DA171207 - Jeg er glad for at det har blitt lagt til rette for at homofile skal få et stabilt samliv og leve i trygge rammer , men jeg ønsker ikke vie dem selv, sier Gaard.
DA171028 Rattsø har pekt på at bruken av oljepenger har dekket over laber vekst i produktivitet i Norge - bare 0,8 prosent per ansatt mellom 2006 og 2014 - og dette rammer velstandsveksten midtskips.
SA170906 POSITIVITET : Skap hyggelige rammer rundt det som har med mat og måltider å gjøre, råder ekspertene.
NL170906 Helse Nord skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan.
DN170906 Rammer den Miami vil skadene kunne havne på mellom 150 og 200 milliarder dollar.
DB170906 Demens en en sykdom som rammer hjernen.
DA170906 Som kutt i pappaperm eller åpning for flere midlertidige stillinger som vi nå dessverre ser rammer lavtlønnede kvinner hardest.
BT170906 POSITIVITET : Skap hyggelige rammer rundt det som har med mat og måltider å gjøre, råder ekspertene.
AP170906 POSITIVITET : Skap hyggelige rammer rundt det som har med mat og måltider å gjøre, råder ekspertene.
AA170906 Men det skal foregå i trygge rammer og det er veldig leit det som skjedde, sier hun.
VG170905 Deila tror imidlertid ikke at det problemet bare ligger innenfor Fotball-Norges rammer .
VG170905 Sju kvinner som slåss om én mann er liksom er så altfor mye, og derfor kan handlingen bare fungere i 1864, der det seksuelle begjæret er henvist til å utfolde seg innenfor strenge rammer av sømmelighet.
DN170905 Om Irma rammer Mexicogulfen, vil både bensin- og oljeprisene stige neste uke, sier en oljeekspert til Bloomberg.
AA170905 Særlig begrensningen om å ikke låne mer enn fem ganger inntekten rammer mange husholdninger og særlig førstegangskjøpere.
SA170904 Vi har altså et generasjonsperspektiv i all vår politikk, noe som er grunnen til at vi mener klimaendringene er vår tids største solidaritetssak : de rammer fattige land og dem som kommer etter oss mye mer enn de rammer oss som er voksne i Norge i dag.
SA170904 Vi har altså et generasjonsperspektiv i all vår politikk, noe som er grunnen til at vi mener klimaendringene er vår tids største solidaritetssak : de rammer fattige land og dem som kommer etter oss mye mer enn de rammer oss som er voksne i Norge i dag.
NL170904 Hvis dette lovforslaget rammer mine muligheter til egentrening, betyr det følgelig at myndighetene ikke anerkjenner de vernepliktiges behov for trening utenom tjeneste.
FV170904 Vi har altså et generasjonsperspektiv i all vår politikk, noe som er grunnen til at vi mener klimaendringene er vår tids største solidaritetssak : de rammer fattige land og dem som kommer etter oss mye mer enn de rammer oss som er voksne i Norge i dag.
FV170904 Vi har altså et generasjonsperspektiv i all vår politikk, noe som er grunnen til at vi mener klimaendringene er vår tids største solidaritetssak : de rammer fattige land og dem som kommer etter oss mye mer enn de rammer oss som er voksne i Norge i dag.
DB170904 - Når krisen rammer i en del av landet skal det være et nasjonalt ansvar, og da stiller vi opp.
DB170904 Dersom man får behandling for dette varer det som oftest bare i noen uker, men enkelte kan oppleve hyperemesis gravidarum gjennom hele svangerskapet, fortalte Ganesh, som videre opplyste at sykdommen rammer et fåtall.
AP170904 Vi har altså et generasjonsperspektiv i all vår politikk, noe som er grunnen til at vi mener klimaendringene er vår tids største solidaritetssak : de rammer fattige land og dem som kommer etter oss mye mer enn de rammer oss som er voksne i Norge i dag.
AP170904 Vi har altså et generasjonsperspektiv i all vår politikk, noe som er grunnen til at vi mener klimaendringene er vår tids største solidaritetssak : de rammer fattige land og dem som kommer etter oss mye mer enn de rammer oss som er voksne i Norge i dag.
VG170903 - Når Guam nevnes, antyder man at også et slikt angrep, som ikke rammer direkte, kan bli møtt med massiv respons.
NL170903 Det går en rød tråd med sentralisering som fellesnevner fra rovdyrpolitikken via alle reformene som rammer lokalsamfunn på ymse vis, til Langtidsplanen for Forsvaret.
DB170903 Vi vil ikke ha en politikk som rammer utsatte grupper for å gi mer til dem som har mest.
VG170902 Men hans kritikk rammer også Aps tidligere regjeringer.
AP170902 - Og så har det vært gode og forutsigbare rammer for kommunene.
AP170902 Det gjør også den skånselsløse fremstillingen av hvilke omkostninger det får å bryte seg løs fra etablerte normer og rammer .
VG170901 Forklaringen ; frykten for å bli fryst ut, eller i verste fall få dårligere rammer fremover, dersom man sa sin ærlige mening.
VG170901 Bakgrunn : Rammer NIF-toppene med millionkutt ¶
VG170901 Anja Bjørshol viser en stor, materialbasert installasjon der objektene på gulvet balanseres av skisseaktige arbeider på papir, i rammer på veggene.
NL170901 Barnefattigdom rammer spesielt barn av foreldre med lav utdanning og foreldre uten fast jobb.
NL170901 I motsetning til offentlige sykehus kan aktørene i Fritt behandlingsvalg operere uten klare økonomiske rammer , og bevilgningene tas i sin helhet fra de offentlige sykehusbudsjettene.
DB170901 Det går an å registrere interessen og så heller vurdere økonomiske rammer og muligheter i etterkant av det.
DA170901 På slike statistikker scorer Østfold dårlig, så disse kuttene rammer oss spesielt hardt.
DA170901 Og vi vil ha formuesskatt med et høyt bunnfradrag, slik at det rammer dem med de virkelig store formuene, slår han fast.
DA170901 Kutt rammer Østfold ¶
DA170901 - Byen er i stadig utvikling, og denne gangen rammer det blant annet hagen ved Smithestrøm.
AA170901 Streiken rammer Kreftforeningens kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Hamar, Trondheim, Tønsberg og Stavanger.
AA170901 Altså en mobil nesten uten rammer i front.
VG170831 Kan vi være sikre på at norsk militært materiell ikke rammer sivilbefolkningen i Jemen ?
VG170831 Rekrutteringssvikten rammer mange hundre tusen innbyggere, og flere frykter nå at hele fastlegeordningen er i ferd med å kollapse.
SA170831 Hennes stemme rammer « herrene » som verner sitt revir med umoderne ledelse og gammeldagse hersketeknikker.
FV170831 Hennes stemme rammer « herrene » som verner sitt revir med umoderne ledelse og gammeldagse hersketeknikker.
DN170831 Harvey rammer bensinprisene ¶
DB170831 Vedtaket ble fattet tirsdag og rammer opposisjonsledere som den grunnlovsgivende forsamlingen mener er enig i USAs økonomiske sanksjoner.
DB170831 Endometriose er en smertefull tilstand som rammer kvinner.
DA170831 Samlet er dette tiltak som rammer Frankrikes svakeste, sier han.
DA170831 Jo, igjen de kommersielle aktørene, for uforutsigbare rammer fører til salg av enkeltstående barnehager.
DA170831 - Politiet er blitt stadig dyktigere til å avsløre kriminalitet som enten rammer barn og unge eller tilfeller der de yngste er blitt vitner til vold og andre kriminelle hendelser.
DA170831 - Er det virkelig så mye vold og overgrep som rammer barn, spurte en forbauset barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) da hun gjestet Barnehuset i Moss.
BT170831 Hennes stemme rammer « herrene » som verner sitt revir med umoderne ledelse og gammeldagse hersketeknikker.
AP170831 Hennes stemme rammer « herrene » som verner sitt revir med umoderne ledelse og gammeldagse hersketeknikker.
AA170831 Rekrutteringssvikten rammer mange hundre tusen innbyggere, viser en kartlegging VG har gjort.
AA170831 Rekrutteringssvikten rammer mange hundre tusen innbyggere, viser en kartlegging VG har gjort.
VG170830 Medalen understreker også at trygge rammer er viktig for landslagsspillerne.
VG170830 Det rammer de to store partiene Ap og Høyre, sier valgforsker og Ap-medlem Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen til VG.
DB170830 NORSK idrettsjuss har gode rammer som gjør at en slik gjennomgang er naturlig.
DB170830 57 Høyre-ordførere krever at Arbeiderpartiet stanser Geir Lippestad : - Et røvertokt som rammer lærere og sykepleiere ¶ | « Optimismen i distriktene har gått ned ».
DB170830 - Det er det som rammer de som sitter, ikke de som skal angripe.
AP170830 Vedtaket ble fattet tirsdag og rammer opposisjonsledere som den grunnlovsgivende forsamlingen mener er enig i USAs økonomiske sanksjoner.
AP170830 Av de store fagorganisasjonene er det dokumentert at bruken av midlertidige kontrakter nå er økende, og at dette i større grad rammer kvinner, sier Lindstad.
AP170830 - Midlertidige arbeidskontrakter er noe som i mye større grad rammer kvinner og kvinnedominerte bransjer enn mannsdominerte bransjer.
AP170830 - Det rammer både kvinner som blir utsatt for vold i ekteskapet og kvinners selvstendige rett til å få opphold i landet og få etablere seg, sier Lindstad.
AP170830 - Rammer voldsutsatte kvinner ¶
AP170830 Det vi kan vedta er bedre rammer for livet i byen.
AA170830 Vedtaket ble fattet tirsdag og rammer opposisjonsledere som den grunnlovsgivende forsamlingen mener er enig i USAs økonomiske sanksjoner.
VG170829 Med andre ord : De påstandene om rentenivå og arbeidsløshet som Yngve Hågensen tror gjelder perioden da jeg var statsminister rammer i virkeligheten Arbeiderpartiets regjeringstider.
DN170829 Rammer produksjon og raffinerier ¶
DA170829 Reidar Mongstad fra Stavanger har bodd i Texas i 12 år, men aldri opplevd noe i nærheten av det som nå rammer den amerikanske delstaten.
DA170829 | - Sentraliseringen rammer Oslo ¶
AA170829 Han er overrasket over at nordkoreanerne faktisk klarer å utføre dette i lys av sanksjoner som rammer muligheten for å kjøpe kunnskap og teknologi. remove compatability button on ie8.. : / #loading { display : block ; position : absolute ; top : 50% ; left : 50% ; text-align : center ; margin-left : - 100px ; z-index : 100 ; background-color : white ; } St
VG170828 - Å hevde at Aps skatteplan bare rammer de rikeste, det er å føre velgerne bak lyset.
VG170828 - Dette rammer folk med lave inntekter, og viser at Aps iver etter å skattlegge folk er blitt manisk, sier Jensen til VG.
NL170828 I Nussirsaken har Arbeiderpartiet fastslått at internasjonal urfolksrett, ILO-konvensjonens artikkel 169 og FN-konvensjoner legger rammer for hva som kan tillates i urfolksområder.
DN170828 I oljemarkedet var konsekvensene av orkanen Harvey, som blant annet rammer raffineriområdene i Texas og påvirker produksjonen i Mexicogulfen, i fokus. 14 prosent evakuert ¶
DN170828 Enorm flom i Texas rammer en rekke av USAs oljeraffinerier.
DB170828 Jeg har vært veldig tydelig på at dersom vi innfører dette tiltaket, så blir det selvfølgelig gjort innenfor rettssikkerhetens rammer , sier Amundsen og legger til at det vil skje ved dom, og med medisinsk oppfølging.
DB170828 - Mange sier at vi må prøve å glemme sykehusnedleggelsen, men hvordan glemmer du egentlig noe som rammer folket som bor her hver eneste dag ?, spør sykepleier Åsne Linnerud.
DB170828 - Selvfølgelig kan det gjennomføres innenfor rettsstatens rammer : Med en dom og et medisinsk forsvarlig utgangspunkt.
AA170828 Om barn som strever med å innrette seg forventninger og rammer blir satt på gruppe med barn som har uttalevansker eller ikke tør å utfolde seg i fellesskapet, vil selve gruppa være til hinder for god utvikling.
VG170827 - Medisinsk kastrering må sees i sammenheng med andre tiltak, og det skal skje innenfor rettsikre rammer , sier han.
NL170827 Ulmingen i folket er tiltagende etter hvert som et bredt spekter av politiske vedtak rammer på forskjellig vis over hele landet.
AP170827 - På denne måten kan etterkommerne etter blå og grå soldater bli kjent med hverandre og forstå krigens historiske rammer .
VG170826 Det ligger i sakens ( menneskets ) natur at man er mer engasjert i forhold som rammer egne landsmenn, men det i seg selv endrer ikke på fakta.
DB170826 Og det er vanskelig å se hvordan det vil være mulig for den norske regjeringen å legge rammer for den forskningen, hvor norsk og offentlig finansiert den enn måtte være, som offentliggjøres gjennom de store internasjonale tidsskriftene.
AA170826 Han mener Støres angrep på regjeringen samtidig rammer velgerne til alle de fire borgerlige partiene : ¶
NL170825 Arbeiderpartiet må snart forstå at når de øker skattene og avgiftene, så rammer ikke det de rikeste som har råd til å betale, men det rammer barnefamilier, pensjonister og mennesker som opplever en stram økonomisk hverdag.
NL170825 Arbeiderpartiet må snart forstå at når de øker skattene og avgiftene, så rammer ikke det de rikeste som har råd til å betale, men det rammer barnefamilier, pensjonister og mennesker som opplever en stram økonomisk hverdag.
DN170825 Nye japanske sanksjoner mot Nord-Korea rammer kinesiske selskaper ¶
DN170825 Nye japanske sanksjoner mot Nord-Korea rammer kinesiske selskaper ¶ ¶
DN170825 | Nye japanske sanksjoner mot Nord-Korea rammer kinesiske selskaper ¶
DN170825 De rammer kinesiske og namibiske selskaper.
DB170825 Hvis meteorologenes beregninger stemmer, kommer « Harvey » til å bli den kraftigste orkanen som rammer USA på tolv år.
AP170825 - Det kan være et spørsmål om tid før et slikt angrep rammer Roma, men vi er forberedt, sier oberst Christoph Graf, Sveitsergardens kommandant, ifølge Reuters.
AP170825 For dem som ønsker å HANDLE STOFF #autenticsouvenirs, er det mulig ( under trygge rammer og i følge med lokalkjent au pair ) å ta en avstikker innom Grønland på hjemveien.
AA170825 | Nye japanske sanksjoner mot Nord-Korea rammer kinesiske selskaper ¶
AA170825 De rammer kinesiske og namibiske selskaper.
VG170824 VG-kalkulator : Sjekk hvordan Aps skatteplan rammer deg ¶
VG170824 Forslaget fra Ap rammer dessverre ikke bare de useriøse firmaene, men drar de serøse med seg i dragsuget, og gjør det vanskeligere for dem, sier hun.
VG170824 - Å sørge for at bransjen får rammer som gjør at norsk ungdom i fremtiden vil søke seg til jobber som snekkere, murere og jernarbeidere.
VG170824 - Rammer også seriøse ¶
DB170824 « Disse medlemmer påpeker at disse innstrammingene rammer særlig de mest sårbare. 88 pst. av afghanske barnefamilier fikk avslag i 2016, mot om lag 45 pst. i årene før.
DB170824 Jeg var heldig som hadde en lærer som tok mine problemer på alvor og skapte trygge rammer .
DB170824 Det rammer vanlige mennesker som vil snuse på verden.
AP170824 Søndag morgen kjører de i familiens mini-van til en avsidesliggende frikirke med litt mer karismatiske rammer enn amish-kirkene.
AP170824 Søndag morgen kjører de i familiens mini-van til en avsidesliggende frikirke med litt mer karismatiske rammer enn amish-kirkene.
AA170824 En allianse med Saudi-Arabia i spissen kuttet i juni diplomatiske forbindelser til Qatar og innførte en blokade som rammer land-, luft- og sjøveier til det lille oljelandet.
AA170824 I Bangladesh har minst 137 omkommet i flommene som rammer 7,5 millioner mennesker.
VG170823 VG-kalkulator : Sjekk hvordan Aps skatteplan rammer deg ¶
SA170823 I dag kan straffens lengde innebære at utelukkelsen ikke rammer noen konkurranser eller at hele utelukkelsen treffer sesongen, sier Solheim.
DN170823 Dermed blir det trangere rammer for alle andre nye tiltak.
DB170823 Noen ble neglisjert til døde som barn, noen ble ofre for den omfattende volden som rammer indiske jenter og kvinner.
DB170823 Med mindre det rammer oss direkte, naturligvis.
BT170823 I dag kan straffens lengde innebære at utelukkelsen ikke rammer noen konkurranser eller at hele utelukkelsen treffer sesongen, sier Solheim.
AP170823 Selv om det jo er vanskelig å vite hva som rammer hvor, sier han.
AP170823 I tillegg kommer at den politiske motiverte, blinde volden ikke er på forsiden av norske aviser lenger, og i liten grad rammer de stedene nordmenn har planer om å dra til.
AP170823 - Du vil ha strenge rammer ?
AP170823 - Det er bra med sånne steder der du har strenge rammer .
AP170823 - Det er fint med politisk oppmerksomhet, samtidig må politiet forholde seg til de rettslige og økonomiske rammer som til enhver tid gjelder, sier han og fortsetter.
AP170823 Igjen rammer terror brutalt midt i hjertet av våre frie samfunn.
AP170823 I dag kan straffens lengde innebære at utelukkelsen ikke rammer noen konkurranser eller at hele utelukkelsen treffer sesongen, sier Solheim.
AA170823 Dermed blir det trangere rammer for alle andre nye tiltak.
VG170822 Innen idrettens rammer er det omtrent så fælt som det blir, rent emosjonelt sett.
VG170822 - Det er fortsatt en utfordring for mange familier at fedrekvote-ukene forsvinner dersom far ikke bruker muligheten, det rammer først og fremst barnet. 24 prosent av fedre i Norge tar ikke ut fedrekvote i det hele tatt.
SA170822 Det blir et nytt team og det blir satt nye rammer .
NL170822 Vi ville fokusere på alt vi faktisk får til innafor altfor knappe økonomiske rammer .
NL170822 Stopp svartmalingen av UNN - gi oss forsvarlige økonomiske rammer !
NL170822 Noe av kritikken rammer også Akuttmedisinsk klinikk der jeg er klinikkoverlege.
NL170822 Knappe rammer presser oss : De økonomiske rammene er altfor små.
NL170822 Jeg var en av initiativtakerne til Motmeldingene mot sykehusreformen i 2001 og har seinere deltatt med innlegg, kronikker, appeller under utallige demonstrasjoner, på seminarer og i debatter mot foretaksmodellen, markedsreformer og en nedskjærings- og privatiseringspolitikk som rammer hele velferdsstaten.
DB170822 Miljøvennlig produksjon, norsk design og arbeidsplasser her hjemme er avhengig av EØS og stabile rammer .
AP170822 Det rammer bedrifter, vanlige mennesker og pensjonister.
AP170822 Det blir et nytt team og det blir satt nye rammer .
AA170822 De er likevel ikke i stand til å behandle denne gruppens psykiske lidelser innenfor dagens rammer .
VG170821 Den ene av dem handler om alle de engasjerte lærerne, miljøarbeiderne og profesjonelle sosialarbeiderne, som gjør en enorm innsats innenfor veldig trange rammer .
VG170821 Når det da skjer flere hendelser som rammer butikken, ser vi det i sammenheng, sier Ågrav.
SA170821 Det må skje i trygge rammer og gradvis.
DB170821 Nå åpner Listhaug opp om oppmerksomheten hun får rettet mot seg, og hvordan det rammer hennes egen familie.
BT170821 - I kontrakter der én av beboerne står som leier på kontrakten, er det viktig med formelle rammer rundt regler for oppsigelse og utflytting samt sanksjoner ved manglende husleiebetaling.
BT170821 Det må skje i trygge rammer og gradvis.
AP170821 - I kontrakter der én av beboerne står som leier på kontrakten, er det viktig med formelle rammer rundt regler for oppsigelse og utflytting samt sanksjoner ved manglende husleiebetaling.
AP170821 Det må skje i trygge rammer og gradvis.
AA170820 EØS-avtalen rammer de i midlertidige jobber og de i lavtlønnede yrker hardest, klimakrisen rammer de fattige i større grad enn de rike og Nato og Norge sine angrepskriger i andre land rammer de som allerede er i en vanskelig situasjon.
AA170820 EØS-avtalen rammer de i midlertidige jobber og de i lavtlønnede yrker hardest, klimakrisen rammer de fattige i større grad enn de rike og Nato og Norge sine angrepskriger i andre land rammer de som allerede er i en vanskelig situasjon.
AA170820 EØS-avtalen rammer de i midlertidige jobber og de i lavtlønnede yrker hardest, klimakrisen rammer de fattige i større grad enn de rike og Nato og Norge sine angrepskriger i andre land rammer de som allerede er i en vanskelig situasjon.
AP170819 | Førstesidene Trump neppe rammer inn og henger på veggen ¶
VG170818 Når terror rammer uskyldige mennesker som er på ferie.
VG170818 Den rammer befolkningen og ikke stats- eller myndighetspersoner.
VG170818 Nok en påminnelse om at vår tids terror rammer hvor som helst, når som helst og hvem som helst.
DA170818 Samtidig er de i trygge rammer , med klassen og lærerne, sier hun.
AP170818 Britenes statsminister Theresa May meldte fredag ettermiddag at det ser ut til at også flere briter er rammer . Én av dem er den britiske judo-utøveren Winston Gordon, som deltok i OL tre ganger.
AP170818 Madrid-avisen El Mundo fokuserer på at IS-terror rammer Spania : ¶
DB170817 Selv når terroren rammer Norge, møter mange riksdekkende medier det med stillhet : Når to menn med en eksplisitt rasistisk og islamofob agenda knivstakk en norsksomalisk kvinne i Oslo for kort tid siden, fikk det svært begrenset publisitet.
DB170817 På det frie marked går bedrifter uten inntjening konkurs, mens dårlig drift i « helsefabrikkene » primært rammer pasientene.
DB170817 Men det er fordi vi ikke har faste rammer for politikken.
DA170817 Vi mener rene, generelle avgiftsøkninger rammer dem som har minst.
VG170816 Vår oppgave er å ta vare på ting, og når vi ikke klarer det rammer oss det midt i hjerteroten.
SA170816 Rammer alle : Én av seks sliter med tinnitus ¶ Én av seks nordmenn sliter med tinnitus i en eller annen grad, ifølge Hørselshemmedes Landsforbund ( HLF ).
DB170816 Rammer ikke privatlivet ¶
DA170816 Dårligere kår for matproduksjon og ødelagte hus er de direkte konsekvensene når dette rammer det globale sør.
DA170816 - Etter fire år med blåblå « skolesatsing » - uten merkbar effekt, og manglende finansiering, har vi rett og slett ikke økonomiske rammer til mer, sier Bjørn Tore Ødegården ( Ap ), nestleder i hovedutvalget for utdanningssektoren.
BT170816 Rammer alle : Én av seks sliter med tinnitus ¶ Én av seks nordmenn sliter med tinnitus i en eller annen grad, ifølge Hørselshemmedes Landsforbund ( HLF ).
AP170816 Rammer alle : Én av seks sliter med tinnitus ¶ Én av seks nordmenn sliter med tinnitus i en eller annen grad, ifølge Hørselshemmedes Landsforbund ( HLF ).
SA170815 - Hvis vi har tryggere økonomiske rammer , vil flere vinne frem i diskusjonen rundt middagsbordet om de skal satse på idretten eller ikke.
FV170815 Rammer alle : Én av seks sliter med tinnitus ¶ Én av seks nordmenn sliter med tinnitus i en eller annen grad, ifølge Hørselshemmedes Landsforbund ( HLF ).
DB170815 I posisjon blir partiets oppgave å samle fire partier rundt et statsbudsjett med stadig strammere rammer .
BT170815 - Hvis vi har tryggere økonomiske rammer , vil flere vinne frem i diskusjonen rundt middagsbordet om de skal satse på idretten eller ikke.
AP170815 Men uansett hvem som blir finansminister etter valget, så vil ministeren møte helt andre økonomiske rammer enn Jensen har hatt.
AP170815 - Hvis vi har tryggere økonomiske rammer , vil flere vinne frem i diskusjonen rundt middagsbordet om de skal satse på idretten eller ikke.
AA170815 - Det er uheldig at det rammer reisende.
VG170814 Vi vil etter hvert også fjerne eiendomsskatten på næringseiendommer på seks milliarder kroner, men vi vil først prioritere å fjerne den på boliger og fritidsboliger, fordi det er den som rammer folk flest, sier Siv Jensen til VG.
DB170814 - Ønsker om at fysisk skade, død eller sykdom rammer individer eller grupper.
DA170814 I serien vil vi undersøke om og på hvilke måter økte forskjeller er et problem i Norge, og hvilke grupper de rammer .
DA170814 For å klare det må vi ha en politikk som gir barna en barndom og trygge rammer for god oppvekst, sier hun til Dagsavisen.
DA170814 I serien vil vi undersøke om og på hvilke måter økte forskjeller er et problem i Norge, og hvilke grupper de rammer .
AP170814 - Dette rammer oss utrolig hardt, sier museumsdirektør Henrik von Achen.
AP170814 - Dette rammer oss utrolig hardt, sier museumsdirektør Henrik von Achen.
AA170813 - En opplevelse utenom det vanlige, i perfekte rammer på fine Sverresborg, skriver vår anmelder om Åge-konserten.
DB170812 Den gode tanken om å nyttiggjøre all felles kunnskap om trening er avhengig av helt andre rammer enn dagens beskjedne bygg i Oslo og de sju andre regionale kompetansesentrene rundt omkring i landet.
AP170812 Vil ha en friere kommunal skatteprosent innenfor nasjonale rammer .
VG170811 De nye skogbrannene rammer landet etter at 60 mennesker omkom og over 250 ble skadet sentralt i Portugal i juni.
VG170811 Det er lov å bli sint på urettferdighet, også - kanskje spesielt - hvis den ikke rammer deg selv, men det er bedre å danse seg ut av sinnet enn å sparke og slå.
VG170811 - Kreft er noe som rammer alle samfunnslag.
VG170811 - Kreft rammer så mange mennesker.
VG170811 Blir det regjeringssamarbeid med Ap etter valget, har Sp planen klar : Partiet har programfestet å gi kommunene mulighet til å innkreve en « friere kommunal skatteprosent innenfor nasjonale rammer ».
VG170811 - Eiendomsskatten er en skatt som rammer likt for alle, helt uavhengig av inntekt og skatteevne, sier Ola Borten Moe til VG.
VG170811 - Avgiftene rammer alle likt.
SA170811 Tror kvinner vil ha fastere rammer
SA170811 - Jeg tror at kvinner er litt mer komfortable med fastere rammer og et ferdig opplegg, og ikke alltid like tøffe til å gjøre alt selv.
DN170811 Venter at markedsuroen rammer Oslo Børs ¶
DN170811 Venter at markedsuroen rammer Oslo Børs ¶
DN170811 | Venter at markedsuroen rammer Oslo Børs ¶
DB170811 Hun synes det er synd at det nye anbudet til regjeringen rammer kreftpasientene i Namsos.
DB170811 De nye rutene rammer også tilbudet ved sykehuset Namsos.
DB170811 Rammer kreftsyke ¶
AP170811 Tror kvinner vil ha fastere rammer
AP170811 - Jeg tror at kvinner er litt mer komfortable med fastere rammer og et ferdig opplegg, og ikke alltid like tøffe til å gjøre alt selv.
AA170811 De nye skogbrannene rammer landet etter at 60 mennesker omkom og over 250 ble skadd sentralt i Portugal i juni.
AA170811 En urettferdig samfunnsstruktur som rammer kvinner er vår største utfordring.
DN170810 Forsvarsdepartementet har ikke gått ut med noen oversikt over hvor mange transpersoner forbudet rammer , men tallene som har figurert, er at det er mellom 2.500 og 7.000 transpersoner i aktiv tjeneste. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB170810 - Det kan være direkte eller klare konkrete trusler, men det har tidligere blitt holdt innenfor akseptable rammer om hva som er skikk og bruk i internasjonalt diplomati.
DB170810 Kraftig økning ¶ 366 av 419 norske kommuner har i dag eiendomsskatt, og av disse har 282 den mest upopulære varianten som rammer eiere av boliger og fritidseiendommer.
DB170810 - Kommunene må få penger til å følge opp tidlig innsats, noe vil øremerkes, noe vil gis til kommunene i form av økte rammer , sier Isaksen.
DB170810 Den har også snakket med eksperter som mener at saken i stor grad rammer ryktet til Anders Borg, blant annet fordi den er blitt omtalt internasjonalt.
DB170810 Og når man først snakker om skatten som urettferdig, så rammer man det inn som argumenter for at kutt bidrar til vekst og omstilling.
DB170810 Formuesskatten rammer norske eiere, men ikke utlendinger.
DA170810 LES OGSÅ : - Vi må slutte å lete etter olje ¶ - Rammer samfunnet ¶
DA170810 - Rammer samfunnet ¶
AA170810 Forsvarsdepartementet har ikke gått ut med noen oversikt over hvor mange transpersoner forbudet rammer , men tallene som har figurert, er at det er mellom 2.500 og 7.000 transpersoner i aktiv tjeneste. ( ©NTB ) ¶
VG170809 For han glemmer kanskje at diskriminering og hatkriminalitet som rammer muslimer kan være resultat av langvarig generell mistenkeliggjøring og en retorikk som konstruerer et fiendebilde av islam.
VG170809 Kristjánsson mener det er problemer med hvordan formuesskatten rammer .
DB170809 Gjørv-kommisjonen og andre rapporter avdekket at organiseringen av politiet rammer innbyggerne.
SA170808 - Så dette rammer utøverne ulikt ?
FV170808 - Så dette rammer utøverne ulikt ?
DB170808 Disse, iverksatt etter USAs ønske, vil gjøre handel i utlandet vanskeligere for regimet i Pyongyang, noe som rammer viktige sektorer som fiskeri og gruvedrift, og regjeringen reagerer med sinne.
DB170808 - Siden slutten av juni har det vært en stor oppblomstring av mikroalger, som noen ganger rammer strendene, sier José Juan Aleman i helsevesenet på Kanariøyene.
DB170808 Den rammer også de ti-tusener av nord-koreanere som jobber på slavekontrakter i utlandet.
DB170808 Den rammer eksport av kull, jern, bly og sjømat, men ikke import av livsviktig olje.
DA170808 FOTO : METTE SCHØYEN Glad : Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen ( H ) mener det er viktig med økt kunnskap og forskning på ME, ikke minst fordi det rammer mange unge.
BT170808 - Så dette rammer utøverne ulikt ?
AP170808 Besøkssvikten rammer hoteller, turistguider, restauranter og butikker som har turister som en viktig kundegruppe.
AP170808 - Det er problematisk hvis det i realiteten bare rammer én type ytringer.
AP170808 Det vi ser på som nåtidens største kunstverk, fra renessansen, var sjeldent bestillingsverk eller laget på deadlines, men sannheten er for tiden at utrygge rammer hemmer kreativiteten, fremfor å styrke den.
AP170808 - Så dette rammer utøverne ulikt ?
AA170808 - Siden slutten av juni har det vært en stor oppblomstring av mikroalger, som noen ganger rammer strendene, sier José Juan Aleman i helsevesenet på Kanariøyene.
VG170807 Nå kan du sjekke hvordan det rammer deg.
DB170807 IDRETTSGUTT : Eks-idrettspresident Børre Rognlien fortjener mye ros for den systematiske jobben han i flere år gjorde for å gi lokalklubbene bedre økonomiske rammer .
AP170807 Streiken rammer Kreftforeningens kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Hamar, Trondheim og Tønsberg.
AP170807 - Ja, men innenfor gitte rammer .
AA170807 Streiken rammer Kreftforeningens kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Hamar, Trondheim og Tønsberg.
VG170806 Dette skjer nå : Intens hetebølge rammer Sør-Europa ¶
VG170806 Les også : Kan gjennomføre overraskelsesangrep mot USA ¶ Rammer de fattigste ¶
VG170806 - Disse sanksjonene rammer dypt, og de vil gi Nord-Koreas ledelse en smak på den nøden de har valgt å utsette det nordkoreanske folk for, sa hun blant annet.
VG170806 De tre er enige i at dagens formuesskatt på arbeidende kapital er urettferdig og rammer feil.
VG170806 - Hvorfor personer med titalls milliarder i formue plassert i eiendom slipper unna formuesskatt mens de som tar risiko med å investere i bedrifter med norske arbeidsplasser skal ilegges en særskatt som rammer vekstmulighetene til bedriften viser hvor feil formuesskatten er.
FV170806 Det er bare ett eksempel på språkbruken som rammer folk med en annen etnisk bakgrunn.
FV170806 Det rammer også meg, sier hun.
DN170806 - Disse sanksjonene rammer dypt, og de vil sådan gi Nord-Koreas ledelse en smak på den nøden de har valgt å utsette det nordkoreanske folk for, sa Haley videre.
DB170806 Onsdag signerte USAs president Trump motvillig Senatets nye sanksjonspakke som rammer Nord-Korea, Iran og spesielt Russland knallhardt.
DB170806 Dette blir krevende - ikke minst fordi det skal skje i en virkelighet hvor statens økonomiske rammer blir strammere fordi oljepengebruken må dempes.
DA170806 Streiken rammer Kreftforeningens kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Hamar, Trondheim og Tønsberg.
AP170806 - Den er grunnleggende usosial og rammer helt tilfeldig.
AP170806 Det rammer elever, foreldre og norsk arbeids- og næringsliv.
VG170805 Særlig når det også gis så sterke og klare rammer for selve teksten.
VG170805 | Intens hetebølge rammer Sør-Europa ¶
DB170805 Listhaug kommer heller ikke utenom at utspillet hennes rammer langt bredere enn de få som uten tillatelse reiser tilbake til landet de flyktet fra.
DA170805 Men kampene rammer hardt sivile som fortsatt befinner seg inne i byen.
AP170805 - Disse sanksjonene rammer dypt, og de vil sådan gi Nord-Koreas ledelse en smak på den nøden de har valgt å utsette det nordkoreanske folk for, sa Haley videre.
AP170805 Lyn og torden rammer østlandsområdet og Hafslund anbefaler å trekke ut støpslene.
AA170805 - Disse sanksjonene rammer dypt, og de vil sådan gi Nord-Koreas ledelse en smak på den nøden de har valgt å utsette det nordkoreanske folk for, sa Haley videre.
AA170805 Trump undertegnet imidlertid onsdag en ny pakke med sanksjoner fra Kongressen som blant andre rammer Iran.
DN170804 De rammer blant annet viseenergiminister Andrej Tsjerezov, som ikke lenger vil få tilgang til verdier han har plassert i EU-land.
AP170804 Men motsetning til tidligere narkobølger i USA, rammer heroinepidemien bredt, i alle samfunnslag.
AP170804 - Gjeldende våpeninstruks setter rammer for politiets bevæpningspraksis, og denne forutsetter jeg også at Oslo politidistrikt følger, skriver han i en e-post.
AA170804 De rammer blant annet viseenergiminister Andrej Tsjerezov, som ikke lenger vil få tilgang til verdier han har plassert i EU-land.
AA170804 Spel er stedsspesifikt teater : Landskapslinjer, horisonter, adkomster, lukter og lyder rammer inn stedet og sammen med arkitektur og arkeologiske fragmenter stimulerer dette den tilbakeskuende fantasien.
VG170803 Derfor sender vi foreløpig bare ekstremværvarsler når været rammer et større område.
VG170803 Bagasjekaos på Gardermoen rammer SAS-passasjerer hardest ¶
NL170803 Men folk på bakken vet at denne regionen sprenger alle fornuftige rammer .
DN170803 Eiendomsskatt rammer tilfeldig og er usosial, sa partilederen og finansministeren under et foredrag på Litteraturhuset i Oslo, som nylig har innført denne skatten.
DB170803 Onsdag signerte Trump motvillig Senatets nye sanksjonspakke som rammer Nord-Korea, Iran og spesielt Russland knallhardt.
DB170803 Uvær rammer flytrafikken ¶
DB170803 I stedet for at Aurdal kjører på med personfokus og ulne påstander om Gjevjon, mener jeg at hun bør se på den alvorlige utvikling som rammer mange familier og deres barn.
AP170803 Sykdommen rammer mage- og tarmsystemet.
AA170803 Eiendomsskatt rammer tilfeldig og er usosial, sa partilederen og finansministeren under et foredrag på Litteraturhuset i Oslo, som nylig har innført denne skatten.
AA170803 Selv om vi tar fullstendig avstand fra holdningene og budskapet « Den nordiske motstandsbevegelsen » står for, skal også slike grupperinger ha samme rett til å ytre seg som alle andre innenfor lovens rammer .
AA170803 Fuglekikking kan selvfølgelig foregå i betryggende rammer , for eks. fra tårn eller andre faste plasser.
VG170802 - Nå er jo spørsmålet hvilke rammer han får.
VG170802 Vi vil at norske bedriftseiere skal likebehandles med utenlandske, og ønsker derfor å redusere formuesskatten som kun rammer norske eiere og norske arbeidsplasser, sier statsråden.
SA170802 Det er bare ett eksempel på språkbruken som rammer folk med en annen etnisk bakgrunn.
SA170802 Det rammer også meg, sier hun.
NL170802 Det ville doblet dagens rammer til etterslep hvert år, for å løse problemer folk, næringsliv og lokalsamfunn møter hver dag med et alt for dårlig og fylkesvegnett.
NL170802 Akutte sykdommer, skader eller " illebefinnende " rammer heldigvis relativt sjelden.
NL170802 Tromsø kommune kunne med fordel la aktørene i området innenfor visse rammer overta ansvaret for forvaltningen av utearealet på Strandtorget og gi et årlig tilskudd til driften av det.
DB170802 Med mer politi og tryggere rammer kunne man kanskje unngått å påføre en motdemonstrant håndjern, mens DNM fritt kunne marsjerte videre.
DA170802 - Derfor må vi gi Husbanken større rammer , slik at unge med mindre egenkapital faktisk har en sjanse.
DA170802 - Derfor må vi gi Husbanken større rammer , slik at unge med mindre egenkapital faktisk har en sjanse.
BT170802 Det er bare ett eksempel på språkbruken som rammer folk med en annen etnisk bakgrunn.
BT170802 Det rammer også meg, sier hun.
AP170802 Forbudet rammer biler som har for høye utslipp, noe nettopp bransjens eget juks har gjort det vanskelig å vite.
AP170802 Fisket må skje innenfor de rammer og begrensninger som følger av fiskeriregelverket for øvrig for fiske fra fartøy som ikke er merkeregistrert.
AP170802 Det er bare ett eksempel på språkbruken som rammer folk med en annen etnisk bakgrunn.
AP170802 Det rammer også meg, sier hun.
DA170801 - Til og med nynazister har ytringsfrihet, og det å demonstrere med flagg er innenfor ytringsfrihetens rammer .
VG170731 For å kunne gjøre en effektiv jobb må stabssjefen klare å jobbe innenfor Trumps utradisjonelle rammer , uttalte han på NBCs « Meet the Press » ¶
DN170731 Ifølge flere medier rammer de amerikanske sanksjonene mot Russland flere nøkkelindustrier i Russland.
DN170731 Ifølge BBC rammer sanksjonene som ble vedtatt i Representantenes hus, nøkkelindustrier i Russland, som jernbane, shipping, metallproduksjon og gruvedrift.
DB170731 Ifølge BBC rammer sanksjonene som ble vedtatt i Representantenes hus nøkkelindustrier i Russland, som jernbane, shipping, metallproduksjon og gruvedrift.
AP170731 Man ødelegger ikke forholdet for mye, det rammer ikke nasjonale interesser og slike tiltak er enkelt å reversere, skriver Frolov i avisen The Moscow Times.
AA170731 USA har allerede innført sanksjoner mot en rekke personer og organisasjoner i Venezuela, men det er sjelden at sanksjoner rammer en sittende statsleder direkte.
AA170731 De rammer imidlertid ikke landets oljeeksport til USA, som anses som helt avgjørende for Venezuelas skrantende økonomi.
AA170731 Ifølge BBC rammer sanksjonene som ble vedtatt i Representantenes hus, nøkkelindustrier i Russland, som jernbane, shipping, metallproduksjon og gruvedrift.
VG170730 Svangerskapsforgiftning er en alvorlig sykdom som i dag rammer rundt tre prosent av kvinner som føder i Norge.
DB170730 Vi mener det motsatte, og har tro på at slike opplysende videoer kan berge liv når det utenkelige rammer tilfeldige og uskyldige turister eller ansatte på reise i utlandet, eller i vårt eget land Norge.
DB170729 - Dette er absolutt ikke et spørsmål om vrangvilje fra vår side, men man må ta hensyn til at vi har rundt 250 000 gjester som reiser med oss i sommer, og vi har noen rammer og regler å forholde oss til.
DA170729 Mange lar seg besnære av Robin Hood-aspektet over ikkevoldelige forbrytelser, i alle fall så lenge de bare rammer folk som allerede har mye mer enn de trenger.
VG170728 Formuesskatten rammer norske eiere.
DB170728 Norge taper inntekter på dette, men kapitalflukten rammer økonomisk fattige land hardere, og bidrar til å holde folk i fattigdom.
DA170728 Kristne verdier, som at sex skal skje innenfor ekteskapets rammer , står sentralt i livet til Aasvik.
AA170728 Kritikken rammer også ordfører Rita Ottervik.
VG170727 Forsvarsdepartementet vil ikke gå ut med noen oversikt over hvor mange transpersoner forbudet rammer .
VG170727 Caitlyn Jenner raser mot Trump-forslag ¶ Rammer flere tusen ¶
DN170727 - Når krisen rammer i en del av landet skal det være et nasjonalt ansvar, og da stiller vi opp, sier Støre.
DN170727 Forsvarsdepartementet vil ikke gå ut med noen oversikt over hvor mange transpersoner forbudet rammer .
AA170727 Forsvarsdepartementet vil ikke gå ut med noen oversikt over hvor mange transpersoner forbudet rammer .
AA170727 Det rammer menn, kvinner, kjendiser, kulturpersonligheter og vanlige mennesker i større og mindre grad, uavhengig av kjønn og status.
VG170726 Dette vekket et engasjement hos milliardæren Browder som etter flere års lobbing får på plass den amerikanske sanksjonsloven The Magnitsky Act som i dag rammer 44 mektige russere.
DB170726 Forsvarsdepartementet vil ikke gå ut med noen oversikt over hvor mange transpersoner forbudet rammer .
DB170726 Forsvarsdepartementet vil ikke gå ut med noen oversikt over hvor mange transpersoner forbudet rammer .
DB170726 Mer tørke etterfulgt av mangel på vann og mat rammer millioner av mennesker, som allerede lider under ekstrem fattigdom.
DA170726 Kutt i boligstøtten : Det rammer Frankrikes fattigste, mener opposisjonen.
AP170726 Landene er preget av brutal væpnet konflikt som rammer en stadig mer sårbar sivilbefolkning.
AA170726 Forsvarsdepartementet vil ikke gå ut med noen oversikt over hvor mange transpersoner forbudet rammer .
VG170724 I folkets navn bygger de ned konstitusjonelle grenser og rammer .
VG170724 Sykdommen rammer også yngre.
VG170724 Jeg tror det er fordi den rammer gamle mennesker.
VG170724 Demens rammer hver femte person i verden i løpet av livet, viser internasjonal forskning.
DB170724 Privat forbruk avgrenses riktignok av lovverk og skatteregler, noe som er felles offentlig debatterte rammer , men innenfor disse rammene bestemmer vi selv.
DB170723 Har du husket å lese deg opp på hva du bør gjøre hvis jordskjelv eller tsunami rammer feriemålet ?
DB170723 Om du så skulle akseptere at formuesskatten kun skal gå på bekostning av norske bedriftseiere, er troen på at den bare rammer rikfolk i beste fall naiv.
DB170722 « Sikkerhetssituasjonen i Mexico er særlig knyttet til organisert kriminalitet og angår i liten grad turister i landet, men også vinningskriminalitet, herunder overfall, væpnet ran og tyverier er utbredt i Mexico og rammer ofte mer velstående meksikanere og utlendinger ¶
DB170722 - Blant dommerne var det varierende grad av forståelse av at ting kunne ta tid, og det kunne sette rammer som gjorde at sakene ikke ble godt nok opplyst.
VG170721 Det er viktig å påpeke at islamofobien ikke bare rammer muslimer, men hele samfunnet. 22. juli er et tragisk eksempel på dette.
DB170721 Robeyns har ikke noe godt svar på dette problemet som i essens er det samme problemet som også rammer forslag om betydelig høyere skattlegging i Norge.
SA170720 Og der er det helt andre økonomiske rammer .
DN170720 Når krisen rammer Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder, vil jeg bo i et land som sier at storsamfunnet tar tak i dette.
DA170720 I sommer rammer nok en hetebølge turister og lokalbefolkning i Europa : Mens branner herjer i Portugal, Frankrike og Makedonia, har temperaturen vært over 40 grader i flere land.
AP170720 Han var en vilter og eventyrlysten liten fyr, og moren bestemte seg for at trange rammer , det skulle ikke sønnen hennes ha, selv om han ikke kunne se.
AP170720 Og der er det helt andre økonomiske rammer .
AA170720 - Boligmarkedet i Trondheim er relativt stabilt fortsatt, men fem ganger utlån rammer storbyene kraftigst.
VG170719 Han mener de som har ekstra bolig som investeringsobjekt kan beskattes, men ønsker ikke skatt på folks hjem fordi han mener den rammer urettferdig og tilfeldig når den kommer uavhengig av ting som inntekt og gjeld på boligen.
DB170719 Nærmest en utfordring som rammer alle - på samme måte som forurensing og kriminalitet.
DB170719 Det er ikke et problem som rammer alle.
DB170717 Men den kan gis gode rammer og vekstvilkår.
DB170717 Hva når lidelsen rammer og Gud er taus ?
AA170717 Siden det rammer flere, og ikke minst fordi det er forbundet med mangel på kontroll.
VG170716 Studenten Khan har satt ord på følelsene til ofre for syreangrep, og har bestemt seg for å kjempe for at dette ikke rammer andre.
VG170716 Klimaendringene som rammer fattige land aller mest, vil også kunne gi alvorlige virkninger regionalt og globalt.
DB170716 Feilen rammer særlig tog som skal ut fra Oslo S til Gjøvik, Bergen, Stavanger og Stockholm.
DB170716 ¶ OK FORSLAG : Mennesket trenger rammer i tilværelsen, skriver Arve Hjelseth.
DB170716 Mennesket trenger rammer i tilværelsen, mente den franske sosiologen Émile Durkheim.
DB170716 Jeg tror jeg var såpass pliktoppfyllende - og dessuten så interessert i en del av fagene - at jeg ville klart meg gjennom videregående også med langt mer fleksible rammer .
DB170716 Et samfunn uten slike rammer blir struktur- og konturløst, fordi individet ikke opplever at det settes grenser for dets behov og ønsker.
AA170716 Feilen rammer særlig tog som skal ut fra Oslo S til Gjøvik, Bergen, Stavanger og Stockholm.
VG170715 Jeg var en 23 år gammel student og fikk en sykdom som vanligvis rammer middelaldrende menn.
DB170715 kroner hvert år i økte rammer i jordbruksoppgjørene.
AP170714 Jeg elsker upolerte spisesteder med fellesbord, og jeg svermer for japansk populærkultur, som rammer inn hele restaurantens atmosfære.
AP170714 » Samtidig understrekes det der hvordan volden primært rammer internt i miljøene og ikke tilfeldige personer.
VG170713 Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg, mener NFF bidrar til å skape gode rammer for at klubbene skal lykkes utenfor Norge.
DB170713 - Vi får noen rammer og kulisser som ikke er normalt i Norge, påpeker Fredrik Gytkjær.
DB170713 En lavutslippssone som rammer så vilkårlig, ligner mer på landeveisrøveri enn miljøpolitikk.
NL170712 Det til tross for at lovverket er på offerets side : « Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer .
DB170712 Det rammer kvinner med ulike bakgrunn og Frp vil ikke hjelpe noen av dem.
VG170711 Dermed rammer nå granskingen av mulige koblinger mellom russiske myndigheter og Trump-kampanjen presidentens innerste krets.
DB170711 Slik rammer krisen ¶
AA170711 - Disse sanksjonene rammer livsviktige varer som legemidler.
AA170711 - Nyutdannede leger kan tilbys utdanningsstillinger med trygge rammer .
AA170711 Da er det avgjørende at de kan utvikle sin egen seksualitet innenfor trygge rammer , også når de er yngre enn 16 år.
VG170710 I særlig grad rammer dette jenter i utviklingsland.
SA170710 - Det er nok riktig, og det er fordi slike filmer og bilder rammer jenter mest.
DB170710 Samtidig har havet blitt surere, noe som rammer flere korallarter med kalkskjelett.
DA170710 - Det lages relativt snevre rammer for hva det vil si å tilhøre en seksuell minoritet, og disse forventningene bygger på en vestlig forståelse av seksualitet, forteller Grønningsæter.
AP170710 - Det er nok riktig, og det er fordi slike filmer og bilder rammer jenter mest.
DB170709 Han forteller om hvordan krisen også rammer vanlige mennesker i befolkningen hardt.
DB170709 Nedkjølingseffekten rammer også viktige samfunnsfunksjoner som varsling og medias evne til å utøve en kontrollfunksjon.
AA170709 - Utenrikstjenesten yter bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer i forbindelse med dødsfall av norske borgere i utlandet, heter det i en kommentar fra UD.
VG170708 Ta for eksempel digital sikkerhet : Slår du ut et land digital, rammer du det meste av infrastruktur.
VG170708 * November i fjor ble Høyre, Frp og Arbeiderpartiet enige om langtidsplanen for forsvaret, som angir hovedlinjer og økonomiske rammer for Forsvaret de neste 20 år.
DB170708 Men nesten like hardt rammer den psykiateren som veiledet dem, Sven Åke Christianson, ekspert på såkalte fortrengte minner.
DA170708 Han har sett valgene folk må gjøre når den største sultkatastrofen siden 1945 rammer .
DA170708 Den rammer land ved Tsjadsjøen, i Øst-Afrika og i Jemen, på grunn av ekstremtørke og konflikt. 20 millioner mennesker i Nord-Nigeria, Sør-Sudan, Somalia og Jemen kan rammes av hungersnød før september, ifølge FN.
VG170707 Bradley, fra Blackhall Colliery, en liten by ikke langt fra Hartlepool i Nord-England, ble rammet av den sjeldne kreftsykdommen nevroblastom, en form for kreft som oftest rammer barn. 7. januar 2013 fikk han diagnosen, etter at en svulst ble oppdaget like over hans venstre nyre.
VG170707 - Alle anbefalingene fra FFI ligger langt utenfor våre økonomiske rammer og vil kreve helt særskilte investeringer.
SA170707 Sykdommen rammer nesten uten unntak barn.
FV170707 Sykdommen rammer nesten uten unntak barn.
DB170707 De blodverdiene som nå er til god hjelp i dopingkampen i flere utholdenhetsidretter, krever innsikt og faglige rammer for i det hele tatt å ha noen verdi.
DB170707 Han snakket om å skape rammer for å hindre datainnblanding, ifølge Tillerson.
AP170707 Sykdommen rammer nesten uten unntak barn.
DB170706 Dette rammer ikke nasjoner, men enkeltpersoner, sier Gjert Ingebrigtsen oppgitt.
VG170705 Og det dårlige været rammer store områder.
VG170705 Myelomatose er en kreftsykdom i benmargen som rammer ca. 380 norske pasienter årlig.
DN170705 - Og dette rammer selvfølgelig norsk sjømatnæring, sier Aandahl.
DN170705 - Vi tror de nye reguleringene, som rammer særlig Oslo, den kraftige prisveksten i Oslo i fjor og det vi hører fra markedet tilsier at prisene faller igjen i Oslo og kanskje mer enn sist.
DB170705 - Vi tror de nye reguleringene, som rammer særlig Oslo, den kraftige prisveksten i Oslo i fjor og det vi hører fra markedet tilsier at prisene faller igjen i Oslo - og kanskje mer enn sist.
DB170705 SV-nestleder Kjersti Bergstø uttalte i VG den 18.3.17 : « Likestilling handler om trygge, forutsigbare, gode arbeidsforhold, faste og fulle stillinger og et arbeidsliv med rammer som gjør at man kan delta som kvinner og med forskjellig livssituasjon.
AA170705 Et av målene er å skape rom for utprøving av nyskapende undervisning innenfor trygge rammer .
DN170704 Vi har god tilgang på fornybar energi, en høyt utdannet befolkning, sterke industrielle kompetansemiljøer, samt stabile og langsiktige rammer for samfunnsutviklingen, sier forfatteren.
DB170704 - Å bli fjernet fra etappen, det rammer ham og hans ritt - men det hjelper ikke oss og vårt ritt.
DA170704 - Selv om vi fikk noen rammer har vi hatt ganske frie tøyler.
AA170704 Matmangel rammer særlig sivile.
VG170703 Derfor tror jeg at i økende grad er viktig å behandle innenfor riktige rammer og å følge protokoller, sier hun.
DN170703 Konkursene i de danske selskapene rammer trolig også det norskregistrerte selskapet Probana som har samme eier, danske Peter Sonne Joensen.
DB170703 Det rammer så mange.
DB170703 Den gang fortalte programlederen til VG at kreften rammer altfor mange.
DB170703 - Rammer for mange ¶
VG170702 Loven som forbyr homoseksuell propaganda er bare en av mange som rammer det sivile samfunnet i Russland.
DN170702 | Innreiseforbudet rammer ikke land med Trump-interesser ¶
DB170702 - De grusomme angrepene disse gruppene gjennomfører, rammer uskyldige sivile, sier hun.
DB170702 Slik rammer sultkatastrofen de enkelte landene ¶
DB170702 Likevel er få oppmerksomme på krisen, som rammer Jemen, Somalia, Sør-Sudan og Nigeria.
VG170701 Vidar Myklebust har stilt seg opp langs veien der toget går, med tiara på hodet og en stor papp-sjablong som rammer ham inn, hvor det står « Homo på heltid.
SA170701 Sykdommene som rammer barnehagebarn skyldes stort sett virus og trenger ikke behandling hos lege, men går over av seg selv.
SA170701 IKKE FARLIG : Sykdommene som rammer barnehagebarn skyldes stort sett virus og trenger ikke behandling hos lege, men går over av seg selv.
BT170701 Viste du at Verdens helseorganisasjon ( WHO ) regner denne avhengighetslidelsen for en sykdom som rammer ca. ti prosent av befolkningen ?
BT170701 Jeg er ingen moralens vokter som ikke unner deg å nyte alkohol, men jeg merker godt at det hviler en kollektiv taushet over befolkningen når det gjelder å snakke om problemer og skadevirkninger som rammer flere og flere.
AP170701 Sykdommene som rammer barnehagebarn skyldes stort sett virus og trenger ikke behandling hos lege, men går over av seg selv.
AP170701 IKKE FARLIG : Sykdommene som rammer barnehagebarn skyldes stort sett virus og trenger ikke behandling hos lege, men går over av seg selv.
AA170701 Fylkesmannen og andre statlige kontrollinstanser har en viktig oppgave i å påse at sparetiltak ikke rammer de som har aller størst behov for hjelp.
VG170630 I det skriftlige svaret fra Helsedirektoratet står det at loven rammer vidt, og at reklameforbudet er svært strengt når det kommer til bilder og illustrasjoner av en alkoholholdig drikk.
VG170630 - Påkjennelsen og lidelsen som rammer så mange familier og nære etter denne natten, er opprivende.
VG170630 Tyskland svarer Trump : - Vi skylder ikke NATO « enorme pengesummer » ¶ Rammer Haiti og Kongo ¶
VG170630 Les mer : Slik rammer sommerproblemene Norwegians lommebok ¶
VG170630 * Løsepengevirus ( ransomware ) spres som oftest via epost og rammer datamaskiner som ikke har de nødvendige sikkerhetsoppdateringer.
DB170630 Enig eller uenig i framgangsmåten : En forutsetning for slik praksis er at det gjøres innenfor lovens rammer .
DA170630 Men for å gjøre dem om til levedyktige arbeidsplasser trengs penger og bedre rammer .
AP170630 Jakten på enkeltmenneskers mulighet til å leve ut sin legning og kjærlighet er utslag av en destruktiv form for populisme, som ikke bare rammer LHBT-miljøene.
AP170630 Denne formen for populisme rammer alle som er annerledes, tenker annerledes og som ønsker å leve annerledes enn flertallet.
AA170630 Statsminister Benjamin Netanyahu gjentok torsdag at landet vil besvare ethvert angrep som rammer israelsk territorium.
VG170629 Problemene rammer i hovedsak SAS og Widerøe, som bruker denne delen av bagasjeanlegget. http://t.co/5Zr9omnbvj ¶
SA170629 De nye bomstasjonene rammer folk flest og næringslivet urimelig hardt.
DN170629 - Umiddelbart ser dette ut til å være et forsøk på å lage felles rammer for pensjonssparing som kan fungere på tvers av medlemslandene i EU.
DN170629 De tekniske problemene rammer i hovedsak reisende med SAS og Widerøe, ifølge Oslo lufthavn.
DB170629 - Det rammer ikke alle avgangene, heldigvis, men det er et 20-talls fly som er berørt av dette, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen hos SAS til Dagbladet.
DA170629 I motsetning til tåregass som rammer flere, kan peppersprayen rettes direkte mot en person som får en brennende smerte i øynene.
DA170629 - Vi trenger midtstopper og angrepsspiller, men det er innenfor visse rammer .
DA170629 Hauglie svarer at forslaget hennes rammer inn bruken av midlertidig ansatte på en god måte og sier hjemmelen kun skal gjelde arbeidstakere som leies ut til reelle vikariater, for eksempel ved sykdom eller foreldrepermisjon.
BT170629 Mens mye rusavhengighet kan forklares med med folk som hadde en trøblete oppvekst eller andre problemer, rammer denne krisen mange mennesker som levde et helt vanlig liv før avhengigheten plutselig kom.
VG170628 Arkitektene som har tegnet vinnerutkastene har bare forholdt seg til for lengst fastlagte rammer .
VG170628 Selv om Cyberforsvaret kun har ansvar for å trygge Forsvarets egne systemer, kan de etter bistandsinstruksen bidra ved høyterskeltrusler eller angrep fra statlige aktører som rammer andre deler av samfunnet.
VG170628 Nytt dataangrep i Europa : Slik rammer det - og dette bør du gjøre ¶
SA170628 Det er viktig at vi skaper rammer for at flere vil bli i Bergen og trives her, sier Thorsen.
BT170628 Det er viktig at vi skaper rammer for at flere vil bli i Bergen og trives her, sier Thorsen.
AP170628 - Hvis vi tenker litt på hvilke aktører som er rammet i dette angrepet : et stort rederi, kraftverk, lufthavn, banker - så er det klart at dette kan få store, dramatiske konsekvenser dersom det rammer hardere, sier Waterhouse til NRK.
AP170628 | Fem spørsmål og svar om de store hackerangrepene som rammer Europa ¶
AP170628 Det er viktig at vi skaper rammer for at flere vil bli i Bergen og trives her, sier Thorsen.
AA170628 Kansellerte flyavganger er alltid kjedelig, men når det rammer familier i starten av en lenge etterlengtet og kostbar ferietur, er det ekstra ille.
VG170627 Det må formodentlig øke rammene utover langtidsplanens rammer .
VG170627 | Nytt løsepengevirus i Europa : Slik rammer det ¶
VG170627 * Løsepengevirus ( ransomware ) spres som oftest via epost og rammer datamaskiner som ikke har de nødvendige sikkerhetsoppdateringer.
NL170627 I en slik situasjon, med stramme økonomiske rammer og mange investeringer på vent, tror vi fylkesrådet vil innstille på at Langesund-forbindelsen ikke blir bygd.
FV170627 Rammer flere ¶
FV170627 | Mener sanksjonene mot Russland rammer uskyldige mennesker ¶
FV170627 Nå går predikant og hjelpearbeider Steinar Harila ( 75 ) til angrep på vestens sanksjoner mot landet som han mener rammer fattige.
DN170627 Juryen skal vektlegge at prosjektet skaper gode, fleksible og effektive rammer for departementsfellesskapet, samtidig som at området er tilpasset byen omkring.
DB170627 Med oljekrisa er det klart for enda et epokeskifte i byen og nye rammer også i det mest tradisjonsrike i den lokale sporten.
DB170627 Løsepengevirus ( ransomware ) spres som oftest visa epost og rammer datamaskiner som ikke har de nødvendige sikkerhetsoppdateringer.
DA170627 Dette er en alvorlig trussel mot et godt og likeverdig barnehagetilbud, og rammer ungene, foreldrene og de ansatte.
DA170627 Av undersøkelsen ser vi at det fortsatt er trange rammer for mannlighet.
DA170627 DNOB økte billettinntektene fra 100 millioner i 2015 til 103 millioner i 2016, til tross for at antall forestillinger var redusert med nesten en fjerdedel, som følge av stramme rammer for de statlige bevilgningene.
DA170627 Av undersøkelsen ser vi at det fortsatt er trange rammer for mannlighet.
BT170627 Rammer flere ¶
AP170627 Interessen smittet over på norsk tradisjonsmusikk ; med sikker sans for å tenke nytt innenfor gamle rammer begynte han å lage langeleiker, lyrer, fidler og lutter som han selvsagt lærte seg å spille på.
AP170627 Interessen smittet over på norsk tradisjonsmusikk ; med sikker sans for å tenke nytt innenfor gamle rammer begynte han å lage langeleiker, lyrer, fidler og lutter som han selvsagt lærte seg å spille på.
AP170627 Rammer flere ¶
AA170627 Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif er skuffet og beklager at forbudet rammer land som ifølge ham aldri har tatt del i terrorhandlinger.
AA170627 Juryen skal vektlegge at prosjektet skaper gode, fleksible og effektive rammer for departementsfellesskapet, samtidig som at området er tilpasset byen omkring. ( ©NTB ) ¶
AA170627 Rammer flere ¶
VG170626 - Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet, sa Trump da dødsfallet ble kjent.
SA170626 Bilkjøring må reduseres slik at opphold for gående kan skje i trygge rammer og forhåpentligvis skape rom for mer liv på plassen.
DA170626 - Litterære dager er et forsøk på å utvide museets rammer og gi utstillingen et lengre liv, sier kurator Kari Brandtzæg.
AA170626 Etter hvert sprengte serien alle rammer for alder, nasjonalitet og forbruksmønster.
AP170625 kreft ), ettersom de sistnevnte mest rammer eldre mennesker.
SA170624 Sammen med politikerne og oljeselskapene har de ansvaret for å sikre at utvinningen fra felt på norsk sokkel blir maksimalisert innen økonomiske rammer .
VG170623 Å ende som ufør rammer enkeltpersoner knallhardt.
DB170623 De fleste kjenner seg igjen i at når katastrofen rammer , kan det være forløsende å spøke om alvoret.
DA170623 Dette er det vi har advart om, kuttene rammer sterke fagpersoner som gjør en svært viktig jobb for samfunnet, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.
VG170622 Men å argumentere så hardt med kampen mot organisert kriminalitet som nærmest eneste forklaringsfaktor, fremstår likevel som et retorisk skalkeskjul, når tiltaket beviselig rammer en rekke spillere bransjen skal slite hardt med å hevde at har noe med slikt å gjøre.
VG170622 Vi må skape trygge rammer så folk kan stå frem åpent og ærlig.
VG170622 - Vi prøver å gjøre dette innenfor verdige rammer , også har jeg stor respekt for at mange ikke vil ønske å se filmen og at mange syns det er for tidlig, forteller han.
SA170622 Og derfor rammer det også Vålerenga selv over tid.
DN170622 Sanksjonene rammer finanssektoren, energisektoren og forsvarsindustrien.
DB170622 - Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet.
DB170622 Politikeren fra venstre-fløypartiet The Greens ammet vesle Alia Joy mens hun fremmet et forslag om behandling av svart lungesykdom, en sykdom som først og fremst rammer arbeidere i kullgruver, melder Huffington Post.
DB170622 Timingen er perfekt for å ønske seg utvidede rammer , inn i en valgkamp der Høyre allerede har utpekt forsvar og beredskap til et hovedtema, og Arbeiderpartiet fra før har levert knallhard kritikk mot regjeringens manglende prioritering av landmakten.
DB170622 Statusrapporten viser at det er rom for store forbedringer av landmakten innen eksisterende rammer .
DA170622 Med større rammer ville man kanskje valgt andre våpensystemer.
DA170622 Harald Sunde mener det er nødvendig med en ny utredning for landmakta, basert på økte økonomiske rammer i tråd med NATOs 2-prosentmål.
DA170622 Faren nå er at premissene for landmaktas framtid utformes under for snevre rammer , ifølge Sunde.
DA170622 Da blir det uforståelig at man ikke utreder framtidens forsvar ut fra hva som er realistiske rammer .
AP170622 Vi legger klare rammer for næringslivet og befolkningen om hvor vi skal hen.
AA170622 Sanksjonene rammer finanssektoren, energisektoren og forsvarsindustrien.
VG170621 Da er det viktig å ha gode verktøy og rammer som begrenser dette, sier kommunikasjonsdirektør i selskapet, Tonje Sagstuen, til VG.
VG170621 Rekonstruksjonen rammer dem, syvbarnsmoren og hennes sønn, som begge nektet å delta i rekonstruksjonen.
SA170621 KOMMENTAR : Bergens ry som fotballby står på spill, men tilskuersvikten rammer hele serien, skriver Anders Pamer.
DB170621 Dessverre rammer denne endringen indirekte Kristoff.
DB170621 Det foreslåes nøyaktige rammer for hva slags farge sluttproduktet skal ha ( hvor man særlig er bekymret for at fargen blir for mørk ).
BT170621 KOMMENTAR : Bergens ry som fotballby står på spill, men tilskuersvikten rammer hele serien, skriver Anders Pamer.
AP170621 Vi viser hvor vi vil hen, og gir klare rammer for det.
AP170621 Vi legger klare rammer for næringslivet og befolkningen om hvor vi skal hen.
AA170621 Europarådets eksperter på menneskehandel ber Norge ta bedre vare på asylbarna og frykter at asylinnstrammingene rammer trafficking-ofre.
VG170620 Påstanden hennes rammer flertallet på Stortinget som i dag har rettet meget alvorlig kritikk mot Solberg og hennes regjering for først å ha sviktet i beredskapen, og for deretter å ha misbrukt sikkerhetsloven for å dekke over kritikken fra Riksrevisjonen, sier Støre til VG.
DN170620 Disse påstandene rammer ikke bare meg personlig, men strekker seg til Statsministerens kontor og integriteten til regjeringen.
DN170620 - Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet.
DB170620 Nå bør Norge ta ansvar i arbeidet for å få slutt på bruk av eksplosive våpen som rammer sivile og legger hele samfunn i ruiner.
DB170620 Med den lederrollen som regjeringen nå har tatt i arbeidet for å skjerme skoler og utdanning fra krig og konflikt, bør Norge også nå ta ansvar i arbeidet for å få slutt på bruk av eksplosive våpen som rammer sivile og legger hele samfunn i ruiner.
DB170620 Internasjonal humanitærrett forbyr bruken av våpen som rammer vilkårlig.
DA170620 Derfor rammer dette faren i bilen, og han har nå fått inndratt førerkortet sitt, sier operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt.
BT170620 Derfor rammer dette faren i bilen, og han har nå fått inndratt førerkortet sitt, sier operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt.
AA170620 - Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet.
AA170620 - Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet.
AA170620 Olavs Hospital er nærmeste sykehus for 320.000 innbyggere, og kompetansesenter for en rekke sykdommer og lidelser som rammer folk i hele landet.
VG170619 Han har stor påvirkningskraft, og nå rammer det en potensiell gallionsfigur som Donnarumma.
VG170619 - Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet.
SA170619 - Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet.
NL170619 Schizofreni er ikke en reise, men en alvorlig sykdom som ofte rammer hele familien til den som blir syk.
NL170619 Utredningen har hatt fastlagte økonomiske rammer å forholde seg til.
NL170619 En av de mest interessante temaene er hvorfor utredningen har måttet forholde seg til « gamle » økonomiske rammer , når et flertall på Stortinget vil øke forsvarsbudsjettet opp til to prosent-målet.
DN170619 Hvordan kan Norge bedre forsvarsevnen med dagens økonomiske rammer , og før Norge beveger seg videre mot det endelige målet om å øke Forsvarets andel av bnp mot to prosent.
DN170619 BFOs Jahren tror det rett og slett kan bli kamp mellom avdelinger om å få vernepliktige soldater under nye rammer .
DN170619 - Tiltakene virker fornuftige når det først skal prioriteres innenfor dagens rammer med 1,59 prosent av bnp til forsvar.
DB170619 Derfor rammer denne saken faren i bilen, og han har fått inndratt førerkortet, sa operasjonsleder Morten Kronen hos Vest polidistrikt.
DB170619 Det fortjener jeg også, men nå har jeg levd 26 år med både gode rammer og relasjoner, mens han sannsynligvis er i manko på begge.
DB170619 Det er kriser som rammer millioner av mennesker, men som ikke når avisenes overskrifter eller genererer virale videoer på sosiale medier.
DA170619 Blokkeringen av al-Jazeera rammer en viktig del av kjernen i Qatars maktbase.
DA170619 Med større rammer ville man kanskje valgt andre våpensystemer.
DA170619 Da blir det uforståelig at man ikke utreder framtidens forsvar ut fra hva som er realistiske rammer .
DA170619 - Forsvarssjefens fagmilitære råd har allerede laget en liste over hva man bør satse med større rammer , så det er ikke snakk om et langvarig arbeid som vil ta flere år.
BT170619 - Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet.
AP170619 Når psykisk sykdom rammer familien ¶
AP170618 » Dette er enda et politisk initiativ der fysisk aktivitet introduseres som kollektiv medisinering av barn og unge innenfor skolens rammer - fordi det er bra for folkehelsen.
AA170618 Jeg skal ikke gå i forsvar for Reitangruppens bruk av penger, det klarer de nok fint selv, men din kritikk rammer urettferdig, og selv om jeg lærer mine barn at verden er urettferdig, må jeg få kommentere dette litt mer.
VG170617 Vil ha bedre rammer
VG170617 Nå ønsker Kaspersen faste rammer .
VG170617 Dette er ikke noe nytt, det er stadig store hendelser, men det må kunne gå an å ha klare rammer , sier Aga til VG og legger til : ¶
DN170617 Konkurser rammer større selskaper enn før.
DN170617 Andelen selskaper som konkurs i Norge har flatet ut, men konkursene rammer selskaper med flere og flere ansatte.
DB170617 Konkursene rammer stadig større selskaper.
DA170617 Brann rammer vilkårlig.
AP170617 Vil nye USA-sanksjoner rammer norske oljeselskaper ?
AP170617 Da vedtok Senatet i USA strengere sanksjoner mot Russland som spesielt rammer Nord Stream 2.
AA170617 - Når han ( Trump ) kutter ned på reise, rammer han oss, de cubanske gründerne, sa 44 år gamle Camilo Diaz, en servitør på en restaurant i Havanna.
AA170617 Andelen selskaper som konkurs i Norge har flatet ut, men konkursene rammer selskaper med flere og flere ansatte.
NL170616 Vi mener at det innenfor debattens rammer må være rom for å ta til motmæle mot deler av debattformen, uten å bli beskyldt for å være autoritær.
DN170616 - Når han ( Trump ) kutter ned på reise, rammer han oss, de cubanske gründerne, sa 44 år gamle Camilo Diaz, en servitør på en restaurant i Havanna.
AP170616 Kritikken rammer også Stortingets direktør Ida Børresen.
AA170616 - Dette kuttet i barnetillegget er et usosialt og smålig kutt som målrettet rammer uføre med barn, sier Ottar Michelsen som har fått med seg sentrum-venstrepartiene på å be rådmannen komme tilbake med et forslag om hvordan kuttet kan kompenseres lokalt.
AA170616 « Fylkesmannen finner etter sin lovlighetskontroll med vedtak i sak 4/17 verbalt forslag 13 at den politiske føringen ikke vil kunne gjennomføres lovlig innenfor barnehagelovens rammer .
AA170616 Thommessen påpeker at kritikken rammer også tidligere presidentskap.
VG170615 Så hva skjer neste gang den dødelige volden rammer noen utenfor allfarvei og tettbebygd strøk ?
DN170615 Med 98 stemmer mot to vedtok både demokrater og republikanere å reagere mot Russlands innblanding i valget i fjor med sanksjoner som rammer nøkkelsektorer i russisk økonomi, som gruver, shipping og jernbaner.
DB170615 Ulven rammer hele beitenæringa på Hadeland, sier Arne Bilden og fortsetter : ¶
DB170615 - Dette rammer alle.
DB170615 « Trump - venn av Putin, Sisi, Salman, Duterte, Erdodan - vil bruke menneskerettigheter for å legitimere at han rammer det cubanske folket ».
DB170615 Dagens avskrekkingspolitikk rammer ikke bare de migrantene man ønsker å sile ut, men også flyktninger som ikke tør ta sjansen på å komme seg i sikkerhet.
BT170615 I tillegg til nødvendige nye fasiliteter for musikkteater, opera og konserter er det viktig at eksisterende bygg også gis rammer som fremmer byens kulturelle ambisjoner.
VG170614 Både når terroren rammer , og når vi skal håndtere den etterpå.
VG170614 Grensene for når samfunnet skal sette rammer for kleskodeks gjennom lovverket, bør behandles prinsipielt og varsomt.
DB170614 Statens jurister har vurdert om et slikt forbud ligger innenfor konstitusjonelle og menneskerettslige rammer .
DA170614 - Eid sier boikott rammer palestinerne selv, og deres arbeidsplasser, og bruker SodaStream-fabrikken som eksempel.
AP170614 Det skal ikke bare gjøres arbeid på Oslo S : Nok en gang skal det også gjøres omfattende arbeider i Brynsbakken, noe som rammer alle tog i retning Lillestrøm.
DA170613 Det rammer jo selvfølgelig også tidligere statsråder, sier han til NTB.
BT170613 MS rammer hvert år mellom 350 og 400 personer i Norge.
BT170613 Det rammer jo selvfølgelig også tidligere statsråder, sier han til NTB.
AP170613 Det rammer jo selvfølgelig også tidligere statsråder, sier han til NTB.
AA170613 | Matforgiftning rammer flere hundre irakiske flyktninger ¶
VG170612 - Overflødig kroppsvekt er en av de mest utfordrende folkehelseproblemene i vår tid, og rammer nesten hver tredje person, sier Dr.
SA170612 - Hvis vi ser opp mot de andre 1.-divisjonslagene, har alle de andre lagene bedre økonomiske rammer med flere fulltidsspillere.
DA170612 Han synes det ville være et større problem å lage en lov som rammer veldig mange mennesker over natten.
AP170612 Timer som trer ut av naturfagets trygge faste rammer , og som beveger seg mot det ukjente, nemlig drama.
AP170612 Timer som trer ut av naturfagets trygge faste rammer , og som beveger seg mot det ukjente, nemlig drama.
AP170612 - Hvis vi ser opp mot de andre 1.-divisjonslagene, har alle de andre lagene bedre økonomiske rammer med flere fulltidsspillere.
AA170612 Han synes det ville være et større problem å lage en lov som rammer veldig mange mennesker over natten.
VG170611 - Jeg har søkt mye og vært inne på intervjuer, men ingen arbeidsgiver er villig til å ansette en som må ha tilrettelagte rammer om jobben.
DA170611 De to siste ukene er trening, to kamper og én cup avlyst, noe som også rammer motstanderlagene.
VG170610 Man kunne tenke seg at en nasjon samler seg bak sin leder når terroren rammer .
VG170610 - Vi har kommet til et sted hvor vi ikke kan snakke om smerter i livet som noe som rammer oss alle, som en normal ting.
DB170610 Tunnelbrannen rammer likevel i særlig grad lokaltogene mellom Voss og Bergen ¶
DA170610 - Mot urettferdighet som rammer de svakeste i samfunnet.
AA170610 Amnesty International mener at boikotten av Qatar rammer tusenvis av vanlige mennesker som mister kontakt med familie og får levebrødet ødelagt.
NL170609 Vi kan ikke grave hode ned sanden, eller krysse fingrene på at det ikke rammer oss.
NL170609 Naturligvis etter avtalte grenser og rammer , der vertskapsklubben ikke må bli for dominerende, heller ikke miste evnen til å ta hensyn til helheten i hallens drift, med mange mindre aktørers behov.
DN170609 Meningene er delte i USA om tidligere FBI-direktør James Comeys orkestrering av senatshøringen er etisk forsvarlig eller endog innenfor lovens rammer .
AP170609 Og det rammer de av oss som med mer eller mindre rett blir kalt « eksperter », vi som vet det ingen kan vite og svarer på spørsmål som ikke kan besvares.
AP170609 Og det rammer bredt.
AP170609 Men det rammer også SNP, de regjerende skotske nasjonalistene, fordi de har vært mer opptatt av drømmen om skotsk uavhengighet enn av menneskene de er satt til å tjene.
AP170609 Hovmod rammer også meningsmålerne.
VG170608 - Det var kaos, men samtidig det å forsøke å ha noen rammer rundt det.
VG170608 Les også : Nye avsløringer rammer Trump ¶
VG170608 Duket for drama : Nye avsløringer rammer Trump før høring ¶
DB170608 avsluttende oppfordning til berusede ungdommer på fest om å « passe på hverandre » og avverge uønskede situasjoner som utgjør ( eller nærmer seg, eller oppleves som ) overgrep, er selvsagt noe som alle bør kunne slutte seg til ( helt uavhengig av om disse situasjonene faller innenfor straffelovens rammer eller ikke ).
DB170608 Lea « [ hadde ] ropt høyt og protestert på avgjørelsen [ hvis det hadde ] vært fotballkamp », fortviler på generelt grunnlag over hvordan dagens lovverk rammer « ungdom på fest, alle drikker, og i sengen skal en foreta vurderinger i opphisselse og kåtskap som om en er edru », og avslutter med « et varsko og gi et råd til ungdommen : « Pass på hverandre ! » ».
AP170608 Alle er for åpenhet, inntil den rammer dem selv.
AA170608 Han ber om at den nye forskriften blir gjort tilgjengelig så raskt som mulig slik at rovviltnemndene « får klare rammer for sitt arbeid ».
VG170607 Duket for drama : Nye avsløringer rammer Trump før høring ¶
VG170607 | Nye avsløringer rammer Trump før høring ¶
VG170607 Enkelte har hevdet at dette er en unødig brutal symbolhandling som først og fremst rammer terroristenes pårørende.
VG170607 I likhet med de fleste andre ikke-diktaturer har også vi straffebud som rammer en rekke av de ytringer som daglig fremsettes på Facebook og i kommentarfelt.
VG170607 - Fem millioner kroner er ikke all verden innenfor veldig trange rammer .
VG170607 Les også : Ap innførte eiendomsskatt i Oslo - slipper å betale selv ¶ Rammer skjevt ¶
VG170607 De mener Arbeiderpartiet og byrådet har innrettet eiendomsskatten slik at den rammer hardest i de områder av Oslo og i innbyggergrupper hvor andelen Ap-velgere er minst.
SA170607 Likeså må en anta at vår forurensning, produktet av høye velstand og forbruk, rammer mange barn.
DN170607 De største olje- og containerhavnene i Midtøsten har forbudt all skipstrafikk til og fra Qatar, som ledd i en diplomatisk krise som rammer regionen, skriver nyhetstjenesten.
DB170607 - Vi ønsker å rydde opp i en vanskelig sak som rammer norske utenlandsstudenter som har tatt en profesjonsutdanning i utlandet.
DB170607 Innsamlingsaksjonen var basert på regjeringens kutt i rettshjelpmidler til asylsøkere og Listhaugs uttalelser om en stram politikk som rammer mange barnefamilier, sier Austenå, og viser til hvordan kampanjen var utformet : ¶
DB170607 Temperaturendringer, havforsuring, overfiske, forsøpling og ødeleggelse av leveområder rammer både natur og mennesker hardt.
BT170607 Parisavtalen rammer imidlertid ikke USA spesielt hardt og pålegger heller ikke landet en bestemt klimapolitikk.
AP170607 « Du skal nyte så inderlig vel, de goder fra den urett som ikke rammer deg selv », skriver Hedda Kastås ( 21 ).
AA170607 I prosessen trenger vi trygge rammer for alle som er involvert, sier Berger.
VG170606 - Men kritikken rammer også administrasjonen hardt ?
SA170606 Det gir en kollektiv dissonans som er påtagelig i Stavanger, men som rammer hele Norge.
DB170606 Det er selvsagt bra for miljøet at utslippene fra bilparken reduseres, men det rammer også regnskapene til Fjellinjen.
AA170606 De mener Arbeiderpartiet og byrådet har innrettet eiendomsskatten slik at den rammer hardest i de områder av Oslo og i innbyggergrupper hvor andelen Ap-velgere er minst.
VG170605 Vi skal bekjempe terroristene og deres ekstreme tankesett med alle midler innenfor rettsstatens rammer .
VG170605 Leder Vi skal bekjempe terroristene og deres ekstreme tankesett med alle midler innenfor rettsstatens rammer .
DN170605 Derfor er han skeptisk til en avgift som rammer alle husstander likt.
AP170605 EØS-avtalen gir fri innreise og innenfor visse rammer rett til jobb og utdanning.
AP170605 Noen få dager før valget rammer det ekstra hardt.
VG170604 Briter har en lang og stolt tradisjon for å reise seg og gå videre når vold og ulykke rammer nasjonen.
VG170604 Men det er annen type som rammer nå.
VG170603 På denne bruddplaten ( et mulig motsvar til den norske ekskjæresten Lidos bruddplate fra i fjor ) opererer Halsey trygt innenfor det som nå har blitt den kontemporære popens rammer .
VG170603 Goldfuss, som nå jobber ved Center for American Progress, sa at det er umulig at dette ikke rammer hennes anseelse og mulighet til å kunne påvirke faren i viktige saker.
DB170603 Det er altså ikke bare klimagasser som er et globalt problem - også det forgiftede politiske klimaet i USA rammer oss alle.
BT170603 Det rammer også returen DY 1917 som skulle tatt av mot Flesland klokken 20.35.
AP170603 Etter hvert som kampene grep om seg og krigerne ble stadig flere, fikk disse kildene et bredere tilfang, og de rapporterer nå om alt kaos og all lidelse som rammer Syria.
VG170602 Trump rammer ikke bare det globale samarbeidet mot klimaendringer.
DB170602 Derfor vil eventuelle skandaler som rammer LREM!-kandidater eller regjeringsmedlemmer i denne perioden, hvis ikke de håndteres meget raskt og effektivt i tråd med ovennevnte prinsipper, kunne påvirke valgresultatet og svekke presidentens handlefrihet.
BT170602 Ved å sponse billetter slik, gjør vi det billigere for at barn og unge skal få prøve kostnads- og utstyrskrevende friluftslivsaktiviteter i trygge rammer .
BT170602 Regningen etter oss er bidrag til klimaendringer som først og kraftigst rammer fattige i andre land og i neste omgang våre egne barn.
VG170601 Han minner oss om at hvordan vi omtaler terroren som rammer oss, og hvilket språk vi bruker, betyr mye : ¶
VG170601 - Kreft rammer 1 av 3.
SA170601 Er det fordi de så inderlig vel kan tåle den urett som ikke rammer dem selv ?
DB170601 - Ja, det det er en risiko for økt statlig styring eller strammere statlige rammer .
AP170601 Ifølge NHO er det i første rekke klær, sko, søtsaker, bøker og kosmetikk nordmenn handler i utlandet, i et omfang som direkte rammer norske nettsteder som ikke kan tilby moms- og tollfrie priser.
DN170531 Arbeiderpartiets Knut Storberget bekrefter overfor DN at han vil foreslå både mer tilskuddspenger til bøndene og omdisponeringer og endringer innenfor regjeringens rammer .
DN170531 Rammer barnebarna ¶
DB170531 TETT BEFOLKET : Meslinger er svært smittsomt og rammer der mange mennesker uten vaksine er samlet.
DB170531 Vi har en del mennesker med dårlig helse, som rammer oss hardt, sier Arntzen til Dagbladet.
DB170531 Talsmannen Zabihullah Mujahid sier at Taliban fordømmer angrep som rammer sivile.
DB170531 Med klimaendringene følger ekstremvær og ødeleggelser som rammer mange samfunn med stadig større kraft.
DB170531 Klimaendringene rammer de viktigste ressursene menneskeheten rår over : vann og mat.
DA170531 Vi legger til grunn at tydeligere rammer for private aktører på fosterhjemsområdet skal være på plass før kommunene overtar finansieringsansvaret for ordinære fosterhjem, som tidligst er i 2020, sier han.
AP170531 Rundt 11.000 mennesker i Norge lever med diagnosen MS, en sykdom som rammer nervecellene. 31. mai var Verdens MS-dag, og utstillingen arrangeres i den forbindelse.
AP170531 Rundt 11.000 mennesker i Norge lever med diagnosen MS, en sykdom som rammer nervecellene. 31. mai var Verdens MS-dag, og utstillingen arrangeres i den forbindelse.
AP170531 Denne kritikken rammer ham hardere enn de fleste.
AA170531 - Her samarbeider vi med Gøteborg og København om kulisser og fysiske rammer , men hele produksjonsapparatet er tilknyttet TSO, med Randi Stene som castingsjef, forteller Leinan.
VG170530 mai har hundretusener av pc-er i hjem, bedrifter, offentlige institusjoner og bedrifter i 150 land blitt angrepet og infisert av viruset som rammer Windows operativsystemer og som låser datamaskinene.
DB170530 Eiendomsskatteloven forbyr kommunene å skrive ut skatt som rammer de rike hardere enn de fattige.
AP170530 - Vi må sette rammer for bruken av digitale verktøy.
AA170530 Vi ønsker styrket undervisning om nasjonale minoriteter i skolen, og mer kunnskap om diskrimineringen, hatprat og hatkriminalitet som rammer disse, forklarer Bjurstrøm.
AA170530 Ombudet er bekymret over rasistiske kommentarer og rasistisk motivert trakassering og diskriminering som særlig rammer jøder, tater/romani og rom.
VG170529 Det rammer selvsagt igjen interessen, det gjør veien til stadion lenger for av og på-supportere, med dertil eskalering av en allerede anstrengt økonomi. * 1 Når det ikke selges flere billetter enn 7000 i gjennomsnitt, har jo det alt å gjøre med at produktet ikke fenger lenger, og her ligger kanskje Vikin
SA170529 DEBATT : Gravferder er sørgelige nok om ikke de etterlatte i tillegg skal måtte streve i motbakke for å finne tekniske løsninger som kan gi seremonien verdige rammer .
DN170529 Sanksjoner rammer det nordkoreanske folk og skaper humanitære kriser, sa Putin til spesialutsendingen, ifølge Korea Herald.
DB170529 Charterturister er, i motsetning til de som kjøper hotell og flyreise hver for seg, sikret hjelp fra reisearrangøren hvis terror rammer reisemålet.
DB170529 Så håper jeg at vi kan få flere rammer som det.
DB170529 Vi må regne med at det vil bli ytterligere sanksjoner mot Nord-Korea, men det er begrenset hvor effektive de blir, uten at det rammer befolkningen, sier Stein Tønnesson.
DB170529 PSOE er svekket og splittet av mange av de samme årsakene og utfordringene som rammer sosialdemokrater i hele Europa, men noen er særegne.
DB170529 I kjølvannet av finanskrisa i 2008, som førte til økonomisk og sosial krise i mange land, har dette ført til politisk krise, som ikke bare rammer sosialdemokratene, men hele EU.
DA170529 Filmen er heller ikke like helstøpt fortellermessig som hans forrige film « Turist », men framstår som en episodisk film som rammer den svenske konformiteten der det smerter mest.
VG170528 Dermed er Norge mindre trygt og effektivt når de store og sammensatte hendelsene rammer .
VG170528 Disse injeksjonene må gjøres med jevne mellomrom for å holde sykdommen, som oftest rammer eldre, i sjakk.
SA170528 Robertsen hevder at all cannabisbruk rammer andre.
DN170528 For ledere handler det om å utøve godt lederskap og skape gode og trygge rammer for prestasjonskravene.
DN170528 - Må skape trygge rammer ¶ 46 prosent sier at de opplever at økt prestasjonspress på jobben gjør dem mer stresset, og hver femte av de spurte har hatt sykefravær fra jobben på grunn av stress. 13 prosent har hatt kortere fravær i perioder, mens åtte prosent har vært langtidssykmeldt som følge av stress.
DA170528 Han mener egne uttalelser er godt innenfor ytringsfrihetens rammer , men innrømmer at han burde ha formulert seg annerledes omkring hva som er et fullverdig liv.
AP170528 Trafikkulykkeparallellen blir nærliggende : Det er ille for dem det rammer , men angår strengt tatt ikke de fleste av oss.
VG170527 Det er bedre å legge til rette for ryddige rammer rundt vår virksomhet, enn å forfølge og forby den.
DB170527 Dette er ofte « barn » som trenger stor trygge rammer rundt seg, og hjelp av foreldrene til å bli tolket og forstått.
DB170527 arm og full evakuering av hotellet, når det etterhvert viste seg at personen i naborommet hadde forsøkt å sette fyr på seg selv, rommet sitt og resten av hotellet ( her kommer man i hu en bekjent som på et tidspunkt tok vakter på det man før kalte lukket avdeling, og som innenfor tausehetpliktens rammer har latt meg forstå at vakthelgen som begynte fredag 22. juli 2011 var en jobbhelg helt utenom det vanlige ).
DA170526 Anoreksi blir ofte omtalt som ekstrem slanking, er det å bagatellisere - kanskje fordi det særlig rammer unge jenter ?
DA170526 Anoreksi rammer flest ungdom mellom 13 og 25 år.
BT170526 - Det er en sammenheng mellom dem og terroren som rammer oss, sa han.
BT170526 Skrantesyke er en sykdom som rammer hjernen hos hjort, og som er dødelig for dyrene.
AP170526 Å bli avvist av en man er forelsket i, rammer hardt.
AP170526 Å bli avvist av en man er forelsket i, rammer hardt ¶
VG170525 Altfor mange av statslederne i Europa har opplevd hvor vondt det er når terror rammer et folk.
VG170524 Andre hevder omskjæring må tillates siden helsevesenet gjør det i trygge rammer og fordi noen uansett vil gjennomføre omskjæring på ulovlig vis.
SA170524 Derfor må vi alltid vurdere fordelingseffekten av det vi gjør og hvordan de rammer de som har minst.
FV170524 RAMMER MANGE : Økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen opplyser at 207.000 blir rammet av forsinkelsen.
DB170524 Dette bør du gjøre om krisen rammer
DB170524 I et åpent samfunn vil det alltid være risiko og sårbarhet, sier Daae som mener at enkeltpersoner kan utgjøre en forskjell når krisen rammer .
BT170524 RAMMER MANGE : Økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen opplyser at 207.000 blir rammet av forsinkelsen.
BT170524 KRISELEDELSE : Kriser som rammer organisasjoner, enten de utløses av ulykker, naturkatastrofer eller terror, krever effektiv kriseledelse, skriver Synnøve Nesse som her holder foredrag om forskningen sin på NHH.
AP170524 - Det avgjørende er at alle lands sikkerhetsmyndigheter har legale rammer og effektive verktøy som gjør det mulig å følge datatrafikk og elektronisk kommunikasjon hos mistenkte på en effektiv måte - etter rettslig kjennelse, sier Hemmingby.
VG170523 Et helt riktig WTO-vedtak om å fjerne eksportsubsidier av jordbruksprodukter for å hindre at rike land dumper overskuddsvarer i fattigere markeder, rammer også jarlsbergeksporten.
VG170523 Ap-lederen sier at samfunnet testes når terroren på ny rammer i Europa.
DN170523 - Synes Vedum det er greit at bondeorganisasjonene tyr til blokader som rammer tredjepart ? spør Foss.
DB170523 ( Dagbladet ) : Mens nye terrorangrep rammer Storbritannia, og verdens ledere fordømmer drap på uskyldige mennesker, pågår intense forhandlinger mellom NATOs medlemsland om hvordan kampen mot terror skal styrkes.
DB170523 Det bør også nevnes at psykiske problemer særlig rammer barn av foreldre med lav sosioøkonomisk status.
DA170523 Pollestad foreslår en mellomting : Han mener at næringskomiteen nå bør kunne vedta noen stramme rammer for videre forhandlingene - i tråd med føringene fra landbruksmeldingen - for deretter å be partene sette seg ned igjen ved forhandlingsbordet.
DA170523 Dette handler om å trekke opp noen rammer , så vi man innenfor den rammen man har fått ta en runde og lande oppgjøret, sier Sp-politikeren.
AA170523 Vi må aldri gi opp i kampen mot en terror som til og med rammer barn og tenåringer på en uskyldig popkonsert.
VG170522 Dette er et demokratisk problem, det rammer borgernes individuelle rettigheter til blant annet fritt å kunne uttrykke sine meninger.
DN170522 Dette rammer både vanlig trafikk og Flytoget.
DN170522 - Vi vokser på den megatrenden som nå rammer mange bedrifter : Digitalt produsert innhold vokser eksponentielt, samtidig som kravene til å ha kontroll på dataene øker, sier Bredvei.
DB170522 Jussprofessor Geir Ulfstein ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, er bekymret for om norske militære er innenfor folkerettens rammer med sine operasjoner i Irak og Syria.
DB170522 Jussprofessor Geir Ulfstein er bekymret for om norske militære er innenfor folkerettens rammer med sine operasjoner i Irak og Syria.
DB170522 For det første kan en ansvarlig aktør - for eksempel trafikkmyndighetene, eller i vårt tilfelle flyselskapet - etablere visse rammer som folk oppfordres eller instrueres til å følge.
DB170522 Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.
DA170522 Da er det rett og rimelig at en større del dekkes over statsbudsjettet, slik at det blir større rom for lettelse i bompengene der de rammer hardest og en mindre tilstramming i de offentlige budsjetter i fylkeskommunen og kommunene.
DA170522 - Vi velger oss noe mye mer prosaisk, og rammer inn de offentlige rommene som vi beveger oss mellom hver dag, slik som skoler og institusjoner.
BT170522 Etablerte rammer før etableringen av aksjeselskap i juni 2001 følger da med inn i aksjeselskapet.
AP170522 For eksempel er kreft en større årsak til tapte leveår enn hjerte- og karsykdommer, fordi kreft oftere rammer i yngre alder.
AP170522 Disse lidelsene er langvarige, og de rammer mange, særlig blant unge og i perioder av livet hvor man ofte skal fylle roller som omsorgspersoner og arbeidstagere.
AP170522 De sykdommene som gir flest dødsfall i Norge rammer eldre.
DA170521 En kronisk, uhelbredelig sykdom som rammer sentralnervesystemet.
VG170520 VG MENER : Uklare rammer gir rom for aktører som Fyrlykta ¶
VG170520 VG mener : Uklare rammer gir rom for aktører som Fyrlykta ¶
AP170520 Gunhild Stordalen og Lawrence Haddad : Feilernæring rammer halvparten av oss ¶
VG170519 Aktor Kristine Schilling mener Cappelens betaling av baderommet også har en annen side, som rammer Jensens eks-samboer.
NL170519 Bondelederen innrømmer at blokade er et drastisk virkemiddel, som rammer en uskyldig tredjepart.
NL170519 Det man måles på er hvordan man rydder opp, og om man lærer av feilene, slik at de ikke rammer flere.
DN170519 Han mener bøndene rammer de samme innbyggerne som de vil sende skatteregningen for sine inntektskrav til.
DN170519 - Rammer forbrukerne ¶
DN170519 Toppledere oppfattes ofte som helter eller skurker når kriser rammer .
DB170519 Vi er 28 000 innbyggere, og selv vi blir en liten kommune når noe sånt rammer .
DB170519 - Dette rammer vanlige folks hverdag.
BT170519 Selv radikale verdiliberale bryr seg om at det finnes rammer for ekteskapet.
BT170519 De aller fleste som leser dette har tydelige begrensninger over hva de kan akseptere innenfor ekteskapets rammer .
AP170519 Men dette er ikke et jippo for skuelystne, her foregår spillingen innenfor visse rammer .
VG170518 Hårek Elvenes ( H ) som også sitter i Stortingets justiskomite, har vanskelig for å forstå at DSB har så trange rammer som DSB-sjefen nå gir uttrykk for : ¶
VG170518 - Det må på generelt grunnlag legges til grunn at en person som gir seg inn i en virksomhet i form av utøvelse av jakt og eggsanking, til enhver tid må forsikre seg om at virksomheten drives innenfor lovens rammer .
SA170518 Et sentrumsnært alternativ vil naturligvis ha flere begrensninger på fysiske rammer og myndighetskrav enn et alternativ utenfor bykjernen.
NL170518 Han mener bøndene med dette rammer de samme innbyggerne som de vil sende skatteregningen for sine inntektskrav til.
NL170518 Han mener bøndene med dette rammer de samme innbyggerne som de vil sende skatteregningen for sine inntektskrav til.
DB170518 Dette rammer særlig unge uføre som skal etablere seg i eget hjem for første gang, sier Heidi Greni.
DB170518 Det betyr at man rammer direkte ei gruppe mennesker med veldig dårlig råd, og som har mindre mulighet enn andre til å skaffe seg inntekt.
DB170518 - Det rammer i særlig grad unge, uføre, som kan risikere å bli leietakere i en dårlig bolig på livstid.
DB170518 Rammer unge uføre ¶
DB170518 - Dette rammer vanlige folks hverdag.
AP170518 Han mener bøndene med dette rammer de samme innbyggerne som de vil sende skatteregningen for sine inntektskrav til.
AA170518 Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, sier at han har forståelse for at bøndene ønsker å markere sitt syn på landbrukspolitikken, men han synes det er trasig at det rammer kundene deres.
AA170518 Dale sier til NTB at bøndene rammer de samme innbyggerne som de vil sende regningen for sine inntektsløft til.
AA170518 Han mener bøndene med dette rammer de samme innbyggerne som de vil sende skatteregningen for sine inntektskrav til.
AA170518 Han mener bøndene med dette rammer de samme innbyggerne som de vil sende skatteregningen for sine inntektskrav til.
SA170517 Cannabisbruk rammer også andre.
SA170517 mai stiller han spørsmål ved om cannabisbruk gir alvorlige følger, hevder at cannabisbruk ikke rammer andre og viser til Colorados legalisering, som han mener er en god løsning.
VG170516 Vi sier gjerne at det fattigste vinterforbundet har bedre økonomiske rammer til toppidrettsutvikling enn det rikeste sommeridrettsforbundet.
VG170516 Det kom frem under en pressekonferanse med USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Herbert Raymond McMaster om den nye krisen som rammer Det hvite hus : ¶
VG170516 | Uklare rammer gir rom for aktører som Fyrlykta ¶
VG170516 I likhet med Fyrlyktas forståelse av egen finansieringsmodell, er norske myndigheters tolkning av stiftelsens organisasjon preget av uklare rammer .
VG170516 | Faren er at det rammer barna ¶
NL170516 Dette rammer fortsatt store deler av rushtrafikken i Tromsø både på Tromsøya og på fastlandet.
NL170516 Derfor rammer terroren langt videre enn naturlig er, hvis man ser på antallet ofre.
DN170516 Et tredje forbud rammer støttebrev fra frivillige organisasjoner.
DB170516 Det slippes ut lokalt, og rammer globalt.
DB170516 Det rammer alt og alle.
DB170516 - Rammer alle ¶
DB170516 « Selvfedme » er den treffende betegnelse på nordmenns nasjonale gjøren og laden, og den rammer den norske utagerende sjåvinismen svært presist.
DB170516 Den nye pensjonsreformen rammer alle som er født etter 1963, men også delvis de som er født mellom 1954 og 1963.
DA170516 Dette rammer en million pensjonister og uføre, konstaterer han.
DA170516 Dette rammer en million pensjonister og uføre, konstaterer han.
AP170516 Et tredje forbud rammer støttebrev fra frivillige organisasjoner.
AA170516 Regelen, som er blitt kalt « global munnkurv » fordi den rammer hjelpeorganisasjonenes ytringsfrihet, vil nå ramme alle aktivitetene til organisasjoner som mottar den minste støtte fra amerikanske myndigheter, også prosjekter som hovedsakelig er finansiert med midler fra andre givere.
AA170516 Kritikken rammer deler av formidlingen.
AA170516 Indirekte rammer det kunsten, da jeg mener kunstens samfunnsmessige merverdi ligger i kommunikasjon/formidlingen.
VG170515 Landslagssjefen påpeker likevel at Northugs rammer og grovplaner blir som før.
DN170515 Den kritikken rammer først og fremst regjeringen, hevdet han.
DN170515 Han leder NorCERT, avdelingen som håndterer hendelser som rammer infrastruktur og samfunnskritiske områder.
DA170515 Den kritikken rammer først og fremst regjeringen, hevdet han.
AP170515 Det ble opprinnelig utviklet av den amerikanske etterretningstjenesten National Security Agency ( NSA ) og rammer dem som har en uoppdatert versjon av operativsystemet Windows.
AA170515 Men det rammer flest eldre og utsatte grupper.
AA170515 Den kritikken rammer først og fremst regjeringen, hevdet han.
AA170515 Han leder NorCERT, avdelingen som håndterer hendelser som rammer infrastruktur og samfunnskritiske områder.
VG170514 Men når det rammer viktige samfunnsinstitusjoner som sykehusene, blir det verre.
VG170514 Dette rammer ofte enkeltpersoner og små virksomheter.
SA170514 - Men når det rammer viktige samfunnsinstitusjoner som sykehus, blir det verre.
DN170514 - Men når det rammer viktige samfunnsinstitusjoner som sykehus, blir det verre.
AA170514 - Men når det rammer viktige samfunnsinstitusjoner som sykehus, blir det verre.
VG170513 Rammer 99 land ¶
DN170513 NRK.no skriver lørdag at angrepet også rammer eliteserieklubbene Ålesund, Haugesund, Sandefjord og Kristiansund, i tillegg til Odd.
DB170513 De struper all økonomi og rammer ikke regjeringen, men de svakeste - barn som er syke, får ikke medisiner, sier hun.
DB170513 - Kombinasjon av normal årvåkenhet, som at man ikke trykker på disse e-postene, er den eneste måten å sikre at slike angrep ikke rammer folk.
AA170513 Rammer virksomheter ¶
NL170512 - Dette er et massivt cyberangrep som rammer organisasjoner over hele Europa på et nivå jeg aldri har sett før, sier sikkerhetsrådgiver Kevin Beaumont til BBC etter fredagens angrep.
DN170512 - Dette er et svært dataangrep, som rammer aktører over hele Europa på en måte jeg aldri har sett tidligere sier sikkerhetsarktitekt Kevin Beaumont til BBC.
AP170512 Sykdommen rammer én av fire tusen gutter, og de fleste dør innen de fyller 30.
AP170512 Blant annet ønsker forskere å reparere genfeil som gir sigdcelleanemi og thalassemier, sykdommer som spesielt rammer mange i den tredje verden.
AP170512 Sykdommen rammer én av fire tusen gutter, og de fleste dør innen de fyller 30.
AP170512 Blant annet ønsker forskere å reparere genfeil som gir sigdcelleanemi og thalassemier, sykdommer som spesielt rammer mange i den tredje verden.
AP170512 I Storbritannia rammer angrepet både sykehus og legekontor.
SA170511 For det første har vi fått egne straffebud som rammer mishandling i nære relasjoner, der strafferammen er høyere enn ellers.
DN170511 Bygningsmassen har begynt å skrante, og da er det flott å kunne bidra til bedre rammer rundt forskningsmiljøet, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen ( H ).
DA170511 - Alle de fire landene er preget av væpnede konflikter og angrep som rammer sivilbefolkningen.
DA170511 Gjennom hele denne stortingsperioden har kommunene fått økte rammer , sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) til NTB i forbindelse med kommuneproposisjonen for neste år, som ble lagt torsdag.
DA170511 Gjennom hele denne stortingsperioden har kommunene fått økte rammer , sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) til NTB.
BT170511 Bygningsmassen har begynt å skrante, og da er det flott å kunne bidra til bedre rammer rundt forskningsmiljøet, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen ( H ).
AA170511 - Alle de fire landene er preget av væpnede konflikter og angrep som rammer sivilbefolkningen.
AA170511 Bygningsmassen har begynt å skrante, og da er det flott å kunne bidra til bedre rammer rundt forskningsmiljøet, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen ( H ).
VG170510 I en av konklusjonene om skrekkscenarioet « brann i tunnel » står det at man ikke kan « beskytte seg mot hendelsen, den rammer tilfeldig og kan skje når som helst.
SA170510 - De fire første rammer i høy alder, mens nær halvparten av lungekreftdødsfallene skjer før fylte 70 år.
SA170510 Vi har jo visst selv hvilke rammer vi har hatt, og vært vel så opptatt av å bedre økonomien som NFF, sier Johannesen.
NL170510 Bygningsmassen har begynt å skrante, og da er det flott å kunne bidra til bedre rammer rundt forskningsmiljøet, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen ( H ).
DB170510 Andreas Lagaard mener at det ville blitt lagt tryggere rammer rundt sporten med et medlemskap i Norges Idrettsforbund.
DB170510 En persons sykdom rammer ofte de som er rundt hardere.
DA170510 - Kuttene rammer antall ansatte, antall senger og tilbudet.
BT170510 Vi har jo visst selv hvilke rammer vi har hatt, og vært vel så opptatt av å bedre økonomien som NFF, sier Johannesen.
AP170510 Lungekreft rammer mange, og gir dystre utsikter for dem som blir syke.
AP170510 Kvinner ligger nemlig dårligere an enn menn når blærekreften rammer , motsatt av det som er tilfelle for de fleste andre kreftformer.
AP170510 Kvinner ligger dårligere an enn menn når blærekreften rammer , motsatt av det som er tilfelle for de fleste andre kreftformer.
AP170510 . Testikkelkreft er omtalt mer enn tre ganger så ofte, selv om den rammer langt færre og prognosene er svært gode.
AP170510 Vi har jo visst selv hvilke rammer vi har hatt, og vært vel så opptatt av å bedre økonomien som NFF, sier Johannesen.
AA170510 I formannskapet tirsdag mente KrFs Geirmund Lykke at straffen heller bør skje på et tidspunkt som rammer , slik at en annen står for skjenking under neste arrangement.
AA170510 Det ser nå ut til at straffen mot ISS vil tre i kraft på et tidspunkt som ikke rammer sommerens konserter.
AA170510 - Om det viser seg at straffen mot ISS rammer oss på noe vis, er vi forberedt på å skifte leverandør.
AA170510 - De fire første rammer i høy alder, mens nær halvparten av lungekreftdødsfallene skjer før fylte 70 år.
VG170509 februar med våre samiske brødre og søstre, som gråter med oss når terroren rammer , som gleder seg med våre idrettsfolk når de gjør det skarpt i konkurranser, og som ikke går av veien for å slå cognac-en i kaffen og røre rundt, fæst e fæst... og nu kjør vi !
VG170509 Han trakk også frem at de er et kongepar som « kaster seg inn i et helikopter for å besøke flomrammede i Sogn og Fjordane » eller som « gråter med oss når terroren rammer ».
VG170509 Landsmøtet i Frp vedtok lovforbud, noe som rammer jødiske nordmenn.
SA170509 En av ti statoilansatte er slanket bort på tre år og innsparingen rammer hovedkontoret hardest.
SA170509 - Du hadde det godt i Olympiatoppen, med sikre rammer .
FV170509 - Du hadde det godt i Olympiatoppen, med sikre rammer .
DA170509 - Fondets legitimitet avhenger av at innbyggerne som er fondets eiere, har tillit til at fondet investeres innenfor allment anerkjente etiske rammer .
DA170509 - Fondets legitimitet avhenger av at innbyggerne som er fondets eiere, har tillit til at fondet investeres innenfor allment anerkjente etiske rammer .
AP170509 - Det er generasjonsboliger de ønsker å rasere, og det rammer først og fremst barn og eldre.
AP170509 - Du hadde det godt i Olympiatoppen, med sikre rammer .
AA170509 Straffen bør skje på et tidspunkt som rammer , slik at en annen står for skjenking under neste arrangement, sa Lykke.
AA170509 De trenger forutsigbarhet og å vite hvilke rammer de opererer innenfor, at de faktisk har parkeringsmuligheter, sier hun.
DB170508 Dokumentavgiften er også med å gjøre boliger dyrere, noe som blant annet rammer førstegangsetablerere, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde i FrP til DinSide i 2013.
BT170508 - Det er alvorlig og beklagelig at det rammer tredjeperson, men dessverre er det slik med streik, sier Odd Haldgeir Larsen, forhandlingsleder i Fagforbundet.
AP170508 Lungekreft rammer mange, og gir dystre utsikter for dem som blir syke.
AP170508 Kvinner ligger nemlig dårligere an enn menn når blærekreften rammer , motsatt av det som er tilfelle for de fleste andre kreftformer.
AP170508 Kvinner ligger dårligere an enn menn når blærekreften rammer , motsatt av det som er tilfelle for de fleste andre kreftformer.
AP170508 . Testikkelkreft er omtalt mer enn tre ganger så ofte, selv om den rammer langt færre og prognosene er svært gode.
AA170508 Syke individer har ofte store muskelskader som også rammer spiserørsmuskulatur.
DB170507 - Dette rammer igjen og igjen barn i fattige familier i Norge.
DA170507 Hun sier eiendomsskatten rammer usosialt og har kommet som en « brutal overraskelse » på mange familier.
DA170507 Hun sier eiendomsskatten rammer usosialt og har kommet som en « brutal overraskelse » på mange familier.
AA170507 Sandbekk sier endringen spesielt rammer de som har små barn.
AA170507 - Rammer 17. mai-feiring ¶
VG170506 Skandalen rammer Delta kort tid etter at legen David Dao ( 69 ) ble brutalt dratt ut av et United Airlines-fly.
SA170506 Toppløpere i hele verden kommer nå til å begynne å tro at det er mulig å løpe under to timer, også i et maraton med normale rammer , sier Post til Aftenposten.
DB170506 Dersom Dagbladets opplysninger stemmer, går Brandy Melville her langt utenfor lovens rammer , sier Arbeiderpartiets Fredric Holen Bjørdal.
DB170506 Vi bare overholder våre juridiske forpliktelser og sørger for at krisen rammer oss minst mulig.
BT170506 Slike inngrep må av hensyn til barna foregå innenfor forsvarlige rammer .
BT170506 Toppløpere i hele verden kommer nå til å begynne å tro at det er mulig å løpe under to timer, også i et maraton med normale rammer , sier Post til Aftenposten.
AP170506 Konflikten rammer områder hvor fattigdommen fra før er stor og som er utsatt for tørke.
AP170506 Toppløpere i hele verden kommer nå til å begynne å tro at det er mulig å løpe under to timer, også i et maraton med normale rammer , sier Post til Aftenposten.
AA170506 NTNUs interesser og byens interesser er ikke nødvendigvis sammenfallende i ett og alt, men på ett punkt er det på tide å gi klarere rammer for videre diskusjon.
DN170505 I tillegg kommer blant annet en lang rekke løfter om betydelige kutt i skatter og avgifter som rammer bilistene, alkoholholdige drikkevarer og tobakk.
DA170505 Transeliknende anfall som rammer lagkapteinene Legs ( Makyla Burnam ) og Karisma ( Inayah Rodgers ) først, men gradvis sprer seg til resten av jentene.
BT170505 Slike sikkerhetsbrudd rammer tilliten til systemet.
AP170505 - Jeg mener det er bedre for barna om rituell omskjæring av gutter skjer i trygge rammer på et offentlig godkjent norsk sykehus enn at det gjøres av de religiøse miljøene selv, sier Horne til Aftenposten.
AA170505 Det er ikke et eneste område der det ikke er sentraliseringer som rammer fylket hardt.
VG170504 Men skal det gjøres noe, må det velges tiltak som ikke så til de grader rammer individer uten bevis mot dem.
VG170504 Derfor er det lett å forstå de kraftige reaksjonene fra utøvere som føler seg mistenkeliggjort : ¶ * 1 Britiske Paula Radcliffe har brukt sosiale medier til å gå til frontalangrep på forslaget, som hun mener rammer hennes renommé, etter at maratonrekorden på 2:15.25 fra 2003 kan være i fare. * 1 - Feigt, lyder dommen fra den tidligere svenske høydehopperen Patrik Sjöberg, som risikerer å miste den europeiske
VG170504 Norske soldater rykker ut når terroren rammer , og ved flere anledninger er de helt i første linje.
SA170504 Innstramminger i boliglånsforskriften rammer gjerne førstegangskjøperne, men da må man huske på den andre delen av sannheten : at boligprisene er på et høyt nivå, mener Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.
DB170504 Sykdommen rammer flere kvinner enn menn, men menn rammes tidligere i livet.
DB170504 Det som rammer sosialister er ikke minst slutten på en langvarig prosess som startet da Mitterrand forente motstridende venstrekrefter, først blant sosialister, så med resten av venstresiden via en allianse med kommunister og de grønne.
BT170504 Innstramminger i boliglånsforskriften rammer gjerne førstegangskjøperne, men da må man huske på den andre delen av sannheten : at boligprisene er på et høyt nivå, mener Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.
AP170504 Innstramminger i boliglånsforskriften rammer gjerne førstegangskjøperne, men da må man huske på den andre delen av sannheten : at boligprisene er på et høyt nivå, mener Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.
VG170503 Denne mistilliten rammer også forskningen.
SA170503 Boliglånsforskriften og regelen med lån på maks fem ganger inntekt slår inn og rammer de unge, sier Halvorsen.
DB170503 DENNE skjevheten mellom storslåtte rammer og sportslig virkelighet, er en av grunnene til å tro at norsk herrehåndball har tatt steget opp i verdenseliten for å bli der : ¶
DB170503 - Det er akkurat sånne rammer håndballspillere drømmer å spille om.
BT170503 Boliglånsforskriften og regelen med lån på maks fem ganger inntekt slår inn og rammer de unge, sier Halvorsen.
AP170503 Halvorsen sier at departementets regler også rammer dem som er på boligjakt for sine barn eller for å leie ut.
AP170503 - Det rammer kunder som bruker nettbanken, men kortløsninger og uttak i minibanker fungerer, sa han til Nettavisen.
AP170503 Boliglånsforskriften og regelen med lån på maks fem ganger inntekt slår inn og rammer de unge, sier Halvorsen.
AA170503 Det er en usosial skatt som rammer alle, selv om man er minstepensjonist, men sitter i et hus som er mye verdt, mener Hagen.
VG170502 Demokratiet svekkes, ofte til tross for patente konstitusjoner og gode formelle rammer .
DB170502 ingen tvil om at Stortinget innenfor avtalens rammer ikke lenger er lovgiver, men må nøye seg med å gjennomføre det EU har bestemt.
DB170502 Dette sier Redd Barna om bakgrunnen til dem som vokser opp i fattigdom : « Barnefattigdommen rammer spesielt barn av foreldre med lav utdanning, foreldre uten fast jobb og foreldre med ikke-vestlig bakgrunn.
DB170502 Men er tiggerforbud et skritt i riktig retning, eller vil et flatt forbud som rammer upresist og langt utenfor stridens tema være et feilgrep og et unødvendig tiltak ?
DA170502 For selv om bukser, strikkegensere og fravær av korsett var oppsiktsvekkende nok, beveget Chanel seg likevel innenfor kjente rammer for konstruksjon, skjønnhet og silhuett da hun designet klær som tillot større fysisk utfoldelse i 1920- og 30-årene.
BT170502 Noen typer kreft rammer bare barn, for eksempel Nevroblastom.
BT170502 Kritikken rammer to departementer ¶
BT170502 Norge begrenser drosjemarkedet på en måte som rammer forbrukerne og bryter med EØS, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA.
AP170502 Kritikken rammer to departementer ¶
AP170502 Rammer ikke bare eldre : Han fikk slag 20 år gammel.
AP170502 Noen typer kreft rammer bare barn, for eksempel Nevroblastom.
VG170501 - Vi ønsker at jentene skal sprenge rammer , sier bandets agent, zhou Xiaobai, til Reuters.
VG170430 Det vises videre til en rekke møter om « et dårlig arbeidsmiljø » og hevdes at det er en rekrutteringssvikt som til syvende og sist rammer pasientene.
SA170430 Legen Monzer Khalil, som driver opprørernes helsevesen, sier situasjonen rammer sivile hardt.
DN170430 Gode retningslinjer setter gode rammer for møter mellom gründere og større selskaper, skriver Nygaard.
DB170430 - Men det er klart, konsekvensene av det som har skjedd i Istanbul og andre steder rammer også oss.
BT170430 Legen Monzer Khalil, som driver opprørernes helsevesen, sier situasjonen rammer sivile hardt.
BT170430 Tuberkulose rammer de fattigste hardest.
AP170430 Ensjø-entusiasten Per Øivind Eriksen syns fortettingen i Oslo rammer østkanten hardest : - For oss som kjemper mot høyhus på 17 etasjer, oppleves det litt rart å høre at man kaller småblokker på Smestad for « Mini-Manhattan » FOTO : Stenersen, Tor ¶
AA170430 Legen Monzer Khalil, som driver opprørernes helsevesen, sier situasjonen rammer sivile hardt.
DN170429 Men uklarheten rammer også rundt 20.000 nordmenn i landet.
DA170429 De tar lengre utdanning og vil ha et fotfeste i arbeidslivet og tryggere økonomiske rammer før de får familie, viser analyser SSB har gjort.
AP170429 Matmangelen rammer de fattigste hardest, men påvirker også resten av befolkningen.
VG170428 en til at byrådet ventet så lenge med å kaste ut Veireno var manglende juridisk grunnlag for å si opp kontrakten tidligere, frykten for et enormt erstatningskrav fra Veireno-eier Jonny Enger, og frykten for at Oslo skulle bli et norsk Napoli med enorme og uhåndterlige mengder med søppel i gatene ¶ Rammer etaten ¶
VG170428 Kritikken i rapporten fra Deloitte rammer særlig Renovasjonsetaten, og dermed tidligere direktør Pål Sommernes, som måtte forlate sin stilling i januar.
VG170428 Det er usannsynlig, fordi unge mennesker i overraskende stor grad innretter sin adferd etter samfunnets rettslige rammer og sanksjoner.
DB170428 Likevel legger Jørgensen vekt på at de har krevende rammer .
DB170428 Galaxy S8 kommer med rammer på ikonene som standard.
DB170428 #2 : Fjern rammer på ikoner ¶
DA170428 Han mener egne uttalelser er godt innenfor ytringsfrihetens rammer , men innrømmer at han burde formulert seg annerledes omkring hva som er et fullverdig liv.
DA170428 De føler at dette rammer oss fordi instituttledelsen har vært lojal overfor Helse- og omsorgsdepartementet i den forstand at vi har funnet oss i kutt etter kutt over en årrekke, samtidig som vi har påtatt oss oppgaver og nye mandat uten finansiering, sier Gayorfar.
DA170428 - Det er likevel slik at de ansatte er svært bekymret over at denne nedbemanningen rammer en allerede overbelastet arbeidsstokk.
AA170428 Over en tredel av afghansk territorium er nå utenfor regjeringsstyrkenes kontroll, og kampene som raser på en rekke fronter i landet, rammer også den afghanske sivilbefolkningen hardt.
VG170427 Wilhelmsens kritikk rammer ikke bare Russland, men også NATO og Norge : ¶
DB170427 Støre hadde sikret oss enorme oljeressuser nettopp i de områdene der klimaendringene rammer hardest.
BT170427 Macron mener Frankrike kan lykkes innenfor de gjeldende rammer .
AA170427 Det er langt under det som er nødvendig, og en indikator på at dagens rammer for familiene er for dårlige.
VG170426 mars 2017 ¶ * 1 Idrettsstyret tar til orientering redegjørelsen for pågående tilpasninger til nye økonomiske rammer og prioriteringer på IT-området, herunder prosessen med innhenting av konkurrerende tilbud i markedet. * 1 Idrettsstyret godkjenner det overordnede målbildet for idrettens digitale strategi som styrende for det videre arbeidet på området. * 1 Idrettsstyret tar til orientering
VG170426 - Ambassaden i Manila arbeider med å få tilgang til vedkommende for å tilby konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, skriver Enstad i en e-post.
DN170426 Dette rammer arbeidsplasser.
DN170426 Det rammer statsfinansene.
DB170426 - Ambassaden i Manila arbeider med å få tilgang til vedkommende, slik at de kan tilby konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier UDs pressetalskvinne Guri Solberg til Dagbladet.
DA170426 Felles for « de glemte » sykdommene er at de på verdensbasis rammer veldig mange : Milliarder risikerer å bli smittet, samtidig som det finnes behandling.
DA170426 Dessuten om uretten samfunnets rammer og forventninger hele tida øver på dem, sier Emma Cline til Dagsavisen.
AP170426 Spiseforstyrrelser kan ramme i alle aldre, og sykdommen rammer begge kjønn, men majoriteten av dem som rammes er kvinner mellom 12 og 40 år.
AA170426 - Ambassaden i Manila arbeider med å få tilgang til vedkommende for å tilby konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier underdirektør Kristin Enstad i departementets kommunikasjonsenhet.
VG170425 Et fortsatt bidrag fra meg har derfor ikke noe for seg, og jeg ønsker Norges skiforbund lykke til i det videre arbeidet med å gjenreise tillit og skape forutsigbare økonomiske og organisatoriske rammer for å løfte så vel bredde som topp i idretten videre » skriver Gunnar Hvammen i en epost til VG - på spørsmål om hvorfor han trekker seg.
VG170425 Den tidligere langrennsløperen har forståelse for at ekspropriasjon må til noen ganger, men mener man da må gjennomføre det i dialog med dem de rammer .
VG170425 Stabile rammer
DN170425 Nesten halvparten av alle personskader i trafikken rammer syklende.
DB170425 - Dette rammer de aller svakeste.
DB170425 Nesten halvparten av alle personskader i trafikken rammer syklende.
BT170425 Nesten halvparten av alle personskader i trafikken rammer syklende.
BT170425 Yrkestransporten viser også en selvopptatthet som er nærmest grenseløs : De rammer helt vanlige bergensere som skal på jobb, levere barn i barnehage, som skal ut og reise, eller som har andre ærend der de trenger å komme seg noe sted i byen vår.
AP170425 Nesten halvparten av alle personskader i trafikken rammer syklende.
AP170425 I bunn og grunn handler Ottosens kommentar om sex når et par begår en såkalt synd, utenfor Den Norske Kirkens ekteskapelige rammer .
AA170425 Nesten halvparten av alle personskader i trafikken rammer syklende.
AA170425 Nesten halvparten av alle personskader i trafikken rammer syklende, viser en rapport.
DN170424 Forsinkelsene på Gardermoen rammer også Flesland i Bergen, skriver Bergensavisen.
DB170424 Primært rammer denne nattvannlatingen personer over 60 år.
DB170424 Nokturi som det heter i den medisinske verden, rammer ifølge danske Politiken over 50 prosent av alle over 60, ifølge europeiske data.
DB170424 | Smittsom Ivanka-feber rammer « bling-generasjonen » ¶
DB170424 Med den nye felles likestillings- og diskrimineringsloven har Barne- og likestillingsminister Solveig Horne gjort mer enn de aller fleste for å vise hvordan all diskriminering er like alvorlig, uansett om det rammer noen på grunn av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, alder, seksuell orientering eller kjønnsidentitet.
DA170424 Sanksjonene rammer 271 ansatte i et syrisk forskningsinstitutt som USA mener produserte gassen som ble brukt i angrepet.
DA170424 Forsinkelsene på Gardermoen rammer også Flesland i Bergen, skriver Bergensavisen.
VG170423 President Bashar al-Assads regime har skylden for alle syriske trefninger som rammer israelskkontrollerte områder, uttaler den israelske hæren.
SA170423 President Bashar al-Assads regime har skylden for alle syriske trefninger som rammer israelskkontrollerte områder, uttaler den israelske hæren.
SA170423 I kampen mot menneskehandel må vi ha virkemidler som rammer bakmennene hardt, beskytter de som utnyttes, men som ikke rammer de uskyldige !
SA170423 I kampen mot menneskehandel må vi ha virkemidler som rammer bakmennene hardt, beskytter de som utnyttes, men som ikke rammer de uskyldige !
VG170422 Faste rammer
DB170422 - Det rammer dyrene øverst i næringskjeden mest, altså de store rovdyrene, for eksempel isbjørn og hvalross.
VG170421 I dag gir EØS-avtalen forutsigbare rammer for vårt næringsliv og arbeidsplassene til våre medlemmer.
DB170421 Skadene rammer Liverpool-forsvaret hardt.
AA170421 Hepatitt C, som oftest rammer stoffmisbrukere, er det ikke utviklet noen vaksine for.
VG170420 Her er det knapt rammer igjen rundt skjermen.
VG170420 Det er tynne rammer i topp og bunn på S8, og ingen rammer i det hele tatt langs sidene.
VG170420 Det er tynne rammer i topp og bunn på S8, og ingen rammer i det hele tatt langs sidene.
VG170420 Den enorme skjermen på 6,2 tommer føles ikke på langt nær så stor som den er, med så minimale rammer rundt seg.
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶ ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶ ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶ ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶ ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 Fredrik Elgh i Swedavia sier til avisa at problemene rammer flyvninger i hele Europa.
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶ ¶
DB170420 Fredrik Elgh i Swedavia sier til avisa at problemene rammer flyvninger i hele Europa.
DB170420 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170420 Dette er en av hovedgrunnene til at samfunnet har satt rammer rundt alkoholbruk.
DB170420 Moderne krigføring rammer i størst grad sivile, og det er derfor betimelig med en grundig gjennomgang av regelverket.
DB170420 Problemet er selvsagt at det også rammer andre som sover ute, de man tradisjonelt har omtalt som « uteliggere ».
BT170420 Hvis Bergen fortsatt vil utvikle en effektiv og miljøriktig transportpolitikk, så er dette den måten en kan gjøre det på med dagens statlige rammer , sier Tryti.
AP170420 Sterile omgivelser rammer inn handlingen i Pelléas og Mélisande i versjonen som nå går i Bjørvika.
AA170420 De mener begge at hjemlig medias fokus på hendelser nær oss både bidrar til følelsesmessig utflating og et skjevt blikk på hvor og hvem terror rammer .
VG170419 Det må ikke bli masse stopp i spillet, men det må bli fornuftige rammer , sier han.
VG170419 Norges ambassade i Islamabad er i kontakt med familien og konsulær bistand gis i samsvar med gjeldende rammer .
VG170419 Denne utviklingen hvor det i flere bransjer er hovedvekt av innleid arbeidskraft, er noe som utfordrer hele velferdssamfunnet vårt - hvor fast arbeid har gitt arbeidstakerne trygge rammer om jobbsituasjonen, sier Støre.
DN170419 Vi har hatt problemer med nettbanken for bedrift, og det rammer bankkundene.
DB170419 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170419 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170419 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170419 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170419 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170419 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170419 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170419 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170419 | Aftonbladet : Datasystem er nede - rammer flytrafikken i hele Europa ¶
DB170419 ¶ UT I KANTENE : Samsung Galaxy S8 har en fantastisk skjerm, med svært tynne rammer rundt.
DA170419 Aller hardest rammer konklusjonen fra valgobservatørene fra Europarådet og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid ( OSSE ).
DA170419 Jeg ser likheter med Pizza Navona i Roma, med et avlangt torg skåret ut av bebyggelsen, hos oss med trehusbyen som rammer .
DA170419 Høyre-landsmøtet har allerede vedtatt opphevelse av det generelle forbudet mot å drikke på offentlig sted, som også rammer pilsdrikking i parker og på strender.
DA170419 I tillegg har flere forfattere brukt terror, spesielt tiden etter terror, som rammer for romaner.
DA170419 Denne romanen har nokså like rammer med to andre og nye romaner : Agnar Lirhus´ « Liten kokebok » og Monica Isakstuens « Vær snill med dyrene ».
BT170419 Spesifikt klages det over at økte drivstoffavgifter rammer distriktene urimelig, fordi bilbehovet er større i Samnanger enn i Sandviken.
AP170419 USA innførte i slutten av forrige måned nye sikkerhetstiltak som rammer passasjerer som flyr direkte til USA fra åtte land i Midtøsten og Nord-Afrika.
AP170419 For at en kan vurdere kvaliteten ved et spesialpedagogisk tiltak, må en vurdere rammer og organisering av tiltaket ; planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltaket ; innholdet i tiltaket og relasjonen mellom lærer og elev i undervisningssituasjonen.
AA170419 Men en slik sak ett sted rammer alle tiggere landet rundt, sier seksjonsleder Jon Henrik Gulbrandsen i Kirkens Bymisjon i Trondheim.
AA170419 Vi har hatt problemer med nettbanken for bedrift, og det rammer bankkundene.
VG170418 Det er enda en typisk, ensidig handelsavtale som rammer USA, sier han, med henvisning til handelsavtalen mellom Canada, USA og Mexico, North American Free Trade Agreement ( Nafta ), som trådde i kraft i 1994.
VG170418 : Sjeføkonom Terje Strøm i Ny Analyse tror det kommer en ny bilavgift for veislitasje som rammer alle biler, også elbilene, for å veie opp for bortfallet av bilavgifts-inntekter.
VG170418 Det betyr at Sps økning rammer Ap dobbelt. 3.
DA170418 - Påstandene er så grove og rammer så hardt, og det er grenser for hva man kan trykke i et leserinnlegg.
VG170416 - Når en slik ulykke rammer en spiller i Lillestrøm Sportsklubb går våre tanker først og fremst til hennes nærmeste, sier styreleder Morten Kokkim på LSK sine nettsider.
DN170416 Dette gjelder særlig hvis et problem rammer mange samtidig, og mange tar kontakt samtidig med samme spørsmål.
DN170415 - Jeg tror det er lettere å lage gode etiske rammer når det gjelder noe som utvikles digitalt og teknologisk, sier han.
BT170415 Disse tre er cøliaki ( kronisk, autoimmun reaksjon på gluten, rammer globalt en til to prosent av befolkningen ), hveteallergi ( allergisk reaksjon mot proteinene i hvete, blant annet gluten, rammer globalt ca. fire prosent av befolkningen ) og den relativt nye og ukjente diagnosen « ikke-cøliakisk glutensensitivitet » ( bedre kjent som « non-coeliac gluten sensitivity », heretter omtalt NCGS, ukjent preva
BT170415 Disse tre er cøliaki ( kronisk, autoimmun reaksjon på gluten, rammer globalt en til to prosent av befolkningen ), hveteallergi ( allergisk reaksjon mot proteinene i hvete, blant annet gluten, rammer globalt ca. fire prosent av befolkningen ) og den relativt nye og ukjente diagnosen « ikke-cøliakisk glutensensitivitet » ( bedre kjent som « non-coeliac gluten sens
BT170414 Eller ta følgende formuleringer fra Frps handlingsprogram : « For Fremskrittspartiet er familien et naturlig, verdifullt og grunnleggende element som danner viktige rammer for barns oppvekst og fremtid.
AA170414 - Radikal islamsk terrorisme rammer hele verden.
VG170413 - Det er uforutsigbarheten og alle de ulike truslene, alt fra Nord-Korea som utvikler atomvåpen og har en truende retorikk, til brutale terrororganisasjoner som har kontrollerer områder i Midtøsten, og som rammer NATO-land.
VG170413 Oslo-skepsisen som er en viktig driver for Sps fremgang, rammer også Ap.
VG170412 - Målet er at vi nå skal få større oppmerksomhet rundt denne krisen som rammer landene rundt Tsjadsjøen.
SA170412 | Fjord Line kansellerer alle seilinger i dag også - rammer 1000 personer ¶
SA170412 Det rammer også landene de forlater.
SA170412 Fjord Line kansellerer Kristiansand-Hirtshals i dag også - rammer 1000 personer ¶
FV170412 | Fjord Line kansellerer alle seilinger i dag også - rammer 1000 personer ¶
DN170412 Rammer kulleksporten ¶
DB170412 Trump trakk fram Assads bruk av kjemiske våpen, tønnebomber og andre angrep som rammer sivilbefolkningen i Syria.
DB170412 - Påstandene rammer i hjertet av Melania Trumps personlige integritet og verdighet.
DB170412 Lovforslaget høres komisk ut når det rammer menns seksualliv, men har umiskjennelige likhetstrekk med den høyst seriøse ordlyden i statens lovtekster om abort.
BT170412 Trump trakk frem Assads bruk av kjemiske våpen, tønnebomber og andre angrep som rammer sivilbefolkningen i Syria.
AP170412 Vi kan rett og slett overse sentrale trekk i vår egen tid fordi vi presser den inn i fortidens rammer .
AP170412 Vi kan rett og slett overse helt sentrale trekk i vår egen tid fordi vi presser den inn i fortidens rammer .
AA170412 Trump trakk fram Assads bruk av kjemiske våpen, tønnebomber og andre angrep som rammer sivilbefolkningen i Syria.
AA170412 Dette har fått opprørerne til å endre sin taktikk, som har ført til en stor økning av antallet selvmordsangrep - noe som rammer allerede utsatte barn.
DB170411 Det har ikke gått mange dagene siden terroren i Stockholm, noe svært mange naturlig nok tenker tilbake på når det kommer meldinger om en eksplosjon som rammer en buss med fotballspillere.
DB170411 Arkivsektoren, både statlig og privat, har et stort behov for økt oppmerksomhet som også fører til økte økonomiske rammer .
DB170411 Frilansfotograf Daniel Berehulak får Pulitzer-pris for sin bildereportasje i The New York Times som viser hvordan narkokrigen på Filippinene rammer folket.
DA170411 Bakgrunnen er tilbakemeldinger fra både Pro Sentret og prostituerte om at paragrafen også rammer personer som leier ut leiligheten sin til prostituerte på lovlig vis.
BT170411 Mandag advarte talsmann for Det hvite hus, Sean Spicer, Assad-regimet mot å bruke tønnebomber, som inneholder eksplosiver og metallbiter som sprer seg utover og rammer tilfeldige mennesker.
AP170411 I bunn og grunn handler Ottosens kommentar om sex når et par begår en såkalt synd, utenfor Den Norske Kirkens ekteskapelige rammer .
VG170410 * Bestemmelsen rammer den som ulovlig mottar, besitter, sprer, transporterer eller på annen måte har ulovlig befatning med et eksplosivt eller radioaktivt materiale, eller en kjernefysisk eller radioaktiv anordning som for eksempel skal brukes til å gjøre noe som gir fare for tap av menneskeliv eller betydelig skade
SA170410 Den nye terrortrusselen har gjort lastebiler til drapsvåpen som rammer tilfeldige fotgjengere i storbyer.
DB170410 Norsk fotball trenger å få folk tilbake på tribunen og gode rammer rundt kampene.
DB170410 Diskriminering på grunn av alder rammer ikke bare eldre mennesker, men også barn og unge.
BT170410 Media har et stort ansvar for å sortere fakta fra rykter når terroren rammer .
BT170410 Innvandringspolitikk skal ikke dysses ned i samtalen om virkemidler, men politikere må vise anstendighet nok til å avstå fra politisk opportunisme idet terroren rammer .
AP170410 En lovende debutfilm der seksuell oppvåkning løftes ut av oppvekstfilmens tradisjonelle rammer gjennom dramatisk islandsk natur.
AP170410 En lovende debutfilm der seksuell oppvåkning løftes ut av oppvekstfilmens tradisjonelle rammer gjennom dramatisk islandsk natur.
VG170409 Sorg og sinne er helt normale følelser når blind terror rammer .
FV170409 Den nye terrortrusselen har gjort lastebiler til drapsvåpen som rammer tilfeldige fotgjengere i storbyer.
DB170409 Dette skal du gjøre hvis terroren rammer
AP170409 Men de rammer oss og de sprer frykt.
AP170409 Den nye terrortrusselen har gjort biler og lastebiler til drapsvåpen som rammer tilfeldige fotgjengere i storbyer.
SA170408 Den nye terrortrusselen har gjort lastebiler til drapsvåpen som rammer tilfeldige fotgjengere i storbyer.
DB170408 Men da snakker vi gjerne om matchende rammer som gjør at sykkelen i seg selv ligger på den ubehagelige siden av 20.000 kroner.
VG170407 Den offisielle åpningen skjer med litt uvante rammer når et av Cambis anlegg åpnes her i Beijing : Norges statsminister Erna Solberg står for den offisielle åpningen under sitt besøk i Kina denne uken.
SA170407 - Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner og lokalsamfunn.
FV170407 - Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner og lokalsamfunn.
DN170407 Maktanvendelsen har ikke til hensikt å trappe opp eller skape en avgjørelse på konflikten, men begrense den ved å statuere et eksempel og trekke opp rammer .
DB170407 - Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn.
AP170407 Mangelen på klare rammer har ført til prosjekter samfunnet ikke er tjent med, som storutbyggingen på Fosen.
AP170407 - Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner og lokalsamfunn.
AA170407 Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn.
AA170407 - Dette handler ikke om stigmatisering av trossamfunnene eller etnisitet, men å våge å snakke åpent om problemer som rammer barn og hvordan vi kan få en økt bevisstgjøring og flere målrettede tiltak mot minoritetsmiljøer, sier Ropstad. ( ©NTB ) ¶
VG170406 Han tror en permanent rovviltstamme i Nordfjella og på Hardangervidda ville fungert forebyggende både mot skrantesyke og andre smittsomme sykdommer som rammer hjortedyr.
SA170406 Han tror en permanent rovviltstamme i Nordfjella og på Hardangervidda ville fungert forebyggende både mot skrantesyke og andre smittsomme sykdommer som rammer hjortedyr.
DB170406 Kulturminister Linda Hofstad Helleland, som sitter på flyet på vei til USA, skriver i en-post til Dagbladet at avtalen ikke har konkrete økonomiske rammer , men det fremgår av avtalen at den avtaleparten som etterspør assistanse, også dekker kostnadene forbundet med assistansen.
DB170406 Det rammer også de såkalte landstreffene som holdes flere steder i landet i april og mai.
DB170406 Det du og jeg betaler inn i skatt slik at vi kan finansiere et helsevesen og en velferdsstat som ikke gjør deg redd for å gå personlig konkurs når kriser rammer .
DB170406 Det krever bevilgninger, men det krever også målrettet innsats innenfor de rammer man har, og det krever strategisk kompetanse bygget på fagkunnskap om Arkivverkets samfunnsoppdrag.
DB170406 Det rammer elevene.
DA170406 Dette rammer svært mange, sier kommunikasjonsdirektør Thor-Christian Haugland i SR Bank, til Stavanger Aftenblad.
DA170406 Naturvernforbundet tror en permanent rovviltstamme i Nordfjella og på Hardangervidda ville fungert forebyggende både mot skrantesyke og andre smittsomme sykdommer som rammer hjortedyr.
DA170406 Han tror en permanent rovviltstamme i Nordfjella og på Hardangervidda ville fungert forebyggende både mot skrantesyke og andre smittsomme sykdommer som rammer hjortedyr.
BT170406 Han tror en permanent rovviltstamme i Nordfjella og på Hardangervidda ville fungert forebyggende både mot skrantesyke og andre smittsomme sykdommer som rammer hjortedyr.
AP170406 - Dette handler ikke om stigmatisering av trossamfunnene eller etnisitet, men å våge å snakke åpent om problemer som rammer barn, og hvordan vi kan få en økt bevisstgjøring og flere målrettede tiltak mot minoritetsmiljøer, sier Ropstad.
AP170406 Naturvernforbundet tror en permanent rovviltstamme i Nordfjella og på Hardangervidda ville fungert forebyggende både mot skrantesyke og andre smittsomme sykdommer som rammer hjortedyr.
AP170406 Han tror en permanent rovviltstamme i Nordfjella og på Hardangervidda ville fungert forebyggende både mot skrantesyke og andre smittsomme sykdommer som rammer hjortedyr.
AA170406 Våpenhvilen vil tre i kraft så snart alle grunnleggende retningslinjer og rammer for avtalen er meislet ut.
AA170406 Han tror en permanent rovviltstamme i Nordfjella og på Hardangervidda ville fungert forebyggende både mot skrantesyke og andre smittsomme sykdommer som rammer hjortedyr.
AA170406 Han tror en permanent rovviltstamme i Nordfjella og på Hardangervidda ville fungert forebyggende både mot skrantesyke og andre smittsomme sykdommer som rammer hjortedyr.
DN170405 Hvis skredet rammer må du : ¶
DB170405 Vi yter bistand i samsvar med fast praksis og gjeldene rammer i forbindelse med dødsfall av norske borgere i utlandet, sier pressetalsperson i Utenriksdepartementet, Ane Haavardsdatter Lunde, til Dagbladet.
DB170405 Samtidig tar loven høyde for diskriminering som typisk rammer bestemte grupper.
AP170405 Innskjerpingen rammer særlig de flere tusen videregåendeelevene som om kort tid er russ, og som samles til landstreff på for eksempel Tryvann, Lillehammer og Halden.
AP170405 Lovende debutfilm der seksuell oppvåkning løftes ut av oppvekstfilmens tradisjonelle rammer gjennom dramatisk islandsk natur.
AA170405 Innskjerpingen rammer særlig de flere tusen videregåendeelevene som om kort tid er russ, og som samles til landstreff på for eksempel Tryvann, Lillehammer og Halden.
AA170405 Det verste er at det ofte rammer noen av dem som har størst muligheter til å integreres raskt og ta en lengre utdannelse.
VG170404 Dette er første gang i moderne tid at terror rammer St.
SA170404 Putins talsmann Dmitrij Peskov sa tirsdag at alle terrorangrep som rammer Russland er en " utfordring " for enhver russer, også Putin.
SA170404 - Rammer alle russere ¶
SA170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
SA170404 Den rammer hardest i Oslo, men vil nok også slå inn andre deler av landet.
DN170404 Putins talsmann, Dmitrij Peskov, sa tirsdag at alle terrorangrep som rammer Russland, er en « utfordring » for enhver russer, også Putin.
DN170404 - Rammer alle russere ¶
DB170404 Angrepet rammer ham politisk, siden han har flagget kampen mot terror som et av sine viktigste helt siden han kom til makten i 2000, sier Godzimirski.
DB170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
DA170404 Putins talsmann, Dmitrij Peskov, sa tirsdag at alle terrorangrep som rammer Russland, er en " utfordring " for enhver russer, også Putin.
DA170404 Rammer alle russere ¶
DA170404 Nå innfører Kina tiltak som rammer ti millioner uighurer hardt.
DA170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
AP170404 Dårlig tider i oljenæringene rammer bare de store.
AP170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
AP170404 Den rammer hardest i Oslo, men vil nok også slå inn andre deler av landet.
AA170404 Putins talsmann Dmitrij Peskov sa tirsdag at alle terrorangrep som rammer Russland er en " utfordring " for enhver russer, også Putin.
AA170404 Plutselig hjertestans rammer mer enn 3.000 personer årlig.
AA170404 Hun mener loven styrker kvinners vern mot diskriminering på flere punkter, blant annet ved graviditet og såkalt sammensatt diskriminering, som ifølge statsråden særlig rammer kvinner.
VG170403 Det er uheldig at det rammer seerne våre, og vi beklager til alle som har benket seg og opplevd problemer med tilgang til appen under sending, sier Landsverk i pressemeldingen.
VG170403 - Står norske soldater også i fare for å være delaktig i angrep som rammer sivile ?
SA170403 Heldigvis har vi i Norge bygd opp et støtteapparat og sikkerhetsnett når sykdom rammer .
DN170403 Det er uheldig at det rammer seerne våre, og vi beklager til alle som har benket seg og opplevd problemer med tilgang til appen under sending, sier programdirektør i TVNorge og Discovery Networks, Eivind Landsverk, i en pressemelding.
DB170403 Det er uheldig at det rammer seerne våre, og vi beklager til alle som har benket seg og opplevd problemer med tilgang til appen under sending, sier Landsverk.
DB170403 Det vitner om en selvtillit som har sprengt seg ut av normale rammer , slik at man ikke lenger forstår hvordan det offentlige ordskiftet fungerer.
AP170402 Lav oljepris, økonomisk krise og de vestlige sanksjonene rammer ambisjonene om Arktis hardt.
VG170401 mars 2017 ¶ * 1 Idrettsstyret tar til orientering redegjørelsen for pågående tilpasninger til nye økonomiske rammer og prioriteringer på IT-området, herunder prosessen med innhenting av konkurrerende tilbud i markedet. * 1 Idrettsstyret godkjenner det overordnede målbildet for idrettens digitale strategi som styrende for det videre arbeidet på området. * 1 Idrettsstyret tar til orientering re
DB170401 Usikkerhet rundt Hammerfest sykehus rammer hele helsetilbudet i Finnmark og dermed også befolkningen, svarer statssekretæren.
VG170331 Vi må få bukt med pornoindustrien som rammer unge og barn, sier Henriksen.
DB170331 - Det er selvfølgelig trist når slikt rammer en kollega, men noen risiko for sikkerheten til passasjerene er det ikke, sier han.
BT170331 Operatørene er langt innenfor de krav og rammer som lå til grunn i konkurransegrunnlaget, sier direktør for Skyss, Oddmund Sylta.
AA170331 - Dersom det er slik at arbeidstakere vegrer seg for å varsle om kritikkverdige forhold, må loven legge tryggere rammer for varsling.
VG170330 De siste ukene har flere innbyggere kritisert eiendomsskatten i harde ordelag, blant annet fordi de mener den rammer usosialt og skjevt.
DN170330 - Regjeringen rammer nok en gang de svakeste.
DB170330 - Regjeringen rammer nok en gang de svakeste.
DB170330 Finansiell klimarisiko handler både om at klimaendringer kan gi fysiske skader som rammer virksomheter, og om faren for at virksomheter ikke klarer å omstille seg raskt nok.
BT170330 - Regjeringen rammer nok en gang de svakeste.
AP170330 - Øking av avgifter rammer veldig skjevt sosialt.
AA170330 Dette er mulig innenfor frontfagets rammer , mener leder Egil André Aas.
AA170330 - Regjeringen rammer nok en gang de svakeste.
VG170329 - Fredrik Bendiksen har gjort en feil, men dopingbestemmelsene og World Anti-Doping Code rammer ikke uaktsom overtredelse av reglene når det gjelder støttepersonell.
VG170329 - Rammer ikke uaktsom overtredelse ¶
VG170329 Når han samtidig etterlyser en offensiv dommersjef som tar telefonen når mediene ringer, så tror jeg det er den kritikken som rammer hardest.
VG170329 « Det er viktig å redusere usikkerhet, klargjøre mål, overordnede rammer og kostnader.
VG170329 - Lavrov opplyste at Norilsk Nikel vil foreta store investeringer i Nikel-anlegget, som forurenser mye og som rammer både Øst-Finnmark og Murmansk.
VG170329 - Regjeringen rammer nok en gang de svakeste.
VG170329 Samsung dropper hjemknapp og rammer i den nye Galaxy S8.
VG170329 En løsning som ikke er uvanlig uansett om produktet har rammer eller ei.
SA170329 - Fredrik Bendiksen har gjort en feil, men dopingbestemmelsene og World Anti-Doping Code rammer ikke uaktsom overtredelse av reglene når det gjelder støttepersonell.
SA170329 - Fredrik Bendiksen har gjort en feil, men dopingbestemmelsene og World Anti-Doping Code rammer ikke uaktsom overtredelse av reglene når det gjelder støttepersonell.
FV170329 - Fredrik Bendiksen har gjort en feil, men dopingbestemmelsene og World Anti-Doping Code rammer ikke uaktsom overtredelse av reglene når det gjelder støttepersonell.
DN170329 Lxs også : ¶ Rammer ikke bare Tesla ¶
DN170329 Båtsalget i plan ¶ Rammer ikke bare Tesla ¶ ¶
DB170329 - Bendiksen har gjort en feil, men dopingbestemmelsene og World Anti-Doping Code rammer ikke uaktsom overtredelse av reglene når det gjelder støttepersonell.
DB170329 - Fredrik Bendiksen har gjort en feil, men dopingbestemmelsene og World Anti-Doping Code rammer ikke uaktsom overtredelse av reglene når det gjelder støttepersonell.
DA170329 - Fredrik Bendiksen har gjort en feil, men dopingbestemmelsene og World Anti-Doping Code rammer ikke uaktsom overtredelse av reglene når det gjelder støttepersonell.
DA170329 Jobbkuttene rammer først og fremst prosjektstillinger ved Shells gassbehandlingsanlegg på Aukra i Møre og Romsdal og på Draugen i Norskehavet.
DA170329 Vi triller inn i god tid, og med like hele dekk, gjennom den doble jernporten, og ser det høye, elektriske gjerdet som rammer inn området der vi skal sove.
DA170329 Digre panoramavinduer rammer inn de dype, slanke blåtonene som er i ferd med å omgjøre Bergsfjorden til et maleri av typen vi elsket å ha på veggen på 1980-tallet, der fargene nesten var litt for intense til å være sanne.
AP170329 Videre vil avtalene som sikrer handel i tjenester opphøre, noe som for eksempel rammer Londons finansindustri.
AP170329 - Fredrik Bendiksen har gjort en feil, men dopingbestemmelsene og World Anti-Doping Code rammer ikke uaktsom overtredelse av reglene når det gjelder støttepersonell.
AP170329 - Fredrik Bendiksen har gjort en feil, men dopingbestemmelsene og World Anti-Doping Code rammer ikke uaktsom overtredelse av reglene når det gjelder støttepersonell.
AA170329 Thobroe er overrasket over at det kom en ny nedbemanningsrunde som rammer distriktskontorene så raskt.
VG170328 At den ene for eksempel bygger seg opp rundt regler og stramme rammer , mens en annen kan legge vekt på kontakt med ungdommene.
SA170328 Det er utvilsomt et sykdomstegn at et foretak med årlig budsjett på sju milliarder ikke ser seg i stand til å betjene investeringer i påkrevd størrelsesorden for å realisere nybygg innenfor forsvarlige økonomiske rammer .
SA170328 Manglende ettervern i rusomsorgen rammer familiene i ¶
SA170328 Forskriften rammer lavinntektsgrupper og førstegangskjøpere, mener han.
SA170328 Forskriften rammer førstegangskjøpere, dernest har den til hensikt å begrense investorvirksomheten i Oslo, sier Carl O.
DA170328 Men angrep mot utdanning omfatter en rekke ulike typer angrep og overgrep som rammer barn og voksne med tilknytning til utdanningsinstitusjonene ( se faktaboks ).
DA170328 De få mennene er unntakene som bekrefter regelen blant tekstilkunstnerne, og ordtaket viser til en offentlig ignoranse som rammer tekstilkunstnerne spesielt hardt fordi de i all hovedsak er kvinner.
BT170328 Forskriften rammer lavinntektsgrupper og førstegangskjøpere, mener han.
BT170328 Forskriften rammer førstegangskjøpere, dernest har den til hensikt å begrense investorvirksomheten i Oslo, sier Carl O.
AP170328 Forskriften rammer lavinntektsgrupper og førstegangskjøpere, mener han.
AP170328 Forskriften rammer førstegangskjøpere, dernest har den til hensikt å begrense investorvirksomheten i Oslo, sier Carl O.
VG170327 Med rundt 200.000 barn og unge i alderen 10-18 utenfor organisert idrett, er spørsmålet hvordan man sikrer at også de får gode rammer til å utvikle og utfolde seg fysisk.
SA170327 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vil endre reglene for å trekke statsborgerskap, slik at asyl-juks ikke rammer uskyldige barn og barnebarn.
SA170327 - Det rammer trolig særlig tilhengerne av konsekvensutredning.
DB170327 Syklonen « Debbie » med vindkast opp mot 280 kilometer vil ifølge meteorologene bli det kraftigste uværet som rammer Australia siden syklonen « Yasi » i 2011.
BT170327 Den handler ikke om at det ikke kommer til å skje, men om den lave risken for at det rammer oss på skolevei, på vei til jobb, eller når vi besøker Sommarland i Bø.
AP170327 - Det rammer trolig særlig tilhengerne av konsekvensutredning.
AP170327 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) vil endre reglene for å trekke statsborgerskap, slik at asyl-juks ikke rammer uskyldige barn og barnebarn.
AA170327 - Kommunen har først og fremst godkjent stedet hvor monumentet skal stå, og satt rammer for hvor stort monumentet kan være.
VG170326rammer det dem som vil se landskampen via DPlay. landskampen via DPlay. 0-1 ALLEREDE : Norge-keeper Rune Jarstein etter at Nord-Irland har tatt ledelsen 1-0 på hjemmebane i Belfast.
DN170326 Tvilsomt hemmelighold og egne løfter om gjennomføringskraft rammer Erna Solberg.
DB170326 Sannheten er at selv de største beslagene kun er for fiser i et uendelig hav å regne, og at den kortvarige " gleden " i form av et sprengt marked politiet kan skryte av, med stor sannsynlighet ikke veier opp for alle de langvarige negative konsekvensene som rammer både individ og samfunn, og aller hardest dem som sitter nederst på bordet.
FV170325 Trodde du at søvnmangel rammer både mor og far i småbarnsfasen ?
DA170325 Bompenger er en usosial skatt, og den rammer tilfeldig, sier Myrhol, som fikk varm applaus fra de frammøtte.
DA170325 Angriperne skal få den samme klare beskjeden som også statsminister Theresa May kom med på torsdag, som vi selv har sagt når terroren rammer : « Vi er ikke redde.
VG170324 Når en så betydningsfull hendelse rammer deg, som du aldri hadde trodd skulle skje, er det fantastisk å være her nå.
SA170324 Petter er en fargeklatt som sporten trenger, men også han må ytre seg innenfor visse rammer .
FV170324 Petter er en fargeklatt som sporten trenger, men også han må ytre seg innenfor visse rammer .
DB170324 Og det er egentlig ikke Løfshus han rammer mest.
DB170324 Når sentraliseringen rammer selv sentrale og tettbygde strøk, er det gode tider for ulvemotstandere, sier et gammelt jungelord.
BT170324 Oppryddingen på det aldrende atomanlegget Sellafield sprenger alle rammer .
BT170324 Petter er en fargeklatt som sporten trenger, men også han må ytre seg innenfor visse rammer .
BT170324 Petter er en fargeklatt som sporten trenger, men også han må ytre seg innenfor visse rammer .
AP170324 Petter er en fargeklatt som sporten trenger, men også han må ytre seg innenfor visse rammer .
VG170323 For det rammer en uendelig verdifull folkebevegelse at den øverste ledelsen ikke bare sliter med å innse at vi lever i 2017, men også ser ut til å mangle evne til å ta grep for å få en vanstyrt skute over på en sunnere kurs.
VG170323 - Dessuten rammer det de klientene som har et ønske om å bruke Shariati og som har tillit til ham, sier Koslung.
SA170323 Trodde du at søvnmangel rammer både mor og far i småbarnsfasen ?
DA170323 Det er det andre USA-ledede angrepet i Syria som rammer sivilbefolkningen på under en uke.
BT170323 Trodde du at søvnmangel rammer både mor og far i småbarnsfasen ?
AP170323 Trodde du at søvnmangel rammer både mor og far i småbarnsfasen ?
VG170322 Storbritannia fulgte tirsdag ettermiddag opp med et tilsvarende forbud som rammer flygninger fra Tyrkia, Libanon, Jordan, Egypt, Tunisia og Saudi-Arabia.
DN170322 Tre av fire konker etter fem år ¶ Rammer ikke bare Tesla ¶ ¶ | - Toppen på ledighetsraten er bak oss ¶
DN170322 Foto : Skjalg Bøhmer Vold ¶ | Rammer ikke bare Tesla ¶
DB170322 Arbeidsmiljøloven fastsetter et minimum på 40 prosent i tillegg til den vanlige lønnen for arbeid ut over lovens rammer for alminnelig arbeidstid.
DB170322 Ap stemte mot å politianmelde egen leder for korrupsjon : - Så alvorlig at det rammer hele Trondheim by ¶
DB170322 Storbritannia fulgte tirsdag ettermiddag opp med et tilsvarende forbud som rammer flygninger fra Tyrkia, Libanon, Jordan, Egypt, Tunisia og Saudi-Arabia.
DB170322 Denne saken er så alvorlig at den rammer hele Trondheim og hele det politiske miljøet i byen.
BT170322 Man kan også argumentere med at klimaendringer, som i størst grad forårsakes av utslipp i vestlige og ny-rike land, uforholdsmessig rammer tørkeutsatte land det her er snakk om.
AP170322 I århundrer delte vi stort sett felles rammer for ytringsfrihet, og i dag er begge landene moderne, demokratiske velferdsstater.
AA170322 Det rammer passasjerer som flyr direkte til USA fra åtte land i Midtøsten og Nord-Afrika.
AA170322 » Det heter videre at « rollen bør utvikles i takt med at AtB utvikler sin kompetanse innenfor de aktuelle kollektivområdene og sin forståelse for politiske mål og rammer innenfor områdene.
VG170321 Utfordrerpartiet i presidentvalgkampen, Nasjonal Front, ser ut til å gni seg i hendene over anklagene som rammer deres politiske rivaler, senest innenriksministeren.
DN170321 Foto : Skjalg Bøhmer Vold ¶ | Rammer ikke bare Tesla ¶
DB170321 Stopp reklamen : Å redusere faren for spillproblemer kan ikke bare handle om spill innenfor tryggest mulig rammer , men også om å dempe reklametrykket og spillmengden folk eksponeres for.
DB170321 Perry har tidligere fortalt at hun ble oppdratt etter meget strenge rammer , som blant annet innebar bibelen som eneste tilgjengelige lesestoff.
DA170321 Luthi sier kjønnslemlestelse er forbundet med giftemål for unge jenter, som rammer halvparten av Malis jenter under 18 år.
DA170321 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Rammer færre ¶
DA170321 Et familiemedlem fikk fistula, som ofte rammer kvinner etter mange fødsler, som gjør at de mister kontroll på avføring og urin.
DA170321 Loven setter rammer for ytringer av sjikanerende karakter rettet mot andre mennesker.
AP170321 Ledigheten rammer næringslivet ¶
SA170320 Trygdeoppgjøret rammer de enslige hardest.
DN170320 Det rammer både privatkunder, bedriftskunder og de som bruker Vipps, sier Liv Fiksdahl, konserndirektør for it og Operations i DNB.
DB170320 - Ved å velge å produsere olje sin sakte og investere overskuddet til nytte for framtidige generasjoner har Norge beskyttet seg fra ustabile oppturer og nedturer som rammer mange andre oljerike økonomier, bemerker John Hewlliwell ved University of British Columbia i en pressemelding.
DB170320 ¶ UHELDIG : - En av de tingene som er uheldig, er at vi ikke har bedre tall over hvor mange som får denne typen pasientskade i Norge, sier Folkehelseinstituttets ( FHI ) avdelingsdirektør Hanne-Merete Eriksen om de mange sykehusinfeksjonene som rammer pasienter i Norge.
DB170320 - En tragedie, sier Folkehelseinstituttets ( FHI ) avdelingsdirektør for Resistens- og infeksjonsforebygging, Hanne-Merete Eriksen, om de mange sykehusinfeksjonene som hvert år rammer pasienter ved norske sykehus.
DA170320 Rammer andre oppgaver ¶
DA170320 Rammer andre oppgaver ¶
AA170320 Regimet og dets allierte har tatt tilbake initiativet og rammer opprørsgruppene som satt i gang gårsdagens offensiv, sier Rami Abdulrahman, leder for eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ).
AA170320 Unge må få lære om trygge og gode rammer for seksualitet og seksuell helse, uavhengig av hvilken skole de går på.
VG170319 For noen begynner russetiden allerede i første klasse, og de lager seg noen rammer om hvordan russetiden skal være.
DB170319 Slitasjegikt er en sykdom som rammer leddene, og knærne er særlig utsatt.
DA170319 Folk sliter med å komme seg på beina, før neste krise rammer .
BT170319 Kolberg understreker at disse er viktige, men påpeker at den manglende sikkerheten også rammer vannforsyning og informasjonssystemer - tjenester som er viktig for at samfunnet skal fungere i en krise eller krig.
BT170319 Kolberg understreker at disse er viktige, men påpeker at den manglende sikkerheten også rammer vannforsyning og informasjonssystemer - tjenester som er viktig for at samfunnet skal fungere i en krise eller krig.
AP170319 Men terroren rammer nå også dem som støtter meg.
VG170318 Likevel viser gjennomgangen til det anerkjente Politico Magazine at flere av Trumps forgjengere har vært utsatt for den samme kritikken som nå rammer presidenten.
VG170318 - Vi mener at likestilling handler om trygge, forutsigbare, gode arbeidsforhold, faste og fulle stillinger og et arbeidsliv med rammer som gjør at man kan delta som kvinner og med forskjellig livssituasjon, sier Bergstø.
SA170318 Tidligere styreleder Ragnhild Osmundsen i Dale Eiendomsutvikling uttaler til Aftenbladet : « Jeg har anmodet Fylkeskommunen som eier om en ekstern, uavhengig granskning, slik at denne saken kommer inn i skikkelige rammer .
SA170318 Hva hun mener med « skikkelige » rammer blir interessant å få vite.
SA170318 Vårt uniformkrav rammer enhver som ønsker å supplere uniformen med etniske, religiøse, livssynmarkerende eller politiske plagg eller symboler.
SA170318 I den nye kjennelsen har domstolen sagt klart at enhver arbeidsgiver kan vedta tilsvarende bestemmelser på den enkelte arbeidsplass, forutsatt at det ikke kun rammer en gruppe særskilt.
AP170318 Stein Bjørge ¶ Rammer Trump-velgere ¶
AP170318 | Eiendomsskatten rammer flere kulturaktører : Kunstnernes Hus får mer i skatt enn i støtte ¶
VG170317 Kommentar : Dopingsak-sponsingen rammer utøverne ¶
VG170317 Så du denne ? Rammer NIF-toppene med millionkutt ¶
VG170317 - Når et vedtak rammer en person så sterkt som i dette tilfellet, hvis han ikke hadde vunnet frem her har jeg vanskelig for å se at man som reineier hadde hatt noe som helst vern i forhold til folkeretten.
SA170317 | Storpolitikk rammer butikker i Kina ¶
SA170317 Drammensklubben vil fortsatt stille lag i eliteserien, men vil kun drive innenfor ansvarlige økonomiske rammer .
SA170317 Denne feilen rammer kun de 27 videregående skolene i Rogaland - med i alt 17.000 elever - ifølge Risvoll.
FV170317 Drammensklubben vil fortsatt stille lag i eliteserien, men vil kun drive innenfor ansvarlige økonomiske rammer .
DN170317 - I stedet har Frp og Høyre kuttet i markedsføringsmidler, trappet ned bredbåndsutbyggingen, sviktet gode lokale prosjekter med kutt i regionale utviklingsmidler og i tillegg økt avgifter som rammer reiselivsnæringen, sier hun.
DB170317 - Vi har hatt kommunikasjon med Facebook, men det har ikke vært noen faste rammer rundt det, forteller Haug, som håper kravene kan bidra til å skape mindre svindel på Facebook framover.
AP170317 Og i februar kunngjorde Beijing full stans av kull-import fra Nord-Korea, noe som rammer landets allerede anstrengte økonomi hardt.
AP170317 Volden er blitt grovere, og den rammer yngre barn enn tidligere.
AA170317 - Det er viktig å lage trygge rammer for barn, men hvis vi ikke klarer det, er det viktig å gi dem en form for håp.
VG170316 mars 2017 ¶ * 1 Idrettsstyret tar til orientering redegjørelsen for pågående tilpasninger til nye økonomiske rammer og prioriteringer på IT-området, herunder prosessen med innhenting av konkurrerende tilbud i markedet. * 1 Idrettsstyret godkjenner det overordnede målbildet for idrettens digitale strategi som styrende for det videre arbeidet på området. * 1
VG170316 | Dopingsak-sponsingen rammer utøverne ¶
VG170316rammer den også 40 nederlandske Holstein-kuer.
SA170316 Siden det er ikke vilje til å koste og vaske i Kannik i større grad, nettopp fordi det er her trafikkforurensningen er størst, blir det som om vi slo av lufteanlegget inni byfjord-tunnelen, målte luften og deretter innføre dramatiske tiltak som rammer ulike innbyggere i byen.
FV170316 Det rammer både privatkunder, bedriftskunder og de som bruker Vipps, sier konserndirektør for IT og Operations i DNB, Liv Fiksdahl.
DN170316 Det rammer både privatkunder, bedriftskunder og de som bruker Vipps, sier konserndirektør for IT og Operations i DNB, Liv Fiksdahl.
DB170316 Med et slikt regnestykke i bunn vil norsk oljevirksomhet kunne fortsette innenfor realistiske rammer .
DA170316 Drammensklubben vil fortsatt stille lag i eliteserien, men vil kun drive innenfor ansvarlige økonomiske rammer .
DA170316 Olstad forteller at det er knappe rammer , både i private og offentlige sykehjem.
DA170316 Det rammer både privatkunder, bedriftskunder og de som bruker Vipps, sier konserndirektør for IT og Operations i DNB, Liv Fiksdahl.
BT170316 Det rammer både privatkunder, bedriftskunder og de som bruker Vipps, sier konserndirektør for IT og Operations i DNB, Liv Fiksdahl.
BT170316 Det er store energimengder som må holdes under kontroll for å hindre ulykker som rammer mennesker, miljø og som også får store økonomiske konsekvenser.
AP170316 Selv om diskriminering ifølge retten ikke handler om matematikk, tar domstolen opp regjeringens argument om at innreiseforbudet rammer alle borgere fra de seks landene likt.
AP170316 Det rammer både privatkunder, bedriftskunder og de som bruker Vipps, sier konserndirektør for IT og Operations i DNB, Liv Fiksdahl.
AA170316 Det rammer både privatkunder, bedriftskunder og de som bruker Vipps, sier konserndirektør for IT og Operations i DNB, Liv Fiksdahl.
AA170316 Det rammer både privatkunder, bedriftskunder og de som bruker Vipps, sier konserndirektør for IT og Operations i DNB, Liv Fiksdahl.
VG170315 Snoop Doggs video er tydelig politisk, og skuespillere utkledd som klovner behandler sensitive temaer som står sentralt i amerikansk politikk, som politivold som rammer svarte amerikanere.
VG170315 Ulvesaken skal behandles på Stortinget i vår og flere partier truer nå Helgesen med mistillit, hvis han ikke finner en løsning innenfor lovens rammer som også tar hensyn til ulveforliket og folks behov for å føle seg trygge for ulven.
DN170315 Snømangel, avlysninger og deltagersvikt i turrennene rammer også Birkebeinerrennet.
DB170315 Det rammer spesielt de norske langrennsherrene, hvor bredden er enorm.
DB170315 Men dommen rammer også i prinsippet et kristent kors eller det jødiske hodeplagget kippa.
DB170315 Norsk lov rammer også parets tre barn og deres barn igjen.
DB170315 Det er ikke lenge siden sist, og nå ser det ut til at et nytt Facebook Messenger-virus rammer mange nordmenn.
DA170315 LES OGSÅ : - Sykdommen rammer blindt, derfor er det viktig å hjelpe ¶
SA170314 | Manglende ettervern i rusomsorgen rammer familiene ¶
SA170314 Vi får ikke bare et innblikk i Jonathans rusutfordringer, men også et innblikk i hvordan rusproblemene rammer en hel familie.
SA170314 De har gjort alt for å få på plass trygge rammer rundt den rusavhengige, men på tross av utallige forsøk når de ikke frem til tjenesteapparatet.
FV170314 Den lammende striden i Søgne Høyre rammer også resten av kommunen.
DB170314 Seksjonssjefen gir rammer / retning for strategisk rådgivers arbeid fremover.
DA170314 EU-domstolen sier at slike forbud reiser spørsmål om indirekte diskriminering, det vil si at regler som er lik for alle rammer personer ulikt, og at dette må vurderes konkret.
BT170314 De sterkeste kastene ble målt til 223 kilometer i timen, den gjorde skader for milliarder og statistisk vil det gå 175 år til neste gang en slik orkan rammer .
BT170314 De fleste av oss krysser bare fingrene og håper det ikke rammer vårt barn, mens vi klager over vinterkroppen.
AP170314 Vi håper at foreldrene ser sin egenrolle i å lære barna å sette gode rammer om bruken hjemme fra småbarnsalderen av.
AP170314 - I barnehagen setter vi gode grenser og rammer for bruken av digitale verktøy.
AA170314 - Vi håper at forsikringsbransjen vil være med på å få laget et godt produkt, og at myndighetene sikrer at forsikringen får de nødvendige rammer i lovverket, sier Flesland.
AA170314 - Vi håper at forsikringsbransjen vil være med på å få laget et godt produkt, og at myndighetene sikrer at forsikringen får de nødvendige rammer i lovverket, sier Flesland.
AA170314 Kreft rammer i alle aldre, og påvirker også unge mennesker.
VG170313 Selv om de ikke kan hjelpe med å få tilbake dataene er det viktig å få fram statistikken på hvor mange det rammer , sier Thon.
DN170313 Huseiernes Landsforbund mener Oslo kommune ikke har rett til å ilegge eiendomsskatt som bare rammer noen få.
DN170313 Dette skal være en skatt for alle, men med et så høy bunnfradrag rammer den spesifikt og urettmessig, sier advokat i Huseiernes Landsforbund, Bettina Banoun, til NRK.
DN170313 - Med et bunnfradrag på 4 millioner kroner rammer skatten bare et fåtall boligeiere.
DN170313 Rammer for få ¶
DA170313 Det er ønskelig at dette settes inn i gode rammer , sier rektor ved Tastarustå, Heidi Høiland Arnesen til RA.
AP170313 Dette skal være en skatt for alle, men med et så høyt bunnfradrag rammer den spesifikt og urettmessig, sier advokat i Huseiernes Landsforbund, Bettina Banoun, til NRK.
AP170313 - Med et bunnfradrag på fire millioner kroner rammer skatten bare et fåtall boligeiere.
AP170313 Rammer for få ¶
AA170313 - Flere bystyrerepresentanter har gjennom sine lønnede arbeidsforhold hatt møter med partiene i bystyret på vegne av sin arbeidsgiver eller en tredjepart, så Opokus uttalelse rammer flere bystyremedlemmer som alle har fulgt de gjeldende reglene, skriver Olsø i en e- post.
AA170313 Huseiernes Landsforbund mener Oslo kommune ikke har rett til å ilegge eiendomsskatt som bare rammer noen få.
AA170313 Dette skal være en skatt for alle, men med et så høy bunnfradrag rammer den spesifikt og urettmessig, sier advokat i Huseiernes Landsforbund, Bettina Banoun, til NRK.
AA170313 - Med et bunnfradrag på 4 millioner kroner rammer skatten bare et fåtall boligeiere.
SA170312 - « Gode sammen » er vårt fokus, og da er det fint når vi som har gode rammer kan bidra til dem som ikke er i samme situasjon, sier Astrid, og understreker at det er viktig med øremerking av midlene så de ikke går inn i et eventuelt driftsunderskudd.
DN170312 Det rammer blindt og det er ofte tilfeldig hvem som får beholde statsborgerskapet og hvem som ikke får det, sier Skjevik-Aasberg.
DB170312 Det er kort vei fra resortbyene Albufeira og Portimao - som har lange, brede sand strender - til små, skjulte perler der klipper av sandstein rammer inn vakre badesteder.
DB170312 Det rammer blindt og det er ofte tilfeldig hvem som får beholde statsborgerskapet og hvem som ikke får det, sier Skjevik-Aasberg.
AP170312 Det rammer blindt og det er ofte tilfeldig hvem som får beholde statsborgerskapet og hvem som ikke får det, sier Skjevik-Aasberg.
AP170312 - « Gode sammen » er vårt fokus, og da er det fint når vi som har gode rammer kan bidra til dem som ikke er i samme situasjon, sier Astrid, og understreker at det er viktig med øremerking av midlene så de ikke går inn i et eventuelt driftsunderskudd.
AA170312 Streiken rammer trafikken både ved Berlins hovedflyplass Tegel og ved Schönefeld-flyplassen, og den kommer bare to dager etter forrige streik som resulterte i 650 innstilte flyavganger.
AA170312 - Vi har aldri forestilt oss eller tiltatt oss beslutningsmyndighet utover det Stortingets plenum gir rammer for, sa Thommesen til NTB etter at komiteens beslutning ble offentliggjort onsdag.
AA170312 Det rammer blindt og det er ofte tilfeldig hvem som får beholde statsborgerskapet og hvem som ikke får det, sier Skjevik-Aasberg.
AA170312 PÅ E6 Sennalandet er veien stengt både på grunn av uværet som rammer det nordligste fylket, samt at det er gått et snøras på strekningen.
AP170311 Flyvelederne har bestemt at trafikken over Portugal må halveres, og dette rammer to fly fra SAS til Ålesund og Arlanda og fire Norwegianfly til Bergen, Haugesund og Ålesund.
AA170311 - Det som gjør denne situasjonen så ekstremt krevende, er at den rammer så store områder og så mange mennesker samtidig, sier Mollekleiv til NTB.
VG170310 Føyer seg inn i en rekke av underlige avgifter fra denne regjeringen som rammer vanlige folk og arbeidsplasser, sier hun, og legger til : ¶
DN170310 Streiker blant bakkepersonell på flyplasser i Helsingfors og Berlin rammer flere tusen reisende fredag.
DB170310 Det skaper helt nye rammer rundt skihopp, sier hoppekspert Johan Remen Evensen til Dagbladet.
DB170310 Forrige fredag la regjeringen fram en lovproposisjon om endringer i naturmangfoldloven « som vil gi rovviltforvaltningen, innenfor visse rammer , mulighet til å ta ut et lite antall ulv basert på hensyn til blant annet rekreasjon og kultur ».
DB170310 - Den føyer seg inn i en rekke av underlige avgifter fra denne regjeringen som rammer vanlige folk og arbeidsplasser.
DB170310 Islam er i medvind i Europa og vesten, men dessverre i harde ordelag som rammer flere uskyldige muslimer - mest av alt kvinner med hijab.
DA170310 Streiker blant bakkepersonell på flyplasser i Helsingfors og Berlin rammer flere tusen reisende fredag.
DA170310 - Mange tenker kanskje at kreft ikke er så reelt, men kreft rammer blindt, og tar ikke hensyn, sier Hetland-russ og aksjonsleder Hedda Monsen. 300 Hetland-russ ¶
BT170310 Imidlertid er det allerede lagt rammer for Heimevernet som begrenser handlingsrommet.
AP170310 Streiker blant bakkepersonell på flyplasser i Helsingfors og Berlin rammer flere tusen reisende fredag.
AP170310 Tårene strømmer når hun leser det Mjaaland skriver om at et kaotisk sinn trenger faste rammer .
AA170310 Streiker blant bakkepersonell på flyplasser i Helsingfors og Berlin rammer flere tusen reisende fredag.
AA170310 Den føyer seg inn i en rekke av underlige avgifter fra denne regjeringen som rammer vanlige folk og arbeidsplasser, sier Kristiansen.
VG170309 Jeg hadde ikke økonomiske rammer til det, men det vil øke sjansene hennes med noen få prosent, sier Erik Tysse.
VG170309 Se oversikten : Slik rammer Støres avgifts-pakke din lommebok ¶
SA170309 Å få en slik karakteristikk festet ved seg rammer henne både personlig og hennes næringsvirksomhet som hun vurderer å stenge.
SA170309 Okkupasjonsmaktens brutalitet vokser i takt med koloniseringsprosessen, en brutalitet som i særdeleshet rammer palestinske barn.
SA170309 Den rammer barna hardest.
SA170309 Den må være i orden så man vet hvilke rammer man har.
DB170309 - Det gir rettslige rammer som en regjering må forholde seg til.
DA170309 Et personlig drama om løsrivelse, kulturforpliktelse og den høye prisen man må betale for å bryte ut fra fastlåste rammer .
BT170309 Den må være i orden så man vet hvilke rammer man har.
AP170309 Hawaiis jurister mener forbudet rammer den muslimske befolkningen i delstaten, samt skoler og arbeidsgivere.
AP170309 Lavere investeringer i oljen rammer mange norske arbeidsplasser.
AP170309 Den må være i orden så man vet hvilke rammer man har.
AA170309 Hawaiis jurister mener forbudet rammer den muslimske befolkningen i delstaten samt skoler og arbeidsgivere.
VG170308 Ifølge uttalelsen fra Knesset rammer innreiseforbudet både enkeltpersoner og medlemmer av organisasjoner som har oppfordret til slik boikott.
VG170308 - For å være sikker så rammer den nye ordren færre folk enn den gamle, sier Neal Katyal, som representerer delstaten.
VG170308 Vi deler derfor regjeringens syn på at vi ikke kan holde oss med et høyere bedriftsskattenivå enn våre konkurrenter, eller med de særnorske skattene som bare rammer norske eiere.
DB170308 Bestemmelsen rammer mishandling av nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, egne eller ektefelles eller samboers barn, egne foreldre eller andre man har i sin husstand eller har omsorg for.
DA170308 | « Det uoppnåelige kvinneidealet rammer oss alle » ¶
BT170308 Endringene i arbeidsmiljøloven, som åpner opp for økt bruk av midlertidige stillinger, rammer kvinner hardest.
AP170308 Lederen for KrFs lokallag på Østensjø, Elisabeth Løland, forteller at byrådets forslag rammer henne personlig.
AP170308 Guri Melby ( V ) mener kontantstøtten er « en fattigdomsfelle » som særlig rammer minoritetskvinner.
AP170308 Elisabeth Løland, leder for Østensjø KrF, forteller at Johansens forslag rammer familien hennes.
AP170308 - Jeg er veldig positiv til at byrådet nå foreslår dette og innser at kontantstøtten i mange tilfeller fungerer som en fattigdomsfelle, som særlig rammer kvinner med minoritetsbakgrunn, skriver Venstres gruppeleder i Oslo.
AA170308 Det er som Arnulf Øverland sa det : Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv !
VG170307 Han avviser bestemt at innreiseforbudet spesielt rammer muslimske land, slik kritikere hevder.
VG170307 Dette rammer ikke bare familier fanget i kaoset av president Trumps drakoniske politikk, det er stikk i strid med våre verdier og gjør oss mindre trygge, skriver statsadvokaten i pressemeldingen.
SA170307 - Vannmangelen rammer veldig mange, hele Våland, jeg er usikker på nøyaktig tall, men vi får inn mange telefoner nå, er beskjeden fra Stavanger kommune tidligere ikveld.
DB170307 Ønsker LSK Kvinner en reell debatt rundt kvinnefotballens økonomiske rammer er i hvert fall ikke dette måten å gjøre det på.
DA170307 En stram asylpolitikk rammer kvinner og barn.
BT170307 Bestemmelsen rammer ikke fremstillinger som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.
BT170307 Dette rammer alle kvinner som gruppe.
BT170307 Det rammer inn og fremhever bygningens skulpturelle form og dens rikt utformede fasader.
AP170307 Bestemmelsen rammer ikke fremstillinger som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.
AP170307 Det rammer særlig dem som ikke er så heldige å ha et miljø og en biologi som hjelper dem å regulere sin egen mediebruk.
AP170307 Hun mener den virkelige diskrimineringen som rammer kvinner, er forventningen om at alle kvinner skal holdes ansvarlig for hverandres ve og vel.
VG170306 Dette rammer ikke bare familier fanget i kaoset av president Trumps drakoniske politikk, det er stikk i strid med våre verdier og gjør oss mindre trygge, skriver statsadvokaten i pressemeldingen.
VG170306 Dette rammer ikke bare familier fanget i kaoset av president Trumps drakoniske politikk, det er stikk i strid med våre verdier og gjør oss mindre trygge, skriver statsadvokaten.
SA170306 - De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men flest omkommer i branner om natten.
SA170306 Når vi har som gjør det ellers er det ingen tvil om at det rammer Lars Lagerbäck og hans planer.
FV170306 Dette rammer oss direkte, siden dette har vært en viktig sektor for oss her i Arendal, sier administrerende direktør Hans Petter Thomassen i Kitron Norge i en pressemelding.
DB170306 Derfor har de liten respekt for avgjørelser fra internasjonale antidopingsorganer som rammer dem selv, inkludert funnene ¶
DB170306 Alt som rammer dem oppleves som en urettferdighet.
DB170306 Trump har laget en presidentordre som rammer bredt, og som har problematiske aspekter ved seg.
DB170306 Det tok mange år før By : larm fant sin faste plass i Oslo, men tida i « trygge » rammer er brukt godt.
DB170306 Amal Aden setter i sitt innlegg 27.februar fokus på en debattkultur som særlig rammer kvinner og feministiske kampsaker : Kravet om renhet og ære, som for kvinner også innbefatter å ikke innlate seg med « feil » folk.
DA170306 Den ble undertegnet kort tid tidligere og rammer borgere fra Iran, Syria, Jemen, Libya, Sudan og Somalia.
DA170306 Dette rammer helt vanlige familier.
BT170306 Forvaltningen av ulv må skje innenfor lovlige rammer .
BT170306 - Dette rammer helt vanlige familier.
BT170306 - De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men flest omkommer i branner om natten.
AP170306 - De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men flest omkommer i branner om natten.
AP170306 Når vi har som gjør det ellers er det ingen tvil om at det rammer Lars Lagerbäck og hans planer.
AA170306 Det utvannede forbudet rammer borgere fra seks overveiende muslimske land.
AA170306 Den ble undertegnet kort tid tidligere og rammer borgere fra Iran, Syria, Jemen, Libya, Sudan og Somalia.
AA170306 - Dette rammer helt vanlige familier.
AP170305 - Vi er stolte av at blokaden rammer lommebøkene til okkupantene, sa Semen Sementsjenko, en av Ukrainas mest kjente krigsveteraner og representant for det nasjonalistiske Selvhjelpspartiet.
VG170304 Alt dette setter begivenhetsrike rammer for nattens kamp.
VG170304 På spørsmål om Kloppen er ekstra rustet for oppdraget, siden hun vet hvordan det føles når kreften plutselig rammer en av de nærmeste, svarer hun lavmælt : ¶
VG170304 Det rammer så mange.
VG170304 Trump sprenger alle rammer for hvordan en amerikansk president kan fremstå i offentligheten.
DB170304 Ransomware rammer både privatpersoner og bedrifter, og i en studie fra IBM, viser det seg at så mye som 70 prosent av bedriftene betaler for seg.
AP170304 Skandalene rammer også Nasjonal Front-lederen Marine Le Pen, men det synes ikke på meningsmålingene.
AA170304 Med økte rammer omfatter stipendet nå også framføringer i Dokkhuset i Trondheim, Nasjonal Jazzscene i Oslo, Umeå Jazzfestival i Sverige samt ytterligere én utenlandskonsert.
SA170303 Kreft er noe som rammer enda flere og å hjelpe en organsiasjon med de neste tilfellene, er naturlig og fint, sier TUIL-spissen.
SA170303 - Kreften er lumsk og rammer nesten alle familier.
DB170303 Justis- og beredskapsdepartementet ( JD ) vil utrede om bestemmelsen om tvangsekteskap bør endres slik at den også rammer utenomrettslige ekteskap.
DB170303 Bestemmelsen rammer den som unnlater å forsøke å hindre nærmere spesifiserte straffbare handlinger og følgene av dem.
DB170303 Bestemmelsen rammer ikke fremstillinger som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.
DB170303 Slitasjegikt er en sykdom som rammer leddene, og knærne er særlig utsatt.
DA170303 Det er en okkupasjon som rammer hele verden og må stoppes.
AP170303 EØS-avtalen gir fri innreise og innenfor visse rammer rett til jobb og utdanning.
AP170303 EØS-avtalen gir fri innreise og innenfor visse rammer rett til jobb og utdanning.
AP170303 Kreft er noe som rammer enda flere og å hjelpe en organsiasjon med de neste tilfellene, er naturlig og fint, sier TUIL-spissen.
AP170303 - Kreften er lumsk og rammer nesten alle familier.
VG170302 Nedsmeltingen av delegasjonen til Europaparlamentet, hvor UKIP i praksis har hatt sine ( EU-finansierte ) sekretærfunksjoner, rammer også partiets virksomhet nasjonalt.
FV170302 Søgne Arbeiderparti ber sine folkevalgte forholde seg til ordinære møter i kommunen, og ikke til arenaer uten formelle rammer .
DN170302 Watson mener det er viktig å få fram hvordan miljøødeleggelse og utryddelse av arter også rammer mennesker.
DB170302 Vi i arbeiderbevegelsen har alltid gått i bresjen for å gi folk mer frihet så lenge det ikke rammer andres frihet.
DA170302 Kritikken rammer også kommersielle reiseselskaper som årlig sender tusenvis av norske og vestlige ungdommer som betaler dem store summer for å « jobbe gratis » i en uke eller en måneds tid på et barnehjem, før de reiser videre ned backpackerruta og vinker farvel til små barn som nok en gang opplever at voksenperso
AA170302 Watson mener det er viktig å få fram hvordan miljøødeleggelse og utryddelse av arter også rammer mennesker.
VG170301 Vi har hele tiden ment at Breivik skal ha oppfylt de rettighetene han har krav på innenfor rettsstatens rammer .
DN170301 Sporproblemet rammer også Flytoget.
DB170301 Det strides om hvor stor andelen er, men ingen er uenig om at brorparten skyldes automatisering, en utvikling som nå også rammer Kina som Trump ynder å peke på som syndebukk.
AA170301 Han viste til mange av dem som er dekket av Obamas reform - The Affordable Care Act - har sett forsikringspremiene øke kraftig, og i mange delstater er det i praksis monopol på å tilby slik forsikring innenfor reformens rammer .
VG170228 Det har regjeringen ønsket å bidra til, innenfor sikkerhetslovens rammer , for å ikke øke eventuelle sårbarheter ved at sikkerhetsgraderte detaljer offentliggjøres.
DN170228 På spørsmål om hvorfor Karimi ikke har villet samarbeide med granskningsutvalget, svarer Humlen at « Karimi er uenig i utvidelsen av mandatet for granskningen som etter hans mening går ut over det som er nødvendig for å ta stilling til spørsmålet om publiseringens etiske rammer .
BT170228 Krav om legedokumentasjon rammer også familier med dårlig økonomi hardere enn andre.
AA170228 - Jeg er vokst opp her, og har sett hvordan man har tatt seg til rette, langt utover lovlige rammer .
AA170228 Mange har skulet til Johan Arnt når de ville se hvordan det skulle gjøres å drifte en kommune og skape vekst innenfor nøkterne økonomiske rammer .
VG170227 - Dette er en bekymringsfull utvikling som i stor grad rammer rehabiliteringen av den innsatte, og dermed også de pårørende, skriver FFP-leder Hanne Hamsund i en e-post til VG.
VG170227 Rammer også de pårørende ¶
SA170227 Farhadi sa lørdag at han ville boikotte søndagens Oscar-seremoni som følge av Donald Trumps omstridte innreiseforbud som rammer sju hovedsakelig muslimske land, inkludert Iran.
SA170227 En av kveldens prisvinnere, iranske Asghar Farhadi, boikottet utdelingen nettopp på grunn av innreiseforbudet som rammer sju hovedsakelig muslimske land, inkludert Iran.
FV170227 En av kveldens prisvinnere, iranske Asghar Farhadi, boikottet utdelingen nettopp på grunn av innreiseforbudet som rammer sju hovedsakelig muslimske land, inkludert Iran.
DB170227 Arrangørene oppgir at hjertestans i gjennomsnitt rammer en av femti tusen som går løpet.
DB170227 Han boikottet prisutdelingen og var selv ikke til stede på grunn av innreiseforbudet, som rammer sju hovedsakelig muslimske land, blant annet Iran, ¶
DB170227 Siktelsen gjelder straffeloven paragraf 304, som rammer den som foretar seksuell handling med barn under 16 år.
DB170227 I slutten av januar stakk president Trumps innreiseforbud, som blant annet rammer syv muslimske land, kjepper i hjulene for flere hundre passasjerer som ble anholdt på flyplasser rundt om i USA.
BT170227 En av kveldens prisvinnere, iranske Asghar Farhadi, boikottet utdelingen nettopp på grunn av innreiseforbudet som rammer sju hovedsakelig muslimske land, inkludert Iran.
BT170227 Det krever mellomledere som har handlingsrom og rammer til å gjøre kloke valg.
AP170227 En rekke firmaer har gått til erstatningssak mot stater som rammer forventet utbytte med strengere helse- og miljøtiltak.
AP170227 En av kveldens prisvinnere, iranske Asghar Farhadi, boikottet utdelingen nettopp på grunn av innreiseforbudet som rammer sju hovedsakelig muslimske land, inkludert Iran.
AP170227 En liten minivariant av syndefloden rammer Østlandet i kveld og natt og delvis utover tirsdag.
AP170227 Regjeringsadvokaten mener det ikke er blitt begått brudd på menneskerettighetene på noe tidspunkt i soningsforløpet, og anfører at dagens regime og slik soningen er innrettet også er godt innenfor menneskerettighetenes rammer .
AA170227 En av kveldens prisvinnere, iranske Asghar Farhadi, boikottet utdelingen nettopp på grunn av innreiseforbudet som rammer sju hovedsakelig muslimske land, inkludert Iran.
AA170227 Farhadi sa lørdag at han ville boikotte søndagens Oscar-seremoni som følge av Donald Trumps omstridte innreiseforbud som rammer sju hovedsakelig muslimske land, inkludert Iran.
AA170227 En av kveldens prisvinnere, iranske Asghar Farhadi, boikottet utdelingen nettopp på grunn av innreiseforbudet som rammer sju hovedsakelig muslimske land, inkludert Iran.
VG170226 Så når ble nordmenn et folk som tåler så inderlig vel uverdige livsvilkår som ikke rammer oss selv ?
SA170226 Svært små og « trangbodde » SFO-lokaler, for få grupperom til gruppe- og spesialundervisning ( hvilket rammer kvaliteten i opplæringen ), for få elevtoaletter, kun to trappetårn som fremstår som smale når mange elever skal inn og ut samtidig ( en sikkerhetsmessig utfordring ), ikke noe lokale som er stort nok til at alle elevene kan samles innendør
DN170226 | Ny skatt rammer bedriftene ¶
BT170226 Dette skal blant annet oppnås ved å tilby « hygieniske rammer » og « forebygge infeksjoner og smitte og gi raskere hjelp ved overdoser ».
AA170226 Farhadi sa lørdag at han ville boikotte søndagens Oscar-seremoni som følge av Donald Trumps omstridte innreiseforbud som rammer sju hovedsakelig muslimske land, inkludert Iran.
SA170225 Legeforeningen har tilbudt arbeidsgiver alt de ønsker, unntatt absolutt styringsrett ut over lovens rammer .
SA170225 DEBATT : Legeforeningen har tilbudt arbeidsgiver alt de ønsker, unntatt absolutt styringsrett ut over lovens rammer .
DN170225 Regissør Asghar Farhadi fra Iran, sier at han vil boikotte søndagens Oscar-seremoni som følge av Donald Trumps omstridte innreiseforbud som rammer sju hovedsakelig muslimske land, inkludert Iran.
DB170225 Regissør Asghar Farhadi fra Iran, sier at han vil boikotte søndagens Oscar-seremoni som følge av Donald Trumps omstridte innreiseforbud som rammer sju hovedsakelig muslimske land, inkludert Iran.
DB170225 Filmstjerna røper helsetilstand som vanligvis rammer voksne over 50 år ¶
DA170225 Nylig besøkte hun den humanitære krisen som nå rammer millioner av mennesker i områdene rundt Tsjadsjøen : Nigeria, Kamerun, Tsjad og Niger.
AP170225 AstaZero legger til rette, og passer på at alt foregår i trygge rammer , mens fabrikantene selv gjennomfører testene.
AP170225 Gråekorn utgjør en konkret fare fordi de sprer en sykdom som ikke rammer dem selv, men tar livet av andre ekorn.
AP170225 Det er dessuten spesielt uheldig å ilegge en skatt som rammer helt uavhengig av inntekt.
AA170225 Regissør Asghar Farhadi fra Iran, sier at han vil boikotte søndagens Oscar-seremoni som følge av Donald Trumps omstridte innreiseforbud som rammer sju hovedsakelig muslimske land, inkludert Iran.
AA170225 Det rammer fiskerisamfunnet hardt.
FV170224 Gjennom et unikt kildemateriale har Åsne Seierstad funnet en gutt og en mann som i mange år strevde med å finne sin plass innenfor samfunnets rammer , men som endte med å bryte dem på det mest brutale vis.
DB170224 Her har vi svært langt igjen før norsk praksis befinner seg innenfor anstendige rammer .
DB170224 ¶ UNDERERNÆRT : Sult rammer Sør-Sudan.
DB170224 Tørken rammer også nabolandene Kenya og Etiopia.
DB170224 Krig og vanstyre er forsterkende årsaker til sult når tørke rammer .
DB170224 Den rammer også Jemen, rett over Rødehavet.
BT170224 Gjennom et unikt kildemateriale har Åsne Seierstad funnet en gutt og en mann som i mange år strevde med å finne sin plass innenfor samfunnets rammer , men som endte med å bryte dem på det mest brutale vis.
AP170224 Den 27 år gamle asylsaken som rammer en hel familie, har også fått KrF og SV til å foreslå foreldelsesfrist i slike saker.
AP170224 Ifølge Klassekampen er det et eget utvalg som vurderer om Edvard Munchs bilder bør få nye rammer .
AP170224 Her sammen med kurator Øystein Ustvedt, som er med i arbeidsgruppen som vurder utskiftning av rammer .
AP170224 De gamle gullrammene kan bli erstattet av rammer som ligner de Munch selv brukte.
AP170224 ) er med i gruppen som undersøker behovet for å skifte rammer på Edvard Munchs bilder.
AA170224 Gråekorn utgjør en konkret fare fordi de sprer en sykdom som ikke rammer dem selv, men tar livet av andre ekorn. ( ©NTB ) ¶
AA170224 Lønnsutviklingen er ulik og påvirket av ledigheten som særlig rammer oljerelaterte næringer.
SA170223 Tilbakekallingen rammer nå også parets tre barn, som i dag er voksne og har egne familier.
DB170223 At kommunene i denne dialogen er opptatt av å ivareta kommunenes interesser ved en eventuell utbygging, finner jeg i utgangspunktet hensiktsmessig så lenge det skjer innenfor lovlige rammer , sier Søviknes, ifølge Finansavisen.
DA170223 Den kriserammede økonomien rammer mange fattige egyptere.
AP170223 Listhaug har en agenda her som går på tvers av grunnleggende verdier og prinsipper i en rettsstat, og det rammer hele familier, barn som voksne, sier De Grønnes Une Aina Bastholm.
AP170223 Den 27 år gamle asylsaken som rammer en hel familie, har også fått KrF og SV til å foreslå foreldelsesfrist i slike saker.
AP170223 Listhaug har en agenda her som går på tvers av grunnleggende verdier og prinsipper i en rettsstat, og det rammer hele familier, barn som voksne, sier De Grønnes Une Aina Bastholm.
AP170223 Den 27 år gamle asylsaken som rammer en hel familie, har også fått KrF og SV til å foreslå foreldelsesfrist i slike saker.
AA170223 Beskjeden om at statsborgerskapene trekkes tilbake, rammer parets tre barn og alle barnebarna.
SA170222 Norge begrenser drosjemarkedet på en måte som rammer forbrukerne og bryter med EØS, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA.
DB170222 Hun presiserer at hun er veldig glad i humoren til Northug og Iversen, men at man i blant må justere kursen og ikke tråkke over en grense som rammer en tredjeperson, altså Stina Nilsson i dette tilfellet.
DB170222 Er det ikke et samfunnsproblem når selv toppolitikere ikke tør ta et oppgjør med den æreskulturen som rammer unge mennesker som egentlig bare vil bestemme over hvordan og med hvem de skal leve sine liv ?
DA170222 | Slik rammer helsekuttene ¶
BT170222 Norge begrenser drosjemarkedet på en måte som rammer forbrukerne og bryter med EØS, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA.
AP170222 Norge begrenser drosjemarkedet på en måte som rammer forbrukerne og bryter med EØS, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA.
AP170222 Tilbakekallingen rammer nå også parets tre barn, som i dag er voksne og har egne familier.
AA170222 Undersøkelsen viser også at 25 prosent av kvinnene ikke tok del i lønnsendringer på samme måte som andre, noe som kun rammer 8 prosent av mennene.
AA170222 Trump har begrunnet forbudet - som blant annet rammer flyktninger fra Syria - med at terrorister må stenges ute av USA.
AA170222 Norge begrenser drosjemarkedet på en måte som rammer forbrukerne og bryter med EØS, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA.
AA170222 Norge har lagt begrensninger på drosjemarkedet som rammer forbrukerne og bryter med EØS-reglene, fastslår EFTAs overvåkingsorgan ESA.
SA170221 Det har president Michel Temer rett og slett ikke tid til, skal han i det hele tatt få gjort noe med Brasils skrantende økonomi, korrupsjonen som rir landet som en mare, den politiske krisen som ingen ende tar og den økte sosiale utryggheten som rammer alle.
DB170221 Klimakrisen rammer også klart mennesker gjennom flom, tørke, orkaner, havnivå.
DB170221 Klimaensidigheten kan få oss til å glemme miljøproblem som rammer andre levende vesen og fattige mennesker, og å velge teknofiksløsninger som ødelegger natur.
DB170221 Det rammer vårt levebrød.
DB170221 I tillegg til politiske grep som en likelønnspott, eller økte rammer til offentlig sektor, kan partene selv prioritere økt lønn for kvinnedominerte yrker.
BT170221 Ledighetsøkningen vi har opplevd i Hordaland den siste tiden, rammer i stor grad oljesektoren og relaterte bransjer, mens andre deler av arbeidsmarkedet fortsatt har en stabil og positiv utvikling.
AP170221 Men nok en gang skal det også gjøres omfattende arbeider i Brynsbakken, noe som rammer alle tog i retning Lillestrøm.
AA170221 Han opplyser at viruset er spredt via epost, og rammer Domstoladministrasjonens interne fellesområder. ( ©NTB ) ¶
AA170221 - Det rammer ikke saksbehandlingssystemet vårt og saksavviklingen, så publikum vil ikke merke noe til dette, sier avdelingsdirektør Erling Moe i Domstoladministrasjonen til TV 2.
VG170220 Bakgrunn : Rammer NIF-toppene med millionkutt ¶
DN170220 Forsikring ved kritisk sykdom betyr at man kan få utbetalt et engangsbeløp hvis kritisk sykdom rammer .
DN170220 Rammer havnebyene ¶
DB170220 Det betyr at du ikke bare kommer på jobb og gjør hva du vil, men det betyr at innenfor avklarte forventninger og rammer kan du være med og påvirke måten jobben gjøres på.
DB170219 Rammer Nord-Korea ¶
DB170219 Dette rammer hardt, i verste fall kan lokalsamfunn og urbefolkning bli drevet bort fra områdene sine, sier Lars Løvold.
DB170219 - Rammer urbefolkning ¶
DB170219 Skjermen skal ha et ganske uvanlig 2:1-aspekt med veldig tynne rammer .
DB170219 Kritikken er imidlertid prinsippløs og banal, når den ikke også rammer mannlige politikere og diplomater som drar til Iran.
AP170219 Hvis vi i større grad kompenserer legen for faktisk tid brukt med hver pasient, vil det gi bedre rammer for at legen kan gi hver enkelt den tid og den behandling som pasienten trenger.
VG170218 Å flytte allerede eksisterende arbeidsplasser er en større oppgave som koster penger og rammer fagmiljø.
DB170218 I et samfunn hvor verdiskapingen fortsetter å øke mens mennesker får mer usikre arbeidsvilkår, blant annet på grunn av automatisering og globalisering, bør velferdstjenestene være utformet slik at de gir folk rammer til å leve med verdighet og opptre som voksne og ansvarlige.
DB170218 Barn skal ha trygge rammer .
BT170218 Statsminister Erna Solberg syns ikke det rammer Norge.
AA170218 " Det må settes rammer for assistert befruktning for å sikre at barnet både får en far og en mor, " heter det i en uttalelse som Rogaland KrF vedtok denne helgen.
SA170217 Listhaug sier Silver prøver å gi myndighetene skylden for at de har kommet i denne situasjonen som rammer deres kunder.
DB170217 Det er både en delvis varslet ulykke som rammer et av de mest sårbare leddene i Nato-samarbeidet.
DB170217 Skap gode rammer for kunstopplevelser i og utenfor skolen.
DA170217 Nå skal vi fortsette regjeringens arbeid med å gi oljeindustrien og næringslivet stabile rammer og vilkår.
AA170217 Listhaug sier Silver prøver å gi myndighetene skylden for at de har kommet i denne situasjonen som rammer deres kunder.
AA170217 - Terror som ikke rammer en selv, er ikke noe å flire av.
DN170216 - Det er påfallende at regjeringen helt på tampen av sin regjeringsperiode rammer inn den fremtidige oljepengebruken etter fire år med rekorder i innfasing, sier Støre.
DN170216 - Jeg er ikke overrasket over det Rune uttalte, for den digitaliseringen vi står overfor nå, rammer hele næringslivet, sa Brekke.
DN170216 Den nye rapporten fra Delingsøkonomiutvalget gjør at Uber øyner håp om at løyveplikten kan falle og la dem komme inn i lovlige rammer .
DB170216 Spillerne protesterer seg til bedre økonomiske rammer og kontrakter.
DB170216 - Jeg forventer at byrådet fortløpende vurderer om de kan få løst avfallshåndteringen innenfor lovens rammer med dagens leverandør, eller om man må heve avtalen.
DB170216 Den har anstrengelsesutløst sykdomsforverring som et kardinalsymptom og rammer 0,2 - 0,4 prosent av befolkningen.
AP170216 Selv vet Aas ikke hvilket omfang denne utflyttingen skal få og hvem den rammer .
VG170215 « Okkupert»-regissøren : - 90 mill er ikke romslige rammer
VG170215 Ferrante har kvinner som hovedpersoner, det blir intenst og enormt personlig, her er en frapperende råskap, desperasjon og beske rammer rundt ett enkelt kvinneliv.
VG170215 Men hvordan kan idretten ha regler som så hardt rammer mer eller mindre uskyldige utøvere ?
VG170215 Men dermed rammer anti-dopingarbeidet også et av idrettens grunnleggende prinsipper nedfelt i Norge i NIFs lovs § 1-2 ( formålet ) : All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, og uten at noen blir utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandli
SA170215 | Sånn rammer sanksjonene Russland ¶
DB170215 - Her er det planlagt med overtid og at man skal bryte lovens rammer .
DB170215 - Vi har en veldig stolt tradisjon i å ta initiativ på områder som handler om humanitær nedrustning, når det gjelder klasevåpen og miner, som spesielt rammer sivilbefolkningen.
DA170215 Han mener strammere økonomiske rammer i 2016 har resultert i en betydelig innsats fra virksomhetene.
DA170215 Mobbing er fortsatt et stort problem, som rammer mange barn og unge.
AP170215 Det norske forbudet rammer ikke personene som reiser utenlands for å få utføre behandlinger som ikke er tillatt her i landet.
AP170215 Hun har en nullvisjon mot problemet som rammer mange barn og unge.
AP170215 * Lyse rammer rundt dører og vinduer får dem til å virke nettopp lysere og bredere.
AP170215 Det norske forbudet rammer ikke personene som reiser utenlands for å få utføre behandlinger som ikke er tillatt her i landet.
AA170215 « Det må legges til rette for, der det er praktisk mulig og innen fornuftige økonomiske rammer , at sjåførene kan ta spisepauser sammen med kollegaer i fellesarealer.
AA170215 Hun har en nullvisjon mot problemet som rammer mange barn og unge.
DN170214 En samlet utdanningskomité vil at det skal lages nasjonale rammer for en bedre veiledningsordning for nyutdannede lærere.
DA170214 Ifølge eksperter er det første gang at larvearten Spodoptera frugiperda, som gjerne kalles " fall armyworm ", rammer vekster i Afrika.
BT170214 Men det faktum at mobbingen ikke rammer eget barn, bør ikke være nok til å slå seg til ro.
AP170214 Forurensningen i dag kommer hovedsaklig fra veistøv og til dels eksos, og rammer spesielt sentrum og områdene langs de sterkt trafikkerte veiene i rushtiden.
AA170214 Regjeringskritikere hevder at pågripelsene ikke lenger begrenser seg til militante grupper, men rammer samfunnsgrupper, medier og politiske organisasjoner.
VG170213 - Når enkelte kreftformer rammer flere titallstusen nordmenn og barnekreft bare noen hundre, så faller vi fort igjennom, sier overlege og forsker Monica Cheng Munthe-Kaas ved Seksjon for barnehematologi og barneonkologi ved Oslo universitetssykehus.
VG170213 Olivia har infantile spasmer, en alvorlig og sjelden form for epilepsi som rammer ett av 3000 barn.
SA170213 Foreldre som ønsker å gå gjennom lange og tunge prosesser for å få barn, bør få den hjelpen som kan tilbys, innenfor ansvarlige rammer .
DN170213 « Veldig dårlige rammer » ¶
DN170213 - Bane Nor får veldig dårlige rammer , og en unødvendig tøff start, sier Horpestad.
DA170213 | Gravearbeid rammer myke trafikanter ¶
AP170213 Ouarzazate er nærmeste by, en arkitektonisk interessant ørkenby, der daddelpalmene rammer inn de sandsvøpte gatene, og Lawrence of Arabia-følelsen er øyeblikkelig, mener Frang.
VG170212 Rotevatn sier at Venstre setter grensen ved overvåking som rammer alle uten mistanke, men at de er åpne for begrenset overvåking som er begrunnet i mistanke.
VG170212 - Når enkelte kreftformer rammer flere titallstusen nordmenn og barnekreft bare noen hundre, så faller vi fort igjennom, sier Munthe-Kaas.
SA170212 Politiets kontroller av unge rammer systematisk arabere og svarte, konstaterer ombudsmannen.
BT170212 Den teknologiske utviklingen, som gjør det mulig å automatisere enkle oppgaver, rammer også taperne hos oss og gir gevinster for høyt utdannede individer som kan mestre og videreutvikle den.
AP170212 - Amerikansk skroting av TPP-avtalen rammer nok hitech-industrien hardest.
AP170212 Tørke rammer deler av Øst-Afrika oftere enn før, og forskere frykter at klimaendringene bidrar til å forverre situasjonen.
AP170212 - Amerikansk skroting av TPP-avtalen rammer nok hitech-industrien hardest.
VG170211 Det urovekkende å registrere at et frivillig bidrag og engasjement for å skape og søke å etterleve slike forutsigbare rammer blir satt fokus på, i stedet for det som er kjernen i denne del av saken nemlig mangelfull ledelse, styring og økonomikontroll. » - Jeg ser hva Trond har skrevet i sakens anledning og er helt enig i det.
VG170211 Avslutningsvis vil jeg vise til det mandat man fikk ved valg til Alpinkomiteen våren 2016 om å skape forutsigbare økonomiske rammer for idretten vår.
DB170211 Politiets skjerpede linje, rammer det årlige Landstreffet i Halden, hvor arrangøren har truet med å flytte hele treffet til et annet sted i landet.
DB170211 Dette har vakt reaksjoner verden over fordi det rammer langt flere, enn de som vurderer abort.
DB170211 Har man et kvinnefokus som utgangspunkt, blir urett og skjevheter som rammer menn vanskeligere å få øye på, og vanskeligere ta på alvor.
DA170211 Vakker natur, god mat og vin og et unikt, hyggelig sted å bo, synes jeg ofte skaper optimale romantiske rammer .
DA170211 Jeg hadde vanskeligheter med å overbevise han om at det ikke var tilfelle, men det er den sorten informasjonsforfalskninger som til slutt rammer sannheten, sier han.
AA170211 | Hetebølge og skogbranner rammer Australia ¶
DB170210 Det bør være løyper innenfor trygge rammer , sier Ryste.
DB170210 Trump har laget en presidentordre som rammer bredt, og som har problematiske aspekter ved seg.
DA170210 Film er kanskje et av de kulturuttrykkene som er mest låst til konvensjoner og rammer .
BT170210 Tørke rammer deler av Øst-Afrika oftere enn før, og forskere frykter at klimaendringene bidrar til å forverre situasjonen.
BT170210 Videre rammer uttrykket utelukkende kvinner.
AP170210 Derimot, påpeker de, har delstatene utførlig bevist at et innreiseforbud - selv et midlertidig - rammer både dem og en rekke andre. 7.
AP170210 Faren mener også at et samvær mellom ham og Jakob under fastlagte rammer ikke vil utgjøre noen fare for guttens sikkerhet.
AP170210 Faren mener også at et samvær mellom ham og Jakob under fastlagte rammer ikke vil utgjøre noen fare for guttens sikkerhet.
SA170209 Den ekstreme skjevfordelingen som Næringsforeningen nylig har kartlagt, rammer blant annet kompetansemiljøene næringslivet er avhengig av og hemmer oss i omstillingsarbeidet.
DN170209 Han mener EU har gått utover sine rammer , noe særlig Tyskland tjener på.
BT170209 Plastkatastrofen treffer oss i hverdagen, en miljøkatastrofe rammer oss lokalt.
VG170208 Purcell la stor vekt på at forbudet rammer flere tusen innbyggere i delstaten, at det har splittet familier, holdt tilbake studenter og hindret folk fra å besøke familie i utlandet.
VG170208 Mener forbudet rammer tusenvis ¶
VG170208 Les også : Siv Jensen sier at Aps skattemodell rammer 210 000 pensjonister ¶
DB170208 Det store juridiske spørsmålet er hvorvidt Donald Trump handlet innenfor lovens rammer , da han erklærte folk fra sju land uønskede i USA - eller om forbudet i realiteten er en diskriminerende utestengelse av muslimer, skriver Washington Post.
DA170208 Men Bristol med sin Bibliotekbar og tilliggende Vinterhave er et arvestykke for hele Oslos befolkning, og andre som måtte ønske seg rammer med karakter.
DA170208 Bristol er et arvestykke for hele Oslos befolkning, og andre som måtte ønske seg rammer med karakter. 5 ¶
BT170208 Du må tåle så inderlig vel, den krenking som også rammer deg selv.
AP170208 De mener de har en rettslig interesse i saken siden forbudet rammer dem økonomisk.
AA170208 Jemen er avhengig av å importere 90 prosent av all mat, men den saudiledede koalisjonen har innført en importblokade som rammer økonomien og sivilbefolkningen hardt.
VG170207 Natt til onsdag norsk tid skal en føderal ankedomstol i San Francisco høre argumentene og avgjøre den videre skjebnen til Donald Trumps innreiseforbud som rammer innbyggere fra syv land.
VG170207 NEKTER INNREISE : Donald Trumps innreiseforbud rammer Irak og seks andre land.
FV170207 KRISTIANSAND : - Problemene rammer kunder som ønsker å benytte hjemmesiden vår.
DA170207 Miljøtiltakene i denne byen rammer jo stort sett folk med lite penger.
DA170207 KOMMENTAR : Miljøtiltakene i denne byen rammer stort sett folk med lite penger.
AP170207 | Kulden rammer innbyggere i Øst-Ukraina : - Nå er vi tilbake i en nødssituasjon ¶
VG170206 Her har idretten noe å lære dersom en skal skape forutsigbare, klare og presise rammer for idretten vår, legger Olsen til.
SA170206 Vi kan ikke ende i en situasjon der de useriøse aktørenes atferd rammer mediebedrifter som knapt opplever klager på sine henvendelser til kundene.
DN170206 Selskapene anfører at immigrasjon og tilgang til kvalifiserte medarbeidere er bra for amerikansk økonomi, og at innreiseforbudet derfor rammer den økonomiske veksten i USA.
DB170206 Konsekvensen av det han har gjort, rammer ham, kanskje hardere enn han selv forsto da han gjorde sitt valg.
BT170206 Vi kan ikke ende i en situasjon der de useriøse aktørenes atferd rammer mediebedrifter som knapt opplever klager på sine henvendelser til kundene.
BT170206 RAMMES : Vi kan ikke ende i en situasjon der de useriøse aktørenes atferd rammer mediebedrifter som knapt opplever klager på sine henvendelser til kundene.
AP170206 Noen tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdommen.
AP170206 Sykdommen rammer vanligvis ungdom og yngre voksne, og den har ofte et forløp som kan vare i flere år.
AP170206 Statsministerens mener ME rammer hele familier med sårbare pasienter som har ulike behov.
AP170206 Spesielt rammer dette mye av litteraturen som allerede er i en utsatt posisjon, som lyrikken og barne- og ungdomslitteraturen, samt det nyskrevne og uetablerte forfatterskap.
AA170206 - Undersøkelsen viser at dette rammer mange familier.
AA170206 | - Dette rammer mange familier ¶
VG170205 Når et lands avgjørelser rammer andre land, er det både en rett og en plikt å protestere.
DN170205 Sterke fagfolk uten rammer er fri til å lage sine personlige regler.
AP170205 Men handel har også sine kostnader, og de rammer skjevt.
AP170205 Når psykisk sykdom rammer familien KORTFILM : Når moren blir syk tar Maria over rollen som familiens omsorgsperson.
DB170204 For noen dager siden brukte Klassekampens sjefredaktør Bjørgulv Braanen den badende Syse som et bilde på hva som rammer de radikale : « Det samme skjer nå med høyrepopulismen, som konsekvent stjeler venstresidas saker ».
DB170204 Virkemidlene de foreslår er enten ikke effektive, eller rammer vanlige mennesker.
AA170204 Feilen rammer 372 av 446 bredbåndskunder og 119 av 344 fasttelefoner.
VG170203 Reglene rammer 75.000 personer som på grunn av sin mentale sykdom mottar uføretrygd og trenger hjelp i hverdagen.
VG170203 I sitt forsvar av Obama-reglene viste Demokratene til at den kun rammer et fåtall i den store sammenheng.
VG170203 Ifølge fransk presse har flere ymtet frempå om at skandalen som rammer Fillion, kan føre til et sjokk-comeback for tidligere president Nicolas Sarkozy.
VG170203 Sanksjonene rammer 13 personer og 12 selskaper i Iran og Kina og som Washington mener støtter Teherans ballistiske rakettprogram og Revolusjonsgarden.
DB170203 Rektor ved skolen, Stein Kristian Dillevig, forteller i en e-post til Dagbladet at hendelsen er tragisk, og at en slik hendelse rammer hele skolen.
DB170203 I e-posten til Dagbladet skriver Dillevig at den slik tragedie rammer hele skolen, siden elevene kjenner hverandre på kryss og tvers av linjene.
AP170203 Sanksjonene rammer 13 personer og 12 selskaper i Iran og Kina og som Washington mener støtter Teherans ballistiske rakettprogram og Revolusjonsgarden.
AA170203 Sanksjonene rammer 13 personer og 12 selskaper i Iran og Kina og som Washington mener støtter Teherans ballistiske rakettprogram og Revolusjonsgarden.
DB170202 Men der både dagens juridiske rammer og utøvernes rettssikkerhet kan diskuteres, er det åpenbart at en renere idrett trenger mer uavhengige dommere og sterkere virkemidler.
DB170202 Det var utenriksminister Børge Brendes kraftige dom over den russiske visumnekten som rammer stortingspolitikerne Bård Vegar Solhjell ( SV ) og Trine Skei Grande ( V ).
DB170202 Det er selvsagt lett å slutte seg til både økte rammer for helsesektoren, og bedre systematikk rundt kompetansearbeidet hos landets mange helseinstitusjoner.
AP170202 Rammer « husmødre » ¶
DB170201 Utenrikskomiteens planlagte reise til Russland var altså første anledning for Russland til å slå tilbake, slik de hele tida har sagt de ville gjøre, etter at den russiske sanksjonslista som blant annet rammer europeiske og norske diplomater, ble klar.
DB170201 Fritidsklubben var med for å legge til rette for trygge rammer og holde i arrangementet sammen med ungdommene.
AP170201 Utenriksministeren la ellers til at den amerikanske ambassaden har klargjort overfor norske myndigheter at reiseforbudet ikke rammer nordmenn med dobbelt statsborgerskap.
AP170201 Årsaken er at han denne gangen går løs på selve hovedverkebyllen på den koreanske halvøya - den konstante trusselen om krig mellom nord og sør og hvordan denne terrorbalansen rammer relasjoner mellom mennesker.
SA170131 Grung og Knutsen tar feil når de påstår at aktørene i fritt behandlingsvalg ikke behøver å forholde seg til rammer og prioriteringer som offentlige sykehus er forpliktet til.
SA170131 Nedgang i antall deltakere rammer andre turrenn også, både i langrenn og sykkel.
SA170131 Nedgang i antall deltakere rammer andre turrenn også, både i langrenn og sykkel.
FV170131 Nedgang i antall deltakere rammer andre turrenn også, både i langrenn og sykkel.
FV170131 Nedgang i antall deltakere rammer andre turrenn også, både i langrenn og sykkel.
DB170131 PROBLEMER : Donald Trums innreiseforbud rammer også kabinansatte og piloter.
DB170131 Det er et så dårlig gjennomtenkt forslag og rammer så mange mennesker.
BT170131 Nedgang i antall deltakere rammer andre turrenn også, både i langrenn og sykkel.
AP170131 Nedgang i antall deltakere rammer andre turrenn også, både i langrenn og sykkel.
DN170130 Den lave aktiviteten hos leverandører til olje- og gassektoren bidrar fremdeles til denne utviklingen og rammer særlig følgende næringer, ifølge SSB.
DN170130 Tallene viser at Aps nye skatteplan rammer pensjonister i alle inntektsgrupper, også blant dem som har under 150.000 kroner i årlig inntekt.
DN170130 - Disse tallene avslører at Ap bløffer når de hevder skattene deres bare rammer de med høy inntekt. 210 000 pensjonister i alle inntektsgrupper får altså økt skatt med Aps skattepolitikk, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ). Én av fire ¶
DN170130 Dyr fotball rammer lønnsomheten til flere tv-kanaler enn den norske.
DB170130 Tallene viser at Aps nye skatteplan rammer pensjonister i alle inntektsgrupper, også blant dem som har under 150 000 kroner i årlig inntekt.
DB170130 - Disse tallene avslører at Ap bløffer når de hevder skattene deres bare rammer de med høy inntekt. 210 000 pensjonister i alle inntektsgrupper får altså økt skatt med Aps skattepolitikk, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
DB170130 Samfunnsdebattanten forteller at det ikke bare gjelder henne som Irans statsborger, men aller verst rammer det flyktninger fra Syria.
DB170130 Det er spesielt presidentens ferske innreiseforbud, som rammer syv land, som har vekket sterke reaksjoner.
AP170130 Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB Scanpix ¶ Rammer kampen mot ekstremisme ¶
AP170130 Rammer dansker ¶
AP170130 Tallene viser at Aps nye skatteplan rammer pensjonister i alle inntektsgrupper, også blant dem som har under 150.000 kroner i årlig inntekt.
AP170130 - Disse tallene avslører at Ap bløffer når de hevder skattene deres bare rammer de med høy inntekt. 210 000 pensjonister i alle inntektsgrupper får altså økt skatt med Aps skattepolitikk, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
AP170130 Han understreker at volden i de fleste tilfeller rammer de som tilhører miljøet, og det er trygt for alle å bevege seg langs Akerselva og i områdene rundt Vaterlandsparken, som alle andre steder i Oslo.
AP170130 Både informanter i kommunens ungdomstiltak og politiet presiserer at volden utøves både av og mot personer i selgermiljøet, og at den ikke rammer tilfeldig forbipasserende eller lokalbefolkningen for øvrig.
SA170129 Nygård Bergh har også rett i at det nok kan være vanskelig for Østlandet å forstå situasjonen på Vestlandet, og at enkelte tar for lett på arbeidsledighet som ikke rammer der enn selv bygger og bor.
SA170129 I De Grønne i Rogaland vil vi gjerne være de første til å erkjenne at den arbeidsledigheten som rammer nå, er brutal for dem det gjelder og må bekjempes.
DN170129 USAs innføring av reiseforbud rammer personer som har dobbelt statsborgerskap Foto : Carlos Barria/Reuters ¶
DN170129 Der heter det at innreiseforbudet også rammer personer som har dobbelt statsborgerskap, dersom det ene er fra ett av de sju landene som er omfattet av innreiseforbudet : Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.
AP170128 | Flystreiken rammer disse flyplassene ¶
AP170128 Årets virus ( H3N2 ) rammer eldre spesielt hardt.
AP170128 En sannsynlig årsak til dette er at årets influensa rammer eldre særlig hardt.
DB170127 ¶ SØPPELHÅNDTERING : Veireno i Oslo er ikke et enestående eksempel på arbeidsvilkår som presses forbi lovens rammer .
DB170127 Ve ireno i Oslo er ikke et enestående eksempel på arbeidsvilkår som presses forbi lovens rammer .
SA170126 » Tillitskrisen mellom myndigheter og fagforeningene på den ene siden og industrien på den andre ble den gang snudd til et konstruktivt samarbeid med nye rammer , spilleregler og samarbeidsfora, som bl.a.
DN170126 Han sier videre at Trump og hans administrasjon mener EU har gått utover sine rammer , noe særlig Tyskland tjener på.
DB170126 - De som blir rammet av skatteskjerpelser blir sjelden veldig glade, og når innretningen rammer en gruppe som er ganske lydsterke når de blir gretne over noe.
DB170126 I praksis rammer det alt helsearbeid som tilbyr seksualopplysning, prevensjon, svangerskapsomsorg og andre livsnødvendige helsetjenester for kvinner og barn.
AP170126 Nordea i Danmark slår fast i en presentasjon av regnskapet at « mediesaker som Panama Papers rammer både kundetilfredshet og omdømmer ».
SA170125 De private aktørene i « fritt behandlingsvalg » behøver heller ikke å forholde seg til rammer og prioriteringer som offentlige sykehus er forpliktet til.
DN170125 Finansminister Siv Jensen ( FrP ) mener skatteskjerpelsene fra Ap rammer både næringsliv og vanlige folk.
DB170125 Det er en grov forsømmelse, som rammer utøverne i neste omgang.
DB170125 Den følger Wada-koden og foregår innenfor Idrettsforbundets rammer .
DB170125 - Denne saken har sprengt en del rammer .
DB170125 Trump har under sin valgkampanje snakket om drapene i Chicago og har lovet at « kriminalitet og vold som i dag rammer vår nasjon snart - og da mener jeg veldig snart - kommer til en slutt.
DB170125 Ulven tar nemlig mye elg i Hedmark, noe som rammer Gundersens økonomi privat.
AP170125 Hjerteinfarkt rammer drøyt 13.000 nordmenn årlig og er fremdeles en av de vanligste dødsårsakene i Norge.
DN170124 Regelen Trump gjeninnførte mandag, omtales av kritikere som « munnkurv-regelen » fordi den rammer organisasjonenes mulighet til å gi kvinner informasjon og advare om utrygge aborter.
DN170124 Når disse tjenestene svekkes, går antall uønskede graviditeter opp, og dette rammer særlig sårbare og fattige kvinner i utviklingsland.
DN170124 Kåss har utviklet en hormonbasert medisin mot leddgikt, psoriasis og MS, sykdommer som rammer rundt 6 prosent av befolkningen i Norge.
DB170124 Konsekvensene rammer både kreftpasienten på det norske universitetssykehuset og tuberkulosepasienten på helsesenteret i Malawi.
DB170124 Fordi utsiktene til profitt er større på andre områder forskes det altfor lite på medisiner som kan kurere sykdommer som i hovedsak rammer mindre kjøpesterke grupper.
DB170124 Da får vi situasjoner hvor prisene på livreddende medisiner presses i været, og forskning på behandling for sykdommer som rammer den fattige delen av befolkningen erstattes av forskning på potensmidler og behandling for håravfall.
BT170124 Han gjeninnførte dessuten en bestemmelse som rammer en rekke hjelpeorganisasjoner som gir helsehjelp til kvinner i utlandet : De kan ikke få amerikanske bistandspenger om organisasjonene tilbyr abort eller informerer om trygg abort.
BT170124 Han gjeninnførte dessuten en bestemmelse som rammer en rekke hjelpeorganisasjoner som gir helsehjelp til kvinner i utlandet : De kan ikke få amerikanske bistandspenger om organisasjonene tilbyr abort eller informerer om trygg abort.
BT170124 Det rammer ansatte i bl.a.
AP170123 - Det vil ganske sikkert være flere Ap-ordførere som vil motsette seg en slik reversering, hvis det « rammer » dem.
AP170123 - Det vil ganske sikkert være flere Ap-ordførere som vil motsette seg en slik reversering, hvis det « rammer » dem.
DB170122 Kulturrådet fikk strammere rammer før tiltakene for alternativer var på plass, og dette har kostet oss arbeidsplassen vår.
AP170122 - Og hvis vi får en negativ utvikling i det kinesiske markedet, rammer det aktører som Huawei ekstra hardt, sier Daniel Djurberg.
AP170122 - Og hvis vi får en negativ utvikling i det kinesiske markedet, rammer det aktører som Huawei ekstra hardt, sier Daniel Djurberg.
SA170121 Presidenter arbeider innenfor institusjonelle rammer som overskrider særegne relasjoner mellom enkeltpersoner, enten de er statsoverhoder, regjeringsmedlemmer eller medlemmer av Kongressen.
SA170121 Presidenter arbeider innenfor institusjonelle rammer som overskrider særegne relasjoner mellom enkeltpersoner, enten de er statsoverhoder, regjeringsmedlemmer eller medlemmer av Kongressen.
SA170121 - Jeg blir ydmyk av å få gå i slike rammer , sa en godt fornøyd Sundby.
FV170121 - Jeg blir ydmyk av å få gå i slike rammer , sa en godt fornøyd Sundby.
BT170121 Men når politikerne gradvis gjør det dyrere og mer upraktisk å ha bil, rammer det likevel langt flere enn dem som må kjøre til jobb.
BT170121 - Jeg blir ydmyk av å få gå i slike rammer , sa en godt fornøyd Sundby.
AP170121 - Jeg blir ydmyk av å få gå i slike rammer , sa en godt fornøyd Sundby.
SA170120 Det såkalte sentralleddet i Norges Idrettsforbund fikk samtidig kuttet sine rammer fra 135 til 130 millioner.
FV170120 Det såkalte sentralleddet i Norges Idrettsforbund fikk samtidig kuttet sine rammer fra 135 til 130 millioner.
DB170120 - Jeg synes også at skatten er urettferdig og at den rammer feil, men det er min fordømte plikt å levere et budsjett i balanse, sier ordfører i Lindesnes kommune, Janne Fardal Kristoffersen ( H ), til Dagbladet.
BT170120 Det såkalte sentralleddet i Norges Idrettsforbund fikk samtidig kuttet sine rammer fra 135 til 130 millioner.
AP170120 Det såkalte sentralleddet i Norges Idrettsforbund fikk samtidig kuttet sine rammer fra 135 til 130 millioner.
DN170119 Klaas mener de gjentatte angrepene på Mexico sannsynligvis vil påføre landet stor økonomisk skade, på grunn av usikkerheten og at det rammer investeringsklimaet.
AP170119 Vi må ikke glemme at vår liberale samfunnsform avhenger av at den blir praktisert gjennom og med respekt for institusjonelle rammer .
SA170118 Folkeaksjonen nei til mer bompenger etterlyser en konsekvensutredning av bompengepakken « Det virker... ikke som om de andre partiene bryr seg om at bompenger rammer veldig forskjellig » skriver partiet.
SA170118 Det virker heller ikke som om de andre partiene bryr seg om at bompenger rammer veldig forskjellig, alt etter hvor du bor og hvor du jobber, og heller ikke om du har mulighet til å ta offentlig transport eller ikke.
DB170118 Lovendringen rammer dype kulturelle tradisjoner.
DB170118 Det rammer astmatikere, kols-pasienter og folk med hjerte/kar-sykdommer.
BT170118 Som politisk parti som skal bidra til gode rammer for samfunnet vårt, må vi våge å ta innover oss at det i mange saker ikke nødvendigvis er likhetstegn mellom barns beste og like rettigheter for voksne.
AP170118 | Flere jordskjelv rammer Italia, metroen evakuert i Roma.
SA170117 en ledelse som er tydelig og som gir veiledning og fastsetter rammer » ( Sommersel, Vestergaard og Larsen, 2013 ).
DN170117 Når det i dag viser seg at problemet ikke er akutt, må et tiltak som rammer så mange, så hardt avblåses, sier Tommy Skjervold, som også er bystyremedlem for Frp i Oslo.
DB170117 Men det er her som i andre grener med trange geografisk rammer ; det nytter lite å jamre over motstanderne som mangler.
DB170117 Det rammer mye mer vilkårlig, i og med at det bare handler om hvilke sifre du har på skiltene.
DB170117 - Rammer vilkårlig ¶
DB170117 Man må spørre seg om Ari Behn vet hvordan spillavhengighet rammer spilleren selv og pårørende, sier Lorvik, og mener det er klart at Folkehelten vil assosieres med Folkeautomaten.
AP170117 Dessuten mener hun det rammer urettferdig.
AP170117 - Jeg er veldig glad på min sønns vegne at det gjøres tiltak som hjelper på forurensingen, men nå rammer den urettferdig.
SA170116 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer , sa 24-åringens advokat, Sulman Hussain, til NTB da kravet ble fremmet for halvannen uke siden.
SA170116 Heller ikke Alkhazali tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har han begynt å gjøre noen grep slik at han sikrer seg noe mer enn minimumsordningen som også rammer ham selv.
SA170116 FRISØR : − Heller ikke jeg tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har jeg begynt å gjøre noen grep slik at jeg sikrer meg noe mer enn minimumsordningen som også rammer meg selv, sier Ali Alkhazali som driver Matrix Frisør AS i Asker.
FV170116 Heller ikke Alkhazali tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har han begynt å gjøre noen grep slik at han sikrer seg noe mer enn minimumsordningen som også rammer ham selv.
FV170116 FRISØR : − Heller ikke jeg tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har jeg begynt å gjøre noen grep slik at jeg sikrer meg noe mer enn minimumsordningen som også rammer meg selv, sier Ali Alkhazali som driver Matrix Frisør AS i Asker.
DB170116 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer , sa 24-åringens advokat, Sulman Hussain, til NTB da kravet ble fremmet for halvannen uke siden.
DB170116 Mennesker som sliter med rusavhengighet må møtes med et bredt og sterkt helsefaglig tilbud, med gode økonomiske rammer .
DB170116 Med en far som tidlig satte rammer for sønnen sin, var det sjeldent tid til å slappe av for unge Aamodt.
DB170116 GODE RAMMER : Bedre tid og bedre omgivelser gjør at stadig flere familier velger hotell med svømmeskoler.
BT170116 Heller ikke Alkhazali tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har han begynt å gjøre noen grep slik at han sikrer seg noe mer enn minimumsordningen som også rammer ham selv.
BT170116 FRISØR : − Heller ikke jeg tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har jeg begynt å gjøre noen grep slik at jeg sikrer meg noe mer enn minimumsordningen som også rammer meg selv, sier Ali Alkhazali som driver Matrix Frisør AS i Asker.
AP170116 Heller ikke Alkhazali tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har han begynt å gjøre noen grep slik at han sikrer seg noe mer enn minimumsordningen som også rammer ham selv.
AP170116 FRISØR : − Heller ikke jeg tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har jeg begynt å gjøre noen grep slik at jeg sikrer meg noe mer enn minimumsordningen som også rammer meg selv, sier Ali Alkhazali som driver Matrix Frisør AS i Asker.
DB170115 - Det rammer et stort miljø og alle er redde.
AP170115 Vi er svært skuffet over at det mangler tilrettelegging når de går i gang med et forbud som rammer enkeltpersoner hardt, sier Sagedal.
AP170115 - Det vi vet, er at når det er NO2 som er hovedproblemet, vil tiltak som rammer dieselbiler ha størst effekt.
AP170115 Kritikken av « ukultur » rammer også Stortingets direktør ¶
DN170114 Parkinsons er en nevrologisk sykdom som rammer bevegelsesfunksjonen i kroppen.
DN170114 Denne sesongens RS-virus, som er en luftveisinfeksjon, rammer vanligvis spedbarn under tre måneder som er syke fra før, men i år rammes også normalt friske barn.
DB170114 Barn skal ha trygge rammer , forteller han åpenhjertig til bladet.
BT170114 Det er fortsatt uklart hvordan de nye reglene vil slå ut i praksis, og alle endringer rammer noen.
DB170113 Vi håper at dette virker forebyggende, slik at dette ikke rammer flere, sier Jevnaker.
BT170113 Slik rammer kuttene i Vest ¶
BT170113 Men det må være etiske rammer rundt et slikt offentlig tilbud.
AP170113 Remas strategi rammer mellomstore aktører hardt og lar de dominerende få bli enda mer dominerende.
AP170113 Remas strategi rammer mellomstore aktører hardt og lar de dominerende få bli enda mer dominerende.
SA170112 Historien om Jensen er slik sett en advarsel om hva som kan skje dersom politifolk får for vide rammer og for slakke tøyler.
SA170112 - Dette er uttalelser om min klient som går ut over ytringsfrihetens rammer og rammes av skadeerstatningslovens paragrafer om ærekrenkende utsagn fremsatt i det offentlige rom, sier han.
SA170112 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer , sier 24-åringens advokat, Sulman Hussain hos advokatfirmaet Actio, til NTB. 50.000 kroner ¶
FV170112 - Dette er uttalelser om min klient som går ut over ytringsfrihetens rammer og rammes av skadeerstatningslovens paragrafer om ærekrenkende utsagn fremsatt i det offentlige rom, sier han.
FV170112 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer , sier 24-åringens advokat, Sulman Hussain hos advokatfirmaet Actio, til NTB. 50.000 kroner ¶
FV170112 - Dette er uttalelser om min klient som går ut over ytringsfrihetens rammer og rammes av skadeerstatningslovens paragrafer om ærekrenkende utsagn fremsatt i det offentlige rom, sier han.
FV170112 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer , sier 24-åringens advokat, Sulman Hussain hos advokatfirmaet Actio, til NTB. 50.000 kroner ¶
DB170112 - Dette er uttalelser om min klient som går ut over ytringsfrihetens rammer og rammes av skadeerstatningslovens paragrafer om ærekrenkende utsagn fremsatt i det offentlige rom, sier han.
DB170112 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer , sier 24-åringens advokat, Sulman Hussain hos advokatfirmaet Actio til NTB. 50.000 kroner ¶
AP170112 - Dette er uttalelser om min klient som går ut over ytringsfrihetens rammer og rammes av skadeerstatningslovens paragrafer om ærekrenkende utsagn fremsatt i det offentlige rom, sier han.
AP170112 - Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer , sier 24-åringens advokat, Sulman Hussain hos advokatfirmaet Actio, til NTB.
SA170111 KANALSØK : Tekniske grep som rammer mange DAB-lyttere.
SA170111 For selv om det fortsatt er mange måneder igjen før FM-nettet stenges over hele landet, skjer det tekniske grep som rammer mange DAB-lyttere.
DB170111 Seksjonssjefen gir rammer / retning for strategisk rådgivers arbeid fremover.
DB170111 Rammer eldre ¶
BT170111 Selv om floen som rammer Bergen 27 år senere ikke kan måle seg, opplyser beredskapssjef Ivar Konrad Lunde i Bergen kommune at de forbereder seg på den store floen.
AP170111 Ekstremværet Vidar rammer Vestlandet med høy vannstand torsdag formiddag.
AP170111 KANALSØK : Tekniske grep som rammer mange DAB-lyttere.
AP170111 For selv om det fortsatt er mange måneder igjen før FM-nettet stenges over hele landet, skjer det tekniske grep som rammer mange DAB-lyttere.
NL170110 Det er de i stand til, om de tilføres økte økonomiske rammer .
DB170110 ( Dagbladet ) : Brudd på to fiberkabler rammer Berlevåg, Gamvik, Båtsfjord og kysten rundt.
DB170110 NHO-lederens feilaktige påstander er beslektet med en seiglivet fordom som særlig rammer humanister : At de sitter og sysler med unyttig fjas i syv år på statens regning, før de går ut i en semirelevant jobb der de ikke får bruk for diktanalysene sine.
SA170109 « Vi vil gi festival--norge forutsigbare rammer og tilskudd.
SA170109 Vi vil gi festival--norge forutsigbare rammer og tilskudd.
DB170109 Har de rett, rammer skandalen hele politiet.
AP170109 Dette viruset rammer særlig eldre mennesker, i motsetning til fjorårets virus A ( H1N1 ).
SA170107 Jo, fordi de rammer skeivt og urettferdig uten å gi miljøgevinst, akkurat som vi påpekte i fjor høst.
SA170107 Det rammer særlig distriktene, der bilen er det eneste reelle transportmiddelet.
SA170107 Det rammer særlig distriktene, der bilen er det eneste reelle transportmiddelet », skriver Inger Elisabeth Sagedal i NAF.
SA170107 Rammer særlig distriktene ¶
SA170107 En sykdom som rammer sentralnervesystemet og ofte gir blant annet nedsatt førlighet, dårlig syn og lammelser.
DB170107 Myndighetenes rolle er å sette rammer for petroleumsvirksomheten.
AP170107 Hun mener det bør settes rammer for assistert befruktning som sikrer at barnet både får en far og en mor, og kan bli kjent med sitt biologiske opphav.
AP170107 Samlet sett er dette historier som legger seg helt inntil livet og illustrerer at sorg rammer ulikt.
AP170107 Gjennom natten inngår imidlertid blant én av flere norske romaner om de etterlatte, som samlet viser hvordan sorgen etter et selvmord først og fremst rammer ulikt.
AP170107 En sykdom som rammer sentralnervesystemet og ofte gir blant annet nedsatt førlighet, dårlig syn og lammelser.
SA170106 Så lenge jeg ikke kan ha et profesjonelt opplegg med tilsvarende økonomiske rammer i fotballen, så prioriterer jeg jobbsøking først.
AP170106 Feilen rammer den nye og svært påkostede Pir nord, det nye og store terminalområdet som skal håndtere både innenriks- og utenrikstrafikk.
AP170106 Så lenge jeg ikke kan ha et profesjonelt opplegg med tilsvarende økonomiske rammer i fotballen, så prioriterer jeg jobbsøking først.
DN170105 | Brexit-effekt rammer bilsalget i Storbritannia ¶
DB170105 Presset som rammer motstanderne deres, rammer også dommerne, sier trener Tomas Montén.
DB170105 Presset som rammer motstanderne deres, rammer også dommerne, sier trener Tomas Montén.
DB170104 Olje utgjør 96 % av Venezuelas eksport, og oljekrisen rammer hardt også her.
DB170104 Men jeg har ikke annet mulighet enn å forholde meg til lovens rammer .
DB170104 De som ikke har trygge rammer eller som ikke har foreldre som følger med på nettbruken deres.
DB170104 For sannheten er den at et nikabforbud rammer hardest de som bruker det, ikke oss andre som står på utsiden.
DB170104 Tilbakekallingene rammer mange med lang oppholdstid, ofte med ervervede statsborgerskap.
DB170104 Ofte rammer det andre og tredje generasjoner med egne tilknytninger til Norge og uten noen reell tilknytning eller forankring i Somalia.
DB170104 Lovverket rammer også personer i andre land, ikke minst er det mange afghanere som har blitt sendt tilbake til en usikker hverdag i et krigsherjet land.
DB170104 Det er i utgangspunktet en svak og ubeskyttet gruppe som har lite å stille opp mot når statens anførsler på svake bevisgrunnlag rammer med stor kraft.
DB170104 De oppfordret oss til å studere og uttrykke oss uten rammer .
AP170104 Rammer økonomien ¶
AP170104 Rammer økonomien ¶
DB170103 For sannheten er den at et nikabforbud rammer hardest de som bruker det, ikke oss andre som står på utsiden.
AP170103 Men at det kambodsjanske rettsvesen slår hardt ned på falske meldinger som rammer landets ledelse, viser en dom avsagt i hovedstaden Phnom Penh 27. desember.
AP170103 Les her hvor ulogisk denne avgiften rammer : Sjokolade- og sukkeravgiften rammer også sukkerfrie produkter.
AP170103 Les her hvor ulogisk denne avgiften rammer : Sjokolade- og sukkeravgiften rammer også sukkerfrie produkter.
SA170102 Hele leiligheten utstråler varme og kreativitet, og det er tydelig at her bor det noen som er opptatt av gode rammer og et godt miljø.
SA170102 Glimt ser kanskje litt sterkere ut enn Start med tanke på fjoråret, både når det gjelder økonomi og rammer , sier Tørum.
FV170102 Det er distriktsfiendtlig og forunderlig at Frp ikke ser at Norge er mer enn Oslo sentrum og har en avgiftspolitikk som rammer dem som er avhengig av bil hver dag, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.
FV170102 Glimt ser kanskje litt sterkere ut enn Start med tanke på fjoråret, både når det gjelder økonomi og rammer , sier Tørum.
DN170102 Ny tyrkisk terror utfordrer økonomi og stabilitet Helgens terrorangrep i Istanbul rammer også en tyrkisk økonomi som allerede faller.
DN170102 Helgens terrorangrep i Istanbul rammer også en tyrkisk økonomi som allerede faller.
DB170102 - Utenrikstjenesten yter bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand i forbindelse med dødsfall av norske borgere i utlandet, skriver Sehl.
DB170102 Fratakelse av rettigheter og dårlige levekår rammer først og fremst vanlige mennesker.
BT170102 Hele leiligheten utstråler varme og kreativitet, og det er tydelig at her bor det noen som er opptatt av gode rammer og et godt miljø.
AP170102 Hele leiligheten utstråler varme og kreativitet, og det er tydelig at her bor det noen som er opptatt av gode rammer og et godt miljø.
AP170102 Glimt ser kanskje litt sterkere ut enn Start med tanke på fjoråret, både når det gjelder økonomi og rammer , sier Tørum.
SA170101 Nye tider og trange økonomiske rammer krever nye løsninger.
SA170101 Dette rammer enkeltmennesket og det rammer hele familier.
SA170101 Dette rammer enkeltmennesket og det rammer hele familier.
SA170101 Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
DN170101 Helgens terrorangrep i Istanbul rammer også en tyrkisk økonomi som allerede faller.
DB170101 Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.
AP170101 Venezuela ¶ Rammer økonomien ¶
AP170101 Ved å angripe turister rammer terroristene globalt.
AP170101 Forsker : - Et angrep mot turistindustrien rammer Tyrkia som land og stat.
AP170101 Et supplerende motiv for å bruke turister som terrormål er at det rammer økonomien hardt.
AP170101 hvis man rammer internasjonalt er terrorens mål dermed oppnådd, sier Jostein Nielsen.
AP170101 Dette rammer særlig fattige mennesker som kan ende i en rundgang av bøter, gjeld og fengsel.
AP170101 Venezuela ¶ Rammer økonomien ¶
AP170101 Ved å angripe turister rammer terroristene globalt.
AP170101 Forsker : - Et angrep mot turistindustrien rammer Tyrkia som land og stat.
AP170101 Et supplerende motiv for å bruke turister som terrormål er at det rammer økonomien hardt.
AP170101 hvis man rammer internasjonalt er terrorens mål dermed oppnådd, sier Jostein Nielsen.
BT161214 Dette rammer i første omgang barna.
AP161207 Innvandrernes problemer rammer barna : ¶
AP161207 Det rammer innvandrere og unge uten utdanning.
AP161207 Nå var det helt andre rammer den ferske arbeidstageren måtte forholde seg til.
AP161202 Altaf Qadri / Reuters / NTB Scanpix ¶ Rammer fattige ¶
BT161123 Læreren skal trøste og lage trygge rammer for elevene.
VG161121 Browders kampanje har lykkes med å få vedtatt en lov i USA som rammer personer som var involvert i drapet eller skattesvindelen Magnitskij avslørte.
AP161101 Han understreker at forutsigelige rammer er viktig.
AP161101 - Uforutsigelige rammer forsinker barnehageutbyggingen.
AP161031 Spesielt rammer det nå direkterutene fra Værnes til Berlin, København, Tromsø og Evenes, samt ferieruten til Korfu i Hellas - ingen av disse videreføres neste sommer, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.
AP161028 Høsten 2014 : Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ber forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen gi sin anbefaling til hvordan fremtidens forsvar bør se ut, gitt visse økonomiske rammer .
SA161027 - Å lekeslåss er en viktig faktor i gutters utvikling, og det er viktig å gi rom for den type utvikling i trygge rammer , sier psykiateren.
FV161027 - Å lekeslåss er en viktig faktor i gutters utvikling, og det er viktig å gi rom for den type utvikling i trygge rammer , sier psykiateren.
BT161027 - Å lekeslåss er en viktig faktor i gutters utvikling, og det er viktig å gi rom for den type utvikling i trygge rammer , sier psykiateren.
AP161027 - Å lekeslåss er en viktig faktor i gutters utvikling, og det er viktig å gi rom for den type utvikling i trygge rammer , sier psykiateren.
SA161005 Rammer og beslag ¶
BT161005 - At vi nå legger forutsigbare rammer for markedsaktørene er viktig i seg selv, sier Helgesen.
AP161005 Rammer og beslag ¶
AP161004 - Et raskt voksende Oljefond har gitt svært romslige rammer på statsbudsjettene.
FV161003 - Gjennom mange år har norske utøvere reist til utlandet for å konkurrere i proffboksing, men nå har vi lagt til rette for at aktiviteten også kan foregå i organiserte rammer og med tydelige helse og sikkerhetskrav i Norge, sier kulturministeren til Aftenposten.
AP161003 Dette forslaget rammer begge deler.
BT161002 - Gjennom mange år har norske utøvere reist til utlandet for å konkurrere i proffboksing, men nå har vi lagt til rette for at aktiviteten også kan foregå i organiserte rammer og med tydelige helse og sikkerhetskrav i Norge, sier kulturministeren til Aftenposten.
AP161002 - Gjennom mange år har norske utøvere reist til utlandet for å konkurrere i proffboksing, men nå har vi lagt til rette for at aktiviteten også kan foregå i organiserte rammer og med tydelige helse og sikkerhetskrav i Norge, sier kulturministeren til Aftenposten.
SA160928 Mye ut av liteReguleringer for bygging i hundremetersonen satte noen rammer for byggingen : Ikke større enn 70 kvadratmeter, ikke høyere enn fire og en halv meter, og ikke mer enn tolv lengdemeter fasade ut mot sjøen.
SA160928 For å få tak i vinduer med rammer av ubehandlet eik, måtte de imidlertid til Verdalen.
FV160928 Mye ut av liteReguleringer for bygging i hundremetersonen satte noen rammer for byggingen : Ikke større enn 70 kvadratmeter, ikke høyere enn fire og en halv meter, og ikke mer enn tolv lengdemeter fasade ut mot sjøen.
FV160928 For å få tak i vinduer med rammer av ubehandlet eik, måtte de imidlertid til Verdalen.
BT160928 Mye ut av liteReguleringer for bygging i hundremetersonen satte noen rammer for byggingen : Ikke større enn 70 kvadratmeter, ikke høyere enn fire og en halv meter, og ikke mer enn tolv lengdemeter fasade ut mot sjøen.
BT160928 For å få tak i vinduer med rammer av ubehandlet eik, måtte de imidlertid til Verdalen.
AP160921 Våpenlovgivningen i Norge setter klare rammer for hvordan våpen skal håndteres, oppbevares og hvem som kan erverve, oppbevare og bruke dem.
SA160915 Husby Christensen mener grunnen til at mammapoliti-refs ikke rammer dem, handler mye om hvordan samfunnet møter fedre versus mødre.
BT160915 Husby Christensen mener grunnen til at mammapoliti-refs ikke rammer dem, handler mye om hvordan samfunnet møter fedre versus mødre.
AP160915 Husby Christensen mener grunnen til at mammapoliti-refs ikke rammer dem, handler mye om hvordan samfunnet møter fedre versus mødre.
AP160907 - Dette er bra for de fleste, men rammer de få, oppsummerer han.
VG160901 Da « Hermine » dro inn over Mexicogolfen økte den i styrke, og nasjonalt orkansenter i USA meldte at hun ble klassifisert som orkan - den første orkanen som rammer Florida på elleve år.
SA160823 Rammer ytterst få brukere ¶
BT160823 Rammer ytterst få brukere ¶
AP160823 | Terror, streik og flom rammer turismen i Frankrike ¶
AP160823 Rammer ytterst få brukere ¶
AP160818 Når et bombeangrep rammer og redningsarbeiderne strømmer til åstedet, vet de at en ny runde angrep sannsynligvis er på vei. 132 medlemmer er drept under oppdrag.
AP160818 Når angrepene rammer sivilbefolkningen, strømmer redningsarbeiderne i White Helmets til for å grave overlevende ut fra ruinene.
AP160818 Kampene rammer befolkningen i både regimekontrollerte og opprørskontrollerte områder.
SA160808 Det er lett å skape gode rammer , når ikke alle 84 kommer på en gang.
FV160808 Det er lett å skape gode rammer , når ikke alle 84 kommer på en gang.
BT160808 Det er lett å skape gode rammer , når ikke alle 84 kommer på en gang.
AP160808 Det er lett å skape gode rammer , når ikke alle 84 kommer på en gang.
SA160720 - Vi er skuffet over dommen og mener den rammer Martin på en urimelig måte.
FV160720 - Vi er skuffet over dommen og mener den rammer Martin på en urimelig måte.
AP160720 - Vi er skuffet over dommen og mener den rammer Martin på en urimelig måte.
AP160720 Det rammer dessverre feil person.
AP160710 Veldig strenge våpenlover vil således kunne virke mot sin hensikt ved at de rammer lovlig våpenbruk og ikke reduserer kriminalitet eller terrorfare, sier Jenny Klinge ( Sp ).
AP160710 - Utgangspunktet i det arbeidet vi har hatt, er at det skal ramme de våpnene med størst skadepotensial, uten at du med det rammer legale våpenmiljøer som sportsskyttere og jegere, sier Anundsen.
AP160710 - I våpenreguleringen tror jeg det er viktig at en rammer det som rammes skal, de våpnene med størst skadepotensial og i minst mulig grad jeger- og skyttermiljøer, sier han.
AP160710 Veldig strenge våpenlover vil således kunne virke mot sin hensikt ved at de rammer lovlig våpenbruk og ikke reduserer kriminalitet eller terrorfare, sier Jenny Klinge ( Sp ).
AP160710 - Utgangspunktet i det arbeidet vi har hatt, er at det skal ramme de våpnene med størst skadepotensial, uten at du med det rammer legale våpenmiljøer som sportsskyttere og jegere, sier Anundsen.
AP160710 - I våpenreguleringen tror jeg det er viktig at en rammer det som rammes skal, de våpnene med størst skadepotensial og i minst mulig grad jeger- og skyttermiljøer, sier han.
AP160702 Kanselleringene rammer de ferierende hardt ettersom det i høysesongen både er vanskelig og dyrt å få booket om og bestilt nye billetter.
AP160702 Mange kanselleringer rammer folk som ikke komme seg på de ferieturene de har bestilt og betalt for.
BT160701 Vi i NSO vil argumentere for at stramme rammer er nødvendig når vi snakker om hva vi har som mål at studentene skal lære.
BT160701 Ubøe løfter et viktig poeng når han tar opp utfordringen med stramme rammer i høyere utdanning.
BT160701 Det som i dag oppleves som stramme rammer med obligatorisk undervisning må derfor alltid kunne begrunnes faglig for å rettferdiggjøres.
AP160629 REISERÅD : Forsikringsselskapene forholder seg til UDs offisielle reiseråd når terroren rammer .
NL160621 Jeg hadde håpet på at et samlet Hovedutvalg for kompetanse ( HUK ) og et nesten enstemmig fylkesting skulle kunne skape ro og trygge rammer for videre arbeid.
DA160620 Den rammer alltid de som har minst fra før av.
SA160610 Noen er små og kvadratiske med gule rammer , andre er store, rektangulære og med skjulte karmer.
BT160610 Noen er små og kvadratiske med gule rammer , andre er store, rektangulære og med skjulte karmer.
BT160607 Det rammer ofte fedre hardest.
SA160604 I historisk perspektiv var den foreldreløse helten fra dannelsesromanen et viktig redskap fordi den gjorde det mulig for forfatteren å frigjøre hovedpersonen fra sosiale og kulturelle rammer i et strengt klassesamfunn og dermed ha fokus på den individuelle utviklingshistorien til hovedpersonen.
AP160603 Trygge rammer og noen å komme hjem til er det tenåringer trenger.
SA160602 Noen idretter krever tidlig teknisk tilvenning - turn og alpint er to eksempler - disse idrettene må innenfor de samme rammer kunne starte sin spesialisering tidligere. 5.
AP160602 Noen idretter krever tidlig teknisk tilvenning - turn og alpint er to eksempler - disse idrettene må innenfor de samme rammer kunne starte sin spesialisering tidligere. 5.
AP160530 Bruken av oljepenger skulle skje innenfor statsbudsjettets trygge rammer .
SA160525 Franske myndigheter har 60.000 politifolk klare til å skape trygge rammer rundt sommerens EM-sluttspill i fotball.
BT160525 Det skjer når de som bestemmer finner bedre løsninger sammen med de som beslutningene rammer .
AP160525 Franske myndigheter har 60.000 politifolk klare til å skape trygge rammer rundt sommerens EM-sluttspill i fotball.
DA160524 Nå stiller eksterne konsulenter inn teaterkikkerten på selskapets rammer .
AP160523 Om terroren rammer et sted der terror er lavfrekvent eller høyfrekvent.
AP160523 Dersom uorganisert terror rammer land med lite terrorisme, kan det i visse tilfeller føre til at risikovurderingene for disse landene går ned.
AP160523 - Det er dette vi nå observerer i Europa, der organisert terrorisme rammer land som tidligere har vært spart for terror.
AP160514 Men faren tror alt som har skjedd er en tankevekker for flere, og peker på at terroristene ikke bare rammer jøder, men alle, blant annet deres egne muslimske brødre.
AP160514 Når hoveddelen av bilene som selges produseres i landet, rammer denne nedgangen landets egen økonomi, slik forklarte lederen av McKinseys Brasil-kontor en av Brasils hovedutfordringer. 4.
AP160510 - Vi ser gjennom Groruddalssatsingen at utfordringene må løses nedenfra, av dem med lokale kunnskaper, mens sentrale myndigheter skal lage tydelige rammer og legge til rette.
SA160509 Vi er helt avhengige av foreldre som stiller opp, men de trenger rammer .
AP160509 Vi er helt avhengige av foreldre som stiller opp, men de trenger rammer .
AP160506 RAMMER UNGE : Småbarn og ungdom er mest utsatt.
AP160427 Den bryter ikke genrens rammer , men Civil War er en moden og følelsesmessig sterk historie som kaster publikum fra den ene krisen til den andre.
DN160421 - Ellers gjelder kuttene hele ingeniørmiljøet, og det rammer både Stavanger, Bergen og våre andre lokasjoner globalt, sier hovedtillitsvalgt for Industri Energi, Veronica Nistad.
AP160419 Vi forholder oss til kommuneplanens rammer fordi det gir gode grøntområder, et godt gateliv med torg og møteplasser og gode og varierte boliger.
SA160411 Vi vet at det gjøres mye hos NT for å sikre at spilltilbudet skjer innenfor ansvarlige rammer , et viktig element er at alt spill skjer registrert.
FV160411 Vi vet at det gjøres mye hos NT for å sikre at spilltilbudet skjer innenfor ansvarlige rammer , et viktig element er at alt spill skjer registrert.
BT160411 Vi vet at det gjøres mye hos NT for å sikre at spilltilbudet skjer innenfor ansvarlige rammer , et viktig element er at alt spill skjer registrert.
AP160411 Vi vet at det gjøres mye hos NT for å sikre at spilltilbudet skjer innenfor ansvarlige rammer , et viktig element er at alt spill skjer registrert.
BT160407 Det rammer særlig utviklingsland hardt.
BT160406 Det rammer oss som er avhengig av statlige helsetjenester, skole, infrastruktur og offentlig transport.
AP160403 Restriksjonene ble innført for å hindre en årelating av økonomien, men rammer også vanlige islendinger på ferietur.
BT160318 Da har man ikke tatt med episodisk overskjenking, som også rammer mange.
AP160315 » Solvik-Olsen påpeker at i tillegg til økte rammer har Jernbaneverket siste år fått fullmakter til å kunne planlegge mer langsiktig og strategisk innen vedlikeholdet.
AP160315 Slik rammer kritikken ledelsen i Jernbaneverket og departementet ¶
AP160315 Den sterke kritikken rammer jernbanedirektør Elisabeth Enger, som fra nyttår overtar som sjef for det nye Jernbanedirektoratet.
AP160315 Den rammer også Samferdselsdepartentet, som ifølge Riksrevisjonen ikke har fulgt opp JBV godt nok.
AP160315 Rammer den nye sjefen for Jernbanedirektoratet hardt ¶
AP160311 En mystisk stråling fra dører på kollektivtransport rammer dem som lider av påtrengende passasjer-syndrom.
SA160309 KVINNER MÅ HA GODE RAMMER : Når rammene rundt oss er usikre, våger vi ikke å få barn, mener leder i Jordmorforeningen, Kirsten Jørgensen.
FV160309 FOTO : Illustrasjonsfoto NTB / Scanpix KVINNER MÅ HA GODE RAMMER : Når rammene rundt oss er usikre, våger vi ikke å få barn, mener leder i Jordmorforeningen, Kirsten Jørgensen.
AP160307 Der fattigdom rår, er kvinner som regel fattigst, og der det er strengt og undertrykkende, rammer det i størst grad kvinner.
SA160305 Det utføres mye godt barnevern der ute, men saksbehandler har rammer som av og til er umulig å forvalte.
AP160305 Har vi lett for å tenke « pytt, pytt, det går bra » om « ufarlige » sykdommer, fordi de ikke rammer akkurat oss ?
AP160304 En av fordelene med å dikte, innenfor selvopplevde rammer , er at man kommer så mye tettere på virkeligheten.
SA160228 Rammer inn naturen ¶
BT160228 Rammer inn naturen ¶
AP160228 Rammer inn naturen ¶
AP160226 RAMMET INN : Å bruke naturlige « rammer » i omgivelsene er en god måte å fremheve motivet.
AP160225 I tillegg til luftveissykdommer er det hjerteproblemer og lungebetennelse som rammer nordmenn flest på ferieturen, ifølge deres oversikt.
AP160225 Brobekkveien, Vollebekkveien og Lunden, som rammer inn området, gjøres om fra vei til til bygater. †" I Hovinbyen planlegges det for at veier gjøres om til gater.
AP160225 Forslaget rammer ikke retten til fritt å utøve sin religion eller andre grunnleggende friheter, slik enkelte later til å mene.
AP160222 Angrepene rammer ikke bare pasienter og helsearbeidere der og da, men det fører også til at sivilbefolkning i nød mister et livsviktig helsetilbud.
DA160214 Det fordi dette rammer over 1000 tunneler i de fleste av landets kommuner, sier brannsjef Henry Ove Berg i Rogaland Brann og Redning til RA.
DA160214 Det fordi dette rammer over 1000 tunneler i de fleste av landets kommuner, sier brannsjef Henry Ove Berg i Rogaland Brann og Redning til RA.
AP160211 Det rammer norsk idrett inn til margen.
AP160210 Det rammer alle som bor her og som er avhengig av bil.
AP160210 - Jeg er skuffet over at de med ideologiske skylapper presser gjennom vedtak som rammer innbyggerne og lokalt næringsliv i hverdagen, uten først å vurdere konsekvensene.
AP160208 Vi jobber for å kutte på en måte som i minst mulig grad rammer journalistikken og innholdet ut til publikum, skriver hun ¶
DA160131 Krigen i Jemen rammer nesten hele landet.
SA160129 Jeg må være trygg i mine rammer for å være det, sier han.
FV160129 Himling og vegg rammer inn vinduene, slik at de fremstår som åpninger i veggen mer enn tradisjonelle vinduer med karm.
AP160129 Jeg må være trygg i mine rammer for å være det, sier han.
SA160127 TRANGE RAMMER : Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier at leker og klær som oppfordrer til forskjellige adferd for gutter og jenter, kan gi barna trange rammer for hvem de kan være.
SA160127 TRANGE RAMMER : Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier at leker og klær som oppfordrer til forskjellige adferd for gutter og jenter, kan gi barna trange rammer for hvem de kan være.
SA160127 Leker og klær som oppfordrer til forskjellige adferd for gutter og jenter, kan gi barna trange rammer for hvem de kan være.
SA160127 - Kan gi trange rammer
FV160127 TRANGE RAMMER : Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier at leker og klær som oppfordrer til forskjellige adferd for gutter og jenter, kan gi barna trange rammer for hvem de kan være.
FV160127 TRANGE RAMMER : Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier at leker og klær som oppfordrer til forskjellige adferd for gutter og jenter, kan gi barna trange rammer for hvem de kan være.
FV160127 Leker og klær som oppfordrer til forskjellige adferd for gutter og jenter, kan gi barna trange rammer for hvem de kan være.
FV160127 - Kan gi trange rammer
BT160127 TRANGE RAMMER : Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier at leker og klær som oppfordrer til forskjellige adferd for gutter og jenter, kan gi barna trange rammer for hvem de kan være.
BT160127 TRANGE RAMMER : Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier at leker og klær som oppfordrer til forskjellige adferd for gutter og jenter, kan gi barna trange rammer for hvem de kan være.
BT160127 Leker og klær som oppfordrer til forskjellige adferd for gutter og jenter, kan gi barna trange rammer for hvem de kan være.
BT160127 - Kan gi trange rammer
AP160127 TRANGE RAMMER : Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier at leker og klær som oppfordrer til forskjellige adferd for gutter og jenter, kan gi barna trange rammer for hvem de kan være.
AP160127 TRANGE RAMMER : Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier at leker og klær som oppfordrer til forskjellige adferd for gutter og jenter, kan gi barna trange rammer for hvem de kan være.
AP160127 Leker og klær som oppfordrer til forskjellige adferd for gutter og jenter, kan gi barna trange rammer for hvem de kan være.
AP160127 - Kan gi trange rammer
SA160124 Ja, det skal være spektakulært her, men når det rammer en lagkamerat er det ikke gøy.
FV160124 Ja, det skal være spektakulært her, men når det rammer en lagkamerat er det ikke gøy.
BT160124 Ja, det skal være spektakulært her, men når det rammer en lagkamerat er det ikke gøy.
AP160124 Ja, det skal være spektakulært her, men når det rammer en lagkamerat er det ikke gøy.
DA160122 Et bærekraftig næringsliv med riktige og forutsigbare rammer er det viktigste hjulet i velferdsstaten og grunnen til at vi i dag er verdens beste land å bo i, og skal være det framover også. 80 prosent av NHOs medlemsbedrifter har sagt at de ønsker å bidra til å hjelpe de som står utenfor inn i arbeidslivet.
DA160122 Et bærekraftig næringsliv med riktige og forutsigbare rammer er det viktigste hjulet i velferdsstaten og grunnen til at vi i dag er verdens beste land å bo i, og skal være det framover også. 80 prosent av NHOs medlemsbedrifter har sagt at de ønsker å bidra til å hjelpe de som står utenfor inn i arbeidslivet.
SA160114 - Det er viktig å skape rammer som gjør at man får sovegodt.
NL160105 Gjennom elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift, får unge prøve og feile i trygge rammer .
NL160105> Gjennom elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift, får unge prøve og feile i trygge rammer .
NL160105> target="avis" href= Gjennom elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift, får unge prøve og feile i trygge rammer .
NL160105> target="avis" href= target="avis" href= Gjennom elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift, får unge prøve og feile i trygge rammer .
NL160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Gjennom elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift, får unge prøve og feile i trygge rammer .
NL160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Gjennom elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift, får unge prøve og feile i trygge rammer .
NL160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Gjennom elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift, får unge prøve og feile i trygge rammer .
NL160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Gjennom elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift, får unge prøve og feile i trygge rammer .