VG171213 I februar reiser helsekomiteen i Stortinget på studietur til Portugal, som har gjennomført en tilsvarende reform med avkriminalisering.
DB171213 I februar reiser helsekomiteen i Stortinget på studietur til Portugal, som er i ferd med å gjennomføre en tilsvarende reform med avkriminalisering.
DA171213 I februar reiser helsekomiteen i Stortinget på studietur til Portugal, som er i ferd med å gjennomføre en tilsvarende reform med avkriminalisering.
AA171213 I februar reiser helsekomiteen i Stortinget på studietur til Portugal, som er i ferd med å gjennomføre en tilsvarende reform med avkriminalisering.
DN171212 Andre erkjenner at det er et behov for reform i WTO.
AP171211 77 prosent av de spurte ukrainerne mener Porosjenko ikke har klart å få til en eneste vellykket reform .
VG171208 SÆRORGANER : Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier de ikke vil starte med en reform av politiets særorganer nå.
VG171208 Kripos-sjefen har gått hardt ut og sagt at timingen er « maksimalt uheldig » fordi politiet allerede står midt oppe i en reform .
DB171204 I 2015 startet regjeringen en reform for å avbyråkratisere og effektivisere statlige virksomheter.
BT171204 I 2015 startet regjeringen en reform for å avbyråkratisere og effektivisere statlige virksomheter.
SA171202 På spørsmål om hvorfor Senatet nå har vedtatt en reform som noen av senatorene ikke har fått tid til å lese, svarer den republikanske senatoren Ron Johnson slik : ¶
SA171201 Republikanerne i Kongressen er under sterkt press fra Trump, som ennå ikke har lyktes med å lose én eneste stor reform gjennom Kongressen.
DN171201 Republikanerne i Kongressen er under sterkt press fra Trump, som ennå ikke har lyktes med å lose én eneste stor reform gjennom Kongressen.
DN171201 Etter nesten 11 måneder har han ennå ikke lyktes med å få gjennom en større reform i Kongressen - til tross for republikanerne har flertall i begge kamre.
DN171201 Republikanerne i Kongressen er under sterkt press fra Trump, som ennå ikke har lyktes med å lose én eneste stor reform gjennom Kongressen.
DB171201 Han er blant de republikanske senatorene som ikke vil stemme for en reform som kan øke budsjettunderskuddet med en eneste penny.
DA171201 Republikanerne i Kongressen er under sterkt press fra Trump, som ennå ikke har lyktes med å lose én eneste stor reform gjennom Kongressen.
DA171201 Nobelpris-utdeler får krav om reform og åpenhet fra etter overgrepsskandale.
AP171201 Republikanerne i Kongressen er under sterkt press fra Trump, som ennå ikke har lykkes med å lose én eneste stor reform gjennom Kongressen.
AP171201 Først må også Representantenes hus bli enige om et utkast til reform .
VG171130 Det er også et spørsmål om reform og tilpasning. - - Teksten er en forkortet utgave av et essay i Samtiden, som lanseres på Litteraturhuset i Oslo 4/12.
DN171130 En reform der det er foreslått av dagens særorganstruktur skal erstattes med to enheter for etterforskingsbistand og beredskapsbistand.
DN171130 - Siv Jensen har klart å bruke tusen milliarder oljekroner uten verken å få til en eneste stor sosial reform eller innsparingsreform, sa Giske og etterlyste motstykker til barnehageløft, tiårig grunnskole eller reform 94 i skolen.
DN171130 - Siv Jensen har klart å bruke tusen milliarder oljekroner uten verken å få til en eneste stor sosial reform eller innsparingsreform, sa Giske og etterlyste motstykker til barnehageløft, tiårig grunnskole eller reform 94 i skolen.
AP171130 » Ordtaket ble brukt i sammenheng med at den kinesiske økonomien gjennomgikk reform og åpnet opp for noen grad av markedsøkonomi.
AP171130 Innføring av lærernorm er en reform som er styrt nedenfra.
VG171129 UP, som blant annet driver trafikk-kontroller over hele Norge, skriver også i sitt høringssvar at det er « altfor tidlig » med en ny reform .
VG171129 Mens Nærpolitireformen fortsatt skaper bølger i Politi-Norge, starter arbeidet med en ny reform .
VG171129 BER OM TID : Kripos-sjef Ketil Haukaas sier Nærpolitireformen bør komme i mål før en ny reform startes.
VG171129 - Jeg synes det er åpenbart at det er for tidlig med en ny reform , sier Kripos-sjefen.
VG171129 Et offentlig utvalg har foreslått en omfattende reform av politiets særorganer og foreslår å legge ned hele det nasjonale Utrykningspolitiet ( UP ).
DB171129 Forliket om landmakten ¶ Reform av førstegangstjenesten, som blant annet innebærer 16 måneders tjeneste for enkelte stillinger i Hæren og flere årlige innrykk av vernepliktige.
DN171127 Det er godt mulig at det hele bare ender med skattekutt og litt fikling med enkelte smutthull i regelverket, heller enn en virkelig reform , sier postdoktor Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen.
AP171125 Skolebyråd Tone Tellevik Dahls ( Ap ) frykt for at en statlig reform ikke skal være fullfinansiert, er i og for seg forståelig : Det ville ikke være første gang. 3rd-party-bio ¶
VG171123 KrF-Grøvan : Enorm reform
VG171123 - Jeg har advart mot innretningen og hvordan en slik reform vil slå ut.
VG171123 - Er ikke det du kaller en stor reform egentlig for lite utredet og forberedt - den kom på plass etter et intenst forhandlingsdøgn i Stortinget onsdag ?
DB171122 - Vi har fått gjennomslag for en enorm reform i skolen.
DA171122 For Nav sin del tilsvarer det 690 millioner kroner og 1.100 årsverk fra 2015 til 2021 dersom kuttene videreføres, og dersom Venstres forslag om å spare inn én prosent i budsjettene til statlige og offentlige virksomheter gjennom Sanners reform tas til følge.
AP171122 En nøkkelskikkelse er Astrid Søgnen ( Ap ), statssekretær på 90-tallet med Reform 94 og Reform 97 som ansvarsområde og en entusiastisk målstyringsagent.
AP171122 En nøkkelskikkelse er Astrid Søgnen ( Ap ), statssekretær på 90-tallet med Reform 94 og Reform 97 som ansvarsområde og en entusiastisk målstyringsagent.
DB171121 De fleste store avisene, deriblant Dagbladet, har det siste året omtalt innbyggerne på Leka sin kamp mot regjeringens reform .
AP171121 - Et makkverk av en reform
AP171121 - Det er svært skuffende at KrF vil stille seg bak et makkverk av en reform som er ført i pennen av partier som åpent sier de vil legge fylkesnivået ned og til og med sier at dette er første skritt på den veien.
DA171119 Her hjemme har dagen hatt relativ liten oppslutning, men organisasjoner som Reform - ressurssenter for menn og Forum for Menn og Omsorg har markert dagen.
DA171119 Her hjemme har dagen hatt relativ liten oppslutning, men organisasjoner som Reform - ressurssenter for menn og Forum for Menn og Omsorg har markert dagen.
AP171118 Korotejev mener at det ville være synd, og han peker på at Europarådet har vært svært viktig for å identifisere temaer for debatt og reform .
NL171117 Derfor må regionrådene i Finnmark og Troms fremover drøfte hvordan kommunene i felleskap skal møte konsekvensene av en uønsket reform .
NL171117 Utsattmann som hjelper menn som har vært utsatte for seksuelle overgrep og Reform som jobber med flere ulike likestillingssaker som angår menn, men man trenger flere.
DN171116 Republikanerne i Kongressen er under sterkt press fra Trump, som ennå ikke har lyktes med å lose én eneste stor reform gjennom Kongressen.
DB171116 Republikanerne i Kongressen er under sterkt press fra Trump, som ennå ikke har lyktes med å lose én eneste stor reform gjennom Kongressen.
DB171116 Og skulle de republikanske senatorene bli enige om en reform , må den reformen så vedtas av Representantenes hus.
AP171116 Dessuten er det ofte betydelig press for demokratisk reform i etterkant av både vellykkede og mislykkede kupp.
DB171115 - På et tidspunkt var det klart at man ville implementer en ny reform i SSB før statistikkutvalget ville være ferdig med sitt arbeid.
DB171114 Reform 97 sendte barna til skolebenken ett år yngre enn før, men ga dem det samme tilbudet.
DA171114 Vi lever derfor i usikkerhet, forteller Are Saastad, daglig leder i Reform .
DA171114 Ved Reform er det 7,3 årsverk, mens Likestillingssenteret har 5 og Senter for likestilling har 2.
DA171114 Under vår regjeringstid har Reform mottatt en solid og forutsigbar støtte.
DA171114 For de to siste likestillingssentrene, Reform - ressurssenter for menn i Oslo, og Senter for likestilling i Kristiansand, er situasjonen uavklart.
DA171114 Are Saastad i Reform gir følgende svar : ¶ - Reform er landets eneste likestillingsmiljø med et eget fokus på gutter og menns utfordringer.
DA171114 Are Saastad i Reform gir følgende svar : ¶
DA171114 - Hvor mye har Reform fått før ?
DA171114 - Denne regjeringen reverserte derfor et varslet kutt i støtten til Reform fra den forrige regjeringen.
DA171114 Reform og Senter for likestilling får sin finansiering fra en annen post i statsbudsjettet, som ikke reduseres, påpeker Horne også.
DA171114 - Reform er en alternativ og viktig stemme i likestillingssammenheng fordi vi er helt avhengig av menn og gutters deltakelse i arbeidet for likestilling, fortsetter hun.
VG171112 * Grunnla organisasjonen Åpent Russland i 2014, en plattform for proeuropeiske russere som ønsker å utfordre Putins makt og som jobber for en reform av det politiske systemet i Russland ¶
VG171111 Han var forskningsleder under en tidligere evaluering av den nye læreplanen, reform 97.
VG171111 - Jeg tror vi må diskutere mer rundt tidlig innsats og hva vi gjør for å tilpasse det for de minste barna, enn å få en diskusjon om en 20 år gammel reform , avslutter statsråd-vikaren.
BT171111 REFORM : Tidligere i år gjorde politireformen sitt inntog i distriktene.
DA171110 Reform - et ressurssenter for menn - driver hjelpetilbudet KAST som er et tilbud for sexkjøpere som angrer på at de har kjøpt sex.
BT171109 Høyres visjoner for en god reform er klare : Pasientens møte med tjenestene skal være det viktigste, mer faglig ansvar og mindre toppstyring.
DB171107 En av dem er en ny, økonomisk reform som han kaller visjon 2030.
DB171107 Vår reformivrige regjering bør nå konsentrere seg om kun én reform : En tillitsreform i offentlig forvaltning.
DB171104 Bakgrunnen for de to siste ukenes mest betente politiske konflikt, omorganiseringen i Statistisk sentralbyrå ( SSB ), er en lenge etterlengtet reform .
AP171104 En mislykket reform
AP171102 : N Bullock & J Read : The Movement for Housing Reform , Cambridge 1985.
NL171101 Den bør i aller høyeste grad brukes for dette makkverket av en reform som svært få egentlig vil ha, en reform uten mål og mening.
NL171101 Den bør i aller høyeste grad brukes for dette makkverket av en reform som svært få egentlig vil ha, en reform uten mål og mening.
AP171101 Der snakker han varmt om å « vende tilbake til moderat islam » og reform i hjemlandet.
NL171030 Men det er symptomatisk for venstehåndsabeidet som har preget arbeidet med en reform som så langt også er uten innhold.
DB171030 IOC har gjennomført en reform for å få vinter-OL tilbake til de tradisjonelle vinterstedene igjen, altså primært Europa og Nord-Amerika.
AP171030 Men Luther så ikke for seg noen ny kirke, han så behovet for en reform av den katolske kirken.
AP171026 Skatteforslag en er svært omfattende reform med en ramme for skattekuttene på 1.500 milliarder dollar. 2017 ble året da butikkdøden inntok USA.
DB171024 Fordi også Rødt og SV er for å avkriminalisere bruk av narkotiske stoffer, har reform flertall på Stortinget.
DB171024 Et utvalg med et bredt mandat bør ta sikte på å foreslå en reform til Stortinget som tar utgangspunkt i Høyres gode programformulering, men som også foreslår hvordan vi kan legge til rette for mest mulig rus, i tryggest mulig form, til minst mulig skade.
BT171023 En reform uten innhold er ingen reform , men ønsketenkning.
BT171023 En reform uten innhold er ingen reform, men ønsketenkning.
AP171023 Demonstrasjonen var en invitasjon til diskusjon om reform i Kirken.
DA171021 Og vi etterspør reform i retning av en mer moderat islam.
VG171020 Kina-kjennere beskriver fløyer i det mektige kommunistpartiet, der ønsket om noe reform og mer vekt på bærekraft står steilt imot sterke, konserverende særinteresser, blant annet i de store, statseide selskapene som gjerne driver ineffektivt og lite miljøvennlig.
DB171020 I sine partiprogrammer har KrF, SV, Ap og Rødt alle gått inn for å gjennomføre en reform som innebærer en nasjonal lærernorm på et eller annet vis.
DA171020 På listen er reform av pengeunionen, reform av asylsystemet og nye handelsavtaler.
DA171020 På listen er reform av pengeunionen, reform av asylsystemet og nye handelsavtaler.
AP171020 I en rapport Ressurssenter for menn ( Reform ) utarbeidet i vinter, anslås det at så mange som ti prosent av alle gutter og menn blir eller er blitt utsatt for seksuelle overgrep.
AP171020 Reform har brukt en bred definisjon av overgrepsbegrepet i sin kunnskapsgjennomgang, som er basert på studier som bruker ulike begrep og begrepsomfatninger som « seksuelle overgrep », « uønskede seksuelle hendelser » og « uønskede seksuelle erfaringer ».
DB171019 Til tross for uklarheter i noen av programmene, er det ingen tvil om at et flertall på Stortinget ønsker en betydelig reform på rusfeltet, og alle partiene, med unntak for Frp, peker i samme retning.
DB171019 Samtidig er det ikke helt klart hva slags reform det er flertall for.
DB171019 For vi trenger en reform , og det er gode grunner til å hente inspirasjon fra Portugal.
DB171019 Flere av de mindre partiene har lenge ønsket den type reform Høyre nå tar til orde for.
DB171019 Det vil være synd om misforståelser skal ødelegge for en historisk reform på rusfeltet.
DB171019 Det finnes likevel et flertall bestående av Frp, KrF, Ap og Sp som ikke er tydelig for en avkriminalisering, og denne alliansen kan blokkere en slik reform .
DB171019 Både Ap og Sp signaliserer et klart ønske om reform , men programmene er ikke like klare som Høyres.
DA171019 En reform er å gjør en stor endring i samfunnet til det bedre.
VG171018 Her er noen av konklusjonene : ¶ * Reform av førstegangstjenesten, som blant annet innebærer 16 måneders tjeneste for enkelte stillinger i Hæren og flere årlige innrykk av vernepliktige.
AP171018 Sør-Korea, Indonesia og Taiwan forvandlet seg til funksjonsdyktige demokratier i løpet av et par tiår, foranlediget eller akkompagnert av økonomisk reform og vekst.
DB171017 Det kan det nå bli en slutt på : Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) har gjennomført en reform for å få vinter-OL tilbake til de tradisjonelle vinterstedene igjen, altså primært Europa og Nord-Amerika.
NL171016 En reform med knapper og glansbilder av innhold når det gjelder overføring av makt og myndighet fra stat til Fylkeskommuner, men der prinsippet om sammenslåing framstår som viktigere enn noe annet.
DN171016 Foreslår reform
DA171016 Foreslår reform
DA171014 Kravene var innføring av allmenn stemmerett, opphevelse av tollbeskyttelsessystemet og innførselstollen på korn, utvidelse av handelsfriheten, bedring av husmennenes kår, tiltak mot drikkeondet, bedring av almueskolen, reform av rettspleien og innføring av allmenn verneplikt.
DB171012 På denne bakgrunnen blir en reform av Grunnloven vanskelig og tidkrevende.
DB171012 Derimot må han godta en reform av Grunnloven som vil gi landsdelene utvidet sjølstyre, noe han har vært imot.
VG171011 VIL LEGGE NED OBAMACARE : Donald Trump varslet tirsdag på Twitter at han vil ty til presidentordre for å få gjennom en ny helsereform og dermed skrote Barck Obamas tidligere reform Obamacare.
VG171011 Den mest sannsynlige løsningen på den politiske krisen i Spania er en reform av grunnloven - men det vil ta lang tid, mener Spania-forsker Marcus Buck.
DB171011 - Det spanske sosialistpartiet ønsker en reform av den nå uklare grunnloven.
VG171010 En utrolig viktig reform for de som berøres, men som ikke tar fra noen av oss andre en eneste rettighet.
VG171010 Må man regne med sånt i en reform ?
DB171010 Mariano Rajoy-regjeringen er i mindretall i parlamentet, og vil møte røster som ønsker en reform .
DB171010 - Det spanske sosialistpartiets ønsker en reform av den nå uklare grunnloven.
AP171010 Det er mange i Høyre som er for pappakvote, også på 14 uker, men det er ikke en prioritert reform for Høyre, sier hun og viser til at det blir vanskeligere valg fremover å velge hva man skal bruke penger på.
AA171010 Regionreformen er et makkverk av en reform , sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han for første gang gikk på talerstolen i det nye Stortinget.
AA171010 - Ordet reform betyr å gjøre ting bedre, påpekte Støre, og antydet at dette ikke er tilfelle med regionreformen.
DN171009 Til gjengjeld vil administrasjonen godkjenne en ny reform for å beskytte unge innvandrere under DACA-programmet.
DB171009 Private selskaper håver inn millioner på Sanners reform Dagbladet Pluss ¶
DB171009 Hver gang USA opplever en ny skytemassakre, eller trues av en orkan, eller skal banke gjennom en reform , har vi skriptet klart foran oss.
AA171009 Til gjengjeld vil administrasjonen godkjenne en ny reform for å beskytte unge innvandrere under DACA-programmet.
DB171008 At en reform foregår i rettspleien.
DB171008 Høyre har også lovet å gjennomføre en ny reform , som har fått navnet « læringsløftet ».
DB171007 Reform av offentlig tjenestepensjon og endring i sykelønnsordningen er to åpenbare tiltak, som oppnår begge deler.
NL171006 Det er slike problemstillinger fylkeskommunale og sentrale myndigheter burde ha utredet i samband med en viktig reform som den om sammenslåing av fylker.
AP171005 Veikart for reform
DN171004 Billionaire investor Mark Cuban speaks out on health care, tax reform debates from CNBC.
DN171004 Selskapet Nye veier er et eksempel på en reform som gjør at vi får mer igjen for skattebetalernes penger.
DB171004 Det er nødvendig å øke sikkerheten i lokalene, øke kvalitetskravene i saksbehandlingen og få på plass nye systemer og nytt utstyr, og disse utbedringene inngår i en større reform for å øke kvalitet og sikkerhet i ID-arbeidet.
AA171004 Selskapet Nye veier er et eksempel på en reform som gjør at vi får mer igjen for skattebetalernes penger.
AP171003 Selskapet Nye Veier er et eksempel på en reform som gjør at vi får mer igjen for skattebetalernes penger : Vi bygger raskere og billigere enn før.
VG170929 Trump har selv snakket i store ord, kalt det en reform , og sagt at hele systemet vil bli endret. - « Reform » er et vagt uttrykk, men det vi skatteeksperter vil omtale som en reform, en stor omskrivning av lovene som blir husket i flere tiår, er noe som kutter skatter samtidig som man kvitter seg med smutthull for spesialinteresser for å unngå å t
VG170929 Hans professorkollega Robert Stoker påpeker at reform er vanskelig å få til.
VG170929 - Ikke en reform
VG170929 - « Reform » er et vagt uttrykk, men det vi skatteeksperter vil omtale som en reform , en stor omskrivning av lovene som blir husket i flere tiår, er noe som kutter skatter samtidig som man kvitter seg med smutthull for spesialinteresser for å unngå å tape skatteinntekter.
VG170929 - « Reform » er et vagt uttrykk, men det vi skatteeksperter vil omtale som en reform, en stor omskrivning av lovene som blir husket i flere tiår, er noe som kutter skatter samtidig som man kvitter seg med smutthull for spesialinteresser for å unngå å tape skatteinntekter.
AP170929 Likestillingsombudet mener det er på tide med en « ny og modig » reform .
AA170929 Han framhever styrket forsvarssamarbeid og reform av eurosonen som viktige elementer i planen.
DN170927 Så jeg mener det er gode argumenter for å gjennomføre en reform , sier Magnussen.
DN170927 Magnussen i DNB Markets følger utviklingen i den amerikanske økonomien tett og mener USA er modent for en reform .
DN170927 - De høye skattene og høye fradragene er hovedargumentene for en reform .
DA170927 Dølvik tviler på at en reform som den Macron nå kjører igjennom vil ha særlig effekt dersom presidenten ikke får mer fart i økonomien.
DA170927 Drosjesjåfør Jalale ( 46 ) bruker egen drosje for å protestere mot president Emmanuel Macrons reform av arbeidsmiljøloven og hans positive omtale av delingsøkonomi-aktøren og drosje-tjenesten Uber.
DA170925 « Industriklivet », en reform som iverksettes i 2018, er en del av dette.
AA170925 | Polens president prøver å komme EU i møte med eget forslag om reform av domstoler ¶
AA170925 Polens president Andrzej Duda legger fram egne forslag om reform av landets rettsvesen i håp om å finne en felles forståelse med EU.
AP170924 Men det er ingen reform for å spare store offentlige utgifter.
AP170923 I løpet av ti år har det ikke vært en eneste økonomisk reform .
DB170922 Han understreker videre at han mener en ny helsereform må bli grundig debattert og utredet, og at begge partier bør bli enige om en reform som kan bli stående i lang tid.
AP170922 Etter det må minst 60 senatorer stemme for om en reform skal vedtas.
AP170922 Anonyme kilder i Kreml lekket denne uken Putins valgkampplaner til flere russiske medier : ¶ Reform av rettsvesenet.
AP170922 USAs president Donald Trump og FN-ambassadør Nikki Haley deltar på et møte om reform av verdensorganisasjonen.
VG170921 En reform badet i Rohingyaenes blod vil ikke befeste demokrati i Myanmar.
VG170921 Vi påpekte at fakta i saken er at private helseforsikringer har økt med over 100.000 siden Høyre gikk inn i regjering, mens Høyre gikk til valg på at det ikke skulle være nødvendig med helseforsikringer etter deres reform .
AA170921 EUs president Donald Tusk innkaller til toppmøte i desember for å sette fart i reform av eurosonen.
VG170919 Utenriksminister Børge Brende ( H ) skal holde Norges innlegg i generaldebatten, og skal i tillegg på møtet om reform av FN, som altså skal ledes av Trump.
DN170919 Statsministeren understreket at Norge har ønsket en reform siden tidligere FN-sjef Kofi Annan foreslo det for 12 år siden.
DN170919 Norge ønsker reform
DN170919 Behovet for reform i FN er helt nødvendig, slik Trump selv sa på mandag, sa Solberg.
DB170919 Derfor trenger vi organisasjoner som NATO og FN, og derfor er jeg opptatt av blant annet en reform av FN, men også en oppgradering av NATO, sier Stoltenberg.
DA170919 Derfor trenger vi organisasjoner som NATO og FN, og derfor er jeg opptatt av blant annet en reform av FN, men også en oppgradering av NATO, avslutter han. ( ©NTB ) ¶
AA170919 Derfor trenger vi organisasjoner som NATO og FN, og derfor er jeg opptatt av blant annet en reform av FN, men også en oppgradering av NATO, avslutter han. ( ©NTB ) ¶
AA170919 Statsministeren understreket at Norge har ønsket en reform siden tidligere FN-sjef Kofi Annan foreslo det for 12 år siden.
AA170919 Behovet for reform i FN er helt nødvendig, slik Trump selv sa på mandag, sa Solberg.
DN170918 ¶ Deler av skattesystemet synes overmodent for reform .
DA170918 - Reform , men ikke kutt ¶
AP170918 Presidenten skal holde sin offisielle tale tirsdag, men deltok mandag på et USA-ledet møte om reform av organisasjonen.
DN170917 Men før den starter, på mandag, skal han delta på et møte om reform av FN, ledet av Trump.
DA170915 Men budskapet bør nå politikere som har vunnet valg på blant annet løfter om reformer innen eldreomsorgen, sier Lexberg som har lite tro på Høyres nye reform .
NL170914 Erfaringene med reformen så langt er positive, og både Tromsø og Oslo har vedtatt å prøve ut en lignende reform .
AP170913 En reform skal gjøre noe bedre, men denne bare ødelegger, mener Sp-ordføreren.
VG170912 Vi er ikke mot enhver reform i distriktene.
DN170912 Treasury Secretary Steve Mnuchin : Tax reform is a 'pass-fail' exercise from CNBC.
DB170912 Men at de har forsøkt å forklare hvorfor en reform er viktig, og viser blant annet til politireformen.
DB170912 - De sa lenge de var for, og plutselig var det signalisert at de var imot og at de skulle ha en annen reform enn det regjeringen hadde.
AP170912 En reform av tingretter, jordskifteretter og lagmannsretter vil derfor bety noe for folk flest.
AA170912 Han hevdet at ingen har bedt om noen reform av det franske arbeidsmarkedet, bortsett fra en liten gruppe i arbeidsgiverorganisasjonen Medef.
AA170912 I gamle dager kunne Arbeiderpartiet ha sluttet seg til regjeringen for å sikre grunnlag for en omfattende reform , men hvis de vil holde seg inne med distrikts-Norges smilende ridder, Trygve Slagsvold Vedum, er det lite sannsynlig.
AA170909 Samme hvor trøblete reformer er, så er det en seier at KrF sikret også en reform i regionene, sikret tre folkevalgt nivå i Norge. 2.
NL170908 Det var visstnok Håkon Lie som en gang sa at Ap ikke kunne gå til valg uten å ha en god reform på programmet.
AP170908 På venstresiden er et sterkt Arbeiderparti garantisten for at i hvert fall én viktig reform gjennomføres.
AP170908 På venstresiden er det et sterkt nok Ap som er garantisten for at en eventuell ny regjering går i gang med en viktig reform som gagner Norge på lang sikt.
AP170908 Partiet ledet an i arbeidet med pensjonsreformen, en reform som letter byrden for neste generasjon.
DB170907 ¶ VIL HA REFORM : Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ).
AA170907 Rask og effektiv gjennomføring av nasjonale prioriterte programmer som Citizen Charter, Subnational governance policy reform , migration policy framework og Women`s Economic Empowerment NPP.
VG170906 I look forward to working w / D's + R's in Congress to address immigration reform in a way that puts hardworking citizens of our country 1st.
VG170906 Vi har også gjennomført en reform av uføretrygden hvor de fleste kom bedre ut, men noen kom dårligere ut.
NL170906 Da velger vi å satse på en stor reform som skal gi folk kompetansen de trenger for å lykkes i et arbeidsliv i endring.
DB170906 Da velger vi å satse på en stor reform som skal gi folk kompetansen de trenger for å lykkes i et arbeidsliv i endring.
NL170903 Marerittet vil altså fortsette, Det som i utgangspunktet skulle være en reform basert på frivillighet, utartet via tvilsomme gulrøtter og utilbørlig press til ren skjær tvang for et tilsynelatende tilfeldig utvalg kommuner landet rundt.
AP170902 Torsdag la statsminister Édouard Philippe og arbeidsminister Muriel Pénicaud frem 36 forslag til reform av arbeidsmarkedet.
NL170901 En reform som gir et nytt, større og sterkere fylke i nord bør derfor ledsages av et sameting som har fått et mer solid grunnlag for sin virksomhet.
DB170901 - Han pleide å si at partiet alltid måtte gå til valg på en stor reform , sier Todal Jenssen om formelen han mener Støres parti har gått bort fra.
DN170831 President Emmanuel Macron tråkker ut i et minefelt når han legger fram en reform av reglene for arbeidsmarkedet.
DA170831 President Emmanuel Macrons reform av arbeidsmiljøloven var ventet å bli en eksplosiv pakke da statsminister Édouard Philippe la den fram i formiddag.
DA170831 Franskmenn tok til gatene i Paris i juni 2016 mot daværende president François Hollande sin reform av fransk arbeidsliv.
DA170831 Den omtales bare som en « overraskelsespakke » i franske medier : I dag legges Emmanuel Macrons reform av fransk arbeidsliv fram.
AP170831 Charles Grant, direktør i tankesmien Centre for European Reform , tror nettopp at det er det som vil skje.
AP170831 Solberg-regjeringen fikk i juni - etter intens tautrekking - flertall i Stortinget for en stor reform på diskrimineringsfeltet.
AP170830 , Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, UNIO, Utdanningsforbundet, Norske Kvinners Sanitetsforening, FO, FRI, JURK, Krisesentersekretariatet, Kvinnefronten, Norgesunionen av Soroptimister, Norsk Juristforbund, MiRA Senteret, Norges Kvinne- og Familieforbund, Norsk Kvinnesaksforening, REFORM , SAFO, Zonta Norge og SVs kvinnepolitiske utvalg.
AP170829 Tidligere Ap-statsråd Karita Bekkemellem sier i et intervju med Aftenposten at partiet mangler en stor reform og ikke har truffet med sin krisebeskrivelse av Norge.
DN170828 Å fjerne Obamacare har vært en av de fremste kampsakene for republikanere, og det er blitt et stort prestisjetap at de ikke har klart å få gjennom sin egen reform selv med flertall i Kongressen og presidenten i Det hvite hus.
AP170828 | Tidligere Ap-statsråd : Partiet mangler en stor reform og har ikke truffet med sin beskrivelse av Norge ¶
AP170828 | Tidligere AP-statsråd : Partiet mangler en stor reform og har ikke truffet med sin beskrivelse av Norge ¶
AA170828 - Partiet mangler en stor reform og har ikke truffet med sin beskrivelse av Norge, sier den administrerende direktøren i Legemiddelindustrien.
NL170827 Antallet mennesker som føler seg tråkket på og marginalisert øker for hver ny reform , ulvekrumspring eller nedleggingsvedtak.
AP170826 | Universitet og høyskoler : En stor og stille reform Einar Lie ¶
DA170825 Modellen som den nye oppvekst- og kunnskapspolitikken i Oslo bygger på er allerede gjennomført i utsatte områder i USA og Storbritannia, og går under navnet « Big City School Reform ».
DA170825 september reiser skoleledere, lærere og miljøarbeidere ved de mest utsatte skolene i Oslo på studieturen « Big City School Reform » i London.
DN170824 | Macron : EU kan kollapse uten reform av arbeidsmarkedet ¶
DN170824 ¶ Aps finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen ( til venstre ) og LO-nestleder Peggy Følsvik lover reform av offentlig tjenestepensjon.
NL170823 Jeg tror ikke dette er en reform som bør reverseres, men heller videre utvikles - uavhengig av hvilken regjering vi får i fremtiden.
NL170823 En reform er i politikken en betegnelse på forandring til det bedre, noe jeg tror er viktig å ta med når dette diskuteres.
DA170823 - Tajik argumenterer godt mot Solviks-Olsens reform , og da er det desto mer uforståelig at ikke Ap kan si tydelig at dette skal vi stanse, sier Moxnes.
NL170822 En politikk som har troen på at lokaldemokratiet skal styrkes, og ikke at Høyre i regjering skal tvinge på oss reform etter reform .
NL170822 En politikk som har troen på at lokaldemokratiet skal styrkes, og ikke at Høyre i regjering skal tvinge på oss reform etter reform.
VG170821 Og det tror jeg var et klokt vedtak, fordi politiet må ha en nasjonal styring og ledelse, særlig når man skal gjennomføre en stor og tung reform .
DA170821 Vi vil utrede en reform der hovedregelen er tilpasset arbeid, ikke passive ytelser, og der kommunene får et særlig ansvar som arbeidsgiver i siste instans.
DA170821 Med Reform 94 ble 100 yrkesfaglige grunnkurs redusert til 13, den teoretiske delen vektlagt og spesialisering på skolebenken redusert kraftig.
DA170821 Vi vil utrede en reform der hovedregelen er tilpasset arbeid, ikke passive ytelser, og der kommunene får et særlig ansvar som arbeidsgiver i siste instans.
AP170821 Selskapet Reform Act som står for den tekniske utførelsen, sier at ingen fra teamet jobbet den aktuelle dagen, og at ingen derfor var inne i databasen hvor det kunne ha blitt gjort feil.
AP170821 Loggen fra Reform Act viser at Giske fikk 11 e-poster med anmodning om svar, den siste 4. august.
AP170821 - Men ingen andre hevder ikke å ha trykket i det hele tatt, sier Herning som sammen med den svenske operatøren Reform Act har gått nøye gjennom loggen for å finne ut hva som har skjedd.
AP170821 - Det faktum at hans svar ble registrert bare timer etter å ha mottatt påminnelsen indikerer, men beviser ikke, at det sannsynligvis var lenken i den sist mottatte e-posten som ble klikket, skriver Paul Ferris, kampanjestrateg i Reform Act.
AP170821 Svein Flåtten ( H ) mener Ap må svare skikkelig om konsekvensene ved sitt forslag til reform av pensjonsordningen.
VG170817 Unnskyld språkbruken, men det er en villet politikk å lage en « ræva » reform som undergraver regionene, slik at man på sikt kan fjerne dem helt, sier Sps 1. kandidat i Telemark, Åslaug Sem-Jacobsen.
VG170817 Sp : - « Ræva » reform
VG170817 Et stort flertall av telemarkingene er mot Solberg-regjeringens regionreform og sammenslåingen med Vestfold, noe som betyr at Bård Hoksrud ( Frp ) må forsvare en reform han er imot.
DB170815 - Lie sa en gang en ting som jeg tror var veldig riktig : At Ap alltid måtte gå til valg på en stor reform , altså at de måtte skape entusiasme rundt noen forslag som folk mente at var en god ide, og som folk tror kan bedre deres hverdag, sier Todal Jenssen.
AP170815 Siste reform skjedde i 1999 ¶
DA170813 - Vi foreslår også en reform for å bedre kunstnernes økonomi og levekår.
AP170813 Nå har vi vært gjennom en reform , så får vi se resultatene av den og vurdere veien videre.
VG170812 Kunnskapsministeren : - Distriktsfiendtlig reform
VG170812 Dette er en distriktsfiendtlig reform , sier Røe Isaksen.
AP170811 - Hver gang Ap protesterer på en reform , sier Høyre at Ap er gammeldags og ikke reformvennlige.
AP170811 - De er avhengige av hverandre for at en reform skal bli sittende, men det er ikke slik at den ene siden kan sitte og diktere en reform og forvente at opposisjonen er med.
AP170811 - De er avhengige av hverandre for at en reform skal bli sittende, men det er ikke slik at den ene siden kan sitte og diktere en reform og forvente at opposisjonen er med.
NL170810 Ap ønsker en reform .
DB170810 En reform av Grunnloven i 2010 har overført mye makt og penger til fylkene.
AP170810 Stor reform
AP170810 Han peker på det han mener er en fullstendig mislykket reform som har omorganisert hele det svenske politiet.
DN170807 Nå er det på tide å legge press på Kongressen for å få gjennomslag for sakene som fikk ham valgt, sa Ira Mehlman, talsperson for innvandringskritiske organisasjonen American Immigration Reform til Los Angeles Times forrige uke.
AP170807 Det er at de velger å fortsette med noe de satte i gang i løpet av denne perioden : En veldig dyr, byråkratisk og uheldig reform , som de kalte det, sa Støre og la til : ¶
DB170802 - Ap mener det er påfallende at dere varsler en reform som skal legges fram neste år, når dere har hatt makta i fire år.
DA170802 Ønsker seg reform
DA170802 I en tale nettopp ved al-Azhar-universitetet sa han at islam i dag var på feil spor - ofte kapret av ekstremister - og at han selv skulle lede veien for å en verdensomspennende reform .
DA170802 Al-Sisi, som gjerne blir sett som representant for de mer sekulære kreftene i Egypt, har tatt til orde for en verdensomspennende reform av islam.
AP170802 Vedtaket onsdag kveld betyr at president Emmanuel Macron har fått gjennomslag for sin første store reform .
AP170802 Frankrikes president Emmanuel Macron har fått gjennomslag for sin første store reform .
AA170802 Vedtaket onsdag kveld betyr at president Emmanuel Macron har fått gjennomslag for sin første store reform .
DB170801 Parallelt med skrytet av påståtte resultater, burde ikke Sanner også legge fram et totalregnskap for sin reform ?
NL170731 Parallelt med skrytet av påståtte resultater, burde ikke Sanner også legge fram et totalregnskap for sin reform ?
DN170731 Den 545 medlemmer store forsamlingen vil få makt til å oppløse den opposisjonskontrollerte kongressen, og endre på sentrale lover gjennom en reform av grunnloven.
DB170731 Prioritere omsorgsektoren i ny reform for etter- og videreutdanning.
DB170731 Gjennomføre reform som gir ansatte bedre tid og større handlefrihet.
AA170731 Den 545 medlemmer store forsamlingen vil få makt til å oppløse den opposisjonskontrollerte kongressen, og endre på sentrale lover gjennom en reform av grunnloven.
VG170730 Den 545 medlemmer store forsamlingen vil få makt til å oppløse den opposisjonskontrollerte kongressen, og endre på sentrale lover gjennom en reform av grunnloven.
AP170730 Den 545 medlemmer store forsamlingen vil få makt til å oppløse den opposisjonskontrollerte kongressen, og endre på sentrale lover gjennom en reform av grunnloven.
DN170728 Fredag ble det siste forsøket på å avskaffe deler av Obamacare, kalt « skinny reform », avvist i Senatet.
DN170728 Trump er selv en stor motstander av president Barack Obamas reform , og skrev tidlig fredag morgen i en Twitter-melding at de tre republikanerne og 48 demokratene som stemte mot forslaget, inkludert McCain, har sviktet det amerikanske folk.
DN170728 Selv med flertall i både Senatet og Representantenes hus, i tillegg til at presidenten er republikaner, har ikke « The grand old party » klart å få gjennom sin egen reform .
DN170728 Etter syv år burde republikanerne gå videre, når de ikke engang fikk gjennomslag for « skinny reform », sier Bailey.
DB170728 Flere raser mot talen hans foran 40 000 ungdommer som inneholdt flere stikk til republikanere som ikke klarer å bli enige om en reform for å erstatte Obamacare.
DB170728 Fra før av strides EU og Polen om en reform av Grunnlovsdomstolen i landet fra i fjor.
DN170727 Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform , vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.
AA170727 I likhet med Høyres innføring av aktivitetsplikt for sosialstønadsmottakere, kan Aps reform bidra til at trygdeytelser knyttes tettere til arbeidsinnsats.
DN170726 Dersom Senatet slår en strek over Obamacare uten at det er oppnådd enighet om en ny reform , vil 32 millioner kunne stå uten forsikring. 22 millioner amerikanere er i dag forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet.
DN170726 Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform , vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.
DB170726 Vi vil reformere velferdsstaten, mens de er mot omtrent hver eneste reform vi har vært med på de siste fire åra, alt fra kommunereform til helsereform og en grønn transportplan.
DA170726 Men Philippe-regjeringen ønsker å unngå at studententprotester blir en del av demonstrasjonene som er ventet til høsten mot reform av arbeidsmiljøloven.
DA170726 For dem er Macrons reform av arbeidsmiljøloven og tiltak mot kriminalitet og terror det viktigste.
AA170726 Dersom Senatet slår en strek over Obamacare uten at det er oppnådd enighet om en ny reform , vil 32 millioner kunne stå uten forsikring. 22 millioner amerikanere er i dag forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet.
AA170726 Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform , vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.
VG170725 Siden har partiets ledere i Senatet jobbet med en plan B : Avvikle « Obamacare » umiddelbart, for så deretter å bruke to år på å komme opp med en ny reform som skal erstatte den.
DB170725 I dag skal Senatet stemme over et forslag over hvilken reform som skal erstatte Obamacare, et forslag som ventes å bli nedstemt, til stor fortvilelse for presidenten som hadde dette som en av sine fremste valgløfter.
DB170725 Han oppfordret deretter alle senatorene i Senatet, både demokrater og republikanere, til å jobbe sammen for å finne en reform et bredt flertall av Senatet kan støtte.
DA170725 Dersom Senatet slår en strek over Obamacare uten at det er oppnådd enighet om en ny reform , vil 32 millioner kunne stå uten forsikring. 22 millioner amerikanere er i dag forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet.
DA170725 Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform , vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.
AA170725 Dersom Senatet slår en strek over Obamacare uten at det er oppnådd enighet om en ny reform , vil 32 millioner kunne stå uten forsikring. 22 millioner amerikanere er i dag forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet.
AA170725 Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform , vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.
VG170724 Under valgkampen hevdet Trump at det ville være en enkel sak å avskaffe forgjengerens reform , men presidenten har møtt stor motstand i egne rekker.
VG170724 - Du kan ikke jobbe mot en reform samtidig som du jobber for å styrke den.
DB170724 Men de klarer ikke å bli enige om en reform som kan erstatte Obamacare.
AA170724 Den høyrepopulistiske regjeringen har jobbet med reformen i lang tid, en reform den mener er nødvendig for at rettsvesenet skal være effektivt og rettferdig.
DN170720 PiS og flere observatører mener på sin side at rettsvesenet er ineffektivt og modent for reform .
DN170720 De nye forslagene kommer etter en lignende reform av den polske grunnlovsdomstolen.
DN170720 Under valgkampen hevdet Trump at det ville være en enkel sak å avskaffe forgjengerens reform , men har møtt stor motstand i Republikanernes egne rekker.
DA170720 * Vi har begynt arbeidet med en ny reform for eldre som handler om å hjelpe eldre til å mestre livet og forebygge fysiske og psykiske plager.
AP170720 Systemet ble til etter en reform på starten av 2000-tallet for å sikre at flere hadde tilgang til tannhelse.
AA170720 PiS og flere observatører mener på sin side at rettsvesenet er ineffektivt og modent for reform .
AA170720 De nye forslagene kommer etter en lignende reform av den polske grunnlovsdomstolen.
AA170720 Under valgkampen hevdet Trump at det ville være en enkel sak å avskaffe forgjengerens reform , men har møtt stor motstand i Republikanernes egne rekker.
DB170719 De mer moderate frykter hva velgerne vil si dersom partiet fjerner en reform som har sørget for at mange flere amerikanere har fått helseforsikring.
AA170719 De nye forslagene kommer etter en lignende reform av den polske grunnlovsdomstolen.
VG170718 Etter kollapsen ønsket han, McConnell og flere andre republikanere i stedet gå for plan B, å bare avskaffe « Obamacare » umiddelbart, for så å bruke to år på å komme opp med en ny reform som skal erstatte den.
DN170718 Tidligere i vår lanserte han en reform som kom gjennom Representantenes hus etter noen forsøk, men som ikke fikk gjennomslag i senatet.
DN170718 Presidenten mener at Obamacare vil svikte folket, og at demokratene da må samarbeide om en ny reform .
DN170718 Budsjettkontoret til Kongressen har regnet ut at titalls millioner av amerikanere ville mistet sin helseforsikring om Trumps reform ble gjennomført.
DN170718 Republikanske avhoppere i Senatet har satte en effektiv stopper for Trumpcare, en reform som skulle erstatte Obamacare fra 2009.
DN170718 Tidligere har Susan Collins og Rand Paul kunngjort at de ikke vil stemme for en ny reform .
DB170718 Tidligere har Susan Collins og Rand Paul kunngjort at de ikke vil stemme for en ny reform .
DA170718 Charles Grant, direktør for Centre for European Reform , en tenketank i London, sier ifølge Politico at EUs endelige mål er 65 milliarder euro, og at en avtale trolig vil komme i havn i løpet av høsten.
AA170718 Tidligere har Susan Collins og Rand Paul kunngjort at de ikke vil stemme for en ny reform .
AA170718 Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, forsøkte seg så med enda en ny strategi : Å vedta opphevingen av Obamacare, uten å få på plass en alternativ reform i denne omgang.
AA170718 De mer moderate frykter velgernes dom hvis partiet fjerner en reform som har sørget for at mange flere amerikanere har fått helseforsikring..
AA170718 Allerede i mars gikk Trump og Republikanerne på et stort nederlag i helsestriden, da partiledelsen ikke klarte å oppnå flertall for en alternativ reform i Representantenes hus.
DB170713 Dette etter en valgseier der Sharif baserte seg på økonomisk reform , og hadde stor støtte fra landets unge mennesker, oppgir CBS News.
SA170711 - Han hadde en veldig god mulighet til å vise seg som en president som virkelig ønsket reform , sier Conn.
FV170711 - Han hadde en veldig god mulighet til å vise seg som en president som virkelig ønsket reform , sier Conn.
DA170711 En reform som forgjenger François Hollande mislyktes i å gjennomføre.
AP170711 - Han hadde en veldig god mulighet til å vise seg som en president som virkelig ønsket reform , sier Conn.
DA170710 Forsker Kamel al-Basri, som leder Det irakiske instituttet for økonomisk reform i Bagdad, advarer mot å ta gledene på forskudd.
AA170708 En reform er betydelig mer krevende enn å vedta strenge regler.
DB170706 Alle partier viste felles vilje til å lande århundrets største sosialpolitiske reform .
DB170705 Forskjellen er bare at KrF og Venstre faktisk har kunnet lose en slik reform i land, til forskjell for det regionreformhavariet som skjedde under rødgrønn styring.
DB170701 Meeting on health care reform in 2010.
AP170701 Under diskusjoner om demokratisk reform i den muslimske verden møtes vi ofte av kritikk for ikke å ha vektlagt et « skille mellom moské og stat » som en forutsetning for demokratisk reform .
AP170701 Under diskusjoner om demokratisk reform i den muslimske verden møtes vi ofte av kritikk for ikke å ha vektlagt et « skille mellom moské og stat » som en forutsetning for demokratisk reform.
DN170629 En stor reform av asylsystemet er allerede blitt diskutert i mer enn ett år, og forhandlingene står bom fast.
DA170627 Mehlum i Reform peker på at mannsrollen fortsatt synes noe låst.
DA170627 Det viser en ny landsdekkende undersøkelse Kantar TNS har gjennomført for Reform - ressurssenter for menn, om nordmenns reaksjon på barns, eller egne barns, legning. * 80 prosent svarer at de ville reagert positivt eller likegyldig om et barn hadde fortalt at det var homofilt. * 77 prosent svarer det samme om det var snakk om et bifilt barn. * 61 prosent ville vært positi
DA170627 - Dette viser at vi er på rett vei, og at det har skjedd en utvikling knyttet til hvordan foreldre ser på barnas legning, sier seniorrådgiver i Reform , Live Mehlum, til Dagsavisen.
DA170627 Reform er opptatt av at gutter og menn må gis et større handlingsrom for valg av sin kjønnsidentitet og sitt kjønnsuttrykk.
DA170627 Mehlum i Reform peker på at mannsrollen fortsatt synes noe låst.
DA170627 Det viser en ny landsdekkende undersøkelse Kantar TNS har gjennomført for Reform - ressurssenter for menn, om nordmenns reaksjon på barns, eller egne barns, legning. * 80 prosent svarer at de ville reagert positivt eller likegyldig om et barn hadde fortalt at det var homofilt. * 77 prosent svarer det samme om det var snakk om et bifilt barn. * 61 prosent ville vært positi
DA170627 - Dette viser at vi er på rett vei, og at det har skjedd en utvikling knyttet til hvordan foreldre ser på barnas legning, sier seniorrådgiver i Reform , Live Mehlum, til Dagsavisen.
DA170627 Reform er opptatt av at gutter og menn må gis et større handlingsrom for valg av sin kjønnsidentitet og sitt kjønnsuttrykk.
VG170623 - Senatets reform , som ble lagt frem i dag, er ikke en helsereform.
VG170623 Når omstilling og reform har uteblitt, handler det om at vi har hatt så mye oljepenger.
DN170623 Godkjent reform kan være bra for farmasibransjen ¶
DN170623 Bjerke i Arctic tror investorene i markedet ser på det nye forslaget som en reform som kan komme igjennom, noe som ville vært bra for markedet som regel responderer positivt på at politiske problemer blir løst.
DB170623 « Senatets reform , som ble lagt fram i dag, er ikke en helsereform.
DB170623 Samtidig oppfordrer han Demokratene og Republikanerne til å jobbe sammen om en reform .
DB170623 Men foreløpig ser det ut til å bli vanskelig å få på plass en ny reform .
VG170622 Senator Ed Markey mener dette ikke er en helsereform, men en reform for rike personer som nå får store skattelettelser.
SA170622 Mens May nå kan forvente seg hardere forhandlinger og mindre manøvreringsrom i Brussel, står Macron frem som Europas liberale stemme og forsvarer av EU, med stort handlingsrom for europeisk reform .
DB170621 Hans første reform skal være å rydde opp i etikk og moral i det politiske livet.
DA170620 Emmanuel Macron mener nøkkelen for å få fart på den franske økonomien er omveltende reform av arbeidsliv i et sosialt ustabilt land.
DA170620 " - Nødvendig reform
AA170620 Nå er Bayrou justisminister og har lovet å fremme en reform som skal rydde opp i regelverket for å hindre at politikere misbruker offentlige midler ved å opprette ikke relevante stillinger og ansette nære familiemedlemmer. ( ©NTB ) ¶
DB170619 - Dette er en svært viktig reform for enkeltmennesker.
DB170618 Professor ved Boston College, Peter Gray, forteller at barnet instinktivt vil leke fordi det er naturens måte å sikre seg at barnet får øvd på det som er viktig i samfunnet Det er merkelig at noe som var en så viktig forutsetning for hele reform 97 med et pennestrøk ble borte, fordi noen som ikke har utdannelse på området tror at leken er uvesentlig for læring.
DN170616 Sammenslåing og sentralisering blir ikke en reform med innhold bare fordi regjeringen sier det, hevder Vedum. ( ©NTB ) ¶
DN170616 Men Vedum avviser at Senterpartiet er et stokk konservativt nei-parti som bare er ute etter å reversere enhver reform .
DN170616 Der kunne han ikke nevne én eneste reform som regjeringen har foreslått i denne perioden, som Senterpartiet stiller seg bak.
DN170616 - Det er så mye regjeringen kaller « reform » som ikke er noe annet enn ord.
AA170616 Sammenslåing og sentralisering blir ikke en reform med innhold bare fordi regjeringen sier det, hevder Vedum. ( ©NTB ) ¶
AA170616 Men Vedum avviser at Senterpartiet er et stokk konservativt nei-parti som bare er ute etter å reversere enhver reform .
AA170616 Der kunne han ikke nevne én eneste reform som regjeringen har foreslått i denne perioden, som Senterpartiet stiller seg bak.
AA170616 - Det er så mye regjeringen kaller " reform " som ikke er noe annet enn ord.
AP170615 Behov ¶ for ny reform
DN170614 Trump ba om en billigere erstatning for Obamas omfattende reform .
DN170614 Men nå mener Trump angivelig at senatorene i utkast til ny reform har gått for langt.
VG170613 Arbeiderpartiet vil ha på plass en reform som får flere unge inn i arbeidslivet.
NL170613 Reverseringsplanene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet fungerer som en distraksjon og et hinder til det en slik reform virkelig trenger, en rungende god start.
DB170613 Hva er din holdning til en slik reform ?
DB170613 * NAV arbeider med en reform for å redusere antall NAV-kontorer til ca 200, fordi mer og mer av kontakten skal gå over nett og telefon.
DA170613 Trump ba om en billigere erstatning for Obamas omfattende reform .
DA170613 Men nå mener Trump angivelig at senatorene i utkast til ny reform har gått for langt.
NL170612 " Det må ikke gå 50 år til neste reform .
AA170612 En stemme for reform .
SA170611 Han sørget for å få innflytelse som en lojal støttespiller for farens regime og viste vilje til reform i Libya. 44-åringen ønsket å normalisere forbindelsene med Vesten og opprettet landets første private TV-stasjon og to aviser i 2007.
AA170611 Han sørget for å få innflytelse som en lojal støttespiller for farens regime og viste vilje til reform i Libya. 44-åringen ønsket å normalisere forbindelsene med Vesten og opprettet landets første private TV-stasjon og to aviser i 2007. ( ©NTB ) ¶
DN170608 Reform sparer stort, sier Helge Andre Njåstad ( Frp ), stortingsrepresentant og leder av kommunalkomiteen på Stortinget.
DN170608 Statoil har lenge operert med tre scenarioer, de såkalte fornybar, reform og rivaliseringsscenarioene.
AP170608 Høyre, Frp og Venstre var samlet for reform , mens Ap, SV, Sp, KrF og MDG stemte imot.
AP170608 Høyre, Frp og Venstre var samlet for reform , mens Ap, SV, Sp, KrF og MDG stemte imot.
SA170607 Skolens tilbud, som innebar at idrettselevene fullførte en treårig utdanning i løpet av fire år, ble godkjent av departementet etter Reform 94.
DB170606 En kommende reform vil handle om å gi flest mulig, best mulig hjelp.
AA170606 CAS gjennomgikk da en grundig reform .
BT170603 Det reflekterer nok at regjeringen ikke har planer om å gjøre betydelige endringer på et felt hvor behovet for reform er stort.
DB170601 - Det er blitt en ganske omfattende reform , men bare et fåtall av de minste kommunene blir noe større.
DA170531 De neste årene skal det gjennom en ny stor reform .
DA170531 » | Advarer mot Hornes reform
AA170531 Trumps reform innebærer å reversere store deler av Obamacare og ble vedtatt i Representantenes hus med 217 mot 213 stemmer 4. mai.
AA170530 Gjørv var skolepolitisk aktiv i kommune og fylkesskolestyre, deltok aktivt i oppbyggingen av fylkets distriktshøyskole og var medlem av departementets rådgivingsteam for Reform 94.
DA170529 Det flertallet har vi blant annet brukt til å gjennomføre en reform der lærerutdanningen har blitt en femårig mastergradsutdanning.
VG170528 Det samme gjelder forslaget til reform av helsesystemet.
BT170526 I dag leder vi en etat som er midt inne i en krevende reform , samtidig som vi arbeider med å få på plass gode IT-systemer som gjør at vi kan møte morgendagens kriminalitetsutfordringer på en god måte.
BT170523 Diplomati har ført Iran bort fra atomvåpen og i retning av reform .
BT170523 Det var et sterkt signal fra velgerne om at de ønsker fortsatt reform og at landet skal åpne seg mer opp.
BT170523 Det gjør at vi vil jobbe for LO-kongressens vedtak om en reform i arbeidslivet for kortere arbeidstid.
DA170522 Ressurssenter for menn ( Reform ) hjelper menn som ønsker å slutte med sexkjøp, eller som ønske å snakke om det å kjøpe sex.
DB170521 Det er jo nettopp feminister, mer enn noen andre, som har utfordret og fremdeles utfordrer konservative kjønnsroller, blant annet om moren som best egnet til barnepass, som har snakket opp husarbeid og omsorgsansvar, som har kjempet frem reform etter reform som legger til rette for at både kvinner og menn skal kunne arbeide og passe på ungene sine samtidig, det er feminister som stadig vekk krever et arbeidsliv som re
DB170521 Det er jo nettopp feminister, mer enn noen andre, som har utfordret og fremdeles utfordrer konservative kjønnsroller, blant annet om moren som best egnet til barnepass, som har snakket opp husarbeid og omsorgsansvar, som har kjempet frem reform etter reform som legger til rette for at både kvinner og menn skal kunne arbeide og passe på ungene sine samtidig, det er feminister som stadig vekk krever et arbeidsliv som re
DB170520 Det råder stor spenning om hvorvidt norske politikere er klare for å innføre en tryggere ruspolitikk, eller i det minste en reform som vil kunne redusere skadene fra samfunnets rusmiddelbruk.
DB170520 Allerede i 2001 innførte portugisiske myndigheter en ruspolitisk reform som endret status på bruk og besittelse av narkotika fra en straffbar forbrytelse, om til en forseelse.
AP170520 Men hva som er innholdet i Aps nye reform er helt uklart, mener kunnskapsministeren.
AP170520 Lovet reform også i 2005 ¶
VG170518 Organisasjonen skriver også at den indonesiske, ikke-statlige organisasjonen Institute for Criminal Justice Reform har advart om at bruken av stokkeslag som straff kan komme til å øke i år.
AA170518 Ifølge regjeringens talsperson Christophe Castaner sa Macron at reform av arbeidsmarkedet vil bli prioritert.
BT170516 Macron sitt program var et budskap om blant annet reform av offentlig sektor, modernisering av arbeidstidsbestemmelsene, flere gründere og vekstfremmende skattelettelser.
SA170515 | Merkel og Macron tar til orde for EU-reform ¶ Reform av EU var tema da Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron møttes i Berlin.
SA170515 Macron opplyste at han sammen med Merkel vil jobbe for å lage et « veikart » for nødvendig reform av EU og eurosonen.
SA170515 | Merkel : - Europa trenger et sterkt Frankrike ¶ Reform av EU var tema da Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron møttes i Berlin.
SA170515 Macron opplyste at han sammen med Merkel vil jobbe for å lage et « veikart » for nødvendig reform av EU og eurosonen.
SA170515 EUs framtid og reform av Unionen var et hovedtema i møtet.
DN170515 | Macron om EU-reform : - Absolutt ikke tabu ¶ Reform av EU var tema da Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron møttes i Berlin.
DN170515 Macron opplyste at han sammen med Merkel vil jobbe for å lage et « veikart » for nødvendig reform av EU og eurosonen.
DN170515 EUs fremtid og reform av Unionen var et hovedtema i møtet.
DN170515 Politiet ønsker å løfte seg betydelig på dette området, men står midt i en reform slik at rammene ikke strekker til, sier CCIS-direktøren ved NTNU i Trondheim til NRK.
AP170515 Uansett er underreguleringen en del av en reform som skal gjøre velferdsstaten og pensjonssystemet vårt mer bærekraftig.
AA170515 | Merkel og Macron tar til orde for EU-reform ¶ Reform av EU var tema da Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron møttes i Berlin.
AA170515 Macron opplyste at han sammen med Merkel vil jobbe for å lage et « veikart » for nødvendig reform av EU og eurosonen.
SA170514 Og vi er i gang med en reform hvor over 40 bomprosjekt får tilbud om økte statlige bevilgninger dersom de kutter takstene.
AA170514 Politiet ønsker å løfte seg betydelig på dette området, men står midt i en reform slik at rammene ikke strekker til, sier CCIS-direktøren ved NTNU i Trondheim til NRK.
DB170512 Politireformen er en viktig og helt nødvendig reform som ikke bør bli gjenstand for politisk spill fra Trygve Slagsvold Vedum.
DB170512 Et bredt flertall på Stortinget vedtok en reform av politiet med god grunn.
DB170512 ¶ HELE LIVET : Regjeringen har nå startet arbeidet med en annerledes reform for eldre som heter « Leve hele livet ».
DB170512 Dette legger grunnlaget for en ny reform , men det er ikke nok i seg selv.
DB170512 Derfor har vi nå startet arbeidet med en annerledes reform for eldre som heter « Leve hele livet ».
VG170510 Allerede i 2015 etterlyste en regjeringsbestilt rapport fra Vista Analyse en større reform på fosterhjemsområdet.
AP170510 Bolstad minner om at norsk politi går inn i historiens største reform , samtidig som det forventes tjenester som minst ligger på dagens nivå.
DB170509 Vi anmoder politikerne om å avvise foreliggende forslag og bidra til en reform som styrker både innholdet og håndhevingen av eksisterende lovverk.
DA170509 Forventer reform
BT170509 | Macron trenger hjelp fra Merkel til reform av EU ¶
VG170508 Franck Orban, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold mener en varslet reform av EU vil være Macrons mest symbolske utenrikspolitiske handling.
VG170508 - Innen kort tid vil han reise rundt i Europa, først Tyskland, for å vise at Frankrike er tilbake i EU som en pådriver av effektivisering og reform av unionen.
VG170508 Obama er full av lovord om sin egen reform og kongressmedlemmene som stemte den fram.
DN170508 Nå varsler hun en dyptpløyende reform av bevegelsen hun har ledet på ytre høyre fløy.
DA170508 Den nye presidenten må ta en tydelig ledelse for reform i et EU i tillitskrise.
AP170508 Nå varsler hun en dyptpløyende reform av bevegelsen hun har ledet på ytre høyre fløy.
AA170508 Nå varsler hun en dyptpløyende reform av bevegelsen hun har ledet på ytre høyre fløy.
DA170507 EU : Et svik uten reform ?
AP170507 Ett av dem er at overgrep krever bruk av fysisk makt og vold, og dette er også en forestilling kvinnelige overgripere kan utnytte, forklarer rådgiver i Reform Hedda Hakvåg.
AP170507 Esktremt tabubelagt ¶ Reform - ressurssenter for menn håper økt fokus på temaet kan bidra til at flere mannlige utsatte og utsatte for incest oppsøker hjelp.
AP170507 Reform - ressurssenter for menn kan også kontaktes på 22 34 09 60 mellom 17.00 og 20.00.
VG170506 ¶ Emmanuel Macron ( 39 ) Vil styrke EU, blant annet ved å drøfte en reform av unionen.
DB170506 - Vi har en reform vi skal gjennomføre, og det er naturlig at vi nedskalerer POD når den er ferdig, sier han.
DB170504 I slutten av mars sendte Trump sin foreslåtte reform til Representantens hus, men like før avstemningen ble lovforslaget trukket etter initiativ fra Trump selv.
AA170504 Finanskomiteen stemte torsdag for Trumps reform med 34 mot 26 stemmer.
VG170503 * Macron vil styrke EU, blant annet ved å drøfte en reform av unionen.
DB170503 - Det er ingen rød tråd i måten de har laget kartet på, og man kaller det reform , mens man netto fjerner oppgaver fra det regionale folkevalgte nivå, sier hun.
DA170503 * Macron er sterk forkjemper for EU, men har de siste dagene uttalt at han vil kreve en reform av unionen, og foreslår blant annet et felles budsjett for eurolandene, en europeisk finansminister, en forsvarsunion og et europeisk sikkerhetsråd.
SA170502 Jeg har nylig lagt fram et forslag til en reform i barnevernet, der kommunene får mer ansvar.
SA170502 Jeg har nylig lagt fram et forslag til en reform i barnevernet, der kommunene får mer ansvar.
DB170502 Jeg mener vi ikke umiddelbart bør gå i gang med en ny reform basert på tvang fordi vi ønsker at resultatet av den første skulle ha vært enda flere frivillige sammenslåinger, sier Steffensen.
DB170430 Og hvorfor gjør vi dette når både Sverige og Danmark, som har gjennomført en slik reform , advarer oss mot å gjøre det samme ?
DB170430 Dessuten viser erfaringer fra tilsvarende reform i Danmark at sentraliseringen har ført til nedleggelse av en rekke skoler, biblioteker og barnehager, dårligere tjenester og redusert lokaldemokratisk deltakelse og innflytelse.
BT170429 Før påske la et utvalg ledet av professor Anne Lise Fimreite frem rapporten « Byen og nærdemokratiet » som skal danne grunnlag for en reform av Bergenspolitikken.
DB170426 ¶ OMFATTENDE REFORM : Trump presenterer forslag til omfattende skattereform.
DN170424 Han ønsker reform og kutt i det franske byråkratiet, han vil ha skattelettelser, pensjonsreform og myke opp de stramme reguleringene i arbeidslivet - samt store infrastrukturinvesteringer, skriver artikkelforfatteren.
BT170424 Valgfrihet er vel og bra, men undersøkelser fra 18 lærerutdanninger viser at valgfrihet i forrige reform førte til at 14 institusjoner hadde 30 eller færre undervisningstimer i drama ( 2012 ).
AP170424 Reform vs. lavere pensjonsalder ¶
AP170424 Reform vs. lavere pensjonsalder ¶
FV170422 Ap går til valg på en reform der skolefritidsordningen døpes om til aktivitetsskolen ( AKS ) og det settes en nasjonal standard for innholdet.
AP170422 Ap går til valg på en reform der skolefritidsordningen døpes om til aktivitetsskolen ( AKS ) og det settes en nasjonal standard for innholdet.
AP170422 Ap går til valg på en reform der skolefritidsordningen døpes om til aktivitetsskolen ( AKS ) og det settes en nasjonal standard for innholdet.
AP170422 Ap går til valg på en reform der skolefritidsordningen døpes om til aktivitetsskolen ( AKS ) og det settes en nasjonal standard for innholdet.
AA170422 - Dette er en viktig reform .
DB170421 Mnuchin har uttalt at han håper å få en ny reform igjennom i god tid før utgangen av 2017.
VG170420 - Vi vil ikke gjøre de eldste til tapere, sa Støre og lovet flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og reform for kvalitet i eldrehelsen.
DN170420 Dette er en reform vi vil endre, skriver hun i en post til avisen.
DN170420 - Ett av de klareste eksemplene på en byråkratiserende og ineffektiv reform er fritt behandlingsvalg.
AP170420 Tyrkias president Erdogan fikk flertall for sin reform som vil gi ham selv større makt.
DB170419 Han vil imidlertid at idretten skal forstå nødvendigheten av en slik reform : ¶
DB170419 Andres Neilson ved Howard League for Penal Reform går enda lenger.
VG170416 Mange var enige om at den trenger reform .
VG170416 Det er en reform som tar Tyrkia i autoritær retning.
DB170411 Det er mange som har skylda når en reform skal vedtas.
DB170411 De viktigste er bærekraftig, kortreist, regnskogen, grønt skifte, reform , integrering, togradersmålet, toprosentkravet.
DB170406 Overordnet kan det virke som regjeringen presenterer en ganske dårlig forberedt reform .
DA170405 Reform
AA170405 En mer halvhjertet reform har vel aldri før sett dagens lys.
AA170405 Det går en grense for hvor halvhjertet en reform kan være.
AA170405 Det er ingen liten bragd å få en uinteressert regjering til å legge fram en slags reform .
AA170405 Aldri før har en reform med et så traurig navn skapt så mye hjertebank.
DN170402 Derfor vil Venstre gå inn for en reform med jevnere satser, noe som i realiteten betyr kutt i sykelønna.
DB170402 En slik reform vil styrke likestillingspolitikken, arbeidslinjen, integreringen og kampen mot barnefattigdommen.
DA170402 Derfor vil Venstre gå inn for en reform med jevnere satser, noe som i realiteten betyr kutt i sykelønna.
DB170401 Vi trenger en liknende reform i offentlig sektor.
VG170331 Han forsvarer gruppas syn på helsereformen, og viser til meningsmålinger som viser stor motstand mot Trumps reform .
DB170330 Men på ett punkt har de ansatte rett : Dagens reform tapper i en overgangsperiode politistyrken for mannskaper og ressurser som for mange må synes urimelig.
AA170330 Han viser til meningsmålinger som viser stor motstand mot Trumps reform .
AA170330 En gruppe republikanske kongressmedlemmer som kaller seg Freedom Caucus, bidro sterkt til at Trumps reform ikke ble vedtatt.
AA170329 En slik reform vil gi rom for en tilsvarende senking av skatten på arbeid ", heter det i forslaget.
VG170328 Han kunne ha vært mer tålmodig, forhandlet mer og til slutt fått gjennom en ny reform .
SA170327 Trump fikk ikke med seg nok republikanere til å stemme for å få fjernet Obamas reform og trakk dermed forslaget sitt før det skulle stemmes over i Representantenes hus.
BT170327 Vil meldingen peke på en reform av sykelønnen, på offentlig pensjonsreform eller konkrete produktivitetsforbedringer i offentlig sektor ?
AA170327 Trump fikk ikke med seg nok republikanere til å stemme for å få fjernet Obamas reform og trakk dermed forslaget sitt før det skulle stemmes over i Representantenes hus.
AA170327 Trump fikk ikke med seg nok republikanere til å stemme for å få fjernet Obamas reform og trakk dermed forslaget sitt før det skulle stemmes over i Representantenes hus.
AA170327 Trump fikk ikke med seg nok republikanere til å stemme for å få fjernet Obamas reform og trakk dermed forslaget sitt før det skulle stemmes over i Representantenes hus.
VG170326 De syntes ikke kuttene i statens utgifter var store nok i Trumps reform , og nektet derfor å gi sin støtte.
VG170326 Blant de 33 var ifølge avisen 15 konservative republikanere tilhørende Freedom Caucus som ønsker en fullstendig avskaffelse av Obamacare og mente at Trumps reform ikke gikk langt nok.
FV170326 Moderate republikanere var misfornøyde med Trumps reform , blant annet fordi de fryktet at velgerne ville reagere negativt på de kraftige kuttene det var lagt opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.
FV170326 De syntes ikke kuttene i statens utgifter var store nok i Trumps reform , og nektet derfor å gi sin støtte.
DN170326 Hun mislikes sterkt av demokratiforkjempere etter at hun talte varmt for en Beijing-støttet reform som skulle åpne for direkte valg av ny leder fra og med i år.
DA170326 De syntes ikke kuttene i statens utgifter var store nok i Trumps reform , og nektet derfor å gi sin støtte.
AA170326 Moderate republikanere var misfornøyde med Trumps reform , blant annet fordi de fryktet at velgerne ville reagere negativt på de kraftige kuttene det var lagt opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.
AA170326 De syntes ikke kuttene i statens utgifter var store nok i Trumps reform , og nektet derfor å gi sin støtte.
AA170326 Hun mislikes sterkt av demokratiforkjempere etter at hun talte varmt for en Beijing-støttet reform som skulle åpne for direkte valg av ny leder fra og med i år.
SA170325 Ny reform
SA170325 Ifølge Reuters sier Trump at han vil heller begynne å jobbe med skattereformen, en annen vanskelig reform .
SA170325 Fredagens hendelse utløser spørsmål om Ryan vil klare å få gjennomslag for en ny stor reform i samarbeid med vanskelige republikanske lovgivere.
DN170325 Ny reform
DN170325 Ifølge Reuters sier Trump at han vil heller begynne å jobbe med skattereformen, en annen vanskelig reform .
DN170325 Fredagens hendelse utløser spørsmål om Ryan vil klare å få gjennomslag for en ny stor reform i samarbeid med vanskelige republikanske lovgivere.
DB170325 Ifølge en rapport fra Kongressens budsjettkontor ville 14 millioner amerikanere miste helseforsikringen sin neste år dersom Trumps reform ble vedtatt.
DB170325 Da fortalte han at de var veldig nære å få til en reform , men skyldte på demokratene for tapet.
AA170325 Ifølge Reuters sier Trump at han vil heller begynne å jobbe med skattereformen, en annen vanskelig reform .
AA170325 Fredagens hendelse utløser spørsmål om Ryan vil klare å få gjennomslag for en ny stor reform i samarbeid med vanskelige republikanske lovgivere.
VG170324 - Det vil være et betydelig nederlag for republikanerne å ikke vedta en ny reform , det er store flertall imot endringen og partiet har ikke klart å selge reformen til folket, sier Snoen.
VG170324 Han kunne ha vært mer tålmodig, forhandlet mer og til slutt fått gjennom en ny reform .
SA170324 Moderate republikanere var misfornøyde med Trumps reform fordi de fryktet at velgerne ville reagere negativt på de dramatiske kuttene det legges opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.
SA170324 Det ble da gjennomført en stor reform av regjeringen Willoch, og ansvaret ble flyttet til fylkeskommunen.
DN170324 Utsettelsen kan likevel ses på som et slag for Trump og hans administrasjon, som har satt stor prestisje i å få gjennom en reform som kan erstatte den såkalte Obamacare.
DN170324 Ifølge en rapport fra Kongressens budsjettkontor vil 14 millioner amerikanere miste helseforsikringen sin neste år hvis Trumps reform blir vedtatt.
DB170324 De er motvillige til Trumps reform , og vil dreie helsepolitikken lenger mot høyre - i bunn og grunn mot ytterligere privatisering og liberalisering.
DB170324 CBO anslår at 14 millioner amerikanere vil miste helseforsikringen sin neste år dersom Trumps reform blir vedtatt.
DB170324 Nå trekker Det hvite hus hele Trumps foreslåtte reform som skulle oppheve og erstatte utskjelte Obamacare, etter initiativ fra Trump selv, ifølge CNN.
DB170324 De er motvillige til Trumps reform , og vil dreie helsepolitikken lenger mot høyre.
DB170324 Trumps foreslåtte reform skulle oppheve og erstatte Barack Obamas helsereform fra 2010, såkalte Obamacare.
DB170324 Etter at Trumps helsereform i dag ble lagt i grus - en reform som ville oppheve Obamacare - delte Obamas nåværende talsperson dette bildet av den tidligere presidenten.
DB170324 Da fortalte han at de var veldig nære å få til en reform , men skyldte på demokratene for tapet.
AA170324 Utsettelsen kan likevel ses på som et slag for Trump og hans administrasjon, som har satt stor prestisje i å få gjennom en reform som kan erstatte den såkalte Obamacare.
AA170324 Ifølge en rapport fra Kongressens budsjettkontor vil 14 millioner amerikanere miste helseforsikringen sin neste år hvis Trumps reform blir vedtatt.
AA170324 Moderate republikanere var misfornøyde med Trumps reform fordi de fryktet at velgerne ville reagere negativt på de dramatiske kuttene det legges opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.
AA170324 Moderate republikanere var misfornøyde med Trumps reform fordi de fryktet at velgerne ville reagere negativt på de dramatiske kuttene det legges opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.
DN170323 Reaksjonen skyldes at markedet har oppdaget at en slik reform - og dermed de økonomiske fordelene med den, først er realistisk i 2018.
AP170323 Dermed burde det vært enkelt å få gjennom en reform for å erstatte den såkalte Obamacare.
AP170323 Utsettelsen er et slag for Donald Trump og hans regjering, som har satt stor prestisje i å få gjennom en reform som kan erstatte den såkalte Obamacare.
AA170323 Utsettelsen kan likevel ses på som et slag for Trump og hans administrasjon, som har satt stor prestisje i å få gjennom en reform som kan erstatte den såkalte Obamacare.
AA170323 Ifølge en rapport fra Kongressens budsjettkontor vil 14 millioner amerikanere miste helseforsikringen sin neste år hvis Trumps reform blir vedtatt.
DN170322 Trumps rekordlave oppslutning, med en « approval rating » helt nede på 30-tallet, gjør det heller ikke enkelt å få med seg Kongressen på en potensielt meget upopulær reform .
DN170322 mars hvor han sier Montenegros medlemskap i alliansen vil øke integrering, demokratisk reform , handel, sikkerhet og stabilitet blant nabolandene.
AA170322 mars hvor han sier Montenegros medlemskap i alliansen vil øke integrering, demokratisk reform , handel, sikkerhet og stabilitet blant nabolandene.
DA170321 Selv betegner de meldingen som selve startskuddet for en ny stor reform i norsk skole : Tidlig innsats der det trengs, når det trengs.
DA170319 som reell reform av sikkerhetssektoren og styrking av domstolene.
DB170318 Donald Trump har over lengre tid langet ut mot NATO, som han mener trenger reform .
AP170318 Jeg tror ikke på at president Trumps reform kan være noe verre enn det jeg har, sier Parker, en stolt veteran fra Korea-krigen på 1950-tallet.
AP170315 De ønsker at den skal erstatte « Obamacare » - Barack Obamas reform fra 2010.
VG170314 Republikanske ledere har sagt at deres mål med å fjerne Obamas reform er å redusere prisene på ulike behandlinger.
VG170314 De mener også tallene på hvor mange som omfattes av reformen er villedende, fordi mange dekket av Obamas reform likevel har hatt høye helsekostnader.
VG170314 De har brukt mange milliarder oljekroner, men etterlater seg ikke en eneste ny og stor reform , sier Støre til VG.
AA170314 De har argumentert for at planen er en stor forbedring sammenlignet med Obamas reform , som ofte omtales som Obamacare.
VG170313 Republikanske ledere har sagt at deres mål med å fjerne Obamas reform er å redusere prisene på ulike behandlinger.
VG170313 De mener også tallene på hvor mange som omfattes av reformen er villedende, fordi mange dekket av Obamas reform likevel har hatt høye helsekostnader.
VG170313 - Tvang mot kommuner er ett eksempel på en dårlig reform .
AP170312 - Xi hadde behov for å uttrykke at han sto helt på Dengs linje når det gjelder behovet for økonomisk reform , sier Lin, som er enig i at Guangdong ligger fremst i arbeidet for omstilling av økonomien.
DB170311 Dette vil være en fornuftig reform .
DA170310 Republikanernes plan beholder de mest populære delene fra Obamas reform : Det blir fortsatt forbudt for forsikringsselskaper å nekte folk med kjent diagnose helseforsikring.
DB170309 Hun påpeker at regjeringen snart legger fram kommet med forslag til en reform av barnevernet, og at forslag til endring av barnevernloven er sendt på høring.
DB170309 Forandring, reform og nyskaping.
AA170309 Det hjelper ikke hvor faglig begrunnet hver enkelt reform er, det etterlatte inntrykket er at det sentraliseres.
DB170307 Tirsdag denne uka uttalte Trump at han er åpen for en bred reform der innvandrere som er ulovlig i USA og som ikke har begått forbrytelser, kan få lovlig opphold, skriver New York Times.
DA170307 En slik reform vil gi en lønn å leve av, overskudd og tid til sine nærmeste og til fellesskap, men den vil også åpne for muligheten til å dele på det knappe godet som inntektsgivende arbeid faktisk er blitt.
DB170305 Derfor prøver hun med Senterparti-retorikk, og angriper en reform Arbeiderpartiet støttet i Stortinget.
DB170305 | Alle bøkene om de store traumene, hvem skrives de for ? REFORM : - Et konsekvent individorientert pensjonssystem kan være en besnærende tanke, men er ikke det riktige svaret, selv i dagens mer likestilte og mer mangfoldige samfunn, skriver artikkelforfatterne.
DB170305 Et offentlig ekspertutvalg har nettopp lagt frem forslag til en reform av Folketrygdens ytelser til etterlatte.
BT170305 ENIGE OM REFORM : Antallet kommuner i Norge kuttes med 68 når nesten 100 kommuner blir slått sammen.
AP170305 Til å være et startskudd for en reform , er det likevel lite innhold som presenteres.
AP170305 Nyhetssak om den nye reformen : Bent Høie lover reform av eldreomsorgen.
VG170304 Tenketankene tegner med bred pensel bilder av velferdsstatens undergang, og partier fra alle deler av det politiske spekter snakker om behovet for reform og bærekraft i velferdsytelsene.
DB170303 ¶ NY REFORM : - Vi ser at det svikter for ofte med de viktigste tingene i eldreomsorgen.
DB170303 Selv om det er valgår, skriver Helseminister Bent Høie, som setter i gang arbeidet med en reform for eldre.
DB170303 Jeg skal snakke om at vi trenger en reform for eldre.
DB170303 Dette er ikke en slik reform .
DB170303 De danner grunnlag for en ny reform som skal sikre at alle eldre får dekket sine grunnleggende behov og oppleve å mestre siste del av livet - uansett hvor de bor.
DB170303 Venstre, som de siste erklærte nyliberalister, ønsker nå å bruke tvang for å få igjennom en svært omdiskutert reform .
AP170303 | Bent Høie lover reform av eldreomsorgen.
AP170303 Jonas Gahr Støre mener Regjeringen på tampen av sin regjeringsperiode nå annonserer en reform som nesten er identisk med den som Aps landsmøte vedtok for to år siden.
AP170303 - Men det betyr vel at dere støtter intensjonene i Bent Høies reform ?
AA170303 Vi har en regjering som gjennomfører reform etter reform som trekker oppgaver inn mot sentrum og hvor det byrålkratiseres mer og mer, sier Ola Borten Moe.
AA170303 Vi har en regjering som gjennomfører reform etter reform som trekker oppgaver inn mot sentrum og hvor det byrålkratiseres mer og mer, sier Ola Borten Moe.
DB170302 - Med denne vridningen retter vi opp skjevheter og sørger for at distriktene får likere forutsetninger for å levere gode polititjenester og å gjennomføre reform .
BT170302 - Vi står midt i en reform .
AP170302 Reformen i Sverige ble vedtatt i 2009, en reform forsvarssjef Sverker Göranson kalte den største endringen i forsvaret på 100 år.
VG170301 Trump gjentok løftet om å bygge en mur langs USAs grense til Mexico, og å gjennomføre en reform for innvandringspolitikken.
VG170301 I talen inviterte han opposisjonspartiet Demokratene til å være med på å utforme erstatningen til Obamas helsereform og en ny reform som skal gi familier i USA en fødselspermisjon.
VG170301 Alle problemer kan bli løst, sa Trump da han snakket om hvordan han vil skrote Obamacare og erstatte det med en ny reform hvor man blant annet kan kjøpe helseforsikring på tvers av delstatsgrenser.
VG170301 - Presidenten har vært veldig tydelig på at innvandringssystemet er ødelagt og trenger en massiv reform .
DB170301 Økonomisk reform
DB170301 Det er tegn på en reform i ubalanse.
DB170301 I talen snakket han blant annet om det å fordømme hat og ondskap, og gikk også inn på hvordan hans økonomiske reform vil fungere.
DA170301 Eller vår reform , hvor vi kan få til hele porteføljen på 12 år ?
DA170301 Dette er en reform vi har sørget for.
AA170301 Han viste til mange av dem som er dekket av Obamas reform - The Affordable Care Act - har sett forsikringspremiene øke kraftig, og i mange delstater er det i praksis monopol på å tilby slik forsikring innenfor reformens rammer.
AA170301 President Donald Trump sier han er åpen for en bred reform der innvandrere som er ulovlig i USA og som ikke har begått forbrytelser, kan få lovlig opphold.
DB170228 - Presidenten har vært veldig klar på at immigrasjonssystemet er ødelagt og trenger en stor reform , og han har gjort det klart at han er åpen for å ha samtaler om det.
VG170225 | Nordmenn frykter svekket nærpoliti med reform
VG170225 Kun én av seks nordmenn tror regjeringens store reform vil styrke politiet der de bor.
DB170225 Tross flere svakheter skal regjeringen ha honnør for å levere håndfaste resultater og for å bevege en nødvendig reform av kommunekartet i riktig retning.
AP170225 Det er igjen på tide med reform Kristin Clemet ¶
VG170223 Tirsdag kveld ble det også enighet på Stortinget om en reform som vil gi Norge til sammen ti regioner.
DB170223 Svært mange politifolk mener dette er en reform som primært handler om sentralisering og kostnadskutt, ikke om et politi som er tett på folk og som kan løse oppgavene det er satt til.
DB170223 Det er kjennetegn på en reform i ubalanse.
DB170223 Dagens reform bygger på bingo-prinsipp og ideologi.
DB170223 Dessverre har Arbeiderpartiets opptreden selvsagt også lagt begrensninger på regjeringens spillerom, i en reform som ville blitt best om den ble støttet av en bred koalisjon på begge sider av den politiske høyre-/venstre-aksen.
AA170223 Tviler på reform
AA170223 Det er blitt en toppstyrt reform , som blir tredd nedover hodet på oss, og det blir i Trøndelag oppfattet som uærlighet, sier lokallagslederen.
AA170223 - Det blir ikke kortere mellom Oppdal og Røros selv om man innfører en reform .
AA170223 | - En toppstyrt reform , som blir tredd nedover hodet på oss ¶
VG170222 Høies reform « fritt behandlingsvalg », derimot, gir private aktører rett til å etablere seg der de selv ønsker, der de selv kan velge hvilke pasienter som skal få behandling - mens regningen må tas av de offentlige sykehusene.
VG170222 - URYDDIG : Ordfører i Skedsmo, Ole Jacob Flæten, mener regjeringens reform har vært rotete.
DN170222 Omstridt reform
DN170222 Jeg er glad for at et flertall etter valget i 2013 var enige om at tiden er inne for en slik reform , sa Sanner.
DN170222 - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen.
DB170222 - Det skyldes at det i utgangspunktet skulle være en frivillig reform , men med en mulighet for bruk av tvang.
DB170222 Samtidig er dette bare startskuddet for en pågående reform som har som hensikt å skape bedre tjenester for innbyggerne i hele landet, sier Andre N.
DB170222 Mange har sett behovet og ingen reform har vært mer diskutert og mer utredet enn kommunereformen.
DB170222 Jeg er glad for at et flertall etter valget i 2013 var enige om at tiden er inne for en slik reform , sier kommunalminister Jan Tore Sanner.
DB170222 Han viser til at samarbeidspartiene ble enige om behovet for en reform allerede i Nydalen da grunnlaget for støtten til regjeringen ble lagt.
DA170222 Omstridt reform
DA170222 Jeg er glad for at et flertall etter valget i 2013 var enige om at tiden er inne for en slik reform , sa Sanner.
DA170222 - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen.
BT170222 Omstridt reform
BT170222 OMDISKUTERT : - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen.
BT170222 Jeg er glad for at et flertall etter valget i 2013 var enige om at tiden er inne for en slik reform , sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) på en pressekonferanse i Stortinget onsdag morgen..
BT170222 Jeg er glad for at et flertall etter valget i 2013 var enige om at tiden er inne for en slik reform , sa Sanner.
BT170222 ENIGE OM REFORM : Antallet kommuner i Norge kuttes med 68 når nesten 100 kommuner blir slått sammen.
BT170222 - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen.
AP170222 - Vi vil være med å sikre en reform .
AP170222 Jensen kaller avtalen en løypemelding, ikke en endelig reform .
AP170222 - Vi vil være med å sikre en reform .
AP170222 Reform er et middel for å nå mål om bedre tjenester, mer maktspredning og endringer som må følge naturlig av moderne infrastruktur og flyttemønstre.
AA170222 - De har holdt innbyggerne for narr ved å kalle dette en frivillig reform , for så å endre spillereglene helt på oppløpet og velge noe helt annet.
AA170222 Jeg er glad for at et flertall etter valget i 2013 var enige om at tiden er inne for en slik reform , sa Sanner.
AA170222 - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen.
AA170222 Omstridt reform
AA170222 Jeg er glad for at et flertall etter valget i 2013 var enige om at tiden er inne for en slik reform , sa Sanner.
AA170222 - Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen.
AA170222 Nærpolitireformen er en krevende reform , men arbeidet er så langt i rute, fastslår Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) i en statusrapport for 2016.
AA170222 I en reform som har vært bygd på frivillighet, virker det meget uklokt å bruke tvang på noen ytterst få.
VG170221 Ifølge NRK, som omtalte saken først, er det også enighet om en reform som vil gi Norge til sammen ti regioner.
BT170221 Nå gjennomgår politiet en ny reform .
BT170221 Som en tommelfingerregel kan man si at når to politiske motstandere som Arbeiderpartiet og Høyre går sammen om en reform , har den trolig vært overmoden fra før.
BT170221 Kjetil Andersen, politistasjonssjef i Sandnes, uttalte nylig til Stavanger Aftenblad at det var på høy tid med en reform : « Jeg har selv sittet alene som lensmann på et lite kontor i Bjerkreim.
BT170221 De fleste som har jobbet med organiseringen av politiet, mener at en reform var helt nødvendig.
DN170220 Helseminister Bent Høie ( H ) sa før valget at det ikke ville være marked for helseforsikringer med Høyres reform , Fritt behandlingsvalg.
DB170220 Discussed drought response & security sector reform . http://t.co/rXHgpWFpi0 ¶
VG170219 | Studie : Dobbelt så mange syke eldre døde på sykehjem etter reform
DB170218 Insentivene i en velutformet borgerlønnmodell slår de som ligger i både dagens velferdslabyrint og Arbeiderpartiets foreslåtte reform .
AP170218 - Bedriftsskattene får endelig sin nødvendige reform , bedriftsreguleringer blir fjernet, investeringer i infrastruktur vil øke og selskaper investerer mer i å skape amerikanske arbeidsplasser.
AP170217 Det er mye debatt om politiet og reform for tiden.
VG170216 Helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen, mener fritt behandlingsvalg er en fullstendig mislykket reform .
VG170216 Helseminister Bent Høie ( H ) pekte på tre grunner til å lansere en slik reform : ¶ * 1 For mange venter unødig lenge på nødvendige inngrep. * 1 Ledig kapasitet både i det offentlige og det private helsevesenet. * 1 To-deling av pasientgrupper ved at flere tegner private helseforsikringer.
VG170216 Ap : Fullstendig mislykket reform
DB170216 Her hjemme trues nødvendige tiltak for omstilling, som kommunereform, høyere CO2-avgifter, en bedre landbrukspolitikk og en aktiviserende reform av trygdene, av populistiske krefter, mest synlig i Senterpartiet, men også i andre partier.
BT170216 Går vi tilbake til en organisering etter 250 år og kaller det en reform , bør vi uten å miste fremdriften kunne ta opp igjen navnet Bergenhus, som ble brukt i navnene Nordre og Søndre Bergenhus Amt til 1919 - for mindre enn 100 år år siden.
AA170216 Rabbiner Rick Jacobs, som leder den jødiske reformbevegelsen Union for Reform Judaism ( URJ ), mener Trump har opphevet den tverrpolitiske enigheten om tostatsløsningen i USA.
DB170215 Om SSB bruker sin nærhet til eksepsjonelle registerdata om norske husholdninger til å gi makroøkonomien et mer realistisk og empirisk orientert mikrofundament, vil det bidra til en allerede pågående og fruktbar reform innad i makroøkonomien etter finanskrisen.
BT170215 Kanskje er det nettopp nå det er på tide med en reform rundt barne-foreldre-familievern ?
BT170215 REFORM : Frem mot 2020 må vi fokusere på å holde IKT-systemene flytende samtidig som politireformen går sin gang i etaten, skriver Cato Rindal.
AP170214 - Ukraina har gjort det klart at deres fokus nå er på reform og på hvordan Ukraina kan møte standardene som trengs for NATO-medlemskap.
AP170214 - Ukraina har gjort det klart at deres fokus nå er på reform og på hvordan Ukraina kan møte standardene som trengs for NATO-medlemskap.
DB170212 Mens idrettslagene fra Vest etter kort tid fikk muligheten til reform , ble de østtyske lagene erstattet av « Betriebssportgemeinschaften » : En sportsorganisasjon som hadde tette bånd til yrker og produksjonslinjer som Lokomotive ( jernbanearbeidere ) og Dynamo ( politimenn ).
AP170212 Dette ville vært en stor og viktig reform , sier han.
AP170212 Dette ville vært en stor og viktig reform , sier han.
SA170211 En ny rapport fra Reform - ressurssenter for menn, som ble presentert denne uken, viser at så mange som en av ti gutter og menn er blitt utsatt for seksuelt overgrep.
DB170211 En ny rapport fra Reform - ressurssenter for menn, som ble presentert denne uken, viser at så mange som en av ti gutter og menn er blitt utsatt for seksuelt overgrep.
AA170211 En ny rapport fra Reform - ressurssenter for menn, som ble presentert denne uken, viser at så mange som en av ti gutter og menn er blitt utsatt for seksuelt overgrep.
DB170210 MISVISENDE : NRK presterte å både overdrive og ( trolig ) underdrive hvor mange personer som ville bli omfattet av Aps programforslag om reform av AAP.
DB170210 Da Ap la frem sitt programutkast på mandag, var forslaget om reform av AAP-ordningen blant de punktene som fikk mest oppmerksomhet, med bl.a. flere innslag på NRKs Nyhetsmorgen og bred diskusjon i Dagbladet i dagene etter.
AP170209 Republikaneren Jason Chaffetz er kongressrepresentant fra Utah og leder kontrollkomiteen i representantenes hus ( Committee on Oversight and Government Reform ).
AP170209 Med Norges omfattende økonomiske bidrag til FN, bør vi ta initiativ til en dyptgripende reform og restrukturering av arbeidet i organisasjonen.
AA170209 | Rapport : Én av ti menn utsatt for overgrep ¶ 10 prosent av alle gutter og menn blir eller har blitt utsatt for seksuelle overgrep, ifølge en ny rapport fra Ressurssenter for menn ( Reform ).
AA170209 Reform har sammen med flere samarbeidspartnere foreslått en rekke tiltak som skal overleveres helseminister Bent Høie ( H ) i håp om at han vil ta politiske grep som kan avlive noen av mytene rundt seksuelle overgrep mot menn.
DB170208 Markussen bygger videre på dette og foreslår en helt konkret reform .
DA170208 - Kommunene kan oppnå økonomiske fordeler i administrasjonen av en slik reform , men til gjengjeld blir det dyrere å drive velferdsoppgaver som skole og helse, sier Kaare Dybvad, som sitter i Folketinget for Socialdemokraterne.
DA170208 | Reform uten gevinst ¶
BT170206 Nå gjennomgår politiet en ny reform .
DB170201 For dette er en helt nødvendig reform som sikrer at alle får et bedre togtilbud.
AP170131 - At mitt arbeiderparti nå vil reversere en reform Ap har vedtatt på Stortinget er merkelige greier.
DB170130 Regjeringens reform er et ideologisk sidespor med høy risikofaktor.
DB170129 Å avvikle konsulentbruk i hele UD-systemet, så raskt som mulig, er en drastisk reform med store konsekvenser for forvaltningen.
VG170127 RIKTIG REFORM : - Juryordningen blir avskaffet i løpet av våren.
VG170127 Noen mener at denne reformen er en seier for embetsdommere, en reform som forringer lekdommerens innflytelse ved avgjørelse av skyldspørsmålet.
VG170127 Kampen for parlamentarismen ble fulgt opp av en reform som skulle bringe folkets stemme inn i domstolene.
VG170127 Dette er en reform som vil vare, ut over vår tid ¶
VG170127 Det er en reform for bedre rettssikkerhet.
VG170127 Det er en reform for bedre rettssikkerhet både for tiltalte og fornærmede.
VG170127 Det er en reform for bedre rettssikkerhet både for tiltalte og fornærmede, skriver kronikkforfatteren.
DB170127 - LITE NYTT FRA STØRE : Sanner er ikke imponert over alternativet til en styrt reform fra Ap-leder Jonas Gahr Støre.
SA170125 Høies reform « fritt behandlingsvalg », derimot, gir private aktører rett til å etablere seg der de selv ønsker og selv velge hvilke pasienter som skal få behandling - mens kostnadene dekkes over de offentlige sykehusenes budsjetter.
AP170125 populariteten er sammensatt : Mange nederlendere misliker hvordan regjeringen taklet flyktningkrisen, den svake økonomiske veksten etter eurokrisen og det er økt sinne fordi Nederland har måtte bidra til kriselånene til søreuropeiske land, fremholder forskeren Rem Korteweg fra Centre for European Reform ( CER
AP170125 populariteten er sammensatt : Mange nederlendere misliker hvordan regjeringen taklet flyktningkrisen, den svake økonomiske veksten etter eurokrisen og det er økt sinne fordi Nederland har måtte bidra til kriselånene til søreuropeiske land, fremholder forskeren Rem Korteweg fra Centre for European Reform
AP170124 Donald Trump prioriterte økonomisk reform knallhardt på sin første dag som president.
SA170122 « Fritt behandlingsvalg er en bred reform som reduserer ventetidene og stimulerer de offentlige sykehusene til å bli mer effektive », skriver Bent Høie.
SA170122 Fritt behandlingsvalg er en bred reform som reduserer ventetidene og stimulerer de offentlige sykehusene til å bli mer effektive.
AP170122 - « Alle » partiene hadde klare formuleringer i partiprogrammene om behovet for en reform .
DN170121 For republikanerne har det å reversere Obamas reform hatt høyeste prioritet.
DB170121 Spent på Trumps reform
DB170121 Obamas reform har ført til at antallet amerikanere uten helseforsikring gikk fra 16 prosent i 2010 til 8,9 prosent i fjor.
BT170121 For republikanerne har det å reversere Obamas reform hatt høyeste prioritet.
DB170120 En reform av politiet var tvingende nødvendig.
AP170120 Et bredt politisk flertall har siden 2015 stilt seg bak en reform etter at en offentlig utredning fire år tidligere enstemmig konkluderte med at juryordningen ikke bør videreføres i sin nåværende form. 3rd-party-bio ¶
AP170120 Et bredt politisk flertall har siden 2015 stilt seg bak en reform etter at en offentlig utredning fire år tidligere enstemmig konkluderte med at juryordningen ikke bør videreføres i sin nåværende form.
AP170120 Et bredt politisk flertall har siden 2015 stilt seg bak en reform etter at en offentlig utredning fire år tidligere enstemmig konkluderte med at juryordningen ikke bør videreføres i sin nåværende form.
SA170119 - Dette er en historisk reform og ikke noe Stortinget endrer hvert tiende år, sier Ulf Leirstein ( Frp ) til Aftenposten, som var først ute med nyheten torsdag.
FV170119 - Dette er en historisk reform og ikke noe Stortinget endrer hvert tiende år, sier Ulf Leirstein ( Frp ).
DN170119 Men dette er en kompleks reform som ikke uten videre kan fjernes, og som det uansett er Kongressens jobb å gjøre noe med.
DN170119 Kongressen har startet jobben med å oppheve reformen, men noen republikanere skjønner at man ikke kan fjerne en reform som har hjulpet 20 millioner mennesker uten at det samtidig innføres et alternativ.
DB170119 Ulf Leirstein ( Frp ) kaller det en historisk reform .
BT170119 - Dette er en historisk reform og ikke noe Stortinget endrer hvert tiende år, sier Ulf Leirstein ( Frp ).
BT170119 - Dette er en historisk reform og ikke noe Stortinget endrer hvert tiende år, sier Ulf Leirstein ( Frp ).
AP170119 - Dette er en historisk reform og ikke noe Stortinget endrer hvert tiende år, sier Ulf Leirstein ( Frp ).
AP170119 - Dette er en historisk reform og ikke noe Stortinget endrer hvert tiende år, sier Ulf Leirstein ( Frp ).
DB170116 Han mener også at NATO er foreldet og trenger reform , fordi NATO ikke har forsvart mot terrorangrep.
AP170116 - Det er ingen tvil om at aktiviteten i økonomien har vært høyere enn de fleste økonomer trodde, sier Simon Tilford, ved den EU-vennlige tenketanken Centre for European Reform , til Financial Times.
AP170116 - Det er ingen tvil om at aktiviteten i økonomien har vært høyere enn de fleste økonomer trodde, sier Simon Tilford, ved den EU-vennlige tenketanken Centre for European Reform , til Financial Times.
AP170114 Det viser blant annet erfaringene fra Danmark, som gjennomførte en lignende reform i 2007.
DB170113 - Pennridge Reform ( @PennridgeReform ) January 12, 2017 ¶
DB170110 Når det gjelder reform , er det lite sannsynlig at vi får forandringer i nær framtid.
DB170109 I fjor vår kom funnene fra en undersøkelse gjort av Reform - ressurssenter for menn og Oslo universitetssykehus, som hadde hatt som mål å se nærmere på hvorfor menn virket så mye mer uvillige til å benytte seg av tilbudene i helsevesenet.
SA170106 Det Erna Solberg og Aftenbladet ikke sier noe om, er at Stortingets sykehjemsreform, er de « brutte løfters reform ».
DN170102 En frivillig reform ville dermed ført til en reduksjon fra 19 til 16 fylker.
AP170102 | Pensjonsreformen er de ressurssterkes reform Harald Engelstad ¶
AP170101 Regjeringen arbeider med reform av barnevernet.
AP161110 Det betyr at selv om det er flertall for en reform presidenten har foreslått, kan et mindretall stanse den gjennom en såkalt filibuster.
AP160922 Det er en nødvendig reform .
AP160914 Det ser vi også nå, sier Camino Mortera-Martinez, ekspert på sikkerhet, migrasjon og terror ved tenketanken Centre for European Reform .
AP160821 Lederne skal lede og styre politiet for å sikre best mulig forebygging, trygghet, beredskap og etterforskning samtidig som de skal gjennomføre en omfattende reform .
DB160628 Han grep fatt i mange av de områdene som igjen var helt sentrale i Brexit ; i helsevesenet, utdanning og sysselsetting, i økende forskjeller og langsiktig reform av velferdsstaten.
AP160628 I alle fall midlertidig, sier Simon Tilford, nestleder ved tenketanken Centre for European Reform ( CER ), til Aftenposten.
AP160628 Det innebærer en EØS-avtale med full tilgang til det indre marked, men med en reform av reglene for innvandring i hele unionen, skriver han i The Telegraph.
AP160525 Han understreker at Ap ønsker en ny reform for eldrehelse der kommunene skal ha førerrollen.
AP160525 Ap ønsker ny reform for eldrehelse ¶
AP160525 Ap ønsker en reform med øremerkede overføringer til kommunenes omsorgstjenester.
AP160509 Det var takket være Dengs autoritet at Kina kunne gå i gang med økonomisk reform .
AP160507 - Vi mener særskilte ( økonomiske reform )-tiltak, restrukturering av gjeld og finansiering nå må diskuteres samtidig, skriver Lagarde i brevet til eurolandenes finansministre.
AP160504 I tillegg ble arbeid med en reform for bedriftsbeskatning satt i gang, det såkalte Scheel-utvalget.
SA160424 Miljøterapeutene Tina Dybvik og Hans Perry Silseth forteller at føringer fra statlig hold, samt innspill fra personalet, førte til en slags reform ved Skansen Aktivitet.
AP160424 Simon Tilford, nestsjef ved tankesmien Center for European Reform i London, sier folkeavstemninger ofte er blitt offer for en overforenkling, basert på følelser og skrekkpropaganda.
AP160424 Nei-flertallet var et tilbakeslag for forfatningstilhengerne fordi en slik reform ville kreve enstemmighet fra alle EU-landene.
AP160424 Den formen kjente Europa også i sin middelalder og har tatt oppgjør med den via reform , opplysning, renessanse og demokratiske prosesser.
AP160424 Miljøterapeutene Tina Dybvik og Hans Perry Silseth forteller at føringer fra statlig hold, samt innspill fra personalet, førte til en slags reform ved Skansen Aktivitet.
AP160415 - Vi støtter en diplomatisk dialog og en reform i landet for å få gjennom en global forandring.
AP160409 Så de har en stor interesse av å opprettholde status quo og å motsette seg ekte reform .
AP160331 En reform av pensjonene i stat og kommune er overmoden : ¶
AP160326 Han kritiserer videre idéen om en reformasjon av islam og hevder at « det er nettopp forsøk på reform av islam som har gitt opphav til den ekstremistiske ideologien ».
AP160324 Nesten hver gang en muslimsk ekstremist trer frem, snakkes det varmt om reform av islam.
AP160324 Det er tegn på manglende forståelse av islamsk historie, for det er nettopp forsøk på reform av islam som har gitt opphav til den ekstremistiske ideologien til grupper som ISIL og Al-Qaida.
AP160322 Iverksatt en reform for å gjøre jernbanen mer kundeorientert og effektiv.
AP160322 Ville opplysning og reform av kristendom lyktes hvis kristendomskritikere ble betraktet som kristendomsfober, og at de ble kritisert ut fra sinnelagsetikk : At deres intensjon ble kriminalisert ?
AP160321 Tidligere har han tatt til orde for en større reform av det internasjonale asylsystemet.
AP160318 Jeg er overbevist om at alternativet til reform ikke er at tingene er som de var.
AP160318 Alternativet til reform er mer statlig detaljstyring, fordi mange kommuner er for små for de store oppgavene de har ansvar for.
AP160318 - Får ikke en samordnet reform
AP160318 - Det vi med sikkerhet kan si er at den frivillige fasen vil lede til en god del sammenslutninger, men vi får ikke en samordnet reform av kommunestrukturen, kanskje med unntak for Vestfold.
SA160308 FIFA vedtok også i sin reform en større kvinnerepresentasjon, og alle de seks konføderasjonene må blant annet velge minst én kvinne blant sine representanter til FIFA-styret.
AP160308 FIFA vedtok også i sin reform en større kvinnerepresentasjon, og alle de seks konføderasjonene må blant annet velge minst én kvinne blant sine representanter til FIFA-styret.
AP160302 Og han har, slik de også ser det, innført en nærmest sosialistisk reform av helseforsikringssystemet, det såkalte Obamacare.
AP160229 En reform som kommer helt uavhengig er Regjeringens jernbanereform. 1.1.2017 vil Jernbane-Norge se slik ut : ¶
AP160225 - Mitt inntrykk er at han virkelig vil ha reform , og vi kan jo kun velge mellom de kandidatene som er der, sier Hallén, og legger ikke skjul på at det også er sider ved Infantino som han gjerne skulle sett var annerledes.
AP160225 | Selv ikke han som ledet pampenes reform , tror at denne mannen kan forandre FIFA ¶
AP160225 Men han sitter på et inntrykk av at sveitseren virkelig ønsker å bidra til reform .
SA160221 Presset utenfra er så mye større enn før, også fra sponsorer, politikere og internasjonale organisasjoner som vil ha reform .
AP160221 Presset utenfra er så mye større enn før, også fra sponsorer, politikere og internasjonale organisasjoner som vil ha reform .
AP160212 Jeg er usikker på om Sanders har rett i at man behøver en omfattende reform av valgkampsystemet.
AP160210 Godt forberedt reform
AP160202 Professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole ( NHH ) har lest forslaget til reform av formuesskatten fra Alliansen for norsk, privat eierskap.
AP160130 Marco Rubio vil ha en gradvis innvandringsreform, men får kritikk for at han tidligere støttet en omfattende reform .
AP160115 Hun er allsidig og har jobbet med helsepolitisk reform som førstedame.
AP160115> Hun er allsidig og har jobbet med helsepolitisk reform som førstedame.
AP160115> target="avis" href= Hun er allsidig og har jobbet med helsepolitisk reform som førstedame.
AP160115> target="avis" href= target="avis" href= Hun er allsidig og har jobbet med helsepolitisk reform som førstedame.
AP160115> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Hun er allsidig og har jobbet med helsepolitisk reform som førstedame.