NL170913 Kurbadet har også mye kompetanse og ekspertise i form av ernæringsfysiolog, raumatalog , sosionom, psykolog, ergoterapaut, lege, fysioterapaut, veileder, laboratoriet, miljøarbeider og resepsjon.