AA170907 På giverkonferansen om Afghanistan i Brussel i høsten 2016 sluttet internasjonale samarbeidspartnere seg til den afghanske regjeringens reformagenda og politiske visjon nedfelt i « Afghan National Peace and Development Framework ( ANPDF ) ».
AP170825 Jag har verkligen uppskattat samarbetet med Anna och det gemensamma arbetet i alliansen för en ny reformagenda för Sverige.
AA170711 - Innenrikspolitisk har hun trådt vannet og skjøvet hele sin reformagenda foran seg fordi brexit har tatt så mye tid og energi.
AP170611 Særlig fordi mange av kandidatene fra de konservative også vil ønske å støtte hans reformagenda .
AP170611 Særlig fordi mange av kandidatene fra de konservative også vil ønske å støtte hans reformagenda .
AP170520 Valget ble fremstilt som en folkeavstemning om den mer moderate Rouhanis reformagenda og atomavtalen, som ga sanksjonslettelser i bytte mot internasjonalt innsyn i landets kjernefysiske program.
AA170520 Valget ble fremstilt som en folkeavstemning om den mer moderate Rouhanis reformagenda og atomavtalen, som ga sanksjonslettelser i bytte mot internasjonalt innsyn i landets kjernefysiske program.
BT170516 Valget av Macron gir ny optimisme for Europa, internasjonalt samarbeid, og at en politisk reformagenda er blant løsningene i en verden i rask endring.