SA171018 I rapporten fra Mnemonic står det at problemet ved systemet til Gator 2- og Viksfjord-klokkene er så komplekse at det vanskelig lar seg løse på en tilfredsstillende måte.
SA171018 - Vi fant ut at Gator 3 var sårbar for det samme som Gator 2, men det er ikke lenger mulig å overta kontrollen over kontoen på samme måte som på Gator 2, heter det i rapporten .
SA171018 - Har dere rettet opp de feilene som er påpekt i rapporten ?
SA171018 Rapporten omtaler også Gator 3.
DN171018 Både Horwath og DNB, som finansierer rapporten , kan melde om større optimisme og investeringslyst i hotellbransjen enn på mange år.
DN171018 I rapporten skriver selskapet at ekspansjonen til Finland har vært en suksess.
DN171018 Omdømmet til Reitangruppen har falt hvert år siden 2011, ifølge rapporten fra Ipsos som legges fram onsdag.
DB171018 Det vil i så fall snu opp ned på historikeres forståelse av imperiets fall, og langt viktigere, vår forståelse av hvilken effekt klimaendringer har hatt på historiske samfunn, ifølge forskerne bak rapporten .
DB171018 Selv om rapporten ikke gir informasjon om at materiell fra Norge er benyttet i Jemen, så tar vi situasjonen på det aller største alvor.
DB171018 - Disse foruroligende tendensene reflekterer effekten av markedsføring av matvarer og ulike retningslinjer verden over, der sunn mat er for dyrt for familier og samfunn med lave inntekter, påpeker Majid Ezzati, en av forskerne bak rapporten , ifølge Jyllandsposten.
BT171018https://www.bt.no/digital/Avslorer-alvorlige-sikkerhetshull-Enkelt-a-hacke-seg-inn-og-kontrollere-GPS-klokker-for-barn-10684b.html I rapporten fra Mnemonic står det at problemet ved systemet til Gator 2- og Viksfjord-klokkene er så komplekse at det vanskelig lar seg løse på en tilfredsstillende måte.
BT171018https://www.bt.no/digital/Avslorer-alvorlige-sikkerhetshull-Enkelt-a-hacke-seg-inn-og-kontrollere-GPS-klokker-for-barn-10684b.html - Vi fant ut at Gator 3 var sårbar for det samme som Gator 2, men det er ikke lenger mulig å overta kontrollen over kontoen på samme måte som på Gator 2, heter det i rapporten .
BT171018https://www.bt.no/digital/Avslorer-alvorlige-sikkerhetshull-Enkelt-a-hacke-seg-inn-og-kontrollere-GPS-klokker-for-barn-10684b.html - Har dere rettet opp de feilene som er påpekt i rapporten ?
BT171018https://www.bt.no/digital/Avslorer-alvorlige-sikkerhetshull-Enkelt-a-hacke-seg-inn-og-kontrollere-GPS-klokker-for-barn-10684b.html Rapporten omtaler også Gator 3.
AP171018https://www.aftenposten.no/digital/Avslorer-alvorlige-sikkerhetshull-Enkelt-a-hacke-seg-inn-og-kontrollere-GPS-klokker-for-barn-10684b.html I rapporten fra Mnemonic står det at problemet ved systemet til Gator 2- og Viksfjord-klokkene er så komplekse at det vanskelig lar seg løse på en tilfredsstillende måte.
AP171018https://www.aftenposten.no/digital/Avslorer-alvorlige-sikkerhetshull-Enkelt-a-hacke-seg-inn-og-kontrollere-GPS-klokker-for-barn-10684b.html - Vi fant ut at Gator 3 var sårbar for det samme som Gator 2, men det er ikke lenger mulig å overta kontrollen over kontoen på samme måte som på Gator 2, heter det i rapporten .
AP171018https://www.aftenposten.no/digital/Avslorer-alvorlige-sikkerhetshull-Enkelt-a-hacke-seg-inn-og-kontrollere-GPS-klokker-for-barn-10684b.html - Har dere rettet opp de feilene som er påpekt i rapporten ?
AP171018https://www.aftenposten.no/digital/Avslorer-alvorlige-sikkerhetshull-Enkelt-a-hacke-seg-inn-og-kontrollere-GPS-klokker-for-barn-10684b.html Rapporten omtaler også Gator 3.
AA171018 Omdømmet til Reitangruppen har falt hvert år siden 2011, ifølge rapporten fra Ipsos som legges fram onsdag.
VG171017 I rapporten får Foss kritikk for sin lederstil.
VG171017 Politiet avventer derfor den endelige rapporten , men det kan ta to til tre måneder før resultatene fra denne foreligger.
SA171017 UP-sjef Runar Karlsen gleder seg over at rapporten viser tegn til bedring.
SA171017 Når det gjelder bruk av mobiltelefon sier rapporten blant annet dette : ¶ 81 prosent av de spurte oppgir at de i løpet av siste 12 måneder sjelden eller aldri har holdt i mobilen som bilfører.
SA171017 Ifølge rapporten fra Transportøkonomisk institutt bruker12 prosent av de spurte telefonen til å lese eller skrive tekstmelding mens de kjører.
SA171017 Ifølge rapporten bruker 31 prosent av de spurte mobilen til navigasjon eller « andre formål ».
SA171017 Fakta : Dette forteller rapporten ¶ Rapporten tar for seg kunnskaper, holdninger og adferd i trafikken og hensikten er å gi et bilde av trafikantene.
SA171017 Fakta : Dette forteller rapporten
DN171017 Samlet ekstrakostnad er på 70 milliarder kroner, ifølge rapporten .
DB171017 Presenteres i morgen ¶ Rapporten presenteres på organisasjonens landsmøte i dag, og brukes som et argument mot økt midlertidighet i arbeidslivet.
DB171017 Opptatt av fast jobb ¶ Rapporten har imidlertid ikke bare undersøkt ungdommenes politiske interesser, men også deres syn på fagorganisering og arbeidsliv.
DB171017 Grunnen til at de to tiltakene nevnes slik de gjør i rapporten , er ifølge forskeren logisk fordi det ene funnet ligger øverst på lista, mens det andre ligger nederst.
DB171017 Forsker Silje Andresen i FAFO mener Listhaug tolker rapporten feil når hun beskylder forskerne for å trekke likhetstegn mellom rasisme og innvandring.
DB171017 Det slår denne rapporten kraftig tilbake.
DB171017 Den tiden er vi heldigvis forbi, og en rekke undersøkelser har vist at folk flest ønsker streng kontroll med innvandringen til Norge, for de har sett hvilke konsekvenser det kan få om den kommer utenfor kontroll, skriver Listhaug i en epost til Dagbladet, etter å ha lest rapporten .
DB171017 Blant annet viser rapporten at 95 prosent av ungdommene som er spurt, oppgir muligheten for fast jobb som viktig ved valg av yrke.
DB171017 », står det i rapporten .
DB171017 Rapporten er gjennomført i samarbeid med FAFO og Respons Analyse, og baserer seg blant annet på 1001 telefonintervjuer til ungdom mellom 16 og 25, i tillegg til 41 kvalitative intervjuer med ungdom.
DB171017 På spørsmål om hvorfor rapporten er fjernet, forklarer WFP at dette har skjedd etter anmodning fra Myanmars myndigheter om å få til en felles gjennomgang av rapporten .
DB171017 På spørsmål om hvorfor rapporten er fjernet, forklarer WFP at dette har skjedd etter anmodning fra Myanmars myndigheter om å få til en felles gjennomgang av rapporten.
DB171017 I rapporten skal det ha kommet det fram at mer enn 225 000 mennesker har behov for humanitær hjelp.
DB171017 En kilde som har vært tett på arbeidet skal ha fortalt The Guardian at ansatte på det lokale FN-kontoret i Myanmar, har vært nervøse for at rapporten skulle få for mye oppmerksomhet.
DB171017 Denne rapporten skal nå være trukket, etter ordre fra landets myndigheter.
DB171017 Også rapporten til Actis ( rusfeltets samarbeidsorgan ) viser betydning økning av godt voksne med rusproblemer.
DA171017 I rapporten fra IMDi het det : ¶
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/OLGVb/FN-rapport-Okte-forskjeller-i-34-land I perioden 2008 - 2013 økte lønnsforskjellene i 34 land, mens forskjellene mellom menn og kvinner når det gjelder inntekt, yrkesdeltakelse, utdanning og helse, økte i over 68 land fra 2015 til 2016, viser rapporten , som lanseres tirsdag.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/OLGVb/FN-rapport-Okte-forskjeller-i-34-land Rapporten viser til at om lag halvparten av alle graviditeter i utviklingsland ikke er planlagte.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/9jjv5/Teknologiselskaper-far-miljorefs-Lager-dingser-som-ma-byttes-ut-ofte Tre ville ikke svare ¶ Rapporten bygger på offentlig tilgjengelig informasjon fra selskapene og dialog med dem alle, unntatt tre kinesiske selskaper på bunnen som ikke ville snakke med Greenpeace.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/9jjv5/Teknologiselskaper-far-miljorefs-Lager-dingser-som-ma-byttes-ut-ofte Fremdeles er det bare en mindre del av E-søppelet som resirkuleres på forsvarlig vis, ifølge rapporten .
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/9jjv5/Teknologiselskaper-far-miljorefs-Lager-dingser-som-ma-byttes-ut-ofte FOTO : STEPHEN LAM, Reuters / NTB scanpix ¶ Rapporten fra Greenpeace tar for seg noen av verdens største teknologiselskaper.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/9jjv5/Teknologiselskaper-far-miljorefs-Lager-dingser-som-ma-byttes-ut-ofte De 17 selskapene i rapporten står for CO₂-utslipp tilsvarende et land som Tsjekkia.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/9jjv5/Teknologiselskaper-far-miljorefs-Lager-dingser-som-ma-byttes-ut-ofte Apple, Microsoft og Samsung er ifølge rapporten blant synderne på dette området og går i feil retning.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/9jjv5/Teknologiselskaper-far-miljorefs-Lager-dingser-som-ma-byttes-ut-ofte - Alt bortkastet ¶ Rapporten beskriver konsekvensene av forretningsmodellen slik : All energi, ressurser og menneskelig innsats som går med til å lage hver dings, er bortkastet så fort den blir skadet, trenger et nytt batteri eller lagringskapasiteten er blitt for liten.
AP171017https://www.aftenposten.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html UP-sjef Runar Karlsen gleder seg over at rapporten viser tegn til bedring.
AP171017https://www.aftenposten.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Når det gjelder bruk av mobiltelefon sier rapporten blant annet dette : ¶ 81 prosent av de spurte oppgir at de i løpet av siste 12 måneder sjelden eller aldri har holdt i mobilen som bilfører.
AP171017https://www.aftenposten.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Ifølge rapporten fra Transportøkonomisk institutt bruker12 prosent av de spurte telefonen til å lese eller skrive tekstmelding mens de kjører.
AP171017https://www.aftenposten.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Ifølge rapporten bruker 31 prosent av de spurte mobilen til navigasjon eller « andre formål ».
AP171017https://www.aftenposten.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Fakta : Dette forteller rapporten ¶ Rapporten tar for seg kunnskaper, holdninger og adferd i trafikken og hensikten er å gi et bilde av trafikantene.
AP171017https://www.aftenposten.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Fakta : Dette forteller rapporten
AA171017 I perioden 2008 - 2013 økte lønnsforskjellene i 34 land, mens forskjellene mellom menn og kvinner når det gjelder inntekt, yrkesdeltakelse, utdanning og helse, økte i over 68 land fra 2015 til 2016, viser rapporten , som lanseres tirsdag.
AA171017 Rapporten viser til at om lag halvparten av alle graviditeter i utviklingsland ikke er planlagte.
AA171017 Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke avdekket noen åpenbar dødsårsak, og politiet avventer derfor den endelige rapporten , men det kan ta tid før resultatene fra denne foreligger.
AA171017 Rapporten er et av de bærende prinsippene i fremragende behandling, og skal St.
VG171016 Politiet avventer derfor den endelige rapporten , men det kan ta to til tre måneder før resultatene fra denne foreligger.
VG171016 Normalt vil UD innkalle representanter fra ambassaden til et møte for å gå gjennom rapporten .
SA171016 Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke avdekket noen åpenbar dødsårsak, og politiet avventer derfor den endelige rapporten , men det kan ta tid før resultatene fra denne foreligger.
SA171016 - Ikke sett rapporten
DN171016 Det kommer frem i rapporten Global Food Security Index ( GFSI ), den globale matsikkerhetsindeksen.
DN171016 Rapporten legger økt migrasjon som følge av politisk uro, tørke i Afrika og en etterspørsel som øker raskere enn produksjonen til grunn for utviklingen.
DN171016 - En av konklusjonene i rapporten er at annonsørene nå lurer på om tv-reklame er i ferd med å bli for dyrt, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.
DB171016 Vanligvis innkaller UD representanter fra ambassaden til et møte for å gå gjennom rapporten .
DA171016 Vanligvis innkaller UD representanter fra ambassaden til et møte for å gå gjennom rapporten .
DA171016 Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke avdekket noen åpenbar dødsårsak, og politiet avventer derfor den endelige rapporten , men det kan ta tid før resultatene fra denne foreligger.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/KOJJ5/Familieband_-lekkasjer-og-et-bryllup-Sor-Afrika-rystes-av-korrupsjonsskandale I rapporten Betrayal of the promise : How South Africa is being stolen mener forskerne å ha dokumentert hvordan landets Zuma-sentrerte maktelite har gjennomført et « stille kupp » ved å bygge opp og konsolidere forholdet mellom den konstitusjonelle staten og « skygge-staten ».
AP171016https://www.aftenposten.no/osloby/i/e2z5a/Russisk-diplomat-tatt-for-fyllekjoring-pa-Frogner Vanligvis innkaller UD representanter fra ambassaden til et møte for å gå gjennom rapporten .
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tromso-treneren-far-minimum-n-kamp-karantene-243853b.html - Ikke sett rapporten
AA171016 Forsvarer Opdahl har i flere fengslingsmøter hevdet at denne rapporten kan tolkes på en annen måte og ikke utelukker at Holte kan ha dødd etter at den tiltalte klienten forlot boligen.
AA171016 Forsvarer Arve Opdahl har i flere fengslingsmøter hevdet at denne rapporten kan tolkes på en annen måte og ikke utelukker at Holte kan ha dødd etter at den tiltalte klienten forlot boligen ; Dette hvis man legger en annen omgivelsestemperatur til grunn.
AA171016 Vanligvis innkaller UD representanter fra ambassaden til et møte for å gå gjennom rapporten .
AA171016 Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke avdekket noen åpenbar dødsårsak, og politiet avventer derfor den endelige rapporten , men det kan ta tid før resultatene fra denne foreligger.
AA171016 Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke avdekket noen åpenbar dødsårsak, og politiet avventer derfor den endelige rapporten , men det kan ta tid før resultatene fra denne foreligger.
AA171016 Det kommer fram i rapporten Global Food Security Index ( GFSI ), den globale matsikkerhetsindeksen.
AA171016 Rapporten legger økt migrasjon som følge av politisk uro, tørke i Afrika og en etterspørsel som øker raskere enn produksjonen til grunn for utviklingen.
AA171015 - Norge er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Rwanda og har merket seg rapporten fra Human Rights Watch, sier statssekretær Marit Berger Røsland ( H ) i Utenriksdepartementet til NTB.
VG171014 Revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC har nettopp utgitt rapporten « Workforce of the future », hvor de blant annet har intervjuet over 10 000 mennesker i Kina, Tyskland, India, Storbritannia og USA om fremtidens jobbmarked.
VG171014 Forfatterne av rapporten innrømmer at det er vanskelig å spå fremtiden.
VG171014 Rapporten spår at vanlige karrierer, hvor en person stiger i gradene innen et spesifikt felt, vil « slutte å eksistere ».
VG171013 Det som er helt riktig er at vi har fått en rapport om dommen fra 2007, som er annerledes enn rapporten vi fikk i 2010.
VG171013 Ambassaden fastslår i rapporten at dommen Bayat la ved i asylsøknaden sin i 2009, var ekte.
DN171013 Selskapet sier i rapporten at det har drevet i god tro.
DA171013 Ambassaden fastslår i rapporten at dommen Bayat la ved i asylsøknaden sin i 2009, var ekte, ifølge hennes advokat Preben Kløvfjell.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/46onE/Ap-ledelsen-ba-om-at-innlegg-om-ny-Valla-sak-skulle-trekkes Trond Giske ble ifølge DN ikke navngitt i rapporten om arbeidsmiljøet i stortingsgruppen, men ifølge kilder rammer kritikken ham fordi han ble oppfattet som den reelle lederen av Aps valgkamp.
AA171013 Ambassaden fastslår i rapporten at dommen Bayat la ved i asylsøknaden sin i 2009 var ekte, ifølge hennes advokat.
AA171013 Ambassaden fastslår i rapporten at dommen Bayat la ved i asylsøknaden sin i 2009, var ekte.
AA171013 Det som er helt riktig er at vi har fått en rapport om dommen fra 2007, som er annerledes enn rapporten vi fikk i 2010.
AA171013 Ambassaden fastslår i rapporten at dommen Bayat la ved i asylsøknaden sin i 2009, var ekte.
AA171013 Ambassaden fastslår i rapporten at dommen Bayat la ved i asylsøknaden sin i 2009 var ekte, ifølge hennes advokat.
AA171013 Ambassaden fastslår i rapporten at dommen Bayat la ved i asylsøknaden sin i 2009 var ekte, ifølge hennes advokat Preben Kløvfjell.
AA171013 Det som er helt riktig er at vi har fått en rapport om dommen fra 2007, som er annerledes enn rapporten vi fikk i 2010.
AA171013 Ambassaden fastslår i rapporten at dommen Bayat la ved i asylsøknaden sin i 2009, var ekte.
VG171012 Gullet er hele 98,1 prosent i boks, skal vi tro rapporten .
DN171012 IEA skriver i rapporten at de ser et balansert marked i 2018.
DB171012 I rapporten har Holm Rennesund og kollegene kommet frem til tre forskjellige scenarier knyttet til det nordiske energimarkedet.
DB171012 Kvinner opplever fysisk vold, ydmykende oppførsel, uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering og utskjelling i større grad enn menn, viser rapporten .
DB171012 En forsker bak rapporten peker på at Norge er et av landene hvor det er høyest andel som er sysselsatt i helse - og sosialyrker, og at det dermed er potensielt flere som kan bli utsatt for den typen atferd på jobb enn land hvor helsevesenet ikke er utbygd.
DB171012 Rapporten viser også norske kvinner opplever å ha det tøffere enn snittet for kvinner i EU.
DA171012 Norske kvinner opplever også langt mer fysisk vold, trusler, ydmykende oppførsel og sexpress enn kvinner i EU, ifølge rapporten .
AP171012https://www.aftenposten.no/verden/i/byyWB/Greenpeace-aksjonerte-med-fyrverkeri-pa-fransk-atomkraftverk Rapporten er skrevet av syv eksperter fra Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA.
AA171012 Rapporten er skrevet av sju eksperter fra Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA.
VG171011 Rapporten pekte derimot på at flere andre ofre for angrepet i 2014 og 2015 var typiske israelske mål.
DN171011 I rapporten peker analytikerne ved Brookings på at Trump krevde Comeys lojalitet, ba ham avslutte etterforskningen av sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og til slutt sparket Comey.
DN171011 Rapporten ble først omtalt av CNBC.
DB171011 Når rapporten legges fram 14. desember neste år er statsbudsjettet for 2019 trolig allerede vedtatt.
DA171011 Hvert år blir 7,5 millioner jenter giftet bort ulovlig, ifølge rapporten « Ending Child Marriage » som er utarbeidet av Verdensbanken og Redd Barna.
DA171011 Rapporten « Ending Child Marriage » er utarbeidet av Verdensbanken og Redd Barna. − Selv om flere land nå øker ekteskapets lovlige alder til 18 år, fortsetter samfunn på tvers av kulturer og religion å praktisere barneekteskap.
DA171011 Rapporten er utarbeidet i forbindelse med den internasjonale dagen for jenter onsdag.
DA171011 Hun sier funnene i rapporten forteller en « trist historie » om stillstand og langsom framgang.
DA171011 Rapporten ble offentliggjort av European Institute for Gender Equality onsdag.
DA171011 Rapporten , som er sendt til partiledelsen og først ble omtalt i VG, forteller om en ledelse som fikk enkelte til å oppleve et så stort press at de låste seg inne på toalettet og gråt.
DA171011 Jeg har fra administrasjonens side aldri lovet at rapporten skulle være klar til oktober, sier byutviklingsdrektør Horvli. | - Dette er velgerne som aldri har hatt en frontfigur ¶ 20 - 30 prosent av amerikanerne vil støtte Donald Trump - uansett, tror professor.
DA171011 Drammen kommune har besluttet å selv analysere barn og unges interesser siden dette er et viktig tema som favner et større område, og byplankontoret har utarbeidet rapporten som analyserer hva slags aktivitet det er i området i dag, blant annet basert på intervjuer med skoleungdom.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/BA9aE/FN-granskere-anklager-Myanmar-for-systematiske-angrep-mot-rohingyaene Voldtekter ¶ 65 flyktninger er intervjuet i forbindelse med rapporten .
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/BA9aE/FN-granskere-anklager-Myanmar-for-systematiske-angrep-mot-rohingyaene I rapporten , som ble offentliggjort onsdag, går det fram at hele landsbyer er brent ned, og at rohingyaer er blitt utsatt for utenomrettslige henrettelser, tortur og voldtekter.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/BA9aE/FN-granskere-anklager-Myanmar-for-systematiske-angrep-mot-rohingyaene De voldtok henne foran oss mens vi skjulte oss bak trærne, sier en 25 år gammel flyktning i rapporten .
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/BA9aE/FN-granskere-anklager-Myanmar-for-systematiske-angrep-mot-rohingyaene - Hærens ødeleggelse av hus, jorder, matlagre, avlinger, buskap og til og med trær, gjør det nesten umulig for rohingyaene å vende tilbake til et normalt liv og livsgrunnlag i den nordlige delen av Rakhine i framtiden, konkluderer rapporten .
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/BA9aE/FN-granskere-anklager-Myanmar-for-systematiske-angrep-mot-rohingyaene - Det er tegn som tyder på at volden fortsatt pågår mens vi skriver denne rapporten , skriver etterforskerne, som viser til synlig røyk og øyevitneskildringer fra bangladeshiske grensevakter.
AA171011 - Disse forurolige tendensene reflekterer virkningen i markedsføringen av mat og retningslinjer verden over, hvor sunn mat er for dyrt for familier og samfunn med lav inntekt, sier en av forskerne bak rapporten , Majid Ezzati.
AA171011 Rapporten « Ending Child Marriage » er utarbeidet av Verdensbanken og Redd Barna. − Selv om flere land nå øker ekteskapets lovlige alder til 18 år, fortsetter samfunn på tvers av kulturer og religion å praktisere barneekteskap.
AA171011 Rapporten er utarbeidet i forbindelse med den internasjonale dagen for jenter onsdag. ( ©NTB ) ¶
AA171011 Hun sier funnene i rapporten forteller en « trist historie » om stillstand og langsom framgang. ( ©NTB ) ¶
AA171011 Rapporten ble offentliggjort av European Institute for Gender Equality onsdag.
AA171011 I rapporten , som ble offentliggjort onsdag, går det fram at hele landsbyer er brent ned, og at rohingyaer er blitt utsatt for utenomrettslige henrettelser, tortur og voldtekter.
AA171011 De voldtok henne foran oss mens vi skjulte oss bak trærne, sier en 25 år gammel flyktning i rapporten .
AA171011 - Hærens ødeleggelse av hus, jorder, matlagre, avlinger, buskap og til og med trær, gjør det nesten umulig for rohingyaene å vende tilbake til et normalt liv og livsgrunnlag i den nordlige delen av Rakhine i framtiden, konkluderer rapporten .
AA171011 - Det er tegn som tyder på at volden fortsatt pågår mens vi skriver denne rapporten , skriver etterforskerne, som viser til synlig røyk og øyevitneskildringer fra bangladeshiske grensevakter. 65 flyktninger er intervjuet i forbindelse med rapporten.
AA171011 65 flyktninger er intervjuet i forbindelse med rapporten .
AA171011 - Disse forurolige tendensene reflekterer virkningen i markedsføringen av mat og retningslinjer verden over, hvor sunn mat er for dyrt for familier og samfunn med lav inntekt, sier en av forskerne bak rapporten , Majid Ezzati.
VG171010 | Vi stilte ikke kritiske spørsmål til rapporten fra 22. juli-kommisjonen ¶
VG171010 Vi stilte ikke kritiske spørsmål til selve rapporten , deres metodevalg eller fremstilling, men kjøpte fremstillingen slik den ble gitt.
VG171010 Politiaksjonen var den del av rapporten der kritikken var sterkest, men der vi som offentlighet har hatt minst innsyn.
VG171010 Maktkritikken i rapporten var knusende, og de fleste journalister løp i den retningen kommisjonen pekte.
VG171010 Like alvorlig som skjevhetene i rapporten er hvordan vi tok den i mot.
VG171010 Jens Stoltenberg sa på pressekonferansen at med rapporten var alle fakta på bordet, usminket og ærlig.
VG171010 Fem år siden rapporten kom.
VG171010 Et spørsmål jeg ofte får er om jeg tror flere deler av rapporten er beheftet med lignende feilslutninger.
VG171010 Det slås fast i rapporten at politiet umulig kunne ha aksjonert på Utøya med bilde av flere gjerningsmenn.
DN171010 Studie fra 2014 ¶ Rapporten er laget som et svar på en blogg som nylig antydet at Apple med vilje gjør gamle modeller trege når det kommer nye.
DN171010 Rapporten er basert på 100.000 tester av syv iPhonemodeller, der brukerne har installert deres testapp.
DN171010 Foto : Heiko Junge / NTB scanpix - - - Avisen baserer seg på flere anonyme kilder, som forteller om innholdet i den seks sider lange rapporten .
DN171010 Dette er noen av hovedpunktene i rapporten : ¶
DN171010 Ansatte rådgivere skal på nær daglig basis ha brutt ut i gråt over arbeidsforholdene, ifølge rapporten , som kalles « Klubbens evaluering ».
DB171010 Premier League har ikke ønsket å kommentere rapporten .
DB171010 Ifølge rapporten nevnes Blackburn, Bolton og Fulham som eksempler på klubber som har brukt penger over evne, mens også Aston Villa og Sunderland står overfor tilsvarende utfordringer.
DB171010 I rapporten « Over the Line », som er utarbeidet av analyseselskapet Vysyble, har ekspertene sett nærmere på de 19 klubbene som har rykket opp fra mesterskapsserien til Premier League i sesongene fra 2008/09 til 2015/16.
DB171010 Av disse klubbene er det kun Crystal Palace som har klart å unngå økonomisk tap etter opprykket, ifølge rapporten .
DB171010 - Jakter en urealistisk drøm ¶ Rapporten understreker hvor økonomisk utmattende det er å skulle prøve å ta opp kampen med de største Premier League-klubbene etter at opprykket er sikret.
DA171010 Han henviser i den anledning til rapporten « Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart » som NHO Luftfart, Norwegian, SAS og Avinor presenterte i august.
AA171010 I rapporten " 'We Will Force You to Confess' : Torture and Unlawful Military Detention in Rwanda » dokumenterer menneskerettighetsorganisasjonen omfattende brudd på menneskerettighetene i det lille sentralafrikanske landet.
AA171010 Human Rights Watch dokumenterer i rapporten 104 tilfeller av fengsling uten lov og dom, og i mange av tilfellene forteller ofrene også om mishandling og grov tortur.
AA171010 Prognosen ble tirsdag presentert i den 300 sider lange rapporten World Economic Outlook, som legges fram i forbindelse med IMFs årsmøte i Washington neste uke.
VG171009 Statsadvokaten nektet så ifølge statskanalen å starte ny etterforskning etter å ha vurdert rapporten .
VG171009 Kriminalsjef i Kristiansand Arne Pedersen har ifølge boken uttalt at rapporten var et prøveprosjekt.
VG171009 Han kalte rapporten ordinært politiarbeid som det ble lagt betydelige ressurser i, skrev VG : ¶
VG171009 Først høsten 2010 skal Kristiansens forsvarer Sigurd Klomsæt ha fått kjennskap til rapporten , og Klomsæt mener ifølge Jahr det må være straffbart at den ikke var en del av sakpapirene.
VG171009 FSS skrev i rapporten at DNA-treff på to ulike menn på åstedet betyr at prøvene kan være forurenset eller at alt stammer fra en og samme gjerningsmann, Jan Helge Andersen.
VG171009 Det ble umiddelbart avslått som umulig, men likevel har man lagt til grunn andre deler av rapporten som viser at det er snakk om to gjerningsmenn.
VG171009 VG har snakket med flere kilder som har tilgang til den seks sider lange rapporten .
VG171009 På dette møtet ble nummererte eksemplarer av et utkast til rapporten delt ut til de fremmøtte, som deretter kunne komme med sine innvendinger og kommentarer før kopiene ble samlet inn igjen.
VG171009 Her er noen av hovedpunktene i rapporten , som kalles « Klubbens evaluering » : ¶ * 1 Dårlig ledet valgkampsentral på Youngstorget. * 1 Uklare kommandolinjer. * 1 Ledelse uten tillit til fagrådgivernes kompetanse.
VG171009 Dette inntrykket skal bli bekreftet i rapporten , får VG opplyst.
VG171009 Arbeiderpartiet om katastrofevalget : Dette gjorde vi feil ¶ Rapporten fra de ansatte på Stortinget ble forrige uke oversendt til ledelsen i Ap fra klubbleder for de ansatte på Stortinget, Ingunn Yssen, som er politisk rådgiver.
VG171009 Rapporten fra klubben på Youngstorget, skal etter det VG kjenner til, ikke være klar ennå.
DN171009 Vi har de siste ukene arbeidet systematisk og grundig med funnene i rapporten og opplysninger som har fremkommet i etterkant.
DN171009 Han reagerte spesielt på at rapporten konkluderte med at det ikke forelå korrupsjon, samtidig som det ble understreket at rapporten ikke inneholdt noen juridiske vurderinger.
DN171009 Han reagerte spesielt på at rapporten konkluderte med at det ikke forelå korrupsjon, samtidig som det ble understreket at rapporten ikke inneholdt noen juridiske vurderinger.
DB171009 Snittet for bydel Frogner er ifølge rapporten som kom fra Eiendom Norge tidligere denne uken på 86.600 kroner.
DB171009 Universitetets sikkerhet sviktet på flere måter under innbruddet, viser rapporten fra arbeidsgruppen.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/pogWG/Juseksperter-gir-klarsignal-for-a-avlyse-Brexit-Men-May-nekter-a-offentliggjore-rapporten-som-viser-det Men May nekter å offentliggjøre rapporten som viser det ¶
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/L8MW1/VG-Ny-rapport-varsler-om-fryktbasert-ledelse-i-Arbeiderpartiet Dette er noen av hovedpunktene i rapporten : ¶
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/L8MW1/VG-Ny-rapport-varsler-om-fryktbasert-ledelse-i-Arbeiderpartiet Avisen baserer seg på flere anonyme kilder, som forteller om innholdet i den seks sider lange rapporten .
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/L8MW1/VG-Ny-rapport-varsler-om-fryktbasert-ledelse-i-Arbeiderpartiet Ansatte rådgivere skal på nær daglig basis ha brutt ut i gråt over arbeidsforholdene, ifølge rapporten , som kalles « Klubbens evaluering ».
AA171009 Dette er noen av hovedpunktene i rapporten : ¶
AA171009 Avisen baserer seg på flere anonyme kilder, som forteller om innholdet i den seks sider lange rapporten .
AA171009 Ansatte rådgivere skal på nær daglig basis ha brutt ut i gråt over arbeidsforholdene, ifølge rapporten , som kalles « Klubbens evaluering ».
VG171008 Den nye rapporten peker på flere andre mulige dødsårsaker, og derfor mener Strandjord at grunnlaget for tiltalen har falt bort.
VG171008 - I den rapporten modifiserte patologen seg i forhold til den første rapporten hvor det sto at det helt klart var en for stor injeksjon av morfin som var dødsårsaken, sier statsadvokat Kaia Strandjord til Trønder-Avisa.
VG171008 - I den rapporten modifiserte patologen seg i forhold til den første rapporten hvor det sto at det helt klart var en for stor injeksjon av morfin som var dødsårsaken, sier statsadvokat Kaia Strandjord til Trønder-Avisa.
DN171008 - Uoppmerksomhet som følge av distraksjon er en betydelig medvirkende faktor i trafikkulykker ; et minimumsanslag er cirka 12 prosent av alle ulykker, og andelen er høyest for de alvorligste ulykkene og for ulykker blant unge førere, konkluderer Sagberg og Sundfør i rapporten .
DA171008 Den nye rapporten peker på flere andre mulige dødsårsaker, og derfor mener Strandjord at grunnlaget for tiltalen har falt bort.
DA171008 - I den rapporten modifiserte patologen seg i forhold til den første rapporten hvor det sto at det helt klart var en for stor injeksjon av morfin som var dødsårsaken, sier statsadvokat Kaia Strandjord til Trønder-Avisa.
DA171008 - I den rapporten modifiserte patologen seg i forhold til den første rapporten hvor det sto at det helt klart var en for stor injeksjon av morfin som var dødsårsaken, sier statsadvokat Kaia Strandjord til Trønder-Avisa.
AA171008 I den rapporten modifiserte patologen seg i forhold til den første rapporten hvor det sto at det helt klart var en for stor injeksjon av morfin som var dødsårsaken, sier statsadvokat Kaia Strandjord til t-a.no ( abonnementssak ).
AA171008 I den rapporten modifiserte patologen seg i forhold til den første rapporten hvor det sto at det helt klart var en for stor injeksjon av morfin som var dødsårsaken, sier statsadvokat Kaia Strandjord til t-a.no ( abonnementssak ).
AA171008 Den nye rapporten peker på flere andre mulige dødsårsaker og statsadvokaten mener at grunnlaget for tiltalen har falt bort.
AA171008 Den nye rapporten peker på flere andre mulige dødsårsaker, og derfor mener Strandjord at grunnlaget for tiltalen har falt bort.
AA171008 - I den rapporten modifiserte patologen seg i forhold til den første rapporten hvor det sto at det helt klart var en for stor injeksjon av morfin som var dødsårsaken, sier statsadvokat Kaia Strandjord til Trønder-Avisa.
AA171008 - I den rapporten modifiserte patologen seg i forhold til den første rapporten hvor det sto at det helt klart var en for stor injeksjon av morfin som var dødsårsaken, sier statsadvokat Kaia Strandjord til Trønder-Avisa.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/i/lBGM3/Krever-politisk-handling-mot-deling-av-sexvideoer Også barne- og likestillingsminister Solveig Horne og representanter fra justiskomiteen på Stortinget har fått tilsendt rapporten .
VG171006 Ifølge rapporten som VG har lest, ble det funnet uinnpakkede kebabruller på fryselageret.
DN171006 I rapporten fremkommer det at norske myndigheter i 95 tilfeller tok kontakt med Google for å få utlevert brukerdata om til sammen 138 brukerkontoer.
DN171006 Denne rapporten omtales ofte som månedens viktigste nøkkeltall fra USA.
DB171006 Vi stiller spørsmål ved organisasjonen som har levert rapporten .
DB171006 Myndighetene i Qatar slår tilbake mot påstandene som kommer fram i rapporten .
DB171006 Cornerstone Global skriver i rapporten at situasjonen i landet er for ustabil, skriver BBC.
DB171006 Rapporten er skrevet at Cornerstone Global, og selskapet hevder at det nå er en reel fare for at VM i 2022 får et nytt vertsland.
DA171006 I rapporten går det fram at Norge er et av landene i Europa som tvangsreturnerer flest afghanere.
DA171006 I rapporten går det fram at Norge er et av landene i Europa som tvangsreturnerer flest afghanere.
AA171006 I rapporten fra Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) fredag morgen opplyses det at det ble tilført 44 000 liter vann i løpet av én og en halv time.
AA171006 I rapporten fra Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) fredag morgen opplyses det at det ble tilført 44 000 liter vann i løpet av én og en halv time.
AA171006 - Vi er usikre på hvor store deler av Veslemannen dette vil omfatte - om det avgrenses til den mest aktive delen, eller om det vil kunne utløse et vesentlig større skred fra Veslemannen, skriver NVE i rapporten .
VG171005 På vei hjem til Norge leste Fatime den foreløpige rapporten fra Helsetilsynet som ble kjent onsdag.
VG171005 Av rapporten gikk det også frem at Helsetilsynet har orientert legen det gjelder om at det vurderer å gi vedkommende en advarsel for brudd på helsepersonelloven.
VG171005 Rapporten fra Helsetilsynet er ikke endelig, men vi tar kritikken på største alvor og vil fortsette å jobbe med forbedring av våre rutiner, sier han.
NL171005 At den russiske rapporten som peker ut Svalbard som den største faren for væpnet konflikt, også henviser til at russiske bosettere historisk sett var de første på øyruppa, må kunne kalles en urovekkende retorikk, også med tanke på andre europeiske erfaringer.
DN171005 I tillegg til lagertrekket, viste rapporten at amerikansk eksport av råolje steg til rekordnivåer med 1,98 millioner fat per dag i uken som endte 29. september.
DN171005 Norwegian-aksjen gikk ned 5,5 prosent da Oslo Børs åpnet torsdag, en time etter at rapporten kom.
DB171005 Ifølge rapporten fra Eiendom Norge tar det nå i snitt 27 dager å selge bolig i Oslo.
DA171005 Lanseringen av rapporten markerer starten på et områdeløft for Grønland, etter modell av Groruddalssatsingen, opplyser byutviklingsråd Hanna Marcussen ( MDG ).
DA171005 Brattbakk har ledet arbeidet med rapporten .
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/joyGz/Haukeland-far-sterk-kritikk-etter-at-Djabail-6-dode I rapporten heter det at « legens kunnskap om faren ved å gi feil legemiddel i cerebrospinalvæsken, fargen på legemiddelet metotreksat og ulik størrelse på sprøytene, er forhold som skulle tilsi spesiell aktsomhet fra legens side.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/joyGz/Haukeland-far-sterk-kritikk-etter-at-Djabail-6-dode Hansen vil ikke gå i detaljer om innholdet i rapporten .
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/joyGz/Haukeland-far-sterk-kritikk-etter-at-Djabail-6-dode Administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen sier til NRK at de nå skal gå gjennom den foreløpige rapporten .
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/joyGz/Haukeland-far-sterk-kritikk-etter-at-Djabail-6-dode - Vi skal gjennomgå rapporten og melde tilbake til Helsetilsynet, før vi får den endelige rapporten .
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/joyGz/Haukeland-far-sterk-kritikk-etter-at-Djabail-6-dode - Vi skal gjennomgå rapporten og melde tilbake til Helsetilsynet, før vi får den endelige rapporten.
AA171005 - Vi ble ganske overrasket over den høye andelen medikamenter som kommer inn på markedet uten bevis, sa Huseyn Naci, en av forskerne bak rapporten .
AA171005 Den foreløpige rapporten gir heller ikke en endelig bekreftelse på at det var Sjåberg som døde i brannen.
AA171005 Foto : Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen ¶ Rapporten retter hovedkritikken mot EU, men også land utenfor unionen sender afghanere tilbake til en eksistens der de kan oppleve både tortur og død, heter det.
VG171004 Vi forventer å få den rapporten fra ambassaden tidlig i neste uke.
VG171004 I den samme rapporten kom USA dårligst ut.
VG171004 Påtaleansvarlig i saken Inger-Lise Høyland, forteller at politiet Vest politidistrikt fortsatt ikke har mottatt helsetilsynets rapport, og at de dermed ikke kan kommentere opplysningene som kommer frem av rapporten .
VG171004 Onsdag befinner de seg på et fly på vei til Norge og har derfor ikke fått mulighet til å sette seg inn i rapporten .
VG171004 Ifølge rapporten ble feilen oppdaget av en sykepleier som hadde bistått den aktuelle legen under behandlingen.
VG171004 I rapporten står det videre : ¶
VG171004 Han forteller at de vil ta tak i alt som sykehuset kritiseres for i rapporten .
VG171004 - Nå skal vi gå gjennom rapporten og se at den er basert på faktum, før vi sender den tilbake til Helsetilsynet med kommentarer.
VG171004 - Rapporten fra Helsetilsynet er ikke endelig, men vi tar kritikken alvorlig og vi vil fortsette å jobbe med forbedring av rutiner og opplæringsaktiviteter : ¶
DN171004 Rapporten ble presentert for sentralstyret i partiet 2 oktober.
DN171004 Les mer fra rapporten : ¶
DN171004 - På kort sikt er en økning av husholdningenes gjeld i forhold til bnp typisk forbundet med høyere økonomisk vekst og lavere arbeidsledighet, men effektene snur etter tre til fem år, skriver IMF-økonomene i rapporten .
DN171004 - Også i land der husholdningenes gjeld er høy kan avveiingen mellom vekst og stabilitet reduseres vesentlig gjennom en kombinasjon av sunne institusjoner, regler og politikk, heter det i rapporten .
DN171004 Rapporten viser at allerede ved en gjeld på rundt 30 prosent av bnp så begynner økende gjeld å få negative effekter på mellomlang sikt.
DN171004 Det siste tiåret har den samlede andelen skolebarn som har overvekt eller fedme forandret seg lite, ifølge rapporten .
DB171004 Rapporten han og forskergruppen har laget, er publisert i Geophysical Report Letters.
DB171004 Politiassistent Johsnon hørte frøken Morgan komme med høylytte uttalelser om at hun kjente Orlandos spesialstyrker, kommer det fram i rapporten .
DB171004 I rapporten kommer det fram to avvik.
DB171004 Familiens advokat, Jan Inge Thesen, sier til statskanalen at han har gjengitt hovedpunktene i rapporten til tilsynet på telefon.
DB171004 - Den foreløpige rapporten har vi fått.
DB171004 I rapporten « The Rise of Market Power and the Macroeconomic Implications » dokumenterer de belgiske økonomene Jan De Loecker og Jan Eeckhout hvordan marginene, prisen utover over produksjonskostnadene, amerikanske bedrifter har kunnet sette har økt betydelig siden 80-tallet.
DA171004 To sjåfører fikk skriftlig advarsel og en fikk muntlig advarsel, heter det i rapporten fra Statens vegvesens kontrollører.
DA171004 - Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før de fikk kjøre videre, heter det i rapporten .
DA171004 Pressetalsmann Morten Eek i Statoil, viser til den samme rapporten når han skal kommentere uroen over den kommende brønnen på Vikingbanken.
DA171004 Det siste tiåret har den samlede andelen skolebarn som har overvekt eller fedme forandret seg lite, ifølge rapporten .
DA171004 Pressetalsmann Morten Eek i Statoil, viser til den samme rapporten når han skal kommentere uroen over den kommende brønnen på Vikingbanken.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Olav Olsen ¶ Rapporten som presenteres for beboerforeninger og innbyggere i dag markerer starten på arbeidet med et områdeløft for Grønland, etter modell av Groruddalssatsingen.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Gutt 14 år på Grønland, fra rapporten Stedsanalyse Grønland ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/lBxoy/Russisk-avis-Norsk-svalbardpolitikk-kan-fore-til-militar-konfrontasjon Rapporten understreker at norske myndigheter vil ha « absolutt nasjonal jurisdiksjon over Svalbard og den militære sonen rundt på 200 nautiske mil ».
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/BoP87/Haukeland-far-kritikk-etter-Djabrails-dod I rapporten fra WHO kom det frem at det hadde vært flere tilfeller av slik forbytting.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/BoP87/Haukeland-far-kritikk-etter-Djabrails-dod I rapporten beskriver Helsetilsynet hvordan Djabrail fikk sprøytet cellegiften vinkristin inn i hjernen.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/BoP87/Haukeland-far-kritikk-etter-Djabrails-dod Djabrails foreldre er på reise hjem til Norge etter seksåringens begravelse, og har foreløpig ikke lest rapporten .
AA171004 Syrias regjering har avvist rapporten og nekter for å være i besittelse av giftgassen. ( ©NTB ) ¶
AA171004 Det betyr at konklusjonen i rapporten er gjeldende, og at kvinnen anses å være i stand til å møte i retten, med tilpasninger, sier statsadvokat Arne Ingvald Dymbe i Hedmark og Oppland statsadvokatembeter til NTB.
AA171004 - Den rettsmedisinske kommisjon har ingen bemerkninger til den rettspsykiatriske rapporten .
AA171004 I rapporten heter det at « legens kunnskap om faren ved å gi feil legemiddel i cerebrospinalvæsken, fargen på legemiddelet metotreksat og ulik størrelse på sprøytene, er forhold som skulle tilsi spesiell aktsomhet fra legens side.
AA171004 Hansen vil ikke gå i detaljer om innholdet i rapporten .
AA171004 Administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen sier til NRK at de nå skal gå gjennom den foreløpige rapporten .
AA171004 - Vi skal gjennomgå rapporten og melde tilbake til Helsetilsynet, før vi får den endelige rapporten .
AA171004 - Vi skal gjennomgå rapporten og melde tilbake til Helsetilsynet, før vi får den endelige rapporten.
VG171003 Men rapporten kan altså ikke fastslå hvordan den svenske journalisten mistet livet.
VG171003 Av rapporten kommer det blant annet frem at episoder med kraftig nedbør vil øke i både intensitet og hyppighet, noe som også vil føre til mer overvann.
DN171003 En gjennomsnittlig seksåring skal ha en iq på 55,5, ifølge rapporten .
DB171003 Det er noen konkrete oppfølgingspunkter, sier Stenseng, som understreker at rapporten som ble presentert i dag fortsatt er helt fersk.
DB171003 Dagbladet skrev ikke om de foreløpige konklusjonene fra obduksjonsrapporten som ble lagt fram under rettsmøtet femte september på grunn av referatforbudet for selve rapporten .
DA171003 - En hel del trær ble stående igjen på kontrollplassen, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/8n491/Hun-overga-seg-da-IS-ble-slatt--1400-holdes-innestengt-i-Irak Den rystende rapporten fra Mosul : - Her har bulldosere begravd opptil 1000 lik.
AP171003https://www.aftenposten.no/kultur/i/zv1OK/NRK-Radioteatret-Etterpaklokskapens-teater Gjørv-kommisjonen dro til Utøya på befaring i arbeidet med rapporten som ble offentliggjort våren 2012.
AP171003https://www.aftenposten.no/kultur/i/zv1OK/NRK-Radioteatret-Etterpaklokskapens-teater Rapporten danner grunnlaget for Radioteatrets « 22. juli - hvordan kunne det skje », men manusforfatter Mathias Calmeyer har også tatt seg noen kunstneriske friheter.
AA171003 I rapporten heter det at mange storfamilier har opplevd kollektiv utvisning.
AA171003 Rapporten konkluderte med at Steinkjer har nødvendig forutsetninger for lokalisering av Landbruksdirektoratet ved en eventuell flytting.
DN171002 Og totalt sett kan dette ha gitt et forsiktig fall i den sesongjusterte prisindeksen for Norge, skriver Handelsbanken i rapporten .
DB171002 I rapporten kommer det blant annet fram at gjerningsmannen Adam Lanza ( 20 ) brukte ørepropper som dempet ofrenes skrik under den grufulle massakren. 16. oktober 1991 - 23 drept og 27 skadd : ¶ 35 år gamle George Hennard fra Pennsylvania kjørte bilen sin gjennom veggen på kafeen Luby's i Killeen i delstaten
DB171002 - Ledelsen ved Virginia Tech kunne ha reddet flere liv dersom de på et tidligere tidspunkt hadde advart studenter og ansatte om hva som holdt på å skje, heter det i rapporten . 14. desember 2012 - 27 drept og to skadd : ¶
DB171002 Rapporten , de vedlagte bildene og videoene var kraftig sladdet.
DB171002 - Rapporten er smertefull, men jeg håper den også vil hjelpe de berørte i sorgprosessen og gir verdifull informasjon som kan bli brukt for å forhindre slike tragedier i framtida, skrev politimester Reuben F.
DA171002 « Norge vil ikke klare å innfri sine internasjonale forpliktelser og redusere klimagassutslippene med 40 prosent de neste 12 årene, ved å fortsette dagens politiske kurs », heter det i den nye rapporten .
DA171002 De suverent mest populære transportmidlene medfører også store utslipp av CO2, går det videre fram av rapporten : ¶ 52 prosent av reisevirksomheten skjer med bil. 37 prosent skjer med fly.
DA171002 I rapporten vises det til at mange mener at konkrete valgløfter som 12 milliarder til sykehus, arbeidsplassplan og 3.000 lærere kom for sent i valgkampen til å ha noen særlig effekt.
DA171002 I rapporten har partiet tatt selvkritikk på at de kunne vært tydeligere på hva de økte inntektene skulle gå til.
DA171002 « Norge vil ikke klare å innfri sine internasjonale forpliktelser og redusere klimagassutslippene med 40 prosent de neste 12 årene, ved å fortsette dagens politiske kurs », heter det i den nye rapporten .
DA171002 De suverent mest populære transportmidlene medfører også store utslipp av CO2, går det videre fram av rapporten : ¶ 52 prosent av reisevirksomheten skjer med bil. 37 prosent skjer med fly.
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene Utgangspunktet i rapporten er at det er vanskelig for nye aktører å etablere seg i dette markedet, og ekspertene har kommet frem til to hovedårsaker til problemene : ¶ tilgang på lokaler ¶ stordriftsfordelene ¶
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene Tilgang på lokaler ¶ Rapporten bruker mye plass på tilgangen til butikklokaler.
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene Mulige tiltak ¶ Rapporten ser på en rekke tiltak for å bedre situasjonen, blant annet : ¶ redusere importvernet ¶ redusere markedsreguleringen i landbruket ¶ subsidiere små leverandører ¶ tvangsoppløsning av store leverandører ¶ regulering av innkjøpspriser ¶ begrense kjedenes størrelse ¶ regulering av næringseiendom ¶ mot
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene I rapporten står det at « Generelt øker risikoen for konkurranseskade i takt med et markeds konsentrasjon.
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene I rapporten forklarer Oslo Economics hvordan innkjøpsbetingelsene oppstår, hvor uoversiktlige de er for nye aktører, samt hvordan leverandører på denne måten også får en sterk forhandlingsmakt.
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene Formålet med rapporten er å identifisere etableringshindringer i norsk dagligvaresektor, årsaken til dem og om det er mulig å lempe etableringshindrene. 16 ulike interessenter i bransjen er intervjuet, de har fått tilgang til kjedenes regnskapstall.
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene Flere ganger i rapporten blir netthandel trukket frem som den største utfordreren til de tradisjonelle kjedene.
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene Fakta : Om rapporten
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene Dette er to etableringshindre som på denne måten vil være selvforsterkende, konkluderer rapporten .
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene Det er konklusjonen i rapporten Nærings- og fiskeridepartementet har fått utarbeidet av Oslo Economics.
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene Coop mener det er få overraskelser i rapporten .
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene - Vi synes det er bra at regjeringen tar tak i dette temaet og legger en grundig rapport til grunn for sitt arbeid med problemstillingen, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000 før hun legger til at også de vil bruke mer tid på å sette seg inn i rapporten før de uttaler seg nærmere.
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene - Vi skal sette oss grundig inn i rapporten før vi kan uttale oss, sier direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt Bård Gultvedt i Norgesgruppen.
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene Rapporten tar også for seg norsk landbrukspolitikk og importvernet som en forklaring og et element som forsterker stordriftsfordelen, og dermed gjør det enda vanskeligere å etablere seg.
AP171002https://www.aftenposten.no/okonomi/i/agx3A/Matkjedene-og-leverandorene-har-fatt-mer-makt-de-siste-fem-arene - Rapporten konkluderer med at det ikke er bransjen som har skapt etableringshindrene, men at det har oppstått på grunn av knallhard konkurranse.
AA171002 I rapporten vises det til at mange mener at konkrete valgløfter som 12 milliarder til sykehus, arbeidsplassplan og 3.000 lærere kom for sent i valgkampen til å ha noen særlig effekt.
AA171002 I rapporten har partiet tatt selvkritikk på at de kunne vært tydeligere på hva de økte inntektene skulle gå til.
DB171001 Ikke fått rapporten
DB171001 - Lederen som nå saksøker Oslo Havn sa i går, at etter dere avsluttet oppfølgingen av rapporten , ble arbeidsmiljøet « femti ganger verre ».
DB171001 - I rapporten fremgår det at hun har opptrådt utilbørlig.
DB170930 Ifølge rapporten skulle det også bare mangle : ¶
DB170930 DE som leser rapporten med et åpent sinn vil skjønne hvorfor kommisjonen avfeier beskyldningen om det har vært en etisk systemsvikt i norsk langrenn.
DB170930 - Vi har ikke funnet noe uforsvarlig når det gjelder diagnostisering av astma, sa kommisjonens leder førstestatsadvokat Katharina Rise da hun leverte rapporten sin i februar.
DB170930 Så det jeg gjorde da jeg traff dem, var å ta opp rapporten i plenum.
DB170930 Hamran fortalte i Oslo tingrett at hun ble gjort kjent med KPMG-rapporten før julen i 2015, og at hun i etterkant av dette tok opp rapporten på et lederseminar for avdelingsdirektører og seksjonsledere.
DB170930 - Jeg må først si at jeg synes den konklusjonen i rapporten ikke var veldig negativ.
DB170930 - Jeg kommenterer ikke mine synspunkter på rapporten i Dagbladet.
VG170929 Skal følge opp rapporten
VG170929 - Langrenn forholder seg til rapporten på nærmere 200 sider fra det internasjonale ekspertutvalget med anerkjente leger både fra Sverige, Finland og Danmark som gjennomgikk alle rutiner og medisinering i norsk langrenn sist vinter.
VG170929 « Dagens bevilgning til Nødnett dekker gjenværende investeringer i den opprinnelige kostnadsrammen, men ikke vidrer forvaltning innen løpende drift », skriver EY i rapporten .
VG170929 VG har fått innsyn i rapporten , hvor EY slår fast at det er risiko for at Nødnett ikke vil få penger til å reinvestere, og dermed opprettholde en forventet standard.
VG170929 Ifølge rapporten har Nødnett ingen økonomisk buffer som kan dekke akutte behov dersom Nødnett blir rammet av uforutsette hendelser som sabotasje.
VG170929 I rapporten reises det sterk tvil om eieren vil kunne sikre at Nødnett opprettholdes på et « relevant og kurant teknisk og funksjonelt nivå ».
DN170929https://www.dn.no/etterBors/2017/09/29/1445/Film/i-krasj-om-gratass I november 2016 var han prosjektleder for rapporten « Når film blir mer enn bare film », som påpekte manglende styring av verdikjeden utenom filmproduktet i flere norske filmprosjekter.
DN170929https://www.dn.no/etterBors/2017/09/29/1445/Film/i-krasj-om-gratass I rapporten oppgis totalomsetningen til det filmatiske « Knerten»-universet å være på rundt 300 millioner kroner mellom 2009 og 2016.
DN170929 Professor Ole Andreas Engen har ledet arbeidet med rapporten .
DN170929 Utvalgsleder Ole Andreas Engen overleverte rapporten om utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet ( HMS ) i oljenæringen til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) fredag.
DN170929 Ifølge rapporten er regimet for HMS-oppfølging i oljenæringen i hovedtrekk velfungerende og bør videreføres.
DN170929 Hauglie viste da hun mottok rapporten til at det har vært ganske mye uro på norsk sokkel de siste årene, også i form av uønskede hendelser med alvorlige konsekvenser.
DN170929 Rapporten skal danne grunnlag for en stortingsmelding neste år om sikkerheten på norsk sokkel.
DN170929 « Kursen stengte i går på SEK 178.10 pr aksje og vi har en kjøpsanbefaling med et kursmål på SEK 196 pr aksje, mens ser altså noe risiko for at det kommer en mer attraktiv kjøpsanledning på helt kort sikt », fortsatte det i rapporten .
DN170929 I november 2016 var han prosjektleder for rapporten « Når film blir mer enn bare film », som påpekte manglende styring av verdikjeden utenom filmproduktet i flere norske filmprosjekter.
DN170929 I rapporten oppgis totalomsetningen til det filmatiske « Knerten»-universet å være på rundt 300 millioner kroner mellom 2009 og 2016.
DN170929 I november 2016 var han prosjektleder for rapporten « Når film blir mer enn bare film », som påpekte manglende styring av verdikjeden utenom filmproduktet i flere norske filmprosjekter.
DN170929 I rapporten oppgis totalomsetningen til det filmatiske « Knerten»-universet å være på rundt 300 millioner kroner mellom 2009 og 2016.
DB170929 De ble vurdert til å ikke inneholde nye opplysninger i forhold til det som ble behandlet i KPMG rapporten .
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/1mzkq/Siste-vogn-stanset-utenfor-perrongen-Her-faller-rullestolbrukeren-ut-pa-T-banesporet I rapporten pekes det på at føreren kan ha stanset togsettet feil, fordi han før matpausen hadde kjørt et togsett med tre vogner og så skiftet til et 6-vognstog.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/1mzkq/Siste-vogn-stanset-utenfor-perrongen-Her-faller-rullestolbrukeren-ut-pa-T-banesporet Fredag kom rapporten om ulykken.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/1mzkq/Siste-vogn-stanset-utenfor-perrongen-Her-faller-rullestolbrukeren-ut-pa-T-banesporet », går det frem av rapporten .
AA170929 For å utnytte den muntlige rapporten godt, bør sykepleierne ha tid i overlappingsperioden til å lese skriftlig dokumentasjon om de pasientene de skal ha ansvar for på skiftet.
VG170928 Økende interesse henger sammen med tryggere bruk, ifølge rapporten .
VG170928 Samtidig kommer det frem i rapporten , som er gjort blant 720 ungdommer under 20 år, at ungdom har en svakere sikkerhetspraksis enn voksne og eldre.
VG170928 Ifølge rapporten regnes det som veldig gode tall.
VG170928 I rapporten er både kylling og kalkun undersøkt.
VG170928 Data fra Veterinært legemiddelregister tyder ikke på at det har ført til økt bruk av antibiotika til behandling, ifølge den nye rapporten .
VG170928 Rapporten NORM-VET, som årlig gir ut status for antibiotikaresistens hos dyr, i mat og i fôr, viser en kraftig nedgang i antibiotikaresistente bakterier av typen ESBL i norsk kylling.
DN170928 Sammenlignet med andre europeiske land har norskprodusert kylling aller lavest forekomst av resistens, heter det i rapporten .
DN170928 Også disse undersøkelsene viser redusert resistensnivå, ifølge rapporten .
DN170928 Kraftig kutt for kjæledyr ¶ Rapporten omfatter også statistikk over antibiotikabruk til ulike dyrearter.
DN170928 Også fordi det vil gi en mindre finansiell buffer i tilfelle uflaks, skriver Dørum i rapporten .
DN170928 NHOs sjeføkonom Øystein Dørum, som er ansvarlig for rapporten , peker på to grunner.
DN170928 Ifølge Perspektivmeldingen vil en økning i antall arbeidede timeverk per innbygger i alderen 15 - 74 år på 15 prosent kunne tette hele det anslåtte finansieringsgapet, skriver Dørum i rapporten .
DN170928 Det skjedde etter alt å dømme mot slutten av 2016, ifølge rapporten .
DN170928 - Våre prognoser tyder fortsatt på at veksten vil være nokså beskjeden en god stund fremover, skriver arbeidsgiverorganisasjonen i rapporten .
DN170928 - Alle disse faktorene bidro til at konjunkturnedgangen ikke ble dypere, bredere og mer langvarig enn den har blitt, skriver NHO i rapporten .
DN170928 I gjennomsnitt økte andelen dollarmillionærer med 7,5 prosent per land, viser rapporten 2017 World Wealth Report.
DN170928 Rapporten gjelder bare personer som har en investerbar formue på over 1 million dollar, det vil si formue utenom primærbolig, samleobjekter og forbruksvarer.
AA170928 Politiet venter nå på rapporten fra ulykkesgruppen til Statens vegvesen.
AA170928 I rapporten har organisasjonen intervjuet flere fagpersoner som jobber tett på folk som er dømt for seksuelle overgrep mot barn.
AA170928 Politiet venter nå på rapporten fra ulykkesgruppen til Statens vegvesen. ( ©NTB ) ¶
AA170928 Rapporten påpeker også at engelsk er i ferd med å overta som undervisningsspråk i høyere utdanning, og de stiller et betimelig spørsmål : Hva skjer når disse studentene går ut i arbeidslivet og skal kommunisere med kunder, elever og pasienter ?
VG170927 Nå er rapporten fra helsetilsynet her, og den er direkte brutal lesning.
VG170927 NOK EN NESESTYVER : Rapporten fra Statens helsetilsyn er enda en dårlig nyhet for norsk langrennssport.
VG170927 Mottager av rapporten er Norges idrettshøgskole ( NIH ), som har vært institusjonen med ansvaret for to beslektede prosjekter, som rett og slett sables ned.
NL170927 Hvorfor nevner de ikke at alle de samfunnsøkonomiske analysene i rapporten tilsier endringer i en forelda sykehusstruktur ?
DN170927 « Det høye nivået innenfor informasjon- og kommunikasjonsteknologi og et svært tilpasningsdyktig næringsliv er Norge godt plassert til å kapitalisere på den digitale transformasjonen », skriver WEF i rapporten .
DN170927 Forfatterne av rapporten skriver at økonomisk vekst, målt i bruttonasjonalprodukt, ikke er svaret på alt.
DN170927 Faktorer som ifølge rapporten regnes som viktige for folks lykke er omsorg, frihet, generøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
DB170927 Kennedy-eksperter håper også at dokumentene inneholder den fullstendige rapporten om Mexico-turen fra en Kongress-oppnevnt komité som gransket drapet.
DB170927 Søviknes tok rapporten til inntekt for nettopp det : « Det hefter stor usikkerhet med dette, og vi trenger mer kunnskap, » sa Søviknes til NRK.
DB170927 Framfor å anerkjenne rapporten som en mulighet til å nå 1,5-gradersmålet, bruker Søviknes den til å så tvil om klimaforskningen og argumentere for fortsatt full gass på norsk sokkel.
AA170927 Kennedy-eksperter håper også at dokumentene inneholder den fullstendige rapporten om Mexico-turen fra en Kongress-oppnevnt komité som gransket drapet.
VG170926 Selv om denne rapporten var en del av avgjørelsen rundt å sparke Sampson, var det flere kontroverser rundt 34-åringen på tampen av karrieren som landslagssjef.
VG170926 Denne gangen med et hint om at FA-direktør Martin Glenn burde lese rapporten fra 2014.
VG170926 Rapporten som kom ut av dette ble ifølge avisen lest av kun få personer - men for ti dager siden kom det et nytt tips til forbundet.
VG170926 Her under presentasjonen av rapporten Fokus 2017.
DB170926 Når sentralstyret mandag får og gjennomgår rapporten fra medlemsundersøkelsen, er planen å legge krisevalget bak seg og bruke innspillene fra partiorganisasjonen til å bygge en sterk opposisjonspolitikk i Stortinget.
DB170926 De sendte i går rapporten til havnemyndighetene og Försvarsmakten.
DB170926 Videre heter det i rapporten : ¶
DB170926 Politiet i Oslo mottok en foreløpig rapport fra PwC for tre uker siden, den endelige rapporten som har samme konklusjon kom denne uken.
DB170926 Men Dagbladet har fått tilgang til rapporten , som kommer med knusende kritikk av Oslo-politiets etterforskning, ¶
DB170926 I rapporten skriver PwC : ¶
DB170926 I rapporten heter det blant annet : ¶
DB170926 - Politiet skal vurderer rapporten
DB170926 - Den foreløpige rapporten ga intet grunnlag for politidistriktet til å bringe en eventuell sak om soningsavbrudd inn for kriminalomsorgen.
DB170926 Rapporten er hemmeligholdt av Oslo-politiet.
DA170926 Vi håper derfor denne rapporten med oppdatert landinformasjon og bevisstgjøring av beslutningstakere medfører en justering av praksis, legger seniorrådgiveren til.
DA170926 Kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster møter NOAS i dag til debatt, med utgangspunkt i rapporten « Tro, Håp og Forfølgelse II ».
DA170926 ILLUSTRASJON : Rapporten « Tro, Håp og Forfølgelse II » om iranske kristne konvertitter viser gjennom norsk og europeisk rettspraksis og asylvedtak, hvordan norsk praksis skiller seg fra andre land i Europa.
DA170926 Her vil han nyansere bildet som fremkommer i rapporten .
DA170926 Den 82 sider lange rapporten tar for seg den største forskjellen mellom praksis knyttet til denne asylsøkergruppen i Norge - sammenlignet med andre land.
DA170926 Deltakelse i såkalte husmenigheter, i mangel på kirker, blir tolket som statsfiendtlig aktivitet og kan bli gjenstand for forfølgelse fra myndighetenes side, skriver NOAS i rapporten .
DA170926 Rapporten « Tro, Håp og Forfølgelse II » lanseres i dag.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/Gp4qx/Oslo-politiet-far-knusende-kritikk-i-PwC-rapport-om-slett-etterforskningsarbeid « Ved avhør (... ) er det vesentlig for etterforskningen at den avhørte utsettes for minst mulig påvirkning, både forut for og under gjennomføring av avhøret », heter det videre i rapporten .
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/Gp4qx/Oslo-politiet-far-knusende-kritikk-i-PwC-rapport-om-slett-etterforskningsarbeid « Etter PwC's syn er det åpenbart at dersom det var fremmet en formell innsynsbegjæring, skulle den vært avslått av påtalemyndigheten », fremgår det av rapporten .
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/Gp4qx/Oslo-politiet-far-knusende-kritikk-i-PwC-rapport-om-slett-etterforskningsarbeid « Det må ansees som en svakhet ved den aktuelle etterforskningen, og et kritikkverdig forhold, at man har utlevert politidokumenter uten at denne vurderingen er gjort på en slik måte et den lar seg etterprøve », heter det i rapporten , som også Aftenposten har hatt tilgang til de siste dagene.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/Gp4qx/Oslo-politiet-far-knusende-kritikk-i-PwC-rapport-om-slett-etterforskningsarbeid Han avviser at rapporten danner grunnlag for politidistriktet til å bringe en eventuell sak om soningsavbrudd inn for kriminalomsorgen.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/Gp4qx/Oslo-politiet-far-knusende-kritikk-i-PwC-rapport-om-slett-etterforskningsarbeid Det er etter vårt syn uheldig og det gjør at det kan stilles spørsmål ved om etterforskingen har vært tilstrekkelig objektiv », heter det blant annet i rapporten .
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/Gp4qx/Oslo-politiet-far-knusende-kritikk-i-PwC-rapport-om-slett-etterforskningsarbeid Advokaten mener rapporten er knusende for politiet.
AA170926 Barna som har skrevet rapporten vil også ha ungdomsråd i alle kommuner, så unge får være med å bestemme og påvirke der de bor.
VG170925 Byrådssekretær for miljø og samferdsel, Daniel Rees ( MDG ), sier til VG at rapporten de nå har fått er en faglig utredning som byrådet foreløpig ikke har tatt stilling til.
VG170925 Bymiljøetaten utarbeider allerede en lokal forskrift om en lavutslippssone for tunge dieselkjøretøy og i rapporten heter det at denne forventes innført denne vinteren.
DN170925 - Vurderingene som er gjort om brexit i denne rapporten er utdaterte.
DA170925 I rapporten slår de fast at bemanningsmangel og underdekning av omsorgsboliger allerede er et stort problem i kommunene, og at det også er stor mangel på frivillige.
DA170925 I rapporten skriver forskerne at klasseskillene mellom eldre vil øke.
DA170925 Det bekymrer Vetvik, som sammen med Per Gunnar Disch, nylig publiserte rapporten « Retorikk og realiteter ».
AA170925 Innholdet i denne er klausulert, men i sitt støtteskriv til lagmannsretten argumenterer forsvarer Torfinn Svanem med at innholdet i rapporten « svekker mistanken om vold i hjemmet ».
AA170925 Den endelige obduksjonsrapporten er nå på plass, og den siktede har ikke blitt konfrontert med funnene i rapporten .
AA170925 Berge mener rapporten underbygger politiets teori om et drap.
VG170924 National Health Service mener også at det er viktig å modifisere funnene i rapporten : ¶
DB170924 Basert på rapporten fra FNs klimapanel er det blant annet beregnet hvilke olje- og kullressurser som vil bli liggende i bakken dersom karbonbudsjettet skal holdes, og det er økende diskusjon om den økonomiske risikoen som følger av at store fossile energireserver må forbli urørt.
VG170923 Inntektsulikheten øker også, heter det i rapporten .
DB170923 Det er også det dommeren har skrevet i rapporten etter kampen.
DB170923 Daglig leder i klubben til spilleren som er anklaget for å ha spyttet, har også lest og gått gjennom rapporten etter kampen.
DB170923 Denne rapporten kunne ikke sagt det mer tydelig : Vi svikter barna våre.
DB170923 Rapporten inneholder svært gode retningslinjer og råd for veien videre.
DA170923 Han står fortsatt for artiklene han publiserte, som handlet om mangler ved den offisielle amerikanske rapporten om angrepet 11. september 2001.
AP170923https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ejeMM/De-nye-strommalerne-lar-vente-pa-seg Den siste rapporten fra NVE viser at nettselskapene skyver på sine planer.
AA170923 Rapporten viser nemlig at en førskolelærer i Norge tjener 66 prosent av gjennomsnittslønnen til arbeidstakere med høyere utdanning, mens snittet for en førskolelærer i OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, er 78 prosent.
VG170922 Denne siste rapporten fra Fugellis to siste år, er fascinerende fordi hjertet til denne humanisten banket for så mange ting.
VG170922 « Men det mest frustrerende med saken er at en ikke fikk benytte ny teknologi på spormaterialet fra avdøde Tina som følge av at dette var kastet », heter det i rapporten .
VG170922 Tidligere politioverbetjent Bjørn Thorleif Vanvik som skrev rapporten , er nå pensjonert.
VG170922 I rapporten er det imidlertid listet opp en rekke utfordringer med gjennomføringen : At flere i gruppen var opptatt med andre oppdrag, at mye tid gikk bort til opplæring og det legges også vekt på at tiden opplevdes som « noe knapp ».
VG170922 Han vil ikke kommentere noe rundt rapporten eller omstendighetene rundt hvorfor prosjektet ble avsluttet.
VG170922 Rapporten ble skrevet etter at politiet satte ned en gruppe for å gjennomgå nye tips, samt se på personer som kunne være aktuelle gjerningsmenn ut fra tidligere modus.
DN170922 « Etter Finanstilsynets vurdering har banken på vesentlige områder mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsregelverket », står det i rapporten .
DA170922 Rapporten fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus ble bestilt av Barne- og likestillingsdepartementet etter at Forbrukerrådet gjorde alvorlige funn som tydet på behov for kunnskap om dette.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/jRGXz/Obduksjonsrapport-etter-dodsfall-i-Skienga-ingen-klare-svar - Vi fikk rapporten i dag, men den har ikke noen konklusjon når det kommer til mulig dødsårsak, sier politiadvokat Asle Sandnes til Varden.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/jRGXz/Obduksjonsrapport-etter-dodsfall-i-Skienga-ingen-klare-svar - Det vil ikke bli gjort noen endringer i siktelsen som følge av denne rapporten , sier han til Varden.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/052jE/SIFO-Stor-uvitenhet-om-lekene-som-overvaker-barn Rapporten fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus ble bestilt av Barne- og likestillingsdepartementet etter at Forbrukerrådet gjorde alvorlige funn som tydet på behov for kunnskap om dette.
AA170922 Sivilombudsmannen trekker i rapporten blant annet fram at bruk av håndjern i forbindelse med transportoppdrag framstår som rutinemessig, og at mange av dem som fikk påsatt håndjern var 18 og 19 år gamle.
AA170922 I rapporten vises det blant annet til at en urovekkende stor andel av dem som blir plassert på de tre såkalte sikkerhetscellene - celler uten innredning og kun med en madrass og toalett nedsenket i gulvet - er utsatte grupper som sliter med sin psykiske helsetilstand, selskading eller selvmordsfare.
AA170922 Rapporten fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus ble bestilt av Barne- og likestillingsdepartementet etter at Forbrukerrådet gjorde alvorlige funn som tydet på behov for kunnskap om dette.
AA170922 - Vi fikk rapporten i dag, men den har ikke noen konklusjon når det kommer til mulig dødsårsak, sier politiadvokat Asle Sandnes til Varden.
AA170922 - Det vil ikke bli gjort noen endringer i siktelsen som følge av denne rapporten , sier han til Varden. ( ©NTB ) ¶
VG170921 I denne saken mener vi det var dekning for at det var tvil rundt rapporten fra ambassaden i Iran, og denne tvilen burde ha kommet henne til gode, slik vi anførte i vår begjæring til UNE juni 2016.
VG170921 Det er åpenbart at rapporten er et godt grunnlag for å finne en farbar vei ut av uføret.
DN170921 Det pekes i rapporten på at endringer i boliglånsforskriften fra årsskiftet trolig har bidratt til å dempe prisveksten.
DN170921 I 2019 oppjusteres anslaget for investeringsøkningen i oljeindustrien fra 5,1 prosent i juni-rapporten til 7 prosent i rapporten som ble lagt frem torsdag.
DN170921 En større del av etterspørselsveksten er da ventet å komme fra foretaksinvesteringer, nettoeksport og oljeinvesteringer, skriver Norges Bank i rapporten .
DN170921 - Investeringstellingen og nasjonalregnskapet tyder på at petroleumsinvesteringene vil falle mindre i år enn anslått i forrige rapport, særlig målt i faste priser, skriver Norges Bank i rapporten .
DB170921 Her er den pengepolitiske rapporten .
DA170921 Språkunnskapene til sjåføren forsvant når han ble konfrontert med forholdene, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DA170921 Kunden må nok vente en stund på godset sitt fra denne transportøren, skriver vegvesenet i rapporten .
AP170921https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/mkwwL/Siste-ord-Et-pissegult-basseng Rapporten fortalte om det eldste barnet : « Mamma, jeg må tisse.
AA170921 Klassekampen har tilgang til rapporten fra befaringen og hevder det står at traktoren ikke fyller kravene for tauing av dagens F-16, og at det trengs et testprogram for å finne ut om den kan slepe F-35.
AA170921 Rapporten fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Høyskolen i Oslo og Akershus er basert på dybdeintervjuer og feltarbeid hos 26 norske husholdninger om hvordan de handler mat og håndterer den.
AA170921 Rapporten viser at det er « tryggest » å bli innlagt på en tirsdag, onsdag eller torsdag.
VG170920 Se også : Professor Richard McLaren la i 2016 frem rapporten bestilt av Verdens antidopingbyrå ( WADA ) om statlig involvering i doping i russisk idrett ( artikkelen fortsetter under videoen ) : ¶
VG170920 Ifølge rapporten kontrollerte og overvåket det russiske sportsministeriet manipuleringen av dopingprøver.
DN170920 I rapporten identifiseres 51 typer antibiotika som er under utvikling eller gjennomgår kliniske tester.
DN170920 De vil kun være nyttige på kort sikt », konkluderes det i rapporten .
DB170920 Kenneth Roth, lederen for Human Rights Watch som står bak rapporten , er tidligere amerikansk utsending til FNs menneskerettighetsråd med hovedsete i Genève.
DB170920 I rapporten dokumenteres en rekke eksempler på Kinas onde vilje.
DB170920 Den nesten 100 sider lange rapporten om Kinas opptreden i FNs organer som jobber med slike spørsmål - « The Cost of International Advocacy.
DB170920 Rapporten gir flere eksempler på FN-systemets økende vilje til å danse etter Kinas pipe.
DB170920 Rapporten er basert på intervjuer med 55 personer med direkte kjennskap til Kinas rolle i FNs MR-arbeid, deriblant 20 FN-ansatte og - eksperter og 15 utenlandske diplomater.
DB170920 Rapporten bør være en vekker for alle som lar seg berolige av Kinas angivelige velvilje og framskritt i demokratisk retning.
DA170920 På toppen av dette var det også avskiltningsbegjæring på en av bilene for manglende EU-kontroll i 2015, heter det i rapporten .
DA170920 - Rasmussen transport stilte med kranbil og sjåfør så godset kunne komme seg frem på en forsvarlig måte, heter det i rapporten .
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/V0nRW/Ny-rapport-100000-asylsokere-i-Europa-har-forsvunnet-fra-radaren-de-siste-arene « Hvis disse individene fortsatt befant seg i Europa i 2016, var de trolig ulovlige migranter og vil bli utsatt for deportasjon, hvis de blir funnet », står det i rapporten .
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/V0nRW/Ny-rapport-100000-asylsokere-i-Europa-har-forsvunnet-fra-radaren-de-siste-arene Rundt to tredjedeler av disse avventet førstegangsbehandling av søknaden, mens en tredjedel venter på en anke, ifølge rapporten . 30-åringen refser EU og vil stanse migrantstrømmen.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/V0nRW/Ny-rapport-100000-asylsokere-i-Europa-har-forsvunnet-fra-radaren-de-siste-arene Rundt 5 prosent av asylsøkerne har fått avslag og siden forsvunnet fra radaren, ifølge rapporten .
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/V0nRW/Ny-rapport-100000-asylsokere-i-Europa-har-forsvunnet-fra-radaren-de-siste-arene Men selv om det nå kommer langt færre enn tidligere år, viser rapporten fra Pew hvordan asylsystemene i mange land fortsatt er preget av etterdønningene fra høsten 2015 og våren 2016.
AA170920 - I hvert av tilfellene har radikalisering på nett vært en faktor som har ført til at gjerningspersonene har begått voldelige handlinger, heter det i rapporten « NewNetwar » fra tenketanken Policy Exchange.
AA170920 Rapporten er basert på en studie som har sett på hvilken trussel ekstremisme på nett utgjør.
AA170920 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) spår at verdensøkonomien vil vokse med 3,6 prosent i 2017, uendret fra rapporten de slapp i juni.
AA170920 Lønnsveksten har også vært skuffende, og holder inflasjonsnivåene lave, står det i rapporten .
AA170920 - Oppsvinget i økonomien er også mer synkronisert på tvers av landegrensene, heter det i rapporten .
AA170920 I rapporten kritiseres Egypt både for manglende beskyttelse av ytringsfriheten og av landets minoriteter.
AA170920 Rapporten er ikke offentliggjort, men nyhetsbyrået AP har fått tilgang til en kopi.
AA170920 - Det finnes ingen hjemler i irakisk lov for å fengsle folk med dette grunnlaget, og det er ei heller lovlig å fengsle individer utelukkende fordi en ektefelle eller forelder var medlem av IS, skriver HRW i rapporten sin. ( ©NTB ) ¶ | - Jeg har hele tiden sagt at det er lite sannsynlig ¶
DN170919 - Utviklingen i disse handelskanalene gjør at konkurransebildet innen varehandelen endres fra å være en lokal og nasjonal konkurransearena til i mye større grad å bli en global konkurransearena, heter det i rapporten .
DN170919 - Konsumentene forventer å kunne kjøpe varer på nett samtidig som tilbudet på nett øker, skriver Virke i rapporten .
DN170919 I rapporten viser Arctic Securities imidlertid til nylig politisk fremgang som kan åpne opp for fracking, og ser en « vesentlig oppside » i aksjekursen gitt kommersiell utvikling av Utica-eiendelene.
DB170919 Oppvekstbyråd Tellevik Dahl er i sin tilbakemelding tydelig på at rapporten vil få konsekvenser for hele Oslo kommune.
DB170919 Les hele rapporten fra kommunerevisjonen her.
DB170919 Intervjuer med barnehager i bydelene underbygger revisjonens oppfatning om at det er utfordringer på dette området, kommer det fram i rapporten .
DB170919 Hun varsler at rapporten vil bli tema på snarlige møter med samtlige bydelsdirektører i Oslo kommune, og bydelenes barnehageansvarlige.
DB170919 Det går fram av kommunerevisjonens rapport at byråd for oppvekst og utdanning, Tone Tellevik Dahl, har lest rapporten .
DB170919 Byråd Tone Tellevik Dahl ønsker overfor Dagbladet ikke å kommentere rapporten , men viser til brevet til Kommunerevisjonen.
DB170919 - Jeg vil sørge for at rapporten blir kjent for alle bydeler da det er mye læring for alle bydeler i denne rapporten , understreker Tellevik Dahl.
DB170919 - Jeg vil sørge for at rapporten blir kjent for alle bydeler da det er mye læring for alle bydeler i denne rapporten, understreker Tellevik Dahl.
DB170919 Rapporten skal behandles i et møte i kontrollutvalget til Oslo kommune seinere denne måneden.
DB170919 Rapporten beskriver « svakheter på viktige områder » som : ¶ barnehagenes arbeid med å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep ¶ arbeidet med å sikre nødvendig kompetanse i bydelene når det gjaldt å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep ¶ samarbeidet mellom enkelte tjenester og barnevernstj
DB170919 Den medisinske rapporten viste at dødsårsaken var hodeskader som følge av fallet.
DA170919 De måtte også avlastes og omlastes før videre kjøring, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DA170919 Rapporten viser at det kun er på røyking gutter gjengir langt høyere bruk enn jenter.
DA170919 Rapporten er en del av en større europeisk undersøkelse i regi av den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/jRy20/Netthandel-skyter-i-varet - Utviklingen i disse handelskanalene gjør at konkurransebildet innen varehandelen endres fra å være en lokal og nasjonal konkurransearena til i mye større grad å bli en global konkurransearena, heter det i rapporten .
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/jRy20/Netthandel-skyter-i-varet - Konsumentene forventer å kunne kjøpe varer på nett samtidig som tilbudet på nett øker, skriver Virke i rapporten .
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/RkA0x/Bruk-av-rusmidler-og-royk-synker-drastiskblant-norsk-ungdom Rapporten viser at det kun er på røyking gutter gjengir langt høyere bruk enn jenter.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/RkA0x/Bruk-av-rusmidler-og-royk-synker-drastiskblant-norsk-ungdom Rapporten er en del av en større europeisk undersøkelse i regi av den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD.
VG170918 « Saksbehandleren ved Arendal trafikkstasjon utnyttet manuelle prosesser og arbeidsgivers tillit til å begå misligheter », skriver internrevisorene til Statens vegvesen i rapporten etter granskningen av korrupsjonsmistankene mot den nå oppsagte saksbehandleren.
VG170918 september i 2014 ble førerkortsystemet endret, og rapporten slår fast at muligheten for å utstede førerkort på feilaktig grunnlag er blitt tilnærmet eliminert.
VG170918 september 2014 fullføres, at førerkort utstedt på feilaktig grunnlag tilbakekalles og at sanksjoner vurderes overfor involverte saksbehandlere », står det skrevet i rapporten .
VG170918 Rapporten konkluderer med at Statens vegvesen og de ansatte har tatt for lett på salgsmeldingene.
SA170918https://www.aftenbladet.no/bil/Dette-regnestykket-har-du-kanskje-ikke-lyst-til-a-se-Sa-mye-koster-bilen-deg-arlig-10214b.html PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
DN170918 SEBs analytikere Harald Øyen, Halvor Strand Nygård og Terje Fatnes ser i den ferske rapporten om oljeservicebransjen, « SEB's E&P Spending Survey », klare tegn på at oljesektoren har klart å reise seg etter det dramatiske oljeprisfallet for noen år siden.
DN170918 I rapporten pekes det blant annet på feilaktig utstedelse av førerkort, utstedelse av prøveskilt til seg selv, forfalskede salgsmeldinger og mottak av utilbørlige fordeler.
DB170918 I rapporten pekes det blant annet på feilaktig utstedelse av førerkort, utstedelse av prøveskilt til seg selv, forfalskede salgsmeldinger og mottak av utilbørlige fordeler.
DB170918 Hva vil vi myndighetene skrive nå ? Rapporten for 2017 bør leses med lupe.
DA170918 I rapporten svarer 57 prosent av kvinnene at de får mindre støtte til karriereprogresjon enn det menn gjør, og kun 24 prosent av mannlige ansatte er enig i det.
DA170918 - På grunn av utilstrekkelig sikring av last sjåføren pålegg om å sikre lasten forsvarlig før videre kjøring, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DA170918 - - Her ble det gitt beskjed om utbedring av feil, heter det i rapporten .
DA170918 I rapporten pekes det blant annet på feilaktig utstedelse av førerkort, utstedelse av prøveskilt til seg selv, forfalskede salgsmeldinger og mottak av utilbørlige fordeler.
DA170918 Bratseth, nestleder i Norsk Sykepleierforbund, mener politikerne og arbeidsgiverne ikke har tatt det som kom fram i rapporten på alvor.
DA170918 Av rapporten gikk det også fram at kommunene har store problemer med å rekruttere nok sykepleiere, og at sykefraværet er høyt.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/yanpg/Direktesending-na-Folg-dommen-mot-Eirik-Jensen Der hadde Jensen blant annet medansvar for rapporten « Oslo 2022, fremtidens kriminalitetsutfordringer i Oslo ».
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/XK01x/Alle-norske-forerkort-skal-granskes-etter-korrupsjonsavsloring I rapporten pekes det blant annet på feilaktig utstedelse av førerkort, utstedelse av prøveskilt til seg selv, forfalskede salgsmeldinger og mottak av utilbørlige fordeler.
AA170918 I rapporten pekes det blant annet på feilaktig utstedelse av førerkort, utstedelse av prøveskilt til seg selv, forfalskede salgsmeldinger og mottak av utilbørlige fordeler.
AA170918 I rapporten pekes det blant annet på feilaktig utstedelse av førerkort, utstedelse av prøveskilt til seg selv, forfalskede salgsmeldinger og mottak av utilbørlige fordeler.
VG170917 Rapporten er basert på beretninger fra mennesker som rømte fra provinsen i oktober i fjor.
VG170917 Rapporten beskriver også hvordan en fem år gammel jente skal ha blitt drept av soldater da hun forsøkte å beskytte moren sin mot å bli voldtatt.
VG170917 I den endelige rapporten fantes 120 scenarioer, hvorav 115 basert på omfattende CO₂-fjerning.
VG170916 I rapporten offentliggjør Amnesty en ny analyse av videoer, satellittbilder og andre data som avdekker over 80 steder i Rakhine-provinsen som sikkerhetsstyrkene har satt fyr på siden 25. august.
VG170916 I arbeidet med rapporten har Kripos gått gjennom 225 voldtektsanmeldelser der mindreårige skal ha voldtatt andre barn under 14 år.
VG170916 I 15 prosent av alle sakene i rapporten er gjerningspersonen og den fornærmede i familie.
VG170916 - En så stor økning i antall anmeldelser fra ett år til et annet er overraskende, sier politiførstebetjent John-Filip Lundhaug Strandmoen, som har vært med på å utforme rapporten .
VG170916 60 prosent av sakene som var avgjorte da rapporten ble skrevet, endte med henleggelse.
SA170916https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Russisk-idrettstopp-slar-tilbake---Alle-vare-utovere-skal-til-OL-242090b.html Rapporten avdekket at russiske utøvere deltok i et statlig dopingprogram. 1000 utøvere i 30 idretter var involvert, ifølge rapporten.
SA170916https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Russisk-idrettstopp-slar-tilbake---Alle-vare-utovere-skal-til-OL-242090b.html 1000 utøvere i 30 idretter var involvert, ifølge rapporten .
SA170916 Rapporten avdekket at russiske utøvere deltok i et statlig dopingprogram. 1000 utøvere i 30 idretter var involvert, ifølge rapporten.
SA170916 1000 utøvere i 30 idretter var involvert, ifølge rapporten .
DB170916 Den nye rapporten om barn som anmeldes for voldtekt legges fram på en Kripos-konferanse mandag.
DB170916 Den store etterspørselen etter sjokolade vil føre til at all regnskog i Elfenbenskysten vil være borte før 2030 dersom ingenting gjøres, heter det i den nye rapporten .
DB170916 De najonale myndighetene i landet lukker øynene for det som skjer, og rapporten peker også på at kontrollsystemet preges av korrupsjon og bestikkelser.
DB170916 Etter den siste kritiske rapporten fra kommunerevisjonen lovte daværende kulturbyråd bedring.
BT170916https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Russisk-idrettstopp-slar-tilbake---Alle-vare-utovere-skal-til-OL-242090b.html Rapporten avdekket at russiske utøvere deltok i et statlig dopingprogram. 1000 utøvere i 30 idretter var involvert, ifølge rapporten.
BT170916https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Russisk-idrettstopp-slar-tilbake---Alle-vare-utovere-skal-til-OL-242090b.html 1000 utøvere i 30 idretter var involvert, ifølge rapporten .
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/3v03q/Kripos-Kraftig-okning-av-barn-som-voldtar-barn Mange saker henlegges ¶ 60 prosent av sakene som var avgjorte da rapporten ble skrevet, endte med henleggelse.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/3v03q/Kripos-Kraftig-okning-av-barn-som-voldtar-barn I arbeidet med rapporten har Kripos gått gjennom 225 voldtektsanmeldelser der mindreårige skal ha voldtatt andre barn under 14 år.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/3v03q/Kripos-Kraftig-okning-av-barn-som-voldtar-barn I 15 prosent av alle sakene i rapporten er gjerningspersonen og den fornærmede i familie.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/3v03q/Kripos-Kraftig-okning-av-barn-som-voldtar-barn - En så stor økning i antall anmeldelser fra ett år til et annet er overraskende, sier politiførstebetjent John-Filip Lundhaug Strandmoen, som har vært med på å utforme rapporten .
AP170916https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Russisk-idrettstopp-slar-tilbake---Alle-vare-utovere-skal-til-OL-242090b.html Rapporten avdekket at russiske utøvere deltok i et statlig dopingprogram. 1000 utøvere i 30 idretter var involvert, ifølge rapporten.
AP170916https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Russisk-idrettstopp-slar-tilbake---Alle-vare-utovere-skal-til-OL-242090b.html 1000 utøvere i 30 idretter var involvert, ifølge rapporten .
VG170915 Ifølge rapporten kan East Palo Alto rammes av alvorlig flom 26 ganger i året innen 2060.
VG170915 Havet kan stige så mye som tre meter på 50 år, viser rapporten .
DN170915 Rapporten er publisert ved National Bureau of Economic Research i Boston.
DB170915 Seniorforsker Håvard Steinshamn ved Norsk institutt for bioøkonomi var en av forskerne som arbeidet med rapporten fra 2016 under Leiferts ledelse : ¶
DB170915 Noen bekrefter flere av funnene som er gjort, mens andre stiller store spørsmål ved rapporten .
DB170915 I rapporten « Sporelementer og radionuklider i økologiske grønnsaker»laget av forskere ved Norges Universitet for Miljø- og Biovitenskap ( NMBU ) i 2013, indikeres det nemlig at det kan være høyere overføring av radioaktivitet og tungmetall til økologiske grønnsaker.
DB170915 Hun kjenner til at rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet også peker på et mulig høyere innhold av omega-3 fettsyrer i økologiske animalske produkter, men at forskjellene er små og at det ikke finnes nok forskning til at dette kan måles i faktiske helseeffekter.
DB170915 Rapporten , som Magasinet har fått tilgang til, viser at 383 barn og ungdommer i Norge ble anmeldt og etterforsket for voldtekt av andre barn i 2016.
AP170915https://www.aftenposten.no/verden/i/zaJ6w/CIA-startet-falsk-vaksinekampanje-for-a-ta-Osama-bin-Laden-Resultatet-Syke-barn_-titalls-drap-og-en-lang-fengselsstraff - Resultatene våre tyder på at avsløringen om den falske vaksinekampanjen hadde en betydelig negativ effekt på immuniseringsraten : Ett standardavviks økning i støtten til islamistiske grupper fører til en 9 - 13 prosents nedgang i immuniseringsraten, skriver forskerne i rapporten .
AP170915https://www.aftenposten.no/verden/i/zaJ6w/CIA-startet-falsk-vaksinekampanje-for-a-ta-Osama-bin-Laden-Resultatet-Syke-barn_-titalls-drap-og-en-lang-fengselsstraff - Minst 3,5 millioner barn ble ikke vaksinert ¶ Rapporten gir ingen konkrete tall, men Jonathan Kennedy, som foreleser i global helse ved Queen Mary University i London, skriver i et nylig blogginnlegg at antallet barn som fikk polio i Pakistan økte kraftig i tiden etter at nyheten om den falske vaksinekampanjen ble kjent.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/va23L/-Nakholmen-siktet-kan-ha-vart-psykotisk--innlagt-pa-psykiatrisk-sykehus « Ut ifra den prejudisielle rapporten er det sannsynlig at det kan bli reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern », skriver tingretten i sin kjennelse.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/va23L/-Nakholmen-siktet-kan-ha-vart-psykotisk--innlagt-pa-psykiatrisk-sykehus Hun bekrefter at mannens mentale helsestilstand var et sentralt tema under fengslingsmøtet i Oslo tingrett, og at retten tok sin beslutning om overføring til helseinstitusjon på bakgrunn av den foreløpige rettspsykiatriske rapporten som er skrevet.
AA170915 Til sammen er 41 millioner av verdens barn under fem år overvektige, ifølge rapporten .
AA170915 I rapporten blir det også understreket at det finnes flere former for feilernæring, deriblant overvekt.
AA170915 Det innebærer at 11 prosent av verdens befolkning var underernært i fjor, ifølge rapporten The State of Food Insecurity and Nutrition in the World.
AA170915 - Dette har satt i gang alarmklokker som vi ikke kan overse, sier ledere for en rekke FN-byråer i forbindelse med at rapporten ble offentliggjort fredag.
AA170915 Rapporten er laget av FNs organisasjon for ernæring og landbruk ( FAO ), Det internasjonale fondet for landbruksutvikling ( IFAD ), Verdens barnefond ( UNICEF ), Verdens matvareprogram ( WFP ) og Verdens helseorganisasjon ( WHO ). ( ©NTB ) ¶
AA170915 Når barna blir rekruttert for å kjempe for militsgrupper som har gjort opprør mot regjeringen, må de gjennomgå et overgangsritual ifølge barn som er intervjuet i rapporten .
AA170915 I rapporten , som ble offentliggjort fredag, går det også fram at over 850.000 barn i regionen verken har tilgang til utdanning eller helsetjenester.
AA170915 I rapporten påpekes det at disse påstandene er lite underbygget med faktisk forskning.
AA170915 Rapporten fra FHI understreket at det ikke egentlig er så overraskende at barn har best av å ha kontakt med begge foreldre.
AA170915 « Ut ifra den prejudisielle rapporten er det sannsynlig at det kan bli reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern », skriver tingretten i sin kjennelse.
AA170915 Hun bekrefter at mannens mentale helsestilstand var et sentralt tema under fengslingsmøtet i Oslo tingrett, og at retten tok sin beslutning om overføring til helseinstitusjon på bakgrunn av den foreløpige rettspsykiatriske rapporten som er skrevet.
AA170915 Broadnet opplyser at de vil gå grundig gjennomgå rapporten og svare Nkom innen fristen 4. oktober.
VG170914 Vi vil gå grundig gjennom rapporten når den kommer.
DN170914 Oslo-fenomen ¶ Rapporten beskriver prisfallet i boligmarkedet som et Oslo-fenomen.
DN170914 Markedet blir dratt ned igjen når disse kjøperne forsvinner, ifølge rapporten .
DN170914 Rapporten skal offentliggjøres senere torsdag, men Reuters har allerede fått tilgang til rapporten .
DN170914 Ifølge Reuters støtter både Frankrike, Tyskland, Italia og Spania forslagene som fremsettes i rapporten .
DN170914 Ifølge rapporten betaler Google tilsvarende ni prosent av omsetningen sin i skatt i de fleste land utenfor EU.
DN170914 Et av forslagene i rapporten er at selskapene skal betale skatt basert på omsetningen, og ikke som nå av de bokførte overskuddene i de landene hvor Google og Facebook er fysisk tilstede.
DN170914 - Digitale multinasjonale selskaper minimerer sine skatteinnbetalinger i EU ved å bokføre omsetningen gjennom medlemsland med lave skatteprosenter, som Irland og Luxembourg, heter det i rapporten , ifølge Reuters.
DN170914 Rapporten skal offentliggjøres senere torsdag, men Reuters har allerede fått tilgang til rapporten.
DN170914 Rapporten kommer i forkant av at EUs finansministere skal møtes i Estlands hovedstad Tallinn for å diskutere hvordan store selskaper skal betale mer i skatt.
DN170914 Resultatet er at havet blir surere, påpekes det i rapporten .
DN170914 Rapporten blir lagt fram på fagdag i regi av Miljødirektoratet og Bjerknessenteret torsdag.
DN170914 « Prisene i høst vil trolig forbli lavere for en mye lengre periode enn Fishpool og konsensus antar, og 2018 vil bli utfordrende med nær 8 prosent global volumøkning i markedet, som ikke vil akseptere mer enn 2-4 prosent med dagens priser », skriver analytiker Tore Tønseth rapporten .
DB170914 Dette området ligger an til å bli redusert med dramatiske 97 prosent, altså nesten forsvinne, innen 2050, skal vi tro den amerikanske rapporten .
VG170913 Bakgrunn : - Rapporten er « snillere » enn jeg forventet ¶
VG170913 - Av rapporten går det jo frem at spillerne har skjønt hvordan man skal spille, så det er jo ikke der problemet ligger ?
VG170913 Myndighetene går systematisk til verks for å slå brutalt ned på demonstrasjoner og politisk motstand, noe som går på bekostning av innbyggernes rettigheter og frihet, heter det i rapporten .
VG170913 Rapporten konkluderer ikke i dette spørsmålet, fastslår Faktisk.no.
SA170913https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/-WADA-frikjenner-95-russiske-utovere-som-var-mistenkt-for-doping-241961b.html Totalt ble rundt tusen utøvere nevnt i rapporten fra Richard McLaren og hans utvalgt.
SA170913https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/-WADA-frikjenner-95-russiske-utovere-som-var-mistenkt-for-doping-241961b.html Ingen utøvere blir nevnt i den interne rapporten som New York Times omtaler. ( ©NTB ) ¶
SA170913 Totalt ble rundt tusen utøvere nevnt i rapporten fra Richard McLaren og hans utvalgt.
SA170913 Ingen utøvere blir nevnt i den interne rapporten som New York Times omtaler. ( ©NTB ) ¶
DN170913 - Vi ser den foreslåtte refinansieringen som et nytt eksempel på hovedaksjonærens unike finansielle kapasitet siden 1,1 milliarder kroner i friske midler allerede er på plass, skriver analytikerne i rapporten som er titulert « JF steps up to the plate ».
DN170913 Myndighetene går systematisk til verks for å slå brutalt ned på demonstrasjoner og politisk motstand, noe som går på bekostning av innbyggernes rettigheter og frihet, heter det i rapporten .
DB170913 Totalt ble rundt tusen utøvere nevnt i rapporten fra Richard McLaren og hans utvalgt.
DB170913 Ingen utøvere blir nevnt i den interne rapporten som New York Times omtaler.
DB170913 Myndighetene går systematisk til verks for å slå brutalt ned på demonstrasjoner og politisk motstand, noe som går på bekostning av innbyggernes rettigheter og frihet, heter det i rapporten .
BT170913https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/-WADA-frikjenner-95-russiske-utovere-som-var-mistenkt-for-doping-241961b.html Totalt ble rundt tusen utøvere nevnt i rapporten fra Richard McLaren og hans utvalgt.
BT170913https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/-WADA-frikjenner-95-russiske-utovere-som-var-mistenkt-for-doping-241961b.html Ingen utøvere blir nevnt i den interne rapporten som New York Times omtaler. ( ©NTB ) ¶
AP170913https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/-WADA-frikjenner-95-russiske-utovere-som-var-mistenkt-for-doping-241961b.html Totalt ble rundt tusen utøvere nevnt i rapporten fra Richard McLaren og hans utvalgt.
AP170913https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/-WADA-frikjenner-95-russiske-utovere-som-var-mistenkt-for-doping-241961b.html Ingen utøvere blir nevnt i den interne rapporten som New York Times omtaler. ( ©NTB ) ¶
AA170913 Dødelighet blant barn under fem år har falt kraftig, understrekes det i rapporten fra Bill and Melinda Gates Foundation.
AA170913 Rapporten « Goalkeepers » ble lagt fram onsdag, i forkant av FNs hovedforsamling i New York.
VG170912 | Landslagsevalueringen : - Rapporten er « snillere » enn jeg forventet ¶
VG170912 - Etter et så dårlig mesterskap så er rapporten « snillere » enn jeg forventet - selv om spillerne trekker frem vesentlige ting som ikke var bra nok under EM.
VG170912 - Av rapporten til spillerne kan de se ut som det er deres oppfatning at Martin Sjögren er for snill ?
DN170912 Rapporten fra undersøkelsen ble offentliggjort tirsdag formiddag.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/62OkQ/Etter-mye-kritikk-om-manglende-apenhet-beholder-Soreide-Forsvarets-forum Kilde : Rapporten « Transformasjon og effektivisering av kommunikasjonsvirksomheten i Forsvaret ¶
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/62OkQ/Etter-mye-kritikk-om-manglende-apenhet-beholder-Soreide-Forsvarets-forum I rapporten og anbefalingene fra utvalget fremgår det at Forsvaret i dag mener at de snakker for mye og med for mange stemmer.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/62OkQ/Etter-mye-kritikk-om-manglende-apenhet-beholder-Soreide-Forsvarets-forum Rapporten beskrev et behov for over 50.000 heimevernssoldater.
DB170911 Tiltaltes forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, ønsker ikke å kommentere rapporten .
DB170911 Ifølge rapporten gjorde han 81 søk på skolemassakre de siste seks dagene før drapene.
DB170911 Aktor, statsadvokat Jan Tallaksen ved Agder statsadvokatembetet, sier at rapporten blir et tema i retten.
DB170911 Rapporten tar også for seg at den tiltalte tok jegerprøven i fjor vår.
AP170911https://www.aftenposten.no/osloby/i/02q26/Dyrker-gode-ideer-i-drivhus-i-Kvadraturen - Jeg gleder meg veldig til å få rapporten med ønskelisten, men lover ikke at alle får det som de vil.
AP170911https://www.aftenposten.no/osloby/i/02q26/Dyrker-gode-ideer-i-drivhus-i-Kvadraturen Rapporten vil bli presentert for offentligheten 7. november.
NL170910 Regjeringen hevder de er trygg på tallene for Evenes som ny overvåkings- og kampflybase og avviser rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse.
NL170910 Rapporten gir inntrykk av å vurdere Andøya versus Evenes opp mot hverandre.
DN170910 Forsvaret bruker rundt en tredel av importen i normale tider, og Nord-Korea har oljelagre for minst ett år med vanlig militær aktivitet, heter det i rapporten .
DB170910 Ifølge ABC News, som siterte fra rapporten , konkluderte den med at tilstedeværelsen av tungmetallene var mystisk : ¶
DB170910 Den overraskende rapporten klarte imidlertid ikke å kaste et oppklarende lys over Brittany Murphys brå død.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/22wWl/FN-eksperter-Nord-Korea-fortsatte-med-eksport-tross-forbud I rapporten heter det at Nord-Korea fortsetter å trosse sanksjonene som inkluderer våpenembargoen, restriksjoner på vareeksport, shipping og finansielle aktiviteter.
AA170910 En ekstern granskning av medisinbruk ble iverksatt da det ble stilt spørsmål ved det, den følgende rapporten og oppfølgingen av den, viser at det er åpenhet, ydmykhet og vilje til å gjøre nødvendige grep i norsk langrenn og sentralt i forbundet.
VG170909 - Det er mye mer enn bare rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse.
NL170908 Det er ingenting i påstandene i den rapporten Senterpartiet har bestilt som rokker ved regjeringens anbefaling om Evenes som det beste alternativet.
NL170908 I forbindelse med lansering av rapporten « Verdiskaping i helsenæringen » i Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 uttalte NHO-leder Kristin Skogen Lund at NHO vil arbeide aktivt for å fjerne barrierer som næringen møter knyttet til offentlige virkemidler, bevilgninger, regelverk, infrastruktur, offentlige anskaffelser, etc. og at
DN170908 - Vi har visst at det er store forskjeller på kvalitet og økonomi på SFO-tilbudet, men denne rapporten viser at de forskjellene kan være ganske så enorme, og det kan ha mye å si for en fattig families lommebok, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til NTB.
DB170908 Mange av utgiftene har, ifølge rapporten , økt som følge av ulike regjeringers politikk.
DB170908 Forbundet har laget rapporten « Hva koster det å være funksjonshemmet i Norge i 2017 ? ».
DB170908 Rapporten viseren viser en tredobling av hatkriminaliteten i Oslo.
DB170908 Sosiolog og postdoktor Are Skeie Hermansen, en av forskerne bak rapporten , ønsker imidlertid ikke å trekke bastante konklusjoner for de få skoler der mer enn tre av fire elever har minoritetsbakgrunn, og peker på at ikke alle konsekvensene av den økende segregeringen i Oslo-skolene er kjent.
DA170908 Rapporten konkluderer gjennomgående med at Stavanger kommune har opptrådt uklanderlig og ryddig, mens jeg selv må påregne psykiske belastninger ved å aktivt oppsøke oppmerksomhet, slik jeg har gjort.
DA170908 Rapporten handler om hvorvidt jeg har blitt utsatt for gjengjeldelse eller ei.
DA170908 - Vi har visst at det er store forskjeller på kvalitet og økonomi på SFO-tilbudet, men denne rapporten viser at de forskjellene kan være ganske så enorme, og det kan ha mye å si for en fattig families lommebok, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til NTB.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/B84rE/Syria-avviser-FN-rapport-om-giftgass I et brev til FN i Genève avviser den syriske regjeringen rapporten og sa at den aldri ville bruke giftgass mot sivilbefolkningen, av den enkle grunn at den ikke har slik giftgass.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/B84rE/Syria-avviser-FN-rapport-om-giftgass - Alle tilgjengelige bevis får kommisjonen til å konkludere med at det er rimelig grunn til å mene at syriske styrker slapp en bombe med sarin over Khan Sheikhoun, heter det i rapporten til FNs krigsforbryteretterforskere.
AP170908https://www.aftenposten.no/okonomi/i/8290r/Lokalbefolkningen-protesterer-mot-flere-turister Rapporten skal være klar før jul.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/QLXWq/Stortinget-apnet-Barentshavet-med-regnefeil-pa-130-milliarder Det var under arbeidet med rapporten sin for Greenpeace at Greaker og Rosendahl oppdaget det de karakteriserer som en grov regnefeil fra Oljedirektoratet.
AA170908 Tirsdag gikk også Arbeiderpartiet ut og lovet en ny gjennomgang av Andøyas skjebne, blant annet på grunn av rapporten .
VG170907 Selskapet som står bak programvaren har foreløpig ikke kommentert rapporten , men tyske sikkerhetsmyndigheter sier selskapet er i gang med å utføre noen av de anbefalte endringene.
VG170907 Dette har vært regjeringen vært klar over, de har fått det dokumentert, og de har valgt å legge rapporten bort og gjøre ingenting.
VG170907 Det må regjering og Storting prioritere, men jeg tror det i lengden kan være god økonomi, for både rapporten som kom i fjor og tallene dere bringer i dag viser at det ikke har vært kontroll på pengene.
VG170907 - Denne rapporten har regjeringen lagt i en skuff.
VG170907 Ifølge rapporten har de fem konsernenes totalrentabilitet ligget på 22-23 prosent i perioden 2011-2015, mens gjennomsnittet for alle næringer lå på 7-8 prosent.
SA170907https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Russiske-medier-meldte-at-beskyldninger-om-statsdoping-var-borte-Men-de-hadde-glemt-en-ting-241593b.html I rapporten som McLaren slapp i juli i 2016 slår han fast at Russland sto bak et statsstøttet dopingprogram, og at de holdt tilbake positive dopingprøver før, under og etter OL i London i 2012 og OL i Sotsji i 2014.
SA170907 I rapporten som McLaren slapp i juli i 2016 slår han fast at Russland sto bak et statsstøttet dopingprogram, og at de holdt tilbake positive dopingprøver før, under og etter OL i London i 2012 og OL i Sotsji i 2014.
NL170907 Dokumentet ble skrevet som et motsvar til rapporten « Virkningen av ny fremskutt kampfly- og overvåkningsbase », publisert av det velrennomerte Samfunnsøkonomisk Analyse.
DN170907 - Til tross for at husholdningene får litt høyere disponible realinntekter og fortsatt vil stå overfor realrenter rundt 0,5 prosent i lang tid viser beregningene at boligprisene vil falle nominelt de to neste årene, skriver Statistisk sentralbyrå i rapporten .
DB170907 Neste lørdag er det Superlotto og det skal trekkes ut minst 33 nye millionærer ¶ Rapporten er laget av professor emeritus Bjarne Jensen og tidligere forskningsleder Jan Mønnesland ved Norsk institutt for by- og regionforskning på oppdrag fra Lokalsamfunnsforeningen.
DB170907 Det er ikke med i denne rapporten , sier han til avisen.
DB170907 Frydenlund understreker at Rakhine-provinsen er et svært fattig område, og mener at man burde se til rapporten tidligere FN-generalsekretær Kofi Annan la fram den 25. august.
BT170907https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Russiske-medier-meldte-at-beskyldninger-om-statsdoping-var-borte-Men-de-hadde-glemt-en-ting-241593b.html I rapporten som McLaren slapp i juli i 2016 slår han fast at Russland sto bak et statsstøttet dopingprogram, og at de holdt tilbake positive dopingprøver før, under og etter OL i London i 2012 og OL i Sotsji i 2014.
AP170907https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Russiske-medier-meldte-at-beskyldninger-om-statsdoping-var-borte-Men-de-hadde-glemt-en-ting-241593b.html I rapporten som McLaren slapp i juli i 2016 slår han fast at Russland sto bak et statsstøttet dopingprogram, og at de holdt tilbake positive dopingprøver før, under og etter OL i London i 2012 og OL i Sotsji i 2014.
AA170907 Rapporten viser at til tross for at den afghanske regjeringen har en handlingsplan for å forhindre tortur under frihetsberøvelse, er det fortsatt og konsekvent bruk av tortur i hovedsak som avhørsverktøy.
AA170907 Rapporten fra JCMB vil være retningsgivende for arbeidet fram mot SOM.
SA170906 Har fått rapporten
SA170906 De har en egen mentor som ble koblet med en gang vi fikk rapporten , og han har snakket med dem, sier daglig leder Karin Hansen til Adresseavisen.
SA170906 - Vi vil ikke gå inn på hva som står i rapporten på nåværende tidspunkt, men det går på hvordan de to dommerne har opplevd kampen.
SA170906 men vi kjenner oss ikke igjen i rapporten som er blitt sendt inn.
NL170906 Dette var et sviende nederlag for direktøren, men rapporten fikk ingen konsekvenser.
DN170906https://www.dn.no/nyheter/2017/09/06/2051/Utenriks/fbi-etterforsker-malaysisk-skandaleselskap FBI-agent Heuchling oppgir dette som sannsynlig i rapporten .
DN170906 FBI-agent Heuchling oppgir dette som sannsynlig i rapporten .
DN170906 I perioden har det vært billettinntekter på rundt 2,77 milliarder kroner, ifølge rapporten .
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Kvinnelige-dommere-avbrot-kamp--folte-seg-hanet-av-herrespillere-241528b.html Har fått rapporten
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Kvinnelige-dommere-avbrot-kamp--folte-seg-hanet-av-herrespillere-241528b.html De har en egen mentor som ble koblet med en gang vi fikk rapporten , og han har snakket med dem, sier daglig leder Karin Hansen til Adresseavisen.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Kvinnelige-dommere-avbrot-kamp--folte-seg-hanet-av-herrespillere-241528b.html - Vi vil ikke gå inn på hva som står i rapporten på nåværende tidspunkt, men det går på hvordan de to dommerne har opplevd kampen.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Kvinnelige-dommere-avbrot-kamp--folte-seg-hanet-av-herrespillere-241528b.html men vi kjenner oss ikke igjen i rapporten som er blitt sendt inn.
AA170906 Rapporten fra MusicWatch støttet seg til en annen rapport fra Musonomics så spår at tradisjonell radio ( altså FM / AM ) vil være død om ti år.
VG170905 Da utvalget leverte sin rapport til Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, la han hele rapporten rett i skuffen.
NL170905 Ap bruker den redningsplanken de har fått gjennom den nye rapporten .
DN170905 - De funnene som ble påpekt i rapporten , blir fulgt opp.
DN170905 Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten .
DN170905 Det kommer også fram av rapporten at Politihøgskolen også er ønsket til Romerike av SNR.
DB170905 Ap på glid om omkamp på Andøya Video ¶ Rapporten han viser til, er en rapport gjort av Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra Senterpartiet.
DB170905 - I dag oppfatter jeg at Ap går et steg i rett retning, og at det de sier er at de vil gå gjennom rapporten Sp har utarbeidet og se på tallene på nytt.
DB170905 - Det vi sier om Andøya, er at det er kommet mye ny informasjon, inkludert den rapporten som ble lagt fram i går, som trekker i tvil det økonomiske beregningsgrunnlaget som regjeringen la fram.
DB170905 - Det var vært beregninger fra Avinor om sivildrift, rapporten vi så i går, en økende alliert interesse for dette området mht. maritime patruljeflyginger.
DA170905 - Overlasten måtte av før videre kjøring, i tillegg ble føreren av dette kjøretøyet anmeldt for forholdet og kan vente seg en reaksjon fra politiet, heter det i rapporten fra Statens vegvesens kontrollører.
AP170905https://www.aftenposten.no/okonomi/i/EGmkl/Sterk-sommer-for-SAS I rapporten skriver Gustafson at SAS har jobbet med flyvninger fra Skandinavia den siste tiden.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser Sammen med Per Gunnar Disch har Vetvik nylig lagt frem rapporten « Retorikk og realiteter », planlegging for framtidens helse- og omsorgsoppgaver i kommunene 2015 - 2025.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser Ifølge rapporten oppgir to av ti kommuner ( 2015 ) at de har manko på sykehjemsplasser, mens nesten fire av ti melder om et stort etterspørselspress.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser I rapporten tas det til orde for at staten må bidra mer.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser Dette sannsynliggjøres i rapporten der det fremkommer at : ¶
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser - Uten et økonomisk løft fra nå av og fremover, vil eldreomsorgen i eldrebølgens tid bli sterkt belastet av treghet, etterslep og manglende sammenheng i det offentlige systemet, sies det i rapporten .
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser Rapporten , som er et resultat av et prosjekt i regi av Senter for omsorgsforskning Sør, viser at tre av ti kommuner tror det vil bli færre sykehjemsplasser i kommunen deres i 2020 enn det var i 2015.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/GdeKJ/Romerike-vil-ha-NRKs-hovedkontor Det kommer også frem av rapporten at Politihøgskolen også er ønsket til Romerike av SNR.
AA170905 - 3.233 av de sivile som ble drept, skal ha blitt drept av koalisjonen, konkluderer rapporten .
AA170905 - Utsagnet fra rapporten får stå for den som har sagt det sin regning.
AA170905 - Rapporten fra DSB snakker om de siste villmenn.
AA170905 - Vi har den seneste tiden fått så mye mer informasjon, blant annet fra rapporten til Samfunnsøkonomisk analyse.
VG170904 Seniorøkonom Bjørn Gran i Samfunnsøkonomisk analyse er ansvarlig for rapporten .
VG170904 Og denne rapporten har ikke gjort det bedre, ifølge tillitsvalgt Stein-Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund.
VG170904 Få våre siste saker og se oppdaterte meningsmålinger her ! Rapporten sier at det er « vanskelig å konkludere med at det ene alternativet har lavere kostnader enn det andre » og varsler en potensiell kostnadssprekk på sju milliarder som følge av « mulige ekstrakostnader » ved flyttingen.
VG170904 Det fremgår tydelig i rapporten , sier Gran til VG.
VG170904 Bø mener det er vanskelig å uttale seg troverdigheten i rapporten uten å ha hatt tilgang til den eller å vite hvilke føringer oppdragsgiver Sp kan ha gitt i oppdraget.
VG170904 Rapporten varsler en sprekk på sju milliarder : ¶
DN170904 Vi tror Sør-Korea vil gjør alt i sin makt for å unngå krig », skriver Nomura i rapporten « Brinkmanship on the Korean peninsula».
DN170904 På spørsmål om den økonomiske situasjonen viste Riste til rapporten fra andre kvartal som ble lagt frem forrige uke.
DN170904 Kaller rapporten « støy » ¶ 16 av de siste 20 tallene i augustrapporten har nemlig vært under forventningene, ifølge Forex.
DN170904 Dette er strukturelle faktorer som vil holde lønnsveksten nede også fremover, heter det i rapporten .
DN170904 Rapporten bidrar til å så tvil om en renteøkning vil skje i desember, sa han til DN fredag.
DN170904 - Rapporten er mye støy og gir ingen signaler.
DN170904 - Rapporten dreier seg mer om Fed-politikk enn økonomi, skriver han på Twitter.
AA170904 Kommisjonen måtte derfor være ekstremt forsiktige for å hindre at vitnene ikke ble utsatt for ytterligere fare, heter det i rapporten .
AA170904 De vier noen linjer i partiprogrammet til det, og snakker heller så høyt som mulig om formuesskatten når de får rapporten fra « Oil Change International»der det står at Norges oljetørste truer Parisavtalen.
DB170903 Sosiologiprofessor Anne Lise Ellingsæter ( hvis noen høyrefolk fremdeles leser : en professor er en slags seniorrådgiver ) og hennes utvalg står bak rapporten NOU 2017:6, hvor det foreslås en ny delingsmodell for foreldrekvoten.
VG170902 Mange av kvinnene som mottar engangsstønad ser ifølge rapporten også ut til å være nokså vedvarende avhengig av stønader og ytelser fra NAV.
VG170902 Ifølge rapporten fra SSB venter flere kvinner i alderen 26 til 32 år med å få sitt første barn til de har minst to års arbeidserfaring.
DB170902 Spesielt små barn, gravide og ammende kvinner, skriver FNs stedlige representant i Pyongyang, Tapan Mishra, i rapporten .
DB170902 - Vi mener det å benytte totalrentabilitet som lønnsomhetsmål i barnevernet og sammenlikne med andre næringer som olje- og gass, slik rapporten gjør, ikke gir så stor mening fordi barnevernsvirksomhet i motsetning til investeringstunge sektorer som olje- og gass verken har store investeringer eller stor gjeld.
VG170901 Omtrent i det rapporten var lagt på bordet av FNs tidligere generalsekretær, Kofi Annan, ble situasjonen igjen svært alvorlig for den muslimske rohingya-minoriteten som holder til i delstaten Rakhine, sørvest i Myanmar.
VG170901 - Det er svært positivt at Myanmars myndigheter så tydelig har uttrykt vilje til å gjennomføre anbefalingene i rapporten .
VG170901 Rapporten legger til rette for at det skal arbeides med lovendringer i tråd med internasjonale standarder.
VG170901 Rapporten kommer med anbefalinger på en rekke områder for å bedre situasjonen mellom ulike grupper i Rakhine.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/1551/Utenriks/nasdaq-satt-ny-rekord - Rapporten var marginalt skuffende for dem som håpet på høyere inflasjon, men ikke for langt unna våre forventninger, skriver sjeføkonom Andrew Hollenhorst i en rapport ifølge Bloomberg News.
DN170901 - Rapporten var marginalt skuffende for dem som håpet på høyere inflasjon, men ikke for langt unna våre forventninger, skriver sjeføkonom Andrew Hollenhorst i en rapport ifølge Bloomberg News.
DN170901 Rapporten bidrar til å så tvil om en renteøkning vil skje i desember, sier Nordeas sjefsanalytiker Erik Bruce til DN.
DN170901 - Rapporten er svak, selv om det fortsatt er en vekst i sysselsettingen som er større en veksten i befolkningen i yrkesaktiv alder.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42RJq/Svenskenes-NSB-hyller-konkurranse---Ap-kaller-det-jernbanevanvidd Rapporten beskriver følgende positive utvikling : ¶
DN170831 - Verdijustert egenkapital vurderes derfor å være vesentlig høyere enn bokført egenkapital, skriver selskapet i rapporten .
DN170831 « Borr Drilling tror en konsolidering av det moderne « jack up»-markedet er en nøkkelfaktor for å ta ut kostnadseffektivitet og forbedre fleksibiliteten og servicekvaliteten som offshoreborere kan tilby kundene sine », skriver selskapet i rapporten .
DN170831 Det viser rapporten Levert som Kunnskapsparken i Bodø legger frem hvert år.
DN170831 Rapporten ble lagt frem på oljekonferansen i Harstad i dag, dagen etter at Statoil skuffet et håpefullt nordnorsk oljemiljø med meldingen om null olje i Korpfjell, en av de mest forhåndsomtalte leteboringene i Barentshavet på flere år.
DB170831 I rapporten er konklusjonene klare på at det er betydelige miljøgevinster forbundet med bedre veier.
DA170831 FOTO : NAIRA DAVLASHYAN/NTB SCANPIX ¶ Rapporten ble utgitt i august av den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Russian LGBT Network.
DA170831 Dette er noen av vitnesbyrdene til mennene, som er hentet fra rapporten .
DA170831 Rapporten gir heller ikke noe eksakt svar på hvor lenge 21-åringen lå i vannet før han ble funnet.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/ld9vo/-Den-forelopige-obduksjonsrapporten-er-klar | Den foreløpige obduksjonsrapporten er klar ¶ Rapporten angir ingen sikker dødsårsak.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/ld9vo/-Den-forelopige-obduksjonsrapporten-er-klar Om det ikke har kommet noen nye opplysninger i saken, skjer det trolig ikke mer etterforskning i saken før den endelige obduksjonsrapporten er klar, sier Vang, og legger til at det heller ikke vil foreligge noen påtaleavgjørelse før de har mottatt denne rapporten .
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/ld9vo/-Den-forelopige-obduksjonsrapporten-er-klar Hvor lenge den døde studenten lå i elven før han ble funnet mandag, gir ikke den foreløpige rapporten noe eksakt svar på, ifølge politiadvokaten.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/ld9vo/-Den-forelopige-obduksjonsrapporten-er-klar - Taler for drukningsdødsfall ¶ - Rapporten påviser ingen sikker dødsårsak, men det går frem at fravær av skader eller sykdom kan tale for at dette var et drukningsdødsfall, sier Vang til Adresseavisen.
AP170831https://www.aftenposten.no/kultur/i/AO7Bx/Kraftig-vekst-i-musikkbransjen-etter-flere-krisear Torsdag lanseres rapporten Musikkbransjen i Norge 2011 - 2015, laget av BI Centre for Creative Industries og Menon Economics på oppdrag fra eksportorganet Music Norway.
AP170831https://www.aftenposten.no/kultur/i/AO7Bx/Kraftig-vekst-i-musikkbransjen-etter-flere-krisear Rapporten viser at musikkbransjen samlet opplevde en økt verdiskapning på 28 prosent i disse fem årene, fra 1,7 til 2,2 milliarder kroner.
AA170831 Tallene i rapporten bygger på intervjuer med 251 bedrifter, hvorav 198 bedrifter med faktiske leveranser. ( ©NTB ) ¶
AA170831 Men vi sporer optimisme hos leverandørene, og da særlig i Nordland og Finnmark, skriver Petro Arctic i rapporten .
AA170831 I 2016 var det 1.674 årsverk forbundet med leveransene - 536 færre enn året før, ifølge rapporten .
DN170830 Clarksons Platou Securities mener at rapporten i sum var nøytral med begrensede nyheter, og meglerhuset venter ikke å gjøre store estimatendringer på bakgrunn av rapporten .
DN170830 Clarksons Platou Securities mener at rapporten i sum var nøytral med begrensede nyheter, og meglerhuset venter ikke å gjøre store estimatendringer på bakgrunn av rapporten.
DN170830 Ved utgangen av juli satt fortsatt over 1.000 personer i arrest, ifølge rapporten .
DN170830 Myndighetene går systematisk til verks for å slå brutalt ned på demonstrasjoner og politisk motstand, noe som går på bekostning av innbyggernes rettigheter og frihet, heter det i rapporten . 125 personer er blitt drept i sammenstøt under demonstrasjoner i Venezuela, heter det i rapporten.
DN170830 I rapporten pekes det på gjentatte angrep på journalister og mediefolk og på at angrepene « ser ut til å ha vært gjennomført med overlegg for å hindre dem i å dekke demonstrasjonene ».
DN170830 Det kommer også fram i rapporten at over 5.300 personer er pågrepet siden protestene startet i april.
DN170830 Al Hussein og hans kolleger har i rapporten dokumentert alvorlige brudd på rettssikkerhet og regler om behandling av pågrepne.
DN170830 Al Hussein hadde i forkant av rapporten gjentatte ganger bedt om å få sende folk til landet for å granske forholdene, men fikk aldri svar.
DN170830 Al Hussein ber FNs menneskerettighetsråd følge opp rapporten i neste sesjon som åpner 11. september og « vurdere utarbeidelse av tiltak for å hindre ytterligere forverring av menneskerettighetssituasjonen » i landet.
DN170830 125 personer er blitt drept i sammenstøt under demonstrasjoner i Venezuela, heter det i rapporten .
DN170830 Finansbedrifter har vært flinke til å legge til rette for at ansatte skal jobbe lenge, men rapporten viser at det likevel hindrer at mange pensjonerer seg tidlig.
DN170830 - Rapporten bekrefter at majoriteten av banker og forsikringsselskaper har en seniorpolitikk med tiltak for å beholde eldre arbeidstakere i jobb, men spørsmålet er om vi bruker de rette virkemidlene, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.
DN170830 PwC, det globale regnskaps- og revisjonsfirmaet, spår i rapporten Global Media Outlook 2017 at digitale abonnementsinntekter vil vokse kraftig i det skandinaviske mediemarkedet i årene frem mot 2021.
DB170830 Vil ha fritid ¶ Rapporten tyder imidlertid på at de ansatte går av med pensjon fordi de kan.
DB170830 - Rapporten bekrefter at majoriteten av banker og forsikringsselskaper har en seniorpolitikk med tiltak for å beholde eldre arbeidstakere i jobb, men spørsmålet er om vi bruker de rette virkemidlene, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge, til Finansavisen.
DA170830 Dagsavisen har stilt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen noen spørsmål om den ferske rapporten fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ).
DA170830 Han er en av tre forskere bak rapporten « Skolebidragsindikatorer i videregående skole », som har kartlagt den enkelte skoles bidrag til økt læringsutbytte hos elevene som et resultat av skolens innsats.
DA170830 Rapporten viser imidlertid at bildet endres dramatisk når eksamensresultater for 10. trinn sammenlignes.
DA170830 Rapporten viser at det er andre fylker enn Oslo som utmerker seg : ¶
DA170830 Den opprinnelige artikkelen inneholdt formuleringer som kan tolkes dithen at kunnskapsministeren har holdt tilbake rapporten .
DA170830 - Dette viser at det skolepolitiske utstillingsvinduet til Høyre ikke er så blankt, sier SV-lederen, som tar forbehold om at han ikke har lest gjennom rapporten selv ennå.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07KK/Rapport-Likestillingen-i-Norge-svekket-under-de-blabla De 22 organisasjonene som har bidratt til rapporten , er Advokatforeningen, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, UNIO, Utdanningsforbundet, Norske Kvinners Sanitetsforening, FO, FRI, JURK, Krisesentersekretariatet, Kvinnefronten, Norgesunionen av Soroptimister, Norsk Juristforbund, MiRA Senteret, Norges Kvinne- og Familieforbund, No
AA170830 - Hvis ikke de nåværende utfordringene blir håndtert skikkelig, vil det være en reell risiko for mer radikalisering innen begge samfunnsgrupper, heter det i rapporten , der rohingyaene omtales som « verdens største statsløse samfunn ».
AA170830 Ved utgangen av juli satt fortsatt over 1.000 personer i arrest, ifølge rapporten .
AA170830 Myndighetene går systematisk til verks for å slå brutalt ned på demonstrasjoner og politisk motstand, noe som går på bekostning av innbyggernes rettigheter og frihet, heter det i rapporten . 125 personer er blitt drept i sammenstøt under demonstrasjoner i Venezuela, heter det i rapporten.
AA170830 I rapporten pekes det på gjentatte angrep på journalister og mediefolk og på at angrepene « ser ut til å ha vært gjennomført med overlegg for å hindre dem i å dekke demonstrasjonene ».
AA170830 Det kommer også fram i rapporten at over 5.300 personer er pågrepet siden protestene startet i april.
AA170830 Al Hussein og hans kolleger har i rapporten dokumentert alvorlige brudd på rettssikkerhet og regler om behandling av pågrepne.
AA170830 Al Hussein hadde i forkant av rapporten gjentatte ganger bedt om å få sende folk til landet for å granske forholdene, men fikk aldri svar.
AA170830 Al Hussein ber FNs menneskerettighetsråd følge opp rapporten i neste sesjon som åpner 11. september og « vurdere utarbeidelse av tiltak for å hindre ytterligere forverring av menneskerettighetssituasjonen » i landet.
AA170830 125 personer er blitt drept i sammenstøt under demonstrasjoner i Venezuela, heter det i rapporten .
AA170830 Om det ikke har kommet noen nye opplysninger i saken, skjer det trolig ikke mer etterforskning i saken før den endelige obduksjonsrapporten er klar, sier Vang, og legger til at det heller ikke vil foreligge noen påtaleavgjørelse før de har mottatt denne rapporten .
AA170830 Hvor lenge den døde studenten lå i elva før han ble funnet mandag, gir ikke den foreløpige rapporten noe eksakt svar på, ifølge politiadvokaten.
AA170830 - Taler for drukningsdødsfall ¶ - Rapporten påviser ingen sikker dødsårsak, men det går frem at fravær av skader eller sykdom kan tale for at dette var et drukningsdødsfall, sier Vang til Adresseavisen.
AA170830 Rapporten angir ingen sikker dødsårsak.
AA170830 Finansbedrifter har vært flinke til å legge til rette for at ansatte skal jobbe lenge, men rapporten viser at det likevel hindrer at mange pensjonerer seg tidlig.
AA170830 - Rapporten bekrefter at majoriteten av banker og forsikringsselskaper har en seniorpolitikk med tiltak for å beholde eldre arbeidstakere i jobb, men spørsmålet er om vi bruker de rette virkemidlene, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer. ( ©NTB ) ¶
DN170829 « Oppsvinget kommer nå med full kraft », skriver sjefstrateg Erica Blomgren i rapporten .
DB170829 Nå kan hvem som helst se dette vitenskapelige materialet, og gjøre opp sin egen mening på grunnlag av denne rapporten i Sports Medicine.
DA170829 - De måtte av- eller omlaste til tillatt vekt, heter det i rapporten fra Statens vegvesens kontrollører.
VG170828 Rapporten er en ren oppsummering av antall selskaper og verdier av transaksjoner under de forskjellige regjeringene, og inneholder ingen vurdering av hvem som solgte mest.
DB170828 Da er som oftest « blue sky » allerede priset inn, slår Myrseth fast i rapporten .
DA170828 - De måtte laste av til tillatt aksellast før videre kjøring, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
AA170828 I Portugal og Spania er det ventet at etterspørselen etter elektrisitet vil stige med 3 til 7 prosent, heter det i rapporten , som er publisert i det amerikanske tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.
NL170827 Når så denne rapporten har lagt premissene for de utallige lokale utredningene, er det like lite merkelig at også disse ofte taler urbanistenes og gigantomaniens språk.
NL170827 Det er nesten så folk fra grisgrendte strøk bør advares mot lesning av den rapporten .
VG170826 Koalisjonen har i tillegg ansvaret for nesten tre firedeler av angrepene på skoler og sykehus, ifølge rapporten .
DB170826 I rapporten er det ikke spesifisert hva han gjorde, men det må ha vært begrenset, siden de lot ham slippe med bortvisning, sier operasjonslederen - som presiserer : ¶
DB170826 Rapporten sier blant annet at det er rimelig å anta at utnyttelse av arbeidstakere til tvangsarbeid har økt de siste årene, og at den organiserte kriminaliteten vi kjenner fra byggebransjen nå er på vei inn i barnevern og ungdomsarbeid.
AP170826https://www.aftenposten.no/verden/i/pwM4j/Buthaina-er-familiens-eneste-overlevende-FN-mener-at-Saudi-Arabias-koalisjon-har-drept-700-barn-pa-ett-ar Koalisjonen har i tillegg ansvaret for nesten tre fjerdedeler av angrepene på skoler og sykehus, ifølge rapporten .
AP170826https://www.aftenposten.no/verden/i/pwM4j/Buthaina-er-familiens-eneste-overlevende-FN-mener-at-Saudi-Arabias-koalisjon-har-drept-700-barn-pa-ett-ar Det melder nyhetsbyrået AP, som har fått tilgang til den foreløpige rapporten .
VG170825 Koalisjonen har i tillegg ansvaret for nesten tre firedeler av angrepene på skoler og sykehus, ifølge rapporten .
VG170825 Leger uten grenser « overser » videre rapporten fra FNs høykommissær for flyktninger fra siste måned, som viser at syv av ti migranter ikke er reelle flyktninger med beskyttelsesbehov.
DN170825 « Salmar har over tid gjort omfattende investeringer i behandlingsutstyr knyttet til lus, og selskapets kapasitet og beredskap er styrket », skriver selskapet i rapporten .
DN170825 Salmar opplever imidlertid fortsatt god etterspørsel for laks i selskapets nøkkelmarkeder og styret forventer fortsatt sterke resultater i de kommende kvartaler av 2017 », skriver selskapet i rapporten .
DN170825 Det viser siste utgave av rapporten Econ Nye Boliger, publisert torsdag.
DN170825 Rapporten nevner ikke netthandel en eneste gang, men viser heller til « markedsmessig og finansiell risiko knyttet til eiendoms- og finansmarkedene » som de største truslene for deres kjøpesentre.
DB170825 I den ferske rapporten kan vi lese at det nå er 1.589 usolgte nyboliger i Oslo.
DB170825 ( Finansavisen ) : I den siste rapporten « Econ nye boliger » fra Samfunnsøkonomisk Analyse kan man lese at det i tomånedersperioden fra juni til august i år ble solgt 209 nye boliger i hovedstaden, mot 497 i samme periode i fjor.
DA170825 Men rapporten avdekker også at ti kommuner fremdeles har leger som reserverer mot den lovpålagte tjenesten.
AA170825 Myanmars leder Aung San Suu Kyi skriver på sin Facebook-side at angrepet ser ut til å være planlagt slik at det skulle komme samtidig med at rapporten ble offentliggjort.
AA170825 I rapporten blir myanmarske myndigheter også rådet til å gjøre store økonomiske investeringer i Rakhine for å dempe konflikten mellom muslimer og buddhister i området. ( ©NTB ) ¶
AA170825 Myanmars leder Aung San Suu Kyi skriver på sin Facebook-side at angrepet ser ut til å være planlagt slik at det skulle komme samtidig med at rapporten ble offentliggjort.
AA170825 I rapporten blir myanmarske myndigheter også rådet til å gjøre store økonomiske investeringer i Rakhine for å dempe konflikten mellom muslimer og buddhister i området. ( ©NTB ) ¶
AA170825 Men rapporten avdekker også at ti kommuner fremdeles har leger som reserverer mot den lovpålagte tjenesten.
VG170824 Rapporten Støre viser til om at 85 prosent av innleie i bygg og anlegg er ulovlig, er åpenbart ikke riktig.
SA170824https://www.aftenbladet.no/bolig/Nedgang-i-nyboligsalget-i-sommer-10492b.html Det ble solgt 1963 nye boliger de siste to månedene, viser rapporten ECON Nye boliger fra Samfunnsøkonomisk institutt.
SA170824https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Ut fra den rapporten er det ingen store spørsmål ved måten vi jobber på, men det er punkter fra den som vi følger opp, og som gjør at det skjer endringer, mener landslagssjefen.
SA170824https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Løfshus mener man fikk mange gode råd med tanke på medisinhåndtering, fra den rapporten .
SA170824https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Rapporten er unik både i norsk og internasjonal sammenheng.
SA170824 Det ble solgt 1963 nye boliger de siste to månedene, viser rapporten ECON Nye boliger fra Samfunnsøkonomisk institutt.
SA170824 Ut fra den rapporten er det ingen store spørsmål ved måten vi jobber på, men det er punkter fra den som vi følger opp, og som gjør at det skjer endringer, mener landslagssjefen.
SA170824 Løfshus mener man fikk mange gode råd med tanke på medisinhåndtering, fra den rapporten .
SA170824 Rapporten er unik både i norsk og internasjonal sammenheng.
FV170824https://www.fvn.no/bolig/Nedgang-i-nyboligsalget-i-sommer-10492b.html Det ble solgt 1963 nye boliger de siste to månedene, viser rapporten ECON Nye boliger fra Samfunnsøkonomisk institutt.
FV170824https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Ut fra den rapporten er det ingen store spørsmål ved måten vi jobber på, men det er punkter fra den som vi følger opp, og som gjør at det skjer endringer, mener landslagssjefen.
FV170824https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Løfshus mener man fikk mange gode råd med tanke på medisinhåndtering, fra den rapporten .
FV170824https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Rapporten er unik både i norsk og internasjonal sammenheng.
DN170824 Det viser siste utgave av rapporten Econ Nye Boliger, publisert torsdag.
DN170824 Rapporten lages av Samfunnsøkonomisk analyse, og kommer annenhver måned.
DN170824 Ifølge rapporten sto delingsøkonomien for transaksjoner på over 3450 milliarder yuan ( 518 milliarder dollar ) i 2016 - en vekst på 103 prosent sammenlignet med 2015.
DA170824 Salget var svakt over hele Vestlandet, også i Bergen, heter det i rapporten .
DA170824 Foto : Lasse Hansen ¶ Rapporten ECON Nye boliger for fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordana viser at det har blitt registrert salg av 365 nye boliger på Vestlandet siden midten av juni.
BT170824https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Ut fra den rapporten er det ingen store spørsmål ved måten vi jobber på, men det er punkter fra den som vi følger opp, og som gjør at det skjer endringer, mener landslagssjefen.
BT170824https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Løfshus mener man fikk mange gode råd med tanke på medisinhåndtering, fra den rapporten .
BT170824https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Rapporten er unik både i norsk og internasjonal sammenheng.
AP170824https://www.aftenposten.no/bolig/Nedgang-i-nyboligsalget-i-sommer-10492b.html Det ble solgt 1963 nye boliger de siste to månedene, viser rapporten ECON Nye boliger fra Samfunnsøkonomisk institutt.
AP170824https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Ut fra den rapporten er det ingen store spørsmål ved måten vi jobber på, men det er punkter fra den som vi følger opp, og som gjør at det skjer endringer, mener landslagssjefen.
AP170824https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Løfshus mener man fikk mange gode råd med tanke på medisinhåndtering, fra den rapporten .
AP170824https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html Rapporten er unik både i norsk og internasjonal sammenheng.
AA170824 Menneskerettsgrupper mener at rapporten utgjør en milepæl for den forfulgte muslimske minoriteten ettersom regjeringen til Aung San Suu Kyi har lovet å rette seg etter rapporten .
AA170824 Menneskerettsgrupper mener at rapporten utgjør en milepæl for den forfulgte muslimske minoriteten ettersom regjeringen til Aung San Suu Kyi har lovet å rette seg etter rapporten.
AA170824 - Hvis ikke de nåværende utfordringene blir håndtert skikkelig, vil det være en reell risiko for mer radikalisering innen begge samfunnsgrupper, heter det i rapporten , der rohingyane omtales som « verdens største statsløse samfunn ».
AA170824 Rapporten , som ble offentliggjort torsdag, er laget av en granskningskommisjon ledet av FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan.
AA170824 Menneskerettsgrupper mener at rapporten utgjør en milepæl for rohingyane.
AA170824 - Hvis ikke de nåværende utfordringene blir håndtert skikkelig, vil det være en reell risiko for mer radikalisering innen begge samfunnsgrupper, heter det i rapporten , der rohingyaene omtales som « verdens største statsløse samfunn ».
AA170824 Dette kommer fram i rapporten Bostedsløse i Norge 2016 fra Norsk institutt for by- og regionforskning ( NIBR ).
DN170823 Rapporten « Økonomiske utsikter » slår fast at oljebremsen er i ferd med å slippe taket og at aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp.
AP170823https://www.aftenposten.no/verden/i/623EQ/Over-40-drept-i-flyangrep-i-Jemen 683 av barna ble ifølge rapporten drept i flyangrep fra den saudiledede koalisjonen, som også anklages for å ha stått bak flesteparten av angrepene mot sivile mål som skoler og sykehus.
AA170823 - Jeg er redd dødstallet vil endre seg når vi får den endelige rapporten fra angrepet, sier Omar Zwak, ifølge nyhetsbyrået AP.
AA170823 I det verst utsatte området nordvest i landet lider 12 prosent av barn under fem år av alvorlig og akutt underernæring, viser rapporten .
AA170823 683 av barna ble ifølge rapporten drept i flyangrep fra den saudiledede koalisjonen, som også anklages for å ha stått bak flesteparten av angrepene mot sivile mål som skoler og sykehus.
AA170823 Rapporten « Økonomiske utsikter » slår fast at oljebremsen er i ferd med å slippe taket og at aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp.
VG170822 I rapporten fra NFI står det at det er de markedsvurderte filmene som tradisjonelt sett har hatt den laveste kvinneandelen.
DN170822 Nedskaleringen av mottakssentre innebærer nedskalering av kostnader som påvirker marginene negativt, heter det i rapporten .
DN170822 USAs og EUs verdiskapende eksport til Kina utgjør henholdsvis 0,7 prosent og 1,6 prosent av områdenes bruttonasjonalprodukt ( bnp ), ifølge rapporten .
DB170822 Med unntak av to avdelinger var det ikke dusj eller toalett på cellene, ifølge rapporten .
DB170822 Rapporten etter besøket inneholder til dels kraftig kritikk.
AP170822https://www.aftenposten.no/osloby/i/12OJM/Ny-studie-Det-kan-vare-elektriske-hurtigbater-pa-Oslofjorden-om-fem-ar På pressekonferansen der rapporten ble overrakt politikerne, ble det også brukt store ord.
AP170822https://www.aftenposten.no/osloby/i/12OJM/Ny-studie-Det-kan-vare-elektriske-hurtigbater-pa-Oslofjorden-om-fem-ar I rapporten anbefales hydrogen som det beste alternativet, til tross for at det er dyrere.
AP170822https://www.aftenposten.no/osloby/i/12OJM/Ny-studie-Det-kan-vare-elektriske-hurtigbater-pa-Oslofjorden-om-fem-ar Her finner du hele rapporten
AP170822https://www.aftenposten.no/osloby/i/12OJM/Ny-studie-Det-kan-vare-elektriske-hurtigbater-pa-Oslofjorden-om-fem-ar Beregningene i rapporten viser at « løsningene vil bli vesentlig dyrere både i innkjøp og drift.
AP170822https://www.aftenposten.no/osloby/i/12OJM/Ny-studie-Det-kan-vare-elektriske-hurtigbater-pa-Oslofjorden-om-fem-ar - Det er et viktig steg i prosessen å ha fått rapporten på plass.
AP170822https://www.aftenposten.no/osloby/i/12OJM/Ny-studie-Det-kan-vare-elektriske-hurtigbater-pa-Oslofjorden-om-fem-ar » Rapporten tar utgangspunkt i de eksisterende rutene B11 ( Nesoddtangen - Lysaker ) og B20 ( Aker brygge - Slemmestad ).
AA170822 I rapporten kommer det fram at informasjon fra politiet burde ha blitt fulgt opp i asylintervjuer, uten at det ble gjort.
AA170822 Rapporten fra Sivilombudsmannen etter besøket inneholder til dels kraftig kritikk.
DN170821 I tillegg burde den såkalte dieselkrisen nå klassifiseres som en ny risiko for den tyske økonomien, selv om dens effekt ennå ikke er mulig å kvantifisere », står det i rapporten .
DN170821 I den månedlige rapporten fra finansdepartementet i Tyskland blir dieselskandalen beskrevet som en trussel mot den tyske økonomien, som er den største i Europa.
DN170821 USAs og EUs verdiskapende eksport til Kina utgjør henholdsvis 0,7 prosent og 1,6 prosent av områdenes bruttonasjonalprodukt ( bnp ), ifølge rapporten .
AA170821 I rapporten påpeker myndighetene at det er umulig å gardere seg mot alt, men fastholder at grepene kan redusere risikoen for angrep.
AA170821 Daglig leder Magnar Øyhovden i Skandiabanken sier de tar rapporten på høyeste alvor og at manglene allerede er korrigert.
AA170821 Medio juni kom rapporten fra den uavhengige trafikksikkerhetsorganisasjonen European Transport Safety Council ( ETSC ) som viser at Norge igjen er best i Europa på trafikksikkerhet.
AA170821 Det var knyttet stor spenning til denne rapporten og de fremtidige anbefalingene til hvordan politiet skal organisere sine særorganer.
VG170820 En video fra rapporten kan ses på HRW sin hjemmeside.
VG170820 Det er verre enn da jeg lagde rapporten for HRW i fjor.
VG170820 I rapporten blir det foreslått en rekke tiltak.
VG170820 Rapporten fra Stockholm omtaler det nedslående faktum at mange hundre millioner kroner har blitt investert for å bekjempe æreskultur, uten nevneverdige resultater.
VG170820 Ifølge rapporten er det i første rekke de strategiske ubåtene som står for den strategiske avskrekkingen - og vil derfor være høyest prioritert i den militære virksomheten i Nordvest-Russland.
VG170820 Han henviser til rapporten « Fokus 2017 » hvor det slås fast at Russlands primære mål er å øke graden av nasjonal kontroll i Arktis.
VG170820 » heter det i rapporten .
VG170819 Fra rapporten : Derfor heier alle på Rosenborg i Europa ¶
DB170819 En rapport fra 2012 viser at 15.000 personer dør på den indiske jernbanen årlig, noe rapporten omtaler som en « årlig massakre ».
AP170819https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/P1Rp7/Aftenposten-mener-Positive-tall-om-arbeidslivskriminalitet ¶ Skattedirektør Hans Christian Holte har bestilt rapporten om omfanget av arbeidslivskriminalitet i Norge.
AA170819 En rapport fra 2012 viser at 15.000 personer dør på den indiske jernbanen årlig, noe rapporten omtaler som en « årlig massakre ». ( ©NTB ) ¶
VG170818 Koalisjonen har i tillegg ansvaret for nesten tre firedeler av angrepene på skoler og sykehus, ifølge rapporten .
VG170818 Det melder nyhetsbyrået AP, som har fått tilgang til den foreløpige rapporten .
VG170818 Den endelige rapporten er først ventet om en måned.
VG170818 Daværende FN-sjef, Ban Ki-moon, fastholdt imidlertid at opplysningene i rapporten var riktige.
DB170818 To viktige anbefalinger fra rapporten er å oppheve ordningen med begrensede midlertidige tillatelser som gis til barn mellom 16 og 18 år etter Utlendingsforskriften § 8-8, og at omsorgsansvaret for enslige asylbarn overføres fra UDI til barnevernet.
DB170818 Ifølge rapporten har over 625 barn forsvunnet i perioden fra 2008 til juni 2015.
DA170818 Forbundsleder Jan Olav Andersen mener rapporten viser at det er fult mulig å opprettholde velferdsnivået selv om vi faser ut oljevirksomheten.
DA170818 Eller så kan man trekke dette fra oljefondet, sa rapportens forfatter Rolf Røtnes ved Samfunnsøkonomisk analyse AS da rapporten ble debattert i Arendal torsdag.
DA170818 El og it-forbundet er blant forbundene som har bestilt rapporten .
DA170818 I rapporten er det flere eksempler på rasisme på grunn av religion.
DA170818 Forbundsleder Jan Olav Andersen mener rapporten viser at det er fult mulig å opprettholde velferdsnivået selv om vi faser ut oljevirksomheten.
DA170818 Eller så kan man trekke dette fra oljefondet, sa rapportens forfatter Rolf Røtnes ved Samfunnsøkonomisk analyse AS da rapporten ble debattert i Arendal torsdag.
DA170818 El og it-forbundet er blant forbundene som har bestilt rapporten .
DA170818 I rapporten har Samfunnsøkonomisk analyse sett på omfanget av arbeidslivskriminalitet målt med skjult verdiskaping som andel av fastlands-BNP mellom 1973 og 2015.
DA170818 Beregningene i rapporten støtter skatteetatens egne analyser, som i mars viste at de aller fleste virksomhetene i Norge betaler skatt og avgift som de skal.
AA170818 Koalisjonen har i tillegg ansvaret for nesten tre firedeler av angrepene på skoler og sykehus, ifølge rapporten .
AA170818 Det melder nyhetsbyrået AP, som har fått tilgang til den foreløpige rapporten .
AA170818 Den endelige rapporten er først ventet om en måned.
AA170818 Daværende FN-sjef, Ban Ki-moon, fastholdt imidlertid at opplysningene i rapporten var riktige.
DN170817 Onsdag presenterte Sintef Ocean rapporten « Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping », som viser at næringen har styrket sin posisjon som bidragsyter til samfunnsøkonomisk verdiskaping de siste årene.
DN170817 Polen mest skeptisk til Russland ¶ Rapporten fra Pew handler først og fremst om synet på Russland og president Putin.
DB170817 Avisa skrev at den medisinske rapporten viste at Caster Semenya hadde både mannlig og kvinnelig kjønnsorgan.
DB170817 - Det er langrennsløpere med påståtte dopingbrudd i rapporten , alle relateres til juksingen med dopingprøvene under Sotsji 2014, skrev FIS i en pressemelding.
DB170817 Rapporten avslørte omfattende og statlig støttet doping gjennom en årrekke.
DA170817 Samtidig skriver de i rapporten at veksten på 2000-tallet sammenfaller med en periode med sterk arbeidsinnvandring.
AA170817 Rapporten fra Pew handler først og fremst om synet på Russland og president Putin.
AA170817 I rapporten har Samfunnsøkonomisk analyse sett på omfanget av arbeidslivskriminalitet målt med skjult verdiskaping som andel av fastlands-BNP mellom 1973 og 2015.
AA170817 Beregningene i rapporten støtter skatteetatens egne analyser, som i mars viste at de aller fleste virksomhetene i Norge betaler skatt og avgift som de skal.
AA170817 Samtidig skriver de i rapporten at veksten på 2000-tallet sammenfaller med en periode med sterk arbeidsinnvandring.
DN170816 « Internasjonal erfaring tyder på at den kinesiske kredittveksten er farlig, med en økende risiko for ødeleggende forstyrrelser », skriver IMF i den 92 sider lange rapporten .
DN170816 Kinesiske myndigheter, som har fått mulighet til å kommentere rapporten , er ikke enig i risikovurderingen og konklusjonene om at dette skyldes kredittvekst og offentlige tiltak.
DB170816 Polen mest septisk til Russland ¶ Rapporten fra Pew handler først og fremst om synet på Russland og president Putin.
DB170816 Vi må har nulltoleranse for trusler og vold, sier en barnevernsansatt i Tønsberg til Dagbladet, når hun hører tallene som kommer fram i rapporten .
DB170816 I rapporten kommer det også fram at nesten hver femte ansatte i barnevernet sier de har vurdert å slutte på grunn av netthets.
DB170816 Rapporten - som Havforskningsinstituttet i samarbeid med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning har laget for Mattilsynet - konkluderer med at det er svært liten radioaktiv forurensing i oppdrettslaks.
DB170816 Men konkluderer de slik kan de vanskelig ha forstått hva som står i rapporten .
DB170816 Det er rapporten « Sosial puls » en nyttig påminnelse om.
DB170816 Rapporten gir en trist beskrivelse av viktige problemområder.
DA170816 Miriam Heinesen er en av dem som bidrar til rapporten .
DA170816 I rapporten forteller mange om sine opplevelser.
DA170816 Han har lest rapporten , men virker ikke overvettes bekymra.
DA170816 Erik Helland, avdelingssjef for veiservice hos Vaktmesterkompaniet, selskapet som på vegne av Oslo kommune har ansvaret for snørydding i sentrum, kjenner ikke rapporten når Dagsavisen ringer, og vil ikke kommentere den før han har fått lest den.
DA170816 Et av de svært viktige veiprosjektene som er nevnt i rapporten , og som nå blir satt på vent, er riksvei 19 ( ferjeveien ) gjennom Moss !
VG170815 Som i Europa for øvrig har styrkegraden i cannabisprodukter vært kraftig økende de siste årene, skriver Kripos i rapporten .
VG170815 Økonomen bak rapporten , Eirik Nøren Stenersen, sier at flere prosjekter som er ment å starte opp i planperioden til Nasjonal transportplan, står i fare for å bli utsatt.
VG170815 « Selv om NTP skulle bli tidenes satsing på samferdsel målt i nominelle kroner, er det usikkert om midlene vil gi de planlagte kilometer vei, eller om deler av planen vil spises opp av kostnadsøkninger », heter det i rapporten .
VG170815 Veien er blant prosjektene som står i faresonen for ikke å bli gjennomført, ifølge rapporten fra Oslo Economics.
VG170815 Presentasjonen : Nær 1000 milliarder til vei og bane ¶ 15 prosjekter i fare ¶ Rapporten viser til at prislappen på veiprosjekter i snitt har blitt 40 prosent dyrere gjennom planleggingsfasen. 15 prosjekter står i fare for ikke å bli realisert dersom man skal holde seg til kostnadsrammen i Nasjonal transportpan.
VG170815 Kilde : Rapporten « Kostnadsøkninger i planperioden kan gjøre Nasjonal transportplan urealistisk » av Oslo Economics.
VG170815 Dette prosjektet står også i fare for ikke å bli realisert, ifølge rapporten .
VG170815 Det presiseres i rapporten at de ikke har grunnlag til å anslå akkurat hvilke prosjekter som står i fare for å ikke bli realisert, men at det kan antas at de som har kommet kortest i utredningsprosessen står i fare, i tillegg til de som havner utenfor planperioden.
VG170815 - Rapporten viser en stor kostnadsvekst.
DN170815https://www.dn.no/nyheter/2017/08/15/2118/Utenriks/trumps-planer-om-a-strupe-obamacare-kan-bli-dyrt-for-folket Ifølge rapporten vil omtrent fem prosent av befolkningen bo i områder der det ikke finnes noe tilbud om individuelle helseforsikringer om subsidiene forsvant, fordi dagens tilbydere vil trekke seg.
DN170815https://www.dn.no/nyheter/2017/08/15/2118/Utenriks/trumps-planer-om-a-strupe-obamacare-kan-bli-dyrt-for-folket Ifølge rapporten fra kongresskontoret for budsjetter, som er uavhengig av de politiske partiene, vil helseforsikringene i mellomsjiktet kunne stige med 20 prosent.
DN170815 Ifølge rapporten vil omtrent fem prosent av befolkningen bo i områder der det ikke finnes noe tilbud om individuelle helseforsikringer om subsidiene forsvant, fordi dagens tilbydere vil trekke seg.
DN170815 Ifølge rapporten fra kongresskontoret for budsjetter, som er uavhengig av de politiske partiene, vil helseforsikringene i mellomsjiktet kunne stige med 20 prosent.
DN170815 Bekymret over kostnadene ¶ Rapporten er bestilt av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Veidekke, som begge uttrykker bekymring.
DN170815 - Rapporten viser en stor kostnadsvekst.
DB170815 Til avisa sier forfatteren av rapporten , Michael Elleman, at den nordkoreanske rakett-teknologien mest sannsynlig kommer fra den ukrainske rakettfabrikken Juzhmash.
DA170815 Forskerne i rapporten kan ikke utelukke at det foregår prostitusjon på norske strippeklubber, men de har ikke sett noen indikasjoner på det.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-En-ny-rapport-vil-bidra-til-bedre-byutvikling Ikke bare pluss ¶ Rapporten viser samtidig at fortetting ikke nødvendigvis bare fører med seg positive ringvirkninger.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-En-ny-rapport-vil-bidra-til-bedre-byutvikling Design og arkitektur Norge ( DOGA ) mener derfor at denne rapporten blir et viktig beslutningsgrunnlag for arkitekter, konsulenter, utbyggere og politikere i det videre arbeidet med å skape god bomiljøer.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-En-ny-rapport-vil-bidra-til-bedre-byutvikling Derfor er denne rapporten viktig for å øke kunnskapsnivået for å gi politikerne et bedre beslutningsgrunnlag når fremtidens byer skal bygges.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-En-ny-rapport-vil-bidra-til-bedre-byutvikling Rapporten viser at byfortetting kan ha mange positive samfunnsøkonomiske virkninger, blant annet i form av stordriftsfordeler.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-En-ny-rapport-vil-bidra-til-bedre-byutvikling Rapporten , som ble presentert under Arendalsuka tirsdag, skal bidra til å øke kunnskapen om byfortetting og følgene av den hos byplanleggere, arkitekter og politikere.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-Det-kan-en-ny-rapport-gjore-noe-med Ikke bare pluss ¶ Rapporten viser samtidig at fortetting ikke nødvendigvis bare fører med seg positive ringvirkninger.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-Det-kan-en-ny-rapport-gjore-noe-med Design og arkitektur Norge ( DOGA ) mener derfor at denne rapporten blir et viktig beslutningsgrunnlag for arkitekter, konsulenter, utbyggere og politikere i det videre arbeidet med å skape god bomiljøer.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-Det-kan-en-ny-rapport-gjore-noe-med Derfor er denne rapporten viktig for å øke kunnskapsnivået for å gi politikerne et bedre beslutningsgrunnlag når fremtidens byer skal bygges.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-Det-kan-en-ny-rapport-gjore-noe-med Rapporten viser at byfortetting kan ha mange positive samfunnsøkonomiske virkninger, blant annet i form av stordriftsfordeler.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/KVo54/Byfortetting-er-ikke-alltid-positivt-Det-kan-en-ny-rapport-gjore-noe-med Rapporten , som ble presentert under Arendalsuka tirsdag, skal bidra til å øke kunnskapen om byfortetting og følgene av den hos byplanleggere, arkitekter og politikere.
AA170815 Økt temperatur kan også føre til høyere avlinger enkelte steder, ifølge rapporten , men de fleste steder vil matproduksjonen synke. ( ©NTB ) ¶
AA170815 Ifølge rapporten vil hveteavlingene synke med 6 prosent for hver grad temperaturen stiger, målt i celsius.
AA170815 - Alle disse metodene indikerer at økende temperaturer sannsynligvis vil ha negativ effekt på den globale avkastningen fra hvete, ris og mais, står det i rapporten som er publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.
AA170815 Det er høyst usikkert om alle nye veiprosjekter i Nasjonal transportplan ( NTP ) blir realisert, tross rammen på 1.000 milliarder kroner, ifølge rapporten .
AA170815 Rapporten er bestilt av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Veidekke, som begge uttrykker bekymring.
AA170815 - Rapporten viser en stor kostnadsvekst.
AA170815 Men de største ringvirkningene skjer hos bygg- og anleggsbransjen, ifølge rapporten .
AA170815 Rapporten er laget av SINTEF på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond ( FHF ) og beregner ringvirkningene fra næringen i 2015.
VG170814 Rapporten som vil avgjøre Russlands OL-skjebne 2018 - utelukkelse eller bot - utarbeides under ledelse av Samuel Schmid fra IOCs etiske komité og IOC-medlem Denis Oswald, begge fra Sveits.
VG170814 Professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole, Roald Bahr, har lest funnene fra rapporten , som er presentert i en rekke medier.
VG170814 Rapporten gir flere eksempler på hvordan bistanden har bidratt til å legge til rette for at utviklingsland kan og vil prioritere annerledes.
VG170814 Hun viser til en rapport : ¶ - Rapporten Senter for økonomisk forskning har laget, viser at kommunene har et effektiviseringspotensialet på 12 prosent.
DN170814 Professor Trond Bjørndal ved NTNU Ålesund og SNF ved NHH har sammen med forskningsassistent Amalie Tusvik forfattet rapporten som konkluderer med at landbasert oppdrett kan være svært attraktivt.
DN170814 « Flere veikart viser at utslippene her kan fjernes innen 2050, men det vil kreve betydelig innsats innenfor alle deler av sektoren », skriver Energi Norge i rapporten .
DN170814 « Elektrifisering er, sammen med biodrivstoff, nøkkelen til å gjøre transportsektoren utslippsfri enten lagringen skjer i batterier eller i form av hydrogen », heter det i rapporten .
DB170814 Dette er de viktigste funnene i rapporten : ¶ 1.
DB170814 Den ferske rapporten er basert på en spørreundersøkelse gjennomført blant FOs medlemmer våren 2017.
DA170814 Ifølge rapporten ble 152.231 mennesker fra det nordlige triangelet i Guatemala, Honduras og El Salvador fengslet eller fremstilt for migrasjonsmyndighetene i Mexico i 2016.
DA170814 - Til tross for at de på papiret har juridisk beskyttelse under mexicansk lov, blir de systematisk fengslet og deportert, og med svært ødeleggende effekter på deres fysiske og mentale helse, skriver Leger uten grenser i rapporten som ble publisert i mai.
DA170814 Kristelig Folkeparti ( KrF ) og Sosialistisk Venstre ( SV ) kommer derimot veldig godt ut i rapporten .
DA170814 Ikke alle partier kommer godt ut av rapporten .
DA170814 Christian Tybring-Gjedde er leder av utenriks- og forsvarsfraksjonen til Frp, og sier at de ikke tar rapporten seriøst.
DA170814 - Når Redd Barna sier at Frp har politikk som « svikter barn », mens SV har en « strålende politikk » er det vanskelig å ta denne rapporten seriøst.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Rapporten er laget på oppdrag fra Bufdir, og presenteres og debatteres under Arendalsuka.
AA170814 « Flere veikart viser at utslippene her kan fjernes innen 2050, men det vil kreve betydelig innsats innenfor alle deler av sektoren », skriver Energi Norge i rapporten .
AA170814 « Elektrifisering er, sammen med biodrivstoff, nøkkelen til å gjøre transportsektoren utslippsfri enten lagringen skjer i batterier eller i form av hydrogen », heter det i rapporten .
VG170813 Først kritiseres mandatet departementene har gitt for rapporten : ¶ * 1 Det er problematisk med en rapport som ifølge mandatet skal « beskrive hvordan man går frem fra prosjekteiersiden for å få frem et vellykket prosjekt », skriver Dale. * 1 « Desto mer problematisk » er det ifølge Dale når det vises til at dette « skal gi en nytteeffekt for Justisdepartemen
VG170813 Dale starter brevet med å redegjøre for « noen grunnleggende problemstillinger » ved den bestilte rapporten og kommer med kritikk på flere punkter : ¶
VG170813 Sammen med Aps nestleder Hadia Tajik og SV-listetopp i Oslo Kari Elisabeth Kaski er Tvinnereim på Bogstad gård i Oslo, i forbindelse med lanseringen av den ferske rapporten « Norge+ » fra tankesmien Agenda.
VG170813 I rapporten hevdes det at dagens regjering ser på distriktspolitikk som en kostnad, samtidig som mange lokalsamfunn opplever at livsgrunnlaget blir tatt fra dem.
DA170813 Forskningen rapporten er basert på, viser at barnefattigdommen i Norge har tredoblet seg siden 2001, og har en relativt høy utbredelse i storbyene.
DA170813 Rapporten lanseres under Arendalsuka onsdag 16. august. ( ©NTB ) ¶ | - Fratas retten til familieliv ¶
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/xqLBp/Rapport-Store-forskjeller-i-barnefattigdom-i-Oslo Forskningen rapporten er basert på, viser at barnefattigdommen i Norge har tredoblet seg siden 2001.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/xqLBp/Rapport-Store-forskjeller-i-barnefattigdom-i-Oslo Rapporten lanseres under Arendalsuka onsdag 16. august.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/xqLBp/Barnefattigdom-i-Norge-tredoblet-siden-2001 Forskningen rapporten er basert på viser at barnefattigdommen i Norge har tredoblet seg siden 2001, og har en relativt høy utbredelse i storbyene.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/xqLBp/Barnefattigdom-i-Norge-tredoblet-siden-2001 Rapporten lanseres under Arendalsuka onsdag 16. august.
DN170812 Olje- og gassinvesteringer er ventet å falle ytterligere, redusert finanspolitisk stimulans vil redusere veksten neste år og boligmarkedet bremser opp, skriver Morgan Stanley-økonomene i rapporten .
DN170812 - Det er fortsatt rom for en sterkere krone, understreker analytikerne i rapporten .
DB170812 Sist vinter ble også rapporten fra den uavhengige internasjonale kommisjonen som totalt frikjente norsk langrenn for å ha astmamedisinert friske utøvere, forsøkt bortforklart.
DB170812 Denne frikjennende rapporten ble riktignok omtalt i de mest kritiske mediene, men slett ikke fulgt opp på samme ivrige vis som angrepene året før.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Svekker barnas livssjanser ¶ Rapporten gjennomgår norsk og internasjonal forskning på nabolagseffekten : ¶
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Der er det generelle bildet at antall barn med lavinntekt går ytterligere ned, sier hun om rapporten som legges frem under Arendalsuka onsdag.
AA170812 Statens vegvesen har på vegne av Transportøkonomisk institutt ( TØI ) spurt 2331 bilister om atferd i trafikken i forbindelse med rapporten « Trafikksikkerhetstilstanden 2016 ".
VG170811 de fra teknisk perspektiv, basert på åpne kilder, inkludert informasjon om prøvesprenginger, hvilke leveringsmidler de har og de uttalte ambisjonene og behovene Nord-Korea har på kjernevåpensiden, sa Halvor Kippe, seniorforsker på kjernevåpen ved Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ) til VG om rapporten tirsdag.
VG170811 Rapporten konkluderer med at Nord-Korea har utviklet atomvåpen som kan passe inn i deres interkontinentale raketter.
DN170811 Kommersielle råoljelagre ble redusert dobbelt så mye som normalt, fremgår det av rapporten .
DN170811 Ifølge rapporten falt oljelagrene i OECD-landene med 9,2 millioner fat i andre kvartal, sammenlignet med kvartalet før.
DN170811 Schieldrop mener rapporten fra Det internasjonale energibyrået tegner et svært annerledes bilde enn tidligere.
DN170811 Komplikasjonen er at IEA stadig gjør revisjoner i historiske data, også i denne rapporten .
DN170811 Dette står i kontrast til utviklingen i de foregående fem årene, da oljelagrene i snitt steg med 45 millioner fat i samme tidsrom, ifølge rapporten .
DN170811 Den politiske krisen i Venezuela gjør landet til et usikkerhetsmoment på nedsiden, bemerker rapporten .
DN170811 " I juni ble kommersielle råoljelagre redusert mer enn dobbelt så mye som vanlig ", heter det i rapporten .
DN170811 Rapporten noterer seg at disiplinen blant Opec-landene er svakere enn på lenge, selv om ankerlandet Saudi-Arabia holder seg strikt til sin produksjonskvote.
DN170811 Rapporten melder at de kommersielle oljelagrene i OECD-landene falt med 9,2 millioner fat i andre kvartal sammenlignet med første kvartal.
DN170811 En lang rekke nøkkelindikatorer viser at planeten blir stadig varmere, og trenden viser ingen tegn til å avta, heter det i rapporten State of the Climate.
DN170811 Den fagfellevurderte rapporten er sammenstilt av nærmere 500 forskere fra hele verden og publiseres årlig av NOAA og meteorologiorganisasjonen AMS.
DN170811 - Fjorårets rekordvarme var et resultat av den kombinerte påvirkningen fra langsiktig global oppvarming og en sterk El Niño tidlig på året, står det i rapporten .
DA170811 Et av innspillene i rapporten , var at det lokale kulturlivet burde løftes.
DA170811 Enger-utvalget ¶ Rapporten fra Enger-utvalget har dannet mye av grunnlaget for det nye kulturløftet.
DA170811 * Legge frem en handlingsplan for kulturnæring, der rapporten fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring følges opp, og der virkemiddelapparatet gjennomgås for å treffe kunst- og kulturutøvere bedre.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/Bp8Q7/Trump-USA-har-klargjort-militare-losninger-mot-Nord-Korea Rapporten er utarbeidet av Defense Intelligence Agency ( DIA ), og kommer rett etter en annen analyse som økte estimatet på hvor mange atombomber landet har til disposisjon, til 60.
AA170811 En lang rekke nøkkelindikatorer viser at planeten blir stadig varmere, og trenden viser ingen tegn til å avta, heter det i rapporten State of the Climate.
AA170811 Den fagfellevurderte rapporten er sammenstilt av nærmere 500 forskere fra hele verden og publiseres årlig av NOAA og meteorologiorganisasjonen AMS. ( ©NTB ) ¶
AA170811 - Fjorårets rekordvarme var et resultat av den kombinerte påvirkningen fra langsiktig global oppvarming og en sterk El Niño tidlig på året, står det i rapporten .
AA170811 Gruppas finansielle situasjon har også blitt forverret etter tilbakeslagene i landene, står det i rapporten . ( ©NTB ) ¶
AA170811 Gruppa forsøker også å utvide sin innflytelse utenfor Europa - da særlig i Sørøst-Asia, ifølge rapporten .
AA170811 Den 24 sider lange rapporten som FN la fram torsdag, viser at ekstremistgruppa motiverer støttespillere, bidrar med midler og utfører angrep verden over.
VG170810 Ifølge rapporten er det første gang i historien at en terrorgruppe bruker flere kvinner som selvmordsbombere enn menn.
VG170810 Ifølge rapporten begynte Boko Haram å bruke kvinnelige selvmordsbombere etter de så at kjønn og alder har potensial til å styrke gruppens globale profil etter Chibok-kidnappingen.
DN170810 « Den kinesiske alkoholindustrien vil være verdt rundt 1300 milliarder yuan ( 1550 milliarder kroner ) i 2025 », ifølge forfatterne av rapporten .
DB170810 Helseforetaket er opptatt av å se framover og lære av rapporten fra Helsetilsynet i desember 2016, og vedtar forelegget, sier Espen Remme, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal i en pressemelding, ifølge NTB.
DB170810 Ifølge rapporten hadde Perot forsøkt å svelge et relativt stort og utygd stykke kjøtt.
DB170810 Prisene på klær falt 8,6 prosent fra juni til juli i år, mens de kun falt 2,4 prosent i samme periode i fjor, skriver SSB i rapporten .
DA170810 Om rapporten fra Oil Change International sier ministeren følgende : ¶
DA170810 september med å kommentere rapporten , og de må svare på hvordan de skal rette opp sikkerhetshullene innen 1. desember.
DA170810 Om rapporten fra Oil Change International sier ministeren følgende : ¶
AA170810 Helseforetaket er opptatt av å se framover og lære av rapporten fra Helsetilsynet i desember 2016, og vedtar forelegget, sier Espen Remme, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal i en pressemelding.
AA170810 Helseforetaket er opptatt av å se framover og lære av rapporten fra Helsetilsynet i desember 2016, og vedtar forelegget, sier Espen Remme, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal i en pressemelding. ( ©NTB ) ¶
AA170810 september med å kommentere rapporten , og de må svare på hvordan de skal rette opp sikkerhetshullene innen 1. desember.
VG170809 I rapporten fremkommer det også at Nord-Koreas forsøk på å utvikle atomvåpen som kan treffe USA går mye fortere enn forventet.
VG170809 Forsker : - Ingenting å bestride i rapporten
VG170809 Ifølge rapporten står altså ikke klimaendringene for døren, de er i full gang og amerikanerne føler konsekvensene allerede.
VG170809 I et utdrag av rapporten som New York Times har offentliggjort, hevdes det at « Bevisene for klimaendringer er tallrike, fra ytterst i atmosfæren til dypet av havet ».
VG170809 Innrapportering av uønskede hendelser er et prioritert tema for tilsyn i 2017, heter det i rapporten .
NL170809 Rapporten ble publisert i 2015, er ugradert og enkel å få fatt i.
DN170809 Behovet for kompetanse om datasikkerhet vil øke i fremtiden, men tilbudssiden vil ikke øke tilsvarende mye, viser rapporten Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) har laget på bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet.
DN170809 Fortsetter dette tror vi elbiler vil utgjøre 21 prosent av flåten i 2035 », skriver Wood Mackenzie i rapporten .
DN170809 I rapporten fra KTH har 740 forhandlere fra bransjer som håndterer mye kontanter, sagt sin mening.
DN170809 I den japanske rapporten heter det at « det er mulig at Nord-Korea har klart å framstille miniatyriserte kjernefysiske våpen og har utviklet atomstridshoder ».
DN170809 Klimatenketanken Oil Change International har utført egne nasjonale studier, og Norge er første landet ut, skriver Dagbladet som har fått tilgang til rapporten .
DN170809 I rapporten står det ifølge avisen at Norges utslippskurs med foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfelt ikke er på linje med nivået av globale utslippskutt som skal til for å nå klimamålene i Parisavtalen.
DB170809 Lundberg mener rapporten vider betydningen av utslipp fra norsk olje- og gassproduksjon og at den understreker viktigheten av å fase ut oljeindustrien.
DB170809 I rapporten konkluderes det med at landets planlagte olje- og gassproduksjon for årene framover ikke er forenlig med retningen man må ta for å nå Parisavtalen.
DB170809 Det kommer også fram i rapporten at Norge er verdens sjuende største eksportør av utslipp.
DB170809 Denne nasjonale rapporten om Norge lanseres i dag.
DB170809 Den rapporten konkluderte med at de potensielle karbonutslippene fra olje, gass og kull i verden over i dag, ville gi oss en oppvarming på mer enn 2 grader.
DB170809 Dagbladet har fått tilgang til rapporten , hvor det blant annet står følgende : ¶
DB170809 - Denne rapporten viser tydelig at vi må slutte å lete og slutte å lyse ut nye lisenser.
DB170809 Rapporten baserer seg på tall fra det Internasjonale Energibyrået, FNs klimapanel og norske Rystad Energy.
DA170809 Klimatenketanken Oil Change International har utført egne nasjonale studier, og Norge er første landet ut, skriver Dagbladet som har fått tilgang til rapporten .
DA170809 I rapporten står det ifølge avisen at Norges utslippskurs med foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfelt ikke er på linje med nivået av globale utslippskutt som skal til for å nå klimamålene i Parisavtalen.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/nqEk5/Nord-Korea-truer-med-a-angripe-den-amerikanske-oya-Guam Rapporten er utarbeidet av Defense Intelligence Agency ( DIA ), og kommer rett etter en annen analyse som økte estimatet på hvor mange atombomber landet har til disposisjon, til 60.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/GVLRV/Svensk-politi-skulle-ta-tilbake-kontrollen-over-utsatte-bydeler-fra-kriminelle-To-ar-senere-er-situasjonen-blitt-enda-verre- Men som den avslører har ikke problemet blitt mindre siden den forrige rapporten for to år siden.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/GVLRV/Svensk-politi-skulle-ta-tilbake-kontrollen-over-utsatte-bydeler-fra-kriminelle-To-ar-senere-er-situasjonen-blitt-enda-verre- ( Kilde : Rapporten « Utsatta områden » ) ¶
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/GVLRV/Svensk-politi-skulle-ta-tilbake-kontrollen-over-utsatte-bydeler-fra-kriminelle-To-ar-senere-er-situasjonen-blitt-enda-verre- Rapporten er dyster lesning : politiet opplever at terskelen for å bruke vold er blitt lavere det siste tiåret, også mot politiet.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/8yyw2/Sverige-spas-a-bli-kontantlost-for-2030 I rapporten fra KTH har 740 forhandlere fra bransjer som håndterer mye kontanter, sagt sin mening.
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/i/RVVR8/Rapport-Norges-oljeplaner-pa-kollisjonskurs-med-Parisavtalen Klimatenketanken Oil Change International har utført egne nasjonale studier, og Norge er første landet ut, skriver Dagbladet som har fått tilgang til rapporten .
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/i/RVVR8/Rapport-Norges-oljeplaner-pa-kollisjonskurs-med-Parisavtalen I rapporten står det ifølge avisen at Norges utslippskurs med foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfelt ikke er på linje med nivået av globale utslippskutt som skal til for å nå klimamålene i Parisavtalen.
AA170809 I rapporten fra KTH har 740 forhandlere fra bransjer som håndterer mye kontanter, sagt sin mening.
AA170809 Behovet for kompetanse om datasikkerhet vil øke i fremtiden, men tilbudssiden vil ikke øke tilsvarende mye, viser rapporten Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) har laget på bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet.
VG170808 Geir Helgesen, norsk direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, beskriver rapporten som et partsinnlegg.
VG170808 EKSPERT : Geir Helgesen, norsk direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, beskriver rapporten som et partsinnlegg.
VG170808 Rapporten konkluderer med at Nord-Korea har utviklet atomvåpen som kan passe inn i deres interkontinentale raketter.
VG170808 Rapporten er også omtalt av CNN.
VG170808 En rapport som skal vise fremtidige dramatiske temperaturøkninger i USA, er i følge New York Times lekket til media, fordi forskerne bak rapporten frykter at Trump-administrasjonen vil holde den hemmelig.
VG170808 Rapporten slår blant annet fast at amerikanerne opplever menneskeskapte klimaendringer, og at de siste ti årene er de varmeste i USA på 1500 år, melder Aftenposten.
VG170808 Da britiske Runnymede Trust i 1997, publiserte rapporten Islamophobia : A Challenge for Us All, begynte begrepet å få betydelig utbredelse.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/yqAw2/FN-kritiserer-overdreven-maktbruk-mot-demonstranter-i-Venezuela Videre i rapporten står det at sikkerhetsstyrker har brukt uforholdsmessig makt for å skape frykt og hindre demonstranter fra å samles.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/yqAw2/FN-kritiserer-overdreven-maktbruk-mot-demonstranter-i-Venezuela Myndighetene har sjelden fordømt disse handlingene, hevdes det i rapporten .
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/mqmL0/Trump-har-fatt-en-skremmende-klimarapport-Forskerne-frykter-han-vil-holde-den-hemmelig Klimaforskerne slår i rapporten fast « med stor sikkerhet » at amerikanerne allerede opplever klimaendringer knyttet til menneskelig aktivitet.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/mqmL0/Trump-har-fatt-en-skremmende-klimarapport-Forskerne-frykter-han-vil-holde-den-hemmelig Klimaeksperter fra 13 forskjellige statlige institusjoner har vært med på å utarbeide rapporten , og den må godkjennes av samtlige 13.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/mqmL0/Trump-har-fatt-en-skremmende-klimarapport-Forskerne-frykter-han-vil-holde-den-hemmelig Avisen omtalte informasjonen i rapporten i en artikkel som ble publisert i natt, norsk tid.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/EV165/Trump-advarer-Nord-Korea--Vil-bli-mott-med-ild-og-raseri Rapporten er utarbeidet av Defense Intelligence Agency ( DIA ), og kommer rett etter en annen analyse som økte estimatet på hvor mange atombomber landet har til disposisjon, til 60.
AA170808 Videre i rapporten står det at sikkerhetsstyrker har brukt uforholdsmessig makt for å skape frykt og hindre demonstranter fra å samles.
AA170808 Myndighetene har sjelden fordømt disse handlingene, hevdes det i rapporten .
AA170808 I den japanske rapporten heter det at « det er mulig at Nord-Korea har klart å framstille miniatyriserte kjernefysiske våpen og har utviklet atomstridshoder ».
DN170807 - Vi forventer at en 10 prosent lavere dollarkurs kombinert med voksende tilbud fra Chile og Canada bil bidra til et ytterligere prispress i det amerikanske markedet, skriver Giskeødegård i rapporten .
DN170807 Den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementets statistikkfløy, Bureau of Labor and Statistics, ble lagt frem fredag morgen amerikansk tid, og rapporten viste en jobbvekst på 209.000 jobber mot 180.000 ventet på forhånd.
VG170806 Forskere fra Seoul National University, som har kommentert rapporten , mener resultatene av studien « kan være overdrevet ».
SA170806https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/QV6jA/Det-er-storrelsen-det-kommer-an-pa I rapporten « Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer » konkluderes det med overbevisende eller sannsynlig dokumentasjon på en sammenheng mellom inntak av sukkerholdige produkt og kroniske sykdommer ( kreft, diabetes type 2 ), karies, vektøkning, overvekt og fedme.
DB170806 Det hvite hus-rådgiver Kellyanne Conway benekter også rapporten i et TV-intervju.
AA170806 Ifølge rapporten begår sikkerhetsstyrkene i Myanmar grove overgrep mot den muslimske rohingya-minoriteten, overgrep som sannsynligvis utgjør krigsforbrytelser.
AA170806 Rapporten bygger på intervjuer med rohingyaer som har flyktet fra Myanmar, ettersom Myanmar nekter etterforskerne fra FN adgang til delstaten Rakhine, der de fleste rohingyane bor, omkring én million.
DB170805 Det er hun og kollega Petra Råsten-Almqvist som har skrebvet rapporten .
DB170805 - Dette er den første saken hvor en tilsynelatende enkel og trygg operasjons som penisforstørrelse via fettransplantasjon har ført til akutt død i en sunn ung mann, heter det i rapporten .
DB170805 - Det er viktig at steder som faller utenom smilefjesordningen, følges opp videre, konkluderer Mattilsynet i rapporten .
AP170805https://www.aftenposten.no/verden/i/KVx07/Jane-tilkalte-politiet-for-a-fa-hjelp-mot-mobben-Det-skulle-hun-aldri-ha-gjort Til AP sier han at problemet er at en granskningskommisjon konkluderte med at mektige familier trolig sto bak opptøyene, deriblant Kenyatta, og derfor har rapporten ikke blitt fulgt opp av nasjonalforsamlingen, som ikke engang har diskutert den.
AP170805https://www.aftenposten.no/verden/i/KVx07/Jane-tilkalte-politiet-for-a-fa-hjelp-mot-mobben-Det-skulle-hun-aldri-ha-gjort Selv om 1400 mennesker ble drept, er rapporten aldri blitt fulgt opp.
AP170805https://www.aftenposten.no/verden/i/KVx07/Jane-tilkalte-politiet-for-a-fa-hjelp-mot-mobben-Det-skulle-hun-aldri-ha-gjort I rapporten heter det også at dyp misnøye med det som oppfattes som et urettferdig valgsystem, og et rettsvesen som er partisk, bidro til opptøyene.
DB170804 Odd vant luksusbil : - Helt shaky ! Rapporten i forrige uke fra FNs Mat og landbruksorganisasjon ( FAO ) er alarmerende.
BT170804https://www.bt.no/bil/Dette-regnestykket-har-du-kanskje-ikke-lyst-til-a-se-Sa-mye-koster-bilen-deg-arlig-10214b.html PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
AP170804https://www.aftenposten.no/verden/i/99499/Senatet-frykter-Trump-vil-sparke-justisministeren_-men-har-funnet-en-mate-a-hindre-det-pa Flere frykter at rapporten vil bli brukt til å slå hardt ned på stoffet.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/wq2nM/Noen-politipatruljer-i-Oslo-er-fortsatt-bevapnet-hver-dag-Men-politiet-mener-ordningen-ikke-er-permanent Likevel kommer det frem av rapporten som ble levert til justis- og beredskapsministeren at permanent bevæpnede politifolk fortsatt patruljerer i Oslo.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/wq2nM/Noen-politipatruljer-i-Oslo-er-fortsatt-bevapnet-hver-dag-Men-politiet-mener-ordningen-ikke-er-permanent I slutten av mars kom rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle vurdere generell bevæpning av norsk politi.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/wq2nM/Noen-politipatruljer-i-Oslo-er-fortsatt-bevapnet-hver-dag-Men-politiet-mener-ordningen-ikke-er-permanent I et avsnitt på side 271 i rapporten kommer utvalget med klar kritikk av ordningen : ¶
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/wq2nM/Noen-politipatruljer-i-Oslo-er-fortsatt-bevapnet-hver-dag-Men-politiet-mener-ordningen-ikke-er-permanent Hun sier utvalget tok med eksempelet fra Oslo i rapporten fordi de mente det er nødvendig å få en bedre avklaring fra Politidirektoratet og Justisdepartementet på om bevæpningen er tilstrekkelig hjemlet i våpeninstruksen.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/wq2nM/Noen-politipatruljer-i-Oslo-er-fortsatt-bevapnet-hver-dag-Men-politiet-mener-ordningen-ikke-er-permanent Her fra overleveringen av rapporten tidligere i år.
AA170804 - Rapporten fikk meg til å se at selv om forholdene rundt oss er fine, var hovedluftegården nitrist, forteller fengselsleder Nils Leyell Finstad.
VG170803 Vi vurderer at det er en risiko for at saker som burde vært meldt fra barnehagene, ikke har blitt kjent for barnevernstjenesten », står det i rapporten .
VG170803 Lovbruddene er avdekket på barnehage- og skoleområdet, skriver Fylkesmannen i Nordland i den endelige rapporten , skriver NRK.
VG170803 Den foreløpige rapporten ble sendt ut i april, og ifølge Iversen er så å si ingenting endret i rapporten som kom torsdag.
VG170803 Den foreløpige rapporten ble sendt ut i april, og ifølge Iversen er så å si ingenting endret i rapporten som kom torsdag.
VG170803 Da den foreløpige rapporten kom i april påpekte fylkesmann Hill-Marta Solberg til VG at det er kommunens ansvar å ha et system for å fange opp svikt og feil i rutiner, og at styringen fra kommunen skal sørge for at det ikke er tilfeldigheter og enkeltpersoner som ivaretar dette ansvaret i praksis.
VG170803 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier tallene som kommer fram i rapporten stemmer ganske godt overens med tallene de har fra før.
DN170803 Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten .
DN170803 Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten .
DN170803 Petoro fremhever for øvrig i rapporten fire faktorer som selskapet mener er avgjørende for å opprettholde norsk sokkels konkurransekraft : kostnadseffektivitet, tillit til reservegrunnlaget, en fungerende og bærekraftig leverandørindustri samt tilgang på nye prosjekter.
DN170803 Den kontinuerlige forbedringen gir fortsatt gode resultater, men det er hele tiden behov for nye virkemidler for å styrke konkurransekraften for norsk sokkel sier Petoros administrerende direktør Grethe Moen i en kommentar i rapporten .
DB170803 Tidligere ble det anslått at Air Canada-flyet skal ha fløyet over de fire ventende flyene i en høyde på mellom 30 til 70 meter, men den midlertidige rapporten som ble sluppet onsdag, viser at flyet bare var sekunder unna en katastrofe.
AP170803https://www.aftenposten.no/verden/i/xq2Gp/Over-n-million-barn-i-Jemen-risikerer-a-bli-rammet-av-kolera Jemen var på denne listen da organisasjonen lanserte rapporten i juni.
AA170803 Selv om det har vært få alvorlige hendelser knyttet til SDØEs portefølje av felt i drift i mai og juni, er det for tidlig å konkludere med at trenden har snudd, skriver Petoro i rapporten .
AA170803 Petoro passer i rapporten på å uttrykke bekymring for antallet alvorlige hendelser i oljeindustrien der selskapet er involvert.
AA170803 Av rapporten framgår det at den gjennomsnittlige oljeprisen har vært 51,6 dollar fatet, snaut 13 dollar mer enn i første halvår i fjor.
AA170803 Rapporten viser videre at Petoros investeringer lå på 12,7 milliarder kroner, en nedgang på 13 prosent.
AA170803 I rapporten heter det at Tysfjord kommune som skoleeier ikke har et system for å vurdere og følge opp kravene i skolenes opplysningsplikt til barnevernstjenesten, noe som er et brudd på flere paragrafer i opplæringsloven.
AA170803 - Vi vurderte likevel at det var viktig å undersøke om kommunen sikrer at ansatte i tjenester som er sentrale når det gjelder å oppdage og undersøke omsorgssvikt og overgrep mot barn har tilstrekkelig kunnskap om meldeplikten og er trygge på praktiseringen av den, heter det i rapporten
NL170802 » Rapporten viser flere eksempler på hvordan disse regionale utviklingsmidlene har gitt gode resultater for lokal næringsliv.
NL170802 Det viser rapporten « Samfunnsvirkninger av boligpolitikk », som Forskningsinstituttet NOVA har utarbeidet på oppdrag fra Distriktssenteret og Husbanken.
DN170802 Rapporten er basert på en undersøkelse blant analytikere gjennomført av Bloomberg News.
DN170802 - Det er dermed stor usikkerhet knyttet til basisestimatet, heter det i rapporten .
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/AAwJ5/IS-er-pa-retrett_-og-fremmedkrigere-kommer-tilbake-til-Europa-Dette-mener-ekspertene-vi-bor-gjor-med-dem Ingen situasjon er helt lik, og man bør jobbe for å skreddersy tiltak for hver enkelt, heter det i rapporten fra RAN.
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/AAwJ5/IS-er-pa-retrett_-og-fremmedkrigere-kommer-tilbake-til-Europa-Dette-mener-ekspertene-vi-bor-gjor-med-dem Erfaringer fra norsk politi og kriminalomsorg har bidratt til den siste rapporten , forklarer Ranstorp.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/k5Vkk/Snart-ma-alle-nordmenn-fa-nytt-fodselsnummer-Den-ene-losningen-kan-koste-24-milliarder-mer-enn-den-andre - Det er dermed stor usikkerhet knyttet til basisestimatet, heter det i rapporten .
AA170802 Rundt 30 prosent av befolkningen i regionen vil kunne bli utsatt for slike skadelige temperaturer, opp fra 0 prosent i dag, ifølge rapporten .
AA170802 - Dødelige hetebølger kan innen få tiår ramme regioner i India, Pakistan og Bangladesh, heter det i rapporten .
AA170802 - Det er dermed stor usikkerhet knyttet til basisestimatet, heter det i rapporten .
VG170801 Det internasjonale friidrettsforbundet vil overlevere resultatene fra rapporten til CAS senere denne måneden.
VG170801 Rapporten skal visstnok vise hvorvidt utøverne fra friidretts-VM i 2011 og i 2013, presterte i tråd med testosteronnivået deres.
VG170801 Han var med å skrive rapporten « Overdiagnostikk og overbehandling » ( 2013 ) på bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet.
NL170801 Haram i Sjømat Norge henviste til rapporten " Vurdering av eutrofieringssituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden ", som ble forfattet av en ekspertgruppe oppnevnt av Kyst- og fiskeridepartementet.
DB170801 Rapporten må studeres av alle, både offentlige og private aktører, som er opptatt av helsa til verdens barn.
DN170731 I rapporten ser de nærmere på hva assosiert medlemskap i EFTA kan bety for Storbritannia.
DB170731 - Det som ikke kommer fram i rapporten , er at det som følge av dette prosjektet, ble en presedens, at i alle EØS-prosjekter som omhandler kultur, skal alle parter ha rett til innsyn i regnskap og endringer i budsjett underveis i prosessen.
DB170731 - Jeg har ikke fått den skriftlige rapporten fra psykiater som har undersøkt henne.
DB170731 Rapporten viser to positive tegn for bransjens del : Samtidig som aktivitetsnivået på sokkelen har økt, gjennom oppstarten av de nye feltene Goliat og Edvard Grieg, har ikke utslippene økt like mye som det man forventet.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/RVe22/Storbritannia-kan-bli-snikmedlem-i-EFTA-Det-blir-fort-et-problem-for-Norge I rapporten ser de nærmere på hva assosiert medlemskap i EFTA kan bety for Storbritannia.
AP170731https://www.aftenposten.no/kultur/i/BpEWe/Findings-festivalen-kan-bli-tvunget-bort-fra-Bislett--kommunen-krever-lavere-lyd Til tross for at rapporten forsvant i fjor, hevder prosjektlederen at fjorårets festival overholdt kommunens lydkrav.
AP170731https://www.aftenposten.no/kultur/i/BpEWe/Findings-festivalen-kan-bli-tvunget-bort-fra-Bislett--kommunen-krever-lavere-lyd Etter at rapporten med lydmålingene fra 2016-festivalen ble borte, har arrangøren ansatt et annet firma til å gjennomføre årets målinger.
VG170730 Ifølge rapporten « At any cost : The civilian catastrophe in West Mosul » kan gjenerobringen av Mosul bli innledningen på et nytt kapittel i « en endeløs syklus av konflikt og grusomheter » i Irak, dersom ikke irakiske myndigheter gjør mer for å beskytte sivilbefolkningen.
AA170730 Ifølge rapporten « At any cost : The civilian catastrophe in West Mosul » kan gjenerobringen av Mosul bli innledningen på et nytt kapittel i « en endeløs syklus av konflikt og grusomheter » i Irak, dersom ikke irakiske myndigheter gjør mer for å beskytte sivilbefolkningen. ( ©NTB ) ¶
VG170728 Venstreekstremismen er da også langt fra fraværende i rapporten .
VG170728 Tyrkisk og kurdisk ekstremisme ¶ Rapporten peker også på andre eksempler på det Verfassungsschutz omtaler som « utenlandsk ekstremisme », inklusive kurdiske PKK, men også den tyrkiske ülkücü-bevegelsen.
VG170728 Salafismen omtales i rapporten som « en fundamentalistisk, islamistisk ideologi og samtidig en ekstrem, moderne motkultur ».
VG170728 Like fullt står de for en antidemokratisk ideologi, og rapporten påpeker også at overgangen mellom den politiske salafismen og den voldelige salafismen er flytende.
FV170728https://www.fvn.no/bil/Dette-regnestykket-har-du-kanskje-ikke-lyst-til-a-se-Sa-mye-koster-bilen-deg-arlig-10214b.html PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
DN170728 - Jeg tør ikke å si noe for sikkert før vi har fått rapporten , for å se hvilke av disse som er FOT-ruter.
AA170728 Antallet søkere som har fått tillatelse har sunket siden siste halvdel av 2016, sier rapporten .
AA170728 Nav sentralt opplyser at de er godt kjent med funnene i rapporten , men påpeker at det er kommunene som er ansvarlige for å sikre forsvarlige tjenester.
AA170728 - Jeg tør ikke å si noe for sikkert før vi har fått rapporten , for å se hvilke av disse som er FOT-ruter.
AA170728 Rapporten anbefaler at det ikke bygges nytt sjøgangsbasseng eller dypvannsbasseng, men at eksisterende slepetank, kavitasjonstunnel og havbasseng på Tyholt blir renovert og vedlikeholdt.
VG170727 « Målet om å redusere fattigdom til det halve innen 2030 vil derfor være vanskelig å oppfylle », skriver regjeringen i rapporten « One year closer ».
VG170727 Statsminister Erna Solberg ( H ) har ferie og hadde ikke anledning til å svare på VGs spørsmål om rapporten .
VG170727 I rapporten mener regjeringen at Norge er på god vei til å nå de fleste av FNs 17 bærekraftsmål, men nevner likevel noen flere områder som er problematiske : ¶ * 1 Stort frafall fra videregående utdanning. * 1 Helseutfordringer som skyldes usunn mat og mangel på mosjon. * 1 Luftkvaliteten som er dårligere i
VG170727 I rapporten anslår regjeringen at om lag 98 000 barn vokste opp i lavinntektsfamilier i årene 2013-2015, og at dette tallet har økt de siste 10 - 15 årene.
VG170727 Her kan du lese hele rapporten « One year closer » fra regjeringen.
VG170727 Halvparten av disse familiene har innvandringsbakgrunn, ifølge rapporten , som viser til regjeringens handlingsplan mot barnefattigdom.
DN170727 - Resultatet for første halvår bekrefter vårt syn om at Statoil er godt posisjonert til å gjøre det bedre enn de andre selskapene i dagens oljemarkedssituasjon, skriver han i en oppdatering straks etter rapporten .
DA170727 - Helsepolitikken bør beskytte de framskrittene i helsedekning som er oppnådd siden finanskrisen, særlig for dem med lav inntekt, heter det i rapporten .
DA170727 - Dette vil i sin tur styrke vekst og skaffe flere jobber, redusere den økonomiske usikkerheten knyttet til manglende helsedekning og bedre økonomien på mellomlang sikt, står det i rapporten .
AA170727 - Vi vil ikke konkludere med noen årsak til ulykken før den krimtekniske rapporten er ferdig, sier Klemo.
DN170726 Rapporten til det uavhengige analyseselskapet Canalsys for andre kvartal 2017 viser at det kinesiske merket Xiaomi snappet fjerdeplassen på listen fra Apple.
DN170726 Den tidligere britiske MI6-etterretningsagenten Christopher Steele var den viktigste kilden i denne rapporten , som blant annet antyder at Kreml sitter på kompromitterende materiale om Trump, deriblant pikante bilder fra et hotell under et Moskva-besøk i 2013.
DN170726 Rapporten viser til at aktive fartøy var i 77 prosents drift, opp 12 prosentpoeng fra første kvartal.
DN170726 « Det må investeringer på mellom 40 og 50 milliarder dollar de neste ti årene i Sørøst-Asia for at regionen skal bli en internettøkonomi på rundt 200 milliarder dollar i 2025 », skriver forfatterne av rapporten .
DN170726 De neste fem årene vil det komme rundt 124.000 nye brukere online hver dag », ifølge rapporten .
DB170726 Den knusende rapporten fra den nasjonale disiplinærkomiteen for lærere i Storbritannia slår fast at kvinnen, « på ingen måte nådde opp til standarden som forventes av yrket », og fradømmer henne retten til å arbeide som lærer på livstid.
DB170726 I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er nedgangen på 35 til 50 prosent, ifølge rapporten « Bostedsløse i Norge 2016 » fra Norsk institutt for by- og regionforskning ( NIBR ).
AP170726https://www.aftenposten.no/okonomi/i/EV9J3/Pakistans-hoyesterett-Statsminister-Nawaz-Sharif-ma-ga-etter-korrupsjonsanklager - Rapporten er full av løgner, het det i en uttalelse fra statsministeren.
AA170726 Evakuering blir ikke omtalt i den ugraderte delen av rapporten , mens beskyttelse omtales som et lite troverdig tiltak.
VG170725 Det forventes at rapporten vil bli publisert i august.
VG170725 Ifølge rapporten Klima i Norge 2100, som ble utgitt av Meteorologisk institutt i 2015, anslås antall dager med kraftig nedbør å øke med inntil 90 prosent fram mot år 2100, avhengig av hvor store klimautslippene blir globalt i disse årene.
VG170725 - Det betyr at styrtregn-episodene vil bli kraftigere og forekomme hyppigere, og regnflommene vil bli større og komme oftere, heter det i rapporten , hvor Dyrrdal er en av medforfatterne.
DN170725 Sjekk rapporten hos SSB her.
DN170725 Pareto venter at konsensus vil nedjusteres på bakgrunn av rapporten , mens Citi på sin side venter at nettoresultatanslaget vil oppjusteres for 2017.
DN170725 Seniorforsker Hallvard Gjerde ved avdeling for Rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, som har skrevet den ferske rapporten om kjøring i ruspåvirket tilstand, mener at grunnen til økningen er både en økning i tablettbruk og andre rusmidler, og at politiet har bedret kontrollene sine.
DN170725 « Å begrense datastrømmen over landegrensene er en ulempe for globalt samarbeid », skriver konsulentselskapet McKinsey i rapporten « Artificial Intelligence Implications for China », som ble publisert i april.
DB170725 ØNSKER SENERE MIDDAG : Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet er ansvarlig for rapporten Dagbladet i dag viser til.
DA170725 Seniorforsker Hallvard Gjerde ved avdeling for Rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, som har skrevet den ferske rapporten om kjøring i ruspåvirket tilstand, mener at grunnen til økningen er både en økning i tablettbruk og andre rusmidler, og at politiet har bedret kontrollene sine.
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter Etter rapporten vedtok Stortinget sterk kritikk mot presidentskapet etter forslag fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.
AA170725 Heller ikke hennes tidligere kjæreste, som er kjent skyldig i drapet på kvinnens far og drapsforsøk på kvinnens mor, er psykisk syk, ifølge den rettspsykiatriske rapporten , som ble offentliggjort tirsdag formiddag.
VG170724 NISO-leder Joachim Walltin snakker om funnene i rapporten vedrørende psykisk helse i norsk fotball : ¶
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor Etter rapporten rettet Stortinget sterk kritikk mot presidentskapet etter forslag fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.
AA170724 Amerikansk økonomi må også tåle en nedjustering, fra 2,3 prosent til 2,1 prosent, ifølge rapporten , som ble offentliggjort i Kuala Lumpur mandag.
DB170722 En årsak var ifølge rapporten at etterforskning av overgrep mot barn hadde lav status internt i politiet.
VG170721 Den årlige rapporten fra organisasjonen ILGA viser da også at Russland - sammen med Aserbajdsjan og Armenia - er de landene i Europa der menneskerettighetene for LGBT-ere er verst.
VG170721 Rapporten « Hating Muslims » ( 2014 ), som mottok støtte av Fritt Ord, konstaterte at økende muslimhat kan være en risikofaktor til hatkriminalitet og terrorisme.
DB170721 Rapporten har imidlertid møtt kraftig kritikk for blant annet å basere seg på kilder som har i sin interesse at prisene stiger og at kjøpelystne milliardærer får by så høyt de bare måtte ønske.
DB170721 « Bestevennen » gjorde som han fikk beskjed om, og fikk den kvinnelige fengselsvakten til å rive i stykker rapporten .
DN170720https://www.dn.no/etterBors/2017/07/20/1944/Film/vil-gjore-netflix-norskere Departementet vil ikke kommentere forslagene fra NFI før rapporten foreligger i desember, opplyser kommunikasjonsrådgiver Martin Andersson på vegne av kulturminister Linda Hofstad Helland.
DN170720 Ifølge den årlige rapporten fra amerikansk UD om terrorisme i verden, var det al-Qaida og Taliban som sto bak de fleste terroraksjonene i 2016.
DN170720 For andre år på rad var det imidlertid en nedgang, både i antallet terroraksjoner og i antallet mennesker som ble drept i slike aksjoner, viser rapporten .
DN170720 Antallet terroraksjoner falt ifølge rapporten med 9 prosent fra 2015, mens antallet mennesker som ble drept i terroraksjoner falt med 13 prosent fra året før.
DN170720 Vi forventer at tap på utlån vil bli under det langsiktige gjennomsnittet på 16 basispunkt i andre halvår i 2017, skriver von Koskull i rapporten .
DN170720 Departementet vil ikke kommentere forslagene fra NFI før rapporten foreligger i desember, opplyser kommunikasjonsrådgiver Martin Andersson på vegne av kulturminister Linda Hofstad Helland.
DB170720 Rapporten viste også at høyreekstremistisk « ensom ulv»-terrorangrep i Europa drepte 94 personer, og skadet 260 personer fra 2000 til 2014.
AA170720 Ifølge den årlige rapporten fra amerikansk UD om terrorisme i verden, var det al-Qaida og Taliban som sto bak de fleste terroraksjonene i 2016.
AA170720 IS tok i fjor blant annet kontroll over kystbyen Sirte i Libya, og IS-krigere har også søkt tilflukt i Somalia, Jemen, det nordøstlige Nigeria, på Sinaihalvøya, på grensa mellom Afghanistan og Pakistan og i visse deler av Filippinene, slår rapporten fast. ( ©NTB ) ¶
AA170720 For andre år på rad var det imidlertid en nedgang, både i antallet terroraksjoner og i antallet mennesker som ble drept i slike aksjoner, viser rapporten .
AA170720 Antallet terroraksjoner falt ifølge rapporten med 9 prosent fra 2015, mens antallet mennesker som ble drept i terroraksjoner falt med 13 prosent fra året før.
AA170720 Rapporten retter samtidig en anklagende pekefinger mot sjiamuslimske Iran, som anklages for å være den fremste « statlige sponsoren av terrorisme ».
AA170720 Rapporten medgir samtidig at IS-krigerne ikke forsvinner, men at de dukker opp andre steder og at terrortrusselen dermed øker der.
AA170720 Rapporten anklager videre ledelsen i Teheran for å være uvillige til å stille ledende al-Qaida-medlemmer som sitter fengslet, for retten.
AA170720 Konsernsjef Casper von Koskull peker i rapporten for finanskonsernet som helhet, på en jevn vekst i alle de fire nordiske hjemmemarkedene i andre kvartal.
DN170719 TJWG har intervjuet 375 nordkoreanske avhoppere over en periode på to år, men nyhetsbyrået har ennå ikke klart å verifisere opplysningene i rapporten med egne kilder.
DB170719 Ifølge rapporten har offentlige henrettelser funnet sted ved flere anledninger.
DB170719 TJWG har intervjuet 375 nordkoreanske avhoppere over en periode på to år, men nyhetsbyrået har ennå ikke klart å verifisere opplysningene i rapporten med egne kilder.
DB170719 Norden-sjefen understreker overfor avisen at rapporten ikke peker så mye på de enkelte lands behov for pensjonsreformer, men mer på hva som er situasjonen nå.
DB170719 Ifølge rapporten kan distraksjon også ha vært en medvirkende faktor når det gjelder dødsulykker forårsaket av manglende informasjonsinnhenting, som gjaldt 20 dødsulykker i 2016.
AA170719 TJWG har intervjuet 375 nordkoreanske avhoppere over en periode på to år, men nyhetsbyrået har ennå ikke klart å verifisere opplysningene i rapporten med egne kilder.
AA170719 TJWG har intervjuet 375 nordkoreanske avhoppere over en periode på to år, men nyhetsbyrået har ennå ikke klart å verifisere opplysningene i rapporten med egne kilder.
AA170719 Ifølge rapporten ble det i 2016 registrert 2 millioner søk på natural wonders - naturlige underverker.
AA170719 Rapporten viser at det var rekordmange internasjonale søk etter Norge som turistnasjon i fjor, og det er særlig mange tyskere som gjør nettsøk.
VG170718 Ifølge rapporten « At any cost : The civilian catastrophe in West Mosul » har Amnesty International lagt frem en rekke påstander om krigsfobrytelser i den USA-ledede koalisjonen mot IS i Mosul.
VG170718 Tanken er nær men skremmende : indikerer denne testen at av dagens 80- årige sjåfører burde bare halvparten ha førerkort ? ? Rapporten peker spesielt på problemer knyttet til svekket syn og evnen til å oppfatte det som skjer i trafikken, kognitiv funksjon. ( f.eks. hukommelse, orienteringsevne, logisk tenkeevne ).
NL170718 " Manifest tankesmie ga nylig ut rapporten Toppen av isfjellet.
DA170718 ) Flere av resultatene er imidlertid meget usikre », heter det videre i rapporten .
AP170718https://www.aftenposten.no/osloby/i/6EMnr/Vitnesamtaler-blir-minnemarkering-etter-22-juli-terroren Hun peker også på rapporten Katastrofeekspertene fra Barneombudet, der flere av de overlevende deler sine erfaringer, som verdifull.
AP170718https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/yqJQg/Merkels-merkelige-demokrati--Frank-Rossavik Desto mer fascinerende å lese rapporten i Der Spiegel om hvordan valgprogrammet for hennes konservative blokk CDU/CSU foran valget til Forbundsdagen om to måneder ble til.
AA170718 Siden 2002 har haibestanden gått ned med 98 prosent, går det fram av rapporten .
AA170718 Ifølge rapporten ble det i 2016 registrert 2 millioner søk på natural wonders - naturlige underverker.
AA170718 Rapporten viser at det var rekordmange internasjonale søk etter Norge som turistnasjon i fjor, og det er særlig mange tyskere som gjør nettsøk.
VG170717 - Vi kan ikke bekrefte denne rapporten , men håper at det er sant, sier talsmannen oberst Ryan Dillon i en kommentar til opplysningene fra SOHR.
DN170717 - Hvis det stemmer som Fed-sjef Yellen sier, at den nylige konsumprisøkningen ikke viser en konjunkturutflating, kan det komme en økning i september, heter det i rapporten fra Sheperdson.
DN170717 Selskapet gir hvert år ut rapporten Norsk E-handel, der det ble anslått at nordmenns årlige forbruk i norske og utenlandske nettbutikker var på 90 milliarder kroner.
DN170717 ¶ Både Ola Elvestuen i Venstre og Liv Signe Navarsete i Senterpartiet vil ha rapporten offentliggjort.
DN170717 I rapporten legger Telenor frem et mål om å kjøpe tilbake omtrent 30 millioner aksjer innen 2017.
DN170717 Rapporten fra mandag viser til organiske driftskostnadskutt på 600 millioner den siste 12-månedersperioden.
DB170717 Jeg er glad for å se at vi i løpet av de første seks månedene av året har tatt betydelige steg i vårt arbeid med å gjennomføre denne strategien, skriver Telenor-sjef Sigve Brekke i rapporten .
DB170717 - Vi kan ikke bekrefte denne rapporten , men håper at det er sant, sier talsmannen oberst Ryan Dillon i en kommentar til opplysningene fra SOHR.
AA170717 - Vi kan ikke bekrefte denne rapporten , men håper at det er sant, sier talsmannen oberst Ryan Dillon i en kommentar til opplysningene fra SOHR.
AA170717 Selskapet gir hvert år ut rapporten Norsk E-handel, der det ble anslått at nordmenns årlige forbruk i norske og utenlandske nettbutikker var på 90 milliarder kroner. ( ©NTB ) ¶
DN170716 « Yen er den tryggeste havnen av trygg havn-valutaer », konkluderes det med i rapporten .
DN170716 « I den andre enden av spektrumet, kjemper valutaene til flere voksende markeder om tittelen som mest « risk-on », står det i rapporten .
DN170716 Samtidig vil yen, amerikansk dollar og frank underprestere i samme situasjon, ifølge rapporten .
DN170716 Goldman Sachs-økonomene fant flere tendenser de trekker frem i rapporten .
DN170716 Tallene legges fram i rapporten « Gnist Indikatorrapport 2016 ».
DB170716 Miljødirektoratet har sett rapporten fra VKM, men kan foreløpig ikke si hvorvidt det blir aktuelt å stoppe importen fra og med neste år.
DB170716 Men vi mener at den eneste konklusjonen etter rapporten fra VKM må være at man stopper all utsettingen av importerte ender, sier Martin Eggen i NOF til Dagbladet.
DB170716 Godseier og milliardær Leopold Løvenskiold skriver i en mail til Dagbladet at Løvenskiold Fossum nå studerer anbefalingene i VKM-rapporten, men understreker at de ennå ikke har konkludert med noe basert på rapporten - utover at de mener at rådene kan gjøre jakta enda bedre.
DB170716 Det ville være uaktuelt « å si nei » før rapporten var klar.
AA170716 - Det eneste vi vet er at det er funnet en engangsgrill på dette taket, noe som blir tatt med i rapporten , avslutter hun.
VG170715 I forordet til rapporten slår imidlertid en arbeidsgruppe fast at « det foreligger ingen overordnet policy ».
SA170715 « Hver gang de møttes, kysset de ofte og lidenskapelig » heter det i rapporten fra American Arbitration Association, som vurderte saken til Roberts.
SA170715 Derfor må det ha vært som lyn fra klar himmel for ham å finne ut at kyssingen denne gangen ville føre til at han fikk et forbudt stoff i blodet, heter det i rapporten .
AP170715https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xq5p8/n-av-fire-nyutdannede-larere-jobber-ikke-i-skolen Ifølge rapporten « Gnist Indikatorrapport 2016 » har nyutdannede med allmenn- eller grunnskolelærerutdanning høyest sysselsetting i skolen. 86-90 prosent herfra jobber i skolen året etter at de er uteksaminert.
AP170715https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/OL-vinneren-sa-han-kysset-kjaresten-ofte-og-lidenskapelig--slapp-dopingstraff-238787b.html « Hver gang de møttes, kysset de ofte og lidenskapelig » heter det i rapporten fra American Arbitration Association, som vurderte saken til Roberts.
AP170715https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/OL-vinneren-sa-han-kysset-kjaresten-ofte-og-lidenskapelig--slapp-dopingstraff-238787b.html Derfor må det ha vært som lyn fra klar himmel for ham å finne ut at kyssingen denne gangen ville føre til at han fikk et forbudt stoff i blodet, heter det i rapporten .
VG170714 Muligheten for å importere matvarer en sentral forutsetning for norsk matsikkerhet, skriver DSB i rapporten .
NL170714 Det viser rapporten som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la fram forleden.
DN170714https://www.dn.no/nyheter/2017/07/14/2052/Politikk/etterlyser-rapport-om-seg-selv | Etterlyser rapport om seg selv ¶ ¶ Rapporten skal blant annet ta for seg Heimevernets evne til objektsikring.
DN170714 | Etterlyser rapport om seg selv ¶ ¶ Rapporten skal blant annet ta for seg Heimevernets evne til objektsikring.
DN170714 Aker BP regner med å øke sin produksjon og redusere kostnader fremover, kommer det frem i rapporten .
DA170714 Rapporten Carbon Majors Report er publisert i samarbeid med det amerikanske Climate Accountability Institute.
DA170714 - Rapporten speiler først og fremst at klimagassutslipp forekommer ved at vi og andre lager energi som har et klimagassavtrykk, siden det forbrennes eller blir til produkter i et marked, sier pressetalsmann for norsk sokkel i Statoil, Morten Eek, til Aftenposten.
DA170714 - Rapporten peker på hvordan en relativt liten gruppe av produsenter av fossilt brennstoff kan sitte på nøkkelen til en systematisk endring i karbonutslippene, sier Pedro Faria, teknisk direktør i den ideelle organisasjonen CDP.
DA170714 TØI har i rapporten pekt på flere tiltak for å utnytte kapasiteten i kollektivtransporten bedre : ¶
AP170714https://www.aftenposten.no/osloby/i/1Lx6G/Machete-er-Oslos-nye-gatevapen I februar i år ga Velferdsetaten i Oslo kommune ut rapporten « Under broen », med undertittel « En kartlegging av unge menn som selger rusmidler på Vaterland ».
AP170714https://www.aftenposten.no/osloby/i/1Lx6G/Machete-er-Oslos-nye-gatevapen I rapporten står det at både politiet og informanter i miljøet fremhever « en gruppe gutter og unge menn som nylig har kommet tilbake til Oslo etter å ha bodd i England i lengre tid.
AA170714 Rapporten Carbon Majors Report er publisert i samarbeid med det amerikanske Climate Accountability Institute.
AA170714 - Rapporten speiler først og fremst at klimagassutslipp forekommer ved at vi og andre lager energi som har et klimagassavtrykk, siden det forbrennes eller blir til produkter i et marked, sier pressetalsmann for norsk sokkel i Statoil, Morten Eek, til Aftenposten.
AA170714 - Rapporten peker på hvordan en relativt liten gruppe av produsenter av fossilt brennstoff kan sitte på nøkkelen til en systematisk endring i karbonutslippene, sier Pedro Faria, teknisk direktør i den ideelle organisasjonen CDP.
AA170714 ¶ Kristin Halvorsen mener rapporten viser at investorer har mye å bidra med i klimakampen.
AA170714 Statoil er ett av dem ¶ Rapporten viser at investorer har mye makt i kampen mot global oppvarming, mener bærekraftsekspert.
AA170714 I de knappe 240 årene mellom starten av den industrielle revolusjonen og 1988 ble det ifølge rapporten sluppet ut 820 gigatonn med CO₂ fra fossilt brensel i atmosfæren.
AA170714 Det vil si at hvis du for eksempel kjører en bil som er fylt med bensin laget av Statoils olje, så bidrar du til Statoils utslippsregnskap, slik denne rapporten er satt opp.
AA170714 - Litt over halvparten av selskapene i rapporten er eid av private investorer, blant annet av pensjonsselskap som Storebrand.
AA170714 - Rapporten viser at en relativt liten gruppe med produsenter av fossilt brennstoff kan holde nøkkelen til en systematisk endring av karbonutslipp, sier Pedro Faria, teknisk direktør i CDP, til den britiske avisen The Guardian.
AA170714 - Rapporten speiler først og fremst at klimagassutslipp forekommer ved at vi og andre lager energi som har et klimagassavtrykk, siden det forbrennes eller blir til produkter i et marked, sier Morten Eek, Statoils pressetalsmann for norsk sokkel til Aftenposten.
VG170713 Analysen har munnet ut rapporten « Football Money League ».
DN170713 Resultatet var betydelig preget av engangseffekter og rapporten var vanskelig å lese.
DN170713 Innen noen få år ser selskapet for seg å ha 42 Dreamliner-langdistansefly, kommer det frem i rapporten .
DN170713 Basert på tallene i rapporten for andre kvartal, mener han at flyselskapets kredittrisiko utvilsomt er økende.
DN170713 - Rapporten er utvilsomt på den svake siden, det er det ikke noe tvil om.
DN170713 Rapporten viser at den totale produksjonen av olje økte til 97,46 millioner fat per dag i juni.
DN170713 Kværner skriver i rapporten at selskapet vil fortsette å kutte kostnader for å øke konkurransedyktigheten, men kostnadskuttene avhenger av anbudsaktiviteten.
DN170713 Innen få år vil selskapet ha 42 Dreamliner langdistansefly, ifølge rapporten .
DN170713 I rapporten viser selskapet til at det er høy aktivitet inn i tredje kvartal.
DN170713 - Booking og forhåndssalg for de kommende månedene ser veldig bra ut, sier Kjos i rapporten .
DN170713 Sent onsdag kveld, bare timer før selskapet skulle lagt frem sin andrekvartalsrapport, utsetter Norske Skog fremleggelsen av rapporten for å gå nok en runde med obligasjonseierne.
DB170713 Dette var ikke varslet for trafikantene, og SHT mener at dette bidro til at sammenstøtet inntraff, heter det i rapporten .
DA170713 DSB skriver også i rapporten at de vurderer å støtte et forslag fra svenske myndigheter om å arbeide for å endre den internasjonale standarden for gasspatroner for å hindre at slike patroner kan skru seg ut.
AP170713https://www.aftenposten.no/viten/i/MVqoo/Rapport-100-selskaper-star-bak-71-prosent-av-verdens-totale-klimautslipp-Statoil-er-ett-av-dem Kristin Halvorsen mener rapporten viser at investorer har mye å bidra med i klimakampen.
AP170713https://www.aftenposten.no/viten/i/MVqoo/Rapport-100-selskaper-star-bak-71-prosent-av-verdens-totale-klimautslipp-Statoil-er-ett-av-dem I de knappe 240 årene mellom starten av den industrielle revolusjonen og 1988 ble det ifølge rapporten sluppet ut 820 gigatonn med CO₂ fra fossilt brensel i atmosfæren.
AP170713https://www.aftenposten.no/viten/i/MVqoo/Rapport-100-selskaper-star-bak-71-prosent-av-verdens-totale-klimautslipp-Statoil-er-ett-av-dem Det vil si at hvis du for eksempel kjører en bil som er fylt med bensin laget av Statoils olje, så bidrar du til Statoils utslippsregnskap, slik denne rapporten er satt opp.
AP170713https://www.aftenposten.no/viten/i/MVqoo/Rapport-100-selskaper-star-bak-71-prosent-av-verdens-totale-klimautslipp-Statoil-er-ett-av-dem - Litt over halvparten av selskapene i rapporten er eid av private investorer, blant annet av pensjonsselskap som Storebrand.
AP170713https://www.aftenposten.no/viten/i/MVqoo/Rapport-100-selskaper-star-bak-71-prosent-av-verdens-totale-klimautslipp-Statoil-er-ett-av-dem Rapporten viser at investorer har mye makt i kampen mot global oppvarming, mener bærekraftsekspert. 100 selskaper står bak 71 prosent av verdens totale klimautslipp siden 1988, hvis man medregner utslippene fra deres produkter.
AP170713https://www.aftenposten.no/viten/i/MVqoo/Rapport-100-selskaper-star-bak-71-prosent-av-verdens-totale-klimautslipp-Statoil-er-ett-av-dem - Rapporten viser at en relativt liten gruppe med produsenter av fossilt brennstoff kan holde nøkkelen til en systematisk endring av karbonutslipp, sier Pedro Faria, teknisk direktør i CDP, til den britiske avisen The Guardian.
AP170713https://www.aftenposten.no/viten/i/MVqoo/Rapport-100-selskaper-star-bak-71-prosent-av-verdens-totale-klimautslipp-Statoil-er-ett-av-dem - Rapporten speiler først og fremst at klimagassutslipp forekommer ved at vi og andre lager energi som har et klimagassavtrykk, siden det forbrennes eller blir til produkter i et marked, sier Morten Eek, Statoils pressetalsmann for norsk sokkel.
AA170713 Det er konklusjonen i den første globale rapporten om sanitære problemer fra Verdens helseorganisasjon ( WHO ).
AA170713 Det er konklusjonen i den første globale rapporten om sanitære problemer fra Verdens helseorganisasjon ( WHO ).
AA170713 Dette var ikke varslet for trafikantene, og SHT mener at dette bidro til at sammenstøtet inntraff, heter det i rapporten .
AA170713 DSB skriver også i rapporten at de vurderer å støtte et forslag fra svenske myndigheter om å arbeide for å endre den internasjonale standarden for gasspatroner for å hindre at slike patroner kan skru seg ut. ( ©NTB ) ¶
VG170712 RBK-treneren ler av rapporten
VG170712 Dundalk bekrefter overfor VG at rapporten er reell, og at de har mistet to sider av den.
VG170712 Bongo tror utviklingen rapporten viser skyldes flere forhold, og at økt rekruttering av kvinner til Forsvaret kan være en avgjørende faktor, noe som også blir antydet av militærpolitiet i deres rapport.
VG170712 Bongo mener at selv om alle tilfellene i rapporten er alvorlige finnes det to kategorier.
DB170712 I rapporten nevnes flere mulige grunner til de høye tallene, blant annet bedre rapportering, større vilje til å melde fra og høyere kvinneandel i Forsvaret.
DB170712 Hovedvekten av misligholdte lån er fortsatt knyttet til de samme sektorene, og banken ser så langt ingen smitteeffekt til andre næringer, heter det i rapporten .
DB170712 Her er rapporten og presentasjonen ¶
DA170712 I rapporten nevnes flere mulige grunner til de høye tallene, blant annet bedre rapportering, større vilje til å melde fra og høyere kvinneandel i Forsvaret.
DA170712 Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.
AA170712 Piper mener Abbas er i sin fulle rett til å legge press på Hamas, men kritiserer i rapporten " Gaza - Ten Years Later " noen av tiltakene.
AA170712 Ved ressurssenteret for voldtektoffer, Dixi-senteret, blir dagleg leder Rannveig Kvifte Andresen skuffet når hun får høre om funnene i rapporten .
AA170712 Sjef for militærpolitiet, Terje Myhre, sier han ser alvorlig på funnene i rapporten .
AA170712 Men hva denne økningen skyldes, gir ikke rapporten noe svar på.
AA170712 Hun frykter rapporten vitner om dårlige holdninger.
AA170712 - Dette kan skyldes flere forhold, som bedre rapportering, større vilje til å melde til politiet og høyere kvinneandel, står det i rapporten .
AA170712 I rapporten nevnes flere mulige grunner til de høye tallene, blant annet bedre rapportering, større vilje til å melde fra og høyere kvinneandel i Forsvaret. ( ©NTB ) ¶
AA170712 Den lekkede rapporten gir store deler av Forsvaret strykkarakter når det gjelder evne til å mobilisere i krise og krig.
VG170711 Men de har ikke tatt tilstrekkelig hensyn for å beskytte dem, ifølge rapporten « At any cost : The civilian catastrophe in West Mosul ».
VG170711 Kilder i rapporten forteller om utgangsdører som ble sveiset igjen for å hindre flukt, og at IS likviderte dem som prøvde å flykte.
VG170711 Ifølge rapporten er Irak inne i en ond sirkel, for « hvis myndighetene har sviktet i å beskytte sivile i Mosul, er det en reell risiko for at denne offensiven blir ytterligere et kapittel i en endeløs syklus av konflikt og grusomheter. » - Denne krigen garanterer at det blir flere kamper, sier en innbygger i Mo
VG170711 Flere kilder i rapporten forteller at de var sju til åtte ganger så mange som vanlig i husene.
VG170711 Den avdøde ble obdusert mandag, og den foreløpige rapporten skal underbygge mistanken om drap.
SA170711https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/n-episode-fikk-forfatteren-til-a-miste-troen-pa-nye-FIFA--Folk-har-ikke-skjont-hvor-sjokkerende-det-var-238406b.html Rapporten ble nylig publisert, men inneholdt ingen bevis på korrupsjon fra Russland eller Qatar.
SA170711 Rapporten ble nylig publisert, men inneholdt ingen bevis på korrupsjon fra Russland eller Qatar.
FV170711https://www.fvn.no/100Sport/fotball/n-episode-fikk-forfatteren-til-a-miste-troen-pa-nye-FIFA--Folk-har-ikke-skjont-hvor-sjokkerende-det-var-238406b.html Rapporten ble nylig publisert, men inneholdt ingen bevis på korrupsjon fra Russland eller Qatar.
DB170711 Styrkene som har kjempet mot IS har visst om de mange sivile som var fanget i krigssonen i Vest-Mosul, men de har ikke tatt tilstrekkelig hensyn for å beskytte dem, ifølge rapporten « At any cost : The civilian catastrophe in West Mosul ».
DB170711 Ifølge rapporten er Irak inne i en ond sirkel, for « hvis myndighetene har sviktet i å beskytte sivile i Mosul, er det en reell risiko for at denne offensiven blir ytterligere et kapittel i en endeløs syklus av konflikt og grusomheter. » - Denne krigen garanterer at det blir flere kamper, sier en innbygger i Mo
DB170711 Den siste rapporten viser at sykdommen fortsetter å spre seg over landegrensene.
DB170711 Etterhvert innså Actis at bildet deres var feil og slettet det fra Facebook og Twitter - men ikke før de hadde rukket å forsvare det med at « Opinion skriver i rapporten at « 40 % får av foreldre ».
DB170711 I rapporten heter det : « Forsvarssjefen vurderer Forsvarets operative evne til mindre god, på grensen mot ikke tilfredsstillende ved utgangen av 2016.
DB170711 Det er Klassekampen som har publisert rapporten som bærer navnet « Forsvarssjefens resultat- og kontrollrapport for 2016 ».
DA170711 Rapporten fra Sogn og Fjordane viser rekordhøy aktivitet i markedet.
DA170711 - Rapporten viser høy aktivitet blant annet på Vestlandet.
DA170711 Kun ett heimevernsområde er definert som beredskapsklart, opplyser Bruun-Hanssen i rapporten .
DA170711 Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen gir Heimevernet den dårligste karakteren av fem mulige i den graderte rapporten Forsvarssjefen resultat- og kontrollrapport for 2016.
DA170711 Av rapporten går det fram at 103 av 249 HV-områder har en materielloppfyllingsgrad som er mindre god, skriver avisen.
DA170711 Av rapporten , som ble skrevet ved utgangen av 2016, går det fram at Heimevernet mangler grunnleggende nødvendig materiell og forsyninger.
DA170711 I rapporten oppgir 53 prosent av jentene og 26 prosent av guttene på tiende trinn i Oslo at de er « ganske mye » eller « veldig mye » plaget av psykiske helseplager.
AP170711https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/n-episode-fikk-forfatteren-til-a-miste-troen-pa-nye-FIFA--Folk-har-ikke-skjont-hvor-sjokkerende-det-var-238406b.html Rapporten ble nylig publisert, men inneholdt ingen bevis på korrupsjon fra Russland eller Qatar.
AA170711 - Vi kan ikke bekrefte denne rapporten , men håper at det er sant, sier talsmannen oberst Ryan Dillon.
AA170711 Men de har ikke tatt tilstrekkelig hensyn for å beskytte dem, ifølge rapporten « At any cost : The civilian catastrophe in West Mosul ».
AA170711 Kilder i rapporten forteller om utgangsdører som ble sveiset igjen for å hindre flukt, og at IS likviderte dem som prøvde å flykte.
AA170711 Ifølge rapporten er Irak inne i en ond sirkel, for « hvis myndighetene har sviktet i å beskytte sivile i Mosul, er det en reell risiko for at denne offensiven blir ytterligere et kapittel i en endeløs syklus av konflikt og grusomheter. » - Denne krigen garanterer at det blir flere kamper, sier en innbygger i Mo
AA170711 Flere kilder i rapporten forteller at de var sju til åtte ganger så mange som vanlig i husene, for eksempel ni familier i boligen til én familie.
AA170711 Rapporten fra Sogn og Fjordane viser rekordhøy aktivitet i markedet.
AA170711 - Rapporten viser høy aktivitet blant annet på Vestlandet.
VG170710 Som det så fint oppsummeres i rapporten « transnasjonal oppvekst », så er det flere grunner til at foreldre tar dette valget.
VG170710 Eksempler på barn som trenger disiplinering er, barn som får norske kjærester, deltar i kriminalitet og bryter de normene som er satt for en ærbar ung jente eller gutt sier rapporten .
VG170710 Tillitskrise i Forsvaret ¶ Rapporten viser til at Forsvarsdepartementet har satt av 2,4 milliarder kroner for å dekke inn et vedlikeholdsetterslep de neste fire årene.
VG170710 Klassekampens gjengivelse av den graderte rapporten , kommer midt oppi en tillitskrise for Forsvaret.
VG170710 Ifølge rapporten er sentrale deler av Forsvaret « tynt bemannet og har lav utholdenhet » og vil derfor bryte sammen etter kort tid i en krise eller krig, skriver Klassekampen.
VG170710 Rapporten , som har tittelen « Forsvarssjefens resultat- og kontrollrapport for 2016 », er stemplet som konfidensiell, og inneholder forsvarssjefens vurdering ved utgangen av fjoråret.
DN170710 Ifølge Klassekampen heter det i rapporten avisen har fått innsyn i, at sentrale deler av Forsvaret er « tynt bemannet og har lav utholdenhet » og derfor vil bryte sammen etter kort tid i en krise eller krig.
DN170710 - Vært tydelig på utfordringer ¶ Rapporten viser til at Forsvarsdepartementet har satt av 2,4 milliarder kroner for å dekke inn et vedlikeholdsetterslep de neste fire årene.
DN170710 Rapporten med tittelen « Forsvarssjefens resultat- og kontrollrapport for 2016 » er stemplet som konfidensiell, og inneholder forsvarssjefens vurdering.
DB170710 Ifølge Klassekampen heter det i rapporten avisen har fått innsyn i, at sentrale deler av Forsvaret er « tynt bemannet og har lav utholdenhet » og derfor vil bryte sammen etter kort tid i en krise eller krig.
DB170710 Rapporten viser til at Forsvarsdepartementet har satt av 2,4 milliarder kroner for å dekke inn et vedlikeholdsetterslep de neste fire årene.
DB170710 Rapporten med tittelen « Forsvarssjefens resultat- og kontrollrapport for 2016 » er stemplet som konfidensiell, og inneholder forsvarssjefens vurdering.
DA170710 Ifølge rapporten er det kun tilfeldigheter som har ført til at ansatte ikke er blitt alvorlig skadd.
DA170710 Ifølge Klassekampen heter det i rapporten avisen har fått innsyn i, at sentrale deler av Forsvaret er « tynt bemannet og har lav utholdenhet » og derfor vil bryte sammen etter kort tid i en krise eller krig.
DA170710 Rapporten viser til at Forsvarsdepartementet har satt av 2,4 milliarder kroner for å dekke inn et vedlikeholdsetterslep de neste fire årene.
DA170710 Rapporten med tittelen « Forsvarssjefens resultat- og kontrollrapport for 2016 » er stemplet som konfidensiell, og inneholder forsvarssjefens vurdering.
DA170710 I rapporten kommer det frem at det var 95 uønskede hendelser ved Blå i 2015.
DA170710 Ifølge Klassekampen heter det i rapporten avisen har fått innsyn i, at sentrale deler av Forsvaret er « tynt bemannet og har lav utholdenhet » og derfor vil bryte sammen etter kort tid i en krise eller krig.
DA170710 Rapporten viser til at Forsvarsdepartementet har satt av 2,4 milliarder kroner for å dekke inn et vedlikeholdsetterslep de neste fire årene.
DA170710 Rapporten med tittelen « Forsvarssjefens resultat- og kontrollrapport for 2016 » er stemplet som konfidensiell, og inneholder forsvarssjefens vurdering.
AP170710https://www.aftenposten.no/okonomi/i/55O46/Petroleumstilsynet--Urovekkende-mangler-pa-Edvard-Grieg-feltet Ifølge rapporten er det kun tilfeldigheter som har ført til at ansatte ikke er blitt alvorlig skadd.
AA170710 Ifølge Klassekampen heter det i rapporten avisen har fått innsyn i, at sentrale deler av Forsvaret er « tynt bemannet og har lav utholdenhet » og derfor vil bryte sammen etter kort tid i en krise eller krig.
AA170710 Rapporten viser til at Forsvarsdepartementet har satt av 2,4 milliarder kroner for å dekke inn et vedlikeholdsetterslep de neste fire årene.
AA170710 Rapporten med tittelen « Forsvarssjefens resultat- og kontrollrapport for 2016 » er stemplet som konfidensiell, og inneholder forsvarssjefens vurdering.
AA170710 Ifølge Klassekampen heter det i rapporten avisen har fått innsyn i, at sentrale deler av Forsvaret er « tynt bemannet og har lav utholdenhet » og derfor vil bryte sammen etter kort tid i en krise eller krig.
AA170710 Rapporten viser til at Forsvarsdepartementet har satt av 2,4 milliarder kroner for å dekke inn et vedlikeholdsetterslep de neste fire årene.
AA170710 Rapporten med tittelen « Forsvarssjefens resultat- og kontrollrapport for 2016 » er stemplet som konfidensiell, og inneholder forsvarssjefens vurdering.
VG170709 - Han beskrives ofte som arrogant og maktglad, men partiledelsen anerkjenner samtidig hans popularitet, karisma og hans talent som organisator, heter det i rapporten .
VG170708 I rapporten fra USA-delen av turneen er det i skrivende stund ikke levert detaljert regnskap til Music Norway, kun en faktura som viser underskuddet.
VG170708 * Rapporten slo også fast at myndighetens evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet.
DB170708 Ifølge den gamle rapporten hadde vitner fortalt politiet at Williams kjørte på rødt lys i en Toyota Sequoia SUV, like før bilen krasjet med en Hyunday.
DB170708 Richardson har ikke vært med på å skrive rapporten , som hun kritiserer for ikke å ta kjønnsskjevheten på alvor.
DB170708 Bak rapporten står Foundation for Responsible Robotics ( FRR ).
DB170708 - Hvorfor har rapporten et bilde av en mannlig robot på omslaget når vi vet at sexdokkemarkedet - som er pådriveren for dette - hovedsakelig består av kvinnelige dokker ? spør hun retorisk.
DA170708 Daglig leder Pål Lomeland i Norsk lokalradioforbund sier til Klassekampen at rapporten bekrefter det forbundet lenge har påpekt, nemlig at bransjen er under press.
VG170707 Det er forskeren bak denne rapporten faktisk.no har brukt for å faktasjekke mitt utsagn.
VG170707 « Det finnes ingen andre alternativer som kan erstatte de nåværende tiltakene og samtidig gi en tilsvarende grad av beskyttelse », heter det i sammendraget av rapporten .
VG170707 Vi ønsker å være mest mulig åpne, men en del av utredningsgrunnlaget i rapporten har vi vurdert dithen at det må unntas offentlighet.
VG170707 VG har begjært innsyn i rapporten både hos FFI, DSB og Justisdepartementet, men fått avslag « av hensyn til nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser ».
VG170707 I stedet har DSB laget et offentliggjort sammendrag av rapporten .
VG170707 Etter at de mottok rapporten fra FFI, har DSB sendt sine foreløpige vurderinger til justis- og beredskapsdepartementet.
VG170707 Rapporten har vært ute på høring det siste halve året.
NL170707 I oktober 2011 fremla Avinor rapporten « Ny kampflybase - Konsekvenser for sivil luftfart » etter bestilling fra Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet.
NL170707 « Rapporten representerer Avinors beskrivelse av konsekvenser for sivil luftfart av tre alternative lokaliseringer av en ny kampflybase » heter det i sammendraget.
NL170707 den relativt beskjedne trafikkøkningen F-35 utgjorde i fremskutt base konkluderte Forsvarsdepartementet i rapporten « Lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35 ( Konseptuell løsning-versjon 1.01 ) » med at « I en tobaseløsning hvor Evenes inngår med en skvadron anses det ikke som nødvendig å etablere helt ny rullebaneløsning.
DN170707 Den tidligere rapporten fra det private amerikanske bemanningsselskapet ADP viste en vekst på 158.000 i juni.
DN170707 Rapporten er basert på to separate undersøkelser.
DN170707 Denne rapporten omtales ofte som månedens viktigste nøkkeltall fra USA.
DB170707 Landene det vises til i rapporten er Thailand, Kambodsja, Nepal, Sri Lanka og India.
DB170707 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) har ifølge avisen offentliggjort et sammendrag av rapporten , som viser at forfatningen til dagens beskyttelsestiltak ikke vil kunne beskytte befolkningen tilstrekkelig.
DB170707 Idet tekniske utfordringer møter teknologien helsepersonellet selv bruker privat, oppstår det egne løsninger på problemene, skriver utvalget i rapporten , og viser til kreative løsninger blant landets helsepersonell.
DB170707 IKT-systemet, som heter DeepMind Health, eies av Google, og i rapporten « DeepMind Health Independent Review Panel Annual Report » ( lenke ) er ekspertpanelet bekymret for hvor fort utviklingen går.
DB170707 Det har også potensial til å forsinke og undergrave arbeid som potensielt kan være til stor fordel for pasienter, heter det i rapporten .
AP170707https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVM1z/Forerlose-elkjoretoyer-kan-dominere-amerikanske-byer-i-2030-og-utlose-en-oljekrise I mai laget han og kollega James Arbib rapporten Rethink Transportation 2020 - 2030, om hvordan førerløse biler med bedre batterier, kombinert med solenergi, vil endre samfunnet totalt.
AP170707https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVM1z/Forerlose-elkjoretoyer-kan-dominere-amerikanske-byer-i-2030-og-utlose-en-oljekrise I rapporten skriver de at 90 prosent av alle transportkilometer i USA, vil foregå med selvstyrte, elektriske biler i 2030.
AP170707https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVM1z/Forerlose-elkjoretoyer-kan-dominere-amerikanske-byer-i-2030-og-utlose-en-oljekrise I rapporten beregner man at oljeetterspørselen vil nå et toppnivå på omkring 100 millioner fat pr. dag i 2020.
AP170707https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVM1z/Forerlose-elkjoretoyer-kan-dominere-amerikanske-byer-i-2030-og-utlose-en-oljekrise Du kan lese hele rapporten her.
AP170707https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVM1z/Forerlose-elkjoretoyer-kan-dominere-amerikanske-byer-i-2030-og-utlose-en-oljekrise Beregninger som er gjort av det norske konsulentfirma Rystad Energy for folkene bak rapporten , viser at det vil føre til at oljeprisen faller til omkring 25 dollar fatet.
AA170707 Rapporten inneholder en advarsel som betegnes som den nest høyeste når det gjelder trusselnivå.
VG170706 Rapporten sier at skaden av svensk snus ikke kan sammenlignes med andre former for røykfrie tobakksprodukter.
DN170706 Mattilsynet har merket seg kritikken mot slaktingen, men forholder seg til rapporten fra Vitenskapskomiteen for matsikkerhet.
DN170706 For første gang har de også spurt nordmenn om selvkjørende biler, skriver Aftenposten, som har sett rapporten kort tid før den offentliggjøres.
DB170706 - Den endelige rapporten har ikke kommet, men ut ifra undersøkelsene som er gjort, ser dette ut som et helt ufarlig leketøy, sier politiadvokat Birgit Austad til NTB.
AA170706 Ifølge rapporten har landet siden 1960-tallet sprøytet millioner av dollar inn for å promotere den fundamentalistiske retningen i den islamske verden, inkludert i muslimske samfunn i Vesten.
AA170706 Rapporten mener også å kunne dokumentere at noen av de mest radikale islamistiske hatpredikantene har studert i Saudi-Arabia som en del av stipendprogrammer.
AA170706 Rapporten fra tankesmia Henry Jackson Society i London som følger utenrikspolitikk, ble presentert onsdag og ble stemplet som kategorisk falsk av den saudiarabiske ambassaden.
AA170706 For første gang har de også spurt nordmenn om selvkjørende biler, skriver Aftenposten, som har sett rapporten kort tid før den offentliggjøres.
AA170706 - Den endelige rapporten har ikke kommet, men ut ifra undersøkelsene som er gjort, ser dette ut som et helt ufarlig leketøy, sier politiadvokat Birgit Austad til NTB.
AA170706 Mattilsynet har merket seg kritikken mot slaktingen, men forholder seg til rapporten fra Vitenskapskomiteen for matsikkerhet.
DN170705https://www.dn.no/nyheter/2017/07/05/1101/Eiendom/boligprisfall-for-andre-maned-pa-rad Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten .
DN170705 - Det gunstige klimaet i økonomien og arbeidsmarkedet, kombinert med den solide finansielle situasjonen i husholdningene har økt etterspørselen i boligmarkedet, påpeker IMF i rapporten .
DN170705 Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten .
DN170705 Han sier rapporten inneholder verdifull informasjon for beslutningstakere, selv om det er stor usikkerhet knyttet til funnene.
DB170705 Han oppfordrer Frederic Hauge til å lese denne rapporten .
DB170705 I rapporten kan vi lese at Kriminalomsorgen bruker Google Translate i stedet for tolk for å formidle informasjon til utenlandske innsatte.
DA170705 Rapporten viser at tallene på dem som blir boende er lavest i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/To-av-tre-skeptiske-til-selvkjorende-biler--selv-bor-vi-kutte-ned-pa-dagdromming-bak-rattet-624507b.html Mens toppolitikerne våre kappes om å være mest velvillig innstilt til selvkjørende biler, har nordmenn foreløpig et litt annet syn, viser den nye rapporten .
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/To-av-tre-skeptiske-til-selvkjorende-biler--selv-bor-vi-kutte-ned-pa-dagdromming-bak-rattet-624507b.html Men hva kan gjøres for å hindre dette ? Rapporten foreslår å se spesielt på reklame, og eventuelt forby reklame på biler, for å holde fokus på kjøringen.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/To-av-tre-skeptiske-til-selvkjorende-biler--selv-bor-vi-kutte-ned-pa-dagdromming-bak-rattet-624507b.html Forskerne bak rapporten , Ingeborg Storesund Hesjevoll og Aslak Fyhri, biter seg merke i at folk i dag er mer skeptiske enn tidligere til fartsmålinger som går over strekninger.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/To-av-tre-skeptiske-til-selvkjorende-biler--selv-bor-vi-kutte-ned-pa-dagdromming-bak-rattet-624507b.html Den nye rapporten viser at færre snakker i mobiltelefoner de holder i hånden, flere i « handsfree ».
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/To-av-tre-skeptiske-til-selvkjorende-biler--selv-bor-vi-kutte-ned-pa-dagdromming-bak-rattet-624507b.html Rapporten , som Aftenposten har fått lese kort tid før den publiseres, handler om alt fra fart og blinklys til mobilvaner.
DB170704 I rapporten ble det oppgitt at de gjennomsøkte huset fra kjeller til loft i tre timer og et kvarter.
DB170704 I tillegg viser rapporten at kunstnere selv mener at deres ytringsfrihet er betinget av at staten ikke stiller strengere krav enn i dag for å tildele offentlig støtte.
DA170704 Et hovedpoeng i rapporten var at utgiftene til militæret går på bekostning av nødvendige økonomiske reformer.
DA170704 Rapporten påpeker, og det med rette, at russiske myndigheter frykter at USA ønsker russisk regimeendring.
BT170704https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Over-100000-migranter-har-krysset-Middelhavet-til-Europa-i-ar-336451b.html I rapporten anslås det at om lag 30 prosent er flyktninger og asylsøkere med behov for beskyttelse.
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/Ytre-hoyre_-ytre-venstre-og-islamister-Trusselen-fra-ekstremister-oker-fra-alle-kanter-i-Tyskland-624560b.html Slik konkluderte innenriksminister Thomas de Maizière under en pressekonferanse der den årlige rapporten fra Verfassungsschutz ble lagt frem i Berlin tirsdag.
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/Ytre-hoyre_-ytre-venstre-og-islamister-Trusselen-fra-ekstremister-oker-fra-alle-kanter-i-Tyskland-624560b.html Han sto også for den eneste ørlille spøken under fremleggingen av den dypt alvorlige rapporten : ¶
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/AFP-Over-100000-migranter-har-krysset-Middelhavet-til-Europa-siden-januar-624548b.html I rapporten anslås det at om lag 30 prosent er flyktninger og asylsøkere med behov for beskyttelse.
AP170704https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqOAA/Facebook-har-trolig-milliardoverskudd-i-Norge---betalte-under-500000-kroner-i-skatt Ifølge ubekreftede anslag Medietilsynet gjenga i den ferske rapporten « Avishusenes økonomi i 2012 - 2016 » hadde Facebook og Google samlede inntekter fra norske annonsører på omtrent 3,5 milliarder kroner i 2016.
AA170704 I rapporten anslås det at om lag 30 prosent er flyktninger og asylsøkere med behov for beskyttelse.
AA170704 Staur Holding offentliggjør så langt bare konklusjonen og ikke selve rapporten .
AA170704 I rapporten konkluderes det med at Rune Olsø ikke har brutt kommunens etiske regler eller habilitetsregler, ifølge Staur.
AA170704 Det er uklart om de kommer til å offentliggjøre hele rapporten når Økokrim er ferdige med sitt arbeid.
AA170704 Rapporten har vært vurdert av advokatfirmaet Schjødt, som representerte Rune Olsø i hans møte med politiet.
AA170704 « Om vi vil søke å få tilgang til rapporten som ledd i vår etterforskning, ønsker jeg ikke å kommentere, » skriver statsadvokat Helene Bærug Hansen i en sms til Adresseavisen.
AA170704 « Den grundige granskningen viser at jeg har fulgt alle regler i Kystad-saken, og advokatfirmaet Schjødts juridiske betenkning basert på rapporten , slår utvetydig fast at loven er fulgt.
AA170704 Vi er kjent med at rapporten nå foreligger.
AA170704 Staur Holding sier de er blitt anbefalt ikke å offentliggjøre rapporten så lenge Økokrim etterforsker, angivelig fordi den inneholder detaljerte redegjørelser for en lang rekke personers involvering i saken.
AA170704 Rapporten er forelagt Advokatfirmaet Schjødt, som har levert en juridisk betenkning om hvorvidt rapporten gir grunnlag for å mistenke straffbare forhold.
AA170704 Om vi vil søke å få tilgang til rapporten som ledd i vår etterforskning, ønsker jeg ikke å kommentere, » skriver statsadvokat Helene Bærug Hansen i en sms.
AA170704 Olsø kommenterer rapporten : ¶
AA170704 Han ønsker heller ikke å gi en sladdet versjon til Adresseavisen, men sier det er naturlig at Økokrim får rapporten .
AA170704 Daglig leder Bernt Østhus tar ikke stilling til om rapporten offentliggjøres når etterforskningen er ferdig.
AA170704 - Kan vi få rapporten når Økokrim er ferdig ?
AA170704 - Kan Adresseavisen få se rapporten ?
AA170704 - Hvorfor har dere anbefalt at rapporten ikke offentliggjøres ?
AA170704 Rapporten er forelagt Advokatfirmaet Schjødt, som har levert en juridisk betenkning om hvorvidt rapporten gir grunnlag for å mistenke straffbare forhold.
AA170704 Ifølge rapporten kan filleristing av et barn gi denne typen skader, men også skade hvor hodet blir slått mot et hardt underlag, ifølge rettsdokumentet.
AA170704 Folkehelseinstituttet ( FHI ) påpeker imidlertid at rapporten bygger på informasjon om utbrudd som har blitt varslet, og at det reelle tallet antas å være høyere.
VG170703 - Først i mai i år svarte dere på tilleggsspørsmålene til fremdriftsrapporten, spørsmål som UD sendte i juni i fjor, etter at rapporten hadde kommet nesten et halvt år for sent.
NL170703 Den endelige rapporten fra utredningen blir lagt frem i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober.
DB170703 Rapporten var nedslående - det ble meldt om 400 funn av gjenstander eller veggdekorasjoner med referanser til Hitlers Wehrmacht.
DA170703 Dette kjøretøyet ble ekskortert tilbake til kontrollplassen av utrykningspolitiet, heter det i rapporten fra kontrollørene. 15 kontrollert ¶ 15 kjøretøy ble stoppet for nærmere kontroll.
AP170703https://www.aftenposten.no/verden/Historiker-mener-at-Trump-er-den-forste-amerikanske-tsaren-Na-moter-han-en-annen-harsar-og-autoritar-keiser-624332b.html Det står også i rapporten at russerne foretrakk Trump, og at de forsøkte å hindre Clinton i å vinne.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt I rapporten fra desember 2014 står det : « Samlet sett antas det at formuesskatten i begrenset grad virker inn på det samlede investeringsomfanget i Norge, (... ). » - Det er jeg uenig i, sier hun.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html I rapporten fra desember 2014 står det : « Samlet sett antas det at formuesskatten i begrenset grad virker inn på det samlede investeringsomfanget i Norge, (... ). » - Det er jeg uenig i, sier hun.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/16-farre-mistet-livet-i-trafikken-forste-halvar-624522b.html Ifølge den samme rapporten er Norge Europas « beste trafikksikkerhetsland ».
AA170703 Den nye rapporten er skrevet av det franske selskapet Altai Consulting og den sveitsiske tankesmia Impact for UNHCR. ( ©NTB ) ¶
AA170703 Ifølge rapporten kan filleristing av et barn gi denne typen skader.
VG170702 Møter motstand ¶ Rapporten fra Novaja Gazeta har ført til reaksjoner verden over.
AP170702https://www.aftenposten.no/verden/Israel-har-fengslet-hundretusenvis-av-mindrearige-624440b.html De tvinges til å undertegne tilståelser skrevet på hebraisk som de ikke forstår, og de mishandles i fangenskap, konstaterer rapporten .
AP170702https://www.aftenposten.no/verden/Israel-har-fengslet-hundretusenvis-av-mindrearige-624440b.html Rapporten påpeker videre at israelske soldater ofte utsetter barna for overdreven maktbruk, til tider med døden til følge.
VG170701 Inntektene kom spesielt fra falske Nike-sko, står det rapporten fra den franske organisasjonen UNIFAB.
DB170701 Rapporten dokumenterer blant annet at cirka 10 700 overgrepsanklager ble registret i USA.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html Selv om det fremgår tydelig av rapporten , er det viktig å understreke at anbefalingene vi kommer med bygger på et langt bredere metode- og kunnskapsgrunnlag enn saksgjennomgangen alene.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html Når rapporten nå skal ut på høring, inviterer vi til et fokus på om tiltakene vi forslår tjener denne hensikten, og på hva mer eller annet som må til.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html GRUNDIG RAPPORT : Selv om det fremgår tydelig av rapporten , er det viktig å understreke at anbefalingene vi kommer med bygger på et langt bredere metode- og kunnskapsgrunnlag enn saksgjennomgangen alene, skriver forfatterne.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html Fremgangsmåten er derfor detaljert beskrevet i kapittel fem i rapporten .
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html Fremgangsmåten er beskrevet i rapporten , inkludert våre egne kritiske merknader.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html Dette var en begrensing, og kritiseres i rapporten .
BT170701https://www.bt.no/btmagasinet/Kampen-om-tvillingene-335657b.html OMSTRIDT : I høst kom denne rapporten ut i Sverige.
DA170631 - Kjøretøyet ble dermed avskiltet og alt gods måtte lastes over på annet kjøretøy, heter det i rapporten fra Statens vegvesens kontrollører.
VG170630 Videre heter det i rapporten at : ¶
VG170630 I rapporten heter det videre : ¶
VG170630 I rapporten heter det at : ¶
VG170630 Derfor ble det anbefalt i rapporten å droppe buffet-tilbudet fullstendig.
VG170630 « Et stort antall mennesker, noen av dem døde, ble eksponert for sarin eller et sarinlignende stoff », konkluderer rapporten .
VG170630 « Det er ikke overraskende at innholdet i rapporten på mange måter er forutinntatt, noe som antyder at organisasjonens handlinger har en politisk motivasjon », heter det i uttalelsen.
VG170630 Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier rapporten ikke underbygger påstandene fra USA og landets allierte om at gassen ble sluppet fra fly.
VG170630 Russlands utenriksdepartement sier i en uttalelse fredag at « funnene i rapporten fortsatt er basert på heller tvilsom informasjon ».
VG170630 Men i rapporten står det også at en konklusjon det var rimelig å trekke, var at det viktigste for barnas mental helse, sosial fungering, skoleprestasjoner og mobbing, ikke var hva slags seksuell orientering foreldrene hadde, men hva slags omsorgs- og utviklingsbetingelser foreldrene tilbød barna - akkurat som
VG170630 Det kan forebygge og redde liv på et tidlig stadie av sykdommen, ifølge rapporten .
NL170630 Svein Ludvigsen, som da var fiskeriminister, formidlet et rykte : « Ryktet sier at ( rapporten ) var betalt av den amerikanske kjøttindustrien for å øke forbruket av kjøtt på bekostning av sjømat ».
NL170630 Resultatet er ikke bestridt, men det ble satt i gang et stort PR-apparat for å diskreditere rapporten .
NL170630 Direktør Svein Berg i Eksportutvalget for fisk kommenterte rapporten med å si at enkelte forskere forverret omdømmet til norsk laks ved « å opptre som femtekolonnister ».
DN170630 Den oppsummerende rapporten fra regjeringen denne uka viser at undervisningsyrker og helse- og sosialyrker i kommunene henger langt etter.
DB170630 ¶ KRITISK : Mads Kaggestad har ingen tro på den nye rapporten som beviser at EPO ikke har effekt.
DB170630 Tidligere proffsyklist og sykkelkommentator Mads Kaggestad stiller seg helt uforstående til den nye rapporten .
DB170630 På spørsmålet om rapporten kan få noen følger, er svaret nei.
DB170630 Kaggestad tar ikke rapporten for god fisk og er kritisk til testene som har blitt utført.
DB170630 Bakgrunnen for rapporten er forskning som Jules Heuberger og hans forskningsteam ved Leiden Universitet i Nederland publiserte i det medisinske tidsskriftet The Lancet torsdag.
DB170630 Rapporten beskriver deltakerne som godt trente og begrunner valget av utøvere med at profesjonelle syklister ikke kan brukes, fordi EPO står på antidopinglisten.
DB170630 Vi fatter derfor hastevedtak i saken », heter det i rapporten fra kontrollen, som Dagbladet har fått tilgang til.
AP170630https://www.aftenposten.no/verden/Ny-rapport-Saringass-ble-brukt-i-Syria-angrep-624320b.html « Rapporten konkluderer med at symptomene de har sett kun kan ha kommet fra sarin, som et kjemisk våpen », står det i oppsummeringen av rapporten .
AP170630https://www.aftenposten.no/verden/Ny-rapport-Saringass-ble-brukt-i-Syria-angrep-624320b.html Det er nyhetsbyrået Reuters som har fått tilgang til rapporten fra OPCW.
AP170630https://www.aftenposten.no/verden/Ny-rapport-Saringass-ble-brukt-i-Syria-angrep-624320b.html « Rapporten konkluderer med at symptomene de har sett kun kan ha kommet fra sarin, som et kjemisk våpen », står det i oppsummeringen av rapporten.
AP170630https://www.aftenposten.no/verden/Ny-rapport-Saringass-ble-brukt-i-Syria-angrep-624320b.html Rapporten slår fast at nervegassen sarin ble brukt i angrepet 4. april mot småbyen Khan Sheikhoun som drepte flere titalls mennesker. 86 personer skal ha blitt drept i angrepet mot den opprørskontrollerte byen.
AP170630https://www.aftenposten.no/osloby/Mattilsynet-stenger-TGI-Fridays-i-Karl-Johans-gate-pa-dagen-624373b.html Vi fatter derfor hastevedtak i saken », heter det i rapporten fra kontrollen, som Aftenposten har fått tilgang til.
AA170630 « Et stort antall mennesker, noen av dem døde, ble eksponert for sarin eller et sarinlignende stoff », konkluderer rapporten .
AA170630 « Et stort antall mennesker, noen av dem døde, ble eksponert for sarin eller et sarinlignende stoff », konkluderer rapporten .
AA170630 Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier rapporten ikke underbygger påstandene fra USA og landets allierte om at gassen ble sluppet fra fly. ( ©NTB ) ¶
AA170630 Russlands utenriksdepartementet sier i en uttalelse fredag at « funnene i rapporten fortsatt er basert på heller tvilsom informasjon ».
AA170630 - Det er ikke overraskende at innholdet i rapporten på mange måter er forutinntatt, noe som antyder at organisasjonens handlinger har en politisk motivasjon, heter det i uttalelsen.
AA170630 Den oppsummerende rapporten fra regjeringen denne uka viser at undervisningsyrker og helse- og sosialyrker i kommunene henger langt etter.
AA170630 Den oppsummerende rapporten fra regjeringen denne uka viser at undervisningsyrker og helse- og sosialyrker i kommunene henger langt etter.
VG170629 I rapporten fremkommer det at gutten fremsto som upåvirket av det som hadde skjedd retter etter drapene.
VG170629 - Han viser lite skyldfølelse i forbindelse med påklagede hendelser, men ved direkte spørsmål svarer han at han angrer og er lei seg, leste psykologspesialist Lene Kristin Holum ved Oslo universitetssykehus fra rapporten under rettssaken i forrige uke.
NL170629 til rapporten fra befaringen i 1994 ".
DN170629 I rapporten for første kvartal i år står det at selskapet ved utgangen av kvartalet hadde « cash and cash equivalents » tilsvarende 491 millioner kroner.
DN170629 Rapporten er publisert torsdag i magasinet Nature.
DB170629 Den rettsmedisinske kommisjon, som vurderer sakkyndiges arbeid, har imidlertid kritisert rapporten for ikke å ta hensyn til 16-åringens fascinasjon for seriedrapsmenn, terror og skoledrap, som kom fram i nettsøkeloggen hans.
DB170629 På nåværende tidspunkt kan hun ikke si noe om hva Riksrevisjonen har kommet fram til i arbeidet med den nye rapporten .
DB170629 Mari Johansen, kommunikasjonsdirektør i Kulturrådet, sier at de viste til rapporten om Kulturrådet som Riksrevisjonen la fram i 2013, da de skrev at de hadde fått ros for praktiseringen av habilitetsreglementet.
DB170629 I den kommende rapporten vil de se om dette har bedret seg.
DB170629 I rapporten Kulturrådet viser til var Riksrevisjonen også kritisk til at søknadsbehandlingen ikke var tilstrekkelig dokumentert.
DB170629 Hun sier de tolket denne setningen i rapporten som at Riksrevisjonen roset dem for hvordan de praktiserte reglene : « Det er også positivt at Norsk kulturråd i 2012 har utarbeidet habilitetsbestemmelser som veileder ansatte og medlemmer i Kulturrådet i habilitetsvurderinger, slik at håndteringen av dette sikrer nødvendig tillit til tilskuddsfo
DB170629 Hun forklarer at de har gått gjennom alle merknadene fra rapporten etter at den kom ut i 2013, og fulgt dette opp.
DB170629 Fikk kritikk i rapporten
DB170629 Dette var et av hovedpunktene i rapporten , hvor det også står at det var svakheter i tilskuddsforvaltningen, og at begrunnelser for avslag eller støtte ikke var tilstrekkelig dokumentert i et betydelig antall saker.
DB170629 Dette unnlot Kulturrådet å nevne da de henviste til rapporten .
DB170629 Rapporten fra 2010 viser til at det er store etterslep på vedlikeholdet innen åtte av de 11 undersøkte samfunnsfunksjonene, hvor kommunale bygg, avløp, riks- og fylkesveier og jernbane er verst.
DB170629 Rapporten er en overordnet tilstands- og behovsvurdering av norsk infrastruktur og byggingsmasse innen 11 sentrale samfunnsfunksjoner.
BT170629https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Kan-koste-flere-titalls-millioner-bistandskroner-a-flytte-Fredskorpset-til-Forde-336328b.html Ifølge rapporten er det mest naturlig at Fredskorpset fortsetter å arrangere samlinger, kurs og konferanser i hovedstadsområdet.
BT170629https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Kan-koste-flere-titalls-millioner-bistandskroner-a-flytte-Fredskorpset-til-Forde-336328b.html Det var Bistandsaktuelt som først omtalte rapporten fra departementet.
BT170629https://www.bt.no/btmeninger/leder/Streng-og-urettferdig-336257b.html Rapporten viser også at politiets praksis følger et lovforslag som aldri ble vedtatt.
AP170629https://www.aftenposten.no/verden/Rapport-Kreml-topper-overbevist-om-at-USA-onsker-regimeskifte-i-Russland-624244b.html Skiftende sikkerhetsbilde ¶ Rapporten , som ble påbegynt lenge før Trump ble valgt, reflekterer Pentagons syn om at det globale sikkerhetsbildet er i ferd med å endre seg.
AP170629https://www.aftenposten.no/verden/Rapport-Kreml-topper-overbevist-om-at-USA-onsker-regimeskifte-i-Russland-624244b.html Ingen ny kald krig ¶ Rapporten , med tittelen « Russlands militære makt », er den første uklassifiserte vurderingen DIA har kommet med på to tiår.
AP170629https://www.aftenposten.no/verden/Rapport-Kreml-topper-overbevist-om-at-USA-onsker-regimeskifte-i-Russland-624244b.html I den uklassifiserte rapporten fra Pentagons etterretningstjeneste Defense Intelligence Agency ( DIA ) beskrives Russland som i økende grad skeptiske til USA.
AP170629https://www.aftenposten.no/verden/Rapport-Kreml-topper-overbevist-om-at-USA-onsker-regimeskifte-i-Russland-624244b.html Blant annet peker rapporten på at Russland gjennom sin innblanding i Syria har sikret seg at en permanent løsning på konflikten ikke er mulig uten at de er enige i den.
AP170629https://www.aftenposten.no/verden/Rapport-Kreml-topper-overbevist-om-at-USA-onsker-regimeskifte-i-Russland-624244b.html - Kreml er overbevist om at USA legger grunnlaget for et regimeskifte i Russland, en overbevisning som har blitt styrket av hendelsene i Ukraina, heter det i rapporten , som sikter til påstandene fra Vladimir Putin om at USA framprovoserte opprøret som førte til at den Russland-vennlige presidenten Viktor Janukovitsj måtte gå av.
AP170629https://www.aftenposten.no/verden/Rapport-Kreml-topper-overbevist-om-at-USA-onsker-regimeskifte-i-Russland-624244b.html Rapporten , som ble offentliggjort onsdag, beskriver Moskvas dype og varige mistro til USAs forsøk på å fremme demokrati rundt om i verden.
AA170629 Rapporten er publisert torsdag i magasinet Nature.
SA170628 Ifølge The Guardian er rapporten noenlunde i tråd med sammendraget FIFA la ut i 2014.
SA170628 Ifølge The Guardian byr ikke den inntil nylig hemmeligstemplede rapporten på « eksplosive avsløringer ».
SA170628 Ifølge rapporten skal Leoz ha spurt om å kunne bli adlet, en såkalt « honorary knighthood ».
SA170628 I rapporten kommer det også frem at enkelte gikk svært langt for å utnytte Englands desperate jakt på VM.
SA170628 I rapporten er det altså ingen bevis for grov korrupsjon, hverken fra England, Russland, Qatar eller et annet søkerland.
SA170628 Før han ga seg hadde Garcia jobbet med rapporten i 18 måneder og gjennomført 75 intervjuer.
SA170628 Fra offisielt hold i Qatar blir rapporten ønsket velkommen, ifølge BBC.
SA170628 FIFA valgte å skrelle rapporten ned til 42 sider da den skulle presenteres.
SA170628 FIFA offentliggjorde rapporten i sin helhet tirsdag kveld.
SA170628 FIFA har offentliggjort hele rapporten som har undersøkt påstander om korrupsjon i forbindelse med tildeling av fotball-VM til Russland og Qatar.
SA170628 Det står i rapporten at Russland, i strid med reglene, unnlot å orientere om kontakten de hadde med FIFAs komitémedlemmer.
SA170628 Det slår den britiske avisen fast etter å ha saumfart den 434 sider lange rapporten , som ble utarbeidet av den amerikanske etterforskeren Michael Garcia i 2014.
SA170628 Rapporten kaster imidlertid nytt lys på Englands forsøk på å sikre seg 2018-VM.
FV170628 Ann-Kristin Olsen, leder av Barnevoldsutvalget, leverte torsdag rapporten " Svikt og svik " til regjeringen.
DN170628 Dette er konklusjonen i den årlige rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning ( VRL ) som publiseres onsdag morgen.
DB170628 ¶ INGEN STORE OVERRSKELSER : Ifølge The Guardian byr ikke den inntil nylig hemmeligstemplede rapporten på « eksplosive avsløringer ».
DB170628 Ifølge The Guardian er rapporten noenlunde i tråd med sammendraget FIFA la ut i 2014.
DB170628 Ifølge The Guardian byr ikke den inntil nylig hemmeligstemplede rapporten på « eksplosive avsløringer ».
DB170628 Før han ga seg hadde Garcia jobbet med rapporten i 18 måneder og gjennomført 75 intervjuer.
DB170628 Fra offisielt hold i Qatar blir rapporten ønsket velkommen, ifølge BBC.
DB170628 FIFA valgte å skrelle rapporten ned til 42 sider da den skulle presenteres.
DB170628 FIFA offentliggjorde rapporten i sin helhet tirsdag kveld.
DB170628 Det står i rapporten at Russland, i strid med reglene, unnlot å orientere om kontakten de hadde med FIFAs komitémedlemmer.
DB170628 Det slår den britiske avisen fast etter å ha saumfart den 434 sider lange rapporten , som ble utarbeidet av den amerikanske etterforskeren Michael Garcia i 2014.
DB170628 Vegvesenet ønsket dem ifølge rapporten en god tur videre, men om det blir en harmonisk start på ferien etter den nevnte seansen, vites ikke.
DB170628 - Sjåføren av denne bilen mente han trengte gode dekk for å komme seg til hytta, og hadde derfor piggdekk i slutten av juni, heter det i rapporten .
DB170628 Den endelige rapporten , som ble publisert av det amerikanske justisdepartementet i januar i år, konkluderte med at Chicago-politiet bruker regelmessig overdreven vold, noe som går spesielt ut over afro- og latinamerikanere.
DA170628 - Hun forklarte at hytten lå i skjærgården på Sørlandet, og det var bare sløvhet at han ikke hadde skiftet ennå, står det å lese i rapporten .
DA170628 De to sistnevnte har stått i spissen for å lage rapporten om sosial boligpolitikk.
DA170628 Pressen har etterlyst mer forståelse for mediekrisen, og etter at den siste rapporten om hvordan sikre medienes framtid fra Mediemangfoldsutvalget ble lagt fram, ble utvalgsleder Knut Olav Åmås « overrasket » da Helleland i etterkant etterlyste flere klare prioriteringer.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Mer-tid-til-brukerne-336200b.html I tillegg til å påpeke negative konsekvenser av endringen for brukerne og de ansatte, viser rapporten til at normtidssystemet er for detaljstyrende og gir for lite rom for de ansattes faglighet i møte med brukerne.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Kan-koste-flere-titalls-millioner-bistandskroner-a-flytte-Fredskorpset-til-Forde-624072b.html Ifølge rapporten er det mest naturlig at Fredskorpset fortsetter å arrangere samlinger, kurs og konferanser i hovedstadsområdet.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Kan-koste-flere-titalls-millioner-bistandskroner-a-flytte-Fredskorpset-til-Forde-624072b.html Det var Bistandsaktuelt som først omtalte rapporten fra departementet.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Fem-sporsmal-og-svar-om-de-store-hackerangrepene-som-rammer-Europa-624153b.html Ifølge rapporten er 92,2 prosent av norske datamaskiner beskyttet.
AP170628 Ifølge The Guardian er rapporten noenlunde i tråd med sammendraget FIFA la ut i 2014.
AP170628 Ifølge The Guardian byr ikke den inntil nylig hemmeligstemplede rapporten på « eksplosive avsløringer ».
AP170628 Ifølge rapporten skal Leoz ha spurt om å kunne bli adlet, en såkalt « honorary knighthood ».
AP170628 I rapporten kommer det også frem at enkelte gikk svært langt for å utnytte Englands desperate jakt på VM.
AP170628 I rapporten er det altså ingen bevis for grov korrupsjon, hverken fra England, Russland, Qatar eller et annet søkerland.
AP170628 Før han ga seg hadde Garcia jobbet med rapporten i 18 måneder og gjennomført 75 intervjuer.
AP170628 Fra offisielt hold i Qatar blir rapporten ønsket velkommen, ifølge BBC.
AP170628 FIFA valgte å skrelle rapporten ned til 42 sider da den skulle presenteres.
AP170628 FIFA offentliggjorde rapporten i sin helhet tirsdag kveld.
AP170628 FIFA har offentliggjort hele rapporten som har undersøkt påstander om korrupsjon i forbindelse med tildeling av fotball-VM til Russland og Qatar.
AP170628 Det står i rapporten at Russland, i strid med reglene, unnlot å orientere om kontakten de hadde med FIFAs komitémedlemmer.
AP170628 Det slår den britiske avisen fast etter å ha saumfart den 434 sider lange rapporten , som ble utarbeidet av den amerikanske etterforskeren Michael Garcia i 2014.
AP170628 Rapporten kaster imidlertid nytt lys på Englands forsøk på å sikre seg 2018-VM.
AA170628 Da budsjettkommissær Günther Oettinger presenterte rapporten , trakk han fram nettopp kvotesystemet som én mulig inntektskilde.
AA170628 Rapporten viser også til andre trusler for villaksen.
AA170628 Rapporten fra VRL viser at det i 2016 vandret ca. 470.000 villaks fra havet og inn til kysten av Norge, det er mer enn en halvering siden 1980-tallet.
VG170627 Rapporten skal ha ført til ytterligere tilspissinger i det republikanske partiet, og Politico har skrevet at « senatorene virker mer splittet enn noen gang ».
VG170627 Kongressens budsjettkontor leverte mandag en rapport som neppe er godt nytt for republikanere som er i tvil om hva de skal stemme senere denne uken : ¶ Rapporten viser nemlig at Senatets justerte forslag til en ny helsereform vil føre til at 22 millioner flere vil stå uten helseforsikring i 2026, sammenlignet med dagens lov.
VG170627 Den nye rapporten skal ha ført til ytterligere tilspissinger i det republikanske partiet, og Politico skriver at at « senatorene virker mer splittet enn noen gang ».
VG170627 I rapporten trekkes tre mer grunnleggende utviklingstrekk ved dagens samfunn som har vært koblet til en forverring i ungdoms psykiske helse frem.
VG170627 Og som eksemplifisert med rapporten Ung i Oslo ( 2015 ), er omfanget av « psykiske plager » både stort og voksende.
VG170627 Rapporten Sykdomsbyrde i Norge ( 1990-2013 ) fra Folkehelseinstituttet viser at muskel- og skjelettsykdommer, psykiske lidelser og ruslidelser er de viktigste årsakene til helsetap i Norge.
SA170627 Versjonen av rapporten som FIFA publiserte, kritiserte Englands opptreden i budprosessen.
SA170627 Nå hevder altså Bild å ha fått tilgang på den egentlige rapporten .
SA170627 Ifølge Peter Rossberg, journalisten som har fått tilgang på rapporten , beviser ikke Bilds funn at 2018- og 2022-VM faktisk ble kjøpt.
SA170627 Her er noen av « puslebitene » : ¶ Rapporten hevder at de som representerte Qatar-søknaden jobbet for å « undregrave integriteten i budprosessen».i ¶
SA170627 Garcia på dramatisk vis sa opp stillingen sin i protest mot hvordan hans banebrytende undersøkelse ble håndtert, har innholdet i den hemmelige rapporten vært én av idrettens største mysterier, skriver BBCs sportsredaktør Dan Roan i en uttalelse. 10-åring fikk millioner inn på konto ¶
SA170627 For hvis vi skal tro den tyske storavisen Bild, har de fått tilgang på rapporten .
SA170627 Etterforskeren gikk ut mot rapporten
SA170627 Det kom krav fra alle kanter om at en fullstendig versjon av rapporten måtte publiseres.
SA170627 Små drypp fra rapporten har allerede nådd offentligheten.
SA170627 Problemet var at innholdet i den egentlige rapporten aldri så dagens lys.
SA170627 Hva i rapporten var det FIFA for enhver pris måtte holde skjult ? - Rapporten er hemmeligstemplet.
SA170627 Hva i rapporten var det FIFA for enhver pris måtte holde skjult ?
SA170627 Først mandag kveld - over to år senere, meldte den tyske storavisen Bild at de hadde fått tak i rapporten .
SA170627 Flere detaljer fra rapporten er ventet i dagene som kommer.
SA170627 Fikk du med deg de rystende detaljene i rapporten ?
SA170627 Eckerts oppsummering : « De potensielt problematiske opplysningene og omstendighetene knyttet til Qatar 2022 som ble identifisert av rapporten kompromitterte, i det store og hele, ikke integriteten til budprosessene knyttet til Fotball-VM i 2018 og 2022 ».
SA170627 Dermed er det ytterst få som vet hva denne rapporten inneholder, sier redaktør Frode Lia i Josimar, fotballbladet som har skrevet mange saker om problemene i FIFA.
SA170627 Den britiske avisen The Telegraph har lagt frem et eksempel på de store kontrastene mellom Garcias rapport og Eckerts oppsummering av den samme rapporten .
SA170627 Da et hardt presset FIFA til slutt offentliggjorde en oppsummering av rapporten , var den ikke til å kjenne igjen.
SA170627 - Mye av rapporten var ord for ord fra « Garcia-rapporten », sa imidlertid Eckert til BBC like etterpå.
SA170627 - FIFA burde ha publisert rapporten , hvert fall en redigert versjon, fra starten av, legger han til.
DN170627https://www.dn.no/nyheter/2017/06/27/0900/Eiendom/prishopp-for-skjaergardshytter Utvalget i rapporten er basert på kommuner med kystlinje.
DN170627 Rapporten fikk enda flere republikanske senatorer til å vegre seg for å stemme for sitt eget partis forslag.
DN170627 Utvalget i rapporten er basert på kommuner med kystlinje.
DB170627 Nå hevder tyske Bild å ha fått hendene på detaljene i den originale rapporten , som avisa skal publisere i løpet av flere dager.
DB170627 Journalisten som har fått tilgang til den originale rapporten , Peter Rossberg, mener at den ikke beviser at det var korrupsjon inne i bildet - men mener det er tydelig om man setter puslespillet på plass.
DB170627 Han sluttet fordi han mente at rapporten hans, som tok for seg korrupsjonsanklagene mot prosessen som ga Russland VM i 2018 og Qatar VM i 2022, ble presentert som noe annet enn hva det var, av FIFA.
DB170627 Det er den virkelige verdien i rapporten , skriver journalisten.
DB170627 - Nei, rapporten beviser ikke at VM i 2018 eller 2022 ble kjøpt.
DB170627 Ifølge Politicos kilder høyt oppe i det republikanske partiet vil rapporten som kom mandag føre til at flere stemmer nei til en ny helsereform.
DA170627 Blir stående til forholdene er i orden, heter det i rapporten .
DA170627 - Her er det mye og ta tak i fremover ser vi, konkluderer kontrollørene i rapporten .
BT170627https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Beredskap-er-mer-enn-sikring-av-bygg-336153b.html Rapporten er alvorlig, og tas på like stort alvor.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dersom-redaktoren-har-rett_-blir-FIFA-snart-tatt-pa-fersken-for-stor-logn-237930b.html Små drypp fra rapporten har allerede nådd offentligheten.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dersom-redaktoren-har-rett_-blir-FIFA-snart-tatt-pa-fersken-for-stor-logn-237930b.html Problemet var at innholdet i den egentlige rapporten aldri så dagens lys.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dersom-redaktoren-har-rett_-blir-FIFA-snart-tatt-pa-fersken-for-stor-logn-237930b.html Hva i rapporten var det FIFA for enhver pris måtte holde skjult ? - Rapporten er hemmeligstemplet.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dersom-redaktoren-har-rett_-blir-FIFA-snart-tatt-pa-fersken-for-stor-logn-237930b.html Hva i rapporten var det FIFA for enhver pris måtte holde skjult ?
BT170627https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dersom-redaktoren-har-rett_-blir-FIFA-snart-tatt-pa-fersken-for-stor-logn-237930b.html Først mandag kveld - over to år senere, meldte den tyske storavisen Bild at de hadde fått tak i rapporten .
BT170627https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dersom-redaktoren-har-rett_-blir-FIFA-snart-tatt-pa-fersken-for-stor-logn-237930b.html Flere detaljer fra rapporten er ventet i dagene som kommer.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dersom-redaktoren-har-rett_-blir-FIFA-snart-tatt-pa-fersken-for-stor-logn-237930b.html Fikk du med deg de rystende detaljene i rapporten ?
BT170627https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dersom-redaktoren-har-rett_-blir-FIFA-snart-tatt-pa-fersken-for-stor-logn-237930b.html Eckerts oppsummering : « De potensielt problematiske opplysningene og omstendighetene knyttet til Qatar 2022 som ble identifisert av rapporten kompromitterte, i det store og hele, ikke integriteten til budprosessene knyttet til Fotball-VM i 2018 og 2022 ».
BT170627https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dersom-redaktoren-har-rett_-blir-FIFA-snart-tatt-pa-fersken-for-stor-logn-237930b.html Dermed er det ytterst få som vet hva denne rapporten inneholder, sier redaktør Frode Lia i Josimar, fotballbladet som har skrevet mange saker om problemene i FIFA.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dersom-redaktoren-har-rett_-blir-FIFA-snart-tatt-pa-fersken-for-stor-logn-237930b.html Den britiske avisen The Telegraph har lagt frem et eksempel på de store kontrastene mellom Garcias rapport og Eckerts oppsummering av den samme rapporten .
BT170627https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dersom-redaktoren-har-rett_-blir-FIFA-snart-tatt-pa-fersken-for-stor-logn-237930b.html Da et hardt presset FIFA til slutt offentliggjorde en oppsummering av rapporten , var den ikke til å kjenne igjen.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dersom-redaktoren-har-rett_-blir-FIFA-snart-tatt-pa-fersken-for-stor-logn-237930b.html - Mye av rapporten var ord for ord fra « Garcia-rapporten », sa imidlertid Eckert til BBC like etterpå.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dersom-redaktoren-har-rett_-blir-FIFA-snart-tatt-pa-fersken-for-stor-logn-237930b.html - FIFA burde ha publisert rapporten , hvert fall en redigert versjon, fra starten av, legger han til.
BT170627 Versjonen av rapporten som FIFA publiserte, kritiserte Englands opptreden i budprosessen.
BT170627 Nå hevder altså Bild å ha fått tilgang på den egentlige rapporten .
BT170627 Ifølge Peter Rossberg, journalisten som har fått tilgang på rapporten , beviser ikke Bilds funn at 2018- og 2022-VM faktisk ble kjøpt.
BT170627 Her er noen av « puslebitene » : ¶ Rapporten hevder at de som representerte Qatar-søknaden jobbet for å « undregrave integriteten i budprosessen ».
BT170627 Garcia på dramatisk vis sa opp stillingen sin i protest mot hvordan hans banebrytende undersøkelse ble håndtert, har innholdet i den hemmelige rapporten vært én av idrettens største mysterier, skriver BBCs sportsredaktør Dan Roan i en uttalelse. 10-åring fikk millioner inn på konto ¶
BT170627 For hvis vi skal tro den tyske storavisen Bild, har de fått tilgang på rapporten .
BT170627 Etterforskeren gikk ut mot rapporten
BT170627 Det kom krav fra alle kanter om at en fullstendig versjon av rapporten måtte publiseres.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/LVozV/Norske-selskaper-bygger-enorme-havvindparker-i-utlandet-Men-i-Norge-skjer-det-lite Norske bedrifter har tatt under fem prosent av leveransene til det voksende markedet for havvind siden 2010, ifølge rapporten fra Make Consulting.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/Norske-selskaper-bygger-enorme-havvindparker-i-utlandet-Men-i-Norge-skjer-det-lite-624076b.html Norske bedrifter har tatt under fem prosent av leveransene til det voksende markedet for havvind siden 2010, ifølge rapporten fra Make Consulting.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/Elendig-IT-sikkerhet-i-Helse-Sor-Ost-var-kjent-i-flere-ar-uten-at-noen-tok-grep-624051b.html Ifølge NTB vil hverken administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst eller styreleder Ann-Kristin Olsen kommentere saken før rapporten legges frem på styremøtet onsdag.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/Elendig-IT-sikkerhet-i-Helse-Sor-Ost-var-kjent-i-flere-ar-uten-at-noen-tok-grep-624051b.html Rapporten fra PwC blir lagt frem for styret i Helse Sør-Øst onsdag.
AP170627 Versjonen av rapporten som FIFA publiserte, kritiserte Englands opptreden i budprosessen.
AP170627 Nå hevder altså Bild å ha fått tilgang på den egentlige rapporten .
AP170627 Ifølge Peter Rossberg, journalisten som har fått tilgang på rapporten , beviser ikke Bilds funn at 2018- og 2022-VM faktisk ble kjøpt.
AP170627 Her er noen av « puslebitene » : ¶ Rapporten hevder at de som representerte Qatar-søknaden jobbet for å « undregrave integriteten i budprosessen ».
AP170627 Garcia på dramatisk vis sa opp stillingen sin i protest mot hvordan hans banebrytende undersøkelse ble håndtert, har innholdet i den hemmelige rapporten vært én av idrettens største mysterier, skriver BBCs sportsredaktør Dan Roan i en uttalelse. 10-åring fikk millioner inn på konto ¶
AP170627 For hvis vi skal tro den tyske storavisen Bild, har de fått tilgang på rapporten .
AP170627 Etterforskeren gikk ut mot rapporten
AP170627 Det kom krav fra alle kanter om at en fullstendig versjon av rapporten måtte publiseres.
AP170627 Små drypp fra rapporten har allerede nådd offentligheten.
AP170627 Problemet var at innholdet i den egentlige rapporten aldri så dagens lys.
AP170627 Hva i rapporten var det FIFA for enhver pris måtte holde skjult ? - Rapporten er hemmeligstemplet.
AP170627 Hva i rapporten var det FIFA for enhver pris måtte holde skjult ?
AP170627 Først mandag kveld - over to år senere, meldte den tyske storavisen Bild at de hadde fått tak i rapporten .
AP170627 Flere detaljer fra rapporten er ventet i dagene som kommer.
AP170627 Fikk du med deg de rystende detaljene i rapporten ?
AP170627 Eckerts oppsummering : « De potensielt problematiske opplysningene og omstendighetene knyttet til Qatar 2022 som ble identifisert av rapporten kompromitterte, i det store og hele, ikke integriteten til budprosessene knyttet til Fotball-VM i 2018 og 2022 ».
AP170627 Dermed er det ytterst få som vet hva denne rapporten inneholder, sier redaktør Frode Lia i Josimar, fotballbladet som har skrevet mange saker om problemene i FIFA.
AP170627 Den britiske avisen The Telegraph har lagt frem et eksempel på de store kontrastene mellom Garcias rapport og Eckerts oppsummering av den samme rapporten .
AP170627 Da et hardt presset FIFA til slutt offentliggjorde en oppsummering av rapporten , var den ikke til å kjenne igjen.
AP170627 - Mye av rapporten var ord for ord fra « Garcia-rapporten », sa imidlertid Eckert til BBC like etterpå.
AP170627 - FIFA burde ha publisert rapporten , hvert fall en redigert versjon, fra starten av, legger han til.
AA170627 NRK har fått tilgang til rapporten som legges fram for styret i Helse sør-øst onsdag.
AA170627 Administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse sør-øst, samt styreleder Ann-Kristin Olsen, ønsker ikke å kommentere saken før rapporten legges fram på styremøtet onsdag. ( ©NTB ) ¶
AA170627 Forventningene til mindre avkastning fra oljefondet og utfordringene som regjeringen selv peker på i perspektivmeldingen, gjør at de som vinner valget til høsten, må belage seg på bare å øke oljepengebruken med 3 milliarder kroner i året, ifølge rapporten .
AA170627 Rapporten viser til at Norges Bank i sitt junimøte fjernet åpningen for nye kutt i sin rentebane.
FV170626 Etter mange år med lav forekomst av syfilis er det nå viktig at helsetjenesten har økt årvåkenhet for at sykdommen igjen forekommer hyppigere både blant msm og blant heteroseksuelle kvinner og menn, skriver forskerne bak rapporten , Øivind Nilsen, Hans Blystad, Hilde Kløvstad og Regine Barlinn ved Avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte.
FV170626 Det skriver FHI i rapporten « Blod- og seksuelt overførbare sykdommer - Årsrapport 2016 » som nettopp er publisert.
FV170626 De fleste menn som har sex med menn ( msm ) smittes ved tilfeldig sex i Oslo, men det er en tendens til at flere nå smittes i resten av Norge, særlig i større byer som Bergen, Trondheim og Stavanger eller på feriereiser til europeiske storbyer, står det i rapporten .
DN170626 Store beløp ¶ Rapporten går gjennom en rekke områder der det under gitte forutsetninger kan tas ut potensielle gevinster ved å bruke private aktører. 4,1-4,6 milliarder er tallfestet som mulige årlige besparelser i hjemmetjenestene fra 2018 til 2030.
DN170626 Dette kan femdobles ifølge rapporten .
DN170626 Det offentlige skal ifølge rapporten kunne spare 227 millioner i året på å sette ut regnskap og lønn, 200 millioner kroner på trening og fysisk aktivitet, og 120 millioner på kundebehandling og callsentre.
DN170626 - Uvurderlig og uerstattelig ¶ - Rapporten sender et klart signal om at Great Barrier Reef, som økosystem, økonomisk driver og global skatt, er verdt for mye til at vi kan svikte det, sier Sargent.
SA170625https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Ekspert-mener-fotballen-lever-i-en-fantasiverden--Har-fornektet-doping-i-arevis-237776b.html Han er tidligere president i Verdens antidopingbyrå ( WADA ), og sto også bak den første rapporten om dopingbruk i russisk friidrett.
SA170625https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Ekspert-mener-fotballen-lever-i-en-fantasiverden--Har-fornektet-doping-i-arevis-237776b.html At spillerne knyttes til rapporten , trenger imidlertid ikke å være ensbetydende med at de har dopet seg.
SA170625 Han er tidligere president i Verdens antidopingbyrå ( WADA ), og sto også bak den første rapporten om dopingbruk i russisk friidrett.
SA170625 At spillerne knyttes til rapporten , trenger imidlertid ikke å være ensbetydende med at de har dopet seg.
NL170625 Rapporten viser at det er hele 70 prosent høyere verdiskapning og 50 prosent høyere sysselsetting i reiselivet i de nordnorske havnene vi anløper.
DB170625 Den oppsiktsvekkende rapporten , som blant annet omhandlet hvordan de angivelig lurte verden i OL på hjemmebane, forbauset en hel idrettsverden.
DB170625 I rapporten konkluderer WEF at innbyggerne i større grad må spare til pensjon fra egen lomme.
DB170625 FN tar forbehold i rapporten og skriver at tallene er regnet ut fra at fødselsraten i Afrika går ned.
DB170625 FN skriver også i rapporten at antallet barn per kvinne i Afrika vil falle til 3,1 mot dagens 4,7 prosent.
DB170625 Og nesten helt til slutt i den 69 sider tjukke rapporten finner vi en ganske slående tabell, som sier sitt om hvordan det står til med mangfoldet i bransjen : 80 prosent av all norsk skjønnlitteratur som ble solgt i fjor kommer fra et av de tre største forlagshusene.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Barna-som-faller-utenfor-det-gode-selskap-335978b.html Rapporten viser hvilken betydning vanskelige boforhold kan ha for barns levekår og sosiale inkludering.
BT170625 Han er tidligere president i Verdens antidopingbyrå ( WADA ), og sto også bak den første rapporten om dopingbruk i russisk friidrett.
BT170625 At spillerne knyttes til rapporten , trenger imidlertid ikke å være ensbetydende med at de har dopet seg.
AP170625https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ekspert-mener-fotballen-lever-i-en-fantasiverden--Har-fornektet-doping-i-arevis-237776b.html Han er tidligere president i Verdens antidopingbyrå ( WADA ), og sto også bak den første rapporten om dopingbruk i russisk friidrett.
AP170625https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ekspert-mener-fotballen-lever-i-en-fantasiverden--Har-fornektet-doping-i-arevis-237776b.html At spillerne knyttes til rapporten , trenger imidlertid ikke å være ensbetydende med at de har dopet seg.
AP170625 Han er tidligere president i Verdens antidopingbyrå ( WADA ), og sto også bak den første rapporten om dopingbruk i russisk friidrett.
AP170625 At spillerne knyttes til rapporten , trenger imidlertid ikke å være ensbetydende med at de har dopet seg.
AA170625 Noreng, som har doktorgrad i petroleumsøkonomi, mener rapporten ikke holder mål faglig og at SSB har « sviktet i sin kvalitetssikring ».
AA170625 Rapporten , som var bestilt av Fremtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp, er blitt beskrevet av BI-professor Øystein Noreng som et « tvilsomt bestillingsverk » som aldri burde ha vært publisert.
VG170624 - På ordre fra Rodtsjenkov ble det destruert nesten 1500 dopingprøver som skulle ha vært lagret, heter det i rapporten fra riksadvokaten.
SA170624 Om å redusere antallet barn som har dårlig leseferdighet, sier rapporten at samfunnet kan spare 700.000 euro per person som lærer å lese skikkelig : ¶
SA170624 Innsparingene som oppnås ved å støtte leseferdighet er med et forsiktig anslag i størrelsesorden millioner av euro, heter det i rapporten .
SA170624 Hver investert euro gir firedobbelt igjen, påpeker rapporten .
SA170624 Dersom vi i Norge skulle ta lærdom av denne rapporten , så må det være at folkebibliotek lønner seg, det er « retur non investment », og kanskje man bør se på finansieringen på nytt for å sikre bibliotekene i framtiden.
SA170624 Den finske rapporten ser også på leseferdighetenes økonomiske betydning når det gjelder lønnsnivå : ¶
SA170624 » Rapporten konkluderer med at forskning viser at gode leseferdigheter effektivt støtter opp om sysselsettingen og forebygger at folk faller utenfor.
SA170624 Rapporten tar naturligvis utgangspunkt i finske forhold, men ifølge Dysleksi Norge sliter rundt 5 prosent av nordmenn med lese- og skrivevansker.
SA170624 Rapporten konkluderer med at forskning viser at gode leseferdigheter effektivt støtter opp om sysselsettingen og forebygger at folk faller utenfor.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-er-bekymret-for-omsorgen-i-ferien-335913b.html Det har vært mye debatt om hjemmesykepleien i Bergen etter rapporten fra senter for omsorgsforskning ved Høyskolen på Vestlandet, senest med innlegget av Mikkel Grüner 12. juni.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Nei_-Nilsen_-all-oljen-skal-ikke-opp-335020b.html OLJEBRANSJEN : Rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse bedriver ingen lettvint omgang med Norges største inntektskilde.
AP170624https://www.aftenposten.no/verden/Na-flytter-grnderne-fra-Silicon-Valley-til-Silicon-Beach-622004b.html I stedet flokker unge gründere til de voksende teknologimiljøene i byer som Miami, Austin og Los Angeles, viser rapporten .
DN170623 Fredag overrakk han rapporten til finansminister Siv Jensen ( til venstre ).
DB170623 Den månedlige rapporten over USAs offisielle ledighetstall, viste at arbeidsledigheten var nede på 4,3 prosent.
DB170623 Et utkast av rapporten kan leses på nett.
DB170623 Ifølge rapporten er det nå 1.266 usolgte nyboliger i Oslo, mot 773 på samme tid i fjor.
DB170623 Ifølge rapporten fra 2000 hadde politiet tre teorier i jakten på mulige gjerningsmenn : « Pedofilisporet », « slektningssporet » og til slutt « barnesporet ».
DB170623 Dagbladet har funnet rapporten , og i « Kevin-saken : En gjennomgang av politiets etterforskning i Arvika høsten 1998 » ( PDF ), skriver Hjelmgren om sakskomplekset sett fra politiets side.
DB170623 Blant annet får sakens sjefsetterforsker, Rolf Sandberg, som selv var med i arbeidet med rapporten , skryt for arbeidet med å få guttene til å tilstå.
DA170623 Kjekt å se at så gamle lastebiler blir tatt så godt vare på, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DA170623 Spør Schjatvet, som i rapporten spør om det skyldes at asylsakene kan ha en lav status blant dommere.
DA170623 Men ifølge rapporten bringes det sjelden inn andre sakkyndige vitner, slik som tunge norske eller internasjonale eksperter som har gjort feltarbeid og har særskilt kompetanse på et land eller et tema.
DA170623 Ifølge henne planlegges kompetansetiltak for å øke bevisstheten om det som har kommet frem i rapporten .
DA170623 Det skaper en uforutsigbarhet, som gjør det vanskelig å forberede og vurdere om man bør gå til sak eller ikke, argumenteres det i rapporten .
DA170623 Rapporten er utarbeidet av mangeårig asyladvokat Cecilie Schjatvet, som har gjennomgått 240 dommer fra ting- og lagrett i perioden 2012 - 2014.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/wqg74/Aftenposten-mener-Et-katastrofalt-svik-mot-barna Det verste er selvsagt å ta inn over seg det barna rapporten omhandler har opplevd.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Et-katastrofalt-svik-mot-barna-623760b.html Det verste er selvsagt å ta inn over seg det barna rapporten omhandler har opplevd.
VG170622 Det betyr at Norges to major-seirer ved Suzann Pettersen ikke er med i rapporten .
VG170622 Bakgrunnen for at FA nå avslutter sponsorkontraktene er rapporten om bettingselskapenes enorme inntekter ( 333,4 mill. pund ) og den massive kritikken forbundet har fått fra spilleavhengige, blant annet den profilerte fotballspilleren Joey Barton, skriver BBC.
VG170622 - Her har veieier et avgjørende ansvar og gode muligheter til å bidra til at trafikkulykker ikke har potensialet til å utvikle seg til dødsulykker, heter det i rapporten .
SA170622 Foto : Rahmat Gul / AP / NTB scanpix ¶ Rapporten ble sent onsdag kveld lagt fram i FNs sikkerhetsråd av FNs spesialutsending til Afghanistan, Tadamichi Yamamoto.
SA170622 - Men Taliban fortsetter å kjempe om kontroll over distriktssentrene, de truer provinshovedstedene, og tar midlertidig kontroll over de viktigste transportårene i landet, spesielt i høyprioriterte områder som provinsene Kunduz og Helmand, heter det i rapporten .
SA170622 Rapporten fra de regionale nettverkene tolkes av Norges Bank som at det meste av nedgangen etter oljeprisfallet er tatt ut.
SA170622 Sammen med kollegene Hilde Sakariassen og Jan Fredrik Hovden står Moe bak den norske delen av rapporten .
DN170622 Olje- og energidepartementet bestrider søksmålet og vil ikke kommentere rapporten før behandlingen i Oslo tingrett.
DN170622 I verste fall kan Barentshav-aktiviteten ha en negativ nåverdi for samfunnet på ni milliarder kroner dersom myndighetenes laveste funnscenario slår til og alle kostnader tas med i betraktningen, ifølge rapporten .
DN170622 Cannabis stabilt ¶ Rapporten viser også at mens markedet for amfetaminlignende stoffer øker, spesielt i Asia, har smuglingen av cannabis holdt seg stabil de siste årene.
DN170622 Beholdningen av usolgte boliger har dermed økt med drøyt 1.000 boliger siden april, ifølge rapporten .
DN170622 - Det innebærer en kraftig økning i beholdningen av usolgte boliger, skriver sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten Econ Nye Boliger lagt frem torsdag.
DN170622 Rapporten lages av Samfunnsøkonomisk analyse, og kommer annenhver måned.
DN170622 Flyktninger og andre migranter vil delvis veie opp for fødselsunderskuddet, særlig i Europa, men er ikke nok til å hindre at befolkningen krymper, ifølge den nye rapporten .
DB170622 Salget faller i alle regioner, ifølge rapporten , og beholdningen av usolgte boliger stiger.
DB170622 ( Finansavisen.no ) : Ifølge rapporten ECON Nye Boliger fra Samfunnsøkonomisk analyse, har det blitt solgt 2.567 nye boliger de siste to månedene.
DB170622 Folk skulle ha hørt på oss da vi kom ut med rapporten , sier han.
DB170622 Rapporten foreslår også å slå sammen rekruttskolene og snart kommer også utdanningsreformen for Forsvaret.
DB170622 Rapporten , som ble lagt fram mandag, er et utkast til den endelige utredningen og skisserer en storstilt omlegging av landmakten, bygget for samvirke med sjø og luft.
DA170622 Miljødirektoratet har finansiert rapporten .
DA170622 I rapporten fra Statsbygg er det nevnt at Vegvesenet kan utrede dette området, og vi håper at den utredningen kan gjøres parallelt med at man starter prosessen med å opprette minnested på Utøyakaia, sier Holtane-Berg og legger til : ¶
BT170622https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Utvalg-Barns-signaler-om-overgrep-ble-oversett-og-feiltolket-336032b.html NOU-en viser at vi fremdeles har en lang vei å gå for å beskytte alle barn mot vold og overgrep, sa Horne etter at utvalgets leder Ann-Kristin Olsen formelt overleverte rapporten torsdag.
BT170622https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Utvalg-Barns-signaler-om-overgrep-ble-oversett-og-feiltolket-336032b.html Funnene i rapporten gjør Horne opprørt.
BT170622https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Utvalg-Barns-signaler-om-overgrep-ble-oversett-og-feiltolket-336032b.html Barneminister Solveig Horne ( Frp ) mottok i formiddag rapporten « Svikt og svik » fra barnevoldsutvalget.
BT170622https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Utvalg-Barns-signaler-om-overgrep-ble-oversett-og-feiltolket-336032b.html - Det kan synes som om ønsket om å hjelpe omsorgspersoner til å klare å beholde omsorgen har gått foran barnets behov, sa Olsen under framleggingen av rapporten .
BT170622https://www.bt.no/btmeninger/leder/Sviktende-beredskap-335990b.html Høyre- og Frp-regjeringens strabasiøse innsats for å holde rapporten unna offentligheten er kritikkverdig.
BT170622https://www.bt.no/btmeninger/leder/Sviktende-beredskap-335990b.html Deler av rapporten var ment for offentliggjøring, men Forsvarsdepartementet nektet.
BT170622https://www.bt.no/btmeninger/leder/Sviktende-beredskap-335990b.html Da Dagens Næringsliv offentliggjorde rapporten , ble det dessuten klart at flere hadde gitt sterkt sminkede svar i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
BT170622https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Nar-diagnoser-kamuflerer-vold--335969b.html Dette er et av områdene av systemsvikt vi fremhever i rapporten , og som vi ønsker å sette et ytterligere søkelys på gjennom denne kronikken.
BT170622https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Nar-diagnoser-kamuflerer-vold--335969b.html Denne uken leverte vi rapporten fra arbeidet til barne- og likestillingsminister Solveig Horne, i form av en NOU vi valgte å kalle « Svikt og svik ».
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/QVMPJ/Norges-Bank-holder-renten-uendret-og-spar-bedre-tider Dette gjentar Olsen i den nye pengepolitisk rapporten han legger frem torsdag.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/QVMPJ/Norges-Bank-holder-renten-uendret-og-spar-bedre-tider Den uendrede renten samsvarer med hovedstyrets vurdering i den pengepolitiske rapporten fra mars : « Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden ».
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-holder-renten-uendret-og-spar-bedre-tider-623696b.html Dette gjentar Olsen i den nye pengepolitisk rapporten han legger frem torsdag.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-holder-renten-uendret-og-spar-bedre-tider-623696b.html Den uendrede renten samsvarer med hovedstyrets vurdering i den pengepolitiske rapporten fra mars : « Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden ».
AP170622 Dette gjentar Olsen i den nye pengepolitisk rapporten han legger frem torsdag.
AP170622 Den uendrede renten samsvarer med hovedstyrets vurdering i den pengepolitiske rapporten fra mars : « Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden ».
AA170622 Rapporten ble sent onsdag kveld lagt fram i FNs sikkerhetsråd av FNs spesialutsending til Afghanistan, Tadamichi Yamamoto.
AA170622 Welby omtaler rapporten som rystende lesning.
AA170622 I rapporten heter det at høytstående medlemmer av Church of England var innforstått med den daværende biskopens handlinger gjennom en periode på over 20 år.
AA170622 Tre millioner irakiske barn går ikke regelmessig på skolen, og 1,2 millioner barn går ikke på skole i det hele tatt, går det fram av rapporten " Nowhere to Go - Iraqi children trapped in cycles of violence. " - Over hele Irak blir barn utsatt for og vitne til ren og skjær redsel og utenkelig vold, sier UNICEFs representant i landet, Peter Hawkins.
AA170622 Rapporten viser også at mens markedet for amfetaminlignende stoffer øker, spesielt i Asia, har smuglingen av cannabis holdt seg stabil de siste årene.
AA170622 - Men Taliban fortsetter å kjempe om kontroll over distriktssentrene, de truer provinshovedstedene, og tar midlertidig kontroll over de viktigste transportårene i landet, spesielt i høyprioriterte områder som provinsene Kunduz og Helmand, heter det i rapporten . ( ©NTB ) ¶
AA170622 Rapporten ble sent onsdag kveld lagt fram i FNs sikkerhetsråd av FNs spesialutsending til Afghanistan, Tadamichi Yamamoto.
AA170622 Flyktninger og andre migranter vil delvis veie opp for fødselsunderskuddet, særlig i Europa, men er ikke nok til å hindre at befolkningen krymper, ifølge den nye rapporten . ( ©NTB ) ¶
AA170622 Nå foreligger rapporten fra disse samlingene, som kan kaste lys over dette.
AA170622 Mer familiehjelp ¶ Rapporten beskriver også at selv om det går bedre med ungdommene, så sliter de fremdeles med ettervirkninger.
AA170622 Det å være sint er mye mer uttalt og nærværende for ungdommene i dag, oppsummerer rapporten .
AA170622 Det understrekes i rapporten at undersøkelsen ikke er representativ for alle ungdommene som var på Utøya, men basert på de ni deltakernes erfaringer og tanker.
AA170622 De legitimerer holdningene til Anders Behring Breivik ", uttaler én i rapporten .
AA170622 juli har vist at det har vært store variasjoner mellom kommunene i hvor god oppfølgingen har vært, og dette er også noe ungdommene forteller om både i rapporten fra 2012 og dagens rapport.
AA170622 Rapporten er utarbeidet av RVTS Øst, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og ble presentert torsdag.
AA170622 Rapporten fra de regionale nettverkene tolkes av Norges Bank som at det meste av nedgangen etter oljeprisfallet er tatt ut.
AA170622 Rapporten fra de regionale nettverkene tolkes av Norges Bank som at det meste av nedgangen etter oljeprisfallet er tatt ut.
AA170622 Sammen med kollegene Hilde Sakariassen og Jan Fredrik Hovden står Moe bak den norske delen av rapporten .
AA170622 Samtidig har antallet usolgte boliger økt med drøyt 1.000, viser den ferske rapporten Econ Nye Boliger fra Samfunnsøkonomisk analyse, skriver E24.
VG170621 Les hele rapporten her.
SA170621 At rapporten ikke sier noe om klimapolitikk og oljepris, gjør den mindre relevant, mener han.
NL170621 Tidligere Etterretningssjef Kjell Grandhagen er en som kjenner Forsvaret godt fra innsiden og har som pensjonist lite å tape på å være ærlig om rapporten .
NL170621 Selv om Etterretningstjenesten ikke har vært en del av denne utredningen så er det neppe mange som er like presis som Grandhagen sin analyse av rapporten .
NL170621 Jeg går ikke inn i de enkelte delen av rapporten nå, men konkluderer med at landmakten ikke kommer til å bli lik den retningen som her er staket ut.
NL170621 I så måte får nok også regjeringspartiene de riktige svarene i denne rapporten .
NL170621 I rapporten fremstår det som at det er mulig å levere godt innenfor de økonomiske rammene som nå er tilgjengelig.
NL170621 Hva mener så NTL Forsvaret er svakhetene med rapporten ?
NL170621 Dette vil åpenbart endre forutsetningene for denne rapporten og gjøre den irrelevant i fremtiden.
NL170621 Det var tydeligvis lagt inn en stor innsats i å pynte bruden, men etter min mening klarer man ikke å skjule de underliggende utfordringene med rapporten og de åpenbare svakhetene.
DN170621 Nå foreligger rapporten fra etterforskerne i National Transportation Safety Board ( NTSB ).
DN170621 Rapporten fastslår også at sjåføren hadde hendene på rattet i bare 25 sekunder av de 37 minuttene som bilen kjørte på autopilot.
DN170621 I tillegg til å vurdere permisjon for Uber-sjefen, vedtok styret enstemmig å følge opp alle anbefalingene Holding la frem i rapporten .
DN170621 plass i den siste rapporten sammen med Melbourne i Australia og den kinesiske byen Chengdu.
DB170621 Rapporten ble levert 9. juni, og debattert under møtet i kontrollutvalget i går kveld.
DB170621 Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.
DB170621 I 2011 ga Transportøkonomisk institutt ut rapporten « En aldrende befolknings krav til transportsystemet » Der kom det blant annet fram at avstand til holdeplass var viktig for et flertall av dem over åtti, når de ble spurt om hvilke faktorer ved kollektivtibudet som var viktig. 59 prosent svarte enkel bestilling av billett, mens 27 prosent nevnt
DB170621 Under dagens forhold ville jeg blitt overrasket om smeltevannet har kommet mer enn fem meter ned, sier William Colgan, som skrev rapporten , til nyhetsbyrået Ritzau.
DA170621 Den avdekket svært alvorlige mangler i arbeidet med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger, og deler av rapporten var hemmeligstemplet.
DA170621 - Jeg mener vi har kommet langt i resultatene etter den rapporten , sier hun.
AP170621 Dødsfallet utløste en gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev, rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye, men fikk kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.
AP170621 Det anslås i rapporten at mellom 9000 og 13.000 barn og unge under 18 år ble utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt i 2015 eller tidligere år. 1000 - 2000 vil fortsette å leve under risikofylte betingelser og først fanges opp senere.
AA170621 Dødsfallet utløste en gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev, rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye, men fikk kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.
AA170621 Slike rutiner er ikke på plass, heter det i en den ferske rapporten .
AA170621 I den første rapporten i 2013 ble Norge bedt om å utarbeide rutiner for alle etater som kan komme i kontakt med menneskehandelofre og bli flinkere til å identifisere ofrene blant asylsøkere og innvandrere.
AA170621 I rapporten får Norge ros for å ha økt straffene for menneskehandel og for at de fem største politidistriktene har opprettet spesialenheter mot trafficking.
AA170621 Dette er den andre rapporten ekspertgruppen har laget om forholdene i Norge.
AA170621 Rapporten etterlyser en større vilje til å eksperimentere - også politisk - i det offentlige og økt samarbeid mellom forskningsmiljøer og offentlige virksomheter.
VG170620 - Han viser lite skyldfølelse i forbindelse med påklagede hendelser, men ved direkte spørsmål svarer han at han angrer og er lei seg, leste Holum fra rapporten .
VG170620 I et brev til revisjonen bestred presidentskapet hovedfunnene i rapporten " på alle vesentlige punkter ", slik kontrollkomiteens leder Martin Kolberg ( Ap ) uttrykte det.
FV170620 Statsadvokat Jan Tallaksen bør se helt bort fra den psykiatriske rapporten når han onsdag bestemmer seg for å be om forvaring eller ikke.
FV170620 Ekspertene selv innrømmer at rapporten har svakheter - den konkluderer med lav gjentakelsesfare.
DN170620 Tirsdagens åpne debatt ble holdt etter at Stortinget mandag var samlet i et lukket møterom for å diskutere rapporten .
DN170620 I et brev til revisjonen bestred presidentskapet hovedfunnene i rapporten " på alle vesentlige punkter ", slik kontrollkomiteens leder Martin Kolberg ( Ap ) uttrykte det.
DN170620 Rapporten slår fast at politiet og Forsvaret ikke er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon, skriver Dagsavisen.
DB170620 - Han har en lav risiko for framtidig vold, men har en svært alvorlig voldshendelse bak seg, leser Holum fra rapporten .
DB170620 Rapporten viser også at nesten halvparten av de sivile drept krig og konflikt fra 2010 - 2015 ble drept i Syria, Irak og Jemen.
DA170620 Ap-leder Jonas Gahr Støre trekker parallellen til den åpne rapporten fra den såkalte 22. juli-kommisjonen, som ble ledet av Alexandra Bech Gjørv, etter terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.
DA170620 Rapporten , basert på en undersøkelse gjennomført i 2015, slår fast at politiet og Forsvaret ikke er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.
DA170620 * Deler av rapporten er hemmeligstemplet, men Riksrevisjonen har utarbeidet et sammendrag ment for offentliggjøring.
DA170620 Rapporten avdekket alvorlige mangler, og deler av den ble hemmeligstemplet.
DA170620 Riksrevisjonens kritikk fremgår også i et sammendrag av rapporten som er unntatt offentlighet, men likevel kjent gjennom Dagens Næringsliv.
DA170620 Han er bekymret over at antall fast ansatte i Forsvaret anbefales redusert i rapporten , som ble lagt fram mandag ettermiddag.
AP170620 I et brev til revisjonen bestred presidentskapet hovedfunnene i rapporten « på alle vesentlige punkter », slik kontrollkomiteens leder Martin Kolberg ( Ap ) uttrykte det.
AA170620 Rapporten er utarbeidet av den katolske kirke og pavens personlige utsending i Kongo og omtaler blant annet 30 massegraver som er funnet. 20 landsbyer i Kasai-regionen er ifølge rapporten totalt ødelagt og rundt 60 helsesentre og 140 skoler, drevet av den katolske kirke, er helt eller delvis ødelagt siden
AA170620 20 landsbyer i Kasai-regionen er ifølge rapporten totalt ødelagt og rundt 60 helsesentre og 140 skoler, drevet av den katolske kirke, er helt eller delvis ødelagt siden august 2016.
AA170620 Ifølge Dagens Næringsliv viser rapporten at reklameinntektene er redusert fra 5,9 milliarder kroner i 2015 til 4,9 milliarder i 2016.
AA170620 | På en avdeling med 13 senger vil 15 minutters rapporttid gi cirka ett minutt per pasient ¶ Rapporten er stedet hvor vi legger grunnlaget for god behandling på neste vakt.
AA170620 Spesielt med tanke på at rapporten også handler om kunnskapsoverføring mellom erfaren og uerfaren, en plass å diskutere faglige utfordringer og en plass for noen å få spørre « Hva betyr egentlig acapp ? ».
AA170620 Og en plass hvor vi samler tråder og legger grunnlaget for god behandling på neste vakt er rapporten .
VG170619 Fishers blod og vev, med tanke på dødsårsaken, står det i rapporten .
VG170619 Rapporten som kom mandag byr imidlertid på flere detaljer.
VG170619 Rapporten sier også at det er uvisst hvilken betydning kokainen har hatt for Fishers dødsfall.
VG170619 Det mest alvorlige er det rapporten avdekker.
VG170619 Det dreier seg om den hemmeligstemplede rapporten fra Riksrevisjonen som omhandlet hvordan beredskap og sikkerhet ivaretas i Norge.
VG170619 - Det var godt vi fikk presset Høyre og Frp til å offentliggjøre denne rapporten slik at vi får en åpen debatt om forslaget, uttaler Anniken Huitfeldt.
VG170619 I rapporten kommer det frem at det har vært alvorlige svakheter ved regjeringens sikring av objekter som kan bli mål for terroraksjoner eller andre typer angrep.
VG170619 Dette til tross for at Dagens Næringsliv har publisert et sammendrag av rapporten .
VG170619 juli og tiden etter burde ha gjort at også denne rapporten var åpen, sier Støre.
SA170619 Ellers har han vært kreativ i sine svar på Aftenbladets spørsmål, noe han også viste i sine kommentarer i rapporten som kom i 2015 fra Rogaland Revisjon.
NL170619 Arbeidsgruppa har presentert 2 tentative organisasjonskart, for hhv 4 og 7 fakulteter, men sier klart i rapporten at det tallmaterialet som arbeidet er basert på gir ingen sterke føringer for den ene eller den andre modellen.
NL170619 Anne Husebekk virker desperat etter å få dette vedtatt, noe som kom klart til syne da hun presenterte den nye rapporten i Narvik for en drøy uke siden.
NL170619 Rapporten bygger på et tynt faglig grunnlag, en svært mangelfull analyse og konklusjoner som ikke er basert på fakta.
DN170619 Organisasjonene ønsker seg også et større og mer øvet heimevern enn det legges opp til i rapporten .
DN170619 Han er bekymret over at antall fast ansatte i Forsvaret anbefales redusert i rapporten , som ble lagt frem mandag ettermiddag.
DN170619 - Folkeavstemningen i Storbritannia kan dermed ha økt sannsynligheten for at Storbritannia forlater EU uten noen avtale, skriver Handelsbanken i rapporten .
DB170619 Rapporten inneholder imidlertid også advarsler.
DB170619 Saken som skal behandles på det lukkede møtet, er den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen, som slår fast at politiet og Forsvaret, verken sammen eller hver for seg, er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.
DB170619 Så hadde Riksrevisjonen et ønske om å lage ytterligere et ugradert sammendrag, som vi også ønsket å bidra til Innstillingen fra komiteen og møtet i dag handlet om den store rapporten , som alle er enige om at skal være hemmelig, fordi den inneholder mye detaljert informasjon, sier Ine Marie Eriksen Søreide.
DB170619 Det er sitater fra den lukkede høringen og deler fra den graderte rapporten til Riksrevisjonen som dannet grunnlag for tilleggsinnstillingen som komiteen lagde.
DB170619 Basert på tilgjengelig toksikologisk informasjon, kan vi ikke fastslå betydningen av de stoffene som ble oppdaget i fru Fishers blod og vev med tanke på dødsårsaken, heter det i rapporten .
DA170619 Saken som skal behandles på det lukkede møtet, er den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen, som slår fast at politiet og Forsvaret, verken sammen eller hver for seg, er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.
DA170619 Riksrevisor Per Kristian Foss lagde også et sammendrag av rapporten ment for offentliggjøring og åpen debatt.
DA170619 Han mente de unntok rapporten fra offentlighet for å unngå kritikk, ikke fordi den inneholdt sensitiv informasjon.
DA170619 Da snakket mange om muligheten for å stille mistillitsforslag når rapporten skal behandles i Stortinget denne uka.
DA170619 Ap, Venstre, Sp, MDG og SV ønsket å tvinge regjeringen til å avgradere rapporten, men KrF sørget for at rapporten forble hemmelig.
DA170619 Ap, Venstre, Sp, MDG og SV ønsket å tvinge regjeringen til å avgradere rapporten , men KrF sørget for at rapporten forble hemmelig.
DA170619 Likevel var det krangelen mellom Stortinget og regjeringen om offentliggjøring av et sammendrag av rapporten som dominerte ordskiftet etter møtet.
BT170619https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Mann-48-pagrepet-for-drapet-pa-ektefellen-335855b.html Den døde kvinnen ble obdusert, men rapporten fra Gades Institutt skal ikke ha vært avgjørende for beslutningen om å gå til pågripelse av mannen.
BT170619 Den døde kvinnen ble obdusert, men rapporten fra Gades Institutt skal ikke ha vært avgjørende for beslutningen om å gå til pågripelse av mannen.
BT170619 Rapporten må få konsekvenser, både for den sittende ledelsen og for Økokrims fremtid.
AP170619https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Stortinget-samlet-til-hemmelig-mote-om-terrorsikring-623463b.html Saken som skal behandles på det lukkede møtet er den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen, som slår fast at politiet og Forsvaret, verken sammen eller hver for seg, er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.
AP170619https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Stortinget-samlet-til-hemmelig-mote-om-terrorsikring-623463b.html * Deler av rapporten er hemmeligstemplet, men Riksrevisjonen har utarbeidet et sammendrag ment for offentliggjøring.
AP170619https://www.aftenposten.no/norge/Landmaktutredningen-Norge-skal-satse-pa-langtrekkende-vapen-og-sivile-som-skal-vare-klare-til-strid-pa-to-dager-623247b.html Her er konklusjonene i den foreløpige rapporten : ¶
AP170619https://www.aftenposten.no/norge/Landmaktutredningen-Norge-skal-satse-pa-langtrekkende-vapen-og-sivile-som-skal-vare-klare-til-strid-pa-to-dager-623247b.html At Norge står overfor en tøffere sikkerhetspolitisk situasjon, avspeiles i rapporten om fremtidens verneplikt.
AP170619https://www.aftenposten.no/norge/-Regjeringen-far-hard-medfart-etter-lukket-stortingsmote-623535b.html Men det var krangelen mellom Stortinget og regjeringen om offentliggjøring av et sammendrag av rapporten som dominerte ordskiftet etter møtet.
AP170619https://www.aftenposten.no/norge/-Regjeringen-far-hard-medfart-etter-lukket-stortingsmote-623535b.html Rapporten slår fast at politiet og Forsvaret ikke er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.
AP170619 Saken som skal behandles på det lukkede møtet er den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen, som slår fast at politiet og Forsvaret, verken sammen eller hver for seg, er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.
AP170619 * Deler av rapporten er hemmeligstemplet, men Riksrevisjonen har utarbeidet et sammendrag ment for offentliggjøring.
AP170619 Den døde kvinnen ble obdusert, men rapporten fra Gades Institutt skal ikke ha vært avgjørende for beslutningen om å gå til pågripelse av mannen.
AP170619 Her er konklusjonene i den foreløpige rapporten : ¶
AP170619 At Norge står overfor en tøffere sikkerhetspolitisk situasjon, avspeiles i rapporten om fremtidens verneplikt.
AP170619 Men det var krangelen mellom Stortinget og regjeringen om offentliggjøring av et sammendrag av rapporten som dominerte ordskiftet etter møtet.
AP170619 Rapporten slår fast at politiet og Forsvaret ikke er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.
AA170619 Det konkluderes også i rapporten med at planen er utformet slik at den bidrar til å nå kommunens nullvekstmål.
VG170618 Forskerne som utga rapporten mente at kun svært få pasienter burde få sovemedisin, og at de kun burde få det i korte perioder.
DB170618 I den danske rapporten kommer det fram at OECD-snittet har gått ned i alle fagene, spesielt i matematikk.
AA170618 Saken som skal behandles er den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen, som slår fast at politiet og Forsvaret verken sammen eller hver for seg er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.
AA170618 Representantene har hatt tilgang både til sammendraget og den fullstendige rapporten og har fått utlevert et nummerert eksemplar av komiteens hemmelige innstilling om saken.
VG170617 I tillegg har hun utformet rapporten som fikk landet satt under overvåkning av Europarådet.
VG170617 Det som kommer frem i denne rapporten er veldig skremmende, sier kommunikasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen, Kaja Ringnes Efskind til VG.
VG170617 Den Bufdir-bestilte rapporten viste i forrige uke til at Fyrlykta har brutt stiftelsesloven på to punkt.
SA170617 Uønsket press ¶ Rapporten viser at det norske anskaffelsessystemet kan være en hindring for å ta ut potensialet for samfunnsøkonomiske gevinster, og at insentivet til nytenkning og innovasjon kan bli redusert som følge av for detaljerte konkurransegrunnlag.
SA170617 FOTO : Jon Ingemundsen ¶ Rapporten tar for seg potensialet ved å åpne for mer bruk av ideelle og andre private aktører innenfor sykehjemstjenester.
SA170617 Et større mangfold av aktører vil kunne videreutvikle dagens sykehjemstjenester gjennom bedre driftsløsninger og et brukertilpasset tjenestetilbud, fastslår rapporten .
SA170617 For eksempel viste rapporten fra 2015 at 35 prosent av kundene aldri spiser mat på kjøkkenet.
DB170617 I framtiden så kan vi også se overfaltesmelting på toppen av disse isbremmene, som potensielt kan gjøre dem langt mer ustabile, sier David Bromwich, en av forskerne bak den ferske rapporten til avisa og legger til : ¶
DB170617 - Rapporten legger også grunnlaget for omtalen av NRKs oppfyllelse av allmennkringkastingsoppdraget i budsjettproposisjonen, slik at Stortinget får anledning til å stilling til om NRK oppfyller sitt oppdrag, sier hun.
AP170617 Onsdag kom rapporten som forteller hva Norge får om vi bruker to prosent av BNP på Forsvaret.
AP170617 For eksempel viste rapporten fra 2015 at 35 prosent av kundene aldri spiser mat på kjøkkenet.
VG170616 Denne rapporten var klar for få uker siden.
VG170616 Stortinget har allerede bestemt at rapporten fra Riksrevisjonen skal behandles i en åpen og i en lukket del.
VG170616 Men da flere partier ønsket å vedta en særlig lov for å tvinge regjeringen til å åpne rapporten , ville ikke KeF være med på tvang.
VG170616 Kjent gjennom DN ¶ Rapporten ble publisert av Dagens Næringsliv i mars.
VG170616 Ifølge VGs opplysninger vil deler av stortingsbygningen bli avstengt allerede i helgen for å sikre et lekkasjefritt møte, når Stortinget skal behandle den hemmelige innstillingen fra Kontrollkomiteen om Riksrevisjonens rapport om objektsikring, ¶ Rapporten avdekket alvorlige svakheter ved regjeringens sikring av objekter som kan bli mål for terroraksjoner eller andre typer angrep.
VG170616 Forsalget falt, og rapporten er fortsatt ikke nedgradert av regjeringen.
VG170616 Rapporten mente at situasjonen var « svært alvorlig », og kritiserte regjeringen for at samarbeidet mellom Forsvaret og politiet om objektsikring var for dårlig.
VG170616 I rapporten , som er bestilt av Bufdir, slår revisjonsselskapet fast at Fyrlykta har brutt stiftelsesloven, og at de ikke er en ideell stiftelse.
VG170616 Dette skjer i kjølvannet av VGs avsløring og den påfølgende rapporten fra Deloitte.
VG170616 ", står det i rapporten fra Deloitte, som ble offentliggjort 8. juni i år.
DN170616 Men ifølge rapporten vil det kreve mer « enn et Uber » å frigjøre disse « sovende » bilene slik at de blir en del av økonomien.
DB170616 Bare Island, Finland, Norge og Sverige scorer høyere på likestilling enn Rwanda i rapporten .
DB170616 Tomatmøllen vil trolig påføre norsk tomatnæring stor skade dersom det ikke settes inn målrettede tiltak mot spredning, ifølge rapporten som Vitenskapskomiteen for mattrygghet ( VKM ) har utarbeidet for Mattilsynet.
DB170616 I rapporten heter det at sannsynligheten er stor for at avlinger kan gå tapt, og at bruken av kjemiske og biologiske plantevernmidler vil øke, dersom det ikke settes i gang tiltak.
DB170616 - Men jeg vil også oppfordre byråden i Oslo til å lese rapporten som er laget av blant annet representanter fra lærerorganisasjonene og Elevorganisasjonen.
DB170616 Ifølge rapporten er det liten kunnskap om hva slags ammunisjon som ble dumpet på det enkelte sted.
DB170616 - Rapporten underbygger at dette er en drapssak, skriver politiet i en pressemelding.
DA170616 Denne uka ble rapporten « Red Card : Exploitation of Construction Workers on World Cup Sites in Russia » publisert av Human Rights Watch.
BT170616 Sweco innrømmer feil i rapporten sin, men avviser skredfare.
BT170616 Stortingpresidenten mener rapporten ikke har gått inn i striden mellom Stortinget og byggrådgiveren Multiconsult.
BT170616 I rapporten heter det at Stortinget brøt statens eget anskaffelsesregelverk i den omstridte byggesaken og at det er " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
AP170616https://www.aftenposten.no/okonomi/Norske-tomater-trues-av-soramerikanske-tuta-absoluta-623401b.html Tomatmøllen vil trolig påføre norsk tomatnæring stor skade dersom det ikke settes inn målrettede tiltak mot spredning, ifølge rapporten som Vitenskapskomiteen for mattrygghet ( VKM ) har utarbeidet for Mattilsynet.
AP170616https://www.aftenposten.no/okonomi/Norske-tomater-trues-av-soramerikanske-tuta-absoluta-623401b.html I rapporten heter det at sannsynligheten er stor for at avlinger kan gå tapt, og at bruken av kjemiske og biologiske plantevernmidler vil øke, dersom det ikke settes i gang tiltak.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Michael-Tetzschner--Dette-er-et-oppgjor-med-en-uansvarlig-arbeidsform-623393b.html Rapporten inneholder en betydelig uenighet mellom Riksrevisjonen og presidentskapet om en rekke forhold rundt prosjektet og årsakene til overskridelsene.
AP170616 Tomatmøllen vil trolig påføre norsk tomatnæring stor skade dersom det ikke settes inn målrettede tiltak mot spredning, ifølge rapporten som Vitenskapskomiteen for mattrygghet ( VKM ) har utarbeidet for Mattilsynet.
AP170616 I rapporten heter det at sannsynligheten er stor for at avlinger kan gå tapt, og at bruken av kjemiske og biologiske plantevernmidler vil øke, dersom det ikke settes i gang tiltak.
AP170616 Rapporten inneholder en betydelig uenighet mellom Riksrevisjonen og presidentskapet om en rekke forhold rundt prosjektet og årsakene til overskridelsene.
VG170615 OMFATTENDE RAPPORT : Saken om Maurie Plant og Sue Howland er nøye gjennomgått i denne australske rapporten , ført i pennen av senator John Black.
VG170615 Maurie Plant sier i rapporten at han var uerfaren og fikk antydning til panikk da landskvinnen Howland ble plukket ut til en dopingtest : ¶
VG170615 Isteden har de høylytt kritisert rapporten fra Riksrevisjonen, som de mener er mangelfull og misvisende.
VG170615 - Ifølge rapporten fra Riksrevisjonens har ikke dette prosjektet vært godt nok planlagt og gjennomført, man har ikke sørget for at Stortinget har blitt godt nok orientert om kostnadsøkningene og begrunnelsen for dem, og det har blitt demonstrert liten vilje til kostnadsreduksjon underveis, sier Solhjell, og legge
VG170615 I rapporten stilles det spørsmål ved om det fortsatt er like dyrt på grunn av økt konkurranse mellom butikkjedene og lettere tilgang til alternative matvarer.
VG170615 Men den samme rapporten avslørte også store og alvorlige mangler i samarbeidet mellom de tre nødetatene.
DN170615 Konklusjonen i rapporten tyder på at tyder på at balansering av markedet nok en gang blir utsatt.
DN170615 Vi tror derfor inflasjonsmålet senkes fra 2,5 prosent til to prosent om ikke altfor lenge, sannsynligvis i forbindelse med fremleggelsen av rapporten fra Gjedrem-utvalget, senest 30. juni, sier Jullum.
DN170615 De må lage en mer tiltalende opplevelse for dem, sier partner Lambert Bu hos McKinsey i forbindelse med fremleggelsen av rapporten .
DB170615 Når Statsbygg i dag framlegger rapporten som anbefaler lokalisering på Utøykaia, er det etter en grundig utredning.
DB170615 Swartz gikk tilbake for å endre rapporten sin, etter å ha fått vite at May var innlagt på sykehus og deretter døde som følge av behandlingen hans, nakkemanipulasjonen, sier advokat Richards til People.
DA170615 I rapporten anslås det at det fra 2015 til 2030 vil bli sendt til sammen 6,4 billioner dollar til lav- og mellominntektsland.
DA170615 På den positive siden faller andelen mindreårige jenter som blir gravide, og det samme gjør alkoholmisbruket blant de yngste, går det fram av rapporten .
DA170615 Helt i bunnen av lista ligger Romania, Bulgaria og Chile, der andelen barn som vokser opp i relativ fattigdom er høyest, viser rapporten .
DA170615 - Høyere inntekt fører ikke automatisk til at alle barn får det bedre og kan faktisk øke ulikhetene, sier Sarah Cook, som har ledet arbeidet med rapporten .
DA170615 Slike reaksjoner på støy kan ha vesentlig innvirkning på trivsel, velvære og helse », er noen av poengene i rapporten fra kommuneoverlegen.
DA170615 Av mange forslag for å bedre sikkerheten til sjøs, foreslo også utvalget som laget rapporten et eget høyhastighetssertifikat.
AP170615 For fem år siden var det kun et fåtall svenske kvinner som reiste til Syria og Irak for å slutte seg til IS, men Forsvarshögskolan i Sverige anslår i rapporten " Swedish foreign fighters in Syria and Iraq " at de nå utgjør 40 prosent av alle svenske fremmedkrigere i disse landene.
AA170615 For fem år siden var det kun et fåtall svenske kvinner som reiste til Syria og Irak for å slutte seg til IS, men Forsvarshögskolan i Sverige anslår i rapporten " Swedish foreign fighters in Syria and Iraq " at de nå utgjør 40 prosent av alle svenske fremmedkrigere i disse landene.
AA170615 På den positive siden faller andelen mindreårige jenter som blir gravide, og det samme gjør alkoholmisbruket blant de yngste, går det fram av rapporten ¶ ( ©NTB ) ¶
AA170615 Helt i bunnen ligger Romania, Bulgaria og Chile, der andelen barn som vokser opp i relativ fattigdom er høyest, viser rapporten .
AA170615 - Høyere inntekt fører ikke automatisk til at alle barn får det bedre og kan faktisk øke ulikhetene, sier Sarah Cook, som har ledet arbeidet med rapporten .
AA170615 I januar i fjor overleverte et ekspertutvalg rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra til kunnskapsministeren.
VG170614 VM-organisasjonen har foreløpig ikke kommentert rapporten , men visestatsminister Vitalij Mutko, som også er leder i VM-komiteen og er fotballpresident, sa i mai til nyhetsbyrået Tass at byggearbeidene på den mye omtalte arenaen i St.
VG170614 Ifølge det internasjonale bygningsarbeiderforbundet, som har bidratt til rapporten , har altså minst 17 mennesker mistet livet under byggingen av stadionene.
VG170614 Ifølge rapporten har det vært streiker på flere av stedene i protest mot manglende lønnsutbetalinger og andre forhold.
VG170614 Rapporten kommer fra Miljødirektoratet.
VG170614 Fyrlykta mener Deloittes slutning er feil, og kom med følgende uttalelse da rapporten ble offentliggjort torsdag forrige uke.
VG170614 », heter det i rapporten .
VG170614 juni, og med tittelen " Informasjon om Stiftelsen Fyrlykta om mulig brudd på forutsetninger for skattefritak for ideell organisasjon ", skriver Bufdir at de legger ved rapporten slik at Skatteetaten på selvstendig grunnlag kan vurdere om det foreligger brudd på skatteloven.
VG170614 Rapporten konkluderer med brudd på stiftelsesloven : ¶
VG170614 Rapporten ble bestilt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), som meldte at de sier opp alle avtaler med stiftelsen.
SA170614 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
SA170614 Onsdag ble rapporten « Red Card : Exploitation of Construction Workers on World Cup Sites in Russia » publisert av Human Rights Watch ( HRW ).
SA170614 Jane Buchanan som har skrevet rapporten , gjør det helt klart at hun er skuffet over Fifa.
SA170614 I rapporten blir det slått fast at mange arbeidere har slitt med å få lønninger på tidspunkt som avtalt, få lønn i det hele tatt, mangel på arbeidskontrakter og arbeid under ekstreme klimatiske forhold.
SA170614 I rapporten blir det også vist til dokumentasjon i det norske fotballmagasinet Josimar hvor utnyttelse av nordkoreanske arbeidere i forbindelse med arenautbyggingen i St.
SA170614 I rapporten blir det fortalt at HRWs medarbeidere ble utsatt for mistenksomhet og trusler da de forsøkte å snakke med arbeidere og når de ba om informasjon.
SA170614 - Fifa har offentliggjort lite informasjon med substans om bruddene som er blitt identifisert av deres undersøkelser, heter det i rapporten fra HRW.
SA170614 - Arbeidsgiverne truer oss med at dersom vi klager, vil vi bli sparket uten lønn og at de til og med kan komme til å tilkalle politiet, sier en arbeider i Kaliningrad ifølge rapporten .
SA170614 Rapporten mener å kunne dokumentere at arbeidere som har prøvd sine rettigheter overfor arbeidsgiverne, er blitt truet med deportasjon og fengsel.
NL170614 Verken studentene eller fagmiljøets meninger, høringsuttalelser eller bekymringer er nevnt i den siste rapporten .
NL170614 Med rapporten på bordet og få dager igjen til Universitetsstyrets vedtak er jeg dypt bekymret for fremtiden til Det juridiske fakultet ( Jurfak ).
NL170614 Fra rapporten kan en lese « fremmer synergier av fusjonen og ruster UiT for fremtidens utfordringer », « 4-fakultetsmodellen vil åpne for større faglig integrasjon, og den vil i større grad imøtekomme utfordringer knyttet til internt konkurrerende studietilbud enn dagens organisering ».
NL170614 juni ble rapporten fra en arbeidsgruppe nedsatt av Universitetsstyret offentliggjort.
NL170614 Rapporten er mangelfull på flere områder, og jeg kan vanskelig se hvordan den gir et nevneverdig bedre grunnlag for avgjørelsen Universitetsstyret skal treffe.
FV170614 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
DN170614https://www.dn.no/nyheter/2017/06/14/1014/Energi/-de-som-hadde-hapet-pa-strammere-marked-neste-ar-ma-nok-roe-seg-ned Foto : Gunnar Lier ¶ Rapporten var mindre optimistisk enn ventet, fastslår råvaresjef Bjarne Schieldrop i meglerhuset SEB.
DN170614https://www.dn.no/nyheter/2017/06/14/1014/Energi/-de-som-hadde-hapet-pa-strammere-marked-neste-ar-ma-nok-roe-seg-ned - Slik dynamikken er i denne ekstraordinære, svært mangfoldige næringen, er det mulig veksten vil øke enda raskere, fremgår det i rapporten .
DN170614https://www.dn.no/nyheter/2017/06/14/1014/Energi/-de-som-hadde-hapet-pa-strammere-marked-neste-ar-ma-nok-roe-seg-ned - Dette var veldig skuffende, sier han idet han kikker gjennom rapporten og viser til lagertallene for april.
DN170614 Foto : Gunnar Lier ¶ Rapporten var mindre optimistisk enn ventet, fastslår råvaresjef Bjarne Schieldrop i meglerhuset SEB.
DN170614 - Slik dynamikken er i denne ekstraordinære, svært mangfoldige næringen, er det mulig veksten vil øke enda raskere, fremgår det i rapporten .
DN170614 - Dette var veldig skuffende, sier han idet han kikker gjennom rapporten og viser til lagertallene for april.
DN170614 Rapporten som ble sluppet klokken ti i formiddag, viser at produksjonen av olje øker kraftig.
DN170614 Ifølge rapporten fra steg den samlede produksjonen med 336.000 fat per dag til 32,14 millioner fat i mai.
DN170614 Riksrevisjonen viser for øvrig til en rekke utdrag fra rapporten hvor det blir redegjort for hva presidentskapet burde informert Stortinget bedre om.
DN170614 Kontrollkomiteen så seg sist torsdag nødt til å be om Riksrevisjonens kommentarer da presidentskapet i et brev bestred hovedfunnene i rapporten « på alle vesentlige områder », slik komitéleder Martin Kolberg ( Ap ) uttrykte det.
DN170614 - Riksrevisjonen har i rapporten pekt på at Stortingets administrative ledelse på tidspunktet da Stortingets budsjett for 2014 ble behandlet i Stortinget, hadde relativt sikker kunnskap om at kostnadsrammen for hele prosjektet ville øke vesentlig, og at forventet kostnadsramme var cirka 850 millioner kroner, heter det.
DA170614 Riksrevisjonen viser for øvrig til en rekke utdrag fra rapporten hvor det blir redegjort for hva presidentskapet burde informert Stortinget bedre om.
DA170614 Kontrollkomiteen så seg sist torsdag nødt til å be om Riksrevisjonens kommentarer da presidentskapet i et brev bestred hovedfunnene i rapporten " på alle vesentlige områder ", slik komitéleder Martin Kolberg ( Ap ) uttrykte det.
DA170614 - Riksrevisjonen har i rapporten pekt på at Stortingets administrative ledelse på tidspunktet da Stortingets budsjett for 2014 ble behandlet i Stortinget, hadde relativt sikker kunnskap om at kostnadsrammen for hele prosjektet ville øke vesentlig, og at forventet kostnadsramme var ca. 850 millioner kroner, heter det.
BT170614 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Langt-mer-effektive-kampfly-og-mer-utholdende-har-om-Forsvaret-far-2-prosent-av-BNP-623029b.html Å bruke penger på tyngre våpen gir mer kampkraft for Forsvaret, konkluderer den nye rapporten .
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Langt-mer-effektive-kampfly-og-mer-utholdende-har-om-Forsvaret-far-2-prosent-av-BNP-623029b.html Nils Holme har hjelp til rapporten av pensjonert generalmajor Espen Amundsen, som tidligere var Forsvarets øverste økonomisk/administrative offiser, og ytterligere fem pensjonerte offiserer på general/admiral/brigader-nivå.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Langt-mer-effektive-kampfly-og-mer-utholdende-har-om-Forsvaret-far-2-prosent-av-BNP-623029b.html - Ruver ikke gevinsten som beskrives i rapporten ?
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Langt-mer-effektive-kampfly-og-mer-utholdende-har-om-Forsvaret-far-2-prosent-av-BNP-623029b.html Rapporten hans ble presentert onsdag morgen hos Tankesmien Agenda.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Brannrammet-London-blokk-hadde-fasadeplater-som-ogsa-er-vanlige-i-Norge-623228b.html Fatal spredning ¶ « Rapporten peker på at det var avvik fra byggeforskriftene, svakheter og mangler ved branntekniske forhold, og det var heller ikke foretatt en helhetlig vurdering av brannsikkerheten.
AP170614https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/dVOzo/Aftenposten-mener-22-juli-minnesmerket-bor-plasseres-pa-Utoykaia juli-terroren i rapporten de overleverer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dag.
AP170614https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-22-juli-minnesmerket-bor-plasseres-pa-Utoykaia-623210b.html juli-terroren i rapporten de overleverer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dag.
AP170614https://www.aftenposten.no/bil/Dette-regnestykket-har-du-kanskje-ikke-lyst-til-a-se-Sa-mye-koster-bilen-deg-arlig-10214b.html PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
AP170614 Å bruke penger på tyngre våpen gir mer kampkraft for Forsvaret, konkluderer den nye rapporten .
AP170614 Nils Holme har hjelp til rapporten av pensjonert generalmajor Espen Amundsen, som tidligere var Forsvarets øverste økonomisk/administrative offiser, og ytterligere fem pensjonerte offiserer på general/admiral/brigader-nivå.
AP170614 - Ruver ikke gevinsten som beskrives i rapporten ?
AP170614 Rapporten hans ble presentert onsdag morgen hos Tankesmien Agenda.
AP170614 Fatal spredning ¶ « Rapporten peker på at det var avvik fra byggeforskriftene, svakheter og mangler ved branntekniske forhold, og det var heller ikke foretatt en helhetlig vurdering av brannsikkerheten.
AP170614 juli-terroren i rapporten de overleverer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dag.
AP170614 PENGESLUK : De årlige bilholdskostnadene ( for bensin- og dieselbiler ) har hatt en økning fra 2016 til 2017, viser beregninger fra rapporten « Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold - januar 2017 » publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.
AP170614 Onsdag ble rapporten « Red Card : Exploitation of Construction Workers on World Cup Sites in Russia » publisert av Human Rights Watch ( HRW ).
AP170614 Jane Buchanan som har skrevet rapporten , gjør det helt klart at hun er skuffet over Fifa.
AP170614 I rapporten blir det slått fast at mange arbeidere har slitt med å få lønninger på tidspunkt som avtalt, få lønn i det hele tatt, mangel på arbeidskontrakter og arbeid under ekstreme klimatiske forhold.
AP170614 I rapporten blir det også vist til dokumentasjon i det norske fotballmagasinet Josimar hvor utnyttelse av nordkoreanske arbeidere i forbindelse med arenautbyggingen i St.
AP170614 I rapporten blir det fortalt at HRWs medarbeidere ble utsatt for mistenksomhet og trusler da de forsøkte å snakke med arbeidere og når de ba om informasjon.
AP170614 - Fifa har offentliggjort lite informasjon med substans om bruddene som er blitt identifisert av deres undersøkelser, heter det i rapporten fra HRW.
AP170614 - Arbeidsgiverne truer oss med at dersom vi klager, vil vi bli sparket uten lønn og at de til og med kan komme til å tilkalle politiet, sier en arbeider i Kaliningrad ifølge rapporten .
AP170614 Rapporten mener å kunne dokumentere at arbeidere som har prøvd sine rettigheter overfor arbeidsgiverne, er blitt truet med deportasjon og fengsel.
AA170614 Den tidligere utvalgslederen sier rapporten fullt ut gir det bildet av saken som han har dannet seg. ( ©NTB ) ¶
VG170613 Mens det for det meste er voksne mottakere som er i arbeid, er de unge som har fått et tilbud, oftere på tiltak, ifølge rapporten .
NL170613 Rapporten leverer en rekke eksempler på våre felles utfordringer og delte karakteristikker, eksempelvis : ¶
NL170613 Rapporten kan leses i sin helhet her ( s.26 ).
DN170613 Kronekursen reagerte umiddelbart på den positive rapporten fra Norges Banks Regionale nettverk tirsdag.
DN170613 Økokrim-sjef Trond Eirik Schea ønsker ikke å trekke seg, men vil i stedet ta ansvar for å følge opp kritikken i rapporten fra Transocean-utvalget.
DN170613 Ifølge rapporten er det « sannsynlig at verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det ».
DN170613 Rapporten , som er på rundt 110 sider, går gjennom saken fra den ble tatt inn i 2005 frem til den ble henlagt før ankesaken skulle ta til i januar 2016.
DN170613 I rapporten fra utvalget som har sett på hva som gikk galt med rettssakene mot riggselskapet Transocean og dets rådgivere reises ramsalt kritikk mot Økokrims ledelse og organisering.
DN170613 - Bevilgningen skapte reaksjoner både internt i Økokrim og hos Riksadvokaten, skriver utvalget i rapporten .
DN170613 - Det er vanskelig å finne noe negativt i denne rapporten
DN170613 « Utvalget finner få spor av ledelsesmessig oppfølging og kontroll med etterforskningen og fremdriften », heter det i rapporten .
DN170613 | Ramsalt kritikk av Økokrims ledelse og organisering ¶ Rapporten fra utvalget som har sett på hva som gikk galt med rettssakene mot riggselskapet Transocean og dets rådgivere, er ikke lystig lesning for dem som ønsker at Økokrim skal bestå i dagens form.
DN170613 Vi har ikke fått gjennomgått rapporten i organisasjonen.
DN170613 Schea er ikke nevnt med navn i rapporten .
DN170613 Det er heller ingen tvil om at vi tar til oss det som står i rapporten , ikke minst kritikken, sa han før han avsluttet sin opptreden.
DN170613 Den 111 siders rapporten konkluderer blant annet med at Økokrim utviste manglende objektivitet, manglende ledelse og feil bruk av ressurser i behandlingen av Transocean-saken.
DN170613 - Vi tar til oss denne rapporten og vil bruke den til vårt forbedringsarbeid vi tar kritikken innover oss og på alvor, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea i en rask kommentar om rapporten .
DN170613 - Vi tar til oss denne rapporten og vil bruke den til vårt forbedringsarbeid vi tar kritikken innover oss og på alvor, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea i en rask kommentar om rapporten.
DN170613 - Det er ingen tvil om at vi tar til oss det som står i rapporten , ikke minst kritikken, sa Økokrim-sjef Trond Eirik Schea før han avsluttet sin opptreden.
DN170613 I forkant av rapporten fra Norges Bank, hadde kronen allerede begynt å styrke seg mot de store valutaene.
DN170613 Den falt imidlertid ytterligere etter at Norges Bank slapp rapporten .
DN170613 - Kronekursen reagerer ganske positivt på rapporten .
DN170613 Det er særlig to ting i rapporten fra Regionalt Nettverk sjeføkonom Kjetil Olsen mener det blir ekstra fokus på.
DB170613 Videre i rapporten hevder amerikanske myndigheter at Nord-Korea kommer til å intensivere cybervirksomheten sin i framtida.
DB170613 WEF-rapporten tar en rekke forbehold i rapporten .
DB170613 Halvparten av alle barn som ble født i 2007 i blant annet USA, Storbritannia, Japan, Italia, Tyskland, Frankrike og Canada, kommer trolig til å leve til de er over 100 år, ifølge rapporten .
DB170613 Vil ha utgravning ¶ Rapporten konkluderer med at terrassene trolig ikke ble ødelagt i vulkanutbruddet.
DB170613 - Vår forskning belager seg på den eneste undersøkelsen gjort i det området av New Zealand, og vi er sikre på at kartografien stemmer, sier Bunn overfor The Guardian om bakgrunnen for rapporten publisert i Journal of the Royal Society of New Zealand.
DB170613 Rapporten som blir presentert av Statsbygg torsdag, godkjenner Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli, hvilket innebærer at det opprinnelige vedtaket, om å plassere minnestedet på Sørbråten, trolig blir forkastet.
DB170613 - Selv om vi har lagt opp til å høre på alle, så betyr ikke det at alle synspunkter vil vektlegges like mye, men det skal gjenspeiles i rapporten at det er et meningsbilde som er bredt, sier Aschim.
DB170613 ( Dagbladet ) : Rapporten som blir presentert av Statsbygg torsdag, godkjenner Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli, ifølge NRK.
DB170613 Rapporten argumenterer med at Israel er en apartheidstat, fordi de behandler palestinere og jøder bevisst ulikt med bedre standard for de sistnevnte.
DB170613 Rapporten antyder at Israel lagde ulike lover i områdene for å hindre en felles motstand mot okkupasjonen.
DA170613 I Irak har ekstremistgruppen utført ti angrep med kjemiske våpen, ni av dem i Mosul, ifølge rapporten , mens det i fjor ble registrert 21 slike angrep.
DA170613 I rapporten står det at ekstremistenes produksjon var basert i Mosul og at produksjonen har blitt påvirket som følge av irakiske styrkers offensiv for å drive IS ut av byen.
DA170613 - Her ble det lagt inn kort frist for reperasjon, heter det i rapporten fra kontrollen som fant sted mellom 07.00 og 15.00 tirsdag.
DA170613 Rapporten som blir presentert av Statsbygg torsdag, godkjenner Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli, hvilket innebærer at det opprinnelige vedtaket, om å plassere minnestedet på Sørbråten, trolig blir forkastet.
DA170613 Statsbygg godkjenner ¶ Rapporten som Statsbygg overleverer kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) torsdag, godkjenner etter det NRK erfarer Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli.
DA170613 Tirsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne, i lys av rapporten , mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er " sterkt kritikkverdig ".
DA170613 Takket være KrF unngikk regjeringen at Riksrevisjonens sammendrag av den hemmeligholdte rapporten ble avgradert av Stortinget.
DA170613 Likevel vil det være for tidlig å konkludere før den endelige rapporten er klar, noe som kan ta flere måneder, sier politijurist Jon Ivar Johansen i drammenspolitiet til Dagsavisen Fremtiden.
DA170613 - Erfaringsmessig sier ikke den foreløpige rapporten veldig mye, og det vil ikke bli tatt ut noen tiltale før den er endelig, sier han.
BT170613 Vi kjenner oss igjen i mange observasjoner som fremkommer i rapporten , sier han til NTB.
BT170613 Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier rapporten nå skal ut på høring, og det hele vil munne ut i et erfaringsarbeid.
BT170613 Hvorfor saken fikk utvikle seg slik den gjorde, og hva han selv burde ha gjort annerledes, vil han ikke svare konkret på før han får lest rapporten skikkelig.
BT170613 Han advarer mot å trekke for konklusjoner om Økokrims organisering basert på rapporten , og minner om at utvalget ikke finner Transocean-saken representativ for Økokrims arbeid.
BT170613 Førstestatsadvokat Morten Eriksen imøtegår deler av kritikken og utvalgets arbeid i et eget skriv som ble lagt frem sammen med rapporten .
BT170613 Tirsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne, i lys av rapporten , mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er " sterkt kritikkverdig ".
BT170613 Takket være KrF unngikk regjeringen at Riksrevisjonens sammendrag av den hemmeligholdte rapporten ble avgradert av Stortinget.
BT170613 Vi tar kritikken innover oss og på alvor, sa Schea i en rask kommentar til Dagens Næringsliv da rapporten ble lagt frem tirsdag formiddag.
BT170613 Etter å ha lest rapporten , lurer man på om det er noe Økokrim ikke mangler.
BT170613 - Vi tar til oss denne rapporten og vil bruke den til vårt forbedringsarbeid.
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Utvalg-kritiserer-Finansdepartementet-for-a-gi-ekstra-penger-til-egen-rettssak-623033b.html Økokrimsjef Trond Schea hadde en kort orientering etter at rapporten var gjennomgått.
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Utvalg-kritiserer-Finansdepartementet-for-a-gi-ekstra-penger-til-egen-rettssak-623033b.html Riksadvokat Tor-Aksel Busch nedsatte utvalget og fikk overlevert rapporten tirsdag.
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Utvalg-kritiserer-Finansdepartementet-for-a-gi-ekstra-penger-til-egen-rettssak-623033b.html I går fikk riksadvokat Tor-Aksel Busch rapporten .
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Utvalg-kritiserer-Finansdepartementet-for-a-gi-ekstra-penger-til-egen-rettssak-623033b.html - Vi tar til oss denne rapporten .
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Satt-i-ko-i-atte-dogn-for-a-kjope-leilighet-623001b.html De opplevde det sterkeste salget av nye boliger på hele Østlandet, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i siste utgave rapporten « ECON Nye boliger ». 12 minutter togtur til Oslo ¶
AP170613https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-far-sterk-kritikk-for-manglende-terrorsikring---men-folk-far-ikke-hore-politikerne-diskutere-den-kritiske-rapporten-623124b.html | Regjeringen får sterk kritikk for manglende terrorsikring - men folk får ikke høre politikerne diskutere den kritiske rapporten
AP170613https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-far-sterk-kritikk-for-manglende-terrorsikring---men-folk-far-ikke-hore-politikerne-diskutere-den-kritiske-rapporten-623124b.html Tirsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne, i lys av rapporten , mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er « sterkt kritikkverdig ».
AP170613https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-far-sterk-kritikk-for-manglende-terrorsikring---men-folk-far-ikke-hore-politikerne-diskutere-den-kritiske-rapporten-623124b.html Takket være KrF unngikk regjeringen at Riksrevisjonens sammendrag av den hemmeligholdte rapporten ble avgradert av Stortinget.
AP170613https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Utoykaia-blir-godkjent-som-minnested-for-22-juli-623058b.html Rapporten som blir presentert av Statsbygg torsdag, godkjenner Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli, hvilket innebærer at det opprinnelige vedtaket, om å plassere minnestedet på Sørbråten, trolig blir forkastet.
AP170613 Denne utviklingen er ikke bærekraftig skal man tro den ferske rapporten til sjefanalytiker Anders Svendsen i Nordea.
AP170613 Økokrimsjef Trond Schea hadde en kort orientering etter at rapporten var gjennomgått.
AP170613 Riksadvokat Tor-Aksel Busch nedsatte utvalget og fikk overlevert rapporten tirsdag.
AP170613 I går fikk riksadvokat Tor-Aksel Busch rapporten .
AP170613 - Vi tar til oss denne rapporten .
AP170613 | Regjeringen får sterk kritikk for manglende terrorsikring - men folk får ikke høre politikerne diskutere den kritiske rapporten
AP170613 Tirsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Miljøpartiet De Grønne, i lys av rapporten , mener regjeringens arbeid med objektsikring og beredskap er « sterkt kritikkverdig ».
AP170613 Takket være KrF unngikk regjeringen at Riksrevisjonens sammendrag av den hemmeligholdte rapporten ble avgradert av Stortinget.
AP170613 Vi kjenner oss igjen i mange observasjoner som fremkommer i rapporten , sier han til NTB.
AP170613 Riksadvokat Tor Aksel Busch sier rapporten nå skal ut på høring, og det hele vil munne ut i et erfaringsarbeid.
AP170613 Hvorfor saken fikk utvikle seg slik den gjorde, og hva han selv burde ha gjort anderledes, vil han ikke svare konkret på før han får lest rapporten skikkelig.
AP170613 Han advarer mot å trekke for konklusjoner om Økokrims organisering basert på rapporten , og minner om at utvalget ikke finner Transocean-saken representativ for Økokrims arbeid.
AP170613 Førstestatsadvokat Morten Eriksen imøtegår deler av kritikken og utvalgets arbeid i et eget skriv som ble lagt fram sammen med rapporten .
AP170613 Rapporten som blir presentert av Statsbygg torsdag, godkjenner Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli, hvilket innebærer at det opprinnelige vedtaket, om å plassere minnestedet på Sørbråten, trolig blir forkastet.
AP170613 Mitt råd er å ikke legge rapporten i en skuff, men gjøre seg ferdig med distriktsstrukturene og få de nye distriktene opp og gå før en gjør noe med særorganene, sier Kripos-sjefen.
AP170613 I rapporten foreslås det blant annet å legge både Kripos og Økokrim til en ny nasjonal seksjon for bistand og etterforskning.
AA170613 I Irak har ekstremistgruppen utført ti angrep med kjemiske våpen, ni av dem i Mosul, ifølge rapporten , mens det i fjor ble registrert 21 slike angrep.
AA170613 I rapporten står det at ekstremistenes produksjon var basert i Mosul og at produksjonen har blitt påvirket som følge av irakiske styrkers offensiv for å drive IS ut av byen.
AA170613 Rapporten som blir presentert av Statsbygg torsdag, godkjenner Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli, hvilket innebærer at det opprinnelige vedtaket, om å plassere minnestedet på Sørbråten, trolig blir forkastet.
AA170613 Men rapporten som presenteres torsdag møter motstand.
AA170613 - Selv om vi har lagt opp til å høre på alle, så betyr ikke det at alle synspunkter vil vektlegges like mye, men det skal gjenspeiles i rapporten at det er et meningsbilde som er bredt, sier Aschim.
AA170613 Rapporten , som Statsbygg overleverer kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) torsdag, godkjenner etter det NRK erfarer Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli.
AA170613 Rapporten som Statsbygg overleverer kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) torsdag, godkjenner etter det NRK erfarer Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli.
VG170612 SKUFFENDE : Daglig leder i Handelens ølsalgsråd Ingvill Størksen er ikke fornøyd med resultatene som kommer frem i rapporten .
VG170612 Han har bidratt til den ferske rapporten ved kontroller da han var 14 og 15 år gammel.
VG170612 Rapporten som blir lagt frem mandag viser at det i løpet av fjoråret ble solgt alkohol til mindreårige i 30 prosent av butikkene.
DN170612 Rapporten ble presentert for Uber-styret søndag.
DN170612 I rapporten for 2016 skriver Medietilsynet at TV 2 tok opp viktige og relevante temaer i sine program for unge i 2016, men fastslår at kanalen for første gang i avtaleperioden ikke oppfylte kravet om at et slikt programtilbud skal sendes jevnlig.
DN170612 - Når det gjelder NRK er vi ferdig med saken ved å sende denne rapporten til kulturministeren, som tar dette opp i NRKs generalforsamling, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, til Dagbladet.
DB170612 - Når det gjelder NRK er vi ferdig med saken ved å sende denne rapporten til kulturministeren, som tar dette opp i NRKs generalforsamling, sier Guthus til Dagbladet.
DA170612 Politiet ønsker imidlertid ikke å gi noen opplysninger om hva som framkommer i rapporten ennå.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-opposisjonens-transportplan--gronne-lover-langt-mindre-veibygging-622981b.html Når Aftenposten spør hva han mener er svakhetene ved den store rapporten fra Statens vegvesen i februar 2015 om alternativene bekrefter imidlertid Sivertsen at han ikke har lest denne.
AP170612 De opplevde det sterkeste salget av nye boliger på hele Østlandet, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i siste utgave rapporten « ECON Nye boliger ». 12 minutter togtur til Oslo ¶
AP170612 Når Aftenposten spør hva han mener er svakhetene ved den store rapporten fra Statens vegvesen i februar 2015 om alternativene bekrefter imidlertid Sivertsen at han ikke har lest denne.
AA170612 Politiet ønsker imidlertid ikke å gi noen opplysninger om hva som framkommer i rapporten ennå.
AA170612 I rapporten for 2016 skriver Medietilsynet at TV 2 tok opp viktige og relevante temaer i sine program for unge i 2016, men fastslår at kanalen for første gang i avtaleperioden ikke oppfylte kravet om at et slikt programtilbud skal sendes jevnlig.
AA170612 - Når det gjelder NRK er vi ferdig med saken ved å sende denne rapporten til kulturministeren, som tar dette opp i NRKs generalforsamling, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, til Dagbladet.
AA170612 Det er ikke klart når den foreløpige rapporten skal være klar, men normalt vil den foreligge relativt raskt.
VG170611 Som følge av rapporten vurderer Bufdir nå å politianmelde stiftelsen, samtidig som de sier opp alle avtaler med selskapet.
VG170611 Salström-Leyh reiste for 340.000 kroner i 2015, ifølge rapporten , som påpeker at de luksuriøse reisene ikke er innenfor rammene til en ideell aktør.
VG170611 Ifølge rapporten har stiftelsens lederstruktur lagt til rette for at den tyske grunnleggeren Peer Salström-Leyh har kunnet ta ut profitt i Estland, samtidig som lederne i Norge har fått skyhøye lønninger.
VG170611 Den Bufdir-bestilte rapporten tegner et bilde av en grunnlegger som har hatt all makt, og tatt alle viktige beslutninger alene.
VG170611 mai ¶ Rapporten fra revisjonsselskapet Deloitte konkluderte torsdag med at Stiftelsen Fyrlykta ikke er ideell, og at barnevernet har tildelt dem hundrevis av skattefrie millioner på feil grunnlag.
SA170611 Vi ser også en sterk forekomst av psykiske lidelser hos dem som utfører terror, sier strategisk analytiker Siv Thomassen ved PST som har brukt ett år på rapporten basert på både nasjonal og internasjonal forskning.
SA170611 PST håper rapporten vil bidra til å skape økt årvåkenhet hos publikum.
SA170611 Ifølge rapporten har omgivelsene rundt terroristen i 80 prosent av tilfellene vært kjent med frustrasjonen til den potensielle terroristen.
DN170611 Ifølge rapporten er det « sannsynlig at verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det ».
DN170611 Alt tyder på at deler av rapporten må behandles i et høyst uvanlig lukket stortingsmøte.
DB170611 I den nevnte rapporten på 200 sider skal det ifølge TV-dokumentaren stå beskrevet hvordan legen Julio Cesar Alves hjalp toppidrettsutøvere, deriblant Roberto Carlos, med å dope seg.
DB170611 - Kontoret til justisministeren ser på spørsmål som stilles i denne rapporten , sier kommunikasjonssjef for justisminister i delstaten New York, Eric Soufer, til Forbes.
DB170611 Rapporten han viser til er en omfattende artikkel i det samme magasinet, som kommer med en påstander om den veldedige stiftelsen til Eric Trump.
DA170611 I den nevnte rapporten på 200 sider skal det ifølge TV-dokumentaren stå beskrevet hvordan legen Julio Cesar Alves hjalp toppidrettsutøvere, deriblant Roberto Carlos, med å dope seg.
DA170611 Vi ser også en sterk forekomst av psykiske lidelser hos dem som utfører terror, sier strategisk analytiker Siv Thomassen ved PST som har brukt ett år på rapporten basert på både nasjonal og internasjonal forskning.
DA170611 PST håper rapporten vil bidra til å skape økt årvåkenhet hos publikum.
DA170611 Ifølge rapporten har omgivelsene rundt terroristen i 80 prosent av tilfellene vært kjent med frustrasjonen til den potensielle terroristen.
AP170611https://www.aftenposten.no/okonomi/Oljefondet-flytter-eiendommene-hjem-622344b.html Fondet skriver i rapporten at bruken av interne lån mellom de ulike selskapene fondet eier, « vil (... ) redusere grunnlaget for skattbar inntekt ».
AP170611 Fondet skriver i rapporten at bruken av interne lån mellom de ulike selskapene fondet eier, « vil (... ) redusere grunnlaget for skattbar inntekt ».
AP170611 Ifølge rapporten er det « sannsynlig at verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det ».
AP170611 Alt tyder på at deler av rapporten må behandles i et høyst uvanlig lukket stortingsmøte.
AA170611 Vi ser også en sterk forekomst av psykiske lidelser hos dem som utfører terror, sier strategisk analytiker Siv Thomassen ved PST som har brukt ett år på rapporten basert på både nasjonal og internasjonal forskning.
AA170611 PST håper rapporten vil bidra til å skape økt årvåkenhet hos publikum.
AA170611 Ifølge rapporten har omgivelsene rundt terroristen i 80 prosent av tilfellene vært kjent med frustrasjonen til den potensielle terroristen.
AA170611 Ifølge rapporten er det « sannsynlig at verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det ».
AA170611 Alt tyder på at deler av rapporten må behandles i et høyst uvanlig lukket stortingsmøte.
DN170610 - Mangel på tilbud av boliger er årsaken til prisveksten, skriver analytiker Kate Everett-Allen i en rapporten .
DA170610 - Rapporten er utrolig interessant.
DA170610 « Innsatte med kroniske og ikke-akutte sykdommer er ikke sikret tilfredsstillende oppfølging av spesialisthelsetjenesten », heter det i rapporten .
VG170609 Dette var selve kjernen i kritikken i rapporten som kom fra Sivilombudsmannen tidligere i vår.
VG170609 Det er likevel ikke slik at dette skal skje på bekostning av de innsattes soningsprogresjon, helse eller menneskerettigheter, heter det i rapporten .
VG170609 - Det synes å være etablert et rettslig « hull » som svekker de innsattes vern mot tortur og umenneskelig behandling, skrev ombudsmannen i rapporten .
VG170609 « Etter Riksrevisjonens vurdering inneholder ikke brevet påstander eller informasjon som ikke er belyst rapporten », skriver Riksrevisjonen.
VG170609 Stortingets kontrollkomité skal nå behandle rapporten fra Riksrevisjonen, og vedtok i dag at saken skal være ferdig innen Stortinget tar sommerferie 21. juni.
VG170609 Stortingets direktør og president er nå i åpen konflikt med Riksrevisjonen og Stortingets kontrollkomité etter den knusende rapporten om byggeskandalen på Stortinget.
AA170609 I rapporten , som er utarbeidet om navneendringen, heter det at i begrepet superbuss ligger det både « rutestruktur, bussmateriell, fremføring og høy kvalitet på alle forhold rundt kollektivreisen ».
AA170609 Menon Economics har laget rapporten om de mulige ringvirkningene dersom Norge klarer å lokke til seg store sentre for datalagring, slik både Belgia og Sverige har gjort, skriver Dagens Næringsliv.
AA170609 I tillegg vil verdiskaping på over 5,2 milliarder kroner kunne knyttes til datasenteretableringen over analyseperioden, med omtrent 320 millioner kroner i årlige effekter etter dette », heter det i rapporten .
AA170609 Neste ukes rapport, etter en ringerunde til sentralbankens regionale nettverk, vil inneholde de siste bitene med informasjon til den pengepolitiske rapporten uka etter.
VG170608 TOTALSLAKTER : Nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen idet Riksrevisjonen offentliggjorde rapporten om Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26.
VG170608 Ifølge rapporten fra Deloitte har ledelsen i Stiftelsen Fyrlykta over tid etablert en praksis som ikke er forenlig med å være en ideell stiftelse.
VG170608 Fredheim sier stiftelsen nå vil studere både rapporten og oppsigelsen nærmere.
VG170608 Disse forhold har muliggjort så vel internprising av tjenester for uttak av profitt i sluttledd og fastsettelse av for høye lønninger for to av de daglige ledere », heter det i rapporten .
VG170608 Nestleder i Bedriftsforbundet, Marit Momrak Wright, reagerer derimot sterkt på rapporten .
VG170608 Ut over dette, ønsker han ikke å kommentere rapporten .
SA170608 Rettferdighet i asylpolitikken ( RIA ) har gjennom den hjerteskjærende rapporten « Hvem skal holde meg i hånden når jeg dør ? » satt fokus på en svært utsatt gruppe kvinner, som lever under forhold som det norske samfunn ikke kan være bekjent av.
DN170608 I tillegg vil verdiskaping på over 5,2 milliarder kroner kunne knyttes til datasenteretableringen over analyseperioden, med omtrent 320 millioner kroner i årlige effekter etter dette », heter det i rapporten .
DN170608 Datasenter-rapporten ¶ Rapporten fra Menon Economics konkluderer med at etablering av et stort datasenter vil bidra til sysselsetting av over 6800 årsverk over analyseperioden på 12 år og over 450 årsverk i året når datasenteret er i full drift.
DN170608 Rapporten er laget på oppdrag fra blant andre Statkraft, og Energi Norge og overleveres Samferdselsdepartementet fredag morgen.
AP170608https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Vi-utfordrer-statsminister-Erna-Solberg-Ta-ballen-fra-Riksrevisjonen-Rydd-opp--Siri-Gedde-Dahl-og-Elin-Floberghagen-622681b.html Rapporten er, som riksrevisor Per-Kristian Foss selv påpeker, svært alvorlig.
AP170608https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Vi-utfordrer-statsminister-Erna-Solberg-Ta-ballen-fra-Riksrevisjonen-Rydd-opp--Siri-Gedde-Dahl-og-Elin-Floberghagen-622681b.html Rapporten dokumenterer grove brudd på offentlighetsloven på mange områder i statsforvaltningen, skriver Siri Gedde-Dahl og Elin Floberghagen.
AP170608 Patrick Stark lover at rektorene ved videregående skoler i Oslo skal få grundig innføring i den nye rapporten .
AP170608 Men de vurderer selv hvordan de vil bruke rapporten , sier han.
AP170608 Han er tvilende til om de som jobber med å utvikle skolene vil ta bedre beslutninger på bakgrunn av denne rapporten enn ved å bruke annen og kjent informasjon.
AP170608 Fakta : Om rapporten ¶ Rapporten er laget av NIFU ( Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ) på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.
AP170608 Fakta : Om rapporten
AP170608 De har forskjellige måter å måle videregående skolers bidrag på : NIFU-rapporten som Aftenposten presenterer i dag, og den oppdaterte rapporten til Senter for økonomisk forskning ( SØF. ) ¶
AP170608 Ble den forrige rapporten brukt ?
AP170608 - Frykter du at rektorene vil legge den nye rapporten fra NIFU i en skuff ?
AP170608 - Det er mye detaljert informasjon her som kan virke vanskelig tilgjengelig, sier assisterende direktør Patrick Stark i Utdanningsetaten i Oslo om den nye rapporten .
AP170608 - Den kan være et supplement, men ifølge våre tillitsvalgte ble den forrige rapporten i liten grad brukt til utvikling.
AP170608 - Den forrige rapporten fra SØF, som er kommet i oppdatert utgave nå, har syv kriterier.
AP170608 Rapporten som nå publiseres er en videreutvikling av dette og skal ifølge kunnskapsministeren resultere i en fast publisering av skolebidragsindikatorer fra Utdanningsdirektoratet.
AP170608 Terje Pedersen, NTB Scanpix ¶ Rapporten fra Riksrevisjonen, statens eget kontrollorgan, går rett inn i valgkampen og den nye debatten om hvor lønnsomt det er for samfunnet å investere store summer i vei og jernbane.
AP170608 I den nye rapporten peker Riksrevisjonen spesielt på at utbygging av dobbeltspor på strekningen Asker - Lysaker, kombinert med langt flere avganger, er en suksess.
AP170608 Det er ikke alltid Riksrevisjonen også kommer med skryt ¶ Rapporten om investeringer i jernbane er langt mildere enn Riksrevisjonens rapport fra 2015 om effekten av vedlikehold på jernbanen, som ifølge revisjonen var langt lavere enn det jernbanen selv har lovet.
AP170608 Men hva bidrar skolen med, og hva skyldes andre forhold ? - Rapporten viser at hvilken videregående skole du starter på, påvirker om du klarer å fullføre utdanningen eller ikke, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) i en pressemelding.
AP170608 I rapporten legger Deloitte vekt på både de høye lederlønningene i Fyrlykta og de økonomiske disposisjonene til stifteren, tyskeren Peer Salström-Leyh.
AP170608 I rapporten fra Deloitte vises det imidlertid til smutthull i regelverket for ideelle stiftelser som ledelsen i Fyrlykta har benyttet for urettmessig å føre penger ut av stiftelsen.
AP170608 Rapporten er, som riksrevisor Per-Kristian Foss selv påpeker, svært alvorlig.
AP170608 Rapporten dokumenterer grove brudd på offentlighetsloven på mange områder i statsforvaltningen, skriver Siri Gedde-Dahl og Elin Floberghagen.
AA170608 I rapporten om saken står det ikke hvem som kan ha stått bak hackingen.
AA170608 Det er Statnett selv som har fått utarbeidet rapporten .
AA170608 Det er Meteorologisk Instituttet som har skrevet rapporten i samarbeid med Statnett, Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) og Norges Geotekniske Institutt ( NGI ).
AA170608 I rapporten legger Deloitte vekt på både de høye lederlønningene i Fyrlykta og de økonomiske disposisjonene til stifteren, tyskeren Peer Salström-Leyh.
AA170608 I rapporten fra Deloitte vises det imidlertid til smutthull i regelverket for ideelle stiftelser som ledelsen i Fyrlykta har benyttet for urettmessig å føre penger ut av stiftelsen.
VG170607 På disse var det synlige merker av at originalene var blitt brettet, og ifølge rettsdokumentene indikerte dette at rapporten var printet på papir og deretter smuglet ut.
VG170607 Journalisten hadde tatt kontakt med NSA med spørsmål om rapporten vedkommende var i besittelse av.
VG170607 Ifølge rettsdokumenter viste NSAs interne systemer at kun seks personer hadde skrevet ut den lekkede rapporten - inkludert Winner.
VG170607 En drøy time før siktelsen ble kjent, publiserte det anerkjente nettstedet The Intercept en artikkel om den lekkede rapporten .
SA170607 Under slike forhold ville papirløse, som kvinnene i rapporten , sikres ny vurdering av sakene i lys av den faktiske situasjonen som er oppstått, noe som ville kunne ivareta « hensynet til menneskerettighetene og slik bedre denne gruppens rettsstilling ».
SA170607 Kvinnene er i praksis ureturnerbare, på grunn av manglende papirer, manglende vilje i hjemlandet til å motta dem, eller andre omstendigheter redegjort for i rapporten .
SA170607 Ingen av kvinnene i denne rapporten har gjort det.
SA170607 I rapporten « Lengeværende i mottak » fra 2003 anbefalte UDI at en spesiell gruppe skulle få amnesti : « Dette begrunnes i at situasjonen de facto er slik at oppholdstillatelse bør gis.
SA170607 Deres situasjon, redegjort for i rapporten , er likevel så spesifikk at et amnesti kan forklares med bakgrunn i humanitære og menneskelige hensyn, uten at det vil få noen signaleffekt.
SA170607 Rapporten foreslo i konklusjon at « personer som har oppholdt seg i Norge i åtte år eller lenger etter endelig avslag på søknad om asyl, kan få oppholdstillatelse i Norge.
DN170607 Sterkere vekst i norsk økonomi og fortsatt lavt rentenivå kan bidra til at boligprisveksten fortsetter, men det vil samtidig øke systemrisikoen, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i forbindelse med at den halvårlige rapporten Finasielt utsyn ble lagt frem onsdag.
DN170607 Finanstilsynet peker i rapporten på at det er tegn til at fastlandsøkonomien er i ferd med å ta seg opp, men viser altså samtidig til økt sårbarhet og usikkerhet.
DA170607 Vi gir ikke fra oss dette forhandlingskortet, sa Trond Julin idet han presenterte rapporten for 1. tertial for pressen på rådhuset onsdag ettermiddag.
BT170607 Det skjedde i forbindelse med presentasjonen av rapporten Finansielt utsyn 2017.
BT170607 Tar hensyn til elevmassen ¶ Rapporten som NIFU har laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ser på skolens bidrag til karakterer og gjennomføring.
BT170607 Les hele rapporten og flere tall her.
BT170607 I rapporten er det tatt hensyn til elevenes bakgrunn og karakterer fra ungdomsskolen.
BT170607 Fakta : Måling av skolenes bidrag ¶ Rapporten fra NIFU presenterer en rekke skolebidragsindikatorer for de videregående skolene i Norge.
BT170607 FORNØYD : Rapporten viser at yrkesfagelevene ved Metis har gode muligheter for å stå skoleløpet ut.
BT170607 - Det er ikke dekning i denne rapporten for å si at det er noen forskjell på private og offentlige skoler.
AP170607https://www.aftenposten.no/okonomi/Norske-boliger-er-ikke-sa-dyre-som-mange-tror-622701b.html Onsdag la han frem rapporten Finansielt Utsyn.
AP170607 Rapporten har skapt kraftig debatt.
AP170607 Onsdag la han frem rapporten Finansielt Utsyn.
AP170607 Det skjedde i forbindelse med presentasjonen av rapporten Finansielt utsyn 2017.
AA170607 - Rapporten viser at hvilken videregående skole du starter på påvirker om du klarer å fullføre utdanningen eller ikke.
AA170607 Det skjedde i forbindelse med presentasjonen av rapporten Finansielt utsyn 2017.
VG170606 Ifølge rapporten oppgir 39 prosent av flyktningene som oppholder seg på Chios at de har vært vitne til dødsfall etter ankomst på øya.
VG170606 « Stortinget i plenum hadde da ikke all den informasjonen som var relevant for at Stortinget kunne foreta en selvstendig vurdering av saken og virkningen av de vedtak som skulle fattes », heter det i rapporten .
VG170606 Tirsdag morgen ble rapporten formelt overlevert presidentskapet av Riksrevisjonens nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som deretter møtte Kontrollkomiteen for å redegjøre.
VG170606 Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg ( Ap ) vil ikke kommentere rapporten før den er formelt publisert fra Riksrevisjonen.
VG170606 Før rapporten fra Riksrevisjonen blir offentlig klokken 14 tirsdag ettermiddag, hadde presidentskapet i Stortinget allerede sendt ut en pressemelding hvor de svarer opp rapporten .
VG170606 Før rapporten fra Riksrevisjonen blir offentlig klokken 14 tirsdag ettermiddag, hadde presidentskapet i Stortinget allerede sendt ut en pressemelding hvor de svarer opp rapporten.
VG170606 Denne informasjonen var tilgjengelig i dagene før Stortinget behandlet 2014-budsjettet, ifølge rapporten .
VG170606 - Viktige sider ved prosjektet er ikke behandlet i rapporten , sier Olemic Thommessen til VG.
VG170606 - Riksrevisjonen ser det som problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, til planlegging og gjennomføring av et så stort og komplisert prosjekt, skriver Riksrevisjonens nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i rapporten .
VG170606 - Førsteinntrykket av rapporten er at den er grundig og dessverre meget alvorlig, sier Michael Tetzschner ( H ), som er medlem av Kontrollkomiteen som nå skal behandle Riksrevisjonens rapport.
VG170606 Rapporten gir informasjon som skulle vært gitt uoppfordret av presidentskapet for flere år siden til Stortinget, sier Tetzschner til VG.
VG170606 Multiconsult mener Riksrevisjonen har gjort en god jobb, og er godt fornøyd med rapporten .
VG170606 Men når stortingspresidenten gjentar påstander i dag om feil og mangler fra vår side, og på ny flytter ansvaret over på oss selv om rapporten er så klar, mener vi det er riktig for oss å gi en kommentar.
VG170606 Jeg er blitt beskyldt for å byråkratisere dette huset, men rapporten viser at det har vært riktig fokus, sier hun.
VG170606 Før rapporten fra Riksrevisjonen var lagt frem, gikk stortingspresidenten ut i en pressemelding hvor han fremholdt at han mener Multiconsult har skylden for budsjettoverskridelsen.
VG170606 - Denne rapporten er så alvorlig ta den må få konsekvenser.
VG170606 Når rapporten fra Framtiden i våre hender inkluderer i tillegg vannforbruk og arealbehov, hevder de at hovedbildet er det samme - kjøtt kommer dårlig ut mens sjømat, korn, frukt og grønnsaker stort sett kommer godt ut.
VG170606 MÅ LEGGE OM : Håkon Lindahl er fagsjef i klima- og miljøavdelingen i Framtiden i våre hender og er forfatter av rapporten « Norges grønneste mat ».
VG170606 Men han mener det er flere detaljer i rapporten hvor Framtiden i våre hender er for generaliserende.
VG170606 Han er forfatteren bak rapporten som altså tar for seg hvor mye matproduksjonen belaster miljøet.
VG170606 GIR RIKTIG BILDE : Klimaforsker Bob van Oort synes rapporten om den grønneste maten er riktig i det store bildet, men mener at man burde ta med mer enn produksjonsfasen når man kårer hvilken mat som er grønnest.
VG170606 For å kunne fø en voksende befolkning uten å øke klimagassutslippene, må vestlige land legge om kostholdet, ifølge rapporten .
VG170606 Det bekrefter også rapporten , som viser at det er en sammenheng mellom det som er helsevennlig mat og det som er miljøvennlig.
VG170606 Biolog og seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, Bob van Oort, synes rapporten gjør et godt forsøk på å ta opp bærekraft og mat utover klimapåvirkningene.
VG170606 Fyrlyktas oversikt over reisevirksomhet sendt til Bufdir i rapporten om stiftelsens drift i 2013.
SA170606 Ifølge rapporten REthinking Energy fra IRENA stod vind- og solenergi for 90 prosent av investeringene i fornybar energi i 2015.
DN170606 Stortingspresidenten viser til at Riksrevisjonen i rapporten ikke har gått inn på rettstvisten mellom Stortinget og Multiconsult.
DN170606 Dette betyr at viktige sider ved prosjektet ikke er behandlet i rapporten .
DN170606 Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten .
DN170606 « Til slutt sendte de prøve-e-post til to ikke-eksisterende kontoer som tydeligvis er forbundet med stemmegivning per post antakelig med det formål å opprette disse kontoene for å etterligne gyldige tjenester », skriver NSA i rapporten .
DN170606 Phishing ¶ Rapporten fra etterretningsorganisasjonen NSA, som ble publisert av The Intercept, sier ikke noe om hackingen hadde noen innvirkning på valgresultatene.
DN170606 Innholdet i rapporten fra amerikanske sikkerhetsmyndigheter indikerer at hackingen trengte lenger inn i det amerikanske avstemningssystemet enn det som har vært kjent til nå.
DB170606 Stortingspresidenten viser til at Riksrevisjonen i rapporten ikke har gått inn på rettstvisten mellom Stortinget og Multiconsult.
DB170606 Dette betyr at viktige sider ved prosjektet ikke er behandlet i rapporten .
DB170606 Putin ut mot « russofobisk hysteri » i USA : - Det gjør det vanskelig å jobbe eller snakke sammen ¶ Rapporten fra NSA er imidlertid i strid med hva Vladimir Putin mener om den antatte hackingen.
DB170606 I rapporten står det at minst 100 lokale valgtjenestemenn rundt om i USA skal ha fått såkalte « phishing»-e-poster i slutten av oktober og i begynnelsen av november i fjor.
DB170606 De startet sannsynligvis en valgregistrering ved hjelp av en « fiske»-kampanje ( Spear Phishing ) målrettet mot amerikanske organisasjoner, står det i sammendraget i rapporten .
DB170606 Rapporten viser, ifølge magasinet, at hackingen skal ha blitt utført av den russiske etterretningstjenesten ( GRU ).
DB170606 Rapporten sier imidlertid at det kan ha foregått russisk hacking i enkelte deler av stemmegivingssystemet.
DB170606 Rapporten fra NSA tar imidlertid ikke for seg om hvorvidt hackingen har påvirket valgresultatet.
DA170606 Kvadsheim bruker rapporten som argument for at pensjonskostnadene er lavere i private barnehager enn i kommunale.
DA170606 Kan det være fordi den nye rapporten sier følgende : ¶
DA170606 Hvorfor bruker ikke Kvadsheim rapporten fra 24.4. 2017, som er den nyeste ?
AP170606https://www.aftenposten.no/verden/Rapport-Russere-hacket-seg-inn-i-det-amerikanske-valget-622581b.html Thomas Winje Øijord / NTB scanpix ¶ Rapporten fra etterretningsorganisasjonen NSA, som ble publisert av The Intercept, sier ikke noe om hackingen hadde noen innvirkning på valgresultatene.
AP170606https://www.aftenposten.no/verden/Rapport-Russere-hacket-seg-inn-i-det-amerikanske-valget-622581b.html Innholdet i rapporten fra amerikanske sikkerhetsmyndigheter indikerer at hackingen trengte lenger inn i det amerikanske avstemningssystemet enn det som har vært kjent til nå.
AP170606https://www.aftenposten.no/verden/Rapport-Russere-hacket-seg-inn-i-det-amerikanske-valget-622581b.html post antagelig med det formål å opprette disse kontoene for å etterligne gyldige tjenester », skriver NSA i rapporten .
AP170606https://www.aftenposten.no/norge/Ni-hovedfunn-i-Riksrevisjonens-gransking-av-Stortingets-byggeprosjekt-622605b.html Han har ledet arbeidet med rapporten .
AP170606https://www.aftenposten.no/norge/Ni-hovedfunn-i-Riksrevisjonens-gransking-av-Stortingets-byggeprosjekt-622605b.html Dette betyr at viktige sider ved prosjektet ikke er behandlet i rapporten , sier Olemic Thommessen.
AP170606 Thomas Winje Øijord / NTB scanpix ¶ Rapporten fra etterretningsorganisasjonen NSA, som ble publisert av The Intercept, sier ikke noe om hackingen hadde noen innvirkning på valgresultatene.
AP170606 Innholdet i rapporten fra amerikanske sikkerhetsmyndigheter indikerer at hackingen trengte lenger inn i det amerikanske avstemningssystemet enn det som har vært kjent til nå.
AP170606 post antagelig med det formål å opprette disse kontoene for å etterligne gyldige tjenester », skriver NSA i rapporten .
AP170606 Han har ledet arbeidet med rapporten .
AP170606 Dette betyr at viktige sider ved prosjektet ikke er behandlet i rapporten , sier Olemic Thommessen.
AA170606 « Til slutt sendte de prøve-e-post til to ikke-eksisterende kontoer som tydeligvis er forbundet med stemmegivning per post antakelig med det formål å opprette disse kontoene for å etterligne gyldige tjenester », skriver NSA i rapporten . ( ©NTB ) ¶
AA170606 Innholdet i rapporten fra amerikanske sikkerhetsmyndigheter indikerer at hackingen trengte lenger inn i det amerikanske avstemningssystemet enn det som har vært kjent til nå.
AA170606 Rapporten fra etterretningsorganisasjonen NSA, som ble publisert av The Intercept, sier ikke noe om hackingen hadde noen innvirkning på valgresultatene.
AA170606 Snittet blant de 30 landene som er dekket av rapporten - EUs 28 medlemsland samt Norge og Tyrkia - ligger til sammenligning på 20 dødsfall per 1 million innbyggere.
AA170606 Den vedvarende høye drapsraten i det store landet med 200 millioner innbyggere gjelder særlig i befolkningsgruppene unge og mørkhudede, ifølge rapporten .
AA170606 Den siste rapporten viste at 71 prosent av dem var mørkhudede. ( ©NTB ) ¶
AA170606 - Det er som om en Boeing 737 styrtet hver eneste dag, sa Samira Bueno, direktør for Det brasilianske sikkerhetsforumet, som står bak rapporten sammen med Institute of Applied Economic Research ( IPEA ).
AA170606 Stortingspresidenten viser til at Riksrevisjonen i rapporten ikke har gått inn på rettstvisten mellom Stortinget og Multiconsult.
AA170606 Dette betyr at viktige sider ved prosjektet ikke er behandlet i rapporten .
AA170606 Stortingspresidenten viser til at Riksrevisjonen i rapporten ikke har gått inn på rettstvisten mellom Stortinget og Multiconsult.
AA170606 Dette betyr at viktige sider ved prosjektet ikke er behandlet i rapporten .
AA170606 Stortinget brøt egne regler for anskaffelse, lød rapporten , som også konkluderte med at den administrative ledelsen ikke har fulgt godt nok opp.
AA170606 Høyres Michael Tetzschner sier rapporten fra Riksrevisjonen gir informasjon som skulle vært gitt uoppfordret fra presidentskapet til Stortinget for flere år siden.
FV170605 Ifølge rapporten skal russerne ha jukset med dopingprøvene blant annet til sine langrennsløperen under Sotsji-OL.
SA170604 Ifølge rapporten skal russerne ha jukset med dopingprøvene blant annet til sine langrennsløperen under Sotsji-OL.
NL170604 Nordlys mener videre at framlegg av denne rapporten " avslører at ledelsen ved UiT mangler politisk kompetanse.
BT170604 Ifølge rapporten skal russerne ha jukset med dopingprøvene blant annet til sine langrennsløperen under Sotsji-OL.
AP170604https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Til-na-har-FIS-vart-tause-om-Johaug-saken-Her-er-fire-sporsmal-vi-lurer-pa-236770b.html Ifølge rapporten skal russerne ha jukset med dopingprøvene blant annet til sine langrennsløperen under Sotsji-OL.
AP170604 Ifølge rapporten skal russerne ha jukset med dopingprøvene blant annet til sine langrennsløperen under Sotsji-OL.
SA170603 Det er en skandale at ALK-kommisjonens rapport er taus om dette, og også om rapporten til sivilingeniør Emil Aal Dahle, som er omtalt 24. mai 2017.
DB170603 Sier at USA er uten lederskap ¶ Rapporten ble finansiert av Det amerikanske handelskammeret og et kapitalråd - uttalte fiender av Paris-avtalen.
DB170603 I tillegg tar rapporten utgangspunkt i noe analytikere ikke mener er veldig sannsynlig : at USA klarer å kutte 26 til 28 prosent av utslippene sine innen 2025, skriver Washington Post.
DB170603 Han viste selv til hvor han hadde statistikken fra, og tallene samsvarer med den faktiske rapporten statistikken stammer fra.
DB170603 Den rapporten er utdatert, og Trump har feiltolket den, er budskapet fra MIT selv, ifølge Reuters.
DB170603 Organisasjonen Human Rights Watch, som i fjor forfattet den nevnte rapporten ( Equatorial Guinea : Events of 2016 ), var raskt ute med å fordømme resultatet av avstemningen, ifølge nyhetsbyrået AP.
DB170603 Vi vil råde både Stiftelsen og andre berørte til å akseptere rapporten fra granskingskommisjonen som en avslutning på en feilbarlig, men etter hvert lang og grundig etterforskning av hva som skjedde om bord på « Scandinavian Star » den fatale aprilnatta.
DB170603 Men uten vesentlig ny informasjon, er det på tide å sette punktum med denne rapporten .
DB170603 I likhet med politiets etterforskning, konkluderer rapporten med at brannen ikke skyldtes sabotasje blant mannskapet.
DA170603 Rapporten viser for øvrig at antall rammede sivile har gått ned med fire prosent, sammenlignet samme periode i fjor.
AP170603 Haddad slår opp i den nå 30 sider lange rapporten og legger merke til at kollegaen har lagt til en video fra åstedet, som hun selv hadde oversett på en aller annen måte første gang hun gikk gjennom materialet.
VG170602 Sludder, sier forskerne bak rapporten han baserer seg på.
VG170602 Hovedforfatteren av rapporten , John Reilly, sier til Washington Post at han er sterkt i uenig med Trumps utsagn om at kuttene kun utgjør en svært liten mengde.
VG170602 - Vi støtter ikke at USA trekker seg fra Parisavtalen, sier Erwan Monier, som også var med å skrive rapporten , til Reuters. 4.
VG170602 « Det er litt med kommunikasjonen mellom organer på Stortinget, som kontrollkomiteen vil se nærmere på når de får rapporten ».
VG170602 Riksrevisjonens rapporten skulle opprinnelig leveres onsdag denne uken, men ble utsatt til over pinse.
VG170602 Publiseringen måtte derfor utsettes for at de valgte riksrevisorene skal rekke å gå igjennom rapporten på nytt.
VG170602 Jeg har ikke lekket noe fra rapporten , sier Foss.
VG170602 Ikke bare uttaler han seg om saken han er inhabil i, men han går inn i selve rapporten og kommenterer den.
VG170602 Hovedårsaken er at riksrevisor Per-Kristian Foss først meldte seg inhabil en uke før rapporten skulle være ferdig.
VG170602 Foss sier at mye gikk galt i planleggingen, og på spørsmål fra Ole Torp hva mer rapporten konkluderer med, svarer han : ¶
VG170602 Da overtok Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, nestleder i Riksrevisjonen, hovedansvaret for rapporten .
VG170602 - Jeg ble forbauset og synes intervjuet var veldig rart fordi rapporten er taushetsbelagt.
VG170602 Rapporten peker på en del årsaker til det.
NL170602 Det er rapporten fra denne gruppen som ble offentliggjort 1. juni.
NL170602 Denne rapporten er nå sendt på høring både internt og eksternt, med frist 15, juni.
DB170602 » Det skal ifølge Bøhler lede til en konseptutredning OBS basert på innholdet i rapporten fra 2008.
DB170602 Status per i dag når det gjelder oppfølging av rapporten fra 2008, er ifølge Bøhler at de har « innledet en oppdragsdialog med Politiets fellestjenester ( PFT ) for å få utredet volum- og plassbehov, logistikkbehov og alternativer for lokaler for langtidslagring av beslag.
DB170602 Konklusjonen er at rapporten « fortsatt er relevant, og (... ) kan legges til grunn for det videre arbeidet ».
DB170602 I slutten av januar 2016 ble Politidirektoratet bedt om å gå gjennom rapporten fra 2008 om lagring av bevis og biologiske spor.
DB170602 I august samme år melder Politidirektoratet at de har avholdt et møte og sett på innholdet i rapporten .
DB170602 Helberg viser Magasinet at han til og med har holdt av hylleplass som han mener vil være tilstrekkelig for bevis for tre år, basert på anslaget fra rapporten i 2008 om at det vil være rundt 4000 saker i året der strafferammen er så høy at bevisene bør lagres.
DB170602 Han lovet å sørge for at rapporten skulle bli gjennomgått på nytt, at det skulle legges et løp for den « konkrete oppfølgingen », og han for-sikret at det allerede var avholdt et møte.
DB170602 Første gangen rapporten ble omtalt i offentligheten var, etter det Magasinet kjenner til, i en nyhetssak på TV2 høsten 2015.
DB170602 Direktoratets konklusjon var at rapporten « fortsatt er relevant, og (... ) kan legges til grunn for det videre arbeidet ».
DB170602 Direktoratet skulle vurdere om rapporten kunne « legges til grunn for det videre arbeidet ».
DB170602 Det tok over et halvt år, men i august 2016 ga Politidirektoratet beskjed til Justisdepartementet at de hadde avholdt et møte og sett på innholdet i rapporten .
DB170602 Det dreide seg både om prøver som ble oppbevart hos rettsmedisinsk på FHI og ifølge rapporten « Beslag og spormateriale » som var tatt vare på av en politietterforsker i Bergen.
DB170602 Da var det gått over seks år siden rapporten ble levert til Politidirektoratet, hvor den var blitt liggende urørt.
DB170602 Anundsen refset Politidirektoratet og kalte det « lite tilfredsstillende » at direktoratet ikke hadde fulgt opp rapporten fra 2008.
DB170602 Rapporten ble levert til Politidirektoratet mot slutten av 2008.
DB170602 Rapporten , forteller Bygland, ble utarbeidet « med det for øyet at det som sto der skulle diskuteres og gjennomføres ». -  At det ikke skjedde ligger utenfor min kontroll, sier han.
DB170602 2016 : Daværende justisminister Anders Anundsen sier at arbeidsgruppas rapport fra 2008 skal gjennomgås på nytt og gir politidirektoratet i oppdrag å vurdere om rapporten kan « legges til grunn for det videre arbeidet ».
VG170601 Leder i Støttegruppen Jan Harsem har ikke lest rapporten som gruppen får tilgang i dag.
VG170601 Kommisjonen har vært ledet av sorenskriveren i Tromsø, Frank Kjetil Olsen, som sammen med de andre medlemmene av kommusjonen, overleverer rapporten til Stortinget.
VG170601 Det kommer fram av rapporten som offentliggjøres i dag klokken 12.
SA170601 Scandinavian Stars Danske Støtteforening håper rapporten fra Stortingets granskingskommisjon om dødsbrannen vil åpne for at de skyldige stilles til ansvar.
SA170601 - Vi kommer til å gå grundig gjennom rapporten og gi politikerne vårt syn, sier Hersem til NTB.
SA170601 Rapporten avviser påstander om at brannutviklingen på Scandinavian Star kan tilskrives sabotasje.
FV170601 | Scandinavian Star-etterlatte : Rystet over rapporten
FV170601 Ifølge rapporten til Scandinavian Star-kommisjonen finnes det ingen holdepunkter for at brannen om bord på passasjerferja i 1990 skyldtes sabotasje.
FV170601 Det er det ikke, sa Ole Arnt Westberg i Støttegruppen for Scandinavian Star-ulykken da rapporten ble presentert torsdag.
FV170601 Advokat Sigurd Klomsæt, som representerer mange av de pårørende, sier han er dypt rystet over rapporten .
DN170601 Men etter at Trump var valgt til president og FBI orienterte ham om rapporten , ble den også omtalt i pressen.
DN170601 Cohen ble også nevnt som en av dem med kontakter i Russland i den ikke offentliggjorte rapporten om Trumps Russland-forbindelser.
DN170601 Rapporten om Donald Trumps forhold til Russland skal ha blitt laget på bestilling fra Trumps politiske motstandere.
DN170601 Rapporten , som blant annet inneholdt påstander om Trumps sexliv, sirkulerte en tid i Washington uten at den ble omtalt av mediene.
DB170601 Les hele rapporten her !
DB170601 Kommisjonen har også utredet påstandene om en mulig forsikringssvindel, men skriver i den ferske rapporten at de ikke har avdekket noen informasjon som gir holdepunkter for andre konklusjoner enn den politiet tidligere har kommet fram til.
DB170601 I dag legger kommisjonen den endelige rapporten på 228 sider fram for Stortinget.
DB170601 - Disse opplysninger finner kommisjonen vanskelig kan forenes med teorien om at der forelå en plan fra de tre besetningsmedlemmene om å dra tilbake til skipet med skadehensikt, heter det i rapporten .
DB170601 - Rapporten er nedslående og den har en rekke faktiske feil.
DB170601 Sterk inntjeningsvekst og lavere politisk usikkerhet er bare to av grunnene til at seniorstrateg Sigrid Wilter Slørstad og kollegene doblene overvekten i europeiske aksjer i rapporten for juni.
DB170601 I rapporten heter det at Russland sto bak omfattende hackerangrep i forkant av det amerikanske valget.
DB170601 Rapporten fra Riksrevisjonen viser for eksempel at Utenriksdepartementet har holdt skjult relevante dokumenter og korrespondanse i forbindelse med den diplomatiske isfronten mellom Norge og Kina i åra 2010 til 2016.
DA170601 Scandinavian Stars Danske Støtteforening håper rapporten fra Stortingets granskingskommisjon om dødsbrannen vil åpne for at de skyldige stilles til ansvar.
DA170601 - Det er kritikkverdig at Helsedirektoratet ikke tok et større ansvar for den langsiktige oppfølgingen, heter det i rapporten .
DA170601 | Scandinavian Star-etterlatte : Rystet over rapporten
DA170601 Ifølge rapporten til Scandinavian Star-kommisjonen finnes det ingen holdepunkter for at brannen om bord på passasjerferja i 1990 skyldtes sabotasje.
DA170601 Det er det ikke, sa Ole Arnt Westberg i Støttegruppen for Scandinavian Star-ulykken da rapporten ble presentert torsdag.
DA170601 Advokat Sigurd Klomsæt, som representerer mange av de pårørende, sier han er dypt rystet over rapporten .
DA170601 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) mottar rapporten fra IEAs visedirektør Paul Simons.
DA170601 I rapporten konkluderer kommisjonen med at måten den katastrofale brannen utviklet seg på, har sin naturlige forklaring i overoppheting av skipets stålkonstruksjon.
DA170601 Det er det ikke, sa Ole Arnt Westberg i Støttegruppen for Scandinavian Star-ulykken da rapporten ble presentert, skriver NTB. 159 mennesker, de fleste nordmenn, omkom i ulykken på bilferja natt til 7. april 1990.
DA170601 - Jeg regner med at rapporten skal behandles i Stortinget, og vi vil da levere høringsuttalelse etter å ha gått grundig gjennom kommisjonens rapport, sier Harsem.
DA170601 - Det er kritikkverdig at Helsedirektoratet ikke tok et større ansvar for den langsiktige oppfølgingen, heter det i rapporten .
BT170601 I rapporten konkluderer kommisjonen med at måten den katastrofale brannen utviklet seg på, har sin naturlige forklaring i overoppheting av skipets stålkonstruksjon.
BT170601 - Det er kritikkverdig at Helsedirektoratet ikke tok et større ansvar for den langsiktige oppfølgingen, heter det i rapporten .
AP170601https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-forbyr-palmeolje-for-all-offentlig-transport-622295b.html Rapporten er utarbeidet av den britiske forskeren Chris Malins.
AP170601https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Datatilsyn-direktorens-darlige-hukommelse--Olav-Lysne_-Trond-Grytting_-Eva-Jarbekk_-Einar-Lunde-og-Christian-Reusch-622267b.html FOTO : Regjeringen.no / Åsa Mikkelsen ¶ Rapporten fra Lysne II-utvalget som har utredet digitalt grenseforsvar, ble overlevert forsvarsministeren i september i fjor.
AP170601https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Datatilsyn-direktorens-darlige-hukommelse--Olav-Lysne_-Trond-Grytting_-Eva-Jarbekk_-Einar-Lunde-og-Christian-Reusch-622267b.html Rapporten fra Lysne II-utvalget som har utredet digitalt grenseforsvar, ble overlevert forsvarsministeren i september i fjor.
AP170601 Rapporten er utarbeidet av den britiske forskeren Chris Malins.
AP170601 | Scandinavian Star-etterlatte : Rystet over rapporten
AP170601 Ifølge rapporten til Scandinavian Star-kommisjonen finnes det ingen holdepunkter for at brannen om bord på passasjerfergen i 1990 skyldtes sabotasje.
AP170601 Det er det ikke, sa Ole Arnt Westberg i Støttegruppen for Scandinavian Star-ulykken da rapporten ble presentert torsdag.
AP170601 Advokat Sigurd Klomsæt, som representerer mange av de pårørende, sier han er dypt rystet over rapporten .
AP170601 I rapporten konkluderer kommisjonen med at måten den katastrofale brannen utviklet seg på skyldtes overoppheting av skipets stålkonstruksjon.
AP170601 Deres konklusjoner er med i rapporten som ble lagt frem i dag.
AP170601 - Det er kritikkverdig at Helsedirektoratet ikke tok et større ansvar for den langsiktige oppfølgingen, heter det i rapporten .
AP170601 Her kan du lese et sammendrag av rapporten : « Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak ».
AP170601 » - Rapporten fra FFI gir oss viktige innspill i arbeidet med å vurdere hvordan vi skal gi befolkningen den sikkerhet og beskyttelse de har krav på, sier direktør Cecile Daae i DSB.
AP170601 Rapporten slår fast at det mangler planer som gir retningslinjer for hvordan tilfluktsrommene kan settes i stand ved bruk.
AP170601 Rapporten slår fast at det fortsatt er et behov for tilfluktsrom og evakuering i krise og krig.
AP170601 Rapporten , som er unntatt offentligheten, konkluderer med at det trengs en oppgradering av tilfluktsrommene, og planene for hvordan de skal brukes, for å møte dagens trusselbilde.
AP170601 FOTO : Regjeringen.no / Åsa Mikkelsen ¶ Rapporten fra Lysne II-utvalget som har utredet digitalt grenseforsvar, ble overlevert forsvarsministeren i september i fjor.
AP170601 Rapporten fra Lysne II-utvalget som har utredet digitalt grenseforsvar, ble overlevert forsvarsministeren i september i fjor.
AP170601 Rapporten slår fast at POD er i rute med politireformen.
AA170601 Men etter at Trump var valgt til president og FBI orienterte ham om rapporten , ble den også omtalt i pressen.
AA170601 Cohen ble også nevnt som en av dem med kontakter i Russland i den ikke offentliggjorte rapporten om Trumps Russland-forbindelser.
AA170601 Rapporten om Donald Trumps forhold til Russland skal ha blitt laget på bestilling fra Trumps politiske motstandere.
AA170601 Rapporten , som blant annet inneholdt påstander om Trumps sexliv, sirkulerte en tid i Washington uten at den ble omtalt av mediene.
AA170601 I rapporten konkluderer kommisjonen med at måten den katastrofale brannen utviklet seg på, har sin naturlige forklaring i overoppheting av skipets stålkonstruksjon.
AA170601 - Det er kritikkverdig at Helsedirektoratet ikke tok et større ansvar for den langsiktige oppfølgingen, heter det i rapporten .
AA170601 | Scandinavian Star-etterlatte : Rystet over rapporten
AA170601 Ifølge rapporten til Scandinavian Star-kommisjonen finnes det ingen holdepunkter for at brannen om bord på passasjerferja i 1990 skyldtes sabotasje.
AA170601 Det er det ikke, sa Ole Arnt Westberg i Støttegruppen for Scandinavian Star-ulykken da rapporten ble presentert torsdag.
AA170601 Advokat Sigurd Klomsæt, som representerer mange av de pårørende, sier han er dypt rystet over rapporten .
VG170531 Detaljert ¶ Rapporten legger fram faktaopplysninger som i all sin gru dokumenterer hvordan millioner av barn blir nektet en fremtid og får barndommen ødelagt.
VG170531 De som lar dette skje, begår et overgrep mot barns fremtid », heter det i rapporten fra Redd Barna.
VG170531 Rapporten peker på hvorfor ett av fire barn får barndommen sin ødelagt, og hva som skal til for å hindre dette, sier kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna.
VG170531 Rapporten er interessant lesning, sier Line Hegna.
VG170531 Og det dreier seg ikke bare om tilgang til barnehage og skole, nei, som rapporten understreker : «... but even more importantly, the quality of education » ( s. 80 ).
VG170531 Det hele blir enda mer merkelig når man faktisk leser rapporten som Gerhardsen baserer mange av innleggene sine på.
VG170531 Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende svakt fra en leder av en tenketank, og det går på tvers av svært solid forskning, inkludert anbefalingene i rapporten Marte Gerhardsen selv viser til.
SA170531 Isinbajeva har påstått at rapporten har vært urettmessig rettet mot Russland, og at det hele har vært et politisk spill.
SA170531 Rapporten slo fast at det har vært omfattende, myndighetsstyrt doping innen russisk idrett.
DN170531 I rapporten gikk det fram at dokumenter i kontroversielle saker som Norges forhold til Kina og Dalai Lamas besøk rett og slett ikke er arkivert.
DN170531 Da riksrevisor Per-Kristian Foss la fram rapporten tirsdag, pekte han på at statsministeren bør ta et ansvar for å rydde opp i manglende etterlevelse av offentlighetsloven.
DN170531 Nå har nøkkelpersoner som jobbet med rapporten forsvunnet i Kina. 18-timers arbeidsdager ¶
DN170531 Hua var på vei til Hong Kong, hvor rapporten skulle fremlegges i juni på en pressekonferanse.
DB170531 Isinbajeva har påstått at rapporten har vært urettmessig rettet mot Russland, og at det hele har vært et politisk spill.
DB170531 Rapporten slo fast at det har vært omfattende, myndighetsstyrt doping innen russisk idrett.
DB170531 Rapporten viser at 21 prosent av den norske befolkningen i alderen 18 til 66 år mottok en ytelse til livsopphold til enhver tid i 2016.
DB170531 Ifølge rapporten vil disse endringene i økende grad påvirke globale værmønstre : Arktis er nemlig et " kjøleanlegg " for verdens havstrømmer.
DA170531 Gazprom oppgir at de tjener fem ganger mer på salg av gass til utlandet enn i det russiske markedet, heter det i rapporten .
DA170531 Den russiske atomindustrien har ikke ekspandert mye de siste tiårene, men ifølge rapporten er seks nye atomkraftverk under konstruksjon.
DA170531 Rapporten omtaler også en avtale Rosatom har inngått med Ungarn som neste år skal starte byggingen av det nye Paks-2 kraftverket.
DA170531 Bøhmer håper rapporten kan gi et bedre bilde av hva vår nabo i øst holder på med : ¶
DA170531 Telemarksforskning lagde i 2016 rapporten « kostnader i barnehager 2014 » på bestilling fra utdanningsdirektoratet.
DA170531 I rapporten gikk det fram at dokumenter i kontroversielle saker som Norges forhold til Kina og Dalai Lamas besøk rett og slett ikke er arkivert.
DA170531 Da riksrevisor Per-Kristian Foss la fram rapporten tirsdag, pekte han på at statsministeren bør ta et ansvar for å rydde opp i manglende etterlevelse av offentlighetsloven.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Nar-unge-flytter-hjemmefra_-slutter-mange-a-stemme-622200b.html Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ) offentliggjorde onsdag rapporten « På vei mot et demokratisk utenforskap ? ».
AP170531https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Trekker-seg-som-antidopingsjef--det-kan-vare-gode-nyheter-for-Russland-236546b.html Isinbajeva har påstått at rapporten har vært urettmessig rettet mot Russland, og at det hele har vært et politisk spill.
AP170531https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Trekker-seg-som-antidopingsjef--det-kan-vare-gode-nyheter-for-Russland-236546b.html Rapporten slo fast at det har vært omfattende, myndighetsstyrt doping innen russisk idrett.
AP170531 Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ) offentliggjorde onsdag rapporten « På vei mot et demokratisk utenforskap ? ».
AP170531 Isinbajeva har påstått at rapporten har vært urettmessig rettet mot Russland, og at det hele har vært et politisk spill.
AP170531 Rapporten slo fast at det har vært omfattende, myndighetsstyrt doping innen russisk idrett.
AA170531 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) har understreket at rapporten fra utvalget om foreslått sammenslåing skal ut på høring. ( ©NTB ) ¶
AA170531 Forskerne bak denne rapporten har kommet frem til mye høyere utslipp av biodrivstoff enn i ILUC-direktivet.
AA170531 Rapporten er utarbeidet av den britiske forskeren Chris Malins.
VG170530 " Ressursene som ikke fant hverandre " er kjernen i rapporten , som mener at svikten kostet liv som kunne vært spart.
VG170530 Samtidig påpeker rapporten at prosjekt- og risikovurderinger har vært « relativt grundige » og at det ikke er funnet konkrete brudd på EØS-regelverket.
VG170530 Gjennomgangen har ikke funnet dokumentasjon som viser at en fra utenrikstjenestens side vurderte spørsmål av overordnet karakter, for eksempel ILPIs dobbeltrolle som tilskuddsmottaker og leverandør av faglige tjenester eller knyttet til kostandseffektivitet, » står det i rapporten .
VG170530 - Slik jeg oppfatter rapporten er det snakk om omfattende praksisbrudd eller dårlig praksis.
VG170530 * 1 Samtlige avtaler som er omfattet av denne rapporten ble inngått som tilskuddsavtaler.
VG170530 * 1 En gjennomgang av UDs syvårige samarbeid med International Law and Policy Institute AS ( ILPI ) fra 2009 til 2016, som resulterte i overføringer på til sammen 193 millioner kroner, ifølge rapporten .
VG170530 Justisdepartementet er en av verstingene i rapporten som riksrevisor Per-Kristian Foss la fram tirsdag.
VG170530 - Slik jeg oppfatter rapporten er det snakk om omfattende praksisbrudd eller dårlig praksis.
SA170530 Foto : Vidar Ruud / NTB scanpix ¶ - Rapporten fra årets fire første måneder om Mattilsynets arbeid med dyrevelferd tyder på at inspektørene er blitt enda bedre til å finne de dyreholdene som har størst risiko for regelbrudd, skriver Mattilsynet i en pressemelding tirsdag.
DN170530 « ILPI har i to tilfeller mottatt tilskudd selv om selskapet i henhold til de aktuelle ordningsregelverkene ikke var kvalifisert som tilskuddsmottaker », konkluderer rapporten .
DN170530 Svakhetene er i stor grad de samme ulike steder i organisasjonen og gjentar seg over tid, heter det i rapporten fra Utenriksdepartementet.
DN170530 Det er oljeselskapet og Goliat-operatør Eni som har bestilt rapporten , som skal offentliggjøres til høsten.
DB170530 Hele avgjørelsen om tidlig eller sen pensjonering avgjøres neppe av rasjonelle vurderinger rundt forventet levealder, antyder rapporten .
DA170530 Også DNB, Danske Bank og KLP har investert milliardbeløp, mens Storebrand og Sparebank 1 har investert flere hundre millioner kroner hver, ifølge rapporten .
DA170530 Også DNB, Danske Bank og KLP har investert milliardbeløp, mens Storebrand og Sparebank 1 har investert flere hundre millioner kroner hver, ifølge rapporten .
BT170530 NEGATIVT : - Denne rapporten er tydelig på at innføringen av nye normtider har hatt flere negative konsekvenser, uttaler byrådsleder Harald Schjelderup.
BT170530 « ILPI har i to tilfeller mottatt tilskudd selv om selskapet i henhold til de aktuelle ordningsregelverkene ikke var kvalifisert som tilskuddsmottaker », konkluderer rapporten .
BT170530 « Gjennomgangen har ikke funnet dokumentasjon som viser at UD stilte spørsmål ved denne dobbeltrollen », heter det i rapporten .
BT170530 Svakhetene er i stor grad de samme ulike steder i organisasjonen og gjentar seg over tid, heter det i rapporten fra Sentral kontrollenhet, som er Utenriksdepartementets egne granskere.
BT170530 - Dobbeltrolle ¶ Rapporten peker på at ILPIs doble rolle som både tilskuddsmottaker og tjenesteleverandør er spesiell.
AP170530https://www.aftenposten.no/verden/Slik-begrunner-Tyrkia-massearrestasjoner-og-oppsigelser-622099b.html I rapporten hevdes det også at Gülen-nettverket har forbindelser med flere lands etterretningstjenester, uten av det opplyses noe om hvilke.
AP170530https://www.aftenposten.no/verden/Slik-begrunner-Tyrkia-massearrestasjoner-og-oppsigelser-622099b.html Dette globale nettverket har etter det mislykkede kuppet « vist sitt virkelige ansikt » heter det i rapporten , ifølge Hurriyet.
AP170530https://www.aftenposten.no/verden/Slik-begrunner-Tyrkia-massearrestasjoner-og-oppsigelser-622099b.html Det globale nettverket til « Fethullahs terrororganisasjon » ( FETÖ ) består av flere enn 500 selskaper, hundrevis av stiftelser og medieselskaper og over 1000 skoler spredt over 170 land, heter det i rapporten fra Tyrkias Nasjonale Etterretningsorganisasjon ( MIT ).
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html Utenriksdepartementet skriver i en e-post til Aftenposten at rapporten viser at det er et forbedringspotensial når det gjelder arkivering og journalføring.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html I UDs arkiv er det kun registrert én sak som omhandler besøket i mai 2014, ifølge rapporten .
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html I rapporten kommer det frem at UDs arkivtjeneste mener det er en kultur i deler av departementet der saksbehandling utenfor saks- og arkivsystemet er utbredt.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html Fakta : Hovedfunnene i rapporten fra Riksrevisjonen ¶
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html Dette er ikke gjort i rapporten som nå foreligger, sier Andersen.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html Det er ingen notater eller andre spor av saksbehandling som ledet frem til beslutningen som ble tatt om ikke å møte Dalai Lama, ifølge rapporten .
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html Artikkelen var basert på innholdet i rapporten og intervjuer med sentrale personer relevante for konklusjonene i rapporten .
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html Artikkelen var basert på innholdet i rapporten og intervjuer med sentrale personer relevante for konklusjonene i rapporten.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html - Dette er påstander som får stå for Riksrevisjonens regning og som de heller ikke har funnet dokumentasjon for i den rapporten de har publisert, sier han.
AP170530https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Harald-Stanghelle-Byrakrater-som-serielovbrytere-622174b.html Det er viktige stikkord for rapporten riksrevisor Per-Kristian Foss nå har overlevert Stortinget.
AP170530 I rapporten hevdes det også at Gülen-nettverket har forbindelser med flere lands etterretningstjenester, uten av det opplyses noe om hvilke.
AP170530 Dette globale nettverket har etter det mislykkede kuppet « vist sitt virkelige ansikt » heter det i rapporten , ifølge Hurriyet.
AP170530 Det globale nettverket til « Fethullahs terrororganisasjon » ( FETÖ ) består av flere enn 500 selskaper, hundrevis av stiftelser og medieselskaper og over 1000 skoler spredt over 170 land, heter det i rapporten fra Tyrkias Nasjonale Etterretningsorganisasjon ( MIT ).
AP170530 « Det har resultert i at endelig versjon av mange kontrakter og avtaledokumenter i denne perioden ikke har kommet på OEP », skriver Riksrevisjonen i rapporten .
AP170530 I rapporten som ble lagt frem tirsdag, slår Riksrevisjonen fast at praktiseringen av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning har alvorlige mangler.
AP170530 Utenriksdepartementet skriver i en e-post til Aftenposten at rapporten viser at det er et forbedringspotensial når det gjelder arkivering og journalføring.
AP170530 I UDs arkiv er det kun registrert én sak som omhandler besøket i mai 2014, ifølge rapporten .
AP170530 I rapporten kommer det frem at UDs arkivtjeneste mener det er en kultur i deler av departementet der saksbehandling utenfor saks- og arkivsystemet er utbredt.
AP170530 Fakta : Hovedfunnene i rapporten fra Riksrevisjonen ¶
AP170530 Dette er ikke gjort i rapporten som nå foreligger, sier Andersen.
AP170530 Det er ingen notater eller andre spor av saksbehandling som ledet frem til beslutningen som ble tatt om ikke å møte Dalai Lama, ifølge rapporten .
AP170530 - Dette er påstander som får stå for Riksrevisjonens regning og som de heller ikke har funnet dokumentasjon for i den rapporten de har publisert, sier han.
AP170530 Det er viktige stikkord for rapporten riksrevisor Per-Kristian Foss nå har overlevert Stortinget.
AA170530 « Gjennomgangen har ikke funnet dokumentasjon som viser at UD stilte spørsmål ved denne dobbeltrollen », heter det i rapporten til Sentral kontrollenhet, som er Utenriksdepartementets egne granskere.
AA170530 I flere tilfeller erstattes partnervurderingen med en henvisning til erfaringer fra tidligere samarbeid », heter det i rapporten .
AA170530 Hovedfunnene i rapporten viser blant annet at budsjettvurderingene fremstår som gjennomgående svak, og at habilitetsvurderinger ikke er gjennomført i henhold til rutiner.
AA170530 Rapporten peker på at ILPIs doble rolle som både tilskuddsmottaker og tjenesteleverandør er spesiell og at regelverket om journalføring og oppbevaring av dokumentasjon i flere tilfeller er brutt.
AA170530 - Et viktig spørsmål som tas opp i rapporten er om rettighetene etter konvensjonen også omfatter tilreisende rom.
VG170529 Etter møtet henvendte Kislyak seg til sine overordnede hjemme i Russland for å viderebringe Kushners forslag, skal det hete i rapporten .
VG170529 Regjeringen har gjennom et halvt år nektet å avgradere rapporten som viser store svakheter i politiets og Forsvarets planer for å sikre samfunnskritiske objekter, dersom det skulle bli nødvendig i krig eller krise.
VG170529 PST og Justisdepartementet skal hele veien ha støttet seg til Søreides vurdering, og dermed lagt til grunn at rapporten ikke skulle frigis.
VG170529 Opposisjonen med Kolberg i spissen lyktes heller ikke med å få Stortinget til å tvinge regjeringen til åpenhet, fordi KrF var enig med regjeringspartiene Høyre og Frp om at rapporten ikke skulle ut.
VG170529 Mandag morgen startet kontrollkomiteen sin tredje høring om rapporten .
VG170529 Krangelen mellom regjeringen og Stortinget har handlet om å nedgradere rapporten slik at alle kunne få lese Riksrevisjonens rapport, men det nektet forsvarsministeren.
VG170529 KrFs Hans Fredrik Grøvan står imidlertid fortsatt på at regjeringen burde offentliggjort rapporten .
VG170529 Ifølge VGs opplysninger fikk forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) støtte fra Etterretningstjenesten, da hun bestemte at den kritiske rapporten om terrorberedskapen i Norge skal holdes hemmelig, selv om regjeringen har vært hardt presset på hemmeligholdet.
VG170529 Disse nye opplysningene øker sjansen for at Stortinget må ta diskusjonen om Riksrevisjonens rapport bak lukkede dører, når E-tjenesten slår fast at opplysningene i rapporten kan skade rikets sikkerhet.
VG170529 Bak lukkede dører skal E-sjefen, generalløytnant Morten Haga Lunde, ha fortalt komiteen at E-tjenesten var inne og vurderte om rapporten kunne frigis, eller om den måtte holdes hemmelig.
VG170529 Rapporten ble publisert av Dagens Næringsliv i mars, men regjeringen har likevel nektet å frigi dette dokumentet.
SA170529 Tirsdag denne uken offentligjøres rapporten « Hvem skal holde meg i hånden når jeg dør ? ».
SA170529 Fratas venner og familie ¶ Rapporten er hjerteskjærende.
SA170529 Denne rapporten tar høyde for andre forhold som spiller inn på elevenes resultater ( f.eks. foreldrenes inntekt og utdanning ) og finner ut i hvor mye skolen bidrar til elevenes utvikling.
SA170529 Men i rapporten står det spiller nummer 3 Antonsen og jeg er 99,8 prosent sikker på at jeg ikke fikk kort på Lerkendal.
NL170529 Kritikken i rapporten er i seg selv så alvorlig at det trengs full oppmerksomhet på de systemfeilene som er avdekket.
NL170529 ¶ Utspillet fra Ole Henrik Magga er et aldri så lite selvmål når NOU 2016:18 rapporten « Hjertespråk » s. 20 sier :  «Utvalget bemerker at det likevel i liten grad ser ut til å foreligge dokumentasjon på hvordan fornorskningen foregikk lokalt og hvordan fornorskningen har påvirket enkeltindivider ».
NL170529 Et slikt utspill fra veteranen er et aldri så lite selvmål når NOU 2016:18 rapporten « Hjertespråk » s. 20 sier :  «Utvalget bemerker at det likevel i liten grad ser ut til å foreligge dokumentasjon på hvordan fornorskningen foregikk lokalt og hvordan fornorskningen har påvirket enkeltindivider ».
DN170529 Vestad fra SSB og University of Chicago og Dennis Fredriksen fra SSB har forsket på konsekvensene av dette, og presenterer funnene av dette i rapporten « Life Expectancy and Claiming Behavior in a Flexible Pension System ».
DN170529 Dermed bør kostnader som følge av individuelle tilpasninger til levealdersjustering av pensjoner ikke tillegges betydelig vekt i utformingen av offentlige pensjonssystemer, skriver forskerne i rapporten .
DN170529 - Vi finner at personer som velger tidlig uttak av pensjon i stor grad er de som har mest å tjene på tidlig uttak, som følge av kort forventet levetid, skriver forfatterne i rapporten .
DN170529 Venstres Abid Raja mener rapporten fra Riksrevisjonen avdekker forhold som Stortinget er nødt til å gripe fatt i.
DN170529 - Det ligger informasjon i rapporten som vi ikke har hatt anledning til å stille spørsmål om, verken til statsrådene, forsvarssjefen eller politidirektøren, sa KrFs Hans Fredrik Grøvan til NTB på vei inn til høringen som startet klokken ni.
DN170529 Rapporten viser at hele systemet ville kollapse hvis to angrep kom til samme tid.
DB170529 Vi dokumenterer i denne rapporten at resultatet av anbudsutsettingen er en dramatisk kommersialisering av attføringsfeltet, skriver Herning og Leikvoll i rapporten
DB170529 Vi dokumenterer i denne rapporten at resultatet av anbudsutsettingen er en dramatisk kommersialisering av attføringsfeltet, skriver Herning og Leikvoll i rapporten ¶
DB170529 Rigmor Aasrud ( Ap ) i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget mener også at konklusjonene i rapporten er som forventet.
DB170529 Privat profitt ¶ Rapporten peker på at kommersialiseringen og priskonkurransen har alvorlige samfunnsmessige konsekvenser : ¶
DB170529 Ifølge rapporten er flere eksisterende ideelle aktører i attføringsfeltet blitt skjøvet ut.
DB170529 Det korresponderende anbudsutsatte tiltaket Oppfølging har i dag 39 leverandører, heter det i rapporten .
DB170529 Anbudssystemet og den påfølgende kommersialiseringen undergraver både konkurranse på like vilkår og mulighetene for innovasjon og kompetansebygging i fagfeltet, heter det i rapporten .
DB170529 - Noen av funnene i rapporten er likevel verre enn vi trodde.
DB170529 - Men rapporten vår viser at ingen nye er kommet til.
DB170529 - Denne rapporten viser hvorfor det er viktig å få gjennomført SVs krav om å få profitten ut av velferden.
DB170529 ( Dagbladet ) : Rapporten « Milliarder - ikke mennesker » er utarbeidet av Linn Herning, daglig leder av alliansen For velferdsstaten og Johan Martin Leikvoll, politisk rådgiver i LO-forbundet Forbundet for Ledelse og Teknikk ( FLT ) på oppdrag fra FLT.
DB170529 » Rapporten er også kritisk til at kommersielle leverandører introduserer nye forretningsmodeller på attføringsfeltet, uten ansettelsesforhold, der jobben utføres av mennesker med egne enkeltpersonforetak.
DB170529 Våpensystemet, hvis kapasitet er ettertrykkelig verifisert, bør masseproduseres og utplasseres i hele landet, slik at det fullstendig kan slå beina under fiendens ville drømmer om luftherredømme, skryt om at de er luftens herrer og har allmektige våpen, står det i rapporten fra det statlige nyhetsbyrået KCNA, melder Reuters.
DB170529 Rapporten sier ikke nøyaktig hva slags våpen det er snakk om, men akademiet som omtales, er en svartelistet institusjon som antas å utvikle missiler og atomvåpen.
DB170529 Stortinget bygde hoveddelen av sin kritikk på rapporten fra den uavhengige kommisjonen om 22. juli som ble ledet av Alexandre Bech Gjørv.
DA170529 Rapporten viser også at arbeidstakere i offentlig sektor gjennomgående vurderer ulike sider ved den eksterne ytringsfriheten som signifikant dårligere enn øvrige arbeidstakere.
DA170529 Ifølge rapporten er verken Forsvaret eller politiet, sammen eller hver for seg, i stand til å tilstrekkelig beskytte kritisk infrastruktur, som vann- og strømforsyning eller viktige bygninger, ved terrorangrep og sabotasje.
BT170529 - Norge må sikre at dette bare brukes som aller siste utvei og bør søke å finne alternative løsninger som ivaretar familiebånd og barnas kulturelle identitet, heter det i rapporten .
BT170529 - Mer og bedre kunnskap om minoritetene og målrettede politiske tiltak er nødvendig, heter det i rapporten , der det også framholdes at enkelte folkegruppers omreisende livsstil ikke må være til hinder for enkeltindividers rett til blant annet skolegang.
BT170529 Tabuer varer heldigvis ikke evig : I 1995 publiserte Marianne Lind, leder for SMI, rapporten « Kvinner som blir misbrukt av mødrene sine ».
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/i/pyyxX/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning Så vidt jeg kan forstå fra oppsummeringene, sammenligner rapporten utviklingen i nordområdene for to slike scenarier.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/i/pyyxX/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning Detaljene i rapporten blir ikke utgitt før til sommeren, men noen forenklede oppsummeringer og faktaark er tilgjengelige.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning-622102b.html Så vidt jeg kan forstå fra oppsummeringene, sammenligner rapporten utviklingen i nordområdene for to slike scenarier.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning-622102b.html Detaljene i rapporten blir ikke utgitt før til sommeren, men noen forenklede oppsummeringer og faktaark er tilgjengelige.
AP170529https://www.aftenposten.no/okonomi/Kinesiske-turister-strommer-til-Norge---de-spiser-helst-norsk-kinamat-622063b.html Ifølge denne rapporten er det noen typiske trekk ved kinesiske turister : ¶
AP170529 Så vidt jeg kan forstå fra oppsummeringene, sammenligner rapporten utviklingen i nordområdene for to slike scenarier.
AP170529 Detaljene i rapporten blir ikke utgitt før til sommeren, men noen forenklede oppsummeringer og faktaark er tilgjengelige.
AP170529 Ifølge denne rapporten er det noen typiske trekk ved kinesiske turister : ¶
AP170529 Men i rapporten står det spiller nummer 3 Antonsen og jeg er 99,8 prosent sikker på at jeg ikke fikk kort på Lerkendal.
AA170529 Han roser rapporten som allerede er laget for å være grundig på de områdene som handler om kjernevirksomheten i kommunen.
AA170529 Andersen måtte også svare på hvorfor opplysninger sentrale personer har kommet med i avisintervju med Adresseavisen, ikke stemmer med opplysningene i rapporten kontrollkomiteen nå fikk presentert.
DN170528 Ifølge rapporten kan halvparten av barna som ble født i USA i 2007 bli 104 år gamle.
DN170528 De innskuddsbaserte ordningene dytter risikoen over på enkeltpersoner, som ikke nødvendigvis har hverken muligheter eller forutsetninger for å velge det som er best for dem, ifølge rapporten fra WEF.
DN170528 Rapporten tar mål av seg å vise hvordan 1,5 gradersmålet fra Paris kan oppnås.
DN170528 Opposisjonen og Riksrevisjonen har ligget i åpen krangel med regjeringen siden i fjor høst for å få avgradert et sammendrag av rapporten .
DN170528 Ifølge rapporten er verken Forsvaret eller politiet, sammen eller hver for seg, i stand til å tilstrekkelig beskytte kritisk infrastruktur, som vann- og strømforsyning eller viktige bygninger, ved terrorangrep og sabotasje.
DN170528 mars, men kunne da i liten grad gå inn i detaljene ettersom rapporten var hemmeligstemplet.
DB170528 Våpensystemet, hvis kapasitet er ettertrykkelig verifisert, bør masseproduseres og utplasseres i hele landet, slik at det fullstendig kan slå beina under fiendens ville drømmer om luftherredømme, skryt om at de er luftens herrer og har allmektige våpen, heter det i rapporten fra KCNA.
AP170528 Rapporten tar mål av seg å vise hvordan 1,5 gradersmålet fra Paris kan oppnås.
AA170528 Våpensystemet, hvis kapasitet er ettertrykkelig verifisert, bør masseproduseres og utplasseres i hele landet, slik at det fullstendig kan slå beina under fiendens ville drømmer om luftherredømme, skryt om at de er luftens herrer og har allmektige våpen, heter det i rapporten fra KCNA.
VG170527 Etter møtet henvendte Kislyak seg til sine overordnede hjemme i Russland for å viderebringe Kushners forslag, skal det hete i rapporten .
VG170527 Rapporten viste at norsk politi er for dårlig på sporsikring i voldtektssaker, at kvaliteten på avhør varierer, og at bruk av skjulte etterforskningsmetoder blir aldri vurdert.
DN170527 Blant annet hevder New Zealand å ha redusert antall aleneforeldre på sosialstøtte ved å la roboter fange opp hvilke ungdommer som sliter i alderen 17 til 19, ifølge rapporten .
DN170527 - De får 71 prosent treff på dem som sjekkes, sier Tore Tennøe i Teknologirådet, som nå publiserer rapporten « Denne gangen er det personlig » ( ekstern lenke ).
SA170526 Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, sier at de ikke vil kommentere rapporten før den er ferdig og overleveres til Stortinget.
SA170526 Departementet vil ikke svare på kritikken som fremsettes i utkastet til rapporten fra Riksrevisjonen og sier de ikke finner det hensiktsmessig å kommentere et foreløpig utkast som vil bli endret.
SA170526 - Rapporten som Aftenposten har fått tilgang til, er senere bearbeidet etter tilbakemeldinger om faktiske forhold.
DN170526 - Politidirektoratet skal sette seg grundig inn i rapporten .
DB170526 - Rapporten til Mattilsynet viser at forholdene kunne ha vært bedre.
AP170526https://www.aftenposten.no/verden/Fotograf-filmet-irakske-soldater--na-etterforskes-pastander-om-tortur_-voldtekt-og-drap-621951b.html - En komité fra innenriksdepartementet vil besøke familiene og personene som nevnes i rapporten for å forsikre seg om at de ikke ble utsatt for noen overgrep, sier Abdul Amir al-Muhammadawi, talsmann for ERU, til The Associated Press.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Kollektivutbygging-i-Oslo-er-likevel-ikke-lonnsomt-621879b.html Svaret var, ( du kan lese hele rapporten her ) kort oppsummert : ¶
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Kollektivutbygging-i-Oslo-er-likevel-ikke-lonnsomt-621879b.html Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde ikke fått lest den splitter nye rapporten da Aftenposten tok kontakt.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Kollektivutbygging-i-Oslo-er-likevel-ikke-lonnsomt-621879b.html Ikke minst sier rapporten at planen om en ny togstasjon på Bryn, som skal bedre tilgjengeligheten mellom Romerike og Oslo øst, er problematisk.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Kollektivutbygging-i-Oslo-er-likevel-ikke-lonnsomt-621879b.html I rapporten stiller de spørsmål ved nullvekstmålet for biltrafikk, som Regjeringen, Stortinget og myndighetene i Oslo og Akershus har gått inn for.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Kollektivutbygging-i-Oslo-er-likevel-ikke-lonnsomt-621879b.html En helt sentral årsak til at de store T-bane, trikk- og jernbaneplanene kommer så dårlig ut i den nye rapporten er at forskerne mener Veivesenet, Jenbaneverket og Ruter har benyttet feil metode når de har sett på lønnsomheten.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Kollektivutbygging-i-Oslo-er-likevel-ikke-lonnsomt-621879b.html Den sterkest anbefalte løsningen fra storplanen vil ifølge rapporten gå i minus med minst seks milliarder kroner.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Kollektivutbygging-i-Oslo-er-likevel-ikke-lonnsomt-621879b.html Den nye rapporten : Burde nullvekstmålet droppes ?
AP170526 Den 42 sider lange rapporten er basert på intervjuer med ofre i Tsjetsjenia, ifølge organisasjonen.
AP170526 - En komité fra innenriksdepartementet vil besøke familiene og personene som nevnes i rapporten for å forsikre seg om at de ikke ble utsatt for noen overgrep, sier Abdul Amir al-Muhammadawi, talsmann for ERU, til The Associated Press.
AP170526 Svaret var, ( du kan lese hele rapporten her ) kort oppsummert : ¶
AP170526 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde ikke fått lest den splitter nye rapporten da Aftenposten tok kontakt.
AP170526 Ikke minst sier rapporten at planen om en ny togstasjon på Bryn, som skal bedre tilgjengeligheten mellom Romerike og Oslo øst, er problematisk.
AP170526 I rapporten stiller de spørsmål ved nullvekstmålet for biltrafikk, som Regjeringen, Stortinget og myndighetene i Oslo og Akershus har gått inn for.
AP170526 En helt sentral årsak til at de store T-bane, trikk- og jernbaneplanene kommer så dårlig ut i den nye rapporten er at forskerne mener Veivesenet, Jenbaneverket og Ruter har benyttet feil metode når de har sett på lønnsomheten.
AP170526 Den sterkest anbefalte løsningen fra storplanen vil ifølge rapporten gå i minus med minst seks milliarder kroner.
AP170526 Den nye rapporten : Burde nullvekstmålet droppes ?
AA170526 Den 42 sider lange rapporten er basert på intervjuer med ofre i Tsjetsjenia, ifølge organisasjonen. ( ©NTB ) ¶
DN170525https://www.dn.no/nyheter/2017/05/25/2121/Utenriks/kina-refser-ratingbyra Det planlagte reformprogrammet vil sannsynligvis bremse opp, men det vil ikke stanse gjeldsoppbyggingen », skriver Moody's i rapporten som danner grunnlag for nedgraderingen.
DN170525 Det planlagte reformprogrammet vil sannsynligvis bremse opp, men det vil ikke stanse gjeldsoppbyggingen », skriver Moody's i rapporten som danner grunnlag for nedgraderingen.
DB170525 Det var da skuddet gikk av », heter det i rapporten fra Innlandet politidistrikt til Politidirektoratet.
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Rapportutkast-Holdt-store-uenigheter-om-kontrollen-med-statens-olje--og-gassalg-skjult-for-offentligheten-620905b.html Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, sier at de ikke vil kommentere rapporten før den er ferdig og overleveres til Stortinget.
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Rapportutkast-Holdt-store-uenigheter-om-kontrollen-med-statens-olje--og-gassalg-skjult-for-offentligheten-620905b.html Departementet vil ikke svare på kritikken som fremsettes i utkastet til rapporten fra Riksrevisjonen og sier de ikke finner det hensiktsmessig å kommentere et foreløpig utkast som vil bli endret.
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Rapportutkast-Holdt-store-uenigheter-om-kontrollen-med-statens-olje--og-gassalg-skjult-for-offentligheten-620905b.html - Rapporten som Aftenposten har fått tilgang til, er senere bearbeidet etter tilbakemeldinger om faktiske forhold.
AP170525https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Helse-Sor--Ost-ma-jobbe-bedre-med-personvern-621812b.html Rapporten konkluderer med at for mange - 34 personer - har hatt vide tilganger til systemene i HSØ som en del av endringene i IT-driften.
AP170525 Les mer om denne rapporten : 23 millioner flere amerikanere vil stå uten helseforsikring med nye « Trumpcare ».
AP170525 Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, sier at de ikke vil kommentere rapporten før den er ferdig og overleveres til Stortinget.
AP170525 Departementet vil ikke svare på kritikken som fremsettes i utkastet til rapporten fra Riksrevisjonen og sier de ikke finner det hensiktsmessig å kommentere et foreløpig utkast som vil bli endret.
AP170525 - Rapporten som Aftenposten har fått tilgang til, er senere bearbeidet etter tilbakemeldinger om faktiske forhold.
AP170525 Rapporten konkluderer med at for mange - 34 personer - har hatt vide tilganger til systemene i HSØ som en del av endringene i IT-driften.
AA170525 Ifølge rapporten som omtales i avisen, mente russerne at Manafort og Flynn kunne brukes for å påvirke Trumps syn på Russland.
AA170525 I rapporten New York Times viser til står det at russerne konsentrerte seg om valgkampleder Paul Manafort og Michael Flynn når de diskuterte hvordan de kunne påvirke Trump via hans rådgivere.
AA170525 Det var da skuddet gikk av », heter det i rapporten fra Innlandet politidistrikt til Politidirektoratet.
DN170524 Videre viser rapporten at det er mer eller mindre umulig å undersøke om disse it-arbeiderne faktisk har åpnet informasjon om pasienter eller ansatte i Helse sør-øst, ifølge NRK.
DN170524 - Vi forbereder oss i henhold i det, skriver selskapet i rapporten .
DN170524 Det planlagte reformprogrammet vil sannsynligvis bremse opp, men det vil ikke stanse gjeldsoppbyggingen », skriver Moody's i rapporten .
DB170524 Ifølge den foreløpige rapporten hadde 34 personer hovedsakelig i Bulgaria tilgang til sensitive helsedata, og sju av disse hadde faktisk koblet seg til de aktuelle serverne i Helse sør-øst.
DB170524 Han sier at han har tillit til styret, tilføyer at han kommer til å vurdere « alle sider » ved saken når han får gått grundig inn i rapporten .
DB170524 Det går fram av rapporten at flere ansatte forsøkte å varsle, men at informasjonen ikke ble videreformidlet helt til toppledelsen.
DA170524 - Tilhengeren måtte settes igjen og sjåfør og bil måtte kjøre tomhendte ut av Norge, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DA170524 Om de konkrete beskrivelsene fra rapporten skriver han at det ikke kommer ikke fram om det er PU eller lokalt politidistrikt som har pågrepet i de nevnte sakene, og at de derfor ikke kan kommentere hva som har skjedd.
DA170524 I går lanserte Redd Barna og NOAS rapporten « Jeg har ikke gjort noe galt ».
DA170524 I rapporten forteller tre av fire enslige mødre at barna så på mens de ble kroppsvisitert nakne på huk over speil.
DA170524 Dagsavisen har sendt en rekke spørsmål om rapporten til Politiets utlendingsenhet.
DA170524 Begge reagerer kraftig på noen av detaljene som kommer fram i rapporten .
DA170524 - Denne rapporten viser at selve pågripelsen er en stor belastning for barna og bekrefter at Trandum er et uegnet sted for barn.
DA170524 Rapporten konkluderte med at Trandum utlendingsinternat ikke var et egnet sted for barn.
DA170524 Rapporten konkluderer med at tvangsreturprosessen i Norge er en svært skremmende og vond opplevelse for både barn og foreldre.
DA170524 Om de konkrete beskrivelsene fra rapporten skriver han at det ikke kommer ikke fram om det er PU eller lokalt politidistrikt som har pågrepet i de nevnte sakene, og at de derfor ikke kan kommentere hva som har skjedd.
DA170524 I går lanserte Redd Barna og NOAS rapporten « Jeg har ikke gjort noe galt ».
DA170524 I rapporten forteller tre av fire enslige mødre at barna så på mens de ble kroppsvisitert nakne på huk over et speil.
DA170524 Dagsavisen har sendt en rekke spørsmål om rapporten til Politiets utlendingsenhet.
DA170524 Begge reagerer kraftig på noen av detaljene som kommer fram i rapporten .
DA170524 - Denne rapporten viser at selve pågripelsen er en stor belastning for barna og bekrefter at Trandum er et uegnet sted for barn.
DA170524 Rapporten konkluderte med at Trandum utlendingsinternat ikke var et egnet sted for barn.
DA170524 Rapporten konkluderer med at tvangsreturprosessen i Norge er en svært skremmende og vond opplevelse for både barn og foreldre.
DA170524 Som VG påpekte var SAMLOK Drammen eneste som fikk godkjentstempel i rapporten etter 22. juli 2011.
BT170524 Rapporten er noe av det mest knusende som er skrevet innenfor sjangeren norsk byråkratisk prosa.
AP170524https://www.aftenposten.no/verden/Storbritannia-er-nervesenteret-for-jihadistiske-terrorister-i-hele-Europa-621815b.html « Vi fant en økende følelse av misnøye blant deler av den muslimske befolkningen, og en sterkere følelse av identifisering med skjebnen til ‘ummah' - det globale muslimske samfunnet », skriver Casey i rapporten .
AP170524https://www.aftenposten.no/verden/Storbritannia-er-nervesenteret-for-jihadistiske-terrorister-i-hele-Europa-621815b.html Rapporten ble skrevet på oppdrag fra statsministeren og innenriksministeren.
AP170524https://www.aftenposten.no/verden/Ny-rapport--23-millioner-flere-amerikanere-vil-sta-uten-helseforsikring-med-nye-Trumpcare-621871b.html Samtidig vil underskuddet i det føderale statsbudsjettet minke med 119 milliarder dollar - hovedsakelig som en følge av reduserte utgifter til det statlige helsevesenet, ifølge rapporten .
AP170524https://www.aftenposten.no/verden/Ny-rapport--23-millioner-flere-amerikanere-vil-sta-uten-helseforsikring-med-nye-Trumpcare-621871b.html Rapporten gir som ett av mange eksempler en 64-åring med en årlig inntekt på 26.500 dollar ( 220.000 kroner ) og konkluderer med at vedkommende vil oppleve at forsikringspremien vil øke fra dagens 1700 dollar i året til 16.100 under den nye reformen - dersom den blir vedtatt.
AP170524 « Vi fant en økende følelse av misnøye blant deler av den muslimske befolkningen, og en sterkere følelse av identifisering med skjebnen til ‘ummah' - det globale muslimske samfunnet », skriver Casey i rapporten .
AP170524 Rapporten ble skrevet på oppdrag fra statsministeren og innenriksministeren.
AP170524 Utfordringen ligger i å iverksette målrettede tiltak overfor risikogrupper uten å mistenkeliggjøre og stigmatisere hele befolkningsgrupper, heter det i rapporten .
AP170524 I 2016 var NIBR-forskeren en sentral bidragsyter i rapporten « Forebygging av voldelig ekstremisme ».
AP170524 Fakta : Dette foreslår rapporten « Forebygging av voldelig ekstremisme » ¶ Rapporten fra 2016 nevner blant annet meglere, personer som både kjenner kommunen og det miljøet ekstremistiske personer ferdes i.
AP170524 Fakta : Dette foreslår rapporten « Forebygging av voldelig ekstremisme » ¶
AP170524 Samtidig vil underskuddet i det føderale statsbudsjettet minke med 119 milliarder dollar - hovedsakelig som en følge av reduserte utgifter til det statlige helsevesenet, ifølge rapporten .
AP170524 Rapporten gir som ett av mange eksempler en 64-åring med en årlig inntekt på 26.500 dollar ( 220.000 kroner ) og konkluderer med at vedkommende vil oppleve at forsikringspremien vil øke fra dagens 1700 dollar i året til 16.100 under den nye reformen - dersom den blir vedtatt.
AP170524 Ifølge rapporten som omtales i avisen, mente russerne at Manafort og Flynn kunne brukes for å påvirke Trumps syn på Russland.
AP170524 I rapporten New York Times viser til står det at russerne konsentrerte seg om valgkampleder Paul Manafort og Michael Flynn når de diskuterte hvordan de kunne påvirke Trump via hans rådgivere.
AP170524 Barn av innvandrere er også spurt, men rapporten om denne gruppen blir ikke klar før neste år.
AP170524 - Når vi sammenligner resultatene for land som var med i undersøkelsen både i 2005/2006 og 2016, er det større grad av tilhørighet i dag for alle land, og mye lavere andel som har lav grad av tilhørighet til Norge, skriver SSB i rapporten .
AP170524 Videre viser rapporten at det er mer eller mindre umulig å undersøke om disse IT-arbeiderne faktisk har åpnet informasjon om pasienter eller ansatte i Helse Sør-Øst, ifølge NRK.
AP170524 Manglende info ¶ Rapporten konkluderer videre med at informasjonssikkerheten ikke har blitt godt nok vurdert, og at styret i helseforetaket ikke har fått god nok informasjon om risikoene ved prosjektet.
AP170524 Helseminister Bent Høie ( H ) ba i begynnelsen av mai om en nærmere redegjørelse fra Helse Sør-Øst, og skulle etter planen motta denne samme dag som den eksterne rapporten fra PwC ble lagt fram.
AP170524 - Funnene i denne rapporten er alvorlige.
AP170524 Rapporten er resultatet av en ekstern gransking styret i Helse Sør-Øst ba om.
AA170524 Helseminister Bent Høie ( H ) ba i begynnelsen av mai om en nærmere redegjørelse fra Helse sør-øst, og skulle etter planen motta denne samme dag som den eksterne rapporten fra PwC ble lagt fram.
AA170524 Rapporten konkluderer videre med at informasjonssikkerheten ikke har blitt godt nok vurdert, og at styret i helseforetaket ikke har fått god nok informasjon om risikoene ved prosjektet.
AA170524 Rapporten er resultatet av en ekstern gransking styret i Helse sør-øst ba om.
AA170524 - Jeg har tillit til styret, men jeg kommer til å vurdere alle sider når jeg får gått grundig inn i rapporten , sier han. ( ©NTB ) ¶
VG170523 Du kan laste ned hele rapporten her.
SA170523 Ny sjåfør må nok og på plass før videre kjøring », heter det i rapporten fra kontrollstasjonen.
DN170523 - Før vi har fått rapporten , som kommer i juni, har vi ikke grunnlag for å si nei, sier han.
AP170523https://www.aftenposten.no/meninger/sid/AUF-svartmaler-dagens-arbeidsmarked--Ola-Berg-Edseth-og-Johan-N-Hertzberg-621689b.html AUF overser glatt at rapporten omhandler helt forskjellige land med helt forskjellig arbeidsliv, som Sør-Korea, Chile og Polen.
AP170523 AUF overser glatt at rapporten omhandler helt forskjellige land med helt forskjellig arbeidsliv, som Sør-Korea, Chile og Polen.
VG170522 Ifølge rapporten venter flere kvinner i alderen 26 - 32 år med å få sitt første barn før de har minst to år arbeidserfaring.
VG170522 I den ferske rapporten « Nedgangen i fruktbarhet fra 2010 » har forskere ved Statistisk sentralbyrå undersøkt hvordan den økonomiske situasjonen, både generelt i samfunnet, og for den enkelte kvinne, har medvirket til nedgangen i fruktbarhet etter finanskrisen.
VG170522 FORSKER : Lars Dommermuth ved Statistisk sentralbyrå står bak rapporten « Nedgangen i fruktbarheten fra 2010 » sammen med kollegaen Trdue Lappegård.
SA170522 Rapporten kunne angivelig leses på mange måter og man nøyde seg stort sett med å bemerke at dersom det var noe galt med rapporten, måtte det tilbakevises og skulle det som sto i rapporten likevel være korrekt, måtte det rettes på.
SA170522 Rapporten kunne angivelig leses på mange måter og man nøyde seg stort sett med å bemerke at dersom det var noe galt med rapporten , måtte det tilbakevises og skulle det som sto i rapporten likevel være korrekt, måtte det rettes på.
SA170522 For øvrig var man trygg i troen på at « Israel tar rapporten på alvor og går gjennom den », alt ifølge Hans Olav Syversen i Dagen den 6. mars 2013.
SA170522 Rapporten kunne angivelig leses på mange måter og man nøyde seg stort sett med å bemerke at dersom det var noe galt med rapporten, måtte det tilbakevises og skulle det som sto i rapporten likevel være korrekt, måtte det rettes på.
SA170522 Kommunene bruker mer tid på veiledning, ifølge rapporten .
SA170522 Dårligere kvalitet på bygningene ¶ Rapporten peker på flere positive og negative konsekvenser av endringen : ¶
SA170522 Rapporten viser at kommunene får færre byggesøknader.
SA170522 - Vi må få hele rapporten før vi kan gjøre eventuelle tiltak.
DN170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.
DN170522 Rapporten er utarbeidet av DNV-GL på oppdrag fra Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova og Bellona og presenteres på et klimaseminar i Oslo tirsdag.
DA170522 Ny sjåfør må nok også på plass før videre kjøring, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DA170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.
DA170522 Rapporten er utarbeidet av DNV-GL på oppdrag fra Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova og Bellona og presenteres på et klimaseminar i Oslo tirsdag.
DA170522 Slik Dagsavisen skrev i forrige uke viser rapporten at lærere i osloskolen i fjor rapporterte inn totalt 1.940 tilfeller av vold mot lærere, hvorav 901 svært alvorlige ; med slag, spark, biting, slag med gjenstander eller trusler med kniv.
BT170522 I rapporten ble det blant annet konkludert med at det forelå flere uheldige forhold i avtaler inngått mellom forskere med ansettelsesforhold i Helse Bergen og Innovest.
AP170522https://www.aftenposten.no/bolig/Skulle-spare-tid-pa-nye-byggeregler--ma-likevel-bruke-mer-tid-10176b.html Kommunene bruker mer tid på veiledning, ifølge rapporten .
AP170522https://www.aftenposten.no/bolig/Skulle-spare-tid-pa-nye-byggeregler--ma-likevel-bruke-mer-tid-10176b.html Dårligere kvalitet på bygningene ¶ Rapporten peker på flere positive og negative konsekvenser av endringen : ¶
AP170522https://www.aftenposten.no/bolig/Skulle-spare-tid-pa-nye-byggeregler--ma-likevel-bruke-mer-tid-10176b.html Rapporten viser at kommunene får færre byggesøknader.
AP170522https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/LSK-supporter-tatt-med-narkotika-pa-Lerkendal-236035b.html - Vi må få hele rapporten før vi kan gjøre eventuelle tiltak.
AP170522 Ifølge rapporten kan utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.
AP170522 Rapporten er utarbeidet av DNV-GL på oppdrag fra Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova og Bellona og presenteres på et klimaseminar i Oslo tirsdag.
AP170522 Kommunene bruker mer tid på veiledning, ifølge rapporten .
AP170522 Dårligere kvalitet på bygningene ¶ Rapporten peker på flere positive og negative konsekvenser av endringen : ¶
AP170522 Rapporten viser at kommunene får færre byggesøknader.
AP170522 - Vi må få hele rapporten før vi kan gjøre eventuelle tiltak.
AA170522 IDMC konkluderer i rapporten at den grelle utviklingen med internt fordrevne vil fortsette.
AA170522 I rapporten understrekes det at problemet med internt fordrevne vil fortsette dersom man ikke gjør noe med årsakene, nemlig fattigdom, konflikter, klimaendringer og svake stater.
DN170521 Økning ¶ Rapporten viser til at utgiftene til drift, vedlikehold og investeringer har økt med henholdsvis 19, 25 og 52 prosent fra 2013 til 2017.
DN170521 Forskerne bak rapporten har ikke vurdert i hvilken grad den økte aktiviteten innen samferdsel har fortrengt annen verdiskapning og sysselsetting.
DB170521 Rapporten viser også at nesten fire ganger så mange jenter under 18 år ble utsatt for seksuallovbrudd som gutter i hovedstaden.
AP170521 - Oppsigelsene har vært vilkårlige og representerer en katastrofe for de det gjelder, heter det i rapporten som ble offentliggjort natt til mandag.
AP170521 Rapporten , som er basert på intervjuer av 61 personer, slår også fast at de oppsagte ikke får noen form for sosial stønad.
AA170521 Rapporten viser også at nesten fire ganger så mange jenter under 18 år ble utsatt for seksuallovbrudd som gutter i hovedstaden.
VG170520 På spørsmål om direktoratet har vurdert en anmeldelse, viser Lysenstøen til rapporten fra Deloitte.
VG170520 Horne om avsløringen : - Det gjorde inntrykk ¶ Rapporten skulle være klar 12. mai, men er ifølge direktoratet forsinket fordi saken er kompleks.
VG170520 - Når resultatene fra rapporten foreligger vil vi ta en vurdering på hva som blir konsekvensene av funnene.
BT170520 Rapporten konkluderte med at alle feil og mangler man fant i 2012 ville koste 43 millioner å rette opp i, og tok ikke stilling til utbygging.
AP170520https://www.aftenposten.no/osloby/Ni-grafer-som-viser-hvordan-ungdomskriminaliteten-i-Oslo-utvikler-seg-621366b.html I rapporten hevdes det at økningen « må knyttes til innsatsen for å avdekke denne typen forhold.
AP170520https://www.aftenposten.no/osloby/Ni-grafer-som-viser-hvordan-ungdomskriminaliteten-i-Oslo-utvikler-seg-621366b.html Rapporten henviser til NOVAs spørreundersøkelse « Ung i Oslo » og den europeiske ESPAD-undersøkelsen, som begge viser nedgang i alkohol- og rusbruk blant Oslo-ungdom.
AP170520 I rapporten hevdes det at økningen « må knyttes til innsatsen for å avdekke denne typen forhold.
AP170520 Rapporten henviser til NOVAs spørreundersøkelse « Ung i Oslo » og den europeiske ESPAD-undersøkelsen, som begge viser nedgang i alkohol- og rusbruk blant Oslo-ungdom.
AA170520 Voldshandlingene skjedde i byen Yei mellom juli i fjor og januar i år, og kan være forbrytelser mot menneskeheten, ifølge FNs menneskerettighetskontor, som står bak rapporten .
AA170520 Satellittbilder fra området viser « omfattende nedbrenning av hus og næringslokaler », ifølge rapporten .
VG170519 Direktoratet svarer at de ikke vil kommentere hvorvidt Fyrlyktas pengeoverføringer er lovlig før rapporten fra Deloitte er klar.
DN170519 Det er også mange indirekte måter verdensøkonomien kan rammes », skriver Gareth Leather og Krystal Tan i rapporten .
DB170519 Kongressen ønsker nok å vente på rapporten fra Mueller.
DB170519 Er rapporten enda mer negativ for Trump, kan det blir aktuelt, sier Tønnessen og fortsetter : ¶
AA170519 Rapporten sier at « hver krone i verdiskaping i norsk sjømatnæring skaper 1,1 kroner i verdiskaping i andre næringer » ( ringvirkninger ) i Norge i 2012.
AA170519 Rapporten er en oppfølging av en lignende rapport fra 1999 som traff godt.
AA170519 Rapporten ble utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap og Norges Tekniske Vitenskapsakademi.
NL170518 Den endelige rapporten er ifølge politiet ennå ikke klar.
DN170518 I tillegg påføres bankene kredittrisiko når personkunder i ulike banker gjør raske betalinger til hverandre », skriver Norges Bank i rapporten , om behovet for en ny infrastruktur.
DN170518 Det fremgår av rapporten « Finansiell infrastruktur 2017»-rapporten, publisert av Norges Bank torsdag.
DB170518 Judin ledet arbeidet med rapporten « Sporing i offentlige rom » i fjor.
DB170518 Rapporten konkluderte med at « det er normalt ikke tillatt å overvåke med kamera for å samle inn kundedata » ; selve forretningsmodellen til LinkAnalytix.
DA170518 Sannsynligheten for å få skade på andre trafikanter eller på vei var veldig høy, og derfor måtte sjåføren ordne bredden til lasten før videre kjøring, heter det i rapporten .
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/Utvalg-vil-sla-sammen-Okokrim-og-Kripos-621417b.html Utgangspunktet for rapporten er nærpolitireformen, som 1. januar 2016 ga Norge tolv politidistrikter.
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/Utvalg-vil-sla-sammen-Okokrim-og-Kripos-621417b.html Statsråden understreker at rapporten skal ut på høring og vil ikke avvise forslagene.
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/Utvalg-vil-sla-sammen-Okokrim-og-Kripos-621417b.html Bolstad varsler også finlesing av rapporten for å finne ut hva som ligger til grunn av forskning og dokumentasjon på at man skal kunne løse oppgavene bedre med en foreslåtte strukturen.
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/Utvalg-vil-sla-sammen-Okokrim-og-Kripos-621417b.html Avviser ikke ¶ Rapporten ble torsdag overlevert justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ), som sier forslagene betyr en omfattende omlegging av dagens særorganstruktur.
AP170518 Torsdag la Norges Bank frem rapporten « Finansiell infrastruktur 2017 ».
AP170518 Den økende bruken av mobilapper er et viktig tema i rapporten .
AP170518 Utgangspunktet for rapporten er nærpolitireformen, som 1. januar 2016 ga Norge tolv politidistrikter.
AP170518 Statsråden understreker at rapporten skal ut på høring og vil ikke avvise forslagene.
AP170518 Bolstad varsler også finlesing av rapporten for å finne ut hva som ligger til grunn av forskning og dokumentasjon på at man skal kunne løse oppgavene bedre med en foreslåtte strukturen.
AP170518 Avviser ikke ¶ Rapporten ble torsdag overlevert justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ), som sier forslagene betyr en omfattende omlegging av dagens særorganstruktur.
AA170518 Torsdag la Norges Bank frem rapporten « Finansiell infrastruktur 2017 ».
AA170518 Den økende bruken av mobilapper er et viktig tema i rapporten .
AA170518 Torsdag la Norges Bank frem rapporten « Finansiell infrastruktur 2017 ».
AA170518 Den økende bruken av mobilapper er et viktig tema i rapporten .
DN170517 Det vare bare åtte personer som hadde tilgang til rapporten .
SA170516 Et viktig utsagn i rapporten er : " Det vi bevisstgjør, kan vi gjøre noe med.
SA170516 " Rapporten ble slaktet av det store flertall redaktører og journalister.
NL170516 Klassekampen har fått tilgang til den graderte rapporten som en del av Luftforsvarets innspill til utbyggingen av Evenes som operasjonsbase for de norske kampflyene og som hovedbase det nye maritime patruljeflyen P-8 Poseidon.
NL170516 Det er imidlertid ikke klart hvilken type langtrekkende luftvernsystem som kan komme på Evenes, og når, men ifølge den hemmeligstemplede rapporten som Klassekampen har fått tilgang til kan det altså tyde på at Luftforsvaret ber om et system som kan ta ut såkalte taktiske ballistiske missiler.
NL170516 Rapporten slår fast at dagens luftvern, et system som heter NASAMS II, overhodet ikke er i stand til å forsvare norske baser mot russiske missiler og presisjonsbomber.
DN170516 Rapporten plasserer Canada som det tredje mest utsatte landet, med en sannsynlighet for fall på 30 prosent, mens Norge, Australia og Sveits hevdes å ha 20 til 25 prosent sjanse for fall.
DA170516 - Han hadde fire dekk som sto på høykant mellom en vaskemaskin og annet søppel, disse rullet fram og tilbake på tilhengeren i hver sving, skriver Vegvesenet i rapporten .
AP170516 Ifølge rapporten i avisen stammet informasjonen fra en samarbeidende etterretningstjeneste og forutsetningen var at etterretningen ikke skulle deles med andre.
AP170516 « Vi har mange eksempler der unge forteller at de har vært utsatt for mobbing gjennom hele grunnskolen », står det i rapporten .
AA170516 Heller ikke løftene om økonomiske reformer er gjennomført, ifølge rapporten .
AA170516 - To år ut i president Sirisenas periode er Sri Lankas skjøre håp om en varig fred og samarbeid på tvers av partier og etniske skillelinjer truet, heter det i rapporten , som ble offentliggjort tirsdag.
VG170515 Beskjeden i rapporten fra « landslagsmodellutvalget », som førte til styrevedtaket våren 2016, er ikke til å misforstå.
VG170515 Ifølge rapporten er mellom 5000 og 13000 personer henrettet i fengselet i perioden september 2011 til desember 2015.
SA170515 Ekteskap mellom likekjønnede er nå lovlig i 23 land, og 43 land forbyr hatkriminalitet basert på blant annet seksuell legning, viser rapporten fra Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association ( ILGA ), ifølge Reuters.
SA170515 - Hatkriminalitet mot LHBT-personer blir virkelig lagt merke til i verden, sier medforfatter av rapporten , Aengus Carroll.
SA170515 Mye var galt, ifølge rapporten .
SA170515 Skistyret besluttet nemlig våren 2016, i kjølvannet av rapporten fra « landslagsmodellutvalget », at markedsrettighetene skal styres mer sentralt fra forbundet i framtiden.
FV170515 Han mener politiet har opptrådt grundig og profesjonelt, og håper rapporten fra Havarikommisjonen vil hjelpe andre helikopterpiloter i framtiden.
DB170515 Ifølge rapporten skal fanger ha blitt dømt i rettssaker som bare varte i noen få minutter.
DB170515 De som har overlevd tiden i Saydnayas røde bygning, beskrev i rapporten faste rutiner, regler og straffer.
DB170515 De fleste ofrene som er omtalt i rapporten var sivile, og trolig motstandere av regjeringen til president Bashar al-Assad.
DB170515 Amnesty intervjuet 84 personer, blant dem tidigere insatte, vakter og ansatte i fengselsledelsen, i forbindelse med rapporten .
DB170515 - Grusomhetene som beskrives i denne rapporten avslører en skjult, avskyelig kampanje, godkjent på høyeste nivå i den syriske regjeringen, for å knuse enhver form for meningsmotstand i den syriske befolkningen, sa visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut i en pressemelding.
DB170515 Rapporten omtaler metodene som målrettede henrettelser uten lov og dom.
DB170515 Våtere og varmere ¶ Rapporten « Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic » som ble overlevert til Arktisk råds ministermøte forrige uke, forteller den samme historien.
DB170515 Ifølge rapporten er klimasituasjonen for Arktis mer alvorlig enn antatt.
DB170515 90 forskerne har vært med på å utarbeide rapporten som er basert på data hentet inn i Arktis de siste årene.
DA170515 Men det er ingen som ønsker at den detaljerte rapporten fra Riksrevisjonen skal offentliggjøres, påpeker hun.
DA170515 Hun mener man ikke kan ha en reell debatt om saken uten å gå inn i substansen av rapporten - og dermed berøre innhold som er gradert.
DA170515 - Stortinget har hatt denne rapporten i et halvt år.
DA170515 Han mener politiet har opptrådt grundig og profesjonelt, og håper rapporten fra Havarikommisjonen vil hjelpe andre helikopterpiloter i framtiden.
AP170515 Han mener politiet har opptrådt grundig og profesjonelt, og håper rapporten fra Havarikommisjonen vil hjelpe andre helikopterpiloter i framtiden.
AP170515 Skistyret besluttet nemlig våren 2016, i kjølvannet av rapporten fra « landslagsmodellutvalget », at markedsrettighetene skal styres mer sentralt fra forbundet i framtiden.
AA170515 - Selvfølgelig skal utviste ikke bare kunne motsette seg og bli fløyet til Danmark igjen, men det fremgår ikke av rapporten at noen danske betjenter forsøkte å stoppe politisjefen.
AA170515 Rapporten bygger på utsagn fra elleve embetsmenn i politiet.
AA170515 Men det er ingen som ønsker at den detaljerte rapporten fra Riksrevisjonen skal offentliggjøres, påpeker hun.
AA170515 Hun mener man ikke kan ha en reell debatt om saken uten å gå inn i substansen av rapporten - og dermed berøre innhold som er gradert.
AA170515 - Stortinget har hatt denne rapporten i et halvt år.
AA170515 Han mener politiet har opptrådt grundig og profesjonelt, og håper rapporten fra Havarikommisjonen vil hjelpe andre helikopterpiloter i framtiden.
VG170514 ] Dette medfører at det etter vår vurdering er vanskelig å si noe om både effektiviteten og måloppnåelsen av de prioriterte tiltakene som er iverksatt, herunder ulike typer øremerkede budsjettiltak », heter det blant annet i rapporten .
VG170514 - Samtidig er viktig å understreke at rapporten ikke sier at politiet bruker de øremerkede midlene feil.
VG170514 - Rapporten bekrefter det vi har pekt på i lang tid, nemlig at Høyre- og Frp-regjeringens såkalte satsing på politiet, er en bløff.
DN170514 « Rett lønn » ingen selvfølge ¶ Rapporten til ManpowerGroup er basert på en undersøkelse om hvordan jobbsøkere og arbeidstagere oppfører seg i det digitale samfunnet og omfatter 14.000 arbeidstagere i 19 land.
DN170514 Bidrar til å dempe lønnspresset ¶ Rapporten viser at bare 11 prosent av norske arbeidstagere har informasjon om lønnsmulighetene i selskapet før de søker på en stilling, mot 44 prosent på verdensbasis.
DB170514 Og selv om det å rette oppmerksomheten mot telefonen gir ekstremt høy risiko, skrives det i rapporten at det forårsaker relativt få ulykker.
DB170514 Rapporten tar utgangspunkt i at det vil være økonomisk lønnsomt å produsere alle våre reserver, både kjente og ukjente.
DB170514 Rapporten er med andre ord ikke et innlegg i debatten om hvorvidt fremtidig oljevirksomhet vil være lønnsom.
AP170514 I 2014 hadde andelen sunket til 12 prosent, viser den ferske rapporten « Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge ». 13-åringene Simen Anfinsen, Leticia Leite, Jakob Mauritsen og Matea Sekulic, som alle går i 8. trinn ved Øraker skole i Oslo, forteller at de ikke sykler daglig.
AP170514 Etter å ha blitt presentert for funnene i rapporten , er forskeren Susanne Nordbakke overrasket.
AP170514 Daglige sykkelreiser blant ungdom i aldersgruppen 13 til 17 år har altså gått ned med 43 prosent siden 1991, ifølge rapporten .
AP170514 Rapporten er delvis finansiert av Samferdselsdepartementet.
AP170514 I 2014 hadde andelen sunket til 12 prosent, viser den ferske rapporten « Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge ». 13-åringene Simen Anfinsen, Leticia Leite, Jakob Mauritsen og Matea Sekulic, som alle går i 8. trinn ved Øraker skole i Oslo, forteller at de ikke sykler daglig.
AP170514 Fra rapporten : « Hovedformålet med prosjektet er å få en bedre oversikt over syklingen i Norge, ved å gjennomføre en dybdeanalyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 hvor vi har koblet sammen data fra reisevaneundersøkelsen med geografiske kjennetegn ved området reisene gjennomføres.
AP170514 Etter å ha blitt presentert for funnene i rapporten , er forskeren Susanne Nordbakke overrasket.
AP170514 De har utarbeidet rapporten på oppdrag av Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet.
AP170514 Daglige sykkelreiser blant ungdom i aldersgruppen 13 til 17 år har altså gått ned med 43 prosent siden 1991, ifølge rapporten .
AP170514 - Nedgangen i sykling blant ungdom er det største varskoet vi har oppdaget, forteller Ingunn Opheim Ellis, som har vært prosjektleder for rapporten som er laget av Urbanet Analyse.
AP170514 Rapporten er delvis finansiert av Samferdselsdepartementet.
SA170513 Rapporten må følges opp og hele ordningen med foreldrepermisjon evalueres, krever Venstre.
DN170513 Vil evaluere hele ordningen ¶ Rapporten må følges opp og hele ordningen med foreldrepermisjon evalueres, krever Venstre.
DA170513 Ifølge rapporten er de fleste cruiseskipene som besøker fjordene, mer enn 17 år gamle, og de færreste har moderne renseteknologi som kan fjerne eller redusere den skadelige klimagassen nitrogenoksid ( NOx ).
DA170513 I rapporten foreslås det derfor at det bør stilles strengere utslippskrav til cruiseskip og andre fartøy som besøker de tre norske fjordene på UNESCOs verdensarvliste.
DA170513 Rapporten må følges opp og hele ordningen med foreldrepermisjon evalueres, krever Venstre.
AP170513https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Statoil-har-storre-tro-pa-mirakler-enn-pa-fornybar-energi--Bjorn-Stark-620918b.html En leser påpekte at tallene i rapporten jeg viste til, fra 2016, allerede er utdaterte.
AP170513 En leser påpekte at tallene i rapporten jeg viste til, fra 2016, allerede er utdaterte.
AA170513 Ifølge rapporten kan norsk filmbransje håndtere fire produksjoner på størrelse med « Snømannen » i året.
VG170512 Så får vi komme tilbake til, etter at vi har fått rapporten , hvordan den videre gjennomgangen av stiftelsen blir slik at vi får alle ting på bordet.
VG170512 - Vi får rapporten som Bufdir har bestilt.
VG170512 Rapporten koster en halv million kroner og skal ifølge planen være klar om få dager.
SA170512 Den graderte rapporten Klassekampen har fått tilgang til, er Luftforsvarets innspill til utbyggingen av Evenes.
DN170512 Swedbank nedjusterer estimatene til Grieg for 2017 med fire prosent på bakgrunn av rapporten , og nedjusterer kursmålet på aksjen til 81 kroner fra 83 kroner.
DN170512 Vegvesenet har skrevet om rapporten på sine nettsider. ( ©NTB ) ¶
DN170512 Teknisk Ukeblad har forsøkt å få tilsvar på rapporten fra Statens vegvesen, men har så langt ikke fått svar.
DN170512 Kostnadsutviklingen til i alt 20 ulike statlige investeringsprosjekter, inkludert seks veiprosjekter, er undersøkt i rapporten .
DN170512 - Enkelt fortalt betyr det at kostnaden som legges til grunn når prosjekter prioriteres i Nasjonal transportplan ( NTP ) er en helt annen enn den reelle kostnaden for prosjektet, sier forsker Morten Welde ved NTNU, som har utarbeidet rapporten .
DB170512 I rapporten går det fram at trekket ble virvlet opp av rotorstrømmen, og at piloten prøvde å stige for å unnslippe det, men for seint.
DB170512 Resultatene ble samlet i rapporten Våre eldre fortjener appetitt på livet.
AP170512 Den graderte rapporten Klassekampen har fått tilgang til, er Luftforsvarets innspill til utbyggingen av Evenes.
AP170512 Rapporten slår fast at antall abonnenter er i vekst hos Schibsted-avisene.
AA170512 Den graderte rapporten Klassekampen har fått tilgang til, er Luftforsvarets innspill til utbyggingen av Evenes.
VG170511 I rapporten , som VG har tilgang til, står det : ¶
SA170511 I denne rapporten oppgir T.
DN170511 DNB Markets fremhever at både PGS' resultater og utsiktskommentarer i rapporten er i tråd med resultatvarselet som ble sendt ut til markedet 20. april.
DN170511 Clarksons Platou og Société Générale ( SocGen ) synes den ser bra ut, DNB Markets mener den var nøytral, mens Carnegie synes at rapporten var svak.
DN170511 - Vi vurderer Macrons politiske linje som kredittpositiv for Frankrike, skriver analytikerne i Moody's i rapporten .
DN170511 - Hvis Macron og parlamentet ikke kommer til enighet kan Frankrike stå overfor fem år der økonomien driver uten retning, noe som vil undergrave landets sterke kredittrating, skriver Moodys i rapporten .
DN170511 « Vi er vant til å lete etter negative nyheter og beskytte oss, men hva med den oppadgående risikoen fra høyere renter hvis ting blir bedre », spør Nomura-teamet, ledet av George Goncalves i rapporten .
DB170511 Byggmester Langemyhr har selv gjennomgått denne rapporten , og var uenig i taksten.
DB170511 Den ferske rapporten derfra konkluderer med at bygningen uansett må rustes opp ; de samfunnsmessige kostnadene ved ikke å gjøre det er store.
AP170511https://www.aftenposten.no/osloby/Denne-strekningen-skal-pusses-opp-for-over-en-halv-milliard-kroner-620927b.html Her er rapporten fra etatene som skal gjøre arbeidet ¶
AP170511 - Lederskap av autoritær type er langt mer populært blant hvite i arbeiderklassen enn hvite med høyere utdannelse, heter det i rapporten .
AP170511 Her er rapporten fra etatene som skal gjøre arbeidet ¶
AA170511 ¶ Kommuneekspert Geir Vinsand ( i forgrunnen ) presenterte for tre uker siden rapporten som anbefaler én storkommune på Fosen.
AA170511 Rapporten koster 218.750 kroner, og partiet har fått økonomisk drahjelp av Høyre-mann og barnehagemillionær Benn Eidissen som har sponset partiet med 100.000 kroner, skriver Klassekampen.
VG170510 Tiltakene vi satte i gang før rapporten kom mener vi er gode, men det vil ta tid før de virker, sier Lyenstøen, og fortsetter : ¶
VG170510 STÅR BAK : Tyra Ekhaugen og Ingeborg Rasmussen i Vista Analyse publiserte i mars i fjor rapporten « Bruken av private aktører i barnevernet - ansvar på avveie ? ».
VG170510 NHO Service, som representerer mange av de private, reagerer så sterkt på påstandene i rapporten at de har bestilt en egen rapport.
VG170510 Men i dag brukes hjemmene også til barn med vanlige behov, uten at hverken tiltakene eller prisene nødvendigvis reduseres, ifølge rapporten .
VG170510 Enkelte kommuner klarer det, mange klarer det ikke, sier Ekhaugen, som skrev rapporten sammen med sin kollega Ingeborg Rasmussen.
VG170510 En konsekvens av prisutviklingen er at det ikke er barnets behov som står i sentrum, advarte rapporten , og rettet hard skyts mot Bufetat, som har ansvaret for det statlige barnevernet.
VG170510 - Det som overrasket oss mest var Bufetats styring av området - at de har inngått kontrakter med private leverandører og visst så lite om hva de betaler for, sier daglig leder i Vista Analyse og en av forfatterne av rapporten , Tyra Ekhaugen, til VG.
VG170510 Rapporten ble lite omtalt da den var klar i mars i fjor, men viste blant annet til at : ¶ * 1 Private fosterhjem er langt dyrere enn statlige ¶ * 1 Private har fått stor forhandlingsmakt og har enorme profittmuligheter ¶ * 1 Bufetat har liten styring og kontroll over hva de kjøper ¶ * 1 Bufetat har en rekke
SA170510 Orqanisatoriske forhold underkjent ¶ Rapporten har blant annet sett på granskinger fra Petroleumstilsynet og andelen av hendelser hvor manglende vedlikehold eller manglende kompetanse/kapasitet er en årsak, ut fra en antakelse om at dette er de faktorene som blir mest påvirket av kostnadskutt.
SA170510 Organisasjonen presenterer rapporten på sine nettsider under overskriften « Ingen sammenheng mellom kostnadskutt og hendelser ».
SA170510 Implisitt sier rapporten videre at « organisatoriske forhold » ikke påvirkes av kostnadskutt og ikke har betydning for sikkerhet.
SA170510 I rapporten sier man også at « reduksjonen i riggrater vil i liten grad ha effekt på sikkerhet », uten begrunnelse.
SA170510 Etter vår vurdering bidrar dessverre ikke denne rapporten positivt i en slik diskusjon fordi analysene som presenteres ikke er i nærheten av å underbygge konklusjonene man trekker.
SA170510 Det fremstår derfor som useriøst av Norsk olje og gass å bruke rapporten i den svært viktige debatten om hvordan aktører på norsk sokkel skal tilpasse seg endrede økonomiske rammebetingelser uten at det går utover sikkerheten for mennesker, miljø og verdier.
SA170510 Rapporten fra den presidentoppnevnte granskingskommisjonen peker på at beslutningene som bidro til å øke risikoen i forkant av ulykken, i stor grad dreide seg om å spare tid og penger.
SA170510 Rundt 16 prosent skjer mellom 70 og 80 år, mens rundt 23 prosent av dødsfallene skjer i befolkningen under 70 år, ifølge rapporten .
SA170510 Det er Senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet som har kommet med rapporten . 60 prosent av alle dødsfall skjer etter fylte 80 år.
SA170510 De utgjør til sammen rundt 50 prosent av dødeligheten i Norge, ifølge rapporten .
FV170510 Forrige måned fikk politiet rapporten fra Kripos om sikringsskapet.
DN170510 Fortsatt studiesinker ¶ Rapporten viser at flere fullfører mastergraden på to år enn tidligere. 44 prosent av dem som startet på en mastergrad i 2014 fullførte to år senere, mot 40 prosent av forrige masterkull.
DB170510 Datatilsynet ga i fjor ut rapporten « Sporing i det offentlige rom ».
DB170510 Hele rapporten kan du lese her.
AA170510 De konkrete tallene i rapporten har sikkert forandret seg noe siden 2005, men forholdet mellom dem er nok likevel de samme.
AA170510 « Fengselsprestordningen gir grunn til å tro at innsatte som ikke er medlemmer i Den norske kirke, ikke har lik tilgang til tros- og livssynstjenester under soning », skriver LDO i rapporten .
AA170510 I rapporten foreslår ombudet derfor at staten må finansiere stillinger for personell fra andre tros- og livssynssamfunn, i tillegg til prester fra Den norske kirke.
AA170510 Rundt 16 prosent skjer mellom 70 og 80 år, mens rundt 23 prosent av dødsfallene skjer i befolkningen under 70 år, ifølge rapporten .
AA170510 Det er Senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet som har kommet med rapporten . 60 prosent av alle dødsfall skjer etter fylte 80 år.
AA170510 De utgjør til sammen rundt 50 prosent av dødeligheten i Norge, ifølge rapporten . ( ©NTB ) ¶
VG170509 Samtidig viser rapporten at politiet ikke har etablert nødvendige rutiner for kvalitetssikring, oppfølging og trening på avhørsområdet.
VG170509 Ifølge rapporten er det fremdeles mye som ikke fungerer optimalt når det kommer til behandling av voldtektssaker.
DN170509 Mye av rapporten er kjent gjennom oppdateringen som kom 20. april, og Tønseth mener at overraskelsen i morgen blir utbytte.
DN170509 I tillegg viser rapporten at smitten av lakselus på både vill og oppdrettet fisk, har en klar sammenheng med det intensive oppdrettet av laksefisk.
DN170509 Dødeligheten for sjøørret som følge av lakselus spenner fra moderat ( ti til 30 prosent dødelighet ) til høy ( over 30 prosent ) langs store deler av kysten, viser rapporten som er bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet.
DN170509 Økt dødelighet i merdene ¶ Rapporten viser at oppdretterne oppnår stadig lavere dødelighet i oppdrettsmerdene i starten av produksjonssyklusene når laksesmolten settes ut i havet.
DN170509 - Første kvartal ser omtrent ut som avslutningen på fjoråret, et litt mer avventende marked med svak volumutvikling der en forholdsvis stor andel av salgsøkningen er prisdrevet, skriver toppsjef Per Strömberg i rapporten .
DB170509 Rapporten slår fast at flyplassen verken tjener innbyggerne på øya eller skattebetalerne som har betalt for den.
DB170509 Statsautorisert revisor Helge Bettmo, la i dag fram rapporten som forsvaret mener viser at politimannen ikke har hatt et betydelig overforbruk.
DB170509 Ikke sett i retten ¶ Rapporten var ikke sett av retten, og det er knyttet stor spenning til hvordan revisoren kan ha en totalt annen oppfatning enn Spesialenhetens og Økokrims gransking.
DB170509 For å sette det i perspektiv kommer forbundet med følgende sammenlikning Rapporten opererer med et makstall på 97 mill for å erstatte jobbene som forsvinner.
DB170509 - Det viktigste med denne rapporten er at den illustrer at vi har noen valg.
DB170509 Jeg har i denne rapporten tatt for meg sjokk innenfor syv området : Investeringer i raffinering og kraftforsyning, oljeinvesteringer, kommunal ressursbruk, realrenter, demografi, etterrspørselsutvikling hos handelspartnere og intektsreguleringslovene.
DB170509 Det pekes på flere årsaker, som oljeprisnedgang i 1986, men hovedforklaringen synes å ligge i « internsjokk » i norsk økonomi før 1988, heter det i rapporten . - « Sjokk » kan i denne sammenheng forstås som markerte avvik fra utviklingen tidligere i en variabel som i prinsippet tenkes autonomt bestemt i økonomien.
DB170509 - Denne rapporten indikerer at disse sjokkene samlet forklarer om lag en tredjedel av ledighetsøkningen fra 1987 til 1991.
DB170509 ( Hegnar.no ) : I rapporten for 1.kvartal som ble publisert mandag kveld opplyser det New York-noterte tankrederiet DHT at selskapet har hatt rådgivningskostnader knyttet til oppkjøpsforsøkene til Frontline på totalt 0,8 millioner dollar, tilsvarende om lag syv millioner kroner.
DB170509 - Det viktigste med denne rapporten er at den illustrer at vi har noen valg.
DA170509 I rapporten kommer det fram at nesten all innleid arbeidskraft kommer fra bemanningsbyråer, ikke fra andre produksjonsbedrifter.
DA170509 Av alle de undersøkte innleieforholdene som er omtalt i rapporten var hele 85 prosent ulovlig.
DA170509 Rapporten fra byggmiljøene i Oslo og Akershus er basert på at tillitsvalgte har oppsøkt 59 byggeplasser med nesten 3.000 arbeidere for å undersøke hvor omfattende bruken av innleie er og om den er lovlig, skriver FriFagbevegelse.
DA170509 Utvalgsleder Tommy Staahl Gabrielsen overleverer finansminister Siv Jensen rapporten fra delingsøkonomiutvalget.
DA170509 Nå advarer Arbeidstilsynet regjeringen mot følgene av konklusjonene i rapporten .
DA170509 Men rapporten møtte også stor motstand, blant annet fra en samlet fagbevegelse, som advarte mot at utvalget tok for lett på oppgaven.
DA170509 De fryktet blant annet at begrep som arbeidsgiver og arbeidstaker ble utvannet, og at rapporten ville gjøre kampen mot sosial dumping vanskeligere.
DA170509 - Det er jo også basisen for mine særmerknader i rapporten , nettopp det risikable ved at man går utenom alle lover og regler, og at man kan miste alt vern i arbeidsmiljøloven og all sosial beskyttelse som arbeidstaker.
AP170509 Den siste rapporten om barnearbeid som Tyrkias progressive fagforening, DISK, har utgitt, viste at det er over 2 millioner barn mellom 15 og 17 år som arbeider i Tyrkia hvis man regner med barn som har status som lærlinger.
AP170509 I rapporten kommer det frem at nesten all innleid arbeidskraft kommer fra bemanningsbyråer, ikke fra andre produksjonsbedrifter.
AP170509 Av alle de undersøkte innleieforholdene som er omtalt i rapporten var hele 85 prosent ulovlig.
AP170509 Rapporten fra byggmiljøene i Oslo og Akershus er basert på at tillitsvalgte har oppsøkt 59 byggeplasser med nesten 3.000 arbeidere for å undersøke hvor omfattende bruken av innleie er og om den er lovlig, skriver FriFagbevegelse.
AP170509 Som det står i rapporten : ¶
AP170509 Som det står i rapporten : ¶
AA170509 Til tross for en nedgang i antall dødsfall, tilspisset konfliktsituasjonen i verden seg i fjor, ifølge rapporten , idet det var en økning i antall « fastlåste konflikter som potensielt kan blusse opp på kort varsel ».
AA170509 Rapporten påpeker at sammenlignet med konfliktene i Syria, Afghanistan og Somalia, får Mexicos massive problemer med organisert kriminalitet begrenset oppmerksomhet i internasjonale medier.
AA170509 For å omstille Norge til et lavutslippssamfunn bør dette kanaliseres til å opprette klimajobber, ifølge rapporten . 100 milliarder ¶
AA170509 - Det viktigste med denne rapporten er at den illustrerer at vi har noen valg.
AA170509 Rapporten mener derimot at det er mulig å motvirke disse tallene fullstendig ved å øke offentlige investeringer og konsum.
AA170509 Rapporten viser også at andelen midlertidig ansatte fortsatt er høy, særlig innen undervisnings- og forskningspersonale.
DN170508 Økningen viser at SAS' satsing på de mer fritidsorienterte rutene blir ønsket velkommen av kundene, heter det i rapporten .
DN170508 Da rapporten første gang ble publisert for fem år siden, var USA et billig sted å leve i global sammenheng.
DA170508 Rapporten viser at anslagsvis 3500 omsorgsboliger og 4500 sykehjemsplasser må saneres og erstattes av nybygg i løpet av de neste ti årene.
AP170508https://www.aftenposten.no/verden/Lave-tanker-om-demokrati-gir-hoye-bygninger-620711b.html Sammen med stipendiat Haakon Gjerløw ved Institutt for statsvitenskap har han forfattet rapporten « Autocrats and Skyscrapers : Modern White Elephants in Dictatorships ».
AP170508https://www.aftenposten.no/verden/Lave-tanker-om-demokrati-gir-hoye-bygninger-620711b.html Mange ledere ønsker - i likhet med andre folk - å være berømt og omtalt, antas det i rapporten .
AP170508 Sammen med stipendiat Haakon Gjerløw ved Institutt for statsvitenskap har han forfattet rapporten « Autocrats and Skyscrapers : Modern White Elephants in Dictatorships ».
AP170508 Mange ledere ønsker - i likhet med andre folk - å være berømt og omtalt, antas det i rapporten .
AP170508 Økningen viser at SAS' satsing på de mer fritidsorienterte rutene blir ønsket velkommen av kundene, heter det i rapporten .
AA170508 Økningen viser at SAS' satsing på de mer fritidsorienterte rutene blir ønsket velkommen av kundene, heter det i rapporten . ( ©NTB ) ¶
AA170508 Vi har fått laget rapporten Klima i Norge 2100 som forteller oss hvilke klimaendringer Norge kan forvente utover i dette århundret.
AA170508 Framskrivingene i rapporten er brutt ned på hvert fylke, og viser for eksempel at årstemperaturen i Trøndelag fram mot 2100 ventes å øke med cirka fire grader, sammenlignet med årene 1971 - 2000.
VG170506 Robert Lauritsen forteller at keeperen gikk rett til klubben etter å ha mottatt rapporten fra Antidoping Norge, og at Fernandes nå skal svare på brevet i samråd med sin advokat.
DB170506 Rapporten mener at kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler.
AA170506 − Jeg vil i min ombudsperiode arbeide målrettet for at anbefalingene i rapporten følges opp, slik at vi får realisert intensjonen om likeverdige soningsforhold i norske fengsler, sier Bjurstrøm. ( ©NTB ) ¶
AA170506 Rapporten peker også på at psykisk syke får lite eller ingen behandling.
AA170506 Rapporten er den første helhetlige vurderingen av soningsforholdene for innsatte som har et vern etter norsk diskrimineringslovgivning samt FNs tre diskrimineringskonvensjoner.
AA170506 Rapporten avdekker også at homofile og transpersoner risikerer trakassering.
VG170505 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier han skal bruke god tid på vurdere rapporten fra Riksadvokaten, og relativt raskt finne ut hvordan denne kan brukes for å sikre at etterforskningskvaliteten i voldtektssaker blir enda bedre.
VG170505 Jeg håper rapporten kan bidra få justisministeren til å våkne.
VG170505 Ifølge rapporten er det fremdeles mye som ikke fungerer optimalt når det kommer til behandling av voldtektssaker.
VG170505 I rapporten kommer det frem at norsk politi er for dårlig på sporsikring, at kvaliteten på avhør varierer og bruken av skjulte etterforskningsmetoder aldri blir vurdert i voldtektssaker.
VG170505 - Rapporten etterlyser også økt bruk av besøksforbud og omvendt voldsalarm.
DN170505 I forrige uke solgte Ombudstvedt alle sine litt over 2,4 millioner aksjer i det kriserammende Norske Skog for nesten fire millioner kroner etter å ha lagt frem rapporten for første kvartal.
DB170505 Det kan være fra den innsatte eller andre mens den som har omhandlet fortsatt sitter fengslet, eller det kan skje etter at den innsatte som er omtalt i rapporten er løslatt.
DB170505 Oslo Havn har frem til nå ikke hatt tilgang til rapporten .
DB170505 Når det kommer til varslets forhold rundt havnedirektørens lederstil, herunder utfrysing og fryktbasert lederstil, så anses dette som så klanderverdig at det etter vår vurdering må kunne karakteriseres som utilbørlig », skriver KPMG i rapporten .
DB170505 Fikk rapporten i dag ¶
DB170505 Denne kommentaren mottok Dagbladet før rapporten ble frigitt.
DB170505 - Vi er blitt kjent med rapporten først i dag og vi ønsker ikke å kommentere, sier kommunikasjonsrådgiver Karette Sandbu Wang.
DB170505 - Byrådsavdelingen var kjent med påstandene i varselet og innholdet i rapporten , sier Berg i dag til Dagbladet.
DA170505 Den nylige utgitte rapporten utarbeidet av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor viser nettopp det gode arbeidet moskeene gjør, og bør fortsette med, og anbefaler myndighetene å hjelpe til med synliggjøring av dette arbeidet, sier Arshad.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html « Konsekvensen av unntaket er at offentligheten ikke får innsyn i robustheten til Nødnett, et svært viktig system som tidligere er blitt utsatt for kritiske spørsmål i den offentlige debatten », slår Riksrevisjonen fast i utkastet til rapporten .
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, sier til Aftenposten at rapporten har utsatt offentlighet og at de ikke vil kommentere undersøkelsen før den er ferdig og overleveres til Stortinget.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html Offentlighetsekspert om funnene i rapporten : Det er snakk om ulovlig tilbakeholdelse av informasjon ¶
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html Ingen av de fire ekspertene ønsker å kommentere funnene til Aftenposten før rapporten er sendt til Stortinget.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html I utkastet til rapporten skriver Riksrevisjonen at forhåndsunntak « i et så stort omfang og i en del tilfeller på helt sviktende grunnlag » er med på å « undergrave hovedregelen » i offentlighetsloven om innsyn og gjennomsiktighet i forvaltningen.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html Den ferdige rapporten sendes til Stortinget 30. mai.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html Avslaget på innsyn i e-posten om de falske basestasjonene nevnes i rapporten som et eksempel på dokumenter som vurderes ikke å ha rettslig holdbart grunnlag for unntak.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html Aftenposten har fått tilgang til utkastet til rapporten , som ikke er noen ferdig rapport fra Riksrevisjonen.
AP170505 « Konsekvensen av unntaket er at offentligheten ikke får innsyn i robustheten til Nødnett, et svært viktig system som tidligere er blitt utsatt for kritiske spørsmål i den offentlige debatten », slår Riksrevisjonen fast i utkastet til rapporten .
AP170505 Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, sier til Aftenposten at rapporten har utsatt offentlighet og at de ikke vil kommentere undersøkelsen før den er ferdig og overleveres til Stortinget.
AP170505 Offentlighetsekspert om funnene i rapporten : Det er snakk om ulovlig tilbakeholdelse av informasjon ¶
AP170505 Ingen av de fire ekspertene ønsker å kommentere funnene til Aftenposten før rapporten er sendt til Stortinget.
AP170505 I utkastet til rapporten skriver Riksrevisjonen at forhåndsunntak « i et så stort omfang og i en del tilfeller på helt sviktende grunnlag » er med på å « undergrave hovedregelen » i offentlighetsloven om innsyn og gjennomsiktighet i forvaltningen.
AP170505 Den ferdige rapporten sendes til Stortinget 30. mai.
AP170505 Avslaget på innsyn i e-posten om de falske basestasjonene nevnes i rapporten som et eksempel på dokumenter som vurderes ikke å ha rettslig holdbart grunnlag for unntak.
AP170505 Aftenposten har fått tilgang til utkastet til rapporten , som ikke er noen ferdig rapport fra Riksrevisjonen.
AA170505 Det innebærer at et land som er rammet av både matusikkerhet og konflikt, vil oppleve mer migrasjon, ifølge rapporten som har tittelen « At the Root of Exodus : Food security, conflict and international migration ».
AA170505 Rapporten , som er den første i sitt slag, påviser en direkte statistisk sammenheng mellom den økende migrasjonen og manglende matsikkerhet.
AA170505 Uten de rammene, tilsvarende de han nå har på Brøset, vurderes han til å være i høy risikogruppe for framtidig vold », står det i rapporten .
AA170505 mars 2013 med tittelen « Kulturutredningen 2014 », er rapporten en vurdering av kulturpolitikken i Norge i nyere tid.
VG170504 Og rapporten bør føre til at flere som voldtar eller mishandler sine nærstående blir straffet.
VG170504 Statsadvokat Olav Helge Thue, som har sittet i arbeidsgruppen med ansvar for rapporten , sier han er overrasket over at politiet sjeldent innvilger besøksforbud i voldtektssaker.
VG170504 Ifølge rapporten er det fremdeles mye som ikke fungerer optimalt når det kommer til behandling av voldtektssaker.
VG170504 Gjennomgang av voldtektsdommer : Etnisk nordmenn får lavere straff ¶ - Rapporten understreker hvor viktig det er å anmelde ¶
VG170504 Dette er hovedfunnene i rapporten : ¶
VG170504 Daglig leder i Dixi ressurssenteret mot voldtekt, Rannveig Kvifte Andresen, sier til VG at funnene i rapporten ikke overrasker henne.
VG170504 Bevis er gjerne ferskvare og det som går galt i initialfasen lar seg sjeldent reparere fullt ut etterpå, » står det i rapporten . 51 prosent av de undersøkte sakene ble anmeldt mindre enn tre døgn etter gjerningstidspunktet.
VG170504 Assisterende riksadvokat Sæther forteller at dette er blant funnene i rapporten som overrasket ham negativt - sikring av viktige bevis og spor i oppstartfasen er for dårlig.
VG170504 Rapporten tar også for seg mishandling i nære relasjoner.
VG170504 Rapporten fra 2017 viser at samtlige politidistrikt skårer lavt når det kommer til bruk av etterforskningsplaner - ment for å sikre nettopp fremdriften i en sak.
VG170504 - Rapporten understreker hvor viktig det er å anmelde raskt.
VG170504 Mettet fett bør erstattes med umettet fett for å forebygge hjerte- og karsykdommer, kommer det fram i rapporten som er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.
VG170504 Internasjonal enighet om fettinntak ¶ Rapporten fra Nasjonalt råd for ernæring samsvarer med internasjonale kostholdsråd.
VG170504 Rapporten viser at nordmenn trenger en bedre balanse mellom umettet og mettet fett.
DN170504 Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten .
DN170504 Sesongkorrigering foretatt i forbindelse med rapporten lagt frem i april.
DN170504 Eiendom Norge registrerer avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten .
DN170504 Brekke sier i innledningen av rapporten at de jobber med å forbedre sine tilbud i mange markeder, og at dette tas godt imot av kundene.
DN170504 - Jeg er glad for å se Telenor fortsette å levere organisk EBITDA-vekst, mens inntektene var stabile i første kvartal, sier konsernsjef Sigve Brekke ( 57 ) i innledningen av rapporten .
DB170504 I rapporten foreslår Helsedirektoratet også å velge matvarer merket med nøkkelhull, som inneholder mindre mettet fett.
DB170504 Framleggerne av rapporten påpeker hvordan hjerte- og karsykdommer er blant ledende dødsårsaker i Norge, og som forårsaker rundt fire millioner dødsfall i Europa årlig.
DB170504 Regjeringen forsøker å holde rapporten hemmelig, vi kjenner til innholdet fra lekkasjer til Dagens Næringsliv.
DB170504 Forsvarsminister Ine Marie Søreide Eriksen misbruker nå sikkerhetsloven for å hindre en åpen stortingsdebatt om rapporten , og forsøker å forfølge dem som har lekket den.
AA170504 Mettet fett bør erstattes med umettet fett for å forebygge hjerte- og karsykdommer, kommer det fram i rapporten som er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.
AA170504 Rapporten viser at nordmenn trenger en bedre balanse mellom umettet og mettet fett.
AA170504 Rapporten fra Nasjonalt råd for ernæring samsvarer med internasjonale kostholdsråd.
VG170503 Den korte veien til publisering er poengtert i rapporten « Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater » som viser til en økning i antall røvertidsskrifter som benytter « Open Access»-modellen for å svindle til seg penger.
VG170503 Leder Den nye rapporten fra Riksrevisjonen er nedslående.
VG170503 Den nye rapporten fra Riksrevisjonen er nedslående.
VG170503 I retten avviser Stubberud at Cappelen var viktig for rapporten « Oslo 2022 ».
VG170503 Denne rapporten er nå ute på høring med svarfrist i juni.
SA170503 I rapporten kommer det frem at kombinasjonen av fallende inntekter og en voksende offentlig sektor kan føre til behov for en dramatisk økning i skattenivået.
DN170503 Han er hovedforfatter av rapporten som foreslår en rekke nye tiltak og begrensninger.
DN170503 For å sikre et fremtidig bærekraftig fiskeri er det helt nødvendig med nye forvaltningstiltak », heter det i rapporten .
DB170503 Kriminologen Stubberud, som den gang jobbet i politiet, var hovedforfatter av rapporten « Oslo 2022.
DB170503 Jensen var medforfatter og en av de viktigste i arbeidet med rapporten .
DB170503 I 2012 hadde Stubberud, Jensen og politioverbetjent Rune Rekdal et møte med Cappelen til rapporten « Oslo 2022 ».
DA170503 Vil forenkle loven ¶ Rapporten konkluderer med at pasientene får reell oppstart av « pasientforløpet » når de kommer til spesialist.
AP170503 I rapporten kommer det frem at kombinasjonen av fallende inntekter og en voksende offentlig sektor kan føre til behov for en dramatisk økning i skattenivået.
AA170503 I rapporten konkluderer Aalberg at reolen var sterk nok til å tåle vekten av tankene.
AA170503 Branningeniør Øystein Meland var sakkyndig vitne i retten, og han hadde gått gjennom rapporten til Steen Hansen.
AA170503 Rapporten konkluderer med at pasientene får reell oppstart av « pasientforløpet » når de kommer til spesialist.
VG170502 Under Stortingets behandling av denne saken, ble Riksrevisjonen bedt om å følge opp sin forrige undersøkelse og rapportere til Stortinget på nytt om hvordan regjeringen nå fulgte opp den ramsalte kritikken, Det er denne nye rapporten som Per-Kristian Foss presenterer tirsdag ettermiddag.
VG170502 Riksrevisoren tror at all oppmerksomheten rundt den forrige rapporten i 2015 førte til skjerping i hele regjeringsapparatet, og sier at mye er forbedret fra 2015 til 2017.
VG170502 Ny runde i Stortinget ¶ Rapporten følger opp en lignende rapport fra 2015, da Riksrevisjonen fikk langt i å slakte arbeidet med samfunnsikkerhet i Justisdepartementet, som også har hovedansvaret for at de andre departementene følger opp i sin sektor.
VG170502 Foss er positiv til at statsminister Erna Solberg ( H ) avkrever sine statsråder to runder i regjeringskonferanser om rapporter med brudd : Først når rapporten er ferdig, og deretter en ny runde hvor den kritiserte statsråden må komme tilbake og rapportere på forbedringer og lukking av avvik : ¶
DN170502 Kleiven ¶ Rapporten fra det nasjonale programmet for overvåkning av rømt oppdrettslaks viser at det i 152 av 196 elver var et lavt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks i fjor. 24 elver, hvorav halvparten i Hordaland, hadde et høyt innslag, det vil si over ti prosent rømt oppdrettslaks.
DN170502 Bak rapporten står ved siden av Havforskningsinstituttet også Norsk institutt for naturforskning, Uni Research Miljø, Rådgivende Biologer og Veterinærinstituttet.
DN170502 I rapporten som ble overlevert Stortinget tirsdag, pekes det på flere alvorlige mangler.
DB170502 Men han kommer tilbake, lyder den siste rapporten fra i natt.
DB170502 Rapporten Økokrim først fikk ble trukket tilbake, og det ble laget en ny rapport som ikke ble gitt til politiet.
DB170502 Ifølge Lutnæs' heter det i rapporten at Cappelen var kjent for politiet siden 1984.
DB170502 Van der Ros har utarbeidet rapporten « Alskens folk », en kvalitativ studie med fokusgruppesamtaler med 19 transpersoner, som sammen med en rapport fra en ekspertgruppe utgjør mye av kunnskapsgrunnlaget i lovprosessen.
DB170502 Apropos på sikt : Van der Ros avslutter rapporten sin med en fundering om hvordan kjønn vil se ut i et bedre samfunn om 30 år ( 2050 ).
DA170502 I en rekke europeiske land tjener innvandrere fra Afrika og Øst-Europa mindre enn lokalt ansatte i samme jobb, viser rapporten .
DA170502 Det er spesielt muslimske innvandrere som sliter med å få jobb i ordinær sektor, viser rapporten fra European Network Against Racism ( ENAR ) som ble publisert tirsdag.
DA170502 Rapporten viser at rasismen i samtlige land har økt i takt med en økende politisk retorikk mot innvandring og veksten av høyreekstreme politiske partier.
DA170502 I rapporten som ble overlevert Stortinget tirsdag, pekes det på flere alvorlige mangler.
DA170502 Regjeringspartiene Høyre og Frp samt KrF hindret flertall i Stortinget for å tvinge regjeringen til å avgradere Riksrevisjonens sammendrag av den kritiske rapporten .
AP170502https://www.aftenposten.no/verden/HRW-rapport-Assad-ville-pafore-sivilbefolkningen-lidelse--brukte-dodelig-nervegass-i-fire-angrep-620277b.html Han forteller at de har intervjuet 60 personer i forbindelse mer arbeidet med rapporten .
AP170502https://www.aftenposten.no/verden/HRW-rapport-Assad-ville-pafore-sivilbefolkningen-lidelse--brukte-dodelig-nervegass-i-fire-angrep-620277b.html Dessuten tar den 48 sider lange rapporten for seg hvordan Assad-regjeringen og deres støttespillere systematisk bruker kjemiske våpen i krigføringen på tre ulike måter : ¶
AP170502https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/En-dypt-alvorlig-farse--Harald-Stanghelle-620251b.html Derfor kan ikke Stortinget diskutere rapporten i full åpenhet, selv om den forlengst er offentliggjort i Dagens Næringsliv.
AP170502https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/En-dypt-alvorlig-farse--Harald-Stanghelle-620251b.html Alle interesserte har nok allerede lest rapporten fra riksrevisor Per-Kristian Foss og hans stortingsvalgte medrevisorer.
AP170502 - Jeg snakket også om den veldig negative rapporten om hva som skjer med homoseksuelle i Tsjetsjenia og ba presidenten om å bruke sin innflytelse til å sikre at minoriteters rettigheter blir beskyttet, sa Merkel.
AP170502 Han forteller at de har intervjuet 60 personer i forbindelse mer arbeidet med rapporten .
AP170502 Dessuten tar den 48 sider lange rapporten for seg hvordan Assad-regjeringen og deres støttespillere systematisk bruker kjemiske våpen i krigføringen på tre ulike måter : ¶
AP170502 Ifølge rapporten er det i Arbeids- og sosialdepartementet, barne- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet det er brudd.
AP170502 Derfor kan ikke Stortinget diskutere rapporten i full åpenhet, selv om den forlengst er offentliggjort i Dagens Næringsliv.
AP170502 Alle interesserte har nok allerede lest rapporten fra riksrevisor Per-Kristian Foss og hans stortingsvalgte medrevisorer.
AA170502 I rapporten kommenterer ordfører Rita Ottervik dette.
AA170502 Det påpekes i rapporten også at varaordfører Hilde opoku ( MDG ) hadde en « uheldig dobbeltrolle ».
AA170502 I rapporten som ble overlevert Stortinget tirsdag, pekes det på flere alvorlige mangler.
AA170502 I rapporten som ble overlevert Stortinget tirsdag, pekes det på flere alvorlige mangler.
VG170501 Les om rapporten her : - Verre enn mange fengsler ¶
AP170501 Sjekk denne rapporten fra der fuglenes motorvei treffer Norge !
SA170430 Ifølge den siste rapporten fra Pentagon har minst 352 sivile mistet livet som følge av koalisjonens luftangrep siden september 2014.
SA170430 Rapporten holder luftangrepet i Mosul 17. mars utenom, hvor over 100 sivile ble drept.
DB170430 - Den første rapporten fra vår patrulje på stedet forteller at det var « flere enn 40 » i bussen, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til Dagbladet.
BT170430 Ifølge den siste rapporten fra Pentagon har minst 352 sivile mistet livet som følge av koalisjonens luftangrep siden september 2014.
BT170430 Rapporten holder luftangrepet i Mosul 17. mars utenom, hvor over 100 sivile ble drept.
AA170430 Ifølge den siste rapporten fra Pentagon har minst 352 sivile mistet livet som følge av koalisjonens luftangrep siden september 2014.
AA170430 Rapporten holder luftangrepet i Mosul 17. mars utenom, hvor over 100 sivile ble drept.
VG170429 I rapporten peker Kripos på at russearrangørene har hatt økt fokus på forebyggende sikkerhetstiltak.
VG170429 - Dette kan indikere at personer med annen motivasjon enn å feire endt skolegang, utnytter situasjonen på russearrangementer til å begå overgrep, heter det i rapporten .
VG170429 Ifølge rapporten til Kripos er det også grunn til å tro at det er store mørketall fordi mange lar være å anmelde.
DB170429 I følge rapporten er Finland verdens tryggeste land.
DB170429 Rapporten for 2017 ble nylig offentliggjort, men samme vinner som forrige gang - i 2015.
DB170429 Rapporten - med navnet « The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 », er meget omfattende, og har tatt seg 14 forskjellige parametre i de forskjellige nasjonale økonomiene for å komme fram til en endelig indeks over de forskjellige landenes egnethet som turistnasjon.
DB170429 Torsdag denne uka omtalte Dagbladet rapporten som også avslører hva som skjedde bak lukkede dører i prosessen som endte med at Bjerke-direktøren gikk av før jul i fjor.
DB170429 Han sier til DN at dialogen om rapporten « skjedde etter pålegg fra statsministeren », og legger til : « Jeg regnet med at dette derfor ble behandlet på høyeste nivå i Forsvarsdepartementet, og ikke på saksbehandlernivå ».
DB170429 Det siste er den dokumentasjonen Dagens Næringsliv har lagt fram, og som i detalj viser hvordan Forsvarsdepartementet forsøkte å endre rapporten som Riksrevisjonen skulle oversende til Stortinget.
BT170429 Lørdag kveld forteller Isungset til BT at han har lest seg opp på rapporten fra universitetet i Bucuresti.
BT170429 - Den rapporten som det blir henvist til om at fire av ti ikke har bank-konto skriver også at det er de fattigste og analfabeter som ikke har kontoer.
BT170429 Før påske la et utvalg ledet av professor Anne Lise Fimreite frem rapporten « Byen og nærdemokratiet » som skal danne grunnlag for en reform av Bergenspolitikken.
AP170429 Ingen av anklagene har siden blitt verifisert, men FBI-sjef James Comey har referert til rapporten .
AP170429 Det står også i rapporten at russerne foretrakk Trump, og at de forsøkte å hindre Hillary Clinton i å vinne.
AP170429 Rapporten var bestilt av Trumps politiske motstandere og inneholdt anklager om at russerne hadde informasjon de kunne bruke til å presse den amerikanske presidenten.
AP170429 Som politisk dokument er rapporten av begrenset verdi.
AP170429 Rapporten er svært omfattende og snur nær sagt alle stener.
VG170428 » I en kommentar til en foreløpig versjon av rapporten, uttalte Sommersnes til Deloitte at han mener rapporten er selektiv og ubalansert, med stor avstand fra hans kunnskap av fakta og forståelse av ansvar og roller.
VG170428 » I en kommentar til en foreløpig versjon av rapporten , uttalte Sommersnes til Deloitte at han mener rapporten er selektiv og ubalansert, med stor avstand fra hans kunnskap av fakta og forståelse av ansvar og roller.
VG170428 Sommernes ønsker ikke å la seg intervjue av VG om rapporten .
VG170428 Kritikken i rapporten fra Deloitte rammer særlig Renovasjonsetaten, og dermed tidligere direktør Pål Sommernes, som måtte forlate sin stilling i januar.
VG170428 I rapporten som revisjonsselskapet Deloitte har laget på oppdrag fra byrådet, legges store deler av ansvaret på Renovasjonsetaten.
VG170428 I rapporten skrives det at man ikke i tilstrekkelig grad utredet problemstillinger knyttet til Veirenos tilbud.
VG170428 I rapporten heter det blant annet at konkurranseutsettelsen av renovasjonstjenester i Oslo ikke har bidratt effektivt til at Renovasjonsetaten når sine mål.
VG170428 Dette er noe av kritikken i rapporten : ¶
VG170428 » heter det i rapporten .
VG170428 Rapporten bekrefter at avtalen med Veireno aldri burde vært inngått.
VG170428 Utmattingen i planetgearet startet i lagerbanen på innsiden av tannhjulet og vokste ut mot tennene, » skriver Havarikommisjonen i rapporten .
VG170428 TANNHJUL : Funnet av dette tannhjulet etter helikopterulykken på Turøy, er en avgjørende del av rapporten som kom klokken 12 fredag.
VG170428 Les rapporten : Dette er Havarikommisjonens funn ( ekstern lenke ) ¶
VG170428 Ifølge rapporten var helikopterets varslingssystemer og de vedlikeholdsprosedyrer som var i bruk ved ulykken basert på at eventuell sprekkvekst skulle frigi metallpartikler.
VG170428 Bakgrunnen for at en « micro pit » oppstod og de mekanismene som deretter fikk sprekken til å vokse, er fortsatt ikke fullt ut klarlagt, skriver kommisjonen i rapporten .
DN170428 Utmattingssprekken synes å ha startet i en liten skade på overflaten, en skåkalt « micro pit », ifølge rapporten .
DN170428 Flyvningen var normal frem til rotoren løsnet, ifølge rapporten .
DN170428 Det hadde fløyet i to minutter i 2000 fot med normal hastighet på 140 kilometer i timen da rotoren løsnet, ifølge rapporten .
DN170428 », skriver kommisjonen i rapporten .
DN170428 Det viser den endelige rapporten som kom fredag fra NBIM ( Norges Bank Investment Management ), som forvalter Oljefondet.
DN170428 - Gjennomgangen viser etter Deloittes mening at anskaffelsesgruppen ikke i tilstrekkelig grad er utredet problemstillinger knyttet til Veirenos pristilbud, herunder om tilbudet var unormalt lavt i forhold til ytelsen som ble tilbudt, heter det i rapporten .
DN170428 Ifølge TDN Finans mener den internasjonale investeringsbanken i rapporten at prisingen av aluminiumaksjene ikke har tatt inn over seg Kinas prioritering av forurensingsbekjempelse og tilbudssidereform.
DN170428 Hydro skriver i rapporten at selskapet gjorde fremskritt i forbedringsprogrammet « Bedre ».
DN170428 - Selv om resultatet er litt bak plan ventes det at målet på 500 millioner kroner for året og 2,9 milliarder kroner innen 2019 vil nås, heter det i rapporten .
DB170428 ¶ RAPPORT : Den foreløpige rapporten utgis et år etter ulykken for å gi en oppdatering om undersøkelsen.
DB170428 Vi ønsker å bidra i alle relevante fora for å diskutere alle sikkerhetsanbefalinger som blir presentert i rapporten .
DB170428 Havarikommisjonen skriver i rapporten : ¶
DB170428 Feilen ser derfor ut til å avvike fra de, heter det i rapporten .
DB170428 - Bakgrunnen for at en « micro pit » oppstod og de mekanismene som deretter fikk sprekken til å vokse, er ikke fullt ut klarlagt, heter det i rapporten .
DB170428 Rapporten vil inneholde vesentlige fakta som har fremkommet fram til nå i undersøkelsen, samt Havarikommisjonenes vurderinger så langt.
DB170428 « Etter Deloittes vurdering burde REN i den situasjonen som oppstod, likevel i større grad ha kontrollert og kvalitetssikret det omfanget av arbeidstidsbrudd som ble rapportert fra Veireno, og som ble rapportert videre til overordnede nivåer », heter det i rapporten .
DB170428 Renovasjonsetaten ønsker ikke å kommentere rapporten , men viser til at de vil sende ut en pressemelding senere i dag.
DB170428 For, selv om Renovasjonsetaten ifølge Deloitte-rapporten hadde laget « et tilstrekkelig regime for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår », kan man samtidig lese følgende i rapporten : ¶
DB170428 Deloitte peker i rapporten også på flere og sammensatte årsaker til at søppelkrisa i Oslo oppsto : ¶
DB170428 , som grunnlag for kontraktstildeling », ifølge rapporten .
DB170428 * Mangler i utformingen av tilbudet : « Etter Deloittes mening har Renovasjonsetaten valgt bort flere mekanismer i anskaffelsen som samlet eller enkeltvis kunne redusert risiko for svikt i leveransen », heter det i rapporten .
DB170428 * Mangler i kompetansen : « Dersom Renovasjonsetaten hadde utnyttet renovasjonsfaglig kompetanse i etaten på en bedre måte ville etaten etter Deloittes mening tidligere avdekket manglende sammenheng mellom ressurser som var nødvendig for oppdraget og Veirenos tilbud », heter det i rapporten .
DB170428 I rapporten kommer får renovasjonsetaten kritikk for å ikke ha gjort noe med de ulovlige arbeidsforholdene langt tidligere.
DB170428 Deloitte peker i rapporten også på flere og sammensatte årsaker til at søppelkrisa i Oslo oppsto : ¶
DB170428 - Gjorde oss sårbare ¶ - Rapporten viser at denne kontrakten ikke var gjennomførbar, sier Berg, som mener at Oslo kommune nå bør lære av søppel-krisen.
DB170428 , som grunnlag for kontraktstildeling », ifølge rapporten .
DB170428 * Mangler i utformingen av tilbudet : « Etter Deloittes mening har Renovasjonsetaten valgt bort flere mekanismer i anskaffelsen som samlet eller enkeltvis kunne redusert risiko for svikt i leveransen », heter det i rapporten .
DB170428 * Mangler i kompetansen : « Dersom Renovasjonsetaten hadde utnyttet renovasjonsfaglig kompetanse i etaten på en bedre måte ville etaten etter Deloittes mening tidligere avdekket manglende sammenheng mellom ressurser som var nødvendig for oppdraget og Veirenos tilbud », heter det i rapporten .
DB170428 ( Dagbladet ) : - Denne rapporten viser at kontrakten aldri burde vært inngått, sier Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), byråd for miljø og samferdsel i Oslo til Dagbladet.
DB170428 I den nå to år gamle rapporten har vi undersøkt tilreisende fra Romania som ikke har noen ordinær jobb eller et ordinært sted å bo i Norge.
DA170428 Vi ønsker å bidra i alle relevante fora for å diskutere alle sikkerhetsanbefalinger som blir presentert i rapporten , heter det i uttalelsen fra administrerende direktør i Airbus Helicopters Guillaume Faury.
DA170428 Hvor lang tid det vil ta før den endelige rapporten er klar, er uvisst. ( ©NTB ) ¶
DA170428 Havarikommisjonen kjenner heller ikke fullt ut til mekanismene som gjorde at sprekken fortsatte å vokse under overflaten på tannhjulet, går det fram av rapporten .
DA170428 Feilen ser derfor ut til å avvike fra det som var forventet eller forutsatt ved design og typegodkjenning av hovedgirboksen, heter det i rapporten . 13 personer omkom da Super Puma-maskinen styrtet på en holme utenfor Turøy.
DA170428 Den foreløpige rapporten legges fram i forbindelse med at det fredag er ett år siden ulykken skjedde.
DA170428 I en kommentar til et utkast av rapporten fra 19. april, skriver Sommernes at han mener kritikken er selektiv, ubalansert og bærer preg av en « overveiende negativ vinkling og jakt på syndebukk ».
DA170428 Hun understreker at kommunen vil gå grundig gjennom rapporten for å lære av det som har skjedd.
DA170428 Rapporten bekrefter at avtalen med Veireno aldri burde vært inngått, sier Berg.
BT170428 Ifølge rapporten er det realistisk at Norge er kontantfritt i 2021.
BT170428 Fra rapporten « Kontantfritt Norge » av professor Kai A.
BT170428 Havarikommisjonen kan ikke anslå en dato for når den endelige rapporten vil være klar.
AP170428 « Renovasjonsetaten » : Vil gå nøye gjennom rapporten
AP170428 Sommernes kritisk til rapporten : Selektiv og ubalansert ¶
AP170428 Ny teknologi som ikke funket og et anbud som var feilaktig utformet, er blant konklusjonene i rapporten fra Deloitte.
AP170428 I et eget avsnitt i rapporten kommer det tydelig frem at Sommernes er svært kritisk til Deloittes arbeid.
AP170428 I en pressemelding fredag formiddag skriver Renovasjonsetaten at de vil gå nøye gjennom rapporten , og bruke den til å lære før søppelhentingen om noen år skal ut på anbud igjen.
AP170428 Her ligger hele rapporten
AP170428 Hele rapporten og kritikken fra Sommernes ( på s. 15 - 16 ), kan du lese her.
AP170428 Han refereres i rapporten på at han har hatt forventning om en « uhildet faktabasert redegjørelse ».
AP170428 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) konkluderte lenge før rapporten kom med at det ikke var en fordel at én leverandør fikk i oppdrag å hente søppelet i hele Oslo.
AP170428 - Alle punktene fra Mepex-rapporten var allerede en del av det pågående mobiliserings- og beredskapsarbeidet, men ble tett fulgt opp i etterkant av rapporten .
AP170428 Renovasjonsetaten var ifølge rapporten ikke klar over at Veireno hadde problemer med nøkkelsorteringen.
AP170428 Blant annet står det i rapporten , uten at den går i detalj, at noen av bilene var for store til å hente søppel flere steder i byen.
AP170428 Oppfølgingen av tiltakene er også blant temaene i rapporten , i tillegg til hvorvidt en trafikkulykke, som skjedde under transport av girkassen i 2015, kan kobles til utmattingsbruddet eller ei.
AP170428 Dette kan bli et sentralt tema under fremleggelsen av rapporten fredag ettermiddag.
AP170428 De foreløpige rapporten ble presentert offisielt på en pressekonferanse fredag ettermiddag.
AP170428 - Vi ønsker å bidra i alle relevante fora for å diskutere alle sikkerhetsanbefalinger som blir presentert i rapporten , sier administrerende direktør i Airbus Helicopters Guillaume Faury i uttalelsen.
AP170428 - Vi jobber for harde livet for å bli ferdig med rapporten i tide.
AP170428 « Undersøkelsens omfang og kompleksitet medfører at Havarikommisjonen ikke kan anslå en dato for utgivelse av den endelige rapporten .
AP170428 « Før ulykken i Skottland kom det et varsel om en mulig sprekkvekst i et planetgear, mens et slik varsel uteble før hovedrotoren løsnet fra helikopteret ved Turøy, » heter det i rapporten .
AP170428 Ingenting i denne rapporten endrer dette, sier Faury.
AP170428 I den foreløpige rapporten fra 1. juni i fjor, ble det pekt særskilt på det ødelagte tannhjulet, og at de to delene av det som var funnet, hadde « vist sterke indikasjoner på utmatting ( materialtretthet ) ».
AP170428 EKSTERN LENKE : Les hele rapporten her ¶
AP170428 I rapporten som ble lagt frem i dag, kommer det frem at helikopteret mistet hovedrotoren over Gloppholmen, like ved der Turøy bru møter øyen.
AP170428 Sommersnes i januar, hvis stempel som syndebukk blir forsterket med rapporten .
AP170428 Rapporten underbygger til og med at det var riktig å sparke renovasjonsdirektør Pål A.
AA170428 I en kommentar til et utkast av rapporten fra 19. april, skriver Sommersnes at han mener kritikken er selektiv, ubalansert og bærer preg av en « overveiende negativ vinkling og jakt på syndebukk ».
AA170428 Hun understreker at kommunen vil gå grundig gjennom rapporten for å lære av det som har skjedd.
AA170428 Rapporten bekrefter at avtalen med Veireno aldri burde vært inngått, sier Berg.
AA170428 Luftfartstilsynet vil nå studere detaljene i rapporten .
AA170428 Hvor lang tid det vil ta før den endelige rapporten er klar, er uvisst. ( ©NTB ) ¶ | - KrF har ikke sakene som flytter velgerne ¶
AA170428 Havarikommisjonen kjenner heller ikke fullt ut til mekanismene som gjorde at sprekken fortsatte å vokse under overflaten på tannhjulet, går det fram av rapporten .
AA170428 Han påpeker at ingenting i rapporten peker på vedlikehold eller drift. 13 personer omkom da Super Puma-maskinen styrtet på en holme utenfor Turøy.
AA170428 Feilen ser derfor ut til å avvike fra det som var forventet eller forutsatt ved design og typegodkjenning av hovedgirboksen, heter det i rapporten .
AA170428 Den foreløpige rapporten legges fram i forbindelse med at det fredag er ett år siden ulykken skjedde.
AA170428 - Vi ønsker å bidra i alle relevante fora for å diskutere alle sikkerhetsanbefalinger som blir presentert i rapporten , sier administrerende direktør i Airbus Helicopters Guillaume Faury i uttalelsen.
AA170428 Den alarmerende rapporten fra Arktisk råd forteller at temperaturstigningen i nordområdene går raskere enn antatt og at Arktis kan være isfritt om sommeren allerede i 2030-årene.
VG170427 I den samme rapporten het det at den russiske etterretningstjenesten FSB infiltrerte dopinglaboratoriet under Sotsji-OL i 2014.
VG170427 - På ordre fra Rodtsjenkov ble det destruert nesten 1500 dopingprøver som skulle ha vært lagret, heter det i rapporten fra riksadvokaten.
VG170427 Saken fortsetter under videoen ¶ Rapporten navngir en rekke svenske/nordiske utsalgssteder der de 14 laderne er kjent solgt.
SA170427 - Det er stor arbeidsbelastning i alle deler av organisasjonen og organisasjonens kapasitet var i stor grad bundet opp i « brannslukking » med liten anledning til å planlegge framover, skriver tilsynet i rapporten .
DN170427 - Vi har mottatt varsel om pålegg fra Petroleumstilsynet, samtidig som vi venter på selve rapporten fra tilsynet, sier kommunikasjonssjef Leif Harald Halvorsen i Total til E24.
DB170427 Kommunaldirektøren benektet overfor kommunerevisjonen at rettssak var et tema under møtet, og kommunaldirektøren presiserte at han ikke hadde gitt uttrykk for at bydelsdirektøren skulle si opp sin stilling og at dette var knyttet til beskjeder fra øverste politiske hold », heter det i rapporten .
DB170427 Ifølge rapporten hadde kommunaldirektør Endre Sandvik og Mathisen en ledersamtale 24. februar 2016, der bydelsdirektørens lederavtale for 2015 ble evaluert.
DB170427 Hun ønsker ikke å kommentere det som framkommer i rapporten overfor Dagbladet.
DB170427 Byråden oppfattet at det fra bydelsdirektøren var en klar motstand mot alle forslag fra byrådsavdelingen til løsninger i Villa Eik-saken og fosterhjemssaken », heter det i rapporten .
DA170427 Når det gjelder andre forhold i nye rapporten , sier Milman at det er vanskelig å svare spesifikt fordi de to fabrikkene som omtales, er blitt anonymisert av Framtiden i våre hender.
DA170427 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! 800 kroner i månedslønn ¶ Rapporten baserer seg på dybdeintervjuer med i alt 34 arbeidere.
DA170427 Det sier fagrådgiver Carin Leffler i Framtiden i våre hender ( FIVH ), som står bak den nye rapporten i samarbeid med Center for Alliance of Labour and Human Rights i Kambodsja og Civil Initiatives for Development and Peace i India.
DA170427 Når det gjelder andre forhold i nye rapporten , sier Milman at det er vanskelig å svare spesifikt fordi de to fabrikkene som omtales, er blitt anonymisert av Framtiden i våre hender.
DA170427 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! 800 kroner i månedslønn ¶ Rapporten baserer seg på dybdeintervjuer med i alt 34 arbeidere.
DA170427 Det sier fagrådgiver Carin Leffler i Framtiden i våre hender ( FIVH ), som står bak den nye rapporten i samarbeid med Center for Alliance of Labour and Human Rights i Kambodsja og Civil Initiatives for Development and Peace i India.
AP170427 Under behandlingen av rapporten ble den daværende Friluftsetaten bedt om utrede trasé for en ny turvei gjennom Lillomarka.
AP170427 Det begynte med rapporten « Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger » i 2005.
AP170427 Dette er to av hovedfunnene i rapporten « Fysisk aktivitet ; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet » der vi beskriver og analyserer utviklingen av fysisk aktivitet i den voksne norske befolkningen i perioden 1985 - 2015.
AA170427 Tidligere Osen-ordfører Jørn Nordmeland syntes framleggingen av rapporten var frustrerende å høre.
AA170427 Miljøpartiet De Grønnes Vegard Heide fra Rissa spurte ganske enkelt, hva slags bakgrunn og kompetanse Vinsand hadde for å lage rapporten .
AA170427 Kom for å lytte : Statsekretær Grethe Ellingsen kom på vegne av kommunalminister Jan Tore Sanner, og fikk med seg mest negativ respons på rapporten om Fosen kommune.
AA170427 Frustrert : Tidligere Osen-ordfører Jørn Nordmeland syntes framleggingen av rapporten var frustrerende å høre.
AA170427 Flere reagerte på måten rapporten ble framlagt på.
AA170427 - Jeg kjenner meg ikke igjen, rapporten kan umulig være basert på intervjuene dere har hatt med oss, sa Nordmeland og uttrykte at han hadde vanskelig for å forstå hvilke fordeler det var for Osen i å være med i storkommunen.
AA170427 - Det skal altså tas minst mulig fra Osen, sier Vinsand som var like lite analytiker-balansert i framleggingen av rapporten for de 157 som da han først presenterte den for ordførerne og rådmennene for et par uker siden.
AA170427 Spørreundersøkelsen om nordmenns betalingsvaner er en del av den ferske rapporten « Norge blir kontantfritt ».
AA170427 Det er den tredje rapporten om kontantbetaling i Norge som professor Kai A.
AA170427 I den siste Rapporten fra Norges Bank ( 22/3-17 ) beskriver en figur hvordan boliginvesteringer og oljeinvesteringer i 2015 er like store.
AA170427 Boliginvesteringene erstatter oljeinvesteringene, står det i rapporten .
VG170426 NIF IT - med nærmere 50 ansatte - har ifølge rapporten gått 20 millioner i minus på de tre siste årene.
VG170426 I rapporten ble det også konkludert med at NIF ikke har en digitalstrategi, og at dagens finansieringsmodell ikke er bærekraftig.
VG170426 Ser vi rapporten fra Knut Røed og hans kollegaer i sammenheng med Brochmann-utvalget, blir det åpenbart at våre politikere fra alle partier må gå enda dypere inn i disse problemstillingene.
VG170426 BAK RAPPORTEN : Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret.
VG170426 Vikarierende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg sier rapporten peker på viktige utfordringer.
VG170426 Sandberg viser til Brochmann II-utvalgets utredning som kom tidligere i år, og at denne peker på de samme utfordringen som rapporten .
VG170426 Han sier de allerede kjenner til utfordringene rapporten peker på.
VG170426 Han mener rapporten gir et godt bilde av virkeligheten.
SA170426 Det ble solgt færre nyboliger de siste to månedene enn forrige tomånedersperiode, ifølge rapporten ECON Nye Boliger.
DN170426 Det viser siste utgave av rapporten Econ Nye Boliger, publisert onsdag.
DN170426 Beholdningen av ledige boliger fortsetter dermed å falle, fremgår det av rapporten .
DN170426 Rapporten lages av Samfunnsøkonomisk analyse, og kommer annenhver måned.
DB170426 Ifølge rapporten kom politimannen om bord på flyet etter å ha blitt kontaktet på grunn av bråk som involverte to personer som nektet å forlate flyet.
DB170426 Etter at nyhetsbyrået Associated Press søkte om innsyn, er nå rapporten fra Chicago Department of Aviation og politimannen, som røsket ham ut av setet, offentliggjort.
DA170426 Dette er 12 prosent flere enn forrige tomånedersperioden, men 2 prosent færre enn i samme periode i fjor, melder Bjørn Gran i Samfunnsøkonomisk Analyse, som står bak rapporten ECON nye boliger som publiseres hver annen måned.
AP170426 Det ble solgt færre nyboliger de siste to månedene enn forrige tomånedersperiode, ifølge rapporten ECON Nye Boliger.
AA170426 Landet får i rapporten krass kritikk for forsøk på å omgjøre mediene til " propogandaverktøy ".
AA170426 juli for å rapportere tilbake til formannskapet hvordan rapporten er fulgt opp.
AA170426 Spørreundersøkelsen om nordmenns betalingsvaner er en del av den ferske rapporten « Norge blir kontantfritt ».
AA170426 Det er den tredje rapporten om kontantbetaling i Norge som professor Kai A.
DN170425 Lederen for Macrons digitale valgkamp, Mounir Mahjoubi, hilser rapporten velkommen etter det han kaller « konstante angrep av alle slag, inkludert phishing, siden desember og januar ».
DN170425 - Vi har ikke klart å finne kilden, noe denne rapporten gjør.
DN170425 - Rapporten for Oslo viser at oppgangen fortsetter i hovedstaden med jevn vekst rundt 4 prosent i alle bydeler i første kvartal.
DB170425 Pluss 25 centimeter med denne nye rapporten , altså.
BT170425 Samarbeidskomiteen for nordiske sosialdemokratiske partier og fagorganisasjoner ( Samak ) kom i januar med rapporten « Fremtidens flytrafikk på rettferdige vilkår ».
BT170425 I denne rapporten listes det opp 30 tiltak, hvorav syv er prioritert som tiltak det haster å gjennomføre.
AP170425https://www.aftenposten.no/verden/IT-sikkerhetfirma-mener-russisk-etterretning-kan-ha-hacket-kampanjen-til-fransk-presidentkandidat-619845b.html t som Fancy Bear, APT 28 og Sednit, er tidligere utpekt som ansvarlige for å ha hacket Det demokratiske partiets e-postkontoer i forbindelse med det amerikanske presidentvalget, men også den tyske forbundskansler Angela Merkel og hennes parti CDU, samt den franske TV-stasjonen TV5 Monde, ifølge rapporten fra Trend Micro.
AP170425https://www.aftenposten.no/verden/IT-sikkerhetfirma-mener-russisk-etterretning-kan-ha-hacket-kampanjen-til-fransk-presidentkandidat-619845b.html Kreml-talsmann Dmitrij Peskov avfeier rapporten fra Trend Micro.
AP170425https://www.aftenposten.no/verden/IT-sikkerhetfirma-mener-russisk-etterretning-kan-ha-hacket-kampanjen-til-fransk-presidentkandidat-619845b.html Ifølge rapporten skal Pawn Storm ha laget falske nettsider som er skapt for å stjele passord til e-postkontoer fra folk i Macrons politiske kampanje, En Marche !
AP170425https://www.aftenposten.no/verden/IT-sikkerhetfirma-mener-russisk-etterretning-kan-ha-hacket-kampanjen-til-fransk-presidentkandidat-619845b.html Rapporten skal ha vært laget helt uavhengig av Macrons kampanje.
AP170425 Politimannen skriver i rapporten at han mistet kontrollen over Dao, slik at han falt og slo seg på munnen på et armlene.
AP170425 t som Fancy Bear, APT 28 og Sednit, er tidligere utpekt som ansvarlige for å ha hacket Det demokratiske partiets e-postkontoer i forbindelse med det amerikanske presidentvalget, men også den tyske forbundskansler Angela Merkel og hennes parti CDU, samt den franske TV-stasjonen TV5 Monde, ifølge rapporten fra Trend Micro.
AP170425 Kreml-talsmann Dmitrij Peskov avfeier rapporten fra Trend Micro.
AP170425 Ifølge rapporten skal Pawn Storm ha laget falske nettsider som er skapt for å stjele passord til e-postkontoer fra folk i Macrons politiske kampanje, En Marche !
AP170425 Rapporten skal ha vært laget helt uavhengig av Macrons kampanje.
AA170425 - Dette må håndteres som et hastesak, sier Hans Gustaf Wessberg, som er ansvarlig for rapporten .
AA170425 57-åringen døde av skadene etter ulykken, går det videre frem av rapporten .
VG170424 Fotballforbundet har mottatt rapporten fra kampen.
VG170424 Sethi er redaktør for rapporten « European Report on Preventing Child Maltreatment », hvor de peker på at til tross for at arbeidet mot barnemishandling er et prioritert felt i de fleste europeiske land, har få land satt av nok og riktige ressurser til å forebygge det.
VG170424 « Vi finner ikke grunnlag for å konkludere med at disse tjenestene har vært kjent med at det har forekommet omsorgssvikt eller overgrep de siste fem årene som ikke har blitt meldt til barneverntjenesten eller politiet », står det i den foreløpige rapporten .
VG170424 Samtidig understreker den foreløpige rapporten at Fylkesmannen bare kan føre tilsyn med de kommunale tjenestene som er lovpålagt å melde fra til barneverntjenesten.
VG170424 Rådmannen skriver videre at de har mottatt rapporten i dag, og at det er umulig å kommentere den på så kort tid.
VG170424 I den foreløpige rapporten står det blant annet : ¶
VG170424 I den foreløpige rapporten kommer det blant annet frem at kommunen som skoleeier må sørge for å få på plass et forsvarlig system for å vurdere og følge opp kravene i skolenes meldeplikt i barneverntjenesten.
VG170424 I rapporten står det videre at risikoen for skolesektoren ikke er like stor, men at kommunen som skoleeier og barnehagemyndighet likevel bør gjøre risikovurderinger for lovbrudd.
VG170424 I rapporten skriver de at antall meldinger i helsetjenesten indikerer at faren er liten for at nødvendige meldinger ikke blir sendt.
VG170424 Den foreløpige rapporten som ble sendt til Tysfjord kommune mandag viser at det er funnet flere lovbrudd på barnehage- og skoleområdet.
VG170424 Den foreløpige rapporten ble sendt til Tysfjord kommune mandag, og kommunen har frist til utgangen av mai med å komme med tilbakemeldinger.
DN170424https://www.dn.no/nyheter/2017/04/24/2139/Makrookonomi/venter-sterkere-krone-mot-euro-i-juli I rapporten pekes det også på at kommersielle aktører fortsatt kjøper kroner.
DN170424https://www.dn.no/nyheter/2017/04/24/1607/Bors/ny-all-time-high-for-nasdaq-borsen Evercore-analytiker James West tolker rapporten som positiv, og fremhever at Halliburtons omsetningsøkning i Nord-Amerika var 24 prosent mot kvartalet før, og at dette var langt sterkere enn Schlumberger, som leverte en vekst på seks prosent i kvartalet.
DN170424 I rapporten pekes det også på at kommersielle aktører fortsatt kjøper kroner.
DN170424 Evercore-analytiker James West tolker rapporten som positiv, og fremhever at Halliburtons omsetningsøkning i Nord-Amerika var 24 prosent mot kvartalet før, og at dette var langt sterkere enn Schlumberger, som leverte en vekst på seks prosent i kvartalet.
DB170424 Nære bekjente mener mora var i ferd med å knekke sammen ¶ - Rapporten pekte særlig på tre punkter hvor Fylkesmannen vurderte at vi hadde sviktet : Henleggelse av bekymringsmelding, at vi ikke hadde undersøkt godt nok og at vi ikke hadde snakket tilstrekkelig med jenta, sier Børge Tomter, barnevernsleder i Bærum kommune, til Dagbladet.
DB170424 Barneverntjenesten i Bærum gjennomgikk hele tjenesten før rapporten ble avsagt i fjor.
DB170424 Rapporten konkluderer med at det ikke fins grunnlag for å si at jenta ble utsatt for langvarig mobbing.
DB170424 Fafo-forskernes fremgangsmåte er tilgjengelig for alle i rapporten deres.
DB170424 Nå går regjeringen et skritt videre ved å beordre jakt på den eller de som kan ha lekket rapporten .
DA170424 Det totale omfanget er likevel ikke så stort, ifølge rapporten .
AP170424 - Forskere bør for eksempel ikke få lov til å lage embryoer som kan kjenne smerte eller tenke, mener de fire forfatterne av rapporten .
AA170424 FN har intervjuet 469 fanger i arbeidet med rapporten , og av disse ga 39 prosent « troverdige og pålitelige » opplysninger om at de var utsatt for « tortur og andre former for umenneskelig behandling » i hendene på sikkerhetsstyrkene.
AA170424 Det er et upålitelig og ineffektivt redskap for innhenting av sannferdig informasjon, heter det i rapporten , som kaller praksisen ulovlig, umoralsk og på sikt også en trussel mot stabiliteten i landet. ( ©NTB ) ¶
AA170424 - Mange av dem som er intervjuet, forteller at de ikke forsto, eller ikke kunne lese, hva som var skrevet i tilståelsen de ble tvunget til å undertegne, heter det i rapporten .
DB170423 Hackerne har fått til gang til såkalte ikke-gradert informasjon, men angrepet kan fortsatt skade Danmarks sikkerhet, står det i rapporten .
DB170423 Rapporten beskriver hvordan « en målrettet, vedvarende og ressurssterk utenlandsk aktør har spionert på Danmark », i et forsøk på å misbruke informasjonen på « rekruttering, utpressing eller planlegging av ytterligere spionasje.
DB170423 Rapporten ble overlevert av Kari Paulsrud, leder for ekspertgruppen som gjorde undersøkelsene.
AP170423 I en rekke ulike medieoppslag er rapporten blitt brukt til å latterliggjøre konkrete forslag fra Utdanningsforbundet og flere partier på venstresiden.
DB170422 De fleste nødvendige fakta for å vurdere utviklingen de siste årene, er samlet i rapporten « Nøkkeltall om norsk idrett 2015 ».
DB170422 Rapporten om « Nøkkeltallene » skiller mellom medlemslister og reell aktivitet for å få en mest mulig presis oppfatning av idrettshverdagen.
DB170422 Kjernen i miljøet skal bestå av 10-15 personer, som ifølge rapporten har minoritetsbakgrunn fra Somalia, Eritrea og Afghanistan.
DB170422 Rapporten viser en stor økning i registrerte voldssaker, fra 32 saker i 2015 til 74 saker i 2016.
DB170422 Rapporten beskriver at et ungdomsmiljø representerer en særlig utfordring.
DB170422 En lesing av hele rapporten blottlegger ganske oppsiktsvekkende svakheter.
AA170422 Blir rapporten godkjent, vil prosjektet videreføres til den såkalte forprosjektfasen, opplyser prosjektdirektør Bøhler. ( ©NTB ) ¶
AA170422 Rapporten fra prosjektgruppen skal etter planen behandles av styret i Helse sør-øst 15. juni.
VG170421 Jeg beklager å forstyrre den interne idyllen på Ap-landsmøtet, men rapporten viser at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet tar feil når de svartmaler konsekvensene av regjeringens politikk for midlertidige ansettelser, sier arbeidsminister Hauglie til VG.
VG170421 Vil ha rapporten ut ¶
SA170421 En tredje anbefaling i rapporten er å skape aksept for profesjonelt handlingsrom.
SA170421 Ekspertene bak rapporten peker på utfordringene i dagens skole og anbefaler å styrke lærerrollen.
SA170421 Rapporten « Om lærerrollen » fra august 2016 bør inn på den obligatoriske pensumlisten til fylkesopplæringssjefer og utdanningsbyråkrater.
DN170421https://www.dn.no/nyheter/2017/04/21/1152/Finans/gjensidige-vil-kaste-ut-konsulenter-og-hente-inn-it-hoder Foto : Privat ¶ Rapporten viser samtidig at ni av ti av de tradisjonelle aktørene er redde for å miste inntekter til FinTech-aktører.
DN170421 Riksrevisjonen hadde strippet denne rapporten for detaljer slik for at den skulle kunne offentliggjøres.
DN170421 Hun burde være mer opptatt av innholdet i rapporten , som var meget alvorlig, sier Djuve.
DN170421 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil at PST skal etterforske hvordan DN fikk rapporten .
DN170421 Rapporten er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av regjeringens manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DN170421 Foto : Privat ¶ Rapporten viser samtidig at ni av ti av de tradisjonelle aktørene er redde for å miste inntekter til FinTech-aktører.
DN170421 Laksebestandene i Rogaland og Nord-Trøndelag hadde best kvalitet, mens bestander i Sør-Trøndelag, Troms og Hordaland hadde dårligst kvalitet, viser rapporten .
DN170421 Kun 51 bestander, tilsvarende en tredel av de undersøkte bestandene, hadde ikke genetiske spor av rømt oppdrettslaks, ifølge rapporten .
DN170421 « Vi mener tekniske, heller enn fundamentale, faktorer står drivkraften bak prisfallet », skriver Goldman Sachs-analytikerne i rapporten og gjentar sin forventning om en oljepris på 59 dollar fatet i årets andre kvartal.
DN170421 I rapporten peker storbanken på at oljeprisfallet er drevet av finansielle aktører som handler oljekontrakter i markedet, og understreker at de amerikanske oljelagertallene var « i tråd med forventningene », er oppløftende for markedet, og at mengden olje som lagres i USA vil falle i løpet av de neste måned
DN170421 Det er Bloomberg som refererer rapporten .
DB170421 Virke synes dette er så mye at de slår opp « KRISE » på første side av rapporten .
DB170421 For samtidig som rapporten forteller at nordmenn kjøper flest billigvarer på nettet, under 350-kronersgrensa, peker den også på at usikkerhet rundt momsgrensa skremmer mange nordmenn bort fra utenlandshandel.
DA170421 I rapporten , som ble skrevet av Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum og Huafeng Zhang ble det hevdet at ingenting tydet på at organiserte bakmenn tok deler av inntekten fra rumenske tiggere i Oslo og at tiggerne i liten grad var kriminelle.
DA170421 Rapporten fikk kritikk da den kom.
AP170421https://www.aftenposten.no/kultur/-Jeg-er-redd-nar-jeg-mottar-drapstrusler_-men-det-skal-ikke-hindre-ytringsfriheten-min-616982b.html I 2016 viste rapporten Ytringsfrihetens grenser at vi har større toleranse for at politikere blir hetset enn noen annen gruppe i samfunnet.
AP170421 I 2016 viste rapporten Ytringsfrihetens grenser at vi har større toleranse for at politikere blir hetset enn noen annen gruppe i samfunnet.
AA170421 I den siste rapporten om hepatitt beskrives situasjonen som en stor helsetrussel som trenger umiddelbare tiltak.
AA170421 Rapporten kan du lese i sin helhet her ¶ Rapporten ser det tilbake på journalistiske triumfer fra året som er gått, men peker også på områder der Adresseavisen kan bli bedre.
AA170421 I rapporten trekkes det blant annet fram alle prisene Adresseavisen har vunnet for sin journalistikk i året som gikk.
AA170421 Rapporten kan du lese i sin helhet her ¶
DN170420https://www.dn.no/nyheter/2017/04/20/2048/Finans/arctic-topper-meglerkaring - Etter et aktivt 2016 har nordiske investeringsbanker, meglerhus og finansielle rådgivere hatt en relativt svak start på året, skriver analytiker Jessica Bodini i Mergermarket i rapporten .
DN170420 », skriver meglerhuset i rapporten .
DN170420 DNB Markets har ikke endret rentesyn i denne rapporten , sammenlignet med forrige rapport.
DN170420 Arbeidsmarkedet ser også ut til å være i bedring, skriver Haugland i rapporten .
DN170420 - Vi anslår nå lavere vekst i 2019 og 2020, blant annet på grunn av mindre ekspansiv finanspolitikk etter nedjusteringen av handlingsregelen fra fire til tre prosent, ifølge rapporten .
AA170420 Rapporten fra Novaja Gazeta har ført til reaksjoner verden over.
AA170420 Ørlandsordfører Tom Myrvold ( H ) mener rapporten har klare svakheter.
AA170420 Ørlandordfører Tom Myrvold ( H ) kaller rapporten optimistisk, men mener den har flere klare svakheter.
AA170420 ¶ Her legger Geir Vinsand fra Nivi analyse frem funnene i rapporten : « Regionkommune på Fosen ? ».
AA170420 | Stortinget bør vedta storkommune i juni ¶ Rapporten konkluderer med at storkommunen bør være på plass fra 2022.
AA170420 Nivi skriver i rapporten at de ser for seg en tredeling av kommunen med tre senter, Ørland/Bjugn, Rissa og Åfjord.
AA170420 Jeg ser frem til å få rapporten presentert grundig og synes det er vanskelig å kommentere den før dette, sier hun ¶
AA170420 Jeg hadde håpet dette lå i rapporten .
AA170420 I Åfjord sier ordfører Vibeke Stjern at hun har sett frem til rapporten og gleder seg til å få den presentert grundig.
AA170420 Han viser også til at det er en ubalanse i rapporten .
AA170420 Flere har imidlertid ikke rukket å lese rapporten , men har fått hovedkonklusjonene referert av Adresseavisen.
AA170420 Det siste Myrvold peker på etter å ha lest hele rapporten er at den ikke sier nok om kommunesentrene og hvordan oppgaver og funksjoner fordeles.
AA170420 Det er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som har bestilt rapporten , som er utarbeidet av Geir Vinsand og Magne Langset i Nivi Analyse.
AA170420 De to vil også være med når rapporten presenteres i et møte på Brattøra torsdag.
AA170420 - Det er en prosessuell svakhet med rapporten ved at den ikke gir klare svar på hvordan man skal legge opp løpet og hvem som skal gjøre ulike ting.
AA170420 Rapporten fra brann- og redningstjenesten påpeker blant annet at endringer i arrangement i Borggården ble varslet, men ikke fulgt opp med ny risikovurdering og tilfredsstillende dokumentasjon.
VG170419 I rapporten kommer det også frem at de to norske kvinnene er politianmeldt.
VG170419 Rapporten slår blant annet fast at situasjonen i det krigsherjede landet er nedslående og viser til at Taliban står sterkere enn noen gang siden 2001 samt at også andre militante islamistgrupper har fotfeste i landet.
VG170419 De to norske kvinnene er politianmeldt for forholdet kommer det fram i rapporten VG har fått tilgang til.
DN170419 « Et løp mellom fire kandidater, hvorav to er ekstreme ( Le Pen og Mélenchon ), er en cocktail av usikkerhet som potensielt er giftig for finansielle markeder », skriver Nordea Markets i rapporten .
DN170419 - Det var først da vi fikk den foreløpige rapporten fra Riksrevisjonen at Justisdepartementet ble klar over at den første rapporteringen de hadde fått, om at det var i orden, ikke var riktig, og hvor regjeringen også i fellesskap ble orientert om at vi har gjort en for dårlig jobb.
DN170419 Selv om investeringene faller, er årlige installasjoner fortsatt opp ; i stedet for å måtte subsidiere fornybar energi, vil myndighetene nå kunne bli nødt til å subsidiere naturgassanlegg for å oppnå stabilitet i strømnettet, skriver Michael Liebreich, leder av det rådgivende styret i BNEF, i rapporten .
DN170419 Nedgangen var ifølge rapporten 23 prosent til 241,6 milliarder dollar ( 2058 milliarder kroner ), det laveste siden 2013.
DN170419 For hele kloden sett under etter ble solkraft i gjennomsnitt 17 prosent billigere å produsere i fjor, mens energi fra havvindmøller ble 28 prosent billigere, fremgår av den nye rapporten fra FN og Bloomberg New Energy Finance ( BNEF ).
DB170419 » I rapporten diskuterer PST videre sammenhengen mellom psykiske lidelser og radikalisering og igjen er det dårlig nytt for Andersens påstand om løgn.
DB170419 » Erna Solberg vet utmerket godt at denne dokumentasjonen og kritikken ikke hadde vært mulig hvis ikke DN hadde lekket innholdet i den hemmeligstemplede rapporten .
DB170419 Riksrevisor Per Kristian Foss - en av de siste tiårenes mest patente Høyrepolitikere - garanterte at rapporten ikke inneholdt graderte opplysninger.
DB170419 Men rapporten fra Riksrevisjonen som dokumenterte dette, skal fremdeles være hemmelig.
DB170419 Departementet stemplet rapporten konfidensiell, noe som gjorde at Stortingets kontrollkomité bare kunne diskutere konklusjonen og ikke de konkrete vurderingene i rapporten .
DB170419 Departementet stemplet rapporten konfidensiell, noe som gjorde at Stortingets kontrollkomité bare kunne diskutere konklusjonen og ikke de konkrete vurderingene i rapporten.
DB170419 Da rapporten ble offentliggjort i DN, var det synlig for alle at innholdet bare var en trussel mot regjeringens omdømme, ikke rikets sikkerhet.
AP170419 - Vi har vært veldig klare på at det er usikkert hvor organisert tiggingen og transporten er, og vi har aldri påstått at det er kriminelle nettverk som står bak, men når det er sagt, så er ikke bildet så svart-hvitt som rapporten hevder, sa visepolitimester Roger Andersen til VG den gang.
AP170419 Rapporten var basert på intervjuer med mer enn 1200 rumenske gatearbeidere i Oslo, København og Stockholm, og ble imøtegått av blant andre politiet da den kom.
AA170419 - Vi har vært veldig klare på at det er usikkert hvor organisert tiggingen og transporten er, og vi har aldri påstått at det er kriminelle nettverk som står bak, men når det er sagt, så er ikke bildet så svart-hvitt som rapporten hevder, sa visepolitimester Roger Andersen til VG den gang.
AA170419 Rapporten var basert på intervjuer med mer enn 1200 rumenske gatearbeidere i Oslo, København og Stockholm, og ble imøtegått av blant andre politiet da den kom.
SA170418 I mai kommer produksjonen til å øke med 123.000 fat per dag, til 5,19 millioner fat, heter det i rapporten fra U.S.
DN170418 I Asia gjelder det spesielt Kina og Japan, sier IMF-direktør Maurice Obstfeld i en kommentar i forbindelse med fremleggelsen av rapporten .
DN170418 Forfatterne av rapporten påpeker at innenrikspolitikk ofte kan knyttes til geopolitiske hendelser, hendelser som ikke er økonomiske kan påvirke den økonomiske aktiviteten og påvirke markedene, og et skifte mot økt proteksjonisme i industriland kan føre til overdreven kapitalflukt fra Kina.
DN170418 Oppgangen fortsetter i Oslo ¶ - Rapporten for Oslo viser at oppgangen fortsetter i hovedstaden med jevn vekst rundt 4 prosent i alle bydeler i første kvartal.
DN170418 - Rapporten for Rogaland viser at markedet her er på bedringens vei, da flere kommuner har en vekst i første kvartal på over 2 prosent.
DN170418 - Rapporten for Oslo viser at oppgangen fortsetter i hovedstaden med jevn vekst rundt 4 prosent i alle bydeler i første kvartal, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.
DN170418 Rapporten inkluderer de syv skiferregionene Bakken, Eagle Ford, Haynesville, Marcellus, Niobrara, Permian og Utica, som utgjorde 92 prosent av veksten i oljeproduksjonen i USA i perioden 2011-2014.
DB170418 Den ferske rapporten viser at i en tredel av tilfellene var prisen som kunden først fikk se, ikke den endelige prislappen, og ett av fem markedsførte tilbud var likevel ikke tilgjengelig.
DB170418 I tidsrommet 1970 til 2012 sank populasjonen på verdens villdyr med 60 prosent og illegal jakt er en av hovedårsakene til nedgangen, kommer det fram av rapporten fra WWF.
DB170418 I rapporten fra WWF kommer det frem at illegal trehogst utgjør 90 prosent av avskogingen i store tropiske land og er beregnet til å være verdt mellom 255 og 855 milliarder kroner årlig.
DB170418 Problemet er bare at tallene fra rapporten er fem år gamle.
DB170418 Kjell Salvanes, professor ved Norges Handelshøyskole og en av forskerne bak rapporten , peker på at den sammenklemte lønnsstrukturen i Norge gjør det mindre lukrativt å ta høyere utdannelse her enn i andre land.
DA170418 I januar 2017 la LNU fram rapporten « Livsmestring i skolen », hvor livsmestring skal være et av tre gjennomgående temaer når Kunnskapsløftet og læreplanene i skolen skal revideres.
BT170418 - Vi har vært veldig klare på at det er usikkert hvor organisert tiggingen og transporten er, og vi har aldri påstått at det er kriminelle nettverk som står bak, men når det er sagt, så er ikke bildet så svart-hvitt som rapporten hevder, sa visepolitimester Roger Andersen til VG den gang.
BT170418 Rapporten var basert på intervjuer med mer enn 1200 rumenske gatearbeidere i Oslo, København og Stockholm, og ble imøtegått av blant andre politiet da den kom.
AP170418 Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.
AA170418 Det vil i sin tur føre til raskere renteoppgang, heter det i rapporten .
VG170417 I rapporten fra vegvesenet ulykkesanalysegruppe ( UAG ) står det at Jøran kom over i feil kjørebane etter å ha kuttet svingen, og at han deretter kolliderte med den møtende personbilen.
DB170417 Rapporten tar for seg 19 land, og i den kommer det fram at Norge er blant de landene det er vanligst å drikke i store mengder.
DB170417 Den første rapporten viste flertall for nei-sida, men så snudde de bare på tallene, slik at den andre rapporten viste flertall til ja-sida, sier Godskesen, som mener at det ser ut til at rapporten fra det stemmelokalet var blitt manipulert.
DB170417 Den første rapporten viste flertall for nei-sida, men så snudde de bare på tallene, slik at den andre rapporten viste flertall til ja-sida, sier Godskesen, som mener at det ser ut til at rapporten fra det stemmelokalet var blitt manipulert.
DB170417 Den første rapporten viste flertall for nei-sida, men så snudde de bare på tallene, slik at den andre rapporten viste flertall til ja-sida, sier Godskesen, som mener at det ser ut til at rapporten fra det stemmelokalet var blitt manipulert.
BT170417 I rapporten « Om lærerrollen » står det at mannsandelen synker for alle lærergruppene over tid, og at fallet er størst for lektorer.
BT170417 For eksempel har kvinneandelen økt generelt i akademia, inkludert høyt ansette klassiske profesjoner som medisin, uten at dette nødvendigvis tolkes som et tilsvarende fall i legeyrkets status », står det i rapporten .
BT170417 Dette handler om generell samfunnsutvikling, lønnsutvikling, skolens rolle i samfunnet og hvordan arbeidslivet ellers ser ut, sier professor Thomas Dahl, som ledet arbeidet med rapporten om lærerrollen.
DB170416 Samtidig blir det interessant å se på rapporten fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ), når den foreligger på mandag.
DB170416 Men utover å observere og forfatte rapporten , har ikke OSSE fullmakt til å gjøre noe mer.
DB170416 - De kan ikke sette igang noen form for formell mekanisme, men rapporten vil jo ha noe å si for hvor legitimt valget vil bli sett på, sier Parslow.
DN170415 Haugland peker på utviklingen hos menn og såkalte « prime-age » arbeidstagere som det mest alarmerende i rapporten .
DB170415 Rapporten nå bygger på satellittbilder som viser pågående aktivitet ved en tunnel, ny aktivitet i hovedadministrasjonsområdet og noen ansatte rundt kommandosenteret, skriver NTB.
AP170415 Begge typer missiler omtales i rapporten « Forsvar mot ballistiske missiler » fra Forsvarets forskningsinstitutt, skrevet av Kirsten Kvernsveen og Halvor Bjordal.
AP170415 Begge typer missiler omtales i rapporten « Forsvar mot ballistiske missiler » fra Forsvarets forskningsinstitutt, skrevet av Kirsten Kvernsveen og Halvor Bjordal.
AP170415 I rapporten « Om lærerrollen » står det at mannsandelen synker for alle lærergruppene over tid, og at fallet er størst for lektorer.
AP170415 For eksempel har kvinneandelen økt generelt i akademia, inkludert høyt ansette klassiske profesjoner som medisin, uten at dette nødvendigvis tolkes som et tilsvarende fall i legeyrkets status », står det i rapporten .
AP170415 Dette handler om generell samfunnsutvikling, lønnsutvikling, skolens rolle i samfunnet og hvordan arbeidslivet ellers ser ut, sier professor Thomas Dahl, som ledet arbeidet med rapporten om lærerrollen.
AA170415 Men denne rapporten sier ikke hvor balansepunktet er mellom samfunnets behov for fagutdanning og høyere utdanning.
VG170414 Den ferske rapporten viser at i en tredel av tilfellene var prisen som kunden først fikk se, ikke den endelige prislappen, og ett av fem markedsførte tilbud var likevel ikke tilgjengelig.
FV170414 Den ferske rapporten viser at i en tredel av tilfellene var prisen som kunden først fikk se, ikke den endelige prislappen, og ett av fem markedsførte tilbud var likevel ikke tilgjengelig.
FV170414 I den ferske rapporten fra Deloitte havner Chelsea på åttendeplass i revisjonsfirmaets Football Money League.
DB170414 I rapporten fra Unicef forteller en jente som overlevde et selvmordsangrep om hvordan hun ble manipulert og dopet sammen med tre andre jenter, påsatt bombebelter og satt i en kano på vei til et marked.
DB170414 Den første av Boko Haram-ofrene skal være funnet etter to år ¶ Rapporten viser at Boko Haram bruker stadig flere barn - og særlig jenter som bombebærere.
DB170414 Rapporten nå bygger på satellittbilder som viser pågående aktivitet ved en tunnel, ny aktivitet i hovedadministrasjonsområdet og noen ansatte rundt kommandosenteret, skriver NTB.
DB170414 Siden kunsten imiterer livet, tror vi at disse endringene har vært reflektert i maleriene av historiens mest berømte måltid, sier Brian Wansink i forbindelse med offentliggjøringen av rapporten .
VG170413 Rapporten nå bygger på satellittbilder som viser pågående aktivitet ved en tunnel, ny aktivitet i hovedadministrasjonsområdet og noen ansatte rundt kommandosenteret.
DB170413 Rapporten nå bygger på satellittbilder som viser pågående aktivitet ved en tunnel, ny aktivitet i hovedadministrasjonsområdet og noen ansatte rundt kommandosenteret, skriver NTB.
DB170413 Rapporten nå bygger på satellittbilder som viser pågående aktivitet ved en tunnel, ny aktivitet i hovedadministrasjonsområdet og noen ansatte rundt kommandosenteret, skriver NTB.
DB170413 Noen av hyllene i kjølerommet til restauranten var i tillegg rustne, ifølge rapporten Miami Herald gjengir.
DB170413 I den fire sider lange rapporten , publisert av den amerikanske avisa, står det at Syria og Russland har stått sammen om å villede verden om hvem som egentlig står bak flere kjemiske angrep i det krigsherjede landet.
DB170413 I rapporten konkluderes det også med at amerikanske myndigheter er sikre på at det er det syriske regimet som står bak angrepet, som kostet over 70 personer livet.
DB170413 Det er imidlertid klart at den syriske opposisjonen ikke kunne produsert denne mengden og variasjonen av videoer og andre former for rapportering, fra både angrepsstedet og fra medisinske fasiliteter i Syria og Tyrkia, og lure både observatører og etterretningsbyråer », står det i rapporten ifølge New York Times.
DB170413 Rapporten dekker perioden fra mars 2011 til desember 2016 og dokumenterer omfattende brudd på barns rettigheter i delstatene Darfur, Sør-Kordofan, Blånilen og Abyei.
DB170413 Rapporten , som ble overlevert FNs sikkerhetsråd, beskrev at landet sto på randen til folkemord.
DA170413 Rapporten nå bygger på satellittbilder som viser pågående aktivitet ved en tunnel, ny aktivitet i hovedadministrasjonsområdet og noen ansatte rundt kommandosenteret.
AP170413 Szilvasi forklarer at ett av formålene med rapporten er å få testet dette i retten, ECCR er først og fremst en juridisk organisasjon.
AP170413 Marek Szilvasi håper også at rapporten vil øke oppmerksomheten om problemet.
AP170413 Marek Szilvasi fra ERRC ledet arbeidet med rapporten .
AP170413 JACQUES BRINON, AP/NTB scanpix ¶ Rapporten tar for seg de syv landene Albania, Frankrike, Ungarn, Moldova, Montenegro, Makedonia og Slovakia.
AP170413 Her er noen eksempler fra rapporten : ¶
AP170413 Rapporten heter « Tørsten etter rettferdighet » og er laget av European Roma Rights Centre, ERRC.
AP170413 Tall fra Kina inngår ikke i rapporten .
AP170413 Samtidig som antallet henrettelser sank fra året før, viser rapporten at antall avsagte dødsdommer eskalerte. 3.117 mennesker i 55 land ble dømt til døden i 2016, mot 1.998 i 2015.
AP170413 I rapporten forteller hun om en gutt i fosterhjem der de voksne bekymret seg for at 12-åringen aldri så ut til å få venner.
AA170413 Rapporten nå bygger på satellittbilder som viser pågående aktivitet ved en tunnel, ny aktivitet i hovedadministrasjonsområdet og noen ansatte rundt kommandosenteret.
VG170412 Ifølge rapporten har 117 barn de tre siste årene blitt brukt i selvmordsaksjoner i de fire afrikanske landene rundt Tsjad-sjøen, Nigeria, Kamerun, Niger og Tsjad.
VG170412 - Det som omtales i rapporten og inntrykket jeg sitter igjen med etter mitt opphold i området nordøst i Nigeria, er den brutaliteten og de massive bruddene på menneskerettighetene som påføres lokalbefolkningen.
VG170412 Det fremkommer i rapporten at tre av hendelsene ( 2015/2016 ) som kategoriseres som alvorlig ulykke fant sted i skitrekk, mens en av hendelsene fant sted i en stolheis.
SA170412 « Ifølge rapporten var skredet et direkte resultat av at terrenget ble endret før byggingen av boligblokken.
SA170412 Det var vår egen fylkesmann, Magnhild Meltveit Kleppa, som var kommunal- og regionalminister da og mottok denne rapporten .
SA170412 De kunne ikke ha vært reddet », sa utvalgslederen, fylkesmann, Ottar Befring, da han mandag overleverte rapporten til kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa ( Sp ) og justisminister Knut Storberget ( Ap ).
DB170412 I rapporten skriver Forbrukerrådet at de ønsker at flere aktører jobber for et internasjonalt forbud mot valutaveksling som er ugunstig for forbrukerne.
DB170412 I rapporten anslås levetiden på et solcellepanel å være 25-30 år og nedbetalingstiden å være på 18-23 år.
DB170412 Andreas Thorsheim, gründer av Otovo, som leverer solcellepaneler for privatmarkedet, mener rapporten allerede er utdatert, fordi den er basert på tall fra 2015 og fordi det har vært et sterkt prisfall på teknologien i 2016.
DB170412 I rapporten som ble lagt fram onsdag, skriver komiteen at den ikke kan utelukke at et DDoS-angrep ( Distributed Denial of Service ) med såkalte botnett, et nettverk av datamaskiner infisert av datavirus, ble brukt for å sette nettsiden ut av spill.
DB170412 Ifølge Dagens Næringsliv har 10-20 personer, som hadde tilgang på rapporten , blitt innkalt i forbindelse med jakt etter elektroniske spor som kunne vise kontakt med journalister i DN.
BT170412 I rapporten som ble lagt frem onsdag, skriver komiteen at den ikke kan utelukke at et DDoS-angrep ( Distributed Denial of Service ) med såkalte botnett, et nettverk av datamaskiner infisert av datavirus, ble brukt for å sette nettsiden ut av spill.
AP170412 Før påske kom rapporten fra det såkalte politibevæpningsutvalget.
AA170412 Som følge av rapporten ble samtlige av de 114 involverte sendt hjem, men ingen av dem ble noensinne fengslet.
AA170412 - Noen ganger blir foreldrene drept foran øyene på jentene, heter det i rapporten . ( ©NTB ) ¶
AA170412 Rapporten fra UNICEF kommer samme uke som Nigeria markerer tre år siden bortføringen av nær 300 jenter i Chibok.
VG170411 Mellom 2011 og 2016 ble det registrert at 701 mennesker har fått dødsstraff, ifølge rapporten .
DB170411 NAVNEKLUSS : I deler av bevismaterialet framlagt i rapporten , er det ting som tyder på at guvernøren sendte feil melding ved en rekke anledninger.
DB170411 I den omfattende rapporten , hvor Bentleys tidligere kone Dianne har bidratt med mye materiale, finner man blant annet en rekke utskrifter av samtaler mellom guvernøren og Mason.
DB170411 I rapporten heter det også at forholdet mellom guvernøren og kommunikasjonsdirektøren begynte å påvirke Bentleys avgjørelser, og at han delegerte stadig flere viktige avgjørelser til Mason.
DB170411 I rapporten er det også lydklipp hvor Bentley proklamerer sin kjærlighet til Mason.
DB170411 Rapporten viser at han i lengre tid har hatt et forhold til sin egen kommunikasjonsdirektør Rebekah Mason, og at han ha misbrukt offentlige midler.
DB170411 Rapporten derimot har en noe annen konklusjon : ¶
AP170411 Det rystende antallet henrettelser planlagt i en tidagersperiode i Arkansas i april er et klart eksempel på hvor fort bildet kan endre seg, sier Amnestys generalsekretær Salil Shetty i en kommentar til rapporten .
DN170410 Dette vil utvilsomt sørge for volatilitet i selskapets resultater », skriver rederiet i rapporten .
DA170410 NHO reiseliv offentliggjorde i 2014 rapporten : Kompetanse og arbeidskraft fram til 2019.
DA170410 37 prosent sier de ser positivt på at barna velger denne retningen, heter det i rapporten .
BT170410 Uni Research Helse har evaluert effektene og resultatene fra IPS Bergen, og rapporten viser en større arbeidsdeltakelse blant deltakerne enn hos kontrollgruppen ( ungdommer som fikk ordinær oppfølging fra Nav ).
DB170409 Så baserer da også rapporten til Holtsmark seg på et sett av premisser som mildt sagt er tvilsomme.
VG170408 Den endeligre rapporten kommer i juni.
AP170408 Et sammendrag av rapporten kan leses her.
AP170408 Disse områdene ble studert høsten 2015, mens rapporten ble publisert våren 2017.
AP170408 Den er ikke ment å være en shared space-løsning, slik rapporten også til dels er inne på, skriver Larsen i en e-post til Aftenposten.
DN170407https://www.dn.no/nyheter/2017/04/07/1546/Bors/trump-skryt-tatt-godt-imot-pa-wall-street DNB Markets skriver at rapporten var blandet.
DN170407 DNB Markets skriver at rapporten var blandet.
DN170407 Magnussen i DNB Markets mener rapporten er blandet.
VG170406 - Vi er bare blitt informert om rapporten , og må følge normal prosedyre.
VG170406 Rapporten påpeker blant annet følgende : ¶
VG170406 * 1 Så justerte NIF dette fordi de mente rapporten inneholdt feil - ned til en smell på 80 prosent. * 1 Før fire millioner ble flyttet ut av prosjektet, med en begrunnelse om at NIF mente den endelige printløsningen havnet utenfor mandatet, slik at morforbundet mener den endelige overskridelsen « bare » ble 51 prosent.
VG170406 Nektes adgang ¶ Rapporten bygger på intervjuer med rohingyaer som har flyktet fra Myanmar, ettersom landet nekter etterforskerne fra FN adgang til delstaten Rakhine, der de fleste rohingyane bor, omkring én million.
VG170406 Så langt har ikke noen offisielle representanter kommentert rapporten .
VG170406 Nå er den 18 sider lange rapporten ferdig.
VG170406 METKAs heleide tyrkiske datterselskap « Power Projects Sanayi Insaat Ticaret Limited Sirketi » gikk inn i avtalen, slår rapporten fast.
VG170406 I rapporten heter det at kommisjonen ikke har funnet noen dokumentasjon som kan forklare hvorfor Ameri Group ble valgt fremfor det amerikanske selskapet.
VG170406 Han mener rapporten inneholder mange feil og mangler objektivitet.
VG170406 Direktøren i den ghanesiske tenketanken Africa Centre for Energy Policy ( ACEP ) Benjamin Boakye er kritisk til rapporten fra kommisjonen.
VG170406 Det går frem av rapporten at den tidligere presidenten i Ghana, John Dramani Mahama, var personlig involvert i inngåelsen av den omstridte avtalen.
VG170406 Denne personen er ikke navngitt i rapporten .
VG170406 Den tidligere energiministeren avfeier rapporten overfor medier i Ghana.
VG170406 Avtalen kom i stand etter et personlig møte mellom den tidligere presidenten og det som i rapporten omtales som « Kronprinsen av Dubai ».
VG170406 - Som et resultat sitter Ameri Group igjen med en kommisjon på 150 millioner dollar, heter det i rapporten .
VG170406 - Jeg kan ikke nå kommentere innholdet av rapporten , sier Addison til VG.
VG170406 », heter det i rapporten
VG170406 Rapporten ble lekket i forrige uke til medier i Ghana.
VG170406 - Det er derfor PwC velger å gå ut med rapporten , i håp om at andre virksomheter som kan være rammet, kan benytte informasjonen til å sikre sine egne nettverk, sier han.
SA170406 Tallene ble presentert torsdag i det medisinske tidsskriftet Lancet og er hentet fra rapporten Global Burden of Diseases, en sammenstilling av materiale fra flere hundre forskere.
SA170406 I 1990 røykte én av tre menn og én av tolv kvinner daglig, ifølge rapporten .
SA170406 Rapporten i The Lancet trekker fram at antirøykekampanjer verden over har vært rettet mot forbrukere og myndigheter, men at hovedansvaret for dødsfallene ligger hos en håndfull multinasjonale selskaper med base i rike land.
SA170406 Vestlandet har utredet et « fjord-OL », og den første rapporten er klar.
SA170406 Rent praktisk ønsker man å kombinere Bergen og Stavangers storbykapasiteter og etterbrukspotensial med Voss' naturgitte forutsetninger », skriver Bergensavisen, som har fått tilgang på den 30 sider lange rapporten .
SA170406 - Vi er bare blitt informert om rapporten , og må følge normal prosedyre.
DN170406 « Økt forbruk og finanspolitiske reformer forventes å bedre situasjonen for næringslivet og investeringsutsiktene i India », skriver ADB i rapporten .
DN170406 « Økende optimisme hos amerikanske forbrukere og næringsliv - sammen med fallende arbeidsledighet - har ført til økt økonomisk vekst i USA, men det er usikkerhet rundt den fremtidige økonomiske politikken », skriver ADB i rapporten .
DB170406 - Det er stor økning på voldssaker og vinningskriminalitet, men stor nedgang på narkotikasaker, skrives det i rapporten .
DB170406 Har du ikke ordforråd vil muligheten for å kunne kommunisere utover absolutt minimum, være veldig sårbar, sa André Skandsen, leder i Flysikkerhetskomitéen i Norsk pilotforbund i Parat, til Dagbladet i forbindelse med rapporten .
DB170406 Dagbladet har også sett rapporten , hvor det står skrevet følgende : ¶
DB170406 Rapporten omhandler situasjoner som har oppstått på grunn av misforståelser og feilkommunikasjon, ofte som følge av språkferdigheter.
DB170406 I rapporten skrives det at personer mellom 18 og 25 år ble drept med skarpe verktøy.
DB170406 Angrep i Irak ¶ Rapporten kommer etter at minst 31 mennesker ble drept og minst 42 såret da flere selvmordsbombere gikk til angrep mot byen Tikrit i Irak, dette også onsdag.
DB170406 Nektes adgang ¶ Rapporten bygger på intervjuer med rohingyaer som har flyktet fra Myanmar, ettersom Myanmar nekter etterforskerne fra FN adgang til delstaten Rakhine, der de fleste rohingyane bor, omkring én million.
DB170406 Rapporten konkluderte med at en betydelig mengde, i hovedsak nyere materiale, kan egne seg.
BT170406 GODT NOK : En opprustet terminal på Nygårdstangen er godt nok frem til 2040, ifølge rapporten .
BT170406 Vestlandet har utredet et « fjord-OL », og den første rapporten er klar.
BT170406 Rent praktisk ønsker man å kombinere Bergen og Stavangers storbykapasiteter og etterbrukspotensial med Voss' naturgitte forutsetninger », skriver Bergensavisen, som har fått tilgang på den 30 sider lange rapporten .
BT170406 - Vi er bare blitt informert om rapporten , og må følge normal prosedyre.
AP170406https://www.aftenposten.no/verden/Hevder-a-ha-funnet-spor-av-sarin-pa-tre-av-ofrene-i-Syria-angrepet-618747b.html Ifølge rapporten sto syriske myndigheter bak det kjemiske angrepet 4. april.
AP170406 Ifølge rapporten sto syriske myndigheter bak det kjemiske angrepet 4. april.
AP170406 I rapporten fra Innovasjon Norge legges det vekt på at smartteknologi blir benyttet innen for planlegging og beslutningsprosesser, som skal gi innbyggerne mer effektive og brukerorienterte tjenester.
AP170406 Vestlandet har utredet et « fjord-OL », og den første rapporten er klar.
AP170406 Rent praktisk ønsker man å kombinere Bergen og Stavangers storbykapasiteter og etterbrukspotensial med Voss' naturgitte forutsetninger », skriver Bergensavisen, som har fått tilgang på den 30 sider lange rapporten .
AP170406 - Vi er bare blitt informert om rapporten , og må følge normal prosedyre.
AA170406 Rapporten bygger på intervjuer med rohingyaer som har flyktet fra Myanmar, ettersom Myanmar nekter etterforskerne fra FN adgang til delstaten Rakhine, der de fleste rohingyane bor, omkring én million.
AA170406 Tallene ble presentert torsdag i det medisinske tidsskriftet Lancet og er hentet fra rapporten Global Burden of Diseases, en sammenstilling av materiale fra flere hundre forskere.
AA170406 I 1990 røykte én av tre menn og én av tolv kvinner daglig, ifølge rapporten .
AA170406 Rapporten i The Lancet trekker fram at antirøykekampanjer verden over har vært rettet mot forbrukere og myndigheter, men at hovedansvaret for dødsfallene ligger hos en håndfull multinasjonale selskaper med base i rike land.
AA170406 - Nå vil vi avvente rapporten som blir skrevet fra Statens vegvesen og fartøyet.
AA170406 Målinger av væske fra øynene kan angi dødstidspunkt, og rapporten konkluderer med at døden inntraff på etternatten eller tidlig morgen tirsdag.
AA170406 Forsvarer Opdahl mener imidlertid at denne rapporten kan tolkes på en annen måte og ikke utelukker at Holte kan ha dødd etter at siktede forlot boligen.
VG170405 Selv om noen kan klage på et « Østlands-OL », mener selskapet bak rapporten at dette scenarioet kan få nasjonal støtte, ikke minst på grunn av gjenbruk av anlegg.
VG170405 Forfatterne av rapporten tror dette vil vurderes negativt av mange IOC-medlemmer, og svekke søknadens muligheter vesentlig.
VG170405 Det vil det være vanskelig å forsvare nasjonalt, heter det i rapporten . 2.
VG170405 Selv om noen kan klage på et « Østlands-OL », mener selskapet bak rapporten at dette scenariet kan få nasjonal støtte, ikke minst på grunn av gjenbruk av anlegg.
VG170405 I rapporten blir det også vurdert om Lillehammer bør søke alene, eller samarbeide med andre byer.
VG170405 I rapporten anser man scenario én og fire for å være lite hensiktsmessig å gå videre med.
VG170405 Forfatterne av rapporten tror dette vil vurderes negativt av mange IOC-medlemmer, og svekke søknadens muligheter vesentlig.
VG170405 Fire forskjellige scenarier blir omtalt i den ferske rapporten , som omtales som en « mulighetsstudie » : ¶ 1.
VG170405 Det vil det være vanskelig å forsvare nasjonalt, heter det i rapporten . 2.
VG170405 Rapporten vurderer i stedet styrker og svakheter dersom Lillehammer søker om et OL i 2026 eller 2030.
VG170405 Ifølge rapporten er det i gjennomsnitt rundt 150 centimeter snø i 500 meters høyde i Nordland og Troms, og rundt 100 centimeter på samme høyde i Finnmark.
VG170405 Tharaldsen, sier rapporten er viktig fordi barn og unge som utsettes for mobbing kan få problemer senere i livet, og trenger derfor god oppfølging.
VG170405 Tharaldsen, er førsteforfatter på rapporten .
VG170405 Lindboe mener rapporten nok en gang tydeliggjør at tilbudet ikke er godt nok, og sier det er på tide å lovfeste oppreisning og kompenserende tiltak.
VG170405 I rapporten kommer det også frem at mange ikke blir trodd når de melder fra om mobbing.
VG170405 Hun er ikke overrasket over det som kommer frem i rapporten .
VG170405 Foto : Magnus Hundvin/Elevorganisasjonen ¶ Rapporten , som er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, legger vekt på flere sentrale punkter for å forklare den svake oppfølgingen for elever som blir mobbet : ¶ * 1 Skoler og kommuner forstår ikke at det er nødvendig å følge opp. * 1 For dårlig samarbeid mellom skoleledelse,
VG170405 Forskere, mobbeombud, representanter fra skole- og helsesektor, i tillegg til jurister og interesseorganisasjoner har deltatt i rapporten .
VG170405 Alle problemene er ikke over etter at selve mobbingen er slutt, derfor er denne rapporten viktig.
VG170405 Det var under en inspeksjon i 2015 at utvalget kom over rapporten om journalisten, som inneholdt opplysninger fra åpne kilder om fødselsår, bostedsadresse, skatt, registreringer i Brønnøysundregisteret og artikler i media om Forsvaret over ¶ en lengre periode.
VG170405 I rapporten får Forsvarets Sikkerhetsavdeling kritikk fra utvalget fordi tjenesten registrerte opplysninger om en ikke navngitt norsk journalist gjennom fire år.
VG170405 Det var under en inspeksjon i 2015 at utvalget kom over rapporten om journalisten, som inneholdt opplysninger fra åpne kilder om fødselsår, bostedsadresse, skatt, registreringer i Brønnøysundregisteret og artikler i media om Forsvaret over ¶ en lengre periode.
SA170405 Ifølge blant annet rapporten fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning NIBIO, gir dyrkning av grønnsaker og poteter mer næring per jordbruksareal enn gressfôrede kuer.
DN170405 Eiendom Norge har i år også registrert avvik mellom prisantydning og solgtpris i den månedlige rapporten .
DN170405 Journalistens navn nevnes ikke i rapporten .
DN170405 " Etter utvalgets syn er det uheldig at personopplysninger om en journalist og hans journalistiske virksomhet ble innsamlet og lagret i om lag fire år, uten at det forelå et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for behandlingen ", står det i rapporten .
DB170405 Siden Hovedstyret ikke ønsker å kutte renten, vil det dermed isteden bli nødvendig å senke rentebanen i den lange enden, heter det i rapporten .
DA170405 Denne rapporten beskrives som et " mulighetsstudie " og tar ikke stilling til om Lillehammer bør søke OL eller ikke.
BT170405 En elev sier det ganske godt i rapporten fra Barneombudet : « Jeg blir satt sammen med andre som har mye større vansker.
BT170405 Barneombudet har med rapporten « Uten mål og mening ? » satt fokus på mangelfull undervisning i norsk skole.
AP170405https://www.aftenposten.no/norge/Sentrale-dokumenter-om-norske-bistandsmilliarder-skjult-for-offentligheten-i-UD-618316b.html Vi vet derfor ikke hvordan det endelige utkastet vil se ut og det blir feil å kommentere på enkeltelementer i rapporten i dens nåværende form, sier han.
AP170405https://www.aftenposten.no/norge/Sentrale-dokumenter-om-norske-bistandsmilliarder-skjult-for-offentligheten-i-UD-618316b.html Misforholdet mellom antall dokumenter i arkivet og mengden treff på e-postserver og fellesområdet er en indikasjon på at mye av saksbehandlingen disse årene kan ha skjedd utenfor saks- og arkivsystemet, ifølge utkastet til rapporten .
AP170405https://www.aftenposten.no/norge/Sentrale-dokumenter-om-norske-bistandsmilliarder-skjult-for-offentligheten-i-UD-618316b.html Han sier rapporten har utsatt offentlighet og ennå ikke har vært til den første av to behandlinger av riksrevisor og riksrevisorkollegiet.
AP170405https://www.aftenposten.no/norge/Sentrale-dokumenter-om-norske-bistandsmilliarder-skjult-for-offentligheten-i-UD-618316b.html Det er kun manglende journalføring og arkivering som trekkes frem i utkastet til rapporten .
AP170405https://www.aftenposten.no/norge/Sentrale-dokumenter-om-norske-bistandsmilliarder-skjult-for-offentligheten-i-UD-618316b.html - Rapporten skal gjennom flere runder med bearbeiding før den blir offentliggjort.
AP170405https://www.aftenposten.no/norge/Sentrale-dokumenter-om-norske-bistandsmilliarder-skjult-for-offentligheten-i-UD-618316b.html - Rapporten Aftenposten viser til, er Riksrevisjonens førsteutkast som er blitt sendt ut for innspill og faktasjekk.
AP170405 Vi vet derfor ikke hvordan det endelige utkastet vil se ut og det blir feil å kommentere på enkeltelementer i rapporten i sin nåværende form, sier han.
AP170405 Misforholdet mellom antall dokumenter i arkivet og mengden treff på e-postserver og fellesområdet er en indikasjon på at mye av saksbehandlingen disse årene kan ha skjedd utenfor saks- og arkivsystemet, ifølge utkastet til rapporten .
AP170405 Han sier rapporten har utsatt offentlighet og ennå ikke har vært til den første av to behandlinger av riksrevisor og riksrevisorkollegiet.
AP170405 Det er kun manglende journalføring og arkivering som trekkes frem i utkastet til rapporten .
AP170405 - Rapporten skal gjennom flere runder med bearbeiding før den blir offentliggjort.
AP170405 - Rapporten Aftenposten viser til, er Riksrevisjonens førsteutkast som er blitt sendt ut for innspill og faktasjekk.
AP170405 Om de konkrete opplysningene om pengebruken til Politidirektoratet sier Werp at han vil avvente rapporten som er varslet av justisministeren av hele pengestrømmen gjennom Politidirektoratet.
AA170405 Utvalget forventer at det ikke finner tilsvarende opplysninger i FSA igjen ", står det i rapporten .
AA170405 Journalistens navn nevnes ikke i rapporten .
AA170405 Journalistens navn nevnes ikke i rapporten .
AA170405 " Etter utvalgets syn er det uheldig at personopplysninger om en journalist og hans journalistiske virksomhet ble innsamlet og lagret i om lag fire år, uten at det forelå et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for behandlingen ", står det i rapporten .
DN170404 - Samlet sett kan det hevdes at en kombinasjon av litt flaks og riktig innretning av politikken bidro til å avverge en større krise i norsk økonomi, skriver NHOs sjeføkonom Øystein Dørum i rapporten som ble lagt frem tirsdag formiddag.
DB170404 « Det helt sentrale premisset for rapporten , nemlig at det baserer seg på en 1-persons reduksjon i klassestørrelsen er tatt bort.
AP170404 Rapporten fortalte også om en fryktkultur internt der folk ikke turte å stå frem i redsel for at det ville ha negativ innvirkning på karrièren deres.
AP170404 I utkastet til rapporten som er sendt ut for tilbakemelding, kommer det frem at sentrale notater og dokumenter rundt beslutningen om å legge ned det prestisjetunge og kostbare Merverdiprogrammet var skjult fra offentligheten.
AP170404 I utkastet til rapporten skriver Riksrevisjonen at konsekvensene av mangelfull arkivering blir at det er vanskelig eller umulig å finne tilbake til dokumentasjon for vesentlige beslutninger.
AP170404 Han sier rapporten har utsatt offentlighet og ennå ikke har vært til den første av to behandlinger av riksrevisor og riksrevisorkollegiet.
AP170404 Funnene i den foreløpige rapporten bekreftes av Politidirektoratet ( POD ) til Aftenposten.
AP170404 Det er heller ikke arkivert noen korrespondanse mellom direktoratet og departementet om Merverdiprogrammet i 2014 og 2015, ifølge utkastet til rapporten fra Riksrevisjonen.
AP170404 Siri Gedde-Dahl, leder av Offentlighetsutvalget og journalist i Kapital har ikke selv sett rapporten , men kommenterer funnene ut fra de opplysningene Aftenposten gir.
AP170404 Sigve Bolstad, leder i Politiets fellesforbund, sier han synes det er vanskelig å kommentere saken da han ikke har kjennskap til hele rapporten .
AP170404 Rapporten kan du lese her.
AA170404 - Vi er glad for at rapporten viser at lang botid i mottak ikke trenger å være negativt for integreringen i Norge på sikt.
AA170404 Rapporten viser at en del av de unge asylsøkerne ikke takler langtidsopphold på mottak så bra.
AA170404 Rapporten viser at det er viktig med et høyt og godt aktivitetstilbud i mottak.
SA170403 Ifølge rapporten kommer barna i kontakt med smuglere som kan ta dem nordover i Europa.
DB170403 Ved én anledning, som nevnes i rapporten , viser man til en hendelse ved Midlands-flyplassen, der et fly taxet ut på rullebanen uten klarering fra flygelederen, skriver The Telegraph. 98 av innrapporteringene inneholder feilkommunikasjon eller misforståelser mellom en britisk pilot og en ikke-britisk flygeleder - i 79 av disse tilfelle
DB170403 Han har ikke lest rapporten , og kommenterer saken på generelt grunnlag, men mener imidlertid at vi helt sikkert har hatt hendelser også i Norge, som har oppstått på grunn av dårlig kommunikasjon.
DB170403 Barbara Clark, lingvist og antropolog med mer enn ti års erfaring innen luftfart, ble det funnet « påståtte bevis for at det var blitt jukset » etter at en pilot klarte å stå på eksamen etter bare ti dager med lesing, noe som skal være « så godt som umulig », ifølge rapporten .
DB170403 Av rapporten , som er finansiert av det britiske samferdselsdepartementet, framgår det at piloters språkferdigheter ikke møter de internasjonale standardene som er satt.
DB170403 Arbeidet med rapporten ble påbegynt i 2013, og undersøkelsesmaterialet baserer seg på innrapporteringer fra 2012 og første halvdel av 2013.
DB170403 Den amerikansk-ledede koalisjonen gjør ikke nok for å beskytte sivile, het det i rapporten , som slo fast at hus der hele familier hadde oppholdt seg, var blitt bombet.
DB170403 For utover konklusjonen er rapporten lite lystig lesning.
DB170403 Aktivitetsnivået i mottakene, som ifølge rapporten varierer kraftig, må være høyt, og det må sørges for at det er godt i hele landet.
DA170403 Israelske myndigheter avviser imidlertid rapporten .
DA170403 Rapporten " Unwilling or Unable : Israeli Restrictions on Travel to and from Gaza for Human Rights Workers " fra Human Rights Watch ( HRW ) slippes mandag.
BT170403 Med rapporten som grunnlag stemte gruppens medlemmer for eller imot videreføring av akuttkirurgisk funksjon.
BT170403 Rapporten oppgir at usle 11 prosent av de inneliggende pasientene ved Odda sjukehus er kirurgiske, fordi de regner bare pasienter som får utført en operasjon på sykehuset som kirurgiske.
AP170403 Den endelige rapporten er ennå ikke ferdig fra Finanstilsynet.
AP170403 Rapporten tar opp mange temaer, blant annet et eget avsnitt om « hvitvasking og sanksjoner ».
AA170403 Israelske myndigheter avviser imidlertid rapporten .
AA170403 Rapporten " Unwilling or Unable : Israeli Restrictions on Travel to and from Gaza for Human Rights Workers " fra Human Rights Watch ( HRW ) slippes mandag.
VG170402 Tilkomst av plast som følger havstrømmene er ukjent, men kan estimeres til 10.000-20.000 tonn per år ifølge rapporten .
DB170402 » Forsvarsdepartementet må også tåle kritikk i rapporten , som departementet selv har valgt å holde skjult for offentligheten.
DB170402 Forsvarsdepartementet sendte følgende kommentar til Dagbladet fra spesialrådgiver Birgitte Frisch, etter at rapporten var lekket : ¶
DB170402 Den hemmelige rapporten oppsummeres i 11 punkter, som blant annet viser kritikkverdige forhold ved Politidirektoratet : ¶
DB170402 Dagens Næringsliv offentliggjorde slutten av mars sammendraget av rapporten , som viser hvordan politiet og Forsvaret har sviktet i å beskytte bygninger, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet fra terrorhandlinger.
DB170402 juli- rapporten , og er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DB170402 Rapporten gir innblikk i hvordan regjeringen har sviktet i oppfølgingen av 22. juli- rapporten, og er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.
DB170402 To av dem som trakk seg fra styret, Basim Ghozlan i Rabita-moskeen og Arshad Jamil i Islamic Cultural Center, sier de tar rapporten til etterretning.
DB170402 - Jeg er ikke overrasket over konklusjonene i rapporten .
DB170402 Så er det riktig at rapporten også presenterer de samme resultatene i et annet diagram, der det ganske riktig er henholdsvis 37 og 27 prosent som havner i laveste kategori.
DB170402 At NRK fortsatt insisterer å beholde sin feilaktige fremstilling - med henvisning til at de bare følger DSBs tolkning av rapporten - er et grelt eksempel på hvordan " Jammen, det står jo her at " blir et argument som det krever ekstraordinære motbevis for å overvinne.
DB170402 " Realiteten - som det fremgår tydelig av det aller første diagrammet i rapporten - er imidlertid at det kun er 13 prosent som har " ingen tillit " til regjeringen, og bare 7 prosent som svarer det samme om Stortinget.
AA170402 To av dem som trakk seg fra styret, Basim Ghozlan i Rabita-moskeen og Arshad Jamil i Islamic Cultural Center, sier de tar rapporten til etterretning. ( ©NTB ) ¶
AA170402 - Jeg er ikke overrasket over konklusjonene i rapporten .
VG170401 IT-sjefen forklarer det med at tallene i den første rapporten inneholdt feil som måtte ryddes opp av NIFs økonomisjef.
VG170401 I den første rapporten opereres det med høyere kostnadsoverskridelser enn de Bakke har ført i pennen.
VG170401 I den rapporten stoppet kostnadene på drøyt 30 millioner kroner.
VG170401 I rapporten til utvalget som i fjor evaluerte IT-arbeidet i Norges idrettsforbund, er det med brukerundersøkelser på NIFs IT-løsninger.
VG170401 Denne formuleringen har han hentet fra den første rapporten til ekstern prosjektleder.
VG170401 - Hvis du sammenligner rapporten jeg har gitt med observasjonene til ekstern prosjektleder, så har jeg kanskje nyansert det noe.
VG170401 - Hvis du leser rapporten , tror jeg ikke du sitter med et inntrykk av at jeg har pyntet på det.
DB170401 Rapporten er resultat av et årelangt samarbeid mellom FN og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), og de finner det her bevist at begge partene brukte sennepsgass og klorgass i flere angrep.
DB170401 Usikkerheten rundt rapporten handler om at Oslo Economics ikke fikk tilgang til relevant informasjon fra helseforetaket.
DB170401 Siden ingen ville gjøre utredningen, bevilget kommunen penger til denne rapporten .
DB170401 På spørsmål om hvorfor Oslo Economics ikke fikk lik tilgang på informasjon i tilfellene Møre og Romsdal og i Vest-Finnmark, og hvorfor resultatene i rapporten ikke ble sett på i like stor grad, viser helsedepartementet til at helseforetaket har ansvaret for spesialhelsetjenesten, men det har ikke kommunen.
DB170401 Oslo Economics har utarbeidet rapportene, ikke for å finne frem til den beste politiske løsningen, men for å vurdere samfunnseffekter og hvilket alternativ som er mest egnet og mest bærekraftig over tid, står det i rapporten .
DB170401 Med Oslo Economics' arbeid med rapporten var målet å vise hvilke fordeler og ulemper som vil følge av en eventuell flytting av sykehuset i Hammerfest til Alta, og hvorvidt en slik flytting totalt sett i et samfunnsperspektiv kan være fordelaktig.
DB170401 I rapporten står følgende : ¶
DB170401 Høie har vist til at årsaken er at sykehusstrukturen står fast og vist til usikkerheten rundt denne rapporten .
DB170401 Rapporten konkluderer med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte akuttsykehuset fra Hammerfest til Alta, dersom det uansett skal bygges nytt sykehus i regionen.
AP170401 I rapporten går det frem at granskerne mener det tidligere styret kan stilles personlig ansvarlig for økonomiske og juridiske krav som er påført Mehtab Afsar og Islamsk Råd.
AP170401 Det trekkes frem i rapporten at en betydelig arbeidsmengde og samarbeidsproblemer mellom generalsekretæren og det forrige styret hadde vært en utfordring.
AP170401 Arshad Jamil, styreleder i Islamic Cultural Center, sier det samme som Ghozlan : at han tar rapporten til etterretning.
AP170401 - Jeg er ikke overrasket over konklusjonene i rapporten .
SA170331https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html Lekhal er seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og har vært en av intitiativtakerne til rapporten .
SA170331https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html Karevold er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og har ledet arbeidet med å utarbeide rapporten .
SA170331https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html I paneldebatten etter fremleggelsen av rapporten ble plassering av mat et tema.
SA170331https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html Det viser rapporten vår også, at enkel merking har effekt.
SA170331https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html Derfor var blant annet NorgesGruppen med på å finansiere rapporten .
SA170331https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html Den peker på situasjonsorienterte virkemidler - ubevisste dytt - i valgøyeblikket som kan gi betydelig effekt, slår konsernsjef i NorgesGruppen ASA, Runar Hollevik, fast i rapporten .
SA170331https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html Rapporten viser til at plassering er et uvurderlig hjelpemiddel for å velge sunnere.
SA170331https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html Rapporten utfordret derfor matvarekjedene, - industrien og helsemyndigheter på fire områder : ¶ 1.
SA170331 Lekhal er seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og har vært en av intitiativtakerne til rapporten .
SA170331 Karevold er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og har ledet arbeidet med å utarbeide rapporten .
SA170331 I paneldebatten etter fremleggelsen av rapporten ble plassering av mat et tema.
SA170331 Det viser rapporten vår også, at enkel merking har effekt.
SA170331 Derfor var blant annet NorgesGruppen med på å finansiere rapporten .
SA170331 Den peker på situasjonsorienterte virkemidler - ubevisste dytt - i valgøyeblikket som kan gi betydelig effekt, slår konsernsjef i NorgesGruppen ASA, Runar Hollevik, fast i rapporten .
SA170331 Rapporten viser til at plassering er et uvurderlig hjelpemiddel for å velge sunnere.
SA170331 Rapporten utfordret derfor matvarekjedene, - industrien og helsemyndigheter på fire områder : ¶ 1.
FV170331 Den hemmeligholdte rapporten om Søgne-saken antyder sterkt at en varsler er blitt utsatt for gjengjeldelse etter varsling.
FV170331 Politikerne brukte tre og en halv time på å komme fram til et vedtak de ikke ville si hva gikk ut på da de behandlet rapporten om varslingssaken på rådmann Kim Høyer Holum torsdag.
FV170331 - Enten må rådmannen gå, eller så må han be om unnskyldning, sa Roy Fardal ( H ) da kommunestyret behandlet rapporten om varslingen på rådmannen.
DN170331 I rapporten kommer det blant annet frem at Aker-sjef Øyvind Eriksen mener Akers tre viktigste selskaper er undervurdert på børsen, og har planene klare for videre vekst.
DN170331 I rapporten vises det til at aktivaklassen favner bredt, fra strømproduksjon og flyplasser til sosial infrastruktur som sykehus og fengsler.
DN170331 I rapporten kommer det blant annet frem at Aker-sjef Øyvind Eriksen mener Akers tre viktigste selskaper er undervurdert på børsen, og har planene klare for videre vekst.
DB170331 « I dagene etter at rapporten ble kjent, har vi blitt viet stor oppmerksomhet.
DB170331 I rapporten kommer det fram at de store avokadoplantasjene etablerer ulovlige vannrør og tørrlegger vannløpene.
DB170331 » Det helt sentrale premisset for rapporten , nemlig at det baserer seg på en 1-persons reduksjon i klassestørrelsen er tatt bort.
DB170331 I teksten har han klippet ut det som ser ut til å være et sitat eller en konklusjon fra rapporten : ¶
DB170331 Selv om det har begrenset prinsipiell betydning at innholdet i rapporten faktisk er offentliggjort, må Stortinget legge vekt på de politiske realitetene.
DB170331 På det nåværende tidspunkt er det høyst uklart om rapporten blir offentlig.
DB170331 Nå er hele rapporten kjent gjennom lekkasjer i Dagens Næringsliv, men likevel gjenstår prinsipielle spørsmål knyttet til maktforholdet mellom Stortinget og regjeringen.
DB170331 Rapporten inneholder ikke noe som kan skade rikets sikkerhet, noe som også var formålet da Riksrevisjonen laget en egen rapport for offentliggjøring.
DB170331 Rapporten er altså en flengende kritikk av hvordan regjeringen har fulgt opp beredskapsarbeidet etter 22. juli-terroren.
DA170331 al-Shabaab skal ha forsøkt å rekruttere barn helt ned i 10-års alderen, hevdes det i rapporten .
BT170331 Lekhal er seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og har vært en av intitiativtakerne til rapporten .
BT170331 Karevold er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og har ledet arbeidet med å utarbeide rapporten .
BT170331 I paneldebatten etter fremleggelsen av rapporten ble plassering av mat et tema.
BT170331 Det viser rapporten vår også, at enkel merking har effekt.
BT170331 Derfor var blant annet NorgesGruppen med på å finansiere rapporten .
BT170331 Den peker på situasjonsorienterte virkemidler - ubevisste dytt - i valgøyeblikket som kan gi betydelig effekt, slår konsernsjef i NorgesGruppen ASA, Runar Hollevik, fast i rapporten .
BT170331 Rapporten viser til at plassering er et uvurderlig hjelpemiddel for å velge sunnere.
BT170331 Rapporten utfordret derfor matvarekjedene, - industrien og helsemyndigheter på fire områder : ¶ 1.
AP170331https://www.aftenposten.no/verden/Kraftig-okning-i-amerikanske-luftangrep-i-Irak-og-Syria-under-Trump-618261b.html Ifølge rapporten slapp amerikanske bombefly 3600 bomber i januar, mens de i februar slapp 3440 bomber over irakiske og syriske mål.
AP170331https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html Lekhal er seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og har vært en av intitiativtakerne til rapporten .
AP170331https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html Karevold er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og har ledet arbeidet med å utarbeide rapporten .
AP170331https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html I paneldebatten etter fremleggelsen av rapporten ble plassering av mat et tema.
AP170331https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html Det viser rapporten vår også, at enkel merking har effekt.
AP170331https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html Derfor var blant annet NorgesGruppen med på å finansiere rapporten .
AP170331https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html Den peker på situasjonsorienterte virkemidler - ubevisste dytt - i valgøyeblikket som kan gi betydelig effekt, slår konsernsjef i NorgesGruppen ASA, Runar Hollevik, fast i rapporten .
AP170331https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html Rapporten viser til at plassering er et uvurderlig hjelpemiddel for å velge sunnere.
AP170331https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html Rapporten utfordret derfor matvarekjedene, - industrien og helsemyndigheter på fire områder : ¶ 1.
AP170331 Ifølge rapporten slapp amerikanske bombefly 3600 bomber i januar, mens de i februar slapp 3440 bomber over irakiske og syriske mål.
AP170331 Lekhal er seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og har vært en av intitiativtakerne til rapporten .
AP170331 Karevold er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og har ledet arbeidet med å utarbeide rapporten .
AP170331 I paneldebatten etter fremleggelsen av rapporten ble plassering av mat et tema.
AP170331 Det viser rapporten vår også, at enkel merking har effekt.
AP170331 Derfor var blant annet NorgesGruppen med på å finansiere rapporten .
AP170331 Den peker på situasjonsorienterte virkemidler - ubevisste dytt - i valgøyeblikket som kan gi betydelig effekt, slår konsernsjef i NorgesGruppen ASA, Runar Hollevik, fast i rapporten .
AP170331 Rapporten viser til at plassering er et uvurderlig hjelpemiddel for å velge sunnere.
AP170331 Rapporten utfordret derfor matvarekjedene, - industrien og helsemyndigheter på fire områder : ¶ 1.
AA170331 Myndighetene i Sør-Sudan nektet FN-observatørene adgang til en landsby og ga opprørere og krattbranner skylden for ødeleggelsene, heter det i rapporten .
FV170330 Ordfører Astrid Hilde ( Ap ) kan ikke erklæres inhabil når kommunestyret behandler rapporten om rådmannens håndtering av en varslersak.
DN170330 Avisen skriver at to sentrale tjenestemenn i Det hvite hus lekket rapporten som avslører at Trump-leiren, utilsiktet, ble overvåket av etterretningstjenester.
DN170330 « Bruddene på god vitenskapelig praksis er gjennomgående i hele avhandlingen, og finnes i større eller mindre utstrekning i hele arbeidet », heter det i rapporten .
DN170330 Rapporten fra det universitetsnedsatte utvalget konkluderer med at begge har brutt reglene for god vitenskapelig praksis ved bruk av andres arbeid, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170330 Justisminister Per-Willy Amundsen har karakterisert rapporten som grundig og omfattende, og samtidig pekt på at hans politiske utgangspunkt nok er forskjellig fra utvalgets konklusjoner.
DB170330 Vekst i ny teknologi og fornybarmarkeder The Carbon Tracker Initiative ga nylig ut rapporten « Expect the une