DN171215 Sammen med sønnen Alexander eier Hansson familieselskapet High Seas som er en av de største aksjonærene i rederiet med en eierandel på 3,5 prosent av aksjene tilsvarende i overkant av 3,56 millioner aksjer.
DN171214 Tirsdag meldte det New York-børsnoterte rederiet Nordic American Tankers om at selskapet ville hente 110 millioner dollar, tilsvarende 916 millioner kroner, der emisjonen er planlagt til en fastsatt pris på 2,75 dollar per aksje.
DN171213 Senere oppjusterte rederiet størrelsen på kapitalutvidelsen til 110 millioner dollar, og fastsatte prisen til 2,75 dollar aksjen, ned nesten 1/4 fra noteringen dagen før.
DN171213 Kursen i det New York-noterte rederiet Nordic American Tankers falt over 20 prosent til sitt laveste nivå noensinne i tidlighandelen i New York onsdag.
DN171213 I år har rederiet betalt ut 59 millioner dollar til aksjonærene.
DN171213 Herbjørn Hansson får svi på New York-børsen etter varsel om at rederiet vil hente inn 100 millioner dollar, etter å ha betalt ut 59 millioner i utbytte i år.
DN171213 Hansson har i mange år vært stolt av utbyttepolitikken i rederiet , som har bestått i kvartalsvise utbytter til aksjonærene.
DN171212 ¶ Farstad Supply, et heleid datterselskap av rederiet Solstad Farstad, har solgt det 1993-bygde ankerhåndteringsfartøyet « Far Grip », ifølge en melding tirsdag, skriver TDN Finans.
AA171210 Det blåste sterk vind i området, men rederiet P & O opplyste at ferja lå stabilt.
AA171208 Ettersom forsøkene på å dra skipet av grunn ikke har lyktes, og det nå raskt synker til lavvann, vil rederiet vente til høyvann fredag kveld før nye forsøk kan gjøres.
AA171208 Etter hva vi er informert om kommer rederiet til å kalle inn ytterligere forsterkninger, sier Nordaas, som understreker at Kystverket ikke har noen rolle i det ytterligere redningsarbeidet rundt skipet.
DB171207 Sunnmøring kan få fem milliarder ved å selge halve rederiet
DA171206 - Det er heller ikke slik at rederiet bare kan flytte hele selskapet til Danmark over natta og fortsette driften som før.
NL171205 I saken mot det latviske rederiet avsa Øst-Finnmark tingrett dom 22. juni i år.
NL171205 Etter havrettskonvensjonen artikkel 77 kan Norge gi samtykke til andre stater, og det latviske rederiet påsto at Norge hadde gjort dette gjennom sin deltakelse i konvensjonen om fisket i det nordøstlige Atlanterhav ( NEAFC-konvensjonen ).
NL171205 Et mer problematisk spørsmål som reises i saken mot det latviske rederiet er hvorvidt de kan påberope seg rett til snøkrabbefangst i fiskevernsonen ved Svalbard på grunnlag av Svalbardtraktatens prinsipp om likebehandling til fiske og fangst.
NL171205 Både skipperen og rederiet ble dømt for overtredelse av forbudet, og dommen er påanket.
DN171201 Det Christen Sveaas-kontrollerte investeringsselskapet Kistefos saksøker meglerhuset Pareto og en rekke investorer i det konkursrammede rederiet Norseman Offshore for rundt 15 millioner kroner.
DN171130 Rasmussengruppen i Kristiansand har gitt Pareto i oppdrag å finne kjøpere til alle aksjene familieselskapet eier i det danske rederiet Norden.
DN171130 Administrerende direktør Dag Rasmussen i Rasmussengruppen selger samtlige aksjer familieselskapet eier i det danske rederiet Norden for omtrent 800 millioner kroner.
DN171129 Rapporten viser at rederiet opplevde økt aktivitet og økte inntekter i forhold til samme periode i fjor.
DN171129 Rederiet oppnådde et resultat før avskrivinger på 74 millioner kroner, opp fra 9,5 millioner i samme periode i fjor.
DN171126 Opprinnelig fra Tønsberg, begynte karrieren som sjømann i rederiet Bergesen der han var ansatt i ni år.
DN171123 ¶ Det nyetablerte rederiet MPC Container Ships varslet onsdag at det hadde hyret inn DNB Markets og Fearnley Securities for å gjennomføre en rettet emisjon for å hente inn mellom 150 - 200 millioner dollar.
DN171123 Tegningskursen var 47,50 kroner, hvilket betyr at rederiet har hentet inn 175 millioner dollar, tilsvarende 1,4 milliarder kroner.
DN171122 I samme periode i fjor hadde rederiet et driftsresultat på 20 millioner dollar.
DN171122 Ellers la Frontline dag frem kvartalsresultater onsdag, der rederiet rapporterte et driftsresultat på - 5 millioner dollar, av totale driftsinntekter på 140 millioner.
DN171121 Selskapet forventer å se en bedring av resultatet i fjerde kvartal fordi rederiet får leverte tilbake to skip, mens to andre skip er blitt leid ut til en lønnsom spread.
DN171121 Rederiet ser nå at aktiviteten i spotmarkedet øker, ratene er betraktelig høyere og at det er færre gasstankskip i markedet.
DN171121 ¶ Shipping Det nylige fusjonerte rederiet Wallenius Wilhelmsen Logistics bekrefter i en melding tirsdag at selskapet har signert en avtale med den australske biltransportøren Prixcar som innebærer at Wallenius Wilhelmsen selger sin innenlands transport- og tekniske servicevirksomhet i Australia til Prixcar i bytte mot 20 prosent eierskap t
DN171121 Rederiet kjøpte i oktober to nyere Capesize-skip, der aller største i klassen.
DN171121 Rederiet fikk et driftsresultat på 10 millioner dollar i tredje kvartal, mot minus 16,4 millioner dollar i samme periode i fjor.
DN171121 Investor og porteføljeforvalter Jan Petter Sissener øker sin eierandel i rederiet Solvang.
DN171121 Forvalter Jan Peter og fondet Sissener Canopus kjøper flere aksjer i rederiet Solvang og satser på at redearving Michael Steensland Brun og hans selskaper øker budet på rederiet .
DN171121 Forvalter Jan Peter og fondet Sissener Canopus kjøper flere aksjer i rederiet Solvang og satser på at redearving Michael Steensland Brun og hans selskaper øker budet på rederiet.
DN171120 Rederiet vil sikre at selskapet er i stand til å betjene lånene sine under nedgangen.
DN171117 Det nyfusjonerte rederiet la i forrige uke frem resultatene for tredje kvartal.
DN171117 Da rederiet la frem resultatene for tredje kvartal mente de at det globale supplymarkedet offshore fremdeles er påvirket av lav etterspørsel for mange tilgjengelige skip.
DN171117 - Selskapet venter at markedet vil være svakt i det korte bildet, for deretter å gradvis forbedre seg på økte investeringer i offshoremarkedet på grunn av en mer stabil oljepris og betydelige reduksjoner i oljeselskapenes break-even-rate, skrev rederiet i forbindelse med fremleggelsen av resultatene i tredje kvartal.
BT171117 Det er rederiet Sølvtrans som eier « Øysund ».
AP171117 Fire fartøyer tilhørende rederiet Havila i opplag på Moltustranda i Herøy kommune.
NL171116 Og han gjør det klinkende klart av eiendomsretten til merkevaren Hurtigruta, eies av rederiet og ikke kan benyttes av de som eventuelt overtar ruta.
NL171116 Hurtigrutens toppsjef, Daniel Skjeldam, fortalte på pressekonferansen tirsdag at rederiet klarer seg godt uten en avtale med Staten.
NL171113 Regelverket er utformet slik at fiskere som går på land og administrerer rederiet eller båten, også tilfredsstiller dette aktivitetskravet.
NL171113 Regelverket er utformet slik at fiskere som går på land og administrerer rederiet eller båten, også tilfredsstiller dette aktivitetskravet.
DN171110 Så langt i år har rederiet solgt unna 10 fartøy.
DN171110 I forbindelse med oppdrettsvirksomheten til rederiet har det nå fire brønnbåter og et oppdrettsskip under bygging.
DN171110 Det nylig fusjonerte rederiet Solstad Farstad la sent torsdag kveld frem resultatene for tredje kvartal.
DN171110 - Selskapet venter at markedet vil være svakt i det korte bildet, for deretter å gradvis forbedre seg på økte investeringer i offshoremarkedet på grunn av en mer stabil oljepris og betydelige reduksjoner i oljeselskapenes break-even-rate, skriver rederiet .
DN171110 Rederiet mener det globale supplymarkedet offshore fortsatt er negativt påvirket av lav etterspørsel og for mange tilgjengelige skip.
DN171110 Rederiet hadde inntekter på 1,4 milliarder kroner i kvartalet.
SA171109 Skipet inngår i flåten til rederiet Solstad Farstad ASA.
DN171109 ¶ Flere meglerhus oppjusterer kursmålet på rederiet Wallenius Wilhelmsen Logistics, ifølge TDN Finans.
DN171109 Rederiet opprettholdt samtidig målet om 100 millioner dollar i synergieffekter innen 2019.
DN171106 Ross, som har lang bakgrunn fra forretningsvirksomhet og er dollarmilliardær, eide aksjer i rederiet Navigator Holdings.
AP171106 Nå vil Blumenthal forlange at generalinspektøren i handelsdepartementet etterforsker sin egen minister, og hans eierskap i rederiet .
AP171106 Et av skipene til rederiet navigator, som Ross har en tredjedels eierskap i, la til kai i Norge tidligere i høst.
AP171106 Aftenposten avslørte søndag at Ross fortsatt har eierinteresser i rederiet Navigator, som frakter flytende gass fra Russland.
VG171105 STYREMEDLEM : Putins svigersønn Kirill Sjamalov er styremedlem og aksjonær i Sibur, som rederiet Navigator driver forretninger med.
VG171105 Putins svigersønn ¶ Rederiet opererer i partnerskap med russiske Sibur, og frakter blant annet gass til Grenland i Telemark, skriver Aftenposten.
VG171105 I de lekkede dokumentene kommer det frem at USAs handelsminister Wilbur Ross, en milliardær og nær venn av president Donald Trump, har beholdt sine indirekte eierandeler i rederiet Navigator.
VG171105 EIERANDELER : USAs handelsminister Wilbur Ross har beholdt eierandelene sine i rederiet Navigator, som koples til Vladimir Putins svigersønn.
DB171105 Aftenposten forklarer hvordan rederiet Navigator mottar penger fra selskapet Sibur for hver tur lastet med flytende russisk petroleumsgass til en europeisk havn.
SA171103 Men så lenge den norske regjeringen ikke lager regler som tvinger rederiet til å drive mer miljøvennlig, skal der tjenes penger.
SA171103 En representant for rederiet forteller at de vet at næringen forurenser enormt, og at de ønsker å ta vare på kloden.
VG171031 KRAFTIG KRANSKIP : Maersk Forza fra det danske rederiet og transportselskapet Maersk kommer til Svalbard onsdag.
SA171031 « Queen Mary 2 » Rederiet ¶ | - Jeg opplever at møringer og jærbuer er godt skikket til å passe på folks lommebok ¶
DN171027 Ved sluttføring av transaksjonen med de syv skipene vil det OTC-noterte rederiet ha en flåte på 16 capesize-skip, ett panamaxskip, og to supramaxskip.
DB171027 I tredje kvartal nedskrev rederiet 5,2 millioner dollar, hvorav det vesentlige gjaldt investeringer i et datterselskap.
VG171026 Det norske rederiet Opilio har også tråleren « Northguider » i området.
DN171026 Rederiet hadde også langt flere inntekter i år.
DN171026 Til tross for alkoholinntaket, mente de at rederiet ikke hadde tatt kapteinens ellers plettfrie vandel med i vurderingen.
DN171026 Mannen føler seg urettferdig behandlet av rederiet .
DN171026 Ekskapteinen i 60-årene hadde jobbet for rederiet , som på den tiden het Farstad, i 15 år da han i oktober i fjor blåste ugyldige verdier i en alkoholtest før et oppdrag i Australia.
DN171017 Salgsprisen er 680 millioner kroner, og rederiet henter nå inn frisk kapital ¶
DN171017 Hun forteller at rederiet vil bruke noe av den friske kapitalen på å terminere lettelser av lånebetingelser knyttet til regress-gjeld.
DN171017 Rederiet støttes av store norske og utenlandske investorer.
DB171010 ¶ En ansatt i rederiet Torghatten Nord ble alvorlig skadd i en arbeidsulykke under en øvelse på en ferje tirsdag morgen.
AA171010 En ansatt i rederiet Torghatten Nord ble alvorlig skadd i en arbeidsulykke under en øvelse på en ferje tirsdag morgen.
AA171005 Fartøyet ble oppbrakt av Kystvakten, og rederiet er siden dømt i tingretten og lagmannsretten.
NL171001 Men titter Hurtigruten bakover i historien, har offentlige penger vært svært gode å ha, når de økonomiske brottsjøene har rullet over rederiet .
NL171001 Men det kan også være at rederiet ser på muligheten for å satse fullt og helt på turisme, hvor man henter de største inntektene.
NL171001 Hurtigruten vet ikke om rederiet kommer til å søke på anbudene som Samferdselsdepartementet har lagt ut når det gjelder kystruten fra Bergen til Kirkenes.
NL171001 Det er ikke alle som liker at rederiet ikke vil slåss for kontraktene.
DN170928 | Hurtigruten vurderer å droppe statens anbud ¶ Rederiet Hurtigruten AS vurderer å droppe statens anbud for ruten mellom Bergen og Kirkenes og heller seile langs kysten uten avtale med staten. det er usikkert om Hurtigruten AS vil søke på anbudet for ruten mellom Bergen og Kirkenes.
DN170928 Rederiet Hurtigruten AS har denne avtalen med staten i dag, men de vurderer om de i det hele tatt skal delta i anbudskonkurransen.
DN170925 Rederiet vil nå innkalle til en ekstraordinær generalforsamling for å hente inn mer penger for å finne en løsning på den nåværende situasjonen der rederiet ikke klarer å oppfylle betingelsene med selskapets banker.
DN170925 Rederiet vil nå innkalle til en ekstraordinær generalforsamling for å hente inn mer penger for å finne en løsning på den nåværende situasjonen der rederiet ikke klarer å oppfylle betingelsene med selskapets banker.
DN170925 Rederiet skriver i en pressemelding at det grunnet svake markedsforhold ikke har klart å opprettholde kravet om en positiv tolvmåneders rullende ebitda-rate, samt et minimum av likvide midler på over syv millioner dollar.
AP170925 Kleven er i gang med å bygge to nye skip for rederiet , og det kan bli ytterligere to til.
DB170921 Det opprinnelige rederiet er i dag en mer sammensatt virksomhet med innslag av shipping, offshore, eiendom og finansielle investeringer.
DN170918 Største aksjonærer i rederiet er Kjell Inge Røkkes Aker Capital med 20 prosent og John Fredriksens Hemen Holding med 17 prosent.
DN170918 Gigantfusjon godkjent, alt klart for rederiet Solstad Farstad ¶ ¶
DN170918 Fusjonen ga rederiet et pusterom til å betjene milliardgjelden og skapte Norges største offshorerederi med 150 skip.
DN170918 De to milliardærene Røkke og Fredriksen slo i vinter sine rederier Solstad og Deep Sea Supply sammen med Farstad Shipping og skaffet seg kontroll i det fusjonerte rederiet Solstad Farstad.
DN170918 Bergs familieselskap Nordlaks Holding kjøpte forrige uke 1,8 millioner aksjer i rederiet og er nå niende største aksjonær med 4,65 millioner aksjer, vel 1,6 prosent av aksjene.
DN170918 Berg har dermed tapt noen kroner hittil på aksjene i rederiet . 28 milliarder i gjeld ¶
AP170917 Ifølge avisen har mannen som underskrev polisen, Jesper Aaby, forklart norsk politi at han ikke satte spørsmål ved forsikringssummens størrelse fordi han antok at rederiet hadde størst innsikt i skipets verdi.
AA170917 Ifølge avisen har mannen som underskrev polisen, Jesper Aaby, forklart norsk politi at han ikke satte spørsmål ved forsikringssummens størrelse fordi han antok at rederiet hadde størst innsikt i skipets verdi.
DN170911 DNB Markets tar denne uken rederiet Stolt-Nielsen ut av sin portefølje.
DN170906 Skipsreder Ole Bjørnevik eier rederiet Boa Offshore i Trondheim.
DB170906 På dagtid vil det bli tilbudt diverse aktiviteter som yoga og pilates, og rederiet har også ymtet om at temaer som vegetarisk tannkrem og vegetarisk framstilling av ost.
DB170906 Dette er en perfekt anledning til å reise sammen med likesinnede og samtidig nyte de fantastiske norske fjordene, sier rederiet i en pressemelding.
DB170906 Rederiet Cruise and Maritime Voyages ( CMV ) hevder det er verdens første havcruiset for vegetarianere.
AA170906 Rederiet har låst dem inne i tre kahytter, sveiset gitter for vinduene og ansatt sikkerhetsvakter for å beskytte besetningen, passasjerene og de tolv fra hverandre.
DN170903 I mai 2006 la det lille selskapet Nor-Ferries med tilhold ved Tyrifjorden i Buskerud inn bud på rundt fire milliarder kroner for rederiet Silja Line, som opererte åtte ferger i Østersjøen.
DN170831 Selv om fusjonen og en gjennomført refinansiering har gitt rederiet en sterkere balanse, har den også kostet mange mennesker jobben.
DN170831 Rederiet opplevde et lite oppsving spotmarkedet i Nordsjøen i tredje kvartal, og opplever en kraftig bedring i budaktiviteten sammenlignet med i fjor.
DN170830 Analytiker Eirik Haavaldsen i Pareto Securities mener at onsdagens kursnedgangen først og fremst skyldes at rederiet ikke vil betale utbytte i kvartalet.
DN170830 DHT avslo en rekke bud fra Frontline og inngikk i mars til slutt en avtale med det Singapore-baserte rederiet BW Group, som blokkerte Fredriksens oppkjøp av selskapet.
DB170830 Til tross for investeringer i broer og tunneler, tror rederiet ifølge Finansavisen at ferger vil være en vesentlig del av infrastrukturen langs norskekysten i overskuelig fremtid.
DB170830 I fjor fraktet rederiet 16,8 millioner personbilekvivalenter, fordelt på 27 fergesamband.
DB170830 Dette verdsetter rederiet til over 3,9 milliarder kroner.
DN170817 Shippingmilliardær John Fredriksen er største aksjonær i Golden Ocean og kontrollerer rederiet .
DN170817 Rederiet mener dynamikken på tilbudssiden i tørrbulkshipping ser lovende ut fremover.
AA170817 Ifølge avisen Canarias 7 er sju teknikere, som er spesialister på denne type branner, leid inn av rederiet for å slukke brannen.
DN170807 De gjorde seg bemerket med et par raske børstransaksjoner og utfordret den etablerte næringslivseliten da de gjennom det børsnoterte rederiet Laly forsøkte å ta kontroll over det tradisjonsrike industrikonsernet Kosmos i Sandefjord.
DN170804 I mars ble det kjent at milliardær og skipsreder John Fredriksen tapte kampen om kjøp av tankrederiet DHT til fordel for det Singapore-baserte rederiet BW Group.
DN170728 Selv om familien eier cirka tre prosent av aksjene i rederiet , har Herbjørn Hansson sagt at familien stemmer for rundt 90 prosent av aksjekapitalen på generalforsamlingen gjennom fullmakter.
DN170728 I fjor fikk rederiet et underskudd på 11 millioner dollar før skatt, og aksjekursen falt 45 prosent gjennom fjoråret.
DN170725 « Markedet ventes å holde seg svakt de neste to til tre årene, og deretter normalisere seg », skriver rederiet i årsregnskapet om offshoremarkedet.
DN170723 I 2011 ble det kjent at rederen måtte gi fra seg roret i skipsutstyrs- og serviceselskapet Eitzen Maritime Services, og trekke seg fra styret i rederiet Camillo Eitzen & Co. som familien opprettet på slutten av 1800-tallet.
AA170719 | Russland krever 30 millioner fra Remøy Havfiske ¶ Rederiet Remøy Havfiske AS og kapteinen på reketråleren Remøy er av en russisk domstol ilagt en bot på cirka 30 millioner kroner.
AA170719 Det bekrefter forsvarer Richard Bjerk for rederiet Remøy Havfiske AS til NRK.
DB170715 Hurtigruten saksøkte Bodø havn for det rederiet mente var betydelig overfakturering.
DB170715 Rederiet mener de har betalt dobbelt kaileie hver dag hele året, mens internasjonale cruiserederier har fått rabatter på inntil 75 prosent.
DB170715 Rederiet anket så til Høyesterett som nå har avvist anken.
DB170715 Han har også drevet mye med skuespill, og medvirket blant annet i tv-serier som « Rederiet » og « Svenska hjärtan ».
AA170715 Hurtigruten saksøkte Bodø havn for det rederiet mente var betydelig overfakturering.
AA170715 Rederiet mener de har betalt dobbelt kaileie hver dag hele året, mens internasjonale cruiserederier har fått rabatter på inntil 75 prosent.
AA170715 Rederiet anket så til Høyesterett som nå har avvist anken.
NL170711 Hun ønsket også å bidra til at rederiet får beholde rammeavtalen med staten, etter at nåværende avtale går ut i 2019.
VG170701 Da skipperen og rederiet nektet å betale, gikk saken til retten.
VG170701 Rederiet ble ilagt et forelegg på 2,5 millioner kroner, den omtrentlige verdien av snøkrabben de hadde fisket i Smutthullet.
DN170701 Hurtigruten saksøkte blant annet Bodø havn for det rederiet mente var betydelig overfakturering.
DN170701 Rederiet mener de har betalt dobbelt kaileie hver dag hele året, mens internasjonale cruiserederier har fått rabatter på inntil 75 prosent.
AA170701 Da skipperen og rederiet nektet å betale, gikk saken til retten.
AA170701 Rederiet ble ilagt et forelegg på 2,5 millioner kroner, den omtrentlige verdien av snøkrabben de hadde fisket i Smutthullet.
AA170701 Tolv kilometer fra sentrum, på Kvaløya, har rederiet sikret seg et stort areal, ifølge Klassekampen.
AA170701 Hurtigruten saksøkte blant annet Bodø havn for det rederiet mente var betydelig overfakturering.
AA170701 Rederiet mener de har betalt dobbelt kaileie hver dag hele året, mens internasjonale cruiserederier har fått rabatter på inntil 75 prosent.
DN170630 I slutten av mars ble det kjent at DHT inngikk en avtale med det Singapore-baserte rederiet BW Group.
DN170630 Det er vel 150 millioner mindre enn året før, og selskapet skriver i en pressemelding at rederiet hadde en positiv underliggende kontantstrømmen til tross for både ordinære avskrivninger på 121 millioner pluss en ekstraordinær nedskrivning på 36 millioner grunnet prisfall for selskapets supplyskip, såkalte PSV-er.
SA170628 Ved henvendelse til ferjen i rute 1, « Hardanger », blir vi henvist til rederiet Norled for informasjon og kommentarer.
SA170628 Det har onsdag ikke lyktes Aftenbladet å komme i kontakt med noen i rederiet for kommentar.
FV170628 Kristiansand Havn opplyste at trafikken ble dirigert manuelt av Rederiet med bistand fra Havnevakta.
DN170628 Havila Shipping meldte tidligere at rederiet har fått treårige kontrakter for « Havila Foresight » og « Havila Charisma ».
DN170628 Dof har tidligere opplyst at rederiet har mottatt femårige kontrakter for « Skandi Mongstad » og « Skandi Flora ».
NL170627 Kjernen i striden er hvor mye rederiet skal betale i avgifter til det kommunale foretaket Tromsø Havn.
AP170627 Og rederiet Fred Olsen Wind Carriers har rundt 10 prosent av markedet for installasjonsskip, og har vunnet en større andel av kontraktene fremover.
AP170627 Og rederiet Fred Olsen Wind Carriers har rundt 10 prosent av markedet for installasjonsskip, og har vunnet en større andel av kontraktene fremover.
NL170626 I kjølvannet av den har rederiet garantert lagt seg ut med mange lokale politikere - og etter hvert også nasjonale.
NL170626 I kjølvannet av den har rederiet , her representert ved konsernsjef Daniel Skjeldam ( t.v. ) og prosjektleder Stein Lillebo, garantert lagt seg ut med både lokale og nasjonale politikere.
DA170626 « Queen Elizabeth », som ble bygget i 2010 for det berømte rederiet Cunard, er på 91.000 tonn, er 294 meter lang og kan ta 2175 passasjerer.
AA170625 Rederiet regner med at reparasjonen vil ta 10-14 dager, og setter inne en annen ferje fredag og søndag.
DA170624 Det latviske rederiet er idømt en millionbot etter at snøkrabbefartøyet Senator i januar satte ut 2600 teiner på norsk sokkel i nærheten av Svalbard.
DA170624 Det latviske rederiet er idømt en millionbot etter at snøkrabbefartøyet Senator i januar satte ut 2600 teiner på norsk sokkel i nærheten av Svalbard.
VG170623 Stebekk skriver derimot at rederiet vil ta kontakt med Lasse og Anita Claesson for en eventuell kompensasjon.
NL170623 Konsernsjef Skjeldam sier til Nordlys at rederiet vil utvikle området i Eidkjosen til ny hurtigruteterminal og turistsenter for opplevelsesbasert reiseliv.
NL170623 I Salten tingrett vant rederiet fram, mens Hålogaland lagmannsrett kom til motsatt resultat.
NL170623 Her er planen at rederiet skal investere millioner, vi må kunne anta godt over 100 millioner og vel så det, i et kaianlegg som i dag ligger til nedfalls.
NL170623 For om ikke Hurtigruten klarer å opprettholde samfunnskontrakten med lokalsamfunnene langs kysten, er det rederiet selv som seiler i farlig farvann.
NL170623 For om Hurtigruten ikke er villig til å betale 5,5 millioner årlig for å ligge til kai i Tromsø sentrum, så er rederiet tilsvarende raus når det gjelder ytelser til egen toppledelse.
NL170623 For ikke lenge siden gikk rederiet på en smell som kunne sendt det nedover på de omdømmemålingene som konsernsjef Skjeldam er så stolt av.
NL170623 Aksjeopsjonene til Daniel Skjeldam & co ga fin gevinst, da det britiske selskapet Silk Bidco, eid av investeringsfondet TDR Capital, kjøpte seg inn i rederiet i 2014.
DN170622 Nå ser rederiet ut til å være reddet etter intense forhandlinger med långiverne siden november 2016.
DN170622 I 2014 tok skipsreder Ole Bjørnevik i rederiet Boa imot sin nye båt Boa Bison på kaia i Trondheim.
DN170622 Bjørnevik sikrer eierskapet i rederiet , men må selge store verdier og betale ut til kreditorene.
DA170622 « Viking Sea » har Bergen som hjemby, men rederiet styres fra Sveits.
DA170622 Så får vi se om det nærmer seg en løsning i konflikten med EU, sier han, og fortsetter : ¶ - Rederiet var også klar over at Norge og EU har ulik tolkning av traktaten, så det var ingen formildende omstendigheter.
DA170622 Det latviske rederiet er idømt en bot på 1,1 millioner kroner, og den russiske kapteinen en bot på 40.000 kroner, etter at snøkrabbefartøyet Senator i januar satte ut 2600 teiner på norsk sokkel i nærheten av Svalbard.
DA170622 Rederiet må i tillegg dekke saksomkostninger på 200.000 kroner.
DN170621 Også advokatfirmaet Wickborg Rein rådgir rederiet angående bankavtalen.
DN170621 Gjennom oljekrisen de siste par årene har rederiet i snitt hatt fire av 25 forsyningsskip i opplag.
DN170621 Gjennom 2015 og 2016 pådro rederiet seg et samlet årsunderskudd på nokså nøyaktig 900 millioner kroner.
DN170621 Et lyspunkt er at rederiet i februar fikk kontrakt for tre fartøyer med Statoil.
DN170621 Rederiet har uansett mye kapital å tære på.
SA170615 Når uhellet først var ute, er Gangenes godt fornøyd med at rederiet og de ansatte fulgte rutinene til punkt og prikke.
SA170614 Den eies av rederiet Eidesvik og brukes som turistbåt.
BT170614 Den eies av rederiet Eidesvik og brukes som turistbåt.
AP170614 Den eies av rederiet Eidesvik og brukes som turistbåt.
AA170610 Skipet eies av det Fosnavåg-baserte rederiet Olympic Shipping.
AA170610 Mannskapet ledes av en styrkesjef fra politiet og består av ti personer fra Forsvaret, elleve fra politiet og 16 fra rederiet .
DN170607 I den over 27 år langs familiestriden i rederiet Bergshav i Grimstad, står brødrene Atle og Herman Bergshaven like steilt når siste kapittel nå er innledet.
DN170607 Atle Bergshaven ( sittende ) mener selskapsverdien i rederiet Bergshav Holding som skal legges til grunn når han nå skal kjøpe ut storebror Herman, er 663 millioner.
DN170607 I den over 27 år lange familiestriden i rederiet Bergshav i Grimstad, står partene like steilt når siste kapittel nå er innledet.
DN170607 Høyesterett avgjorde i fjor at lagmannsretten skal avgjøre hvor mye Herman Bergshaven ( 72 ) skal få utbetalt for aksjene han eiere i rederiet Bergshav Holding i Grimstad.
SA170603 Slik jeg ser det, er hovedsaken nå at man klarer å sikre forklaringer fra personer i ledelsen av operatørselskapet og rederiet som sikkert har vært involvert da krangelen om småpenger gjorde et inspeksjonen av de deler av riggen som brast, ble utsatt, da de etter den plan som var lagt av byggeverksted og var godkjent av rederi, operatørselskap og klassifikasjonsselskap, skulle h
AA170531 Dette kommer oppå det begredelige resultatet Boa Offshore endte med i 2016 : ¶ Rederiet fikk i fjor et samlet underskudd før skatt på 798 millioner kroner.
AA170531 Rederiet har en flåte på totalt rundt 40 offshoreskip, lektere og taubåter.
AA170531 Rederiet eies av Ole T.
SA170530 Ved 13.50-tiden melder rederiet at det vil gå hurtigbåt fra linje 1 klokken 14.45, 15.20 fra Tau og 16 fra Stavanger.
SA170530 « Viking Sea » og « Viking Star » er to av de nyeste cruiseskipene i verden og tilhører rederiet Viking Ocean Cruises.
SA170530 Rederiet ble startet og eies av nordmannen Torstein Hagen.
DN170524 Styreleder Olav Remøy i rederiet Remøy Havfiske tror at en løsning på situasjonen med reketråleren Remøys arrest i Murmansk kun kan løses på politisk hold.
DB170524 Rederiet malte over flere bokstaver slik at skipet fikk navnet Candi.
AA170524 Styreleder Olav Remøy i rederiet Remøy Havfiske tror at en løsning på situasjonen med reketråleren Remøys arrest i Murmansk kun kan løses på politisk hold.
BT170523 Skipet er eid av rederiet Viking Cruises, hvor Torstein Hagen er eier og styreleder.
AP170523 Tidligere har hun levert falske anmeldelser både mot en prest og skipsoffiser for seksuelle overgrep, for så å prøve seg på pengeutpressing både mot personene og rederiet .
SA170522 Utpå formiddagen valgte rederiet å legge om til lørdagsruter fra klokken 10.30, men fra klokken 14 er det normal trafikk i rute 1 og 2 igjen.
DN170522 rligvis helt uakseptabelt for et rederi som taper en halv million kroner i fangstinntekter hvert eneste døgn de ligger der, i tillegg til de truslene de nå har hengende over seg om enorme beløp og kausjonsbeløp, sier Audun Maråk i havfiskeorganisasjonen Fiskebåt som fungerer som pressetalsmann for rederiet , til Fiskeribladet.
DN170522 Dette førte til at rederiet ble pålagt et kausjonsbeløp på 90 millioner kroner for at båten skal få forlate Murmansk og Russland.
AP170521 På nettsiden Fiskebåt.no hevdes det at dette er ti ganger fangstens verdi, en sum som rederiet ikke kan betale.
AP170521 Men rederiet har valgt å la dem bli, fordi de regner dette som en bagatell og trodde saken skulle få en rask løsning.
AP170521 Lisens for fartøyet ble gitt og rederiet har daglig rapportert om fartøyets rekefangster til både Russland og Norge.
AP170521 Informasjonsmedarbeider Astrid Sehl i Utenriksdepartementet ( UD ) viser til at det fredag var et møte mellom Fiskeridirektoratet, UD, rederiet og havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt.
AP170521 Har det bra ¶ Rederiet og det norske generalkonsulatet i Murmansk har sørget for at mannskapet blir tatt godt vare på.
AP170521 - Vi avventer det som skjer i domstolen og bistår mannskapet og rederiet , sier hun til Aftenposten.
AP170521 Rederiet har dermed forholdt seg etter boken.
AP170521 Rederiet Remøy Havfiske A/S hadde søkt Fiskeridirektoratet om lisens for å fiske på en norsk rekekvote i russisk sone.
NL170519 I søknaden til det norske Fiskeridirektoratet hadde rederiet bare krysset av for at de skulle fiske reker i russisk sone, og ikke andre ting.
NL170519 Både rederiet og det norske generalkonsulatet i Murmansk har sørget for at mannskapet blir tatt godt vare på.
NL170519 Rederiet har trodd at lisensen var i orden og har rapportert om sine rekefangst daglig til både norsk og russiske fiskerimyndigheter.
NL170519 Rederiet hadde søkt norske myndigheter om å fiske på en norsk rekekvote i russisk sone.
AA170519 - Kravet står på ingen måte i forhold til realitetene i saken, og dette kravet gjør at situasjonen ikke er mulig for rederiet å håndtere.
SA170515 Rederiet håper at problemene er løst i løpet av ettermiddagen.
NL170512 Rederiet
DN170512 Hurtigruten saksøkte Bodø havn for det rederiet mente var betydelig overfakturering.
DN170512 Rederiet mener de har betalt dobbelt kaileie hver dag hele året, mens internasjonale cruiserederier har fått rabatter på inntil 75 prosent.
AP170512 Forsvarerne har argumentert for at grunnstøtingen skyldtes organisatoriske mangler, som rederiet Costa Crociere, den indonesiske styrmannen og den italienske kystvakten bør dele ansvaret for.
AA170512 Forsvarerne har argumentert for at grunnstøtingen skyldtes organisatoriske mangler, som rederiet Costa Crociere, den indonesiske styrmannen og den italienske kystvakten bør dele ansvaret for.
AA170512 Hurtigruten saksøkte Bodø havn for det rederiet mente var betydelig overfakturering.
AA170512 Rederiet mener de har betalt dobbelt kaileie hver dag hele året, mens internasjonale cruiserederier har fått rabatter på inntil 75 prosent.
NL170511 Styreleder Olav Remøy i rederiet Remøy Havfiske AS sier at tråleren var på vei til Tromsø, da den ble stanset og inspisert av russisk kystvakt i går.
NL170511 Styreleder Olav Remøy i rederiet Remøy Havfiske AS sier at tråleren var på vei til Tromsø, da den ble stanset og inspisert av russisk kystvakt i går.
NL170511 Styreleder Olav Remøy i rederiet Remøy Havfiske AS sier at tråleren var på vei til Tromsø, da den ble stanset og inspisert av russisk kystvakt i går.
DN170511 Rederiet vokste raskt gjennom en serie oppkjøp og bestilling av nybygg.
DN170510 Etterpå ble Dragesund en av de største eierne i rederiet .
DB170509 I et brev til Frontline-sjefen, Robert Hvide Macleod, publisert søndag avfeier DHT-styret Frontlines siste bud på rederiet fra 25.april som " helt utilstrekkelig for DHT og dets aksjonærer ".
DB170509 Rederiet seilte inn 92,1 millioner dollar i inntekter i 1.kvartal 2017, ned fra 107,6 millioner dollar i i 1.kvartal 2016.
DB170504 Møtt med trusler ¶ Rederiet peker på at det i konflikten med Kristiansund og Nordmøre havn er blitt avslørt omfattende feil i faktureringen.
DB170504 For Hurtigruten, som betaler rundt 110 millioner kroner i havnerelaterte kostnader hvert år, er beløpet på rundt 2 millioner kroner, opplyser rederiet til NTB.
AA170504 For Hurtigruten, som betaler rundt 110 millioner kroner i havnerelaterte kostnader hvert år, er beløpet på rundt 2 millioner kroner, opplyser rederiet til NTB.
AA170504 Rederiet peker på at det i konflikten med Kristiansund og Nordmøre havn er blitt avslørt omfattende feil i faktureringen.
AA170504 For Hurtigruten, som betaler rundt 110 millioner kroner i havnerelaterte kostnader hvert år, er beløpet på rundt 2 millioner kroner, opplyser rederiet til NTB.
AA170504 Rederiet peker på at det i konflikten med Kristiansund og Nordmøre havn er blitt avslørt omfattende feil i faktureringen.
SA170503 Det første skipet har Bergen som hjemby, men rederiet styres fra Sveits.
AA170430 Rederiet undersøker ¶
AA170430 Rederiet undersøker ¶
DN170426 « Dette er en skuffende utvikling ettersom ordreinngangen var null de siste fire månedene i 2016 », skriver rederiet i kvartalsrapporten.
DN170426 Videre er rederiet bekymret for at 15 nye VLCCer ble bestilt i første kvartal.
DN170426 I tanksektoren falt Euronav rundt fire prosent etter at det belgiske rederiet la frem sin kvartalsrapport onsdag morgen.
DN170426 Gigantfusjon godkjent, alt klart for rederiet Solstad Farstad ¶ ¶
DN170425 | Gigantfusjon godkjent, alt klart for rederiet Solstad Farstad ¶
DN170425 Rederiet får en flåte på 154 skip, over dobbelt så mange som rederiet som til nå har vært Norges største, Dof.
DN170425 Det nye rederiet blir Norges desidert største, og blant de største i verden.
DN170425 Rederiet får en flåte på 154 skip, over dobbelt så mange som rederiet som til nå har vært Norges største, Dof.
DN170425 Rederiet blir blant de største i verden.
DN170425 | Gigantfusjon godkjent, alt klart for rederiet Solstad Farstad ¶
DN170425 Rederiet får en flåte på 154 skip, over dobbelt så mange som rederiet som til nå har vært Norges største, Dof.
DN170425 Det nye rederiet blir Norges desidert største, og blant de største i verden.
DN170425 Rederiet får en flåte på 154 skip, over dobbelt så mange som rederiet som til nå har vært Norges største, Dof.
DN170425 Rederiet blir blant de største i verden.
DN170425 Mons Aase, som er toppsjef i rederiet Dof asa, fikk langt lavere lønn i 2016 enn 2015.
DB170425 ( Finansavisen ) : Lørdag skrev Finansavisen at Per Sævik-familien i Fosnavåg gjennom sitt private selskap Havilafjord har åpnet for å selge 49 prosent av Fjord1-aksjene for opptil 1,7 milliarder kroner gjennom å børsnotere rederiet .
VG170423 Manolo Vidal, talsmann for rederiet Naviera Armas, forklarer at fergekrasjet skyldes en teknisk feil som førte til at skipet mistet strømmen og dermed motorkraften mens det forsøkte å komme tilbake til havnen i Las Palmas.
SA170421 FOTO : Terje Pedersen / NTB scanpix ¶ | Rederiet klager på « Tide Carrier»-arrest ¶
SA170421 Rederiet som eier « Harrier » har klaget på vedtaket om å holde lasteskipet i arrest.
SA170420 På kort sikt er det ikke aktuelt, ifølge rederiet .
FV170420 På kort sikt er det ikke aktuelt, ifølge rederiet .
DN170420 Rimfrost er et av fem datterselskap i Remøys holdingselskap Olympic Holding, der han blant annet kontrollerer det kriserammerede rederiet Olympic Ship.
DN170419 Elektriker Eigel Ingvar Thom ( 54 ) har tjent over 30 millioner kroner på rederiet American Shipping der Kjell Inge Røkke er største aksjonær.
DA170412 Onsdag ettermiddag kunne rederiet opplyse at feilen er utbedret.
AA170412 Onsdag ettermiddag kunne rederiet opplyse at feilen er utbedret.
DN170410 Fra å ha tjent godt med penger i 2012 og 2013, gikk det kinesiske rederiet i minus med 700 millioner kroner i 2014.
DN170410 Dette vil utvilsomt sørge for volatilitet i selskapets resultater », skriver rederiet i rapporten.
DB170407 Det tidligere hurtigruteskipet eies i dag av rederiet Vestland Marine og kom til Bodø fra Tromsø onsdag.
AA170407 Det tidligere hurtigruteskipet eies i dag av rederiet Vestland Marine og kom til Bodø fra Tromsø onsdag.
VG170406 - Vi har stilt krav til rederiet om at de skal følge norske lover og regler og fått bekreftelse på at det gjør de, understreker Rune Thomas Ege overfor VG.
DN170406 Det tidligere hurtigruteskipet eies i dag av rederiet Vestland Marine og kom til Bodø fra Tromsø onsdag.
DN170406 - Hurtigruten eier ikke skipet i dag, og vi hadde heller ikke noen leieavtale med rederiet nå.
DB170406 Det tidligere Hurtigruteskipet eies i dag av rederiet Vestland Marine, og kom til Bodø fra Tromsø onsdag.
DB170406 - Hurtigruten eier ikke skipet i dag, og vi hadde heller ikke noen leieavtale med rederiet nå.
AA170406 Det tidligere Hurtigruteskipet eies i dag av rederiet Vestland Marine, og kom til Bodø fra Tromsø onsdag.
AA170406 - Hurtigruten eier ikke skipet i dag, og vi hadde heller ikke noen leieavtale med rederiet nå.
DN170403 Videre sier han at utvalget forventer at rederiet vil sikre NOR-betingelser for norsk dekk- og maskinmannskap, samt lederstillinger.
DN170403 Det betyr at rederiet kan ansette utenlandsk mannskap på utenlandske lønnsvilkår, ifølge Sjømannsforbundet.
DA170403 Han viser til at utvalget forventer at rederiet vil sikre NOR-betingelser for norsk dekk- og maskinmannskap, samt lederstillinger innen restaurant, butikk, kjøkken og hotelldrift på rutene utenfor Norden når det åpnes for NIS.
DA170403 For stillinger som rederiet ikke viderefører på NOR-betingelser må det gjennomføres forhandlinger om tariffavtale, skriver utvalget.
DA170403 Dermed får rederiet også lov til å ansette utenlandsk mannskap på lokale lønnsvilkår, ifølge sjømannsforbundet.
DA170403 Color Line er det eneste rederiet med passasjerskip i fast rute mellom norsk og utenlandsk havn under norsk flagg.
AA170403 Videre sier han at utvalget forventer at rederiet vil sikre NOR-betingelser for norsk dekk- og maskinmannskap, samt lederstillinger.
AA170403 Det betyr at rederiet kan ansette utenlandsk mannskap på utenlandske lønnsvilkår, ifølge Sjømannsforbundet.
DN170331 Rederiet , som i tillegg til å frakte turister og varer langs norskekysten har startet opp cruise til Antarktis og Sør-Amerika, har ikke offentliggjort resultat for 2016 ennå, men det er ventet at Hurtigruten leverer et driftsresultat før avskrivninger ( ebitda ) på langt over én milliard kroner.
AA170328 - Politiet vil, nå når vi vet at det ikke var folk ombord, ha fokus på eventuell forurensning, så vil rederiet ta seg av berginga, sier operasjonsleder Engen til Avisa Sør-Trøndelag.
DN170327 I forrige uke ble det kjent at milliardær og skipsreder John Fredriksen tapte kampen om det tankrederiet DHT til fordel for det Singapore-baserte rederiet BW Group.
DN170323 Det John Fredriksen-kontrollerte tankrederiet Frontline er ute av kampen om det USA-noterte tankrederiet DHT etter at det Singapore-baserte rederiet BW Group nå blir DHTs hvite ridder.
DN170323 Frontline hadde kjøpt seg opp til å bli største eier med 16 prosent i DHT før dagens melding, mens rederiet har motsatt seg Frontlines budforsøk.
DN170320 Rederiet vokste raskt gjennom en serie oppkjøp og bestilling av nybygg.
BT170317 Rederiet Viking Cruises ønsket å registrere skip i NIS, men trengte en regelendring for å få det til.
DN170315 Rederiet vokste raskt gjennom en serie oppkjøp og bestilling av nybygg.
AA170315 To av skipene kjøper rederiet fra Fredriksens private selskap Seatankers, mens de øvrige 14 kommer fra Quintana Shipping, skriver Dagens Næringsliv.
AA170315 Onsdagens vinner var det Fredriksen-kontrollerte rederiet Golden Ocean Group som økte med 6,1 prosent etter at det ble det kjent at rederiet blar opp 3,5 milliarder kroner for 16 tørrlastskip.
AA170315 Onsdagens vinner var det Fredriksen-kontrollerte rederiet Golden Ocean Group som økte med 6,1 prosent etter at det ble det kjent at rederiet blar opp 3,5 milliarder kroner for 16 tørrlastskip.
DN170310 Det gjeldstyngede rederiet Island Offshore legger i dag frem kvartalstall som viser et kjempetap på 1.048 millioner kroner før skatt.
DN170310 Analysen tar utgangspunkt i markedssituasjonen, som er preget av oljesmellen, og rederiet har hatt mange skip i opplag.
DN170307 Blant de nye investorene er skipsrederen Johan Odvar Odfjell, som eide rederiet Jo Tankers.
DB170307 Det Haugesund-baserte rederiet driver i dag 11 tankere som frakter flytende naturgass ( LNG ).
AP170304 Fartøyet kommer trolig til å koste rundt 300 millioner kroner, og rederiet satser på å bygge det ved et norsk verft.
AP170304 Rederiet har bygd to gassdrevne fôrbåter for bruk i oppdrettsnæringen, og skal nå gå i gang med bygging av et gassdrevet fryseskip.
AP170304 Fartøyet kommer trolig til å koste rundt 300 millioner kroner, og rederiet satser på å bygge det ved et norsk verft.
AP170304 Rederiet har bygd to gassdrevne fôrbåter for bruk i oppdrettsnæringen, og skal nå gå i gang med bygging av et gassdrevet fryseskip.
DN170302 Etter å ha sikret flere konkrakter den siste tiden, melder rederiet Island Offshore at det kan hente tilbake hundrevis av ansatte.
DN170302 Stilling : Investor, eier sammen med barna og er styreleder i rederiet Stein Mohn as og undervannsrobotselskapet Mohn Drilling.
AA170302 Dermed kan rederiet ta fire båter ut av opplag.
DN170223 Milliardunderskudd ¶ Rederiet fikk et driftsresultat før ned- og avskrivninger ( ebitda ) på 149 millioner kroner etter driftsinntekter på 476 millioner kroner i fjerde kvartal.
DN170223 Lav aktivitet ¶ Rederiet skriver i kvartalsrapporten at markedsutsiktene fortsatt er utfordrende ¶
DA170223 Rederiet som eier skipet har inngått bergingskontrakt med selskapet Bukser og Berging som står for slepingen, mens Kystverket fører tilsyn med deres planlagte berging av havarist.
DA170223 Dermed får rederiet også lov til å ansette utenlandsk mannskap på lokale lønnsvilkår.
DN170222 Vi er det eneste rederiet som har kommet med lokal løsning.
AA170221 Ved utgangen av september hadde rederiet en samlet gjeld på nær 3,4 milliarder kroner, og rundt to milliarder kroner er obligasjonsgjeld som forfaller i løpet av de neste tre årene.
AA170221 Rederiet solgte « Boa Rover » i 2010.
DB170218 Som et resultat av kapitalutvidelsen og overføringen av Fredriksens private nybyggingskontrakter synker ifølge Finansavisen hans eierandel i rederiet fra 83 til vel 60 prosent.
DB170218 Av presentasjonsmaterialet som er utarbeidet i forbindelse med den rettede emisjonen fremgår det ifølge avisen at Fredriksen tar sikte på å gjøre rederiet til et ledende selskap for LNG-aktiviteter.
DN170217 Allerede i augist fjor besluttet kreditorene å ikke støtte rederiet med ny kapital, og selskapet er i dag offisielt erklært konkurs.
DN170217 Rederiet Hanjin Shipping, som i sin tid var Sør-Koreas største, hadde en gjeld på 5600 milliarder won ( 42 milliarder kroner ) i siste regnskapsår.
BT170217 STOLT : Richelieu Leonardo hadde jobbet om bord på rederiet DOF sitt fartøy siden 2010.
BT170217 REDERIET SVARER : Stig Clementsen i rederiet DOF i Bergen.
BT170217 REDERIET SVARER : Stig Clementsen i rederiet DOF i Bergen.
BT170215 Om myndighetene vil vurdere om vraket er miljøskadelig, for å så gjøre et nytt vedtak der de krever at rederiet fjerner vraket, er noe av det de må finne ut av, forklarer regjeringsadvokaten.
BT170215 Myndighetene krevde at rederiet ryddet opp etter seg fordi vraket kunne virke skjemmende, men tok ikke stilling til om det kunne være miljøskadelig.
BT170215 Men om rederiet og dets forsikringsselskap faktisk blir nødt å fjerne vraket er fortsatt usikkert.
BT170215 I ti år har myndighetene og rederiet kranglet om hvem som må fjerne vraket etter lasteskipet MV « Server ».
BT170215 Grensen for hvor mye rederiet trenger å betale etter ulykken, inkluderer ikke kostnaden for å fjerne skipet.
BT170215 En del av skipet ble da fjernet, men fortsatt ligger halve skipet under vann, og det er usikkert om rederiet må fjerne det eller ikke.
BT170215 Det er fortsatt usikkert om rederiet trenger å fjerne vraket av MV « Server » ved Fedje.
BT170210 | Hvorfor får det bergenske rederiet Sea Tank besøke Vest-Sahara og ikke vi ?
DN170208 Rederiet vokste raskt gjennom en serie oppkjøp og bestilling av nybygg.
BT170208 Laksekongen Gerhard Meidell Alsaker kjøpte store deler av det konkursrammede rederiet Eide Marine Services på billigsalg.
DN170206 Obligasjonseierne stemte i januar ned et forslag fra Siem om å berge rederiet fra konkurs, mot at Siem fikk aksjeflertall i selskapet.
DN170206 Mandag forrige uke varslet det John Fredriksen-kontrollerte rederiet Frontline at det vil kjøpe den amerikanske konkurrenten DHT Holdings.
AP170206 Det nye rederiet blir Norges desidert største, og skal bli det fjerde største i verden med 154 skip.
AP170206 Det nye rederiet blir Norges desidert største, og skal bli det fjerde største i verden med 154 skip.
AP170206 Kilde : Norges Rederiforbund ¶ Rederiet blir ett av verdens største ¶
AP170206 Ikke usannsynlig at rederiet blir enda større ¶
AP170206 Hovedkontoret til det sammenslåtte rederiet blir i Skudeneshavn, og konsernsjef blir Solstad-sjef Lars Peder Solstad.
AP170206 Etter nesten ett år med spekulasjoner, og en havarert avtale, kunne det gjeldstyngede rederiet i Ålesund kunngjøre at de har fått på plass enn refinansieringsavtale.
AP170206 Det nye sammenslåtte rederiet får rundt 4000 ansatte, og vil bli en sentral aktør i Nordsjøen, i Brasil, i Sørøst-Asia og Australia.
AP170206 Deretter skal det slås sammen med Solstad Offshore, som Aker allerede har en betydelig eierandel i, og det Fredriksen-eide rederiet Deep Sea Supply.
AA170206 Det nye rederiet blir Norges desidert største, og skal bli det fjerde største i verden med 154 skip.
DB170131 Forklaringen er at rederiet har vært tydelige på strategien med å bygge opp flåten når markedet er svakt, for så å selge når markedet er høyt.
BT170130 | Hvorfor får det bergenske rederiet Sea Tank besøke Vest-Sahara og ikke vi ?
BT170130 Hvorfor får det bergenske rederiet Sea Tank besøke Vest-Sahara og ikke vi ?
DB170129 Her fortalte 70-åringen, som blant annet spilte i tv-såpen « Rederiet », om vennskapet med Rolling Stones-vokalist Mick Jagger.
AP170127 Rederiet har nemlig vært tydelige på at deres alternativ var å flagge ut til dansk skipsregister slik Fjordline gjorde.
DN170124 Utsetter låneforfall ¶ Rederiet hadde et underskudd før skatt på 13 millioner dollar i fjorårets tre første kvartaler, og netto rentebærende gjeld på 100 millioner dollar, der obligasjoner og annen rentebærende gjeld utgjør mesteparten : 88 millioner dollar. 9. januar i år meldte selskapet at det ønsket å utsette obligasjonsl
DN170124 Rederiet er kontrollert av skipsreder Morits Skaugen og hans søsken gjennom selskapet Eikland som eier 36 prosent av det børsnoterte rederiet .
DN170124 Det 101 år gamle rederiet som før hadde milliardverdier, hadde tirsdag ettermiddag 243,53 millioner kroner i markedsverdi takket være den kraftige kursoppgangen.
DN170124 Rederiet er kontrollert av skipsreder Morits Skaugen og hans søsken gjennom selskapet Eikland som eier 36 prosent av det børsnoterte rederiet.
SA170123 Grunnen er ifølge rederiet et planlagt verkstedopphold.
DN170123 Ifølge NRK har Finnmark politidistrikt kommet til at rederiet må betale inndragning på én million kroner og betale en bot på 150.000 kroner.
SA170120 Mellom Sauda og Ropeid er det fortsatt buss for båt, melder rederiet Norled.
DN170116 Rederiet varslet i forrige uke at selskapet og brorparten av dets datterselskaper har suspendert betjening av selskapets gjeld for å opprettholde likviditet.
DN170116 Med en gjeld på rundt milliarden og store låneforfall i nær fremtid kjemper det tradisjonsrike rederiet I.M.
BT170116 Faren min overtok rederiet i 1963, men det ble avviklet under skipsfartskrisen i begynnelsen av 80-årene.
BT170114 Administrerende direktør Tor Gjertsen i Lutelandet Offshore, sier representanter for rederiet er ventet til Lutelandet lørdag kveld.
DB170109 Carnegie mener Frontline nå prises til 165 prosent av de underliggende verdiene i rederiet .
DN170106 Ifølge børsmeldingen samme dag var problemet at rederiet og Siem « ikke lykkes i å finne en løsning for restruktureringen som er akseptabel for alle berørte kreditorer ».
DN170106 Rederiet med 55 fartøyer, 1725 ansatte og kontorer i fire land har nesten utelukkende vært en leverandør til oljeindustrien, og har i likhet med konkurrentene fått lide etter oljepriskollapsen.
DN170105 I slutten av november meldte rederiet at det var kommet til enighet med den London-baserte investoren Kristian Siem om en avtale der Siem blar opp og blir nye storeier, forutsatt at avtalen med kreditorene kommer på plass.
DN170105 - Konstruktive samtaler pågår med alle påvirkede kreditorer, het det i meldingen, der det også fremgikk at rederiet - som frem til da hadde betalt renter men ikke avdrag, også droppet å betale rentene på gjelden.
SA170102 Dette skyldes planlagt vedlikehold, ifølge rederiet .
SA170102 Dette skyldes planlagt vedlikehold, ifølge rederiet .
DN170102 Sæter tror imidlertid rederiet avsluttet fjoråret i fin stil.
DN170102 - Ratene ligger på rundt 10.000 dollar dagen, og Jinjui har en break-even på 6500 dollar dagen, sier Sæter, og viser til dagratene rederiet trenger for å gå i null.
AP161028 - Med den nye teknologien vil dagligvaremarkedet, både i Norge og i utlandet, bli viktigere, ifølge rederiet .
AP160724 De satte sin ære i at båten skulle se bra ut, og det tok seg godt utad for rederiet , sier Rasmussen.
AP160707 Verdens tre største cruiseskip tilhører alle Oasis-klassen og eies av rederiet Royal Caribbean International i følge denne listen fra Wikipedia.
AP160707 Rederiet oppgir 141.000 tonn og nettstedet Marine Traffic 139.000 tonn.
AP160617 Den tidligere bergensordføreren har vært under etterforskning for grov korrupsjon siden september i fjor etter at det kom frem at hun har fått flere goder sponset av rederiet Viking Cruises.
AP160617> Den tidligere bergensordføreren har vært under etterforskning for grov korrupsjon siden september i fjor etter at det kom frem at hun har fått flere goder sponset av rederiet Viking Cruises.