SA171229 Det betyr at over 1500 bedrifter får til sammen 585 millioner kroner mindre å betale i arbeidsgiveravgift, noe som vil gi bedre rammebetingelser for næringsutvikling i distriktene, mener finansminister Siv Jensen ( Frp ) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
DN171229 Det betyr at over 1.500 bedrifter får til sammen 585 millioner kroner mindre å betale i arbeidsgiveravgift, noe som vil gi bedre rammebetingelser for næringsutvikling i distriktene, mener finansminister Siv Jensen ( Frp ) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
AP171224 Jeg mener det nå er bevist at vi leverer like bra om vi får like bra rammebetingelser .
SA171220 Veletablerte bedrifter kan også behøve bedre rammebetingelser : Til omstilling, til fornying, samarbeid med unge nytenkende oppstartsbedrifter, teknologiutvikling, internasjonalisering og testing av nye markeder.
DB171220 Jeg mener det jeg har gjort er å si fra om behovet for at SSB ikke er avhengig av politisk tillit og at det er noen rammebetingelser som må være på plass for å stå i krevende omstillinger i staten.
DB171220 Konsertsalen Kilden gir gode rammebetingelser for et ensemble i vekst.
SA171218 » - Budsjettet er laget ut fra rammebetingelser som ingen her rår med.
SA171215 Næringsforeningen skal legge til rette for at medlemsbedriftene skal få best mulig rammebetingelser for å lykkes i sin konkurranse.
SA171214 Det gir økt forutsigbarhet og stabile rammebetingelser både for leverandørene og oss, sier Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Statoil, i pressemeldingen.
DN171214 Det gir økt forutsigbarhet og stabile rammebetingelser både for leverandørene og oss.
DA171214 Det gir økt forutsigbarhet og stabile rammebetingelser både for leverandørene og oss, sier direktør for anskaffelser Pål Eitrheim i Statoil.
DN171212 - Derfor er det viktig at politikerne sikrer tilgang til nytt areal og rammebetingelser som gjør norsk sokkel konkurransedyktig, lyder oppfordringen fra bransjeorganisasjonens toppsjef.
DA171212 - Derfor er det viktig at politikerne sikrer tilgang til nytt areal og rammebetingelser som gjør norsk sokkel konkurransedyktig, lyder oppfordringen fra bransjeorganisasjonens toppsjef.
DA171206 - Vi må ha internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser og står ved fartsområdeutvalgets innstilling, sier Mathisen.
DA171206 - Vi kan ikke ha rammebetingelser som svinger i takt med oljepris og valuta, sier han.
VG171205 Derfor lager vi rammebetingelser og støtteordninger som hjelper bedriftene til å utvikle og prøve ut ny teknologi som kutter utslippene og øker konkurransekraften.
NL171203 an ha seg at budsjettforhandlinger i Stortinget skjer uten forutgående konsekvensutredninger ( hvis det er slik ? ) og på en måte som gjør at forhandlingspartene blir « bundet til masta », uten mulighet til å rette opp åpenbare svakheter ( for det er « svakt » når næringsliv plutselig får nokså nye rammebetingelser , uavhengig av langsiktige avtaler de allerede har inngått ) i det ferdige budsjettforslaget.
NL171202 Forhandlingene dreier seg om å legge noen svært viktige rammebetingelser for sammenslåingsprosessen.
DB171201 Det er helt ulike rammebetingelser .
DB171130 - Bærekraftvurderingene må derfor ta utgangspunkt i dagens norske rammebetingelser og produksjonsmetoder.
DA171130 - Jeg tenker at politikernes jobb er å lage prinsipper og gi skolen gode rammebetingelser .
DN171129 Vi har imidlertid mange gründere av nye servicekonsepter og utfordrere i markedet hos oss, så deres rammebetingelser går Virke gjerne til kamp for. 3.
DN171129 For det tredje, må vi ha rammebetingelser for næringslivet som ikke er kompliserende og fjerner lønnsomheten, eller øker risikoen det er å starte nye virksomheter. 5.
DB171128 Vi styrer oljebransjen gjennom rammebetingelser og utlysning av nye leteområder.
DB171126 Dere ødelegger også rammebetingelser for våre bedrifter til å fortsette å utvikle sunne og miljøvennlige produkter innen alkoholfrie drikkevarer.
DB171125 - I det minste burde de legge til rette for en gradvis implementering, utsatt iverksettelsen til sommeren for eksempel, slik at bedriftene får tid til å omstille seg og ta høyde for nye rammebetingelser .
SA171123 Dette er krevende rammebetingelser , men fotball på dette nivået krever resultater », het det i en pressemelding fra klubben.
DN171123 På forsommeren varslet også Nkom at Telenor måtte gi bedre rammebetingelser for nettleietagerne, men Telenor slapp etter å ha svart Nkom.
AP171123 Dette er krevende rammebetingelser , men fotball på dette nivået krever resultater », het det i en pressemelding fra klubben.
AA171123 Dette er krevende rammebetingelser , men fotball på dette nivået krever resultater », het det i en pressemelding fra klubben.
VG171119 Har rammebetingelser som Tveita, arbeidsmoral som Barcelona. #kvalik ¶
DN171116 Britisk næringsliv ønsker fortgang i forhandlingene fordi de trenger en avklaring om hvilke rammebetingelser som vil gjelde i fremtiden.
DA171115 Kvinnenes Toppserie får betydelig bedre rammebetingelser .
DA171115 Han kunne fortelle at ideen om å sponse kvinnefotballen kom i kjølvannet av diskusjonen rundt kvinnefotballens rammebetingelser etter sommerens EM-fiasko for landslaget.
VG171113 Til gjengjeld lover NEF å jobbe for gode rammebetingelser for sine medlemmer.
SA171109 Dette er krevende rammebetingelser , men fotball på dette nivået krever resultater.
DB171109 Dette er krevende rammebetingelser , men fotball på dette nivået krever resultater, heter det i en pressemelding fra klubben.
DA171109 Henningsen sier at styret tar sin del av ansvaret for å ansette en uerfaren trener med vanskelige rammebetingelser , og innrømmer at både de og Ian Burchnall mislykkes med målene for 2017.
DA171109 Dette er krevende rammebetingelser , men fotball på dette nivået krever resultater, heter det i en pressemelding fra klubben.
BT171109 Dette er krevende rammebetingelser , men fotball på dette nivået krever resultater.
AA171109 Dette er krevende rammebetingelser , men fotball på dette nivået krever resultater.
NL171108 For det andre må noen rammebetingelser legges fram tidlig i prosessen.
SA171028 For næringslivet, blant dem de mange familieeide hotellene rundt omkring i vårt langstrakte land, er summen av rammebetingelser det som betyr noe.
AP171028 Hyggelige kolleger og gode rammebetingelser har gjort det vanskelig å bytte jobb for å utvikle meg mer.
NL171025 Fastlegenes rammebetingelser må speile den økte arbeidsmengden per pasient.
DA171022 - Det er avgjørende at norske rammebetingelser i størst mulig grad er harmonisert med våre største konkurrentland som Sverige og Finland, sier Dybevig til avisen. ( ©NTB ) ¶
SA171020 I reiselivsmeldingen heter det at regjeringen vil legge til rette for verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen først og fremst gjennom å etablere gode rammebetingelser for å drive næringsvirksomhet.
DN171019 Jo mer vi klarte å allmenngjøre Børsen, jo bedre rammebetingelser og mer politiske støtte mente jeg vi kunne få.
NL171018 I reiselivsmeldingen som ble vedtatt i år, står det at regjeringen vil legge til rette for verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen først og fremst gjennom å etablere gode rammebetingelser for å drive næringsvirksomhet.
NL171018 For næringslivet, blant dem de mange familieeide hotellene rundt omkring i vårt langstrakte land, er summen av rammebetingelser det som betyr noe.
DN171018 - Signalene fra regjeringen har vært at reiselivet skulle få stabile og forutsigbare rammebetingelser .
AP171016 Sosiale og psykologiske rammebetingelser
NL171015 Hadde de visst det, hadde de gitt Forsvaret en mulighet, gitt dem bedre rammebetingelser og kuttet meningsløse flyttinger.
DN171015 Draghi mener finansiell stabilitet og trygge rammebetingelser er veien å gå, ikke høyere renter, ifølge CNBC.
SA171012 Det er viktig det vi gjør på gründerskap og gode rammebetingelser , men det aller viktigste er at vi har et budsjett som er tilpasset den økonomiske situasjonen og beholder gevinstene av konkurransekraftforbedringene vi gjorde i forrige periode, sier Solberg.
SA171012 - I tillegg er det jo alt vi gjør på rammebetingelser for å skape flere jobber, føyer hun til.
VG171010 - Det må legges til rette for dette gjennom gode rammebetingelser .
DN171009 ¶ Med store, umodne områder trenger Norge fortsatt kompetansen og kapasiteten til de største oljeselskapene, og vi må ha rammebetingelser som er konkurransedyktige med andre utvinningsland.
VG171006 Vi vil få langt bedre rammebetingelser og en helt ny hverdag hvor vi kan fokusere mer på fotballen.
VG171004 Hun vil ikke være helt med på at hun, som trener, har en form for plikt til å sende en slik spiller til en enda bedre liga med enda bedre rammebetingelser .
DA171004 Utviklingen viser at endringer i rammebetingelser må gjøres varsomt og forsiktig, sier Vammervold Dreyer til NTB.
DA171004 Eiendom Norge tror ikke på noen betydelig oppgang i prisene før godt ute i 2018 dersom ikke dagens rammebetingelser endres.
AA171004 Utviklingen viser at endringer i rammebetingelser må gjøres varsomt og forsiktig, sier Vammervold Dreyer til NTB.
AA171004 Eiendom Norge tror ikke på noen betydelig oppgang i prisene før godt ute i 2018 dersom ikke dagens rammebetingelser endres.
DB171003 I følge legeforeningen handler dette ikke om fastlegenes lønnsvilkår, men om rammebetingelser , som kan sikre gode kurative tjenester.
SA170929 En av disse er rammebetingelser med tanke på stadion, noe Morten drar opp med sitt innspill, sier Høgmo til iTromsø.
DB170929 Jeg er opptatt av å gi ledere og lærere bedre rammebetingelser , økt handlingsrom og få, men tydelige mål.
AP170929 En av disse er rammebetingelser med tanke på stadion, noe Morten drar opp med sitt innspill, sier Høgmo til iTromsø.
NL170928 Det åpner for at landsdelens politikere kan stake ut kursen selv og kreve å få være med på utformingen av noen rammebetingelser .
VG170927 * Ruter skal få bedre rammebetingelser , som gjør at det skal bli 14 millioner flere reiser neste år, men billettprisene får ikke noe fall.
DA170926 - Dette ble gjort for å sikre tydeligere ansvarsforhold og forutsigbare rammebetingelser .
VG170921 Sportslig suksess har også noe med rammebetingelser .
DN170919 Det er derfor viktig at politikerne bidrar med rammebetingelser som gjør det mest mulig attraktivt å lokalisere varehandelsvirksomhet til Norge, sier Andersen fra scenen, og understreker at Virkes viktigste oppgave derfor er å sikre at norske politikere forstår det.
DN170917 ¶ Uproduktiv konkurranse om tilskudd og rammebetingelser er blitt viktigere enn konkurranse i markedene ut fra priser, kostnadseffektivitet og produktutvikling, skriver BI-forsker Ivar Gaasland om konkurransesituasjonen blant norske meierier.
AP170915 Samtidig er dette betingelser de er vant til å jobbe under - å finne en balanse mellom « ordre » og « pålegg » og å håndtere hendelser og utfordringer, drive frem beslutningsprosesser, håndtere mellommenneskelige relasjoner, påvirke rammebetingelser , gjøre administrativt arbeid, alt for å finne beste praksis i det politidistriktet de er ansvarlige for.
DA170913 - Jeg tror det er kjempeviktig for Østfold at vi fortsetter arbeidet med å skape gode rammebetingelser for eksisterende næringsliv og for å tiltrekke oss nytt næringsliv.
AP170912 Flere viktige rammebetingelser i ferd med å endre seg i Ukraina-konflikten : ¶
VG170909 Hvis næringslivet får økt skatt, oljeindustrien får dårligere rammebetingelser og det skal bygges mindre vei, så risikerer vi at det skapes mindre verdier og færre arbeidsplasser.
AA170907 Planen er at ANPDF skal operasjonaliseres gjennom 11 nasjonale prioriterte programmer ( NPPer ) som skal styrke afghanske institusjoners kapasitet til å sikre rettsstaten, levere tjenester som øker velferden til det afghanske folket, og skape bedre rammebetingelser for utvikli
AP170904 De samme mekanismene gjelder fortsatt, selv om gode generelle rammebetingelser er den sikreste veien til vekst.
DA170903 Staten har gått inn og støttet prosjekter finansielt i startfasen, med klare rammebetingelser og et kommersielt perspektiv.
DA170903 Når næringen er kjørt så på knea, må den statlige innsatsen, i form av nye og bedre rammebetingelser , være stor, sier han.
DB170902 - Statlige og private barnevernsinstitusjoner opererer derfor med ulike rammebetingelser i det samme markedet.
DA170831 BEKYMRING : Kronikkforfatteren er bekymret for eierstruktur og rammebetingelser i private barnehager.
NL170830 Hvordan det er mulig å etablere et luftherredømme i nordområdene med slike rammebetingelser , gitt de kapasiteter Russland besitter, er for de aller fleste med kunnskaper om luftoperasjoner uforståelig.
DA170830 - Jeg føler at hvis man ikke tar tak i klubbenes rammebetingelser , så ender man opp i privatisering.
DA170828 Derfor lager vi rammebetingelser og støtteordninger som hjelper bedriftene til å utvikle og prøve ut ny teknologi som kutter utslippene og øker konkurransekraften.
NL170822 Det haster at statlige myndigheter utvikler et mer « klimatilpasset » regelverk, slik at kommunene får egnede rammebetingelser for den viktige jobben som må gjøres i lokalsamfunnene.
SA170818 juni før hun viste til grep som reduserte skatter, gunstige og konkurransedyktige rammebetingelser som oppmuntrer til investeringer, og et skattesystem som favoriserer næringsliv over eiendom.
VG170817 Vi trenger å skape flere arbeidsplasser og vil gi langsiktige rammebetingelser .
DA170817 - Det har derfor vært viktig å redusere selskapsskatten spesielt, for å sikre at norske bedrifter har samme rammebetingelser som utenlandske.
AP170817 - Fagskolen blir et løft for brann- og redningsvesenet og jeg ser fram til å følge det konstruktive samarbeidet mellom fagskolen og lokale næringsinteresser for å etablere best mulig rammebetingelser , uttaler statsråden.
AA170817 - Fagskolen blir et løft for brann- og redningsvesenet og jeg ser fram til å følge det konstruktive samarbeidet mellom fagskolen og lokale næringsinteresser for å etablere best mulig rammebetingelser , uttaler statsråden.
AA170817 - Fagskolen blir et løft for brann- og redningsvesenet og jeg ser fram til å følge det konstruktive samarbeidet mellom fagskolen og lokale næringsinteresser for å etablere best mulig rammebetingelser , uttaler statsråden. ( ©NTB ) ¶
DB170816 Høyre vil fortsette det viktige arbeidet for gode rammebetingelser for å skape flere jobber, med et enklere og mer vekstfremmende skattesystem, en moderne offentlig sektor, bedre veier og infrastruktur.
DA170815 - Det betinger et politisk flertall som fortsatt vil satse på forutsigbare rammebetingelser , og det kan det spøke for nå, sier Frp-lederen.
AA170815 - Det betinger et politisk flertall som fortsatt vil satse på forutsigbare rammebetingelser , og det kan det spøke for nå, sier Frp-lederen.
NL170812 For oss som politikere fra Troms betyr det blant annet å jobbe for at fiskeflåten sikres rammebetingelser som gir økt, samlet verdiskaping.
VG170811 Vi kommer likevel ikke utenom at økonomiske rammebetingelser er viktig, og nettopp derfor overfører NFF 27 millioner i 2017.
DA170811 * Sikre institusjonene rammebetingelser som gjør det mulig å ha en tilstrekkelig stor andel fast ansatte.
DB170810 Vi må også sørge for gode rammebetingelser for eierne, de som skal investere i arbeidsplassene.
DA170810 Sist uke var hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen ute i Dagsavisen og krevde bedre rammebetingelser , blant annet CO2-kompensasjon og opprusting av norske veier slik at de er dimensjonert for tyngre kjøretøy.
DA170810 Mitt inntrykk er at de viser stor forståelse for viktigheten av gode og forutsigbare rammebetingelser .
DA170810 Marit Arnstad ( Sp ) gir full støtte til Norske Skog Saugbrugs krav om bedre rammebetingelser , og frykter hva som vil skje dersom morselskapet ikke kommer seg ut av gjeldskrisen. slår ring : Senterparitet kom til Saugbrugs med løfter om å jobbe for bedre rammebetingelser.
DA170810 - Vi brukte ganske mye tid på å diskutere rammebetingelser for industri i Norge.
DA170810 slår ring : Senterparitet kom til Saugbrugs med løfter om å jobbe for bedre rammebetingelser .
DB170809 De norske orkestrene har ryddig økonomi og stabile rammebetingelser .
DN170807 Bare for vel ett år siden gikk Q-Meieriene ut i DN og truet Staten med rettssak hvis ikke selskapet fikk like rammebetingelser .
DB170804 Men uansett hva man måtte mene om utredningens konkrete forslag, gjenstår det to hovedproblemer knyttet til utredningens mandat og rammebetingelser : ¶
DB170804 Da blir det dobbelt merkelig at regjeringen har utredet og planlegger å foreslå et landforsvar basert på rammebetingelser ingen av de store partiene lenger legger til grunn.
VG170802 Resten av norsk fotball er nok litt splittet mellom ønsket om suksess for et norsk lag, og frykten for at avstanden i rammebetingelser opp til RBK øker enda mer.
DB170801 Begrunnelsen for mange sammenslåinger er jo smalhans og frykten for enda dårligere framtidige rammebetingelser .
DA170801 Motet handler om hver enkelts vilje til å satse tid og penger på innovasjon og utvikling, og den politiske kraften til å lage rammebetingelser som gir rom for dem som våger å satse.
NL170731 Begrunnelsen for mange sammenslåinger er jo smalhans og frykten for enda dårligere framtidige rammebetingelser .
AA170728 Bedriftene ber om økonomiske rammebetingelser og satsing på samferdsel og kompetanse.
NL170727 Dette bidrar ikke til helhetlige og forutsigbare ¶ rammebetingelser for en samlet fiskerinæring.
SA170723 Så langt fremtid og rammebetingelser .
AP170723 Så langt fremtid og rammebetingelser .
DB170713 Han forteller at NSL er en organisasjon som er svært opptatt av og jobber for å sikre best mulig rammebetingelser for sine medlemsbedrifter.
DN170708 Målet er å styrke kvinners tilgang til kapital og skape bedre rammebetingelser for økonomisk deltakelse.
AP170702 Bellona er positive til regjeringens tiltak og mener det er på tide at det kommer på plass rammebetingelser for cruiseskipene.
AA170702 Bellona er positive til regjeringens tiltak og mener det er på tide at det kommer på plass rammebetingelser for cruiseskipene.
DA170701 Hans Kristian Melbye, daglig leder i Jotunfjell Partners, som nå har overtatt RSL, forteller at de er avhengige av forutsigbare rammebetingelser .
DB170629 Den så ikke hvordan målet om mangfold, likeverd og pluralisme kunne nås med fagets innretning og rammebetingelser .
SA170628 - Dette er en tilpasning som er innenfor våre vedtatte prinsipper og strategi for Norsk Toppfotball, nemlig å påse at man gir de klubbene som skal i spille i Europa best mulige rammebetingelser , forklarte Svendsen.
AP170628 - Dette er en tilpasning som er innenfor våre vedtatte prinsipper og strategi for Norsk Toppfotball, nemlig å påse at man gir de klubbene som skal i spille i Europa best mulige rammebetingelser , forklarte Svendsen.
DA170627 Vi har vært i Bjørvika i ti år, nå er det all grunn til å se på strategien videre : Både hva gjelder rammebetingelser , det kunstneriske oppdraget, og den økonomiske situasjonen.
SA170624 Det finnes veldokumenterte forskningsbaserte løsninger for flesteparten av dagens nedleggingstruede norske felt, som viser at oljeproduksjonen og oljereservene kan økes til en kostnad som sikrer lønnsom drift i minst 10-15 år, godt innenfor dagens oljepris og norske rammebetingelser .
SA170622 Akkurat som Gotaas Johnsen hadde hun ønsket seg bedre rammebetingelser for satsingen.
AP170622 Akkurat som Gotaas Johnsen hadde hun ønsket seg bedre rammebetingelser for satsingen.
AP170621 - Vi har over tusen medlemmer, men vil miste dem dersom vi ikke får ordentlige rammebetingelser .
DB170620 I løpet av juli måned vil alt dreie seg om å gi Kristoff god lønn og gode rammebetingelser i et nytt lag foran 2018-sesongen.
NL170619 For å oppnå dette arbeides det langs tre spor : gode rammebetingelser , tilrettelegging for kunnskap- og teknologiutvikling, og styrking av havnæringenes internasjonale konkurransekraft.
VG170614 Noen nyter godt av skreddersydde rammebetingelser fra sine nasjonale myndigheter og mange opererer også med langt lavere personalkostnader enn våre hjemlige selskaper, fordi de har ansatte fra land med lønninger som er 50-80 prosent lavere enn i Norge.
VG170609 - En samlet matproduksjonsnæring må leve i usikkerhet om fremtidens rammebetingelser .
NL170606 Lønnsomheten i fiskeindustrien har lenge vært lavere enn i andre næringer, men regjeringens forslag ville bidratt til å styrke industriens rammebetingelser .
DB170603 Vi vet markedet er der, og flere serier har solgt godt, men med bedre rammebetingelser vil dette kunne øke betraktelig.
NL170522 Og en god løsning i Alta vil også bety at Hammerfest og Kirkenes får beholde sine moderne sykehus, med rammebetingelser som i sum gjør det mulig å utvikle enda bedre helsetilbud i hele Finnmark.
DN170522 De håper alle på at den politiske normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina også skal materialisere seg i nye og enklere rammebetingelser for eksporten av fersk fisk, og særlig laks, til Kina.
DN170522 Han peker på at Norge har påtatt seg ambisiøse mål for utslippskutt og at myndighetene også må på banen for å bidra til å skape nye rammebetingelser for byggnæringen.
DA170522 Han peker på at Norge har påtatt seg ambisiøse mål for utslippskutt og at myndighetene også må på banen for å bidra til å skape nye rammebetingelser for byggnæringen.
AP170522 Han peker på at Norge har påtatt seg ambisiøse mål for utslippskutt og at myndighetene også må på banen for å bidra til å skape nye rammebetingelser for byggnæringen.
AA170522 - Gjennom valget av Robert Eriksson vil NSL ha en administrerende direktør med tydelig og synlig stemme med påvirkningskraft til å fremme gode og fremtidsrettede rammebetingelser for norske sjømatbedrifter i tiden som kommer.
DA170520 Han mener forslaget fra MDG vil hjelpe, men understreker at stabile og langsiktige rammebetingelser er det viktigste både for kundene og solenergibransjen.
DA170518 Men han er bare opptatt av symbolpolitikk og av at han blir husket - ikke av å legge langsiktige rammebetingelser for sjømatnæringen, sier Heggø.
SA170516 Også der ser det offentlige betydningen av godt flytilbud for å styrke næringslivets rammebetingelser .
SA170516 Og vi jobber med rammebetingelser for næringslivet på en fornuftig måte som skaper arbeidsplasser og vekst.
VG170515 Hvilke rammebetingelser må være på plass for et godt sosialt skolemiljø.
DN170512 Det betyr at de skal ha gode rammebetingelser for en god inntektsutvikling og de skal nyte godt av reduserte skattesatser som andre næringer gjør.
DB170511 Her flyttes det rundt på milliarder av kroner for å imøtekomme eventuelle endringer i samfunnsmessige behov og økonomiske rammebetingelser siden statsbudsjettet ble utarbeidet tidlig på høsten i fjor.
DA170511 Det Frp først og fremst har gjort, er å skape dårligere rammebetingelser for de små og mellomstore brukene, sier leder av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad ( Sp ).
SA170510 Å trekke konklusjoner kun på grunnlag av data, uten å forstå årsakssammenhenger og rammebetingelser , kan fort bære galt av gårde.
SA170510 Det fremstår derfor som useriøst av Norsk olje og gass å bruke rapporten i den svært viktige debatten om hvordan aktører på norsk sokkel skal tilpasse seg endrede økonomiske rammebetingelser uten at det går utover sikkerheten for mennesker, miljø og verdier.
DB170509 Solberg-regjeringens trange økonomiske rammebetingelser rokker ved diskrimineringsvernets institusjonelle bærebjelke : den omfattende faglige kompetansen som er bygget opp gjennom hardt arbeid i løpet av de siste 40 år.
AA170509 Et museum med så mange aktiviteter må ha brukbare rammebetingelser .
SA170507 Forutsigbare rammebetingelser gjør det mulig å investere i forskning og utvikling.
DB170505 Det handler ikke minst om å forbedre rammebetingelser og arbeidsvilkår i barnevernet.
AA170504 Samtidig har gode rammebetingelser i både Tyskland og Norge spilt en viktig rolle, ifølge Brandtzæg.
AA170504 Barn og ungdom har mindre mulighet til å påvirke sine rammebetingelser enn det de voksne har.
DB170502 I et avsnitt om industrien og næringslivets rammebetingelser for å stimulere økt kildesortering og gjenbruk, vil mindretallet skvise inn et forslag som ville skapt ovasjoner på et MDG-landsmøte : økt pant på panteflasker og bokser.
DB170429 Vi vil gjerne samarbeide, både om å styrke teatrets rammebetingelser , og om å finne et godt avtaleverk for teatrets ansatte, sier Alfsen.
DA170429 Småbrukarlaget jobber for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser , og øke lokal matproduksjon og foredling.
DA170428 Desto bredere forlik du har på oljepolitikken og næringspolitikken, jo større og bedre sikkerhet har vi for at det er faste rammebetingelser for industrien, sier nestleder i Industri Energi, Frode Alfheim til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
SA170427 Innlegget påviser den store betydningen endrede rammebetingelser har for sikkerhet, når hva som er sikkert nok, ikke kan beregnes, men kun bedømmes av pilotene mens de flyr.
SA170427 Hvis denne hypotesen holder, må en forvente at arbeidsutførelse på anleggene kan være betydelig påvirket av den store endring av rammebetingelser som pågår.
SA170427 Etter vår mening er det de betydelige endringer av rammebetingelser som har skjedd og som fortsatt pågår, som indirekte reflekterer kostnadsreduksjonene, som har størst betydning for sikkerheten på produksjonsanleggene på sokkelen.
SA170427 mai 2016, om effekten på sikkerhet ved endrede rammebetingelser innenfor helikoptertransport.
DA170426 Kombinasjonen av gode og stabile rammebetingelser for næringslivet og tilgang til kvalifisert arbeidskraft vil være avgjørende for om et selskap blir lokalisert i Norge eller i utlandet.
DN170420 Vi ønsker å gi næringslivet, industri og forbrukerne best mulig rammebetingelser som kan lette arbeidet med kildesortering, sier Aina Stenersen i Oslo Frp.
DB170420 Vi ønsker å gi næringslivet, industri og forbrukerne best mulig rammebetingelser som kan lette arbeidet med kildesortering, sier Aina Stenersen i Oslo Frp.
DA170420 Vi ønsker å gi næringslivet, industrien og forbrukerne best mulig rammebetingelser som kan lette arbeidet med kildesortering, sier Aina Stenersen.
AP170420 Vi ønsker å gi næringslivet, industri og forbrukerne best mulig rammebetingelser som kan lette arbeidet med kildesortering, sier Aina Stenersen i Oslo Frp.
VG170411 Meldingen legger en rekke rammebetingelser for næringen, hvorav flere nå er vraket eller endret underveis i komitébehandlingen.
VG170407 Vi mener det er fullt mulig å få på plass en fihandelsavtale som skaper gode rammebetingelser .
VG170406 - Jeg vil ikke gå i detaljer, men vi ønsker best mulige rammebetingelser .
SA170406 Den kalles landbruksmeldingen eller jordbruksmeldingen og setter en rekke rammebetingelser for næringen.
SA170406 Den kalles landbruksmeldingen eller jordbruksmeldingen og setter en rekke rammebetingelser for næringen.
SA170406 Mitt ankepunkt er at det ser ut som om vi ikke gjør noe, mens vi jobber hver eneste dag for at det skal bli gode rammebetingelser for særforbund og klubber, sier Anja Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund.
SA170406 Jobber intenst med rammebetingelser
SA170406 Breddeidrettssjef Anja Veum skulle ønske at det kom mer frem at de ansatte i Norges idrettsforbund jobber hardt hver dag for at barn, unge og voksne skal ha gode rammebetingelser i idretten.
AP170406 Mitt ankepunkt er at det ser ut som om vi ikke gjør noe, mens vi jobber hver eneste dag for at det skal bli gode rammebetingelser for særforbund og klubber, sier Anja Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund.
AP170406 Jobber intenst med rammebetingelser
AP170406 Breddeidrettssjef Anja Veum skulle ønske at det kom mer frem at de ansatte i Norges idrettsforbund jobber hardt hver dag for at barn, unge og voksne skal ha gode rammebetingelser i idretten.
DN170403 Vi har også behov for rammebetingelser som er konkurransedyktig i forhold til internasjonal finansbransje. 4.
DN170403 - Det handler om å sikre like rammebetingelser for norske og utenlandske flyselskaper som betjener norske flyplasser.
AA170403 - Det handler om å sikre like rammebetingelser for norske og utenlandske flyselskaper som betjener norske flyplasser.
DN170401 - At vi normaliserer forholdet vårt og forhåpentligvis gjenopptar våre frihandelssamtaler, vil gi vårt næringsliv rammebetingelser og forutsigbarhet på linje med de vi konkurrerer med.
AA170401 - At vi normaliserer forholdet vårt og forhåpentligvis gjenopptar våre frihandelssamtaler, vil gi vårt næringsliv rammebetingelser og forutsigbarhet på linje med de vi konkurrerer med.
VG170327 - Det er sneversynt av NIF å se dette som et angrep på deres rammebetingelser når dette er et tiltak som vil styrke ungdoms oppvekstvilkår i Norge.
VG170323 - Den inneholder avgjørende rammebetingelser og mål for norsk matproduksjon og sier noe om verktøyene som skal til for å nå dem.
DA170323 - Den inneholder avgjørende rammebetingelser og mål for norsk matproduksjon og sier noe om verktøyene som skal til for å nå dem.
AP170322 Vi er derfor ikke i mål, men med gode rammebetingelser er det gode utsikter for økt biodrivstoffproduksjon i Norge de nærmeste årene.
VG170319 Bransjen trenger stabile og gode rammebetingelser for å vokse.
AP170319 Forutsigbare rammebetingelser
AP170319 Da blir langsiktige og forutsigbare rammebetingelser avgjørende.
DN170318 Internasjonale oljeselskaper er meget skeptiske til å investere i landet, både på grunn av oljeprisen og ustabile rammebetingelser .
AP170318 - Jeg må gå tungt inn i store investeringer, jeg ønsker å være tett på viktige kunder, jeg engasjerer meg i Postens rammebetingelser og jeg må ønske å være en drivkraft for digitalisering i Posten.
DN170317 Jeg tror også de som skal regjere i framtiden vil være fornøyd med at vi har skapt forutsigbare rammebetingelser , sier en offensiv Sandberg.
DN170317 Forutsigbare rammebetingelser
DB170317 Jeg tror også de som skal regjere i framtiden vil være fornøyd med at vi har skapt forutsigbare rammebetingelser , sier en offensiv Sandberg.
DB170317 Forutsigbare rammebetingelser
DA170317 Gode rammebetingelser , som skatte- og avgiftslettelser, næringsrettet forskning og innovasjon og bygging av vei og bane, er det ene.
AP170317 Jeg tror også de som skal regjere i framtiden vil være fornøyd med at vi har skapt forutsigbare rammebetingelser , sier en offensiv Sandberg.
AA170317 Jeg tror også de som skal regjere i framtiden vil være fornøyd med at vi har skapt forutsigbare rammebetingelser , sier en offensiv Sandberg.
AA170317 Jeg tror også de som skal regjere i framtiden vil være fornøyd med at vi har skapt forutsigbare rammebetingelser , sier en offensiv Sandberg.
DN170316 ¶ Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre lovet forutsigbare rammebetingelser og høyt letenivå da han talte på bransjeforeningen Norsk olje og gass' årskonferanse i Oslo.
DB170315 Derfor håper jeg på en melding som er modig nok til å sikre de prioriteringer og rammebetingelser som skal til for oppnå nettopp dette.
DB170315 STHs undersøkelser vil i tillegg til å omfatte mobilkranens tekniske tilstand også fokusere på gjeldende rammebetingelser , tillatelser og restriksjoner som gjaldt for mobilkranen på det aktuelle oppdraget.
AA170315 STHs undersøkelser vil i tillegg til å omfatte mobilkranens tekniske tilstand også fokusere på gjeldende rammebetingelser , tillatelser og restriksjoner som gjaldt for mobilkranen på det aktuelle oppdraget.
DB170310 Her kommer det fram et fokus og behov for stabile og forutsigbare rammebetingelser for biodrivstoff framover.
DN170307 - Det er for oss uforståelig at Finansdepartementet ikke viser større interesse for å utrede rammebetingelser som sikrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter blir realisert, sier Ulseth, som selv var statssekretær i den forrige borgerlige regjeringen Norge hadde.
DB170307 - For å sikre den gode journalistikken er vi avhengig av gode rammebetingelser , ikke minst i en tid med et svært krevende annonsemarked, fortsetter hun.
VG170227 Hvilke rammebetingelser må være på plass for et godt sosialt skolemiljø ?
BT170227 I mer autoritære kulturer vil demokratisk innstilte ledere ikke ha så gode rammebetingelser .
AA170227 Ingen andre kan dette bedre enn vi opp mot dagens rammebetingelser .
SA170223 * Regulatoriske rammebetingelser ble krevende.
AA170223 * Regulatoriske rammebetingelser ble krevende.
SA170222 Det forutsetter blant annet at barnevernsarbeiderne får rammebetingelser som gjør dem i stand til å gjøre jobben til beste for de barna som trenger det mest.
SA170222 Det er politikernes ansvar å legge forholdene til rette for at barns og foreldres rettsvern blir ivaretatt, og at barnevernsarbeidere får rammebetingelser som gjør at de kan få utøve yrket på en god måte.
SA170222 Barnevernsarbeiderne må få rammebetingelser som gjør dem i stand til å gjøre jobben til beste for de barna som trenger det mest.
DN170220 Selv om oljenæringen har store håp til president Donald Trump, er det likevel ett stort usikkerhetsmoment rundt næringens rammebetingelser .
DB170218 Det problematiske er at LO bruker så mye av medlemmenes penger til å fremme ett partis politkk, og underslår fakta om hva denne regjeringen har gjort for å skape arbeidsplasser og gode rammebetingelser , sier Nesvik.
VG170216 - Hadde man gitt den typen økonomiske rammebetingelser til sykehusene, kunne de behandlet langt flere pasienter enn i dag.
DA170216 Det er sportens rammebetingelser det må gjøes noe med.
DN170213 Nødvendig omstilling og fornying av flåten er på vent inntil vi får forutsigbare rammebetingelser .
AP170212 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har tatt opp en sak om et evalueringsutvalg opprettet for tre år siden, som skulle se på hvordan EOS-utvalgets virksomhet og rammebetingelser hadde fungert.
AP170212 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har tatt opp en sak om et evalueringsutvalg opprettet for tre år siden, som skulle se på hvordan EOS-utvalgets virksomhet og rammebetingelser hadde fungert.
DB170211 Det er en kompleks sektor som både inneholder biologisk risiko og forhold som kvoter, rammebetingelser og handelspolitikk.
AA170203 Siden messen avholdes i valgkampinnspurten, er ambisjonen å samle partilederne til debatt om rammebetingelser og fremtiden for fiskerinæringen - med dekning på riksdekkende tv-kanal.
SA170202 Om de kan få samme rammebetingelser i egen hjemby, så blir de gjerne værende her hvor de trives med venner og familie.
SA170202 Byråden sier at toppidrettsutøvere med dette samarbeidet vil få en helt annen oppfølging og ikke minst bedre rammebetingelser enn det er nå.
FV170202 Om de kan få samme rammebetingelser i egen hjemby, så blir de gjerne værende her hvor de trives med venner og familie.
FV170202 Byråden sier at toppidrettsutøvere med dette samarbeidet vil få en helt annen oppfølging og ikke minst bedre rammebetingelser enn det er nå.
BT170202 Om de kan få samme rammebetingelser i egen hjemby, så blir de gjerne værende her hvor de trives med venner og familie.
BT170202 Byråden sier at toppidrettsutøvere med dette samarbeidet vil få en helt annen oppfølging og ikke minst bedre rammebetingelser enn det er nå.
AP170202 Om de kan få samme rammebetingelser i egen hjemby, så blir de gjerne værende her hvor de trives med venner og familie.
AP170202 Byråden sier at toppidrettsutøvere med dette samarbeidet vil få en helt annen oppfølging og ikke minst bedre rammebetingelser enn det er nå.
BT170130 Stortingsmeldingen er derfor et godt utgangspunkt for debatt om fremtidens rammebetingelser .
BT170130 Stortingsmeldingen er derfor et godt utgangspunkt for debatt om fremtidens rammebetingelser .
SA170121 Han mener at det er helt elementære forutsetninger, men sier at hockeymiljøet selv nok vil svare at om de får bedre rammebetingelser , så blir det bedre.
BT170121 Han mener at det er helt elementære forutsetninger, men sier at hockeymiljøet selv nok vil svare at om de får bedre rammebetingelser , så blir det bedre.
AP170121 Han mener at det er helt elementære forutsetninger, men sier at hockeymiljøet selv nok vil svare at om de får bedre rammebetingelser , så blir det bedre.
DB170111 Han ville ikke « tullet med oljenæringens langsiktige rammebetingelser », som Jensen sier til NTB.
DB170111 Det er ikke Støre som « tuller med oljenæringens langsiktige rammebetingelser », men jordkloden og klimaendringene.
NL170110 Dette er viktige veiprosjekter som sikrer rammebetingelser for næringslivet i Nord-Norge, og muligheten for ekspansjon og videreutvikling.
DB170110 Jens Stoltenberg ville aldri sagt nei til kunnskap og tullet med oljenæringens langsiktige rammebetingelser , sier Jensen til NTB.
AP170105 drøfte ledelse og rammebetingelser som er nødvendige på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050.
DB170104 Det er også doser av flaks inne i bildet, som for eksempel oljefunn i våre farvann, etterfulgt av politiske rammebetingelser i nær fortid som la til rette for at vårt land, og ikke private investorer fra andre land, selv fikk nye godt av overskuddet.
AP170102 Drøfte ledelse og rammebetingelser som er nødvendige på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050.
AP170102 Drøfte ledelse og rammebetingelser som er nødvendige på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050.
SA161221 Det betyr mye å få bli en del av et lag, hun får rammebetingelser som er bedre og et sportslig opplegg med faglig og medisinsk oppfølging, utdyper Sakshaug.
SA161220 Men denne gang handlet det om Sandnes-budsjettet, og jeg tok opp eksempler på gode rammebetingelser og nevnte den nye Havneparken spesielt.
SA161116 Samtidig fikk han rammebetingelser for å lykkes som ingen norsk landslagssjef tidligere har vært i nærheten av, blant annet et enormt støtteapparat rundt seg selv og laget.
AP161101 - Vi har over tusen medlemmer, men vil miste dem dersom vi ikke får ordentlige rammebetingelser .
AP160914 Syv av ti ( 70 prosent ) ledere tror at bedriftens rammebetingelser vil endre seg som følge av den teknologiske utviklingen.
AP160821 Kontekstuelle forhold som kunne nyansert bildet, så som skiftende politiske rammebetingelser , manglende bevilgninger og et styringskåt embetsverk, fikk lite plass i debatten som fulgte, slik også i Gjørv-rapporten. 3rd-party-bio ¶
AP160707 Et moderniseringsløft som krever store investeringer, og at vi har regulatoriske rammebetingelser som tillater det.
SA160523 En god del av bedriftene er dessuten avhengige av begunstigelsen til kommunepolitikere i en del saker når det gjelder rammebetingelser av ulike slag, og går derfor svært varsomt fram i kontroversielle spørsmål.
AP160509 Deres barn har hele sin livserfaring fra Norge, og tar viktige livsvalg med norske rammebetingelser .
AP160504 Det har de gjort, og det gjør at norske bedrifter får bedre rammebetingelser i en tid der de trenger det mer enn på lenge. 3rd-party-bio ¶
AP160407 Viktig i hverdagslivetÅ være folkekirke under omstilling handler ikke primært om å mestre tilpasning til nye rammebetingelser .
AP160407 De kirkelige organer har derfor gitt klart uttrykk overfor staten for at Den norske kirke trenger økonomisk forutsigbare og forsvarlige rammebetingelser ikke bare under omstillingen, men også godt frem i tid.
AP160311 Og forventningene til van Gaal etter det han har fått av rammebetingelser var - selvsagt - langt høyere enn det de har prestert.
AP160309 Debatten pågår allerede høyt i mediene, og da kan det være greit å se nærmere på hvilke rammebetingelser han soner under.
SA160303 Vi ser ulik praksis for bruk av økonomiske rammebetingelser mellom kommunal barnevernstjenester fører til uforutsigbarhet og misnøye blant fosterforeldrene.
SA160303 Rammebetingelser
NL160222 Gi Banak forutsigbare rammebetingelser slik at næringslivet tør satse.
AP160215 - Eventuelle spørsmål om endrede rammebetingelser og konsekvenser må vi få lov til å komme tilbake til.
AP160127 Den vender tilbake der det er kompetanse, rammebetingelser og teknologi.
AP160126 Like rammebetingelser for alle i samme bransje er vesentlig.
AP160116 Det handler om rammebetingelser .
AP160113 - Vi mener avgifter og rammebetingelser må være konkurransenøytrale, og ikke favorisere eller diskriminere enkeltselskaper.
AP160113> - Vi mener avgifter og rammebetingelser må være konkurransenøytrale, og ikke favorisere eller diskriminere enkeltselskaper.