inngis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere, forklarer Jon Olav Halgunset, konstituert direktør i Eiendomsmegler 1 Oslo og Akershus.
AA170411 Det største problemet med dagens praksis på jordvernfeltet i Trondheim er ikke mangel på tillit til enkeltpolitikere, politiske parti eller brudd på etiske regelverk .
BT170410 Da jeg var medlem av Fylkestinget, behandlet vi flere saker hvor en kommune søkte om dispensasjon fra gjeldende regelverk .
DB170409 Vi ønsker å stille krav til klima- og miljøminister Vidar Helgesen og regjeringen om å ta initiativ til et internasjonalt regelverk som sikrer merking av kosmetiske produkter som inneholder mikroplast, sier Bjørn-Kristian Svendsrud.
DB170408 Mange av dem havner i kartong, og kartongene merkes med 28 dagers holdbarhet, i tråd med europeisk regelverk .
VG170406 NFF, NTF og Fotball Media mener at TV 2 ved å gjøre det på denne måten, ikke forholder seg til gjeldende regelverk , og krever at TV 2 som utgangspunkt ikke kan vise høydepunktene før kampen er over. » - TV 2 bryter etter vår oppfatning med et regelverk som i utgangspunktet er ment for å sikre allmennhetens behov for informasjon ved å gi fjernsynsselskap tilgang til
VG170406 - Jeg håper TV 2 forholder seg til gjeldende regelverk .
VG170406 » - TV 2 bryter etter vår oppfatning med et regelverk som i utgangspunktet er ment for å sikre allmennhetens behov for informasjon ved å gi fjernsynsselskap tilgang til å sende korte utdrag fra begivenheter av stor interesse for allmennheten i generelle nyhetssendinger, sier daglig leder i Fotball Media, Knut Kristvang.
SA170406 - TV 2 bryter etter vår oppfatning med et regelverk som i utgangspunktet er ment for å sikre allmennhetens behov for informasjon ved å gi fjernsynsselskap tilgang til å sende korte utdrag fra begivenheter av stor interesse for allmennheten i generelle nyhetssendinger.
FV170406 - TV 2 bryter etter vår oppfatning med et regelverk som i utgangspunktet er ment for å sikre allmennhetens behov for informasjon ved å gi fjernsynsselskap tilgang til å sende korte utdrag fra begivenheter av stor interesse for allmennheten i generelle nyhetssendinger.
DB170406 - TV 2 bryter etter vår oppfatning med et regelverk som i utgangspunktet er ment for å sikre allmennhetens behov for informasjon, sier Knut Kristvang i NFF ifølge en pressemelding.
DB170406 Med dagens regelverk betyr det at hun kan begynne å trene sammen med det norske landslaget allerede fra 18. september, og dermed vil hun få med seg nesten hele OL-oppkjøringen med landslaget.
BT170406 - TV 2 bryter etter vår oppfatning med et regelverk som i utgangspunktet er ment for å sikre allmennhetens behov for informasjon ved å gi fjernsynsselskap tilgang til å sende korte utdrag fra begivenheter av stor interesse for allmennheten i generelle nyhetssendinger.
AP170406 - TV 2 bryter etter vår oppfatning med et regelverk som i utgangspunktet er ment for å sikre allmennhetens behov for informasjon ved å gi fjernsynsselskap tilgang til å sende korte utdrag fra begivenheter av stor interesse for allmennheten i generelle nyhetssendinger.
AP170405 Nestleder i justiskomiteen Anders Werp ( H ) mener det er veldig alvorlig at landets ordensmyndighet ikke følger rutiner og regelverk .
AP170405 - På generelt grunnlag er det veldig alvorlig at landets ordensmyndighet ikke følger rutiner og regelverk .
AA170405 Derfor vil vi endre dagens regelverk som holder dem utenfor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AA170405 Derfor er det på høy tid at vi avskaffer dette hinderet, sier Røe Isaksen som kaller dagens regelverk " håpløst ". ( ©NTB ) ¶
SA170404 KS Bedrift Havn forstår at Konkurransetilsynet har sitt regelverk å forholde seg til.
SA170404 - Vi skal selvfølgelig ikke ha et system og regelverk som virker diskriminerende.
DA170404 Dagens regelverk gir i hovedsak to veier til fagbrev for dem som er i jobb.
AP170404 270 ansatte og skal gjennomføre regjeringens politikk og forvalte regelverk og tilskudd.
SA170403 - Jeg håper at TV 2 forholder seg til gjeldende regelverk .
FV170403 - Jeg håper at TV 2 forholder seg til gjeldende regelverk .
DB170403 - Når vi ser hvor mange som misbruker våre systemer og regelverk bør vi i det minste sikre oss at farskap er reelt.
BT170403 - Jeg håper at TV 2 forholder seg til gjeldende regelverk .
AP170403 - Jeg håper at TV 2 forholder seg til gjeldende regelverk .
AA170403 - Når vi ser hvor mange som misbruker våre systemer og regelverk , bør vi i det minste sikre oss at farskap er reelt.
VG170402 - Jeg håper TV 2 forholder seg til gjeldende regelverk .
SA170402 - De utnytter et regelverk som i utgangspunktet er ment for å sikre nyhetsformidlere tilgang til å dekke begivenheter med allmenn interesse i ordinære nyhetssendinger, kun med det formål å få mer innhold til sine seere i sitt studioprogram som bare sendes søndag når det er norsk fotball.
FV170402 - De utnytter et regelverk som i utgangspunktet er ment for å sikre nyhetsformidlere tilgang til å dekke begivenheter med allmenn interesse i ordinære nyhetssendinger, kun med det formål å få mer innhold til sine seere i sitt studioprogram som bare sendes søndag når det er norsk fotball.
DB170402 - Jeg håper TV 2 forholder seg til gjeldende regelverk .
BT170402 - De utnytter et regelverk som i utgangspunktet er ment for å sikre nyhetsformidlere tilgang til å dekke begivenheter med allmenn interesse i ordinære nyhetssendinger, kun med det formål å få mer innhold til sine seere i sitt studioprogram som bare sendes søndag når det er norsk fotball.
AP170402 - De utnytter et regelverk som i utgangspunktet er ment for å sikre nyhetsformidlere tilgang til å dekke begivenheter med allmenn interesse i ordinære nyhetssendinger, kun med det formål å få mer innhold til sine seere i sitt studioprogram som bare sendes søndag når det er norsk fotball.
VG170331 Vi har i dag et harmonisert regelverk som sidestiller Norge og Storbritannia, takket være EU/EØS.
VG170331 Blir Norge stående uten avtale med Storbritannia vil handelen bli regulert gjennom WTOs regelverk .
SA170331 Det er heldigvis slik at norsk regelverk for personvern vil legge naturlige begrensninger på hva som er greit og ikke, sier Ingrid Langerud, kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet.
DB170331 UCIs rådende regelverk fikk i 2014 et tillegg som sier at ryttere som sykler på fortauet « enten skal straffes med bot på 200 sveitserfrancs, eller ekskludering ».
AA170331 Regjeringen har også satt ned et ekspertutvalg som skal gå gjennom dagens regelverk og komme med forslag til hvordan varslere kan få bedre beskyttelse.
AA170330 Lloyd's konsernsjef Inga Beale la til at Brussel oppfyller selskapets krav til et " solid regelverk sentralt plassert i Europa ".
SA170329 Kiær peker på WADAs regelverk .
SA170329 Det er urimelig og viser et lite gjennomtenkt regelverk , sier Johaug-advokat Christian Hjort.
SA170329 Det viser et urimelig og lite gjennomtenkt regelverk .
FV170329 Det viser et urimelig og lite gjennomtenkt regelverk .
DB170329 Det mangler et egnet regelverk her.
DA170329 - For meg er det kritikkverdige med surrogati når kvinnekroppen brukes som handelsvare, og det er grunnen til at jeg har vært imot, men jeg er mye mer åpen for å utrede om vi kan lage et regelverk for altruistisk surrogati, sier Venstre-lederen.
AP170329 Kiær peker på WADAs regelverk .
AP170329 Det er urimelig og viser et lite gjennomtenkt regelverk , sier Johaug-advokat Christian Hjort.
AP170329 Det viser et urimelig og lite gjennomtenkt regelverk .
DA170327 Men dagens regelverk og praksis gir imidlertid utslag som av mange blir oppfattet som urimelige.
AP170327 Men dagens regelverk og praksis gir imidlertid utslag som av mange blir oppfattet som urimelige.
AP170327 Forfang understreker at dette brevet bare handler om regelverk og praksis, og ikke om hvem som skal avgjøre sakene.
AP170327 - Dette er konkrete justeringer der vi runder av kantene i regelverket slik at vi slipper utslagene som mange - også de som ønsker et strengt regelverk - oppfatter som urimelige.
AA170327 Men dagens regelverk og praksis gir imidlertid utslag som av mange blir oppfattet som urimelige.
AA170327 Men ordførerens tro på at et nytt regelverk skal rydde opp i problemene som er oppstått i eget parti, er et skudd langt over mål.
AA170327 Men ordførerens tro på at et nytt regelverk skal rydde opp i problemene som er oppstått i eget parti, er et skudd langt over mål.
VG170326 Men etter den siste høringsrunden så kom vi frem til at det må innføres et nasjonalt regelverk som forbyr dette i utdanningsinstitusjoner, sier Ola Borten Moe til VG.
VG170326 Landsmøtet gikk inn for at det i første rekke skal innføres et nasjonalt regelverk som regulerer bruken av ansiktsdekkende plagg i grunnskoler, videregående skoler og høyere utdanning, viste avstemningen i landsmøtesalen søndag.
SA170326 WADA sitt regelverk er utarbeidet gjennom demokratiske prosesser hvor norsk idrettsbevegelse har vært en sterk pådriver.
SA170326 Felles regelverk
SA170326 Dette skal bidra til å sikre at nasjonale organ og internasjonale særforbund opptrer i henhold til et felles regelverk .
DB170326 - Forholdet er ganske enkelt at det foreligger et regelverk som tilsier at en vedtaksfredet eiendom ikke skal betale, sier han.
DA170326 Som ventet ble et kompromissforslag om bruken Nikab vedtatt, hvor partiet går inn for å ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet.
DA170326 " Komiteens flertall, med medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, forventer at regjeringen kommer tilbake til Stortinget hurtigst mulig etter høringen med forslag til et regelverk som sikrer at ansiktet er fullt synlig i undervisningssituasjoner. " heter det i merknaden.
AP170326 Heldekkende hodeplagg : Ha nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkene plagg på norske skoler, høyskoler og universitet.
AA170326 Landsmøtet har nå vedtatt at de vil arbeide for å ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet.
BT170325 Britene får refs av FN-organ for brudd på regelverk .
AP170324 I gjeldende norm skulle det - for å forenkle et vanskelig regelverk noe - i indre by være cirka 0,25 parkeringsplass pr. rom ( 0,9 for en fireroms leilighet ) og 0, 4 pr. rom i ytre by.
DB170323 Forslaget til nytt fødsels- og personnummer skal oppfylle gjeldende regelverk for personvern og sikkerhet.
DB170323 Dagens regelverk er rigid og gir kjøpekraftsnedgang i år hvor reallønnsveksten er lav.
DA170323 Med et slikt regelverk med krav om statsborgerskap, vil noen trossamfunn rammes uforholdsmessig hardt.
DA170323 De går heller inn for kompromissforslaget : « Ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet.
AP170323 Sentralstyret vil endre punktet til at man skal ha " nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkene plagg på norske skoler, høyskoler og universitet.
VG170322 - Og det er naturlig og bra at det stilles spørsmål rundt regelverk , mener Stig Karlsen.
VG170322 Jensen har vært klar på at Cappelen var en kilde og at det derfor ikke finnes noe regelverk som regulerer kontakten.
DB170322 Selv mener treneren at han bare er ærlig og tar belastningen for et feil regelverk .
DB170322 Ifølge tilsynsrapporter Dagbladet har fått innsyn i, har ikke mottakene hvor den siktede mannen er deleier alltid forholdt seg til UDIs regelverk .
DB170322 Det framgår av UDIs tilsynsrapport at mottaket heller ikke hadde en medarbeider med hovedansvar for oppfølgingen av beboere som kan være utsatt for menneskehandel, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og barneekteskap i henhold til gjeldende regelverk fra UDI.
DB170322 Daglig leder i mottaksselskapene svarer at pålegg alltid blir fulgt for å følge UDIs regelverk .
VG170321 Le Roux forsvarer ansettelsen av døtrene på skattebetalernes regning ved å si at kontraktene deres var i samsvar med nasjonalforsamlingens regelverk og at de utførte arbeidet i henhold til kontraktene.
VG170321 Dette er et regelverk regjeringen mener er helt grunnleggende for å forhindre at barn legger ut på en lang og farlig reise når de ikke har behov for beskyttelse.
VG170321 Han understreker at fritaket er en konsekvens av et generelt regelverk som gjelder for slike bygninger.
SA170321 Le Roux forsvarer ansettelsen av døtrene på skattebetalernes regning ved å si at kontraktene deres var i samsvar med nasjonalforsamlingens regelverk og at de utførte arbeidet i henhold til kontraktene.
DN170321 Le Roux forsvarer ansettelsen av døtrene på skattebetalernes regning ved å si at kontraktene deres var i samsvar med nasjonalforsamlingens regelverk og at de utførte arbeidet i henhold til kontraktene.
DB170321 I saken om objektsikring er det ikke uklarhet om ansvar eller uenighet om tolkning av regelverk mellom politiet og Forsvaret, ifølge statsministeren.
DB170321 Westerveld presiserer at DNB forholder seg til regelverk fra en rekke nasjonale og internasjonale myndigheter, og at finanskonsernet har brukt store ressurser på oppfølging av anti-hvitvaskingsarbeidet de siste årene.
DA170321 Le Roux forsvarer ansettelsen av døtrene på skattebetalernes regning ved å si at kontraktene deres var i samsvar med nasjonalforsamlingens regelverk og at de utførte arbeidet i henhold til kontraktene.
DA170321 Le Roux forsvarer ansettelsen av døtrene på skattebetalernes regning ved å si at kontraktene deres var i samsvar med nasjonalforsamlingens regelverk og at de utførte arbeidet i henhold til kontraktene.
DA170321 De mener dagens regelverk muliggjør spekulasjon i hvor lenge utenlandske ansatte kan arbeide i Norge uten at norske arbeidsvilkår gjelder.
BT170321 Le Roux forsvarer ansettelsen av døtrene på skattebetalernes regning ved å si at kontraktene deres var i samsvar med nasjonalforsamlingens regelverk og at de utførte arbeidet i henhold til kontraktene.
AA170321 Le Roux forsvarer ansettelsen av døtrene på skattebetalernes regning ved å si at kontraktene deres var i samsvar med nasjonalforsamlingens regelverk og at de utførte arbeidet i henhold til kontraktene.
AA170321 Flertallet i formannskapet stemte for å sende et høringssvar om at forskriften ikke bør fjernes, men gikk også inn for et tilleggsforslag som sier at dersom regjeringen likevel fjerner denne så forventer Trondheim kommune at adgangen til å vedta et alternativt lokalt regelverk vil være på plass i forkant slik at kommune gis hjemmel til å begrense kjøring av hensyn til rekreasjons
AA170321 Dersom forskriften blir opphevet vil det bli den enkelte kommunes ansvar å benytte eksisterende regelverk for å vedta restriksjoner for ferdsel i områder der kjøring med vannscooter og båt oppleves som problematisk.
AA170321 I tillegg til vedtaket om anmeldelse, ble det også bestilt to separate forvaltningsrevisjoner : Én rundt det etiske regelverk ( sendt til bystyret ) og én rundt habilitetsregler.
AA170321 I saken om objektsikring er det ikke uklarhet om ansvar eller uenighet om tolkning av regelverk mellom politiet og Forsvaret, ifølge statsministeren.
AA170321 - Det er ingen grunn til å tro at elbiler som står til lading vil øke denne risikoen så lenge ladesystemet er utført og vedlikeholdt etter DSBs regelverk , sier Grav på nettsiden.
AA170321 Westerveld presiserer at DNB forholder seg til regelverk fra en rekke nasjonale og internasjonale myndigheter, og at finanskonsernet har brukt store ressurser på oppfølging av anti-hvitvaskingsarbeidet de siste årene. ( ©NTB ) ¶
SA170320 Hvis Apelgren skal være trener på øverste nivå må han forstå at et felles regelverk er til for å etterleves, enten han liker det eller ikke.
DB170320 Plahte kommer med oversikten over hvem som med dagens regelverk , kan ha rett på etterlattepensjon : ¶
DB170320 « Hva har statsråden gjort for å forsikre seg om at alle vurderinger, herunder helsemessige, er gjort i denne konkrete saken og at behandlingen og returen her er i samsvar med gjeldende regelverk og innenfor rammene av våre folkerettslige forpliktelser. » - Denne saken opprører meg voldsomt.
DA170320 EUs regelverk åpner for å ilegge strømmetjenester en pliktig avgift, som skal gå til å finansiere lokal filmproduksjon.
BT170320 Hvis Apelgren skal være trener på øverste nivå må han forstå at et felles regelverk er til for å etterleves, enten han liker det eller ikke.
AP170320 Hvis Apelgren skal være trener på øverste nivå må han forstå at et felles regelverk er til for å etterleves, enten han liker det eller ikke.
AA170320 Vi har en forpliktelse overfor barna og et regelverk vi må forholde oss til.
DN170319 - De viktigste endringene handler om å ha et enklere regelverk , for eksempel gjennom å fjerne søknadsplikt for mindre bygg.
DB170319 - Regjeringen satser på forenkling og digitalisering, for at bedriftene skal kunne bruke mindre tid på rapportering og oppfølging av regelverk , og mer tid på å skape verdier og arbeidsplasser, sier Mæland som forstår Terje Hansen frustrasjon.
BT170318 Knapt noen vil snakke offentlig om dem som har bodd 20-30 år i landet uten lovlig opphold, og som lider under dagens regelverk .
AP170318 Dette er ulovlig under dagens regelverk .
DB170317 Miljørådgiver Anders Berggren er arkitekten bak rådmannens foreslåtte regelverk i Ski kommune, som politikerne nå vil vrake.
BT170317 I forslaget åpnes det ikke for sportsfiske etter størje, selv om det i henhold til gjeldende internasjonalt regelverk er anledning til dette.
AP170317 - Vi har et et tydelig regelverk når det gjelder å etterleve konkurranseregler, som omfatter informasjon, retningslinjer, utdanningsprogram og kontrollrutiner, opplyser hun.
SA170316 EU-domstolen konstaterer at G4S' interne regelverk henviser til bæring av politiske, filosofiske eller religiøse symboler.
DB170316 Dette handler ikke om kynisme, det handler om et regelverk som Ap har bidratt til få på plass.
BT170316 Stockholmkonvensjonen av 1979 er et vellykket eksempel på at det nytter å jobbe politisk med internasjonale regelverk som begrenser produksjon, handel og spredning.
BT170316 Stockholmkonvensjonen av 1979 er et vellykket eksempel på at det nytter å jobbe politisk med internasjonale regelverk som begrenser produksjon, handel og spredning.
AA170316 Vi må belyse alle dimensjoner av dette ; habilitet, etisk regelverk og om øvrige lover og regler er fulgt, sier Brøske.
AA170316 EU-domstolen konstaterer at G4S' interne regelverk henviser til bæring av politiske, filosofiske eller religiøse symboler.
SA170315 Ifølge FIFAs regelverk er det i utgangspunktet ulovlig å kjøpe utenlandske spillere under 18 år.
DB170315 Det er også en forutsetning at bedriftens interne regelverk er generelt.
BT170315 Ifølge FIFAs regelverk er det i utgangspunktet ulovlig å kjøpe utenlandske spillere under 18 år.
AP170315 Ifølge FIFAs regelverk er det i utgangspunktet ulovlig å kjøpe utenlandske spillere under 18 år.
VG170314 Og selv om Scott viet mye av taletiden sin til viktigheten av et likt regelverk over hele verden - et regelverk som innebærer straff om man ikke oppfyller det - så snakket hun også om Therese Johaug med VGs journalist i en av pausene mandag.
VG170314 Og selv om Scott viet mye av taletiden sin til viktigheten av et likt regelverk over hele verden - et regelverk som innebærer straff om man ikke oppfyller det - så snakket hun også om Therese Johaug med VGs journalist i en av pausene mandag.
SA170314 I en annen kjennelse tirsdag slår EU-domstolen fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk .
SA170314 Forskjellen mellom de to kjennelsene er at det i den første saken dreier seg om et internt regelverk som omfatter alle ansatte, mens det i den andre kjennelsen høyst trolig handler om forskjellsbehandling, påpeker EU-domstolen. ( ©NTB ) ¶
SA170314 Domstolen konstaterer at G4S' interne regelverk henviser til bæring av politiske, filosofiske eller religiøse symboler.
SA170314 Domstolen ber imidlertid fransk rett fatte endelig beslutning, basert på kjennelsen i saken fra Belgia, om det her hvorvidt det dreier seg om brudd på et internt, nøytralt regelverk som forbyr alle synlige symboler, eller om det handler om reell forskjellsbehandling.
SA170314 I en annen kjennelse slår EU-domstolen også fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk .
FV170314 - De har et regelverk som tillater at den vanlige mannen på gata skal kunne få medisinsk behandling, sier Eilertsen til Dagbladet.
DN170314 I en annen kjennelse slår EU-domstolen også fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk .
DB170314 Domstolen konstaterer at G4S' interne regelverk henviser til bæring av politiske, filosofiske eller religiøse symboler.
DA170314 Arbeiderpartiet har tidligere stått for dagens regelverk , hvor det ikke er noen frist på hvor seint et statsborgerskap kan tilbakekalles.
DA170314 - Vi antar at det står bedre til i dag på grunn av økt fokus på dette, nytt regelverk og generell bedring som følge av at vi har fått flere nye barnehager.
BT170314 I en annen kjennelse tirsdag slår EU-domstolen fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk .
BT170314 Forskjellen mellom de to kjennelsene er at det i den første saken dreier seg om et internt regelverk som omfatter alle ansatte, mens det i den andre kjennelsen høyst trolig handler om forskjellsbehandling, påpeker EU-domstolen. ( ©NTB ) ¶
BT170314 Domstolen konstaterer at G4S' interne regelverk henviser til bæring av politiske, filosofiske eller religiøse symboler.
BT170314 Domstolen ber imidlertid fransk rett fatte endelig beslutning, basert på kjennelsen i saken fra Belgia, om det her hvorvidt det dreier seg om brudd på et internt, nøytralt regelverk som forbyr alle synlige symboler, eller om det handler om reell forskjellsbehandling.
AP170314 Domstolen konstaterer at G4S' interne regelverk henviser til bæring av politiske, filosofiske eller religiøse symboler.
AP170314 - Dette er komplisert og det er ulike regelverk .
AP170314 Han peker også på at soningen påvirkes negativt av spårkutfordringer og de ansattes manglende kunnskaper om norsk regelverk og praksis.
AA170314 Domstolen konstaterer at G4S' interne regelverk henviser til bæring av politiske, filosofiske eller religiøse symboler.
AA170314 I en annen kjennelse slår EU-domstolen også fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk .
AA170314 Trondheim kommune har åpenbart et behov for å gå grundig gjennom sitt etiske regelverk og ikke minst hvordan det blir etterlevd.
AA170314 De aller fleste politikere er i stand til å forholde seg til både habilitetsregler og etiske regelverk .
VG170313 UNE skal jo behandle hver sak etter gjeldende regelverk og kan ikke ta hensyn til engasjement.
SA170313 - De har et regelverk som tillater at den vanlige mannen på gata skal kunne få medisinsk behandling, sier Eilertsen til Dagbladet.
SA170313 - De har et regelverk som tillater at den vanlige mannen på gata skal kunne få medisinsk behandling, sier Eilertsen til Dagbladet.
DB170313 De har et regelverk som tillater at den vanlige mannen på gata skal kunne få medisinsk behandling.
DB170313 - Ulike regelverk
BT170313 King har markert seg som en sterk motstander av dagens regelverk i USA, som gir alle som blir født i landet, en automatisk rett til amerikansk statsborgerskap.
BT170313 King har markert seg som en sterk motstander av dagens regelverk i USA, som gir alle som blir født i landet, en automatisk rett til amerikansk statsborgerskap.
BT170313 Det å representere rikets høyeste institusjon, setter krav til verdig atferd overfor folkevalgte og kritikere, og til ydmyk omgang med regelverk og vedtak.
BT170313 - De har et regelverk som tillater at den vanlige mannen på gata skal kunne få medisinsk behandling, sier Eilertsen til Dagbladet.
BT170313 - De har et regelverk som tillater at den vanlige mannen på gata skal kunne få medisinsk behandling, sier Eilertsen til Dagbladet.
AP170313 - De har et regelverk som tillater at den vanlige mannen på gata skal kunne få medisinsk behandling, sier Eilertsen til Dagbladet.
AP170313 - De har et regelverk som tillater at den vanlige mannen på gata skal kunne få medisinsk behandling, sier Eilertsen til Dagbladet.
AA170313 King har markert seg som en sterk motstander av dagens regelverk i USA, som gir alle som blir født i landet, en automatisk rett til amerikansk statsborgerskap.
AA170313 Rita Ottervik mener det er naturlig at rådmannen får i oppdrag å utrede saken nærmere slikt at nytt regelverk kan behandles på neste bystyremøte.
AA170313 - Vi må sørge for at vi har regelverk som setter en stopper for slik virksomhet.
AA170313 Han sier det ikke er ukjent for byens folkevalgte hva som er innenfor, og ikke innenfor, habilitetsbestemmelser og hva som ligger i kommunens enstemmige regelverk .
AA170313 Habiliteten, etisk regelverk og om det er foregått lovbrudd.
SA170312 Helgesen viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.i ¶
FV170312 Helgesen viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.
DN170312 Hun legger til at forslaget vil bli en del av det indre markedets regelverk .
AP170312 Helgesen viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.
VG170309 Jeg tenker det er naturlig at man går gjennom regelverk , opplæring, regler for skilting og hvilke krav som skal være oppfylt for å få tillatelse til å jobbe med slike tunge kjøretøy når det er barn på disse veiene, sier han.
DN170309 Nå skal et uklart regelverk på området sees nærmere på.
BT170309 Statoil brøt også intensjonsavtalen med helikopterselskapet etter at de oppdaget det mulige bruddet på interne regelverk .
AA170309 Statoil brøt også intensjonsavtalen med helikopterselskapet etter at de oppdaget det mulige bruddet på interne regelverk .
VG170308 Men det er et handlingsrom innenfor gjeldende regelverk til å følge dette bedre opp, sier Henriksen til VG.
VG170308 - Det som er viktig nå er at regjeringen utnytter til fulle det handlingsrommet man faktisk har innenfor gjeldende regelverk og sikrer bedre ivaretagelse av disse barna mens de er i Norge.
DB170308 Nettopp denne avgrunnen er den store rettssikkerhetsmessige utfordringen i dagens regelverk .
DB170308 . Ut fra idrettens regelverk har det ennå ikke skjedd noe justismord i denne saken.
DB170308 Selskapet sier at Norge har et strengt regelverk på dyrevelferd som deres bønder følger.
DB170308 Videre er hennes forklaring om den påståtte rettssaken ikke er i samsvar med alminnelig praksis og regelverk i det iranske rettsvesenet.
SA170307 Dopingarbeidet bør ikke bringes i vanry på grunn av et regelverk som er i strid med alminnelig rettsoppfatning.
SA170307 Den skal også banke fastere et regelverk som er diskutabelt.
FV170307 Dopingarbeidet bør ikke bringes i vanry på grunn av et regelverk som er i strid med alminnelig rettsoppfatning.
FV170307 Den skal også banke fastere et regelverk som er diskutabelt.
DN170307 Selv om boligprisene fortsetter å stige, gir enklere regelverk billigere leiligheter.
DN170307 Selv om boligprisene fortsetter å stige, gir enklere regelverk billigere leiligheter.
DB170307 - De har et regelverk som muliggjør denne typen reaksjoner for det jeg vil kalle bagatellmessige forhold.
BT170307 Dopingarbeidet bør ikke bringes i vanry på grunn av et regelverk som er i strid med alminnelig rettsoppfatning.
BT170307 Den skal også banke fastere et regelverk som er diskutabelt.
AP170307 Dopingarbeidet bør ikke bringes i vanry på grunn av et regelverk som er i strid med alminnelig rettsoppfatning.
AP170307 Den skal også banke fastere et regelverk som er diskutabelt.
VG170306 Ifølge DNTs regelverk plikter man å slippe til deres representanter for å ta treningsprøver.
DN170306 Selv om boligprisene fortsetter å stige, gir enklere regelverk billigere leiligheter.
DN170306 « Misnøyen med telefonsalg gjelder i all hovedsak bedrifter som ringer ulovlig etter dagens regelverk .
DB170306 I noen tilfeller konkluderes det med at en person har statsborgerskap, kun basert på formalistisk lesning av et utenlandsk regelverk , uten individuell vurdering av hvordan regelverket anvendes i praksis.
DB170306 Det er jo to regelverk her.
BT170306 Når det gjelder skolekort, kan vi opplyse at denne ordningen er knyttet til et nasjonalt regelverk som sier at kommunene skal finansiere skolereisen for elever som etter gitte kriterier har rett på gratis skoleskyss.
DB170305 Dog kan nå altså The Times avsløre at andre leger i Team Sky ikke likte behandlingsmetoden, som de følte ikke var i tråd med lagets etiske regelverk .
VG170303 Det står i vårt regelverk , sier Lasse Ottesen.
VG170303 SV og V vil også ha et nasjonalt regelverk som krever at alle som bygger nytt må tilrettelegge for ladepunkter på alle parkeringsplasser.
AP170303 Regelverk for sikkerhet, miljø, beredskap, kvalifikasjoner og arbeidsvilkår til sjøs er omfattet av annet internasjonalt regelverk ( IMO, ILO, havnestatskontroll ).
AP170303 Justissamarbeidet : Norsk politi samarbeider tett med Storbritannia innenfor rammen av EUs regelverk for sivile saker, strafferett og utlevering av lovbrytere.
AP170303 Disse forholdene omfattes også av annet regelverk som vil gjelde.
AP170303 Regelverk for sikkerhet, miljø, beredskap, kvalifikasjoner og arbeidsvilkår til sjøs er omfattet av annet internasjonalt regelverk ( IMO, ILO, havnestatskontroll ).
AP170303 Regelverk for sikkerhet, miljø, beredskap, kvalifikasjoner og arbeidsvilkår til sjøs er omfattet av annet internasjonalt regelverk ( IMO, ILO, havnestatskontroll ).
AP170303 Justissamarbeidet : Norsk politi samarbeider tett med Storbritannia innenfor rammen av EUs regelverk for sivile saker, strafferett og utlevering av lovbrytere.
AP170303 Disse forholdene omfattes også av annet regelverk som vil gjelde.
AP170303 Regelverk for sikkerhet, miljø, beredskap, kvalifikasjoner og arbeidsvilkår til sjøs er omfattet av annet internasjonalt regelverk ( IMO, ILO, havnestatskontroll ).
AP170303 desember slo nemnda fast at dagens regelverk er i strid med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
AP170303 desember slo nemnda fast at dagens regelverk er i strid med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
DA170302 Kittelsen mener det i dag er et godt regelverk for hver tjeneste, slik som barnevern, kommunehelsetjenesten, spesialister og psykisk helsevern.
BT170302 Oppsigelsen vil være begrunnet i det havnerådet allerede i forrige måned slo fast var Tangerås' klare brudd på kommunens etiske regelverk .
BT170302 Inge Tangerås vil ikke være med på at han brøt kommunens etiske regelverk da han lot seg frakte i privatfly til Venezia på reder Torstein Hagens regning, for å feire sjøsettingen av cruiseskipet « Viking Star ».
BT170302 De mener han brøt kommunens etiske regelverk da han ikke sørget for at alle reisene i forbindelse med « Viking Star»-dåpen ble betalt av havnevesenet.
BT170302 Oppsigelsen vil være begrunnet i det havnerådet allerede i forrige måned slo fast var Tangerås' klare brudd på kommunens etiske regelverk .
BT170302 Inge Tangerås vil ikke være med på at han brøt kommunens etiske regelverk da han lot seg frakte i privatfly til Venezia på reder Torstein Hagens regning, for å feire sjøsettingen av cruiseskipet « Viking Star ».
BT170302 De mener han brøt kommunens etiske regelverk da han ikke sørget for at alle reisene i forbindelse med « Viking Star»-dåpen ble betalt av havnevesenet.
AP170302 - Komiteen mener det er behov for strengere regelverk for å redusere risikoen for smittefare, sier Else-May Botten, saksordfører i næringskomiteen på Stortinget.
AA170302 I tillegg er resten av verden varslet, i henhold til internasjonale regelverk .
AA170302 Kittelsen mener det i dag er et godt regelverk for hver tjeneste, slik som barnevern, kommunehelsetjenesten, spesialister og psykisk helsevern.
DN170301 Strengere regelverk
SA170227 Når vi samtidig også ser at kommunens vedtak fratar foreldrene deres mulighet til medbestemmelse, så bør det være åpenbart at avgjørelsen i lovlighetsvurderingen er i strid med det som skolene har av regelverk å forholde seg til fra før av.
SA170227 DEBATT : Fylkesmannen i Rogaland velger å overse at Utdanningsdirektoratets regelverk ber om at foreldrene skal rådføres før skolen takker ja til en invitasjon om gudstjenestedeltagelse.
DB170227 Det er kun nytilsatte som arbeidsgiver kan kreve politiattest fra, og det skal ikke kreves ny politiattest av personell som har framlagt politiattest etter gammelt regelverk .
DB170227 « Erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, men har rettferdighet for eleven og økt gjennomføring.
DB170227 Utdanningspolitisk talsperson i Ap, Martin Henriksen, slår fast at Ap er for et nasjonalt regelverk mot fravær.
DB170227 NYTT REGELVERK : Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen ( t. h. ) slår fast at Ap er for et nasjonalt regelverk mot fravær, men at de ønsker et mindre rigid system enn 10 prosent-grensa dagens regjering har innført i videregående skole.
DB170227 ) slår fast at Ap er for et nasjonalt regelverk mot fravær, men at de ønsker et mindre rigid system enn 10 prosent-grensa dagens regjering har innført i videregående skole.
DA170226 Det er imidlertid viktig at norsk regelverk bidrar til å motvirke at barn som ikke har behov for beskyttelse reiser alene, ofte under farefulle omstendigheter, til Europa og Norge.
VG170225 | Høyre vil endre regelverk om norsk statsborgerskap ¶
DB170225 Vil endre regelverk
DB170225 Hvordan vil den type regelverk stå seg i fremtiden når kanskje enda flere kunstnere søker seg til Norge ?
AA170225 | Høyre vil endre regelverk om norsk statsborgerskap ¶
VG170224 Pressesekretæren sier Trump ikke har reversert noe regelverk , fordi han mener regelverket aldri trådte i kraft.
DB170224 - I strid med regelverk
DB170224 Utlendingsforvaltningen håndhever et regelverk som dere har vedtatt, men de gjør det ved hjelp av en uvanlig rigid skjønnsbruk.
DB170224 - Firkantet regelverk
DB170224 - Det har ikke vært ønsket å lage et firkantet regelverk som sperrer for den typen innvandring som i denne saken.
DA170224 - Lovgivers intensjoner har ikke vært å lage et firkantet regelverk som avskjærer denne typen innvandring.
AP170224 - En varsling fra en person førte til at vi iverksatte en intern gransking for å avdekke et mulig brudd på intern regelverk , sa informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen til Aftenbladet 15. desember da saken ble offentlig kjent.
AP170224 Hun understreker at Norge ikke skal ha et regelverk som gir beskyttelse til mennesker som ikke trenger beskyttelse.
AP170224 De mener saken har vist at det er « åpenbare svakheter med dagens regelverk ».
VG170223 På et møte med representanter fra fem partier ( Venstre, SV, Sp, KrF og MDG ) på Stortinget, forteller de to brødrene at de ikke kjemper for et endret regelverk kun med hensikt å få bli i Norge.
SA170223 Men de står ikke å finne i regelverk eller i rederienes styrende dokumenter.
SA170223 | Strengt regelverk stopper Northugs hjemreise ¶
FV170223 | Strengt regelverk stopper Northugs hjemreise ¶
BT170223 | Strengt regelverk stopper Northugs hjemreise ¶
AP170223 | Strengt regelverk stopper Northugs hjemreise ¶
DA170222 - Dette er ikke mulig med dagens regelverk , og EU-kommisjonen har ingen intensjoner om å endre dette, sier EU-kommissær Marianne Thyssen til VG.
VG170221 - Dette er ikke mulig med dagens regelverk , og EU-kommisjonen har ingen intensjoner om å endre dette, sier EU-kommissær Marianne Thyssen til VG.
AA170221 - Dette er ikke mulig med dagens regelverk , og EU-kommisjonen har ingen intensjoner om å endre dette, sier EU-kommissær Marianne Thyssen til VG.
VG170220 - Sett ut fra dagens regelverk , så er dommen riktig.
VG170220 Forbundet har videre operert med utøverkontrakter som har vært problematiske, både overfor forpliktelser etter WADAs regelverk og grunnleggende pasientrettigheter.
DB170220 Derfor trenger vi et regelverk som sikrer at far og mor kan forhandle om samvær på mer like premisser.
DB170220 Altså er systemet slik i dag at de barna som mest av alt virkelig har behov for et fungerende regelverk som ivaretar barnas rett begge foreldre, faktisk ikke får den hjelp de trenger.
AA170220 I dagens regelverk heter det at « Arbeidsgivere som benytter seg av utenlandske arbeidstakere som ikke har riktig type oppholdstillatelse, kan få bøter eller fengselsstraff ». ( ©NTB ) ¶
AA170219 I dagens regelverk heter det at « Arbeidsgivere som benytter seg av utenlandske arbeidstakere som ikke har riktig type oppholdstillatelse, kan få bøter eller fengselsstraff ». ( ©NTB ) ¶
SA170218 For det andre er det ikke tvil om at disse fartøyene er underlagt omfattende og detaljerte krav gjennom internasjonalt regelverk , klasseregler, bransjestandarder og kundekrav.
VG170217 Ikke bare i sammenheng med utøvernes personlige ansvar, etter WADAs ( Verdens Antidopingbyrå ) regelverk , men også etter norsk helseregelverk.
VG170217 Det er frekt av helseminister å si at det er lov å bruke sunn fornuft, og så overlate til hver enkelt kommune å tolke et uklart regelverk som han selv er ansvarlig for, mener Micaelsen.
SA170217 Han burde da også gjøre seg kjent med at India, i mangel på et tilstrekkelig regelverk , ikke lenger tillater utenlandske borgere å gjennomføre surrogati i landet.
SA170217 Dagens regelverk medfører i realiteten et klasseskille for barnløse.
DB170217 Samtidig følger Norge bare et regelverk , og man må forstå at de fortsetter også etter at utvalget har kommet fram til det de har gjort.
DB170217 Folketrygdloven er et komplekst regelverk som suppleres av en mengde rundskriv.
DB170217 Det går fram av SINTEF-rapporten « Omgjøring av vedtak i Nav og Trygderetten - årsaker og omfang » som ble publisert i fjor, at over 50 prosent av vedtakene som påklages, omgjøres, fordi Nav ikke gjør en skikkelig jobb med en gang : Nav utreder ikke sakene godt nok og mangler forståelse av eget regelverk .
BT170217 Så oppdager man som dagpengemottaker at ideen om å tilegne seg ny kunnskap, som igjen kan være med på å gi nye jobbmuligheter, ikke er forenlig med Navs regelverk .
BT170217 Så oppdager man som dagpengemottaker at ideen om å tilegne seg ny kunnskap, som igjen kan være med på å gi nye jobbmuligheter, ikke er forenlig med Navs regelverk .
AP170217 I VærVarsom-Plakaten ( VVP ), pressens etiske regelverk , står det i §1.2 om pressens samfunnsrolle : « Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk ».
DN170216 Fra nyttår ble Solvens II regelverk for livs- og skadeforsikringsselskaper innført.
DA170216 KOMMENTAR : Norske skiløpere har ikke brutt noe etisk regelverk ved sin medisinbruk.
VG170215 Dersom saken får idrettsverdenen til å våkne, det tas tak i problemet og regelverket endres til et nyansert regelverk der straffene graderes etter alvorlighetsgrad, samt at rettssikkerhet og likebehandling ivaretas, er i hvert fall noe vunnet.
DN170215 Fra nyttår ble Solvens II regelverk for livs- og skadeforsikringsselskaper innført.
DN170215 Fra nyttår ble Solvens II regelverk for livs- og skadeforsikringsselskaper innført.
DN170215 Fra nyttår ble Solvens II regelverk for livs- og skadeforsikringsselskaper innført.
DN170215 - Det er et komplisert regelverk som da skal settes i gang, sier han.
DB170215 Noen av endringene i opplæringsloven er helt nye bestemmelser, andre er en modifisering av allerede eksisterende regelverk .
DB170215 - Vi har gjort dels betydelige endringer i det vi la fram for å oppklare uklarheter og sikre at det er et regelverk som er klart og tydelig nok, og som tar utgangspunkt i at barna som mobbes og foreldrene dere skal beskyttes, sier Røe Isaksen.
DB170215 Siden den gangen har teknologien tatt kvantesprang, og Arbeiderpartiets programutvalg vil nå ha et internasjonalt regelverk .
DB170215 Nå ønsker programkomiteen i Ap at Norge skal ta initiativ og ansvar for at et slikt internasjonalt regelverk blir til.
DB170215 ( Dagbladet ) : Arbeiderpartiets programkomite mener at Norge må være initiativtaker til internasjonalt regelverk for selvskytende, helautonome våpen montert på droner, selvkjørende biler og skip - såkalte drapsroboter.
DB170215 En evaluering av nåværende regulering gjort av Vista Analyse konkluderer med at dagens regelverk i stor grad ivaretar hensynet til naturmangfoldet.
VG170214 Men det betyr ikke at dagens regelverk er optimalt. 13 MÅNEDER : Domsutvalget i Norges idrettsforbund landet på 13 måneders utestengelse for Therese Johaug.
VG170214 Men det betyr ikke at dagens regelverk er optimalt.
VG170214 Det hadde ikke fungert med et regelverk der det bare er å skylde på legen, for dermed å kunne slippe straff.
DB170214 De tok ikke ansvar for egen handling, de la skylden på et vanskelig regelverk .
BT170214 Han mener det bør lages et regelverk der de som har benyttet surrogati i utlandet, får fulle rettigheter som foreldre når de kommer hjem.
SA170213 Forbudet, som EU utarbeidet som en handlingsplan mot terrorisme etter terrorangrep i både London og Madrid, er altså et felles europeisk regelverk som begrenser privatpersoners tilgang til flere kjemiske stoffer.
BT170213 Forbudet, som EU utarbeidet som en handlingsplan mot terrorisme etter terrorangrep i både London og Madrid, er altså et felles europeisk regelverk som begrenser privatpersoners tilgang til flere kjemiske stoffer.
AP170213 Han mener det bør lages et regelverk der de som har benyttet surrogati i utlandet, får fulle rettigheter som foreldre når de kommer hjem.
AP170213 Han mener det bør lages et regelverk der de som har benyttet surrogati i utlandet, får fulle rettigheter som foreldre når de kommer hjem.
AP170213 Forbudet, som EU utarbeidet som en handlingsplan mot terrorisme etter terrorangrep i både London og Madrid, er altså et felles europeisk regelverk som begrenser privatpersoners tilgang til flere kjemiske stoffer.
AP170212 Sveitserne tok søndag også stilling til om utenlandske selskaper fortsatt skal få skattefordeler, eller om reglene skal tilpasses internasjonalt regelverk , slik regjeringen ønsket.
AA170212 Sveitserne tok søndag også stilling til om utenlandske selskaper fortsatt skal få skattefordeler, eller om reglene skal tilpasses internasjonalt regelverk , slik regjeringen ønsket.
SA170211 ) må få muligheten til å si sin mening, slik at vi får et regelverk som er riktig, tilføyer skiskytterkongen.
DB170211 ) må få muligheten til å si sin mening, slik at vi får et regelverk som er riktig, tilføyer skiskytterkongen.
DA170211 Dagens regelverk er allerede klart på dette området, mener arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ).
AP170211 ) må få muligheten til å si sin mening, slik at vi får et regelverk som er riktig, tilføyer skiskytterkongen.
AA170211 Det er etter veterinær og tekniske dommerens anmodninger, med bakgrunn i Femundløpets regelverk som har fokus på hundevelferd og sportslig opptreden, som er lagt til grunn for juryens enstemmige beslutning.
VG170210 Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis.
VG170210 Samtidig er vi en del av et system og regelverk som også vi må forholde oss til utdyper Røste overfor VG.
SA170210 Jussen hadde hun tapt på forhånd, siden høringen artet seg som en bastant henvisning til WADAs regelverk .
SA170210 I ettertid er det flere ganger blitt vist at uskyldige er blitt dømt og fått sin karriere ødelagt av et sviktende regelverk .
SA170210 - Det finnes så mange motsigelser mellom WADA ( det internasjonale antidopingbyrået ) sitt regelverk og de norske bestemmelsene at det er best for alle parter at CAS tar stilling i saken, fortsetter han.
SA170210 - Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis.
FV170210 EU mener brukerne skal ha tilgang til innholdet man betaler for også når man befinner seg midlertidig i utlandet, være seg du er på ferie eller jobbreise, og har derfor lagt frem et nytt regelverk som er planlagt innført i begynnelsen av 2018.
FV170210 - Det finnes så mange motsigelser mellom WADA ( det internasjonale antidopingbyrået ) sitt regelverk og de norske bestemmelsene at det er best for alle parter at CAS tar stilling i saken, fortsetter han.
FV170210 Jussen hadde hun tapt på forhånd, siden høringen artet seg som en bastant henvisning til WADAs regelverk .
FV170210 I ettertid er det flere ganger blitt vist at uskyldige er blitt dømt og fått sin karriere ødelagt av et sviktende regelverk .
FV170210 - Det finnes så mange motsigelser mellom WADA ( det internasjonale antidopingbyrået ) sitt regelverk og de norske bestemmelsene at det er best for alle parter at CAS tar stilling i saken, fortsetter han.
FV170210 - Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis.
DN170210 Målet med de nye forskriftene er å innføre et enklere regelverk der man lemper på en del krav for å få ned byggekostnadene.
DB170210 Men, vi er en del av et system og regelverk som vi må forholde oss til.
DB170210 Det ville etter dagens regelverk gitt fire års utestengelse, men han slapp med to.
DB170210 - Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis.
DB170210 Å følge anbefalingen fra Aps programkomité om å erstatte fraværsgrensen med et nytt regelverk ville være å gjøre elevene en bjørnetjeneste, mener Høyre-representanten.
DA170210 Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis, sier skipresident Erik Røste.
DA170210 I følge WADAS regelverk er minstestraffen for å ha fått anabole steroider i kroppen, 12 måneder.
DA170210 En ringerunde til de forskjellige politikere i justiskomiteen bekrefter at flere partier ønsker strengere regelverk .
BT170210 Havnerådet mener han har brutt kommunens etiske regelverk , da han fikk betalt luksusreiser til Venezia og Oslo i forbindelse med den såkalte cruisedåp-saken.
BT170210 Særlig ikke når han - ironisk nok - har øverste ansvar for at havnevesenets etiske regelverk blir fulgt.
BT170210 Særlig ikke når han - ironisk nok - har øverste ansvar for at havnevesenets etiske regelverk blir fulgt.
BT170210 Jussen hadde hun tapt på forhånd, siden høringen artet seg som en bastant henvisning til WADAs regelverk .
BT170210 I ettertid er det flere ganger blitt vist at uskyldige er blitt dømt og fått sin karriere ødelagt av et sviktende regelverk .
BT170210 - Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis.
BT170210 - Det finnes så mange motsigelser mellom WADA ( det internasjonale antidopingbyrået ) sitt regelverk og de norske bestemmelsene at det er best for alle parter at CAS tar stilling i saken, fortsetter han.
BT170210 - Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis.
AP170210 Å følge anbefalingen fra Aps programkomité om å erstatte fraværsgrensen med et nytt regelverk ville være å gjøre elevene en bjørnetjeneste, mener Høyre-representanten.
AP170210 - Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis.
AP170210 Jussen hadde hun tapt på forhånd, siden høringen artet seg som en bastant henvisning til WADAs regelverk .
AP170210 I ettertid er det flere ganger blitt vist at uskyldige er blitt dømt og fått sin karriere ødelagt av et sviktende regelverk .
AP170210 - Det finnes så mange motsigelser mellom WADA ( det internasjonale antidopingbyrået ) sitt regelverk og de norske bestemmelsene at det er best for alle parter at CAS tar stilling i saken, fortsetter han.
AP170210 - Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis.
AA170210 En ringerunde til de forskjellige politikere i justiskomiteen bekrefter at flere partier ønsker strengere regelverk .
AA170210 Etter nærmere vurdering har vi kommet til at navnet Stáddá ligger innenfor gjeldende regelverk , sier avdelingsdirektør Anita Irene Malmedal for skipsregistrene i Sjøfartsdirektoratet til NRK.
AA170210 Å følge anbefalingen fra Aps programkomité om å erstatte fraværsgrensen med et nytt regelverk ville være å gjøre elevene en bjørnetjeneste, mener Høyre-representanten.
VG170209 På bakgrunn av rapporten fikk Norge med seg over 170 land på å vedta at internasjonale og regionale regelverk og avtaler skal gjennomgås.
VG170209 EU har også foreslått regelverk for å redusere bruken av plastposer, og vi skal gjennomføre dette i Norge.
SA170209 EU mener brukerne skal ha tilgang til innholdet man betaler for også når man befinner seg midlertidig i utlandet, være seg du er på ferie eller jobbreise, og har derfor lagt frem et nytt regelverk som er planlagt innført i begynnelsen av 2018.
SA170209 Vårt håp er at klubben ikke vedtar noe som bryter med idrettens regelverk, sier Langerud og mener idrettens regelverk er tydelig.
SA170209 Vårt håp er at klubben ikke vedtar noe som bryter med idrettens regelverk , sier Langerud og mener idrettens regelverk er tydelig.
DB170209 Med nytt regelverk for bygg, TEK17, vil man kunne spare produksjons-kostnadene ved Oslo største byutviklingsprosjekt, Hovinbyen, for fire milliarder kroner.
DA170209 Stavanger kommune går ut fra at friskolene følger opp arbeidet med elevene sitt psykososiale miljø etter gjeldende regelverk .
DA170209 Et kriminelt parallellunivers styrt av en mytisk kabal kalt « The High Table », befolket av utallige topptrente drapsfolk, voktet over av en hær av byråkrater som kunne ha kommet rett fra Terry Gilliams « Brazil » - og kontrollert med et komplisert regelverk av hotelldirektøren Winston ( Ian McShane ).
BT170209 EU mener brukerne skal ha tilgang til innholdet man betaler for også når man befinner seg midlertidig i utlandet, være seg du er på ferie eller jobbreise, og har derfor lagt frem et nytt regelverk som er planlagt innført i begynnelsen av 2018.
AP170209 I Norge hindrer dagens regelverk barnløse fra å benytte surrogati og eggdonasjon.
AP170209 Deres liv og kjærlighet får nå en plass i kirken, men fremdeles gjør dagens regelverk det veldig vanskelig for flere av dem å stifte en familie.
AP170209 EU mener brukerne skal ha tilgang til innholdet man betaler for også når man befinner seg midlertidig i utlandet, være seg du er på ferie eller jobbreise, og har derfor lagt frem et nytt regelverk som er planlagt innført i begynnelsen av 2018.
AP170209 Vårt håp er at klubben ikke vedtar noe som bryter med idrettens regelverk, sier Langerud og mener idrettens regelverk er tydelig.
AP170209 Vårt håp er at klubben ikke vedtar noe som bryter med idrettens regelverk , sier Langerud og mener idrettens regelverk er tydelig.
AA170209 - Vi har allerede et etisk regelverk som ligger til grunn for kommunens innkjøpspolitikk.
AA170209 - Vi har allerede et etisk regelverk som ligger til grunn for kommunens innkjøpspolitikk.
SA170207 Både Norges lover og idrettens eget regelverk .
FV170207 Både Norges lover og idrettens eget regelverk .
DB170207 I dag gir han oss et helt nytt regelverk .
BT170207 Både Norges lover og idrettens eget regelverk .
AP170207 Både Norges lover og idrettens eget regelverk .
AA170207 POD skal gjennomføre regjeringens politikk løpende i henhold til tildelingsbrev og oppdragsbrev, forvalte regelverk og tilskudd, være faglig rådgiver overfor Justisdepartementet og politiet og være virksomhetsstyrer av politi- og lensmannsetaten.
VG170206 Blant annet etter påtalenemndas undersøkelse av om Siem og tidligere president Yngve Hallén hadde bedrevet lobbyvirksomhet for å fremme kandidaturet til nåværende UEFA-president Aleksander Ceferin i strid med FIFAs regelverk .
DB170206 Det er viktig å få på plass et regelverk som gjør dette lovlig og som sikrer at aktørene i delingsøkonomien betaler skatt på linje med andre aktører, sier utvalgslederen professor Tommy Staahl Gabrielsen til Dagbladet.
DB170206 Vi har fått på plass lover og regelverk som gir samiske barn og unge rett til opplæring i og på samisk i grunnskolen, men vi vet også at det begås brudd på denne retten på jevnlig basis.
AP170206 Det forutsetter at dagens regelverk for taxibransjen, med blant annet antallsbegrensning, krav om taksameter og kjøreplikt endres, ifølge Uber-sjefen i Norge.
AA170206 Det forutsetter at dagens regelverk for taxibransjen, med blant annet antallsbegrensning, krav om taksameter og kjøreplikt endres, ifølge Uber-sjefen i Norge.
SA170205 Samtidig utelukket hun ikke at dagens regelverk kan bli for strengt, utdatert eller dårlig tilpasset de nye aktørene.
BT170205 Samtidig utelukket hun ikke at dagens regelverk kan bli for strengt, utdatert eller dårlig tilpasset de nye aktørene.
BT170205 Samtidig utelukket hun ikke at dagens regelverk kan bli for strengt, utdatert eller dårlig tilpasset de nye aktørene.
AP170205 Samtidig utelukket hun ikke at dagens regelverk kan bli for strengt, utdatert eller dårlig tilpasset de nye aktørene.
AA170205 Samtidig utelukket hun ikke at dagens regelverk kan bli for strengt, utdatert eller dårlig tilpasset de nye aktørene.
VG170204 Stortingsrepresentanten fra Rogaland sto i juni i fjor i spissen å løse opp i et stivt regelverk for medikamenter som Viagra til menn som har mistet potensen etter kirurgiske inngrep, strålebehandling eller annen sykdom.
AP170204 Under dagens regelverk må den sterile laksen godkjennes etter søknad før den kan settes ut i naturen.
AP170204 Neste år vil norske bedrifter møte et nytt regelverk som krever kraftig innstramming av rutiner for databehandling for å styrke personvernet til forbrukerne.
SA170203 - Jeg synes at dette er et regelverk som bør kunne strammes inn, men at kutt i kvoten blir på det nivået forseelsen skjer.
SA170203 - Jeg innser at IBU ikke kan endre reglene for utestengelse uten at det er i tråd med WADAs regelverk .
SA170203 - Jeg synes at dette er et regelverk som bør kunne strammes inn, men at kutt i kvoten blir på det nivået forseelsen skjer.
SA170203 - Jeg innser at IBU ikke kan endre reglene for utestengelse uten at det er i tråd med WADAs regelverk .
SA170203 Slettestøl mener at så lenge det ikke finnes et internasjonalt regelverk på beskatning av slike selskaper må Norge går for en idrettspolitikk hvor man holder på enerettsmodellen.
FV170203 - Jeg synes at dette er et regelverk som bør kunne strammes inn, men at kutt i kvoten blir på det nivået forseelsen skjer.
FV170203 - Jeg innser at IBU ikke kan endre reglene for utestengelse uten at det er i tråd med WADAs regelverk .
FV170203 Slettestøl mener at så lenge det ikke finnes et internasjonalt regelverk på beskatning av slike selskaper må Norge går for en idrettspolitikk hvor man holder på enerettsmodellen.
DB170203 Havarikommisjonen mener at « Sporveien T-banen AS sitt interne regelverk , som beskriver avstand mellom tog og plattform i kurve, bør klargjøres og tydeliggjøres », heter det i sammendraget.
BT170203 - Jeg synes at dette er et regelverk som bør kunne strammes inn, men at kutt i kvoten blir på det nivået forseelsen skjer.
BT170203 - Jeg innser at IBU ikke kan endre reglene for utestengelse uten at det er i tråd med WADAs regelverk .
BT170203 Slettestøl mener at så lenge det ikke finnes et internasjonalt regelverk på beskatning av slike selskaper må Norge går for en idrettspolitikk hvor man holder på enerettsmodellen.
AP170203 Vi har et regelverk å forholde oss til.
AP170203 Det er ikke noe hyggelig, men det er helt nødvendig om vi skal opprettholde et strengt og rettferdig regelverk .
AP170203 - Jeg synes at dette er et regelverk som bør kunne strammes inn, men at kutt i kvoten blir på det nivået forseelsen skjer.
AP170203 - Jeg innser at IBU ikke kan endre reglene for utestengelse uten at det er i tråd med WADAs regelverk .
AP170203 Slettestøl mener at så lenge det ikke finnes et internasjonalt regelverk på beskatning av slike selskaper må Norge går for en idrettspolitikk hvor man holder på enerettsmodellen.
DB170202 Utøvernes erfaringer med den mørke baksiden av et strikt regelverk er da også dels dekket i dette oppropet gjennom formuleringen « We will not intentionally violate the WADA CODE », og vil stå sentralt nå som avsløringene om statsdop i McLarens rapport skal danne grunnlag for individuelle saker mot russiske utøvere.
AP170202 Regelverk laget for en annen tid ¶
AA170202 Blant prinsippene som skal styre forhandlingene, er at Storbritannia skal gjenvinne kontrollen over egne lover og regelverk , og at innvandringen fra EU skal kontrolleres.
DB170201 At moderne, internasjonale regelverk utfordrer en særnorsk monopollov fra 1948 bør ikke være spesielt overraskende for noen.
AP170201 - Det er etter mitt syn problematisk at gjeldende regelverk åpner for fengsling på ubestemt tid, under forhold som ikke er ment for langvarig fengsling, for eksempel uten muligheter for utdannelse, jobb eller andre former for meningsfulle aktiviteter.
DN170131 ¶ For såkalte « self-cleaning»-tiltak må det etter gjeldende regelverk være oppdragsgiveren som må gjøre vurderingen av om leverandøren har påvist « tilstrekkelig integritet og evne til å utføre kontrakten », sier forfatterne.
AP170131 Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen, bestemte Helgesen, som viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.
DB170130 Johaugs bror fnyser av Northug-duell og reagerer på regelverk : ¶
AP170130 Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen, bestemte statsråden, som viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen. 15 busslaster med ulvemotstandere demonstrerte i Oslo ¶
DB170128 år ) i asylmottak ¶ 12 ) Bedre sosiale ordninger for gründere/selvstendig næringsdrivende ( pleie - og omsorgspenger ) ¶ 13 ) 4 nye såkornfond a 300 mill, hvorav ett øremerket IT-næringen - investeringskapital til gründere /småbedrifter ¶ 14 ) Etablering av forenklingsorgan - regelråd forenkling av regelverk og skjemakutt for næringslivet ¶ 15 ) Fornybar A/S ( 20 mrd i investeringskapital ) til grønt næringsliv ( etable
DN170127 Europeisk regelverk sier at slike handler skal offentliggjøres hvis de omfatter mer enn 0,5 prosent av et selskaps aksjer.
SA170126 Johaugs ansvar var ikke angitt konkret i noe regelverk .
SA170126 Det hjelper ikke å gjemme seg bak et litt sprikende norsk regelverk .
FV170126 Johaugs ansvar var ikke angitt konkret i noe regelverk .
FV170126 Det hjelper ikke å gjemme seg bak et litt sprikende norsk regelverk .
DN170126 I tillegg til bransjens utfordringer knyttet til makro og regelverk har Nordea håndtert betydelig medieoppmerksomhet og begynt implementeringen av en omfattende endringsagenda, sier konsernsjef Casper von Koskull i en pressemelding.
BT170126 Johaugs ansvar var ikke angitt konkret i noe regelverk .
BT170126 Det hjelper ikke å gjemme seg bak et litt sprikende norsk regelverk .
AP170126 Det hjelper ikke å gjemme seg bak et litt sprikende norsk regelverk .
DB170125 Det er et regelverk Mikelborg sier polarinstituttet gjør sitt beste for å etterleve.
DB170125 Kan jeg da minne om at Ap aldri har foreslått et slikt regelverk selv.
DB170125 Framtida er nærmere enn vi tror, og vi må sikre regelverk som gjør det mulig for aktørene å teste sine produkter i Norge.
FV170124 - Hun vet at hun står overfor et strengt regelverk .
DN170124 Artikkelen skal i henhold til EUs regelverk utløses før Storbritannias formelle utmeldingsprosess kan starte.
DB170124 Artikkelen skal i henhold til EUs regelverk utløses før Storbritannias formelle utmeldingsprosess kan starte.
BT170124 Vi mener at gjeldende regelverk er fullstendig og velegnet sammen med omfattende risikobasert tilsyn.
BT170124 Dagens regelverk fungerer godt, og er allerede strengere enn det EU krever av pensjonskasser.
SA170123 I høringsnotatet fremgår det dessuten at politiet allerede i dag har adgang til inngående personundersøkelse i konkrete mistanketilfeller, men gjeldende regelverk krever at det som utgangspunkt må foreligge samtykke fra utlendingen eller kjennelse fra retten.
DB170120 I tillegg kan regelverk endres, og det som er lov og ikke lov nå kan ha endret seg når du skal tilbake på ferie til sommeren.
SA170119 Dette er for øvrig helt i tråd med gjeldende regelverk , som sier at de som vil kan - etter å ha meldt fra til Datatilsynet - overvåke mulige fildelere og kreve identiteten bak aktuelle IP-adresser utlevert.
DB170119 - Derimot, når det foreligger en berettiget mistanke om misbruk av rettigheter til et åndsverk, er det en annen vurdering og etter et annet regelverk .
DB170119 Forbrukerombudets regelverk : ¶
BT170119 Dette er for øvrig helt i tråd med gjeldende regelverk , som sier at de som vil kan - etter å ha meldt fra til Datatilsynet - overvåke mulige fildelere og kreve identiteten bak aktuelle IP-adresser utlevert.
AP170119 De fire frihetene - fri flyt ikke bare av arbeidskraft og varer men også av kapital og tjenester, felles europeisk regelverk og tilsynsorganer som sikrer at alle medlemsland etterlever reglene og gir et reelt indre marked med likebehandling, gir ikke bare virksomheter forutsigbarhet for handel og investeringer, men også enkeltindivider som ønsker å reise, bo, studere og arbeide i et annet land, forutsigbarhet og lik
AP170119 Dette er for øvrig helt i tråd med gjeldende regelverk , som sier at de som vil kan - etter å ha meldt fra til Datatilsynet - overvåke mulige fildelere og kreve identiteten bak aktuelle IP-adresser utlevert.
DN170118 Teksten er nå endret til : - Informasjonsbrev om nytt regelverk for " ORGANISASJONSNUMMER NAVN PÅ VIRKSOMHET er tilgjengelig i Altinn ".
DB170118 Det er her Vylegzhanin selv nå gjør det lett for dopingjegerne ved åpent å bryte skisportens eget regelverk .
DB170118 - Det er mulig etter dagens regelverk , men praktisk er det vanskelig fordi det er veldig sjelden SHS brukes, så i lange perioder er det ingen andre fanger på SHS i Norge, og hvert fall i Skien fengsel, så den adgangen er i praksis veldig begrenset, seir Sejersted til Dagbladet.
SA170117 For det finnes ingen skriftlige regelverk å lene seg på, dersom man ikke har gjort noen avtaler med samboeren sin.
FV170117 For det finnes ingen skriftlige regelverk å lene seg på, dersom man ikke har gjort noen avtaler med samboeren sin.
DB170117 Folkeautomaten har europeisk lisens og forholder seg til EUs regelverk for pengespill.
BT170117 For det finnes ingen skriftlige regelverk å lene seg på, dersom man ikke har gjort noen avtaler med samboeren sin.
BT170117 For det finnes ingen skriftlige regelverk å lene seg på, dersom man ikke har gjort noen avtaler med samboeren sin.
AP170117 - Ja-folket i Norge tenkte selvsagt at den skulle bli avløst av medlemskap, men det er blitt et lengeværende regelverk , sier hun.
AP170117 - Ja-folket i Norge tenkte selvsagt at den skulle bli avløst av medlemskap, men det er blitt et lengeværende regelverk , sier hun.
AP170117 For det finnes ingen skriftlige regelverk å lene seg på, dersom man ikke har gjort noen avtaler med samboeren sin.
AP170115 Fakta : Slik er dagens regelverk
DB170114 Helgesen har nemlig unnskyldt sitt valg med at ulvejakt i sona vil bryte med Norges forpliktelser etter Bern-konvensjonen - men Sverige er forpliktet av nøyaktig samme regelverk .
DB170113 De tok ikke ansvar for egen handling, de la skylden på et vanskelig regelverk , og det norske folk trodde på det.
DB170113 Men vi kan ikke sitte å vente på nytt regelverk fra regjeringen.
DB170113 - Hindres av regelverk
BT170113 Å ta slike hensyn er det i dag ikke samme adgang til etter norsk lov, selv om både Norges og EUs regelverk er forankret i Bernkonvensjonen.
AP170111 I flere timer ble Jensen grillet om sitt forhold til instrukser om informant- og kildebehandling, et regelverk han selv som en pioner på feltet hadde vært med på å skrive i detalj.
AP170111 I flere timer ble Jensen grillet om sitt forhold til instrukser om informant- og kildebehandling, et regelverk han selv som en pioner på feltet hadde vært med på å skrive i detalj.
AP170111 Schilling gikk nøye gjennom stillingsinstrukser, instrukser for måten å arbeide på og ansvaret for å følge instrukser og regelverk og plikt til å føre informasjon fra kilder og informanter inn i politiets spesielle, lukkede datasystem Indicia.
AP170111 I møter med en informant skal vi være to, og det er et rigid regelverk , forklarte Jensen.
AP170111 For informanter gjelder et mer rigid regelverk .
DB170110 Verdens antidopingbyrå ( WADA ) har en rolle hvor de kan gi bestemmelser tilsvarende EUs forordninger som legger føringer for nasjonalt regelverk .
BT170110 Vi er foreløpig ikke tilstede i Bergen, men gleder oss til å kunne tilby et transportalternativ til byens borgere når politikerne får på plass et regelverk som stimulerer til deling av ressurser.
BT170110 Vi er foreløpig ikke tilstede i Bergen, men gleder oss til å kunne tilby et transportalternativ til byens borgere når politikerne får på plass et regelverk som stimulerer til deling av ressurser.
AP170110 Partiene som stemte for videreføring, har dessuten bedt regjeringen utforme et regelverk om et generelt forbud mot gruppehold av mink.
AP170110 Norge har hatt to store konsekvensutredninger som følger dagens regelverk : Barentshavet sør ( 1989 ) og Norskehavet ( 1994 ).
AP170110 Norge har hatt to store konsekvensutredninger som følger dagens regelverk : Barentshavet sør ( 1989 ) og Norskehavet ( 1994 ).
AP170110 Norge har hatt to store konsekvensutredninger som følger dagens regelverk : Barentshavet sør ( 1989 ) og Norskehavet ( 1994 ).
AP170110 Den første halvtimen brukte hun til å dra opp bakteppet for hvordan politiet skal behandle informanter, et regelverk Oslo politidistrikt innførte i 2003.
DB170109 ¶ En au pair er ikke en hushjelp med et fancy navn, og UDIs regelverk omfatter arbeidsbetingelsene som blant annet tilsier en arbeidsuke på maksimalt 30 timer.
DB170109 Detaljert regelverk
DB170107 - Vi håper at regelendringen kan påvirke folk til å rette seg etter gjeldende regelverk .
DB170107 Nå jobber Kunnskapsdepartementet med å få et nasjonalt regelverk for å hindre heldekkende ansiktsplagg i skolen.
DB170106 Det er historier om motgang og mestring, rigide regelverk og folk som finner løsninger, grundere med nye ideer og tradisjonsrike bedrifter som må stenge dørene.
AP170105 Tidligere denne uken skrev vi om en passasjer som fikk igjen flypassasjeravgiften fra Norwegian på grunn av amerikansk regelverk .
DB170103 Sveits : Ikke nasjonalt regelverk , men et klart flertall av innbyggerne kantonen Ticino stemte for å forby ansiktsslør som burka og nikab i 2013.
DB170103 - Kunnskapsdepartementet kommer til å sette i gang arbeid for at vi skal få et nasjonalt regelverk for å hindre heldekkende plagg som dekker hele ansiktet, nettopp i skoler, universiteter og høyskoler, opplyste Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overfor TV2.
DB170103 Hvis nasjonale regelverk i alle tilfeller skulle trumfe EUs regelverk , ville ikke regelverket fungere.
DB170103 Hvis nasjonale regelverk i alle tilfeller skulle trumfe EUs regelverk, ville ikke regelverket fungere.
AP170103 Ved årsskiftet innførte staten et standardisert, nasjonalt regelverk .
AP170103 Med det nye regelverket legger vi opp til både et enklere regelverk for bransjen og mer kundevennlighet, sa Solvik-Olsen på nyttårsaften.
DB170102 Schönström støtter den delen av befolkningen som ønsker et strengere regelverk .
AP170102 Amerikansk regelverk trumfer det norske.
AP170102 juni og som har betalt passasjeravgiften til den norske staten vil derfor få dette beløpet refundert fra Norwegian, i tråd med amerikansk regelverk , sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.
DB170101 Madrassene ble importert fra England, fordi de der har et mye strengere regelverk for hvor antennelige møbler kan være, sier Jørgensen.
AA161231 Flere endringer : Nav innfører flere endringer i regelverk og satser 1. januar 2017.
AP161229 På denne siden har Regjeringene har samlet informasjon om alt av endringer i regelverk fra alle departementene.
AP161219 - Det må bli enklere å sjekke dette, og vi trenger derfor et lov- og regelverk som faktisk sikrer elevene denne retten.
AP161213 Vi ønsker ikke et regelverk for etterlønn som svekker den tilliten, sier Støre.
AP161213 Det var en sak med mye detaljert regelverk , vi tok ikke den gjennomgangen vi burde gjort, sier han.
DB161212 Til tross for at Telenor har nedfelt åpenhet som prinsipp i sitt etiske regelverk , er dette svaret vi får fra Brekke, via Telenors kommunikasjonsavdeling : ¶
DB161212 * Kapital/Finansavisen er også kjent med at utbetalingene til Kids Action For Kids i Myanmar ikke er i henhold til Telenors etiske regelverk .
SA161127 Vi ber om at langrenn ser på hele ordningen, slik at vi får et klarere regelverk og slipper situasjoner som i dag med tvilstilfeller, sa utvalgsleder Gunhild Dugstad til Adresseavisen den gang.
SA161127 - Slik det er i dag, så er det litt uheldig, fordi det er uklare retningslinjer og regelverk .
AP161127 Vi ber om at langrenn ser på hele ordningen, slik at vi får et klarere regelverk og slipper situasjoner som i dag med tvilstilfeller, sa utvalgsleder Gunhild Dugstad til Adresseavisen den gang.
AP161127 - Slik det er i dag, så er det litt uheldig, fordi det er uklare retningslinjer og regelverk .
FV161124 I FIDEs regelverk for VM-kampen heter det nemlig at spillerne er pålagt å møte opp på de offisielle pressekonferansene.
AP161124 I FIDEs regelverk for VM-kampen heter det nemlig at spillerne er pålagt å møte opp på de offisielle pressekonferansene.
SA161116 Gjeldende regelverk er leiekontrakt og Husleieloven ¶
AP161116 Gjeldende regelverk er leiekontrakt og Husleieloven ¶
AP161031 De var enige om at « kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo », men det står også i avtalen at det må realiseres i « tråd med gjeldende lov- og regelverk ».
SA161025 - Hun vet at hun står overfor et strengt regelverk .
BT161025 - Hun vet at hun står overfor et strengt regelverk .
AP161025 - Hun vet at hun står overfor et strengt regelverk .
AP161010 Et nytt regelverk åpnet seg i fjor, og da utnyttet vi den muligheten, sier avdelingssjef Kristin Bjerke ved OSL Security.
AP160930 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon utfordrer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til å gå utover gjeldende, europeisk regelverk og pålegge busselskapene å utstyre alle busser med minimum to belteforlengere.
BT160915 Dagens regelverk krever at helsepersonell må ta stilling til pasientens administrative status før de gir helsehjelp.
SA160909 KAN BLI STRENGERE : - Hvis det innføres et så rigid regelverk , vil det påvirke alle som har midlertidig lav inntekt, der bankene i dag kan utøve skjønn.
SA160909 - Hvis det innføres et så rigid regelverk , vil det påvirke alle som har midlertidig lav inntekt, der bankene i dag kan utøve skjønn.
BT160909 KAN BLI STRENGERE : - Hvis det innføres et så rigid regelverk , vil det påvirke alle som har midlertidig lav inntekt, der bankene i dag kan utøve skjønn.
BT160909 - Hvis det innføres et så rigid regelverk , vil det påvirke alle som har midlertidig lav inntekt, der bankene i dag kan utøve skjønn.
AP160909 KAN BLI STRENGERE : - Hvis det innføres et så rigid regelverk , vil det påvirke alle som har midlertidig lav inntekt, der bankene i dag kan utøve skjønn.
AP160909 - Hvis det innføres et så rigid regelverk , vil det påvirke alle som har midlertidig lav inntekt, der bankene i dag kan utøve skjønn.
AP160905 Kjell Ingolf Ropstad fra KrF, som i helgen var ute og stilte krav om et pornofilter, sier at selv om det er viktig at myndighetene har gode verktøy for å bekjempe terrorisme og cyberkriminalitet, vil han advare mot å innføre samme regelverk som i Sverige.
SA160831 Da skrev Medietilsynet at de ikke har tilstrekkelig mulighet innenfor eksisterende regelverk til å stanse reklamen.
FV160831 Da skrev Medietilsynet at de ikke har tilstrekkelig mulighet innenfor eksisterende regelverk til å stanse reklamen.
BT160831 Da skrev Medietilsynet at de ikke har tilstrekkelig mulighet innenfor eksisterende regelverk til å stanse reklamen.
AP160831 Da skrev Medietilsynet at de ikke har tilstrekkelig mulighet innenfor eksisterende regelverk til å stanse reklamen.
DN160824 Facebook sier de er nødt til å ha et ufravikelig regelverk .
DN160824 - At de går inn på min side og fjerner innhold på den måten oppleves ganske inngripende og så vidt meg bekjent fremgår det ikke i Facebooks regelverk at det ikke er lov til å stille spørsmål ved Facebooks praksis.
SA160812 Da Tysse hadde sonet sin dom var han i sin fulle rett til å være idrettsutøver etter gjeldende regelverk .
SA160812 Det er i strid med ADNs og WADAs regelverk , og suspensjonen var derfor ugyldig », heter det i en melding fra advokatkontoret Bull & Co.
AP160812 Da Tysse hadde sonet sin dom var han i sin fulle rett til å være idrettsutøver etter gjeldende regelverk .
AP160812 Det er i strid med ADNs og WADAs regelverk , og suspensjonen var derfor ugyldig », heter det i en melding fra advokatkontoret Bull & Co.
FV160722 WADA har kun tatt høyde for ordinære inhalatorer i sitt regelverk , og ikke forstøverapparatet som Sundby benyttet seg av.
FV160722 Derfor har de tolket WADAs regelverk som at det avgjørende er hvor stor dose som blir inhalert, og ikke dosen som puttes inn i forstøverapparatet.
SA160721 Sakens kjerne er dette : WADA har kun tatt høyde for « ordinære » inhalatorer i sitt regelverk , og ikke forstøverapparatet som Sundby og mange andre i Norge benytter.
SA160721 Derfor har de tolket WADAs regelverk som at det avgjørende er hvor stor dose som blir inhalert, og ikke dosen som puttes inn i forstøverapparatet.
SA160721 WADA har kun tatt høyde for ordinære inhalatorer i sitt regelverk , og ikke forstøverapparatet som Sundby benyttet seg av.
SA160721 Derfor har de tolket WADAs regelverk som at det avgjørende er hvor stor dose som blir inhalert, og ikke dosen som puttes inn i forstøverapparatet.
FV160721 Sakens kjerne er dette : WADA har kun tatt høyde for « ordinære » inhalatorer i sitt regelverk , og ikke forstøverapparatet som Sundby og mange andre i Norge benytter.
FV160721 Derfor har de tolket WADAs regelverk som at det avgjørende er hvor stor dose som blir inhalert, og ikke dosen som puttes inn i forstøverapparatet.
FV160721 Sakens kjerne er dette : WADA har kun tatt høyde for « ordinære » inhalatorer i sitt regelverk , og ikke forstøverapparatet som Sundby og mange andre i Norge benytter.
FV160721 Derfor har de tolket WADAs regelverk som at det avgjørende er hvor stor dose som blir inhalert, og ikke dosen som puttes inn i forstøverapparatet.
BT160721 Sakens kjerne er dette : WADA har kun tatt høyde for « ordinære » inhalatorer i sitt regelverk , og ikke forstøverapparatet som Sundby og mange andre i Norge benytter.
BT160721 Derfor har de tolket WADAs regelverk som at det avgjørende er hvor stor dose som blir inhalert, og ikke dosen som puttes inn i forstøverapparatet.
BT160721 WADA har kun tatt høyde for ordinære inhalatorer i sitt regelverk , og ikke forstøverapparatet som Sundby benyttet seg av.
BT160721 Derfor har de tolket WADAs regelverk som at det avgjørende er hvor stor dose som blir inhalert, og ikke dosen som puttes inn i forstøverapparatet.
AP160721 Sakens kjerne er dette : WADA har kun tatt høyde for « ordinære » inhalatorer i sitt regelverk , og ikke forstøverapparatet som Sundby og mange andre i Norge benytter.
AP160721 Derfor har de tolket WADAs regelverk som at det avgjørende er hvor stor dose som blir inhalert, og ikke dosen som puttes inn i forstøverapparatet.
AP160721 WADA har kun tatt høyde for ordinære inhalatorer i sitt regelverk , og ikke forstøverapparatet som Sundby benyttet seg av.
AP160721 Derfor har de tolket WADAs regelverk som at det avgjørende er hvor stor dose som blir inhalert, og ikke dosen som puttes inn i forstøverapparatet.
SA160720 Sakens kjerne er dette : WADA har kun tatt høyde for « ordinære » inhalatorer i sitt regelverk , og ikke forstøverapparatet som Sundby og mange andre i Norge benytter.
SA160720 Derfor har de tolket WADAs regelverk som at det avgjørende er hvor stor dose som blir inhalert, og ikke dosen som puttes inn i forstøverapparatet.
BT160720 Sakens kjerne er dette : WADA har kun tatt høyde for « ordinære » inhalatorer i sitt regelverk , og ikke forstøverapparatet som Sundby og mange andre i Norge benytter.
BT160720 Derfor har de tolket WADAs regelverk som at det avgjørende er hvor stor dose som blir inhalert, og ikke dosen som puttes inn i forstøverapparatet.
AP160720 Sakens kjerne er dette : WADA har kun tatt høyde for « ordinære » inhalatorer i sitt regelverk , og ikke forstøverapparatet som Sundby og mange andre i Norge benytter.
AP160720 Derfor har de tolket WADAs regelverk som at det avgjørende er hvor stor dose som blir inhalert, og ikke dosen som puttes inn i forstøverapparatet.
SA160706 Og så lenge det finnes et internasjonalt regelverk som er mulig å etterleve, så vil de seriøse aktørene følge det.
BT160706 Og så lenge det finnes et internasjonalt regelverk som er mulig å etterleve, så vil de seriøse aktørene følge det.
DN160630 - Vi må sørge for at vi har et oppdatert regelverk , og dette er et veldig interessant initiativ fra næringen, som regjeringen nå følger opp og vurderer, sier finansminister Siv Jensen ( FrP ).
SA160606 Aktuell : Tidligere fotballstjerne og fransk fotballeder som var president i Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) fra 2007 til mai 2016, da han trakk seg etter brudd på Det internasjonale fotballforbundets ( FIFA ) økonomiske regelverk .
AP160606 Aktuell : Tidligere fotballstjerne og fransk fotballeder som var president i Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) fra 2007 til mai 2016, da han trakk seg etter brudd på Det internasjonale fotballforbundets ( FIFA ) økonomiske regelverk .
AP160604 Vi trenger et regelverk som tolkes likt av syklister og bilister, sier Nervold.
AP160604 - Vi ønsker å ha et klart og tydelig regelverk som både syklister og bilister forholder seg til, og forstår.
AP160601 Men dagens regelverk gjør at dette nye verktøyet i kontrollørenes verktøykasse ikke er lovlig å bruke fullt ut.
AP160601 Med dagens regelverk må alle data om bilnummer, tid og sted slettes straks bilen har forlatt kontrollsonen.
AP160601 - Når det gjelder lagringstiden er Senterpartiet tydelig skeptisk til en utvidelse, men det finnes mange alternative løsninger mellom en lagringstid på ett år og dagens regelverk som er én time.
SA160528 Da det ble klart at de ikke kunne fjerne ham fra stillingen uten videre, skal ideen om endringer av FIFAs regelverk ha kommet opp.
FV160528 Da det ble klart at de ikke kunne fjerne ham fra stillingen uten videre, skal ideen om endringer av FIFAs regelverk ha kommet opp.
AP160528 Da det ble klart at de ikke kunne fjerne ham fra stillingen uten videre, skal ideen om endringer av FIFAs regelverk ha kommet opp.
AP160524 Dette er de fullt mulig å gjennomføre i tråd med gjeldende lov- og regelverk .
SA160513 Det står i kontrast til dagens regelverk , der den ekstra utespilleren må ha på seg keepertrøye - og dermed også være den som må byttes ut for å få inn målvakten igjen.
AP160513 Vi forventer at selskapet både etterlever europeisk regelverk og blir klare på hvordan dette gjøres, sier Finn Myrstad.
AP160513 Det står i kontrast til dagens regelverk , der den ekstra utespilleren må ha på seg keepertrøye - og dermed også være den som må byttes ut for å få inn målvakten igjen.
AP160503 Dette følger et europeisk regelverk .
SA160418 Dette kommer i form av et forslag om å utrede om dagens regelverk i tilstrekkelig grad gir anledning til dette.i ¶
SA160418 - Vi er opptatt av å ha et så enkelt regelverk som mulig.
BT160418 - Vi er opptatt av å ha et så enkelt regelverk som mulig.
AP160418 - Vi er opptatt av å ha et så enkelt regelverk som mulig.
AP160414 Dagens regelverk sikrer mor bedre enn far ¶
BT160408 Skatteparadiser er det professor Ole Gjems Onstad skriver i Aftenposten : Lovlig bruk av et dårlig regelverk .
AP160408 Et strengt regelverk og rask retur vil bidra til at vi får færre grunnløse søknader fra personer uten beskyttelsesbehov.
AP160318 Det viser seg at det finnes en knapp i bilen som opphever norske lover og regelverk .
AP160316 I en epost til NTB skriver forsvarsministeren at hun mener dagens regelverk for avhending av materiell er godt etter de endringer og tiltak som er iverksatt av Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Forsvaret siden september 2014.
AP160315 Forståelse av regelverk .
AP160313 Det er en god innstramning av et regelverk som har vært ødeleggende slapt.
SA160309 Skadete barn og deres nære hjelpere rammes av tunnelsyn innen fagområder, lov - og regelverk , organisering og budsjettering av tjenester.
SA160309 En stor mengde lov- og regelverk må forenkles og sees i sammenheng innen helse, justis, barnevern, opplæring, sosial omsorg osv.i ¶
NL160308 Norsk Friluftsliv har også sterkt anmodet Fylkesmannen om å revidere fredningsvedtaket fra 1929 til gjeldende regelverk i Naturmangfoldloven og kartlegge naturmangfoldet.
SA160304 På agendaen for helgens møte står også en modernisering og forenkling av fotballens regelverk .
SA160304 International Football Association Board ( IFAB ), som forvalter fotballens regelverk , skal diskutere temaet på årsmøtet deres denne helgen.
SA160304 International Board forvalter fotballens regelverk og består av representanter for FIFA og de britiske fotballforbundene.
SA160304 Det kreves minst seks av åtte stemmer på IFAB-årsmøtet for å godkjenne endringer i fotballens regelverk .
BT160304 På agendaen for helgens møte står også en modernisering og forenkling av fotballens regelverk .
BT160304 International Football Association Board ( IFAB ), som forvalter fotballens regelverk , skal diskutere temaet på årsmøtet deres denne helgen.
BT160304 International Board forvalter fotballens regelverk og består av representanter for FIFA og de britiske fotballforbundene.
BT160304 Det kreves minst seks av åtte stemmer på IFAB-årsmøtet for å godkjenne endringer i fotballens regelverk .
AP160304 På agendaen for helgens møte står også en modernisering og forenkling av fotballens regelverk .
AP160304 International Football Association Board ( IFAB ), som forvalter fotballens regelverk , skal diskutere temaet på årsmøtet deres denne helgen.
AP160304 International Board forvalter fotballens regelverk og består av representanter for FIFA og de britiske fotballforbundene.
AP160304 Det kreves minst seks av åtte stemmer på IFAB-årsmøtet for å godkjenne endringer i fotballens regelverk .
AP160303 Appen kommer på norsk og er utvilsomt rettet mot forbrukere i Norge, og dermed mener vi den er omfattet av norsk og europeisk regelverk , sier Myrstad.
SA160217 Beckenbauers manglende samarbeidsvilje anses for å være brudd på FIFAs etiske regelverk .
AP160217 Beckenbauers manglende samarbeidsvilje anses for å være brudd på FIFAs etiske regelverk .
DA160213 Bergen, for øvrig Thorbjørnsens gamle hjemby, har system og regelverk på plass.
DA160213 Bergen, for øvrig Thorbjørnsens gamle hjemby, har system og regelverk på plass.
AP160212 Etter dagens regelverk må barna fødes innen 31. august for å få en lovfestet barnehageplass når de fyller ett år.
DA160209 Kuttliste og regelverk : ¶
DA160209 Kuttliste og regelverk : ¶
AP160209 - Men vi er fortsatt veldig trygge på det rettslige og faktiske fundamentet bak EPAs regelverk , sa han.
AP160208 Men det finnes ikke noe nasjonalt regelverk .
AP160128 Leketøysbransjen : Bra med strengere regelverk
AP160128 BRANSJEN ØNSKER STRENGERE REGELVERK VELKOMMEN : - Trygghet for forbrukerne betyr trygghet for bransjen, sier Bror W.
AP160128 - Vi ønsker velkommen et strengere regelverk .
DA160121 NSF har nulltoleranse når det gjelder doping, og det er grunnleggende og helt avgjørende for oss at WADA-koden og idrettens regelverk for dopingtester blir fulgt på alle idrettsarrangementer i Norge, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding ifølge NTB.
DA160121 NSF har nulltoleranse når det gjelder doping, og det er grunnleggende og helt avgjørende for oss at WADA-koden og idrettens regelverk for dopingtester blir fulgt på alle idrettsarrangementer i Norge, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding ifølge NTB.
AP160118 - Dagens regelverk håndheves ikke - og for de som utnytter det, øker omsetningen på søndag.
AP160118> - Dagens regelverk håndheves ikke - og for de som utnytter det, øker omsetningen på søndag.
AP160118> target="avis" href= - Dagens regelverk håndheves ikke - og for de som utnytter det, øker omsetningen på søndag.
AP160118> target="avis" href= target="avis" href= - Dagens regelverk håndheves ikke - og for de som utnytter det, øker omsetningen på søndag.
AP160118> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Dagens regelverk håndheves ikke - og for de som utnytter det, øker omsetningen på søndag.
AP160118> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Dagens regelverk håndheves ikke - og for de som utnytter det, øker omsetningen på søndag.
AP160118> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Dagens regelverk håndheves ikke - og for de som utnytter det, øker omsetningen på søndag.
AP160118> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Dagens regelverk håndheves ikke - og for de som utnytter det, øker omsetningen på søndag.