DA171130 Reell makt ¶
VG171129 Les også : Kommentator ut mot Northug : - Reell trussel for at han blir frosset ut ¶
SA171129 - Uavhengig om videoene er ekte, så er trusselen reell , og det er det presidenten snakker om, svarte hun på spørsmål om hun mener Trump burde ha ansvar for å sjekke om videoene er ekte.
DB171129 Anerkjennelse av Palestina kan bidra til å styrke palestinernes forhandlingsposisjon og dermed til en reell fredsprosess. 2.
DA171129 - Uavhengig om videoene er ekte, så er trusselen reell , og det er det presidenten snakker om, svarte hun på spørsmål om hun mener Trump burde ha ansvar for å sjekke om videoene er ekte.
AP171129 Selv om svangerskap ikke er noen sykdom, kan det medføre at man i kortere eller lengre perioder må sykemeldes som følge av plager som oppstår, eller at det er reell fare for det ufødte barnet.
DB171127 - Det er ikke en reell debatt i Ap om posisjonen til Støre, men mange kommunepolitikere vil nok være bekymret dersom ikke målingene både for partiet og lederen snur i god tid før kommunevalget.
DB171127 Det er en reell fare for at flere enn nødvendig faller ut av arbeidslivet fordi de ikke lenger har nødvendig kompetanse.
AP171127 Skolehelsetjenesten skal være der når eleven trenger den, barnevernet skal forstå ulike kulturer og politiet skal rykke ut når trusselen er reell .
AP171127 Hvis Tellevik Dahl bekymring for Oslo-skolen er reell , burde hun støtte våre forslag.
VG171126 Vi jobber utifra at vi innen fornybar energi skal ha en reell avkastning på 9-11 prosent.
NL171126 Dersom det lå til rette for en reell overføring av makt fra Oslo, ville diskusjonen vært en annen.
DB171126 De fortjener at man gir dem en reell sjanse !
DA171126 Vi jobber ut ifra at vi innen fornybar energi skal ha en reell avkastning på mellom 9 og 11 prosent, sier Statoil-sjefen.
AP171126 Vi jobber ut ifra at vi innen fornybar energi skal ha en reell avkastning på mellom 9 og 11 prosent, sier Statoil-sjefen.
VG171125 Likevel mente Høyesterett at grov underbetaling, tyngende arbeids- og livsforhold og liten reell handle- og bevegelsesfrihet beviste tvangsarbeid.
SA171125 Sykepleieren er fullstendig ukjent for deg, men han/hun representerer 1-1-3, et system som du har tillit til, og dermed tillegger du sykepleieren samme tillit ( andre steder i verden representerer kommunikasjon med et nødnummer en reell risiko for å bli koplet til politiet ).
SA171125 Fikk aldri reell mulighet ¶
DB171125 Men fordi prisen på kvoter har vært for lav til å ha reell effekt, og antallet overskuddskvoter i systemet har vært så stort, har det i praksis ikke fått den virkningen man så for seg.
AP171125 Vi tror at erfaring i en reell skolehverdag vil kunne endre på denne sørgelige statistikken.
VG171124 - Det er fri prissetting, så selv om butikken har reklamert med en rabatt som kanskje ikke var reell har du ikke så mye du skal ha sagt etter du har kjøpt en vare, sier Høst.
DA171124 Får man til det, vil det virkelig markere en reell slutt på konflikten.
BT171124 Byrådet ønsker nå innspill til den nye arealdelen - vi ønsker å bygge Bergen mot framtiden med reell medvirkning fra bergenserne.
AP171124 Oppbemanningen det er snakket om er ikke reell , sier Jahren.
AP171124 Oppbemanningen det er snakket om er ikke reell , sier Jahren.
VG171123 Les også : Kommentator ut mot Northug : - Reell trussel for at han blir frosset ut ¶
VG171123 - Ja, det er en reell problemstilling.
SA171123 - Hvis det er en reell grunn til ikke å like vennene, kan det være lurt å ta en peptalk med tenåringen din om det.
BT171123 - Det er jeg veldig glad for å høre, men dette må ledsages av en holdningsendring innover i forskningsavdelingen, slik at man får en reell prioritering av det som Finansdepartementet har understreket at de ser på som veldig viktig, sier han til Nettavisen.
AP171123 - Hvis det er en reell grunn til ikke å like vennene, kan det være lurt å ta en peptalk med tenåringen din om det.
AA171123 - Hvis det er en reell grunn til ikke å like vennene, kan det være lurt å ta en peptalk med tenåringen din om det.
VG171122 Gulroten kunne vært å gi Northug en reell sjanse til å vise seg frem.
VG171122 Gulroten kunne vært å droppe den aldeles meningsløse uttalelsen om at ankermann-etappen i OL er utdelt før sesongstart, og gi løperen med så mye sisteetappe-erfaring en reell sjanse til å knive med Finn-Hågen Krogh.
VG171122 | Adressa-kommentator ut mot Northug : En reell trussel for at han blir frosset ut ¶
VG171122 Det tror jeg er en reell trussel for Petter.
VG171122 Det var reell grunn til å betvile om SSB kunne levere analyser og modellberegninger til brukerne.
DN171122 - Det finnes en reell mulighet til å sette en stopper for denne mangeårige borgerkrigen, sa Putin da han onsdag åpnet møtet i Sotsji ved Svartehavet.
DB171122 De har kommet i en reell mindretallsposisjon og det kan legge grunnlaget for mye interessante politiske vedtak i Stortinget i framtida.
DA171122 Sanner måtte også svare på Fafo-undersøkelsen Dagsavisen omtalte i går, som viser at bare én av fire tillitsvalgte i LO Stat opplever at de har reell innflytelse over nedbemanninger og omstillinger på arbeidsplassen.
BT171122 Men Forbrukerrådet har en tommelfingerregel om at en vare må ha vært omsatt til førprisen i minst seks uker før salget starter, hvis den skal være reell .
BT171122 Samtidig er det viktig at vi har en åpen og reell konkurranse om anbudet.
BT171122 I tillegg er det relativt kort tid til oppstarten av det nye anbudet og vi skal sørge for en reell og god konkurranse.
SA171121 Det var reell grunn til å betvile om SSB kunne levere analyser og modellberegninger til brukerne.
NL171121 Helseminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen har med andre ord ingen reell makt og snakker for døve ører.
DN171121 Bare en firedel av de tillitsvalgte i LO Stat sier de hadde reell innflytelse over omstillingsprosessen.
DN171121 Bare en firedel av de tillitsvalgte i LO Stat opplever at de har reell innflytelse ved omstilling på arbeidsplassen.
DB171121 Begrunnelsen fra utvalget for blant annet likebehandling er god : « Reell likestilling mellom foreldre fordrer like rettigheter som grunnlag.
DA171121 Likevel opplever kun en fjerdedel av de tillitsvalgte i LO Stat at de hadde reell innflytelse over denne prosessen, og kun 13 prosent oppgir at de var med på å påvirke utfallet.
AP171121 Det er ikke forsvarlig å foreta ytterligere kutt på reell elevpris til skoler som våre, plassert i våre områder av byen.
AP171121 Underrepresentasjon i for eksempel posisjoner som fylkespartiledere og ordførere viser at det er en lang vei igjen mot reell likestilling, sier Giske.
AA171121 Bare en firedel av de tillitsvalgte i LO Stat opplever videre at de hadde reell innflytelse over omstillingsprosessen.
DB171120 Det gjør denne delen av mini-touen til en reell test for et nytt spennende OL-håp.
DB171120 Berggrens kommentar viser at faren for å bli latterliggjort i hvert fall er reell .
DA171120 Retten finner det imidlertid bevist utover rimelig tvil at han objektivt sett inngikk en reell avtale med IS om å begå straffbare handlinger som beskrevet i straffeloven, eller medvirke til dette.
BT171120 Retten finner det bevist utover rimelig tvil at han objektivt sett inngikk en reell avtale med IS om å begå straffbare handlinger som beskrevet i straffeloven, eller medvirke til dette.
AP171120 - Stortinget har to oppgaver når det gjelder ansvaret med å forvalte Alfred Nobels testamente : Utnevne medlemmer av Nobelkomiteen, og å gjøre det nødvendige for å sikre komiteen formell og reell uavhengighet, sier Støre.
AP171120 Retten finner det bevist utover rimelig tvil at han objektivt sett inngikk en reell avtale med IS om å begå straffbare handlinger som beskrevet i straffeloven, eller medvirke til dette.
AA171120 Etter en samlet vurdering av bevisene, finner retten det bevist utover rimelig tvil at tiltalte inngikk en reell avtale med terrororganisasjonen IS.
AA171120 Det må foreligge en reell avtale om slikt forbund, men det stilles ikke krav om at det skal være avtalt nærmere detaljer omkring terrorhandlingen.
VG171118 Ut fra rettspraksis vurderte juristen at det ville være en reell risiko for at saken ble henlagt eller mannen frikjent.
AP171118 Ut fra rettspraksis vurderte juristen at det ville være en reell risiko for at saken ble henlagt eller mannen frikjent.
VG171117 Etter fire år i regjering er jeg usikker på om Høyre egentlig har noen egen reell politikk som springer ut fra en ideologisk overbevisning om hvordan Norge bør være skrudd sammen.
DB171117 Det bør være en foreldelsesfrist på maksimum fem år, og det må være en reell prøving av om tilbakekall er forholdsmessig med klare kriterier for hva som vurderes.
DB171117 Det bør innføres en foreldelsesfrist for tilbakekall, og det må være en reell vurdering av om tilbakekallet er forholdsmessig.
DB171116 Trolig hadde økning av denne grensen og reell styrking av fri rettshjelpsordningen minket behovet for rettshjelpstiltakene, men det er ikke justisministeren opptatt av.
VG171115 Mobilitetskravet er bare ett av mange krav for å være reell arbeidssøker, men det skal like fullt praktiseres strengt, skriver Hauglie.
DA171115 Konservative pro-EU-politikere, anført av parlamentsmedlem Dominic Grieve, er bekymret for at parlamentet ikke vil få noen reell innflytelse på slutten.
DA171115 De frykter at parlamentet ikke får noen reell sjanse til å påvirke den endelige brexit-avtalen med EU.
VG171114 Ellers var det en bra kamp for oss, en reell test.
NL171114 Dette er min største bekymring i forbindelse med fylkessammenslåingen og den er mye mer reell enn Hilmarsens bekymring om at vi skal legge Tromsø på slaktebenken.
DN171114 Av de store varemerkene vil det etter en fusjon bare være Lego som står igjen som en reell konkurrent.
DB171114 Alt dette bærer håp om at Lunde Pedersen kan være en reell medaljekandidat når OL går av stabelen neste år.
DB171114 Norges viktigste næring behøver reell politisk styring som er transparent for Stortinget og befolkningen, sier Tore Storehaug ( KrF ).
DA171114 For noen er dette en heller tåpelig problemstilling, men for rollefiguren i « Wind River » er hans indre kamp mot tårene like reell som jeg opplevde den da jeg vokste opp.
DA171114 Høyre har snakket om at tidlig innsats er deres neste store satsing, men partiet ignorerer det viktigste tiltaket for å få en reell tidlig innsats, nemlig flere lærere i skolen og barnehagen, hevder Ap-politikeren.
DA171114 - Høyre og Frp viser ingen tydelige visjoner for skolen i sitt budsjettforslag, sier Henriksen, og legger til at 100 millioner til tidlig innsats knapt kan kalles en reell satsing.
AP171114 Hansen fra Aftenposten fremholdt at den beste vaksinen mot en slik ukultur er å ha en ledergruppe med reell kjønnsbalanse og som består av ulike typer mennesker, og at det da ikke blir aksept for å tie stille hvis noen opplever eller ser trakassering.
AP171114 Som reell arbeidssøker må man være villig til å ta ethvert arbeid og til å ta arbeid hvor som helst i Norge.
AP171114 I henhold til folketrygdloven må man være reell arbeidssøker for å ha rett til dagpenger.
AP171114 - Manglende praktisering av krav til aktivitet eller mobilitet kan føre til at dagpengemottagere mottar ytelsen uten å oppfylle kravet om å være reell arbeidssøker, sier Riksrevisjonen.
VG171113 Det er en reell uenighet vi må forholde oss til, sier Harberg til NTB.
VG171113 - Reell uenighet ¶
SA171113 Riksrevisjonen reagerer på at Nav-kontorene de har snakket med, ikke sjekker om dagpengemottakere oppfyller kravene til å være reell arbeidssøker.
DA171113 | Valgforsker : - En grei politisk markering uten reell verdi ¶
DA171113 Det er en reell uenighet vi må forholde oss til, sier Harberg til NTB.
DA171113 - Reell uenighet ¶
BT171113 Det er en reell uenighet vi må forholde oss til, sier Harberg til NTB.
BT171113 - Reell uenighet ¶
AP171113 Dette er en reell sjanse til å få regjeringen til å trekke tilbake de katastrofale lisensene.
AP171113 Dette er reell mulighet til å skape en omdreining i både norsk og internasjonal miljøpolitikk.
DB171112 For Irland, som skapte en reell målsjanse og baserte alt på at Shane Duffy skulle klarere alt som kom i høyden, var det safety hele tida.
NL171111 De enkeltforslagene ordføreren i Sør-Varanger tar opp illustrerer godt hvilke diskusjoner den nye stor-regionen nå endelig åpner opp for, en reell debatt om å desentralisere statsforvaltningen - og det helt i tråd med Stortingets vilje.
DB171111 Han står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemstedet sitt.
DB171110 Hun må ut og avklare så vi kan få en reell debatt om hvordan SSB skal organiseres, for det trengs, sier Kaski.
BT171110 Vi skal ha reell medbestemmelse.
BT171110 Spekter må vise reell vilje til å lytte til arbeidstakerne sine.
SA171109 Saken er prinsipielt viktig, og er en understreking som gjør forhandslingsretten for arbeidstakerne mer reell .
DB171109 Reell trussel ¶
DB171109 Reell trussel ¶
DB171109 Nå som Jerry Brown kommer til Det Norske Videnskaps-Akademi for å diskutere med representanter fra en rekke av verdens ledene vitenskapsakademier, oppfordrer jeg både politikere og beslutningstakere på den ene siden, og hele forskersamfunnet på den andre siden, til å bidra til en reell dialog dem imellom.
DB171109 Guvernør Brown mener at vi, for å løse miljø- og klimautfordringer, trenger en styrket - reell - dialog mellom politikere og beslutningstakere på den ene siden og forskere på den andre siden.
DA171109 - Det er en høyst reell mulighet for at man kan lytte til disse forslagene, og at dette ikke nødvendigvis bare ligger hos KrF lenger.
SA171108 I tillegg til lovendringer, må det kanskje også til en holdningsendring før vi ser en reell reduksjon av tvangsinnleggelser, tvangsmedisinering og tvangsmiddelbruk.
DB171108 Jeg tror at hun ville gjort det vesentlig bedre enn Bernie Sanders, og ville hatt en reell mulighet til å Slå Hillary, dersom hun hadde stilt til valg i 2016.
DB171108 Det startet som en vits, før det ble brått mer seriøst da Hollywood-kjendisen og eks-wrestleren Dwayne « The Rock » Johnson i mai i år omtalte muligheten for at han stiller som presidentkandidat i 2020 som « reell », ifølge The Washington Post.
DB171108 Det er ikke mange som levner dem en reell sjanse til å kunne utfordre Donald Trump i 2020.
DN171107 Musk, som i flere år har advart mot kunstig intelligens, sa i sommer at teknologien utgjør en reell eksistensiell trussel for menneskeheten.
DB171107 Og selv om det er svært sjeldent at skjelvene i Oslo-området har en styrke som i 1904, viser geologiske undersøkelser at faren for et nytt stort skjelv kan være reell .
BT171107 Hva er så hovedoppgavene til SSB, og hva er det reell uenighet om ?
DB171106 Rødboka skiller mellom utropspris ( På-ruta ) og reell salgspris og har gjennom mange år utviklet gode data gjennom å sammenligne reelle observerte salgspriser med prisfallsalgoritmer.
DB171106 Trusselen om å flytte seg selv, formuen og skatteinntekten ut av landet er både reell og velkjent.
DB171106 De ville undersøke om han utgjorde noen reell trussel mot fru Thatcher etter å ha beskrevet hennes død som « en fantastisk drøm ».
DN171105 - Vi legger opp til reell inndekning av satsingene med en rekke mindre kutt på andre budsjettposter, sier Breivik.
DB171105 Dette er en helt reell utfordring : Vi får en generasjon med mannlige flyktninger som ingen er interessert i.
BT171105 « Den 11-årige jentens inspirerende melding endte i avisen og førte til reell endring », heter det i artikkelen. #ikketilpynt mot Sony ¶
AP171105 « Den 11-årige jentens inspirerende melding endte i avisen og førte til reell endring », heter det i artikkelen. #ikketilpynt mot Sony ¶
AP171105 Personer som ikke har fått prøvd sin sak for en uhildet domstol, kan i en roman beskyldes for blant annet overgrep uten reell mulighet til å forsvare seg.
AP171105 George Orwells dystre fremtidsskildring fra 1948 er blitt reell for lenge siden.
VG171104 Selvsagt er det langt fra livet som Arsenal-stjerne til å være en snakkis i en liga for spesielt interesserte langt oppe i nord, men sammenligner man Bendtner per i dag med hvor han har vært de siste sesongene, er dette en reell solskinnshistorie.
SA171104 René Fasel, sjef i Det internasjonale ishockeyforbundet, mener at KHL må tenke seg om dersom trusselen er reell .
DB171104 I Sør-Korea bekymrer man seg for at Yun ikke har noen reell støtte fra Det hvite hus.
AP171104 Til bildet av sjenerøs ressursbruk i etaten hører også en reell pensjonsalder på 57 år.
AP171104 René Fasel, sjef i Det internasjonale ishockeyforbundet, mener at KHL må tenke seg om dersom trusselen er reell .
AA171104 René Fasel, sjef i Det internasjonale ishockeyforbundet, mener at KHL må tenke seg om dersom trusselen er reell .
DB171103 Tror du det er en reell mulighet for å vinne denne saken ?
DB171103 En større reell mulighet enn under Alta-saken.
DB171103 For 2018 foreslår regjeringen en reell vekst i kommunesektorens frie inntekter på nesten 3,8 milliarder kroner.
VG171102 k er et uttrykk for støtte til det arbeidet Sør-Korea gjør, og at vi tar sterkt avstand fra det atomvåpen og rakettprogrammet som Nord-Korea gjennomfører, men NATO ønsker en fredelig løsning og dialog, og det er derfor vi støtter opp om sanksjonene som har som hovedhensikt å legge grunnlag for en reell dialog der Nord-Korea avvikler sine atomvåpenprogrammer, sier
SA171102 Nå er det gått et år, og katastrofen er stadig reell .
SA171102 Det var et stramt kulturbudsjett han presenterte, og for Museum Stavanger ( MUST ) sin del var det i likhet med de siste årene et budsjett uten reell dekning for lønns- og prisvekst.
DB171102 - Hvilke saker blir det reell debatt om nå ?
DB171102 - Hvilke saker blir det reell debatt om nå ?
VG171101 I en tweet tirsdag kaller Donald Trump rådgiveren sin for en ung, frivillig uten noen reell posisjon, noe som ikke helt harmonerer med lydbåndopptak fra et intervju med Washington Post hvor Trump beskriver ham som en « olje- og energikonsulent, en strålende fyr ».
NL171101 Tenk om midlene og tidsbruken heller kunne vært brukt på reell samfunnsbygging !
DB171101 Det betyr at det sitter parlamentarikere i denne forsamling som mener at asylretten ikke skal være reell , og at dermed skal demokratiet i de nordiske land, i både nasjonal og internasjonal forståelse, undergraves.
VG171031 Det har ikke vært lagt opp til reell faglig diskusjon der erfarne forskere innenfor kjernevirksomheten har fått forsvare våre sterke faglige tradisjone, sier SSB-forskeren.
SA171031 Det store målet er at Hedda Hynne er en reell medaljekandidat i OL i Tokyo i 2020.
FV171031 Det store målet er at Hedda Hynne er en reell medaljekandidat i OL i Tokyo i 2020.
DB171031 Og selv om det er svært sjeldent at skjelvene i Oslo-området har en styrke som i 1904, viser geologiske undersøkelser at faren for et nytt stort skjelv kan være reell .
BT171031 Det store målet er at Hedda Hynne er en reell medaljekandidat i OL i Tokyo i 2020.
VG171030 Bladet Kapital publiserte det første eksempelet på reell kritisk journalistikk i sin utgave fra 19. oktober, der de avkler både Ubers norske sjef Carl Endresen, og NHO-direktør Kristin Skogen Lund.
VG171030 Så hva med litt reell konkurranse ?
SA171030 Det er en reell mulighet for at avdelingen i Tanke Svilandsgate vil bli lagt ned, og aktiviteten flytta til andre skoler med ledig kapasitet.
DN171030 Men tross territorielle tap, vil ekstremistgruppa fortsatt utgjøre en reell fare, ifølge eksperter.
BT171030 Ofte er det knapt noen reell beslutning å spore, mer en lettet respons til mors valg eller en mindre lettet oppfyllelse av arbeidsgivers forventninger.
AP171030 Bildet viser ikke en reell situasjon.
AP171030 Dette var første gang i historien at massemedier fikk reell makt til å påvirke historiens løp.
AP171030 Det store målet er at Hedda Hynne er en reell medaljekandidat i OL i Tokyo i 2020.
VG171029 Samtidig var han en slags syntese av alle 1960-tallets radikale og karismatiske lederskikkelser innen protestbevegelsen, dratt videre i et tankeeksperiment om hvordan de ville bli som statsmenn om de fikk reell makt.
SA171029 Det blir i år som i fjor, som året før, og året før dét akkurat som vi fryktet : det blir en reell nedgang i stipendmidlene.
AP171029 Det er langt fra gitt at det vil gi noen reell forebyggende effekt.
VG171028 Om vi skal oppnå en reell systemendringer, så må vi komme frem til løsninger både på lokalt, regionalt og globalt nivå, og dra lærdom av hverandre, geografiske forskjeller til tross, sier Stordalen.
VG171028 Kommunikasjonsdirektør Marianne Stigset i EAT Foundation sier til VG at konferansen nå også arrangeres i Asia er en milepæl for organisasjonen, og sier organisasjonen nå merker at de er i ferd med å få en reell gjennomslagskraft på høyt nivå : ¶
SA171027 Hyttei ¶ Reell formue samsvarer ikke nødvendigvis med oppføringen i skattelistene.
SA171027 Reell inntekt blir : Alminnelig inntekt : 250.000 + foreldrefradrag : 25.000 + lånerenter ( 25 % av 100 000 ) : 25.000 + minstefradrag : 69.800.
SA171027 Reell inntekt : 372.800.
BT171027 Hytte ¶ Reell formue samsvarer ikke nødvendigvis med oppføringen i skattelistene.
BT171027 Reell inntekt blir : Alminnelig inntekt : 250.000 + foreldrefradrag : 25.000 + lånerenter ( 25 % av 100 000 ) : 25.000 + minstefradrag : 69.800.
BT171027 Reell inntekt : 372.800.
BT171027 Det finnes reell uenighet i samfunnet.
AP171027 Her er forklaringen på hvordan reell formue kan være ni ganger så stor som ligningsformuen for en av de aller rikeste i Norge. 1.
AP171027 Her er forklaringen på hvordan reell formue kan være ni ganger så stor som ligningsformuen for en av de aller rikeste i Norge. 1.
AP171027 Hytte ¶ Reell formue samsvarer ikke nødvendigvis med oppføringen i skattelistene.
AP171027 Reell inntekt blir : Alminnelig inntekt : 250.000 + foreldrefradrag : 25.000 + lånerenter ( 25 % av 100 000 ) : 25.000 + minstefradrag : 69.800.
AP171027 Reell inntekt : 372.800.
AA171027 Reell inntekt blir : Alminnelig inntekt : 250.000 + foreldrefradrag : 25.000 + lånerenter ( 28 % av 100 000 ) : 28.000 + minstefradrag : 72.800.
AA171027 Reell inntekt : 375.800.
AA171027 Reell formue samsvarer ikke nødvendigvis med oppføringen i skattelistene.
VG171026 - Jeg forventer at jeg skal stå på start og være nervøs fordi jeg vet at jeg har en reell mulighet til å kjempe om å vinne, sier han til VG om sine forventninger før comebacket.
DB171026 ¶ OPTIMIST : - I Wales har jeg en reell mulighet til å kjempe om seier eller pallplass, sier Mads Østberg.
DB171026 - I Wales har jeg en reell mulighet til å kjempe om seier eller pallplass.
DB171026 - Det er et veldig skuffende forslag, for hvis du skulle sikre en reell nedgang i statistikken, måtte de jo ha spesifisert at bestemte grupper ikke skulle gis midlertidig opphold, eller kommet med noe annet enn det som allerede er praksis i dag.
DB171026 Hvordan regjeringen har tenkt å ivareta en siste rest av reell saksgang og ankerett, er det grunn til å spørre om.
DA171026 - Jeg forventer at jeg skal stå på start og være nervøs fordi jeg vet at jeg har en reell mulighet til å kjempe om å vinne, sier han om sine forventninger før comebacket.
DA171026 De kan i teorien enda holde seg, men den teorien er ikke reell i praksis, innrømmer han.
DA171026 - Sannsynligheten for at dette blir ulønnsomt er veldig reell , mener Henrik Tveter, siviløkonom og rådgiver i WWF Verdens naturfond.
AP171026 Kontantstøtten gir familier en reell frihet til å velge det de mener er best for seg og sin ettåring.
AP171026 Mannen som bøyer seg frem, jobber ikke i samme bedrift og har, ifølge Sørheims egen beskrivelse, ingen reell makt over henne.
DB171025 Seksuell makt er ikke reell makt Debatt ¶
VG171024 Og det gjøres en reell omfordeling.
VG171024 - Det gjøres reell omfordeling ¶
BT171024 Den har blitt en helt reell snakkis om helt reelle mennesker.
AP171024 Eksperimentene ble gjennomført i reell kjøpssituasjon i varehusene.
VG171023 Det er vel ikke akkurat en attest om at han har innfridd dette, når kretsstyret i Oslo nå ønsker seg en president som « evner å endre kulturen i NFF og leder an i arbeidet for reell åpenhet og forbedret kommunikasjon ».
DB171023 Høsten 2015 åpnet disse to innstrammingene for at asylsøkere som kom til Norge via Russland ikke fikk reell behandling av asøknadene sine, og kunne pågripes av politiet på Storskog i påvente av retur til Russland.
DB171023 Dette samtidig som Yukio Edano, opposisjonslederen i Japan, framstår som en reell statsministerkandidat på sikt.
AP171022 Og som, i motsetning til meg, kanskje har vært i en situasjon der han har hatt reell makt over dem.
SA171021 Slik Brækhus-leiren ser det, utgjør Laurén likevel en reell trussel, med sin erfaring og solide fysikk.
NL171021 Hvor kvinner lever i en reell frykt for å bli overfalt eller trakassert, og hvor kvinner må tåle krenkende ord og adferd rettet mot seg selv, bare fordi de er kvinner.
FV171021 Slik Brækhus-leiren ser det, utgjør Laurén likevel en reell trussel, med sin erfaring og solide fysikk.
DB171021 Faktum er at seksuell makt ikke gir noen reell makt, verken økonomisk eller sosialt.
DB171021 Det kan virke som at jo mer reell makt kvinner får, jo mer porno ser menn på.
DB171021 Den makten Rolness og hans likesinnede gir kvinner er verken reell , eller en type makt kvinner selv har valgt.
BT171021 Slik Brækhus-leiren ser det, utgjør Laurén likevel en reell trussel, med sin erfaring og solide fysikk.
BT171021 Slik Brækhus-leiren ser det, utgjør Laurén likevel en reell trussel, med sin erfaring og solide fysikk.
AP171021 Slik Brækhus-leiren ser det, utgjør Laurén likevel en reell trussel, med sin erfaring og solide fysikk.
VG171020 Kommentar Det er bare én eneste holdbar måte å håndtere bakrusen etter sykkelfesten på : Reell åpenhet om hvor stygg sluttregningen ser ut til å bli.
VG171020 Det er bare én eneste holdbar måte å håndtere bakrusen etter sykkelfesten på : Reell åpenhet om hvor stygg sluttregningen ser ut til å bli.
VG171020 Men er hun en reell motkandidat til Putin, som foreløpig ikke har sagt offisielt at han kommer til å satse på gjenvalg neste år ?
AP171020 Asylsøkere skal ha de samme regler for familiegjenforening som alle andre, samt krav til norskkunnskap og reell forsørgerevne.
SA171019 - Norsk filminstitutt har med sin handlingsplan et mål om å skape en reell kjønnsbalanse i bransjen, slik at kvinner og menn skal få like mye makt kunstnerisk og kapitalmessig.
DB171019 Jeg hørte ikke noe mer, men gudene vet om jobben var reell , eller om han ville lure meg, sier Winther til Dagbladet.
DB171019 Enkelte av partiprogrammene er uklare med hensyn til om det er reell avkriminalisering partiene går inn for, eller en eller annen form for depenalisering, som innebærer at bruk og besittelse forblir straffbart, men at bruken av straff reduseres.
DA171019 Bostyret viste også til mannen nylig har vært involvert i flere andre konkurser som styreleder og reell beslutningstaker.
AP171019 Elvestuen understreker at det er viktig for Stortinget å ha en fri og reell behandling av feltutbygginger, ikke minst for å sikre elektrifisering og dermed mindre miljøfarlig utslipp.
AP171019 Å legge opp til en sterkere desentralisering av makten i Spania, slik at landet blir en reell føderasjon, er heller ikke ønskelig sett fra sentrum.
AP171019 - Norsk filminstitutt har med sin handlingsplan et mål om å skape en reell kjønnsbalanse i bransjen, slik at kvinner og menn skal få like mye makt kunstnerisk og kapitalmessig.
VG171018 Ikke på et eneste tidspunkt ble det noen reell intensitet, og bunnpunktet kom da Laurén begynte å sutre over at Brækhus aldri inviterer henne med på kino.
SA171018 I en reell situasjon hadde norske militære kapasiteter ikke kunnet forsvare Svalbard mot angrepet Russland simulerte, hevder nettstedet.
SA171018 - Foreløpige resultater i en undersøkelse som nylig er gjort av Mattilsynet og Antidoping Norge viser at det også er kosttilskudd som er solgt i Norge som inneholdt forbudte stoffer, både deklarerte og udeklarerte, så risikoen er høyst reell også her, sier Lauritzen.
DN171018 I en reell situasjon hadde norske militære kapasiteter ikke kunnet forsvare Svalbard mot angrepet Russland simulerte, skriver aldrimer.no.
DB171018 I en reell situasjon hadde norske militære kapasiteter ikke kunnet forsvare Svalbard mot angrepet Russland simulerte, skriver Aldrimer.
DB171018 I en reell situasjon hadde norske militære kapasiteter ikke kunnet forsvare Svalbard mot angrepet Russland simulerte, hevder nettstedet.
BT171018 I en reell situasjon hadde norske militære kapasiteter ikke kunnet forsvare Svalbard mot angrepet Russland simulerte, skriver Aldrimer.
AP171018 I en reell situasjon hadde norske militære kapasiteter ikke kunnet forsvare Svalbard mot angrepet Russland simulerte, skriver aldrimer.no.
AP171018 - Foreløpige resultater i en undersøkelse som nylig er gjort av Mattilsynet og Antidoping Norge viser at det også er kosttilskudd som er solgt i Norge som inneholdt forbudte stoffer, både deklarerte og udeklarerte, så risikoen er høyst reell også her, sier Lauritzen.
AA171018 I en reell situasjon hadde norske militære kapasiteter ikke kunnet forsvare Svalbard mot angrepet Russland simulerte, hevder nettstedet.
NL171017 ¶ Skillet mellom psykisk helsevern og barnevern må viskes ut og man må innse at omsorg i barnevernet må inneholde kombinasjonen av trygghet, kjærlighet og respekt overfor ungdommene og reell hjelp til behandling av psykiske lidelser og helseplager, skriver Willy-Tore Mørch.
NL171017 Skillet mellom psykisk helsevern og barnevern må viskes ut og man må innse at omsorg i barnevernet må inneholde kombinasjonen av trygghet, kjærlighet og respekt overfor ungdommene og reell hjelp til behandling av psykiske lidelser og helseplager.
DN171017 - Vi mener det er reell skatteskjerpelse på rundt 50 millioner kroner, sier han om det siste forslaget alene.
DB171017 - Det viktigste er å få vite om TV 2 får en reell allmennkringkasterprofil.
DN171016 Det mener Finanstilsynet er villedende, fordi 70 prosent av dette ikke er reell avkastning, men skyldes verdiutvikling på eiendeler som er kjøpt med likviditetsrabatt.
DN171016 Han understreker at ordningen ikke kan gjennomføres som et bruttolønnstrekk, men i form av en reell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker der det reduserte beløpet fremkommer som arbeidstakers lønn, og retten til diett fremkommer.
AP171016 Problemet er at det ikke er noen reell vilje til å gjøre noe med dette.
AP171016 Han understreker at ordningen ikke kan gjennomføres som et bruttolønnstrekk, men i form av en reell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstager der det reduserte beløpet fremkommer som arbeidstakers lønn, og retten til diett fremkommer.
NL171015 Det er en reell og sterk bekymring for at spesialistmiljøet i Tromsø skal splittes opp og svekkes.
BT171015 Unngåelse er fornuftig når faren er reell .
AP171015 Året etter lanserte de Android - et operativsystem som ga Iphone reell konkurranse.
AP171015 Klimafordelen er altså reell .
AP171015 LPs selverklærte suksessrate er derfor neppe reell .
AP171015 Jeg er overbevist om at det finnes en reell grunn til at noen blir bedre og andre ikke, og at den grunnen ikke er manglende innsats eller motivasjon hos dem som ikke blir bedre.
AP171015 Jeg er overbevist om at det finnes en reell grunn til at noen blir bedre av ME og andre ikke, og at den grunnen ikke er manglende innsats eller motivasjon hos dem som ikke blir bedre, skriver innleggsforfatteren.
DB171014 Hvis jeg trodde det var en reell sjanse for det, så hadde jeg selvfølgelig gjort alt i min makt for å fortsette.
DN171013 Vi klaget på at PBE har satt i gang ulovlighetssak på min eiendom, uten at jeg fikk reell mulighet til å søke først.
DB171013 Flere norske medier har vist bilder av ryggen hennes med tydelige merker på, og nå skal også den norske ambassaden i Iran ha konkludert med at dommen var reell .
DA171013 Det betyr en reell økning på 110 kroner per måned.
DA171013 Det betyr en reell økning på 110 kroner per måned.
DA171013 Det kan være dramatisk å ta innover seg for dagens arbeiderbevegelse at vi står overfor store utfordringer med å vise reell solidaritet.
DA171013 Det kan være dramatisk å ta innover seg for dagens arbeiderbevegelse at vi står overfor store utfordringer med å vise reell solidaritet.
AA171013 Fortsatt pågår det rivalisering og kamper mellom et stort antall væpnede grupperinger, og Libyas FN-støttede regjering har lite reell makt.
VG171012 Midtøsten-eksperter har liten tro på reell forsoning mellom de to palestinske gruppene.
VG171012 Det betyr en reell økning på 110 kroner per måned.
DN171012 ¶ I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen øke maksprisen på en barnehageplass til 2.910 kroner i måneden, noe som innebærer en reell økning på 110 kroner hver måned.
DN171012 Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
DN171012 Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
DB171012 Den ferske bruspøken kan også bli sett på som en smule usmakelig ettersom det skjedde en liknende, og reell hendelse i 2015.
DB171012 De tar det med et smil, selv om det selvfølgelig er bittert å sove bort en reell mulighet til å gå videre i turneringa.
DB171012 Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
DB171012 Det betyr en reell økning på 110 kroner per måned.
DB171012 Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
DB171012 Våpenentusiastene har sikret at USA inntil videre forblir et våpenland hvor debatten om reell regulering i praksis er død.
DA171012 Midtøsten-eksperter har liten tro på reell forsoning mellom de to palestinske gruppene.
DA171012 Han mener det ikke er reell vilje til satsing.
DA171012 * Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
DA171012 * Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
AP171012 Utgiftene på skrytelisten torsdag vil bare bety en reell økning dersom den prosentvise økningen i løpende kroner er høyere enn det statsbudsjettet har som prisvekst.
AP171012 Det er en reell prisvekst på 110 kroner i måneden.
AP171012 Regjeringen har i tråd med Stortingets vedtak lagt vekt på at reell nedrustning må skje gjennom balanserte, gjensidige, irreversible og verifiserbare reduksjoner.
AP171012 I en tid der noen land i verden ruster opp, de kjernefysiske arsenalene moderniseres, og Nord-Korea fortsetter testing av sitt kjernevåpenprogram, viderefører Regjeringen sitt målrettede arbeid i internasjonale fora for å sikre reell og konkret fremdrift innen nedrustning og ikke-spredning ¶
AA171012 Midtøsten-eksperter har liten tro på reell forsoning mellom de to palestinske gruppene.
AA171012 * Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
AA171012 Tvert imot bunner grepet i en reell bekymring fra statsministerens side.
DN171011 * Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
AP171011 Neppe reell fredsmulighet med dagens lederskap ¶
AP171011 Knappe to uker før valget kunne Regjeringen melde at den vil bruke om lag 4,1 milliarder kroner på Sjøforsvaret i neste års budsjett - en reell økning på 84,5 millioner kroner.
AA171011 Henvendelsen skyldes frykt for at italienske fartøy bidrar til at migranter blir sendt tilbake til Libya, der det ifølge Europarådet er en « reell risiko » for å bli utsatt for tortur og umenneskelig behandling.
SA171010 At Russland-VM går uten Lionel Messi er ikke bare en reell mulighet - men til og med sannsynlig.
NL171010 Det kan like gjerne være det billigste bygget ( selv om alle de tilbudte byggene er innenfor budsjettet fastsatt i konkurranseprogrammet ) eller at kriteriene pris, tekniske løsninger og organisasjon veier så tungt at de skviser ut arkitektonisk kvalitet og reell brukbarhet, og man ender opp med en vinner som er middelmådig på alle punkter, inkludert pris.
DA171010 Miljøorganisasjonen mener at både at innføring av flyavgifter med « reell miljøeffekt » og stans i videre investeringer ved Gardermoen, må til for å dempe reiselysten og utslippene.
BT171010 At Russland-VM går uten Lionel Messi er ikke bare en reell mulighet - men til og med sannsynlig.
AP171010 Verdensbanken slår fast at i de fattigste landene er det mange barn som har det så vanskelig at de ikke har noen reell mulighet til å lære noe i skoletiden, og banken peker blant annet på disse årsakene til den prekære situasjonen : ¶
AP171010 At Russland-VM går uten Lionel Messi er ikke bare en reell mulighet - men til og med sannsynlig.
AA171010 Mange ser fram til fire år med mye mer reell makt til Stortinget.
DB171009 Både under BIs høring om Gjedrem-utvalget og overfor Finansavisen har førsteamanuensis i finans, Espen Henriksen ved BI, etterlyst en reell begrunnelse for å skille Oljefondet fra Norges Bank.
DB171009 Statsminister Erna Solbergs kommentarer til årets fredspris til ICAN sier at hun ikke kan ha forstått hva atomvåpen er, og at trusselen om global utslettelse er reell .
DB171009 Rådet har altså strengt tatt ingen reell innflytelse og er i utgangspunktet overmodent for nedleggelse.
VG171008 - Det er ingen reell ytringsfrihet her, presset for å være med på katalansk uavhengighet er så stort, sier de.
DB171008 Men er det egentlig et tilbud, så lenge før-prisen ikke er reell ?
DB171008 For slår vi et av lagene som holder nivået vi søker og drømmer om vil det være liv laga for reell optimisme rundt Lars Lagerbäcks Norge.
DB171008 Det tilsvarer en reell økning på 84,5 millioner kroner, sammenlignet med fjoråret.
VG171007 Dette er den eneste vei til reell nedrustning.
VG171007 Det viser seg bare særdeles krevende å få til reell nedrustning.
VG171007 Reell nedrustning ¶
SA171007 Til NTB sier han imidlertid at det aldri var reell fare for at landslagskarrieren kunne stoppet så tidlig som i 2005.
FV171007 Til NTB sier han imidlertid at det aldri var reell fare for at landslagskarrieren kunne stoppet så tidlig som i 2005.
DB171007 Det er høyst uvanlig med votering om vervet som stortingspresident, et verv som ikke inkludere noe form for reell politisk makt, men som plasserer vedkommende som nummer to i Norge etter kongen.
DB171007 Er faren reell ?
DB171007 De tre høyrepopulistene har medvind i hvert sitt land, men ingen reell mulighet til å ta makten Spaltist ¶
BT171007 Til NTB sier han imidlertid at det aldri var reell fare for at landslagskarrieren kunne stoppet så tidlig som i 2005.
AP171007 Stortingspresidenten har lite reell makt, men utøver viktige funksjoner som fremste tillitsvalgte og leder av arbeidet i nasjonalforsamlingen.
AP171007 Til NTB sier han imidlertid at det aldri var reell fare for at landslagskarrieren kunne stoppet så tidlig som i 2005.
VG171006 - Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på, fortsatte hun.
VG171006 Det er mye mer krevende å få til reell nedrustning, særlig i en tid med økt internasjonal spenning og brennhete konfliktområder.
VG171006 Den eneste vei til reell nedrustning må skje gjennom forhandlinger og kontrollbare avtaler mellom atommaktene.
VG171006 - Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på, fortsatte hun.
VG171006 Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på.
DN171006 Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på, sa komitelederen, som mente avgjørelsen har bra gjenklang i Alfred Nobel testamente.
DB171006 ¶ STOR SPENNING : USA og Nord-Korea er ikke akkurat verdens beste venner, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, skriver Nobelkomiteen.
DB171006 - Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på.
DB171006 Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på.
DB171006 Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på, sier Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen unde kunngjøringen av prisen.
DB171006 - Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg.
DB171006 - Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg.
DA171006 - Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg.
DA171006 - Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg.
DA171006 - Det er en fantastisk viktig og riktig fredspris, som kommer akkurat på riktig tidspunkt i det frykten for atomkrig er mer reell enn på mange tiår, og FN har satt i gang arbeidet med et forbud mot atomvåpen.
DA171006 Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på.
DA171006 - Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på.
DA171006 - Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på, fortsatte hun.
DA171006 Jeg tror ikke atomstatene på sikt vil være immune mot et krav blant folk om at vi må gjøre en reell fremgang i nedrustningsarbeidet, fortsetter Reiss-Andersen.
DA171006 - Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg.
DA171006 - Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg.
AP171006 Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på, fortsatte komitélederen.
AP171006 En bonus er at man da også vil finne ut om omsorgen for de fattige er reell , eller om man egentlig bare skyver dem foran dieselbilen sin.
AA171006 - Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg. ( ©NTB ) ¶
AA171006 - Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg. ( ©NTB ) ¶
AA171006 Jeg tror ikke atomstatene på sikt vil være immune mot et krav blant folk om at vi må gjøre en reell fremgang i nedrustningsarbeidet, fortsetter hun.
AA171006 - Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på.
AA171006 - Det er en fantastisk viktig og riktig fredspris, som kommer akkurat på riktig tidspunkt i det frykten for atomkrig er mer reell enn på mange tiår, og FN har satt i gang arbeidet med et forbud mot atomvåpen.
AA171006 - Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på, fortsatte hun.
AA171006 Under kunngjøringen fredag viste komitéleder Reiss-Andersen til at enkelte stater nå moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og at det i tillegg er en reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, som for eksempel Nord-Korea.
AA171006 Under kunngjøringen fredag viste komitéleder Reiss-Andersen til at enkelte stater nå moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og at det i tillegg er en reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, som for eksempel Nord-Korea.
VG171005 I tillegg til dette har regimet utviklet langdistanseraketter, og hatt en reell ambisjon om atomvåpen.
VG171005 - I en tid hvor trusselen om bruk av kjernefysiske våpen har blitt mer reell , er det viktig at det slås ring om initiativer som bidrar til å begrense utvikling og spredning av atomvåpen.
DB171005 TRUSSEL : Henrik Urdal mener Nord-Koreas atomvåpen er en reell trussel.
DB171005 - Nord-Korea er i en situasjon der bruk av atomvåpen ikke lenger bare er en teoretisk mulighet, men en reell trussel.
VG171004 - Vi kjenner til fra før at det har vært en reell økning i ungdomskriminalitet og unge gjengangere i Oslo.
AP171004 - I en tid hvor trusselen om bruk av kjernefysiske våpen har blitt mer reell , er det viktig at det slås ring om initiativer som bidrar til å begrense utvikling og spredning av atomvåpen, sier han.
DN171003 Ifølge Tesla-grunnlegger Musk utgjør kunstig intelligens en reell eksistensiell trussel for menneskeheten.
DB171003 Redaksjonen har valgt å belyse en reell problemstilling, og jeg kan ikke se at vi har begått noe etisk overtramp her, skriver Solbrække.
AA171003 « I tilfellet her synes det som om det som etableres er en reell " selvstendig " skoleskyssrute, noe som nok tilsier at unntaket ikke kommer til anvendelse. » | Utsetter åpningen av Brattørbrua ¶
VG171002 Ved å si at dagens lovverk er for strengt, og at de vil gi permanent opphold uansett om man er reell flyktning eller ikke, kan det skape et sterkt press mot Norge.
VG171002 Til nå har Leaf vært tilgjengelig med 24 og 30 kWh batteripakke, sistnevnte med reell rekkevidde rundt 200 kilometer.
NL171002 Reell stedlig ledelse med plassjef som har det operative ansvaret ved Alta nærsykehus.
NL171002 Det er umulig å få tak i noen reell vilje eller evne til å legge om den politiske kursen, etter det nest dårligste valget siden 2.verdenskrig.
DA171002 * Flyavgifter med « reell miljøeffekt » må innføres.
DA171002 * Flyavgifter med « reell miljøeffekt » må innføres.
AA171002 Erfaringene fra endringsarbeidet har ført til en økt bevissthet på vårt ansvar for å legge til rette for at barn gis en reell mulighet til å bli tatt på alvor.
VG171001 Det er åpenbart at Nord Korea også er en reell trussel som er vanskelig å håndtere.
NL171001 Dette er gjort for å fjerne all tvil om at konkurransen ikke er reell .
DA170930 Vi har jobbet med å gjøre det spennet så stort vi kan, at hun har reelle valg og en reell vilje som får følge for innholdet i filmen.
VG170929 Begge lagene trenger poeng for å unngå å havne i reell fare for å rykke ned denne sesongen.
VG170929 Janne Heltberg spiller passiv-agressivt med dirrende beslutningsvilje, men uten reell makt.
VG170929 Amerikanske eksperter sier til VG at de tror en reell skattereform, slik Donald Trump har lovet, blir like vanskelig.
DA170929 Det er en reell endring i måten vi opptrer, sier Hareide.
DA170929 Det er en reell endring i måten vi opptrer, sier Hareide.
NL170928 For å sikre reell konkurranse og unngå nye ubehagelige runder med ESA, har derfor Samferdselsdepartementet gjort store endringer i konkurransegrunnlaget.
DB170928 Vi er bekymret over det stadig tiltakende presset mot sivilsamfunnet som fører til stadig dårligere kår for ytringsfrihet, religionsfrihet, reell politisk opposisjon og forsvar av menneskerettigheter.
AP170928 En annen viktig grunn er at pengene står i veien for en reell vurdering av om ressurser til enhver tid brukes riktig.
AP170928 Det er reell fare for at våre folkevalgte fortsetter å bruke fondet som buffer mot alle ubehageligheter, for å kompensere for at de heller ikke det neste tiåret klarer å få flere i jobb, eller å utløse flere timeverk fra dem som er i jobb.
SA170927 Denne øvingstunnelen vil få lik stigningsgrad som i en reell undersjøisk tunnel.
AP170927 Det virker som om dette er en stor, reell økning, sier seniorrådgiver Robert Gausen i Oslo idrettskrets.
DA170926 « Er du klar for å skape reell endring ?
DA170926 - Mens man i andre land som Danmark og England får opphold så lenge man er reell kristen konvertitt, vektlegger man i Norge kun risikoen for forfølgelse som høy dersom du har en ledende stilling i den kristne menigheten eller har rolle som pastor eller sterkt misjonerende, ifølge Martinsen.
AP170926 - Bare Europa kan sikre oss reell suverenitet, sier han.
AA170925 Lagmannsretten mener imidlertid at « det er en reell og konkret mulighet for at siktede kan forspille bevis om hun løslates ».
AP170924 - Man burde enten fjerne ordningen, slik at man ikke lurer velgerne til å tro at de har innflytelse - eller innføre en reell ordning.
DB170923 For Vålerenga, i motsetning til Brann 2014 og Viking denne sesongen, har egentlig ikke vært i noen reell faresone før nå.
AP170922 Forskerne mener på sin side at resultatet egentlig er litt oppmuntrende, tatt i betraktning at Kreml har hatt full kontroll over TV-mediene i lang tid og knust all reell opposisjon.
VG170921 Det har ført til mindre reell diskusjon i valgkampen, og gjør at AfD får grobunn for sin påstand om at man trenger et alternativ, påpeker Storeide.
VG170920 Det innebærer at reell reformvilje må utvises, for eksempel ved å utlevere datamateriale av ulik art.
VG170920 - Alle i verden opplever at atomtrusselen er mer reell enn på veldig lang tid.
NL170920 Han har stått frem som både en ledende talsmann for egen by, men også en dyktig regionalpolitiker ; med et budskap til egen regjering om at den store regionen i nord må tilføres reell makt.
DA170920 | Kampen om hockey-Oslo er blitt reell
DA170920 Er det en reell kamp om å bli best i Oslo nå ?
NL170919 Men Tove Karoline Knutsen hevder likevel at fritt brukervalg ikke gir noen reell valgfrihet.
NL170919 Knutsen hevder blant annet at fritt brukervalg ikke gir en reell valgfrihet.
DN170919 Informasjonen om den falske hæren fikk tyskerne blant annet fra franske agenter - som under tortur avslørte detaljer om en strategi de selv trodde var reell .
DB170919 En sterk stat og reell velferd er sentralt for Ap.
AP170919 Saken var god, uretten var reell og vi er alle fornøyd med resultatet.
AP170919 Et bekymringsfullt trekk er at de konstruerer falske motsetninger og fremmer forenklede påstander på et nivå hvor reell drøfting er lite fristende.
DN170918 Solvik-Olsen sier målet er å fjerne all tvil om at konkurransen på ruten er reell .
DN170918 Solvik-Olsen sier målet er å fjerne all tvil om at konkurransen på ruten er reell .
DA170918 Ekspolitimannen har selv forklart SMS-meldingene som « blomsterspråk » i reell kontakt med en kilde.
AP170918 En vanlig kritikk er at klimaforskere ikke går i reell dialog.
AA170918 Solvik-Olsen sier målet er å fjerne all tvil om at konkurransen på ruta er reell .
AA170918 Solvik-Olsen sier målet er å fjerne all tvil om at konkurransen på ruta er reell .
AA170918 Ekspolitimannen har selv forklart SMS-meldingene som « blomsterspråk » i reell kontakt med en kilde.
AA170918 Behandlingen kommer likevel nå på et meget uheldig tidspunkt, uten at politikerne har hatt reell mulighet til å fordøye innholdet.
VG170917 Dette er et forvrengt og primitivt kvinnesyn, og det er et eksisterende og reell problem i enkelte innvandrermiljøer.
DN170917 - Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
DN170917 - Jeg mener vi skal gå inn og gjøre en reell sondering mot regjeringen, sa han til avisen, og la til at det viktigste ikke er « hvem vi samarbeider med, men hva vi samarbeider om ».
DB170917 - Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
DB170917 - Jeg mener vi skal gå inn og gjøre en reell sondering mot regjeringen, sa han til avisen, og la til at det viktigste ikke er « hvem vi samarbeider med, men hva vi samarbeider om ».
DA170917 - Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
DA170917 - Jeg mener vi skal gå inn og gjøre en reell sondering mot regjeringen, sa han til avisen, og la til at det viktigste ikke er « hvem vi samarbeider med, men hva vi samarbeider om ».
AP170917 Noen av oss har stått frem i mediene med våre historier og har for eksempel fått høre at de ikke har hatt « ekte ME », at de er « blindpassasjerer » blant folk med reell sykdom.
VG170916 - Vi har hørt om disse ryktene, men det er ingenting som tyder på at en slik trussel er reell .
VG170916 Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
DB170916 Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
DB170916 Klima var blant temaene velgerne oppgir som deres viktigste saker, og for første gang oppsto det en reell debatt mellom politikere i alle partier om framtida til norsk oljepolitikk.
DA170916 Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
AP170916 - Jeg tenker det er andre muligheter for å gi velgere en reell innvirkning på politikken enn ved stryking, sier Bhatti.
AP170916 - Jeg tenker det er andre muligheter for å gi velgere en reell innvirkning på politikken enn ved stryking, sier Bhatti.
AA170916 Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
AA170916 Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken.
VG170914 Hun hadde en reell mulighet for å vippe inn på utjevningsmandat.
VG170914 - Vi mener at det er en reell mulighet for at Therese er blitt bortført til Pakistan og at hun fortsatt er i live.
NL170914 Valgfrihet i tjenestene må med andre ord dreie seg om helt andre og langt viktigere forhold, slik at den som mottar tjenestene har reell medbestemmelse i eget liv og egen hverdag.
NL170914 Det kan bety at høyresidas fiktive valgfrihet kan erstattes av reell brukermedvirkning og reell valgmulighet, der den enkelte kan styre over det som betyr mest i egen hverdag og eget liv.
NL170914 Det kan bety at høyresidas fiktive valgfrihet kan erstattes av reell brukermedvirkning og reell valgmulighet, der den enkelte kan styre over det som betyr mest i egen hverdag og eget liv.
DA170913 Det er bra at Helleland vil utvide insentivordningen, men hun må sørge for at dette blir en reell insentivordning som ikke finansieres med kulturpenger, sier Urfjell.
AP170913 For å delta i oppriktige forhandlinger krever vi umiddelbar handling som viser reell vilje til å løse landets problemer og som ikke er et forsøk på å hale ut tiden, uttalelser opposisjonskoalisjonen MUD.
AA170913 For å delta i oppriktige forhandlinger krever vi umiddelbar handling som viser reell vilje til å løse landets problemer og som ikke er et forsøk på å hale ut tiden, uttalelser opposisjonskoalisjonen MUD.
AA170913 - Brannvesenet kom raskt frem på stedet og kunne konstatere at det ikke var noen reell brann, forteller operatør Vegard Håskjold ved 110-sentralen.
DB170912 Skal Arbeiderpartiet komme seg videre må de, som SV-profilen Andreas Halse treffende påpekte i en kommentar på Facebook i dag, vise en « reell vilje til å lytte, og en stor dose ydmykhet på vegne av egne posisjoner og politiske og strategiske valg ».
DB170911 Men denne streiken kunne SAS unngått hvis de hadde vist reell vilje til løsning.
DA170911 I år stemte nok flere oppriktig siden Rødt har nærmet seg sperregrensen og har hatt en reell sjanse til å ta flere distriktsmandater i de mest folkerike områdene.
AP170911 Sparing gir ingen reell rente tilbake.
NL170910 Undersøkelser viser at AVIFORM er sterkt korrosivt på materialer som benyttes i kampfly, og gir en reell fare for alvorlig feilfunksjon.
DB170910 Erfaringsbaserte ting blir til reell kunnskap og kompetanse, forteller Ryste.
DB170910 Så gode at Rosenborg ikke tåler for mange feilskjær før kampen om seriegullet, spenningen vi ikke helt våger å tro på, er reell .
AP170910 En mer reell uenighet dreier seg nok heller om hvorvidt de relativt høye drapstallene i 2015 og 2016 er uttrykk for et skifte.
SA170909 Stemningen rundt den katalanske storklubben svinger gjerne mellom ytterpunktene, men bekymringen for Barcelonas tilstand har vært reell .
DB170909 - Jeg mener det har ført til at en har vært forsiktig med tiltak som vil gi reell bedring for likestillingen, sier hun.
DB170909 Vi synes å se en reell vilje til å ta tak i de problemene som i lang tid bare ble feid under teppet, sier Gledtisch.
AP170909 Stemningen rundt den katalanske storklubben svinger gjerne mellom ytterpunktene, men bekymringen for Barcelonas tilstand har vært reell .
VG170908 Det til tross for at vi de siste årene har hatt en reell kjøpekraftsnedgang på 40-50 prosent og jobber nesten 50 prosent mer enn for 10 år siden, sier han.
DA170908 - Det høres kanskje klisjé og kleint ut, men det er fortsatt en skummel tematikk som er reell i dag ; skildringen av mennesker som ikke kommer ut av sin sosiale situasjon.
AP170908 Han peker på at terror utgjør en reell og vedvarende fare.
AP170908 Vi fikk gjort overgangsperioden til 2025 reell .
AA170908 Det kan pålegges når arbeidere jobber usikret og dermed utsetter seg for reell fallrisiko.
NL170907 april, men er dessverre en reell vurdering gjort av tilsynelatende kompetente mennesker.
DB170907 Trusselen er ifølge politiet ikke reell .
DB170907 Nå er faren for bruk av kjernefysiske våpen reell Leder ¶ | « Ei kule til denne idioten.
DB170907 Det er dog all grunn til å forske på om mikroplast, og plastfiber generelt, særlig i drikkevann, utgjør en reell fare.
DB170907 Uten å henvise til en eneste reell uttalelse Listhaug faktisk har kommet med, kaller Støre det at statsministeren ikke har lagt ned reiseforbud for en politiker i et annet parti, for « svakt lederskap.
DB170907 Fraværet av reell uenighet gjør at kritikken som ropes veldig høyt, sjelden er særlig konkret om man leser lengre enn overskriften.
DB170907 Ønsker du reell avkriminalisering er Høyre et sikrere kort enn Ap.
DA170907 Trusselen er ifølge politiet ikke reell .
DA170907 Trusselen viste seg ikke å være reell .
DA170907 Trusselen er ifølge politiet ikke reell .
AP170907 Trusselen er ifølge politiet ikke reell .
AP170907 Det Norge og verden trenger, er en reell grønn vekst for å sikre en bærekraftig planet for våre barn og barnebarn.
AA170907 Til tross for framgang er det store geografiske forskjeller og utfordringene er mange i forhold til reell innflytelse, vold, usikkerhet, tilgang til grunnleggende tjenester og fattigdom.
AA170907 I fjor returnerte kanskje så mange som en million afghanere fra nabolandene, i år har antallet sunket, men det er fortsatt en reell risiko for at det tar seg opp i andre halvår.
AA170907 I 2015 dukket terrororganisasjonen IS-Khorasanprovins, ISKP/«Daesh » opp som en reell utfordrer, spesielt i øst, særlig i Nangarhar, der den tidvis har hatt kontroll over flere distrikter.
AA170907 Formatet på JCMB var denne gangen nytt med 3 tematiske paneler hvor det var lagt til rette for reell debatt.
AA170907 Trusselen er ifølge politiet ikke reell .
VG170906 Men på et tidspunkt klarte Jensen å hisse opp Støre på ordentlig, og debatten gikk fra innøvde bemerkninger til reell irritasjon og engasjement.
VG170906 Det er et ståsted som egentlig ikke er så veldig langt fra hva Arbeiderpartiet mener når det kommer til reell politikk.
NL170906 Jeg snakker ikke om flere ressurser utdelt og øremerket, ikke statlige arbeidsplasser, men reell beslutningsmakt og myndighet til det regionale nivå, fylkene.
DB170906 Men det er ikke Listhaugs dyktige manøvrering som gir henne oppmerksomhet - det er mangel på reell konkurranse i en valgkamp der politikken ikke diskuteres.
DB170906 - Vi håper å inspirere bransjen til å følge etter, og dermed gjøre en reell forskjell i arbeidsmiljøene til motemodellene over hele verden, heter det i uttalelsen til Kerings, ifølge nyhetsnettstedet.
AP170906 Planprosesser i småhus- og transformasjonsområder skal ivareta en reell mulighet for medvirkning både for bydeler og innbyggere.
AP170906 I alle prosesser skal medvirkning fra innbyggere være reell .
AP170906 Planprosesser i småhus- og transformasjonsområder skal ivareta en reell mulighet for medvirkning både for bydeler og innbyggere.
AP170906 I alle prosesser skal medvirkning fra innbyggere være reell .
VG170905 Jeg har ikke kunnskap nok til å forutse om det er en reell trussel eller om det ikke er det, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen til VG og legger til : ¶
VG170905 Tyrkiske myndigheter har brukt migrasjonskrisen til å presse frem det de selv kaller en reell forhandlingssituasjon overfor EU.
DB170905 Nå er faren for bruk av kjernefysiske våpen reell Leder ¶
DB170905 Faren for bruk av kjernevåpen er reell .
DB170905 Nå er det én sentral metafor tilbake, og som alle sentrale metaforer vant den kampen uten noen reell diskusjon, Nå er det den det kjempes om : Den som vinner kampen om metaforen, vinner derfor også valgkampen.
AP170905 Det er en reell fare for at De grønne kan gjøre det like dårlig som ved valget i 1998.
SA170904 Vi vil reversere regjeringens kutt i fedrekvoten og innføre reell tredeling av foreldrepermisjonen.
SA170904 Kontantstøtten, kombinert med De Grønnes forslag om å redusere foreldrebetaling for barnehage for de familiene som sliter mest økonomisk, gir de foresatte reell frihet til å velge å sende barna i barnehage eller ikke, og mellom hel- og deltidstilbud. 12.
SA170904 - Aryan har en reell sjanse.
FV170904 Vi vil reversere regjeringens kutt i fedrekvoten og innføre reell tredeling av foreldrepermisjonen.
FV170904 Kontantstøtten, kombinert med De Grønnes forslag om å redusere foreldrebetaling for barnehage for de familiene som sliter mest økonomisk, gir de foresatte reell frihet til å velge å sende barna i barnehage eller ikke, og mellom hel- og deltidstilbud. 12.
AP170904 I valgkampen ser vi gjentatte forsøk på å forvandle en reell og langvarig politisk interessekonflikt til et spørsmål om retorikk.
AP170904 Vi vil reversere regjeringens kutt i fedrekvoten og innføre reell tredeling av foreldrepermisjonen.
AP170904 Vi vil at fødende skal gis rett til å bli på barselavdeling til ammingen er i gang, og ha en nasjonal, forpliktende opptrappingsplan for jordmortjenesten i kommuner og sykehus for å kunne gi fødende reell oppfølging i svangerskap, fødsel og barsel, uansett hvor i landet de bor.
AP170904 Kontantstøtten, kombinert med De Grønnes forslag om å redusere foreldrebetaling for barnehage for de familiene som sliter mest økonomisk, gir de foresatte reell frihet til å velge å sende barna i barnehage eller ikke, og mellom hel- og deltidstilbud. 12.
AP170904 - Aryan har en reell sjanse.
AA170904 For studentene er dette viktig, fordi det vil gi reell gangavstand mellom studietilbudene.
NL170902 Finnmarkssykehuset har neglisjert samenes rett til reell medbestemmelse.
NL170902 Flere undersøkelser ( SINTEF, 2012 ; Finske luftforsvaret i perioden 1999-2015 ) viser at AVIFORM er sterkt korrosivt på materialer som benyttes i kampfly, hvor bruk gir en reell fare for alvorlig feilfunksjon.
DN170902 Satsingen på brenselsbanken og tiltak for å verifisere atomnedrustning er praktiske og konkrete tiltak som bidrar til å hindre spredning av atomvåpen og reell nedrustning.
DB170902 Tar man Norges landslagstrener på ordet når han sier at selv kapteinen ikke er trygg har vi ikke bare en reell kamp om de sentrale midtbaneplassene, vi har en Stefan Johansen som føler seg truet, en kaptein i alvorlig trøbbel.
DB170902 Det er derfor en reell frykt for at kraftig regnvær i området kan føre til flom, som utsletter det som er igjen av allerede tynne åkre.
NL170901 Dette er selve testen på reell makt til det nye fylket.
DA170901 Senterpartiet : Studentenes økonomiske situasjon bør styrkes slik at lik rett til utdanning blir reell for alle.
NL170831 Det er en reell risiko for at det samme gjelder dannede Høyre-velgere som er særdeles ubekvemme med Listhaug, ja nesten rent ut skamfulle på Erna Solbergs vegne.
NL170831 Denne delen av partiet er opptatte av en reell politisk bredde, og ikke minst politiske resultater, der Listhaug så langt har lite å vise til.
DN170831 - Dette er vår generasjons mulighet til å bidra med en reell skattereform for vanlige hardt arbeidende amerikanere, sa Trump til de ansatte på en fabrikk i Springfield, Missouri.
DA170831 - Hvis vi kommer over sperregrensen nasjonalt er det en reell sjanse på og ta det siste mandatet.
AP170831 Tirsdag sa selskapet at det ikke var noen umiddelbar fare, men understreket at det er en « reell risiko for at det vil oppstå en kjemisk reaksjon som fører til en brann og/eller eksplosjon på anlegget ».
AA170831 - Dette er vår generasjons mulighet til å bidra med en reell skattereform for vanlige hardt arbeidende amerikanere, sa Trump til de ansatte på en fabrikk i Springfield, Missouri.
AA170831 Tirsdag sa selskapet at det ikke var noen umiddelbar fare, men understreket at det er en « reell risiko for at det vil oppstå en kjemisk reaksjon som fører til en brann og/eller eksplosjon på anlegget ».
NL170830 I en reell situasjon ville dette beskjedne innslaget fra Luftforsvaret blitt filleristet av et sterkt russisk luftforsvar supplert med noe av det mest avanserte luftvern systemet i operativ tjeneste ; SA-21 GROWLER.
DB170830 Bevilgningen tilsvarer en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret sammenlignet med fjoråret.
DB170830 Da snakker vi om reell medisinsk bruk, foreskrevet av lege.
DA170830 - Reell byggetid på en svømmehall på to og en halv måned er ikke verst, sier han fornøyd.
DA170830 At høyre - venstre aksen er reell , og at AP & Høyre representer de to sidene med ansvarlighet, er grunnlaget for at de to partiene får 50-60% av stemmene ved valg etter valg.
DA170830 Skryter dere på dere en virkelighet som ikke er reell slik også Marianne N.
DA170830 En vil stemme MDG, i håp om at de faktisk vil utgjøre en reell retnings endring i klimapolitikken.
AA170830 - Hvis ikke de nåværende utfordringene blir håndtert skikkelig, vil det være en reell risiko for mer radikalisering innen begge samfunnsgrupper, heter det i rapporten, der rohingyaene omtales som « verdens største statsløse samfunn ».
AA170830 I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen å bruke om lag 4,1 milliarder kroner på Sjøforsvaret - en reell økning på 84,5 millioner kroner.
VG170829 Situasjonen er høyst reell .
DB170829 Venstres Abid Raja er også kritisert Rinkeby-turen til Listhaug, som heller ikke han mener en en reell jobbreise for statsråden.
DA170829 TRUET : Trusselen om skyting på Kruseløkka ungdomsskole viste seg å ikke være reell , men både politiet og skolen ser likevel svært alvorlig på saken.
DA170829 Da er ikke relokaliseringsmekanisme en reell mekanisme å ha.
AP170829 Venstres Abid Raja er også kritisert Rinkeby-turen til Listhaug, som heller ikke han mener en reell jobbreise for statsråden.
AP170829 Venstres Abid Raja er også kritisert Rinkeby-turen til Listhaug, som heller ikke han mener en reell jobbreise for statsråden.
VG170828 - Jeg kan ikke ta stilling til hvor reell faren for streik er per nå.
NL170828 Reell inkludering betyr INGEN varige spesialtiltak for spesielle grupper som fattige, innvandrere etc.
DA170828 Han opplyser videre at de fikk oppsøkt eleven som hadde sendt ut meldingen, og at de raskt fikk avklart at det ikke var noen reell trussel.
AA170828 - Jeg kan ikke ta stilling til hvor reell faren for streik er per nå.
AA170828 - Jeg kan ikke ta stilling til hvor reell faren for streik er per nå.
AA170827 - Redningsskøyta søker i området, og vi tar alltid utgangspunkt i at det er en reell nødsituasjon.
DB170826 Den ekstreme forvandlingen er nesten ikke til å tro, men den er reell .
DB170826 - Tilfeller som dette medfører en reell risiko for at en kvinne som er blitt voldtatt eller seksuelt antastet, kanskje ikke går til politiet, av frykt for ikke å bli trodd, sa dommer Nicholas Loraine-Smith under domsavsigelsen.
SA170825 Lederen for Pensjonistforbundet i Rogaland, Svenn Manum, benyttet anledningen til å kreve forhandlingsretten tilbake, slik at pensjonistene kan få reell innflytelse over utviklingen av pensjonene.
AA170825 Alle fem parti har klart en reell sjanse.
AA170825 - Vi har alle fem en reell sjanse på sperregrensa, sier Venstres Jon Gunnes.
VG170824 Men jammen kan han slå fra seg, og det er reell spenning knyttet til om David har en sjans mot Goliat, etter å ha blitt fratatt mye av det han normalt har i verktøykassen.
VG170824 Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en « førstegangsforbryter » som var i arbeid, og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet.
NL170824 Med Pedersen mistet Ap trolig en kandidat som kunne vært en reell trussel for for Aili Keskitalo og Norske Samers Riksforbund, det nærmeste vi kommer et « statsbærende » samisk parti.
DB170824 Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en « førstegangsforbryter » og var i arbeid og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet.
DB170824 Både relativ og absolutt fattigdom må også møtes med felles tiltak for reell omfordeling.
DA170824 Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en « førstegangsforbryter » og var i arbeid og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet.
AP170824 Dommeren begrunnet også avgjørelsen med at imamen var en « førstegangsforbryter » og var i arbeid og derfor ikke utgjorde noen reell trussel for samfunnet.
AP170824 Da vil avgiften gi en reell klimaeffekt for luftfarten, sier Lothe.
AA170824 - Hvis ikke de nåværende utfordringene blir håndtert skikkelig, vil det være en reell risiko for mer radikalisering innen begge samfunnsgrupper, heter det i rapporten, der rohingyane omtales som « verdens største statsløse samfunn ».
AA170824 - Hvis ikke de nåværende utfordringene blir håndtert skikkelig, vil det være en reell risiko for mer radikalisering innen begge samfunnsgrupper, heter det i rapporten, der rohingyaene omtales som « verdens største statsløse samfunn ».
VG170823 - Retten mener derfor at siktede har en reell mulighet for å påvirke vitner, og at det er en konkret og nærliggende fare for at han vil benytte seg av denne muligheten dersom han løslates nå, skriver domstolen i kjennelsen.
DN170823 Førsteinntrykket av Note8 er likevel at dette er den minst nisjepregede telefonen i Note-serien hittil, med flere funksjoner med reell nytte for et større publikum.
DB170823 Men Lars Lagerbäck vil ( helst ) ha spillere med spilletid i klubbene sine, og istedenfor bare å snakke om det gjør han det til en reell faktor.
DB170823 Det eneste kineserne krever, er at Taliban holder seg unna kinesiske prosjekter, sier Widmalm som savner reell satsning på demokrati i Pakistan.
DB170823 « Reaksjonen på at vi byttet en ung, anonym fyr som skulle kommentere en streamet ACC-kamp, er hinsides all fornuft - et rimelig bevis på at meme/spøk-risikoen var reell », skriver ESPN-representanten - som understreker at kanalen og Lee ble enige om byttet.
AP170823 - Det som er alvorlig, er at hvis det ikke blir så høy vekst, vil pensjonistene kunne oppleve en reell nedgang i kjøpekraften.
DB170822 De hevdet at fedrekvoten hadde gjort jobben sin og at likestilling hadde kommet så langt at familien har reell valgfrihet.
VG170821 I 2009 hadde ikke borgerlig side noen reell samlende statsministerkandidat.
AP170821 Mange av demonstrantene holdt opp paraplyer, og de krevde større autonomi fra Kina og reell demokratisk innflytelse over valget av Hongkongs ledelse.
DB170819 Og ja da, retorisk fremførelse er også en reell del av en topp-politikers oppgaver : Deres taler og uttalelser kan ha direkte innvirkning ved å påvirke holdninger i befolkningen og folks adferd i hverdagen.
DB170818 Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt viser med sine svar at de vil ta ansvar for å få til en reell omstilling vekk fra Norges oljeavhengighet.
DB170817 Kalla var bare en reell konkurrent til Bjørgen i siste del av fjorårssesongen.
DB170817 - Dette er en stemningsrapport fra Utdanningsforbundets medlemmer som er helt reell .
VG170816 Men splittelsen er ikke skapt av ham alene, og den representerer en reell kulturkonflikt i det amerikanske folk.
DB170816 - I dag er det ikke reell konkurranse i drosjenæringen ettersom ingen går inn og sjekker prisene på drosjeselskapenes hjemmesider selv om det er store prisforskjeller.
DB170816 1.000 av dem er for å holde tritt med elevveksten fremover, men 2.000 kommer som en reell vekst på toppen, sier Aps nestleder og skolepolitiske talsmann Trond Giske.
DA170816 I forbindelse med straffeutmålingen la retten til grunn at 45-åringen framsto som svært opphisset og sint, og at konas frykt for å bli skutt må ha vært stor og reell .
AP170816 1.000 av dem er for å holde tritt med elevveksten fremover, men 2.000 kommer som en reell vekst på toppen, sier Aps nestleder og skolepolitiske talsmann Trond Giske.
AA170816 - Vil vil sørge for 3.000 flere lærerårsverk i småskolen 1.000 av dem er for å holde tritt med elevveksten fremover, men 2.000 kommer som en reell vekst på toppen, sier Aps nestleder og skolepolitiske talsmann Trond Giske.
AA170816 1.000 av dem er for å holde tritt med elevveksten fremover, men 2.000 kommer som en reell vekst på toppen, sier Aps nestleder og skolepolitiske talsmann Trond Giske.
VG170815 - Nå er vi fort tilbake i den perioden i forrige storhetstiden til Rosenborg, hvor det overhodet ikke var reell konkurranse.
VG170815 Han forteller at det har vært en reell mobilisering i det lille området hvor hundrevis av kinesiske og indiske soldater har stått oppstilt på begge sider, og tusenvis av reservetropper står « standby ».
SA170815 BOR HJEMME : Sindre Henriksen fra Bergen har en høyst reell sjanse til å ta medalje for Norge i OL, men har ingen inntekter.
DN170815 Skal kjøpe en bil eller noe med reell verdi går man inn på en spesialisert rubrikkside, sier Rasch-Olsen.
DN170815 Arctic-analytikeren mener Facebook må forbedre Marketplace for at siden skal bli en reell trussel for Schibsted.
DB170815 - Skal man få en reell framstilling av risiko, som er viktig for å drive god forebyggende virksomhet, må vi få den reelle kreftforekomsten i oljeindustrien på bordet.
DA170815 Dermed hadde de ikke en reell anledning til å si nei, all den tid den langsiktige økonomiske situasjonen i klubben ikke er avklart.
BT170815 BOR HJEMME : Sindre Henriksen fra Bergen har en høyst reell sjanse til å ta medalje for Norge i OL, men har ingen inntekter.
AP170815 BOR HJEMME : Sindre Henriksen fra Bergen har en høyst reell sjanse til å ta medalje for Norge i OL, men har ingen inntekter.
VG170814 - Jeg ser ikke for meg at dette er en reell situasjon, sier Erna Solberg til VG.
VG170814 Så lenge du ikke har en reell inntekt, så mener jeg at du ikke skal betale formuesskatt på arbeidende kapital, sa Solberg til VG 1. august i år.
SA170814 Odd er blitt en lettvekter, og de ga aldri Brann reell motstand.
DB170814 Vi kan ha en reell dialog for å påvirke.
DB170814 Dette vil ikke bare gi jentene det gjelder et bedre liv, men også sørge for at bærekraftsmålene oppnår reell utvikling.
DA170814 Leger uten grenser er bekymret for situasjonen til migrantene, hvorav mange i realiteten har en reell grunn til å få innvilget asyl.
BT170814 Odd er blitt en lettvekter, og de ga aldri Brann reell motstand.
AP170814 Odd er blitt en lettvekter, og de ga aldri Brann reell motstand.
SA170813 Han er ikke kjent med akkurat hvaslags plastre Ushiro har på kroppen, men er likevel spektisk til at det har en reell effekt.
FV170813 Han er ikke kjent med akkurat hvaslags plastre Ushiro har på kroppen, men er likevel spektisk til at det har en reell effekt.
DB170813 Skal man ta det som sies i Washington på alvor så er krig en reell mulighet som man faktisk vurderer.
BT170813 Han er ikke kjent med akkurat hvaslags plastre Ushiro har på kroppen, men er likevel spektisk til at det har en reell effekt.
AP170813 - For Sp blir det viktig med noen formuleringer om en reell vurdering av EØS-avtalen og alternativer til den, sett i lys av Brexit.
AP170813 Han er ikke kjent med akkurat hvaslags plastre Ushiro har på kroppen, men er likevel spektisk til at det har en reell effekt.
AA170813 Han er ikke kjent med akkurat hvaslags plastre Ushiro har på kroppen, men er likevel spektisk til at det har en reell effekt.
VG170812 Med hjelp fra samtidskunstner Ida Ekblad har han dekket scenen med kunst som sies å ha en reell verdi på en drøy million.
VG170811 Av de nye er det bare den hurtigbråkende « Um Chagga Lagga » som høres ut som en reell Pixies-låt.
SA170811 Dermed seiler han opp som en reell medaljekandidat før finalen på 1500 meter.
NL170811 Det virker som om alle partiene i Troms, med et mulig unntak av Frp ( som ikke stilte på toppmøtet om jernbane ) nå er enige om at det må gjennomføres en reell konseptvalgutredning i NTP, og ikke som tidligere, venstrehåndsarbeid fra Jernbanedirektoratet som kan legges bort i en skuff.
DB170811 ¶ KIMS NORD-KOREA : Nesten sju av ti nordmenn, 69 prosent, mener Nord-Korea og landets leder Kim Jong-un utgjør en reell trussel mot verdensfreden.
DB170811 I målingen svarer 69 prosent av nordmenn at Kims Nord-Korea enten i svært stor grad eller i ganske stor grad utgjør en reell trussel mot verdensfreden.
DB170811 I hvilken grad utgjør Kim Jong-un og Nord-Korea en reell trussel mot verdensfreden ?
DB170811 Det er et forsøk på å kvele regimet økonomisk, så selv om USA ikke ønsker reell krig, mener Nord-Korea at de allerede blir ført en økonomisk krig mot dem, sier Helgesen.
DB170811 . Tønnesson mener imidlertid spørsmålet Ipsos har stilt, på vegne av Dagbladet, ikke egentlig er passende til å få svar på nordmenns holdning til Nord-Korea som reell trussel.
DB170811 - Da utgjør de en reell trussel.
DB170811 ( Dagbladet ) : Et stort flertall av nordmenn mener Kim Jong-un og hans skrekkregime Nord-Korea utgjør en reell trussel mot verdensfreden.
DB170811 ringen har blant annet blitt drevet av politikere som Siv Jensen ( snikislamisering ), Per Willy Amundsen ( Vi trenger korstog mot islam ), Sylvi Listhaug ( for mange eksempler å nevne i farta ) og Per Sandberg ( forskjellige raser og kulturer kan ikke blandes sammen i Norge ) som i dag sitter med reell politisk makt.
BT170811 Dermed seiler han opp som en reell medaljekandidat før finalen på 1500 meter.
AP170811 Er krigsfaren reell ?
AP170811 Det er også en bremsekloss for integreringsarbeidet, og ikke minst en reell samfunnskostnad.
AP170811 Dermed seiler han opp som en reell medaljekandidat før finalen på 1500 meter.
AA170811 Men ønsker man en reell bedring av bemanningen, så må alle aktører i bransjen virkelig ønske å gjøre noe for å gjøre yrket attraktivt.
AA170811 Dermed seiler han opp som en reell medaljekandidat før finalen på 1500 meter.
VG170810 Selv om Trump bruker et helt annet språk enn hva verden er vant til å høre fra Det hvite hus, og selv om man nå også vet at det ikke nødvendigvis kan festes lit til det som kommer fra det hold, er det likevel grunn til reell bekymring for hva denne presidenten kan stelle i stand.
NL170810 Alle som ønsker arbeid må få reell mulighet til det.
DB170810 Samtidig sår eksperter tvil over hvorvidt den øyeblikkelige trusselen fra Nord-Korea er reell .
DB170810 Reell debatt er de ofte ikke interessert i.
DA170810 Hun mangler også noe på å oppnå reell kontakt med publikum, som gjør at folk blir uoppmerksomme når hun synger den fine balladen « Dynamite ».
AP170810 Denne blir dermed høyere enn ligningsformuen i selvangivelsen og mye nærmere reell formue.
AP170810 Da gir det en reell valgfrihet.
VG170809 - Misforstå ikke : Nord-Korea er en reell trussel, men presidenten antyder at han vurderer å bruke amerikanske atomvåpen som svar på en ekkel kommentar fra en nordkoreansk despot, sier han.
NL170809 Sametingene har heller ikke tilstrekkelige budsjett til å kunne utøve reell selvbestemmelse på vegne av vårt folk.
DN170809 På den neste plassen følger H&M-eier Stefan Persson ( 69 ) med en reell formue på 208 milliarder svenske kroner.
AP170809 Faren for at smitten har spredt seg utenfor Nordfjella er derfor reell .
SA170808 21-åringen er en reell gullkandidat.
NL170808 En slik rettighet innebærer at kommunene må planlegge for fleksible og praktiske løsninger når man bygger eller renoverer sykehjem, slik at rettigheten blir reell .
AP170808 21-åringen er en reell gullkandidat.
VG170807 - Du kan kanskje si at jeg ikke ga jobben en reell sjanse, men det ville krevd mye øving før jeg hadde blitt en god selger.
VG170806 - Er det en reell problemstilling at dieselbiler generelt slipper ut mye mer skadelige avgasser enn de er typegodkjent med ?
DA170805 - Når en person har fått beskyttelse i Norge, er det slik at personen enten er forfulgt i hjemlandet, eller står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling ved retur til hjemlandet.
DA170805 - Når en person har fått beskyttelse i Norge, er det slik at personen enten er forfulgt i hjemlandet, eller står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling ved retur til hjemlandet.
NL170804 Ideelt sett burde ekstremistiske meninger ikke vært en problemstilling, men i en reell verden ser det ut til å være umulig å unngå.
DB170804 For kort opptrapping betyr dårlig økonomistyring og mindre reell kampkraft igjen for pengene.
VG170803 - Utfordringen ligger i at man har et monopol på taxinæringen som hindrer reell konkurranse mellom ulike aktører, og mennesker som vil komme seg fra A-Å får en vanskeligere hverdag, sier Svendsrud.
VG170803 Leder Gunn Iren Müller i Foreldreutvalget for grunnskolen ( FUG ) synes det er bra at Rambøll har gjort en jobb for å definere reell størrelse på elevgrupper som lærerne har ansvar for.
DA170803 - Det er mange velgere på venstresiden i Oslo som er i reell tvil om de skal stemme Ap eller SV eller MDG eller Rødt.
DA170803 Det er jo AUF som vil ta fra familiene valgfriheten og dermed hindrer reell likestilling, mener Ropstad.
DA170803 - Er det en reell sjanse for at det kan bli et lag ?
VG170802 Mange har pekt på at mangelen på politisk gjennomslag og gjennomføringsevne kan gjøre Trump til en såkalt « lame duck » - en president som ikke har reell makt - nesten allerede før presidentperioden har kommet skikkelig i gang.
VG170802 Dette er ikke en reell problemstilling, mener han.
DN170802 - Det er nå en reell overkapasitet, siden skiferoljeproduksjonen er så kraftig.
DB170802 ( Dagbladet ) : 71 prosent av nordmenn mener president Donald Trump og USA er en reell trussel mot verdensfreden.
DA170802 Om fattigdom, reell og relativ.
AA170802 - Etter å ha reddet liv på havet i flere år, gjør Italia seg klar til å hjelpe libyske styrker som er kjent for å holde folk fanget under forhold som utsetter dem for en reell risiko for tortur, seksuell vold og tvangsarbeid, sier Judith Sunderland ved HRWs kontor for Europa og Sentral-Asia.
VG170801 Så lenge du ikke har en reell inntekt, så mener jeg at du ikke skal betale formuesskatt på arbeidende kapital, sier Solberg.
DN170801 Så lenge du ikke har en reell inntekt, så mener jeg at du ikke skal betale formuesskatt på arbeidende kapital, sier Solberg.
DN170801 | Måling : 3 av 4 nordmenn mener Trump er en trussel ¶ 71 prosent av nordmenn mener president Donald Trump og USA er en reell trussel mot verdensfreden, ifølge fersk meningsmåling.
DN170801 I samme undersøkelse svarer 60 prosent av nordmenn at Vladimir Putins Russland utgjør en reell sikkerhetstrussel for verdensfreden.
DB170801 I samme undersøkelse kom et annet interessant svar frem : Nesten 60 prosent av nordmenn mener Vladimir Putins Russland utgjør en reell sikkerhetstrussel for verdensfreden.
DB170801 Det er skummelt at de bruker åpne e-postadresser, og at de utgir personlige og viktigere e-postadresser uten å ha sjekket om mottakeren er reell , sier hun til Dagbladet.
DA170801 Skal det være en reell mulighet til å både velge kontantstøtte og bruke mer tid med barna, så må den økes, sa Knut Arild Hareide ( KrF ) under budsjettforhandlingene i oktober i fjor.
DA170801 - Vi ønsker en reell valgfrihet for barnefamiliene.
AP170801 - Så fint det hadde vært hvis disse unge fikk en reell sjanse i samfunnet, så de ikke behøvde å søke respekten de kunne fått fra omgivelsene rundt seg fra apatiske bøller.
AP170801 | Måling : 3 av 4 nordmenn mener Trump er en trussel ¶ 71 prosent av nordmenn mener president Donald Trump og USA er en reell trussel mot verdensfreden, ifølge fersk meningsmåling. 71 prosent av nordmenn frykter at president Donald Trump og USA utgjør en reell trussel for verdensfreden, ifølge Dagbladets måling FOTO : Pablo Martinez Monsivais / TT / NTB Scanpix ¶
AP170801 I samme undersøkelse svarer 60 prosent av nordmenn at Vladimir Putins Russland utgjør en reell sikkerhetstrussel for verdensfreden.
AP170801 71 prosent av nordmenn frykter at president Donald Trump og USA utgjør en reell trussel for verdensfreden, ifølge Dagbladets måling FOTO : Pablo Martinez Monsivais / TT / NTB Scanpix ¶
AA170801 | Måling : 3 av 4 nordmenn mener Trump er en trussel ¶ 71 prosent av nordmenn mener president Donald Trump og USA er en reell trussel mot verdensfreden, ifølge fersk meningsmåling. 71 prosent av nordmenn frykter at president Donald Trump og USA utgjør en reell trussel for verdensfreden, ifølge Dagbladets måling.
AA170801 I samme undersøkelse svarer 60 prosent av nordmenn at Vladimir Putins Russland utgjør en reell sikkerhetstrussel for verdensfreden.
AA170801 71 prosent av nordmenn frykter at president Donald Trump og USA utgjør en reell trussel for verdensfreden, ifølge Dagbladets måling.
AA170801 | Måling : 3 av 4 nordmenn mener Trump er en trussel ¶ 71 prosent av nordmenn mener president Donald Trump og USA er en reell trussel mot verdensfreden, ifølge fersk meningsmåling.
AA170801 I samme undersøkelse svarer 60 prosent av nordmenn at Vladimir Putins Russland utgjør en reell sikkerhetstrussel for verdensfreden.
VG170731 Skal det være en reell mulighet til å både velge kontantstøtte og bruke mer tid med barna, så må den økes, sa Knut Arild Hareide ( KrF ) under budsjettforhandlingene i oktober i fjor.
VG170731 - Vi ønsker en reell valgfrihet for barnefamiliene.
DA170731 Skal det være en reell mulighet til å både velge kontantstøtte og bruke mer tid med barna, så må den økes, sa Knut Arild Hareide ( KrF ) under budsjettforhandlingene i oktober i fjor.
DA170731 - Vi ønsker en reell valgfrihet for barnefamiliene.
AA170731 Skal det være en reell mulighet til å både velge kontantstøtte og bruke mer tid med barna, så må den økes, sa Knut Arild Hareide ( KrF ) under budsjettforhandlingene i oktober i fjor. ( ©NTB ) ¶
AA170731 - Vi ønsker en reell valgfrihet for barnefamiliene.
VG170730 Da Linda og jeg vokste opp, og vi er ikke urgamle, så alle barne-TV på NRK, og førstegangstjenesten var reell for all norsk ungdom.
DB170729 Om adgangen til å klage på asylvedtak skal være reell , bør derfor ikke retten til rettshjelp kuttes.
DB170728 - Rødt og MDG med reell innflytelse vil være noe helt nytt i norsk politikk, det er helt sikkert.
AA170728 Det er faktisk reell fare for at forskningsmiljøer som i dag er verdensledende, må bygges ned.
SA170727 Nedrykk var en reell fare for vestlandsklubben som på 1990-tallet ble til etter sammenslåingen av klubbene Haugar og Djerv 1919.
DB170727 - Men begrunnelsen må være reell , understreker juristen.
DB170727 - Reell begrunnelse ¶
AP170727 Og som egentlig ikke etter vår mening er utviklingssamarbeid i reell forstand, for de fattigste deler av verden.
AP170727 Nedrykk var en reell fare for vestlandsklubben som på 1990-tallet ble til etter sammenslåingen av klubbene Haugar og Djerv 1919.
DN170726 For en drøy uke siden advarte Tesla-gründer Elon Musk om at kunstig intelligens utgjør en reell eksistensiell trussel for menneskeheten.
DA170726 Men jeg har også en reell bekymring angående prioriteringene for velferdsstaten.
AP170726 - Det er en reell sjanse for at KrF havner under sperregrensen, og det er uklarhet om regjeringsspørsmålet.
DB170724 Fordi en kraftfull politikk som motvirker økonomiske forskjeller er nødvendig både for å sikre enkeltmennesker reell valgfrihet og for et velfungerende samfunn.
DB170722 I 2015 gikk han, ifølge Washington Post, langt i å kalle Trump en politiker uten noen reell politisk overbevisning.
VG170721 I Colson Whiteheads roman er jernbanen derimot høyst reell , med ekte damplokomotiver, skjulte stasjoner under jorden og hemmelighetsfulle stasjonsmestere som risikerer livet for å hjelpe.
NL170720 Mer reell redaktørmakt over det nasjonale innholdet må flyttes ut av Oslo.
FV170719 Strenge krav til klubbene : For at de økte overføringene skal gå til reell utvikling, foreslår klubbene incentivordninger som skal premiere de som lykkes med å få på plass gode strukturer.
DB170719 Ifølge SNL har indiske « kvinner og menn formelt de samme politiske og økonomiske rettigheter, men på mange samfunnsområder er det fortsatt langt igjen til reell likestilling. » | Manus funnet under arkeologisk utgravning innenfor ring 3, Oslo ¶
AA170719 juni ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud for borgere fra hovedsakelig muslimske land, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom studier, arbeid og familie.
VG170718 Et FN-forslag om å igangsette politiske forhandlinger, avvikle garantimaktene ( med den suverenitet det ville gitt et uavhengig, forent Kypros ) og starte utfasingen av tyrkiske soldater ville vært en start på reelle samtaler for å oppnå en reell avtale.
VG170718 At fredsmeglerne fra FN, visegeneralsekretær Barth Eide og generalsekretær António Guterres til sist kastet kortene, synes forståelig, gitt fraværet av reell forhandlingsvilje.
SA170718 Strenge krav til klubbene : For at de økte overføringene skal gå til reell utvikling, foreslår klubbene incentivordninger som skal premiere de som lykkes med å få på plass gode strukturer.
BT170718 Strenge krav til klubbene : For at de økte overføringene skal gå til reell utvikling, foreslår klubbene incentivordninger som skal premiere de som lykkes med å få på plass gode strukturer.
AP170718 Strenge krav til klubbene : For at de økte overføringene skal gå til reell utvikling, foreslår klubbene incentivordninger som skal premiere de som lykkes med å få på plass gode strukturer.
AA170718 - Når vi tenker på at dette er snittmåling, så kan man forestille seg hva reell hastighet kan ha vært i perioder.
AA170718 Hvor mange av dem som har reell effekt, vet vi ikke.
SA170717 Det klubbledelsen derimot kan gjøre er å gi Valakari en reell mulighet til å holde TIL på øverste nivå.
AP170717 Ved en slik fryktreaksjon oppleves katastrofen i kroppen som helt reell .
AP170717 Sakte, men sikkert kom han inn i flyet, fikk snakke med kapteinen, og kabinpersonalet lagde smarte avtaler som sikret oppfølging under hele turen og reell , sunn informasjon om fly og flyvning.
AP170717 Det klubbledelsen derimot kan gjøre er å gi Valakari en reell mulighet til å holde TIL på øverste nivå.
AA170717 - Vi søker bare om skadefellingstillatelse når vi har en reell sjanse til å felle bjørnen.
AA170717 Tenk deg at du lever i reell fare for å måtte dø fra dine kjære og at det kan skje altfor tidlig.
VG170716 Derfor blir han provosert når Rasmussen sier at rytteren som ble nummer 150 neppe var en reell konkurrent, og at vedkommende var kjent med « spillereglene » som gjaldt.
DN170716 Ifølge Musk utgjør kunstig intelligens en reell eksistensiell trussel for menneskeheten.
DB170716 Likevel er NOF mest bekymret for at utsettingen vil kunne ødelegge den genetiske sammensetningen hos ville stokkender for alltid, noe også VKM-rapporten peker på som en reell trussel.
VG170715 Deretter kan du stille spørsmål om han var en reell konkurrent.
VG170715 Det faktum at marsjen for rettferdighet endte langt utenfor sentrum av Istanbul, samt at nesten alle tyrkiske nyhetsmedier knyttet marsjen til FETO og PKK, ga demonstrasjonen preg av å være en festival-aktig protest snarere enn en reell utfordring.
DB170715 Brailsford : - En reell trussel ¶
DB170715 juni ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom studier, arbeid og familie.
DB170715 - Sjansene for at det du har lært gjennom den britiske videoen skal hjelpe deg i en reell situasjon er overhodet ikke bevist, fordi terror skjer så sjeldent.
DA170715 Men var åpningen reell eller strategisk, for å samle makt ?
DA170715 - Jeg kan ikke se at Erdogans demokratiske vilje var reell .
AA170715 juni ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom studier, arbeid og familie.
DN170714 juni ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær forbindelse med USA, blant annet gjennom studier, arbeid og familie.
DB170714 Varsling er en beskyttet rett som ikke er mye verdt uten at adgangen er reell .
DB170714 Christopher Pahle, TV-anmelder i Dagbladet, forteller at det nå er flere i Hollywood som tar til orde mot denne typen forskjellsbehandling, men at det ikke er enkelt å omsette dette til reell endring.
DA170714 Innreiseforbudet gjelder personer fra Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men høyesterett ville ha unntak for dem med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid.
DA170714 juni ga USAs høyesterett grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie.
AA170714 Innreiseforbudet gjelder personer fra Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men høyesterett ville ha unntak for dem med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid. ( ©NTB ) ¶
AA170714 juni ga USAs høyesterett grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie.
AA170714 Politiet mener også at « dersom det foreligger en reell fare for barnets sikkerhet, må dette kunne løses innenfor rammen av varetekten, eventuelt plassering på et sted der barnets sikkerhet er ivaretatt », ifølge avgjørelsen.
VG170713 - Det vi ser, er at de som har en reell mulighet til å få beskyttelse, gjerne ikke vil være i Italia.
DA170713 Men Caruso har ingen reell mulighet til å utfordre Froome sammenlagt, derfor vil BMC nå sannsynligvis gå for etappeseiere og sykle hver etappe som en klassiker, spesielt de mer kuperte som dagens og morgendagens etappe.
VG170712 Dundalk bekrefter overfor VG at rapporten er reell , og at de har mistet to sider av den.
SA170712 Det er på ingen måte en sunn situasjon, mener Aftenbladets sportsleder, og råder Viking til å hente inn en reell konkurrent for å pushe Austbø i hverdagen.
DA170712 Ifølge Stang blir ingen deportert hvis det er reell fare for at de blir utsatt for alvorlige overgrep.
AP170712 Det er på ingen måte en sunn situasjon, mener Aftenbladets sportsleder, og råder Viking til å hente inn en reell konkurrent for å pushe Austbø i hverdagen.
AA170712 De to mener at det er på høy tid å løfte det som ikke er reell bistand ut fra bistandsbudsjettet og i stedet få " et reelt budsjett med konkrete prosjekter med praktisk nytteverdi for mennesker i verdens fattige land ".
VG170711 Ifølge rapporten er Irak inne i en ond sirkel, for « hvis myndighetene har sviktet i å beskytte sivile i Mosul, er det en reell risiko for at denne offensiven blir ytterligere et kapittel i en endeløs syklus av konflikt og grusomheter. » - Denne krigen garanterer at det blir flere kamper, sier en innbygger i Mosul til Amnesty.
VG170711 For å få innsikt i nettopp disse kompliserte mekanismene, og ikke minst for å få bukt med mytene, trenger vi reell kunnskap fremfor sterke visuelle eller språklige virkemidler om kun den ene lidelsen.
DB170711 Ifølge rapporten er Irak inne i en ond sirkel, for « hvis myndighetene har sviktet i å beskytte sivile i Mosul, er det en reell risiko for at denne offensiven blir ytterligere et kapittel i en endeløs syklus av konflikt og grusomheter. » - Denne krigen garanterer at det blir flere kamper, sier en innbygger i Mosul til Amnesty
DB170711 Det er fint å ha det på papiret, men vi trenger et reelt vern og en reell mulighet til å si ifra.
AA170711 Ifølge rapporten er Irak inne i en ond sirkel, for « hvis myndighetene har sviktet i å beskytte sivile i Mosul, er det en reell risiko for at denne offensiven blir ytterligere et kapittel i en endeløs syklus av konflikt og grusomheter. » - Denne krigen garanterer at det blir flere kamper, sier en innbygger i Mosul til Amnesty.
AA170711 Du står i reell fare for å miste fastlegen din i løpet av få år.
VG170710 Superløpet fikk far Ingebrigtsen til å innse at de nå for alvor måtte begynne å tenke på senior-VM som en reell mulighet.
VG170710 Det krever stor kompetanse hos nettverket barnet henvender seg til, og tid til samtaler for å avdekke hvem som er i reell fare, og hvem som vil slippe unna ferie med storfamilien.
SA170710 Det er nemlig det som trengs for å skape en reell konkurransesituasjon i dagens Viking-lag.
SA170710 Da er han ikke en reell konkurrent for Austbø.
DN170710 mai uten reell framgang.
DA170710 Hun har gjennomgått 187 asylsaker med LGBTI-grunnlag fra 2010 til 2015, og kommet fram til at tendensen generalsekretærene i Skeiv Verden påpeker, er reell .
AP170710 Det er nemlig det som trengs for å skape en reell konkurransesituasjon i dagens Viking-lag.
AP170710 Da er han ikke en reell konkurrent for Austbø.
DN170709 Storbanken Goldman Sachs skriver i sin rapport etter møtet at det er en reell risiko for at Trump innfører toll på stålimporten og kanskje også aluminium.
VG170708 - Vi gikk for Troye Sivan-turneen fordi han og Astrid har en ganske sammenfallende fanbase, og det så vi reell effekt av hvert eneste sted vi besøkte, sier Marstrander.
VG170707 Palestinske angrep på israelere, enten de kommer fra Gaza eller Vestbredden, skaper riktignok en følelse av utrygghet for mange israelere, men er ikke noen reell trussel for staten.
NL170706 Til tross for at Stortingsflertallet presiserte at det skulle være reell frivillighet for kommunene i prosessen, ble begrepet " frivillig tvang " framtredende.
AA170706 Mer debatt : Det er ingen reell konflikt mellom fotgjengere og syklister i marka ¶
VG170705 Interessen fra Arsenal er i aller høyeste grad reell , etter det VG erfarer.
AA170705 Mer debatt : Det er ingen reell konflikt mellom fotgjengere og syklister i marka ¶
DN170704 Jeg tror ikke den risikoen er reell før eventuelt både renten og arbeidsledigheten øker, sier Eek.
DB170704 Dermed lå det an til å bli en spennende kamp om poengtrøya i massespurten, da tre stykker hadde en reell sjanse for å ta den.
DB170704 Det er reell fare for at de blir skadelidende og ikke får den omsorg og beskyttelse de trenger.
DB170704 ¶ RELIGIØSE SKOLER ER BRA : Vi tror livssynsskoler har en spesiell kvalitet ved å kunne behandle tro som en reell del av livet, skriver artikkelforfatter.
DB170704 Vi tror livssynsskoler har en spesiell kvalitet ved å kunne behandle tro som en reell del av livet og ikke bare betrakte religionen fra kommentatorplass.
DB170704 Ved at fagutvalg og komiteer settes sammen av kunstnere og kulturarbeidere fra hele landet sikrer man både at de kunstfaglige vurderingene ivaretas samt reell medbestemmelse over tildelingene fra kunstfeltet selv.
DB170704 Jeg skrev aldri at kommunismen ikke var en reell trussel mot det demokratiske tyske samfunnet.
DB170704 Dette fokuset bidro til at man fikk et blindfelt mot den nasjonalsosialistiske trusselen, som åpenbart også var reell .
AP170704 Jeg tror ikke den risikoen er reell før eventuelt både renten og arbeidsledigheten øker, sier Eek i NBBL.
AP170704 « Ingen bransje slipper unna digitaliseringen », « Vi har vært igjennom endringer før, men denne er større, og det kommer til å bli brutalt », « Det er reell fare for at vårt århundres mest fundamentale teknologi blir dominert av et lite knippe store selskaper ».
AP170704 « Ingen bransje slipper unna digitaliseringen », « Vi har vært igjennom endringer før, men denne er større, og det kommer til å bli brutalt », « Det er reell fare for at vårt århundres mest fundamentale teknologi blir dominert av et lite knippe store selskaper ».
AA170704 Jeg tror ikke den risikoen er reell før eventuelt både renten og arbeidsledigheten øker, sier Eek i NBBL.
AA170704 | Det er ingen reell konflikt mellom fotgjengere og syklister i marka ¶
AA170704 | Det er ingen reell konflikt mellom fotgjengere og syklister i marka ¶
VG170703 Eksperter mener Kristoff er sjanseløs på grønn trøye ¶ Reell mulighet ¶
VG170703 Det innebar at nordmannen hadde en reell mulighet til å overta den gule ledertrøya dersom han vant etappen og fikk en luke ned til de argeste konkurrentene.
NL170703 Det er derfor en reell fare for at hovedstadsbegrepet står i veien for en ønsket utvikling.
FV170703 Forvaring er en straff som kan forlenges så lenge det eksisterer en reell gjentakelsesfare.
DB170702 Frykten om en alvorlig kneskade var dessverre reell .
DB170702 Denne videoen er allerede over et år gammel, men svindelen er like reell .
DB170701 Så lenge det ikke finnes innrømmelse av egen skyld hos utøverne, skjer det heller ingen reell endring av systemet.
DA170701 - Det er stor forskjell på opplevd risiko og reell risiko.
VG170630 Da høyesterett ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre innreiseforbudet, var det under forutsetningen at det blir gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid.
NL170630 I denne sammenhengen blir det for smått å tenke bare på Narvik - Tromsø og bli glade for noen smuler sørfra til å få fram litt utredning uten reell planlegging og fremdrift.
DN170630 Da høyesterett ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre innreiseforbudet, var det under forutsetningen at det blir gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid.
DB170630 Konsekvensen av forbudet er at personer fra Syria, Sudan, Somalia, Jemen, Iran og Libya ikke kan få visa til USA, med mindre de har en nær reell tilknytning med en slektning, skole eller et selskap i USA.
AP170630 Innreiseforbudet gjelder personer fra Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men høyesterett ville ha unntak for dem med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid.
AA170630 Innreiseforbudet gjelder personer fra Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men høyesterett ville ha unntak for dem med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid.
VG170629 Innreiseforbudet omfatter borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men det kan altså gis unntak for personer med reell tilknytning til USA.
VG170629 juni ga høyesterett grønt lys for at Trump-regjeringen delvis kunne innføre det svært omdiskuterte innreiseforbudet, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie.
VG170629 Ettersom faren for gjentagelse ikke med sikkerhet kan vurderes som nærliggende og reell , mente han 16-åringen ikke bør dømmes til forvaringsstraff.
NL170629 Da får man svar på om Statoil kan gjøre som de ønsker, basert på egne strategiske hensyn, eller om politikerne ønsker å utøve reell innflytelse over selskapet og petroleumsvirksomheten i nord.
FV170629 Forvaring er en straff som kan forlenges så lenge det eksisterer en reell gjentakelsesfare.
DN170629 Innreiseforbudet omfatter borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men det kan altså gis unntak for personer med reell tilknytning til USA.
DN170629 juni ga høyesterett grønt lys for at Trump-regjeringen delvis kunne innføre det svært omdiskuterte innreiseforbudet, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie.
DB170629 - Kantorene opplever nok en reell konkurranse fra ferdiginnspilt musikk, men våre tall fra siste del av 2016 viser at levende musikk brukes i nær 97 prosent av seremoniene.
DA170629 De har en begrenset evne til å mobilisere eller å utgjøre noen reell trussel mot redningsoperasjonene når aksjonsbåtene deres er små, sier han.
DA170629 - Noe av økningen skyldes at man har blitt flinkere til å registrere, men det er og slik at mye tyder på at det har vært en reell økning, sier han.
BT170629 Skal en ta førerkortet fra en rusbruker, må det være en reell fare for at personen vil kjøre i ruset tilstand.
BT170629 Det er dypt kritikkverdig at politiet tar førerkortet fra folk på tvilsomt grunnlag, og samtidig stenger for reell klageadgang.
AP170629 Forvaring er en straff som kan forlenges så lenge det eksisterer en reell gjentagelsesfare.
AA170629 - Du vil sannsynligvis ikke finne reell vilje til å finne en politisk løsning før Taliban skjønner at de ikke kan vinne på slagmarken, sier han.
AA170629 Innreiseforbudet omfatter borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men det kan altså gis unntak for personer med reell tilknytning til USA.
AA170629 juni ga høyesterett grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre det svært omdiskuterte innreiseforbudet, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie.
DB170628 Men det blir retorisk og ikke reell makt.
AP170628 Så kan vi ta de sakene der det er en reell uenighet om ansvarsforholdet, sier Bjerkvoll til Aftenposten.
AP170628 Så kan vi ta de sakene der det er en reell uenighet om ansvarsforholdet, sier Bjerkvoll til Aftenposten.
AP170628 - Terminering av avtalen med det amerikanske selskapet HPE / DXC er en reell mulighet, sier Lofthus.
AA170628 Der er det innført en skatt på 25 prosent på overskudd som overføres til selskaper uten reell omsetning.
AA170628 Selv om vi ikke alltid kan gi en god forklaring på alle årsaksmekanismene er smerten alltid reell for den som opplever den.
AA170628 Men hva representerer reell fare, og hva er vrangforestillinger ?
DB170627 Jeg har grundig gått igjennom Alliansens toppkandidater med reell mulighet til plass på Stortinget.
DA170627 Mediebedriftenes Landsforening ( MBL ) viser til Storbritannia, som har innført en skatt på 25 prosent på overskudd som overføres til selskaper uten reell omsetning.
AP170627 Ber Norge kreve at Liu får reell frihet ¶
AP170627 Ankedomstolen i Haag mener de nederlandske soldatene må ha visst at det var en reell risiko for at mennene kunne bli drept eller utsatt for umenneskelig behandling.
AA170627 Ankedomstolen i Haag mener de nederlandske soldatene må ha visst at det var en reell risiko for at mennene kunne bli drept eller utsatt for umenneskelig behandling.
VG170626 Norge er i dag ett av de land som har kommet lengst i både juridisk og reell likebehandling, men det er ikke lenge siden også vi hadde lovgivning som i dag virker fremmed og vond.
AA170626 Det gir avtalen en reell verdi på nesten 1,5 milliarder pund, tilsvarende 16 milliarder kroner, mener Foster.
NL170625 Men da burde havna, i reell dialog med aktørene, avstemt hvilke behov man har for fasiliteter - i stedet for å bruke 400 millioner offentlige kroner på en terminal som ikke er ønsket.
DB170625 Idrettsdepartementet bestemte hvilke utøvere som skulle beskyttes av russiske dopinglaboratorier - som regel de med en reell medaljesjanse.
DB170624 procycling.no er kjent med at denne interessen er reell , men partene har foreløpig ikke kommet til forhandlingsbordet.
DA170624 Ekte, fordi rivaliseringen mellom Vålerenga og Lillestrøm har vært fysisk og reell siden Tom Lunds kameratgjeng erobret fotballtoppen midt på 70-tallet med ledere i hvite dresser og feite sigarer som vågde å endre kulturen i norsk fotball.
DA170624 Det er ekstremt viktig at dette blir en reell og akseptert grunn til å få asyl i Norge.
VG170623 Men på spørsmål om vi vil få en reell stopp i asylinnvandringen og at vi på sikt ikke trenger norske asylmottak, ble det enda mer uklart.
SA170623 - Vi har en drøm om å komme til Europa neste sesong, og den er reell .
DA170623 Vi er bekymret for at man ender opp med uriktige resultater, slik at personer som står overfor reell risiko ved retur, ikke får medhold fordi prøvingsintensiteten blir for lav.
BT170623 Ved belåning av eiendom gjorde dette det mulig å gjemme reell formue.
BT170623 Tradisjonelt hadde eiendom svært lave skattetakster, rundt 40 - 50 prosent av reell verdi.
AP170623 - Vi har en drøm om å komme til Europa neste sesong, og den er reell .
VG170622 Da kan det fort føre til enda større politikerforakt ettersom organisasjoner og velgere som den går ut over ikke har fått en reell sjanse til å komme med sine innspill, sier Peterson.
SA170622 | Vi palestinere trenger reell støtte, ikke boikott av Israel ¶
SA170622 - Det er lite interessant å redusere kostnader gjennom endrede forskriftskrav, hvis dette ikke har en reell betydning for sluttbrukeren og for samfunnet, sier Dahl Grue hos Arkitektbedriftene.
DB170622 - Vi vet jo at det er skadelig å bli utsatt for omsorgssvikt, så meld inn din bekymring, så er det andres ansvar å vurdere hvor reell bekymringen er, sier Kayed i Barneombudet, og legger til : ¶
DB170622 Dette viser at Arbeiderpartiet ikke har noe reell vilje til å prioritere barn og unges psykiske helse.
DA170622 - Så lenge vi ikke har mottatt godkjent revidert regnskap, kan vi ikke gjøre en reell behandling av søknaden Norwegian Wood har inne om støtte for neste år, sier Kampevold Sætre.
BT170622 - Det er lite interessant å redusere kostnader gjennom endrede forskriftskrav, hvis dette ikke har en reell betydning for sluttbrukeren og for samfunnet, sier Dahl Grue hos Arkitektbedriftene.
AP170622 - Det er lite interessant å redusere kostnader gjennom endrede forskriftskrav, hvis dette ikke har en reell betydning for sluttbrukeren og for samfunnet, sier Dahl Grue hos Arkitektbedriftene.
AA170622 Selv om årets festival har økt kvinneandelen sammenliknet med tidligere festivaler, er en reell kjønnsbalanse lysår unna.
AA170622 - Det er lite interessant å redusere kostnader gjennom endrede forskriftskrav, hvis dette ikke har en reell betydning for sluttbrukeren og for samfunnet, sier Dahl Grue hos Arkitektbedriftene.
VG170621 Ettersom faren for gjentakelse ikke med sikkerhet kan vurderes som nærliggende og reell , mener han 16-åringen ikke bør dømmes til forvaringsstraff.
SA170621 Tallaksen mener 16-åringen ikke kan dømmes til forvaringsstraff så lenge man ikke med sikkerhet kan vurdere faren for gjentakelse som nærliggende og reell .
DB170621 Var tilståelsen reell ?
DB170621 Vår frykt for at det samme nå skal skje med brannvesenet er reell , og denne utviklingen fortjener debatt og oppmerksomhet, sier Vedum.
AP170621 Tallaksen mener 16-åringen ikke kan dømmes til forvaringsstraff så lenge man ikke med sikkerhet kan vurdere faren for gjentakelse som nærliggende og reell .
AA170621 Tallaksen mener 16-åringen ikke kan dømmes til forvaringsstraff så lenge man ikke med sikkerhet kan vurdere faren for gjentakelse som nærliggende og reell .
AA170621 Vi løser det med fotballskole ( koster penger ), bestemor, delt ferie og en reell klump i magen.
AA170621 Utvalget sier at dagens heimevern ikke har noen reell kampkraft mot en teknisk avansert motstander.
SA170620 juni om " Ulovlig tvang og reell rettssikkerhet i psykiatrien ".
DN170620 Øgrey mener det er en reell risiko for at mangfoldet svekkes.
DA170620 Reell støybelastning vil være langt mindre enn hva bydelsoverlegen legger til grunn for sin vurdering.
BT170620 Utbytteskatt og reell skjerping av formuesskatt har ført til at den årlige personlige skatteregningen for privat eierskap i dag er nesten 10 ganger høyere nominelt, hvorav formuesskatt på arbeidende kapital utgjør rundt en tredjedel.
NL170619 Regionen vil trekke fylket ut av en slagskygge, som dels er forestilt og dels reell .
DB170619 Slensvik mener derimot at det ikke er noe som tyder på en plutselig økning i « bestillingsangrep » på vegne av IS, men sier det er en reell frykt knyttet til fremmedkrigere som vender hjem når nå IS går på stadig større tap i Midtøsten.
DA170619 Ian Burchnall ( 34 ) regner med at hans stilling nå er et tema på styrenivå, men mener det vil være blodig urettferdig om klubben skifter trener uten å gi ham det han mener er en reell mulighet.
AP170619 Johansen mener det er opplagt å se E18-utbyggingen under ett og skjønner ikke hvorfor partiene skulle måtte påpeke noe i en merknad hvis det ikke innebærer en reell politikkendring.
AA170619 mai uten reell framgang. ( ©NTB ) ¶
BT170618 Fordi skatten må betales uavhengig av om bedriften går med overskudd, er det en helt reell problemstilling.
NL170616 Var utredingen i det hele tatt reell ?
DN170616 Lien mener også sikkerhetstrusselen er reell .
DN170616 Fusjonspartnerne mente at en fusjon var nødvendig for å få ned kostnadene og bli en reell konkurrent til de etablerte kjedene.
DB170616 Det er ikke en reell konsekvens at et statlig ombud sier " Fy skam " til deg.
DB170616 Det er en reell konsekvens å ikke komme med toget.
DA170615 Det var aldri reell fare for at det skulle gå slik.
DB170614 Petersburg ville gi fra seg noen reell eller titulær forrang.
DA170614 Skrittet er også et forsøk på å forvandle kurdernes nyervervede militære suksess til reell politisk makt.
DA170614 Selv mener han boikott-strategien hindrer mulighet for reell dialog mellom partene i Israel/Palestina-konflikten.
DA170614 Det er naivt å tro at man vil få til en reell og rettferdig dialog uten at israelerne føler seg presset på noen måte, sier han.
DA170613 « Pasienter og brukere føler seg som kasteballer i systemet, hvor samlet saksbehandlingstid blir så lang at klage ikke lenger er en reell rettighet.
AA170613 - De var grovt underbetalt, måtte tåle meget tyngende arbeids- og livsforhold, og hadde liten reell handle- og bevegelsesfrihet, skriver Høyesterett i dommen.
SA170612 Hvis det hadde vært en reell vilje om å realisere dette tidligere, hadde de jo lagt inn statlige midler slik som vi gjorde i regjering, sier næringskomitélederen.
NL170612 Det vil synliggjøre en reell satsning på teknologiutdanning og Nordområdene fra UiT.
DB170612 * Økt avdekking av mørketall, men også reell økning.
DA170612 Hvis det ikke blir reell stortingsbehandling, vil jordbruket komme i en enda vanskeligere situasjon.
AP170612 Økt avdekking av mørketall, men også reell økning.
AP170612 Økt avdekking av mørketall, men også reell økning.
AA170612 * Økt avdekking av mørketall, men også reell økning.
AP170611 Ap vil « erstatte dagens flypassasjeravgift med avgift som har reell klimaeffekt ».
AP170611 » Mangelen på tall er en reell utfordring, men ikke synonymt med at problemet ikke eksisterer.
VG170609 Samtidig får jeg bekreftet at den store bekymringen jeg har møtt på flere videregående skoler i Groruddalen og sørøst i Oslo, er reell , sier Bøhler.
NL170609 Overføringer til sametinget og samiske formål oppnår ikke reell lønns- og prisvekst i statsbudsjettet.
DN170609 Investoren legger skylden på sentralbankenes løse pengepolitikk, som ifølge ham blåser opp prisene i aksjemarkedet uten at reell økonomisk vekst følger etter, der enkeltindivider og bankene må betale prisen.
DB170609 På Twitter skriver politiet at de har vurdert trusselen til å ikke være reell .
AA170609 Vi har vurdert den til å ikke være reell , ingen operative tiltak er iverksatt.
DB170608 Litt hardt underveis, men ingen reell belastning.
DB170608 Restauranten fikk medhold i at faren for forveksling var reell .
DB170608 Teksten inneholder tvert imot et detaljnivå som for de fleste lesere vil forsterke inntrykket av at det er en reell situasjon som beskrives.
DB170608 Heller ikke når HA intervjuer Lea om hvordan hans tekst har fått fornyet oppmerksomhet og delinger nå i 2017, gis det noen indikasjon på at det ikke er en reell sak som skildres.
VG170604 TOMMELEN OPP : Den garvede, men upopulære parlamentspolitikeren Jeremy Corbyn ble løftet frem på en grasrotbølge i det britiske arbeiderpartiet, men ble ikke levnet mye sjanse som en reell statsministerkandidat.
NL170604 Den andre store utfordringen er å skape reell konkurranse om anbudet på kystruten for å få ned tilskuddet.
DN170603 Planene har allerede møtt kritikk fra menneskerettighetsforkjempere, som mener systemet diskriminerer tilreisende som kommer til å bli stigmatisert på grunn av sitt politiske og religiøse ståsted, uten at de utgjør en reell terrortrussel.
DB170603 De har svært liten reell mulighet til å påvirke den internasjonale klimapolitikken.
DA170603 De som er skylda i at arbeiderklassen ikke har hatt reell lønnsoppgang på lenge, men føler seg forbigått av innvandrere og hånet av middelklassen.
BT170603 Retten til å velge å leve med den man vil er fortsatt ikke reell for alle.
AA170603 Planene har allerede møtt kritikk fra menneskerettighetsforkjempere, som mener systemet diskriminerer tilreisende som kommer til å bli stigmatisert på grunn av sitt politiske og religiøse ståsted, uten at de utgjør en reell terrortrussel.
DN170602 Avgjørelsen gir Forbrukerrådet håp om en reell behandling av saken allerede i år.
DB170602 Politi- og brannvesen anslo at det var en reell eksplosjonsfare, og det ble besluttet at seks pasienter som tilhører avdelingen skulle evakueres.
DB170602 Dermed har Forbrukerrådet et godt håp om en reell behandling av saken allerede i år.
DA170602 Statskirken ble endelig avviklet - og første skritt mot reell trosfrihet ble påbegynt.
BT170602 Faren for en kraftig svekkelse av Nato er helt reell .
AA170602 Jorge Jensen sier Forbrukerrådet har et håp om en reell behandling av saken allerede i år.
SA170601 Kan det bli en reell spissduell ?
NL170601 At politikere skal frata brukeren retten til å velge om vedkommende vil benytte privat eller offentlig omsorgstjeneste, til samme pris, er et overgrep overfor brukeren basert på politiske kjepphester eller frykt for reell sammenligning av kvaliteten i privat og kommunal omsorgstjeneste.
NL170601 At SV, Rødt og AP vil utestenge privat omsorgstjeneste i Tromsø, ser jeg hittil bare en reell forklaring på : Ivaretakelse av kommunale arbeidsplasser.
NL170601 Et spørsmål her er hvor fruktbart det er å bruke antall km2 vernet som mål - gir dette et godt bilde av hva som er reell og god forvaltning av havene ?
NL170601 En reell oppnåelse av havmålene krever en bred innsats i kunnskapsoppbygging i årene fremover.
DB170601 Det er da Stein Ørn er overbevist om at nøyaktig kunnskapsbasert naturlig trening har en reell konkurransefordel i juksekonkurransen med svindlerne som bruker små doser dop..
DA170601 - Søreide lovet mer reell åpenhet da hun begynte som forsvarsminister.
DA170601 - Søreide lovet mer reell åpenhet da hun begynte som forsvarsminister.
BT170601 Vi mener også det er behov for en gjennomgang med sikte på å få en mer reell kulturutvekslingsordning.
BT170601 Flertallet av de som vil legge ned ordningen, foreslår at det samtidig skal opprettes en ordning med mer reell kulturutveksling.
AP170601 Kan det bli en reell spissduell ?
SA170531 Erik Røste mener det alri var en reell problemstilling om Kollensøndagens kulle bestå.
SA170531 - Jeg har aldri opplevd at det har vært en reell problemstilling.
DB170531 - Jeg har aldri opplevd at det har vært en reell problemstilling.
DB170531 - Dette systemet er livsviktig for å forsvare vårt land, og denne testen demonstrerer at vi har en kvalifisert, pålitelig avskrekkingsmekanisme mot en svært reell trussel, sier viseadmiral Jim Syring, som leder rakettforsvaret US Missile Defense Agency.
DB170531 - Det er beklagelig hvis president Trump trekker USA ut av Parisavtalen - den første bindende klimaavtalen med reell global deltakelse fra alle land, sa Støre også.
DB170531 Sjansen for at noen slår følge med Trump og forlater avtalen, er høyst reell .
AP170531 Erik Røste mener det alri var en reell problemstilling om Kollensøndagens kulle bestå.
AP170531 - Jeg har aldri opplevd at det har vært en reell problemstilling.
AA170531 - Dette systemet er livsviktig for å forsvare vårt land, og denne testen demonstrerer at vi har en kvalifisert, pålitelig avskrekkingsmekanisme mot en svært reell trussel, sier viseadmiral Jim Syring, som leder rakettforsvaret US Missile Defense Agency.
VG170530 - Dette systemet er livsviktig for å forsvare vårt land, og denne testen demonstrerer at vi har en kvalifisert, pålitelig avskrekkingsmekanisme mot en svært reell trussel, sier viseadmiral Jim Syring, som leder rakettforsvaret US Missile Defense Agency.
VG170530 Tønnesson mener det er påfallende at land som India og Indonesia, med de to største muslimske befolkningene i verden, ikke har opplevd noen reell IS-trussel.
VG170530 Publikums rett til innsyn i offentlige dokumenter er ikke reell .
DB170530 I den grad Solberg stjeler Støres klær i reell politisk forstand, er det som hun tar drakta fra en god lagkamerat.
BT170530 - Dette systemet er livsviktig for å forsvare vårt land, og denne testen demonstrerer at vi har en kvalifisert, pålitelig avskrekkingsmekanisme mot en svært reell trussel, sier viseadmiral Jim Syring, som leder rakettforsvaret US Missile Defense Agency.
SA170529 Denne testen er for å finne de med enten udiagnostisert diabetes eller forhøyet blodsukkerverdi ( uten reell diabetes ).
FV170529 Denne testen er for å finne de med enten udiagnostisert diabetes eller forhøyet blodsukkerverdi ( uten reell diabetes ).
BT170529 Denne testen er for å finne de med enten udiagnostisert diabetes eller forhøyet blodsukkerverdi ( uten reell diabetes ).
AP170529 Denne testen er for å finne de med enten udiagnostisert diabetes eller forhøyet blodsukkerverdi ( uten reell diabetes ).
VG170528 Bejzat Becirov ble tilbudt 5 millioner dollar for å bli saudiernes nikkedukke, uten reell makt og innflytelse, men planene gikk i vasken.
DN170528 Tegn til at det foreligger en « reell trussel », sier minister for innenlands sikkerhet, John Kelly.
DN170528 Det er tegn til at det foreligger en « reell trussel », sier Kelly.
AA170528 Det er tegn til at det foreligger en « reell trussel », sier Kelly.
AA170528 Det er tegn til at det foreligger en « reell trussel », sier Kelly.
DB170527 Og var det virkelig en reell sjanse for at Tore Petterson kunne støte på mannen med ljåen ute i hinderløypa ?
DN170526 Slike scenarioer er en reell trussel allerede, og vi har ikke tid til å vente lenger, sier Nystrøm.
SA170525 En sprengladning ble detonert av politiet i bydelen Moss Side i Manchester torsdag morgen, men sikkerhetskilder sier til avisen at det er en reell fare for at det fortsatt er sprengladninger som ikke er funnet.
FV170525 En sprengladning ble detonert av politiet i bydelen Moss Side i Manchester torsdag morgen, men sikkerhetskilder sier til avisen at det er en reell fare for at det fortsatt er sprengladninger som ikke er funnet.
DB170525 Politiet skal ha gjennomført minst én kontrollert sprengning, og avisa siterer sikkerhetskilder på at det er en reell mulighet for at det finnes flere bomber som ikke er oppdaget.
AA170525 En sprengladning ble detonert av politiet i bydelen Moss Side i Manchester torsdag morgen, men sikkerhetskilder sier til avisen at det er en reell fare for at det fortsatt er sprengladninger som ikke er funnet.
AA170525 - Der og da konkluderte jeg med at døden var en reell utgang.
VG170524 Det har vært en reell høringsprosess.
DB170524 Politiet skal ha gjennomført minst én kontrollert sprengning, og avisa siterer sikkerhetskilder på at det er en reell mulighet for at det finnes flere bomber som ikke er oppdaget.
DB170524 I stedet for å kreve en reell nedjustering av et prosjekt som har doblet seg kostnader til 40 milliarder kroner, ønsker de borgerlige partiene å spare en halv prosent av byggesummen på å framskynde utbyggingen.
DA170524 Høyre er opptatt av å sikre studentene solide kanaler for reell innflytelse og påvirkning, slik at vi kan ta spurttrøyen som studentby.
AP170524 " I løpet av en reell allergisesong er forbruksmønsteret av antihistaminer vesentlig endret.
AA170524 Resonnementet hans kan være gyldig som en analyse av russisk tenkemåte, men antallet soldater er så lite at det har liten reell militær betydning.
SA170523 Manchester United ble under Sir Alex Ferguson en klubb som tok spill i Champions League som en selvfølge og seier i samme turnering som en reell mulighet.
FV170523 Manchester United ble under Sir Alex Ferguson en klubb som tok spill i Champions League som en selvfølge og seier i samme turnering som en reell mulighet.
DA170523 Svaret var at de ønsket en åpen og reell høringsrunde - og at andre forslag var velkomne, forklarer politimester i Sør Øst politidistrikt Christine Fossen.
BT170523 Manchester United ble under Sir Alex Ferguson en klubb som tok spill i Champions League som en selvfølge og seier i samme turnering som en reell mulighet.
VG170522 Vi er et godt stykke unna at vi kan prate om en reell mulighet for riksrett, sier Melbye.
DB170522 - Det var ikke sånn at bitcoins hadde noen reell verdi på den tiden, så tanken på å bytte dem inn mot pizza var veldig kul.
BT170522 I et innlegg i Bergens Tidende lørdag spør skribent Johanne Magnus om medienes tabloide lanseringer forhindrer reell innsikt i den komplekse sykdommen spiseforstyrrelser.
AA170522 Vi mener det ligger en reell fare i at Cappelen kan bli utsatt for represalier, sa Malling.
AA170522 Vi mener det ligger en reell fare i at Cappelen kan bli utsatt for represalier, sa Malling.
VG170521 - Det er så pass liten avstand til sperregrensen at det er en reell mulighet, ja, sier statsviter og valganalytiker Svein Tore Marthinsen til NTB.
VG170521 Siktede har en reell mulighet til å kontakte og påvirke disse vitnene og det er mest sannsynlig at han vil benytte denne muligheten dersom han ikke holdes fengslet. », står det i kjennelsen.
BT170520 KOMPLEKS SYKDOM : Jeg er redd for at disse tabloide lanseringene forhindrer reell innsikt i den komplekse sykdommen spiseforstyrrelser, skriver Johanne Magnus.
BT170520 Jeg er redd for at disse tabloide lanseringene forhindrer reell innsikt i den komplekse sykdommen spiseforstyrrelser.
AP170520 Rouhani er selv en del av Irans religiøse elite, og har ikke kunnet vise til noen reell bedring i menneskerettssituasjonen i landet.
AA170520 Rouhani er selv en del av Irans religiøse elite, og har ikke kunnet vise til noen reell bedring i menneskerettssituasjonen i landet.
VG170519 - Jeg stilte spørsmål om hvordan en utenlandsk aktør, uten noen erfaring og reell kompetanse, kunne komme inn og etablere seg på det norske markedet og vinne kontrakter i hundremillionersklassen.
FV170519 Et større apparat bestående av flere politifolk, bombegruppa i Oslo samt politiets stabssjef og operasjonsleder ble satt i gang for å finne ut om bombetrusselen var reell eller ikke.
DN170519 Ifølge hovedverneombud Einar Osnes i Utdanningsetaten er vold og trusler mot ansatte et økende arbeidsmiljøproblem i Oslo-skolen og den rapporterte økningen gjenspeiler en reell voldsøkning.
DB170519 På nasjonaldagen feirer vi våre viktige felles verdier, omslutter samhold, og ønsker først og fremst å gi rom for reell toleranse.
DA170519 Nå er Bastholms håp at MDG havner i en vippeposisjon etter høstens valg, slik at partiet får reell mulighet til å påvirke en ny blå eller rød regjering i grønn retning.
AP170519 Ifølge hovedverneombud Einar Osnes i Utdanningsetaten er vold og trusler mot ansatte et økende arbeidsmiljøproblem i Oslo-skolen og den rapporterte økningen gjenspeiler en reell voldsøkning.
SA170518 Det er en reell mulighet for at president Donald Trump blir stilt for riksrett, mener USA-ekspert Svein Melby.
DN170518 Sammen med medgründer Kåre Bottolfsen ( 43 ) står han bak selskapet og arrangementsplattformen Ticketco, som på knappe to år har etablert seg som en reell konkurrent til etablerte betalingstjenester, som Ticketmaster/Billettservice.
DN170518 Arrangementsplattformen Ticketco har på to år etablert seg som en reell konkurrent til etablerte betalingstjenester, som Ticketmaster/Billettservice.
DB170518 Det er altså ingen reell mulighet for at han skal sone, sier advokaten.
DA170518 Det er en reell mulighet for at president Donald Trump blir stilt for riksrett, mener USA-ekspert Svein Melby.
BT170518 Det er en reell bekymring for at skolebyggets mangler og feil påfører ansatte belastningsskader og elevene mer stress i skolehverdagen.
AA170518 Det er en reell mulighet for at president Donald Trump blir stilt for riksrett, mener USA-ekspert Svein Melby.
VG170516 I mitt trygge hjem hos en lærer fra Bergen, en pedagog fra Tønsberg og en labrador fra Dilling, var det aldri en reell frykt eller fare for retur.
VG170516 Han sier det også er behov for en stor satsing på flere helsesøstre i skolen, økt bruk av gradering i de helserelaterte ytelsene, styrket ordning med arbeidsavklaringspenge og en reell mulighet for arbeid når man har gradert uføretrygd.
DB170516 Regjeringen er redd for at avvikling av MST vil medføre « en reell risiko » for flere institusjonsplasseringer.
VG170515 Men i idretten er ikke mekanismene like brutale, og Tvedt har nå en reell sjanse han bør benytte seg av.
SA170515 Ønsker vi et samfunn hvor alle skal med, må alle ha reell mulighet til å kunne be om hjelp når livet er vanskelig.
DA170515 Venstres bydelstutvalgspolitikere mener bydelsutvalg bør erstattes med kommunedelsutvalg og få mer reell makt i forbindelse med sammenslåingen.
DA170515 Hun mener man ikke kan ha en reell debatt om saken uten å gå inn i substansen av rapporten - og dermed berøre innhold som er gradert.
AA170515 Hun mener man ikke kan ha en reell debatt om saken uten å gå inn i substansen av rapporten - og dermed berøre innhold som er gradert.
VG170514 Derfor er jeg bekymret for at vi ikke får en åpen og reell debatt om et av de viktigste temaene i vår tid.
VG170514 Det som er helt sikkert er at påvirkningskraften sosiale medier har på unge, som også blir belyst i serien, er helt reell .
VG170512 I hvilken grad har idrettstoppene nå forstått hva reell transparens er for noe ?
VG170512 Det kan jo være tenkelig at velgerne føler at de ikke har noen reell innflytelse når de minste partiene får uforholdsmessig mye makt i Stortinget.
DN170512 Formålet vårt er å være en reell utfordrer til de etablerte dagligvarekjedene.
DB170512 I søknaden ga vi oss ikke ut for å være en reell person.
DA170512 Men det handlet mer om hva de andre postsovjetiske statene gjorde enn reell toleranse, sier Sjevtsjenko.
DA170511 Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunenes inntekter på mellom 4,3 og 5,3 milliarder kroner i 2018.
DN170510 Både bilimportørene og elbilforeningen vil gjøre dem dyrere, men en ny og mer reell test fra TØI viser at ladbare hybridbiler kutter CO2-utslippene med opptil 50 prosent sammenlignet med en konvensjonell bil.
DB170510 Som hovedregel har du ikke rett til dagpenger de dagene du har ferie, fordi det er et krav at du skal være reell arbeidssøker når du mottar dagpenger.
AP170510 Dette er en reell omprioritering innenfor et litt større handlingsrom.
DN170509 Studiefinansiering må bedres for å gjøre lik rett til utdanning reell , sier forbundsleder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag.
DB170509 Da tenkte jeg de var en reell utfordrer.
DA170509 Det er vanskelig å se at det nye veiselskapet har noen reell mulighet for å planlegge, prosjektere eller bygge på andre måter enn statsråden kunne tillatt Statens vegvesen å gjøre.
DA170509 DEBATT : Det er vanskelig å se at det nye veiselskapet har noen reell mulighet for å planlegge, prosjektere eller bygge på andre måter enn statsråden kunne tillatt Statens vegvesen å gjøre.
DA170509 Studiefinansiering må bedres for å gjøre lik rett til utdanning reell , sier forbundsleder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag.
BT170509 Det er en mager trøst at presidentembetet har større symbolverdi enn reell politisk makt, skriver BT på lederplass.
BT170509 Og de bør forstå at selv om de ikke har reell makt, har de stor definisjonsmakt.
VG170508 - En viktig hovedveiforbindelse med stor trafikk må være forutsigbar, særlig hvis den mangler en reell omkjøringsvei, og den må være åpen 24 timer i døgnet gjennom årets 365 dager, sier Solheim.
BT170508 Hun har likevel tro på reell fornyelse.
AP170508 - En viktig hovedveiforbindelse med stor trafikk må være forutsigbar, særlig hvis den mangler en reell omkjøringsvei, og den må være åpen 24 timer i døgnet gjennom årets 365 dager, sier Solheim.
AP170508 - En viktig hovedveiforbindelse med stor trafikk må være forutsigbar, særlig hvis den mangler en reell omkjøringsvei, og den må være åpen 24 timer i døgnet gjennom årets 365 dager, sier Ove Solheim som er pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen, om Oslofjordtunnelen.
AP170508 Hun ba mandag om fengsling på nytt i to uker fordi PST mener det fortsatt er en reell fare for forspillelse av bevis.
AP170508 - Vi mener at hvis den siktede skulle bli løslatt nå, foreligger det en reell fare for at han kan kontakte vitner og påvirke dem, eller forspille og/eller påvirke øvrige bevis i saken.
AA170508 - En viktig hovedveiforbindelse med stor trafikk må være forutsigbar, særlig hvis den mangler en reell omkjøringsvei, og den må være åpen 24 timer i døgnet gjennom årets 365 dager, sier Solheim.
SA170507 Er konflikten så reell at den kan splitte Frp det neste året, eller er partene mest interessert i å framstå samlet for å holde på regjeringsmakten ?
AP170505 Men man kommer ikke utenom at man må foreta en reell reduksjon av egen formue for å bli kvitt formueskatten.
AP170505 Siri Gedde-Dahl, journalist og leder i Pressens Offentlighetsutvalg, sier de er kritisk til at dokumenter er unntatt på forhånd fordi vi vet at det ikke alltid ligger noen reell vurdering bak.
DB170504 For velgerne som er lei av å se at venstresiden og høyresiden bytte makt seg imellom uten at landets situasjon bedres, gir han et håp om reell forandring når han vil gå på tvers av etablerte politiske skillelinjer og danne en samleregjering som minner om den tyske koalisjonsmodell.
VG170503 Slik det var i flere år, helt til Siv Jensen og hennes partigenerasjon gjorde om Frp fra et rendyrket opposisjonsparti til et maktparti som var villige til å betale en pris for å få reell innflytelse.
DA170503 Dette skjer altså uten at vi får en reell vurdering og avveining av om trafikkveksten kan tas med andre transportmidler, som for eksempel lyntog, sier Lars Haltbrekken ( SV ).
DA170503 Rapporten konkluderer med at pasientene får reell oppstart av « pasientforløpet » når de kommer til spesialist.
AA170503 Rapporten konkluderer med at pasientene får reell oppstart av « pasientforløpet » når de kommer til spesialist.
VG170502 I praksis handler det om å legge til rette for at hver enkelt innbygger har et selvbilde som faktiske deltakere i samfunnet med reell medbestemmelse og en plass i de politiske beslutningsprosessene.
AP170502 En talsmann for Abbas sier at møtet er « ekstremt viktig » og at det finnes « en reell mulighet for å skape fred ».
AA170502 Vi har fått fram flere bestselgere, men vi må bli større for å gi Tine reell konkurranse, sier styreleder Karl Johan Ingvaldsen.
AA170502 økonomi- eller sivil-ingeniørutdanning i Tyskland, vil man ha et godt grunnlag for å oppnå språk- og kulturkompetanse i tysk på et høyt nivå og dermed ha en reell mulighet til å oppnå den verdifulle dobbeltkompetansen som NHOs medlemsbedrifter etterspør.
BT170501 Det var vindstille i området og aldri en reell fare for spredning.
AP170429 - Frykten folk har for at gode bomiljøer kan bli ødelagt, er helt reell , sier Guri Melby ( V ) og ber byrådet ta ett skritt tilbake.
DN170428 Amerikanske våpeneiere kan allerede merke en reell forskjell siden Trump ble valgt, ifølge ham.
AP170428 Amerikanske våpeneiere kan allerede merke en reell forskjell siden Trump ble valgt, ifølge ham.
AA170428 Amerikanske våpeneiere kan allerede merke en reell forskjell siden Trump ble valgt, ifølge ham. ( ©NTB ) ¶ | 24 omkom i jordskred i Kirgisistan ¶
VG170427 « Ledermøtet » har ingen reell makt, men er en samling av de fremste idrettslederne i Norge, fra særforbund og kretser, og gjennomføres i de årene som det ikke er idrettsting.
VG170427 Vi krever at russiske myndigheter umiddelbart iverksetter reell etterforskning av arrestasjoner, tortur og drap på antatt homofile menn i Tsjetsjenia, og stiller gjerningspersonene til ansvar for sine handlinger.
VG170427 Disse må munne ut i en grundig og reell etterforskning.
VG170427 Det har ikke primært handlet om å tekkes de distriktsorienterte sentrumspartiene KrF og Senterpartiet, men om en reell distriktsorientering også hos Arbeiderpartiets landsmøtedelegater.
AP170427 Frykten folk har for at gode bomiljøer kan bli ødelagt, er helt reell .
AP170427 - Frykten folk har for at gode bomiljøer kan bli ødelagt, er helt reell , sier Guri Melby ( V ) og ber byrådet ta ett skritt tilbake. 594 eneboliger ligger i områdene byrådet ønsker å fortette ¶
AP170427 Frykten folk har for at gode bomiljøer kan bli ødelagt, er helt reell .
AP170427 - Frykten folk har for at gode bomiljøer kan bli ødelagt, er helt reell , sier Guri Melby ( V ) og ber byrådet ta ett skritt tilbake. 594 eneboliger ligger i områdene byrådet ønsker å fortette { { { silentplay : true } } } ¶
VG170426 Så skytes den allerede døde fangen i kroppen også, og et våpen legges ved siden av den drepte, slik at det skal se ut som om han døde i en reell kamp mot soldatene.
VG170426 Det er fordi det er så stort sprik fra reell verdi til verdien de har fått, sa eiendomsmegler Øyvind Horten i Privatmegleren Lillehammer til VG.
VG170426 De siste 18 månedene har 27-åringen tilbrakt på sykehus og flere rehabiliteringsinstitusjoner i håp om å kunne trene seg opp, men i mars i år ble hun flyttet på sykehjem i Elverum kommune - som er en kommune hun forteller at hun ikke har noen reell tilknytning til.
SA170426 De gir oss reell trygghet, hver dag, 24 timer i døgnet, 365 dager i året.
DB170426 Og derfor er det viktig at NFFs hovedsatsing på kvinnefotball, og den er reell nå, det brukes gode midler, rettes inn mot landslagene og de beste spillerne, ikke mot klubbene. 110 000 fotballjenter trenger et lokomotiv.
DB170426 DET ER VANSKELIG å få en reell debatt rundt kvinnenes toppfotball i Norge.
VG170425 I en ny bok skriver ledende europeiske forskere at det bare er USA og de kjernefysiske arsenalet som gir NATO en reell og troverdig avskrekking, ¶
SA170425 Interessen fra Flensburg-Handewitt var så reell at Christian Berge holdt familieråd.
DA170425 Noe av frykten er reell , noe er ikke det, men det er likevel følelsen.
AP170425 Interessen fra Flensburg-Handewitt var så reell at Christian Berge holdt familieråd.
DN170424 Saken fra Aps landsmøte som har vakt mest harme i KrF, vil ikke ha reell betydning for om Knut Arild Hareide velger Jonas Gahr Støre.
DB170424 Riktignok debuterte Ine Eriksen Søreide som forsvarsminister med en tale som inneholdt løfter om større åpenhet : « Og da mener jeg ikke åpenhet som et honnørord, men reell åpenhet ».
VG170422 Ap viser maktesløshet når de fatter et vedtak som ikke fører til reell endring i praksis, sier Grande til VG.
VG170422 Ap viser maktesløshet når de fatter et vedtak som ikke fører til reell endring i praksis, sier Grande.
SA170422 Det er ikke sikkert denne forventningen er reell , og er den det kan mye gjøres med en god prat om penger og økonomi, sier Reitan og legger til : ¶
FV170422 Det er ikke sikkert denne forventningen er reell , og er den det kan mye gjøres med en god prat om penger og økonomi, sier Reitan og legger til : ¶
DB170422 Rapporten om « Nøkkeltallene » skiller mellom medlemslister og reell aktivitet for å få en mest mulig presis oppfatning av idrettshverdagen.
DB170422 Fakta viser at idrettsklubbene gjennom statlige, regionale og kommunale tilskudd fra 2005 ; året etter at Stensbøl sluttet som toppidrettssjef, har opplevd en reell vekst i overføringene på hele 43 prosent.
BT170422 Blant løsningene er : ¶ økt bruk av gradering i de helserelaterte ytelsene ¶ styrket AAP ¶ reell mulighet for arbeid når man har gradert uføretrygd.
BT170422 Det er ikke sikkert denne forventningen er reell , og er den det kan mye gjøres med en god prat om penger og økonomi, sier Reitan og legger til : ¶
BT170422 Dersom Alliansen klarer å få 14 prosent oppslutning, vil det gi reell politisk innflytelse og flytte hele det politiske landskapet markant i vår retning.
AP170422 Hele fire kandidater har en reell sjanse til å nå runde to, ifølge målingene før valget.
AP170422 Det er ikke sikkert denne forventningen er reell , og er den det kan mye gjøres med en god prat om penger og økonomi, sier Reitan og legger til : ¶
DB170421 De tre høyrepopulistene har medvind i hvert sitt land, men ingen reell mulighet til å ta makten Spaltist ¶
AP170421 Det skal tilsvare forventet, reell , langsiktig avkastning.
AP170421 Det skal tilsvare forventet, reell , langsiktig avkastning.
AP170421 - Det må bare konstateres at straffeskjerpelsen de senere år er høyst reell også i de mer alvorlige sakene, sier 35-åringens forsvarer, advokat Jørgen Mowinckel.
AP170421 Det vil si : de hører hjemme på 80-tallet, hvor de er dypt plasserte sovjetiske spioner i et USA hvor Reagan er president og atomfrykten fremdeles er reell .
AP170421 Det vil si : de hører hjemme på 80-tallet, hvor de er dypt plasserte sovjetiske spioner i et USA hvor Reagan er president og atomfrykten fremdeles er reell .
DB170420 Adrian Lorentsson skjønner Yorkeys tankegang, men er usikker på om scenen er avskrekkende for noen som er i reell fare for å ta sitt eget liv.
DB170420 AUF håper landsmøtet vil følge opp denne tradisjonen og gå inn for en reell skjerping av regelverket for norsk våpeneksport.
AP170420 Saken etterforskes av politiet, men selv med denne skandalen i bagasjen klatrer han oppover på målingene og har nå en reell sjanse til å komme til andre runde som avholdes 7. mai.
DN170419 Vi så det som en reell mulighet, sier Kabbe.
DB170419 Slik må det også være om den folkevalgte kontrollen med regjeringen og de hemmelige tjenestene skal være reell .
DB170419 " Det er ingen partier på Stortinget som kan mistenkes for å ta lett på spørsmål som gjelder behovet for hemmelighold av informasjon som har reell betydning for rikets sikkerhet.
AP170419 Men det er første gang han har en reell sjanse til å nå andre valgomgang.
DN170418 I det norske elektronikkmarkedet har Komplett klart å bli en reell utfordrer til Elkjøp med høy årlig vekst og flere nye kategorier som apotek, bildeler og kosmetikk.
DB170418 Sosialdemokraters frykt for å bli politisk utradert, er nok likevel høyst reell .
AP170418 Faren for malaria og infeksjoner er imidlertid reell nok.
VG170417 « Den ulovlige rivingen av bygningen har dermed medført reell fare for alvorlig uopprettelig skade, og reell fare for helseskade og/eller skade for miljøet.
VG170417 « Den ulovlige rivingen av bygningen har dermed medført reell fare for alvorlig uopprettelig skade, og reell fare for helseskade og/eller skade for miljøet.
VG170417 « Reell fare for helseskade » ¶
VG170417 Men i tillegg lå det en reell frykt der, for at kirken ville samle opposisjonen.
SA170417 Det er en reell fare for folkelig uro etter folkeavstemningen som ga knapt flertall for grunnlvsendringer i Tyrkia, tror ekspert.
SA170417 - Det er en reell fare for uro av mer folkelig art, sier Parslow, som har en doktorgrad i midtøstenstudier og har spesialisert seg på tyrkisk politikk.
DN170417 - Det er en reell fare for uro av mer folkelig art, sier Parslow, som har en doktorgrad i midtøstenstudier og har spesialisert seg på tyrkisk politikk.
DB170417 - Det er en reell fare for uro av mer folkelig art, sier Parslow, som har en doktorgrad i midtøstenstudier og har spesialisert seg på tyrkisk politikk, til NTB.
DB170417 « Den ulovlige rivingen av bygningen har dermed medført reell fare for alvorlig uopprettelig skade, og reell fare for helseskade og/eller skade for miljøet.
DB170417 « Den ulovlige rivingen av bygningen har dermed medført reell fare for alvorlig uopprettelig skade, og reell fare for helseskade og/eller skade for miljøet.
AP170417 Hun understreker at sikkerhetspersonell ikke lenger vil bli bedt om å fjerne passasjerer som ikke utgjør en reell sikkerhetsfare.
AP170417 - Det er en reell fare for uro av mer folkelig art, sier Parslow til NTB.
AA170417 - Det er en reell fare for uro av mer folkelig art, sier Parslow, som har en doktorgrad i midtøstenstudier og har spesialisert seg på tyrkisk politikk.
DB170416 ( Dagbladet ) : I dag går tyrkere til urnene for å stemme over en kontroversiell grunnlovsendring som vil føre til at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i realiteten vil sitte på nesten all reell makt.
SA170415 Om trusselen er reell eller ikke, avhenger av om beskyttelsesgrunnlaget og situasjonen i hjemlandet er endret.
DB170415 Tyrkerne skal stemme over hvorvidt dagens parlamentariske system skal erstattes med et presidentsystem, som medfører at statsministerposten forsvinner og at presidenten i realiteten vil sitte på nesten all reell makt.
DB170415 Nå får vi se hvor nærme de er en reell løsning.
DB170415 Dette høres jo ikke så farlig ut, men de utgjør en reell trussel for satellitter og Den internasjonale romstasjonen på grunn av hastigheten de beveger seg i, som kan være opptil 56 000 km/t.
BT170415 Flere analytikere er imidlertid i tvil om rakettene utgjør en reell trussel eller om de først og fremst fungerer som skremselstaktikk, ifølge CNN.
AP170415 The Times skriver « Donald Trump vinkende fra Dronningens kongelige vogn er et scenario som ikke mange ville sett for seg for ett år siden, men det er blitt en veldig reell mulighet, som tvinger sikkerhetstjenestene til å planlegge en historisk omfattende operasjon ».
AA170415 Flere analytikere er imidlertid i tvil om rakettene utgjør en reell trussel eller om de først og fremst fungerer som skremselstaktikk, ifølge CNN.
VG170412 Og akkurat nå er to hindere så høye at det er vanskelig å se for seg når en reell OL-prosess igjen kan se dagens lys : ¶ 1 ) DET INTERNASJONALE HINDERET ¶
VG170412 Men hvor reell har endringsviljen vist seg å være ?
VG170412 Hvor idrettstoppene deretter klarte å banke gjennom den formelle forankringen i egen organisasjon om Oslo 2022, selv om det er høyst tvilsomt hvor reell støtten var også der, men hvor den nasjonale oppslutningen ikke var på plass i folket.
DN170411 Å beskylde USA for å eskalere konflikten er således å tolke missilangrepet diametralt motsatt av det som trolig er både intensjon og reell effekt.
DB170411 Det viktige er at man har en åpen prosess, med et politisk vedtak som bunner i reell politikk.
AA170411 For at førprisen skal være reell , må varen ha blitt solgt for den oppgitte prisen i en viss periode før salget startet, understreker Forbrukerombudet - som omtaler manglende førpris et generelt problem i sportsbransjen. - " Salg " er et triggerord med sterk appell til forbrukerne.
DB170410 Når én person har fått 2,0 poeng mens de 22 andre leverandørene fikk 0,2 - da lurer jeg på om vurderingen som ble gjort var reell , sier han til Dagbladet.
DB170410 - Hadde dere noen reell sjanse her ?
DB170410 Som lærer har jeg likevel en reell sjanse til å bidra til like muligheter, slik at alle kan tre over målstreken sammen.
AA170410 Ved søk i politiets interne registre ble det tidlig klart at det ikke var grunn til å tro at trusselen var reell .
VG170409 - Vi har forståelse for denne situasjonen, og håper at dette fører til en reell prosess i Sikkerhetsrådet.
DN170409 Permittering og oppsigelse skjer ofte uten reell drøfting med arbeidstagerne.
VG170408 Det var kanskje denne ummah'en som ble reell for Hussain ?
SA170408 « Brutter'n » mener det fortsatt er for tidlig for et ungt og nytt Molde å kunne regnes som en reell utfordrer.
AP170408 « Brutter'n » mener det fortsatt er for tidlig for et ungt og nytt Molde å kunne regnes som en reell utfordrer.
AA170408 « Brutter'n » mener det fortsatt er for tidlig for et ungt og nytt Molde å kunne regnes som en reell utfordrer.
VG170407 - Vi har forståelse for denne situasjonen, og håper at dette fører til en reell prosess i Sikkerhetsrådet.
VG170406 Det er også en fare for at IT-systemer, som er vanskelig å verdifastsette, kan reduseres i reell verdi raskere enn antatt.
VG170406 Trump vil at Kina, det eneste landet med reell innflytelse, skal legge et mye hardere press på regimet i Pyongyang.
VG170406 - Ikke reell klagebehandling ¶
DN170406 Fiskeriminister Per Sandberg har argumentert for at dagens system er utdatert, lite lønnsomt og har liten reell oppslutning.
DB170406 Det betyr at man har en reell og ordentlig prosess.
DA170406 - Landsmøtet skal drøfte et forslag om å erstatte dagens flypassasjeravgift med en avgift som har reell klimaeffekt og som tar hensyn til distriktsarbeidsplasser og rutetilbud, forteller samferdselspolitisk talsperson Eirik Sivertsen.
AP170406 Han glemmer at det viktigste ikke er å kunne måle verdien, men at ungdom bør ha reell påvirkningskraft.
VG170405 Det er fordi det er så stort sprik fra reell verdi til verdien de har fått, sier Horten til VG.
DB170405 Hvem som helst kan selvsagt hevde å sitte på noen millioner slike brukerkonti, så et åpenbart spørsmål er om trusselen er reell .
DB170405 Dette vil gjøre det enklere å arbeide mot diskriminering og for reell likestilling i samfunnet.
DB170405 Nå har Finn.no fått reell konkurranse ¶
AP170405 Hovedstadsråd : Vurdere etablering av et hovedstsråd som skal samle alle avtalene på areal- og transportområdet mellom Oslo og Akershus, som Oslopakke 3, og gi de store kommunene rundt Oslo mer reell innflytelse.
AP170405 Hovedstadsråd : Vurdere etablering av et hovedstsråd som skal samle alle avtalene på areal- og transportområdet mellom Oslo og Akershus, som Oslopakke 3, og gi de store kommunene rundt Oslo mer reell innflytelse.
AA170405 « Utviklingen de senere årene viser at Goksøyrs bekymring er høyst reell . » skriver kronikkforfatteren.
AA170405 Utviklingen de senere årene viser at Goksøyrs bekymring er høyst reell .
SA170404 - Et slikt register vil bidra til å gjøre finansinstitusjoners frarådingsplikt reell og gjøre det enklere for enkeltpersoner å få oversikt over sin gjeld, mener rettshjelpen.
FV170404 - Et slikt register vil bidra til å gjøre finansinstitusjoners frarådingsplikt reell og gjøre det enklere for enkeltpersoner å få oversikt over sin gjeld, mener rettshjelpen.
DN170404 I sin innstilling skriver kulturkomiteen at en kommersiell allmennkringkaster først og fremst skal opprettholde mediemangfoldet, sikre en reell konkurrent til NRK, og produsere og sende riksnyheter fra utenfor Oslo.
DB170404 - Veldig mange av astmatikerne har nok en helt reell diagnose.
DB170404 Og - ikke minst handler politikk om en reell avveining mellom ulike prioriteringer.
DA170404 - Et slikt register vil bidra til å gjøre finansinstitusjoners frarådingsplikt reell og gjøre det enklere for enkeltpersoner å få oversikt over sin gjeld, mener rettshjelpen.
DA170404 Kulturkomiteen skriver i sin innstilling at en kommersiell allmennkringkaster først og fremst skal opprettholde mediemangfoldet, sikre en reell konkurrent til NRK, og at riksdekkende nyheter skal bli produsert og sendt utenfor Oslo.
DA170404 I dag sikrer Stortinget at NRK får reell konkurranse, og at seerne i framtida får to allmennkringkastere, noe som vil gi dem et godt og bredt TV-tilbud, mener Grande.
DA170404 Kulturkomiteen skriver i sin innstilling at en kommersiell allmennkringkaster først og fremst skal opprettholde mediemangfoldet, sikre en reell konkurrent til NRK, og at riksdekkende nyheter skal bli produsert og sendt utenfor Oslo.
DA170404 I dag sikrer Stortinget at NRK får reell konkurranse, og at seerne i framtida får to allmennkringkastere, noe som vil gi dem et godt og bredt TV-tilbud, mener Grande.
AP170404 Skal åpenhet om styringen av landet være reell , må innbyggerne kunne kontrollere saksbehandling og delta i prosessene i demokratiet.
AA170404 Det rekordlave antallet kan skyldes en reell nedgang i bestanden, lavere innsamlingsinnsats eller mindre bjørneaktivitet i områdene hvor prøvene har blitt tatt, opplyser Rovdata.
AA170404 Det rekordlave antallet kan skyldes en reell nedgang i bestanden, lavere innsamlingsinnsats eller mindre bjørneaktivitet i områdene hvor prøvene har blitt tatt, opplyser Rovdata.
AA170404 - Et slikt register vil bidra til å gjøre finansinstitusjoners frarådingsplikt reell og gjøre det enklere for enkeltpersoner å få oversikt over sin gjeld, mener rettshjelpen.
DN170403 - Dette er en reell trussel som vi alle må være mer bevisste på inn mot valgdagen 11. september.
DN170403 - Det er en reell sannsynlighet for at Nord-Korea kan nå USA med langdistansemissiler mot slutten av Trumps første periode som president, sier KT McFarland, som er assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver for Trump til avisen.
DB170403 - De fleste land implementerte dette regelverket, men det kan være vanskelig å sørge for at de som skal benytte seg av disse testene, både piloter og andre lands myndigheter, faktisk gjør det på en måte som sikrer at det er en reell test.
DB170403 Dersom vi imidlertid får et forsterket LAR med bruk av de tilgjengelige medisinene som er på markedet, og en reell opplevd brukermedvirkning i valg av medikamenter, så vil behovet for HAB være mindre, men dette er ikke det samme som at vi som brukere sier « nei til heroin ».
AP170403 Men Heimevernet har ifølge dokumentet ingen reell kampkraft mot en teknisk avansert motstander.
AP170403 Heimevernet mangler « reell kampkraft » ¶
AP170403 Men Heimevernet har ifølge dokumentet ingen reell kampkraft mot en teknisk avansert motstander.
AP170403 Heimevernet mangler « reell kampkraft » ¶
DN170402 « Bakgrunnen for partenes behov for tilbakemelding skyldes at Konkurransetilsynets varsel på flere sentrale punkter var så mangelfull at partenes rett til kontradiksjon ikke er reell », skriver advokatene.
DN170402 « Bakgrunnen for partenes behov for tilbakemelding skyldes at Konkurransetilsynets varsel på flere sentrale punkter var så mangelfull at partenes rett til kontradiksjon ikke er reell », skriver advokatene.
DB170402 ( Dagbladet ) : Det er en reell mulighet for at Nord-Korea greier å utvikle raketter som kan treffe USA med atomvåpen mot slutten av Donald Trumps presidentperiode, sier en av sikkerhetsrådgiverne i Det hvite hus, Kathleen McFarland, i et intervju med Financial Times ( krever innlogging ).
SA170401 Laget skriver at " hans imponerende kjørestyrke sammenlignet med vekt ( som kun er 58 kilo ) gjør han til en reell utfordrer " på brosteinen.
DN170401 Han forklarer at studentene blant annet skal løse case, som ligner en reell jobbsituasjon.
DN170401 Dette er derfor en reell test, både for oss og studentene, på å vise hva de faktisk kan, mener Østbye.
DB170401 Er det noen reell vilje fra israelsk side til dette ?
BT170401 Laget skriver at " hans imponerende kjørestyrke sammenlignet med vekt ( som kun er 58 kilo ) gjør han til en reell utfordrer " på brosteinen.
AP170401 Laget skriver at " hans imponerende kjørestyrke sammenlignet med vekt ( som kun er 58 kilo ) gjør han til en reell utfordrer " på brosteinen.
VG170331 Det er mangel på reell ytringsfrihet i Kina i dag og journalister og politiske aktivister blir arrestert.
VG170331 Trusselen ble oppfattet som helt reell av statsminister Erna Solberg, så vidt jeg kunne forstå.
FV170331 Åpner de ansatte e-posten, får de så en melding om at de ville ha lastet ned virus om det hadde vært en reell situasjon.
FV170331 - Her var det 43 prosent som klikket seg på e-posten og som ville ha fått virus om det var en reell situasjon, sier han.
DB170331 - Men du hadde en reell medaljesjanse der, slik det ble ?
VG170330 Poenget med å stenge Pornhub er å beskytte barn, og tvinge alle som tilbyr slikt materiale både å opplyse om alder og å sørge for at materialet kun er tilgjengelig etter en reell alderskontroll ( for eksempel ved at det kreves kredittkortopplysninger i forbindelse med registrering av bruker ).
SA170330 Åpner de ansatte e-posten, får de så en melding om at de ville ha lastet ned virus om det hadde vært en reell situasjon.
SA170330 - Her var det 43 prosent som klikket seg på e-posten og som ville ha fått virus om det var en reell situasjon, sier han.
SA170330 Denne sesongen ble vanskeligere for « The Foxes, » med nedrykk som en reell mulighet. 23. februar var han ferdig i klubben, knapt én måned etter å ha blitt kåret til verdens beste trener.
DB170330 Det vil sikre en reell konkurrent til NRK.
BT170330 Åpner de ansatte e-posten, får de så en melding om at de ville ha lastet ned virus om det hadde vært en reell situasjon.
BT170330 - Her var det 43 prosent som klikket seg på e-posten og som ville ha fått virus om det var en reell situasjon, sier han.
BT170330 Denne sesongen ble vanskeligere for « The Foxes, » med nedrykk som en reell mulighet. 23. februar var han ferdig i klubben, knapt én måned etter å ha blitt kåret til verdens beste trener.
AP170330 Åpner de ansatte e-posten, får de så en melding om at de ville ha lastet ned virus om det hadde vært en reell situasjon.
AP170330 - Her var det 43 prosent som klikket seg på e-posten og som ville ha fått virus om det var en reell situasjon, sier han.
AP170330 Denne sesongen ble vanskeligere for « The Foxes, » med nedrykk som en reell mulighet. 23. februar var han ferdig i klubben, knapt én måned etter å ha blitt kåret til verdens beste trener.
AA170330 Ytre venstre i norsk politikk har en høyst reell mulighet til å få inn sin leder Bjørnar Moxnes på Stortinget.
AA170330 Åpner de ansatte e-posten, får de så en melding om at de ville ha lastet ned virus om det hadde vært en reell situasjon.
AA170330 - Her var det 43 prosent som klikket seg på e-posten og som ville ha fått virus om det var en reell situasjon, sier han.
DA170329 - Da vi gjorde dette, var det etter klare råd fra Djupedal-utvalget, som mente dagens enkeltvedtak ikke ga noen reell beskyttelse mot mobbing.
AP170329 I 2013 viste han til det kalde vinterværet som et bevis på at klimakrisen ikke var reell .
SA170328 Det var med andre ord ikke reell nød, men en øvelse.
DB170328 For det er en helt reell problemstilling at rekrutteringskanalene til politikken er blitt for smale, og at det særlig i de sentrale posisjonene er for få folk med erfaring fra såkalte « vanlige » jobber.
BT170328 Det er en « reell mulighet » for at USA sto bak dette luftangrepet, medgir Townsend.
AA170328 - Vi mener dette er nødvendig for at den folkevalgte kontrollen skal være reell .
VG170327 Der åpenhetsdebatten nok er den tyngste av sakene, der Andersen har vært en tydelig eksponent for en kultur der man ikke ønsker reell åpenhet.
DN170327 - Det er reell bekymring for hvorvidt Trump kommer til å få gjennom politikken sin.
DN170327 Saken skal etter planen opp til reell behandling i en lokal domstol i Hamburg 7. april.
DN170327 Lørdag gjorde TVNorge sitt første forsøk på å bli en reell konkurrent om lørdagsunderholdningen, et marked som har tilhørt TV 2 og NRK.
BT170326 Jeg er usikker på hvor reell den problemstillingen er.
DN170325 - For å kunne kalle det et salg må det ha vært en reell førpris minst seks uker før, sier forbrukerombudet.
DN170325 - For å kunne kalle det et salg må det ha vært en reell førpris minst seks uker før, sier forbrukerombudet.
DB170325 Ved å slå oss sammen blir vi en reell utfordrer til dagligvarebransjen, sier Godtlevert-gründer Kjetil Graver.
BT170325 Ingen blir utsatt for reell fare.
AA170325 Ved å slå oss sammen blir vi en reell utfordrer til dagligvarebransjen, sier Godtlevert-gründer Kjetil Graver.
SA170324 Ved å slå oss sammen blir vi en reell utfordrer til dagligvarebransjen, sier Godtlevert-gründer Kjetil Graver.
DN170324 Ved å slå oss sammen blir vi en reell utfordrer til dagligvarebransjen, sier Godtlevert.no-gründer Kjetil Graver.
DA170324 - Flere syriske unge asylanter har klaget over situasjon på asylmottak i Norge, mens det er en reell fare i Syria.
DA170324 Hun sier reell politisk endring nå er innen rekkevidde.
DA170324 Ved å slå oss sammen blir vi en reell utfordrer til dagligvarebransjen, sier Godtlevert-gründer Kjetil Graver.
BT170324 - Vi har tro på at en slik fusjon endelig vil gi oss en reell mulighet til å utfordre de tre store dagligvareaktørene.
AA170324 Ved å slå oss sammen blir vi en reell utfordrer til dagligvarebransjen, sier Godtlevert-gründer Kjetil Graver.
VG170323 I et moderne samfunn er den eneste farbare veien for en slik organisasjon å ha reell åpenhet.
SA170323 Det samme kravet gjør seg gjeldende hvis det er en reell fare for at vedkommende vil " bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet ".
DB170323 Her er det derimot en reell terrorfare ¶
DB170323 Her er det derimot en reell terrorfare ¶
DB170323 - Hvis en trusselsituasjon oppfattes som reell og alvorlig er det politiets ansvar å sørge for å ivareta fornærmedes sikkerhet på en forsvarlig måte.
AP170323 - Vi vet at trusselen fra radikal islamistisk terror er reell .
DB170322 Her er det derimot en reell terrorfare ¶
DB170322 I dommen skriver de at polfareren aldri sendte ut « nødsignaler eller meldinger som kan tale i retning av at han befant seg i en reell nødrettssituasjon ».
DA170322 Denne regjeringen har aktivt lagt til rette for og bidratt til en debatt med en helt annen åpenhet om reell tilstand og utfordringer i Forsvaret enn den forrige regjeringen.
AP170322 Sp mener at alle skal ha « reell frihet til å bosette seg der de ønsker ».
DN170321 Hun mener de kan dokumentere at det var snakk om en « reell undervurdering av et potensial som megleren burde ha forstått at markedet var villig til å betale mye for ».
DB170321 Ser man på hvordan tidligere kulturminister Thorhild Widvey lovet statlig forhåndstilsagn på 605 millioner kroner for å få fortgang i oppføring av det nye kommunale Munch-museet Lambda, registrerer man at der hvor det finnes reell politisk vilje vil man også raskt kunne fremskaffe trinnvise budsjettmidler.
DB170321 Den sittende regjering med Høyres kulturministre Thorhild Widvey og Linda Hofstad Helleland har likevel utvist treghet med å få igangsatt en reell nødvendig finansiering.
DB170320 Har du løyet og gitt uriktige opplysninger til norske myndigheter for å få den, så skal du naturligvis straffes med en rettferdig og rimelig dom, men tilhørigheten din er uansett like reell etter mange år i Norge.
DA170319 som reell reform av sikkerhetssektoren og styrking av domstolene.
AP170319 - Jeg mener oppriktig at dette ikke er enn reell problemstilling.
VG170318 Men nå er klubben i en annen situasjon, de trenger å kjempe om ligatittelen igjen, og det er lenge siden de har vært en reell utfordrer.
DA170318 I motsetning til Wigen tror han at slike valgmøter uansett har liten, reell effekt på valgoppslutning blant tyrkere i EU.
SA170317 Reell likestilling er det ikke, fordi vi ikke er like.
DB170317 Men som feminister har vært klar over lenge, det å anerkjenne at kvinner og menn møter ulike standarder, er første steg på veien til reell kvinnefrigjøring.
DB170317 Det er snakk om å lansere ideer og forslag som er ment å ha reell politisk innflytelse, mobilisere andre, og, til syvende og sist, forandre folks liv.
AP170317 I dag må det bevises at det var reell fare for ens eget liv før det anses som en formildende omstendighet.
AA170317 Det gjenstår flere vitneavhør i saken og retten mener det er reell fare for at siktede vil kunne påvirke vitner dersom han løslates.
AA170317 - Vi forutsetter at regjeringen foretar en reell evaluering og vil avvente høringsrunden før vi konkluderer, sa Aps innvandringspolitiske talsperson Helga Pedersen til NTB i januar.
AA170317 - Vi forutsetter at regjeringen foretar en reell evaluering og vil avvente høringsrunden før vi konkluderer, sa Aps innvandringspolitiske talsperson Helga Pedersen til NTB i januar.
VG170316 Jeg burde med andre ord ha unnlatt å bruke ytringsfriheten, ettersom det var en reell risiko for at noen var uenig i det jeg skrev.
VG170316 Slik vi ser det, er det ikke foretatt noen som helst reell , objektiv og habil behandling av varselet til nå, sier Eriksen til VG.
DN170316 - Norposts konkurs er et sørgelig eksempel på tapte arbeidsplasser blant annet som konsekvens av manglende reell konkurranse.
DB170316 Tarik Elyounoussi satte inn reduseringa på særdeles vakkert vis etter en drøy halvtime, og det greske laget øynet så en reell mulighet for avansement.
DB170316 Gutten har ingen reell sjanse til å skape seg en framtid på egenhånd i USA.
DA170316 Det totale bildet av sanseopplevelsene er nok reell , men saken har nok minst to sider, sier han.
BT170316 Det er altså en reell mulighet for at Stortinget opphever forbudet.
BT170316 Dette vil bli et dramatisk skritt vekk ifra siktemålet om reell valgfrihet for norske barnefamilier, uansett bakgrunn.
AP170316 - Det er en reell fare ved å imitere eller integrere populistene, eller ta dem med i regjering slik dere har i Norge.
AP170316 - Det er en reell fare ved å imitere eller integrere populistene, eller ta dem med i regjering slik dere har i Norge.
AA170316 Den har blant annet skjerpet kravene til at de berørte skal høres tidlig nok til å sikres reell medvirkning og at det skal legges fram alternative løsninger som politikerne kan velge mellom.
AA170316 Et nytt sveip, og all verdens informasjon og kunnskap, reell som oppdiktet, er tilgjengelig i mengder ingen av oss er i stand til å ta inn og vurdere.
DB170315 Men problemene stoppet ikke der, og frykten som Løfshus skisserte overfor Dagbladet i november, har blitt skremmende reell .
DB170315 Til tross for at han vil få over en million stemmer, vil ikke Wilders få noen reell maktposisjon.
DB170315 I løpet av seks sommeruker løser en gruppe studenter i et tverrfaglig team en reell problemstilling som Storebrands kunder står overfor, og lager et ferdig produkt.
AP170315 I lørdagsforedragsserien « Bevisets stilling » ses det nærmere på grenseområdene mellom reell , fiksjonell og antatt viten slik dette utspiller seg i vår raske, digitale verden.
AP170315 I lørdagsforedragsserien « Bevisets stilling » ses det nærmere på grenseområdene mellom reell , fiksjonell og antatt viten slik dette utspiller seg i vår raske, digitale verden.
AP170315 I lørdagsforedragsserien « Bevisets stilling » ses det nærmere på grenseområdene mellom reell , fiksjonell og antatt viten slik dette utspiller seg i vår raske, digitale verden.
VG170314 Det ville vært overraskende - og en reell skandale - om de ikke var det.
VG170314 Så hvorfor skrudde NRKs nyhetsflaggskip sammen en reportasje der det syntes viktigere å få bekreftet at det nå går « åt skogen », enn å faktisk undersøke oppvekstvillkår og reell rusbruk hos drabantbyungdom ?
VG170314 Men kampen mot sperregrensen er fortsatt høyst reell .
SA170314 Domstolen ber imidlertid fransk rett fatte endelig beslutning, basert på kjennelsen i saken fra Belgia, om det her hvorvidt det dreier seg om brudd på et internt, nøytralt regelverk som forbyr alle synlige symboler, eller om det handler om reell forskjellsbehandling.
SA170314 Sandnes kommune trenger en reell oppbygging av ettervernet, ikke bare for å hjelpe den rusavhengige, men også for å avlaste de berørte familiene.
DN170314 mars, med reell forhandlingsstart 9. mars.
DN170314 mars, med reell forhandlingsstart 9. mars.
DB170314 Tajik : - Nå får folk og lokalsamfunn reell innflytelse over nærpolitiet ¶
DB170314 mars, med reell forhandlingsstart 9. mars.
DB170314 mars, med reell forhandlingsstart 9. mars.
DB170314 Mer generelt lykkes ja-siden ved å holde spørsmålet om videreførelse av kongehuset unna reell politisk diskusjon.
DA170314 mars, med reell forhandlingsstart 9. mars.
BT170314 Domstolen ber imidlertid fransk rett fatte endelig beslutning, basert på kjennelsen i saken fra Belgia, om det her hvorvidt det dreier seg om brudd på et internt, nøytralt regelverk som forbyr alle synlige symboler, eller om det handler om reell forskjellsbehandling.
BT170314 mars, med reell forhandlingsstart 9. mars.
AP170314 mars, med reell forhandlingsstart 9. mars.
AP170314 mars, med reell forhandlingsstart 9. mars.
AA170314 mars, med reell forhandlingsstart 9. mars.
AA170314 mars, med reell forhandlingsstart 9. mars.
DB170313 Likevel er det jo et poeng at slike beslutninger bør være saklige, og ha en reell begrunnelse i virksomhetens behov eller driften for øvrig, understreker rådgiveren.
AP170313 Vi haler og drar, krever og sanksjonerer, og det er konsekvent trekk i basis stønad dersom noen uteblir uten reell grunn.
AA170313 Verdens helseorganisasjon har omtalt problemet med antibiotikaresistens som en reell trussel i alle verdens regioner. ( ©NTB ) ¶
SA170312 - Er det reell grunn til å mistenke at det dårlige forholdet har påvirket denne avgjørelsen ?
FV170312 - Er det reell grunn til å mistenke at det dårlige forholdet har påvirket denne avgjørelsen ?
DN170312 I vedtaket heter det at Norge skal fortsette med en « reell og betydelig » økning av bevilgningene til Forsvaret.
DN170312 - Et forent Irland er ikke lenger hypotetisk eller absurd, men en reell mulighet som må tas alvorlig av både den irske og den britiske regjeringen, skriver Fenton i en artikkel i Independent.
DB170312 Årsaken er som følger : For å motta dagpenger, må du være såkalt reell arbeidssøker.
DB170312 ¶ MER PENGER : Høyres landsmøte vedtok i dag å fortsette med en reell og betydelig økning av bevilgningene til Forsvaret, og en tydlieggjøring at forsvarsbudsjettene skal opp mot 2 prosent av BNP i tråd med målet som ble satt på NATO-toppmøtet i Wales.
DB170312 « Fortsette med en reell og betydelig økning av bevilgningene til Forsvaret.
DB170312 Vi slår fast i programmet at vi skal fortsette en reell styrking av Forsvaret, og vi tar inn formuleringene fra NATO-toppmøtet i Wales, som ikke lå der fra før.
DB170312 Spesielt når det er en reell sjanse for at det kan komme jaguarer, og indianere som skyter en pil i nakken på deg, sier Ødegård.
BT170312 - Er det reell grunn til å mistenke at det dårlige forholdet har påvirket denne avgjørelsen ?
AP170312 I vedtaket heter det at Norge skal fortsette med en " reell og betydelig " økning av bevilgningene til Forsvaret.
AP170312 - Er det reell grunn til å mistenke at det dårlige forholdet har påvirket denne avgjørelsen ?
AA170312 I vedtaket heter det at Norge skal fortsette med en " reell og betydelig " økning av bevilgningene til Forsvaret.
VG170311 Målet er reell likestilling ¶
DB170311 Eller det en reell bevegelse i partiet på grunnplanet.
DB170311 Dermed lød dette fra talerstolen på Høyres landsmøte i går : « Det som var ment å gi valgfrihet, fører til mindre reell valgfrihet.
DA170311 Jeg mener det er viktig å sette et realiserbart mål for en reell opptrapping.
BT170311 Ingen har noensinne sagt til oss at jenta vår var for kostbar for samfunnet, men slik samfunnet er i dag, med færre muligheter for dem som er syke, så mener jeg at min bekymring for fremtiden hennes er reell .
VG170310 - Det er en reell fare for at den norske hæren bygges ned, og at skillet mellom HV og Hæren viskes ut.
VG170310 - Jeg er lei meg for at det ble lagt lokk på en god debatt og en reell votering.
DB170310 - Den feilen jeg uttalte meg om, hadde ingen reell betydning.
DA170310 Det vi kaller valgfrihet kan føre til mindre reell valgfrihet, sa hun.
BT170310 Fedrekvoten sikrer far reell rett til å ta den fødselspermisjonen han ønsker.
BT170310 Den gir frihet til far, fordi han får reell rett til å ta de ukene han ønsker.
AA170310 Det førte til at et vekterfirma rykket ut, og kunne konstatere at alarmen var reell .
AA170310 Alarmen reell .
AA170310 Det vi kaller valgfrihet kan føre til mindre reell valgfrihet, sa hun.
AA170310 Der heter det at man skal fortsette med en " reell og betydelig " opptrapping til Forsvaret, og dessuten : ¶
VG170309 Faren var reell for at Erna Solbergs regjering måtte gå av.
VG170309 « Etter rettens syn er det konkret og reell fare for at ( navnet ) vil begå alvorlige legemskrenkelser som i verste fall kan ende med alvorlig skade eller drap dersom han ikke gis dom på tvungent psykisk helsevern », heter det i dommen fra Nedre Telemark tingrett, skriver Varden.
DB170309 Denne historien er akkurat nå på vei til å gjenta seg : Regjeringen leverer en Nasjonal Transportplan som vil øke flytrafikken og biltrafikken, uten noen reell plan for hvordan vi kan få ned utslippene.
AA170309 I prøveløslatelsesdommen fra Tønsberg tingrett het det blant annet at mannen " ikke bør arbeide et sted hvor han har lett tilgang til unge prepubertale gutter ", og retten fant at det " fremdeles foreligger en reell og kvalifisert fare for at mannen ved en prøveløslatelse igjen vil ha seksuell omgang med unge gutter ( barn ) "
VG170308 Det ble etter kort tid konkludert med at trusselen ikke var reell .
DB170308 For at en bevegelse skal lykkes, må opplevelsen av fare være reell .
DA170308 Det ble etter kort tid konkludert med at trusselen ikke var reell .
BT170308 Det ble etter kort tid konkludert med at trusselen ikke var reell .
BT170308 Jeg håper norske myndigheter og det norske folk ikke vil glemme Afghanistan, et av verdens vanskeligste land for jenter og kvinner å leve i, og hvor altfor mange gravide kvinner er i reell fare for å dø når de setter et nytt lite liv til verden.
BT170308 Dette er et stort demokratisk- og samfunnsproblem - hvor reell er ytringsfriheten da ?
AP170308 Det ble etter kort tid konkludert med at trusselen ikke var reell , og skoledagen fortsatte som normalt.
AP170308 Majoriteten av muslimske land ligger eksempelvis langt etter når det kommer til å ha en reell , god likestilling mellom kjønnene.
AP170308 Flere land sliter i dag med reell likestilling mellom kjønnene.
AA170308 Det ble etter kort tid konkludert med at trusselen ikke var reell , og skoledagen fortsatte som normalt.
AA170308 Det ble etter kort tid konkludert med at trusselen ikke var reell .
AA170308 Der kan alle slippe til, og vil har reell ytringsfrihet i Norge.
VG170307 Det kommer til å koste store pengesummer, og risikoen for at hun mister OL i 2018 er igjen høyst reell .
VG170307 Vi vil bli fratatt en reell makt til å velge hvilke nyheter vi vil lese.
VG170307 For at rettsikkerheten skal være reell for alle mennesker, må begge oppgavene tas på alvor.
DB170307 Ønsker LSK Kvinner en reell debatt rundt kvinnefotballens økonomiske rammer er i hvert fall ikke dette måten å gjøre det på.
DB170307 Journalistikken skapte en reell konflikt mellom Slottet og Stortinget om hvordan finansieringen av kongehuset skal fungere.
DB170307 Journalistikken skapte en reell konflikt mellom Slottet og Stortinget om hvordan finansieringen av kongehuset skal fungere.
DB170307 Ironi eller reell mening ?
DA170307 Vi må gi alle kvinner som ønsker det en reell mulighet til å jobbe heltid, jobbe for et mindre kjønnssegregert arbeidsmarked og dermed også klare å knekke koden får å oppnå likelønn.
DA170307 Disse 10 millionene kroner gir ingen reell operativ effekt, sier Jacobsen.
AP170307 - Vurderer den tyske regjeringen at det er en reell fare at Erdogan plutselig skulle slippe taket og sende flyktninger nordover ?
AP170307 - Ja, de ser en reell fare.
AP170307 - Jeg synes debatten er spennende, og det er en reell diskusjon.
DB170306 Det er blitt vanskelig å diskutere ut fra reell kunnskap nå.
DB170306 De militære står riktignok ikke under hennes kommando, men hun har både symbolsk og reell makt nok til å tale deres sak.
BT170306 Det er kun reell fare for skade på mennesker som oppfyller kravet i loven, og slik fare utgjør ikke ulven.
BT170306 Poenget er at de må utgjøre en reell trafikkrisiko.
SA170305 Etter mye frem og tilbake, hvor det vel egentlig har vært dialog mellom Forren og RBK siden det var seks måneder igjen av kontrakten i Molde ( i fjor sommer ), er det nå en reell mulighet for at midtstopperen fra Kyrksæterøra ender opp i Trondheim.
DB170305 Utvalgets forslag om et konsekvent individorientert pensjonssystem er basert på en snever forståelse av de behovene det offentlige pensjonssystemet skal dekke, og det virker helt urimelig å gi forslagene tilbakevirkende kraft for store grupper av kvinner som ikke lenger har en reell mulighet til å tilpasse seg endringene gjennom å øke sin deltakelse i arbeidsmarkedet.
AP170305 Etter mye frem og tilbake, hvor det vel egentlig har vært dialog mellom Forren og RBK siden det var seks måneder igjen av kontrakten i Molde ( i fjor sommer ), er det nå en reell mulighet for at midtstopperen fra Kyrksæterøra ender opp i Trondheim.
SA170304 - Slike nødraketter blir vanligvis skutt opp på sjøen om de er en reell faresituasjon.
DB170304 Nå ble produsentene selv ansvarlige for valg av reell testprosedyre under produksjon, men hvor ISO sin definerte test trekkes inn ved en eventuell disputt.
DB170303 - Nå begynner det å se ut som at Norge har en reell mulighet til gull.
DB170303 Samme tall ( i meter/ATM/bar ) kan ha ulik reell betydning hos ulike merker.
SA170302 Aftenbladets undersøkelser har dokumentert at styret har vært uten reell styring.
DB170302 Direktoratet har i år 301 millioner kroner å rutte med, noe som er en reell nedgang på sju prosent fra i fjor.
DB170302 - Det er en reell bekymring for at noen i administrasjonen kan prøve å skjule sine bånd til Russland ved å slette e-poster, SMSer og annet materiale som kan belyse disse koblingene, sa Schumer i forrige uke.
DA170302 - Dette er en reell forfalskning.
AP170302 « Red Flag » er amerikanske storøvelser der fly og fartøyer testes så nær opp til en reell stridssituasjon som mulig.
DB170301 Med Caro i form vil Norge være en reell utfordrer til EM-tittelen.
DB170301 Å sikre reell konkurranse i ei tid da noen firmaer tar kontrollen over hele markeder, vil bli en av myndighetens viktigste oppgaver framover.
DB170301 Bekymringen er reell .
DA170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for loven.
DA170301 Mens Ap etterlot store vedlikeholdsbehov og dårlig infrastruktur, går vi nå inn i en valgkamp hvor AS Norge for første gang på lenge har fått en reell oppussing.
DA170301 VIL HA DEBATT : Assimilering er ikke bare en parentes til debatten om økonomisk integrasjon, det er en helt reell og viktig diskusjon å ha, mener Torbjørn Røe Isaksen.
DA170301 Det er en helt reell og viktig diskusjon å ha.
BT170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for loven.
BT170301 Og når fagrapporten også pekte på Bergen som den rette by med den riktige kompetansen, er skuffelsen reell .
AP170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for lovene våre, sa presidenten, som lenge har vært kritisk til dagens immigrasjonsregelverk.
AP170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for loven.
AA170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for lovene våre, sa presidenten, som lenge har vært kritisk til dagens immigrasjonsregelverk.
AA170301 Til slutt må amerikanere få mulighet til å kjøpe helseforsikring på tvers av delstatsgrensene og skape et landsdekkende marked med reell konkurranse, som vil drive kostnadene ned og gi bedre tjenester.
AA170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for loven.
AA170301 I mange saker som angår funksjonshemmede er brukermedvirkningen begrenset, det er i liten grad en reell dialog om hva som skal til for gode tjenester.
AA170301 Gapet mellom behovet for personlig assistanse, for å være reell likeverdig samfunnsdeltager, og det tilbud den enkelte har, er svært stort.
AA170301 De som står på venteliste for å flytte ut av foreldrehjemmet risikerer å få et tilbud, uten reell medvirkning og kunnskap om hvem man blir boende med.
DN170228 Dersom Trump virkelig kommer opp med en reell plan får Yellen muligheten til å ta hensyn til det, skrev senioranalytiker Erik Johannes Bruce i en oppdatering mandag.
DN170228 Når trusselen om straff ikke anses som reell , har den liten avskrekkende effekt.
DN170228 Olsvik i Swedbank mener konkurstrusselen er reell , men at partene nok har bedre tid enn Seadrill gir uttrykk for.
DN170228 Problemet med fripolisene er ifølge LO blant annet at det ikke foreligger reell konkurranse om å forvalte dem, fordi lav rente og lengre levealder krever høyere premie for at ytelsespensjonene skal opprettholde sin verdi.
DB170228 Problemet med fripolisene er ifølge LO blant annet at det ikke foreligger reell konkurranse om å forvalte dem, fordi lav rente og lengre levealder krever høyere premie for at ytelsespensjonene skal opprettholde sin verdi.
DB170228 Når trusselen om straff ikke anses som reell har den liten avskrekkende effekt.
DA170228 Trusselen om gjensidig atomutslettelse var reell .
DA170228 Problemet med fripolisene er ifølge LO blant annet at det ikke foreligger reell konkurranse om å forvalte dem, fordi lav rente og lengre levealder krever høyere premie for at ytelsespensjonene skal opprettholde sin verdi.
AA170228 Når trusselen om straff ikke anses som reell , har den liten avskrekkende effekt.
AA170228 Når trusselen om straff ikke anses som reell , har den liten avskrekkende effekt.
BT170227 Helse Vest, som Herlof Nilssen er administrerende direktør for, har vel 25 milliarder i budsjett i 2017, en reell nedgang på omtrent en milliard i kronebeløp fra 2016.
BT170227 Det skaper uro, når prioriteringene skjer uten reell medvirkning.
AP170227 Mindre enn seks år etter at Behring Breivik angrep regjeringen, forvaltningen og AUFs sommerleir på Utøya med en 900 kilo tung bombe og ekspanderende ammunisjon, er det en reell mulighet for at staten blir dømt i en rettsprosess mot den terrordømte massedrapsmannen.
VG170226 - Hvis politikerne innfører miljøavgifter som savner en reell miljøbegrunnelse, kan det undergrave innbyggernes tillit til miljøpolitikken, sier han.
DB170226 Virker dette som en reell match så spør om du kan sende CV-en direkte til vedkommende.
DB170226 Bastesen selv tror signaleffekten av at han er tilbake kommer til å bli stor, og han tror han har en reell sjanse til å få ny en periode på Stortinget for Kystpartiet.
BT170225 Først da kan nullvisjonen ha en reell effekt.
BT170225 Vi dreneres for talenter og står i reell fare for å bli en « fattigere » og mindre attraktiv region å bosette seg i.
BT170225 Da kunne Vestlandet blitt en reell motvekt mot en stadig sterkere osloregion, og stilt tøffere krav ved overføring av oppgaver og utflytting av statlig virksomhet.
SA170224 Spørsmålet er hvor reell spenningen er.
DN170224 De savner at kommunen viser eierskap til planprosessen, og fremstår som en reell medspiller.
DB170224 Verken TV3 eller TVNorge var kommet på lufta, men allerede i mars 1987 fikk NRK reell konkurranse om seerne.
BT170224 Spørsmålet er hvor reell spenningen er.
AP170224 Spørsmålet er hvor reell spenningen er.
SA170223 Faren for en tredje verdenskrig anses som reell og økende.
DB170223 De hadde ingen skisse til kart fra Stortinget, ingen konkrete ønsker å forholde seg til og heller ikke noen reell beskrivelse av hva de skulle ta stilling til.
DB170223 | De tre høyrepopulistene har medvind i hvert sitt land, men ingen reell mulighet til å ta makten ¶
DB170223 Tre land, tre muligheter for høyrepopulister til å markere seg innenrikspolitisk, men uten reell mulighet til å ta makten noen steder.
DB170223 Hun ville bli som en kylling uten hode, uten reell evne til å lede landet.
AA170223 FNs fredsbevarende styrke MONESCU varslet onsdag at gruppa utgjør " en reell trussel " mot sikkerheten i Øst-Kongo.
VG170222 Det er en reell risiko for stengte grenser, mindre frihandel og flere handelskonflikter.
VG170222 oktober, var det politiet karakteriserer som en reell trussel.
DB170222 De bør arbeide for å bekjempe reell rasisme og stå bak skeive folk når de tar kampen mot den undertrykkingen og diskrimineringen som foregår i æreskulturer.
DA170222 Ingen slibrige ord, ingen seksuelle antydninger, men en reell oppfølger fra temaet med jentene.
DA170222 Den frykten er fullt ut reell , mener tillitsvalgte, og det blir bekreftet i Helsedirektoratets egne vurderinger for 2017 : ¶
AP170222 Er hun sjanseløs i Frankrikes spesielle valgsystem, eller er det en reell mulighet for at Marine Le Pen kan bli landets neste president ?
SA170221 I dette eksempelet blir det 1650 kroner billigere enn om reell fart ble lagt til grunn.
DA170221 For Agder som i tillegg mister all militær virksomhet på Kjevik flyplass, betyr det at det ikke vil være reell militær beredskap igjen.
DA170221 Trondheims utgifter kan vi vel ikke regne inn, siden de vant « konkurransen », som altså - i følge kritikerne - ikke var en reell konkurranse.
AA170221 Deres nedlagte fond presterer gjennomsnittlig bra og gjør det sannsynlig at avvikling og fusjonering av fond er resultat av reell opprydning for å spare forvaltningskostnader. ( ©NTB ) ¶
AA170221 I dette eksempelet blir det 1650 kroner billigere enn om reell fart ble lagt til grunn.
DN170220 På den annen side var det få som trodde britene skulle stemme for å forlate EU, og frykten for konsekvensene av en forringelse av EU-samarbeidet, er høyst reell .
DB170220 Mulighetene for å gjøre reell forskjell politisk og sosialt er store.
BT170220 I dette eksempelet blir det 1650 kroner billigere enn om reell fart ble lagt til grunn.
AA170220 På den annen side var det få som trodde britene skulle stemme for å forlate EU, og frykten for konsekvensene av en forringelse av EU-samarbeidet, er høyst reell .
AA170219 Marine Le Pen, presidentkandidat for høyrenasjonalistiske og innvandringskritiske Nasjonal front, har på sin side blitt anklaget for å ha betalt livvakten sin titusenvis av euro for en rådgiverjobb som ikke var reell .
SA170218 Selskapet ble ikke gitt reell mulighet til samtidig imøtegåelse.
DA170218 Ifølge ham er denne frykten fullt ut reell , selv om noen kan finne andre veier ut av FHI.
AP170218 Han ser ikke bort fra at frykten for sikkerheten kan ha vært reell .
AA170218 For Mongolia innebærer dette en reell trussel.
SA170217 Selskapet ble ikke gitt reell mulighet til samtidig imøtegåelse.
SA170217 Selskapet ble ikke gitt reell mulighet til samtidig imøtegåelse.
DB170217 Da må man høyne respekten for dem, ikke redusere den, og det oppnår man bedre ved å gi dem reell beskyttelse, enn å bruke dem instrumentelt, slik Skogen foreslår.
DA170217 - Ofte er det politisk spill lokalt som svekker disse tjenestetilbudene i kommunene, uten at pårørende og eldre har en reell mulighet til å klage.
SA170216 - Skal vi hente noen må det være en reell konkurrent, utdypet sportssjef Svein-Morten Johansen underveis på den samme treningen.
DN170216 - En reell utfordring i en del distriktskommuner er at det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist, slik at du får en skeiv demografi.
DB170216 - En reell utfordring i en del distriktskommuner er at det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist, slik at du får en skeiv demografi.
DB170216 Dette blir bare mer og mer tilfelle, jo mer reell globaliseringen blir.
DA170216 Thingnes Bø var en reell utfordrer til tsjekkiske Moravec, som skjøt feilfritt og ledet da Bø var i sporet, men en bom på andre liggende skyting og en ny bom på sisteskuddet på siste skyting knuste gulldrømmen til 23-åringen.
DA170216 - En reell utfordring i en del distriktskommuner er at det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist, slik at du får en skeiv demografi.
AP170216 Han forutsetter at det skal gjennomføres en reell prosess før vedtak om flytting blir endelig fattet.
AA170216 - En reell utfordring i en del distriktskommuner er at det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist, slik at du får en skeiv demografi.
VG170215 Men når sentrale tillitsvalgte i partiet forteller bygdefolk som lever med rovdyr på tunet, at deres følelse av frykt ikke er reell , kommer ikke Venstre til å få så mye som en varaordfører.
VG170215 Et rød-grønt skifte i Tyskland er nå en reell mulighet, og det vil endre hele EUs karakter.
DB170215 « Retten legger til grunn at trusselen var reell », skriver dommeren i tingretten.
DB170215 Det er etter dommerens vurdering ikke lenger noen « reell risiko for forfølgelse » ved retur til Basra.
DB170215 Om modellene heller kan bygges på mer realistiske antakelser om hvordan mennesker handler, blant annet inspirert av atferdsøkonomiske innsikter ( se pdf ), støttet av empiriske studier av reell markedsatferd, vil det styrke det reelle mikrofundamentet til modellene.
DA170215 Både reiselivsaktører og Innovasjon Norges representanter er også enige om at vi nå må slutte å måle suksess i kun antall turister, men i reell verdiskapning.
BT170215 Etaten har ikke vært igjennom en reell oppgradering på snart 15 år.
VG170214 I tillegg kom han med voldsomme utfall mot Kina, det eneste land som kan øve reell innflytelse på Nord-Korea.
DN170214 - En reell og faktisk innstramning ¶
DN170214 - Dette innebærer en reell og faktisk innstramning på dette området, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge til DN.
DB170214 Broren Kim Jong-chul skal aldri ha blitt ansett som en reell kandidat.
DA170214 - Samlet sett er det snakk om en reell nedgang i regjeringens finansiering av tiltak for seksuell helse og reproduktive rettigheter dersom man ser på støtten til FN-organisasjonen UNFPA og vår organisasjon, sier Olsen.
VG170213 Hun ser dermed ikke Schulz som en reell utfordrer for Merkel i det lange løp.
VG170213 - Er virkelig Martin Schulz en reell utfordrer til « Mor » Merkel ?
DB170213 Valgkomiteen plasserte Michael Tetzschner på tredjeplassen som anses som en sikker plass, mens Fabian Stang ble satt på åttendeplass, uten en reell mulighet til å få plass på Stortinget til høsten.
DB170213 Selskapet ble blant annet pålagt å « innføre rutiner for føring og oppfølging av reell arbeidstid.
DN170212 - Reell konkurranse betyr erfaringsmessig at prisen presses ned og kvaliteten opp på de tilbudene vi får inn.
DB170211 I mange tilfeller medfører forbudet en reell trussel mot deres liv og helse.
DB170211 Det gjør nesten hele forskjellen, om man er opptatt av reell likestilling - for begge kjønn.
DB170211 Dermed utydeliggjøres også hva som er reell politisk uenighet, og hva som er misforståelser.
DA170211 En mottaker av dagpenger skal være reell arbeidssøker og disponibel for arbeidsmarkedet, sier Hauglie.
DA170211 Nord-Korea vil i 2017 jobbe videre for å bli en reell kjernevåpenmakt.
BT170211 - Reell konkurranse betyr erfaringsmessig at prisen presses ned og kvaliteten opp på de tilbudene vi får inn.
AA170211 - Reell konkurranse betyr erfaringsmessig at prisen presses ned og kvaliteten opp på de tilbudene vi får inn.
VG170210 For vi får ikke reell åpenhet i idretten uten en holdningsrenovasjon aller øverst.
VG170210 Tidligere denne uken understreket utenriksminister Wang Yi at det ikke er noen risiko for en reell konflikt mellom landene, og dagen etter sendte Trump nyttårshilsen til president Xi.
DN170210 Tidligere denne uke understreket utenriksminister Wang Yi at det ikke er noen risiko for en reell konflikt mellom landene, og dagen etter sendte Trump nyttårshilsen til president Xi. ( ©NTB ) ¶
DB170210 Men frykten er reell . « (... ) vurderer Miljødirektoratet at det på dette tidspunkt ikke er grunnlag for å konkludere med at ulvene i Eidskog kommune har en unormal atferd, og vurderer at det finnes andre tilgjengelige tilfredsstillende løsninger i stedet for uttak for å minske risiko for angrep på hund », står det
DB170210 - Er det reell grunn til å bekymre seg for at innvandring skal ødelegge velferdssamfunnet vårt ?
AP170210 Tidligere denne uke understreket utenriksminister Wang Yi at det ikke er noen risiko for en reell konflikt mellom landene, og dagen etter sendte Trump nyttårshilsen til president Xi.
AA170210 Tidligere denne uken understreket utenriksminister Wang Yi at det ikke er noen risiko for en reell konflikt mellom landene, og dagen etter sendte Trump nyttårshilsen til president Xi. ( ©NTB ) ¶
SA170208 Reell valgfrihet forutsetter like muligheter.
SA170208 Konklusjonen er at de nekter å la forbundet slippe unna uten en reell forklaring.
DB170208 De foreslår derfor « økt bruk av gradering i de helserelaterte ytelsene, styrket AAP [ Arbeidsavklaringspenger ] og en reell mulighet for arbeid når man har gradert uføretrygd.
DB170208 Nettstedet til Folkets frigjøringshær mener å ha hørt eller lest uttalelser fra USA om « krig i løpet av presidentperioden » og « krigsutbrudd i natt », og advarer om at det ikke bare er slagord, men i ferd med å bli en reell risiko.
DA170208 Likevel, vi kan ikke se bort fra at det også er en reell økning.
DA170208 Reell fortvilelse over situasjonen i Syria, og et tilhørende ønske om å skape en ny og bedre verden der.
AP170208 Konklusjonen er at de nekter å la forbundet slippe unna uten en reell forklaring.
AA170208 E-posten ble sendt til det gamle domenet som tidligere var i bruk, så den var ingen reell risiko, ifølge Stjørdalens Blad.
SA170207 Bakgrunnen er at barn skal ha mulighet til å vokse opp med reell mor og far, sier generalsekretær Magnar Kleiven i Norges Kristelige Legeforening.
DN170207 Avstemningen, som ikke får noen reell betydning, ble tirsdag holdt som en protest mot at nasjonalforsamlingen i Skottland ikke fikk delta i brexit-debatten som er blitt holdt i det britiske Parlamentet i London.
DB170207 Bakgrunnen er at barn skal ha mulighet til å vokse opp med reell mor og far, sier generalsekretær Magnar Kleiven i Norges Kristelige Legeforening.
DB170207 Med reell registrering av spillere, aldersgrense, tidsgrense, beløpsgrense og obligatorisk tapsgrense reduseres risiko.
DA170207 Avstemningen, som ikke får noen reell betydning, ble tirsdag holdt som en protest mot at nasjonalforsamlingen i Skottland ikke fikk delta i brexit-debatten som er blitt holdt i det britiske Parlamentet i London.
AA170207 Avstemningen, som ikke får noen reell betydning, ble tirsdag holdt som en protest mot at nasjonalforsamlingen i Skottland ikke fikk delta i brexit-debatten som er blitt holdt i det britiske Parlamentet i London.
AA170207 - Heldigvis representerte denne eposten ingen reell risiko ettersom den ble sendt til det gamle domenet, men det er leit at vi ble forsøkt utsatt for dette likevel, sier rektor Olsen. ( ©NTB ) ¶
VG170206 Det er sparsomt med reell politisk fornyelse, det blir mest prat.
SA170206 Kasper Schmeichel mener det er en reell fare for at et katastrofalt nedrykk kan bli faktum.
FV170206 Kasper Schmeichel mener det er en reell fare for at et katastrofalt nedrykk kan bli faktum.
DN170206 Det er en reell fare for at Donald Trump vil undergrave demokratiet og gjøre USA til en autoritær stat, mener statsviter Tore Wig.
DB170206 - Heldigvis representerte denne eposten ingen reell risiko ettersom den ble sendt til det gamle domenet, men det er leit at vi ble forsøkt utsatt for dette likevel, sier rektor Olsen.
BT170206 Kasper Schmeichel mener det er en reell fare for at et katastrofalt nedrykk kan bli faktum.
AP170206 Men folk skjønte at det ikke var en reell kursendring.
AP170206 Men folk skjønte at det ikke var en reell kursendring.
AP170206 - Barn skal ha mulighet til å vokse opp med en reell mor og far, sier generalsekretær Magnar Kleiven.
AP170206 - Barn skal ha mulighet til å vokse opp med reell mor og far.
AP170206 Kasper Schmeichel mener det er en reell fare for at et katastrofalt nedrykk kan bli faktum.
AA170206 Det er en reell fare for at Donald Trump vil undergrave demokratiet og gjøre USA til en autoritær stat, mener statsviter Tore Wig.
VG170205 - Vi ønsker å erstatte den med en ny ordning, hvor det stilles tydelige krav til norskopplæring og at vertsfamiliene forplikter seg til et kulturprogram, hvor au pair-ordningen gir reell kulturutveksling.
SA170205 Hun sier at Arbeiderpartiet vil erstatte den gamle ordningen med en ny ordning hvor det stilles tydelige krav til norskopplæring og at vertsfamiliene forplikter seg til et kulturprogram, slik at au pair-ordningen gir reell kulturutveksling.
SA170205 - Jeg tror han har en reell mulighet til å komme til finalen, og da kan alt skje, forteller Brissach.
DB170205 Han stiller seg imidlertid fortsatt tvilende til at Putin hadde noen reell påvirkning på resultatet av fjorårets valg.
DB170205 - Vi ønsker å erstatte den med en ny ordning, hvor det stilles tydelige krav til norskopplæring og at vertsfamiliene forplikter seg til et kulturprogram, hvor au pair-ordningen gir reell kulturutveksling.
AP170205 - Vi ønsker å erstatte den med en ny ordning, hvor det stilles tydelige krav til norskopplæring og at vertsfamiliene forplikter seg til et kulturprogram, hvor au pair-ordningen gir reell kulturutveksling.
AP170205 - Jeg tror han har en reell mulighet til å komme til finalen, og da kan alt skje, forteller Brissach.
AA170205 - Vi ønsker å erstatte den med en ny ordning, hvor det stilles tydelige krav til norskopplæring og at vertsfamiliene forplikter seg til et kulturprogram, hvor au pair-ordningen gir reell kulturutveksling.
VG170204 Idrettsforbundet skriver også i eposten til VG at anbudsrunden førte til reell konkurranse på et område der norske klubber ikke har hatt gode nok vilkår og pris frem til nå.
VG170203 JOBBER MOT SPIONASJE : Seksjonsleder Arne Christian Haugstøyl sier innsidetrusselen er høyst reell i Norge.
VG170203 - Her er det også nok store mørketall, noe som tilsier at innsideproblematikken er høyst reell , sier Haugstøyl til VG.
DN170203 Arbeidsledighetsraten er ikke reell , sa han da han møtte til høring i Senatet i forrige uke, ifølge CNN Money.
DB170203 Hvorfor kan det ikke legges opp til at de ulike aktørene kan konkurrere om å levere best mulig tjenester til bestemor ? Reell frihet for de eldre handler om at de kan velge mellom ulike aktører, og ikke minst gi dem makten til å velge bort en tilbyder hvis de blir misfornøyd.
BT170203 Begge fylkestingene presiserer at en sammenslåing med Hordaland forutsetter at det skjer en reell overføring av arbeidsoppgaver og makt fra det statlige til det regionale nivået. | - Vi trenger like mange gründerparker som ballbinger ¶
DN170202 - Den industrielle revolusjon ble opplevd som en reell trussel i sin tid.
AP170202 Dette ville gjøre det svært vanskelig for USA å utkjempe en « potensiell krig » i Taiwan-stredet, mener Yan, som ser en slik militær konflikt som « en svært reell mulighet », gitt Trumps utfordring av Ett-Kina-prinsippet.
SA170201 Når det er mor, hvor sikkert er det da at valgfriheten er reell ?
BT170201 Trump har gitt verden innblikk i en mørk, men likevel reell side av amerikansk kultur.
BT170201 Donald Trump har gitt verden innblikk i en mørk, men likevel reell side av amerikansk kultur.
BT170201 Trump har gitt verden innblikk i en mørk, men likevel reell side av amerikansk kultur.
BT170201 Donald Trump har gitt verden innblikk i en mørk, men likevel reell side av amerikansk kultur.
SA170131 Konklusjon : Kun én reell konkurrent under 2500 kroner ¶
FV170131 Konklusjon : Kun én reell konkurrent under 2500 kroner ¶
DN170131 - Forslaget innebærer en avtale hvor dagens aksjonærer blir betydelig utvannet og man får ikke en reell gjeldsreduksjon umiddelbart, men mer en forlenging av fasilitetene med delvis betaling i aksjer, sier Stormyr.
DB170131 Mange mener at USA utgjør en reell trussel.
DB170131 Det ville jo være pussig om man skulle endre på Naturmangfoldsloven ( som skal sikre mangfold i naturen ) for å få anledning til å skyte en kritisk truet dyreart som ikke utgjør en reell trussel.
BT170131 Konklusjon : Kun én reell konkurrent under 2500 kroner ¶
AP170131 Det er ikke lenger snakk om reell valgfrihet.
AP170131 Konklusjon : Kun én reell konkurrent under 2500 kroner ¶
DB170130 Overdiagnostikk er et fenomen der en person, gjerne uten symptomer, får en diagnose som ikke er uttrykk for en reell sykdom hos denne personen og som dermed ikke kan omsettes til behandling som forebygger helseproblemer eller død.
DB170130 Frykten er reell .
AP170130 Forsvaret har ikke skilt mellom kutt og reell effektivisering.
AP170130 Forsvaret har ikke skilt mellom kutt og reell effektivisering.
DN170129 - Presidentene ga uttrykk for nødvendigheten av reell koordinering av den russiske og amerikanske innsatsen som har som mål å bekjempe IS og andre terrorgrupper i Syria, oppgis det på Kremls hjemmesider.
DB170129 Aagre karakteriserer Ko Ni som arkitekten bak Aung San Suu Kyis posisjon som reell øverste leder av den sivile delen av myndighetsapparatet i Myanmar.
AP170129 Ifølge Folkehelseinstituttet, er det ikke urimelig å anta at deler av den rapporterte økningen i psykiske plager er reell .
SA170128 - Presidentene ga uttrykk for nødvendigheten av reell koordinering av den russiske og amerikanske innsatsen som har som mål å bekjempe IS og andre terrorgrupper i Syria, sto det å lese på Kremls hjemmesider.
SA170128 - Presidentene ga uttrykk for nødvendigheten av reell koordinering av den russiske og amerikanske innsatsen som har som mål å bekjempe IS og andre terrorgrupper i Syria, står det å lese på Kremls hjemmesider.
DB170128 - Presidentene ga uttrykk for nødvendigheten av reell koordinering av den russiske og amerikanske innsatsen som har som mål å bekjempe IS og andre terrorgrupper i Syria, står det å lese på Kremls hjemmesider.
BT170128 - Presidentene ga uttrykk for nødvendigheten av reell koordinering av den russiske og amerikanske innsatsen som har som mål å bekjempe IS og andre terrorgrupper i Syria, sto det å lese på Kremls hjemmesider.
BT170128 - Presidentene ga uttrykk for nødvendigheten av reell koordinering av den russiske og amerikanske innsatsen som har som mål å bekjempe IS og andre terrorgrupper i Syria, sto det å lese på Kremls hjemmesider.
AP170128 Jo, svarte han, de har en slik rett, men er den reell ?
AP170128 Å dele reell ( og av og til innbilt eller påstått ) politisk uenighet inn i kategorier som « folk » og « eliter », er et retorisk maktmiddel som delegitimerer og mistenkeliggjør andre - og et knep som er ganske typisk for dem vi kaller populister.
SA170127 Nå mener Skammelsrud han bør få en reell sjanse.
SA170127 Nå har Vilhjalmsson signert ny kontrakt, og fortjener en reell sjanse.
DB170127 For å sikre en reell helhetsvurdering må det utvikles en ny metode for psykososiale aldersundersøkelser som vektes tyngre enn den medisinske testen.
DB170127 Den er ikke uttrykk for en reell modning av demokrati, til det er historien for kort, men den krymper avstanden mellom folk og ledere.
AP170127 Nå mener Skammelsrud han bør få en reell sjanse.
AP170127 Nå har Vilhjalmsson signert ny kontrakt, og fortjener en reell sjanse.
VG170126 Retten mener det er reell fare for at han kan forsøke å stifte brann på ny dersom han igjen blir psykotisk.
DN170126 Vi begynner å se vekst i tallet på aktive borerigger i USA, og det er en reell bekymring, sier Barnabas Gan, økonom i Overseas-Chinese Banking i Singapore, til nettstedet.
DN170126 Lxs også : ¶ | - Vi begynner å se vekst i tallet på aktive borerigger i USA, og det er en reell bekymring ¶
DB170126 - Millioner av amerikanere har tro på oss, og nå har vi sjansen til å oppnå reell forandring i USA, fortsatte han.
BT170126 - Millioner av amerikanere har tro på oss, og nå har vi sjansen til å oppnå reell forandring i USA, fortsatte han.
AP170126 Over halvparten av verdens apekatter, lemurer og lorier står i reell fare for å utryddes.
DN170125 - Så lenge Europas grenser ikke er beskyttet av våre partnere, så vil Frankrike gjenetablere reell kontroll ved grensene, skriver Fillon.
BT170125 Det ble en mer reell familiebillett, sier Krum.
AP170125 - Det er en unik situasjon, og en reell trussel mot vår nasjonale sikkerhet, sier Painter.
DN170124 - Det er mye å ta igjen etter seks år med ingen politisk og reell diplomatisk kontakt.
DB170124 Dette minuset betyr trolig både mindre palestinsk territorium og ingen reell stat.
DB170124 Tror den er reell
BT170124 - Vi er ikke sikker på at tallene viser en reell økning, for vi er blitt flinkere til å treffe med kontrollene.
BT170124 - Vi er ikke sikker på at tallene viser en reell økning, for vi er blitt flinkere til å treffe med kontrollene.
SA170123 Nettopp derfor vil del være interessant å se Northug i et distanserenn, noe som er en mer reell kvalifisering til å gå de distansene han ikke har friplass på.
FV170123 Nettopp derfor vil del være interessant å se Northug i et distanserenn, noe som er en mer reell kvalifisering til å gå de distansene han ikke har friplass på.
DB170123 Fra en situasjon med bare nominell selvbestemmelse, men med stadig mindre reell selvbestemmelse, har statene og borgerne i Europa oppnådd å få en rett til medbestemmelse og dermed økt innflytelse over egen dagsorden.
BT170123 Nettopp derfor vil del være interessant å se Northug i et distanserenn, noe som er en mer reell kvalifisering til å gå de distansene han ikke har friplass på.
AP170123 - Mens Høyre og Frp nå avklarer at de går bort fra prinsippet om frivillighet, står Ap fast på det vi har sagt om reell friviilighet, sier Pedersen.
AP170123 - Mens Høyre og Frp nå avklarer at de går bort fra prinsippet om frivillighet, står Ap fast på det vi har sagt om reell friviilighet, sier Pedersen.
AP170123 Nettopp derfor vil del være interessant å se Northug i et distanserenn, noe som er en mer reell kvalifisering til å gå de distansene han ikke har friplass på.
SA170122 Blir annekteringen av bosettingen Maale Adumim vedtatt, vil det kunne bety en deling mellom den nordlige og sørlige delen av Vestbredden, noe som vil gjøre palestinernes drøm om en reell palestinsk stat enda fjernere.
DB170122 Allikevel har de ikke bevilget en reell økning i midler til Kulturrådet siden 2015.
SA170121 Denne øye er en reell jungel.
SA170121 Denne øye er en reell jungel.
SA170121 Fremtiden trenger en reell omstilling til nye næringer å leve av.
FV170121 Å treffe bjørn er absolutt en reell mulighet.
BT170121 President Donald Trumps tale bør være et varsku til norske politikere om at reell endring er i vente, mener SV-leder Audun Lysbakken.
BT170121 President Donald Trumps tale bør være et varsku til norske politikere om at reell endring er i vente, mener SV-leder Audun Lysbakken.
AP170121 Vi kan gjøre våre trafikkanalyser fordi vi får informasjon i reell tid fra bilsjåførenes mobiltelefoner.
SA170120 Interessen fra Haugesund beskrives som svært reell , og Brann skal være godt kjent med den.
SA170120 | Kun én kvinne tatt ut på elitelaget : - Vår satsing på kvinner er reell
SA170120 - Vår satsing på kvinner er reell , og den har startet.
DN170120 Bruce mener torsdagens utlånsundersøkelse fra Norges Bank tyder på at regelen om ikke å gi lån utover fem ganger inntekten er en reell innstramning.
DN170120 - Vi har vært usikre på i hvilken grad de nye boliglånsforskriftene ville bety en reell innstramning, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i meglerhuset Nordea Markets i morgenrapporten fredag.
DB170120 Forsiktig anslag ¶ Reell verdi for staten pr. arbeidsplass i petroleumsnæringen viser seg å være vesentlig høyere.
DB170120 | Nå har Finn.no fått reell konkurranse ¶
BT170120 Interessen fra Haugesund beskrives som svært reell , og Brann skal være godt kjent med den.
AP170120 Interessen fra Haugesund beskrives som svært reell , og Brann skal være godt kjent med den.
AP170120 | Kun én kvinne tatt ut på elitelaget : - Vår satsing på kvinner er reell
AP170120 - Vår satsing på kvinner er reell , og den har startet.
DB170119 Enten må dere sette en reell og kraftfull nærområdepolitikk ut i live, eller så må Norge ta imot et vesentlig antall flyktninger her hjemme.
DB170119 Dersom Stortinget og Regjeringen likevel virkelig mener at det er bedre å hjelpe folk på flukt på denne måten er det på tide at det norske folk få se en reell og effektiv strategi for dette.
BT170119 Får du mange henvendelser som min, Erna, tenker jeg at det er mange som ønsker reell forandring.
BT170119 Erna : Får du mange henvendelser som min, tenker jeg at det er mange som ønsker reell forandring, og der det som diskuteres er politiske virkemidler for gode og langsiktige løsninger for landet vårt.
AP170119 Mandag skrev Aftenpostens økonomiredaktør at faren for handelskrig er reell . 8.
DB170118 Etter nærmere 30 år uten særlig innflytelse hadde de vært nærmest desperate etter å sikre seg reell makt.
DB170117 Stortinget ber regjeringen sørge for en reell styrking av de lensmannskontorene som står igjen etter gjennomføringen av politireformen. 6.
BT170117 En reell politisk endring vil være at Bergen blir mindre, relativt sett.
BT170117 En reell politisk endring vil være at Bergen blir mindre, relativt sett.
SA170116 Aksjer har en forventet reell avkastning på 5,0 % og renter 0,0 %.
SA170116 SAFE mener det er reell fare for at verneombud og tillitsvalgte kan bli nøytralisert, og Petroleumstilsynet er bekymret ( se 17 sekunder ut i videoen ).
FV170116 Aksjer har en forventet reell avkastning på 5,0 % og renter 0,0 %.
BT170116 Aksjer har en forventet reell avkastning på 5,0 % og renter 0,0 %.
BT170116 På sine nettsider skriver Hansa : « Vi har dessverre opplevd at det ikke har vært en reell forhandling, Rema har gått langt i tvinge oss til et punkt der vi ikke lenger kan akseptere betingelsene som ligger på bordet.
BT170116 På sine nettsider skriver Hansa : « Vi har dessverre opplevd at det ikke har vært en reell forhandling, Rema har gått langt i tvinge oss til et punkt der vi ikke lenger kan akseptere betingelsene som ligger på bordet.
AP170116 Aksjer har en forventet reell avkastning på 5,0 % og renter 0,0 %.
BT170115 Fokus blir på å ta seg best mulig ut foran en reell eller innbilt kameralinse.
AP170115 Faren for handelskrig er reell .
AP170114 For det er reell risiko for at lokal tilstedeværelse og forankring blir dårligere med en slik sentraliseringsreform.
DB170113 Men noe nærmere enn det kommer vi ikke til en reell kvinnelig artist på programmet.
BT170113 Men ekspertene mener likevel det er en reell fare for at de store kjedene begynner å bli fornøyde med sine posisjoner, og egentlig ikke driver så hard konkurranse om kundene som de kunne gjort.
BT170113 Men ekspertene mener likevel det er en reell fare for at de store kjedene begynner å bli fornøyde med sine posisjoner, og egentlig ikke driver så hard konkurranse om kundene som de kunne gjort.
AP170113 En annen teori er at loven ikke er stoppet for å gi et fiktivt inntrykk av at parlamentet faktisk har litt innflytelse - selv om all reell politisk makt i Russland ligger i Kreml.
AP170113 En annen teori er at loven ikke er stoppet for å gi et fiktivt inntrykk av at parlamentet faktisk har litt innflytelse - selv om all reell politisk makt i Russland ligger i Kreml.
AP170113 EOS-utvalget understreker at en klar hjemmel er viktig av « hensyn til utvalgets fortsatte kontroll av tjenestene og for å sikre at evalueringen blir tilstrekkelig reell og grundig.
AP170113 EOS-utvalget understreker at en klar hjemmel er viktig av « hensyn til utvalgets fortsatte kontroll av tjenestene og for å sikre at evalueringen blir tilstrekkelig reell og grundig.
DB170112 Stoltenberg insisterer på at det er en reell fare.
BT170112 - Så denne saken er reell for deg, spurte Storvik og fikk et bekreftende ja tilbake fra sin klient.
AP170112 - Risikoen fra klimaendringene er reell , og konsekvensene kan bli så pass store at man er nødt til å handle, fortalte han senatorene. 4.
AP170112 - Risikoen fra klimaendringene er reell , og konsekvensene kan bli så pass store at man er nødt til å handle, fortalte han senatorene. 4.
DN170111 I ti år har de kuttet kostnader, så når den nå får reell vekst kan dette bli en eksplosiv cocktail.
DB170111 ¶ UTSLIPPSKANDALE FÅR ETTERSPILL : Til sammen 11 millioner Volkswagen-biler skal ha vært utstyrt med programvare som gjør at bilene slapp ut mindre avgasser ved testing enn i reell bruk.
DB170111 Kompromisset er en reell endring i partiets politikk, selv om det ikke er tilstrekkelig ut fra tvingende økonomiske, økologiske og klimapolitiske realiteter.
AP170111 Men vil det betingede forslaget om å tillate eggdonasjon ha reell innflytelse på dagens praksis ?
DB170110 - Det er en reell offentlig uttalelse, og jeg mener en av attraksjonene i fotball er intriger.
DB170110 Norske og europeiske politikere har en reell mulighet til å utgjøre en forskjell.
AP170110 Men sånn var det både i 2015 og −16, så økningen på 18 prosent er reell .
DN170109 Til sammen 11 millioner biler skal være utstyrt med programvare som gjør at den slipper ut mindre avgasser ved testing enn i reell bruk.
DB170108 ALPE CERMIS ( Dagbladet ) : Han har ikke dominert mediebildet så langt i Tour de Ski, men i dag har Marcus Hellner faktisk en reell sjanse til å ende på pallen når løperne avslutter touren med monsteretappen opp Alpe Cermis.
BT170108 Når frykten vedvarer og faren ikke er reell , kalles det angst.
DB170107 « TRUSSEL » : 49 prosent av Norges befolkning mener Donald Trump utgjør en reell trussel mot verdensfreden i enten « svært stor grad » eller i « ganske stor grad ».
DB170107 Spørsmålet er likevel om det finnes en reell utfordrer til Merkel.
DB170106 Skogeierforbundets leder Erik Lahnstein mener regjeringens prosess er reell , men frykter Helgesen signaler fredag ikke demper konflikten.
AP170106 Ulven i seg selv har aldri utgjort en stor reell fare for mennesket, men det har vært perioder der rabies har gjort den aggressiv og farlig, forteller forskeren, som er tilknyttet NINA.
DB170105 Bare slik blir det reell konkurranse som kan bevege prisene, sier Instefjord.
DB170105 - Jeg tenker at første steg for Norge må være å få på plass en reell insentivordning.
DB170105 - Jeg tenker at første steg for Norge må være å få på plass en reell insentivordning.
AP170105 Bare slik blir det reell konkurranse som kan bevege prisene, sier Instefjord.
DB170104 Det dreier seg om en reell konflikt, mellom ulike mål og hensyn.
DB170104 Ofte rammer det andre og tredje generasjoner med egne tilknytninger til Norge og uten noen reell tilknytning eller forankring i Somalia.
SA170103 - Skal jeg ha en reell sjanse helt på slutten må jeg lede med ganske mye.
FV170103 - Skal jeg ha en reell sjanse helt på slutten må jeg lede med ganske mye.
DB170103 Det dreier seg om en reell konflikt, mellom ulike mål og hensyn.
BT170103 - Skal jeg ha en reell sjanse helt på slutten må jeg lede med ganske mye.
AP170103 - Skal jeg ha en reell sjanse helt på slutten må jeg lede med ganske mye.
FV170102 Høy trafikkvekst og lave renter har gjort at høy gjeld har vært håndterbart, men det er en reell risiko for at dette endrer seg, ifølge Johansen.
DB170102 Høy trafikkvekst og lave renter har gjort at høy gjeld har vært håndterbart, men det er en reell risiko for at dette endrer seg, ifølge Johansen.
BT170102 Høy trafikkvekst og lave renter har gjort at høy gjeld har vært håndterbart, men det er en reell risiko for at dette endrer seg, ifølge Johansen.
AP170102 Høy trafikkvekst og lave renter har gjort at høy gjeld har vært håndterbart, men det er en reell risiko for at dette endrer seg, ifølge Johansen.
BT170101 - Han kan bli en reell utfordrer til de to norske vi snakker så mye om ( Johnsrud Sundby og Krogh ).
SA161231 - Han kan bli en reell utfordrer til de to norske vi snakker så mye om ( Johnsrud Sundby og Krogh ).
AP161230 Det syriske utenriksdepartementet har kalt avtalen en « reell mulighet » og deres amerikanske motparter sier det er en « positiv utvikling », til tross for at de ikke har vært med på å utarbeide avtalen.
AP161229 Fryktfølelsen hos mange - enten det er for jobbsikkerhet, for et kaldere samfunn eller en Donald Trump med hånden på atomknappen - er reell .
AP161220 Private utslag av drikke og alkohol skjer i stort omfang i Russland uten noen som helst reell kontroll.
AP161218 Jagland skriver om statsråd Sylvi Listhaug : « Hun sørger for at symbolpolitikk og symbolspråk preger flyktningdebatten og hindrer en reell debatt.
AP161207 - Nå må Stortinget sikre at planen faktisk blir en reell opptrappingsplan, sier saksordfører og nestleder i Justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) FOTO : Vidar Ruud / NTB scanpix ¶
DN161205 Ingen av de S7-eksemplarene vi har testet har imidlertid kommet i nærheten av dette i reell bruk.
AP161122 Slik sjekker du raskt om den angivelige nyheten er reell eller fri diktning.
AP161122 Slik sjekker du raskt om den angivelige nyheten er reell eller fri diktning.
AP161121 Det som har gitt reell valgfrihet, sikret rettigheter og godtgjørelse.
AP161116 Nyhetsbyrået AP skrev tirsdag, med henvisning til en anonym kilde, at det ikke er noen reell konkurranse om jobben i utenriksdepartementet i Foggy Bottom i Washington.
AP161111 Vil disse gigantene snu ryggen til vedtatte klimatiltak og styrevedtak bare fordi Donald Trump ikke tror klimatrusselen er reell ?
AP161108 Når mange kvinner ikke får reell oppfølging i kommunene hjelper det lite at det står i en lovpålagt avtale at retningslinjen skal følges.
AP161108 HJEMMEBESØK AV JORDMOR : Mange kvinner får ikke reell oppfølging i kommunene, til tross for at det står i en lovpålagt avtale at retningslinjen skal følges, nemlig at hjemmebesøk skal skje hos barselkvinnen 1 - 3 dager etter utskriving fra sykehus.
AP161031 Skal det være en reell mulighet å velge kontantstøtte, må beløpet økes, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NRK.
AP161031 - Vi ønsker en reell valgfrihet for barnefamiliene.
AP161018 Stiller til reell diskusjon ¶
VG161007 Dessuten lever de færreste av oss så tett innpå ville dyr at dette utgjør en reell fare for oss dersom disse har med seg sykdommer.
AP161007 I KrF er det en løpende debatt om hvorvidt partiet heller bør samarbeide med Arbeiderpartiet etter valget neste år, og det er en reell mulighet for at KrF går til valg uten bindinger til hverken høyre eller venstre.
AP161006 Men gitt dette gjennomsnittet, vil de fagre utdelingene bare være en reell økning dersom det økningen er mer enn 2,5 prosent.
AP161006 Reell vekst : null.
AP161006 Han krever at Høyre og Frp føyer seg etter Venstres krav til en reell nedgang i klimagassutslippene.
AP161004 Uttrykket vippestat brukes om de statene hvor det er en reell spenning knyttet til hvem som kommer til å vinne.
BT161003 - Det er en vurdering vi må ta om det blir aktuelt, det er ikke en reell problemstilling i dag.
AP160929 Status ett år etterpå er grusomme tilstander på bakken, havererte fredssamtaler og en reell fare for at krigen sprer seg. helene@aftenposten.no ¶
AP160928 Det inkluderer også en reell økning på 79,5 millioner kroner i driftsbudsjettet til Ruter.
AP160926 Skal vi få til en vellykket integrering, må flere ungdommer og personer med innvandrerbakgrunn få en reell sjanse i arbeidsmarkedet.
AP160919 Riktig nok sendes det ut ferdigskrevne svar som pliktskyldigst leses opp av nyhetsankerene i slutten av innslagene, men noen reell deltakelse eller refleksjon er unntaket mer enn reglen.
AP160910 Noe fra nyhetsbildet får vi knapt, og topografi eller en reell omverden får man heller ikke inntrykk av.
SA160904 Kanskje vil den nye sentrumsplanen ikke ha noen reell verdi.
AP160821 Å være på lag med leseren er aldri negativt, men de redigerte mediene har også et ansvar for å bære frem og videre de viktige debattene som til slutt leder til reell systemendring.
AP160821 Men det er bare så lettvint å snakke om hvor dust Brynjar Meling uttalte seg på Dagsnytt 18 sammenlignet med å nok en gang messe om behovet for reell systemendring. 2.
AP160818 Tøyen-lærer Sara Hatab kaller praksisperioden på lærerhøgskolen mer « et lite innblikk » enn en reell erfaring med yrket.
AP160818 Hun kaller praksisperioden mer « et lite innblikk » enn en reell erfaring, og synes faktisk relasjonsbygging er noe helt annet enn å lese om relasjonsbygging.
SA160816 Det kan ta lang tid før elevene er sikret en reell etterprøving av om skolen har oppfylt sine forpliktelser.
DB160725 Dommen avviser dette som en reell mulighet.
AP160709 Du kan også klage hvis du mener anslått verdi er mer enn 20 prosent over reell markedsverdi.
SA160701 Wales tok fire av seks poeng mot belgierne da de to møttes i kvalifiseringen hit, og hadde garantert brukt det til å skape en reell tro på ytterligere avansement, selv om 24 plasser skiller de to på FIFA - rankingen.
AP160701 Wales tok fire av seks poeng mot belgierne da de to møttes i kvalifiseringen hit, og hadde garantert brukt det til å skape en reell tro på ytterligere avansement, selv om 24 plasser skiller de to på FIFA - rankingen.
AP160618 Et godt bidrag til å bevare tilliten vi har i Norge, vil være å gi Norges Bank reell uavhengighet.
AP160618 Et godt bidrag til å bevare tilliten vi har i Norge, vil være å gi Norges Bank reell uavhengighet, skriver Elisabeth Holvik.
AP160617 En hæravdeling med noe tunge våpen og i hovedsak profesjonelle soldater ved Porsangermoen byr på reell stridskraft.
AP160616 Orange is the New Black kler virkelig å blande den hverdagslige fengselshumoren med noen innslag av reell kritikk, akkurat slik serieskaper Jenji Kohan gjorde med da hun laget Weeds. 75 prosent marihuanahumor mikset med 25 prosent progressiv kritikk av amerikansk narkopolitikk ga oss stor og mørk underholdning gjennom åtte sesonger.
AP160604 Så sent som torsdag var det fortsatt en reell mulighet for at MDG ville hoppe av både et forhandlingsvedtak og byrådet.
AP160603 Retten mener det er en nærliggende og reell fare for at Betew vil begå ny kriminalitet, og at gjeninnsettelse er nødvendig for å verne samfunnet for ny alvorlig kriminalitet.
DB160526 Dette er en reell maktkamp om politisk styring.
AP160519 Det er i hvert fall et krav til trenerteamet at det ikke skal være reell fare for nedrykk når vi nærmer oss slutten av sesongen.
SA160518 Det er viktig å sørge for at slike erstatningsprodukter representerer en reell miljøforbedring.
BT160518 Det er viktig å sørge for at slike erstatningsprodukter representerer en reell miljøforbedring.
AP160518 Det er viktig å sørge for at slike erstatningsprodukter representerer en reell miljøforbedring.
AP160516 Det er en høyst reell mulighet, i samfunn hvor frykten har fått større plass enn empati og respekt.
AP160512 - Mener H&M at retten til å organisere seg er reell hos selskapets leverandører ?
AP160511 Norsk Hyttelag er enig med KS om at dette i praksis ikke kommer til å gjelde så mange kommuner, i alle fall ikke på kort sikt, men Norsk Hyttelag er i alle fall svært fornøyde med at kommunene nå må ta en reell debatt om hyttefolkets bidrag før eiendomsskatten vedtas.
AP160508 Tidligere finansminister Hardouvelis er enig i at en avtale om gjeldslettelser er en mulighet, men tror som Malkoutzis at det vil være snakk om en utsettelse av eksisterende lån mer enn en reell nedskriving av gjeld.
AP160508 - Ja, det er en reell problemstilling, som jeg er oppmerksom på, og som vi sakte, men sikkert forsøker å finne gode løsninger på, sier Hansson.
AP160507 På forhånd sa han til Aftenposten at nedrykk er en reell mulighet i dette mesterskapet.
AP160506 - I år er det er en veldig reell mulighet.
AP160504 Donald Trump mangler fortsatt landsmøtedelegater på å få flertall, men dem får han nå som han står uten reell konkurranse.
AP160503 Uten reell konkurranse i valgkampen er det nå så godt som umulig for Trump å unngå å bli republikanernes presidentkandidat.
SA160502 | Eirik Faret Sakariassen : « Delingsøkonomien » er usosial og skatteunndragende formidlingsøkonomi - reell deling, derimot... » ¶
SA160502 Reell delingsøkonomi folk imellom har derimot mye for seg.
AP160429 Men det gjenstår én viktig hindring for å vinne reell makt : Det er praksisen med at de andre partiene går sammen for å blokkere Nasjonal Front, sist under regionvalget i fjor.
AP160427 Det finnes slike på republikansk side også, men de er langt færre og uten reell innvirkning på prosessen.
AP160427 Angrepsspilleren, som for folk flest er mest kjent fra NRK-programmene « Kråkeklubben » og « Påskemorgen », har hatt en utfordrende vinter på veien mot å bli en reell kandidat til å spille for Gutan.
AP160420 Texas-senatoren har nå ingen reell sjanse til å vinne et flertall av delegatene før landsmøtet.
AP160414 Trolig vil heller ikke resultatet få noen reell betydning for hvem som styrer i Syria.
AP160409 Tendensen er ikke ny, og kommentatorer i USA har pekt på at den første kvinnen med en reell sjanse til å bli president har et kjønnsproblem.
AP160409 Mange i Forsvaret har erfaring fra Afghanistan, de er trent i reell krig.
DB160405 Hos vår største allierte og et av verdens mest stabile demokratier er det en reell mulighet for at landets neste president både vil kaste ut alle innbyggere som tilhører religioner han ikke liker og vil innskrenke pressefriheten.
AP160405 Departementet mener at det aller mest sentrale hensynet må være å forsøke å forhindre at barn som ikke er i en reell fare i hjemlandet dersom de blir ivaretatt av voksne, blir sendt på en livsfarlig reise til Europa og Norge.
AP160403 Først og fremst overfor leserne, men også fordi problemstillingen er reell og aktuell.
AP160403 Det er viktig å si at han skriver om en problemstilling vi vet er reell , blant annet om audition for å komme med på russebusser.
AP160331 Og Sanders, som finner sterk støtte blant folk i den hvite middelklassen - folk som ofte ikke har opplevd en reell lønnsøkning på flere tiår - kan kompensere for manglende urban støtte ved å gjøre det sterkt i mer landlige strøk.
AP160331 Og stadig flere steder kommer de til formell og reell makt, i samarbeid med partiene på den tradisjonelle høyresiden.
AP160329 Oslo Kunstforenings daglige og kunstneriske leder, Marianne Hultman, er en av dem som reager på utlysningen.†" Er utlysningen av direktørstillingen en reell utlysning ? spør hun. †" Jeg synes det sendes doble signaler her.
AP160329 Hvis det er en reell utlysning, hvilket Oslo kommune sier at det er, så er det underlig at fristen er så kort og at Oslo kommune ikke annonserer i utlandet, sier hun.
AP160329 Aftenposten omtalte utlysningen før påske, og kulturbyråd Rina Mariann Hansen ( Ap ) uttalte da : ¶ †" Dette er en reell utlysing, og jeg oppfordrer kvinner til å søke.
AP160329 Områdeleder Line Schei Mogenstad i UDIs asylavdeling forsvarer imidlertid praksisen og viser til at det hersker tvil om reell alder for svært mange av de unge asylsøkerne, siden de fleste kommer uten identifikasjonspapirer : ¶
AP160322 Da spørs det hvor reell behandlingen av hver enkelte reguleringsplan blir, sier Larre.
AP160322 Da spørs det hvor reell behandlingen av hver enkelte reguleringsplan blir, sier Larre.
AP160316 Utfordringen deres er en reell frykt for Trumps valgbarhet.
AP160314 - Jeg tror det var en reell sjanse for at Assad-regimet hadde falt i fjor høst dersom russerne ikke hadde grepet inn.
AP160313 De ønsker en reell arbeidskontrakt.
AP160313 De ønsker en reell arbeidskontrakt.
AP160311 Derfor vil vi styrke Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll vesentlig og gi dem en reell mulighet til bedre oppfølging og kontroll av politiets metodebruk.
BT160310 Når vi vet at første bolig for skatteformål verdivurderes til 25 prosent av reell verdi, at det ikke er formuesskatt på verdier under 1,4 millioner, og at formuesskatten er på 0,85 prosent, skatter Kari årlig 1275 kroner enten det er med eller uten arbeidende kapital, mens Olas skatt varierer enormt.
AP160310 Samtidig vil hun presisere at krisen er høyst reell og vanskelig håndterbar for enkeltmenneskene som mister jobben, det skjer særlig på Vestlandet.
BT160309 Om det er dét hun legger i en reell kamp for likeverd, så har jeg vanskelig for å se at det er feministene som har havnet på viddene.
AP160308 Om han opplever at motstanden mot hans og Regjeringens forslag er stor, så er det fordi den er helt reell .
AP160308 Om han opplever at motstanden mot hans og Regjeringens forslag er stor, så er det fordi den er helt reell .
AP160306 Oligarkene og deres barn får ofte kontraktene uten noen reell konkurranse.
AP160304 Den internasjonale flyselskapsorganisasjonen IATA advarte i forrige måned mot at sivile droner i større grad er i ferd med å bli « en reell og økende trussel » mot sivil luftfart.
AP160304 Frykten for at slike tall kan misbrukes av krefter som ønsker å svartmale innvandring og mennesker med annen etnisitet enn norsk, er reell
AP160304 Frykten for at slike tall kan misbrukes av krefter som ønsker å svartmale innvandring og mennesker med annen etnisitet enn norsk, er reell .
AP160304 Et viktig virkemiddel er en reell arkitektkonkurranse som inkluderer og engasjerer et bredt fagmiljø, politikere, og byens og landets borgere.
AP160303 Den er ekte og den er reell , det er ting de opplever i sitt eget liv.
AP160303 De så ikke på det som en reell situasjon.
AP160302 Den ganske perifere senatoren fra Vermont, Bernie Sanders, skulle egentlig ha ligget altfor langt til venstre til å ha en reell sjanse, men henger godt med.
AP160227 Dessverre står dette behovet i sterk kontrast til muligheten til å få på plass en reell avtale.
DA160226 Med en reell avgift får vi raskt ned andelen som kjører med piggdekk, mener Thorbjørnsen.
DA160226 Med en reell avgift får vi raskt ned andelen som kjører med piggdekk, mener Thorbjørnsen.
AP160225 Muligheten for enhumanitær krise er veldig reell , og veldig nær, fortsatte han.
AP160224 Likevel mener han at gruppene utgjør en reell trussel, blant annet med sine oppfordringer til terrorangrep.
AP160224 I 2016 vil det for første gang siden årtusenskiftet bli en reell reduksjon av forsvarsutgiftene.
AP160223 For å konkurrere med Oslos kvaliteter må Fornebu utvikles med reell flerfunksjonalitet i de ulike delområdene, dvs. servicetilbud, handel, kontorer og boliger, slik som i Barcode.
AP160222 - I dag ser man på disse filmene som en reell del av hans skulpturproduksjon.
AP160219 De kommer ikke til å bli utslettet, men de kan komme til å bli irrelevante, akkurat slik monarkiene i Vesten ikke lenger har noen reell rolle å spille, sier Susanne Tarkowski Tempelhof.
AP160216 Det blå gullet er ikke en teknologisk fantasi, men en reell og høyeffektiv løsning for å realisere fornybar energiproduksjon, sikre norsk industriell vekst og fortsette å være Norges plattform for en bærekraftig omstilling.
AP160216 Hege Storhaug ser en reell fare og advarer mot den, nemlig en inntogsmarsj og utbredelse i Europa av det hun kaller « Medina-islam » - en voldelig, seksualisert og aggressiv form for islam, som stadig og raskt vinner terreng.
AP160216 Hege Storhaug ser en reell fare - og advarer mot den, skriver Inger Nygaard Preus.
AP160215 MDG har alltid sagt at vi ønsker en reell , økonomisk vurdering av prosjektet, sier Nissen.
AP160214 - Jeg tror tallet er relativt stabilt, og mener bestemt at den sterke nedgangen ikke er reell .
AP160214 Metodiske endringer i Elevundersøkelsen gjør det vanskelig å si om mobbenedgangen man har sett etter 2013 er reell . 1.
AP160214 - Jeg tror tallet er relativt stabilt, og mener bestemt at den sterke nedgangen ikke er reell .
AP160213 De politiske myndighetenes rolle var beskjeden sammenliknet med Norges Banks, som hadde stor reell og formell selvstendighet.
AP160212 Det kan åpne for en reell våpenhvile og nye forhandlinger rundt bordet i Genève, som jo nettopp brøt sammen på grunn av Assads offensiv.
AP160212 - Dette er en helt reell frykt, påpeker Thune.
AP160212 Det kan åpne for en reell våpenhvile og nye forhandlinger rundt bordet i Genève, som jo nettopp brøt sammen på grunn av Assads offensiv.
AP160212 - Dette er en helt reell frykt, påpeker Thune.
AP160212 Dette er en reell høring.
AP160212 Begge sider i innvandrings - og integreringsdebatten har en reell frykt for at våre grunnleggende verdier er truet.
AP160211 « Å overse den økende spenningen, nervøsiteten og frykten som skyldes at EU ikke har noen reell løsning på krisen, samtidig som bølgen av migranter fortsetter, kan få katastrofale konsekvenser », skriver Fico.
AP160210 Vi prøver nå å kartlegge om de tillitsvalgte har noen reell innflytelse på å utforme morgendagens arbeidsliv eller ikke.
AP160210 Folk har hatt reell innflytelse i prosessene.
AP160210 Dette er en reell høring.
AP160209 Det er først når selve bransjemodellen bygger opp om samsnakking mellom teknologier og verdiøkende gjenbruk av informasjon, at det oppstår reell nyskaping.
AP160208 Ingen kan hevde at Clinton er ukvalifisert, men hva sier det om demokratene at hun ikke får reell utfordring fra en eneste guvernør ?
AP160208 Serier som Okkupert, Kampen om tungvannet, Øyenvitne, Lillyhammer, Frikjent og Mammon har ikke bare satt en ny standard for kvalitet for dramaserier her til lands, de har også bidratt til å gjøre norsk TV-produksjon til en reell konkurrent på det internasjonale seriemarkedet.
AP160208 | Helsepersonell har reell ytringsfrihet.
AP160208 Helsepersonell har reell ytringsfrihet.
AP160204 - Det er en høyst reell risiko for at NSB taper konkurransene - og den muligheten bekymrer meg.
AP160203 Vi er glade for at byråden viser reell handlekraft og vi håper dette tvinger frem enda flere og mer effektive langsiktige løsninger, og ikke bare ender opp i et politisk spill der tiltak settes opp mot hverandre og stat og kommune krangler seg imellom, slik man har holdt på i mange år nå, sier Bo Gleditsch, assisterende generalsekre
DA160202 Lokalpolitikerne må få reell makt til å bestemme i vår by, understreker Mossige overfor RA.
DA160202 Lokalpolitikerne må få reell makt til å bestemme i vår by, understreker Mossige overfor RA.
AP160202 Karl Johans gate burde bli den første gaten i Oslo som er en reell flerbruksgate, der det legges opp til annet innhold de øvrige 355 dagene, sier Aurlien.
AP160202 Alle strømmerne kunne gitt de 13 Discovery-kanalene en reell mulighet til å berge noen av stumpene gjennom krisen.
SA160201 Derimot har mange, fra skieksperter til langrennsstjerner, fått øynene opp for Tromsø som en reell kandidat til å ha verdens beste på besøk.
AP160201 Derimot har mange, fra skieksperter til langrennsstjerner, fått øynene opp for Tromsø som en reell kandidat til å ha verdens beste på besøk.
AP160129 Da vil vi få en reell vurdering av om Ap og KrF kan få til en eller annen form for samarbeid, om ikke nødvendigvis i regjering, sier Eilertsen.
AP160128 Hva om dette hadde vært en reell krise med alvorlig sykdom eller brann.
AP160128 Koranens svar er ikke sverdet, men reell trosfrihet;«Si : Å dere mennesker, sannheten er visselig kommet til dere fra deres Herre.
AP160127 For første gang på lenge er det nå en reell fare for at Europa splittes opp, ifølge Espen Barth Eide i World Economic Forum.
AP160127 New Hampshire-velgerne har vist seg å ha litt større treffsikkerhet og har tre rette av fem i begge partier de siste fem gangene det har vært reell kamp om å bli partiets utpekte.
AP160127 For første gang på lenge er det nå en reell fare for at Europa splittes opp, ifølge Espen Barth Eide i World Economic Forum.
AP160127 - Den frykten som dere hører, er reell .
AP160127 Det er en reell problemstilling mange i Norge er opptatt av.
AP160127 Nå ligger han så høyt på meningsmålingene at selv skeptikerne må medgi at han har en reell sjanse til å bli nominert som Det republikanske partiets presidentkandidat.
AP160122 Verre er Regjeringens nye forslag om enda større mulighet for avvisning ved norsk grense uten folkerettslig forankrede rettssikkerhetsgarantier og reell ivaretagelse av asylinstituttet.
DB160120 Når avslagene skjer automatisk og uten individuell behandling, vedtakene formidles like før avreise og reell klageadgang forsvinner, forsvinner også rettssikkerheten til asylsøkerne.
AP160118 Vi er imidlertid positive til den nye byrådens engasjement i denne saken, og vi synes vi ser klare tegn til reell vilje til å gjøre noe med situasjonen.
AP160118 Målet må være en reell trafikkreduksjon, som også inkluderer transportsektoren, samt tiltak som gir en renere bilpark og mer moderne fyringsovner, sier Gleditsch.
AP160113 Denne har skapt uro internt i UDI, og menneskerettseksperter har reist tvil om asylsøkerne vil få en reell behandling av søknadene sine i Russland, melder NTB.
AP160112 Vi bekjemper ikke holdninger vi avskyr ved å fjerne reell trosfrihet.
AP160109 Eksempler på utvelgelseskriterier som normalt vil være saklige og relevante, er kvalifikasjoner ( formell og reell kompetanse ), personlig egnethet for stillingen, ansiennitet og sosiale forhold, herunder alder, sykdom, forsørgeransvar osv.
AP160109 Avtalefriheten er imidlertid begrenset også på dette området, og en slik avtale vil bare være gyldig så lenge lovens krav til en reell « uavhengig stilling » er oppfylt.
AP160107 - Etter rettens vurdering vil siktede ha reell mulighet til å påvirke forklaringene til vitner og/eller ødelegge bevis dersom han løslates nå, skriver dommer Jonas Petter Madsø og fortsetter : ¶
DB160106 Faren for terror er reell , innsatsen må økes for å forebygge, avsløre og stoppe den.
AP160103 Også fylkesordfører Solli erkjenner at dette er en reell svakhet.
AP160102 Her er trusselen derfor veldig reell .
AP160102> Her er trusselen derfor veldig reell .
AP160102> target="avis" href= Her er trusselen derfor veldig reell .