DA171212 Søndeland mener flerpartienes smartby-satsing vil redusere klimautslipp og skape nye arbeidsplasser.
AP170803 Medlemmene i alliansen slutter seg til et mål om å redusere klimagassutslippene med 80 - 95 prosent innen 2050, under 1990-nivået.
AP170803 Det kan leses som at Norge ønsker å redusere de diplomatiske relasjonene til Russland.
VG170802 Vi vil at norske bedriftseiere skal likebehandles med utenlandske, og ønsker derfor å redusere formuesskatten som kun rammer norske eiere og norske arbeidsplasser, sier statsråden.
DN170802 Russland har tatt beslag i to bygninger som amerikanske diplomater benyttet seg av i Russland og har bedt den amerikanske ambassaden og amerikanske konsulater om å redusere totalt antall ansatte i Russland til 755.
DN170802 Toppsjefene i tysk bilindustri er blitt enig med regjeringen om tiltak som skal redusere utslipp fra fem millioner dieselbiler.
DN170802 Partene er blitt enige om at programvaren i fem millioner dieselbiler skal oppgraderes for å redusere utslippene av Nox.
DN170802 Halvparten av bilene som skal oppgraderes for å redusere utslippene kommer fra Volkswagen.
DN170802 Lånet var på 400 millioner euro ( over 3,7 milliarder kroner ) og skulle brukes på teknologi som skulle redusere utslipp fra Volkwagens biler.
AP170802 EU planlegger å starte import av gass fra Turkmenistan innen 2019 for å redusere energiavhengigheten av Russland, ifølge EU-kommisjonen.
AP170802 Målet er ifølge regjeringen å redusere arbeidsledigheten.
AP170802 Russlands president Vladimir Putin svar på de nye saksjonene er at amerikanerne har fått beskjed om å redusere bemanningen ved USAs delegasjon i Russland med 755 ansatte.
AA170802 | Trump støtter plan for å redusere lovlig innvandring ¶
AA170802 Rundt 1 million innvandrere får permanent oppholdstillatelse i USA hvert år, men planen er å redusere tallet med rundt 50 prosent.
AA170802 Gimming mener at det å forby nydyrking av alle typer myr, vil redusere jordbrukets mulighet til å øke matproduksjonen i mange deler av landet. ( ©NTB ) ¶
VG170801 Stopper Mats Hummels holdt på å redusere for vertene etter 82 minutter med en avslutning inne i 16-meteren, men ballen gikk utenfor.
VG170801 - Vi kommer ikke til å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital over natten, men vi skal redusere den.
DN170801 Han sier også at han ønsker å redusere beløpet Norge betaler i EØS-bidrag, skriver DN.
DB170801 I tillegg ønsker man å redusere antallet « reisende » asylsøkere som sendes fra medlemsland til medlemsland.
DB170801 UNICEF-rapporten er viktig for å prioritere den mest effektive interveneringen for å redusere barnedødeligheten.
DB170801 UNICEF har vist en viktig vei for å redusere verdens barnedødelighet.
DB170801 The power of investing in the poorest children », som viser hvordan man effektivt kan redusere verdens barnedød.
DB170801 FNs tusenårsmål hadde som målsetting mellom 1990 og 2015 å redusere barnedødeligheten under fem år med to tredeler og mødredødeligheten med 75 prosent.
DB170801 Flere internasjonale avtaler arbeider med å redusere utslipp av søppel til havene, som London-konvensjonen ( Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter ) og OSPAR ( Oslo-Paris )-konvensjonen som skal beskytte det marine miljø i nordøstlige deler av Atlanterhavet.
DA170801 Høyre vil redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og - på lengre sikt - fjerne formuesskatten.
AP170801 Vi mener det er to andre tiltak som kan løse eller redusere problemet.
AA170801 Lånet var på 400 millioner euro ( over 3,7 milliarder kroner ) og skulle brukes på teknologi som skulle redusere utslipp fra Volkwagens biler.
VG170731 Det russiske utenriksdepartementet har gjort det klart at alle beslutninger om å redusere antallet diplomater i Russland, vil bli møtt med lik respons fra Russland.
VG170731 september, og vil redusere USAs diplomatiske og tekniske ansatte til 455, det samme antallet Russland har i USA.
VG170731 - Må redusere dramaet ¶
VG170731 - Han kommer til å måtte redusere dramaet, både innenfor regjeringen og lekkasjene, og bringe en form for disiplin inn i disse forholdene, sa Karl Rove til Fox News på søndag.
VG170731 På denne bakgrunnen har det denne sommeren kommet et forslag om å redusere antall primærnemnder, for å få en mer ensartet praksis.
NL170731 Mens FrP jobber for å redusere bompengebelastningen for bilistene, skal altså bompenger brukes også til å bygge jernbane om Sp får viljen.
NL170731 Senterpartiet har lagt fram forslag om statlig garantiordning for å redusere bompengene og vi har lagt frem forslag om halverte bomsatser for lastebiler som en del av tiltakspakken for næringslivet.
DN170731 Kinesiske myndigheter har siden i april slått hardt ned på noen av Kinas største selskaper for å redusere risikoen i finanssektoren.
DN170731 Høy etterspørsel etter stål viser at byggevirksomheten er på vei opp igjen - til tross for at storselskaper har fått beskjed om å redusere gjelden.
DB170731 Gaven til DNT skal finansieres gjennom å redusere summen til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner og helse- og rehabiliteringsformål i en av Lotto-trekningene.
DB170731 Vi vil opprette en ny tilskuddsordning for prosjekter som gir flere hele og faste stillinger i eldreomsorgen, herunder prosjekter for å redusere sykefravær. 3.
DB170731 I tillegg trekker Brannen fram andre, utrolige scenarier - som at mer CO2 i atmosfæren vil redusere menneskers kognitive evner.
DB170731 Vi trenger en omfordeling av ressursene som kan redusere gapet mellom fattig og rik.
DA170731 Mens 40 prosent av briter og 20 prosent av amerikanere vil redusere innvandring, vil kun 0.34 prosent av canadiere det samme, ifølge en studie fra 2011, gjengitt i New York Times.
AP170731 Han brukte da et slanguttrykk ( « cock-blocked » ) som brukes om en mann som prøver å redusere en annen manns sjanser for å oppnå seksuelt samvær med en kvinne.
AA170731 Klima- og miljødepartementet har nå ut et forslag som kan resultere i at det blir enklere å skyte ørn for å redusere tap av sau og tamrein melder NRK.
VG170730 I en uttalelese skriver det russiske utenriksdepartementet at alle nye amerikanske beslutninger om å redusere antallet russiske diplomater i USA, vil bli møtt med lik respons fra Russland.
VG170730 september, og vil redusere USAs diplomatiske og tekniske ansatte til 455, det samme antallet Russland har i USA, skriver CNN.
AP170730 Russlands president Vladimir Putin tvinger USA til å redusere antall ansatte ved ambassader og konsulater med 755.
AP170730 Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg skal Russland fredag ha beordret USA å redusere personellet på ambassaden i Moskva og ved USAs konsulater til 455 innen 1. september.
AP170730 Det riktige er at Russland beordrer USA til å redusere antallet ansatte med 755, enten ved å redusere antallet lokalt ansatte eller utsendte.
AP170730 Det riktige er at Russland beordrer USA til å redusere antallet ansatte med 755, enten ved å redusere antallet lokalt ansatte eller utsendte.
AP170730 Bortsett fra Frp, som vil redusere støtten til kultur og la kulturinstitusjoner overleve som kommersielt greier seg selv, er det liten eller ingen forskjell på partiene.
AA170730 Han mener dessuten at nordmenn flest med dagens ordning ikke får med seg hva regjeringen gjør for å redusere forskjellene. ( ©NTB ) ¶
DN170729 Prosjektet, som starter i desember 2017, inngår i en målsetning om å redusere avfallet i delstaten med 40 prosent innen 2020.
DN170729 Et joint venture mellom Tomra og Cleanaway er oppnevnt som nettverksoperatører for et prosjekt som skal redusere avfall i en av Australias delstater.
DN170729 Han mener dessuten at nordmenn flest med dagens ordning ikke får med seg hva regjeringen gjør for å redusere forskjellene. ( ©NTB ) ¶ ¶
DB170729 - Men det er feil når Røe Isaksen sier regjeringa har gjort mye for å redusere ulikhetene.
DB170729 2 ) Folket får ikke med seg hvor mye regjeringa gjør for å redusere forskjellene mellom Ola og Kari Nordmann.
DB170729 Gjør en innsats for å redusere matsvinnet.
DB170729 Først når mer enn 30 prosent av alle lakse- og sjøørretunger som vandrer ut fra elvene om våren dør på grunn av lakselus fra oppdrettsanleggene vil Per Sandberg tenne de røde lampene og redusere oppdrettsproduksjonen.
AA170729 I sommer har regjeringen hatt et forslag om å redusere antallet nemnder ute på høring.
AA170729 Det ble da anbefalt å redusere antall abortnemnder for å sikre likebehandling.
AA170729 Han mener dessuten at nordmenn flest med dagens ordning ikke får med seg hva regjeringen gjør for å redusere forskjellene. ( ©NTB ) ¶
VG170728 | Russland ber USA redusere antallet diplomater som svar på sanksjoner ¶
VG170728 Vi klarer både å redusere skattene og bedre velferden.
VG170728 De fremholder de at økte skatter en mulig måte å finansiere fremtidens velferdssamfunn på, men at de i stedet vil redusere skattene.
DN170728 - En ny Solberg-regjering får ingen hjelp til å redusere skatter ?
DN170728 Kinesiske myndigheter forsøker å redusere risikoen i økonomien - samtidig som president Xi Jinping konsoliderer makten foran viktige partimøter i høst.
DB170728 Det var gjennom å fremme årsakene til god helse og samtidig redusere årsakene til uhelse at deres visjon om å bli Nord-Amerikas mest sunne og livskraftige befolkning skulle realiseres.
DB170728 - Et reelt og omfattende arbeid for å minske fattigdom og redusere sosiale forskjeller.
DB170728 Vil den redusere økonomisk ulikhet ?
DB170728 Dette viser at KrF sin modell for ny barnetrygd både vil redusere barnefattigdommen og minske den økonomiske ulikheten uten å svekke arbeidslinjen.
DA170728 Mens Frp jobber for å redusere bompengebelastningen for bilistene, skal altså bompenger brukes også til å bygge jernbane om Sp får viljen.
AA170728 Mandag meldte Saudi-Arabia at de vil redusere oljeeksporten kraftig i august.
VG170727 FrPs sterke tro på at markedet alene skal redusere fattigdom har altså minimal støtte internasjonalt, og er i realiteten gammeldags og virkelighetsfjernt.
VG170727 « Målet om å redusere fattigdom til det halve innen 2030 vil derfor være vanskelig å oppfylle », skriver regjeringen i rapporten « One year closer ».
VG170727 Hun forteller at det er et mål for regjeringen å redusere ulikhet og fattigdom i Norge og at regjeringens tiltak i hovedsak handler om å få flere ut i jobb, å sørge for en god skole og gode ordninger knyttet til rus og psykiatri, samt innvandrere.
VG170727 - Med måten vi måler fattigdom i Norge er bærekraftsmålet mer krevende å oppfylle, men det betyr overhodet ikke at vi har gitt opp målet om å redusere fattigdom, sier Hauglie til VG.
DN170727 Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets sier at dersom man hadde spurt seismikkselskapene, ville de sagt at Statoil burde øke sine leteinvesteringer når det går bra, ikke redusere dem.
DN170727 Mens Intex tidligere anslo et behov for å investere 2,5 milliarder dollar, eller nesten 20 milliarder kroner, viser tester nå at ny teknologi vil redusere dette til 26 - 35 millioner dollar, eller 205 - 275 millioner kroner.
DN170727 Børsum tolket sentralbanksjef Janet Yellen sine uttalelser onsdag i likhet med de fleste andre som at de er klare til å redusere balansen fortere enn tidligere ventet.
DN170727 Dette, sammen med ytterligere initiativ for å redusere kostnader, ventes redusere kontantkostnaden med 50 - 60 millioner dollar med årlig, skriver TDN Finans.
DN170727 Dette, sammen med ytterligere initiativ for å redusere kostnader, ventes redusere kontantkostnaden med 50 - 60 millioner dollar med årlig, skriver TDN Finans.
DN170727 Prisene forsvarer oppnådde gevinster, etter at statistikk onsdag ettermiddag viste at amerikanske oljelagre i forrige uke falt til sitt laveste nivå siden nyttår, noe som bidrar til å redusere bekymringen over det globale tilbudsoverskuddet i oljemarkedet, skriver Bloomberg News.
DN170727 Kuwait avtalte onsdag å redusere sin oljeeksport ut året, og sluttet seg dermed til De forente arabiske emirater ( UAE ) i et løfte om å produsere mindre, etter at Saudi-Arabia kom med en oppfordring om dette.
DB170727 Alt dette skal løses med 15 milliarder - og regjeringen raserer Norge ved å redusere formueskatten med noen milliarder fra et statsbudsjett på over 1300 milliarder ?
DA170727 - Dette vil i sin tur styrke vekst og skaffe flere jobber, redusere den økonomiske usikkerheten knyttet til manglende helsedekning og bedre økonomien på mellomlang sikt, står det i rapporten.
DA170727 Derimot ble det til at det skulle bygges en lengre kulvert forbi Tasta skole for å redusere støyproblemene for skole og boliger og bevare noe av friarealet.
NL170726 Beregningsmodellen forutsetter at kommunen skal redusere sine utviklingskostnader når deler av tjenesten blir overtatt av private.
DN170726 Sentralbanken kjøpte gjeld og andre verdipapirer for å støtte økonomien i tre runder, den siste i 2014, og vil nå redusere denne porteføljen ved å selge deler av disse verdipapirene.
DN170726 Dette som en del av den britiske regjeringens strategi om å redusere luftforurensning.
DN170726 Tiltaket er ment å redusere nitrogenoksid-nivåene av helsehensyn.
DN170726 Som en del av britiske regjeringens strategi om å redusere luftforurensning, skal den britiske regjeringen nå stoppe salget av biler som forurenser, skriver den britiske avisen The Guardian.
DB170726 Ved å kaste mindre mat kan vi redusere dagens totale klimagassutslipp med opp til 12 prosent, ifølge FNs klimapanel. 5.
DB170726 Ifølge FNs klimapanel må vi redusere utslippene med 40-70 prosent fra 2010 til 2050 og være nær null eller under null i 2100, dersom det skal være sannsynlig å nå togradersmålet.
DB170726 Hvis alle i Norge tar èn kjøttfri dag i uken, kan vi redusere klimagassutslipp tilsvarende 170.000 biler på veiene, viser tall fra Framtiden i våre hender.
DB170726 Du kan være energismart ved å redusere energibruken i din bolig.
AP170726 Golferne prøver å bli kvitt problemet, eller i hvert fall redusere det.
AP170726 De siste årene har tiltakene vi har satt i verk, bidratt til å stabilisere og til dels redusere bestandene, sier Isaksen, som understreker at det også er mange som setter pris på gjessene.
AP170726 Ved rask livreddende nødhjelp kan verdenssamfunnet bidra til å redusere omfanget av en varslet katastrofe, men parallelt må det også arbeides med å finne politiske løsninger for å unngå ytterligere forverring.
AA170726 Mulige tiltak for å redusere utslippene er renere løsninger for busser og andre kjøretøyer og endringer på veiene slik som fartsdumper og reprogrammering av trafikklys for å bedre trafikkflyten.
AA170726 I 2015 ble Nord-Aurdal kirkelige fellesråd pålagt av Arbeidstilsynet å redusere støyen i kirkeklokkene.
DN170725 Regjeringen har iverksatt flere tiltak og samarbeider internasjonalt for å redusere skatteplanlegging.
DB170725 Det ble spetakkel da internasjonale krefter ønsket å flytte Kollen-rennet fra søndag til torsdag for å redusere reisebelastningen under Raw Air.
DB170725 - Nordmenn er generelt opptatt av å redusere inntak av sukker, fett og ferdigmat, sa Bahr Bugge til Dagbladet.
DB170725 Saken her er derfor ikke at Statoil flytter ut for å unngå å betale skatt til Norge, men at norske skattebetalere tjener på at et selskap vi eier 70 prosent av benytter seg av de metodene som finnes for å redusere skatteregningen i utlandet.
DB170725 Hvilket ansvar vi har for å sørge for at selskap vi er medeiere i, ikke deltar i det internasjonale kappløpet for å redusere skatteutgiftene er dessverre relativt lite debattert i Norge, på tross av at svaret ikke nødvendigvis gir seg selv.
DB170725 Norge har som mål å redusere klimagassutslippene, bl.a. fra transportsektoren.
DA170725 Gjennom avtalene med miljømyndighetene har Grønt Punkt påtatt seg å redusere miljøbelastningene emballasje medfører.
DB170724 Det kan redusere sjansene deres til å bli trodd i rettsvesenet, mener advokatene.
DB170724 FN-traktaten som forbyr atomvåpen er vår beste sjanse til å redusere den enorme faren som atomvåpen utsetter oss for.
DB170724 Regjeringen har svekket incentivene til å fagorganisere seg ved å redusere fradraget for fagforeningskontingent hvert år.
DA170724 - Formålet med de foreslåtte endringene, som nå er sendt på høring, er å redusere unødvendig byråkrati som vi mener har liten eller ingen effekt når det gjelder å ta vare på miljøverdiene, skriver hun i en epost til Dagsavisen.
AA170724 Kinesiske myndigheter får samtidig ros for å ha gjennomført økonomiske reformer, blant annet ved å redusere kapasiteten i industrisektoren. ( ©NTB ) ¶
AA170724 Bono er grunnlegger og leder for organisasjonen ONE, som jobber for å redusere fattigdom, spesielt i Afrika.
AA170724 Det at du nå ønsker å redusere dette tilbudet, gjør meg skremt.
VG170723 Denne uken skrev VG at begge leverandørene av piller som skal redusere risikoen for blodproppdannelse, hadde leveringsproblemer. 368.000 nordmenn som har hatt eller er i risikogruppen for hjerteproblemer og blodpropp, er avhengige av disse legemidlene.
AP170723 - Formålet med de foreslåtte endringene som nå er sendt på høring, er å redusere unødvendig byråkrati som vi mener har liten eller ingen effekt når det gjelder å ta vare på miljøverdiene, sier Blåfjelldal.
AA170723 Abbas holdt søndag samtaler med en rekke land i håp om å redusere spenningene i Jerusalem.
AA170723 - Vi må straks diskutere hvordan vi kan støtte oppfordringer om å redusere konfliktnivået i Jerusalem, sa Skau.
AA170723 Den palestinske presidenten holder samtaler med en rekke land i håp om å redusere spenningene i Jerusalem, sier en rådgiver.
AA170723 - Vi må straks diskutere hvordan vi kan støtte oppfordringer om å redusere konfliktnivået i Jerusalem, sa Skau.
VG170722 Det handler om vold og drap, men det handler også om hvordan vi stiller opp for hverandre, hvordan vi går i rosetog og hvordan vi viser omsorg, og det er viktig - både for å bidra til å skape holdninger som kan redusere sannsynligheten for terror i fremtiden, men også sikre at vi slår ring om verdiene som terroren ønsker å angripe, sier
AA170722 - Vi må straks diskutere hvordan vi kan støtte oppfordringer om å redusere konfliktnivået i Jerusalem, sier den svenske diplomaten Carl Skau.
AA170722 Han oppfordrer politiske og religiøse ledere til å redusere spenningsnivået.
VG170721 Ønsker å redusere hiuttak ¶
DN170721 Hvordan redusere helsekøene enda mer.
DN170721 - Et slikt innholdskrav vil innebære at vi blir nødt til å redusere antall internasjonale serier.
DB170721 Men han understreker at han ikke er bekymret og at aktiviteten vil være positiv fordi det vil redusere tektoniske spenninger.
DN170720 I starten av juli fortalte han om ønsket om å redusere antallet medlemmer i de to kamrene i parlamentet med en tredjedel.
DN170720 I starten av juli fortalte han om ønsket om å redusere antallet medlemmer i de to kamrene i parlamentet med en tredjedel.
DB170720 I en undersøkelse som Sentio research gjorde på oppdrag for Nationen i januar, kom det fram at 25 prosent av befolkningen planlegger å redusere forbruket av rødt kjøtt i løpet av inneværende år. 72 prosent av oss har ingen planer om å redusere kjøttforbruket, mens 3 prosent svarer « vet ikke ».
DB170720 72 prosent av oss har ingen planer om å redusere kjøttforbruket, mens 3 prosent svarer « vet ikke ».
DB170720 Vi støtter aktivt opp om prøvestansregimet og slutter opp om initiativer for å redusere kjernevåpnenes rolle i sikkerhetspolitikken.
DB170720 Å redusere fattigdom har vært et overordnet mål for norsk utviklingspolitikk i flere tiår.
DB170720 ¶ FATTIGDOM : Å redusere fattigdom er det overordnede målet for norsk utviklingspolitikk, men i følge Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun er det langt mellom tiltakene som er utformet spesifikt med tanke på å nå målet.
DB170720 Mens det finnes tiltak utformet for de fleste andre utviklingspolitiske mål, er det langt mellom tiltak som ser ut til å være utformet spesifikt med tanke på å redusere fattigdom.
DB170720 Annen bistand, som enkelte helse- og utdanningstiltak, vil bare redusere fattigdom på veldig lang sikt.
DB170720 Dersom vi ønsker å frata organiserte kriminelle de enorme inntektene, finnes det kun én realistisk løsning : Å opprette et konkurrerende, legalt tilbud som kan møte etterspørselen og redusere de kriminelles markedsandel til et minimum.
DB170720 Men Arbeiderpartiet kommer enten med en frekk unnlatelse eller grov forglemmelse i årets partiprogram : Virkemidlene for å redusere ulikheten er langt flere enn moderat økning i formuesskatten, lovnader om redusert frafall i videregående og økt fagforeningsfradrag.
DA170720 - Økt tilrettelegging er viktig for å redusere antall farlige situasjoner - og for å nå ambisiøse mål om sykling vedtatt i Stortinget i juni i år, i forbindelse med Nasjonal transportplan.
AA170720 Det går an å redusere maksfarten, og det hender at dette er noe vi gjør også hos oss, sier Eidem.
DN170719 Pedersen sier også at Statoil er ledende når det gjelder CO2-effektiv produksjon av olje og gass verden trenger og at selskapet rapporterer åpent om utslipp og hvordan de jobber for å redusere dem.
DA170719 « Tiltak for å øke kondombruken i alle befolkningsgrupper er fortsatt et viktig virkemiddel for å redusere nysmitte av alle seksuelt overførbare sykdommer », går det fram av strategien for seksuell helse.
AP170719 Viktigst har det vært å redusere sykefraværet.
DB170718 I siste runde vil dette kunne bidra til å redusere mengden mat som kastes.
DA170718 Regjeringen har gitt 10 millioner kroner til å redusere ensomhet blant eldre.
DA170718 « For skader på hode, ansikt eller hals/nakke sett under ett, ser sykkelhjelm ifølge nye undersøkelser ikke ut til å redusere antall skader. (...
AA170718 Å feie for egen dør er en god start, men internasjonalt samarbeid er en viktig nøkkel for å redusere forsøplingen.
AA170718 Det forteller oss at det er et stort potensial for å redusere mengden søppel som havner på havet enten kilden er på land eller til havs.
VG170717 Manglende bilbelte : Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken.
NL170717 1 ) Vi vil videreføre Brigade Nord, og styrke Hæren gjennom etablering av et grensejegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger ( GSV ) og en bataljon ved garnisonen i Porsanger, uten å redusere eksisterende manøver/kampbataljoner som er Telemarkbataljonen, Panserbataljonen og 2.
DN170717 ¶ Vi venter at den europeiske sentralbanken vil fortsette sine støttekjøp av verdipapirer for å redusere renter og kredittpåslag, men i noe lavere tempo enn nå, skriver artikkelforfatter.
DN170717 Storebrand-forvalteren mener at kunngjøringen av tilbakekjøpsprogrammet bedrer Telenors kapitalstruktur, og tror at dette kan bidra til å redusere aksjens rabatt sammenlignet med europeiske telekomselskaper.
DB170717 Men hvis man er opptatt av å holde eller redusere vekten, sparer man ifølge ernæringsfysiologen likevel noen få kalorier ved å velge yoghurtisen.
DB170717 Hva angår iskrem, kan man redusere sukkerinntaket enten ved å spise is sjeldnere, eller ved å velge smartere.
DB170717 - Dersom formålet er å redusere sukkerinntaket, er det ikke noe poeng i å velge yoghurtis fremfor fløteis.
AA170717 Målet er å redusere spenningen som er oppstått etter de siste rakettoppskytingene.
AA170717 - Hjelm kan redusere og hindre skader, men også med hjelm på hodet må en vise forsiktighet, sier han, og viser til at TØI i en rapport skriver at hjelm reduserer hode- og ansiktsskader med 30 prosent, mens skader på nakke og hals ser ut til å øke.
AA170717 Å si det ville være å redusere en alvorlig psykisk sykdom til en bagatell og gjøre sjansene for innsikt og behandling mer reduserte enn de alt er i dag.
VG170716 UD satte derfor i gang et arbeid med å redusere antall avtaler og partnere.
DB170716 Der hadde lagene som skulle forsvare sine topp ti-plasseringer startet å bidra for å redusere avstanden frem til Caruso.
AP170716 Nå er han valgt på at han vil reformere flere offentlige sektorer og redusere skattene, der Støre vil øke dem med 15 milliarder kroner, sier Brende.
VG170715 Folk som bor i områder med mye trafikkstøy kan redusere risikoen selv, mener Nina Roswall.
VG170715 Vi jobber kontinuerlig med å opprettholde disse høye kravene, mens vi samtidig jobber for å redusere vår påvirkning på miljøet.
SA170715 Like etter timen fikk Sogndal en utrolig mulighet til å redusere .
SA170715 Stoffet brukes til å redusere andelen av urinsyre i blodet.
DB170715 Der sto Simen Kind Mikalsen og på åpnet mål fikk han en lett jobb med å redusere for Lillestrøm.
BT170715 Like etter timen fikk Sogndal en utrolig mulighet til å redusere .
AP170715 Like etter timen fikk Sogndal en utrolig mulighet til å redusere .
AP170715 Stoffet brukes til å redusere andelen av urinsyre i blodet.
AA170715 Så folkens, det beste enkelttiltaket for å redusere fotavtrykket på planeten vår, er å skjære ned på antall flyreiser !
AA170715 I alle andre bransjer forsøker man å redusere utslippene, men flybransjen er subsidiert.
VG170714 De varierer veldig - noen har egne trenerkurs, noen sørger for å redusere kostnader rundt det å virke som trener, noen sørger for særlig tilrettelegging, andre henvender seg til tidligere utøvere, forteller Håvard Øvregård.
VG170714 Pollestad trekker videre fram at det miljømessige formålet med bompengesatsene er å redusere pendlertrafikken, og at dette ikke er et like viktig hensyn å ta i juli.
SA170714 Å redusere CO2-utslippet er en viktig del av motivasjonen, sier far i huset.
FV170714 Å redusere CO2-utslippet er en viktig del av motivasjonen, sier far i huset.
DN170714 Aker BP regner med å øke sin produksjon og redusere kostnader fremover, kommer det frem i rapporten.
DB170714 I de nye offentlige kostholdsanbefalingene inngår et råd om å redusere inntaket av rødt kjøtt.
DB170714 Regjeringa Solberg vil redusere Heimevernet ( HV ) ytterligere, og er i full gang med å legge ned Sjøheimevernet.
AP170714 Å redusere CO2-utslippet er en viktig del av motivasjonen, sier far i huset.
AA170714 Og selv om utslipp fra produksjonen, som da mitt selskap svarer for, er lav sammenlignet med når det forbrukes i forbrenning eller annet, er målet å redusere utslippene mer, sier Eek.
SA170713 Men sliter du med å skaffe vennehjelp, kan du forsøke noen av disse enkle grepene for å redusere sjansen til at blomstene dine tørker ut mens du er på ferie.
SA170713 Du bør også se på hvordan du kan redusere fordampingen i blomsterkrukkene.
NL170713 Hvorfor i all verden kjører da våre sentrale myndigheter på at den svære veitransportaktiviteten i Nord-Norge kanskje skal femdobles, mens de gjør sitt beste for å unngå en Nord-Norgebane ( NNB ) som drastisk vil redusere dette problemet, og til overmål være lønnsom ?
FV170713 Men sliter du med å skaffe vennehjelp, kan du forsøke noen av disse enkle grepene for å redusere sjansen til at blomstene dine tørker ut mens du er på ferie.
FV170713 Du bør også se på hvordan du kan redusere fordampingen i blomsterkrukkene.
DB170713 I håp om å redusere antall redningsaksjoner, har Odda kommune satt inn egne « slippers-vakter » for å stoppe de som ikke er forberedt på den ti timer lange turen.
DB170713 Hovedstrategien så langt har vært å gjøre de enkelte landene ansvarlige for å redusere sine egne CO2-utslipp.
DB170713 Ap har vært imot å redusere avkortingen i pensjonen til gifte og samboende pensjonister - noe FrP klarte å kjempe gjennom i regjering.
DA170713 I påvente av at de sentrale oslopolitikerne skal bestemme seg, ønsker Bydelsutvalget ( BU ) i Bydel Frogner, strakstiltak for å redusere trafikkbelastningen i Bygdøy allé.
BT170713 Men sliter du med å skaffe vennehjelp, kan du forsøke noen av disse enkle grepene for å redusere sjansen til at blomstene dine tørker ut mens du er på ferie.
BT170713 Du bør også se på hvordan du kan redusere fordampingen i blomsterkrukkene.
AP170713 Og selv om utslipp fra produksjonen, som da mitt selskap svarer for, er lav sammenlignet med når det forbrukes i forbrenning eller annet, er målet å redusere utslippene mer, sier Eek.
AP170713 Men sliter du med å skaffe vennehjelp, kan du forsøke noen av disse enkle grepene for å redusere sjansen til at blomstene dine tørker ut mens du er på ferie.
AP170713 Du bør også se på hvordan du kan redusere fordampingen i blomsterkrukkene.
VG170712 Det ene er et ønske om å diskreditere Trump og redusere hans regjerings muligheter til å få gjennomført politikken sin, som blant innebærer å avvikle Obamacare.
VG170712 Medisinene brukes for å redusere risikoen for blodproppdannelse og forebygger dermed hjerteinfarkt, hjerneslag og hjerte- og karlidelser hos pasienter med hjerte- og karlidelser.
DB170712 Så er vi nødt til å redusere biltrafikken i Oslo, sier Berg.
DB170712 En av VG-sakene handler om Beslutningforum for nye behandlingers avgjørelse om å droppe Avastin, en behandling som skal redusere vekst av kreftceller og hindre spredning.
DA170712 Generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis mener både politikere og politiet må prioritere å redusere ungdoms tilgang til alkohol, for å redusere sex-trakasseringen.
DA170712 Generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis mener både politikere og politiet må prioritere å redusere ungdoms tilgang til alkohol, for å redusere sex-trakasseringen.
AA170712 Langtidsplanen for Forsvaret har foreslått å redusere antallet HV-soldater fra 45 000 til 32 000.
VG170711 Her er det ikke bare å knipse, så er problemet løst, men å redusere antall lag på øverste nivå er nok et første skritt.
NL170711 Delingsøkonomien er i sin spede begynnelse, men vil sannsynligvis bli et kraftfullt virkemiddel for å redusere konsumet.
NL170711 Forenklingene skal også styrke lokaldemokratiet, redusere byråkratiet og legge til rette for mer vekst og verdiskapning.
DN170711 Politireformen går ut på å legge ned 130 lensmannskontorer og politistasjoner og samtidig redusere antall politidistrikter fra 27 til 12.
DA170711 Da må man redusere det, sier den tidligere forsvarssjefen.
AA170711 Ehrlich mener fortsatt det er nødvendig å redusere befolkningen på jorda på en human måte for å dempe belastningen på miljøet.
AA170711 De har rett i at skatteskjerpelser vil gjøre mer for å redusere forskjellene.
VG170710 Enda raskere kan det også gå, ifølge en forskningsrapport, ettersom menneskeheten ikke ser ut til å klare å gjøre nok for å redusere karbonutslipp.
VG170710 Det er fremdeles nødvendig av hensyn til etterforskningen å være tilbakeholden med detaljer for å redusere risikoen for påvirkning av vitner eller andre involverte, skriver politiet i pressemeldingen.
SA170710 Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken.
DN170710 Målet er å redusere gjelden til selskapsgruppen, som har en svært uoversiktlig selskaps- og aksjonærstruktur.
DN170710 Shippingmilliardærens siste tids nedsalg kommer bare få uker etter at DN skrev at Fredriksen og døtrene Kathrine og Cecilie Fredriksen har plassert 20 milliarder kroner i ulike fondsstrukturer i USA for å redusere risikoen i sine investeringer.
DN170710 Kinesiske myndigheter har strammet inn de siste 18 månedene for å unngå at eiendomsprisene skal gå i taket og redusere risikoen for en priskollaps.
DB170710 Både i Norge og Verdens helseorganisasjon er det et tydelig mål om å redusere antall overvektige.
DB170710 - Skatter og avgifter på usunn mat bidrar jo til å redusere den negative manipuleringen.
DB170710 Man ser ofte i argumentasjonen for avkriminalisering at det vil redusere den narkotikarelaterte volden og kriminaliteten, for eksempel i Latin-Amerika.
DB170710 Det som vil hjelpe dem, og redusere overdosene, er ting som økt behandlingskapasitet, substitusjonsbehandling med langtidsvirkende morfin, flere lavterskeltilbud i LAR, oppfølging etter endt fengsels- eller behandlingsopphold når overdoserisikoen er høyest, og integrert ettervern med bolig og arbeid.
DA170710 Ved et eventuelt nedrykk kan klubben redusere kostnader.
DA170710 | Venstre vil redusere utenforskap ¶
DA170710 For å redusere fattigdommen er det viktig at skolepolitikken sørger for at alle tilegner seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter, at sosiale utfordringer blir fulgt opp tidlig, og at flere blir kvalifisert til arbeid.
DA170710 I regjering får Frp med seg samarbeidspartiene Høyre, Venstre og KrF på å fjerne enkelte bompengeprosjekter og redusere takstene på mange andre.
AP170710 Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken.
AA170710 Planen er å redusere andelen atomkraft i Frankrike fra 75 til 50 prosent innen 2025.
AA170710 Dermed bekreftet han at den nye regjeringen til president Emmanuel Macron ønsker å følge den forrige regjeringens målsetting om å redusere bruken av atomkraft.
VG170709 Kristiansund viste mental styrke, akkurat slik de gjorde mot Rosenborg mandag, ved å redusere til både 4-1 og 4-2 ved henholdsvis Liridon Kalludra og innbytter Karamoko Bamba.
VG170709 Ubehandlet gonoré kan gi kroniske plager og hos kvinner kan bakterien redusere evnen til å få barn.
SA170709 Liridon Kalludra kunne umarkert redusere til 1 - 2 etter 63 minutter.
DA170709 Liridon Kalludra kunne umarkert redusere til 1 - 2 etter 63 minutter.
AP170709 Liridon Kalludra kunne umarkert redusere til 1 - 2 etter 63 minutter.
VG170708 TRENGER NYE FORSLAG : Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik lover å komme med forslag til å redusere støyen hvis de kommer i regjering.
VG170708 Men jeg forutsetter at regjeringen tar høringsrunden på alvor, og at de etterpå kommer med forslag for hvordan man kan bidra til å redusere støy.
VG170708 Det vil kunne redusere støyen betraktelig.
VG170708 De vil at mer skal gjøres for å redusere bråket som unektelig vil bli en del av hverdagen når senteret står klart fra 2021.
VG170708 - Vi er innenfor de nasjonale støyretningslinjene med god margin, likevel velger vi utover det å legge til rette for kompenserende og avbøtende tiltak for å redusere støyen, sier Amundsen.
DA170708 Mossingen mener nemlig at dersom Norge skal ta klimaavtalen på alvor, må landet redusere bruken av fossilt drivstoff.
AA170708 der har de svart på spørreskjema om kunstverket har fått dem til å tenke på problemet med luftkvalitet og forurensing, og om hva de selv kan gjøre for å redusere miljøproblemene.
AA170708 Dersom en studieavgift også kan redusere andelen studenter som ikke fullfører på normert tid, slik det skjedde i Tyskland, er det etter hvert mange argumenter som tilsier at en moderat studieavgift kan og bør innføres i Norge.
NL170707 Å feie for egen dør er en god start, men internasjonalt samarbeid er en viktig nøkkel for å redusere forsøplingen.
NL170707 | Kan kunnskap fra en container med strandsøppel redusere marin forsøpling ?
NL170707 Det forteller oss at det er et stort potensial for å redusere mengden søppel som havner på havet enten kilden er på land eller til havs.
DN170707 - Det ene er å redusere sannsynligheten så mye som mulig for at det kan oppstå tretthetsbrudd i planetgirene.
DN170707 Ifølge Bloomberg News blir dette sett på som en ledende indikator for sysselsettingen, siden arbeidsgivere tenderer til å øke arbeidsuken før eventuelt nye personer blir ansatt eller redusere den før personer eventuelt blir sagt opp.
DN170707 Tidligere var det så mange at Datatilsynet ba Tjuvholmen Drift om å redusere antallet.
AA170707 Ifølge en amerikansk kilde gjelder ikke avtalen for en bestemt periode, og den blir beskrevet som en del av større amerikanske og russiske diskusjoner om hvordan de skal redusere volden i det borgerkrigsherjede landet.
AA170707 Statens legemiddelverk melder at det er mangel på to medisiner som brukes for å redusere risiko for blodpropp.
AA170707 Medikamentet brukes for å redusere risikoen for at det dannes blodpropper.
VG170706 Han er ikke i tvil om at noe må bli gjort og at man skylder publikum å redusere avbrutte kamper.
VG170706 Trump har på kort tid klart å redusere USAs anseelse i verden.
DB170706 « Ser ut til at jeg kommer til å øke gjennomsnittsalderen og redusere gjennomsnittsratingen i feltet », tvitrer Kasparov.
DA170706 - Dette er noe som må prioriteres, mener Mina Gerhardsen, generalsekretær i organisasjonen, som blant annet jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol.
DA170706 - Dette er noe som må prioriteres, mener Mina Gerhardsen, generalsekretær i organisasjonen, som blant annet jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol.
DA170705 Dette vil redusere bompengene, gjøre kollektivtransporten billigere og sikre mer og raskere utbygging.
DA170705 Aktørene bruker samtidig mer teknisk utstyr, som sambandsutstyr, for å redusere risikoen for å bli tatt, sier Børmer.
BT170705 Å redusere antall turister som besøker områdene er ikke hensikten med dette.
BT170705 Å redusere antall turister er ikke vår hensikt.
BT170705 Vi har bedt Sjøfartdirektoratet utrede en rekke tiltak for å redusere utslippene til sjø og luft i disse områdene.
BT170705 UTREDER : Vi har bedt Sjøfartdirektoratet utrede en rekke tiltak for å redusere utslippene til sjø og luft i disse områdene, skriver Vidar Helgesen ( H ).
AP170705 Få ønsker å redusere fartsgrenser.
AA170705 Hvis målet er å redusere fravær blant videregående elever, så har fraværsgrensen fungert, sier Iversen.
AA170705 Aktørene bruker samtidig mer teknisk utstyr, som sambandsutstyr, for å redusere risikoen for å bli tatt, sier Børmer.
AA170705 - Ved å benytte plastemballasje på noen av våre produkter, kunne vi redusere emballasjeforbruket vårt på cirka 50 prosent.
SA170704 Skal en sette fingeren på farlig bruk av antibiotika, bør man heller fokusere på hvordan redusere bruken i human medisin og hos kosedyr og tradisjonelt landbruk.
SA170704 juni i at « fiskeoppdrett må på land, og at næringa må redusere antibiotika og kvitte seg med lakselusa ».
DN170704 Målet er å redusere underskuddet på statsbudsjettet til under 3 prosent av bnp, som er kravet EU stiller til sine medlemsland.
DN170704 Målet er å redusere de offentlige utgiftene fra 56 til 53 prosent av Frankrikes bruttonasjonalprodukt ( bnp ), noe som ifølge Philippe blant annet skal skje ved å føre en mer resultatorientert politikk innen offentlig sektor og tette skattehull.
DB170704 - Vi har i 2016 ikke hatt fokus på vekst, men tvert imot arbeidet for å redusere den delen av omsetningen som er ulønnsom, forklarer sjefen til Finansavisen på spørsmål om den svekkede omsetningen.
AA170704 Målet er å redusere underskuddet på statsbudsjettet til under 3 prosent av BNP, som er kravet EU stiller til sine medlemsland.
AA170704 Målet er å redusere de offentlige utgiftene fra 56 til 53 prosent av Frankrikes bruttonasjonalprodukt ( BNP ), noe som ifølge Philippe blant annet skal skje ved å føre en mer resultatorientert politikk innen offentlig sektor og tette skattehull.
VG170703 Videre sa Macron, foran de folkevalgte, at han mener det er nødvendig å redusere hvor mange som sitter i nasjonalforsamlingen, for å « gi hver og en av dem mer makt og midler.
VG170703 Børresen opplyser også at fotografen ble ansatt på Stortinget for å redusere utgiftene ved å leie inn nye fotografer for hver begivenhet, og at trykkemaskinen erstattet en gammel maskin som ikke hadde like stor kapasitet.
VG170703 Fotografen ble ansatt for å redusere utgiftene ved å leie inn nye fotografer for hver begivenhet, og trykkemaskinen erstattet en gammel maskin som ikke hadde like stor kapasitet, forklarer hun.
SA170703 Han kan redusere en eventuell straff ved frivillig å tilbakebetale det skattemyndighetene mener han skylder, men foreløpig er det ingenting som tyder på at han vil innrømme skyld.
DN170703 Emmanuel Macron sa til parlamentsmedlemmene, for anledningen samlet i Versailles, at han har tenkt å foreslå å redusere antallet medlemmer i de to kamrene med en tredjedel.
DB170703 Statsminister Löfven sier til avisa at de vil ha en dialog med Russland om hvordan de kan redusere spenningen i området.
BT170703 Hjelpeorganisasjonene mener budsjettforslaget ikke bare vil redusere USAs langvarige og tverrpolitiske engasjement for å hjelpe verdens fattige, men også grunnleggende sett true amerikaneres helse, sikkerhet og velstand.
AP170703 Likevel tar vi samfunnsansvar for å være med å redusere klimagassutslipp og sikre truet norsk natur, sier Spange.
AP170703 Ekspertene i Scheel-utvalget beregnet den såkalte graden av selvfinansiering ved å redusere skattesatsene.
AP170703 - Du sier altså at ved å redusere skattesatsene, så vil skatteinntektene gå opp ?
AP170703 - Det går et tydelig skille mellom Arbeiderpartiet som vil skjerpe skattene og Fremskrittspartiet som vi redusere dem, sier hun.
AP170703 Ekspertene i Scheel-utvalget beregnet den såkalte graden av selvfinansiering ved å redusere skattesatsene.
AP170703 - Du sier altså at ved å redusere skattesatsene, så vil skatteinntektene gå opp ?
AP170703 - Det går et tydelig skille mellom Arbeiderpartiet som vil skjerpe skattene og Fremskrittspartiet som vi redusere dem, sier hun.
AP170703 Han kan redusere en eventuell straff ved frivillig å tilbakebetale det skattemyndighetene mener han skylder, men foreløpig er det ingenting som tyder på at han vil innrømme skyld.
AA170703 Regjeringen har bedt skatteetaten om å utarbeide et høringsnotat, ut fra ønsket om å redusere alkoholavgiften på øl fra mikrobryggerier.
AA170703 Og vi strever nok med å redusere svinnet fra før av.
SA170702 min : TUIL redusere !
DN170702 Torsdag ble 71 år gamle Olmerts søknad om å redusere soningstiden på 27 måneder med en tredel innvilget, og søndag morgen var han ute.
AP170702 Torsdag ble 71 år gamle Olmerts søknad om å redusere soningstiden på 27 måneder med en tredel innvilget, og søndag morgen var han ute.
AP170702 min : TUIL redusere !
AA170702 Torsdag ble 71 år gamle Olmerts søknad om å redusere soningstiden på 27 måneder med en tredel innvilget, og søndag morgen var han ute.
AA170702 Vil redusere køen ¶
AA170702 Venstresvingfelt i Strindvegen inn mot Gløshaugen/Perleporten : Skal redusere køproblemene i morgenrushet.
AA170702 Og vi strever nok med å redusere svinnet fra før av.
DB170701 - Vi er tilhengere av alle tiltak som er med å redusere tobakksbruken, og vi synes det er positivt at restauranter velger dette uten at det er lovpålagt, sier Vangnes.
BT170701 Og på sikt vil slik ny virksomhet bidra til å redusere oljeavhengigheten ytterligere, tror Rieber.
BT170701 I tillegg har ledelsen gjort aktive grep for å redusere oljeavhengigheten ytterligere.
BT170701 Like fullt er et av byrådets viktigste tiltak fortsatt å være en « aktiv pådriver for å redusere antall shuttlebusser » - som altså ble fjernet i fjor.
VG170630 « Vi anbefaler dette da vi nå har nok kunnskap til å si at et slikt screeningprogram vil redusere dødeligheten av tarmkreft i befolkningen », skriver Johan Torgersen i Helsedirektoratet til VG i en epost.
VG170630 Torgersen sier grunnen til at de anbefaler denne metoden er at undersøkelsen er dokumentert å redusere dødeligheten.
VG170630 Han understreker at programmet på sikt også vil redusere forekomsten av tarmkreft.
VG170630 - Windows XP forstås av oss som en sikkerhetsrisiko, men vi har etablert kontrollmekanismer for å redusere risikoen.
SA170630 Jeg mener det er rom for utbygging av et betydelig antall boliger på Sølyst, men den detaljreguleringen som bystyret har vedtatt, innebærer en utbygging som vil dominere i det lokale miljøet og som vil endre øyas karakter og redusere kvalitetene ved den fredete eiendommen og naturområdene.
SA170630 - Påstandene i populærlitteraturen om en voldsom effekt kan ikke « legemliggjøres », og dermed kan våre resultater kanskje redusere idrettsutøveres insentiv til å bruke EPO, heter det i studien.
NL170630 Han hevder at Høyres skattepolitikk står i motstrid til målet om å redusere forskjeller.
DN170630 Hun mener tildelingen er en viktig milepæl, også i det internasjonale arbeidet for å redusere utslippene av klimagassen.
DB170630 - Vi vil i vårt høringssvar gi innspill om dette og oppfordre lovgiver til å benytte seg av muligheten for å sikre konkurransekraften til norske aktører og redusere uforutsigbarhet og forvirring for både næringsdrivende og de reisende, sier McSeveny-Åril.
DA170630 Man har i mange tiår har kjempet for å redusere gjennomgangstrafikken i Strømsveien og Schweigaards gate og at dette forslaget kan virke som et forsøk på å reversere det vi har fått til, sier BU-lederen.
DA170630 I forbindelse prosjektet bilfritt Oslo innføres det nå en rekke tltak for å redusere biltrafikken i hovedstaden.
DA170630 Han opplever at det lokalt er bred politisk enighet om å redusere gjennomgangstrafikken, og forteller at trafikken i Strømsveien allerede debatteres heftig i lokalmiljøet.
DA170630 Venstre vil både bedre permisjons- og pensjonsordninger for selvstendig næringsdrivener, og kjemper for å fjerne arbeidsgiveravgift for en første ansettelse og dermed redusere risiko.
BT170630 - Påstandene i populærlitteraturen om en voldsom effekt kan ikke « legemliggjøres », og dermed kan våre resultater kanskje redusere idrettsutøveres insentiv til å bruke EPO, heter det i studien.
BT170630 | Forskning : Hard fysisk aktivitet kan redusere risikoen for å få MS ¶
BT170630 Hard fysisk aktivitet, derimot, så ut til å redusere MS-risiko.
AP170630 - Påstandene i populærlitteraturen om en voldsom effekt kan ikke « legemliggjøres », og dermed kan våre resultater kanskje redusere idrettsutøveres insentiv til å bruke EPO, heter det i studien.
AA170630 - Fangst og lagring av CO2 ( CCS ) er et viktig verktøy for å redusere CO2-utslipp og for å nå de globale klimamålene slik de er definert i Parisavtalen, sier konserndirektør Irene Rummelhoff i Nye Energiløsninger i Statoil, i en pressemelding.
AA170630 Under skitinget i Trondheim for litt over et år siden, tok Ski-Norge diskusjonen om hvordan vi skal redusere frafallet i skisporten.
VG170629 I praksis fattes beslutninger om tildelingene ofte på tynt grunnlag og med et lemfeldig forhold til målet om å redusere fattigdom.
VG170629 Et tak på innleid arbeid på 10-15 prosent antydes også i høringsbrevet, og er ifølge arbeidsministeren ment for å redusere innleieandelen der utfordringen er størst, nemlig bygg- og anleggsbransjen.
SA170629 Vi må stå sammen og stoppe denne utvikling som vil redusere folks kjøpekraft og truer tusenvis av arbeidsplasser fra neste år.
SA170629 Fremskrittspartiet påpekte at det var en gavepakke til en rik stat som ville bruke anledningen til å redusere statlig satsing på vei, og vi fikk rett.
SA170629 | Forskning : Hard fysisk aktivitet kan redusere risikoen for å få MS ¶
SA170629 Hard fysisk aktivitet, derimot, så ut til å redusere MS-risiko.
NL170629 Styret ville ikke gå for administrasjonens forslag om å redusere antall fakultet fra åtte til fem.
NL170629 Administrasjonens innstilling var å redusere antall fakultet fra åtte til fem.
DN170629 - Torsdag ble Olmerts søknad om å redusere soningstiden på 27 måneder med en tredel innvilget, sier talsmann for fengselet, Assaf Librati.
DN170629 Dette vil redusere selskapets resultat før skatt i 2018 med rundt 350 milloner kroner eller omkring ni kroner per aksje, påpeker Nystrøm.
DB170629 Mexico fikk utallige sjanser etter Goretzkas oppvisning, men klarte ikke å redusere .
DB170629 Vi gjør nå det vi kan for å redusere konsekvensene, sier Johansen.
DB170629 De viktigste forebyggende tiltak for å bedre folkehelsen, er politiske : å legge til rette for et inkluderende samfunn, sørge for at barn vokser opp nær ansvarlige voksne, redusere sosiale forskjeller, samt legge til rette for at folk på enkelt vis kan leve sunt mht kost og mosjon.
DB170629 Solberg-regjeringen, med samferdselsministeren i spissen, skal - i motsetning til tidligere regjeringer - ha honnør for faktisk å redusere vedlikeholdsetterslepet.
DB170629 Bør styret da opprettholde sin lovnad om å redusere husleien til glede for dagens andelseiere ?
AP170629 I tillegg vil dette redusere byggekostnadene betydelig.
AP170629 | Forskning : Hard fysisk aktivitet kan redusere risikoen for å få MS ¶
AP170629 Hard fysisk aktivitet, derimot, så ut til å redusere MS-risiko.
AA170629 - Torsdag ble Olmerts søknad om å redusere soningstiden på 27 måneder med en tredel innvilget, sier talsmann for fengselet, Assaf Librati.
VG170628 Hun måtte redusere treningsmengden til 30-50 prosent de neste ukene, før ting begynte å føles bedre igjen.
VG170628 24-åringen måtte redusere treningsmengden kraftig, og havnet langt bak resten av landslaget.
VG170628 Det skjedde til tross for at Venstre en måned tidligere hadde uttrykt at de delte ønsket om å redusere inntektsforskjellene mellom jordbruk og andre grupper.
NL170628 En av landsdelens mest driftige transportører, Oleif Simonsen i Alta, slo i et intervju med NRK samme dag som klimameldingen ble offentliggjort at regjeringens klimamål ikke kan gjennomføres i Nord-Norge, fordi det ikke vil være mulig å redusere klimautslippene i en landsdel totalt avhengig av veibasert transport.
NL170628 Det er ikke vil mulig å redusere klimautslippene i en landsdel totalt avhengig av veibasert transport.
DB170628 Partiet har også talt varmt om å redusere offentlig pengebruk, men dette har vi sett lite til i budsjettforlikene.
DA170628 Den foreløpige obduksjonsrapporten slo imidlertid fast at volden ikke var av livstruende art i seg selv, og politiet vurderer å redusere siktelsen til grov kroppskrenkelse ¶
AP170628 Islamsk Råd skal bidra til å skape større forståelse og redusere avstander.
AA170628 Svingpåbud i dette krysset er en del av prøveprosjektet for miljøgate, hvor målet er å redusere gjennomkjørende trafikk i Innherredsveien.
AA170628 Som en del av dette prosjektet skal man redusere gjennomfart ved at omkjøring via Strindheimtunnelen anmodes.
AA170628 Målet med miljøgate-prosjektet er å redusere gjennomgående trafikk slik at gata kan gjøres mer attraktiv og tas i bruk av beboerne, og prøveprosjektet har en varighet på seks måneder.
AA170628 Alle fartøyene vil bli utstyrt med hybrid batteridrift og mulighet for å benytte landstrøm, da Statoil sier de vil jobbe effektivt med å redusere utslippene fra logistikkvirksomheten.
AA170628 - Sammen med rederiene våre ønsker vi å redusere klimaavtrykket.
DB170627 Kravene om å redusere hovedfeltet kommer fra store aktører som arrangøren av Tour de France, Giro d´Italia og noen av de største endagsrittene.
DA170627 Det mest innovative og kreative er metodene de bruker for å ta ut profitt og redusere bemanning, lønn og pensjoner.
DA170627 I fjor måtte vi redusere antall forestillinger noe, for å bedre økonomien.
DA170627 - Med bedre kunnskap om tilstanden i økosystemene, kan vi gripe inn og stanse, eller i alle fall redusere negativ utvikling før det blir umulig å snu, påpeker Nybø.
SA170626 Vi ber altså alle de som produserer velferd i kommunen vår, om å redusere sin virksomhet og gå på sparebluss, noe de også lydig og lojalt har gjort, mens forbruket til politikernes virksomhet har gått i stikk motsatt retning.
SA170626 i form av terror, øker legitimeringen av tortur, i den tro at denne type vold kan redusere ustabilitet.
DN170626 Hun foreslo å redusere lisensfellingskvoten fra tolv til åtte på ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.
DB170626 Også på Galapagos, på Sørpolen, ja selv på Mount Everest, jobbes det med å finne måter å redusere tilstrømmingen av turister på.
DB170626 På sine nettsider skriver Arbeiderparitet at også de vil « rydde i mål og regler for skolen, kutte i det statlige utdanningsbyråkratiet og redusere lærernes « tidstyver » - kravene til dokumentasjon og rapportering.
DB170626 Idet byene omsider fylles av førerløse biler, må vi samarbeide for å skape et reguleringssystem som sikrer at dette skiftet vil bidra til å redusere utslippene, framfor å øke dem.
DA170626 Om vi klarer å redusere matsvinnet vil vi spare både penger og miljøet.
DA170626 - Det er helt avgjørende at hele verdikjeden, fra primærnæringen til forbrukerne, nå tar ansvar for å redusere matsvinnet, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ).
AP170626 Hun foreslo å redusere lisensfellingskvoten fra tolv til åtte på ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.
AA170626 Hun foreslo å redusere lisensfellingskvoten fra tolv til åtte på ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.
SA170625 Likevel klarte de å redusere til 1-3 før pause, etter at Rafik Zekhnini lurte seg inn bak AaFK forsvaret, rundet Andreas Lie og satte ballen i det åpne målet.
DN170625 Vaksinering i oppdrettsbransjen har gjort det mulig å redusere antibiotikabruken med 96 prosent, påpeker han.
DB170625 - Det jeg tror vil bli vanskeligere, er å redusere utslippet av klimagasser.
AP170625 Likevel klarte de å redusere til 1-3 før pause, etter at Rafik Zekhnini lurte seg inn bak AaFK forsvaret, rundet Andreas Lie og satte ballen i det åpne målet.
SA170624 Om å redusere antallet barn som har dårlig leseferdighet, sier rapporten at samfunnet kan spare 700.000 euro per person som lærer å lese skikkelig : ¶
SA170624 Alminnelige folk ønsker forandring og vil redusere elitens innflytelse.
FV170624 Alminnelige folk ønsker forandring og vil redusere elitens innflytelse.
DB170624 Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, ga regjeringen honnør for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksvei og jernbane.
DB170624 - At NATO-styrkene samler seg så nær Russlands grense og gjennomfører en militærøvelse støttet av strategiske bombefly fra USA, som kan bære atomvåpen, hjelper neppe på å redusere spenningen i Europa, sa Mikhail Ulyanov, den administrative lederen for det russiske utenriksdepartementet.
DB170624 Men av frykt for at det vil redusere deres sjanser for å få støtte i framtida, ønsker de ikke å fremme kritikken offentlig under fullt navn.
BT170624 Alminnelige folk ønsker forandring og vil redusere elitens innflytelse.
AP170624 Alminnelige folk ønsker forandring og vil redusere elitens innflytelse.
VG170623 - Jeg har i dag uttrykt bekymring for at avskogingen i Brasil igjen har økt noe, og at det er krefter i Brasil som ønsker å svekke miljøloven og redusere beskyttede områder, sa Solberg etter et møte med Brasils president Michel Temer i Oslo fredag.
NL170623 Advokatforeningen frykter at dette kan redusere utdanningens status nasjonalt, slik at rekrutteringen av både forskere, undervisere og studenter vil bli skadelidende.
NL170623 Advokatforeningen er også bekymret for at en eventuell avgjørelse om å redusere antall fakulteter, tas på mangelfullt og ikke faglig fundert grunnlag.
NL170623 Advokatforeningen er bekymret for at en endring av fakultetets status vil redusere omfanget og kvaliteten av, og gjennomslagskraften til, denne forskningen.
DA170623 - Mens både Venstre og KrF i sine reviderte budsjetter foreslår å redusere inntektene fra eiendomsskatt med 750 millioner i 2017 og angir hvor kuttene tas, har ikke Høyre presentert et eneste kutt, men ber byrådet legge fram forslag til å gjennomføre Oslo Høyres politikk, sier Jacobsen.
DA170623 Vi har satt oss som mål å redusere matkastingen i våre butikker med 25 prosent innen 2020, sammenlignet med 2015, og 50 prosent i 2025, svarer Arvin.
DA170623 Samtidig jobber begge kjedene hardt for å redusere matsvinnet også på andre måter.
DA170623 Dette skyldes ikke nødvendigvis at dagligvareforretningene har blitt flinkere til å redusere matsvinnet.
DA170623 Andre tiltak for å få ned matsvinnet omfatter nedprising av matvarer med kort holdbarhet, brød som er en tredel mindre enn ordinære brød, automatisk varebestilling i alle 655 butikker for å redusere faren for feilbestillinger, og ingen kvantumsrabatter.
BT170623 Vi må selvsagt gi bransjeavtalen en sjanse og håpe at den vil motivere de store matprodusentene og dagligvarebutikkene til å redusere sitt svinn.
BT170623 Mat som de kunne ha reddet om de hadde gode, interne rutiner for å redusere matavfallet.
BT170623 Mange dagligvarebutikker har allerede begynt å skjerpe seg når det gjelder å redusere eget matsvinn.
BT170623 Krig er nok dessverre det rette middelet for å redusere matsvinnet i Norge.
BT170623 Ja, faktisk så langt unna at jeg lurer på hvilke sanksjoner man har i bransjeavtalen om ikke butikkene begynner å redusere matsvinnet sitt ?
BT170623 I dag underskriver en rekke store bedrifter en bransjeavtale som skal redusere matsvinnet i Norge slik at vi når FNs bærekraftsmål om 50 prosent reduksjon innen 2030.
BT170623 En bransjeavtale for å redusere matsvinn viser vilje til fokus for å nå Norges felles mål mot 2030.
BT170623 Scheelkomiteen foreslo på bakgrunn av dette å beholde formuesskatten, redusere selskapsskatten og øke utbytteskatten.
BT170623 For et gitt offentlig utgiftsnivå er dette et argument for å redusere skattene der effektivitetstapet er størst.
AA170623 - Jeg har i dag uttrykt bekymring for at avskogingen i Brasil igjen har økt noe, og at det er krefter i Brasil som ønsker å svekke miljøloven og redusere beskyttede områder, sa Solberg etter et møte med Brasils president Michel Temer i Oslo fredag.
AA170623 Det er viktig å koble det faglige og det sosiale, for å øke faglig trygghet og kreativitet, styrke gjennomføringsevne og læringskvalitet, og dessuten redusere problemet med ensomhet.
AA170623 1.000 ansatte flytter til byen vil ikke redusere antall knutepunkter eller flater i modellen, men vil styrke koblingene mellom punktene.
VG170622 Da kan vi ikke redusere produksjonen.
SA170622 Bakgrunnen for avgiften er krav fra EU om tiltak om å redusere plastposeforbruket.
SA170622 Norges Blindeforbund jubler for vrakingen av forslaget om å redusere størrelsen på merking i trapper og lignende.
SA170622 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) mener endringene vil føre til at flere kan oppfylle boligdrømmen sin, ettersom forenklingene kan redusere byggekostnadene med anslagsvis 100.000 kroner for hver leilighet.
SA170622 - Det er lite interessant å redusere kostnader gjennom endrede forskriftskrav, hvis dette ikke har en reell betydning for sluttbrukeren og for samfunnet, sier Dahl Grue hos Arkitektbedriftene.
NL170622 Staten arbeider for å redusere reintall med bakgrunn i økologisk bærekraft.
DB170622 En utvidet førstegangstjeneste og en jevnlig trent reservestyrke med kort responstid skal redusere antallet profesjonelt personell, og vil gjøre verneplikten viktigere.
DB170622 I både 2005 og 2009 gikk partiet til valg på å redusere helsekøene og ventetida for behandling.
DA170622 Det forventes at tiltaket vil kunne redusere antallet skader med 80 prosent.
BT170622 Norges Blindeforbund jubler for vrakingen av forslaget om å redusere størrelsen på merking i trapper og lignende.
BT170622 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) mener endringene vil føre til at flere kan oppfylle boligdrømmen sin, ettersom forenklingene kan redusere byggekostnadene med anslagsvis 100.000 kroner for hver leilighet.
BT170622 - Det er lite interessant å redusere kostnader gjennom endrede forskriftskrav, hvis dette ikke har en reell betydning for sluttbrukeren og for samfunnet, sier Dahl Grue hos Arkitektbedriftene.
AP170622 - Jeg støtter tanken om å ha en plan for hvordan man skal redusere klimautslippene.
AP170622 Vi forutsetter også at alle nødvendige tiltak som kan redusere risikoen, blir gjennomført, sier Brende.
AP170622 Temer må få klar beskjed om at Norge vil redusere sitt bidrag til Amazonasfondet hvis ikke Brasil klarer å redusere avskogingen.
AP170622 Temer må få klar beskjed om at Norge vil redusere sitt bidrag til Amazonasfondet hvis ikke Brasil klarer å redusere avskogingen.
AP170622 Temer må få klar beskjed om at Norge vil redusere sitt bidrag til Amazonasfondet hvis ikke Brasil klarer å redusere avskogingen.
AP170622 Temer må få klar beskjed om at Norge vil redusere sitt bidrag til Amazonasfondet hvis ikke Brasil klarer å redusere avskogingen.
AP170622 Norges Blindeforbund jubler for vrakingen av forslaget om å redusere størrelsen på merking i trapper og lignende.
AP170622 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) mener endringene vil føre til at flere kan oppfylle boligdrømmen sin, ettersom forenklingene kan redusere byggekostnadene med anslagsvis 100.000 kroner for hver leilighet.
AP170622 - Det er lite interessant å redusere kostnader gjennom endrede forskriftskrav, hvis dette ikke har en reell betydning for sluttbrukeren og for samfunnet, sier Dahl Grue hos Arkitektbedriftene.
AA170622 Bakgrunnen for avgiften er krav fra EU om tiltak om å redusere plastposeforbruket.
AA170622 Bakgrunnen for avgiften er krav fra EU om tiltak om å redusere plastposeforbruket. ( ©NTB ) ¶
VG170621 Sveits, som allerede lå veldig bra an på området, klarte å redusere antall dødsulykker med 15 prosent. | « Kongens nei » med Amanda-rekord ¶
SA170621 Så hva med å ta bort noen blokker, redusere etasjene til fem etasjer og skape et godt sted å bo sammen ?
SA170621 » | Hva med å ta bort noen blokker, redusere etasjene til fem etasjer og skape et godt sted å bo sammen ?
SA170621 Ønsker du å redusere høyden på busken, fjern heller noen av de eldste grenene.
NL170621 Men skal man bare legge slike argumenter til grunn, kan vi jo slippe alt fritt, og redusere kommunens byggesaksseksjon til et minimum.
DN170621 EU-direktivet som regjeringen skal følge opp, har som hensikt å redusere forsøpling på land og i det marine miljøet.
DN170621 Onsdag legger klimaminister Vidar Helgesen ( H ) fram en ny stortingsmelding om avfallspolitikk og hvordan redusere plastforurensing.
DN170621 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) vil innføre en rekke tiltak for å redusere plastforsøpling i Norge.
DN170621 Ny forskning : Aktivitetskrav kan redusere kriminalitet ¶
DB170621 I punkt fire står det at potetbitene skal kokes for å redusere noe av sukkeret på utsiden av poteten.
DB170621 Hoff jobber på flere områder for ytterligere å redusere akrylamidinnholdet, både ved å se på utvikling av nye potetsorter, lagringsforhold hos bonden og ulike forbedringer i produksjonsprosessen.
DB170621 Hoff har, ifølge Flønes, gjennomført flere endringer i sin produksjonsprosess for å redusere akrylamidinnholdet.
DB170621 Administrerende direktør i Norges største potetforedlings-bedrift, Hoff SA, Ingeborg Flønes, opplyser til Dagbladet at de jobber bevisst for å redusere innholdet av akrylamid i sine produkter : ¶
DA170621 Vi har forenklet og forbedret den sentrale helseforvaltningen ved å redusere fra 15 til 11, blant annet for å unngå dobbeltarbeid.
DA170621 - Kravet om effektivisering og omstilling medfører at Folkehelseinstituttet må redusere omfanget av en del tjenester, løse oppgaver mer effektivt og avvikle lavere prioriterte oppgaver, fortsetter Hestnes i sitt svar.
BT170621 Det er vanskelig å tenke seg ett regelverk som kan redusere utslipp fra alle deler av samfunnet på en enkel og effektiv måte.
BT170621 At EU setter høye mål og stiller strenge krav er en viktig grunn til at Norge har valgt å samarbeide med EU om å redusere klimagassutslipp frem mot 2030.
BT170621 Ønsker du å redusere høyden på busken, fjern heller noen av de eldste grenene.
AP170621 Ønsker du å redusere høyden på busken, fjern heller noen av de eldste grenene.
AA170621 Ifølge departementet betyr det at målsettingen om å redusere næringslivets årlige kostnader med 15 milliarder kroner i løpet av de seks siste årene er nådd.
AA170621 Det ble samtidig besluttet å redusere klagefristen fra tre uker til en uker for asylsøknader som ansees som " åpenbart grunnløse, og reglene for familiegjenforening ble strammet inn.
VG170620 Sentralen med sju års erfaring, som fikk bestått den 22.7.2011 og som kan vise til kvalitetsforbedringer ved å redusere blant annet politiets responstider.
VG170620 Regjeringen vil : ¶ Redusere tilbakefall til ny kriminalitet ¶
VG170620 Redusere tilbakefall til ny kriminalitet ¶ Redusere utenforskap gjennom bedre overgang til utdanning og arbeid etter gjennomført straff.
VG170620 - Disse uttalelsene viser en Erna Solberg som på nytt prøver å dekke over, tåkelegge og skjule kritikken ved å forsøke å redusere spørsmålet om beredskap til taktisk valgkampspill.
SA170620 President Donald Trump håper at USA kan redusere importen av varer fra andre land og øke eksporten slik at handelsunderskuddet minsker.
NL170620 Utenriksdepartementet forventer at Russland kommer med nødvendige forsikringer om at alt er gjort for å redusere alle typer risiko, før de setter i verk planene.
DN170620 President Donald Trump har lovet å redusere det amerikanske handelsunderskuddet og bringe flere industriarbeidsplasser tilbake til USA, Han mener at underskuddet skyldes at USAs handelspartnere praktiserer en urettferdig handels- og valutapolitikk.
DN170620 Men det triller fortsatt rigger inn i markedet, sier Schieldrop og viser til oljekartellet Opecs avtale om å kutte sin oljeproduksjon frem til 2018 for å redusere oljeoverskuddet og presse opp prisene.
DB170620 - At NATO-styrkene samler seg så nær Russlands grense og gjennomfører en militærøvelse støttet av strategiske bombefly fra USA, som kan bære atomvåpen, hjelper neppe på å redusere spenningen i Europa, sa Mikhail Ulyanov, den administrative lederen for det russiske utenriksdepartementet.
DB170620 IKKE GLEM : Fint å redusere svinn og sparepenger, men husk på hygienen, minner Dagbjørn Skipnes oss om.
DB170620 - Å varme opp igjen matvarer kan være fint for å redusere svinnet og spare penger, men vi må passe på hygienen.
DB170620 E18 skal bygges - fordi det er viktig å styrke kollektivtrafikken, tilrettelegge for syklister, bygge gode lokalsamfunn med mindre støy og luftforurensing og redusere køene på dagens motorvei.
BT170620 EUs mål er å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030.
AP170620 Bekjempe og redusere økonomisk kriminalitet og korrupsjon ¶
AA170620 President Donald Trump har lovet å redusere det amerikanske handelsunderskuddet og bringe flere industriarbeidsplasser tilbake til USA, Han mener at underskuddet skyldes at USAs handelspartnere praktiserer en urettferdig handels- og valutapolitikk. ( ©NTB ) ¶
AA170620 Jeg har selv sittet i møte med sykepleieledere som sier til oss hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund ( NSF ) at « dersom valget er å redusere rapporttiden eller å kutte i antall stillinger, er jeg ikke tvil om hva jeg velger ».
AA170620 Ikke redusere det til « at sykepleierne må godta at det skjer endringer på vår arbeidsplass også ».
VG170619 - Ved blant annet å redusere antallet grenaderer i Telemark Bataljon og støtte oss på en lengre verneplikt, sparer vi 450 millioner kroner i året.
NL170619 Vi har i dag ingen internasjonal avtale som omhandler tiltak for å redusere marin forsøpling og spredning av plast.
NL170619 Jeg minner om at to av tre nordmenn er opptatt av hva de kan gjøre for å redusere egen belastning på klimaet.
NL170619 Polarkoden er et globalt bindende regelverk som skal redusere sannsynligheten for uønskede hendelser, øke sikkerheten for skip og mannskap, og beskytte det sårbare miljøet i polare områder.
DN170619 Sanders ut mot « hemmelig » republikansk helseplan ¶ ¶ | - Tid for å redusere eller fjerne fradraget nå ¶
DB170619 Vi vil arbeide for å redusere utslipp både fra kjøretøy, bygninger og ikke minst fly, sier Matt Gorman, direktør for bærekraft på Heathrow til The Financial Times.
DB170619 Samtidig lover flyplassen å arbeide for å redusere både utslipp og ikke minst støy fra flytrafikken.
DB170619 Anerkjennelsen fra Heathrow hvor SAS kommer helt i toppsjiktet er gledelig for alle hos oss som jobber med miljø, og til pilotene som bidrar til å redusere utslipp gjennom gode prosedyrer og grønne innflygninger, sier Hohansen til Dagbladet.
DB170619 Utredningen mener imidlertid at det ikke er aktuelt å redusere Heimevernet for å styrke Hæren.
DB170619 Men Ap har ikke ett løfte om å redusere ventetidene og få sykehusene til å holde avtalene med pasientene.
DB170618 - Vi kunne ha gitt henne to års utestengelse, men valgte å redusere straffen til seks måneder, fordi vi kom fram til at hun ikke forsøkte å dope seg bevisst.
DB170618 ACE støtter slike målrettede tiltak i den hensikt å redusere storskala, profittskapende nettyveri av innhold », forteller alliansen.
VG170617 Det beste tiltaket for å redusere antallet forvillede katter er at flest mulig katteeiere får katten sin kastrert/sterilisert og ID-merket, oppfordrer både FODs Stine Jansen, Dyrebeskyttelsen Norges Monica Dahlback og Heidi Bugge i Mattilsynet.
DB170617 Derfor må vi fortsatt redusere skatten på norske jobber og norske arbeidsfolk.
DB170617 Mennesker lar seg aldri redusere til simple fellesnevnere.
DB170617 » - - - Men viktigst av alt er at « Skam » har plassert oss inn i hodet på denne jenta, latt oss føle hvordan hun føler, kjenne hvordan det er å stå utenfor og bli sett på av oss på innsiden, hva slags dømmende blikk de store vi-et gir henne, og en gang for alle umuliggjort det å redusere henne til kun en religion eller et hodeplagg.
AP170617 Sunde ville redusere antall store bataljoner i Hæren fra tre til to.
AP170617 Som forsvarssjef foreslo Harald Sunde å kutte ut flytrafikken til Andøya, og redusere antall overvåkingsfly her fra seks til fire.
AP170617 - Som en del av en budsjettprosess fikk jeg i oppdrag av Forsvarsdepartementet å redusere Garden.
VG170616 Du må redusere livet ditt og bli « halvfattig » på dine gamle dager.
SA170616 « At man skal redusere velstand i Norge bare for det skal se ut som vi kutter utslipp, som igjen fører til økte utslipp andre steder, er beint fram egoistisk og hjelper ikke klimaet », skriver Atle Simonsen.
SA170616 At man skal redusere velstand i Norge bare for det skal se ut som vi kutter utslipp, som igjen fører til økte utslipp andre steder, er beint fram egoistisk og hjelper ikke klimaet.
NL170616 God kunnskap om tilstand, prosesser og effekter vil redusere denne usikkerheten om våre rike - og så langt rene - havområder.
DN170616 - Hvis boligmarkedet skulle fortsette å kjøles ned betydelig fortere enn Norges Bank venter, samtidig som inflasjonen svekkes, vil sentralbanken kunne bli nødt til å redusere rentebanen igjen, skriver hun.
DB170616 Vi skal fortsette å handle klimakvoter som bidrar til å redusere de globale klimagassutslippene og gjøre grønn energi billigere.
DB170616 Vi er alle enige om at verden, Europa og Norge må gjøre alt i sin makt for å redusere de globale klimautslippene.
DB170616 Sett globalt bidrar imidlertid norsk petroleumsnæring til å redusere klimagassutslippene.
DB170616 Norsk petroleumsnæring handler for det første klimakvoter for millioner av kroner hvert år, som alle bidrar til å redusere de globale utslippene.
DB170616 Norsk petroleumsnæring bidrar til reduserte klimagassutslipp i Europa gjennom å redusere behovet for kullkraft.
DB170616 Men enda viktigere : Norsk petroleumsnæring bidrar også direkte til å redusere klimagassutslippene kontinentalt i Europa, ettersom alternativet til norsk gass i mange tilfeller er kull, som forurenser minst dobbelt så mye.
DB170616 Gjennom et kontinuerlig arbeid med å utvikle ny teknologi og systemer som bidrar til å redusere utslippene fra virksomheten, er Norge i dag best i klassen når det kommer til miljøvennlig leting og produksjon av olje og gass.
DN170615 Her er noen tiltak alle kan gjøre for å redusere databruken : ¶
DN170615 « Det virker som at markedet har mistet troen på at Opec vil « gjør alt som er nødvendig » for å redusere overproduksjonen og redusere oljelagrene tilbake til femårsgjennomsnittet innen utgangen av 1. kvartal 2018 », skriver oljeanalytiker Thina Margrethe Saltvedt.
DN170615 « Det virker som at markedet har mistet troen på at Opec vil « gjør alt som er nødvendig » for å redusere overproduksjonen og redusere oljelagrene tilbake til femårsgjennomsnittet innen utgangen av 1. kvartal 2018 », skriver oljeanalytiker Thina Margrethe Saltvedt.
DN170615 I slutten av november 2016 ble Opec-medlemmene med Saudi-Arabia i spissen enige om å kutte sin samlede oljeproduksjon for å redusere oljeoverskuddet i markedet og presse prisene opp.
DN170615 Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser i 2030 med 40 prosent sammenlignet med 1990.
DN170615 Forbudet er beregnet å redusere utslippene med 340.000 tonn CO2 i året.
DB170615 Erna Solberg sier at de har forsøkt å komme i dialog med Sverige om å redusere ulvebestanden deres.
DA170615 « Støy kan påvirke atferd, føre til søvnforstyrrelser, redusere mulighet for konsentrasjon og innlæring, samt gi egenopplevelse av plage og stress.
AP170615 Nå er det jo våre to partier - Høyre og Fremskrittspartiet - som har vært mest opptatt av dette, men både Ap og Sp har vært veldig tydelige på at de ønsker å redusere trygdeeksport, sier hun.
AP170615 - Hvis Regjeringen har funnet en måte å redusere trygdeeksporten på, synes jeg det er svært positivt - og på tide, sier Hadia Tajik ( Ap ), leder av justiskomiteen.
AA170615 | Elever har løsningen for å redusere landets klimautslipp med 30 prosent ¶
AA170615 Konkurransen går ut på å redusere CO₂-utslipp på individnivå.
AA170615 Hvis alle gjør som de mest iherdige, vil Norge kunne redusere utslippene med 30 prosent.
AA170615 Revisjonen tror retningslinjer kan føre til en mer enhetlig praksis, og i beste fall også bidra til å redusere fravær.
AA170615 Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser i 2030 med 40 prosent sammenlignet med 1990.
AA170615 Forbudet er beregnet å redusere utslippene med 340.000 tonn CO2 i året.
VG170614 I denne skisseres det en plan som skal redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020.
SA170614 I dag « stripper » man elevens pc-er gjennom å stenge tilgang til internett og redusere den til en skrivemaskin.
DN170614 Selskapet ønsker å dele virksomhetene inn i mindre deler og redusere antall lederstillinger med om lag 50.
DN170614 Her er Feds plan for å redusere de kvantitative lettelsene ( ekstern lenke ) ¶
DN170614 Her er Feds plan for å redusere de kvantitative lettelsene ( ekstern lenke ) ¶
AP170614 Han la til at den USA-ledede koalisjonen bør ta alle mulige forholdsregler for å redusere sivile skader når de bruker hvitt fosfor i Syria og Irak.
AP170614 I 2014 ble Qatar utsatt for press for at de skulle redusere støtten til Brorskapet i Egypt.
AP170614 Men i årets innovasjonstale er det sentrale poenget å redusere utgiftene for offentlig sektor Norge.
AA170614 De skal bidra til å redusere støy, men samtidig ser det helt forferdelig ut, sier Trond Åm.
AA170614 Politiet ba mannen om å redusere volumet på slike spillseanser nattestid.
SA170613 Blant annet ønsker både den franske og den britiske regjeringen å innføre lover som tillater å bøtelegge nettselskaper som ikke tar grep for å fjerne ekstremistiske ytringer som legges ut på sosiale medier, eller som på annen måte ikke gjør nok for å redusere ekstremistisk materiale på internett.
SA170613 Stortinget har satt mål om å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser og å redusere inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper.
SA170613 Torsken i Barentshavet har nådd toppen, og forskerne ber Norge og Russland redusere neste års kvote med hele 20 prosent.
DN170613 Blant annet ønsker både Frankrike og Storbritannia å kunne bøtelegge nettselskaper som ikke tar grep for å fjerne ekstremistiske ytringer som legges ut på sosiale medier eller som på annen måte ikke gjør nok for å redusere ekstremistisk materiale på internett. | - Nye generasjoner kan ha annerledes ønsker ¶
DN170613 mai skal Donald Trump også ha truet med å redusere den amerikanske militære innsatsen i Europa.
DN170613 Anbefalingen er også å redusere blåkveitekvoten med 1.000 tonn til 23.000 tonn.
DB170613 * NAV arbeider med en reform for å redusere antall NAV-kontorer til ca 200, fordi mer og mer av kontakten skal gå over nett og telefon.
DB170613 Hensikten med regelen er å redusere beruselsesnivået på festivaler.
DA170613 Blant annet ønsker både Frankrike og Storbritannia å kunne bøtelegge nettselskaper som ikke tar grep for å fjerne ekstremistiske ytringer som legges ut på sosiale medier eller som på annen måte ikke gjør nok for å redusere ekstremistisk materiale på internett.
BT170613 Terje Breivik ( V ), Helge André Njåstad ( Frp ), Erna Solberg ( H ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) vil lete etter muligheter til å redusere kostnadene for å få en tidligere byggestart.
AP170613 De nye bomstasjonene skal også bidra til å redusere trafikken, og dermed klimagassutslipp og luftforurensing, ifølge beregninger fra Oslopakke 3-sekretariatet.
AA170613 Blant annet ønsker både den franske og den britiske regjeringen å innføre lover som tillater å bøtelegge nettselskaper som ikke tar grep for å fjerne ekstremistiske ytringer som legges ut på sosiale medier, eller som på annen måte ikke gjør nok for å redusere ekstremistisk materiale på internett.
AA170613 Høsten 2014 ble det anslått at det var 360 bjørner i Västerbotten, og året etter ble det besluttet å redusere bestanden til 350.
AA170613 Formålet har vært å gjøre veien tryggere for myke trafikanter, bedre fremkommeligheten for busser og redusere trafikkstøy for beboere, ifølge Trondheim kommune.
AA170613 Hensikten med regelen er å redusere beruselsesnivået på festivaler.
VG170612 VIL KASTE MINDRE MAT : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil redusere matsvinn med 50 prosent.
VG170612 STOCKHOLM ( VG ) Norske myndigheter skal i samarbeid med matbransjen redusere matsvinn i alle ledd med 50 prosent inn 2030, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på EAT- konferansen.
VG170612 Han forteller at bransjeorganisasjonene selv vil komme med konkrete tiltak for hvordan de kan redusere mengden matsvinn med 50 prosent.
VG170612 Det alene er en god grunn til å redusere matsvinn, innledet Helgesen sitt innlegg på EAT-konferansen i Stockholm mandag.
VG170612 - Organisasjonene som er med forplikter seg til å redusere matsvinn med 50 prosent.
VG170612 Hun understreker betydningen av at mobbeombudet er nettopp uavhengig, og i stand til å si i fra til bystyret og Utdanningsetaten om mobbing og hva som skal til for å redusere mobbingen.
NL170612 Det vil redusere forsvarsevnen ytterligere.
DB170612 Samtidig har politiet hatt en betydelig satsing for å redusere vinningsforbrytelsene, heter det.
DB170612 Er man avhengig av enkelte matretter, er det en idé å gradvis redusere salt og sukker, slik at kroppen tilpasser seg igjen.
DB170612 Dagens overveldende medieformidling, vrimmel av virtuelle virkeligheter og mulighet for å oppleve seg selv som aktiv bare en « liker » en post i sosiale medier - kan redusere noen og enhver til en klikker og kikker til tilværelsen - i stedet for en aktør.
BT170612 Terje Breivik ( V ), Helge André Njåstad ( Frp ), Erna Solberg ( H ) og Knut Arild Hareide ( KrF ) vil lete etter muligheter til å redusere kostnadene for å få en tidligere byggestart.
BT170612 - Norske myndigheter skal i samarbeid med matbransjen redusere matsvinn i alle ledd med 50 prosent inn 2030, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da han mandag holdt innlegg på EAT- konferansen i Stockholm.
BT170612 I Tysklands energiwende som hylles som eksempelet på lavutslippssamfunnet, er målet å redusere til 40 prosent ikke-fornybare kilder. 40 prosent skal altså fortsatt hentes fra olje, kull, brunkull og gass.
AP170612 Lover å fortsette forbedringen av hovedveinettet, men sier samtidig at ny teknologi som selvkjørende biler kan redusere behovet for veiene slik de er planlagt.
AP170612 I februar sa Aps Eirik Sivertsen til Aftenposten at selvkjørende biler kan redusere behovet for veiutbygging.
AP170612 Samtidig har politiet hatt en betydelig satsing for å redusere vinningsforbrytelsene, heter det.
AP170612 Lover å fortsette forbedringen av hovedveinettet, men sier samtidig at ny teknologi som selvkjørende biler kan redusere behovet for veiene slik de er planlagt.
AP170612 I februar sa Aps Eirik Sivertsen til Aftenposten at selvkjørende biler kan redusere behovet for veiutbygging.
AP170612 Jeg tok opp i Stortinget at dette viste at vi ikke kan bygge fire ganger så mye som tidligere på samme areal, og at vi må redusere byggevolumet.
AA170612 Hvert lag komprimeres med bulldoser for å redusere setningene, forklarer Soknes.
AA170612 Samtidig har politiet hatt en betydelig satsing for å redusere vinningsforbrytelsene, heter det.
AA170612 - Norske myndigheter skal i samarbeid med matbransjen redusere matsvinn i alle ledd med 50 prosent inn 2030, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da han mandag holdt innlegg på EAT- konferansen i Stockholm.
DN170611 Seacrest har ønsket å redusere sin eierandel fra over nitti prosent til under femti prosent gjennom kapitalinnhentingen, som også kan resultere i en børsnotering.
DB170611 - At NATO-styrkene samler seg så nær Russlands grense og gjennomfører en militærøvelse støttet av strategiske bombefly fra USA, som kan bære atomvåpen, hjelper neppe på å redusere spenningen i Europa, sier Mikhail Ulyanov, den administrative lederen for det russiske utenriksdepartementet.
DB170611 En økning i antall løyver skulle skape større konkurranse og dermed redusere prisene.
AP170611 Fondet skriver i rapporten at bruken av interne lån mellom de ulike selskapene fondet eier, « vil (... ) redusere grunnlaget for skattbar inntekt ».
AA170611 Arbeiderpartiet, som tidligere har ønsket å redusere antall kommuner betydelig, har ikke lagt to pinner i kors for å bidra til kommunalminister Jan Tore Sanners ( H ) prestisjeprosjekt.
VG170610 Thommessen skriver til VG at de har sett det helt avgjørende å snu forbundets negative trend og redusere kostnadene.
SA170610 EU har inngått et tett samarbeid med Libya i et forsøk på å redusere antallet mennesker som forsøker å ta seg fra Nord-Afrika til Europa via sjøveien.
NL170610 rysskopler smaken med visjoner fra baken, avstedkommer de merkeligste resultater ; en går i mot de mest åpenbare løsningene for god byutvikling ; Denne uken synset et flertall av medlemmene i byutviklingskomiteen seg fram til at en meget god utredet, nietasjes boligblokk i Vestregata 20/22, måtte redusere antallet etasjer.
DB170610 - Vi gjør ikke dette for å være vanskelig, men både for redusere risikoen for at pass skal stjeles og misbrukes.
DB170610 Men samtidig har hun innsett at den også er for kompleks til å redusere rett og galt til et enkelt mattestykke, og at ligningen uansett blir feil hvis man holder andre til ansvar mens man fraskriver seg sitt eget, og at mistro, hevn, lærepenger og vrede - samme hvor rettskaffen den er - bare skaper nye hydrahoder.
AP170610 Det kan redusere mulighetene for en « hard Brexit ».
AA170610 EU har inngått et tett samarbeid med Libya i et forsøk på å redusere antallet mennesker som forsøker å ta seg fra Nord-Afrika til Europa via sjøveien.
VG170609 Hun er opprørt over at Dagsrevyen lagde en stor sak på kampanjen som hun mener « nok en gang handler om å redusere kvinner og jenter til kropp ».
SA170609 I det minste vil de tøyle dem litt og redusere deres uavhengighet, forklarer Lodgaard.
DB170609 Nord-Irland er den eneste delen av Storbritannia som ikke har lover for å redusere utslipp.
DB170609 I desember avviste nåværende miljøvernminister, Michelle McIlveen, å innføre lovgivning som tar sikte på å redusere karbonutslipp.
DB170609 Å tillate muslimske friskoler vil dessuten redusere behovet for koranskoler som opererer uten noe kontrollapparat.
BT170609 Hvis DNT ikke prioriterer et aktivt og sterkt samfunnsengasjement med fokus på å redusere sosiale og økonomiske forskjeller, samt støtte alle barn, så vil jeg med dette oppfordre DNT å revurdere sitt ståsted i forhold til dette.
AP170609 I det minste vil de tøyle dem litt og redusere deres uavhengighet, forklarer Lodgaard.
AA170609 Det er gjennomgangstrafikken som det er ønskelig å redusere .
VG170608 * Målet med kommunereformen er å redusere antallet kommuner og flytte mer makt og ansvar til større kommuner.
NL170608 En syklist passerte meg « i hundre » og passerte deretter de fire på den knappe meteren hun hadde å gå på uten å redusere farten og uten å plinge.
NL170608 Bilene er til hinder for dem og for å slippe å redusere tempoet velger de fortauet.
NL170608 Reforhandling av avtalen gir en klar indikasjon på at Nordland vi redusere sitt engasjement i landsdelssamarbeidet.
NL170608 Da er spørsmålet hvorfor man risikerer å redusere opparbeide strukturer som har fungert gjennom flere tiår ?
DN170608 Bredbåndsutbyggerne regner med å redusere kostnadene til fiberutbygging med inntil 25 prosent med nye graveregler.
DB170608 Om få timer skal Stortinget stemme over et forslag fra Frp, Høyre og Venstre om å redusere antall kommuner i Norge fra 428 til 354. 1,68 millioner nordmenn bor dermed i en annen kommune når de setter seg ned ved middagsbordet i ettermiddag enn de gjorde da de spiste frokost i morgentimene.
DB170608 Om få timer skal Stortinget redusere antall kommuner i Norge fra 428 til 354. 1,68 millioner nordmenn bor dermed i en annen kommune når de setter seg ned ved middagsbordet i ettermiddag. 11 av disse kommunesammenslåingene skal etter planen gjennomføres ved tvang, mot folkeviljen i kommunene.
DB170608 Målet med kommunereformen er å redusere antallet kommuner og flytte mer makt og ansvar til større kommuner.
DB170608 Kommunalkomiteen innstilte allerede for ei uke siden på å redusere antallet fra 428 til 354, men på grunn av at Frp-representant Ingebjørg Godskesen sa hun ikke nødvendigvis ville stemme med partiet sitt, kunne reformen bli vedtatt med bare én stemmes overvekt.
DB170608 ( Dagbladet ) : I kveld stemmer Stortinget over kommunereformen, som skal redusere antallet kommuner i Norge kraftig.
VG170607 I et intervju i Europower ( krever innlogging ) går utviklingsdirektør i Enova, Øyvind Leistad, veldig langt i å bekrefte at kvotepliktig sektor ikke vil få støtte når målet bare er å redusere CO2-utslippene : ¶
VG170607 - Vi støtter ikke lenger tiltak i kvotepliktige anlegg hvor det primære formålet er å redusere utslippene.
SA170607 Den forurensningen som kommer fra kullkraftverk, kan raskest elimineres ved å redusere bruken av elektrisitet.
SA170607 Alt strømoverskuddet i Norge eksportere til Europa og brukes nettopp til å redusere produksjon av kullkraft.
DN170607 Finanstilsynet har derfor funnet det nødvendig å fastsette retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån », skriver tilsynet i meldingen, og viser til at retningslinjene skal bidra til forbrukerbeskyttelse ved å redusere faren for at lånekunder påtar seg gjeldsforpliktelser som de senere ikke er i stand til å betjene, samt bidra til solide finansforetak.
DN170607 Dette mener Pareto-analytikerne vil øke bankkundenes månedlige kostnader og dermed potensielt redusere etterspørselen etter nye lån.
DN170607 DNB Markets venter at dagens retningslinjer fra Finanstilsynet, sammen med tidligere annonserte tiltak knyttet til markedsføring, kredittkortfakturering og gjeldsregister, vil redusere veksten i forbrukslån, som meglerhuset mener ikke er bærekraftig.
DA170607 Både arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene ønsker å få intensivert arbeidet med å lage en « heltidskultur », og redusere deltidsarbeidet i pleie- og helsesektoren.
DA170607 - Å redusere tilbudet er ikke i tråd med målene, slår hun fast.
BT170607 Hensikten med innstrammingen er å bidra til forbrukerbeskyttelse ved å redusere faren for at lånekunder pådrar seg gjeld de senere ikke er i stand til å betjene, ifølge tilsynet.
AP170607 mai kom nyheten om at den globale avtalen om å redusere kvikksølvforurensing vil tre i kraft i høst : Minamata-konvensjonen er så langt ratifisert av 55 land, inkludert Norge - og Kina.
AP170607 » De ønsker derfor å redusere incentivene til å benytte biodrivstoff som ikke er bærekraftig.
AP170607 Hensikten med innstrammingen er å bidra til forbrukerbeskyttelse ved å redusere faren for at lånekunder pådrar seg gjeld de senere ikke er i stand til å betjene, ifølge tilsynet.
AA170607 » De ønsker derfor å redusere insentivene til å benytte biodrivstoff som ikke er bærekraftig.
AA170607 Hensikten med innstrammingen er å bidra til forbrukerbeskyttelse ved å redusere faren for at lånekunder pådrar seg gjeld de senere ikke er i stand til å betjene, ifølge tilsynet.
NL170606 Jeg ser ikke hvilke andre tiltak som kan redusere eller kompensere tapene.
DN170606 Evry kontrolleres i dag av Apax-fondene, som med nedsalg vil kunne redusere sin eierandel ned mot 44,5 prosent ved børsnoteringen.
DB170606 Ifølge Bugge er forbrukerne generelt opptatt av å redusere inntaket sitt av en rekke næringsstoffer, med unntak av fiber og proteiner.
DB170606 For at kundene skal ta sunnere valg, skal de også redusere saltinnholdet med 20 prosent.
DB170606 Flere ble opptatt av å redusere inntaket av karbohydratrike produkter og valgte mindre potet fremfor mer kjøtt på tallerkenen, forteller Annechen Bugge, sosiolog og forsker på feltet mat og spisevaner ved Statens Institutt for Forbruksforskning ( SIFO ).
DA170606 Nå virker det som om EU er minst like opptatt av å redusere antallet som kommer med et reelt beskyttelsesbehov og dermed ikke kan returneres, sier Carling. | - Må tenke nytt om jobbene ¶
AP170606 - Vår klare intensjon er at NTP som vil vedtas også vil holde vedlikeholdet i sjakk, og bidra til å redusere det noe.
VG170605 - Jeg har lenge vært for å redusere antall lag i Toppserien, og jeg synes slike hendelser viser at det kanskje bør vurderes ordentlig, sier hun.
VG170605 Ifølge FN-ambassadør Nikki Haley vil USA fortsatt forplikte seg til å redusere utslipp, til tross for den oppsiktsvekkende avtale-exiten.
AP170605 Den konservative statsministeren Theresa May er klar på at hun vil ta britene ut av EU og at hun har til hensikt å redusere innvandringen kraftig.
VG170604 Et flertall er positive til å redusere antallet kommuner ( 2015 ).
FV170604 Der skal regjeringen gi sitt svar på hvordan Norge kan redusere egen plastforsøpling.
VG170603 Nei-siden er overbevist om at det blir vanskelig eller umulig å redusere målene hvis de forblir en del av avtalen.
SA170603 I sjakken har det derfor lenge vært diskutert grep for å redusere andelen remis-partier.
FV170603 I sjakken har det derfor lenge vært diskutert grep for å redusere andelen remis-partier.
DB170603 - Dette er en flygende utskytingsplattform som i betydelig grad vil redusere de lange ventetidene som tradisjonelt oppleves mellom bygging av en satellitt og muligheten til å sende den ut i verdensrommet, sier Allen.
DB170603 USA trekker seg ut av den såkalte Paris-avtalen, en avtale mellom nær sagt alle verdens land om å redusere sine utslipp kraftig.
DB170603 De kunne vi redusere .
DB170603 Redusere kraftig, tro meg.
BT170603 I sjakken har det derfor lenge vært diskutert grep for å redusere andelen remis-partier.
AP170603 I sjakken har det derfor lenge vært diskutert grep for å redusere andelen remis-partier.
AA170603 Det vi må se på er hvordan vi kan redusere risikoen maksimalt for dem vi er mest opptatt av å beskytte, sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, til NRK.
AA170603 Den har som mål å redusere den globale oppvarmingen til to grader.
VG170602 I etterkant har 11 år gamle Guro Heggholmen fra Bergen gått ut og kritisert videoen for å redusere jenter til bikinikledd staffasje.
VG170602 I tillegg gjentok han gang etter gang at avtalen gjør lite for å faktisk redusere utslipp og den globale oppvarmingen.
VG170602 De har også forpliktet seg til å redusere landets økonomiske avhengighet av kull med 60 til 65 prosent av 2005-nivået..@realdonaldtrump We urge you to show global leadership, we need the USA on the team.
VG170602 Obama-administrasjonen ville finne ut hvor store utslippene av metangass var, spesielt innen produksjon av skiferolje, for deretter å redusere utslippene.
VG170602 Å kutte i skattene til de som har mest fra før bidrar til å øke forskjellene, ikke redusere dem.
VG170602 Han vil redusere bevilgningen med 31 prosent og sette en femtedel av staben på porten.
DN170602 Li forsikret EU under European Business Summit i Brussel om at Kina vil fortsette å støtte Parisavtalen og forplikte seg til å redusere klimautslipp selv om USA trekker seg.
DN170602 - Dette er et balansert rekapitaliseringsforslag som vil redusere konsernets gjeldsnivå og rentekostnader betydelig, slik at konsernet kan investere i både forbedringstiltak og grønne vekstinitiativer.
DN170602 Ny forskning : Aktivitetskrav kan redusere kriminalitet ¶
DB170602 - Hvorfor vil man redusere antall format ?
DB170602 - Fordi vi ønsker å redusere antall format : 10/15, 15/30, 30/50 og sprint er det som det skal satses på.
DB170602 ¶ VIL REDUSERE GRANULAT-FORBRUKET : NFF gjør tiltak for at gummikulene i kunstgresset ikke skal forsvinne.
DB170602 Fotballpresidenten kaller ambisjonen om å redusere svinnet av granulat med 90 prosent de tre neste årene « hårete ».
DB170602 Formålet med prosjektet er å redusere svinn av gummigranulat fra kunstgressbaner med 90 prosent innen 2020.
DB170602 Ifølge avtalen skulle de redusere utslippene med mellom 26 og 28 prosent i forhold til 2005-nivået innen 2025.
DB170602 Hvis du bruker rømme på tacoen, kan du redusere fettinnholdet ved å velge lettere rømmevarianter, sier Nordbø.
DB170602 I følge regjeringens egne beregninger, vil Nasjonal transportplan ikke være i nærheten av å redusere klimautslippene så mye som vi har lovet.
DB170602 Og selv om det er nødvendig, både for å redusere biltrafikk og gi plass til folk og aktivitet, skaper ikke det alene mer byliv.
DA170602 Fjerning av tilskuddsordningen vil derfor være mer enn to milliarder i riktig retning som kan gå til å redusere skattetrykket for vanlige folk enda mer, som da kan velge å bruke penger på religion av eget initiativ, eller andre ting.
DA170602 Hele åtte av ti oppgir at de har endret vaner for å redusere egne klimautslipp. * * 28 prosent har begynt å bruke kollektivtransport mer. * * 18 prosent reiser mindre med fly enn før. * * 15 prosent har kjøpt elbil. * * 8 prosent har kjøpt hybridbil.
DA170602 Hele åtte av ti oppgir at de har endret vaner for å redusere egne klimautslipp. 28 prosent har begynt å bruke kollektivtransport mer. 18 prosent reiser mindre med fly enn før. 15 prosent har kjøpt elbil. 8 prosent har kjøpt hybridbil.
AP170602 - Det vil vi redusere antallet fremtidige pensjonister med 9 prosent, sa Russlands tidligere finansminister og leder for Senter for Strategisk Research Aleksej Kudrin da han la frem Russlands strategiplan frem til 2035.
AA170602 | Tillerson : USA vil fortsatt redusere utslipp av klimagasser ¶
AA170602 USAs utenriksminister Rex Tillerson sier USA fortsatt etterstreber å redusere klimagassutslipp selv om landet trekker seg fra Parisavtalen.
AA170602 Ifølge Tillerson har USA en « fantastisk rekord » når det gjelder å redusere utslipp av klimagasser.
AA170602 De blir mindre vennlig innstilt, og noen vil nok også redusere sine bidrag, sier forskningsdirektør ved CICERO, Steffen Kallbekken, til NTB.
AA170602 | Vil redusere nattbussprisen for studentene i Trondheim ¶
AA170602 Norske Skog lanserer en rekapitaliseringstransaksjon som i betydelig grad vil redusere konsernets gjeldsnivå og rentekostnader, øke verdien av egenkapitalen og posisjonere selskapet for gjennomføring av den fremtidige vekststrategien.
AA170602 Forslaget vil redusere årlige rentekostnader med rundt 300 millioner kroner.
AA170602 En vellykket transaksjon vil redusere den totale gjelden inklusiv evigvarende obligasjoner fra 8,7 milliarder kroner til 4,2 milliarder kroner og forbedre konsernets bokførte egenkapital til rundt 3,5 milliarder kroner.
AA170602 - Dette er et balansert rekapitaliseringsforslag som vil redusere konsernets gjeldsnivå og rentekostnader betydelig, slik at konsernet kan investere i både forbedringstiltak og grønne vekstinitiativer.
AA170602 Senest i 2015 stemte et klart flertall på Stortinget nei til et forslag fra KrF om å redusere promillegrensen for fritidsbåtførere.
AA170602 Han forklarer at dette vil redusere sannsynligheten for instabilitet ved høye hastigheter.
AA170602 Men denne utfordringen løses ikke ved å redusere MDD-tilbudet.
VG170601 - Det er alle ting han sier i forhold til hvor urettferdig Parisavtalen er for USA, at alle land har mye mer utslipp enn USA, at de har blitt behandlet urettferdig hele veien, at klimaendringer vil få mye større konsekvenser for alle andre enn USA, at Parisavtalen vil bare redusere de globale utslippene med - så - mye, sier Jensen.
VG170601 Det nesten alle land i verden lovet i Paris, var å kraftig redusere eller bremse utslippene av klimagasser.
SA170601 FN sier i en uttalelse at det er en stor skuffelse for det internasjonale samarbeidet for å redusere klimagassutslippene at USA trekker seg fra klimaavtalen.
SA170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
NL170601 Vindkraft bidrar derfor ikke bare positivt i arbeidet med å redusere klimaendringene.
FV170601 | Flertall på Stortinget for å redusere antallet kommuner fra 428 til 354 ¶
DN170601 Fremover vil de to sammen med faren redusere noe av risikoen knyttet til gruppens investeringer.
DN170601 | Ny forskning : Aktivitetskrav kan redusere kriminalitet ¶
DN170601 Vi må redusere global oppvarming.
DN170601 | Flertall på Stortinget for å redusere antallet kommuner fra 428 til 354 ¶
DN170601 Orkla vil utvikle ekspertsentre og konsolidere innen eksisterende kapasitet, samt søke harmonisering og redusere kompleksitet der det er mulig.
DN170601 Orkla har som mål å redusere antallet leverandører med mer enn 25 prosent innen utgangen av 2018, og redusere antallet årsverk innen innkjøp med mer enn ti prosent innen utgangen av 2017, påpeker TDN Finans.
DN170601 Orkla har som mål å redusere antallet leverandører med mer enn 25 prosent innen utgangen av 2018, og redusere antallet årsverk innen innkjøp med mer enn ti prosent innen utgangen av 2017, påpeker TDN Finans.
DN170601 - Jeg mener derfor at det på generell basis må jobbes med å redusere gjelden i den globale shippingnæringen, legger han til.
DB170601 Vil redusere risiko ¶
DB170601 Og for å redusere risikoen i sine investeringer har de plassert 20 milliarder kroner i ulike fond.
DB170601 I fjor gikk California enda lenger og sa at deres mål er å redusere utslippsnivået fra 1990 med 40 prosent innen 2030.
DB170601 I 2006 vedtok California å redusere utslippene ned til 1990-nivå innen 2020, og å få på plass et system der selskapene som ikke kan møte kravene må betale for sine for høye utslipp.
DA170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
DA170601 Man kan få inntrykk av at Norge ikke nødvendigvis ønsker å redusere utslippene hjemme, og det gjør at beslutningstakere ikke får et tydelig signal de kan styre etter.
BT170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
BT170601 | Flertall på Stortinget for å redusere antallet kommuner fra 428 til 354 ¶
AP170601 FN sier i en uttalelse at det er en stor skuffelse for det internasjonale samarbeidet for å redusere klimagassutslippene at USA trekker seg fra klimaavtalen.
AP170601 - Det er ikke slik det er ment å fungere selvsagt, hvilket har gjort at samtlige aktører og instanser som er involvert i dette nå gjennomfører hyppige aksjonsmøter for å redusere problemene, sier Johansen.
AA170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
AA170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
AA170601 Vi må redusere global oppvarming.
AA170601 | Flertall på Stortinget for å redusere antallet kommuner fra 428 til 354 ¶
AA170601 Vi har ofte mange unnskyldninger for å redusere mottak av flyktninger og asylsøkere i vårt fredelige Norge.
VG170531 De mener det vil styrke USAs konkurranseevne, skape arbeidsplasser og redusere risikoen for et endret klima.
VG170531 Denne uken skulle HV-ledelsen presentere den nye områdestrukturen etter at regjeringspartiene, med støtte fra Ap, gikk inn for å redusere HVs størrelse fra måltallet på 42 000 og ned til 35 000 soldater.
SA170531 Magnus Blakstad var nære ved å redusere på et solid skudd, før Riksvold på ny hadde en kjempesjanse med en halvtime igjen å spille.
FV170531 Magnus Blakstad var nære ved å redusere på et solid skudd, før Riksvold på ny hadde en kjempesjanse med en halvtime igjen å spille.
DN170531 John Fredriksen og døtrene Kathrine og Cecilie Fredriksen vil redusere risikoen i sine investeringer.
DN170531 Den Opec-ledede avtalen om å redusere produksjonen har bidratt til å « stabilisere situasjonen i verdens hydrokarbonmarkeder », sa Russlands president Vladimir Putin på et møte i Moskva med Saudi-Arabias visekronprins Mohammed bin Salman.
DN170531 Den Opec-ledede avtalen om å redusere produksjonen har bidratt til å « stabilisere situasjonen i verdens hydrokarbonmarkeder », sa Russlands president Vladimir Putin på et møte i Moskva med Saudi-Arabias visekronprins Mohammed bin Salman 30. mai.
DN170531 147 land har ratifisert Parisavtalen og dermed forpliktet seg til å redusere utslippene av skadelige klimagasser, blant dem USA.
DB170531 147 land har ratifisert Parisavtalen og dermed forpliktet seg til å redusere utslippene av skadelige klimagasser, blant dem USA under president Barack Obama.
DB170531 ( Dagbladet ) : I dag kom meldingen om at USAs president Donald Trump vil trekke USA fra Parisavtalen, som forplikter land å redusere utslippene av skadelige klimagasser.
DB170531 I går gikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) nemlig ut og varslet at Telenor må redusere sine leiepriser til aktører som leier kapasitet i deres nett.
DB170531 juni på varselet fra Nkom om å redusere sine tilgangspriser for tjenesteleverandører.
DB170531 I tillegg kan spor etter barmarkskjøretøy være synlige i flere tiår etter at kjøringen har opphørt, og redusere opplevelsen av landskapet tilsvarende lenge », står det i Friluftsmeldingen som ble tilrådet av klima- og miljødepartementet og videre godkjent i statsråd i mars 2016.
DB170531 Vårt ærend er verken å snakke opp en industri med klare utfordringer som må håndteres i årene som kommer, eller å fremme viktigheten av redusere våre utslipp resultert av utvinning på norsk sokkel.
BT170531 Stater, byer, bedrifter, skoler og andre aktører over hele USA og resten av verden, setter allerede i gang tiltak for å redusere utslippene og tilpasse seg klimaendringene.
BT170531 Fornybar energi og andre grønne løsninger blir raskt billigere og markedskreftene vil fortsette å redusere økonomien, også i USA.
BT170531 Magnus Blakstad var nære ved å redusere på et solid skudd, før Riksvold på ny hadde en kjempesjanse med en halvtime igjen å spille.
AP170531 Pengene skulle gå til å redusere utslipp og kompensere fattige land for kostnadene med å legge om til mer klimavennlig energi, forklarer forskeren.
AP170531 Magnus Blakstad var nære ved å redusere på et solid skudd, før Riksvold på ny hadde en kjempesjanse med en halvtime igjen å spille.
VG170530 - Det fremgår av WADA-koden, under definisjonen av « skyld », at en utestengelse som forhindrer utøveren i å delta på store sportsarrangementer, ikke skal være en relevant faktor for å redusere en straff.
VG170530 De viktigste grepene for å motvirke denne utviklingen, er å jobbe videre med å redusere frafallet i videregående skole og at nye landsmenn lærer seg norsk slik at de kan komme seg over fra trygdeordninger til arbeidsliv, sier Kambe som tviler på at noen annen nasjon har et like høyt nivå på trygdeytelsene som i Norge.
SA170530 For å redusere flytrafikk og trafikken på fire-felts motorveier, trengs det nå en stor og rask nasjonal satsing på jernbane med høy hastighet mellom de større byene og mot Sverige/Danmark.
SA170530 Paris-avtalen skulle forplikte USA til å redusere sine utslipp med 26 prosent innen 2025, og denne avtalen har Trump i valgkampen lovet å trekke landet ut av ( men avgjørelsen om hva han vil gjøre kommer først denne uken, sa han under G7-møtet på Sicilia sist helg.
SA170530 KRONIKK : California har ikke tenkt å følge Trump og hans oljelobby frivillig med å redusere kravene til klimatiltak.
SA170530 Delstaten i vest taler Trump og republikanerne tvert imot, og undertegnet i april en avtale med Canada og Mexico om å redusere utslipp av drivhusgasser.
DN170530 Administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge og konsernsjef Sigve Brekke må redusere prisene for selskaper som leier Telenors mobilnett i Norge.
DN170530 Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid, mens de rikeste bruker lovlige metoder til å redusere skatten.
DN170530 Saudi-Arabia planlegger å redusere oljeeksporten til USA i et forsøk på å øke nedgangen i lagrene.
DB170530 Guri Melby i Oslo Venstre hevder at Venstre stadig kjemper for å redusere trafikkvekst og bompengesjokk på E18.
BT170530 Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid, mens de rikeste bruker lovlige metoder til å redusere skatten.
BT170530 Firmaene kan redusere profittjaget.
AP170530 Lover å redusere innvandringen og har tatt et steg til venstre i noen økonomiske spørsmål.
AP170530 Det kan redusere risikoopplevelsen for det stedet, ifølge Wolff.
AA170530 147 land har ratifisert Parisavtalen og dermed forpliktet seg til å redusere utslippene av skadelige klimagasser, blant dem USA.
SA170529 Med til historien hører det at Viking hadde en gedigen sjansen til å redusere rett i forkant av 3-0-målet, men rogalalandsklubben har så definitivt ikke marginene på sin side om dagen.
DN170529 Som et alternativ til å gå ut av Parisavtalen har Trump også vurdert å redusere USAs nasjonale mål om utslippskutt.
DB170529 Dette har vist et behov for å redusere arbeidskapasiteten i Trondheim og Bergen med om lag 70 stillinger, noe vi informerte de ansatte om på allmøter for rundt to uker siden, skriver pressekontakt Stina Kildedal-Johannessen i Aker Solutions i en epost til Adresseavisen.
DA170529 Med til historien hører det at Viking hadde en gedigen sjansen til å redusere rett i forkant av 3-0-målet, men rogalalandsklubben har så definitivt ikke marginene på sin side om dagen.
DA170529 Det er viktig for å redusere lærermangelen i årene som kommer.
BT170529 På toppmøter i New York og Paris ble vi enige om å stoppe klimaendringene, utrydde fattigdom og redusere ulikheter.
AP170529 Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid, mens de rike bruker lovlige metoder til å redusere skatten.
AP170529 Med til historien hører det at Viking hadde en gedigen sjansen til å redusere rett i forkant av 3-0-målet, men rogalalandsklubben har så definitivt ikke marginene på sin side om dagen.
SA170528 Opposisjonsleder Jeremy Corbyn har lovet både en annen utenriks- og innenrikspolitikk for å redusere terrortrusselen hvis Labour kommer til makten.
DB170528 Venstre har i mange år ment at E-18 må forbedres, for å få bedre fremkommelighet for busser og syklister, redusere luftforurensningen i Bærum kommune ved å legge deler av veien i tunnel, og å åpne for byutvikling på områdene som dermed frigjøres.
DB170528 - Venstre har i mange år ment at E-18 må forbedres, for å få bedre fremkommelighet for busser og syklister, redusere luftforurensningen i Bærum kommune ved å legge deler av veien i tunnel, og å åpne for byutvikling på områdene som dermed frigjøres, skriver artikkelforfatteren.
DA170528 Imidlertid tok kampen fyr da Popp ble utvist og Jovana Damnjanovic utnyttet det påfølgende frisparket til å redusere .
BT170528 I høringen argumenterer departementet med at en straffeskjerpelse hvor gjerningspersonen har begått flere lovbrudd vil medføre færre straffesaker og redusere utgiftene for domstolene.
AP170528 Det mest effektive klimatiltaket for å redusere utslipp fra privat biltrafikk er sannsynligvis en kombinasjon av subsidier for miljøvennlig kjøretøy, billigere kollektivtrafikk og en økning i skatt på fossilbilder, skriver artikkelforfatteren.
VG170527 Det gjaldt hvorvidt landene samlet skal forplikte seg til å redusere sine klimagassutslipp.
NL170527 Den har blitt invitert til et festbord, og det av reineieren selv, faktisk hele næringen, for selv om EN reineier innser galskapen og ønsker å redusere sine antall rein, vil det ikke ha noen innvirkning på levedyktigheten på hans dyr, det blir som en dråpe i havet.
DB170527 Like etter tok kampen fyr da Popp ble utvist og Jovana Damnjanovic utnyttet det påfølgende frisparket til å redusere .
DB170527 Gjennom å nyttiggjøre seg erfaringer fra første transplantasjon i 2014, var Van der Merwe og hans team i stand til å redusere kostnadene ved denne andre transplantasjonen betraktelig.
DB170527 Er det å knytte hele opplevelsen min av den meget mildt sagt spesielle stemningen som råder i Manchester-gatene denne dagen til en poplåt, til popkultur... det å oppleve dette gjennom « aproposmusikk », blir dette å redusere ondskapen til et apropos ?
DA170527 - Tilbudet med bybiler kan være med på å redusere innbyggernes behov for egen bil.
AP170527 - Vi vil skjerme og redusere utnyttelsesgraden i alle småhusområder.
AA170527 På sikt vil det bidra til tre ting på en gang : redusere trafikkutfordringene, kutte klimagassutslipp, bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet.
VG170526 Utover temaet migrasjon, er det forventet at USAs leder vil bruke møtet denne helgen til å diskutere det han kaller urettferdige handelsavtaler fra de andre landene, og uttrykke sin skepsis til Paris-avtalen som forplikter USA og andre nasjoner til å redusere sine klimagassutslipp.
VG170526 Justisminister Per-Willy Amundsen mener leie av Norgerhaven har fungert etter intensjonene, som er å redusere soningskøen.
SA170526 En ampel kan henges opp, noe som gir flere fordeler : Når du reiser på ferie, kan den henges i skyggen for å redusere vannforbruk.
DN170526 Trump gjorde det klart under møtet at han vil prioritere å redusere det amerikanske handelsunderskuddet.
DN170526 Blant annet OECD, som ber Kina redusere gjelden og bli grønnere, og finansinstitusjonen CLSA som mener misligholdte lån i Kina er langt høyere det offisielle statistikker viser.
DN170526 Blant annet viser forskning at sjokolade kan redusere demensrisiko.
DN170526 Frankrikes president Macron er derimot en varm forsvarer av klimaavtalen, og han og de øvrige G7-lederne ventes å ville forsøke å få Trump vennligere innstilt til tiltak for å redusere klimaendringer.
DB170526 ( Dagbladet ) : Temperaturen steg i Hopp-Norge da Norges Skiforbund ble bedt om å vurdere å flytte starten av Raw Air til Trondheim for å redusere reisebelastningen.
DB170526 Kan redusere dødelighet ¶
DB170526 - Screening kan føre til at færre rammes, og redusere kreftspesifikk dødelighet.
DB170526 Over 600 reindriftsutøvere stilte seg bak et initiativ om å gå til søksmål mot staten på bakgrunn av myndighetenes vedtak om « forholdsmessig reduksjon av reintall » - en form for kollektiv avstraffelse som gikk ut på at alle reineiere innenfor hvert distrikt ble pålagt å redusere sitt reintall ( og dermed sitt inntektsgrunnlag ) prosentvis likt ( opptil 50% ).
DA170526 Brukerbetaling kan være nødvendig for å få bygget veiene, tunnelene og sykkelstiene vi trenger, samtidig som bompenger eller køprising kan bidra til å redusere trafikken - slik det er gjort i Stockholm.
DA170526 Tvert imot skal vi være varsomme for å redusere en dødelig sykdom til et spørsmål om buksestørrelse.
DA170526 Er vi lemfeldige med fakta, og sauser begrepene slanking og spiseforstyrrelser sammen, risikerer vi å redusere alvoret av det som ubestridelig er en dødelig sykdom.
BT170526 En ampel kan henges opp, noe som gir flere fordeler : Når du reiser på ferie, kan den henges i skyggen for å redusere vannforbruk.
AP170526 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) mener leie av Norgerhaven har fungert etter intensjonene, som er å redusere soningskøen.
AP170526 En ampel kan henges opp, noe som gir flere fordeler : Når du reiser på ferie, kan den henges i skyggen for å redusere vannforbruk.
AA170526 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) mener leie av Norgerhaven har fungert etter intensjonene, som er å redusere soningskøen.
AA170526 IA-avtalen satte som mål å redusere sykefraværet med 20 prosent, slik gikk det ikke.
AA170526 I 2001 fikk vi IA-avtalen ( inkluderende arbeidsliv ) som skulle redusere sykefraværet, hindre at flere falt utenfor arbeidslivet, få flere mennesker i arbeid - særlig de med nedsatt funksjonsevne og få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobbene sine.
AP170525 Stein Bjørge ¶ Redusere risiko ¶
AP170525 Færre aksjer i karuseller og flere aksjer i støvelprodusenter kan derfor redusere risikoen for dårlig avkastning.
AP170525 - En slik ordning kan redusere antallet pasienter som drar på egen hånd til tvilsomme behandlinger i utlandet, sier Aamdal.
VG170524 Det handler om å redusere risikoen og redusere trusselen.
VG170524 Det handler om å redusere risikoen og redusere trusselen.
SA170524 De aller fleste av oss får i oss for mye salt, så en fin måte å redusere saltinntaket på er å bake brødet selv.
DN170524 Trump-administrasjonen bruker økt oljeproduksjon i USA, blant annet fra skiferolje, som argument for å redusere det strategiske lageret.
DN170524 Det internasjonale pengefondet ( IMF ) har kommet med flere advarsler til den kinesiske ledelsen hvor de anbefales om å igangsette tiltak for å redusere gjelden i form av reformer.
DN170524 Alle på kloden har advart mot den kinesiske gjelden og risikoen som er knyttet opp mot forsøket på å redusere gjelden, sier fagøkonom Song Seng Wun ved CIMB Bank til CNBC.
DB170524 VI må redusere trusselen, øke sikkerheten og gjøre det vi kan for å minimalisere risikoen.
DB170524 Samtidig har FrPs samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som sitter på støttepartienes nåde, jobbet iherdig med alle midler for å utsette og forhindre effektive tiltak for å redusere forurensingen i byen, både ved å trenere miljøbomringen, lavutlippssoner og rushtidsavgift, og ved å heftig angripe effektive miljøtiltak gjennom media.
DB170524 I Oslo jobber vi hardt for å bedre den farlige luftkvaliteten i byen, og redusere klimautslippene.
BT170524 De aller fleste av oss får i oss for mye salt, så en fin måte å redusere saltinntaket på er å bake brødet selv.
AP170524 For halvannet år siden satte myndighetene i FAE seg som mål å redusere oljeavhengigheten fra 30 til 20 prosent av landets bruttonasjonalprodukt ( BNP ) innen 2021.
AP170524 For halvannet år siden satte myndighetene i FAE seg som mål å redusere oljeavhengigheten fra 30 til 20 prosent av landets bruttonasjonalprodukt ( BNP ) innen 2021.
AP170524 De aller fleste av oss får i oss for mye salt, så en fin måte å redusere saltinntaket på er å bake brødet selv.
AA170524 Trump-administrasjonen bruker økt oljeproduksjon i USA, blant annet fra skiferolje, som argument for å redusere det strategiske lageret.
AA170524 Gerhardsen peker også på at regjeringen ved flere anledninger har satt seg som mål å redusere det skadelige forbruket av alkohol med 10 prosent innen 2025.
AA170524 Gerhardsen peker også på at regjeringen ved flere anledninger har satt seg som mål å redusere det skadelige forbruket av alkohol med 10 prosent innen 2025. ( ©NTB ) ¶
SA170523 Biskop Brauts avvisning av vedtaket i Nærbøs sokneråd, tror jeg vil redusere sjansen for pinlige konflikter i menigheten.
NL170523 Dersom man av en eller annen grunn vil redusere antallet fakultet, er det vår klare oppfatning at all ingeniørutdanning i nord i fremtiden må ledes og styres fra fakultetet i Narvik.
DN170523 Trump gjør dermed som han har sagt og vil redusere det offentliges rolle i samfunnet og kutter i velferdstiltak, og satser heller på at økonomisk vekst skal sørge for at de som i dag trenger hjelp får seg jobb og betaler skatt.
DN170523 I tillegg vil Apax redusere sin eierandel i selskapet, men forbli en « betydelig » aksjonær etter noteringen.
DA170523 Vi er nødt til å bruke disse fire årene til å se etter andre måter å redusere klimagassutslipp, understreker Waxman.
DA170523 Kommunens mål er å redusere klimautslippene med 95 % innen 2030, og det er behov for stor innsats på mange områder dersom utslippstrenden skal snu.
AP170523 Selvkjørende biler og digitalisert transport kan kutte klimautslipp, redusere investeringsbehovet i infrastruktur, gi like høy eller høyere mobilitet og gi kjempeskritt mot null omkomne i trafikken.
AP170523 Aps Bjørnø mener det ville vært en åpenbar svekkelse av lovverket å redusere personlige straffansvaret fra uaktsomt til grovt uaktsomt.
AP170523 Derfor kan vi trygt redusere antall artikler på de digitale flatene og satse enda mer på dybdejournalistikk på de områdene som er viktige for leserne.
VG170522 Likevel er det liten interesse hos myndigheter og i næringslivet for å iverksette nødvendige tiltak for å redusere disse risikoene og beskytte borgerne, de ansatte og sine kunder.
VG170522 Først i november 2016 klarte OPEC å gjøre noe effektivt da de, i samarbeid med land som Russland, ble enige om å redusere den samlede daglige produksjonen med 1,7 millioner fat.
SA170522 Enn så lenge blir det slik at å redusere elektrisitetsforbruk i Norge eller i Tyskland, medfører reduksjon i utslipp fra kullkraftverkene i Europa.
SA170522 Likevel har Frp i regjering klart å redusere bompengene betraktelig.
SA170522 Dette vil kunne redusere « kvantumsrabatten » noe.
DN170522 Det franske oljeselskapet Totals norske avdeling skal redusere tallet på ansatte og innleide med mellom 115 og 400.
DB170522 Dette vil kunne redusere « kvantumsrabatten » noe.
DB170522 Norge er nødt til å redusere utslippene sine, samtidig som vi skaffer oss to ting : Nok arbeidsplasser og nok eksport.
DA170522 Med utgangspunkt i de internasjonale klimaforpliktelsene må tiltak for å redusere klimagassutslippene få en større plass i statens verktøykasse til bruk i byregionene.
DA170522 Her er det lagt til rette for dragkamper mellom kommunene og mellom de politiske partiene som har ulike holdninger til bruken av parkeringsrestriksjoner som virkemiddel til å redusere privatbilismen.
DA170522 Den er inngått innen rammen av Norsk Transportplan og fastsetter sammen med Bypakke Nord-Jæren målene og tiltakene som skal settes inn i regionen for å bedre framkommeligheten og redusere utslippene av klimagasser fra transportsektoren.
DA170522 Dette vil kunne redusere « kvantumsrabatten » noe.
BT170522 Dette vil kunne redusere « kvantumsrabatten » noe.
BT170522 I stedet vedtok partiet å redusere den nasjonale arbeidstiden til 30 timer per uke.
BT170522 Trist, fordi det ligger i populismens natur å pervertere debatt og redusere kompliserte utfordringer til banale valg mellom løsning A og løsning B.
BT170522 Det er ikke tvil om at ikke norsk gass vil være en viktig faktor i å redusere klimautslippene.
AA170522 Dette vil kunne redusere « kvantumsrabatten » noe.
AA170522 Det franske oljeselskapet Totals norske avdeling skal redusere tallet på ansatte og innleide med mellom 115 og 400.
VG170521 Generelt så er det viktigste for å forbli frisk og redusere risikoen for å få kreft, å ikke røyke, ha et sunt kosthold med mye frukt og grønnsaker, redusere kjøttinntaket, ha en sunn vekt, være fysisk aktiv og redusere alkoholinntaket.
VG170521 Generelt så er det viktigste for å forbli frisk og redusere risikoen for å få kreft, å ikke røyke, ha et sunt kosthold med mye frukt og grønnsaker, redusere kjøttinntaket, ha en sunn vekt, være fysisk aktiv og redusere alkoholinntaket.
VG170521 Generelt så er det viktigste for å forbli frisk og redusere risikoen for å få kreft, å ikke røyke, ha et sunt kosthold med mye frukt og grønnsaker, redusere kjøttinntaket, ha en sunn vekt, være fysisk aktiv og redusere alkoholinntaket.
VG170521 Hard trening kan bremse din indre aldring og redusere faren for hjerte- og karsykdommer.
VG170521 - Hvis det i fremtiden blir slik at man kan genteste seg for om man har disse genene kan man gi råd tidlig om hvordan man kan forebygge og redusere risiko.
DN170521 Våpenavtalen skal også styrke kongedømmets « evne til å bidra til antiterroroperasjoner rundt om i regionen, og dermed redusere byrden på det amerikanske militæret til å utføre disse operasjonene », opplyser Det hvite hus.
AP170521 Mattilsynet kan gi pålegg om å redusere antallet katter, kastrere og ID-merke.
AP170521 Partiet gikk også inn for å redusere bruk og spredning av helse- og miljøskadelig mikroplast fra bildekk, tekstiler, maling, hudpleieprodukter og vaskemidler.
AP170521 Partiet gikk inn for å gradvis redusere arbeidstiden fra 37 til 30 timer per uke.
AP170521 Redusere biltrafikken og fase ut nye fossilbiler ¶
VG170520 Sosial støtte og noen som er i samme situasjon betyr mye for å redusere stress.
SA170520 MDG vedtok under lørdagens landsmøte at de vil gå inn for å gradvis redusere arbeidstiden fra 37 til 30 timer per uke.
DB170520 Ved å se luftfarten i sammenheng med annen samferdsel, må politikerne ta hensyn til behovet for å bygge en mer miljøvennlig infrastruktur for fremtiden, mener MDG, som vil redusere trafikken på norske flyplasser med 30 prosent innen 2030 og gå i mot kapasitetsutvidelse på norske flyplasser.
DB170520 Trigueiros nevnte også at den aksepterte grensen for besittelse var satt til ti dagers forbruk, med mål om å redusere brukernes kontakt med kriminelle miljøer.
DB170520 Det råder stor spenning om hvorvidt norske politikere er klare for å innføre en tryggere ruspolitikk, eller i det minste en reform som vil kunne redusere skadene fra samfunnets rusmiddelbruk.
DB170520 Forskning fra Statistisk Sentralbyrå viser at det å kutte i norsk oljeproduksjon er et effektivt og nødvendig tiltak for å redusere de globale klimagassutslippene.
BT170520 MDG vil gradvis redusere arbeidstiden fra 37 til 30 timer per uke, hvor redusert arbeidstid i hovedsak erstatter reallønnsøkning.
AP170520 Våpenavtalen skal også styrke kongedømmets « evne til å bidra til antiterroroperasjoner rundt om i regionen, og dermed redusere byrden på det amerikanske militæret til å utføre disse operasjonene », tilføyer tjenestemannen.
AA170520 Våpenavtalen skal også styrke kongedømmets « evne til å bidra til antiterroroperasjoner rundt om i regionen, og dermed redusere byrden på det amerikanske militæret til å utføre disse operasjonene », opplyser Det hvite hus.
AA170520 | Vil redusere togreisetiden mellom Oslo og Trondheim ¶
VG170519 I stedet vil MDG bruke kreftene sine på å arbeide for å redusere biltrafikken i storbyområdene med minst 20 prosent i løpet av stortingsperioden.
VG170519 Pengene fikk han ifølge tiltalen for å styrke Cappelens virksomhet og bidra til å redusere risikoen for at Cappelen skulle bli tatt.
SA170519 Hovedforklaringen er vedlikeholdsstans, redusert leteaktivitet, mindre fakling på skifergassanlegg i USA, samt tiltak for å redusere utslipp.
NL170519 Det er ingen indikasjoner på at antall voldtekter har gått ned over tid, det ser ikke ut til at samfunnet klart å redusere antall seksuelle overgrep.
NL170519 Når vi får høre at en ung reindriftssame har fått beskjed fra departementet at han må redusere flokken fra 125 til 75, så er det i virkeligheten et påbud om å slutte.
DB170519 Landsmøtet stemte derimot ned et forslag om å redusere biltrafikken utenfor byene med 10 prosent.
DB170519 « Hva, vil du gjøre lufta ren og redusere klimautslippene ?
DB170519 La én ting være helt klart : Frp er på ingen måte ferdig med å redusere skattene, bygge veiene, styrke eldreomsorgen og øke strafferammene, men vi er på god vei og styrer i riktig retning.
DA170519 I stedet vil MDG bruke kreftene sine på å arbeide for å redusere biltrafikken i storbyområdene med minst 20 prosent i løpet av stortingsperioden.
AP170519 - I denne perioden har Stortinget for eksempel for første gang diskutert temaer som reduksjoner i tempoet på oljeutvinningen og forslag om å redusere det materielle forbruket, sier hun.
AA170519 Organisasjonen betegner arbeidet som er igangsatt som enormt viktig for å redusere risikoen for lekkasjer og andre ulykker ved anlegget.
AA170519 I stedet vil MDG bruke kreftene sine på å arbeide for å redusere biltrafikken i storbyområdene med minst 20 prosent i løpet av stortingsperioden. ( ©NTB ) ¶
AA170519 Løsningen for å få ned utslippene er å redusere drivstoffbehovet - ikke å lene seg på « regnskogdiesel », mener Naturvernforbundet.
DN170518 Norges Bank, Finans Norge og Bits har opprettet et prosjekt som skal redusere overføringstiden mellom kontoer til sekunder.
DB170518 Debatten om ulikhet er for viktig til å redusere den til slagord utarbeidet av PR-folk på et kontor i Oslo.
AP170518 Å redusere det materielle forbruket i Norge.
AP170518 MDG mener vi bør « redusere det materielle forbruket til et bærekraftig og sosialt rettferdig nivå innen 2030.
AP170518 Aktor mener det er fire grunner til å redusere straffen Cappelen får : ¶ 1.
AA170518 Ottar Michelsen ( SV ) fremmet nemlig et forslag om å beholde et mål fra den forrige planen, om at man innen 2020 skal redusere klimagassutslippene i Trondheim med 25 prosent sammenlignet med 1991.
AA170518 Hvordan i all verden har Michelsen tenkt til å redusere utslippene med 25 prosent på tre år ?
AA170518 Vi vet at ved å redusere forbruk, forlenge levetiden på ting vi kjøper og velge varer som er produsert lokalt, reduserer vi indirekte utslipp.
AA170518 De indirekte utslippene er ikke umulig å redusere .
SA170517 Tidligere president Barack Obama valgte imidlertid å redusere straffen hennes kort tid før han forlot Det hvite hus i januar i år.
DN170517 Tidligere president Barack Obama valgte imidlertid å redusere straffen hennes kort tid før han forlot Det hvite hus i januar i år.
DB170517 - Tiltakene gjøres på for å redusere risikoen for uønskede hendelser.
DA170517 Tidligere president Barack Obama valgte imidlertid å redusere straffen hennes kort tid før han forlot Det hvite hus i januar i år.
AP170517 Nærings- og fiskeridepartementet har bestilt en utredning som skal se på etableringshindringene og foreslå tiltak som kan redusere disse.
AA170517 Tidligere president Barack Obama valgte å redusere straffen hennes kort tid før han forlot Det hvite hus i januar i år.
VG170516 - Vi ser at klimamålene som er satt, vil kunne redusere etterspørselen, og at politikerne må vurdere om det faktisk vil bli lønnsomt å utvinne i et område det er knyttet ekstra store kostnader til på grunn av lang avstand, mørke, is og særskilte beredskapsutfordringer.
SA170516 PS : Et forslag om å redusere lag i toppserien vil eventuelt bli tatt opp på fotballtinget i 2018, og iverksatt tidligst i 2019-sesongen.
DB170516 Greenpeace har tatt til orde for at den norske stat skal punge ut én milliard kroner på å sette igang det omfattende arbeidet som kreves for å redusere og forhindre plastavfallet i havet.
DA170516 - Hva synes du om at regjeringen vil redusere tilskuddene til dette de neste årene ?
DA170516 - Hva synes du om at regjeringen vil redusere tilskuddene til dette de neste årene ?
BT170516 To andre må redusere produksjonen.
BT170516 Havforskningsinstituttets anlegg i Smørdalen er ett av dem som må redusere produksjonen.
BT170516 PS : Et forslag om å redusere lag i toppserien vil eventuelt bli tatt opp på fotballtinget i 2018, og iverksatt tidligst i 2019-sesongen.
AP170516 PS : Et forslag om å redusere lag i toppserien vil eventuelt bli tatt opp på fotballtinget i 2018, og iverksatt tidligst i 2019-sesongen.
AA170516 Kristelig Folkeparti ( KrF ) varsler at de ønsker å redusere inntektsgapet i tråd med Stortingets vedtak.
AA170516 Vi kan være glade i det som er vårt, uten å redusere verdien av det som tilhører andre.
VG170515 Trivsel og trygghet i klasserommet ¶ 3 ) Mål skolen på hvor gode de er til å redusere fravær.
VG170515 Mål dem på hvor flinke de er til å redusere mobbing og skape trivsel.
SA170515 Vi er helt enige i at vi må jobbe for å redusere de totale utgiftene vanlige familier må betale i bompenger.
SA170515 Per Erik Mæhlum bekrefter at sykkelforbundet har vurdert Sandes forslag om å redusere feltstørrelsen tidligere.
DN170515 ¶ Hovedaksjonær Blackstone fortsetter å redusere sin eierandel i Norske Skog.
DN170515 Mandag kom nyheten om at Saudi-Arabia og Russland er blitt enige om å forlenge produksjonskuttene frem til første kvartal 2018 for å redusere overfloden av olje i markedet.
DN170515 Det gjorde at oljekartellet Opec i november 2016 avtalte å kutte sin oljeproduksjon for å redusere oljeoverskuddet og presse opp prisene.
DN170515 - Vi velger å redusere vår eksponering mot laks.
DN170515 | EU-forslag kan redusere garanti på netthandel ¶
DB170515 MDG vil jobbe for å redusere arbeidstiden for heltidsarbeid, slik at redusert arbeidstid i hovedsak erstatter reallønnsøkning.
DA170515 Tenk hvis lokalpolitikere fra alle de andre partiene hadde brukt stemmeretten på sine landsmøter for å redusere bruken av bompenger i stedet for å skylde på at Stortinget legger opp til bruk av bompenger.
DA170515 MDG vil jobbe for å redusere arbeidstiden for heltidsarbeid, slik at redusert arbeidstid i hovedsak erstatter reallønnsøkning.
DA170515 Samtidig har Stortinget fastsatt et mål om å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030.
DA170515 Dette skal bidra til lavere utslipp av klimagasser og også redusere belastningen på strømnettet.
DA170515 Håpet er at Forskningsrådets midler vil bidra til at det satses på utvikling og implementering av teknologier og systemer som vil redusere utslippene gjennom for eksempel digitalisering, automatisering og elektrifisering.
BT170515 Kulturutøverne mener forslaget vil redusere opphavspersonenes rettsstilling.
AP170515 Per Erik Mæhlum bekrefter at sykkelforbundet har vurdert Sandes forslag om å redusere feltstørrelsen tidligere.
AA170515 - Fronten som kommer vil nok redusere faren betraktelig natt til onsdag og onsdag formiddag, sier Livik.
VG170514 Justisminister Per-Willy Amundsen peker på at det er gode argumenter for å redusere detaljstyringen av politiet, men mener det fremstår « noe merkelig » når Ap kritiserer regjeringen for øremerking og detaljstyring.
DB170514 Forskning fra fremtredende økonomer ved Statistisk Sentralbyrå viser at å redusere norsk oljeproduksjon er et effektivt og nødvendig tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, også globalt.
DB170514 Forskning fra fremtredende økonomer ved Statistisk Sentralbyrå viser at å redusere norsk oljeproduksjon er et effektivt og nødvendig tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, også globalt.
AP170514 Forbrukerdirektør Randi Flesland er bekymret for forbrukernes rettigheter dersom EU får lov til å redusere reklamasjons- og klageretten fra fem til to år.
AP170514 Det åtte år siden sist EU ville harmonisere regelverket og redusere reklamasjonsfristen til to år for alle varer.
AP170514 For å redusere den økonomiske risikoen, kan du søke Helfo om forhåndstilsagn før du reiser.
SA170513 Gjennom planarbeidet skal en også redusere tallet på avkjøringer og kryss i Oalsgata.
SA170513 - FIS har ikke krevd en endring, men som jeg har påpekt mange ganger, bedt oss om å se om ting kan gjøres for å redusere reisebelastningen under Raw Air, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.
NL170513 Møt opp tidlig for redusere faren for unødig kø, oppfordrer klubben.
DB170513 Dette er en anekdote, og som sådan bedre egnet for venninnesamtaler enn for aviskommentarer, hadde det ikke vært for at et stykke ny forskning fra Karolinska Institutet tyder på at jo da, p-piller kan redusere livskvaliteten hos kvinnene som tar dem.
DA170513 Rapporteringskrav for alle skip som går inn i verdensarvfjordene ¶ Redusere antall skipsanløp totalt eller per dag/uke ¶
DA170513 Ifølge rapporten er de fleste cruiseskipene som besøker fjordene, mer enn 17 år gamle, og de færreste har moderne renseteknologi som kan fjerne eller redusere den skadelige klimagassen nitrogenoksid ( NOx ).
DA170513 Fastsette maksimal hastighet i definerte soner for å redusere drivstofforbruk og utslipp ¶
AP170513 - FIS har ikke krevd en endring, men som jeg har påpekt mange ganger, bedt oss om å se om ting kan gjøres for å redusere reisebelastningen under Raw Air, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.
VG170512 For å redusere gjennomføringsrisikoen i prosjektet, bruker vi noe mer tid sammen med entreprenøren for å finne gode løsninger for å håndtere dette, sier Eli Grimsby.
VG170512 Å foreslå en generell arbeidstidsreduksjon for å redusere sykefraværet, er derfor et skudd i blinde.
VG170512 PS : I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen at de vil redusere årets oljepengebruk med 4,7 milliarder, sammenlignet med statsbudsjettet som ble vedtatt i fjor høst.
VG170512 Her er 10 smarte råd for å redusere matutgiftene ( VG+ ) ¶
SA170512 Tenk hvis lokalpolitikere fra alle de andre partiene hadde brukt stemmeretten på sine landsmøter for å redusere bruken av bompenger i stedet for å skylde på at Stortinget legger opp til bruk av bompenger.
DN170512 Kjernen er hvordan han vil reforhandle handelsavtaler og redusere det amerikanske handelsunderskuddet.
DB170512 Ja, bare vi gjør de rike enda litt rikere, vil det ikke bare bidra til økt verdiskaping, det vil til og med redusere ulikheten, hevder hun.
AP170512 Flere eksperter har advart om at Saudi-Arabia kan velge å redusere sikkerhets- og etterretningssamarbeidet med USA etter at Kongressen åpnet opp for den nye terrorloven.
VG170511 Anders Bastiansen ble matchvinner, Tsjekkias legende Jaromír Jágr utlignet og scoret kampens siste mål ved å redusere til 2 - 3 snaut syv minutter før slutt.
FV170511 | Kan redusere kostnadene med 2,3 milliarder ¶
DN170511 Professor Ragnar Torvik ved NTNU tror politikerne fremover tvinges til å redusere økningen i oljepengebruken.
DN170511 Selskapet jobber hardt for å redusere kostnadene for å forbli konkurransedyktige, sier Eriksen.
DN170511 For skips- og fartøyinvesteingsselskapet Ocean Yield er Akers eierskapsagenda å diversifisere porteføljen, optimalisere strukturen, redusere kapitalkostnadene og håndtere motpartsrisiko.
DN170511 Tidligere i år foreslo regjeringen å redusere anslått avkastning til tre prosent.
DN170511 Tidligere i år foreslo regjeringen å redusere den anslåtte avkastningen til tre prosent.
DN170511 Tiltakene innebærer flere psykologer, mindre flytting mellom mottak, midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.
DN170511 Den innebærer å redusere personellkostnader.
DB170511 Skal redusere feilutbetalingene ¶
DB170511 Målet skal være er å redusere feilutbetalinger, uavhengig av om årsaken til feilen er gjort av etaten eller som følge av aktløshet, forsettelige handlinger eller unnlatt informasjon fra brukeren.
DB170511 Vi kan alle bidra til å redusere matsvinn ! », har Mette Nygård Havre skrevet i innlegget på Facebook.
DB170511 Også Kiwi har gått inn for å redusere matsvinn.
DB170511 NorgesGruppen, som blant annet eier Joker, Meny, Jacobs, Kiwi, Spar, Mix og Deli de Luca, har forpliktet seg til å redusere matkasting i sin egen drift med 25 prosent innen 2020 og 50 prosent innen 2025, sammenliknet med tall fra 2015, oppgir de på hjemmesidene sine.
DB170511 Regjeringen foreslår at Folkehelseinstituttet tildeles midler til å implementere og evaluere en manualbasert kognitiv metode for å redusere traumerelaterte psykiske plager hos enslige, mindreårige asylsøkere i omsorgssentre og mottak.
DB170511 Dette vil kunne bidra til å redusere antall enslige, mindreårige asylsøkere i mottak og omsorgssentre. 3.
DB170511 Det kan brukes til å øke bemanningstettheten i mottak for enslige mindreårige, utsette avvikling av enkelte mottak for enslige mindreårige for å redusere flyttinger, eller å styrke rådgivningstjenesten rundt ungdommene.
DB170511 Det går ut på at barna skal møtes i små grupper hvor de lærer seg metoder som gjør at de i større grad skal bli i stand til å mestre situasjonen de er i, noe som kan bidra til å redusere et barns psykiske plager, sier hun.
DB170511 Blant tiltakene som regjeringen finner penger til er flere psykologer i kommuner med asylmottak, midler til redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere oppfølging av den enkelte asylsøker i mottak.
DB170511 - Det er viktig at enslige mindreårige asylsøkere får hjelp til å håndtere og redusere psykiske plager.
DA170511 I tillegg til å forby noe som allerede er forbudt gjennom straffeloven, kan de samme politikerne lene seg tilbake og la være å innføre andre tiltak som kan redusere tiggingen.
DA170511 Ved rask livreddende nødhjelp kan verdenssamfunnet bidra til å redusere omfanget av en varslet katastrofe, sier utenriksminister Børge Brende ( H ).
BT170511 Etter at regjeringen har sett på utviklingen i den norske økonomien de første månedene av året, har de nå bestemt seg for å redusere oljepengebruken med 4,7 milliarder.
BT170511 Dette betyr flere psykologer, mindre flytting mellom mottak og midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.
BT170511 Min analyse, som ligner resultatene til forskere ved det amerikanske universitetet MIT, viser at selv om disse løftene ble forlenget med 70 år, ville de bare redusere temperaturstigningen med rundt 0,17 grader innen 2100.
AA170511 Tiltakene innebærer flere psykologer, mindre flytting mellom mottak, midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.
AA170511 Ved rask livreddende nødhjelp kan verdenssamfunnet bidra til å redusere omfanget av en varslet katastrofe, sier utenriksminister Børge Brende ( H ).
AA170511 Tiltakene innebærer flere psykologer, mindre flytting mellom mottak, midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.
AA170511 « Myndighetene påstår at de vil redusere antall barn som faller fra i skolen.
SA170510 Republikanere i Senatet klarte onsdag ikke å fjerne regler som skal redusere utslipp av den kraftige klimagassen metan i USA.
DN170510 Den innebærer å redusere personellkostnader.
DB170510 Republikanere i Senatet klarte onsdag ikke å fjerne regler som skal redusere utslipp av den kraftige klimagassen metan i USA.
DB170510 Slik kan du redusere ditt plastforbruk Spaltist ¶
DB170510 Ifølge forskeren har vi ingen grunn til å bli akutt bekymret for det vi spiser i dag, men så lenge vi ikke klarer å redusere tilførsler av plast og mikroplast til havet, vil nivåene gradvis bygge seg opp på grunn av at det i så liten grad blir brutt ned, men bare fragmenterer til mindre og mindre partikler.
DA170510 - Skrikende Chuck Schumer sa nylig « Jeg har ikke tillit til ham ( James Comey ) lenger », og så oppfører han seg så indignert, skriver Trump på Twitter og legger til emneknaggen « drain the swamp », et valgløfte han ga om å redusere lobbyisters innflytelse på USAs politikk.
DA170510 - Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at Helse Sør-Øst i 2016 arbeidet med å redusere de økonomiske utfordringene ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus.
DA170510 - Redusere
DA170510 Finnmarkssykehuset : Ved klinikken i Hammerfest er målsettingen « å redusere antall månedsverk i 2017 sammenlignet med 2016.
DA170510 - Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at Helse Sør-Øst i 2016 arbeidet med å redusere de økonomiske utfordringene ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus.
DA170510 - Redusere
DA170510 Målet er å redusere seksuelle overgrep mot barn, og spesielt se på de barna som har en farlig seksualitet.
BT170510 For å redusere parkeringspresset på Vestlandets største arbeidsplass.
AA170510 - Skrikende Chuck Schumer sa nylig « Jeg har ikke tillit til ham ( James Comey ) lenger », og så oppfører han seg så indignert, skriver Trump på Twitter og legger til emneknaggen « drain the swamp », et valgløfte han ga om å redusere lobbyisters innflytelse på USAs politikk.
AA170510 Republikanere i Senatet klarte onsdag ikke å fjerne regler som skal redusere utslipp av den kraftige klimagassen metan i USA.
VG170509 Dette har blitt gjentatt gjennom hele valgkampen, og den nye presidenten Moon Jae-in har lovet å reformere og redusere den økonomiske og politiske makten disse familiene besitter.
SA170509 « For å redusere kostnader bør en kunne tenke nytt mht. hvem og hvordan en gransking skal foregå », skriver Knut Sjæveland.
SA170509 For å redusere kostnader bør en kunne tenke nytt mht. hvem og hvordan en gransking skal foregå.
SA170509 Positivt at sykehuset har lykkes med å redusere bruk av belter, melder sivilombudsmannen etter besøk på Stavanger universistetssjukehus.
SA170509 Alt bar, helt til Slovenia i det siste spilleminuttet klarte å redusere Norges ledelse til 1 - 4.
DN170509 Forventninger om at Opec og andre store oljeprodusenter vil redusere sin produksjon i en lengre periode driver oljeprisen oppover tirsdag.
DB170509 - Det stiller krav til innovasjoner, vår evne til å redusere kostnader, og samarbeide enda bedre med handelen, sier Ruzicka om den tøffe konkurransen overfor E24.
DB170509 Med de riktige tiltakene kan Norge både redusere egne utslipp av CO2 og samtidig skape nye framtidsrettede arbeidsplasser.
DB170509 Flere FN-organer har gått tydelig ut og sagt at vi må redusere vårt forbruk av animalske produkter om vi skal kunne redde klimaet og ha nok mat til en voksende verdensbefolkning.
DB170509 Opphevelsen av redegjørelsesplikten, som i dag overvåkes av ombudet med klageadgang til nemnda, begrunnes i et ønske om å redusere tidkrevende og byråkratiserende pålegg rettet mot arbeidslivet : « Departementet forutsetter at arbeidsgiver selv ønsker å drive likestillingsarbeid ».
DA170509 Han vil redusere boligskatten for å styrke franskmenns kjøpekraft.
DA170509 I tillegg ønsker selskapet å redusere veibredden, mindre veibelysning og delvis bruk av naturlig drenering.
DA170509 Viktig for klima : Miljøbevegelsen mener investeringer i blant annet vind og sol vil redusere utslippene av klimagasser.
BT170509 - Skrikende Chuck Schumer sa nylig « Jeg har ikke tillit til ham ( James Comey ) lenger », og så oppfører han seg så indignert, skriver Trump på Twitter og legger til emneknaggen « drain the swamp », et valgløfte han ga om å redusere lobbyisters innflytelse på USAs politikk.
AP170509 Alt bar, helt til Slovenia i det siste spilleminuttet klarte å redusere Norges ledelse til 1 - 4.
VG170508 « Med disse endringene forventer vi at det skal bli lettere å redusere spredningen av spam og falske nyheter » uttalte Facebook.
SA170508 Araberne er også glad for landets evne til å redusere ulikhet og lytte til innbyggernes ønsker og behov. | « Jeg skjønner ikke Trumps korstog mot islamister, innvandrere og terror » ¶
SA170508 - Vi ønsker å redusere transportbehovet og gjøre transporten vi er avhengig av mest mulig utslippsfri.
SA170508 - Vi vil redusere transportbehovet i byer og tettsteder, og føre en transportpolitikk som gjør at flere velger kollektiv, sykkel og gange fremfor bil.
FV170508 - Vi ønsker å redusere transportbehovet og gjøre transporten vi er avhengig av mest mulig utslippsfri.
FV170508 - Vi vil redusere transportbehovet i byer og tettsteder, og føre en transportpolitikk som gjør at flere velger kollektiv, sykkel og gange fremfor bil.
DN170508 Som forklaring viser han til økende politisk uro i verden og at sentralbankene i USA, Japan og EU på et tidspunkt må redusere sine balanser, noe som « vil suge » penger ut av verdens største økonomier.
DB170508 I stedet besluttet ankekomiteen i det greske forbundet å redusere Olympiakos-straffen ytterligere.
DB170508 I stedet besluttet ankekomiteen i det greske forbundet å redusere Olympiakos-straffen ytterligere.
DB170508 Men i dagens politiske situasjon i Europa er det like urealistisk som Siv Jensen og regjeringens forslag om å få EU med på å endre reglene for å redusere trygdeeksport.
BT170508 Vil redusere offentlige budsjetter med til sammen 60 milliarder euro de neste fem årene med kutt i bl.a. sykepenger og dagpenger.
BT170508 - Vi ønsker å redusere transportbehovet og gjøre transporten vi er avhengig av mest mulig utslippsfri.
BT170508 - Vi vil redusere transportbehovet i byer og tettsteder, og føre en transportpolitikk som gjør at flere velger kollektiv, sykkel og gange fremfor bil.
AP170508 Vårt overordnede mål er å redusere risiko og trusler, og da må man ta høyde for både det man vet og det som kan skje.
AP170508 - Vi ønsker å redusere transportbehovet og gjøre transporten vi er avhengig av mest mulig utslippsfri.
AP170508 - Vi vil redusere transportbehovet i byer og tettsteder, og føre en transportpolitikk som gjør at flere velger kollektiv, sykkel og gange fremfor bil.
AA170508 - Mens følelsen av lettelse er tydelig blant europeiske ledere, har markedet beveget seg videre og skiftet fokus til muligheten for at den nye franske presidenten vil være i stand til å gjennomføre sitt reformprogram, som lover å redusere arbeidsløsheten til 7 prosent, et nivå som man kun har opplevd én gang i løpet av 30 siste årene, i begynnelsen av 2008, sier Michael Hewson, sjefanalytiker v
SA170507 Michael Ledger fikk en god mulighet til å redusere for Viking seks minutter før full tid.
DN170507 Han vil også redusere offentlige utgifter og satse.
DN170507 Emmanuel Macron vil redusere offentlige budsjetter med til sammen 60 milliarder euro i de neste fem årene.
DN170507 - Et viktig mål for ham er å redusere arbeidsledigheten.
DN170507 - Vi ser viktigheten av å redusere avhengigheten til Telenor i kjernenettet som påpekt fra flere ulike instanser, senest i Nasjonal transportplan og i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om robuste og sikre nasjonale transportnett.
DN170507 Noen av Macrons kampsaker er å redusere arbeidsledigheten og kutte i de offentlige budsjettene med til sammen 60 milliarder euro i de kommende fem årene.
DN170507 Noen av Macrons kampsaker er å redusere arbeidsledigheten og kutte i de offentlige budsjettene med til sammen 60 milliarder euro i de kommende fem årene.
DN170507 - Dette vil redusere risikoen for investorer, og tilgjengeliggjør elektrisiteten for dem som har behov for den.
DB170507 Michael Ledger fikk en god mulighet til å redusere for Viking seks minutter før full tid.
DA170507 - Det viktigste er å redusere skoleklassene og gi folk jobb, sier han til Dagsavisen.
BT170507 I perspektivmeldingen som ble lagt frem før påske, slås det fast at vi må gjøre snarlige grep for å redusere sykefraværet og reformere offentlige ytelser.
BT170507 For å redusere verdens høyeste sykefravær, må det lønne seg å jobbe.
BT170507 De lanserte også Tesla Powerwall, som er et batteri du kan ha på veggen hjemme for å lagre solenergi og dermed redusere avhengigheten av fossilt brensel.
BT170507 Michael Ledger fikk en god mulighet til å redusere for Viking seks minutter før full tid.
AP170507 Striden om rakettskjoldet THAAD som Kina krever fjernet, USAs bruk av supersoniske jagerfly i øvelser og avgjørelsen om å sende et hangarskip med flere følgefartøyer til farvannet ved halvøya har heller ikke akkurat bidratt til å redusere spenningen.
AP170507 - Vi er blitt nødt til å redusere kraftig på fiberlegging i Bergen, det blir rett og slett for dyrt. pr. husstand.
AP170507 - Vi er blitt nødt til å redusere kraftig på fiberlegging i Bergen, det blir rett og slett for dyrt. pr. husstand.
AP170507 - Vi er blitt nødt til å redusere kraftig på fiberlegging i Bergen, det blir rett og slett for dyrt. pr. husstand.
AP170507 Michael Ledger fikk en god mulighet til å redusere for Viking seks minutter før full tid.
AA170507 Høyre stemte også ned et forslag om å fjerne formueskatten, men heller redusere og fase ut formueskatten på arbeidende kapital.
AA170507 Partiledelsen ønsket å redusere perioden med arbeidsavklaringspenger fra fire til to år, men det ble det ikke snakk om.
VG170506 Da Thoresens « hockeygutta » så ut til å kontrollere oppgjøret med 2-0, kom Frankrike tilbake og la opp til en thrilleravslutning ved å redusere i 39. spilleminutt - og igjen 10 sekunder etter Patrick Thoresens 3-1 bare 10 minutter før ordinær spilletids slutt.
VG170506 - Sentralstimulerende middel som skal redusere ADHD-symptoner ¶
VG170506 Russland opplyste også at landet ønsker å gjenopprette en tidligere avtale med USA om å koordinere luftangrep over Syria og redusere risikoen for trefninger og uhell.
DN170506 Faren for en videre oppbygging av finansielle ubalanser og usikkerheten om virkningen av en lavere styringsrente taler mot å redusere renten nå », het det i hovedstyrets vurdering etter rentemøtet i mars.
DB170506 Vi har klart å fjerne bompenger i åtte prosjekt, og er nå i gang med å redusere takster i over 40 prosjekt.
DB170506 Her er det ingen grunn til å redusere straffen.
AP170506 Han sier initiativer som nHack vil bidra til å redusere risikoen for norske bedrifter som vil etablere seg i Kina.
VG170505 Tidligere sa Le Pen at hun ville redusere innvandringen med 80 prosent, til 10 000 personer i året.
SA170505 Hvorvidt man kan bidra til å redusere skadeomfanget når uhell er ute dreier seg om flere ting enn førstehjelp, som for eksempel brannøvelser i hjemmet og tilstrekkelig med blod i blodbanken.
DN170505 Vi er stiftet for å redusere skatter, avgifter og offentlig inngrep, sa Jensen.
DN170505 Pareto skriver at gjennom denne finansiering vil Norwegian dekke mesteparten av sitt investeringsprogram, såkalt capex, for 2017, noe som bør redusere bekymringer knyttet til finansieringen av ekspansjonen til selskapet, ifølge TDN Finans.
DN170505 Bondelaget viser til at Stortinget gikk inn for et mangfoldig landbruk samt å redusere inntektsgapet til andre grupper.
DN170505 - Stortinget har fastsatt et mål om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper.
DB170505 De bør redusere kroppsnakk, negativt eller positivt, om seg selv og om andre.
DB170505 - Det høres veldig enkelt ut, men jeg synes at alle jenter, utøvere eller ikke, bør redusere kroppsnakk og fokus på kroppssnakk.
DB170505 Men det vi har fått til er å redusere den bundne tida av foreldrepermisjonen, som betyr redusert fedrekvote, men større valgfrihet for småbarnsfamiliene.
DB170505 Å fjerne kontantstøtten eller formuesskatten vil isolert sett øke ulikheten, men hvis hensikten er å øke investeringene og få flere i arbeid, kan det redusere ulikheten siden.
DB170505 * I politisk debatt trekkes det ofte frem enkeltposter på statsbudsjettet som, på marginen, kan øke eller redusere ulikheten.
DA170505 Russland opplyste også at landet ønsker å gjenopprette en tidligere avtale med USA om å koordinere luftangrep over Syria og redusere risikoen for trefninger og uhell.
DA170505 Eksempel på innsparinger på denne strekningen er at det undersøkes om å flytte traseen utenfor Mandal litt som gjør at en kan redusere brulengder og dermed spare 800 millioner kroner Besparelser i valg av løsninger er viktig for H/Frp-regjeringen og Nye Veier viser allerede at de velger løsninger som gir mest mulig vei for pengene.
BT170505 - Sammen med kommunens folk prøver vi å redusere skadeomfanget så mye som mulig.
AA170505 Russland opplyste også at landet ønsker å gjenopprette en tidligere avtale med USA om å koordinere luftangrep over Syria og redusere risikoen for trefninger og uhell.
AA170505 - Menneskesmuglingen over Middelhavet har ingen ende og er ingen løsning for å redusere fattigdommen.
AA170505 Autorisasjon av barnevernspersonell, rett til å klage, fylkesnemd uten barnevernsadvokat og uavhengige sakkyndige i barnevernssaker vil ikke redusere barnevernets evne, plikt eller rett til å gripe inn med tvangstiltak der dette er nødvendig eller påvirke evnen til utføre andre plikter som barnevernspersonell.
DN170504 Vi fortsetter å redusere kostnader gjennom effektivisering, og er i rute for å oppnå ytterligere en milliard dollar i årlige kostnadsforbedringer i 2017, sier konsernsjef Eldar Sætre.
DN170504 Målet med avtalen er å redusere den daglige oljeproduksjonen med så mye som 1,8 millioner fat.
DN170504 Norges Bank melder også at den vil redusere antall pressekonferanser fra seks til fire.
DA170504 - Vi fortsetter å redusere kostnader gjennom effektivisering, og er i rute for å oppnå ytterligere en milliard dollar i årlige kostnadsforbedringer i 2017, sier Sætre.
AP170504 Likevel har Donald Trump allerede klart å redusere ulovlig innvandring på den sørlige grensen med 60 prosent.
AP170504 Men kravet om å redusere « særavgiftsnivået » på bilbruk - altså drivstoff - er borte.
AP170504 Frp tar som før til orde for å « redusere det høye avgiftsnivået på bil og bilbruk ».
AA170504 - Vi fortsetter å redusere kostnader gjennom effektivisering, og er i rute for å oppnå ytterligere en milliard dollar i årlige kostnadsforbedringer i 2017, sier Sætre.
AA170504 - Vi fortsetter å redusere kostnader gjennom effektivisering, og er i rute for å oppnå ytterligere en milliard dollar i årlige kostnadsforbedringer i 2017, sier Sætre.
VG170503 Macron vil gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt enn i dag og redusere skatten på arbeid.
VG170503 Hun vil gjennomføre kostbare offentlige reformer, som å redusere pensjonsalderen fra 62 til 60 år.
VG170503 Det er faktisk blitt bevist at det kan redusere anfall med 67 prosent, sier pappa Carl Fredrik.
SA170503 Ansvar for å kutte utslipp, utvikle mer effektiv produksjonsteknologi og mer effektive måter å redusere utslippene fra bruk av hydrokarboner.
SA170503 Gjesdal-ordfører Frode Fjelsbø har selv vært saksbehandler for forslaget om å redusere egen lønn.
SA170503 Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø ( Ap ) foreslår å redusere sin egen lønn med 25.000 kroner.
FV170503 - En innføring av tjenestenummer vil redusere mulighetene for at innsatte skal kunne hevne seg.
DN170503 - Jeg ønsker foreløpig ikke være for bombastisk med hensyn til hva vi kommer til å foreslå i høringen, men skal vi redusere fisketrykket med 30 prosent på tre år, vil det nok bli vanskelig å komme utenom en ytterligere reduksjon i antall teiner per fritidsfisker, sier han.
DB170503 Vårt lovforslag vil redusere mulighetene for at ansatte risikerer vold og trusler fordi de har gjort jobben sin, sier Kari Henriksen.
DB170503 En innføring av tjenestenummer vil redusere mulighetene for at innsatte skal kunne hevne seg, derfor ønsker vi å innføre tjenestenummer.
DB170503 Lippestad sier at uenigheten særlig handler om arbeidsplaner og tiltak for å redusere arbeidsbelastningen for pilotene.
DB170503 Gruppa med « helvariabelt produksjonsmønster » forteller Lippestad at pilotenes representanter vil redusere til under halvparten av pilotene.
DA170503 - En innføring av tjenestenummer vil redusere mulighetene for at innsatte skal kunne hevne seg.
BT170503 | Nye kontrakter skal redusere mengdene av salt og sand på veiene ¶
BT170503 Vegvesenet vil endre oppgjørsformene for vinterdrift for å redusere mengdene av salt og sand, heter det i en pressemelding fra Vegdirektoratet.
BT170503 Oppgjør for hver time på vegen er derfor også et incentiv for å redusere hastigheten, påpeker Leland.
BT170503 Flere fylkesting og kommuner har vedtak om å redusere , eller helt slutte med bruk av salt på vegnettet.
BT170503 Både av miljøhensyn og for å redusere kostnadene, er det sterkt ønskelig å få ned saltbruken.
AP170503 Undersøkelsen viser likevel at de arabiske borgerne er godt fornøyde - mer enn sine jødiske medborgere - med landets evne til å opprettholde økonomisk stabilitet, redusere ulikhet og lytte til innbyggernes ønsker og behov.
AP170503 Undersøkelsen viser likevel at de arabiske borgerne er godt fornøyde - mer enn sine jødiske medborgere - med landets evne til å opprettholde økonomisk stabilitet, redusere ulikhet og lytte til innbyggernes ønsker og behov.
AA170503 - En innføring av tjenestenummer vil redusere mulighetene for at innsatte skal kunne hevne seg.
SA170502 Kohlschreiber klarte å bryte tilbake og redusere til 2-3.
DN170502 Arbeidet med å redusere rømming fra oppdrettsanleggene gir resultater i elvene.
DB170502 Kohlschreiber klarte å bryte tilbake og redusere til 2-3.
DB170502 Her er noen tips til grep du kan ta for å redusere utgiftene til konfirmasjonen : ¶
DB170502 Dessuten har denne praten en tendens til å redusere de generelle pengekonfliktene mange tenåringsforeldre opplever.
DA170502 Målet er å redusere matsvinn og det bidrar vi ved å være en plattform hvor restauranter, butikker og alle steder som selger mat, og som de kanskje må kaste på slutten av dagen fordi det ikke kan selges dagen etter.
DA170502 - Hvis vi tar ett av disse og begynner å redusere det og ikke følge det opp, så vil alle de andre lide for det, sier Sunde, som nekter for at han er kandidat til å bli ny forsvarsminister, men sier han vil komme med råd.
BT170502 Nå ber de regjeringen redusere antall felt og senke fartsgrensen fra 110 til 90 km/t.
AP170502 - Vladimir Putin oppfordret til måtehold og å redusere spenningsnivået, ifølge Kremls versjon av møtet.
AP170502 Kohlschreiber klarte å bryte tilbake og redusere til 2-3.
AA170502 - Hvis vi tar ett av disse og begynner å redusere det og ikke følge det opp, så vil alle de andre lide for det, sier Sunde, som nekter for at han er kandidat til å bli ny forsvarsminister, men sier han vil komme med råd.
AA170502 Og løsninger som foreslås kan virke fordyrende for hele prosjektet, og legges til side for å redusere kostnader.
AA170502 Halvparten av bedriftene mener at de ville ha oppnådd høyere anseelse blant sine tyskspråklige kunder, og en tredjedel mener at økt tyskkompetanse vil redusere faren for misforståelser og samtidig sørge for mer presis kommunikasjon.
VG170501 « Hvis vårt super-kraftige preventive angrep blir igangsatt, vil det ikke bare fullstendig utslette de amerikanske, imperialistiske invasjonsstyrkene i Sør-Korea, men også redusere det amerikanske fastlandet til aske », skriver avisen. gjengitt av britiske The Telegraph.
VG170501 « Hvis vårt super-kraftige preventive angrep blir igangsatt, vil det ikke bare fullstendig utslette de amerikanske, imperialistiske invasjonsstyrkene i Sør-Korea, men også redusere det amerikanske fastlandet til aske », skriver avisen, gjengitt av britiske The Telegraph.
VG170501 - Jeg vet at det foreløpig er liten forståelse for å redusere arbeidstiden, men det er såpass mange forhold i fremtiden som vil trekke i den retning, at jeg er sikker på at tanken om sekstimersdag etterhvert vil modne.
SA170501 At vi skal redusere arbeidstakernes mulighet for medbestemmelse og åpne opp for at arbeidsgivere ensidig skal kunne fastsette enda tøffere turnusordninger enn de vi har i dag.
DN170501 Et mindretall i programkomiteen ville innføre en karensdag og redusere lønna til 85 prosent under sykdom, men forslaget nådde ikke opp da landsstyret i begynnelsen av mars vedtok den endelige innstillingen til nytt partiprogram.
DB170501 Bidra til å skape ro rundt sakene og redusere stress og konfliktnivå.
DB170501 Også velferdssamfunnet, fagorganisering, statlig eierskap, høyrepopulisme og å redusere forskjeller i samfunnet var temaer i talen, som ble holdt foran et hav av folk og paroler på arbeidernes dag i sentrum av hovedstaden.
DA170501 Et mindretall i programkomiteen ville innføre en karensdag og redusere lønna til 85 prosent under sykdom, men forslaget nådde ikke opp da landsstyret i begynnelsen av mars vedtok den endelige innstillingen til nytt partiprogram.
AP170501 Vil redusere forskjellene ¶
SA170430 Macrons løsninger er blant annet å slanke staten gjennom å redusere antall byråkrater, og å gjennomføre en pensjonsreform etter nordisk modell, som ivaretar muligheten til tidligpensjon, men som sørger for at det lønner seg å jobbe lenger.
SA170430 Drøyt fem minutter før full tid satte Kristin Venn inn 27-29-scoringen fra venstrekanten, og så fulgte Teodora Tomac opp med å redusere ytterligere en gang.
DN170430 Ifølge DNB er den nye metoden litt bedre enn dagens strategi for å identifisere risikable kunder, og når metodene kombineres kan det trolig redusere bankens tap betydelig.
DN170430 Den anspente situasjonen på Koreahalvøya krever at verdenssamfunnet styrker sine bestrebelser for å redusere spenningsnivået og finne fredelige, diplomatiske og politiske løsninger i konflikten.
DB170430 Jeg har imidlertid ingen planer om å redusere ytterligere.
AP170430 Her er Statoil ett av ti oljeselskaper som skal fremme tiltak for å redusere CO₂-utslipp fra olje- og gassproduksjonen.
AP170430 KrF vil ha bredbåndsløft, sier nei til å fjerne akuttkirurgien fra sykehusene i Odda, Narvik og Volda og vil redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. 7.
AP170430 Jeg mener at vi bør redusere til seks timers dag med tanke på miljø, likestilling og velferdspolitikk.
AP170430 Drøyt fem minutter før full tid satte Kristin Venn inn 27-29-scoringen fra venstrekanten, og så fulgte Teodora Tomac opp med å redusere ytterligere en gang.
AA170430 Som førstedame har Michelle jobbet aktivt for å redusere barnefedme og sikre bedre mat til amerikanske barn, sier Stordalen.
AA170430 Som førstedame har Michelle jobbet aktivt for å redusere barnefedme og sikre bedre mat til amerikanske barn, sier Stordalen.
AA170430 Den anspente situasjonen på Koreahalvøya krever at verdenssamfunnet styrker sine bestrebelser for å redusere spenningsnivået og finne fredelige, diplomatiske og politiske løsninger i konflikten.
VG170429 - Det haster med felles handling for å redusere spenningen, skriver han på Twitter.
VG170429 Som førstedame har Michelle jobbet aktivt for å redusere barnefedme og sikre bedre mat til amerikanske barn, blant annet gjennom Let´s Move kampanjen.
DN170429 Men om man aktiverer énhåndsmodus under « avansert » i innstillinger kan man med et enkelt sveip redusere størrelsen på skjermbildet så alle elementer kan nås med én hånd.
DB170429 Å redusere kostnadene av sykelønnsordningen bør skje i samarbeid med partene i norsk arbeidsliv.
DB170429 KrFU foreslår å redusere sykelønna til 80 prosent av inntekt, mens Akershus er litt mer moderate, men ønsker å redusere sykelønna til 90 prosent av inntekt.
DB170429 KrFU foreslår å redusere sykelønna til 80 prosent av inntekt, mens Akershus er litt mer moderate, men ønsker å redusere sykelønna til 90 prosent av inntekt.
DB170429 Både KrFU og Akershus KrF har tatt til orde for å redusere sykelønnen.
DB170429 Likevel har både Søreide og statsminister Erna Solberg prøvd å redusere eget ansvar ved å peke nedover.
DB170429 Den intense låta blir litt for mye for Sana, så hun bytter kanal igjen, uten at det gjør så altfor mye for å redusere temperaturen i rommet.
DA170429 Men jeg går gjerne i strupen på dem som prøver å redusere den hvite arbeiderklassemannen.
BT170429 Det er å redusere deres konfirmasjonstid til noe den ikke er, og den nye kunnskapen de har opparbeidet seg havner i bakgrunnen.
AA170429 - Det haster med felles handling for å redusere spenningen, skriver han på Twitter.
DN170428 Bilkomponenter i aluminium vil redusere vekten på millioner av nye biler, noe som vil hjelpe bilprodusentene med å nå sine utslippsmål, og redusere de globale klimautslippene, sier Brandtzæg i fredagens børsmelding.
DN170428 Bilkomponenter i aluminium vil redusere vekten på millioner av nye biler, noe som vil hjelpe bilprodusentene med å nå sine utslippsmål, og redusere de globale klimautslippene, sier Brandtzæg i fredagens børsmelding.
DB170428 Jørgensen reagerer også på det Morten Pedersen skriver om å redusere antallet lag i Toppserien fra tolv til åtte.
DB170428 - Og dersom du har investert i fentanyl med formål om å blande det med heroin eller andre stoffer, må du stoppe umiddelbart, for å redusere risikoen for at flere mennesker vil dø, fortsetter han.
DA170428 I resten av 2017 og i 2018 må vi redusere antallet årsverk med ytterligere 120 til 150, opplyste Stoltenberg til Dagsavisen 31. januar.
AA170428 Dette er et pilotprosjekt som blant annet skal bidra til å redusere luseplagen for laks og miljøet rundt merdene.
VG170427 I talen sin sa Jonas Gahr Støre at det handler om hva slags Norge vi vil ha : Et Norge der høyrepartiene styrer i fire nye år, eller et Norge der Arbeiderpartiet og sentrum tar ansvar sammen for å redusere forskjeller.
DN170427 De gjør det de hele tiden har hevdet, at de kan redusere investeringsforpliktelsene hvis de ønsker det gjennom å bruke sale-leaseback-markedet, sier han.
DN170427 Særlig regelen om at man ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten gjør at kundene er nødt til å redusere ambisjonsnivået sitt - særlig i Oslo, sier Storset.
DB170427 Både KrFU og Akershus KrF tar til orde for å redusere sykelønnsordningen fra dagens 100 prosent til henholdsvis 80 eller 90 prosent for å kutte kostnader og minske forskjellen mellom uføre og kortere sykefravær.
DB170427 Tanken er å en dag bruke denne teknologien til å sørge for at premature menneskebabyer har en bedre mulighet for å overleve, og samtidig redusere sjansen for helseplager som følge av alt for tidlig fødsler.
DA170427 - Å redusere volumet på strømmen som leveres fra Israel til Gazastripen, er en rød linje som ikke kan overtredes, sier Gisha i en uttalelse.
BT170427 Transportforskere formidler at dette er effektive tiltak for å redusere miljøskadelig transport, sier Straume.
BT170427 Hos en liten andel er det dessverre ikke mulig å redusere risiko gjennom behandling.
BT170427 Behandling er ingen kur, men et forsøk på å redusere risiko.
AP170427 Skal redusere overbookingen ¶
AP170427 Redusere overbookingen.
AP170427 Skal redusere overbookingen ¶
AP170427 Redusere overbookingen.
AA170427 Semitraileren er lastet med spon, og bilen må tømmes for å redusere vekten før den kan berges.
AA170427 Færre kontanter vil bidra til å redusere svart omsetning, sier Devold.
VG170426 Tidligere har det blitt kjent at det er ventet at Trump vil forsøke å redusere antall skatteklasser fra syv til fire, som et av tiltakene for å forenkle systemet.
SA170426 Å redusere inntektsgapet til andre grupper og styrke økonomien til de minste gårdene er hovedprioriteten.
SA170426 IKKE UMULIG : Erling Fløistad mener at vi ikke kan bli kvitt brunsneglene, men at vi kan gjøre ulike tiltak for å redusere dem.
DN170426 Trump gikk til valg på å fjerne budsjettunderskuddene og redusere den amerikanske statsgjelden.
DN170426 Selv om Ubers taxifly i utgangspunktet vil ha menneskelige piloter, sier Holden at flyet til slutt vil være selvstyrende, noe som vil bidra til å redusere kostnadene til nivå med en vanlig UberX-tur på bakken.
DN170426 Målet har vært å redusere fyllekjøring og gjøre det vanskeligere å kjøpe alkohol langs veiene.
DN170426 Dette er et forsøk på å redusere trafikkulykker som følge av fyllekjøring.
AP170426 Tiltalens påstand er at Jensen mot betaling har varslet Cappelen « om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten, og derigjennom kunne kunne redusere risikoen for at denne ble avslørt (... ) ».
AP170426 Hvem er byråkratene som skal fjernes for å redusere arbeidet og budsjettene i helsevesenet ?
AP170426 Det er regjeringens klare politikk å redusere antallet byråkrater i norsk helsevesen.
AP170426 IKKE UMULIG : Erling Fløistad mener at vi ikke kan bli kvitt brunsneglene, men at vi kan gjøre ulike tiltak for å redusere dem.
AA170426 På konferansen i New York sa Perry at USA og Kina har gjort en stor innsats i å redusere verdens miljøskadelige utslipp, mens han stiller spørsmål ved hvorvidt Frankrike og Tyskland gjør nok.
AA170426 Å redusere inntektsgapet til andre grupper og styrke økonomien til de minste gårdene er hovedprioriteten.
AA170426 Færre kontanter vil bidra til å redusere svart omsetning, sier Devold.
AA170426 Å redusere inntektsgapet til andre grupper for alle bønder samt å løfte små og mellomstore bruk, er to av fire prioriteringer fra bøndene.
AA170426 Å redusere inntektsgapet til andre grupper for alle bønder samt å løfte små og mellomstore bruk, er to av fire prioriteringer fra bøndene.
VG170425 Han henviser også til at kommunen og skolebyråden i Bergen har vektlagt arbeid med å redusere sosiale forskjeller blant barn i byen.
VG170425 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) har flere ganger tatt til orde for å redusere barn og unges inntak av sukker, ved å oppfordre kjedene til å fjerne godteri fra kasseområdet i butikkene. 6. desember 2016 signerte Høie en intensjonsavtale med matbransjen om tilrettelegging for et sunnere kosthold.
SA170425 En av tre jenter oppga dessuten at de slanker seg eller gjør noe for å redusere vekten.
SA170425 Tottenham har muligheten til å redusere den til fire igjen når de møter Crystal Palace onsdag kveld i sin hengekamp.
FV170425 Tottenham har muligheten til å redusere den til fire igjen når de møter Crystal Palace onsdag kveld i sin hengekamp.
DN170425 Goldman Sachs-analytiker Eugene King mener at Hydro er godt posisjonert ettersom Kina forplikter seg til å redusere sin aluminiums- og aluminakapasitet i vintersesongen, skriver The Fly on The Wall.
DN170425 Trump har samtidig lovet å redusere den amerikanske statsgjelden.
DA170425 - Vi er mer opptatt av andre, større tiltak for å redusere det unødvendige plastforbruket generelt i samfunnet, som økt flaskepant, større ansvar hos produsentene for å redusere plastforbruket, samt å gå over til reelt nedbrytbar plast, sier han.
DA170425 - Vi er mer opptatt av andre, større tiltak for å redusere det unødvendige plastforbruket generelt i samfunnet, som økt flaskepant, større ansvar hos produsentene for å redusere plastforbruket, samt å gå over til reelt nedbrytbar plast, sier han.
BT170425 En av tre jenter oppga dessuten at de slanker seg eller gjør noe for å redusere vekten.
BT170425 I en artikkel viser de til at trening kan redusere kreft med opptil 70 prosent.
BT170425 Tottenham har muligheten til å redusere den til fire igjen når de møter Crystal Palace onsdag kveld i sin hengekamp.
AP170425 En av tre jenter oppga dessuten at de slanker seg eller gjør noe for å redusere vekten.
AP170425 Tottenham har muligheten til å redusere den til fire igjen når de møter Crystal Palace onsdag kveld i sin hengekamp.
AA170425 - Vi er mer opptatt av andre, større tiltak for å redusere det unødvendige plastforbruket generelt i samfunnet, som økt flaskepant, større ansvar hos produsentene for å redusere plastforbruket, samt å gå over til reelt nedbrytbar plast, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170425 - Vi er mer opptatt av andre, større tiltak for å redusere det unødvendige plastforbruket generelt i samfunnet, som økt flaskepant, større ansvar hos produsentene for å redusere plastforbruket, samt å gå over til reelt nedbrytbar plast, sier han. ( ©NTB ) ¶
VG170424 Det er en økning med 49 prosent, som ikke sluses inn som en årlig beregnet økning, men som må tas over statsbudsjettet hvert år og som dermed bidrar til å redusere politikernes handlefrihet.
DN170424 Myndighetene vil utnytte stabiliteten ved å øke tilsyn av finansinstitusjoner, kommuner - og redusere gjelden - for å unngå en smell.
DN170424 NTNU-professoren sikter til at Macron vil redusere offentlige budsjetter med til sammen 60 milliarder euro de neste fem årene.
DN170424 Le Mond peker blant annet på å få ned arbeidsledigheten som en kampsak for Macron, mens Le Pen vil redusere sosiale ytelser til innvandrere og prioritere sosial beskyttelse for franskmenn.
DN170424 Han vil også redusere offentlige utgifter og satse.
DN170424 - Et viktig mål for ham er å redusere arbeidsledigheten.
DB170424 Han poengterer at regjeringens prosjekt er å levere bedre tjenester samtidig som kostnadene skal reduseres med en milliard kroner, blant annet ved å redusere antall mellomledere i NSB.
DB170424 Nå hevder japanske forskere at de har funnet noe som kan gi deg enda bedre nattesøvn : Det handler om å redusere saltinntaket.
DA170424 - Det var enighet om at aktørene i bransjen selv tar et initiativ til å gå igjennom alle rutiner som kan redusere risikoen for at kjøretøy blir brukt som våpen.
BT170424 Klubbens administrerende direktør vurderer nå om det skal innføres begrensninger på handelen med klubbens aksjer for å redusere risikoen for nye angrep.
BT170424 Også for statseide bedrifter følger Arbeiderpartiet en dogmatisk linje, ved å kategorisk si nei til å redusere statens eierskap.
BT170424 De etablerte fagmiljøene i drama/teater i lærerutdanningene kan bidra sterkt til å redusere lærerstudentenes praksissjokk.
AP170424 Tirsdag debatterer Stortinget hvordan Norge kan redusere ulvebestanden ned mot 4 - 6 hvalpekull i året.
AP170424 Legalisering skulle sørge for kontroll med salget, begrense mindreåriges bruk og redusere kriminaliteten.
VG170423 Flust med sjanser til å redusere , men manglende presisjon gjorde at Tromsø måtte gå målløse av kunstgresset på Alfheim.
SA170423 Thomas Lehne Olsen fikk et par solide muligheter til å redusere for hjemmelaget, men skuddfoten var ikke godt nok stilt inn denne søndagen.
SA170423 Ingebrigtsen fikk en halvsjanse på returball i feltet til å redusere før pausesignalet, men traff ikke på forsøket.
DN170423 Over 50.000 politifolk er utplassert for å redusere risikoen for angrep.
DB170423 Jonas Gahr Støre forsøker å redusere K-vedtaket til en slags politisk bisetning.
DA170423 Thomas Lehne Olsen fikk et par solide muligheter til å redusere for hjemmelaget, men skuddfoten var ikke godt nok stilt inn denne søndagen.
BT170423 Over 50.000 politifolk er utplassert for å redusere risikoen for angrep.
AP170423 Han forsikrer at SAS ønsker å ta aktiv del i utviklingen og senere utprøving av nye flytyper som kan redusere klimautslipp.
AP170423 - Derfor gikk vi for 20 år siden aktivt inn i prosjektet med å fylle biodrivstoff på flytankene for å redusere utslipp.
AP170423 Regjeringen vil redusere 19 fylkeskommuner ( inklusiv Oslo ) til 10 eller 11 regioner, pluss Oslo.
AP170423 Regjeringen har vedtatt å redusere antall fylkesmannsembeter fra 17 til 11 fra 1. januar 2019.
AP170423 Thomas Lehne Olsen fikk et par solide muligheter til å redusere for hjemmelaget, men skuddfoten var ikke godt nok stilt inn denne søndagen.
AP170423 Ingebrigtsen fikk en halvsjanse på returball i feltet til å redusere før pausesignalet, men traff ikke på forsøket.
AA170423 Over 50.000 politifolk er utplassert for å redusere risikoen for angrep. ( ©NTB ) ¶
VG170422 I forbindelse med etablering av den nye skolen vil det bli iverksatt støvdempende tiltak som vil redusere de helsemessige utfordringene ved svevestøv, skriver Nygård til VG.
VG170422 Fungerende Rådmann i Rana kommune, Hege Nygård, forteller videre at det uavhengig av skolesaken jobbes aktivt med å forebygge og redusere svevestøv i byen.
DN170422 Forslaget innebærer å redusere perioden for arbeidsavklaringspenger ( AAP ) fra maksimalt fire til to år for personer født etter 1990.
DB170422 I en rettssal ber en spiller dommeren om å redusere barnebidraget hans, etter at han har kastet bort en formue.
DB170422 En spiller tryglet nylig en dommer om å redusere barnebidraget sitt fra 95 000 pund i året til 65 pund i uka etter å ha havnet i økonomisk uføre.
DB170422 Landsmøtet sa med klart flertall nei til sentralstyrets forslag om å « redusere AAP til to år for personer født etter 1990.
DB170422 Landsmøtet sa med klart flertall nei til sentralstyrets forslag om å « redusere AAP ( arbeidsavklaringspenger, red.anm ) til to år for personer født etter 1990.
DB170422 Landsmøtet sa med klart flertall nei til sentralstyrets forslag om å « redusere AAP til to år for personer født etter 1990.
DB170422 - I tilfelle vårt kjempemessige forebyggende angrep blir iverksatt, vil det ikke bare utslette fullstendig og umiddelbart amerikanske styrker i Sør-Korea og områdene rundt, men også det amerikanske fastland og redusere det til aske, skriver avisen Rodong Sinmun.
BT170422 En del av reformen vil innebære å redusere AAP fra fire til to år for personer født etter 1990.
AA170422 Forslaget gikk ut på å redusere perioden for arbeidsavklaringspenger ( AAP ) fra maksimalt fire til to år for personer født etter 1990.
AA170422 Det minste vi kan gjøre, er å redusere problemene som vi vet vil komme.
SA170421 Først vil jeg begynne med å oppfordre innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til å ta et oppgjør med de demoniske kreftene som misbruker hennes budskap, som en legitimering av å redusere menneskeverdet til religiøse grupper og politiske meningsmotstandere.
DA170421 Selv om Bård Wiggen helst ikke vil ta ordet nedrykk i sin munn erkjenner han overfor RA at ingen har klausuler i avtalene som automatisk vil redusere lønnen ved et verst tenkelig scenario i Jåttåvågen.
BT170421 Likevel mener han Norge ideelt sett burde erstatte de seks gamle ubåtene med seks nye, og ikke redusere antallet til fire.
BT170421 Min store bekymring er at en eventuell ny regjering av Arbeiderpartiet, Sp og SV vil gjøre som de har varslet : Reversere alle de gode tiltakene som er gjort for å redusere ventetidene.
BT170421 Min store bekymring er at en eventuell ny regjering av Arbeiderpartiet, Sp og SV vil gjøre som de har varslet : Reversere alle de gode tiltakene som er gjort for å redusere ventetidene.
SA170420 FN ber alle partene i Venezuela om å jobbe for å redusere spenningene i landet etter flere demonstrasjoner de siste ukene.
SA170420 - Vi oppfordrer om at alle forsøk gjøres for å redusere spenningene og forhindre flere sammenstøt, sier Dujarric.
DB170420 ( Dagbladet ) : Å sykle til jobb ser ut til å redusere risikoen betraktelig for å få kreft og hjertesykdom, skriver BBC.
DB170420 * Øke bunnfradraget på inntektsskatten til 2G, samt redusere satsene for de med de laveste inntektene.
DA170420 Ved slik å effektivisere bussdriften og redusere antallet linjer får en økonomi til å kjøre tettere avganger.
BT170420 Skulle jeg slite meg fullstendig ut for å jobbe, eller skulle jeg redusere arbeidstiden for å få nok energi til å være en god mor og samboer.
AP170420 Dette er i utgangspunktet reseptbelagte legemidler som ved korttidsbruk skal redusere angst og aggresjon, som skal virke beroligende, søvnfremkallende og muskelavslappende, ifølge Norsk Helseinformatikk.
AP170420 Hvis Trump glemmer det han lovet sine velgere i valgkampen om å redusere import av billige kinesiske industrivarer, blir det dobbelt bonus til Xi Jinping.
AA170420 - I tilfelle vårt kjempemessige forebyggende angrep blir iverksatt, vil det ikke bare utslette fullstendig og umiddelbart amerikanske styrker i Sør-Korea og områdene rundt, men også det amerikanske fastland og redusere det til aske, skriver avisen Rodong Sinmun. ( ©NTB ) ¶
AA170420 FN ber alle partene i Venezuela om å jobbe for å redusere spenningene i landet etter flere demonstrasjoner de siste ukene.
AA170420 - Vi oppfordrer om at alle forsøk gjøres for å redusere spenningene og forhindre flere sammenstøt, sier Dujarric.
VG170419 FIFA vil gjøre dette for å redusere de mulige feilkildene som er, uten at det ødelegger for mye av flyten i spillet, sier Pedersen til VG.
VG170419 - Da er det veldig dumt at en hotellkjede velger å motarbeide det gode arbeidet de lokale hovedstyrene har gjort for å redusere drikkepresset, sier prosjektleder Daniel André Selstø i en landsdekkende del av avholdsorganisasjonen Juvente.
VG170419 Stridens kjerne er dette forslaget fra programkomiteen, som Tajik har ledet, om å kutte i retten til Arbeidsavklaringspenger ( AAP ) : ¶ « Redusere AAP til to år for personer født etter 1990.
SA170419 Emirates har besluttet å redusere antall flygninger til USA.
SA170419 - Da er det veldig dumt at en hotellkjede velger å motarbeide det gode arbeidet de lokale hovedstyrene har gjort for å redusere drikkepresset, sier prosjektleder Daniel André Selstø i en landsdekkende del av avholdsorganisasjonen Juvente.
DN170419 Å fjerne salt i deiger er en lettvint måte å redusere nordmenns saltinntak på, sier Bjørkøy.
DN170419 Kjøttdeig utspedd med salt og vann er ikke bare til irritasjon for forbrukere, men også for helsemyndighetene som jobber for å redusere saltinntaket.
DB170419 - Da er det veldig dumt at en hotellkjede velger å motarbeide det gode arbeidet de lokale hovedstyrene har gjort for å redusere drikkepresset, sier prosjektleder Daniel André Selstø i en landsdekkende del av avholdsorganisasjonen Juvente.
DB170419 Dehumanisering betyr å redusere verdien av en person eller gruppe så lavt at vi ikke lengre betrakter dem som mennesker.
DA170419 - Da er det veldig dumt at en hotellkjede velger å motarbeide det gode arbeidet de lokale hovedstyrene har gjort for å redusere drikkepresset, sier prosjektleder Daniel André Selstø i en landsdekkende del av avholdsorganisasjonen Juvente.
DA170419 Venstres bystyrerepresentant Guri Melby vil redusere farta på skoleveiene ved hjelp av fotobokser.
BT170419 I Norge er det satt konkrete mål for å redusere bruken av antibiotika.
AP170419 Emirates har besluttet å redusere antall flygninger til USA.
AP170419 SV vil redusere prisen på SFO og på sikt gjøre ordningen gratis.
AP170419 - Da er det veldig dumt at en hotellkjede velger å motarbeide det gode arbeidet de lokale hovedstyrene har gjort for å redusere drikkepresset, sier prosjektleder Daniel André Selstø i en landsdekkende del av avholdsorganisasjonen Juvente.
SA170418 Både SV og Sps landsmøter gjorde vedtak om å redusere private, kommersielle aktørers mulighet til å ta ut profitt ved drift av velferdstjenester som barnehager og barnevern.
DN170418 Trump lovet under hele valgkampen å redusere skattene for selskaper og privatpersoners inntekt.
DN170418 - Norges langsiktige politikk er å redusere spenningen i nordområdene, understreker han.
DA170418 Selv om regjeringen vil redusere klimautslippene sammen med EU, vil den ikke forsyne EU med en lavutslippsstrategi, slik alle EU-landene er pålagt.
DA170418 Selv om alle de 28 medlemslandene i løpet av januar 2015 skulle levere planer for hvordan de skal redusere sine utslipp av klimagasser fram mot 2050, var det hele 17 av dem som ikke gjorde det.
AP170418 Han vil blant annet ha 100 prosent skatt på lønninger over 400.000 euro og vil redusere arbeidsuken fra 35 til 32 timer.
AP170418 Både SV og Sps landsmøter gjorde vedtak om å redusere private, kommersielle aktørers mulighet til å ta ut profitt ved drift av velferdstjenester som barnehager og barnevern.
AA170418 Boten kommer etter at amerikanske og brasilianske myndigheter i forrige uke godkjente Odebrechts forespørsel om å redusere summen.
AA170418 Positive signaler fra USA fremheves også, der president Donald Trump har tatt til orde for å bruke mer penger på infrastruktur og samtidig kutte skattenivået og redusere statlige reguleringer.
AA170418 - I fjor jobbet vi med å redusere farten i området, og hadde et spesielt fokus på Havstadvegen ned mot Astor-banen.
AA170418 SV vil innføre ytterligere tiltak for å redusere biltrafikken og få flere til å velge kollektivt, ta beina fatt eller hive seg på sykkelen.
VG170417 Sammen Johansen hadde en alle tiders mulighet til å redusere da Bård Finne fikk slått inn i feltet.
DN170417 I mars signerte president Donald Trump to presidentordre, såkalte « executive orders », for å avdekke handelsmisbruk og redusere amerikansk handelsunderskudd.
DN170417 Nurx bygger teknologi som endrer måten folk samhandler med helsevesenet, ved å benytte lynmeldinger, mobilapp, og innebygde systemer for å redusere kostnader og forenkle pasientens opplevelse gjennom telemedisin.
DB170417 Å forklare barna hvorfor man prioriterer som man gjør er ofte en god måte å redusere uenighetene på.
AP170417 Det blir enklere å redusere hastigheten på enkelte jernbanestrekninger når det er behov for banearbeider.
AA170417 Ny bru på Sluppen med en oppgradering av Osloveien vil redusere behovet for tunnelen, og dette prosjektet kan tas ut, mener LO.
AA170417 Ny Sluppen bru med en oppgradert Osloveien til Stavne vil redusere kraftig behovet for Byåsen-tunnelen, og dette prosjektet kan tas ut.
DN170416 - Tjenesten kan gjøre vårt kundesenter ufattelig mye mer treffsikkert og redusere ventetiden kraftig, også for dem som ikke kan få svar av roboten, sier DNB-sjef Rune Bjerke til DN. #robotrevolusjonen ¶
AP170416 Jeg mener det er viktig å redusere konfliktene - ikke yppe til flere, sier styreleder i Oslo og Omland Friluftsråd, Hans-Petter Aas, som også sitter i Markarådet.
DN170415 - Har Kina spurt oss om det var greit å redusere verdien på valutaen deres ( gjøre det hardt for våre selskaper å konkurrere ), kraftig skattlegge våre produkter som kommer inn i landet deres ( USA skattlegger ikke dem ) eller å bygge et massivt militært kompleks midt i Sør-Kinahavet ?
DB170415 Dermed er avstanden ned til Barcelona fortsatt seks poeng, som katalanerne kan redusere til tre med seier over Real Sociedad senere i kveld.
AA170415 - Uten tilstrekkelig finansiering vil Verdens matprogram ( WFP ) måtte redusere den livsviktige støtten, framholder han.
DB170414 - Dette er rette type våpen for å redusere IS' forsvarsmuligheter i området og for oss å opprettholde momentum i kampen mot IS, sier General John W.
AP170414 Helsepersonell kan snakke med deg, hjelpe deg med de vonde følelsene og redusere eller slå tilbake mot tankene.
VG170413 Central Command at målet for angrepet var å redusere faren for afghanske og amerikanske styrker som opererer i området, samt å påføre den IS-tilknyttede gruppen mest mulig skade.
AP170413 Som senator var Sessions en de mest høylytte motstandere av å redusere straffene i det føderale rettssystemet.
VG170412 Det er mulig å redusere terrorfaren.
DN170412 Fremskrittspartiets Ungdom har lenge ønsket å redusere sykelønnsordningen.
DA170412 Det hvite hus sendte senere ut en skriftlig uttalelse der Spicer skriver at han ikke forsøkte å redusere holocausts grusomme karakter.
DA170412 Selv om nivået har sunket noe siden 90-tallet, er det mye å hente i å redusere kjøttproduksjonen, mener Arne Grønlund, seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi.
DA170412 Alle må ikke slutte å spise kjøtt, men vi kan fint redusere forbruket til det nivået vi var på for 15 år siden.
DA170412 Fremskrittspartiets Ungdom har lenge ønsket å redusere sykelønnsordningen.
BT170412 Det hvite hus sendte senere ut en skriftlig uttalelse der Spicer skriver at han ikke forsøkte å redusere holocausts grusomme karakter.
BT170412 Vi vil blant annet jobbe med å sikre riktig nivå på inntektene fra staten, redusere unødvendig administrasjon, styrke ledelse og få til en hensiktsmessig drift der ansattes ressurser brukes til størst mulig nytte for brukerne våre.
AP170412 Det blir enklere å redusere hastigheten på enkelte jernbanestrekninger når det er behov for banearbeider.
AP170412 Det blir enklere å redusere hastigheten på enkelte jernbanestrekninger når det er behov for banearbeider.
AP170412 Er ikke Trump-referanser i tide og utide med på å redusere et verk ?
AP170412 Eller, om ikke annet, til å redusere vår årvåkenhet.
AA170412 Det hvite hus sendte senere ut en skriftlig uttalelse der Spicer skriver at han ikke forsøkte å redusere holocausts grusomme karakter.
VG170411 Senere tirsdag kveld sendte Det hvite hus ut en skriftlig uttalelse der Spicer understreker at han ikke forsøkte å redusere holocausts grusomme karakter.
SA170411 Det hvite hus sendte senere ut en skriftlig uttalelse der Spicer skriver at han ikke forsøkte å redusere holocausts grusomme karakter.
DN170411 Det hvite hus sendte senere ut en skriftlig uttalelse der Spicer skriver at han ikke forsøkte å redusere holocausts grusomme karakter.
DN170411 Selskapet opplyser at det, som en del av avtalen, er blitt enig om en nedjustering av ratene - altså hvor mye selskapet får betalt for riggene - som gjør at selskapet må redusere sin nåværende ordrereserve med 58 millioner dollar.
DB170411 Hun er heller ikke imponert over hva den borgerlige regjeringen har gjort for å redusere lønnsforskjeller mellom kjønnene.
BT170411 Det hvite hus sendte senere ut en skriftlig uttalelse der Spicer skriver at han ikke forsøkte å redusere holocausts grusomme karakter.
AP170411 Det hvite hus sendte senere ut en skriftlig uttalelse der Spicer skriver at han ikke forsøkte å redusere holocausts grusomme karakter.
VG170410 Å redusere utslippene i Kina har stått høyt på prioriteringslisten til sentrale myndigheter de siste årene. 2013 var et vendepunkt for Kina og man så begynnelsen på en trend med null eller negativ vekst i CO₂-utslippene.
VG170410 Selv om de har en lang vei å gå i Kina, er det positivt at de tar grep for å redusere forurensningen.
FV170410 | Våger politikerne å redusere sykefraværet ?
FV170410 For å redusere verdens høyeste sykefravær må vi innse at det må lønne seg å jobbe.
DN170410 Når vi kommer ut av vedlikeholdssesongen så tror jeg vi vil se en bedring, sier Saltvedt og viser til oljeraffinerienes behov for å redusere produksjonen av bensin og andre destillater for å vedlikeholde anleggene sine.
DN170410 Trump signerte to presidentordrer for å avdekke handelsmisbruk og redusere amerikansk handelsunderskudd i slutten av mars, som blant annet ba om å øke og forbedre innsamlingen av antidumpingtoll og utjevningstoll.
AP170410 Dersom det må lages nye inngrep i fjellet, må det gjøres tiltak for å redusere negative effekter på natur og landskap.
AP170410 Overlevelses- og forplantningsrelaterte hendelser er altså konsekvenser som har funksjonen å øke eller redusere forekomsten av en adferd den dag i dag.
AP170410 Hvordan kan da mine like « mhm », « a » og « aha » forsterke IT-fyrens prat i en situasjon og redusere den i en annen ?
AP170410 Dersom det må lages nye inngrep i fjellet, må det gjøres tiltak for å redusere negative effekter på natur og landskap.
AP170410 Redusere ungdomsledigheten er den viktigste saken for Omar Idrias.
AP170410 - Vi skal lage et bilfritt byliv og redusere luftforurensingen, som vi er dømt for i EFTA-domstolen.
AP170410 For å redusere denne typen trafikk og for å gjøre livet enklere for stressede bilister, utvikler EasyPark en løsning for å hjelpe bilistene med raskere å finne parkeringsplass i nærheten av bestemmelsesstedet, sier Ludvik Eide, markedsansvarlig i EasyPark i en pressemelding.
DB170409 - Vi er overbevist om at et internasjonalt lovverk i et forbrukerperspektiv vil være mye mer hensiktsmessig for å redusere omfanget av mikroplast i havet.
BT170409 Gassen konkurrerer også mot ren, fornybar energi og atomkraft, så det kan etter hvert være like sannsynlig at gassen bidrar til å øke utslippene, som det er at den bidrar til å redusere dem.
AP170409 - Så dere har gjort aktive grep for å redusere skatten ?
AA170409 ¶ Ufortjent rykte : Etter at ishockeyen i Norge fikk et til dels velfortjent dårlig rykte på 1980 tallet, har Ishockeyforbundet og klubbene tatt store grep for å redusere slåssing i idretten, skriver innsenderen.
AA170409 Etter at ishockeyen i Norge fikk et til dels velfortjent dårlig rykte på 1980 tallet, har Ishockeyforbundet og klubbene tatt store grep for å redusere slåssing i idretten.
SA170408 Nå får han ansvaret for å redusere avstanden mellom NFF og grasrota i Fotball-Norge.
SA170408 Jeg ønsker å forenkle retorikken og redusere avstanden til grasrota, sier Svein Graff.
DN170408 Regjeringen har lovet at den i løpet av våren skal legge fram konkrete tiltak for å redusere klimautslipp, som blant annet baseres på rådene fra det regjeringsutnevnte klimautvalget « Grønn skattekommisjon », som går inn for flere nye klimaavgifter på landbruk.
DB170408 Jeg ønsker å forenkle retorikken og redusere avstanden til grasrota, sier Graff selv.
DA170408 - Det er stor aktivitet i næringen for å redusere problemene.
AP170408 Før krigen brøt ut i 2011 jobbet Obama-administrasjonen med å forbedre forholdet til Assad, blant annet fordi de håpet å redusere Irans innflytelse i regionen.
AP170408 Nå får han ansvaret for å redusere avstanden mellom NFF og grasrota i Fotball-Norge.
AP170408 Jeg ønsker å forenkle retorikken og redusere avstanden til grasrota, sier Svein Graff.
SA170407 Vi har alle et felles ansvar for å redusere risikoen.
FV170407 Miljødifferensierte bomsatser er ment som et middel for å redusere utslippene fra biltrafikken.
FV170407 Vi har alle et felles ansvar for å redusere risikoen.
DB170407 Vi har alle et felles ansvar for å redusere risikoen.
DA170407 Sp var med på å redusere budsjettet fra 1,488 milliarder kroner i 2005 til 1,199 milliarder i 2013.
DA170407 - Sp sin sak her er at vi ønsker å øke Heimevernet til 50.000 soldater i stedet for å redusere tallet til 35.000 slik Høyre vil, og at Sp vil opprettholde Sjøheimevernet, som er særs viktig for et land med så lang kyst som Norge har.
AP170407 Vi har alle et felles ansvar for å redusere risikoen.
AA170407 Formålet med legaliseringen var å redusere vold, fjerne ulovlig handel og få kontroll på forbruket ved å registrere brukere. ( ©NTB ) ¶
AA170407 Vi har alle et felles ansvar for å redusere risikoen, sier Moe Gustavsen. 21 omkom i første kvartal ¶ 21 mennesker omkom i trafikkulykker i løpet av årets første tre måneder.
VG170406 De har en aktiv politikk for å redusere utslipp og tvinger lokale myndigheter til å implementere politikken, sier Hansen.
SA170406 Landbruket vil bidra til å redusere klimagassutslippene, men trenger drahjelp.
SA170406 Regjeringen ville redusere fra 18 til 10 melkekvoteregioner, men Høyre, Frp, KrF og Venstre går med på 14 melkekvoteregioner.i ¶
SA170406 Komiteen mener at målet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.
SA170406 Der går flertallet blant annet inn for å redusere antallet melkeregioner fra 18 til 14.
SA170406 - Det eneste området der Dale har fått litt gjennomslag hos KrF og Venstre, er ved å redusere antall melkekvoter fra 18 til 14.
SA170406 Der går flertallet blant annet inn for å redusere antallet melkeregioner fra 18 til 14.
SA170406 Men det skal ikke redusere inntrykket av Haugesunds pågående arbeid i feltet, og Frederik Gytkjær gjorde det han skulle.
FV170406 Kombinasjon av ny teknologi og økt kompetanse vil redusere muligheten for å opprette falske ID-er, noe som er et stort samfunnsproblem i verden i dag, sier Lindeberg i pressemeldingen.
DN170406 Den ferske presidenten har i lang tid kritisert handelspartnerne Kina og Mexico for at de selger billige varer til USA, og har truet med å innføre store importavgifter for å redusere det amerikanske handelsunderskuddet.
DN170406 Målet for Opec er nemlig å redusere oljelagrene ned til et femårs gjennomsnitt tilsvarende 300 millioner fat lavere enn dagens nivå.
DN170406 Målet for Opec er nemlig å redusere oljelagrene ned til et femårs gjennomsnitt tilsvarende 300 millioner fat lavere enn dagens nivå.
DB170406 ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten, og derigjennom kunne redusere risikoen for at denne ble avslørt », heter det i tiltalen.
DB170406 Og « dersom materialet i tillegg digitaliseres og destrueres », vil man redusere kostnadene ytterligere.
DA170406 « De Grønne vil øke avgiftene på forurensende flyreiser kraftig for å redusere flytrafikk og stimulere til utvikling av utslippsfri løsninger », heter det i partiets nye utkast til programforslag.
DA170406 Partiet vil bruke disse pengene til å redusere reisetiden med tog mellom Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim til fire timer, og Oslo-Stavanger til seks timer, innen 2025.
AP170406 Men det skal ikke redusere inntrykket av Haugesunds pågående arbeid i feltet, og Frederik Gytkjær gjorde det han skulle.
AA170406 Europeiske land har forsøkt å redusere antallet migranter som forsøker å ta seg til Europa via sjøveien fra Libya til Italia.
AA170406 Ofte handler det om å redusere tollsatser, noe som kan være svært viktig for lønnsomheten, ikke minst i norsk fiskeindustri.
AA170406 Ofte handler det om å redusere tollsatser, noe som kan være svært viktig for lønnsomheten, ikke minst i norsk fiskeindustri.
AA170406 Rask iverksettelse vil også kunne redusere omfanget av smitte til miljøet, noe som er viktig med tanke på en eventuell etablering av ny villreinflokk i Nordfjella, sier Våge.
AA170406 Andre tiltak er å fjerne saltslikkesteiner i områder hvor det er påvist skrantesyke, samt å sette opp gjerder, gjete dyra, eller redusere bestandstettheten i randsonene.
VG170405 Frp skulle gjerne sett at NTP var helt uten bompenger, men vi er fornøyd med å redusere bompengeandelen fra 35 prosent til 29 prosent i kommende periode, sier Frps Morten Stordalen på pressekonferansen om NTPen.
VG170405 Dette står i sterk kontrast til valgløftet fra 2013 : I partiprogrammet til Frp fra 2013 ville Frp ikke bare redusere bompengene, men partiet gikk inn for å fjerne alle eksisterende bompengeprosjekter.
SA170405 For å redusere utslippene av klimagasser, er det nødvendig å bygge tettere i byene, men dette må gjøres på en måte som bevarer de kulturhistoriske verdiene.
SA170405 Et nytt tap onsdag ville gitt serietoer Tottenham muligheten til å redusere forspranget til fem poeng, men slik gikk det ikke.
FV170405 - Mener du at dersom man hadde fjernet bompengeandelen her, så ville man kunne hatt råd til å bevilge tilsvarende beløp årlig, eller ville man redusere ?
DN170405 Vi har ingen planer om å redusere den aktiviteten.
DN170405 Planen om å redusere balansen er knyttet til økende renter, røpes det i referatet.
DN170405 Der kom det frem at Federal Reserve vurderer å redusere sin beholdning på 4,5 billioner dollar statsobligasjoner senere i år.
DN170405 - Det du foreslår, madame Le Pen, er å redusere det franske folks kjøpekraft, for å gå vekk fra euro vil for sparere og arbeidere bety redusert kjøpekraft, sa Macron.
DB170405 I sitt programutkast foreslår Arbeiderpartiet å redusere den til to år, påpeker Stefan Heggelund.
DB170405 - I regjeringens forslag til endringer i AAP-ordningen foreslår vi blant annet å redusere varigheten til tre år.
DB170405 Derfor er det viktig å redusere verdens palmeoljeforbruk, og vi har fulgt miljøorganisasjonenes råd om å redusere forbruket av palmeolje for å redusere belastningen på regnskogen.
DB170405 Derfor er det viktig å redusere verdens palmeoljeforbruk, og vi har fulgt miljøorganisasjonenes råd om å redusere forbruket av palmeolje for å redusere belastningen på regnskogen.
DB170405 Derfor er det viktig å redusere verdens palmeoljeforbruk, og vi har fulgt miljøorganisasjonenes råd om å redusere forbruket av palmeolje for å redusere belastningen på regnskogen.
DA170405 Et nytt tap onsdag ville gitt serietoer Tottenham muligheten til å redusere forspranget til fem poeng, men slik gikk det ikke.
DA170405 Vi må gjøre alt vi kan for å redusere utslippene, for den veksten kommer vi ikke unna, sier Mosvold Larsen, som var en av foredragsholderne under det « grønne » seminaret på Stavanger lufthavn Sola i går.
DA170405 Rogfast og Hordfast vil etter planen redusere reisetiden mellom Stavanger og Bergen fra 4,5 til om lag 2 timer.
DA170405 Jo mer vi kan redusere kostnadsnivået, jo raskere kan vi løfte opp ytterligere prosjekter, påpeker Solvik-Olsen.
DA170405 For å sette fart på regjeringens bompengereform, som skal redusere antallet selskaper fra dagens 60 til fem regionale selskaper, er det opprettet en tilskuddsordning for reduserte takster utenfor byene.
BT170405 Med dagens trase og standard, er det ikke mulig å redusere risikoen for at det vil skje flere og større ulykker.
AP170405 SPYLTE OFRENE : Spyling med vann er et viktig tiltak for å redusere virkningene av nervegass.
AP170405 SPYLTE OFRENE : Spyling med vann er et viktig tiltak for å redusere virkningene av nervegass.
AP170405 - Mener du at dersom man hadde fjernet bompengeandelen her, så ville man kunne hatt råd til å bevilge tilsvarende beløp årlig, eller ville man redusere ?
AP170405 Et nytt tap onsdag ville gitt serietoer Tottenham muligheten til å redusere forspranget til fem poeng, men slik gikk det ikke.
AA170405 - Det du foreslår, madame Le Pen, er å redusere det franske folks kjøpekraft, for det å gå vekk fra euro vil for sparere og arbeidere bety redusert kjøpekraft, sa Macron.
AA170405 Bruk av 3D-print kan redusere prisen på en protese med 75 - 85 prosent.
AA170405 Partiet mener også det må et krafttak til for å redusere forfallet på fylkesveiene slik fagetatene har foreslått.
SA170404 - Det du foreslår, madame Le Pen, er å redusere det franske folks kjøpekraft, for det å gå vekk fra euro vil for sparere og arbeidere bety redusert kjøpekraft, sa Macron.
DN170404 - En må redusere gjelden i selskapet gjennom å konvertere obligasjonsgjeld til egenkapital.
DB170404 Kabal må gå opp, men det er et greit argument for å redusere ligaen til 14 lag, sier Rostvåg.
DA170404 Regjeringen ønsker å redusere med 2800 soldater, som er cirka 46 prosent av soldatene totalt.
BT170404 Venstres forslag om å utvide arbeidsgivers ansvar, vil være et effektivt tiltak for å redusere sykefraværet.
BT170404 KUTT : Venstre, med partileder Trine Skei Grande, går inn for å redusere sykelønnen.
BT170404 Det er et fornuftig tiltak som vil redusere både sykefraværet og offentlige utgifter.
BT170404 Det er bred faglig enighet om at å redusere sykelønnen vil føre til et lavere sykefravær.
BT170404 Norsk petroleumsteknologi kan bidra til å redusere utslippene av klimaskadelige gasser : ¶
BT170404 For det norske konsumet har vi mye å hente ved å redusere utslipp.
BT170404 Det gjør vi best ved å redusere det norske oljekonsumet, ikke ved å stoppe oljeeksporten til land som ikke har gratis vannkraft, slik vi har.
AA170404 Trump har framstilt handelsunderskudd som en trussel mot nasjonal sikkerhet og lovet aggressive tiltak for å redusere det.
SA170403 Men er du for mye på mobilen, finnes det ulike apper som kan redusere mobilbruken.
SA170403 Hvis du kjenner deg igjen i dette, ikke lykkes med å redusere mobilbruken, eller fraværet av mobilen gjør deg stresset, urolig eller irritabel, kan du si at du er mobilavhengig, sier Johnsen.
SA170403 APPER : Det finne ulike apper som kan redusere mobilbruken din, forteller Lervik-Olsen.
DB170403 Nå må vi vente til etter 2030 for å håpe at politikerne tar ordentlig grep for å redusere utslipp i Europa.
DB170403 Det handler om at vi må redusere klimagassutslippene slik at vi unngår en overopphetet klode.
DB170403 Climate Action Network, som koordinerer 140 miljø- og utviklingsorganisasjoner i Europa, krever at EU må redusere utslippene med 55 prosent i 2030 i forhold til 1990-nivå for å være på linje med Paris.
DA170403 - Verken Parisavtalen eller andre klimamålsettinger pålegger Norge å redusere eller slutte med sin olje- og gassvirksomhet.
BT170403 Men er du for mye på mobilen, finnes det ulike apper som kan redusere mobilbruken.
BT170403 Hvis du kjenner deg igjen i dette, ikke lykkes med å redusere mobilbruken, eller fraværet av mobilen gjør deg stresset, urolig eller irritabel, kan du si at du er mobilavhengig, sier Johnsen. 2.
BT170403 APPER : Det finne ulike apper som kan redusere mobilbruken din, forteller Lervik-Olsen.
AP170403 Men er du for mye på mobilen, finnes det ulike apper som kan redusere mobilbruken.
AP170403 Hvis du kjenner deg igjen i dette, ikke lykkes med å redusere mobilbruken, eller fraværet av mobilen gjør deg stresset, urolig eller irritabel, kan du si at du er mobilavhengig, sier Johnsen.
AP170403 APPER : Det finne ulike apper som kan redusere mobilbruken din, forteller Lervik-Olsen.
AA170403 Europeiske land har forsøkt å redusere antallet migranter som forsøker å ta seg til Europa via sjøveien fra Libya til Italia.
VG170402 Hva vi gjør i hverdagen kan bidra til å redusere utslippene.
VG170402 Her er forskernes beste råd til hvordan du kan redusere utslippene.
FV170402 Men er du for mye på mobilen, finnes det ulike apper som kan redusere mobilbruken.
FV170402 Hvis du kjenner deg igjen i dette, ikke lykkes med å redusere mobilbruken, eller fraværet av mobilen gjør deg stresset, urolig eller irritabel, kan du si at du er mobilavhengig, sier Johnsen.
FV170402 APPER : Det finne ulike apper som kan redusere mobilbruken din, forteller Lervik-Olsen.
DN170402 Dette taler mot å redusere renten.
DB170402 - Jeg regner med at det gjøres flere tiltak enn dette, men dette er et fint steg i retningen for å gjøre menn mer bevisste på hvordan de kan bidra til å redusere problemet, sier Storalm.
AP170402 Å redusere stigningen fra syv til fem grader krevde én km lenger tunnel, til en pris av ca. 400 millioner kroner.
AA170402 Dermed gikk landsmøtet i Ålesund mot programkomiteens ønske om å gjøre barnehage og SFO gratis for alle og redusere barnetrygden.
VG170401 TENK ALTERNATIVER : Ingun Grimstad Klepp, forsker ved SIFO, mener det er viktig å ikke vaske syntetiske klær for ofte dersom man skal klare å redusere utslipp av mikrofiber.
VG170401 Booth koordinerer for øyeblikket et splitter nytt prosjekt som skal undersøke hvor skadelig mikrofiber er, samt se på måter å redusere fiberutslipp på.
SA170401 Flere menn i omsorgsyrker vil bidra til økt likestilling fordi menn påtar seg omsorgsoppgaver i det offentlige, og bidra til å redusere et svært kjønnsdelt arbeidsmarked.
SA170401 Selv et « verst tenkelig » oljeutslipp i havområdene utenfor Lofoten vil ikke redusere skreibestanden med mer enn 12 prosent, viser en fersk rapport.
DB170401 Everton hadde sine sjanser til å redusere , uten at de lykkes.
DB170401 * gjøre det økonomisk attraktivt for mastergradsutdannede å jobbe som lærer ved å redusere studiegjeld eller etablere en særskilt stipendordning. * innføre en veiledningsordning for nyutdannede lærere og barnehagelærere som kombineres med redusert undervisningstid. * innføre en sertifiseringsordning for lærere i samarbeid med utdanningssektoren.
DB170401 Samtidig er det helt nødvendig å fortsette å redusere utslippene fra veitrafikken.
DB170401 Men det vil også bli nødvendig å redusere utslippene i de delene av økonomien som i dag slipper helt unna klimaavgifter, som landbruket, slik Civita tidligere har skrevet om. 5.
AA170401 I tillegg vil Venstre gjøre det økonomisk attraktivt for mastergradsutdannede å jobbe som lærer ved å redusere studiegjeld eller etablere en særskilt stipendordning.
AA170401 En turisthytte vil blant annet bidra med trygghet for dem som ikke klarer å komme seg tilbake, og derfor redusere antall hjelpeaksjoner.
AA170401 - En stor hytte vil kunne redusere hjelpeaksjoner til et minimum.
VG170331 Og hva med å prioritere gode trenere på unge utøvere for å redusere frafallet ?
SA170331 En stor hytte vil kunne redusere hjelpeaksjoner til et minimum.
SA170331 Ansvarlige politikere bidrar til å redusere konflikter i samfunnet, istedenfor å bygge opp motsetninger mellom folk, by og land.
SA170331 Med mindre porsjoner vil man redusere nettopp det problemet.
DN170331 USAs president Donald Trump signerer nå to presidentordrer, såkalte « executive orders », for å avdekke handelsmisbruk og redusere amerikansk handelsunderskudd.
DN170331 - Somalias og AUs styrker har allerede gjort store fremskritt og gjenerobret områder fra al-Shabaab, og ytterligere amerikansk støtte vil hjelpe dem å øke presset og redusere risikoen for våre partnere, sier han.
DN170331 Musk har sagt at målet er å redusere kiloprisen for frakt til verdensrommet til rundt 1100 dollar ( 9300 kroner ) for et kilo.
DB170331 Vurderingene amerikansk etterretning har gjort de siste månedene indikerer at USA har større tillit til sikkerhetskontrollen ved flyplasser i USA og Europa, der « avansert teknologi og trening bidrar til å redusere risikoen », skriver CNN.
DB170331 Windows kan automatisk redusere blått lys fra skjermen om kvelden og natten.
BT170331 En stor hytte vil kunne redusere hjelpeaksjoner til et minimum.
BT170331 - De nye fergene kommer til å redusere Co₂-utslippet med nesten 90 prosent.
BT170331 Ansvarlige politikere bidrar til å redusere konflikter i samfunnet, istedenfor å bygge opp motsetninger mellom folk, by og land.
BT170331 Med mindre porsjoner vil man redusere nettopp det problemet.
AP170331 Selv et « verst tenkelig » oljeutslipp i havområdene utenfor Lofoten vil ikke redusere skreibestanden med mer enn 12 prosent, viser en fersk rapport.
AP170331 Med mindre porsjoner vil man redusere nettopp det problemet.
AA170331 - Somalias og AUs styrker har allerede gjort store fremskritt og gjenerobret områder fra al-Shabaab, og ytterligere amerikansk støtte vil hjelpe dem å øke presset og redusere risikoen for våre partnere, sier han.
AA170331 Andre tiltak er å fjerne saltslikkesteiner samt å sette opp gjerder, gjete dyra, eller redusere bestandstettheten i randsonene. ( ©NTB ) ¶
AA170331 En turisthytte vil blant annet bidra med trygghet for dem som ikke klarer å komme seg tilbake, og derfor redusere antall hjelpeaksjoner.
AA170331 - En stor hytte vil kunne redusere hjelpeaksjoner til et minimum.
AA170331 Ifølge lovforslaget skal Norge redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990.
SA170330 IEA anslår at biodrivstoff vil gi det største bidraget til å redusere utslippene.
DN170330 Hvis norske politikere er villig til å gi grønn metanol de samme fordelene som de har gitt biodrivstoff, kan vi meget raskt redusere utslipp av CO2 fra norske biler med mer enn 15 prosent fordi metanolen erstatter fossilt karbon, skriver artikkelforfatterne.
DB170330 En kvart prosents effektivisering i ressursbruk per år vil ifølge Finansdepartementet redusere finansieringsbehovet med 3,75 prosent.
DB170330 Det er også et mål om å redusere avfallsmengden fra år til år.
DA170330 Kaski mener det er risikabelt å eie oljeaksjer i seg selv, fordi hun mener verden må redusere forbruket av all fossil energi dersom den globale oppvarmingen skal begrenses.
DA170330 Kari Elisabeth Kaski, SVs førstekandidat i Oslo, mener det er risikabelt å eie oljeaksjer i seg selv, fordi hun mener verden må redusere forbruket av all fossil energi dersom den globale oppvarmingen skal begrenses.
DA170330 Etter det Dagsavisen forstår, er det knyttet spenning til hvordan KrF og Venstre stiller seg overfor regjeringens forslag om å gjøre omfattende endringer i markedsreguleringsordningene, som å avvikle samvirkebasert ordninger for korn og egg, og om å redusere antallet melkeregioner fra 18 til 10.
AP170330 En av verdens største enkeltforurensere er det russiske gigantselskapet Norilsk Nickel, som før jul lovet å redusere utslippene kraftig.
AP170330 Prosess 21 for å redusere klimautslippene i industrien.
AP170330 Etablerer Prosess 21 for å redusere utslippene fra kraftkrevende industri, også kalt prosessindustri.
AA170330 I løpet av månedene han har vært president, har Trump fjernet en rekke tiltak som skulle redusere USAs utslipp av klimagasser.
AA170330 Kaski mener det er risikabelt å eie oljeaksjer i seg selv, fordi hun mener verden må redusere forbruket av all fossil energi dersom den globale oppvarmingen skal begrenses.
AA170330 Regjeringens grep er å redusere kapitalkravet til bankenes utlån til små og mellomstore bedrifter.
VG170329 « Det er viktig å redusere usikkerhet, klargjøre mål, overordnede rammer og kostnader.
VG170329 Fjerningen av det radioaktive avfallet vil dramatisk redusere risikoen for radioaktiv forurensing av Barentshavet.
VG170329 Rask iverksettelse vil også kunne redusere omfanget av smitte til miljøet, noe som er viktig med tanke på en eventuell etablering av ny villreinflokk i Nordfjella, sier forsker og CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.
VG170329 Andre tiltak er å fjerne saltslikkesteiner i områder hvor det er påvist skrantesyke samt å sette opp gjerder, gjete dyra, eller redusere bestandstettheten i randsonene.
SA170329 Men fordi vi vet det vil redusere piggdekkandelen.
SA170329 Ifølge utvalget fulgte ikke Politidirektoratet opp tilbakemeldinger fra flere distrikter om at økt bemanning ville redusere behovet for bevæpning, da den midlertidige våpentillatelsen ble forlenget i alt åtte ganger fra november 2014.
SA170329 Flere synlige politifolk vil redusere behovet for å bære våpen, mener bevæpningsutvalget.
SA170329 | Statoil kan redusere bemanningen med 500 årsverk ¶
SA170329 Statoil har besluttet å redusere bemanningen med 354 årsverk.
FV170329 Statoil har besluttet å redusere bemanningen med snaut 500 årsverk, ifølge fagforeningene.
DN170329 ExxonMobil addresserer dette ved å redusere utslipp av klimagasser i våre egne operasjoner, ved å hjelpe våre kunder til å redusere utslipp, samt at vi driver forskning for å finne teknologiske løsninger.
DN170329 ExxonMobil addresserer dette ved å redusere utslipp av klimagasser i våre egne operasjoner, ved å hjelpe våre kunder til å redusere utslipp, samt at vi driver forskning for å finne teknologiske løsninger.
DN170329 Rettighetshaverne i Tana må ifølge den nye norsk-finske avtalen redusere fisket betydelig.
DN170329 - Rettighetshavere vil måtte redusere sitt fiske med over 80 prosent mens tilreisende fiskere uten fiskerett kun må redusere fisket med 20 prosent, sier han.
DN170329 - Rettighetshavere vil måtte redusere sitt fiske med over 80 prosent mens tilreisende fiskere uten fiskerett kun må redusere fisket med 20 prosent, sier han.
DN170329 Solberg viste til at klimaforliket fra 2013 hadde som mål å redusere klimautslippene med 48,6 millioner tonn CO2.
DN170329 I et intervju med det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua i 2015 sa han at lokal produksjon i Kina kan redusere utsalgsprisen med en tredjedel i Kina.
DB170329 - I utgangspunktet ligger det til grunn en beslutning om å redusere i underkant av 500 årsverk i løpet av de neste tre årene, sier Per Steinar Stamnes i Industri Energi.
DB170329 Helleland mener « mange i Norge », også mange muslimer, ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand snarere enn å redusere den.
DB170329 Denne opplæringen er viktig for å redusere sjansen for at barna i fremtiden vil gå på en økonomisk smell.
DB170329 ¶ SP-LEDER : NHO Reiseliv sutter seg til Trygve Slagsvold Vedums ønske om å redusere antall direktorat og tilsyn.
DB170329 Organisasjoner som GiveWell og Giving What We Can har evaluert ulike bistandstiltak og funnet ut hvem som gir mest valuta for penga, om målet er å redusere lidelse og fremme gode leveår.
DB170329 Men riksarkivar Bolstad regner med å spare betydelige beløp ved å redusere rombehovet etter digitaliseringen.
DA170329 - I utgangspunktet ligger det til grunn en beslutning om å redusere i underkant av 500 årsverk i løpet av de neste tre årene, sier Per Steinar Stamnes i Industri Energi.
BT170329 NY KURS : Donald Trump endrer politikken som forgjengeren iverksatte for å redusere utslipp.
BT170329 Rask iverksettelse vil også kunne redusere omfanget av smitte til miljøet, noe som er viktig med tanke på en eventuell etablering av ny villreinflokk i Nordfjella, sier forsker og CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.
BT170329 Andre tiltak er å fjerne saltslikkesteiner i områder hvor det er påvist skrantesyke samt å sette opp gjerder, gjete dyra, eller redusere bestandstettheten i randsonene.
AP170329 Selv et « verst tenkelig » oljeutslipp i havområdene utenfor Lofoten vil ikke redusere skreibestanden med mer enn 12 prosent, viser en fersk rapport.
AP170329 Rapporten viste at selv om et oljeutslipp skulle slå ut over 40 prosent av toskeegg- og larver i en årsklasse, vil det bare redusere den voksne bestanden med 12 prosent.
AP170329 Forskeren understreker at ny kunnskap kan bidra til å redusere usikkerheten.
AP170329 Statoil-ledelsen orienterte i august i fjor de ansatte om å redusere bemanningen offshore med 600 årsverk.
AP170329 Statoil har besluttet å redusere bemanningen med snaut 500 årsverk, ifølge fagforeningene.
AP170329 Nyheten kommer samme dag som Statoil besluttet å redusere bemanningen ytterligere.
AP170329 Stortingsflertallet vil redusere dagens 19 fylker til rundt 10 regioner.
AA170329 De kinesiske løftene går blant annet ut på å minske bruken av kull som kraftkilde i industrien og dermed redusere utslippene av karbondioksid ( CO2 ).
AA170329 - I utgangspunktet ligger det til grunn en beslutning om å redusere i underkant av 500 årsverk i løpet av de neste tre årene, sier Per Steinar Stamnes i Industri Energi.
AA170329 Rask iverksettelse vil også kunne redusere omfanget av smitte til miljøet, noe som er viktig med tanke på en eventuell etablering av ny villreinflokk i Nordfjella, sier forsker og CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.
AA170329 Andre tiltak er å fjerne saltslikkesteiner i områder hvor det er påvist skrantesyke samt å sette opp gjerder, gjete dyra, eller redusere bestandstettheten i randsonene.
AA170329 - Vi må redusere de skattemessige fordelene knyttet til å investere i bolig.
AA170329 - I utgangspunktet ligger det til grunn en beslutning om å redusere i underkant av 500 årsverk i løpet av de neste tre årene, sier Per Steinar Stamnes i Industri Energi.
AA170329 Andre tiltak er å fjerne saltslikkesteiner i områder hvor det er påvist skrantesyke samt å sette opp gjerder, gjete dyra, eller redusere bestandstettheten i randsonene.
VG170328 Republikanernes generelle mål med sin politikk er å senke inntektsskatten for privatpersoner og bedrifter, og gjøre opp for de tapte inntektene ved å redusere fritak, fradrag og kreditt.
VG170328 Helleland mener « mange i Norge », også mange muslimer, ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand snarere enn å redusere den, skriver NTB.
SA170328 Islamsk Råd skal bidra til å skape større forståelse og redusere avstander, sier statsråden til NTB.
SA170328 Helleland mener " mange i Norge ", også mange muslimer, ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand snarere enn å redusere den.
SA170328 - Å redusere faren for at folk tar opp lån som de senere ikke er i stand til å betjene, er et viktig formål med retningslinjene, uttaler direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen.
FV170328 Islamsk Råd skal bidra til å skape større forståelse og redusere avstander, sier statsråden til NTB.
FV170328 Helleland mener « mange i Norge », også mange muslimer, ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand snarere enn å redusere den.
DN170328 Siden han ble innsatt som president, har han likevel jobbet hardt og målrettet for å fjerne tiltak som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.
DN170328 Å redusere rammene rundt skjermen betyr også at Samsung kan gi brukerne større skjermareal uten å øke de fysiske dimensjonene på telefonen.
DN170328 - Vi må redusere de skattemessige fordelene knyttet til å investere i bolig.
DN170328 Å redusere faren for at folk tar opp lån som de senere ikke er i stand til å betjene, er et viktig formål med retningslinjene.
DN170328 Tirsdag reagerte investorene på forslaget om strengere retningslinjer med å redusere verdsettelsen av en rekke av forbrukslånsbankene.
DN170328 Trump har, i likhet med Pruitt, gjentatte ganger avvist klimaendringene er menneskeskapt og kritisert Obamas tiltak for å redusere USAs utslipp av klimagasser.
DN170328 - For å møte utfordringene i dag og posisjonere selskapet for videre vekst i fremtiden, justeres virksomheten for å forbedre effektiviteten og redusere kostnadsstrukturen, skriver oljeserviceselskapet i en skriftlig kommentar til avisen.
DB170328 Regjeringen vil blant annet redusere tiden du kan gå i midlertidig ansettelse før du har rett til fast stilling fra dagens fire år til tre år.
DB170328 Siden han ble innsatt som president, har han likevel jobbet hardt og målrettet for å fjerne tiltak som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.
DB170328 Derfor er det viktigste vi kan gjøre for å redusere vannfotavtrykket vårt å spise mindre kjøtt.
DA170328 Siden han ble innsatt som president, har han likevel jobbet hardt og målrettet for å fjerne tiltak som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.
DA170328 - For å møte utfordringene i dag og posisjonere selskapet for videre vekst i fremtiden, justeres virksomheten for å forbedre effektiviteten og redusere kostnadsstrukturen, skriver oljeserviceselskapet i en skriftlig kommentar til avisen.
BT170328 Siden han ble innsatt som president, har Trump jobbet målrettet for å fjerne reguleringer som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.
BT170328 Hun uttalte tirsdag at mange muslimer i Norge ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand, snarere enn å redusere den.
BT170328 Islamsk Råd skal bidra til å skape større forståelse og redusere avstander, sier statsråden til NTB.
BT170328 Helleland mener « mange i Norge », også mange muslimer, ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand snarere enn å redusere den.
AP170328 Trump har, i likhet med Pruitt, gjentatte ganger avvist klimaendringene er menneskeskapt og kritisert Obamas tiltak for å redusere USAs utslipp av klimagasser.
AA170328 Trump har, i likhet med Pruitt, gjentatte ganger avvist klimaendringene er menneskeskapt og kritisert Obamas tiltak for å redusere USAs utslipp av klimagasser.
AA170328 Helleland mener " mange i Norge ", også mange muslimer, ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand snarere enn å redusere den.
AA170328 - For å møte utfordringene i dag og posisjonere selskapet for videre vekst i fremtiden, justeres virksomheten for å forbedre effektiviteten og redusere kostnadsstrukturen, skriver oljeserviceselskapet i en skriftlig kommentar til avisen.
AA170328 Islamsk Råd skal bidra til å skape større forståelse og redusere avstander, sier statsråden til NTB.
AA170328 Helleland mener " mange i Norge ", også mange muslimer, ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand snarere enn å redusere den.
AA170328 Islamsk Råd skal bidra til å skape større forståelse og redusere avstander, sier statsråden til NTB.
AA170328 Helleland mener " mange i Norge ", også mange muslimer, ser på plagget som fremmed, og at det skaper større avstand snarere enn å redusere den.
SA170327 Lavere oljepris vil også redusere antall arbeidsplasser som skapes fremover.
DN170327 Tilhengere av Obamas plan, som inkluderer flere demokratiske stater og miljøvernorganisasjoner, hevder på sin side at regelen vil skape flere arbeidsplasser innen fornybar energi samt bidra til at USA kan redusere sine utslipp i henhold til klimaavtalen i Paris.
AP170327 Lavere oljepris vil også redusere antall arbeidsplasser som skapes fremover.
AP170327 Da mente selskapet at Cap-X-teknologien kunne redusere kostnadene med opptil 30 prosent.
AP170327 mars stiller FpU seg negative til De Grønnes politikk for å redusere biltrafikken, og etterlyser en satsning på kollektivtransport.
AP170327 Norge må redusere utslippene i transportsektoren for å nå klimapolitiske mål.
AP170327 | Det er ikke nok å redusere bruken av antibiotika - vi trenger nye.
AA170327 Da mente selskapet at Cap-X-teknologien kunne redusere kostnadene med opptil 30 prosent.
SA170326 Tilhengere av Obamas plan, som inkluderer flere demokratiske stater og miljøvernorganisasjoner, hevder på sin side at regelen vil skape flere arbeidsplasser innen fornybar energi samt bidra til at USA kan redusere sine utslipp i henhold til klimaavtalen i Paris.
SA170326 Da Norge kom under mot Nord-Irland, var det ingen som kunne ta kommando, sette i gang pasningsspill, redusere presset på forsvaret, la motstanderne få tvile litt.
FV170326 Da Norge kom under mot Nord-Irland, var det ingen som kunne ta kommando, sette i gang pasningsspill, redusere presset på forsvaret, la motstanderne få tvile litt.
DN170326 Flertallet av de spurte mener den norske stat må redusere den finansielle risikoen knyttet til fossil energi.
DB170326 Norge bidrar i dag med enorme summer til Brasil ; summer som gis bare hvis Brasil fortsetter å redusere avskogingen sin.
DA170326 « Selv om flere finansielle institusjoner allerede er i ferd med å redusere , begrense eller slutte å finansiere nye kullkraftverk, er det likevel store planer for utbygging », påpeker WWF i sin rapport « Etikk eller falitt ? ».
BT170326 Da Norge kom under mot Nord-Irland, var det ingen som kunne ta kommando, sette i gang pasningsspill, redusere presset på forsvaret, la motstanderne få tvile litt.
AP170326 Statsbyråkratiet : Vil redusere antall ansatte i statsforvaltningen, men ikke innføre stillingsstopp.
AP170326 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har lovet at NSB skal kunne konkurrere på like premisser, men nettopp pensjonsutgiftene var en viktig grunn til at han måtte redusere tempoet i konkurranseutsettingen.
DA170325 Dette henger sammen med politikken vår om å redusere biltrafikken i Oslo.
DA170325 Heimevernet er trent til objektsikring, men likevel legger man opp til å redusere Heimevernet framover i langtidsplanen, påpeker Haaheim.
BT170325 Behandlingen kan redusere illegal heroinbruk og kriminalitet, men det er ikke sikkert at behandlingen vil få ned overdosetallene.
AP170325 - Å åpne gamle vannveier er tiltak som vil redusere flomfare.
AA170325 Skolepenger er et gjennomført usolidarisk virkemiddel som vil redusere mangfoldet i studentmassen, og skape et klasseskille i norsk høyere utdanning.
AA170325 For at vi skal få den kvaliteten i høyere utdanning som vi alle ønsker så kan vi ikke redusere antall søkere.
VG170324 Lørenskog foretok en omorganisering for å redusere kostnader.
VG170324 - Når 20 millioner har fått forsikring så er det vanskelig å finne en erstatning som både redusere kostnader som både reduserer kostnader og utvider dekningsgraden, sier Tønnessen.
VG170324 Stortinget har sagt at man ønsker å redusere konfliktnivået.
DN170324 Han stiller seg negativ til at Forsvaret vil halvere sjøforsvarets kampkraft og redusere hjemvernet med noen 1000.
DB170324 Endringer som ble gjort på helsereformen tidligere denne uken vil redusere budsjettunderskuddet med 150 milliarder dollar de neste 10 årene, ifølge Kongressens budsjettkontor ( CBO ).
DA170324 Ombruk forlenger også brukstiden til et produkt, og dette bidrar til å redusere mengden avfall som oppstår, sier Dalen.
DA170324 Det overordnede målet for renovasjonsetaten er å redusere avfallet.
DA170324 - Fordelen med ombruk er at brukte produkter kan redusere etterspørselen etter nye.
BT170324 Leder i havnestyret, Jan Erik Kjerpeseth, vil ha mer treffsikre virkemidler for å redusere utslipp fra Bergen havn.
AP170324 Men vi skal ikke forby parkeringsplasser, vi skal bare redusere p-normen for bil, øke den for sykler og få inn flere ladepunkt, sier byråd for byutvikling, Hanna E.
AP170324 For å nå sine miljømål, lager byrådet regler for å redusere antall parkeringsplasser.
AP170324 Det vil redusere antall parkeringsplasser i nybygg dramatisk.
AP170324 - Vi ønsker å redusere bilbruken og gjøre Oslo til en mindre bilbasert by.
AP170324 - Tvert imot er vi i tråd med tiden når vi ønsker å redusere arealet som kun brukes til å sette fra seg bil.
AA170324 - Beslutningen innebærer en ny æra i amerikansk energipolitikk og vil redusere USAs avhengighet av utenlandsk olje, sier Trump.
SA170323 Å avvikle tax free-ordningen er ikke et målrettet virkemiddel for den som er opptatt av å redusere flytrafikken.
SA170323 Å redusere inntektsgrunnlaget til Avinor gjør at småflyplassene lever farlig.
SA170323 « Å redusere inntektsgrunnlaget til Avinor gjør at småflyplassene lever farlig », skriver Torstein Rudihagen.
DB170323 - Nordmenn er generelt opptatt av å redusere inntak av sukker, fett og ferdigmat, og er i økende grad opptatt av helse ¶
DB170323 Bakgrunnen var høye overdosedødsfall og et ønske om å redusere faren for smitte og dødsfall og økt trygghet og verdighet.
DA170323 Det skal skje blant annet ved å restaurere myrer, redusere bruken av privatbil til og fra flyplassen til fordel for mer bruk av kollektivtrafikk og kun bruke elektrisitet fra fornybare kilder.
DA170323 Regjeringen vil redusere antallet melkeregioner fra 18 til 10, noe de rødgrønne partiene er imot.
AA170323 - Begrunnelsen for å øke piggfriandelen er at man vil redusere støvproblemene for folk som lider av dårlig luftkvalitet.
SA170322 Miljødirektoratet mener at økningen i omsetningskravet vil redusere de globale utslippene med 200.000 tonn CO₂, men det inkluderer ikke utslipp fra biodrivstoffet som allerede omsettes.
DN170322 Sentralbanken forsøker å redusere risikoen i finanssystemet i håp om å unngå bakrus og en alvorlig finanskrise.
DN170322 Myndighetene forsøker å få situasjonen under kontroll og redusere risikoen.
DN170322 Sentralbanken forsøker å redusere risikoen i finanssystemet i håp om å unngå en alvorlig finanskrise.
DN170322 Den kinesiske kommunistledelsen, her ved finansminister Xiao Jie, vil prioritere en stabil vekst de neste årene og forsøker å redusere risikoen for at nye bobler skal oppstå i markedene.
DB170322 Skal vi redusere oljeutvinningen og rense bort CO₂-utslippene fra fabrikker, gasskraftverk og oljeplattformer ?
DB170322 En eufemisme helt på linje med å redusere innvandringsspørsmål til å « bli kjent med fremmede folk ».
AP170322 Skal vi klare å redusere de norske klimagassutslippene, krever det at vi jobber parallelt med å utvikle elektrifisering, hybridisering, hydrogendrevet transport og biodrivstoff.
AP170322 Partiet vil forenkle lover, forskrifter og skjemaer og redusere rapportering, kontroll, tilsyn.
AP170322 Miljødirektoratet mener at økningen i omsetningskravet vil redusere de globale utslippene med 200.000 tonn CO₂, men det inkluderer ikke utslipp fra biodrivstoffet som allerede omsettes.
AP170322 Miljødirektoratets nylig fremlagte konsekvensutredning av vedtaket viser imidlertid at biodrivstoff er et viktig bidrag til å redusere Norges og verdens klimagassutslipp, forutsatt at drivstoffet produseres på en bærekraftig måte.
AP170322 Et viktig bidrag til å redusere Norges og verdens klimagassutslipp.
AP170322 Budskapet har vært at biodrivstoff kan øke klimagassutslipp i stedet for å redusere dem.
AA170322 Miljødirektoratet mener at økningen i omsetningskravet vil redusere de globale utslippene med 200.000 tonn CO₂, men det inkluderer ikke utslipp fra biodrivstoffet som allerede omsettes.
VG170321 De prosesser du nå har igangsatt bidrar etter vår mening til å trenere og redusere selskapets muligheter til å lykkes, og øker dermed sannsynligheten for at selskapets aksjonærer vil lide økonomiske tap », heter det i brevet.
VG170321 Dette vil redusere antallet enslige mindreårige med begrensede tillatelser i mottakene.
VG170321 Barneombudet foreslår å redusere bruken av midlertidige opphold, som de mener skaper « stor usikkerhet og bidrar til fortvilelse og til at mange ungdommer leter etter alternativer til et liv i Norge ».
VG170321 - Det enkleste tiltaket er å redusere bruken av midlertidig opphold, som er roten til mye av det onde.
SA170321 Per i dag, lyder de offisielle kostrådene at vi bør bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom.
FV170321 Per i dag, lyder de offisielle kostrådene at vi bør bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom.
DN170321 - Det er alltid muligheter å se på rutene, logistikkmønstrene, skiftordninger, tømmefrekvenser og eventuelt redusere antall biler og personell, sier konsernsjef Harald Rafdal i RenoNorden.
DN170321 - Det er alltid muligheter å se på rutene, logistikkmønstrene, skiftordninger, tømme-frekvenser og eventuelt redusere antall biler og personell, sier Rafdal.
DB170321 Du kan redusere budsjettet ytterligere ved å kjøpe inn drikken i et annet land.
DB170321 Stopp reklamen : Å redusere faren for spillproblemer kan ikke bare handle om spill innenfor tryggest mulig rammer, men også om å dempe reklametrykket og spillmengden folk eksponeres for.
DA170321 Det er et paradoks jeg aldri vil forstå : Høyresiden påstår de er opptatt av å redusere skattene, men når de samme skattekronene går til privat profitt så bryr de seg lite og ingenting.
BT170321 Satsing på to : - Når det gjelder å bruke investeringer for å redusere reisetid og gjøre dem attraktive for tungtransporten, så er det E 134 og RV 52 det skal satses på, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
BT170321 Per i dag, lyder de offisielle kostrådene at vi bør bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom.
BT170321 Jeg har allerede gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utrede en rekke tiltak som vil bidra til å redusere marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt.
AP170321 Per i dag, lyder de offisielle kostrådene at vi bør bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom.
AA170321 Senteret vil bruke tilbudet på Hitra som et eksempel overfor andre arbeidsgivere som vil redusere sykefraværet.
SA170320 Bruk av palmeolje er med på å redusere verdens regnskoger og forverre livsvilkårene for de arter som lever der.
SA170320 At man deretter velger å tillate å bruke palmeolje i biodrivstoff, som naturligvis vil gi økt avskoging, innebærer ikke bare å totalt overse alt det gode arbeidet som er gjort i Norge for å redusere palmeoljebruken.
SA170320 Målet er å redusere CO₂-utslipp med 50 prosent innen 2020, og 95 prosent innen 2030.
DN170320 Frederic Hauge er skeptisk til at Ola Borten-Moe vil redusere el-bilfordelene.
DN170320 Frederic Hauge er skeptisk til at Ola Borten-Moe vil redusere el-bilfordelene.
DN170320 « Et globalt miljø fiendtlig innstilt til handel vil gjøre det umulig for råvareeksportører og lavinntektsland generelt å utvikle nye eksportmidler og gradvis redusere inntektsgapene til rikere land », sa IMFs sjeføkonom Maurice Obstfeld i World Economic Outlook ( WEO )-rapporten.
DN170320 - Hva kan jeg, som finansminister, gjøre for å redusere handelsoverskuddet, spurte Wolfgang Schäuble på en pressekonferanse i forrige uke.
DA170320 Det kan vise seg å bli en kostbar innsparing, for nettopp det å anspore til mer fysisk aktivitet kan bidra til å redusere helseutgiftene betydelig.
DA170320 - For å nå målene i klimaforliket om å redusere Norges klimagassutslipp med 20 prosent innen 2020, og at all transportøkning i de store byområdene skal tas med sykkel, kollektivtrafikk og gange, trengs flere nye virkemidler.
DA170320 Nå viser det seg at nettopp rusforskningen kan bli hardt rammet, etter å ha blitt del av kategorien « redusere omfang/effektivisering ».
DA170320 Nesten all vår virksomhet, cirka 75 prosent av den, har havnet i kategorien « redusere omfang/effektivisering ».
DA170320 Det kan vise seg å bli en kostbar innsparing, for nettopp det å anspore til mer fysisk aktivitet kan bidra til å redusere helseutgiftene betydelig.
AP170320 Målet er å redusere CO₂-utslipp med 50 prosent innen 2020, og 95 prosent innen 2030.
VG170319 Et annet virkemiddel regjeringen foreslår er å redusere formueskatten for hoteller og overnattingssteder.
DN170319 Vi vil kjempe hardt for å redusere global ubalanse, promotere mer åpenhet og samarbeid og redusere ulikhet i jakten på økonomisk vekst », heter det i uttalelsen.
DN170319 Vi vil kjempe hardt for å redusere global ubalanse, promotere mer åpenhet og samarbeid og redusere ulikhet i jakten på økonomisk vekst », heter det i uttalelsen.
DB170319 SV vil « redusere prisen på SFO og på sikt gjøre ordningen gratis », heter det i programmet.
DB170319 Det er ingen bombe at Lexus og Porsche ligger øverst på listen, og nederst på tabellen finnes merker fra Fiat-Chrysler-konsernet, som åpenbart bør gjøre noe for å redusere antall feil på sine modeller.
AP170319 SV vil « redusere prisen på SFO og på sikt gjøre ordningen gratis », heter det i programmet.
AP170319 * Gjeninnføre offentlig tilgjengelige skattelister ¶ * Redusere klimautslippene med 50 prosent innen 2030 samt gradvis øke CO₂-avgiften og erstatte den med en karbonavgift til fordeling.
AA170319 Flere museer sier de må sette opp prisene eller redusere tilbudet dersom de må betale skatten. ( ©NTB ) ¶
VG170318 En gruppes ytringsfrihet er ikke så absolutt at den kan brukes til å redusere andre ¶
VG170318 - Kamp for miljøet og å redusere utslipp av klimagasser vil være mitt viktigste bidrag for SV.
VG170318 Det interessante og nye er at dokumentet viser at Oslo kommune forsøker å redusere de økonomiske tapene, hvis de skulle tape rettssaken.
SA170318 Det er sendt inn i alt 72 klager fra kommunene etter at Politidirektoratet foreslo å redusere antall tjenestesteder fra 340 til 221.
BT170318 Det er sendt inn i alt 72 klager fra kommunene etter at Politidirektoratet foreslo å redusere antall tjenestesteder fra 340 til 221.
AP170318 Hvis Kon-Tiki Museet må betale eiendomsskatt, vil det gå ut over tilbudet : - Vi må øke inngangsprisen eller redusere åpningstidene, sier direktør Martin Biehl ¶
AA170318 I en politisk uttalelse som ble vedtatt under landsmøtet lørdag, slås det fast at lyntog skal redusere reisetiden til 2,5 timer mellom de største byene i Sør-Norge og mellom de skandinaviske hovedstedene.
AA170318 I en politisk uttalelse som ble vedtatt under landsmøtet lørdag, slås det fast at lyntog skal redusere reisetiden til 2,5 timer mellom de største byene i Sør-Norge og mellom de skandinaviske hovedstedene.
AA170318 Det er bra på flere måter, men da må vi sørge for å redusere utslippene andre steder, som i transportsektoren, og slutte å fordele nye lisenser til oljeindustrien, sier Haltbrekken. ( ©NTB ) ¶
AA170318 Det er sendt inn i alt 72 klager fra kommunene etter at Politidirektoratet foreslo å redusere antall tjenestesteder fra 340 til 221.
VG170317 - For det første kan vi rigge om skattesystemet sånn at det bidrar til å redusere forskjellene i makt og rikdom.
VG170317 Reindriftseiere i reinbeitedistriktet 20 Kvaløy/Fálá fikk beskjed om at de måtte redusere reintallet kraftig med 35,6 prosent, skrev NRK.
VG170317 Det var uaktuelt for den unge reineieren å redusere flokken sin.
VG170317 Det var staten ved Landbruks- og matdepartementet som hadde bestemt at reineiere i Finnmark måtte redusere buskapene sine, fordi det var for mange reinsdyr i Finnmark.
FV170317 Men behovet for å redusere klimautslipp har gitt en mulig løsning : Det kan hogges mer skog.
DN170317 Tesla uttalte onsdag at kapitalinnsprøytningen ble gjort for å styrke selskapet finansielt og for « ytterligere å redusere risikoen ved den raske skaleringen av virksomheten som følge av Model 3-lanseringen ».
DN170317 - Vi har i 2016 fortsatt vårt arbeid for å utvikle fremtidsrettede konsepter samtidig som det har vært gjennomført tiltak for å redusere kostnadsnivået og effektivisere drift.
DN170317 « 2016 har vært et år med betydelig fokus på tiltak for å redusere kostnader, effektivisering av drift samt utvikling av fremtidsrettede tjenester og konsepter.
DN170317 Det skal også lages en strategi for kultur og reiseliv, øke forskningsinnsatsen innen reiseliv og forenkle og redusere omfanget av tilsyn og kontroller.
DB170317 - For det første kan vi rigge om skattesystemet sånn at det bidrar til å redusere forskjellene i makt og rikdom. (...
DB170317 Det er også blitt stilt spørsmål ved om det å hugge norsk skog vil være med på å redusere CO2-utslippene.
DA170317 Han mener mange av forslagene vil bidra til å redusere forskjellene gjennom skattereform og politikk rettet direkte mot de fattige.
AP170317 Reintallsstriden startet da Sara nektet å oppfylle Landbruks- og matdepartementets krav om å redusere reinflokken sin til 75 dyr og tok saken til retten, blant annet fordi det vanskelig å leve av en så liten flokk.
AA170317 Netto-butikkene har bestemt seg for å gå målrettet til verks for å redusere matsvinnet med 50 prosent.
AA170317 Danske butikker vil halvere mengden mat som blir kastet innen 2030, og dermed redusere søppelhaugene med 10.000 tonn hvert år.
FV170316 Hvis pasienten har underlivsplager som kan knyttes direkte til en infeksjon eller får påvist klamydia som man vet kan redusere fruktbarheten, får man antibiotikabehandling.
DN170316 Faren for en videre oppbygging av finansielle ubalanser og usikkerheten om virkningene av en lavere styringsrente taler mot å redusere renten nå », skriver Norges Bank i rapporten.
DA170316 Nå vil 25 prosent ut av EU, mens 42 prosent vil redusere makten hos EU, ifølge studien.
DA170316 Watson tror ikke på regjeringens forsikringer om at forbudet bare dreier seg om nasjonal sikkerhet og å redusere risikoen for terrorangrep.
BT170316 Så lenge forslaget bidrar til å redusere den pågående spenningen, og til å få partene til å gjenoppta kontakten for å løse det koreanske kjernekraftspørsmålet, vil vi fortsatt ha en åpen og konstruktiv holdning, sa en talskvinne for det kinesiske utenriksdepartementet i Beijing samtidig som Tillerson uttalte seg i Tokyo.
BT170316 EU forsøker å redusere risikoen knyttet til dette ytterligere gjennom ILUC-direktivet, som blant annet setter et tak på bruken av konvensjonelle biodrivstoff.
BT170316 Det er også viktig at politikken er basert på solid kunnskap om hva som bidrar til å redusere utslipp, og hva som ikke gjør det.
BT170316 mars at partiene som jobber for å redusere Norges klimagassutslipp må forsikre seg om at tiltakene de foreslår og vedtar faktisk virker.
AP170316 - Det er klart bekymringsfullt hvis vi ikke klarer å redusere de tallene.
AP170316 Det er viktig å redusere skatten på arbeidende kapital slik at de mange hotellene kan ekspandere og kanskje utvide til helårsdrift.
AP170316 For fire år siden ville SV « redusere oljeinvesteringene og la betydelige deler av ressursene på norsk sokkel blir liggende ».
AP170316 Et samlet SV ser imidlertid ut til å være enig om at man nå skal « redusere flytrafikken » og ikke bare prioritere buss og bane fremfor utvidet kapasitet ved store flyplasser i Sør-Norge, slik SV gjorde i forrige program.
AA170316 Watson tror ikke på regjeringens forsikringer om at forbudet bare dreier seg om nasjonal sikkerhet og å redusere risikoen for terrorangrep.
AA170316 Det vil i sin tur dempe faren for at bankene skal redusere utlånsvirksomhet i nedgangstider. ( ©NTB ) ¶
SA170315 Watson tror ikke på regjeringens forsikringer om at forbudet bare dreier seg om nasjonal sikkerhet og å redusere risikoen for terrorangrep.
SA170315 Hvis pasienten har underlivsplager som kan knyttes direkte til en infeksjon eller får påvist klamydia som man vet kan redusere fruktbarheten, får man antibiotikabehandling.
DB170315 Jeg er redd for at hvis vi prøver å øke kvotene igjen, vil det komme motforslag om å redusere dem ytterligere.
DB170315 Italia, Sveits og Østerrike vil imidlertid redusere kvotene ytterligere.
DB170315 Italia og Sveits kjemper for å redusere kvotene ytterligere.
AP170315 Hvis pasienten har underlivsplager som kan knyttes direkte til en infeksjon eller får påvist klamydia som man vet kan redusere fruktbarheten, får man antibiotikabehandling.
AA170315 Dette er ledd av et innsparingsprogram som er ventet å redusere kostnader med 3,6 milliarder kroner.
AA170315 OPEC-landene oppfylte i årets to første måneder 98 prosent av avtalen fra november om å redusere oljeproduksjonen, konstaterer IEA i sin siste månedsrapport.
AA170315 | SV lanserer 35 punkter for å redusere ulikheter i Norge ¶
AA170315 SV lanserer en plan med 35 punkter for å redusere ulikheter.
AA170315 | Norgesgruppen skal redusere Norturas lammelager ¶
VG170314 Republikanske ledere har sagt at deres mål med å fjerne Obamas reform er å redusere prisene på ulike behandlinger.
SA170314 « Regjeringen gjør mye for å få unge i jobb og redusere antallet på uføretrygd.
SA170314 Regjeringen gjør mye for å få unge i jobb og redusere antallet på uføretrygd.
DN170314 Opec, ledet an av Saudi-Arabia, ble i november enig om å kutte sin samlede oljeproduksjon for å redusere oljeoverskuddet i markedet og presse prisene opp.
DN170314 Opec, ledet an av Saudi-Arabia, ble i november enig om å kutte sin samlede oljeproduksjon for å redusere oljeoverskuddet i markedet og presse prisene opp.
DN170314 Opec, ledet an av Saudi-Arabia, ble i november enig om å kutte sin samlede oljeproduksjon for å redusere oljeoverskuddet i markedet og presse prisene opp.
DB170314 Tips som hun har erfart fungerer er å begrense væskeinntaket, redusere på kaffedrikking og spise et lett måltid med noe søtt før leggetid : ¶
DB170314 For å redusere risikoen på sparingen din er det flere grep du kan ta : ¶
DB170314 Det vil også redusere problemet med at de som velger andre rusmidler enn alkohol og tobakk støtes ut av det gode selskap.
DB170314 Det er skadene ved rusbruk vi som samfunn har grunn til å redusere .
DA170314 Forkjempere av en bedre veiforbindelse mellom øst og vest har pekt på at dette vil kunne redusere kostnadene til godsselskapene vesentlig, både ved redusert drivstofforbruk, reduserte vedlikeholdskostnader og raskere framføring av godset.
BT170314 Bærekraftig biodrivstoff bidrar til å redusere klimagassutslipp i transportsektoren.
AP170314 Dessuten er bevilgningene til samferdsel med på å binde Norge sammen og redusere kostnadsnivået for bedriftene.
AA170314 EU-talsmann Margaritis Schinas understreker at det nå er viktig å redusere spenningsnivået og roe ned den opphetede konflikten, som blant annet har resultert i at Nederlands ambassadør er kastet ut av Tyrkia.
AA170314 Økningen i personer uten forsikring kommer av at mange stater sannsynligvis vil redusere antallet personer som er kvalifisert uten den føderale støtten som kommer med Obamacare, også kjent som Affordable Care Act. ( ©NTB ) ¶ | 600 flygninger kansellert i Berlin ¶
AA170314 Dessuten er bevilgningene til samferdsel med på å binde Norge sammen og redusere kostnadsnivået for bedriftene.
AA170314 Biodrivstoff bidrar til å redusere klimagassutslipp i transportsektoren.
VG170313 - Vi har bestemt oss for ikke å redusere prispengene, uansett hva han eller andre vil gjøre, sier Mignerey til NRK.
VG170313 Republikanske ledere har sagt at deres mål med å fjerne Obamas reform er å redusere prisene på ulike behandlinger.
SA170313 Derfor oppfordrer jeg alle allierte til å vise gjensidig respekt, til å forholde seg rolige og tilnærme seg dette på en avmålt måte for å bidra til å redusere spenningen, sier Stoltenberg.
FV170313 Ordfører Harald Furre mener ikke det offentlige bør redusere sin støtte til Sørlandet Kunstmuseum som en følge av at direktøren får tre millioner i lønn.
FV170313 Harald Furre er ikke enig i at kommunen bør redusere sitt tilskudd til Sørlandet Kunstmuseum som en følge av den nye direktørens gigantlønn.
DB170313 Derfor oppfordrer jeg alle allierte til å vise gjensidig respekt, til å forholde seg rolige og tilnærme seg dette på en avmålt måte for å bidra til å redusere spenningen, sier Stoltenberg, ifølge NTB.
DB170313 - Det var absolutt et feiltrinn å redusere fedrekvoten, sier stortingsrepresentant Kirsti Bergstø ( SV ) til NRK.
DB170313 I så fall risikerer du å redusere kvaliteten på posten, og utsetter publiseringstidspunktet unødig.
DB170313 Derfor oppfordrer jeg alle allierte til å vise gjensidig respekt, til å forholde seg rolige og tilnærme seg dette på en avmålt måte for å bidra til å redusere spenningene, sa Stoltenberg.
DA170313 Byrådets overordnede strategi for å få ned utslippene fra veitrafikken, er å gjøre det enklere og bedre å reise kollektivt, sykle og gå, stimulere til mer bruk av utslippsfri kjøretøy og redusere biltrafikken med 20 prosent før neste kommunevalg.
DA170313 Samferdsel tar store mengder matjord hvert år, og skal en nå målet om å redusere bruken av matjord til utbygging, må alle sektorer bidra, svarer Skallerud.
BT170313 Derfor oppfordrer jeg alle allierte til å vise gjensidig respekt, til å forholde seg rolige og tilnærme seg dette på en avmålt måte for å bidra til å redusere spenningen, sier Stoltenberg.
BT170313 Tap av tenner vil kunne redusere tyggeevnen og påvirke valg av mat.
AA170313 - Det var absolutt et feiltrinn å redusere fedrekvoten, sier stortingsrepresentant Kirsti Bergstø ( SV ) til NRK.
SA170312 De neste fire årene skal Høyre gå inn for « moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået » og « redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital », samt øke bunnfradraget.
FV170312 De neste fire årene skal Høyre gå inn for « moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået » og « redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital », samt øke bunnfradraget.
DN170312 Lørdag vedtok partiet å redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital, som kan være maskiner til produksjon og andre investeringer i bedrifter.
DB170312 Systemet tillater også å fange energi som ellers ville gått til spille, og det skal ifølge redusere utslipp med 25 gram CO2 per kilometer, tilsvarende 0,1 liter lavere forbruk per mil.
AP170312 De neste fire årene skal Høyre gå inn for « moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået » og « redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital », samt øke bunnfradraget.
AA170312 Lørdag vedtok partiet å redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital, som kan være maskiner til produksjon og andre investeringer i bedrifter.
AA170312 Vi har rike kraftressurser som kan bidra til å redusere energitapet, gi mer ren kraft og gi inntekter til nasjonen.
AA170312 Det samtidig med at vi kan redusere utslipp av kull og endre ikke-fornybare energikilder.
AA170312 Svar : Målet er å redusere fra dagens 20 - 25 sekunder til i snitt 15 sekunder.
VG170311 Det hvite hus foreslår å kutte EPAs budsjett med 24 prosent og redusere staben med 20 prosent.
VG170311 Arbeidet med å redusere statlige myndigheter forurensningskontroll av elver og våtmarker er allerede i gang.
SA170311 Eintracht Frankfurt maktet aldri redusere , og 75.000 oppmøtte Bayern-fans kunne til slutt juble for nok en seier og tre poeng.
FV170311 Det er ikke vanskelig å gjøre grep for å redusere sannsynligheten for brann, sier han.
DN170311 Det betyr at vi må redusere skatten på arbeidende kapital.
DB170311 Japanerne har forsøkt å rydde opp og redusere utslippet av kjernefysisk lekkasje fra kjernekraftverket helt siden den 10 meter høye tsunamien sørget for å oversvømme sentrale elektriske rom 11. mars 2011.
DB170311 Isteden samlet landsmøtet seg om å « redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap ti lnorske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget på lengre sikt fjerne formuesskatten.
DB170311 * Forsterke innsatsen for å redusere klimagassutslippene i landbruket ¶
AP170311 Nøyde seg ikke med å redusere formuesskatt på arbeidende kapital ¶
AP170311 Høyre vil « redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formueskatten ».
AP170311 Eintracht Frankfurt maktet aldri redusere , og 75.000 oppmøtte Bayern-fans kunne til slutt juble for nok en seier og tre poeng.
AA170311 Samtidig vedtok Høyre å " redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten.
AA170311 Det er å redusere skatten på arbeidende kapital, og å løfte innslagspunktet, sier statsministeren til NTB.
AA170311 Det er en klar melding til klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen om å redusere antallet ulv.
AA170311 - Det er neppe sannsnynlig å tro at det er gjennomførbart å redusere antalllet denne vinteren.
AA170311 Der heter det at Høyre vil " redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten ".
AA170311 - Men for å unngå tap, kan vi ikke redusere prisen med mer enn 60 prosent.
VG170310 Oppslaget gir et ufullstendig, feilaktig og tendensiøst bilde av intensjonene til de som mener at det er viktig å redusere eller fjerne formuesskatten og av argumentene for å gjøre det.
VG170310 Debatt At VG er motstander av å redusere formuesskatten er godt kjent fra før.
VG170310 Blir det for eksempel flere arbeidsplasser av å redusere selskapsskatten eller formuesskatten ?
VG170310 At VG er motstander av å redusere formuesskatten er godt kjent fra før.
VG170310 Men så må vi også redusere kildene til denne forsøplingen, sier Bru.
VG170310 Seks prosent vil redusere utgiftene til forsvar, mens 26 prosent synes dagens nivå på 1,6 prosent er OK.
SA170310 Det er ikke vanskelig å gjøre grep for å redusere sannsynligheten for brann, sier han.
SA170310 Eriksen hadde en fin mulighet til å redusere for andre gang i neste angrep fra gjestene, men skuddet var dårlig og gikk langt unna målet til Benjamin Boujar, som spilte de siste 20 minuttene for Opdal.
FV170310 Eriksen hadde en fin mulighet til å redusere for andre gang i neste angrep fra gjestene, men skuddet var dårlig og gikk langt unna målet til Benjamin Boujar, som spilte de siste 20 minuttene for Opdal.
DN170310 Hvis forslaget om å redusere lengden på skiftene i offshorebransjen vedtas av Stortinget, vil loven i praksis forby bruken av det eneste fartøyet i verden som kan løfte Sverdrup-plattformdekkene, skriver Upstream fredag.
DN170310 USA har i snitt fått 209.000 nye jobber per måned siden desember, dobbelt så mye som kreves for å redusere arbeidsledigheten.
DN170310 Hvis den aktuelle endringen, som vil redusere lengden på arbeidsskiftene offshore, vedtas av Stortinget vil loven i praksis forby bruken av det eneste fartøyet i verden som kan løfte Sverdrup-plattformdekkene.
DN170310 Metan er en kraftig klimagass, og utslippskutt kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
DN170310 I tillegg til å kutte budsjettet med 25 prosent, skal EPA redusere antall ansatte med 20 prosent.
DB170310 Formildende omstendigheter kan redusere straffen ned til 12 måneder hvis Johaug utvises en begrenset grad av skyld.
DB170310 Selskapet bekrefter at de med iOS 10.2.1 gjorde noen grep for å redusere hendelser hvor iPhone skrur seg av uventet. - iOS 10.2.1 har allerede blitt installert på over 50 prosent av aktive iOS-enheter.
DA170310 Metan er en kraftig klimagass, og utslippskutt kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
DA170310 I tillegg til å kutte budsjettet med 25 prosent, skal EPA redusere antall ansatte med 20 prosent.
DA170310 I desember ble han dømt i retten for å ha oppmuntret til hat og diskriminering av marokkanere, fordi han har lovet å redusere antall marokkanere i Nederland.
DA170310 Mye handler om at vi må redusere biltrafikken, og heller gå, sykle og kjøre kollektivt.
BT170310 Marta Bjørke er kommunens nye strateg i kampen for å redusere antallet.
BT170310 Det er ikke vanskelig å gjøre grep for å redusere sannsynligheten for brann, sier han.
AP170310 - Høyre vil redusere skattenivået, SV ønsker å øke det kraftig.
AP170310 Regjeringens beslutning om å redusere antall fylkesmannsembeter ble tatt fredag.
AP170310 Regjeringen har i dag vedtatt å redusere antall fylkesmannsembeder fra 17 til 11.
AP170310 Rapporten viser til at både Høyre/Frp-regjeringen og forgjengerne i den rødgrønne regjeringen har lagt vekt på å styrke kommunalt behandlingstilbud og redusere køene fremfor å investere i spesialisthelsetjenesten.
AP170310 Biodrivstoff bidrar til å redusere klimagassutslipp i transportsektoren.
AP170310 Det er ikke vanskelig å gjøre grep for å redusere sannsynligheten for brann, sier han.
AP170310 Eriksen hadde en fin mulighet til å redusere for andre gang i neste angrep fra gjestene, men skuddet var dårlig og gikk langt unna målet til Benjamin Boujar, som spilte de siste 20 minuttene for Opdal.
AA170310 David Wachenfield, som har ansvaret hos havparkoppsynet for å redusere skadene på barriererevet, sier at omfanget av skadene avhenger av været lokalt de nærmeste dagene.
AA170310 Metan er en kraftig klimagass, og utslippskutt kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
AA170310 I tillegg til å kutte budsjettet med 25 prosent, skal EPA redusere antall ansatte med 20 prosent.
AA170310 - Vi har bidratt til å redusere skattene for å styrke næringslivets konkurransekraft.
AA170310 Dersom det skulle vise seg at 50 prosent betaling av pensjoner er for høyt, vil Silver redusere utbetaling av pensjoner eller stanse pensjonsutbetalinger eller bli krevd tilbakebetaling.
AA170310 Man bør forsøke heroinassistert behandling for å redusere antall overdosedødsfall blant tunge rusmisbrukere, mener Høyre ¶
AA170310 Jeg hadde et sterkt ønske om å redusere disse stressfaktorene knyttet til bruken av bil.
VG170309 Blant Frp-velgerne vil 44 prosent heller bruke mer av oljefondet, mens 29 prosent mener det er bedre å redusere tjenestetilbudet. 36 prosent av Høyre-velgerne svarer « vet ikke » når de blir spurt om hva staten skal gjøre hvis den trenger mer penger. 25 prosent går inn for å redusere tilbudet, mens 22 prosent vil øke bruken av oljepenger.
VG170309 25 prosent går inn for å redusere tilbudet, mens 22 prosent vil øke bruken av oljepenger.
VG170309 19 prosent vil bruke mer av oljefondet, mens 14 prosent heller vil redusere tilbudet til innbyggerne. 31 prosent svarer « vet ikke » på dette spørsmålet.
VG170309 Solberg mener Høyre må prioritere å få ungdom ut i arbeid, skape jobber for å redusere arbeidsledigheten, men også at det må være plass til også de godt voksne som ønsker å jobbe lengre.
SA170309 Hva slags risiko kan du redusere på forhånd ?
SA170309 - Myndighetene har ansvaret ved slike situasjoner, men den enkelte kan redusere sin egen sårbarhet betydelig ved å være bedre forberedt, fortsetter han.
DN170309 SSB har antatt at myndighetenes tilstrammingstiltak for lån til boligformål vil redusere gjeldsveksten litt til tross for lave realrenter.
DN170309 Sondre Halvorsen tror han vil redusere plastposeforbruket hvis det blir en avgift på over to kroner.
DB170309 At Høyre heretter skal konsentrere seg om å redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital, er ikke godt, mener flere fylkeslag.
DB170309 Takket være utstrakt bruk av lettvektsmaterialer og andre løsninger for å redusere vekten, skal annen generasjon Insignia veie hele 200 kilo mindre enn forgjengeren.
DB170309 Slik kan du redusere ditt plastforbruk Spaltist ¶
DA170309 Men generelt er denne løsningen nærmere det utvalget mener vil redusere barnefattigdommen mest.
DA170309 Men det vil redusere barnefattigdommen mindre enn flertallets innstilling, sier Bru.
DA170309 Vi må strekke oss enda lenger for redusere risikoen på byggeplassene, sier hun.
BT170309 HOLDT TALE : Det har skjedd en bevegelse når et høyreparti så tydelig sier at å redusere forskjeller er målet.
BT170309 Det har skjedd en bevegelse når et høyreparti så tydelig sier at å redusere forskjeller er målet.
BT170309 HOLDT TALE : Det har skjedd en bevegelse når et høyreparti så tydelig sier at å redusere forskjeller er målet.
BT170309 Det har skjedd en bevegelse når et høyreparti så tydelig sier at å redusere forskjeller er målet.
BT170309 Hva slags risiko kan du redusere på forhånd ?
BT170309 - Myndighetene har ansvaret ved slike situasjoner, men den enkelte kan redusere sin egen sårbarhet betydelig ved å være bedre forberedt, fortsetter han.
AP170309 | Forskere : Har ikke lykkes med å redusere utelivsvold i Oslo sentrum ¶
AP170309 Prosjektet har ekstra tett oppfølging av utesteder innenfor en sone i Oslo sentrum, hvor målet er å hindre overskjenking, skjenking av mindreårige og redusere utelivsvolden.
AP170309 I norsk lov vil disse ordene bli tatt ut av sin sammenheng for å bane vei for å redusere antallet av en kritisk truet art.
AP170309 Hva slags risiko kan du redusere på forhånd ?
AP170309 - Myndighetene har ansvaret ved slike situasjoner, men den enkelte kan redusere sin egen sårbarhet betydelig ved å være bedre forberedt, fortsetter han.
AA170309 Dette for å prøve å komme frem til metoder som kan redusere denne formen for trakassering.
VG170308 Tilskuddsystemet bidrar til å redusere risiko, men det er uansett produsentens risiko å gjennomføre prosjektene innenfor budsjettene og investorene må ta ansvar for sine investeringer, sier Guldvog til VG.
VG170308 Mens vi tidligere så på 100.000 solgte billetter som sannsynlig, må vi i dag redusere tallet til 25.000, sier John M.
VG170308 Valget om gratis barnehage og målrettet barnetrygd er en satsing på barna og en satsing på å redusere barnefattigdommen, men den kommer på bekostning av at foreldrene til fattige barn vil se seg litt mindre tjent med å jobbe mer.
VG170308 For å redusere problemene med barnefattigdom foreslår vi i tillegg å øke barnetrygden til omlag det dobbelte av dagens nivå.
VG170308 Hvis saken dermed har formildende omstendigheter, som at overgriperen er svært ung eller at politiets saksbehandlingstid har vært for lang, bør straffen kunne senkes noe - uten at det er grunnlag for å si at retten har behandlet saken feil ved å « redusere » straffen.
VG170308 Han mener forskernes fokus på at noen faktorer kan redusere straff kan være misvisende og at konklusjonene er svakt begrunnet.
VG170308 - Vi har vist at vi klarer å redusere ventetidene for helsehjelp, øke byggingen av vei og jernbane, gi rekordmange lærere etter- og videreutdanning samtidig som vi har redusert skattene på arbeidsplasser og for vanlige familier, sier Solberg.
FV170308 | Kritisk til direktørlønn - vil redusere SKMU-tilskudd ¶
DN170308 For SAS er svaret å redusere kostnadsnivået enda mer.
DB170308 Lagdommer Rune Bård Hansen i Agder lagmannsrett mener forskernes fokus på at noen faktorer kan redusere straff kan være misvisende og at konklusjonene er svakt begrunnet.
DB170308 I fjor høst la regjeringen fram en opptrappingsplan mot vold og overgrep som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner, samt styrke ivaretakelsen av barn utsatt for overgrep.
DB170308 Å redusere fattigdom blant barnefamilier og generelt investere i barn og unge, vil ikke koste oss mye.
DB170308 Flertallet mener imidlertid dette kan rettferdiggjøres siden det er viktigere å redusere barnefattigdommen noe enn å få flere inn i arbeidslivet.
DB170308 Dette vil redusere barnefattigdommen, redusere ulikhetene i befolkningen generelt og innebære en overføring fra familier med eldre barn til familier med unge barn.
DB170308 Dette vil redusere barnefattigdommen, redusere ulikhetene i befolkningen generelt og innebære en overføring fra familier med eldre barn til familier med unge barn.
DB170308 Beregningene fra SSB antyder også at det vil redusere andelen som arbeider noe.
DA170308 Utvalget foreslår blant annet å utvide momsfritaket til alle nyhets- og aktualitetsmedier, det vil redusere , men videreføre pressestøtten med noen justeringer, og går inn for et tidsbegrenset fritak fra arbeidsgiveravgiften på fire år for alle « nyhetsbaserte norske medieselskap ».
DA170308 Men en studie av profilerte kvinnelige meningsytrere i Norge, viser at mye av hetsen disse mottok var seksualisert og utseenderettet, og at den handlet om å redusere dem til kropp og kjønn eller å degradere dem som kvinner.
BT170308 Det er internasjonal enighet om at tilgang til en kvalifisert fødselshjelper - en jordmor - er viktig for å redusere dødeligheten blant kvinner og spebarn i Afghanistan og andre utviklingsland.
AP170308 Et annet tiltak : En regulering som skulle redusere miljøskadene fra gruvedrift, ble satt på vent samme dag som miljøminister Scott Pruitt begynte i jobben.
AP170308 Utenriksminister Wang fremholdt onsdag at stans av militære operasjoner i begge land på Korea-halvøya ville være et viktig bidrag til å redusere spenningen og få gjenopptatt forhandlingene om full stans av det uberegnelige Nord-Koreas kjernefysiske program.
AP170308 Kinas utenriksminister Wang Yi kom med sine forslag til å redusere spenningen på Korea-halvøya da han onsdag deltok i møter under Den nasjonale folkekongressens sesjon i Beijing.
AP170308 Han varsler « et stort antall tiltak » for å redusere kostnadsforskjellen mellom SAS og konkurrentene.
AA170308 Der vil vi ta nye grep for å redusere kostnadene.
VG170307 Men da oppstår et nytt kjempestort problem : Da kan man likevel ikke redusere HV-strukturen.
SA170307 « Trump kan redusere verdien i Oljefondet»i ¶
SA170307 Trumps tilhengere håper at politikken kan gi ny giv for det amerikanske næringslivet og således økte skatteinntekter, som på sikt kan redusere budsjettunderskuddene.
SA170307 Det vi ganske sikkert kan regne med er at han vil få gjennomslag for å redusere progressiviteten i skattene og skattetrykket.
DN170307 | Regjeringen åpner for å redusere satsing på biodrivstoff ¶
DN170307 Det er et kritisk økonomisk mål, og sentralt for nasjonal sikkerhet å redusere underskuddet å en måte som øker total handel, sa Navarro under et møte mandag, ifølge the Wall Street Journal.
DN170307 Kun Spania har vært i stand til å redusere andelen de siste to årene.
DN170307 Amerikansk lettolje omsettes for vel 53 dollar per fat, etter at Irak uttrykte at landet er beredt til å redusere sin oljeproduksjon i andre halvår, dersom Opec bestemmer seg for å videreføre sine kutt fra første halvår, skriver Bloomberg News.
DN170307 Ifølge Bergens Tidende har Helgesen bedt Miljødirektoratet utrede en rekke nye tiltak for å redusere plastforurensningen.
DB170307 | Slik kan du redusere ditt plastforbruk ¶ 8 millioner tonn plast havner i havet hvert år hvor det forurenser og skaper lidelser og død for millioner av dyr.
DB170307 For å redusere problemet på sikt må vi ta fatt i problemet ved roten og det er uten tvil at vi generelt må redusere forbruket av plast og handlinger som kan føre til mikroplastutslipp.
DB170307 For å redusere problemet på sikt må vi ta fatt i problemet ved roten og det er uten tvil at vi generelt må redusere forbruket av plast og handlinger som kan føre til mikroplastutslipp.
DB170307 Det kan du heldigvis være med på å redusere .
DB170307 Utredningen gir et solid grunnlag for en nødvendig endring av familiepolitikken med sikte på å redusere barnefattigdommen, styrke den økonomiske motivasjonen til å arbeide og fremme likestilling.
DB170307 Det vil ikke være like effektivt på kort sikt for å redusere barnefattigdommen, men har en annen viktig fordel.
DB170307 Det vil redusere både barnefattigdommen og ulikhetene og koster det samme som dagens ordning.
DB170307 Da har man redet grunnen for en politikk som vil øke, ikke redusere , barnefattigdommen.
DA170307 Utviklingen av NO2 er beregnet til å være så positiv at Norsk institutt for luftforskning ikke beskriver ytterligere tiltak for å redusere NO2.
DA170307 Ved å utvide Lysaker som kollektivknutepunkt, åpne opp mot Lysakerelva og sjøen, og redusere barrierer og høydeforskjeller, ønsker Bærum kommune, Statens vegvesen og Oslo kommune å gjøre Lysaker til et mer urbant område med god tilgjengelighet for kollektivreisende, gående og syklende.
DA170307 | Regjeringen åpner for å redusere satsing på biodrivstoff ¶
BT170307 Ifølge Norwegians vil de nye MAX-flyene redusere drivstofforbruket og CO₂-utslipp med 14 prosent..
BT170307 Slike løsninger kan også redusere problemet med utslippene av plasthår som havner i avløpet når vi vasker fleeceklær, sier Helgesen.
BT170307 Miljødirektoratet får nå i oppdrag å utrede en rekke nye tiltak for å redusere plastforurensningen.
AP170307 Paul Ryan, som er speaker i Representantenes hus og i årevis har jobbet for å fremme et Obamacare-alternativ, sa i en uttalelse i natt at det nye forslaget vil « redusere prisene, oppfordre til konkurranse og gi hver amerikaner tilgang til helseforsikring av god kvalitet og til en god pris.
AA170307 Presidenten har fremstilt handelsunderskudd som en trussel mot nasjonal sikkerhet og lovet aggressive tiltak for å redusere det. ( ©NTB ) ¶
AA170307 Men å redusere satsingen på biodrivstoff er uaktuelt for Venstre, som under budsjettforhandlingene i fjor høst var pådriver for kravet om minst 20 prosent biodrivstoff i alt drivstoff til veigående transport.
AA170307 Det er helt uaktuelt å redusere ambisjonsnivået på dette området, sier Elvestuen.
AA170307 Samtidig vil en målrettet og forsterket barnetrygd for lavinntektsfamilier bidra til å redusere barnefattigdom, mener både Vinje og ekspertutvalget.
VG170306 West Ham ga ikke opp, og hjemmelaget fikk store muligheter til å redusere noen minutter etter Costas nettkjenning, men fra kort hold lyktes verken Sofiane Feghouli eller José Fonte fikk ballen i mål.
VG170306 Nederlandske myndigheters respons på hvordan man skal takle trusselen om russisk hacking av valgresultat er å redusere bruken av datamaskiner for å telle antall stemmer.
SA170306 Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.
SA170306 - Brannalarmanlegget gir ofte tidlig varsel på alt fra tørrkoking til gjenglemte stekepanner, og det er med på å redusere antallet faktiske branner, sier Flæte.
SA170306 West Ham ga ikke opp, og hjemmelaget fikk store muligheter til å redusere noen minutter etter Costas nettkjenning, men fra kort hold lyktes verken Sofiane Feghouli eller José Fonte fikk ballen i mål.
DN170306 I slutten av november 2016 ble Opec-medlemmene med Saudi-Arabia i spissen enige om å kutte sin samlede oljeproduksjon for å redusere oljeoverskuddet i markedet og presse prisene opp.
DN170306 Målet er å redusere risikoen for nye bobler og en fremtidig kollaps av aksje- eller eiendomsmarkedet.
DB170306 West Ham ga ikke opp, og hjemmelaget fikk store muligheter til å redusere noen minutter etter Costas nettkjenning, men fra kort hold lyktes verken Sofiane Feghouli eller José Fonte fikk ballen i mål.
DB170306 Dette skal redusere utslippene av nitrogenoksider til det minimale.
DA170306 Statsministeren lovet også å jobbe enda hardere for å redusere forurensingen i Kina.
DA170306 Produksjonskapasiteten i stålindustrien skal kuttes med 150 millioner tonn - både for å fjerne overkapasitet og redusere forurensning.
DA170306 - Ladestedet på Vulkan bidrar til å redusere presset på gateparkering i Oslo sentrum, samt legger til rette for miljøvennlig biltrafikk.
BT170306 - Brannalarmanlegget gir ofte tidlig varsel på alt fra tørrkoking til gjenglemte stekepanner, og det er med på å redusere antallet faktiske branner, sier Flæte.
AP170306 b ) Drapet skal redusere tiden til morens neste eggløsning. c ) Du skal bli far til morens neste avkom.
AP170306 - Brannalarmanlegget gir ofte tidlig varsel på alt fra tørrkoking til gjenglemte stekepanner, og det er med på å redusere antallet faktiske branner, sier Flæte.
AP170306 West Ham ga ikke opp, og hjemmelaget fikk store muligheter til å redusere noen minutter etter Costas nettkjenning, men fra kort hold lyktes verken Sofiane Feghouli eller José Fonte fikk ballen i mål.
AA170306 Dette vil redusere risikoen for trafikkulykker og øke trygghetsfølelsen for passasjerene, mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
AA170306 Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.
AA170306 De ville fjerne den helt, men nøyde seg med å redusere kvoten til ti uker da de fikk regjeringsmakt.
VG170305 * En politikk og en retorikk som bidrar til å redusere konflikter i samfunnet, og som ikke bidrar til å bygge opp motsetninger mellom folk, by og land.
SA170305 De viktigste tiltakene for å redusere spritsalget har vært vareplassering og butikkutforming, sier han.
DN170305 Statsministeren lovet også å jobbe enda hardere for å redusere forurensingen i Kina.
DB170305 - Ved å redusere « brukeropplevelsen » til de som er på utkikk etter en video av en far som voldtar dattera si, og heller serverer dem tomme videoer og politi-videoer, håper vi å redusere spredningen av overgrepsmateriale, sier han til Dagbladet.
DB170305 - Ved å redusere « brukeropplevelsen » til de som er på utkikk etter en video av en far som voldtar dattera si, og heller serverer dem tomme videoer og politi-videoer, håper vi å redusere spredningen av overgrepsmateriale, sier han til Dagbladet.
DB170305 - Mange bruker argument om at man vil redusere kriminalitet og svart arbeid.
DB170305 - Men det kan være lurt å redusere pastamengden og heller fylle på med grønnsaker, om man vil passe vekta, sier hun.
DB170305 Utvalget går inn for helt å droppe en slik ordning for dagens yrkesaktive som er omfattet av det nye systemet for opptjening av alderspensjon i folketrygden, og man vil dessuten redusere verdien av den eksisterende ordningen med virkning for alle som er født etter 1943.
BT170305 Statsministeren lovet også å jobbe enda hardere for å redusere forurensingen i Kina.
BT170305 De viktigste tiltakene for å redusere spritsalget har vært vareplassering og butikkutforming, sier han.
BT170305 Det må bevilges mer penger til opprydning og forskning, videre må man se på løsninger for å redusere dagens plastforbruk, og man må få bedre rutiner for å sikre at plastavfallet ikke ender i havet.
AP170305 De viktigste tiltakene for å redusere spritsalget har vært vareplassering og butikkutforming, sier han.
AP170305 « En politikk og en retorikk som bidrar til å redusere konflikter i samfunnet, og som ikke bidrar til å bygge opp motsetninger mellom folk, by og land, » skriver landsstyret.
AA170305 Statsministeren lovet også å jobbe enda hardere for å redusere forurensingen i Kina.
AA170305 Produksjonskapasiteten i stålindustrien skal kuttes med 150 millioner tonn - både for å fjerne overkapasitet og redusere forurensning.
VG170304 Deretter scoret Asker-laget tre mål til i løpet av 18 minutter - uten at Vålerenga klarte å redusere før siste periode.
AP170304 Franske flyvemyndigheter ber nå flyselskap om å innstille fly for å redusere flytrafikken i de fire dagene streiken vil vare, skriver Radio France Internationale.
VG170303 Metan er en kraftig klimagass, og kutt i disse utslippene kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
VG170303 EPA ba i november amerikanske olje- og gasselskaper oppgi informasjon om metanutslipp - noe som er nødvendig for å lage nye regler for å redusere utslippene.
VG170303 - Den eneste veien ut av dette, er å redusere klimagassutslipp så snart som mulig.
FV170303 * Partiene ble også enige om å redusere ulvesonen med om lag 8 prosent.
DN170303 - Blant annet viser disse reguleringene viktigheten av å redusere avhengigheten av sine eierselskaper, og tyder på at kinesiske klubber gradvis vil bevege seg mot en mer bærekraftig modell, sier Iriondo.
DB170303 Metan er en kraftig klimagass, og kutt i disse utslippene kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
DB170303 EPA ba i november amerikanske olje- og gasselskaper oppgi informasjon om metanutslipp - noe som er nødvendig for å lage nye regler for å redusere utslippene.
DB170303 Et av de mest brukte argument mot kontanter er at man vil redusere kriminalitet og svart arbeid.
DA170303 Men hans borderlinediagnose blir ikke brukt til å redusere betydningen av hans politiske kunst.
DA170303 Innsatsen for å redusere utslipp dramatisk vil man tjene på om man setter i gang tidlig, sier Helgesen.
BT170303 Selvsagt har kvinner ansvar for å redusere faren for å bli voldtatt.
AP170303 » - Noen ganger ser vi at vi må være flinkere i forkant, for å redusere ulempene for passasjerene våre.
AP170303 * Partiene ble også enige om å redusere ulvesonen med om lag 8 prosent.
AP170303 * Partiene ble også enige om å redusere ulvesonen med om lag 8 prosent.
AA170303 Metan er en kraftig klimagass, og kutt i disse utslippene kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
AA170303 EPA ba i november amerikanske olje- og gasselskaper oppgi informasjon om metanutslipp - noe som er nødvendig for å lage nye regler for å redusere utslippene.
DN170302 Departement og statsråd ville redusere til 18 fordi man mente Norge kunne komme i heisen for brudd på den såkalte Bern-konvensjonen dersom man skjøt flere.
DN170302 Spoileren skal også hjelpe til å redusere vindstøy når panoramataket er åpent.
DN170302 - Kina vil akselerere etableringen av koordinerte overvåkningsmekanismer og styrke reguleringer for å redusere systemrisiko i økonomien, sa Xi under et møte denne uken.
DN170302 Redusere systemrisiko ¶
DB170302 - Det er viktig å redusere saltlagrene.
DB170302 Vi må redusere de økonomiske forskjellene gjennom økt skattlegging av de rikeste, slik at flere bidrar til fellesskapet, gjennom styrket barnetrygd og gjennom offentlige, ikke kommersielle, velferdstjenester.
DA170302 Kan hende bør vi redusere denne perioden i bytte med et større ansvar ut over i sykefraværsløpet.
BT170302 Han antydet at distriktet måtte redusere kostnadene med cirka 50 millioner kroner som følge av at Politidirektoratet hadde varslet et kutt i rammen på rundt to prosent i 2017.
AP170302 - Komiteen mener det er behov for strengere regelverk for å redusere risikoen for smittefare, sier Else-May Botten, saksordfører i næringskomiteen på Stortinget.
AA170302 Å redusere utenforskapet ¶
AA170302 Så har Leon helt rett i at vi som samfunn har en utfordring med å redusere utenforskapet, og sikre at alle blir inkludert i arbeidsliv og utdanning.
VG170301 I tillegg til å få ned energiforbruket i bygg i Oslo, skal fondet også bidra til å få ned utslipp av klimagasser og redusere svevestøv.
VG170301 Formålet med å godkjenne testen er å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver.
DN170301 Støre vil redusere antall år i ordningen fra fire til to, og gi Nav eller kommunen ansvar for å skaffe en tilpasset jobb i løpet av de to årene.
DN170301 « Mitt økonomiteam jobber med å utvikle en historisk skattereform som vil redusere skattenivået for selskapene våre så de kan konkurrere og lykkes hvor som helst og med hvem som helst.
DN170301 « Mitt økonomi-team jobber med å utvikle en historisk skattereform som vil redusere skattenivået for selskapene våre så de kan konkurrere og lykkes hvor som helst og med hvem som helst.
DN170301 Trump vil kutte skatter, redusere USAs budsjettunderskudd og redusere statsgjelden - uten at han har kommet med detaljer om hvordan regnestykket skal gå opp.
DN170301 Trump vil kutte skatter, redusere USAs budsjettunderskudd og redusere statsgjelden - uten at han har kommet med detaljer om hvordan regnestykket skal gå opp.
DB170301 - For eksempel ved å redusere utgifter ved å bosette seg utenfor storbyene etter de har gjennomført en utdannelse med svært små åpninger.
DB170301 Vi må implementere reformer som beskytter pasienter og leger fra unødvendige kostnader som øker prisen på forsikringene, og vi må jobbe for å redusere den kunstig høye prisen på medisiner og få den ned øyeblikkelig.
DB170301 Måten å gjøre helseforsikring tilgjengelig for alle på er å redusere kostanadene, og det er det vi vil gjøre, sa Trump.
DB170301 - Mitt økonomiske team utvikler en historisk skattereform som vil redusere skatteprosenten for våre selskaper, sånn at de kan konkurrere og blomstre over alt og med hvem som helst.
DB170301 - Formålet med godkjenningen av blodprøven NIPT er å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver og dermed redusere risikoen for spontanabort som disse prøvene representerer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.
DB170301 - Formålet med godkjenningen av blodprøven NIPT er å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver og dermed redusere risikoen for spontanabort som disse prøvene representerer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.
DB170301 Kommunen har et ønske om å redusere utslippene til byen med 45 prosent innen 2020.
DB170301 - Høie og Helsedirektoratet vil innføre testen for å redusere sjansene for spontanabort.
DB170301 Jeg er forresten veldig enig med Tine M Sundfør i at det er lurt å droppe brus og juice hvis man vil redusere på kaloriene.
DB170301 ( Dagbladet ) : Mens politikerne i Oslo krangler om avgifter, mulige dieselforbud i Oslo og nye grep for å redusere forurensning, går nå en anerkjent helseekspert ut i Dagbladet med et helt annet forslag til hvordan nordmenn kan bedre miljøet ; nemlig ved å droppe både slankekurer og oksekjøtt !
DB170301 Ønsker du å redusere forbruket ditt og få mer ut av pengene dine, anbefaler jeg deg å starte prosessen med å skrive et budsjett.
DB170301 Jeg tar med meg det som kommer fram i undersøkelsene og gjør det jeg kan for å redusere usikkerheten gjennom finansiering, styring og involvering.
DB170301 En økt skatt på selskaper, om det er formuesskatt eller selskapsskatt vil trolig redusere investeringsviljen i Norge, selv om det er enkelte fordeler med en økt formuesskatt.
DB170301 Få ser dessuten ut til å ha forstått at bakgrunnen for forslaget om et Toje - utvalg nettopp var å få fakta på bordet for å få en mer edruelig debatt og forhåpentlig kunne bidra til å redusere spenninger mellom ulike grupper i det norske samfunn.
DA170301 Vårt krav var å redusere bompengebelastningen på bilistene.
DA170301 Ap ville ikke det, og mente pengene måtte gå til andre prosjekter for å redusere biltrafikken.
DA170301 - Vi har som målsetning å redusere biltrafikken i Oslo.
DA170301 - Det er et nasjonalt ansvar å redusere barnefattigdommen.
DA170301 Vedtak i flere kommuner om å slutte å salte veiene, eller redusere saltingen kraftig, er ikke blitt fulgt opp.
DA170301 Nå skal vi redusere mest mulig og holde saltingen på et lavt nivå, sier Nordal.
DA170301 I Oslo var det MDG som tok initiativ til å redusere saltingen av veiene.
DA170301 - Målet er å redusere saltingen så mye som mulig av hensyn til miljøet.
DA170301 - Hva må til for at politikernes vedtak om å redusere saltingen blir fulgt opp med reelle kutt ?
DA170301 Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) i januar, da våpenamnestiet ble varslet.
DA170301 Høie sier at formålet med godkjenningen av blodprøven NIPT ( Non-invasive prenatal testing ) er å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver og dermed redusere risikoen for spontanabort som disse prøvene representerer.
DA170301 Høie sier at formålet med godkjenningen av blodprøven NIPT ( Non-invasive prenatal testing ) er å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver og dermed redusere risikoen for spontanabort som disse prøvene representerer.
DA170301 Helsedepartementet godkjenner bruk av blodprøven NIPT for å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver hos gravide med rett til fosterdiagnostikk.
AP170301 Teamet hans « jobber med en historisk skattereform som vil redusere skatten så mye at selskapene våre kan være konkurransedyktige, » sa Trump.
AP170301 - Vi har som målsetning å redusere biltrafikken i Oslo.
AP170301 Høie sier at formålet med godkjenningen av blodprøven NIPT ( Non-invasive prenatal testing ) er å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver og dermed redusere risikoen for spontanabort som disse prøvene representerer.
AP170301 Høie sier at formålet med godkjenningen av blodprøven NIPT ( Non-invasive prenatal testing ) er å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver og dermed redusere risikoen for spontanabort som disse prøvene representerer.
AP170301 Helsedepartementet godkjenner bruk av blodprøven NIPT for å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver hos gravide.
AP170301 Forsøket på å redusere 19 fylkeskommuner til 10 - 11 regioner er i ferd med å bli gjennomført.
AA170301 Men de skotske konservative, som er alliert med Det konservative partiet som kontrollerer det britiske Parlamentet advarer og sier en separat skotsk EU-avtale vil splitte det britiske markedet, « skade økonomien og redusere veksten i Skottland ».
AA170301 Trump-regjeringen mener innreiseforbudet er nødvendig for å redusere faren for terrorangrep.
AA170301 Økt boligbygging og eksport, flere investeringer i tradisjonell industri og mer aktivitet innen reiseliv vil bidra til å redusere ledigheten i 2017, tror Nav.
SA170228 Fertilitetsindustrien er jo konsekvent med på å redusere kvinnen og kvinnekroppen til en markedsvare.
DN170228 Målet med skatten er å redusere luftfartens klimapåvirkning, slik at Sverige kan nå de miljøkvalitetsmålene som regjeringen har satt seg.
DN170228 Derfor vil selskapets porteføljeselskaper innen olje- og gassektoren fortsette å redusere kostnadene i takt med aktivitetsnivået, men samtidig styrke sin konkurransekraft gjennom økt produktivitet, effektivitet og ved å inngå strategiske partnerskap og allianser, heter det.
DN170228 Modi-regjeringen planlegger også å redusere selskapsskatten, noe som vil føre til at skatteinngangen forblir på dagens nivå.
DN170228 Ifølge OECD vil investeringene redusere utslippene av karbondioksid med 457 millioner tonn de første 30 årene.
DN170228 Det vil kreve større og raskere offentlige investeringer for å redusere flaskehalser i infrastrukturen og ytterligere forbedringer for utenlandske investeringer og forenkling i å drive forretninger », skriver OECD.
DB170228 Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, har gjennom hele sin karriere argumentert for at for å redusere budsjettunderskuddet uten økte skatter og tøffe kutt i føderale programmer, må Kongressen være villig til å endre og kutte der det renner ut mest penger : ¶
DB170228 NY MERKING : Alle de store kjedene jobber aktivt med å få oss til å redusere matsvinnet.
DB170228 Derfor mener de at kunnskap om den faktiske holdbarheten til produktet er avgjørende for å kunne redusere matkasting.
DB170228 Denne nye merkingen er med til å sette fokus på forskjellene mellom " siste forbruksdag " og " best før " - og det i seg selv kan være med på å redusere svinn, fordi forbrukeren blir mer bevisst på problemet, fremholder forskeren.
DB170228 Både hos Coop og Rema 1000 jobbes det aktivt med å redusere matsvinn, men de har ulike svar på hva som gir størst effekt : ¶
DB170228 Alle jobber for å redusere matsvinn ¶
DB170228 - Vi har registrert at NorgesGruppen skal teste ut en ny merkeordning som en del av å redusere svinn, og alle tiltak i så måte må man se positivt på.
DB170228 - Datomerking er viktig, men ikke der skoen trykker mest når det gjelder å redusere matsvinn.
DB170228 Bruk sosionomen i arbeidet med å forhindre, redusere , forebygge og behandle sosiale og psykososiale problemer og utfordringer i barnas liv og omgivelser.
DA170228 Det bidro til å redusere fondets verdi med 306 milliarder målt i norske kroner.
BT170228 Nå er jobben for å redusere bruken av antibiotika begynt.
BT170228 Kunnskapsministeren demonstrerer ved unnlatelse at Høyre ikke har ambisjoner om å både redusere frafall, og tilpasse elevene til det teorifokuserte kunnskapssamfunnet.
BT170228 Vi må redusere utslippene og antallet flyreiser.
BT170228 Vi må redusere utslippene og antallet flyreiser.
AA170228 Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) i januar, da våpenamnestiet ble varslet.
AA170228 Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) i januar, da våpenamnestiet ble varslet.
AA170228 Det bidro til å redusere fondets verdi med 306 milliarder målt i norske kroner.
VG170227 For å redusere spenningene og øke samfunnets absorberingsevne i møte med innvandring, argumenterer han blant annet for tydeligere forventninger om at innvandrere tilpasser seg norsk kultur og norske verdier.
SA170227 FARGER : Den 2,4 tommer skjermen er ifølge produsenten polarisert for å redusere sjenerende solskinn.
FV170227 Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sa Amundsen til NTB.
DB170227 Takket være utstrakt bruk av lettvektsmaterialer og andre løsninger for å redusere vekten, skal annen generasjon Insignia veie hele 200 kilo mindre enn forgjengeren.
DA170227 Under rettsforhandlingene argumenterte flyplassens representanter for at en tredje rullebane ville redusere utslippene som følge av mer effektive avganger og ankomster.
DA170227 Mulighetene for å ta i bruk solcellepaneler og elektriske kjøretøy ved flyplassen, ble også nevnt som mulige virkemidler for å redusere utslippene.
DA170227 - Det som har skjedd i Wien viser at bygging av nye rullebaner er en sterk trussel mot kampen om å redusere klodens klimagassutslipp, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.
DA170227 Dette vil kunne redusere byggekostnadene med om lag 100.000 kroner, mener Sanner.
BT170227 FARGER : Den 2,4 tommer skjermen er ifølge produsenten polarisert for å redusere sjenerende solskinn.
AP170227 Skal redusere reisetiden mellom Oslo - Hønefoss med 50 minutter, noe som også korter ned reisetiden mellom Bergen og Oslo.
AP170227 Skal redusere reisetiden mellom Oslo - Hønefoss med 50 minutter, noe som også korter ned reisetiden mellom Bergen og Oslo.
AP170227 FARGER : Den 2,4 tommer skjermen er ifølge produsenten polarisert for å redusere sjenerende solskinn.
VG170226 Men jeg er enig i at den er for svak til å redusere utslippene raskt nok.
VG170226 Det vil redusere både NOx-utslippene som gir dårlig luftkvalitet lokalt, og CO2-utslippene som bidrar til klimaendringene.
SA170226 Bortelaget tok over kampen fullstendig etter scoringen, og Ronaldo fikk muligheten til å redusere fra straffemerket etter en hands av Bruno.
SA170226 Stoke klarte aldri å redusere , og tremålsscorer Kane ble byttet ut til stående applaus fem minutter før slutt.
FV170226 Stoke klarte aldri å redusere , og tremålsscorer Kane ble byttet ut til stående applaus fem minutter før slutt.
DB170226 Stoke klarte aldri å redusere , og tremålsscorer Kane ble byttet ut til stående applaus fem minutter før slutt.
BT170226 Vinden blander særlig de nederste luftlagene og bidrar dermed til å redusere forurensingsnivået der vi ferdes.
BT170226 Stoke klarte aldri å redusere , og tremålsscorer Kane ble byttet ut til stående applaus fem minutter før slutt.
AP170226 Posten/Bring med miljøsjef Colin Campbell ( i midten ) har som mål å redusere utslippene fra kjøretøyparken med 40 prosent innen 2020.
AP170226 Bortelaget tok over kampen fullstendig etter scoringen, og Ronaldo fikk muligheten til å redusere fra straffemerket etter en hands av Bruno.
AP170226 Stoke klarte aldri å redusere , og tremålsscorer Kane ble byttet ut til stående applaus fem minutter før slutt.
VG170225 - Det blir viktig å spørre seg hvorfor mange er usikre, og hva vi kan gjøre for å redusere denne usikkerheten, skriver han i en e-post til VG.
SA170225 Norge kan bli et land som bidrar til å redusere verdens urettferdighet i stedet for å forsterke den, men da må politikerne prioritere det.
BT170225 På den annen side vil det redusere statens mulighet til å reagere mot dem som bevisst tilraner seg opphold på falskt grunnlag.
BT170225 På den annen side vil det redusere statens mulighet til å reagere mot dem som bevisst tilraner seg opphold på falskt grunnlag.
AP170225 USAs president Donald Trump har signert en presidentordre som skal redusere antallet offentlige reguleringer og forskrifter.
AP170225 Avisen The Times hevder at prevensjonsmiddelet kan komme til å bli skjult i sjokoladepålegg og at metoden kan redusere gråekornbestanden med over 90 prosent fra dagens 3,5 millioner.
AA170225 USAs president Donald Trump har signert en presidentordre som skal redusere antallet offentlige reguleringer og forskrifter.
AA170225 I stedet for å gruble så mye, kan man redusere de negative tankeprosessene og få dem under kontroll, utdyper Hagen.
AA170225 Redusere grublingen ¶
FV170224 Fakta : Tiltak som kan redusere hyppigheten av storrengjøringen ¶
FV170224 Dette er tiltak som kan være med på å redusere den nødvendige hyppigheten av storrengjøringen.
DN170224 - Vi har startet et historisk program for å redusere reguleringene som knuser økonomien vår.
DN170224 Vil redusere biltrafikken ¶
DN170224 Hensikten med en lavutsslippsone er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
DB170224 Men det gjelder ikke om målet er å redusere lidelse.
DB170224 Kutter vi ut kjøttet vil vi på marginen redusere etterspørselen etter kjøtt, noe som over tid vil redusere antallet dyr som må leve i lidelse for vår marginale velferdsøkning.
DB170224 Kutter vi ut kjøttet vil vi på marginen redusere etterspørselen etter kjøtt, noe som over tid vil redusere antallet dyr som må leve i lidelse for vår marginale velferdsøkning.
DB170224 Det samme gjelder om målet er å redusere dyras lidelse.
DB170224 Uten å si at norsk kultur er overlegen andre kulturer, kan en altså si at innvandring fra land med helt andre kulturelle trekk enn vår egen, vil redusere kulturens evne til å koordinere atferd på en effektiv måte.
DA170224 Oslo byråd jobber for redusere eksos fra biler i byen.
DA170224 Hensikten med en lavutslippssone er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
DA170224 - Hensikten med lavutslippssoner er nettopp å redusere luftforurensingen i Oslo på permanent basis, sånn at vi i fremtiden slipper å måtte innføre inngripende tiltak som dieselforbud for å ta vare på helsa til innbyggerne våre, sier Berg.
AP170224 - Jeg er i dialog med Justisdepartementet for å redusere voldelig kriminalitet.
AP170224 | Regjeringen vil redusere Telenors dominans i mobilmarkedet ¶
AA170224 Avisa The Times hevder at prevensjonsmiddelet kan komme til å bli skjult i sjokoladepålegg og at metoden kan redusere gråekornbestanden med over 90 prosent fra dagens 3,5 millioner.
AA170224 Passasjerene må kjøpe billett før de går på bussen for å redusere stopptiden på stasjonene.
AA170224 | Regjeringen vil redusere Telenors dominans i mobilmarkedet ¶
AA170224 Hensikten med en lavutslippssone er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
AA170224 - Hensikten med lavutslippssoner er nettopp å redusere luftforurensingen i Oslo på permanent basis, sånn at vi i fremtiden slipper å måtte innføre inngripende tiltak som dieselforbud for å ta vare på helsa til innbyggerne våre, sier Berg.
VG170223 Målet er å redusere ventetidene og gi økt valgfrihet.
VG170223 Det bidrar også til å redusere køer og ventetid.
VG170223 Hensikten med lavutslippssoner er nettopp å redusere luftforurensingen i Oslo på permanent basis, sånn at vi i fremtiden slipper å måtte innføre inngripende tiltak som dieselforbud for å ta vare på helsa til innbyggerne våre, sier Berg.
VG170223 Aftenposten skriver også at det vil bli mulig å kreve gebyr innenfor et mindre område, for eksempel Ring 2, og at hensikten er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
VG170223 * Partiene ble også enige om å redusere ulvesonen med om lag 8 prosent.
SA170223 Fakta : Tiltak som kan redusere hyppigheten av storrengjøringen ¶
SA170223 Dette er tiltak som kan være med på å redusere den nødvendige hyppigheten av storrengjøringen.
DB170223 Stortinget har vedtatt en målsetning om å redusere antall pasientskader med 25 prosent innen 2018.
DB170223 Spesialenheten mener Jensen bidro til å redusere risikoen rundt Cappelens hasjvirksomhet ved å varsle ham om forhold som var til nytte for hasjbaronens virksomhet.
DB170223 Samtidig offentliggjorde han at regionreformen vil redusere dagens 19 fylker til 10 regioner.
DB170223 Logisk sett vil mer radikale holdninger redusere PVVs mulighet til å bli tatt opp i det gode selskapet.
DA170223 - Dette er en måte å bidra til å redusere klimagassutslippene på.
DA170223 Å få etablert lyntog mellom Stavanger, Bergen og Oslo vil redusere klimagassutslippene fra flysektoren dramatisk og sørge for høyere effektivitet og kortere reisevei mellom tre av landets største byområder.
DA170223 Vi kan både kutte klimautslipp fra biler, vogntog og fly, gjøre luften i storbyene mindre helsefarlig og redusere trafikkulykkene på våre veier.
DA170223 « Selv om vi klarer å nå målet om en nedgang på 60 årsverk i løpet av 2017, vil ikke dette kunne redusere lønnskostnadene i 2017 tilstrekkelig for å møte budsjettutfordringen dette året », heter det i notatet.
DA170223 De varslede kuttene for 2017 kan redusere innsatsen ytterligere på disse områdene og også når det gjelder tobakk.
BT170223 Statistisk sentralbyrå, Fordelingsutvalget, med flere har påpekt hvor viktig barnetrygden er for å redusere økonomiske forskjeller og redusere antall fattige barn.
BT170223 Statistisk sentralbyrå, Fordelingsutvalget, med flere har påpekt hvor viktig barnetrygden er for å redusere økonomiske forskjeller og redusere antall fattige barn.
BT170223 Fakta : Tiltak som kan redusere hyppigheten av storrengjøringen ¶
BT170223 Dette er tiltak som kan være med på å redusere den nødvendige hyppigheten av storrengjøringen.
AP170223 Målet er både å spre og redusere biltrafikken inn til Oslo.
AP170223 Småbarnspappa Nordvik mener det er rettferdig med en avgift som skal redusere luftforurensingen, så lenge den baseres på bruk av bilen.
AP170223 Hensikten er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
AP170223 Dersom avgiften innføres, kan den drastisk redusere antallet mennesker som bor i områder med for høy luftforurensing.
AP170223 Selvkjørende biler og digitalisert transport kan kutte klimautslipp, redusere investeringsbehovet i infrastruktur, gi like høy eller høyere mobilitet og gi kjempeskritt mot null omkomne i trafikken.
AP170223Redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveiene. • Sikre flere parkeringsplasser ved kollektivknutepunktene utenfor de store byene og bygge flere kollektivfelt for å sikre bedre tilgjengelighet for buss.
AP170223 Fakta : Tiltak som kan redusere hyppigheten av storrengjøringen ¶
AP170223 Dette er tiltak som kan være med på å redusere den nødvendige hyppigheten av storrengjøringen.
AA170223 For å redusere stopptiden på stasjonene må det kjøpes billett før man går på bussen. 10.
AA170223 Kommunen har som mål å redusere utslipp med 25 prosent innen 2020.
VG170222 | Vil redusere antall kommuner til 358 ¶
VG170222 Bakgrunn : Vil redusere antallet kommuner til 358 ¶
VG170222 Bakgrunn : Vil redusere antall kommuner til 358 ¶ 1.
VG170222 - For å redusere klimagassutslippene raskt nok mener jeg det er viktig med en kombinasjon av gulrot og pisk.
FV170222 | Vil redusere antallet kommuner til 358 ¶
FV170222 En motorvei vil redusere antallet dramatisk. | « Mamma til Michelle » har forlovet seg ¶
FV170222 | 16 omkom på fem år - nå er målet å redusere det til null ¶
DN170222 | Samarbeidspartiene vil redusere antallet kommuner til 358 ¶
DN170222 På Romerike og i Vestfold har avfallshåndtering i flere år blitt fordelt på Veireno og andre selskaper for å redusere risiko.
DN170222 Administrerende direktør Øivind Brevik i Romerike Avfallsforedling sier det har valgt flere selskaper til å hente søppel for å redusere risiko, hindre duopol og få ned kostnadene.
DA170222 USA er også det eneste landet uten et offentlig helsevesen som omfatter alle innbyggerne, noe som regnes som en nøkkelfaktor for å redusere dødeligheten.
DA170222 | Vil redusere antallet kommuner til 358 ¶
DA170222 Kan det endelig bli et politisk flertall for å redusere bruken av plast ?
DA170222 KRONIKK : Kan det endelig bli et politisk flertall for å redusere bruken av plast ? spør Tone Therese Paulsen ( KrF ).
DA170222 En rekke av disse giftene har hormonforstyrrende egenskaper som kan redusere fruktbarheten, påvirke læringsevnen, øke faren for kreft og gi høyere blodtrykk.
DA170222 LES OGSÅ : Vil redusere antallet kommuner til 358 ¶
DA170222 « Vi har vurdert det nødvendig å redusere bemanningen med netto 60 årsverk for å møte budsjettutfordringen på en måte som minst mulig svekker vår evne til å levere over tid », påpekes det videre i Helsedirektoratets notat.
DA170222 « Med denne planen for nedbemanning i 2017 vil direktoratet for de to siste årene til sammen redusere bemanningen med tilnærmet 110 årsverk, det vil si omkring 16 prosent », konstateres det også.
DA170222 MINDRE HJELP : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) kan få mindre hjelp blant annet til arbeidet med å redusere antallet røykere i Norge.
AP170222 Vil dere sette grensene i fare, med å lage vanskeligheter for Russland - og med det forverre situasjonen - eller ønsker Norge å redusere denne faren ?
AP170222 Det å redusere faren er synonymt med å redusere NATOs deltagelse ved vår grense.
AP170222 Det å redusere faren er synonymt med å redusere NATOs deltagelse ved vår grense.
AP170222 | Vil redusere til 358 kommuner - enda flere kan slås sammen med tvang ¶
AP170222 Komiteen ønsker også å redusere fylkeskommunene fra 19 til « cirka 10 », til tross for at FrP ønsker å fjerne fylkesnivået fullstendig.
AP170222 Hun reagerer spesielt på at det på pressekonferansen ble gjentatt at arbeidet med å redusere kommuneantallet vil fortsette også etter reformen.
AP170222 Det ble understreket av flere av samarbeidspartiene at de ønsker å redusere antallet kommuner ytterligere.
AP170222 Arbeidet med å redusere antall kommuner vil fortsette, også etter reformen, sa Høyres representant i kommunalkomiteen, Frank J.
AP170222 ) og de andre samarbeidspartiene tyr til tvangssammenslåing for å redusere antall kommuner.
AA170222 Likevel bidrar lovliggjøringen av likekjønnet ekteskap til å redusere stigma knyttet til seksuell orientering, sier Julia Raifman, som ledet studien, i en uttalelse.
AA170222 USA er også det eneste landet uten et offentlig helsevesen som omfatter alle innbyggerne, noe som regnes som en nøkkelfaktor for å redusere dødeligheten.
VG170221 - Det viser at alle bidrar og at situasjonen i industrien er så tøff at både ledere og mange bedrifter har valgt å redusere lønningene for at bedriften skal overleve, sier Lier-Hansen.
SA170221 Vi forsøker å redusere smittefaren på fly fullbooket av « Helsinki hostekorps », sier Jørgen Graabak.
DN170221 Formålet med produksjonskuttene er å redusere det globale oljeoverskuddet og bidra til at oljeprisen øker.
DN170221 På Romerike og i Vestfold har avfallshåndtering i flere år blitt fordelt på Veireno og andre selskaper for å redusere risiko.
DN170221 Administrerende direktør Øivind Brevik i Romerike Avfallsforedling sier det har valgt flere selskaper til å hente søppel for å redusere risiko, hindre duopol og få ned kostnadene.
DN170221 Formålet med produksjonskuttene er å redusere det globale oljeoverskuddet og bidra til at oljeprisen øker.
DN170221 - Vi ønsker at alle skal tenke på hvordan de kan redusere mengden av tid de bruker i trafikken hver dag - og å innse at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene i trafikken.
DB170221 Mens LTP sier at man skal redusere fra 45 000 til 38 000 soldater på landsbasis innen 2020, viser ferske tall fra Heimevernet at man allerede nå, før kuttene er gjennomført, har 37 040 mannskaper i Heimevernet.
DB170221 Hele premisset for nedskaleringsprossene som nå er i gang i Heimevernet, var å tilpasse det reelle antallet soldater til de politiske ambisjonene ved å redusere måltallet, som i mange år har vært høyere på papiret enn i virkeligheten.
DA170221 - Vi ønsker at alle skal tenke på hvordan de kan redusere mengden av tid de bruker i trafikken hver dag - og å innse at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene i trafikken.
BT170221 Vi er derfor opptatt av både å redusere mengden matavfall, og å gjøre den utilgjengelig for skadedyr som fugler og rotter.
BT170221 - Vi ønsker at alle skal tenke på hvordan de kan redusere mengden av tid de bruker i trafikken hver dag - og å innse at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene i trafikken.
BT170221 I år søker jeg og min familie statsborgerskap, og mitt ønske er at du kan hjelpe med å øke antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet og redusere venteperioden fra to år til ett.
BT170221 WHO har som mål å redusere mødredødeligheten globalt fra 216 til 70 pr. 100.000 fødsler.
BT170221 WHO har som mål å redusere mødredødeligheten globalt fra 216 til 70 pr. 100.000 fødsler.
BT170221 Vi forsøker å redusere smittefaren på fly fullbooket av « Helsinki hostekorps », sier Jørgen Graabak.
AP170221 - Vi ønsker at alle skal tenke på hvordan de kan redusere mengden av tid de bruker i trafikken hver dag - og å innse at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene i trafikken.
AP170221 Vi forsøker å redusere smittefaren på fly fullbooket av « Helsinki hostekorps », sier Jørgen Graabak.
VG170220 Han lyktes riktignok med å redusere antall fanger kraftig i løpet av sine åtte år i Det hvite hus, men leieren er fortsatt ikke stengt.
VG170220 Å redusere bruken av engangsposer, og erstatte den daglige handleposen med nedbrytbare alternativer er imidlertid nødvendig.
VG170220 En høy plastposeavgift vil sikkert redusere forbruket, men vi mener det er unødvendig når det faktisk finnes biologisk nedbrytbare handleposer som butikkene kan tilby sine kunder.
VG170220 For fire år siden anbefalte en uavhengig ekspertgruppe å redusere antall abortnemnder.
VG170220 De regionale helseforetakene kan redusere antall nemnder uten å redusere antall sykehus som utfører inngrepene.
VG170220 De regionale helseforetakene kan redusere antall nemnder uten å redusere antall sykehus som utfører inngrepene.
SA170220 - Vi mener at dommen ( e ) legger opp til en lite anvendelig regel, som heller vil øke antall tvister enn å redusere antallet.
SA170220 Tidligere Arsenal-junior Roarie Deacon var utrolig nære å redusere mot gamleklubben, men skuddet fra drøye 20 meter smalt i tverrliggeren og ut etter 65 minutter.
DN170220 - Etter konkurranseloven kan partene tilby seg å gjennomføre tiltak som kan redusere konkurranseskaden i markedet.
DB170220 Tidligere Arsenal-junior Roarie Deacon var utrolig nære å redusere mot gamleklubben, men skuddet fra drøye 20 meter smalt i tverrliggeren og ut etter 65 minutter.
DB170220 Prøv å redusere alle faktorer som bidrar til stress i hverdagen.
DB170220 Jensen er tiltalt for å ha hjulpet Cappelen med hasjvirksomheten ved å redusere risikoen rundt innførselvirksomheten hans.
DB170220 Mandag sender han derfor et skriftlig spørsmål til finansministeren, og spør om dette skal løses gjennom å øke skatter eller redusere midler til andre formål.
DB170220 Det vil redusere konfliktnivået og øke muligheten for å oppnå en avtale gjennom dialog.
DA170220 Norges Blindeforbund er « svært bekymret over at det er en rekke forslag som vil redusere kravene til utforming av bygg og bolig ».
DA170220 - Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) sier endringene i byggteknisk forskrift vil kunne redusere byggekostnadene med 100.000 kroner eller mer, og at det kan føre til at flere kan oppnå boligdrømmen.
BT170220 REDUSERER HANDLINGSREGELEN : Det er åpenbart beleilig for regjeringen å forplikte seg til å redusere handlingsregelen når de allerede har vedtatt sitt siste budsjett.
BT170220 Forrige uke annonserte statsminister Erna Solberg ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) at de vil redusere handlingsregelen fra fire til tre prosent.
BT170220 Det er åpenbart beleilig for regjeringen å forplikte seg til å redusere handlingsregelen når de allerede har vedtatt sitt siste budsjett.
BT170220 - Vi mener at dommen ( e ) legger opp til en lite anvendelig regel, som heller vil øke antall tvister enn å redusere antallet.
AP170220 - Vi mener at dommen ( e ) legger opp til en lite anvendelig regel, som heller vil øke antall tvister enn å redusere antallet.
AP170220 Tidligere Arsenal-junior Roarie Deacon var utrolig nære å redusere mot gamleklubben, men skuddet fra drøye 20 meter smalt i tverrliggeren og ut etter 65 minutter.
SA170219 Det nedrykstruede bortelaget holdt bedre følge med Fyllingen innledningsvis i den andre omgangen, uten at de klarte å redusere avstanden mellom tallene på resultattavlen.
DB170219 Skoger, som den det skal ha blitt funnet rester av på Svalbard, spilte en avgjørende rolle for å redusere CO2-forekmonsten i lufta, redusere temperaturen, og gjøre jordkloden til et sted egnet for å utvikle moderne liv.
DB170219 Skoger, som den det skal ha blitt funnet rester av på Svalbard, spilte en avgjørende rolle for å redusere CO2-forekmonsten i lufta, redusere temperaturen, og gjøre jordkloden til et sted egnet for å utvikle moderne liv.
BT170219 Det nedrykstruede bortelaget holdt bedre følge med Fyllingen innledningsvis i den andre omgangen, uten at de klarte å redusere avstanden mellom tallene på resultattavlen.
AP170219 Kontotyper hvor det har blitt identifisert overlappende egenskaper og bruksområder vil bli harmonisert og senere migrert sammen for å redusere administrative kostnader og sikre transparente løsninger.
AP170219 Men det er fullt mulig å redusere negative konsekvenser av dagens system uten å sette fastleger på fastlønn.
VG170218 Stoltenberg mener også det er fremskritt i arbeidet med å redusere sjansen for uhell i luften, hvor kampfly opererer med avslått transponder slik at de ikke kan identifiseres.
VG170218 mars, for å se på hva de kan gjøre for å redusere faren for hendelser.
DA170218 For å redusere konflikter knyttet til verneprosesser i sin alminnelighet, anser Sp det som en forutsetning for vernevedtak i regjering eller Storting at alle lokalt berørte kommuner og grunneiere er enige.
BT170218 Målet er å redusere sykefravær gjennom et raskere tilbud om korttidsbehandling i form av poliklinikk, avrusing, og/eller døgnopphold.
AP170218 - Vi kan utmerket godt redusere våre strategiske kjernefysiske styrker med 1000 stridshoder uten å svekke forsvarsevnen.
AA170218 Å flytte radioen til et annet sted kan redusere eller fjerne problemet, og bidra til å avdekke om årsaken er en lokal støykilde.
AA170218 Skip som benytter flytende naturgass som drivstoff, har rundt 90 prosent reduksjon av NOx, 100 prosent reduksjon av svovel, og potensielt 10 - 20 prosent CO2-reduksjon, opplyser han og legger til at landstrøm kan redusere utslipp til luft med 100 prosent.
AA170218 Kommunikasjonsdirektør Per Wiggo Richardsen i Det Norske Veritas GL sier det er mye som kan gjøres for redusere forurensingen fra skip i havnen.
AA170218 - Katalysator kan redusere utslipp av nitrogenoksider ( NOx ) med 80 prosent.
VG170217 - Samtidig som vi søker etter ny, felles plattform forventer vi at Russland respekterer sine forpliktelser til Minsk-avtalen og at de jobber for å redusere volden i Ukraina.
VG170217 Kommunereformen ble initiert av Høyre/Frp-regjeringen våren 2014 og har som mål å redusere antallet kommuner i Norge.
VG170217 - Handlingsregelen blir brukt som unnskyldning til hvorfor vi ikke kan bygge flere veier raskere eller hvorfor vi ikke kan redusere skattene og avgiftene for deg og meg.
DB170217 Heller ikke er det sannsynlig at det vil redusere den ulovlige jakten, at jegerne vil si seg fornøyde.
DB170217 Da må man høyne respekten for dem, ikke redusere den, og det oppnår man bedre ved å gi dem reell beskyttelse, enn å bruke dem instrumentelt, slik Skogen foreslår.
DB170217 Men det holder ikke å redusere handlingsregelen fra fire til tre prosent, slik regjeringen nå foreslår.
DB170217 For å håndtere boligmangel blant unge, og samtidig redusere antall enslige eldre, fikk man i gang en tjeneste som kopler unge mennesker med eldre som har overskuddsrom.
DB170217 Delingsbyen kan bidra til å fremme fellesskap og redusere fremmedgjøring, og samtidig fungere som en god overbygning for andre visjoner som « smarte byer » og « grønne byer ».
BT170217 Richardsen peker videre på at landstrøm kan redusere utslipp til luft med 100 prosent.
BT170217 Målet er å redusere utslippet på sikt.
BT170217 Kommunikasjonsdirektør Per Wiggo Richardsen i Det Norske Veritas GL AS sier mange tiltak kan redusere forurensningen når skip ligger i havn.
BT170217 - Katalysator om bord kan redusere utslipp av nitrogenoksider ( NOx ) med 80 prosent.
BT170217 Med gode kunnskaper om virkningen vil det være lettere å begrunne nødvendige tiltak for å redusere plastproblemene, slik vi har gjort med en lang rekke andre miljøgifter opp gjennom årene. | - Fraværende foreldre kan i ytterste konsekvens prege barnets psykiske utvikling ¶
BT170217 Vi kan som by redusere bilbruken på dager med høy luftforurensing og frigjøre bussplasser til dem i offentlig og privat sektor som har jobber som ikke kan utføres hjemme ifra, ved å koordinere et « jobbe hjemmefra » beredskap i offentlige sektor.
BT170217 Samtidig er det viktig at vi som et samlet bystyre klarer å etablere tiltak som kan redusere forurensningen i byen vår, både av miljø- og helsemessige grunner.
BT170217 Med gode kunnskaper om virkningen vil det være lettere å begrunne nødvendige tiltak for å redusere plastproblemene, slik vi har gjort med en lang rekke andre miljøgifter opp gjennom årene.
AP170217 IMF skriver at alle innstrammingene og kuttene for å redusere statens budsjettunderskudd « har medført betydelige kostnader for samfunnet ».
AP170217 - Gitt at man legger IMFs anslag for gresk økonomi til grunn har grekerne ikke klart å redusere statens budsjettunderskudd så mye som forutsatt, sier han.
AP170217 ), har Hellas gjort betydelige fremskitt når det gjelder å redusere de makroøkonomiske ubalansene. » - Begrensingen pålagt av euromedlemskapet betyr at Hellas ikke har sin egen valuta som kan svekke seg for å få fart på økonomien, sier Østnor.
AP170217 Men lagmannsretten slår i sin ferske dom fast at 29-åringen uten tvil har ansvar også for den delen av kravet, og at det ikke er grunn til å redusere det.
AP170217 I juni 2015 ba et enstemmig storting - etter forslag fra KrF - om en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skulle redusere forekomsten av vold i nære relasjoner, samt styrke ivaretagelsen av barn utsatt for vold og overgrep.
AA170217 Våpenhvilen har bidratt til å redusere kamphandlingene noe, selv om våpnene langt fra har stilnet.
AA170217 Målet med kommunereformen er å redusere antall kommuner og flytte mer makt og ansvar til større kommuner.
VG170216 En som fikk en gedigen mulighet til å redusere til 3-2 mot slutten var Napolis belgiske toppscorer.
VG170216 Jeg vil redusere immigrasjonen ned til et absolutt minimum, tordnet Fillon fra talerstolen i går, til jubel fra de rundt 3.000 oppmøtte Fillon-tilhengerne, som hovedsakelig var pensjonister fra lokalområdet.
VG170216 - Erna Solberg lovet velgerne at hun skulle redusere oljeavhengigheten, skaffe landet flere jobber i privat sektor, redusere byråkratiet og at skattekuttene skulle gi økte inntekter til statskassen, sier Støre og slår fast : ¶
VG170216 - Erna Solberg lovet velgerne at hun skulle redusere oljeavhengigheten, skaffe landet flere jobber i privat sektor, redusere byråkratiet og at skattekuttene skulle gi økte inntekter til statskassen, sier Støre og slår fast : ¶
VG170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området.
SA170216 Telenor skal redusere bemanningen med opp mot 170 årsverk i forbindelse med omorganisering av bredbånds- og teknologidivisjonen ¶
SA170216 Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen vil redusere muligheten for oljepengebruk.
SA170216 Dyrevernalliansen foreslår å kutte ut bruken av rensefisk, og heller redusere tettheten av oppdrettsanlegg slik at forholdene ikke legges så godt til rette for lakselusa.
DN170216 Dette vil ha mest påvirkning for kostnadene i første halvår 2017, men også ha mindre effekter på estimatene for 2018 og 2019, og vil redusere konsensusestimatene for 2017 med 12-13 kroner per aksje, mener Pareto.
DN170216 Torsdag ble det kjent at regjeringen foreslår å redusere « krittstreken » i handlingsregelen for bruk av oljepenger fra fire til tre prosent og at aksjeandelen i Oljefondet, økes til 70 prosent.
DN170216 Bare få timer før Olsen skulle holde talen, ble det kjent at regjeringen foreslår å redusere « krittstreken » i handlingsregelen for bruk av oljepenger fra fire til tre prosent og at aksjeandelen i Oljefondet, økes til 70 prosent.
DN170216 Før møtene startet, var håpet at utsendingene fra regimet og opprørerne i Syria skulle bli enige om å videreføre og styrke den seks uker gamle våpenhvilen, som har bidratt til å redusere kamphandlingene noe, men som på ingen måte har fått våpnene til å stilne.
DN170216 Sentralbanksjef Øystein Olsen foreslo i sin aller første årstale å redusere handlingsregelen til tre prosent.
DN170216 Han viste blant annet til at Telenor tar sikte på å kraftig redusere telefonene som går til kundeservice.
DN170216 Digitalisering, automatisering og selvbetjening gjør at vi må redusere antall ansatte samtidig som vi må justere hvilken kompetanse vi må ha, sier kommunikasjonsdirektør Torhild Uribarri til DN.
DN170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶ ¶
DN170216 Skagen har startet en nedbemanningsprosess for å redusere kostnadene. 29 ansatte har tatt frivillig sluttpakker.
DB170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området.
DB170216 Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen sa på en pressekonferanse tidligere i dag at regjeringen er klare for å redusere det årlige uttaket fra oljefondet.
DB170216 På en hastig innkalt pressekonferanse, få timer før sentralbanksjefens årstale, sprakk nyheten : Regjeringen vil redusere oljefondets forventede realavkastning fra dagens 4 til 3 prosent.
DB170216 Det betyr at fondet kan kjøpe mer aksjer, og redusere andelen som er investert i obligasjoner og eiendom tilsvarende.
DB170216 Stoltenberg viser til Danmark, hvor barna starter senere på skolen og spør om dette vil kunne redusere forekomsten av ADHD-diagnoser, siden de som er født senere på året er overrepresentert blant dem som får diagnosen.
DA170216 Statsminister Erna Solberg ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) understreket torsdag at forslaget om å redusere forventet avkastning i oljefondet til 3 prosent ikke betyr en endring av handlingsregelen.
DA170216 Forslaget om å redusere forventningen til avkastning i oljefondet møter liten motbør hos opposisjonen.
DA170216 På en hastig innkalt pressekonferanse, få timer før sentralbanksjefens årstale, sprakk nyheten : Regjeringen vil redusere oljefondets forventede realavkastning fra dagens 4 til 3 prosent.
DA170216 Departementet er kjent med at KDI samarbeider tett med etaten om tiltak for å redusere omfanget.
BT170216 På en hastig innkalt pressekonferanse, få timer før sentralbanksjefens årstale, sprakk nyheten : Regjeringen vil redusere oljefondets forventede realavkastning fra dagens 4 til 3 prosent.
BT170216 Å redusere aktivitetsnivået, droppe reiser og overlate flere oppgaver til kronprinsen frister ikke for monarken som i fjor feiret 25 år på den norske tronen.
BT170216 Dagens rundtur via Drammen og Hokksund er en unødvendig omvei, og forslaget om en tunnel fra Sandvika til Hønefoss vil redusere reisetiden betydelig.
BT170216 Å redusere aktivitetsnivået, droppe reiser og overlate flere oppgaver til kronprinsen frister ikke for monarken som i fjor feiret 25 år på den norske tronen.
AP170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶
AP170216 Regjeringen går inn for å redusere rammen for det årlige uttaket av oljepenger fra 4 prosent til 3 prosent av Oljefondet.
AP170216 Telenor skal redusere bemanningen med opp mot 170 årsverk i forbindelse med omorganisering av bredbånds- og teknologidivisjonen ¶
AP170216 I tillegg til å foreslå en radikal omlegging og redusere forskningsavdelingen fra 80 til 25 - 35 stillinger, har rapporten bidratt til å skape en del misforståelser, blant annet i tilknytning til SSBs modell for Norsk økonomi, KVARTS.
AA170216 Før møtene startet, var håpet at utsendingene fra regimet og opprørerne i Syria skulle bli enige om å videreføre og styrke den seks uker gamle våpenhvilen, som har bidratt til å redusere kamphandlingene noe, men som på ingen måte har fått våpnene til å stilne.
AA170216 - Vi håper at dette vil bidra til å redusere fordommen om at ADHD " bare er en merkelapp " for vanskelige barn eller et resultat av dårlig oppdragelse, sier Hoogman.
AA170216 Dette vil gi flere enerom, noe som vil bidra til å redusere risiko for utbrudd av Klebsiella oxytoca.
AA170216 Telenor skal redusere bemanningen med opp mot 170 årsverk i forbindelse med en omorganisering.
AA170216 - Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området. ( ©NTB ) ¶
AA170216 Telenor skal redusere bemanningen med opp mot 170 årsverk i forbindelse med omorganisering av bredbånds- og teknologidivisjonen ¶
AA170216 Vi trenger å effektivisere, styrke kompetansen og redusere kostnadene i Statkraft.
AA170216 På en hastig innkalt pressekonferanse, få timer før sentralbanksjefens årstale, sprakk nyheten : Regjeringen vil redusere oljefondets forventede realavkastning fra dagens 4 til 3 prosent.
AA170216 Kompromisset ble en regionreform som har som mål å redusere dagens 19 fylker til rundt ti regioner.
AA170216 Å redusere aktivitetsnivået, droppe reiser og overlate flere oppgaver til kronprinsen frister ikke for monarken som i fjor feiret 25 år på den norske tronen.
VG170215 * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil redusere drastisk antallet offentlig ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.
VG170215 * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil redusere drastisk antallet offentlig ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.
VG170215 Det kommer til å redusere USAs makt internasjonalt.
SA170215 Blir det økter som sammenhengende varer lenger enn en vanlig arbeidsdag, sier de at man kan redusere timelønnen litt de påfølgende timene. antoniodiaz / Shutterstock ¶
FV170215 Barcelona fikk én stor mulighet til å redusere fem minutter før full tid, men Samuel Umtiti headet ballen i stolpen mot sine landsmenn.
DN170215 Parlamentsmedlemmene stemte for kommisjonens forslag om å redusere antall kvoter fra kvotesystemet EU ETS med 2,2 prosent per år fra 2021.
DN170215 De folkevalgte i EU-parlamentet godkjente onsdag et forslag om å redusere antall utslippskvoter.
DN170215 USA truer med å redusere sitt bidrag til NATO hvis ikke medlemsland i Europa øker forsvarsbudsjettene innen året er omme.
DN170215 Hvordan USA eventuelt vil redusere eget bidrag til forsvarsalliansen, sa Mattis ikke noe om i talen.
DN170215 Innsatsen for å redusere den globale oppvarmingen vil gi grunnlag for nye produksjonsmåter, nye virksomheter og nye arbeidsplasser.
DN170215 I tillegg må forbruk og produksjonsmetoder legges om for å redusere utslippene av klimagasser.
DN170215 Programmet Styrk har hatt som mål å redusere kostnadene.
DN170215 ¶ For å redusere boligpriser tvinger man unge uten familiehjelp inn i forbrukslån til 13,5 prosent i stedet for boliglån til 2,5 prosent, sier forfatteren.
DN170215 Tanken er rett og slett å redusere barrieren for å få til vintersykling, sier Amundsen som er administrerende direktør i selskapet reTyre.
DA170215 Reiselivsindustrien sliter med et svært høyt klimaavtrykk, som de foreløpig ikke vet hvordan de skal klare å redusere så det monner.
DA170215 - Men effektiviseringen skulle jo redusere saksmengden med mange prosent ?
AP170215 Mattis går ikke i detalj på hvordan USA eventuelt skal redusere sine forpliktelser, men ultimatumet vekker oppsikt under ministermøtet.
AP170215 Mattis går ikke i detalj på hvordan USA eventuelt skal redusere sine forpliktelser, men ultimatumet vekker oppsikt under ministermøtet.
AP170215 Det var i juni i 2015 at et enstemmig storting - etter forslag fra KrF - ba om en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skulle redusere forekomsten av vold i nære relasjoner, samt styrke ivaretagelsen av barn utsatt for vold og overgrep.
AP170215 Blir det økter som sammenhengende varer lenger enn en vanlig arbeidsdag, sier de at man kan redusere timelønnen litt de påfølgende timene. antoniodiaz / Shutterstock ¶
AA170215 Parlamentsmedlemmene stemte for kommisjonens forslag om å redusere antall kvoter fra kvotesystemet EU ETS med 2,2 prosent per år fra 2021.
AA170215 De folkevalgte i EU-parlamentet godkjente onsdag et forslag om å redusere antall utslippskvoter.
SA170214 Barcelona fikk én stor mulighet til å redusere fem minutter før full tid, men Samuel Umtiti headet ballen i stolpen mot sine landsmenn.
DN170214 Det vil redusere risikoen for at Fed vil falle bakpå ( « behind the curve » ) og føle behov for å gjøre disse tilpasningene raskere, skrev Fed-medlem Robert Kaplan i et notat publisert på Feds hjemmeside mandag.
DN170214 Ola Borten Moe var oljeminister i den rødgrønne regjeringen som i 2013 strammet til skattebetingelsene for oljeselskaper ved å redusere den såkalte friinntekten.
BT170214 Bruk av denne typen målinger har vist seg å redusere ulykkesrisikoen betraktelig.
AP170214 Trump vil både redusere skatteraten og øke standardfradragene.
AP170214 Barcelona fikk én stor mulighet til å redusere fem minutter før full tid, men Samuel Umtiti headet ballen i stolpen mot sine landsmenn.
AA170214 I forrige uke begynte myndighetene derfor å slippe ut vann via de to sidekanalene for å redusere vannmengdene.
VG170213 - Kina vil mest sannsynlig redusere sine klimagassutslipp mer enn lovet og forventet.
VG170213 Tidligere president Bill Clinton innførte avtalen som har som mål å redusere tariffene mellom USA, Canada og Mexico, øke investeringene på tvers av landegrensene, samt styrke beskyttelsen for og håndhevelsen av opphavsrettigheter.
DN170213 Fem eiere har fått varsel om at de kan bli nødt til å redusere eller stanse virksomheten i fjorden nord i fylket, skriver Bergens Tidende.
DB170213 Dette vil redusere graden av problematiske spenninger i det norske samfunnet og gjøre oss i stand til å ta imot flere.
DB170213 Jeg jobber med å redusere antall slike overgrep i min behandling av barn og ungdom som har en skadelig seksuell atferd.
DB170213 november 2016, var samtlige debattanter enige om at forebygging og tidlig målrettet behandling av personer i risikogrupper er den beste måten å redusere overgrep mot barn og ungdom.
DA170213 Det er en uke siden EU la fram en plan som har som mål å redusere antall migranter som tar den farlige veien over Middelhavet fra Nord-Afrika til Europa.
DA170213 Helsesjefen skriver at « i Stavanger har ein ikkje på andre måter klart å redusere bruk av piggdekk » i sammenheng med en piggfriandel på 76 prosent for regionen.
DA170213 Mye bra arbeid er på gang for å redusere matsvinnet, og mange aktører har tatt tak.
DA170213 DEBATT : Mye bra arbeid er på gang for å redusere matsvinnet, og mange aktører har tatt tak.
DA170213 Disse bør redusere utendørs aktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.
DA170213 - Restaurering kan redusere utslippene og bidra til klimatilpasning og flere leveområder for truede arter, svarer Holte.
AP170213 I forrige uke begynte myndighetene derfor å slippe ut vann via de to sidekanalene for å redusere vannmengdene.
AP170213 Russlands energiminister Alexander Novak og Saudi-Arabias oljeminister Khalid Al-Falih etter at man i fjor vedtok å redusere oljeproduksjonen.
AA170213 De tre landene lyktes før jul med å legge press på sine respektive allierte, for å få i stand en våpenhvile som siden har bidratt til å redusere antallet drepte i krigen. ( ©NTB ) ¶
AA170213 I forrige uke begynte myndighetene derfor å slippe ut vann via de to sidekanalene for å redusere vannmengdene.
AA170213 Vi jobber også med å redusere kostnader på andre måter, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk.
AA170213 - Vi må også redusere ambisjonsnivået for utvidelsen av godkjenningsordningen for fag- og yrkesopplæring, sier Mørland.
AA170213 Fem eiere har fått varsel om at de kan bli nødt til å redusere eller stanse virksomheten i fjorden nord i fylket, skriver Bergens Tidende.
AA170213 Han sier restaurering kan redusere utslipp og bidra til klimatilpasning og økte leveområder for truede arter.
AA170213 I september i fjor ble det kjent at NSB skal kutte 300 av 700 administrative stillinger, men NSB vil også prøve å redusere kostnadene i andre deler av virksomheten.
AA170213 - Vi skal redusere kostnader knyttet til måten vi kjører togene og driver hele virksomheten på, sier Isaksen.
VG170212 * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil redusere drastisk antallet offentlig ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.
VG170212 - Å redusere vold i hjemmet fra å være en kriminell handling til en administrativ forseelse med svakere reaksjoner for gjerningspersoner, vil være et tydelig tegn på tilbakegang i den russiske føderasjonen, skriver Jagland i en uttalelse.
VG170212 - Det blir et viktig besøk for å redusere usikkerhet og justere hverandres forventninger, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup til NTB.
SA170212 Islam Slimani kom inn for Ranieris mannskap i pausen og hadde en kjempemulighet til å redusere etter 63 minutter.
DN170212 - Det blir et viktig besøk for å redusere usikkerhet og justere hverandres forventninger, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup til NTB.
DB170212 Islam Slimani kom inn for Ranieris mannskap i pausen og hadde en kjempemulighet til å redusere etter 63 minutter.
DB170212 Han opplyser at regjeringen også nå jobber med tiltak som kan redusere skaden ørn gjør på norske beitedyr.
DA170212 - Det blir et viktig besøk for å redusere usikkerhet og justere hverandres forventninger, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup.
BT170212 Islam Slimani kom inn for Ranieris mannskap i pausen og hadde en kjempemulighet til å redusere etter 63 minutter.
AP170212 Regjeringen er i ferd med å innse at det krever store skritt å redusere utslippene, sier Isbrand Ho, administrerende direktør i BYD.
AP170212 Nylig kunngjorde kinesiske myndigheter at de vil redusere subsidiene for elbiler med 20 prosent.
AP170212 Islam Slimani kom inn for Ranieris mannskap i pausen og hadde en kjempemulighet til å redusere etter 63 minutter.
DB170211 Heung-Min Son hadde en gylden mulighet til år redusere for Tottenham, men greide ikke å lure ballen forbi Mignolet.
DB170211 Det gjorde at Tottenham tok mer og mer over initiativet, og London-laget hadde et par muligheter å redusere , uten at de greide å få hull på den berømte, og småekle, byllen.
BT170211 Regjeringen har allerede satt i gang et omfattende arbeid for å redusere omfanget av marint avfall i Norge.
AA170211 Marinen sier videre at skytingen fra helikopteret var i tråd med alle retningslinjer der målet er å redusere aggresjonsnivå og redusere risiko for tap av sivile liv og personell i tjeneste. ( ©NTB ) ¶
AA170211 Marinen sier videre at skytingen fra helikopteret var i tråd med alle retningslinjer der målet er å redusere aggresjonsnivå og redusere risiko for tap av sivile liv og personell i tjeneste. ( ©NTB ) ¶
AA170211 Hvis jeg for eksempel vil ha lavere fartsgrense og redusere trafikken i gata der jeg bor, kan jeg skrive en artikkel der jeg påstår at fem barn er blitt påkjørt i denne gata bare det siste året.
VG170210 - Vi er opptatt av at standarder bidrar til et bærekraftig samfunn og vil gjerne være med på redusere matsvinnet, legger han til.
SA170210 - Vi er opptatt av at standarder bidrar til et bærekraftig samfunn og vil gjerne være med på redusere matsvinnet, legger han til.
SA170210 Helsesjefen skriver at « i Stavanger har ein ikkje på andre måter klart å redusere bruk av piggdekk » i sammenheng med en piggfriandel på 76 prosent for regionen.
SA170210 Det er forskjell på å redusere antallet plasser og å legge ned hele mottaket.
DN170210 Etter vårt syn bør dette redusere bekymringer knyttet til Norwegians finansieringskostnader », skriver Gjertsen i en oppdatering.
DN170210 De samme kildene sier at det også jobbes iherdig med å sikre at presidenten ikke blir altfor « synlig » når han besøker London, for å redusere faren for bråk og demonstrasjoner.
DN170210 Vi ble tvunget til å redusere antall ansatte med 50.000.
DB170210 Stormaktene må redusere den gjensidige mistillit som er skapt og startet gjenoppbyggingen av respekten for internasjonal rett.
DB170210 Samtidig klarer man ikke å utdype noe mer konkret om hvordan man har gått fra 2.800 unge uføre årlig til bare 1.000 jobbmottagere, annet enn en svevende forventning om at uspesifiserte « øvrige endringer » skal redusere antallet som ender på uføretrygd overhodet.
DB170210 Moderne forskning på personlighetstesting dreier seg hovedsakelig om å redusere antall nødvendige spørsmål.
DA170210 - Å redusere vold i hjemmet fra å være en kriminell handling til en administrativ forseelse med svakere reaksjoner for gjerningspersoner, vil være et tydelig tegn på tilbakegang i den russiske føderasjonen, skrev Jagland i en uttalelse i januar.
BT170210 Oppførselen undergraver rettsstaten og kan redusere tilliten til domstolene.
AP170210 Han vil også redusere 35-timersuken til 32 timer og reversere den upopulære arbeidsmarkedsreformen som regjeringen til Hollande har gjennomført.
AP170210 Fylkesordføreren vedgår at ordningene er gode, men sier fylkeskommunen har gjort en del for å forsøke å redusere godtgjørelsene.
AA170210 - Vi er opptatt av å redusere bilbruken generelt for å få ned svevestøv, og det er nærliggende at vi må be om hjelp til å få ned bruken.
AA170210 - Vi er nå ute med alt mannskap for å forsøke å redusere det akutte problemet.
AA170210 Jeg mener det vil ramme for mange helt uberettiget, dermed redusere muligheten for at folk kan komme seg ut i jobb.
AA170210 Derfor vil den ramme uberettiget og direkte redusere mange sin mulighet til å komme ut i jobb.
VG170209 Hvis vi kan redusere avstanden mellom oss og Chelsea, så vet du aldri hva som kan skje, sier han.
VG170209 Norge har derfor tatt initiativ gjennom FN-systemet for å redusere forsøplingen på verdensbasis.
VG170209 EU har også foreslått regelverk for å redusere bruken av plastposer, og vi skal gjennomføre dette i Norge.
DN170209 Yara International kommer til å redusere antallet ansatte som del av det omfattende forbedringsprogrammet som selskapet nå iverksetter.
DB170209 - Vi må redusere forsinkelsene i disse prosessene.
DB170209 KrF-leder Knut Arild Hareide skriver videre i sitt innlegg på Facebook at partiet stemte mot lovendringen angående juridisk kjønnsskifte i fjor på grunn av to ting : « Lovens manglende ivaretakelse av barns beste, og KrF mener det er feil å redusere kjønn til en sosial eller språklig konstruksjon ».
DB170209 Han forteller også at Jensen har jobbet for å redusere risikoen for at han skulle bli tatt.
DB170209 Eikeland sier videre til « Matkontrollen » at de muligens skal redusere salt- og sukkerinnholdet.
DB170209 Samtidig vet jeg at næringa de siste ti årene har gjort en fantastisk innsats for å redusere svart arbeid, taksameterjuks og sjåfører som kjører på andres kjørekort.
DB170209 Heroinbehandling hjelper ikke for alt og det er ikke uten komplikasjoner, men som Cochrane-studien konkluderer på side 2 : « Når akseptert kan behandlingen hjelpe [ pasientene ] å forbli i behandling, begrense deres bruk av gatedop, redusere kriminalitet og muligens redusere dødelighet. » 2015-studien konkluderte på side 11 i samme retning : « Heroin-behandling, som del av et strengt regulert regime, er en mulig
DB170209 Heroinbehandling hjelper ikke for alt og det er ikke uten komplikasjoner, men som Cochrane-studien konkluderer på side 2 : « Når akseptert kan behandlingen hjelpe [ pasientene ] å forbli i behandling, begrense deres bruk av gatedop, redusere kriminalitet og muligens redusere dødelighet. » 2015-studien konkluderte på side 11 i samme retning : « Heroin-behandling, som del av et strengt regulert regime, er en mulig
DA170209 Hareide skriver at KrF mener det er feil å redusere kjønn til en « sosial eller språklig konstruksjon ».
BT170209 Å redusere problemene rundt bruk av cannabis til et spørsmål om behandlingsvilje og - kapasitet, er å overse kunnskap om skadevirkingene til cannabis.
AP170209 Jeg håper at det Storbritannia gjør for å redusere utslippene er noe resten av Europa også tar lærdom av, sa Statoil-sjef Eldar Sætre til Aftenposten under Statoils kapitalmarkedsdag i London tirsdag.
AA170209 - Vi må redusere forsinkelsene i disse prosessene.
AA170209 I natt er alt mannskap ute for å forsøke å redusere problemet, sier Marianne Langedal, miljøsjef i Trondheim kommune.
AA170209 - Derfor er vi nå ute med allt mannskap for å forsøke å redusere det akutte problemet.
AA170209 Begrunnelsen er den samme når partiet sier nei til et tredje kjønn : En slik lovendring ivaretar ikke godt nok barns beste og " KrF mener det er feil å redusere kjønn til en sosial eller språklig konstruksjon ", ifølge Hareide.
AA170209 Begrunnelsen er den samme når partiet sier nei til et tredje kjønn : En slik lovendring ivaretar ikke godt nok barns beste og " KrF mener det er feil å redusere kjønn til en sosial eller språklig konstruksjon ", ifølge Hareide.
VG170208 Og så skal vi redusere formuesskatten på arbeidende kapital.
DN170208 Hun peker på at mange leverandører allerede står klare med systemer og teknologier som gjør at bedriftene får all den hjelp de trenger for å kunne redusere bemanningen og øke produktiviteten.
DA170208 Justispolitisk talsperson i Venstre Iselin Nybø har hele tida ment det var prinsipielt problematisk å sende norske fanger til en annen stat for soning, men leflet med tanken om å støtte forslaget dersom daværende justisminister Anders Anundsen kunne garantere å redusere den utbredte bruken av glattcelle, som Norge gjentatte ganger er blitt kritisert for.
AP170208 Ny italiensk lov skal redusere matsvinn med én million tonn ¶
AP170208 ForMat er næringslivets satsing for å redusere matsvinn.
AP170208 Hviterusserne har nektet å betale, mens russerne har svart med redusere oljeleveransene.
AP170208 Hviterusserne har nektet å betale, mens russerne har svart med redusere oljeleveransene.
AP170208 Den gang var byrådet svært tydelige på at de ikke ville redusere antall parkeringsplasser i sentrum.
VG170207 Dette må gjøres ved å redusere kostnadene og øke aktiviteten, fastslår han.
SA170207 Vi kan redusere bruk av plast og delta i kampanjer som den årlige Strandryddedagen som bidrar til fokus rundt problemet, eller rydde litt i naturen når man ellers er på tur.
DN170207 Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil.- Foto : Per Thrana Vil redusere oljeprisrisiko ¶
DN170207 Honda og Hitachi regner med å redusere prisene på elektriske bilmotorer kraftig.
DB170207 desember, som ledd i samarbeidet dem i mellom, hvor Cappelen hevder Jensen medvirket til å redusere risikoen rundt hasjinnførslene.
DB170207 Sistnevnte er en amerikansk kampanje initiert av American Board of Internal Medicine som er rettet mot pasienter og forbrukere for å redusere unødvendig bruk av helsetjenester og unødvendig behandling.
DB170207 Dette vil redusere motivasjonen til å misbruke trygdeordningene, og gjøre det mer lønnsomt for arbeidsgivere å sysselsette arbeidstakere som ikke kan jobbe 100 prosent.
DB170207 ¶ PARADOKS : - Det er underlig, at mens forsøk på å redusere bestanden og drap på én ulv straffes med fengsel, er reduksjon av arten med hele 15 individer akseptert, og en avgjørelse det stilles få spørsmål ved i euforien over dem som ble reddet, skriver Ragnhild Sollund.
DB170207 Høyesterett mente altså at de skulle dømmes for nettopp dette, idet også uttak av ( kun ) en ulv ville redusere bestanden.
DB170207 Det sentrale er om disse mennene kunne bidra til å redusere en naturlig populasjon av en kritisk truet bestand.
DB170207 Det er underlig, at mens forsøk på å redusere bestanden og drap på én ulv straffes med fengsel, er reduksjon av arten med hele 15 individer akseptert, og en avgjørelse det stilles få spørsmål ved i euforien over dem som ble reddet.
DB170207 Siden 2004, da MRSA « eksploderte » ved sykehus i Europa, har mange land som England, Frankrike, Nederland og Tyskland gjort stor innsats for å redusere problemet.
DB170207 Lite er gjort for å redusere innførsel av resistente mikrober til landet.
DA170207 Regjeringen hevder målet er å redusere antallet fanger i landets overfylte fengsler.
DA170207 Dagsavisen skrev sist uke at Helsedirektoratet må redusere med 110 årsverk og Folkehelseinstituttet med 200 årsverk, på grunn av regjeringens kutt i bevilgningene og ønsker om effektivisering og avbyråkratisering.
BT170207 FOTO : POLITIET ¶ | - Trump kan redusere formuen vår ¶
AP170207 Mork vil redusere den til 50 prosent.
AP170207 Selskapet har planer om å redusere kostnadene videre med over åtte milliarder kroner i år.
AP170207 - Det er ingen planer eller program nå for å redusere antall ansatte, men vi vil se på muligheter for å endre og forbedre organisasjonen, sa Sætre.
AP170207 Mork vil redusere den til 50 prosent.
VG170206 Panelet på tre dommere i den San Francisco baserte ankedomstolen har ord på seg å være en av de mest liberale i USA, og flere republikanske politikere har forsøkt å splitte sammensetningen for å redusere innflytelsen til den såkalte « 9th Circuit Court of Appeals ».
VG170206 Det var for å redusere antall politimestre som satt med åremål utover da reformen skule tre i kraft, sier Frode Aarum, seksjonsleder ved seksjon for arbeidsrett i Politidirektoratet, til VG.
DN170206 Og det skal mye til for å redusere dette gapet, skriver Due-Andresen og Hov, og peker på at dette henger sammen med at vi står overfor en potensiell basisvirkning i januar, som egentlig skal trekke årsveksten opp.
DN170206 | - Det skal mye til for å redusere dette gapet ¶
DN170206 | Ap sier nei til å redusere statlig eierskap ¶
DN170206 Arbeiderpartiet vil ikke åpne for å redusere den statlige eierandelen i selskaper som Statoil, Telenor og DNB.
DN170206 Arbeiderpartiet vil ikke redusere statens eierskap i store og viktige selskaper som Statoil, DNB og Telenor.
AP170206 Ved å flytte deler av virksomheten til land med lavere kostnadsnivå, har de kunnet redusere sine utgifter og øke konkurransekraften.
AP170206 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
AP170206 Mork vil redusere den til 50 prosent.
AP170206 Med forankring i Stortinget kan departementet redusere risikoen i fondet for en tid ved å erstatte langsiktige lånepapirer med kontanter.
AP170206 I tillegg skal Veivesenet igjen se på mulighetene for å redusere de mange komplikasjonene ved amputert utbygging : ¶
AA170206 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
AA170206 Aftenposten skriver at komiteen ikke vil åpne for å redusere den statlige eierandelen i selskaper som Statoil, Telenor og DNB.
AA170206 Denne uka tok Aps nestleder Hadia Tajik til orde for å redusere perioden med arbeidsavklaringspenger for unge fra fire til to år.
VG170205 - Det viktigste er å gjøre noe med hovedårsaken og det er å redusere innvandringen, sier Keshvari og viser til Brochmann-rapporten som sier at vi aldri har hatt lavere asylankomst til Norge.
VG170205 Selv om vi juridisk har en dårlig sak, mener vi at de burde sett våre etiske dilemmaer og i det minste vært med på en diskusjon om å redusere kravet sitt, sier Espe.
SA170205 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
SA170205 For å nå de nasjonale klimamålene, har kommunen et stort ansvar for å redusere biltrafikken, for eksempel gjennom god areal- og transportplanlegging.
SA170205 Suleiman Abdullahi nyttet de sju overtidsminuttene til å redusere , men utligningen kom aldri.
DN170205 Trump har den siste uken sagt at ordren ikke er rettet mot muslimer, men er laget for å beskytte amerikanere og redusere faren for terrorangrep.
DN170205 Trump har den siste uken sagt at ordren ikke er rettet mot muslimer, men er laget for å beskytte amerikanere og redusere faren for terrorangrep.
DB170205 Suleiman Abdullahi nyttet de sju overtidsminuttene til å redusere , men utligningen kom aldri.
DB170205 « Har nettopp signert en svensk klimalov som forplikter alle fremtidige regjeringer til å redusere klimagassutslipp.
BT170205 FOTO : EIRIK BREKKE ¶ | - Trump kan redusere formuen vår ¶
BT170205 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
BT170205 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
AP170205 I programutkastet, som skal behandles på landsmøtet i vår, slås det fast at Ap vil si nei til å redusere det statlige eierskapet.
AP170205 I klartekst betyr Aps programforslag at det i selskaper som for eksempel Statoil, Statkraft, Telenor, Kongsberggruppen og DNB - ikke åpnes for å redusere statens eierandel.
AP170205 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
AP170205 Ved å flytte deler av virksomheten til land med lavere kostnadsnivå, har de kunnet redusere sine utgifter og øke konkurransekraften.
AP170205 I programutkastet, som skal behandles på landsmøtet i vår, slås det fast at Ap vil si nei til å redusere det statlige eierskapet.
AP170205 I klartekst betyr Aps programforslag at det i selskaper som for eksempel Statoil, Statkraft, Telenor, Kongsberggruppen og DNB - ikke åpnes for å redusere statens eierandel.
AP170205 World Economic Forum kåret Norge som best i verden til å redusere ulikhet, og vi smigres, nikker og peker på den norske modellen.
AP170205 Suleiman Abdullahi nyttet de sju overtidsminuttene til å redusere , men utligningen kom aldri.
AA170205 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.
VG170204 Men det var en annen innbytter, Daniel Welbeck, som var nærmest å redusere til 2-1.
SA170204 I Gardeleiren er det ingen planer om å redusere kjøttforbruket, men man holder seg innenfor kost-rammene som kommer fra sentralt hold.
BT170204 Dette kan redusere mengden mat tilgjengelig for fisk og hval, forklarer Rekdal.
BT170204 Dette kan redusere mengden mat tilgjengelig for fisk og hval, forklarer Rekdal.
AP170204 I Gardeleiren er det ingen planer om å redusere kjøttforbruket, men man holder seg innenfor kost-rammene som kommer fra sentralt hold.
VG170203 * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil redusere drastisk antallet offentlige ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.
VG170203 « Har nettopp signert en svensk klimalov som forplikter alle fremtidige regjeringer til å redusere klimagassutslipp.
DN170203 På møtet ble det vedtatt en plan med ti punkter for å redusere migrasjonen til Europa og knuse smuglernes forretningsmodell.
DN170203 EUs statsledere vil styrke kystvakten for å redusere antall migranter som kommer fra Libya til Europa.
DN170203 Ifølge Bloomberg News blir dette sett på som en ledende indikator for sysselsettingen, siden arbeidsgivere tenderer til å øke arbeidsuken før eventuelt nye personer blir ansatt eller redusere den før personer eventuelt blir sagt opp.
DN170203 Han vil sannsynligvis også fortsette å presse amerikanske selskaper til å redusere de internasjonale investeringsplanene », spår Capital Economics.
DB170203 « Statens Havarikommisjon for transport fremmer en sikkerhetstilråding rettet mot at Sporveien T-bane AS bør vurdere tiltak og barrierer som kan redusere sannsynligheten for at personer faller mellom plattform og tog », står det videre.
DB170203 Høyre/Frp-regjeringens privatiseringsforslag handler om at de vil ha en annen fordeling av verdiene, men også at de ideologisk ønsker å redusere demokratiets muligheter til å være med å avgjøre hvordan ressursene skal brukes.
AP170203 Alt fra å redusere antall tvangssammenslåinger, til eventuelt å overlate avgjørelsen på antall sammenslåinger til den endelige voteringen i stortingssalen har vært på bordet.
NL170202 Mens andre vil det være mulig å redusere , fordi vi denne gangen er tidligere ute enn i 2014.
DB170202 » Siden den gang har populære Colou blitt ordfører i den katalanske byen, blant annet med valgløfter om å redusere turisttilstrømmingen til byen.
DB170202 - Du begrenser ikke turisttilstrømmingen med å redusere hotellsenger.
DB170202 - Det er et farlig våpen å redusere bruken av antisemittisme til en del av hverdagen.
DB170202 Blant Anundsens tiltak for å redusere soningskø var kjøp av fengselsplasser i Nederland.
DB170202 I denne perioden venter banken også at utlån til privatpersoner og små- og mellomstore bedrifter kommer til å øke, mens det vil bli arbeidet aktivt med å redusere porteføljen av lån til store bedrifter og internasjonale kunder, heter det i kvartalsrapporten.
BT170202 Men i stedet for å redusere standarden vil Høyre-politikeren at en ser på nye brotekniske løsninger, samt utsetter utbyggingen av to strekninger.
BT170202 I et nytt høringsutkast foreslår Rune Haugsdal, fylkesrådmann i Hordaland, at en « bør vurdere alternativ standard med tofeltsvei for å redusere kostnadene i prosjektet », noe som kan bety en fartsreduksjon fra 110 km/t til 90 km/t, melder NRK.
BT170202 Fylkesrådmann Rune Haugsdal anbefaler at det blir rettet oppmerksomheten mot hvordan en skal redusere kostnadene på E39.
AP170202 - For folk med en eksisterende lungesykdom, kan en enkel forholdsregel være å forsøke å redusere oppholdstiden på stasjonen.
AP170202 - Nå må vi redusere hastigheten fra 70 km til 40 km.
AP170202 - For folk med en eksisterende lungesykdom, kan en enkel forholdsregel være å forsøke å redusere oppholdstiden på stasjonen.
AP170202 Telenor skal også redusere kostnadene ved å sentralisere organisasjonen i klynger på tvers av landegrensene.
AP170202 Målet er å redusere antall samtaler til kundesentrene med 80 prosent innen 2020.
SA170201 Men sett at de to er enige om at det er mor som skal redusere sin jobb.
SA170201 Han aldri har tilbudt å redusere arbeidstid.i ¶
DN170201 Effektive, alternative verktøy kan redusere behovet for at pengepolitikken må lene seg mot vinden når konjunkturene og finanssyklusen peker i retning av ulike tiltak, sa finansminister Siv Jensen.
DN170201 Dette er bare ett av flere tiltak Norge har innført de siste årene med sikte på å redusere risikoen for finansielle ubalanser.
DN170201 - Jeg foreslår å redusere den gjeldende inntektsskatten for skattebetalere i middelklassen og små bedrifter, fra ti prosent til fem prosent, sier Jaitley.
DN170201 - Det er klart at selskapet fortsatt ser et behov for fortsatt å redusere kostnader.
DN170201 Dette er gjort for å redusere risikoen for nye bobler i eiendomssektoren.
DN170201 Flere og flere krever at næringen må redusere antatte negative effekter på vill laks og ørret og styrke laksens helse og velferd, skriver artikkelforfatterne.
DN170201 - Klubben har uttrykt bekymring for at det nedbemannes for mye og vil selvsagt jobbe videre for å redusere overtalligheten.
BT170201 Opprustingen av Kong Oscars gate fra Vetrlidsallmenningen til Nygaten har som formål å legge bedre til rette for myke trafikanter, redusere gjennomgangstrafikk og forbedre infrastrukturen.
BT170201 ULVEN : Nå ser landets fire største partier etter omveier for å redusere ulvebestanden til det absolutte minimum.
BT170201 Nå ser landets fire største partier etter omveier for å redusere ulvebestanden til det absolutte minimum.
BT170201 Så galt kan det gå når politikere forsøker redusere Nordmannen til et minste felles multiplum ; som om vi alle har steget rett ut av « Brudeferden i Hardanger ».
BT170201 Så galt kan det gå når politikere forsøker redusere Nordmannen til et minste felles multiplum ; som om vi alle har steget rett ut av « Brudeferden i Hardanger ».
AP170201 Etablerer seg i utlandet for å få ned kostnadene, både for selve driften av flyselskapet med egen driftistillatelse i Irland som vil redusere ansatte-kostnadene.
SA170131 Målet er å redusere ventetidene og gi økt valgfrihet.
SA170131 Fra 1993 ble det besluttet å redusere vekten til 3,5 kg.
SA170131 Fra 1993 ble det besluttet å redusere vekten til 3,5 kg.
FV170131 Fra 1993 ble det besluttet å redusere vekten til 3,5 kg.
FV170131 Fra 1993 ble det besluttet å redusere vekten til 3,5 kg.
DN170131 Mange av de største svindelsakene Nav avdekker er arbeidsmarkedskriminalitet der noen har lurt til seg velferdsmidler for å redusere lønnskostader i bedriften.
DB170131 De fire sistnevnte er ventet tilbake i startoppstillingen når Arsenal skal opp mot Watford tirsdag i jakten på å redusere luken til serieleder Chelsea ( åtte poeng ).
DB170131 Et fellestrekk ved slike saker er at velferdsmidler utnyttes for å redusere lønnskostnader, noe som gir virksomheten et konkurransefortrinn. 126 personer ble anmeldt for slik kriminalitet for til sammen 47,8 millioner kroner.
DB170131 Joda, Trump har lagt seg ut med mediene og mye kan tyde på at han ønsker å redusere deres betydning.
BT170131 Mange av de største sakene gjelder arbeidsmarkedskriminalitet, og et fellestrekk ved slike saker er at velferdsmidler utnyttes for å redusere lønnskostnader.
BT170131 Fra 1993 ble det besluttet å redusere vekten til 3,5 kg.
AP170131 Fra 1993 ble det besluttet å redusere vekten til 3,5 kg.
SA170130 Vi er opptatt av å redusere trafikken i Bryne sentrum, og det kan vi gjøre gjennom den nye ringveien.
SA170130 - Og dermed kan vi redusere noe av dagens trafikk i Arne Garborgs veg, håper Høyland som først tok saken opp i møtet med vegvesenet.
DN170130 Han mener dette vil redusere de statlige reguleringenes « ødeleggende økonomiske virkninger ».
DN170130 - I desember fortalte marinedivisjonen at vi ser oss nødt til å redusere antall ansatte med 800 globalt i 2017.
DB170130 Sistnevnte er en amerikansk kampanje initiert av American Board of Internal Medicine i 2012 som er rettet mot pasienter og forbrukere for å redusere unødvendig bruk av helsetjenester og unngå risiko assosiert med unødvendig behandling.
DB170130 Nye betegnelser som prehypertensjon, prediabetes, prehjertesvikt, predemens og precancrøse tilstander kan i neste omgang redusere selve livet til en premortalitetstilstand.
DB170130 Samtidig skal vi kraftig redusere utslippene av klimagasser, og bevege oss mot et lavutslippssamfunn i 2050.
DB170130 Det vil snarere redusere vår mulighet til å lykkes i omstillingen, nettopp fordi viktig kompetanse befinner seg i denne næringen.
DB170130 Den store misforståelsen er at dette vil redusere vår velferd.
DA170130 Park- og veiavdelingen viser til at manglende vedlikehold vil redusere kvaliteten, og at det kan medføre behov for « brannslukning », ofte mer kostbart enn jevnt og planlagt vedlikehold.
BT170130 Partiene ble også enige om å redusere ulvesonen med om lag 8 prosent.
BT170130 Gjennom slik innsats kan samfunnet redusere risikoen for alvorlige personskader i trafikken.
BT170130 Innovasjon Norge sine ti prinsipper for bærekraftig reiseliv nevner ikke det å redusere utslipp av klimagasser, og sier heller ingen ting konkret om å redusere miljøbelastningen fra transportdelen av reiselivet.
BT170130 Innovasjon Norge sine ti prinsipper for bærekraftig reiseliv nevner ikke det å redusere utslipp av klimagasser, og sier heller ingen ting konkret om å redusere miljøbelastningen fra transportdelen av reiselivet.
BT170130 Gjennom slik innsats kan samfunnet redusere risikoen for alvorlige personskader i trafikken.
DB170129 Foiler og lav vekt kan redusere energibehovet med hele 80 prosent, og slik øke rekkevidden betydelig.
DB170129 Tvert i mot er det en uttalt ambisjon å redusere antall byråkrater.
AP170129 - Man kan argumentere for at dette er et tiltak for å redusere terrortrusselen, men man får litt følelsen at det er noe som gjøres for å komme velgerne til Trump i møte og vise at han gjør noe, sier Melby.
DB170128 Sandvoll forteller at plisségardiner kan redusere varmetapet fra vinduene med opp til 46 prosent, og redusere opp til 60 prosent av varmeinnslippet fra solen.
DB170128 Sandvoll forteller at plisségardiner kan redusere varmetapet fra vinduene med opp til 46 prosent, og redusere opp til 60 prosent av varmeinnslippet fra solen.
BT170128 FEIL STRATEGI : Henning Warloe ( H ) mener det er feil å redusere midlene til leksehjelp.
SA170127 Løypen er i utgangspunktet 70 kilometer lang, men snømangler gjør at de må redusere den til 57 kilometer.
DN170127 - Vi er også nødt til å få bedre tilpasningsstrategier for å redusere risikoene, legger han til.
DN170127 - Landene må bli flinkere til å iverksette tiltak for å redusere de alvorlige konsekvensene, understreker EEAS administrerende direktør Hans Bruyninckx, ¶
DB170127 - Situasjonen er enkelt og greit den at en ansatt som begynner å bli « voksen » ønsket å redusere stillingen sin med én vakt, og hun jobber på natt, forteller han.
DB170127 Han mener verden må fortsette med politisk dialog og at lederne må legge vekt på å forhindre krig, utfase våpenkappløpet og redusere våpenarsenalene.
DB170127 - Jeg tror det aller viktigste for å redusere fordommer vi har mot hverandre er hverdagsintegrering, og å øke forståelsen for- og kontakten med hverandre.
DB170127 Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl mener NRKs anmelder heller redusere oss til " flinke medisinstudenter uten humor.
DB170127 Hegdal velger selv å bruke ufine metoder i sin anmeldelse, ved blant annet å konsekvent unnlate å omtale oss ved navn, men heller redusere oss til « flinke medisinstudenter uten humor ».
DB170127 Andre velger mer pragmatiske løsninger for å redusere lydnivået.
AP170127 - Vi ønsker å redusere privatbilene tilstedeværelse i sentrum, det omfatter også el-bilene.
AP170127 - Vi ønsker å redusere privatbilene tilstedeværelse i sentrum, det omfatter også el-bilene.
AP170127 Saudi-Arabia har en langsiktig plan for å gjøre seg mindre avhengig av oljeinntekter og redusere offentlige utgifter.
AP170127 Løypen er i utgangspunktet 70 kilometer lang, men snømangler gjør at de må redusere den til 57 kilometer.
VG170126 Reindriftseiere i reinbeitedistriktet 20 Kvaløy/Fálá fikk beskjed om at de måtte redusere reintallet kraftig med 35,6 prosent, skriver NRK.
VG170126 Dersom staten vinner rettsaken i lagmannsretten, må han redusere reinflokken til 75 dyr.
DN170126 Han har ikke kommet med detaljer om hvordan Mexico skal betale for muren, men han har i flere tilfeller omtalt at muren kan bygges med midler hentet ved å redusere USAs handelsunderskudd med nabolandet.
DN170126 - Altså handler en grønn økonomi i Norge ikke bare om å redusere negativ klimapåvirkning, men også om å redusere risiko og skape nye arbeidsplasser.
DN170126 - Altså handler en grønn økonomi i Norge ikke bare om å redusere negativ klimapåvirkning, men også om å redusere risiko og skape nye arbeidsplasser.
DN170126 Han har også møtt landets statsminister Narendra Modi som forsøkt å overbevise Apple om å produsere lokalt i India for å ta markedsandeler og redusere prisen.
DB170126 Det er tilnærminger regjeringen bidrar til, og som er langt mindre inngripende enn å redusere folks mobilitet.
BT170126 Kontrollert injisering vil redusere risikoen for overdosedødsfall.
BT170126 Ikke minst er det med på å redusere kriminell aktivite.
AP170126 Trumps uttalte planer om å redusere størrelsen på byråkratiet har også gjort mange nervøse.
AP170126 Trumps uttalte planer om å redusere størrelsen på byråkratiet har også gjort mange nervøse.
AP170126 Trump sa også at han skal redusere reguleringer med 75 prosent, blant annet når det gjelder miljø og klima.
AP170126 « Vi har nå en siste mulighet til å redusere eller til og med eliminere de menneskelige truslene mot primatene og deres habitat.
AP170126 Hun skryter likevel av Norges innsats, som har vært en av drivkreftene i regnskogprosjektet og har satt av betydelige midler for å redusere avskogning for tropisk skog.
AP170126 Etter at EU i samarbeid med Tyrkia lyktes med å redusere strømmen av flyktninger til Hellas, er det nå ruten fra Libya til Italia som står for tur.
AP170126 EU vil opprette « sikre leirer » i Afrika for å redusere antallet flyktninger og migranter som kommer til Europa.
AP170126 EU har marinefartøyer i Middelhavet og er i ferd med å trene opp den libyske kystvakten for å redusere antallet som benytter seg av menneskesmuglere for å komme seg til Europa.
AP170126 - Dette er byens andre fossilfrie byggeplass, etter Lambertseter flerbrukshall, og det er viktig å redusere trailertransporten mest mulig og derfor gjenbruke mest mulig av materialene, sier byrådslederen.
DN170125 Det vi vet fungerer er å redusere skatten til norske bedrifter.
DN170125 - Vi mener vi kan redusere reguleringene med 75 prosent, kanskje mer, sa Trump under møtet med næringslivet mandag,.
DN170125 Snømangel har tvunget arrangøren til å redusere kommende helgs Marcialonga-trasé.
DB170125 - Å redusere vold i hjemmet fra en kriminell til en administrativ forseelse med svakere reaksjoner for gjerningspersoner, vil være et tydelig tegn på tilbakegang i den russiske føderasjonen, skriver Jagland i en uttalelse.
DB170125 - Det er allerede så mye elg at den utgjør en trussel mot biologisk mangfold, så ulven gjør faktisk en nytte med å redusere elgtrykket noen plasser.
DB170125 Det åpner muligheten for å redusere det totale skattetrykket og sette folk i stand til å betale selv der de ønsker å være medlem, sier han.
DB170125 Det stemmer overens med målinger som viser en økende andel som ønsker å redusere kjøttinntaket, da særlig storfe.
DB170125 DNB sier til Aftenposten at å fjerne de større sedlene vil redusere risikoen for ran og svart betaling, men at samfunnets kostnad forbundet med håndtering av kontanter fortsatt vil være ganske.
DB170125 Bankenes næringsorganisasjon Finans Norge mener kontanter kan fjernes uten store de store problemene for samfunnet, og at det samtidig vil redusere problemer med svart økonomi og kriminell aktivitet.
AP170125 Det er spesielt tre handlinger som fremheves som drivere for børsene : ¶ hans løfter om å senke selskapsskatten og memorandum om å redusere reguleringer for industri, ¶ hans presidentordre om å igangsette investeringer i « høyt prioritert infrastruktur », ¶ og hans memorandum om å restarte byggingen av rørledningene KeystoneXL og Dakota Access.
AP170125 Hensikten var å redusere trafikkbelastningen med 40 prosent og dermed bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.
AP170125 Høie sier det er viktig at folkehelsearbeidet fortsetter å ha fokus på blant annet å redusere salt, sukker og fett i maten.
AP170125 Bare to prosent av pasientene klarer å følge rådene for å redusere alle de kjente risikofaktorene ved hjerte-/karsykdom.
SA170124 Det er gjerne de store løsningene som diskuteres når politikere vil redusere farlige utslipp fra bilparken.
DN170124 Hvis Trump fortsetter med å beskytte hjemmemarkedet, vil det redusere norsk eksport, bidra til lavere omsetning og true norske arbeidsplasser, sier Thommessen.
DN170124 Schieldrop ser imidlertid ikke for seg at Trump kommer til å øke subsidiene til oljeindustrien, ettersom han i utgangspunktet ønsker å redusere myndighetenes inngripen i økonomien.
DN170124 Det er et ekstremt uregulert område, så det skal egentlig mye til å redusere dette enda mer, sier han.
DN170124 Vi ønsker å redusere de 80 prosentene og frigjøre tid, sier Kroghrud.
DB170124 En hører gjerne fra folk på venstresida at frihandel nok kan være bra for å redusere prisene på importerte varer, men at det samtidig reduserer lønninger og rettighetene til arbeiderne.
DB170124 - Flere studier viser at elektrisk tannbørste ser ut til å være mer effektiv med hensyn til fjerning av plakk og redusere tannkjøttsbetennelse, uttalte tannlege Erik Svendsrud til KK.no i april i fjor.
BT170124 I tillegg beordret han føderal ansettelsesstopp for å redusere lønnsutgiftene, men med unntak for militært personell.
BT170124 I tillegg beordret han føderal ansettelsesstopp for å redusere lønnsutgiftene, men med unntak for militært personell.
BT170124 måned og å redusere rabatten.
BT170124 måned og å redusere rabatten.
BT170124 De nye reglene kan redusere pensjonskassenes evne til å tilføre slik kapital til norske bedrifter i fremtiden.
AP170124 Lekkede dokumenter fra Det hvite hus viser at Trump-administrasjonen allerede har begynt å utarbeide presidentordre som vil redusere USAs bidrag til FN i betydelig grad.
AP170124 - Disse forsøkene på å redusere entusiasmen for innsettelsen er skammelig og feilaktig, sa han.
AP170124 Trump sa også at han skal redusere reguleringer med 75 prosent, blant annet når det gjelder miljø og klima.
AP170124 måned og å redusere rabatten.
AP170124 Den viktigste enkeltfaktoren for å redusere mobbingen, er tydelige voksenpersoner som aktivt griper inn nå de ser mobbing og som arbeider systematisk og langsiktig for å nå resultater, mener regjeringen.
SA170123 Han lovet også å redusere offentlige reguleringer med 75 prosent eller mer.
DN170123 I et møte med næringslivsledere mandag sa president Trump at han vil kutte skattene " massivt " for både middelklassen og næringslivet - i tillegg vil han redusere reguleringer med 75 prosent.
DN170123 Kina har store forurensningsproblemer, og skal redusere energiforbruket fremover.
DN170123 Indias statsminister Narendra Modi har blant annet nå bestemt at landet skal redusere importen av olje og gass med ti prosent innen år 2022.
DN170123 Ystmark bekrefter igjen at Marine Harvest alene må ta ansvar og redusere produksjonen mens de selv mener medlemmene bør vokse til tross for konsekvensene, sier han.
DN170123 Og de kan når som helst redusere biomassen om de skulle mene det er fornuftig.
DN170123 Dette viser Opecs vilje til å redusere det globale tilbudsoverskuddet på olje, skriver Bloomberg News.
DN170123 Mistanke om laksevirus på to av Bakkafrosts merder på Færøyene kan redusere slaktevolumet for 2017 med 600 tonn laks.
DN170123 Det er en viktig mekanisme for å redusere de negative følgene av ugyldige oppsigelser, sier forfatteren.
DB170123 For å redusere Norges dominans, ble verdenscupkvotene redusert før denne sesongen.
DB170123 Målet er ifølge NTB å redusere lønnsutgifter og begrense størrelsen på antall føderalt ansatte.
DB170123 - Egentlig prøver vi å redusere hvor mye vi handler så mye som mulig.
BT170123 Han lovet også å redusere offentlige reguleringer med 75 prosent eller mer.
BT170123 Hvis vi fjerner dem, vil vi redusere den svarte økonomien, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
BT170123 Fjerne bare 500- og 1000-lappene for blant annet å redusere kriminaliteten ?
BT170123 Der foreslår han å fase ut store sedler for å redusere økonomisk kriminalitet.
BT170123 Han lovet også å redusere offentlige reguleringer med 75 prosent eller mer.
AP170123 Han lovet også å redusere offentlige reguleringer med 75 prosent eller mer.
AP170123 Hvis vi fjerner dem, vil vi redusere den svarte økonomien, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
AP170123 Fjerne bare 500- og 1000-lappene for blant annet å redusere kriminaliteten ?
AP170123 Der foreslår han å fase ut store sedler for å redusere økonomisk kriminalitet.
SA170122 Når jeg leser Arbeiderpartiets velkjente kritikk, stiller jeg meg selv spørsmålet om hva som er deres alternative løsninger for å redusere helsekøene ?
SA170122 DEBATT : Mens Arbeiderpartiet går på autopilot og tilbyr gamle løsninger, jobber regjeringen for å redusere ventetidene og sikre at pasienter får rask og god behandling.
DN170122 Hvis man kunne etablere en egen konto som vil redusere behovet for pensjonskapitalbevis til et minimum, ville det vært en stor fordel, sa Odnes.
DB170122 Nekter å redusere gebyrene ¶
DB170122 - Det er selvsagt ikke greit at kommunen nekter å redusere gebyrene.
BT170122 Ifølge klimaforlikene på Stortinget fra 2008 og 2012 skulle Norge innen 2020 redusere sine årlige klimagassutslipp med 30 prosent, målt i forhold til 1990-utslippene.
SA170121 Men med Gjerdalen i tet i sammendraget og Nygaards solide ledelse, kan bli « tvunget » til å gå for spurter underveis, som vil redusere vinnersjansene.
DB170121 Det i seg selv er en interessant historie nå som diskusjonen går rundt hvert eneste barne - og juniorrenn om viktigheten av å redusere jaget på antall ski og rådyr, høyfluorisert supersmøring.
DB170121 Lite-øl har gjennomgående mindre alkohol, 4,2 - 4,3 %, noe som bidrar til å redusere kaloriinnholdet.
DB170121 Denne svekkelse av lekmannsprinsippet vil alene redusere domstolens autoritet.
AP170121 Men med Gjerdalen i tet i sammendraget og Nygaards solide ledelse, kan bli « tvunget » til å gå for spurter underveis, som vil redusere vinnersjansene.
SA170120 Å redusere antall skoler, vil etter vår oppfatning heller bidra til å forsterke enn å snu en slik negativ trend.
DN170120 Presidentens plan vil senke skattesatsen for amerikanere i alle skatteklasser, forenkle skattelovgivningen og redusere selskapsskatten, mener Trump-teamet.
DN170120 Og så tror jeg også dette vil bidra til å redusere omfanget av svarte rengjøringstjenester, sier han.
DN170120 Og så tror jeg også dette vil bidra til å redusere omfanget av svarte rengjøringstjenester, sier han.
DN170120 Grunnene til at amerikanske aksjeindekser har steget såpass mye etter at Trump vant valget er gjerne knyttet til hans ønske om å redusere selskapsskatten, stimulere økonomien med økt pengebruk og fjerne reguleringer i flere bransjer. | - En av de mest alvorlige hendelsene i Statoil ¶
DB170120 Stina Nilsson, som står over helgas renn i Ulricehamn, bruker nettopp Bjørgen som eksempel for å redusere sitt eget favorittstempel.
AP170120 Unge lovende sesong 1 : ny norsk ungdomsserie med stort potensial ¶ | 6 dommere : Vi vil advare mot å redusere antall fagdommere fra tre til to ¶
AP170120 | 6 dommere : Vi vil advare mot å redusere antall fagdommere fra tre til to ¶
SA170119 | Norge gjør allerede mye for å redusere klimautslippene ¶
SA170119 Norge gjør allerede mye for å redusere klimautslippene.
DN170119 - Desember-tallene skyldes noen få kunder med store beløp, som pensjonsfond, som ønsker å redusere vekstmarkedseksponeringen, sier Pål Bergskaug, direktør for formuesforvaltning i Skagenfondene om tallene.
DN170119 Sammen med handelspress fra den nye presidentadministrasjonen i USA kan dette bidra til å redusere den kinesiske produksjonen med så mye som 2,5 millioner tonn, noe som vil gi underdekning i markedet - og kan sende aluminiumsprisene så høyt som til 2000 dollar tonnet, ifølge Goldman.
DN170119 Goldman viser til at det allerede er kuttet aluminiumskapasitet i tre kinesiske provinser, og at det kan komme nye reformer i industrien i Kina som gjør at landet må redusere eksporten.
DN170119 - Jeg tror nok at det amerikanske systemet vil redusere skadevirkningene, sier Hellestveit.
DN170119 Ifølge eksperter er den eneste løsningen på problemet å redusere bruken av fossile brensler som fører til enorme utslipp av CO2.
DB170119 På sin siste hele dag vedtok i dag president Barack Obama å redusere straffene til 330 narkotikaforbrytere.
DB170119 ( Dagbladet ) : På sin siste hele dag som president har Barack Obama i dag bestemt å redusere straffene til 330 fanger som er dømt for narkotikaforbrytelser, melder nyhetsbyrået Associated Press ( AP ).
AP170119 President Barack Obama har blitt kritisert av kongressmedlemmer og andre for avgjørelsen om å redusere straffen, som opprinnelig var på 35 år, til sju år.
SA170118 Ifølge eksperter er den eneste løsningen på problemet å redusere bruken av nettopp fossile brensler, samtidig som satsingen på fornybar energi må økes.
SA170118 Derfor vil De Grønne foreslå å redusere antall barn i stor avdeling fra 18 til 17 barn, med støtte fra Utdanningsforbundet.
SA170118 - Jeg har rett og slett lyst til å redusere søppelmengden bitte litt.
DB170118 - Disse pengene vil gjøre en stor forskjell i å redusere konsekvensene av en framtidig epedemi.
DB170118 Organisasjonen jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.
BT170118 Å snakke om « i mange tiår framover » i en tid hvor verdens land har forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp snarest, er meningsløst.
BT170118 MENINGSLØST : Å snakke om « i mange tiår framover » - slik Terje Søviknes gjør - i en tid hvor verdens land har forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp snarest, er meningsløst, skriver Bjørghild des Bouvrie.
BT170118 Å snakke om « i mange tiår framover » i en tid hvor verdens land har forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp snarest, er meningsløst.
BT170118 MENINGSLØST : Å snakke om « i mange tiår framover » - slik Terje Søviknes gjør - i en tid hvor verdens land har forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp snarest, er meningsløst, skriver Bjørghild des Bouvrie.
AP170118 - Tiden du har til å komme opp med noe for å redusere spredningen av dødelige infeksjonssykdommer, er ganske kort.
AP170118 - Jeg har rett og slett lyst til å redusere søppelmengden bitte litt.
SA170117 Dessverre ser det ut til at styringspartiene med Søviknes i spissen vil kjempe om vestlandsvelgerne ved å love mer oljeavhengighet og å redusere omstillingsdebatten til en forsiktig diskusjon om kostnadsreduksjon og omskolering, samt en fortsatt monoman krangel om formueskatten.
SA170117 Den gode nyheten er at vi har nær sagt alle forutsetningene som skal til for å vise hvordan et oljeland kan redusere oljeavhengigheten.
DN170117 Et 30-tall offentlige organer, arbeidergiver- og arbeidstagerorganisasjoner samt flere advokatfirma har kommet med høringsuttalelser til rapporten fra Aksjelovutvalget der ett av forslagene er å redusere kravet til minimum aksjekapital i aksjeselskaper fra dagens 30.000 kroner til kun én krone.
DN170117 Partnerskapene er naturlig nok opptatt av å redusere kostnader og prioriterer strengt, sier pressekontakt Morten Eek i Statoil.
DB170117 - På generelt grunnlag kan jeg si at jeg er for nyvinninger som kan redusere usportslige opptredener, sier Edvartsen til Dagbladet.
DB170117 - På generelt grunnlag kan jeg si at jeg er for nyvinninger som kan redusere usportslige opptredener, sier Edvartsen til Dagbladet.
DB170117 På enkelte dager i vinterhalvåret blir forurensningen fra eksos i Oslo så høy at barn med luftveislidelser ( astma, bronkitt ) og voksne med alvorlige hjerte-, kar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.
DB170117 Formålet med dieselforbudet er å bedre luftkvaliteten og dermed også redusere helsebelastningen.
DB170117 Det er beregnet at tiltaket vil redusere antall mennesker som blir rammet av luftforurensning med 70 prosent.
DB170117 En endring må være i tråd i med formålet om å forvalte en større bestand, det er slett ingen åpning for å endre loven for å redusere ulvebestanden ned til det veldig lave bestandsmålet som partiene bak ulveforliket har satt, sier nesteleder Ola Evestuen ( Venstre ) til Dagbladet etter Helgesens redegjøring.
DB170117 Melk inneholder jo veldig mange bra næringsstoffer, og det er mye forskning som tyder på at meieriprodukter ikke er skadelig for vekt og helse, snarere tvert imot, sier Borchsenius og von Krogh, og viser til at melk ifølge forskning også kan redusere risikoen for utvikling av ulike kreftformer.
DB170117 Nå bør det snart gå opp for Byrådet at de beste løsninger for å redusere Oslo-trafikken i hovedsak ligger utenfor Oslos grenser.
DB170117 Hva har Byrådet gjort for å redusere forurensningen ved Oslo havn og innføring av landstrøm ?
DB170117 Det er selvsagt prisverdig at Byrådet forsøker å redusere luftforurensningen i Oslo, men det ser ut til tenkningen er gjort i en bitte liten grønn boble.
AP170117 Hun synes det er flott at det kommer tiltak for å redusere forurensingen, men hun synes ikke tiltakene er tilstrekkelig planlagt.
SA170116 - I utgangspunktet var det snakk om 50 overtallige, men i dialog med ledelsen har klubben klart å redusere tallet til godt i underkant av 50, sier Helland til avisa.
DB170116 Det reduserer ikke så mye av svevestøvet, men det er et tiltak for å redusere NO2-konsentrasjonen i byen.
DB170116 Samtidig viser beregninger utført av Norsk Institutt for luftforskning at tiltak mot diesel personbil ikke vil redusere svevestøvet og at det i beste fall vil redusere N02-utslippene med 10 prosent.
DB170116 Samtidig viser beregninger utført av Norsk Institutt for luftforskning at tiltak mot diesel personbil ikke vil redusere svevestøvet og at det i beste fall vil redusere N02-utslippene med 10 prosent.
DB170116 - I utgangspunktet var det snakk om 50 overtallige, men i dialog med ledelsen har klubben klart å redusere tallet til godt i underkant av 50, sier Helland til avisa.
DB170116 I 2007 ble jeg oppfordret av Statsminister Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet i regjering til å kjøpe dieselbil for å redusere utslipp av CO2.
DB170116 Konklusjonen var at det er tvingende nødvendig med grunnleggende endringer, både for å ivareta de som bruker og misbruker rusmidler, for å redusere rusbruk blant unge og for å knekke det illegale markedet.
DB170116 Kan det bidra til å redusere skadevirkninger ?
DB170116 Kan det redusere risikoer ?
AP170116 - Det er nødvendig å prøve ut tiltak for å redusere dårlig luftkvalitet. det blir spennende å se hvordan dieselforbudet påvirker målingene, sier Kvithyld, som er klar over at barnehagen hun jobber i har en svært utsatt beliggenhet.
AP170116 Widerøe kjemper hardt for å redusere sine kostnader, og selskapet har derfor vært avhengig av en ny avtale med bl.a. sine flyvende mannskaper for å kunne foreta denne store investeringen.
AP170116 Widerøe kjemper hardt for å redusere sine kostnader, og selskapet har derfor vært avhengig av en ny avtale med bl.a. sine flyvende mannskaper for å kunne foreta denne store investeringen.
AP170116 - Det er nødvendig å prøve ut tiltak for å redusere dårlig luftkvalitet. det blir spennende å se hvordan dieselforbudet påvirker målingene, sier Kvithyld, som er klar over at barnehagen hun jobber i har en svært utsatt beliggenhet.
AP170116 Klarer vi å redusere mengden av denne type feil, kan vi få færre bekymringer i hverdagen og mindre frynsete selvbilde, sier Brorson, som skrev en populærvitenskapelig bok om temaet for fem år siden.
SA170115 Men det inneholder tiltak for at det offentlige skal gå foran og redusere kjøttforbruket sitt, ifølge utvalgslederen. | 12 personer bortvist av politiet i natt ¶ 12 personer, 10 menn og to kvinner ; ble natt til søndag bortvist som følge av ordensforstyrrelser, melder politiet. Én person ble bortvist fra Bryne og to i Sandnes.
SA170115 Andre tiltak i utkastet er å redusere kjøttforbruket og begrense reklamen for kjøtt.
SA170115 - Med god informasjon og merking skal folk kunne være sikre på at de kjøper et miljøvennlig produkt, sier hun, og avviser at partiet vil redusere valgmulighetene.
SA170115 Dette er en debatt om kampen mot klimaendringene og settet av virkemidler vi skal sette inn for at Norge skal redusere sine lokale utslipp raskest mulig.
DN170115 De kan hindre deg å utføre jobben din og redusere den nødvendige oppmerksomheten for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en sikker måte, sier professoren. ​ ¶
DN170115 ¶ Hedvig Moe Øren, førstestatsadvokat og assisterende sjef ved Økokrim, advarer mot planene om å redusere kravet til aksjekapital ved stiftelse av nye aksjeselskaper til én krone.
DN170115 ¶ Hedvig Moe Øren, førstestatsadvokat og assisterende sjef ved Økokrim, advarer mot planene om å redusere kravet til aksjekapital ved stiftelse av nye aksjeselskaper til én krone.
DN170115 De kan hindre deg å utføre jobben din og redusere den nødvendige oppmerksomheten for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en sikker måte, sier professoren. ​ ¶
DB170115 - Vi bruker nye taktikker og strategier og har klart å redusere tapene i den andre fasen, sier Yahya Rasoul, talsmann for den irakiske hæren til The Washington Post.
BT170115 Men det står også dette : « Nye samferdselsprosjekter skal ha som mål å redusere den samlede biltrafikken i Bergen. (...
AP170115 En viktig årsak er at Russland i 2013 - 2014 innførte flere tiltak for å redusere antall røykere.
AP170115 - Disse tiltakene er i samsvar med de målene som Russland og mange andre land har satt for å redusere andelen av befolkningen som røyker, fremholder Viktor Zykov fra Det russiske folkehelseinstituttet.
AP170115 Bevilgningene på 2,5 billioner Yuan - over 3000 milliarder kroner - vitner om at Kina mener alvor med sine løfter om å redusere sine utslipp.
AP170115 Når forurensningsnivået er høyt er helserådet at barn med astma eller bronkitt og voksne med alvorlige hjertekar - eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.
AP170115 Når forurensningsnivået er høyt er helserådet at barn med astma eller bronkitt og voksne med alvorlige hjertekar - eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.
AP170115 Kan redusere svarte penger ¶
AP170115 Partiet vil også jobbe for kortere arbeidsdag ved å redusere antall timer i en vanlig « heldagsjobb ».
DB170114 « Hva om vi hadde startet med å nedlegge direktorater og redusere stillingene i departementene til beste for lokal tilstedeværelse i stedet. » - Kutt på toppen.
DB170114 Hva om vi hadde startet med å nedlegge direktorater og redusere stillingene i departementene til beste for lokal tilstedeværelse i stedet. » - Det er morsomt å se at det er ganske mange politifolk som deler og sier seg enig i innlegget mitt.
DB170114 desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016-2017 fra 47 til 15 ulver.
FV170113 OSLO : Politidirektoratet støtter politimester Kirsten Lindebergs tilrådning om å redusere antall lensmanns- og politistasjonsdistrikter fra 25 til 11, samt redusere antall lensmannskontorer og politistasjoner fra 27 til 15.
FV170113 OSLO : Politidirektoratet støtter politimester Kirsten Lindebergs tilrådning om å redusere antall lensmanns- og politistasjonsdistrikter fra 25 til 11, samt redusere antall lensmannskontorer og politistasjoner fra 27 til 15.
DB170113 Det ville vært veldig bra hvis man også kunne dra nytte av det for å redusere tap på sau, men er det ikke mobilnett får man ikke gort så mye med det.
DB170113 - Burde ikke sauebøndene i de hardest rammede områdene kunne dra nytte av denne radiomerkinga til å redusere sauetapene sine ?
DB170113 Det ville vært veldig bra hvis man også kunne dra nytte av det for å redusere tap på sau, men er det ikke mobilnett får man ikke gort så mye med det.
DB170113 - Burde ikke sauebøndene i de hardest rammede områdene kunne dra nytte av denne radiomerkinga til å redusere sauetapene sine ?
BT170113 Dermed må det kuttes kostnader for å holde lønnsomheten, og om mulig redusere prisene for å kapre flere kunder.
BT170113 Dermed må det kuttes kostnader for å holde lønnsomheten, og om mulig redusere prisene for å kapre flere kunder.
BT170113 Vi vil vurdere mulighetene for en tilsvarende adgang til å ta hensyn til sosiale og økonomiske forhold i norsk rett, inkludert viktige hensyn som å redusere konfliktnivå og minske menneskers uro.
BT170113 Ap startet reduksjonen av bedriftsbeskatningen i 2013 og har siden foreslått å redusere selskapsskattesatsen til 23 prosent, stikk motsatt av hva Frølich hevder.
AP170113 desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016 - 2017 fra 47 til 15 ulver.
AP170113 desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016 - 2017 fra 47 til 15 ulver.
AP170113 Hvis mors alder er høy, kan imidlertid eggdonasjon fra en ung, frisk kvinne redusere risikoen for en del sykdommer hos fosteret hvor sykdomsrisikoen øker med eggcellenes alder. 19.
SA170112 Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DN170112 Et 30-tall offentlige organer, arbeidergiver- og arbeidstagerorganisasjoner samt flere advokatfirma har kommet med høringsuttalelser til rapporten fra Aksjelovutvalget der ett av forslagene er å redusere kravet til minimum aksjekapital i aksjeselskaper fra dagens 30.000 kroner til kun én krone.
DN170112 DN har tidligere skrevet at både NHO og LO advarer mot å redusere aksjekapitalkravet mens hovedorganisasjonen Virke synes det er en god idé.
DN170112 - Vi har i dag informert våre ansatte om behovet for å redusere arbeidskapasiteten ved enkelte lokasjoner.
DB170112 - Man bør benytte det sterke markedet de neste månedene til å redusere risikoen og ta penger av bordet.
BT170112 Men det overordnede målet bør likevel ikke være mindre rus, men å redusere de totale skadevirkningene.
BT170112 Men, så lenge det er mulig å redusere denne risikoen, er det umoralsk å ikke gjøre det.
BT170112 Bruk av fysiske hindringer vil kunne bidra til å redusere muligheten for at fotgjengere blir påkjørt av Bybanen.
AP170112 Der legger han frem en plan for å redusere mengden av kontanter betraktelig i verdens rike land.
AP170112 Der legger han frem en plan for å redusere mengden av kontanter betraktelig i verdens rike land.
AP170112 desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016 - 2017 fra 47 til 15 ulver.
SA170111 Dette vil kunne få et så stort omfang at det vil monne når det gjelder å redusere klimabelastningene, mener Boro.
DN170111 I tillegg ville regjeringen ha fullmakt til å redusere statens eierskap ned mot 34 prosent i Kongsberg og Telenor.
DN170111 - Regjeringspartiene sier det er et mål å redusere det statlige eierskapet, og at eierskapet skal begrunnes særskilt, framholder Tajik.
DN170111 Ikke bare kan de redusere kostnadene gjennom teknologi og innovasjon, men de har en mulighet til å bli markedsleder.
DN170111 I tillegg ville regjeringen ha fullmakt til å redusere statens eierskap ned mot 34 prosent i Kongsberg og Telenor.
DN170111 - Regjeringspartiene sier det er et mål å redusere det statlige eierskapet, og at eierskapet skal begrunnes særskilt, framholder Tajik.
DB170111 Mange rom vil også medvirke til å redusere strålinga fra radioaktivt nedfall, og i noen grad direkte stråling under kjernefysiske sprengninger.
DB170111 Ifølge Sivilforsvaret, kan det generelt sies at de fleste vil redusere skadevirkningene fra konvensjonelle våpen, som skader fra trykkbølger og splinter.
DB170111 desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016-2017 fra 47 til 15 ulver.
DB170111 Dette var grepene vi gjorde for å redusere kaloriene i burgeren : ¶
DB170111 Samtidig bidrar det til å redusere ventelista for nyre fra avdød giver.
AP170111 Det blir utfordrende med norsk vinter, hvor kulden vil redusere ytelsen til batteriet.
AP170111 Dette vil kunne få et så stort omfang at det vil monne når det gjelder å redusere klimabelastningene, mener Boro.
SA170110 - Vår studie tyder på at det å redusere stillesitting ikke beskytter mot depresjon, men å sørge for at barn er fysisk aktive reduserer depresjonssymptomene, sier Zahl.
SA170110 - Vår studie tyder på at det å redusere stillesitting ikke beskytter mot depresjon, men å sørge for at barn er fysisk aktive reduserer depresjonssymptomene, sier Zahl.
DN170110 - Å redusere kravet til kun én krone vil gjøre aksjeselskaper enda mer tilgjengelige for useriøse aktører, sier konstituert avdelingsdirektør Halvor E.
DN170110 Russland har forpliktet seg til å redusere oljeproduksjonen, men tar nå kraftigere i enn de har avtalt med Opec.
DB170110 Stortinget kommer nå med noen konkrete forslag til hvordan vi kan redusere matsvinn.
DB170110 Samtidig fremmer de forslag om at regjeringen skal legge til rette for ny teknologi og emballasje som kan bidra til å redusere matsvinn.
DB170110 Samtidig er det forbrukeren som må legge ned den største innsatsen for å redusere matsvinn.
DB170110 Et alternativ for å sikre oss kunne vært å redusere oppgitt rekkevidde, for på den måten å kunne økt prosenttallet i garantivilkårene.
DB170110 ( NRK-artikkelen siterer også eksperten på at « det er ved slukking at lysene forurenser mest », men sier ingenting om hvordan man kan redusere dette. ) ¶
DB170110 Alle aktører, produsenter og konsumenter har ansvar for å redusere sine utslipp for å bidra til redusert global oppvarming.
BT170110 - Vår studie tyder på at det å redusere stillesitting ikke beskytter mot depresjon, men å sørge for at barn er fysisk aktive reduserer depresjonssymptomene, sier Zahl.
AP170110 Boligpriser og bygging trekker i begge retninger og kan både redusere og øke behovet for innpendling.
AP170110 Vil Aps forslag nå om delvis vern redusere LoVeSe som stridstema på rødgrønn side ?
AP170110 Vil Aps forslag nå om delvis vern redusere LoVeSe som stridstema på rødgrønn side ?
AP170110 Vil Aps forslag nå om delvis vern redusere LoVeSe som stridstema på rødgrønn side ?
AP170110 Det handler ikke bare om å redusere skade eller prestere bedre.
AP170110 Det handler ikke bare om å redusere skade eller prestere bedre.
AP170110 - Vår studie tyder på at det å redusere stillesitting ikke beskytter mot depresjon, men å sørge for at barn er fysisk aktive reduserer depresjonssymptomene, sier Zahl.
AP170110 - Vår studie tyder på at det å redusere stillesitting ikke beskytter mot depresjon, men å sørge for at barn er fysisk aktive reduserer depresjonssymptomene, sier Zahl.
VG170109 Bredrup sier til NTB at han frykter betydelige kutt og oppsigelser etter at Rema har signalisert at de vil satse på lokale ølsorter og dermed vil redusere butikkplassen for Mack og andre øl som Hansa, Aass, Borg og CB.
FV170109 Samtidig med forberedelsene til neste møte må Mack jobbe med planer for å redusere kostnader og samtidig hente inntekter fra andre aktører enn Rema, ifølge Bredrup.
FV170109 Rema har varslet at kjeden vil redusere antallet nasjonale ølsorter fra 49 til 43 for å gi plass til regionale og lokale ølsorter.
FV170109 Bredrup frykter betydelige kutt og oppsigelser etter at Rema har signalisert at de vil satse på lokale ølsorter og dermed vil redusere butikkplassen for Mack og andre øl som Hansa, Aass, Borg og CB.
DN170109 | En av fire nordmenn planlegger å spise mindre kjøtt ¶ 25 prosent av befolkningen planlegger å redusere forbruket av rødt kjøtt i løpet av 2017, ifølge en ny undersøkelse.
DN170109 Den viser at 72 prosent av befolkningen ikke har noen planer om å redusere kjøttforbruket, mens 3 prosent svarer « vet ikke ».
DB170109 Svaret ble å redusere antall nasjonale merkevarer, men åpne noe mer for lokale produsenter.
AP170109 Dette er generelt tolket som en evolusjonær tilpasning for å redusere belastningen av at fugler, insekter eller andre dyr spiser opp mer eller mindre alle frøene hvert år.
AP170109 Dette er generelt tolket som en evolusjonær tilpasning for å redusere belastningen av at fugler, insekter eller andre dyr spiser opp mer eller mindre alle frøene hvert år.
AP170109 Rema har tidligere varslet at kjeden vil redusere antallet nasjonale ølsorter fra 49 til 43 for å gi plass til regionale og lokale ølsorter.
AP170109 Rema har tidligere varslet at kjeden vil redusere antallet nasjonale ølsorter fra 49 til 43 for å gi plass til regionale og lokale ølsorter.
SA170108 Og kun gjennom en slik anerkjennelse av vanskene kan man få til et likeverdig samarbeid hvor de selv hjelper oss å forstå hva de trenger for å øke tryggheten og redusere sjansen for at alarmen går.... så forstår man også det antiterapeutiske og retraumatiserende i å bli sendt til en institusjon 130 mil hjemmefra.
DN170108 - Stortinget ønsker å redusere belastningen for folk som bor i de mest ulvetette områdene.
DN170108 Advokatfirmaet ClientEarth oppfordret London-ordfører Sadiq Khan til å holde løftene sine om å redusere luftforurensingen i storbyen.
DB170108 - Regjeringen arbeider systematisk for å forebygge dataangrep og redusere sårbarheten på det digitale området.
BT170108 Vi har brukt tiden etter det på å begynne å se på tiltak for å redusere kostnadene, sier Mack-direktør Harald Bredrup til NTB.
BT170108 Nå vil to gründere i Bergen gjøre butikk på å redusere matsvinn og emballasjesøppel.
BT170108 DE SOM VIL : - I første omgang ønsker vi å tiltrekke oss de gode menneskene som virkelig ønsker å sette handling bak tanken om å redusere avfall og bidra til at mindre mat kastes, sier Anita Bui ( til venstre ) og Hilde Øvreeide som i mai neste år starter en kolonialforretning som skal bidra til mindre matkasting og mindre emballasjeavfall.
BT170108 Vi har brukt tiden etter det på å begynne å se på tiltak for å redusere kostnadene, sier Mack-direktør Harald Bredrup til NTB.
BT170108 Trolig vil askeskuddsyken redusere den genetiske variasjonen ytterligere, noe som gjør asken enda mer sårbare for fremtidige utfordringer.
AP170108 Vi har brukt tiden etter det på å begynne å se på tiltak for å redusere kostnadene, sier Mack-direktør Harald Bredrup til NTB.
DB170107 Over tid er håpet at behandlingen vil redusere hevelsen til en størrelse som gjør det mulig for kirurger å operere den.
DB170107 Proteksjonisme vil gi flere jobber, men samtidig har han lovet å innføre tiltak som vil senke lønningene og dermed redusere usanernes kjøpekraft, slik at landet synker ned i barbari, sjølvberging og Mad Max-aktige tilstander.
DB170107 Dersom USA trekker seg fra Parisavtalen, blir det vanskeligere for verden å redusere utslippene av klimagasser nok til å hindre at havet stiger med fra en til fire meter i løpet av inneværende århundre.
DB170107 Bedre ånde : Hvis du spiste mye løk eller hvitløk, skal du kunne bruke bakepulver til å redusere den sterke ånden din.
SA170106 Overstiger radonnivået 100 Bq/m³ skal det iverksettes tiltak for å redusere nivået.
SA170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer, vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
FV170106 Overstiger radonnivået 100 Bq/m³ skal det iverksettes tiltak for å redusere nivået.
FV170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer, vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
DN170106 « Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Direktoratet for byggkvalitet å kutte kvalitet i Teknisk forskrift for å redusere byggekostnader », skriver Moneta.
DN170106 TV 2 skal totalt redusere staben med 177 stillinger, og da sluttpakkevinduet ble åpnet gjensto opp mot 90 overtallige.
DN170106 TV 2 har derfor lykkes med å redusere staben ytterligere, men det gjenstår altså fremdeles 65 ansatte. ( ©NTB ) ¶
DB170106 DET skjedde til og med i det som så ut som en glimrende posisjon for en kapasitetsløper som Martin med mulighet til å redusere Ustiugovs forsprang.
DB170106 ¶ SYRIA : Russiske president Putin har begynt å redusere de væpnede styrkene i Syria.
DB170106 - I tråd med beslutningen tatt av vår øverstkommanderende, president Vladimir Putin, har det russiske forsvarsdepartementet begynt å redusere de væpnede styrkene som er stasjonert i Syria, heter det i en kunngjøring fra departementet.
BT170106 Ny E16 vil bli bygget som stamvei, og målet er blant annet å redusere ulykkesrisikoen fra dagens nivå til akseptabelt nivå.
BT170106 Overstiger radonnivået 100 Bq/m³ skal det iverksettes tiltak for å redusere nivået.
BT170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer, vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
AP170106 Russlands mål var å redusere folkets tillit til den amerikanske demokratiske prosessen, rakke ned på utenriksminister Clinton og å skade hennes potensielle presidentskap.
AP170106 Overstiger radonnivået 100 Bq/m³ skal det iverksettes tiltak for å redusere nivået.
AP170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer, vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
SA170105 I Danmark er det er det tillatt å redusere antall fostre til to, men under normale omstendigheter ikke til ett.
SA170105 Forholdene mellom disse faktorene kan påvirkes i gunstig retning ved bygging av sykkeltunnel hvor man kan redusere risikoen både for ulykker og overdoser av svevestøv.
SA170105 Utskifting av mettede fettsyrer med flerumettede fettsyrer vil redusere risiko for koronar hjertesykdom.i ¶
SA170105 Må du salte ekstra - tell hvor mange ganger du rister på saltbørsen og forsøk gradvis å redusere dette gjennom noen uker. i ¶
SA170105 For å redusere inntaket av mettede fettsyrer er det, ifølge Helsedirektoratet, viktig å minske inntaket av smør, samt å bytte fra fete til magre varianter av meieri- og kjøttvarer.
SA170105 De har laget en oversikt over hvordan du kan redusere i saltinntaket : ¶
FV170105 Utskifting av mettede fettsyrer med flerumettede fettsyrer vil redusere risiko for koronar hjertesykdom.
FV170105 Må du salte ekstra - tell hvor mange ganger du rister på saltbørsen og forsøk gradvis å redusere dette gjennom noen uker.
FV170105 For å redusere inntaket av mettede fettsyrer er det, ifølge Helsedirektoratet, viktig å minske inntaket av smør, samt å bytte fra fete til magre varianter av meieri- og kjøttvarer.
FV170105 De har laget en oversikt over hvordan du kan redusere i saltinntaket : ¶
DB170105 Målet med NHOs årskonferanse « Made in Norway » som ble arrangert torsdag, var ifølge NHO å « vise at det er mulig å redusere klimautslipp, samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser ».
DB170105 Målet med konferansen er ifølge NHO å « vise at det er mulig å redusere klimautslipp, samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser ».
DB170105 En Transit Custom plug-in hybrid vil lanseres i Europa i 2019 og den er utviklet for å bidra til å redusere driftskostnader og bedre drivstofføkonomien.
BT170105 I fjor gikk de ansatte med på å redusere lønnen med ti prosent for å trygge egne arbeidsplasser.
BT170105 Utskifting av mettede fettsyrer med flerumettede fettsyrer vil redusere risiko for koronar hjertesykdom.
BT170105 Må du salte ekstra - tell hvor mange ganger du rister på saltbørsen og forsøk gradvis å redusere dette gjennom noen uker.
BT170105 For å redusere inntaket av mettede fettsyrer er det, ifølge Helsedirektoratet, viktig å minske inntaket av smør, samt å bytte fra fete til magre varianter av meieri- og kjøttvarer.
BT170105 De har laget en oversikt over hvordan du kan redusere i saltinntaket : ¶
AP170105 Prinsen var ikke engang til stede på Opec-møtet i Wien, der medlemslandene diskuterte om de skulle redusere produksjonen for å få prisen opp.
AP170105 Det skal redusere befolkningens avhengighet av statlige overføringer, og inkluderer et kjempestort teknologi-fond, i samarbeid med japanske Softbank.
AP170105 vise at det er mulig å redusere klimautslipp og samtidig skape verdier og arbeidsplasser. drøfte ledelse og rammebetingelser som er nødvendige på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050.
AP170105 I Danmark er det er det tillatt å redusere antall fostre til to, men under normale omstendigheter ikke til ett.
AP170105 Utskifting av mettede fettsyrer med flerumettede fettsyrer vil redusere risiko for koronar hjertesykdom.
AP170105 Må du salte ekstra - tell hvor mange ganger du rister på saltbørsen og forsøk gradvis å redusere dette gjennom noen uker.
AP170105 For å redusere inntaket av mettede fettsyrer er det, ifølge Helsedirektoratet, viktig å minske inntaket av smør, samt å bytte fra fete til magre varianter av meieri- og kjøttvarer.
AP170105 De har laget en oversikt over hvordan du kan redusere i saltinntaket : ¶
DN170104 Peña sier Videgaray skal få ansvar for bilaterale forhandlinger som angår immigrasjon, sikkerhet og handel for å « fremme Mexicos interesser uten å redusere vår uavhengighet eller verdigheten til mexicanere ».
DN170104 - Et unikt sosialt eksperiment, som man håper skal forenkle byråkratiet, redusere fattigdommen og øke sysselsettingen, skriver New York Times om det finske eksperimentet.
DB170104 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser.
DB170104 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15.
DB170104 Og i motsetning til hva enkelte kritiske røster i utkanten av økonomifaget, som Rethinking Economics, kan få oss til å tro, begrenset aldri økonomifaget Atkinsons muligheter til å fremme radikale politiske ideer for å redusere ulikhet og fattigdom.
DB170104 Mens Piketty nøyde seg med å lansere et urealistisk og upresist forslag om en global formuesskatt som svar på ulikhetsproblemene, foreslår Atkinson i boka « Ulikhet » fra 2015, 15 helt konkrete og gjennomførbare forslag for å redusere ulikhet og fattigdom.
DB170104 For å finansiere tiltakene og samtidig redusere ulikhetene foreslår han en mer progressiv inntektsskatt, eiendomsskatt og arveskatt.
BT170104 Skatten på sekundærboliger må økes for å redusere prisveksten.
BT170104 Men så er det slik da at Norge har forpliktet seg til å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030.
BT170104 Men skal vi nå FNs bærekraftsmål om å redusere matavfallet med 50 prosent innen 2030, må vi alle gjøre en ekstra innsats.
BT170104 Skatten på sekundærboliger må økes for å redusere prisveksten.
AP170104 Hun mener fritaket åpner for økt import av den type varer som regjeringen ellers har et klart mål om å redusere forbruket av i Norge : ¶
AP170104 Hun mener fritaket åpner for økt import av den type varer som regjeringen ellers har et klart mål om å redusere forbruket av i Norge : ¶
AP170104 I Aftenposten mandag gikk NHO-sjefen Kristin Skogen Lund inn for å redusere antall mastergrader innenfor samfunnsfag og humanistiske fag.
AP170104 « Det vi derimot har klart å gjøre er å redusere skattene med 21 milliarder kroner, samtidig som fengselskøene praktisk talt er borte, helsekøene har gått ned og vi har tatt fatt på arbeidet med å redusere veivedlikeholdet.
AP170104 « Det vi derimot har klart å gjøre er å redusere skattene med 21 milliarder kroner, samtidig som fengselskøene praktisk talt er borte, helsekøene har gått ned og vi har tatt fatt på arbeidet med å redusere veivedlikeholdet.
AP170104 Forskerne bak den norske studien argumenterer for at økt kunnskap og kombinert bruk av medikamentene mifepristone og misoprostol - som brukes ved medikamentell abort - kan bidra til å redusere mødredødelighet.
DB170103 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i Justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser.
DB170103 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i Justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser.
DB170103 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15.
DB170103 Men det er mye å spare på å redusere forbruket. 3.
DB170103 Det bidrar blant annet til at det settes likhetstegn mellom Norges ansvar for å redusere klimautslipp, og at utslipp må kuttes i Norge.
BT170103 Selv om legemidlene er godkjent av myndighetene, er det ønskelig å redusere bruken av dem dersom effektive alternativer finnes.
AP170103 Trump kan ikke omgjøre benådningene, noe som gjør at presset mot Obama er stort for å redusere straffene til langt flere personer frem mot 20. januar.
AP170103 Antallet fanger i føderale fengsler har eksplodert de siste tiårene, og Obama har jobbet for å redusere antallet mennesker som sitter inne på grunn av ikkevoldelige handlinger.
AP170103 Trump hadde « drenér sumpen » som et valgkampmotto, og han snakket mye om å redusere kameraderiet og korrupsjonen i Washington.
AP170103 Et halvt døgn etter at de vedtok å redusere sin egen vaktbikkjes makt, måtte de i dag snu på hælen etter ramsalt kritikk.
AP170103 Trump kan ikke omgjøre benådningene, noe som gjør at presset mot Obama er stort for å redusere straffene til langt flere personer frem mot 20. januar.
AP170103 Antallet fanger i føderale fengsler har eksplodert de siste tiårene, og Obama har jobbet for å redusere antallet mennesker som sitter inne på grunn av ikkevoldelige handlinger.
FV170102 Det er også anbefalt for personer med alvorlige luftveisplager å redusere utendørsaktiviteter.
FV170102 Det er også anbefalt for personer med alvorlige luftveisplager å redusere utendørsaktiviteter.
DN170102 I fjor besluttet ledelsen å redusere veksten for å få en viss arbeidsro.
DN170102 I fjor besluttet ledelsen å redusere veksten for å få en viss arbeidsro.
DB170102 Johnson la søndag fram en plan for hvordan han vil redusere kriminaliteten i Chicago i 2017.
DB170102 Statsminister Erna Solberg sa da at bilpakka - med blant annet økte drivstoffavgifter - på kort sikt ville redusere utslippene med omlag 0,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
DB170102 Selskapet har en bonusordning som premierer flyselskap med trafikkvekst - i motsetning til Samferdselsdepartementets belønningsordning som premierer byer som greier å redusere biltrafikken.
DB170102 Ny teknologi kan redusere miljøkonsekvensene av flyging målt per kilometer.
DB170102 Det vil sannsynligvis redusere politikernes vilje til å begrense flytrafikken, og det vil også kunne slå beina under mulighetene for å etablere et effektivt og mer konkurransedyktig togtilbud mellom de større byene i Sør-Norge og mot Stockholm og København.
DB170102 Biodrivstoff anses som en mulig løsning for å redusere flytrafikkens klimagassutslipp.
AP170102 Barn med luftveislidelser som astma, og voksne med alvorlige hjerte, kar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.
AP170102 Vise at det er mulig å redusere klimautslipp og samtidig skape verdier og arbeidsplasser.
AP170102 Den viktigste målsettingen med ny folketrygd var å redusere statens brutto pensjonskostnader.
DB170101 Dronningen vil i første omgang redusere antallet organisasjoner hun er såkalt høy beskytter for, blant dem Wimbledon-turneringen i tennis og Rugby-unionen, opplyser Buckingham Palace.
AP161231 Og selv om det krever stadig større innsats å redusere antall ofre så har vi fremdeles litt å gå på, sier Vinje.
AP161231 For å kunne redusere antall alvorlige ulykker, jobber Vegvesenet med å få best mulig oversikt over hvordan og hvor disse ulykkene skjer.
AP161231 Dette alene vil redusere etterspørselen etter olje med en million fat om dagen.
AA161231 Ban er positiv både til resolusjonen og til de to landenes innsats for å redusere volden og redde sivile liv i Syria ved å etablere en våpenhvile, sier generalsekretærens talsmann.
AP161229 Samtidig er det vedtatt å redusere den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse med 30 øre pr. kilometer.
VG161227 Formål : Ikke bare redusere utslippene, men også fjerne gamle utslipp ¶
VG161227 Formål : Redusere solinnstrålingen, og dermed global oppvarming.
VG161227 Formål : Redusere innstrålingen på steder hvor det er mest ønskelig ¶
VG161227 Formål : Redusere CO₂-nivået i atmosfæren globalt ¶
VG161227 Fordeler : Kan dempe risikoklima, redusere sykloner og dempe global oppvarming ¶
VG161227 De peker på at såkalt solar geoengineering kan vise seg å være helt nødvendig - altså å redusere soloppvarmingen på en kunstig måte.
VG161227 Redusere høye cirrusskyer ¶
AP161224 Vil de virkelig redusere ulykkene til null ?
FV161216 Taxibransjen jobber derfor tett med politiet for å redusere den ulovlige virksomheten.
AP161212 For å kunne gi alle samme service og for å redusere forsinkelser, gjennomfører vi stikkprøver på flyplassen.
AP161207 « Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretagelsen av barn utsatt for vold og overgrep, etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse.
AP161118 Volkswagen skal redusere antall ansatte med inntil 30.000 de neste årene, bekrefter den tyske bilprodusenten.
VG161103 - Dersom du har satt deg inn i en bil, med en beruset sjåfør, på glatta, på slitte sommerdekk, så vil retten redusere din erstatning på grunn av at du ved dette har akseptert en risiko.
DN161103 Pareto Securities vil redusere ebitda-estimatene for 2016 og 2017 med én til to prosent etter Europris-rapporten, drevet av svakere like-for-like-vekst samt marginpress fra en høyere enn ventet butikkvekst i 2017.
AP161031 SAS vil eksempelvis redusere antallet flyvninger innenlands i neste sommerprogram med cirka tre prosent.
AP161031 SAS må også redusere tilbudet frem mot sommeren.
AP161031 Med forventning om at effekten kommer gradvis, holder man så tilbake for å redusere kapasitet til en ser konsekvenser, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.
SA161023 Samtidig viser også studier at trening etter fødsel kan redusere risikoen for fødselsdepresjon.
BT161023 Samtidig viser også studier at trening etter fødsel kan redusere risikoen for fødselsdepresjon.
VG161020 Regjeringen har lykkes med å redusere soningskøen.
VG161020 Leder Regjeringen har lykkes med å redusere soningskøen.
AP161020 På spørsmål om ikke SV fremmer mange andre forslag som motvirker forskjeller, om alt fra trygdepolitikk til skattepolitikk, svarer Heggelund at den beste måten å redusere forskjeller på, er å hjelpe flest mulig til arbeidslivet, slik at man har en arbeidsinntekt.
AP161019 Fase 1 : Først skal det gjennomføres tiltak som skal redusere biltrafikken, som fjerning av kommunale parkeringsplasser.
VG161018 Daglig forsøker politikere fra det gamle systemet å redusere slagkraften til disse institusjonene.
AP161018 61 prosent av britene er helt eller delvis enige i at det er essensielt å redusere tallet på migranter som kommer til Storbritannia.
BT161016 Er man ustø, anbefales det også å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å redusere risikoen for fall.
VG161013 - Politiet har hatt en betydelig satsing på å redusere vinningslovbruddene, særlig gjelder det organisert vinningskriminalitet.
AP161013 Fakta : Disse tiltakene kan redusere antall ulykker ¶
AP161013 Dette er tekniske løsninger som kan redusere ulykker som følge av dette : ¶
AP161013 Det er ikke minst to måter å redusere slike ulykker på : ¶
AP161013 Redusere stigning.
AP161013 - Det vil bidra til å redusere ID-kriminalitet og bruk av falske identiteter, sa Anundsen den gang.
AP161006 Forslaget går på å redusere den delen av skatteyterens gjeld som kan tilordnes sekundærbolig og næringseiendom med 20 prosent.
SA161005 Hvordan man kan bedre barns helse, få flere i utdanning og redusere fattigdom er blant de store spørsmålene som står på agendaen.
BT161005 - Parisavtalen er den første globale avtalen som pålegger alle land å sette seg gradvis mer ambisiøse klimamål for å redusere utslipp.
BT161005 Økt bruk av biodrivstoff er et av flere mulige tiltak for å redusere utslippene, forutsatt at biodrivstoffet er produsert på en bærekraftig måte, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
AP161005 Hvordan man kan bedre barns helse, få flere i utdanning og redusere fattigdom er blant de store spørsmålene som står på agendaen.
BT161003 Hanne Cecilie Widnes er generalsekretær i rusorganisasjonen IOGT Norge, som arbeider for en politikk som kan redusere forbruket og skadene ved rus.
AP160928 Videre jobbes det med et deponigassanlegg fra den nedlagte søppelfyllingen på Grønmo, som skal redusere utslippene med 8.000 tonn.
AP160928 Dette skal redusere utslippene med 30.000 tonn.
AP160928 De to postene skal samlet redusere Oslos utslipp med 96.000 tonn innen 2020.
AP160924 Vi prøver å kontrollere utslipp på en veldig nitid måte, og vi har egne prosjekter for å redusere metanutslipp.
VG160921 Det er imidlertid andre måter å redusere den skadelige tobakksrøykingen på, som kan virke mer hensiktsmessig å anvende nettopp mot denne standhaftige gruppen, som helt sikkert har fått med seg røykingens skadevirkninger, men som like fullt har problemer med å slutte.
AP160913 - Dette bidrar til å redusere CO2-utslippene, men det løser også veldig mye av de lokale forurensningsproblemene, sier Solberg til NTB.
AP160910 - Finanstilsynets oppgave er å overvåke risikoen i den enkelte bank og i det finansielle systemet, herunder foreslå tiltak som kan redusere systemrisiko, sier han til Aftenposten.
BT160904 - Jeg ønsker å redusere engstelsen hos folk om hva de skal gjøre dersom de møter en person som får anafylaksi, det vil si en alvorlig matreaksjon, sier Storaas.
AP160831 Samtidig avtalte lastebilprodusentene å forsinke ny teknologi som kunne redusere lastebilenes utslipp av helsefarlige stoffer.
BT160815 På lik linje med at vi har fjellvettregler, må vi kunne snakke om hva kvinner selv kan gjøre for å redusere risikoen for å bli utsatt for overgrep - uten at dette oppfattes som politisk ukorrekt.
BT160815 ANSVAR : Vi må kunne snakke om hva kvinner selv kan gjøre for å redusere risikoen for å bli utsatt for overgrep uten at dette oppfattes som politisk ukorrekt, skriver advokat Line Hvidtsten Ingebrigtsen.
AP160809 Uansett vil husholdninger og bedrifter redusere pengebruken, og vi får en alvorlig økonomisk nedtur, som i mange land under finanskrisen og i vårt land under vår bankkrise for 25 år siden, sier Andreassen.
VG160808 | Sjokolade kan redusere demensrisiko ¶
DN160808 | Sjokolade kan redusere demensrisiko ¶
FV160729 OVEROPPHETING : Støvete vifter kan selvfølgelig føre til overoppheting av PC-en, som kan redusere ytelsen for å unngå for høye temperaturer.
SA160728 OVEROPPHETING : Støvete vifter kan selvfølgelig føre til overoppheting av PC-en, som kan redusere ytelsen for å unngå for høye temperaturer.
AP160727 Punkt for punkt vil Nye Veier redusere motorveistandarden ¶
AP160727 Redusere veibredde.
AP160727 Redusere tykkelsen på asfaltlagene.
AP160727 Redusere krav til sikt.
SA160719 - Vi mener at dommen ( e ) legger opp til en lite anvendelig regel, som heller vil øke antall tvister enn å redusere antallet.
DA160719 Særlig om man ønsker å være en smartby, verne deler av trehusbebyggelsen, bygge rimeligere boliger og redusere behovet for transport.
BT160719 - Vi mener at dommen ( e ) legger opp til en lite anvendelig regel, som heller vil øke antall tvister enn å redusere antallet.
AP160719 - Vi mener at dommen ( e ) legger opp til en lite anvendelig regel, som heller vil øke antall tvister enn å redusere antallet.
SA160712 I en uttalelse mandag skriver selskapet at det hele skyldes en feil, og at de nå arbeider med å redusere spillets tilgang til privat informasjon.
BT160707 På lokalt nivå har det imidlertid vært noe mindre fokus på en langsiktig planlegging for å håndtere og/eller forsøksvis redusere den antatt sterke og raske aldringen.
SA160701 Men sliter du med å skaffe vannehjelp, kan du forsøke noen av disse enkle grepene for å redusere sjansen til at blomstene dine tørker ut mens du er på ferie.
SA160701 Du bør også sepå hvordan du kan redusere fordampingen i blomsterkrukkene.
BT160701 Men sliter du med å skaffe vannehjelp, kan du forsøke noen av disse enkle grepene for å redusere sjansen til at blomstene dine tørker ut mens du er på ferie.
BT160701 Du bør også sepå hvordan du kan redusere fordampingen i blomsterkrukkene.
AP160701 Men sliter du med å skaffe vannehjelp, kan du forsøke noen av disse enkle grepene for å redusere sjansen til at blomstene dine tørker ut mens du er på ferie.
AP160701 Du bør også sepå hvordan du kan redusere fordampingen i blomsterkrukkene.
FV160630 Det kan både øke responstiden og redusere treffsikkerheten hvis du plutselig er nødt til å trykke ned pedalene, mener han.
SA160629 Det kan både øke responstiden og redusere treffsikkerheten hvis du plutselig er nødt til å trykke ned pedalene, mener han.
AP160629 - Vi ser viktigheten av behovet for at utenrikspolitiske og utviklingspolitiske tiltak ses i sammenheng med sikte på å redusere migrasjonspotensialet, og arbeider langs de samme linjer når det gjelder sårbare stater, skriver han.
AP160629 Det kan både øke responstiden og redusere treffsikkerheten hvis du plutselig er nødt til å trykke ned pedalene, mener han.
SA160621 Et av tiltakene for å redusere CO2-utslippene fra nye biler i årene fremover.
AP160619 - Hvis stat og kommune sier nei til å videreføre støtten, er alternativet å kutte kostnader ved å redusere aktiviteten.
FV160617 Her har Telenor valgt å redusere datapakkene på de minste abonnementene, samtidig som de økes fra henholdsvis 12 GB til 20 GB og fra 25 GB til 60 GB på de to største.
AP160617 Sjøforsvaret skal øke antall besetninger på kampfartøyene gjennom å redusere bemanningen i ledelse, støtte og administrasjon på land.
AP160617 Kutter i Horten : Regjeringen vil redusere Forsvarets virksomhet på Karljohansvern i Horten, mens Vealøs videreføres som trenings- og beredskapssenter for spesialstyrkene.
AP160617 Etter en samlet vurdering av operative og økonomiske forhold, anbefales det å redusere Heimevernets områdestruktur fra 42 000 til 30 000 mannskaper og å avvikle Sjøheimevernet.
SA160613 Det kan redusere IQ hos små barn og øker også risikoen for forsinket språkutvikling.
FV160613 Det kan redusere IQ hos små barn og øker også risikoen for forsinket språkutvikling.
BT160613 Det kan redusere IQ hos små barn og øker også risikoen for forsinket språkutvikling.
AP160613 Det kan redusere IQ hos små barn og øker også risikoen for forsinket språkutvikling.
BT160602 Men tallene for avfall viser at svært mange fortsatt har en vei å gå om vi skal redusere forbruket og avfallsmengdene.
DN160531 Bør redusere gjelden ¶
AP160510 Klarte ikke å redusere trafikken ¶
SA160504 Satser vi derimot på en for stor utbygging av fjernvarme blir vi avhengige av at avfallsmengden skal fortsette å vokse, tiltak for å redusere avfallsmengden vil bli motarbeidet.
SA160504 Det kommunalt eide Lyse må brukes som et verktøy til innbyggernes beste, til å redusere klimautslippene.
SA160504 De er sterkt opptatt av å redusere disse utslippene, et av tiltakene de nå utreder er en løsning for CO2-fangst ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud.
NL160429 I skolene arbeides det nå godt for å redusere frafallet, men det er også nødvendig å gjøre noe som virkelig monner for dem som allerede er falt fra.
BT160428 Min påstand er at alkoholservering på stadion faktisk vil redusere mengden fyll og bråk.
BT160428 | « Alkoholservering på stadion vil redusere mengden fyll og bråk » ¶
SA160427 Forbrenningen er altså i seg selv et viktig tiltak for å redusere utslipp.
AP160427 Her har Telenor valgt å redusere datapakkene på de minste abonnementene, samtidig som de økes fra henholdsvis 12 GB til 20 GB og fra 25 GB til 60 GB på de to største.
AP160423 Men i Bygdøy allé foreslås en kombinasjon av ulike tiltak for å redusere trafikken til det halve ved å fordele den til andre gater.
SA160421 Eldre med nedsatt mobilitet, personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og redusere risikoen for fall.
BT160421 Eldre med nedsatt mobilitet, personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og redusere risikoen for fall.
AP160421 Eldre med nedsatt mobilitet, personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og redusere risikoen for fall.
AP160419 De har klaget og håper Fylkesmannen vil redusere byggehøydene slik at de får sol på terrassene i fremtiden også.
AP160416 Hva tenker du om det ? †" Vårt mål med å redusere tilgangen for privatbiler i sentrum har vært å ta byen tilbake til menneskene og å få en mer levende og spennende by.
AP160416 En positiv bieffekt er at det bidrar til å redusere privatbilismen, med tilhørende klimagassutslipp.
DA160414 Begrunnelsen var at flere stopp vil redusere reisetiden mellom Egersund og Stavanger.
SA160413 Vi anbefales å redusere på saltbruken og velge mat med mindre salt.
SA160413 Hvordan kan vi redusere på saltet uten å redusere på smaken ?
SA160413 Hvordan kan vi redusere på saltet uten å redusere på smaken ?
BT160413 Vi anbefales å redusere på saltbruken og velge mat med mindre salt.
BT160413 Hvordan kan vi redusere på saltet uten å redusere på smaken ?
BT160413 Hvordan kan vi redusere på saltet uten å redusere på smaken ?
AP160413 Vi anbefales å redusere på saltbruken og velge mat med mindre salt.
AP160413 Hvordan kan vi redusere på saltet uten å redusere på smaken ?
AP160413 Hvordan kan vi redusere på saltet uten å redusere på smaken ?
SA160411 Mina Gerhardsen er generalsekretær i Actis, som arbeider for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.
FV160411 FOTO : NTB scanpix Mina Gerhardsen er generalsekretær i Actis, som arbeider for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.
BT160411 Mina Gerhardsen er generalsekretær i Actis, som arbeider for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.
AP160411 Mina Gerhardsen er generalsekretær i Actis, som arbeider for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.
AP160409 Nå har passkontoret bestemt seg for å redusere drop in-muligheten ytterligere.
AP160403 Skatteunngåelse er å bruke gjeldende skattelovgivning for å søke å redusere skatt og er aktivitet som strider mot lovens hensikt uten at det skjer i strid med loven.
SA160329 Slik sett vil en fraværsgrense bidra til å redusere frafallet.
SA160325 I et nytt forslag til endring i introduksjonsloven, foreslår regjeringen at kommunene kan redusere introduksjonsstønaden til innvandrere som ikke består Norskprøven ( www.nrk.no 18.03.16/www.regjeringen.no ).
SA160323 Det å vise hvor du skal, vil redusere risikoen for en ulykke, sier Årøen.
AP160323 Det å vise hvor du skal, vil redusere risikoen for en ulykke, sier Årøen.
SA160321 Mange ønsker å redusere antall elever som får spesialundervisning.
AP160315 Ketil Solvik-Olsen sier at det først i 2015 ble prioritert nok midler til å redusere vedlikeholdsetterslepet.
AP160313 Å redusere ufrivillig deltid er en av våre viktigste saker, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.
AP160313 - Vi er redde for at dette på sikt vil føre til at flere finner det nødvendig å redusere stillingen sin, for å få hjulene til å gå rundt hjemme, sier hun.
AP160307 Siv Jensen har riktignok klart å redusere antallet årsverk i sitt eget departement, men totalt sett fortsetter også regjeringsapparatet å ese ut.
DA160304 Dessuten har Fylkesmannen i Oslo og Akershus ansatt nye saksbehandlere, og de har som mål å redusere saksbehandlingstiden til 1,5 måned innen utgangen av måneden, forteller han.
FV160303 Forskning viser blant annet at lykopen reduserer risikoen for prostatakreft, reduserer risikoen for å bli solbrent, og kan være med på å redusere kolesterolet.
SA160229 Forskning viser blant annet at lykopen reduserer risikoen for prostatakreft, reduserer risikoen for å bli solbrent, og kan være med på å redusere kolesterolet.
BT160229 Forskning viser blant annet at lykopen reduserer risikoen for prostatakreft, reduserer risikoen for å bli solbrent, og kan være med på å redusere kolesterolet.
DA160226 - Lite er mer effektivt enn en piggdekkavgift for å redusere svevestøvet.
DA160226 - Det er flere ting man kan gjøre for å bedre luftkvaliteten ; redusere bruken av piggdekk, oppfordre til renere vedfyring og stimulere til økt bruk av kollektivtransport.
DA160226 - Lite er mer effektivt enn en piggdekkavgift for å redusere svevestøvet.
DA160226 - Det er flere ting man kan gjøre for å bedre luftkvaliteten ; redusere bruken av piggdekk, oppfordre til renere vedfyring og stimulere til økt bruk av kollektivtransport.
DA160221 Han knytter endringene til nye krav fra oljeselskapene om å kutte kostnader og redusere aktiviteten.
DA160221 Han knytter endringene til nye krav fra oljeselskapene om å kutte kostnader og redusere aktiviteten.
DA160220 - Vi tvinges til å redusere staben til et minimum.
DA160220 - Vi tvinges til å redusere staben til et minimum.
AP160219 - Innstrammingen i retten til barnetrygd er et godt virkemiddel for å redusere skolefraværet, sier hun.
AP160218 Men hun etterlyser mer fokus på gods- og varetransport, blant annet samkjøring av varer, tiltak for å få ned det materielle forbruket og flere tiltak for å redusere forurensningen fra Oslo havn.- Det som også må til, er en mye saftigere satsing på kollektivtrafikk.
AP160218 Men hun etterlyser mer fokus på gods- og varetransport, blant annet samkjøring av varer, tiltak for å få ned det materielle forbruket og flere tiltak for å redusere forurensningen fra Oslo havn.- Det som også må til, er en mye saftigere satsing på kollektivtrafikk.
AP160217 I tillegg vil bilfritt sentrum, og til en viss grad lavutslippssoner, spille en rolle i å redusere trafikken, mener de.
AP160217 Det å redusere biltrafikken vil gjøre byen bedre å leve i, sier Berg.
AP160217 Det er ikke bare i 2016 man forsøker å redusere trafikken i Oslo.
AP160217 - Skal de redusere biltrafikken med 20 prosent på så kort tid ?
DA160211 - Ett av formålene med prosjektet er å redusere behovet for spesialundervisning senere.
AP160209 Obama-administrasjonen har som mål å redusere karbonutslippene fra energisektoren med 32 prosent innen 2030 sammenlignet med nivået i 2005.
AP160209 Obama-administrasjonen har mål om å redusere karbonutslippene fra energisektoren med 32 prosent i 2030 sammenlignet med nivået i 2005.
AP160209 Med fem mot fire stemmer avgjorde høyesterett at presidentens plan for å redusere CO2-utslippene fra energisektoren foreløpig ikke kan iverksettes.
AP160209 EPA vil fortsette samarbeidet med delstater som ønsker det, og de vil fortsette å ta aggressive steg for å redusere karbonutslippene, heter det i uttalelsen.
BT160208 Målet til organisasjonen var å redusere matsvinnet med 25 prosent innen 2015.
BT160208 Gründertankegang som dette trenger vi mer av når det gjelder å redusere matsvinnet.
AP160208 « Kunne redusere risiko » ¶
AP160208 I tiltalen heter det at uttrykk som blant annet « en mann i grøfta », « solskinn » og « det er meldt knallvær » er varsler om forhold som kunne redusere risikoen for at Cappelen skulle bli avslørt.
AP160208 « Kunne redusere risiko » ¶
AP160208 I tiltalen heter det at uttrykk som blant annet « en mann i grøfta », « solskinn » og « det er meldt knallvær » er varsler om forhold som kunne redusere risikoen for at Cappelen skulle bli avslørt.
AP160208 Fra 2004 var han villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten, og derigjennom kunne redusere risikoen for at denne ble avslørt ; som hvorvidt Cappelen til ulike tider var i myndighetenes søkelys, om politiets arbeids- og ressurssituasjon i bestemte perioder, om narkotikat
DA160205 Han mener det ikke trenger å være negativt å redusere størrelsen på parken, slik administrasjonen legger opp til.
AP160204 Tre-fire dager i januar var luftkvaliteten så dårlig at blant annet barn med astma bør redusere utendørsaktivitet og holde seg unna de mest forurensede områdene.
AP160204 Når forurensningsnivået er høyt er helserådet at barn med astma eller bronkitt og voksne med alvorlige hjertekar - eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene. 8.
AP160204 Hensikten er å redusere forurensningen og dermed helsebelastningen som befolkningen utsettes for i perioder med høy luftforurensning.
DA160203 Den vil redusere størrelsen på parken kraftig og bryte grøntdrag som henger sammen, sier Tveit.
AP160202 Det skal både redusere jetlag og gjøre at smaksløkene dine ikke merker noe vesentlig forskjell enn om du befinner deg i høyden til fjells.
DA160201 Nestleder i KBU, Egil Olsen ( H ), er derimot villig til å redusere parkarealet.
DA160201 Andre er også svært skeptiske til å redusere parkarealet.
DA160201 - Jeg er i utgangspunktet ikke klar for å redusere parken.
AP160127 For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november, som senere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
AP160125 For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november, som senere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
SA160122 Det er nå på tide å forby bruken av gamle ovner for å redusere svevestøv, mener både bransjen selv og Naturvernforbundet.
BT160122 Det er nå på tide å forby bruken av gamle ovner for å redusere svevestøv, mener både bransjen selv og Naturvernforbundet.
DN160120 Oljeselskapet Royal Dutch Shell bekrefter å ville kutte 10.000 stillinger for ytterligere å redusere kostnadene i kjølvannet av oljeprisfallet, ifølge en såkalt foreløpig resultatmelding.
AP160118 Samarbeidsorganisasjoen anbefaler å redusere skattevridningene i boligmarkedet ved enten å fjerne rentefradraget i skatten eller øke eiendomsskatten på boliger.
AP160118 Mindre skjerming av landbruket mot internasjonal konkurranse ved å redusere tollsatser på importerte jordbruksvarer og direkte statsstøtte til bøndene.
AP160112 Og det er et steg i riktig retning og et av mange bidrag for å redusere klimagassutslippene i Oslo.
AP160109 I romjulen vedtok partiet en lovendring som opposisjonen og andre kritikere mener vil redusere muligheten til å kontrollere regjeringen.
BT160106 Komplette bydeler med balanse mellom boliger og arbeidsplasser vil redusere biltrafikk og utslipp og gjør det mulig med sykkel og gange som viktigste transportform.
BT160106 Bystyret har vedtatt mål om å redusere biltrafikken med 10 prosent innen 2020, og klimaplanen setter mål om 50 prosent utslippsreduksjon innen 2030 og en fossilfri by i 2050.
AP160105 President Obama har gjentatte ganger vist synlig frustrasjon over myndighetenes manglende evne til å redusere massedrapene.
AP160105 Obama-administrasjonen mener at dette tiltaket, i tillegg til et krav om å øke andelen sol - og vindkraft i det amerikanske kraftnettet, vil redusere utslippet av karbondioksid med 26 millioner metriske tonn i løpet av det neste tiåret. 4.
SA160104 KOBLE TIL : For å få maksimal utnyttelse av batterikapasiteten og for å redusere forbruket så mye som mulig, må du lade når du kan med en ladbar hybrid.
AP160104 KOBLE TIL : For å få maksimal utnyttelse av batterikapasiteten og for å redusere forbruket så mye som mulig, må du lade når du kan med en ladbar hybrid.
AP160104> KOBLE TIL : For å få maksimal utnyttelse av batterikapasiteten og for å redusere forbruket så mye som mulig, må du lade når du kan med en ladbar hybrid.
AP160104> target="avis" href= KOBLE TIL : For å få maksimal utnyttelse av batterikapasiteten og for å redusere forbruket så mye som mulig, må du lade når du kan med en ladbar hybrid.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= KOBLE TIL : For å få maksimal utnyttelse av batterikapasiteten og for å redusere forbruket så mye som mulig, må du lade når du kan med en ladbar hybrid.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= KOBLE TIL : For å få maksimal utnyttelse av batterikapasiteten og for å redusere forbruket så mye som mulig, må du lade når du kan med en ladbar hybrid.