DA171016 Professor i farmakologi, Aina Westrheim Ravna , har sett på hva forskningen sier om sukkeravhengighet.
DA171016 Man opplever midlertidig velvære, og blir både glad og rolig, forteller Ravna .
DA171016 - Det er kanskje ikke hasj det begynner med, men heller sukker, sier Ravna .
DA171016 Professor i farmakologi, Aina Westrheim Ravna , har sett på hva forskningen sier om sukkeravhengighet.
DA171016 Man opplever midlertidig velvære, og blir både glad og rolig, forteller Ravna .
DA171016 - Det er kanskje ikke hasj det begynner med, men heller sukker, sier Ravna .
AP171009https://www.aftenposten.no/viten/i/OGn6V/Kan-du-virkelig-bli-avhengig-av-sukker--Nina-Kristiansen De får også støtte av en norsk forsker : « Sukkeravhengighet er en realitet, og kan faktisk sammenlignes med avhengighet av heroin og morfin », sier professor i farmakologi Aina Westrheim Ravna ved Universitetet i Tromsø til Aftenposten i fjor.
NL170929 Arroganse og manglende rolleforståelse, kommenterer Øyvind Ravna .
NL170925 Hvem skal være neste generasjons forbilder ? skriver Elen Ravna .
NL170613 Øivind Ravna sa i forbindelse med denne saken til NRK Sápmi, 23.08.12, at noen varselklokker burde ringe. " - I det nye forslaget som er fremmet nå, tar man den gamle tanaloven inn i Finnmarkslovens paragraf 28, men man unnlater å ta med dette med at rettighetene har grunnlag i alderstidsbruk og lokal sedv
NL170613 Susann Skogvang, Øyvind Ravna , Mattias Åhrén, Line Kalak og Susanne Vars Buljo.
SA170327 VANT GULL : Anna Sofia Ravna fra Tromsø markerer seg kraftig i skiskyting under hennes families årelange opphold i Wyoming i USA.
SA170327 Anna Sofie Ravna gjorde nesten rent bord i sin klasse i USA-mesterskap.
BT161026 Vi blir rett og slett glade, og vil ha mer sukker, sier Westrheim Ravna .
BT161026 Professor Ravna forklarer at suget etter sukker også kan være innlært trøstespising.
BT161026 Fra gammelt av er dette et av urinstinktene for å sørge for at vi overlever, forklarer Ravna .
BT161026 Det er drevet av et molekyl som heter dopamin - også kalt lykkehormon, forklarer professor ved Universitetet i Tromsø, Aina Westrheim Ravna .