AP171210 Men i forhandlingene er vi rede til å forsøke.
AP171210 - Frp er rede til å starte forhandlinger med Høyre og Venstre, slo partilederen fast overfor NTB på vei ut fra nobelseremonien i Oslo rådhus søndag ettermiddag.
AP171208 Hvor mye du får å rutte med som pensjonist er ikke alltid like greit å holde rede på.
AP171207 SR-Bank er rede til å gå inn med store sponsormidler i Viking, kan kjøpe stadionnavnet og sikre Viking Fotball AS økonomisk armslag sammen med gamle og nye aksjonærer.
SA171206 SR-Bank er rede til å gå inn med store sponsormidler i Viking, kan kjøpe stadionnavnet og sikre Viking Fotball AS økonomisk armslag sammen med gamle og nye aksjonærer.
DB171206 Det første kravet til Nord-Korea er at de skal innstille testingen, og det er de trolig ikke rede til akkurat nå, sier han.
VG171205 - Midtøsten kom opp og da påpekte han at i morgen kommer president Trump til å holde en tale der han skal gjøre rede for deres midtøstenpolitikk, sier hun.
DB171205 - Midtøsten kom opp og da påpekte han at i morgen kommer president Trump til å holde en tale der han skal gjøre rede for deres midtøstenpolitikk, sier hun.
BT171205 - Midtøsten kom opp og da påpekte han at i morgen kommer president Trump til å holde en tale der han skal gjøre rede for deres midtøstenpolitikk, sier hun.
SA171204 Klokken 23.10 er det gjort rede for alle beboerne i rekkehuset.
SA171204 Klokken 23.10 er alle personer som bor på denne adressen gjort rede for, bekrefter Flakstad.
DB171203 De fikk rede på at datteren hadde vært hos 22-åringen.
AP171203 Når man trekker fra drepte og dem som har returnert, er det fortsatt over 250 personer det ikke kan gjøres rede for.
AP171203 - Halvparten kan ikke gjøres rede for.
AP171203 Rådet rapporter ikke til styret, men til det åpne årsmøtet, og gjør rede for arbeidet sitt der.
NL171202 For oss er det viktig å gjøre rede for hvorfor, og hva som gjorde det umulig for Finnmark å fortsette.
DA171201 Foreløpig har ikke Hariri sittet ansikt til ansikt til regimerepresentanten, men skulle det skje denne gangen, planlegger han å si : « Tross alle krigsforbrytelsene, håper jeg at regimet vil være rede til å plassere det syriske folket først », sa han til Reuters.
DB171130 To andre hus i nærheten er evakuert, og politiet opplyser at det ikke er gjort rede for alle beboerne i huset som brenner.
DB171130 Like før klokka 10 opplyser politiet i Sør-Vest på Twitter at alle beboere i huset er gjort rede for.
DB171130 09:50 Sandnes - Brann i Strandgata - alle beboere gjort rede for ¶
SA171129 Slik det er gjort rede for, kan mulighetsstudien etter vår mening i liten grad sammenlignes med de fysiske rammene for Hogeweyk demenslandsby der man for eksempel har egne gater/kvartal og livsstilspregede gruppeboliger.
AP171128 Demokratene har protestert på det de mener er Pruitts interessekonflikter ikke var tilstrekkelig gjort rede for i hans egenerklæring da han ble godkjent i Senatet.
DB171126 Kan ikke gjøre rede for seg og er for redusert til å samarbeide om testing.
DA171125 Basecamp Explorer har gjort om Isfjord Radio på Svalbard til et lunt og helt unikt rede .
VG171124 Jarland har da lagt inn et betydelig slingringsmonn i saken der bispedømmet og daglig leder er tiltalt for grovt bedrageri, ved at det er blitt søkt om statsstøtte for medlemmer det ikke kunne gjøres rede for.
DB171124 Han beskrev den som et rede for terrorister.
DB171124 Han beskrev den som et rede for terrorister.
DA171124 Det er inntekter som hun ikke har gjort rede for i selvangivelsen, sier statsadvokat Arne Fors til nyhetsbyrået TT.
DA171124 Aktor Jarland la inn et betydelig slingringsmonn i saken der bispedømmet og daglig leder er tiltalt for grovt bedrageri ved at det er blitt søkt om statsstøtte for medlemmer det ikke kunne gjøres rede for.
DB171123 Jeg understreket at vi er rede til å støtte iverksettelsen av anbefalingene, slik vi også støttet kommisjonens arbeid finansielt.
AP171123 Har en av partene sovnet, er for full til å gjøre rede for seg eller på annen måte ikke kan motsette seg seksuell omgang, så er det voldtekt.
DB171122 Hun unnlater likevel helt å gjøre rede for hvordan møtet faktisk gikk, og hun har heller ikke lagt ved noe referat fra møtet - selv om det skal eksistere.
DB171121 De eier ingenting, men et betydelig antall IS-krigere ikke er gjort rede for.
DB171121 Nå kan ikke transportfirmaet gjøre rede for hvor de er.
AP171121 De eier ingenting, men et betydelig antall IS-krigere ikke er gjort rede for.
AP171119 Via sin nevø hadde Mugabe signalisert at han var rede til « å dø for det som er riktig ».
AP171119 Via sin nevø hadde Mugabe signalisert at han var rede til « å dø for det som er riktig ».
AP171119 Via sin nevø har Mugabe signalisert at han er rede til « å dø for det som er riktig ».
DB171118 Hvis WADA og UCI godkjenner dette og alt er fullstendig klart og gjort rede for, så var jeg komfortabel med det, sier Dave Brailsford.
VG171117 Jeg savner også at forfatteren gjør bedre rede for kildene sine når han viderebringer gamle rykter og spekulasjoner.
DB171117 Det mest spektakulære er likevel planen om å innføre et såkalt « sosialt kredittsystem », slik det ble gjort rede for i et dokument fra den kinesiske regjeringen i 2014.
DB171116 Men seks mennesker er fortsatt ikke gjort rede for.
AA171116 Men seks mennesker er fortsatt ikke gjort rede for.
VG171114 Politiet beslaglegger stor mengder materiale, men ikke alt kan gjøres rede for i ettertid.
DB171114 - Jeg ville ikke sitte og sture over tomt rede , tilføyer Lauren Savoy.
DA171114 - Jeg forventer at statsråden kan gjøre rede for regnskapet til Forsvarsmateriell og Forsvaret overfor Stortinget slik at både Stortinget og samfunnet ellers kan være trygge på at midlene er brukt korrekt, sier Navarsete.
AP171114 Dette er det gjort rede for i Kulturdepartementets budsjettforslag for neste år.
SA171113 Politiet beslaglegger stor mengder materiale, men ikke alt kan gjøres rede for i ettertid.
DB171113 I 22.30 tida melder politiet at en tollekniv og eier av bag er gjort rede for, at kniven er tatt hånd om og at personen er sendt videre med fly, skriver BT.
BT171113 SISTE : Politiet melder at tollekniv og eier av bag er gjort rede for.
DB171109 Her skal hun gjøre rede for de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.
AP171109 Kari Marstein « ser med oppriktig interesse frem til at Aftenposten på mer konkret vis gjør rede for hvordan de ser for seg at diskusjoner rundt etisk utfordrende utgivelser skal føres med full åpenhet » ( Aftenposten 3. november ).
NL171107 Har politikerne tatt slike hensyn og beregninger i betraktning, som her er gjort rede for, i totalregnskapet over de trafikale utfordringene kommunen har ?
DB171107 Siktede kan derfor ifølge sin forsvarer ikke gjøre rede for hvordan han fikk tak i våpenet.
VG171105 På tirsdag fikk vi rede på nye opplysninger.
VG171105 Summene som ikke er gjort rede for i de tre landene kan overstige 45 millioner kroner.
VG171105 I saksbehandlingen ba fylkesmannen Nes kommune gjøre rede for hvilke aktivitetstilbud Elisabeth fikk.
VG171104 I avhør skal guttene ha fortalt at de ikke visste at svanen hadde rede i nærheten, og den ene av guttene skal ha brutt sammen i avhør, skriver Expressen.
BT171103 Samtlige av personene som oppholdt seg i leilighetene skal være gjort rede for. | - Bergen føles ofte livligere enn storebror Oslo ¶
AP171102 Men ofte er dette sensitiv informasjon som det er umulig å gjøre åpent rede for, i full offentlighet.
AP171102 Men jeg oppfordrer gjerne på nytt, denne gang til å gjøre rede for hvordan Aftenposten ville ha praktisert en slik åpenhet.
AP171102 Jeg ser med oppriktig interesse frem til at Aftenposten på mer konkret vis, og gjerne med praktiske eksempler, gjør rede for hvordan de ser for seg at slike diskusjoner skal føres med full åpenhet.
AP171102 Jeg ser med oppriktig interesse frem til at Aftenposten på mer konkret vis gjør rede for hvordan de ser for seg at diskusjoner rundt etisk utfordrende utgivelser skal føres med full åpenhet.
AP171102 Jeg oppfordret for et år siden Aftenposten og Ingunn Økland til å gå mer konkret inn i saken, gjøre rede for hva slags beslutning de ville tatt hvis de hadde vært forleggere for Vigdis Hjorth.
AP171101 For det andre at vi har tett dialog med britene, og at vi hjemme går grundig gjennom og kartlegger norske interesser slik at vi er rede til å etablere et nytt samarbeid så snart som mulig.
VG171031 I et skriftlig spørsmål til statsråden, ber de henne gjøre rede for om, og hvordan, hun vil sikre at kunnskapen og praktiseringen av lovverket styrkes i kommunene.
DB171031 Samtlige elever er gjort rede for.
AP171031 Siden de holder rede på tallene vi trenger for å forstå samfunnet vårt, er det avgjørende at de er nøytrale, presise, modige og moderne.
DB171028 En talsmann for FBI forteller til Fox News at å spore opp de utenlands som har kjempet i konflikten er vanskelig og at de ikke har konkrete tall på hvor mange som har overgitt seg, blitt drept, eller hvor mange som fortsatt ikke er gjort rede for.
DB171028 ( Dagbladet ) : Det er ikke gjort rede for store deler av de amerikanske IS-krigerne, noe som skaper frykt for at disse kan returnere til USA ubemerket, ifølge Fox News.
AP171026 I disse lekkasjene fremgår det at familien hadde verdier i utlandet det ikke var gjort rede for.
AA171026 Vi ba uttrykkelig om at byplansjefen gjorde rede for saken i folkemøtet med bakgrunn i spørsmålene.
SA171024 Alle de 108 er gjort rede for og ingen skal være skadd.
BT171024 Legger man til de 5000 i Midtøsten, har man gjort rede for mesteparten av i alt 8000 som er utplassert globalt.
BT171024 Alle de 108 er gjort rede for og ingen skal være skadd.
SA171023 Så langt Aftenbladet er blitt gjort rede for, begrenset invitasjonen seg til politikerne i det mektige kommunalutvalget, gruppeledere for øvrig ble ikke invitert.
SA171023 « Gjør rede for den noko utradisjonelle byggjestilen.
AP171023 « Gjør rede for den noko utradisjonelle byggjestilen.
AP171023 « Gjør rede for den noko utradisjonelle byggjestilen.
AP171020 For det første : Flesteparten av de 40 fremmedkrigerne som ikke er gjort rede for, er antagelig døde.
VG171019 Det er solgt 50.000 brannfarlige DAB-radioer av typen Pinell i Norge, 10.000 er fortsatt ikke gjort rede for.
DB171019 ¶ Alle beboerne er gjort rede for og ute av boligen.
AP171019 Aktoratet mener det eksisterer et tidsvindu på cirka to måneder tiltalte ikke kan gjøre rede for, og at det er sannsynlig at trønderen deltok i kamphandlinger i denne perioden.
AA171019 Aktoratet mener det eksisterer et tidsvindu på cirka to måneder tiltalte ikke kan gjøre rede for, og at det er sannsynlig at trønderen deltok i kamphandlinger i denne perioden.
DA171017 Det trekket var likevel styret rede til å ta om han forlenget.
DB171014 - Noen sier vi ikke burde gjøre dette mot mennesker, men vi er en nasjon av hunde-elskere og er rede til å gjøre det mot dem.
AP171014 Fredag kveld lokal tid var det offisielle antallet omkomne i brannene kommet opp i 36, men flere hundre personer var fortsatt savnet og ikke gjort rede for.
AA171013 Fengselet har 725 innsatte, og alle var gjort rede for etter brannen. ( ©NTB ) ¶
DN171011 Under besøket i byen skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen også gjøre rede for detaljer fra 2018-statsbudsjettet for samferdselssektoren.
SA171010 - Dette er ingen blogg der du skal gjøre rede for alt du har gjort i livet.
BT171010 - Dette er ingen blogg der du skal gjøre rede for alt du har gjort i livet.
AP171010 - Dette er ingen blogg der du skal gjøre rede for alt du har gjort i livet.
DB171009 Og når USA under Donald Trumps « America first»-politikk trekker seg ut av internasjonale handelsavtaler og Parisavtalen, gir Xi Jinping klare signaler om at Kina er rede til å overta lederposisjonen.
DN171006 Her gjør selskapet rede for hvor mange ganger myndighetene i ulike land har bedt om innsyn i brukerdata lagret hos Google.
AA171005 verdenskrig gjort rede for.
NL171004 Vi som kalles læstadianere ( de førstefødte ), vil med dette gjøre rede for hva vi fortsatt tror og holder fast på.
AA171003 Det er vi fortsatt rede for, og så diskuterer vi den fordelingen med de andre partiene, sa Støre.
DB171002 Enhver krenkelse som Bayat og andre har lidt, skal en dag bli gjort rede for, og Allahs kjærlighet skal 1000 ganger overgå hvert overgrep.
SA170928 Det gir en fin anledning til samtidig å få rede på hvordan barnet er og har det på skolen, sier hun og legger til : ¶
BT170928 Det gir en fin anledning til samtidig å få rede på hvordan barnet er og har det på skolen, sier hun og legger til : ¶
AP170928 Det gir en fin anledning til samtidig å få rede på hvordan barnet er og har det på skolen, sier hun og legger til : ¶
AA170928 Det gir en fin anledning til samtidig å få rede på hvordan barnet er og har det på skolen, sier hun og legger til : ¶
DA170927 I møtet gjorde skolens ledelse rede for hendelsene etter skolestart med både slåsskamper, generell uro, manglende respekt og en generelt aggressiv og spent stemning.
AA170924 Han sier det er 17 personer som har direkte tilknytning til husene, og han er glad for at alle er gjort rede for.
AA170924 - Politiet har rede på beboerne i alle tolv boenhetene.
VG170922 - Alle barna er gjort rede for.
VG170922 - Alle barna er gjort rede for ¶
VG170922 - Alle barna er gjort rede for.
AP170922 Ved krigens slutt var rundt 31.500 mennesker fortsatt ikke gjort rede for.
VG170921 Samtlige av skolens elever som heter Sofia, skal i følge meksikanske medier være gjort rede for.
VG170921 Rødt betyr savnet, mens de grønne er gjort rede for.
DN170921 I en tale til FNs hovedforsamling tidligere denne uken sa Trump at USA står rede til å fullstendig ødelegge Nord-Korea dersom USA blir nødt å forsvare seg eller sine allierte mot regimet.
DB170921 Han forklarer at årsaken til at nettet, eller teltet, vokser seg gradvis større, er at edderkoppungene bygger sitt rede på utkanten av moras territorium, og dermed blir værende på samme plass.
AP170920 Kun 3 prosent er blitt returnert, mens 5 prosent ikke lenger kan gjøres rede for.
AA170920 FNs generalsekretær António Guterres sier at FN er rede til å hjelpe det jordskjelvrammede landet.
SA170919 IK Start er rede til å overlate sportslig styring, satsing og risiko til eierne i et nytt AS.
AP170919 IK Start er rede til å overlate sportslig styring, satsing og risiko til eierne i et nytt AS.
AA170919 Vi er et rede av kvitrende fugler, sa Johnson, og slo fast at han mener Mays regjering kan « levere en fantastisk brexit ».
DN170918 Blant annet ødela Jensen en telefon da han fikk rede på at Cappelen var arrestert.
DA170918 Spesialenheten mener også å kunne dokumentere at Jensen har hatt over 1,6 millioner kroner mellom hendene som han ikke kan gjøre rede for, og at Cappelen betalte nærmere 300.000 kroner for oppussingen av et mye omtalt bad hjemme hos Jensen.
AA170918 Blant annet ødela Jensen en telefon da han fikk rede på at Cappelen var arrestert.
AA170917 Men kongressmedlemmene ønsker fortsatt at de gjør rede for sine kontakter med russerne både før og etter presidentvalget i november i full offentlighet og under ed. ( ©NTB ) ¶
DB170915 Kroatia må inn når landet er rede .
AA170912 Siv Jensen er rede til å sette seg ned med de andre borgerlige partiene for å finne ut hvordan de skal samarbeide.
DN170911 Men nå er bygninger og infrastruktur jevnet med jorden, og mange selskaper kan ennå ikke gjøre rede for sine ansatte på De britiske jomfruøyene.
DN170911 Men nå er bygninger og infrastruktur jevnet med jorden, og mange selskaper kan ennå ikke gjøre rede for sine ansatte på De britiske jomfruøyene.
DB170908 Familiepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, sier Arbeiderpartiet i utgangspunktet heller vil stramme inn enn å forby, men at partiet selvfølgelig vil være rede til å forhandle om dette dersom de rødgrønne skulle vinne valget.
VG170905 Dersom det skulle gjøre det har vi ekstra beredskap og er rede til å ta imot det, sier Kvikne.
DB170905 Ifølge president Juan Manuel Santos møtte representanter for colombianske myndigheter i helga lederen for den såkalte Gulf-klanen, Dario Antonio Úsuga, som da skal ha sagt at han og hans menn er rede til å la seg strafferettslig forfølge.
VG170901 Fra norsk side er vi rede til å bistå i arbeidet, sier Brende.
DB170901 I stedet tegnes et nådeløst bilde av en kandidat som ikke forsto folket hun ønsket å lede, og som hverken kunne gjøre rede for hvor hun ønsket å lede dem eller hvorfor hun var den rette til å gjøre akkurat det.
DB170830 ( Dagbladet ) : Sør-koreanske spesialstyrker gjør seg nå rede til et målrettet motangrep dersom Nord-Koreas diktator Kim Jong-un skulle gå til det skritt å starte en konvensjonell krig, skriver britiske Telegraph.
AP170828 19 av dem var av typen Short Sterling, hvorav seks av dem ikke er gjort rede for.
AA170828 Barnier mener at britene ennå ikke har gjort rede for klare standpunkter i forhandlingene, selv om de har utarbeidet en rekke dokumenter om hva de ønsker.
AA170828 19 av dem var av typen Short Sterling, hvorav seks av dem ikke er gjort rede for.
AA170827 Men om lag 40 personer var søndag ikke gjort rede for og meldt savnet, opplyste politiet i Texas.
AP170825 Til NRK opplyser politiet at fem personer bodde i huset, og at alle er gjort rede for.
AA170825 Alle beboerne i huset er gjort rede for.
DA170823 Er hun virkelig rede til å føde en baby som må gå igjennom flere operasjoner bare for å få en sjanse til å overleve - og deretter vie livet til å ta vare på et barn som muligens aldri vil være i stand til å klare seg selv, som krever mer enn hun er i stand til å gi ?
DB170819 ( Dagbladet ) : 22 år gamle Younes Abouyaaqoub fra Marokko skal nå være den eneste av de fire hovedmistenkte politiet etterforsker i forbindelse med terrorangrepene i Spania som ikke er gjort rede for, skriver Sky News.
DB170819 - Jeg har ikke lyst til å bekrefte at jeg har en kjæreste, og jeg har ikke lyst til å gjøre rede for alvoret i forholdet.
VG170818 - Vi er bekymret, men jobber hardt sammen med myndighetene for å finne australieren det ikke er gjort rede for, sier Bishop ifølge The Guardian.
NL170818 Fylkesmannen skriver i sin siste tilsynssak mot kommunen at elever har ventet i over syv måneder på å få tilpasset opplæring, og krever at Tromsø kommue må gjøre rede for årsaksforholdene.
DB170818 - Vi er bekymret, men jobber hardt sammen med myndighetene for å finne australieren som ikke er gjort rede for, sier Bishop, ifølge The Guardian.
DB170817 Deretter gjør Snoen rede for forskjellene mellom Lee, Washington, Jackson og Jefferson, som gjør Trumps sammenlikning problematisk.
DB170817 - NRK må gjøre rede for retningslinjene sine.
DA170817 Det betyr at om personen er i live, har de gjort rede for hvor personen er og hva som har skjedd.
AA170817 - NRK må gjøre rede for retningslinjene sine.
AA170817 - NRK må gjøre rede for retningslinjene sine.
VG170816 I tillegg er 600 mennesker ennå ikke er gjort rede for og tusenvis er hjemløse, ifølge Røde Kors.
DN170816 - De som ønsker å vende tilbake til truslenes og sanksjonenes språk er fanget i sin egen villfarelse, sa Rouhani og la til at Iran er rede til å trekke seg fra avtalen og gjenopplive sitt atomprogram dersom amerikanerne fortsetter på samme spor som nå.
DB170816 er fanget i sin egen villfarelse, sa Rouhani og la til at Iran er rede til å trekke seg fra avtalen og gjenopplive sitt atomprogram dersom amerikanerne fortsetter på samme spor som nå.
AP170816 er fanget i sin egen villfarelse, sa Rouhani og la til at Iran er rede til å trekke seg fra avtalen og gjenopplive sitt atomprogram dersom amerikanerne fortsetter på samme spor som nå.
AA170816 er fanget i sin egen villfarelse, sa Rouhani og la til at Iran er rede til å trekke seg fra avtalen og gjenopplive sitt atomprogram dersom amerikanerne fortsetter på samme spor som nå.
AA170816 Også museet vil forsøke å ta rede på hva som har skjedd, og se på sikkerheten.
AP170814 De er gjort av Aftenposten på grunnlag av tall i statsbudsjettet 2017, andre offentlig tilgjengelige kilder og egne forutsetninger det er gjort rede for over.
AA170814 - Vi vil få vurdert skadene, og ta rede på om noe av lasten er helt ok.
AA170812 Den svenske kvinnen er foreløpig ennå ikke gjort rede for.
DA170810 Og å utgi noe som roman er å gi avkall på den forpliktelsen til offentligheten og leseren som sakprosa og faglitteratur har, om å bli lest som tekster som intenderer å gjøre rede for noe som er sant, i intersubjektiv forstand. » « Intersubjektivitet » er det som er tilgjengelig for flere enn ett subjekt.
DA170810 I « Åpen eller skjult, råd og uråd i fortellende journalistikk » gir Jo Bech-Karlsen rede for fortellerperspektivets tradisjon i featurejournalistikk og dokumentarbøker.
DB170805 Dødsfallet er gjort rede for i en forskningsartikkel i den siste utgaven av det amerikanske tidsskriftet Journal of Forensic Sciences.
AP170803 EU-presidenten var kalt inn for gjøre rede for hva han visste om flystyrten ved Smolensk i Russland, som skjedde mens han var Polens statsminister i 2010.
DA170801 Klokken 2.20 natt til tirsdag opplyste politiet i Oslo til NTB at en person ikke var gjort rede for etter at det brøt ut brann i eneboligen.
AA170801 Klokken 2.20 natt til tirsdag opplyste politiet i Oslo til NTB at en person ikke var gjort rede for etter at det brøt ut brann i eneboligen.
AP170731 Utenriksdepartementet opplyser at den norske ambassaden arbeider med å få rede på skadeomfanget.
AA170731 Utenriksdepartementet opplyser at den norske ambassaden arbeider med å få rede på skadeomfanget.
DN170730 Vi ønsker å vinne saken med lovlige virkemidler, men vil også vise at vi er rede til å bruke sivil ulydighet for å hindre oljeboring, sier NU-lederen.
DA170730 Vi ønsker å vinne saken med lovlige virkemidler, men vil også vise at vi er rede til å bruke sivil ulydighet for å hindre oljeboring, sier NU-lederen.
AA170730 Vi ønsker å vinne saken med lovlige virkemidler, men vil også vise at vi er rede til å bruke sivil ulydighet for å hindre oljeboring, sier NU-lederen.
DB170729 Alle beboerne er gjort rede for.
AA170729 De resterende to leilighetene skal ha vært tomme, og politi og kommune har gjort rede for alle beboerne av leilighetene ¶
AA170729 Klokken 19.34 meldte politiet på Twitter at de har kontroll på alle beboerne i husene som har brent, og at de er gjort rede for.
AA170729 De resterende to leilighetene skal ha vært tomme, og politi og kommune har gjort rede for alle beboerne av leilighetene ¶
DB170726 Partiet har i flere kronikker i landets aviser gjort rede for hvordan det kan skje rent praktisk.
DA170726 - FFI, ved administrerende direktør John-Mikal Størdal, har gjort grundig rede for de faktiske forhold i saken og hvordan instituttet vurderer dette dokumentet.
AP170726 - Nei, men metoden vi bruker mest er å oppsøke redene om våren og punktere alle egg bortsett fra ett i hvert rede .
SA170722 Sky kunne først ikke gjøre rede for innholdet i pakken, før Brailsford til slutt sa at det handlet om det lovlige middelet Fluimucil.
BT170722 Sky kunne først ikke gjøre rede for innholdet i pakken, før Brailsford til slutt sa at det handlet om det lovlige middelet Fluimucil.
AP170722 Sky kunne først ikke gjøre rede for innholdet i pakken, før Brailsford til slutt sa at det handlet om det lovlige middelet Fluimucil.
AA170722 Han ba også Tyskland få orden på egne saker og framholdt at landet må gjøre rede for en rekke terrorister som Erdogan mener befinner seg i Tyskland.
DB170720 Der beklager de og gjør rede for at reklamen som har gått på kinesiske TV-skjermer de siste dagene, har blitt trukket tilbake fra bilprodusenten.
DB170719 Programmet har nordkoreanske gjester i studio hver uke, der de spiser, drikker og diskuterer og gjør rede for politikk, kultur og erfaringer fra sitt tidligere hjemland.
AP170712 I det aller minste var Donald Trumps sønn i fjor sommer rede til å samarbeide med russiske myndigheter for å ødelegge valgkampen for demokratenes kandidat, Hillary Clinton.
VG170711 Rittlege Florence Pommery fortalte søndag til VG at Porte greide å gjøre rede for seg etter det stygge fallet.
DB170711 - Det er gjort rede for tre, og så er det denne fjerde personen som vi har grunn til å frykte var der da brannen startet, sier Rebnord.
DB170711 - Én av beboerne har status som savnet, og er ikke gjort rede for.
AP170711 Er det skakkjørte sosialistregimet endelig rede til dialog og endring ?
AA170711 De tre andre som er registrert på adressen, er gjort rede for.
DN170709 Stenshagen har overfor Oslo kommune gjort rede for endringene han har gjort i strandsonen, men kommunen ble ikke overbevist, og har nå sendt investoren et endelig vedtak der det gjøres klart at Stenshagens redegjørelse ikke har endret etatens syn på saken.
DN170709 Egil Stenshagen har overfor Oslo kommune gjort rede for endringene han har gjort i strandsonen, men kommunen ble ikke overbevist.
DB170708 Tidligere på dagen ble det meldt at åtte personer, inkludert to barn, ikke var gjort rede for etter at deler av den fire etasjer høye blokka raste sammen i kystbyen Torre Annunziata fredag morgen.
AA170708 Tidligere på dagen ble det meldt at åtte personer, inkludert to barn, ikke var gjort rede for etter at deler av den fire etasjer høye blokka raste sammen i kystbyen Torre Annunziata fredag morgen.
AA170708 Regjeringen sa fredag ​​at det offisielle tallet på omkomne var sju, mens 22 personer ikke var gjort rede for.
AA170707 Åtte personer, inkludert to barn, er ikke gjort rede for etter at bygningen kollapset i kystbyen Torre Annunziata fredag morgen.
AA170707 Åtte personer, inkludert to barn, er ikke gjort rede for etter at bygningen kollapset i kystbyen Torre Annunziata fredag morgen.
VG170704 Politiet har tidligere opplyst at han kan være i en noe forvirret situasjon og ikke i stand til å gjøre rede for seg eller opptre rasjonelt.
VG170704 Samtidig mener domstolen han har vært raus med pengegaver til seg selv og andre og slår fast at en del av pengene ikke kan gjøres rede for fordi han har ført uriktig regnskap.
SA170704 Samtidig mener domstolen han har vært raus med pengegaver til seg selv og andre og slår fast at en del av pengene ikke kan gjøres rede for fordi han har ført uriktig regnskap.
AA170704 I dette tilfellet var det ikke gjort rede for hvilke tekster artisten ville fremføre.
DB170703 Ifølge nyhetsbyrået AFP er 17 personer foreløpig ikke gjort rede for.
AA170703 Det ble tidlig meldt at 17 personer ikke var gjort rede for.
VG170702 Like før klokken 04 startet brannvesenet etterslukking etter å ha fått kontroll på brannen, og tidlig søndag morgen bekrefter politiet at de fem personene som var i de to husene er gjort rede for.
VG170702 Alle 24 beboere ble raskt gjort rede for av politiet.
AP170702 Det er gjort rede for alle personene som bodde i de to husene som brant, sier Føleide.
AA170702 Det er gjort rede for alle personene som bodde i de to husene som brant, sier Føleide.
DB170701 Alle de totalt 49 personene om bord i de to skipene er gjort rede for, og det er ikke meldt om skadde.
AA170701 Ingen kom til skade, og mannskapene er gjort rede for, opplyser den britiske kystvakten.
FV170628 Hvem som bodde på suiten de øvrige ni nettene, kunne Idrettsforbundet tirsdag først ikke gjøre rede for.
SA170627 Hvem som bodde på suiten de øvrige ni nettene, kunne Idrettsforbundet tirsdag først ikke gjøre rede for.
DB170627 Pårørende er frustrerte over at det fortsatt er personer som er savnet og at mange ikke er identifisert eller er gjort rede for.
BT170627 Hvem som bodde på suiten de øvrige ni nettene, kunne Idrettsforbundet tirsdag først ikke gjøre rede for.
AP170627 Hvem som bodde på suiten de øvrige ni nettene, kunne Idrettsforbundet tirsdag først ikke gjøre rede for.
AP170627 Hvem som bodde på suiten de øvrige ni nettene, kunne Idrettsforbundet tirsdag først ikke gjøre rede for.
AA170627 Onsdag morgen opplyser politiet at de forsøker å ta rede på hva slags rolle den forulykkede bilen har hatt iforbindelse med forbikjøringa, altså om det var den som foretok en forbikjøring eller om den ble forbikjørt.
AA170627 Hvem som bodde på suiten de øvrige ni nettene, kunne Idrettsforbundet tirsdag først ikke gjøre rede for.
VG170626 Amnesty International har også vært i kontakt med Lius advokat, men sier de ennå ikke har fått rede på de praktiske omstendighetene.
DB170625 ( Dagbladet ) : SISTE : Ved 01.30-tida norsk tid var 30 av 150 passasjerer på båten ikke gjort rede for, opplyser en talsmann for redningsaksjonen til avisa El Espectador.
DA170623 Vi gjør rede for kildene, og temanotatene avsluttes ofte med flere sider referanser.
VG170622 - Innholdet av det som er sagt er ikke taushetspliktbelagt, og i en sak av så prinsipiell karakter og stor viktighet som denne, er det en rimelig forventning at UD gjør rede for dette, skriver han om den muntlige advarselen Stig Traavik fikk i juni i fjor.
DB170621 Huset er bebodd av flere personer og alle er gjort rede for.
AP170621 Mange fortsatt ikke gjort rede for ¶
AP170621 79 mennesker er bekreftet døde eller savnet etter brannen i den kommunale boligblokken, og fortsatt er mange mennesker ikke gjort rede for.
DB170620 Mannen kunne ikke gjøre rede for om han var alene da han ble funnet ved Velure, tvers over fjorden for der han kjørte på land.
VG170619 Det bodde flere hundre mennesker i den 24 etasjer høye boligblokken Grenfell Tower, og fortsatt er mange mennesker ikke gjort rede for.
SA170619 Det bodde flere hundre mennesker i den 24 etasjer høye boligblokken Grenfell Tower, og fortsatt er mange mennesker ikke gjort rede for.
DA170619 - FN er rede til å bistå på alle mulige måter, understreker han.
BT170619 Det bodde flere hundre mennesker i den 24 etasjer høye boligblokken Grenfell Tower, og fortsatt er mange mennesker ikke gjort rede for.
AP170619 Det bodde flere hundre mennesker i den 24 etasjer høye boligblokken Grenfell Tower, og fortsatt er mange mennesker ikke gjort rede for.
AA170619 - FN er rede til å bistå på alle mulige måter, understreker han.
AA170619 Det bodde flere hundre mennesker i den 24 etasjer høye boligblokken Grenfell Tower, og fortsatt er mange mennesker ikke gjort rede for.
AA170619 De mente ting har skjedd for fort og at alle konsekvenser av nedleggelsene ikke har blitt gjort godt nok rede for.
VG170618 - Når jeg fikk rede på dette var det en stor lettelse.
FV170618 Politiet opplyser at de har gjort rede for 78 av de totalt 101 innbyggerne i den lille bygda.
DN170618 EU har også lagt fram flere notater der de gjør rede for sine posisjoner.
DB170618 Mueller skal også få rede på om noen i Trump-organisasjonen koordinerte innsatsen med russerne.
AA170618 Politiet opplyser at de har gjort rede for 78 av de totalt 101 innbyggerne i den lille bygda.
FV170617 Alle er gjort rede for.
DA170617 Det er rapportert at flyet er totalvraket, men alle tre om bord skal være gjort rede for, sier operasjonsleder Toralv Skårland i Rogaland politidistrikt til NTB.
DA170617 Alle tre skal være gjort rede for. 110-sentralen i Sør-Rogaland meldte om hendelsen på Twitter klokken 15.29 lørdag.
BT170617 Syv personer er ikke gjort rede for.
DB170615 Mueller skal også få rede på om noen i Trump-organisasjonen koordinerte innsatsen med russerne.
DA170615 Vi er rede til å slåss.
VG170614 Vi går ut ifra at det er flere inne i bygningen som fremdeles ikke er gjort rede for, fortalte Stuart Cundy i politiet.
VG170614 - Flere som ikke er gjort rede for ¶
DB170614 - Mange er ikke gjort rede for, sier ordføreren.
DB170614 Ikke alle disse er gjort rede for, blant annet er flere barn og eldre savnet, skriver Telegraph.
DB170614 Ikke alle disse er gjort rede for, blant annet er flere barn og eldre savnet, skriver Telegraph.
DB170614 - Mange er ikke gjort rede for, sier ordføreren.
DA170614 - Mange mennesker er ikke gjort rede for.
BT170614 - Jeg vet om familier som bodde i etasjene over oss som det ikke er gjort rede for.
BT170614 - Jeg vet om familier som bodde i etasjene over oss som det ikke er gjort rede for.
AP170614 Ganske raskt fant patruljen kvinnen, som ikke kunne gjøre rede for seg.
AA170614 - Mange mennesker er ikke gjort rede for.
AA170614 - Mange mennesker er ikke gjort rede for.
AA170614 | Londons ordfører : Mange ikke gjort rede for ¶
AA170614 Londons ordfører Sadiq Khan sier mange mennesker ikke er gjort rede for etter den voldsomme brannen i en boligblokk i London.
AA170614 - Mange mennesker er ikke gjort rede for.
DA170612 - Eier gjort rede for - vannscooter stjålet fra området Lervig Brygge.
VG170610 EU er rede , men usikkerheten består i om en ny britisk regjering får områdd seg i tide.
DA170610 Ifølge Lavrov er Russland rede til å gjøre alt det kan for å bidra til å løse krisen.
AA170610 Ifølge Lavrov er Russland rede til å gjøre alt det kan for å bidra til å løse krisen.
FV170609 Ved 10.30-tiden er alle beboerne med adresse på stedet gjort rede for.
FV170609 Ved 10.30-tiden er alle beboerne med adresse på stedet gjort rede for.
AP170607 Under rettssaken vil politiet som var på stedet forklare seg og politiets kriminalteknikere vil gjøre rede for funnene som ble gjort under åstedsgranskingen.
AP170607 Rettsmedisinsk institutt vil gjøre rede for innholdet i obduksjonsrapporten.
FV170605 Alle beboerne er gjort rede for etter brann i bolighus i Arendal.
FV170605 - Jeg vet ikke hvor mange som var i huset, men alle beboerne er gjort rede for.
DB170604 Det er alvorlig med knivstikking, men de er bevisste begge to, og de gjør greit rede for seg, sier innsatsleder Eirik Johannessen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.
AP170604 Begge de to ofrene var bevisste da nødetatene kom til stedet, og de gjorde greit rede for seg, opplyste innsatsleder Eirik Johannesen til Adresseavisen.
AA170604 Også hun legger til at USA er rede til å stille opp med all mulig støtte Storbritannia måtte be om.
AA170604 - Vi er rede til å støtt den britiske regjeringen når den svarer på disse angrepene og våre tanker går til de skadde og deres familier, sier Bishop. ( ©NTB ) ¶
AA170604 Det er alvorlig med knivstikking, men de er bevisste begge to, og de gjør greit rede for seg, sier innsatsleder Eirik Johannessen i Trøndelag politidistrikt.
AA170604 Begge de to ofrene var bevisste da nødetatene kom til stedet, og de gjorde greit rede for seg, opplyste innsatsleder Eirik Johannesen til Adresseavisen.
VG170601 - Alle militære som er i Mali er gjort rede for, og er ikke involvert i angrepet, sier Ivar Moen talsmann ved forsvarets operative hovedkvarter.
DA170531 Mens Olsen nøyer seg med å stemple samtlige poeng i mitt opprinnelige innlegg som løgn og fanteri, har Hansen i det minste tatt seg tid til å formulere et svar som gjør rede for hva Espira mener om profitt i velferd, og hva han konkret mener er feil i mitt innlegg.
VG170530 Dette ble gjort rede for i høringsnotatet som gikk ut 5. oktober 2015.
VG170529 Jeg gidder ikke en gang bruke tid og krefter - mine eller dine - på å gjøre rede for « krimplottet » disse umake menneskene etter hvert skal rydde opp i.
VG170529 verdenskrig står fremdeles sterkt, derfor er ikke Europa rede til å bli ledet fra Berlin, sier Asle Toje.
VG170528 De er grundig gjort rede for i Gjørv-kommisjonens rapport.
VG170526 I stedet får leseren tid og rom til å trekke sine egne slutninger, og ikke minst blir det med stødig hånd lagt ut handlingstråder som det blir opp til oss selv å rede ut.
DB170526 - Vi har nå fått bekreftet at alle i tunellen er gjort rede for og at ingen er skadet, sier Jøkling.
DB170525 Også fire sivile i en nabobygning mistet livet, mens ytterligere 36 sivile « ikke er gjort rede for », ifølge Pentagon.
AA170525 Også fire sivile i en nabobygning mistet livet, mens ytterligere 36 sivile « ikke er gjort rede for », ifølge Pentagon.
VG170524 Jeg har nå gjort rede for hva jeg mener om det.
DB170524 - Vi håpet i det lengste hun var blant dem som først ikke var gjort rede for.
DB170523 VITTIGE BOND : Roger Moore gjorde rede for hvem han har kysset og ikke kysset da han fikk sin stjerne på Hollywood Walk of fame.
AA170523 Ifølge aktoratet viser tidslinjene i saken et klart mønster der Jensen ga beskjed om at kysten var klar, før store hasjinnførsler kom inn og Jensen deretter brukte store kontantbeløp han ikke har kunnet gjøre rede for.
DB170520 Mannen klarer ikke å gjøre rede for hvem han er.
DB170520 - Mannen som ble slått sliter med å gjøre rede for hvem han er, muligens på grunn av skadene han har fått, sier hun.
DB170520 Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at det fra januar til april i år var til sammen 143 enslige, mindreårige asylsøkere som forsvant fra norske asylmottak, og som det fortsatt ikke er gjort rede for, melder NRK.
AP170520 Mannen klarte ikke å gjøre rede for hvem han er.
AP170520 - Mannen som ble slått sliter med å gjøre rede for hvem han er, muligens på grunn av skadene han har fått.
AP170520 Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at det fra januar til april i år var til sammen 143 enslige, mindreårige asylsøkere som forsvant fra norske asylmottak, og som det fortsatt ikke er gjort rede for, melder NRK.
AA170520 Mannen klarte ikke å gjøre rede for hvem han er.
AA170520 - Mannen som ble slått sliter med å gjøre rede for hvem han er, muligens på grunn av skadene han har fått.
AA170520 Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at det fra januar til april i år var til sammen 143 enslige, mindreårige asylsøkere som forsvant fra norske asylmottak, og som det fortsatt ikke er gjort rede for, melder NRK.
DB170518 En deputert fra miljøpartiet REDE , Alessandro Molon, har levert inn et forslag om å stille Temer for riksrett.
AA170518 I april uttalte flere kilder i Det hvite hus at Trump var rede til å trekke USA ut av avtalen.
SA170515 - Hvis vi kan si hvorfor, i hvilken hensikt og hva poenget med det er, vil Tyskland helt klart være rede til å gjøre det, sa Merkel.
SA170515 - Hvis vi kan si hvorfor, i hvilken hensikt og hva bakgrunnen for det er, vil Tyskland helt klart være rede til å gjøre det, sa Merkel.
DN170515 - Hvis vi kan si hvorfor, i hvilken hensikt og hva bakgrunnen for det er, vil Tyskland helt klart være rede til å gjøre det, sa Merkel.
DN170515 « Kommunen har ikke gjort rede for hvordan den har kommet frem til utslippseffektene som presenteres.
AA170515 - Hvis vi kan si hvorfor, i hvilken hensikt og hva poenget med det er, vil Tyskland helt klart være rede til å gjøre det, sa Merkel.
DN170514 - Kommunen har ikke gjort rede for hvordan man har kommet frem til utslippseffektene som det regnes med.
AA170514 - Kommunen har ikke gjort rede for hvordan den har kommet fram til utslippseffektene som presenteres.
AA170512 Om lag 200 migranter er ikke gjort rede for.
DA170511 - Beboer er gjort rede for på utsiden av boligen.
AA170511 Vi er ikke rede til å gå inn i en ny Fosen kommune nå, sier Leksvik-ordfører Steinar Saghaug ( H ).
SA170510 Står det « nevn », « gjør rede for », « beskriv » eller « drøft » ?
FV170510 Står det « nevn », « gjør rede for », « beskriv » eller « drøft » ?
AP170510 Står det « nevn », « gjør rede for », « beskriv » eller « drøft » ?
AP170510 | Styret gjorde rede for millionene som manglet - så ble de kastet ¶
AA170510 | USA vil starte seismiske tester for å rede grunnen for oljeboring i Atlanterhavet ¶
SA170509 | Styret gjorde rede for millionene som manglet - så ble de kastet ¶
AA170509 For eksempel er Norge rede til å hjelpe, sa paven.
VG170508 Ifølge VGs opplysninger er imidlertid Utenriksdepartementet kjent med opplysningene om at det kan være snakk om samtaler mellom nordkoreanere og amerikanere i Norge, men VG har ikke klart å ta rede på hvilket nivå samtalene skal foregå på, og det skal ikke være snakk om samtaler i regi av norske myndigheter.
VG170508 For eksempel er Norge rede til å hjelpe, sa paven ifølge NTB.
DN170508 For eksempel er Norge rede til å hjelpe, sa paven da han kom inn på temaet han omtalte som « en verdenskrig i flere deler ».
DN170508 - Men VG har ikke klart å ta rede på hvilket nivå samtalene skal foregå på, og det skal ikke være snakk om samtaler i regi av norske myndigheter, skriver avisa.
DB170508 « Men VG har ikke klart å ta rede på hvilket nivå samtalene skal foregå på, og det skal ikke være snakk om samtaler i regi av norske myndigheter », skriver avisa.
BT170508 For eksempel er Norge rede til å hjelpe, sa paven.
AA170508 For eksempel er Norge rede til å hjelpe, sa paven da han kom inn på temaet han omtalte som « en verdenskrig i flere deler ».
AA170508 - Men VG har ikke klart å ta rede på hvilket nivå samtalene skal foregå på, og det skal ikke være snakk om samtaler i regi av norske myndigheter, skriver avisa.
DN170507 Valgkampen i USA og Frankrike har også vist oss at det er fornuftig å være skeptisk til politikere som går hardt ut og lover å løse alle problemer uten at de kan gjøre rede for hvordan de skal gjøre det.
VG170506 Robert Lauritsen, daglig leder i LSK, sier at Fernandes ikke gjorde rede for ADHD-diagnosen eller medisinbruken, da de gjennomførte medisinsk test av ham i vinter.
FV170506 - Alle beboere er gjort rede for, opplyste operasjonsleder i Agder politidistrikt ved halv seks-tiden.
DB170506 Pave Frans vil ha forhandlinger om Nord-Korea : - Norge er alltid rede til å hjelpe ¶
DB170506 - Det er et helt håpløst forslag, og det har jeg gjort ganske tydelig rede for, sier han : ¶
DB170505 Vi kan ikke utelukke at det var flere personer i tunnelen som vi ikke har gjort rede for, sa operasjonsleder i Follo politidistrikt Karianne Knudsen til Dagbladet ved 18.50-tida.
VG170503 De hevder også at han ikke har gjort ordentlig rede for hvorfor han hadde åpne, delvis konsumerte, alkoholdige drikker i kjøretøyet, og de fremholder at realitystjernen forlot ulykkesstedet før han hadde snakket med politiet.
FV170503 Beboere gjort rede for ¶
FV170503 - De fire er gjort rede for, så derfor har ikke brannvesenet søkt gjennom huset.
DB170503 Pave Frans vil ha forhandlinger om Nord-Korea : - Norge er alltid rede til å hjelpe ¶
DA170503 Nord-Koreas beskjed om at de står rede til å svare på enhver handling fra USA, kommer som en reaksjon på motpartens bevegelser den siste uka.
DN170502 Det er fortsatt ingen som kan gjøre rede for hvorfor et par av Forsvarets gamle F5-fly havnet på private hender i USA for vel 100.000 kroner per stykk.
DN170502 Nord-Koreas FN-utsendinger delte mandag en uttalelse fra landets utenriksdepartement som gjør det klart at Nord-Korea er rede til å svare på en hver handling fra USAs side.
DB170502 På bildet kan man se de to ligge henslengt i forsetene i bilen, ute av stand til å åpne øyenene eller gjøre rede for seg.
DA170502 Tretti år etter at den islamistiske organisasjonen ble opprettet, var Hamas rede til å fjerne noen av sine mest ekstreme paragrafer fra sitt handlingsprogram.
BT170502 Nord-Koreas FN-utsendinger delte mandag en uttalelse fra landets utenriksdepartement som gjør det klart at Nord-Korea er rede til å svare på en hver handling fra USAs side.
AP170502 Nord-Koreas FN-utsendinger delte mandag en uttalelse fra landets utenriksdepartement som gjør det klart at Nord-Korea er rede til å svare på en hver handling fra USAs side.
AA170502 Nord-Koreas FN-utsendinger delte mandag en uttalelse fra landets utenriksdepartement som gjør det klart at Nord-Korea er rede til å svare på en hver handling fra USAs side.
DB170501 Pave Frans vil ha forhandlinger om Nord-Korea : - Norge er alltid rede til å hjelpe ¶
DB170501 Nord-Koreas FN-utsendinger spredte mandag en uttalelse fra landets utenriksdepartement som gjør det klart at Nord-Korea er rede til å svare på en hver handling fra USAs side.
DB170501 Landet er alltid rede til å hjelpe, sier paven, ifølge Reuters.
DB170501 - Norge er alltid rede til å hjelpe ¶
VG170430 De har i stedet bedt ledelsen gjøre rede for ventelister, nye henvisninger, fristbrudd og avdelingens kompetanse og bemanning.
DN170430 For eksempel er Norge rede til å hjelpe, sa paven.
DB170430 Landet er alltid rede til å hjelpe, sier paven, ifølge Reuters.
DB170430 - Alltid rede
AA170430 For eksempel er Norge rede til å hjelpe, sa paven.
AP170429 For eksempel er Norge rede til å hjelpe, sa paven da han igjen kom inn på temaet han omtalte som « en verdenskrig i flere deler.
AA170429 For eksempel er Norge rede til å hjelpe, sa paven da han igjen kom inn på temaet han omtalte som « en verdenskrig i flere deler ».
AA170429 Resten av beboerne i rekkehuset er gjort rede for.
DB170428 Lederen for kontrollutvalget sier at det er viktig å få rede på hva saken dreier seg om.
DB170428 Kontrollutvalget ønsker, på vegne av kommunestyret, å få rede på hva som er gjort for å beskytte varsleren, som for få måneder siden var både brannmester og hovedtillitsvalgt ved Elverum brannstasjon, en del av MHBR.
DB170428 Organisasjonens eksperter er rede til å dra til den syriske byen for å gjøre undersøkelser på åstedet - men forutsetningen er en midlertidig våpenhvile.
AP170428 Resten av beboerne i rekkehuset er gjort rede for.
VG170427 Det gjør også at han er rede til å drive en smule sjansespill framover.
DB170427 - Det virker nå som alle ni er gjort rede for.
DA170427 Alle de ni som var med, er gjort rede for.
BT170427 Seks av de russiske statsborgerne i snøskuterfølget ble raskt gjort rede for, men de tre siste ble opprinnelig meldt savnet.
BT170427 Klokken 19.35 skriver HRS at de tror alle ni er gjort rede for.
AP170427 SISTE : Hovedredningssentralen for Nord-Norge melder klokken 19.35 at det virker som at alle ni er gjort rede for.
AA170427 Alle de ni som var med, er gjort rede for.
DA170425 Andre ble gjort rede for på andre mønstringssteder.
DB170424 De to som bodde i internatbygget ble evakuert og gjort rede for, og de vil bli omplassert etter hendelsen, ifølge operasjonslederen.
DB170424 , er ikke imponert over at 2,5 prosent av plasten i landbruket ikke er gjort rede for.
DB170424 - 2,5 prosent er da ikke gjort rede for.
AP170424 De to som bodde i internatbygget, ble evakuert og gjort rede for, og de vil bli omplassert etter hendelsen, ifølge operasjonslederen.
DB170423 Fem personer har klart å komme seg ut av boligen på egen hånd, mens det fortsatt er en person vi ikke kan gjøre rede for, sier operasjonsleder Tom Richard Jansen i Sør-Øst politidistrikt til Dagbladet.
AP170423 | Brann i bolighus i Buskerud - én beboer ikke gjort rede for ¶
AP170423 Personen som ikke er gjort rede for, har ikke tilknytning til de fem evakuerte.
AP170423 Én person er ikke gjort rede for. Én person er ikke gjort rede for etter brann i et bolighus i Åmot i Modum i Buskerud.
AP170423 Én person er ikke gjort rede for etter brann i et bolighus i Åmot i Modum i Buskerud.
AA170423 Den andre personen er gjort rede for. ( ©NTB ) ¶
AA170423 Personen som ikke er gjort rede for, har ikke tilknytning til de fem evakuerte.
AA170423 Beboeren var ved 9.15-tiden fortsatt ikke gjort rede for, opplyser politiet på Twitter.
AA170423 | Én savnet etter brann i bolighus i Buskerud ¶ Én person er ikke gjort rede for etter brann i et bolighus i Åmot i Modum i Buskerud.
AP170422 Den andre personen er gjort rede for.
BT170420 Men alt dette og mere til vil nok Frode Grytten gjøre rede for.
AA170420 Fillon var storfavoritt inntil det i slutten av januar ble kjent at han har lønnet sin kone Penelope med statlige midler, uten å kunne gjøre rede for hva hun har gjort.
DB170419 Alle beboerne i A, B og C er gjort rede for, evakuert og innlosjert på hotell.
AA170419 Han var ruspåvirket og kunne ikke gjøre rede for hvordan han hadde havnet der.
DB170418 Videre understreket han at Nord-Korea er rede til å svare på enhver krigshandling fra USA.
BT170418 I 01-tiden opplyste politiet at alle involverte personer, totalt 13, var gjort rede for.
VG170417 Flere av dem var nok i så godt humør at de er ute av stand til å gjøre rede for kvelden riktig.
VG170417 Soldater fra hæren deltar i letingen etter overlevende og forsøker å ta rede på hvor mange som befant seg i området da raset gikk.
VG170417 Alle personer som kjøretøyene er gjort rede for.
DB170417 - Vi har ikke gjort rede for vedkommende ennå, og det er for varmt og for mye ild til at røykdykkere kan gå inn og undersøke huset, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sør-Vest politidistrikt til NTB litt før klokken 3.
AP170417 Soldater fra hæren deltar i letingen etter overlevende og forsøker å ta rede på hvor mange som befant seg i området da raset gikk.
AA170417 Soldater fra hæren deltar i letingen etter overlevende og forsøker å ta rede på hvor mange som befant seg i området da raset gikk.
AA170417 Begge de to skiløperne som hadde gått seg vill i Sirdal mandag grunnet tett snødrev er nå gjort rede for.
DB170416 - Utenriksdepartementet er kjent med en hendelse som involverer norske borgere på flyplassen i Islamabad, og arbeider gjennom vår ambassade i Islamabad med å ta rede på de faktiske forholdene, sa kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker lørdag kveld.
DB170415 Politiet vil også ta rede på hvem som har kjørt bilen.
SA170414 Han sier også at dersom USA viser noen som helst tegn til militær aggresjon, er Nord-Korea rede til å gå til forhåndsangrep.
DN170414 Han sier også at dersom USA viser noen som helst tegn til militær aggresjon, er Nord-Korea rede til å gå til forhåndsangrep.
DB170414 - Vi har kommet til stedet og fått tatt rede på saken.
AP170414 Han sier også at dersom USA viser noen som helst tegn til militær aggresjon, er Nord-Korea rede til å gå til forhåndsangrep.
DB170413 Vi er alltid rede til å sende hjelpemannskaper når USA drar i krigen, men ville ikke snakke om fangene på Guantanamo.
SA170412 Han kunne ikke gjøre rede for hvem han var.
DN170412 Samtidig som USAs krigsflåte fortsetter i retning Korea-halvøya, varsler Nord-Korea at det er rede for et atomangrep ved tegn på amerikansk provokasjon.
DB170412 Tre personer, som var i området da skredet gikk, er gjort rede for, melder politiet.
DB170412 En gruppe på tre skigåere som var på stedet da skredet gikk er gjort rede for, men det foretas likevel søk med hund i skredet.
DB170412 Forrige mandag gjorde Trump det klart at USA er rede til å ta hånd om Nord-Korea, med eller uten hjelp fra Kina, bare dager før han møtte kinas president Xi Jinping ansikt til ansikt for første gang.
BT170412 Samtidig som USAs krigsflåte fortsetter i retning Korea-halvøyen, varsler Nord-Korea at det er rede for et atomangrep ved tegn på amerikansk provokasjon.
BT170412 Han kunne ikke gjøre rede for hvem han var.
AP170412 Samtidig som USAs krigsflåte fortsetter i retning Korea-halvøya, varsler Nord-Korea at det er rede for et atomangrep ved tegn på amerikansk provokasjon.
AP170412 Han kunne ikke gjøre rede for hvem han var.
AA170412 Samtidig som USAs krigsflåte fortsetter i retning Korea-halvøya, varsler Nord-Korea at det er rede for et atomangrep ved tegn på amerikansk provokasjon.
AA170412 En gruppe på tre befant seg i området, men alle er gjort rede for.
AA170412 Alle har blitt gjort rede for, opplyser politiets operasjonssentral i Midtre Hålogaland.
SA170411 Så langt har franske myndigheter kun gjort rede for 900 av de totalt rundt 1.500 migrantene som bodde i leiren.
DB170411 Forrige mandag gjorde Trump det klart at USA er rede til å ta hånd om Nord-Korea, med eller uten hjelp fra Kina, bare dager før han møtte kinas president Xi Jinping ansikt til ansikt for første gang.
DB170411 Vi forsøker også å komme i kontakt med personen det fortsatt ikke er blitt gjort rede for, sier Hoft.
DB170411 Hans biograf Christopher Hals Gylseth gjør i et innsiktsfullt forord rede for bakgrunnen, både politisk og litterært.
AP170411 - Vi har evakuert to beboere ut fra huset, men vi kan ikke gjøre rede for en tredje person, sa innsatsleder politiet til Adresseavisen tidligere i ettermiddag.
AA170411 Så langt har franske myndigheter kun gjort rede for 900 av de totalt rundt 1.500 migrantene som bodde i leiren.
DB170410 På bildet kan man se de to ligge henslengt i forsetene i bilen, ute av stand til å åpne øyenene eller gjøre rede for seg.
DB170410 Det sier Madelen Strömberg ( 45 ) fra Enköping til Dagbladet om lista svenske myndigheter har med 12 000 navn på personer de ikke kan gjøre rede for.
AA170409 Brannvesenet ble varslet om brannen ved 9-tiden søndag morgen, og det ble raskt kjent at en person ikke var gjort rede for.
FV170407 - Alle fem beboere er gjort rede for.
DA170407 Her gjør han rede for menneskehetens elendige måter å ivareta seg selv på, og i tittelsangen « Pure Comedy » finnes ekkoet som forklarer hvorfor.
AA170407 Vi er rede til å samarbeide.
FV170406 Politiet forsikret seg også om at alle de til sammen 16 som overnattet på Hellevassbu natt til torsdag, nå er gjort rede for.
DB170406 Mandag gjorde Trump det klart at USA er rede til å ta hånd om Nord-Korea, med eller uten hjelp fra Kina, bare dager før han møter Xi Jinping ansikt til ansikt for første gang.
DA170405 Enten det er snakk om egg og fugleunger i rede eller rådyrkalver, sier Abrahamsen, og sier at enkelte mennesker også setter pris på båndtvangtiden mellom 1. april og 20. august.
DN170404 USAs president Donald Trump gjorde det mandag klart at USA er rede til å ta hånd om Nord-Korea, med eller uten hjelp fra Kina.
DB170404 USAs president Donald Trump gjorde det mandag klart at USA er rede til å ta hånd om Nord-Korea, med eller uten hjelp fra Kina.
DB170404 - Er dere rede til å presse prisene ytterligere ned ?
BT170404 USAs president Donald Trump gjorde det mandag klart at USA er rede til å ta hånd om Nord-Korea, med eller uten hjelp fra Kina.
AA170404 Trump ivrer etter å få med seg Kina og FN i kampen for å få slutt på Nord-Koreas atomprogram, men har også gjort det klart at USA er rede til å takle Nord-Korea på egen hånd, om de må. ( ©NTB ) ¶
VG170403 De er rede til å samarbeide med Trump om en fredsplan for Midtøsten.
VG170401 Therese mener at søsterens skader ikke er gjort tilstrekkelig rede for i etterforskningen, og vil anke henleggelsen fordi hun ønsker svar på hva som skjedde med søsteren i hytta i Sør-Odal.
AP170331 Heller ikke i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre før jul blir det gjort rede for noen sikringsstandard.
AA170331 - Det har også kommuneadvokaten gjort rede for i sin fremstilling av saken.
AA170331 Heller ikke i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre før jul blir det gjort rede for noen sikringsstandard.
VG170330 Nødetatene jobbet lenge med evakuering og litt før klokken 11.00 opplyser politiet at alle i bygget er gjort rede for.
FV170330 Klokka 09.50 opplyste politiets operasjonsleder Per Kristian Klausen til Fædrelandsvennen at én person ikke var gjort rede for.
FV170330 Alle er gjort rede for.
DN170330 I forbindelse med presentasjonen av sentralbankens syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen i EU, har sentralbanken tidligere kommunisert at de er rede til å bruke alle tilgjengelige instrumenter.
DB170330 Ugland opplyser klokka 10:45 at de har gjort rede for alle som er registrert som beboere i bygget.
DB170330 - Det var en person som ikke var gjort rede for som ikke svarte på telefonen, men den personen har vi nå fått kontakt med, sier Ugland.
DA170330 Man kunne ha trodd at det ville være lettvint å lage en lavbudsjettfilm som nesten utelukkende utspiller seg i realtid i en lagerbygning, men det må ha vært et logistisk mareritt å til enhver tid holde rede på hvor alle rollefigurene befinner seg i forhold til hverandre.
AA170330 Klokka 09.50 opplyser politiets operasjonsleder Per Kristian Klausen til Fædrelandsvennen at én person ikke er gjort rede for.
AA170330 ( ©NTB ) ¶ | - Folk har hoppet ut fra huset for å komme unna flammene og ut av bygget ¶ Èn person er ikke gjort rede for.
BT170329 I 1999 publiserte han en vitenskapelig artikkel, « Budgeting - an unnecessary evil », hvor han gjorde rede for sin politikk.
AA170329 Begge de involverte var demente og har ikke klart å gjøre rede for hva som egentlig skjedde, skriver NRK.
AA170329 Begge de involverte var demente og har ikke klart å gjøre rede for hva som egentlig skjedde, skriver NRK.
SA170327 - Som kunstner trenger jeg begge deler, å krype inn i et rede , og like mye å løfte blikket og la tankene fly, forteller hun.
AP170327 - Som kunstner trenger jeg begge deler, å krype inn i et rede , og like mye å løfte blikket og la tankene fly, forteller hun.
DB170321 - Jeg vet ikke hvordan han fikk rede på kildekontakten, men antar at han har lest om disse hendelsene som ble sendt til Oslo politidistrikt.
DB170318 En person som skal ha vært i båten er ikke gjort rede for.
AA170318 Personen som var meldt savnet er nå gjort rede for, og det hele viste seg å være en misforståelse.
AA170318 Person som var meldt savnet i kanalen er gjort rede for.
AA170317 Lokale myndigheter har ikke fått meldinger om skadde, men en mann som bodde i huset er ikke gjort rede for.
VG170316 Mange innbyggere er ikke gjort rede for.
SA170316 Mange innbyggere er ikke gjort rede for.
DA170316 Mange innbyggere er ikke gjort rede for.
AA170316 Mange innbyggere er ikke gjort rede for.
AA170316 Mange innbyggere er ikke gjort rede for.
VG170315 Ved å stemple tyskere og nederlendere som nazister og fascister Erdogan virker rede til å bryte båndene med det demokratiske Europa.
DN170315 Fortsatt er 200 millioner kroner ikke gjort rede for etter konkursen i selskapet.
AA170315 - Alle de involverte skal ha sittet i biler, såvidt vi har tatt rede på til nå, sier Volden.
SA170314 Rolf Arne Halleraker ( 47 ) fikk nylig rede på at hans arbeidsgiver i fjor ikke betalte pensjonspremie for ham.
BT170313 Rolf Arne Halleraker ( 47 ) fikk nylig rede på at hans arbeidsgiver i fjor ikke betalte pensjonspremie for ham.
DB170311 65 forfattere fra inn og utland gjør rede for sine motiver.
VG170310 elige snowboardkjørerne i verden, nivået i dag sammenlignet med da hun var aktiv og hvordan det har seg at kona Cheryl Maas og Norges brettveteran Kjersti Buaas ( 35 ) - OL-bronsevinner i halfpipe for 11 år siden - fortsatt kan hevde seg mot konkurrenter i tenårene, har Stine Brun Kjeldaas svar på rede hånd.
DB170309 La fuglene bygge rede i ditt hår.
VG170307 - Med bakgrunn på det som ble presentert i media - en historie om en kvinne som ikke kunne gjøre rede for en måned, hvor datteren hennes var savnet, og hvor forsvaret dreide seg om et drukningsuhell uten et eneste øyenvitne, forstår jeg hvordan folk tenker om meg.
AP170307 Ved 12-tiden tirsdag kunne imidlertid redningsmannskaper konstatere at alle som var tatt av skredet, var blitt gjort rede for.
AA170307 Folk er gjort rede for, og ingen er skadd, sier politiets innsatsleder på stedet, Jomar Sjøhagen, til Adresseavisen.
AA170306 Han fastslo også at han ikke er rede til å forsøke å samle partiet.
DB170304 Jeg risikerer selv å bli en nyhetssak, under en overskrift à la « Helt vanlig mann ble vist bilder av kjendiser, kunne ikke gjøre rede for hvem som var hvem ».
VG170302 Alt norsk personell ble gjort rede for og er i god behold, sier pressevakt Elisabeth Eikeland ved Forsvarets hovedkvarter til VG.
VG170302 Det dypt ironiske er at et parti som har hatt EU-motstand som eneste hovedsak, også er det partiet som har tjent best på EU i rede penger.
SA170302 Det kan bli ganske mye å holde rede på.
FV170302 Det kan bli ganske mye å holde rede på.
DN170302 - Dette kan rede grunnen for at andre selskaper vil gå på børs, sier Chang i Rockefeller & Co til Marketwatch.
DN170302 - Dette kan rede grunnen for at andre selskaper vil gå på børs, siersjefstrateg Jimmy Chang i formuesforvaltningsselskapet Rockefeller & Co til Marketwatch.
DA170302 I forrige uke erklærte utenriksminister Adel al-Jubeir at Riyadh er rede til « å gjøre sitt » for å bekjempe IS.
DA170302 Og når forfatteren i boka gjør rede for sin tid som spion for de hemmelige tjenester, så kan han skrive dette : « Hemmeligholdelse var ikke noe jeg lærte først da jeg ble spion.
BT170302 Det kan bli ganske mye å holde rede på.
AP170302 | Minst åtte omkom i gruveulykke i Ukraina ¶ 20 personer er fortsatt ikke gjort rede for etter en dødelig gasseksplosjon i en kullgruve i Ukraina.
AP170302 Flere er alvorlig skadet, og 20 personer er fortsatt ikke gjort rede for. 172 gruvearbeidere var i gruva da eksplosjonen skjedde.
AP170302 Det kan bli ganske mye å holde rede på.
AA170302 I likhet med 33-åringen måtte 29-åringen gjøre rede for hva han husker fra den svært fuktige festen som endte så fatalt.
DA170301 Nye tall fra politiet og Forsvaret viser at det er 76.000 skytevåpen de ikke kan gjøre rede for i Norge.
AA170301 Nye tall fra politiet og Forsvaret viser at det er 76.000 skytevåpen de ikke kan gjøre rede for i Norge.
DB170218 - Jeg ble gift med kvinnen i mitt liv, vi har bygget rede og fått en sønn.
DN170216 - Vi er rede til å ta den jobben og være ærlige på at dette ikke er tiden for å gi titalls milliarder i skattekutt, sier Ap-lederen.
DN170216 USAs utenriksminister Rex Tillerson sier amerikanerne er rede til å samarbeide med Russland når det måtte gagne USA.
AP170216 Etter den påfølgende redningsaksjonen kunne politiet fastslå at samtlige av de involverte var gjort rede for. 22 personer ble brakt til sykehuset i Harstad, en av dem var mannskap på båten som kolliderte.
AA170216 Etter den påfølgende redningsaksjonen kunne politiet fastslå at samtlige av de involverte var gjort rede for. 22 personer ble brakt til sykehuset i Harstad, en av dem var mannskap på båten som kolliderte.
DB170213 Bakgrunnen, som Vold gjør grundig rede for i boka, er for det første at det ikke fins noen Olaf Bulls plass i Oslo.
AA170213 Ifølge Aoun er Egypt rede til " å støtte den libanesiske hæren og landets ulike sikkerhetsorganisasjoner ".
DB170211 Men jeg har fått rede på mange detaljer - eksempelvis hvor mikrofonene som felte ham, befant seg.
DB170211 Omstendighetene rundt drapene er fremdeles uklare og politiet etterforsker nå saken med full styrke for å gjøre rede for hva som har skjedd, skriver svensk politi selv på sine nettsider.
DB170211 Innførsel av illegale rusmidler er grunnleggende sett et verv, et verv hvis millioner av millioner av desperate kriminelle på alle ender av maktspekteret over hele kloden står rede til å overta så fort én ( som for eksempel Cappelen eller Chapo ) har fått sitt inndratt av politi og påtalemyndigheter.
BT170211 Kulturminneverdier må tas med i regnestykket og grundig gjøres rede for når man vurderer tiltak der de trues.
VG170210 Dersom VG hadde spurt om folk var villige til å betale mer skatt for å finansiere bistandsmidler vi ikke kan gjøre rede for, kostnadssprekker i offentlige prosjekter, skoler som ikke har elever, store mengder unødvendig kontorrekvisita, kulturlunsj i bedrifter og utvikling av en app som viser veien til nærmeste kebab-sjappe, så ville svaret antageligvis vært annerledes.
SA170208 Det aller meste av ransutbyttet på 57,4 millioner kroner er fortsatt ikke gjort rede for.
SA170208 Det aller meste av ransutbyttet på 57,4 millioner kroner er fortsatt ikke gjort rede for.
BT170208 Bergens Tidende mener at det er på tide å gjøre den norske staten religionsnøytral, og at kirken tas ut av Grunnloven - uten at avisen gjør rede for hvordan vi i fremtiden skal argumentere for lovene som er bygget på etiske vurderinger.
AA170208 Det aller meste av ransutbyttet på 57,4 millioner kroner er fortsatt ikke gjort rede for.
DB170131 Svakheten ved den er at den ikke gjør rede for rekkefølgen på de stor-skala sekskantede sirklene, forteller han til CNN.
DB170129 « One way or another, I'ma love you / Slidin' under covers, undercover / They don't wanna see it happen / But we say « Fuuuuuuuuck it ! », går refrenget, og betoningen av « Fuuuuuuuuuck it ! » er så euforisk og fandenivoldsk at du lett skjønner at de to er rede til å se verden styrte i grus rundt dem så lenge de får pule med hverandre.
BT170128 Historikken i nettleseren, informasjonskapsler og eventuell Google-konto hjelper Google å holde rede på hva du er interessert i, slik at du kan få lignende saker øverst ved neste søk.
DN170127 Hanen foretrekker å ha sitt rede i nord, men avkastningen forventes å komme i sør og øst, ifølge CLSA.
FV170124 Husets beboer ble etter en stund gjort rede for.
BT170123 En mann i 40-årene ble funnet i live og gjort rede for etter nattens leteaksjon i Hjeltefjorden.
AP170121 De forteller at i alt 23 personer fortsatt ikke er gjort rede for.
SA170120 Ordfører i Farindola, Ilario Lacchetta, anslår at mer enn 30 personer ikke er gjort rede for.
DB170120 Når du kan gjøre rede for deg, er det ingen umiddelbar bekymring.
AP170120 - Løwer bekrefter det jeg allerede har gjort rede for.
DB170119 Fabrizio Curcio, sjef for det italienske beredskapsdirektoratet, bekrefter at 22 gjester ved hotellet ikke er gjort rede for, i tillegg til seks eller sju arbeidere.
DB170119 - Presidentskapet mener det ikke er grunnlag for den kritikken komiteen kommer med, og vil gjøre rede for dette i sitt svar til komiteen, sa Thommessen i en kommentar til Dagbladet forrige torsdag.
DN170118 Det vil alltid innebære endringer når man legger en ny offensiv strategi, og det vil vi gjøre rede for på møtet klokken 15.
DN170118 Der kommer vil til å gjøre rede for meget spennende strategiske tanker om hvordan vi skal møte markedets behov, hvordan vi skal betjene kunder og hvordan vi skal presentere produktene våre, sier Fasting.
FV170117 Politiets innsatsleder Jostein Langballe opplyste til NRK Sørlandet at fire personer er gjort rede for etter brannen.
AP170115 Mannen gjør dårlig rede for seg og er forvirret.
AP170115 Mannen gjør dårlig rede for seg og er forvirret.
DB170114 « Skredet søkt med søkeutstyr/og manuelt, 3 pers som utløste skredet er gjort rede for ».
DB170114 Skredet søkt med søkeutstyr/og manuelt, 3 pers som utløste skredet er gjort rede for.
DB170114 - Jeg ble gift med kvinnen i mitt liv, vi har bygget rede og fått en sønn.
DB170113 - Presidentskapet mener det ikke er grunnlag for den kritikken komiteen kommer med, og vil gjøre rede for dette i sitt svar til komiteen, sa Thommessen i en kommentar til Dagbladet torsdag kveld.
DB170112 - Presidentskapet mener det ikke er grunnlag for den kritikken komiteen kommer med, og vil gjøre rede for dette i sitt svar til komiteen.
AP170112 - Presidentskapet mener det ikke er grunnlag for den kritikken komiteen kommer med, og vil gjøre rede for dette i sitt svar til komiteen.
DB170110 Men mange av dem kan han gjøre rede for, sier han advokaten til NTB.
BT170110 Etter det Aftenposten erfarer, mener etterforskerne at Jensen har hatt et forbruk på over én million kroner som ikke harmonerer med inntekter som kan gjøres rede for på noen lovlig måte.
BT170110 Men mange av dem kan han gjøre rede for, sier han.
AP170109 Etter det Aftenposten erfarer, mener etterforskerne at Jensen har hatt et forbruk på over én million kroner som ikke harmonerer med inntekter som kan gjøres rede for på noen lovlig måte.
SA170105 Det er praktisk og nødvendig med en administrativ toppfigur som holder rede på prinsippvedtak og presedens i et skiftende politisk klima.
DB170105 Omtrent halvparten av disse har senere kommet tilbake eller er blitt gjort rede for, men ved utgangen av november var fortsatt 2743 asylsøkere uten kjent oppholdssted, skriver Aftenposten.
AP170105 Omtrent halvparten av disse har senere kommet tilbake eller er blitt gjort rede for, men ved utgangen av november var fortsatt 2743 asylsøkere uten kjent oppholdssted.
AP170105 Omtrent halvparten av disse har senere kommet tilbake eller er blitt gjort rede for, men ved utgangen av november var fortsatt 2743 asylsøkere uten kjent oppholdssted.
DB170104 Med flere etapper for spurterne og en kongeetappe med bakkefinale tilrettelagt for de klatresterke rytterne, var det en utgave ikke ulik de fire foregående som rittdirektør Knut-Eirik Dybdal gjorde rede for foran en forsamling ordførere, journalister og, ikke minst, representanter fra den franske storarrangøren ASO.
DB170102 At de nylanserte elbil-selskapene med store ambisjoner kjenner på voksesmerter og desperat trenger mer innsprøytning av rede penger, er blitt en gjenganger i sakene som omhandler dem i finanspressen.
DN170101 Alle søkere må gjøre rede for miljøeffekten og samfunnseffekten av prosjektet i søknaden, i tillegg til økonomiske opplysninger.
SA161102 Kor 12,14, « for tredje gang er jeg nå rede til å komme til dere.
FV160908 Aktor Ann-Bjørg Ingebrigtsen gjorde i sin prosedyre rede for straffelovens § 186, som Hodne er tiltalt etter, og hva en hijab står for i samfunnet : ¶
AP160906 De skulle studere fuglen tornsanger og fant et rede med en brunsnegl.
AA160822 Enten barn under skolealder, barnløse eller de som har « tomt rede ».
AP160816 De viser til prosjektgruppens rapport fra 2014, der det slås fast at det ikke er gjort rede for hva som ble lagt til grunn for å avslutte etterforskningen mot flere andre personer som hadde vært i politiets søkelys i 1990.
AP160813 Når han har fri, er han alltid rede til å bli innkalt om sykehuset trenger ham, forteller han.
AP160811 - Vi gjør rede for hver eneste hundrelapp, sier Prangerød. 2600 frivillige jobber for Øyafestivalen ¶
AP160811 - Gjør rede for hver eneste offentlige hundrelapp ¶
AP160809 Stiftelsen har navngitt personer de mener står bak ildspåsettelsen og de mener at 100 000 liter diesel det ikke er gjort rede for, ble brukt for å holde liv i flere av de etterfølgende brannene på skipet.
AP160809 Bitfixnet lover at de snart vil gjøre grundigere rede for hvordan de har kommet frem til tapsprosenten og hvordan man skal bedre sikkerheten.
VG160625 Fortsatt har ikke politi og hjelpemannskaper klart å gjøre rede for alle.
AP160527 Aktivistgruppen Refugees Welcome to the Arctic har forsøkt å holde rede på skjebnene til Storskog-asylsøkerne som ble sendt ut av landet.
AP160502 Norge er i år rede til å bidra med opptil 50 millioner utover stabiliseringsstøtten til dette formålet.
AP160418 Er vi rede for genredigering ?
AP160409 - Dette gir et inntrykk av at han ikke er i stand til å klart gjøre rede for seg, før han har brukt fem muligheter til å gi en klar fremstilling, legger statsviteren til.
AP160406 Om FAFO-rapporten erkjenner Listhaug at den ble upresist gjengitt, men viser til at det : « I proposisjonen ( side 66 ) til Stortinget er dette imidlertid gjort rede for på en ryddig måte ».
AP160404 Men da vi fikk disse spørsmålene fra Aftenposten før påske, fant vi ut at det var vår plikt også å gjøre rede for den ordningen som det offentlige har lagt opp til, sier han.
AP160329 Hva Arbeiderpartiet vil være villig til å gi i bytte mot makt vites ikke, men et blikk på hvilke anstrengelser AP gjør seg for å rede grunnen for samarbeid med KrF bør få tilhengere av abortloven til å bli paranoide.
AP160325 I teorien har vel politifolk måttet være rede til å utøve makt, i ytterste konsekvens dødelig vold, for å beskytte folk og eiendom.
AP160221 Gisle Weddegjerde, sjøteknisk sakkyndig for stiftelsen, mener at omtrent 120.000 liter diesel ikke kan gjøres rede for etter brannen, og at det derfor er sannsynlig at denne dieselen har lekket ut der det brant.
AP160221 - Det er rundt 120.000 liter diesel, eller ti tankbiler, som man ikke kan gjøre rede for, mener Gisle Weddegjerde, som er sjøteknisk sakkyndig for stiftelsen.
AP160219 Vi trenger heller ikke noen til å holde rede på hvem som eier hva.
AP160219 Hvor stor del av bankvirksomheten består ikke av å holde rede på hvem som eier hvilke penger ?
AP160212 Thomas Bach hadde et svar på rede hand.
AP160209 Etter det Aftenposten erfarer mener etterforskerne at Jensen har hatt et forbruk på over én million kroner som ikke harmonerer med inntekter som kan gjøres rede for på noen lovlig måte.
AP160209 Etter det Aftenposten erfarer mener etterforskerne at Jensen har hatt et forbruk på over én million kroner som ikke harmonerer med inntekter som kan gjøres rede for på noen lovlig måte.
AP160204 Sp er rede til å oppfylle asylforliket fullt ut, men mener at Listhaug i romjulen dro opp saker som ikke er en del av forliket.
AP160201 Gjennom motivasjonsbrev kan studentene selv gjøre rede for egne kvalifikasjoner og motivasjonen til å begynne på det studiet man har søkt seg inn på.
AP160128 Redningsmannskaper leter torsdag etter rundt 20 mennesker som ikke er gjort rede for, ifølge kystvakten.
AP160128 Redningsmannskaper leter torsdag etter rundt 20 mennesker som ikke er gjort rede for, ifølge kystvakten.
AP160125 - Er dere rede til å hjelpe Regjeringen med flertall dersom de andre partiene ikke vil være med ?
DB160115 Jeg må skrive en fagrapport der jeg gjør rede for de tekstene jeg har lest med elevene.
AP160115 Vi gjør nærmere rede for våre interne forhold i en faktabasert sak på katolsk.no.
AP160111 På grunn av den voldsomme økningen av asylsøkere i fjor, begynte UDI i høst å rede grunnen for et storinnrykk av saksbehandlere.
DA160101 De har samarbeidet godt i det siste, og er visstnok rede til å aksjonere mot aktører som bryter ildopphøret.