DA171222 NHOs reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold krever at behandlingstiden for visum til Norge reduseres for kinesere.
DA171222 For at Norge skal kunne ta en større del av Kina-veksten, understreker reiselivsdirektøren at behandlingstiden for visumsøknader fra kinesiske reisende nå må reduseres .
AA171031 Når antall parkeringsplasser reduseres i Midtbyen, opplever mange at gatene i nærområdet blir parkeringsplasser for dem som kjører inn til sentrum.
AA171030 Kommer det opp rød lampe også i den runden, må produksjonen reduseres .
AA171030 I utgangspunktet innebærer rødt lys at produksjonen må reduseres , men i første omgang innebærer det produksjonsfrys fram til 2019.
BT171029 I dag er vel langt de fleste enige om at forvalter man sine penger via en nettbank, så trengs ikke lenger bankfunksjonæren, og gebyrer på tjenestene banken tilbyr kan kraftig reduseres - altså penger spart.
AP171029 SSB skal fortsatt holde seg med forskningsavdeling, men den skal reduseres fra 75 ansatte til 50.
AP171029 Men når musikken reduseres til akkompagnement greier ikke Musikkfabrikken å gjøre det den tilsynelatende prøver på - nemlig å gjøre klassisk musikk interessant for barn.
DB171028 Administrasjonskostnadene er i dag 10 prosent, men bør med skalafordeler reduseres til 8 prosent Totale driftskostnader ligger rundt 25 prosent, sier Svalastog.
DA171028 Per Kristian Vareide advarer politikerne om skyhøyt skattenivå for de neste generasjonene hvis ikke pengebruken reduseres nå.
DN171026 Det er særlig bibliotek i Mexicogulfen som reduseres .
DA171026 - Risikoen kan reduseres ved å fjerne særreglene som oljesektoren nyter godt av.
VG171025 Stortinget har vedtatt at antall kommuner skal reduseres fra dagens 426, til 354 innen 1. januar 2020.
VG171025 Er dekket noen år gammelt, vil egenskapene reduseres betraktelig.
DA171025 Når Storebrand nå har kjøpt opp Skagenfondene, vil bemanningen på sikt reduseres .
VG171024 Miljøavgiften reduseres til 0,55 om en er medlem av Grønt Punkt, noe som igjen koster 0,138 pr. flaske.
SA171024 Sosiale ferdigheter reduseres når stadig mer av livet flytter over på sosiale medier.
SA171024 Men hvis folk ringer og spør meg nå, så sier jeg : Kjøperne er der ute, og i november og desember vil antallet selgere reduseres , sier Espenes.
DB171024 Tilsatt sukker i kosten skal reduseres til elleve energiprosent.
DB171024 Skal fastlegeordningen reduseres til en nettbutikk ?
BT171024 Men hvis folk ringer og spør meg nå, så sier jeg : Kjøperne er der ute, og i november og desember vil antallet selgere reduseres , sier Espenes.
AP171024 For familien Palmer innebærer det at inntekten reduseres i 2019, og kan forsvinne helt etter fire år.
AP171024 Men hvis folk ringer og spør meg nå, så sier jeg : Kjøperne er der ute, og i november og desember vil antallet selgere reduseres , sier Espenes.
DB171023 - I starten av den økonomiske syklusen skal man ha den største overvekten, og så kan risikoen reduseres etterhvert som syklusen modnes.
DB171023 I avtalen forplikter partene seg til å arbeide blant annet for at « det gjennomsnittlige inntaket av tilsatt sukker per person skal reduseres med minst 12,5 prosent innen 2021.
DB171023 « I løpet av et ganske typisk livsløp kan summen av større eller mindre hendelser der man som kvinne reduseres til seksualisert kropp, bli ganske stor.
DB171023 Hvis vi tar med alle gangene kvinner observerer hvordan andre kvinner reduseres til kropp, kan summen til slutt bli overveldende ».
DB171023 Verken « Lille Eyolf » eller « Closer » kan reduseres til rene budskap.
DA171023 Med den følge at kvaliteten reduseres så mye at tilbudet i seg selv blir uinteressant.
BT171023 Sykelønnen må, i likhet med offentlig forbruk for øvrig, reduseres .
BT171023 Johansson aksepterer altså premisset om at sykelønnen må reduseres .
AP171023 Vi vil utfordre dagens veistandarder for å se om utgiftene kan reduseres , slik Nye Veier gjør med suksess, sier Stordalen.
AP171023 Utfordringer reduseres gjerne til spørsmål om personvern, sikkerhet, etikk, konkurranse og miljø.
AP171023 Oljeinntektene har rett og slett skånet oss for den virkeligheten de fleste andre land har måttet leve med, at nye store satsinger gjerne krever at noe annet må reduseres .
VG171022 Nasjonalforsamlingen har i dag 475 plasser, men reduseres nå til 465.
DA171022 Nasjonalforsamlingen har i dag 475 plasser, men reduseres nå til 465.
AP171022 Reisetiden Ålesund-Molde reduseres til én time om Møreaksen gjennomføres.
VG171021 * Virksomheten må gjennomføre tiltak for at risiko for vold og trussel så langt som mulig skal fjernes eller reduseres .
NL171021 Andøya skal nedlegges, helikoptrene på Bardufoss skal flyttes og Heimevernet skal reduseres ! | #Metoo angår også deg som er mann !
DB171020 Heggelund etterlyser forslag på hvordan utgiftene kan reduseres .
AP171020 Det kan ikke reduseres til en vitenskapelig jakt på effektive forbedringstiltak.
AA171020 - Når man tar bort regnskog for å øke produksjonsareal reduseres det biologiske mangfoldet.
SA171019 Det er kommet en rekke protester fra ulike hold der man påpeker den naturlige konsekvensen av at opp-prioritering av én pasient vil medføre en nedprioritering av en annen ettersom de økonomiske rammene til sykehusene forblir uforandret, eller sågar vil reduseres de kommende årene på grunn av sparing til store investeringer, som for eksempel til et nytt sykehus.
DB171019 Enkelte av partiprogrammene er uklare med hensyn til om det er reell avkriminalisering partiene går inn for, eller en eller annen form for depenalisering, som innebærer at bruk og besittelse forblir straffbart, men at bruken av straff reduseres .
DA171019 - Sammen med Høyre har vi kommet fram til at det bør vurderes hvordan høydene på to av de tre høyeste leilighetene kan reduseres .
DA171019 I Sundvolden-erklæringen ble det varslet at pressestøtten over tid skal omlegges og nivået reduseres .
DA171019 Vi sa dessuten allerede på Sundvolden at pressestøtten over tid skulle legges om og nivået reduseres .
AP171019 - Når man tar bort regnskog for å øke produksjonsareal reduseres det biologiske mangfoldet.
VG171018 Heimevernet reduseres fra 45.000 til 38.000 soldater, i tråd med den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret, som Arbeiderpartiet sikret regjeringen gjennomslag for.
SA171018 Gidder vi bry oss nok til at voldtekt og seksuelle overgrep mot barn og voksne kan reduseres og forebygges ?
DA171018 Støtten reduseres tilsvarende på senere trinn.
AP171018 Flere skal nå omfattes av ordningen, men samtidig reduseres utbetalingene til dem som har vært hjemme og tatt seg av syke barn i mer enn ett år.
AA171018 Fylkestinget i Trøndelag skal torsdag avgjøre om AtB i Trondheim skal overta ansvaret for all kollektivtrafikk i Trøndelag, og om antallet takstsoner skal reduseres fra 800 til 11.
AA171018 Hvis forslaget blir gjennomført vil Norske Skogs bruttogjeld reduseres fra ni til tre milliarder kroner, og de årlige rentekostnadene vil reduseres fra rundt 600 millioner til rundt 200 millioner kroner.
AA171018 Hvis forslaget blir gjennomført vil Norske Skogs bruttogjeld reduseres fra ni til tre milliarder kroner, og de årlige rentekostnadene vil reduseres fra rundt 600 millioner til rundt 200 millioner kroner.
VG171017 Froome vil også ha én hjelperytter mindre å stole på i 2018, da lagene reduseres fra ni til åtte syklister.
SA171017 Froome vil også ha én hjelperytter mindre å stole på i 2018, da lagene reduseres fra ni til åtte syklister.
NL171017 Uten flere dobbeltspor vil Sjømateksporten fra nord reduseres pga kapasitetsproblemer på malmbanen.
NL171017 I tillegg skulle kommunenes egenandel av kostnadene for institusjonsoppholdet økes og statens andel tilsvarende reduseres .
DB171017 Neste år skal støtten reduseres med 65 prosent.
BT171017 Froome vil også ha én hjelperytter mindre å stole på i 2018, da lagene reduseres fra ni til åtte syklister.
AP171017 Sikringskrav til « departementsansatte flest » bør reduseres , sier hun.
AP171017 TØNSBERG ( Aftenposten.no ) Selv om lastebilsjåføren var grovt uaktsom da skolejenta på gangstien mistet livet, reduseres nå straffen med tre måneder.
AP171017 Når tilstrømmingen av flyktninger til norske kommuner reduseres kraftig blir kommunene tvunget til å bygge ned mottaksapparat.
AP171017 Froome vil også ha én hjelperytter mindre å stole på i 2018, da lagene reduseres fra ni til åtte syklister.
NL171016 Fordi andres kultur eller hellige objekter ikke skal reduseres til morsomme maskotter som man skal kle seg ut som når man er på fest.
NL171016 Andres kultur eller hellige objekter skal ikke reduseres til morsomme maskotter som man skal kle seg ut som når man er på fest, skriver Ketil Lenert Hansen.
DB171016 Posten for spesielle rettshjelptiltak reduseres med 15 millioner kroner, som er en dråpe blant milliarder, men et dramatisk tilbakeslag for dem det gjelder.
BT171015 Kanskje kan tvangstanker forebygges og reduseres i befolkningen om denne kunnskapen blir tatt med ut av terapirommet til allmennheten.
VG171014 I et vanlig verdenscuprenn reduseres vinnerpremien fra 121.000 til 81.000 kroner, mens det i Tour de Ski reduseres fra 729.000 kroner til 445.000 kroner.
VG171014 I et vanlig verdenscuprenn reduseres vinnerpremien fra 121.000 til 81.000 kroner, mens det i Tour de Ski reduseres fra 729.000 kroner til 445.000 kroner.
DB171014 I et vanlig verdenscuprenn reduseres vinnerpremien fra 121.000 til 81.000 kroner, mens det i Tour de Ski reduseres fra 729.000 kroner til 445.000 kroner ¶
DB171014 I et vanlig verdenscuprenn reduseres vinnerpremien fra 121.000 til 81.000 kroner, mens det i Tour de Ski reduseres fra 729.000 kroner til 445.000 kroner ¶
DB171014 Det gjør oss sårbare for et fall i aksje- og obligasjonskurser, slik at verdien av oljefondet reduseres .
DB171013 Tilskuddet, som skal bidra til å eksportere norsk kulturliv i utlandet og støtte opp om kulturutveksling, reduseres fra 49,2 til 25,1 millioner, tilnærmet en halvering.
DB171013 I statsbudsjettet skriver selv regjeringen at tilskuddene « reduseres og prioriteres strengere i 2018 ».
AA171013 Kostnader vil bli kuttet med 80%-90%, miljø-effektene er enorme, utslippene vil reduseres , varene vil komme frem raskere og tryggere og trafikken vil bli redusert med 70%.
VG171012 I en tid hvor vi får en stadig eldre befolkning, hvor inntektene fra olje og gass går ned, og hvor også innfasingen fra oljefondet må reduseres , så kan vi ikke samtidig fortsette med en så lav sysselsettingsandel, sier Tajik.
SA171012 - Skal de fineste øyeblikkene sporten har å by på reduseres til reklamekupp ? skriver han videre.
DN171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
DN171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
DN171012 ¶ Makrellkvoten reduseres med 20 prosent i 2018.
DN171012 Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24 prosent i 2017 til 23 prosent i 2018.
DN171012 I tillegg reduseres de øvrige fradragssatsene for kost med 100 kroner.
DN171012 Det reduseres nå fra 24 til 23 prosent av renteutgiftene.
DB171012 MER FORNØYD : NHO-leder Kristin Skogen Lund er derimot mer fornøyd med at den generelle pengebruken reduseres .
DB171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
DB171012 FORNØYD : NHO-leder Kristin Skogen Lund er fornøyd med at pengebruken reduseres .
DB171012 FORNØYD : NHO-leder Kristin Skogen Lund er fornøyd med at pengebruken reduseres .
DA171012 Inntektsskatten reduseres fra 24 til 23 prosent.
DA171012 LO er heller ikke fornøyde med at regjeringen trapper ned bevilgningen til særskilte tiltak for langtidsledige, slik at antall plasser på arbeidsmarkedstiltak for ledige reduseres fra 17.000 i 2017 til 15.000 i 2018.
DA171012 Inntektsskatten reduseres fra 24 til 23 prosent.
AP171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
AP171012 - Skal de fineste øyeblikkene sporten har å by på reduseres til reklamekupp ? skriver han videre.
AA171012 LO er heller ikke fornøyde med at regjeringen trapper ned bevilgningen til særskilte tiltak for langtidsledige, slik at antall plasser på arbeidsmarkedstiltak for ledige reduseres fra 17.000 i 2017 til 15.000 i 2018.
AA171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
AA171012 Inntektsskatten reduseres fra 24 til 23 prosent.
DB171011 Svendsrud hevder at det vil innebære at sykelønnen må reduseres .
DA171011 Lot være å føre opp ¶ 45-erkjente at hun lot være å føre opp timene hun jobbet ved sykehjemmet, fordi hun ikke ville at dagpengene skulle reduseres .
AA171011 Hvis forslaget blir gjennomført vil Norske Skogs bruttogjeld reduseres fra ni til tre milliarder kroner, og de årlige rentekostnadene vil reduseres fra rundt 600 millioner til rundt 200 millioner kroner.
AA171011 Hvis forslaget blir gjennomført vil Norske Skogs bruttogjeld reduseres fra ni til tre milliarder kroner, og de årlige rentekostnadene vil reduseres fra rundt 600 millioner til rundt 200 millioner kroner.
VG171010 Forslaget innebærer konkrete forslag om at pleiepengene ikke reduseres etter ett år, og at tidsbegrensningen oppheves.
VG171010 Etter ett år reduseres lønnskompensasjonen fra 100 til 66 prosent.
VG171010 * At stønadsnivået reduseres til 66 prosent etter et år ¶
DB171010 - Vi ønsker at foreldre med varig syke barn - barn med kreft, hjertefeil eller som har vært i ulykker - skal få pleiepenger så lenge det behøves, og at pleiepengene ikke reduseres til 66 prosent etter ett år, sier han.
DA171010 IATA, flyselskapenes bransjeorganisasjon, har satt seg som mål at de globale utslippene fra luftfarten skal reduseres med 50 prosent innen 2050.
DA171010 Et alternative kan være at velferdstjenester reduseres eller fjernes, men dukker opp igjen på privat hånd - altså at vi får en privatisering av velferdstjenester, sier Brasch.
DA171010 - Hva er sjansen for at vi etter hvert må betale mer for oss eller at velferdstjenestene reduseres ?
AP171010 Bøndene hevder ulv tok livet av minst 10.000 sauer i Frankrike i fjor, nå krever de at bestanden reduseres .
DN171009 « Flertallet og mindretallet har også ulikt syn på om Nerdrums psykiske lidelse skal føre til en reduksjon i straffen », skrev lagmannsretten og la til at « straffens lengde bør reduseres på grunn av Nerdrums kroniske sykdom ».
AP171009 I tillegg reduseres hjelpeorganisasjonens arbeid i Mazar-i-Sharif.
AP171009 * De tre nordligste fylkene skal reduseres til to.
AA171009 På sikt reduseres dermed mangfoldet i sektoren.
DB171007 Dersom oljefondets verdi faller med 20 prosent betyr det at oljepengebruken må reduseres med nesten 50 mrd. kroner for å holde seg innenfor handlingsregelen.
AP171007 Artikkelforfatterne viser hvordan risikoen for bortkastet forskning kan reduseres ved blant annet å søke systematisk etter tilsvarende forskning som allerede er utført.
DB171006 Maarud har jobbet med å kutte saltet, i Potetgullserien reduseres saltinnholdet med 0,1 prosent - og alle monner drar : Spiser vi like mye potetgull i år som i fjor, betyr dette en saltreduksjon fra Maarud-chips på 2 tonn i året.
DB171006 KUNSTIG STOR : Helge Andre Njåstad mener NRKs posisjon på nett bør reduseres .
DB171006 Arild Grande, mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, er derimot helt uenig i at NRKs nettsatsing bør reduseres .
DA171006 Ved å ikke delta i en eventuell emisjon, vil statens eierandel i SAS reduseres fra dagens 11,5 prosent.
SA171005 - I pollensesongen bør allergikere øke intervallene slik at pollen i innemiljøet reduseres .
BT171005 - I pollensesongen bør allergikere øke intervallene slik at pollen i innemiljøet reduseres .
AP171005 - I pollensesongen bør allergikere øke intervallene slik at pollen i innemiljøet reduseres .
DN171004 Men den fremtidige risikoen kan reduseres betydelig med riktige tiltak.
DN171004 Landene må blant annet våge å ta tak i problemene med økende gjeld til tross for at det reduseres bnp på kort sikt.
DN171004 Ifølge IMF-økonomene kan gjeldsveksten for eksempel reduseres gjennom å redusere etterspørselen etter lån ved å begrense hvor mye man kan låne i forhold til inntekt.
DN171004 De negative effektene kan imidlertid ifølge økonomene reduseres betydelig med riktige reguleringer.
DN171004 - Også i land der husholdningenes gjeld er høy kan avveiingen mellom vekst og stabilitet reduseres vesentlig gjennom en kombinasjon av sunne institusjoner, regler og politikk, heter det i rapporten.
AP171004 Nå som folk kommer i jobb, må tiltak over statsbudsjettet reduseres .
AA171002 Ikke minst håper vi at antallet barn som blir utsatt for ulike typer overgrep uten å bli hørt, skal reduseres .
DB170930 Tobakk viser også at bruk kan drastisk reduseres innenfor et regulert regime.
NL170929 Det er positivt at luftforurensning og utslipp fra bilene skal reduseres .
DB170929 Risikoen for kreft reduseres i årene etter man senker alkoholforbruket, også dersom man har drukket mye over tid.
DN170928 Da reduseres avisens opplag til bare 5.000.
AA170928 Veksten i oljepengebruken må reduseres fremover av hensyn til bærekraften i offentlige finanser på sikt, er budskapet.
AA170927 Håpet er at underskuddet på statsbudsjettet skal reduseres til 2,6 prosent av bruttonasjonalproduktet - slik at Frankrike overholder EUs regel om at budsjettunderskuddet ikke skal overstige 3 prosent. ( ©NTB ) ¶
DN170926 - En effekt av dette er at de globale oljelagrene reduseres .
AP170926 Byrådspartiene og Rødt har kommet med en lekkasje fra kommunebudsjettet, som ellers offentliggjøres i dag : Eiendomsskatten i Oslo skal reduseres .
AP170926 Vår hypotese i 1970-årene var at skogens vekst ville reduseres som følge av syretilførselen.
AP170925 Komplikasjonene kan være så alvorlige at kreftbehandlingen må utsettes, reduseres , eller i verste fall må stanses.
AP170925 Det er flere årsaker til at spyttutskillelsen reduseres .
VG170924 Etter ett år reduseres lønnskompensasjonen fra 100 til 66 prosent.
DB170924 I stedet for å vurdere hvor mange prosent utslippene må reduseres innen et gitt årstall, beregnet disse studiene den totale mengden klimagasser vi har igjen å slippe ut før temperaturgrensen er nådd.
DN170922 Ved å kutte ut pumpen reduseres bruken av gass og dermed co₂-utslippene.
VG170921 Når disse dagene er brukt opp, reduseres utbetalingen til 66 prosent av tidligere inntekt.
DN170921 Nyheten som preget markedet onsdag var Feds kunngjøring om at sentralbankens balanse nå skal reduseres for første gang på ni år, samt at det ligger an til en ny renteøkning i desember.
DN170921 Selv om boligprisene nå faller og gjeldsveksten har bremset opp, er gjeldsnivået fortsatt høyt, og det vil ta tid før sårbarheten i husholdningene reduseres , var budskapet fra Norges Bank.
DN170921 De mener at lav boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten, men tror det vil ta tid før sårbarheten i husholdningssektoren reduseres .
DA170921 - I noen tilfeller, som i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø benyttes restavfall til fjernvarme, og bidrar derfor til at miljøskadelige utslipp fra ved- og oljefyring reduseres .
AP170921 - Det er en mindre belastende test som kan tas tidlig i svangerskapet, slik at påkjenningen på den gravide og familien reduseres .
AA170921 Selv om boligprisene nå faller og gjeldsveksten har bremset opp, er gjeldsnivået fortsatt høyt, og det vil ta tid før sårbarheten i husholdningene reduseres , var budskapet fra Norges Bank.
AA170920 Kriseløsningen for gjeldstyngede Norske Skog fører til at det norske eierskapet reduseres kraftig.
AA170920 * Utstyrspotten for korps reduseres med 0,2 millioner kroner.
VG170919 - Vi mener at Venstre i forhandlinger med regjeringen primært må ha som krav at hele ordningen med midlertidighet skal avskaffes, og hvis ikke må bruken reduseres kraftig, sier Unge Venstre-leder Tord Hustveit til VG.
DN170919 Dersom gjelden reduseres i tråd med styrets redningsplan vil de årlige rentekostnadene falle fra 600 til rundt 200 millioner kroner.
DN170919 Ifølge lekkasjer til amerikanske medier vil talen hans dreie seg om den nye amerikanske utenrikspolitikken, hvor amerikanske interesser kommer først - og hvordan spenningen kan reduseres på den koreanske halvøyen.
DB170919 I dag har du rett til ledighetstrygd dersom arbeidstiden din reduseres med minst 50 prosent og du kan motta den i maksimalt 2 år.
DB170916 Det var ikke for dette at avishuset Vårt Land ga Ny Tid en trygg havn når de skyhøye ambisjonene fra magasinomleggingen måtte reduseres .
DN170915 Denne utviklingen er vi ferdig med nå, lagrene reduseres og India vil begynne å importere mer fremover, sier han.
DN170915 Det som ifølge Cole kan utløse en krise nå er hvis det følgende skjer samtidig : rentene stiger, selskapenes tilbakekjøp av aksjer reduseres og at de som selger volatilitet tvinges til å kjøpe i stedet.
AP170915 Antall politidistrikter reduseres fra 27 til 12, lensmannskontorer/politistasjoner fra 340 til 221.
NL170914 Kampkraften i nord reduseres betydelig dersom den allerede politisk besluttede løsning virkelig gjennomføres.
AP170913 Fakta : Kommunereformen ¶ 428 kommuner reduseres til 354.
DN170912 En stadig økende andel eldre vil føre til høyere pensjonskostnader, høyere utgifter til eldreomsorg og lavere skattegrunnlag, siden andelen av befolkningen som er i arbeidsfør alder reduseres .
AA170912 Stallemo mener også at erstatningen 16-åringen ble dømt til å betale, må lempes til null, siden gutten er mindreårig, og at erstatningen til Ilebekks foreldre skal reduseres fordi Ilebekk hadde egen familie, skriver VG.
AA170912 Stallemo mener også at erstatningen 16-åringen ble dømt til å betale, må lempes til null, siden gutten er mindreårig, og at erstatningen til Ilebekks foreldre skal reduseres fordi Ilebekk hadde egen familie, skriver VG.
VG170911 Dersom valgresultatet følger prognosen vil Venstre ende opp med åtte mandater, noe som betyr at stortingsgruppen reduseres med én person.
SA170911 Størrelsen vil reduseres til den opprinnelige.
AP170911 Allerede tirsdag er det varslet at den vil reduseres til et tropisk lavtrykk.
AP170911 Størrelsen vil reduseres til den opprinnelige.
DB170908 Denne andelen vil trolig reduseres betydelig med den nye lovendringen, men behandlingskriteriet er der fortsatt.
VG170907 Likevel er det vedtatt av Heimevernet skal reduseres med 7000 til 38.000 soldater, og at Sjøheimevernet skal legges ned.
DB170907 LO og Arbeiderpartiet vet at hvis Venstre faller under sperregrensen, så reduseres mulighetene for borgerlig Regjering kraftig.
AA170907 Da tenker jeg både på finanspolitikken, men også boligbyggingen, som vil reduseres .
AA170907 Da tenker jeg både på finanspolitikken, men også boligbyggingen, som vil reduseres .
DA170906 Da er det avgjørende viktig både å la vår olje- og gassindustri i et naturlig tempo reduseres i omfang samtidig som vi verner de viktige arbeidsrettighetene og trepartssamarbeidet.
AP170906 Vår forskning viser at vi har et valg : Klarer vi å kutte utslippene tilstrekkelig er det stor sjanse for at isen i Barentshavet forblir, og at konsekvensene for det sårbare økosystemet reduseres .
AP170906 Dersom vi analyserer de samme modellsimuleringene, men der de simulerte klimagassutslippene reduseres slik at de når en topp i 2040-årene og deretter avtar frem mot år 2100 ( lignende målene i Parisavtalen ), finner vi at Barentshavet fortsatt har betydelige mengder is om vinteren mot slutten av århundret.
AP170906 Prisen på innsjekket bagasje reduseres fra 385 kroner til 275 kroner for 20 kilo.
AA170906 De forskjellige systemene virker nå i en synergi for å håndtere dette, der de nye plantene rundt for eksempel binder opp jorda omkring, og slik reduseres mengden støv, sier Joakim Hauge.
NL170905 For operasjoner langs kysten i de nordligste fylkene vil aksjonsradiusen reduseres med en avstand tilsvarende halve avstanden mellom Evenes og Ørlandet.
NL170905 Aksjonsradiusen reduseres dramatisk for et fly som allerede har begrenset rekkevidde, og vil kunne medføre at avskjæringsoppdrag og andre viktige oppdrag må avlyses for at flyene skal være i stand til å nå frem til Ørlandet.
DA170905 Først ved internasjonale kamper må vi bruke dem og da reduseres tilskuerkapasiteten med 2.000, sier daglig leder for det som offisielt heter Vålerenga kultur- og idrettspark, Stig-Ove Sandnes.
AP170905 Boligpriser og prissvingninger kan reduseres ved å gjøre det dyrere å investere i sekundærbolig, men på bekostning av noe høyere leiepriser.
AP170905 Samtidig har de samme kabinpersonale, noe som gjør at kostnadene totalt reduseres pr. passasjer.
AP170904 Da reduseres dopaminet og gnisten forsvinner.
AP170904 Om én rullestol skal med reduseres antall plasser til 11, mens to rullestoler gir åtte sitteplasser.
AP170904 Hun har rett i at norsk klimadiskusjon lett reduseres til et ja eller nei til boring fra Lofoten og nordover.
NL170903 Folk som både har større sjanser til å unngå partipisker og bredere rygg til å stå i mot dem, samt mer ryggrad og vilje til å kjempe for Nord når nå Norges økonomiske handlingsrom reduseres og « kjøttvekta » ( befolkningsgrunnlaget ) minker.
DB170903 Kim Wall ( 30 ) : - En kvinne som ikke skal reduseres til historien om en ubåt ¶
DB170903 De direkte tilskuddene til etablerte strukturer og kunstnerisk virksomhet reduseres , mens det kanaliseres økte midler over Kulturdepartementets budsjett til å bygge opp et næringspolitisk virkemiddelapparat med tilhørende voksende administrasjon.
DB170902 Norge var tidlig ute med å vitenskapeliggjøre fotballens taktiske finurligheter, men forspranget reduseres raskt når også større fotballnasjoner oppdager betydningen av dette.
DA170902 Reisesyke- og avbestillingsforsikringen reduseres eller bortfaller normalt ikke hos noen av helårsforsikringene, ifølge nettstedet.
DA170902 Men det mange ikke er klar over, er at deler av reiseforsikringsdekningen ofte reduseres , eller i verste fall bortfaller, når du passerer en viss alder, mellom 67 og 80 år.
DA170902 Hos de fleste andre selskapene reduseres eller bortfaller ulykkesforsikringen i løpet av få år etter pensjonsalder, bortsett fra hos Gjensidige Reise Pluss, ifølge nettstedene.
DA170902 Forsikringssummen ved ulykke reduseres ofte opptil så mye som 50 - 90 prosent etter en viss alder, og ofte opphører den fullstendig ved fylte 75 eller 80 år.
DA170902 Da bør du være spesielt oppmerksom på om det er dekningsområder som bortfaller eller reduseres kraftig når du når pensjonistalder.
NL170901 Alle elementer som er nødvendige for å sikre landets territorielle integritet og sikkerhet i en tiltakende kriseutvikling, reduseres eller legges ned.
AP170901 Trolig vil også antallet ledere i virksomhetsområdene reduseres , som det heter på konsernspråket.
AP170901 Trolig vil også antallet ledere i virksomhetsområdene reduseres , som det heter på konsernspråket.
AP170901 En av dem som kan forklare hvorfor inntektsgapet mellom majoritet og minoritet reduseres i gjennomsnitt med nærmere 80 prosent på én generasjon.
AA170901 Skatten reduseres litt med noe som kalles skjermingsfradrag ut fra hvor lang tid man har eid aksjen.
VG170831 Tempoet i kampen reduseres .
VG170831 Naturligvis er det en fordel å ha ballen i laget hvis den brukes til noe fornuftig, men det er nå en gang slik at hvis det fokuseres på fremdrift og gjennombrudd reduseres ballbesittelsen.
VG170831 Som svar på Russlands krav om at amerikansk tilstedeværelse i landet skal reduseres , har USA beordret russerne om å stenge konsulatet i San Francisco.
NL170831 Nedleggelsene innebærer at antall jagerflyhangarer reduseres fra 152 til 36, og Langtidsplanen tar ikke høyde for at det skal bygge flere.
DN170831 ¶ Strateg Paul Harper i DNB Markets venter at Norsk Hydro skal får en større andel, mens Orklas andel reduseres når Oslo Børs Mutual Fund Index ( OSEFX-indeksen ) får ny vekting etter stengetid torsdag, og at dette er en del av forklaringen på oppgangen i Norsk Hydro og svak utvikling for Orkla.
DN170831 At bompengeandelen skal ned og antallet bomselskaper reduseres , ble dessuten vedtatt av forrige regjering, sier Pollestad.
DB170831 At bompengeandelen skal ned og antallet bomselskaper reduseres , ble dessuten vedtatt av forrige regjering, sier Pollestad.
DB170831 Kim Wall ( 30 ) : - En kvinne som ikke skal reduseres til historien om en ubåt ¶
DB170831 Politiadvokat Joachim Sopp Onsrud i Innlandet politidistrikt bekrefter overfor Dagbladet at de nå har rundt 40 saker fartssaker de må gå gjennom og hvor straffen vil reduseres .
DB170831 Om rusmidler ble strengt regulert istedenfor å bli ulovliggjort ville ikke kriminelle gjenger kunne tjene penger på narkotikahandel, og annen kriminalitet som vold på åpen gate knyttet til narkosalg vil også kunne reduseres .
DB170831 Noe av det oppsiktsvekkende i SINTEF-rapporten er at de konkluderer med at på sterkt trafikkerte tofeltsveier må trafikken reduseres med 26 prosent for å oppnå samme miljøeffekt som å erstatte veien med en firefeltsvei.
DA170831 Fristen for å klage inn sin sak til rettssystemet, reduseres fra 24 til 12 måneder.
AA170831 Som svar på Russlands krav om at amerikansk tilstedeværelse i landet skal reduseres , har USA beordret russerne om å stenge konsulatet i San Francisco.
DN170830 Dette behovet kan reduseres dersom man lykkes med å øke avgangsalderen i bransjen, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.
DB170830 45 prosent av de spurte svarte da at sykelønnen er for raus, og bør reduseres , mens like mange mente vi har råd til å opprettholde dagens ordning med full dekningsgrad.
AA170830 Dette behovet kan reduseres dersom man lykkes med å øke avgangsalderen i bransjen, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.
VG170829 I en undersøkelse Ipsos MMI har utført for Dagbladet, sier 45 prosent av de spurte at sykelønnen er altfor raus og bør reduseres .
DB170829 Kim Wall ( 30 ) : - En kvinne som ikke skal reduseres til historien om en ubåt ¶
AP170829 - Den tradisjonelle charter-pakken er definitivt på vei ut, i hvert fall reduseres den ganske kraftig.
NL170828 Kvaliteten og verdiskapingen reduseres når myndighetene tillater oppsamling av større kvoter på enkeltfartøy enn det de har kapasitet og tid til å handtere, noe som gjør det mer lønnsomt for fiskerne å øke fangstvolum på bekostning av å lande best mulig kvalitet.
AP170828 - Offentlig byråkrati må reduseres , mer fokus på og bedre tilretteleggelse for verdiskapning i næringslivet og et sterkere forsvar ¶
SA170827 Da reduseres luftens evne til å holde på fuktighet.
BT170827 Da reduseres luftens evne til å holde på fuktighet.
AP170827 Da reduseres luftens evne til å holde på fuktighet.
VG170826 Færre mottar sosialhjelp, flere går på skole, og kriminaliteten reduseres , sier Markussen.
DB170826 En kvinne skal ikke reduseres til historien om en ubåt, en gal vitenskapsmann og en spektakulær politijakt.
DB170826 Kim Wall ( 30 ) : - En kvinne som ikke skal reduseres til historien om en ubåt ¶
DN170825 Den globale oppvarmingen har ført til issmelting i Arktis, og ved å bruke Nordøstpassasjen, reduseres tiden det tar for skip å seile fra Europa til Asia med mellom 12 og 15 dager.
AA170825 Den globale oppvarmingen har ført til issmelting i Arktis, og ved å bruke Nordøstpassasjen, reduseres tiden det tar for skip å seile fra Europa til Asia med mellom 12 og 15 dager.
DB170824 Bruddet reduseres
AP170824 De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.
AA170824 De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.
SA170823 - Det følger av dagens WADA-kode at « the timing of the sporting calendar » ikke er en relevant faktor for om straffen skal reduseres .
DN170823 Selskapet har lenge kjempet for å få på plass en refinansiering der gjelden reduseres og Norske Skog igjen har nok egenkapital.
BT170823 - Det følger av dagens WADA-kode at « the timing of the sporting calendar » ikke er en relevant faktor for om straffen skal reduseres .
AP170823 De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre fjerdedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.
AP170823 - Det følger av dagens WADA-kode at « the timing of the sporting calendar » ikke er en relevant faktor for om straffen skal reduseres .
AA170823 De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.
AA170823 Innsenderen vil at fetivalen skal reduseres fra tre til to dager og at konsertene skal avsluttes kl 23.00.
FV170822 Dette reduseres imidlertid til to år om utøveren beviser at bruken ikke var med meningen.
SA170821 Dette reduseres imidlertid til to år om utøveren beviser at bruken ikke var med meningen.
NL170821 I det lange løp, når vekstraten i folketallet og i verdiskapningen avtar, kan utslippene reduseres mot en likevekt med alle vekstrater lik null.
DB170821 Hvis mye tyder på at hun er uskyldig, kan straffen reduseres , konkluderer franskmannen.
BT170821 Dette reduseres imidlertid til to år om utøveren beviser at bruken ikke var med meningen.
AP170821 Dette reduseres imidlertid til to år om utøveren beviser at bruken ikke var med meningen.
DN170820 Selskapet har lenge kjempet for å få på plass en refinansiering der gjelden reduseres og Norske Skog igjen har nok egenkapital.
DN170820 Selskapet har lenge kjempet for å få på plass en refinansiering der gjelden reduseres og Norske Skog igjen har nok egenkapital.
VG170819 Men etter hvert vil det komme nye ladere med vesentlig høyere kapasitet slik at ladetiden reduseres til omtrent den tiden det tar å tanke en bensin- eller diesel-bil i dag.
AP170819 Med dagens lave rentenivå bør satsen reduseres .
NL170818 Opplæringsloven som er en rettighetslov reduseres slik til en rasjoneringslov for mange elever som slik « lærings-mishandles » i tromsøskolene.
AA170818 De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.
DB170817 Konsernet tærer dermed kraftig på egenkapitalen, som reduseres fra 215 millioner kroner til 23 millioner.
VG170816 Den særnorske straffeskatten på norskeide arbeidsplasser skal reduseres og alle med skatteevne skal betale skatt.
DB170816 - For å opprettholde dagens velferdssystem, må folk i snitt jobbe mer, sykefraværet må reduseres og offentlig sektor må effektiviseres.
DB170816 Jeg reduseres til en person som allerede er håpløs, fordi jeg vet sykdommen min igjen vil vise seg å være håpløs.
NL170815 Klimautslippene skal halveres og støyforurensningen skal reduseres .
DB170815 Fed selv vil etter alt å dømme begynne å redusere sin beholdning av obligasjoner i høst ( fra 4.500 milliarder dollar ), mens Den europeiske sentralbanken ( ESB ) i høst kan varsle at sine kjøp reduseres fra 60 milliarder euro i måneden.
AP170814 Skatten på lønn skal « reduseres ».
AP170814 Anslagene for skatter og avgifter som skal « reduseres » er mer usikre og avhenger av forutsetningene som er valgt og angitt i opplistingen.
AP170814 Alt i alt nevner Frp syv skatter og avgifter som skal fjernes i tillegg til bortimot 20 skatter og avgifter som skal reduseres , inkludert fradrag som enten skal innføres eller forbedres.
AP170814 « Reduseres » er forutsatt å bety halvparten av « betydelig », det vil si regelendringer som gir 12,5 prosent kutt i inntektene fra avgiftene.
AP170814 kr ¶ omregistreringsavgift skal reduseres betydelig og « kun dekke de faktiske kostnader ved omregistrering av kjøretøy » : Ukjent ¶
AP170814 4 ) ANDRE SKATTER SOM SKAL « REDUSERES » ¶
AP170814 3 ) DISSE SKATTENE OG AVGIFTENE SKAL « REDUSERES » ¶
AP170814 2 ) DISSE SKATTENE OG AVGIFTENE SKAL REDUSERES « BETYDELIG » ¶
AP170814 Grande påpeker at de store forskjellene i Oslo kan reduseres så lenge man tør å forskjellsbehandle.
AP170812 Skattlegging av driftsmidler og aksjer - såkalt arbeidende kapital - skal reduseres videre.
AP170812 Skattesystemet skal omfordele mer, ved at skatten øker på høye inntekter og reduseres på lave inntekter.
AP170812 Skal skattene økes eller reduseres - og hvor mye ?
AP170812 I sitt alternative budsjett for 2017 foreslår partiet at skattenivået reduseres med 2,5 milliarder.
AP170812 Bunnfradraget reduseres fra dagens 1.480.000 til 700.000 kroner.
AA170812 I nabolandet Ungarn har foreløpige statistikker vist at kornhøstingen vil reduseres med omtrent sju prosent.
VG170811 Blir sistnevnte strøket, reduseres galoppfaren.
DA170811 Ifølge OECD kan antallet biler i byene reduseres med 90 prosent ved innføring av selvkjørende busser.
AA170811 Med dagens press mot dyrket mark utenfor sentrumsområdene, reduseres denne muligheten.
DB170810 I skattereformen foreslo H/FrP-regjeringen derfor at satsen skulle reduseres betydelig.
DA170809 Venstre : Vil at de som forurenser skal betale, ha et grønt skatteskifte der skatter og avgifter på arbeid og verdiskaping reduseres , mens skatter og avgifter på utslipp og bruk av naturressurser økes, og at all planlegging og investeringer skal resultere i at Norge skal være et nullutslippssamfunn i 2050.
DN170808 Som et første skritt mot førerløse fly mener UBS at antall piloter i cockpit kan reduseres til én, komplettert med en annenpilot på bakken.
AA170807 Ett løfte er at ventetiden ved landets sykehus skal reduseres med ti dager innen 2021.
AA170807 Et annet løfte er at ventetiden ved landets sykehus skal reduseres med ti dager innen 2021.
AA170806 Et av Høyres valgløfter er at ventetiden ved landets sykehus skal reduseres med ti dager innen 2021.
VG170805 Siv Jensen mener økonomisk politikk ikke kan reduseres til et verdispørsmål.
DB170804 Forbruket reduseres ikke, vi handler smartere.
DN170803 Samtidig reduseres også aksjerisikoen.
DB170802 Og om det er prisene som reduseres , gir det også mer penger i lommen til andre ting, gitt at barna gikk i barnehagen eller SFO fra før.
NL170801 Industriens transportkostnader reduseres med opp mot 30 prosent ¶
DN170801 Jeg får signaler fra folk i Murmansk som ser at Norge bygger ned aktiviteten, blant annet at tallet på lokalt ansatte reduseres , og ikke minst at visumavdelingen er flyttet til Moskva, sier Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen ( Ap ) til NRK.
AP170801 Hvis Ringeriksbanen bygges ut etter planen, med byggestart i 2022, vil reisetiden fra Hønefoss til Oslo om ikke altfor mange år reduseres til bare 30 minutter.
AA170801 Jeg får signaler fra folk i Murmansk som ser at Norge bygger ned aktiviteten, blant annet at tallet på lokalt ansatte reduseres , og ikke minst at visumavdelingen er flyttet til Moskva, sier Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen ( Ap ) til NRK.
DB170731 Innen 2100 kan konsentrasjonen av CO2 bli så høy at den reduseres med 21 prosent.
AP170731 Etter en spionskandale i 1986 utviste begge land en rekke diplomater, og Russland ga til slutt beskjed om at den amerikanske ambassaden i Sovjetunionen måtte reduseres til 251 ansatte, like mange som Sovjetunionen hadde ved sin Washington-ambassade.
AP170731 Der fikk han beskjed om at antall amerikanske diplomater og lokalt ansatte i Russland må reduseres med 755 til 455, like mange russiske diplomater som er stasjonert i USA.
DB170729 Vi mener dette må reduseres vesentlig og at oppdrettsindustrien ikke må få anledning til å vokse før så har skjedd.
VG170728 Vi er enige i at selskapsskatten skal reduseres , for å få omtrent like rammevilkår som våre naboland, men at kutt i formuesskatten skal kunne utløse inntektsøkning tilsvarende 25 milliarder i skattelette, er bare tull, sier han.
DN170728 Russland krever at antallet amerikanske diplomater i landet reduseres til 455 personer innen 1. september, melder Bloomberg mandag.
DN170728 Nå har landet beslaglagt amerikanske eiendommer og krever at antallet amerikanske diplomater reduseres til 455 personer, opplyser Bloomberg.
DA170728 Han minner om at Ap er enig med høyresiden i at selskapsskatten må reduseres , og vil heller ikke gjeninnføre arveavgiften.
DA170728 Han minner om at Ap er enig med høyresiden i at selskapsskatten må reduseres , og vil heller ikke gjeninnføre arveavgiften.
DA170727 Innbyggerne på Tasta fortjener at løftene om lang kulvert blir holdt, slik at støyen reduseres og friarealet bevares.
VG170726 Noe av pengene mener han må gå til turstier, slik slitasje på naturen reduseres .
DA170726 I langtidsplanen står det at HV skal reduseres med 7.000 soldater til en styrke på 38.000 soldater totalt.
DA170725 Dette gjør at bruken av jomfruelig plast kan reduseres , noe som legger til rette for mer bærekraftig produksjon og forbruk, sier Kari-Lill Ljøstad, kommunikasjonssjef i Grønt Punkt Norge til Dagsavisen.
VG170724 Når en av tre nå sier at vedtak i enkeltsaker er vanskelig å forstå, skal den andelen reduseres til en av seks innen 2021, sier Sanner.
DN170724 Dette er siste rekken av negative nyheter for selskapet, som det siste året har sett verdien av selskapet reduseres betydelig på Oslo Børs.
DN170724 Fra neste uke av reduseres tilbudet ytterligere. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
AA170724 Fra neste uke av reduseres tilbudet ytterligere. ( ©NTB ) ¶
AA170724 Men den kan reduseres kraftig, hvis vi spiller på lag, er harde når det trengs og myke når det er det beste.
VG170722 Han forteller at FrP er klare på at eiendomsskatten må forbys og at de kommunale avgiftene må reduseres .
VG170721 TRUET : Jervebestanden vil sannsynligvis reduseres det kommende året.
VG170721 Siden antall fellinger i år har vært høyere enn antall jerv som fødes, regner Miljødirektoratet nå med at jervebestanden i landet vil reduseres .
VG170721 Miljødirektoratet regner nå med at jervebestanden kan reduseres .
SA170720 Når sukkerinnholdet reduseres , kortes også holdbarhetstiden ned.
SA170720 Gevinsten er at mengden tilsatt sukker kan reduseres .
FV170720 Når sukkerinnholdet reduseres , kortes også holdbarhetstiden ned.
FV170720 Gevinsten er at mengden tilsatt sukker kan reduseres .
DB170720 Når sukkerinnholdet reduseres , kortes også holdbarhetstiden ned.
DB170720 Gevinsten er at mengden tilsatt sukker kan reduseres .
DA170720 Det kan skje i 2100 dersom ikke utslippene reduseres dramatisk, advares det i ny studie.
BT170720 Når sukkerinnholdet reduseres , kortes også holdbarhetstiden ned.
BT170720 Gevinsten er at mengden tilsatt sukker kan reduseres .
AP170720 Når sukkerinnholdet reduseres , kortes også holdbarhetstiden ned.
AP170720 Gevinsten er at mengden tilsatt sukker kan reduseres .
AA170720 Når sukkerinnholdet reduseres , kortes også holdbarhetstiden ned.
AA170720 Gevinsten er at mengden tilsatt sukker kan reduseres .
DB170719 Jeg er glad for at Civita har meldt seg på debatten om hvordan forskjellene kan reduseres , dette er en av våre viktigste debatter, og vi er nok enige om noen tiltak.
AP170719 - Vi hadde et tilbakevendende høyt sykefravær, og vi håpet at det kunne reduseres dersom de ansatte kunne komme fortere til behandling, sier Erik Weisser-Svendsen, eiendoms- og forsikringsansvarlig i industrikonsernet.
AA170719 Kutt : Utslippene fra tungtransporten kan reduseres med 25 prosent de neste sju årene, men det må offentlig støtte til.
NL170718 Arbeiderpartiet på sin side har vært klare på at skattene skal økes, ikke reduseres ved et eventuelt regjeringsskifte.
DA170718 Reduseres
DN170717 - Vi venter at veksten gradvis vil reduseres i de kommende kvartalene, men forbli over seks prosent til utgangen av 2018.
DA170717 - Røyken reduseres fortløpende, og det blir mindre og mindre av den, sier brannsjefen.
AA170717 - Røyken reduseres fortløpende, og det blir mindre og mindre av den, sier brannsjefen.
AA170717 - Røyken reduseres fortløpende, og det blir mindre og mindre av den, sier brannsjefen.
DB170716 Dette bidrar igjen til globale klimaendringer, gjennom at skogens evne til å lagre og ta opp karbon fra atmosfæren reduseres .
AA170716 Hun viser til at antall flyktninger kan reduseres på andre måter, blant annet ved bedre kontroll og ved å handle i forkant for å hindre situasjoner som senere fører til at folk flykter fra et land til et annet.
DA170715 Bellona har beregnet at utslippene av CO2 kan reduseres med om lag 300.000 tonn hvis 127 av dagens dieselferjer byttes ut og 84 av dem får full batteridrift.
DA170715 Bellona har beregnet at utslippene av CO2 kan reduseres med om lag 300.000 tonn hvis 127 av dagens dieselferjer byttes ut og 84 av dem får full batteridrift.
VG170714 Verdens jordbruksproduksjon reduseres 2% hvert tiende år, anslår FNs klimapanel.
DA170714 Klubben blir mer sammensveiset, og det gapet som noen ganger kan sees mellom A-lag herrer og resten av Vålerenga-familien vil reduseres .
VG170713 - Viljen til å trå til fra andre europeiske land, reduseres ved at mange av disse ikke er flyktninger.
NL170713 Denne effekten reduseres ikke med elbiler, førerløse biler og alt det der som ( om 40-50 år ? ) skal gjøre Nord-Norgebanen så forferdelig unødvendig.
NL170712 » Likevel angripes offeret, mens avsenderen foreslås beskyttet og trakasseringen reduseres til « forsøk på flørting » eller « misforståelse av sosiale koder ».
DB170712 Etter press fra blant annet Tour de France-arrangøren ASO besluttet UCI-organet PCC at Grand Tour-lagene skal reduseres fra ni til åtte ryttere i 2018.
AA170712 Lykkes vi fullt ut med det, vil sannsynligheten for at det oppstår en hendelse reduseres .
SA170711 Lykkes vi fullt ut med det, vil sannsynligheten for at det oppstår en hendelse reduseres .
BT170711 Lykkes vi fullt ut med det, vil sannsynligheten for at det oppstår en hendelse reduseres .
AP170711 Lykkes vi fullt ut med det, vil sannsynligheten for at det oppstår en hendelse reduseres .
AP170711 Lykkes vi fullt ut med det, vil sannsynligheten for at det oppstår en hendelse reduseres .
AA170710 Utbyggingssjef Lars Bjørngård i veiselskapet Nye Veier sa til Adresseavisen før helgen at hvis prisen på E6 sør for Trondheim kan reduseres med 20 prosent, kan den nye veien stå ferdig i 2027.
VG170708 * I langtidsplanen er det likevel vedtatt at Heimevernet skal reduseres fra 45.000 til 38.000 soldater og at Sjøheimevernet skal legges ned.
NL170708 Men den kan reduseres kraftig, hvis vi spiller på lag, er harde når det trengs og myke når det er det beste.
DB170708 Hvordan kan spenningen reduseres ?
DB170706 I tillegg reduseres krav til lydisolasjon.
DB170705 Enten må antallet innsatte reduseres , eller så må det gis mer midler til Kriminalomsorgen.
VG170704 Men den kan reduseres kraftig, hvis vi spiller på lag, er harde når det trengs og myke når det er det beste.
VG170704 Jonas Gahr Støre peker på at det står i langtidsplaner at antall Bell-helikopter skal reduseres fra 18 til 12 når alle helikoptrene er samlet på Rygge.
DN170704 Kina lar lagt frem en trepunktsplan hvor spenningen skal reduseres før forhandlinger starter med et endelig mål om å fjerne alle atomvåpen fra den koreanske halvøyen.
NL170703 Sørge for at beslutningstakere har informasjon om alle forhold hvor det er avstand mellom ambisjoner og forventninger, opplevd virkelighet, slik at gapet kan reduseres
DB170703 juni, krevde Trump store endringer i handelsforholdet de to landene imellom, slik at USAs handelsunderskudd kan reduseres .
AP170703 I rødt hjørne har vi blant andre Arbeiderpartiet, som mener at skattelettelser ikke gir nevneverdig økt aktivitet, og at statens forpliktelser krever at skattene snarere økes enn reduseres .
AP170703 I rødt hjørne har vi blant andre Arbeiderpartiet, som mener at skattelettelser ikke gir nevneverdig økt aktivitet, og at statens forpliktelser krever at skattene snarere økes enn reduseres .
AA170703 Antall lensmannskontorer skal reduseres fra 340 til 225, og seniorrådgiver Kåre M.
BT170701 FJERN DEN : Formuesbeskatningen bør fjernes eller i det minste reduseres , mener Roald Stigum Olsen.
VG170630 EU har også krevd innsparinger og bedt om at prislappen reduseres til 61 milliarder kroner, som er i tråd med fredagens vedtak.
VG170630 Risikoen for den som sitter ved siden av deg og i baksetet reduseres med henholdsvis 45 og 25 prosent.
FV170630 Nå skal farten reduseres permanent også på den gamle broa ( til venstre ) FOTO : Bjelland, Kjartan ¶
FV170630 For å unngå trafikkfarlige situasjoner på E 18, har Statens vegvesen bestemt at farten reduseres også på den gamle Varoddbrua.
DA170630 Nærpolitireformen innebærer også at antallet lensmannskontor og politistasjoner reduseres fra 340 til 225.
AP170630 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil gjøre terskelen for å komme inn i Nav-systemet høyere, slik at andelen unge trygdemottagere kan reduseres .
AP170630 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil gjøre terskelen for å komme inn i Nav-systemet høyere, slik at andelen unge trygdemottagere kan reduseres .
AA170630 EU har også krevd innsparinger og bedt om at prislappen reduseres til 61 milliarder kroner, som er i tråd med fredagens vedtak.
SA170628 En vanlig bivirkning ved bruk av anabole steroider er blant annet at egenproduksjonen av testosteron reduseres eller kuttes helt ut.
NL170628 Uten denne forutsetningen reduseres muligheten for læring, spesielt læring om sammenhenger og rom for kreativitet i studiene.
FV170628 En vanlig bivirkning ved bruk av anabole steroider er blant annet at egenproduksjonen av testosteron reduseres eller kuttes helt ut.
AP170628 En vanlig bivirkning ved bruk av anabole steroider er blant annet at egenproduksjonen av testosteron reduseres eller kuttes helt ut.
AA170628 Etter lengre tids forhandlinger har Trump-administrasjonen og FN nå kommet fram til enighet om en foreløpig avtale, som innebærer at neste års budsjett for fredsoperasjoner nå reduseres til i underkant av 62 milliarder kroner.
VG170627 Mens ordningen i dårligere perioder vil kompensere motsatt vei : Får vi en reallønnsnedgang på 0,4 prosent, vil pensjonene reduseres med 0,2 prosent.
NL170627 Forventet levetid reduseres med 20 år ¶
DB170627 Samtidig reduseres antall ryttere på hvert lag fra ni til åtte mann ¶
BT170627 SKULLE BLI BEDRE : Antallet cruisebusser skulle reduseres i bykjernen, men flere melder om en forverret situasjon.
AP170627 Kompensasjonen kan reduseres med 50 prosent hvis man får tilbud om plass på et annet fly og ikke kommer frem mer enn 2 - 4 timer ( avhengig av reiselengde ) senere enn ved opprinnelig flyavgang. 2.
SA170626 Bilkjøring må reduseres slik at opphold for gående kan skje i trygge rammer og forhåpentligvis skape rom for mer liv på plassen.
DB170626 Erstatningen reduseres
DB170626 * Kompensasjonen kan reduseres med 50 prosent når du tilbys plass på en annen flygning til bestemmelsesstedet og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flygningen som var bestilt med mer enn : ¶ * 2 timer ved flygning opptil 1500 km ¶ * 3 timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km ¶ * for alle øvrige flygninger på
DA170626 Den innebærer at matsvinnet i Norge skal reduseres med 50 prosent innen 2030.
AP170626 I eksperimenter finner vi ofte at disse øker når vi gir høyere UV-stråling og reduseres om vi skjermer plantene for UV-delen av sollyset.
AP170626 I eksperimenter finner vi ofte at disse øker når vi gir høyere UV-stråling og reduseres om vi skjermer plantene for UV-delen av sollyset.
DB170625 ax-stormtropper, foreldre og et par påheng som bryter fasten sammen og omgås, men Sana, Vilde, Noora, Chris, Eva, Elias, Mikael, Even, Isak, Jonas, Mahdi, Magnus, Jamilla, Eskild, Linn, herr og fru Bakkoush, William, Penetrator-Chris, Emma og mange andre som heller ikke trenger å reduseres til fellesnavn.
AA170625 Ved fullstendig å legge til side at klimautfordringen er global, reduseres norsk klimapolitikk til et spørsmål om hvor mye vi skal kutte i Norge.
AP170624 Også støyforurensning vil minske da bruk av dieselaggregatene kan reduseres .
BT170623 Hvem skal passe på at matsvinnet reduseres hos produsentene og i hver enkelt dagligvarebutikk, når man « bare » har inngått en avtale ?
AP170623 Med flere voksenpersoner reduseres sjansen for at i utgangspunktet uskyldig episoder eskalerer, mener hun.
AA170623 Prøveprosjektet skal undersøke om fremkommeligheten for busser blir god nok om kapasiteten på veien reduseres .
SA170622 I tillegg reduseres kravet til lydisolasjon mellom rom i boenhet og fellesareal.i ¶
DN170622 Lav boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten, men det vil ta tid før sårbarheten i husholdningssektoren reduseres , heter det.
DB170622 Lav boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten, men det vil ta tid før sårbarheten i husholdningssektoren reduseres .
BT170622 I tillegg reduseres kravet til lydisolasjon mellom rom i boenhet og fellesareal.
AP170622 Innen 2020 skal det totale utslippet CO₂-ekvivalenter reduseres til ca. 600.000 tonn.
AP170622 I tillegg reduseres kravet til lydisolasjon mellom rom i boenhet og fellesareal.
AA170622 Lav boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten, men det vil ta tid før sårbarheten i husholdningssektoren reduseres .
AA170622 Lav boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten, men det vil ta tid før sårbarheten i husholdningssektoren reduseres .
NL170621 I bytte for varmekabler taper vi en åpen og frittliggende park, sol deler av dagen i parken og i gaten, en viktig historisk siktlinje fra Prostneset/domkirken mot Kongsbakken forsvinner, verdien til den vernede Norkirken reduseres ytterlige, turistene mister et mye brukt utsiktspunkt over sentrum, vi får igjen et enda høyere hus som setter presedens for neste høyhus som skal bygges i sentrum, vi tillater at Heracleum bygges he
AP170621 Det gjør at man får mye mer strøm ut av hver enkelt vindmølle, og de store kostnadene ved installasjon og vedlikehold reduseres .
AP170621 Det gjør at man får mye mer strøm ut av hver enkelt vindmølle, og de store kostnadene ved installasjon og vedlikehold reduseres .
AA170621 Bevilgningene til alle domstoler reduseres .
SA170620 - Målet vårt var å følge opp inntektsmålet Stortinget vedtok om at inntektsgapet skal reduseres .
BT170620 Hvis systemet fungerer, vil utslippene reduseres nærmest « av seg selv », fordi kvotene begrenses til det som er utslippsmålet.
BT170620 Det lenge uavklarte spørsmålet var hvordan utslippene skulle reduseres i ikke-kvotepliktig sektor, der den største utslippskilden er transport.
BT170620 For det sjette : Utbytteskattesatsen økes når selskapsskattesatsen reduseres .
VG170619 * Antallet vernepliktige kan reduseres med omlag 800 i året.
BT170617 Tanken bak er at livskvaliteten bedres, verdigheten bevares og kostnadene reduseres ved at demente blir boende lenger hjemme.
AP170617 I én setning uttrykte Sunde sin bekymring : « Hæren er i ferd med å reduseres så mye at den ikke lenger er troverdig.
DB170616 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til Dagbladet Høyre har et programfestet ønske om å flytte eksamen før russetiden, men legger til at det er viktig at timetallet til elevene ikke reduseres .
DB170615 Saken må ikke reduseres til en uverdig konkurranse om hvem som har lidd den største belastningen etter tragedien.
DA170615 - Regjeringer i alle land må gjøre mer for å sikre at skillene reduseres og at det blir gjort framgang, sier hun.
AA170615 - Regjeringer i alle land må gjøre mer for å sikre at skillene reduseres og at det blir gjort framgang, sier hun.
VG170614 Men når du har så lav pensjon at du ikke betaler skatt, da bør pensjonen økes, ikke reduseres .
DA170614 I en film som gjør så mye riktig føles det litt skuffende at klimakset fortsatt reduseres til et dataanimert spetakkel, der skuespillerne henger i snører foran et grønnlerret mens ting eksploderer rundt dem.
DA170614 I en film som gjør så mye riktig føles det litt skuffende at klimakset fortsatt reduseres til et dataanimert spetakkel, der skuespillerne henger i snører foran et grønnlerret mens ting eksploderer rundt dem.
NL170613 En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at alkoholforbruket kun vil reduseres med 2 - 4 prosent dersom ordningen fjernes.
NL170613 Dersom vi tar utgangspunkt i en skatteprosent på 37% vil det si at pensjonen reduseres med hele 19 000 kroner.
SA170612 Tempoet med å få folk i jobb må ikke reduseres .
NL170612 Bygget bør reduseres i høyde og reguleringsplanen godkjennes ikke. » | Sentralisert UiT svekker Nord-Norge ¶
DN170612 - Globale oljelagre reduseres jevnt og trutt, det er bare det at de begynte på et meget høyt nivå.
AP170611 I Luxembourg gjelder det imidlertid å organisere eierskapet slik at skatten kan reduseres .
DN170610 Tempoet med å få folk i jobb må ikke reduseres .
DN170609 Dermed reduseres utvalget av Model S til to ulike batterityper, den mindre 75 kWh, samt det største batteriet, 100 kWh.
SA170608 Når sukkerinnholdet reduseres , kortes også holdbarhetstiden ned.
SA170608 Gevinsten er at mengden tilsatt sukker kan reduseres .
FV170608 Når sukkerinnholdet reduseres , kortes også holdbarhetstiden ned.
FV170608 Gevinsten er at mengden tilsatt sukker kan reduseres .
DN170608 Statoils analyse forutsetter at kullforbruket reduseres fordi dette er det mest CO2-intensive fossile brenselet.
DN170608 Boligbyggingen vil dermed også reduseres , men fortsatt være på et historisk høyt nivå », skriver SSB.
DN170608 Boligbyggingen vil dermed også reduseres , men fortsatt være på et historisk høyt nivå », skriver SSB.
DB170608 ¶ CANADA : Utenriksminister Chrystia Freeland sa i en tale i nasjonalforsamlingen i Canada at landet vil bruke langt mer penger på å styrke eget forsvar i årene som kommer, samtidig som avhengigheten til USA skal reduseres .
DB170608 De tre nordligste fylkene skal reduseres til to.
DA170608 Selv om antall parkeringsplasser i sentrum reduseres , er Sykkelprosjektet klar på at dette ikke skal gå ut over dem som har behov for å parkere i sentrum.
DA170608 - Antallet HC-parkeringsplasser reduseres ikke som følge av sykkelsatsingen eller Bilfritt byliv-tiltakene.
DA170608 - Reduseres ikke ¶
DA170608 I landbruksmeldingen som kom tidligere i vår, vedtok Stortinget at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet skulle reduseres .
BT170608 Når sukkerinnholdet reduseres , kortes også holdbarhetstiden ned.
BT170608 Gevinsten er at mengden tilsatt sukker kan reduseres .
AP170608 Antallet kommuner reduseres til 354. 11 tvangsvedtak som berører 14 kommuner måtte til for å få reformen i havn.
AP170608 Antallet kommuner reduseres til 354. 11 tvangsvedtak som berører 14 kommuner måtte til for å få reformen i havn.
AP170608 Når sukkerinnholdet reduseres , kortes også holdbarhetstiden ned.
AP170608 Gevinsten er at mengden tilsatt sukker kan reduseres .
AA170608 Når sukkerinnholdet reduseres , kortes også holdbarhetstiden ned.
AA170608 Gevinsten er at mengden tilsatt sukker kan reduseres .
VG170607 Europower skriver at det dreier seg om Elkem Rana : Selskapet jobber for å øke innblandingen av trekull, slik at CO2-utslippene reduseres med 12 prosent.
NL170607 Utsikt vil gå tapt og solinnslippet i Kongeparken vil reduseres .
DB170607 Hun følte hun fikk gjort alt hun kunne - og nå er det opp til CAS om dopingdommen på 13 måneder blir stående, reduseres eller i verste fall forlenges.
AP170607 * De tre nordligste fylkene skal reduseres til to.
VG170606 « Selv om vår smerte aldri vil reduseres , er det viktig for oss alle å fortsette med våre liv i motsetning til dem som ville prøve å ødelegge oss, » skriver hun.
VG170606 « Selv om vår smerte aldri vil reduseres , er det viktig for oss alle å fortsette med våre liv i motsetning til de som ville prøve å ødelegge oss, » skriver hun.
NL170606 Med den informasjonen jeg har i dag, og med de konsekvensene rovdyrene påfører reindrifta, så må antallet rovdyr kraftig reduseres .
DN170606 Canada varsler at landet vil bruke langt mer penger på å styrke eget forsvar i årene som kommer, samtidig som avhengigheten til USA skal reduseres .
DB170606 Det er selvsagt bra for miljøet at utslippene fra bilparken reduseres , men det rammer også regnskapene til Fjellinjen.
AA170606 Canada varsler at landet vil bruke langt mer penger på å styrke eget forsvar i årene som kommer, samtidig som avhengigheten til USA skal reduseres .
VG170605 Inntekten din som kreftpasient reduseres etter ett års sykemelding, og du må klare deg på 66 prosent av din opprinnelige inntekt.
DB170604 Sannsynligheten for å komme inn i arbeidslivet reduseres .
BT170603 Antallet avtaler er ifølge meldingen redusert fra 6400 i 2014 til 4152 og skal ytterligere reduseres i år.
AP170602 Forsvars-, sikkerhet- og politibudsjettene skal reduseres kraftig, mens bevilgningene til skole og helse skal øke.
AA170602 Loven sier at utslippsnivået skal reduseres med minst 40 prosent i 2030.
AA170602 Ifølge vedtaket skal utslippsnivået i 2030 reduseres med minst 40 prosent fra 1990-nivået, og totalt ned med 80 til 95 prosent innen 2050.
SA170601 Ei styringsgruppe ledet av Tor Magne Nesvik, foreslår at 17 sokn i Stavanger skal reduseres til åtte.
SA170601 Ifølge VG har en rekke områdesjefer i Heimevernet fått oppsigelse fra kommende årsskifte som en følge av at HV-styrken skal reduseres til 35.000 soldater.
VG170531 Sp vært knallharde i kritikken mot at Heimevernets måltall skal reduseres i tråd med Forsvarets langtidsplan : ¶
AP170531 Andelen dagligrøykere i Norge ligger på 12 prosent og reduseres for hvert år, men snusbruken synes å øke, melder SSB på Verdens tobakksfrie dag.
AA170531 Andelen dagligrøykere i Norge ligger på 12 prosent og reduseres for hvert år, men snusbruken synes å øke, melder SSB på Verdens tobakksfrie dag.
AA170531 Andelen dagligrøykere i Norge ligger på 12 prosent og reduseres for hvert år, men snusbruken synes å øke, melder SSB på Verdens tobakksfrie dag.
SA170530 Press- og miljøproblemer reduseres .
DB170530 De vil fortsatt ha en eierandel på 30 prosent, som muligens reduseres med en tredjedel om en overtildelingsopsjon utløses.
DA170530 * Heimevernets bemanning og områdestruktur må holdes oppe og ikke reduseres , slik Stortingets flertall har vedtatt.
AA170530 I jordbruksmeldingen som Stortinget vedtok tidligere i vår heter det at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal reduseres . ( ©NTB ) ¶
SA170529 Når inntektene reduseres, må også utgiftene reduseres .
SA170529 Når inntektene reduseres , må også utgiftene reduseres.
DB170529 juli nå må reduseres .
AA170529 Ødeleggelsene på korallrevet utenfor nordøstkysten av Australia er mer omfattende enn først antatt og vil øke hvis ikke utslipp av drivhusgasser reduseres .
DN170528 Slik fordeles risikoen, samtidig som investeringsavgiftene reduseres for den enkelte.
NL170527 Vi kan enes om at skadeomfanget må reduseres , men begynn nå ikke i den enden som har minst påvirkning.
NL170527 Da vil antall rovdyrtatte dyr reduseres kraftig.
DB170527 Resultat, begge foreldrenes inntekt reduseres til 66 prosent.
DB170527 Etter 260 dager reduseres pleiepengene til 66 % av lønnen.
DB170527 Derfor bør spørsmålet opp på bordet i den kommende valgkampen : Hvilke velferdsgoder bør reduseres i takt med at innvandringa kommer til å kreve mer ressurser enn før ?
DB170527 - Spørsmålet må opp på bordet i den kommende valgkampen : Hvilke velferdsgoder bør reduseres i takt med at innvandringa kommer til å kreve mer ressurser enn før ?, skriver artikkelforfatteren.
VG170526 Hvis det er årsakssammenheng mellom skaden og det faktum at det ikke er benyttet leggskinn, så kan en eventuell erstatning reduseres og vi verste fall bortfalle.
SA170526 Politikerne i Norge har bestemt at bruken av tvang skal reduseres for enhver pris, som om det ikke lenger fantes mennesker som ikke er i stand til å ta vare på seg selv.
DN170526 Trump snudde ryggen til Tyskland og vil at handelsoverskuddet mot USA skal reduseres kraftig.
DB170526 For vi lever ikke bare i en forunderlig tid, men en pedantisk en også, der nettfora og vår hunger etter mening har skapt en kultur av bokstavelighet og overfortolkning, der alle historier reduseres til et mattestykke som skal gå opp.
VG170524 Hvis det er årsakssammenheng mellom skaden og det faktum at det ikke er benyttet leggskinner, så kan en eventuell erstatning reduseres og i verste fall bortfalle, bekrefter han.
DB170524 - Likevel kan ikke risikoen reduseres til null.
DA170524 I lovforslaget heter det at utslippsnivået i 2030 skal reduseres med minst 40 prosent fra 1990-nivået, og totalt ned med 80 til 95 prosent innen 2050.
AP170524 - Må reduseres
AA170524 Samtidig med at kredittvurderingen reduseres fra Aa3 til A1, endrer Moody's også sine forventninger fra « negativ » til « stabil ».
AA170524 - Vi er lei oss men forstår også at antall mottak må reduseres på grunn av at det kommer få asylsøkere til Norge om dagen, skriver Marianne Solberg, mottaksleder ved Hegratunet.
AA170524 Konkret heter det seg i lovforslaget at utslippsnivået i 2030 skal reduseres med minst 40 prosent fra 1990-nivået, og totalt ned med 80 til 95 prosent innen 2050.
DN170523 - Det blir helt feil bruk av tall, sier Vedum og viser til at bondeorganisasjonene vil måle inntektsutviklingen i kroner og ikke prosent samt at Stortinget selv har slått fast at inntektsgapet til andre grupper skal reduseres .
BT170523 Rubach sikter til at Stortinget rett før jordbruksforhandlingene startet vedtok en jordbruksmelding med et inntektsmål som slår fast at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper skal reduseres .
BT170523 Formuesbeskatningen bør fjernes eller i det minste reduseres og der det ikke er eiendomsskatt på boliger som er eierens hjem.
BT170523 FJERN DEN : Formuesbeskatningen bør fjernes eller i det minste reduseres , mener Roald Stigum Olsen.
BT170523 Trasévalget for Bybanen bør ikke reduseres til en konkurranse i følelser og empati.
BT170523 Trasévalget bør ikke reduseres til en konkurranse i følelser og empati.
AP170523 - Den planlagte utbyggingen av hovedveier kan altså reduseres ?
VG170522 Med rabatt reduseres taksten til 288 kroner pr passering.
VG170522 Hvis hele E39 blir fergefri i løpet av 20 år, slik Stortingets ambisjon er ifølge Nasjonal Transportplan ( NTP ), vil reisetiden fra Kristiansand til Trondheim reduseres fra dagens 21 timer til 11.
DN170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.
DA170522 By- og regionutviklingen må bidra til at transportbehovet reduseres .
DA170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.
BT170522 Motivet er ikke omsorg for landets arbeidere, men at alle skal få mindre å rutte med, slik at forbruksveksten reduseres .
BT170522 Er det den ressurssvake familiens ansvar å slutte å være ressurssvak slik at risikoen for overvekt reduseres .
AP170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.
AP170521 Streifing og urinmarkering reduseres .
AP170521 Innen 2020 skal alle nybiler som selges være fossilfrie, og i løpet av stortingsperioden skal biltrafikken i storbyområdene reduseres med minst 20 prosent. 3.
VG170520 I tillegg skal togreisetiden mellom Oslo og Bergen og Oslo og Trondheim reduseres , og høyhastighetsbaner skal bygges mellom de store byene.
DN170520 I tillegg skal togreisetiden mellom Oslo og Bergen og Oslo og Trondheim reduseres , og høyhastighetsbaner skal bygges mellom de store byene.
DB170520 Innen 2020 skal alle nybiler som selges være fossilfrie, og i løpet av stortingsperioden skal biltrafikken i storbyområdene reduseres med minst 20 prosent.
BT170520 Byrået regnet seg frem til at oljeetterspørselen ville reduseres med rundt 30 prosent frem til 2040, mens gassetterspørselen ville holde seg på omtrent samme nivå som i dag.
BT170520 Partiet vil at alle nybiler som selges være fossilfrie innen 2020, og i løpet av stortingsperioden skal biltrafikken i storbyområdene reduseres med minst 20 prosent.
BT170520 Høyhastighetsbaner skal også bygges ut mellom de store byene i Norge, og reisetiden mellom Oslo og Bergen skal reduseres til fire timer.
AP170520 Byrået regnet seg frem til at oljeetterspørselen ville reduseres med rundt 30 prosent frem til 2040, mens gassetterspørselen ville holde seg på omtrent samme nivå som i dag.
AA170520 Togreisetiden mellom Oslo og Bergen og Oslo og Trondheim skal reduseres , og høyhastighetsbaner skal bygges mellom de store byene.
AA170520 I tillegg skal togreisetiden mellom Oslo og Bergen og Oslo og Trondheim reduseres , og høyhastighetsbaner skal bygges mellom de store byene.
AA170520 I tillegg skal togreisetiden mellom Oslo og Bergen og Oslo og Trondheim reduseres , og høyhastighetsbaner skal bygges mellom de store byene.
AA170520 Her fikk regjeringen klar beskjed om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal reduseres , små og mellomstore bruk skal løftes og matproduksjon over hele landet skal sikres.
VG170519 Blant dem var forslaget fra mindretallet i programkomiteen om at 10 prosent av bilene i distriktene skal bort innen 2030, i tillegg til at biltrafikken i storbyene skal reduseres med en tredel innen 2030.
DB170519 Et forslag om at biltrafikken reduseres med 20 prosent i storbyene innen 2021 ble også vedtatt av landsmøtet.
DA170519 Blant dem var forslaget fra mindretallet i programkomiteen om at 10 prosent av bilene i distriktene skal bort innen 2030, i tillegg til at biltrafikken i storbyene skal reduseres med en tredel innen 2030.
AP170519 Myndighetene i Moskva har nemlig bestemt at antallet skogbranner skal reduseres .
AA170519 Blant dem var forslaget fra mindretallet i programkomiteen om at 10 prosent av bilene i distriktene skal bort innen 2030, i tillegg til at biltrafikken i storbyene skal reduseres med en tredel innen 2030.
AP170518 Kollektivtrafikken skal « utgjøre ryggraden i Norges transportsystem », « veitrafikken må reduseres over hele landet », landbruket skal drives mer dyrevennlig, og helst økologisk, på små og mellomstore bruk og hele havbruksnæringen skal drives i lukkede anlegg innen 2025.
AA170518 Derfor mener Ap, MDG og resten av samarbeidspartiene at målet må reduseres til 10 prosent, ikke 25 prosent, innen 2020.
AA170518 Straffen kan også reduseres dersom en tiltalt gir opplysninger til politiet om straffbare forhold som politiet ikke kjente til tidligere.
AA170518 Planen forutsetter at klimaavtrykket fra Trondheim kommunes egen virksomhet, næringslivet og innbyggerne reduseres .
AA170518 For sju år siden var målet at de direkte klimagassutslippene skulle reduseres med 25 prosent i 2020, sammenlignet med 1991. 2020 nærmer seg, og det er ingen ting som tyder på at målet er innen rekkevidde om to og et halvt år.
AA170518 Restavfallet vil fortsatt brukes til å produsere fjernvarme, men utslippene fra forbrenningsanlegget skal reduseres betydelig.
VG170517 * 1 Satsingen på ny utdanning for brannfolk må muligens også reduseres . * 1 Arbeidet med samlokalisering av nødsentraler mellom politi, brann og helse stopper opp i 2018 dersom det ikke kommer penger.
DB170517 Er du blant dem som gjør en motsatt klypebevegelse på skjermen for å « komme nærmere », vil du fort se, i hvert fall på en større skjerm, at bildekvaliteten reduseres dramatisk.
AP170517 Mulighetene for riksrett reduseres også av Trumps popularitet blant republikanerne.
VG170516 - Vi påpeker at FNs klimapanel og Parisavtalen har lagt til grunn at klimautslippene må ned for å nå målet om at temperaturen på kloden skal reduseres med to grader.
VG170516 - Det er overraskende at staten ikke har klart å innfri de klare føringene Stortinget har gitt om jordbrukspolitikken, blant annet om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skulle reduseres , sier Senterpartiets landbrukspolitisk talsperson og lede ri næringskomiteen, Geir Pollestad ( Sp ).
SA170516 Samtidig framgår det at tilskudd til gang- og sykkelveier i mindre byer og tettsteder reduseres fra 123 millioner kroner i år til 100 millioner per år i perioden 2018 til og med 2023, et kutt på nær 19 prosent.
DN170516 - Det er overraskende at staten ikke har klart å innfri de klare føringene Stortinget har gitt om jordbrukspolitikken, blant annet om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skulle reduseres , kommenterer Pollestad.
DN170516 Samtidig fremgår det av Nasjonal transportplan 2018 - 2029 at tilskudd til gang- og sykkelveier reduseres fra 123 millioner kroner i år til 100 millioner per år i perioden 2018 til og med 2023, et kutt på nær 19 prosent.
AP170516 Sjokolade- og sukkervareavgiften er ikke en godt innrettet avgift, og den bør reduseres , mener han.
AP170516 I en e-post til Aftenposten skriver statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) i Finansdepartementet at sjokolade- og sukkervareavgiften bør reduseres .
AP170516 Frp : Avgiften bør reduseres
AP170516 Samtidig framgår det av Nasjonal transportplan 2018 - 2029 at tilskudd til gang- og sykkelveier reduseres fra 123 millioner kroner i år til 100 millioner per år i perioden 2018 til og med 2023, et kutt på nær 19 prosent.
AP170516 - Det er overraskende at staten ikke har klart å innfri de klare føringene Stortinget har gitt om jordbrukspolitikken, blant annet om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skulle reduseres , kommenterer Senterpartiets Geir Pollestad.
AA170516 - Det er overraskende at staten ikke har klart å innfri de klare føringene Stortinget har gitt, blant annet at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skulle reduseres , sier Pollestad tirsdag.
DB170515 Sentralstyret støtter i sin innstilling flertallets krav om at biltrafikken reduseres med 20 prosent i storbyområdene i løpet av neste stortingsperiode.
DB170515 Disse vil samtidig ha inn et krav om at biltrafikken i storbyene skal reduseres med en tredel innen 2030.
DB170515 Matvarerasjonene måtte reduseres og forholdet ellers i leirene ble forverret, slik at mange begynte å gå mot Europa.
DA170515 Sentralstyret støtter i sin innstilling flertallets krav om at biltrafikken reduseres med 20 prosent i storbyområdene i løpet av neste stortingsperiode.
DA170515 Disse vil samtidig ha inn et krav om at biltrafikken i storbyene skal reduseres med en tredel innen 2030.
DA170515 I innlegget sitt slo han fast at Odda sjukehus fortsatt skal være et akuttsykehus og at ikke tilbudet skal reduseres , men tvert imot styrkes.
DN170514 Bøndene krever at inntektsgapet til andre grupper reduseres , slik Stortinget nylig har forutsatt.
DA170514 Bøndene krever at inntektsgapet til andre grupper reduseres , slik Stortinget nylig har forutsatt.
VG170512 SSB har beregnet at selv om arbeidstiden reduseres og folk skattlegges hardere, så vil kjøpekraften uansett øke.
DN170512 I fremregningen til 2017 reduseres verdien som følge av at skatten på alminnelig inntekt er redusert fra 27 til 24 prosent.
DN170512 Det grunnlaget forplikter regjeringen og partene i jordbruksoppgjøret med tydelige føringer for at inntektsnivået heves slik at inntektsavstanden til andre grupper i samfunnet reduseres .
DB170512 Selv om oljepengebruken i 2017 reduseres med 4,7 milliarder kroner, og selv om arbeidsledigheten faller, er ikke dette nødvendigvis tegn på en friskmeldt økonomi.
DN170511 « Viktige årsaker til at oljepengebruken reduseres , er lysere utsikter for norsk økonomi og færre ekstraordinære utgifter til asyl- og innvandringsområdet og arbeidsledighetstiltak.
DN170511 En annen årsak er at utgiftene til folketrygden reduseres », skriver NTB.
DN170511 Personellkostnadene i Hæren må reduseres , mener Landmaktutredningen.
DB170511 Selv om oljepengebruken reduseres med 4,7 milliarder kroner, og arbeidsledigheten dupper rundt 4,3 prosent, er ikke dette nødvendigvis et tegn på at regjeringen har håndtert ansvaret med økonomien godt.
DA170511 En viktig årsak til at bruken nå reduseres noe, er lysere utsikter for norsk økonomi, med styrket vekst og fallende ledighet i år og neste år.
DA170511 En annen årsak er at utgiftene til Folketrygden reduseres med 5,5 milliarder kroner, etter det NTB er kjent med.
AA170511 For Norges mest solgte motorsykkel, Yamaha MT-07, reduseres avgiften med 4.000 kroner.
AA170511 - Dette er en teknisk innkassering som først og fremst skyldes at utgiftene til folketrygden reduseres med 5,5 milliarder, sier Marthinsen.
AA170511 En viktig årsak til at bruken nå reduseres noe, er lysere utsikter for norsk økonomi, med styrket vekst og fallende ledighet i år og neste år.
AA170511 En annen årsak er at utgiftene til folketrygden reduseres med 5,5 milliarder kroner.
VG170510 Men i dag brukes hjemmene også til barn med vanlige behov, uten at hverken tiltakene eller prisene nødvendigvis reduseres , ifølge rapporten.
DN170510 Personellkostnadene i Hæren må reduseres , mener Landmaktutredningen.
DB170510 Omskjæring kan ikke reduseres til et rent medisinsk spørsmål.
DA170510 Derfor må innholdet av tjenestene som divisjonen leverer reduseres .
AP170510 Det er samtidig bestemt at styret skal reduseres fra ti til ni medlemmer.
DN170509 Salgspresset i forrige uke ble utløst av bekymring for at globale oljelagre ikke reduseres så raskt som håpet, spesielt som følge av vedvarende produksjonsvekst i USA.
DB170509 Bahrain Merida reduseres dermed til åtte mann, etter at den eneste spanjolen laget tok med seg til Italia har blitt kastet ut.
AP170509 Med bro reduseres brann- og ulykkesrisikoen kraftig.
SA170508 - Arbeiderpartiet og jeg vil at klimautslippene fra hele transportsektoren skal reduseres kraftig i årene frem mot 2030, og dette er også en viktig prioritet i bilpolitikken.
FV170508 - Arbeiderpartiet og jeg vil at klimautslippene fra hele transportsektoren skal reduseres kraftig i årene frem mot 2030, og dette er også en viktig prioritet i bilpolitikken.
DB170508 Frp har i år lovet at bompengene i distriktene skal reduseres med ti prosent i løpet av 2017. 5.
BT170508 - Arbeiderpartiet og jeg vil at klimautslippene fra hele transportsektoren skal reduseres kraftig i årene frem mot 2030, og dette er også en viktig prioritet i bilpolitikken.
AP170508 - Arbeiderpartiet og jeg vil at klimautslippene fra hele transportsektoren skal reduseres kraftig i årene frem mot 2030, og dette er også en viktig prioritet i bilpolitikken.
AA170508 - Arbeiderpartiet og jeg vil at klimautslippene fra hele transportsektoren skal reduseres kraftig i årene frem mot 2030, og dette er også en viktig prioritet i bilpolitikken.
VG170507 - Det er en plantevekst som er energisparende og som magasinerer regnvann, slik at belastningen på avløpssystemet i byen reduseres , forklarer Støre.
SA170507 På lengre sikt vil økende skala og de nye økosystemene som skapes i tilknytning til ny teknologi, gi lønnsomhet som bidrar til at prisforskjellen mellom bærekraftig og fossil diesel reduseres .
SA170507 Det er viktig med et kritisk blikk når konfirmasjon reduseres til statusjag og kommersialisme.
BT170507 Sykelønnen for langtidsfravær reduseres til 90 prosent.
AP170507 Med bro reduseres brann- og ulykkesrisikoen kraftig.
SA170505 Energibehovet reduseres gjennom isolasjon, tetthet, vinduer, utnytting av solenergi og varmegjenvinning.
DN170505 Regjeringen viser ingen vilje til å følge opp Stortingets vedtak om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal reduseres , mener Bondelaget.
AP170505 Energibehovet reduseres gjennom isolasjon, tetthet, vinduer, utnytting av solenergi og varmegjenvinning.
AA170505 Kanskje kan tiltak som bedrer rettssikkerheten i barnevernssaker også bidra til at angsten for barnevernet i befolkningen reduseres over tid.
AA170505 NSB skal få konkurranse på skinnene, politidistriktene reduseres og det er innført fritt behandlingsvalg mellom offentlig og private helseinstitusjoner, for å nevne noe.
BT170504 Hver gang Sylvi Listhaug åpner munnen, reduseres sannsynligheten for at partiet fortsetter i regjering.
AP170504 - Avgifter på bil skal reduseres og vris over på bruk, sies det i forslag til nytt handlingsprogram for Frp.
VG170503 Som følge av hendelsen sier Lie at Kongsberg Gruppen innfører en ny rutine hvor risikoen for menneskelig svikt « reduseres vesentlig ».
DB170503 Innflytelsen fra private givere og organisasjoner skulle reduseres og bidragsyterne identifiseres.
DB170503 Frihet som reduseres til valgfrihet foran impulskjøpets potetgullhylle er ikke nok for et samfunn som vil kalle seg sivilisert.
DB170503 Skattesatsen for personer og selskaper var på 28 prosent i 2013, er nå redusert til 24 prosent og skal i 2018 reduseres til 23 prosent for slik å sikre økt aktivitet, økte investeringer og trygge arbeidsplasser.
DB170503 Hun mener åpenbart i fullt alvor at oljefondet reduseres , og at en årlig økning i sparegrisen på om lag ett tusen milliarder kroner er å mishandle sparegrisen og tømme sparekontoen.
BT170503 De tre nordligste fylkene skal reduseres til to.
AP170503 Styret er litt i overkant stort og vi har funnet at det er hensiktsmessig at styret reduseres med ett medlem.
AP170503 Da Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre inngikk en avtale om kommune- og regionreform i februar i år, var det enighet om at Norge skulle reduseres fra 19 fylker til om lag 10 - 11.
AP170503 februar i år, ble det lagt frem at Norge skulle reduseres fra 19 fylker til om lag 10 - 11.
SA170502 Fjernvarmenettet utvides og bruk av naturgass til varme reduseres vesentlig når dagens « øyer » i Sandnes og Stavanger koples på fjernvarmenettet og dermed blir « landfaste » i henholdsvis 2017 og 2020.
DA170502 - Jeg er bekymret for at Hærens evne til å kunne kjempe reduseres så mye at den ikke er troverdig, sier Sunde til NRK.
AA170502 - Jeg er bekymret for at Hærens evne til å kunne kjempe reduseres så mye at den ikke er troverdig, sier Sunde til NRK.
AA170502 Trafikkstøy kan ikke reduseres med ett enkelt grep.
DB170430 Offentlige utgifter må reduseres .
DA170430 * Heimevernets bemanning og områdestruktur må holdes oppe og ikke reduseres , slik Stortingets flertall har vedtatt.
AA170430 Heimevernets bemanning og områdestruktur skal opprettholdes og helst styrkes, ikke reduseres , slik stortingsflertallet har vedtatt.
SA170428 Inntektene fra salg av slike kvoter går til å finansiere og fremme utbygging av fornybar energi - fysisk sett reduseres ikke flyets utslipp.
DB170428 Når personvernet svekkes, reduseres også individets frihet, handlingsrom og autonomi.
VG170427 Enten å legge et enormt press på Nord-Korea, både militært og økonomisk, for å hindre ytterligere prøveutskytinger og se til at lageret av atomvåpen reduseres .
DB170427 Videokvaliteten er for øvrig inntil 1080p/30 eller 720p/60 når dronen er i nærheten, som reduseres til 720p/30 når dronen er lenger unna.
DA170427 Samtidig ble det med bredt flertall vedtatt en forskriftsendring som i hvert fall Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og Sp mener bør føre til at den norske ulvestammen kan reduseres slik at det politisk vedtatte bestandsmålet kan nås.
AA170427 For det første må bankenes kontroll med boligfinansieringen reduseres kraftig.
VG170426 Vi vil videreføre elbil-fordelene fordi utslippene i trafikken må reduseres drastisk.
DN170426 Finansminister Steven Mnuchin går inn for at bedriftsskatten reduseres fra 35 til 15 prosent.
DB170426 Med økt digitalisering av helsetjenester, vil denne summen reduseres .
DA170426 Mot slutten av debatten, akkurat da mange nok trodde at Stortinget var i ferd med instruere klima- og miljøministeren til å åpne for felling slik at den norske ulvestammen kan reduseres i tråd med bestandsmålet Stortinget vedtok i fjor, påpekte imidlertid Høyre-statsråden at han ikke kan gi en slik garanti.
AA170426 - Resultatet bekrefter at energiproduksjonens andel av konsernets resultat reduseres .
DN170425 - Et enstemmig storting sier at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper skal reduseres .
BT170425 Samtidig reduseres bompengene som kan brukes på samferdselstiltak i regionen med samme beløp » skriver regionveisjef Helge Eidsnes i en pressemelding.
DB170424 I dag stenger vi rullebanen i korte perioder, så kapasiteten reduseres deretter.
DB170424 Han viser til at vedlikeholdsetterslepet økte i åtte rødgrønne år, men at forfallet nå reduseres .
DB170424 Han poengterer at regjeringens prosjekt er å levere bedre tjenester samtidig som kostnadene skal reduseres med en milliard kroner, blant annet ved å redusere antall mellomledere i NSB.
AP170423 Antall politidistrikter reduseres fra 27 til 12 i det som Regjeringen kaller « nærpolitireformen » og antall lensmannskontorer/politistasjoner er redusert fra 340 til 221.
FV170422 Kompromisset innebærer ingen regelendring, men at bruken av midlertidig opphold reduseres .
DB170422 En annen positiv konsekvens er at antall kampavgjørende dommerfeil vil reduseres betydelig ( men de vil ikke forsvinne, som jeg skal komme tilbake til ).
DA170422 I Arbeiderpartiets forslag til partiprogram heter det at arbeidsavklaringspenger ( AAP ) skal reduseres til to år for de som er født etter 1990.
BT170422 Skal perioden med arbeidsavklaringspenger reduseres fra fire til to år ?
BT170422 Det er behov for å endre praksis, slik at midlertidigheten reduseres .
AP170422 Kompromisset innebærer ingen regelendring, men at bruken av midlertidig opphold reduseres .
AP170422 Kompromisset innebærer ingen regelendring, men at bruken av midlertidig opphold reduseres .
SA170421 At fraværsgrensa trengs - og virker - motbeviser at skolen kunne organiseres etter illusjonen om kunnskapshungrige elever som tar ansvar for egen læring, mens læreren reduseres til en veileder.
DB170421 Denne andelen vil reduseres opp mot de siste dagene før valget, men kan gi avgjørende utslag når feilmarginen mellom de fire kandidater ligger på under 5%.
DA170421 Vi er villig til å gå med på et kompromiss, sier Vallhammer, men understreker at det forutsetter at vedtaket blir så konkret at bruken av midlertidighet reduseres betydelig og at man sikrer en endring i praksis.
AP170421 I forslaget reduseres støtteperioden fra fire til to år og suppleres med en jobbgaranti fra NAV og kommunen.
AA170421 Vi er villig til å gå med på et kompromiss, sier Vallhammer, men understreker at det forutsetter at vedtaket blir så konkret at bruken av midlertidighet reduseres betydelig og at man sikrer en endring i praksis.
SA170420 Klimakur 2020 foreslår derfor at gassmarkedet reduseres ved at veksthusbransjen kobler seg vekk fra gassrøret og går over til flisfyring.
SA170420 Skanska Norges regionkontor reduserer bemanningen fra 85 til 40, og reduseres til distriktskontor.
VG170419 Vestpol Hebe er fryktelig usikker, men har klar fordel av voltestart og skulle hun komme foran, forsvarer hun seg bra og galopprisikoen reduseres .
VG170419 Utslippene fra fossil energi må reduseres , hvis ikke setter vi framtidige generasjoner i en alvorlig situasjon.
VG170418 Strøm tror politikerne i en tid hvor oljeinntektene reduseres , ikke vil sitte og se på at melkekuen bilavgifter, vil forsvinne som inntektskilde til statskassen.
DA170418 - Når klimaloven skal vedtas av Stortinget nå i vår, må politikerne sørge for at den inneholder en tydelig forpliktelse til å utarbeide en handlingsplan for hvordan utslippene skal reduseres i Norge framover, mener hun.
AP170418 USA og Kina må finne sammen for å håndtere Nord-Korea på en slik måte at krigsfaren reduseres .
AP170417 Konsekvensene av menneskelige feil reduseres .
DB170414 - Det eneste som på sikt kan redde revene, er om utslipp av CO2 og andre klimagasser reduseres .
DB170412 Kompensasjonen reduseres med 50 prosent når du tilbys plass på en annen flygning til bestemmelsesstedet, og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flygningen som var bestilt med mer enn : ¶ * 2 timer ved flygning opptil 1500 km ¶ * 3 timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger p
AP170412 Konsekvensene av menneskelige feil reduseres .
AP170412 Konsekvensene av menneskelige feil reduseres .
DN170411 Samtidig vil renteforskjellen mellom Tyskland og Frankrike reduseres .
DB170411 Lønnsgapet mellom menn og kvinner reduseres .
AP170410 Da skal man i område etter område langs kysten vurdere lakselusas effekt på vill laksefisk før det bestemmes om oppdrett kan økes, stå på stedet hvil eller må reduseres .
DB170409 At klimagassutslippene i verden må reduseres , er fakta.
DA170408 mai reduseres tilbudet, og morgensvømming utgår fra Hundvåg og Kvernevik torsdag og fredag, og kun onsdag fra klokken 06.00 til 09.00 står igjen som et alternativ i de to hallene.
VG170407 - Vårt system gjør at plassbehovet reduseres med en tredjedel, mengden som skal fraktes ut av byen halveres, dermed blir det mye mindre transport, og du får ut ca. 50 prosent mer fornybar energi i form av biogass i prosessen.
DB170407 Da reduseres diskriminering til en slags individuell mobbing løsrevet fra samfunnsstrukturer, kjønn, seksuell legning, rase og klasse, helt adskilt fra den politiske sfæren.
DA170407 - Antall soldater reduseres noe, men det legges det til rette for at innsatsstyrkene skal kunne anvendes fleksibelt i hele landet.
DA170407 - Hvis den dyre elsykkelen din ikke står trygt på jobb, reduseres også lysten til å sykle, påpeker han.
VG170406 Det er også en fare for at IT-systemer, som er vanskelig å verdifastsette, kan reduseres i reell verdi raskere enn antatt.
SA170406 Når maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år og maksimal forlengelse begrenses til to år, betyr det at Nav har opptil fem år på å avklare den enkelte AAP-mottaker.
VG170405 Selv om iverksatte tiltak har ført til redusert saksbehandlingstid, mener utvalget at denne fortsatt bør reduseres .
DN170405 Dagens 19 fylker skal reduseres til " om lag " ti regioner, og antall fylkesmenn følger etter.
BT170405 Dagens 19 fylker skal reduseres til « om lag » ti regioner, og antall fylkesmenn følger etter.
VG170404reduseres forfallet.
DN170404 En konsekvens av dette er at også de regionale forskjellene gradvis vil reduseres i løpet av året, sier Thore Eek i NBBL.
DN170404 En konsekvens av dette er at også de regionale forskjellene gradvis vil reduseres i løpet av året, sier Eek.
DN170404 Forventet avkastning av oljefondet er nedjustert til 3 prosent, og uttaket reduseres tilsvarende.
DB170404 Saltsmak reduseres , men umamismaker, som sopp, tomat, biff og sjømat forsterkes i høyden.
DB170404 Da risikerer vi at norsk reduseres til et talespråk.
DA170404 - Når antallet soldater reduseres med 40 prosent så sier det seg selv at tilstedeværelsen blir svekket.
DA170404 januar i år : « Det ligger an til at antall soldater i HV-08 reduseres fra 6300 soldater til 3500 soldater.
BT170404 Både sykefraværet og offentlige utgifter må reduseres .
AP170404 Dessuten er forventet avkastning av oljefondet nedjustert til 3 prosent, og uttaket reduseres tilsvarende.
AA170404 For hvert leskur som knuses i småbiter, reduseres sjansen for at Trondheim kan beholde fine og ryddige bussholdeplasser.
AA170403 Nå har den øverste domstolen i den sunnimuslimske golfstaten besluttet at straffen skal reduseres til fire års fengsel, opplyste en ikke navngitt rettskilde mandag.
VG170402 SVEKKET GLEDE : Professor Øystein Tunsjø sier Europas makt reduseres og at mulige stormaktkonflikter kan bli flyttet fra land i Europa til havs i Asia.
DB170401 Der står det at hvis togradersmålet skal nås vil det globale forbruket av olje og gass reduseres med en femtedel innen 2040.
DN170331 Samtidig vil bidraget fra oljefondet som andel av økonomien bli redusert, ettersom økonomien fortsetter å vokse og tilførselen av inntekter fra olje- og gassvirksomheten reduseres .
DN170331 I klartekst betyr dette at inntektene enten må økes eller utgiftene reduseres for å balansere statsbudsjettet.
DA170331 Konsekvensen av vedtaket er at heimevernsstrukturen må reduseres .
VG170330 Tar du to av disse legemidlene, reduseres nemlig angitt døgndose med 50 prosent.
VG170330 - En 100 prosent stilling gir 100.000 kroner, beløpet reduseres ut fra hvor stor stillingen er.
SA170330 Derfor må kuttene bli ekstra store i transportsektoren når utslippene i ikke-kvotepliktig sektor skal reduseres med minst 40 prosent innen 2030.
DN170330 Målet tallfestes til at klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelsesorden 80 til 95 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 1990.
DN170330 Maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år, sykdomskravet skal tydeliggjøres og mottaker må nå være villig til å søke arbeid utenfor hjemsted.
DB170330 Maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år, sykdomskravet skal tydeliggjøres og mottaker må nå være villig til å søke arbeid utenfor hjemsted.
DB170330 - Hvis man kan finne ut hvordan man effektivt kan bruke raketter akkurat som flym vil kostnaden av tilgang til verdensrommet reduseres med så mye som en faktor på hundre, sa Musk til SpaceXs News i forkant av den vellykkede utskytingen.
DB170330 - Hvis man kan finne ut hvordan man effektivt kan bruke raketter akkurat som fly, vil kostnaden av tilgang til verdensrommet reduseres med så mye som en faktor på hundre, sier Elon Musk til SpaceXs News.
BT170330 Maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år, sykdomskravet skal tydeliggjøres og mottaker må nå være villig til å søke arbeid utenfor hjemsted.
AP170330 Konflikter ødelegger infrastruktur - som veier, flyplasser, skoler, sykehus og fabrikker - slik at landets produksjon og inntekt reduseres .
AP170330 Konflikter ødelegger infrastruktur - som veier, flyplasser, skoler, sykehus og fabrikker - slik at landets produksjon og inntekt reduseres .
AP170330 Målet er ikke å spare penger, men samtidig sier hun at USAs andel av budsjettet til fredsbevarende operasjoner må reduseres fra 29 til 25 prosent.
AP170330 I løpet av de nærmeste dagene skal Sikkerhetsrådet stemme over hvorvidt oppdraget med 19.000 personer utplassert i Kongo skal forlenges eller reduseres .
AP170330 Men skulle aksjeverdien falle med 10 prosent, vil beløpet måtte reduseres til 207 milliarder - altså med 23 milliarder kroner.
AA170330 Målet er ikke å spare penger, men samtidig sier hun at USAs andel av budsjettet til fredsbevarende operasjoner må reduseres fra 29 til 25 prosent.
AA170330 I løpet av de nærmeste dagene skal Sikkerhetsrådet stemme over hvorvidt oppdraget med 19.000 personer utplassert i Kongo skal forlenges eller reduseres .
AA170330 Maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år, sykdomskravet skal tydeliggjøres og mottaker må nå være villig til å søke arbeid utenfor hjemsted.
VG170329 Stønadsperioden reduseres og det stilles strengere krav.
VG170329 * Maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år.
AP170329 I et « verste fall»-scenario reduseres overlevelsen av torskeegg og larver med 43 prosent.
AP170329 Stortingets flertall, regjeringspartiene og Venstre og KrF, er enige at dagens 19 fylker skal reduseres til rundt ti nye regioner.
AP170329 - Utvalget skal også vurdere om dagens inndeling i 19 valgdistrikter skal videreføres, men også om antallet skal reduseres i tråd med fylkesstrukturen.
DN170328 Overføringene til FNs grønne klimafond skal reduseres til 0 dollar.
DB170328 Overføringene til FNs grønne klimafond skal reduseres til 0 dollar.
DB170328 Overføringene til FNs grønne klimafond skal reduseres til 0 dollar.
DA170328 Overføringene til FNs grønne klimafond skal reduseres til 0 dollar.
BT170328 Overføringene til FNs grønne klimafond skal reduseres til 0 dollar.
VG170327 - Dersom støtten til løypepreparering reduseres , så blir det færre løyper å gå på ski i, illustrerte Veum.
SA170327 Ifølge rapporten reduseres bestanden i et « verste fall»-scenario med rundt 12 prosent.
AP170327 Det er særlig de mest alvorlige kreftformene som reduseres , slik som lungekreft.
AP170327 Ifølge rapporten reduseres bestanden i et « verste fall»-scenario med rundt 12 prosent.
AP170327 Myndighetene lanserte i 2016 « Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, » hvor blant annet bruk av antibiotika til mennesker skal reduseres med 30 prosent innen 2020.
DB170326 ( Dagbladet ) : Årets sesong av « 71° nord - Norges tøffeste kjendis » er godt i gang på TVNorge, og søndag kveld skal gruppa på ti kjendiser reduseres til åtte.
DN170324 Men ifølge Senterpartiets forslag til partiprogram skal Reitan betale mindre i skatt : « Bunnfradraget i formuesskatten økes og formuesgrunnlaget for driftsmidler og aksjer reduseres videre.
DB170324 Jeg ønsker å få i gang en bevisstgjøring rundt temaet språkkompetanse, og at ukritisk sending av dubbede programmer bør reduseres som et ledd i å ivareta læringsarenaer for utvikling av både norsk og engelsk ( fremmedspråk ).
DA170324 - HV-08 kommer fortsatt til å ha ambisjoner om å være de første på plass ved behov, uansett hvor mye distriktet reduseres , Men ambisjonsnivået på sivilt-militært samarbeid og støtte kommer til å måtte justeres, sier Ellingsen.
AA170323 - Strekningsmåling av fart har vist seg som et svært godt trafikksikkerhetstiltak fordi farten reduseres over en lang strekning.
AA170323 Regjeringens regionreform innebærer at dagens 19 fylker reduseres til 10 eller 11 regioner.
AA170323 Det betyr også at antallet fylkesmenn reduseres fra dagens 17 til 11 fra 1. januar 2019.
BT170322 Disse historiske tendensene går igjen i de aller fleste land : Først går dødstallene ned, mens det tar tid før fødselstallene reduseres tilsvarende og man får en balansert befolkningsvekst.
AA170322 Selv om vi stanser all biltrafikk i dette øyeblikk her i landet ville verdens totale utslipp reduseres med under en promille, det er den berømte fjerten i snøstormen.
VG170321 november i fjor, sa han at inntaket av alvorlige narkotikasaker måtte reduseres i en periode på grunn av stor saksmengde : ¶
DN170321 Alderspensjonen i folketrygden skal reduseres , og særlig vi unge må ta støyten, sier tillitsvalgt Åsne Skjelbred Refsdal LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag ( NTL ) til Klassekampen.
DB170321 I I Finland mottar 35 prosent av elevene spesialundervisning det første året, for så å reduseres til 15 prosent i 13-årsalderen.
AA170321 Alderspensjonen i folketrygden skal reduseres , og særlig vi unge må ta støyten, sier tillitsvalgt Åsne Skjelbred Refsdal LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag ( NTL ) til Klassekampen.
SA170320 Reguleringsforskriften innebærer at alderspensjonen justeres i takt med lønnsveksten, og deretter reduseres det hele med 0,75 prosent.
DN170320 Reguleringsforskriften innebærer at alderspensjonen justeres i takt med lønnsveksten, og deretter reduseres det hele med 0,75 prosent.
DB170320 - I artiklene etter FN-talen reduseres Clooney fra en advokat med kunnskap og meninger til et objekt i en kjole.
DB170320 - Amal reduseres til utseende og fruktbarhet ¶
DN170319 Det skal også lages en strategi for kultur og reiseliv, forskningsinnsatsen innen reiseliv skal økes og tilsyn og kontroller med næringen skal både forenkles og reduseres i omfang.
AA170319 - Streknings-ATK har vist seg å gi langt større trafikksikkerhetsgevinst fordi farten reduseres over en lang strekning.
DB170318 Selv sport på dette nivået må aldri reduseres til et kynisk spill om penger.
AA170318 Trafikkbråk : Støyplagen skal reduseres .
AA170318 Noen ganger må likevel antallet boliger i nye prosjekter reduseres for å sikre god nok bokvalitet.
AA170318 I den nasjonale handlingsplanen mot støy står det at antallet svært støyutsatte personer skal reduseres med 30 prosent innen 2020.
AA170318 Det er et nasjonalt mål at støyplagen skal reduseres innen 2020.
VG170317 Aldersgrensen for å stille til valg reduseres fra 25 til 18 og presidentens veto i parlamentet kan fortsatt hindres av flertallet.
SA170317 Samtidig vil logistikkostnader og administrasjonskostnader reduseres , sier administrerende direktør Inge Brigt Aarbakke i Aarbakke AS.
FV170317 Dermed bedres lønnsomheten og utslippene av klimagasser kan reduseres .
DN170317 NHO-sjef Kristin Skogen Lund skriver i en epost til DN at det er " Veldig bra at skatt på norskeide hoteller reduseres , slik at reiselivsbedriftene i enda større grad kan skape gode jobber i hele landet.
DA170317 - Det er veldig bra at skatt på norskeide hoteller reduseres , slik at reiselivsbedriftene i enda større grad kan skape gode jobber i hele landet, sier hun.
DA170317 Hun viser til Stortingets vedtak om at nedbyggingen av matjord skal reduseres til 4.000 dekar i året fram mot 2020.
BT170316 I Norge selges det så mange elbiler at det fremtidige behovet for biodrivstoff reduseres med 75 prosent.
BT170316 Dermed reduseres det fremtidige behovet for biodrivstoff.
AP170316 Klimautslipp reduseres med 140.000 tonn CO₂ globalt gjennom vedtaket om økt bruk av biodrivstoff, viser utredningen..
AA170316 Antall doser HPV-vaksine reduseres fra tre til to i barnevaksinasjonsprogrammet.
AA170316 Antall besøk i klasserommet reduseres fra tre til to, men det er lurt å være to helsesøstre ved hvert besøk, sier Wergeland Sørbye.
SA170315 I Norge selges det så mange elbiler at det fremtidige behovet for biodrivstoff reduseres med 75 prosent.
FV170315 I Norge selges det så mange elbiler at det fremtidige behovet for biodrivstoff reduseres med 75 prosent.
DB170315 De konstitusjonelle endringene vil også bety at antall folkevalgte reduseres , at statsministerrollen forsvinner og at presidenten vil kunne sette sammen sin egen regjering samtidig som parlamentet vil ha mindre kontroll.
DB170315 De konstitusjonelle endringene vil også bety at antall folkevalgte reduseres , at statsministerrollen forsvinner og at presidenten vil kunne sette sammen sin egen regjering samtidig som parlamentet vil ha mindre kontroll.
DA170315 Lokalkunnskapene fra de to 110-sentralene blir dermed videreført, samtidig som driftskostnader reduseres og fagmiljøet blir større.
AP170315 Etter at Deltour og Halet anket dommene de fikk, anbefalte også påtalemyndigheten at straffene burde reduseres .
AP170315 I Norge selges det så mange elbiler at det fremtidige behovet for biodrivstoff reduseres med 75 prosent.
DN170314 ¶ Mange av de smarte elementene i fremtidens kraftsystem er knyttet til at forbruk, lokale energilager og produksjon fortløpende kan tilpasse seg til situasjonen i kraftsystemet, for eksempel ved at noen typer forbruk reduseres hvis en feil oppstår, sier forfatteren.
DB170314 Noen prognoser sier at de nå kan reduseres hhv. til 10 og 24 plasser.
DA170314 Kjøretiden med bil kan faktisk komme ned i 4-5 timer når veistandarden heves og kjørelengden reduseres .
DA170314 * Innsatsen på nett reduseres .
DA170314 * Arbeid med kommunikasjon og informasjon kan reduseres .
VG170313 Endringene som republikanerne i Representantenes hus nå har foreslått, vil trolig føre til at 24 millioner mennesker mister helseforsikringen sin innen 2026, mens landets underskudd vil reduseres med 337 milliarder dollar over ti år.
VG170313 For hver påbegynte uke etter fristens utløp, reduseres gebyret med 25 prosent, sier Gyldenskog.
DN170313 Det betyr at erstatningsplikten til rammede passasjerer reduseres .
DN170313 Den amerikanske grunnloven krever imidlertid at presidenten mottar en lønn, og at den ikke kan reduseres i løpet av presidentperioden.
DB170313 De konstitusjonelle endringene vil også bety at antall folkevalgte reduseres , at statsministerrollen forsvinner og at presidenten vil kunne sette sammen sin egen regjering samtidig som parlamentet vil ha mindre kontroll.
AP170313 Kjønnsskjevheten i høyere utdanning kan altså ikke reduseres til noen få, lukkede studier slik kjønnsforskeren Harriet Bjerrum Nielsen forsøker her i Aftenposten.
DA170312 Støre viste også til Solbergs løfte om at arbeidslinjen skulle styrkes, og at utenforskapet skulle reduseres .
AA170312 Støre viste også til Solbergs løfte om at arbeidslinjen skulle styrkes, og at utenforskapet skulle reduseres .
VG170311 Det understrekes samtidig at forekomsten av bakterien reduseres når kjøttet fryses.
SA170311 Det understrekes samtidig at forekomsten av bakterien reduseres når kjøttet fryses.
DB170311 Barnefattigdommen kan reduseres med økt målrettet barnetrygd, men vil samtidig svekke foreldres incentiv til å jobbe ( slik kontantstøtten fungerer nå ).
AP170311 Det understrekes samtidig at forekomsten av bakterien reduseres når kjøttet fryses.
AP170311 Programkomiteen hadde i utgangspunktet bare foreslått at Høyre skulle gå inn for at formuesskatten « på arbeidende kapital skal reduseres og fases ut ».
AA170311 Det understrekes samtidig at forekomsten av bakterien reduseres når kjøttet fryses.
AA170311 Der het det at det bare var formuesskatten på arbeidende kapital som skulle reduseres og fases ut.
AA170311 Vedtaket viser at høyrefolk både i byene og distriktet står samlet i vårt syn på at antall ulv skal reduseres .
AA170311 Nå har landsmøtet gitt en klar beskjed til regjeringen om at antall ulv skal reduseres .
BT170310 Sjøheimevernet skal legges ned allerede i år, kystkorvettene skal avvikles i 2025 og antallet ubåter reduseres fra seks til fire.
SA170309 Ettersom oljeinntektene nå reduseres , trenger vi nye økonomiske bein å stå på.
DB170309 I takt med fallende realboligpriser anslår vi imidlertid at boliginvesteringene vil flate ut og falle med nær 1 prosent i 2018, for deretter å reduseres med om lag 4 prosent i både 2019 og 2020.
DB170309 Permitteringsperioden bør snarest reduseres tilbake dit den var.
DB170309 BØR REDUSERES : - Permitteringsregelverket er et godt eksempel på at bare fordi LO og NHO blir enige om noe, er det ikke nødvendigvis bra for samfunnet.
VG170308 » Straffen reduseres i snitt med 30 prosent hvis voldtekten fant sted i et lukket rom, for eksempel hjemme. 77 prosent av voldtektene undersøkt ble begått i privat sfære.
VG170308 Straffen reduseres i snitt med 20 prosent hvis overgrepet fant sted på fest, med alkohol eller rusmidler involvert. 43 prosent av de undersøkte voldtektene var festrelaterte.
VG170308 - Det blir misvisende å konkludere med at « straffen reduseres med 30 prosent hvis voldtekten finner sted i lukkede rom » eller at « straffen reduseres med 20 prosent hvis overgrepet finner sted på en fest ».
VG170308 - Det blir misvisende å konkludere med at « straffen reduseres med 30 prosent hvis voldtekten finner sted i lukkede rom » eller at « straffen reduseres med 20 prosent hvis overgrepet finner sted på en fest ».
SA170308 Pensjonsutbetalingen reduseres ikke på grunn av arbeidsinntekt.i ¶
FV170308 Pensjonsutbetalingen reduseres ikke på grunn av arbeidsinntekt.
DB170308 Men i disse urolige tider, når vår verden blir mer uforutsigbar og kaotisk, reduseres , begrenses og reverseres kvinners og jenters rettigheter.
BT170308 Pensjonsutbetalingen reduseres ikke på grunn av arbeidsinntekt.
AP170308 Han er helt klar på at det ikke er i tråd med bystyrets vedtak fra forrige uke, om at naboene skulle informeres om byggevirksomheten og at skolebarnas sikkerhet ikke skulle reduseres .
AP170308 Fem scener : Marmorsalen som tar 800 personer uten stoloppsett ( ved ulike sceneoppsett og stolrader vil persontallet reduseres ), Vinterhagen : 120 personer, Hvelvet : 150 personer, Forstanderskapssalen : 150 personer og Gymsalen : 100 + 80 personer ¶
AP170308 Pensjonsutbetalingen reduseres ikke på grunn av arbeidsinntekt.
AA170308 Hun mener straffen bør reduseres til fire år, blant annet fordi han har erkjent straffskyld og i lagmannsretten er dømt for innførsel av et mindre kvantum hasj enn i tingretten.
SA170307 Laveste vanlige skattesats skal fremdeles være ti prosent, men høyeste skal reduseres fra 39,6 til 25 prosent. i ¶
SA170307 For det første skal skattetrykket reduseres betraktelig.
DB170307 Så fort du bruker telefonen, reduseres ladehastigheten.
BT170307 Idet vi tillater at mennesket reduseres til en vare har vi tatt et avgjørende steg i retning av et menneskefiendtlig samfunn.
BT170307 Idet vi tillater at mennesket reduseres til en vare har vi tatt et avgjørende steg i retning av et menneskefiendtlig samfunn.
AA170307 Programkomiteen i Høyre vil erstatte dagens formulering i partiprogrammet om at formuesskatten skal " fjernes på sikt " med en formulering om at " formuesskatten på arbeidende kapital skal reduseres og fases ut ".
SA170306 | Når maten i eldreomsorgen reduseres til en salderingspost i budsjettet ¶
SA170306 I debatter om eldreomsorgen reduseres maten til kalorier og næringsstoffer, kostøre og konkurranseutsetting.
DB170306reduseres posenes volum med 62 prosent.
DB170306 ( Dagbladet ) : Årets sesong av « Anno » nærmer seg slutten med stormskritt, og i løpet av finaleuka reduseres de fem gjenværende deltakerne til to finalister - og så én vinner.
DA170306 Tallet på plasser skal reduseres etter tre kriterier : ¶
DA170306 Tallet på plasser skal reduseres etter tre kriterier : ¶
BT170306 Klima- og miljødepartementet mente den måtte reduseres til 15.
BT170306 Tallet på plasser skal reduseres etter tre kriterier : ¶
AA170306 Tallet på plasser skal reduseres etter tre kriterier : ¶
AA170306 Det en hard realitet at bruken av fossil energi må reduseres om vi skal unngå at temperaturøkningene fortsetter.
AA170306 Skal barnetrygden reduseres gradvis, avhengig av inntekt, og hvilket byråkrati må til for å administrere et slikt system ?
DN170304 For å få mellomfinansiering må lånet reduseres kraftig : ¶
DN170304 De aller største kuttene får EPA, som nå har et budsjett på 8 milliarder dollar ( 68 milliarder kroner ), og som nå skal reduseres med en firedel, ifølge Business Insider.
AA170304 De aller største kuttene får EPA, som nå har et budsjett på 8 milliarder dollar ( 68 milliarder kroner ), og som nå skal reduseres med en firedel, ifølge Business Insider.
VG170303 Antall ansatte i miljødirektoratet skal reduseres med 20 prosent, ifølge en kilde med kjennskap til saken.
VG170303 Utenfor kvotepliktig sektor skal utslippene reduseres med 30 prosent.
DB170303 Antall ansatte i miljødirektoratet skal reduseres med 20 prosent, ifølge en kilde med kjennskap til saken.
DB170303 - Når antall fylkeskommuner halveres, er det naturlig at antall fylkesmannsembeter reduseres , sier Ingjerd Schou.
DA170303 * Antall tilgjengelige kvoter i sin helhet skal reduseres med 2,2 prosent hvert år i perioden 2021 - 2030.
AA170303 Antall ansatte i miljødirektoratet skal reduseres med 20 prosent, ifølge en kilde med kjennskap til saken.
SA170302 Velger man HBO, vil antall kanaler reduseres .
FV170302 Velger man HBO, vil antall kanaler reduseres .
DN170302 Men i det nye programforslaget for neste stortingsperiode heter det kun at « formuesskatten på arbeidende kapital skal reduseres og fases ut ».
DN170302 Akershus og Oppland Høyre foreslår at all formuesskatt, ikke bare på « arbeidende kapital », skal reduseres og fases ut.
DN170302 Utslippene skal reduseres innen 2030, og transportsektoren må ta betale en del av dette, sier Solberg.
DB170302 Utslippene skal reduseres innen 2030, og transportsektoren må ta betale en del av dette, sier Solberg.
DA170302 * Arbeid med kommunikasjon og informasjon kan reduseres .
BT170302 Velger man HBO, vil antall kanaler reduseres .
AP170302 Velger man HBO, vil antall kanaler reduseres .
AA170302 Samtidig bør tallet på statsadvokatembeter reduseres , noe utvalget mener vil sikre bedre kvalitet, større effektivitet og bedre fagledelse.
AA170302 Utslippene skal reduseres innen 2030, og transportsektoren må ta betale en del av dette, sier Solberg. ( ©NTB ) ¶
VG170301 Anbefalingen kommer som følge av et nytt EU-direktiv som krever at plastposebruk kraftig reduseres .
VG170301 Dermed reduseres også risikoen for spontanabort, siden disse prøvene øker risikoen med mellom 0,5 og én prosent.
DB170301 Poenget kan snarere være å speke på en svakhet ved det gjeldende skattesystemet i møte med en mulig framtid der skatteinntektene fra lønnsarbeid reduseres .
DA170301 - Det holder ikke å vedta at « saltingen skal reduseres der det er mulig ».
AA170301 Årsaken til at tiden kan reduseres er at det ikke lenger blir mulig å kjøpe billett om bord.
AA170301 Direktør for AtB, Janne Sollie, understreket at reisende ikke skal bekymre seg for å ikke komme seg på bussen, selv om tiden på holdeplassene skal reduseres .
AA170301 NAV venter at antallet vil reduseres til gjennomsnittlig 79.000 i år og 76.000 neste år, noe som tilsvarer en registrert ledighet på henholdsvis 2,9 prosent og 2,7 prosent.
DN170228 I den ferske treårsplanen for Oljefondet kommer det frem at eiendomssatsningen skal reduseres .
DN170228 - Kundene risikerer nå ikke bare at disse reduseres i realverdi for hvert år, men i tillegg at de kan miste deler av rettighetene gjennom konkurs, skriver LO-lederen.
DB170228 - Kundene risikerer nå ikke bare at disse reduseres i realverdi for hvert år, men i tillegg at de kan miste deler av rettighetene gjennom konkurs, skriver LO-lederen.
DA170228 - Kundene risikerer nå ikke bare at disse reduseres i realverdi for hvert år, men i tillegg at de kan miste deler av rettighetene gjennom konkurs, skriver LO-lederen.
AA170228 Det betyr at fasaden skal kles med treverk eller teglstein, at det skal være grønne områder på taket, at det skal bli mer park og mindre asfalt utenfor og at antallet parkeringsplasser skal reduseres .
VG170227 Gapet kan reduseres
VG170227 Forskerne bak rapporten konkluderer med at forskjellen mellom heterofile kvinner og de andre gruppene kan reduseres .
BT170227 Jo lenger vest du kommer, desto mer reduseres høyden over havet.
AP170227 Den nye togstrekningen gjennom deler av Aust-Agder og Telemark vil bidra til at reisetiden fra Kristiansand til Oslo reduseres med halvannen time.
AP170227 Den nye togstrekningen gjennom deler av Aust-Agder og Telemark vil bidra til at reisetiden fra Kristiansand til Oslo reduseres med halvannen time.
AP170227 Den nye togstrekningen gjennom deler av Aust-Agder og Telemark vil bidra til at reisetiden fra Kristiansand til Oslo reduseres med halvannen time.
VG170226 Utenfor kvotepliktig sektor skal utslippene reduseres med 30 prosent.
DN170226 ¶ For egg, geitemelk og korn betyr dette at bøndenes risiko øker og lønnsomheten reduseres .
BT170226 Da vannets varmekapasitet vil reduseres , gjelder dette sannsynligvis også ved reduksjon av dybden til fire meter, slik det nå er planlagt.
AP170226 Ved å følge kostrådene reduseres risikoen for overvekt, diabetes og hjerte- karsykdom.
VG170225 Ladetid på et 10 ampere anlegg er seks timer, men med den innebygde hurtigladeren og 32 amprere kurs reduseres ladetiden til 2,4 timer.
DB170224 Det gjør at Tour de Ski-vinnerens sjanser for å ta VM-gull på stafetten reduseres kraftig, men først og fremst er det synd for utøvernes rettigheter, mener Ustjugov.
DB170224 Stadig vekk tar noen til ordet for at Nav-stønader bør reduseres .
DA170224 Den foreslåtte bygningen har støyutsatte hybler mot flere sider, og støyutfordringene på tomten er store og det er svært viktig at støyen reduseres til et akseptabelt nivå i boligene og for uteoppholdsarealene.
DA170224 Innsatsens på nett reduseres .
DA170224 Arbeid med kommunikasjon og informasjon kan reduseres .
AP170224 Telenors dominans i mobilmarkedet skal reduseres , mener regjeringen.
AP170224 Men i neste tildelingsrunde har regjeringen nå instruert om at taket skal reduseres til 2x15 MHz. 900 MHz-båndet vil bli svært viktig i årene som kommer, fordi det er godt egnet for samtidig bruk av de tre teknologiene 2G, 3G og 4G.
AA170224 Men i neste tildelingsrunde har regjeringen nå instruert om at taket skal reduseres til2x15 MHz. 900 MHz-båndet vil bli svært viktig i årene som kommer, fordi det er godt egnet for samtidig bruk av de tre teknologiene 2G, 3G og 4G.
VG170223 Ifølge VGs undersøkelse er flere nordmenn positive til at antall fylker reduseres fra 19 til 10.
AP170223 - Den planlagte utbyggingen av hovedveier kan altså reduseres ?
AA170223 Målsettingen var at 19 fylkeskommuner skulle reduseres til ti eller elleve regioner.
FV170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358.
FV170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358.
DN170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358.
DN170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358.
DB170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358.
DB170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358.
DB170222 Antallet reduseres fra 426 til 358.
DB170222 Antallet reduseres fra 426 til 358.
DA170222 De tre nordligste fylkene skal reduseres til to.
DA170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358.
DA170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358.
DA170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 35 ( NTB ) ¶ | - Krokodilletårer ¶
DA170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 35 ( NTB ) ¶ | - Krokodilletårer ¶
BT170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358. 1,6 millioner innbyggere, nesten en tredel av landets befolkning, vil få ny kommune slik det ligger an nå.
BT170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358. 1,6 millioner innbyggere, nesten en tredel av landets befolkning, vil få ny kommune slik det ligger an nå.
AP170222 - Vi har en bedre grunnberedskap med flere mannskaper på plass i politiet nå enn i 2011, og våre responstidsmålinger viser også at responstiden reduseres når det haster mest, sier Schjeldrup.
AA170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358. 1,6 millioner innbyggere, nesten en tredel av landets befolkning, vil få ny kommune slik det ligger an nå.
AA170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358. 1,6 millioner innbyggere, nesten en tredel av landets befolkning, vil få ny kommune slik det ligger an nå.
AA170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358.
AA170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358.
AA170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358. ( ©NTB ) ¶
AA170222 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358. ( ©NTB ) ¶
VG170221 Dette er listen over Norges ti nye regioner : ¶ * 1 De tre nordligste fylkene skal reduseres til to.
DN170221 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 363.
DN170221 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 363.
DB170221 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 363.
DB170221 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 363.
DA170221 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 363.
DA170221 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 363.
DA170221 Med de kommunene som allerede har gjort vedtak om sammenslåing, vil antallet kommuner i landet reduseres fra 428 til 363.
BT170221 Den slår fast at dagens 19 fylker skal reduseres til om lag ti regioner.
BT170221 I tillegg blir det estetisk penere i byen og brannfaren reduseres når plastspannene tas bort.
BT170221 Den slår fast at dagens 19 fylker skal reduseres til om lag ti regioner.
AA170221 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358.
AA170221 Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358.
AA170221 Det er i dag sterkt fokus på hvordan risiko kan reduseres under behandlingen og det etableres poliklinikker for seneffekter i de fleste regioner.
DN170220 Importskatten er ment å dekke opp for statens inntektstap hvis den generelle selskapsskatten reduseres , slik Trump planlegger.
DA170220 - Vi i RIF tviler på at reduksjonen i bokvaliteten som foreslås, vil ha annen effekt på boligmarkedet enn at de tilbudte boligene vil gi lavere bokvalitet og ha negativ innflytelse på folkehelsen, uten at boligprisene vil reduseres nevneverdig, svarer Hansteen.
DA170220 - For første gang på 100 år reduseres boligkvaliteten.
SA170219 Straffen kan reduseres eller økes dersom én av de involverte partene anker til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
FV170219 Straffen kan reduseres eller økes dersom én av de involverte partene anker til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
FV170219 Straffen kan reduseres eller økes dersom én av de involverte partene anker til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
DB170219 Passer man på når man kan, vil risikoen for at noe skal skje reduseres betraktelig.
BT170219 Straffen kan reduseres eller økes dersom én av de involverte partene anker til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
BT170219 Straffen kan reduseres eller økes dersom én av de involverte partene anker til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170219 Straffen kan reduseres eller økes dersom én av de involverte partene anker til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AA170219 Hvis bilistene i større grad må kjøre E6, vil trafikken reduseres over Skovgård og trafikksikkerheten dermed øke.
VG170216 Sentralbanksjefens fremskrivning er ikke så konkret, men Øystein Olsen advarte tydelig nok mot en situasjon hvor vi har et høyt nivå på bruken av oljeinntekter og fondet samtidig reduseres .
DN170216 Olsen foreslo allerede i sin andre årstale i 2012 at krittstreken burde reduseres fra fire til tre prosent, og i 2015 slo han fast at regelens tid er forbi.
DN170216 - Med et høyt nivå på bruken av oljeinntekter er det en risiko for å havne i en situasjon hvor fondet reduseres betydelig, sier Olsen.
DN170216 Snart vil kostnadene trolig reduseres til en femtedel av dagens nivå, når den DNB-kontrollerte tjenesten er klar til å vrake de internasjonale betalingskortene Visa og Mastercard og heller basere transaksjoner i handelen på det norske systemet BankAxept.
DN170216 Teleselskapet har gjennom flere år gjort det klart at bemanningen i Telenor Norge netto reduseres med rundt 200 i året.
DN170216 Dagens 300 millioner samtaler til kundesentre skal reduseres med 80 prosent innen 2020, lovte han.
DB170216 Når oljeinntektene faller, investeringene reduseres og arbeidsledigheten øker eller stabiliserer seg på et relativt høyt nivå, vil det friste mer og mer å fortsette å pumpe oljepenger inn i økonomien.
DA170216 Kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen opplyser til VG at det ikke er noe problem å lande, men at kapasiteten på flyplassen reduseres når sikten er dårlig.
BT170216 Samtidig reduseres handlingsregelen, slik at maks tre prosent av avkastningen til oljefondet kan brukes til å krydre statsbudsjettet.
BT170216 Kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen opplyser til VG at det ikke er noe problem å lande, men at kapasiteten på flyplassen reduseres når sikten er dårlig.
BT170216 Samtidig reduseres handlingsregelen, slik at maks tre prosent av avkastningen til oljefondet kan brukes til å krydre statsbudsjettet.
AA170216 Kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen opplyser til VG at det ikke er noe problem å lande, men at kapasiteten på flyplassen reduseres når sikten er dårlig.
DN170215 Med et høyt nivå på bruken av oljeinntekter er det en risiko for å havne i en situasjon hvor fondet reduseres betydelig.
DB170215 Co2-utslippene vil som følge av nedleggelsen reduseres med mellom 250 000 og 300 000 tonn i året.
DB170215 Co2-utslippene vil nå reduseres med mellom 250 000 og 300 000 tonn i året.
BT170215 Erfaringer fra andre land viser at dersom heroinen røykes istedenfor å injiseres, reduseres overdosefaren og dødeligheten til null.
BT170215 Nå må prosjektet reduseres kraftig.
VG170214 Slik reduseres tilbudet : ¶
SA170214 Ap vil ha svar på hvordan Stavanger kommune har tenkt å ivareta rekruttering av sykepleiere og vernepleiere når lønnen nå reduseres .
DB170214 Han mener atomarsenalene kan reduseres kraftig gjennom en ny nedrustningsavtale med Russland, og at rakettforsvaret må oppgraderes umiddelbart under henvisning til Nord-Korea og Iran.
DA170214 Handlingsregelen må reduseres og oljepengebruken gradvis trappes ned.
DA170214 DEBATT : Handlingsregelen må reduseres og oljepengebruken gradvis trappes ned, skriver Aleksander Stokkebø ( H ).
DA170214 I tillegg reduseres avgiften med 12 prosent for bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter.
FV170213 Akuttkirurgien ved Sørlandet sykehus Flekkefjord må reduseres .
DN170213 Vi tror også leveringstiden kan reduseres betydelig fremover.
AA170213 For at det skal være oljepenger igjen til glede for fremtidige generasjoner, må statens pengebruk reduseres kraftig.
AA170213 Arbeiderpartiet foreslår at handlingsregelen for oljefondet endres slik at de årlige uttakene reduseres fra maksimalt fire til tre prosent.
DB170212 - I rovdyrforliket ( fra 2011, journ.anm ) kom man et skritt på vei ved at man fikk til en politikk som tilsa at bestanden skulle reduseres , men oppfølginga er det så som så med.
VG170211 Ved hjelp av revolusjonerende elektroniske mikroskopbilder fant forskerne ved Wisconsin Centerfor Sleep and Consciousness at synapsene - kontaktpunktet mellom to nerveceller - vokser seg sterke og store på dagtid for så å reduseres med nesten 20 prosent mens musene sover slik at det lages rom for mer utvikling og læring neste dag.
VG170211 Der reduseres vannet under kokingen.
SA170210 Dersom forbruket av storfekjøtt blir kuttet med nærmere 40 prosent innen 2050 og forbruket av lam og svin går ned med 13 prosent, kan klimautslippene reduseres med 520.000 tonn CO2-ekvivalenter årlig, ifølge rapporten, som er omtalt i Nationen.
DN170210 Differansen reduseres
AP170210 En femtedel av biltrafikken skal vekk og utslippene reduseres med 60 prosent innen 2020.
AP170210 En femtedel av biltrafikken skal vekk og utslippene reduseres med 60 prosent innen 2020.
AA170210 Dersom forbruket av storfekjøtt blir kuttet med nærmere 40 prosent innen 2050 og forbruket av lam og svin går ned med 13 prosent, kan klimautslippene reduseres med 520.000 tonn CO2-ekvivalenter årlig, ifølge rapporten, som er omtalt i Nationen.
VG170209 - Det vi trenger nå er å moderere immigrasjonen ; senke graden av nye ankomster slik at lønningene kan øke, velferdsutbetalingene kan reduseres og assimileringens makt kan knytte oss alle tettere sammen, skrev han i en kronikk i Washington Post i 2015.
SA170209 Kostnaden på drift av F-16 vil i årene fremover reduseres fordi vi bruker dem mindre, mens kostnaden per flytime øker, skriver kommunikasjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret i en epost.
DN170209 Kostnaden på drift av F-16 vil i årene fremover reduseres fordi vi bruker dem mindre, mens kostnaden per flytime øker, skriver kommunikasjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret i en epost. ( ©NTB ) ¶
DB170209 De anerkjenner at heroin i behandling gjør at bruken av ulovlig heroin reduseres og at dette også medfører en reduksjon i kriminaliteten, sammenliknet med de som går i vanlig metadonbehandling.
DA170209 « Flertallet mener at etableringsbarrierene i drosjemarkedet bør reduseres slik at nye aktører kan etablere seg og konkurransevilkårene blir like for nye og tradisjonelle aktører.
DA170209 - Bør fartsgrensene i tunnelene reduseres ?
AA170209 Kostnaden på drift av F-16 vil i årene fremover reduseres fordi vi bruker dem mindre, mens kostnaden per flytime øker, skriver kommunikasjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret i en epost. ( ©NTB ) ¶
VG170208 I 2013 lovet Høyre at skattene skulle kuttes med inntil 25 milliarder kroner, og at formuesskattene skulle kraftig reduseres med flere milliarder.
DN170208 Han tror antallet årsverk i morbanken kan reduseres stort de neste årene.
DB170208 For det andre er det forventet at inntektene fra oljevirksomheten reduseres .
DB170208 Også sykepengene skal reduseres fra dagens 100 prosent til 2/3 av inntekten og varigheten skal reduseres fra ett år til seks måneder.
DB170208 Også sykepengene skal reduseres fra dagens 100 prosent til 2/3 av inntekten og varigheten skal reduseres fra ett år til seks måneder.
DB170208 Graderte ytelser bør i utgangspunktet kreve at det er produksjonen og ikke tilstedeværelsen på arbeid som reduseres .
DB170208 Dette skal i teorien kunne løses ved at lønningene reduseres til den enkelte arbeidstakers produktivitet.
AP170208 De legger frem tre hovedargumenter for hvordan forbudet svir økonomisk for dem : For det første rammes statlige universiteter, for det andre statlige helseinstitusjoner og for det tredje reduseres skatteinntektene fra besøkende turister, studenter og forretningsreisende.
DB170207 Dagpengene reduseres etter hvor mye man jobber.
DB170207 Flere forskere har argumentert for at ulvekonflikter reduseres når lokale interessehavere involveres i forvaltningen.
DB170207 En viktig årsak til det er at den normdannende effekt et forbud mot ulovlig jakt kan ha, sterkt reduseres når staten selv iverksetter jakt på truede rovdyr.
DB170207 Med reell registrering av spillere, aldersgrense, tidsgrense, beløpsgrense og obligatorisk tapsgrense reduseres risiko.
DA170207 Hvis sykdomsdebuten utsettes med fem år, reduseres antallet tilfeller med 33 prosent, hevder Fladby.
AP170207 Nå fremmer Høyre kun forslag om « at formuesskatten på arbeidende kapital skal reduseres og fases ut.
DB170206 I strebete forsøk på å bli offentlige navn, filtreres tekster, meninger, bilder og videoer så mye at de reduseres til søvndyssende irrelevante gjesp.
AA170203 Størrelsen på pakningene reduseres og prisen ut til forbruker øker.
DB170202 Med automatkassen stiger prisen med 15.000, mens akselerasjonen reduseres til 7,8 sek.
AA170202 Det første regjeringen gjorde var å doble antall kyllinger man kan ha i et fjøs, egg kan ikke produseres over hele landet og antall melkeregioner skal reduseres .
DB170201 Veireno har siden oppstart jobbet hardt for at overtidsbruken reduseres til det minimale, hevder Enger.
DB170201 En spektakulær historie fra virkeligheten reduseres til et bakteppe for Oscar-vinnerens reise inn i stygghet i « Gold ».
BT170201 Biltrafikken skal reduseres kraftig.
AP170201 Med lengre botid reduseres andelene av innvandrere med lavinntekt.
AP170201 Med lengre botid reduseres andelene av innvandrere med lavinntekt.
AP170201 Med lengre botid reduseres andelene av innvandrere med lavinntekt.
NL170131 * Bedriftsskatteforliket på Stortinget følges opp ved at selskapsskatten reduseres , samt at vi vil følge opp forliket ifht. finansskatt og rentebegrensningsregelen.
DN170129 Hvis prisene holder seg lave lenge reduseres utbytte til eierne og dette fører til mindre velferd eller høyere skatter.
DB170129 Hos dem står det personlige stadig i fare for å reduseres til noe abstrakt og symbolsk, slik at det kollektive og det politiske skal få plass i det.
BT170128 Han tror heller ikke sosiale forskjeller reduseres ved å gi ekstra midler til mange skoler.
SA170126 Det betyr blant annet at de ikke har støtte for beamforming og MU-MIMO, altså kan ytelsen reduseres noe om det er mange enheter som etterspør data samtidig.
FV170126 Det betyr blant annet at de ikke har støtte for beamforming og MU-MIMO, altså kan ytelsen reduseres noe om det er mange enheter som etterspør data samtidig.
DN170126 Tidligere hadde Hansa Borg nasjonal distribusjon i Rema på 14,5 millioner liter, mens nå som bryggeriet får levere lokalt reduseres volumet til én million liter.
DB170126 Når skattene på de med høye inntekter øker, reduseres også insentivet til å kjempe for ytterligere lønnsøkninger, siden man får mindre igjen for hver krone i lønnsøkning jo høyere skattesatsen er.
DB170126 Hvis en datamaskin avgjør hvor vidt du har krav på trygdeordninger, banklån eller hvilken skole du kommer inn på, så reduseres den vilkårlige makta byråkrater har over livene våre.
BT170126 Dermed reduseres køen ytterligere av dem som venter på en kommunal utleiebolig.
BT170126 Det betyr blant annet at de ikke har støtte for beamforming og MU-MIMO, altså kan ytelsen reduseres noe om det er mange enheter som etterspør data samtidig.
AP170126 Avfallsgebyret må reduseres eller bortfalle for dem som rammes i henhold til en konkret vurdering for den perioden avfallet ikke blir hentet, mener hun.
AP170126 - Avsetninger til nye tap reduseres sammenlignet med tidligere perioder i 2016.
AP170126 Det betyr blant annet at de ikke har støtte for beamforming og MU-MIMO, altså kan ytelsen reduseres noe om det er mange enheter som etterspør data samtidig.
DB170125 - Ved lavere skyldgrad kan straffen reduseres til 12 måneder.
DB170125 Så er det så klart noen jaktrettigheter som reduseres litt, men det er et merkelig regnestykke, for man må spørre seg : Hva er det redusert ut fra ?, sier Håpnes, og påpeker at elgbestanden i Norge er blitt mangedoblet de siste 40 årene.
DB170125 - Selskapsskatten skal reduseres i tråd med skatteforliket, og fagforeningsfradraget skal økes.
DB170125 Teknologien begynner å bli moden, kostnadene reduseres og produktene blir bedre.
SA170124 Drivstofforbruket reduseres også med opptil 24 prosent.
DN170124 Det vil i så fall medføre at selskapsskatten i USA reduseres til 20 - 25 prosent.
DN170124 Det er også sannsynlig at en del av sanksjonene mot Russland reduseres , mener hun.
DN170123 Samsungs underleverandører var under press i fjor om å levere batterier med større kapasitet samtidig som den fysiske størrelsen på batteriene skulle reduseres .
DN170123 - En uansvarlig holdning vil føre til at produksjonen reduseres , det totalt motsatte av det organisasjonen sier at de ønsker, sier han.
BT170122 Men om en antar at utslippene fra denne sektoren må reduseres med 40 prosent fra dagens nivå, og at halve bidraget kommer ved å erstatte gassturbiner med elektrisk energi fra fornybare kilder, vil det være behov for ny elektrisk energi i størrelsesorden 6 TWh/år, altså omtrent like mye som for personbilene.
DN170119 Trump har nærmest erklært handelskrig mot Kina, samtidig som han varsler at det militære, politiske og diplomatiske engasjementet i Kinas nærområder skal reduseres .
BT170119 Når politiske diskusjoner reduseres til enkle analyser om identitet og interessegrupper, forsvinner en av demokratiets hjørnesteiner : kraften i de bedre argumenter.
DB170118 De sinte finner seg ikke lenger i at politikken reduseres til fornuftsbaserte argumenter og nye, ørkesløse runder med antropologi og løfter.
DN170116 Jeg mener antall atomvåpen burde være mye lavere, reduseres betraktelig, det er en del av det, sier Trump.
DB170116 Det er forståelig at det kan føles som om bruksspråket deres reduseres til et eksotisk sett av klanger, flott i kjenslevare dikt, men unyttig i andre sammenhenger.
AP170115 President Vladimir Putin røyker ikke selv, og han mener at det er viktig for folkehelsen at antall russiske røykere reduseres .
AP170115 Hovedmålet med den nye tiltakspakken er at antall røykere i Russland skal reduseres til 25 prosent av befolkningen innen 2025.
AP170114 Politidirektoratet la fredag frem sitt endelige vedtak om lokal organisering, som innebærer at antall lensmannskontorer og politistasjoner reduseres fra 340 til 221.
DB170113 - Bør antall renn i verdenscupen reduseres ?
DB170113 Hvor mye skatten reduseres , avhenger av marginalskatten.
SA170110 Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum til Dagens Næringsliv.
FV170110 Det vil innebære at dagens 340 tjenestesteder reduseres til 217.
FV170110 Det vil innebære at dagens 340 tjenestesteder reduseres til 217.
DN170110 Fremover vil kronestyrkingen gjennom fjoråret etter hvert kunne bidra til at importprisstigningen reduseres i inflasjonstallene.
DB170110 Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum Beyer i Rema til Dagens Næringsliv.
DB170110 MÅ initial;>REDUSERES " : - Kull må reduseres raskt, og olje og gass må produseres med lavest mulig utslipp, understreker artikkelforfatteren.
DB170110 Kull må reduseres raskt, og olje og gass må produseres med lavest mulig utslipp.
BT170110 Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum til Dagens Næringsliv.
BT170110 Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum til Dagens Næringsliv.
AP170110 Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum til Dagens Næringsliv.
AP170110 Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum til Dagens Næringsliv.
AP170110 Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum til Dagens Næringsliv.
AP170110 Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum til Dagens Næringsliv.
DB170109 Vi har lovet Oslo kommune at papirklagene skal reduseres med 50 prosent i løpet av neste uke.
DB170108 Vi har lovet Oslo kommune at papirklagene skal reduseres med 50 prosent i løpet av neste uke.
AP170108 Antallet ulv som kan felles reduseres fra 47 til 15.
AP170108 Antallet ulv som kan felles reduseres fra 47 til 15.
DB170107 For det andre vil avtalen kunne føre til at etterspørselen etter fossile energikilder på sikt reduseres .
DN170106 Internasjonale medier meldte i går om flere ikke-navngitte kilder som sa at Saudi-Arabias statsoljeselskap Saudi Aramco har informert enkelte av kundene sine om at oljeleveringene vil reduseres i februar, mens en annen ikke-navngitt kilde sa at den saudiske oljeproduksjonen allerede er redusert med de 486.000 fatene pr dag som Opec-avtalen krever.
DB170106 Her bør reguleringer lempes på, infrastruktur sponses og risiko reduseres gjennom ulike støtteordninger.
SA170105 Når rådmannen potensielt har en så sterk stilling - burde ikke hans innflytelse reduseres ?
SA170105 Bør rådmannens makt reduseres ?
SA170105 Dermed reduseres behovet for dyre veiutbygginger.
DN170105 Utbyggingskostnadene bør kunne reduseres med 10 - 15 prosent, mener Bane Nor-sjefen.
DN170104 Slag med bivirkninger Kollektivtilbudet kan måtte reduseres for å dekke inn økte drivstoffkostnader, ifølge Jon H.
AP170104 * Det betyr at lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres fra inntil 47 til 15 ulver.
AP170104 * Det betyr at lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres fra inntil 47 til 15 ulver.
AP170104 * Det betyr at lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres fra inntil 47 til 15 ulver.
DB170103 Det fungerer ved at den høyeste enkeltboten gis fullt ut, men at summen av de øvrige bøtene reduseres med 50 prosent.
SA170102 Årsavgiften reduseres nå med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.
SA170102 - Jeg mener Fremskrittspartiet ikke kan være med i en regjering som øker bensin- og dieselavgiftene mer enn der de er i dag, og jeg ønsker helst at de skal reduseres sier Ellingsen til kanalen.
FV170102 - Jeg mener Fremskrittspartiet ikke kan være med i en regjering som øker bensin- og dieselavgiftene mer enn der de er i dag, og jeg ønsker helst at de skal reduseres , sier Ellingsen til NRK.
FV170102 Årsavgiften reduseres nå med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.
FV170102 - Jeg mener Fremskrittspartiet ikke kan være med i en regjering som øker bensin- og dieselavgiftene mer enn der de er i dag, og jeg ønsker helst at de skal reduseres sier Ellingsen til kanalen.
BT170102 Hos Sats Elixia reduseres antall medlemmer som melder seg inn de neste månedene.
AP170102 Isbreene på Svalbard reduseres og temperaturen både i vannet og i luften øker.
AP170102 Årsavgiften reduseres nå med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.
AP170102 - Jeg mener Fremskrittspartiet ikke kan være med i en regjering som øker bensin- og dieselavgiftene mer enn der de er i dag, og jeg ønsker helst at de skal reduseres sier Ellingsen til kanalen.
AP170102 Årsavgiften reduseres nå med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.
AP170102 - Jeg mener Fremskrittspartiet ikke kan være med i en regjering som øker bensin- og dieselavgiftene mer enn der de er i dag, og jeg ønsker helst at de skal reduseres sier Ellingsen til kanalen.
SA170101 Hos Sats Elixia reduseres antall medlemmer som melder seg inn de neste månedene.
FV170101 Hos Sats Elixia reduseres antall medlemmer som melder seg inn de neste månedene.
AP170101 Hos Sats Elixia reduseres antall medlemmer som melder seg inn de neste månedene.
AP161230 Selvfølelse og selvtillit reduseres - man blir ofte opptatt av andres avvisning og uvennlighet, mens omsorg og vennlighet nesten ikke registreres.
AP161230 Seksuell lyst reduseres / blir borte Smerteplager uten klare somatiske årsaker ¶
AP161229 Egenandelstak 2 reduseres til 1990 kroner.
VG161227 Disse kan reduseres ved å spre ørsmå partikler - aerosoler - som hemmer dannelsen.
VG161122 Håpet er at flere avgifter reduseres eller forsvinner.
DN161103 Estimert resultat pr aksje for 2016 og 2017 reduseres med fire prosent.
AP161031 Nå skjer det en samlet flybransje fryktet : Ruter legges ned eller reduseres kraftig.
AP161031 Nå opplyser bransjen at innføringen av den mye omtalte avgiften fører til at flytilbudet reduseres .
AA161031 Nå skjer det en samlet flybransje fryktet : Ruter legges ned eller reduseres kraftig.
AA161031 Nå opplyser bransjen at innføringen av den mye omtalte avgiften fører til at flytilbudet reduseres .
SA161024 I utkast til nytt program gjentar Frp at partiet ønsker dagens avgift fjernet og foreslår at beløpet skal reduseres til selvkost.
BT161024 I utkast til nytt program gjentar Frp at partiet ønsker dagens avgift fjernet og foreslår at beløpet skal reduseres til selvkost.
AP161024 I utkast til nytt program gjentar Frp at partiet ønsker dagens avgift fjernet og foreslår at beløpet skal reduseres til selvkost.
FV161019 Maksimal belåningsgrad for rammelån reduseres fra 70 prosent til 60 prosent.
AP161019 Maksimal belåningsgrad for rammelån reduseres fra 70 prosent til 60 prosent.
AP161013 Sjåføren kan reduseres til en passasjer ¶
AP161013 Fra en pipelyd som kommer om man ikke har festet bilbeltet, via fullautomatisert antisladd og automatisert bremsing dersom man er i ferd med å kjøre på noen, til en situasjon der sjåføren reduseres til en passiv passasjer.
AP161006 Flere får rett til pleiepenger, men tiden man kan få slike penger reduseres , og støtten blir noe lavere enn nå.
AP161006 Egenandelstak 2 reduseres med 680 kroner til 1900 kroner.
AP161006 Det skjer ved at effektavgiften forsvinner og vektkomponenten reduseres , mens CO₂- og NOx-komponenten justeres opp.
AP161006 Flere får rett til pleiepenger, men tiden man kan få slike penger reduseres , og støtten blir noe lavere enn nå.
AP161006 Egenandelstak 2 reduseres med 680 kroner til 1900 kroner.
AP161006 Det skjer ved at effektavgiften forsvinner og vektkomponenten reduseres , mens CO₂- og NOx-komponenten justeres opp.
AP161006 Flere får rett til pleiepenger, men tiden man kan få slike penger reduseres og støtten blir noe lavere enn nå.
AP161006 Egenandelstak 2 reduseres med 680 kroner til 1900 kroner.
AP161006 Det skjer ved at effektavgiften forsvinner, vektkomponenten reduseres mens CO2 - og NOx-komponenten justeres opp.
AP160928 Innen 2020 skal det totale utslippet CO2-ekvivalenter reduseres til ca. 600.000 tonn.
DA160913 Og skattetypen som flest bedriftsledere ønsker at skal reduseres er selskapsskatten.
DA160913 Hele 58 % av bedriftslederne sier at dersom skattenivået reduseres vil de benytte midlene til å investere mer.
DA160913 6 av 10 ( 58% ) bedriftsledere sier at dersom skattenivået reduseres vil de benytte midlene til å investere mer.
AP160913 Statsministeren påpeker at transport utgjør en stor del av de såkalte ikke-kvotepliktige klimautslippene, som skal reduseres med 40 prosent inne 2030.
AP160908 maksimal belåningsgrad for rammelån reduseres fra 70 prosent til 60 prosent.
FV160729 - Maskinvaren skal ha den samme ytelsen over tid, og ikke reduseres gradvis.
SA160728 - Maskinvaren skal ha den samme ytelsen over tid, og ikke reduseres gradvis.
AA160713 Da reduseres også faren for at du kommer tilbake fra ferien og møter en økonomisk blåmandag, sier hun.
SA160617 Bestanden kan reduseres ved at man plukker så mange snegler som mulig, både ved å gjennomføre lokale og nasjonale dugnader, uttalte Arnodd Håpnes, biolog i Naturvernforbundet, til oss tidligere i år.
DA160617 Stønaden skattlegges som arbeidsinntekt, og reduseres mot annen inntekt, også dagpenger, sykepenger, stønad ved barns og andre nærståendes sykdom, arbeidsavklaringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger.
AP160617 Virksomheten samles på færre steder, og antallet baser reduseres i tråd med det operative behovet.
AP160617 Minemottiltakskapasiteten videreføres, men fartøystrukturen reduseres med to fartøyer i perioden.
AP160617 Bestanden kan reduseres ved at man plukker så mange snegler som mulig, både ved å gjennomføre lokale og nasjonale dugnader, uttalte Arnodd Håpnes, biolog i Naturvernforbundet, til oss tidligere i år.
SA160615 Den litt bitre smaken reduseres hvis du legger bladene i iskaldt vann i ca. en time.
BT160615 Den litt bitre smaken reduseres hvis du legger bladene i iskaldt vann i ca. en time.
AP160615 Den litt bitre smaken reduseres hvis du legger bladene i iskaldt vann i ca. en time.
AP160609 Avgjørende for å nå togradersmålet er at kullforbruket reduseres kraftig, samtidig som man får en kraftig vekst i ny fornybar energi og et langt høyere tempo på energieffektivisering enn det man har sett så langt.
AP160606 Med de nye bomstasjonene i Oslo, kombinert med de høye prisene på dem som eksisterer allerede, mener politikerne at biltrafikken gjennom bomstasjonene vil reduseres med 15 prosent i 2019.
NL160531 Kostnadene ved landbruksskolen i Tana reduseres betydelig, eksempelvis vurdere ny driftsform for fjøset.
AP160525 For at ikke debatten om Oljefond og skatteparadiser skal reduseres til symbolikken rundt de to datterselskapsetableringene, vil det være minst like viktig å få på plass etiske retningslinjer om oljefondets direkte investeringer i selskaper som er registrert i skatteparadiser.
SA160523 Vi har over 200 av dem bare her i storbyområdet i og rundt Stavanger og Sandnes, og de står selvsagt i fare for å bli færre dersom antallet kommuner reduseres .
AP160520 I fremtiden vil det bli mye tydeligere at utviklingen i skattenivået må bestemmes av utgiftsveksten - med mindre det aksepteres at Oljefondet reduseres i størrelse.
SA160514 kan varelagrene reduseres - trolig kan man klare seg med én eller to reservedeler i stedet for tre.
AP160511 Skal man fortsette å øke oljepengebruken i samme tempo som de siste årene, må man da antagelig snart gå løs på selve Oljefondet - og la det reduseres i størrelse.
AP160509 Men det betyr også at bildeoppløsningen reduseres til svært beskjedne 160 x 104 piksler.
AP160506 Risikoen for å utvikle sykdom reduseres hvis man ikke deler flasker og glass med andre, får nok søvn og hvile, spiser regelmessig og reduserer alkoholinntaket.
AP160501 Med denne løsningen blir det mulig å drive bibliotek samtidig som driftskostnadene reduseres , som jo var hensikten, sier Grimsby.
SA160413 Og vi kan ikke halvere saltinnholdet over natten, det må reduseres gradvis.
SA160413 For skal vi akseptere saltreduserte matvarer, måsaltinnholdet reduseres så forsiktig at vi ikke merker det.
BT160413 Og vi kan ikke halvere saltinnholdet over natten, det må reduseres gradvis.
BT160413 For skal vi akseptere saltreduserte matvarer, måsaltinnholdet reduseres så forsiktig at vi ikke merker det.
AP160413 Og vi kan ikke halvere saltinnholdet over natten, det må reduseres gradvis.
AP160413 For skal vi akseptere saltreduserte matvarer, måsaltinnholdet reduseres så forsiktig at vi ikke merker det.
AA160413 Og vi kan ikke halvere saltinnholdet over natten, det må reduseres gradvis.
AA160413 For skal vi akseptere saltreduserte matvarer, måsaltinnholdet reduseres så forsiktig at vi ikke merker det.
SA160412 Bestanden kan reduseres ved at man plukker så mange snegler som mulig, ifølge Håpnes, både ved å gjennomføre lokale og nasjonale dugnader.
AP160412 Bestanden kan reduseres ved at man plukker så mange snegler som mulig, ifølge Håpnes, både ved å gjennomføre lokale og nasjonale dugnader.
AP160411 Her forsvinner 28 UP-stillinger når antall mannskaper reduseres fra 100 til 72.
AP160407 Jeg lurer på hvorfor antall ansatte skal reduseres , spør 98-åringen.
AP160406 Men total pott til barnetrygd skal reduseres .
AP160405 Klagefristen for asylsøknader som åpenbart ikke fyller vilkårene for beskyttelse reduseres fra tre til en uke.
AP160405 De sentrale innstrammingsgrepene i saker om familiegjenforening opprettholdes, men kravet om at flyktninger skal ha fire års arbeid eller utdanning i Norge, før de kan søke om familiegjenforening, reduseres til tre år.
AP160331 Ved det private Hovseterhjemmet, som drives av Unicare, er konsekvensen at bemanningen reduseres med 13 av 125 årsverk.
AP160331 Ved det private Hovseterhjemmet, som drives av Unicare, er konsekvensen at bemanningen reduseres med 13 av 125 årsverk.
AP160328 Dermed kan innvandringskritiske partier med ekstreme holdninger miste kvinner som i utgangspunktet er for at innvandringen bør reduseres .
AP160318 Kapasiteten reduseres på både charter - og rutefly til Tyrkia.
AA160318 Kapasiteten reduseres på både charter - og rutefly til Tyrkia.
NL160317 I forslaget så reduseres avskrivningssatsen på husdyrbygg med 2 %.
BT160316 Video : Sprøyterommet skal være på Strax-huset Erfaring fra andre europeiske land viser at dersom brukerne røyker heroinen istedenfor å sette den med nål, reduseres overdosefaren og dødeligheten til nær null.
AP160316 - Vi har som mål at antall uønskede svangerskap særlig i aldersgruppen 20-30 år skal reduseres enda mer, og vil fortsette samarbeidet med andre offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.
AP160309 Søvnbehovet reduseres ikke, noe som betyr at de blir trettere om morgenen, og kan sove utover dagen, hvis de ikke vekkes.
DA160308 Flere delprosjekt blir nå slått sammen for å effektivisere arbeidet slik at tallet på delprosjekt reduseres fra 26 til 22.
AP160301 Så fort kvinner får barn, reduseres mulighetene deres for å bli forfremmet, sier hun.
DA160229 Målet er nullvekst i privatbilismen i byer og byområder, og at klimautslippene fra privatbiler, tungtransport, fartøy, fly og anleggsmaskiner samlet må reduseres med om lag en halvpart innen 2030.
AP160229 Tre av de sju medlemmene må øremerkes personer med juridisk, teknologisk eller EOS-faglig kompetanse, og antall medlemmer med politisk bakgrunn bør reduseres tilsvarende, foreslår Solbakken-utvalget.
DA160226 Med landstrøm kan denne reduseres betraktelig, sier Reiten.
DA160226 Med landstrøm kan denne reduseres betraktelig, sier Reiten.
SA160225 Tolvukersgrensen sitter kanskje igjen fra gammelt av, og henger sammen med at risikoen for spontanabort reduseres kraftig på dette tidspunktet.
FV160225 Tolvukersgrensen sitter kanskje igjen fra gammelt av, og henger sammen med at risikoen for spontanabort reduseres kraftig på dette tidspunktet.
AP160225 Tolvukersgrensen sitter kanskje igjen fra gammelt av, og henger sammen med at risikoen for spontanabort reduseres kraftig på dette tidspunktet.
NL160222 Dersom intet har skjedd innen 15 - 20 år, kan banelengden reduseres til 800m. | « Kongekrabba kan bare bli i Finnmark !
DA160221 Administrerende direktør Arne Roland i CHC Helikopter Service advarer om at sikkerhetsnivået reduseres som følge av kutt i oljebransjen.
DA160221 Administrerende direktør Arne Roland i CHC Helikopter Service advarer om at sikkerhetsnivået reduseres som følge av kutt i oljebransjen.
AP160220 Biltrafikken skal reduseres med 20 prosent.
AP160220 Biltrafikken i Oslo skal reduseres med 20 prosent innen 2020.
AP160219 Derfor er jeg sikker på at driftskostnadene vil reduseres .
AP160219 Grensen reduseres fra seks til tre måneder, som for kontantstøtte.
AP160219 Grensen reduseres fra seks til tre måneder, som for kontantstøtte.
AP160219 | TV 2s satsing blottet for kvinner : - De reduseres til verter ¶
AP160219 Kvinner reduseres til verter der utseende og presentasjon er det viktigste, ikke den faglige innsikten, sier Jorid Hovden.
AP160217 « Formuesskatten på arbeidende kapital og fradraget for gjeld kan dermed reduseres over tid ved å øke verdsettelsesrabatten », anføres det.
AP160217 Regjeringens forslag til skattereform innebærer blant annet at skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskaper reduseres fra dagens sats på 27 prosent til 25 prosent og videre til 22 prosent i 2018.
AP160217 Biltrafikken skal ned med 20 prosent innen 2020Innen 2020 skal biltrafikken reduseres med én femtedel, 60 prosent av klimagassutslippene skal kuttes fra dagens nivå og i 2025 skal en fjerdedel av Oslos befolkning bruke sykkelen når de forflytter seg i hverdagen.
AP160215 Antall ulykker i naturen kan reduseres ved at flere tar ansvar tidligere for egen sikkerhet, og planlegger godt før de legger ut på tur, sier hun.
AP160211 Regjeringen foreslår at klagefristen reduseres fra tre uker til en uke i saker der Utlendingsdirektoratet ( UDI ) anser det som åpenbart at en asylsøker ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller vern mot retur.
AP160211 Regjeringen foreslår at klagefristen reduseres fra tre uker til en uke i saker der Utlendingsdirektoratet ( UDI ) anser det som åpenbart at en asylsøker ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller vern mot retur.
AP160210 * Regjeringen foreslår at klagefristen reduseres fra tre uker til en uke i saker der Utlendingsdirektoratet ( UDI ) anser det som åpenbart at en asylsøker ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller vern mot retur.
AP160210 Regjeringen foreslår at klagefristen reduseres fra tre uker til en uke i saker der Utlendingsdirektoratet ( UDI ) anser det som åpenbart at en asylsøker ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller vern mot retur.
DA160209 Rådmannen konkluderer med at arealet tilsier at barnehagen kan ha mellom 12 og 17 flere barn, men vil uansett si nei til økning : Hvis finansieringen innvilges må de kommunale barnehagene reduseres med ytterligere 12 - 17 plasser.
DA160209 Rådmannen konkluderer med at arealet tilsier at barnehagen kan ha mellom 12 og 17 flere barn, men vil uansett si nei til økning : Hvis finansieringen innvilges må de kommunale barnehagene reduseres med ytterligere 12 - 17 plasser.
AP160209 * Regjeringen foreslår at klagefristen reduseres fra tre uker til en uke i saker der Utlendingsdirektoratet ( UDI ) anser det som åpenbart at en asylsøker ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller vern mot retur.
BT160208 Som Kirkens Bymisjon sier : det er svært positivt at matsvinnet reduseres .
AP160208 * Regjeringen foreslår at klagefristen reduseres fra tre uker til en uke i saker der Utlendingsdirektoratet ( UDI ) anser det som åpenbart at en asylsøker ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller vern mot retur.
AP160205 Vi vet at biltrafikken reduseres når avgiftene økes.
AP160204 Analyser i USA og Storbritannia anslår at antall nye tilfeller av hjerte- og karsykdom kan reduseres med ti prosent om folk spiser 3 gram mindre salt pr. dag.
AP160203 Vi vet at biltrafikken reduseres når avgiftene økes, svarer Høyres gruppeleder.
AP160202 Men det må gjøres på en måte som reduseres trafikken - og ikke bare flytter den.
AP160202 Men det må gjøres på en måte som reduseres trafikken - og ikke bare flytter den.
AP160128 - Forfang ser for seg et system der asylbruken skal reduseres og kvoteflyktningsordningen skal økes.
SA160122 Også utslippet av de aller minste og farligste partiklene ( PM 2,5 ) reduseres til en tidel.
FV160122 Også utslippet av de aller minste og farligste partiklene ( PM 2,5 ) reduseres til en tidel.
BT160122 Også utslippet av de aller minste og farligste partiklene ( PM 2,5 ) reduseres til en tidel.
AP160122 Også utslippet av de aller minste og farligste partiklene ( PM 2,5 ) reduseres til en tidel.
AP160121 Flyktningstrømmen reduseres , slik at det er tid til å integrere dem som er kommet skikkelig.
AP160119 Kapasitet : Marmorsalen : 800 personer Marmorsal : 800 personer uten stoloppsett ( ved ulike sceneoppsett og stolrader vil persontallet reduseres )Bakgården : 122 personerHvelvet : 150 personerForstanderskapssalen : 150 personerGymsalen : 100 + 80 personerSentralen vil ha ca. 300 beboere fordelt på 95 organisasjoner.
AP160118 Skattenivået må reduseres og bedre tilpasses til veksten.
AP160117 SV-representanten legger følgende forslag på bordet for Helgesen for at klimagassutslippene fortere skal reduseres .
AP160114 Med det vil biltrafikken reduseres kraftig.
AP160114 Med det vil biltrafikken reduseres kraftig.
AP160112 Partikler, sot og skadelige partikler reduseres med minst 33 prosent, sammenlignet med vanlig diesel.
AP160112 Da reduseres volumet 600 ganger. | - Nær 42.000 app-jobber i Norge ¶
AP160111 Bemanningen reduseres .
AP160109 På en pressekonferanse etter møte understreket hun også at flommen av immigranter til Tyskland skal reduseres . 170 anmeldelser hittil ¶
AP160109 På en pressekonferanse etter møte understreket hun også at flommen av immigranter til Tyskland skal reduseres .
AP160109 Politikerne kan velge å prise kjøring på en ny E 18 så høyt at biltrafikken dempes, og til og med reduseres , men det er neppe veldig realistisk.
SA160107 Men vi er enige om at konfliktnivået i bolighandelen må reduseres .
BT160107 Men vi er enige om at konfliktnivået i bolighandelen må reduseres .
AP160103 Hvor mye må utgiftene reduseres for at det skal være et akseptabelt nivå ?
AP160103> Hvor mye må utgiftene reduseres for at det skal være et akseptabelt nivå ?